FANDOM


Regesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 1

Regestennummer: 1 – 2.500

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

 1 (Czempiń)

1866.29/5. Bolesław de Siemiątkowski mł. z Dębicza l. 27. x Marjanna Iwaszkiewicz panna z Czempinia l. 27. - Wincenty i Franciszek Iwaszkiewicze obyw. z Cz.

2 (Czempiń)

1816.19/9. X. Klemens Wierusz Walknowski oficjał gen. poznań. dał ślub między G. Bogusławem Mielęckim ewangiel. i mł. z Andrychowic i G. Wiktorją Mojaczewską panną katol. z Piotrkowic - Ignacy Potocki dz. Wronczyna Marcelin Potocki dz. Bendlewa, Ludw. M., Teodor Zychliński z żonami

3 (Czempiń)

1814.31/8. † N. Antoni Wosczyński krewny dziedziców Piotrkowic, przybysz, l. 68

4 (Czempiń)

1817.3/6. † N. Lucja Miedzianowska panna, c. Jana i Marjanny Miedz. ekonomów z Konarzewa, l. 20

5 (Czempiń)

1819.16/7. † G. Szymon Zamoski b. urzęd. skarbu prus., mąż Heleny, l. 78

6 (Czempiń)

1821.27/2. † G. Józefa Mojaczewska 1-o v. Kwilecka l. 55, posesorka Piotrkowic, c. Józefa Potockiego i Antonieli ż. Stanisława M. duxa wojsk pol. poch. w grobie rodziców w kość. paraf. Międzyrzec. 5/3

7 (Czempiń)

1827.27/9. † G. Teresa z Kmietów Zagrodzka w dworze Borówko l. 33, ż. G. Zagrodzkiego, Ignacego inspektora podał wiadomość G. Ign. Z. inspektor gen. lasów

8 (Czempiń)

1834.11/8. † Paschalis Wilkoński l. 6, s. G. Wincentego pos. wsi Tarnowo i Marjanny Pogorzelskiej

9 (Czempiń)

1846.5/7. † w Piotrkowicach Jan de Koczorowski l. 41, dziedzic d. Piotrkowice. Została wdowa Tekla z Trzcińskich i 3 małol. ss.: Edward, Władysław i Stanisław

10 (Czempiń)

1850.28/12. † w Gorzyczkach Teodor de Popielewski preceptor szkoły l. 38 wdowa Karolina Grodzka

11 (Czempiń)

1852.24/3 † w Borowie Antonina de Kiełpińska urodz. Wenclewska l. 38, ż. nauczyciela Erazma de K. 9 dzieci małol.

12 (Czempiń)

1851.23/2. * Borowo Józefa Felicja c. Erazma de Kiełpińskiego i Antoniny Węclewskiej - nauczycieli szkol. -- Stan. Miserski mł. i Felicja Miserska oboje z Borowa

13 (Czempiń)

1854.10/3. * w Borowie Władysława, c. Władysława Smitkowskiego pos. Borowa i Antoniny Swięcickiej -- Leopold Przyłuski dzierż. Kokorzyna i panna Helena Święcicka z Szczepankowa

14 (Czempiń)

1854.13/10. * w Borowie Edward, s. Erazma de Kiełpińskiego i Joanny Steinbrück preceptorów - nieszl.

15 (Czempiń)

1856.13/8. * w Borowie Wanda Teofila Antonina Julja, c. poprzed. [Władysława i Antoniny Swięcickiej] Smitkowskich pos. Borowa -- Dr. Juljan Szafarkiewicz sędzia kościań. Teofila Przyłuska ż. poses. Kokorzyna

16 (Czempiń)

1857.2/11. * w Borowie Wacław Stefan Stanisław, s. poprz. [Władysława i Antoniny Swięcickiej] Smitkowskich pos. Borowa -- Dr. med. Tad. Swięcicki i Dorota Sw. oboje ze Sremu

17 (Czempiń)

1859.13/12. * w Borowie Łucja, c. poprz. [Erazma i Joanny Steinbrück] de Kiełpińskich preceptorów - nieszl.

18 (Czempiń)

1860.6/1. * w Piotrkowicach Jan Melchjor Ignacy, s. Edwarda Koczorowskiego i Henryetty z Jaraczewskich posesorów -- Stanisław K. mł. i Tekla de K. oboje z Piotrkowic

19 (Czempiń)

1859.2/11 * w Borowie Józef Felicjan s. poprz. [Władysława i Antoniny Swięcickiej] Smitkowskich poses. -- Józef S. dz. d. Łążek i Dorota Swięcicka ze Sremu

20 (Czempiń)

1829.22/7. ch. (* 14/3) z Gorzyczek Anna c. MD. Ludwika Mycielskiego dz-a Gorzyczek i Elżb. z Mielżyńskich - nieszl.

21 (Czempiń)

1829.2/8. ch. (* 17/7) z Borówka pałacu Bolesław Marceli Ignacy s. GD. Ignacego Zagrodzkiego gen. inspektora lasów i dóbr hr. Wiktora Szołdrskiego i Marjanny z Czerwińskich -- M.D. Jan Wittwer radca prawny i plent hr. Sz. i G. Karolina z Weyzów Czerwińska

22 (Czempiń)

1833.21/8. ch. z wody (* 16/8.) Piotrkowice Edward Ludwik Roch s. G. M. Jana Koczorowskiego dziedzica Piotrkowic i in. i Tekli z Trzcińskich -- Antoni K. dz. Jasienia i Emilja Chłapowska dziedz. Bonikowa

23 (Czempiń)

1835. w Borowie * 3/10. Florentyna Kordula, c. Ant. Mizerskiego dz. Borowa i Pauliny Berwińskiej -- Bonawentura B. jej ojciec i Marjanna B. oboje de Paladowo

24 (Czempiń)

1836.26/5. * w Piotrkowicach Stanisław Filip Feliks s. poprz. [Jana i Tekli z Trzcińskich] M. Koczorowskich dz-ów Piotrkowic, -- M. Anzelm Chłapowski dz. Bonikowa i Augustyna K. dz. Jasienia

25 (Czempiń)

1837.23/6. * w Piotrk. Władysław Jan Antoni, s. poprz. [Jana i Tekli z Trzcińskich] Koczorowskich dz. Piotrkowic -- Antoni K. dz. Jasienia i panna Hortensja Trzcińska siostra matki

26 (Czempiń)

1837.7/8. * w Borowie Anastazy Roman, s. poprz [Antoniego i Pauliny Berwińskiej] Mizerskich - dz. Bor. -- Wojc. Jeziorowski konsyl. municyp. pozn. i Józefa Kadzidłowska kupcowa śrem.

27 (Czempiń)

1839.28/10. * w Borowie Józefa Leopoldyna, c. poprz. [Antoniego i Pauliny Berwińskiej] Mizerskich dz-ów dóbr B., -- G. Antoni Koczorowski dz. Jasienia i Leopoldyna Kramarkiewicz - obyw. Pozn.

28 (Czempiń)

1841.14/8. * w Borowie Stefan Roch, s. poprz. [Antoniego i Pauliny Berwińskiej] Mizerskich dz-ów Bor. -- Wincenty i Marjanna Berwińscy, brat i siostra matki

29 (Czempiń)

1844.26/10. * w Borowie Franciszek Tadeusz, s. poprz. [Antoniego i Pauliny Berwińskiej] G. Mizerskich pos. Bor. -- G. Marjanna z Bukowskich Berwińska z Pozn.

30 (Czempiń)

1846.30/7. * w Borowie Ignacy s. Erazma v. Kiełpińskiego i Antoniny Węclewskiej, nauczycieli -- Apolonja Mizerska dz-a Borowa

31 (Czempiń)

1846.8/12. * w Borowie Wojciech Kazimierz, s. poprz. [Antoniego i Pauliny Berwińskiej] Mizerskich dz-ów Bor. -- Teofil Berwiński stud. filologii

32 (Czempiń)

1848.12/12. * w Czempiniu Karol Oskar Adolf s. Józefa Juljusza Malotki de Trzebiatowski i Cecylji Augusty Jacobi - nieszl.

33 (Czempiń)

1849.7/1. * w Borowie Seweryna, c. poprz. [Erazma i Antoniny Węclewskiej] Kiełpińskich - nieszl.

34 (Czempiń)

1849.12/2. * w Borowie Marja, c. poprz. [Antoniego i Pauliny Berwińskiej] Mizerskich dz-ów Borowa -- Felicja M. panna

35 (Czempiń)

1821 17/6. * w Borowie Antoni, s. Mikoł. Radoszewskiego poses. i Tekli Szynalskiej -- Józef Kurowski sędzia apelac. i żona jego Marjanna Drwęska

36 (Czempiń)

1821.17/8. * w części Gołembińskiej Roch Hjacynt s. G. Antoniego Koczorowskiego i Józefy Przanowskiej -- Wincenty i Ewa Zbijewscy dz-e Białcza

37 (Czempiń)

1822.16/3. * w Gorzyczkach Józef Dominik Antoni, s. G. Ignacego Swincickiego i Aleksandry z Braunków, posesorów -- Dominik Sw. i Wiktorja Bieczyńska dz-e dóbr

38 (Czempiń)

1823.8/3. * w Gorzyczkach Antoni Emil Jan, s. G. poprz.[Ignacego i Aleksandry z Braunków] Swięcickich poses. -- Józef i Aniela Braunkowie

39 (Czempiń)

1824.1/2. * w Gorzyczkach Albertyna Dominika Marcelina, c. poprz. [Ignacego i Aleksandry z Braunków] Swincickich -- G. Dominik Sw. i Albertyna Lipska dz-e dóbr

40 (Czempiń)

1824.12/9. * w Piotrkowicach Hieronim Józef s. G. Antoniego Kuroskiego pos. i Martiny de Piętkowicze -- Ignacy i Barbara Potoccy dz-e Piotrkowic

41 (Czempiń)

1824.19/11. * w Gorzyczkach Marja, c. G. hr. Ludwika Mycielskiego dz-a Gorzyczek i Gorzyc i Elżbiety z Mielżyńskich -- hr. Mikołaj Mielż. z Franciszką Wilczyńską

42 (Czempiń)

1826.25/4. * w Borowie Edmund Leon Jakub, s. Stanisł. Krzyżanowskiego dz-a Borowa i Ludwiki z Pągowskich -- Tadeusz P. i Józefata z P. Modlińska

43 (Czempiń)

1826.14/12. * w Gorzyczkach Michał, s. M. Ludwika Mycielskiego dz. Gorzyczek i Elżb. Mielżyńskiej -- Franc. Myc. i Antonina Chłapowska

44 (Czempiń)

1827.17/5. * w Borówku pałacu Gabryela Juljanna Helena, c. GD. Ignacego Zagrodzkiego inspektora gen. lasów i dóbr hr. Wiktora Szołdrskiego i Teresy z Kmitów -- MD Jan Wittwer i Juljanna z Lisiateckich Rogowska ż. prezyd. m. Ostrzeszowa

45 (Czempiń)

1827.15/10. ch. (* 2/9) Adolf Onufry Stanisław, s. GMD. Karola Stablewskiego i Korduli Sczanieckiej -- GD. Konstanty Scz. i hr. Nimfa Łącka, Stanisław Scz. i Eleonora Zychlińska, hr. Antoni Łącki i Kornela Scz. (Tarnowa)

46 (Czempiń)

1815.26/11. * Gorzyczki Teofila, c. G. Kazim. i Anny z Twardowskich Tarnowskich -- Michał Kowalski komisarz z Turwi i Domicella Tomalicka

47 (Czempiń)

1816.29/3. (* 11/12.1815) Walerjan Tomasz s. G.Kazim. i Marjanny de Fudzyńskie (?) Wojtkowskich pos. części Gołębina -- M. Dezydery Chłapowski z Rabina i G. Koszuczka z Gołębina. Dalej nazw. rodzice - "spectab."

48 (Czempiń)

1817.20/3. * Piechanin Eustachy Aleksander s. G. Norberta i Katarzyny z Zielińskich Lisieckich ekonomów -- G. August Zyc i Antonina Zycowna brat z siostrą

49 (Czempiń)

1688.12/8. ch. Helena Zofja, c. GMD. Kazim. Choińskiego i G. Marjanny -- GD. Jakub Szołdrski z Iłowca Kościel. i GD. Zofja Sz. z Tarnowa

50 (Czempiń)

1689.4/6. Izydor Dominik, s. MG. Antoniego i Anny Bułakowskich z Piotrkowic -- MG. Stanisław i Katarzyna Smigielscy z Gorzyczek

51 (Czempiń)

1693.7/1. Kasper, s. G. Stanisława Rossoskiego i Teresy podstarościch z Gorzyc -- GD. Stan. Drzewiecki podstarości z Borowa i GV. Konstancja c. G. Stanisława Smigielskiego z Gorzyczek

52 (Czempiń)

1693.13/2. Andrzej s. MGD. Franciszka Kuczyńskiego i Anny z Rogaczewa małż. -- MGD. And. Rosnowski i MGD. Ewa Mankowska z Gierłachowa

53 (Czempiń)

1693.29/4. Joanna i Katarzyna, c. MGD.D. Łukasza i Anny Błociszewskich z Błociszewa -- GMD. Stanisław Smigielski z ż. Kat. z Gorzyczek

54 (Czempiń)

1695.15/1. Agnieszka, c. N.G. Pawła i Barbary Zelgowskich ekonomów Andrzeja Szołdrskiego -- Ludwik Szołdrski klanic biechowski i Marjanna Broniszowa scina pyzdrska

55 (Czempiń)

1697.6/5. Katarzyna Zofja, c. GD. Franciszka Błociszewskiego i Katarzyny z Gorzyc -- Stanisł. Krzyżanowski i Zofja Bł. babka dziecka

56 (Czempiń)

1697.22/5. Helena Petronella, c. poprz [Pawła i Barbary] Zeligowskich z Czempinia -- panna Teresa Szołdrska

57 (Czempiń)

1711.24/12. Gorzyczki Eleonora Anna, c. G. Bogusława i Ludwiki Karszewskich -- N. Aleks. Kurnatowski i Jadwiga Kurnatowska

58 (Czempiń)

1713.18/3. Barbara Franciszka, c. N. Franciszka i Marjanny Kębłowskich -- MG. Hier. Kołaczkowski podcz. kalis. i Barbara Błociszewska

59 (Czempiń)

1713.23/7. Jakub s. G.D. Józefa Kalinowskiego i Małgorzaty małż. z Górki -- MGD. Jan Jarczewski i MGv. Jadwiga Zakrzewska

60 (Czempiń)

1713.0/9. Marjanna, c. G. Jana i Anny Jarczewskich z Iłowca Kośc. -- N. Jan Zbikowski i M. Wiktorja Radzewska scina wschowska

61 (Czempiń)

1713.2/12. Joanna Łucja Walentyna, c. JM. Ludwika i Marjanny Szołdrskich chorążych pozn. -- MD. Karol Unrug i Dorta Skorzewska

62 (Czempiń)

1714.29/6. Piotr, s. N. Kazim. Michałowskiego i Agaty administr. czempiń. -- N. Kaz. Szołdrski i Jadwiga Zakrzewska

63 (Czempiń)

1714.2/12. Cecylia Franciszka, c. poprz. [Ludwika i Marjanny] Szołdrskich chor. pozn. -- X. Walenty Arcemberski prepozyt kao. pozn. i MV. Dorota Broniszówna klanka

64 (Czempiń)

1715.4/11. Karol Marcin, s. N. poprz. [Kazimierza i Agaty] Michałowskich administr. czemp. -- N. Marjanna Zakrzewska

65 (Czempiń)

1717.18/4. Bona Teodozja, c. poprz. [Ludwika i Marjanny] Szołdrskich chor. pozn. dz-ów czemp. -- J. Piotr Bronisz klan kaliski i Marjanna Radońska scina inowłodz.

66 (Czempiń)

1719.6/1. Marjanna Dorota, c. M. Arnolda Pilchowskiego łowczego mielickiego i Ludwiki -- M. Ridiger Gulcz podstoli pozn. i Marjanna Szołdrska chor. pozn.

67 (Czempiń)

1720.30/10. Marcin, s. N. Jana i Barbary Buczyńskich z Borowa -- M. Marjanna Szołdrska klanowa gn. i G. Bartł. Szołdrski

68 (Czempiń)

1722.3/1. Władysław Alojzy Jan, s. JMD. Aleksandra Gorzeńskiego miecznika kalis. i Anny z Koźmińskich -- Maciej K. pod. pozn. i Zofja z Koźmińskich Mycielska małż. (?!)

69 (Czempiń)

1724.22/3. Kazimierz Józef, s. N. Ant. Jabłońskiego ekonoma z dworu Iłowic. i Teresy -- M. Stanisław Zykoński wojak i Anna Białoglowska, oboje z dworu czempiń.

70 (Czempiń)

1745.16/1. w pał. czempiń. (* 14/1) Antoni Walenty Felix Hilary, s. JE. Władysława Szołdrskiego sty łęczyc. i rogoz. i Franciszki z Radomickich -- GV. Marjanna Konarska z dworu wdziny inowrocł.

71 (Czempiń)

1733.28/3. Zygmunt, s. N. Piotra Morawskiego z Borówka i Katarzyny -- Ludwik Goliński z Jarogniewic i Franciszka Szołdrska kl. inowrocł.

72 (Czempiń)

1733 12/7. Ignacy Jakub Stefan, s. J.G.M.D. Jana Załuskiego sty zawicho. i Wiktorji z Szołdrskich -- JM. Stefan Garczyński klan gn. i Marjanna Sz. wdzina inowrocł., GWP

73 (Czempiń)

1737.0/7. cer. bliźnię, które przyżyło Marcin, s. poprz. [Jana i Wiktorji z Szołdrskich] Załuskich ochrzczone bez cer. w kol. Sw. M. Magdal. w Pozn. 1734.16/10

74 (Czempiń)

1748.10/7. * Czempiń Piotr z Alkantary Jakub Kljan, s. JE. Władysława Szołdrskiego, wdy inowrocł. GWP i Franciszki Radomickiej -- panna Marjanna Załuska i Wiktorja z Sz. Zał. kuchmistrzowa W. X. L.

75 (Czempiń)

1748.14/7. ch. w Czemp. Elżbieta Aragońska Małgorzata Estera (* 4/7) c. MG. Karola Modlibowskiego komisarza hr. Sołkowskiego i Zofji z Urbanowskich -- panna Kat. Kucharska

76 (Czempiń)

1742.27/3. ochrzczony Żyd Józef Jakub Dobrowolski -- chrz. Ludwik Szołdrski wda inowrocł. i Franciszka Sz. ścina łęczycka i córka starsza Żyda. Franciszka Anna -- chrz. Marjanna Sz. wdzina inowrocł. i Maciej Poniński stol. wschow., 2-ga córka Wiktorja Marjanna -- Franciszka Ponińska stolnikowa wschow. i Wład. Sz. sta łęczycki

77 (Czempiń)

1749.8/10. ch. w dworze Bartłomieja Szołdrskiego klana biechow. w Iłowcu nepotka, c. JM. Kaz. Garczyńskiego chorążyca poznań. i Marji Wilhelminy Szołdrskiej klanki biechow. (* 5/10) Eleonora Joanna -- dziad Bartł. Sz. i ciotka matki panna Joanna Juljanna Florentyna de Bachstein. Cerem. Czempiń 10/2.1750 -- Jan Lipski łowczy wschow. tenut Zabna i Wiktorja z Sz. Załuska kuchm. W. X. L.

78 (Czempiń)

1757.18/1. (Czempiń) Marta Agn. Zuz., c. G. Józefa i Zuz. Rzepnickich ekonomów czemp. - nieszl.

79 (Czempiń)

1578.22/1. (Jełowiec W.) Marjanna Zofja Agn. (* 19/1) c. MD. Kajetana i Wiktorji z Szołdrskich Poklateckich -- JMD. Marja Eleonora z Bakszteynów Sz. klanowa biechowska babka i GD. Wilhelm de Bakszteyn

80 (Czempiń)

1788.8/2 (Gorzyczki) Martina Elżbieta Dorota, c. G. Dyzmy i Teresy Raszewskich poses.

81 (Czempiń)

1758.28/4. w pał. czemp. ch. Marjanna z bliźniąt, c. poprz. [Jana i Wiktorji z Szołdrskich] Załuskich

82 (Czempiń)

1759.1/1. (Jełowiec) Józef Jan Antoni, s. G. poprz. [Kajetana i Wiktorji z Szołdrskich] Poklateckich -- MD. Ludwik Zakrzewski podczaszyc łęczycki i staruszka wdowa GD. Kat. Zakrzewska

83 (Czempiń)

1759.22/1. (Gorzyczki) Agnieszka Dorota, c. G. Dyzmy i Teresy z Krzyżanowskich Raszewskich dzierż. Gorzyczek -- G.D. Jan Nep. syn ich i GV. Rozalja R.

84 (Czempiń)

1759.31/3. (cz.) Sixt. Jan Nepom., Ignacy Józef s. G. Józefa i Zuz. Rzepnickich ekonomów - nieszl.

85 (Czempiń)

1759.15/10. (Borówko) cerem. nad poprz. [Józefa i Zuz.] Rzepnickim -- MD. Jan Slaski pis. gr. kcyń. tenut. Krajkowa, i Kat. z Jabłonowskich Gruszczyńska sędzina gr. wałecka z Jasienia

86 (Czempiń)

1761.1/2. (Piotrkowice) Franciszek Salezy Michał, s. G. Marcina i Kat. Magnuskich ekonomów z Piotrkowic -- G. Michał Izdebski ekonom z Gorzyc i Gorzyczek i GV. Józefa Rzepnicka c. ekonoma z czemp.

87 (Czempiń)

1762.4/10. (Gorzyczki) Józefata Tekla, c. G. Michała i Ewy Izdebskich ekonomów (* 29/9) -- G. Aleks. Biedrzycki pos. części Gołębiń w Gorzyczkach i G. Anna Sliwnicka ze Srocka

88 (Czempiń)

1767.23/7. * (Piotrkowice) Jakub, s. G. Wawrzyńca i Wiktorji z Przybysławskich Skąpskich ekonomów z P. -- GD. Florentyna S. wdowa - cerem. 21/10. JM. D. Feliks Szołdrski scic łęczycki dziedzic Czemp. i Antonilla z Zakrzewskich Potocka klanowa kamieńska, dz-a Piotrkowic

89 (Czempiń)

1770.2/11. (Borówko) Katarzyna Karolina (* 28/10) c. GD. Franciszka Zychlińskigo i Anny z Dziergoskich -- GD. Ignacy Druff dworz. czemp. i GD. Kat. Broniszowa pos. Tarnowa

90 (Czempiń)

1783.7/5. (cz.) Stanisław Florjan Wojciech s. G. Piotra i Elżbiety Smolińskich - nieszl.

91 (Czempiń)

1783.29/6. (Borowo) Piotr Feliks s. N. Ignacego i Elżb. Glińskich Kosickich -- Feliks Szołdrski dz. cz. i Marjanna Elżb. z Kotwiczów Mojaczewska dz-a Borowa

92 (Czempiń)

1783.10/7. Jan Michał s. N. D. Ignacego i Elżb. z Kosickich Glińskich -- Michał Mycielski dz. Gorzyczek i Gorzyc i MD. Zuzanna Starzęcka panna, c. klana gn.

93 (Czempiń)

1788.7/7. (Piotrkowice) Jan Nep. Felix (* 18/5) s. M. Macieja Kmity i Franciszki Szpotańskiej, posesorów Piotrkowic -- Feliks Szołdrski sta łęczycki dz. czemp., i Antonilla Potocka kl. rogoz.

94 (Czempiń)

1794.27/2. (cz.) Józef l. ok. 4, s. G. Augustyna i Zuzanny Decentkoska Czerwińskich -- Balbina z Suchorzewskich Szołdrska dz-a Gołębina

95 (Czempiń)

1689.20/1. † V.N. Katarzyna Gorzyńska † w dworze Tarnowskim

96 (Czempiń)

1700.27/1. † JMD. Zofja Szołdrska klanowa biechowska

97 (Czempiń)

1703.10/6. † JMD. Andrzej Szołdrski klan. biechowski, dz. Czempinia

98 (Czempiń)

1703.18/12. † GD. Maciej Zakrzewski tenut. czempiń., i GD. Wojciech Wyganowski

99 (Czempiń)

1706.16/12. † GD. Stefan Srzemski z Iłowca

100 (Czempiń)

1715.5/6. † N. D-a Zeligowska

101 (Czempiń)

1715.26/9. † G. kaz. Michałowski administr. Czemp.

102 (Czempiń)

1716.3/4. † N. Anna Rzymowska z Jełowca

103 (Czempiń)

1720.25/7. † ND. Anna Zakrzewska

104 (Czempiń)

1727.19/7. pochow. tu ciało Łukasza Kołaczkowskiego z Piotrowa

105 (Czempiń)

1728.17/4. † X. Franc. Raczyński prob. Jełowiecki, koncjonetor czempiń.

106 (Czempiń)

1729.6/2. † N.V. Anna Noskowska † w m. Czemp.

107 (Czempiń)

1737.26/1. † Stefan Szołdrski starosta łęczycki

108 (Czempiń)

1754.7/5. † w Czemp. JGD. Marjanna Bogumiła z Unrugów Szołdrska wdzina pozn., dz-a Cz., l. 72, fundatorka kość.

109 (Czempiń)

1757.12/5. poch. Weronica l. 2 1/2 c. MD. Jana i Kat. Jabłonowskich Gruszczyńskich sędz. gr. wałec., dz-ów Jasienia, Baranowa

110 (Czempiń)

1757.15?/8. † lat 54 JGD. Władysław z Szołdr Szołdrski wda inowrocł. GWP, sta rogoziń. i budziński, poch. 17 w kość. paraf. w Pniewach

111 (Czempiń)

1758.9/2. † we dworze w Iłówcu u JD. Marjanny Eleonory de Bakszteyny Szołdrskiej klanowej biechow., siostra jej rodzona l. 49, panna Juljanna Baksztynowna

112 (Czempiń)

1758.29/4. † we dworze Iłowieckim G. Józef Karol de Bakszteyn u swej ciotki Szołdrskiej l. 18

113 (Czempiń)

1760.27/6. (Gorzyczki) poch. Dorota, 1 rok, c. GD. Teresy z Krzyżanowskich Raszewskiej wdowy, tenut. Gorzyc i Gorzyczek

114 (Czempiń)

1761.29/1. † we dworze Iłowiec u matki klanowej biechow. MGD. Wiktorja z Szołdrskich Poklatecka l. ok. 35., poch. w kość. w Iłowcu obok ojca Bartłomieja klana i brata Ludwika

115 (Czempiń)

1761.29/3. † Józef s. GD. Kajetana Poklateckiego poch. obok matki

116 (Czempiń)

1762.9/4. † GD Marcin Magnuski l. ponad 50, ekonom z Piotrkowic

117 (Czempiń)

1763.2/5. Poch. Jan Nep. l. 1 1/2 s. MD. Jana i Kat. z Jabłonowskich Gruszczyńskich sędziów gr. wałec., dz-ów Baranowa

118 (Czempiń)

1795.21/9. Nepomucena Nikodema, * 15/9, c. MD. Mikołaja i Franciszki z Mycielskich, Szkorzewskich szambelaństwa (z Osieczny) -- panna Agnieszka Garczyńska

119 (Czempiń)

1801.19/6. (Borówko) Feliks Leon, (* 30/5), s. G. Jakuba i Weroniki Węglińskich -- G. Adam Mojaczewski pos. Borowa i laudator Elżb. Potworowska

120 (Czempiń)

1795.20/8. †, a poch. 1795.3/9. tutaj JMD. Feliks Szołdrski dz. Czempinia ścic łęczycki, pochował X. Józef Sz. opat przemętski

121 (Czempiń)

1795.30/9. †, a poch. 3/10. G. Piotr Kąsinowski pos. części Gołębin. należ. do kość. tut.

122 (Czempiń)

1808.30/12. †, a poch 2/1.1809 G. Elżbieta Wilkońska wd. u syna posesora części Gołębin., l. 80

123 (Czempiń)

1809.8/5. †, a poch. 10/5 (w Borówku †) JGD. Józef Skorzewski ścic gnieźń. kaw. Orła Czerw. i Sw. Stanisł., dz. Nekli etc., † we dworze Wiktora Szołdrskiego w Borówku, gdzie szukał porady u lekarza lat 55

124 (Czempiń)

1687.11/2. N. Paweł Zeligowski x Barbara Krajeska słudzy, D. Andrzeja Szołdrskiego z Tarnowa - obecni G. And. i Jakub Szołdrscy

125 (Czempiń)

1692.1/6. G. Władysław Drzewiecki de... x Salomea Walentynowicz z Poznania - X. Gabryel W. jej brat rodz., altar. pozn., sw. G. Stanisław Smigielski, G. Adam Biliński, G. Błociszewski

126 (Czempiń)

1699.19/10. MGD. Antoni Lisiecki x MG. Teresa Szołdrska ass. X. Aleksander Sz. kanonik pozn., sw. Stanisław Sz. z Moch i Stefan Sz. z Szołdr

127 (Czempiń)

1703.13/2. MGD. Józef Rydzyński x MGD. Helena Hoińska (?) - ass. X. Stanisław Sierakowski off. gen pozn.

128 (Czempiń)

1706.29/7. GD. Andrzej Dobrzyński x GV. Sierakowska oboje z dworu czempiń. - GD. Jan Przygocki de Pecna i GD. Jan Szczygielski z dw. czemp.

129 (Czempiń)

1706.3/11. GD. Jan Witkowski x G. Anna Karlińska

130 (Czempiń)

1730.13/7. JMD. Jan Załuski sta zawichojski x PV. Wiktorja Szołdrska wdzianka inowrocł., c. Ludwika w inowrocł., GWP - ass. Andrzej Stanisław Kostka Załuski bp. płocki, - Garczyński klan gn., Garczyński klan inowrocł.

131 (Czempiń)

1733.5/8. JMD. Maciej Poniński sta babimojski x PV. Franciszka Szołdrska wdzianka inowrocł., - ass. Franciszek P. opat trzemeszeński, Maciej Mycielski klan kaliski, Garczyński klan gn.

132 (Czempiń)

1800.16/6. G. Jakub Węgliński mł. x Weronika Grodzka panna (Borowo)

133 (Czempiń)

1804.24/6. G. Stanisław Średnicki mł. ekonom Piotrkowski x Józefata Iwaszkówna panna z Czempinia

134 (Czempiń)

1810.8/10. G. Andrzej Teodor Zuromski mł. ekonom wsi Lussowki x sł. Józafata Bendówna panna z Cz. - nieszl.

135 (Czempiń)

1811.7/5. (Borówko) MD. Stanisław August Mikara mł. pos. dóbr Oporowo x MD. Ludwika Nepomucena Zycówna panna z wsi Borowko - Antoni Potocki klanic, dz. Piotrkowic i Józef Zakrzewski dz. Mielcugowa

136 (Bagrowo)

1692.19/7. Jakub s. GD. Zygmunta Ciwińskiego i Katarzyny Małachowskiej -- Paweł Zeligowski podstarości i Krystyna Wichrowska ze Zdzychowic

137 (Bagrowo)

1696.18/7. Barbara Magdalena, c. GD. Rafała Drwęskiego i Ludwiki z Zdzichowic -- GD. Paweł Biernacki i GMD. Woźnicka

138 (Bagrowo)

1698.15/6. Zofja, c. poprzed [Rafała i Ludwiki z Zdzichowic] GD. Drwęskich -- G.D. Wojc. Włostowski i GD. Zofja Mieszkowska panna (Zdzychowice)

139 (Bagrowo)

1702.9/1. Marcjanna c. G. Jakuba i Marjanny Klobuchowskich -- MD. Przybyszewska z Babina i G. Walenty Wilkoński z Murzynowa

140 (Bagrowo)

1718.16/1. Agnieszka c. G. Konstancji i Jana Jezierskich -- MD. Adam Pierzchliński i MD. Pierzchlińska z Zdzychowic

141 (Bagrowo)

1720.23/6. Anna, c. GD. Adama Pierzchlińskiego i Heleny z Tłukomskich ze Zdzychowic -- GD. Marcin Kaz. Łebiński regens zs. pozn. i Helena de Rynazowskie (?) Racięcka

142 (Bagrowo)

1724.28/3. Eleonora Apolonja, c. GD. Franciszka Kurowskiego i Anny ze wsi Zdzychowic -- GD. Piotr Rozbicki z żoną ze wsi Bonice

143 (Bagrowo)

1726.19/3. Józef, s. poprz. [Franciszka] G. Kurowskiego i Heleny -- GD. Adam Zayglicz z ż. ze wsi Chłapowa

144 (Bagrowo)

1745.27/3. (Babino), * 25/3, Gabryel Józef, s. MGD. z Niedzielska Madalińskiego i Barbary z Gutowskich posesorów Babina - dziecko †

145 (Bagrowo)

1746.25/4. (Babino) ** 14, bliźniaki córka i syn, dzieci MGD. Józefa z Niedzielska Madalińskiego i Barb. z Gutowskich, poses. Babina córka Weronika Ewa -- MGD. Stefan Moszczyński miecznik wschowski i MD. Katarzyna Kowalska burgrabina pyzdrska, syn Leon Adam -- G. Adam Chrościcki i GD. Anna z Kosickich Gutowska wujenka dzieci

146 (Bagrowo)

1754.5/8. Krystyna Jadwiga, c. G. Macieja Swinarskiego i Marjanny z Mierzewskich poses. Borzejewa -- G. Antoni Baczyński i G. Marjanna Białoskórska z d. Chłapowa

147 (Bagrowo)

1757.3/5. Jerzy Wojciech, s. MD. Macieja Swinarskiego i N. małż., z poses. Grodeckiej -- nieszl.

148 (Bagrowo)

1760.1/1. Franciszka Joanna, c. N. Franciszka Wyganowskiego i Krystyny de Horna, ze Zdzychowic -- Ewa z Bronikowskich Hornowa i Krzysztof Horn dyssyd. ze wsi Kłony, oraz G. Ignacy Leszczyński z Joanną z Wyganowskich Sarnowską ze Zdzychowic

149 (Bagrowo)

1761.12/3. Maciej Ignacy s. G. N. Franciszka Wyganowskiego i Krystyny z Hornów dyssydentki -- G. Jadwiga z Pruskich Wyganowska, wszyscy ze Zdzychowic - i G. Ignacy Leszczyński mł. z Zielnik

150 (Bagrowo)

1762.17/1. (* 13) Maciej Ignacy, s. GN. Józefa Wyganowskiego i Jadwigi z Pruskich, ze Zdzychowic -- MGD. Wojc. Zbyszewski i M. Dorota z Błociszewskich żona jego z Zdzychowic

151 (Bagrowo)

1762.16/5. (Zdzychowice) Antoni Józef, s. G. Michała Pruskiego i Anny -- G. Klemens Karsiński i G. Teresa Kobalańska v. z Zdzychowic

152 (Bagrowo)

1763.23/7. (Zdzychowice) Jan Nep. Bogusław Celestyn, (* 12) s. G. Maksymiljana Malczewskiego i Karoliny -- GD. Bogusław Horna i GD. Katarzyna Kurnatowska z Bodziejewa

153 (Bagrowo)

1764.8/9. (Zdzych.) Marjanna Kat., c. GD. Józefa Wyganowskiego i Jadwigi -- GD. Antoni Nerski z siostrą panną Dorotą Nerską, oboje z Płowców

154 (Bagrowo)

1764.21/12. (Zdzych.) Tomasz, s. GD. Józefa Pruskiego i Marcjanny -- GD. Krzysztof Lipski ze Srapek i GD. Jadwiga Wyganowska z Zdzichowic

155 (Bagrowo)

1708.10/6. D. Maciej Wyganowski x Katarzyna Kędzierzyńska ze Zdzychowic - Wojc. Zorawski z Bonic i Antoni Wyganowski z Zdzychowic

156 (Bagrowo)

1752.29/10. MG. Mikołaj Pruski x G. Anna Wyganowska panna, z par. średz. - G. Józef Wyganowski i Farnc. Pruski

157 (Bagrowo)

1755.9/2. G. Jan Dzibałtowski x Franciszka Czamańska - nieszl.

158 (Bagrowo)

1759.24/11. G. Ignacy Sarnowski x Joanna Wyganowska wdowa z Zdzychowic - GD. Franciszek Zieliński i GD. Józef Wyganowski

159 (Bagrowo)

1763.23/5. G. Kasper Kurowski wdowiec x G. Teresa Kobylińska panna z Zdzychowic - GD. Józef Wyganowski, GD. Maks. Malczewski oboje z Zdzych.

160 (Bagrowo)

1744.11/1. poch. G. Anna Pniewska matka rodziny z dworu Bagrow. wsi pod juryzd. wtedy MD. Zygmunta Gosławskiego posesora

161 (Biezdrowo)

1695.9/9. (Pożarowo) Magdalena Franciszka, c. PMD. Wojciecha Rayskiego i Marjanny Doleckiej -- X. Wojc. Korzbok Łącki prepozyt szamotul. i pleban biezdr. i MD. Jadwiga Kędzierzyńska

162 (Biezdrowo)

1696.26/3. (Nosalewo) Józef Aleksander, s. MD. Bartłom. Borowskiego i MD. Anny Topolskiej -- MD. Kierski z ż.

163 (Biezdrowo)

1699.24/7. (Biezdrowo) O. Ludwik Sczaniecki dominikanin chrzci Magdalenę Praksedę Annę, c. MD. Aleksandra Szczanieckiego i Marjanny -- X. Jakub Franc. Jerzykowicz wikary tut. i Jadwiga Robaszewiczowa z B.

164 (Biezdrowo)

1700.5/6. (Cmachowo) Bolesław Aleksander, s. MGD. Aleksandra Moszczyńskiego z Cmachowa i Teresy -- MGD. Franc. Twardowski z Rokitnicy i GV. Katarzyna M. z Cmachowa

165 (Biezdrowo)

1700.5/9. Franciszka Rozalia, c. MD. Zychlińskiego z Wróblewa i Urszuli-- MD. Konstancja Szczaniecka z Oporowa i Wład. Twardowski z Jankowa chrzest z w. 28/8. ojciec Andrzej Z. (Wróblewo)

166 (Biezdrowo)

1700.28/11. Aleksy Andrzej, s. MD. Aleksandra Sczanieckiego wtedy dzierż. Biezdrow. i Marjanny -- MD. Aleks. Moszczeński z Cmachowa dziedzic i MD. Urszula Zychlińska z Wróblewa (Biezdrowo)

167 (Biezdrowo)

1701.4/12. (Cmachowo) Katarzyna Barbara, c. MD. Aleksandra Moszczyńskiego dziedzica Cmachowa i Teresy -- MD. Aleks. Szczaniecki Biezdrowo i MD. Urszula Zychlińska dz-a Wróblewa

168 (Biezdrowo)

1705.5/4. (B.) Józef Eustachy Alojzy, s. MGD. Aleks. Szczanieckiego pos. B. i Marjanny z Chylkowskich -- MGD. Władysław Zaremba i MGD. Anna Szczaniecka

169 (Biezdrowo)

1705.7/5. (Wróblewo) Franciszka Katarzyna Anna, c. MD. Władysława Zaremby i Urszuli z Karkowskich -- PMD. Mikoł. Zebrzydowski i MGD. Anna Tomicka wdowa

170 (Biezdrowo)

1705.6/7. (Cmachowo) Anna, c. D. Kaz. Cieleckiego i Kat. z Moszczy. -- MD. Aleksander Moszczyński i MD. Anna z Cieleckich Twardowska

171 (Biezdrowo)

1705.1/11. (Cmachowo) Wojciech Szymon, s. MD. Aleks. z Cmachowa Moszczyńskiego i Teresy z Cieleckich -- MGD. Wład. Zaremba i MD. Anna Szczaniecka

172 (Biezdrowo)

1706.19/9. (Wróblewo) Ludwika, c. MD. Władysława Zaremby i MD. Urszuli -- MD. Andrzej Bronikowski wiary august. i MD. Karska

173 (Biezdrowo)

1707.23/7. (Biezdrowo) Stefan Jakub i Anna Marjanna bliźniaki Marjanny z Chyłkowskich Szczanieckiej ż. MD. Aleksandra S. -- syna: Mikołaj S. z panną Teresą Ch., córki- Jan Ch. i Anna S. babka

174 (Biezdrowo)

1707.5/8. (Cmachowo) Stefan Dominik, s. MD. Aleks. Moszczyńskiego i Teresy z Cieleckich -- Anna z Cieleckich Twardowska

175 (Biezdrowo)

1708.19/2. (Wróblewo) Antoni Walenty Maciej, s. MD. Władysława z Chwalkowa Zaremby i Urszuli z Wróblowa Zarembiny -- Józef Rogaliński i Konstancja Szczaniecka

176 (Biezdrowo)

1710.18/7. Wiktorja Marjanna Małgorzata, c. MD. poprz. [Aleks. i Teresy z Cieleckich] Moszczyńskich -- JMD. Wojc. Swięcicki klan santocki i ż. jego Katarzyna

177 (Biezdrowo)

1711. m. 8 i 25/11.(Wróblewo) Brygitta, c. M.D. Wład. Zaremby i Urszuli -- X. Ignacy Z. prepozyt. kazimierski i Konstancja Szczaniecka

178 (Biezdrowo)

1712.16/4. (Biezdrowo) Marjanna Katarzyna, c. G. Aleks. Szczanieckiego z Joanny nieślubna -- G. Anna Chylkowska ze Stanisławem Wojewódzkim

179 (Biezdrowo)

1713.6/5. (Pierwoszewo) Stanisław, s. GD. Jakuba Tadajewskiego i Anny de Jabłońskie -- X. Stanisław Ciołek Zieliński kanonik warszaw., dziek. lwowiec, prob. biezdr. i MD. Marjanna z Chelkowskich Szczaniecka ż. Aleks. z Biezdrowa

180 (Biezdrowo)

1713.20/11. (Wróblewo) Ewa Wiktorja, c. poprz. [Wład. i Urszuli] Zarembów -- Jan Korzbok Łącki klanic kaliski, i MGD. Zofja Rokossowska z Gembic

181 (Biezdrowo)

1713.30/11. (Kłodzisko) Katarzyna, c. GD. Michała Dworzańskiego i GD. Anny -- GD. Joanna Dziurkiewiczowa

182 (Biezdrowo)

1714.27/12. (Cmachowo) Wiktorja Teresa, c. MD. Anton. Węgorzewskiego i Krystyny z Cieleckich -- X. Stanisław Ciołek Zieliński prob. biezdr. i MD. Moszczyńska wd. z Cmachowa

183 (Biezdrowo)

1715.11/3. (Biezdrowo) Kazimierz, s. poprz. [Jakuba i Anny de Jabłońskie] Tadajewskich -- MD. Stanisł. Trzebiński i MD. Teresa z Cieleckich Moszczeńska wd. z Cmachowa

184 (Biezdrowo)

1715.2/10. (Kłodzisko) Franciszek, s. MD. Macieja Skoroszewskiego i Róży Swieykowskiej -- X. Wład. Ulatowski wikary B. i MD. Teresa z Cieleckich Moszczyńska wd. z Cmachowa

185 (Biezdrowo)

1716.2/8. (Kłodzisko) Elżbieta Anna, c. MD. Franciszka Zaremby i MD. Marjanny Massowskiej -- X. St. Ciołek Zieliński prob. B. i MD. Urszula z Karchowskich Z. dz-a Wróblewa

186 (Biezdrowo)

1716.12/9. (Ćmachowo) Marjanna, c. MD. Franc. Łojewskiego i Jadwigi Ryszkowskich -- MD. Wład. Tomicki i MD. Teresa z Cieleckich Moszczyńska dz-a Cmachowa

187 (Biezdrowo)

1716.12/11. (Bielejewo) Marcin s. GD. Michała Odorowskiego administratora MD. Konarskiego i Łucji Daniszewskiej -- G. Jan Tomaszewski i MD. Anna Kat. Konarska

188 (Biezdrowo)

1717.15/8. (Cmachowo) Marjanna Eleonora, c. MD. Anton. Węgorzewskiego i Krystyny z Cieleckich -- MD. Andrzej Bronikowski z Bienina i MDV. Anna Moszczyńska z Cmachowa

189 (Biezdrowo)

1718.3/11. (Biezdrowo) Barbara, c. GD. Antoniego Bartłomieja Kaczyńskiego i Heleny z Szczanieckich -- MD. Tyburcy Hryniewiecki stolnik buski pos. Biezdrowa, Pierwoszewa, Zakrzewa, Popowa, i Konstancja z Bobrowni. wd. Bogucka

190 (Biezdrowo)

1718.3/11. (Cmachowo) Hieronim Franc., s. poprz. [Anton. i Krystyny z Cieleckich] Węgorzewskich -- MD. Wład. z Kalinowy Zaremba dz. Wróblewa, i Marjanna z Chelkowskich Szczaniecka wd. z m. Wronki

191 (Biezdrowo)

1719.0/1. (Pozarowo) Karol, s. GD. Wojc. (Adalb) Zachtera administrat. pozar. i Marjanny -- X. Stan. Ciołek Zieliński prob. B. i GD. Helena z Szczanieckich Kaczyńska administratorowa Biezdrowska

192 (Biezdrowo)

1719.28/3. (Bienino) Anna Getruda, c. MD. Macieja Malechowskiego klanica kalis. i Anny z Golińskich, posesorów m. Ostroroga, Bienina, Dobrojewa, Kluczewa i in. -- MG. Michał Goliński i Anna rodzice matki dziecka

193 (Biezdrowo)

1720.22/10. Jan Kanty, s. GD. Stanisława Piotrowskiego administrat. biezdrow. i Marjanny Mańkowskiej -- ks. Zieliński i Moszczyń. wd. z Cmachowa

194 (Biezdrowo)

1721.15/9. (Wróblewo) Róża Urszula, c. MD. Jana Zychlińskiego i Rozalji -- ks. Zieliński i Urszula z Karchowskich Zarembina z Wróblewa, matka pani

195 (Biezdrowo)

1721.21/12. (Pozarowo) Tomasz Jan, s. GD. poprz. [Wojc. i Marjanny] Zachterów (akatol...) -- ks. Zieliński i Moszczyńska wd. z Cm.

196 (Biezdrowo)

1709.3/10. (Pozarowo) MD. Stanisław Wiśniewski x Zofja Zakrzeńska słudzy Unrugów

197 (Biezdrowo)

1705.9/10. † syn MD. Wojciecha Hylkowskiego l. 3

198 (Biezdrowo)

1710.4/10. † MD. Aleksander Moszczyński dz. Ćmachowa poch. w kość. B.

199 (Biezdrowo)

1715.11/10. † (Wróblewo) GD. Ignacy Gajewski z woj. sier., domownik Władysława Zaremby

200 (Biezdrowo)

1723.22/3. (Wróblewo) Kazimierz Józef Antoni, s. MD. Jana Zychlińskiego i Rozalji Z. -- MD. Mikołaj z Łapowa Szczaniecki dz. Nojewa i Konstancja z Wilczyńskich Szczaniecka wd. dz-a Oporowa

201 (Biezdrowo)

1727.25/7. (Pakawie) Magdalena Kunegunda, c. GD. Jakuba i Marjanny z Zychlińskich Rogalińskich, pos. Pokawia -- Katarzyna Rogal. i X. Ignacy Zaręba kanonik infl., prob. kazimier.

202 (Biezdrowo)

1728.10/8. (Wróblewo) Wawrzyniec Wojciech, s. G. Wojc. Malczewskiego i Anny ekonomów wróblew. -- Mv. Wiktorja Zarembianka i M. Wacław Twardowski

203 (Biezdrowo)

1728.30/8. (Pakawie) Brygida, c. PMD. Stanisł. Tomickiego i M. Zofji -- M. Brygida Zarembianka i MD. Wład. Zaremba dz. Wróblewa

204 (Biezdrowo)

1728.26/12. (Wierzchucino) Franciszek Ksawery Władysław, s. GD. Tomasza Wierusz Kowalskiego i Franciszki, posesorów Wierzchucina -- G. Wład. Zaremba z Wróblewa i G. Kowalska

205 (Biezdrowo)

1732.24/8. (Pakawie) Marjanna, c. GD. Kaz. Koziorowskiego i Ludwiki z Malechowskich -- MG. Wład. z Kal. Zaremba dz. w Wróblewie i Gv. Teresa Moszczeńska z Cmachowa

206 (Biezdrowo)

1732.19/9. (Biezdrowo) Stefan Jan Nepomucyn, s. G. Antoniego Cieleckiego i Katarzyny -- X. Jan Bogusławski dziekan z Lwówka prob. z Wronek i Gv. Jadwiga Smitowiczówna de Ciszkowo

207 (Biezdrowo)

1735.5/6. (Wróblewo) Ludwika Urszula Zyta, c. M. Stanisława Zagórskiego i Brygidy z Zarembów -- MD. Władysław z Kalinowy Zaremba sędzia pozn. i PMD. Ludwika z Niegolewskich Deręgowska pułk. wojsk króla pol.

208 (Biezdrowo)

1736.23/7. (Biezdrowo) Magdalena Małgorzata, c. G. Józefa i Jadwigi z Radwańskich Mierzewskich -- MGD. Tyburcy Hryniewiecki stolnik buski i Gv. Teofila Radwańska ciotka dziecka rodzona

209 (Biezdrowo)

1737.7/12. (Biezdrowo) Mikołaj, s. G. Wawrzyńca Kaińskiego i Reginy -- Gv. Teresa Cielecka z Biezdrowa

210 (Biezdrowo)

1741.23/1. (Biezdrowo) Agnieszka Teofila, c. MG. Jakuba i Franciszki Kosickich -- Marcin Moszczeński kanonik kat. pozn. i panna Anna Moszcz. siostra rodz. kanonika proboszcza B.

211 (Biezdrowo)

1741.26/4. (Biezdrowo) Jan Fryderyk s. MG. Florjana Henryka i Beaty Zaydliców poses. B. -- X. Stanisław Jan Giziński wik. B. i MGD. Urszula Beata Winnigowa de Zabeltitzen dziecka babka

212 (Biezdrowo)

1740.6/12. (Bielejewo) Katarzyna, c. MG. Franciszka i Barbary z Marszewskich Nieżychowskich, d. Bielejewa, Wierzchucina, pose. cerem. 5/6.1741. X. Konstanty M. kanonik kat. pozn. prob. brodzki MG.D. Teresa N. Dziecko † 1741.5/9

213 (Biezdrowo)

1742.3/3. (Bielejewo) Kunegunda, c. poprz. [Franciszka i Barbary z Marszewskich] Nieżychowskich, cerem. 14/6 -- X. Konstanty Marszewski kan. kat. pozn., prob. brodzki i Zgierzyńska z Lipnicy

214 (Biezdrowo)

1744.11/9. (Biezdrowo) Marjanna, c. MG. Adama i Barbary z Kosickich Chrościckich poses. B. z przyl. -- GD. Tyburcy Ryniewiecki stol. buski i GD. Teresa Bielawska, cerem. 30/12. MGD. Jakub Kosicki i taż Biel.

215 (Biezdrowo)

1745.4/3. (Cmachowo) Teresa, c. M. Stefana i Justyny Moszczeńskich mieczników wschowskich -- M. Teresa z Cieleckich M. babka i M. Piotr Kaczyński wojski wschowski pradziad

216 (Biezdrowo)

1746.20/2. (Wróblewo) Maciej, * 16, s. G. Franc. Strzyżewskiego ekonoma i Anny -- PRD. Marcin Moszczeński kan. kat. pozn., prob. B. i Ob. i MGv. Teofila Bronikowska z Pozarowa

217 (Biezdrowo)

1724.18/9. (Bielejew dwór) MD. Krzysztof Konarski x Jadwiga Elżb. Kurnatowska panna, slub w kaplicy kość. Sw. Marji Magdal. w Pozn. - G. Jan Krzysztof Konarski, GD. Henryk Kon.

218 (Biezdrowo)

1734.0/3. (Dwór Wróbl.) G. Stanisław Zagórski x G. Brygitta z Kalinowy Zaręmbianka - MGD. Ludwik Dorpowski pułk. JKMci, dz. Popowa, z ż., Michał z Werbna hr. Pawłowski klanic biechow. And. Zakrzewski pisarz gr. pozn., M. Hermenegild Sczaniecki

219 (Biezdrowo)

1737.17/9. (Bielejewo) G. Karol Zaydlic x MGD.v. Joanna Konarska - M. Konarski stryj, M. Z. i inni

220 (Biezdrowo)

1738.4/2. (Cmachowo) MGD. Antoni Małochowski x MGv. Teresa Moszczeńska dz-a Cmachowa, pos. Wierzchucina - MGD. Bronikowski dz. Otorowa, PMGD. Binkowski i in.

221 (Biezdrowo)

1739.9/2. (Witkowice) M. Karol Zieliński x Mv. Teofila Radwańska - MD. Wład. Konopka, Józef Mierzeski

222 (Biezdrowo)

1739.19/5. (Cmachowo) N. Antoni Strzelecki x Katarzyna sługa dwor - nieszl.

223 (Biezdrowo)

1740.12/1. (dwór Pakawie) G. Kaz. z Kalinowy Zaremba x Gv. Rozalia Zychlińska - MGD. Maciej Sokolnicki, Antoni z Kal. Z. dz. Wróblewa, Wierzchucina, Głuchowa, Pakawia i in.

224 (Biezdrowo)

1746.22/2. (dwór Pożarowo) GD. Jan Bukowiecki x Gv. Teofila Bronikowska - GD. Chryzostom Bukow. z Rozbitka i GD. Adam Bronik. z Zychlina

225 (Biezdrowo)

1723.8/12. (B.) † P. Stanisław Ciołek Zeliński kanonik warszawski, dziekan lwowiecki, prob. B., a proboszczem został Marcin Moszczeński, introdukowany 27/12.1723

226 (Biezdrowo)

1737.3/5. (B.) † MD. Wacław Twardowski pos. Łężeczka poch. 9.

227 (Biezdrowo)

1738.31/12. (Wierzchucin) † G. Franc. Jędrzejewski

228 (Biezdrowo)

1739.12/3. (Wróblewo) † PMD. Urszula z "Karnkowskich" (Karchowskich?) Zarębina, poch. B.

229 (Biezdrowo)

1741.5/9. (Bielejewo) † Katarzyna, c. G. Franc. i Barb. z Marszewskich Nieżychowskich pos. Biel. i Wierzchucina

230 (Biezdrowo)

1742.30/4. (Pakawie) † MGD. Władysław z Kalinowy Zaremba dz. Pakawia, poch. Sieraków Bernard.

231 (Biezdrowo)

1742.12/6. (Gaj) † Kajetan, s. MG. Bolesł. i Marjanny z Bronikowskich Moszczeńskich, pos. Gaju

232 (Biezdrowo)

1742.14/12. (Chrostowo) † Jan Nepom., s. poprz. [Bolesł. i Marjanny z Bronikowskich] Moszczeńskich pos. Chrostowa i in.

233 (Biezdrowo)

1744.26/12. (Pakawie) cerem. nad * t. d. Janem, s. G. Macieja i Ludwiki Trąbczyńskich - nieszl.

234 (Biezdrowo)

1749.23/11. (Wróblewo) Ewa Teresa, c. MGD. Franciszka Nieżychowskiego pos. Wierzchucina i Barbary -- MGD. Antoni Zaręba dz. Wróbl. i inn. i MGD. Petronella Sokolnicka dz-a Niewierza

235 (Biezdrowo)

1750.4/6. (Nosolewo) Marjanna Teresa Fryderyka, c. GD. Zygmunta Zychlińskiego dzierż. Nosolewa i Fryderyki -- P. MG. Teresa Kwilecka v. klanka lędzka i MGD. Jerzy Brodzewski

236 (Biezdrowo)

1751.24/2. (Pierwoszewo), * 17, Maciej, s. GD. Józefa Lutomskiego i Barbary - nieszl.

237 (Biezdrowo)

1754.9/5. (Dwór Wróbl.) Antoni Piotr, s. GD. Jakuba Dąbrowskiego ekonoma W., i Anny -- GD. Anna Malinowska babka, i D. Paweł Cembrowicz pisarz W.

238 (Biezdrowo)

1755.12/2. (Dwór Wróbl.) Walentyn, s. GD. Bartłom. Domaradzkiego ekonoma W. i GD. Zofji -- GD. Adam Chrościcki pos. Biezdrowa i GD. Barbara Madalińska szlachcianka

239 (Biezdrowo)

1759.19/7. (Pozarowo) Józefa Ewa, c. MD. Józefa Krajewskiego i GD. Ludwiki -- GD. Adam Chrościcki podstoli łomżyń. pos. B. i MGD. Kurnatowska dz-a P. † m. 3 dni

240 (Biezdrowo)

1759.5/9. (Popowo) Stefan Kazimierz s. G. Stanisł. Czamańskiego i Rozalji -- GD. Felicjan Godurowski, z Rosi przybysz i G. Marjanna Chrościcka panna, stolnianka łomżyńska

241 (Biezdrowo)

1761.4/3. (Popowo) Maciej Kazim., s. poprz. [Stanisł. i Rozalji] Czamayskich -- P. MGD. Franc. Kwilecki sta wschowski i MGD. Małgorzata Swinarska ze Smieszkowa

242 (Biezdrowo)

1762.17/10. (Cmachowo) Antonina Magdalena Justyna Tekla, c. JM. Kazim. Raczyńskiego wdzica pozn. i Teresy z Moszczeńskich -- G. Stefan M. miecznik wschowski i MGD. Teresa z R. Moszczeńska

243 (Biezdrowo)

1764.4/3. (Wróblewo) Antoni Konstanty Maurycy Maciej, s. JMG. Antoniego Franciszka i Teresy z Sczanieckich Kwileckich stol. wschowskich -- X. Konstanty Iłowiecki opat lędzki i JMGD. Weronika z Twardowskich Szczaniecka podczaszyna wschow., babka macierz.

244 (Biezdrowo)

1748.27/10. (B.) GD. Stefan Gliński x Gv. Teresa Cielecka - MGD. Bolesław Moszczeński d. Ordzina pos. i MGD. Adam Chrośc. pos. Biezdrowa

245 (Biezdrowo)

1749.6/10. (Wróblewo) Hon. Jakub Głosiński x G. Konstancja Luto - GD. Ludwik Kański

246 (Biezdrowo)

1751.2/2. (B.) MGD. Antoni Gutowski i MGD. Franciszka Sobolska - GD. Adam Chrościcki pos. B. i MGD. Jan Broniewski dz. Radwanek

247 (Biezdrowo)

1760.20/1. MG. Józef Jeziorkowski x MG. Anna Jaruchowska - JMGD. Stefan Moszczeński miecznik wschowski i Adam Chrościcki stolnik łomżyński

248 (Biezdrowo)

1758.23/4. (Cmachowo) † G. Antoni Makowiecki z dworu Ćm. poch. B.

249 (Biezdrowo)

1759.30/12. (B.) † MGD. Teresa z Cieleckich Moszczeńska, poch. 14/1.1760 B.

250 (Biezdrowo)

1761.15/2. (Nosalewo) † po poronieniu G. Anna Statkiewiczowa poch. B.

251 (Biezdrowo)

1761.30/6. (B.) † PR. Marcin Moszczeński kan. kat. pozn., prob. B. i obrzycki

252 (Biezdrowo)

1765.26/1. Poch. (Wróbl.) MGD. Antoni Pawłowski dworzanin wróblewski

253 (Biezdrowo)

1767.5/2. (Wróbl.) poch. Marjanna, c. PMGD. Franc. Kwileckiego sty wschow.

254 (Biezdrowo)

1769.13/6. (Wróbl.) poch. Tadeusz, s. PMGD. Franc. Kwileckiego sty wschow.

255 (Biezdrowo)

1771.6/2. (Wierzchucin) † Łucja, c. MG.D. Stanisł. i Ludwiki Urbanowskich

256 (Biezdrowo)

1772.23/9. (Wróbl.) † Róża Weronika Tekla, c. PMD. Franc. Kwileckiego sty wschow. dz-a W.

257 (Biezdrowo)

1772.22/10. (B.) † Pv. Franciszka Niemoieska klanka, c. MD. Niem. dz-a B.

258 (Biezdrowo)

1775.20/10. (Wirzchucin) † Gv. Konstancja Skurzewska l. 31. poch. B.

259 (Biezdrowo)

1767.29/9. (Nosolewo) Michał, s. MGD. Stanisł. Czamańskiego i Róży -- JMGD. Antoni Niemojeski dz. B. i Elżb. z Bojanowskich Niemojewska

260 (Biezdrowo)

1767.26/10. (Nosolewo) Urszula, c. MGD. Macieja Falęckiego i Franciszki -- MGD. Maciej Pląskowski i MGD. Franc. z Krajeskich Gorska

261 (Biezdrowo)

1767.12/12. (Wróbl.) Barbara Marja Lewiatana Łucja, c. P. MGD. Franciszka Kwileckiego sty wschow. i Teresy z Szczanieckich -- X. Adam Tomasz Morawski prob. B. i panna Antonina S. podczaszanka wschowska

262 (Biezdrowo)

1768.7/7. (B.) Elżbieta Franciszka Marjanna, c. JMGD. Antoniego Niemojewskiego i Elżb. z Bojanowskich klaniców bydgoskich, dz-ów B., -- X. Tom. Morawski i panna Brygida Lędzska

263 (Biezdrowo)

1769.23/4. (Bielejewo) Brygitta Agnieszka, c. MG.D. Macieja Falęckiego i Franciszki z Gorskich -- X. Tomasz Morawski i panna Wiktorja Gorska

264 (Biezdrowo)

1769.26/5. (Wróbl.) Tadeusz Piotr Nereusz, s. poprz. [Franciszka i Teresy z Szczanieckich] Kwileckich -- Weronika z Twardowskich Szczaniecka podczaszyna wschowska

265 (Biezdrowo)

1770.21/9. (Cmachowo) Adam, s. GD. Józefa Ciesielskiego ekon. ćmachow. i Urszuli z Lisowskich -- X. Tom. Morawski i GD. Ludwika Urbanowska pos. Wierzchucina † dnia ch. 2-gie bliźnię - Maciej -- MGD. Stanisław Urbanowski pos. Wierzchucina i Brygida Lęska z B.

266 (Biezdrowo)

1771.4/8. (Popowo) Jakub Wawrzyniec, * 20/7, s. G.D. Stan. Czamańskiego i Rozalji -- X. Jan Tomasz Morawski, i panna Marjanna Zarębianka z B.

267 (Biezdrowo)

1771.1/9. (Wrobl.) Róża Weronika Tekla, c. poprz. [Franciszka i Teresy z Szczanieckich] Kwileckich stów wsch., dz-ów Wr. -- Adam K. klanic lędzki i Weronika z Tward. Szczaniecka cześ. wschowska

268 (Biezdrowo)

1771.1/9. (Cmachowo) Antoni Bartłomiej, s. poprz. [Józefa i Urszuli z Lisowskich] G. Ciesielskich -- Franc. Kwilecki sta wschow., dz. Wrobl. i Weronika z Tward. Szczaniecka

269 (Biezdrowo)

1772.26/5. (Wróbl.) Zofja Juljana, * 14/4, c. MD. Bogusława Bętkowskiego ekonoma Wrobl. i MD. Magdaleny -- MD. Marceli Zółtowski z Zajączkowa i M. Brygitta Lęcka panna z B.

270 (Biezdrowo)

1774.10/4. (B.) Elżbieta Paulina Nepomucena, c. G. Wojc. Ostaszewskiego i Agnieszki z Morawskich -- X. Jan Tom. Morawski i Marjanna z Raczyńskich Trąbczyńska z Cmachowa

271 (Biezdrowo)

1775.20/8. (B.) Marjanna, c. G. And. Prebendowskiego ekonoma B. i Karoliny -- X. Jan Tomasz Morawski, MGD. Marjanna Guttowska

272 (Biezdrowo)

1775.2/11. (Cmachowo), * 30/10. Marcin Mikołaj, s. M. Macieja Otto Trąpczyńskiego i Marjanny z Raczyńskich -- X. Jan Tomasz Morawski i Gv. Marjanna Gutowska ciotka jego

273 (Biezdrowo)

1776.14/4. (Popowo) Stanisław Jan Kanty, s. N. poprz. [Stan. Czamańskiego i Rozalji] Czamańskich custodis dóbr Pop. -- Gv. Marjanna Gutowska

274 (Biezdrowo)

1777.4/1. (Wróbl.) Genowefa Weronika Katarzyna, c. poprz [Franciszka i Teresy z Szczanieckich] Kwileckich -- M. Jan K. pod kom. JKMci i Eleonora Szczaniecka klanowa kamie.

275 (Biezdrowo)

1778.19/2. (Cmachowo) Juljanna Antonina, c. M. Macieja Otto Trąpczyńskiego i Marjanny z Raczyńskich, poses. Cmachowa -- M. Ignacy Powalski z ż. M. Franc. z Raczyńskich

276 (Biezdrowo)

1778.26/7. (Wróbl.) Adam Ignacy Cyprjan Onufry Prokop Nepom., s. poprz [Franciszka i Teresy z Szczanieckich] Kwileckich stów wsch., kaw. sw. Stan., posła do króla prus. -- Adam Kw. klanic lędzki stryj dziecka, z panną Eleonorą Szcz. * 18/7, wraz z Łukaszem Bonawenturą Ignacym Alojzym Nepom. Tadeuszem, ochrzczonym 31/7. - Łukasz Bniński sta sokolnicki, kaw. sw. Stan., rotm. kaw. narod. z i Jadwiga z Pawłowskich. * 18/7

277 (Biezdrowo)

1780.28/8. (Wróbl.) Zacheusz Nepom. Bartł. Ludwik, s. poprz [Franciszka i Teresy z Szczanieckich] Kwileckich -- X. Nepom. Niegolewski opat benedyktynów i Weronika z Tward. Szczan.

278 (Biezdrowo)

1780.29/10. (Popowo) Weronika Marcjanna, c. G. Antoniego Okonia kustosza lasów i Katarzyny -- X. Jan Tom. Morawski i G.v. Marjanna Gutowska

279 (Biezdrowo)

1781.24/5. (Popowo) Teresa, c. G. poprz. [Stan. Czamańskiego i Rozalji] Czamańskich -- X. Jan Tom. Marawski i Teresa Ossuchowska ekonomowa z B.

280 (Biezdrowo)

1773.25/7. (Cmachowo) G. Leon Maszewski ekonom tut. x Eleonora Teplińska z dworu tut. - M. Maciej Otto Trąpczyński

281 (Biezdrowo)

1788.24/10. (Cmachowo) Franciszek Rafał, s. G. Józefa Laskowskiego ekon. i Barbary -- M. Józef Koskowski pos. Cm. i ż. Zofja z Sławińskich

282 (Biezdrowo)

1789.16/6. (Cmachowo) Antoni Onufry Medard Erazm, s. G. Józefa Koskoskiego i Zofji z Sławieńskich, poses. Cm. -- X. Jan Tom. Morawski dziekan lwowiec. prob. B. i M. Teresa z Objezierskich Stupnicka

283 (Biezdrowo)

1790.8/8. (Pierwoszewo) Wawrzyniec, s. GD. Jana Łaszczyńskiego pos. P. i Jadwigi Wolskiej -- X. Jan Tom. Morawski, G. Kat. Jeziorkowska pos. Cm.

284 (Biezdrowo)

1790.9/9. (Wróbl.) Antoni Józef Manswet, s. G. Aleksego Prusinoskiego ekonoma W. i Teodory z Łobodzińskich -- Franc. Kwilecki pos. z w. pozn. na sejm i Weronika z Łąckich Kwilecka klanowa przemęcka

285 (Biezdrowo)

1795.12/1. (Biezdrowo) Hilary Rafał Mikołaj, * t. d., s. PM. Łukasza z Bnina Bnińskiego sty sokolnic. i babimojsk., kaw. O.B. i sw. St. dz-a B. i Józefy z Swinarskich -- nieszl., cerem. 22/9.1799. Leon Miaskowski kan. kat. pozn., prob. B. -- Józef Moszczeński klan łęczycki kaw. O.B. i sw. St. z ż. Franciszką z Miaskowskich

286 (Biezdrowo)

1795.22/3. Wiktorja Aniela Koleta (Cmachowo) * 6., c. M.G. Karola Zerońskiego pos. Cm. i Brygitty z Morzyckich -- X. Jan Tom. Morawski i MG. Julenta Morzycka, babka dziecka

287 (Biezdrowo)

1781.18/12. Dysp. na ślub M. Pawła Skorzewskiego łowczego kalis. i panny Eleonory Szczanieckiej klanki lędzkiej. Ślub 2/1.1782 - J. Ignacy Twardowski wda lubelski, kaw. O. B., i sw. St. wuj jej, Zofja z Tward. Niegolewska stolnikowa pozn., ciotka jej i Franc. Kwilecki sta wschowski, kaw. sw. St. i Teresa z Szczanieckich Kwilecka, siostra rodz. jej

288 (Białężyn)

1651. N. Jakub Dobiejewski x Zofja Zakrzewska

289 (Białężyn)

1660.5/8. N. Jan Kaczkowski x N. Elżbieta Dobiejewska - N. Jakub i N. Zygmunt Skrzetuski

290 (Białężyn)

1660.21/11. G. Jan Kurowski x G. Kat. Cielecka - M. Jakub Miliński komornik pozn.

291 (Białężyn)

1666.15/8. N. Stanisław Malewski x N. Kat. Raczkowska - N. Jan Kaczkowski i N. Wład. Raczkowski

292 (Białężyn)

1676. G. Władysław Skoraszewski x G. Krystyna Gorzińska - G. Władysław Kłodziński i G. Samuel Gurowski

293 (Białężyn)

1678. G. Swiętosław Pławiński x G. Helena Mycielska - G. Włady. Wyrzyski, Stanisł. Gutowski, Jan Biegański, Stanisł. Falibóg

294 (Białężyn)

1691.7/10. Franciszek, s. GD. Wojc. Wierzchowskiego i GD. Marjanny --MD. Maciej Tomicki sta obornicki i MD. Anna z Tomic Zakrzewska z B.

295 (Białężyn)

1691.30/12. Jan, s. GD. Stanisława Ossoskiego i Doroty - z Długiej Gośliny -- GD. Jakub Skowroński z Starczanowa i GD. Anna Przeracka z Brzezna

296 (Białężyn)

1692.31/1. Fabjan Sebastjan, s. GD. Wład. Wyrzyskiego i GD. Ewy, z Woynowa -- GD. Piotr Wardeński, z Trojanowa, i GD. Anna Przeracka z Brzezna

297 (Białężyn)

1693.25/1. Dorota, c. GD. poprz. [Wojc. Wierzchowskiego i Marjanny] Wierzchowskich z Starczanowa -- GD. Bartłom. Kucborski z Uchorowa i Gv. Anna Skowrońska z Starcznowa

298 (Białężyn)

1695.9/6. Antoni s. D. Adama Wolskiego i Reginy, z Pacholewa -- D. Franc. Lubecki z B. i v. Anna Białkowska z Bogunicka

299 (Białężyn)

1698.27/7. Anna, c. D. Adama Wolskiego i Reginy z Pacholewa -- D. Franciszek Gorski de Nieszew i Gv. Marjanna Romieniewska

300 (Białężyn)

1702.11/6. Aleksander Jan, s. GD. Franciszka Bronikowskiego tenut. wsi Starczanowo i G. Marjanny -- GD. Wojc. Skrzetuski z Uchorowa i GD. Anna Zalecina z Trojanowa

301 (Białężyn)

1750.17/1. * i † 9/2 (Pacholewo) Jan Walenty, s. G. Tomasza i Marjanny z Domachalskich Gorskich pos. P. -- G. Franciszek Bertrand obersztlejt. w. k. i G. Domachalska

302 (Białężyn)

1750.6/6. (Starczanowo) Anna Teresa, c. G. Ignacego Kramber i Kat. z Białobłockich -- G. Ant. B. i G. Teresa Gorecka z Gołaszyna

303 (Białężyn)

1752.23/6. (Starczanowo) Rozalja Joanna * 25/5 c. G. poprz. [Ignacego i Kat. z Białobłockich] Kramberów -- G. Jan Sieklicki z Maciszewa i G. Anna z Rosnowskich Kokowska z Białężyna

304 (Białężyn)

1754.5/9. (Pacholewo) Wiktoryn Józef Wawrzyniec Jan z Dukli, s. G. Józefa Antoniego i Elżbiety Anny Gumowskich -- G. Ignacy Borzęcki i G. Ludwika Baykowska oboje ze d. dworu kl. pozn.

305 (Białężyn)

1755.26/12. (Nieszawa) Wojciech Seweryn Ignacy, s. MD. Ignacego z Sakinów i Justyny akatoliczki Kąsinowskiej -- MD. Łukasz Golański regens gr. wałecki i MD. Ludwika z Rydzyńskich Ostenowa

306 (Białężyn)

1756.14/1. (Starczanowo) Jakub Juljan Paweł, s. G. Jana i Joanny Skrzetuskich -- G. Benedykt i Jadwiga SS.

307 (Białężyn)

1747.1/2. G. Józef Bielamowski x G. Agn. Turoboyska v. (Starczanowo) - G. Stanisł T. ojciec, Franciszek i Wojciech TT. bcia rodzeni

308 (Białężyn)

1776.19/5. MG. Jan Nep. Powalski x Franciszka Raczyńska - Kaz. P. pisarz kor., Józef Kęszycki stolnik kaliski, Józef Radoliński chorąży wschow.

309 (Białężyn)

1757.30/10. (Starczanowo) Weronika Aleksandra Teresa Jadwiga, c. G. Jana i Joanny Skrzetuskich -- MG. Aleks. Gurowski klan pozn. i MG. Weronika Gurowska klan. pozn. oboje z Mur. Gośliny

310 (Białężyn)

1758.13/3. (Pacholewo) * † d. Krystyna Barbara Józefa, c. G. Józefa Anton. Gumowskiego komor. zs. pozn. i Elżbiety ze Szczepanowskich. Cerem. 23/5 w Boguniewie -- Weronika z Konarzewskich Mycielska klanowa pozn., dz. Bog. i Józef Leszczyc Dobrzycki dz. Łukowa, ż. jego Józefa z Rydzyńskich Dobrzycka i syn Józef Mycielski sta koniński

311 (Białężyn)

1761.22/11. (Pacholewo) Stanisław Kostka Józef, s. G. ol. Antoniego Prądzyńskiego i Marjanny -- M. Józef Gomowski pos. Pacholewa z ż. Elżbietą

312 (Białężyn)

1762.18/9. (Białężyn) Aleksandra Teofila, c. G.D. Jana Kornatowskiego i Marjanny pos-ów B. -- MD. Józef Gomowski pos. Pacholewa i GD. Ludwika Kornatowska pos. Kowalewka

313 (Białężyn)

1764.21/6. (Pacholewo) Elżbieta Cecylja Katarzyna, c. GD. Józefa Gumowskiego komor. zs. pozn. i Marjanny (?) Elżbiety ze Szczepanowskich -- GD. Jan Nep. Mycielski sta ośnicki i GD. Franciszka z Koźmińskich Mycielska scina konińska etc.

314 (Białężyn)

1764. (Nieszawa) Petronella Marja Aniela, c. G.D. Ignacego Ostena i GD. Justyny akatoliczki, cerem. 26/8. -- MD. Jan Myciel. sta ośnicki z ż. Juljaną -- Ignacy Tomicki dz. Buszewa (Budziszewa) i MD. Elżb. Gumowska pos. Pacholewa

315 (Białężyn)

1762.11/12. Teodor Franc. Xaw., s. poprz. [Ignacego] Ostena dz-a Nieszawy i Justyny -- Franc. O. podkomorzyc z Radownicy i M. Kat. Mleczkowa - cerem. 1767.10/5.

316 (Białężyn)

1768.22/3. * Kazimierz Longin, s. M. poprz. [Ignacego i Justyny] Ostenów (Nieszawa) -- M. Ignacy Gumowski i M.v. Joanna Kąsinowska

317 (Białężyn)

1768.16/10. (Starczanowo) Tomasz Tadeusz Franciszek, s. M.D. Karola Jasińskiego pos. S. i MD. Rozalji -- M. Józef J. brat; cerem. 1771.18/6. X. Jan ze Zbaraża Woroniecki kan. kat. pozn. i MD. Elżbieta Gumowska

318 (Białężyn)

1771.24/11. (Pacholewo) Teodora Marja Egipc. Anastazja, c. poprz. G. [Józefa i Marjanny (?) Elżbiety ze Szczepanowskich] Gumowskich komor. zs. pozn. mająca rok 7-y, * 1/4.1764. - z wody: G. Krystyna siostra rodz. Stanis. -- teraz JM. Stanisław Mycielski sta lubiatowski dz. Bogunicka i Uljanta Dobrzycka ż. Jana Nep. Myciel. sty ośni. dz-a Łukowa - etc.

319 (Białężyn)

1772.30/12. (Starczanowo) Adam Stefan Jan, s. M. Ludwika Pągoskiego pos. S. i Rozalji z Tramczyńskich -- M. Jan Rylelski M. Franciszka Jałżyńska (??)

320 (Białężyn)

1773.27/12. (Nieszawa) Anna Ewa Aleks., * 24/12, c. MD. Ludwika Przystanowskiego i M. Jadwigi - akatolików -- MD. Teodor Osten mł. i MD. Anna Kąsinowska. Ten P. przybysz i wyjechał z parafji

321 (Białężyn)

1785.3/2. (B.) Antonina Marjanna Agnieszka, c. M. Jana Rynarzewskiego pos. B. i Katarzyny -- Piotr brat i Nepomucena siostra

322 (Białężyn)

1785.1/5. (B.) Wojciech Jakub, s. N. Bartłomieja Mankowskiego ekonoma i Marjanny -- G. Mikoł. Lipiński i G. Józefata Rynarzewska

323 (Białężyn)

1787.6/1. (B.) Marcjanna Joanna Nepomucena, c. poprz. [Bartłomieja i Marjanny] G. Mankowskich -- M. Ignacy Osten dz. Nieszawy i Joanna Nep. Rynarzewska. † 11/1

324 (Białężyn)

1787.7/8. (Biał.), * 25/7. Anna Zuz., c. GD. Jana Rynarzewskiego pos. B. i Uchorowa i Kat. z Raczyńskich -- GD. Ignacy Osten dz. i pos. Nieszawy i Justyna z Kąsinowskich ż. jego

325 (Białężyn)

1745 (Pacholewo) † 11/4. G. Eleonora Gorska

326 (Białężyn)

1746.22/4. † MGD. Joanna z Zawadzkich Garczyńska chor. pozn. dz-a B.

327 (Białężyn)

1752.16/11. † G. Helena z Gruszczyńskich Strzelecka poch. w kość. rogozińskim matka X. Wojciecha S. prob. B.

328 (Białężyn)

1763.15/1. † Wiktorja, c. M. Jana Kornatowskiego kalwina tenut. B.

329 (Białężyn)

1763.6/2. (Nieszewa) † Teofila c. M. Ignac. Ostena poch. kość. uchorowski

330 (Białężyn)

1764.17/4. (Nieszawa) † N. Kat. Mleczkowna poch. B.

331 (Białężyn)

1764.16/11. (Pacholewo) MD. Adam Russocki z dworu P.

332 (Białężyn)

1769.10/9. (B.) † M. Józef Raczyński pisarz wschowski poch. franciszkanie oborzccy

333 (Białężyn)

1769.2/10. (Pacholewo) † Tekla, c. M. Józefa Gumowskiego poch. B.

334 (Białężyn)

1773.3/1. † Józef s. M. Ludwika Pągoskiego pos. Starczanowa. poch. B.

335 (Białężyn)

1776.16/8. † (Pacholewo) M. Józef Gumowski komornik zs. poznań. pos. wsi P., poch. Franc. Oborniki

336 (Białężyn)

1780.11/7. † (Starczanowo) M. Kaczanowska Marjanna poch. B.

337 (Białężyn)

1784.16/6. † M. Antoni Rynarzewski pos. B. poch. Pozn. Reformaci

338 (Białężyn)

1789.31/12. (B.), * 28, Jan, s. G. Jana Rynarzewskiego pos. B. i Uchorowa i Katarzyny z Raczyńskich -- G. Franciszek Ryn. mł. syn i G. Nepomucena Ryn. panna córka

339 (Białężyn)

1790.15/2. Teodor, * 6, s. G. Szymona Łatkowskiego pos. pola pleb. Białożyny i Anny -- X. Jan Nep. Mrozikiewicz i G. Magdalena Brzezańska

340 (Białężyn)

1790.29/11. (B.) Konrad Andrzej, * 22, s. G. Józefa Brzezańskiego pos. pól pleb. B. i Magdaleny -- G. Szymon Łatkowski pos. prob. Mur. Gośl. i Justyna z Kąsin. Ostenowa dz. Nieszawy

341 (Białężyn)

1791.18/6. (Pacholewo) Wit Onufry Ignacy, * 15, s. G. Stanisława Zeromskiego pos. P. i Ludwiki z Koszutskich - nieszl

342 (Białężyn)

1792.21/8. Zuzanna Klara, * 12, c. G. Józefa Brzezanskiego pos. fundum pleban. i Magdaleny -- GM. Franciszek Skarbek Malczewski mł. pos. d. Pacholewa i GM. Krystyna Zychlińska wd. dz-a Mieszawy

343 (Białężyn)

1797.4/1. * 2/1 Makary Franciszek, s. poprz. [Józefa i Magdaleny] Brzezańskich -- JWP. Bogusław Zychliński, dz. Mieszawy i panna Joanna Zychl. siostra z Mieszawy

344 (Białężyn)

1801.24/5. (Pacholewo) * 22, Wirydjanna Helena, c. GD. Teodora Ostena i Konst. z Dąbskich -- GD. Jan Złotnicki i GD. Krystyna Zychlińska z Mieszawy

345 (Białężyn)

1802.23/5. * 8, (Pacholewo) Justyna Stanisława, c. poprz. [Teodora i Konst. z Dąbskich] Ostenów -- GD. Ignacy Daleszyński i Marjanna z Zółtowskich ż. jego dz-a Chociszewa

346 (Białężyn)

1806.15/6. (Pacholewo) Helena Aniela, * 1, c. GD. poprz. [Teodora i Konst. z Dąbskich] Ostenów tenut. -- GD. Fryderyk Zychliński mł. i GM. Marcjanna Zychl. ż. Aleksandra landrata pozn., i obornickiego

347 (Białężyn)

1809.23/4. (Pacholewo) Nepomucena Ewa, c. G. M. Hipolita Koszkowskiego poses. P. i Teodory Konstancji-Ewy z Kaczkowskich -- G. Józef Gorski pos. Chleb.

348 (Białężyn)

1810.7/10. (Pacholewo) Ludwik Prot, s. MGD. Koszkowskich poprz. [Hipolita i Teodory Konstancji-Ewy z Kaczkowskich] -- MGD Djonizy Sławoszewski z ż. Bogusława Dziembowską, ass. Zygmunt Dziembowski z Bogoniewa

349 (Białężyn)

1813.29/9. (Pacholewo) Anna Pulcherja, c. MGD. poprz. [Hipolita i Teodory Konstancji-Ewy z Kaczkowskich] Koszkowskich zastaw. w s. 7.000 zł węg. P. - MGD. Michał Rogowski podprefekt poz. obornic. i MGD. Marcjanna Zychlińska ż. podprefekta pozn. Djonizy Sławoszewski z Zakrzewa i GD. Anna Wesolowska z Msci.

350 (Białężyn)

1823.11/2. (Pacholewo) Walentyn Hipolit, * t. d. s. G. Wojc. Pokrzywnickiego i Antoniny z Moraczewskich -- MG. Hipolit Malczewski dziedzic Dumczyna(?) i GM. Honorata Falkowska pos. Pachol., Adolf Malczewski mł. i Walerjanna Falkowska panna

351 (Białężyn)

1821.22/10. Wojciech Pokrzywnicki wd. z Iwanisk z Galicji l. 29 x N. Antonina Moraczewska l. 24 panna z Pacholewa

352 (Białężyn)

1824.13/6. (Uchorowo) N. Stanisł. Michałowski l. 26, mł. z Pyzdr x panna Monika Wolska z Borzyskowa l. 17 - Stan. Baranowski i Jan Gątowski

353 (Białężyn)

1790.1/5. (B.) † dziecko 13 tygodni Teodor, s. G. Szymona i Anny Łatkowskich pos. pleban. B.

354 (Białężyn)

1790.25/7. † GM. Ignacy de Sakin Osten dz. Mieszawy, poch. Franc. Oborn.

355 (Białężyn)

1792.28/4. † Ignacy, 9 mies., s. G. Zeromskich poses. Pacholewa

356 (Białężyn)

1802.31/7. † (Pacholewo) Wirydjanna Helena, c. G. Teodora i Konst. Ostenów poch. Uchorowo poses. Pacholewa

357 (Biskupice k. Ostrowa)

1784.11/1. (Bilczew), * 29/12.1783 Tomasz Jan, s. M. Kazimierza i Joanny z Pinińskich Rakowskich regentów gr. inowrocł. -- Marcin Piniński z Rosji i M. Konstancja z Brzezińskich Pinińska łowcz. bydg.

358 (Biskupice k. Ostrowa)

1786.29/6 (Kowalowko), * 19, Regina Anna Tekla, c. G. Rocha i Konstancji z Zeromskich Bogusławskich -- MD. Makary Niemojewski podczaszyc ostrzeszowski i G. Joanna z Mielęckich Kossecka pułk. w. p.

359 (Biskupice k. Ostrowa)

1789.5/7. (Bilczew) Jan Teodor, s. G. Józefa i Anny z Kosseckich Madalińskich -- G. Jan M. i G. Joanna z Mielęckich K.

360 (Biskupice k. Ostrowa)

1791.25/4. (Bilczew) * 4, Teodor Makary, s. G. Józefa i Anny z Kosseckich niekatoliczki Madalińskich -- M. Makary Niemojewski podczaszyc ostrzeszowski i G. Aleksandra Kossecka akatoliczka

361 (Biskupice k. Ostrowa)

1792.22/4. (Bilczew) * 19, Stefan Hermenegild, s. M. Józefa Madalińskiego łowczyca ostrzeszow. i G. Anny z Kosseckich poses. wsi Bilczew -- M. Kazim. Madaliński burgrabia gr. ostrzeszowski i G. v. Karolina Kossecka akatol.

362 (Biskupice k. Ostrowa)

1793.29/1. (Biskupice) Ochrzczony neofita l. 14. z Sycowa na Sląsku uciekł ze Sląska do parafji Wysocko potem tutaj nazwany Józef -- chrz. M. Makary Niemojewski podczaszyc ostrzeszowski, dz. Sliwnik i Joanna Łątkowska stolnikowa łęczycka dz-a Ocięża i in. nazw. Zgodoski

363 (Biskupice k. Ostrowa)

1794.12/5. (Kęszyce), * 7, Teodor Andrzej, s. G. Bogusława Augusta i Aleksandry Wiktorji z Kosseckich Mieszkowskich akatol. -- Teofil Bronikowski miecznikowicz dobrzyń. i G. Joanna Kossecka z Kęszyc ass. Stefan Karol Kossecki i G. Karolina Bronikowska miecznikowiczowa dobrzyń., wszyscy akatol.

364 (Biskupice k. Ostrowa)

1795.2/10. (Kowalówko), * 30/9, Marjanna, c. G. Józefa Malczewskiego i Katarzyny -- G. Józef Rybicki z Skalmierzyc i v. Marjanna Mierzewska

365 (Biskupice k. Ostrowa)

1797.21/2. chrzest neofity Jakuba, od l. 8 we dworze w Rossoszycy u Chrzanowskich l. 24, s. †† Estery i Lewina Żydów piotrkow., nazwany Piotr Jakub Dobrowolski - służyłem wojskowo -- JK. Mateusz Czępiński dziekan Fary kalis., prob. B., M. Ludwika z Borzysławskich wd. po Hermenegildzie Chrzanowskim pisarzu, posesorka Rossoszycy

366 (Biskupice k. Ostrowa)

1800.28/8. (Kęszyce), * 21, Tedor Stefan, s. M. Władysława podstolica ostrzeszowskiego i Karoliny z Kosseckich (c. Teodora i Joanny) małżonków Krąkowskich -- G. Stefan Koss. brat Karoliny dz. Drostowa i G. Joanna z Mielęckich Koss. matka Karoliny, posesorka Kęszyc, oboje kalwi.

367 (Biskupice k. Ostrowa)

1801.20/4. (Kęszyce), * 2, Elżbieta Rozalja, c. G. Bogusława Augusta Nieszkow. i Aleksandry z Kosseckich akatol. -- G. Aleks. Krąkowski i G. Elżbieta z Gorzyńskich Kossecka akatol.

368 (Biskupice k. Ostrowa)

1805.30/5. (Bilczew) 8/4 *, Adolf Dyonizy s. G. Józefa (s. Jakuba i Juljanny z Radolińskich) Godlewskiego i Elżbiety z Zarembów c. G. Ignacego Z. i Marjanny, małż. Godlewskich, posesorów Bilczewa -- G. Andrzej Ganowicz i G. Konstancja Kamenchurska wszyscy z dworu Bilczew

369 (Biskupice k. Ostrowa)

1807.17/6. (Bilczew) * 13, Antonina Juljanna, c. poprz. [Józefa i Elżbiety z Zarembów] Godlewskich - nieszl., a cerem. 28/6. -- MGD.Fabjan Parczewski, Mrjanna Zarembina matka Elżbiety Godl., Maciej Kozmiński, Krystyna Parczewska, Józef Leśniowski, Marjanna Zarembina, Stanisław Parczewski, Kat. Zarembianka, Józef Parczewski, Franciszka Zarembianka

370 (Biskupice k. Ostrowa)

1815.30/3. (Kęszyce) * 19/2. Józefa Honorata Konstancja, c. G. Konstantyna Kosseckiego, (s. Teodora Wespazjana K. podpor. wojsk i Joanny z Mielęckich) i Bibjanny z Wiesiołowskich (c. Stanisława W. i Hono. z Bogusławskich) -- G. Stanisław W. i Elżbieta Koss., G. Antoni Bogusławski i Marjanna Bronikowska

371 (Biskupice k. Ostrowa)

1816.2/6. (Kęszyce dwor) * 7/5. Stefanja Elżbieta Antonina, c. poprz. [Konstantego i Bibjanny z Wiesiołowskich] Kosseckich -- G. Stefan Wiesiołowski mł. i Elżbieta K. z Sieroszewic

372 (Biskupice k. Ostrowa)

1817.15/7. (Kęszyce) Stanisław Kazimierz, * 2, s. poprz. [Konstantego i Bibjanny z Wiesiołowskich] Kosseckich dz-ów Kęszyc, -- G. Stefan Wiesiołowski mł. i G. Bronikowska z Dmoszewa

373 (Biskupice k. Ostrowa)

1819.11/3. * Ludwik Bolesław, s. GMD. poprz. [Konstantego i Bibjanny z Wiesiołowskich] Kosseckich, dz. Kęszyc, --GMD. Józefa Czartkowska i G.MD. Ignacy Wiesiołowski, kapit. w. p.

374 (Biskupice k. Ostrowa)

1819.26/12. (Kęszyce) Wincenty Stefan, * 21/12, s. G. Erazma Zernickiego i Marjanny Trojanowskiej, z Kęszyc z młyna -- Konst. Kossecki dz. K. i M. Aleks. Zychlińska landratowa ostrzeszowska

375 (Biskupice k. Ostrowa)

1820.9/5. (Kęszyce) Teodora, * 20/4, c. G. Franc. Koziorowskiego ekonoma i Zofji z rodziny Szulczewskich Winnickiej -- Jan Józef Opitz kontroler equitum G. Wiktorja Opitz żona z Ostrowa

376 (Biskupice k. Ostrowa)

1821.26/12. (Kęszyce) Teofila Wespazja Bibjanna Izabella, * 2/12, c. JMD. Konstantyna Adama Kosseckiego konsyl. pow. odolanow. dz-a Kęszyc, i JMD. z Wiesiołowskich -- MD. Teofil W. i MD. Domicella W. z Strzyżewa

377 (Biskupice k. Ostrowa)

1824.10/9. (Kęszyce) Władysław Alojzy Antoni, * 7, s. MD. Konstantyna Adama Kosseckiego dz-a Kęszyc, konsyl. pow. odol. i Bibjanny Barbary z Wiesiołowskich -- MD. Ludwik Szczucki kapitan i Marjanna Nowacka virgo Domicella Wiesiołowska i Bogumił Pągowski

378 (Biskupice k. Ostrowa)

1824.27/9. (Kęsz.) cerem. nad poprz. [Teofila Wespazja Bibjanna Izabella i Władysław Alojzy Antoni] Kosseckimi - JMD. Jan Wiesiołowski - sędzia kryminal. warszawski z ż. Teresą

379 (Biskupice k. Ostrowa)

1825.11/1. (Biskupice) Antoni, * 6, s. N. Erazma de Zernickiego i Marjanny z Trojanowskich -- MD. Kunegunda de Trojanowska pos-a Ociąża

380 (Biskupice k. Ostrowa)

1827.7/4. (Kęszyce) Józef Hipolit Alojzy, * 5/2, s. MD. Teodora de Jarosz Krąkowskiego dz-a Morawek w p. kalis. i MD. Domicelli de Pogoń Wiesiołowskiej -- MD. Alojzy de Bogusławski pos. Komorowa z pol. i MD. Józefa Konstancja Honorata Rawicz Kossecka virgo z Kęszyc

381 (Biskupice k. Ostrowa)

1827.29/4. (Kęszyce) Aleksander Wespazjan Władysław * 17, s. MD. konst. Adama de Rawicz Kosseckiego dz-a K., konsyl. p. odol., i Bibjanny z Wiesiołowskich -- MD. Aleks. Madaliński z Pol. i panna Joanna Krąkowska

382 (Biskupice k. Ostrowa)

1796.8/12. (B.) * 4/12 Franciszek Xawery, s. G. Piotra i Michaliny z Koszutskich Biernackich -- M. Franc. Jarzębowski i G. Marjanna Mierzewska v.

383 (Biskupice k. Ostrowa)

1785.2/6. (Parczew) G. Józef Jankowski x G. Elżb. Zminikowska v. - G. Jan Guzowski, Wojc. Ospieszyński i in.

384 (Biskupice k. Ostrowa)

1809.30/11. (Czekanowo) G. Roch Biernacki mł. l. 22, s. Jana B. i Tekli z Piotrowskich x Juljanna Biernacka panna l. 28, c. Michała B. i Antoniny z Jabłkowskich dz-ów Czekanowa - G. Wład. B., Maciej Jasiński, X. Hjacynt Urbański (curatus) lewkowski

385 (Biskupice k. Ostrowa)

1826.6/2. (Kęszyce) MD. Teodor Krąkowski mł. l. 26, pos. wsi Morawki w Pol. x D. Domicella Wiesiołowska panna z Kęszyc, l. 23, - MD. Konst. Koss. dz. Kęszyc, kapit. i konsyl. pow., MD. Stefan W. dz. Strzyżowa, MD. Bogusław Bronikowski major, dz. Droszewa

386 (Biskupice k. Ostrowa)

1833.27/10. MD. Napoleon de Królikiewicz mł. dz. d. Stanow poz. w p. x MD. Józefa Kossecka panna - MD. Ludwik Brodowski, dz. Psar, M. Stefan de Kosecki pułk. dz. Sieraszewic, JMD. Stefan Wiesiołowski dz. Strzyżewa

387 (Biskupice k. Ostrowa)

1786.23/10. (Biskupice) † G. Michał Mierzewski l. 86. w domu plebań. poch. w kość. B.

388 (Biskupice k. Ostrowa)

1791.1/6. (Kowalewko) † G. Antoni Magnuszewski l. ok. 50, w domu folw. poch. w kość. B. 4/6

389 (Biskupice k. Ostrowa)

1793.29/12. † JAR. Andrzej Pierzchliński (...curatus) droszewski, † w Karsach u rodziców, poch. Droszew 7/1.1794

390 (Biskupice k. Ostrowa)

1799. (Kęszyce) GM. Ludwika Kossecka v. z melancholji, l. 32 poch. na cmentarzu akatol. 18. † m. dniem 4 i 5/12

391 (Biskupice k. Ostrowa)

1805.17/11. (dwór Kęszyce) † Joanna z Mielęckich Kossecka wdowa ż. Kossec. podporucz., l. 63, mies. 11, † w dw. Kęszyc., poch. 23/11 na cm. akatol., koło grodz. młyn. kęszyc. przez pastora z Zychlina

392 (Biskupice k. Ostrowa)

1820.4/12. (B.) † N. Wawrzyniec de Rakowski mł. l. 76

393 (Biskupice k. Ostrowa)

1821.14/1. (Kęszyce) † MD. Władysław de Krąkowski l. ok. 66., poch. Kęsz. dzieci małol.: Teodor, Joanna, Helena

394 (Biskupice k. Ostrowa)

1827.23/7. † (Kęszyce) Aleksander Wespazjan Władysław de Kosecki 3 mies., s. Konst. dz-a K. i Bibjanny z Wiesiołowskich

395 (Biskupice k. Ostrowa)

1831.25/9. (B.) † G.D. Jakub de Rakowski l. 84

396 (Biskupice k. Ostrowa)

1828.5/3. * Józefa (Biskupice) c. Erazma Zernickiego i Marjanny Trojanowskiej, poses. -- Ignacy Topolski, Apolonja Trojanowska

397 (Biskupice k. Ostrowa)

1828.3/12. * (Psary) Xawery Wład. Karol, s. G. Ludwika Brodowskiego dz-a Psar i Eufemji Bronikowskiej -- G. Karol i Ludwika Bronikowscy

398 (Biskupice k. Ostrowa)

1829.13/2. * (Bilczewo) Walentyn Juljan Faustyn, s. G. Mikołaja de Garlickiego i Antoniny z Karsznickich, poses. B. -- G. Konstanty Kossecki dz. Kęszyc i Bibljana Kossecka dz-a Kęszyc

399 (Biskupice k. Ostrowa)

1829.28/8. * (Bilczewo) Kornelja Augustyna, c. G. Ksawerego Wiesiołowskiego wł. Zielonderyzny i Konstancji Konarzewskiej -- Mikołaj Garlicki i Konstancja Kossecka

400 (Biskupice k. Ostrowa)

1830.21/12. * (Psary) Wanda Teofila Marjanna, c. N. Ludwika de Brodowskiego dz-a Psar i Eugenji Bronikowskiej -- MDG. Karol Bronikowski i MD. Ludwika Bronikowska

401 (Biskupice k. Ostrowa)

1831.9/8. (Psary) Emilja Eufemja Stefanja, c. poprz. [Ludwika i Eugenji Bronikowskiej] Brodowskich -- Stefan Kossecki dz. Sieraszewic i panna Józefa Kosecka z Kęszyc

402 (Biskupice k. Ostrowa)

1832.4/9. * (Psary) Michalina Eugenja, c. poprz. [Ludwika i Eugenji Bronikowskiej] Brodowskich -- JMD. Aleks. B. dz. Dębowej Łąki i Ludwika de Bronikowska posesorka Bilczewa

403 (Biskupice k. Ostrowa)

1833.17/11. * (Psary) Marjanna, c. poprz. [Ludwika i Eugenji Bronikowskiej] Brodowskich -- Karol Bronikowski pos. Rokutowa, Leokadja Bronikowska panna

404 (Biskupice k. Ostrowa)

1833.18/11. * (Psary) Eugenja, c. poprz. [Ludwika i Eugenji Bronikowskiej] Brodowskich -- Karol Bronikowski pos. Rokutowa i Leokadja Bronikowska panna z Bilczewa

405 (Biskupice k. Ostrowa)

1834.10/10. * (Kęszyce) Bibjana Konstancja Stefanja, c. N. Napoleona Królikiewicza i Józefy Kosseckiej dz-ów d. Stany -- G. Stanisław Kossecki dz. Kęszyc ojciec jej, Małgorzata Krol. matka jego

406 (Białężyn Pole)

1807.9/9. † (Uchorowo) Hieronim, s. G. Jana Stupnickiego i Anny z Zakrzewskich

407 (Białężyn Pole)

1795.1/7. † (B.) Klara l. 2, c. G. Józefa Brzezańskiego pos. fundum pleb. B. i Magdaleny

408 (Białężyn Pole)

1795.10/7. † (B.) Leon, 18 tyg., s. poprz. [Józefa i Magdaleny] Brzeżańskich

409 (Białężyn Pole)

1808.12/3. (Mściszewo) † G. Tomasz Zakrzewski pos. M. i Starczanowa poch. Uchorowo L. 70

410 (Białężyn Pole)

1809.4/12. Poch. Nepomucena Ewa, Koszkowska † 3., c. M. Hipol. i Teod. pos. z Pacholewa l. 1

411 (Białężyn Pole)

1810.23/12. † Ludwik Prot, s. poprz. [Hipolita i Teod.] Koszkowskich (matka Kuczkowska) 3 dni

412 (Białężyn Pole)

1817.8/12. † G. Antonina Pokrzywnicka z domu Charczewska ż. Wojciecha Bończy P. l. 17. dni 20 po połogu

413 (Błociszewo)

1761.30/8. Ludwik Ignacy, s. MD. Antoniego Los Golińskiego i Anny z Błociszewskich, dz-ów Krzyżanowa -- MD. Adam Kołaczkowski podkomorzy kaliski i Dorota z Bilińskich Golińska podstolicowa wschow.

414 (Błociszewo)

1761.4/10. Brygitta Anna, c. MD. Ignacego Błociszewskiego podkom. król. i Katarzyny -- GMD. Franciszek Bł. sta grojecki i Anna z Bł. Golińska pisarzewiczowa zs. pozn.

415 (Błociszewo)

1764.10/12. Tomasz Józef, s. GD. Franciszka Droszewskiego i Joanny pos. Gaju -- GD. Adam Łaskawski i GD. Krzyżanowska

416 (Błociszewo)

1768.1/5. Jerzy Jakub, s. poprz. [Franciszka i Joanny] Droszewskich -- GD. Józef D. i GD. Barbara Krzyżanowska

417 (Błociszewo)

1771.14/7. Marja Magdalena Anna, c. GD. Józefa Goszczyńskigo poses. części Gaju i Marjanny -- MD. Franc. z Bł. Błociszewski sta grodecki z córką panną Magdaleną Bł.

418 (Błociszewo)

1775.20/1. bliźn. Fabjan i Sebastjan, ss. GD. Onufrego Trojańskiego i Agnieszki ze wsi Gaju -- GD. Józef Goszczyński z ż. Marjanną

419 (Błociszewo)

1779.14/12. (Gaj Dwór) Franciszek Mikołaj, s. MGD. Macieja i Marjanny z Swierczewskich Urbanowskich dzierż. Gaju -- MGD. Ignacy U. i Józefaty z Nieżychowskich Urbanowska małż. dzierżawcy Szymanowa

420 (Błociszewo)

1781.27/5. (Wronowo) Feliks Józef, s. G. Franciszka Zychlińskiego dzierż. W. i Anny z Dzierzgowskich -- JM. Józef Chłapowski sta kość. i JM. Nepomucena z Chłap. Szczaniecka klanicowa kamień.

421 (Błociszewo)

1784.27/12. Stefan Franc. Xaw. (Krzyżanowo) s. M. Ignacego Wilczyńskiego i Franciszki z Golińskich dziedziców K., Pudliszek i in. -- M. Paweł Wyganowski dz. Międzychodu

422 (Błociszewo)

1787.17/6. (Gaj) Konstancja Antonina Petronella, c. G. Franciszka Modlibowskiego i G. Teresy z Kierskich -- G. Walenty Biskupski pos. Gaju i G. Salomea Dramińska z Grzemiesłow

423 (Błociszewo)

1761.26/10. MGD. Kasper Cerekwicki podczaszyc wschow. x MGv. Eleonora Łaskawska we dworze w Gaju - X. Adam Opaliński kan. kat. pozn. GD. Adam Ł., G. Tomicki

424 (Błociszewo)

1790.5/9. Rozalja Wiktorja (Gaj) c. G. Ant. Płończyńskiego i Weroniki pos. Gaju -- G. Joanna Skrzetuska

425 (Błociszewo)

1793.6/2. (Gaj) Łukasz Polikarp, s. poprz. [Ant. i Weroniki]Płończyńskich

426 (Błociszewo)

1793.19/4. (Wronowo) Antonina Józefa, * 12, c. G. Aleksandra Kozłowskiego i Zofji -- G. Józef. Gołecki i G. Monika K. babka

427 (Błociszewo)

1795.30/4 (Wronowo) Balbina Aniela Urszula * 29, c. poprz. [Aleksandra i Zofji] G. Kozłowskich posesorow W. -- JM. Urszula Chłapowska ścina kościań. z synem Dezyderym

428 (Błociszewo)

1768.16/5. † MGD. Ignacy Błociszewski komornik krol., alias szambelan l. 40, poch. Franciszk. Śrem.

429 (Błociszewo)

1771.21/4. † N. Franciszek Skicki ekonom Błociszew. l. ok. 60

430 (Błociszewo)

1778.8/2. † ND. Marjanna Korzeniewska militissa we wsi Krzyzanow

431 (Błociszewo)

1790.4/10. (Gaj) † Augustyna l. 2 1/2 c. G. Ant. i Wer. Płończyńskich tenut.

432 (Bonikowo)

1799.1/10. (Kurowo) Antoni Urban Wincenty Filip Nereusz, s. M. Stanisł. i Heleny z Herstopskich Dobrosławskich Kurowa dz-ów, 1786.24/5 z wody w Wilkowie Pol. -- M. Wincenty i Kat. z Chłapowskich Prusimscy

433 (Bonikowo)

1801.27/4. (Kurowo) M. Antoni Aleks. Borowski mł. z woj. krakow. s. o. Adama i Agnieszki z Jasińskich, posesor wsi Bielawa w djec. warszaw. x Marjanna Dobrosławska panna, c. Stanisława i Heleny z Herstopskich, dz-ów K., on 29, ona 22. - M. Xaw. Biernawski pułk. w. p., landrat pow. piotrkow., i Joachum Herstopski dz. Brylewa i in.

434 (Bnin)

1650.10/11. Jadwiga, c. N. Wojciecha i Anny Małachowskich -- N. Maciej Jerzykowski regens kancel. gr. pozn. i Katarzyna Schichtyngowa ż. burgrab. kościań. (Allodium B.)

435 (Bnin)

1650 13/11. Aleksander, s. N. Szymona i Anny Mikłaszewskich -- N. Wojc. Sadoski i Anna Kosmoska (z młyna na Warcie)

436 (Bnin)

1657.29/7. Franciszek, s. MD. Gorzyńskiego i Jadwigi -- MD. Stanisław Kacoroski i Anna Bircka(?)

437 (Bnin)

1676.20/2. Maciej, s. G.D. Bogumiła Objezierskiego i Anny -- G. And. Gogolewski podstarości kurnicki i Anna Barchalina z B.

438 (Bnin)

1644.9/2. N. Anna Komorska (?) x Maciej Jasiński - Andrzej Biliński i MD. Urszula Moakoska (z m. B.)

439 (Bnin)

1651.21/2. (dwór B.) N. Maciej x i Anna Tworzyańska - NGD. Eljasz z Bukowca Slichtyng burgr. zs. kość. podstarości kaliski, jako ojciec Jan Broniewski i Anna Bronikowska

440 (Bnin)

1699.30/6. GM. Wawrzyniec Kołakowicz x M. Zofja Racięcka - G. Mikoł. i Józef Zakrzewscy

441 (Bnin)

1717 G. Jan Szczaniecki domownik Łęskich pos-ów Prusimowa, z rodziców akatolickich, l. ok. 50, sam akatolik, nawrocony w kol. sredzkim 30/3 komunikował

442 (Bnin)

1711.5/5. (Dębiec) *, Jakub, s. G. Stanisł. Strachowskiego i Zofji ze wsi D. -- X. Hjacynt Bocheński prob. B. i G. Marcjanna Pomianowska

443 (Bnin)

1711.3/11. (Zwierzyniec) Karol Marcin, * w pervigilio o.o. S.S., s. N. Sylwerusz Willamowskiego ofic. leg. niemiec. GWP i G. Marjanny de Chełmickiej -- JM. Maciej Radomicki wda inowrocł. GWP i JD. Krystyna Niegolewska chorążyna wschowska

444 (Bnin)

1713.24/3. (Radzewo) Józef Wojc., * 16, s. G. Szymona Stanisława i Barbary Karszyńskich z dworu R. -- G. Wojc. Laskowski i G.v. Konstancja Iłowiecka

445 (Bnin)

1714.22/2. (Czołowo) Józef Jerzy, s. G. Adama z Rozbitku i Magdaleny Apolonji Rozbickich, * 3, w dworze cz. -- X. Walenty Maciej Arcemberski, prepozyt kat. pozn., Anna Rydzyńska, ż. Wojc. R. cz. kalis., † 19/4

446 (Bnin)

1714.4/6. * (Radzewo) Małgorzata Anna, c. G. Wojciecha i Krystyny Prasnawskich (?) z dworu R. -- GD. Marjanna Kobrowa z Czołowa z GD. Adamem Rozbickim

447 (Bnin)

1715.12/5. (Prusinowo) Zofja Barbara, c. G. Józefa i Marjanny Łęskich pos. tenut. wsi P., * † d., -- G. Ant. Łęski i Jadwiga Wysławska z Chwalibogowa

448 (Bnin)

1716.4/4. (Zwierzyniec) * † d. Kazimierz, s. N. Wojc. Brańskiego i Anny

449 (Bnin)

1716.4/9. (Prusinowo) * 27/8, Rozalja, c. poprz. G.[Józefa i Marjanny] Łęskich

450 (Bnin)

1717.21/2. (Radzewo) Eufrozyna Konstancja, * 12, c. JG. Aleksandra Gorzeńskiego miecznika kalis. i Anny, tenut. d. B. Radzewo -- JG. Mciej Koźmiński klanic rogoz. i Wiktorja Radzewska scina wschow.

451 (Bnin)

1717.23/4. (Zwierzyniec) Stanisław Florjan, s. N. Wojc. Brańskiego i Anny - * 18, -- G. Florjan Łączyński tenut. Czołowa i G. Katarzyna Bielanowska tenut. wsi Ronowce

452. (Bnin)

1719.30/4. (Prusinowo) * 10, Wojciech Stanisław, s. G. poprz. [Józefa i Marjanny] Łęskich -- MG. Jan Chryzostom Niemira Gniazdowski sta nowom. i ż. jego Barbara z Olewińskich

453 (Bnin)

1721.11/12. (Prusinowo) Teresa Bibjanna, * 2, c. G. Adama i Magdaleny Rozbickich tenut. P. -- GD. Kasper Miaskowski, JD. Teresa z Czekanowic Działyńska, pani Kurnika, B., Ronowa

454 (Bnin)

1722.6/7. (B.) Magdalena Anna, * 3., c. G. Macieja i Marjanny Noskowskich mieszk. w B. -- Jv. Teofila Działyńska dzidziczka Kurnika, B., Ronowa i G. Ant. Kosiński

455 (Bnin)

1722.8/8. (Zwierzyniec) Józef Kajetan, * 6, s. G. Piotra i Urszuli Kamiesskich ze Zw. -- G. Ant. Kosiński i panna Teofila Działyńska

456 (Bnin)

1723.6/10. Franciszek, s. poprz. [Piotra i Urszuli] Kamieńskich cerem. - chrz. ci sami [G. And. Kosiński i panna Teofila Działyńska]

457 (Bnin)

1727.19/5. (Prusinowo), * 7., Zofja Teresa, c. MGD. Antoniego i Jadwigi Łęskich -- Jv. Teresa Ponińska, kl. gn., MD. Jakub Chelkowski z Chwalibogowa

458 (Bnin)

1729.27/3. (Prusinowo) Marjanna Barbara, c. MGD. poprz. [ Antoniego i Jadwigi] Łęskich -- MGD. Franciszek Ł. i Jadwiga Kosińska tenut. Kurnika i B.

459 (Bnin)

1729.25/11. (B.) Katarzyna, c. G. Sebastjana i Małg. Suchodolskich -- G. Wojc. Łączyński pos. Czołowa i Mieczewa i GD. Jadwiga Łęska poses. Prusinowa

460 (Bnin)

1730.30/5. (Prusinowo) Róża Apolonja, c. G. Anton. i Jadwigi Łęskich -- MGD. Wojc. Wład. Łączyński pos. Czołowa i Mieczewa i MD. Mielęcka dożywot. Czarnotek

461 (Bnin)

1731.14/2. (Czołowo) Walenty, s. G. Jana i Rozalji Komorowskich -- MD. Wojc. Łączyński tenut. Czołowa i Mieczewa i MD. Joanna Korytowska tenut. Runowa i Pierzchna

462 (Bnin)

1732.8/4. (Prusinowo) Konstancja Kunegunda, * 3/3., c. poprz. [Anton. i Jadwigi] Łęskich -- X. Szymon Nizewski prob. kurnicki i MGD. Dzięciołowska tenut. wsi Winna i Jaszkowa

463 (Bnin)

1733.24/2. (B.) Zofja, c. G. Kazim. i Wiktorji Poradowskich -- G. Stanisław Malchrowicz i G. Barb. Dziurkiewiczowna z Runowa

464 (Bnin)

1735.30/11. (Czołowo) Andrzej, s. G. Kaz. i Teresy Dumanskich -- G. Franciszek Chorzyński ekonom w Kurniku i Bninie i N.v. Anna z dworu Cz.

465 (Bnin)

1736.15/11. (B.) Katarzyna, c. G. poprz. [Jana i Rozalji] Komorowskich -- X. Maciej Niemier altar. B. i G. Kat. Chorzyńska eknonomowa z Biernatek

466 (Bnin)

1738.16/6. (B.) Jadwiga Marjanna, c. G. poprz. [Jana i Rozalji] Komorowskich-- G. Kurnatowski tenut. Koszut i Kat. Chorzyńska

467 (Bnin)

1741.22/6. (B.) Anna, c. G. Macieja i Marjanny Zwolińskich -- MD. Jadwiga Strzelecka dz-a Koszut

468 (Bnin)

1742.21/12. (Biernatki) Tomasz Ignacy, s. N.G. Jana i Marcjanny Zółtowskich -- GM. Jakub Ulatowski pisarz gr. nakiel. i JMD. Teofila z Działyńskich Szołdrska scina łęczycka

469 (Bnin)

1743.16/10. (Zwierzyniec, Berdychowo) Teresa Jadwiga, c. G. Andrzeja i Marjanny Zukowskich -- G. Ignacy Nassalski ekonom kornicki i G. Rozalja Racięska panna Teofili Szołdrskiej

470 (Bnin)

1744.13/3. (B.) Kaziemierz Józef, s. G. Adama i Rozalji Komorowskich -- X. Mac. Niemier alt. B. i G. Marjanna Zukowska

471 (Bnin)

1745.29/8. (Prusinowo) Rozalja, c. G. Jakuba i Ewy Kurcewskich -- MGD. Jakub Ulatowski pisarz gr. nakiel. i GD. Jadwiga z Gorczyńskich Strzelecka z Koszut

172 (Bnin)

1745.4/11. (Prusinowo) Karol, s. G. Antoniego i Marjanny z Racięskich Dedyńskich -- X. Piotr D. - kanonik kat. pozn. i prepozyt pilski i wałecki i GD. Ewa z Srzemskich Kurzewska z Prusinowa

473 (Bnin)

1745.18/11. (B.) Szymon Marcin, s. Jana i Rozalji z Ratalskich Komorowskich -- G. Bogusław Tomicki tenut. Szczodrzykowa i G. Ewa z Srzemskich Kurcewska tenut. Prusinowa

474 (Bnin)

1746.22/3. (Radzewo) Józef, s. G. Stanisł. i Jadwigi Baczyńskich -- X. Stanisław Załuskowski kan. kat. pozn. i G. Rozalja Niemierzyna z dw. kórnickiego

475 (Bnin)

1748.30/1. (B.) Marjanna Teresa, c. G. Marcina i Jadwigi Niedziałkowskich -- X. Szymon Niżewski prob. kurnicki i Hon. v. Agn. Szołcińska

476 (Bnin)

1750.6/12. (Radzewo) Marjanna, c. G. Stanisława i Jadwigi z Wierzykowskich Baczyńskich -- G. Teresa Zaleska tenut. Prusinowa

477 (Bnin)

1752.6/12. (Radzewo) Franciszek (z wody 20/9) s. G. poprz. [Stanisława i Jadwigi z Wierzykowskich] Baczyńskich -- MD. Feliks Szołdrski sta łęczycki i Gv. Dorota Wyrzykowska z dw. kurnic.

478 (Bnin)

1712.7/2. G. Adam Rozbicki x Magdalena Apolonja Kobrowna panna, we dworze czołowskim - MG. Józef Działyński, Mikołaj Zbijewski, Remigjusz Rogaliński etc.

479 (Bnin)

1724.7/5. G. Antoni Kosiński x G. Jadwiga Rayska v. -- G. Kazimierz Bielanowski pos. d. Pierzchna i Runowa i Florjan Łączyński pos. Czołowa

480 (Bnin)

1743.8/8. (Prusinowo) G. Jakub Kurcewski x Ewa Racięska wdowa - G. Józef Strzelecki dz. Koszut i M. Teodor Nowicki sekretarz księcia bpa pozn., G. Józef Srzemski

481 (Bnin)

1745.11/1. (Prusinowo) G. Antoni Dedyński x Marjanna Racięska v. - G. Jakub Kurzewski pos. Prusinowa, Dobek podczaszy sieradzki, Jakub Krzyżanowski pos. Czołowa

482 (Bnin)

1710.25/5. † G. Miaskowska matka GD. Kornatowskiego tenut. wsi Prusinowa, † we dw. P., poch. u Reform. Poznań.

483 (Bnin)

1714.17/12. † G. Kat. Branska w Zwierzyńcu

484 (Bnin)

1716.0/3. † G. Dorota Straszewska z poronienia

485 (Bnin)

1717 † G. Wojciech Łączyński starzec, gość. † w Czołowie 28/2

486 (Bnin)

1718. † G. Paweł Morawski † 18/2 Bnin

487 (Bnin)

1722.17/? † G. Anna Dąbrowska wd. po Samuelu D., lat ponad 70, † na probostwie

488 (Bnin)

1727.11/8. † N. Józef Kamienski s. MD. Piotra i Urszuli KK., l. 5. (Zwierzyniec Berdychowo)

489. (Bnin)

1727.24/9. † GD. Piotr Kamienski b. ekonom kurnicki l. ok. 72 poch. Reform. Pozn.

490 (Bnin)

1733.15/3. † G. Regina Rafalska wdowa (B.)

491 (Bnin)

1735.24/12. (Czołowo) † NMD. Kat. Łączyńska tenut. wsi Cz. i Mieczewo. poch. Jezuici Pozn., w grobie ol. męża Florjana Ł.

492 (Bnin)

1736.13/6. † GD. Wojciech Łączyński pos. Czołowa, i Mieczewa l. ok. 36, poch. Pozn. Jezuici

493 (Bnin)

1737.26/2. † JED. Stefan Szołdrski sta łęczycki, nominat wda inowrocław., GWP, † w Czempiniu i tam poch.

494 (Bnin)

1755.25/3. (B.) † X. Maciej Niemier altar. B., l. 58. (* 1697)

495 (Bnin)

1788.24/3. (Głuszyna) Kazimierz Anastazy, s. G. Franciszka i Anny z Raczyńskich Strzeleckich -- X. Strzelecki kan. kat. pozn. i Teofila z Działyńskich Potulicka dz-a B., Kurnika, Runowa

496 (Bronikowo)

1659.11/8. GMD. Krzysztof Jaraczewski podsędek wschow. dziedzic Bronikowa

497 (Bronikowo)

1670.20/6. Antoni Jan, s. N. GD. Łukasza Jaraczewskiego i Katarzyny -- N.GD. Aleks. Pawłowski i MGD. Dorota J. podsędkowa wschowska

498 (Bronikowo)

1673.11/4. Anna Krystyna, c. MG. Mikoł. Blacha i Doroty -- X. St. Gostyński kanonik pozn. i JM. Jan Opaliński wda kaliski i MGD. Anmna Przybyszewska (Bronikowo)

499 (Bronikowo)

1674.15/5. Ludwika Zofja, c. MGD. Mikoł. Blacha i Doroty -- X. Aleks. Koszonowski kanonik pozn., prob. lescenski i NGv. Kat. Boszkowska

500 (Bronikowo)

1675.26/5. Anna Krystyna, c. MGD. Franciszka Zbyszewskiego i Elżbiety -- MGD. Mikołaj Blacha i ND. Teresa Zdanowska (wszyscy z Br.)

501 (Bronikowo)

1676.4/7. Katarzyna Eleonora, c. MGD. Jana Franc. Jaraczewskiego i NGD. Apolinary Ludwiki -- GMD. Mikoł. Pawłowski i GMD. Kat. Raczyńska sędzina nakielska

502 (Bronikowo)

1676.16/8. Ludwik, s. NGMD. Franciszka Zbyszewskiego i MG. Elżb. -- GMD. Eustachy Rozrażewski i MD. Dorota Skrzydlewska (wszyscy z B.)

503 (Bronikowo)

1676.29/9. Zofja Anastazja, c. N. Franc. Wociechowskiego i N. Anny Pięchowskiej -- N. Andrzej Burski i Katarzyna Redkowska (wszyscy z dw. Boguszyna)

504 (Bronikowo)

1677.1/8. Krzysztof Andrzej, s. MGD. poprz. [Jana Franc. i NGD. Apolinary Ludwiki] Jaraczewskich -- MGD And. Gorzycki i MG. Kat. ż. jego

505 (Bronikowo)

1678.9/5. Władysław, s. DGM. poprz. [Franciszka i Elżb.] Zbyszewskich -- NGD. Mikołaj Zdanowski i N. Anna Krystyna Zbyszewska

506 (Bronikowo)

1678.30/6. Anna, c. NGMD. Franc. Zdanowskiego i Teresy -- GM. Maciej Zdan. i GD.M. Zofja Szatkowska (z Br.)

507 (Bronikowo)

1679.0/1. Ludwika, c. poprz. [Jana Franc. i NGD. Apolinary Ludwiki] Jaraczewskich -- GD. Aleks. Pawłowski i MD. Kat. Raczyńska sędzina nakielska

508 (Bronikowo)

1681.4/3. Maciej Antoni, s. poprz. [Jana Franc. i NGD. Apolinary Ludwiki] Jaraczewskich -- Jan J. NMG.D. Kat. Raczyńska sędzina nakielska

509 (Bronikowo)

1667.4/9. GM.N.D. Łukasz Jaraczewski x NMG. Katarzyna Pawłowska - N. Aleks. Pawł. i N. Jan J., N. Stanisł. Siminski N. Franc. Zaboklicki

510 (Bronikowo)

1676.25/8. NG. Franciszek Wociechowski x NG. Anna Piechowska - MGD. Jan Franc. Jaraczewski i MGD. Michał Raczenski NG. Michał Zabiński, N. And. Bierski

511 (Bronikowo)

1664.16/4. † JMGD. Krzysztof Jaraczewski podsędek zs. wschow. patron tut., poch. Reform. Osieczna

512 (Bronikowo)

1670.27/8. † MGD. Dorota Jaraczewska podsędkowa wschow. poch. Ref. Osieczna

513 (Bronikowo)

1689.30/10. Karol Franciszek, s. GD. Franc. Woyciechowskiego i N. Marjanny ze Styrskich -- GD. Franc. z Łukowa Zbyszewski i Nv. Anna Zbysz. wszyscy z Br.

514 (Bronikowo)

1690.1/6. Piotr Antoni, s. GD. Franc. z Łukowa Zbyszewskiego i Elżb. z Zdanowskich, dz-ów w Br. -- MGD. Jan Franciszek Jaraczewski dz. Boguszyna i GD. Anna Zdanowska dz-a Sokołowa

515 (Bronikowo)

1697.23/4. Apolinara Katarzyna, córka pierworodna MGD. Stefana Przespolewskiego syna sędziego zs. kalis. i Ludwiki z Jaraczewskich -- JM.D. Melchjor Gurowski klan gn. i sta kość., MGD. Apolinara z Raczyńskich Jaraczewska babka, pani opr. Boguszyna (Boguszyno)

516 (Bronikowo)

1698.2/1. Tomasz Antoni s. GD. Drwęskiego dworz. Boguszyń. i Anny -- D. Hieronim Jaraczewski z siostrą panną Teresą z Boguszyna

517 (Bronikowo)

1699.21/2. Agnieszka Ludwika, c. GD. Jana Drwańskiego i Marjanny, c. ol. GD. Słowikowskiego -- GD. Jerzy Cyprjani tenut. Br., NGv. Cecylja Jaraczewska z dw. Boguszyń.

518 (Bronikowo)

1699.21/9. Wojciech Józef, s. poprz. [Stefana i Ludwiki z Jaraczewskich] Przespolewskich -- PMD. Wojciech Józef Jaskólski sta staliński i PMD. Apol. z Racz. Jaracz. mater i dziecka

519 (Bronikowo)

1703.16/3. Katarzyna, c. N. Wojciecha Zatorskiego z woj. mazow. i Marjanny - nieszl.

520 (Bronikowo)

1705.10/3., Apolinara Emerencjanna Enelgilda, c. pierworodna MGD. Michała Moszczyńskiego i MGD. Cecylji z Jaraczewskich -- MGD. Kaz. z Wielowsi Cielecki dz. Morownicy i MGD. Apol. z Kacz. Jaracz. babka z Boguszyna i Jaraczewa

521 (Bronikowo)

1709.12/2. Apolinara Agnieszka Marjanna, c. pierworodna PMD. Jana Palędzkiego chorążyca bydg. i GD. Teresy z Jaraczeskich -- X. Serwinowicz dziek. wschow., prob. bukowski i MGD. Apol. J. babka

522 (Bronikowo)

1703.5/2. MGD. Michał Moszczyński, s. ol. MGD. Michała M. z Zołędowa koło Bydg., x MGv. Cecylja Jaraczewska, c. ol. Franc. J. dz-a Boguszyna, - Aleks. Granowski sta mieścicki Michał Raczyński dz. Zydowa, Paweł M. klanic przemęcki

523 (Bronikowo)

1708.21/2. PMD. Jan Palendzki chorążyc bydg. x Gv. Teresa Jaraczewska z dw. Boguszyń - Mikołaj Nieżuchowski, Dominik Przespolewski, Moszczyński

524 (Bronikowo)

1710.20/3. * 15/3 Władysław Longinus, s. MGD. Michała Moszczyńskiego i Cecylji z Jaraczywskich -- MD. Antoni J. i GD. Ludwika Przespolewska

525 (Bronikowo)

1689.5/10. † GD. Anna z Sokołowa Zdanowska, matka GD. Elżbiety Zbyszewskiej, † w Br., poch. u Bernard. wschow.

526 (Bronikowo)

1691.1/1. † GND. Elżbieta z Zdanowskich Zbyszewska 1-a kolatorka i dobrodz. kość. Br., poch. tut.

527 (Bronikowo)

1692.15/1. † N. Jan, s. GD. Franc. Woyciechowskiego, ze Starego dworu

528 (Bronikowo)

1700.30/4. † PR. Jan Zbyszewski, s. GD. Franciszka Zb. dobrodzieja kość. Br., po pięcioletniej służbie wojskowej, zrobiony prezbiterem, † w przededniu primicji, w swym beneficium "Seu curato" koło Łowicza

529 (Bronikowo)

1701.2/5. † GD. Jan Zielochowski podstarości Morownicki zostawił wdowę

530 (Bronikowo)

1702.6/5. † ND. Anastazja Zbikowska z Podola, przez męża do Wielkopolski przywiedziona, l. 66

531 (Bronikowo)

1703.17/3. † N. Wawrzyniec Dubiński z woj. sieradz., gość w Br.

532 (Bronikowo)

1706.1/3. † Karol, s. MGD. Wład. Skoroszewskiego dz-a w Sokołowie

533 (Bronikowo)

1711.13/8. † N.D. Wojciech Gorecki, u lekarza

534 (Bronikowo)

1711.26/11. † MGD. Apolinara z Raczyńskich Jaraczewska pani opr. Br. i Boguszyna, poch. Reform. Osieczna

535 (Bronikowo)

1719.9/4. (Morownica) Konstancja Apolonja Marjanna, c. pierworodna JMGD. Kaz. z Wielowsi Cieleckiego na Morownicy, Szczepankowie dz-a i JMG. Katarzyny z Kąsinowskich -- Gv. Marcjanna Doruchowska ciotka, i cerem 30/4. X. Michał Kąs. prob. wolsztyński jako stryj matki -- Anna z Gorzyckich Mielżyńska klanowa przemęc. i Konstanty Kąs. stryj matki

536 (Bronikowo)

1719.9/6. *, a 18/6. ch., Antoni, s. MD. Krzysztofa Starzenskiego i Konstancji z Bartochowskich, tenut. Br. -- chrzci o. Augustyn St. benedyktyn z Lubinia -- MGD. Hieronim Franc. Jaraczewski dz. Br., Bog., i Jadwiga Skoroszewska

537 (Bronikowo)

1731.22/10. *, 29 ch., Szymon Tadeusz Jan Nepom., s. NGD. Ignacego Woynicza ekonoma z Włoszakowic i G. Zofji Tomaszewskiej -- Gv. Ewa Koźmińska z dw. Br.

538 (Bronikowo)

1737.23/1. * w Morownicy pierworodna c. PMD. Jakuba Działyńskiego klanica brzesk. i Konstancji z Cieleckich (akt skreślony) cerem. 27/2.

539 (Bronikowo)

1738.12/1. * Honorata Nepom. Ksaweryna Kostka Tadea Teresa, c. Jakuba Działyńskiego łowczego pozn. i Konstancji z Cieleckich -- Kat. z Kąsinowskich Ciel. scina powidzka pani dożyw. Morownicy

540 (Bronikowo)

1739.8/4. Wojciech Stanisław, s. ND. Dobrogosta Wierzchaczewskiego i Marjanny Marty Zaydlitz -- Jan Łeski

541 (Bronikowo)

1741.21/3. Konstancja Kazimiera Katarzyna Teresa Jozefa, c. Jana i Jadwigi Gorczyńskich pisarzy skarbu kor. i RP. -- Maciej Malczewski podstolic wschowski i Kat. Cielecka

542 (Bronikowo)

1725. w dzień sw. Ant. Padew. w Pozn. w kamienicy PM. Hieronim Franciszek Jaraczewski sta solecki, d. Br. i Bog. dz. x Mv. Eleonora, c. JMD. Adama Koźmińskiego klan rogozin. z Iwanowic, hrabiego, dziedzica Lewkowa i Apolinary z Gajewskich - Franc. Radzewski, podkom. pozn., Raczyński klan kaliski. wuj narzecz., Stan. Malczewski podstolic kaliski, Narzeczony s.o. Franciszka J. i Apol. z Raczyńskich

543 (Bronikowo)

1730.27/8. G. Paweł Tuszkowski, s.o. G. Walentyna T. ze stwa człuchow. i Anny z Gumowskich x Wiktorja Szumańska panna, c.o. G. Stanisława Sz. z woj. pozn. i Doroty, sług dw. Br. - Hier. Jaracz., Kaz. Cielecki

544 (Bronikowo)

1732.10/7. JMD. Jakub Działyński klanic brzeski kuj. l. 22. x JMv. Konstancja l. 13, 3 m., c. PMD. Kaz. Cieleckiego stay powidz. dz-a Morownicy i Kat. z Kąsinowskich

545 (Bronikowo)

1719.31/3. † MGD. Władysław Kąsinowski

546 (Bronikowo)

1732.17/4. † PR.D. Jan Robert Bułakowski opat przemęcki

547 (Bronikowo)

1732.5/5. † MD. Konstancja z Doruchowskich Kąsinowska matka Katarzyny Cieleckiej sciny powidz., w Morownicy, poch. Ref. Woźniki

548 (Bronikowo)

1732. w dz. sw. Macieja Apostoła † PMD. Kaz. Cielecki z Wielowsi sta powidzki, dz. d. Morownica, Sikorzyno, Biskupice, Poświętne, Szczepankowo, († w Powidzu?)

549 (Bronikowo)

1737.8/6. † PMD. Hieronim Franciszek Jaraczewski na Jaraczewie klan lędzki, sta solecki, kollat. tut., dz. Bronikowo, Boguszyno, Blutkowo, Lipno, Jaraczewo, Gola, Niedzwiady, Masłowo, Lenna Góra, Trambinek, poch. Jaraczewo

550 (Boruszyn)

1765.27/12. (Młynkowo) Ewa, c. M. Józefa Leszczyc z Pierzchna Koszutskiego i Józefy Wyssogotow Zakrzewskiej poses. Młynkowa -- M. Walenty Zbijewski pułk. pozn. i Krystyna z Zakrzow. Rozdrazewska kl. rogoz.

551 (Boruszyn)

1766.8/6. (B.) cer. Franciszka Salomea, c. M. Marurycego Scibora Mościckiego i Anny Kralowny, * 4/11.1762 -- X. Ant. Sawicki kanonik warszawski, dziekan obornic., prob. połajew. i Dorota z X. Woronieckich Miączyńska klanowa podlaska, dz-a Połajewa

552 (Boruszyn)

1766.8/6. cerem. Jucundus Teodor, s. poprz. [Marurycego Scibora i Anny Kralowny] Mościckich * 9/1.64 -- M. Antoni Marcin Kostewicz skarbnik podlaski, ziemi mielnic. z Teresą z Grudzińskich Zbijewską klanową kaliską

553 (Boruszyn)

1766.8/6. cerem. Wincenty Ferencjusz Filip Nereusz, s. poprz. [Marurycego Scibora i Anny Kralowny] Mościckich * 22/4.65 -- Józef Miączyński sta łosicki rotm. chor. panc. Antonina z X. Woroniec. Grabowska klanowa gdańska

554 (Boruszyn)

1767.23/4. (Młynkowo) bliźnięta poprz. [Józefa Leszczyc z Pierzchna Koszutskiego i Józefy Wyssogotow Zakrzewskiej] Koszutskich poses. Mł., Feliks Wojciech Marek -- Roch Zbijewski klan kaliski z ż. Marjanną z Grudzińskich. Jerzy Józef Walenty -- Walenty Zbij. pułk. z Heleną Sułkowską ż. poses. Brączewa

555 (Boruszyn)

1769.6/8. (B.) Józef Dominik, s. poprz. [Marurycego Scibora i Anny Kralowny] Mościckich pos. B. -- MD. Barb. Drogońska pos. Młynkowa

556 (Boruszyn)

1772.1/2. (B.) Ignacy Feliks, s. poprz. [Marurycego Scibora i Anny Kralowny] Mościckich pos. B., Tarnowca etc. -- G. Józef Mateusz Solecki z ż. Teresą z Pieniążków

557 (Boruszyn)

1779.14/1. (Młynkowo) Jan Godfryd, s. G. Kaz. Drogońskiego i Marcelli D., pos. Mł. -- G. Józef Krall, B. Tarnowca pos. i G. Helena Krallówna siostrę rodz. swoją

558 (Boruszyn)

1784.29/2. (Mł.) Mikołaj Modest, s. poprz. [Kaz. i Marcelli] Drogońskich (Marceliny Krall) poses. Mł. -- G. Jan Loga z Sarbi i v. Helena Krallówna

559 (Boruszyn)

1788.9/2. (Jędrzejewo) Honorata Agata Apolonja, c. G. Teodora Radzikowskiego i Karoliny custosza vectigalium - nieszl.

560 (Boruszyn)

1790.13/6. (Krosno) Antoni Jan, s. G. Jana Prądzyńskiego i Katarzyny, sołtysów, * 10, -- MD. Jadwiga Wolszlegrowa ż. posesora folw. Krosno

561 (Boruszyn)

1810.15/7. (Bród Garcarski) Walerja Emiljanna, c. G.D. Teodora Osten rektora lasów i Konst. z Dąmbskich * 29/6, -- GD. Franc. Xaw. Zółtowski pos. wsi Lutomia i MD. Teresa Zołt. dz-a Zajączkowa

562 (Boruszyn)

1773.14/1. G. Wojciech Rynarzewski z Potrzonowa, tej wsi pos. x Magdalena Jasińska c. G. Barbary Drogońskiej wdowy, i pos. Młynkowa - GG. Józef Skomorowski i And. Piotrowski

563 (Boruszyn)

1779.17/1. † Jan Godfryd, syn G. Kaz. Drogońskiego pos. Mł.

564 (Brenno)

1802.10/5. (Wiow.) JMD. Stanisław Rembowski pos. Potrzebowa, s. JMD. Klemensa R. pos. Pleszewa x Mv. Eleonora Starzeńska, c. Jana b. chorążego w. p., dz-a Iłówca - Celestyn Sokolnicki z ż. Urszulą

565 (Brenno)

1818.14/6. (Wijewo) JMD. Kalikst Kęszycki hr. dz. Lginia, Błociszewa x Nimfa c. Walentyna Modlibowskiego komor. król. i Weroniki Zbijewskiej dz-ów Wijewa - JGD. Stanisław Rębowski dz. Wyganowa, prezes sądu zs. i G. And. Malczewski dz. Swierczyny i Jan Modlib. dz. Kromolic

566.1802.5/9. (Brenno)

(Wiow.) † D. Agnieszka Zwierzchowska z d. Łuska ż. Mikoł. Z. pisarza ceł króla prus., l. 58 (gdzieindziej nazw. Z. jako "honoratus")

567 (Brody)

1604.15/8. Jerzy, s. NGD. Macieja Laskownickiego i Zofji Bukowieckich -- GD. Wawrzyniec Chersztopski i N. Anna Powodowska, MD. Jerzy hr. z Ostroroga dz. Lwówka i Trzciela i Jan Buk., Łuk. Chraplewski, Adam Swinarski, Wojc. Staruchowski

568 (Brody)

1605.27/1. Andrzej, s. N. Wojc. Staruchowskiego i Anny - nieszl.

569 (Brody)

1605.8/9. Jadwiga, c. NGD. Jana Bukowieckiego dz. Br. i Barbary Cieleckiej -- NGD. Łukasz C. i Anna Staruchowska

570 (Brody)

1610.8/9. Stanisław, s. ND. Marcina Goworzewskiego i ND.G. ze wsi Niewierz -- ND. Jan Bukowiecki i Barb. Zakrzewska córka z Br.

571 (Brody)

1612.1/1. Jan, s. ND. Marcina Goworzewskiego dzierż. części d. Niewierz pana Zbyszewskiego, -- ND. Gacki i ND. Jadwiga Zakrzewska

572 (Brody)

1622.19/5. Marjanna, c. D. Adama Konińskiego z Chraplewa i Kat. -- ND. Stanisław Koczuczki i Zofja starościna międzyrzecka

573 (Brody)

1623.10/7. Władysław, s. GD. Adama Kunińskiego z Chraplewa i Katarzyny z Wielawsi Cieleckiej -- ND. Zakrzewski i v. Marjanna Rakowska

574 (Brody)

1623.15/8. Andrzej, s. ND. Jana Lubnickiego tenut. Zgierzynka i NN. -- X. Andrzej Gulczewski kan. pozn. pleban w Br. i Anna mieszcz. z Lwówka

575 (Brody)

1624.17/2. Marcjan, s. GD. Jana Potarzyckiego i Anny Pogorzelskiej -- GD. And. Miaskowski i Kat. v. córka jego Miaskowska

576 (Brody)

1624.18/5. Jan, s. natus N. Łukasza Chraplewskiego i Anny Kowalki

577 (Brody)

1624.15/6. Jan pogrobowy syn D. Macieja Swinarskiego z Niewierza i Zofji z Kosiczyna Biegańskiej -- N. Mikoł. Bieg.

578 (Brody)

1625.11/5. Franckiszek, s. GD. Krystjana Marszewskiego i Doroty de Cielmice Szurkowskiej -- GD. Jan z Czempinia Szołdrski i D. Aleks. Bukowiecki i Nv. Elżb. Kwiatkowska

579 (Brody)

1626.2/3. Elżbieta, c. GD. Bartłom. Kurowskiego i Kat. de Zgierzynka - nieszl.

580 (Brody)

1626.12/6. Jan, s. G. Adama Kunińskiego z Chraplewa i Katarzyny - Bzowski i Kat. Kunińska

581 (Brody)

1627.4/4. Stanisław s. GD. Wojc. z Pakosławia Rosnowskiego i Anny -- GD. Łukasz Cielecki z Godziszewa i Anna Droszewska z Kunina

582 (Brody)

1627.16/11. Marcin, s. D. Adama Kunińskiego i Kat. Cieleckiej z Chraplewa -- Stefan Koniński i Katarzyna K. siostra jego

583 (Brody)

1629.15/5. Katarzyna, c. GD. Wojc. Rosnowskiego tenut. w Pakosławiu i Anny Cieleckiej -- Jerzy i Dorota dzieci Rosnowscy

584 (Brody)

1629.12/8. Jan Dominik, s. Jana Bryszewskiego i Zofji z Kosiczyna Biegańskiej, z Niewierza, -- GD. Krystjan Marszewski z Br. i GD. Jadwiga Pigłowska z Sliwna

585 (Brody)

1629.16/8. Kazimierz, s. GD. Adama Kunińskiego i Kat. Cieleckiej z Chraplewa -- GD. Barb. Marszewska z Br. i jej brat Piotr Konarzewski z Witkowic

586 (Brody)

1630.8/1. Jan (Zbigniew) s. GD. Jana Potardzickiego i Anny Pogorzelskiej -- GD. Gogoliński i Bzowska

587 (Brody)

1630.11/7. Elżbieta de Zgierzynka, c. GD. Tom. i Anny Kędzierzyńskiej -- GD. Wojc. Gulczewski

588 (Brody)

1631.23/2. Jan Chryzostom, s. GD. Krystjana Marszewskiego i Barbary -- GD. Piotr Konarzewski rodzony i Cecylja Silska ż. GD. And. Chełmskiego

589 (Brody)

1631.5/8. Anna Agnieszka, c. N. Tom. Kędzierzyńskiego i Anny -- Krystjan Marszewski i Jadwiga Tłocka

590 (Brody)

1631.12/8. Katarzyna, c. N. Jana Potarzyckiego i Anny -- Stanisław brat dziecka i Kat. Strzyzmińska

591 (Brody)

1633.13/3. Barbara, c. GD. Krystjana Marszewskiego i Barbary -- GD. Jakub Kosicki i GD. Konarzewska

593 (Brody)

1633.16/4. Deograt, s. G. Adama Kunińskiego i Katarzyny -- Stanisław Gorski i Zofja Jaruszkowska (z Chraplewa)

594 (Brody)

1633.7/8. Jakub, s. GD. Piotra Kurowskiego poses. i Elżbiety -- GD. Krystjan Marszewski i Gv. Urszula Konarzewska

595 (Brody)

1634.5/5. Stanisław, s. GD. Krystjana Marszewskiego i Barbary - z Brodów -- GD. Rozrazewski z Niewierza i Barb. Prusimska z Mnichów

596 (Brody)

1634.3/8. Anna, c. GD. Piotra Kurowskiego poses. Brodów i Elżb. -- Stanisł. Kędzierzyński mł., z Chraplewa i v. Anna Swinarska z Niewierza

597 (Brody)

1634.17/9. Krzysztof s. GD. Łukasza Mieszkowskiego pos. w Pakosławiu i Anny -- GD. Rozrażewski z Niewierza i Kat. z Pogorzeli Gostyńska z panną Zofją Potarzycką

598 (Brody)

1635.26/6. Dorota, c. GD. Krystjana Marszewskiego i Barbary -- GD. Marcin Więczkowski wojak i Gv. Urszula Konarzewska z Wiekowic

599 (Brody)

1635.26/11. Elżbieta, c. GD. Piotra Kurowskiego poses. w Brodach i Elżbiety -- N. Michał Kosiński z Pawłowa i Kat. Golczewska z Br.

600 (Brody)

1636.4/10. Hjacynt, s. GD. Adama Kunińskiego i Katarzyny, z Chraplewa -- GD. Jan Kurski

601 (Brody)

1637.13/1. Barbara, c. GD. Piotra Kurowskiego z Kurowa, poses. Br. i Elżb. z Woźnik Woźnickiej -- GD. Wojc. z Pakosł. Marszewski i Nv. Kat. Marsz. z Bródek

602 (Brody)

1637.18/8. Stanisław, s. GD. Wojciecha Marszewskiego z Pakosławia i Urszuli z Konarzewa Konarzewskiej -- GD. Krystjan M. dz. Br. Aleks. Kierski dz. Kiekrza, Barbara z Lipia Konarzewska babka dziecka

603 (Brody)

1638.15/2. Anna, c. D. Stanisł. Nieżuchowskiego tenut. Chraplewa i Katarzyny, z Chraplewa -- N. Jan Krzicki z Krzycka i D. Zofja Skorzewska z Skorzewa

604 (Brody)

1638.8/4. Helena, c. GD. Piotra z Chociszewa Chociszewskiego i GD. Katarzyny ze Strykowa Strykowskiej, poses. wsi Głuponia -- GD. Krystjan Marszewski dz. B. i GD. Wojc. Rogowski GD. Helena Szczodrowska

605 (Brody)

1638.5/12. Andrzej, s. ND. Piotra Kurowskiego i Elżb. Woźnickiej pos. Br. -- O. Paweł z Mieszewa Zółtowski i GD. Barbara Marszewska

606 (Brody)

1639.6/2. Jan, s. GD. Krystjana Marszewskiego i Barbary z Konarzewskich, poses. wsi Bródki -- X. And. Gulczewski kan. pozn. prob. Br. z Urszulą Prusimską z Kościelca

607 (Brody)

1639.27/3. Wojciech, s. D. Jana Gałęskiego z Gałązek i ND. Małgorzaty Siedleckiej ze Zbąszynia w pos. parafji Gulczewskiego -- D. Stanisław Głodkowski z Głod. i ND. Elżb. z Woźnik Woźnicka

608 (Brody)

1639.28/11. Andrzej, s. ND. Stanisława Nieżychowskiego z Nieżychowa tenut. Chraplewa i Katarzyny -- ND. Aleks. Nieżychowski brat rodz. i Elżb. z Woźnik Kurowska

609 (Brody)

1640.20/2. Krzysztof s. Łukasza Kowalskiego de Cieśle i Anny Tęgoborskiej de Gęgoborze -- G.D. Krzysztof Pigłowski z Piogłowic i Anna Kręska z Tarnowa

610 (Brody)

1640.25/3. Wojc. s. D. Piotra z Kurówka Kurowskiego tenut. Br. i Elżb. z Woźnickich -- D. Kat. z Wierzbna Szczodrowska

611 (Brody)

1640.17/6. Anna, c. GD. Krystjana z Bużenina Marszewskiego z Barb. Konarzewskiej pos. wsi Bródki -- GD. Aleks. Lipski z Lipego GD. Dorota z Broniszewa Konarzewska

612 (Brody)

1641.25/8. Urszula, c. MD. Piotra Kurowskiego i Elżb. Woźnickiej -- M. Marcin Budziejowski i Mv. Dorota Rozbicka

613 (Brody)

1644.4/11. (Brody) Stefan Szymon, s. GD. Krzysztofa Prusimskiego i Teresy -- MGD. Krystjan Marszewski z GD. Pigłowską

614 (Brody)

1646.2/2. - 4/2. Marjanna C. N. Marcina i Zfji Budziejewskich -- Krzysztof i Barbara Marszewscy

615 (Brody)

1646.2/9. Teresa, c. N. Wojc. Karszeckiego i N. Anny Janowskiej -- N. Stan. Węgorzewski i N. Zofja Zdanowska

616 (Brody)

1650.8/5. Barbara, c. GD. Macieja Gorzynskiego i Kat. Kosickiej -- GD. Piotr Rozbicki i Marjanna Kunińska v. c. Adama K.

617 (Brody)

1650. Tydzień przed Swiątkami Krystjan, s. G. Mac. Gorzyńskiego i Kat. Kosickiej -- G. Krzysztof Drzewiecki i Barbara G. lutry

618 (Brody)

1650.27/8. Barbara, c. GD. Wład. Józefa Popowskiego i Marjanny -- GD. Aleks. Godzimierski i v. Barbara córka jego

619 (Brody)

1651.30/5. Wojciech, s. GD. Macieja Gorzyńskiego wtedy w Chraplewie i Kat. Kosickiej -- G. Tom. G. rodz. poprzedniego i Marjanna Budziejewska dzierżawczyni Głuponia

620 (Brody)

1652.22/10. Stanisław, s. GD. Macieja Gorzyńskiego w Chraplewie i Katarzyny -- G. Łukasz Kosicki i N. Teresa Marszewska z Pakosławia

621 (Brody)

1653.11/3. Franciszka, c. N. Wacława (z czegoś popraw.) i Marjanny Popowskich -- N. Wojc. Grudzielski i N. Jadwiga, c. GD. Godzimierskiego ze wsi Brody dzierż. pleb.

622 (Brody)

1658.25/8. (Chraplewo) Teresa, c. GMD. Piotra Kosickiego i Urszuli -- GMD. Chryzostom Marszewski GMD. Teresa Marsz. ż. GMD. Wojc. M.

623 (Brody)

1660.30/11. Andrzej, s. N. Macieja Umięckiego i Anny, z Pakosł. -- N. Józef Krzeszewski z panną Zofją z Turowa z dworu Chryzostoma Marszewskiego

624 (Brody)

1660.28/11. Franciszek Marcin, s. GD. Stanisł. Marszewskiego i GD. Teresy Pigłowskiej, z Brodów -- GD. Wojc. Marszewski i GD. Marjanna Konarzewska

625 (Brody)

1661.31/1. Maciej Franciszek, s. GD. Piotra Kosickiego i Urszuli Wilkowskiej, z Chrapl. -- GD. Maciej P. i Gv. Teresa Marszewska z Pakosł.

626 (Brody)

1661.10/4. O. Stanisław Marszewski S.J. chrzci Annę, c. GD. Chryzostoma M. z Urszuli Rokoszewskiej, z Turowa -- GD. Andrzej Drozdowski i GD. Anna Rokosowska

627 (Brody)

1661.21/9. Franciszek s. N. Józefa Krzeszewskiego i Doroty - z Turowa -- GD. Krzysztof Marszewski i GD. Urszula M. z Turowa

628 (Brody)

1662.12/2. Katarzyna, c. GD. Jana Marszewskiego z Bródek i Doroty Twardowskiej w Kcyni -- GD. Aleks. Twardowski dziad, Piotr Skoroszewski, v. Barb. Urbanowska i Anna Słupska matertera dziecka

629 (Brody)

1637.6/7. GD. Aleks. Kierski z Kiekrza x G. Kat. Marszewska z Buzenina - ND. Jan Szołdrski de Zielowiecz, Stanisław Proski z Proch

630 (Brody)

1644.7/1. GD. Maciej Pigłowski burgrabia zs. pozn. x GD. Urszula z Kościelca wd. po ol. Macieju Broniewskim w Poznaniu - X. D. And. Zagórski, Jan Pigłowski, Wojc. Sadowski, Jan Brzozogajski, And. Kamieński

631 (Brody)

1649. Sw. Jakuba Apost. G. Mikołaj Węgorzewski x N. Jadwiga Baranowska v. - G. Zytowiecki, Helkowski

632 (Brody)

1659.19/1. G. Jan Smit Gruchowski (?) x Zofja Węgierska - JD. Piotr Zegocki sta kośc. i GD. Chryzostom i Stanisław Marszewscy, Kaz. i Aleks. Rokososcy, Mac. Pigłowski

633 (Brody)

1659.15/6. GD. Maciej Pigłowski x Marjanna Budziejowska - JD. Zygmunt Zelencki sędzia pozn., Maciej Mielżyński sta kcyń. i GD. Mac. Niegolewski, Wojc. i Stan. Marszewscy, Mikoł. Kaliszkowski

634 (Brody)

1659.18/11. G. Wład. Niezuchowski x Anna Marszewska - GD. Konarzewski, Marcin Budziejewski, Wojc. M., etc.

635 (Brody)

1661.13/2. N. Stefan Lubonski x Zofja Niemierzycka - GD. Drozdowski i GD. Kędzierzyński

636 (Brody)

1661.21/2. N. Józef Krzeszewski x Dorota Godziszewska - G. Stanisław Marszewski, G. Maciej Pigłowski

637 (Brody)

1663.6/2. G. Hier. Skaławski x Teresa z Buzenina Marszewska (Pakosław) - Zygm. Zelęcki klan łęczycki, podsędek zs. i sędzia surrog. pozn. Jakub Konarzewski. Ona córką Wojciecha M. z Pakos.

638 (Brody)

1689.6/6. (Turowo) G. Adam Strembowski x G. Urszula Rokoseska - G. Adam Zberkowski i Tomasz Daniszewski

639 (Brody)

1692.5/9. N. Michał Czapiewski x N. Małgorzata Marszewska z Turowa - G.D. Jan M.

640 (Brody)

1693.13/1. (Trzcionka) N. Stefan Grudzielski x N. Konstancja Zółtowska - MG. Mac. Niegolewski chor. wschow. i M. Rogaliński

641 (Brody)

1693.19/2. (Br.) MD. Kaz. Rogaliński x MG. Teresa Marszewska - Krzysztof Rogaliński, Gostkowski, Jan Zakrzewski, Jakub Nieżuchowski

642 (Brody)

1664.2/3. (Chraplewo) Konstancja, c. G. Piotra Kosickiego i Urszuli Wilkowskiej -- G. Stanisław Palczewski dzierż. Pakosł. i Zofja Budziejewska

643 (Brody)

1664.30/6. (Turowo) Jakub Piotr, * 28, s. G. Jana Chryzostoma Marszewskiego i Urszuli Rokosowskiej -- G. Jakub Konarzewski i G. Dorota M., ż. Jak.

644 (Brody)

1664.11/9. (Chraplewo) Zofja, c. N. Hieronima Dolkowskiego i Jadwigi Sliwińskiej -- G. Stanisł. Marszewski i G. Urszula Marsz. GD. Chry. M-go żona

645 (Brody)

1665.17/2. Barbara, c. G. Stanisł. Marszewskiego i Teresa Pigłowskiej -- G. Jan M. stryj dziecka i G. Urszula Kosicka

646 (Brody)

1665.4/10. (Turowo) Małgorzata alias Marjanna, c. G. Jana Chryzostoma Marszewskiego i Urszuli Rokosowskiej -- G. Ludwik R. wuj dziecka, i Małg. z Krzycka Konarzewska matertera matki dziecka

647 (Brody)

1666.1/1. (Chraplewo) Stefan, s. G. Macieja Gurzyńskiego i Kat. Kosickiej -- GD. Mikoł. Kaliszkowski i GD. Urszula Kosicka

648 (Brody)

1666.15/4. (Br.) Dorota, c. G. Stanisł. Marszewskiego i Teresy Pigłowskiej * 11/4. -- G. Chryzostom M. stryj dziecka i G. Cecylja Chełmska

649 (Brody)

1666.18/5. (Brodki) Anna, c. G. Jana Marszewskiego i Doroty Twardowskiej -- G. Stanisław M. stryj dziecka i G. Urszula M. ż. Chryzostoma M.

650 (Brody)

1666.8/8. (Trzcianka) Katarzyna, c. G. Jana Grocholskiego i Zofji Węgierskiej -- G. Krzysztof Zegocki ścic kość. i GD. Urszula Kosicka

651 (Brody)

1667.7/4. (Turowo) Wojciech, s. G. Chryzostoma z Buzenina Marszewskiego i Urszuli Rokosowskiej -- G. And. R. dziad dziecka, i GD. Anna z Buzenina Nieżychowska matertera dziecka

652 (Brody)

1668.7/6. (Br.) Teresa, c. G. Stanisł. z Buz. Marszewskiego i Teresy Pigłowskiej -- X. Jan Stanisł. Jabłonski dziek. lwowiec., prob. Brod. i Jadwiga Dyniczka

653 (Brody)

1668.19/7. (Turowo) Jan Stanisław, s. G. Chryzostoma z Buzenina Marszewskiego i Urszuli Rokosowskiej -- G. Aleks. Twardowski i GD. Teresa Marszewska ż. Wojciecha

654 (Brody)

1669.11/4. (Br.) Wocjciech, s. GD. Samuela Krzyszkowskiego i Małgorzaty ze Skorzewa -- GD. Jan Chwałkowski i GD. Teresa Marszewska ż. Wojc. M.

655 (Brody)

1669.10/11. (Brodki) Teresa, c. N. Jana Jezewskiego i Reginy -- G. Przecław Iłowiecki i Gv. Teresa Łyskowska

656 (Brody)

1670.28/5. (Turowo) Ludwik Franciszek, s. GD. Jana Chryzostoma z Buzenina Marszewskiego i Urszuli Rokosowskiej -- GD. Samuel Krzyszkowski i GD. Anna z Konarzewa Kurowska

657 (Brody)

1670.19/7. (Br.) Jakub, s. GD. poprz. [Samuela i Małgorzaty ze Skorzewa] Krzyszkowskich -- G.v. Zofja Wydzierzewska

658 (Brody)

1670.9/11. (Chraplewo) Katarzyna, c. G. Mac. Gorzyńskiego i Kat. Kosickiej -- G. Piotr Kosicki wuj dziecka, i Gv. Kat. K. córka jego

659 (Brody)

1671.5/4. (Głuponie) Wojciech, s. GD. Łukasza Węgorzewskiego i G Urszuli Lisieckiej -- GD. Węgorzewska ż. GD. Krzysztofa

660 (Brody)

1671.1/9. (Br.) Antoni, s. GD. Krzysztofa Zółtowskiego i Barbary Zychlińskiej -- G. Stanisław Kokalewski i GD. Dorota z Twardowa Marszewska

661 (Brody)

1671.19/9. (Turowo) Jan Chryzostom, s. G. Jana Chryzostoma Marszewskiego i G. Urszuli Rokosowskiej -- G. Aleks. Twardowski i GD. z Sarnowo Rokosowska

662 (Brody)

1671.8/11. (Br.) Andrzej, s. G. poprz [Samuela i Małgorzaty ze Skorzewa] Krzyszkowskich -- G. Sebastjan Zółtowski i GD. Urszula Marszewska ż. Chryzostoma

663 (Brody)

1672.7/2. (Br.) Stefan, s. GD. Sebastjana Zółtowskiego i Teresy Grabskiej -- GD. Małg. Krzyszkowska

664 (Brody)

1672.10/10. (Br.) Stanisław Jan, s. GD. Stanisł. Marszewskiego i Teresy Pigłowskiej -- G. Konkordja Kuninska matka rodz. plebej.

665 (Brody)

1673.5/2. (Br.) Zofja, c. GD. Sebast. Zółtowskiego i Teresy Grabskiej -- GD. Chryzostom Marszewski i GD. Teresa z Pigł. Marsz.

666 (Brody)

1673.15/6. (Głuponie) Katarzyna Małgorzata, c. G.D. Łukasza Węgorzewskiego i Urszuli Lisieckiej -- GD. Krzysztof W. stryj dziecka i GD. Duninowa

667 (Brody)

1673.22/8. (Chraplewo) Teresa, c. GD. Karola Kunińskiego i Marjanny Skoraczewskiej -- GD. Adam Zółtowski i G. Konkordja Kunińska matka rodziny plebej.

668 (Brody)

1673.24/8. (Niewierz) Teresa, c. N. Stanisł. Rybickiego sługi GD. Mikoł. Kaliszkowskiego, i Katarzyny -- GD. Adam Zółtowski

669 (Brody)

1673.30/12. (Br.) Konstancja, c GD. Jana Marszewskiego i Doroty Twardowskiej -- GD. Sebast. Zółtowski i GD. Urszula Milińska

670 (Brody)

1674.10/6. (Chraplewo) Jerzy Aleksander, s. GD. Piotra (?) Iłowieckiego i Marszewskiej -- GD. Jerzy I. i GD. Zofja Krzyżanowska

671 (Brody)

1674.8/10. (Pakosław) Jadwiga, c. G.D. Seb. Zółtowskiego i Teresy Grabskiej -- GD. Stągroski sługa, GD. Stanisław Marszewski i GD. Konkordja Kunińska

672 (Brody)

1675.19/1. (Chraplewo) Dorota, c. GD. Karola Kunińskiego i Małgorzaty Skoraczewskiej - nieszl.

673 (Brody)

1675.27/8. (Turowo) Bartłomiej Stanisław, s. GD. Chryzostoma Marszewskiego i Urszuli Rokoszewskiej -- GD. Franc. Pilchowski z Pniew i GD. Teresa Drozdowska

674 (Brody)

1676.1/1. (Trzcionka) Paweł, s. G. Stanisł. i Zofji Kropskich sług GD. Anny Zakrzewskiej

675 (Brody)

1676.6/4. (Głuponie) Jadwiga Barbara, c. G.D. Łuk. Węgorzewskiego i Urszuli Lisieckiej -- GD. Lisiecki wuj dziecka i GD. Anna Jaraczewska

676 (Brody)

1676.7/4. (Pakosław) Barbara, c. GD. Sebastjana Zółtowskiego i GD. Teresy Grabskiej -- GD. Krzysztof Z. stryj dziecka z żoną

677 (Brody)

1676.1/12. (Niewierz) Barbara, c. MGD. Mac. Białęskiego i Konstancji Rozrazewskiej -- GD. Mikoł. Kaliszkowski i GD. Dorota Ostromencka

678 (Brody)

1677.25/9. (Pakosław) Anna, c. GD. Seb. Zółtowskiego i Barb. Grabskiej -- GD. Adam Z. dziad dziecka i G. Małg. Gowarzewska

679 (Brody)

1678.26/2. (Turowo) Maciej, s. GD. Chryzostoma Marszewskiego i Urszuli Rokosowskiej -- GD. Jan M. stryj dziecka i G. Anna Strzałkowska

680 (Brody)

1679.1/1. (Pakosław) Jan, s. GD. Jerzego Jełowieckiego i Zofji Marszewskiej -- GD. Chryzostom M. z Turowa i GD. Teresa M. z Pakosł. matka, matki dziecka

681 (Brody)

1679.18/2. (Trzcionka) Konstancja, c. Stanisł. i Zofji Kropskich (bez cech szl.) sług GD. Anny Zakrzew. -- Gv. Kat. Karszewska z B.

682 (Brody)

1679.23/5. (Niewierz) Elżbieta, c. MD. Mac. Białęskiego i Konst. Rozrazewskiej -- GD. Mikoł. Kaliszkowski i G. Urszula Marszewska z Turowa

683 (Brody)

1680.6/5. (Chraplewo) Zofja, c. GD. Karola i Małg. Kunińskich -- GD. Konstanty Marszewski z Pakosł. i G. Zofja Ciązeńska z Dusnik

684 (Brody)

1681.10/5. (Niewierz) Antoni, s. G. Seb. Zółtowskiego i Teresy Grabskiej -- G. Stanisław Gowarzewski

685 (Brody)

1681.6/10. (Zgierzynko) Teresa, c. G. Franc. i Kunegundy Lexickich - nieszl.

686 (Brody)

1683.31/1. (Chraplewo) Konstantyn, s. G. Karola Kunińskiego i Małg. Skoraczewskiej -- G. Mikoł. Skoraczewski i G. Teresa Marsz. z Pakosławia

687 (Brody)

1683.0/2. (Brotki) Konstancja, c. GD. Michała Chojeńskiego i GD. Kat. Marszewskiej -- MD. Jan M. i GD. Dorota M.

688 (Brody)

1683.27/4. (Pakosław) Joanna Domiclla, c. GD. Konstantyna Marszewskiego i G. Małgorzaty Naramowskiej -- GD. Wojciech Ciekanowski

689 (Brody)

1683.15/8. (Niewierz) Władysław Stanisław, s. GD. Seb. Zółtowskiego i G. Teresy Grabskiej -- GD. Michał Chajeński z córką Barbarą Ch. panną

690 (Brody)

1684.9/10. (Pakosław) Helena Justyna, c. MGD. Konstantyna Marszewskiego i G. Małgorzaty Naramowskiej -- GD. Michał Chojeński i GD. Krzyżanowska

691 (Brody)

1685.1/7. (Brodki) Marjanna, c. ND. Józefa Poniatowskiego i Jadwigi -- Stanisł. Stańkowski i Nv. Teresa Choińska

692 (Brody)

1686.1/1. (Pakosław) Krystyna Juljanna, c. GD. Konstantyna Marszewskiego i Marjanny Naramowskiej -- GD. Franc. Skaławski i Teresa Marszewska matka ojca

693 (Brody)

1686.12/5. (Głuponie) Stanisław, s. GD. Łuk. Węgorzewskiego i G. Jadwigi Kędzierzyńskiej -- GD. Kaz. Strzałkowski i GD. Anna Brudnicka

694 (Brody)

1686.23/6. (Pakosław) Konstanty Jan, s. G. Jerzego Iłowieckiego i Anny Marszewskiej -- G. Teresa M. babka dziecka i Konstanty M. wuj dz. Pakosł. i Brodow

695 (Brody)

1686.2/11. (Chraplewo) Urszula Konstancja, c. G. Jana i Małgorzaty Konińskich -- GD. Kaz. Brudnicki i G. v. Anna Br.

696 (Brody)

1687.27/5. (Głuponie) Józef, s. MGD. Łukasza Węgorzewskiego i Jadwigi Kędzierzyńskiej -- D. Michał Choiński i Gv. Marjanna Proska z Chraplewa

697 (Brody)

1687.29/6. Krzysztof s. GD. Jana Studzińskiego i Zofji Zółtowskiej -- GD. Krzysztof Z.

698 (Brody)

1687.31/8. (Brody) Anna Franc., c. GD. Michała Choińskiego i Katarzyny Marszewskiej -- GD. Adam Zberkowski i Anna Marszewska ciotka dziecka z Brodek

699 (Brody)

1688.(15)/8. (Pakosław) Eleonora Magdalena, c. G. Konstantyna Marszewskiego i Małgorzaty Naramowskiej -- GD. Jan Choiński student i GD. Teresa M. babka dziecka

700 (Brody)

1688.23/12. (Głuponie) Urszula Lucja, c. GD. Łuk. Węgorzewskiego i GD. Jadwigi Kędzierzyńskiej -- Gv. Teresa Choińska

701 (Brody)

1689.30/11. (Pakosław) Katarzyna Krystyna, c. poprz. [Konstantyna i Małgorzaty Naramowskiej] Marszewskich -- GD. Jan Kosicki i GD. Barb. M.v.

702 (Brody)

1689.13/12. (Głuponie) Marcjanna Franciszka, c. GD. Łukasza Węgorzewskiego i Jadwigi Kędzierzyńskiej -- G. Franciszek K. i Gv. Kat. Kokowska

703 (Brody)

1690.20/5. (Chraplewo) Anna, c. GD. Karola Kunińskiego i Małgorzaty -- G. Łukasz Swietek z Głuponia i G. Marjanna Szułdrska

704 (Brody)

1690.20/6. (Turowo) Marjanna, c. GD. Stanisława i Otolji Daszkowskich - G. Konst. Marszewski i GD. Urszula Strembowska

705 (Brody)

1690.3/12. (z Gierzynka) Barbara, c. GMD. Adama i Zofji Waliszewskich - nieszl.

706 (Brody)

1692.9/3. (Głuponie) Kazimierz, s. GD. Łuk. Węgorzewskiego i Jadwigi Kędzierzyńskiej -- GD. Konst. Marszewski i G. Teresa matka jego

707 (Brody)

1692.21/7. (Br.) Józef Antoni, s. GD. Konstantyna Marszewskiego i Marjanny Naramowskiej - nieszl.

708 (Brody)

1693.25/3. (z Gierzynka) Katarzyna, c. G. Adama Waliszewskiego i Zofji - nieszl.

709 (Brody)

1693.2/9. (Głuponie) Marjanna, c. poprz. [Łuk. i Jadwigi Kędzierzyńskiej] Węgorzewskich -- G. Wojciech Bandurski dzierż. Br. i G. Zofja Borkoska

710 (Brody)

1693.21/10. (Br.) Franciszek Michał, s. Jana i Ewy GD. Kokolski -- G. Wojc. Bandurski i matka jego Sczucka

711 (Brody)

1693.0/10. (Głuponie) Regina, c. poprz. [Łuk. i Jadwigi Kędzierzyńskiej] Węgorzewskich -- MD. Wojc. Bandurski i Gv. Teresa Kosicka

712 (Brody)

1694.6/1. (Brodki) Barbara Marcjanna, c. G. Jana i Anny Trzcińskiej ze Słembowa -- G. Konst. Marszewski i G. Zofja Twardowska

713 (Brody)

1694.23/5. (Chraplewo) Jan Urban, s. G. Karola Konińskiego i Marjanny -- GD. Jan Belęcki i GD Marjanna Bandurska

714 (Brody)

1695.14/2. (Br.) Kazimierz Aleks., s. G. Marszewskiego i Marjanny dz-ów Brodów -- Jakub Pilchowski i G. Teresa M. siostra dziecka

715 (Brody)

1695.30/10. (Niewierz) Jadwiga, c. Jana i Teresy Belenskich -- GD. Remigjan Adam Zółtowski dziad dziecka i GD. Jadwiga Z. babka dziecka

716 (Brody)

1695.26/12. (Głuponie) Stefan And., s. MGD. Łukasza Węgorzewskiego i Jadwigi Kędzierzyńskiej -- GD. Mik. Romatowski i pani Romatowska

717 (Brody)

1698.7/7. (Niewierz) Marcjanna Elżb., c. GD. Jakuba Nieżychowskiego i Teresy Zółtowskiej -- GD. Wład. N. dziad dziecka i GD. Marszewska z Pakosławia

718 (Brody)

1698.22/9. (Turowo) Józef Stanisław, s. GD. Macieja Rokoszewskiego i G. Grodzickiej -- GD. Przybysławska

719 (Brody)

1700.6/9. (Bródki) Marjanna Róża, c. MGD. Marcjana Trąmpczyńskiego i Konstancji z d. Goijskiej (?) -- MG. Konstanty Marszewski i ż. jego z Brodów

720 (Brody)

1701.6/3. (Niewierz) Franciszka Kunegunda, c. MGD Jakuba Nieżuchowskiego poses. wsi N. i Teresy Zołtowskiej -- MGD Stanisław Mieliński z Chraplewa i Gv. Marcjanna Zołt. z Psarskiego

721 (Brody)

1702.7/1. (Głuponie) Apolonia, c. MGD. Łuk. Węgorzewskiego dz. Gł. i Anny z Rumatowskich -- MGD. Wojc. Podleski pos. Chraplewa i MGv. Katarzyna W. c. Łukasza W.

722 (Brody)

1702.1/5. (Niewierz) Remigjan Jakub, s. poprz. [Jakuba i Teresy Zołtowskiej] Nieżychowskich -- MGD. Ant. Zółtowski i MGD. Zołtowska syn z matką z Psarskiego

723 (Brody)

1704.13/4. (Turowo) Stanisław Zygmunt, s. MD. Macieja Rokoszewskiego i Elżbiety -- MD. Stanisław Przybysławski i Gv. Dorota Przybysławska córka

724 (Brody)

1704.23/9. (Turowo) Franciszka Brygitta, c. MGD. Jana Arcęberskiego murgrab. pozn. i Heleny Grodzickiej -- MGD. Franciszek Ziemięcki pos. Niegolewa, MGD. Elżbieta Rokoszeska z Turowa

725 (Brody)

1706.27/5. (Turowo) Zofja Marjanna, c. MG.D. Macieja Rokoszewskiego i Elżbiety -- MGD. Florjan Poraj Konarzewski z Tomyśla i MGD. Rokoszewska z Gębic

726 (Brody)

1706.10/10. (Niewierz) Franciszek Ksawery, s. MGD. Jakuba Nieżychowskiego i Teresy -- MGD. Konstantyn Marszewski i ż. jego Marjanna

727 (Brody)

1707.25/4. (Pakosław) Stanisław Wiktoryn Florjan, s. MD. Tomasza i Joanny Grodzickich -- MD. Konstantyn i Marjanna Marszewscy z

728 (Brody)

1707.26/4. (Trzcionka) Wojciech Antoni, s. GD. Stanisł. Chłapowskiego i Barbary -- G. Stanisław Zółtowski i Zofja Malachowska

729 (Brody)

1708.15/8. Wawrzyniec Dominik, s. MD. Macieja Rokossowskiego ze wsi Turowo i Elżbiety -- Tomasz Grodzicki tenut. Pakosławia i Eleonora Marszewska

730 (Brody)

1708.8/9. (Chraplewo) Władysław Michał, s. MD. Kazimierza Konarzewskiego tenut. Chrapl. i Franc. z Moszczyńskich -- MD. Florjan Michał K. pos. Chrapl. i Franciszka z Radzińskich Konarzewska

731 (Brody)

1709.25/1. (Chraplewo) Regina Elżb., c. Wojc. Zółtowskiego i Marjanny -- X. And. Dunin i Ludwika Węgorzewska pos. Głuponii

732 (Brody)

1709.22/6. (Brody) Konstanty Jan Gwalbert, s. MD. Michała Punikiewskiego i Heleny -- Konstanty Marszewski dz. Brodow Marjanna M-a i Leonora M-a

733 (Brody)

1709.28/6. (Pakosław) Leonora, c. MD. Tomasza Grodzickiego i Joanny -- Konstanty Marszewski dz. Br. i Leonora M.

734 (Brody)

1710.21/1. (Chraplewo) Konstancja Barbara, c. MD. Stanisł. i Zofji Konińskich dz-ów Chrapl. -- MD. Franc. Zółtowski i MD. Barbara Chłapowska

735 (Brody)

1710.23/9. (Pakosław) Jadwiga Krystyna, c. MG. Tom. Grodzickiego i Joanny -- P.R. Walenty Arcemberski opat pokrzywnicki, kanonik krakowski i Krystyna Marszewska

736 (Brody)

1711.10/2. (Chraplewo) Sebastjan Fabjan, s. G. Wojc. Zółtowskiego i Marjanny -- M. Jakub Nieżuchowski i Joanna Marszewska

737 (Brody)

1711.24/3. (Kosslino) Józef Benedykt, s. M. Jakuba Jana Trzcińskiego i Brygitty -- M. Franc. Zółtowski i M. Antoni Węgorzewski i Ludwika Kęszycka z Niechorzewa

738 (Brody)

1711.25/10. (Pakosław) Franciszka Brygitta, c. poprz. [Tom. i Joanny] Grodzickich -- Konstanty Marsz. dz. Brodow i MD. Anna Witkowska

739 (Brody)

1712.5/6. (Trzcionka) Jan Antoni, s. GD. Stanisł. Chłapowskiego i Teresy Zołtowskiej -- GD. And. Zółtowski i Teresa Biegańska

740 (Brody)

1712.8/6. (Chraplewo) Teofila Teresa, c. GD. Stanisława i Zofji Konińskich -- GD. Kasper Niwski i GD. Teresa Rogalińska

741 (Brody)

1713.3/11. (Wąsowo) Katarzyna, c. G. Wojc. Dębińskiego i Marjanny z Iłowieckich -- GN. Gorecki i G. Eleonora Kwilecka

742 (Brody)

1714.10/11. (Trzcionka) Marjanna Joanna, c. GD. Stan. Chłapowskiego i Barb. Zółtowskiej -- P. Stanisł. Szułdrski podczaszy wschow. i G. Teresa Zakrzewska

743 (Brody)

1715.7/2. Konstantyn Józef Ferdynand, s. GD. Wacława Zakrzewskiego i Krystyny z Marszewskich -- MGD. Konstantyn M. dziad dziecka i babka Marjanna M.

744 (Brody)

1715.12/4. (Brodki) Florjan Stanisław, s. GD. Ludwika Modzelewskiego i Agnieszki z Swieykowskich -- GD. Antoni Bolesz i G. Konst. Konarzewska

745 (Brody)

1715.5/9. (Niewierz) Antoni Ludwik Bernard, s. MD. Jana Ant. Baranskiego i Jadwigi -- MD. Jakub Nieżuchowski z ż.

746 (Brody)

1715.18/10. (Chraplewo) Michał Tadeusz, s. MD. Bartłomieja i Jadwigi Krzywosęckich -- X. Michał Zakrzewski prob. koleg. pozn. N.M.P. i prob. czempiń. i MD. Anna Z. matka jego

747 (Brody)

1715.13/12. (Głuponie) Marjanna Katarzyna, c. GD. Antoniego Bolesza i Katarzyny -- GD. Jakub Nieżuchowski i Marjanna Rzymowska

748 (Brody)

1716.5/4. (Trzcionka) Bogusław Benedykt, s. MD. Stanisł. Chłapowskiego i Barbary z Zółtowskich -- Kaz. Niegolewski sta pobiedziski, chorążyc wschowski i G. Ludwika z Zakrzewskich Kęszycka

749 (Brody)

1716.27/12. (Głuponie) Wiktorja, c. poprz. GD. [Antoniego i Katarzyny] Boleszów -- G. Wład. Zakrzewski i GD. Marjanna Marszewska

750 (Brody)

1717.26/11. (Chraplewo) Katarzyna, c. G. Wojc. Muszyńskiego i Marjanny -- G. Jan Konarzewski i G. Katarzyna Trąbczyńska

751 (Brody)

1718.20/10. Ewa Anna, c. MD. Bartłom. i Jadwigi Krzywoszynskich (?) -- X. Zakrzewski prob. koleg. N.M.P. i czemp. i MD. Anna Witkowska

752 (Brody)

1719.4/3. (Niewierz) Walentyn Felicjan Józef, s. M. Jana i Jadwigi Bojanoskich(?) -- MD. Konst. Marszewski i MD. Teresa Nieżychowska

753 (Brody)

1720.9/1. (Pakosław) Ignacy Kaz. Józef, s. D. Szymona Kołomiskiego i Ludwiki Grutkowskiej -- D. Kaz. Grutkowski i MD. Konst. Trabczyńska

754 (Brody)

1720.10/6. (Niewierz) Felicjan Erazm Antoni, s. MGD. Jana Bojanowskiego i Jadwigi Belęckiej -- MGD. Franciszek Nieżochowski i Ludwika Nieżochowska

755 (Brody)

1720.12/12. (Br.) Anna Marjanna Lucja, c. MGD. Konstantyna Marszewskiego dz-a Brodów i Jadwigi z Marszewskich -- X. Franc. Adrjan Iłowiecki kan. poz. N.M.P. i GD. Szafrańska

756 (Brody)

1721.25/12. (Pakosław) Tomasz Konstanty, s. G. Karola Rokoszewskiego i Marjanny Grodzickiej -- G. Konst. Marszewski i G. Jadwiga ż. jego

757 (Brody)

1722.29/10. (Brody) Wiktorja, c. G. Konstantyna Marszewskiego i Jadwigi -- G. Karol Rokossowski i G. Marjanna Marszewska

758 (Brody)

1723.10/2. (Pakosław) Wojciech Sebastjan, s. G. Karola Rokossowskiego i Marjanny Grodzickiej -- G. Wacław Zakrzewski i Joanna Grodzicka

759 (Brody)

1723.7/12. (Brody) Mikołaj Ambroży Krystjan Józef, s. MGD. Konstantyna Marszewskiego dz-a Br. -- GD. Adam Pawłowski klan biechowski i GD. Makow.

760 (Brody)

1724.20/1. (Zgierzynko) Jakub Stefan, s. G. Ant. Grudkowskiego i Teresy Janiszewskiej -- G. Kaz. G. dziad i ż. jego Marjanna

761 (Brody)

1724.26/1. (Pakosław) Antoni Fabjan, s. poprz. G. [Karola i Marjanny Grodzickiej] Rokossowskich -- G. Tomasz Grodzicki z ż. Joanną

762 (Brody)

1724.20/4. (Niewierz) Teodor Anastazy, s. MD. Jana Bojanowskiego i Ludwiki -- MD. Piotr Grabski z ż. Heleną

763 (Brody)

1725.25/1. (Pakosław) Ignacy Maur., s. poprz. MD. [Karola i Marjanny Grodzickiej] Rokoszewskich tenut. Pakosł. -- MD. Franc. R. brat ojca dziecka i MD. Rokoszewska z Turowa

764 (Brody)

1725.11/2. (Br.) Ignacy Walenty Antoni Teodor, s. MGD. poprz. [Konstantyna i Jadwigi Marszewskich -- MGD. Tom. Grodzicki dz. Roznowa i M. Joanna ż. jego

765 (Brody)

1725.5/4. (Zgierzynko) Józef Wojc., s. MD. Ant. Grudkowskiego tenut. Zg. i Teresy -- MGD. Wład. Zakrzewski pos. Gryżyny i MD. Jadwiga Marszewska z Br.

766 (Brody)

1725.1/7. (Niewierz) Wiktor Ludwik Dominik Jan Nep., s. MGD. Jana Bojanowskiego dziedzica d. N.i Ludwiki -- MGD. Konst. Marszewski dz. d. Br., Pakosław i MD. Anna Potocka klanowa rogoziń.

767 (Brody)

1726.19/3. (Chraplewo) Marjanna Franciszka, c. MD. Andrzeja Szodrskiego Antoniny z Turnów -- MGD. Konst. Marszewski dz. d. Br. i MGD Kat. Zakrzewska

768 (Brody)

1726.12/5. (Pakosław) Adam Stanisław, s. MGD. Karola Rokoszewskiego tenut. P. i Marjanny z Grodzickich -- JGD. Adam z Werbna Pawłowski klan biechowski, dz. Lwówka i Jadwiga Marszewska tenut. Dusznik

769 (Brody)

1726.19/5. (Bródki) Adam Stanisław, s. Wojc. Sadowskiego nobiles, w karczmie Brodec. egzyst. i Anny -- MD. Franciszek Strachanowski i Anna Witkowska podstarościna z Bródek

770 (Brody)

1726.27/10. (Pakosław) Katarzyna, c. N. Franc. Sypniewskiego (sługi Karola Rokoszewskiego tenut. P.) i Zofji -- GD. Konst. Iłowiecki kancl. pozn. i Gv. Teresa Grodzicka

771 (Brody)

1726.17/8. (Br) Wojciech Wawrzyniec Roch, s. GMD. Konstantyna Marszewskiego dz-a d. Br., Pakosław e.t.c., i Jadwigi -- GD. Wojciech M. i Gv. Barbara M. brat z siostrą

772 (Brody)

1727.27/5. (Chraplewo) Antoni, s. G. Grzegorza Szczepańskiego i Marjanny -- X. Franc. Iłowiecki prob. Brodzki i Kat. Trampczyńska

773 (Brody)

1727.(12)/10. (Br.) Franciszek Michał Antoni, s. MGD. poprz. [Konstantyna i Jadwigi] Marszewskich -- MG. Franc. M. i ż. jego Jadwiga

774 (Brody)

1728.15/1. (Pakosław) Ewa Franciszka Agnieszka, c. MGD. Karola Rokosowskiego i Marjanny z Grodzickich -- MD Jan Lipski z ż. Ewą

775 (Brody)

1728.23/4. (Pakosław) Wojciech, s. Franciszka Sypniewskiego sługi Karola R. (bez cech szl.) i Zofji -- X. Borucki wikary Br. i Gv. Marjanna Marsz.

776 (Brody)

1728.14/11. (Niewierz) Karol Teofil, s. MGD. Jana z Bojanowa Bojanowskiego podstolego kalis. i Ludwiki z Potockich -- GD. Stan. Mieszkowski i ż. jego Franc. z Chłapowskich

777 (Brody)

1729.13/10. (Pakosław) Jadwiga Marcjanna Franciszka, c. MGD. Stefana Skoraszewskiego i Zofji z Marszewskich -- P. MD. Konstanty z Buz. M. klan przemęcki i PMD. Jadwiga M. ż. jego

778 (Brody)

1730.2/11. (Pakosław) Joanna Elżbieta, c. MD. Kaz. Janiszewskiego ekonoma P. i Marcjanny Kamińskiej -- X. Borucki wikary Br. i klanowa Jadwiga Marsz.

779 (Brody)

1731.15/3. (Zgierzynka) Eleonora Teresa, c. MGD. Jakuba Kosickiego i Franciszki z Moszczeńskich -- JM.GD. Jadwiga Marszewska klanowa i MGD. Józef K. brat ojca dziecka

780 (Brody)

1731.18/11. (Br.) Leopold Stanisław Grzegorz, s. J.MGD Konstantyna z Buzenina Marszewskiego klana przemęckiego i Jadwigi -- JMGD. Jan Koszutski surrog. wschow. i MG. Marjanna M. virgo

781 (Brody)

1732.24/6. (Zgierzynka) Felicjan Antoni, s. poprz. MD.[Jakuba i Franciszki z Moszczeńskich] Kosickich -- X. Wojc. Cielecki kan. płoc. i Teresa Moszczyńska babka dziecka

782 (Brody)

1732.26/6. (Pakosław) Marjanna Anna Monika, c. GD. Kaz. Janiszewskiego ekon. P. i Marcjanny z Kamińskich -- X. Franc. Iłowiecki kan. pozn. N.M.P. i GD. Anna Strachanowska

783 (Brody)

1734.8/8. (Pakosław) Ignacy Kaz., s. poprz. [Kaz. i Marcjanny z Kamińskich] Janiszewskich -- MGD. Maciej Skokolnicki z Niewierza i MD. Kat. Zakrzewska z Chmielinka

784 (Brody)

1739.24/8. (Niewierz) Antoni, s. G. Ignacego Radzikowskiego i Anny z Raszewskich - nieszl.

785 (Brody)

1740.3/6. (Niewierz) Piotr, s. G. Kaz. Magowskiego i Franciszki - sług z dw. N. -- GD. Tyburcy Hrynowicki i Gv. Urszula Radwanska

786 (Brody)

1724.21/9. † (Trzcionka) MD. Stanisław Chłapowski poch. Śrem kość. pf.

787 (Brody)

1726.7/2. † (Br.) Wiktorja, c. MGD. Konst. Marszewskiego

788 (Brody)

1726 †† bracia rodzeni Ignacy 13 i Mikołaj 15/2. s. Konst. Marszewskiego

789 (Brody)

1726.8/4. † (Turowo) MD. Anna Budziejewska

790 (Brody)

1726.17/4. (Głuponie) † N. Walentyn Redecki sługa MD. Koszutckiego

791 (Brody)

1726.3/6. (Br.) † MGD. Jadwiga Szafrańska

792 (Brody)

1726.29/7. (Brodki) † Ewa Marjanna, c. N. Wojc. Sadowskiego z [...]

793 (Brody)

1726.5/9. (Br.) † GD. Franciszek Strachanowski

794 (Brody)

1727.27/2. (Pakosław) † G. Sebastjan Pruski sługa Karola Rokoszewskiego tenut. P.

795 (Brody)

1729.10/3. (Br.) † Sebastjan Zółtowski

796 (Brody)

1729.5/8. (Br.) † Franciszek s. PD. Konst. Marszewskiego klana przemęc.

797 (Brody)

1729.24/8. (Br.) † Wojcich, s. poprz. [Konstantyna] Marszewskiego

798 (Brody)

1731.11/4. (Br.) † N. Jan Ramut

799 (Brody)

1734.11/12. (Chraplewo) † MGD. Raczeńska poch. Ref. Szamotul.

800 (Brody)

1736.17/8. (Br.) † P.M.D. Konstantyn Marszewski klan przemęcki dz. Br., Pakosławia, Bródek, kollator, poch. 28/8 Woźniki

801 (Brody)

1737.18/2. (Turowo) † MD. Elżbieta z Grodziskich Rokosowska poch. 26 Woźniki

802 (Brody)

1737.5/5. poch. D. Piotr Iłowiecki brat X. Franciszka I. prob. Br.

803 (Brody)

1738. jest proboszczem Br. X. Konstantyn Marszewski kan. kat. pozn.

804 (Brody)

1738.22/10. † (Pakosław) G. Marjanna Swięcicka

805 (Brody)

1738.30/12. † (Niewierz) N. Marcin Pawłowski

806 (Brody)

1739.16/4. † (Zgierzynka) GD. Anna Rzeszotarska

807 (Brody)

1739.20/8. † (Br.) N. Wojc. Pogorzelski sługa dworski

808 (Brody)

1739.24/10. (Zgierzynko) † N. Ludwik Kamiński

809 (Brody)

1704.26/6. (Głuponie) Ludwik Rumatowski x Ludwika Węgorzewska c. MD. Łukasza W. dz-a Gł. - MD. Jakub Nieżychowski z Niewierza i MD. Rumatowski, Franc. Zółtowski

810 (Brody)

1704.24/8. (Trzcionka) MD. Stanisław Chłapowski x MG. Barbara Zółtowska - MGD. Benedykt Kęszycki z Miechorzewa i GD. Andrzej Zółt. z Turkowa

811 (Brody)

1712.23/10. (Br.) G. Łukasz Kwilecki x Eleonora Marszewska - Franciszek Skaławski podczaszy pozn., Kaz. Mańkowski e.t.c.

812 (Brody)

1713.2/11. (Br.) G. Aleksander Kierski x GD. Teresa z Marszewskich Rogalińska wdowa - JD. Adam Pawłowski klan biechowski i MD. Bieliński

813 (Brody)

1714.16/1. (Niewierz) GD. Jan Bojanowski s.o. Jakuba x Jadwiga Belęcka, panna, c. G. Jana Bel. - Adam Pawłowski klan biechowski Bojanowski stryj pana e.t.c.

814 (Brody)

1714.11/2. (Br.) GD. Wacław Zakrzewski x G. Krystyna Marszewska c. Konst. panna - Adam Pawł. klan biechow. i Skaławski podczaszy pozn.

815 (Brody)

1717.25/4. (Br.) GD. Władysław Bronikowski x G. Petronilla z Rogalińskich - Adam Pawł. klan biech. i GD. Jakub Nieżychowski

816 (Brody)

1719.21/2. (Pakosław) MD. Szymon Kołomaski x Ludwika Grutkowska - Adam Pawł. klan biechow., MD. Wojc. Granoski

817 (Brody)

1719.30/5. MD. Franciszek Strachanoski x MD. Anna Witkoska - MD. Konstanty Marszeski i MD. Przełuski

818 (Brody)

1720.31/11. (Bródki_ Ignacy Józef s. Franciszka Sikorskiego i Teresy Przybysławskiej -- X. Franc. Kaznowski archidjak. pszczewski i G. Helena Arcemberska

819 (Brody)

1720.11/2. GD. Franc. Sikorski x Teresa Przybysławska - Adam Pawł. klan biechow. i MGD. Konst. Marszewski dz. Br.

820 (Brody)

1720.13/2. (Br.) MGD. Konstantyn Marszewski x Jadwiga z Marszewskich Marszewska - Adam Pawł. klan biechow., Wojciech Swięcicki klan santocki

821 (Brody)

1727.6/1. (Bródki) MGD. Stefan Skoraszewski x Gv. Zofja Marszewska - Adam Pawł. klan biechow., Konstantyn M., Jaoanna z M. Grodzicka

822 (Brody)

1730.22/1. (Br.) D. Kaz. Janiszewski x Marcjanna Kamińska - Konst. Marsz. klan przemęc., Adam Pawł. klan biechow., Stefan Skoraszewski, Maciej Rokossowski e.t.c.

823 (Brody)

1734.0/8. (Niewierz) G. Antoni Cichocki x G. Marjanna Gąsiorowska oboje z N. - MD. Olęcki i Krajowski e.t.c.

824 (Brody)

1738.29/11. (Br.) GD. Józef Cywiński x PMGD. Jadwiga Marszewska ol. klanowa przemętska - Maciej Sokolnicki i Aleks. Przyłuski

825 (Brody)

1739.5/2. (Br.) GD. Ludwik Błociszewski x Gv. Konstancja Naramowska - MGD. Józef Cywiński i Kaz. Błociszewski

826 (Brody)

1745.28/2. (Niewierz) GD. Antoni Dramiński posesor obecny w Sadach x GD. Rozalja Stawska - w Chraplewie - GD. Franciszek Nieżychowski z żoną

827 (Brody)

1748.27/2. (Niewierz) N.G. Antoni Prąndzyński sługa x G. Marjanna Barska w służbach w N. we dworze - MGD. Maciej Skolnicki i Maciej Mańkowski, Franc. Nieżychowski

828 (Brody)

1770.18/6. (Turowo) MG. Karol Skoroszewski x MG. Ksawera Trembińska sędz. zs. łęczycka panna - GD. Józef Łącki podkom. kujaw., pułk. JKMci, Franc. Sokolnicki sta boguszyń., Stanisław Miniszewski, dz. d. Brody etc.

829 (Brody)

1771.7/1. (Br.) G. Baltazar Bukowski ekonom d. Brody x Gv. Anna Baranowska z dworu B., - MGD. Stanisław Miniszewski dz. d. Brody G. Józef Dłużewski pos. pleb.

830 (Brody)

1746.6/3. * (Zgierzynka) Franciszka Zofja, c. MD. Antoniego Dramińskiego i GD. ze Stawskich poses. wsi Sady -- GD. Antoni Przybysławski dz. i pos. Lienia i MGD. Zofja z Włostowskich Stawska

831 (Brody)

1748.14/2. (Głuponie) Walentyn Józef, s. G. Łukasza i Anny Demkowskich sług z dworu -- G. Józef Bronikowski, syn dz-a Otorowa i MGD. z Bojanowskich ż. Sokolnickiego dz-a Niewierza

832 (Brody)

1748.1/7. (Pakosław) Petronella Regina, c. G. And. Zuchowskiego i Marjanny z Domaradzkich podstarościch -- MD. Józef Cywiński wojski pozn. i Jadwiga z Marsz. ż. jego

833 (Brody)

1747.5/2. (Pakosław) Juljanna Konstancja, c. G. poprz. [Andrzeja i Marjanny] Zuchowskich -- G.D. Paweł Cywiński służy w dworze

834 (Brody)

1748.28/10. (Chraplewo) Szymon Tadeusz, s. G. Franciszka i Teresy z Bronikowskich Pomorskich -- GD. Ludwik Objezierski i GDv. Peszyńska, cerem. MD. Józef Bronikowski i Jadwiga Cywińska

835 (Brody)

1749.13/11. (Chraplewo) Katarzyna Barbara, c. poprz. [Franciszka i Teresy z Bronikowskich] Pomorskich -- Maciej Sokolnicki i MG. Petronella Sokolnicka dziedzice Niewierza i Zakrzewka

836 (Brody)

1750.26/12. (Turowo) Wiktorja Ewa, c. MGD. Marcina i Antoniny z Stawickich Trembińskich -- MG. Marjanna Nowicka

837 (Brody)

1752.9/2. (Turowo) Adam Walentyn Onufry, s. poprz.[Marcina i Antoniny z Stawickich] Trembińskich -- G. Antoni T. stryj i v. Marjanna Nowicka

838 (Brody)

1752 Piotr Paweł ochrzcz. z wody, a 1753 cerem., s. MGD. Franciszka Pomorskiego i Teresy dz-ów Ch. -- Piotr Bronikowski i M.v. Weronika Br.

839 (Brody)

1754.9/12. (Turowo) * * bl. MGD. Marcina Trembińskiego sędzia łęczyc. i Antoniny Stawiskiej 1-y Jan Nep. Cyprjan -- MGD. Ksawera T. 2-gi Sylwester Ignacy Damazy - nieszl.

840 (Brody)

1755.4/1. (Brodki) Konstancja, c. MGD. Adama Wędelskiego i Heleny akatolików, pos. wsi - nieszl.

841 (Brody)

1755.31/5. Joanna Petronella, c. G. Łukasza i Anny Dąbkowskich sług (Głuponie) -- MGD. Łukasz Gorecki z Głup.

842 (Brody)

1756.21/4. (Chraplewo) Anzelm Wojciech, * 20, s. MD. Franciszka i Teresy z Bronikowskich Pomorskich -- M.D. Tadeusz P. mł. i v. Wiktorja P., oboje z Chraplewa

843 (Brody)

1756.17/6. (Głuponie) Antoni Ludwik, s. poprz. [Łukasza i Anny] Dąmbkowskich ekon. w Gł. -- GD. Mac. Pląskowski, i MGD. Wiktorja Pomorska z Chraplewa

844 (Brody)

1756.8/8. (Pakosław) Kajetan Wawrzyniec, s. G. Mac. i Anny Baranoskich -- PMD. Józef Cywiński dz. Br. i MD. Jadwiga C. dz-a Br.

845 (Brody)

1758.22/2. (Trzcionka) Konstantyn Józef, s. Stanisława i Franciszki z Urbanowskich Obarzankowskich pos. T. -- X. Konstanty Marszewski kan. pozn. prob. Br. i Barbara Nieżychowska tenut. Michorzewa

846 (Brody)

1758.23/8. (Trzcionka Bartłomiej, * 20, s. poprz. [Łukasza i Anny] Dąmbkowskich -- MGD. Stanisł. Obarzankowski i MD. Marjanna O. córeczka jego

847 (Brody)

1759.10/10. (Chraplewo) Jadwiga Teresa, c. MG. And. i Heleny Kosickich -- MG. Józef Starzęcki pis. zs. pozn. i MG. Zofja z Bystramów Poklatecka

848 (Brody)

1760.1/4. (Chraplewo) Hilary, s. MGD. poprz. [Franciszka i Teresy z Bronikowskich] Pomorskich dz-ów -- MGD. Piotr P. i MGD. Magdalena Trembińska

849 (Brody)

1742.15/1. † GD. Marjanna Malachowska gość w Trzciance poch. Bernard. Grodeccenzis

850 (Brody)

1742.9/2. † (Trzcianka) GD. Barbara Chłapowska poch. Franciszk. Pozn.

851 (Brody)

1742.7/3. † (Trzcianka) MGv. Marjanna Chłapowska poch. Pozn. Franciszk.

852 (Brody)

1742.18/4. †(Br.) IKD. Franciszek Adrjan Iłowiecki kanonik pozn. N.M.P., były prob. Br.

853 (Brody)

1742.12/12. (Br.) † Aleksy Radwański (to nie szlachcic chyba)

854 (Brody)

1743.15/10. † dzieckiem GD. Michał Błociszewski s. MD. Kaz. Bł. dz-a Chraplewa

855 (Brody)

1747.10/1. † (Br.) GD. Marjanna Marszewska v. l. ponad 80

856 (Brody)

1748.30/10. † (Chraplewo) MG. Stefan Trąbczyński l. ok. 56

857 (Brody)

1749.24/5. † D. Walentyn Zurawski l. ok. 80 (Br.)

858 (Brody)

1752.7/7. † (Zgierzynka) G.D. Antoni Włostowski l. 70

859 (Brody)

1754.8/12. † (Turowo) Marjanna l. 6, c. PMG. Marcina Trembińskiego i Antoniny

860 (Brody)

1754.25/12. † (Turowo) PMGD. Antonina z Stawickich Trembińska sędzicowa łęczycka, po poron., 2 synów poch. Bernard. Grodzisk

861 (Brody)

1755.24/1. (Zgierzynka) † MGD. Zofja z Kosickich Grabska poch. karmelit. pozn.

862 (Brody)

1755.4/3. (Turowo) † MGD. Jan Stawicki

863 (Brody)

1758.31/5. poch. (Chraplewo) córeczka GD. Pomorskich

864 (Brody)

1760.29/8. (Trzcionka) † dziecko Maciej, s. G. Stanisł. Obarzankowskiego l. 5

865 (Brody)

1762.3/5. † (Niewierz) GD. Kaz. Gąsiorowski subprefekt l. ok. 60

866 (Brody)

1764.8/6. † (Niewierz) MD. Maciej Sokolnicki dz. d. N. i Zakrzewta, poch. Reform. Szamotul. 19

867 (Brody)

1764.31/10. (Br.) † GD. Anna z Białkowskich Millatowa

868 (Brody)

1766.16/4. † (Br.) †PRD. Paweł Wyrzykowski kan. kat. pozn., prob. poch. katedra

869 (Brody)

1768.31/10. (Br.) † JMD. Jadwiga z Marszewskich Cywińska podczaszyna poznańska dz-a Br., Tumic i in. l 73, poch. Reform. Woźniki

870 (Brody)

1770 10/1. (Niewierz) † GD. Michał Wróblewski l. ok. 90

871 (Brody)

1770.19/4. (Br.) † Kasper dziecko G. Ant. i Franc. Zawistowskich ekonomów l. 2 1/2

872 (Brody)

1772.29/3. † (Pakosław) Barbara, c. N. Walentyna i Zofji Zglińskich ekonom. 3 m.

873 (Brody)

1772.8/4. † (Chraplewo) Kaz. s. MG. Sokolnickich stów boguszyń. l. ok. 6.

874 (Brody)

1773.23/2. † Baltazar Bukowski Nob., ekonom z Trzcionki l. 59

875 (Brody)

1773.1/5. (Turowo) † Józef Marcin, s. G. Karola Skoroszewskiego i Ksawery z Trembińskich l. 2, m. 1

876 (Brody)

1773.5/6. (Turowo) † Józefa, c. N. Macieja i Kat. Kostrow 2 m. 16 dni

877 (Brzostków)

1680.0/1. (B.) * 24/12.1679, ...emigjan s. MGD. Stefana Domiechowskiego i MGD. Doroty z Tomickich -- MGD. Franc. Lisewski i MGD. Anna Przybyszewska

878 (Brzostków)

1689.6/1. (B.) Antoni, s. MGD. poprz. [Stefana i Doroty z Tomickich] Domiechowskich -- X. Wojc. Domiechowski protonot. Apostol. i MD. Katarzyna Suchorzewska scina pyzdr.

879 (Brzostków)

1690.19/2. (B.) Kazimierz, s. poprz. GD. [Stefana i Doroty z Tomickich] Domiechowskich -- X. Wojc. D. protonot. Apostol. i MGD. Anna Lisewska

880 (Brzostków)

1691.12/5. (B.) Eleonora, c. poprz. MGD. [[Stefana i Doroty z Tomickich] Domiechowskich -- X. Wojc. D. protonot. Apostol. i MGD. Kat. Bnińska

881 (Brzostków)

1692.23/12. (B.) Konstancja, c. poprz MGD. [Stefana i Doroty z Tomickich] Domiechowskich -- Franc. Kleniewski z Gv. Konst. Rapacką

882 (Brzostków)

1696.8/2. (B.) Kazimierz, s. G. Wojc. Jaroszewskiego i Anny Raduszkowskiej -- GD. Stefan Domiechowski i MGD. Anna Lisowska dz-a Kretkowa

883 (Brzostków)

1696.22/2. (B.) Barbara, c. Stanisł. Przybysławskiego i Reginy -- N. mł. Wład. Grzybowski z dworu i NGv. Salomea Domiechowska

884 (Brzostków)

1697.15/3. (B.) Anna, c. GD. poprz. [Wojciecha i Anny Raduszkowskiej] Jaroszewskich

885 (Brzostków)

1698.20/5. (B.) Ludwika, Eufemja, c. MD. Stefana Domiechowskiego dz-a B., i Marjanny -- MD. Franc. Lisowski i MD. Ludwika Radomicka

886 (Brzostków)

1698.20/5. Apolonja, c. poprz. [Stanisł. i Reginy] Przybisławskich -- MD. Franc. Lisowski i Jadwiga Głuskowska

887 (Brzostków)

1698.14/11. Katarzyna, c. poprz. [Stanisł. i Reginy] Przybisławskich z B. -- GD. Franc. Klonowski tenut. Genczewa i G. Salomea Domiechowska c. Stefana

888 (Brzostków)

1699.2/2. (B.) * syn GD. Stefana Domiechowskiego i Marjanny, Franciszek Józef -- MD. Franc. Lisowski i Gv. Salomea D.

889 (Brzostków)

1700.9/3. (B.) * Teodora, c. GD. poprz. [Stefana i Marianny] Domiechowskich, ch. 14/3. -- GD. Franc. Klonowski i Anna Lisowska

890 (Brzostków)

1701.6/7. (B.) Ludwik Paweł, s. MG.D. Stefana i Marjanny Domiechowskich -- G. Wojc. D. syn Stefana i G. Teresa Głoskowska * nocą w dz. sw. Piotra i Pawła

891 (Brzostków)

1703.15/1. Agnieszka, c. poprz. [Stanisł. i Reginy] Przybisławskich -- G. Franc. Klonowski tenut. Genczewa i G. Marjanna z Dzwonowa Rogalińska zamężna Domiechowska ż. Stefana D. dz-a B.

892 (Brzostków)

1704.13/3. Franciszka, c. poprz. [Stanisł. i Reginy] Przybisławskich -- N. Samuel Tyszewicz jurysta i G.v. Kat. Domiechowska, c. Stefana

893 (Brzostków)

1706.27/4. (B.) Aleksander, s. MGD. poprz. [Stefana i Marjanny] Domiechowskich -- MGD. Wojc. D. i G. Ludwika D. córka Stef.

894 (Brzostków)

1707.21/10. (B.) Otolja, c poprz.[Stanisł. i Reginy] Przybisławskich -- GD. Kaz. Domiechowski s. Stefana i Anna Malarka Stawiska

895 (Brzostków)

1708.16/5. (B.) Róża, c. poprz. [Stefana i Marjanny] Domiechowskich -- G. Jan D. i G. Kat. D. * 6/5

896 (Brzostków)

1710.9/9. Marjanna, c. G. Wład. Grzybowskiego i Agnieszki -- G. Maciej Mierzewski i MD. Marjanna Domiechowska

897 (Brzostków)

1712.21/3. Józef Joachim, s. poprz. G. [Wład. i Agnieszki] Grzybowskich -- G. Antoni Domiechowski i Ludwika D-a, s. i c. MGD. Stefana Prawdzic Domiechowskiego

898 (Brzostków)

1714.2/3. Ludwika Kunegunda, c. GD. Aleks. Zieromskiego i Marjanny -- JMD. Ludwika Radomicka wdzina inowrocł. i GD. Jan Godlewski tenut. wsi Pawłowice

899 (Brzostków)

1714.15/5. Katarzyna Zofja, c. poprz. G. [Wład. i Agnieszki] Grzybowskich ekonomów B. -- G. And. Radoliński dz. Mchow i G. Anna Koszucka z Kretkowa * 1/5

900 (Brzostków)

1716.17/2. Konstancja Ludwika, c. poprz. G. [Wład. i Agnieszki] Grzybowskich -- MD. Franciszek Strzelecki z Mieszkowa i MD. Katarzyna Targowska z Dębna

901 (Brzostków)

1718.1/1. *, ch. 4/1. Józef Antoni Ignacy, s. MD. Aleks. Psarskiego i Marjanny z Rogalińskich

902 (Brzostków)

1719.4/12. Adam Fryd., s. G. Jana Kaspra Berenstein i Marji Magdaleny lutrów, dzierż. Genczewskich -- G. Joanna Eleon. Bojanowska z Dębna

903 (Brzostków)

1721.3/2. Karol Fryd., s. poprz. G. [Jana Kaspra i Marji Magdaleny] Berensteinów -- GD. Jan Kmita dworz. GW Polskiego z Zerkowa i G. Zofja Bojanowska v. z Dąbna

904 (Brzostków)

1722.11/3. Ludwika Fryderyka -- G. Jerzy Bojanowski dz. Dąbna i Ludwika Radolińska, Karolina-Henryka, - MD. Aleks. Psarski burgr. kalis. dz. Brzostkowa, Genczewa i GD. Urszula Boj. z Dębna, bliźniaczki, cc. poprz. [Jana Kaspra i Marji Magdaleny] Berensteinów

905 (Brzostków)

1727. Dziedzice Brzostkowa Aleksander Dadźbóg (Psarski) burgrabia kaliski z żoną Marjanną z Rogalińskich (Konstancja ich córka 1731)

906 (Brzostków)

1736.18/6. (Gęczewo) Antoni Jan, s. N. Franc. Jaruchowskiego tenutarjusza Gęczew. i Marjanny -- N. Wojc. Służewski koniuszy sty wilkowyjsk. i Krystyna Słucka tenut. Lenartowic

907 (Brzostków)

1686.10/2. (B.) MGD. Franc. Lisewski x Nv. Anna Domiechowska - Grabski klan rogoz., Suchorzewski sta pyzdr., Grochowicki sędzia inowrocł., Piotr Zelęcki pis. gr. kalis.

908 (Brzostków)

1686.12/2. (B.) N. Jan Grzybowski x Teresa Sikorska, sw. jak wyżej [Grabski klan rogoz., Suchorzewski sta pyzdr., Grochowicki sędzia inowrocł., Piotr Zelęcki pis. gr. kalis.]

909 (Brzostków)

1693.10/2. (B.) N. Franc. Klunowski x Jadwiga Raduszkowska - Stefan Domiechowski, Maciej Radomicki klanic kalis., Piotr Koźmiński etc.

910 (Brzostków)

1695.6/2. Stanisław Przybysławski dworzanin Stefana Domiech. x Regina - sw. nieszl.

911 (Brzostków)

1710.1/6. G. Maciej Mierzewski x G. Kat. Domiechowska c. M. Stefana dz-a Brz. - G. Jakub Bojanowski i Antoni Boj. komornik kalis., Ludwika Radomicka wdzina inowrocł. GWRP

912 (Brzostków)

1713.15/5. G. Antoni Radoliński x Ludwika Eufemja Domiechowska - Józef R. podkom., wschow., Łubiński podwojew.kaliski, Pstrokońska klanicowa spicimirska, GD. Anna Koszutska

913 (Brzostków)

1716.13/9. MD. Aleksander Psarski burgrabia kaliski x Marjanna z Rogalińskich Domiechowska pani dożyw. d. Brz. - MD. Władysław Puniński podkonjuszy kor., Samuel Targowski, Franc. Gorzeński

914 (Brzostków)

1726.16/9. JMD. Franciszek Łodzia Poniński stolnik poznański, sta kopanicki x Ludwika z Domiechowskich Radolińska - Maciej Radomicki wda pozn., Wojc. Swięcicki klan santocki

915 (Brzostków)

1730.15/2. (Gęczewo) N. Szymon Hojecki (s. ol. G. Jana i Agnieszki) x Anna Zofja Trawna, s.o. Jana T. i Katarzyny de Krzykowskie -- NN. i GG. Krzysztof Skorzewski i Marjanna Kęmbłowska ż. G.

916 (Brzostków)

1732.10/7. (B.) JM. Marcin Napruszewski ze Stanisławowa x Konstancja Psarska panna z B. - Piotr Sapieha sta wschowski i zdzitowski, Jan Gurowski sta obornic., Jan Tworzyjański sta mieścicki

917 (Brzostków)

1693.20/5. † G. Stanisł. Jaroszewski dworz. Stefana Domiechowskiego

918 (Brzostków)

1693.18/8. † P.RD. Wojc. Domiechowski

919 (Brzostków)

1694.5/3. (B.) † G. Marcin Kowalski dworz. Stef. Domiechow.

920 (Brzostków)

1694.12/1. (B.) † MGD. Dorota Domiechowska z d. Tomicka l. 27

921 (Brzostków)

1694.19/3. (B.) † G. Jan Dzięgielewski dworz. Stef. Domiechow.

922 (Brzostków)

1694.1/5. † staruszka N. Jadwiga Bielicka

923 (Brzostków)

1700.18/1. † N. młodz. Andrzej Klonowski

924 (Brzostków)

1705.6/6. † Teresa, c. GD. Stef. Domiechowskiego i Marjanny z Zwonowa Rogalińskiej

925 (Brzostków)

1706.24/2. † G. Remigjan Domiechowski z Gościejewa † w Gośc.

926 (Brzostków)

1707.18/10. † GD. Wojciech Domiechowski

927 (Brzostków)

1701. w ostatnich dniach † Franciszek Domiechowski malutki, l. 3

928 (Brzostków)

1712. † MGD Antoni Domiechowski, s. Stefana Prawdzic D. poch. 21/12

929 (Brzostków)

1713.25/1. † MGD. Stefan Prawdzic Domiechowski dziedzic i kollator Brz.

930 (Brzostków)

1713.27/4. † MD. Marjanna Domiechowska

931 (Brzostków)

1730.13/3. † JMD. Marjanna z Rogalińskich Psarska burgrabina zs. kaliska, poch. 19/6. Dobrodziejka kośc.

932 (Brzostków)

1703. z 23 na 24/2. † Jadwiga Klonowska z Raduszkowskich, ż. N. Franciszka Kl.

933 (Brzostków)

1703.21/3. † G. Franciszek Klonowski tenut Genczewa

934 (Brzostków)

1711.19/6. † G. Jan Woyciechowski sługa GD. Wojc. Zagórskiego tenut. Genczewa, okrutnie zamord.

935 (Brzostków)

1712.27/10. † G. Agnieszka Radecka matka rodziny w dw. Brz.

936 (Brzostków)

1712.15/11. † G. Jan Radecki powietrze

937 (Brzostków)

1716.8/4. † GD. Agnieszka Kobelińska z Genczewa dzierż. poch. Zerków 22/4

938 (Brzostków)

1716.16/5. † MGD. Andrzej Radoliński z Mchów, † w obozie w Lubowni w woj. ruskim w czasie konfederacji l. 21

939 (Brzostków)

1718.13/10. † G. Józef Psarski s. MD. Aleks. burgrab. kalis. i Marjanny z Rogal., * t. r.

940 (Brzostków)

1727.1/6. † X. Błażej Stanisław Grocholski prob. Brz. od l. 16, l. 5[...]

941 (Brzostków)

1757.1/12. (Gęczewo) Barbara, c. G. Franc. i Franciszki Jaruchowskich tenut. -- G. Ant. i Marjanna JJ. rodzeni

942 (Brzostków)

1758.0/1. (Czeszewo) cerem. Jan Nep. s. G. Wojc. i Estery z Zabłockich Cedroskich - bp. pozn. i Ludwika z Domiech. Ponińska

943 (Brzostków)

1758.0/6. Joanna Nep. c. G. Pawła i Franciszki Jasińskich poses. z Kamien. -- P. Józef Cywiński cześnik pozn., dz. Tomic i P. Ludwika z Domiechowskich Ponińska dz-a Brz.

944 (Brzostków)

1778.15/2. Marjanna, c. N. Antoniego Józefa i Wiktorji Kierzkowskich (Brz.) -- N. Marjanna Grzymska ekonom. Zerk.

945 (Brzostków)

1754.4/6. (Gęczewo) † G. Ignacy Roman tenut. Gęczewa, poch. Gniezno u Franciszkanów

946 (Brzostków)

1775.19/12. (B.) † P. Ludwika Ponińska stolnikowa pozn. poch. Pozn. Bernard.

947 (Brzostków)

1776.8/3. (B.) † G. Ludwik Swięcicki

948 (Brzostków)

1746.27/12. G. Jan Tur x Barbara Gockowska panna, dwór Brzostkow. - Ludwika z Domiech. Ponińska stol. pozn., Ant. Pon. sta kopan., Michał Skorzewski pułk. w. kor., z ż. Czapską, Jan i Elżbieta z Zebrzyd. Zabłoccy, Ignacy i Konstancja z Skrzynieckich Roman

949 (Brzostków)

1754.2/5. (Brz.) P. Konstanty Kwilecki sta mosiński, pułk. w. sas. x Jadwiga Ponińska stoln. pozn. - Ant. P. sta kopan., brat rodz. Bogucki, Ign. Mierzewski, Franc. Olęcki

950 (Brzostków)

1765.25/10. G. Jan Rychłowski x G. Teresa Ponińska (Brz.) - G. Ludwik Swięcicki, Wład. Domaracki, Ant. Jaruchowski

951 (Budzyń)

1810.28/3. (Kąkolewo) Antonina, c. GD. Ignacego Golcza dz-a K. i Anny Konst. Bukowskiej -- GD. Anastazja Drzewiecka dz-a folw. Kromka

952 (Budzyń)

1812. Anna Marjanna, c. GD. Ignacego Golcza dz-a K. i Anny Konstancji Bukowskiej - * 18/1 -- ND. Kaz. Gromadziński pos. ekonom Budz. z Podstolic i Anna z Stasicow Kunkolewa wdowa

953 (Budzyń)

1813.12. (Kąkolewo) Teofila Nep. Barbara, * 3/12, c. poprz. [Ignacego i Anny Konst. Bukowskiej] Golczów (ojciec l. 40, matka 30), cerem. 26/12 -- chrz. nieszl.

954 (Budzyń)

1815.5/11. (Kąkolewo) Jan Franciszek, * 18/10, s. GD. poprz. [Ignacego i Anny Konst. Bukowskiej] Golczów (ojciec l.43, matka 32) -- MD. Ignacy Drzewiecki dz. Kromki i sędzia pok. pow. wałec. l. 64

955 (Budzyń)

1814.1/11. † dziecko Teofila Nep. Barb., c. GD. poprz. [Ignacego i Anny Konst. Bukowskiej] Golczów

956 (Budzyń)

1816.16/3. † GD. Ignacy Golcz dz. folw. Kunkolewo, zostawił 2 ss. i 2 cc., poch. 18. na cment. l. 43

957 (Bukowiec k. Grodziska)

1700.0/12. (B.) Apolinara Marjanna, c. M. GD. Hieronima i Jadwigi Kozłowskich

958 (Bukowiec k. Grodziska)

1703. Andrzej Mikołaj, s. poprz. [Hieronima i Jadwigi] Kozłowskich -- M. Blacha

959 (Bukowiec k. Grodziska)

1709.11/4. (B.) Leon, s. MGD. Hier. Kozłowskiego i Jadwigi -- MGD. Franc. Rumiejewski i MGD. Marjanna Golańska

960 (Bukowiec k. Grodziska)

1713. Regina, c. G. Karola Prokopa i Anny -- MD. Kaz. Turno i M. Anna Kaminska (?)

961 (Bukowiec k. Grodziska)

1715.14/11. (B.) Karol, s. G. Karola Prokopa i Anny -- MG. Kaz. Turno i GD. Anna Kamińska z Cykówka

962 (Bukowiec k. Grodziska)

1749.12/4. G. Walenty Sulkowski x Justyna Dąbrowiczanka - św. nieszl.

963 (Bukowiec Górny)

1681.21/6. Anna, c. N. Wojc. Wilkowskiego i Anny, mieszk. w Poświątnem -- MD. Kaz. Cielecki z Morownicy i MD. Anna z Sokołowa Zdunowska

964 (Bukowiec Górny)

1639.13/5. Pani Zofja Opalińska wdzina pozn. † w Tomicach

965 (Bukowiec Górny)

1640.18/10. Zofja ż. pana Piotra Skotnickiego z synkiem poch.

966 (Bukowiec Górny)

1642. † RD. dziekan wschow. Maciej Grochowski † 29/4

967 (Bukowiec Górny)

1655.29/12. † nagle MD. Krzysztof Opaliński wda poznański

968 (Bucz)

1778.20/1. (Bucz) * 17/1. Antonina Pryska Marjanna, c. M. Stanisława Dobrosławskiego wiceregenta gr. kościań. i Heleny z Hersztopskich -- M. Walentyn Skrzetuski i M. Kunegunda Herstopska v.

969 (Bucz)

1778.1/12. (B.) * 27/11.1778. Barbara Bibjanna Walerja Józefata, c. M. Jakuba Herstopskiego pis. gr. wschow. i Antoniny ze Skrzetuskich -- M. Piotr Drwęski pis. zs. pozn. i JM. Marjanna z ks. Sapiehów Dąmbska wdzina brzeska

970 (Bucz)

1782. M. Ludwik Herstopski podsędek zs. wschow., dz. d. Bucz i in. w miejscu dawnego kość. drew., wystawił kościół mur. w Buczu gdzie 1-a Msza Sw. 1784.27/7

971 (Bucz)

1782.11/4. (B.) † MD. Jakub Herstopski pisarz gr. wschowski l. 60 poch. Bernard. Kościań.

972 (Bucz)

1782.27/4. (B.) † dziecko Jakuba Herstopskiego i Antoniny, 1 rok

973 (Bucz)

1798.3/1. (B.) Apolonja Agnieszka, c. M. D. Andrzeja Kurowskiego pos. i Marjanny z Rembowskich, * 2/1 -- MD. Stanisław K. referendarz kamery pozn. i MD. Salomea Krąmkowska ze Wschowy ass. przy cer. - MD. Paweł Łodzia Wyganowski dz. Międzychodu i in. z ż. Marjanną Wilczyńską

974 (Bucz)

1803.10/9. (B.) JMD. Józef Lipski generał, dz. Czerniejewa i in. x JMD. Józefa z Szołdrskich Kruseka(?) rozwiedz. - Jan Lipski generał, ojciec, Melchjor Szołdrski dz. B., Rafał Nerski posesor Wielkowa, Franc. Wilkoński pos. Sniat. Winc. Wilkoński pos. Szczepankowa, Balbina Sz. dz-a Popowa

975 (Buk)

1691.8/2. † G. Małgorzata ż. G. Zygm. Grudzielskiego

976 (Buk)

1691.6/3. † G. Marcjan Grudzielski ze wsi Wysoczka

977 (Buk)

1692.29/6. † G. Stefan Drozdowski ze wsi Sędzina poch. Woźniki

978 (Buk)

1693.6/11. † G. Aleks. Jabłoński ze wsi Woynowice, poch. Woźniki

979 (Buk)

1695.21/2. † G. Lucja Gwiazdowska we wsi Woynowice

980 (Buk)

1695.22/11. † G. Wojciech Zbiewski we wsi Sędzino, poch. Woźniki

981 (Buk)

1696.2/1. † G. Anna Rykterska we wsi Sędzino, poch. Dzwonica

982 (Buk)

1697.11/2. † GD. Stanisław Lisowski, poch. tut.

983 (Buk)

1697.28/6. † GD. Zółtowska we wsi Turkowo poch. Pozn.

984 (Buk)

1699.29/10. † GD. Stanisław Wietrzychowski, poch. Bernard. Grodzisk

985 (Buk)

1705.12/2. † D. Franc. Kwilecki tenut. w Pawłówku

986 (Buk)

1706.14/6. † GD. Jakub Gwiazdowski

987 (Buk)

1706.15/6. † GD. Józef Łochyński poch. kość.

988 (Buk)

1706.19/7. † GD. Anna Włostowska poch. cm.

989 (Buk)

1707.29/11. † GD. Anna Rosińska z Rokczyna poch. kość.

990 (Buk)

1713.24/9. † PMD. Michał Niegolewski chor. wschowski, sta pobiedziski poch. 21/12.1714 w własnym grobie pod kość.

991 (Buk)

1713.2/10. † Jadwiga, córeczka G. And. Kurczewskiego tenut. Niegolewa

992 (Buk)

1713.23/10. † dziecko tegoż [Andrzeja] Kurczewskiego

993 (Buk)

1714.30/1. † PRD. Stanisław Głoskowski archidjakon pozn. kanonik warszawski, prob. bukowski († Piotrków)

993a (Buk)

1715.23/1. † Nv. Konstancja Szczucka, poch. u Sw. Ducha ze szpitala

994 (Buk)

1721.0/6. † Agnieszka l. 3, c. GD. Franc. Chorzyńskiego

995 (Buk)

1721.0/7. † GD. Franc. Rosiński † w Dobiezynie

996 (Buk)

1722.10/10. † Stanisław, s. GD. Horodyńskiego

997 (Buk)

1722.3/12. † N. Maciej Jaworski l. 80 kawaler

998 (Buk)

1724.26/8. (Woynowice) † Krystyna, ż. JD. Michała Raczyńskiego klana kalis., poch. Woźniki

998a (Buk)

1727.0/7. † Nv. Kunińska poch. kość.

998b (Buk)

1727.15/11. † (Wysoczka) syn 1/2 - rocz. G. Mąkowskich poch. kość.

999 (Buk)

1727.27/4. † (Niegolewo) GD. Konstantyn Poklatecki, poch. 30

1000 (Buk)

1729.21/5. † (B.) Franciszek, chłopiec, s. P. Konstantyna Marszewskiego klana przemęc. z Brodów (czy to syn?)

1001 (Buk)

1730.19/3. (Wysoczka) † GD. Józef Krajewski dziedzic, poch. kość. Sw. Rocha

1002 (Buk)

1733.25/9. (Otusz) † MD. Władysław Aleksander z Radlina Bystram sędzia kaptur. poznań. poch. Woźniki

1003 (Buk)

1734.5/7. (B.) † G. Antoni Domański tow. chor. panc. [...] prefectus excub. Regni

1003a (Buk)

1734.29/3. † (Wielkawieś) Weronika, dziecko G. Witkowskich poch. kość.

1004 (Buk)

1734.22/8. (Sliwno) † M. Rafał Gwiazdowski dz. Sliwna, którego ojciec poch. tu, on poch. Bern. Grodzisk

1005 (Buk)

1735.10/3.(Niegol.) † Bolesław Bonifacy, dziecko GD. Jakuba Kosickiego i G. Franc. Moszczyńskiej, poch. kość.

1006 (Buk)

1737.28/3. (Duszniki) † GD. v. Aleksandra Marszewska poch. Woźniki

1007 (Buk)

1737.11/4. (Duszniki) † jej brat G. Wojciech Marszewski pisarz gnieźn.

1008 (Buk)

1737.17/4. (Wysoczka) † G. Anna z Mąkowskich Kozierowska poch. kość.

1009 (Buk)

1737.27/4. (Wkysoczka) poch. N. Stefan Kozierowski

1010 (Buk)

1737.6/5. (Otusz) poch. Jadwiga i Katarzyna, cc. G. Macieja Witkowskiego

1010a (Buk)

1737.7/5. (Wójtostwo) poch. kość. c. G. Oyzrzeszewskiego poch. kość.

1011 (Buk)

1737.13/5. † GD. Józef Kosicki poch. Woźniki (Buk dwór)

1012 (Buk)

1737.28/6. † (Woytostwo) Antoni, dziecko, s. G. Józefa Oyrzyszewskiego

1013 (Buk)

1737.25/7. † (Otusz) GD. Maciej Witkowski poch. Woźniki

1014 (Buk)

1737.12/9. Poch. Teresa, c. GD. Jakuba Kosickiego poch. kość. (Niegol. dwór)

1015 (Buk)

1737.18/9. Poch. GD. Jan Miecznikowski (Wysocka)

1016 (Buk)

1737.5/12. (Dobiezyno) poch. GD. Marjanna Radolińska. Poch. kość.

1017 (Buk)

1737.12/12. (Woynowice) † Poznań JMD Michał Raczyński wda poznań., poch. Woźniki

1018 (Buk)

1738.5/2. † we dworze otuskim G. Jadwiga z Krzyszkowskich Lipińska, matka brata Djoni. Lipińskiego, zakon. z Obrzy, przed † nawrócona z kaliwinizmu

1019 (Buk)

1738.24/11. (B.) † MD. Anna Witkowska poch. kość.

1020 (Buk)

1739.16/1. (Dwór B.) † MGD. Jadwiga Marszewska poch. Woźniki

1020a (Buk)

1730.14/5. † (Wójt. Wielkawieś) Ignacy August, s. GD. Witkowskich, chłopiec

1021 (Buk)

1739.1/2. (B. Dwór) † GD. Wojc. Łuszczewski poch. kość.

1022 (Buk)

1739.24/4. (Pawłówko) † Antoni, s. GD. Stanisł. Dobińskiego poch. kość. sw. Mik.

1023 (Buk)

1739.20/11. (Pawłówko) Poch. Salomea, c. poprz. GD. [Stanisława] Dobińskiego poch. kość.

1023a (Buk)

1741.2/5. (Dobiezyn) † GD. Aleksander Wazyński poch. cm.

1024 (Buk)

1743.19/8. (Woynowice) † P.MD. Magdalena z Działyńskich Raczyńska wdzina pozn. † w Wojn., poch. w Konarzewie

1025 (Buk)

1744.19/6. (Wysoczka) poch. dziecko GD. Macieja Koziorowskiego

1026 (Buk)

1746.21/2. (Witkowice) poch. Franciszek Xaw., s. G. Ludwika z Objezierza Objezierskiego i Elżbiety Krzyżanowskiej

1027 (Buk)

1747.0/3. (Sędzino) † GD. Franc. Mąkowski poch. 10/4. Woźniki

1028 (Buk)

1748.0/4. (Niegolewo) poch. Helena, c. G.M. Franc. Gorzyńskiego poch. kość.

1029 (Buk)

1748.8/8. (Wysoczka) poch. Ignacy, s. GD. Mac. Koziorowskiego poch. kość.

1030 (Buk)

1749.5/5. (Pawłówko) † G. Antoni Smoleński, poch. kość.

1031 (Buk)

1750.2/6. (Wilkowo) † MGD. Ludwik Objezierski, poch. Pozn. Bernard.

1032 (Buk)

1750.12/10. † JR. Jan Franc. Borucki kapelan litteratorum w bukow. kość., sekretarz dziek., poch. kat. pozn.

1032 (Buk)

1751.16/3. (B.) † Gv. Jadwiga Masłowska, poch. Woźniki

1032a (Buk)

1752.20/2. (Wysoczka) † Anna, dziecko MG. MSC. Kozierowskiego poch. kość.

1033 (Buk)

1751.7/6. (B.) † G. wdowa Marjanna Masłowska poch. kość.

1033a (Buk)

1752.0/11. (Wysoczka) † MGD. Maciej Koziorowski

1034 (Buk)

1755.0/4. (Wysoczka) † Weronika c. ol. M. Koziorowskiego poch. kość.

1035 (Buk)

1755.19/10. (B.) † G. Kat. Masłowska poch. kość.

1036 (Buk)

1756.21/4. (B.) G. Anna Skrzebowska matka prob. tut. poch. kość.

1036a (Buk)

1756.18/8. (Wysoczka) syn G. Wojc. Krajewskiego poch. kość.

1037 (Buk)

1757.29/4. (Pawłówko) † G. Józef Bielanowski poch. kość.

1038 (Buk)

1757.8/6. (Niegol.) † G. Stanisław Piotrowski starzec, ekonom

1039 (Buk)

1758.18/4. (Niegol.) † G. Kat. Kamińska ekonomowa

1040 (Buk)

1758.20/5. (Wysoczka) † G. Wojciech Koziorowski poch. kość.

1041 (Buk)

1764.24/4. (B.) † GD. Franc. Międziński

1042 (Buk)

1765.18/2. (B.) † GD. Józef Czaplicki ekonom B.

1043 (Buk)

1765.11/5. (Woynowice) † GD. Antoni Wołyński mł., poch. Woźniki

1044 (Buk)

1765.7/9. † GD. Anna Rayska poch. kość.

1045 (Buk)

1767.23/2. (B.) † G. Andrzej Forbes poch. kość.

1046 (Buk)

1767.21/8. (Dobieczyn) † Joanna, c. G. Ant. Rokoszewskiego

1047 (Buk)

1768.5/9. (Sędzino) † Florjan, s. MGD. Jana Chłapowskiego podsędka pozn. poch. kość.

1048 (Buk)

1769.1/2. (Woynowice) † Tomasz, s. G. Łuk. Miedzińskiego poch. kość.

1049 (Buk)

1769.17/4. (Pobiedziska) † MD. Andrzej Niegolewski chorąży i surrogator pozn., poch. Niegolewskich grób.

1050 (Buk)

1769.7/7. (Wysoczka) † Antoni, s. G. Wojc. Krajewskiego l. ok. 10

1051 (Buk)

1702.9/11. (Woynowice) Marjanna Teofila, c. GD. Wojc. Karsznickiego i Małgorzaty tenut. Woyn. -- GD. Stanisław Miłaczewski z Zydowa i Marcjanna Miłaczewska, * 2/11

1052 (Buk)

1703.12/9. (Wysoczka) Jadwiga, c. GD. Arnolfa Jana Chylińskiego i G. Marjanny -- GD. Stefan Chyl. rodz. Arnolfa i G. Agnieszka c. Arnolfa

1053 (Buk)

1704.18/1. (Wysoczka) Marcjanna Agnieszka, c. GD. Stefana Grudzielskiego i Konstancji -- G. Agnieszka c. GD. Jana Chylińskiego, Rafał Gwiazdowski i Teresa ż. Jana Opalińskiego sty śrem.

1054 (Buk)

1704.27/3. (Woynowice) Katarzyna Apolinara, c. poprz. GD. [Wojc. i Małgorzaty] Karsznickich -- PMD. Wojc. Swięcicki klan santocki i MGD Kat. Cerekwicka scina średzka

1055 (Buk)

1705.13/4. (Wysoczka) Swiętosław Albert, s. poprz. GD. Arnolda Jana Chylińskiego i Mariny (!) -- GD. Konstancja c. Kaz. Bolesza

1056 (Buk)

1706.3/12. (Wysoczka) Andrzej, s. N. Stanisł. Moraczewskiego i Jadwigi -- GD. Benedykt Kęszycki i Konstancja ż. GD. Stefana Grudzielskiego

1057 (Buk)

1706.21/7. (Konary) Magdalena, c. G. Walerjana Popławskiego i Magdaleny -- G. Zofja ż. Bogusława Włostowskiego

1058 (Buk)

1706.20/10. (Sędzino) Łukasz, s. GD. Jana Jaruchowskiego tenut. tej i Konstancji -- GD. Andrzej Zółtowski i panna Anna Zabłocka

1058 (Buk)

1708.5/7. (Niegolewo) Jan Adam, s. PGD. Michała Niegolewskiego chorążego wschow. i Krystyny -- starosta śremski i Swięcicka klanowa santocka

1059 (Buk)

1708.10/10. (Dobieżyno) Jan, s. MD. Franc. Rasińskiego i Kat. z Ososkich -- MGD. Wojc. Biskupski i MD. Barb. Ososka panna siostra matki dziecka

1060 (Buk)

1701.11/9. N. Antoni Malicki pisarz z Sędzina x Jadwga, c. Jana Kozłowskiego z Buku - N. Jakub Kozłowski i D. Wojciech Kaniewski

1061 (Buk)

1710.4/5. (Wysoczka) dziecko G. Walentyna Dąbrowskiego i Kat. -- G. Jan Miecznikowski i Kat. Grudzielska

1062 (Buk)

1712.11/7. (Wilkowo Dwór) Jakub, s. Stanisł. Wojc. Prasnawskiego i Krystyny -- RD. Walenty Czpski kan. kat. pozn. prob. śrecki i Katarzyna Swięcicka klanowa

1063 (Buk)

1722.10/5. (Wysoczka) Joanna Helena, c. G. Marcina i Anny Kozierowskich -- G. Józef Krajewski i Joanna Przystanowska

1064 (Buk)

1722/1510. (Niegol.) Jadwiga Teresa, c. GD. Wojc. i Marjanny Masłowskich * 8 -- G. Łukasz Płaczkowski

1064 (Buk)

1723.12/4. (Chudopsice) * 11, Franciszka Leonina, c. G. Macieja i Wiktorji Urbanowskich

1066 (Buk)

1723.23/4. (Buk) Franciszka Kazimiera, c. G. Ant. i Katarzyny Chorodyńskich, * 14, -- GD. And. Niegolewski chor. wschow. i G. Petronella Karska z Wilkowa

1067 (Buk)

1724.26/2. (Pułwsie) Maciej Kazimierz, s. GD Franciszka Miedzińskiego i Reginy, * 22, -- G. Wojc. Petrykowski i Anna Walkowska, ass. G. Franc. Horodyński z żoną

1068 (Buk)

1724.9/4. (Tomice) Wojciech, * 2, s. G. Jana i Agn. Gajewskich -- G. Wojc. Petrykowski ekonom B. i Kat. ż. Franc. Chorzyńskiego

1069 (Buk)

1724.6/6. (Niegolewo) Justyna, c. G. Aleks. i Zofjanny Bartochowskich -- GD. Krzysztof Starzęcki i Anna Poklatecka

1070 (Buk)

1724.0/7. (Wysoczka), * 11, Małgorzata Alojzja, c. G. Józefa i Anny Krajewskich -- G. Teresa Grutkowska

1071 (Buk)

1724.15/11. (Dobieżyno), * 13, Andrzej, s. G. Józefa Korzeniewskiego i Zofji Wolskiej -- G. Kat. Wardeńska mężatka

1072 (Buk)

1725.10/2. (Łomnice), Józefa Walentyna, * 6, c. G. Stanisława i Marjanny z Wietrzykowskich Zółtowskich -- G.N. Miaskowski i Gwiazdowska

1073 (Buk)

1725.22/5. (Wysoczka) Urban Felix * 15, s. G.D. Marcina i Anny Kozierowskich -- GD. Jan Miecznikowski i D. Marjanna ż. GD. Stanisł. Swięcickiego

1074 (Buk)

1725.16/8. (Dw. B.) Wawrzyniec Franc., s. N. Wojc. i Marjanny Masłowskich ekonomów B., * 12 -- N. Walentyn Rywiński tenut. Zegowa i Małgorzata Swięcicka

1075 (Buk)

1726.9/5. (Wysoczka) Władysław Adam, s. N. Józefa i Anny z Janczewskich Krajewskich -- ND. Marcin Koziorowski Kat. Przystanowska. Tegoż dnia ciż rodzice chrzczą córkę Zofję -- N. Bonaw. Przystanowski i Anna Koziorowska

1076 (Buk)

1713.17/2. (Wysoczka) G. Jan Miecznikowski x Marjanna Chylińska wdowa - GD. Stefan Grudzielski, Wojciech Grudzielski

1077 (Buk)

1715.25/6. (Dobieżyno) G. Antoni Rosiński x G. Teresa Baykowska - G.D. Franc. Ulatowski i in.

1078 (Buk)

1718.3/1. (Wysoczka) G. Jakub Ostrowski (?) x Agnieszka Milińska - G. Wojc. Kierski, And. Zółtowski

1079 (Buk)

1718.17/7. G. Kaz. Korzeniewski x Krystyna Niestachowska - GD. Adam Peszyński, D. Jan Miecznikowski

1080 (Buk)

1724.26/5 (Woynowice) JM. Seweryn Zychliński międzyrzecki x Konkordja Raczyńska kl. kaliska, - JJ. Michał R. kaliski i Zychliński międzyrzecki klani

1081 (Buk)

1727.12/8. (Wysoczka) G. Walenty Ruwiński z Zegowa x G. Katarzyna Kwilecka (?) z Wysocki - GD. Andrzej Mąkowski Marcin Koziorowski

1082 (Buk)

1729.9/5. (Sędzinko) G. Wojciech Gliński x Barbara Kiedrzyńska panna - GD. Jan Gliński z Dachowa i Jan Racicki z Sędzina

1083 (Buk)

1725. Michał Kaz. Raczyński klan kaliski (potem wda pozn. † 1737) dz. d. Woynowice, Szewce, Łagwy i 1/2 Kozłowa, And. Nieżychowski dz. Sędzina i Sędzinka, Kaz. Niegolewski sta pobiedziski dz. Niegolewa i 1/2 Kozłowa, Zygmunt Imbier Objezierski dz. Wilkowa, Józef i Marcin Kozierowscy dz-e części Wysoczki

1084 (Buk)

1726.20/1. Michał Ignacy, s. MG. Seweryna Zychlińskiego klanica międzyrzec. sty stawiszyń. i Konkordji Raczyńskiej klanki kaliskiej -- JD. Michał Kaz. Raczyński klan kaliski, i JD. Marjanna Czapska klanowa chełmiń.

1085 (Buk)

1740.12/4. (Sarbia) Franciszka Magdalena, c. GD. Józefa Oyzrzeszewskiego i Marjanny Raczyckiej -- GD. Ludwik Objezierski i GD. Skorzewska z Kunowa

1086 (Buk)

1726.21/1. (Woynowice) JMD. Józef Piotr Czapski klanic elblągski x Kaziemiera Bona Raczyńska klanka kaliska, panna -- Micjał R. klan kaliski, Franc. Moszczyński podkomorzy inowrocław.

1087 (Buk)

1726.18/12. (Niegolewo) Tomasz Franc., s. GD. Aleks. i Zofji Bartochowskich tenut. wsi Niegolewo -- G.v. Kat. Poklatecka

1088 (Buk)

1727.2/1. (Wysoczka) Stefan Jan s. G. Marcina i Anny Kozierowskich dz-ów 1/2 Wysoczki -- MD. Kaz. Grudziński i M. z Lipskich Bieńkowska burgrabina pozn.

1089 (Buk)

1727.31/1. (Wysoczka) Fabjan Sebastjan s. G. Walentyna i Katarzyny Dąbrowskich -- G. Barb. Mąkowska

1090 (Buk)

1727.24/4. (Wysoczka) Wojciech Jerzy, s. G. And. i Barb. z Kwileckich Mąkowskich -- G. Marcin Koziorowski i G. Jadwiga Szczykowska

1091 (Buk)

1728.23/5. (Wysoczka) Jan Wojc. s. G. Szymona i Anny de Raczyckie Giedroiciów, rezyd. wtedy w pf. B. -- G. Ant. Kraszewski i Jadwiga Raczycka

1092 (Buk)

1728.2/12. (Sędzino) Elżbieta, c. G. Jana i Anny Kunińskich -- G. Jan Raczycki z M. Anną Kiedrzyńską poses. Sędzinka wdową

1093 (Buk)

1729.8/8. * (Wielkawieś Wójt.), ch. 11/8. Ignacy August, s. G. Macieja i Marjanny z Lesniowskich Witkowskich -- GD. Drota Płonczyńska

1094 (Buk)

1729.12/11. (Wysoczka) Katarzyna Franciszka, c. G. Franc. i Reginy Medzińskich -- GD. Mac. Witkowski z G. Anną Ludwiką Bukowiecką panna

1095 (Buk)

1730.16/7. (Dobieżyno) Anna Elżb., c. G. Wład. i Marjanny Radolińskich, * 10/7, -- G.N.D. Jan Nowicki z GD. Anną Turobolską

1096 (Buk)

1730.12/10. (Wielkawieś Wójt.) bliźniaki Jadwiga -- G. Dorota Płonczyńska i Teresa -- cc. G. Mac. Witkowskiego i Marjanny Leśniowskiej

1097 (Buk)

1732.11/9. (Wysoczka) Michał, s. G. Franc. Miedzińskiego i Reginy Kozłowskiej, * 5/9, -- GD. Stanisław Chełmicki z Zegowa i Jadwiga Rozbicka z Grodziszczka

1098 (Buk)

1733.9/3. (Dobieżyno) Kazimierz Józef, s. G. Władysława Radolińskiego i Marjanny Rzeszotarskiej - poses wójt. -- GD. Franciszek Marszewski z G. Teresą Kostrzewską panną z Gałowa

1099 (Buk)

1733.11/4. (Wójt.) Weronika, c. G. Mac. Witkowskiego i Marjanny Leśniowskiej -- M. Ludwik z Wilkowa Objezierski i M. Urszula Marszewska z Dusznik

1100 (Buk)

1734.14/11. (Niegolewo) Bonifacy Bolesław, s. GD. Jakuba Kosickiego i Franciszki Moszczyńskiej, poses. Niegol., * 14/5. -- X. Wojc. Cielecki kan. kat. płoc., prob. ceradz., MD. Gutowska

1101 (Buk)

1735.25/10. (Wysoczka) Łukasz, s. G. Franciszka Miedzińskiego i Reginy Kozłowskiej - * 18, -- GD Józef Oyrzeszowski tenut. Pawłówka i Dorota Płonczyńska z dworu B.

1102 (Buk)

1736.26/3. (Niegolewo) Teresa, c. poprz. G. [Jakuba i Franciszki Moszczyńskiej] Kosickich -- JMD. Michał Raczyński wda kalis. z GD. Jadwigą Marszewską

1103 (Buk)

1736.25/4. (Dowiezyno) Marek Stanisław, s. G. Wład. Radolińskiego i Marjanny Rzeszotarskiej - nieszl.

1104 (Buk)

1736.29/4. (Wojtostwo) Wojciech Marek, s. N. Ant. Sikorskiego i Marjanny Oyrzeszowskiej, * 25, G. Ludwik na Wilkowie Objezierski z G. M. Oyrzeszowską

1105 (Buk)

1736.14/5. (Dwór Sędziński) Józefa Franciszka Bibiana, c. G.D. Aleks. Ermanowskiego i Wiktorji Zakrzewskiej poses. Sędzinka -- GD. Ignacy Nieżychowski dz. Sędzina, z G. Katarzyną Zakrzewską

1106 (Buk)

1737.3/3. (Wójt.) Kazimierz Józef, s. GD. Józefa Oyrzyszewskiego i Kat. a Racicka -- MD. Józef Wyssogota Zakrzewski, M. Zofja Twardowska ż. jego, podczaszowie wschowscy z Wierzei

1107 (Buk)

1737.23/4. (Niegol.) Anna Franciszka, c. poprz. [Jakuba i Franciszki Moszczyńskiej] G. Kosickich pos. N. -- G.D. Ryniewiecki stol. buski i G. Moszczyńska z Cmachowa wuje[nka]

1108 (Buk)

1737.13/12. (B.) Barbara, c. GD. Mac. i Marjanny Witkowskich -- GD. Zofja Marszewska

1109 (Buk)

1739.30/8. (Wysoczka) Michał Stefan, s. G. Macieja Kozierowskiego i Marjanny Stawickiej -- GD. Jakub Stawicki i G. Barbara Rozbicka

1110 (Buk)

1739.11/2. (Wysoczka) Apolonja Dorota, c. GD. And. i Marjanny z Czarnickich Dąbrowskich -- G. Piotr Sarnecki i Gv. Dorota Krajewska

1111 (Buk)

1739.2/3. (Woynowice) Kazimierz Jan Nep. Józef, s. PMD Wiktora Raczyńskiego wdzica pozn. i PMGD Magdaleny z Działyńskich -- G. Ant. Błeszyński i G. Krassowska

1112 (Buk)

1739.11/5. (Wójt. w Dobieżynie) bliźn. Florjan i Stanisław ss. G. Florjana Wazyńskiego i Heleny Radolińskiej

1113 (Buk)

1740.5/6. (Niegol.) Ignacy Antoni Seweryn, s. MGD. Antoniego Małachowskiego i Teresy Mosczyńskiej -- M.GD. Wojc. Bieńkowski podwojew. pozn. i G. Marjanna Moszczyńska wujenka

1114 (Buk)

1740.0/11. (Dobiezyno), Andrzej Jakub, s. poprz. G. [Florjana i Heleny Radolińskiej] Wazyńskich -- GD. Aleks. Ermanowski pos. Sędzina i Gv. Jdwiga Koziorowska

1115 (Buk)

1741.27/7. (Niegolewo) Władysław Franciszek Ksawery, s. GD. Antoniego Malachowskiego i Teresy Moszczyńskiej -- GD. Tyburcy Ryniewiecki stol. buski i G. Franciszka Kosicka

1116 (Buk)

1741.13/8. (Wysoczka) Zofja, c. GD. Franciszka i N. Miedzińskich -- MD. Błażej Trzciński i GM. Wiktorja Ermanowska pos. Sędzina

1117 (Buk)

1741.9/10. (Woynowice) Antoni, s. JM. poprz. [Wiktora i Magdaleny z Działyńskich] Raczyńskich -- GD. Antoni Małachowski z ż. Teresą Moszczeńską

1118 (Buk)

1742.9/1. (Dobiezyno) Agnieszka Dorota, c. GD. Jana Wazyńskiego i Heleny z Radolińskich -- G. Stanisław Kososki z G. Dorotą Sarnecką

1119 (Buk)

1740.12/4. (Sarbia) Franciszka Magdalena, c. G. Józefa Oyrzyszewskiego i G. Marjanny Racickiej -- GD. Ludwik Objezierski z Wilkowa i G. Ludwika Skurzewska z Kunowa

1120 (Buk)

1740.31/7. (Woynowice) Weronika Barbara, c. poprz. [Wiktora i Magdaleny z Działyńskich] M. Raczyńskich -- G. Jakub Kosicki z G. Barb. Kosicką

1121 (Buk)

1733.29/1. (Sędzino) G. Józef Oyrzeszewski ekonom z Wierzei x Marjanna Racicka - G. Jan Chełmicki z Legowa i Marcin Koziorowski z Wysoczki

1122 (Buk)

1734.14/11. (Niegol.) G. Tomasz Bielawski x v. Teresa Kosicka - G. Jakub Kosicki i Joanna Oziemska

1123 (Buk)

1738.13/1. (Dobiezyno) G. Florjan Jan Wazyński x G. Helena Radolińska - GD. N. Nowicki i GD. Paweł Kęszycki

1124 (Buk)

1738.16/1. (Buk) GD. Franciszek Brodnicki x Fam. Anna Kuchowicz wdowa - F. Kaz. Szpotański wójt i Biakiewicz wicewójt

1125 (Buk)

1739.0/4. (Wysoczka) G. Piotr Sarnecki, s. Jana x G. Dorota Krajewska c. Józefa - N. And. Dąbrowski, G. Kaz. Krajewski

1126 (Buk)

1743.23/4. (Wysoczka) Florjan Wojc. GD. Mac. Koziorowskiego i Anny Stawiskiej -- MD. Franc. Poklatecki i G. v. Antonina Stawiska

1127 (Buk)

1743.8/7. (Dwór Woynowicki) Marjanna Peronella, c. poprz.[Wiktora i Magdaleny z Działyńskich] Raczyńskich -- MD. Maciej Koziorowski i MD. Anna Stawiska ż. jego, dz-e z Wysoczki

1128 (Buk)

1744.9/1. * (Sędzino) Marjanna Juljanna, c. GD. Józefa Oyzrzeszewskiego i Marjanny Raczyckiej -- MD. Ludwik Objezierski z ż. Elżbietą

1129 (Buk)

1744.30/2. (Dobiezyno) Francciszka Kazimiera, c. G. Flor. Wazyńskiego i Heleny z Radolińskich - nieszl.

1130 (Buk)

1745.22/12. (Wysocka) Wiktorja Anna, c. G. Macieja Kozierowskiego i Anny Stawiskiej -- G.D. Marcin Dramiński z Zegowa i GD. Helena Kozioroska v.

1131 (Buk)

1747.12/1. (Wysoczka) Agnieszka Emerencja, c. G. Benedykta Gorskiego i Franciszki Krajewskiej -- G. Stanisł. Dramiński tenut. Zegowa i G. wd. Anna Krajewska

1132 (Buk)

1747.9/7. (Buk dwór) Małgorzata, c. G. And. Osieckiego ekonoma i G. Barbary Chylkowskiej -- G. Roch Bujalski pos. prowent. dusznicki i Marjanna Elżb. Będkowska

1133 (Buk)

1747.20/7. (Wysoczka) Ignacy Pantaleon Marcin, s. G. Macieja Koziorowskiego i Anny Stawickiej - G. Marcin Lutomski dz. w Otuszu i Gv. Jadwiga K.

1134 (Buk)

1748.27/4. (Wilkowo) Katarzyna Barbara, c. MGD. Ludwika Objezierskiego i Elżb. z Krzyżanowskich -- G. Michał K. z Gv. Dorotą K. siostrą rodz.

1135 (Buk)

1748.27/11. (B.) bl. Bibjana i Barbara, cc. G. Jana Cybulskiego i ... - chrz. nieszl.

1136 (Buk)

1749.8/2. (Wysoczka) Melchjor Antoni, s. G. Mac. Koziorowskiego i Anny z Stawickich - G. Aleks. Hermanowski i G. Marjanna z Zakrzewskich Stawicka

1137 (Buk)

1749.26/4. (Niegolewo) Józefina Barbara, c. P. Franciszka Gorzeńskiego obersztlejt. i G. Anny z Deręgowskich -- Tymoteusz G. i Leokadja panna G. rodzeństwo ojca dziecka

1138 (Buk)

1749.22/7. (Wysoczka) Magdalena Anna, c. poprz. NG. [Macieja i Anny z Stawickich] Koziorowskich -- GD. Stanisław Chłapowski pułk. i Gv. Anna Mąkowska

1139 (Buk)

1749.11/11. (Wilkowo) Salomea, c. G.D. Ludwika Objezierskiego i Elżb. Krzyżanowskiej -- GD. Rafał O. i Gv. Krzyżanowska

1140 (Buk)

1750.25/2. (Buk Dwór) Walenty Maciej, s. GD. And. Osieckiego gubernat. i Barbary -- GD. Anna Koziorowska dz-a cz. Wysoczki

1141 (Buk)

1750.30/5. (Niegolewo) Feliks Jan Nepom., s. poprz. [Franciszka i Anny z Deręgowskich] Gorzeńskich -- G. Tymoteusz i Leokadja GG. rodzeństwo ojca

1142 (Buk)

1752.6/1. (Wilkowo Dw.) Jan Aleksander, s. MG. Piotra Ernesta Zychlińskiego kalwina i Juljanny Wilhelminy de Nereown luterki -- G. Ant. Popowski katolik ekonom wilkow. i G. Jadwiga Rozbicka kalwinka, ass. Franciszek Przystanowski i Anna Bogumiła z. kalwini.

1143 (Buk)

1753.17/10. (Dwór B.) Franciszek Józef, s. G. poprz. And. Osieckiego i Barbary -- Gv. Kat. O.

1144 (Buk)

1753.11/2. (Wysoczka) Marjanna Apolonja, * 31/1, c. MG. poprz. [Macieja i Anny z Stawickich] Koziorowskich -- MG.D. Aleks. Hermanowski dz. Turkowa i MGD. Helena Lutomska dz-a Otusza

1145 (Buk)

1753.9/4. (Wilkowo) Jan, s. MGD. Piotra Ernesta Zychlińskiego i Juljanny Wilhelminy de Nereown akatol. -- NG. Jadwiga Rozbicka, ass. MG. Jan Rozb. z MG. Anną Dzięmbowską MG. Aleks. Z. z MG. Zychlińską z Sokolnik etc.

1146 (Buk)

1754.17/3. (Niegol.) Nicefor Henryk Zacharjasz, s. poprz. PG. [Franciszka i Anny z Deręgowskich] Gorzeńskich -- GD Leon i Józefina G.G. rodzeństwo ojca dziecka

1147 (Buk)

1755.9/9. (Niegol.) Ludwika Rozalja Brygitta, c. poprz. [Franciszka i Anny z Deręgowskich] Gorzeńskich pułk. w. krol. -- Tymoteusz i Józefina GG. dzieci ojca dziecka

1148 (Buk)

1750.4/2. (Wysoczka) G. Józef Więckowski x G. Dorota z Krajewskich Sarnecka wdowa, - MGD. Mac. Koziorowski, dz. cz. W. Wysoczki i GD. Stanisł. Dramiński tenut. Zegowa

1149 (Buk)

1755.3/2. (Sędzino) G. Józef Chłapowski pos. d. Trzcionki x Wiktorja Chłapowska panna z Sędzina - dał ślub X. Bogusław kan. kat. pozn., archidjakon śrem. - MG. Stan. Zółtowski dz. Zajączkowa, Jan Chł. dz. Sędzina

1150 (Buk)

1755.8/2. (B.) G. Wojc. Skrzebowski x G. Franciszka Włodzimierska wdowa - MG. Franc. Gorzeński pułk. JKMci, GD. Racienski

1151 (Buk)

1779.25/3. (Woynowice) Józefa Marjanna, c. G. Stanisława Baranowicza i Józefy Wazinskiej -- Gv. Agnieszka W.

1152 (Buk)

1780.31/3. (Woynowice) * Józef Stanisław, s. G. poprz. [Stanisława i Józefy] Baranowiczów -- G. Franc. Grzegorzewski pis. z Daków i G. Helena W.

1153 (Buk)

1780.25/4. G. Kazimierz Prasnaski posesor w Pawłówku

1154 (Buk)

1780.4/10. (Sędzino) ceremonja nad córkami J. Jana Chłapowskiego podsędka zs. pozn. Katarzyną i Rozalją Katarzyny ass. JM. Jan Niegolewski podstoli pozn. z ż. Zofją Marceli Zółtowski z ż. Juljanną dz-e w Popwie

1155 (Buk)

1781.25/11. (Wysoczka) Franciszka, c. G. Franciszka i Zuzanny Raczyńskich -- JD. Jerzy Dobrzański kan. kat. krak. i JM. Kat. Krzycka klana biechowskiego córka z Nieproszewa

1156 (Buk)

1784.23/5. (Woynowice) bl. Xawery i Petronella, Nepom. * * 17, dzieci G. ekonoma Stanisł. Baranowicza i Józefiny z Wazyńskich -- GM. Ksaw. z ż. Chłapowscy, podczaszowie wschow.

1157 (Bytyń)

1719.5/2. (B.) Walentyn, s. GD. And. i Anny Bogońskich -- GD. Jan Potocki pos. Kunowa i Gv. Konstancja Potocka jego córka

1158 (Bytyń)

1724.23/3. (Kunowo) Józef, s. GD. Manikowskiego i G. Elżbiety dz-ów K. -- GD. Maciej Soszyński tenut. Dusznik i GD. Jadwiga Marszewska posesorka

1159 (Bytyń)

1728.24/3. (Kunowo) Kunegunda Franciszka, c. MD. Wojc. Mańkowskiego -- MD. Maciej M. brat Wojciecha rodz., siostra rodz. Wojciecha M. a żona regenta zs. pozn.

1160 (Bytyń)

1730.25/2. (Młodasko) Kazimierz Konstantyn, s. G. Józefa Nieżychowskiego i G. Marji -- MD. Jan Junosza Bojanowski podstoli kaliski i G. Justyna z Przeuskich Sokolnicka

1161 (Bytyń)

1731.31/10. (Kunowo) Barbara Lucja, c. M. Wojciecha Manikowskiego i Elżbiety -- M. Rafał Bniński i M. Barbara z Lipskich Kwilecka scina mosińska.

1162 (Bytyń)

1732.9/3. (Młodasko) Ignacy Jakub, s. poprz. G. [Józefa i Marji] Nieżychowskich -- G. Jakub Gierzyński z ż. Ludwiką z N.

1163 (Bytyń)

1733.16/7. (Młodasko) Magdalena, c. G. Wawrzyńca Woyciechowskiego i G. Anny -- G. Walentyn Karśnicki i G.v. Teresa Lubowiecka oboje z Młod.

1164 (Bytyń)

1740.19/11. (B.) Andrzej Walenty, s. G. Ant. Lubkowskiego i Marjanny -- Maciej Sokolnicki z Niewierza i Ludwika Bojanowska podstolina kaliska

1165 (Bytyń)

1741.3/3. (Kunowo) Aleksander Stefan, s. G. Stanisł. Skorzewskiego i Ludwiki -- G. Florjan Poraj Konarzewski pisarz kcyń. i G. Ludwika Bojanowska podstolina kaliska, dziedziczka Bytynia

1166 (Bytyń)

1742.12/4. (Kunowo) Marjanna Anastazja, c. G. Stanisł. Skorzewskiego poses. wsi K. i Ludwiki z Sielińskich, -- GD. Mikoł. Kiedrzyński pos. wsi Mieścisk i GD. ...

1167 (Bytyń)

1742.23/10. (B.) Karol Antoni, s. G. Ant. Lubkowskiego i G. Marjanny †-ej tegoż dnia -- G. Paweł Kęszycki dz. wójtostwa wilczyń. i JK. Anna Bojanowska, c. Jana Ant. podstolego kalis.

1168 (Bytyń)

1744.14/1. (Kunowo) Kasper Melchjor Baltazar, s. MD. Stanisława Skorzewskiego dz-a Konowa i Ludwiki - * 1/1, MGD. Maciej Sokoliński dz. Niewierza z ż. Petronellą z Bojanowskich

1169 (Bytyń)

1746.1/3. (Kunowo) Juljana Konstancja, c. M. Stanisł. i Ludwiki Skorzewskich dz-ów K. -- GD. Czachorski z ż. a siostrą rodz. tegoż Stanisława Sk.

1170 (Bytyń)

1746.3/4. (B.) Balbina Franciszka Matylda, c. M. Franciszka i Anny z Potulic Biegańskich -- MG. Florjan Junosza Bojanowski s.o. Jana Anton. i Marjanna Kęszycka z Witkowic

1171 (Bytyń)

1709.24/11. W czasie zarazy MG. Franciszek Napruszewski x MG. Anna Mirucka - MG Wojc. i Krzysztof Gronowscy, Kasper Racięski, Rafał Karśnicki, Józef Gliński

1172 (Bytyń)

1709.15/6. MG. Jakub Gniewkowski x G. Barb. Radzicka - MG. Wojc. Gronowski, Franc. Nieproszewski, Rafał Karśnicki etc.

1173 (Bytyń)

1738.0/2. G. Marcin Bogunski sługa GD. Zofji Kiedrzyńskiej dziedziczki Konowa x Agnieszka sługa z dworu K.

1174 (Bytyń)

1740.14/2. (B.) G. Ant. Lubkowski x Marjanna Nerska oboje słudzy Antoniego Jana Bojanowskiego podstolego kalis. dz-a Bytynia

1175 (Bytyń)

1740.7/2. (Konowo) G. Stanisław Skorzewski x Ludwika Kiedrzyńska dziedziczka Konowa -- M. Jan Mielenski, Ludwika Kierska

1176 (Bytyń)

1741.26/1. (Piersko) Józef Kęszycki x Ludwika Kierska -- Jan Bojanowski podstoli kaliski dz. B. i Stan. Skorzewski pos. Ku.

1177 (Bytyń)

1743.26/2. (B.) MGD. Franc. Biegański dz. Potulic x JGD. Anna Bojanowska, c. Jana podstolego kalis, dz-a Byt. i Ludwiki z Potockich -- Wiktor Raczyński wdzic pozn., dz. Woynowic, z ż. z Działyńskich, Jan Lipski pułkownik, brat jego Wojciech kapitan, etc.

1178 (Bytyń)

1728.5/2. (Młodasko) poch. GD. Franciszka Karsznicka, ż. Rafała pos. Młod.

1179 (Bytyń)

1728.15/8. poch. Magdalena, c. MD. Ant. Sławoszewskiego i Róży dz-ów Sycyna, lat 3

1180 (Bytyń)

1733.21/11. (Piersko) poch. G. Jan Małachowski † w Piersku gdzie czasowo, poch. kość.

1181 (Bytyń)

1742.25/10. (B.) poch. Marjanna ż. G. Łubkowskiego sługi Bojanowskich

1182 (Bytyń)

1744.23/11. (Kunowo) Wiktorja Ewa Cecylja, c. M. Stanisława i Ludwiki Skorzewskich * 20/11, G.v. Zofja Kiedrzyńska córka i G. Michał Kierski studen syn

1183 (Bytyń)

1745.0/2. (B.) 7/9 * (1744) Ludwika Jljana Marjanna, c. M. Franciszka Anny z Bojanowskich Biegańskich -- M. Wiktor Raczyński wdzic pozn. i MG.D. z Potockich Bojanowska podstolina kaliska, babka dziecka

1184 (Bytyń)

1746.1/3. (Kunowo) Juljana Konstancja, c. M. Stanisł. i Ludwiki Skorzewskich dz-ów K. -- GD. Czachórski z żoną, siostrą rodz. Skorzewskiego

1185 (Bytyń)

1746.3/4. (B.) Balbina Franciszka Mechtylda, c. M. Franciszka i Anny z Potulic Biegańskich -- P.MD. Florjan Junosza Bojanowski i M. Marjanna Kęszycka z Witkowic dzierżawczyni

1186 (Bytyń)

1747.10/3. (Kunowo) Maciej Kaz., s. poprz. G.[Stanisł. i Ludwiki] Skorzewskich dz-ów Kunowa - * 20/2, -- PMD. Florjan Junosza Bojanowski podstolic kaliski i G. Marjanna Drwęska, pos. wsi Mieściska

1187 (Bytyń)

1752.14/5. (Kunowo) * 4/5, Florjan, s. poprz. [Stanisł. i Ludwiki] Skorzewskich -- MGD. Rafał Poraj Konarzewski i MG.D. Helena Konarzewska scina stawiszyńska z Pierska

1188 (Bytyń)

1755.23/6. (B.) Katarzyna Wiktorja, c. G. Adama i Anny ż. jego Mąkowskich poses. 1/2 Bytynia -- PMG.D. And. Niegolewski stol. pozn. i N. Katarzyna Gołecka(?) matka żony Mąkoskiej

1189 (Bytyń)

1756.29/9. (Kunowo) Wacław Michał, * 13/9, s. GD. Wacława Skorzewskiego i GD. Zofji z Kiedrzyńskich -- MGD. Helena z Radońskich Konarzewska scina stawiszyńska i GD. Adam Mąkowski pos. B.

1190 (Bytyń)

1765.29/6. (Kunowo), Katarzyna, * 23, c. N. Macieja i Kat. Kostrów - nieszl.

1191 (Bytyń)

1767.15/1. (Kunowo) Agnieszka, c. poprz. N. Kostrów - MGD. Rafał Konarzewski sta stawiszyński i GD. Zofja z Kiedrzyńskich Skorzewska z Kunowa

1192 (Bytyń)

1767 (B.) * 31/6, Jan, s. N. Józefa Romana ekonoma B. i Aleksandry -- MGD. Felicjan Niegolewski sta pobiedziski i G. Eleonora Grodzicka z Małodaska panna

1193 (Bytyń)

1769.28/6. (Kunowo) Nepomucena Antonina, c. G.D. Jana Rynarzewskiego i ż. jego, * 5/6, -- MGD. Helena z Radońskich Konarzewska z Pierska - G. Józef Trąbczyński z Mieściska

1194 (Bytyń)

1774.21/5. (B.) Antonina Xawera, c. PMGD. Felicjana i Magdaleny Niegolewskich stów pobiedz. -- JMD. Józef Potocki klan kamien. i PM. Anna N. chorążyna poznańska

1195 (Bytyń)

1775.24/3. (B.) Antonina Wincencja Alojzja, c. poprz. [Felicjana i Magdaleny] Niegolewskich * 26/3 - nieszl.

1196 (Bytyń)

1776.3/10. (Mieyścisko) Franciszek Stanisław, s. G. Stanisława i Franciszki Bojenskich -- G. Wojciech B. brat rodz. i G.v. Juljana córka ojca

1197 (Bytyń)

1778.29/1. (B.) Jan Chryzostom Bonawentura, * 27/1, s. poprz. [Felicjana i Magdaleny] Niegolewskich (ona z d. Potocka) sciców pobiedz. -- GD. Magdalena z N. Szczytnicka pułkownikowa

1198 (Bytyń)

1780.20/4. (Młodasko) Józefa Konstancja Magdalena, c. G. M. Marcina i Franciszki Bąkowskich, * 12, -- MD. Teodor Cielecki i PMGD. Magdalena z Potockich Niegolewska ścina pobiedziska

1199 (Bytyń)

1769.13/6. (Kunowo) N. Józef Kobeliński x G. Zofja z Kiedrzyńskich Skorzewska -- GD. Tomasz Kostro, MGD. Rafał Poraj Konarzewski i MGD. Helena z Radońskich K. z Pierska

1200 (Bytyń)

1774.1/8. MD. Łukasz Kiedrzyński dz. Kunowa x Franciszka Raczyńska v. -- MGD. Rafał Konarzewski sta stawiszyński i GD. Józef Trąbczyński dz. Góry

1201 (Bytyń)

1774.0/4. (Kunowo) poch. GD. Brygida Raczyńska

1202 (Bytyń)

1775.16/9. (B.) poch. Ksawery, s. PMGD. Felicjana i Magdaleny Niegolewskich

1203 (Bytyń)

1787.15/11. (B.), * 12, Andrzej Marcin Biskup., s. J. Felicjana i Magdaleny Niegolewskich stol. wschow., stów. pobiedz., -- Michał Szczaniecki podczaszyc pozn., i Zuzanna Starzęcka c. klana gnieźnień., a cerem. Józef N. opat Benedykt. Sw. Krzyża i Teresa Kwilecka klanowa kaliska

1204 (Bytyń)

1789.20/6. (B.) * 17, Emiljanna Ignacja Aloyzja, c. poprzed. [Felicjana i Magdaleny] Niegolewskich -- Stan. Kostka Potocki klanic rogoz. i wuj, i Zuzanna z Czapskich żona jego

1205 (Bytyń)

1790.21/5. (Kunowo) poch. u Reformatów Woźnic. P.MD. Ludwika z Gurowskich Zakrzewska podczaszyna poznańska

1206 (Bytyń)

1793.17/12. (Młodasko) poch. Reformat. Szamotul. PMD. Ignacy Szczaniecki podkomorzy JKMci, posesor wsi Młodaska

1207 (Ceradz Kościelny)

1680.16/4. (Rumionko) Wojciech Ludwik, s. GD. Franciszka i Anny Chilkowskich z R., -- GD. Marjanna Twardowska z Jankowic

1208 (Ceradz Kościelny)

1680.7/4. (Gaj) Jan Wojc., s. GD. Franciszka Kowalskiego i G. Urszuli, mał. z Gaju -- GD. Jan Piotrowski z Młodaska i GD. Joanna Rogalińska z Turostowa

1209 (Ceradz Kościelny)

1681.23/1. (Wierzeja) Franciszek, s. GD. Adama Karkowskiego z Karkowa i Teresy Cieleckiej -- GD. Adrjan Borkowski i Gv. Kat. Karkowska

1210 (Ceradz Kościelny)

1681.10/4. (Jankowice) Katarzyna, c. GD. Wacława ze Skrzypny Twardowskiego i G. Marjanny Gorayskiej -- GD. Franc. Chilkowski i GD. Małgorzata Tward. wd. po Zygmuncie T. cześniku i surrog. pozn.

1211 (Ceradz Kościelny)

1681.12/7. (Gaj) Antoni Stanisław, s. GD. Franc. Kowalskiego i G. Urszuli Rogalińskiej -- GD. Mikołaj Rogaliński klanic wieloński i G. Małgorzata Moraczewska

1212 (Ceradz Kościelny)

1682.6/5. (Gaj) Adam i Ewa dzieci GD. Stanisł. i Jadwigi Masalskich - chrz. obojga: GD. Wacław ze Skrzypny Twardowski i GD. Barbara Karsznicka

1213 (Ceradz Kościelny)

1682.29/10. (Sarbia) Aleksander Józef, s. GD. Macieja Wilkowskiego z Wilkowa i Konstancji Wilkowskiej de Mierzyna, ze wsi S., -- GD. Ludwik Bobrownicki i GD. Zofja Wilkowska

1214 (Ceradz Kościelny)

1683.2/2. (Ceradz Nowy) Agnieszka Marjanna, c. G. Wojc. Kowalskiego i Agn. Chrapleskiej, z Ceradza N. -- GD. Zygmunt Grudzielski i GD. Zofja Zakrzeska

1215 (Ceradz Kościelny)

1684.2/3 (Jankowice) Maciej Zygmunt, s. GD. Wacława ze Skrzypny Twardowskiego i Marjanny Gorayskiej -- GD. Jerzy Wilkowski z Wilkowa i GD. Twardowska

1216 (Ceradz Kościelny)

1684.7/8. (Ceradz Nowy) Stanisław, s. G. Jana i Anny Simińskich ekonomów -- GD. Stanisław Rzepecki i córka jego Anna Rz. z Kazimerza

1217 (Ceradz Kościelny)

1685.30/8. (Jankowice) Wacław Bartłomiej, s. ol. GD. Wacława ze Skrzypny Twardowskiego i G.D. Marjanny z Goraja Gorayskiej -- GD. Stanisław Wojc. Objezierski pisarz wałecki i GD. Mikołaj Kaczorowski i GD. Anna z Powodowa Gorayska wd. po Łukaszu G. podstolim zs. pozn. i GD. Barb. Karznicka

1218 (Ceradz Kościelny)

1686.16/9. (Jankowice) Małgorzata Marjanna, c. GD. Stanisł. Kaczorowskiego i Teresy Objezierskiej -- GD. Sebastjan ze Skrzypny Twardowski i GD. Małgorzata Twardowska wd. po Zygm. T. cześniku pozn.

1219 (Ceradz Kościelny)

1688.11/4. (Ceradz N.) Łucja, c. GD. Jana Wolskiego z Ceradza N. subprefekta i GD. Jadwigi Unrug -- GD. Jan Zakrzewski z Kopaszewa i GD. Marjanna Rogalińska z Jankowic

1220 (Ceradz Kościelny)

1691.12/7. (Jankowice) Józef Antoni, s. GD. Franciszka Trebnicza i GD. Turskiej -- GD. Adam Karchowski i GD. Marjanna z Goraja Rogalińska

1221 (Ceradz Kościelny)

1691.26/8. (Wierzeja) Jadwiga Teresa, c. GD. Wojciecha Cieleckiego i GD. Teresy Kęszyckiej -- GD. Adam z Karchowa Karchowski i GD. Zofja Chwałkowska

1222 (Ceradz Kościelny)

1691.10/9. (Mieściska) Ludwika, c. GD. Kazimierza Grutkowskiego i Teresy -- GD. Adam Karchowski i GD. Marjanna z Goraja Rogalińska

1223 (Ceradz Kościelny)

1692.17/2 (Ceradz N. ) Marjanna, c. GD. Stanisł. Groneckiego i G. Marjanny Mierzewskiej -- MGD. Krystjan Kierski surrog. pozn. i MGD. Marjanna Rogalińska

1224 (Ceradz Kościelny)

1693.29/1. (Jankowice) Paweł Antoni, s. GD. Kaz. Borzęckiego i G. Anny -- GD. And. Zychliński i GD. Marjanna Rogalińska

1225 (Ceradz Kościelny)

1694.28/3. (Jankowice) trzyma do chrztu dziecko GD. Wacław Twardowski z matką swoją G. D. Marjanną Rogalińską wd. po Wacł. T.

1226 (Ceradz Kościelny)

1695.27/8. (Gaj) Michał, s. GD. Kaz. Grutkowskiego ekonoma z Gaju i Marjanny Szawińskiej -- MD. Marjanna Rogalińska

1227 (Ceradz Kościelny)

1695.22/9. (Wierzeja) Michał Franc., s. GD. Wojciecha Miaskowskiego z Wierzei i Anny -- GD. Jakub Miaskowski i GD. Katarzyna Pawłowska z Pierska

1228 (Ceradz Kościelny)

1698.9/2. (Jankowice) Józef Wacław, s. G. Kazim. Białoskorskiego ekonoma Jankow. i Marjanny z Kotarbskich -- GD. Wacław Twardowski dz. Jank. i GD. Kat. Cieszkowska z Romionka

1229 (Ceradz Kościelny)

1700.1/1. (Rokietnica) Tomasz, s. GD. Kaz. Białoskorskiego i Marjanny -- GD. Franc. Twardowski z żoną, z R.

1230 (Ceradz Kościelny)

1700.4/3. (Ceradz N.) Katarzyna, c. GD. Ziołeckiego i Anny - nieszl.

1231 (Ceradz Kościelny)

1700.8/5. (Wierzeja) Mikołaj, s. GD. Wojc. i Kat. Swięcickich -- G. Rafał Wilkoński i G. Agn. Jaraczewska

1232 (Ceradz Kościelny)

1701.10/8. Mikołaj Wawrzyniec, s. GD. Stanisława i Jadwigi Moraczewskich -- GD. Krzysztof Łaszczyński z córką Aleksandrą

1233 (Ceradz Kościelny)

1703.27/3. (Mieścisko) Józef, s. GD. Stanisł. Moraczewskiego i Jadwigi -- GD. Jan Jarochowski i G. Barb. Łaszczyńska panna

1234 (Ceradz Kościelny)

1704.27/3. (Sarbia) Teresa, c. GD. Jana Jarochowskiego i Konstancji -- GD. Jan Ryzycki z Anną Gorczyńską. [...]

1235 (Ceradz Kościelny)

1706.26/10. Mieścisko Wojciech Jan Władysław, s. N. Marcina Tomickiego i Anny -- N. Jan Ryzycki i MD. Helena Gronowska

1236 (Ceradz Kościelny)

1708.7/10. (Jankowice) Katarzyna Brygitta Marjanna (te ostatnie imiona podkreślone urywaną linją), c. M. Wacława Twardowskiego i Teresy -- MD. Jan Ulatowski i G. Katarzyna Swięcicka klanowa santocka

1237 (Ceradz Kościelny)

1709.27/6. (Jankowice) Konstancja Anna, c. N. Jakuba Tadajewskiego i Anny sług w G. -- MD. Wacław Twardowski z ż. Teresą

1238 (Ceradz Kościelny)

1710.4/1. (Ceradz N.) Teresa Helena, c. M. Michała Niegolewskiego chorążego wschow. i Krystyny -- N. Jan Chłapowski i Anna Laszczyńska

1239 (Ceradz Kościelny)

1710.16/1. (Jankowice) Józef Wojciech, s. MD. Wacława Twardowskiego i Teresy -- JD. Wojc. Swięcicki klan santocki, z wdową Kat. Jaraczewską

1240 (Ceradz Kościelny)

1711.22/7. (Jankowice) Helena Barbara, c. MGD. poprz. [Wacława i Teresy] Twardowskich -- JD. Adam Pawłowski klanic biechowski i Helena Gronowska

1241 (Ceradz Kościelny)

1712.9/5. (Wierzeja) Stanisław Wojciech, s. MD. Krzysztofa i Joanny Skorzewskich -- JM. Wojciech Swięcicki klan santocki z żoną

1242 (Ceradz Kościelny)

1712.4/7. (Ceradz Nowy) Anna Mechtylda Brygitta, c. MD. Michała Niegolewskiego chorąż. wschow. sty pobiedzisk. i Krystyny -- N.D. Aleks. Szczaniecki z żoną

1243 (Ceradz Kościelny)

1714.30/1. (Mieścisko) Marjanna Wiktorja, c. N. Jana Skrzebowskiego i Anny -- MD. Wacław Tward. i N. Leonora Pieczewska

1244 (Ceradz Kościelny)

1714.8/3. (Jankowice) Teofila Marjanna, c. MD. Wacława Twardowskiego i Teresy z Swięcickich -- MD. Aleksander Biliński i MD. Teofila Szołdrska

1245 (Ceradz Kościelny)

1714.12/6. (Wierzeja) Izabella Teresa, c. N. Krzysztofa Skorzewskiego i Joanny -- N. Wacław Twardowski i Teresa ż. jego

1246 (Ceradz Kościelny)

1715.25/8. (Jankowice) Zofja, c. MGD. Wacława Twardowskiego i Teresy -- JMD. Samuel Kierski klanic rogoz. i JMD. Zofja Moraska kl. przemęcka

1247 (Ceradz Kościelny)

1715.18/11. (Wierzeja) Jan s. MGD. Krzysztofa Skorzeskiego i Joanny -- Wojc. Swięcicki klan santoc. i GD. Teresa Twardowska z Jankowic

1248 (Ceradz Kościelny)

1717.16/9. (Jankowice) Barbara, c. MGD. Wacł. Twardowskiego i Barbary -- MD. Franc. Mielżyński klanic śremski i J. Barb. Gembicka kl. nakiel.

1249 (Ceradz Kościelny)

1718.16/9. (Gaj), * 14, Eufemja Ewa, c. MGD. Samuela z Kiekrza Kierskiego klanica rogozn. i MD. Marjanny z Zakrzewskich -- J.R.D. Stanisław Zaręba prepozyt fary obornickiej, prob. Kazimierski i Gv. Anna Rogalińska

1250 (Ceradz Kościelny)

1720.6/12. (Wierzeja) Mikołaj, s. N. Andrzeja Lipińskiego sługi Wojc. Swięcickiego klana santoc. i Anny -- ND. Wojciech Muszyński ekonom z Grodziszczka i GD. Marjanna Kąsinowska kalw. z Grodziszczka

1251 (Ceradz Kościelny)

1721.22/12. (Wierzeja) Barbara Eleonora, c. Gd. Krzysztofa Skorzewskiego i Joanny z Swięcickich -- Wojc. Sw. klan santoc. i GD. Teresa z Sw. Twardowska

1252 (Ceradz Kościelny)

1722.12/1. (Ceradz Nowy) Marcjanna Marjanna, c. G. Rafała Taczanowskiego i Magdaleny Szczanieckiej, z wody 9, -- GD. Mikoł. Scz. i M. Anna Niegolewska, wdowa po Michale N. chor. wschow.

1253 (Ceradz Kościelny)

1722.7/2. (Ceradz Nowy) Joanna Agata, c. G. And. Mąkowskiego i Barbary z Kwileckich -- GD. Jan Morawski i Marjanna z Chelkowskich Szczaniecka

1254 (Ceradz Kościelny)

1723.8/2. (Ceradz Nowy), * 2, Helena Brygida Marjanna, c. poprzed. [Rafała i Magdaleny Szczanieckiej] Taczanowskich -- G. And. Niegolewski chorążyc wschow. i G.v. Anna Szczaniecka

1255 (Ceradz Kościelny)

1724.1/11. (Jankowice) Ignacy Michał, s. MG. Wacława Twardowskiego i G. Zofji z Swięcickich -- MG. Wiktorja z Swięcickich Pawłowska

1256 (Ceradz Kościelny)

1726.0/6. Małgorzata Barbara, c. P. Andrzeja Zbijeskiego i Jadwigi -- P. Maciej Sosiński i v. Barb. Cebroska

1257 (Ceradz Kościelny)

1702.8/7. (Mieścisko) † Krystyna, c. G. Stanisł. i Jadwigi Moraczewskich

1258 (Ceradz Kościelny)

1710.1/6. (Jankowice) † N. Józef Twardowski, s. M. Wacława T. i Teresy z Swięcickich

1259 (Ceradz Kościelny)

1714.18/1. † Teofila, c. poprz. [Wacława i G. Zofji z Swięcickich] Twardowskich

1260 (Ceradz Kościelny)

1714.0/10. † N. Jan Jankowski sługa z dw. Gaj

1261 (Ceradz Kościelny)

1715.24/3. † Józef dziecko MD. Skrzebowskiego z Mieściska

1262 (Ceradz Kościelny)

1719.17/3. (Wierzeja) † JD. Katarzyna z Wilkońskich h. odrowąż, Swięcicka klanowa santocka, poch. kość.

1263 (Ceradz Kościelny)

1722. MD. Marjanna z Gembickich Mielżyńska ż. Franciszka M. klanica śrem. wprowadzone ciało tutaj 24/11, a pochowane w Pozn. u Jezuitów 26/11

1264 (Ceradz Kościelny)

1725.13/6. (Ceradz N.) Jan s. GD. And. Bronikowskiego z Ceradza N. † po chrzcie sw.

1265 (Ceradz Kościelny)

1727/11/1. (Ceradz N.) Katarzyna, c. 2 l., G. Macieja Malczewskiego i Przyjemskiej, poch. 13/1, 11/1. †

1266 (Ceradz Kościelny)

1727.10/4. (Wierzeja) G. Joanna z Swięcickich Skorzewska ż. Krzysztofa Skorzewskiego poch. 15/5

1267 (Ceradz Kościelny)

1728.7/6. (Jankowice) † MD. Wacław Bartłomiej Twardowski kollator i dobroczyńca kościoła paraliż

1268 (Ceradz Kościelny)

1732.22/4. † JD. Wojciech Swięcicki klan santocki poch. kość. dz. Wierzei

1269 (Ceradz Kościelny)

1737.1/3. † G. Jan Racicki posesor Sarbi, poch. Bernard. Pozn.

1270 (Ceradz Kościelny)

1737.19/10. † G. Jan Trzciński pos. Ceradza N.

1271 (Ceradz Kościelny)

1739.14/10. † (Gaj) G. Tomasz Woliński

1272 (Ceradz Kościelny)

1739.23/11. † N. Felicjan Kosicki, s. M. Jakuba i Franciszki Moszczeńskiej

1273 (Ceradz Kościelny)

1740.20/1. † GD. Szymon Giedroyć

1274 (Ceradz Kościelny)

1747.9/8. † N. Ignacy Drwęski student szkolny szkoł Jezuic.

1275 (Ceradz Kościelny)

1756.1/8. (Ceradz Nowy) † N. Ignacy Raczyński małol.

1276 (Ceradz Kościelny)

1757.11/5. (Jankowice) poch. J. Teresa z Swięcickich Zakrzewska klanowa santocka, † 6/5

1277 (Ceradz Kościelny)

1758.6/1. (Ceradz Kościel.) † N. Melchjor Moszczeński mł.

1278 (Ceradz Kościelny)

1729.20/2. (Jankowice), * 6, Teresa Dorota Helena, c. MGD. Józefa Wyssogoty Zakrzewskiego i Kat. z Twardowskich -- JMD. Wojciech Swięcicki klan santoc. i Kołaczkowska pani

1279 (Ceradz Kościelny)

1729.7/7. (Gaj) Franciszek Piotr Izydor Wojciech, s. G. Macieja Sokolnickiego pos. d. Gaj i Justyny z Przeuskich, z paraf. Gryżyna - cerem. 7/7., * 4/4, -- MGD. Piotr Sokolnicki chor. wschow. i MGD. Marjanna z Zakrzewskich Kierska

1280 (Ceradz Kościelny)

1734.3/1. (Wierzeja) Tomasz Ant. Jan Szymon Tadeusz, s. G. Józefa Ostrzeszewskiego ekonoma W. i G. Marjanny z Raczyckich -- G. Jan Raczycki dzierż. Sędzin, i MD. Eufrozyna Swięcicka z Kiączyna

1281 (Ceradz Kościelny)

1735.17/4. (Mieściska) Konstancja Dorota, c. MG. Ostrzeszewskiego dz-a d. Mieściska i Marjanny z Raczyckich -- MD. Ludwik Objezierski dz. Wilkowa i MD. Marjanna Karsznicka z Młodaska

1282 (Ceradz Kościelny)

1739.17/4. (Jankowice) Epifanjusz Franciszek Ksawery, s. GMD. Józefa Wyssogoty Zakrzewskiego i Kat. z Twardowskich -- J. z Swięcickich Zakrzewska klanowa santoc. i JD. Adam Kołaczkowski podkom. kaliski

1283 (Ceradz Kościelny)

1739.10/5. (Jankowice) Zofja Joanna, c. P.MD. Ant. Bartoszewskiego i Teresy z Twardowskich -- P. Teresa z Swięckickich Zakrzewska klanowa santocka, i G.MD. Józef Zakrzewski podczaszy wschow.

1284 (Ceradz Kościelny)

1740.17/7. (Jankowice) Magdalena Małgorzata, c. MG. Jana z Niegolewa Niegolewskiego chorążyca wschow. i MG. Zofji z Twardowskich -- J. Teresa z Swięcickich Zakrzewska klanowa santoc. - MD. Mikołaj Swięcicki sta ujski

1285 (Ceradz Kościelny)

1741.3/8. (Jankowice) Kajetan Stefan, s. MD. Jana Niegolewskiego chorążyca wschow. i Zofji Twardowskiej

1286 (Ceradz Kościelny)

1742.16/9. (Jankowice) Wacław Mikoł., s. MGD. Prokopa Szczanieckiego podczaszego wschow. i Weroniki z Twardowskich dz-ów Łagówca -- JMGD. Teresa z Swięcickich Zakrzewska klanowa santoc. i Hermenegild. Scz. kan. kat. pozn. prob. Otorow.

1287 (Ceradz Kościelny)

1743.6/5. (Mieściska) Jan Wojciech Stanisław, s. G. Mikołaja Kiedrzyńskiego poses. M. i Kat. de Silińskie -- X. Jan Szadowski kanonik szamotul., curatus Bytyń, i G. Ludwika Skorzewska de Konowo

1288 (Ceradz Kościelny)

1744.17/8. (Wierzeja) Wawrzyniec Ignacy, s. GD. Marcina Lutomskiego i Heleny de Bystron -- GD. Franc. Poklatecki dz. d. Wierzeja Grzebienisko i Teresa Swięcic. Zakrzewska klanowa santoc.

1289 (Ceradz Kościelny)

1745.28/3. (Wierzeja) Augusta Marjanna Zofja Dorota, c. MGD. Stanisława Sniegockiego i Doroty de Bystran -- MD. Franc. Poklatecki z żoną, dz-e Wierzei i Grzebieniska

1290 (Ceradz Kościelny)

1745.11/10. (Wierzeja) Brygitta Jadwiga Teresa, Franciszka, c. GD. Marcina Lutomskiego dz-a d. Otusz i Heleny de Bystron -- GD. Zofja Poklatecka dz-a d. Wierzeja i GD. Ignacy Twardowski dz. Jankowic

1291 (Ceradz Kościelny)

1746.26/2. (Mieścisko) Cecilia [lub fia?]c. G. Tad. Drwęskiego i Marjanny ze Skorzewskich posesorów d. M.

1292 (Ceradz Kościelny)

1746.9/4. (Jankowice) Wilhelm Wojc., s. GD. Jana Niegolewskiego chorążyca wschow. i GD. Zofji z Twardowskich, dz-ów Kąsinowa -- G. Ignacy Twardowski i GD. Kat. Zakrzewska

1293 (Ceradz Kościelny)

1747.29/10. (Wierzeja) Urszula Zofja, c. GD. And. Kosickiego poses. Chraplewa i Heleny z Bartochowskich -- MD. Franc. Poklatecki z Wierzei dz. i GD. Starzeńska z Górki

1294 (Ceradz Kościelny)

1749.25/9. (Wierzeja) Mateusz Władysław Eremijasz Nikodem, s. GD. Wojc. Zbijewskiego z Roswarowa chor. chor. pancer. i Barbary z Bystronów (z wody 9/10) -- J. Władysław Szołdrski wda inowrocław., GWP, i MGD. Zofja Poklatecka

1295 (Ceradz Kościelny)

1752.20/6. (Wierzeja) Jan Nepom. Antoni Wład., s. PGD. Ludwika Szołdrskiego klanica biechow., i MGD. Kat. z Poklateckich -- JMD. Wład. Sz. wda inowrocł. i GWP, i MGD. Zofja Poklatecka

1296 (Ceradz Kościelny)

1753.30/6. (Wierzeja) Wiktorja Ludwika Brygitta, c. PMGD. Ludwika Szołdrskiego klanica biechow. i Kat. z Poklateckich -- MGD. Franc. Poklatecki i J. Marjanna Leonora Szczaniecka klanowa biechowska

1297 (Ceradz Kościelny)

1754.14/7. (Jankowice), * 16/6, Barbara Justyna, c. MGD. Jana Niegolewskiego chorążyca wschow. i Zofji z Twardowskich dz-ów Kąsinowa -- PG. Konst. Kwilecki sta mosiński i klanowa Barbara Kwilecka

1298 (Ceradz Kościelny)

1754.27/10. (Gaj) Józefata Kunegunda, c. N. Józefa Borowskiego i Zofji Dunowskiej -- X. Wojc. Cielecki kan. pozn. i płoc. i Mv. Anna Moszczeńska

1299 (Ceradz Kościelny)

1755.12/1. (Gaj) Jan Stefan, s. N. Michała Kamińskiego i Kat. z Krzesińskich -- N. Stefan Zakrzewski instygator gr. pozn. i MGv. Moszczeńska Anna z Cmachowa

1300 (Ceradz Kościelny)

1758.10/8. † MG.D. Franciszek Poklatecki, poch. Pozn. Reformat.

1301 (Ceradz Kościelny)

1759.4/1. (Wierzeja) † MG. Ignacy Poklatecki poch. Pozn. Reform.

1302 (Ceradz Kościelny)

1762.23/5 (Wierzeja) † MG. Zofja z Bystranów Poklatecka wdowa poch. Pozn. Reformaci

1303 (Ceradz Kościelny)

1763.13/5. (Ceradz Nowy) MD. Chłapowski dz. N. Ceradza poch. Pozn. Franciszk.

1304 (Ceradz Kościelny)

1764.9/3. (Rumianki) † GD. Franciszek Trąbczyński l. 82, poch. Reform. Szamotulscy

1305 (Ceradz Kościelny)

1766.9/11. (Jankowice) † GD. Jan Nepom. Swięcicki scic

1306 (Ceradz Kościelny)

1774.13/11. † (Jank.) JMD. Rozalja z Rogalińskich Twardowska wdzina kaliska, poch. Pozn. Bernardyni

1307 (Ceradz Kościelny)

1774.11/12. † (Ceradz Nowy) MD. Jadwiga z Niegolewskich Kurczewska poch. Szamotuły

1308 (Ceradz Kościelny)

1777.1/5. † GD. Chryzostom Lipski tenut. Ceradza N. poch. Pozn. u Karmelitów

1309 (Ceradz Kościelny)

1778.5/9. † (Mieścisko) Franciszek, Stanisław, s. M. Stanisł. i Franciszki Boińskich posesorów wsi Mościsko

1310 (Ceradz Kościelny)

1782.11/2. (Jankowice) † JMD. Ignacy ze Skrzypny Twardowski wojewoda lubelski, kaw. O.B. i Sw. And., † w Warszawie i poch. tam u Reformatów

1311 (Ceradz Kościelny)

1783.18/5. † JMD. Ignacy Swinarski sędzia pow. starodubow. dz. dóbr Gaj, l. 52, poch. 22 Bernard. Poznań.

1312 (Ceradz Kościelny)

1785.17/7. † (Wierzeja) JMD. Józef Starzenski klan gnieźn. kaw. O.B., Wierzei z przyl. dożywotnik, poch. 22 Szamot. Refonrmaci

1313 (Ceradz Kościelny)

1787.3/6. (Romionek) † Katarzyna Agnieszka 2 1/2 l. c. M. Kaz. i Anny Wągrowskich poses. wsi R.

1314 (Ceradz Kościelny)

22/4. (Gaj) † MGD. Wojciech Swinarski pos. Gaju, l. ok. 53, poch. 27. Pozn. Bernard., a serce 30. w Ceradzu

1315 (Ceradz Kościelny)

1795.13/4. (Romionek) Antoni l. 1, s. M. Franciszka i Wiktorji Lukowskich poses. R.

1316 (Ceradz Kościelny)

1782.15/12. (Romionek) Andrzej Mikoł., * 30/11, s. G. Kaz. i Anny z Konarskich Wągrowskich pos. d. krol. R. -- JM. Jan Chłapowski podsędek zs. pozn., dz. Sędzin z przyl. z żoną

1317 (Ceradz Kościelny)

1786.30/7. (Romionek) Szymon Wincenty, * 18, s. poprz. [Kaz. i Anny z Konarskich] Wągrowskich -- MD. Szymon i Estera Komorowscy, dziedzice Jankowic. To Estera z Grudzielskich

1318 (Ceradz Kościelny)

1764.26/4. (Jankowice) PM. Józef z Potoka Potocki klan kamien. wdowiec x Antonella Wyssogota Zakrzewska podczaszowa wschowska, -- Ignacy Twardowski wda kaliski, Zakrzewski podczaszy wschowski

1319 (Ceradz Kościelny)

1769.21/6 (Jankowice) M. Stanisław Rogaliński podkomorzy JKMci x Teresa Zakrzewska panna, -- Józef Potocki klan kamienski, Józef Objezierski etc.

1320 (Ceradz Kościelny)

1782.30/11. (Jankowice i Swadzim) JMD. Szymon Komorowski pos. Jankowic x Estera z Grudzielskich Kaczorowska wdowa, dziedziczka d. Swadzim -- JM.D. Gabryel Skorzewski gen. i Jan Zakrzewski pułk. w. JKMci

1321 (Ceradz Kościelny)

1786.17/9. (Jankowice i Mchy) M. Sebastjan Binkowski dz. d. Mchy podstoli gnieźn. x Barbara Koczorowska panna z Jankowic -- MGD. Marceli Zółtowski sędzia surrog. wschow. z Popówka i Szymon Komorowski dz. Jankowic

1322 (Ceradz Kościelny)

1789.14/2. (Grzebienisko i Otusz) MGD. Marcin Binkowski dz. i pos. Grzebieniska x Marjanna z Raczyńskich Trąbczyńska wdowa, poses. d. Otusz -- MGD. Kaz. Przeradzki pos. Pierska i Michał Mierzejewski gurgrabia gr. pozn.

1323 (Ceradz Kościelny)

1790.23/10. (Strykowo i Gierłachowo) M. Ignacy Skaławski mł. dz. Strykowa x Helena z Koczorowskich Przyjemska podkom. JKMci wdowa -- Szymon Komorowski sędzia dep. na T.K., dz. Jankowic, Marceli Zółt., surrog. wschow, dz. Kąsinowa i przyl., Franciszek Koczorowski podkom. JKMci. dz. Gościeszyna, Karol Swinarski s. sędziego starodub., dz. Zielęcina, Kaz. Kierski podkom. JKMci, Jan, Bonawentura i Rafał Koczorowscy bracia

1324 (Ceradz Kościelny)

1792.11/11. (Grzebienisko) GD. Jan Zakrocki ekonom, x Katarzyna Piotroska wdowa, malarka, oboje z dw. Grzeb. -- G. Jan Strykowski ekonom z Jank. i Jan Dłużewski ekonom z Gaju

1325 (Ceradz Kościelny)

1793.15/4. (Grzebienisko Lossowek) MG. Andrzej Komorowski pos. d. Lossowek x Helena Starzęska klanka gnieźn., z Grzebieniska -- JMD. Szymon K. skarb. pozn., dz. Jankowic i MGD. Kaz. Przeradzki pos. Grzebieniska, MGD. Franc. Raczyński dz. d. Kalwy

1326 (Ceradz Kościelny)

1802.3/8. (Mieścisko) poch. JMGD. Józef Więckowski gen. w. pol. † 1/8. l. ok. 46

1327 (Ceradz Kościelny)

1798.22/5. (Ceradz Dol. i Karczewo) MGD. Jan Kanty Kurczewski pos. i dziedzic Czeradza Dol. x Antonina Droszewska panna z Karczewa pf. Kamieniec -- MD. Franc. Droszewski ojciec, Franc. Zabielski, Józef Kowalski

1328 (Ceradz Kościelny)

1798.15/4. (Jankowice i Głuponie) MGD. Konst. Urbanowski z Głupoń x Justyna Komorowska panna z Jankowic -- GD. Szymon Komorowski skarb. pozn., Franc. Koczorowski szambel. król., Marceli Urb., Kaz. Przeradzki

1329 (Ceradz Kościelny)

1796.28/4. (Grzebienisko) Balbina, * 12/5.1795, c. MG. Kazim. i Anastazji z Binkowskich Przeradzkich poses. Grzeb. -- MGD. Antoni i Anna Mielińscy pos. d. Czeradz Nowy

1330 (Cerekwica k. Szamotuł)

1693.9/7. GMD. Wojciech Gosczyński x Gv. Franc. Mosczyńska -- GM. Sebastjan Twardowski i GD. Swinarski

1331 (Cerekwica k. Szamotuł)

1695.12/4. GD. Marcin Dąmbrowski x G.v. Konstancja Moraczewska -- GD. Seb. Twardowski i GD. Jan Chelkowski

1332 (Cerekwica k. Szamotuł)

1713.20/5. Indult na ślub G.D. Gabryela Lipnickiego i Marjanny Bojanowskiej

1333 (Cerekwica k. Szamotuł)

1708.26/8. (Pamiątkowo) GD. Kaz. Gromadzki x NGv. Barbara Raduńska skarbnikówna -- G. Stan. Miłaczewski z Zydowa i JMD. Ludwika Katarzyna księżna W.X.L. (!?)

1334 (Cerekwica k. Szamotuł)

1713.25/5. (Pamiątkowo) GD. Gabryel Lipnicki x Marjanna Bojanowska -- GD., Wojc. Rokoszewski dz. Wocieszyna i Golaszyna GD. Marcin Miłaczewski i G. Tom. Łopiński, GD. Jan Tymiński

1335 (Cerekwica k. Szamotuł)

1721.23/7. Indult na ślub G. Stanisława Małachowskiego z Marjanną Koszucką, ślub 10/8. -- MGD. And. Przyjemski podkom. kaliski, GD. Marcjan Zaleski, Ant. Zawisza

1336 (Cerekwica k. Szamotuł)

1721.30/1. (Cerekwica) N. Paweł Wolski x Jadwiga -- GD. Marcjan Zaleski i GD. Stefan Kraszewski, hon. Kaz. Woniewicz

1337 (Cerekwica k. Szamotuł)

1737.15/1. (Rokitnica) MGD. Sebastjan Twardowski dz. Rokitnicy x MD. Marjanna Goślinowska z Napachania -- MD. Jan Kosobucki mł. i MD. Marjanna Skrzetuska z Sierosławia dziedziczka, M. Konstancja Goślinowska i GD....

1338 (Cerekwica k. Szamotuł)

1755.6/2. G. Józef Dybysławski x Rozalja Borzęcka v. -- Ant. Prądzyński i Ignacy Karpiński

1339 (Cerekwica k. Szamotuł)

1715.3/4. (Napachanie) Wojciech Ignacy, s. GD. Franciszka Chmielewskiego i Anny z Tymińskich -- GD. Zofja T.

1340 (Cerekwica k. Szamotuł)

1716.29/10. (Mrowino) Jan Kanty Franc., s. GD. Marcjana Zaleskiego i Zofji z Cebrowskich -- X. Franciszek Kaznowski archidjakon pszczewski, sędzia surrog. pozn., prob. chodz., i G.D. Konstancja z Kaznowskich Srzemska

1341 (Cerekwica k. Szamotuł)

1718.13/3. (Mrowino) Franciszka Marjanna, c. G. Marcjana i Zofji Zaleskich poses. Mrowina -- G. Franc. Sikorski i G. Helena Petrowska

1342 (Cerekwica k. Szamotuł)

1720.18/8. (Mrowino) Wawrzyniec, s. poprz. GD. [Marcjana i Zofji] Zaleskich -- X. Józef Madaliński kanonik pozn. i GD. Helena z Ziemeckich Kaznowska

1343 (Cerekwica k. Szamotuł)

1720.5/10. (Pamiątkowo) Franciszka Dorota Jadwiga, c. GD. Jerzego Tymińskiego i Jadwigi z Bułakowskich -- MGD. Samuel Kierski klanic rogoziń. i GD. Dorota Miłaczewska

1344 (Cerekwica k. Szamotuł)

1722.24/8. (Przecławko) Teresa Aniela, c. MG.D. Stanisława Małachowskiego z Małachowa i Marjanny z Koszutskich -- PMD. podkomorzy kaliski Przyjemski MGD. Dorota z Przecławia Miełaczewska. Chrzcił X. Wład. Przyjemski prob. pyzdr. z licencji ojca swego Andrzeja P. podkomorzego kalis.

1345 (Cerekwica k. Szamotuł)

1723.9/4. (Pamiątkowo) Marjanna Zofja, c. GD. Jerzego Grzegorza Tymińskiego i Jadwigi -- GD. Marcin Grzegorz Miłaczewski z Zydowa i M. Marjanna Ruszkowska podstolina brzeska-kuj.

1346 (Cerekwica k. Szamotuł)

1723.10/6. (Mrowin) Jan Antoni Robert, s. MD. Marcjana Zaleskiego i Zofji z Cebrowskich -- MD. Anna Soszyńska z Dusznik, MD. Jerzy Cebrowski

1347 (Cerekwica k. Szamotuł)

1724.6/1. Wiktorja, c. N. poprz. [Stanisława i Marjanny z Koszutskich] Małachowskich -- Krzysztof Przyjemski podkomorzyc kaliski, brat księdza Władysława i Zofja z Cebrowskich Zaleska tenut. Mrowińca

1348 (Cerekwica k. Szamotuł)

1724.4/7. (Kryszkowo) Anna Małgorzata, c. G.D. Wład. Prądzyńskiego i Marjanny z Bronikowskich -- GD. Marcin Miłaczewski i GD. Juljanna Gostkowska z Kierskich

1349 (Cerekwica k. Szamotuł)

1725.1/7. (Przecławko) Antoni Ignacy, s. poprz. M. [Stanisława i Marjanny z Koszutskich] Małachowskich -- JR. Wład. Przyjemski, curatus tut. i MD. Marjanna z Zakrzewskich Kierska klanicowa rogoz.

1350 (Cerekwica k. Szamotuł)

1725.16/12. (Mrowino) Ignacy Stanisław Andrzej, s. poprz. MG. [Marcjana i Zofji z Cebrowskich] Zaleskich -- PGD. Krzysztof Przyjemski podkomorzyc kaliski z siostrą Kat. z P. Ulatowską

1351 (Cerekwica k. Szamotuł)

1726.5/10. Franciszek Michał, s. G. Stan. i Marjanny z Koszuckich Małachowskich -- PR. Franc. Libowitz i GD. Zofja z Cebrowskich Zaleska

1352 (Cerekwica k. Szamotuł)

1728.14/3. (Mrowino) Franc. Wacław, s. GD. Marcjana Zaleskiego i Zofji z Cebrowskich -- X. Franc. Kaznowski, dr. ob. praw, archid. pszczew., wikary i ofic. gen. pozn. i GD. Konstancja z Kazn. Sremska z Komornik

1353 (Cerekwica k. Szamotuł)

1728.9/7. przed tą datą X. Władysław Przyjemski postąpił był na beneficjum Skorzewskie, a w C. patronem jest Franciszek Radzewski podkomorzy pozn.

1354 (Cerekwica k. Szamotuł)

1730.3/1. (Mrowino) Tomasz Adam, s. poprz. PM [Marcjana i Zofji z Cebrowskich] Zaleskich pos. M. -- Maciej Soszyński pos. Dąbrówki, i MD.v. Jadwiga Kaznowska

1355 (Cerekwica k. Szamotuł)

1730.10/9. (Przybroda) Wiktorja, c. MD. Tom. Pągoskiego, sługi Zaleskiego pos. Mrowina i Rozalji -- MD. Adam Zaleski i MD. Goślinowska dz-a Napachania

1356 (Cerekwica k. Szamotuł)

1738.5/5. (Rokitnica) Katarzyna Sjeneńska Anastazja, c. GMD. Stefana Pawłowskiego poses. Rok. i Marjanny -- GD. Piotr Płonczyński pos. Gąsaw (Gutawy?) i GD. Jadwiga Mierzewska pos. Dusznik

1357 (Cerekwica k. Szamotuł)

1737.14/11. (Rokitnica) Zofja Kat. c. JM. Sebastjana Twardoskiego dz-a Rokitnicy i J. Marjanny -- MD. Zofja Twardowska dz-a Sokolnik i MD. Aleks. Goślinowski dziedzic Napachania, And. Skrzetuski z ż. Marjanną i Domicella Twardowska

1358 (Cerekwica k. Szamotuł)

1740.27/7. (Rokitnica) Gracjan Ignacy, s. MD. Sebastjana Twardowskiego dziedzica i pos. 1/2 wsi Rok i Marjanny z Goślinowskich -- MD. Maciej Bieczyński dz. Bytkowa i panna Anna Swinarska. Ochrzczony był z wody 14/12.1739

1359 (Cerekwica k. Szamotuł)

1741.25/7. (Rok.) Marjanna Domicella, c. poprz. [Sebastjana i Marjanny z Goślinowskich] Twardowskich -- MD. Konstancja Goślinowska z Napachania, Zygmunt Zeyglicz luter, dz. Przyborowa

1360 (Cerekwica k. Szamotuł)

1742.5/8. (Mrowino), * 2/11.1741, Karol Lenort, s. MD. Jana Snowackiego admin. d. Mrowino i MGD. Marjanny Snowackiej -- JRD Józef Kierski bp. bolineński sufragan pozn. i MGD. Rozalja Kurczewska

1361 (Cerekwica k. Szamotuł)

1745.23/11. (Pamiątkowo) Klemens Franc. Xaw. And., s. G. Ignacego Karpińskiego ekonoma Pam. i Małgorzaty -- Franc. Radzewski podkom. pozn. i ż. jego Czarnkowska

1362 (Cerekwica k. Szamotuł)

1747.9/2. Andrzej Ferdynand, * 19/1, s. MD. Aleks. Goślinowskiego dz-a Napachania i Anny z Nieżychowskich -- JMD. Andrzej Niegolewski chorążyc wschowski i MD. Marjanna Nieżychowska matka

1363 (Cerekwica k. Szamotuł)

1747.27/8. (Pamiątkowo) Anastazy Kostka Józef, s. G. Ignacego Karpińskiego admin. d. Pam. i Małgorz. -- Zofja z Czarnkowskich Radzewska, dz-a d. Pamiątkowa

1364 (Cerekwica k. Szamotuł)

1750.1/9. (Rokitnica) Jan Rajmund, s. G. Mateusza Molskiego i Nepomuceny z Bartoszewskich -- GD. Jakub Moraczeski i G. Barb. z Kierskich Moracewska

1365 (Cerekwica k. Szamotuł)

1751.17/3. (Mrowino) Józefa Gertruda, c. Anton. i Marjanny Prądzyńskich ekonomów Mr. -- M. Petronella Sokolnicka dz-a d. Niewierz, Zakrzewko i X Tomasz Rossowski kan. kat. pozn.

1366 (Cerekwica k. Szamotuł)

1747.23/12. * (Napachanie) Adam Tadeusz, s. poprz. MGD. [Aleks. i Anny z Nieżychowskich] Goślinowskich -- PGD. Tad. Ruszkowski podstoli brzeski i Konkordja z Raczyńskich Ruszkowska

1367 (Cerekwica k. Szamotuł)

1749.31/1. * (Nap.) Jan Nep. Piotr Nolasco, s. poprz. [Aleks. i Anny z Nieżychowskich] Goślinowskich -- MGD. Zygmunt Nieżychowski w tow. MGD. Katarzyny Lossiny z d. Zaydlicz

1368 (Cerekwica k. Szamotuł)

1750.9/10. * (Nap.) Marjanna Djonizja, c. poprz. [Aleks. i Anny z Nieżychowskich] Goślinowskich -- GD. Mikołaj Nieżychowski, MGD. Marjanna N. z Zaydliczów

1369 (Cerekwica k. Szamotuł)

1752.8/10. (Rok.) Marcin, s. GD. Mateusza i Ludwiki Nep. Molskich -- GD. Jan i Konstancja Trąmczyńscy

1370 (Cerekwica k. Szamotuł)

1753.10/1. (Mrowino) Melchjor Jan, s. Antoniego Prądzyńskiego i Marjanny z Barskich

1371 (Cerekwica k. Szamotuł)

1737.13/6. (Mrowino) Antonina Joanna Małgorzata, c. G. Antoniego Prądzyńskiego i Marjanny z Bardskich ekonomów -- G. Józef Kotowski skryba Mrow. i G. Rozalja z Borzęckich Dybysławska, ekon. z Liszowek

1372 (Cerekwica k. Szamotuł)

1759.21/7. (Myszkowo) Marjanna Magdalena, c. MG.D. Aleksandra Goślinowskiego dz-a d. Napachania i Anny z Nieżychowskich -- MGD. Wojciech Lniński i MD. Marjanna Nieżychowska babka dziecka i to w 3 dni po * dziecka

1373 (Cerekwica k. Szamotuł)

1759.0/8. (Mrowin) Klara Róża Ludwika, c. M. Ant. i Marjanny z Bardskich Prądzyńskich, ch. z wody 14/8. -- MD. Marcjanna z Bardskch Wyrzykowska, GD. Aleks. Goślinowski dz. d. Napachania

1374 (Cerekwica k. Szamotuł)

1761.6/8. (Mrowino) Ignacy Stefan, s. MD. Jana Tarnowskiego i Katarzyny -- MGD. Aleksander Goślinowski dz. Napach. i cerem. dopełnił X. Tomasz Korab Rossowski kanon. kat. pozn., prob. cerekwicki 13/8. ass. M. Mikołaj Swiątkowski i Mv. Franciszka Sujecka

1375 (Cerekwica k. Szamotuł)

1762.14/2. (Rokitnica) Maciej Faustyn, s. MD. Wojc. Linskiego dz-a Rok. i Zofji z Kowalskich -- MD. Aleks. Goślinowski dz. Napach. i MD. Kat. Kowalska dz-a Smiełowa

1376 (Cerekwica k. Szamotuł)

1762.16/2. (Pamiątkowo) Zofja Apolonja, c. MD. Józefa Kosickiego i K. -- JD. Zofja z Czarnkowskich Radzewska podkomorzyna poznań. cerem. 21/3

1377 (Cerekwica k. Szamotuł)

1762.29/11. (Pam.) Zofja Xaw., c. M. Ant. i Joanny Koźmińskich ekonomów Pam. -- Zofja z Czarnk. Radzewska, i teolog jej nadwor. Antoni de Strachowitz S.J.

1378 (Cerekwica k. Szamotuł)

1763.29/9. (Napachanie) Stanisław Józefat, s. MD. Wojciecha Zbyszewskiego tenut. d. Napachanie i Doroty z Błociszewskich -- MD. Anna Suchorska matertera proboszcza cerekwickiego

1379 (Cerekwica k. Szamotuł)

1763.9/10. (Mrowino) Franciszka Brygitta, c. M. Jana i Katarzyny z Chylkowskich Tarnowskich ekonomów w Mrow. -- X. Jan Wyssogot. Zakrzewski kanonik kat. pozn. i MD. Anna Suchorska matertera prob.

1380 (Cerekwica k. Szamotuł)

1764.12/11. (Rokietnica) Salomea Elżbieta, c. M. Wojc. Linskiego dz-a Rok. i Zofji z Kowalskich -- MD. Franciszek Moraczewski komornik pozn. d. Soboty dziedzic i MD. Estera z Grudzielskich Kaczorowska, d. Swadzim., Sady dz-a

1381 (Cerekwica k. Szamotuł)

1766.7/1. (Rokiet.) Marcjanna Honorata, c. MD. Wojc. Linskiego dz-a R. i Zofji z Kowalskich -- MD. Kat. z Mieszkowskich Kowalska dz-a Smiełowa. cerem. 2/2 -- M. Ignacy K. i Elżb. Moraczewska dz. Soboty, M. Rafał K. i v. Salomea Objezierska

1382 (Cerekwica k. Szamotuł)

1767.1/7. (Rokiet.) Marjanna Ęlżb. Wiltorja, c. poprz. [Wojc. i Zofji z Kowalskich] Linskich dz-ów Rok. -- MD. z Mieszkowskich Kowalska dz-a Białcza i MD. Wiktor K.

1383 (Cerekwica k. Szamotuł)

1767.8/10. (Mrowin) Michał Franc. s. N.M. Józefa Suszczewicza i Anny z Szpotańskich -- X. Wojciech Wątróbka Strzelecki kanonik koad. pozn. i komisarz dóbr kapituły i Gv. Wiktorja S. siostra jego

1384 (Cerekwica k. Szamotuł)

1769.18/7. (Mrowino) Ignacy Wojc., s. poprz. M. [Józefa i Anny z Szpotańskich] Suszczewiczów -- X. Wojciech Strzelecki i MD. Marjanna Moszczyńska dziedziczka Kaźmierza, X. Józef Waszylewski i Mv. Dorota Moszczyńska

1385 (Cerekwica k. Szamotuł)

1780.10/6. (Napachanie) Paulina Justyna Małgorzata, c. N. Jakuba i Zofji Osmiałowskich ekonomów Nap. -- MD. Adam Goślinowski i MD. z Trampczyńskich Brygitta Gośl., Jan Gośl. i Kat. Gliszczyńska

1386 (Cerekwica k. Szamotuł)

1783.24/1. (Pamiątkowo) N. syn N. Rayskich ekonomów Pam. -- MD. Teofila z Dorpowskich Koszutska dz-a Kępy

1387 (Cerekwica k. Szamotuł)

1785.30/1. (Pamiątkowo), * 17/11.1784, córka pierworodna Salomea Zofja Franciszka, c. I. Jana Nepom. sędziego sejm. sądów i Ewy z Koszutskich Leszczyców Dobrzyckich dz-ów Pamiątkowa -- JD. Wład. Gurowski M.WXL., kaw. O.B., Zofja z Twardowskich Niegolewska podstolina poznańska, MGD. Ant. Rynarzewski pos. d. Przecławek i M.D. z Bielińskich Petronella ż. jego

1388 (Cerekwica k. Szamotuł)

1785.13/6. (Przecławek) Antoni Nep., s. M. Antoniego i Petronelli z Bielińskich Rynarzewskich pos. d. Przecł. -- X. Ignacy Prandota Trzciński kan. kat. pozn., i Mv. Karolina Dobrzycka podkomorzanka wendeńska z d. Rychwał

1389 (Cerekwica k. Szamotuł)

1785.13/6. (Przecł.) cerem. nad 2 córkami poprz. [Antoniego i Petronelli z Bielińskich] Rynarzewskich jednej * 13/5.1783 ochrzczonych Heleny i Zofji. Helena -- JMD. Gabryel Skorzewski gen. w. kor. i panna Karolina Dobrzycka. Zofja -- Deodat Leszczyc Dobrzycki szambelan i Ewa z Koszutskich Dobrzycka z Pamiątkowa

1390 (Cerekwica k. Szamotuł)

1786.14/8. (Przecł.) Roch Ludwik, s. poprz. [Antoniego i Petronelli z Bielińskich] Rynarzewskich cerem. 20/8. -- X. Jan Łącki kanonik łęczycki, curatus cerekwicki i Kat. z Raczyńskich Rynarzewska

1391 (Cerekwica k. Szamotuł)

1789.15/3. (Przecł.) Józef Grzegorz, s. poprz. [Antoniego i Petronelli z Bielińskich] Rynarzewskich, * 12/3. -- MD. Tomasz Zakrzewski z ż. Marjanną z Bielińskich

1392 (Cerekwica k. Szamotuł)

1789.3/5. (Rokitnica) Stanisław Nereusz, s. M. Macieja i Teofili z Boguckich Linskich dz-ów Rok. -- M. Gabryel Skorzewski gen. w. k., dz. Kiekrza, Kat. z Mieszkowskich Kowalska dz-a Smiełowa był chrzczony z wody 1788.11/5. i podawali Ignacy Bogucki i Wiktorja z Chociszewskich ż. jego

1393 (Cerekwica k. Szamotuł)

1791.16/2. (Pamiątkowo) Wirydjanna Weronika, Anna, * 1/2., c. J.D. Jana Nepom. Leszczyc z Dobrzycy Dobrzyckiego chorążego chełm. czł. kom. cyw. wojsk pow. pozn. prezyd. i kaw. Sw. St. dz-a Pamiątkowa i Ewy z Koszutskich -- Adam Malczewski klan rogoziń. surrog. gr. pozn. i Weronika z Łąckich Kwilecka klanowa przemęcka, Stanisław Bniński szambel. król. i Aniela z Kwileckich Węgorzewska dz-a Objezierza

1394 (Cerekwica k. Szamotuł)

1792.30/4. (Pam.), * 21, Józef Ignacy Karol, s. poprz. [Jana i Ewy z Koszutskich] Dobrzyckich -- Antoni Koszutski dziad dziecka, Petronella z Bielińskich Rynarzewska, ass. Franc. Stadnicki sta ostrzeszowski i Franciszka z Zakrzewskich Skorzewska

1395 (Cerekwica k. Szamotuł)

1787.6/1. (Pamiątkowo) MG. Bogumił Leszczyc Dobrzycki szambel. król. x Zuzanna Gorczyczewska panna -- MD. Antoni Rynarzewski pos. Przecławka, Adam Nowakowski pos. Bomblina

1396 (Cerekwica k. Szamotuł)

1789.17/9. (Pam.) N. And. Wyszyński ekonom w Pam., mł. x N. Ludwika de Koźmińskie panna, dworka, -- JD. Wojc. Węgorzewski gen. adjut. wojsk JKMci, dz. Objezierza i Gabryel Skorzewski gen. adj. JKMci, Nepom. Leszczyc Dobrzycki chor. chełmiński podstarości wschowski, dz. Pamiątkowa etc.

1397 (Cerekwica k. Szamotuł)

1733.21/2. † PR.D. Ignacy z Kalinowy Zaremba dziekan tut. obornicki, prepozyt w m. Kaźmierzu, rządził kość. 38 l.

1398 (Cerekwica k. Szamotuł)

1734.17/3. Poch. MD.v. Ludwika Pilchoska z Rokitnicy siostra pani Szołdrskiej, żony G.W.P. z Czempinia

1399 (Cerekwica k. Szamotuł)

1736.7/3. poch. Sebastjan l. 16, s. MD. Zygm. Zaidlicza lutra z Rokitnicy

1400 (Cerekwica k. Szamotuł)

1737.1/4. † MD. Antoni Goślinowski dz. Napachania

1401 (Cerekwica k. Szamotuł)

1738.18/5. poch. MD. Karol Lichnowski brat Kąsinowskiej klanicowej rogoz., kalwin

1402 (Cerekwica k. Szamotuł)

1739.2/3. poch. MD. Michał Pawłowski (z Rokietnicy)

1403 (Cerekwica k. Szamotuł)

1740.4/4. poch. MDv. Marcjanna Roszkowska z Rokietnicy

1404 (Cerekwica k. Szamotuł)

1744.26/9. poch. MD. Anna Michalska wdowa z Mrowina

1405 (Cerekwica k. Szamotuł)

1751.19/2. poch. Marjanna dziecko MG.D. Aleksandra Goślinowskiego z Napachania

1406 (Cerekwica k. Szamotuł)

1759.17/12. poch. Mikołaj, s. poprz. [Aleksandra i Anny z Nieżychowskich] Goślinowskich

1407 (Cerekwica k. Szamotuł)

1761.17/5. (Napachanie) † MD. Anna z Nieżychowskich Goślinowska l. 37, poch. Reform. Szamotul.

1408 (Cerekwica k. Szamotuł)

1763.31/10. (Napach.) poch. Józefat Stanisław, ok. 5 tyg., s. M. Wojc. i Doroty Zbyszewskich tenut. d. Napachania

1409 (Cerekwica k. Szamotuł)

1764.13/4. † P.R.D. Tomasz Korab Rossowski kan. kat. pozn., prepozyt C.

1410 (Cerekwica k. Szamotuł)

1768.18/6. poch. dziecko ok. 9 mies. im. Michał, s. M. Józefa i Anny Suszczewiczów

1411 (Cerekwica k. Szamotuł)

1782.1/4. (Nowa Wieś) † M. Aleksander Maurycy Goślinowski komornik wschow., poch. 6 tut. kość. l. 70, b. dziedzic Napachania, legował tut. kość. 4.000 złp.

1412 (Cerekwica k. Szamotuł)

1788.22/10. poch. dziecko żyjące 1/2 godz., JM. Jana Nep. i Ewy z Koszutskich Dobrzyckich chor. chełmiń.

1413 (Cerekwica k. Szamotuł)

1789.1/5. (Przecławek) poch. MD. Antoni Rynarzewski pos. tej wsi, l. 36, † 28/4

1414 (Cerekwica k. Szamotuł)

1794.13/4. (Golenczewo) MD. Konstancja z Goślinowskich Przanowska z Gol. w pf. soboc. i tam poch.

1415 (Cerekwica k. Szamotuł)

1797.6/3. exeg. za X. Jana Nep. Łęckiego honor. kan kat. chełm., i kolleg. NMP. Pozn., prob. tut. ksiądz od 14/9.1764, † 25/2

1416 (Cerekwica k. Szamotuł)

1800.24/3. poch. GD. Urszula z Sypniewskich wd. po GD. Macieju Strzałkowskim † 21/3. l. ok. 70 (Cerekwica)

1417 (Cerekwica k. Szamotuł)

1797.26/3. (Napach.) * 3, Helena, c. G. Walentyna i Marjanny Jezierskich, mieszk. w N. -- MG. Franc. Moszczyński z ż. dz-e Nap. przy ich akcie ślubnym z 30/8.96 nazw. "Honesti"

1418 (Cerekwica k. Szamotuł)

1799.6/4. (Rokitnica), * t. d. Mateusz, s. M. Ludwika i Marjanny z Osękowskich Neymanów pos. R. -- MD. Wojc. Obrębski i MD. Marjanna z Zwolińskich N.

1419 (Cerekwica k. Szamotuł)

1802.17/10. (C.) Maksymiljan Aleks. Łukasz, s. PMD. Nepomucena Koszutskiego, pos. i Ludwiki Płonczyńskiej -- panna Wirydja Dobrzycka, c. Nep. dz-a Pamiątkowa

1420 (Cerekwica k. Szamotuł)

1805.11/11. (Napach.) Teodora Wiktorja, c. G. Ant. Gustowskiego ekonoma i Anny z Szumańskich - * 2, -- GMD. Teodor Cielecki pokojowy JKMci, dz. Rudek i Wiktorja z Miaskowskich Grabska dz-a Napach. MD. Ant. Załuskowski pos. Chrostowa z ż. Teodorą z Grabskich

1421 (Cerekwica k. Szamotuł)

1821.22/1. (Pam.) GM. Augustyn Skrzydlewski wd., dz. Kunowa, 29 x GM. Józefa Czachórska l. 19 - Józef Cz. pos. Pam. i Teresa Cz. z domu Gronowskich, Teodor Wilkoński pos. Gowarzewa i Ant. Milencki pos. Ptaszkowa

1422 (Chludowo - Owińska)

1755.13/9. (Bolechowo) Mateusz Jan Nep., s. NGD. And. Swiętochowskiego tenut. Bol. i Marjanny -- PMD. Aleks. Gurowski klanic pozn. i siostra jego Estera na próbie klaszt. będąca

1423 (Chludowo - Owińska)

1759.1/8. (Bol.) Ignacy Nepom., s. poprz. [Andrzeja i Marjanny] Swiętochowskich -- JR. Paweł Chelkowski prob. Mur. Gośliny i panna Weronika Gurowska klanka gnieźn.

1424 (Chludowo - Owińska)

1768.24/6. (Bol.) Anna Honorata, c. poprz. [Andrzeja i Marjanny] Swiętochowskich -- i Pv. Honorata Lutomska z klasztoru

1425 (Chludowo - Owińska)

1782.20/5. D. Szymon Konopka zarządz. lasów O. x panna Anna Radomska pokojowa panny ksieni - GD. Feliks Zakrzewski ze Skorzęcina i Tomasz Kosicki z Wierzonki

1426 (Chludowo - Owińska)

1744.8/2. (O.) poch. G. Regina Niedźwiedzka wdowa

1427 (Chludowo - Owińska)

1764.17/3. (Bol.) poch. GMD. Mateusz Jarzyna ojciec pani Swiętochowskiej l. ok. 90

1428 (Chludowo - Owińska)

1784.23/9. poch. MG.v. Anna Zdzichowska podczasz. wschow. - l. 90 ok. żyła w klasztorze

1429 (Chludowo - Owińska)

1780.5/4. (Owińska) Brygitta, c. M. Józefa i Justyny Daleszyńskich dz-ów d. Chociszewa, sędziców kalis. Teraz ceremonja dodaje im.: Melchjora, Juljanna, Estera, -- Piotr Korytowski podsędek gn. a Juljanna Malczewska i panna Rozalja Korytowska c. podsędka, Adam Dal. sędzica kaliskiego syn z Franciszką Koryt. córką podsędka

1430 (Chludowo - Owińska)

1789.19/4. (Bol.) Wojciech, s. GD. Sebastjana i Rozalji z Gliszczyńskich Nowińskich admin. Bolechow. -- MD. Feliks Zakrzewski pos. Skorzęcina i Bol., MD. Agnieszka Poklatecka aspirantka do klaszt.

1431 (Owińska Klasztor)

1828.29/12. † Apolonja Gorzeńska dominikanka zak. l. 70

1432 (Owińska Klasztor)

1830.14/11. † Augustyna Kęszycka przeorysza karmelitanek l. 86

1433 (Owińska Klasztor)

1835.1/7. Alojzja Drzewiecka przeorysza cystersek, l. 84, prof. 65

1434 (Owińska Klasztor)

1745.24/6. † panna Magdalena Raczyńska profeska i senjorka tut. zak.

1435 (Owińska Klasztor)

1746 † 15/2. O. Tomasz Płaczkowski prof. i sen. Koronow., l. 90, prof. 75

1436 (Owińska Klasztor)

1746.27/3. † O. Benedykt Brodnicki prof. przemęcki, l. 40, prof. 21, kapł. 15

1437 (Owińska Klasztor)

1746.11/5. † O. Filip Boszkowski prof. i sen. lędzki, Dr. Sw. Teol., l. 61, prof. 44

1438 (Owińska Klasztor)

1746.7/5. † panna Jadwiga Białęska prof. ołoboc., 1-a przeorysza Vallis Angelicae, l. 66 prof. 36

1439 (Owińska Klasztor)

1747.20/6. † panna Aleksandra Dobrosielska prof. ołoboc., l. 73, prof. 57

1440 (Owińska Klasztor)

1747.28/6. † P.RD. Józef Michał Gorczyński opat bledzewski, l. 75 prof. 31, kapł. 30, op. 28

1441 (Owińska Klasztor)

1748.16/5. † O. Stefan Jaskólski prof. lędzki, l. 45, prof. 27, kapł. 21

1442 (Owińska Klasztor)

1748.28/7. † O. Aleks. Gurowski - prof. pelpl., l. 44, prof. 22, kap. 20

1443 (Owińska Klasztor)

1749.17/4. † O. Robert Dobiejewski prof. wągrow., l. 47, prof. 4. kapł. 2

1444 (Owińska Klasztor)

1749.7/12. † w czasie pożaru kl. ołoboc. Zuzanna Przybysławska profeska l. 60, prof. 39

1445 (Owińska Klasztor)

1750.9/2. † panna Gabryela Olszewska prof. ołobocka l. 76. prof. 53

1446 (Owińska Klasztor)

1750.8/5. † RD. Mikołaj Antoni Łukomski opat lędzki, l. 76, prof. 60, op.

1447 (Owińska Klasztor)

1751.0/3. † RD Walentyn Czapski, bp. włocław. i pomor. i prof. pelplin. l. 69, bpstwo 15

1448 (Owińska Klasztor)

1751.5/8. † O. Wincenty Kamocki prof. koronow., l. 59, prof. 23, kapł. 20

1449 (Owińska Klasztor)

1751.30/10. † RRD. Ignacy Czapski opat pelpliń., l. 42, opactwo 9

1450 (Owińska Klasztor)

1752.30/8. † Krystyna Rokoszewska prof. i sen. tut. l. 81, prof. 62

1451 (Owińska Klasztor)

1753.26/4. † Magdalena Morawska prof. ołoboc., l. 94, prof. 66

1452 (Owińska Klasztor)

1753.6/5. † GD. Józef Lutomski opat koprzywnic. l. 51

1453 (Owińska Klasztor)

1754.14/3. † Mechtylda Olszewska prof. ołoboc., l. 72, prof. 55

1454 (Owińska Klasztor)

1754.4/5. † O. Gabryel Grabiński prof. lędzki l. 37, prof. 18, kapł. 14

1455 (Owińska Klasztor)

1754.19/6. † JRD. Stefan Chrząstowski opat koronow. l. 84, prof. 34, opac. 13

1456 (Owińska Klasztor)

1756.20/7. † O. Aleks. Zbijewski prof. parad., l. 56, prof. 31, kapł. 28

1457 (Owińska Klasztor)

1756.7/8. † JRD. Michał Konarzewski opat bledzew., l. 49, prof. 32, op. 13

1458 (Owińska Klasztor)

1756.18/9. † br. Bernard Bystram Djak. prof. pelp. l. 24, prof. 6

1459 (Owińska Klasztor)

1757.21/2. † Poznań. O. Michał Witosławski prof. lędz., l. 36, prof. 11, kap. 4

1460 (Owińska Klasztor)

1757.8/3. † Humbelma Drwęska prof. ołob. 77, prof. 51

1461 (Owińska Klasztor)

1757.30/4. † O. Malachjasz Zbijewski prob. obr., l. 56, prof. 36, kapł. 16

1462 (Owińska Klasztor)

1757.19/7. † O. Djonizy Lipiński prof. obr., prof. sielecki, l. 45, prob. 26

1463 (Owińska Klasztor)

1757.16/9. † Urszula Taczanowska prof. ołoboc., 76, prof. 34

1464 (Owińska Klasztor)

1757.29/10. † O. Ludwik Zabłocki prof. koron. 37, prof. 14

1465 (Owińska Klasztor)

1757.25/12. † Agata Taczanowska prof. ołoboc., 66, prof. 48

1466 (Owińska Klasztor)

1757.30/12. † O. Franc. Borna prof. obr., przeor wąchocki, Dr. Sw. Teol.

1467 (Owińska Klasztor)

1758.12/1. † Joanna Gurowska prof. tut., l. 64, prof. 40

1468 (Owińska Klasztor)

1758.2/3. † Br. Konrad Pakosławski kler. prof. koron. 36, prof. 14

1469 (Owińska Klasztor)

1758.27/4. † O. Benedykt Gutowski prof. pelpl., 54, prof. 27, kapł. 24

1470 (Owińska Klasztor)

1758.11/5. † O. Nep. Skrzetuski prof. bledz., 69, prf. 29, kapł. 28

1471 (Owińska Klasztor)

1758.30/8. † O. Stanisław Kurski prof. i sen. lędzki, 67, prof. i kapł. 39

1472 (Owińska Klasztor)

1759.16/8. † O. Robert Jurkowski prof. koronow., 43, prof. 18, kapł. 15

1473 (Owińska Klasztor)

1759.6/10. JRD. Hieronim Turno opat pelplin., komisarz, et. 60, op. 29

1474 (Owińska Klasztor)

1760.29/8. † O. Henryk Łakinski prof., 41, prof. 20, kapł. 17

1475 (Owińska Klasztor)

1761.3/3. † Br. Walentyn Grzybowski djak., prof. parad. 31, prof. 10

1476 (Owińska Klasztor)

1761.13/5. † Weronika Urbanowska prof. tut., 38, prof. 20

1477 (Owińska Klasztor)

1761.8/6. † Br. And. Łuba koron., 45, prof. 11

1478 (Owińska Klasztor)

17623/3. † Kunegunda Bułakowska prof. i przeorysza tut. 84, prof. 65

1479 (Owińska Klasztor)

1762.3/3. † JRD. Józef Loka op. Bledzew., 49, op. 19

1480 (Owińska Klasztor)

1762.27/10. † Bernarda Jezierska prof. tut. 46, prof. 22

1481 (Owińska Klasztor)

1763.28/1. † O. Bernard Jarczewski prof. Bledzew., 39, prof. 19, kapł. 13

1482 (Owińska Klasztor)

1763. † MD. Franciszka Łącka podstolina

1483 (Owińska Klasztor)

1763. † MD. Teresa Chwalibogowa stolnikowa bracławska

1484 (Owińska Klasztor)

1764.19/3. † Teofila Lipska 89, prof. owiń. 48

1485 (Owińska Klasztor)

1764.20/5. † Karolina Pawłowska 61, prof. 42, ow.

1486 (Owińska Klasztor)

1764.11/6. † Izabella Sliwińska, prof. ow., 100, prof. 76

1487 (Owińska Klasztor)

1764. † O. Rajmund Garczyński prof. koronow. 70, prof. 47, kapł. 39

1488 (Owińska Klasztor)

1764. † Wiktorja Lipińska prof. ow., 47, prof. 25

1489 (Owińska Klasztor)

1765.7/5. † O. Wacław Więckowski prof. wągrowiecki, 81, prof. 18, 12

1490 (Owińska Klasztor)

1765.17/7. † O. Armand Radoński prof. bledzew., 61, prof. 39, kapł. 33

1491 (Owińska Klasztor)

1766.14/2. † JRD. Izydor Tokarzewski opat pelpliń., 61, opactwo 6

1492 (Owińska Klasztor)

1766.1/3. † O. Hjacynt Wysocki prof. paradys., 38, prof. 19, kap. 15

1493 (Owińska Klasztor)

1766.14/4. † JRD. Eugenjusz Poraj Konarzewski opat. l. 47, op. 17

1494 (Owińska Klasztor)

1767.30/5. † Aniela Łętkowska ołoboc., l. 100

1495 (Owińska Klasztor)

1767.16/12. † JRD. Nepom. Bystram opat obr. l. 56

1496 (Owińska Klasztor)

1768.23/4. † O. Jan Radoszewski prof. pelpliń., prof. 40, kapł. 34, lat 60

1497 (Owińska Klasztor)

1768.28/4. † JMD. Ignacy Dąmbski miecznik inowrocł.

1498 (Owińska Klasztor)

1768.23/7. † Konstancja Rozdrażewska prof. owiń., 48, prof. 14

1499 (Owińska Klasztor)

1768.19/12. † JR. Rozalja Joanna Malczewska ksieni owińska l. 97, prof. 80, ksieni 58, za jej rządów 1729 kościół erygowany

1500 (Owińska Klasztor)

1769.3/5. † PMD. Anna Piasecka miecznikowa podol.

1501 (Owińska Klasztor)

1769.5/8. † Ludmiła Malachowska prof. ow., 60, prof. 45

1502 (Owińska Klasztor)

1769.18/9. † Rozalja Malczewska prof. ow., i kantorka, 69, prof.

1503 (Owińska Klasztor)

1770.31/1. † siostra Wiktorja Włostowska prof. ołobocka 64, prof. 47

1504 (Owińska Klasztor)

1770.5/6. † O. Józef Grudzielski prof. lędzki, l. 38, prof. 20, kapł.

1505 (Owińska Klasztor)

1770.18/10. † O. And. Konarski prof. bledzew., 39, prof. 21, kapł. 15

1506 (Owińska Klasztor)

1771. † O. Józef Jaskólski prof. Umrosue Vallis

1507 (Owińska Klasztor)

1771.2/9. † O. Leonard Chlebowski prof. koronow., l. 48, prof. 31, kap. 23

1508 (Owińska Klasztor)

1772.20/3. † Br. Rajmund Rogoliński nowic. bledzew. 18, nowic. mies. 5

1509 (Owińska Klasztor)

1772.6/5. † Antonina Kossowska prof. ow., l. 60, prof. 43

1510 (Owińska Klasztor)

1772.5/12. † M.D. Rozalja Kalksteynowa współsiostra prowincji

1511 (Owińska Klasztor)

1773.19/1. † PMD. Andrzej Borkowski sędzia zs. mielnicki - konfrater

1512 (Owińska Klasztor)

1773.0/7. † PMD. Marcjanna Kwiatkowska ksieni elekta ołobocka l. 76, prof. 60, op. 4 i mieś. 6

1513 (Owińska Klasztor)

1774.10/1. † w Wągrówcu O. Malachjasz Grabowski prof. lędzki, 68, prof. 46, kapł. 4 ...

1514 (Owińska Klasztor)

1774.17/2. † Aleta Ordężanka prof. ołoboc., l. 41, prof. 17

1515 (Owińska Klasztor)

1774. † MGD. Franciszek Gorzeński por. w kor., konfrater

1516 (Owińska Klasztor)

1774.7/6. † Owińska PMD. Wojciech Chrząstowski klanic nakielski 61, konfrater

1517 (Owińska Klasztor)

1774.20/6. † MD. Michał Chwalibóg podstoli bracławski konfrater

1518 (Owińska Klasztor)

1774.9/8. † JMD. Anna Mogielnicka scina nieświcka konfr.

1519 (Owińska Klasztor)

1775. † MD. Wojciech Kraszewski stolnik bracławski, konfr.

1520 (Owińska Klasztor)

1775. † JD. Róża hr. Tarnowska konfr.

1521 (Owińska Klasztor)

1775.28/4. † O. Benedykt Skorzewski prof. paradyski, 56, pr. 37, kapł. 33

1522 (Owińska Klasztor)

1775.20/12. † PMD. Józef z Krampy Swięcicki burgrabia z. krakow. konfr.

1523 (Owińska Klasztor)

1776.1/3. † Augustyna Zbyszewska prof. tut., 63, prof. 42

1524 (Owińska Klasztor)

1776.7/3. † O. Niward Raszewski prof. wągrow., 66, prof, 46, kapł. 40

1525 (Owińska Klasztor)

1776.8/4. † O. Benedykt Borzęcki prof. i sen. koprzyw., 73, prof. 47, kapł. 40

1526 (Owińska Klasztor)

1776. † JMD. Piotr Szaniawski burgrabia piotrkow. konfr.

1527 (Owińska Klasztor)

1776.18/10. † O. Konstantyn Ciecierski prof. i supprzeor koronow. l. 37, prof. 13, kap. 11

1528 (Owińska Klasztor)

1776.10/1. † JMD. Weronika Gurowska klanka pozn., l. 62, konfr.

1529 (Owińska Klasztor)

1776.20/12. † PMD Domicela de Pilis Oraczewska stolnikowa winnicka

1530 (Owińska Klasztor)

1777.29/1. † JRD. Franciszek Rogaliński prof. przemęcki opat bledzew. l. 60, prof. 37, kapł. 34

1531 (Owińska Klasztor)

1777.20/2. † JRD. Konstantyn Iłowiecki opat lędzki, komisarz prow., l. 68, prof. 49, kapł. 45, opat 26

1532 (Owińska Klasztor)

1777.13/10. † Juljanna Poklatecka prof. ow., l. 58, prof. 39

1533 (Owińska Klasztor)

1778.0/2. † PMD. Aleks. Koszutski sta stanisławowski, konfr.

1534 (Owińska Klasztor)

1778.0/3. † MD. Elżieta z Bojanowskich Niemojewska szambelanowa

1535 (Owińska Klasztor)

1778.11/4. † we wsi dziedz. Komorniki MD. Dorota z Miłaczewskich Korytowska łowczyna kaliska

1536 (Owińska Klasztor)

1776. ostatnie dni/4. † MD. Piotr Tołoczko stolnik wendeński, dobrodziej kość. wiślickiego

1537 (Owińska Klasztor)

1778.27/10. † w dobrach dziedz. Taszkowy PMD. Joanna z Wałdowskich Chrząstowska klanicowa nakielska

1538 (Owińska Klasztor)

1778.15/12. † Elżb. Mierzewska prof. i przeorysza ołob. 93, prof. 77

1539 (Owińska Klasztor)

1779. † w Rychwałdzie PMD. Ignacy Leszczyc Dobrzycki podkomorzy wendeński

1540 (Owińska Klasztor)

1779. † w pobl. kl. Jędrzejow., MD. Jan Nepom. Laskowski wojski chęciński

1541 (Owińska Klasztor)

1779.30/4. † RD. Kazimiera Sławianowska ksieni ołob., 68, prof. 49, ks. 6

1542 (Owińska Klasztor)

1779.18/5. † JRD. Florjan Gotartawski op. pelpliń. l. 56, prof. 39, kapł. 31, op. 24

1543 (Owińska Klasztor)

1779.23/5. † na prob. przemęckim MD. Barbara z Rayskich Prusimska

1544 (Owińska Klasztor)

1779.16/5. † PMD. Franc. Sokolnicki chorąży gnieźn.

1545 (Owińska Klasztor)

1779.12/9. † JED. Ludwika z Tworzyańskich Gurowska klanowa przemęcka i starościna kolska

1546 (Owińska Klasztor)

1779.10/10. † w kl. wągrów. O. Benedykt Policki prof. obr. 54, prof. 33, kapł. 29

1547 (Owińska Klasztor)

1779.11/12. † Helena Kowalska prof. ołob., 56, pr. 40

1548 (Owińska Klasztor)

1780.17/1. † w Przemęcie PMD. Ignacy Szołdrski chorążyc smoleński, brat rodz. Jana Sz. opata przem.

1549 (Owińska Klasztor)

1780.2/1. † w Chraplewie PMD. Urszula z Poklateckich Sokolnicka chorążyna gnieźn.

1550 (Owińska Klasztor)

1780.11/2. † O. Michał Karmiński prof. parad., ekonom ow. l. 49, kapł. 18, prof. 21

1551 (Owińska Klasztor)

1780.29/2. † JRD Bartłom. Stecki ryc. malt.

1552 (Owińska Klasztor)

1780.9/3. † O. Grzegorz Gądecki prof. lędzki, 32, prof. 12, kapł. 6

1553 (Owińska Klasztor)

1780.5/4. † JRD. Alberyk Wyganowski opat sulejowski, 68, prof. 44, kapł. 43, op. 23

1554 (Owińska Klasztor)

1780.7/4. † w Wąchocku O. Antoni Goczkowski prof. przemęcki 46, prof. 27, kapł. 22

1555 (Owińska Klasztor)

1780.28/3. † w swych dobrach dziedz. Gołębiewo PMD. Konstancja Bystramowa podkomorzyna pomorska

1556 (Owińska Klasztor)

1780.24/5. † O. Placyd Stanisławski prof. koronow., prepozyt Sw. Ducha 55, prof. 27, kapł. 24

1557 (Owińska Klasztor)

1780. † PRD Władysław Miecznikowski Dziekan Fary Sw. Piotra w Gn., prob. w Popowie

1558 (Owińska Klasztor)

1780.30/12. † w Pozn. PMD. Marjanna z Grodzickich Rokossowska

1559 (Owińska Klasztor)

1781.14/3. † w Kiekrzu JED Marjanna Zakrzewska klanowa kaliska

1560 (Owińska Klasztor)

1781.8/3. † w Gdańsku PMD. Jan Trembecki, chorąży malbor.

1561 (Owińska Klasztor)

1781.27/4. † w Siernikach PMD. Anna z Bnińskich Radolińska podkomorzycowa wschowska

1562 (Owińska Klasztor)

1781.9/9. † PRD Bartłom. Chrąstowski ex-jezuita, konfr.

1563 (Owińska Klasztor)

1781.16/11. † PRD. Mateusz Zaremba Drzewoszewski prepozyt sulejowski

1564 (Owińska Klasztor)

1782.5/1. † w Przemęcie O. Benedykt Miliński, dr. ob. praw., l. 52, prof. 24, kapł. 23

1565 (Owińska Klasztor)

1782.19/1. † w Wróblewie J. Weronika z Twardowskich Szczaniecka klanowa kamieńska

1566 (Owińska Klasztor)

1782.12/2. † w Kleszczewie Jakub Morawski stolnik wschowski

1567 (Owińska Klasztor)

1782. † w Łagówcu MD. Szczaniecki klan kamieński

1568 (Owińska Klasztor)

1782.15/4. † w Gdańsku JRD. Jacek Rybiński op. oliwski, l. 79, op. 42

1569 (Owińska Klasztor)

1782.24/4. † MGD. Stanisław Kraszkowski podczaszy dobrzyń.

1570 (Owińska Klasztor)

1782.1/7. w d. Lubrica RD. ksieni ołobocka Abundancja Kraszkowska l. 73, ks. 3, pof. 53

1571 (Owińska Klasztor)

1783. † w Krakowie w klaszt. Zofja z Miruckich Linowska podstolina wschowska

1572 (Owińska Klasztor)

1783.19/9. † w Sandom. MD. Wiktorja Pozowska komornikowa zs. sandomier.

1573 (Owińska Klasztor)

1783.0/3. † w woj. sandom. MGD. Dorota z Brzezińskich Romerowa podstolina radomska, siostrzenica opata koprzywnickiego

1574 (Owińska Klasztor)

1783. † w Ow. O. Malachjasz Grzegorzewski prof. lędzki, l. ok. 30, prof. 8, kap. 5

1575 (Owińska Klasztor)

1783. † w Ołoboku Krystyna Kurczewska prof. ow., l. 87, prof. 47

1576 (Owińska Klasztor)

1783.15/11. † w Ow. Rafaela Gurowska prof. i kantorka tut., 63, prof. 25

1577 (Owińska Klasztor)

1783. † w Ołob. Ludgarda Modlibowska prof. tut. l. 84, prof. 49

1578 (Owińska Klasztor)

1784.30/4. † Ow. Dorota Miłaczewska prof. i sen. tut. 83, prof. 65

1579 (Owińska Klasztor)

1784.0/5. w Krak. † PRD. Józef Gorzeński kan. kat. krak., kanclerz Sier.

1580 (Owińska Klasztor)

1784.13/8. † w Dupiewie PMD. Florjan Zakrzewski - podczaszy wschow.

1581 (Owińska Klasztor)

1784. † w woj. sandom. PMGD. Adam Łącki klan sandomier.

1582 (Owińska Klasztor)

1784.8/10. † MD. Eleonora Siedlecka łowczycowa sochaczewska

1583 (Owińska Klasztor)

1785.15/7. † w opactwie Obr. JRD Aleksander Melchjor Gurowski prof. lędzki, zrazu był w kl. w Lotaryngii Clariloci 30, w Obrze 16, opat, l. 73

1584 (Owińska Klasztor)

1785.22/9. † w Pozn. O. Aleks. Drachowski prof. lędz., l. 29, prof. 9, kap.

1585 (Owińska Klasztor)

1786.21/1. † w prob. złotnic. O. Antoni Skrzetuski prof. jędrzejowski l. 46, prof. 19, kapł. 18

1586 (Owińska Klasztor)

1786.16/5. w Pyzdrach na sądach zs. † MGD. Piotr Korytowski podsędek zs. gn.

1587 (Owińska Klasztor)

1786.0/10. † MGD. Ignacy Wiśniowski wojski sochaczewski

1588 (Owińska Klasztor)

1786. † w Widzimiu Stanisław Bieliński klanic lędzki

1589 (Owińska Klasztor)

1786.28/12. † w okolicy kl. obr. GD. Józef Homentowski ol. ceł., pisarz

1590 (Owińska Klasztor)

1787.5/3. † Ow. Humbelina Dorpowsla prof. tut. l. 61, prof. 44

1591 (Owińska Klasztor)

1787. † w woj. sandom. MGD. Michał Leszczyński chor. i podstar. sandom., kaw. Sw. Stanisł.

1592 (Owińska Klasztor)

1787.28/7. † Ołob. Cecylja Nowowieyska prof. tut. 59, prof. 41

1593 (Owińska Klasztor)

1787.0/6. † PRD. Eustachy Gruszecki opat Mariae Vallis, prof. koprzywnicki

1594 (Owińska Klasztor)

1788.30/3. † Ow. Teresa Swiniarska prof. i podprzeorysza tut., 83, prof. 59, urzęd. 42

1595 (Owińska Klasztor)

1789. † w swych dobrach MGD. Antoni Bykowski chorąży

1596 (Owińska Klasztor)

1788.10/12. † MGD. Adam Prusinski chor. X. Zator.

1597 (Owińska Klasztor)

1788.12/12. † MGD. Aleksandra z Prusińskich Wolska miecz. radom.

1598 (Owińska Klasztor)

1789. † w kl. w Lądzie O. Franc. Koszutski prof. lędzki, l. 63, prof. 43, kapł.

1599 (Owińska Klasztor)

1789.† w dobrach swych MD. Władysław Biernacki klan sieradzki

1600 (Owińska Klasztor)

1789.30/5. † we wsi dziedz. Wierzbno MGD. z Biernackich Prusinska (?)

1601 (Owińska Klasztor)

1790. † w Gnieźnie JRD. Józef Dorpowski kan. metropol. gn.

1602 (Owińska Klasztor)

1790. † we wsi dziedz. Chlebowo MGD Marcin Radoński

1603 (Owińska Klasztor)

1790.27/5. † w kl. w Ołoboku RD. Brygitta Gorzeńska ksieni tamt. l. 70, prof. 44 ks. 8

1604 (Owińska Klasztor)

1790.0/5. † w Konowie MGD. Ludwika z Gurowskich Zakrzewska stolnikowa wschowska

1605 (Owińska Klasztor)

1790.18/11. † w Lądzie O. Eugenjusz Lisowski prof. lędzki, administr. ostrow., l. 34, prof. 13, kapł. 10

1606 (Owińska Klasztor)

1790.21/11. † w Ow. Urszula Wodecka prof. tut., l. 83, prof. 60

1607 (Owińska Klasztor)

1791.25/1. † w kl. wągrowieckim O. Edmund Chrzanowski prof. tamt., curatus łęgowski l. 58, prof. 29, kapł. 26

1608 (Owińska Klasztor)

1791. † w swej rezyd. GD. Felicjan Roganwski komornik zs. kaliski

1609 (Owińska Klasztor)

1791. † GD. Teodor Komornicki viceregens gr. piotrkowski

1610 (Owińska Klasztor)

1791. † GD. Barbara ze Skotnickich Popielowa stolnikowiczowa nowogrodzka

1611 (Owińska Klasztor)

1791. † w Lądzie JRD. Ludwik Benedykt Lubstowski opat lędzki, przez 15 l., Dr. Sw. Teol., l. 86, prof.44, kapł. 38

1612 (Owińska Klasztor)

1791.10/9. † we wsi Skrzypaczewice MGD. Anna z Miłkowskich Borkowska sędzina mielnicka

1613 (Owińska Klasztor)

1792.3/5. † MD. Wacław Bystram podkomorzy pomorski l. 82

1614 (Owińska Klasztor)

1792.10/3. † JMD. Jan Turno stolnik kaliski, kaw Sw. St.

1615 (Owińska Klasztor)

1792.19/3. †† MD. Błażej i MD. Marjanna Brzezińscy (kl. koprzywnicki)

1616 (Owińska Klasztor)

1792.5/9. † JD. Józef Mielżyński z Brudzewa wda poznański kaw. O.B. l. 60 (dobr. Obry)

1617 (Owińska Klasztor)

1792.17/1. † w Paradyżu O. Bernard Borucki l. 34, prof. 12, kap. 10

1618 (Owińska Klasztor)

1792.11/1. w Pelplinie † O. Fabjan Ustarbowski, Dr. Sw. Teol., l. 66, prof. 48, kapł. 42

1619 (Owińska Klasztor)

1792. † w kol. krak. O. Paweł Gorzeński, prof. przemęcki, rektor kol., przeor mogilski, l. 46, prof. 21, kapł. 16

1620 (Owińska Klasztor)

1792.† w kl. koronow. 8/5. br. Benedykt Urbanowski l. 52, prof. 2

1621 (Owińska Klasztor)

1793. † 6/11. MD. Marjanna z Rogalińskich Bielińska klanicowa lędzka

1622 (Owińska Klasztor)

1793.9/12. † JRD. Paweł Chelkowski prepozyt z Mur. Gośliny i Pogorzelski

1623 (Owińska Klasztor)

1793.9/12. † MD. Stanisław Komirowski łowczy bydgoski

1624 (Owińska Klasztor)

1793.24/10. † w Ołoboku Juljanna Raszkowska l. 54, prof. 36

1625 (Owińska Klasztor)

1794. † w Czyrzycu JRD. Onufry Grzymisławski opat tamt., l. 74, prof. 41, kapł. 41, op. 29 † 0/2

1626 (Owińska Klasztor)

1794.0/4. † w Koronowie JRD. Jan Chrząstowski opat koronow.

1627 (Owińska Klasztor)

1794.7/8. † Ludwika Zarębianka prof. tut. l. 89, prof. 59

1628 (Owińska Klasztor)

1794.14/10. † w Lądzie br. Tesselin Malechowski kleryk, l. 64, prof. 14

1629 (Owińska Klasztor)

1795.28/1. † RD. Wojciech (Adalbertus) Sierakowski kanonik kielecki, sędzia surrog. kurji krak. (wąchocki)

1630 (Owińska Klasztor)

1796.2/4. † w Ołoboku Otolja Złotnicka l. 72, prof. 39

1631 (Owińska Klasztor)

1796.26/9. † Owińska Kazimiera Malczewska przeorysza, l. 64, prof. 49

1632 (Owińska Klasztor)

1797.18/1. † JRD. Bernard Niegolewski prof. bledzew., opat jędrzejow., kanonik kat. krak., kaw. Sw. St. l. 52, prof. 33, kapł. 28, op. 26

1633 (Owińska Klasztor)

1797.28/2. † Teofila Węgierska prof. ołob., l. 86, prof. 70

1634 (Owińska Klasztor)

1797.5/3. † JRD. Jan Szołdrski opat przemęcki, b. wizyt. gen. całej prow., l. 74, prof. 53, op. 45

1635 (Owińska Klasztor)

1797.2/4. † JMD. Rafał hr. Gurowski klan poznański, brat rodz. ksieni owińskiej

1636 (Owińska Klasztor)

1797.2/6. † w Obrze O. Melchjor Nieżychowski prof. tam., l. 36, prof. 1[...], kapł. 12

1637 (Owińska Klasztor)

1797.29/5. † w Pelplinie O. Krzysztof Pawłowski l. 63, prof. 44, kapł. 39

1638 (Owińska Klasztor)

1797.25/6. † w Koronowie O. Kiljan Charszewski l. 56, prof. 33, kapł. 29

1639 (Owińska Klasztor)

1797.25/6. † Mechtylda Rychłowska w Ołob., l. 75, prof. 40

1640 (Owińska Klasztor)

1797.12/5. † JMD. Kat. ze Skorzewskich Byszewska ż. b. komend. dyw. wielkopol.

1641 (Owińska Klasztor)

1797. † Antoni z Lubjeńca Miemojewski kan. kat. gn., i pozn.

1642 (Owińska Klasztor)

1797.10/9. † w Ow. Bernarda Daleszyńska, l. 60, prof. 30

1643 (Owińska Klasztor)

1798.22/1. † O. Jan Bystram prof. obr., l. 58

1644 (Owińska Klasztor)

1798.24/7. † MD. Anna Chomentowska stolnikowa bydgoska

1645 (Owińska Klasztor)

1800.17/4. † O. Bernard Chełmicki prof. lędzki, l. 61, prof. 42, kapł. 35

1646 (Owińska Klasztor)

1800.30/5. † O. Stanisław Komierowski prof. i przeor Cor. l. 80, prof. 60 kapł. 56

1647 (Owińska Klasztor)

1801.29/1. † o Placyd Bolesz prof. Parad. l. 57, prof. 33, kapł. 27

1648 (Owińska Klasztor)

1801.9/3. † O. Ludwik Modlibowski prof. i sen. lędz. l. 67, prof. 49, kapł 4[...]

1649 (Owińska Klasztor)

1801.27/3. † O. Niward Płaczkowski prof. i przeor Koronowa dr. Sw. Teol. i ob. praw, not. apostol., prepozyt koronow. l. 64 prof. 48, kapł. 38

1650 (Owińska Klasztor)

1801.8/12. † O. Niward Raszewski prof. i przeor wągrowiecki, not. apostol., curatus Tarn. l. 44, prof. 24, kapł. 20, przeor 4

1651 (Owińska Klasztor)

1802.12/3. † O. Quadratus Wichliński prof. przemęc., l. 42, prof. 25, kapł. 19

1652 (Owińska Klasztor)

1802.7/4. † RD. Melchjora Gurowska prof. i ksieni ow. l. 79, prof. 57, ks. 34

1653 (Owińska Klasztor)

1802.21/8. † we wsi Łukom dziedz. MD. Stanisław Chełmski

1654 (Owińska Klasztor)

1802.20/9. † RD. Józef Rogaliński kanonik pozn.

1655 (Owińska Klasztor)

1802.7/9. † M.D. Michał Stanisławski

1656 (Owińska Klasztor)

1803.11/8. † JRD Józef Rokossowski kan. kat. pozn.

1657 (Owińska Klasztor)

1803.22/9. † w rezyd. rokitneńskiej JRD. Onufry Wierzbiński opat bledzewski, od lat 26, komisarz i wizyt. w Prusach od 6, l. 59, prof. 35, kapł. 32

1658 (Owińska Klasztor)

1803.2/12. † w Ow. Ludgarda Olęcka prof. tut. 78, prof. 63

1659 (Owińska Klasztor)

1803.20/1. † w Ołob. Teresa Rozrażewska prof. tamt. 88, prof. 45

1660 (Owińska Klasztor)

1804.31/3. † w Przemęcie O. Bonawentura Rospęcki prof. tamt., były ekonom ow. l. 65, prof. 42, kapł. 36

1661 (Owińska Klasztor)

1804.10/5. † w Ow. Józefa Korytowska prof. i sen. tut. 86, prof. 64

1662 (Owińska Klasztor)

1804.10/8. † Ołob. Beatrycza Trzebińska prof. tamt. 42, prof. 21

1663 (Owińska Klasztor)

1804.9/10. † w Lądzie RD. Konstantyn Miaskowski prof. tamt., były przeor w Wągrow. l. 16 i prepozyt w Landkoriae 14, l. 73, prof. 42, kapł. 40

1664 (Owińska Klasztor)

1805.25/4. † w Lądzie O. Niward Zieliński prof. tamt., b. prof. Filozofi i Teol. l. 58, prof. 27, kapł. 26

1665 (Owińska Klasztor)

1806.14/10. † w kl. mogilskim O. Tesselin Rayski prof. wągrowiecki, podprzeor mog. 47, prof. 23, kapł. 19

1666 (Owińska Klasztor)

1806.28/5. † Ow. Weronika Jaraczewska 52, prof. 32

1667 (Owińska Klasztor)

1806.9/6. † w Ołob. RD. Ida Wielewieyska ksieni 16 l., l. 76, prof. 58

1668 (Owińska Klasztor)

1806.7/9. † w dobrach koło Pelplina MGD. Mateusz Jezierski

1669 (Owińska Klasztor)

1806.23/12. † na parafji O. Alberyk Milewski prof. koronow., l. 68, prof. 47, kapł. 43

1670 (Owińska Klasztor)

1807.25/1. † w Lądzie O. Kaz. Zaborowski prof. tamt. l. 46, prof. 20, kapł. 19

1671 (Owińska Klasztor)

1807.20/2. † w Obrze O. Kadłubjusz Pomorski prof. tamt. l. 33. prof. 15, kap. 9

1672 (Owińska Klasztor)

1808.2/11. † O. Stefan Skrzypiński prof. koronow. 31, prof. 13, kapł.

1673 (Owińska Klasztor)

1809.7/2. † Marja Wargowska prof. ołob. 79, prof. 61

1674 (Owińska Klasztor)

1809.4/10. † Aleksandra Sułkowska porf. tut. 74, prof. 54

1675 (Owińska Klasztor)

1809.29/10. † O. Donat Grudziecki prof. lędzki 37, prof. 19, kapł. 13

1676 (Owińska Klasztor)

1810.10/2. † MD. Juljanna Malczewska

1677 (Owińska Klasztor)

1810.12/8. we wsi Przewoz PM. Jan Jezierski konfr.

1678 (Owińska Klasztor)

1810.14/8. † GD. Pryska Chomentowska konfr.

1679 (Owińska Klasztor)

1810.19/12. † P.Rev.D. Franc. Bębnowski konfr.

1680 (Owińska Klasztor)

1811.15/1. † O. Gwido Gostkowski prof. lędz., 72, prof. 44, kap. 31

1681 (Owińska Klasztor)

1812.† O. Mateusz Miaskowski z zak. karmelitów

1682 (Owińska Klasztor)

1813.29/2. † Scholastyk Jaruchowski sen. i prof. ow. 71, prof. 59

1683 (Owińska Klasztor)

1813.6/5. † Aleksandra Gorzeńska sen. i prof. ołob. 74, prof. 58

1684 (Owińska Klasztor)

1816.21/2. † MD. Helena Zbijewska konfr.

1685 (Owińska Klasztor)

1817.13/7. † Tekla Bagińska kantorka, prof. ow. 42, prof. 21

1686 (Owińska Klasztor)

1817.16/8. † O. Wilhelm Kraszewski prof. koron. l. 38, prof. 15, kapł.

1687 (Owińska Klasztor)

1817.8/10. † Aldegunda Wężykowna prof. ołob. 63, prof. 37

1688 (Owińska Klasztor)

1817. † X. Antoni Lipiński kan. kat. pozn.

1689 (Owińska Klasztor)

1818.16/4. † JRD. Gładysław Zorawski prof., przeor, opat bledz., komis. i wizyt. W.X.Pozn. i Prus, 56, prof. 30, kapł. 29

1690 (Owińska Klasztor)

1818. † MD.v. Karolina Morzycka konfr.

1691 (Owińska Klasztor)

1818.7/12. † O. Celestyn Kiedrzyncki prof. bledzew. 84, prof. 62, kapł.

1692 (Owińska Klasztor)

1819.8/7. † O. Benedykt Wierzbiński prof. parad. 63, prof. 43, kapł.

1693 (Owińska Klasztor)

1819.29/9. † O. Rajmund Boiński prof. wągrowiecki 68, prof. 43, kap.

1694 (Owińska Klasztor)

1820.17/3. † Bernarda Szarzyńska prof. ołoboc. 70, prof. 40

1695 (Owińska Klasztor)

1820.22/3. † Magdalena Witkowska prof. ow. 86, prof. 61

1696 (Owińska Klasztor)

1821.18/3. † JRD. Antoni Raczyński biskup hetapoleński, opat i prof. lędzki, od 28 l., 68, prof. 39, kapł. 30

1697 (Owińska Klasztor)

1821.10/4. † Ludgarda Gaworzewska prof. ołob. 69, prof. 32

1698 (Owińska Klasztor)

1822.23/9. † JRD. Florjana Wiewiorowska ksieni ołob., od 16 l., prof. ołob., 60, prof. 42

1699 (Owińska Klasztor)

1825.24/2. † O. Antoni Gorecki dziek. rogoz., prof. wągrow., 55, prof. 35, kapł. 29

1700 (Owińska Klasztor)

1825. † O. Aleks. Kędzierzyński prof. obr. 70, prof. 49, kapł. 45

1701 (Owińska Klasztor)

1825. † MD. Feliks Zakrzewski konfr.

1702 (Owińska Klasztor)

1825. † Alberyka Trubińska prof. ołobocka 70, prof. 42

1703 (Owińska Klasztor)

1827. † 16/7. Roberta Ostrowska prof. ow. 89, prof. 62

1704 (Owińska Klasztor)

1828.22/11. † O. Gerard Łempicki prof. obr. 66, prof. 46, kapł. 41

1705 (Owińska Klasztor)

1829.20/6. † Joanna Zbyszewska prof. ow. 65, prof. 40

1706 (Owińska Klasztor)

1829.25/6. † RD. Mateusz Prądzyński opat bledzewski, komisarz i wizyt. gen., prepozyt Neophaniae op. od l. 11, l. 73, porf. 50, kapł. 45

1707 (Owińska Klasztor)

1830.7/10. † O. Adalbert Miaskowski curat. tuliszkowski, prof. wągrow. 61, prof. 43, kapł. 37

1708 (Owińska Klasztor)

1831.9/2. † Tekla Daleszyńska przeorysza i prof. ołob. 68, prof. 52

1709 (Owińska Klasztor)

1834.16/7. † O. Karol Falęcki komis. i wizyt. przeor i prof. parad. 64, prof. 48, kapł. 39

1710 (Owińska Klasztor)

1835.23/1. † Nepomucena Mierzejewska prof. ow. 84

1711 (Owińska Klasztor)

1835.20/3. † O. Michał Palicki, dr. Sw. Teol., Notar. Apostol. prof. parad., 73, prof. 54, kapł. 49

1712 (Chobienice)

1722.8/3. (Woyciechowo) Teofila, c. M.D. Józefa Malczewskiego i Sobockiej, tenut. W. -- J.D. Skorzewski generał i PMD. Helena Potocka z Tuchorzy

1713 (Chobienice)

1734.25/9. (Godziszewo) Franciszek Michał Mateusz, s. MD. Mikoł. Liniewskiego ekonoma z Godz. i Marjanny -- JD. klan śremski, i M. Zofja Kraszeska z Pirścienic

1714 (Chobienice)

1740.12/3. (Godziszewo) Franciszka Krystyna, c. MGD. Mik. Liniewskiego i Marjanny -- JRP. Józef Wierusz Kowalski kan. kat. warszaw. prob. kopanicki i MG. Wiktorja Skaławska klanowa gn.

1715 (Chobienice)

1748.26/7. (Chob.) * Anna, c. J. Rafała Gajewskiego sty gnieźn. i Józefy Mielżyńskiej. Dane imiona Anna Krystyna, Józefa Ignacja, -- J. ze Skaławskich Mielżyńska klanowa śremska, babka, Maciej Miel. klanic śrem. brat rodz. matki dziecka

1716 (Chobienice)

1749.25/7. (Chob.) Zuzanna Krystyna Jakuba, c. J. Rafała Gajewskiego sty gn., dz-a Wolsztyna i Józefy z Mielżyńskich -- Gajewska klanowa konarska, matka ojca, i Józef Mielżyński

1717 (Chobienice)

1750.30/12. * (Chob.) Ignacy Dawid, s. poprz. [Rafała i Józefy z Mielżyńskich] Gajewskich

1718 (Chobienice)

1756.26/9. (Chob.) Gorgonjusz Rafał Mateusz, s. MD. Wojciecha Brudnickiego ekonoma chob. i Teofili -- PMD. Rafał Gajewski sta gn. i córka jego panna Anna

1719 (Chobienice)

1758.30/11. (Chob.) Józef Stanisł. Kostka And., s. GD. Franciszka Raszewskiego ekonoma chob. i Katarzyny -- Mv. Lipska

1720 (Chobienice)

1719.23/2. N. Stanisł. Gołkowski x Franciszka Strzemętska ekonomy d. Woyciechowo -- Franc. Mielżyński klanic śrem., Marcin Miłaczewski, Łukasz Zielski, Tom. Krasowski

1721 (Chobienice)

1734.10/9. † MGD. Justyn Romanowicz (Chob.)

1722 (Chobienice)

1751.17/2. (Chob.) † Ignacy, s. J. Rafała Gajewskiego 7 tyg. i 1 dzień, poch. Czacz

1723 (Chobienice)

1752.0/12. † JD. Józef Lipski klan łęczycki l. 64, poch. Woźniki

1724 (Chobienice)

1752.26/12. G. Walentyn Brudnicki dworzanin chob. odebrał sobie życie

1725 (Chodzież)

1675.6/9. † PMD. Zygmunt z Grudny Grudziński sta bolemow. dz. Chodzieży poch. Pozn. Bernard.

1726 (Chodzież)

1681. w dzień sw. Michała Archanioła † PMD. Kat. z Przymy Grudzińska ścina bolemowska, pani opr. w Ch., fundatorka i dobrodz. bractwa Sw. Anton., w którego kaplicy poch.

1727 (Chodzież)

1682.25/3. † G. Jan Dambrowski poch. kość. Sw. Barb.

1728 (Chodzież)

1682.4/10. † G. Agnieszka Telezyńska poch. kość.

1729 (Chodzież)

1689. † MGD. Adam z Grudny Grudziński

1730 (Chodzież)

1690.0/2. N. Jan Bielecki zamord., sługa pana Bartłomieja Brezy

1731 (Chodzież)

1690.22/4. † N. Jan Zieliński dworz. GD. Skoraczewskiej

1732 (Chodzież)

1692.5/11. † GD. Agnieszka Stołężyńska po poron. (Ch.)

1733 (Chodzież)

1696.9/4. † GD. Marjanna Szawrońska (Wysiny)

1734 (Chodzież)

1696.28/4. † Cecylja Skrzetuska (Postolice)

1735 (Chodzież)

1702.8/2. † MGD. Dorota Siedlecka (Milcz)

1736 (Chodzież)

1702.24/3. MGD. Stanisław Koszutski pisarz kaliski, tenut. w Rusciu (?) poch. Pozn. Reform.

1737 (Chodzież)

1702.27/12. † MGv. Kat. Kaznowska (Chodz.)

1738 (Chodzież)

1704.6/1. † GD. Jan Grzybowski (Chodz.)

1739 (Chodzież)

1704.19/9. GD. Anna Grzybowska (Chodz.)

1740 (Chodzież)

1706.15/5. † G. Piotr Stanisław Kaznowski ojciec proboszcza chodz.

1741 (Chodzież)

1706.3/19. † JMD. Zygmunt z Grudny Grudziński ścic bolemowski, dziedzic d. Chodz., wsi Strzelce, etc.. Zachorował 26/8. Poch. Chodz.

1742 (Chodzież)

1706.22/12. (Chodz.) † G. Jerzy Jankowski żołnierz konny, po bitwie pod Kaliszem z Moskwą i Sasami wojsk Sapiehy

1743 (Chodzież)

1707.15/3. † MG. Józef Zawisza porucznik Potockiego pis. kor.

1744 (Chodzież)

1707.9/4. _ Gv. Zuzanna Kaznowska (Chodz.)

1745 (Chodzież)

1707.26/9. G. Franc. Krajewski sługa Kaznowskiego dziekana i prob. Ch.

1746 (Chodzież)

1707.26/9. † G. Aleks. Kleparski i ż. jego Jadwiga z Borzęckich umarli razem

1747 (Chodzież)

1714.13/11. (Huta) † Florjan 3 1/2 l., s. G. And. Gosławskiego

1748 (Chodzież)

1714.3/12. (Podstolice) † N. Antoni Orliński administr. l. 42

1749 (Chodzież)

1715.8/7. (Ch.) † G. Stanisław Piasecki affinus prepozyta chodz. l. 80

1750 (Chodzież)

1716.2/6. (Ch.) † GD. Józef Gutowski

1751 (Chodzież)

1717.2/8. (Ch.) † Gd. Franciszek Pomianowski

1752 (Chodzież)

1719.1/8. (Strzelce) † Teofila Anna, poch. 4, c. X. Mikoł. ze Zbaraża Korybut Woronieckiego sty średz.

1753 (Chodzież)

1722.10/7. † IM. Antoni Woroniecki ks. na Zbarażu, l. 33 [dodane 23]

1754 (Chodzież)

1724.17/3. (Radwanki) † G. Kaz. Broniewski, poch. 28/3.

1755 (Chodzież)

1724.4/9. (Strzelce) † Juljanna, c. poprz. [Antoniego] Woronieckiego poch. 6.

1756 (Chodzież)

1732.7/5. † (Radwanki) Konstancja, 2 hebdomat., c. G. Mateusza Strzezkowskiego

1757 (Chodzież)

1732.15/7. (Strzelce) † M. Piotr Grudziński 1 rok, s. MGD. Karola Grudzińskiego

1758 (Chodzież)

1732.24/7. (Chodz.) † GD. Andrzej Gosławski l. ok. 60

1759 (Chodzież)

1733.14/1. (Chodz.) † M. Helena Cebrowska matka proboszcza chodz.

1760 (Chodzież)

1734.21/4. † G.D. Marcin Bębnowski dz. wsi Pietronki, poch. 10/5 kość.

1761 (Chodzież)

1734.19/12. † MD. Jakub Cebrowski ojciec proboszcza, poch. 22

1762 (Chodzież)

1735.5/5. (Podstolice) poch. MGD. Jan Breza sta budziński, † 29/4

1763 (Chodzież)

1735.16/9. (Ostrowcze) † Gv. Agnieszka, c. G. Jakuba Sokołowskiego

1764 (Chodzież)

1736.13/4. (Chodz.) † G. Marjanna Bielawska, poch. Gołańcz Bernard.

1765 (Chodzież)

1736.15/5. † GD. Kaz. Bębnowski, l. 19. poch. 18/5, (Piotronki)

1766 (Chodzież)

1736.11/10. (Milcz) † GD. Antoni Dembiński l. 60

1767 (Chodzież)

1737.7/10. (Dziembow) † Gv. Marcjanna Karwicka w służbach XX Woronieckich

1768 (Chodzież)

1737.8/11. (Radwanki) † Jan Konstantyn, s. G.D. Mateusza Strzeszkowskiego

1769 (Chodzież)

1740.18/3. † (Ch.) Marcjanna N. Gosławska

1770 (Chodzież)

1740.26/7. † (Radwanki) GD. Andrzej Gawroński

1771 (Chodzież)

1741.24/2. † (Radw.) GD. Magdalena Gawrońska

1772 (Chodzież)

1744.20/8. (Dziębowo) † X. Kazimiera Teresa ze Zbaraża Woroniecka klanowa czernichowska, ścina średzka, poch. kość.

1773 (Chodzież)

1744.24/10. (Podstolice) † GD. Mikołaj Breza poch. kość.

1774 (Chodzież)

1746.31/1. (Radwanki) † GD. Marjanna Strzeszkowska poch. kość.

1775 (Chodzież)

1746.12/10. (Wyszyny) † G. Stanisław Gąsiorowski

1776 (Chodzież)

1747.10/4. (Dziembowo) † Cels. Princeps, ksiądz Franciszek Woroniecki dziekan, poch. tut.

1777 (Chodzież)

1748.11/1. (Dziembowo) † książę Mikołaj Woroniecki poch. tut.

1778 (Chodzież)

1754.9/4. (Strzelce) † P. Krystyna Grudzińska klanowa nakiel., poch. tut.

1779 (Chodzież)

1756.13/6. (Milcz) † G. Zofja z Siedleckich 1-o v. Dęmbińska 2-o v. Lewicka poch. tut.

1780 (Chodzież)

1756.28/6. (Ch.) † G. Wawrzyniec Ulatowski poch. tut.

1781 (Chodzież)

1758.31/8. (Ch.) PM. Karol Grudziński klan pozn., dz. Ch. poch. tut.

1782 (Chodzież)

1762.27/4. (Nietaszkowo) † G. Leon Grzybowski

1783 (Chodzież)

1762.18/3. (Wysiny) † G. And. Kaczyński

1784 (Chodzież)

1762.22/5. (Piotronki) † G. Antoni Drzewiecki

1785 (Chodzież)

1762.2/6. (Piotr.) † G. Anna Drzewiecka

1786 (Chodzież)

1765.26/8. (Strzelce) † G. Walentyn Zuchowski starzec, poch. 28

1787 (Chodzież)

1768.20/1. (Strzelce) † G. Antoni Lewicki

1788 (Chodzież)

1769.13/2. (Piotronki) † G. Bartłomiej Drzewiecki l. ok. 67

1789 (Chodzież)

1769.30/10. (Strzelce) † Jan Nep. s. G. Jana i Marjanny Dimowskich

1790 (Chodzież)

1771.18/4. (Ch.) † G. Michał Arciechowski l. ok. 54

1791 (Chodzież)

1773.29/11. (Oleśnica) † Franciszka, l. ok. 5, dziecko G. Zygmunta i †-ej Teresy z Krzyckich Grudzińskich dz-ów Chodz.

1792 (Chodzież)

1773.14/12. (Strzelce) † Gv. Magdalena Pyszyńska l. ok. 77

1793 (Chodzież)

1775.23/8. (Ch.) † GD. Maciej Cudnowski

1794 (Chodzież)

1777.18/4. (Ratoje) † dziecko 1 rok, G. Jana i Marjanny Barskich

1795 (Chodzież)

1778.5/1. (Pietronki) † Urszula, po połogu, z Niewieścińskich Drzewiecka l. ok. 25

1796 (Chodzież)

1789.14/8. (Chodz. Zamek) Wawrzyniec Antoni Kajetan, * 9, s. G. Anastazego Arciechowskiego i Brygitty Łęskiej -- GD. Ant. Grudziński dz. Morakowa i G. Michalina A.

1797 (Chodzież)

1791.16/7. (Chodz. Zamek) Anna Marjanna, * 14, c. poprz. [Anastazego i Brygitty Łęskiej] Arciechowskich -- N.v. Elżb. Łęska

1798 (Chodzież)

1795.25/7. (Oleśnica) * 23, Nepomucena Anna Magdalena, c. poprz.[Anastazego i Brygitty Łęskiej] Arciechowskich -- GD. Ant. Grudziński szambel. pol. i Nepomucena z Arc. Grudz., Zygmunt Grudziński szambel. prus. i Michalina Arciechowska

1799 (Chodzież)

1797.12/8. (Pietronki) Marjanna Aniela, c. G. Djonizego Dębińskiego i Kat. Węsierskiej -- G. Stanisław Malicki

1800 (Chodzież)

1763.17/11. (Ch.) G. Stefan Dymowski z tut. parafii x Marjanna Neryzonka z pf. Smiełow -- Adam i Zygm. Grudzińscy

1801 (Chodzież)

1768.24/11. (Ch.) NGD. Kaz. Kąsinowski x panna Regina Idzikowska -- IGD. Adam Grudziński i IGD. Michał Arczichowski

1802 (Chodzież)

1774.17/4. (Radwanki) G. Michał Strzeszkowski x G. Anna Dimidecka wdowa -- Adam Grudziński, Zygmunt Gr., dz-c Ch.

1803 (Chodzież)

1774.22/7. (Strzelce) JMD. Adam z Grudny Grudziński klanic poznań., x JMD. Eleonora de Krzyckie Krzycka -- GD. Piotr Bronikowski z Prochnowa dz., Zygmunt Grudz. klanic. pozn., Ulatowski etc.

1804 (Chodzież)

1791.28/8. (Oleśnica) IMGD. Ignacy Kołaczkowski centurjon wojsk pol. x IMGD. Józefa Grudzińska c. MGD. Zygmunta G. dz. Chodz. i Krzyckiej, l. 20 -- IMGD. Stanisł. Rydzyński, gen. w.p., Karol Rydzyński szambel. pol.

1805 (Chodzież)

1794.18/11. (Ch.) G. Ignacy Ulatowski tenut. Ch. mł. l. 26 x N. Ludwina Czochronowna, * w Pozn. panna l. 18 -- MGD. Mikoł. Swinarski dz. Czarnkowa, Anastazy Arciechowski, administr. chodz.

1806 (Chodzież)

1799.20/2. (Chodz.) MGD. Jakub Woyciechowski mł. l. 33, z par. Konarzyny pow. chojnic., z Parszczenic x GD. Marjanna Leszczyńska zamku chodz. 2-o v. Łęskiej tenut. córka l. 28, -- MGD. Anastazy Arciechowski adm. dóbr ch., Izydor Krynicki, Józef Leszcz, Ign. Wyrzykowski

1807 (Chodzież)

1677.14/9. w bractwie Sw. Antoniego z Padwy w kość. paraf. Chodz. wpisani wtedy: Katarzyna z Przymy Grudzińska, Adam G., Zygmunt G., Michał Gałczyński, Ewa Grudz., Teresa Gałcz., Florjan Suliński, Ewa Sul., Marcin Czaplicki, Stefan Czpl., panna Anna Trlęska, pani Anna Kilanowska, panna Dorota Dziębowska, Krzysztof Kurowski, X. Adam Trzciński prob. smiłowski, G. Anna Trzcińska, G. Teresa T., G. Jakub T., a 4/10. jeszcze przyjęci - G. Jadwiga Czaplicka, G. Barbara Czapl., G. Jan Chłapowski dworzanin fundatorki, i Jakub Chł. też dworz., G. Anna Grudziecka, G. Jan Kosiński dworz., G. Anna Strońska, G. Zofja Str. panna, G. Dobrogost Trlęski, G. Jan Krzesiński majordomus fundatorki. 1678.16/3. G. Anna Karwowska podstarościna fundatorki i G. Kat. Trlęska i G.Petronella Gałęska Adam Breza łowczy pozn.

1808 (Chodzież)

1752. J. Karol Grudziński klan nakielski z ż. Krystyną z Swinarskich († 1754) ufund. w kość. paraf. Chodz. Bractwo Opatrzności Bożej X. Jerzy Cebrowski kan. N.M.P. na Tumie, prob. Chodz.

1809 (Chodzież)

1700.29/8. (Podstolice) Teresa Ewa, c. MD. Mikoł. Brezy klanica santoc. i Aleksandry -- PR.D. And. Breza kanonik poznań. i JMD. Teresa Brezina wdzina pozn.

1810 (Chodzież)

1701.22/12. (Ciszewo) Jan Tomasz, s. G. Marcina Bębnowskiego i Anny -- JMD. Zygmunt Grudziński sta bolemow. z ż. Teresą z Rydzyńskich

1811 (Chodzież)

1703.0/5. Jan Władysław, s. MG. Mikoł. Brezy klanica santoc. i Aleksandry, chrzczony w Budzyniu 1699 koło Sw. Jana -- GD. Aleksander Trzciński i GD. Eleonora Bronowska (?) Adam, syn * 1696

1812 (Chodzież)

1703.0/5. (Podstolice) Józef Franciszek, s. poprzed. [Mikoł. i Aleksandry] Brezów, chrzczony w Pozn. 1703.24/3. przez X. Franc. Ponińskiego S.J. -- X. And. Breza kanon. pozn. i M. Krystyna Zegocka ścina babimojska

1813 (Chodzież)

1703.6/8. (Ciszewo) Anna Marjanna, c. G. Marcina Bębnowskiego i Anny -- JR. Franciszek Kaznowski prob. tut. i GD. Helena Kazn.

1814 (Chodzież)

1703.18/9. (Oleśnica) Wiktoryn Andrzej, s. GD. Andrzeja Gosławskiego i Marcjanny z Lojeskich -- MGD. Zygm. Grudziński sta bolemow. z ż. Teresą z Rydzyńskich

1815 (Chodzież)

1704.20/5. (Strzelce) Stefan Bernardyn, s. IM.D. Zygmunta z Grudny Grudzińskiego sty bolemow., i Teresy z Rydzyńskich, chrzci X. Karol Rydzyński archidjakon pozn., kan. gn., prob. kopan., -- MD. Wojciech R. cześnik kaliski i Helena z Choińskich R.

1816 (Chodzież)

1705.9/2. Dorota Apolonja, c. MD. Marcina Bębnowskiego i M. Anny -- MD. Antoni R. i JM. Teresa z Rydzyń. Grudzińska

1817 (Chodzież)

1705.16/8. (Strzelce) Anna Kunegunda Magdalena, c. JMD. Zygm. Grudzińskiego i Teresy z Rydzyńskich -- X. Karol. R. i PMD. Katarzyna Naramowska klanowa śremska, scina ujska i pilska

1818 (Chodzież)

1706.24/9. (Strzelce) Zygmunt Józef Maurycy, s. pogrobowy poprz. [Zygm. i Teresy z Rydzyńskich] Grudzińskich -- IM. Jan Gembicki, klanic płocki, z ż. Barbarą, dziecko * 3 hebdomadas po † ojca

1819 (Chodzież)

1706.26/9. (Chodz.) Jadwiga Teresa, c. MD. Marcina Bębnowskiego tenut. chodz. i Anny -- MD. Kaz. Broniewski z ż. Eleonorą

1820 (Chodzież)

1709.5/2. (Chodz.) Franciszek Ansgary s. G. And. Srzemskiego i Konstancji Kaznowskiej -- X. Franciszek Kazn. prepozyt kolleg. N.M.P. na Tumie i chodzieski i MD. Teresa Grudzińska scicowa bolem.

1821 (Chodzież)

1709.21/2. (Huta) Józef Piotr, s. GD. And. Gosławskiego i Marcjanny z Łojewskich -- X. Franc. Kaznowski prob. ch., dziek. czarnkow., GD. Helena Kaznowska matka

1822 (Chodzież)

1709.26/7. (Strzelce) Franciszek Xaw. Aleksy Apolinary, s. MD. Dadźboga Niemojewskiego i Apolinary z Rydzyńskich -- X. Aleks. Kołudzki kanonik metropol. gnieźn., sędzia surrog., kanonik krakowski i JMD. Apolinara Tuczyńska klanowa gn.

1823 (Chodzież)

1709.26/7. (Podstolince) Magdalena Ludwika Wiktorja, d. M. Jana Zebrzydowskiego, sty roziń. i Kat. z Swięcickiech -- M. Jan Gembicki klanic płocki i MD. Teresa Grudzińska ścicowa bolemow.

1824 (Chodzież)

1710.18/5. (Piotrunki) Zofja, c. G. Marcina Bębnowskiego i Anny z Siedleckich -- G. Wład. S. i Teresa Pudwelsowa

1825 (Chodzież)

1712.19/3. (Piotrunki), * 20/2. Katarzyna, c. poprz. [Marcina i Anny z Siedleckich] Bębnowskich -- MGD. Józef Gosłowski z Dziebowa i Gv. Ewa Bryzianka, c. M. klanica santoc. Brezy z Postolic

1826 (Chodzież)

1712.9/6. (Huta) Antoni Florjan, * 17/5., s. G. And. i Marjanny Gosławskich -- GD. Mikołaj Grodzki i GD. Teresa z Grzybowskich Tomicka

1827 (Chodzież)

1712.30/10. (Ciszewo) Anna Helena, * 20, c. G. Krzysztofa i Małgorzaty Wedelskich - chrz. nieszl.

1828 (Chodzież)

1712.26/9. (Strzelce) Dorota Teresa Regina, * 8, c. Cels. D. Mikołaja Woronieckiego miecznika wołyń. i Teresy z Rydzyńskich -- MD. Jan Gembicki klan nakielski i M. Zofja Grudzińska panna, c. † Zygm. ścica bolemow.

1829 (Chodzież)

1712.11/12. (Chodz.) Józef Andrzej Mikoł., * 27, s. G. And. i Konstancji Srzemskich -- JMD. Mik. Woroniecki, miecznik woł. i GD. Helena Kaznowska babka

1830 (Chodzież)

1713.24/6. (Chodz.) Anna, *18, c. G. Józefa Gutowskiego i Katarzyny -- Gv. Anna Iłowiecka z dworu

1831 (Chodzież)

1714.1/1. (Strzelce) Antonilla Lucja, * 13/12, c. IM.D. Mik. Korybut Woronickiego miecznika wołyń. i Teresy z Rydzyńskich -- X. Franc. Kaznowski i Apolinara z Rydzyńskich Niemojewska siostra rodz. matki dziecka

1832 (Chodzież)

1714.19/3. (Pietrunki) Kazimierz Wojciech, * 2, s. G. Marcina i Anny Bębnowskich -- GD. Zofja Dębińska z Milcza

1833 (Chodzież)

1715.17/3. (Ciszewo) Józef Zygmunt, s. G. Krzysztofa Wedelskiego i Krystyny, * 13, -- GD. Marcjan Zaleski i G. Zofja Dębińska z Milcza

1834 (Chodzież)

1715.14/4. (Chodz.) Wojciech Walerjan, * 6, s. G. Józefa Gutowskiego i Kat. -- G. Marcin Bębnowski dz. Piotrunek i G. Teresa Biegańska z Rataj

1835 (Chodzież)

1715.30/5. (Strzelce), cerem. nad Teresa Marcjanna, ochrzcz. 10/2., c. M. Mikoł. ze Zbaraża Woronieckiego miecz. wołyń. i Teresy z Rydzyńskich -- M. Jan Grudziński sta rawski i Katarzyna z Swięcickich Zebrzydowska - ścina rogoz. i Gv. Anna Iłowiecka, * 9/1.

1836 (Chodzież)

1715.25/8. (Podstolice) Jan Jacek Mamant, * 17/8, s. G. Michała Kęszyckiego i Marjanny z Biegańskich poses. P., -- G. Samuel Bieg. dz. Potulic i G. Teofila Kęszycka wuj i babka dziecka

1837 (Chodzież)

1716.21/6. (Strzelce) * 21/5. Wojciech Franciszek Xaw., s. GD. poprz. [Mikołaja i Teresy z Rydzyńskich] Woronieckich -- Karol Grudziński z siostrą Zofją, a przy cerem: Wojc. Rydzyński klan lędzki z ż. Anną z Proskich

1838 (Chodzież)

1717.6/2. (Strzelce), * 23/1. Ludwik Józef, s. GD. Józefa Bolesława Szołkowskiego skarbnika orszań. i Aleksandry Anny ze Skorzewskich -- GD. Jan Kawiecki i GD. Teresa z Rydzyń. Woron.

1839 (Chodzież)

1717.27/5. (Uta) Jan Adam, s. GD. And. Gosławskiego i Marcinelli -- GD. Eleonora Broniewska z Radwanek

1840 (Chodzież)

1717.2/6. (Uta) Ewa, c. And. Gosławskiego i Marcinelli -- Mikołaj Borzęcki i Zofja Złopczyńska

1841 (Chodzież)

1718.24/4. (Piotrunki) Wojciech Jerzy, s. G. Marcina Bębnowskiego i Anny -- N. Siedlecki z Nietaszkowa i GD. Dębińska z Milcza

1842 (Chodzież)

1718.17/12. (Strzelce) Teofila Helena, c. poprz. [Mikołaja] Woronieckiego sty średz. i Teresy -- Radzewski sta wschowski i Rydzyńska z Wełny stol. kalis.

1843 (Chodzież)

1720.7/7. (Piotronki) Teresa, c. GD. Marcina Bębnowskiego i Anny -- GD. Ant. Dębiński i Mv. Marjanna Grudzińska

1844 (Chodzież)

1720.21/12. (Strzelce) Marjanna, * 12, c. G. And. Zagorskiego i Anny -- GD. Wojc. Naramowski i MGv. Marjanna Grudzińska

1845 (Chodzież)

1722.29/6. (Radwanki) Piotr, s. G. And. Gawrońskiego i Magdaleny -- MG. Majerowa(?) i G. Kaz. Bronieski z Radwanek

1846 (Chodzież)

1723.6/4. (Chodz.) Zofja, c. G. Jana Lewkowicza i Marjanny -- X. Mik. Woron. chor. woł. i Zofja Grudzińska

1847 (Chodzież)

1723.3/5. (Ostrówek) Urszula, c. GD. Bogusława Jaskoleckiego -- MD. Karol Grudziński i Mv. Zofja Grudzińska

1848 (Chodzież)

1724.7/8. (Ostrówek) Karolina Konstancja, c. G. Bog. Jaskoleckiego i G. Zofji -- G. Jakub Swinarski i G.v. Bogumiła Wedelska

1849 (Chodzież)

1724.6/12. (Chodz.) Mikołaj, s. G. Kaz. Rayskiego i Anny -- Gv. Kat. Swinarska

1850 (Chodzież)

1725.4/3. (Ostrówek) Marjanna Kunegunda, c. G.D. Stanisława Gozeskiego(?) i Zofji -- GD. Jakub Swinarski i G. Brezina z Podstolic

1851 (Chodzież)

1725.5/3. (Radwanki) Kaz., s. GD. Gawrońskiego -- GD. Jan Breza i GD. Brezina z Potulic

1852 (Chodzież)

1726.21/1. (Rataje) Karol Fryd-Bogusław, s. MD. Henryka Gerarda Lytigau pułk. JKMci i Marjanny Jadwigi -- MD. Karol Grudziński i Gv. Jadwiga Kaznowska

1853 (Chodzież)

1727.4/5. (Radwanki) Wojciech Florjan, s. G. Andrzeja Gawrońskiego i Magdaleny z Więckowskich -- IM. Mikoł. Breza klanic santocki i IM. Teresa Pławińska

1854 (Chodzież)

1728.24/6. (Strzelce) Marjanna Teresa Zofja, c. M. Karola Grudzińskiego i Krystyny Swinarskiej, dz-ów Chodz. -- G. Mikołaj Swinarski i Teresa z Werbna Woroniecka

1855 (Chodzież)

1730.24/6. (Radwanki) Anna Antonina, c. GD. And. Gawrońskiego i Magdaleny -- MGD. Bogusław Meyer i MGD Aleksandra Brezowa

1856 (Chodzież)

1728.29/12. Jan, s. G. Kaz. i Konstancji z Dembińskich Barskich ochrzcz. przez prob. Gronow. i Drużyń., cerem. 1730.21/8. w Chodz. -- G. Jan Demb. z G. Zofją Demb.

1857 (Chodzież)

1730.5/4. Antoni, s. MG. Kaz. i Konst. z Demb. Barskich, cerem. 21/8., -- G. Krystjan Mandeufel Kiełpiński z G. Heleną Cebrowską

1858 (Chodzież)

1731.18/10. (Kamionka) Franciszek Łukasz, s. GD. Stanisława Korytowskiego i GD. Marjanny -- GD. Franc. Dobiejeski i GD. żona jego

1859 (Chodzież)

1731.19/11. (Radwanki) Klara Katarzyna, c. M. Mateusza Strzeszkowskiego i Marjanny Broniewskiej -- GD. Jan Breza i MG. Magdalena z Więckowskich Gawrońska

1860 (Chodzież)

1732.5/5. (Radw.) Konstancja, c. poprz. GD.[Mateusza i Marjanny Broniewskiej] Strzeszkowskich -- GD. Walenty Breza i GD. Kat. Strzeszkowska

1861 (Chodzież)

1732.25/12. (Strzelce) Adam Józef, s. PM. Karola Grudzińskiego i Krystynyt z Wybranowa Swinarskiej -- MGD. Mikołaj z Werbna Rydzyński z żoną Grudzińską, MGD Tomasz Olewińskiego i Marjanna O.

1862 (Chodzież)

1733.12/4. (Radwanki) Antoni Józef, s. G. And. Gawrońskiego i Magdaleny -- G. Walentyn Breza i G. Konstacjan Sokołowska tenut. Ostrówka

1863 (Chodzież)

1734.5/1. (Chodz.) Baltazar, s. G.D. Jana Lewkowicza i Marjanny -- X. Mikoł. Woron. sta średzki i X. Teresa ż. jego

1864 (Chodzież)

1734.8/3. (Ostrówek) Agnieszka Konstancja, c. G. Jakuba Sokołowskiego tenut. wsi Ostrówek i Konstancji -- GD. Krystjan Kiełpiński i G. Magdalena Gawrońska

1865 (Chodzież)

1732.20/5. (Ostrówek) Juljanna, c. poprz. G. [Jakuba i Konstancji] Sokołowskich -- Antoni Raczyński i Kat. Trąmpczyńska, cerem. 1734.18/10. X. Jerzy Cebrowski prob. Ch. i Zofja Dembińska

1866 (Chodzież)

1735.17/2. Zygmunt Ignacy Xawery, s. P.M. Karola Grudzińskiego i Krystyny z Wybran. Swinarskiej -- M. Wojc. Naramowski i M. Marjanna z Grudz. Olewińska

1867 (Chodzież)

1735.6/2. (Ostrówek) Piotr Kajetan Józef, s. G. Jakuba i Konstancji z Raczyńskich Sokołowskich tenut. O. -- MD. Jan Breza sta budziński i G. Zofja Karznicka

1868 (Chodzież)

1735.21/6. (Radwanki) Agnieszka Marjanna, c. G. Mateusza i Marjanny Strzeszkowskich -- MD. Walentyn Breza sta budzyński i MD. Zofja Miączyńska

1869 (Chodzież)

1735.11/8. (Chodz.) Zofja Zuz. Marjanna, c. G. Józefa i Elżbiety Gąsiorowskich -- ks. Mikoł. Woron. i GD. Zofja Rydzyńska

1870 (Chodzież)

1735.19/12. (Chodz.) Antonina Marjanna, c. G. Jana i Marjanny Lewkowiczów -- X. Melchjor i G. Magd. Galarda

1871 (Chodzież)

1738.17/7. (Radwanki) Jakub, s. GM. Mateusza i Marjanny Strzeszkowskich -- MG. Ludwik Galiardy i Zofja Zaleska

1872 (Chodzież)

1739.6/2. (Chodz.) Franciszek, s. G. Piotra Popowskiego i Teresy -- Gv. Elż. Bielawska

1873 (Chodzież)

1739.28/12. (Piotronki) Marjanna Ewa, c. G. Szymona i Zofji Mączyńskich -- X. Jerzy Cebrowski i G. Magdalena Goliarda

1874 (Chodzież)

1745.10/8. (Podstolice) Zuzanna Joanna, c. G. Franciszka i Barbary Czachorskich -- X. Jerzy Cebrowski i Magdal. Galardowa

1875 (Chodzież)

1747.8/2. (Podstolice) Marjanna Apolonja, c. G. poprz. [Franciszka i Barbary] Czachorskich -- IM. Stanisław Malachowski łowczyc kaliski i IM. Ciecierska cześnikowa podlaska

1876 (Chodzież)

1747.9/2. (Piotronki), * 24/1. Paweł, s. G. Bartłom. i Anny Drzewieckich -- X. Jerzy Cebrowski i G. Elżb. Lutomska

1877 (Chodzież)

1747.22/8. (Chodz.) Roch Atanazy, s. G. Michała i Antoniny Arciechowskich -- G. Jan Trzebicki i G. Magdal. Galiarda

1878 (Chodzież)

1749.7/9. (Piotronki) Seweryna Katarzyna, Weronika, c. G. Bartłom. Drzewieckiego i Anny -- G. Antoni Drzewiecki i G. Elżbieta Drzew., G. Wojc. Kraszewski i G. Weronika Charzewska

1879 (Chodzież)

1751.30/10. (Piotrunki) Marjanna Urszula, c. G. Bartłomieja Drzewieckiego i Anny -- X. Karol Kawczyński i Marjanna Dembińska

1880 (Chodzież)

1752.28/8. (Podstolice) Roch Jacek, s. G. Franc. Czachorskiego i Barbary -- Adam Grudziński klanic nakiel. i Kat. Raczyńska kl. santoc.

1881 (Chodzież)

1757.27/1. (Chodz. Zamek) Karolina, c. G. Aleks. i Ludwiki Sokołowskich -- G. Jerzy Brudzewski i M. Zofja Rydzyńska

1882 (Chodzież)

1757.24/2. (Oleśnice) Euleterjusz, Maciej, s. G. Łukasza Jakubowskiego i Magdaleny -- J. Zygm. Grudziński i Magdalena Jasińska

1883 (Chodzież)

1857.20/3. (Podstolice) Józef Tomasz Jan, s. poprz. [Franciszka i Barbary] Czachorskich -- Franc. Skorzewski gen. w. k. i Marjanna Ciecierska ż. jego

1884 (Chodzież)

1735.30/11. ch. w Pile Jan Nepom., s. G.D. Bartłomieja Drzewieckiego i Anny z Chmieleskich -- MDG. Paweł Chmielewski podstoli bracławski i GD. Barb. Z. de Siemankowska Naramowska scina ujska

1885 (Chodzież)

1745.24/10. ch. w Klecku Franciszek, s. GD. poprz. [Bartłomieja i Anny z Chmieleskich] Drzewieckich -- GD. Stefan Chmielewski i GD. Marjanna Stanisławska

1886 (Chodzież)

1753.9/7. (Piotrunki) Ignacy, s. poprz. [Bartłomieja i Anny z Chmieleskich] Drzewieckich -- GD. Jan Bardski i GD. Kat. Nowowieyska

1887 (Chodzież)

1757.13/9. (Piotr.) Stanisław Kostka Leopold Józef, s. poprz. [Bartłomieja i Anny z Chmieleskich] Drzewieckich -- Antoni D. i v. Elżb. D. cerem: - Józef i Kunegunda Chmielewscy dziedzice d. Rycz.

1888 (Chodzież)

1760.20/4. (Wyszyny) Józefa Krystyna Nepomucena, c. PM. Józefa i Wirydjanny Mielżyńskich klanów kaliskich -- P. Maciej M. sta radziejowski i PM. Krystyna M. klanowa śrem.

1889 (Chodzież)

1760.10/12. (Wyszyny) Stanisław Kostka Wincenty Ferazjusz Józef Walenty Leon, s. IM. Józefa i Kat. Radolińskich podkomorzyców wschow. cerem. -- Wojc. Rad. podkomorzyc wschowski z ż. Anną z Bnińskich, Józef Mielżyński klan kaliski z ż. Weredjanną Bnińskich

1890 (Chodzież)

1765.27/12. (Podstolice) Wiktorja Jadwiga, c. MG.D. Ignacego i Magdaleny z Czacchorskich Miaskowskich (?) chorążyców wschowskich -- MD. Franc. Czachórski i MD. Barbara ze Skorzeskich Czachorska

1891 (Chodzież)

1766.4/11. * w parafji sieleckiej Antoni Karol, s. J. Zygmunta z Grudny Grudzińskiego klanica poznań. i Teresy z Krzyckich cerem. w kość. ponieckim -- Antoni Krzycki klan krzywiński dziad. z panią z Mycielskich Skoroszewską klanową przemęcką prababką, z Rokossowa

1892 (Chodzież)

1771.13/3. (Chodz.) Józefata Brygitta, * 13, c. PG.D. Zygmunta Grudzińskiego i Teresy z Krzyckich dz-ów, -- X. Franciszek Xaw. z Werbna Rydzyński schol. gn. i prob. chodz. i GD. Zofja z Grudz. Rydzyńska dz-a Wyrzyska

1893 (Chodzież)

1773.18/4. (Oleśnice) Marjanna Zofja Nepom., * 16, c. poprz. [Zygmunta i Teresy z Krzyckich] Grudzińskich -- G. Anna Leska - cerem. 7/6. G. Piotr Bronikowski z Prochnowa i Marjanna Zbijewska klanowa kaliska

1894 (Chodzież)

1773.2/6. (Rataje) Marjanna, c. M. Jana Bardzkiego i Marjanny ze Zbijewskich -- Marjanna z Chmielewskich Dębińska, G. Wojc. Zbijewski i Nepomucena z Arciechowskich Grudzińska

1895 (Chodzież)

1775.27/12. (Strzelce) Ewa Marjanna Franciszka, * 24, c. IG. Adama Grudzińskiego klanica pozn. i Eleonory Józefaty z Krzyckich -- GD. Jan Barski ze wsi Rataj i Gv. Anna Ruczyska ze dw. Strzel.

1896 (Chodzież)

1777.4/11. (Piotrunki) Marcelin Karol Ignacy, * 30/10, s. G. Franc. Drzewieckiego i Urszuli z Niewieścińskich -- GD. Jan Barski i Gv. Kat. Zbijewska

1897 (Chodzież)

1777.11/11. (Radwanki) August Zygmunt Stanisław, * 22/9, s. GD. Stanisława Marcina Marczyńskiego i GD. Anny z Grochowa Logowny -- Konstancja Apolonja Marczyńska córka jego, ass. Adam Grudz. dz. Strzelec i Nepom. z Arciech. Grudz. z Chodz., Wawrzyniec z Grochowa Loga i Franciszka z Jaraczewskich Logowa

1898 (Chodzież)

1778.22/2. (Strzelce) * 21, Franciszek Ksawery Zygmunt, Nepomucyn, s. JD. Adama Grudzińskiego dz. d. Strzelce i IGD. Eleonory z Krzyckich -- IGD. Zygmunt Grudziński klanic poznań., szambel. król. d. Chodzieży dz. z ż. Nepomuceną z Arciechowskich

1899 (Chodzież)

1780.17/10. * (Piotrunki) Michał Maciej Józef Jan Nepom., * 10, s. GD. Jana Bardzkiego i Marjanny ze Zbijewskich -- GD. Łukasz Tuszyński i GD.v. Marjanna Wiesiolowska z Pruchnowa

1900 (Chodzież)

1781.11/2. (Strzelce) * 29/1, Franciszek Xaw, s. G. Stanisława Marcina Marczyńskiego i Anny de Lozinska -- GD. Ant. Grudziński i Gv. Karolina Arczychowska

1901 (Chodzież)

1782.26/2. (Strzelce) Onufry Antoni Stanisław, * 25, s. GD. Ksawerego z Grabia Grabskiego komornika wrocław.(?!) i Eleonory z Skrzyckich -- GD. Ksawery Grudziński z panną Anną Rucińską ze dw. strzelec.

1902 (Chodzież)

1783.4/6. (Strzelce) Kalikst Józef Maks. s. GD. Xaw. z Grabia Grabskiego i Eleonory ze Skrzyckich, chrz. nieszl.

1903 (Chodzież)

1783.14/9. (Radwanki) * 22/2. Eleonora, c. G.D. Józefa Rynarzewskiego i GD. Marjanny Lewkowiczówny -- GD. Antoni L. dziad, GD. Kajetan Grabski z ż. Eleonorą ze Skrzyckich

1904 (Chodzież)

1784.3/7. (Radwanki) Ignacy, s. MD. Józefa i Anny z Lewkowiczów Rynarzewskich -- MD. Ignacy Drzewiecki dz. d. Pietrunki i MD. Marjanna Kozmińska virgo

1905 (Chodzież)

1782.6/10. (Milcz) Michał, * 29/9., s. Anastazego Arcichowskiego i Brygitty z Łęskich -- Zygm. Grudziński dz. chodz. i GD. Agn. A.

1906 (Chodzież)

1785.24/4. (Milcz) Józef Wojciech, * 19, s. poprz. [Anastazego i Brygitty z Łęskich] Arciechowskich -- M. Wilhelm Henryk de Bodenbruch adjut., pułk. chor. woj. prus. i Nepomucena z A. Grudz.

1907 (Chodzież)

1791.20/8. (Chodz. Zamek) Marjanna, * 16, c. poprz. [Anastazego i Brygitty z Łęskich] Arciechowskich -- GD.v. Łęska

1908 (Chodzież)

1787.1/1. (Milcz) Józefa, * 27/11, c. poprz. [Anastazego i Brygitty z Łęskich] Arciechowskich -- MGD. Chryzostom Lipski dz. d. Ludomy i MGD. Józefa Grudzińska virgo

1909 (Choryń)

1789. brat Dominik Drwęski komendarz Ch., dominikanin

1910 (Choryń)

1793.10/12. Tomasz Mikoł. s. M. Józefa i Honoraty Drwęskich -- M. Mateusz Bętkowski i M. Marjanna D. cerem. 1794.29/4.

1911 (Choryń)

1797.22/11. Teodozja, c. G. Józefa i Weroniki z Kozłowskich Olszewskich -- Spect. SD. Jan Taroni i M. Justyna Domiechowska

1912 (Choryń)

1804.13/8. (Ch.) chrzci Dominik Drwęski prob. jutrosiński, * 4., Hipolit, s. MD. Jana Drwęskiego dziedzica tej parafji Choryń. i sław. Kat. Budnickiej córki textora, nieślub. -- GD. Adam Drwęski, i Weronika z Kozłowskich Olszewska z Psarskiego

1913 (Choryń)

1827.13/10. (Choryń) Wiktorja Zofja Józefa, c. GM. Józefa i Katarzyny z Hersztupskich Taczanowskich dzów Ch. * 5, -- M. Edmund T. brat dziecka mł. i G. Eustachja Grabska siostra dziecka panna

1914 (Choryń)

1833.15/4. (Ch.) GM. Antoni Skoszewski h. Drogosław s. G. Honoraty, mł. l. 25, dz. Kopaszewa i Rogaczewa W. x G. Józefa Hersztopska c. Józefa i Konstancji HH. h. Nałęcz. dz-ów Mieszkowa, panna l. 23 -- G. Józef Taczanowski dz. Ch., Józef Skorzewski dz. Kamieńca

1915 (Choryń)

1801.13/6. † MD. Wiktorja z Bilenskich Drwęska we wsi własnej Choryń poch. Dominik. Kość., l. 48 (?)

1916 (Choryń)

1806.4/10. † Nepomucena mies. 3., 3 tyg. c. MD. Jana Drwęskiego dz-a par. Ch. i sł. Kat. Budnickiej

1917 (Choryń)

1836.1/3. (Ch.) † GM. Kat. Taczanowska 1-o v. Grabska dz-a d. Choryń i Mieszkowo, ż. GM. Józefa T. dz-a d. poprz. poch. Mieszkowo, l. 40

1918 (Chojnica)

1656.23/4. Barbara, c. G. Piotra Barskiego i Jadwigi -- RD. Jan Dąmbrowski prob. ch. i D. Barb. Klęczkowska

1919 (Chojnica)

1661.29/5. od tej daty pisze prob. Jan Przedzyński

1920 (Chojnica)

1668.14/6. (Knyszyn) Anna, c. N. Jana Łasczyńskiego i Anny -- chrz. nieszl.

1921 (Chojnica)

1668.4/11. (Łagiewniki) dziecko N. Mateusza Wygrazeskiego i Anny -- N. Wojc. Kosmowski i Anna Kędzierzyńska

1922 (Chojnica)

1669.11/8. (Ch.) Elżbieta, c. N. Jana Byszeskiego i Katarzyny -- chrz. nieszl.

1923 (Chojnica)

1669.28/10. (Glinienko) Jan, s. G. Mikołaja Bytyńskiego(?) i Barbary -- N. Jan Byszeski i Jadwiga Przedzyńska

1924 (Chojnica)

1670.21/1. (Łagiewniki) Barbara, c. N. Franc. Naramowskiego i Marjanny -- N. Wojc. Kuczborski i Marjanna Roznowska

1925 (Chojnica)

1671.16/9. (Glinno) Józef Michał, s. N. Krzysztofa Kierskiego i Marjanny -- X. Wawrzyniec prob. pilski i N. Teresa K.

1926 (Chojnica)

1671.15/11. (Glinienko) Anna Kat., c. N. Mikołaja Bytońskiego (?) i Barbary -- N. Jan Kuczborski i Regina Białkowiczowa wd. z Pozn.

1927 (Chojnica)

1672.21/1. (Morawsko) Bogumiła, c. N. Mikoł. Banaskiego(?) i Anny -- N. Maciej Bojanowski i Jadwiga Przedzyńska

1928 (Chojnica)

1672.11/3. (Łagiewniki) Rafał Wojciech, s. N. Wojciecha Drweskiego i Magdaleny -- Jan Drweski i Zofja ... leska

1929 (Chojnica)

1672.12/11. (Łagiewniki) Anna Kat., c. N. Jana Drwęskiego i Marjanny -- Wojciech Drweski i Ludwika Duninowna

1930 (Chojnica)

1673.21/11. (Łagiewniki) Marcin Stanisław, s. N. Wojc. Drwęskiego i Magdaleny -- N. Stanisław Zołtowski i Jadwiga Przedzyńska

1931 (Chojnica)

1674.30/1. (Tworkowo) Stanisław, s. N. Jakuba i Konstancji Kędzierzyńskich -- N. Rafał Objezierski i Konstancja Sobocka

1932 (Chojnica)

1675.24/4. (Łagiewniki) Anna Zofja, c. N. Jana Drwęskiego i Marjanny -- Wojciech i Jadwiga Przedzyńscy

1933 (Chojnica)

1675.18/7. (Łagiewniki) Jan Franciszek, s. N. Wojciecha Drweskiego i Magdaleny -- N. Wojc. i Jadwiga Przedzyńscy

1934 (Chojnica)

1676.22/1. (Glinno) Sebastjan, s. N. Krzysztofa Kierskiego i Marjanny -- N. Stan. Kozłowski i Jadwiga Przydzyńska

1935 (Chojnica)

1677.14/3. (Łagiewniki) Anna Magdalena, c. N. Wojc. Drweskiego i Magdaleny -- Jadwiga Przedzyńska

1936 (Chojnica)

1678.21/8. (Łagiewniki) Teresa Wiktorja, c. N. Wojc. Drweskiego i Magdal. -- N. And. Objezierski i Elżb. Jaroszeska

1937 (Chojnica)

1678.3/12. (Tworkowo) Katarzyna Zofja, c. N. Jana Kędzierzyńskiego i Konstancji -- N. And. Grudziński i v. Anna Barska

1938 (Chojnica)

1681.0/1. (Łagiewniki) Teresa Anna, c. G. Rafała Grzybowskiego i Anny -- GD. Jan Drweski i GD. Magdalena Drweska

1939 (Chojnica)

1681.2/8. (Tworkowo) Jakub Antoni, s. GD. And. Ciecierskiego i Konstancji -- GD. Jan Gumiński z Radujewa i GD. Teresa Gałczyńska z Swierkówek

1940 (Chojnica)

1683.9/4. (Łagiewniki) Dorota Anna, c. G. Jana Drweckiego i Magdaleny (!) -- Wojciech D. i G. Dorota Ordynczowa de Bytkowo

1941 (Chojnica)

1683.9/4. (Łag.) Barbara Ewa, c. G. Jana Drwęskiego i Magdaleny -- G. Kaz. Czechowski trzymający Glinno i Magdalena Drwęcka z Łagiewnik

1942 (Chojnica)

1683.31/10. (Krzyszyno) Barbara, c. G. Jana Gałkowskiego i Marjanny -- GD. And. Ciecierski i G. Marjanna Kwilecka oboje z Tworkowa

1943 (Chojnica)

1684.30/1. (Glinienko) Piotr, s. G. Franciszka Glińskiego i Marjanny -- G. Paweł Gumiński, G. Jadwiga Napruszewska

1944 (Chojnica)

1684.3/9. (Tworkowo) Ludwika, c. GD. And. Ciecierskiego i Konstancji -- G. Jan Kuczborski i Barbara Kuczborska

1945 (Chojnica)

1687.26/1. (Tworkowo) Stanisław, s. G. Pawła Sypniewskiego i G. Anny -- G. Benedykt Rogowski i G. Zofja Kędzierzyńska z Tworkowa

1946 (Chojnica)

1687.19/4. (Łagiewniki) Ewa Anna, c. G. Tom. Czewujewskiego i Anny (?) -- G. Jan Weserin (?) i G. Zofja Drwecka, oboje z Łag.

1947 (Chojnica)

1687.7/8. (Morasko) Jan Wawrzyniec, s. G. Pawła Gumińskiego i G. Anny Turskiej -- G.D. Adam Siemieński i G. Anna Turska

1948 (Chojnica)

1687.23/12. (Glinienko) Antoni Jan, s. G. Jakuba Chryzostoma Kosmowskiego i G. Barbary Zofji Radeckiej -- G. Rafał Drwecki i G. Zofja Drwecka z Łagiewnik

1949 (Chojnica)

1687.23/12. (Glinienko) Teresa Ewa, c. poprz. [Jakuba Chryzostoma i G. Barbary Zofji Radeckiej] Kosmowskich -- G. Jan Chryzostom Jastrzębski i G. Zofja Drwecka.

1950 (Chojnica)

1690.6/11. (Ch.) Marcin, s. GD. Adama Budzisławskiego i Elżbiety Teresy -- D. Bartłomiej Choromański i Gv. Zofja Kędzierzyńska z Tworkowa

1951 (Chojnica)

1695.1/12. (Glinienko) Antoni, s. G.D. Piotra Glińskiego i Doroty -- GD. Andrzej Linowski

1952 (Chojnica)

1696.18/12. Bogusław, s. M. D. Samuela Zaydlica i Anny -- G. Jerzy Z. i Mv. Anna Elżb. Szczieniecka wszyscy z Knyszyna

1953 (Chojnica)

1697.2/2. po † proboszcza zaczyna działać jako prob. Ch. Stanisław Dobrzycki

1954 (Chojnica)

1697.30/8. Jan Ludwik, s. GD. Adama Kierskiego dz-a Glinna i GD. Teresy ze Strzałkowskich -- G. Zygm. Gawłowski dz. Łagiewnik i Marjanna Milewska matka chrzestnego

1955 (Chojnica)

1697.24/9. Michał Feliks, s. GD. Franciszka Miaskowskiego dz-a Moraska i Franciszki z Grodzieckich (?) -- Andrzej z Wyszyn Grodziecki i Jakub brat rodz. Miaskowskiego i Juljanna siostra rodz. panna

1956 (Chojnica)

1699.8/11. (Glinno) Krystyna, c. MGD. Adama Kierskiego dz-a Gl. i Teresy Strzałkowskiej -- MGD. Józef K., Michał Dobrzycki, Jadwiga Radzeska, panna Teresa K.

1957 (Chojnica)

1701.6/1. (Ch.) Zofja Marcjanna, c. MGD. Michała z Dobrzycy Dobrzyckiego dz-a Ch., Knyszyna, Drogocina i m. Dobrzycy i MGD. Anny Radzewskiej -- JMD. Jan Moraski klan przemęcki i Zofja z Gorajskich ż. jego

1958 (Chojnica)

1701.3/2. (Glinno) Marjanna Agata, c. poprz. [Adama i Teresy Strzałkowskiej] Kierskich -- GD. Wacław R. tenut. Golenczewa i MGv. Teresa K.

1959 (Chojnica)

1703.11/4. (Suchylas) Wojciech Franciszek Xawery, s. MD. Jana Czosnowskiego i Joanny Lisieckiej ze wsi S.L., -- And. Mieszkowski dz. Strzeszynka i panna Gurecka

1960 (Chojnica)

1704.20/4. (Glinno) Katarzyna Ludwika, c. MGD. Adama Kierskiego dz-a Glinna i Teresy Strzałkowskiej -- MGD. Stanisł. Małaczewski i Zofja z Kierskich Złotnicka

1961 (Chojnica)

1707.7/3. (Suchylas) Franciszka Zofja, c. GD. Kazimierza Doleckiego i... -- GD. Baltazar Sterski pos. folw. Winary i pani Pogorzelska

1962 (Chojnica)

1962 1707.8/11. (Glinienko) Katarzyna Teresa, c. GD. Kaz. Dąbrowskiego i ... ze wsi Gl. -- MD. Adam Kierski i panna Miaskowska z Moraska, Teresa Kierska z Glinna

1963 (Chojnica)

1707.28/12. (Glinno) Agnieszka, c. Sebastjana Kaczorowskiego Teresy -- MGD. Adam Kierski z ż. Teresą Yo Kaczarowski, zap. nieszl.

1964 (Chojnica)

1708.26/3. (Górka) Wojciech, s. M. Grodzickiego z G. nieślubny

1965 (Chojnica)

1708.15/10. (Glinno) Krzysztof Franciszek, s. MGD. Adama Kierskiego i Teresy z Strzałkowskich mieszk. teraz we wsi Knyszyno -- MGD. Zygm. Objezierski i pani Anna Golińska

1966 (Chojnica)

1708.20/10. (Suchylas) bl. Szymon i Urszula, s. i c. MD. Doleckiego i Marjanny -- MD. Sterski z Winar i Kat. Broniecka ze dw. ch. panna

1967 (Chojnica)

1711.2/2. (Knyszyno) Rozalja Agata, c. MGD. Adama Kierskiego i Teresy Strz. -- MGD. Karol Złotnicki z ż. Zofją K.

1968 (Chojnica)

1711.12/4. (Tworkowo) Zofja, c. D. Stanisł. Chmielewskiego i Marjanny -- MD. Wolski i Mv. Zofja Kromolicka z Swierkówek

1969 (Chojnica)

1712.29/8. (Knyszyn) Jan Bartłomiej, s. MGD. poprz. [Adama i Teresy Strzałkowskiej] Kierskich dz-ów Glinna -- MGD. Mikoł. Swinarski z ż. Zofją ze Skorzewskich

1970 (Chojnica)

1712.13/11. (Glinno) Kat., c. MD. Anton. Woyciechowskiego i Reginy -- MD. Olszowski i MGD. Zofja z Skorzew. Swinarska

1971 (Chojnica)

1716.18/6. Małgorzata Juljanna, c. MDG. Jakuba Stawiskiego tenut. Ch. Marjanny Zakrzewskiej -- MGD. Wojc. Miaskowski mł. z Moraska i panna Jadwiga Bieczyńska, córka kustosza zamku kcyńskiego, ze wsi Łagiewniki

1972 (Chojnica)

1721.16/2. (Ch.) Józef Franc. Salezy, s. MGD. Jakuba Skrzetuskiego i Jadwigi Rokoszewskiej -- MGD. Jan S. brat rodz. ojca, i GD. Joanna z Rokosz. Rosnowska siostra rodz. matki

1973 (Chojnica)

1721.17/3. (Morasko) Krystjana Teofila, c. M. GD. Aleksandra Zaydlica i Małgorzaty - lutrów -- MGD. Jakub Skrzetuski tenut. Ch. i Kat. Zlichtynkowa z Zaydliców

1974 (Chojnica)

1721.11/12. (Morasko) Stanisław Andrzej, s. MG. Jerzego Kosickiego i Zofji Zychlińskiej kalwinów, -- MG. Jakub Skrzetuski tenut. Ch. i Gv. Rozalja Mysłoska

1975 (Chojnica)

1721.13/12. Józef Tomasz, s. MGD. Wojc. Prasnowskiego i Krystjany z Rosnowskich -- MG. Ludwik Objezierski i MG. Katarzyna Swinarska z Kowalewka

1976 (Chojnica)

1722.23/3. (Łagiewniki) Józef Gabryel, s. GD. Józefa Malinoskiego ekonoma Łag. i Agnieszki z Połuckich -- MGD. Gabryel Zabłocki pos. Złotnik i Gv. Marjanna Gliniecka

1977 (Chojnica)

1722.19/5. (Ch.) Stanisław Aleksander, s. MG.D. Jakuba Skrzetuskiego poses. Ch. i Jadwigi Skrzet. z d. Rokoseskiej -- MGD. Jan Skoraszeski dz. W. Glinna i Kat. Rokosewska z d. Milińska babka dziecka, wtedy w posesji byli we wsi Rokitnica

1978 (Chojnica)

1723.28/2. (Glinno W.) Józef, s. MGD. Jana Skoraszewskiego i Konstancji Sliwnickiej -- G. Domaracki ekonom Gl. i MGD. Anna Sliwnicka babka dziecka, † w godzinę po chrzcie

1979 (Chojnica)

1723.25/4. (Trzuskotowo) Agnieszka Katarzyna, c. G. Bartłom. Ososkiego i Teresy z d. Miącińska ekonomów T. -- GD. Jan Skoraszewski dz. W. Glinna i GD. Krystyna Prasnowska tenut. Tworkowic

1980 (Chojnica)

1723.16/5. (Ch.) Florjan, s. MG.D. Jakuba Skrzetuskiego i Jadwigi Rokoszeskiej - pos. Ch. -- MGD. Maciej R. wuj dziecka, rodzony i GD. Krystyna Gorzeska ciotka, a rodz. siostra ...

1981 (Chojnica)

1724.14/7. (Ch.) Maksymin Antoni, s. poprz. [Jakuba i Jadwigi Rokoszeskiej] Skrzetuskich -- M. Michał Turoboyski sędzia gr. wałecki i G. Zofja z Zychl. Kosicka akatol.

1982 (Chojnica)

1724.4/10. (Glinno) Wacław Michał, s. poprz. [Jana i Konstancji Sliwnickiej] Skoraszewskich -- X. Stefan Poniński, S.J. i M. Krystyna z Ponińskich Zebrzydowska starościna babimojska

1983 (Chojnica)

1724.8/10. (Morawsko) Ludwika Barbara, c. G. Jerzego i Zofji z Zychlińskich Kosickich, akatolików -- G. And. K. pos. Boguszyna i G. Barb. Bronikowska z Rososkich

1984 (Chojnica)

1726.4/3. (Chludowo) Kazimierz Józef, s. D. Tom. Głowińskiego dworz. z Chl. i Kat. -- GD. Jan Stawicki i GD. Teresa Cielecka

1985 (Chojnica)

1726.12/3. (Glinno) Aleksander Kaz., s. poprz. [Jana i Konstancji Sliwnickiej] Skoraszewskich -- D. Tom. Gorecki sędzia nakielski i G. Anna Sliwińska

1986 (Chojnica)

1725.14/8. (Glinienko) Antonina Marcjanna, c. G. Ciesielskiego i Doroty de Zawackie -- G. Jan Skoroszewski i X. Anna z Radzewskich Dobrzycka

1987 (Chojnica)

1727.20/10. (Glinno) Jadwiga Teresa, c. G. poprz. [Jana i Konstancji Sliwnickiej] Skoraszewskich -- G. Maciej Skoliński i Ludwika z Mielżyńskich Ponińska klanowa gn. ścina babim.

1988 (Chojnica)

1646.15/4. MD. Jan Kuczborski x G.MD. Barb. Klęczkowska

1989 (Chojnica)

1656.11/6. N. Jan Zorawski x N. Zofja Pawłowska wdowa z Moraska z dworu pana Proskiego -- D. Jan Kuczborski, Adam Swinarski

1990 (Chojnica)

1663.4/11. N Wojciech Kędzierzyński x N. Anna Rogowska -- Jan Proski, Jadwiga Przedzyńska

1991 (Chojnica)

1667.20/2. N. Jan Łaszczyński x Anna Kowalewska -- N. Mikołaj Daleszyński i Stanisław Mieszkowski

1992 (Chojnica)

1668.6/2. N. Samuel Pruszak x Anna Bogucka wd. po G. Grzymskim -- Wojc. Rosnowski, Jakub Mankowski, Jan Morawski, Wilkoński

1993 (Chojnica)

1670.27/4. Marcin Budzeski x. Marjanna Roznowska z Łagiewnik -- G. Piotr Helkowski i Franc. Naramowski

1994 (Chojnica)

1672.19/6. N. Piotr Strembowski x Anna Kędzierzyńska -- N. Jan Zasad[...] i Wojc. Kędzierzyński

1995 (Chojnica)

1685.4/2. GD. Marjan Domaracki x GD. Marjanna Kwilecka -- J. Krzysztof Przyjemski i G. Kosucki

1996 (Chojnica)

1685.27/9. GD. Wojc. Sampolski x Anna Jankowska -- GD. Wojc. Drwecki, Szymon Moszczyński, Wojc. Zakrzewski etc.

1997 (Chojnica)

1704.29/5. (Łagiewniki) MD. Rafał Dobrzycki x GD. Konstancja Pawłowska v., -- MD. Zygm. G. ojciec, Michał D. i Chryzostom D.

1998 (Chojnica)

1715.27/1. (Szetlew) G. Franciszek Stawski wdowiec z Szetlewa x Marja Błaszkowska panna, -- GD. Stanisław Grzybowski, MGD. Adam Kierski, GD. Franc. Wilkowski

1999 (Chojnica)

1716.8/10. (Knyszyno) MD. Antoni Jasiukiewicz mł., sługa z dw. K. x Mv. Apolinara Pogorzelska służąca, -- MD. Michał Stawski i MG. Kat. Stawska z Zakrzewskich tenut. Ch.

2000 (Chojnica)

1719.3/8. (Morawsko) Adam Baltazar, s. G. Aleksandra i Małg. Zofji Zeydliczów -- MGD. Jakub Skrzetuski pos. Ch.

2001 (Chojnica)

1720.14/1. (Ch.) Adam Melchjor, s. MGD. Jakuba Skrzetuskiego i Jadwigi z Rokoszewskich - tenut. Ch. -- MGD. Jan S. stryj dziecka i brat rodz. Jakuba, i Anna Dobrzycka z Radzewskich

2002 (Chojnica)

1720.7/3. (Tworkowo) Jan Kaz. s. MG.D. Franc. Grodzickiego i Zofji Krumolickiej tenut. d. Tworkowo -- MD. Antoni Słaboszewski i MD. Juljanna Gostkowska z Kierskich z Wargowa

2003 (Chojnica)

1725.26/11. (Ch.) G. Walentyn Chrzanowski x Petronella Nowicka -- G. Kaz. Wielamowski, Mateusz Rayski

2004 (Chojnica)

1751.6/5. (Glinno) MD. Maks. Złotnicki mł. z pow. kość. x Gv. Joanna Dziębowska, c. Jana Dz. dz-a Glinna -- MD. Stanisław Gliński MD. Konstantyn Kurnatowski

2005 (Chojnica)

1700 † N. Maciej Dobrzycki dziecko

2006 (Chojnica)

1701. † córeczka 1 rok Krystyna pana Kierskiego

2007 (Chojnica)

1721.0/12. † (Tworkowo) Józef Tomasz, dziecko 2 tyg., s. MG. Wojciecha i Krystjany Prasnoskich, poch. 28/12.

2008 (Chojnica)

1722.18/4. † (Ch.) Adam Melchjor, 2 l. 4 m., s. MG. Jakuba Skrzetuskiego

2009 (Chojnica)

1722.0/8. † Józef, 20 hebdomad., s. MGD. Franc. i Heleny Dobrzyckich

2010 (Chojnica)

1722.30/8. † Gertruda Marjanna 20 hebdomad, c. G. Bartłom. i Teresy Ososkich ekonomów biedruskich

2011 (Chojnica)

1723.7/3. † w godz. po chrzcie Józef, s. M.G. Jana i Konst. Skoraszewskich

2012 (Chojnica)

1729.23/1. (Glinno) Anna Agnieszka, Honorata, c. MD. Jana Skoroszewskiego dz-a G. i Marcjanny -- MD. Francidzek Koszucki tenut Knyszyna i MD. Anna Prokopowa tenut. wsi Sałasz

2013 (Chojnica)

1729.4/8. (Knyszyno) Ignacja Domicella Kunegunda, c. MD. Franciszka Koszuckiego tenut. wsi Kn. i Anny -- MD. Jan Skoraszewski dz. Glinna i MD. Dorota Miłaczewska dz-a Tworkowa

2014 (Chojnica)

1731.22/7. (Tworkowo) Estera Anna Małgorzata, c. MD. Wład. Bystrama i Marjanny -- MD. Dorota Miłaczewska babka dziecka, cerem. dop. X. Ant. Bardski curatus Żydow. -- Marcin Miełaczewski z ż. Barbarą

2015 (Chojnica)

1733.25/11. (Glinienko) Michał Remigjusz, s. MD. Macieja Strzeszkowskiego i Marjanny -- X. Piotr Prażmowski kanonik kat. pozn. i MD. Helena Rogalińska dz. Glinna

2016 (Chojnica)

1734.29/12. (Glinienko) Jan Konstanty, s. poprz. [Macieja i Marjanny] Strzeszkowskich -- MD. And. Gawroński i MD. Anna Dobrzycka dz-a Knyszyna

2017 (Chojnica)

1735.18/3. (Uchorowo) Franciszek Alojzy Ignacy Józef, s. D. Kaziemierza Mikułowskiego ekonoma uchor. i Barbary -- D. Stefan Bronikowski gubern. łagiewnicki i MD. Anna Dobrzycka dz-a Knyszyna

2018 (Chojnica)

1739.22/2. (Morawsko) Eleonora Kat. Teofila, c. MD. Wojc. Bieńkowskiego wojskiego wschow. i Franciszki Rynarzewskiej -- GD. Józef B. syn ojca brat dziecka, Kat. z Gorowskich R. babka dziecka

2019 (Chojnica)

1742.6/4. (Glinienko) Józef Stanisław, s. GD. Jana Kłosobuckiego (!) i Heleny z Brzezińskich, tenut. Glinna v. Glinienka -- Stanisław Objezierski tenut. wsi Gołoń z ż. Apolonją z Karsznickich, Paweł B. z ż. Marjanną

2020 (Chojnica)

1749.14/4. (Łagiewniki) Konstancja, c. MGD. Wojciecha Roli Zbijewskiego pułk. w. k., dz-a Łag. i Barbary z Bystramów -- Piotr Kleparski panna Franciszka Grzybowska

2021 (Chojnica)

1749.10/6. (Glinno) Zofja Antonina, c. MGD. Leopolda Bogusławskiego regenta zs. pozn. i Anny Linowskiej -- MGD. Romuald Donin sędzia gostyń. i Zofja Linowska podstolina pozn. babaka dziecka

2022 (Chojnica)

1749.19/3. (Łagiewniki) Franciszek Ernest, s. MGD. Piotra Ernesta Zychlińskiego tenut. wsi Łag. i Wilhelminy Juljanny kaliwinów -- MGD. Jan Dziębowski dz. gliniecki, i MGD. Anna Bogumiła Zychlińska, Stefan Dziembowski dz. Złotnik i Gv. Joanna Dziemb.

2023 (Chojnica)

1750.30/8. (Łag.) August Henryk, s. poprz. [Piotra Ernesta i Wilhelminy Juljanny] Zychlińskich -- MD. Aleks. Bogusław Z., rodzony ojca i MD. Ewa Hazina

2024 (Chojnica)

1753.27/11. (Łag.) Helena Bogumiła, c. MD. Zygmunta Dziębowskiego pos. Łagiewnik i Joanny -- MD. Jan Mańkowski i MD. Eleonora Dz., ż. Jana ze Septna

2025 (Chojnica)

1755.16/12. (Łag.) Jan Krzysztof, s. MD. Władysł. Dziembowskiego pos. Łag. i Joanny -- MD. Jan Dz. rodz. ojca i pani...

2026 (Chojnica)

1757.15/12. (Łag.) Jan Adam, s. poprz. [Wojciecha i Barbary z Bystramów] Zbijewskich -- PGD. Franciszka Szołdrska wdzina inowrocł.

2027 (Chojnica)

1758.13/11. (Knyszyn) M. Józef Dzierzbiński x G. Marjanna Dobrzycka, c. And. i Kat., -- MD. Paweł Moraczewski i Wawrzyniec Dobrzycki

2028 (Chojnica)

1781.18/7. M. Michał Gutry x Wiktorja Lutomska (Tworkowo)

2029 (Chojnica)

1786.9/5. (Tworkowo) P. Franciszek Głębocki kapitan w kor. mł. x PM. Honorata z Lutomskich Milaczewska szambelanowa JKMci -- PD. Robert Teyler pułk. w.k. i Józef Forseitt kapitan

2030 (Chojnica)

1794.25/8. (Knyszyno) IMGD. Cyprjan Gałczyński podczaszy chełmiński, wd., x PMGD. Konstancja Grabczewska panna -- PMD. Nepom. Dobrzycki chor. chełm., Wojc. Koszucki, Józef Dzierżanowski

2031 (Chojnica)

1728.3/7. (Glinno) Poch. dziecko Jana Skoroczewskiego dz-a G.

2032 (Chojnica)

1738.7/12. (Glinno) Poch. N. Jan Pomorski sługa G. Zofji Kosickiej

2033 (Chojnica)

1762.17/3. (Łag.) Poch. N. Piotr Kleparski sługa Zbijewskiego

2034 (Chojnica)

1786.9/11. (Glinienko) † MD. Maciej Przepałkowski

2035 (Chojnica)

1789.14/9. (Glinienko) † G. Elżbieta Malczewska v.

2036 (Chojnica)

1789.0/2. † (Drogocin) G. Józefa Brzezińska

2037 (Chojnica)

1790.29/1. (Glinienko) † Teresa, c. N. Kaz. Borowskiego l. 3

2038 (Chojnica)

1790.8/9. (Ch.) † G. Antoni Lysowski

2039 (Chojnica)

1768.20/10. * (Łag.) Xawery Wojciech Marek Kanty, s. MGD. Jan Bardzkiego i Marjanny Zbijewskiej -- X. Józef B. prob. ryczywolski i Barbara z Bystramów Zb. ścina łagiewnicka, ch. 23/10

2040 (Chojnica)

1768.27/3. (* 26/11.1767) (Glinienko) Jan Klemens Aleksander, s. G. Kaz. Zdanowskiego i G. Tekli z Jaruchowskich -- G. Szymon Cutowski (?) i G. Rozjalja Janicka

2041 (Chojnica)

1768.12/7. (Łag.) Estera Elżb. Małgorzata, (* 8/12.1768) c. P. Wojciecha Roli Zbijewskiego sty Łag. i Barbary z Bystramów -- Adam Zb. i Katarzyna Zb. córka

2042 (Chojnica)

1770.14/1. (Glinno) cerem. nad G.D. Wojciechem Bogusławskim * 9/4.1757 -- GD. Stefan Jerzykowski i panna Seweryna Drzewiecka, rodzice Wocjciech Leopold B. regent gr. krakowski i Anna z Linowskich

2043 (Chojnica)

1770. (Łagiewniki) Scholastyka Konstancja, c. poprz. [Wojciecha i Barbary z Bystramów] Zbijewskich -- GD. Adam Zb. brat dziecka i siostra panna Kat. Zb.

2044 (Chojnica)

1772.8/1. (Morasko) Seweryna Teofila, c. P. Józefa i Anny Binkowskich chorążych JKMci -- P. Wiktorja Prusimska; cerem. 20/3.1774 ass. Józef Gliszczyński i ż - Eleonora z Bink.

2045 (Chojnica)

1773.28/5. * (Tworkowo) Bartłomiej Onufry, s. MGD. Xawerego Miłaczewskiego i Honoraty z Lutomskich -- PRD. Melchjor Gurowski prob. kat. gn., kanon. pozn. i Weronika Gur. klanka pozn., Józef Rokossowski kan. gn. i pozn., Agn. Prusimska ścina grabowska, ch. 1/6

2046 (Chojnica)

1774.3/7. (Łag.) Anna Petronella, c. JMG. Jana Bronisza i Joanny z Guzowskich -- JRD. Jan Nep. Drzewiecki prob. ch. i Marcjanna Targowska z Glinienka

2047 (Chojnica)

1774.5/9. (Tworkowo) Ulenta Weronika Rozalja, c. poprz. [Xawerego i Honoraty z Lutomskich] Miłaczewskich -- MGD. Tomasz Wolski z Knyszyna i Anna Daleszyńska panna

2048 (Chojnica)

1786.2/4. * (Glinienko) bl. Józefata i Teresa, cc. G.D. Kaz. Borowskiego i Elżb. z Canieskich (?) -- X. Nep. Drzewiecki prob. ch. i MD. Honorata Miłaczewska, szambel. JKMci z Tworkowa, ch. 7/3

2049 (Chojnica)

1790.19/1. (Glinienko) Agnieszka, c. MD. Kaz. i Elżb. Borowskich -- And. Maliczewski pis. prowent. z Gl. i panna Ewa Malicz.

2050 (Chojnica)

1790.30/7. (Łag.) Józefa Róża, c. P. GD. Adama Zbijewskiego sty Łag. i Wiktorji z Moraczewskich -- GD. Maciej M. i Gv. Elżb. Kowalska z Ł. 1793.2/4. cer. Wojc. Lipski łowczy kaliski z ż. Salomeą Objezierską

2051 (Chojnica)

1791.26/11. (Knyszyn) Katarzyna Salomea, c. PGD. Felicjana Walknowskiego i Kat. Przyjemskiej -- X. Klemens W. i pani Joanna Swynarska z Łopuchowa

2052 (Chojnica)

1793.30/4. (Ch.) Franciszka Wilhelmina, c. MD. Hieronima i Wiktorji Zawadzkich stol. przemyskich, poses. Ch., -- X. Jan Nep. Drzewiecki prob. ch. i Mv. Kat. Kąsinowska, cerem. 26/5. Swinarski podczaszy poz. i Katarzyna Walichnowska

2053 (Chojnica)

1793. (Tworkowo) * 24/10. Kunegunda Rafaela, c. MD. Franc. i Honoraty Głębockich pułkow. w.k., -- GD. Jan Skoraszewski i Gv. Weronika Miłaczewska, ass. Melchjor Gurowski, prob. i ofic. gn., kaw. Sw. St. i Franc. z Zakrzew. Skurzewski, cerem. 30/10

2054 (Chojnica)

1794.6/9. (Knyszyn) Kat., c. PMGD. Józefa i Nepomuceny Dzierżanowskich -- Cyprjan Gałczyński podczaszy chełmiń. i Konstancja z Grąbczewskich Gałcz. żona jego

2055 (Chojnica)

1796.9/5. (Łagiewniki) * Jan Nepom., s. M. Adama Zbijewskiego i Wiktorji Moraczewskiej stów Łag. -- M. Łukasz Krzyżanowski sędzia pozn. i Elżb. Moracz.

2056 (Chojnica)

1797.6/7. (Glinienko) Konstanty Mateusz, s. M. Antoniego i Karoliny z Jarochowskich Zaleskich -- X. Nep. Drzewiecki prob. ch. i MDv. Felicjanna J. z Glinienka

2057 (Chojnica)

1799.17/10. (Tworkowo) Łukasz Franciszek, s. M. Tom. i Weroniki z Miłaczewskich Raczyńskich -- M. Franc. i Honorata Głęboccy pułk. w.k. z Tworkowa

2058 (Chojnica)

1800.17/1. * (Ch.) Romuald, s. G. Michała Kierskiego i Katarzyna de Kiczerowny

2059 (Chojnica)

1803.16/2. * (Ch. pleb.) Józef Nepom. Maciej, s. G. Stanisł. Drzewieckiego i Kunegundy Kierskiej - z wody 20/2. -- X. prob. Drzew. i G. Gurska. Cerem. 11/4

2060 (Chojnica)

1803.11/10. (Morasko) Maksymiljan Eugenjusz, s. P. Michała Szczanieckiego i Gustawy de Ilgistron (Engeström) -- Stefan Łukomski ekonom i z Moraska i Rozalja Engestromówna z dworu

2061 (Chojnica)

1803.28/10. (Chojnica) Szymon, s. G. Karola i Agnieszki Narwańskich -- X. Jan Nep. Drzew. prob. i Joanna Morkoska panna

2062 (Chojnica)

1806.2/11. (Morasko) Józef, s. M. Franciszka i Franciszki Pruskich tenut. M. -- chrz. nieszl.

2063 (Chojnica)

1796.6/10. MD. Stefan Losso 23 x MD. Nep. Dzierżanowska 38, on z Myszkowa, ona z Knyszyna -- Zbijewski sta Łag. i Koszucki z Kępy

2064 (Chojnica)

1796.16/10. MD. Jakub Łebiński, podkom. JKMci, wd. 56, z Prus Zach. x Scholastyka Zbijewska 24, z Łag. -- generał Gabryel Skorzewski i Adam Zb. sta Łag.

2065 (Chojnica)

1798.2/5. G. Ignacy Kamiński 45 x Aniela Zaleska 31, on z Glinna, ona z Glinienka -- GD. Jan Puchalski, D. Jakub Michniewicz

2066 (Chojnica)

1799.15/1. MD. Tomasz Raczyński 43, szambel. król. wd. x MD.v. Weronika Miłaczewska z Tworkowa 24 -- Józef Gliszczyński klan biechowski, Gabryel Skorzewski gen.

2067 (Chojnica)

1802.24/2. G. Stanisł. Drzewiecki 31 kaw. x panna Kunegunda Kierska 24

2068 (Chojnica)

1796.17/2. † Dzierżanowski dz. Knyszyna l. 47

2069 (Chojnica)

1796.30/3. † Józefa, c. M. Adama i Wiktorji Zbijewskich z Łag. l. 6

2070 (Chojnica)

1796.6/4. † Kunegunda Rafaela, c. M. Franc. i Honor. Głębockich pułk. z Tworkowa l. 3

2071 (Chojnica)

1796.24/4. † Kazimierz, s. poprz. [Franc. i Honor. Głębockich l. 6

2072 (Chojnica)

1796.1/7. † M. Wiktorja Zbijewska ścina łagiewnicka w Łag. l. 40 po poronieniu, suchoty, poch. Sobota

2073 (Chojnica)

1799.18/2. † G. Barbara z Chmieleskich Drzewiecka † w Ch. l. 58

2074 (Chojnica)

1799.4/6. † Łukasz Franciszek, s. G. Tomasza i Weroniki Raczyńskich r. 1 † w Tworkowie

2075 (Chojnica)

1803.26/1. † Józef l. 8, s. Karola i Marjanny Narwańskich Nob. z Ch.

2076 (Chojnica)

1809.6/10. Poch. (Morasko) Maurycy Michał, s. G. Gerwazego i Karoliny Dzierzyńskich l. 6, dni 10 † 3/10

2077 (Chojnica)

1809.17/10. † G. Teofil Korytowski pos. Moraska, l. 35, poch. kość. ch.

2078 (Chojnica)

† 21/8.1811. X. Jan Nep. Borsa Drzewiecki curatus tut. l. 70

2079 (Chojnica)

1812.28/6. † (Ch.) JD. Jan Nep. Leszczyc Dobrzycki dz. Ch., kaw Sw. Stan., l. 57, poch. tut. kość.

2080 (Żoń)

1758.31/1. (Tuniszewo) Anna Petronella, c. GD. Józefa Jaraczewskigo pos. T. i G. Franc. z Ponińskich -- GD. Piotr Bronikowski dz. Pruchnowa i GD. Teresa z Rydzyńskich ż. jego

2081 (Żoń)

1759.23.11. (Kaliszany) * Andrzej Stanisław, s. GD. Józefa Buczkowskiego i Heleny z Cieleckich -- GD. Józef Jaraczewski pos. Tuniszewa i G. Franciszka z Ponińskich ż. jego. Ch. 6/12

2082 (Żoń)

1761.29/5. (Zbyszewice) Anna Katarzyna, c. G. Jana Łabowskiego i G. Kat. Tumickiej -- G. Michał Rogaliński i G. Kat. Floręcka

2083 (Żoń)

1762.30/3. (Tuniszewo) Teodor Antoni, * 26/3, s. poprzednich [Józefa i G. Franc. z Ponińskich] Jaraczewskich -- GD. Piotr Bronikowski dz. Pruchnowa i M. Rozalja z Gorzeńskich Trzcińska miecznikowa zs. dobrzyńska

2084 (Żoń)

1764.27/4. (Pruchnowo) Gabryel Kajetan Franc., * 24/3, s. GD. Piotra Bronikowskiego dz-a Próchnowa, i Teresy z Rydzyńskich -- MD. Adam Grudziński klanic pozn. i GD. Weronika Wiesiołowska

2085 (Żoń)

1765.2/2. (Oporzyn) Stanisław Serafin (* 14/11.1764), s. G.D. Konstantego Ulatowskiego i Magdaleny Brezionki -- M. Franc. Skorzewski gen.w.k. i Anna z Malechowskich Ciecierska cześnikowa podlas.

2086 (Żoń)

1765.28/4. (Tuniszewo) Wojciech, * 20/4, s. N. Bartłom. Mleczko i Doroty -- X. Jan Sieropolski wikarjusz i GD. Kat. Cudnowska pos. Tuniszewa

2087 (Żoń)

1767.1/1. * (Pruchn.) Mikołaj Deodat Kajetan, s. G. poprz. [Piotra i Teresy z Rydzyńskich] Bronikowskich dz-ów P. -- X. Franc. Xaw. Rydzyński schol. gn. 1-kan. pozn., prob. chodzieski, G. Antonina z Gembartów Ulatowska, ch. 6/1

2088 (Żoń)

1768.8/8. (Zuń) Zuzanna Klara, * 30/7, c. GD. Antoniego i Marjannie z Szczypierskich Dymowskich -- MD. Wojciech Kraszewski stolnik bracławski, tenut. Kaliszan i GD. Kat. v. Florencka z dw. Zbyszewic

2089 (Żoń)

1768.17/12. (Oporzyn) Ignacy Walerjan, * 14, s. GD. Konstantyna i Magdaleny z Brezów Ulatowskich -- GD. Ignacy Gębicki i Gv. Franc. Raczyńska

2090 (Żoń)

1770.11/8. (Pawłowo) cerem. nad Scholastyką Apolonją Trzcińską c. G. Stefana T. miecznika dobrzyń. dz-a Pawłowa i M. Rozalji z Gorzeńskich, chrzcz. z w. 10/2.1753 -- Marceli i Antoni T. i Teodora i Juljanna T-a, cerem. X. Stan. Nepom. Rayski prob. Z. i G. Anna Mielęcka z Kowalewa

2091 (Żoń)

1778.14/6. (Kaliszany) cerem. nad M. Nepomuceną Broniszową stolińkowiczową owrucką -- ass. Franc. z Brzezia Lanckoroński sta rawski, regnowski, boguszczeński, nowodworski, Barbara z Tokarskich Skrzetuska chorążyna mielnicka, Józef Jaranowicz Badowski burgrabia gr. rawski, i Marjanna Tokarska, Kajetan i Anna Skrzetuscy

2092 (Żoń)

1778.30/7. (Kaliszany) Jakub Ignacy, * 26, s. M. Benedykta Skrzetuskiego chor. mielnic. i Barb. Tokarskiej -- X. Stan. Nep. Rayski kan. warsz. curat. tut. i M. Marjanna T.

2093 (Żoń)

1779.18/3. (Pruchnowo) Tekla Józefa Gertruda, * 17, c. MD. Łukasza Taszyńskiego i Barb. z Wiesiołowkich -- X. Stan. curat. zuń. i M. Marjanna Wiesiołowska z Pruchn.

2094 (Żoń)

1779.26/9. (Kaliszany) Józefa, * 24, c. MGD. poprz. [Benedykta i Barb. Tokarskiej] Skrzetuskich chor. mielnic. -- X. Stanisł. Rayski, Anna S.

2095 (Żoń)

1780.20/7. (Pawłowo) * 6, Antoni Zacharjasz Franc. Xaw., s. GD. Marcelego Trzcińskiego miecznikowicza dobrzyń. i Józefy z Urbanowskich, dz-ów P. -- chrz. nieszl.

2096 (Żoń)

1781.22/8. (Kaliszany) Roch Ludwik, * 16, s. poprz. [Benedykta i Barb. Tokarskiej] Skrzetuskich -- X. Maks. S. kan. gn., opat, komendat wągrow. i JMD. Anna z Malech. Ciecierska podczaszyna podlas. z Margulińskiej wsi

2097 (Żoń)

1782.9/2. (Pawłowo) Antoni Zacharjasz Franciszek Xawery, s. M. Marcelego Trzcińskiego miecznikowicza dobrzyń. i Józefy z Urbanowskich, ch. z w. 20/7.1780 -- Z. Rayski i M. Teodora z Trzcińskich Bielińska pos. Czeszewa

2098 (Żoń)

1783.13/4. * 3, (Dziewoklucz) Nepomucen Wincenty, s. GD. Jana Dąbskiego i Antoniny z Przy... pisarzy skarbu kor. -- G. Telesfor Mieszkowski rewizor skarbu kor. i D. Klara Krinkowska

2099 (Żoń)

1784.3/1. (Dziewoklucz) Marcjana Honorata, * 8/1, c. N. Telesfora Mięszkowskiego (Odrowąża) i Cecylji -- M. Bazyli Józef Rabsztyński ze wsi Z. i MD. Antonina Dąbska z Dz.

2100 (Żoń)

1784.13/4. (Pr.) Józef, * 9, s. G. Pawła Koteckiego pos. Pr. i Juljanny Arentowej -- N. Bogusław A. pos. Łekna i Anna z Malech. Ciecierska, kolatorka kość. w Zoniu

2101 (Żoń)

1785.8/5. (Pr.) Józef Stanisław Jan Nep., * 8, s. poprz. [Pawła i Juljanny Arentowej] Koteckich pos. d. Pr., Bugaj, Tereska -- GD. Jan Wiśniewski i GD. Kat. Arantowa ze Sławoszewa

2102 (Żoń)

1786.16/5. (Dziewoklucz), * 25, Nepom. Filip, s. GD. Telesfora Odrowąż Mieszkowskiego rewizora ceł król. w Dziew. i Cecylji de Gońskie -- GD. Paweł Trzciński z ż. Teresą z Brzezna

2103 (Żoń)

1786.9/11. (Pawłowo) Ksawery Tadeusz Walenty, * 28/10, s. MGD. Marcelego Trzcińskiego miecznikowicza dobrzyń. i Józefy z Urbanowskich -- Nepom. Mańkowski z Wituchowa i panna Franciszka Mańk. z Pawłowa, Stanisław U. chor. JKMci, Marjanna z Boleszów Kierska, Jan Dąbski celnik z Dziewoklucza i Teofila Mańkowska z Opalenicy

2104 (Żoń)

1788.28/6. (Dziewoklucz) * 24/6, Jan Bapt. Leon, s. G. Jana i Antoniny z Przysieckich Dąbskich, celników -- G. Józef Biernacki i Marjanna z Dąbskich Szczepkowska, Wojciech Szczepk. pisarz celny w Rogoźnie i Helena z Bogusławskich Biernacka

2105 (Żoń)

1792.16/10. * (Dziewoklucz) Łukasz, s. MGD. Teodora Wojciecha Szczepkowskiego pisarza skarbu kor. i Marjanny z Dąmskich -- Xawery Franc. Zółtowski chor. piech. reg. Potoc. i Katarzyna Dąmbska żona jego

2106 (Żoń)

1799.13/4. * (Oporzyn) Ignacy Hermenegildus, s. MGD. Kazimierza Kiełpińskiego i Wiktorji z Goczkowskich poses. -- MD. Józef Goczkowski mł. i MD.v. Katarzyna G.

2107 (Żoń)

1800.6/7. (Oporzyn) * Piotr Paweł, s. MG. Kaz. Kiełpińskiego i Weroni. Goczkowskiej -- MD. Chryzostom Lipski dz. Ludom i panna Teofila Trzcińska

2108 (Żoń)

1809.30/3. Zuzanna, c. G. Jana Nepom. Raszewskiego gen. dzier. dóbr Zbyszewskich, mająca lat. 22, we dworze w Zbysz. spłodziła dzicko Aleksandra Napoleona, którego ojciec [?]

2109 (Żoń)

1817.28/4. (Pawłówko) Antonina Teofila, * 12, c. MG. Józefa Staniewskiego pos. P. i Alkantary Koszutskiej -- GD. Ignacy K. dz. Poklatek i Gv. Anna K. z P.

2110 (Żoń)

1827.4/4. * (Pawłowo) Marceli Nepom., s. MG. Jakuba Anton. Gerszewskiego komis. dworu P. i Aleksandry Gądkowskiej -- M. G. Marceli Topiński por. w. p. i pos. d. Srobek w p. sredz. i MG. Benwenuta G.

2111 (Żoń)

1829.23/7. (Pr.) Klaudyna Izabella, c. MG. Hljodora hr. Skorzewskiego szambel. król., kaw. ord. franc., złotego krzyża pol. i sycyl. dz-a Pr., Zbyszewa, Zaniemyśla, i Emilji Grabowskiej, * 1, -- MGD. Edward Grab. z Grylewa i MD. Teresa Łakińska dz-a Laskownicy

2112 (Żoń)

1830.16/7. (Oporzyn) Jan Kanty Włodzimierz, s. MGD. Jana Kantego Kuczborskiego i Joanny Nepom. Duninówny dz-ów Op. -- MGD. Leopold D. Mł., wuj i MGD. Józefa Duninowa babka

2113 (Żoń)

1830.18/11. (Pr.) Mieczysław Fryderyk Heljodor, s. poprz. [Heljodora i Emilji Grabowskiej] Skorzewskich * 8/10, -- MGD. Arnold hr. S. dz. Margonina i Grocholina i MGD. Kornelja hr. S. z Lubestronic

2114 (Żoń)

1831.5/10. (Pawłówko) Franciszek Serafin Alfons, s. MGD. Kaliksta Malczewskiego i Michaliny Gustyńskiej, dz-ów Pawł. * 5, -- GD. Jan Kozłowski, pos. Pawłowa i siostra jego panna Karolina Kozł.

2115 (Żoń)

1836.14/2. (Tomiszewo) Józefa Stefanja Eufrozyna, c. MG. Stefana Malczewskiego dz-a Tom. i MG. Pelagji Ponikiewskiej * 11, -- MGD. Stefan P. dz. Wiśniewa i MGD. Józefa Dunin dz-a Oporzyna, MGD. Konst. Palędzki dz. Kowalewa i MG. Józefa P. dz-a Wiśniwa

2116 (Żoń)

1836.26/5. (Pr.) Stanisław Stefan, s poprz.[Heljodora i Emilji Grabowskiej] Skorzewskich, * 18, -- MGD. Teodor Osten Sacken z m. Trzemeszna, MGD. Izabella hr. Goetz.-Grab. z Grylewa virgo

2117 (Żoń)

1837.30/5. (Pr.) Zofja Emilja Wanda, c. poprz. [Heljodora i Emilji Grabowskiej] Skorzewskich, * 18, (ojciec Heljodor Józef) -- MGD. Edward Grab. wuj dziecka z Radownicy i Ofelja hr. S-a siostra

2118 (Żoń)

1838.5/5. (Suszycko) Mieczysław Maks. Józef, s. MG. Józefa Kozłowskiego i Teofili Michaliny Elżb. Suszyckiej, pos. * 26/5, -- X. Franciszek a Paulo Ant. Suszycki prob. z wuj. i MD. Rozalja Kozłowska babka, pos-a Koźlanki

2119 (Żoń)

1838.19/11. (Pr.) Marja Antonina Kunegunda, c. MGD. Edwarda Grabowskiego dz-a Radawnicy i in. i Józefy Kościelskiej, * 30/10, Heljodor Skorz. i Teresa Kunegunda K. dz-a Szarleja, babka

2120 (Żoń)

1838.23/11. (Toniszewo) Jadwiga Zofja Nepom., c. MGD. Stefana Malczewskiego dz-a T. i Pelagii Ponikiewskiej, * 13/10 -- Franc. P. mł.z Wiśniewa i MGD. Nepomucena Kuczborska dz-a Oporzyna

2121 (Żoń)

1839.30/5. (Pr.) Marja, c. poprz. [Heljodora i Emilji Grabowskiej] Skorzewskich, * 17, -- Józef Grab. dz. Grylewa i ż. jego Antonina z Nieżuchowskich

2122 (Żoń)

1839.20/6. (Pr.) Michał, s. MG. Ksaw. Drzewieckiego nauczyc. z Czesławic i Kat. Kulczyńskiej -- G. Michał Puchalski posesor Tereski i panna Marjanna K. z Pr.

2123 (Żoń)

1841.10/8. (Toniszewo) Bogusław Wawrzyniec, s. poprz. [Stefana i Pelagii Ponikiewskiej] Malczewskich, * 4 -- MG. Józefa Rzepecka

2124 (Żoń)

1842.6/2. (Pawłowo) Jadwiga Marjanna Teresa, c. MG. Franciszka Białoszyńskiego dz-a P. i Stefanji Ponikiewskiej, * 8/12.41. -- MG. Stefan Malczewski z córką panną Józefą M.

2125 (Żoń)

1843.22/6. (Kaliszany) Marcjanna, c. MG. Klemensa Dembińskiego kucharza i Agnieszki Echman, * 16, -- MG. Józef Kozłowski z Suszycka i Justyna Kurcewska dz-a Kal.

2126 (Żoń)

1844.20/2. (Suszycko) Aleksander Antoni Konrad, s. MG. Józefa Kozłowskiego poses. Koźlonki i Suszycka i Teofili Michaliny Elżb. Suszyckiej, * 17, -- G. And. S. mł. i Anna S. panna

2127 (Żoń)

1844.16/10. (Pawłowo) Stanisława Tekla Marja Aniela, c. poprz. [Franciszka i Stefanji Ponikiewskiej] Białoszyńskich, * 18/9, -- MD. Stefan Malcz. z Pon. i Tekla Ponik. z Słabomierza

2128 (Żoń)

1846.29/6. (Suszycko) Apolinary Marja Roman, s. poprz. [Józefa i Teofili Michaliny Elżb. Suszyckiej] Kozłowskich, * 22, -- G. Marcin Suszycki i panna Dorota Jaku[...]

2129 (Żoń)

1848.26/2. (Zbyszewice) Jan Heljodor, s. G. Stefana Prasnowskiego ekonoma i Juljanny Rostówny, * 12/2.48. -- MGD. Heljodor Skorzewski hr. z córką Antoniną

2130 (Żoń)

1850.22/12. (Dziewoklucz) Włodzimierz Hljodor, s. G. Aleks. de Słubickiego inspektora dwor. i Juljanny Thielówny -- hr. Heljodor Skórzewski z żoną

2131 (Żoń)

1759.11/9. (Kaliszany) N. Józef Buczkowski x G. Helena Cielecka -- GD. Józef Jaraczewski pos. Tuniszewa, GD. Józef Slezanowski

2132 (Żoń)

1764.12/8. (Z.) N. Bartłomiej Mleczko x Dorota Lisznieszczonka -- św. nieszl.

2133 (Żoń)

1765.22/7. (Pawłowo) GD. Ignacy Bieliński x M. Teodora Trzcińska miecznikówna zs. dobrzyń. -- GD. Jakub Łakiński dz. Jaktorowa, GD. Franc. Gorzeński dz. Łukowa

2134 (Żoń)

1774.1/1. (Pawłowo) MGD. Ignacy Urbanowski x Scholastyka Trzcińska, miecz. dobrzyń. -- MD. Miłaczewski, G. Stefan Trzciński miecznik dobrzyń. Stanisław Urb.

2135 (Żoń)

1774.16/1. (Pawłowo) G. Mikoł. Rayski x Marjanna Trzcińska -- MD. Marceli T. miecznikowicz dobrzyń., G. Stanisław Zienkowski dworz. pawłowski

2136 (Żoń)

1786.21/6. (Toniszewo) GD. Franc. Kołudzki x Marjanna Kiełczewska -- MGD. Marceli Trzciński dz. Pawłowa, Ant. Mieszkowski pos. Kopanina i Jan Gorecki pos. Rygielska

2137 (Żoń)

1791.4/5. (Dziewoklucz) MG. Franc. Xaw. Zółtowski chor. reg. piesz. Potockiego x panna Kat. Dąmbska -- MGD. Jan D. i Wojc. Szczepkowski skarbowi polscy

2138 (Żoń)

1792.28/1. (Dziewoklucz) MGD. Teodor Osten mł. x Konstancja Dąmbska panna, c. Jana D. skarbowego kor. -- MGD. Jan D., Xaw. Ulatowski

2139 (Żoń)

1796.20/11. PMD. Maciej Małachowski mł. x Rozalja Trzcińska c. ol. Marcelego T., panna, pokrew. w 4-ym stopniu. On z dje. pozn. ona z gn.

2140 (Żoń)

1799.17/11.. G. Kaz. Urbanowski ekonom z Czesławic mł. x Marjanna (Dziewoklucz) c. Wojc. Łodzińskiego stróża lasów panna, -- św. nieszl. on l. 26, ona 27

2141 (Żoń)

1806.1/6. (Pawłowo) G. Jan Nep. Mańkowski rozw. z pf. Sw. Marcina w Pozn. z ulicy Rybarskiej, dz. Dolszewa z przyl. x panna Teofila Trzcińska c. ol. Marcelego dz-a Pawłowa, i Urbanowskiej -- GD. Walentyn Goczkowski dz. z Grązyna z pf. czeszew.; i G. Andrzej Koźmiński z Kcyni

2142 (Żoń)

1813.31/10. G. Józef Arciechowski mł., kapit. w. p. X. Wamow., zamieszkały w Dziewokluczu, l. 28, * w Chodzieży, syn ol. Anastazego A. (tego akt zajścia w gminie Łekno) i Brygitty Łęskiej zamieszkałej w Gołańczy x Dominika Jaworowiczowa rozwódka, c. Ignacego Nałęcz Gembickiego poses. d. Dziewoklucza i ol. Cecylji Kudranowskiej mającą l. 29, chrzczona w Łabiszynie

2143 (Żoń)

1813.24/11. G. Michał Gutry dz. Piotrkowic, s. 41, chrz. w Jońcewie, s.o. Anton. i Joanny z Radzimińskich †-ych x Brygitta Rożańska wd. po Andrzeju, (†-ym w Gołańczy), c. ol. Pawła Dalskiego i Elżbiety z Buszów, zamieszkałej z Złotówku poch. Prusach ma lat 41, wedle metryki wyjętej z Piły -- Ignacy Gutry dz. Paryża brat rodzony l. 44

2144 (Żoń)

1818.9/7. (Toniszewo) G. Józef Niedzgowski mł. ekonom z Zbyszewic l. 28, s. Józefa ekonoma z Bednar i Anieli z Garczyńskich x Panna Marcjanna Piątkowaka z dworu Toniszew. l. 19, c. Jana †-go i Anny z Szukoskich -- św. nieszl.

2145 (Żoń)

1821.21/7.(Oporzyn) GD. Feliks Znaniecki wd. l. 32, pos. Kucic mąż ol. Heleny z Paruszewskich, a syn Ignacego i Scholastyki z Dobrskich †-ych x MG. Antonina Skaławska panna l. 34, c. † Stefana Sk. i Teresy Trzcińskiej posesorki Oporzyna -- MGD. Nep. Trzciński jej wuj z Wągrówca, Bogusław Malczewski pos. Zurawitego i Jan S. brat rodz. jego z Oporzyna

2146 (Żoń)

1827.7/11. (Z.) G. Jan Suszycki mł. l. 37. x G. Anna Janicka panna l. 35 -- G. Michał Markowski konsyljarz ekonom toniszew.

2147 (Żoń)

1829.2/6. (Oporzyn) GM. Jan Breydkraycz wd. l. 42, x MG. Onyfra Skaławska panna l. 35. -- GD. Jan S., Feliks Znaniecki pos. Podlesia, Maciej Markowski pos. Toniszewa

2148 (Żoń)

1842.4/8. (Kaliszany) MGD. Jan Wład. Kurcewski wd. de Jeziona p[...] Strzyżewo, l. 45 x MGD. Justyna Markowska z Kaliszan wdowa, l. 50 -- GD. Walentyn Milewski i Michał Zupański

2149 (Żoń)

1846.4/11. (Kamienica) G. Jan Goltz mł., dz. Kąkolewa l. 36, x honesta Teofila Eichstaedt panna l. 16, c. sołtysa Stefana E. -- sw. nieszl.

2150 (Żoń)

1851.1/6. (Pruchnowo) MGD. hr. Władysław Łącki mł. l. 27 z Posadowa x MGD. Antonina Skorzewska hr. z Pruchnowa, l. 18 -- hr. Józef Grabowski z Grylewa, Arnold S. z Lubostronia, Sew. Ostrowski z Gułtów

2151 (Żoń)

1860.19/2. (Toniszewo) GM. Benon Trawiński mł. de Zutomia, pos. Zagórowo, w kr. pol. l. 40 x Teresa Malczewska z Ton. l. 24 -- Ernest Swiniarski z Kruszewa, Franc. Ponikiewski ze Słabomierza, Juljan Ponik. z Wiśniewa

2152 (Żoń)

1760.18/10. (Z.) † JRD. Władysław Trzciński kleryk Mm. Św. djec. pozn. l. 35. poch. 20 kość.

2153 (Żoń)

1762.25/9. poch. (Pruchnowo) Jan Bronikowski dziecko l. ok. 2

2154 (Żoń)

1764.1/3. (Pruchnowo) † N. Katarzyna Bronikowska l. ok. 80

2155 (Żoń)

1766.2/12. (Zbyszewice) poch. N. Anna Łabowska dziecko ok. 6 l.

2156 (Żoń)

1767.20/3. (Oporzyn) poch. Jan l. 2, s. G. Konstantyna i Magdaleny z Brezów Ulatowskich

2157 (Żoń)

1767.29/3. (Op.) poch. Stanisław l. 3, s. poprz. [Konstantyna i Magdaleny z Brezów] Ulatowskich

2158 (Żoń)

1768.5/12. (Zbyszewice) poch. N. Michał Rogaliński l. 70

2159 (Żoń)

1769.7/5. poch. (Pruchnowo) GD. Bartłom. Bronikowski l. ok. 80

2160 (Żoń)

1774.18/5. (Margońska Wieś) poch. serce MGD. Franciszka Skorzewskiego hr. na Łabiszynie, gen. w. kor., pogrzeb był 7/12.1773

2161 (Żoń)

1775.9/1. † G. Joanna Gosławska l. ok. 70. (Pawłowo)

2162 (Żoń)

1776.28/7. (Z.) † MD. Katarzyna z Tomickich Łaboska

2163 (Żoń)

1776.24/2. (Z.) † N.v. Anna Zieńkowska l. ok. 27

2164 (Żoń)

1777.3/1. (Z.) † N. Justyna Zieńkowska l. ok. 60

2165 (Żoń)

1780.22/4. (Kaliszany) † N.G. Jan Zurowski ekonom dóbr Op.Wągrow. l. ok. 60

2166 (Żoń)

1782.2/6. (Kaliszany) † MD. Barbara z Tokałskich(!) Skrzetuska chorążyna mielnicka, l. 36

2167 (Żoń)

1784.28/5. (Zbyszewice) † MD. Jan Łęski l. 84

2168 (Żoń)

1790.28//11. (Dziewoklucz) † N. Kunegunda z Trzeczeńskich ż. N. And. Rozińskiego pos. l. 17

2169 (Żoń)

1793.3/12. (Pawłowo) † MGD. Marceli Trzciński dz. Pawłowa z przyl.

2170 (Żoń)

1798.18/5. (Dziewoklucz) † N. Krystyna Rudaska wd. l. 70

2171 (Żoń)

1810.16/1. † G. Cecylja Gembicka, z d. Gudranowska, c. Krzysztofa i Agnieszki, ż. Ignacego Gemb. dzierż. Dziewoklucza, l. 52

2172 (Żoń)

1819.26/11. (Oporzyn) poch. MGD. Stefan Skaławski zastawnik Op., l. 74, mąż Teresy Trzcińskiej † 23

2173 (Żoń)

1831.14/10. (Pr.) † Mieczysław Fryderyk Heljodor, s. G. Heljodora i Emilji Skórzewskich 1 rok

2174 (Żoń)

1731.19/11. (Oporzyn) † Kazimiera, c. MGD. dz-ów Jana Kantego i Nepomuceny z Duninów Kuczborskich l. 2 3/4

2175 (Żoń)

1832.11/6. (Lubostrom) † MGD. Fryderyk hr. Skorzewski wd., dz. dóbr Margońskich i Łabiszyńska l. 65. Poch. Łabiszyn

2176 (Żoń)

1839.5/5. (Buczek) † MGD. Teodozja z Jasińskich ż. MGD. Wojc. Centkowskiego dz. Buczka, l. 36, zostali: Teofila l. 4, Albertyna l. 3

2177 (Żoń)

1840.27/9. (Kaliszany) † MGD. Maciej Markowski dz. Kaliszan, mąż G. Justyny Eichostowny, l. 73

2178 (Żoń)

1840.22/11. (Pawłówko) † GD. Kat. Justyńska z d. Millerówna wdowa l. 51, zostali: Michalina 31, Wiktorja 29, Józef 26, Ignacy 23, Leonard 20, Paulina 17, Izabella 14

2179 (Żoń)

1842.19/2. (Z.) † GD. Jan Suszycki, w dworze pleb., dz. Suszycka, mąż Anny Jahnkin, l. 53, mies. 1

2180 (Żoń)

1850.8/2. (Pawłówko) † G. Józefa z Malczewskich Rzepecka l. 70, na kołtun