FANDOM


Index zu 10.621 Familien bei Kasper Niesiecki, Ausgabe Bobrowicz

Familien: A | B | C+Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S+Ś | T | U | W | V | X | Y | Z+Ż+Ź

Wappen A | B | C+Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S+Ś | T | U | W | V | X | Y | Z+Ż+Ź

Volltext-Stichwortdatenbank im WIKI (im Aufbau):

Familien: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | W | V | X | Y | Z zurück

Wappen A | B | C+Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S+Ś | T | U | W | V | X | Y | Z+Ż+Ź

Quelle (Originalausgabe):

Niesiecki h. Poraj, Kasper, 1684-1744Korona Polska przy złotey wolnosci starożytnemi Rycerstwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami naywyższymi Honorami Heroicznym, Męstwem y odwagą, Wytworną Nauką a naypierwey Cnotą, nauką Pobożnością, y Swiątobliwością ozdobiona Potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę Pamiętnych w tey Oyczyźnie Synow podana TOM ... Przez X. Kaspra Niesieckego Societatis Jesu, Lemberg 1738.
Niesiecki-Korona-1743-Bd-4-Titel

Originalausgabe online (zurück zum WIKI Szlachta erfolgt mit Rücktaste des Browsers):

Erweiterung: Bobrowicz h. Gryf, Jan Nepomucen, 1809-1892. Korona Polska, Leipzig 1841.

Ausgabe Bobrowicz online:

Ergänzung durch Ignacy Wawrzyniec Hiacynt Kapica Milewski des Wappens Tuczyński, häufig zitiert als Band 11:

Kapica-Milewski, Ignacy: Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego: (dopełnienie Niesieckiego): wydanie z ręko­pisu


Auswertung der Ausgabe von Bobrowicz h. Gryf:

Familienangaben mit Wappen (mit 19 Wappenabwandlungen):

6.474 Familien, entspricht 60,95%,

Familienangaben ohne Wappen:

4.147 Familien, entspricht 39,05%

Gesamt10.621 Familien, entspricht 100,00%.


Statistik Familien: 

Familiennamen A           98   0,92%
Familiennamen B         979   9,22%
Familiennamen C+Ć         596   5,61%
Familiennamen D         460   4,33%
Familiennamen E           33   0,31%
Familiennamen F           96   0,90%
Familiennamen G         645   6,07%
Familiennamen H         214   2,01%
Familiennamen I           65   0,61%
Familiennamen J         315   2,97%
Familiennamen K      1.167   10,99%
Familiennamen L+Ł         526   4,95%
Familiennamen M         686   6,46%
Familiennamen N         284   2,67%
Familiennamen O         316   2,98%
Familiennamen P         845   7,96%
Familiennamen Q            -     0,00%
Familiennamen R         548   5,16%
Familiennamen S+Ś      1.224   11,52%
Familiennamen T         306   2,88%
Familiennamen U           73   0,69%
Familiennamen V             3   0,03%
Familiennamen W         630   5,93%
Familiennamen X            -     0,00%
Familiennamen Y            -     0,00%
Familiennamen     Z   +Ż+Ź         512   4,82%
Summe: 10.621   100,00%

Statistik Wappen:

Wappenname A           11   1,91%
Wappenname B           54   9,36%
Wappenname C+Ć           18   3,12%
Wappenname D           32   5,55%
Wappenname E             7   1,21%
Wappenname F             5   0,87%
Wappenname G           33   5,72%
Wappenname H           12   2,08%
Wappenname I             2   0,35%
Wappenname J           15   2,60%
Wappenname K           71   12,31%
Wappenname L+Ł           31   5,37%
Wappenname M           24   4,16%
Wappenname N           18   3,12%
Wappenname O           20   3,47%
Wappenname P           55   9,53%
Wappenname Q            -     0,00%
Wappenname R           31   5,37%
Wappenname S+Ś           53   9,19%
Wappenname T           24   4,16%
Wappenname U             1   0,17%
Wappenname V            -     0,00%
Wappenname W           35   6,07%
Wappenname X            -     0,00%
Wappenname Y            -     0,00%
Wappenname

Z   +Ż+Ź

          25   4,33%
Summe: 577   100,00%

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki