FANDOM


In Memoriam Prof. Dr. Włodzimierz Dworzaczek - zum 25. Todesjahr    zurück

Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce - Babatyński - Bartoszewscy

von Prof. Dr. habil. Włodzimierz Dworzaczek

Gezeichnete Artikel geben die Ansicht des Verfasser wieder und entsprechen nicht immer der Meinung der Redaktionsmehrheit der WIKIa Szlachta.

QR-Code-Babatyński - Bartoszewscy
Zitieren-dieses-Artikels Empfohlene Zitierweise

Dworzaczek, Włodzimierz: „Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce [Historische und genealogische Materialien zur Geschichte großer Güter in Großpolen]“, Babatyński - Bartoszewscy, in: WIKIa Szlachta [Onlinefassung]; URL:http://www.de.szlachta.wikia.com/, Zugang .. . .. . 20.. .


Auflösung der verwendeten Abkürzungen siehe Abkürzungensverzeichnis PL - D.

Aberderowiczowie-Azulewicz - 95 Einträge Mieleccy-Mierzewscy - 27 Einträge
Babatyński - Bartoszewscy - 96 Einträge Mierzewscy-Mikołajewscy 53 Einträge
Bartsch-Biedrzykowscy - 145 Einträge Mikora-Mitrowski 82 Einträge
Bieganowscy-Bieniszewski - 53 Einträge Mittelstedt-z Modliszyc 49 Einträge
Bieńkowcy-Błotowski - 81 Einträge Modnicki-z Morawina 50 Einträge
Błożejewscy-Bogusławscy - 98 Einträge Morawscy-Mościccy 38 Einträge
Boguszewscy-Borowińscy - 92 Einträge Mościejewscy-Myśniewska 91 Einträge
Brodowscy-Bruczkowscy - 44 Einträge Nabielski-Neczewicz 80 Einträge
Brudniccy-Budzinscy - 119 Einträge Nehrebeccy-Niemojowscy 69 Einträge
Budzisławscy-Bzowscy - 97 Einträge Niemsta-Nieżychowscy 49 Einträge
Laborski–Lewieccy - 121 Einträge Nigronówna-Nurscy 69 Einträge
Łaskawscy-Łobescy - 60 Einträge Obałkowscy-Olędzcy 106 Einträge
Lewińscy-Łasiewska - 114 Einträge Olizar-Orzechowscy 71 Einträge
Łobodzcy-Łychowscy - 100 Einträge Orzelscy-Ostrołęscy 49 Einträge
Lubomierscy-Lwowscy - 58 Einträge Ostromęccy-Ożegowski 66 Einträge
Łyczkowie-Lubomęscy - 73 Einträge Pabianowscy-Pampiccy 43 Einträge
Machalscy-Malszewski - 84 Einträge Pampowscy-Pawłowscy 68 Einträge
Maltzahn-Małżycki - 50 Einträge Pawłowscy-Pierzchlińscy 87 Einträge
Manasterscy-Marszanowski - 56 Einträge von Pirch-z Plastowa 89 Einträge
Marszański-Mężyńscy - 96 Einträge von Broel-Plater-Podlescy 72 Einträge
Mianowscy-Miedźwiedzcy - 36 Einträge


Babatyński - Bartoszewscy - 96 Einträge

>Babatyński Wojciech kwitował 1590 r. Pawłowskiego z długu 150 zł (Kośc.270 k.308v).

>Babeccy h. Cholewa, z Babcza w p. sierpskim (Bon.). Michał 1554 r. stryj Barbary Ławeckiej, żony sł. Nikodema krawca z Waliszewa (Chwaliszewa) (P.1396 k.157). Jan "Kręcirej" z p. sierp. nie żył 1568 r., kiedy jego żona Anna Bobrowska, córka Jakuba, oprawę swego posagu na częściach wsi Babcz, Kręcireje, Rachocino rezygnowała Elżbiecie z Sierpca Brudzewskiej, wojewodzinie łęczyckiej (R.Kal.3 k.75v). Jan, sługa Anny z Brudzewa Latalskiej 1569 r. (N.155 k.317v). Maciej od Mikołaja Rafała Kostki kupił 1620 r. za 1. 800 zł 2 łany pastwiska zw. Żuławką, między wsiamiSzropy i Losendorf Klakendorf (N.222 k.223).

Jan z p. bobrownickiego, nie żyjący 1621 r., miał syna Marcina, który t. r. zawarł umowę z Janowskim (Kc.127 k.614). W r. 1622 na połowie części wsi Babcz, zw. Troską, i na połowie innego Babcza, zw. Rzały, pustek, oraz na połowie wsi Kępa oprawił posag 400 zł żonie Annie Janowskiej, córce Jana (P.1413 k.71v).

Stefanowi, synowi Stefana, winien był 1626 r. sumę 1. 200 zł Górski (G.78 k.184v). Teofila, 1658 r. żona Samuela Kurowskiego. Aleksander, syn zmarłego Marcina, w r. 1661 oprawił 1. 000 zł posagu żonie Jadwidze Wierzbińskiej, córce Mikołaja (P.1072 VIII k.465). Marianna, 1663 r. żona Stefana Kurowskiego. Łucja, żona Jana Jaroszewskiego, nie żyjącego 1678 r.

Aleksander (nazwany raz Wojciechem, więc może dwuimienny?) w r. 1684 mąż Zofii Drachowskiej, córki Wojciecha, wdowy po Janie Kamińskim(G.88 k.26; P.1110 XIII k.39v). Oboje dostali 1694 r. zapis 1. 000 zł od Raczyńskiego star. mieścickiego (N.202 k.168). Zofia 1700 była 3-o v. żoną Stanisława Kuźnickiego (P.1139 XIII k.120v), nie żyła 1719 r. (Kc.134 k.378). Córka ich Marianna, jedyna spadkobierczyni rodziców, cedowała 1721 r. sumę u Raczyńskiego ciotecznemu bratu Miecznikowskiemu (P.1183 k.5; N.202 k.168).

Jakub, syn zmarłego Tomasza, owdowiały po Annie Rzeszotarskiej, roborował 1688 r. wraz z synem Stanisławem skrypt dany Łukaszowi Zarembie, zabójcy innego swego syna Jakuba (Kośc.302 k.30, 31). Walerian, franciszkanin poznański, zmarł 3 IX 1709 r. (Franciszkanie śrem., 229). Zofia Wyganowska, córka Władysława i Anny Derlickiej, była 1-o v. za Janem B., potem 2-o v. za Marcinem Czaplickim. Jako wdowa po obydwu legowała 1720 r. sumę 1. 000 zł na ołtarz w kościele w trzemesznie (G.94 k.93v).

>Babiccy h. Dołęga, z Babic w p. warsz. (Bon.). Stanisław, mąż Ewy Bożejewskiej, córki Mikołaja, wdowy 1-o v. po Janie Wierzchowskim, w l. 1583-1590 (Kc.26 k.42v,265; 27 k.90; 120 k.309). Andrzej nie żył 1721 r., kiedy żona jego, Elżbieta Strzska, była już 2-o v. za Reigianem Mroczyńskim (N.201 k.11v; I.Kal.178/80 s.15). Ich syn Adam, dzierżawca Turka W. 1741 r., Zbierska w pow. kal. 1744 r. (Rel. Kal. 117 s.337, 125 s.952) w r. 1744 spisał wzajemne dożywocie z żoną Krystyną Zielezińską, córką Antoniego i Katarzyny Romanówny (I.Kal.181/84 k/258). Z niej jedyną córkę Józefę czyli Józefatę, ur. ok. 1739 r., która w r. 1747, już po śmierci ojca, jako małoletnia pozostawała pod opieką "stryja" Macieja Rokossowskiego, podstolego wschowskiego (I.Kon.78 s.66). Już w r. 1752 była żoną swego opiekuna.

>Babińscy z Babina w p. pyzdr. Istaniały w tym powiecie dwie wsie tej samej nazwy i stąd możliwość istnienia dwóch różnych rodzin, których członków oddzielić od siebie trudno. Jedna wieś to Babino w par. Słupca, obok wsi Ciosny (Ociosny) i Piotrowice, druga Babino w par. Środa, koło wsi Bonice.

Nie wiem, z którego Babina byli: Grzymek występujący w l. 1399-1404 (Py.1 k.130,149; 3 k.130), Anna w r. 1412 (Py.2 k.114v), wreszcie Jan w r. 1426 (Py.5 k.102v).

Bracia rodzeni Tomisław i Dersław, dziedzice w Babinie w par. średzkiej 1423 r. (P.7 k.75, 78v, 110, 112). Dominik z Babina, znany nam już z lat 1416-1423 (Py.3 k.134; 4 k.30; P.7 k.136v), to zapewne ich rodzony brat. Spośród nich, Dersław występował w r. 1430 jako dziedzic Murzynowa (I.Kal.1 k.23v), był 1433 r. sługą (fariiars) królewskim (P.12 k.102v). Tomisław (czasem Tomasz) z Babina, Babiński, dziedzic w Babinie 1430 r. (I.Kal.1 k.23v), miał w r. 1437 termin z Snowidowskimi (Kośc.17 s.10). W r. 1438 oprawił na połowie Babina posag 100 kop gr. żonie Agnieszce (P.1378 k.35v) wicestarosta pyzdrski w l.1440-43 (G.). W r. 1470 wraz z synami Janem i Andrzejem skwitowany przez Piotra Swidwę z Szamotuł, kasztelana poznańskiego i starostę gen. wielkopolskiego, z win (Py.14 k.147v). Nie żył już w r. 1471, kiedy wdowa po nim Agnieszka w asyście synów, ks. Tomasza, Andrzeja i Jana, dziedziców w Małgłowie, sprzedała za 72 grz. czynsz wyderkowy 6 grz. altaryście w Mokronosie, zapisany przez cech tkacki (P.1385 k.96). W r. 1481 wyposażyła ona z Babina i Bonic córkę Barbarę zapisując jej 200 grz. posagu i 50 grz. wyprawy (P.1386 k.142v). W r. 1487 wnukowi swemu Andrzejowi Kuklinowskiemu, synowi zmarłej jej córki Małgorzty, zapisała 50 grz. jej posagu. Inne jej zamężne córki to: Anna za Wojciechem Borzysławskim, Marta za Piotrem Dąbskim z Dębego, Krystyna za Piotrem Łagiewnickim (Py.20 k.22v). W r. 1488, już po śmierci Agnieszki, córki jej Krystyna Łagiewnicka i niezamężna Barbara oraz wnuki: Andrzej Kuklinowski, dzieci Borzysławskiej i Dąbskiej dokonali działu po obojgu rodzicach i dziadkach w Babinie, Bonicach, w częściach Zdzychowic i w połowie Murzynowa Borowego (Py.20 k.37). Najwidoczniej wtedy już nie żyli wszyscy trzej synowie Tomisława i Agnieszki. Owi synowie: Tomasz, Andrzej i Jan, dostali w r. 1462 od Anny, zakonnicy w Owińskach, córki Dominika z Jeżowa, a więc swej stryjecznej siostry, część w Murzynowie w p. pyzdr. (P.1384 k.155v). Wszystkich trzech kwitowały w r. 1470 z długu 30 grz. córki Katarzyny Zalaszewskiej (Py.15 k.53). Z nich Tomasz, proboszcz w Mokronosie 1469 r. (ib.k.378). Nazwany dziedzicem w Babinie 1475 r. (ib.k.180v). W r. 1480 kwitował go szwagier Piotr z Dębego z 200 grz. posagu swej żony Marty (Py.16 k.39v). Wraz z matką sprzedał w r. 1480 za 700 grz. Piotrowi Łagiewnickiemu części wsi Małgowo, Lutkowy, Sobiesiernie z W. Łąką i częściami w Wziąchowie w p. pyzdr. (P.1386 k.125v). W r. 1481 został skwitowany przez Elżbietę, żonę Jana Kołaczkowskiego z Jeżewa z 400 grz., które zapisał był temu Janowi na połowie Murzynowa Borowego (Py.16 k.41). Żył jeszcze w r. 1482, kiedy występował wraz z bratem Andrzejem jako współdziedzic Babina (I.Kal.1 k.148). W r. 1483 już po śmierci ks. Tomasza, zwanego też Tomisławem, jego matka płaciła zań dług 11 zł węg. Andrzejowi Markowskiemu (Py.16 k.133v). Może identyczny z Janem, synem Tomisława, był Jan, który w r. 1461 połowę części w Babinie należnych mu w dziale z braćmi poddał pod oprawę 20 grz. posagu żony swej Katarzyny (P.1384 k.114v).

Wspomniany wyżej Dominik, pisany z Jeżewa, potem także i z Borku, był w r. 1443 mężem Małgorzaty, wdowy po Mikołaju Tumigrale z Borku i Zdziesza (Py.10 k.41; Kośc.77 s.413; P.14 k.49, 75v). Ta Małgorzata dla przeprowadzenia działów z synami z pierwszego męża, Janem, Sędziwojem i Maciejem obirała arbitrów w r. 1446 (I.Kal.3 k.250; 4 k.2). T. r. trzecią część w mieście Borku i wsiach przyległych dała mężowi (P.1379 k.129). Dominik żył jeszcze w r. 1448 (Py.12 k.195). Małgorzata była już wdową w r. 1452 (P.852 k.10v; 852 II k.5). W r. 1453 została zaspokojona ze swego posagu przez Tomisława Babińskiego i skasowała wobec tego oprawę na połowię Jeżewa w p. kośc. na rzecz córek swoich i Dominika, Doroty, Anny i Elżbiety, które też zaraz zostały tam intromitowane (Kośc.19 k.193v, 195). Z nich Elżbieta została w r. 1459 pozwana przez siostry Annę i Dorotę oraz ich stryja Tomisława Babińskiego (ib.k.253v). Ta Anna, zakonnica w Owińskach, skwitowała w r. 1461 Tomisława Babińskiego z 400 zł (G.20 k.2).

W Babinie parafii Słupeckiej dziedziczyło niewątpliwie kilka różnych rodzin. Michał z Babina trzy łany we Wrzoskowie (?) wymienił w r. 1462 z Jakubem z Piotrowic na jeden łan i niwkę w Babinie (P.1384 k.160v). Jan z Babina zwany Rynolt, Regolth, część macierzystą w Piotrowicach wymienił w r. 1462 z Jakubem z Piotrowic na część "Janowską" oraz olszynę koło boru w tejże wsi (ib.k.161). W r. 1470 zawiódł w poręczycielstwo Jana, syna Dobka z Piotrowic wobec Piotra z Piotrowic za dług 6 i pół grz. (Py.15 k.60). Piotr zwany Rzangwolt, Rangwalt z Babina, czasem też Rangnoltowicz, występował 1478 r. jako "brat" Jakuba z Piotrowic (Py.16 k.15, 15v). Miał w r. 1489 termin z Bolestą Piotrowskim (Py.168 k.65v). Bolesta Babiński, może identyczny z Bolestą Piotrowskim, nazwany w r. 1491 rodzonym stryjem tego Piotra (ib.k.132v). piotr Bolesta Dziećmiarowski z Babina w r. 1493 mąż Jadwigi (ib.k.173v). Może to ta Jadwiga B. zeznawała w r. 1485, że odebrała 14 i pół grz. długu za posag i wiano od Jana Bryganta Kaczkowskiego (G.12 k.101). W r. 1500 dowodzili swego prawa bliższości do Piotrowic i Wrzoskowa po zmarłych Wojciechu i Boleście B., synowie tego Bolesty, Jan i Filip oraz Barbara B. (P.859 k.151v). Wtedy też Jan Dziećmiarowski wraz ze swym bratem wujeczno rodzonym Błażejem Wolskim, urodzonym z Barbary B., do trzeciej części tego spadku w Piotrowicach i Wrzoskowie dopuścili Jana B., syna Jadwigi B. (ib.). Jan B., syn Macieja Łukomskiego, nieletni, oraz Jana, syn zmarłego Bolesty z Babina, sprzedali t. r. za 150 grz. odziedziczone po Wojciechu Żyłce części macierzyste w Piotrowicach i Wrzoskowie Janowi Młodziejowskiemu (P.1389 k.126). Do połowy dóbr Jana B., syna Dobiesława (Dobka) intromitowana w r. 1466 Jadwiga z Słonczyc (Py.14 k.72v). Ów Jan w r. 1467 kupił za 50 grz. od tej Jadwigi, wdowy po Wincentym z Słonczyc, części w Brykcewicach i Piotrowicach (P.1383 k.282). W r. 1477, kiedy Dobek już nie żył, Jan dostał od braci Sierakowskich poręczenie wyderkowanego zastawu jednego łana osiadłego w Słonczycach za 10 grz. (Py.16 k.8v) i ponowienie tego za 11 grz. w r. 1479 (Py.15 k.231v).

Jan i Jan(!), bracia rodzeni z Babina i Słupcy 1468 r. (Py.14 k.220). Jan z Babina, syn zmarłego Wincentego, świadczył 1472 r. (Py.18 k.8). Dobiesław z Babina, w r. 1483 ojciec Jadwigi, żony Jakuba Małachowskiego zw. Odój (G.12 k.50v). Jan B. w r. 1485 poręczyciel Jana Kity Zdychowskiego (Py.19 k.22v). Mikołaj B., dziedzic w Ciosnach p. pyzdr., kwitował w r. 1495 z 11 grz. Stefana Strzałkowskiego z zastawu kmiecia na jednym łanie w Babinie (py.15 k.365v).

Anna, wdowa po Janie B., z synem Andrzejem i córką Agnieszką pozywała 1499 r. Andrzeja Stawskiego (Py.169 k.96v, 181v). Ta Agnieszka w r. 1546 żona Macieja Krzesińskiego skwitowała swych bratanków (synów Andrzeja) z ojcowizny i macierzyzny w Piotrowicach i Babinie (Py.172 k.221v).

Andrzej B. kupił 1520 r. od Jana Sokolnickiego 3 i pół łana roli w Ciosnach p. pyzdr. za 15 grz. (P.1392 k.331v). Na połowach w Babinie, Piotrowicach, Ciosnach oprawił 1521 r. posag 30 grz. żonie Jadwidze Budzisławskiej, córce Bartłomieja (P.1392 k.409). W r. 1535 skwitowali go Małachowscy ze zwrotu posagu po zmarłej Annie Małachowskiej (Py.171 k.252v). Andrzej B. zw. Książkiem, niewątpliwie identyczny z powyższym, nie żyjący 1546 r., miał synów: Krzysztofa, Piotra, Macieja, Jana i Błażeja Stanisława, którzy 1550 r. za konsensem biskupa poznańskiego trzymali sołectwo we wsi Wola p. pyzdr. (P.890 k.464v).

1. Krzysztof Książek na połowie części Babina i Piotrowic oprawił 1550 r. posag żonie Katarzynie Skarmirowskiej (Py.35 k.15). Skwitował 1552 r. brata Macieja z danego sobie zobowiązania sprzedania części Babina (Py.174 k.32v). T. r. został zabity przez Jana Łosińskiego, a głowę obwołano w Ostrowie 23 VIII (ib.k.159v). Katarzyna zawarła zaraz potem układ ze szwagrami, kasując oprawę (ib.k.185-6v). Syn Krzysztofa Jan, małoletni w l. 1552-63, pozostawał pod opieką stryjów Jana i Piotra (py.176 k.13).

2. Piotr w r. 1553 wraz z bratankiem Janem, jako spadkobiercy brata Macieja, skwitowani przez Gunickiego (P.894 k.697). T. r. Piotr Budzisławski, krewny Piotra, oświadczył gotowość odebrania od Mikołaja Piotrowskiego 100 zł należnych Piotrowi i zmarłym jego braciom, Maciejowi i Błażejowi (py.174 k.276v). Pozywał 1554 r. zabójcę brata Macieja (ib.k.713). Wraz z bratem Janem, dziedzice części Babina i Piotrowic, w imieniu swoim i bratanka Jana, kwitowali 1563 r. Słoneckich (py.179 k.174v). Marcin, syn Piotra, nie żyjącego już 1605 r., dostał wtedy zapis 45 zł długu od Zakrzewskiego (G.68 k.216).

3. Maciej Książek, wraz z braćmi skwitowany 1546 r. przez ciotkę Krzesińską z jej dóbr ojczystych i macierzystych w Piotrowicach i Babinie (Py.172 k.221v). Bratu Krzysztofowi zobowiązał się 1547 r. sprzedać za 30 grz. swe części w tych wsiach (ib.k.398v). Zbity 1552 r. przez Baltazara Słoneckiego, a obwołania głowy dokonano w Słupcy 26 XII (py.174 k.209).

4. Jan, na połowie swych części w Babinie i Piotrowicach oprawil 1557 r. posag 100 grz. żonie Barbarze Kraśnickiej, córce Mikołaja (Z.Kon.1 k.197).

5. Błażej Stanislaw, występował z braćmi 1564 r., zdaje się ze już nie żył 1553 r. Bepotomny (Py.154 k.276v). Zob. tablicę.

@tablica: Babińscy

Wojciech "Mrzawka" miał żonę Małgorzatę Golczewską, ktora jako wdowa po nim i po Janie Słoneckim swe części we wsiach Ciosny i Babino, nabyte przez siebie i sewgo syna Arnolda B. od Jana Sokolnickiego, sprzedała 1509 r. za 70 grz. temuż synowi (G.335a k.230v). Żyła jeszcze 1517 r. (Py.23 k.23v). Arnolf B. kupił 1509 r. wyderkiem za 20 grz. od Wincentego strzałkowskiego części w Ciosnach i Babinie (ib.k.3v). Na połowie części tych wsi oprawił 1526 r. posag 180 zł żonie Jadwidze Piotrkowskiej, córce Mikołaja (P.1393 k.106v) W r. 1528 występował jako wuj Małgorzaty z Mielżyńskich Przylepskiej (P.871 k.208v), zaś w r. 1537 jako wuj sióstr Ossowskich (G.33a k.206v). Nie żył 1541 r., kiedy jego spadkobiercami były dzieci rodzonej siostry, zmarłej Heleny, urodzone z małzeństwa z prac. Maciejem Brodą, kmieciem z Zegrza. Córki tej Heleny, "szlachetne" panny Magdalena i Dorota, części macierzyste w Babinie i Ciosnach sprzedały t. r. za 300 grz Marcinowi Słoneckiemu (P.1394 k.460v). Ten Słonecki wykupił ponadto części w Babinie, Ciosnach i Piotrowicach od Anny "Babińskiej", trzeciej córki Heleny, żony op. Bartłomieja Oczki, obywatela poznańskiego, płacąc jej 1550 r. 200 grz. (P.1395 k.564v; 889 k.2v) i w r. 1556 od syna Heleny Jana "Babińskiego", również za 200 grz. (P.1396 k.318).

Marta, żona Piotra Dębskiego. Oboje nie żyli 1555 r., a może już i 1529r. Piotr i Zofia, syn i córka nie żyjącego już Jana, mieszkali w r. 1579 we dworze pustym koło Gniezna przy drodze do Wrześni (G.57 k.74). Jan, syn Jana (nie żyjącego już w r. 1603), mąż Małgorzaty Gorazdowskiej, wdowy 1-o v. po PiotrzePąchowskim zw. Kustra, wydzierżawił w r.1597 Pąchowo i Bielczewo w p. kon., wsie oprawne swej żony, Adamowi Głuchowskiemu (I.Kon.28 k.176v). Podstarości koniński 1601 r. (ib.30 k.39), w r. 1603 spisał wzajemne dożywocie z żoną (I.R.D.Z.Kon.18 k.160). Skwitował 1610 r. Wojciecha Pcińskiego z zastawu ról we wsi królewskiej Kraśnica (I.Kon.35 s.137). Jan w Racięcicach 1605 r. (I.Kon.32 k.274v). Jan skwitowany 1610 r. z 200 zł przez Sługockiego (G.70 k.601v). Andrzej 1614 r. poranił Piotra Krokonowelskiego Ambrożewicza z p. upickiego (I.Kon.38 k.56). Andrzeja zabił w bydgoszczy czeladnik Krzysztofa Korewy, a Eliasz, brat zabitego, kwitował 1614 r. Korewę z główszczyzny (ib.k.73v). Jan, syn zmarłego Jana, kwitował 1615 r. z 100 zł Ziemięckich (P.994 k.41v). Na połowie części wsi Ciosny oprawił 1624 r. posag 1. 000 zł narzeczonej Jadwidze Golemowskiej, córce Pawła i zap. Ewy z Kaniewa (P.1414 k.790). Od Jadwigi Kaliskiej, żony sł. Jana z Sobótki, dostał 1626 r. cesję części wsi Ciosny (Py.143 k.85). Z tej części spłacił 1629 r. z 2 chat podymne 1 zł (ib.k.46). Dane sobie przez Łukasza Kaliskiego zobowiązanie sprzedania za 780 zł części tej wsi scedował 1634 r. Janowi Słoneckiemu (Py.146 s.339). Umarł między 1636 i 1642 r., kiedy wdowa dostała zapis 450 zł od Zofii z Broniszów Golemowskiej (G.80 k.98, 1012).

Jan i Barbara, małżonkowie, mieli syna Bogusława Andrzeja, ur. we wsi Humer, ochrzcz. 19 XII 1747 r. (LB Czrnków). Krystyna ok. 1778 r. żona Jana Busse.

>Babscy. Boniecki znał B-ich h. Radwan z Babska w z. nurskiej, h. Oksza z Bab w p. piotrowskim, nieznanego herbu z Bab w p. gostyńskim. Jeśli nie wszyscy to większość wymienionych tu należała chyba do Radwanów.

Jakub, występujący od r. 1580 (G.58 k.86), nabył wyderkiem 1604 r. od Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, generała wielkopolskiego, za 12. 000 zł wieś Pińsko z dóbr szubińskich (P.1405 k.161v). Elżbieta, żona Adama Okońskiego, nie żyjącego już w r. 1636. Władysław, syn zmarłego Jana, wraz z Piotrem Łoniewskim winien był 1641 r. Wojciechowi Szołdrskiemu 1. 500 zł (I.Kal.107a s.278). Jan, syn zmarłego Andrzeja, kwitował 1949 r. z 495 zł Franciszka Cieńskiego (G.82 k.121).

Jerzy nie żył już 1654 r., kiedy żona jego Katarzyna Dembińska, córka Jana i Anny Lipnickiej, była już 2-o v. za Adamem Brzozowskim (N.225 k.421v, 525v). Ta Katarzyna sumę wyderkafową 1. 845 zł, zapisaną jej przez Broniewskich na Szczmielinie, cedowała 1672 r. synowi Kazimierzowi (N.185 k.196). Ten Kazimierz, administrator starostwa nakielskiego 1664 r. (N.184 k.22), z żoną Katarzyną Lisowską, córką Walentego, tenutariusz Krzepiszyna 1665 r. (P.1105 VIII k.24). Od Broniewskich dzierżawili oboje 1673 r. Chabielno i Jarużyno oraz karczmę Sobiech za 3. 600 zł (N.185 k.261). Kupił 1675 r. za 2. 200 zł od Stanisława Zbyszewskiego część "Wyganowską" we wsi Wierzchowiska p. gnieź. (N.225 k.661), ale sprzedał t. r. część w tejże wsi za 1. 000 zł małżonkom Ossowskim (ib.k.665; N.185 k.469). Oboje scedowali 1686 r. Mariannie z Raczkowskich Chwaliszewskiej zapis zastawny 2. 000 zł na części wsi Myślątkowy, otrzymany od jej męża Tomasza (P.1112 X k.50v). "Wyganowszczyznę" w Wierzchowiskach sprzedali t. r. za 500 zł Wojciechowi Sojeckiemu i jego żonie (P.1109 VI k.4v). Żyli jeszcze oboje 1687 r. (G.88 k.143). Ich syn Jan Kazimierz ochszcz. 28 VI 1665 r. (LB Kcynia). Innym synem zapewne Remigian (występujący 1709 r. jako syn zmarłego Kazimierza), który ożenił 1687 r. z Marianną Dorotą Śliwnicką, wdową po Piotrze Gorazdowskim (Py.155 s.19), która żyła jeszcze 1696 r. (G.90 k.101v). Powtórnie ożenił się 1709 r., krótko po 4 VII z Jadwigą Dydyńską, wdową po Janie Pierzchlińskim (G.93 k.7v, 8). sumę 1. 000 zł z 4. 000 zł posagowych żony, zapisanych jej przez Gorzewskiego dziedzica Przymy, a scedowaną sobie przez nią 1709 r., cedował 1731 r. ks. Karśnickiemu dziekanowi i proboszczowi konińskiemu (I.Kon.76 k.375v). Nie żył 1734 r., a wdowa sumę 3. 000 zł, zapisaną jej w roku ubiegłym na Czechowie i Jarząbkowie przez Mariana Popowskiego, a pochodzącą z jej posagu z Przymy, scedowała Działyńskiemu star. powidzkiemu (G.96 k.562v). Synowie Remigiana i Śliwnickiej, Marcin i Ludwik Antoni, mianowali 1725 r. plenipotentem Tymieckiego (G.94 k.393v). Marcin nie żył 1732 r., zaś Ludwik Antoni t. r. scedował odziedziczone po matce sumy Lisieckiemu posesorowi Chwalibogowa (G.96 k.477). Córkami Remigiana były, Jadwiga 1732 r. żona Cywińskiego, ur. z Śliwnickiej, i Marcjanna, ur. z dyyńskiej w l. 1748-57 żona Franciszka Boińskiego. Zob. tablicę.

@tablica: Babscy

Panna Barbara, z Bojanowa, umarła 5 XI 1656 r. (LM Gołaszyn). Marianna z Rokickich, żona Stefana, kwitowała 1670 r. ks. Kuchcińskiego plebana szamarzewskiego (Py.154 s.79). JAn, nie żyjący 1683 r., miał z Agnieszki Walewskiej, córki Aleksandra i Katarzyny Wolskiej, Mariannę i Katarzynę, córki wtedy niezamężne, które mianowały plenipotentem brata Łukasza (P.1106 I. k.63v). Marianna w l. 1685-95 żona Adama Bojeńskiego. Walenty i Barbara, bliźnięta, ochrzczone 22 II 1688 r. (LB Ostrowo). Marianna 1691 r. żona Jana Świejkowskiego.

Jerzy, mąż Marianny Janowskiej, córki Stanisława i Katarzyny Pilchowskiej, 1697 r. (I.Kon.70 k.261v), od małż. Makowieckich wziął w zastaw 1699 r. za 1. 000 zł część Rostkowa (ib.k.557v). Ich córka Zofia, jedyna spadkobierczyni ojca, żona Jana Boratyńskiego 1714 r.

Marian i Jadwiga, małż. z Chwalibogowa, chrzcili syna Wojciecha Marka 26 IV 1714 r. Remigian z Cjwaliboga z żoną Zofią chrzcił 22 I 1718 r. córkę Marcjann ę Agnieszkę, zaś z żoną Anną 15 IV 1721 r. bliźnięta, Piotra i Pawła (LB Graboszewo). Bratem Remigiusza(!), nie wiem czy tego, czy wspomnianego wyżej, był Stanisław, który 19 IX 1694 r. zaślubił wdowę Zofię Boszkowską (LC Gniezno, Sw. Michał). Maciej, pisarz komory celnej wschowskiej 1716 r. (Ws.158 k.83). Franciszek, tow. chorągwi usarskiej podskarbiego Przebendowskiego 1718 r. wuj i plenipotent Józefa Żulickiego (Kc.134 k.284). Zofia, nie żyjąca 1720 r., żona 1-o v. Franciszka Chojeńskiego, 2-o v. Franciszka Gałęskiego. Adam, mąż Justyny Wilkoszewskiej, nie żyjącej 1721 r., po której spadek we wsiach Dębiny i Potworowo w woj. sandomierskim, oraz Babsk w woj. rawskim dostał się siostrzeńcom Gosławskim (P.1184 k.100v). Stanisław z synem Jakubem skwitowali 1727 r. Boińskiego, dziedzica części Zalesia, z 400 zł (G.94 k.508).

Jadwiga, 80-letnia, zmarła w Drachówku 22 VIII 1747 r. i pochowana w kościele w Gurowie (LM Gniezno, Św. Wawrzyniec). Jan, chrzestny 22 XI 1766 r., a pani Marcjanna, chrzestna 20 IX 1767 r. (LB Kamieniec). Ignacy, ekonom w Głuponiach 1778 r., w Szczytnikach 1779-85, ożenił się w Przemęcie 29 VI 1778 r. z Marianną Nieborską (LC Przemęt), córką Jana i Zofii Targowskiej, która 1790 r. była wdową (Ws.104 k.13). Ich córki: Klara Elżbieta, ochrzcz. 29 VIII 1779 r., Teofila 4 IX 1785 r. Obie ur. w Szczytnikach (LB Głuszyna). Nie wiem czy identyczny z powyższym Ignacy świadkujący 16 VI 1788 r. (LC Oborzyska).

Aleksy, mąż 1753 r. Teodory Trepczanki, córki Stanisława Trepki i Anny Modlibowskiej, wdowy po Antonim Drogońskim (Rel.Kal.152/153 s.603), pozywającej go 1756 r. jako "męża uciążliwego", czychającego na jej mienie i życie (ib.163/164 s.1984), która 1768 r., jako wdowa i po tym mężu, mianowała plenipotentami synów z pierwszego małżeństwa (W.94 k.223v). Roch, dworzanin w Borucinie, z żony Jadwigi miał córkę Mariannę, ur. tamże 19 XII 1792 r. Jego dwuletni syn Józef pochowany 18 I 1792 r. (LB i LM Sobótka). Katarzyna przed 17 I 1797 r. wyszła za szl. Jana Bolińskiego, ekonoma z Psarskiego (LB Psarskie). Jan, 55-letni, nieżonaty, zmarł w Łopiennie 29 I 1804 r. (LM Łopienno).

>Bachof von Echt, bar. Jan Fryderyk miał z Joanny Elżbiety Watzdorf (oboje nie żyli 1752 r.), córkę Henrietę Fryderykę, w l. 1752-91 żonę Ernesta Godfryda Seherr Thoss.

>Bachorzewscy wyszli z Bachorzewa w p. kal., par. Wilkowyja.

Maciej Grabowiec z Bachorzewa miał w r. 1443 termin z Maciejem z Jarocina (Py.10 k.9). Mikołaj i Stanisław, bracia rodzeni z Bachorzewa 1456 r. (Py.11 k.22). Z nich Mikołaj miał 1458 r. w zastawie od Jana z Tarców dwóch kmieci (Z.Kal.12 k.52). Żoną jego była Agnieszka, żyjąca jeszcze w r. 1497 (I.Kal.4 k.54). Sam Mikołaj nie żył już w r. 1468, kiedy to jego synów Jana, Andrzeja i Jerzego vel Jurka oraz ich stryja Stanisława B. wezwały do uiszczenia się Jadwigi i Anna z Uszcznowa (ib.1. k.432v). Bracia ci mieli w r. 1469 termin z Jadwigą z Uszcznowa i jej córką (ib.2 k.88v). W r. 1477 już tylko dwaj z nich Andrzej i Jerzy (Jan zapewne nie żył), dziedzice w Bachorzewie, zapisali 15 grz. posagu siostrze Małgorzacie, żonie Jana Gawrzyjałowskiego zw. korzonek. Asystował przy tym zapisie ich "stryj" ks. Mikołaj, pleban w Górze (ib.k.452v). Andrzej i Jerzy jako bracia niedzielni oraz ich matka Agnieszka w ciągu lat 1480-1497 ponawiali wielokrotnie zapisy z tego tytułu na rzecz Gawrzyjałowskiego (ib.3 k.8v, 120, 258v, 373; 4 k.131, 318, 394, 543v).

Jerzy skwitowany 1499 r. przez Annę, żonę Jana Karszowskiego, z jej części w Bachorzewie (I. Kal.5 k.79v). Żonie swej Annie Tarzeckiej, córce Jakuba, oprawił 1507 r. posag 27 i pół grz. na sumie 55 grz. wyderkowanej mu na wsi Raszewy W. przez Piotra Zarembkę Nieniewskiego (P.1390 k.112). T. r. pozwał Katarzynę Raszewską, żonę Andrzeja Stęgoskiego, która go wygnała z owych trzech łanów (P.862 k.258). Czwartą część Bachorzewa sprzedał t. r. za 100 grz. Tomisławowi Jarockiemu (P.1390 k.111). W r. 1509 nabył wyderkiem za 40 grz. 4 i pół łany we wsi Słup p. kal. od Jana Żyrkowskiego (P.786 s.122), zaś w r. 1512 od MikołajaKarskiego również wyderkiem za 40 grz. 3 i pół łana roli osiadłej we wsi Bobry p. kal. (I.i D.Z.Kal.2 k.14). Jerzy żył jeszcze 1514 r. (I.Kal.12 II s.340), kiedy występował jako wuj córek Mikołaja Gotarta Tarzeckiego (I.i D.Z.Kal.2 k.26v). Stanisław z Bachorzewa ręczyl 1462 r. za Piotra z Chociczy, iż ten oprawi wiano żonie (I.Kal.1 k.137v). Otrzymał w r. 1463 zapis 30 grz. od braci z Bieniewa, zapewne w posagu za żonę (ib.k.174v). Ta żona, Agnieszka, córka Wojsława i Anny z Bieniewa i Będzieszyna, zapisała 1467 r. wraz z matką 2 grz. czynszu rocz. od 30 grz. na tych wsiach ks. Janowi, wikaremu koleg. kaliskiej (P.1383 k.288). Stanisław nie żył w r. 1472, kiedy wdowa Agnieszka, dziedziczka w Bieniewie, kwitowała Bartłomieja z Kurowa z 24 zł węg. (I.Kal.2 k.226). Stanisława dzieci: Jan, mikołaj, Dorota, Anna i Jadwiga, w asyście stryja Stanisława z W. Sobótki, rezygnowały 1475 r. część macierzystą w Szczurach p. kal. za 160 grz. Janowi ze Szczur (P.1396 k.26v). Janowi i Mikołajowi, braciom niedzielnym z Bachorzewa, zapisał w r. 1477 dług 7 grz. Stanisław, dziedzic w Sobocie (I.Kal.2 k.453). W r. 1485 rodzeństwo dokonało działów: Mikołaj i Dorota, wtedy żona Stanisława Gutowskiego, wzieli Będzieszyn i cztery łany z karczmą w Bieniewie, zaś dzieci Marcina Sławińskiego, niewątpliwie zrodzone z Anny, drugiej spośród sióstr, wtedy widocznie już nie żyjącej dostali Bieniewo (ib.3 k.270v). W l. 1500-32 mamy dość liczne transakcje Mikołaja B., zapewne identycznego z powyższym. Od Dersława Lutyńskiego wziął w zastaw za 20 grz. część w Lutyni 1500 r. (I.Kal.5 k.202v). na połowie Bachorzewa i młyna wodnego w tej wsi oprawił 1505 r. 200 grz. posagu żonie Katarzynie Suchorzewskiej córce Filipa (P.1390 k.68v; I.Kal.6 k.163v). T. r. części we wsiach Bieniewo, Będzieszyn i Wierzbowiec p. kal. sprzedał za 150 grz. Wojciechowi Niedzianowskiemu (P.1390 k.68v). Stefanowi Wturkowakiemu sprzedał 1507 r. za 40 grz. 4 łany osiadłe w Bachorzewie (P.1390 k.105). Od rodzono-stryjecznego brata Andrzeja kupił t. r. za 90 grz. jego część w tejże wsi (ib.k.78). Ok. r. 1520 w imieniu własnym oraz Agnieszki i Barbary, córek tego Andrzeja, już zmarłego, miał sprawę z Mikołajem Jaroszewskim, dziedzicem części W. Turska, o spadek po rodzonej ich ciotce Katarzynie, żonie Konrada z W. Turska (Z.I.i R.Kal.3 k.597v). O tym Andrzeju wiem jeszcze to, że 1499 r. występował jako wuj Anny, żony Jana Karszowskiego (I.Kal.5 k.79v). Mikołaj 4 łany w Racądowie (dziś Racendowie) p. kal. wyderkował zrazu w r. 1524 za 40 grz Mikołajowi Bachorzewskiemu (I.i D.Z.Kal.2 k.102), zaś w 1526 r. za 40 grz. Bartłomiejowi Suchorzewskiemu, a 3 łany roli w Bachorzewie za 30 grz. Tomaszowi Korzkiewskiemu (Py.23 k.62, 65). Umarł między r. 1532 i 1537, kiedy owdowiała Katarzyna cedowała oprawę synowi Stanisławowi (P.1393 k.519; 1394 k.119).

Stanisław, syn Mikołaja i Suchorzewskiej, nabył 1522 r. sposobem wyderkafu za 60 grz. od Agnieszki Wilczyńskiej jej oprawę na połowie Wilczyna p. kal. (P.1392 k.464). Na połowie swych części w Bachorzewie oprawił 1523 r. posag 100 grz. żonie Elżbiecie Mozgawskiej (ib.k.511v). Elżbieta, owdowiawszy, dała 1544 r. oprawę na tej wsi córkom swym Annie i Dorocie (P.1395 k.134v). Stanisław miał syna Mikołaja, zmarłego bezpotomnie zap. przed r. 1555, dziedzica w Bachorzewie (Z.Ii D.Kal.7 k.713v). Była jeszcze i córka Jadwiga, w r.1545 żona Marcina Prusinowskiego, w l. 1558-82 wdowa po nim. Anna, w l. 1544-45 żona Jana Stęgoskiego, Dorota zaś, w l. 1545-54 żona Piotra Stęgoskiego. Wszystkie trzy, już owdowiałe, 1579 r. prawo bliższości po matce do wsi Mozgawa w woj. krak. scedowały Janowi Prusinowskiemu, synowi Jadwigi (Py.116 k.71v). Potomkowie Anny i Doroty pisali się przeważnie "Stęgoskimi czyli Bachorzewskimi" (Zob. Stęgoscy). Zob. tablicę.

@tablica: Bachorzewscy

>Bachowska Weronika, wdowa z Chlewisk, zślubiła 11 XI 1777 r. uczc. Stanisława Dąbrowicza, młynarza z Przybysławia (LC Chlewiska).

>Bachstein (B. und Franckendorf) h. własnego. Eliasz Michał v. B., nie żyjący 1694 r., miał syna Jana Antoniego i córkę Annę Justynę, żonę 1-o v. Jana Gutsmuth, Ślązaka, 2-o v. Samuela Schlichtinga 1694 r. (Ws.208 k.534v; 76 k.445v). Jan Antoni, z Saksonii książęcej, nie żyjący 1721 r., miał z żony Rozyny "de France" (Frantzen?) córkę Marię Eleonorę wydaną 1721 r. za Bartłomieja Szołdrskiego, potem kaszt. biechowskiego. Miał i drugą córkę, Juliannę niezamężną, zmarłą w Iłowcu 9 II 1758 r. w wieku lat 49 (LM Czempiń). Z pozostałych po jej śmierci ruchomości skwitowali Szołdrską 1759 spadkobiercy Joanny B., żony bar. Józefa Osterberga, która była zapewne też córką Antoniego (Kośc.328 k.97; 317 k.194). Bratankiem Szołdrskiej był Józef Karol von B., który mając lat 18 umarł w jej domu w Iłowcu 11 IX 1744 r. i pochowany w Czempiniu (LM Czempiń).

N., syn bar. B-a, zmarł 2 IX 1760 r. i pochowany na cmentarzu w Kłodzie (LM Rydzyna). Jan Wilhelm B.-F., były posesor Nielęgowa p. kośc., z żony Elżbiety v. Drachenheim miał syna Augusta Konstantego, który 1771 r. spisał dożywocie z żoną Krystyną Lossow, córką Baltazara i Elżbiety Zaydlicówny (Ws.95 k.142v). August Konstanty, jako plenipotent ojca, kwitował 1776 r. Zakrzewskiego dziedzica Nielęgowa (Kośc.332 k.178). Wraz z żoną oraz w imieniu syna Józefa, chorążego wojsk pruskich, mianowali 1790 r. plenipotenta (Ws.106 k.54v).

>Baciszewscy chyba z Baciszewa w p. inowrocł., dziś nieznanego. Anna Ruchocka, wdowa po Macieju B., dała 1537 r. dobra swe w Ruchocinie W. i M., spadłe po bracie Jarosławie, Janowi Modlibogowi, kaszt. konarskiemu (P.1394 k.152v). Córki Macieja i Anny: Jadwiga, 1548 r. żona Piotra Kozielskiego, i Anna, w l. 1547-56 żona Wawrzyńca Sosnkowskiego.

>Bacziss (?) Jakub kwitował 1567 r. Wełmińskiego (Kc.116 k.413v).

>Baczyńscy. Boniecki znał tylko B-ich h. Sas, z Baczyna w p. sambor.;czy do nich należy zaliczyć wymienionych tutaj, nie wiem.

Antoni 18 VI 1733 r., zaś Andrzej 4 VII 1734 r. chrzestni w Baranowie (LB Baranów).

Jan, administrator Dębnicy w l. 1734-64, nazwany 1736 r. ekonomem z Przygodzic, zmarły w wieku ok. 62 lat 29 III 1776 r. (LM Kotłów), miał z pierwszej żony, Jadwigi Jarczyńskiej, dzieci: Andrzeja Chryzogona, ur. w Dębnicy, ochrzcz. 1729 r., Franciszka, ur. tamże, ochrzcz. 9 III 1731 r., Zofię Monikę, ochrzcz. w maju 1734 r., Rafała Jana Wojciecha, ochrzcz. 14 X 1736 r., Michała Franciszka, ochrzcz. 4 X 1739 r., Juliannę Annę Mariannę, ur. w Czarnym Lesie, ochrzcz. 9 VII 1742 r. Z drugiej żony, Łucji Brzeżańskiej: Piotr Antoni, ur. 11 X 1735 r., Antoni Jan, ur. w Dębnicy, ochrzcz. 17 VI 1756 r., Barbara Marianna, ochrzcz. 6 VIII 1757 r., Mikołaj Józef, ochrzcz. w październiku 1764 r. (LB Kotłów). Pani Marianna, może matka powyższego Jana, umarła, mając lat 80, 19 I 1754 r. (LM Kotłów).

Wojciech zaślubił 4 II 1731 r. Annę (LC Sowina). Synowie ich: Łukasz, ochrzcz. 13 X 1733 r., Andrzej Józef, ochrzcz. 28 XII 1735 r., obaj ur. w Bogwiedzach (LB Sowina).

Dominik, posesor części wsi Kinno, zaślubił 11 XI 1743 r. w Gnieźnie Zuzannę Żychlińską, córkę Antoniego i Apolonii Schenkendorf (LC Gniezno Sw. Wawrzyniec; P.1288 k.111). dzierżawcę karczmy Sapieżyńskiej i umarła w "Sapieżyńskiem" 25 XI 1800 r., mając lat 32 (LM Poznań, Sw. Wojciecha). Zuzanna, jako wdowa, kwitowała 1784 r. z 200 zł Jana Kalksteina (G.111 k.55). Dzieci ich: Michał Antoni, ur. w Polanowie, ochrzcz. 10 IV 1757 r. (PB Powidz), Zofia, ochrzcz. 8 VII 1759 r. (LB Gniezno, Św. Wawrzyniec) i Wojciech Stanisław, ur. w Kinnie, ochrzcz. 29 IV 1765 r. (LB Ostrowite).

N., mąż Zofii Dominikowskiej, 2-o v. Czarneckiej. Oboje nie żyli 1742 r., bezdzietni (I.Kal.178/80 s.47). Stanisław z żony Joanny Wyrzykowskiej zaślubionej przed 22 III 1746 r., miał synów, Józefa, ur. w Radzewie, ochrzcz. 22 III 1746 r., i Franciszka, ochrzcz. 20 IX 1752 r. (LB Bnin). Były i córki: Marianna, ur. w Radzewie, ochrzcz. 6 XII 1750 r. (ib.), żona Antoniego Ciszewskiego 1782 r., Teofila t. r. żona Wiktoryna Kierszkowskiego, oraz Franciszka, która t. r., po śmierci rodziców i brata Józefa, jako ich wraz z siostrami spadkobierczyni, mianowała plenipotentem szwagra Ciszewskiego (P.1359 k.384v). Może ta sama Franciszka zaślubiła 1784 r. Andrzeja Bębenkowskiego? Mieszkał potem w Małachowie Wierzbiczanach i umarł mając lat ok. 50 w r. 1770, pochowany 13 II (LM Witkowo).

Wojciech, ekonom w Niemieczkowie, pochowany 8 VI 1776 r. (LM Objezierze). Stanisław, plenipotent panny Brzozowskiej 1783 r. (Ws.102 k.115).

Szl. Maciej, kuchmistrz Skorzewskiego, starosty gnieźn., zmarł w Arkuszewie 28 XII 1783 r., mając ok. 40 lat (LM Gniezno, Sw. Michał). Rudolf, rodem z Brecewa w Prusach Płd., dymisjonowany porucznik regimentu von Stockhausena, zaślubił 28 IV 1801 r. Konstancję Wicherkiewiczównę, córkę mieszczanina ze Zdun (LC Zduny).

Jan i Teofila rodzice: Ignacego, ur. 26 VII 1801 r., Maurycego Franciszka, ur. 8 X 1804 r., Balbiny Placydy, ur. 29 III 1807 r. (LB Gostyń). Tego Ignacego trzymała do chrztu zapewne ciotka jego, Zofia z B-ch, żona Nikodema Paprockiego, urzędnika celnego, która umarła w Lesznie 8 VI 1827 r., mając lat 70, a jej mąż zmarł tamże 7 XII t. r., mając lat 76 (LM Leszno).

Kazimierz, dzierżawca Chwalęcinka i żony jego Ewa, rodzice Teodora Józefa, ur. w Chwalęcinku 23 III 1802 r. (LB Panienka). Michał, chrzestny 23 III 1802 r. (ib.). Pani Ewa, chrzestna 31 III 1806 r. (LB Nowe Miasto). Pani Zofia z Smiełowa, chrzestna 8 VIII 1806 r. (LB Gostyczyna). Wojciech, syn Dominika i Zuzanny, ekonom w Wilkonicach Małych 1808 r., dzierżawca plebanii w Czerniejewie 1824 r., zmarły w Czerniejewskiej Wsi 15 XII 1829 r. (LM Czerniejewo), miał z żony Franciszki Połomskiej córki: Mariannę, ur. w Zalesiu W. 29 VIII 1808 r. (LB Pępow), Antoninę, ur. zap. w maju r. 1811, zmarła w Czerniejewskiej Wsi 30 VII 1827 r., i Bogumiła, ur. w Czerniejewie 23 IV 1824 r., zmarłego 27 VIII t. r. (LB Czerniejewo). Wiktoria, wdowa, chrzestna 30 VIII 1823 r. (LB Gostyczyna). Bazyli, mąż Józefy Zabłockiej, jak się zdaje mieszczki z Kępna, zmarłej w Kępnie 27 IX 1824 r. w 36 roku życia (LM Kępno). Panna Marianna z Gostynia, chrzestna 29 XII 1828 r. (LB Gostyń).

>Badenhaupt Krystyna Julianna, w l. 1717-27 żona Krzysztofa Rottenhofa, majora JKMci.

>Badowscy, drobna szlachta różnych herbów, m. in. Bończa, Doliwa, Poraj, Sas, z kilku wsi w p. sochacz., a mianowicie: Badowo Nagórne, Badowo Kłody, Badowo Danki, Badowo Mściszki (Bon.), a byli też tego nazwiska Grzymalici.

Dorota, córka już nieżyjącego Piotra, w r. 1530 żona Bartłomieja Osmólskiego (I.i D.Z.Kal.2 k.172)

Jan z Badowa Mściszek, nie żyjący 1586 r., miał z Doroty Milanowskiej synów: Marcina, zapewne sługę Grudzińskiego kaszt. nakielskiego, zamordowanego, i Wiktoryna, który t. r. kwitował kasztelana z pozostałości po bracie (Kc.119 k.455v). Dorota, 1598 r. wdowa po Mikołaju Winieckim. Jan Sędziwój, burgrabia ziem. poznański 1635 r. (I.Kal.101 s.121). Anna, 1675 r. żona Jana Bogusławskiego. Łukasz 1681 r. skwitowany z 500 zł posagu swej córki przez klaryski kaliskie (ib.140 k.221v). Może tego samego Łukasza i Jadwigi Rogozińskiej, obojga nie żyjących 1704 r. syn Adam dostał t. r. zapis 40. 000 zł od Wysockiego (ib.157 k.106). Wojciech z Gębic zmarł 31 X 1713 r. (LM Gębice). Jan świadkował w Gnieźnie 1718 r. (LC Gniezno, Sw. Michał).

Jan, administrator w Konarach 1727 r. w Łężycach 1729 r., z pierwszej żony Joanny (Teresy?) Rosnowskiej, córki Stefana i Anny Gorzewskiej, nie żyjącej 1749 r., pozostawił syna Stanisława, o którym niżej, i corki, Petronelę Katarzynę, ur. w Łężcach, ochrzcz. 3 VII 1729 r. (LB Chrzypsko), Mariannę ochrzcz. 19 I 1727 r. (LB Margonin) i Agnieszkę. Stanisław, Marianna i Agnieszka dostali 1794 r. od swej babki Anny z Gorzewskich Rosnowskiej zapis po 1. 000 zł każde z nich (G.98 k.28v). Marianna była w r. 1758 żoną Wojciecha Rowińskiego, Agnieszka, nieżamężna, swoją część 166 zł z sumy 500 zł, lokowanej u Żydów pniewskich, scedowała t. r. bratu Stanisławowi (G.99 k.3v). Drugą żoną Jana była Julenta Laskowska, wdowa już w r. 1755 (G.98 k.728). Z niej synowie, Kasper, o którym niżej, i Mikołaj Antoni, ur. w Żołczu 15 XI 1746 r. (LB Jarząbkowo) Stanisław, syn Jana i Rosnowskiej, ożenił się 3 VIII 1747 r. z Marianną Łochowską, córką Jana i Jadwigi Pruszakówny (LC Gozdowo; P.1302 k.53). Wraz z żoną i jej bratem Andrzejem sprzedał 1785 r. Gołczyno W. w p. gnieźnieńskim za 4. 000 zł skarbnikowi Pierzchlińskiemu (Py.163 k.422). Obojemałżonkowie scedowali 1788 r. synowi Józefowi 1. 000 zł z sumy 2. 000 zł, zapisanej Mariannie na Gałczynie przez Pierzchlińskiego (G.115 k.88v). Ten Józef został ohcrzcz. 16 III 1760 r. Mieli oni jeszcze córkę Franciszkę ur. w Żołczu, ochrzcz. 26 IX 1748 r. (LB Jarząbkowo). Może to ten sam Józef ożenił się 20 XI 1782 r. z Eleonorą Ponikiewską, rozwiedzioną z Józefem Słupeckim? W akcie ślubnym nazwana wdową (LC Gniezno, Sw. Michał), umarła w Gnieźnie na Grzybowie 15 V 1792 r. (LM Gniezno, Sw. Trójca). Józef żył jeszcze 1789 r. (G.115 k.160; tu B. nazwany Karolem) Kasper, syn Jana i Laskowskiej, zwany też czasem Melchiorem, a więc zapewne dwuimienny, ur. ok. 1734 r., w l. 1774 i 1775 wraz z żoną Zofią Kawiecką kwitował Iłowieckiego sędziego grodz. wałeckiego z prowizji od sumy 1. 375 zł, a potem i z tej sumy, jej posagowej, zapisanej na Łosińcu p. gnieźn. w l. 1741 i 1754 (G.100 k.607v; 102 k.90v). Była córką Walentego i Pawłowskiej (G.102 k.92). Umarła mając lat 70,6 IX 1788 r. Kasper (Melchior?) umarł mając lat 72, 5 V 1806 r. (LM Pobiedziska).

Wojciech Stanisław, ochrzcz. 17 V 1734 r. (LB Gniezno, Św. Trójca).

Ignacy, mąż Marianny Czyżewskiej, córki Tomasza i Apolonii Chlebowskiej, 1748 r. (I.Kal.185/9 k.71). Marianna i jej mąż Wojciech Wichrowski nie żyli 1782 r.

Jan Grzymała B. 1755 r. (Ws.183 k.162). Franciszek świadkował 15 IV 1768 r. (LC Gniezno, Sw.Trójca). Panna Rozalia zaślubiła 19 II 1783 r. Walentego Przygodzkiego, a świadkował przy ślubie Stanisław B. (LC Gniezno, Sw. Michał). Jan, ekonom w Zalesiu M., i żona jego Teodora, rodzice Rozalii, zmarłej tamże 9 VII 1801 r., w 2 dni po urodz. (LM Pępowo).

Józef Jaranowicz B., burgrabia grodzki rawski, asystował przy chrzcie w parafii żońskiej 14 VI 1778 r. (LB Żoń). Magdalena, podczaszanka pomorska wyszła ok. 1780 za Tomasza Przyjemskiego, starostę łomżyńskiego i zambrowskiego (Estr.XIV, s.370).

>Badurkowscy z Badurkowa p. kośc., par. krobskiej, wsi dziś niestniejącej. Mikołaj z Badurkowa część tej wsi sprzedał ok 1465 r. za 40 grz. Janowi z W. Kuczyny (P.1383 k.362). Łukasz z Badurczyna (!) pół łana roli folwarcznej w tej wsi sprzedał 1476 r. za 17 grz. Janowi Koniecznemu z W. Kuczyny (P.1386 k.54). Michał B. na połowie części w Badurkowie oprawił 1481 r. 1481 r. 20 grz. posagu żonie Annie (P.1386 k.149v). Stanisław B. z Badurkowa i Kuczyny Wielkiej został w r. 1482 pozwany przez Marcina B. Kozła ("Koszel" o najście i spalenie dworu z przyległościami (Kośc.227 k.100). Anna, córka zmarłego Jana B., żona op. Andrzeja, mieszcz. w Krobi, część w Badurkowie sprzedała 1496 r. za 15 grz. Annie wdowie po Michale B. (P.1383 k.121). Jan B. nabył na wyderk 1519 r. łan pusty w Badurkowie od Bernarda Pakosławskiego (P.1392 k.303). Córką Michała, zapewne identycznego z wyżej wspomnianym, była Małgorzata, występująca w r. 1542 jako żona Jana Krzekotowskiego w asyście brata wujecznego Piotra Pudliszkowskiego (P.881 k.131, 131v). Chyba ta sama, nazwana Anną B., żona Jana Krzekotowskiego, w asyście stryja Jana Jarosławskiego i brata ciotecznego Mikołaja Pudliszkowskiego, dała 1519 r. w dożywocie mężowi części po rodzicach w Badurkowie (Kośc.345 k.66v).

Marianna de Badurki (!), żona Chryzostoma Jarochowskiego, nie żyjącego 1666 r. (I.Kal.126 k.615), była zapewne z innej rodziny.

>Badyńscy h. Jelita odm. Anna w l. 1685-99 wdowa po Macieju Paruszewskim. Michał z żony Heleny Łosiówny (P.1365 k.279v), miał syna Józefa Stanisława Kostkę, nie żyjącego 1769 r., ożenionego z Eleonorą Borowiczówną, córkę Grzegorza, pisarza skarb. komory celnej nieszawskiej, i Anny Wilsenówny, która t. r. dostała zapis 2. 000 zł od Rosena, zaś 1787 r. wraz z bratem, ks. Faustynem, kanonikiem laterańskim, odebrała spadek po ciotce, Jadwidze z Wilsenów Hoffmanowej, obywatelce bydgoskiej, i scedowała ów spadek Nepomucenie z Wilsenów Malczewskiej (I.Kon.80 k.183, 183v), 83 k.305v; P.1365 k.279; 1367 k.400v). Józefa i Borowiczówny syn Józef, wiceregent grodz. koniński 1774 r. (I.Kon.80 k.310v), komisarz województw wielkopolskich 1775 r., komornik gran. gnieźnieński w l. 1782-89 (ib.82 k.308; 83 k.76v; Bon.). Mąż Józefy Gajewskiej, córki Stanisława i Marianny Raszewskiej (P.1363 k.277), dostał wraz z nią 1768 r. od jej matki cesję młyna królewskiego zw. Posoka na rzece Pokrzywnicy w starostwie konińskim za konsensem król. z 10 XII 1767 r. (I.Kon.80 k.138). W l. 1786-90 mieszkał w Łodzi p. kośc. Nazwany w r. 1789 uprzywilejowanym posesorem dóbr królewskich Posoka, oraz posesorem klucza trzebawskiego (P.1366 k.371). Był plenipotentem marszałka Gurowskiego 1788 r. (P.1375 k.290), dożywocie z żoną spisał 1790 r. (P.1367 k.400v). Córkami jego i Gajewskiej były, Joanna Nepomucena, niezamężna w l. 1788 i 1789 (LB Łódź) i Pelagia, która 1791 r. była żoną Teodora Mniewskiego. Synowie: Florentyny, wylegitymowany ze szlachectwa w Kr. Pol. 1844 r. i Faustyn, po którym z Katarzyny Kąsinowskiej syn Teofil, wylegitymowany w Kr. Pol. 1848 r. (Bon.).

Józef, ekonom w Chomiąży, z żony Urszuli miał córkę Agnieszkę, ur. w Chomiąży, ochrzcz. 21 I 1768 r. (LB Parlin). Gertruda, żona Nepomucena Gajewskiego, nie żyjącego 1786 r. Kajetan, liczący lat 24, ożenił się 7 VII 1812 r. z Marianną Klugerówną, mającą lat 42 (LC Trzcinica). Wojciech, poborca raszkowski, i żona jego Antonina Łagiewska, rodzice Ignacego Walentego, ur. w Raszkowie 30 VII 1816 r. (LB Raszków).

>Bagieńscy z Bagienicy p. nakiel. Kasper z Bagienicy 3 i pół lany w Guncerzewach p. nakiel. sprzedał 1459 r. za 25 grz. na wyderk Piotrowi Grzybowskiemu (N.143 k.83v), a 1468 r. sprzedał za 60 grz. 4 łany w Bagienicy córce Małgorzacie, żonie szl. Wojciecha (N.144 k.37). Dwa łany w tej wsi sprzedał 1470 r. za 14 grz. Wojciechowi Węgierskiemu (P.1382 s.122), chyba identycznemu z wspomnianym Wojciechem zięciem. W r. 1471 sprzedał 2 łany tamże za 30 grz. Stefkowi Gałczyńskiemu (ib.s.136).Wojciech Rogala z Bagienicy miał w r.1476 sprawę z Maciejem z Pruszcza, synem Dersława Wojskiego. W imieniu Wojciecha działał wówczas Kasper B. (N.145 s.122). Wojciech Rogalka z Bagienicy w r. 1478 kwitował z 2 grz. Macieja Wojckiego (ib.s.191).

Nie wiem czy do tych należeli bracia rodzeni Jan i Józef Bagińscy, którzy w r. 1551 działając w asyście Wojciecha Dziewierzewskiego Trzebieńskiego, plebana w Brzeskorzystwi (Kc.11 k.219).

Bagieńscy z Bagienicy w p. gnieź., wsi dzi ś nieznanej. Nie wymienia jej Pawinski, nie zna i Kozierowski. Czy nie ma tu pomyłki i czy nie jest to Bagienica w p. nakiel.? Mikołaj, syn zmarłego Jana, sprzedał 1470 r. część w tej wsi za 150 grz. Marcinowi Modliszewskiemu (P.1385 k.65v).

>Bagieńscy, Bagińscy h. Radwan, może i h. Ślepowron, z Bagienicy w p. ciechanowskim. Jan i Józef pozwali 1550 r. Trzebieńskiego o zabicie ich brata Baltazara (P.890 k.296v). Feliks 1579 r. plenipotent spadkobierców Andrzeja Gowarzewskiego (P.932 k.428v).

Paweł h. Radwan cz. Wierzbowczyk z p. ciechan., ur. z Jadwigi Golińskiej, nie żyjący 1578 r., z Katarzyny Grochowskiej h. Bończa, ur. z Katarzyny Żebrowskiej h. Półkozic, miał córkę Zofię, zmarłą przed 1591 r., żonę Bartłomieja Grabowskiego z p. ciechanow. (P.953 k.104v) i synów: Jana, Mikołaja, Wojciecha i Walentego. Z nich, ks. Mikołaj, pleb. w Dusznikach, wydzierżawił Wojciechowi 1578 r. połowę swych części wsi Bagienica Trloga (P.931 k.935). Połowę Bagienicy sprzedał temu bratu 1579 r. (P.953 k.36v). Kustosz kośc. św. Marii Magdaleny w Poznaniu, kanonik poznański 1583 r. (Install., s.60). Drugą połowę swej części we wsi Bagienica Trloga dał 1590 r. bratu Walentemu (P.1400 k.462v). Żył jeszcze 1593 r. (P.959 k.894v).

Ks. Wojciech, kanonik uniejowski i pleb. koniński, nie żył 1618 r. (I.Kon.40 s.663).

Andrzej z p. ciechanow., nie żyjący 1639 r., miał syna Piotra, który t. r. zawarł z małż. Stawskimi kontrakt o dzierżawę wsi Werkowo p. kcyń. (P.1040 k.402, 479), którą trzymał i w r. 1640 (Kc.128 k.233). W r. 1640, krótko po 4 VI ożenił się z Marianną Ulatowską, za którą dostał od Szymona Ulatowskiego zapis 2. 500 zł posagu (G.80 k.675v). Od Prokopa Stogniewa kupił 1642 r. za 12. 000 zł Chudzice p. pyzdr. (P.1420 k.872v). Z 6 dymów w tej wsi płacił 1651 r. podymne 12 zł (Py.151 s.208-9). Córkom zrodzonym z Ulatowskiej, Zofii, Annie, Mariannie, Katarzynie, Teresie i Jadwidze zapisał 1661 r. każdej po 1. 500 zł posagu (Py.153 s.131), a 1665 r. oboje małżonkowie dopisali każdej jeszcze po 500 zł (ib.s.1). W tym drugim zapisie w miejscu Marianny figuruje Dorota, o Dorocie też, nie o Mariannie, słysztmy i potem. Piotr nie żył 1675 r. Zofia była 1675 r. za Piotrem Raciniewskim, Anna, 1684 r. żona Świętosława Chwaliszewskiego, Dorota, 1685 r. żona Szymona Komorowskiego (Komorskiego?). O losach Katarzyny i Teresy nic nie wiem. Jadwiga chyba identyczna z Jadwigą, 1694 r. żoną Jana Potockiego. Synami Piotra byli Marcin i Jan Piotr.

1. Marcin, występował już 1677 r. (I.Kon.60 k.115) i był t. r. mężem Anny Jerzykowskiej, wdowy po Wojciechu Swierczyńskim (G.86 k.41). Opiekując się jej dziećmi z pierwszego małżeństwa, administrował ich dobrami. Drugiej żonie Barbarze Czackiej, córce Jana i Jadwigi Modlibowskiej, którą zaślubił w Poznaniu 14 II 1679 r. (LC Sw. Jan), oprawił t. r. na poczet posagu 1. 500 zł (P.1429 k.131v; 111 I k.33v). Żył jeszcze 1689 r. (I.Kon.68 k.21), nie żył zaś 1692 r., kiedy owdowiałą Barbarę, posesorkę Chudzic, oraz Jana B-go, brata i spadkobiercę Marcina, pozywali Swierczyńscy, synowie i corki Anny Jerzykowskiej (Ws.152 k.604v). Wdowa wyszła 2-o v. za Pawła Wilczyńskiego i w r. 1697 była wdową i potym mężu (G.90 k.125).

2. Jan Piotr spisał 1679 r. dożywocie z żoną Katarzyną Wilczyńską, córką Jana i Zofii Sokołowskiej, wdową po Ludwiku Potockim (P.1429 k.127; 1105 XI k.11v); 1113 III k.76). Żonie tej, współspadkobierczyni rodzonej ciotki Barbary z Sokołowskich Rogalińskiej, oprawił w r. 1681 sumę 3. 750 zł podniesioną od Rogalińskich (P.213 IV k.24, 25v). Od Erazma Kretkowskiego kupił 1696 r. za 21. 500 zł Racięcice, Łuczywno i Smolnik w p. kon. (I.Kal.152 s.16). T. r. jako posesor Pierzchna i Chudzic kwitował Rosena (G.90 k.99). Żona jego zobowiązała się swe części Kownat p. gnieźn. sprzedać za 12. 000 zł swemu synowi Kazimierzowi Potockiemu (I.Kon.70 k.303v, 304). Wraz z Wojciechem, synem zmarłego Marcina występował 1699 r. jako dziedzic Bagienic w z. ciechanow. (Py.156 s.140). Dziedzicem Pierzchna i Chudzic nazwany 1701 r. (P.1141 X k.55v). W r. 1712 procesowali go pasierbowie Potoccy (P.285 k.156v). Nie żył 1715 r., kiedy synowie Józef i Michał wydzierżawili Racięcice i Łuczywno małż. Chrząstowskim (I.Kon.73 k.316).

1) Józef, dziedzic połowy Racięcic, Łuczywa i Smolnika, nie żyjący 1726 r., miał z Marianny Raczkowskiej, 2-o v. 1748 r. żony Antoniego Pruskiego, synów Bernarda, Łukasza i Tomasza, małoletnich 1726 r. (I.Kon.76 k.126). Łukasz umarł chyba młodo, bo 1730 r. występowali już tylko Bernard i Tomasz (ib.k.340v).

(1) Bernard, współdziedzic połowy Racięcic z bratem Tomaszem 1741 r. (I.Kon.77 k.223v). Obaj bracia wraz z stryjecznymi siostrami, córkami Michała sprzedali 1745 r. Chudzice za 40. 000 zł Ignacemu Skorzewskiemu (P.1279 k.100). Ożenił się 1745 r. z Marianną Racięcką, córką Jakuba i Jadwigi Łączyńskiej, wdową po Stanisławie Kurcewskim (I.Kon.77 k.423v). Był już wdowcem 1780 r., kiedy skwitował go pasierb Kurcewski z 1. 000 zł na poczet spadku po matce (I.Kal.220 k.261v). Z bratem Tomaszem i spadkobiercami stryja Michała sprzedali 1789 r. Racięcice, Łuczylno i Smolnik z Olędrami za 130. 000 zł Antoniemu Gliszczyńskiemu, kasztelanicowi biechowskiemu (I.Kon.84 k.140). Jego syn Leon, plenipotent ojca 1780 r. (ib.82 k.153).

(2) Tomasz, dziedzic części Racięcic, Łuczylna i Smolnika, ożenił się 1776 r., krótko po 17 VI, z Katarzyną Torzewskąm, córką Franciszka i Julianny Racięskiej (ib.81 k.61v).

2) Michał, dziedzic połowy Racięcic, Łuczywna (Łuczylna) i Smolnika, zawierał kompromis 1726 r. ze spadkobiercami Erazma Kratkowskiego (ib.76 k.126). Nie żył 1743 r. Jego żoną była Zofia Orzelska, córka Aleksandra i Marianny Grabskiej, nie żyjąca 1745 r. (G.94 k.209). Córki ich Franciszka, 1743 r. żona Wojciecha Kraśnickiego i panna Marianna spisały w Racięcicach 23 IX 1744 r. ugodę działową (I.Kon.78 s.133). Marianna 1745 r. była żoną Antoniego Wilkostowskiego. Zob. tablicę 1.

Franciszek, nie żyjący 1693 r. był ojcem Jana, Wojciecha, Mikołaja i Jakuba.

1. Jan, w r. 1633 wraz z żoną Katarzyną Parczewską wydzierżawił od Jana Droszewskiego czyli Gniazdowskiego i żony jego Anny Cieleckiej części Kwiatkowa i Wiesiołowa w p. kal. (I.Kal.99b. s.1311). Obie strony skwitowały się z tego kontraktu 1636 r. (ib.102 s.1484), a Jan z żoną t. r. wydzierżawili Słaborowice od Andrzeja Mielęckiego (ib.s.953). Jan był podstar. grodz. koniński 1639 r. (I.Kal.105 s.666) i t. r. wraz z żoną dostał zapis od Wawrowskiego, wojskiego kaliskiego (I.Kon.48 k.725v). Trzymał 1645 r. od probostwa konińskiego wieś Modła Kościelna (ib.k.468), a od małż. Łąckich mieli oboje zapis zastawny 7. 000 zł na W. Wrzący p. kon. Jan nie żył 1677 r. Jego córka Katarzyna była 1-o v. za Janem Przytulickim, 2-o v. 1681 r. za Piotrem Romanowskim, 3-o v. 1691 r. za Stanisławem Bosakowskim. Synami Jana byli Franciszek i Piotr.

1) Franciszek ożenił się 1669 r. z Elżbietą Jerzykowską, córką Wojciecha, wdową po Mikołaju Kokalewskim (P.196 k.846; I.Kon.58 k.545v). Od córek zmarłego Stefana Tarnowskiego; Mieszkowskiej, Dobrosołowskiej i Smarzewskiej kupił 1679 r. za 19. 500 zł wsie Kąpiel i Przecław p. gnieź. (P.1429 k119). Od Jana Lubomęskiego kupił 1684 r. za 6. 000 zł Mieczownicę p. gnieźn. (P.1107 III k.11v). Od Kazimierza Obarzankowskiego nabył 1698 r. Gostuń (Gostom) p. gnieźn. (G.90 k.179, 188v). Od Stefana Smarzewskiego nabył 1701 r. za 18. 750 zł jego części we wsiach: Dobrosołowo, Szyszłowo, Kąpiel, Przecław w p. gnieźn. (P.1140 V k.8v, 14v). Drugą jego żoną była 1704 r. Marianna Pawłowska, wdowa po Wojciechu Sokolnickim kasztelanicu międzyrzeckim (I.Kal.157 s.88, 90), trzecią, zaślubioną 1705 r., krótko po 16 XII, Krystyna Chrząszczewska, wdowa po Mikołaju Ziemeckim (G.93 k.201). Nie żył 1712 r. (ib.k.112v). Krystyna nie żyła 1715 r. Jedyną córką, urodz. z Jerzykowskiej, była Marianna, dziedziczka dóbr: Dobrosołowo, Gostuń, Szyszłowo, Kąpiel, Przecław, Mieczewnica (I.Kon.75 k.85, 78 s.517; P.1187 k.144), żona 1-o v. Jana Mikołaja Grochowickiego, cześnika brzeskiego kuj., 2-o v. w l. 1713-41 Franciszka Bielickiego.

2) Piotr, 1674 r. dożywotni posesor Krzekotowia (I.Kon.60 k.641v), ożenił się 18 II 1675 r. z Marianną Widawską, córką Mikołaja (LC Skalmierzyce) i Róży Madalińskiej, z którą dożywocie spisał 1648 r. (I.Kal.142 k.379). Katarzyna z Naczesławskich Bogucka, która wraz z mężem Franciszkiem zawarła 1673 r. kontrakt sprzedaży połowy Marcinkowa z Konstancją z Obrębskich Wolską pod zakładem 2. 000 zł, scedowała 1685 r. ten kontrakt Piotrowi (Py.155 s.98). Brata Franciszka skwitował Piotr 1688 r. z 3. 000 zł, w których trzymał od niego zastawem Mieczewnicę (Py.155 s.53) Z żony Marianny Widawskiej miał syna Jana, który 1717 r. żonie Teresie Dembińskiej, córce Jana i Jadwigi Goreckiej, zobowiązał się oprawić na poczet posagu 3. 000 zł (Kc.134 k.255v). Może ten sam Jan, pochowany u Bernardynów w Kole 17 I 1737 r.(AB, W.48).

2. Wojciech, żeniąc się 1654 r. z Barbarą Krasowską, córką Jana, wdową po Dobrogościee Ponińskim, oprawił jej posag 2. 000 zł (P.1067 k.423). Oboje nie żyli 1676 r. (P.1094 k.183).

3. Mikołaj oprawił 1646 r. posag 2. 700 zł żonie Katarzynie Łukomskiej, córce Wojciecha i Anny Bierzyńskiej (R.Kal.13 k.293; Py 156 s.64). W r. 1649 skwitowany przez Katarzynę Złotnicką, chorążynę kaliską z kontraktu dzierżawy wsi Złotkowy (I.Kal.115 s.377). W r. 1657 wraz z żoną sumę 8. 000 zł zapisaną im przez Jana Rysińskiego kasztelana kruświckiego sposobem zastawnym na wsi Wierzchociny cedował bratu kasztelana, Krzysztofowi Rysińskiemu (I.Kal.122 s.310). W r. 1665 trzymał plebanię w Kościelcu (I.Kon.58 k.316). Bezdzietny, umarł w r. 1676 lub 1677 (ib.60 k.924v; I.Kal.138 s.966). Wdowa żyła jeszcze 1693 r. (Py.156 s.64).

4. Jakub, mąż Marianny Kuczkowskiej, zrodonemu z niej synowi Samuelowi scedował 1665 r. sumę 200 zł z 400 zł zapisu zastawnego na częściach wsi Szarowo p. szadk., scedowanego sobie przez małż. Dębowskich (I.Kal.126 s.317). Zob.tablicę 2.

Mikołajowi winien był 1654 sumę 1. 700 zł Władysław Koźmiński (Py.151 s.206). Mikołaj, nie wiem czy ten sam, brał 1669 r. zastawem na 3 lata części Gniazdowa od Jadwigi z Gałęskich Czachórskiej (I.Kal.129 s.1199, 1201). Tomasz, syn Mikołaja, nie żyjącego 1688 r., nie wiem czy identycznego z ktorymś z powyższych, spisał t. r. dożywocie z żoną Katarzyną Siedlecką, córką Stanisława i Doroty Leśnikowskiej, wdową po Wojciechu Dzierzbińskim (P.1116 IX k.18v). Byli małżeństwem już 1687 r. (G.88 k.201). Tomasz żył jeszcze 1705 r. (I.Kon.72 k.219).

Marcin, syn zmarłego Marcina, kupił 1676 r. za 4. 500 zł części Szczytnik w p. gnieźn. od Mikołaja Jezierskiego i jego córek (P.1427 k.597). Te części sprzedał 1679 r. za 5. 000 zł Wojciechowi Wieszczyckiemu (P.1429 k.219). Obu tych transakcji dokonal wspólnie ze swą żoną Dorotą z Leśnik Leśnikowską, córką Macieja, a wdową po Stanisławie Siedleckim (P.1422 k.996; 1429 k.219; 1094 k.609v). Dorota jako wdowa i po tym drugim mężu cedowała sumę swej córce z pierwszego małżeństwa Ewie z Siedleckich Michalskiej 1694 r. (P.1128 X k.102v). Marcin 1678 r. wydzierżawił od małż. Mieszkowskich wieś Kąpiel (G.86 k.117). Marcin zapisał 1686 r. dług 500 zł Mateuszowi Tańskiemu (P.1111 V k.52). Jan, w r. 1713 mąż Katarzyny Wilczyńskiej, wdowy po Ludwiku Potockim (P.290 k.250). Anna, żona Macieja Paruszewskiego, oboje nie żyli 1718 r. Jakub, ekonom w Arkuszewie 1714 r. tenutariusz Lulkowa 1727 r., z żony Ludwiki miał synów Antoniego, ochrzcz. 10 VI 1727 r. (LB Pakość). Anna, chrzestna 22 VII 1728 r. (LB Nekla). Jan, pochowany u Bernardynów w Kole 17 I 1737 r. (AB.W.48). Antoni, regent grodz. płocki 1743 r. (I.Kal.178/80 s.85).

@tablica Bagieńscy 1.

@tablica Bagieńscy 2.

Stefan, zmarły 14 VIII 1764 r., w wieku 75 lat, z żony Konstancji, zmarłej w Jaskółkach 4 IX 1758 r. (LM Dolsko), miał dzieci: Kunegundę, ur. w Dalewie, ochrzcz. 23 II 1747 r., Zofię, ochrzcz. 1749 r. (LB Dalewo), Dominika Wawrzyńca, ochrzcz. 8 VIII 1751 r., Stanisława, ur. w Dolsku, ochrzcz. 28 IX 1754 r., zmarłego 29 X 1756 r. (LB i LM Dolsk).

Aleksander zaślubił 6 VIII 1770 r. Antoninę Kaczkowską, córkę Pawła i Teresy Trąmpczyńskiej, która 1772 aprobowała testament matki (LC Kcynia; Kc.148 k.21v). Szymon Antoni zaślubił w Poznaniu najpierw 27 XII 1769 r. Annę Kosicką (LC. Św. Mikołaj), a potem u Bernardynek 13 I 1771 r. Ludwikę Pakszyńską (LC Poznań, Fara), córkę Józefa i Anny Brezianki. Oboje żyli 1783 r. (P.1360 k.280v). Ludwika, jako wdowa, zapisała 1789 r. córce Ludwice i benedyktynkom poznańskim 500 zł z sumy 3. 160 zł, przysądzonej dekretem kompromisarskim z r. 1779 (P.1385 k.501). Umarła mając lat 84, 27 X 1831 r. (Nekr. Benedyktynek Pozn.). Dzieci ich: Euzebia Marcelina Ludwika, ochrzcz. 5 XI 1771 r., benedyktynka poznańska od 1789 r., potem przeorysza, Aniela Agnieszka Julianna, ur. na zamku poznańskim, ochrzcz. 20 VII 1776 r. (LB Poznań, Sw. Marcin). Eleonora Marianna, ochrzcz. 17 XI 1778 r., Jadwiga Teresa Urszula, ochrzcz. 21 X 1780 r., zmarła 9 I 1783 r. i pochow. u Dominikanów w Poznaniu, Józef Mikołaj Domink, ur. 10 IX 1785 r. pochow. 27 VII 1786 r. tamże (LB i LM Poznań, Fara).

Ignacy, ekonom we wsi Trzaski, z żony Barbary miał córkę Kunegundę, ochrzcz. 11 VIII 1773 r. (LB Inowrocław). "Urodzony" Franciszek, "campo", z żony Katarzyny miał córkę Katarzynę, ur. w Starym Mieście, ochrzcz. 10 XI 1781 r., i syna Teodora Walentego, ur. w Zbrudzewie, ochrzcz. 9 II 1789 r. (LB Śrem). Ks. Franciszek Salezy, prob. w Łeknie 1782 r. (G.109 k.110). Józef, syn Jana i Marianny, ożenił się 24 XI 1784 r. z Marianną Pielarzówną, córką Szymona i Marianny (LC Ostrzeszów). Pisano ją też Pielarczanką, Pasikorszczanką, a w księgach metrykalnych Ostrzeszowa, już w XIX wieku, "uszlachcono" jej nazwisko dopisując "Paszkowska". Józef był celnikiem i mieszkał w Pile Zameckiej, zwanej też Piłą Ostrzeszowską lub Rzgowską. W r. 1795 był celnikiem w Zielonej Wsi koło Rawicza, ale w r. 1800 widzimy go znowu w Pile Ostzreszowskiej. Jego dzieci: Julianna, ur. w Pile Zameckiej, ochrzcz. 16 IV 1785 r., Ludwika Małgorzata, ur. tamże, ochrzcz. 13 VII 1788 r., Antonina Marcjanna, ur. tamże, ochrzcz. 28 I 1792 r. (LB Ostzreszów), Augustyn, ur. w Zielonej Wsi 26 VIII 1795 r. (LB Golejewko), Jan, ur. w Pile Ostrzeszowskiej 2 VIII 1800 r. (LB Ostrzeszów). Maciej z żony Joanny Gotliby Schmidt mial syna Karola Michała, ur. 7 IX 1798 r. (LB Poznań, św. Krzyż). Kunegunda, benedyktynka pozn., zmarła 28 V 1816 r. (Nekr. Benedyktynek pozn.). Tekla, kantorka cystersek w Owińskach, zmarła 13 VII 1817 r., mając lat 42, a po złożeniu profesji 21 (Nekr. Cystersek Ow.)

Julianna, wdowa po Sztulpińskim, zaślubiła 2-o voto przed 11 XI 1818 r. Wojciecha Laskowskiego, dzierżawcę folwarku na przedmieściu Dolska. Wincenty w r. 1820 wierzyciel zmarłego Józefa Gostyńskiego (Hip. Wągrow., Budziejewo). Teodor (Gotlib), ewangelik, egzekutor powiatowy, miał z żony Wiktorii, katoliczki, urodzone w Piaskach córki: Karolinę 23 VII 1829 r., Emilię 25 VI 1831 r. (LB W. Strzelce).

>Bagniewscy h. Bawola Głowa, wyszli z Bagniewa w p. świec. (Bon.). Jan 1627 r. mąż Any Bartkowskiej (Kc.19 k.918), w r. 1628 w imieniu swoim i żony dał zobowiązanie Gnińskiemu względem dzierżawy wsi: Miłatowo, Szubin, Oporowo p. inowrocł. (N.176 k.353).

Stanisław, syn zmarlego Wojciecha, dziedzic wsi Kłódka ok. Grudziądza, części ojczyste w Bagniewie dał 1640 r. Janowi, synowi zmarłego Wojciecha (ZTP 29 s.1178). Stanisław, cysters przemęcki, zmarł 25 IV 1665 r. (Bledzew, 185). Kazimierz z żoną Anną Tuszewską zastawili Bagniewo za 41. 080 zł małż. Dorpowskim, ci zaś 1690 r. scedowali ów zastaw Czapskiemu, chrążemu malbor. (G.89 s.112).

Marcin, sądowy ziem. chełmiński, miecznik inflancki, mąż 1-o v. Katarzyny Dąbrowskiej, wdowy po Jasińskim, 2-o v. Sabiny z Kossów, nie żyjący 1720 r., pozostawił z pierwszej żony syna Bartłomieja, z drugiej: Teodora, Tomasza, Antoniego, Rozalię za Czapskim podkomorzycem wendeńskim, Lukrecję za Bajerskim sędzią ziem. michałowskim (Bon.; Skrzetuski K.X., "Popis").

1. Bartłomiej, miecznik inflancki 1712 r., chorąży michałowski 1716 r., marszałek trybunału kor. 1722 r., kaszt. elbląski 23 XII 1724 r., zmarły w czerwcu 1748 r. (Czapl.), ożeniony z Anną Krajewską, córką Jakuba, cześnika zakroczymskiego. Miał zapewne i drugą żonę, bowiem księgi zmarłych par. Rydzyna notują pod r. 1745 zgon Magdaleny Bagniewskiej kasztelanowej elbląskiej. Z Krajewskiej był syn Józef, który 16 II 1749 r. zaślubił w Rydzynie Annę Konstancję z Łubów (LC Rydzyna), córkę Jakuba stolnika trembowelskiego i Elżbiety Sułkowskiej. W imieniu własnym i żony skwitował 1751 r. Sułkowskiego, łowczego nadw. lit., z 64. 000 zł, jako reszty z 100. 000 zł jej posagu, przyznanego kontraktem małżeńskim, dat. w Rydzynie 15 II 1749 r. (Ws.91 k.31v). Wdowa żyła jeszcze 1767 r. (Bon.).

2. Teodor, sądowy ziem. chełmińskiej i podwojew. malborski, poseł z woj. chełmińskiego, podpisał konfederację gen. warszawską 1733 r. (Bon.). Nie żył 1755 r. Z żony Barbary Chełstowskiej, córki Marcina podkomorzego chełmińskiego i Konstancji Zawadzkiej, pochowanej 14 XII 1728 r. u Franciszkanek w Chełmie, synowie, Józef i Jan (Skrzetuski K.X.,"Popis").

Józef, syn powyższego, żeniąc się z Marcjanną Chrząstowską, córką Franciszka asesora ziem. świeckiego i Magdaleny Kruszyńskiej kasztelanki gdańskiej, zawarł 27 XII 1752 r. w Koronowie kontrakt o jej rękę z jej matką i ojczymem, Stanisławem Wałdowskim skarbnikiem wschowskim (N.211 k.105v, 106). Marcjanna dobra swe Łopuchowo, Worowo, Gać p. pozn., Smolarnię i pustkę Sławicę p. gnieźn. sprzedała 1755 r. za 65. 000 zł Mikołajowi Swinarskiemu podkomorzemu król., a Józef odebraną od Swinarskiego sumę 51. 415 zł oprawił jej na dobrach: Waplewo, Ramuty, Poliksy, Morajny, Tylendorf, Waplewko, Sledziówka, Rychendryszy, Szynwyza, Mnienięta p. kiszpor. (ib.k.164, 165v). Umarł bezpotomnie 28 X 1758 r. W r. 1765 Marcjanna, dożywotniczka tych, była już 2-o v. żoną Teodora Sierakowskiego (N.212 k.131).

3. Antoni, miecznik inflancki, 1733 r. zapisał 500 zł prus. Katarzynie z Sułkowskich Dobrosielskij, podstolinie czernihowskiej (G.96 k.566v). Deputat na trybunał kor. z wojew. chełmińskiego 1745 r., sędzia ziem. chełmiński 1750 r. Dziedzic Warszewic w wojew. chełmińskim 1789 (G.115 k.110v). Jego żoną była 1765 r. Rozalia Moszczeńska. Wraz z synami Franciszkiej i Janem, odpisał z wojew. chełmińskim elekcję Stanisława Augusta (Bon.). Zob. tablicę.

Konstanty z żony Apolonii miał córkę Agnieszkę, ochrzcz. 28 I 1752 r. (LB. Strzelno). Panna Marianna, 18-letnia, zaślubiła 1 III 1784 r. Wojciecha Pawłowskiego.

@tablica Bagniewscy h. Bawola Głowa

>Bagrowscy z Bagrowa p. pyzdr. Niektórzy spośród dziedziców Bagrowa używali w XV w.h.Celma, nie mam jednak pewności, czy wszyscy wymienieni yu stanowili jedną rodzinę i czy można do nich ów herb odnosić. Sobiesław i Przecław, bracia z Bagrowa, herbu Celma 1401 r. (Py 1 k.51v). Przecław występował w l. 1400-1405 (Kośc.1 k.140; P.2 k.258v). Synowie Przecława: Bartłomiej występujący w l. 1410-1426 (Py.2 k.30; 3 k.159v, 180; 4 k.56; G.3 k.233) i zapewne Janusz występujący w l. 1416-1418, nazwany w r. 1417 zięciem Wojciecha (ib.; Py.3 k.213v). Sławomir z Bagrowa 1406 r. (Py.1 k.194v). Wojczko z Bagrowa 1410 r. (Py.2 k.30). Jan z Bagrowa 1416 r. przeciwko Januszowi i Bartłomiejowi z Bagrowa (Py.3 k.159v). Małgorzata, żona Jana, przeciwko tymże 1417 r. (ib.k.180).

Tomasz i Wojciech, bracia rodzeni niedzielni z Bagrowa 1451 r. (Py.13 k.176). Tomasz i Wojciech, bracia niedzielni, dziedzice w Bagrowie 1482 r. (I.Kon.1 k.182v), zapewne ci sami. Piotr, syn zmarłego Jakusza, na należnej sobie z działu braterskiego połowie trzeciej części Bagrowa oprawił 1462 r. posag 40 grz. żonie Katarzynie (P.1384 k.157). Nie żył 1486 r. Miał synów: Piotra, Grzegorza i Jakuba. Z nich, Piotr i Grzegorz, zapisali 1462 r. dług 26 grz. Janowi z Sławęcina (Py.15 k.208). Piotr, występował w r. 1475 jako duchowny (Py.15 k.164), potem już bez tego charakteru. Katarzyna ze swymi niedzielnymi synami, Piotrem i Jakubem, zobowiązała się w r. 1478 uiścić 8 grz. Tomaszowi zwanemu też Tomkiem z Bagrowa (ib.k.217v), a 1481 zeznała mu wraz z tymi synami 8 grz. długu (Py.16 k.43v). Piotr, za zezwoleniem matki Katarzyny, pół łana pustego w Bagrowie za 12 grz. wyderkował 1486 r. Tomaszowi B. (P.1387 k.43v). Całą część ojczystą w Bagrowie sprzedał 1487 r. za 20 grz. brztu Grzegorzowi. Grzegorz w l. 1472-80 występował jako współdziedzic w Bagrowie obok niedzielnych braci Piotra i Jakuba (Py.18 k.23v, 58). Na części w Bagrowie, kupionej od brata Piotra, oprawił 1487 r. osag 30 grz. żonie Małgorzacie. Ta ostatnia, córka Mikołaja Słoneckiego, dziedziczka w Słonczycach, sprzedała t. r. całe części w tej wsi Janowi, dziedzicowi tamże (ib.k.70v; 19 k.111v). Grzegorz skwitował 1495 r. Klemensa B. z 6 wierdunków, za które zastawił był stajanie roli w Bagrowie (Py.15 k.357v), płosę roli w Bagrowie, którą kiedyś zmarły Marcin B. cz. Siekierzecki rezygnował Tomaszowi B., oraz 2 inne płosy w tej wsi sprzedał 1514 r. za 12 grz. Tomaszowi B. (P.1392 k.29). Małgorzata Słonecka, żona Grzegorza, t. r. całą część po swym bracie rodzonym Andrzeju Sierakowskim we wsiach Sierakowo, Ciosny i Piotrowice sprzedała za 30 grz. Janowi Słoneckiemu (Py.23 k.16v). Inny Piotr, nieżyjący w r. 1479, kiedy wdowa po nim Jadwiga ze swym synem niedzielnym Tomaszem z Bagrowa została pokwitowana z 15 grz. przez braci Judzkich z Żołcza (G.10 k.81). W 1489 r. ta Jadwiga sprzedała za 40 grz. części w Czeluścinie Mikołajowi Czeluścińskiemu (ib.k.119v; G.22 k.120). Ów syn Jadwigi, Tomasz B. z Czeluścina, zgodził się w 1481 r., by Zbychna, wdowa po Adamie Czeluścińskim, mieszkała nadal w Czeluścinie (G.11 k.32v), a został przez nią skwitowany (G.15 k.84).

Anna, wdowa po Marcinie z Bagrowa, skwitował w r. 1468 z oprawy swego szwagra Macieja B. (Py.14 k.223).

Maciej zw. Dziwisz skwitował 1470 r. z 11 grz. bratanka Andrzeja B. (Py.15 k.63), a całą część w Bagrowie sprzedał 1478 r. za 221 i pół grz. bratankom swym Andrzejowi i Marcinowi, braciom między sobą rodzonym, dziedzicom tamże (P.1386 k.93). Katarzyna, wdowa po Macieju B., skwitowała ze swej oprawy w 1480 r. Marcina B. (P.855 k.103). Wspomniany Marcin część ojczystą w Bagrowie sprzedał 1492 r. za 20 grz. Tomaszowi, ale na połowie innej części tej samej wsi, oraz na połowie części nabytej od Macieja Dziwisza, oprawił 30 grz. posagu żonie Katarzynie (P.1387 k.165, 173).Dwie płosy roli w Bagrowie zastawił 1494 r. za dwie kopy groszy Marcinowi Chrościckiemu (P.856 k.100). Marcin ten, zwany też Siekierzyckim, nie żył już 1514 r. (P.1392 k.29).

Bogusz B. pozwał 1480 r. Myślęckich o kaucję poręczającą (G.10 k.123v). Tomasz, syn zmarłego Grzegorza, dostał 1491 r. od Mikołaja Grodzickiego zapis długu 5 grz., a 1494 r. jeszcze 4 grz. (Py. 168 k.127; 169 k.10v). Były to zapewne zapisy na poczet posagu za Dorotą, córką Mikołaja Grodzieckiego, a żoną Tomasza. Ten Grodziecki w r. 1495 zobowiązał się zapisać mu 50 grz. owego posagu na swej części Grodźca (Py.15 k.357v). Mikołaj Grodziecki zaspokoił też wtedy Tomasza i Klemensa Bagrowskich z prawa bliższości do posagu pozostałego po ich zmarłej rodzonej ciotce Katarzynie B. (ib.k.357). Tej Katarzynie, bratowej swej, Mikołaj zeznał był w r. 1472 dług 9 grz. (ib.k.107v). Wynikałoby z tego, iż Klemens był Tomasza bratem rodzonym lub stryjeczno-rodzonym. Tomasz, może ten sam, brał w zastaw w r. 1497 od braci Chłapowskich za 10 grz. jeden łan we wsi Gablino (ib.k.397) i t. r. za 8 grz. od Wojciecha Chwalęckiego jeden łan we wsi Strzeszki (ib.k.401v). Klemens czyli Klimek B. zapisał w r. 1486 dług 6 grz. braciom Żyrnickim (Py.20 k.14v). Został z tego przez nich skwitowany 1487 r. (Py.19 k.49v). W r. 1489 oprawił posag 30 grz. żonie swej Barbarze, która części w Zdzychowicach w p. pyzdr. sprzedała za 30 grz. Janowi Kicie Zdychowskiemu (P.1387 k.129).

Michał na połowie części w Bagrowie oprawił 1488 r. posag 7 grz. żonie Dorocie (P.1387 k.98). Ta Barbara w r. 1499 już 2-o v. żona Bartłomieja Chrosckiego (chrościckiego), działając w asyście stryja Jana Zdzychowskiego Kity, oprawę posagu i wiana daną jej przez pierwszego męża na połowie Bagrowa sprzedała za 15 grz. sposobem wyderkafu Tomaszowi B. (P.1389 k.18v). Żyła jeszcze w r. 1521, kiedy kwitowała z 30 grz. swego posagu oprawionego na Bagrowie swego syna Jakuba (P.867 k.534, 535). Stanisław wadził się 1505 r. z Drachowskimi (G.10 k.215v). W r. 1514 poręczono zań, iż części w Bagrowie, które sprzedał był Wojciechowi B. zw. Główka, uwolni od pretensji brata Piotra (ib.k.248v). Barbara, córka Piotra, w l. 1498-1513 żona Andrzeja Zdzychowskiego zw. Jajko.

Jan na połowie części w Bagrowie oprawił 1508 r. posag 15 grz. żonie Annie Sokolnickiej, córce Jana (P.1390 k.139v). Była ona 2-o v. 1518 r. żoną Walentego Wysławskiego (P.1392 k.190v). Ten Jan zwany Węgrzynem nie żył już w r. 1519, kiedy to jego nieletni synowie Maciej i Wojciech, działający w asyście stryja piotra B. i wuja Jana Sokolnickiego, skwitowali drugiego męża swojej też już zmarłej matki Anny Sokolnickiej, Walentego Wysławskiego, z 30 grz., które na połowie Wysławic zapisał był sposobem wyderkafu tej Annie (P.867 k.208). W r. 1530 Maciej i Wojciech niedzielni, wraz z siostrą Zofią, w asyście stryja Wojciecha Bylińskiego i wuja Mikołaja Wydzierzewskiego, części po rodzicach w Bagrowie sprzedali za 60 grz. Gablińskim (P.1393 k.382). Inna ich siostra Dorota, żona op. Jana Skubisza, młynarza (szewca?) w Obornikach, sprzedała 1535 r. swą część w Bagrowie za 50 grz. Wojciechowi Piątkowskiemu (ib.k.722v; 875 k.12 Py.23 k.121v).

Jadwiga, żona sł. Wojciecha Saskiego, obywatela pozn., i Anna, żona sł. Wojciecha kapelusznika, też obywatela pozn., córki Piotra B., sprzedały 1512 r. za 100 grz. swe części w Budziłowie Wiżnym p. pyzdr. ks. Tarnowskiemu, prob. pyzdrskiemu (Py.23 k.8v).

Wojciech na połowie części w Bagrowie, otrzymanych w dziale z bratem Janem, oprawił 1513 r. posag 10 grz. żonie Dorocie Bojeńskiej, córce Wojciecha, która wtedy nabyła też za 26 grz. części tamże od Stanisława i Pawła, braci rodzonych niedzielnych z bagrowa (P.786 s.448). Wojciech wymienił z bratem Janem 1527 r. swoją część w Bagrowie wraz z nabytą za 40 grz. od Piotra, wzamian za jego części i dopłatę 10 grz. (Py.23 k.71v). Może ten sam Jan swoje części w Bagrowie sprzedał 1538 r. za 400 grz. Maciejowi Gablińskiemu, dziedzicowi w Bagrowie (P.1394 k.222).

Tomasz nabył 1514 r. od Tomasza Grodzickiego za 8 grz. łan roli w Bagrowie (P.1392 k.14), a 1521 r. całe części tej wsi wyderkował za 300 grz. Janowi Chłapowskiemu (ib.k.398v). Córka i synowie Jakuba Gurowskiego w r. 1534 dziedziczyli w bagrowie po zmarłym wuju rodzonym, Tomaszu B., widocznie bezdzietnym (G.335a k.192v, 194; 30 k.134v).

Tomasz, dziedzic w Grodźcu, z Piotrem B. dziedzicem w Bagrowie, całą część ich obu w Szlachcinie p. pyzdr., odziedziczoną po Jakubie Chrościckim, sprzedali 1523 r. za 30 grz. Boguszowi Pierzcheńskiemu (Py.23 k.42v). Tomasz część w Bagrowie sprzedał przed 1526 r. Walentemu Wysławskiemu cz. Jagodzińskiemu (ib.k.60). Część w Grodźcu W. p. pyzdr., którą nabył wraz z żoną Drotą Grodziecką za 50 grz. od Mikołaja Grodzieckiego, wyderkował 1530 r. za tyleż Wojciechowi Piątkowskiemu (P.1393 k.364). Jego dzieci to niewątpliwie: Jan, Wawrzyniec, Marcin, jakub i Anna. Anna "Grodziecka", niezamężna, w asyście stryja Franciszka Starkowieckiego i wuja Wojciecha Zadorskiego swe części we wsi Grodziec spadłe po matce w działach z braćmi, sprzedała 1528 r. za 40 grz, janowi Pierzchlińskiemu (ib.k.258).

Jakub część w Bagrowie wyderkował 1521 r. za 100 grz. Piotrowi B. (P.1392 k.393v). Może ten sam Jakub, bezpotomny, nie żył 1534 r., a jego spadkobiercą był rodzony stryj, ks. Tomasz, który spadłą po bratanku część w Bagrowie, wyderkowaną przez jakuba Piotrowi Gablińskiemu, sprzedał teraz za 300 grz. Wojciechowi Piątkowskiemu (P.1393 k.710v).

Piotr w imieniu własnym, stryja Tomasza, brata stryjecznego Tomasza i bratanka Jakuba, współdziedziców w Bagrowie, dokonał 1520 r. prezenty plebana tamtejszego kościoła (AA 95 k.105). Piotr część ojczystą w Bagrowie sprzedał 1521 r. za 40 grz. Wojciechowi B. (P.1392 k.389v). Elżbieta, wdowa po sł. Marcinie krawcu poznańskim, kwitowała 1521 r. brata Piotra z dóbr ojczystych i macierzystych w Bagrowie (P.867 k.519). Walenty skwitowany 1526 r. przez żonę Katarzynę Grodziecką z oprawy na części Bagrowa (Py.25 k.186v). piotr połowę części w Bagrowie sprzedał wyderkiem 1527 r. za 12 grz. uczc. Janoiw sołtysowi z Bonic (P.1393 k.164v). Temu samemu Janowi ponownie wyderkował połowę części w Bagrowie za 30 grz. 1532 r. (ib.k.489). Może ten sam Piotr, w r. 1534 mąż Anny Złotnickiej, córki Stefana, w r. 1535 na połowie części w Bagrowie oprawil jej posag 30 grz. (G.262 k.63v; Py.23 k.120v). Płoskę roli w Bagrowie sprzedał 1536 r. za 7 grz. Maciejowi Gablińskiemu (Py.23 k.129). Anna t. r.zobowiązał się część w Złotnikach po bracie Wojciechu sprzedać Andrzejowi Starachowskiemu, gdy tylko wyprocesuje ją od Kowalskiego (P.1394 k.21v).

Stanisław na połowie swych części w Bagrowie oprawił 1543 r. posag 46 grz. żonie Małgorzacie Kaczkowskiej, córce Jakuba (P.1395 k.25v). Żyła jeszcze w r. 1575 (P.926 k.182v). Może ten sam Stanisław części w Bagrowie dał 1570 r. synowi Maciejowi, zachowując sobie część "Tatarczyńską" (P.1398 k.58v). Żył jeszcze 1589 r. (P.952 k.530v). Zapewne tego to Stanisława siostrą była Jadwiga, która 1561 r. jako żona op. Aleksego, sołtysa w Bonicach, skwitowała ze swej części spadku po rodzicach brata Stanisława (P>903 k.398v). Agnieszka, córka Stanisława, wyszła 1566 r., krótko po 11 VI, za Marcina Zdzychowskiego.

Maciej, syn Stanisława, na połowie Bagrowa, oprawił 1589 r. posag 300 zł żonie Katarzynie Ninińskiej, corce Jana (P.1400 k.425). Oboje występowali 1581 r. (P.956 k.714v). Katarzyna była wdową 1596 r. (P.965 k.779v), a 2-o v. 1597 r. żoną Małachowskiego Kościana i t. r. zobowiązała się wobec syna Wojciecha do skasowania oprawy na Bagrowie (P.967 k.629v). Wojciech ten zobowiązał się 1598 r. oprawić 400 zł posagu żonie Annie Zdzychowskiej, córce Kaspra i Doroty Dembickiej (P.968 k.152v-154v). T. r. sprzedał części Bagrowa za 1. 400 zł Piotrowi Gablińskiemu z Chłapowa (G.337 k.149v). Wraz z żoną nabył wyderkiem 1609 r. za 500 zł od Pawła Grzybowskiego i jego braci części w Goczłkowie p. gnieźn. (P.1406 k.653). Wojciech zmarł między r. 1614 i 1618, kiedy wdowie zapisał dług 186 zł Piotr Przysiecki (P.1000 k.440). Ta wdowa została 1621 r. skwitowana przez zięcia Jąnowskiego z 200 zł posagu córki ich Katarzyny (Py.137 k.196; P.1007 k.373). Zaślubiny Jąnowskich miały miejsce po 16 I 1620 r. Anna Zdzychowska żyła jeszcze 1694 r. (Py.150 s.160). Obok wspomnianej Katarzyny, żony Tomasza Jąnowskiego, były jeszcze córki: Barbara, krótko po 22 III 1619 r. wydana za Krzysztofa Banastowskiego, i Dorota występująca 1649 r. Synem Wojciecha i Anny był Jerzy.

Jerzy dostał 1636 r. od matki cesję sumy 1000 zł zapisanej jej w r. 1626 przez Sebastiana z Drogoszewa Dembickiego (P. 1017 k.123v; 1033 k.99), sam zaś scedował 1639 r. matce 1750 zł. zapisaną przez Madalińskiego wojskiego wieluńskiego (I.Kal.105 s.1518). Od małż. Klichowskich dzierżawił 1649 r. części wsi Modła Bienna (I.Kon.53 k.137v). Jego żona Anna Stawska, córka Jana, skwitowała ojca 1649 r. z 1. 500 zł posagu, a Jerzy dostał od teścia zapis 2. 000 na poczet reszty posagu (ib.k.159v, 160). Wzięli wtedy oboje od jej ojca w zastaw za 3. 000 zł części Modły, Biennej, Zastruża i poderzgowia (ib.k.161v). Siostrze Dorocie zobowiązał się 1649 r. płacić roczną pensję 40 zł (Py.150 s.162). Żonie oprawił 1654 r. posag 2. 000 zł (R.Kal.14 k.389). Żył jeszcze 1667 r. (I.Kon.58 k.478), zaś 1668 r. Anna Stawska była już 2-o v. za Franciszkiem Modlibowskim (ib.k.500). Żyła jeszcze 1680 r. (Py.155 s.49). Ich córka: Katarzyna, 1673 r. żona Maksymiliana Białoskórskiego, Teresa, 1688 r. za Stanisławem Kurcewskim. Zob. tablicę.

Jakub, woźny wałecki 1565 r. (W.1 k.19). Jan, obywatel wałecki, swój dom w Wałczu i ogród przed mostem grodzkim dał 1592 r. córce Dorocie, idącej za uczc. Wawrzyńca Storzycha, syna sołtysa z Rozwoldu. Prócz niej miał jeszcze syna Jana i córkę Gertrudę (W.2 k.55v). Może ten sam Jan, woźny generał, kupił 1614 r. za 7 i pół grz. od sł. Wojciecha Kiernozka przedmieszczanina wałeckiego dom z ogrodem i polem (W.78 k.159). Anna 1605 r. wdowa 1-o v. po sl. Franciszku golibrodzie i 2-o v. po sł. Krzysztofie rybaku (ib.24 k.15v). Dorota, 1611 r. wdowa po sł. Wojciechu Chwierale, obywatelu wałeckim. Wszyscy wymienieni w tym ustępie, chociaż osiedleni w Wałczu, pisali się "szlachetnymi".

@tablica: Bagrowscy

Piotr "Gatny" zobowiązał się 1568 r. sprzedać część po rodzicach w Bagrowie za 2. 000 zł Stanisławowi Chłapowskiemu (Py.107 k.144v, 145v). Piotr części w Bagrowie sprzedał przed r. 1611 Piotrowi Gablińskiemu starszemu (P.1407 k.436). Katarzyna 1620 r. żona Macieja Małachowskiego.

>Bajbuzowie h. własnego. Stanisław, mając sumę 7. 000 zł, zapisaną sobie na Charłupi W. przez Aleksandra Walewskiego, zapisał na tej sumie 1704 r. braciom swym Wojciechowi i Janowi 4. 000 zł (I.Kal.157 s.161). Michał 1720 r. mąż Katarzyny Wiesiołowskiej, córki Jana Bartłomieja i Katarzyny Chrząstowskiej (ib.161 s.108).

>Bajerowie h. Leliwa, nobilitowani 1673 r. (Bon.). Ur. Joachim, komisarz generalny w Przygodzicach 1800 r. (LB Janków), mąż Józefy Marii, oboje żyli jeszcze 24 I 1805 r. Jan Beniamin, syn Fryderyka i Zofii, pisarz prowentowy w dobrach Przygodzkich, mąż Marianny Zarembianki, córki Macieja i Teresy, miał z niej córki: Ludwikę Agnieszkę, ur. we dworze przygodzickim 19 I 1805 (trzymał ją do chrztu wspomniany już Joachim z żoną) i Józefę, ur. tamże 10 II 1811 r. (LB Ostrów).

>Bajerscy h. własnego, z Bajerza w woj. chełmińskim. Anna, córka zmarłego Stanisława, działając w imieniu Franciszka i Stefana, rodzonych swych oraz Stanislawa Gabriela, rotmistrza chorągwi pancernej, manifestowała się 1676 r. przeciwko Skalskiemu (ZTP 32 s.500).

Aleksander, sędzia asesor woj. chełmińskiego, dziedzic Przeszmna p. chełmińskiego, nie żyjący 1711 r., ożeniony z Marianną Kruszewską, która t. r. jako pani oprawna w tej wsi wraz z Aleksandrem i Franciszkiem, synami zmarłego Mikołaja, a wnukami i spadkobiercami Aleksandra oraz Stanisławem Jawoszem, swym owdowiałym już zięciem, została poawana przez Bromirskich. nie żyła już wtedy ich córka Elżbieta, żona 1-o v. Waleriana Głuchowskiego, 2-o v. 1704 r. Stanisława Jawosza (ib.39 k.65; I.Kal.157 s.237). Syn Aleksandra i Marianny, Mikołaj.

Mikołaj wraz z żoną Elżbietą Ostrowską, wdową po Ostromęckim, dał 1686 r. zobowiązanie Mikołajowi Ostrowskiemu. Oboje żyli jeszcze 1692 r. (I.Kon.66 k.162v; ZTP 35 s.803). Mikołaj nie żył 1711 r. Jego synami byli Aleksander i Franciszek, występujący wtedy jako wnuki dziada Aleksandra (ZTP.39 k.65).

1. Aleksander, tow. chorągwi panc. wojewody chełmińskiego, wziął w zastaw 1710 r. za 28. 000 zł wsie Koźmin, Głowy, Sacały, Budzyń, Chrząmlice i Smolna p. kon., oraz Kozubowo i części Wilanowa w woj. sieradzkim od Andrzeja Radolińskiego (I.Kon.73 k.53). Chorąży chorągwi usarskiej królewicza Augusta 1715 r. (ib.k.338). Jego żoną była 1717 r. Teresa Żychlinska, córka Adama kaszt. niędzyrzeckiego i Joanny Elżbiety Osieckiej (ib.k.417v), której 1719 r. oprawił 8. 000 zł, odebranych od jej ojca na poczet posagu (ib.75 k.101v). kupił 1720 r. połowę Młodziejewic za 26.250 zł od Andrzeja Malczewskiego (I.Kal.163 s.204). Swe prawa do dóbr Brudzyń, Chrząmlice, i Smolna zbył przed śmiercią małż. Radolińskim (ib.161 s.257). Teresa, wdowa po Aleksandrze, występowała 1723 r. wraz ze swymi dziećmi: Adamem, Józefem, Joanną, Aleksandrą i Zuzanną, dziedzicami połowy Młodziejewic (G.94 k.263). Wyszła 2-o v. po 19 IX 1726 r. (LB Winnogóra) za Aleksandra Otto Trąmpczyńskiego, którego żoną była już 1730 r. (I.Kon.76 k.355v). Oboje żyli jeszcze 1747 r. spośród dzieci Aleksandra i Żychlinskiej, Joanna była 1-o v. za Dąmbskim, 2-o v. zaślubiła 1737 r. Hulewicza, wnosząc do tej rodziny Młodziejowice.

2.Franciszek, drugi syn Aleksandra i Ostrowskiej, sędzia ziem. michałowski, zmarły 1738 r. (Bon.), mąż Lukrecji Bagniewskiej, córki Marcina i Kossówny, ojciec Michała, Kazimierza i Antoniego, w r. 1733 dziedziców dóbr Przeszmno (G.96 k.566v). Zob. tablicę.

@tablica: Bajerscy h. własnego

Jan, ekonom ocieszyński, zaślubił 4 IV 1712 r. Katarzynę Milińską (Lc Objezierze). Walenty, pisarz prowentowy w Krzekotowicach, miał z żony Reginy córkę Katarzynę, ochrzcz. 22 III 1744 r. (LB Pempowo). Agnieszka zaślubiła w Załężu 27 II 1767 r. Adama Pląskowskiego zmarłego nagle w końcu kwietnia t. r. Może ta sama Agnieszka zaślubiła przed 3 XI 1777 r. Izydora Typińskiego. Walenty i Otolia z Lewickich mieli corkę Małgorzatę Elżbietę, ur. w Poznaniu w Półwsiu 6 VII 1803 r., ochrzcz. 12 VII (LB Sw. Marcin). Franciszek i Elżbieta, rodzice Antoniego, zmarłego 10 XI 1805 r. w wieku 2 lat (LM Gostyń). Jan (czy szlachcic?), chrzestny 9 I 1834 r. (LB Niechanowo).

>Bajkowscy h. Lubicz wyszli z wsi Bajki Stare i Bajki Zalesie w z. bielskiej (Bon.). pisali się z Zalesia. Sebastian, komornik ziem. bielski, miał z Doroty z Sławców Szorcówny synów: Jakuba, Pawla Stanisława i ks. Jana. Ks. Jan, dr ob. praw, protonotariusz apostol. 1621 r., kanonik pozn. 1619 r., archidiakon śremski 1626 r. (Install., s.85, 91), prob. w Buku 1626 r., kanonik gnieźn. 1632 r., biskup enneński i sufragan pozn., wikariusz gen. i oficjał pozn. 1628-40, umarł w Gnieźnie 20 X 1650 r., pochowany w tamtejszej katedrze (Pol.Sł.Biogr.). W r. 1621 mianował plenipotentem brata Jakuba (P.1006 k.157v). Od Jana Leszczyńskiego, wojewodzica brzeskiego, nabył na wyderkaf 1640 r. za 15. 000 zł Niechłód i Jezierzyce p. wschow. (P.1420 k.221), zaś 1647 r. od Krzysztofa Mielżyńskiego za 22. 000 zl Uzarzewo i Święcinko p. pozn. (P.1423 k.286v). Od Wojciecha Modrzewskiego kupił 1649 r. za 36. 000 zł wieś Garby p. pozn. (P.1424 k.514). Andrzej, syn Jan, bratanek biskupa (nie rodzony), dał 1651 r. zobowiązanie kapitule poznańskiej, iż albo sam ruszy na wyprawę wojenną, albo wyśle dobrze uzbrojonego jeźdzca z dóbr Kiełczewo, grzybowo i z fundowanego przez biskupa Szołdrskiego Koralewa (P.1063 k.478).

Jakub z Zalesia, syn Sebastiana z Szorcówny, nie żył 1660 r. Z Zofii z Smogorzewa Wąsowiczówny jego synowie: Tomasz i Wojciech. Tomasz 1660 r. obok stryja Pawła Stanisława spadkobierca stryja biskupa (Ws.59k. 369). Wojciech, kanonik poznański 1638 r. (Install., s.97).

Paweł Stanisław z Zalesia, syn Sebastiana z Szorcówny, podstoli i podstarości mścisławski, z bratankiem Tomaszem, jako współspadkobierca biskupa Jana, ręczył 1651 r. za małż. Oporowskich względem inwentarzy dóbr Uzarzewo i święcino (P.1063 k.544), a obaj skwitowali tych Oporowskich z 1. 000 zł na poczet 2. 000 zł z tytułu dzierżawy Uzarzewa (ib.k.546). Pierwsza żona podstolego, Barbara Mikulicówna, dostała od męża zapis oprawny posagu 5. 000 zł na połowie dóbr Zalesie Bajki. nie żyła 1651 r., kiedy mąż jej aprobował pokwitowanie dane ongiś przez swego syna Jana biskupowi w imieniu własnym oraz sióstr Zofii i Konstancji (ib.k.563v). T. r. dobra Zalesie Bajki, Stara Wieś, Szorce, Cibarzewo, Wiszowate p. biel., spadłe po biskupie, dał bratankowi Tomaszowi, zachowując dla siebie ztego spadku jedynie Garby p. pozn. (P.1860 k.197). W r. 1653 wydzierżawił na 3 lata Uzarzewo i Swięcinko małż. Cybińskim za 4. 400 zł, a Garby za 5. 000 zł Andrzejowi B., synowi Jana (G.82 k.735, 736, 772v). Żył jeszcze 1660 r. (Ws.59 k.369). Wspomniany wyżej Andrzej, syn Jana, nazwany w r. 1652 bratankiem Pawła Stanisława (P.1064 k.664). Zob. tablicę 1.

Bliskimi krewnymi powyższych byli zapewne B-cy, o których niżej. Kazimierz, syn zmarłego Stanisława i Doroty Grabowskiej h. Pomian z wojew. mazowieckiego, żonie Krystynie Baranowskiej, córce Felicjana i Zofii Muchlińskiej, oprawił 1659 r. posag 500 zł (P.1071 k.35, 36). W imieniu swoim i żony skwitował 1661 r. Krzysztofa Sulińskiego z 250 zł, należnych żonie i jej rodzeństwu za dobra Kościanki (Py.153 s.78). Oboje z żoną wydzierżawili 1674 r. od Trzebuchowskich skarbnikostwa kaliskich na 3 lata za 1. 400 zł Budzislaw p. gnieźn. (G.85 k.77). Kazimierz trzymał tę wieś jeszcze 1682 r. (I.Kon.63 k.69v). W r. 1678 zapisał 1. 200 zł drugiej żonie, Mariannie Wyganowskiej, córce Władysława (G.86 k.109). W księdze ślubów par. Kłecko jest pod r. 1676 zapis małżeństwa Jan B. z Anną Wyganowską. Nie znalazłem nigdzie w źródłach tej pary. Czy to nie pomylony pod względem imoin zapis odnoszący się do Kazimierza i jego drugiej żony. Wszak Budzisław blisko Kłecka, a i lata zgadzałyby się. Kazimierz umarł między r. 1690 i 1694 (I.Kon.68 k.173; 69 k.374). Jego dzieci z pierwszej żony: Aleksander, kazimierz, Andrzej, Marianna, Katarzyna i Teresa (ib.63 k.780v). Owdowiała Marianna Wyganowska kwitowała 1700 r. Borowskiego, dziedzica Czech p. gnieźn., z 1. 100 zł, zapisanych jej przez Katarzynę z Wyganowskich Cielimowską, a zabezpieczonych jej przez Borowskiego 1698 r., z okazji kontraktu o tę wieś (P.1139 XI k.78). Żyła jeszcze 1728 r. (P.1211 k.31v). Teresa, niezamężna jeszcze 1695 r. (I.Kon.69 k.601v), była 1-o v. 1701 r. za Stanisławem Ossowskim, 2-o v. 1718 r. za Michałem Miecznikowskim.

@tablica: Bajkowscy h. Lubicz 1.

1. Aleksander na Zalesiu i Bajkach, dziekan rogoziński 1694 r. (ib. k.374), proboszcz w Skokach 1705 r. (Kc.134 k.289v), kanonik pozn. 1714 r. (Install., s.134), żył jeszcze 1725 r. (P.1198 k.16).

2. Kazimierz działał z rodzeństwem 1694 r. (I.Kon.69 k.374). Żonie Teresie Starskiej (Styrskiej?), córce Wojciecha i Reginy Warganieckiej(Wargowieckiej?), oprawił 1698 r. posag 800 zł (P.1135 VIII k.88v). Teresa występowała jako w l. 1710-13 (P.1145 k.8; 1147 I k.78). Ich córka Teresa nieżamężna 1735 r. (P.1316 k.142), zmarła 5 VIII 1773 r., pochowana u Flipinów w Gostyniu (LM Kołaczkowice).

3. Andrzej Michał, susceptant grodz. pozn. 1714 r. (LB Poznań, Fara). Zaślubił 16 VII 1713 r. Annę Wierzbięciankę Doruchowską (LC Skoki), córkę Jana i Marianny Krzuckiej, z którą spisał dożywocie 1718 r. (P.1156 k.50). Od Jerzego Kosickiego cześnika bracławskiego wziął w zastaw na jeden rok 1720 r. za 6. 000 zł Morawsko p. pozn. (P.1219 k.34v). Umarł 1733 r. i pochowany 29 IX 1733 r. (LM Poznań, Fara). Anna nie żyła 1737 r. (P.1247 k.39v). Córki ich: Francziszka Ludwika, ochrzcz. 28 X 1714 r., Marianna, ochrzcz. 2 VIII 1716 r. (LB Poznań, Fara), 1737 żona Chryzostoma Wójcickiego, Katarzyna Justyna, ochrzcz. 20 III 1721 r. i Wiktoria, ochrzcz. 24 XII 1722 r. (ib.), niezamężna, która 1754 r. występowała jako spadkobierczyni brata Franciszka (Kośc.326 k.115v). W l. 1772-1793 występowała jako sukcesorka wuja Marcina Doruchowskiego cześnika mielnickiego, dziedzica części Czachórszczyzny w pow. kal., a dzierżawcy Ociąża i Gniazdowa (Kośc.337 k.85, Ws.188 k.422v). Umarła w wójtostwie Żychowo koło Krobi 6 V 1793 r. (LM Krobia). Jedyny syn Andrzeja i Doruchowskiego, Franciszek, zapewne identyczny z Franciszkiem Tomaszem, ochrzcz. 21 XII 1718 r. (LB Poznań, Fara), chociaż jest to w pewnej sprzeczności z wiekiem lat 24 podanym w zapisie zgonu. Jakub Moraczewski 1735 r. zrzekł się opieki nad nim (P.1240 k.58v). W l. 1736-1739 Franciszek z siostrami Marianną i Wiktorią występował jako współspadkobierca wuja Marcina Doruchowskiego, cześnika mielnickiego (Rel.Kal.107 k.373, 112/113 k.235). "Jurysta" umarł w Żychlewie 12 VII 1748 r. i pochowany u Filipinów w Gostyniu (LM Krobia). Żob. tablicę 2.

@tablica: Bajakowscy h. Lubicz 2.

Jan i Wojciech procesowali 1644 r. Piotra Karnkowskiego wojewodzica Głoskowskiego o zabicie ich brata Macieja (I.Kal.110A s. 352).

Teresa zaślubiła w Dobieżynie koło Buku 25 VI 1715 r. Antoniego Rosińskiego. Jan z Łaskowa z żoną Ludwiką Bielską chrzcili córki: Mariannę 30 XI 1719 r., Katarzynę 22 XI 1723 r. (LB Rogożno). Ludwika Teofila B. z Łaskowa, matka chrzestna 20 IV 1715 r. (LB Skoki), to oczywiście ta żona Jana. Antoni 1743 r. zięć i plenipotent Barbary Łańcuckiej, wdowy 1-o v. po Kazimierzu Dąbrowskim, 2-o v. po Sebastianie Obrębskim (P.1271 k.45v). Katarzyna, siostrzenica Anny Cielmowskiej, zaślubiła 10 VI 1745 r. Stanisława Płotowskiego (G.97 k.749). Antoni, zamieszkały w Poznaniu, z żoną Petronelą chrzcili dzieci: Antoniego Erazma 24 VI 1750 r., Urszulę Antoninę Ludwikę 14 I 1754 r. (LB Poznań, Fara). Ludwika z dworu kasztelana poznańskiego, chrzestna 5 IX 1754 r. (LB Białężyn).

Paweł, nie żyjący 1746 r., miał z Marianny Kosmowskiej syna Franciszka, dziedzica części wsi Wronowy p. kruszw. (G.100 k.402v). Marianna blisko 90 letnia, zmarła we Wronowach 21 III 1769 r., była zapewną matką tego Pawła (LM Stzrelno). Wspomniany Franciszek skwitował 1764 r. ks. Kosmowskiego opata trzemeszeńskiego z 1. 000 zł z sumy 3. 000 zł spadkowej po Andrzeju Kosmowskim, dziadzie jego matki i opata (G.100 k.39v). Z żony Zofii miał dzieci urodzone we Wronowach: Józefatę, zmarłą w wieku lat 4 25 IX 1759 r., Antoniego, ochrzcz. 31 I 1762 r., Salomeę Ksawerę, ochrzcz. 3 XII 1766 r., zmarłą 23 IX 1776 r., pochowaną w kośc. Sw. Trójcy w Strzelnie (LB i LM Strzelno).

Jan z Zalesia, mąż Eleonory Jarosławówny, córki Mikołaja i Barbary Starczewskiej, wdowy 1-o v. po Janie Kaławskim, występował 1748 r. przeciwko teściowej oskarżając ją o sianie niezgody między nim i żoną i o uwiezienie jej do województwa sieradzkiego (Rel.Kal.139 s.1435). Eleonora, spadkobierczyni dziada Jana Starczewskiego w dobrach Oszczeklin i Raszewy, pozywała 1765 r. Stanisława Frankemberka, zwąc go przywłaszczycielem owych wsi (ib.185/186 s.1326). W r. 1775 scedowała synowi Kazimierzowi sumę 1137 zł, zapisaną jej matce 1714 r. przez Surzyńskiego (I.Kal.214/16 k.24v). Ten Kazimierz dał 1776 r. plenipotencję ojcu (ib.k.51.v).

Andrzej z Zalesia, syn Jana i Zofii Głuchowskiej, wnuk Pawła i Katarzyny Janikowskiej (I.Kon.84 k.11v), mąż Elżbiety Kurcewskiej, córki Chryzostoma i Apolonii Wyszławskiej, 2-o v. żony Chryzostoma Jackowskiego, która 1780 r., jako wdowa i po drugim mężu, dostała od matki swej zapis 3. 000 zł (I.Kal.220 k.11). Ich syn Michał "Lubicz z Zalesia", wiceregens ziem. kaliski, plenipotent Sieroszewskiego wojskiego kaliskiego 1784 r. (ib.224 k.194). Od Ignacego Jarosława Pawłowskiego kupił 1784 r. za 36. 500 zł część wsi Głoski (ib.k.356). Jego żony Franciszka Kiedrzyńska, córka Jakuba burgrabiego grodz. kaliskiego i Brygidy Bardzkiej, skwitowała rodziców 1785 r. z 7. 000 zł (ib.225 k.114). Był 1792 r. pisarzem sktowym ksiąg ziemiańskich kaliskich (ib.232 k.307v).

>Bakanowiczówna Konstancja, niezamężna, nie żyła 1790 r. Miała na wsi Mieliwo w Prusach Król. u Białachowskich sumę 1. 000 zł, którą dziedziczyli po niej bracia Szczekowscy (Ws.106 k.24).

>Bakanowska Marianna, żona Wojciecha Wichrowskiego 1782 r.

>Bal h. Gozdawa z z. sanockiej. Maciej, z Choczwi, w r. 1588 mąż Elżbiety Latalskiej, córki Jerzego wojewodzica poznańskiego i Doroty z Kobylan (E.XXXI s.182), która 1589 r. rezygnowała ojcu części swe po matce we wsiach Przymiechy i Jaworzyno w z. wieluń., w dobrach Bełżec w wojew. lubelskim i w dobrach Kobylany w p. bieckim (P.1400 k.412). Wzajemne dożywocie małżonkowie spisali 1592 r. (ib.k.855), a on zapisał żonie dług 2.500 zł (P.957 k.511).

>Balbi, Balbis szl. Jan, sługa Piotra z Potulic wojew. płockiego, dostał od niego za służby świadczone jemu i jego zmarłemu bratu Stefanowi, 1577 r. dwa łany, jeden kaczmarski, drugi pusty w Przebendowie p. pozn. (P.1398 k.729v). Jan miał 1599 r. przez Piotra Potulickiego wojewodę kaliskiego dane sobie prawa na wsiach Głomsk i Ostragóra (N.219 k.409v) spisał 1603 r. dożywocie z żoną Anną Fuchsbergerówną (N.165 k.119). Jana, nieżyjącego 1610 r., synowie Jan i Stanisław, córki: Anna 1612 r. żona Łukasza Chlebowskiego, Barbara, żona 1610 r. Kaspra Smarzewskiego, oraz Lukrecja. Jan sumę 330 zł, pochodzącą z 1. 400 zł, za które Piotr Potulicki, wojew. kaliski, zastawił jego ojcu części wsi Głomsk, a które spadły na niego i jego rodzeństwo, scedował 1610 r. szwagrowi Smarzewskiemu (N.167 k.661). Żył jeszcze 1611 r. (ib.k.870). Żofia w l.1623- 24 żona Macieja Grabowskiego.

>Balcewiczowa Zofia z Żeromskich, licząca ok. 37 lat, zmarła w Osinach 6 XII 1811 r. (LM Kępno)

>Balczyński Sebastjan, nie żyjący 1764 r., z Moniki Krajewskiej miał córkę Mariannę, której mąż Eustachy Lisiecki oprawił t. r. posag 600 zł (Ws.93 k.240).

>Balewski (?) Grzegorz z żony Marianny miał córkę Gertrudę Józefę, ochrzcz. 18 III 1755 r. (LB Strzelno).

>Baliccy z Balic w p. kal.(?), wsi dziś nieistniejącej (nie znają jej BNT). Jan Ożog z Balic i Janikowa nie żył już w r. 1466, kiedy wdowa po nim Anna wzięła w zastaw od Stanisława Wolskiego za 60 grz. trzy łany (I.Kal.1 k.376). Stanisław, syn tego Jana, winien był w r. 1470 sumę 11 grz. Janowi z Poraża (ib.2 k.127v). Jadwiga z Balic, nie żyjąca już w r. 1472, była żoną Mikołaja Bochnka z Bartodziei.

>Baliccy z Balic p. kruszw., par. Ludziska, wsi określonej czasem jako położonej w p. inowrocł. Wojciech 1514 r. oprawił posag 525 zł żonie Elżbiecie Czewujewskiej (P.1399 k.271v). Dorota, córka zmarłego Macieja, w l. 1500-1525 żona Jana Szyszyńskiego (P.1389 k.93; G.98 k.179v). Paweł, dziedzic cześci w Balicach, zabezpieczył 1555 r. Łuszczewskiej, zakonnicy w Owińskach roczny czyńsz 3 grz. z tytułu jej dóbr macierzystych, zapisany jej na Polanowicach przez zmarłego Marcina B. (P.896 k.816v). Synowi Łukaszowi zobowiązał się 1560 r. rezygnować dwór w Balicach (G.39 k.29). Inny syn Pawła, Wojciech zobowiązał się 30 VII 1580 r. oprawić 600 zł posagu swej narzeczonej Elżbiecie Czewujewskiej, corce Mikołaja (G.58 k.361v). Wojciech ten zmarł bp. 1587 r., wdowa t. r. skwitowała z oprawy brata męża, Łukasza (G.62 k.498v, 558v; 63 k.241). Była 1588 r. 2-o v. żoną Jana Mąkowskiego (P.949 k.184v). Łukasz, syn Pawła, zapisał 1574 r. 900 zł bratu Wojciechowi i dał mu zobowiązanie sprzedania za 2. 000 zł części Balic (G.52 k.340). Występował 1587 r. jako spadkobierca tego brata (G.62 k.558v). Kwitował się 1590 r. z Brzozowskimi z dzierżawy Pliszczyna W., wsi, którą mu był puścił ks. Stefan Brzozowski dziekan gnieźn. (P.953 k.545v). Anna, córka Łukasza, wyszla 1590 r. za Marcina Podleskiego.

Zofia z Trzaskowic, wdowa 1-o v. po Stanisławie Mirosławskim, 2-o v. po Wojciechu B., skwitowała 1636 r. wykonawców testamentu ks. Andrzeja Mirosławskiego scholastyka gnieźn., z legatu 1. 000 zł (G.80 k.145v). Bartłomiej, syn zmarłego Wojciecha, w imieniu swoim i żony Reginy Pniewskiej, mianował 1650 r. plenipotentów (Kc.129 k.603). Oboje wydzierżawili 1648 r. na 3 lata Słembowo p. k.cyń. od Andrzeja Cerekwickiego (P.1058 k.72v), a po jego śmierci, prolongowali 1651 tę dzierżawę od córek zmarłego (Kc.129 k.698v).

Maciej, mąż Doroty Kleistówny, corki Henryka, 1689 r. (Kc.132 k.31).

>Baliccy z Balic p. sier. Niektórzy od sąsiedniej wsi Nuchninio przezywani też Muchnińskimi, pisali się czasem Muchnińskimi z Balic, lub Muchnińskimi cz. B-imi (zob. też Muchnińscy).

Andrzej z z. sier. dostał przed r. 1530 zobowiązanie od Jakuba i Stanisława Kosmowskich oraz Stanisławem Przyrańskiego uwolnienia całych części w Kosmowie, Jaszczurowie, Gostyni p. kal., sprzedanych mu za 1. 000 zł przez Kosmowskich (Z.I.i R.Kal.3 k.271v). Części w tych wsiach sprzedał 1540 r. za 1. 000 zł Grzegorzowi Kosmowskiemu Rosołowi (P.1394 k.358).

Jakub, stryj Zofii Stanisławowej Oborskiej 1519 r. (P1392 k.310v). Zapewne ten sam Jakub część swą macierzystą w Bogusławicach p. kon. sprzedał 1530 r. za 20 grz. Janowi Krasce Bogusławskiemu (Z.Kon.1 k.52). Reginę, wdowę po Andrzeju B., procesowała w l.1539-45 Agnieszka z Morawina Andrzejowa Grodzicka o zwrot 9 łyżek srebrnych danych do naprawy przez ojca Agnieszki, zmarłego Andrzeja Lesickiego (Z.I.i D.Kal.136v; 537v).

Helena, żona 1539 r. Michała Skarszewskiego.

Stanisław "starszy" łan roli w Balicach dał 1571 r. wyderkiem za 120 zł synowi Janowi (R.Kal.3 k.334), a plac zw. "Starym Dworem" z budynkami i łąką w tej wsi dał wieczyście synowi Stanisławowi 1577 r. (ib.4 k.432v). Miał jeszcze syna Sewetyna, któremu 1609 r. scedował zapis 50 zł dany sobie przez Stanisława Jedleckiego Dziabę (I.Kal.75 s.99). Córka Anna wydana w r. 1570 lub 1571 za Wojciecha Tomickiego cz. Turskiego. Tego też Stanisława córką była Elżbieta, w l. 1570-73 żona Sebastiana Chodakowskiego 2-o voto w r. 1584 żona Jana Jedleckiego Dziaby cz. Dziabki. Wspomniany już Seweryn w 1609 r. dostał zapis od Korzeniowskiego cz. Wardęskiego (I.Kal.75 s.316), a żył jeszcze w r. 1612, kiedy kwitował Mariannę Pczińską, żonę Jana Magnuszewskiego (I.Kal.78 k.920). Jan, syn Stanisława, mąż Anny Kowalewskiej, wdowy po Macieju Turskim cz. Tomickim, 1570 r. (ib.36 k.720). Zapis zastawny łanu folwarcznego w Balicach, dany mu przez ojca, scedował 1578 r. bratu Stanisławowi (ib.45 s.211). Na połowie Balic oprawił 1580 r. posag 320 zł swej żonie (R.Kal.5 k.113v). Całe części w Balicach, z wyjątkiem cząstki roli koło wsi Zimotki, zastawił 1583 r. za 1. 000 zł synowi Mikołajowi (ib.49 s.588). Żona jego zapisała 1588 r. dług 130 zł Ciświckiemu (ib.55 s.987). Jan zmarł 1588 r., a jego jedyny spadkobierca, syn Mikołaj, ur. ok. 1571 r., zapis 100 zł dany sobie przez Wojciecha Turskiego cz. Jaroszewskiego, scedował 1588 r. rodzonemu stryjowi Stanisławowi (ib.s.1149). Ten Stanisław, syn Stanislawa, na połowie części w Balicach oprawił 1582 r. posag 500 zł żonie Annie Turskiej cz. Tomickiej, córce Wawrzyńca (R.Kal.5 k.259v). Części tej wsi sprzedał t. r. za 800 zł Wojciechowi Turskiemu (ib.k.295), a żona jego skasowała tam oprawę (Py.119 k.310v). T. r. Wojciech Turski prawa nabyte przez siebie i żonę od Zofii z Mycielskich Wiśniewskiej Kostrzewiny do pewnych dóbr w mieście Stawiszynie i Długiej wsi scedował Stanisławowi (ib.k.308v). Stanisław został w r. 1584 skwitowany przez siostrę Elzbietę Jedlecką (I.Kal.50 s.887). Części w Balicach, sprzedane Wojciechowi Turskiemu, odkupił 1585 r. za 800 zł od jego syna Hieronima (R.Kal.5 k.483v). Stanislaw z p. sier., syn zmarłego Stanisława, a więc chyba ten sam, kwitował 1604 r. z 30 zł Stanisława Ziemeckiego (I.Kal.70 k.849v).

Jan, syn zmarłego Feliksa z Balic, procesował 1585 r. Golińskiego (I.Kon.21 k.333). Jan i Sebastian, bracia rodzeni 1586 r. (I.Kal.53 s.1015). Dorota Czepowska, wdowa po Sebastianie B. 1609 r. (ib.75 s.99). Jan, syn zmarłego Sebastiana dostał 1618 r. od Jana Chełchowskiego (Chełkowskiego?) zbieglego ze wsi Skotniki Głąbowe w p. szadk. do Lekaszyna koło Koła (I.Kal.84 s.318), mąż Anny Łobockiej, córki Pawła i Jadwigi Przespolewskiej (ib.105 s.1681), mianował wraz z nią plenipotentów 1632 r. (ib.s.1253). Oboje wydzierżawili 1643 r. za 300 zł Bielawy od Mikołajewskich (I.Kon.51 k.30v). Zastawnikami tej wsi byli 1644 r. (ib.k.212v).

Stanisław B. cz. Kozielowski z p. sier. kwitował 1586 r. z ran stryjecznego brata Jana (ib.75 s.1016). Jadwiga z Chwalęcic, wdowa po Janie Siedleckim Szarło i 2-o v. po Janie B., swe oprawne części we wsi Jedlec zastawiła 1588 r. za 600 zł Mikołaja Noskowskiemu (ib.55 s.1007). Bracia Jan i Stefan B-cy cz. Muchlińscy oskarżeni 1602 r. o poranienie przez Macieja Miełaczewskiego (Rel.Kal.1 k.445). Aaron w r. 1627 dziedzic w Naczesławicach wojew. kaliskiego (ZTP 28b s.1669). W r. 1633 nazywany byłym dziedzicem części Naczesławic, których posesorem był wówczas Wojciech Wyganowski (I.Kal.99b s.1841). Jakub, syn zmarłego Mikołaja, dostał 1624 r. zobowiązanie od Jakuba Naczesławskiego i żony jego Bogumiły Głoskowskiej (I.Kal.90b s. 2302). Był wraz ze swą żoną Dorotą Trzebińską w r. 1636 dziedzicem części Naczesławic (ib.102 s.445). Dom w Naczesławicach dał 1645 r. Wespazjanowi Deszczynskiemu (R.Kal.13 k.217v). Od Jana Kamockiego cz. Prątkowskiego otrzymał w r. 1649 zobowiązanie sprzedaży za 1. 700 zł części zw. "Młynik" we wsi Stradow Pański w p. sier. (I.Kal.115 s.1344,1350). Ten sam Jakub z drugą żoną Marianną Kowalską dali w r. 1650 zobowiązanie Janowi Kamockiemu cz. Prątkowskiemu (I.Kal.116 s.748). Z tą Marianną, córką Jerzego i Anny Biernackiej, występował jeszcze 1654 r. byli wtedy bezdzietni (I.Kon.56 k.13v).

Katarzyna, wdowa po Janie Biegańskim 1646 r. Stanisław, syn zmarłego Piotra 1651 r. Bogusławskiego (I.Kon.53 k.406). Stanislaw i jego żona Anna lipnicka, pobici i poranieni 1668 r. (ib.k.503). Jan, nie żyjący 1669 r., mial synów Stanisława i Swiętosława. Stanisław zapisał t. r. sumę 500 zł bratu (I.Kal.129 s.138). Kupił 1678 r. od Jana Parczewskiego i jego żony Kosarzewice i Zalesie w z. sier. (ZTP 32 s.1231). Jadwiga Rososka, córka Stanisława i Katarzyny Waliszewskiej, żona Swiętosława B., kwitowała 1673 r. Bartochowskiego. Żyła jeszcze 1677. (I.Kal.133 s.1040; 138 s.1339). Stanisław, może identyczny z powyższym, i żona jego Regina Żrenicka, oboje nie żyjący 1681 r., mieli córkę Annę, 1671 r. żonę Stanisława Bogusławskiego (I.Kon.60 k.151). Anna, córka nie żyjącego Stanisława, więc może identyczna z powyższą, żona 1690 r. Aleksandra z Rokszyc Ruszkowskiego (I.Kal.146 s.156). Synowie tegoż Stanisława: Dadźbóg, Marcin, Wojciech i Swiętosław. Dadźbóg, a właściwie Wawrzyniec Dadźbóg, t. r. został wraz z braćmi skwitowany przez siostrę Annę (ib.s.157, 158). Żoną jego była wtedy Marianna Chlewska, córka Feliksa i Katarzyny Pstrokońskiej (I.Kon.146 s.274). Jako wdowa, wzięła 1733 r. od Biernackich zastaw połowy Morawek (I.Kal.228 k.394v). Ich córka Marianna, nie żyjąca 1772 r., żona Bogumiła Jackowskiego (ib.209/13 k.46v).

Wojciech Konstanty, chrzestny 18 X 1677 r. (LB Baranów). Może ten sam Wojciech z żony Heleny Krąkowskiej miał córkę Marcinę Mariannę, ochrzcz. 31 I 1687 r. (LB Rogaszyce). O Florian, przeor konwentu lubińskiego, intromitowany 6 V 1750 r. na probostwo lubińskie (LB Lubiń). Rozalia, zamieszkala w Cichowie (koło Lubinia), wyszła 9 I 1751 r. za mieszczanina Grzegorza Sieczyńskiego z Śremu (LC Kunowo).

Siostry: Marianna, żona Mikołaja Gajewskiego, Dorota, żona Wojciecha Biernackiego, i małoletnia Agata, wraz z Teklą Rzepecką, zawarły 1774 r. ugodę z Tomaszem Otockim, posesorem Morawek (ib.214/16 k.202v).

Józef, zamieszkały w Śremie, umarł tam, mając ok. 60 lat 9 XII 1759 r. (LM Śrem). Florian, przeor bernardynów śremskich, zmarł 19 III 1784 r. (Nekr. Bernardynów Pozn.). Ignacy, administrator dóbr Osiek M, dziedzicznych Zakrzewskiego chorązego bydgoskiego, 1762 r. (I.Kon.79 k.302).Bibianna w l. 1816-1818 żona Jana Kantego Orzechowskiego, dzierżawcy Borucina.

>Balicki h. Ostoja Jan występował we Wschowie 6 VII 1790 r., wystawiając zobowiązanie, iż ruchomości jego i jego żony Magdaleny przypaść mają po jego śmierci tej żonie i jej dzieciom z pierwszego męża. Umarł w początku r. 1792, a wdowa zaraz potem, 27 II oblatowała ów skrypt w grodzie wschowskim (Ws.198 k.553v)

>Balińscy h. Jastrzębiec z Balina p. szadk. Krzysztof 1568 r. połowę tej wsi zastawił za 990 zł wdowie i synom Mikołaja Frycza Jutroskiego (I.Kal.34 s.326). Barbara, w l. 1586-89 żona Jana Rożniatowskiego.

>Balińscy h. Ogończyk z Balina p. inowrocł. Niektórzy z nich pisali się z Chomiąży w p. kcyń. Błażej części wsi Nowawieś, Chmiąża i Grzmiąca p. kcyń. wymienił 1539 r. z Janem Konarskim na część wsi Słońsko p. inowrocł. dopłacając 200 grz. (P.1394 k.305). Ok. 1543 r. kwitował się z Marcinem, Wojciechem i Rafałem, braćmi Chomiąskimi (G.263 k.101, 102). Tomasz B., mąż Agnieszki Słupsliej, córki Jana(?), która w r. 1547 otrzymała zapis 50 grz. na Suchoręczu od Wojciecha Słupskiego, a sprzedała temu Wojciechowi za 200 zł swą część we wsi Dąbrowka p. kc. (Kc.11 k.47, 48).

Marcin, mąż Magdaleny Grudzińskiej, córki Ulissesa i Barbary Potulickiej, nie żył 1588 r. (G.62 k.111; P.950 k.78v; Kc.120 k.311v). Owdowiała Magdalena poszła 2-o v. za Walentego Biesiekierskiego, a 1607 r. wdowa już i po drugim mężu, jako siostra i spadkobierczyni Andrzeja Grudzińskiego star. nowomiejskiego, spadłe po nim wsie Chwaliszewo i Słupowo p. kcyń. sprzedała za 26. 000 zł synowi Stefanowi B. (P.1406 k.156v). Nie żyła 1618 r. Wspomniany Stefan dostał 1605 r. od spadkobierców Mikołaja Chraplewskiego cesję sumy (Kc.125 k.18v). Był dziedzicem Balina, która to wieś po jego śmierci, stanowiła 1621 r. własność siostry Jego Katarzyny, która odziedziczyła po bracie także Chwaliszewo i Słupowo (P.173 k.412). Była w l. 1618-26 żoną Stanislawa z Staroźreb Sobierajuskiego. Marcin, dziedzic Liszkowic 1588 r. (I.Kal.55 s.510), a 1599 r. dziedzic Balina i Liszkowic Siedlątkowa, mąż zmarłej już Elżbiety Kotkowskiej, wdowy 1-o v. po Zygmuncie Wielogłowskim (I.R.D.Z.Kon.18 k.133). Córka jego z tej żony Zofia w l. 1596-1599 żona Bartłomieja Gembarta. Córka Marcina, (którego?) Poliksena, żona Stanisława Mierzwińskiego, nie żyła już 1618 r.

Adam z Chomiąży, chorąży inowrocławski 1578 r., mąż Elżbiety z Oporowa Jemielskiej (Kc.17 k.256), dzierżawca gembicki (G.60 k.100), za konsensem król. z 1582 r. nabył starostwo kruszwickie 1583 r., zrzekając się jednocześnie chorąstwa (Bon.). Był rotmistrzem jazdy 1588 r. (P.949 k.36v). Wydając córkę Zofię za Andrzeja Przyjemskiego, zapisał jej wraz z żoną 1589 r. posag 8. 000 zł gotówką i 2. 000 zł w wyprawie (I.Kon.23 k.315). Już jako kaszt. bydgoski, zapisał 1591 r. dług 2. 000 zł Dobrosołowskim z Osowca (G.64 k.262). Drugą jego żoną była 1602 r. Beata Lutomirska, wdowa 1-o v. po Janie Bojanowskim łożniczym król. (ib.30 k.272v). Kasztelan zmarł 1602 r. (Bon.), a Beata wyszła trzeci raz za Adaukta Zbożnego Smerzyńskiego wojewodzica inowrocławskiego. Była już jego żoną 1605 r. (ib.32 k.104, 114v). Pozwał ją 1606 r. Przyjemski, mąż jedynej córki Adama, Zofii (ib.k.362v).

>Balińscy h. Przosna z Balina p. rypiń. Strzeżek B., dziedzic w Kaczkach p. sier. 1476 r. (ib.2 k.73). Piotr 1557 r. oprawił posag żonie Zofii Kołudzkiej (N.163 k.276v). Wojciech zabił w Żninie 1580 r. Macieja Ułanowskiego (P.952 k.597), a w l.1590 i 1591 skwitowali go z główszczyzny bracia zabitego (G.64 k.154, 249). Łukasz, mąż Katarzyny Busińskiej z z. dobrzyń. (ZTP 28b s.2807). Stanisław, syn Jakuba sędziego ziem. malborskiego, zawarł 1 II 1638 r. w Łościborzu kontrakt z Anną z Wojanowa, wdową po Adamie Wałdowskim (N.178 k.9v). Córce tego Adama, a żonie swej Elżbiecie Wałdowskiej, zapisał t. r. dług 10. 000 zł (ib.k.11). Od Piotra Wałdowskiego kupił 1647 r. za 13. 000 zł Wałdówko p. nakiel. (N.225 k.227). Żona jego aprobowała sprzedaż Wałdówka dokonaną przez męża na rzecz Wawrzyńca Wałdowskiego 1652 r. (ib.k.383).

Stefan i Anna z Rytfińskich, oboje nie żyjący 1701 r., rodzice Michała Stanisława, burgrabiego i podpiska grodz. bobrownickiego, który 1701 r. nabył od Michała Swieżawskiego część wsi Radomino (ZTP 38 k.438v). Po Annie wdowcem był 1745 r. Ignacy Gembart, podsędek dobrzyński (ib.51 k.5). Józef, tenutariusz Kalwarii Pakoskiej 1786 r., mąż Barbary Rzeszotarskiej pochowany 23 II 1786 r. (LM Pakość), ojciec Wincentego Stanisława, ur. w Dąbrowie 8 I 1775 r. (LB Parlin), i Jana, ur. w Mamliczu, ochrzcz. 12 XI 1780 r. (LB Barcin).

>Balińscy różni. Nie wiem z jakiego Barlina brał nazwisko Mścigniew B., brat Szymona z Myślątkowa, wsi w p. gnieźn., występujący w r. 1404 (Gn.1 k.47). Szl. i sł. Jan, obywatel pozn., zabity w POznaniu 21 VII 1578 r. przez Wojciecha Wysławskiego i pochowany u Dominikanów pozn. (P.931 k.878v). Wraz z żoną Barbarą dał był Stanisławowi Skrzetuskiemu zapis dotyczący dzierżawy wójtostwa kostrzyńskiego. Oten zapis pozywał Skrzetuski synów Jana, a mian.: Jana, Kaspra i Wawrzyńca, 1579 r. (Py.116 k.67v). Krzysztofa skarżył 1581 r. o rany Marcin Przespolewski (Rel.Kal.46 k.809v). Może ten sam Krzysztof kwitował 1581 r. rodzonego brata Marcina z 100 zł (I.Kal.47 s.1430). Wojciech, w r. 1582 mąż Małgorzaty Potockiej, córki Mikołaja z wojew. sieradzkiego (I.Kal.48 s.906).

Szymon B. Róża ze Słupi winien był 30 zł Przyborowskiemu 1584 r. (Kośc.264 k.404v). Jego żona Małgorzata jabłońska dostała t. r. od braci cesję 200 tal. (Ws.13 k.236v). Żyła jeszcze 1599 r. (Kośc.279 k.137). Małgorzata wspomniana jako wdowa 1608 r. (P.980 k.632). Córki Szymona: Ewa, żona Stanisława Tarzeckiego 1595 r., Anna (Hanna) Różanka wyszła 1593 r. za Jana Skoroszewskiego, Katarzyna, w latach 1605-8 żona Wojciecha Ulatowskiego.

Katarzyna, żona Wacława Karchowskiego z p. sieradz. 1592 r. Anna z Balina, 1599 r. żona Marcina Gorskiego. Jan skwitował 1608 r. z gwałtów Katarzynę Ubeszkównę, wdowę po Franciszku Kijonie, manie i sołtysie wsi Róża ze starostwa wałeckiego (W.24 k.428v). Jadwiga, żona Walentego Molskiego w l. 1611-1618. Honorat (Honoracy?) w r. 1618 mąż Katarzyny z Sienna Sulimowskiej, córki Jana i Katarzyny Kadzińskiej (I.Kal.84 s.26, 320, 322). Małgorzata, żona 1-o v. Stanisława Podłęskiego, 2-o v. 1626 r. Wojciecha Pruślińskiego. Marianna z Balina dane przez nią mężowi w r. 1636 pokwitowanie na 20. 000 zł potwierdził jej stryj Damian B. (I.Kal.102 s.107), w l. 1633-39 żona Stanisława Mikołajewskiego z Dembego. Marcin, po którym wdowa Anna z Chrzempina Bogucka, 2-o v. żona Mikołaja Bełdowskiego podsędka łęckiego, była 3-o v. 1647 r. za Janem z Radomicka Daleszyńskim pisarzem ziem. poznańskim (Ws.208 k.22).

Władysław, inspektor dóbr, ur. 1852 r., zmarł 15 XII 1908 r. (LM Poznań, Św. Marcin).

>z Balkowa, wsi, której nie umiem zlokalizować, Piotr (z B. alias Grynberge), nie żyjący 1541 r., ojciec Małgorzaty, której mąż Jerzy Loga Czarmyski oprawił 1541 r. posag 100 zł reń. (P.1384 k.432).

>Balkowscy. Elżbieta, żona Władysława Rydzyńskiego podwojew. pozn. Oboje nie żyli 1700 r. Marek, cioteczno-rodzony brat i plenipotent Marianny z Malskich Borzysławskiej 1745 r. (I.Kon.77 k.376).

>Bałaski Melchior wraz ze swą żoną Emerencją dostał 1620 r. zapis długu 200 zł od małżonków Komęckich (P.1004 k.223v).

>Bałdzewscy, Baldzewscy. Franciszek, patron grodu pozn. i tryb. piotrkowskiego, z żoną Anną chrzcili w Poznaniu 4 VIII 1692 r. córkę Mariannę Annę (LB Poznań, Fara). Imię matki może błędnie wpisane, bo powyższy Franciszek pewnie identyczny z Franciszkiem Wojciechem, mężem Jadwigi Teresy Fredrówny, córki Wojciecha i Anny Białaszewskiej, wraz z którą skwitowany został 1723 r. przez córkę Zofię z 3. 000 zł na poczet posagu (P.1191 k.133v). Franciszek Wojciech wraz z żoną kupił 1694 r. od Macieja Tromela ogród i dwór za bramą Wrocławską (P.1217 k.98). Nie żył 1729 r., a żona jego żyła jeszcze 28 VII 1725 r. (LB Poznań, Sw. Marcin), nie żyła 1749 r. Ich córka Rozalia Katarzyna, ochrzcz. 10 IX 1693 r. (LB Poznzń, Fara), może identyczna z Katarzyną, córką tej pary, która 1729 r. jako żona Jakuba Stanislawa Poleskiego, posiadłość przy ul. Rybaki, scedowaną sobie przez ojca, sprzedała za 2. 200 zł Witomskim (P.1217 k.98). Katarzyna z siostrą Zofią i córką, panną Teresą Poleską, grunt przy ul. Wrocławskiej zw. "Ruderą Bałdzewskich", sprzedała 1749 r. za 252 zł magistartowi pozn. (P.1295 k.95v). Zofia Ludwika Marianna, córka Franciszka Wojciecha i Fredrówny, ochrzcz. 19 I 1701 r. (LB Poznań, Sw. Marcin), żona 1-o v. 1723 r. Florianna Sudzik Dąbrowskiego, cześnikowicza latyczowskiego, 2-o v. 1794 r. Józefa Kościelskiego.

>Banastowscy, Benastowscy, Będostowscy, Bendostowscy, wyszli z Będostowa p. zakroczym., ale używali najczęściej tej pierwszej formy nazwiska zniekształconej i brzmiącej niemal sztucznie. Tomasz, zmarły po r. 1611, miał synów, Stanisława i Wojciecha. Stanisław, nie żyjący 1617 r., miał synów, Kaspra i Jana. Kasper przybysz z p. zakroczym., mąż Anny Gorzyckiej, córki Bartłomieja zwanego Nęga, sporządził z nią w r. 1602 zapis wzajemnego dożywocia (P.788 k.30), wraz z nią 1606 r. wydzierżawił części w Oporowie p. kośc. od Magdaleny Krasińskiej (P.978 k.426v). Anna 1608 r. całe części wsi Nowe Gorzycko p. pozn. sprzedała za 900 zł Eliaszowi Szlichtinkowi (P.1406 k.224v). Oboje kupili 1616 r. za 4. 000 zł od ks. Andrzeja Gulczewskiego, kanonika pozn., Gulczewo Dominikowe i części pustki Binkowiec p. gnieźn. (P.1410 k.146v). Zapisali 1617 r. dług 770 zł bratu Janowi i jego żonie, zastawiając im w tej sumie trzecią część Gulczewa Dominikowego (G.74 k.159). T. r. zapisali dług 500 zł Krzysztofowi B., synowi Wojciecha, bratu stryjecznemu, i w tej sumie zastawili mu część Kotowską w Gulczewie Dominikowym (G.74 k.239) Kasper umarł między r. 1618 i 1623, kiedy Anna, już jako wdowa i po drugim mężu, Stanisławie Krasińskim, kwitowała Adama Młódkowskiego. Asystował jej przy tej czynności szwagier Jan B., jako opiekun Stanisława, Andrzeja, Jadwigi, Zofii i Marianny, dzieci Kaspra, a swych bratańców (G.76 k.402v; G.74 k.394v; P.1012 k.339v). Gulczewo Dominikowe i część pustki Binkowiec w imieniu własnym i synów sprzedała 1629 r. za 3. 400 zł Adamowi Młotkowskiemu (P.1414 k.399v). Córkom: Jadwidze, Zofii i Mariannie, Adam Młotkowski 1623 r. zapisał dług 600 zł na Gulczewie Dominikowym (P.1012 k.340). Z nich Jadwiga żyła jeszcze 1624 r., pozostałe nie żyły i nie pozostawiły potomstwa. Z synów, Andrzej, bezpotomny, nie żył 1642 r. Stanisław 1640 r. ze swym opiekunem stryjem Janem procesował Katarzynę z Morawskich Garnkowską o bezprawne posiadanie Gulczewa (P.165 k.779). Jako spadkobierca rodzeństwa: Andrzeja, Jadwigi, Zofii i Marianny, spadłe po nich sumy, pochodzące z zapisu Adama Młotkowskiego na Gulczewie Dominikowym, cedował swej stryjence Barbarze z Skrzydlewskich Janowej B. (P.1048 k.756). Części ojczyste w Gulczewie Dominikowym i pustce Binkowiec sprzedał 1645 r. za 2. 000 zł Ewie z Grabowskich Łukomskiej (P.1422 k.236v). W r. 1649 zapisał dług 200 zł Katarzynie, córce stryja Jana (P.1060 k.877v).

Wspomniany stryj i opiekun Stanisława, Jan, brat Kaspra, a syn Stanisława, kwitował 1612 r. brata Kaspra z 750 zł (Ws.28 k.253v) miał żonę Barbarę z Belęcina Skrzydlewską cz. Belęcką, córkę Andrzeja, której na połowie części Gulczewa p. gnieźn. i Będostowa p. zakroczym. oprawił 1616 r. posag 850 zł (P.1410 k.52v) i wraz z którą scedował 1623 r. Adamowi Młotkowskiemu sumę 770 zł, za którą zmarły brat Kasper i jego żona zastawili im części w Gulczewie Dominikowym i pustce Bińkowcu p. gnieźn. (P.1012 k.159v). Oboje t. r. wydzierżawili za 400 zł od Adama Młodkowskiego części Gulczewa Dominikowego (G.76 k.401v). Barbara była wdową 1633 r. (P.1028 k.308). Od Stefana Ostrowskiego kupiła 1644 r. za 3. 000 zł prawa do wsi Gulczewo Dominikowe (P.1421 k.963). Żyła jeszcze 1653 r. (Py.151 s27). Katarzyna, córka Jana i Barbary, żona 1-o v. 1649 r. Jana Wardęskiego, 2-o v. zaślubiła w r. 1651 lub 1652 Adriana Kurowskiego.

Krzysztofowi, synowi nie żyjącego Wojciecha, a bratu stryjecznemu Kaspra, wspomnianemu pod r. 1617, zapisał 1606 r. dług 700 zł Marcin Przecławski (P.978 k.450v). Barbara Bagrowska, córka Wojciecha i Anny Zdzychowskiej, żona jego, zaślub. krótko po 22 III 1619 r. (G.75 k.38v) scedowała 1623 r. Adamowi Młotkowskiemu swe prawa do części Kotowskiej w Gulczewie Dominikowym, zapisane mężowi przez Kaspra B. i jego żonę. Ojciec tego Krzysztofa, Wojciech, to niewątpliwie ta sama osoba, co Wojciech, syn Tomasza, który 1612 r. skarżył o rany prac. Kotkuszów z Samołęża. poddanych Czarnkowskiego, kaszt. międzyrzeckiego (P.146 k.366). Zob. tablicę.

@tablica: Banastowscy

>Banawscy Mikołaj i Anna z Szczuckich, nie żyjący 1700 r., mieli córkę Mariannę, która t. r. działała w asyście rodzonego(!) wuja Jakuba Kęsickiego (P.1139 VIII k.11v).

>Bangart (Baumgart?) Michał, kapitan w regim. podskarbiego Przebendowskiego, miał z żony Konstancji syna Walentego, ochrzcz. 17 I 1713 r. (LB Pakosław).

>Banieccy. Boniecki znał ich na Kujawach i sądził, że to chyba Bonieccy, ale niesłusznie. Może pochodzili z Prus Król.?

Mikołaj dostał 1661 r. zapis od Działyńskiego woj. kaliskiego. On. i jego żona Katarzyna Dunin Smoszewska, nie żyli 1688 r., kiedy ich syn i spadkobierca, Piotr Stanisław, skwitował z tego zapisu syna wojewody, Pawła. Piotr podpisał z wojew. inowrocławskim elekcję Augusta II. Wedle Bonieckiego został 1702 r. wojskim bydgoskim. Był ożeniony z Konstancją Konarską, córką Stanislawa podkomorzego malborskiego i Zofii Dąmbskiej kasztelanki słońskiej (I.Kon.77 k.10v). Była dziedziczką połowy wsi Białej p. świec., którą Piotr zastawił Kossowi chorążemu chełmińskiemu (N. 202 k.116). Malżonkowie trzymali od Markowskich za 15. 000 zł Kijewo p. inowrocł. (G.96 k.220). nie żyli oboje 1725 r. Nie żyła wtedy i ich córka Marianna, niezamężna (G.94 k.406v). Ich jedyny syn, Michał, nie mogąc odzyskać połowy wsi Białej, zastawionej przez ojca Kossowi, scedował ją ciotecznej siostrze Zofii Chociszewskiej, rodzącej się z Katarzyny Konarskiej (N.202 k.116). Dziedzic Szczebiatowa 1724 r. (G.94 k.334), miał po matce sumę 15. 000 zł, zabezpieczoną na Gniewkowcu (ib.k.406). Cały spadek po matce scedował 1725 r. Chociszewskiej (Kc.135 k.98). Żył jeszcze 1736 r. (I.Kon.77 k.10v).

>Baniewski Maciej (Mateusz?) dostał 1549 r. zobowiązanie od Jelitowskiego (G.34 k.415v). Mąż Katarzyny Żołeckiej, wdowy 1-o v. po Janie Skubarczewskim, która 1550 r. pozywała Łukasza Żołeckiego Kulkę o najście jej domu w Żołczu (P.890 k.154). Umarł między r. 1553 i 1556 (P.894 k.261v; 897 k.390v), a wdowa żyła jeszcze 1557 r. (G.36 k.287).

>Baniszewski Jan, sługa Samuela Kowalskiego 1635 r. (I.Kon.48 k.165)

>Bańkowski może spośród B-ich h. Ostoja, ze wsi Bańki w z. bielskiej (Bon.)? Wincenty, b. podpor. wojsk pol., 40-letni, zaślubił 29 XI 1817 r. Annę Ochabską, wdowę po Zienickim, mającą lat 60 (LC Poznań, Fara).

>Banowski Krzysztof sprzedał 1511 r. za 120 grz. części Szymanowa p. kośc. Andrzejowi z Górki, dziedzicowi Osieczny (P.786 s.290).

>Bar, szl. Jan, syn i spadkobierca zmarłego Stanisława, mianował 1590 r. swym plenipotentem swego zięcia Bartłomieja Morawskiego, starostę radosickiego w sprawie ze spadkobiercami sł. Bartłomieja, młynarza w mieście Klwów (Kc.27 k.28).

>Baranieccy h. Sas, z Barańczyc w z. przemyskiej (Bon.). Anna z Baranic, żona 1608 r. Sebastiana Krukienickiego (P.980 k.468v). Wojciech w l. 1700 i 1701 mąż Zofii Bachówny Zdzienickiej, córki Adama i Marianny Karchowskiej (I.Kal.154 s.193, 218). Walenty, syn zmarłego Macieja i Reginy z Ulejskich, zobowiązał się 1745 r. sprzedać starszemu bratu Jakubowi swoją cząstkę po rodzicach we wsi Zdzienice za 220 zł (I.Kon.77 k.426). Mikołaj wraz z żoną Franciszką z Tomaszewskich dostali 1766 r. zobowiązanie sprzedaży im za 40 zł leżącego obok ich gruntów w Zdzienicach ogrodu Katarzyny z Zdzienickich Czyżewskiej (I.Kal.206/8 k.167v).

>Baranowiczowie. Boniecki znał szlachtę tego nazwiska na Litwie. Nie wiem czy wymienieni tutaj do nich należeli. Stanisław z żoną Józefą Ważyńską mieszkali w Srodzie 1770 r., w czasie działań wojennych. W l. 1779-84 Stanisław był ekonomem w Wojnowicach. Ich dzieci: Salomea, ur. w Srodzie, ochrzcz. 30 X 1770 r. (LB Sroda), Józefa Marianna, ur. w Wojnowicach, ochrzcz. 25 III 1779 r., Józef Stanisław, ur. tamże 31 III 1780 r., Ksawery i Petronela Nepomucena, bliźniaki, ur. tamże 17 V 1784 r. (LB Buk). Piotr, żyjący jeszcze 20 II 1811 r., z żony Agnieszki Ładajewskiej miał syna Macieja, ur. w Radłowie 22 II 1803 r. (LB Pogrzybów).

>Baranowscy h. Grzymała z Baranowa p. sandom., Józef, chorąży wojsk kor. 30-letni, zmarł 26 XII 1759 r. (LM Komorniki).

Wincenty, dziedzic Żegrowa, potem Gwiazdowa koło Kostrzynia, zmarły 25 X 1875 r. w wieku 58 lat i pochowany w Gnieźnie (Dz.P.), miał z żony Anny Zabłockiej, córki Franciszka z Gwiazdowa syna Wacława, ur. w Żegrowie 13 VIII 1847 r. (LB Łubowo), zapewne młodo zmarłego, i corki: Józefę Wandę, ur. w Żegrowie 13 III 1846 r., Jadwigę, zmarłą w wieku lat 14 w zakładzie SS. Urszulanek w Poznaniu 4 VI 1863 r. (LM Poznań, Sw. Maria Magdal.) i Stanisławę, wydaną w Węglewie 25 IX 1880 r. za hr. Józefa Szembeka z Parczewa (Dz.P.).

>Baranowscy h. Jastrzębiec z Baranowa p. kruszw. Prymasowi współcześnie zarzucali nieszlachectwo. Jego miejskie, a nawet chłopskie koligacje tłumaczą te pogłoski, świadcząc o niskim społecznym poziomie rodziny w końcu XVI w. Zapewne to drobna szlachta, ale może też plebeje wsiąkający właśnie w drobnoszlachecką rzeszę.

Maciej, z z. kujaw., od Mikołaja Luczydleńskiego nabył 1523 r. za 30 grz. 2 łany osiadłe i 2 puste w Racięcicach p. kon. (I.Kon.5 k.39). Dziedzic w Borowie i mąż Anny Luczydleńskiej, córki Stanisława, 1532 r. (ib.k.250). Żył jeszcze 1537 r. (I.Kon.6 k.15).

Janowi jego teść Maciej "Szelwiestr" zobowiązał się 1509 r. wyderkować za 10 grz. część w Wiekowie p. gnieźn. (G.19 k.101v). Jan, identyczny z powyższym, lub może syn jego, nabył wyderkiem 1524 r. od Anny Wiekowskiej, żony prac. Jana Głowy za 9 wiardunków rolę w Wiekowie (G.335a k.83). Jego żona, Małgorzata Wiekowska, wraz z synami Marcinem, Maciejem i Mikołajem, kupiła 1525 r. za 40 grz. od Stanisława Wiekowskiego Smieszka część w M. Wiekowie (ib.k.94v). On zaś sam nabył t. r. za 10 grz. od Katarzyny Wiekowskiej i jej męża Mikołaja Gorzyńskiego połowę części w Wiekowie, zw. Królewską (ib.k.95). W r. 1529 kupił za 20 grz. od Bernarda Zorzewskiego część w M. Wiekówku (ib.k.123). Od żony kupił 1542 r. część w tej wsi, spadłą na nią po jej rodzonym bracie Janie Główce Wiekowskim (G.262 k.267v). Te nabyte od niej części sprzedał 1547 r. za 200 grz. synowi Mikołajowi (ib.k.354). Jeszcze 1561 r. żył, nie żył zaś 1562 r., kiedy syna jego Mikołaja pozywali Mielżyńscy, dziedzice części w Wiekowie (G.263 k.360, 439). Małgorzata zmarła między r. 1546. Kim była? Nazwano ją rodzoną siostrą Jana Główki Wiekowskiego, który najprawdopodobniej był synem prac. Jana Głowy. Ten ostatni byłby więc albo ojcem, albo ojczymem Małgorzaty. Rodzeństwo przyrodnie określono też czasem jako rodzonych, jeśli miało wspólnego ojca. Potomstwo kmiecia ożenionego z szlachcianką, jeśli osiadło na jej cząstkach drobnoszlacheckich, brało nieraz nazwisko po matce, zwłaszcza wtedy, kiedy to nazwisko wiodło się od aktualnie posiadanej wsi. Babka prymasa była więc albo pasierbicą, albo wręcz córką chłopa.

Synami Jana i Małgorzaty byli: Marcin, Mikołaj i Feliks, ten ostatni ur. zapewne po r. 1525, skoro w działaniach przed tą datą jeszcze nie wymieniony. Marcina spotykamy do r. 1547 (P.1395 k.310v). Maciej 1546 r. kupił za 50 grz. od brata Marcina jego część macierzystą w Wiekówku (G.335a k.329v), ale już w r. nast. sprzedał je bratu Mikołajowi (P.1395 k.310v) i osiadł w Strzelnie jako mieszczanin. Żoną jego była Katarzyna Bielicka. Oboje nie żyli 1557 r., kiedy ich nieletni syn Maciej, też mieszczanin w Strzelnie, dostał zapis długu 90 grz. od stryja Mikołaja (G.36 k.279). Żył jeszcze 1580 r. (G.58 k.33). Feliks występował w l.1547-57 (P.1395 k.310v; G.36 k.279).

Mikołaj skupił 1574 r. od braci, Macieja i Feliksa, części w Wiekówku za 600 zł (P.1395 k.310v). na połowie tej wsi oprawił t. r. posag 200 zł żonie Zofii Gwiazdowskiej (G.335a k.346a). Drugą jego żoną była 1571 r. Agnieszka Chwaliszewska z Buntowa (N.156 k.343v). Od Stanisława Zajączkowskiego kupił 1572 r. za 5. 000 zł całe części W. Marcinkowa i połowę Marcinkowa M. p. kcyń. (P.1398 k.290, 575) i odtąd pisał się "z Małego Marcinkowa". Drugiej żonie oprawił 1577 r. posag 600 zł na połowie tych dóbr (P.1398 k.714v). Umarł między r. 1579 i 27 X 1582 (G.56 k.138; 57 k.454; M.K.127 k.111, 111v). W r. 1585 nie żyła już i Agnieszka, bezpotomna, a jej bracia skwitowali wtedy z 600 zł jej posagu synów Mikolaja (N.161 k.504v). Córki Mikołaja: Dorota, wyszła 1562 r. za Andrzeja Rogalińskiego, Małgorzata zaślubiła 1579 r. krótko po 29 IV Macieja (Mateusza?) Węgierskiego pisarza grodzkiego gnieźnieńskiego, potem wojskiego kaliskiego, synów znam czterech: Wojciecha, Macieja, Andrzeja i Jana. Jan wraz z ojcem poturbował poddanych arcybiskupich z biskupina 1577 r. (Kc.17 k.16v). Pozostali zasiedli w senacie.

I. Wojciech, ur. 1548 r., sekretarz król. pisarz kancelarii król. 1576 r. (M.K.114 k.372v), kanonik gnieźn., kujawski 1580 r., kruszwicki, pozn. 1581 r., kantor gnieźn. t. r., sekretarz. w. kor. t. r. schol. łęczycki 1583 r., biskup przemyski 1584 r., prob. płocki, podkanclerzy kor. 1585 r., złożył pieczęć mniejszą 1591 r., biskup płocki 1590 r., kujawski 1606 r., arcybiskup gnieźn. 1608 r., umarł w Łowiczu 23 IX 1615 r.(Pol.Sł.Biogr.). Części w Marcinkowie W. i M. dał 1599 r. bratu Maciejowi (Kc.123 k.299), ale zezwolenie-potwierdzenie królewskie tej donacji nosi datę już 24 III 1590 r. (M.K.133 k.482). Kamienicę w Warszawie darował 1613 r. kapitule gnieźnieńskiej (ib.155 k.292v). Przed samą śmiercią, 27 III 1615 r. otrzymał konsens królewski na przejęcie od Piotra Czarnkowskiego, starosty kcyńskiego, wójtostwa w Kcyni (ib.156 k.419).

II. Maciej bratu stryjecznemu Maciejowi, synowi Macieja, zapisał 1579 r. dług 30 złp (G.57 k.585v) pewne place i role w Marcinkowie W. i w imieniu własnym i braci Wojciecha i Andrzeja wymienił 1580 r. z Jerzym Jabłkowskim cz. Milewskim (G.58 k.132). Żonie Katarzynie Wojnowskiej, córce Jerzego oprawił 1582 r. posag 400 zł na połowie części tej wsi (P.1399 k.1063), a ona t. r. kwitowała ojca z posagu 1. 100 zł (G.60 k.113v). Miał też części w Marcinkowie M. (P.1399 k.403v). Od brata Andrzeja nabył 1588 r. jego części w Marcinkowie (M.K.135 k.99v). Podkomorzy kaliski 1589 r. (I.Kon.23 k.338v). Intromitowany w 1590 r. do części w obu Marcinkowach nabytych w Krakowie od rodzonego brata Andrzeja (Kc.27 k.32v). W. r. 1595 był dziedzicem całego Marcinkowa M. (P.964 k.221). Od Piotra Czrnkowskiego, podkomorzego pozn., kupił 1596 r. za 25. 000 zl Sielec i Brzezie p. pyzdr. (P.1401 k.837). Kaszt. biechowski 1600 r. Umarł przed 8 V 1609 r. (G.70 k.89). Wdowa umarła po r. 1615 (N.222 k.75). Synami ich byli: Wojciech, Jan i Maciej, córkami: Zofia, żona przed r. 1603 Hieronima Gembarta, 2-o v. 1626 r. za Piotrem Mostowskim podkomorzym płockim, Katarzyna, która 1609 r. zaślubiła Andrzeja Grodzieckiego, i Anna, 1605 r. żona Macieja z Słup Wyrzyskiego.

1. Wojciech cz. Olbracht, dworzanin król. 1585-95, poseł sejmowy 1602 r. 1613, 1615, komisarz do układów z konfederatami wojskowymi 1613-14 (Pol.Sł.Biogr.), nabył 1615 r. od Czarnkowskich starostwo kcyńskie (Bon.). Kasztelan kamieński 1624 r. (Kc.19 k.252; Bon.). Mąż 1611 r. Jadwigi Bukowieckiej, córki Marcina i Barbary z Głoginina (Kc.126 k.186v; 127 k.590v). Marcinowi Domasławskiemu, burgrabiemu kcyń., zobowiązał się 1613 r. sprzedać za 9. 000 zł oba Marcinkowa (Kc.126 k.522v, 524v), ostatecznie jednak te wsie sprzedał t. r. za 5. 000 zł Maciejowi Węgierskiemu (P.1408 k.541). Nieco wcześniej, ale w tym samym roku, od Padniewskich kasztelaniców kamieńskich kupił za 40. 000 zł Próchnowo, Słuszewo, Sypniewo, Kowalewo, Oporzyno i młyn Nadolny p. kcyń. (ib.k.507). Na tych dobrach oprawił 1614 r. posag żony 4. 000 zł (P.1409 k.115v). Od Jana Smoguleckiego kupił 1616 r. za 20. 000 zł Żuń, Dziewoklucz i części pustek Barcikowo p. kcyń. (P.1410 k.181), a t. r. w dziale przeprowadzonym z bratem Maciejem oddał mu Sielec i Brzezie (ib.k.296). Od Zygmunta Malickiego kupił 1618 r. za 8. 000 zł części Malic i pustek Bąk i Głuponie p. kcyń. (N.222 k.235v, 273v). Żona była t. r. dziedziczką wsi Wituchowo p. pozn. (P.1411 k.91). Swoje części wsi Wróblewo i Klodzisko p. pozn. sprzedała 1619 r. za 15. 000 zł Wawrzyńcowi Wieszczyckiemu (ib.k.599). Wojciech prawa do pustek Bracikowa, nabytych od Smoguleckiego, zobowiązał się t. r. cedować Janowi Potulickiemu z Chodzieży (N.127 k.95). Jadwiga z Bukowieckich wsie Łubowo, Pierwoszewo, folwark Zarzecze i część Pożarowa sprzedała 1622 r. za 20. 000 zł Janowi Trojanowi Krzywosądzkiemu (P.1413 k.365v), a Wituchowo za 8. 400 zł Tomaszowi Dembowskiemu i jego żonie (ib.k.411v). Wojciech kupił 1623 r. za 45. 000 zł od ojczyma żony Jana Grocholskiego wsie Szamocino, Lastkowo, młyn Hamer zw. Szamocińskim, Dębogórę, Sierniki, Tupadły p. kcyń. (N.222 k.433v; Kc.19 k.73v). Od Jana Skóry z Gaju Obornickiego i żony jego Barbary Grocholskiej nabył t. r. za 6. 000 zł Gromadno p. kcyń. (N.222 k.446), zaś od Macieja Grocholskiego za 55. 000 zł Grocholino (Kc.19 k.170v). W r. 1627 w sposobionym pospolitym ruszeniu pełnił obowiązki rotmistrza pow. kcyńskiego (Kc.19 k.172). Po śmierci żony, sprzedał 1628 r. w imieniu swoim i swych dzieci Głoginino za 35. 000 zł Andrzejowi Pogorzelskiemu (P.1416 k.76). W r. 1629 córce Barbarze, zamężnej Witosławskiej, sprzedał za 12. 000 zł Malice oraz pustki Bąk i Wilkowo p. kcyń. (P.1416 k.560v), zaś od Jadwigi Grocholskiej, zamężnej Czekanowskiej kupił za 14. 000 zł Sypniewo p. kcyń. (N.223 k.823; 176 k.406). T. r. płacił podymne z Siedlca, gdzie było 14 chat kmiecych, rzemieślników i zagrodników 12, młynarz jeden, oraz z Brzezia, gdzie było 5 kmieci, 3 zagrodników (Py.143 s.44). Siedlec i Brzezie sprzedał 1631 r. za 45. 000 zł Jadwidze z Siedlca, wdowie po Andrzeju Skórze z Gaju Obornickim, podczaszym poznańskim (P.1417 k.270v). Od Andrzeja Witosławskiego, kasztelanica inowrocławskiego, opiekuna dzieci Jana Witosławskiego, nabył 1633 r. za 4. 500 zł ich części macierzyste wsi Łankowice i pustki Odolkowice (N.223 k.979). Od Andrzeja i Sebastiana Zbyszewskich skupil 1637 r. za 13. 000 zł Zbyszewice (P.1419 k.106v, 114). Od Zofii z Przystanowskich Wojciechowej Bieganowskiej nabył 1639 r. za 3. 000 zł części Łubowa i Sokolnik p. kcyń. Pierwoszewa, Zarzecza i Pożarowa p. pozn. (P.1419 k.1437v). Umarł 1640 r. (P.1420 k.82; Kc.128 k.265v). Dla swych córek Marianny, Jadwigi, Anny, Teodory i Zofii mianował 1621 r. opiekunami brata Jana kaszt. małogoskiego i babkę ich macierzystą Barbarę z Głoginina Janową Grocholską (Kc.127 k.590v). Dla najmłodszych, Teodory i Zofii, nieletnich jeszcze i w 1629 r. wyznaczył na opiekunów swych zięciów Potworowskiego i Witosławskiego, żony ich oraz Macieja Smoguleckiego (Kc.19 k.998). Z córek, Marianna była 1627 r. żoną Władysława Potworowskiego, Jadwiga wyszła 1629 r. za Macieja Grzymułtowskiego, a 2-o v. 1659 r. była żoną Adama Gralewskiego, Anna, występująca najczęściej pod swym drugim imieniem Barbary, 1629 r. żona Benedykta Witosławskiego, 2-o v. 1635 r. poślubiła Stefana Osieckiego, najmłodsza Zofia Teresa, 1640 r. żona Jana Rostworowskiego, 2-o v. 1664 r. Andrzeja Zaremby. Jedyny syn Wojciecha i Bukowieckiej - Adam Dadźbóg.

Adam Dadźbóg dostał 1641 r. od siostry Rostworowskiej cesję jej dóbr w Głogininie spadłych po babce (P.1420 k.611v). Dziedzic Próchnowa, Oporzyna, Żoni, Zbyszewic, Dziewoklucza, Sypniewa, Sułaszewa, Kowalewa 1641 r. (P.1420 k.607), Dębogóry 1642 r. (P.167 k.727). Żeniąc się 1642 r. z Barbarą Strzelecką, córką Baltazara i Katarzyny Miękiskiej, oprawił jej posag 2. 000 zł na połowie Szamocina, Lastkowa i Hamru p. kcyń. (P.1420 k.786v). Ta Barbara, w połowie spadkobierczyni babki swej Zofii z Rąbinia, ostatnio żony Wojciecha Chrzypskiego, dobra swe po swym ojcu i po niej, tj. połowę Turwi, Wronowo, części Żabna p. kośc., części obu Długich p. wsch., części Pierska i Komorowa p. pozn. sprzedała t. r. za 64. 000 zł ojczymowi Piotrowi z Miłosławia Gorskiego (ib.k.928). Jako współspadkobierczyni Marcina Sapińskiego, części wsi Mchy, Niedźwiady, Włościejewski, Międzyborze, Brzostownia, pustki Dąbroszyna w Kąkolewie, Łęgu, Bargowie sprzedała t. r za 1. 000 zł Przyjemskiemu marszałkowi nadw. kor. oraz braciom Zakrzewskim (ib.k.1062). Adam Dadźbog Szamocino, Lastkowo, Hamer i młyn Nadolny z dóbr pruchnowskich sprzedał 1645 r. za 20. 000 zł Zygmuntowi Grudzińskiemu, wojewodzie kaliskiemu (N.225 k.149v). Próchnowo, Zbyszewice, Kowalewo, Sypniewo, Sułaszewo, Dziewoklucz, Żoń, Oporzyno, młyn Nadolny sprzedał 1646 r. za 116. 000 zł Wojciechowi Grzymułtowskiemu (P.1422 k.939). Odkupiwszy od Grudzińskiego dobra Szamocino, Lastkowo, Hamer i młyn Gromadzki na Noteci wyderkował je 1646 r. za 15. 000 zł Zygmuntowi Słoneckiemu (ib.k.985v, 988). T. r. kupił za 21. 000 zł Rospętek p. kcyń. od Aleksandra Skoroszewskiego (N.225 k.185). Dziedzic Grocholina 1647 r. (Kc.129 k.214). W r. 1648 dziedzic Łankowic, wsi należącej dawniej do zmarłego Jana Witosławskiego (ib.k.305v). W r. 1651 dla dzieci zrodzonych z Barbary Strzeleckiej, tj. dla Wojciecha, Kazimierza i Teresy, mianował opiekunów (Kc.128 k.265v). Nie żył 1653 r. (N.227 k.33). Brbara, jako wdowa, miała 1655 r. oprawę na 10 łanach w Grocholinie, 3 łanach osiadłych i 3 pustych w Siernikach, na 1 osiadłym i 3 i pół pustych w Gromadnie, 3 osiadłych w Łankowicach, 5 osiadłych i 2 pustych w Dębogórze, 3 osiadłych w Rospętku, 3 osiadłych i 3 ćwierciach pola w Tupadłach, 6 osiadłych w Szmocinie, 3 i pół osiadłych i półtora pustego w Laskowie, 5 osiadłych w Malicach, razem na 47 i pół łanach i 3 ćwierciach roli (Kc.130 k.177). Poszła 2-o v. za Krzysztofa Gembickiego kaszt. gnieźnieńskiego, po którym owdowiawszy umarła między r. 1659 i 1660 (Kc.130 k.255v; N.227 k.539). O synach Wojciechu i Kazimierzu niżej. Córka Teresa, wspomniana jako niezamężna 1665 r. (P.1076 k.1041) wyszła w Grocholnie 1667 r. za Macieja Mielżyńskiego, star. kcyńskiego, późn. kasztelana śremskiego. Napewno była już jego żoną 1668 r.

1) Wojciech "z Grocholina", ur. w tej wsi 7 VI 1643 r. (LB Kcynia). Wraz z rodzeństwem był 1660 współspadkobiercą Adama Miękiskiego dziedzica Chobienic (Ws.59 k.829v). Od innych jego spadkobierców, tj. Piotra Powodowskiego i jego siostry Anny z Powodowskich Podleskiej odkupił w r. 1662 wraz z rodzeństwem i córkami Piotra Gorskiego za 45. 000 zł części Chobienic (P.1072 VI k.868). Ożenił się 1665 r. z Jadwigą Maniecką, córką Jana łowczego pozn. i Zofii Prusimskiej, wdową po Marcinie Jaraczewskim (Kośc.305 k.282; P.1076 k.839). Oprawił jej 1670 r. posag 20. 000 zł (P.1869 k.44). Jeszcze 1672 r. nie był podzielony z bratem Kazimierzem, dziedzicząc wspólnie z nim w Grocholinie, Siernikach, Rospętku i Gromadzie (Kc.131 k.212). Wojciech Węgierski dał mu 1673 r. zobowiązanie sprzedania za 40. 000 zł miasta Rogowa i wsi Rogówko, Szkółki, Marcinkowo M. (ib.k.391v). Ponieważ Rogowo i Marcinkowo M. Węgierski sprzedał Aleksandrowi Mielżyńskiemu, Wojciech nabył je 1674 r. od tego ostatniego, płacąc za M. Marcinkowo 15. 000 zł (ib.k.426v; P.1426 k.766). Marcinkowo sprzedał 1675 r. za 7. 000 zł Jakubowi Rogalińskiemu i jego żonie (P.1427 k.28). Nie żył 1676 r. (ib.k.522). Wdowa umarła między r. 1684 i 1694 (P.1107 I k.47). Dziećmi ich byli: Mikołaj, Ludwuk i Zofia. Ta ostatnia wyszła 1-o v. 1695 r. za Andrzeja Daleszyńskiego, 2-o v. była 1704 r. żoną Michała Zagórskiego. Była jeszcze córka Barbara, ochrzcz. 28 IV 1667 r. (LB Kcynia), ale zapewne zmarła młodo.

(1) Mikołaj z Marcinkowa wraz z bratem Ludwikiem 1694 r. zastawił Szamocino, Lastkowo i Hamer Urszuli z Dembińskich Doleckiej (P.1128 XI k.10). Z żoną Zofią Daleszyńską, córką Mikołaja i Jadwigi Pilichowskiej, wdową po Sebastianie Twardowskim, spisał dożywocie 1697 r. (P.1122 I k.129v; 1187 k.70). Żył jeszcze 1700 r. (Kc.133 k.166v), a już 1701 r. wdowa w imieniu własnym i córek Rozalii oraz Jadwigi kwitowała się z Dembińskim z zastawu Łankowic (P.1140 IV k.64v). Po raz trzeci poślubiła 14 I 1702 r. żoną Jana Karwosickiego (LC Margonin; I.Kon.72 k.133; P.1144 k.95v), a 1722 r. była wdową po tym mężu (P.1186 k.59v). Z córek Mikołaja i Daleszyńskiej, Rozalia Helena, ochrzcz. 11 IX 1699 r. (LB Poznań, Fara), zapewne zmarła młodo, Jadwiga, dziedziczka Szamocina, Lastkowa, Rospętka, Łankowic i Odolkowic, była 1-o v. przed 18 V 1714 r. zaślubiła Marcina Będokowskiego, a 2-o v. wyszła za Józefa z Warzymowa Sokółowskiego, stolnika bydgoskiego i sędziego grodz. radziejowskiego.

(2) Ludwik, zapewne identyczny z Michałem Ludwikiem, ochrzcz. w Poznaniu 29 IX 1671 r. (LB Poznań, Fara). Rospętek sprzedał sposobem wyderkafu 1696 r. za 1. 500 zł małż. Czarneckim (P.1128 X k.228). Żonie Franciszce Kierskiej, córce Krystiana kaszt. rogozińskiego i Anny Rogalińskiej, zapisał 1698 r. sumę 20. 000 zł (P.256 k.1v; 1135 IX k.113; 1139 VIII k.57;1140 III k.25v). Umarł między r. 1715 i 1725, kiedy wdowa w imiemiu własnym i dzieci: Ludwika, Teresy, Marianny, Wiktorii i Anny, cedowała sumy Umińskiemu (Kc.134 k.204v; 135 k.108). O Mariannie i Annie nie wiem nic więcej. Wiktoria, niezamężna, udział swój w spadku po Emeryku Kierskim sprzedała 1740 r. za 21. 000 zł matce tegoż Eneryka (P.1261 k.99). Żyła jeszcze 17 I 1757 r. (P.1330 k.201). Teresa Elżbieta, ur. w Grocholinie ochrzcz. 28 X 1698 r. (LB Kcynia), była 1-o v. 1716 r. za Antonim Wierusz Walknowskim, 2-o v. 1723 r. za Antonim Radzimińskim, podstolim nurskim.

Ludwik, ur. ok. 1716 r., dziedzic Grocholina, Gromadna i Spiór, spadek po bracie wujecznym, Emeryku Kierskim, w Kiekrzu i wsiach przyl. sprzedał 1744 r. za 21. 000 zł jego matce (P.1277 k.85v). Zaślubił 18 II 1757 r. we dworze gościejewskim Józefę Miaskowską, córkę Kaspra stolnika kaliskiego i Jadwigi bnińskiej (LC Poniec), której 1758 r. oprawił posag 24. 000 zł z jej dóbr macierzystych i 6. 000 zł z dóbr ojczystych (P.1326 k.47v, 48). W r. 1766 dopisał jeszcze do tej oprawy 10. 000 zł (P.1324 k.121v). Umarł w Grocholinie 20 IV 1783 r. (LM Kcynia). Wdowa umarła mając lat 70, 16 IX 1808 r. (LM Kcynia). O ich synu Michale Hieronimie zob. niżej. Inne dzieci znam tylko z metryk chrztu. Wszystkie urodzone w Grocholinie. Euzebiusz Kasper, ochrzcz. z wody 18 XII 1757 r., Anna Małgorzata Magdalena Kunegunda, ochrzcz. 16 VII 1759 r., Ewa Wiktoria, ochrzcz. 28 XII 1760 r., Ignacy Bogumił Bonawentura, ochrzcz. 12 VII 1764 r., Teofil Tomasz, ur. 20 XII 1765 r. (LB Kcynia).

Michał Hieronim, ur. w Grocholinie 30 IX 1762 r. (ib.), dziedzic Grocholina 1785 r. (G.112 k.131), nabył 1787 r. od Andrzeja Kościelskiego i żony jego Teresy Piekarskiej za 62. 000 zł wsie Dębogóra, Tupadły, Machnacz i Jankowo (P.1365 k.220). W r. 1806 wymieniony jako dziedzic Grocholina i miasta Szubina z przyl. (LB Morzewo). Umarł w Grocholinie 20 VIII 1818 r. (LM Kcynia). Zaślubił 19 V 1803 r. Kordulę Grabowską, córkę Andrzeja podkomorzego JKMci i Teresy, ur. ok. 1778/1781 r. Wyszła ona 2-o v. 2 IX 1824 r. w Grocholinie za Stanislawa Grabowskiego, posesora Zalesia, mieszkającego ostatnio w Wełnie, młodszego od niej o ok. 16 lat (LC Kcynia LC Parkowo, tu data ślubu 1824, krótko po 3 IX). Z pierwszego mąża miała dwoje dzieci: Apolinarego, ur. w Poznaniu 2 VI 1804 r., zmarłego tamże 13 IX t. r. (LB i LM Poznań, Fara) oraz Izydora Maurycego Ludwika Andrzeja, ur. w Grocholinie 15 IV 1806 r. (LB Kcynia), zmarłego młodo.

2) Kazimierz Stanislaw, młodszy syn Adama Dadźboga, ur. w Grocholinie, ochrzcz. 26 VIII 1644 r. (LB Kcynia), żeniąc się 1663 r. z Teresą Knutówną, córką Macieja i Zofii Charszewskiej, oprawił jej na połówie swych dóbr, przypadłych w dziale z bratem Wojciechem, posag 10. 000 zł (G.84 k.14). Odziedziczone po Adamie Miękiskim części w Chobienicach sprzedał 1669 r. za 2. 000 zł Maciejowi Mielżyńskiemu star. kcyńskiemu (P.1867 k.76). Umarł między r. 1675 i 1676, kiedy wdowa wypłaciła Wyrzyskiemu 4. 000 zł, zapisanych mu na Siernikach przez zmarłego (P.1109 k.1269v; Kc.131 k.553). Całe części Charszewa i Rogówka w z. dobrzyń. zobowiązała się sprzedać za 2. 000 zł Wojciechowi Pławińskiemu 1685 r. (Kc.132 k.331v). Nie żyła 1692 r. (ib.k.632). Ich córka Jadwiga, dziedziczka Tupadł, która w Dębogórze 25 VIII 1692 r. zaślubiła Jana Masłowskiego, potem stolnika rzeczyckiego. Synowie: Adam Dadźbóg, Wojciech i Jan. O Janie wiem to tylko, iż 1690 r. w imieniu swoim i brata Wojciecha kwitował się z Mieszkowskim z kontraktu dzierżawy Siernik i Tupadł (Kc.132 k.569v), a żył jeszcze 1692 r. (ib.k.632). Zapewne już nie żył 1694 r. (P.1128 X k.242v).

(1) Adam Dadźbóg, ochrzcz. 7 IV 1664 r. (LB Kcynia), w r. 1686 sumę 6. 000 zł, zapisaną przez Helenę z Baranowskich Raczyńską, scedował ks. Tolibowskiemu, kanclerzowi chełmińksiemu (P.1111 III k.46). Żoną jego była 1694 r. Cecylia Działyńska, córka Jana Dominika kaszt. chełmińskiego i Marianny Grudzińskiej (Kc.132 k.632; 133 k.164; P.1128 X k.242v). Od dzieci Mycielskiego podczaszego kaliskiego dostał 1695 r. cesję zapisu zastawnego 8. 500 zł na Malicach, Tupadłach, Bąku i Spiorach (N.206 k.3). Z żoną i bratem ks. Wojciechem zastawił 1696 r. za 20. 000 zł Dębogórę małż. Borzęckim (Kc.133 k.53v). Żył jeszcze 1700 r. (ib.k.164). Nie żył 1721 r. (N.201 k.1v). Synowie jego, chyba młodo zmarli: Józef Kazimierz, ur. w Dębogórze, ochrzcz. 24 VIII 1692 r., Andrzej, ur. w Malicach, ochrzcz. w grudniu 1697 r. (LB Kcynia). Ten ostatni nie żył już 1723 r., a cały spadek brały po nim siostry. (Kc.133 k.3). Córki: Agnieszka, w l. 1721-54 żona Antoniego Brodzkiego, dziedziczka Malic i Siernik, Konstancja, zapewne identyczna z Marianną Konstancją, ur. w Dębogórze i ochrzcz. 29 II 1688 r. (LB Kcynia), dziedziczka Dębogóry, zaślubiła w tamtejszym dworze 21 II 1708 r. Stanislawa pikarskiego, a 2-o v. była 1725 r. żoną Józefa Umińskiego.

(2) Wojciech, ochrzcz. 5 IX 1667 r. (LB Kcynia), ksiądz 1690 r. (Kc.132 k.569), proboszcz kaplicy Baranowskich w katedrze gnieźn. 1694 r. (Kc.133 k.5), obok braci współdziedzic Dębogóry, Siernik i Tupadł, w r. 1721 sprzedał swe dobra za 14. 000 zł siostrze Masłowskiej (Kc.135 k.117v; G.94 k.140v).

2. Jan z Marcinkowa, drugi syn Macieja kaszt. biechowskiego, star. przedborski ok. 1616 r. po bracie stryjecznym Janie, kaszt. małogoski 1619 r. (Kc.127 k.590v), woj. sieradzki 1621 r., nabył od Tarnowskiego starostwo nowokorczyńskie za konsensem król. z r. 1624. Z bratem Maciejem dał 1610 r. bratu Wojciechowi zobowiązanie sprzedania mu za 10. 000 zł części w Marcinkowie W. i M. (G.70 k.531). Przed r. 1625 wsie Małoszowę, Karniowice i Dulowę p. krak. dał Piotrowi Konieckiemu i jego żonie (I.Kr.222 s.1045, 1342). Od Pieniążków nabył 1631 r. Kluczówko i pilczyce, a 1632 ustąpił im posesji Starejwsi i Wólki w wojew. sandomierskim (Bon.). Umarł 1634 r. Z żony Marianny z Kruźlowy Pieniążkówny podczaszanki krak., zmarłej 1631 r. i pochowanej w Lublinie, zostawił synów: Stanisława, Wojciecha i Macieja.Stanislaw, pisarz ziem. łomżyński 1621 r., podkomorzy wiski 1637 r., kaszt. wiski, poseł sejmowy 1635, 1639, 1640, 1645, umarł 1646 r. Miał dwie żony: Zofię z Ryk Rykowską i Katarzynę Radzimińską, po Adrianie Radzimińskim dziedziczkę Wiązowni z przyl. Z pierwszej żony syn Mikolaj, który 1654 r. ustąpił siostrze Zofii i jej mężowi Wiązownię. Z drugiego małżeństwa pochodził syn Zygmunt i córki: Konstancja, w r. 1652 żona Jana Morsztyna, i Zofia, 1-o v. żona Stefana Oborskiego, star. liwskiego, 2-o v. 1689 r. Jana Lisieckiego. Zapewne ten sam Zygmunt mężem Katarzyny Głuchowskiej, która 1689 r. sprzedała Boskiemu części Palczewa, Zastruża i Bonkowej Wsi. Córka jego Zofia była 1695 r. żona Krzysztofa Żlechińskiego (Nies.; Bon.).

3. Maciej, trzeci syn Macieja kaszt. biechowskiego, wspomniany pierwszy raz 1613 r. (P.146 k.1105v). Siedlec i Brzezie p. pyzdr. dał 1616 r. w dożywocie swej matce (N.222 k.75). Siedlec wyderkował przed r. 1631 za 4. 800 zł Jerzemu Małachowskiemu (G.79 k.489v). Nie żył 1645 r. Żoną jego była 1620 r. Anna Borzewicka, córka Andrzeja i Jadwigi z Szamowa Konarskiej (P.1004 k.1639v). Miał córki: Helenę, żonę 1645 r. Wiktora Raczyńskiego, 2-o v. 1673 r. Marcina Markowskiego, wojskiego inowrocł., 3-o v. 1675 r. Waleriana Mycielskiego, oraz Katarzynę, niezamężną 1645 r. (Kc.129 k.77v), 1-o v. żonę 1649 r. Jerzego Brudzińskiego, 2-o v. 1657 r. Wacłwa Rożnowskiego.

III. Andrzej, trzeci syn Mikołaja i Gwiazdowskiej, cedował 23 X 1582 r. posiadane dożywocie wsi królewskiej Borzątew i Dębłowo w p. gnieźn. Stanisławowi Jabłkowskiemu (M.K.127 k.111). Swoją część w Marcinkowie zrezygnował 1588 r. bratu Maciejowi. Jerzego Mniszcha, kasztelana radomskiego skwitował wtedy z 8. 000 zł (ib.135 k.99v, 101v). Kaszt. ciechanowski 1603 r., ożeniony z Dorotą Fredrówną, kasztelanką przemycką, zmarłą 1627 r., miał z nią synów, Andrzeja i Jana. Andrzej, ur. 1590 r., ukończył Akad. Krak., kanonik krak. i prob. łowicki 1609 r., kanonik gnieźn. 1613 r., kantor pozn. do 1614 r., prob. sandomierski sekretarz król. przed r. 1624, zmarł w Krakowie 21 XII 1631 r. i pochowany w kośc. św. Piotra (Korytowski; Install., s.82). Jan, star. przedborski, czortyński 1615 r., dostał konsens na wykup starostwa przasnyskiego, ustępując z przedborskiego 1616 r. umarł 1643 r. (Bon.). Zob. tablice 1 i 2

@tablica: Baranowscy h. Jastrzębiec 1.

@tablica: Baranowscy h. Jastrzębiec 2.

W bliskim pokrewieństwie z arcybiskupem i jego rodziną pozostawali B-cy, których z powyższą genealogią powiązać ściślej nie umiem.

Łukasz i Sebastian, bracia rodzeni, z których Łukasz nie żył już 1599 r., kiedy jego syn Krzysztof, żeniąc się z Zofią Kołacką, córką Kaspra, na połowie swych częsci w Baranowie, 20 XI, krótko przed slubem, oprawił jej 400 zł posagu (G.66 k.290v). Mateusz, syn zmarłego Łukasza, kwitował 1610 r. Ostrowskiego (G.70 k.439). Zapewne córką Łukasza była Anna, rodzona siostra Macieja (!) i rodzona bratanica Sebastiana, która 1580 r. była żoną Piotra Chomęckiego.

Sebastian w r. 1579 dług 200 zł, zapisany mu przez zmarłego Jana Buszewskiego, cedował wdowie po nim, Zofii Przystanowskiej, a od Jakuba i Stefana Buszewskiego dostał t. r. zapis długu 200 zł (P.932 k.684, 765). Te zapisy miały niewątpliwy związek z małżeństwem jego z Urszulą Buszewską, siostrą Jakuba i Stefana. Bratu Łukaszowi i bratankowi Mikołajowi zobowiązał się t. r. rezygnować Baronowo (ib.k.766v). Żona Urszula kwitowała 1590 r. swych braci Jakuba i Stefana Buszewskich i dostała od męża zapis 3. 000 zł długu (P.954 k.8, 8v). Dla zrodzonych z niej dzieci mianował t. r. opiekunów, m. in. ks. Wojciecha, biskupa przemyskiego, nazwanego bratankiem, i brata rodzonego Łukasza (ib.k.9). Od Mikołaja Jaskólskiego kupił 1591 r. za 10. 000 zł Gozdzichowo, Puszczykowo i pustkę Plastowo (P.1400 k.590v). Nie żył 1593 r., kiedy wdowa zapisała 100 zł długu Ilińskiemu (P.960 k.285v). W r. 1596 wraz z synami Stefanem, Wojciechem i Janem była posesorką Goździchowa i Puszczykowa (P.965 k.378). Żyła jeszcze 1599 r. (Kośc.279 k.32v), nie żyła 1600 r. Córki Sebastiana: Zofia zaślubiła 1600 r. Kaspra Dąbrowskiego, Barbara wyszła 1603 r. za Hieronima Jeziorkowskiego, Anna wyszła 1613 r. za Stanisława Brzezińskiego. Synowie Sebastiana i Buszewskiej: Stefan, Wojciech i Jan, skwitowali 1593 r. przez Mikołaja Jaskólskiego z 200 zł (Kośc.273 k.135v).

1. Stefan, ur. ok. 1582 r. (P.970 k.66). Z działu z braćmi dostał części Goździchowa i Puszczykowa oraz pustek Plastowa (P.1407 k.160), na których połowie, żeniąc się 1610 r. z Dorotą Zatomską, córką Stanisława, oprawił jej posag 2. 300 zł (ib.k.287). W r. 1623 wraz z braćmi całe te wsie sprzedał za 9. 000 zł Stanisławowi Chłapowskiemu (P.1414 k.329v). Oboje z żoną żyli jeszcze 1637 r. (Kośc. 297 k.337).

2. Wojciech dostał od prymasa Baranowskiego Malanów 1615 r. (Bon.).Wraz z bratem Janem części Goździchowa i Plastowa wyderkował 1619 r. za 6. 000 zł Andrzejowi Czeskiemu i jego żonie (P.1411 k.389v). W r. 1626 skwitowany z 250 zł przez Sebastiana Trzebińskiego (P.1017 k.370).

3. Jan dostał 1616 r. zapis długu 400 zł od Stanisława Brzeźińskiego (P.996 k.520), oprawił 1620 r. posag 1. 800 zł żonie Zofii Gnuszyńskiej (P.1412 k.328). Oboje z żoną nabyli szereg wyderkafów: 1620 r. Gułtowy od Bzowskiego (P.1412 k.332), 1623 r. Przyborówko od Pawłowskiego (P.1414 k.198v), 1624 r. części Kwilcza od Kwileckiego (ib.k.1075v), 1631 r. Wierzchucino od Trąmpczyńskich (P.1417 k.77v). W l.1637-50 był dziedzicem Jarkuszewa p. gnieźn. (G.80 k.238v; 82 k.159). Testament spisał w Gnieźnie 23 IV 1650 r. (ib.k.178) i w r. nast. już nie żył (G.82 k.316). Wdowa spisała testament 24 IV 1655 r. (ib.k.1109v). Jarkuszewo (Arkuszewo) wydzierżawiła 1657 r. małż. Darachowskim (ib.k.1274). Umarła między r. 1660 i 1663, nie zostawiwszy potomstwa (N.227 k.613; Kc.130 k.320v; G.84 k.48v; 86 k.12v). Zob. tablicę 3.

@tablica: Baranowscy h. Jastrzębiec 3.

Wojciech z p. kruszw., skwitowany 1572 r. z 110 zł przez Borzewickiego, dzierżawcę Czykowa w p. kruszw. (I.Kon.16 k.72v). Eugeniusz Jastrzębiec B. zmarł 4 XI 1915 r. w Hildesheim, mając lat 19 (Dz. Pozn.). Wincenty Jastrzębiec B. zmarł w 68-ym roku życia 3 IV 1926 r. w Poznaniu (ib.). Nie wiem, czy obaj powyżsi uważali się zasadnie za Jastrzębców?

>Baranowscy h. Łodzia wyszli z Baranowa p. kośc., koło Mosiny, i stanowili odnogę Łodziów z Bieczyn. Jan, dziedzic w Bieczynach, w 1443 r. nabył za 800 grz. Baranowo od Jarosława, dziedzica Dokowa (P.1379 k.63). Nowe Brody p. pozn. i Srocko p. kośc. wymienił 1444 r. za połowę Pakosławia p. pozn. z Wawrzyńcem z Brodów (ib.k.9). Z Piotrem z Bnina wymienił 1451 r. Jastrzębniki p. kośc., biorąc wzamian za tę wieś Bzowo p. pozn. i dopłatę 1. 200 zł (P.1381 k.27v). T. r. na Bzowie i Rogaczewie p. kośc. oprawił posag 200 grz. żonie Wichnie (ib.k.28v). W r. 1462 od Bieniasza z Dąbia kupił za 30 grz. trzecią część Dąbia w p. pozn. (P.1384 k.120v). Od Piotra kanonika pozn. i Macieja, braci Mosińskich, kupił 1466 r. za 1. 200 grz. Borowo i Grabowiec p. pozn., i Rogaczewo z folwarkiem p. kośc. (P.1383 k.240v). Występował 1467r. jako stryj Jana Rogalińskiego, też niewątpliwego Łodzica (P.1384 k.250). Pozywał w 1469 r. Mikołaja i Macieja, syńow zmarłego Zygmunta Sokołowskiego z Russocina, w sprawie Chomęcic, które oni zobowiązali się odciążyć od zobowiązań (Kośc.20 s.230, 325), zaś w r. 1470 znów ich pozwał o nieuiszczenie 150 grz. posagu należnego zmacierzystych dóbr w Chomęcicach Katarzynie, córce ich ojca (ib.s.509). Kaszt. krzywiński 1469 r. (według G.1465 r.), dziedzic Chomęcic, Dąbrówki i Bzowa (P.18 k.238v). Umarł między r. 1484 i 1485, kiedy owdowiała Wichna została intromitowana do oprawy 50 grz. swego posagu na Baranowie, Grzybnie i Rogaczewie p. kośc., Chomęcicach p. pozn. (P.855 k.150v; Kośc.228 k.5, 23v). Połowę tej oprawy dała 1487 r. synowej Femce, wdowie po Adamie B. (P.1387 k.83). Prócz synów, Jana i Adama, miał kasztelan i córki: Jadwigę, 1488 r. żonę Jana Krajkowskiego z Rogalina, i Annę, żonę 1501 r. Jana Kopaszewskiego.

I. Jan z Baranowa, syn Jana, kasztelana krzywińskiego, wicepodkomorzy kościański 1481-82, wicepodsędek poznański 1491 r. (G.), z działu z bratem dostał 1485 r. Chomęcice, Bzowo, 3-ą część Rosnowa p. pozn., połowę Srocka p. kośc. i dopłatę 150 grz. (ib.k.18v). Od Katarzyny, żony Marcina z Łęgu Gorskiego, nabył t. r. za 600 grz. Olszę i Chrząstowo p. kośc. (ib.k.19; Kośc.228 k.12). Miał i części w Dąbrowce p. pozn. 1486 r. (P.1387 k.44). Od wspomnianego Gorskiego kupił 1488 r. za 150 grz. M. Łęg p. kośc. (ib.k.95v; Kośc. 228 k.69v). T. r. z Wojciechem i Janem, dziedzicami z Rusocina, zwanymi też Dobczyńskimi, wymienił Olszę, Chrząstowo i M. Łęg na Rusocino i Dobczyno (P.1387 k.95v). te wsi, jak zobaczymy niżej, wróciły później do jego rąk. Część w W. Rosnowie sprzedał t. r. za 150 grz. Janowi Rosnowskiemu z Zaparcina (ib.k.100v). W r. 1496 na Rusocinie, Dobczynie, Olszy, Chrząstowie i połowie Sroczewa zapisał 2 i pół grz. czynszu wyderkowego od sumy 30 grz. wikariuszom katedralnym pozn. (P.1383 k.120v; Kośc.230 k.103v). W r. 1497 skwitowany z 140 grz. wyderkafu na Rusocinie przez Apolonię, żonę Mikołaja Młynkowskiego (P.856 k.267). Nie żył 1514 r. Pierwszej jego żony nie znamy z imienia. Była wdową, kiedy wychodziła za Jana, i posesorką w mieście Jutrosinie i wsiach przyl. Drugą była Dobrochna Kościelecka, której brat Mikolaj, star. tucholski zapisał 1493 r. sumę 600 zł na połowie miasta Swiecia, a mąż posag 600 zł oprawił na Dobczynie, Rusocinie, Chrząstowie, Olszy i połowie Sroczewa (P.22 k.107v). Nie żyła 1519 r. (kośc.25 k.128v, 155v). Dziećmi z pierwszej żony byli: Marcin, o którym niżej, i Anna, w l. 1497-99 niezamężna (P.1383 k.137v). Z Kościeleckiej córka Apolonia, 1514 r. żona Bogusza Pierzcheńskiego.

Marcin z rodzoną siostrą Zofią i przyrodnią z jednej matki Dorotą, żoną Swiebora Kolnickiego, części w mieście Jutrosinie i wsiach Rogozowie, Siedlcu, Rokossowie, Bestwinie, jego i Zofii macierzyste, Doroty ojczyste, wymienili 1497 r. z Andrzejem Pasikoniem Włościejowskim na połowę wsi Malinie i trzecią część Włościejewskiego w Jutrosinie i w zamku tamtejszym (ib.k.137v). Ten sam Włościejewski płacił 1499 r. winę Marcinowi i Annie, rodzeństwu niedzielnym (Kośc.231 k.33). Marcin zawarł z nim 1501 r. kontrakt o uwolnienie trzeciej części miasta Jutrosina z przyl. wsiami (ib.k.101). Dziedzic w Dobczynie w l. 1502-7 (ib.k.169; 232 k.57v; P.859 k.315v; 862 k.282), nazwany stąd czasem Dobczyńskim alias B-im (P.861 k.46v, 47). Dziedzic w Chrząstowie (P.1390 k.98; Kośc.345 k.80v, 161v) i Rusocinie (Kośc.233 k.9v; 47; 26 k.329v; P.786 k.447; P.1392 k.63; 1393 k.740), w Sroczewie (Kośc.233 k.46v). Miał 1524 r. termin z "bratem" Marcinem o dobra macierzyste (Kośc.26 k.438v). Był to zapewne brat przyrodni z innego ojca. Mateuszowi Czeczeradowi Chwałkowskiemu dał 1532 r. Wydawy p. kośc. z dopłatą 720 grz. wzamian za M. Zalesie, Ochlę i Liszkowo p. pyzdr. (P.1393 k.508). Układ ten zerwał (P.895 k.880v). Od Jana Koszkowskiego kupił 1533 r. za 1. 000 grz. Koszkowo p. kośc. (P.1393 k.601). W r. 1536 wraz z żoną Anną Rokossowską Chrząstowo osiadłe i Olszę pustki p. kośc., oraz Ochlę p. pyzdr. dał synowi Wawrzyńcowi (P.1394 k.47). Nie żył 1537 r. (ib.k.77). Anna Rokossowska, córka Eliasza i Jadwigi Zaleskiej, była jego żoną już w r. 1502 (P.859 k.316v). Owdowiawszy, 1539 r. połowę Ochli wyderkowała za 275 grz. córce Zofii (P.1394 k.293). Nie żyła 1557 r. Wspomniana Zofia była 1539 r. żoną Wojciecha Małgowskiego, a 2-o v. 1570 r. Jana Rajskiego. W l. 1557/58 pozywała bratanicę Annę z B. Gostyńską o wydzielanie dóbr macierzystych ze wsi Zalesie, Liszkowo i Olcha (P.898 k.1071; Py.176 k.393). Druga córka Marcina i Rokossowskiej (może starsza), Jadwiga, w l. 1537-51 (wyszła zań krótko po 12 XII 1536 r.). Żona JanaPrzetockiego. Synowie Jan i Wawrzyniec.

1. Jan przez szereg lat niepodzielny z bratem Wawrzyńcem, wraz z którym dziedziczył w Koszkowie, Zalesiu. Liszkowie, Ochli, Dobczynie (P.1394 k.166, 419, 441; Kośc.234 k.418v; Py.171 k.424v). Obaj kupili 1545 r. za 500 grz. od Zofii z Chwałkowskich Michałowej Brodowskiej części M. Zalesia. Liszkowa i Ochli (P.1395 k.222) i wtedy Jan na połowie swych części w Zalesiu, Liszkowie, Ochli, Koszkowie, Rusocinie, Dobczynie, Olszy, Chrząstowie, Sroczewie oprawił 650 zł posagu żonie Jadwidze Brodowskiej, córce Mikołaja, wdowie 1-o v. po Marcinie Rosnowskim (ib.k.205, 222). Z dokonanych w r. 1547 działów z bratem Wawrzyńcem wziął wsie Dobczyno, Russocino z młynami Gajewym i Laskowym, Koszkowo i sołectwo we wsi Grodnica (P.886 k.483). Zofia swoją oprawę od pierwszego męża ustąpiła 1553 r. pasierbom Rosnowskim (P.1396 k.123v). Jan o śmierci brata opiekował się 1554 r. jego córką Anną (P.895 k.50). Dożywocie z żoną spisał 1556 r. (P.1396 k.342v), a już nie żył 1558 r. (Kośc.238 k.208). W r. 1559 była już 3-o v. za Maciejem Żełądkowskim (ib.k.208; P.901 k.109v). Żyła jeszcze 1561 r. (P.903 k.231v; 953 k.309v).

2. Wawrzyniec z działu 1547 r. dostał wsie: Sroczewo z młynem na Warcie, Chrząstowo i Olszę w p. kośc., połowę młyna Chlebowskiego w Russocinie, wsie Zalesie, Liszkowo i Olchę w p. pyzdr. (P.886 k.483) zmarł między r. 1550 i 1554 (P.889 k.22, 382; Kośc.234 k.2v; 236 k.336v). Jego żoną była Małgorzata Pogorzelska, córka Wawrzyńca której w r. 1536 na połowie swych dóbr w Chrząstowie, Olszy i Ochli oprawił posag 625 grz. (P.1394 k.47v). Małgorzata umarła między r. 1569 i 1580 (Kośc.249 k.205). Z tego małżeństwa była tylko córka Anna, która w r. 1554 lub 1555 wyszła 1-o v. za Krzysztofa Borka Gostyńskiego. W r. 1559 lub 1560 zaślubiła 2-o v. Stanisława Kościeleckiego, kaszt. bydgoskiego. Po ojcu i bezpotomnym stryju Janie była dziedziczką Sroczewa, Chrząstowa, Olszy, Dobczyna, Koszkowa, Rusocina, Zalesia, Liszkowa i Ochli (Kośc.238 k.152v; 249 k.231v; P.901 k.109v; 902 k.3; 1406 k.304v).

II. Adam z Baranowa, młodszy syn Jana i Wichny, dostał w dziale braterskim 1485 r. Baranowo, Grzybno, Rogaczewo z folwarkiem, 3-ą część Przewozu p. kośc. z promem na Warcie (P.1387 k.18v). Od Jana Rogalińskiego t. r. nabył za 100 grz. brzegi Warty w Dąbiu p. kośc. (ib.k.20v). Na Baranowie i Rogaczewie oprawił t. r. posag 500 grz. żonie Eufemii (Femece) z Czerwonego Kościoła (ib.k.24). Była wdową po Janie Ulloku z Wygnańczyc, a Adam 1485 r. zaspokoił pasierbów z ich dóbr macierzystych w Czerwonym Kościele, Krzonie i Białym Jeziorze (P.1387 k.10). T. r. Adam został zamordowany przez szwagra Krajkowskiego, którego Eufemia kwitowała 1487 r. z główszczyzny (Kośc.228 k.31v; P.21 k.33v). Wtedy oprawę swą 200 grz. na Baranowie, Grzybnie i Rogaczewie cedowała synowi Janowi (P.1387 k.83v). Synów Jana Czackiego skwitowała 1493 r. z prawa bliższości do wsi Krzon, Białe Jezioro i Czerwony Kościół spadłego po Janie Krzońskim cz. Pniewskim. bracie jego rodzonym (P.856 k.23cv, 24v). Jako wdowa i po drugim mężu, Piotrze Jerzykowskim, wyderkowała 1510 r. swe części w Czerwonym Kościele za 307 grz. Bartłomiejowi Kąkolewskiemu (P.786 s.241). Nabyty od Andrzeja Sułockiego za 40 grz. roczny czynsz wyderkowy na Szołdrach, wynoszący 3 grz. i 6 gr. rezygnowała 1511 r. swej córce Urszuli. Tej córce scedowała też 1514 r. prawa i przezyski na sumach wyprocesowanych od Hieronima Mosińskiego na wsiach król. Krosno, Sowiniec i M. Żabno (P.1394 k.21v; 786 s.459). Urszula w l. 1512-14 była żoną Jana Cięciwy Komornickiego. Synowie Adama i Eufemii, Feliks i Jan.

Jan, w r. 1486 ze stryjem Janem, zapewne w charakterze opiekuna, nabył za 87 grz. czyńsz wyderkowy 7 grz. na połowie wsi Witkówki od Jana Krajkowskiego (P.1387 k.52v). Od tego zabójcy swego ojca trzymał 1487 r. tę wieś zastawem (Kośc.228 k.31v). Rogaczewo w r. 1505 dał dożywociem matce Eufemii, a ona scedowała mu zapisy na Baranowie i Rogaczewie (P.1390 k.55v). Na Baranowie oprawił t. r. 200 grz. posagu żonie Katarzynie (ib.k.54). W r. 1520 nazwamy bratem wujecznym (consobrinus) Wojciecha i Stanisława braci Irzykowskich (P.867 k.327v). Rogalino, Dobiertki, połowę pustek Dąbie i 2 młyny wodne sprzedał 1524 r. za 400 grz. Maciejowi Pigłowskiemu Kaczce (P.1393 k.10), a Rogaczewo, Grzybno i Mirosławki t. r. sprzedał za 1. 000 grz. Andrzejowi Dobrogostowi Brodzkiemu (ib.k.33v). Od córek Stanisława z Dąbia, kupił w r. 1539 za 100 grz. ich części w tej wsi (P.1391 k.101v). Katarzyna, już wdowa, zapisała 1550 r. dług 200 grz. na swej oprawie na Baranowie córce Annie (P.890 k.62v). Ta Anna była 1-o v. żoną Stanisława Słupskiego, 2-o v. 1539 r. Benedykta Bieczyńskiego. Druga córka, Barbara, 1525 r. żona Wojciecha Iłowieckiego. Syn Piotr.

Piotr, dziedzic Rogalina, Dobiertek i Dąbia 1554 r. (P.895 k.820v). Jego żoną była t. r. Zofia Słupska cz. Turewska, córka Stanislawa, której 1555 r. na Rogalinie i Dąbiu oprawił posag 600 zl, zachowując wolne od oprawy Baranowo i Dobiertki (Kośc. 236 k.322; P.1396 k.268v). Wraz z Adamem Tarnowskim kupił 1564 r. od Wojciecha Sułockiego za 12. 000 zł Mikoszki, połowę Jarogniewic i Grzybno p. kośc., które to dobra obaj w r. nast. dali Sulockiemu w dożywocie (P.1397, k.306, 423v). Części Jarogniewic p. kośc. sprzedał 1572 r. za 3. 200 zł Łukaszowi Rydzyńskiemu sędziemu ziem. wschow. (P.1398 k.364). Umarł t. r. (Kośc.252 k.548). Wdowa żyła jeszcze 1574 r. (P.923 k.56). Synowie jego: Jan, zabity w r. 1572, krótko przed 4 IV, przez Jana Pogorzelskiego (P.920 k.64). Maciej, Stanisław, Andrzej, Rudolf, Piotr i Stefan córki: Katarzyna, Anna i Lidia, które 1572 r. dostały od braci Stanisława i Andrzeja zapis posagów, po 400 zł każda (ib.). Katarzyna wyszła 1578 r. za Jana Kurowskiego. Anna poślubiła 1583 r. Andrzeja Kurnatowskiego, Lidia (Ludmiła) była 1599 r. żoną Andrzeja Krzyszkowskiego. Z synów, Stanisław, Maciej i Rudolf pozostawili potomstwo. Andrzej, wspomniany 1572 r. (P.1398 k.265v), zobowiązał się bratu Maciejowi 1580 r. sprzedać za 600 zł cały swój dział w Rogalinie, Dobiertkach i Dąbiu (P.935 k.451). Od Piotra Raczkowskiego dzierżawił części W. Żabna p. kośc., ktore 1584 r. nabył je od niego za 1. 200 zł na wyderk (P.1399 k.355v). Intromitowany do dóbr małż. Kotarskich 1590 r. (Kośc.270 k.364v). Umarł po r. 1600 (Ws.204 k.152v). Piotr, wspomniany w 1. 1572 i 1579 (Kośc.252 k.548; P.932 k.387). Nie żył1583 r. (P.941 k.682). Stefan, wspomniany 1572 r. (Kośc.252 k.548), małoletni jeszcze 1583 r. (P.940 k.407v). Swe części Żabikowa p. pyzdr. sprzedał 1599 r. za 200 zł bratu Maciejowi (P.1403 k.234v). W 1631 r. był opiekunem bratanków Chryzostoma i Jana, synów Rudolfa (P.1417 k.146v). Żył jeszcze 1636 r. (P.1033 k.862).

1. Stanisław nabył 1559 r. za 2. 000 zł od Abrahama Wolikowskiego części wsi Wolikowo i pustek Plastowo i Karczewo z wolnym wyrębem w W. Łęce p. kośc. (P.1396 k.729v). Dziedzic Grzybna 1575 r. (Kośc.255 k.30). Jego żoną była 1579 r. Katarzyna Wolikowska, córka Jana (P.933 k.573v). Umarł między r. 1580 i 1581 (P.934 k.213v; Kośc. 261 k.318v). Wdowa żyla 1595 r. (Kośc.964 k.338). Jedyna ich córka Elżbieta, spadkobierczyni ojca i stryja Piotra 1583 r. (P.940 k.407; 941 k.682). Była 1594 r. żoną Macieja Krzyckiego. Swe części w Baranowie sprzedała 1595 r. za 3. 000 zł stryjowi Maciejowi (P.1401 k.645v), a 1599 r. temuż sprzedała za 200 zł swą część Żabikowa (P.1403 k.235v).

2. Maciej, wspomniany po raz pierwszy 1572 r. (Kośc.252 k.548). Na połowie częsci w Baranowie, Rogalinie, Dobiertkach i Grzybnie oprawil 1577 r. posag 3. 500 zł żonie Annie Gorskiej, córce Rafała wdowa po Marcinie Łowęckim (P.1398 k.737v; 929 k.810; 935 k.452v). Swoje połowy wsi Rogalino i Dobiertki oraz pustek Dąbie sprzedał 1584 r. za 4. 000 zł Malchiorowi Wydzierzawskiemu (P.1399 k.354). W r. 1588 całe części tych wsi sprzedał za 8. 000 zł Joachimowi Gorajskiemu (P.1400 k.360; 950 k.270v). W r. 1591 kupił za 1. 000 grz. wójtoetwo w Mosinie od Macieja Niwskiego (P.1400 k.668v). W r. 1595 sporządził w Baranowie działy z bratanicą Elżbietą, wedle dawnego podziału przeprowadzonego między nim a braćmi jego Stanisławem i Rudolfem (P.964 k.1434v). Miał nabyte od niej części w Baranowie 1596 r. (P.1402 k.197). Części w Żabikowie p. pyzdr. w r. 1599 poskupował: za 200 zł od brata Stefana, za tyleż od Elżbiety B. zamężnej Krzyckiej, za 400 zł od Macieja Kemblan Chełkowskiego i Jadwigi z Chełkowskich Trzeckiej, za 800 zł Adama, Zygmunta i Andrzeja braci Bielejewskich i od Zofii i Małgorzaty Karmińskich (P.1403 k.234v, 235v, 241v, 249). T. r. Baranowo sprzedał za 10. 000 zł wdowie Zofii Jaromierskiej (ib.k.285v). W r. 1600 dokupił jeszcze część Żabikowa za 200 zł od Jana Chełkowskiego (ib.k.424). Żeniąc się powtórnie z Anną Chłapowską, t. r. 30 VI, przed ślubem, zobowiązał się oprawić jej 1. 500 zł na połowie Żabikowa jako posag (P.970 k.821). Grunt pewien w Żabikowie sprzedał t. r. za 2. 200 zł Stanisławowi Niwskiemu (P.1403 k.810v). Ale jeszcze jedną część tamże dokupił 1601 r. za 200 zł od sióstr Prusimskich, Barbary zamężnej Grabowskiej, i Urszuli, zamężnej Lipskiej (P.1404 k.286v). Nie żył 1602 r., kiedy wdowa dostała zapis długu 2. 000 zł od swego ojca (Py.131 k.253). Wdowa żyła jeszcze chyba w 1626 r. Z niej córka Anna (P.1017 k.531v, 532v), która była 1621 r. żoną Jana Pakosławskiego. Syn, urodzony z Gorskiej, Adam. nabył 1601 r. za 200 zł od ciotki Ludmiły Krzyszkowskiej części z Żabikowie (P.1404 k.375). Stryjowi Rudolfowi sprzedał w r. 1609 za 6. 000 zł całe Żabikowo w p. pyzdr., a za 600 zł części swe w Słupi Wielkiej i Murzynowie p. pyzdr. ze spadku po Jerzym Turewskim (P.788 k.114v, 115v). Ze Stefanem Gorajskim procesował się 1612 r. o ewikcję Rogalina, sprzedanego przez ojca Joachimowi Gorajskiemu (P.146 k.64). T. r. umarł (P.1408 k.207). Wdowa po nim, Barbara Sienieńska, żyła 1647 r. (P.1056 k.29v).

3. Rudolf, syn Piotra, pierwszy raz wspomniany 1572 r. (Kośc.252 k.548). Grzybno sprzedał 1593 r. za 7. 000 zł Stanisławowi Szołdrskiemu (P.1400 k.1024v). W r. 1605 oprawił 1. 000 zł posagu żonie Katarzynie Bobrownickiej (P.1405 k.237v). W l. 1608-9 skupił za 3. 600 zł od innych spadkobierców części w Słupi W. i Murzynowie p. pyzdr. (P.1406 k.327v, 484v, 486, 670v). Wspomnianej wyżej żonie w r. 1609 oprawił posag 1. 200 zł (P.788 k.116v). Części w Murzynowie sprzedał 1610 r. za 1. 600 zł Janowi Muchlińskiemu (P.1407 k.212), a 1611 r. dokupił jeszcze cząstkę w Słupi za 62 zł od siostry Lidii Krzyszkowskiej (ib.k.313). Był ponadto dziedzicem Żabikowa p. pyzdr., wsi kupionej od bratanka Adama. Nie żył 1612 r., kiedy jego spadkobiercy nabyli za 200 zł części Słupi i Murzynowa od Katarzyny z Prusimskich Chełkowskiej (P.1408 k.215). Katarzyna Bobrownicka, 2-o v. żona Marcina Ułanowskiego, zrzekła się 1612 r. praw opiekuńczych nad dziećmi z pierwszego męża (P.988 k.794v), kwitowała 1613 r. swe dzieci z pierwszego męża: Chryzostoma, Jana, Zofię i Mariannę (P.990 k.1174v). Umarła między r. 1630 i 1636 (P.1008 k.210v; 1023 k.199v). Córka Marianna była 1628 r. żoną Szymona Stawskiego.

1) Chryzostom, małoletni 1614 r. (Py.137 k.157v), wraz z bratem Janem dokupił 1617 r. od Kurnatowskich części w Żabikowie za 150 zł (P.1410 k.561v). Na połowie tej części w Żabikowie, która mu przypadła w dziale z bratem, oprawił 1633 r. posag 2. 000 zł żonie Barbarze Mielęckiej, córce Łukasza i Jadwigi Komorskiej cz. Jarockiej (R.Kal.11 k.534v; P.1421 k.26v), a t. r. obaj bracia sprzedali za 2. 200 złczęści Słupo W. Marcinowi Ułanowskiemu (P.1417 k.871), zaś 1636 r. sprzedali całe Żabikowo za 12. 000 zł Zygmuntowi Grudzińskiemu woj. kaliskiemu (P.1418 k.667). Kupił Chryzostom 1643 r. za 12. 000 zł od Andrzeja Wilczyńskiego Sienno p. gnieźn. (P.1421 k.35) i t. r. na połowie tej wsi oprawił 8. 000 zł posagu żony (ib.k.26v). Od Adama Wysockiego kupił 1644 r. za Gostom p. gnieźn. (ib.k.955). Umarł w r. 1650 lub 1651 (I.Kon.53 k.203v; P.1063 k.240v). Wdowa na swej oprawie na Siennie zapisała 1654 r. 2. 000 zł długu swemu drugiemu męzowi Marcinowi Starczewskiemu, którego poślubiła tego roku, albo poprzedniego (G.82 k.685; Py.151 s.121). Umarła między r. 1670 i 1684 (I.Kon.60 k.107; P.1107 I k.34v). Córka Chryzostoma i Mielęckiej, Marcianna, niezamężna 1664 r. (Py153 k.3), 1668 r. była żoną Franciszka Cucharskiego. Synowie: Łukasz, Andrzej, Jan i Stefan, zostali 1676 r. skwitowani z 700 zł przez Wojciecha Żychlińskiego (I.Kon.60 k.966). OŁukaszu i Andrzeju niżej. Jan wspomniany w l.1658-68 (Py.152 k.122; 153 s.81). O Stefanie słyszymy w r. 1658 (Py.152 k.122), a w r. 1677 i ponownie 1684 r., wedle zobowiązania braci, sprzedał Sienno za 6. 000 zł szwagrowi Cucharskiemu (Py.154 s.52; P.1107 I k.32).

(1) Łukasz, ur. w Żabikowie i ochrzcz. 29 VIII 1634 r. (LB Sroda). Był współdziedzicem wsi Gostom (Py.152 k.187; Kc.130 k.406). Z żoną Katarzyną Cucharską, córką Jana i Doroty Rozdrażewskiej, spisał dożywocie 1670 r. (P.1868 XII k.302v; N.185 k.505v; Kc.132 k.212). Umarł między r. 1683 i 1686, kiedy wdowa swą część domu przy ul. Żydowskiej w Poznaniu, odziedziczoną po Jacku Rozdrażewskim, wydzierżawiła Złotnickiemu (N.186 k.141; P.1112 VIII k.47v). W r. 1689 scedowała tę część swemu bratu Franciszkowi (N.186 k.389). nie żyła 1695 r. W r. 1686 występowała wraz ze swymi dziećmi: Janem, Chryzostomem, Stanisławem, Konstancją i Dorotą (P.1112 X k.16). Konstancja, ochrzcz. 6 IX 1674 r. (LB Lenartowice Jako niezamężna żyła jeszcze 1733 r. (P.1238 k.38). Dorota, niezamężna w l. 1731-33 (G.96 k.327; P.1238 k.38). Syn Stanisław występował w l. 1686-97 (G.90 k.127). Chryzostom prawa swe do części Starężyna, spadłe na niego i rodzeństwo po Dorocie Rozdrażewskiej, cedował 1696 r. Pawłowi Grabskiemu (Kc.133 k.56). Ożeniłsię 1703 r. z Teodorą Sczaniecką, wdową po Stanisławie Miecznikowskim, która 20 X t. r., krótko przed ślubem, zapisała mu 500 zł długu (G.92 k.14).

Jan, najstarszy syn Łukasza i Cucharskiej, pisał się też czasem "z Bnina". Występował już 1695 r., działając w imieniu swoim i rodzeństwa (I.Kal.152 k.186). Żona jego 1697 r. Barbara Romanówna, córka Jana miecznika zakroczymskiego i Anny (Zofii?) Sokołowskiej (G.90 k.133). W r. 1701 małżonkowie skwitowali miecznika z 3. 500 zł jej posagu (P.1140 V k.63v). Nie żyła już w r. 1713 (P.290 k.309v). Jan jako wdowiec występował jeszcze w r. 1732 (Kc.137 k.29v, 30). Synowie jego i Romanówny: Antoni i Walenty, córki: Marianna, w r. 1713 żona Bogusława Zapalskiego, i Katarzyna. Całe to rodzeństwo, obok innych spadkobierców Jana Romana posesorzy i dziedzice miasta Mielżyna i wsi Wólka, przypozwani byli 1713 r. na Trybunał Koronny przez Andrzeja Gałeskiego (P.290 k.309v). Konstanty wspomniany 1732 r. (Kc.137 k.30v), przebywał w więzieniu (P.1238 k.38, 72). Żoną jego była t. r. Regina de Latosie (ib.k.221).

a. Antoni "z Bnina" dostał 1731 r. zapis długu 1. 000 zł od Wacława Cucharskiego (G.96 k.385). W r. 1736 na sumach po matce na Mikuszewie i Czechowie zapisał 1. 500 zł żonie Rozalii Żuchowskiej, córce Michała i Elżbiety Gliszczyńskiej (G.97 k.82). Antoni nie żył 1752 r., kiedy wdowa kwitowała swego brata Wojciecha (G.98 k.582). Może to właśnie ta Rozalia umarła w Przybrodzie 18 XII 1759 r. (LM Kłecko), chociaż dysponowanie jej posagiem przez syna Walentego już w r. 1749, każe sądzić, iż mogła nie żyć już wtedy (G.98 k.306v). W r. 1760 występowały dzieci Antoniego i Rozalii: Jan, Michał, obaj pełnoletni, Wojciech, Walenty i Teresa, małoletni (G.99 k.252). Jan może identyczny z Antonim Janem, ur. w Swinarach i ochrzcz. 26 VI 1737 r. (LB Kłecko). Wojciech Józef, ur. w Mierzewie i ochrzcz. 9 V 1745 r. (LB Jarząbkowo). Teresa pod imieniem Józefy wstąpiła 1762 r. do klasztoru benedyktynek pozn., tzw. Katarzynek (P.1333 k.188v). Jan, syn Antoniego i Żuchowskiej, towarzysz kawalerii nar., jako spadkobierca brata Michała, skwitował 1789 r. Tadeusza B., dziedzica Sobiesierni z pozostającej u niego sumy spadkowej po bracie (G.115 k.154v). Michał zmarł 1789 r. w Poznaniu i pochowany u Franciszkanów (LM Poznań, Fara).

b. Walenty "z Bnina", dostał 1732 r. od ciotecznego brata Wacława Cucharskiego zapis 1. 000 zł na jego sumie babczynej 9. 000 zł na Siennie (Kc.137 k.9). W r. 1745 żona jego Marianna Kaliszkowska, córka Franciszka i Zofii Zakrzewskiej, wdowa 1-o v. Bogusławie Popowskim, scedowała franciszkanom w Gnieźnie 2. 000 zł z sumy 8. 000 zł, zapisanych jej ojcu przez synagogę poznańską (G.97 k.715). Spisał z żoną dożywocie 1746 r. (P.1284 k.25). Dziedzic Czechowa i Jarząbkowa 1748 r., dóbr nabytych zapewne od Walentego Kawickiego, którego widzimy w nich w r. 1727 (G.98 k.253; 99 k.31v). W r. 1761 od Wojciecha Szczytnickiego wziął w zastaw za 30. 000 zł na 3 lata wieś Sobiesiernie p. gnieź. (G.99 k.307), a 1764 r. dostał od niego zobowiązanie do sprzedaży sobie tej wsi (G.104 k.4; I.Kal.204/5 k.23). Umarł między r. 1772 i 1777 r. (G.100 k.489v; 110 k.27v). Synowie jego: Mikołaj Błażej, ur. 6 XII 1745 r. (LB Jarząbkowo), o którym nie wiem nic więcej, Tadeusz, o którym niżej. Córki: Elżbieta, 1-o v. żona na 1774 r. Andrzeja Szczytnickiego, 2-o v. 1783 r. Wojciecha Buszkowskiego Konstancja zaślubiła 23 XI 1768 r. Jana Nieżychowskiego.

Tadeusz (Szymon Tadeusz), ur. w Czechowie, ochrzcz. 31 XII 1758 r. (LB Jarząbkowo). Od Stefana Szczytnickiego, pułkownika wojsk kor., i jego braci Józefa i Michała, kupił 1777 r. Sobiesiernie, wedle zobowiązania z r. 1764, danego przez ich ojca jego ojcu (G.104 k.4). Z siostrami przeprowadził 27 IV 1783 działy dóbr po rodzicach. Dopłacił każdej do zapisów danych im przez ojca po 14. 300 zł (G.110 k.27v; 111 k92). Umarł w sierpniu 1810 r. (wedle Żychl. 31 VII 1810 r.). Jego żoną była Katarzyna Goślinowska, wedle Żychl. ur. w Gonicach 9 XI 1785 r., zaślubiona tamże 21 XI 1803 r., zmarła w Broniszewicach 8 IV 1871 r. Z niej prócz synów Hilarego i Stanisława, córka pogrobowa, Kamilla Teodora, ur. 22 II 1811 r. (LB Poznań, Fara), zmarła 1822 r. (Żychl.). Miał mieć jeszcze córki: Łucję i drugą Kamillę, pomarłe dziećmi (ib.).

a) Hilary Makary Eustachy, ur. 2 I 1805 r. (LB Poznań, Fara), zmarły 1 V 1862 r. i pochowany w Rożnowie (LM Rożnowo, Dz. Pozn.), dziedzic Rożnowa, zaślubił w Sadach 26 IV 1835 r. (ib.) Anielę hr. Bnińską, córkę Józefa i Marianny Gąsiorowskiej, ur. w Poznaniu 15 XI 1815 r. (ib.), zmarłą 24 IV 1882 r. i pochowaną w Rożnowie (LM Poznań, Św. Marcin; Dz. Pozn.) Dzieci: Stanislaw, o którym niżej, Witold Ignacy Jan, ur. 24 VII 1843 r. (LB ib.), zmarły 30 V 1844 r. i pochowany w Sadach, Maria Jadwiga, ur. 21 X 1845 r., zmarła 28 V 1863 r. i pochowana w Rożnowie (LB i LM Rożnowo, Dz. Pozn.).

Stanisław Kostka Tadeusz Józef, ur. 24 IX 1837 r., zmarły w Krakowie 15 I 1913 r. (Dz. Pozn.). Ożenił się 16 VII 1872 r. we Wrocławiu z Marią Antoniną Rożnowską, ur. w POznaniu 20 XII 1847 r., zmarłą w Krakowie 20 V 1888 r., pochowaną w Rożnowie (Żychl.).

b) Stanisław Kostka, ur. 1806 r., zmarł 28 X 1843 r. i pochowany w Czerminie (LM Czermin). Dziedzic po ojcu Sobiesierni 1839 r. (Hip. Wągrow., Wapno). Dziedzic Marszewa. Zaślubił 20 V 1838 r. w Grzybowie Agnieszkę Lipską, dziedziczkę Marszewa (LC Grzybowo) córkę Jakuba i Marii Załuskiej, ur. w Kaliszu 16 IV 1819 r., zmarłą 15 XII 1890 r. (LB Poznań, Św. Marcin; Dz.Pozn.) i pochowaną w Choryni. Syn Stefan zmarł w Marszewie mając lat 7. Inny syn, Zygmunt Paweł, ur. w Marszewie 11 I 1843 r. (LB Czermin), też zmarł dzieckiem. Córki: Maria Antonina, ur. 13 VI 1840 r., zmarła w Poznaniu 2 IX 1880 r. (Dz. Pozn.), zaślubiła 2 VIII 1868 r. Stanisława Tadeusza Dunina (Żychl.). Aniela Zofia, ur. w Marszewie 29 I 1842 r., ochrzcz. z cerem. w Poznaniu 12 I 1845 r. (LB Czermin, LB Poznań, Sw. Marcin), zaślubiła w Czerminie 1860 r. generala Edmunda Taczanowskiego z Choryni (Dz. Pozn. z IX 1879). Stanisława Agnieszka Pelagia, ur. 10 IV 1844 r. (LB Poznań, Sw. Marcin), umarła 19 IV 1927 r. i pochowana w Czerwonejwsi (Dz. Pozn.).

(2) Andrzej "z Bnina", ur. w Żabikowie, ochrzcz. 3 IV 1636 r. (LB Sroda). Nabył 1670 r. za 14. 000 zł od swych braci Łukasza, Jana i Stefana Gostom (I.Kon.60 k.33). Mąż Anny Wężykówny Osińskiej 1676 r. (ib.k.866v). W r. 1690 oboje oni wraz z małoletnim synem Kazimierzem byli pozwani przez Sławoszewskiego i innych (ib.68 k.201). Żyli jeszcze oboje 1692 r. (G.89 k.198, 199), a 1693 r. Anna była już wdową (I.Kon.69 k.279v). W r. 1694, krótko po 9 I, wyszła 2-o v.za Aleksandra Sławoszewskiego (ib.75 k.301v). Jakowdowa i po tym mężu, wraz z synem Adamem dawała zobowiązanie Bogusławskiemu 1696 r. (G.90 k.98). Żyła jeszcze 1701 r. (G.91 k.50v). Córka ich Ewa, niezamężna 1693 r., była w l. 1698-1717 żoną Wojciecha Małachowskiego (I.Kon.72 k.195v). Synowie, Adam i Kazimierz, który żył jeszcze 1704 r. (G.92 k.41), odziedziczyli Gostom i 1698 r. w asyście stryja Stefana manifestowali się przeciwko matce (P.255 k.169). Kazimierza potomstwa nie znam, o Adamie niżej.

Adam zobowiązał się sprzedać Gostom 1698 r. Kazimierzowi Obarzankowskiemu, a ten ostatni scedował to zobowiązanie t. r. Franciszkowi Bagieńskiemu (G.90 k.179), ale nie dopełnił tej transakcji i jeszcze w r. 1701 wraz z bratem Kazimierza występował jako dziedzic tej wsi (G.91 k.45v). Był mężem Anny Borowskiej, córki Stefana i Łucji Mankowskiej (G.92 k.141) którą zaślubił w Gnieźnie 31 IX 1705 r. (LC Gniezno, Sw. Michał). Gostom sprzedał dopiero 1721 r. za 10. 000 zł Franciszkowi Bielickiemu (P.1181 k.140). W l. 1719-29 dziedzic części Mikołajewic (G.96 k.75v; LB Niechanowo z l. 1719-29). Nie żył 1731 r., kiedy Anna występowała już jako wdowa (G.96 k.383v). Była 2-o v. 1736 r. żoną Franciszka Wągrockiego (G.97 k.62v). Nie żyła 1745 r. Ich córka Zofia, 1739 r. żona Jakuba Strachowskiego (Strachockiego), synowie: Jan, Andrzej, Józef, Antoni i Walenty. Jan, wspomniany 1736 r. (G.97 k.62v), bezpotomny, nie żył już 1760 r. (G.99 k.254v). O Józefie niżej. Andrzej, ur. w Mikołajewicach, ochrzcz. 2 XII 1719 r. (LB Niechanowo), kwitował 1739 r. Kaliszkowskiego z zapisu danego ojcu (G.97 k.350). Antoni, ur. tamże, ochrzcz. 15 V 1726 r. (LB Niechanowo). Umarł w r. 1771 i pochowany 17 IV (LM Witkowo), ur. w Mikołajewicach, ochrzcz. 9 II 1729 r. (ib.), żył jeszcze 1760 r. (G.99 k.253).

Józef, ur. w Mikołajewicach, ochrzcz. 18 III 1723 r. (ib.), kwitował 1745 r wuja Bartłomieja Borowskiego z 600 zł z sumy macierzystej 3. 000 zł, zabezpieczonej na Mikołajewicach (G.97 k.745v). T. r. na sumie lokowanej na Malczewie zapisał 114 zł żonie Zofii Cielmowskiej, córce Jana i Doroty Woszczyńskiej (ib.k.766v). W imieniu własnym i swych małoletnich dzieci: Marcina, Anny i Marianny, spadkobierców zmarłej panny Rozalii Smukalskiej, wnuczki Ewy z B. Małachowskiej, kwitował 1757 r. podskarbiego nadw. kor. Kossowskiego (G.99 k.39v). Żył jeszcze 1760 r., kiedy działał w imieniu siostry Zofii i braci, Antoniego i Walentego (ib.k.253, 254v). Panna Marianna, która 30 VIII 1760 r. w Gnieźnie u Sw. Michała trzymała do chrztu dziecko, zapewne identyczna z powyższą Marianną, córką Józefa. Z Marcinem, synem Józefa, być może był identyczny Marcin zmarły we dworze w Bierzglinku 1 V 1800 r., w wieku 43 lat (LM Września).

2) Jan, syn Rudolfa i Bobrownickiej, małoletni 1614 r. (Py.137 k.157v) od Macieja Grochowickiego łowczego kaliskiego kupił 1669 r. za 16. 600 zł Grochowiska p. kcyń. (P.1867 k.143v). Jego żoną była już 1667 r. Elżbieta Pławińska (Kc.131 k.55v), w imieniu której, jak i syna Walentego, oświadczył 1669 gotowość odebrania od Wojciecha i Kazimierza B-ich 10. 000 zł zabezpieczonych na wsiach Łankowice, Gromadno i Sierniki (P.196 k.328v). Grochowiska Pańskie sprzedał 1676 r. za 20. 000 zł synowi Walentemu (Kc.131 k.594v). W r. 1684 Elżbieta, już jako wdowa, mianowała plenipotenta (G.88 k.54v).

Walenty, dziedzic Grochowisk Pańskich i Złotnik (P.1143 k.2). W r. 1676 spisał dożywocie z żoną Zofią Wąglikowską, córką Walentego i Magdaleny Pierzchówny (N.225 k.678v; G.90 k.236). Umarł między r. 1695 i 1696 (G.90 k.76v, 112v). Zofia w r. 1697 swe dobraPrzyrów p. tuchol. sprzedała za 15. 600 zł Janowi Węsierskiemu i jego żonie (N.189 k.278), a w r. 1699 wraz z synem Damianem Grochowiska i Złotniki sprzedała za 62. 800 zł Piotrowi Boguckiemu i jego żonie (Kc.133 k.120; P.1136 II k.109, 110). T. r. wzięła w zastaw od Ludwiki z Łosiów Czartoryskiej za 15. 000 zł Dzwierszno p. nakiel. (N.191 k.115v). Żyła jeszcze 1704 r. (ib.k.91), nie żyła 1718 r. Ich córka Cecylia była 1703 r. żoną Piotra Doręgowskiego, podczaszego czernichowskiego (P.1143 I k.2).

Damian "z Bnina" mianował 1718 r. plenipotenta celem podniesienia 5. 000 zł z ceny Grochowisk Pańskich (N.200 k.30). Występował jeszcze 1721 r. Dał wtedy pannie Dorocie Czucharskiej poddankę wyłączoną przy sprzedaży Grochowisk (Kc.134 k.444; G.94 k.134v). Zob. tablice 1 i 2.

Siostra stryjeczna Jana, Damiana i Adama B-ich, Barbara, żona Jana Mańkowskiego, 1720 r. wraz z tymi braćmi zawarła kompromis z Janem Bartoszewskim, tow. chorągwi panc. Gniazdowskiego star. nowomiejskiego, zabójcę jej rodzonego brata Wawrzyńca (G.94 k.119). W r. 1721 kwitowała Bartoszewicza z zasiedęnia wieży (Kc.134 k.437; I.Kon.75 k.263).

Może Łodzicem był Serafin, który 1493 r. sprzedał na wyderk za 100 zł Mikołajowi Opalińskiemu folwarki w Starym i Nowym Urbanowie (P.1383 k.3v).

>Baranowscy h. Ostoja, odgałęzienie Jerzykowskich, pisali się też Jerzykowskimi cz. Baranowskimi, Baranowskimi cz. Jerzykowskimi, a ostatecznie Baranowskimi z Jerzykowa. Boniecki sądził, iż wzieli nazwisko od Baranowa p. gnieźn., chyba w par. Żabno. Myślę jednak, iż utworzyli nazwisko raczej od Branowa w ow. kościańskim, gniazda Łodziów B-ich, za którymi byli spokrewnieni po kądzieli (zob. niżej). Pierwszy znany mi Jerzykowski, który pisał się też B-im, był Wojciech. Jego brat Marcin wraz z potomstwem pozostali przy nazwisku Jerzykowskich, jakkolwiek i wśród nich spotykamy się z formą nazwiska B., ale występowała tam tylko sporadycznie i dlatego umieszczam ich wszystkich pod Jerzykowskimi.

Wojciech Jerzykowski, Irzykowski, a potem i B., wraz ze swym bratem niedzielnym Stanisławem (nazwani wtedy Irzykowskimi) kwitowali w r. 1520 Jana B-go brata wujecznego (consobrino) z 50 grz. zapisanych im na części Rogaczewa (P.867 k.327v). Kupił 1520 r. od Mikołaja Zaworskiego za 300 grz. i od Panny Małgorzaty Psarskiej za 100 grz. części wsi Psarskie p. kośc. i zaraz potem części tamże wyderkował za 60 grz. swej żonie Katarzynie Iwieńskiej, wdowie 1-o v. po Sebastianie Łabińskim (P.1392 k.355v, 359). Żonie dał w dożywocie 1523 r. części wsi Gorazdowo i Borkowo, które kupił wtedy od Mikołaja Tomickiego (ib.k.501). W r. 1526 wraz z bratem Marcinem występowali jako wujowie sióstr Cienińskich (Py.23 k.62). Wojciech w r. 1539 nabył wyderkiem za 600 zł od małoletniej Katarzyny Kozarzewskiej, córki zmarłego Jakuba Markowskiego, części w W. i M. Kozarzewie p. kon. (G.335a k.220). Drugiej żonie Dorocie Palędzkiej, córce Macieja, oprawił posag 1539 r. na połowie części tych wsi (P.1394 k.247). Jako dziedzic w Kozarzewie zapisał 1540 r. dług 10 grz. bratu Marcinowi Jarzekowskiemu (I.Kon.6 k.197). Wraz z tą drugą żoną części w Kozarzewie Kośc. sprzedał 1544 r. za 500 zł bratankowi Marcinowi Jerzykowskiemu (ib.k.135v). Dwie części w Kozarzewie W. dał 1558 r. synom swym Stanisławowi i Dobrogostowi, urodzonym z Iwieńskiej, a to w dziale z innymi synami, urodzonymi z Palędzkiej, Janem, Tomaszem i Piotrem (Z.Kon. 1 k.203v; Kc.25 k.128). Był jeszcze syn Stefan, też niewątpliwie z Palędzkiej Wojciech żył jeszcze 1560 r. (G.39 k.430). Z córek, urodzonych z Palędzkiej, Elżbieta, 1582 r. żona Mikołaja Kaczkowskiego, Jadwiga, niezamężna 1582 r. (G.60 k.139), żona 1584 r. Jana Lisieckiego cz. Borowskiego (Z.Kon.1 k.286v). Spośród synów, o Stanislawie, Dobrogoście, Tomaszu, Piotrze i Stefanie niżej. Jan B. cz. Jerzykowski, urodzony zapewne z Palędzkiej, dał 1560 r. zobowiązanie bratu Dobrogostowi, iż mu rezygnuje za 500 zł dobra odziedziczone po ojcu (G.39 k.430).

@tablica Baranowscy h. Łodzia 1.

@tablica Baranowscy h. Łodzia 2.

1. Stanisław B. cz. Jerzykowski, swoje i małoletniego brata Dobrogosta części w Łabiszynku i Woli p. gnieźn. wyderkował za 50 grz. 1540 r. Janowi Iwieńskiemu, podkomorzemu kaliskiemu (P.1394 k.399v). Był dziedzicem Stanomina i Woli p. inowrocł. Nie żył 1593 r. W r. 1568 był mężem Małgorzaty Racięskiej (Jud. Bidg. z r. 1568 k.481). Jego córka Eufemia B. cz. Jerzykowska, 1609 r. żona Jana Wioteskiego. Synami Stanisława z Racięskiej, wdowy 1596 r. (P.966 k.537v) byli: Stanisław, Jan i Marcin.

1) Stanisław B. cz. Jerzykowski, wzgl. B. z Jerzykowa, dziedzic części w Stanominie i Stanomskiej Woli 1593 r. (P.959 k.946). Jego żoną była 1610 r. Zofia Gnińska, córka Kaspra i Doroty z Woźnik (P.970 k.234v; Kośc.290 k.649v). Żył jeszcze 1616 r. (P.1410 k.248v). Zapewne to ten Stanisław skwitowany został 1620 r. przez Łukasza Pławińskiego z 1. 500 zł posagu żony Łukasza a jego córki Krystyny (P.1004 k.1400). Ten Pławiński był potem chorążym bydgoskim. Rodzonym bratem Krystyny, a więc synem Stanisława, żyjącego jeszcze w r. 1624, był Jan z Jerzykowa B., który w r. 1624 zapisał dług 160 zł Stanislawowi Mężeńskiemu, pisarzowi grodz. kaliskiemu (I.Kal.90b s.2839). Ten Jan, pisarz grodzki bydgoski, w r. 1626 był plenipotentem Anny z Glińskich wdowy po Marcinie Racięcikim (Kośc.294 k.10v). W r. 1632 oprawił posag 3. 000 zł żonie Katarzynie Ślesińskiej, córce Tomasza (N.223 k.944). Żył jeszcze 1637 r. (W.36 k.190v). Ich dzieci: Stanisław, Franciszek i Marianna (I.Bydg. z r. 1643 k.69). Boniecki powiada, iż Jan, pisarz grodzki bydgoski, potem sędzia grodzki tamtejszy, miał syna Franciszka, który osiadłszy w ziemi czerskiej zostawił dość szeroko rozrodzone potomstwo podane przezeń w Herbarzu Polskim.

2) Jan, opiekun bratanic po zmarłym bracie Marcinie 1601 r. (Ws.17 k.536). Walerian, syn Jana, zapewne tego, zapisał 1616 r. dług 30 złp stryjowi rodzonemu Stanislawowi (G.73 k.258)

3) Marcin, pisarz ziem. inowrocławski, nie żył już 1601 r. Jego córki: Helena, Barbara, Małgorzata i Katarzyna, pozostawały 1601 r. pod opieką stryja Jana (Ws.17 k.536).

2. Dobrogost (Bonawentura) B. cz. Jerzykowski, małoletni 1540 r. (P.1394 k.399v), dostał 1560 od brata Jana zobowiązanie sprzedaży dóbr po ojcu za 500 zł (G.39 k.430). Dziedzic w Kozarzewie 1573 r. (I.Kon.16 k.540). Jego żona Anna Łowicka skwitowała 1575 r. z dóbr swych ojczystych i macierzystych matkę Jadwigę (ib.k.808v). Dobrogost złożył 1578 r. przysięgę na urząd burgrabiego ziem. konińskiego (ib.18 k.1) Od brata Piotra kupił 1584 r. za 500 zł jego część w Kozarzewie (Z.kon.1 k.295), poczem braci Tomasza i Piotra skwitował z danego sobie zobowiązania sprzedania za 3. 000 zł części ojczystych wtej wsi (I.Kon.21 k.153v). Manifestował się 1588 r., iż brat Piotr nie ma żadnej własności w Kozarzewie, bo mu ją dawno zrezygnował (P.949 k.603). Umarł między r. 1597 i 1601 (I.kon.28 k.39v). Z jego dwóch synów, o Janie niżej, zaś Wojciech B. cz. Jerzykowski całe części w Kozarzewie sprzedał 1614 r. za 3. 000 zł bratu Janowi (G.337 k.359v).

Jan z Jerzykowa B. cz. Jerzykowski, od Prokopa Jerzykowskiego dostał w r. 1596 tytułem wieczności część Kozarzewa Kościelnego czyli Małego (I.R.D.Z.Kon.18 k.83) został 1598 r. intromitowany do Kościelnego cz. Małego Kozarzewa (ib.k.522v). Od Stanisława Russockiego kupił 1605 r. części wsi Przyrowno p. kon za 1. 600 zł (I.Kal.71 s.34). W r. 1614 będąc mężem Doroty Mierosławskiej i dziedzicem w Kozarzewie i Przyrownie, zapisał 1. 000 zl długu Małachowskiemu (ib.38 k.135). Części w Kozarzewie M., kupione od Jana Kretkowskiego i nabyte za 2. 000 zł od Adama i Andrzeja Jerzykowskiego, dał 1628 r. synowi Felicjanowi, ur. z Mierosławskiej (P.1020 k.1045v; G.337 k.536, 537). Nie żył 1631 r. (I.Kon.46 k.408v). O synach, Felicjanie i Wojciechu niżej. Z córek, Elżbieta była w l. 1626-32 żoną Mikołaja Łubnickiego cz. Goreckiego, Katarzyna 1639 r. za Jakubem Grochowickim, Krystyna 1637 r. za Stefanem Gogolińskim, Jadwiga 1-o v. 1626 r. żona Macieja Waliszewskiego, 2-o v. 1636 r. żona Jakuba Sarcickiego.

1) Felicjan B. cz. Jezrykowski, żeniąc się z Zofią z Balic Muchlińską, dostał przed ślubem 28 VIII 1628 r. od jej ojca Jana Muchlińskiego cz. Balickiego, dziedzica Kościanek, zapis długu 3. 000 zł (P.1020 k.784). Tej żonie oprawił 1629 r. na połowie Kozarzewka posag 3. 000 zł (P.1416 k.686v). Na drugiej połowie, wolnej od tego zapisu, oprawił 1640 r. posag drugiej żony, Barbary Przybińskiej, córki Wojciecha i Anny Przespolewskiej, 1. 000 zł (P.1420 k.395; k.395; Kc.13 k.226). W r. 1649 w imieniu własnym i córki Anny, urodzonej z Przybińskiej, mianował plenipotentów (I.Kon.53 k.132). Zarówno on, jak i druga żona nie żyli już 1650 r. (G.82 k.302v). Opiekunowsie wspomnianej córki Anny, Maciej Drachowski i jego żona Agnieszka Przybińska, kwitowali 1652 r. Węgierskiego z prowizji od sumy 1. 000 zł (G.82 k.607v). Z pierwszej żony synowie: Stanisław, Jan i Kazimierz, o których niżej, oraz córki: Dorota, Katarzyna i Krystyna, które 1652 r. mocą testamentu dziada Muchlińskiego dostały każda z nich po 800 zł, zabezpieczonych na Kościankach (Py.151 s.15). Dorota, 1654 r. żona Wojciecha Jaroszewskiego Chwalika, Katarzyna, niezamężna, występowała w r. 1664 (Py.153 s.153), nie żyła 1682 r. (I.Kon.63 k.780v), Krystyna, 1661 r. żona Kazimierza z Zalesia Bajkowskiego.

(1) Stanisław, chyba najstarszy z braci, w imieniu swoim oraz Jana i Kazimierza zobowiązał się 1651 r. Janowi Muchlińskiemu uiścić w r. 1652 sumę 450 zł na koszta pogrzebu ojca i na swój ekwipunek wojenny (Py, 151 s.148). Wraz z braćmi wydzierżawił Kozarzewko 1652 r. Piotrowi Malczewskiemu (ib.s.204). Nie żyl w r. 1682, a spadek po nim i po siostrze Katarzynie brali wtedy bracia Jan i Kazimierz, siostra Jaroszewska i siostrzeńcy Bajkowscy (I.Kon.63 k.780v).

(2) Jan, żeniąc się z Urszulą Ułanowską, wdową po Wojciechu Sulińskim, zapisał jej 8 VI 1657 r. przed ślubem dług 3. 000 zł (G.82 k.1194v). Z bratem Kazimierzem 17 VIII 1658 r. dokonał działów Kozarzewa Kościelnego pod zakładem 4. 000 zł (I.Kon.56 k.549v). Swoją część spadkową w Kościankach, spadłą po dziadzie Janie Muchlińskim, sprzedał 1663 r. za 458 zł Krzysztofowi Sulińskiemu (P.1425 k.138v). T. r. na częściach w Kozarzewie oprawił 1. 600 zł posagu żonie (I.Kon.58 k.220v). Dał 1674 r. zobowiązanie stryjecznemu bratu Adamowi, iż mu sprzeda całą swą ojczystą część w Kozarzewie Kościelnym za 15. 000 zł (ib.60 k.693v), ale jeszcze 1691 r., kiedy ostatni raz występował z żoną, nazwany był dziedzicem Kozarzewa (ib.69 k.22v). Urszula nie żyła 1693 r. (ib.k.212v), a Jan t. r. zobowiązał się Kozarzewo Kościelne spadłe po bracie Kazimierzu, sprzedać za 7. 000 zł Franciszce z Niwskich Modlibowskiej (ib.k.295)

(3) Kazimierz B. cz. Jerzkowski, kwitował 1654 r. Sulińskiego (Py.151 s.234). Żeniąc się 1658 r. z Zofią Oborską, córka Mikołaja i Małgorzaty Trąmpczyńskiej, przed ślubem zobowiązał się oprawić jej 600 zł posagu (Py.152 k.29; Ws.63 k.394v). Części w Kościankach sprzedał 1659 r. za 450 zł Krzysztofowi Sulińskiemu (P.1071 k.36). W r. 1674 wraz z żoną zawarł ugodę z bratem Janem, od którego kupił części w Kozarzewie Kośc. (I.Kon.60 k.697). W r. 1689 poranili go w Kozarzewie Kośc. malżonkowie Szetlewscy (ib.68 k.15). Zdaje się, że żył jeszcze 1692 r. (ib.69 k.102v). nie żył 1693 r. Potomstwa nie miał.

2) Wojciech B. cz. Jerzykowski, w imieniu swoim i brata Felicjana kwitował 1631 r. Sławoszewskiego z danego ich ojcu zapisu (ib.46 k.436v). W r. 1635 skwitował Macieja Łękowskiego z 400 zł na poczet sumy 6. 000 zł stanowiącej zapewne posag żony swej Anny Łękowskiej (I.Kal.101 s.505). Wraz z tą żoną procesował 1644 małż. Miecznikowskich, którzy dzierżawili od nich wieś Dankowo p. gnieźn. (I.Kon.51 k.151). Tę wieś Wojciech nabył 1639 r. za 8. 300 zł od Jana Łowickiego, kaszt. inowrocławskiego (P.1128 XIII k.20). Stefanowi Szyszyńskiemu zobowiązał się 1645 r. sprzedać swe części w Kozarzewie (I.Kon.51 k.401v). Nie żył 1649 r. (ib.53 k.137). Wdowa wyszła powtornie za Felicjana Słoneckiego, a jako wdowa już i po tym mężu, zawarła 1673 r. wraz z synami Adamem i Kasprem B-imi kontrakt z małż. Bajkowskimi (ib.60 k.523v). Spisała testament 21 III 1681 r. polecając pochować swe ciało u Bernardynów w Kazimierzu. Nie żyła już 20 IV 1682 r. (ib.63 k.622). Córkom: Magdalenie, Annie, Konstancji i Ewie zapisał w posagu 8. 000 zł (ib.69 k.130). Magdalena w l. 1687-1713 była żoną Stanisława Szetlowskiego, Anna, żona 1-o v. 1677 r. Macieja Deręgowskiego, 2-o v. w l. 1689-94 Kazimierza Draskiego, Konstancja, niezamężna w l. 1684-92, (ib.69 k.130, 422), była w r. 1694 żoną Jana Noskowskiego, Ewa wyszła 1680 r. za Jakuba Bogusławskiego. Synowie Adam i Kasper.

(1) Adam, posesor w Kozarzewie M., pozwany był 1674 r. przez swego brata stryjecznego Kazimierza (ib.60 k.725).

(2) Kasper zawierał 1680 r. kontrakt z Markowskim (ib.63 k.143v). Przeciwko niemu i jego matce, dokonała 1681 r. egzekucji w Kozarzewie siostra Bogusławska, celem uzyskania obiecanych w umowie przedślubnej 2. 000 zł posagu (ib.k.465v). Nie żył już 10 VI 1682 r., kiedy wdowa Wiktoria Kwiatkowska (była 1-o v. za Krzysztofem Żychlińskim) spisał w Kozarzewie umowę z Łętkowskimi i Waliszewskimi (ib.k.657v). Po raz trzeci była 1689 r. żoną Andrzeja Przedniewskiego (ib.68 k.69). Wdowa i po nim, dożywotniczka Kozarzewa, skiwtowana wraz z córką Konstancją B. 1693 r. przez Jakuba Bogusławskiego (ib.69 k.243). Żyła jeszcze 1694 r. (ib.k.363). Jedyna córka, Franciszka Konstancja, dziedziczka Kozarzewa i Dankowa, małoletnia, pozostawała 1682 r. pod opieką Macieja Waliszewskiego i Jana Łętkowskiego (ib.63 k.728v; 69 k.120v) Niezamężna jeszcze 1693 r. (ib.k.243), w r. 1694 była już żoną Tyburcego z Mielżyna Złotnickiego, a 2-o v. 1706 r. Józefa Kierskiego.

3. Tomasza B. cz. Jerzykowski, wzgl. z Jerzykowa B., od siostry Jadwigi Lisieckiej nabył 1584 r. części wsi Kwasuty p. gnieźn., spadłe po wuju Filipie Palędzkim (Z.Kon.1 k.286v), zaś ob brata Piotra kupił 1586 r. za 1. 000 zł inne części w tejże wsi (ib.k.299). Części Kwasut po wuju zobowiązał się 1585 r. sprzedać za 1. 500 zł Maciejowi Spławskiemu (Kc.119 k.7v). Z bratem Piotrem (już nie żyjącym) i bratankami był 1606 r. spadkobiercą siostry Jadwigi (I.Kon.32 k.391). Zmarł krótko przed r. 1610, kiedy synowie: Jan i Andrzej pełnoletni, oraz Piotr, Tomasz i Stefan małoletni, pozostający pod opieką matki, Katarzyny Kromolickiej, i stryja Stanisława, występowali jako współspadkobiercy ciotki Jadwigi Lisieckiej cz. Borowskiej (ib.35 k.656).

1) Jan wraz z braćmi 1612 r. kwitował Jana Palędzkiego (Kc.126 k.456). Żeniąc się 1622 r. z Zofią Szczytkowską, córką Jakuba, oprawił jej przed ślubem 1. 500 zł posagu (Kośc. 292 k.58v).

2) Andrzej dostał 1598 r. zapis długu 300 zł na Buszkowie od Sebastiana Palędzkiego (Kc.123 k.257v). Za żoną Anną Bieganowską dostał 1626 r. od jej rodziców, Macieja i Doroty z Strzałkowskich, zapis 1. 500 zł posagu (Py.143 k.221v). Dożywocie spisali 1628 r. (P.1416 k.102v).

3) Piotr, małoletni w l. 1610-12, zapewne identyczny z Piotrem z Jerzykowa, mężem Anny Miniszewskiej, córki Jana, z którą spisał dożywocie 1627 r. (P.1415 k.1132). Wraz z nią wydzierżawili w 1636 r. wieś Siernicze W. w p. gnieźn. od Aleksandra i Wojciecha Głembockich pod zakładem 1. 100 zł (P.1033 k.866). Oboje żyli 1638 r. (G.80 k.417).

4) Stefan swoją część 100 zł z sumy 400 zł, zapisanej przez Jana Palędzkiego jemu i braciom jego, Andrzjowi, Janowi i Piotrowi, scedował 1620 r. bratu Andrzejowi (P.1004 k.578).

4. Piotr zapisał 1579 r. dług 40 zł bratu Dobrogostowi (I.Kon.18 k.430v). W r. 1582 obok tego brata brał po Palędzkich w Sarbinowie, Kwasutach i Kowalewie (G.60 k.106v). W r. 1583 obok brata Tomasza i sióstr Jadwigi i Elżbiety zamężnej Kaczkowskiej, występował jako spadkobierca Małgorzaty Cieleckiej (P.1399 k.74v). Należne mu z działów braterskich części rodzicielskie w Kozarzewie sprzedał 1584 r. za 500 zł bratu Dobrogostowi (Z.Kon.1 k.295). Umarł w r. 1592 (I.Kon.25 k.81; Kc.27 b k.414v). Miał synów Tomasza i Stefana.

1) Tomasz B. cz. Jerzykowski, mąż Anny Rospęckiej, córki Wojciecha, dostał 1585 r. od Jakuba z Słup Jabłkowskiego zobowiązanie do cesji zapisów danych Jakubowi przez zmarłego Wojciecha Rospęckiego i praw zyskanych przez tegoż Jakuba do połowy Jadownik, wsi dziedzicznej Anny, Agnieszki, Elżbiety i Ludmiły, sióstr Rospęckich (Kc.119 k.7). Z bratem Stefanem został intromitowany 1598 r. do części Jadownik, kupionych za 576 zł od szwagierki Elżbiety z Rospęckich Janowej Dębołęskiej (Kc.123 k.245). W r. 1607 oboje z żoną części w tej wsi, jej dziedziczne, a jego nabyte od Dębołęskiej, sprzedali za 2. 300 zł Łukaszowi Kłóbukowskiemu (P.1406 k.147v). W r. 1621 Anna już jako wdowa pozywała Kłobukowskich (Kc.33 k.225v).

2) Stefan dostał 1592 r. zapis długu od stryja Tomasza (Kc.27 b k.699v). Ożeniony był z Zofią Rospęcką, córką Wojciecha, siostrą bratowej. Wraz z zoną występował 1595 r. jako dziedzic części Jadownik (P.964 k.1343v), a w r. 1600 oboje sprzedali jeden osiadły w tej wsi za 400 złp Łukaszowi Kłobukowskiemu (N.219 k.461). W r. 1601 Stefan sprzedał swą część w tej wsi Wojciechowi Kłobuchowskiemu za 3. 300 zł (P.1404 k.183v), a wziął wyderkiem od Michała Palędzkiego za 2. 000 zł Gąbino p. kcyń. (ib.k.194v). Oboje z żoną nabyli sposobem wyderkafu 1602 r. od Zygmunta Krzyckiego Nowąwieś p. wschow. (Ws.19 k.101v). Żyli jeszcze 1617 r. (P.998 k.167). Zob. tablicę.

Może synem którego z wymienionych braci, Tomasza lub Stefana, był Marcin B. zw. też Rospęckim, który 1611 r. oprawił 500 zł posagu żonie Dorocie Przybińskiej (P.1407 k.468v, 476v).

Jan z Jerzykowa B., pisarz grodz. inowrocławski, dzierżawił miasto Łabiszyn z przyl. od Opalińskiego, woj. poznańskiego, 1635 r. (P.1032 k.318v). Może był identyczny z wspomnianym wyżej Janem, Pisarzem grodz. bydgoskim?

Anna z Jerzykowa, 1636 r. żona Andrzeja Kaczyńskiego, mianowała plenipotentem 1636 r. Jana z Jerzykowa B., pisarza grodz. bydgoskiego, a kwitowała z 150 zł Annę z Miniszewa, żonę Piotra z Jerzykowa B. (I.Kal.102 s.1677). Kaczyński w r. 1647 mianował opiekunami zrodzonych z niej dzieci, Andrzeja Mielęckiego, Andrzeja Słupskiego i inn. (ib.113 s.542).

>Baranowscy h. Rawicz pochodzenia mieszczańskiego, z Krakowa, nobilitowani 1552 r. w osobie Mikołaja mieszcznina krakowskiego i posła miasta Krakowa na sejm t. r. (MRPS V 5662), pisali się z Rzeplina, wsi nabytej. Jakub, dziedzic Bączla p. biec. 1581 r. (Paw.), nie żyjący 1595 r., miał synów: ks. Wojciecha, Krzysztofa, Pawła, Stanisława Zygmunta i Jakuba; Zygmunt został w r. 1616 skwitowany przez bratanicę Kozanowską z 600 zł, które zapisał był jej mężowi w grodzie bieckim. Wspomniani też t. r. jego synowie, Stanisław i Jakub (I.Kal.82 s.135, 1777). Jakub nie żył już 3 II 1590 r., zostawiając tylko córkę Reginę (I.Kal.59 s.544), w r. 1601 żonę Hieronima Kazanowskiego (Castr. Crac.171 s.1172), pisarza grodz. krakowskiego 1616 r. (I.Kal.82 s.135). Ks. Wojciech, prob. w Kościelnej Wsi 1590 r., oficjał kaliski 1592 r. (R.Kal.6 k.733v). Wieś Głogowa z jego uposażenia została puszczona na lat 20 jego bratu Stanisławowi i żonie jego. Stało się to za zezwoleniem Andrzeja Brzechwy, opata tynieckiego, któremu podlegało owo benificjum. Dzierżawa wygasła 1590 r. i t. r. ks. Wojciech został skwitowany przez brata i jego żonę (I.Kal.58 s.961). W r. 1592 swój udział płynący z kontraktu spisanego 3 II 1590 r. w Kołaczycach między nim i braćmi oraz bratanicą Reginą z jednej a bratem Zygmuntem z drugiej strony, cedował bratu Krzysztofowi (I.Kal.59 s.594). W r. 1595 kwitował się z bratem Pawłem, ktoremu wydzierżawił swą część Bączla (ib.62 s.1509). W r. 1604 kwitował się wzajemnie z małżonkami Kociuskimi z kontraktu zastawu wsi Bogwiedzie, którą im był puścił za 2. 500 zł, a teraz cedował bratu Pawłowi (ib.70 k.443v). Żył jeszcze 1615 r., kiedy zawierał kontrakt z bratem Stanisławem i jego żoną (ib.81 k.498). Nie żył już 1616 r. (ib.82 s.137). Krzysztof w r. 1595 dzierżawił od księdza część w Bączalu (ib.62 s.1509). W r. 1596 wraz z bratem Pawłem występowali jako opiekunowie Anny, córki swego zmarłego brata stryjecznego Wojciecha, i opiekę nad nią zlecili Janowi Brzechwie (ib.63 k.80). Krzysztof żył jeszcze 1616 r. (ib.82 s.135). Paweł w r. 1611 zapisał dług 470 złp Bartłomiejowi Borzysławskiemu (I.Kal.77a s.989) w imieniu swoim i księdza kwitował 1615 r. Cywińskiego (ib.81 k.612). Wspomniany tu Wojciech B., mąż Małgorzaty Brzechfianki, córki Rafała i Zuzanny Cieszęckiej, (oboje nie żyli w r. 1596), miał z niej córkę Annę, jedynaczkę, która w r. 1605, już jako żona Jakuba Sobieskiego, kwitowała swych wujów Jana i Dobrogosta Brzechfów z 400 zł zapisanych matce w posagu przez swego ojca (ib.63 k.741; 71 s.889).

Paweł, syn Jakuba, o którym wyżej, może był identyczny z Pawłem, który mając od Piotra Borzysławskiego, komornika sieradzkiego, cesję wyderku 4. 000 zł na Sliwnikach, scedował ów zapis 1612 r. Stanislawowi Kurczewskiemu (R.Kal.8 k.179). Paweł, syn zmarłego Jakuba, a więc brat ks. Wojciecha, spisał w Kaliszu 5 I 1616 r. kontrakt małżeński o rękę Doroty Madalińskiej córki Eremiana (I.Kal.82 s.34). Paweł, nie żyjący już w r. 1618 (ib.84 s.1366) żonie swej scedował prawo, mocą którego ona w r. 1619, już jako żona 2-o v. Krzysztofa Bartoszewskiego, kwitowała Dymitra Weihera, star. kościerzyńskiego, z 150 zł, z sumy 4. 200 złzapisanych pierwszemu jej mężowi zastawem na Mokronosie (P.1002 k.508v; R.Kal.9 k.206)

@tablica: Baranowscy h. Ostoja.

Stanisław, syn Jakuba z p. krak., dostał 1588 r. zapis długu 300 zł od Sebastiana Kęszyckiego (I.Kal.55 s.552). Nie wiem czy ten sam Stanisław (bo z p. sandomierskiego), dostał t. r. zapis 1. 200 zł długu na Będziechowie od Mikołaja Mycielskiego (ib.s.909). Jako mąż Elżbiety Oszczeklińskiej, córki Macieja, skwitowany 1590 r. wraz z nią z 200 zł przez wspomnianego wyżej Kęszyckiego (ib.58 s.56). Jak to już widzieliśmy, dzierżawił zrazu od probostwa w Kościelnej Wsi wieś Głogowę. Żonie, która swoje częsci w Oszczeklinie p. kal. sprzedała za 500 zł Piotrowi Mycielskiemu, oprawił 1591 r. posag 2. 000 zł (R.Kal.6 s.520, 582). W r. 1601 aprobował transakcję brata Krzysztofa, który wydzierżawił małż. Jasieńskim Ujazd w p. szczyrzyc trzymany dożywotnio od konwentu tynieckiego (I.Kal.67 s.286). Stanisław ze swych wsi Golina p. pyzdr. zastawił 1610 r. za 1. 200 zł połowę ról folwarcznych i 4 kmieci małż. Swieżyńskim (ib.76 k.1011). Stanislaw i jego żona nabyli owe części od Jana Justrowskiego (I.Kal.78 s.1273). Córkom swym Annie, Zofii, Floriannie i Jadwidze zapisał 1619 r. 6. 500 zł posagu (Py.140 k.315v). W r. 1624 skupił od Dawida Romiejewskiego za 12. 000 zł i od Heleny Konarskiej, wdowy po Feliksie Romiejewskim, oraz jej syna Adama, za takąż sumę części wsi Trzebowa i Karminka M. p. kal. (P.1414 k.1261; R.Kal.10 k.524v). Elżbieta z Goliny Noskowska, wdowa po Wojciechu Biskupskim dokonała przeciwko niemu w r. 1629 rumacji do wsi Golina (Py. 143 k.151v). Elżbieta Oszczeklińska, już jako wdowa cedowała 1624 r. zapis 500 zł otrzymany od Wojciecha Stokowskiego synowi swemu Wojciechowi (I.Kal.90b s.2632), już jako wdowa, dostała 1629 r. od syna Wojciecha w miejsce skasowanej oprawy na Trzebowie aprobatę dożywocia na Karminku (R.Kal.11 k.120). Żyła jeszcze 1635 r. (I.Kal.101 s.1362), kiedy zawarła kontrakt w Karmińku z tym synem. Córki ich: Anna w r. 1623, żona Jerzego Chełkowskiego, Zofia, w l. 1631-70 żona Stanislawa Krąkowskiego, Teofila, niezamężna 1631 r. (I.Kal.97a s.735) 1-o v. żona Jana Oborskiego, 2-o v. 1638 r. Jana Pabjanowskiego, Florentyna cz. Florianna, niezamężna w l. 1635-1644 (ib.116 s.267; LB Droszew)żona 1649 r. Marcjana Rogozińskiego. O Jadwidze, wspomnianej w l. 1638-1654 (I.Kal.104b s.2207; 115 s.1897; LB Droszew), wiem tylko tyle, iż nie żyła 1673 r. potomstwa nie miała (ib.133 k.1068). O synu Wojciechu niżej.

Wojciech sprzedał części Trzebowa 1629 r. za 7. 000 zł Aleksandrowi Gajewskiemu (R.Kal.11 k.140). Wydzierżawił 1644 r. Karminek M. Mikołajowi Kolnickiemu cz. Nowomiejskiemu i żonie jego Jadwidze Barkowskiej (I.Kal.110a s.1306), zaś w r. 1654 część Karminka M. za 5. 000 zł Bartłomiejowi Koźmińskiemu, podsędkowi kaliskiemu (ib.14 k.392v). nie żył 1657 r. Żona jego, Katarzyna Chełkowska, wdowa 1-o v. po Dobrogoście Sokołowskim, mianowała 1627 r. plenipotentów (I.Kal.93 s.1235). W r. 1633 dożywocie po pierwszym mężu w Kaczej Górce wydzierżawiła Nieżychowskiemu (P.1028 k.578v). Wojciech oprawił jej 1633 posag 1. 000 zł, a żył z nią jeszcze zapewne 1640 r. (Py.143 k.60, 302v; P.1417 k.1026; R.Kal.12 k.95v; I.Kal.105 s.1810) W r. 1641 po jej śmierci mianował opiekę dla swych dzieci (I.Kal.107a s.84). Synowie: Krzysztof, o którym niżej, Hieronim i Stanislaw, córka Jadwiga, nie żyjąca 1686 r., niezamężna (P.1111 III k.47). Stanisław i Hieronim po śmierci ojca mianowali w r. 1657 plenipotentami brata Krzysztofa i innych (I.Kal.122 s.801). Hieronim, w r. 1663 scedował sumę bratu Krzysztofowi (P.1073 k.228), bezdzietny, nie żył 1673 r., kiedy Stanisław kwitował Krzysztofa z 4. 000 zł, spadłych po ojcu, bracie Hieronimie i ciotce Jadwidze, z części Trzebowa (I.Kal.133 k.1068). Stanisław, zastawny posesor części w Karminku, dziedzicznej wsi Andrzeja Sośnickiego, 1678 r. (ib.138 k.984), żył jeszcze 1686 r. (P.1111 III k.47).

Krzysztof kwitował z braćmi 1661 r. Napruszewskiego (I.Kal.125 k. 1102)., występował w 1665 jako brat wujeczny Jadwigi Chełkowskiej, córki zmarłego Jerzego i Anny B. (P.1076 k.387). Przysięgał na urząd grodz, konińskiego 24 VIII 1667 r. (I.Kon.58 k.475). Od Jana i Stanisława Błaszkowskich nabył 1670 r. (mocą zobowiązania z r. 1668) wieś Trzebowo za 12. 000 zł (I.Kal.129 k.630; R.Kal.15 k.162). T. r., już jako b. pisarz koniński, mianował opiekę dla dzieci zrodzonych z Anny Taczanowskiej (I.Kal.63 k.213v; I.Kal.140 k.50v). Dziedzic Kowalewa p. kal. 1686 r., wsi nabytej od Adama Kurcewskiego (I.Kal.143 k.319, 368). Umarł między 1699 i 1704 (ib.157 k.143; 161 k.223). Anna nie żyła już 1704 r. Dzieci ich: Antoni, o kórym niżej, Wawrzyniec, bezdzietny, który w dziale z r. 1710 dostał Kowalewo (ib.157 k.94), umarł między r. 1713 i 1720 (ib.159 k.275), Marianna, żona 1706 r. Józefa Umińskiego, i Elżbieta, niezamężna 1710 r. (ib.157 k.94), 7 IV 1714 r. poszła za Macieja Kurcewskiego.

Antoni, sprzedał 1702 r. dom w kaliszu przy ul. Zamkowej Dominikowi Wyrzykowskiemu (ib.209/13 k.21v). Był właścicielem Kotowiecka w r. 1707. Z żoną Heleną Sokolnicką, córką Gabriela, kaszt. międzyrzeckiego, wdową po Stanisławie Bartoszewskim i po Janie Bielickim, spisał dożywocie 1704 r. (ib.157 k.214). Zaślubił ją t. r. lub poprzedniego. Z bratem spisał 30 VI 1710 r. w Kotowicku działy, mocą których wziął Trzebowo i dopłatę 9. 000 zł, z obowiązkiem wyposażenia sióstr (ib.s.94). Umarł między r. 1711 i 1713 (ib.s.31), a wdowa poszła 4-o voto 3 VIII 1716 r. za Marcina z Łaska Słoneckiego, właściciela Turska (LC Droszew). Nad dziećmi, Stanisławem i Rozalią, sprawował opiekę stryj Wawrzyniec, ale jej się zrzekł 1713 r. (ib.159 k.275). Ta Rozalia zapewne identyczna z Jadwigą Rozalią, córką tychże rodziców, ochrzczoną 21 X 1708 r., urodzoną w Kotowiecku (LB Droszew). Nie wiem natomiast, czy Stanisław był identyczny z dzieckiem ochrzczonym bez podania imienia 7 VI 1711 r. (ib.). Dzieci te pomarły widać młodo, bo w r. 1720 jedyną spadkobierczynią Antoniego nazwana jego siostra Kurcewska (ib.s.332). Zob. tablicę.

@tablica: Baranowscy h. Rawicz.

>Baranowscy z Baranowa w p. kośc. Mikołaj B. w l. 1400-1403 (Kośc.1 k.109; P.2 k.124v). Janusz B. 1400 r. (P.2 k.26), wicepodkomorzy poznański w l. 1403-10 (G.). Maciej z Baranowa, syn Jakusza 1403 r. (ib.k.132). Wojciech z Baranowa 1404 r. (ib.k.207). Chyba tan sam Wojtek, wicewojewoda pyzdrski w l.1403-4 (G.). Grzymka z Baranowa 1416 r. (Kośc.III k.102v). Jakub z Baranowa 1430 r. (P.11 k.86).

Bogusław cz. Bogusz B., przeciwko któremu zanosili pilność 1427 r. bracia z Dąbia (P.8 k.62v), w r. 1435 na połowie Baranowa oprawił posag 50 kop gr. żonie swej Dorocie (P.1378 k.74). Była ona siostrą Przedpełka Łąckiego i nie żyła już w r. 1440. Była bezpotomną (kośc.17 s.758). Bogusław w r. 1443 pozywany był o Buszewo przez Jana Szczepierskiego jako spadkobiercę Agnieszki, córki Wincentego z Wąbiewa (P.14 k.249v). Nie żył już w r. 1446 (Kośc.17 s.758). Jego synami byli Jan i Marek. Tego Jana procesował w r. 1440 o 20 grz. Janusz Woźnicki z tytułu należnego mu posagu (ib.s.218). W r. 1446 obaj ci bracia, nazwani " niegdy z Baranowa", pozwali Pawła Ptaszkowskiego i Piotra Granowskiego o 80 grz. przysądzonych ich ojcu (ib.s.758). Jan, osiadły w Ptaszkowie, zapisał w r. 1447 trzy grzywny Andrzejowi Brodnickiemu (ib.18 s.5). Wraz z bratem Markiem nabyli obaj w r. 1448 spasobem wyderkafu od Pawła z Wielkiego Ptaszkowa Wielkie Ptaszkowo i Nowe Dokowo w p. kośc. (P.1380 k.19) i t. r. jako niedzielni dziedzice w Ptaszkowie zeznali 30 grz. Jarosławowi Dokowskiemu (Kośc.18 s.306). Zeznali w r. 1449 znów taką sumę temuż Dokowskiemu (ib.s.422). Jan "niegdy B. z Ptaszkowa", miał w r. 1459 termin z Henrykiem Borzysławskim (ib.19 k.265). Marek "niedgy B." nie żył w r. 1459, kiedy to jego syn Jan miał termin z Fabianem Konopką z Bukowca (P.18 k.236). Jan, "niegdy B.", nie wiem stryj czy bratanek, toczył w r. 1464 sprawę z Heleną, córkę Pawła Ptaszewskiego, żoną zaś Łazarza Dąbrowskiego (Kośc.19 k.365).

>Baranowscy z Baranowa cz. Baranówka ok. Pleszewa p. kal. Cecylia cz. Czuchna z M. Baranowa sprzedała 1444 r. tę wieś na wyderk za 100 grz. Mikołajowi z Pleszewa, chorążemu kaliskiemu (P.1379 k.23v). Mikołaj B. miał 1499 r. wraz z żoną Anną termin z Apolonią, wdową po Wincentym Karmińskim (I.Kal.5 k.178). T. r. wziął w zastaw od szwagra ks. Mikołaja Karmińskiego za 100 zł połowę jego części w Karminie (ib.k.61). Skwitował 1504 Piotra Kamińskiego z 35 zł, za które mu wyderkował trzymane prawem bliższości dobra w M. Karminie i Trzebowie (ib.6 k.20v). Trzymał 1512 r. części w W. Tursku, nabyte sposobem wyderkafu za 81 grz. od Anny Jaroszewskiej (Z.I. i R.Kal.3 k.597v; P.786 s.343). Hieronima B., nie żyjącego 1551 r., syn Szymon Molski, dziedzic części w Modli p. kal. (I.Kal.13 s.569). Jadwiga, 1557 r. żony Wojciecha Bilczewskiego.

>Baranowscy z bliżej nie określonego Baranowa. Dziedziczyli we wsi Głuponie p. pozn., par. Brody, i pisali się z tej wsi. Marcin Głupoński cz. B., żenią się 1-o v. 1593 r. z Katarzyną Odolikowską, oprawił jej na krótko przed ślubem, 26 VII, 400 zł posagu (P.1401 k.63v). Umarła bezdzietnie, a mąż został w r. 1596 skwitowany ze zwrotu jej posagu przez jej brata Andrzeja (P.965 k.276). Poślubił 2-o v. krótko po 24 III 1603 r. Dorotę Przybińską, córkę Łukasza i Doroty Janowskiej (P.973 k.178v).

Wojciech B. cz. Głupoński nie żył 1603 r., kiedy syn Piotr dał zobowiązanie Miaskowskiemu (P.973 k.166v). piotr ten, mąż 1603 r. Katarzyny Jutrowskiej, córki Wojciecha (P.974 k.156), która, już jako wdowa, kwitowała 1617 r. Dorotę Dąmbską stolnikową brzeską (Kc.131 k.455). Nie żyła 1642 r. Syn ich Jan B. pisał się z Głuponia. Był 1629 r. wraz z Krzysztofem B. plenipotentem spadkobierców Tomasza Dembskiego (N.176 k.406v). Z żoną Anną Stęgowską, córką Stanisława, zaślubioną przed 1632 r., której 1635 r. zapisał 3. 000 zł (P.1032 k.244v), sporządził wzajemne dożywocie 1642 r. (P.1420 k.878). W r. 1652 zawierał kontrakt z Tomaszem Srzemskim (P.1064 k.976). Wraz z żoną wydzierżawił 1678 r. od Doroty z Suchorzewa Rozdrażewskiej, podstoliny poznańskiej, za 3. 000 zł Niewierz p. pozn. (P.1058 k.131). Żył jeszcze 1664 r. (P.1075 k.451). Syn ich Jacek, ochrzcz. 11 I 1632 r. (LB Poznań, Fara), córka Jadwiga, ochrzcz. 13 VII 1633 r. (LB Szamotuły). Była 1669 (1652?) r. żoną Tomasza Srzemskiego. Druga ich córka Teresa, 1677 r. żona Jakuba Laskowskiego, któremu 1676 r. zapisał 300 zł długu Łukasz B., syn zmarłego Jana (P.1094 k.109). Ten Łukasz to niewątpliwie też syn Jana i Stęgowskiej. W r. 1683 dokonał zapisu na rzecz Benedykta Rogozowskiego i jego żony, Katarzyny B. (P.1106 VII k.42v), zapewne też córki Jana. Łukasz 1677 r. oprawił 4. 000 zł posagu żonie Elżbiecie Jeleniewskiej, córce Stanisława i Elżbiety Lisowskiej (P.1428 k.304; G.94 k.318v).Umarł między r. 1679 i 1686, kiedy już Elżbieta była 2-o v. za Jakubem Czaplickim (P.1112 VII k.9). W r. 1698 działała w imieniu swych dzieci z pierwszego męża: Jana, Wlentego. Łukasza i Anny (P.257 k.154). Wdowa i po drugim mężu, zawarła 1701 r. kontrakt z zięciem swym Czapiewskim (G.91 k.31v). W imieniu własnym i dzieci kwitowała 1702 r. Sczanieckich z 1. 240 zł prowizji od sumy wyderkafowej 12. 000 zł na Karczewie, wsi sprzedanej niegdy Janowi Sczanieckiemu (P.1142 III k.85v). W r. 1724 na swej sumie posagowej, oprawionej na Sokolnikach, zapisała 1. 000 zł swej córce Czaplickiej, klarysce gnieźn. (G.94 k.318v). Nie żyła 1737 r. (G.97 k.123v). Z dzieci, o Janie i Walentym, zob. niżej, Anna zapewne już w r. 1701 poślubiła Jana Czapiewskiego, 2-o v. w r. 1705 wyszła za Jana Małachowskiego.

1. Jan mieszkał w l. 1727-28 w Sokolnikach. Jego żoną była 1730 r. Katarzyna Kosicka, córka Wojciecha i Eleonory Trąmpczyńskiej (Kc.135 k.350v). Była wdową 1744 (G.97 k.628). Odziedziczoną po matce sumę 2. 000 zł oraz prawo do dziedzictwa Chłądowa i Wygrodzewa scedowała 1763 r. Michałowi Izbińskiemu, miecznikowi sochaczewskiemu (G.99 k.432v). Nie żyła 1776 r. Synowie ich, Józef i Joachim, o których niżej, córka Marianna Katarzyna, ochrzcz. 22 III 1727 r. (LB Sokolniki), zaślubiła 12 XI 1748 r. w Charbowie Wojciecha Wichrowskiego, umarła jako wdowa w Grzybowie 24 III 1807 r. (LM Gniezno, Sw. Trójca), druga córka, nieznanego imienia, ochrzcz. 22 VI 1728 r. (ib.).

1) Józef wraz z rodzeństwem 1755 r. skwitował Gliszczyńskiego, komornika kaliskiego (G.98 k.741), a 1775 też z rodzeństwem zapisał Małachowskiemu 300 zł na sumach lokowanych na dobrach Brody (G.102 k.32).

2) Joachim zaślubił 2 III 1767 r. Teresę Klińską, córkę Stanisława i Konstancji (LC Węglewo). Wraz z siostrą Wichrowską scedował 1776 r. Gozimirskiemu wojskiemu wschowskiemu prawa do kamienicy "Błażejewskiej" w rynku Gniezna, przyznane ich matce 1756 r. (G.103 k.134). Ożenił się powtórnie 2 IX 1792 r. z Rozalią Zaleską (LC Gniezno, Św. Trójca). Synowie: Andrzej, o którym niżej, i Ignacy, ur. 25 VIII 1768 r. (LB Węglewo). Obaj dostali 1789 r. od Danieckiego cesję zapisu danego mu przez Racięckiego (G.115 k.12v), a w r. 1790 od Anny zamężnej Zaleskiej, stryjecznej siostry ojca, cesję spadkowych praw po prababce Elżbiecie Jeleniewskiej (ib.k.18v).

Może to ten Ignacy B. był 9 XI 1797 r. ojcem chrzestnym Marcina Brzechwy, syna Leona i Marianny Zabłockiej (LB Poznań, Św. Marcin).

Andrzej, ochrzcz. 30 XI 1767 r. (LB Gniezno, Św. Trójca). Zapewne ten sam Andrzej był 1792 r. plenipotentemBrudzewskich (G.117 k.6v), i ten sam w l.1809-16 był pisarzem Trybunału Cyw. dep. pozn., a 1817 r. sędzią ziemiańskim w Krotoszynie. Umarł, mając lat 64, 13 VII 1831 r. (LC Poznań, Sw. Marcin LM Krotoszyn). Jego dzieci: Józefa Melania Eleonora, ochrzcz. 26 II 1816 r. (LB Poznań, Fara), Tekla Leokadia Michalina, ur. 23 IX 1817 r., pochowana 3 XII 1818 r., Stefan Wiktor i Marianna Eufemia, bliźnięta, ur. 2 IX 1819 r., syn pochowany 16 VIII 1820 r., córka zmarła 4 IX 1823 r., Eugeniusz Andrzej, ur. 17 XI 1821 r. (LB i LM Krotoszyn).

2. Walenty, posesor części Sokolnik w l. 1729-35, zaślubił 10 X 1728 r. Marcjannę Leśniewską (LC Sokolniki), która 1748 r., już jako wdowa, działała imieniem dzieci: Wojciecha, Pawła, Marianny i Anny (P.1291 k.210). Z nich wojciech, Marianna i Anna dostali 1758 r. zapis od ciotki Heleny z Leśniewskich Zadorskiej, on 100 zł, ona po 300 zł każda (G.99 k.61). Prócz tych dzieci, był jeszcze syn Rafał, ur. w Sokolnikach, ochrzcz. 7 II 1730 r. (LB Sokolniki), niewątpliwie zmarły młodo. Marianna, ur. w Sokolnikach, ochrzcz. 4 II 1729 r. (ib.), nie żyła już 1784 r., bezpotomna. Wojciech Stanisław, ur. tamże, ochrzcz. 22 IV 1732 r. (ib.), bezpotomny, nie żył 1784 r., Agnieszka, używająca tylko drugiego imienia, ur. w Sokolnikach 18 I 1734 r. (ib.), wyszła 1-o v. 7 I 1771 r. za Baltazara Bukowskiego, 2-o v. 1781 r. była żoną Waleriana Leśniewskiego, 3-o v. szła 1784 r. za Ignacego Rolę Zaleskiego. Swoją część spadku po babce Elżbiecie Jeleniewskiej na częściach Szyszynka i Zadówka oraz pretensje do Karczewa cedowała 1790 r. Andrzejowi i Ignacemu B-im (G.115 k.18v). Najmłodsze z dzieci Walentego, Paweł Michał, ur. w Sokolnikach 30 VI 1735 r. (LB Sokolniki), kwitował matkę 1760 r. z 100 zł (G.99 k.209v), nie żył już 1784 r., nie zostawiwszy potomstwa. Zob. tablicę.

@tablica: Baranowscy z Głuponi

>Baranowscy różni. Przypuszczam, iż wielu średnoiwiecznych przedstawicieli tego nazwiska, występujących w księgach kaliskich, wiodło się z Baranowa koło Pleszewa (zob. wyżej), ale skąd pochodzili B-cy jawiący się w XV w . i w początkach XVI na kartach akt konińskich? Może po części z pow. kaliskiego? Ale od ich konińskich posiadłości w równej odległości leżało Baranowo w par. Żabno, w p. gnieźn., późniejsze gniazdo Ostojów z Jerzykowa B-ich, co i Baranowo w par. polanowskiej, p. kruszw. Nie umiem tu powiedzieć nic bardziej określonego, ani podzielić tych luźno występujących B-ich na ewentualne grupy rodzinne. Wojtko z Baranowa, podwojewodzi 1403 r. (Py.1 k.126v, 136v). Wojciech, Sędziwój, Wilczek i Piotr z Baranowa, bracia stryjeczno-rodzeni Bieniasza, archidiakona łęczyckiego, oraz Jana, Spytka, Mikołaja i Janusza z Małego (de Mala) 1415 r. (?) (G.2 k.16). Maciej z Baranowa, bratanek Macieja z Baranowa 1421 r. (I.Kal.12 k.21). Maciej ręczył w r. 1421 za rodzonego swego brata Wojciecha, iż wpłaci 8 skojców Dobrogostowi z Kamionej (ib.k.9). Grzymka, wdowa po Michale z Baranowa, 1421 r. (ib.k.10v, 92v). piotr Prachnicz nie stanął z pozwu o sumy w sprawie z Wojciechem z Baranowa (ib.k.16v). Wraz z żoną swą Grzymką z Baranowa pięć łanów w Czyrninie sprzedał 1438 r. za 80 grz. Mikołajowi Potarzyckiemu (I.G.Kal.2 k.84). W r. 1440 wraz z żoną chciał rezygnować 5 łanów w tej wsi ks. Mikołajowi, plebanowi w Jankowie, synowi Potarzyckiego (ib.k.194). Piotr Prachnicz z Baranowa otrzymał 1444 r. zapis 8 grz. od Mikołaja, syna Jana Potarzyckiego (ib.3 k.43), zaś w r. 1445 ten Mikołaj z Czyrnina, syn Jana Potrzyckiego płacił mu winę (Py.11 k.270). Bracia rodzeni Sędziwój i Mikołaj z Baranowa, zwani "Tłuczymosty" pozywani byli 1432 r. przez Franciszka z Lgoty (I.Gr.Kal.4 k.47) i t. r. mieli termin z Jachną wdową po Janie z Baranowa (ib.1 k.7). Mikołaj B., z Baranowa, wraz ze swą żoną Jadwigą miał w r. 1432 termin z Piotrem z Uszczonowa i jego bratankiem (I.Gr.Kal.1 k.34v). Dał 1436 r. Piotrowi z Uszczonowa intromisję do części w Baranowie (ib.2 k.1v). Swiąchna (swanchna), wdowa po Bodzancie, i syn jej Maciej z Baranowa dostali w r. 1443 zapis 24 grz. od Jana Sobockiego, dziedzica w Knuszynie (P.14 k.175v). Maciej z Baranowa pozywał 1445 r. JakubaWargowskiego z Knyszyna (P.15 k.37v).

Stanisław z B., 1445 r. wuj braci z Chojnicy (P.1379 k.114v). Jakub z Baranowa, nie żyjący już w r. 1467, kiedy wdowa Małgorzata z Grąblewa skwitowała ks. Stanisława, proboszcza z Kościoła, z dwóch łanów z ojcowizny i macierzysty we wsi Głogowa (I.Kal.1 k.414v). Jan z B., syn zmarłego Jarosława z B., współspadkobierca 1467 r. Jana Spytka z W. Kuchar p. kon. (P.1383 k.244v). Janowi z B. płaciła 1469 r. winę z Czasołotowa, Chociczy i Sokołowa Barbara Wrzesieńska (G.9 k.12v).

Andrzej B. z M. Liśca p. kon. zapisał 1472 r. Maciejowi dziedzicowi w Szetlewie 8 grz. długu za głowę kmiecia (I. i R.Kon.1 k.9). Towarzyszył rodzonej ciotce Katarzynie Borowskiej, dziedziczce w M. Liścu, 1474 r. przy sprzedaży części Krzymowa Poniatowskiego (ib.k.25). przeprowadził 1481 r. działy M. Liśca z Katarzyną Borowską i jej synami (ib.k.121v).Na połowie częsci swych w tej wsi oprawil 1488 r. posag 50 grz. żonie Małgorzacie (P.1387 k.104). Tej Małgorzacie jej rodzeni bracia, ks. Tomasz, pleban w Lisowie, i Piotr, dziedzice w Radolinie, zapisali w r. 1489 dług 40 grz. jako jej posag (I. i R.Kon.3 k.38v), a 1492 r. skwitowała ona tych swych braci z posagu (ib.k.67v). Andrzej żył jeszcze 1494 r. (ib.k.236v). Jego braćmi byli Mikołaj i Piotr, a rodzoną siostrą Małgorzata Lisiecka (I.Kom.2 k.25), która 1519 r. po śmierci brata Andrzeja, ze swym ciotecznym bratem Stanisławem Borowskim, kwitowała Jana Lisieckiego z ruchomości, które zabrał po śmierci Andrzeja (ib.k.487v). Mikołaj nie żył 1481 r. i był ojcem Jana, wtedy dziedzica w M. Liścu, obywatela w Buku (ib.k.128v). Piotr i Andrzej, niedzielni dziedzice w M. Liścu 1481 r. (ib.).

Andrzej B. z Głogowy dostał 1475 r. zapis 9 grz. długu od Andrzeja Kurowskiego, z zabezpieczeniem na łanie w Kucharach (ib.k.55). Jan B. z W. Samsieczna w p. nakiel. puścił w r. 1476 swe dobra w tej wsi w 100 grz. Sciborowi Słonkowskiemu z Tanina (I.N.145 s.95). trzymał 1481 r. 7 i pół łanów w Samsiecznie W. (N.144 s.278). Małgorzata niegdy Mirosławska, wdowa po Janie B., wyderkowała 1499 r. za 30 grz. część macierzystą w Mirosławicach Piotrowi Mirosławskiemu (G.18 s.39), a 1511 r. sprzedała mu swe części za 10 grz. (G.19 k.194v). Jan B., mąż zmarłej Jadwigi, której syn Marcin miał założone 1485 r. vadium w sprawie między nim a Dorotą z Jutrosina, żoną Swiebora kolnickiego (Py.15 k.261v). Jan B., którego żona Elżbieta w asyście brata rodzonego Bartłomieja Schendel Budzisławskiego intromitowana była 1490 r. do Budzisławia (G.15 k.61).

Jan, Wacław, Grzegorz, Jakub, Piotr i Paweł B-cy, bracia niedzielni z B., wraz z matką Małgorzatą z Mirosławic, a więc synowie powyższego Jana, skupowali w l.1493-94 od Andrzeja Boszkowskiego za 50 grz. 6 łanów w Osisłowie (Oświsłowie) p. kon. (I.Kon.2 k.227v; P.1383 k.47). Z nich Jan, dziedzic we wsiach Ostrowąs i Święta 1533 r. (I.Kon.5 k.269). Piotr 1527 r. w towarzystwie stryja Mikołaja Gorskiego i wuja Jakuba Deszczyńskiego połowę łanu w Świętej wymienił na połowę łanu pustego "Macierzyńskiego" w Ostrowąsie z Katarzyną wdową po Jakubie Osisłowskim (Z.Kon.1 k.34). Całe części Ostrowąsa i Świętej zastawił 1533 r. bratu Janowi (I.Kon.5 k.269), a 1534 r. sprzedał je bratu za 40 grz. (P.1393 k.622v).

Maciej z B., mąż Barbary z Ostrowąsa, córki Jakusza (G.259 k.92), nie żył już w r. 1495, kiedy wdowa otrzymała wieczyście jeden łan folwarczny w Ostrowąsie od ks. Mikołaja, plebana i dziedzica w Ostrowąsie (G.16 k.109). Był ojcem Katarzyny, 1510 r. żony Janusza Oświsłowskiego. Jakub, syn Macieja i Barbary, kupił 1494 r. za 40 zł w. od Mikołaja Wyszkowskiego części Ostrowąsa i Świętej i oprawił tam zaraz 40 zł w. posagu żonie Zofii Janowskiej, córce Jakuba (P.1383 k.49). T. r. nabył sposobem wyderkafu część w Ostrowąsie za 60 zł w. od ks. Mikołaja, plebana i dziedzica w tej wsi (G.16 k.65v). W r. 1500 miał w zastawie od Mikołaja Wilczyńskiego cz. Bieganowskiego i jego brata Marcina Bieganowskiego część w Ostrowąsie (G.18 s.188, 189). Procesował 1510 r. Marcina Bieganowskiego z Ostrowąsa o wygnanie siebie z części w tej wsi, pochodzącej ze spadku po wuju ks. Mikołaju, plebanie w Ostrowąsie, i z części zmarłej po matki, Barbary Ostrowąskiej. Był wtedy ojcem Mikołaja i Anny (P.863 k.336). Miał jeszcze synów, Piotra i Jana, córki Barbarę i Zofię. Nie żył 1534 r. kiedy syn Jan B. z Ostrowąsa część Ojczystą w tej wsi i Swiętej sprzedał za 100 grz. Walentemu Broniszowi Ostrowąskiemu (G.335a k.173v). Chyba właśnie ten sam Jan, małoletni 1520 r., bo działający w asyście stryja Piotra Linowskiego i wuja Macieja Szyrzyńskiego, sprzedał łan pusty w Swiętej, w miejscu "Gromków" za 5 grz. Wawrzyńcowi Ostrołęskiemu (ib.k.49). Piotr części w Ostrowąsie wydzierżawił 1529 r. na 3 lata Mikołajowi Bieganowskiemu, dziedzicowi w tej wsi (G.29 k.22v), a w r. 1531 dał temu Bieganowskiemu zabezpieczenie od pretensji swego rodzeństwa: Jana, Barbary i Zofii (ib.k.134v).

Barbara, córka Macieja B., żona 1516 r. Jana Linowskiego. Andrzej B., 1522 r. stryj Mikołaja Lisieckiego, dziedzic w M. Liścu (I.Kon.2 k.22v). Mikołaj w r. 1520 lub przed tą datą sprzedał (wyderkował?) Jakubowi Jaroszewskiemu z Turska połowę folwarku "Kurnatowskiego" z połową łana osiadłego i połową pustego w Tursku (I. i D.Z.Kal.2 k.66v). Urszula, żona zmarłego Jana Komornickiego 1521 r. Jadwiga, córka zmarłego Mikołaja, w r. 1532 żona Wojciecha Kęszyckiego (I. i D.Z.Kal.2 k.196). Piotr 1549 r. krewny Andrzeja Mrowińskiego z p. pozn. (P.1395 k.487).

Wojciech 1560 r. oprawił posag 200 zł żonie Katarzynie Pawłowickiej córce Stanisława, na połowie części sołectwa w Baranowie p. pozn. (P.787 k.33v). Ich dzieci: Wojciech, Jan, Andrzej, Marcin, Piotr, Anna, Jadwiga, Elżbieta, zyskały 1588 r. po śmierci rodziców rumację do Ruchocina przeciwko Jaskóleckim (P.950 k.204). Wojciech w imieniu własnym i tego rodzeństwa cedował 1591 r. Walentemu Wierzejskiemu, mężowi siostry Jadwigi, zapis dany ich matce przez Katarzynę ze Strykowa, wdowę po Stanisławie Jaskóleckim (P.955 k.962).

Stanisław, wuj Barbary Czekanowskiej, 1560 r. (P.902 k.383v). Między Mikołajem B. i braćmi Broniszami założony został 1563 r. zakład 4. 000 grz. (P.905 k.306v). Pozywali go o głowę Wojciecha Bronisza Ostrowąskiego 1567 r. Wacław Bronisz i jego bracia (I.Kon.13 k.168v). Anna, żona Piotra Przysieckiego 1566 r. Anna, żona Sebastiana Palędzkiego 1571 r. Anna, żona Andrzeja Broniewskiego, nie żyła 1579 r. Stanisław, nie żyjący 1585 r. miał z Anny Czekanowskiej córkę Magdalenę, która t. r. dostała zapis 100 zł długu od wuja Sylwestra Czekanowskiego, stolnika inowrocławskiego (G.62 k.178). W r. 1587 była wdową po Janie Grzymkowskim. Elżbieta, corka zmarłego Stanisława, skwitowana 1587 r. przez Annę z Cykowskich Niwską z 100 zł (P.948 k.168). Zofia, córka zmarłego Stanisława, skwitowana 1594 r. przez Jana Izdbińskiego, surogatora poznańskiego (P.962 k.565v). Anna, córka Łukasza, w l. 1595-1638 żona Andrzeja Ostrowskiego.

Stanisław, plenipotent Anny Chomęckiej 1606 r. (Kośc.286 k.92). Zofia, 1606 żona Stanisława Chłapowskiego. Wojciech, syn zmarłego Wojciecha spisał 1609 r. dożywocie z żoną uczc. Jadwigą (P.1406 k.498). Mikołaj i Gabriel mianowani 1610 r. opiekunami córek Bartłomieja Droszewskiego (G.70 k.388v). Marcin, 1611 r. mąż Doroty Przybińskiej, która wtedy dostała zapis 500 zł długu od Gajewskiego (P.986 k.33v; 1407 k.321). Dorota, już jako wdowa, otrzymała 1621 r. zapis 280 zł długu od Pigłowskiego (P.1007 k.439v).

Piotr z Baranowa pozywał 1614 r. braci Zorzewskich (I.Kon.38 k.104v). Małgorzata, w l. 1614-34 żona Aleksandra Smuszewskiego. Stanisław, 1619 r. mąż uczc. Zofii Warapiukówny, sługi Oszczepińskiej (Py.140 k.305v). Wojciech, syn zmarłego Mikołaja, do sprawy z Rozińskim, sędzicem ziem. inowrocłwskim, mianował plenipotentem 1619 r. Jana Osiłowskiego cz. Bieganowskiego (I.Kon.40 s.254). Jan nabył sposobem wyderkafu 1619 r. za 1. 500 zł od Hieronima Kaczkowskiego Libabry p. pyzdr. (P.1411 k.542). Katarzyna, z dworu lulińskiego, zaślubiła 14 IV 1619 r. szl. Zygmunta Przybysza, sługę Rostworowskiego, kaszt. przemęckiego. Anna, córka zmarłego Łukasza, w r. 1620 żona Andrzeja Ostrowskiego (G.75 k.312). Jan, mąż Zofii Gnuszyńskiej, która w r. 1620 kwitowała ze swego posagu 1. 200 złp małżonków Goszczewskich i Jakuba Gnuszyńskiego, syna zmarłego Jana, dziedziców Gnuszyny w p. pozn. (P.1004 k.1094). Jan, 1623 r. plenipotent Jana Pudwelsa (N.173 k.143v). Jan trzymał 1623 r. wyderkafem część Gułtów p. pyzdr. od Stanisława Bzowskiego (P.1414 k.133v).

Wojciech spisał 1623 r. dożywocie z żoną Anną Grodzicką (ib.k286). W imieniu własnym i żony wyderkował 1636 r. za 3. 000 zł Rękawczyno p. kośc Stanisławowi Chojnickiemu (P.1418 k.882), a 1639 r. kwitowali się oboje z Chojnickim z dzierżawy tej wsi (P.1040 k.239v). Adam, syn Macieja, dostał 1628 r. zapisy długów od swych sióstr stryjecznych, Zofii z Krzyszkowa, wdowy po Janie Słupskim, i Anny z Krzyszkowa, żony Andrzeja Mielęckiego, od każdej po 2. 000 zł (N.176 k.10v, 11v). Adam, syn zmarłego Macieja, może identycznego z powyższym, zapisał 1637 r. dług 100 zł Wojciechowi Pinińskiemu (G.80 k.310).

Barbara, żona 1629 r. Stanisława Biskupskiego (N.176 k.408v). Maciej przed r. 1631 wyderkował wieś Sielec p. pyzdr. za 4. 800 zł Jerzemu Małachowskiemu (G.79 k.489v). helena i Katarzyna, córki zmarłego Macieja, oczywiście identycznego z powyższym, skwitowane w r. 1635 z czynszów i prowizji od sumy 4. 800 zł przez Annę z Domasławskich Małachowską (P.1032 k.681v).

Stanisław w r. 1636 lub przed tą datą zapisał w grodzie radziejowskim 300 zł długu Annie z Przyłubia Jaraczewskiej (I.Kon.48 k.218). Adam, mąż Barbary Sienińskiej 1638 r., wdowy 1-o v. po Macieju Deręgowskim, kwitował się wraz z nią z małżonkami Miecznikowskimi z dzierżawy wsi Mielno i zaraz potem wydzierżawił tę wieś za 600 zł małżonkom Krzekotowskim (G.80 k.451v, 462, 463). Sumę 1. 000 zł, zapisaną sobie przez Stefana Dembińskiego, scedował 1640 r. swej bratanicy czy wnuczce pannie Annie Tarnowskiej (ib.k.759). Pozywał małżonków Krzekotowskich 1624 r. (P.167 k.734v). Barbara z Sienna, już jako wdowa, zapisała 1651 r. dług 2. 000 zł Adamowi Swinarskiemu (G.82 k.437v).

Krzysztof, posesor Mielżyna 1642 r. (P.167 k.425). Ten sam może Krzysztof w r. 1649 zawierał kontrakt z małżonkami Kraśnickimi o wieś Gostom p. gnieźn. pod zakładem 3. 000 zł (I.Kon.53 k.140).

Anna, w latach 1644-54 żona Władysława Kunińskiego. Jadwiga zaślubiła 25 VII 1649 r. Mikołaja Węgorzewskiego. Elżbieta, 1649 r. wdowa po Mikołaju Lubińskim. Marianna, w r. 1649 wdowa po Janie Tomickim. Ks. Krzysztof, w latach 1650-70 proboszcz w Dziewierzewie (Kc.129 k.555v; 131 k.216v). Jan w r. 1653 w Wierzchucinie zawarł umowę z małżonkami Orzelskimi pod zakładem 3. 333 zł (N.227 k.55v, 97). Jadwiga, córka zmarłego Stanisława, dostała 1654 r. zapis długu 100 zł od Adama Kurczewskiego (I.Kal.120 s.1306). Jan dostał 1658 r. zapis długu 1. 300 zł od Dobrogosta Wyganowskiego, pisarza grodzkiego nakielskiego (N.227 k.335v). Mając w p. nakiel. zastawioną sobie przez tegoż Wyganowskiego na trzy lata wieś Glisno, wydzierżawił ją 1662 r. za 2. 000 zł małżonkom Lniskim (Kc.130 k.299v, 300). Od Wyganowskiego dzierżawił też 1664 r. Podlesie Kośc. i Zbietkę (ib.k.384). Jako wyderkowy posiadacz Glisna kwitował się 1665 r. z Lniskimi (N.184 k.61v). Może to ten sam Jan zawierał 1660 r. kontrakt z Elżbietą z Arcemberskich Rozdrażewską i jej synem Pawłem pod zakładem 6. 500 zł (N.227 k.654v).

Katarzyna, córka zmarłego Macieja, żona 1-o v. Wacława Rożnowskiego (Rosnowskiego?) 1659 r. (Py.63 k.82v), 2-o v. w latach 1662-70 była za Wojciechem Łaszczyńskim. Łukasz, Andrzej i Jan, bracia rodzeni, pozwani 1663 r. o gwałty przez Kazimierza Miecznikowskiego (I.Kon.58 k.226). Zabili w Niepruszewie 6 I 1664 r. Jana Grzębskiego (ib.k.250, 257v).

Jan, syn Piotra nie żyjącego w r. 1689, zaślubił 1666 r. Teresę Racięcką (LC Wilkowo Pol.), córkę Piotra i Reginy z Grabowskich (P.1108 IX k.25), zmarłą 2 V 1704 r. (LM Wilkowo Pol.). Ich dzieci: Kazimierz Aleksander, ur. w Wilkowie Pol., ochrzczony 28 I 1674 r., Andrzej, ochrzczony 27 II 1678 r. i Aleksander, ochrzczony 20(?) VIII 1679 r. (LB Wilkowo Pol.), Agnieszka, która poślubiła krótko po 6 VI 1689 r. Mikołaja Sławka, dostając od ojca przed ślubem zapis 1. 000 zł (Kośc.356 k.62v), i wreszcie Jan, w r. 1714 plenipotent ks. Jana Racięskiego, kanonika poznańskiego i chockiego (I.Kal.159 s.130).

Zofia (Anna?), 1666 r. żona Stanisława Włostowskiego. Jan 1668 r. zapisał dług 500 zł Franciszkowi Czachurskiemu (Kc.131 k.87). Krzysztof trzymał 1668 r. wyderkiem za sumę 6. 000 zł Rogozowo od Andrzeja Kołaczkowskiego (Py.153 s.1). Zofia, żona 1-o v. Andrzeja Bielczewskiego, 2-o v. Aleksandra Łabęckiego, 3-o v. 1669 r. Kazimierza Wolskiego. Marianna w latach 1673-80 żona Stanislawa Naczesławskiego. Andrzeja skwitował 1674 r. ks. Maciej Franciszek Papieski, pleban koniński (I.Kon.60 k.701v). Jan, syn zmarłego Krzysztofa, brał 1674 r. w zastaw od Jakuba Grzybowskiego części Jaroszewic Mokrych p. kon. (ib.60 k.730). Kwitował 1676 r. z 100 zł Marcina Jaroszewskiego (ib.k.896). Jan zawierał 1676 r. kontrakt z Zofią z Słupskich Żychlińską, dziedziczką Woli Łaszczowej (ib.k.911v). Andrzej, którego szlachectwo uważano za niepewne, pozwany był 1680 r. o gwałty przez Stanisława Wodeckiego (ib.63 k.151). Świętosław, nie żyjący już 1680 r., miał za żonę Annę Muchlińską, t. r. 2-o v. żonę Franciszka Skarżyńskiego (ib.k.158).

Jan, syn zmarłego Jana, w imieniu swoim i żony Anny Radzyńskiej, zapisał 1681 r. sumę 1. 000 zł ks. Aleksandrowi Radzyńskiemu (I.Kal.140 k.188v). T. r. zapisal też 2. 200 zł Janowi Franciszkowi Rozdrażewskiemu, kasztelanicowi międzyrzeckiemu (ib.k.292). Oboje z żoną zawierali 1695 r. kontrakt z małżonkami Torzeskimi (ib.152 k.185).

Teodora, benedyktynka w Chełmnie, zmarła 23 IV 1690 r. (Nekr. Benedyktynek pozn.). Franciszek i Marianna, małżonkowie, chrzcili synów: Kazimierza 5 III 1691 r. (LB Poznań, Fara), Marcina, ur. w Bardzie, 16 X 1692 r. (LB Bardo), Macieja 15 I 1694 r. (LB Witkowo), Jana 18 I 1696 r. (LB Strzelno). Krzysztof, syn zmarłego Stanisława, kwitował 1694 r. Adama Kurcewskiego z 1. 200 zł zapisanych ojcu (G.90 k.12v). Stefan ze wsi Dzegowo, z żony Teresy miał córkę Barbarę Konstancję, ochrzczoną 14 II 1694 r. (LB Niepruszewo). Panna Konstancja, chrzestna 13 V 1687 r. (LB Koźmin). Marianna i jej mąż Jan Włostowski nie żyli już 1697 r.

Jan, dziedzic wsi Równo czyli Zakrzewo w p. sieradz. 1705 r. (I.Kal.157 k.111), żonie Barbarze Sulmowskiej, córce Tomasza, zapisał 1724 r. sumę 2. 000 zł (ib.161 s.20). Nie żył 1735 r. Jego córka Teresa, żona 1724 r. Wawrzyńca Widłaka. Synowie z Sulmowskiej: ks. Wojciech, kanonik łaski 1735 r., proboszcz buczkowski 1743 r. (ib.178/80 s.369), Ignacy, występujący w latach 1735-43 (ib.; P.1240 k.63v).

Katarzyna, żona Mikołaja Reja z Nagłowic, nie żyjącego 1710 r. Sebastian, syn zmarłego Jana Samuela, skwitował 1710 r. Adama Radońskiego, starostę inowłodzkiego, z kontraktu rezygnacji wsi Szadek p. kal. (P.1145 k.50v).

Andrzej Franciszek kwitował 1711 r. Eleonorę z Cieleckich Grabską (P.1146 II k.136v). Jego żoną była w l. 1712-1715 Salomea Zakrzewska, córka Bernarda i Teresy z Miaskowskich (P.286 k.226; 1149 I k.63). Owdowiawszy, była już 1722 r. 2-o v. żoną Jana Antoniego tyrskiego (P.1188 k.36v), nie żyła 1727 r. Synowie ich Maciej i Jan. Z nich Maciej 1738 r. scedował bernardynom otorowskim sumę 1. 000 zł spadłą po babce Turobojskiej, sędziance grodzkiej wałeckiej (Kośc.320 k.257). Jan pod imieniem Dydaka w zakonie franciszkanów obserwantów w Poznaniu 1735 r. (P.1210 I k.156v).

Wojciech, w latach 1715-20 mąż Anny Urszuli Bardzkiej, córki Tomasza i Zofii Lubowidzkiej (Py.157 s.103; P.1176 k.23v; I. Kon.75 k.195v). Jan, w latach 1715-26 mąż Teresy Niestachowskiej, córki Remigiana i Reginy Auzlerówny (P.1149 I k.111; 1198 k.16). Jan zaślubił 10 I 1715 r. Konstancję Malczewską z Gurowa, córkę Jakuba i Teresy Debrzyńskiej (LC Gniezno, Sw. Wawrzyniec; G.94 k.66v). Żyli oboje 1720 r. (P.1178 k.93). Michał, pisarz celny w Grabowie, świadkował XI 1716 r., żył jeszcze 10 II 1726 r. (LC Grabów). Stanisław i Anna, rodzice Marianny, ochrzcz. 10 II 1718 r. (LB Ostrzeszów). Jan, po którym wdowa Marianna Pacynowska, córka Władysława i Teresy Skaławskiej, była 2-o v. za Janem Głuskim, 3-o v. za Szymonem Słupeckim, a 4-o v. 1724 r. za Walentym Smardowskim (I.Kal.161 s.414). Tomasz, młodzieniec mający 16 lat, zmarł w Lubiatowie 1 X 1725 r. (LM Dolsk). N., liczący sobie lat 50, zmarł w Grabowie 15 VI 1725 r. (LM Grabów). Wojciech z żoną Jadwigą 18 VI 1729 r. córkę Konstancję (LB Leszno). Katarzyna zaślubiła 11 XII 1729 r. ur. Antoniego Romanowicza (LC Gniezno, Katedra). Stanisław z żony Reginy miał syna Józefa Grzegorza, ur. w Poznaniu, ochrzczonego 12 III 1730 r. (LB Sw. Marcin, Poznań). Konstanty i Regina, małżonkowie chrzcili 1 VIII 1732 r. córkę Mariannę (LB Gniezno, Sw. Trójca). Marianna, dziecko Agnieszki B-ej, pochowana 15 VIII 1733 r. (Nekr. reformatorów Pozn.). Jan umarł w Świniarach 11 IV 1737 r. i pochowany w Kłecku (LM Kłecko). Urszula, zamieszkała w Poznaniu na Półwsiu, umarła 1 VI 1737 r. (LM Poznań, Św. Marcin). Ignacy z żony Franciszki miał syna Wawrzyńca, ur. w Poznaniu, ochrzczonego 26 VII 1738 r. (LB Poznań, Św. Marcin). Anna, 1739 r. żona Macieja Kuszewskiego. Maciej, 1741 r. mąż Wiktoryny Rowińskiej, córki Wawrzyńca i Katarzyny Chociszewskiej (Rel.Kal.117 k.604). Wiktoria, żona Kazimierza Paruszewskiego. oboje nie żyli 1741 r.

Józef zaślubił 6 II 1743 r. Zfię Cielmowską (LC Jarząbkowo). Z niej córka Marianna, niezamężna, zmarła w Skiereszewie 13 II 1823 r., w wieku lat 74 (LM Gniezno, Sw. Wawrzyniec), i syn Wojciech, dziedzic żegnowa, dzierżawca Skiereszewa 1806 r., który zaślubił 5 IV 1814 r. Konstancję Rowińską i umarł w Skiereszewie 13 III 1833 r., mający lat 72. Ich dzieci: Jan Józef Maksymilian, zmarły w Skiereszewie 14 III 1816 r. (miał rok i trzy miesiące), Wojciech julian, ur. w Skiereszewie 7 I 1816 r., zmarły tamże na tyfus 4 I 1834 r., Wincenty Józef, ur. 13 III 1817 r., Emilia Joanna, zmarła w Skiereszewie 22 III 1821 r., w wieku 10 miesięcy (LB, LC, LM Gniezno, Św. Wawrzyniec).

Teresa, żona Józefa Zaleskiego, nie żyła 1746 r. Antoni zmarł 23 II 1751 r. (LM Kłecko). Franciszek w Latach 1749-54 mąż Franciszki Łempickiej, córki Walentego i Marianny Mycielskiej, jedynej spadkobierczyni ojca, wdowy po Tomaszu Luboradzkim i po Aleksandrze Komorowskim. W r. 1766 jako wdowa już i po tym trzecim mężu Franciszka zobowiązała się części wsi Nozewo i Nozewko w z. rożań., spadłe po jej stryju Stefanie Łempickim rezygnować swemu synowi Janowi Luboradzkiemu (I.Kon.78 s.238, 429, 795; 80 k.45).

Panna B. z dworu w Murowanej Goślunie, umarła mając lat 71 i pochowana 4 IV 1755 r. (LM Murowana Goślina). Maciej i Anna, małżonkowie, chrzcili 8 VIII 1756 r. syna Kajetana Wawrzyńca, ur. w Pakosławiu (LB Brody). Może to ten sam Maciej zmarł nagle we Lwówku 8 IV 1757 r. (LM Lwówek, Józef z Żołcza pochował dziecko 1 II 1762 r. (LM Jarząbkowo). Józef z żoną Marianną Olszewską chrzcił córki urodzone w Mystkach: Konstancję 8 III 1765 r. i Anastazję 27 XII 1766 r. (LB Targowa Górka). Antoni i Anna z Kotlewskich, rodzice Józefa, ochrzczonego 25 III 1765 r. (LB Gniewartowo). Ks. Władysław, pleban komornicki, zmarły 31 VIII 1766 r. (LM Komorniki), po którym spadek brała w r. 1775 Marianna Bardzka, wdowa po Wojciechu Targowskim (P.1352 k.154v). Ur. panna Anna z dworu we Wrześni, chrzestna w l. 1767-1768 (LB Września. Wojciech, chrzestny w l.1774-1781 (ib.). Jan zaślubił 13 VIII 1767 r. wdowę Magdalenę Rogińską (LC Gniezno, Katedra). "Urodzona" panna Anna z dworu w Brodach zaślubiła 7 I 1771r. Baltazara Bukowskiego, tamtejszego ekonoma (LC Brody). Katarzyna zmarła 3 III 1771 r. (LM Gniezno, Sw. Trójca). Teresa, starsza klarysek gnieźn. 1775 r. (G.102 k.98), zmarła 17 X 1789 r. (Nekr. Bernardynek śrem.). Maciej, syn zmarłego Jan, w latach 1775-85 mąż Wiktorii Rowińskiej, córki Wawrzyńca (I.Kal.214/16 k.165; 221 k.26). Marcina i Marianny córka Jolanta Antonina, ochrzczona 25 VII 1776 r. (LB Gniezno, Sw. Trójca). Może ten sam Marcin został 1777 r. skwitowany przez Annę kosicką ze sprawy o obrazę i pobicie (G.104 k.83). Agnieszka, dominikanka w Poznaniu, zmarła 9 III 1777 r. (nekr. Dominikanów Pozn.). Jan zrezygnował 1779 r. z praw scedowanych sobie przez Białęskich (G.106 k.144v). Anna, nie żyjąca 1780 r., żona Michała Turkowskiego. Elżbieta, żona Wojciecha Buszkowskiego 1784 r. Magdalena zaślubiła przed 7 IV 1790 r. Konstantego Kurcewskiego, porucznika regimentu pieszego łanowego. Marianna (Marcjanna?) z Juńskich, chrzestna 1796 r. (LB Niepart), zmarła jako wdowa 7 VI 1812 r., mając lat 59 (LM Niepart). Anna przed r. 1797 wyszła za Michała Cybarta, dzierżawcę Kossowa (LC Stary Gostyń). Zofia, z Czechowa, umarła mając lat 88 i została pochowana 8 III 1798 r. (LM Jarząbkowo). Józefa, dominikanka w Poznaniu, zmarła 21 IX 1807 r. (LB Parzynów). Jan ze wsi Ustaj, wdowiec mający lat 41, zaślubił 21 XI 1808 r. uczc. pannę Mariannę Kupidużankę ze wsi Chełmce, mającą lat 34 (LC Chełmce). Ignacy, mąż TekliPiotrowskiej, miał z niej córkę Kunegundę Teklę, ur. w Padarzewie 5 X 1802 r. (LB Węglewo) i syna Józefa Nepomucena, ochrzczonego 27 X 1809 r. (LB Poznań, Fara). Tekla z Piotrowskich wyszła 2-o v. 2 VIII 1819 r., mając 33 lat, za Józefa Tomickiego, dziedzica Suchorzewa (LC Poznań, Św. Marcin). Ignacy, mający lat 40, pochowany 8 III 1814 r. Pozostała wdowa i dwie córki (LM Rogoźno). Może identyczny z poprzednim. Stanisław, zamieszkały w Wełnie, liczący lat 30, ożenil się 1824 r. (ostatnie zapowiedzi 3 IX) z wdową Kordulą z Grabowskich Bą z Grocholina (LC Parkowo). Ur. Ignacy "operarius", mąż Katarzyny Piątkowskiej, miał syna Wilhelma Michała, ur. w Żydowie 8 IX 1827 r. (LB Jarząbkowo). Joana, zakonnica na Zwierzyńcu w Krakowie, zmarła 10 II 1824 r. (Franciszkanie śrem., 229). Anastazja, zamężna Góralska mająca lat 71, umarła 28 XI 1835 r. (LM Bieganowo). Józefa wyszła przed 2 IX 1840 r. za Józefa Morze, dzierżawcę Ochli (LB Ochla). Hilary był dziedzicem Bachorzewa w p. pleszew., jako były dziedzic tej wsi, mający około 65 lat, umarł 19 II 1848 r. Z żony Marianny Sokolnickiej, wdowy 1-o v. po Bobrowskim, pozostali, córka Augustyna, zamężna Cichowiczowa, mająca wtedy 28 lat, synowie: Ignacy lat 26, Teodor lat 24 (LM Poznań, Sw. Marcin). Zofia, wdowa, zmarła 31 XII 1892 r., mając 86 lat i 6 miesięcy (ib.). Może to właśnie wspomniany wyżej Ignacy zmarł 8 V 1863 r. w Ignacewie w p. wągrowieckim, pozostawiając matkę i siostry (Dz. Pozn.). Teodor z Skrzeszewa zmarł 8 X 1860 r., pozostawiając żonę (ib.). Szymon umarł w Pempowie 29 IX 1881 r (ib.). Nepomucena wyszła 8 VIII 1833 r. za Teodora Mukułowskiego (LC Poznań Sw. Wojc.), umarła w Kotlinie 4 IV 1885 r. (Dz.P.). Szymon, kasjer i plenipotent do spraw prawnych dworu w Chciszewicach, mąż Adeli Heyn(?), żyjący jeszcze 10 XII 1857 r., ojciec Stanisława Zygmunta, ur. 28 V 1851 r. (LB Pępowo). Eugeniusz, dziedzic Ostrówka w Kr. Pol., mąż Jadwigi Skrzydlewskiej, żyjący jeszcze 4 II 1869 r., ojciec Stanisława Stefana, ur. w Kokczynowie 11 VI 1851 r., Czesława Wincentego, ur. tamże 19 VII 1853 r. (LB Solec), Józefa, ur. w Dolsku 1 IV 1866 r. (LB Dolsk) i niewątpliwie Marianny ("z Ostrówka"), która 12 IX 1874 r., jeszcze niezamężna, obok Czesława B-go "z Gogolewa" występowała jako czrzestna (LB Solec). Kunegunda z Kotlina 20 X 1859 r. chrzestna syna Antoniego Skrzydlewskiego, żyła jeszcze V 1861 r. (LB Objezierze). Katarzyna, licząca 86 lat, zmarła w Broniszewicach 8 IV 1871 r. (LM Broniszewice). Wincenty, kupiec, i Maria z Kozierowskich, rodzice Ludwika zmarłego 10 IV 1894 r., w wieku lat 6 (LM Poznań, Sw. Maria Magdal.). W 20 leciu międzywoj. Stanisław a po nim Tadeusz, dziedzice Nowejwsi Podgórnej w p. wrzes. (252 ha).

>Barańscy. Michał dostał 1723 r. od Walentego Dobrosielskiego, podstolego czernichowskiego, cesję praw do dóbr Podhorodnia i Horodne p. chełmskiego z zapisu zmarłego Krzysztofa Borzęckiego, wojskiego płockiego (I.Kon.75 k.388). Stanislaw 1775 r. ekonom w Bachorzewie p. kal., wsi dziedzicznej Bobrowskich (I.Kal.214/16 k.286). Panna Anna, córka zmarłego ojca i żyącej matki, zaślubiła mając lat 30, 13 I 1850 r. Józefa Wężyka (LC Poznań, Fara).

>Barciccy z Barcic w p. inowrocław., wsi dziś nieistniejącej. Elżbieta, córka zmarłego Jakuba, dostała 1525 r. od męża Marcian Czyżewskiego oprawę posagu (P.1393 k.75v). Katarzyna, żona 1543 r. Mikołaja Dobrogojskiego Barbara, żona Tomasza Cielmowskiego, odziedziczone po rodzonym stryju Pawle części wsi Barcice, Kliny i Łąka Barcina sprzedała 1543 r. za 200 grz. Andrzejowi Grzymkowi Markowskiemu (G.335a k.285).

>Barcikowscy, Barczykowscy, Barszczykowscy h. Jasieńczyk (Bon.) z Barcikowa czyli Barszczykowa w p. płoc. Pawel zw. Wietrzychowic, syn Mikołaja, nie żyjącego 1608 r. (P.980 k.678, z żoną Anną Komorską, córką Stanisława, nabyli 1590 r. dom na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, "za Górką", od Andrzeja Sobańskiego z p. wyszogr. (P.954 k.697). Posag tej Anny wziął i zabezpieczył w sumie 740 zł w r. 1604 Krzysztof z Tomic Iwiński (G.68 k.127v). W r. 1608 Paweł swe części w Barcikowie zastawił za 500 zł bratu rodzonemu Mateuszowi (P.980 k.926). Nie żył w r. 1618 r., kiedy owdowiała Anna Komorska z synem Mikołajem dostała zobowiązanie pod zakładem 1. 400 zł od Mikołaja Mielżyńskiego, stolnika kaliskiego, potem kasztelana gnieźnieńskiego (P.1000 k.512v; 1033 k.518) W r. 1623 Anna zapisała 100 zł Katarzynie Cieleckiej, podsędkowej poznańskiej (P.1018 k.696). Mikołaj nie żył w r. 1628, kiedy jego spadkobiercy, Szymon i Marcin, synowie zmarłego Mateusza, kwitowali kasztelana z 350 zł z sumy oryginalnej 1. 400 zł (P.1020 k.375v). Elżbieta w l. 1612-1616 żona Stanisława z Łaska Łopateckiego. Jan z p. płoc., syn Andrzeja (o którym mowa jako o zmarłym 1625 r.), ożenił się 16020 r. z Anną Będzyńską, córką Jana i Anny z Wysławic Dąbrowskiej. Od teścia dostał przed ślubem 24 II zapis posagu 1. 200 zł (P.1004 k.151; 1016 k.244), wraz z bratem Wojciechem sprzedał 1626 r. części ojczyste i macierzyste w Barszczykowie za 2. 000 zł rodzonemu bratu Mateuszowi (P.1415 k.293v). Dzierżawiąc wójtostwo pyzdrskie płacił 1629 r. podymne 5 zł z 10 chat na przedmieściu Pyzdr (Py.143 s.40). Żona jego odziedziczone po matce części Sepna p. kośc. sprzedała w r. 1633 wraz ze swymi siostrami za 6. 000 zł Wojciechowi Ossowskiemu i żonie jego Annie Dziekczyńskiej (P.1417 k.968v). Oboje z żoną dostali 1638 r. od Aleksandra Madalińskiego, sekretarza królewskiego, za zezwoleniem królewskim, cesję wójtostwa w Sokolnikach (G.80 k.479v). Madalińskiemu zapisali t. r. dług 1. 200 zł (Py.148 s.173). Wojciech, syn Andrzeja, brat poprzedniego, zobowiązał się 1623 r., iż w r. 1625 oprawi posag 2. 000 zł przyszłej swej żonie Zofii Wielewickiej, córce Wojciecha (G.76 k.255v; 77 k.370). Oprawił jej, już jako swej żonie, posag 2. 000 zł w r. 1631 (P.1417 k.326v) i ponownie 1634 r. (P.1418 k.4v). Nie żył 1666, a Zofia nie żyła 1674. Ich córka Anna była 1666 r. żoną Michała Przeradzkiego (G.84 k.364v). Walerian, dziedzic w Barcikowie, 1631 r. plenipotent Pepłowskich (I.Kon.46 k.310). Jego żoną była Jadwiga, wdowa 1-o v. po Eliaszu Kwirku i 2-o v. po szl. Jakubie Gościeskim. Jako wdowa 3-o v. po Walerianie B-im, sprzedała 1699 r. wraz ze swym synem jezuitą Franciszkiem Gościeskim za 2. 000 zł kamienicę przy ulicy Wrocławskiej Stanisławowi Majerowi (P.1136 I k.22v0). Andrzej Barczkowski (!) i żona jego Zofia Pągowska, córka Daniela, nie żyli 1680 r. (I.Kal.140 k.115). Bartłomiej z żony Jadwigi Dłużniewskiej, nie żyjącej 1724 r., miał syna Tomasza, który 3 VI 1724 r. w Piotrunkach spisał umowę małżeńską z Marcinem Bębnowskim i żoną jego Anną z Siedleckich (Kc.135 k.38). Jan Barcikowski (!), mąż Marianny Bękowskiej, która 1778 r. była już 2-o v. żoną Mikołaja Gumińskiego (I.Kon.82 k.9). Helena z B-ch, żona Romana Kossobudzkiego z Sołeczna, potem ze Smuszewa (Hip. Wągrow. Smuszewo), zmarła 10 XI 1930 r. w Poznaniu (Dz.P.).

>Barcińscy. Stanisław "Barciński" w r. 1502 mąż Elżbiety, która kwitowała swego rodzonego brata Jana Chraplewskiego z dóbr ojczystych i macierzystych (P.859 k.233v). Łukasz w l. 1612-1614 mąż Katarzyny Jaroszewskiej, córki Mikołaja (I.Kal.78 s.524; I.Kon.38 k.92v). W r. 1619 Katarzyna Jaroszewska, wdowa po Wawrzyńcu B-im, 2-o v. żona Stanislawa Kiełcza Jaroszewskiego (ib.40 s.170).

>Barciszewski ur. Wawrzyniec, asesor trybunału deprat. poznańskiego, mający lat 37, umarł 25 III 1810 r. i pochowany w Swierczynie (LM Poznań, Fara).

>Barczałka szl. Andrzej ręczył 1485 r. za żonę Jadwigę, iż będzie żyła w zgodzie z synami zmarłego Mikołaja Janiszewskiego (I.Kon.2 k.158v).

>Barczewscy, Barszczewscy z Barczewa p. sieradz. Jakub części Barszczewa, kupioną od brata Krzysztofa, zobowiązał się 1552 r. sprzedać temuż bratu (Kośc.236 k.85v).

Florian, siostrzeniec rodzony ks. Jana Piątkowskiego, kanonika poznańskiego i proboszcza miedzyrzeckiego, zawarł 9 XII 1666 r. kontrakt ślubny o rękę Anny Maksińskiej z jej matką Katarzyną z Sulińskich, wdową po Janie Maksińskim, pisarzu grodzkim pyzdrskim, dziedzicu Kościanek p. pyzdr. 2-o v. żoną Samuela Kleczkowskiego. Zapisała ona córce w posagu 8. 000 zł z sumy 10. 000 zł, lokowanej u synagogi poznańskiej (Py.154 s.64). W r. 1673 kupiła ona za 11. 000 zł od Krzysztofa Sulińskiego wieś Kościanki (P.1426 k.465). W r. 1676 oboje małżonkowie dostali od jej matki, za zezwoleniem biskupa poznańskiego, cesję dożywocia sołectwa w Skarboszewie, wsi klucza ciążyńskiego (P.1094 k.261v; Py.154 s.33). Kościanki w r. 1677 wydzierżawili od dożywotniej posesorki Marianny z Kawieckich Witowskiej (Py.154 s.104), a t. r. dostali zobowiązanie sprzedania sobie części tej wsi za 500 zł od Łukasza Nieżychowskiego (ib.s.105). W r. 1680 dzierżawili Kościanki za 2. 000 zł od ks. Waleriana Boczkowskiego, kanclerza poznańskiego i warszawskiego (Py.155 s.71). Nazwani dziedzicami tej wsi 1682 r. (I.Kon.63 k.780v). Florian nie żył 1683 r., kiedy wdowę kwitował z 700 zł ks. Boczkowski (Py.155 s.67). T. r. wychodząc 2-o v. za Stanisława Młodziejowskiego, zapisała mu przed ślubem dług 2. 000 zł (Ib.s.83). Jako wdowa i po nim, wyszła 3-o v. za Kaspra Płaczkowskiego, z którym dożywocie spisała 1684 r. (P.1107 V k.95). W r. 1685 występowała wraz z dziećmi, Janem i Barbarą, jako dziedzice Kościanek (I.Kon.66 k.82). Anna nie żyła w r. 1720.

Jan Stanisław, syn Floriana i Maksińskiej, spisywał 1710 r. dożywocie z żoną Marianną Czarlińską, córką Jakuba i Elżbiety Głembockiej (P.1145 k.50v), żyjącą jeszcze w r, 1719 (P.1171 k.106v). Odziedziczone po matce Kościanki sprzedał 1720 r. za 12. 000 zł Piotrowi Płaczkowskiemu (P.1175 k.224v). Żył jeszcze 1763 r., kiedy wspomniany jako jedyny spadkobierca matki (G.99 k.432). Dzieci jego i Czarlińskiej: Stanisław, ochrzczony 16 X 1711 r., Elżbieta Katarzyna, ur. w Kościankach, ochrzczona 5 X 1714 r., Florian Jakub, ur. tamże, ochrzczony 6 VIII 1717 r. (LB Graboszewo).

Jan, sukkolektor poznański, mąż Barbary Wedlantówny, chrzcił zrodzonedo z niej syna, Antoniego Jana, 10 II 1689 r. Z drugiej żony, Jadwigi, miał jeszcze syna Józefa Michała, ochrzczonego 14 X 1692 r. (LB Poznań, Fara). Jadwiga, żona Tomasza Bielskiego, nie żyjącego 1716 r.

Walentego, nie żyjącego 1732 r., z żony Zofii Ochockiej syn Kazimierz, mąż w r. 1716 Agnieszki Wilińskiej, córki Wojciecha i Teresy Kawieckiej (Py.157 s.54), której 1717 r. zapisał dług 1. 000 zł (ib.s.37). Małżonkowie ci wydzierżawili w r. 1718 od Marianny z Poleskich Placzkowskiej na trzy lata za 1. 400 zł wieś Wszemborze (Py.157 k.21v). Żyli jeszcze 1732 r. (G.96 k.435).

Michał wydzierżawił 1736 r. na trzy lata za 3. 000 zł od Marianny z Lipskich Granowskiej, generałowej wojsk kor., Arkuszewo i Jankowo W. p. gnieźn. (G.97 k.93v). Jego żoną była Konstancja Bądkowska, zmarła 15 VIII 1738 r., w wieku ok. 25 lat (LM Gniezno, Św. Michał). Syn ich Roch Wawrzyniec Franciszek, ur. w Arkuszewie, ochrzcz. 14 VIII 1738 r. (LB Gniezno, Św. Michał). Inny Roch w l. 1759-1765 mąż Katarzyny Waliszewskiej, córki Macieja i Marianny Bledzewskiej (Rel.Kal.171 s.471, 185/186 s.1463). Znów inny Roch, mąż Rozalii Łopateckiej, nie żyjącej 1769 r., ojciec Deograta, dziedzica w r. 1769 części wsi Bąki p. szadk. (I.Kal.209/13 k.10).

Aleksander, nie żyjący w r. 1761, mąż Marcjanny Doruchowskiej, też wtedy nie żyjącej, żony 2-o v. Jana Karlińskiego, rodzice Rocha, który t. r. spisał wzajemne dożywocie z żoną Katarzyną Waliszewską, córką Macieja i Marianny Bledzewskiej (I.Kal.202/3 k.268). Ich córka Franciszka, w r. 1792 spisała dożywocie ze swym mężem Józefem Jerzmanowskim (ib.232 k.99v), oraz syn Józef. Ten kupił 1788 r. od Macieja Radolińskiego za 600 zł części dóbr Kazimierz, Kwiatkowo, Głowy, Kuźnica, Sacały w wojew. kaliskim, Kozubów i Łękaszyn w wojew. sieradzkim, a w r. 1789, będąc wtedy burgrabią grodzkim kaliskim, sprzedał owe częsci za tęż samą sumę Walentemu Osińskiemu, stolinikowi chełmińskiemu (I.Kon.84 k.67, 121, 122v). W r. 1792 w imieniu własnym i ojca skwitował z 5. 500 zł Piotra Turczynowicza, dziedzica połowy Bąków p. szadk., którą to połowę sprzedał mu 16 VI t. r. (ib.84 k.369). Chyba ten sam Józef dostał 1787 r. od Jana Nepomucena Suchodolskiego cesję sum u Augusta Bardzkiego (I.Kal.227 k.539v).

>Barczykowscy, zob. Barcikowscy

>Barczyński Kazimierz nie żył już 1790 r., kiedy wdowa Marjanna Jerzykowska, córka Andrzeja, była 2-o v. za Franciszkiem Łagiewnickim (P.1367 k.692v).

>Bardanowski Stanisław, mąż 1663 r. Anny Pruskiej (?), wdowy 1-o v. po Macieju Wargowskim, która 1664 r. zawarła kontrakt z Janem Rzepeckim (G.84 k.33v, 132v). W r. 1673 był dzierżawcą Mnichowa, wsi kapituły gnieźnieńskiej (LB Gniezno, Sw. Micha.).

>Bardeleben Zofia Dorota hr. von B., żona w latach 1757-58 Antoniego Alberta hr. Rittberg (N.211 k.242, 291).

>Bardzińscy h. Abdank z Bardzinina w wojew. łęczyckim (Bon.). Kasper, syn Jana 1609 r. mąż Anny Czarlińskiej, wdowy 1-o v. po Stanisławie Niemieczkowskim (P.143 k.871; 982 k.151, 845v). W r. 1610 poraniony został w Obornikach przez Andrzeja Skórę z Gaju Obornickiego (P.144 k.65v). Żył z nią w niezgodzie i 10 VIII 1611 r. został zamordowany w Wielżynku, wsi oprawnej żony po jej pierwszym mężu. Zamordował go szwagier Andrzej Czarliński, który miał tego dokonać przy pomocy żony Kaspra a z podpuszczenia wuja ich Andrzeja Skóry z Gaju Obornickiego. Sprawców zabójstwa pozywał brat Kaspra, Bartłomiej (P.145 k.1230; 146 k.33v). Annanabywczyni praw od Stanisława Czarlińskiego, kwitowała 1614 r. z 200 zł Andrzeja Skórę z Gaju Obornickiego, podczaszego kaliskiego (P.992 k.459v). W r. 1618, jako posesorka Wielżyna i części w Niemieczkowie, skwitowana z 36 zł przez Niemieczkowskie, córki Bartłomieja (P.1000 k.1160). Wychodząc w r. 1620 3-o v. za Wawrzyńca Kamieńskiego z p. zakroczym., zapisała mu przed ślubem, 3 I, dług 4. 060 zł (P.1004 k.9). Występowała z tym trzecim mężem jeszcze 1624 r. Z B-im miała dziecko (P.144 k.161), które niewątpliwie zmarło wcześnie. (P.152 k.833). Wspomniany wyżej Bartłomiej nie żył 1645 r., kiedy jego syn Jan, jako spadkobierca bezdzietnego stryja Kaspra dziedzic w Bardzinie, scedował Janowi Bartochowskiemu sumę 1. 000 zł na Wielżynku i Niemieczkowie, będącą oprawą od pierwszego męża zmarłej już swej stryjenki Anny z Czermińskich (ZTP 29 s.2334).

Wojciech, kapitan artylerii kor., mąż Franciszki z Bogusławic Sierakowskiej, córki Michała i Marianny Radolińskiej (ib.48 k.232). Wojciech z miasta Kłodawy, wdowiec, pielgrzymował 1 V 1731 r. z chorym synem Stanisławem do cudownego obrazu w Pieraniach (LB Pieranie).

Zygmunt, obywatel ziemski, miał z Józefy Kołaczkowskiej córkę Izabelę ur. w październiku 1861 r., zmarłą 3 XII 1920 r., żonę Radzimińskiego (LM Poznań, Sw. Marcin).

>Bardziński z Bardzina p. lubel. Paweł, mąż Anny Niechanowskiej, która 1571 r. całe wsie Bardzino W i Bardzinko M. sprzedała za 1. 400 zł Maciejowi Zberkowskiemu (P.1398 k.272v).

>Bardzcy, Bardscy h. Szaszor wyszli ze wsi Bardo w p. pyzdr. Andrzej z Czacza dostał około r. 1337 od swych braci Michała z Koszanowa i Derska z Graboszewa wsie: Koryto, Płonie, Bieganin, Bardo, Gałzewo, połowę Graboszewa, Popowo Kośc. z Przedziszewem, dziedzinę koło Gniezna i Głogowiec. W końcu XIV w. siedział w Bardzie Filip z Graboszewa. Wdowa po nim, Ofka występowała w latach 1390-1415 wraz z synami Andrzejem i Michałem. Córka jej była żoną Paszka Wyskocica z Chrząstowa. Bratem Filipa był Piotr Bardzki z Zakrzewa, żyjący jeszcze w r. 1443. Z synów Filipa Andrzej zw. Opala, występujący w latach 1390-1428, był ojcem Andrzeja, wspomnianego 1443 r., zapewne identycznego z Andrzejem Opalą z Graboszewa, kanonikiem gnieźnieńskim 1466 r. Na tym Andrzeju, synu zmarłego Andrzeja Opali, nabył 1443 r. 30 grz. jego stryj Piotr B. z Zakrzewa (Py.10 k.15v). Michał B. z Graboszewa, zwany też czasem Goryńskim (od wsi Gorynin, dziś Goranin p. gnieźn.), siedział 1415 r. w Gorzuchowie, a miał i Zakrzewo. Nie żył1437 r. Chyba ten sam Michał B., wicesędzia pyzdrski w l.1413-14, wicesędzia poznański 1432 r. (G.). Jego synowie zapewne z pierwszej nieznanej nam z imienia żony, to ks. Dersław, pleban w Graboszewie 1433 r., Jan z Graboszewa, wspomniany 1428 r., i Mikołaj z Graboszewa 1434 r., który 1451 r. świadczyl z herbu Opala-szaszor Maciejowi Pieczygrochowi z Opieczek. Wdową po tym Mikołaju była 1464 r. Bieniaszka z Bieganowa (P.1383 k.194v). Synami Michała i Małgorzaty, zapewne drugiej jego żony, byli: Marcin, Piotr i Michał B-y z Zakrzewa i Gorzuchowa, którzy 1434 r. mieli sprawy ze swymi przyrodznimi braćmi. Małgorzata, wdowa po Michale, wraz z synami Piotrem i Michałem, dziedzice w Zakrzewie, zapisali 1437 r. roczny czynsz 5 grz. na Zakrzewie i Gorzuchowie p. gnieźn. wikaremu w Łagiewnikach (P.1378 k.128). Były też i córki urodzone z Małgorzaty: Katarzyna, Elżbieta i Barbara, które 1465 r. pozywał Piotr z Borzujewa (Py.15 k.186v). Te siostry zwano też Goryńskimi. Nie wiem z której żony rodziła się Anna. W imieniu tej Anny i Barbary działał 1443 r. Piotr B. z Zakrzewa, nabywając na Andrzeju, synu Andrzeja Opali, sumę 20 grz, posagu zabezpieczonego na Graboszewie (Py.10 k.15v). Z nich Elżbieta, żona Stanisława Bieganowskiego, już wdowa, dostała 1464 r. od Bieniaszki, wdowy po Mikołaju z Graboszewa, i jej sióstr, panien Jadwigi i Barbary z Bieganowa, zapis 50 grz. na Biegaczewie (P.1383 k.194v). Ta Elżbieta 1475 r. wraz z siostrą Katarzyną, żoną Andrzeja Łodzkiego, sprzedała Bardo za 200 grz. Janowi Sędzińskiemu, mężowi trzeciej siostry, Barbary Goryńskiej, zaś Katarzyna zamężna Łodzka z Barbarą zamężną Sędzińską sprzedały wtedy Elżbiecie za 400 grz, Mystki p. pyzdr. (P.1386 k.23). Elżbieta jako dziedziczka Mystek występowała jeszcze w r. 1489 (Kośc.228 k.92).

Ze wspomnianych wyżej synów Michała i Małgorzaty, Piotra w połowie XV w. widzimy w Ośnie i Laskowie (Kozierowski, Ród Samsonów-Opalów-Orlów) Piotr z Graboszewa B. instalowany 30 III 1451 r. na kanonię gnieźnieńską i 18 IV 1754 r. na inną kanonię gnięźnieńską. Kanonik poznański 17 II 1455 r., koadiutor opata mogilskiego 21 VI 1462 r., surrogator konsystorza gnieźnieńskiego 1465 r., wedle Korytkowskiego miał umrzeć w Gnieźnie w r. 1468, ale w l. 1468 i 1471 Piotr B., kanonik gnieźnieński, dziedzic w Graboszewie, miał terminy z Bieniaszką, wdową po Mikołaju Graboszewskim (Py.14 k.158v, 192v).

Michał B,. syn Michała i Małgorzaty, pleban w Cerekwicy, wezwany 1469 r. przez Jana ze Strzałkowa do rezygnacji za 80 grz. części Graboszewa (G.20 k.194v, 232v). Już jako kanonik uniejowski i pleban cerekwicki swoją połowę Graboszewa rezygnował 1747 r. Janowi ze Strzałkowa. (P.1386 k.6v). nie żył 1477 r. (ib.k.87). Chyba to on był sędzią surrogatorem konsystorza gnieźnieńskiego 1455 r. i został instalowany na kanonię gnieźnieńską 25 IV 1455 r.? Był wykonawcą testamentu kanonika Piotra (Korytowski). Zob. tabl.1.

Wspomniany wyżej Jan Sędziński, mąż Barbary B-ej czyli Goryńskiej, córki Michała i Małgorzaty, był Szaszorem z Jarogniewic, zwał się też Jarogniewskim i Sędzińskim, a pisał się i z Chomęcic. W r. 1489 dziedzic w Bardzie, skwitowany przez córkę Elżbietę, zamężną Marcikową Krzyżanowską, z jej dóbr ojczystych i macierzystych w Bardzie i z prawa bliższości do Mystek po bezpotomnej śmierci ciotki Elżbiety Bieganowskiej (Kośc.228 k.92, 92v). Drugiemu swemu zięciowi, Tomaszowi Krzyżanowskiemu, zapisał 1492 r. dług 50 grz. (ib.k.92v). Otrzymał w r. 1500 od Jana Pakosławskiego poręczenie za Jana i Macieja, braci niedzielnych z W. Sędzina, iż mu rezygnują sposobem wyderkafu za 40 grz. dwa osiadłe łany w tej wsi (P.859 k.141). Dziedzicem w Jarogniewicach Mn. nazwany 1502 r. Występował t. r. jako stryj Małgorzaty z Jaromierskich Hersztopskiej (P.861 k.54, 54v, 96). Żył jeszcze 9 VI 1503 r. (Ws. 192, k. 500v). Pozostawił syna Mikołaja i córki, wspomnianą już Elżbietę, w latach 1489-1529 żonę Marcina Krzyżanowskiego czyli Gawrońskiego, oraz Małgorzatę w r. 1489 żonę Tomasza Krzyżanowskiego, która w r. 1502 skwitowała z posagu: ojca z Mniejszych Jarogniewic, a brata Mikołaja z dóbr macierzystych, tj. Barda, oraz z prawa bliższości do Mystek po ciotce Elżbiecie (Kośc.23 k.27v). Jan B. w r. 1510 wyderkował Stanisławowi Sędzińskiemu za 40 grz. dwa łany roli w Sędzimie W. nabyte sposobem wyderkafu od Macieja i Jana braci z Sędzin W. (P.1391 k.11v). Chyba to ten sam Jan, a nie jego wnuk Jan, syn Mikołaja?

@tablica: Bardzcy h. Szaszor 1.

Mikołaj B., wspomniany pierwszy raz 1501 r., kiedy kwitował go siostrzeniec Jan Krzyżanowski z 30 grz., a on zapisał szwagrowi Marcinowi Krzyżanowskiemu 5 grz. jako resztę posagu za siostrą Elżbietą (Py.169 k.220). Od Uriela Łodzkiego i jego sióstr kupił 1505 r. połowę Mystek (P.861 k.69). Pierwszą żoną Mikołaja była Barbara Jezierska (P.867 k.247, 247v; 871 k.310). Andrzej i Stanisław Smigielscy, bracia jego drugiej żony Elżbiety, zapisali mu 1510 r. dług 200 zł (P.863 k.284v), a on połowy wsi Bardo i Mystki wyderkował za 600 zł szwagrowi Andrzejowi (P.786 s.189). Od Mikołaja Chwalęckiego nabył 1517 r. za 60 grz. części Białężyc p. pyzdr. (Py.23 k.24v). Mystki wyderkował 1520 r. za 300 zł synowi Janowi i córce Barbarze, urodzonym z pierwszej żony, a wsi Bardo i na swej części wsi Gorzyce p. pyzdr. oprawił 300 zł posagu żonie Elżbiecie Smigielskiej, córce Jana (P.1392 k.332v). T. r. syn Jan skwitował ojca z 300 złp posagu matki oprawionego na połowie wsi Barda i Mystek (P.867 k.247). Części w Gorzycach W., kupione od Jana, Anny i Jadwigi z Gorzyc, sprzedał 1521 r. za 130 grz. Mikołajowi Kębłowskiemu (Py.23 k.36). Leśniewo p. gnieźn. sprzedał 1523 r. za 500 grz. Maciejowi Szymankowskiemu (P.1392 k.528v), a w r. 1525 od Jana Szczytnickiego kupił za 30 grz. dwa i pół łana roli osiadłej w Szczytnikach p. gnieźn. (P.1393 k.65). Chociczę p. pyzdr. sprzedał 1526 r. za 1. 000 grz. synowi Janowi (ib.k.108v). nie żył 1529 r. Kiedy Elżbieta Śmigielska była już 2-o v. żoną Stefana Fiszla wojskiego kruszwickiego, tenutariusza w powidzu, i skwitowała pasierba Jana B. z 300 złp swego posagu (P.871 k.308v). Umarła między r. 1538 i 1539 (Py.23 k.198; k.335). Barbara, córka Mikołaja, była w latach 1529-41 żoną Macieja Lewina Wilczyńskiego.

Jan B., zwany czasem Wrzesińskim, syn Mikołaja, sprzedał 1516 r. za 700 grz. Sędzinko M. p. pozn. Jerzemu, Stefanowi, Marcinowi i Mikołajowi braciom Lwowskim (P.1392 k.79v), a od Jadwigi Rozdrażewskij, kasztelanowej przemęckiej, kupił za 500 grz. Chociczę W. p. pyzdr. (ib.k.88v). Od kapituły poznańskiej kupił 1517 r. za 300 grz. Leśniewo p. gnieźn. (ib.k.141v), a w r. 1518 od ks. Jana Gorzyckiego i jego stryjecznych sióstr części Gorzycy p. pyzdr. za 150 grz. (ib.k.258v; Py.24 k.292). Ożeniwszy się 1-o v. z Anną Wrzesieńską, córka Macieja, dał jej 1526 r. dożywocie na Chociczy, właśnie wtedy nabytej za 1. 000 grz. od ojca, ona zaś sprzedała jednocześnie swe części w mieście Wrześni i całe wsie Gutowo St., Bierzglin, opieszyn, pustki Grzybowo, oraz połowy wsi Gutowo Nowe i Psary p. gnieźn. i pyzdr. Dobrogostowi Jezierskiemu, burgrabiemu szamotulskiemu (P.1393 k.109). Był to rodzony brat matki Jana, i Jan w r. 1529 wydzierżawił od niego całą wieś Bardo, którą uprzednio temu wujowi był wyderkował za 400 grz. (P.871 k.310). Wrześnię i wspomniane wyżej wsie Jan odkupił od Jezierskiego 1531 r. za 10. 000 grz. (ib.k.471v). Na Bardzie, Chociczy i Mystkach oprawił 1536 r. posag 3. 000 zł drugiej żonie, Annie Zagajewskiej, córce Piotra, podsędka ziem. inowrocławskiego (P.1394 k.24). W r. 1537 przykupił za 8 grz. 16 zagonów i łąkę z brzegiem we wsi Strachowiec (dziś nieznanej) koło Nadarzyc (Py.23 k.134). Od Elżbiety z Smigielskich Poaidzkiej, owdowiałej wojskiej kruszwickiej, nabył 1538 r. jej oprawę na czwartej częsci miasta Powidza i wsi przyl. (ib.k.198). Od Wojciecha Lwowskiego kupił 1546 r. za 5000 zł części wsi Węgierki p. pyzdr. (P.1395 k.258). W r. 1549 zapisał Erazmowi Oporowskiemu, staroście kruszwickiemu, dług 3. 000 zł posagu za swą córką Anną (P.888 k.85). W r. 1559 kupił za 200 grz. od Macieja i Józefa braci Węgierskich częsci w Węgierkach zw. Strachowiec (P.1396 k.731), a w r. 1560 inne częsci tamże za 300 zł od Wojciecha Węgierskiego (ib.k.811v), oraz części zw. Strachowiec i Kołubie za 1. 000 zł od Michała Węgierskiego Kokoszki (ib.k.812v). Żył jeszcze w r. 1561 (P.903 k.426v), nie żył 1564 r., kiedy wdowa, Anna Zagajewska, została pozwana przez Andrzeja Goreckiego (Py.179 k.768). Była ona dziedziczką części wsi Liszkowo i Wola p. inowrocł., oraz Tupadły p. bydg. (P.1409 k.51). W r. 1567 kwitowała swych synów: Stanisława, Macieja, Krzysztofa, Łukasza, Mikołaja i Sebastiana z danego jej zobowiązania względem sześcioletniej dzierżawy miasta Wrześni oraz wsi Opieszyno i Psary (Py.106 k.283). T. r. zobowiązała się dać córkom, Reginie i Zofii, w posagu każdej po 400 zł gotówką i 600 zł wyprawą, wypłacone przez ich braci (ib.k.284v). Znamy pięć córek Jana, z których tylko o najstarszej, Annie, wiemy napewno, iż pochodziła z pierwszego małzeństwa, i z tej racji pisano ją czasem i ją Wrześińską. Wyszła ona 1549 r. za Erazma Oporowskiego starostę kruszwickiego. W r. 1574 była 3-o v. żoną Konarzewskiego, Może z Wrzesińskiej rodziła się też Barbara, w zapisie z r. 1574 wymienoina przed Anną, a więc chyba od niej starsza. Była ona w latach 1562-93 żoną Adama Bożejewskiego. Napewno z Zagajewskiej rodziły się: Dorota, 1563 r. żona Mikołaja Boturzyńskiego, Regina 1574 r. żona Jana Winieckiego, i Zofia, która 1567 r. jako panna została intromitowana do połowy Psar w sumie 1. 400 zł, zapisanych jej przez braci jako posag (Py.106 k.285). W r. 1573 bracia zapisali jej męzowi Janowi Kołudzkiemu 500 zł długu.

Synowie Jana i Zagajewskiej dokonali 1569 r. działu ojcowizny: Stanisław, Krzysztof i Sebastian wzieli: Gutowo St., pustkę Strachowiec, Bierzglin, części w Gutowie N., Grzybowie i Węgierkach, oraz młyn wodny we Wrześni. Maciej, Łukasz i Mikołaj dostali połowę miasta Wrześni, Opie szyna, częsci Psar (Py.107 k.297). W roku nast. Stanisław, Krzysztof i Sebastian przeprowadzili działy między sobą. Stanisław dostał Gutowo St. Krzysztof Gutowo N., Sebastian Bierzglin (Py.108 k.338). Stanislaw i Łukasz dzielili się Wrześnią 2 II 1574 r. (G.52 k.136v; P.939 k.725v). Maciej, Krzysztof, Łukasz, Mikołaj i Sebastian w r. 1574 części swoje i sióstr we wsiach Jeziora, Wielgie, Winna i w pustce Kaleje p. pyzdr., odziedziczone po Łukaszu Jezierskim, sprzedali za 4. 500 zł Jerzemu Turewskiemu (P.1398 k.509). Z nich Stanisław umarł bezpotomnie w r. 1574 lub 1575. W r. 1575 Krzysztof i Sebastian spadłe po nim części w mieście Wrześni, wsi Opieszyno i części boru w Psarach sprzedali za 2. 000 zł bratu Łukaszowi (ib.k.589). Bezdzietnym również był Mikołaj, który z działu z bratem Maciejem wziął w r. 1572 całą wieś Bierzglino, części wsi Węgierki i pustek Strachowiec i Kołybiel, 4 kmieci osiadłych w Starym Gutowie i tamże jeden łan pusty i 3 części innego łanu (P.920 k.346). W r. 1575 swe części w tych dobrach, odziedziczone po bracie Stanisławie, sprzedał też Łukaszowi za 1. 000 zł (ib.k.594v). Części w Gutowie St. sprzedał 1584 r. za 1. 500 zł bratu Maciejowi (P.1399 k.395v), zaś w r. 1588 części po matce w Liszkowie, Woli i Tupadłach dał bratu Krzysztofowi (P.1400 k.161). W ostatecznych rozrachunkach stał się dziedzicem części w Bierzglinie. Umarł między r. 1588 i 1593 (P.1408 k.691; P.960 k.283v). Inni synowie pozostawili potmstwo.

I. Maciej, drugi z rzędu syn Jana i Zagajewskiej, za młodu zwany też Wrzesińskim, w r. 1547 wraz z braćmi Krzysztofem, Łukaszem i Sebastianem dostał od siostry Reginy zamężnej Winieckiej zrzeczenia się dóbr we wsiach Jeziora, Wielgie, Winna i Kaleje (P.929 k.875v). Mianowany 29 IV 1584 r. surogatorem grodzkim poznańskim (P.1398 k.303), był jednocześnie i podstarościm poznańskim (ib.k.429v). W r. 1572 dokonał działu z bratem Mikołajem, biorąc części Gutowa i 8 kmieci osiadłych w Gutowie Starym, folwark w Grzybowie Kleparzu i staw w Gutowie Starym (P.920 k.346). T. r. na połowie Gutowa N. i St. oprawił 2. 000 zł posagu żonie swej Annie Opalińskiej, corce Jana kasztelana santockiego (P.1398 k.312v), wdowie po Stanisławie Starczewskim (ib.k.553v). Od Wespazjana Kleparskiego kupił 1574 r. za 800 zł części w Grzybowie Kleparzu zw. też Machowicz p. gnieźn. (ib.k.514v). Otrzymawszy z posagu żony dalsze 6. 000 zł, oprawił tę zwiększoną sumę 1575 r., obejmując zapisem również połowę wsi Grzybowo Kleparz (ib.k.539). Drugą połowę tej wsi dodał do oprawy 1586 r. (P.947 k.103). Od Marcina Sławęckiego kupił 1576 r. za 4. 000 zł wieś Sławęcin W. p. pyzdr. (P.1398 k.690v). Częsci w mieście Wrześni i wsi opieszynie oraz z borach psarskich, spadłe po bracie Stanisławie, rezygnował 1585 r. bratu Łukaszowi, a wzamian za to dostał od niego częsci w Liszkowie, Woli i Tupadłach (Py.122 k.138; P.944 k.671v; 947 k.101v). T. r. kwitował brata Sebastiana z danego sobie zobowiązania sprzedaży za 1. 000 zł częsci Liszkowa, Woli i Tupadł, spadłych po babce, Barbarze z Liszkowskich Andrzejowej Kaczkowskiej (P.947 k.10v). W r. 1587 od swych siostrzenic Boturzyńskich, Urszuli Wojciechowskiej Dembickiej i Jadwigi Wojciechowskiej Mieszkowskiej, nabył za 732 zł części Liszkowa, Woli i Tupadł, spadłych na nie po babce Annie z Zagajewskich B-ej (P.1400 k.88v, 97v). W r. 1589 sprzedał Liszków, Wolę i Tupadły za 4. 000 zł bratu Krzysztofowi (P.952 k.258v). jako surogator wymieniony jeszcze 1591 r. (P.956 k.724v). W r. 1598 nabył od Piotra Goreckiego, chorążyca poznańskiego, części Kociełkowej Górki p. gnieźn. i pustki Kępiste p. pozn. (P.165 k.784), zaś od Stanisława Goreckiego dostał młyn Sobiechowski czyli Pośrzednik w tejże wsi (P.1402 k.825v). T. r. od tej swej siostrzenicy Zofii z Kołudzkich Marcinowej Skrzetuskiej kupił za 1. 100 zł częsci Liszkowa, Woli i Tupadł (ib.k.824v). W r. 1599 swe części Kociełkowej Górki i pustkę Kępiste oraz młyn Sobiechowski sprzedał za 5. 500 zł Marcinowi Skrzetuskiemu (P.1403 k.324v). Całe Gutowo St. i Sławęcino oraz części Gutowa N., Grzybowa Kleparza, Bierzglina dał 1600 r. synowi Janowi (ib.k.626v) Umarł między 1604 i 1606 (Wsch.21k.81; P.1405 k.581v). Anna z Opalińskich występowała po raz ostatni 1590 r. (P.954 k.36v). Znamy tylko jednego ich syna, Jana.

Jan pisał się niemal zawsze z Wrześni. Ojcu zapisał 1600 r. dług 5. 000 zł (P.970 k.667). Od Janusza Wrzesińskiego i żony jego Ludmiły Słomowskiej kupił 1603 r. za 5. 000 złp częsci wsi Gutowo Nowe i Grzybowo Kroczonowic w p. gnieźn. (Py.47 k.161). Ciotce swej Barbarze z Opalińskich Kuczyńskiej dał 1604 r. dożywotnie użytkowanie Liszkowa, Woli Liszkowskiej i Tupadł (P.1405 k.76v). W r. 1610 od Barbary Morzyckiej, wdowy po uczc. Bartłomieju Suchanowskim, nabył za 900 grz. części wsi Mąkownica i pustki Kleparz p. gnieźn. (P.1407 k.214v). Jakub i Jan Kleparscy dali mu w r. 1611 zobowiązanie do zastawu za 300 zł części Kleparza (G.71 k.252v). Od Jakuba Kleparskiego zw. Szkoda kupił 1612 r. części w Kleparzu za 170 zł (P.1408 k.109). T. r. kupił częsci w Grzybowie Krzczonowicach od Marcina Wodeckiego (ib.k.28). Od Marcina Skrzetuskiego kupił 1614 r. za 8. 000 zł wieś Bardo i pustkę Przybełowo (P.1409 k.7), ale już w dwa lata potem. w r. 1616 dobra te odprzedał mu za tę samą sumę (P.1410 k.25). Od siostry ciotecznej Zofii z Boturzyńskich Droszewskiej czyli Gniazdowskiej kupił 1614 r. za 366 zł części Liszkowa, Woli i Tupadł (P.1409 k.51). W r. 1615 częsci w Grzybowie Krzczonowicach, nabyte od Janusza Wrzesińskiego, wtderkował za 1. 500 zł małżonkom Kleczewskim (ib.k.620v). Części Kleparza kupił t. r. za 300 zł od Jakuba Kleparskiego Szkodzika (ib.k.696v). Od Barbary z Pogorzelskich Feliksowej B-ej kupił w r. 1620 za 2. 200 zł całe części Bierzglina i Zalesia, nabyte od ks. Krzysztofa B-go (P.1412 k.595). W r. 1621 wraz ze swą żoną Elżbietą Niszczycką kwitował się z małżonkami Bobrownickimi z kontraktu z r. 1620, dotyczącego Bierzglina, Gutowa St. częsci Kleparza i Grzybowa (P.1007 k.515). Nie żył w r. 1623, w którym wdowa w imieniu synów Macieja, Krzysztofa, Mikołaja i Piotra, kwitowała z 3. 000 zł Mikołaja Działyńskiego, starostę kościańskiego (P.1012 k.97v). Ta Elżbieta była jego żoną już w r. 1608. Jej ojcem był Krzysztof Niszczycki, wojewoda bełski (P.143 k.124). Miała oprawę na wsiach Gutowo St. i N., Bierzglin, Kleparz i Grzybowo oraz Sławęcin p. gnieźn. (Py.143 k.291; P.1420 k.391). W r. 1629 płaciła podymne z Bierzglina W. (Py.143 s.58). Części Jankowa i Mikołajkowa p. gnieźn. sprzedała 1653 r. za 6. 000 zł Chryzostomowi Więckowskiemu (P.1066 k.521), nie żyła już 1655 r. (P.180 k.4). Córka Jana i Niszczyckiej, Zofia, Benedyktynka w Poznaniu, kwitowała 1631 r. matkę z 1. 500 zł na poczet posagu (P.1024 k.2v). Żyła jeszcze 1643 r. (P.1048 k.752v). Synami byli: Maciej, małoletni 1623 r., Krzysztof, piotr i Mikołaj (P.452 k.277). Maciej 1629 r. zapisał dług 50 zł szpitalowi ubogich we Wrześni (ZTP 28b s.2026). W r. 1632, około 25 III, został zamordowany w Runowie przez Aleksandra Orzelskiego, Władysława Debrzyńskiego, Jana Konarskiego i innych, o co sprawa toczyła się 1639 r. przed sądem sejmowym (N.66 k.243, 480; Py.148 s.354). W r. 1626 Elżbieta z Niszczyc kwitowała Stanisława B. już tylko w imieniu trzech synów: Macieja, Piotra i Mikołaja, zapewne więc Krzysztof już wtedy nie żył (P.1017 k.416v).

Piotr, trzeci syn Jana i Niszczyckiej, w r. 1639 do sprawy o zabójstwo Macieja dał plenipotencję matce i innym (ib.). Od Katarzyny z Opalińskich Radomickiej nabył 1640 r. za 64. 000 wsie Brudzewo, Wyrzutowo, Rudy, Nieszczewnicę, części Stawu i role w Chwałkowicach (P.1420 k.389v) i na tych dobrach oprawił t. r. 20.000 zł posagu żonie Jadwidze Kleczewskiej, córce Macieja i Elżbiety Pigłowskiej (P.1065 s.629; 1420 k.391). W r. 1645 naganiony w szlachectwie przez Jana Rogozińskiego, stawił jako świadka Piotra Opalińskiego, podstolego kor., który zeznał, iż jego "brat"Piotr B. jest wnukiem Jana B-go i Anny Opalińskiej (ZNP 29 s.2266). Od Jana Chryzostoma Szadokierskiego kupił 1647 r. za 100 zł części w Moszczenicy p.pyzdr. (P.1423 k.41v). W r. 1651 płacil 156 zł podymnego z 33 dymów w Brudzewie, 11 w Wyrzutowie, 12 w Rudach, 1 w Stawie, 8 w Gutowie St., 4 w Bierzglinie Zaleśnym, 8 w Gutowie N., 2 w części Grzybowa Robaszkowego (Py.151 k.207, 208). Od Marcina i Wawrzyńca Stawskich kupił w r. 1653 ich części w Stawie, płacąc pierwszemu z nich 2. 000 zł, drugiemu 1. 800 zł (P.789 k88v). Jadwiga z Kleczewskich żyła jeszcze 1657 r. Drugą żoną Piotra była Urszula Młodziejowska, corka Stanisława i Katarzyny Debrzyńskiej, zapewne już zaślubiona mu w r. 1661, kiedy części wsi Staw wyderkował za 3. 000 zł jej matce (Wsch.208 k.92; Py.156 s.25). Oprawił tej żonie 1665 r. posag 2. 000 zł na wsi Staw (P.1425 k.849). Opiekunami zrodzonych z nią dzieci oraz administratorami dóbr: Gutowo N. i St., Bierzglin, Kleparz, Grzybowo Robaszkowe, Sławęcin, Staw, mianował 1670 r. na wypadek śmierci brata ciotecznego Jana Kuczborskiego oraz Kaspra Młodziejowskiego (Py.154 s.108). W r. 1671 na Brudzewie, Wyrzutowie, Rudach i Moszczenicy zapisał dług 10. 000 zł synowi Andrzejowi na poczet jego dóbr ojczystych i macierzystych (ib.s.9). Nie żył w r. 1676, kiedy wdowa zawarła kontrakt z pasierbami, mocą którego miała pozostać w części Stawu, przykupionej później a należącej zdawna do Brudzewa. Oni zaś obejmowali wszystkie inne dobra ojcowskie. Kamienicę w rynku Poznania, zw. Sztyplewską, postanowiono sprzedać (P.1094 k.752v, 804, 809). W r. 1677 wdowa była już 2-o v. żoną Jana Pląskowskiego (Py.154 s.25), który 1683 r. występował jako opiekun pasierbów B-ich (ZTP 33 s.293, 294). Urszula umarła między r. 1689 i 1691 (P.1189 k.37v; 1122 XI k.52v).

Piotr miał z dwóch żon 19 dzieci. Z kleczkowskiej byli synowie: Maciej, Andrzej, Tomasz, Antoni, o którym niżej, oraz córki: Marcjanna Marta, ochrzczona 1 VIII 1654 r. (LB Poznań, Fara), niezamężna jeszcze 1696 r. (P.1112 IX k.60; 1124 XI k.43; Py.155 s.49), Teresa, niezamężna w r. 1686 (P.1112 IX k.60), żona 1-o v. 1691 r. Jana Bieganowskiego, 2-o v. zaślubiła około 15 VII 1695 r. Stanisława Gowarzewskiego. Była 3-o v. żona Stanisława Białoskórskiego i jako wdowa po nim umarła między 1723 i 1725 r. Anna była zapewne już w r. 1662 żoną Stanisława z Kiszew Lisieckiego. Joanna Katarzyna, ochrzczona 25 XII 1649 r. (LB Poznań, Fara), wyszła 1671 r. za Aleksandra Skąpskiego. Były jeszcze z Kleczkowskiej córki, które znam tylko z metryk chrztu, więc może pomarłe w niemowlęctwie: Elżbieta Deodata, ochrzczona 14 VII 1655 r. (LB Poznań, Fara), Barbara, ochrzczona 23 IV 1656 r. w Chojnicy i znów ochrzczona (zapewne z ceremonii) w Poznaniu 26 XII t. r. (LB Chojnica i Poznań, Fara) i Marianna Antonina, ochrzczona 1 XI 1657 r. (LB Poznań, Fara). Z małżeństwa z Młodziejowską byli synowie Egidiusz i Michał, oraz córki: Jadwiga, Barbara, Bogumiła, Magdalena, występujące w latach 1676-83, wszystkie wymienione w zapisie z r. 1774 jako bezpotomne (G.100 k.590), a zapewne i niezamężne, oraz Marianna w r. 1699 1-o v. żona mieszczanina Eliasza Bergera zwącego się Birszyńskim lub Bierczyńskim, zamordowanego 1701 r. (P.1136 IV k.12v; Rel.Bidg. z r. 1701 k.61; z r. 1702 k.31). Powtórnie zaślubiła na krótko przed 2 VIII 1702 Jakuba z Kozarzewa Borzęckiego. Wspomniany już zapis z r. 1774 wymienia wśród bezdzietnych córek Piotra i Młodziejowskiej także Rozalię, o której jednak milczą zapisy współczesne. W r. 1699 zeznawał też jako syn Piotra, a brat pułkownika Antoniego, Chryzostom, dając Kazimierzowi Przyłuskiemu skrypt z tytułu Grzybowa Robaszkowego (G.90 k.230v). W nader licznych zapisanych i z tej daty, i z późniejszych, wymienionych kolejno synów Piotra, innej wzmianki o Chryzostomie nie znalazłem.

1. Maciej, najstarszy syn Piotra i Kleczkowskiej, ożenił się 1644 r. z Marianną Modlibowską, córką Stefana i Anny z Szczepic Jezierskiej (Py.153 s.25), która t. r. swe części Modlibogowic p. kon. sprzedała za 300 zł Janowi Dzierzbińskiemu (P.1425 k.452), a Maciej oprawił jej tę sumę jako posag (P.1861 k.239v). Marianna będąc spadkobierczynią Elżbiety z Modlibowskich Ruszkowskiej, kasztelanowej inowrocłwaskiej, oprawę jej posagu 5. 000 zł cedowała 1674 r. Wilkotarskiemu, pisarzowi grodzkiemu wschowskiemu (Py.154 s.295). Żyła jeszcze w r. 1687 (P.1113 V k.50v). Maciej Brudzewo, Rudę, Wyrzutowo i pustki Moszczenicę p. pyzdr. wedle zobowiązania danego przez swych braci, sprzedał 1695 r. za 50. 000 zł Prokopowi Lipskiemu, stolnikowi wschowskiemu (P.1130 XII k.11v). Jako dziedzic Bierzglina Zaleśnego, zapisał 1696 r. dług 220 zł siostrze Marcjannie (Py.155 s.49). Żył jeszcze 1698 r. (G.90 k.223v). Znamy tylko jedną córkę Macieja i Modlibowskiej - Barbarę, żonę 1-o v. Franciszka Gołuchowskiego, 2-o v. Józefa Dzierżanowskiego, po którym wdową była w latach 1717-42.

2. Andrzej, drugi syn Piotra i Kleczkowskiej, wspomniany poraz pierwszy 1671 r., kiedy dostał od ojca zapis 10. 000 zł na Brudzewie i wsiach przyległych (Py.154 s.9). W r. 1674 zawarł kontrakt z macochą i jej drugim mężem o wieś Staw (Py.154 s.109). Sprzedawszy wraz z braćmi Brudzewo i wsie przyległe Lipskiemu, pozostawił na tej wsi sumę 6. 800 zł, stanowiącą posagi siósttr Marcjanny i Teresy. Żył jeszcze 1694 r. (P.1124 XI k.43; 1128 XI k.124v).

3. Tomasz Franciszek, trzeci syn Piotra i Kleczkowskiej, wymieniony pierwszy raz 1677 r., dziedzic w Grzybowie Wódkach (P.1111 I k.4; I.Kon.78 s.588). W r. 1679 oprawił posag 3. 000 zł żonie Zofii Lubowieckiej, córce Mikołaja i Ewy Goreckiej (P.1429). Umarł między r. 1701 i 1711. Jego córka urodzona z Zofii Lubowieckiej, Katarzyna, ochrzczona 7 XI 1689 r. (LB Poznań, Sw. Marcin). Inna córka Anna Urszula była w latach 1715-20 żoną Wojciecha Baranowskiego, syn Kasper jako dziedzic wsi Grzybowo Wódki mianował w r. 1711 plenipotentów (G.93 k.51). Zapewne po tym Kasprze wdowa Zofia Brudzewska, żona 1-o v. Jana Piekarskiego, wychodząc w r. 1712 3-o v. za Jakuba Rzeszotarskiego, zapisała mu dług 4. 000 zł (Kc.134 k.111). Żyli jeszcze 1715 r. (ib.s.203).

4. Mikołaj, czwarty syn Piotra i Kleczkowskiej, wspomniany pierwszy raz 1676 r., kiedy to zawarła z nim kontrakt macocha (P.1094 k.804). W r. 1687 zawarł kontrakt z wdową Marianną Żelęcką o dobra królewskie: Pietrzykowo, Tuleja, Borzykowo, Wrąbczyn, Jadamierz, nabywając od niej posesję tych dóbr za 15. 730 zł (P.1113 II k.70). Konsens królewski na tę transakcję uzyskali 20 XI 1687 r. (Py.155 s.118). T. r. wraz ze swą żoną Marcjanną Kurdwanowską wydzierżawił na 3 lata Pietrzykowo i Borzykowo Stanisławowi Morawskiemu (P.1113 II k.79v). W r. 1689 małżonkowie dostali przywilej na przejęcie sołectwa w Borzykowie z rąk bezprawnych posesorów (Py.155 s.18). Sędzia kapturowy kaliski 1696 r. (I.Kon.70 k.146). Oboje małżonkowie nie żyli 1717 r. Synowie ich Antoni i Kazimierz, córka Ludwika, w latach 1717-20 wdowa po Kazimierzu Jaraczewskim.

1) Antoni, starszy syn Mikołaja i Kurdwanowskiej, wspomniany 1717 r. (Py.157 s.150). Jako posesor Pietrzykowa winien był 1718 r. sumę 5. 000 zł Antoniemu Rzesztarskiemu (Py.157 k.93v). W r. 1720 wraz z rodzeństwem i stryjem Antonim kupił za 34. 000 zł od stryja Michała Bierzglino Zaleśne Gutowo W. i M., oraz części Stawu (P.1176 k.23v). Może identyczny z powyższym Antoni, ożeniony 1706 r. z Barbarą Bystrzanowską, córką Krzysztofa, chorążego grabowieckiego, i Anny Czarnowskiej, zmarłą bezpotomnie przed 1732 r. (ZTP 47 k.409). Ten sam, a może jeszcze inny Antoni nazwany podczaszym kaliskim 1727 r., kiedy występował przeciwko Rogalinskiemu, podczaszemu chełmińskiemu, eksnarzeczonemu córki Anny (ZTP 45 k.1091). W r. 1730 spotykamy Antoniego, podczaszego chełmińskiego (!), męża Katarzyny Przerębskiej, córki Stanisława, chorążego sieradzkiego, i Katarzyny Wężykówny (I.Kal.167 s.557). Przerębska była żoną już 1727 r. (ZTP 48 k.84). Wspomniana wyżej Anna była żoną Stanisława Swięcickiego, subdelegata grodzkiego sandeckiego, 1727 r.

2) Kazimierz, młodszy syn Mikołaja i Kurdwanowskiej, plenipotent wuja Stanisława Miłaczewskiego 1715r. (P.1149 I k.28v). Na wsi król. Pietrzykowie zapisał 1717 r. Stanisławowi Rudzkiemu 500 zł (Py.157 s.80). W latach 1732-33 mieszkał w Podlesiu. Części wsi Staw i Czekuszewko zw. Bardszczyzna p. gnieźn., odziedziczone po stryju Mikołaju, sprzedał 1750 r. za 24. 000 zł Władysławowi Boszkowskiemu, miecznikowi zakroczymskiemu (P.1298 k.14). Był dziedzicem Bierzglina (Py.158 k.244v), którego wyzbył się przed r. 1756. Nie żył w r. 1770. Jego żoną była Teresa Bogucka, zaślubiona 4 XII 1721 r. (LC Gogolewo), nie żyjąca 1756 r. Z niej był syn Stanisław i córki, Marjanna i Marcjanna. Marjanna zaślubiła 1-o v. 27 II 1748 r. we wsi Niewierz Antoniego Prądzyńskiego, 2-o v. 14 IV 1761 r. poszła za Józefa Czaplickiego. Marcjanna, wydana 1-o v. 27 XII 1753 r. za Jakuba Wyrzykowskiego, była 2-o v. za Wojciechem Targowskim, zmarłym między 1773 i 1775 r., zaś 3-o v. poszła przed 12 XII 1783 r. za Wojciecha Goliszewskiego. Kazimierz miał z Boguckiej jeszcze i inne dzieci, zapewne pomarłe młodo. Byli to: Jan Ignacy Marek, ochrzczony 6 V 1732 r., Joanna Maria Egipcjanka, ur. w Podlesiu, ochrzczona 26 VII 1733 r. (LB Żerków), Jadwiga i Urszula, bliźnięta, ur. w Bierzglinie, ochrzczone 10 XI 1735 r. (LB Września).

Stanisław, syn Kazimierza i Boguckiej, spisał 1770 r. wzajemne dozywocie z żoną Jadwigą Skoroszewską, córką Stefana i Zofii Marszewskiej (Kośc.331 k.49v; G.109 k.58). Był w r. 1773 dzierżawcą Chrzypska (P.1350 k.111v). Zastawny posesor starostwa grabowskiego 1775 r., w imieniu swoim i żony mianował plenipotenta celem sprzedaży domu w Kościanie koło młyna (Kośc.332 k.134). Nie żył 1782 r. (G.109 k.58). Jego majątek, oszacowany na 98.230 zł dziedziczyli po nim: siostra Marcjanna, wtedy zamęzna Goliszewska, oraz siostrzeńcy Prądzyńscy. Spadkobiercy ugodzili się o podział spadku 12 XII 1783 r. Wdowa po Stanisławie była wtedy już 2-o v. żoną Józefa Krzyżanowskiego (P.1360 k.106v, 372).

5. Antoni Stanisław, piąty syn Piotra i Kleczkowskiej, wspomniany pierwszy raz 1677 r. (Py.156 s.25). Kapitan 1692 r. (P.1124 XI k.43), major regimentu dragonów 1699-1700 (I.Kon.70 k.618v; G.90 k.230v; P.1139 XIII k.163), pułkownik JKMci, wraz z bratankami nabył 1720 r. od brata Michała za 34. 000 zł wsie Bierzglino, Zalesie, Gutowo W. i M. oraz Staw (P.1176 k.23v).

6. Egidiusz (Idzi), szósty syn Piotra i Młodziejowskiej, małoletni 1676 r. (P.1094 k.804). Podczaszy żytomierski 1701 r. (Rel.Bydg. z r. 1701 k.46, 58, 60). T. r. współdziedzic wsi Staw (G.91 k.18), wraz z bratem Michałem sprzedał puste role we wsi Grzybowo Robaszkowe p. gnieźn. za 3. 000 zł Kazimierzowi i Annie z Potockich Przyłuskim (P.1140 I k.174v). po jego bezpotomnej śmierci spadek w dobrach Gutowo W. i M., Kleparz, Grzybowo, Sławęcin, Bierzglino i części Stawu, w których dziedziczył obok braci, brali siostrzeńcy Borzęccy (G.100 k.590). Żoną jego była Anna Duninówna, wdowa 1-o v. po Łukaszu Naramowskim, cześniku wschowskim, dziedziczka Czarnotek i Kępy, która w r. 1713, już jako wdowa po Bardzkim, zapisała na tych wsiach 10. 000 tynfów przyszłemu swemu trzeciemu mężowi Franciszkowi Orzelskiemu (Wsch.77 IX k.28v). Umarła między r. 1715 i 1717 (P.1149 I k.80; 1152 k.46v).

7. Michał, siódmy syn Piotra, z drugiej żony Młodziejowskiej, małoletni 1676 r. (P.1094 k.804). Współdziedzic Stwau (G.91 k.18). Gutowo Nowe i Kleparz zastawil 1720 r. za 7. 000 zł Piotrowi Płonczyńskiemu (P.1178 k.103v). Bierzglino Zaleśne, Gutowo W. i M. oraz części Stawu sprzedał t. r. za 34. 000 zł bratu Antoniemu i bratankom, dzieciom Tomasza i Mikołaja (P.1176 k.23). Pułkownik JKMci 1721 r. (P.1184 k.59v). Gutowo N., Zamysłowo płowę Kleparza W. p. gnieźn., Gutowo St., Sławęcino zw. Barszczyzną p. pyzdr. sprzedał 1731 r. za 60. 000 zł Filipinie Rozdrażewskiej, kasztelanowej międzyrzeckiej (P.1222 k.146v; Kośc.317 s.155). Ostatecznie, jak się zdaje, pozostał tylko dziedzicem części Stawu i Czekarzewka. Był bezpotomny i chyba bezżenny. Nie żył już 1750 r. (P.1298 k.14).

II. Krzysztof, trzeci syn Jana i drugiej żony jego, Zagajewskiej, wraz z bratem Sebastianem części miasta Wrześni i wsi Opieszyn, oraz części boru w Psarach, spadłe po bracie Stanisławie, sprzedał 1575 r. za 2. 000 zł bratu Łukaszowi (P.1398 k.589). Na połowie części swych we wsi Chociczy p. pyzdr. oprawił 1575 r. posag 2. 000 zł żonie Annie Mielżyńskiej, córce Wojciecha (P.1398 k.528). Części we wsiach Liszkowo i Wola p. inowrocł. i Tupadły p. bydg. sprzedał 1590 r. za 5. 000 zł bratu Maciejowi (P.1400 k.567v; 954 k.691), wobec czego jego żona skasowała 1591 r. swą oprawę na tych dobrach (P.955 k.357v). Od Jerzego Latalskiego, wojewodzica poznańskiego, kupił 1591 r. za 5. 000 zł części wsi Sławęcino i pustkę Lubomyśle, a od Stanisława Jaruchowskiego za 4. 000 zł części wsi Mikorzyno p. kon. (P.1400 k.568, 659). Z żoną spisał wzajemne dożywocie 1593 r. (P.1401 k.59). Będąc podwojewodzim gnieźnieńskim, 1599 r. dał synowi Wojciechowi łan w mikorzynie (I.R.D.Z.Kon.18 k.128v). W r. 1609 podpisał protestację szlachty ewangelickiej na zjeździe na Sw. Jana w poznaniu (P.143 k.744). T. r. części w Chociczy i Węgierkach dał synowi Wojciechowi (P.1406 k.558v). Tego syna, obciążony wiekim, mianował 1610 r. plenipotentem na trybunał kor. (G.70 k.405). W r. 1614 zawierał kontrakt z synami Wojciechem i Andrzejem (P.137 k.78) i t. r. synowi Andrzejowi dał całe wsie Mikorzyno i Sławęcino oraz części wsi Lubomyśle (Py.47 k.237v). Nie żył w r. 1618 (I.Kon.40 s.60). Z dzieci jego znamy wspomnianych wyżej synów oraz córkę Jadwigę, ale Krzysztof odsuwając 1592 r. od opieki nad swym potomstwem urodzonym z Mielżyńskiej rodzonych swych braci i mianując innych opiekunów, wymienia: Łukasza, Krzysztofa, Andrzeja i Jadwigę (I.Kon.25 k.331v). O Łukaszu nie słyszymy nic więcej, umarł więc zapewne dzieckiem. To samo możemy przypuszczać i o Krzysztofie. Wojciech w r. 1592 był już zapewne pełnoletni i dlatego nie dotyczyła go opieka. Jadwiga krótko po 20 VI 1598 r. zaślubiła Dobrogosta Sobockiego.

1. Wojciech, starszy syn Krzysztofa i zapewne Mielżyńskiej, sprzedał 1614 r. wraz z bratem Andrzejem kamienicę przy ul. Żydowskiej w Poznaniu za 600 zł Adamowi Swinarskiemu, podwojewodziemu poznańskiemu (P.1409 k.623). Od Mikołaja Działyńskiego, starosty kościańskiego, kupił 1623 r. za 12. 000 zł wieś Sędziwojewo p. gnieźn. (P.1414 k.432). Płacił 1629 r. podymne z 2 dymów w części Węgierek i z 10 dymów w W. Chociczy w p. pyzdr. (P.143 s.15, 58). W r. 1637 wraz z bratem Andrzejem grunty puste za murami poznańskimi koło domu Andrzeja Rudowicza sprzedał za 60 zł temu Rudowiczowi (P.1419 k.308v). Części we wsiach Chociczy, Sędziwojewie, Węgierkach p. pyzdr. i gnieźn. sprzedał swej siostrzenicy Meluzynie z Sobockich Rożnowskiej i jej synom. Umarł między r. 1655 i 1659 (P.180 k.394v; 1071 k.111).

2. Andrzej, młodszy syn Krzysztofa i Mielżyńskiej, zostawiwszy część wsi Lubomyśla za 770 zł Janowi Gurowskiemu, po śmierci, w r. 1617, wydzierżawił te dobra od jego syna, ks. Macieja Gurowskiego, kanonika Sw. Jerzego w Gnieźnie (G.74 k.145v). W r. 1618 był dziedzicem Mikorzyna i części w Sławęcinie i Lubomyślu, nabytych przez ojca od Latalskiego (I.Kon.40 s.60). Żoną jego była Helena Markowska. W r. 1619 pozywany był przez Lubomyskich (ib.s.19). W r. 1631 sprzedał za 18. 000 złp Katarzynie z Markowic, wdowie po Janie Żychlińskim, swe dobra we wsiach Mikorzyno, Sławęcino i Lubomyśle w pow. koniń. Wówczas córka Szymona, występująca jako wdowa w r. 1652 (G.82 k.617). W r. 1653 skwitował ją Stefan Bużeński z 180 zł prowizji od sumy 1.800 zł, którą jej zmarły syn Wojciech zapisał był też już zmarłemu Hieronimowi Bużeńskiemu, bratu Stefana (P.1066 k.293v). Części w Markowicach p. inowrocł. sprzedała Łukaszowi Gorajskiemu, podstolemu poznańskiemu. Nie żyła 1665 r. (P.1863 k.148). Siostrzeniec jej Wojciech Żychliński, rodzący się z Zofii Markowskiej, przy okazji zapisu robionego w r. 1670 na rzecz kaplicy Najśw. Marii Panny w Golinie p. kon., wśród zmarłych krewnych, za których zbawienie to czynił, wymienił i swego brata ciotecznego rodzonego Wojciecha B-go, oraz stryja trgo ostatniego, też Wojciecha (I.Kon.60 k.1).

III. Łukasz, czwarty syn Jana i Zagajewskiej, ożenił się krótko po 4 VII 1575 r. (P.926 k.230), poczym na połowie dóbr w mieście Wrześni i wsiach Psary i Opieszyno oprawił 1576 r. posag 4. 000 zł żonie Katarzynie Gułtowskiej, córce Łukasza, która umarła bezpotomnie, a w r. 1586 jej bracia kwitowali B-go ze zwrotu jej posagu (P.1398 k.624v; 946 k.75). Na połowie tychże dóbr oprawił 1585 r. posag 3. 750 zł drugiej żonie, Agnieszce z Wyszyny Grodzieckiej, córce Andrzeja, chorążego kaliskiego, i Jadwigi Lesieckiej (Install.s.83; P.944 k.674v; 1399 k.512). T. r. intromitowany do częsci we Wrześni i Opieszynie, odkupionych od brata Macieja ze spadku po bracie Stanisławie (Py.122 k.138). W r. 1587 mianował dla synów Feliksa i Stanisława opiekunów, a między nimi Jana i Andrzeja Grodzieckich (G.62 k.590v). Nie żył w r. 1588 (I.Kon.23 k.233v). Ponieważ z zapisów późniejszych wiemy, iż trzeci z kolei syn Łukasza to Krzysztof, a przemilcza go zapis opieki z r. 1587, urodził się zapewne po tej dacie, a może nawet po śmierci ojca zmarłego w latach 1587/88. Jan Lipski, podstolic kaliski, który w r. 1590 pozywał powyższych braci B-ich, nazwany jest wtedy mężem Agnieszki Grodzieckiej (Py.125 k.599v). Potem jednak Agnieszka występowała stale jako wdowa po B-im, np. w r. 1593 (P.960 k.283v), lub 1602 r. (Py.131 k.249v), bez wzmianki o zamęściu za Lipskiego, czy więc nie tkwi tu jakaś pomyłka? Wdowa 1595 r. kupiła za 6. 300 zł od Jana Wrzesińskiego Sokołowo p. gnieźn. (P.1401 k.599v). Wyszła zamąż ponownie 1604 r. za Wawrzyńca Tworzyjańskiego, który oprawił jej wtedy 4. 000 zł posagu (P.1405 k.128). Była dożywotniczką Wrześni (Py.134 k.63). Części Bierzglina, kupione od spadkobierców szwagra Sebastiana B-go, wyderkowała 1607 r. za 1. 200 zł Janowi Dobiejewskiemu (P.1406 k.638). Jako dziedziczka Sokołowa występowała 1620 r. (P.1412 k.638). Umarła między r. 1623 i 1627 (P.1012 k.306av; Py.143 k.83).

1. Feliks (Szczęsny), najstarszy syn Łukasza i Grodzieckiej, w r. 1604 w imieniu matki kwitował stryjecznego brata Stanisława (P.947 k.857). W r. 1613 z bratem Stanisławem kupił od brata, ks. Krzysztofa, części ze spadku po ojcu w mieście Wrześni i wsiach Psary. Opieszyno i Grodziszczko za 10. 000 zł (P.1408 k.692v). Stanisława wykupił z tych dóbr, płacąc muu 12. 000 zł, w r. 1615 (P.1409 k.683v). Żona Feliksa, Barbara Pogorzelska, dostała w r. 1613 zapis długu 300 zł od brata męża, ks. Krzysztofa (P.990 k.903v). Ta Barbara, wdowa 1-o v. po Janie Sapińskim, kupiła 1614 r. za 2. 000 zł od ks. Krzysztofa B-go części przypadłe mu w dziale po stryju Mikołaju we wsi Bierzglino W. (P.1409 k.49), które w sześć lat potem, w r. 1620, sprzedała za 2. 200 zł Janowi B-mu (P.1412 k.593). W r. 1615 dostała od męża oprawę 2. 500 zł posagu na połowie części miasta Wrześni i wsi Psary, Opieszyno i Grodziszczko (ib.k.355v). Feliks części tych dóbr sprzedał w r. 1616 za 27. 000 zł Łukaszowi Dembińskiemu (P.1409 k.256v; 1410 k.53v, 86v, 186v). Kupił w r. 1626 wieś Brzostkówkę p. pyzdr. za 12. 000 zł od Piotra z Miłosławia Gorskiego (P.1415 k.380), a w r. 1628 od brata ks. Krzysztofa za 8. 000 zł całe jego części w Sokołowie oraz część folwarku w mieście Wrześni (P.1410 k.194). Barbara z Pogorzelskich żyła jeszcze w r. 1626 (P.1017 k.406). Feliks drugi ożenił się z Anną Czekanowską, wdową po Bartłomieju Raczkowskim, której 1629 r. zapisał dożywocie (P.1416 k.259). Od Wojciecha Ułanowskiego kupił 1637 r. za 8. 500 zł Marzelewo p. pyzdr. (P.1419 k.150v). Po raz trzeci ożenił się w r. 1637 z Katarzyną Wilczyńską, córką Stanislawa, której 24 IV, na krótko przed ślubem, oprawił 5. 000 zł posagu (G.80 k.250; ZTP 29 s.632). W r. 1639 oprawił jej tę sumę na połowie Sokołowa i Marzelewa (P.1419 k.1410), ale ona tegoż roku skasowała tę oprawę, a Feliks skwitował jednocześnie jej braci, Andrzeja i Mikołaja, z 3. 500 zł jej posagu (P.1040 k.452). Dla urodzonych z niej dzieci mianował 1639 r. opiekę (G.80 k.549). Piotrowi z Miłosławia Gorskiemu sprzedał 1640 r. za 4. 000 zł pustą wieś Brzostownię p. pyzdr. (P.1420 k.8). W r. 1644 wraz z żoną dał franciszkanom konwentualnym swoją kamienicę na przedmieściu Poznania (P.172 k.37v; Py.150 s.128). W r. 1654 dla dzieci zrodzonych z Wilczyńskiej mianował nowych opiekunów: żonę, Andrzeja B-go, sekretarza król., Stanisława Grodzieckiego, Jana i Wojciecha Żychlińskich (G.82 k.881). Umarł między r. 1655 i 1658 (ib.k.1140v; P.1070 k.81). Wdowa 1663 r. wraz z synami Łukaszem i Janem kwitowała się z Branieckimi (Py.153 s.221). Wraz z tymiż synami, dziedzicami Sokołowa, skwitowana została 1663 r. przez Kazimiwrza Krzywosędzkiego (P.1073 k.72). Wraz z nimi wydzierżawiła 1666 r. Marzelewo ,ałżonkom Małachowskim (G.84 k.339). Żyła jeszcze 1678 r. (G.86 j.86v), nie żyła już 1688 r. Synami Feliksa i Wilczyńskiej byli Łukasz i Jan, córką Franciszka, która 1682 r. dostała od braci zapis zastawny 1. 500 zł na części Sokołowa (G.94 k.337). W r. 1693 nabyła od ks. Idziego Domachowskiego, wikariusza katedral. poznańskiego, za 280 zł dom na Sródce przy ul. Gnieźnieńskiej (P.1432 k.18). Mieszkała jako tercjarka w Poznaniiu i została zabita 21 V 1716 r. przez żołnierzy saskich (Nekr. Reformatorów pozn.).

1) Łukasz, syn Feliksa i Wilczyńskiej, wspomniany pierwszy raz 1663 r. (Py.13 s.221). Zobowiązał się 1666 r. oprawić 2. 500 zł posagu żonie Małgorzacie Cieleckiej, córce Mikolaja i Doroty Radeckiej (G.84 k.340v; 86 k.155). Z bratem Janem był dziedzicem Sokołowa 1678 r. (G.86 k.88v), a miał ponadto i Marzelewo. Żył jeszcze 1690 r. (G.89 s.104), nie żył zaś 1705 r., kiedy wdowa wraz z synem Stanisławem zastawiała 3 łany roli w Sokołowie małzonkom Sławieńskim za 300 tynfów (G.92 k.52v), a w r. 1706 kwitowała się z nimi z tego kontraktu (ib.k.104v). Nie żyła w r. 1721. O Stanislawie nie wiem nic więcej. Był jeszcze prócz niego syn Jan, który w r. 1709 zastawil za 600 tynfów części Sokołowa małżonkom Sławińskim, a nie żył już 1721 r. (G.94 k.337). Były i córki żyjące 1716 r., Barbara, niezamężna, Zofia, żona Franciszka Gałęskiego i Teresa, niezamężna (G.93 k.245).

2) Jan, drugi syn Feliksa i Wilczyńskiej, wspomniany pierwszy raz 1663 r. (Py.153 s.221). Oprawił 1683 r. posag 4. 500 zł żonie Helenie Miłaczewskiej, córce Marcina i Marianny Łukomskiej (P.1106 I k.93v). Od Stanisława Golimowskiego kupił 1698 r. za 55. 000 zł Karniszewo (P.1134 VI k.109), a w r. 1719 zobowiązał się sprzedać tę wieś Łukaszowi Golimowskiemu, od którego wydzierżawil ją t. r. na trzy lata za 9. 000 zł syn Jana, Kazimierz (G.94 k.45). Rezygnacji wieczystej Karniszewa na rzecz Łukasza Golimowskiego za 48. 000 zł dokonał dopiero w r. 1721 (P.1184 k.228v). W r. 1720 sumę 4. 000 zł, zapisaną sobie w r. poprz. przez Szawczyńskiego, scedował swej córce Mariannie (G.94 k.125). Oboje małżonkowie zostali jednocześnie pochowani 14 VI 1724 r. (Nekr. Reformatorów pozn.). Synami Jana i Miłaczewskiej byli: Kazimierz, Antoni, Paweł, Andrzej, Wojciech, o których niżej. Byli jeszcze synowie: Maciej, ur. w Piotrkowie, ochrzczony 21 II 1685 r. (LB Głuchowo), i Stanisław, ochrzczony 16 VI 1697 r. (LB Poznań, Fara), o których nie wiem nic więcej. Córki: Marianna, niezamężna (G.94 k.125), pochowana 20 IX 1729 r. w wieku lat 22 (Nekr. Reformatorów pozn.), i Katarzyna, która 1714 r. zaślubiła w Karniszewie Jakuba z Łukowa Zbyszewskiego. Kontrakt ślubny spisano 14 IX. Znajdujący się w inskrypcjach poznańskich zapis działowy z r. 1731 braci Kazimierza, Wojciecha, Andrzeja i Pawła jest nieudolnym fałszerstwem z XIX w. (P.1229 k.85v).

(1) Kazimierz, syn Jana i Miłaczewskiej, dzierżawca Karniszewa 1719 r. (zob.wyżej) i posesor Mycielina (ZTP 40 k.672). W r. 1722 wydzierżawił na 3 lata za 5. 000 zł Rostworowo od Stanisława Ulatowskiego (P.1187 k.106). W r. 1724 był posesorem Mieleszyna, a w r. 1736 dziedzicem Bierzglina, którą to wieś zastawił 1739 r. za 15. 000 zł Kosmowskiemu (I.Kal.171/73 s.580; G.97 k.394). Pierwszą jego żoną, nie żyjącą już w r. 1720, była Ewa Potocka, wdowa 1-o v. po Stanisławie Smardzewskim (G.94 k.105v; I.Kal.161 s.366), zmarła 25 V 1720 r. i pochowana u Bernardynów w Grodzisku (Arch. Bern., W.44), drugą, zaślubioną przed 12 XI 1724 r., Konstancja Dembińska, córka Adama i Katarzyny Sumińskiej, zmarła między r. 1763 i 1766 (N.212 k.172). Wzajemne dożywocie spisał z nią Kazimierz w r. 1728 (Kośc.357 k.191). Synami Kazimierza i Dembińskiej byli: Stanisław Ignacy, ur. w Mieleszynie 12 XI 1724 r. (LB Sokolniki), Melchior, z t. tamże, ochrzczony 27 I 1726 r. (ib.), Jan, o którym niżej, Antoni, ochrzczony 5 IV 1730 r. (LB Chodzież) i Józef, Proboszcz ryczywolski, który 1763 r. z bratem Janem skwitował się z Mikołajem Bojanowskim, dziedzicem Szczepic, Rostrzębowa i Kuszpita, z zawartego w r. 1762 kontraktu zastawnego tych wsi, zmarły 10 VIII 1773 r. (Nekr. Bernardynów pozn.). Była i córka Magdalena, ur. w Granowie, ochrzczona 25 XI 1727 r. (LB Granowo).

Jan, syn Kazimierza i Dembińskiej, ur. w Granowie, ochrzczony 29 XII 1728 r. (LB Chodzież; LB Granowo), chrzestny 9 VII 1753 r. (LB Chodzież), w r. 1766 wraz z innymi spadkobiercami Michała Sumińskiego sprzedał za 10. 000 zł połowę Złotowa i Dąbrówki Józefowi Krzyckiemu (N.212 k.172). Mieszkał 1775 r. we wsi Rataje (LB Chodzież). Zapewne to właśnie ten sam Jan, zmarły w r. 1790 lub 1791, ożeniony był przed r. 1768 z Marianną Zbijewską, córką Wojciecha i Barbary Bystramówny, występującą jako wdowa w latach 1791-93 (P.632 k.116; 1361 k.245v; 1368 k.6). Jan w r. 1788 kupił za 5. 000 zł od Józefa Kralla dworek w Poznaniu na przedmieściu Sw. Wojciecha, zwany dawniej Watsonowskim (P.1365 k.460; 1375 k.347). Jego ze Zbijewskiej dziećmi byli: Ksawery Wojciech Marek Kanty, ur. 20 X 1768 r. w Łagiewnikach (LB Chojnica), chorąży regimentu pieszego Potockiego starosty szczyrzyckiego 1790 r., porucznik 1794 r., t. r. kapitan w pułku jazdy Tolińskiego, szef szwadronu 3 pułku jazdy Ks. Warszawskiego 1807 r., t. r. major tego pułku, pułkownik 1809 r., komendant placu Bydgoszczy 1810 r., dymisjonowany 1816 r., kawaler krzyża Virtuti Militari 1807 r. (Pol. Sł. Biogr.) ojciec zrodzonego z nieznanej mi żony Tadeusza, ur. 1797 r., zmarłego w "Kralowem" po 9 tygodniach, 7 I 1798 r. (LM Poznań, Sw. Wojc.). N. dziecko jednoroczne, zmarłe w Ratajach 18 IV 1777 r. (LM Chodzież), Michał, o którym niżej, Filip, żyjący w r. 1790, Marianna, ur. w Ratajach, ochrzczona 2 VI 1773 r. (LB Chodzież), żyjąca 1790 r., Justyna Barbara Katarzyna, ur. w Rostworowie, ochrzczona 20 IV 1784 r. (LB Żydowo), żyjąca 1790 r., Honorata Agnieszka, ur, w Rostworowie 14 I 1787 r. (ib.), wreszcie Małgorzata Ksawera Józefa, ur. w "Kralowym" 14 VII 1788 r., ochrzczona 17 VII (LB Poznań, Sw. Wojciech). Michał (Michał Maciej Józef Jan Nepomucen), syn Jana i Zbijewskiej, ur. w Piotrunkach 10 X 1780 r. (LB Chodzież), kapitan strzelców piesztch za Król. Kongresowego, ożenił się 25 XI 1824 r. z Nepomuceną Potocką, córką Aleksandra i Nepomuceny z Dzierzbińskich, ur. ok. 1799 (LB Modrze).

(2) Antoni, drugi syn Jana i Miłaczewskiej (Kc.60 k.90), zapewne identyczny z Antonim, kanonikiem kolegiaty szamotulskiej i plebanem żydowskim, zmarłym 26 X 1738 r. (Nekr. Reformatów pozn.).

(3) Paweł, trzeci syn Jana i Miłaczewskiej (Kc.60 k.90), dziedzic Mieleszyna 1731 r. (G.96 k.303), nie żył 1738 r. (G.97 k.202v). Zaślubił przed 1732 r. Annę Skorzewską, córkę Andrzeja, generała wojsk kor., i Doroty Chojeńskiej, która jako wdowa skwitowała 1742 r. braci swych z posagu 1. 000 zł i drugiego tysiąca, darowanego sobie przez nich (ib.k.578v). Nie żyła 1745 r. Ich dzieci: Andrzej, który 1745 r. dostał zapis 400 zł od panny Zofii Zdanowskiej (ib.k.792v), Ignacy, ur. 1 II 1731 r. w Mieleszynie (LB Sokolniki), Franciszek a Paulo Jan Kanty, ur. w Mieleszynie, ochrzczony w marcu 1732 r. (ib.), Józef, o którym niżej, oraz syn, ur. w Jaworowie, ochrzczony 1738 r. (LB Mieleżyn). Może córkę Pawła była Katarzyna, ur. około 1735 r., zmarła 11 VI 1815 r. w wieku 80 lat, żona Józefa Dobrołęckiego (LM Włościejewki). Wspomniany wyżej Andrzej, syn Pawła, zapewne identyczny z Andrzejem, pułkownikiem wojsk koronnych 1787 r. (LC Wielowieś), który 31 III 1791 r. zaślubił Mariannę Krzyżanowską z Obry (LC Wałków). Ów Andrzej, w l. 1788-1791 dzierżawca wsi Suśnie (LB Mokronos) posesor Lenartowic, był w r. 1795 świadkiem ślubu Ludwiki B. z Tadeuszem Krzyżanowskim (LC Włościejewki).

Józef Jan Nepomcen, syn Pawła i Skorzewskiej, ur. około 1732 r., ceremonia chrztu jego odbyła się 19 IV 1740 r. (LB Września). Chyba to on był szambelanem król. i w latach 1796-1804 dziedzicem Parlina p. świec., zmarłym przed 22 IV 1815 r., ożenionym przed r. 1774 z Anną Pawłowską, córką Franciszka i Kunegundy Krzesińskiej. Ich oboje skwitowała 1783 r. Marianna z Bielawskich Lisowska z 8. 500 zł (Py.163 k.202). Z trzech córek ich, Aleksandra w r. 1796 trzymała do chrztu dziecko siostry Krzyżanowskiej (LB Włościejewki). Ludwika Franciszka Tekla, ur. w Parlinie około 1774 r., zaślubiła 1-o v. 15 VI 1795 r. w Włościejewkach Tadeusza Krzyżanowskiego, 2-o v. 22 V 1815 r. tamże Antoniego Lewińskiego, dziedzica Dargolewa w Prusach. Marianna, ur. około r. 1785, zaślubiła w Włościejewkach 14 V 1804 r. Ludwika Dembińskiego, porucznika wojsk pruskich, dziedzica Liszkówka.

(4) Andrzej, czwarty syn Jana i Miłaczewskiej, wspomniany w l. 1726-1727 (Kc.60 k.90)

(5) Wojciech Marek, piąty syn Jana i Miłaczewskiej, ochrzczony 28 IV 1699 r. (LB Sokolniki), zaślubił w Poznaniu 11 II 1733 r. Teresę Koźmińską (LC Poznań, Fara), córkę Jana i Heleny Biernackiej (P.1259 k.5) i w r. 1736 oprawił jej posag 5. 000 zł (I.Kal.171/73 s.384). Był w r. 1739 tenutariuszem Wrześni. Od Michała Skąpskiego nabył wraz z żoną 1769 r. części w Gorazdowie zw. Skąpszczyzną (Py.158 k.82v). Wraz z żoną skwitowani 1769 r. z 15. 000 zł posagu przez córkę Suchodolską (I.Kal.209/13 k.35v). Od r. 1767 był Wojciech posesorem zastawnym Borucina i Dobiesławic, w r. 1770 skwitował Wolskich, podstoliców żytomierskich, dziedziców tych dóbr, z sumy zastawnej 21. 000 zł (ib.k.39v). Gulczewo Boboleckie czyli Dominikowe wziął w r. 1771 w zastaw za 15. 000 zł od Bartłomieja Stępczyńskiego i na tej sumie zapisał dług 5. 000 zł swej żonie (G.100 k.422v;Py.158 k.167). Teresa z Koźmińskich umarła mając lat 86, pochowana u reformatów w Szamotułach 28 II 1792 r. Synowie Wojciecha i Koźmińskiej: Augustyn, o którym niżej, Rafał Tadeusz Jan, ochrzczony 17 XI 1739 r. (LB Września), pochowany u Reformatów w Poznaniu 20 IV 1758 r. Córki Wojciecha Brygida i Barbara. Brygida żona Owidiusza Wierusz Walkowskiego, z którym spisała dożywocie 1761 r., poszła 2-o v. za Jakuba Kiedrzyńskiego burgrabiego kościańskiego, dziedzica Białęzyc. Barbara w r. 1769 żona Walentego Suchodolskiego.

Augustyn, syn Wojciecha i Koźmińskiej, skwitował 1765 r. rodziców z 20. 000 zł (P.1340 k.155), w r. 1768 mieszkał w Białężycach, zapewne dzierżawiąc je od szwagra (LB Września) w r. 1770 w Kuczkowie, 1771 r. w Gulczewie w r. 1772 miał za żonę Annę z Wybranowa Chlebowską, córkę Jana i Marianny z Chlebowskich, zaślubioną po 28 V 1769 r. (P.1349 k.96; I.Kal.209/13 k.16). W latach 1774-77 mieszkał w Gwiazdowie, zaś 1779-83 w Kikowie. W r. 1780 kupił za 34. 500 zł Młynów od Franciszka Koźmińskiego (I.Kal.220 k.254v). Oboje małżonkowie żyli jeszcze 1793 r. (G.117 k.166v) on nie żył już 30 XI 1816 r. (LC Ołobok) Ich dzieci: Wojciech (Jan Ewaryst Wojciech Melchior), ur. w Gulczewie, ochrzczony 1 I 1771 r. (LB Marzenin) zaślubił 30 XI 1816 r. Anielę Wielewiejską, córkę Maksymiliana i elżbiety z Jastrzębowskich, mieszkającą w klasztorze ołobockim, liczącą lat 45 (LC Ołobok). Małgorzata Anna, ur. w Gwiazdowie 13 VIII 1774 r. (LB Węglewo), Ludwik Roch. ur. tamże, ochrzcz. 11 VIII 1775 r. (LB Lwówek). Jakub, ur. tamże 19 VII 1777 r. (LB Węglewo), Dydak Stanisław Kostka, ur. w Kikowie 13 XI 1779 r., Paweł Eremita Marceli, ur. tamże, ochrzczony 16 I 1783 r., zmarły 15 XI 1785 r. (LB i LM Chrzypsko).

2. Stanisław, drugi syn Łukasza i Grodzieckiej, małoletni 1587 r. (G.62 k.590v), w r. 1627 całą swą część spadkową po matce we wsiach Ostrowo i Dramliska p. gnieźn. scedował Oktowianowi Garnkowskiemu (Py.143 k.83). Jako dziedzic Sokołowa, procesował 1628 r. Katarzynę Morawską, owdowiałą drugą żonę swego ojczyma Tworzyjańskiego, oraz jego spadkobierców (Py.143 k.97). W r. 1630 był plenipotentem Anny z Bardskich Skrzetuskiej (P.1023 k.230v). Nie żył 1637 r., kiedy brat Feliks, jako współspadkobierca, obok brata ks. Krzysztofa, skwitował z 1. 000 zł Łukasza z Miłosławia Gorskiego (P.1036 k.327v).

3. Krzysztof, trzeci syn Łukasza i Grodzieckiej, ur. zapewne po r. 1587 bowiem wtedy ojciec wyznaczając opiekę dla synów nie wymienił go jeszcze (G.62 k.590v). W r. 1613, już jako ksiądz, kupił za 3. 000 zł od braci Feliksa i Stanisława części w Bierzglinie p. pyzdr., spadłe na nich po stryju Mikołaju (P.1408 k.691). Swą część w tej wsi sprzedał 1614 r. za 2. 000 zł Barbarze z Pogorzeli B-ej, bratowej swej (P.1409 k.49). Instalowany na kanonię poznańską 14 III 1616 r. (Install., s.83). W r. 1620 był ponadto proboszczem w Zbąszyniu (P.1412 k.593). W r. 1643 wraz z bratem Feliksem występował jako spadkobiercabrata stryjecznego Stanisława (P.1048 k.173v).

IV. Sebastian, szósty syn Jana i Zagajewskiej, bratu Maciejowi zobowiązał się 1570 r. sprzedać za 600 tal. kmiecia z Psarskiego (Py.108 k.385). Wieś Mystki zastawił 1572 r. na 3 lata za 2. 000 zł Andrzejowi Borkowskiemu (Py.110 k.437v). Części w Bardzie i Mystkach sprzedał 1574 r. sposobem wyderkafu za 4. 000 zł Maciejowi Bieganowskiemu (P.1398 k.502v). Jego żoną była w r. 1575 Katarzyna Grabska, córka Piotra, (P.926 k.297), wdowa 1-o v. po Bartłomieju Wilkowskim, która całe części we wsiach Grab i Lubień W. w p. kal. sprzedała 1576 r. sposobem wyderkowym za 3. 000 zł Zofii z Zawadzkich Janowej Grabskiej (ib.k.665; Py.131 k.313v; P.937 k.90v). W r. 1585 Sebastiam części Liszkowa i Woli p. inowrocł. oraz Tupadł p. bydg., spadłe po matce i po bracie Stanisławie, które były jeszcze wtedy pod dożywociem babki Barbary z Liszkowskich owdowiałej Kaczkowskiej, sprzedał bratu Maciejowi (P.1399 k.429v). Mystki sprzedał 1586 r. za 4. 000 zł Andrzejowi Goreckiemu (ib.k.628). W latach 1590-92 był podwojewodzim gnieźnieńskim (G.64 k.99v, 450v). W 1595 r., wspominiany bez urzędu (P.964 k.647v), żonie Grabskiej oprawił t. r. posag 3. 000 złp na wsi Bardo i pustce Przybedłowo, części w Bierzglinie zachowując wolne od tej oprawy (Py.47 k.53v). Żył jeszcze w r. 1596 (I.Kal.63 k.355v). Nie żył już 1600 r. (P.1403 k.422av). Wdowa 1603 r. sprzedała za 4. 000 zł część wsi Lubienia W. i Grab p. kal. Stanislawowi i Maciejowi Grabskim (P.1404 k.811). Żyła jeszcze w r. 1610 (G.70 k.403v). Dziećmi Sebastiana i Grabskiej byli: Stanisław, Andrzej, Mikołaj, Anna i Zofia, dla których ojciec 1587 r. mianował opiekunów (P.948 k.299). Był jeszcze syn Piotr, który musiał się urodzić już po wyznaczeniu tej opieki. Wyżej wymienieni synowie dokonali 13 XII 1602 r. podziału ojcowizny, tj. wsi Barda, za pośrednictwem stryja Krzysztofa (Py.131 k.32v). Anna, córka Sebastiana, zaślubiła 1608 r. Jakuba Skrzetuskiego.

1. Stanisław, najstarszy syn Sebastiana i Grabskiej, w r. 1600 dobra swoje i innych braci, Andrzeja, Mikołaja i Piotra, we wsi Bierzglino W. czyli Zaleśne p. pyzdr. wyderkował za 1. 000 zł na 3 lata stryjence Agnieszce Łukaszowej (P.1403 k.422av). Zapewne identyczny z nim Stanisław, ożeniony z Jadwigą z Wysławic Wilkońską, córką Jana, która 1603 r. kwitowała swych braci (Py.131 k.84v). Stanislaw skwitowany został 1604 r. przez swego brata stryjecznego Feliksa (P.974 k.857), a nie żył już w r. 1606, kiedy Jadwiga spisywała dożywocie z drugim mężem, Hieronimem Słupskim (P.1405 k.675). Owdowiała i po tym mężu skwitował 1610 r. Feliks B. (G.70 k.458v). W r. 1613, krótko przed 9 XI wyszła trzeci raz za Jerzego Szczurskiego (G.72 k.253). Występowała wraz z nim 1624 r. (P.992 k.306). W r. 1609 Krzysztof B. uzyskał banicję na Piotra i Andrzeja B-ich, synów zmarłego Stanisława (P.143 k.573v). Czyżby to byli synowie powyższego Stanisława? Jeśli nimi byli, to pomarli bezpotomnie, bo w r. 1643 spadkobiercami Stanisława nazwani jego bracia stryjeczni, ks. Krzysztof i Feliks (P.1048 k.173v).

2. Andrzej, drugi syn Sebastiana i Grabskiej, brał 1610 r. wraz z bratem Piotrem spadek po bracie Mikołaju (G.70 k.403, 403v) i t. r. sprzedał za 4. 000 zł części w Bardzie Marcinowi Skrzetuskiemu (P.1407 k.298v). Chyba on był sekretarzem król. i w r. 1639 jednym z opiekunów dzieci Feliksa B-go (G.80 k.549). Andrzej B., sekretarz JKMci, żył jeszcze 1654 r. (G.82 k.881).

3. Mikołaj, trzeci syn Sebastiana i Grabskiej, w asyście stryja Krzysztofa dał 1600 r. zobowiązanie bratu Stanisławowi, iż nie będzie pretendował do części Bierzglina, wyderkowanej przez brata Agnieszce z Grodzieckich B-ej (P.970 k.20). W r. 1603 zapisał 100 zł długu swej matce (Py.131 k.313v). Nie żył już 1610 r. (G.70 k.403).

4. Piotr, czwarty i najmłodszy syn Sebastiana i Grabskiej, ur. po r. 1586, w r. 1610 całe części w Bardzie sprzedał za 4. 000 zł Marcinowi Skrzetuskiemu (P.1407 k.216). Jego żona, Urszula Rusiecka, córka Andrzeja, wdowa po Janie Winieckim, spadkobierczyni stryja, ks. Piotra Rusieckiego, scholastyka poznańskiego, kwitowała 1610 r. kapitułę poznańską (P.984 k.307). Piotr nie żył już 1612 r. (P.988 k.635), kiedy wdowa zapisała dług 100 zł Marcinowi Skrzetuskiemu (ib.k.1130). W r. 1613 sprzedała swe części w Ruścu za 3. 000 zł Krzysztofowi Iwińskiemu (P.1408 k.620), którego 1616 r. skwitowała z 2. 000 zł (P.996 k.770). Zob. tabl.2, 3, 4.

Z powyższą genealogią nie łączą się następujący B-cy. Anna B. miała 1467 r. wraz z Dorotą Cerekwicką, Andrzejem Unisławskim, ks. Jakubem z Dembna, dziekanem gnieźnieńskim, termin z braćmi Rogawskimi z Pamięcina (I.Kal.1 k.390). Scholastyka, córka Wawrzyńca, żona Jana Sepieńskiego, wszyscy nie żyjący w r. 1510. Andrzej Dobrogost, mąż 1510 r. Katarzyny Czartkowskiej (ib.k.141). Ks. Andrzej, altarysta w Osiecznej, pozywał 1520 r. Macieja Gostyńskiego o dług (A.A.95 k.79v). Ewa, żona Jana Bronikowskiego 1609 r. Zofia zmarła 28 X 1565 r. (Nekr. Benedyktynki pozn.). N. pochowana 1688 r. (Nekr. Reformaci pozn.). Aleksander B., brat rodzony Teresy, już nie żyjącej w r. 1712, żony Wojciecha Pawłowskiego, występował wtedy jako jej ewiktor (P.286 k.125).

Antoni, zmarły przed 1721, ożeniony z Katarzyną Piątkowską, córką Jana i Jadwigi Mielęckiej (I.Kal.161 s.58), ktora poszła 2-o v. za Jakuba Zaborskiego, 3-o v. za Kazimierza Zdzikowskiego i była wdową po tym trzecim mężu 1735 r. (ib.171/73 s.165). Czwartym jej mężem był Jan Żeromski. Nie żyła 1763 r. Synem Antoniego i Piątkowskiej był Franciszek, ożeniony z Rozalią Barycką, córką Franciszka i Anny Kurzyjamskiej. W r. 1737 wraz z zoną wziął w zastaw za 3. 000 zł od Sebastiana Żeromskiego część w Młodowinie zw. Kurzyjamszczyzna p. szadk., która to posesja była w posiadaniu Rozalii jeszcze 1742 r. (ib.178/80 s.315). Dziedzic części Jaroszewic, nabytych od Wawrzyńca Kłoska Jaroszewskiego, stosownie do testamentu jego z r. 1743, zapisał 1753 r. sumę 200 zł kościołowi dąbroszyńskiemu (ib.78 s.701).

@tablica: Bardzcy h. Szaszor 2.

@tablica: Bardzcy h. Szaszor 3.

@tablica: Bardzcy h. Szaszor 4.

Sumę 3. 000 zł, zapisaną żonie 1742 r. przez Franciszka Pągowskiego, dziedzica Jasionnej p. sier., wraz z nią scedował 1756 r. synowi Piotrowi, jako jego wydział fortuny macierzystej (ib.s.978). Dostał od syna zwrot tej sumy w r. 1758 i scedował ją żonie 1760 r. (ib.79 k.168). W r. 1763 Franciszek, dziedzic części Jaroszewic Małych cz. Mokrych, wraz z żoną, jedyną spadkobierczynią brata Stanisława Baryckiego, kwitował Wężyków (I.Kal.204/5 k.219). Rozalia była wdową 1769 r. (Py.158 k.61v, 62), a 1774 r. skasowała swe prawa na częściach Jaroszewic Mokrych (I.Kon.80 k.297v). Nie żyła 1775 r. (ib.81 k.18). Synami Franciszka i Baryckiej byli: Piotr, Rafał, Marcin i Melchior. Rafał i Marcin swe części Jaroszewic Mokrych zobowiązali się 28 III 1772 r. sprzedać za 2. 250 zł bratu Piotrowi (ib.80 k.234v). Melchior był jeszcze wtedy małoletni. Piotr 22 VI 1774 r. sprzedał części Jaroszewic Mokrych zw. Suchorszczyzna oraz Pierzyska za 4. 600 zł Piotrowi z Komorza Kurcewskiemu (ib.k.297v). Melchior w r. 1775 sprzedał temuż Kurcewskiemu swoje części (ib.81 k.18). Piotr i Marcin cedowali 1787 r. bratu Rafałowi sumy na wsi Ciechel, oraz sumy spadkowe po rodzicach, dziadach i pradziadach Piątkowskich, po czym Rafał scedował te drugie Józefowi Leśniewskiemu (G.114 k.21v; I.Kal.227 k.111). Ten sam Piotr mieszkał w r. 1778 w Pierzyskach (LB Łubowo), ożeniony z Kunegundą z Chomęcic Morawską, córką Rocha, dostał 1776 r. od teścia jako posag cesję sumy 4. 000 zł, zabezpieczoną na Popowie u Marcelego Żółtowskiego (G.103 k.134). Od ks. Stanisława Morawskiego, kanonika poznańskiego, dzierżawił 1781 r. za 1. 200 zł Pierzyska (G.108 k.25). W latach 1775-94 posesor Komorowa, wsi kapituły metropolitalnej (G.113 k.61v; LB Gniezno, Sw. Wawrzyniec), zaś sumę 1. 000 zł na Popowie i Popówku cedował 1789 r. synowi Kazimierzowi (G.115 k.59v). Może to jego skwitował t. r. Antoni Dobrzycki z odbytego aresztu (Py.163 k.733). Rafał, drugi syn Franciszka i Baryckiej, mąż Ludwiki Dąbrowskiej, wdowy 1-o v. po Janie Biernackim, dziedzicu części Jaroszewic Mokrych, skwitowany 1777 r. przez pasierbów Biernackich (I.Kon.81 k.156). Oboje występowali 1786 r. (ib.83 k.276v). Marcin, trzeci syn Franciszka i Baryckiej, w latach 1785-86 mąż Franciszki Dobrzyckiej, córki Ludwika i Józefy Żakowskiej (I.Kon.83 k.209; G.113 k.30v). Zob.tabl.5.

@tablica: Bardzcy h. Szaszor 5.

Bartłomiej, mąż Zofii Radoszewskiej 1730 r. (G.96 k.247v). Aleksander, burgrabia ziemski, nie żył 1752 r,. kiedy występował wdowa, Katarzyna Smardzewska, żona 1-o v. Franciszka Kowalskiego (P.1308 k.57). Anna przed 26 XI 1759 r. zaślubiła Antoniego Służewskiego. "Szlachetny" Kazimierz, ubogi, zmarł w oznaniu na przedmieściu Sw. Marcina i został pochowany 26 II 1762 r. (LM Poznań, Sw. Marcin). Stanisław wziął w zastaw na jeden rok 1779 za 66. 000 zł od Ksawerego i Jakuba Grabskich stolnikowiczów bracławskich, wieś Klękę i części Wolicy (P.1356 k.412). Marceli, bliski krewny Marcjanny z B-ich Goliszewskiej (zob. wyżej), występował 12 XII 1783 r. (P.1106 k.54). Franciszka zaślubiła przed 16 XI 1794 r. Macieja Zieleskiego.

Franciszek zaślubił 28 X 1797 r. Mariannę Lewicką i z niej miałdzieci: Mariannę, ur. III 1799 r., zmarłą 18 VII 1800 r., Stanisława Kostkę, ur. 16 XI 1800 r., Wojciecha Floriana, ur. 22 IV 1802 r. (LB i LM Gniezno, Św. Tr.) Małgorzata przed 6 XII 1802 r. zaślubiła Kajetana Iwelskiego. Marianna ur. ok. 1776 r. wyszła 22 VI 1796 r. za Feliksa Będkowskiego, ekonoma w Dusinie. Filipina, ur. ok 1775 r., wyszła w Srodzie 2 V 1803 r. za Józefa Męcińskiego. Ludwika, w r. 1817 żona Antoniego Lewińskiego.

Nikodem, właściciel młyna Turza w p. starogardzkim, umarł mając lat 40 w Chełmie 24 X 1863 r. (Dz.P.). Wdowa po nim Anna Łyskowska, córka Konstantego i Anny Rutkowskiej, wyszła 2-o v. za Schroedera, prof. gimnazjum w Chełmie i posła. Zmarła z Brodnicy 11 VI 1909 w 81 roku życia. Ich córka Anna, autorka listów do Gazety Toruńskiej (pod pseud. "Bolesław B."), mieszkająca w Kobusewie wyszła w Kartuzach 31 VIII 1875 r. za Józefa Karwata, dra ob. praw, dziedzica Wichulca (Dz.P.). Może synem Nikodema był Ignacy, który jako emerytowany dyr. banku zmarł w Brodnicy 27 IV 1917 r. w 55 roku życia, pozostawiając wdowę Włodzimierę z Czapskich (Dz.P.).

Franciszek, dziedzic Wysoki koło Peplina, umarł 9 V 1882 r. i pochowany w Bobowie. Wdowa po nim sprzedała Wysokę 1882 r. za 216. 000 m. bratankowi męża Bolesławowi B. z Sannik (Dz.P.). Pierwszą żoną tego Bolesława była Bogumiła z Ryszewskich B. z Sannik, zmarła 23 IV 1881 r. i pochowana w Brodnicy (Dz.P.). Pozostały po niej dzieci. Bolesław Franciszek, dziedzic Sannik koło Kostrzynia, ur. ok. 1853 r. nabytą od stryjenki Wysokę sprzedał 1887 r., za 148. 500 m. Kazimierzowi Chrznowskiemu, dzierżawcy Żabienki i Panieńskiemu z Grudziądza. W r. 1888 był dziedzicem Biskupic. Zaślubił (powtórnie) w Rogalinie 11 I 1883 r. Krystynę Izabelę Jaraczewską, ur. ok. 1864 r. córkę Antoniego i Walerii Fijałkowskiej (LC Rogoźno, Dz.P.), która, rozwiódłszy się z nim, spisała 1 IX 1892 r. testament. Były z pierwszej żony dzieci: córka Zofia Anna, ur. w Sannikach 1 V 1875 r., zamężna Brandel, zmarła w Czerminie w Król. Pol. 4 IX 1897 r., pochowana w Sadłowie (Dz.P.), i syn Bolesław (Bolesław Franciszek Nikodem), ur. 16 III 1877 r. (LB Pobiedziska), który mieszkał w Jaguszewicach i zmarł 11 I 1904 r. (Dz.P.). Z drugiej żony syn Józef, żyjący jeszcze 1892 r. i córki: Maria Jadwiga, ur. 4 VIII 1888 r. (LB Środa), która wyszła w Poznaniu 12 IV 1913 r. za Antoniego Majewskiego (LC Poznań, Sw. Marcin; LB Sroda, tu data 22 VII 1913).

Władysław sprzedał wieś Kłony w p. średz. 1888 r. za 300. 000 m. sędziemu Lewandowskiemu. Liczyła ona ok. 1600 m. m. (Dz.P.). Stefan i Florentyna z Jasińskich, właściciele ziemscy w pow. starogrodzkim, mieszkający potem w Szreterach koło Bydgoszczy, wreszcie w Chojnicach, rodzice Stefanii, która po śmierci ojca zamieszkała z matką w Charlottenburgu i tam opiekowała się sierotami w Tow. Sw. Winc. a Paulo. Umarła 5 II 1917 r. w 65-ym roku życia, pochowana w Staaken (Dz.P.).

>Bardzińscy h. Abdank z Bardina w pow. łęczyckim. Ksawera, chorążanka (a wię niewątpliwie córka Wojciecha, chorążego lęczyckiego, zob. Boniecki), ur. ok. 1753, wyszła za Jakuba Fryderyka Psarskiego, sędziego ziemskiego wieluńskiego, dziedzica Myślniewa. Jako wdowa umarła tamże 12 X 1815 r.

Wojciech, chrzestny 6 VI 1820 (LB Kuczków).

>Barent Anna, rozwódka, 1780 r. żona Władysława Pawłowskiego.

>Barith, Baszt, Barszch Katarzyna (Barithówna, Barsztówna), żonaJózefa Korczak Biernawskiego, pułkownika wojsk kor., nie żyła już 1773 r.

>Barklińscy, Bartlińscy wyszli ze wsi Barklino w par. Wilkowo Pol., p. kośc., dziś nieistniejącej, zwanej czasem Bartlinem. Wojciech Bartliński w l . 1400-1403 (Kośc.1 k.133; I k.40). Bracia Rodzeni Andrzej i Sędziwój Barklińscy 1438 r. (Kośc.17 s.70). Z nich Andrzej nazwany 1440 r. bratem ciotecznym Andrzeja, syna Wojtka Wolanowskiego (ib.s.219). Jako dziedzic w Trzebnicy pozwany 1444 r. przez Tomasza Ksiągnickiego (ib.s.381) i t. r. pozwany przez Sędziwoja B. o uwolnienie połowy Barklina (ib.s.494, 530). W skutek dekretu otrzymał 1446 r. od Tomka Ksiągińskiego intromisję do Ksiąginic (ib.s.755). W r. 1449, nazwany "niegdy Barklińskim z Trzebnicy", płacił 8 skojców winy, bo nie stanął z pozwu Sędziwoja B. (Kośc.19 k.22v). Drugi z braci Sędziwój miał w r. 1448 termin z Janem Żakowskim (Kośc.16 k.149v), a w r. 1448 toczył sprawę z Wincentym z Ziemina i jego żoną Agnieszką (Kośc.19 k.32v). Żona Sędziwoja, Małgorzata, miała w r. 1452 termin z Jerzym Szczepankowskim (ib.k.132v), a już w r. 1453 występowała w tej samej sprawie jako wdowa (ib.k.212). Synem Sędziwoja był Andrzej Barkliński cz. Bartliński, wspomniany pierwszy raz w r. 1448 (ib.16 k.149v). Ów Andrzej na połowie Barklina oprawił 1464 r. posag 100 grz. swej żonie Jadwidze (P.1384 k.231v). W r. 1469 zapadl dekret między synami i córką Jana Wyciążkowskiego z Żegrowa z jednej a tą Jadwigą z drugiej strony o 200 grz. "babizny" po zmarłej Małgorzacie z Popowa (Kośc.20 s.249). W r. 1470 płacili Andrzejowi 8 skojców winy bracia z Poświątnego, bo nie stanęlli z jego pozwu (ib. s.535). Jadwiga już nie żyła 1472 r., kiedy córki z niej zrodzone, Małgorzata i Anna, miały termin z Mikołajem niegdy Zdrojewskim (ib.s.646). Ten sam Andrzej na połowie tejże wsi oprawił 1485 r. posag 50 grz. żonie Małgorzacie (P.1387 k.23v). Już t. r. Małgorzata występowała wraz z córkami Andrzeja jako wdowa (Kośc.228 k.16v). Skwitowała 1495 r. ze swej oprawy na Barklinie córki Andrzeja: Małgorzatę, żonę Michała Łaszczyńskiego, Annę, żonę Tomasza Rąckiego, Zofię, żonę Marcina Kotowieckiego, Katarzynę, żonę Wojciecha Cykowskiego (Kośc.230 k.81) W r. 1499 zawarła kontrakt z Marcinem B., o którym niżej (Kośc.231 k.11). Z córek tych, Małgorzata była już żoną Michała Łaszczyńskiego 1485 r. (Kośc.228 k.16v). Czwartą część Żegrowa p. kośc. dała 1495 r. siostrze Annie wzamian za czwartą część Barklina i dopłatę 60 grz. (P.1383 k.76), one zaś obie t. r. dały połowę Barklina szwagrowi Marcinowi Szwabowi Kotowie ckiemu wzamian za połowę wsi Kotusz, dopłacając mu 108 grz., a poręczył za nie Jan Kokorzyński (ib.k.75v; Kośc.230 k.79v). Anna, późniejsza Rącka, była 1485 r. jeszcze panną (Kośc.238 k.16v). Katarzynie mąż jej Wojciech Cykowski t. r. oprawił 17 grz. posagu (ib.k.76v). Zofia B. dostała 1495 r. oprawę 100 grz. posagu i zapis 5 grz. rocznego czynszu od męża Marcina Kotowieckiego cz. Kotojeckiego zw. Szwabem (P.1383 k.69, 76v), który, jak widzieliśmy wyżej, nabył od sióstr żony Barklino i przezwał się B-im. Jako dziedzica Barklina i z tym nazwiskiem spotykamy go 1499 r. (Kośc.231 k.11). Zaślubił powtórnie Katarzynę z Ujazdu, która 1499 r. kwitowała swych braci, Stanisława i Jana, z dóbr ojczystych i macierzystych (Kośc.231 k.50). Owej żonie, córce Hinczka Ujesckiego, oprawił Marcin w r. 1499 na połowie swych części w Barkilinie 100 grz. posagu (P.1389 k.29v). Żył jeszcze 1505 r. (Kośc.232 k.15). Z pierwszej żony córki, Anna i Zofia, młodo zmarłe, o rzeczy po których procesowała Marcina 1502 r. ich ciotka Katarzyna Cykowska (Kośc.23 k.67). Może też z pierwszej żony byli synowie, Piotr i Łukasz, oraz córka Małgorzata, która 1535 r. kwitowała brata Łukasza z dóbr po rodzicach, działając w asyście stryja Andrzeja Rąckiego i wuja Maricna Szczodrowskiego (Kośc.234 k.307v). Obaj bracia i siostra 1510 r. wraz ze swymi braćmi stryjecznymi (!), Tomaszem i Andrzejem, dziedzicami w Rącku i Żegrowie, zawierali ugodę z Małgorzatą Cykowską (Kośc.23 k.146v). W r. 1539 wszyscy troje skwitowani z 80 grz. przez Annę Opalińską, kasztelanową lędzką (Kośc.234 k.416v).

Łukasz, syn Marcina Szwaba, 1523 r. zawarł ugodę o Barklino ze swym bratem stryjecznym i opiekunem, Tomaszem Rąckim (Kośc.234 k.86). Barklino wydzierżawił 1524 r. Stanisławowi Ujejskiemu (P.896 k.137v). na połowie tej wsi oprawił 1534 r. posag 200 grz. żonie Katarzynie Szczodrowskiej córce Marcina i Łucji (P.1393 k.685; 1396 k.114v). Katarzyna połowę dobr macierzystych w Szczodrowie p. kośc. dała 1553 r. swemu bratu Marcinowi Szczodrowskiemu (P.1396 k.114v). Łukasz żył jeszcze 1574 r., kiedy całe "Bartlino" dał Feliksowi Jaktorowskiemu (P.1398 k.303). Oboje nie żyli 1585 r. (P.944 k.16).

>Barkowiecki szl. Jan 1469 r. na połowie wsi Łagowiec i pustki Myśleniewo i na 2 ostrowach we wsi Łagowiec p. pozn. oprawił 300 zł posagu żonie swej Annie (P.1385 k.16v).

>Barkowscy, Berkowscy, od końca XVI w. używali tej drugiej formy. Wyszli ze wsi Barkowo (dziś Berkowo) p. gnieźn., par. Sławno. Stanisław w l. 1410-1411 (G.1 k.65, 90v). jan w r. 1415 (G.2 k.62). Dersław w r. 1420 (G.3 k.27a). Jan i Mikołaj w r. 1427 (G.3 k.256v). jan dawniej z Barkowa 1443 r. (G.5 k.35). Mikołaj i Jakub "niegdy Barkowscy" 1450 r. chcieli uiszczenia sumy od Piotra Bardskiego (G.6 k.112). Tomasz, syn Mikołaja B., naganiony przez Floriana Sirocińskiego, udowodnił w r. 1450, iż jest po ojcu herbu Cienia, po matce herbu Korab (ib.k.151). Na częsciach Barkowa należących do Władysława i Dobrogosta, synów zmarłego Tomasza, winien był w r. 1494 okazać list rezygnacyjny Andrzej B. (G.23 k.58v). Córka Tomasza B., Małgorzata, żona Wojciecha Węgierskiego, w asyście stryja Wojciecha Bylińskiego, i wuja Stanisława Siekierzyckiego kwitowała męża w r. 1502 (P.859 k.299v). Dobrogost B. był mężem Katarzyny Pląskowskiej, córki Wojciecha, która w r. 1500 wraz z mężem otrzymała zapis od swego rodzonego brata Macieja Pląskowskiego (G.18 s.197), a w r. 1502 dostała od tegoż brata 3 grz. winy za nieuiszczenie pierwszej raty z sumy należnej jej sumy 4 grz. (G.24 k.163). Wzywała brata do uiszczenia owych 4 grz. 1503 r. (G.25 k.199). Szlachetny Michał B., obywatel gnieźnieński, sprzedał 1468 r. swą część ojczystą w Barkowie bratu rodzonemu Andrzejowi B., zapewne identycznemu z wspomnianym wyżej, za 12 grz. (G.8 k.20), a w r. 1470 wzywał Andrzeja do uiszczenia8 grz. (ib.k.87). Dorota B. pozywała w r. 1494 o gwałty Władysława wójta w Nowym Mieście (G.23 k.17). Władysław cz. włodek Barkowski, dziedzic w Pląskowie 1514 r. (ib.k.490v). T. r. wraz z Barbarą Barkowską, żoną Macieja Grzybowskiego, zobowiązał się rezygnować część dziedziczną w Barkowie Mikołajowi Chwałkowskiemu (ib.k.502v). Owa Barbara, bratanica Włodka, była 1-o v. żoną Miłka Grzybowskiego, 2-o v. Macieja Grzybowskiego (ib.). Anna, córka zmarłego Jana Barkowskiego zw. "Cudard", żona Jana Grzybowskiego 1505 r. (P.1390 k.60v). Władysław Barkowski, stryj Wojciecha Pląskowskiego, może identyczny z powyższym Władysławem alias Władkiem, kupił od tego Pląskowskiego 1523 r. za 13 grz. trzecią część w Pląskowie (G.28 k.137v). Marcin Barkowski (czasem Berkowski) ok. r. 1528 kupił od żony Eufemii Grzybowskiej z Grzybowa Robaszkowego dwie części tej wsi (G.335a k.101). Żył jeszcze 1529 r. (ib.k.126v). Wdowa 1542 r. częsci wsi Grzybowo Krczonowic sprzedała za 40 grz. Wawrzyńcowi Robaszkowi Grzybowskiemu (ib.k.270v). Anna, żona Andrzeja Suszewskiego, w asyście stryjów Jana i Andrzeja Budziejewskich, wyderkowała 1532 r. za 40 grz. części po rodzicach w Pląskowie Jakubowi Gołąbkowskiemu (ib.k.160v). piotr Barkowski cz. Grzybowski kwitował 1566 r. z 4 grz. Bartłomieja Kamieńskiego (G.47 k.369). Zapewne ten sam Piotr, brat cioteczny Jadwigi Lubowickiej, żony uczc. Klemensa, Młynarza a Stawianach, 1580 r. (G.58 k.325). Piotr Berkowski, mąż Anny Gulczewskiej, córki Łukasza, wdowy 1-o v. po Mikołaju Cielmowskim, 1579 r. (G.57 k.264), która 1585 r. wraz z siostrą Małgorzatą, zamężną Drachowską, części w Gulczewie Dominikowym sprzedała za 400 zł Wawrzyńcowi Gulczewskiemu cz. Bojeńskiemu (P.1399 k.450). Oboje małżonkowie nabyli t. r. od Walentego Bojeńskiego role w Bojenicach (G.62 k.144v). Piotr, skwitowany 1592 r. przez Grzymisławskich ze 100 zł, nie żył już 1613 r. Wtedy syn jego Kasper sumę 10 grz., za którą Walenty Boiński zastawił był ojcu domek z ogrodem koło młyna w Bojenicach, oraz cząstkę roli tamże, scedował swej siostrze Dorocie, wdowie po Marcinie Grzybowskim (G.72 k.62), żyjącej jeszcze 1617 r. (g.74 k.36v). Kasper w r. 1612 przed ślubem z Dorotą Potarzycką, córką Macieja, zobowiązał się oprawić jej posag (Wsch.28 k.327v). Walenty Kazimierz Berkowski, pisarz grodzki wałecki 1643 r. (Wałcz 38 k.606v), kwitował 1648 r. z 500 zł Pawła Morawskiego (ib.82 k.392), a żył jeszcze 1650 r. (ib.84 k.168v). Jadwiga, w r. 1644 żona Mikołaja Kolnickiego cz. Nowomiejskiego.

>Barłocki h. Rola, ze wsi Bałogi p. kon. Piotr Pliszka z Barłogów, wicesędzia koniński w l. 1400-2 (G.). Stanisław Rola B. został 1522 r. intromitowany do części Jadwigi Trąmpczyńskiej Ociny we wsi Biskupice (I.Kon.5 k.26v).

>Barszczewscy, zob. Barczewscy

>Barszczykowscy, zob. Barcikowscy

>Barszczyński ur. Stefan zaślubił 11 III 1770 r. w Słupach pannę Mariannę Chociszewską, zmarłą tamże 27 I 1771 r. po połogu, w wieku lat 26 (LB i LM Słupy).

>Barszdorff Krzysztof Fryderyk, w r. 1713 mąż Katarzyny Sabiny z Bornów, córki Jerzego i Pryski Estery Golczówny, nie żyjącej już 1716 r., bezpotomnej (Wałcz 90 k.169).

>Bartkowscy wedle Bonieckiego z Prus, ale autor herbu ich nie zna. Wojciech, nie żyjący już 1580 r., mąż Zofii Masłowskiej, córki Zygmunta, wtedy już 2-o voto żony Ostrowskiego (I.Kal.46 k.290). Anna, żona Jana Bagniewskiego 1627 r. Marianna, 1672 r. żona Karzysztofa Bartodziejskiego i Stanisław B., t. r. mąż Katarzyny Bielskiej (ZTP 32 s.88).

>Bartlińscy h. Własnego, z Bartlina p. gdań. (Boniecki). Nie mam pewności czy wszystkich, których wyliczam, można do tsj samej rodziny zaliczyć. Jan, syn Piotra, nie żyjącego już w r. 1638, mąż Zofii Modzelewskiej, zapisał 1625 r. dług 1. 000 zł Wojciechowi Modzelewskiemu i jego żonie Annie Sypniewskiej, zaś dla dzieci zrodzonych z Zofii mianował opiekę (I.Kon.44 k.180v). Kupił 1626 r, od Stanisława Trzebuchowskiego za 3. 000 zł połowę wsi Czorzyna p. kon. i młyn wodny Babimost w p. przedec. (ib.k.712). Mieszkał 1631 r. w ziemi sandomierskiej, a jego sługa Jan Rayski pozywał Grabowskiego o najazd Ozorzyna (ib.46 k.483).Połowę swych dóbr w tej wsi sprzedał w r. 1638 za 4. 500 złp Wojciechowi Ostrowskiemu (I.R.D.Z.Kon.30 k.7) Jako dziedzic w tej wsi wspomniany 1640 r. (R.Kal.12 k.192v). Anna, zapewne siostra lub córka poprzedniego, wdowa 1631 r. po Wojciechu Zorzewskim. Katarzyna, posiadaczka części w Ozorzynie, 1645 r. żona Wojciecha Ostrowskiego. Wojciech, nie żyjący 1652 r., zapisał dług 200 zł Stefanowi Chrząstowskiemu (N.227 k.24v). Leonard, asesor ziemski tczewski, wraz z żoną Anną Stanisławską dostał 1665 r. cesję dożywocia wójtostwa Skarszewskiego od małżonków Ługowskich (Wałcz 85 k.158). Dorota i jej mąż Dobieław z Bukowca Srzemski nie żyli oboje 1682 r. Ur. Bartłomiej, ekonom w Raszkowie, miał z żony Reginy syna Józefa Franciszka, ochrzczonego 30 IV 1731 r., zaś z żony Barbary syna Józefa Pawła, ochrzczonego 10 I 1733 r. (LB Raszków). Paweł, syn Józefa, zaślubił w Doruchowie 18 IX 1796 r. Mariannę Taczanowską, córkę Adama (LC Doruchów). Józefa (Józefata) przed 4 I 1807 r. wyszła za Józefa Sakowskiego z Piotrkówki, potem dzierżawcy Kiełpina. Żyła jeszcze 1 V 1814 r. Petronella, w l. 1818-1830 żona Aleksego Sokołowskiego, dzierżawcy Gruszkowa koło Doruchowa, a potem Pustkowia koło Rogaszyc.

>Bartnicki h. Dołęga z Bartnik koło Przasnysza. Paweł Franciszek, podstoli mścisławski 1698 r. (P.256 k.185). Magdalena, żona Ignacego Madalińskiego 1773 r. Franciszek "de stirpe nobili", zmarł w Parzynowie 29 IX 1793 r., licząc ok. 25 lat (LM Parzynów).

>Bartochowscy, Bartuchowscy h. Rola, wyszli z Bartochowic p. sier. Wielu spośród tej rodziny jawiło się w księgach sądowych województw poznańskiego i kaliskiego tylko epizodycznie, zachowując podstawową osiadłość w wojew. sieradzkim. Stąd w Wielkopolsce zachodniej liczne oderwane wątki genealogiczne, w jednym tylko wypadku tworzące nieco większą całość.

Bartłomiej z sier. kwitował 1501 Wacława Trzebińskiego z 60 grz. posagu, który wziął był z Bartochowa Marcin Trzebiński żeniąc się z Katarzyną, córką zmarłego Jakuba B-go (I.Kal.5 k.239). Sam był ożeniony z Jadwigą Piątkowską, córką Marcina, która 1503 r. wymieniła swą część w mieście i wsi Kwiatkowo p. kal. z Mikołajem Gardziną z Lubrańca, wojewodą kaliskim, na dwa łany we wsi Chodowo (Py.169 k.264v), a 1505 r. wezwała swego brata Jerzego do zrezygnowania jej części w Kwiatkowie, należących jej po zmarłym Dersławie Kwiatkowskim (I.Kal.6 k.71v). Bartłomiej 1507 r. wymienił z Małgorzatą Wojciechowską Mycielską Bartochowo i wieś król. Glinno, biorąc wzamian Ostrów Psienie p. kal. i 2 zagrodników w Czyrninie oraz dopłatę 20 grz. (ib.k.182v). Na połowie wsi Ostrów Psienie oprawił t. r. 100 grz. posagu tej żonie (P.1390 k.105v). Oboje t. r. nazwani dziedzicami części w Kwiatkowie (ib.k.142v). Ostrów Psienie i 2 zagrodników w Czyrninie sprzedali 1517 r. za 600 grz. Marcinowi Skrzypińskiemu (P.1392 k.129). Od Anny z Naramowskich Wilczkowskiej kupił t. r. za 300 grz. 2 młyny wodne, jeden słodowy z piłą koło bramy ku Tyńcowi pod zamkiem, drugi koło bramy Wrocławskiej z foluszem i 2 zagrodników na przedmieściu Kalisza Tyniec (ib.k.164v). Sprzedał te młyny 1521 r. za 408 grz. Urielowi i ks. Mikołajowi, prepozytowi konwentu w Jeżewie, Wilczyńskim (ib.k.394v, 401v).

Katarzyna, córka Mikołaja, "wójtowa Malonowska" dostała 1522 r. od męża Jana Cienińskiego zwanego Sokolińskim, oprawę posagu. Michał kupił 1535 r. części wsi Szczury i Sijakowo p. kal. od Mikołaja Szczurskiego (P.1393 k.738v). Olbracht żył w pierwszej połowie XVI w. Jego żona Urszula Sulisławska, córka Wojciecha, miala oprawę na Sulisławicach (Z.Kal.I.i R.3 k.90v). Łukasz, nie żyjący 1553 r., miał synow, Jakuba, wtedy też już zmarłego, i Wojciecha, oraz córkę Katarzynę, która 1553 r., jako żona Macieja Bogwiedzkiego, kwitowała brata Wojciecha z dóbr ojczystych i macierzystych w Bartochłowicach i ze spadku po bracie Jakubie (I.Kal.17 s.71).

Piotr, syn Marcina, dostał 1558 r. zapis długu 24 grz. od Stanisława Krajewskiego (Kośc.238 k.118v). Z Bartłomiejem Krzewskim wydzierżawił 1559 r. część w Mierzewie p. kośc. od Popowskich (ib.k.246v). Pierwsza jego żona, Anna Puczołowska, wdowa 1-o v. po Feliksie Gołaskim, zawarła 1560 r. ugodę o Gołaszyn z Pogorellami Gołaskimi (Kośc.239 k.231v). Zapisała ona 1561 r. sumę 30 grz. dwóm córkom z pierwszego męża i 100 grz. dzieciom z drugiego: Wojciechowi, Janowi, Piotrowi, Annie i Katarzynie B-im (P.903 k.319v).Te dzieci 1565 r. występowały przeciwko matce (Kośc.243 k.278). Umarła t. r. lub w następnym, bo 1566 r. Piotr dał zobowiązanie Mikołajowi Gołaskiemu, że stawi do akt swe dzieci zrodzone ze zmarłej Ann, tegoż Mikołaja rodzeństwo przyrodnie, by skwitowało z dóbr macierzystych (Kośc.244 k.159v). Drugą żoną Piotra była Anna Pakosławska, córka Wojciecha, która 1568 r. sprzedała za 1. 100 zł części w Pakosławiu p. kośc. Jerzemu Ponieckiemu (P.1397 k.737v). Oboje żyli 1570 r. (Kośc.346 k.74). Piotr, jako dziedzic tej części w Przespolewie która była dziedziczną zmarłego Jana Przespolewskiego zw. "Pizik" (I.Kal.48 s.722), połowę tej wsi, wolną od oprawy zmarłej już drugiej żony, zastawił 1581 r. za 400 zł trzeciej swej żonie Annie Kuszyńskiej cz. Smuszewskiej, córce Wojciecha (I.Kal.47 s.1146). Od Anny Korytowskiej, wdowy po Janie Przespolewskim Pyziku, wziął zastawem 1584 r. za 60 zł jej dobra oprawne w M. Skarzynku w p. sier. (I.Kal.50 s.1457). Sprzedał 1591 r. Przespolewo Wojciechowi Kotarbskiemu (R.Kal.6 s.374), a w r. 1594 kupił od Adama Waliszewskiego części wsi Chłewo p. kal. (ib.k.865). Umarł między r. 1596 i 1598, kiedy jego trzecia żona występowała już jako wdowa (I.Kal.62 s.694; 63 k.163). Dostała ona 1605 r. zapis długu 100 zł od brata Piotra Smuszewskiego cz. Kuszyńskiego (ib.71 s.786). Nie żyła 1630 r. Wojciech kwitował swego ojca Piotra z 100 zł 1583 r. (ib.49 s.740). Pisany z Przespolewa, w r. 1584 otrzymał zapis długu 21 zł od Jana Przespolewskiego (I.Kal.50 s.775(, a w r. 1596 dostał zapis długu 100 zł od Stanisława Mężyńskiego (ib.63 k.669). W imieniu swoim i brata Andrzeja (urodzonego chyba z Pakosławskiej?), oraz ich macocha Anna Smuszewska w imieniu swoim i syna Jana, ich brata przyrodniego, sprzedali 1598 r. części wsi Chlewo za 4. 000 zł Stanisławowi Tarnowskiemu (R.Kal.7 k.126av). Wdowa Anna żyła jeszcze w 1602 r. (I.Kal.68 s.782). Z córek Piotra z pierwszej żony Katarzyna i Anna, jako nieżamężne, dostały w 1574 r. zapis 100 zł długu od Wawrzyńca Puczołowskiego (P.923 k.210v), potem Anna była 1581 r. żoną Wojciecha Chudkowskiego, zaś Katarzyna w r. 1583 była żoną Walentego Kaczkowskiego z Pośrednich Kaczek. Była jeszcze córka Elżbieta, urodzona ze Smuszewskiej, 1630 r. żona Jana Bacha Zdzienickiego.

Wojciech, może identyczny z powyższym Wojciechem synem Piotra, w latach 1585-88 mąż Zofii Łowęckiej (Łowickiej?), córki Macieja, Wdowy 1-o v. po Wojciechu Siąskim (Siejuskim) zw. Podleśnym (I.Kon.21 k.499v; 23 k.22v; I.Kal.55 s.794). W r. 1588 oprawił posag 650 zł tej żonie (R.Kal.6 s.62). Może ten sam Wojciech dostał 1585 r. zapis 100 tal. długu od Krzysztofa Szatkowskiego (I.Kon.21 k.327). W r. 1601 żona Wojciecha (czy tego?), Agnieszka z Mikulic, dostała zapis 160 zł długu od Mikołaja Mycielskiego (I.Kal.76 s.135). Wojciech, syn Piotra, a więc napewno identyczny z wspomnianym w poprzednim ustępie, miał córkę Annę, która 1605 r. pozostawała pod opieką stryjów Jana, Piotra i Andrzeja B-ich (I.Kon.32 k.234). Może ta sama Anna dostała 1614 r. od męża Stanisława Nieradzkiego oprawę posagu. Zob.tabl.1.

@tablica: Bartochowscy h. Rola 1.

Jan z p. sier. zobowiązał się 1574 r. oprawić 2. 100 zł posagu przyszłej żonie Annie Czackiej, córce Piotra z Rogowa (I.Kal.42 s.328). Oboje żyli 1601 r. (ib.67 s.410). Piotr z p. sier. cedował 1592 r. oprawę na Skarzynku M., zastawioną sobie przez zmarłego Wojciecha Piotruszkę Skąpskiego, Jakubowi Skarżyńskiemu cz. Chwalikowskiemu (I.Kon.25 k.132). Oni obaj, Jan i Piotr, mogli być identycznymi z wymienionymi wyżej synami Piotra, imiona te jednak nazbyt częste w tej rodzinie, by można mieć co do tego pewność.

Wacław z Kuczkowa, mąż Anny Noskowskiej, córki Piotra i Małgorzaty Bielejewskiej, która 1589 r. wedle dekretu grodu poznańskiego, zyskała intromisję do Noskowa, wsi dziedzicznej Jakuba Noskowskiego (P.952 k.407). Wacław 1592 r. skwitował się nawzajem z dożywocia (I.Kal.59 s.242). T. r. części Kuczkowa p. kal., kupione od Jana Szyszkowskiego, sprzedał za 1. 100 zł Stanisławowi Drogoszewskiemu (R.Kal.6 s.618). W r. 1600 zapisał 100 zł długu bratu Pawłowi (P.970 k.517v). W r. 1608 nie żył (P.1406 k.231). Wdowa w r. 1612 całe części wsi Noskowo, Golina, Parzynczewo z pustkami Kapalicą i Wlawką dała synowi Stanisławowi (P.1408 k.127v). Żyła jeszcze 1613 r. (Kośc.290 k.296v). Prócz tego syna była jeszcze córka Ann, żona 1-o v. 1614 r. Stanisława Nieradzkiego, 2-o v. Piotra Rogozińskiego 1618r.

Stanisław, syn Wacława i Noskowskiej, części w Parzynczewie i Golinie wyderkował 1610 r. za 1. 000 zł Łukaszowi Bułakowskiemu (P.1407 k.201v). Części w Golinie sprzedał 1612 r. za 700 zł Jerzemu Piaskowskiemu i żonie jego Małgorzacie Spławskiej (P.1408 k.128). Na połowie Noskowa oprawił t. r. posag 3. 000 zł żonie Zofii Chociszewskiej, córce Wawrzyńca (ib.k.129). Zofia części swe w Bobkowicach p. kośc. sprzedała t. r. za 5. 000 zł Janowi Rzeszotarskiemu (ib.k.174). Całe swe części dóbr Noskowo, Parzynczewo z pustkami Kapalica, Wlawka, Godniewy sprzedał 1613 r. za 6. 500 zł Stanisławowi Ziemięckiemu (P.1408 k.403v). Jeden z opiekunów dzieci Mikołaja Parczewskiego 1616 r. (P.996 k.220v), nie żył już 1620 r., kiedy owdowiała Zofia mianowała plenipotentów w imieniu swego nieletniego syna Andrzeja (P.1004 k.44v). Ten Andrzej musiał widocznie umrzeć młodo, bo w r. 1642 mowa o Stanisławie jako o kimś, kto nie pozostawił żyjącego potomstwa. wdowa 1643 r. sprzedała części lasu w Chosiszewicach za 1. 540 zł Melchiorowi Konarzewskiemu (P.1421 k.222). Mężowskie części w Brelewie i Karchowie, po zrzeczeniu się ich przez siostrę Annę Rogozińską, dała 1646 r. swemu bratu przyrodniemu Maciejowi Pijanowskiemu, zarówno jak i własne ojczyste części Chociszewic (P.122 k.629, 630).

Paweł, z p. sieradz., brat powyższego Wacława, w r. 1592 dostał zapis 40 złdługu od Zacheusza Zajączka (I.Kal.59 s.1325) 1597 r. mąż Urszuli Noskowskiej, córki Piotra i Małgorzaty Bielejewskiej, rodzonej siostry Anny Wacławowej B-ej. Urszula 1599 r. sprzedała swą część w Żabikowie p. pyzdr. Janowi Kemblan Chełkowskiemu (P.1403 k.98). Nie wiem, czy to ten sam Paweł był 1584 r. mężem Zofii Starzechowskiej, córki Bartłomieja (I.Kal.50 s.1416). Paweł nie żył 1614 r., kiedy jego syn Stanisław kwitował Jana Kemblan Chełkowskiego z 93 zł na poczet sumy 378 zł zapisanej w grodzie poznańskim Pawłowi i Wacławowi B-im (P.992 k.531v). T. r. Janowski scedował mu zapis dany przez Bartłomieja Bodzewskiego (P.992 k.680). Może więc jego to synem był Stanisław występujący 1617 r. jako syn zmarłego Stanisława, a krewny Elżbiety z Bodzewskich Nochińskiej ? (P.998 k.973). Paweł i Noskowska mieli jeszcze syna Stefana, bezdzietnego, nie żyjącego już w r. 1657, i córki: Zofię, t. r. wdowę po Janie Kwaskowskim, Annę, już nie żyjącą, pannę, i Małgorzatę, też nie żyjącą, żonę Łukasza Jaroszewskiego. Te córki dziedziczyły sumy zapisane na wsiach ojcowskich Sędzicach i Zawadkach w p. sier. (I.Kal.122 s.214).

Tomasz wraz z żoną Katarzyną Cieńską zawarli 1605 r. kontrakt z Janem Borzysławskim (I.Kal.71 s.1083), w r. 1610 mieli odroczenie terminu z Janem Słomkowskim (ib.76 k.328).

W pierwszej połowie XVII w. żyli dwaj bracia, zapewne rodzeni, Uriel i Jan. Uriel nie żył już 1605 r., kiedy wdowa po nim, Barbara Urbańska, wtedy już 2-o v. żona Jana Chwalęckiego cz. Kawieckiego, brała w zastaw od Erazma Bułakowskiego Zawady p. sier. (ib.71 s.1513). Jego syn Jan zawodowo trudniący się prokuracjami trybunalskimi (Okolski pisze o nim: "iurisprudentia claruś", t.II, s.628). Dorobił się na palestrze. kupił 1620 r. od Stanisława Jasińskiego części wsi Brudzewko p. sier. za 2. 500 zł (R.Kal.9 k.358). Nabył 1623 r. od Wojciecha Sulimowskiego za 6. 000 zł wsi Wróblew i pustkę Zawidów p. sier. (ib.k.38), które to dobra przed r. 1641 sprzedał Andrzejowi z Góry Poklateckiemu (P.761 k.391). Kupił 1624 za 17. 000 zł od Jana Wszołowskiego Sulisławice i Gaj p. kal. (ib.k.173), sprzedał zaś t. r. za 10. 000 zł części Brudzewka p. sier. i role w Siennie Andrzejowi Poklateckiemu cz. Gorskiemu (ib.k.252; P.1415 k.125). Od Łukasza Mączyńskiego kupił 1625 r. za 24. 000 zł wsie Sarny, Cienia M. z folw. Niedoń oraz pustkę Dolsko (R.Kal.377) i t. r. sprzedał Sulisławice i pustkę Gaj za 20. 000 zł Stefanowi Domiechowskiemu (ib.k.378v). W r. 1627 lub przed tą datą nabył Gruszczyce i Zaborowo od Agnieszki z Pęcławic 4-o v. Poklateckiej, płacąc jej 13. 000 zł (P.1415 k.979), zaś 1633 r. części w Janowicach koło Błaszek nabył od Jana Kiączyńskiego (ZTP 28b s.2828). Od Mikołaja Kierzyńskiego dostał 1635 r. zobowiązanie sprzedaży za 4. 000 złp części wsi Wojucic dziś Wojcice z wsią Żelisław w ow. sieradzkim (I.Kal.101 s.1566). Dziedzic Wojucic 1636 r. (ib.102 s.608). Dziedzic Żelisławia, kamienicę "Zborowską" w rynku Kalisza sprzedał w r. 1639 za 900 złp Piotrowi Koźmińskiemu podsędkowie ziemskiemu kaliskiemu (I.R.D.Z.Kal.30 k.1v). Kamienicę w rynku Poznania wraz z terenem przy ulicy wiodącej do zamku, nabyte od Zygmunta Zawadzkiego, darował 1642 r. franciszkanom poznańskim (ib.29 s.1618; P.173 k.406). T. r. od Andrzeja Borzysławskiego nabył za 500 część stawu i młyna w Borzysławicach W. i M. p. sier. (P.1420 k.1090v). Dziedzicem Borzysławic nazwany 1652 r. (I.Kal.118 s.694). Dziedzic Błaszek p. sier., poddanych z tej wsi dał 1644 r. Gosławskim (ZTP 29 s. 1944). Dziedzicem Borzysławic nazwany 1652 r. (I.Kal.113 s.1917). Dziedzic w Krzczonowicach p. sier. w latach 1644 i 1652 (I.Kal.110a s. 898; 112 s.869; 118 s.1476). W r. 1651 miał Żelisław p. sier., (ZTP 30 s.642). Od Grochowickich dostał cesję dóbr Lubienia Mała, dziedzicznych Brzechwów. Dominikanom poznańskim zapewnił 1651 r. na swej wsi Błaszki czynsz 8-procentowy od wziętej od nich sumy 3160 zł (P.1063 k.273). Umarł między r. 1653 i 1658 (G.82 k.748; Wsch.56 k.785). Nie mam pewności czy to ten sam Jan był 1626 r. dziedzicem w Łosińcu (ZTP 28a s.1407), a 1628 r. kwitowała go Ewa Bronikowska z 5. 800 zł (P.1020 k.106). Jak również nie jestem pewien, czy to ten sam Jan był w r. 1641 dziedzicem Smarzewa (dziś Smardzew) w p. sier., wsi nabytej od Marcina Potockiego (I.Kal.107a s.171). Żoną Jana, syna Uriela, była 1647 r. Anna Potocka (ZTP 29 s.2674), która w r. 1657, już jako wdowa, wraz z synem Stanisławem mianowała plenipotentów (I.Kal.122 s.703) i miał z nią trzech synów: Jana, Stanisława, o którym niżej, i Franciszka, który pod imieniem Wojciecha wstąpił do dominikanów. Zanim to nastąpiło, był w r. 1633 wraz z ojcem plenipotentem Rościsława Walewskiego i jego żony (I.Kal.99b s.1919). Bakałarz św. teologii, w r. 1647 nabyte od ojca i brata Stanisława prawa do zapisu danego przez Jana Giżyckiego na sumę zastawną 3. 850 zł na wsi Niwiska Giżyckie p. kal., cedował ojcu (P.1056 k.72). Przeor w Poznaniu w latach 1650-81 (Okolski; P.1063 k.273; I.Kal.140 k.204; I.gr.Krak.270 s.1941). Okolski za córkę tegowłaśnie Jana, a siostra przeora Wojciecha i starosty babimojskiego Jana uważał Krystynę, córkę Jana, której w r. 1688 oprawił posag jej pierwszy mąż Jan Lipski, która zaś w latach 1704-13 była 2-o v. żoną Tomasza Łętkowskiego. Jak na siostrę wyżej wspomnianych żyła nieco zbyt późno. Okolski mógł się tu mylić.

1. Jan, syn Jana i Potockiej, ożenił się 1637 r. z Jadwigą Zbijewską, córkę Andrzeja, starosty babimojskiego i Anny Ossowskiej, biorąc za nią 12. 000 zł posagu (Wsch.47 k.536v, 538). Teściowa cedowała mu posesję starostwa babimojskiego, a 1639 r. zapisała obojgu dług 10. 000 zł (P.1040 k.207). Dziedzic Gruszczyc w l. 1636 i 1639 (I.Kal.102 s.908, 105 s.1550). Jan żył jeszcze 27 III 1645 r., kiedy król zezwolił Annie z Ossowskich Zbijewskiej scedować jemu i jego żonie starostwo babimojskie (M.K.190 k.96v). Wdowa wychodząc 2-o v. za Krzysztofa Żegockiego, zawarła z tym drugim mężem kontrakt pod zakładem 50. 000 zł (Kośc.301 k.869, 1105v). Przeniosła na niego swe prawa dożywocie do starostwa babimojskiego.

2. Stanisław, drugi syn Jana i Potockiej, dziedzic Żelisławia, Wojucic, Janowic, Zaborowa, Sarn i częsci Wilczkowic p. sier., ożenił się 1-o v. 1643 r. z Katarzyną Bnińską, córką Stanislawa. Przed ślubem, 11 IX t. r., ojciec Stanisława, Jan, dał zobowiązanie Stanisławowi Bnińskiemu, iż syn na połowie powyższych dóbr oprawi żonie posag 15. 000 zł (P.1048 k.714). W r. 1647 Stanisław był już mężem drugiej żony, Katarzyny Goździkowskiej, która żyła jeszcze 1666 r. (I.Kal.126 s.779). W r. 1655 dziedzic Krzczonowic (I.Kal.121 s.524). Od braci Stanisława i Stefana Jadamczewskich nabył części we wsi Błaszki, co w r. 1657 aprobował ich brat Andrzej Jadamczewski (I.Kal.122 s.102). Borzysławice i Błaszki wydzierżawił 1661 r. Chryzostomowi Wolińskiemu (ib.125 s.431). W r. 1668 kupił za 2. 000 zł od Wojciecha Siekiela Zdzienickiego części Zdzienic p. kal.(R.Kal.2 k.96v)., a odprzedał mu je 1670 r. za tęż sumę (ib.15 k.90). Dwór w Kaliszu przy ulicy Rybaki dał 1673 altaryście kolegiaty Najśw. Marii Panny w Kaliszu (I.Kal.133 s.133 s.135). Nie żył 1677 r. Synowie jego: Jan, prepozyt opactwa koronowskiego, Stefan podprzeor tamże, Franciszek i Sta nisław, występowali 1689 r. jako dziedzice dóbr: Borzysławice, Błaszki, Krzczonowice, Janowice, Zaborów i Sarny (Rel.Bydg. z r. 1689 k.419). Prócz wymienionych Stanisław miał z Goździkowskiej jeszcze syna Stanisława Władysława. W r. 1691 w jego imieniu zeznawał brat Stanisław (I.Kal.149 s.54). O tym ostatnim, wspominanym już nieco wcześniej 1690 r. (ib.146 s.443) nie umiem powiedzieć nic więcej, nie wiem bowiem z którym spośród kilku współczesnych tego imienia możnaby go zidentyfikować. Nie wiem też nic więcej o cystersie Janie. Stefan, cysters koronowski, roborował 1681 r. skrypt bratu Stanisławowi Władysławowi (ib.140 k.196v). Jan, opat przemęcki i sekretarz król., wydzierżawił 1704 r. bratu Franciszkowi wieś Przysiekę Niemiecką p. kośc. (Kośc.309 s.130; Wsch.77 V k.43v). Umarł 20 VI 1708 r. (Bledzew, 185).

1) Franciszek, syn Stanisława i Goździkowskiej, dziedzic Błaszek, Borzysławic, Krzczonowic, te dwie ostatnie wsie zastawił 1690 r. za 16. 000 zł Reginie Annie Rosnowskiej, wdowie po Stanisławie B-im i 2-o v. po Aleksandrze Łąckim, kasztelanie krzywińskim (I.Kal.146 s.325, 443; 154 s.599). Bratanicy swej Katarzynie, córce Stanisława Władysława, zapisał w r. 1704 sumę 3. 000 zł (ib.154 s.182). Może ten sam Franciszek był 1713 r. posesorem Marszewa p. kal. (ib.159 s.205). Żył jeszcze w r. 1719, kiedy nie żyła już żona jego, Zofia Korzbok Zawadzka, córka Władysława (I.Kal.160 k.531). Nie żył w r. 1725. Ich córka Joanna, dziedziczka częsci Błaszek, piotruszyc i Borzysławic, w latach 1719-29 żona Stanisława Lipskiego. Synem Franciszka i Zawadzkiej był Władysław, który 1725 r. wraz ze swym szwagrem Lipskim kupił za 5. 000 zł od Zofii z Drzewieckich Witowskiej i jej syna Macieja Gliszczyńskiego część Pieruszyc p. kal. (I.Kal.161 s.181). Skarbnik sieradzki od 1734 r., był łowczym sieradzkim 1735 r. (Boniecki), a kasztelanię wieluńską dostał 14 V 1760 r. Kandydat do kasztelanii sieradzkiej 1776 r., umarł przed 4 VII 1780 r. (tak Błeszczyński, Uruski kładzie datę śmierci na 1779 r.). Miał być dziedzicem Bronczyna. Jego syn Wojciech, łowczy wieluński 1772 r., podstoli 1777 r., podczaszy 1780 r., dostał 1792 r. order św. Stanisława (Boniecki). W r. 1791 25 VIII trzymał do chrztu córkę Ignacego Szembeka, cześnika ostrzeszowskiego, i Kunegundy Walewskiej (LB Siemianice). Wedle Uruskiego ów Wojciech miał mieć za żonę Augustę Walewską i być ojcem Kazimierza i Stanisława, dziedziców dóbr Skomlin p. wiel., wylegitymowanych ze szlachectwa w Król. Polskim 1838 r.

2) Stanisław Władysław, syn Stanisława i Goździkowskiej, dziedzic Żelisławia 1677 r. (I.Kal.138 s.1339). Swe dziedziczne Błaszki i Borzysławice wydzierżawił 1680 r. na trzy lata Franciszkowi Kilanowi Cieszanowskiemu za 750 zł (ib.140 s.50). T. r. na Żelisławiu i części Błaszek zobowiązał się oprawić 4. 600 zł żonie Ewie Krystynie Walknowskiej, córce Mikołaja i Petronelli Strzałkowskiej, którą zaślubił 18 II 1675 r. (LC Starygród; I. Kal.140 k.125v, 126). W r. 1682 oprawił jej jeszcze 1. 000 zł (ib.k.526v). W r. 1685 prócz Błaszek i Żelisławia wymieniony ponadto jako dziedzic Krzczonowic (ib.143 s.163). W r. 1687 oprawił swej żonie, Annie Błociszewskiej, córce Macieja i Barbary Grodzickiej, wdowie 1-o v. po Janie Kowalskim, sumę 9. 000 zł z określonego na 15. 000 zł jej posagu (Kośc.306 k.459v). W r. następnym oprawił jej całą sumę posagową na połowie Błaszek i Żelisławia (I.Kal.146 k.146; R.Kal.2 k.506). Żył jeszcze 1695 r. (I.Kal.152 s.155). W r. 1696 owdowiała Anna z Błociszewskich działała w imieniu własnym i swych nieletnich dzieci: Andrzeja, Józefa i Konstancji (ib.152 s.179). W r. 1698 wraz ze swą siostrą Rosenową nabyła od matki za 16. 000 zł Sulejewo p. kośc. (P.1134 III k.98), a swoją część w tejże wsi odsprzedała 1717 r. za 6. 000 zł tejże siostrze (P.1154 k.30). Umarła 2 I 1731 r. i pochowana w Osiecznej (LM Górka Duchowna). Stanisław miał z Walknowskiej córkę Katarzynę, wspomnianą 1700 r. (I.Kal.154 s.182) i syna Kazimierza. Z Błociszewskiej byli synowie: Andrzej (?), Józef, Aleksander i córka Konstancja, w latach 1711-24 żona Krzysztofa Starzeńskiego (P.1196 II k.127v;1270 k.24; 1292 k.144; Kośc.314 s.215; 329 k.27). W zapisie z r. 1696, przytoczonym wyżej, wymieniony jako jeden z synów Anny z Błociszewskich, Andrzej, o którym potem nic zgoła nie słyszymy, pominięty zaś Aleksander, w latach późniejszych wymieniany stale jako jej syn. Czy to nie pomyłka co do imion i czy Andrzej wogóle istniał? Kazimierz był zapewne identyczny z Kazimierzem nie żyjącym w r. 1731, ożenionym 1720 r. z Konstancją Mycielską, córką Władysława, sędziego ziemskiego sieradzkiego, wdową w r. 1731, nie żyjącą już 1752 r. (Kośc.317 s.243; ZTP 40 s.790) i którego córka Ewa była 1741 r. żoną, a 1702 r. wdową po Andrzeju Kotarbskim, zaś syn Józef, wspomniany w latach 1722-56 (ZTP 41 k.21; I.Kal.196/98 k.65, Rel.Kal.117 s.989) Może identyczny z nim Józef, dziedzic połowy Kaweczyna i Dzierbotki p. sier., po którym wdowa, Kunegunda Grabska, córka Wawrzyńca, skarbnika łęczyckiego, i Teresy Łętkowskiej, występowała w latach 1764-69 (ib.204/5 k.133v; 209/13 k.68v).

Aleksander, syn Stanisława Władysława i Błociszewskiej, jako nabywca praw od swej babki, Barbary z Grodzickich Błociszewskiej, skwitował 1717 r. Radomickiego, kasztelana poznańskiego, z 1. 000 zł z sumy 7. 000 zł zapisanej babce (P.1151 k.182). Zobowiązał się 1723 r. oprawić 2. 000 zł żonie Zofii Poklateckiej, córce Konstantego i Anny Swinarskiej (P.1191 k.287). W latach 1724-26 był posesorem Niegolewa (ZTP 45 k.395). Nie żył 1747 r. Jego synowie z Poklateckiej: Ignacy, Stanisław i Maciej, o których niżej, Tomasz Franciszek, ur. w Niegolewie, ochrzczony 18 XII 1726 r. (LB Buk). Córki: Helena w latach 1747-76 żona Andrzeja Watty Kosickiego, Anna, niezamężna w latach 1748-84 (P.1352 k.202; 1361 k.416v), Justyna, ur. w Niegolewie, ochrzczona 6 VI 1724 r. (LB Buk), niezamężna, żyła jeszcze 1784 r. (P.1361 k.416v). Ignacy występował 1748 r. w imieniu własnym i rodzeństwa (P.1292 k.141v). Bezdzietny, nie żył 1784 r. (P.1361 k.416v). Stanisław, pułkownik wojsk kor. 1748 r., bezdzietny, nie żył 1769 r. (Wsch.94 k.201v). Ks. Maciej, jezuita, audytor kolegium krakowskiego 1748 r. (P.1292 k.141v), w r. 1784 jako plenipotent siostrzeńca Kosickiego, kwitował Błociszewskiego z zapisu danego 1748 r. bratu ks. Macieja, Ignacemu (P.1361 k.416v). Umarł 1789 r. i pochowany 8 X u Reformatorów w Poznaniu.

Jan, zapewne brat rodzony wspomnianego już Uriela, dziedzic Sędzic, Mikołajewic, Tomisławic p. sier., żyjący 1620 r. (P.1004 k.221), może identyczny z Janem z Sędzic, który występował już w r. 1577, procesując o dług Marcina Pierskiego (P.929 k.163). Nie żyjący już 1633 r., miał syna Jana, piszącego się z Sędzic. Jan ojciec i Jan syn byli 1602 r. współopiekunami dzieci Mikołaja Noskowskiego i Anny z Borzysławskich (I.Kal.68 s.1506). Jan 1611 r. spisał dóżywocie z żoną Katarzyną Borkówną, wdową 1-o v. po Janie Dziembowskim (P.1407 k.412v). Nabył 1617 r. za 1. 000 zł części Kosieczyny od Konrada Troszki (P.1410 k.485v). Otrzymał od króla 3 VII 1619 r. konsens na wykup sołectwa we wsi Podmokle w starostwie babimojskim (M.K.163 k.212v). Prawo do posiadania owego sołectwa 8 III 1621 r. król rozciągnął i na żonę Jana B-go (ib.165 k.224; Kośc.128 k.137, 137v). Chyba ten sam Jan występował 1619 r. jako dziedzic Kręska w p. kośc. (ib.127 k.769v). Katarzyna zezwoliła 1623 r. mężowi na zastawienie Sędzic za 9. 500 zł Andrzejowi Wierzbowskiemu (Kośc.292 k.153v). W r. 1624 Jan był sekretarzem król. (P.152 k.1205v). Żeniąc się 1627 r. powtórnie z Zofią Zbijewską, córką Andrzeja, starosty babimojskiego, oprawił jej na połowie Sędzic posag 12. 000 zł (Wsch.206 k.223). Rodzoną siostrą tej Zofii była Jadwiga, żona Jana B-go, stryjecznego bratanka tego Jana. Stąd gmatwanina genealogiczna, z ktorej nie wybrnął Boniecki (a i ja nie jestem tak bardzo pewien swego). Jan mianował 1626 i 1628 r. plenipotentem swego stryjecznego brata Jana B-go z Brudzewka (Kośc.294 k.15v; Wsch.41 k.69v). Dworzanin król. 1628 r. (P.1020 k.499). Części w Kosiczynie, kupione od Konrada Troszki, sprzedał 1629 r. za 1. 000 zł jego żonie Barbarze Nejmanowej (P.1416 k.623v). Od Anny z Ujazdu Miękiskiej nabył 1633 r. za 10. 000 zł Tuchorzę, Maciejewo i młyn Borujkę (P.1417 k.883). W r. 1636 od brata stryj. Jana nabył zapis 1. 200 zł (I.Kal.102 s.908). Chyba ten sam Jan (nazwany synem zmarłego Jana) nie żył już w r. 1639, kiedy występowała wdowa po nim (a więc chyba trzecia jego żona) Zofia Potocka, która była 1-o v. za Piotrem Tarnowskim, a teraz 3-o v. za Janem Dobrzyckim (I.Kal.105 s.1297; R.Kal.13 k.17v). Żyła jeszcze 1647 r. (I.Kal.113 s.202). W 1647 r. występowali synowie Jana i Zbijewskiej, Jan i Wojciech (Kośc.301 k.1105v), dziedzice Sędzic i Tomisławic. W r. 1650 jako dziedzice tych dóbr występowali czterej synowie Jana: Jan, Wojciech, Piotr i Andrzej (I.Kal.143 s.279; I.gr.Krak.270 s.1941). Z nich Jan, dziedzic Tomisławic, żył 1677 r. (I.Kal.138 s.880). Wojciech w r. 1649 kwitował stryja Jana, syna Uriela, z 400 zł, jako z połowy sumy 800 zł, zapisanej z Wojciechem, synem zmarłego Jana, który 1651 r. oprawił posag 2. 000 zł żonie Katarzynie Paplińskiej i spisał z nią dożywocie (P.1063 k.91v; 1860 k.29v). Może za tego samego Wojciecha ze wsi Lubienia Mała płacił w r. 1652 w obozie beresteckim 18 zł podwójnego podymnego z 9 dymów Stanisława Kołomeckiego (Rel.Kal.31a k.262V, 264v). Piotr w r. 1651 zapisał dług 150 zł stryjowi Janowi, synowi Uriela (ZTP 30 s.763a). Dziedzic Sędzic, zastawił tę wieś za 6. 000 zł małzonkom Rzepeckim, a w r. 1661 powiększył zapis zastawny o 1. 000 zł (I.Kal.125 s.794).

Andrzej, najmłodszy syn Jana, w r. 1654 dostał zapis 1. 400 zł od Szołdrskiego, cześnika kaliskiego (I.Kal.120 s.1454). Chyba identyczny z Andrzejem, który t. r. oprawił posag 6. 000 zł żonie Krystynie Gułtowskiej, córce Jana, wdowie po Hieronimie Zakrzewskim (P.1067 k.321; Kośc.306 k.158). Wyszła ona 3-o v. za Stefana Busińskiego, 4-o v. za Dobrogosta Belędzkiego, sędziego ziemskiego poznańskiego, i jako wdowa po czterech mężach żyła jeszcze 1703 r. (I.Kal.154 s.57). Andrzej nie żył 1659 r., kiedy występowała jego wdowa (P.1071 k.39v), a w r. 1682 jego syn Franciszek i córka Zofia, niezamężna, kwitowali Andrzeja Szołdrskiego (Kośc.306 k.165v). Niewątpliwie ten sam Franciszek, ożeniwszy się z Katarzyną Bielicką, wdową po Adamie Sieroszewskim, wydzierżawił wraz z nią 1685 r. Sieroszewice na 3 lata od małżonków Doruchowskich (P.143 s.162). Katarzyna żyła jeszcze 1690 r. (P.146 s.371). Oboje nie żyli 1704 r., kiedy ich syn Jakub, sprzedawszy Mikołajewice Tomaszowi Łętowskiemu, skwitował go wraz ze swą siostrą Barbarą (I.Kal.178/80 s.142; 157 s.148, 190). W r. 1727 Jakub dostał zapis 8. 000 zł od Floriana Malczewskiego (I.Kon.76 k.216v). W r. 1729 brat i siostra zrzekli się spadku po matce na rzecz przyrodniego brata Wojciecha Sieroszewskiego (I.Kal.167 s.302). Była jeszcze druga córka Franciszka i Bielickiej, Teodora, żona 1-o v. Jana Koszkowskiego, 2-o v. w latach 1729-42 Jana Żabickiego. zob.tabl.

Z powyższymi nie łączą się w całość genealogiczną następujący B-y. Jan w r. 1601 zapisał Maciejowi Szurkowskiemu 8. 000 zł posagu za swą córką, a jego żoną przyszłą, Katarzyną (Kośc.281 k.65v). W r. 1605 występowały córki zmarłego już Wojciecha: Katarzyna, żona Dobrogosta Sulimowskiego, i Anna, niezamężna (I.Kal.71 s.1330). Stanisław, mąż Jadwigi Skockiej, córki Jana i Anny Potockiej, która w r. 1611 była współspadkobierczynią zmarłej Barbary z Biskupskich Sulimowskiej (I.Kal.77a s.860, 874) i dostała t. r. zapis 100 zł długu od Wojciecha Kociełkowskiego (ib.s.801). Anna, żona Stanisława Szurkowskiego 1617 r. Anna 1623 r. żona Piotra Rogozińskiego, Tomasz, nie żyjący 1630 r., miał syna Adama, męża Doroty Rozdziałowskiej (I.Kon.46 k.12v), który t. r. część w Skarzynku M. p. sier. zw. Ułanowską zastawił za 50 zł Wojciechowi Siekielowi Zdzenickiemu (ib.k.99). Córka Adama, Marianna, w latach 1684-91 wdowa po Piotrze Chlewskim. Krzysztof, mąż Anny Doruchowskiej, córki Andrzeja, która 1635 r. kwitowała z 2. 000 zł na poczet posagu brata Stanisława (I.Kal.101 s.1153). Marianna 1636 r. żona Jana Bogwiedzkiego. Jan z żoną Marianną z Dembowskich banitowali w r. 1647 małżonków Przystanowskich (I.Kal.113 s.1376). Maciej (bez cech szlachectwa) zaślubił 27 I 1658 r. w Poznaniu Annę Gutowską (LC Sw. Małgorzata). Marianna, wdowa 1-o v. po Samuelu Stawiskim, 2-o v. 1661 r. żona Stanisława Zamłyńskiego, kwitowała Stanisława B-go, syna zmarłego Jana, z 100 zł prowizji rocznej od sumy 1. 000 zł (I.Kal.125 s.940). Andrzej, nie żyjący 1669 r., sumę 3. 000 zł lokowaną na kamienicy w rynku Uniejowa cedował Pęgowskiemu (ib.129 k.166). Stanisław, mąż Reginy Rosnowskiej w latach 1671-74 (R.Kal.15 k.345v), nie żył 1690 r., kiedy Regina była wdową już i po drugim mężu, Aleksandrze Korzbok Łąckim, kasztelanie krzywińskim. Umarła między 1701 i 1714 r. (I.Kal.146 s.325; 154 s.60; 159 s.130). Ludwik, pochowany w Poznaniu u Bernardynów 1673 r. (Arch. Bern., W. 58), gdzieindziej w tymże nekrologu data śmierci 1699 r. Małgorzata, żona Łukasza Jaroszewskiego, nie żyła 1680 r. Wojciech, syn Piotra Pawła, dostał 1680 r. pokwitowanie z zapisu ojca danego Borzysławskim (ib.140 k.101v). Ludwika ("Bartogłowskiego") i Anny syn Jakub, ur. w Rybitwach, ochrzcz. w sierpniu 1706 r. (LB Pakość). Stanisław, nie żyjący 1720 r., miał syna Jakuba, który t.r. kwitował się wzajemnie z Rzepeckim ze spraw sądowych (Wałcz 90 k.346). Kasper, poczmistrz król. i pisarz komory celnej w Gnieźnie 1726 r. (N.202 k.232v), z żony Magdaleny, zmarłej w Gnieźnie przy połogu 7 VIII 1727 r., miał córkę Domicellę, ochrzczoną 13 V 1725 r. (LM i LB Gniezno, Sw. Trójca). Zmarła w Gnieźnie 25 II 1757 r. Joanna była zapewne jego córką (ib.). Anna, żona Piotra Chlewskiego, oboje nie żyli już w r. 1732. Józef Aleksander, tenutariusz wsi Gutowo, umarł w Gąsawach 20 X 1738 r., pochowany w Szamotułach u Reformatów (LM Szamotuły). Antoniego kwitował 1748 r. z pobicia w Kaliszu Najmanowski (I.Kal.185/89 k.129v). Marianna, nie żyjąca 1748 r., żona Kazimierza z Dobruchowa Wolskiego. Katarzyna 1-o v. za Psarskim, 2-o v. za Poklękowskim 1749 r., siostra rodzona nie żyjącej już wtedy Anny, żony Jakuba Nieniewskiego. Panna Anna z dworu w Chraplewie, chrzestna w l. 1765-1777 (LB Brody, LB Ceradz Kośc.). Rozalia wyszła przed r. 1770 za Władysława Psarskiego. Wojciech, chrzestny 25 VIII 1791 r. (LB Kazimierz). Hieronim "Rola de B." emerytowany porucznik (centurio), mający lat 82, zmarł w Poznaniu 27 II 1890 r. (LM Poznań, Sw. Marcin).

@tablica: Bartochowscy h. Rola 2.

>Bartodziejscy ze wsi Bartodzieje p. kal., par. Kościelec, ale była też wieś tejże nazwy w p. radomszczańskim, par. Radomsko. Boniecki właśnie z tej drugiej wywodził B-ich h. Doliwa i h. Łabędź. Możliwe, że i spośród nich niektórzy mogli zawędrować na tereny wojew. poznańskiego i kaliskiego.

Wit Bochnek z Bartodziejów w r. 1414 (Py.3 k.43). Zapewne jego to synami byli bracia: Warsz zwany też czasem Warszkiem (Wawrzyniec?), Piotr, Jan i Mikołaj, nazwani Bochenkami lub Bochenkowiczami. Rodzona ich siostra Małgorzata była w r. 1452 wdową po N. z Radliczyc (P.852 II k.3v).

1. Warsz cz. Warszek Bochenkowicz z Bartodziejów w r. 1447 wzywał do uiszczenia 40 grz. ks. Jana Gruszczyńskiego, proboszcza Najśw. Marii Panny w Kaliszu (P.11 k.127v). W r. 1452 pisał się z Osieczy (P.852 II k.3v).

2. Piotr Bochenkowicz z Bartodziejów otrzymał w r. 1438 poręczenie Mikołaja Skarzyńskiego, iż Ziemak z Bartodziejów będzie żył z nim w pokoju (I.Kal.2 k.82). Żył jeszcze 1446 r. (ib.3 k.199v). Syn tego Piotra, Jan z Bartodziejów, wraz z rodzonym stryjem Mikołajem zastawił w r. 1447 na trzy lata za 10 grz. łan roli w Bartodziejach Nowej Wsi Janowi Grzybowskiemu (ib.4 k.115v). Temu Janowi Bochnkowi, pisanemu przeważnie z Kościelca, zobowiązał się w r. 1464 rezygnować za 60 grz. dwa łany osiadłe w Kościelcu Marcin z Bartodziejów, może brat Jana (ib.1 k.274v). Jan z Kościelca w r. 1475 wraz ze swym rodzonym stryjem ks. Janem, plebanem w tej wsi, ręczył za Macieja Liczyńskiego z Nowej Wsi, iż będzie żył w pokoju z Witem z Bartodziejów (ib.2 k.377). Ów Jan z Kościelca zwany Bochnkiem 6 łanów osiadłych swej ojcowizny w Kościelcu sprzedał w r. 1487 za 100 grz. Witowi z Bartodziejów (ib.3 k.423v), a Wit ze swej strony t. r. wyderkował mu 4 łany w W. Złotnikach, w tym 3 osiadłe, za 40 grz. i zobowiązał się uiścić mu 10 grz. (ib.k.424). Żoną Jana była w r. 1487 Małgorzata, bratanica Sędziwoja Gackiego z M. Gaci (ib.k.407v). Może też synem Piotra, a bratem Jana, był ks. Marcin, pleban w Rychnowie i dziedzic w Bartodziejach, który swą część w tej wsi zastawił w r. 1464 na 3 lata za 60 grz. Annie i Katarzynie, córkom Mikołaja Bochnka z Bartodziejów (ib.1 k.278). T. r. nazwany bratankiem owego Mikołaja (P.1385 k.14). Dziedzic w Bartodziejach i Kościelcu, łan roli w Kościelcu sprzedał 1469 r. za 40 grz. Bartłomiejowi Gruszczyńskiemu, kasztelanowi kaliskiemu (ib.k.38).

3. Ks. Jan, pleban w Kościelcu, dziedzic w Bartodziejach, miał 1444 r. wraz z bratem Mikołajem termin z Wilczkiem z Łaszkowa i jego żoną Tochną (I.Kal.3 k.69). Skwitowany przez tychże małżonków 1446 r. (ib.k.199v). T. r. oświadczył gotowość uiszczenia 54 grz. Piotrowi Żyrońskiemu alias Bodzątkowskiemu za połowę wsi Bodzątki (ib.k.200). On i jego brat Mikołaj ugodzili się t. r. z Ubyławem, Stanisławem i Janem z Kosmowa o bory w Kościelcu i Kosmowie (ib.k.227v). Miał w r. 1464 sprawę z Janem z Borkowa i Morzy (I.Kal.1 k.302). Żył jeszcze w r. 1476 (ib.2 k.411v).

4. Mikołaj Bochenkowicz cz. Bochnek z Bartodziejów oprawił w r. 1434 na Ciechniewie w p. kal. 100 grz. posagu swej żonie Agnieszce (P.1387 k.49)Wicepodsędek kaliski w l. 1440-41, wicesędzia kaliski w r. 1453 (G.). Jego drugą żoną była w r. 1453 Jadwiga z Balic (I.Kal.5 k.47), już nie żyjąca w r. 1472, której posag, podjęty ze Złotnik M., został oprawiony na Bartodziejach, Ciechniewie i Kościelcu (I.Kal.2 k.237v). Burgrabia koniński 8 XII 1461 r. do 11 III 1471 r. (G.). W r. 1461 mial termin z dziedzicami Ogorzelczyna (I.Kon.4 k.16v). Intromitowany 1464 r. do Tarnowa, Kaliskiej i Ogorzelczyna, wsi trzymanych od Jakuba Koniecpolskiego, starosty przemyskiego (ib.k.120). Od swego bratanka, ks. Marcina, plebana w Rychnowie, dziedzica w Kościelcu, kupił t. r. za 200 grz. folwark i dwa zagony w Bartodziejach (P.1385 k.14). Janowi z Kalinowy, kasztelanowi sieradzkiemu, sprzedał w r. 1470 Czartki w p. kal. za 60 grz., a prawa uzyskane na dobrach tuliszkowskich sprzedał temuż za 400 grz. (ib.k.61v). T. r. dostał intromisję do przysądzonych mu trzech łanów w Oświsłowie (I.Kon.1 k.142). Żył jeszcze w r. 1472, kiedy to córkom Mariannie i Marcie zapisał 80 grz. długu, jako spadek po matce Jadwidze (I.Kal.2 k.237v). Nie żył już 1475 r. (ib.k.321). Zapewne z pierwszego małżeństwa Mikołaja pochodziły jego córki, Helena, w r. 1453 żona Bartosza Stągoskiego (P.852 II k.85v) i Elżbieta, w l. 1464-1476 wdowa po Stefanie z Morzy i Borkowa (I.Kal.1 k.287v; 2 k.437v). Z drugiej żony rodzili się: Maciej, Małgorzata, Marta, Barbara i Róża cz. Nieradka, w których imieniu w r. 1462 wzywał do uiszczenia 40 grz. Mikołaja z Przespolewa (ib.k.131). Nie wiem, z którego małżeństwa były córki Anna i Katarzyna występujące w r. 1464 (Ib.k.278). O Macieju nic więcej nie wiem. Inni synowie Mikołaja przypuszczalnie też z drugiego małżeństwa, to: ks. Wawrzyniec, Piotr i Wit, o których niżej. Z córek: Małgorzata, niezamężna 1476 r. (ib.2 k.397v), była w r. 1485 żoną Andrzeja Słomowskiego z z. sier., Marta w r. 1481 jeszcze panna (ib.3 k.61av), 1493 r. żona prac. Jakuba Wyrąbka z Kościelca (ib.4 k.189), Róża cz. Nieradka, niezamężna 1478 r. (ib.2 k.508v), już t. r. była żoną Marcina Przespolewskiego, Katarzyna wreszcie, w r. 1476 żona Ziemaka Młodszego ze Słuszkowa. Synowie: Wawrzyniec cz. Warsz, pleban w Rzgowie, Wit i Piotr, bracia niedzielni w Kościelcu Bartodziejach, toczyli sprawę ze stryjem Janem Bochnukiem, pleban w Kościelcu, i w r. 1476 założone zostało między nimi vadium, ale arbitrzy t. r. ich pogodzili (ib.k.411v, 432v). Ks.Wawrzyniec i Wit zostali w l. 1476 i 1477 skwitowani przez siostrę ich Katarzynę (ib.2 k.401, 498), a w r. 1478 przez siostrę Różę (ib.k.508v). Obaj poręczyli w r. 1478 Janowi z Kalinowy, kasztelanowi sieradzkiemu, za uwolnienie dóbr w Czartkach, które kasztelan kupił był od ich ojca (ib.k.524v), a i od nich samych w r. 1476 (ib.k.378v). Piotr z Ciechnina bratu Witowi z Bartodziejów zastawił 1475 r. łan w Ciechninie za 16 grz. (ib.k.362). Temuż witowi zastawił 1470 r. trzy łany roli w Ciechninie za 30 grz. (ib.k.506v).

Wit Bochnek z Bartodziejów, syn Mikołaja, poręczył 1468 r. Marcinowi z Przespolewa i Elżbiecie, wdowie po Stanisławie z Przespolewa za synów Jana z Potworowa, pisarza ziem. sieradzkiego, iż uiszczą dług (I.Kal.1 k.446v). Na połowie częsci Bartodziejów i Kościoła oprawił 1475 r. posag 100 grz. żonie swej Barbarze (P.1368 k.26). Od Małgorzaty z Pietryk, żony sł. Jerzego cz. Jurka, ślusarza w Stawiszynie, kupił 1476 r. za 4 zł w ćwiartkę roli, która na nią spadła po jej ciotce Annie zwanej Tolkową (ib.k.60v; I.Kal.2 k.391v). Od Jakuba z W. Złotnik nabył w r. 1480 sposobem wyderkafu 4 łany osiadłe w W. Złotnikach (P.1386 k.204). Żonie w r. 1484 oprawil 110 grz. posagu na połowach w Ciechniewie i Bartodziejach i na połowie części w Kościelcu (P.1387 k.3). Swej siostrze Małgorzacie Słomowskiej zobowiązał się w r. 1485 od puścić swą część w Nowej Wsi za Uniejowem w z. sier. w sumie 60 grz., tj. 40 należnych jej z dóbr ojczystych i 20 z macierzystych (I.Kal.3 k.212). Od Jana Bochnka z Kościelca kupił 1487 r. za 100 grz. 6 łanów osiadłych w tej wsi (P.1387 k.88v; I.Kal.3 k.423v). Żył jeszcze w r. 1493, kiedy kwitował Jana Krąkowskiego i żonę jego Helenę dziedzicow w M. Złotnikach, z 15 grz. zapisanych sobie na tej wsi sposobem zastawu (I.Kal.4 k.188v). Nie żył w r. 1494, kiedy jego synowie, Jan i Wojciech 4 łany z Złotnikach wyderkowane ojcu sprzedali sposobem wyderkafu za 40 grz. Janowi Brzezieńskiemu (P.1383 k.9; 1388 k.13v). Barbara, wdowa po Wicie, z synem Wojciechem skwitowana 1495 r. przez Jana z Gaci Moskurnej z części stryjowizny w Kościelcu (I.Kal.4 k.319). Ta Barbara t. r. kwitowała Jana Wiczyńskiego z sześciu i pół grz., w których zastawiła mu pół łana w Kościelcu (ib.k.412). Córka Wita Anna 1512 r. żona Jana Czermińskiego.

Wojciech Bochenek, syn Wita i Barbary, skwitowany 1495 r. przez Małgorzatę, córkę Macieja Gorazda z Pietryk, z 2 kop gr. za głowę jej ojca (I.Kal.4 k.343v). Wieś Ciechniew 1512 r. wyderkował Katarzynie, żonie Jakuba Siennowskiego, chorążego przemyskiego (P.786 k.3665v), a w r. 1515 trzy łany roli osiadłej w Ciechniewie wyderkował za 30 grz. Pawłowi Biernackiemu (I.i D.Z.Kal.2 k.31v). Nie żył już w r. 1519 (ib.k.58, 58v). Wdowa po Wojciechu Agnieszka Lesiecka 1542 r. wraz z synem Witem wyderkowała Marcinowi Lesieckiemu 3 łany roli w Kościelcu (P.1394 k.514). W r. 1546 połowę swej oprawy na wsiach Bartodzieje i Kościelec dała synowi Wojciechowi (P.787 k.2v), a 1553 r. połowę swej oprawy tamże synowi Janowi, zachowując sobie dożywocie tej oprawy (I.Kal.16 k.586v). Córka Wojciecha i Agnieszki, Katarzyna, była w r. 1519 żoną Szymona Jedleckiego, a 2-o v. 1527 r. Stanisława Siejuskiego czyli Galewskiego. Jan, Stanisław, Wojciech, Maciej i Wit, synowie Wojciecha, skwitowani 1544 r. przez Benedykta Poniatowskiego z 17 grz. (I.Kal.7 k.434v). Stanisław i Jan, bracia niedzielni, synowie zmarłego Wojciecha, zwani Bochenkami, chyba jeszcze niepełnoletni, bo działający w asyście stryja Piotra Liczyńskiego i dziada Jana Lesickiego, wyderkowali w r. 1519 półtora łana roli osiadłej w Ciechniewie za 17 grz. Janowi Poniatowskiemu (I. i D.Z.Kal.2 k.58). Dwa łany w Kościelcu w p. kal. wyderkowali t. r. za 25 grz. Szymonowi Jedleckiemu (ib.k.64). Jan, Wojciech i Maciej, bracia niedzielni, dziedzice Bartodziei, pozywani byli ok. 1545 r. przez mieszczan stawiszyńskich (Z.I. i D.Kal.4 k.65). Jan i Wojciech ok. r. 1555 mieli sprawę z Tomaszem Mycielskim (ib.7 k.724). O Stanisławie nie wiem już nic więcej. Maciej w r. 1546 sprzedał za 400 grz. bratu Wojciechowi części w Bartodziejach i Kościelcu, a w r. 1552 odkupił je od niego (I. i D.Z.Kal.6 k.405v, 457). Wit Ciechniewo sprzedał 1544 r. za 1. 200 zł żonie swej Elżbiecie, córce Jana Kobika z Opatowa z Moraw (P.1395 k.103). Wit z żoną Elżbietą Opatowską w r. 1546 sprzedali Ciechniewo za 800 grz. bratu Wojciechowi (I.i D.Z.Kal.6 k.409).

1. Jan Bochnek, syn Wojciecha i Lesieckiej wraz z braćmi i matką na częściach w Ciechninie i Kościelcu w r. 1531 zapisał 2 grz. czynszu rocznego od sumy 30 grz. wikariuszom katedralnym kolegiaty kaliskiej (I. i D.Z.Kal.2 k.176v), mąż Heleny Turskiej, córki Mikołaja, która 1551 r. pozywała męża (I.Kal.13 s.298), a on jej w r. 1552 na połowach swych części we wsiach Bartodzieje i Kościelec, jakie miał z działu z braćmi Wojciechem i Maciejem, oprawił posag 100 złp (I. i D.Z.Kal.6 k.455v). Już 1555 r. częsci w tych wsiach wolne od oprawy zmarłej pierwszej żony wyderkował za 30 grz. drugiej swej żonie Annie Lipskiej (ib.k.463v), córce Jana. Ta Anna t. r. swe dobra ojczyste i macierzyste we wsiach: Jarutowo, Grodzisko, Jankowo, Rokutowo i pustce Sierszowo pow. kal. sprzedała za 100 grz. Stanisławowi Lipskiemu (ib.k.464v). Jan w 1557 r. spisał dożywocie (P.1396 k.510v). Części w Bartodziejach i Kościelcu dał 1570 r. synowi Wojciechowi, zachowując dożywocie (R.Kal.3 k.258, 259). Zapewne nie żył 1578 r. (I.Kal.45 s.261). Miał jeszcze syna Mikołaja, bezdzietnego, zmarłego przed r. 1618 (R.Kal.9 k.13).

Wojciech, syn Jana i Turskiej, zapisał 1570 r. dług 40 tal. Piątkowskiemu (ib.36 s.810). Na częściach Bartodziei i Kościelca, wolnych od dożywocia ojca i macochy Lipskiej, oprawił 1571 r. posag 600 zł żonie Zofii Łaszkowskiej, córce Macieja (R.Kal.3 k.308). Ponowił oprawę tego posagu 1592 r. na częściach Bartodziei (R.Kal.6 s.613). Wraz ze stryjecznym bratem Mikołajem części w Kościelcu sprzedał t. r. za 4. 400 zł jezuitom kaliskim (ib.s.632). Wraz z żoną kwitował 1595 r. Turskiego (I.Kal.62 s.675), zaś w r. 1604 wraz znią zapisał dług 100 zł Janowi Lipskiemu z Jastrzębnik (I.Kal.70 k.1021). Córką Wojciecha była Helena, wydana w r. 1601, krótko po 25 IV za Macieja Zbrosławskiego. Były jeszcze córki: Barbara, Dorota i Katarzyna, którym była żoną 1-o v. Jakuba Jazgackiego (Jazgockiego, Jazgowskiego?) 1615 r., 2-o v. 1622 r. Szymona Ulatowskiego, Dorota była 1619 r. żoną Daniela Gierkowskiego, Katarzyna wreszcie może identyczna z Katarzyną, żoną Wojciecha Załuskiego, nie żyjącą 1614 r. Synem Wojciecha był Jakub.

Jakub, syn Wojciecha, jako jedyny spadkobierca ojca, sprzedał 1617 r. Bartodzieje, spałe po nim i po stryju Mikołaju, za 3. 600 zł JAnowi Mycielskiemu (R.Kal.9 k.13). W imieniu dzieci swej zmarłej siostry Heleny Zbrosławskiej kwitował w r. 1618 Krzysztofa Mycielskiego (I.Kal.84 s.1207). Części w Bartodziejach zastawił był za 500 zł Jadwidze z Robaczyna, żonie Jana Mycielskiego, kiedy zaś ona scedowała je Wojciechowi Mycielskiemu, Jakub dobrał od niego jeszcze 150 zł, zaś ów Wojciech scedował te dobra Feliksowi Mycielskiemu, Feliks zaś ciągle tego samego ko z powrotem Jadwidze (ib.s.1411). Sam nie żył już tego jeszcze roku, kiedy syna jego Wojciecha kwitował z 40 zł Piotr Piątkowski (ib.s.1553).

2. Wojciech, syn Wojciecha i Lisieckiej, całą wieś Ciechniewo wyderkował w r. 1545 r. za 100 grz. Janowi Złotnickiemu (I. i D.Z.Kal.6 k.383v). Od brata Macieja kupił w r. 1546 za 400 grz. części w Bartodziejach i Kościelcu (ib.k.405v) i t. r. na połowach swych części w Bartodziejach, Kościelcu, Ciechniniwie oprawił posag 3. 000 grz. żonie Ewie Żytowieckiej, córce Jana (P.787 k.3). W r. 1552 oboje sprzedali Ciechniewo za 1. 000 zł grz. Rafałowi Leszczyńskiemu (I. i D.Z.Kal.6 k.443v), a t. r. Wojciech części w Bartodziejach i Kościelcu nabyte od brata Macieja osprzedal za 400 grz. temuż bratu (ib.k.457). W r. 1557 drugiej żonie Małgorzacie Żerońskiej oprawił posag 100 grz. na połowie Bartodziejów i Kościelca (ib.k.480v). Wojciech poddanego z Bartodziei dał 1559 r. sław. Płaczkowi, obywatelowi kaliskiemu (ib.24 k.306v). Nie żył 1576 r. Chyba to ten Wojciech występował w r. 1537 jako stryj Anny z Przedzyńskich Nieradzkiej (P.1394 k.159v). Małgorzata Żerońska, 2-o v. żona Jakuba Mojaczewskiego, nie żyła 1595 r. Z niej syn Mikołaj (I.Kal.62 s.260). Córki Wojciecha z Żeromskiej: Anna, żona Macieja Chlebowskiego wyszła zań krótko po 16 IV 1576 r. (I.Kal.44 s.427; R.Kal.4 k.295), Katarzyna w r. 1596 żona Gabriela Skrońskiego ze Śląska, Teofila t. r. niezamężna (I.Kal.63 k.64).

Mikołaj, syn Wojciecha i Żerońskiej, zobowiązał się przed ślubem 14 II 1578 r. na połowie części Kościelca i Bartodziei oprawić posag 1. 250 zł narzeczonej Barbarze Wszołowskiej cz. Szołowskiej, córce Stanisława (I.Kal.45 s.241), czego dokanał t. r. (R.Kal.2 k.4). Zastawił ok. 1591 r. za 14 zł 6 łyżek srebrnych Zofii z Wszołowskich Krzyckiej (Wsch.14 k.92). Żonie 1592 r. na swej części Bartodziei i na połowie sumy, przypadającej mu ze sprzedaży części Kościelca, oprawił 1. 250 zł (R.Kal.6 k.685). T. r. wyznaczył opiekunów dla dzieci z niej zrodzonych (ib.k.688v). Jako spadkobierca matki, wydzierżawił 1595 r. jej oprawne części we wsi Torzyniec p. ostrzesz. Stanisławowi i Annie zamężnej Kraszkowskiej Mojaczewskim (I.Kal.62 s.260). W r. 1596 w imieniu swoim i sióstr oprawę matki na połowie wsi Torzyniec w p. ostrzesz. cedował Janowi Gosławskiemu, mężowi Zofii Mojaczewskiej (I.Kal.63 k.64). T. r. żona jego Barbara Wszołowska skasowała swą oprawę na częściach Bartodziejów, które on rezygnował Wojciechowi Wszołowskiemu (ib.k.346). W r. 1604 skwitował tego Wojciecha, brata swej żony, z czynszów od sumy 1. 500 zł zapisanych przezeń zmarłej już Barbarze Wswzołowskiej (I.Kal.70 k.574). Kupił 1620 r. za 2. 000 zł pustkę Krupa p. kon. z młynem Nabimąką od Wojciecha Załuskiego (R.Kal.9 k.405v). Nie żył 1628 r. (ib.11 k.36v). Jego dziećmi z Wszołowskiej byli: ks. Stanisław, gwardin franciszkanów obserwantów w Warcie, Wojciech, Piotr, Zofia, w r. 1631 żona Jana Gąsiorowskiego, i Marianna. Z nich Wojciech z siostrą Gąsiorowską aprobowali w r. 1631 kontrakt zawarty w r. 1620 przez ojca ich z Załuskowskim (I.Kal.97 a s.697). Ten był w l. 1633-1644 mężem Jadwigi Raczyńskiej, córki Krzysztofa (ib.99b s.2058), zaś w r. 1644 "nazwany cywilniezmarłym", (ib.110a s.95). Piotr, jeszcze w r. 1643 (Rel. i I.Z.Kal.1c k.475), kwitował 1605 r. Wojciecha Wszołowskiego ze 100 zł z sumy 3. 000 zł, zapisanej (I.Kal.71 s.631). Zofia Gąsiorowska cedowała 1635 r. siostrze Mariannie swe prawz do 1. 500 zł z sumy 3. 000 zł, zapisanych sposobem zastawu ich matce przez ich ojca na Wszołowie, które to 1. 500 zł po śmierci matki bracia Wojciech i Piotr podjęli od dziedzica owej wsi Wojciecha Wszołowskiego (ib.101 s.1063). Ta Marianna była w r. 1643 żoną Gabriela Oremusa Gaszyńskiego (Gasińskiego). Z drugiej żony, Zofii Mojaczewskiej, nie żyjącej 1638 r., była córka Elżbieta, w latach 1637-39 żona Baltazara Wilkowskiego (ib.105 s.1934; P.1036 k.556) i synowie: Jan, Aleksander, Andrzej Przecław i Krzysztof. Z nich Jan w r. 1620 zapisał dług 48 zł Koźmińskiemu (I.Kal.86 k.6v). Pustkę Krupa i część młyna Nabimąka sprzedał 1628 r. za 400 zł Janowi Gorskiemu (R.Kal.11 k.36v). Aleksander, sługa Krzysztofa Klonowskiego nie żył 1637 r., zamordowany na drodze do Biezdrowa przez Władysława Konińskiego i wspólników. Pozywał zabójcę przed sąd sejmowy brat Stanisław w imieniu własnym i brata Krzysztofa (Py.148 k.78).

Andrzej Przecław, syn Mikołaja i Mojaczewskiej, dobra po rodzicach i bracie Aleksandrze rezygnował 1637 r. Wojciechowi Załuskiemu (R.Kal.11 l.826v). Jako współspadkobierca (obok Krzysztofa) zmarłego brata Aleksandra, kwitował 1639 r. Wojciecha Załuskowskiego (I.Kal.105 s.644). Żył jeszcze 1650 r. (I.Kon.53 k.252v). Może identyczny z powyższym był Andrzej, nie żyjący 1665 r., którym z Reginy Przsdzyńskiej, nie żyjącej 1664 r. (P.1075 k.416), córka Anna, żyjąca już 1651 r. (P.1268 k.179), w latach 1664-73 żona Waleriana Zabłockiego. Zofia, córka Andrzeja, żona 1-o v. 1672 r. Wojciecha Przedzyńskiego, 2-o v. 1686 r. Aleksandra Przybysławskiego.

Krzysztof, syn Mikolaja, z bratem Andrzejem Przecłwem zobowiązał się 1637 r. wobec Wojciecha Załuskowskiego stawić do akt siostrę Elżbietę zamężną Wilkowską (P.1036 k.556). Obaj ci bracia w r. 1638 otrzymali od tego Załuskowskiego zapis długu 800 zł (I.Kal.104b s.1908). Chyba z nim identyczny Krzysztof, mąż Marianny Bartkowskiej, wraz z nią i dziećmi: Janem, Aleksandrem, Stanisławem Kazimierzem, Szymonem, Stefanem i Anną, pozwani 1672 r. przez Katarzynę z Bielskich Bartkowską (ZTP 32 s.88). Zob.tabl.

@tablica: Bartodziejewscy

Za Ziemaka z Bartodziejów ręczył Mikołaj Skarzyński, iż będzie żyłw pokoju z Piotrem Bochenkowiczem z Bartodziejów 1438 r. (I.Kal.2 k.82). Bogusz z Bartodziejow 1438 r. (ib.k.69v; 82v). Ziemak i Bogusz z żoną zostali pogodzeni przez arbitrów 1442 r. (ib.6 k.89v). Małgorzata, wdowa po Boguszu z Bartodziejów, obecnie żona Jana z Bartodziejów, pogodzona 1457 r. przez arbitrów ze swymi synami Jakubem, Mikołajem i Bartłomiejem, którzy matce winni uiścić 10 grz. (Py.11 k.65). Mikołaj z Bartodziejów wraz z żoną Katarzyną zastawił jeden łan w Bartodziejach w r. 1447 za 10 grz. na trzy lata Janowi z Grzybowa (ib.k.299). Ta Katarzyna z Bartodziejów, żona Mikołaja, zeznała na rzecz Jana z Nowej Wsi 2 grz. 1457 r. (ib.k.79v), a 1461 r. zastawiła swą ojcowiznę, to jest dwa łany w Bartodziejach Wichnie, żonie Jana Grzybowskiego za 30 grz. i pół (I.Kal.1 k.52v). Wichna z Bartodziejów, żona Jana z Bartodziejów, w r. 1458 żądała uiszczenia 24 grz. od Katarzyny, żony Mikołaja z Bartodziejów (Py.11 k.46v).

Jan B. ok. r. 1461 pięć łanów w Nowej Wsi p. kal. wyderkował za 60 grz. Janowi ze Zbierska (P.1384 k.205v). Zapewne ten sam Jan z Bartodziejów skwitowany w r. 1461 przez Jana ze Zbierska z głowy ojca Zawiszy ze Zbierska (I.Kal.1 k.61v). Mikołaj Rachwał ze Zbierska pozwany przez dziedziców z Dzirzbina 1463 r. (ib.k.176v). Jakub z Bartodziei na połowie swych części tej wsi oprawił 1466 r. posag 20 grz. żonie Katarzynie (P.1383 k.245v). Małgorzata, wdowa po Janie z Bartodziejów alias Pietryków, 1467 r. pogodzona przez arbitrow z Anną Tolkową (I.Kal.1 k.381v). Małgorzata, żona Macieja z Bartodziejów, dziedziczka w tej wsi, procesowała się z dziedzicami Biernacic i Dzirzbina i w r. 1468 założone zostało vadium między stronami (ib.k.476). Maciej z Bartodziejów, mąż Jadwigi, siostry Jana Grzybowskiego, którą w r. 1476 kwitowała z 1 grz. Mikołaja Przerańskiego z Bartodziejów (ib.2 k.410). T. r. Jan i jego siostry: Małgorzata, Jadwiga, Anna i Konstancja, dziedzice z Bartodziejów Piertyków, kwitowali ze swych dóbr macierzystych Mikołaja Przerańskiego i jego syna Jana z Bartodziejów Pietryków (ib.k.411). Mikołaj z Bartodziejów Pietryków ze swymi bratankami, Mikołajem i Wojciechem, żądał 1485 r. uiszczenia od Jana z Kościelca 16 grz. (ib.3 k.227). Bracia ci, Mikołaj i Wojciech, t. r. dzielący się częściami w Bartodziejach Pietrykach za pośrednictwem arbitrów (ib.k.208v). Mikołaj Bogusz z Bartodziejow Pietryków 1487 r. mąż Jadwigi z Przedzina (ib.k.390). Bogusz z Bartodziejów, wuj Katarzyny z Korzeniewa, wdowy po Macieju z Kuszyna 1490 r. (ib.k.552). Mikołaj, syn Jakuba B. z Pietryków Bartodziejów brał 1497 r. w zastaw połowę łana roli w M. Złotnikach od Jana Krąkowskiego (ib.4 k.527v). Anna, żona 1494 r. jana Rosoła kosmowskiego. Bogusław z Bartodziei mąż Jadwigi Przedzyńskiej, która 1506 r. intromitowana do przysądzonych jej dóbr Macieja Drogosława w Kurowie (I.Kon.2 k.342v). Barbara, wdowa po Wojciechu B-im, zobowiązała się 1511 r. rezygnować swą połowę Koziej Góry uczc. Wojciechowi Solikowi (ib.k.396v). Jako 2-o v. żona Sebastiana Kowalewskiego, wymieniła 1513 r. z Solikiem ze Starego Miasta połowę Koziej Góry na sołectwo w Starym Mieście, dopłacając mu 3 grz. (Z.I.Kon.1 k.4v). Katarzyna, w latach 1552-68 wdowa po Stanisławie Siejuskim cz. Gałęskim. Anna, w r. 1560 żona Jana Czermińskiego. Katarzyna, żona 1600 r. Stanisława Siąskiego. Anna, 1608 r. żona Jana Klichowskiego. Mateusz, przeor karmelitów Bożego Ciała w Poznaniu 1618 r. (P.1000 k.486v). Adam, syn zmarłego Wojciecha, dostał 1621 r. zapis 220 zł od Andrzeja Skorzewskiego (P.1007 k.959v). Bogumiła, w r. 1657 wdowa po Joachimie Morawskim. Paweł, mąż Doroty Podleśnej (Zdzienickiej czy Jaroszewskiej?) 1695 r. (I.Kal.152 s.21).

>Bartoszewiczowie. Jan, towarzysz chorągwi pancernej Gniazdowskiego, starosty nowomiejskiego, zabił Wawrzyńca Baranowskiego i 1720 r. zawarł ugodę z jego spadkobiercami (G.94 k.119). Pułkownik JKMci, dostał 1744 r. zapis 2. 000 zł na wsi Lubin od Jana Boksy Radoszewskiego (I.Kon.77 k.339). Kupił 17 VI 1746 r. Obrzębin od Wojciecha Zieleniewskiego i jego żony Marianny z Przespolewskich. Żoną pułkownika była 1747 r. Marianna Radoszewska, córka Macieja i Anny z Kosińskich, wdowa 1-o v. po Janie Przespolewskim. W r. 1756 kwitował z 80 zł Gurowskiego, kasztelana poznańskiego i magistrat Włocławka (I.Kal.185/89 k.249v; 196/98 k.83v; I.Kon.78 s.63, 637, 661, 967). Żył jeszcze 1762 r. (Rel.Kal.178 k.239v). W r. 1764 wdowa po pułkowniku na sumach spadłych po swej matce na dobrach Wrząca p. sier., dziedzicznych brata Piotra Radoszewskiego, zapisał 300 zł swej córce chrzestnej Annie Pigłowskiej (I.Kon.79 k.360v). Córka Jana i Radoszewskiej, Barbara, dziedziczka Obrzębina, w latach 1775-88 żona Bartłomieja Żelisławskiego, podczaszyca piotrkowskiego.

Bonifacy z żoną Katarzyną mieli syna Pawła Feliksa, ur. w Siemianowie 27 VI 1793 r. (LB Dziekanowice). Ten Bonifacy po raz drugi zaślubił 24 XI 1813 r. Józefę Lewandowską, wdowę po Rozbickim. Liczył wtedy lat 50, ona 40 (LC Gniezno, Sw. Trójca). Jan, dziedzic Wiecinina w Kr. Pol., i jego żona Stanislawa Dąmbska, rodzice Joachima, zmarłego dzieckiem w Chytrowie 27 IV 1911 r. (LM Jaraczew). Stanisława z Dąmbskich, umarła w Wiecininie 22 XII 1923 r., pochow. w Brdowie (Dz.P.). Janina, wdowa po Tadeuszu Karłowskim, zmarła w Piaskach 8 XII 1938 r., pochowana w Poznaniu.

>Bartoszewscy h. Gozdawa, nieznani Bonieckiemu, wyszli z Bartoszewic p. kośc., koło Jutrosina, może jednego pochodzenia z Dzierżanowskimi? Hanka z Bartoszewic, matka Małgorzaty 1404 r. (P.2 k.202v). Skarbimir 1405 r. (Kośc.I k.75). Janusz B. w l. 1411-1413 (Kośc.3 k.168v; III k.147). Adam 1418 r. (Py.3 k.249v). Jan i Janusz 1418 r. (Kośc.II k.80v).

Wojciech B., mąż Agnieszki Domasławskij, która w l. 1465-69 procesowała się z Konarskimi (Kośc.20 s.50, 172, 308), a 1469 r. w asyście stryja Pakosława Kołaczkowskiego sprzedała za 25 grz. 2 łany w Górce Gunczlewej (koło Sarnowy) Wincentemu, Janowi i Mikołajowi, braciom z Górki Gunczlewej (P.1385k.8v). Tej Agnieszce oprawił 1471 r. posag 50 grz. na połowie dóbr w Bartoszewicach W. i Rozkochowie p. kośc. (ib.k.96v). Całą swą część w Rozkochowie sprzedał 1474 r. za 60 grz. Mikołajowi Jutroskiemu (P.1386 k.16v). T. r. skwitowany przez rodzoną siostrę Agnieszkę, wdowę po Janie Borowym z Jutrosina, z dóbr po rodzicach (Kośc.227 k.1a). Nie żył 1476 r., kiedy owdowiała Agnieszka połowę łanu osiadłego, nabytego od Andrzeja Konarskiego, i łan osiadły, nabyty od Przybka z Konar, wyderkowała Tomasowi Więckowskiemu (P.1386 k.62). Wojciech B. został zamordowany przez Szczedrzyka Domaradzkiego, którego Agnieszka skwitowała w r. 1478 z pozwów cedując jednocześnie swym synom część główszczyzny (Kośc.227 k.46). Niewątpliwymi synami wspomnianego Wojciecha byli: Piotr, Filip, Marcin, Mikołaj i Maciej, córką Anna, wymieniona 1546 r. (Kośc.345 k.210v). Mikołaj, syn zmarłego Wojciecha, występował 1490 r. (Kośc.228 k.311). Zdaje się, iż był jeszcze szósty syn, Stanisław. Małgorzata z Dzierżanowa, córka Katarzyny, wdowa po Janie Starogrodzkim, żona Stanisława z Bartoszewic 1459 r. płaciła winę, bo nie stanęła z pozwu Bogumiła ze Starogrodu (Kośc.19 k.267v). Miała w l. 1462-1469 terminy ze Stanisławem, Bogumiłem i Małgorzatą, dziećmi Marcina Wiotszyńskiego, podstolego poznańskiego, dziedzicami Starogrodu siostrzeńcami jej pierwszego męża (Py.15 k.84v; Kośc.19 k.369v, 370; 20 k.120, 121, 213, 215). W r. 1470 kwitowała ich z posagu po swej matce (ib.k.548). Wdowa po Stanisławie B-im połowę wsi Dzierżanowa, Lechnowa, Golinina p. pyzdr. oraz połowę Malechnowa i Tworzymirek p. kośc., spadłe po rodzicach, wyderkowała 1475 r. swym synom: Bogumiłowi (Teofilowi), Janowi, Krzysztofowi i Stanisławowi B-im (P.1386 k.27v), oni zaś dali jej w dożywocie połowę Bartoszewic oraz cztery i pół łany w Rozkochowie, zaś na swej części w Dzierżanowie oprawili 50 grz. posagu swej babki Agnieszki (P.1386 k.27v). Imię babki potwierdza przypuszczenie, iż Stanisław był synem Wojciecha, męża Agnieszki. Żył z nim współcześnie niemal, był więc najpierw synem najstarszym, jeśli wogóle był synem jego. Małgorzata w r. 1476 już 2-o v. żona Wacława B-go, wyderkowała tym swym synom za 30 grz. cztery i pół pustych łanów w Rozkochowie (P.1386 k.53). T. r. w asyście wuja Iwana z Goliny, sędziego kaliskiego, sprzedała połowę wsi Jawory p. kośc. za 200 grz. Wyszocie z Starkowca, nabywając od niego całe połowy wsi Lechnowo, Golinin i Dzierżanowo za 500 grz. (ib.k.52v, 53). Nie żyła już w r. 1482, kiedy synowie Bogusław cz. Bogumił i Jan, niedzielni dziedzice z Bartoszewic, zobowiązali się wobec Mikołaja i Baltazara z Krzycka uwolnić wyderkowane im za 100 grz. części w Malechowie, spadłe po matce (Kośc.227 k.96). Była i córka Agnieszka, żona Jana z Dzierżanowa, której bracia w r. 1482 zapisali posag 70 grz. (ib.k.96). Spośród wspomnianych synów, Bogumił oprawil 1476 r. na połowie częsci w Dzierżanowie 30 zł posagu żonie Dorocie (P.1386.k.45v), a 1482 Bogumił i Jan części macierzyste w Malechowie p. kośc. wyderkowali za 100 grz. Mikołajowi i Baltazarowi braciom z Krzycka (ib.k.160v).

Wracam do niewątpliwego potomstwa Wojciecha. Filip B. w imieniu własnym i brata Marcina skwitował w r. 1493 Jakuba Domaradzkiego alias Szczedrzyka z głowy swego ojca (P.856 k.17c). Marcin i Filip, bracia niedzielni, dziedzice w Bartoszewicach, nabyli 1494 r. od Jana Kołaczkowskiego połowę tej wsi za 200 zł w. i zaraz wyderkowali ją za 50 zł Bernardowi Żabieńskiemu (P.1383 k.34v, 35; Kośc.230 k.47).

Marcin B. cz. Orczeński (nie umiem wytłumaczyć tego drugiego nazwiska), syn Wojciecha, na połowie części w Bartoszewicach M., należnych z działu z bratem Mikołajem, oprawil 1497 r. posag 60 grz. żonie Barbarze Siedleckiej, córce Mikołaja (P.1383 k.150v). Marcin O. nabył w r. 1511 od Jana Bnińskiego sposobem wyderkafu za 120 grz. Bartoszewice (P.786 s.251) i t. r. na tej wsi oprawił 20 grz. posagu drugiej swej żonie Barbarze, córce Spytka Szlachcińskiego (ib.s.252). Dziedzic w Bartoszewicach, dostał 1513 r. zobowiązanie od Mikolaja Bnińskiego, iż ten ostatni stawi swego brata Jana celem dopełnienia sprzedaży Bartoszewic za 120 grz. (Kośc.23 k.395). W r. 1519 nabył wyderkiem za 160 grz. od Jana Bnińskiego z Borku połowę Bartoszewic (P.1392 k.266v), a t. r. za 30 grz. nabył czwartą część tej wsi od Mikołaja Bnińskiego, któremu uprzednio był ją sprzedał (ib.k.270v). Barbara Szlachcińska z siostrą Młgorzatą zamężną Janową Chwałkowską sprzedały w r. 1519 za 30 grzywien części w Szlachcinie i Chrostach p. pyzdrskiego swemu bratu Łukaszowi (P.867 k.65v). Żonie ponowił 1526 r. oprawę 100 grz. posagu na połowie części Bartoszewic W. (P.1393 k.115v). Dąbrowę p. kośc. sprzedał 1528 r. za 50 grz. Mikołajowi Pogorzelskiemu (ib.k.250). Od Mikołaja Bnińskiego z Borku odkupił 1531 r. za 30 grz. sprzedaną mu czwartą część Bartoszewic (Kośc.234 k.188). Z jego córek, Agnieszka 1523 r. żona Mikołaja Szczurskiego, Małgorzata 1536 r. żona Wojciecha Gostkowskiego, Anna niezamężna 1546 r. (Kośc.345 k.210v). Wojciech, syn Marcina, w imieniu swoim i swych braci, Marcina i Michała, zapisał 1539 r. dług 20 grz. Piotrowi Miaskowskiemu (Kośc.234 k.381). Był jeszcze czwarty syn Jan. Wojciech i Jan zostawili potomstwo i o nich niżej. Marcin, zwący się też Płaczkowskim a czasem Orczeńskim, 2 łany roli osiadłej, 4 pustej. połowę wiatraka oraz dwór w Bartoszewicach wyderkował 1533 r. za 100 zł Małgorzacie, córce Sędziwoja Szumowskiego (Kośc.345 k.159). Ożeniony z Małgorzatą Sliwnicką, wdową po Janie Chojeńskim, dał w r. 1545 pasierbowi Janowi Chojeńskiemu zobowiązanie, iż ją stawi do akt celem dokonania kasaty oprawy na wsiach Stwolno, Chojno i Golejewko w p. kośc. (P.884 k.206). Część wiatraka w M. Bartoszewicach dał 1546 r. siostrze, pannie Annie (Kośc.345 k.210v) i t. r. na połowie swych części w tej wsi oprawił 100 zł posagu żonie Małgorzacie Sliwnickiej, corce Mikołaja (ib.k.201). W r. 1546 nazwana ona córką Jana Sliwickiego Mojka, a wdową 1-o v. po Janie Chojeńskim. Marcin kwitował wtedy swych pasierbów Chojeńskich z 100 zł jej posagu, oprawionych na częściach Chojna, golejewka i Stwolna p. kośc. (Kośc.235 k.102v). W r. 1560 zapisał tej żonie 100 zł długu (Kośc.239 k.37). Żył jeszcze 1562 r., kiedy trzecią część M. Bartoszewic wyderkował za 600 zł żonie (Kośc.346 k.49). Nie żył 1563 r., kiedy do pozostałych po nim dóbr, tj. trzeciej vzęści Bartoszewic, usiłowali intromitować się brat Jan i bratanek Maciej, syn Wojciecha, czemu jednak oparła się wdowa (Kośc.240 II k.143). Nie żyła już w r. 1577, kiedy jej synowie, ks. Jakub Chojeński, pleban w Kędzierzynie, i Andrzej, dokonali cesji na rzecz bratanków, Marcina, tj. Stefana syna Jana i Macieja syna Wojciecha (P.929 k.831v).

I. Wojciech cz. Olbracht, syn Marcina, kupił od Marcina Raciborowskiego 1532 r. za 150 grz. 4 łany roli w Raciborowie p. pyzdr. (P.1393 k.529). Wojciech Raciborowski cz. B. został 1533 r. skwitowany z 20 grz. przez Rozdrażewskiego, kasztelana krzywińskiego (Py.171 k.79). Na połowie swej czwartej części w Raciborowie p. pyzdr. oprawil w r. 1533 posag 40 grzywien pierwszej swej żonie Urszuli Modlibowskiej, córce Jakuba (I. i D.Z.Kal.2 k.209). Na połowie swych części w Bartoszewicach, przypadających z działu z braćmi Marcinem i Janem, oprawił 1544 r. posag 200 zł żonie Annie Pierzchlińskiej (P.1395 k.132). Dla dzieci z niej zrodzonych mianował 1551 r. opiekunów (Kośc.345 k.222v). Nie żył 1558 r., kiedy wdowa zapisała dług 67 grz. Wojciechowi Włostowskiemu (Kośc.238 k.155). W r. 1560 pełniąc wraz z swym bratem Janem Pierzchlińskim opiekę nad swymi małoletnimi dziećmi: Janem, Maciejem, Anną Urszulą i Magdaleną, wydzierżawiła Bartoszewice M. na lat 9 za 450 zł Jakubowi Pogorzelskiemu (P.902 k.277; Kośc.239 k.151v). Nie żyła 1579 r. Z wymienoinych już córek, o Urszuli wiemy, iż w r. 1580 była żoną Wojciecha Woleńskiego. Z synów, Maciej nie pozostawił potomstwa. Kwitowali go 1562 r. Szurkowscy (P.904 k.448). Łan zw. Węgierkowskim w Bartoszewicach M. i siedlisko Kołdunowskie z placem sprzedał 1580 r. za 500 zł Jakubowi Kołudzkiemu, wojskiemu inowrocławskiemu, (I.Kal.347 k.2). Żył jeszcze 1581 r. (Kośc.261 k.597v). Jego żoną była Łucja Tworzyjańska, córka Andrzeja, której 1576 r. oprawił posag 700 zł na połowie części w M. Bartoszewicach (P.1398 k.643v). Żyla jeszcze 1578 r. (Kośc.258 k.531).

II. Jan, syn Marcina, mąż Agnieszki Grabionowskiej, córki Wojciecha zwanego też Puczołowskim (P.1393 k.370v; 1396 k.831v). Od Wojciecha Czasułtowskiego kupił 1533 r. połowę wsi pustej Rozkochowo za 200 grz. (P.1393 k.580v). Dziedzic w M. Bartoszewicach 1534 r. (Kośc.234 k.284v). W r. 1535 połowę pustki Rozkochowo sprzedał za 200 grz. Mikołajowi Pogorzelskiemu (Kośc.345 k.168v). Kwitował 1549 r. Feliksa Sokołowskiego z danego sobie przezeń zobowiązania sprzedaży za 1. 500 zł grz. części wsi Gułtowo, Drzązgowo, Sokolnicki, Żabice i Ostrów p. pyzdr. (P.888 k.93). Na połowie M. Bartoszewic oprawił 1560 r. posag 200 zł swej żonie (P.1396 k.381v), która t. r. kwitowała męża z oprawy danej jej ongiś na trzeciej części Bartoszewic M. przez teścia Marcina (P.902 k.317v). Część Bartoszewic M. sprzedał 1563 r. za 200 grz. Wojicechowi Otta Trąmpczyńskiemu (P.1397 k.211v) i t. r. trzecią część tej wsi za 2. 000 grz. Janowi Rosnowskiemu (Kośc.240 II k.41v), od którego jednocześnie nabył za 1. 000 zł sposobem wyderkafu części Gostkowa p. kośc. (P.1397 k.211v). Synom, Błażejowi i Stefanowi, za pisał 1563 r. dług po 300 zł każdemu na częściach Gostkowa (Kośc.240 II k.105v, 106). Owe wyderkowe częsci Gostkowa rezygnował 1566 r. Wojciechowi Gostkowskiemu (P.1397 k.488). Nie żył 1570 r. (P.917 k.784). W 1575 r. owdowiała Agnieszka pozywała Rosnowskiego (Kośc.245 k.148). Synowie Jana: Błażej, Jan, Stefan i Piotr, z których tylko dwaj ostatni pozostawili znane mi potomstwo. Jan i Piotr skwitowali w r. 1570 Stanislawa Małachowskiego ze 100 zł (P.917 k.784). Jan części w Bartoszewicach M., spadłe po stryju Marcinie, sprzedał 1577 r. za 300 zł bratu Błażejowi (P.1398 k.741v), ten zaś bezpośrednio potem owe części, zarówno jak i własne ze spadku po tymże stryju, sprzedał za 800 zł bratu Stefanowi (ib.k.742; P.931 k.103v). Zapewne ten sam Jan nabył 1577 r. sposobem wyderkafu za 1500 zł od Jana Czackiego całe części wsi Rogowo i Włostowo (P.1398 k.750v). O Błażeju wiem jeszcze tylko to , że żył 1597 r. (R.Kal.7 k.86v). Siostrami tych braci, a corkami Jana były: Katarzyna, 1563 r. żona Jana Raszewskiego, i Ana, której w r. 1584 już jako żonie Pawła Swierkockiego z wojew. płockiego brat Piotr zapisał 100 zł długu (I.Kal.50 s.1194). W r. 1592 skwitowała za 100 zł Piotra B. (I.Kal.59 s.999).

1. Stefan, syn Jana i Grabionowskiej, ożeniony 1-o v. z Heleną Wikońską, córką Andrzeja i Katarzyny, która 1561 r. dostała od owdowaiałej matki zapis długu 100 zł (Kośc.240 k.27). Oboje małżonkowie spisali 1565 r. dożywocie (Kośc.346 k.54v). Drugiej swej żonie, Katarzynie Gorzyńskiej, oprawił 1577 posag 500 zł (P.1398 k.715). Od brata Błażeja nabył 1578 r. za 800 zł spadłe po stryju Marcinie części w Bartoszewicach M. (P.931 k.103v). Intromitowany 1582 r. do łanu Jaskółkowskiego w Bartoszewicach M. i do połowy sadzawki w tej wsi (te dobra trzymał stryj Marcin) oraz do łąki Kaleja, nabytych za 600 zł (P.938 k.473). Żył jeszcze 1584 r. (Kośc.264 k.405v), nie żył 1587 r. Z jego córek, Anna wyszła w r. 1583, krótko po 28 VI, za Wojciecha Kotowieckiego Filipczaka, Jadwiga była 1614 r. żoną Stanisława Karlińskiego. Synowie: Marcin, Andrzej, Wojciech, Maciej i Mikołaj byli w r. 1590, obok stryja Piotra, dziedzicami części Bartoszewic M. (Kośc.270 k.199v). O Marcinie niżej. Andrzej, ur. ok. 1573 r. części Bartoszewic cz. Płaczkowa, przypadające sobie w dziale braterskim, sprzedał 1597 r. bratu Marcinowi za 300 zł (R.Kal.7 k.86v). Jego pierwsza żona, Teofila Kurcewska, córka Macieja, kwitowała w r. 1612 swego brata Stefana z części sumy 700 zł zapisanej jej przez zmarłą Barbarę z Sliwnickiech Kurcewską (I.Kal.78 s.1385). Przed ślubem z drugą żoną Barbarą Janowską dał 17 XII 1613 r. zobowiązanie jej ojcu Maciejowi, że oprawi jej posag 500 zł (P.990 k.1150v, 1151, 1152). Zaślubiny nastąpiły 19 II 1614 r. (LC Stary Gostyń). Trzecia żona, Helena Kurcewska, corka Macieja (zapewne więc siostra pierwszej żony), w r. 1616 podniosła posag 400 zł od brata Bartłomieja (I.Kal.82 s.1672). Andrzej z nią spisał dożywocie 1617 r. (R.Kal.9 k.9v). Kwitowała ona 1620 r. za 120 zł Szadokierskiego (I.Kal.86 s.105). Wojciech, Maciej i Mikołaj w r. 1587 wraz z innymi braćmi i stryjem Piotrem byli pozywani przez Kołudzkiego, wojskiego inowrocławskiego, (Kośc.267 k.38). Wojciech, ur. ok. 1574 r., i Maciej, ur. ok. 1575 r., swe części w M. Bartoszewicach zwanych "Płaczkowymi", odziedziczone po ojcu, sprzedali w r. 1597 bratu Marcinowi (I. i D.Z.Kal.28 k.71). Wraz z żoną Anną Chwalęcką w r. 1616 wzięli zastawem za 600 zł od Andrzeja Gawrońskiego części wsi Szczury (I.Kal.82 s.595) W r. 1620 Wojciech, może ten sam, w imieniu własnym i żony Anny Chwalęckiej kwitował z 50 zł Gawrońskiego (I.Kal.86 s.541). Mikołaj 1612 r. swe częsci Bartoszewic M. zw. Płaczkowem sprzedał za 600 zł bratu Marcinowi (R.Kal.8 k.153). Maciej żona, Zofia Golińska, córka Wojciecha, kwitowała 1590 r. swych braci z dóbr rodzicielskich (P.953 k.439v). Oboje żyli 1596 r. (Kośc.276 k.189v). Maciej nie żył 1602 r., zabity przez Andrzeja Jutrowskiego, a jako jego spadkobiercy występowali bracia: Marcin, Wojciech i Mikołaj (I.Kal.68 s.621; P.974 k.453), ale 1610 r. Zofia, już 2-o v. żona Jana Sulewskiego, skwitowana została z 100 zł przez Prokopa Czackiego, męża jej córki Barbary B-ej (P.984 k.725).

Marcin, najstarsz syn Stefana, pozwany 1587 r. wraz z braćmi i stryjem Piotrem przez Kołudzkiego, wojskiego inowrocławskiego (Kośc.267 k.38), T. r. dostał zapis długu 200 zł od swego rodzonego stryja Błażeja (I.Kal.54 s.447), a 1596 r. kwitował ze 100 zł stryja Piotra (ib.63 k.309v). Oprawił 1597 r. na częśiach M. Bartoszewic zw. Płaczkowem 1. 000 zł posagu żonie Małgorzacie z Ciechla Wysockiej, córce Jana (R.Kal.7 k.88), która żyła jeszcze w r. 1604 (I.Kal.70 k.355v). Bartoszewice cz. Placzkowo sprzedał 1612 r. za 3. 300 zł Wojciechowi Kołudzkiemu (R.Kal.8 k.195). Ten sam Marcin dał 1614 r. użytkowanie sumy 1. 000 zł drugiej swej żonie, Katarzynie z Bużenina Mojaczewskiej (P.1409 k.149v). Oboje ci małżonkowie w marcu i maju t. r. chowali u bernardynów w Kobylinie dwoje dzieci: Tomasza i Zofię (Arch.Bern., W.47). 16 V 1618 r. przyszłemu mężowi swej córki Anny, Janowi Gorzńskiemu, zapisał w posagu za nią 700 zł, zaś w wyprawie 300 zł (I.Kal.84 s.297). W r. 1619 dla dzieci zrodzonych z Mojaczewskiej mianował opiekunami żonę oraz syna z pierwszego małżeństwa, Krzysztofa (P.1002 k.1135). Katarzyna, już jako wdowa, nabyła 1620 r. sposobem wyderkafu za 1. 200 zł wieś Kamienicę p. kal. od Jana Kiełczewskiego, stolnika kaliskiego (P.1412 k.523). W 1635 r., mianowała plenipotentem syna Jerzego (I.Kal.101 s.1731). Żyła jeszcze 1641 r. (I.Kal.107a s.52). Z Wysockiej miał synów Krzysztofa, Jezrzego, Piotra z Mojaczewskiej i Wojciecha. Z córek Marcina, Anna była 1-o v. 1618 r. (wyszła zań t. r., krótko po 16 V) żoną Jana Gorzyńskiego, 2-o v. w latach 1622-44 żoną Jana Szczypierskiego, Ewa zaś, urodzona z Mojaczewskiej, wspomniana jako panna w latach 1621-1622 (P.1007 k.363v; I.Kal.88 s.708), była 1646 r. za Jakubem Kobelińskim. Któraś z córek Marcina była za Pigłowskim, bowiem w r. 1658 dziecko Stanisława Stoleckiego i Jadwigi B. podawali do chrztu Wojciech B. ze swą rodzoną siostrą Pigłowską (LB Droszew). W r. 1621 Krzysztof w imieniu swoim i tych braci oraz macochy zapisał dług 1. 000 zł Wojciechowi Kołudzkiemu (P.1006 k.225). O Krzysztofie i Wojciechu zob. niżej. Jerzy w r. 1621 kwitował z 378 zł Kołudzkiego (P.1007 k.363v). W r. 1622 dostał od macochy cesję 250 zł z jej sumy dożywotniej 1. 000 zł będącej u Krzysztofa i skwitował tego brata Krzysztofa z opieki nad sobą (I.Kal.88 s.708, 711). W r. 1624 był mężem Anny z Wrzący Brzechwianki (I.Kal.90b s.1617). Kupił 1634 r. za 900 zł od Jakuba i Stefana, braci Przybysławskich, części w Przybysławicach, mając już część tamże nabytą od ich brata Wojciecha (R.Kal.11 k.591). Wraz z zoną, Anną z Wrzący Brzechwianką dostali w r. 1631 cesję sumy 250 zł od małżonków Mańkowskich (ib.s.931). Żył jeszcze 1636 r. (I.Kal.102 s.1715). Nie żył 1638 r., kiedy wdowa w imieniu swoim i syna Ignacego mianowała plenipotentów (ib.104b s.2039). Anna Brzechwianka zapisała 1650 r. dług 210 zł Wojciechowi Chojeckiemu (I.Kal.116 s.534). Żyła jeszcze w r. 1652 (I.Kal.118 s.1200), nie żyła już 1657 r. (ib.122 s.41). Syn Jerzego, Ignacy, zapisał 1646 r. 1. 000 zł posagu siostrze Mariannie (ib.112 s.1144) i t. r. dostał od matki, Anny Brzechwianki, cesję oprawy jej na Przybysławicach M. (ib.s.1141). Jako dziedzic Przybysławic, młyn w tej wsi zastawił w r. 1647 za 300 zł ks. Janowi Dolewskiemu z Pyzdr (I.Kal.113 s.2227). Marianna, córka Jerzego niezamężna 1652 r. (I.Kal.118 s.1200), w latach 1657-87 żona Jana Skaławskiego.

Wojciech cz. Olbracht, syn Marcina i Mojaczewskiej, kwitował 1646 r. Kotarbskich z 1000 zł zapisanych zmarłej matce (ib.112 s.1056). Spisał 1645 r. dożywocie z żoną Zofią z Sikucina Żernicką, córką Jana i Anny Tylickiej, wdową po Janie Sasin Karśnickim (R.Kal.13 k.191v; I.Kal.140 s.543). T. r. nabyli oboje za 8. 500 zł od jej siostry Katarzyny Wierzbowskiej, kasztelanowej inowłodzkiej, części miasta i wsi W. i M. Sobótka (R.Kal.13 k.192). Inne częsci w tych dobrach nabyli 1647 r. od córek Wojciecha Przybysławskiego, spadkobierczyń wuja Cieleckiego (I.Kal.113 s.1221). Swoje części W. i M. Sobótki Wojciech w r. 1680 zobowiązał się sprzedać za 4. 250 zł bratankowi Wojciechowi (I.Kal.140 s.93v). Umarł bezpotomnie i pochowany został w r. 1682 u Bernardynów w Kaliszu (A.Bern.W.46). Jego żona już wtedy nie żyła (I.Kal.140 s.573).

Krzysztof, syn Marcina i Wysockiej, pisał się z Płaczkowa. Spisał 1619 r. dożywocie z żoną Dorotą Madalińską, córką Emeryka, wdową po Pawle Baranowskim (R.Kal.9 k.206; P.1002 k.508v). Wraz z nią kwitował 1622 r. Jana Kiłeczewskiego, podstolego kaliskiego, z 4. 000 zł zapisanych sposobem zastawu na wsi Krempe (I.Kal.88a s.696). W r. 1629 płacił podymne z 7 dymów w Ostrowie, 11 w Kownatach, 6 w Radlewie, w sumie razem 12 zł (Py.143 s.38). Drugiej żonie, Annie Doruchowskiej, córce Andrzeja, oprawił 1635 r. posag 3. 000 zł (P.1418 k.556v). Spisał z nią dożywocie 1643 r. (R.Kal.13 k.19v). Dziedzicem Sowinki Błotnej był w l. 1638-1649 (I.Kal.104b s.1255; 113 s.1022), nabywszy tę wieś od Jana Głoskowskiego (ib.115 s.934). Nie żył 1662 r., kiedy wdowa zapisała 3. 000 zł posagu córce Elżbiecie (I.Kal.167 s.48). W r. 1663 w imieniu własnym i synów: Wojciecha, Krzysztofa i Andrzeja kwitowała z 1. 240 zł Jana Karola Opalińskiego (Wsch.63 k.518). Występowała 1666 r. z synami: Wojciechem, Marcinem, Krzysztofem i Andrzejem (I.Kal.125 s.988). Zmarła w Sowinie Błotnej 1682 r. (LM Sowina). Synowie Krzysztofa i Doruchowskiej: Wojciech, o którym niżej, Marcin, wspomniany w latach 1661-66, zapewne już nie żyjący 1669 r., Krzysztof, ochrzczony 5 XI 1646 r. (LB Sowina), kanonik regularny trzemeszeński 1669 r., kwitował z dóbr rodzicielskich braci Wojciecha i Andrzeja (I.Kal.129 s.1239), wreszcie Andrzej, o którym niżej. Córki Krzysztofa: Ewa wyszła 1638 r., krótko po 8 II, za Jana Leśniewskiego, Katarzyna wyszła 1641 r., krótko po 28 I, za Wojciecha Żychlińskiego, Jadwiga zaślubiła w Sowinie 24 VIII 1654 r. Stanisława Wierusz Stoleckiego, Elżbieta zaślubiła tamże 28 VII 1664 r. Piotra Pigłowskiego.

1) Wojciech, najstarszy syn Krzysztofa i Doruchowskiej, mąż Doroty mikołajewskiej, kwitował 1666 r. jej ojca Stanisława z 3. 000 zł na poczet sumy 5. 000 zł jej posagu (I.Kal.126 s.210). Chyba pobrali się właśnie t. r., bo Wojciech roborował wtedy spisany w Grudzielcu kontrakt z małżonkami Stanisławem i Jadwigą ze Złotnickich Mikołajemwskimi (ib.s.143). Bratanek i spadkobierca zmarłego Albrechta B-go 1682 r. (ib.140 s.573), części miasteczka Sobótka W. i M. sprzedała t. r. za 5. 000 zł Stefanowi Wierzbowskiemu, staroście szadkowskiemu (ib.s.573), a 1685 r. sprzedał temuż częsci Sobótki M. za 4. 000 zł (ib.143 s.238). Dziedzic Górzma 1685 r. (ib.s.158). Kupił 1688 r. od Wojciecha Wierusz Stoleckiego za 9. 000 zł części Kotowiecka p. kal. (ib.s.22), a inne części tej wsi 1691 r. za 200 zł od Andrzeja i Jana braci Poklękowskich oraz Marianny Drogoszewskiej (ib.s.95). Dostał 1698 r. od Jadwigi Wysockiej, wdowy po Stanisławie Lutomierskim, zobowiązanie sprzedaży części Będziszyna i Szczur p. kal. za 2. 200 zł (ib.153 s.5) Kotowiecko sprzedał 1699 r. za 30. 000 zł synowi Stanisławowi, urodzonemu z Mikołajewskiej (ib.s.482). Jako dziedzic Górzna i częsci w Będziszynie występował jeszcze 1710 r. (ib.157 s.43). Nie żył 1713 r., kiedy wdowa op nim, dziedzicu Górzna, oraz zrodzeni z niej synowie: Wojciech, Jan i Antoni, zostali skwitowani z 4. 000 zł przez Grzymislawskiego (ib.159 s.84). Dorota umarła między r. 1715 i 1722 (ib.159 s.91 Ws.165 k.54v). O wspomnianym już Stanisławie, nabywcy od ojca Kotowiecka, wiemy jeszcze to, że w r. 1690 zawierał kontrakt z małżonkami Zakrzewskimi (ZTP 35 s.135). Potomstwa po sobie nie zostawił (ib.43 k.79; 49 k.622), bowiem syn Jakub, ochrzcz. 24 VII 1700 r. (LB Droszew), umarł przed ojcem, którego śmierć nastąpiła tego smego roku. Helena Sokolnicka, wdowa po tym Stanisławie, córka Gabriela, kasztelana międzyrzeckiego i Teresy Mycielskiej (I.Kal.154 s.166), wyszła 2-o v. 23 I 1702 r. za Jana Bielickiego (LC Skalmierzyce). nie żyjącego już w r. 1703 (Ws.156 k.49v), a 1704 r. spisała dożywocie z trzecim mężem, Antonim Baranowskim, zaś 1719 r. była 4-o v. za Marcina z Łaska Słoneckim (I.Kal.154 s.122; 157 s.214; 160 k.55v). Wojciech, Jan i Antoni kupili 1713 r. za 10. 000 zł od Andrzeja Pogorzelskiego wedle umowy z 1710 połowę Będzieszyna (ib.159 s.248). O Antonim niżej. Wojciech, skwitowany 1715 r. przez Dorotę z Kurcewskich Gajewską z 666 zł (Kośc.311 k.406), żył jeszcze 1725 r. (ZTP 43 k.709), potomstwa nie zostawił. Jan w imieniu swoim i brata Antoniego ugodził się 1729 r. ze spadkobiercami Andrzeja Pogorzelskiego (I.Kal.167 s. 185). Dziedzicem Będzieszyna nazywany 1730 r. (ib.s.13). Swą część w Szczurach, zwaną "Wysoczyzna", w p. kal.sprzedał w r. 1732 za 2. 600 zł Franciszkowi Gromadzkiemu (I.Kal.168/70 s.1072). Kotowiecko, odziedziczone o bracie Stanisławie, sprzedał 1745 r. za 37. 000 zł Andrzejowi Bogdańskiemu (ZTP 49 k.622). Potomstwa nie miał (P.1375 k.260). Może identyczny z Janem, mężem 1738 r. Doroty Mierzejewskiej, wdowy 1-o v. po Janie Wieniawskim (Kośc.320 k.122). Córki Wojciecha i Doruchowskiej. Jadwiga pod imieniem Franciszki, franciszkanka kaliska, kwitowała rodziców z dóbr 1688 r. (I.Kal.146 s.263), Anna, ochrzcz. 7 VI 1671 r. (LB Doroszew), w 1694 r. żona Jakuba Kosickiego, Dorota, 1695 r. żona Mateusza Józefa Brzechowskiego, Zofia, żona 1698 r. Kaspra Gałczyńskiego, wreszcie Marianna, ochrzcz. 24 II 1686 r. (ib.), żona Mikołaja Plemięckiego, zmarła przed r. 1731.

Antoni, syn Wojciecha i mikołajewskiej, ożeniony 1-o v. z Dorotą Słonecką, córką Marcina i Rozalii Krusińskiej (ib.167 s.75). Ożenił się drugi raz w Poznaniu 16 VIII 1718 r. z Marianną Zakrzewską, córką Adama i Anny Daleszyńskiej, wdową po Macieju Malechowskim (LC Św. Małgorzata), od której kupił za 85. 000 zł Czerwoną Wieś z folw. Kąty p. kośc. (P.1161 k.26v). Dożywocie spisał z nią w r. 1719 (I.Kal.160 k.463). Jego trzecią żoną, zaślubioną przed r. 1730, była Teresa Twardowska, córka Franciszka i Anny Cieleckiej (P.1254 k.69v; 1275 k.99). Dziedzic Kuszkowa p. kośc., sprzedał tę wieś 1737 r. za 30. 000 zł Wacławowi Zakrzewskiemu (P.1250 k.109). Czerwoną Wieś z folw. Kąty i Kocewie sprzedał 1738 r. za 120. 000 zł Zygmuntowi Władysławowi z Kurska Luce, z zabezpieczeniem pozostałej tam sumy posagowej jego żony, 35. 000 zł (P.1254 k.69v; Wsch.87 k.37v; Kośc.326 k.114). Od Wojciecha Morawskiego kupił t. r. za 48.100 zł Dalabuszki p. kośc. (P.1253 k.202v). Dziedzic Rokitnicy i Dalabuszek, skwitował 1743 r. Samuela Zygfryda Szlichtynka z Szlichtyngowy za 20. 000 zł z zawartego w r. 1738 kontraktu zastawu jednorocznego wsi Zbarzewo (Wsch.88 k.62). Umarł 5 XI 1744 r. i pochowany u Reformatów Osieczynie. Wdowa uczyniwszy dla kościoła kunowskiego fundację 1. 000 zł za swą duszę, umarła 7 V 1745 r. (LM Kunowo). Z Słoneckiej córka Dorota, niezamężna 1730 r., w latach 1738-45 żona Franciszka Korytowskiego. Z Zakrzewskiej syn Józef, o którym niżej. Z Twardowskiej synowie: Izydor, o którym niżej, Feliks Andrzej Mikołaj Benedykt, ochrzcz. 13 XII 1733 (LB Lubiń), i córki: Konstancja, wyszła w Kunowie 22 XI 1744 r. za Wojciecha Roszkowskiego dzierżawcę wójtostwa kunowskiego, Weronika Tekla, ur. w Czerwonej Wsi, ochrzczona 24 IX 1730 r. (LB Czerwona Wieś), w r. 1748 żona Piotra Korytowskiego, Marianna Nepomucena Faustyna Monika (używała drugiego imienia), ur. w Czerwonej Wsi, ochrzczona 20 IX 1732 r. (ib.), wydana w Kadzewie 2 VI 1748 r. za Mateusza Molskiego, późniejszego skarbnika smoleńskiego umarła 9 V 1761 r., żofia Anna, ur. w Jankowicach, ochrzczona 10 V 1739 r. (LB Ceradz), w latach 1732-54 żona Macieja Chociszewskiego.

(1) Józef, syn Antoniego i Zakrzewskiej, w r. 1744 w imieniu swoim i swego rodzeństwa, urodzonego z Twardowskiej, zawierał układ z Morawskim, pisarzem grodzkim gnieźnieńskim (Kośc.322 k.175v), a 1745 r. siostrami Korytowską i Roszkowską i ich mężami (P.1280 k.172). Jako dziedzic Dalabuszek, w imieniu swoim, brata Izydora, sióstr Weroniki i Nepomuceny, kwitował miasto Święciechowę (Wsch.89 k.49). Umarł 14 I 1746 r. (LM Modrze).

(2) Izydor Gozdawa B., syn Antoniego i Twardowskiej, ur. w Dalabuszkach, ochrzcz. 4 IV 1743 r. (LB Kunowo), sprzedał Dalabuszki, odziedziczone po bracie Józefie, 1760 r. za 53. 500 zł szwagrowi Molskiemu, skarbnikowi smoleńskiemu (P.1330 k.116v), ale uważał się widocznie za skrzywdzonego tą transakcją, bowiem w r. 1766 zawarł ze szwagrem komplanację "ulepszającą" cenę sprzedażną, i w r. 1773, już po śmierci Molskiego, ponowił wieczystą rezygnację Dalabuszek na rzecz jego synów, Jana, Marcina i Ksawerego, ale już za sumę 60. 000 zł (Kośc.361 k.9v). na połowie swych dóbr oprawił 1762 r. posag 20. 000 zł żonie Agnieszce Skrzebowskiej, córce Jana Kaspra i Anny Plichowskiej (P.1334 k.122). W latach 1764 i 1765 posesor Trojanowa koło Murowanej Gośliny, kupił od Antoniego Nepomucena Swinarskiego 1764 r. za 134. 000 zł Turostowo, Węgorzewko, Olędry Białobłockie, Kakuleckie, Lipowskie oraz Stare p. gnieźn. (P.1338 k.226; 1341 k.50). Swą część Kotowiecka zobowiązał się 1775 r. sprzedać za 4. 000 zł Andrzejowi Bogdańskiemu, wojskiemu kaliskiemu (I.Kal.214/16 k.119v). W r. 1778 Izydor nazwany dziedzicem Turostwa (G.105 k.13), a 1779 r. jego żona kwitowała Swinarskiego, posesora tej wsi, z 20. 000 zł (G.106 k.83), ale cała transakcja o te dobra musiała mieć charakter papierowy, i B. nie uiścił większości ceny, bo 1783 r. jedynie 2. 000 zł sprzedał Swinarskiemu tytuł dziedzictwa tych dóbr (G.110 k.12v). Jako spadkobierca rodzonych stryjów Wojciecha, Stanisława i Jana, kwitował 1788 r. swego siostrzeńca Marcina Molskiego z 6. 000 zł, stanowiących cenę sprzedanej mu t. r. części Będzieszyna i Szczur (P.1365 k.145v; 1375 k.260). Córki Izydora i Agnieszki: Weronika Joanna, ur. w Trojanowie 27 XII 1764 r., i Marianna Nepomucena Anna, ochrzczona 7 VII 1765 r. (LB Murowana Goślina), żyła jeszcze 10 V 1788 r. (LB Poznań, Sw. Wojciech). Syn Grzegorz Stefan Ksawery, ochrzcz. 13 III 1769 r. (LB Poznań, Sw. Mikołaj).

2) Andrzej, syn Krzysztofa i Doruchowskiej, dziedzic Sowinki Błotnej, 1673 r. (I.Kal.133 s.235). Pierwszą jego żoną była Jadwiga Taczanowska. Może o jej rękę zawierał 1681 r. kontrakt z Zofią Złotnicką, wdową po Janie Taczanowskim i jej synami (ib.140 s.282). Drugą żoną była Anna Ponińska. Umarł 1684 r. i pochowany został u Bernardynów w Kaliszu (Arch. Bern., W.46), a wdowa po jego śmierci poślubiła 2-o v. Jana Włoszynowskiego i w r. 1695 r. była już wdowa i po tym mężu (I.Kon.69 k.544v). Jedyna córka Andrzeja i Taczanowskiej, Zofia Jadwiga, ochrzczona 15 X 1671 r. (LB Sowina), dziedziczka Sowinki Błotnej, zaślubiła 1-o v. przed r. 1689 Wojciecha Stawickiego, pisanego czasem Stawiskim, 2-o v. wyszła 29 IX 1711 r. za Dobrogosta (Bonawenturę) Bogdańskiego.

2. Piotr, syn Jana i Grabionowskiej, mąż Zofii Komornickiej, córki Bartłomieja, która 1577 r. całe częsci wsi Jeziora W., Winna osiadłych, Kaleje pustki p. pyzdr. sprzedała za 300 zł Barbarze z Przeborowskich Międzychodzkiej, Piotr zaś całe części Bartoszewic M. po stryju Marcinie sprzedał za 600 zł bratu Stefanowi (P.1398 k.740v). Oboje 1581 r. zostali intromitowani do częsci w Goworzewie, kupionej za 2. 000 zł od Wojciecha Zorzewskiego (P.937 k.434). Piotr 2 łany w Bartoszewicach M. sprzedał 1583 r. za 1. 000 zł Jakubowi Kołudzkiemu, wojskiemu inowrocławsiemu (P.1399 k.51). Od Jakuba Smardowskiego dostał w r. 1584 zobowiązanie stawienia żony Ewy Gołkowskiej celem rezygnowania Piotrowi za 300 zł części we wsi Gołkowo na Sląsku (I.Kal.50 s.1196). Żonie oprawił 1584 r. posag 450 zł na polowie swych dóbr w Batroszwicach M. i Placzkowie (P.1399 k.364), a całe części w Gowarzewie p. pozn. oboje sprzedali t. r. za 2. 000 zł Wojciechowi Wydzierzawskiemu (ib.k.369). Ożeniwszy się 2-o v. z Dorotą Raszewską, córką Feliksa, oprawil jej 1594 r. posag 500 zł na połowie części swych w M. Bartoszewicach cz. Płaczkowie (Kośc.347 k.115). Od Wawrzyńca i Mikołaja Raszewskiego kupił 1597 r. za 1. 000 zł części wsi Raszewy p. pyzdr. (ib.k.156). Jego żona występowała 1599 r. jako spadkobierczyni brata Jana Raszewskiego (Kośc.279 k.95v; 284 k.1, 8). Częściw M. Bartoszewicach dał 1609 r. synowi Stanisławskiemu (P.1407, luży niepag.). Wraz z żoną kupił 1610 r. za 200 zł części w Raszewach od Doroty Raszewskiej, żony sław. Melchiora Rachmberga, chirurga z Jaraczewa (P.1407 k.149v). Żył jeszcze 1612 r. (P.1408 k.73v). Nie żył 1618 r. (P.1000 k.251v). Córka Piotra, Barbara, zaślubiła 1597 r. Jerzego Kołaczkowskiego, synem był Stanisław.

Stanisław, syn Piotra i chyba Raszewskiej, dostał 1604 r. od Urszuli z Raszewskich Dulskiej cesję jej posagu 500 zł (Kośc.284 k.8). W r. 1609 żeniąc się z Ewą Skarszewską, na połowie Bartoszewic M. oprawił jej przed ślubem posag 1. 300 zł (P.1407, luzy niepag.). Dożywocie spisali 1612 r. (P.1408 k.73v). Raszewy osiadłe i części pustek Pasierbic oraz części gruntów w Płaczkowie zwane Zapowidź sprzedał 1626 r. Mikolajowi Kołaczkowskiemu, staroście ujskiemu i pilskiemu (P.1415 k.459v). Janowi Kołudzkiemu sprzedał 1626 r. za 6. 000 zł części w Bartoszewicach M. cz. Płaczkowie (ib.k.672). Jako jedyny spadkobierca ojca, zapis 100 zł dany niegdyś przez Macieja Siekierzeckiego, cedował 1628 r. Zofii z Kołaczkowskich Gałczyńskiej i Dorocie z Kołaczkowskich Napruszewskiej (P.1020 k.183v). Żył jeszcze w r. 1630 (Wsch.206 k.388v), nie żył 1631 r., kiedy jego stryjeczny bratanek Krzysztof występował jako opiekun jego dzieci (P.1024 k.369v). Synami Stanislawa byli Jan i Andrzej i Wojciech, córkami: Anna, Marianna i Jadwiga, które w r. 1626 dostały od ojca zapisy posagów, każda po 2. 000 zł (P.1017 k.588).

1) Jan, starszy syn Stanisława. W r. 1635 opiekun jego i Andrzeja, Krzysztof B., kwitował Prokopa Kołaczkowskiego z 800 zł zapisanych ich ojcu (P.1032 k.124). W r. 1639 był już pełnoletni (P.1040 k.6v) i t. r. skwitował z opieki swego stryjecznego brata Krzysztofa (I.Kal.105 s.1656). Mąż Małgorzaty Bronikowskiej, córki Marcina, która w r. 1642 sprzedała swą część w Bronikowie p. wsch. za 8. 000 zł Dobrogostowi Zbyszewskiemu (P.1420 k.1120v). Kupił 1644 r. za 30. 000 zł od Stanisława Szołdrskiego, cześnika kaliskiego, surrogatora poznańskiego, wieś Sady i części wsi Wielgie p. pozn. (1421 k.941v), a 1649 r. sprzedał je za tęż sumę Stanisławowi Wilkowskiemu (P.1424 k.640). W r. 1647 w imieniu własnym i żony kwitował się z bratem Andrzejem z kontraktu o połowę wsi Sady p. pozn. (P.1056 k.216v) i t. r. połowę owej wsi zastawil temu bratu za 8. 000 zł (ib.k.266v). Dnia 7 IX 1649 r. spisał w Poznaniu testament (P.1060 k.871). Żył jeszcze 1651 r., kiedy wraz z żoną kwitował się ze Stanisławem Wilkowskim (P.1063 k.812). nie żył 1657 r., kiedy owdowiała Małgorzata wydzierżawiła Kuczkowskiemu wsie Rakojady, Roszkowo i Nadarzyno koło Skoków za 600 zł (G.82 k.1239). Małgorzata, 2-o v. żona Jana Majewskiego, zapisała 1658 r. 1. 000 zł córkom Aleksandra Kuczkowskiego (P.1187 k.1). W r. 1659 w imieniu własnym i syna Adama B-go zawarła kontrakt z Konstantym Majewskim i jego żoną Heleną z Bronikowskich (P.1071 k.179v). Żyła jeszcze 1690 r. (I.Kal.146 k.18). Syn Jana i Małgorzaty, Adam. dostał wraz z matką 1671 r. cesję 15. 000 zł od Zofii z Kawcza Łowęckiej (Wsch.68 k.540v). Jego i matkę pozywali 1672 r. Rejowie (P.199 k.117v).

2) Andrzej, młodszy syn Stanisław, ur. ok. 1622 r. (P.1040 k.6v). W r. 1647 Andrzej B. i jego żona Elżbieta Boińska kwitowali Jana Raczkowskiego z 120 zł (P.1056 k.812), może to ten sam? Byłaby to w takim razie jego pierwsza żona. W r. 1649 Andrzej, syn Stanisława, oprawił 5. 000 zł posagu żonie Bogumile Gorzeńskiej, córce Piotra i Anny Grodzickiej (P.1064 k.8, 14v; 1424 k.339v; G.82 k.669v) Bogumiła w r. 1661 kupiła za 9. 000 zł od swej siostry Zofii Eremianowej Kamińskiej części wsi Owieczki i Myślęcino p. gnieźn. (P.1072 IX k.498). Żyła jeszcze 1665 r. (P.1076 k.1209). Czy nie identyczny z tym Andrzejem był Andrzej, nie żyjący 1674 r., ojciec Anny, w latach 1674-77 żony Jana Gorzewskiego, która miała sobie przez ojca zapisane 3. 000 zł posagu (G.85 k.95; 86 k.50). Maciej i Jan, synowie Andrzeja, występujący 1677 r. (G.86 k.69), którzy 1683 r. sprzedali za 20. 000 zł Janowi Raszkowskiemu, skarbnikowi wyszogrodzkiemu, wsie Owieczki i Myślęcino p. gnieźn. (P.1106 IX k.7) byliby w takim razie jej braćmi. Zob. tabl.1 i 2.

3) Wojciech, syn Stanisława w r. 1669 oprawił 3. 000 zł posagu swej żonie Annie Ponińskiej, córce Dobrogosta i Marianny Malechowskiej (P.1867 k.111v).

Z powyższym zestawieniem genealogicznym nie łączą się następujący B-cy. Mikołaj w r. 1502 skwitowany z głowy Stanisława Golskiego przez jego siostrę Katarzynę zamężną Skulską (Kośc.231 k.141v). Ks. Mikołaj ze swą rodzoną ciotką, wdową po opatrzonym Michale, mieszczaninie śremskim dziedzice w Bartoszewicach, w r. 1509 części wsi Konarzewo, Wolenice, Przeborowo, Szczyrkowo p. pyzdr., przypadłe im prawem bliższości po śmierci Andrzeja Rogowskiego, sprzedali za 200 grz. Ambrożemu z Pampowa, wojewodzie sieradzkiemu (P.786 s.86). Ks. Mikołaj występował 1511 r. jako wuj Agnieszki, żony Macieja Jeżewskiego (Kośc.233 k.17v). Marcin poręczył w r. 1519 Janowi Siedlewskiemu za swą żonę Jadwigę, iż zachowa ona wieczyste milczenie względem przezysków nabytych na wsiach Pampowo i Krzekotowice w p. kośc. (P.867 k.85). Maciej i Bartłomiej z W. Bartoszewic 1523 r. (I.Kon.5 k.44v). Wojciech z żoną Urszulą, współdziedzice w Sulisławicach 1530 r. (Z.Kal.I. i D.& k.425). Agnieszka, żona Jana Będzieskiego 1550 r. Piotr B. z W. Goliny wraz z żoną Anną Puczołowską zapisali 1558 r. dług 21 i pół grz. Stanisławowi Golińskiemu (Kośc.238 k.6v). Bartłomiej skwitował 1597 r. Przykuckich (I.Kon.28 k.128), dostał cesję 150 zł od Zduńskiego 1602 r. (ib.30 k.545v). Wojciech, syn zmarłego Marcina, żeniąc się z Katarzyną Lubińską, córką Jana, przed ślubem, 2 IX 1603 r., zobowiązał się oprawić jej 200 zł posagu (G.67 k.760). Stanisław, syn Bartłomieja i Anny, ochrzczony 22 VII 1612 r. (LB Szamotuły). Rodzeństwo, Arnolf wspomniany w latach 1608-34, Andrzej w r. 1634, i Agnieszka, nie żyjąca w r. 1634, żona 1-o v. Andrzeja Krasowskiego, 2-o v. JanaJabłonowskiego (Wsch.204 k.349v; Py.146 s.128). Arnolf obok brata Andrzeja, spadkobierca siostry Jabłonowskiej, kwitował 1639 r. z 2. 000 zł Jakuba Rogalińskiego (P.1040 k.529). Dzieci Wojciecha i żony jego Anny, ochrzczone w Skalmierzycach: Barbara 23 VII 1608 r., Zofia 13 V 1610 r., Piotr 21 I 1612 r., Dorota 26 I 1614 r., Katarzyna 19 IV 1616 r. (LB Skalmierzyce). Dzieci innej pary małżeńskiej o identycznych imoinach, tj. Wojciecha administratora zamku świdwińskiego w Szamotułach, i Anny, chrzczone w Szamotułach: Andrzej 7 II 1616 r., Stefan 15 II 1618 r., Barbara 3 III 1620 r., Mikołaj 26 I 1625 r., Maryna 31 V między r. 1620 i 1628 (LB Szamotuły). Krzysztof, zamordowany 9 VI 1625 r. zamordowany przez Dworaka, poddanego biskupa poznańskiego ze wsi Posadowo, w lesie wsi Sroki, kiedy jechał ze Skoroszewic. Obwołania głowy dokonano w Raszewach na żądanie siostry Anny Zakrzewskiej (Ws.120 k.227). Ta Anna, żona Wojciecha Zakrzewskiego w latach 1622-29. Krzysztofa żona, Małgorzata Pawłowska, córka Łukasza była w r. 1621 współspadkobierczynią Wawrzyńca Glińskiego cz. Czackiego (P.1007 k.374), części w opowie, odziedziczone po Wawrzyńcu Golińskim, sprzedała 1623 r. za 1. 500 zł Hieronimowi Radomickiemu, staroście wschowskiemu (Wsch.206 k45v; 33 k.451v). Żyli oboje 1634 r. (Py.146 s.89). Wojciech przed 5 XI 1646 zaślubił Mariannę (LB Sowina). Zofia, żona Stefana Silnickiego 1659 r. Barbara, panna służebna Zofii z Słupskich Żychlińskiej 1673 r. (I.Kon.60 k.592). Anna, wdowa po Mikołaju z Mierzyna Przybysławskim 1678 r. wdowa po Andrzeju B-im, Marianna z Potoka 1685 r. (I.Kal.143 s.349), była 1-o v. żoną Rafała Kaniewskiego, a 3-o v. Rembieskiego (G.96 k.304). Wdowa po Stanisławie B-im, Anna Tymieniecka córka Zygmunta i Krystyny Masłowskiej, dziedziców Dziebędowa, 1724 r. matka dziedziców Dziebędowa i Pęgówka (ZTP 42 s.917; 43 k.405; 44 k.1439). Kazimierz zaślubił 2 II 1724 r. Barbarę Koszemborównę. Ich syn, Jakub Franciszek, ur. w Nieczajnie, ochrzcz. 20 VIII 1725 r. (LC i LB Objezierze). Jan, 1739 r. dziad i opiekun Rubachów, dzieci Piotra i Katarzyny z Kosickich (Rel.Kal.112/113 s.243). Jan, w l. 1741-1744 mżą Doroty Mierzawskiej, wdowy 1-o voto po Janie Wieniawskim, posesorki wsi Zakrzyn (Rel.Kal.125 s.73). Agnieszka zmarła w Wolenicach 22 III 1744 r., mając około 80 lat (LM Rozdrażew). Dorota, żona Franciszka Korytowskiego, oboje nie żyjący 1760 r. Józef, zmarły po 6 IX 1776 r., jako wdowiec ożenił się po raz drugi 17 II 1760 r. z Zuzanną Stodolską (LC Baranów). Ich dzieci: Józef Mikołaj, ochrzcz. 4 XII 1760 r., Tomasz z Akwinu Jan Boży, ochrzcz. 28 III 1762 r., Wojciech Stanisław, 11 V 1766 r., jak się zdaje, t. dn. zmarły, marceli Piotr Erazm, ochrzcz. 1 XI 1769 r., Aleksy Ignacy, ochrzcz. 30 VII 1771 r., Felicjan Paweł, ochrzcz. 20 I 1773 r., Kunegunda Marianna Tekla, ochrzcz. VIII 1775 r. (LB i LM Słupia). Matka tych dzieci, Zuzanna żyła jeszcze 8 II 1782 r. (ib.). Katarzyna, córka Józefa i Katarzyny, ur. w Słaboszewie, ochrzczona 16 II 1764 r. (LB Barcin). Elżbieta zmarła w mieście Mieleżynie 28 VIII 1792 r., mając lat 80 (LM Mielżyn). Marceli, świadkował 20 VI 1794 r. (LC Słupia). Domicella, panna dworska (pokojowa) z pałacu w Chociszewicach, córka zmarłego już Dominika i Franciszki, mieszkającej w Krakowie, zaślubiła 6 XI 1822 r. za Kazimierza Białeckiego, pokojowca w Chociszewicach, potem pisarza dworskiego w Górce (LC i LB Pępowo).

@tablica: Bartoszewscy h. Gozdawa 1.

@tablica h. Gozdawa 2.

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki