FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 10

Regestennummer: 22.501 – 25.000

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

22501 (Szamotuły)

1801.10/12. (Sz.) Stanisław Andrzej, s. N. Antoniego Kozierowskiego z Sz. i Brygitty z Michalskich -- GD. Paweł Gromadzieński pos. Sz. i Kat. Jerykowska pos. dóbr duch. w Staremmieście

22502 (Szamotuły)

1802.15/8. (Sz.) Józef Bonaw., s. GD. Franc. Jerzykowskiego zam. w Sz. i G. Kat. Kosteckiej (*19/7) -- GMD. Teodor Cielcki dz. Rudek i Krystyna Jarochowska dz-a m. Sokolnik

22503 (Szamotuły)

1803.4/2. (Dw. Gaj) Marcina Marjanna, c. GD. Teodora Breańskiego komis. ek. gen. d. Gaj i Brygitty z Falęckich -(*30/1) -- GD. Michał i Teresa Prądzyńscy

22504 (Szamotuły)

1804.9/2. (Dw. Gąsawy) * X. Jakub Daleszyński mans. chrzci Walentyna Józefa s. GD. Józefa Dembińskiego dz-a d. G. i Macj. z Lniskich -- GD. Wojc. Koszutski pos. Kępy i Franc. Cińska

22506 (Szamotuły)

1804.31/3. (Dw. Baborówko) Józef Ant., s. GD. Franc. Jankowskiego pos. B. i Ewy z Łaniów (* 26) -- chrz. nieszl.

22507 (Szamotuły)

1838.1/3. * (Popówko) Wincentyna Marja Kunegunda, c. Aleks. hr. Bnińskiego i Pauliny z Mlickich dz-ów P. -- Jan Zółtow. dz. Kęsinowa i pułk. Mlicka

22508 (Szamotuły)

1839.19/6. * (Baborówko Dw.) Jan Wład. Marjan, s. Tytusa Dobrzyckiego i Eustachji Brzozowskiej dz-ów dóbr -- Ant. Swinarski z żoną z D-ich, oboje z Radzynia

22509 (Szamotuły)

1839.9/8. * (Dw. Popówko) Bronisław Wincenty Florjan Maks., s. Aleks. hr. Bnińskiego i Pauliny Mlickiej, dz. P. -- Chryz. Niegol. dz. dóbr Młodaska i hr. Bnińska dz-a Bierdzowa

22510 (Szamotuły)

1840.10/11. * (Popówko) Stanisław Marcin, s. poprz. hr. Bnińskich [Aleks. hr. Bnińskiego i Pauliny Mlickiej] -- Adolf hr. Bn. mł. dz. Bierdzowa i Michalina Koszutska dz-a Ryczywoła Maks. Mlicki dz. Rokitnicy i Eleon. Węsierska dz-a Napachania

22511 (Szamotuły)

1813.25/11. (Dw. Kąsinowo) Apolinary Klemens, s. IMGD. Jan Zółtowskiego sędziego pok. p. obornic. dz-a Kąs. i Myszkowa i Emilji z Niegolew. * 22 -- Felicjan i Magd. z Potoc. Niegol. dz-e Bytynia

22512 (Szamotuły)

1815.30/7. (Dw. Kąsinowo) Anna Kunegunda Magdalena, c. poprz. Zółtowskich [Jana Zółtowskiego i Emilji Niegolewskiej] (* 27/7.) †-a przed cerem.

22513 (Szamotuły)

1816.12/5. (Dw. Urbanie) Jan Nepom., s. N. Józefa Goreckiego administr. Popówka i Katarzyny -- (*18) X. Marcin Dunin kancl. kat. pozn. i MD. Józefa Dunin pos. Popówka

22514 (Szamotuły)

1816.27/8. (Dw. Kąsin.) Władysław Benigiusz Bernard, s. MGD. Jana Zółtowskiego i Emiljanny z Niegol., * 19/8., cerem. 1818.10/5. ass. Ign. Potocki dz. Wronczyna i Anna z Krzyżan. Niegol. z Włościejewek

22515 (Szamotuły)

1817.20/12. (Dw. Popówko) Walerjan Tomasz, s. N. Tom. Krzeszowskiego administr. Popówka i Juljanny hr. Węsierskiej, * 9, -- N. Jan Jaworski administr. Gałowa i Marcjanna Wieczorkowska U. z Popówka

22516 (Szamotuły)

1818.29/1. (Dw. Kąsinowo) Marjanna Ludwika Apolonja c. poprz. GD. Zółtowskich [Jana Zółtowskiego i Emiljanny Niegolewskiej] dz-ów Kąs. -* 23 -- cerem. 10/5 ass.: Chryzostom Niegol. i Barbara z Szczytnickich Potocka dz-a Wronczyna

22517 (Szamotuły)

1809.24/3. poch. G. Deograta z Przanowskich Paszkowska ż. Jana Paszk. z urzędu podatk. w Sz. † 22 l. 45-febra

22518 (Szamotuły)

1809.1/5. poch. GD. Dionizy Łęski plent Stanisł. Mycielski dz-a Szamotuł † 28/4 hydropisi l. 60 (zamek sz.)

22519 (Szamotuły)

1813.18/2. poch. Tadeusz l. 18, s. G. Jana i Marjanny de Nissau Krzewskich † 16 pustulis (Sz.)

22520 (Szamotuły)

1813.1/8. poch. (Sz.) GD. Agnieszka z Koźmińskich Mejer ż. G. Józefa Mejer morbo cancerino † 30/7 l. 67

22521 (Szamotuły)

1819.26/10. (targowisko) Aleksy l. 4, s. G. Wincent. i Salomei z Koszutsk. Koszutskich pos. Buszewka † 24

22522 (Szamotuły)

1825.28/11. poch. Kazmierz, s. N. Kaz. Puciaty sekret. pow. sz. i Cecylji Drozdowskiej † 26, mies. 9, zęby (Targowisko)

22523 (Szamotuły)

1826.13/6. (Sz.) poch. Szymon 3 m., s. N. Franc. Lubińskiego i Konst. Boguckiej exaktora † 11

22524 (Szamotuły)

1808.21/1. poch. (st. Miasto) N. Zofia Stroińska pos. prob. w St. M., pustulis, † 19, l. 38

22525 (Szamotuły)

1808.16/VII. poch. u reformatów G. Józef Dembiński, dz. Gąsaw, † 24 pustulis l. 52

22526 (Szamotuły)

1808.29/VII. poch. u reform. G. Filip Nereusz Lniski mł., w dw. w Gąsawach, s. o. G. Macieja Ln. dz-a Rokitnicy i Teofili Boguckiej † 27 pustulis, l. 21

22527 (Szamotuły)

1808.7/9. (Dw. Gąsawy) poch. u reform. GD. Marjanna z Lniskich Dembińska dożyw. Gąsaw, † 5, febra l. 40

22528 (Szamotuły)

1809.20/6. poch. (Popówko Dw.) u roform. GD. Antoni Zółtowski, dz. Popówka z przyl., febra, † 18, l. 26, s. o. Marcelego i Julanny z Niegolewskich

22529 (Szamotuły)

1809.16/7. poch. (Dw. Gąsawy) u reform. G. Igancy Dembiński wspóldz. Gąsaw i Kępy, s. o. Jana D. i Teofili z Dorpowskich

22530 (Szamotuły)

1811.21/7. (Dw. Baborówko) poch. Antoni l. 2, s G. Adama Drwęskiego i Felicjanny z Mańkowskich, dz-ów Bab., † 18, dysynterja

22531 (Szamotuły)

1811.29/9. (Dw. Kąsinowo) poch. ref. szamotul. Karol s. M. Jana Zółtowskiego i Emilji z Niegol. † 27 r. 1

22532 (Szamotuły)

1811.28/10. poch. (Piątkowo) GD. Petronella z Bielińskich 1-o v. Lipska 2-o v. Rynarzewska wd. † 26, febra nerw. l. 66

22533 (Szamotuły)

1812.16/4. poch. (Kąsinowo) G. Józefa Cińska c. o. Józefa i Franciszki Zalewskiej _14/4 we dworze w Gałowie, jako służ. w Kąsinowie, panna l. 28

22534 (Szamotuły)

1815.22/2. poch. (Cerkwica) GD. Józef Mejer m. w C., † 19, l. 78 starość, wdowiec

22535 (Szamotuły)

1815.12/12. poch. (Dw. Kąsin.) Anna Magdalena, c. Jana i Emiljanny Zółtowskich † 10, epilepsja, w 6 tym-mies.

22536 (Szamotuły)

1816.17/11. poch. (Dw. Baborowo) GD. Antoni Oziemkiewicz pos. Baborowa † 14, ruptura l. 67

22537 (Szamotuły)

1818.3/7. poch. u reform. (Dw. Kąsin.) Władysław Benignus, s. poprz. Zółtowskich [Jana Zółtowskiego i Emiljanny Niegolewskich] l. 2 pthysi, † 1

22538 (Szamotuły)

1820.18/4. poch. (Dw. Kąsinowo) u reform. Jan Władysław, s. poprz. Zółtowskich [Jana Zółtowskiego i Emiljanny Niegolewskiej] pthysi, 1 rok † 16

22539 (Szamotuły)

1820.14/8. (Popówko) Paulina c. o. Teodora Węsierskiego i Agn. Woyciechowskiej wdowy, panna z Dw. Pop. pthysi, l. 21 † 11

22540 (Szamotuły)

1820.12/10. (Dw. Smiełowo) poch. GD. Wiktor Kowalski, de Sm. i Gryżyny, żonaty poch. w Gryż.a † 5 w Smieł. l. 79 pthysi

22541 (Szamotuły)

1821.9/5. poch. (Dw. Kąs.) Marjanna Ludwika Apolonja, c. poprz. Zółtowskich [Jana Zółtowskiego i Emiljanny Niegolewskiej] l. 3, m. 3, dni 10, † 7, pthysi

22542 (Szamotuły)

1822.12/6. poch. (Dw. Kąs.) Robert s. poprz. Zółtowskich [Jana Zółtowskiego i Emiljanny Niegolewskiej] † 10, oni 6

22543 (Szamotuły)

1824.4/6. poch. u reform. (Dw. Baborówko) G. Felicjanna Drwęska ż. Adama Drw., dziedziczka Baborówka i 8-ej cz. Kobylnik † 31/5. l. 33 pthysi

22544 (Szamotuły)

1832.20/5. (Dw. Babrowo) Franc. Jan Marjan, s. G. Wilhelma Tytusa Dobrzyckiego dz-a B. i Ewy Eustachji Moszkowskiej (* 30/3) -- GD. Jan Gorczyczewski sędzia zs., dz. Golęczewa i Pelagja z D. Radzimińska dz-a Cerkiewicy

22545 (Szamotuły)

1834.8/1. (Dw. Baborowo) Henryk Teofil Marjan, s. GD. Tytusa Dobrzyckiego dz-a B. i Eustachji Ewy Morzkowskiej, * 1833.10/12. -- Erazm i Michalina z Kaczorowskich DD. dz-e Bąblina

22546 (Szamotuły)

1836.12/12. (Dw. Baborowo) Teresa Urszula, Marja, * 21/10, c. G. poprzed. Dobrzyckich [Tytusa Dobrzyckiego i Eustachji Ewy Morzkowskiej] -- G. Erazm D. dz. Bąblina i Małg. Morzkowska szambelanowa z Psarskiego w KR. Pol., Mikołaj D. major pol. Michalina Dobrz. dz-a Bąblina

22547 (Szamotuły)

1797.14/6. (Przeciwnica)poch. u reformatów MGD. Antoni Mańkowski dziedzic Baborówka, l. 54, febra † 10

22548 (Szamotuły)

1797.27/8. (Kąsinowo) poch. Cecylja, c. G. Mikołaja i Magdaleny Sosnickich administrat. dworu szamotulsk. † 25, 1 r. dyssynt.

22549 (Szamotuły)

1798.25/1. poch. (Sz.) Franciszek 1 rok, s. G. Antoniego i Brygitty Koziorowskich ekonomów z dworu tworkowskiego † 23 pthysi

22550 (Szamotuły)

1798.18/4. poch. (Kąsinowo) MGD. Roch Zółtowski, s. Juljanny z Niegolewskich łowczyny pozn., dz-i Popówka i Kąsinowa, † 12, l. 18 pthysi

22551 (Szamotuły)

1798.31/8. (Sz.) poch. Kajetan, s. G. Mac. Wargowskiego i Karoliny -mieszk. w Sz. † 29, 7 tyg.

22552 (Szamotuły)

1798.20/10. (Baborowo) poch. Marjanna l. 11, c. G. Józefa i Agn. Mejerów pos. B. † 16, capitis dolore

22553 (Szamotuły)

1799.7/10. (Sz.) poch. Wojciech, 5 m. 14 dni, s. N. Anton. i Brygitty Koziorowskich m. w Sz., pthysi † 6

22554 (Szamotuły)

1800.17/4. poch. (Dw. Śmiełowo) u reform. MGD. Katarzyna z Mieszkowskich Kowalska wd. i pani dożyw. Sm. † 11/4 l. 84, starość

22555 (Szamotuły)

1801.13/8. (Dw. Kępa) poch. u reform. GD. Teofila z Dorpowskich Koszutska, pani dożyw. d. Gąsawy i Kępa † 10 hydropisi, l. 70

22556 (Szamotuły)

1802.17/4. (Dw. Kąsinowo) poch. ref. MGD. Juljanna z Niegolewskich Zółtowska łowczyna pozn., dz-a Myszkowa z przyl., pani dożyw. Popówka i Kąsinowa hydropisi, potem apopleksja † 15, l. 53

22557 (Szamotuły)

1803.1/2. poch. (Piaskowo) Helena, c. GD. Petronelli z Bielińskich Rynarzewskiej wdowy, febri maligna † 29/1, l. 16

22558 (Szamotuły)

1804.9/5. poch. GV. Józefa Brzyska c. o. G. Stan. Brzysk. i Agn. z Koźmińskich († 5 w Baborowo) l. 20

22559 (Szamotuły)

1806.30/10. (Piaskowo) poch.V. Zofja Rynarzewska l. 20, c. o. Antoniego i wdowy Petronelli z Bielińskich, † 28 pthysi

22560 (Szamotuły)

1807.20/2. (Dw. Brodziszewo) poch. GMD. Franciszka z Łąckich Gostyńska po-a Br., hydropisi, l. 54, † 16

22561 (Szamotuły)

1807.19/10. G. Marcin Popowski komis. z Popówka x Magdalena c. Jana i kat. Michalskich ekonomów dwor. -- św. nieszl. on gen., ona spectabilis on 35 ona 16

22562 (Szamotuły)

1828.3/1. poch. GD. Teresa G. Kazimierza Białoszyńskiego pos-a d. Urbanie żona, † 1827.31/12., l. 58 phtysi

22563 (Szamotuły)

1830.25/6. poch. (Dw. Kąsin.) u reform. MG. Emilja z Niegolewskich Zółtowska, ż. Jana Z. dz-a K. i Myszkowa febra consumptiosa l. 40, † 23

22564 (Szamotuły)

1830.29/9. poch. (Sz.) N. Kaz. Puciata sekret. pow. sz. † 26, apopl. l. 50, żonaty

22565 (Szamotuły)

1836.25/1. poch. (Sz.) G. Anastazy Lącki executor landratury, mąż Doroty Szetal akatoliczki †24/1 febra, l. 36

22566 (Szamotuły)

1803.14/6. (Dw. Popówko) G. Ant. Gąsiorowski plent d. Grodzisko i dziedzic Zberek mł. l. 27 x Józefa Krajewska c. Józefa i Heleny, poses. Popówka, l. 19 V. -- Franc. Mycielski dz. Gałowa, Ignacy Tomaszewski z Winnejgóry gen. plent Biezdrowa

22567 (Szamotuły)

1844.1/3. * (Dw. Smiłowo) Wanda Helena, c. Nepom. Kościelskiego i Kornelji Zerońskiej dz-ów dóbr -- G. Teodora Węgierska generałowa, dz-a Rudek

22568 (Szamotuły)

1845.10/9. * (Dw. Kępa) Felicjan Ignacy Mikołaj, s. Stanisł. Grabowskiego i Ksawery Goślinowskiej -- Stanisł. Gośl.

22569 (Szamotuły)

1847.28/3. * (Dw. Popówko) Jadwiga Marjanna, c. Aleks. Bnińskiego i Pauliny Mlickiej, dz-ów dóbr - † Maks. Bn. dz. dóbr Marjanna Mlicka wd.

22570 (Szamotuły)

1847.21/4. (Dw. Kępa) Władysław Anzelm, s. Stanisława Grabowskiego dziedzica Wysokiej k. Wągrowca i Ksawery Goślinowskiej -- Stanisł. Gośl. i Cecylja Gośl. virgo

22571 (Szamotuły)

1855.7/8. Konstanty hr. Bniński z Glesnal. 44, x V. Seweryna Koszutska z Popówka l. 29 -- Nastor K. dz. dóbr

22572 (Szamotuły)

1845.16/IV. (Smiłowo) † Wanda Kościelska c. Nepom. dz-a dóbr Sm. i Kornelji Zerońskiej r. 1

22572a (Szamotuły)

1845.5/6. † (Dw. Myszkowa) Andrzej Zółtowski mies. 6, s. Edmunda Z. i Felicjanny dz-ów dóbr

22573 (Święciechowa)

1745.28/2. * Adam Piotr Onufry Franc. Salezy, s. Ignacego i Ludwiki Nieżychowskich ubodzy (świadectwo)

22574 (Święciechowa)

1772.23/4. (Piotrowice) cerem. Piotr Józef Jan Nepom. s. PM. Andrzeja Mielęckiego pułk. JKMci i Kat. z Trzebickich, * we Wschowie r. poprzed. -- JD. Ludwika z Jabłonowskich Nieżychowska podkomorzyna wschowska i X. Rodzice to tenut. P. w pf. Gołanic

22575 (Święciechowa)

1775.8/5. (Sw.) (* 5) Stanisław s. N. Ignac. i Marjanny Lochockich z woj. poznań. z par. Komorniki -- chrz. nieszl.

22576 (Święciechowa)

1766.1/9. (Trzebinia) (* 30/6 w T.) Marja Ludwika Emiljana c. Adama Nieżychowskiego podkomorzyca wschow. i Karoliny - dz. T., Piotrkowic i Krzycka -- Ignacy N. podkomorzy wschow. i Ludwika Chłapowska wd., dz-a Cz. Wsi

22577 (Święciechowa)

1767.26/12. (Sw.) (* 24) Rozalja Ewa, c. MG. Agnieszki Pląskowskiej wd., z d. Bajerskiej będącej w podroży -- chrz. nieszl. Ślub rodziców 1767.27/2. dany w tow. prob. w Załężu przez. X. Pląskowskiego kanonika kat. chełmiń., m. G. Adamem Pl. i V. Agnieszką B. -- sw. MD. Pruszak burmistrz Skarszew z ż. Jakub Orłowski, Stefan Zakrzyński 1767.1/5. w kość. paraf. we wsi Wymiątkowa poch. G. Adam Pl. nagle

22578 (Święciechowa)

1771.26/7. (Wilkowo Niem.) (* 23) Jan, s. N. Jana Męczyńskiego i Teresy prefektów dwor. w W. N. -chrz. nieszl.

22579 (Święciechowa)

1771.30/7. (Sw.) (*26) Anna Marja, c przybyszów NG. Wojc. Dubowicza i Katarzyny z Grzybowskich -- chrz. nieszl. ich ślub w Górce 1771 w dzień Nawiedz. N.M.P. -- ass. WJP. Franc. Chylkowski, Kutowski, Barski

22580 (Święciechowa)

1804.22/2. (Trzebinia) Karolina Fryderyka, c. Xawerego v. Kozerowskiego i Brygitty Woytkowiczowny (* 21) -- Ignacy v. Cieński i hr. Otylja v. Lipska

22581 (Święciechowa)

1781.19/2. (Sw.) N. Franc. Trzciński tenut. folw. x Helena Kiszewska V. -- sw. nieszl.

22582 (Tarnowo k. Łekna)

1639.13/3. Kazimierz s. GD. Wojc. Pławińskiego i genera D. Karszewskiego tenut. wsi Rgielsko i Kat. z d. Karszewskiej -- X. Samuel Cgrzanowski opat wągrow. i GD. Anna Barb. K.

22583 (Tarnowo k. Łekna)

1647.20/8. Marcina, c. GD. Stanisł. Siedleckiego i Doroty Leśnikowskiej -- D. Stanisław Małowieyski i D. Zofja Leśnikowska

22584 (Tarnowo k. Łekna)

1660.4/4. Wojciech, s. ND. Wawrzyńca Zakrzewskiego i ND. Marjanny, tenut. w Bukowie -- chrz. nieszl.

22585 (Tarnowo k. Łekna)

1660.3/12. Mikołaj, s. ND. Mikoł. Deręgowskiego tenut. Dworskiego i ND. Agnieszki Teresy -- M. i N. Dorota Brodzka staruszka

22586 (Tarnowo k. Łekna)

1663.10/6. Krystyna, c. G. Wojc. Buszkowskiego tenut. w T. i Anny -- biedni chrz.

22587 (Tarnowo k. Łekna)

1669.4/11. Elżbieta, c. GD. Jana Gorskiego i G. Anny Czeskiej -- Krzysztof Sjaszyński i Helena Przyborowska

22588 (Tarnowo k. Łekna)

1682.15/3. Barbara, c. G. Stanisł. Gdowskiego i Marjanny -- G. Joachim Berwold Krerber major JKMci i G. Sabina Hazianka, c. burgr. wschow.

22589 (Tarnowo k. Łekna)

1683.14/11. Marcin Antoni s. N. Wojc. Rynczeskiego factora T. i Marjanny -- G. Samuel Krystjan Okiński kapit. JKMci i N. Marjanna Kobeleńska

22590 (Tarnowo k. Łekna)

1685.3/5. Zofja, c. N. Stanisł. Gdowskiego i Marjanny -- N. Stefan Prosnowski i Konstancja Majorowa

22591 (Tarnowo k. Łekna)

1685.21/10. Andrzej, s. G. Jana Kąkolewskiego i Anny -- N. Andrzej Ogrodziński i Zofja ż. jego

22592 (Tarnowo k. Łekna)

1691.12/11. syn G. Jana Franciszka Wardęskiego i Zuzanny -- X. i G. Marjanna Rogalińska

22593 (Tarnowo k. Łekna)

1696.16/12. Mikołaj Andrzej s. NGD. Andrzeja Nowowieyskiego i G. Heleny Skrzetuskiej -- GD. Kaz. Godlewski i GD. Zofja Swinarska z Dobierzana

22594 (Tarnowo k. Łekna)

1697.8/4. Kwiryn Józef Wojc., s. MGD. Kaz. Godlewskiego z Ruśca i żony jego -gości w Bukowie -- GD. And. Nowowieski i żona jego

22595 (Tarnowo k. Łekna)

1698.9/1. Kazimierz Kasper s. NGD. Jana Studzińskiego i Zofji Zółtowskiej, tenut. Rgielska -- GD. Kaz. Bledzewski i M. Joanna Rogalińska z Wjatowa

22596 (Tarnowo k. Łekna)

1698.15/7. Michał Stefan Antoni, s. GD. And. Nowowieskiego i Heleny Skrzetuskiej -- MD. Stefan Zdzichowski podczaszy pozn. i ND. Marj. Kicińska tenut. Tarnow.

22597 (Tarnowo k. Łekna)

1700.9/11. Marjanna, c. G. poprz. Studzińskich [Jana Studzińskiego i Zofji Zółtowskiej] -- MD. Bartłom. Ponikiewski sędzia bydg. i MD. Marjanna Grabska z Zelic. † 1701.26/3.

22598 (Tarnowo k. Łekna)

1700.28/11. Katarzyna Barbara c. GD. And. Gniewkowskiego i Kat. z Krzyżanowskich -- X. i GD. Teresa K. z Raczkowa (* 25/11)

22599 (Tarnowo k. Łekna)

1701.9/10. (* 9/7) Jan Jakub s. GD. Kaz. Chociszewskiego i Kat. Konarskiej -- GD. Aleksander Grochowicki i GD. Kat. Pigłowska

22600 (Tarnowo k. Łekna)

1703.17/6. Barnaba Franciszek s. GD. poprz. Studzińskich [Jana Studzińskiego i Zofji Zółtowskiej] -- G. Stanisł. Piotr Baniecki wojski bydg. i G. Teresa Berezecka siostra rodz. matki

22601 (Tarnowo k. Łekna)

1703.30/11. Andrzej Józef, s. ND. Stanisł. Osowskiego i Teresy -- ND. Stanisł. Stawicki i GD. Teresa Będkowska

22602 (Tarnowo k. Łekna)

1704.19/3. Krystyna Leonora, c. ND. Pawła Kraszewskiego m. w Durowo i Doroty -- GD. Wojc. Wierzchowski i Elżb. Jarocka z Kołybek

22603 (Tarnowo k. Łekna)

1704. 25/5. Stanisław, s. D. Jana Zaborowskiego i Kat. Osowskiej -- ND. Piotr Kraszewski i N. Teresa O.

22604 (Tarnowo k. Łekna)

1704.7/9. Marjanna, c. GD. Michała Berereckiego i Teresy z Zółtowskich -- N. Krzysztof i Dorota Studzińscy

22605 (Tarnowo k. Łekna)

1705.5/8. Aleksander, s. GD. Marcina Jarockiego tenut. miecherzew. i Elżbiety -- G. Aleks. Wiśniewski i GD. Zofja Studzińska

22606 (Tarnowo k. Łekna)

1706.15/10. Jadwiga, c. poprz. Jarockich [Marcina Jarockiego i Elżbiety] -- gD. Jan Studziński i Marj. Kobylińska

22607 (Tarnowo k. Łekna)

1707.31/10. Łukasz Antoni s. Jana i Zofji Studzińskich z Rgielska -- G. Aleksander Grochowicki i Joanna Rogalińska

22608 (Tarnowo k. Łekna)

1722.25/11. (Bukowie) Karol Ferdynard, s. lutra Ernesta Dembowskiego i Kat. tenut. Bukowa -- GD. Stef. Dunin z Rybowa i Urszula Bronkowska

22609 (Tarnowo k. Łekna)

1725.6/5. (Durowo) Konstancja c. G. Jana Szawczyńskiego i Zofji -- MG. And. Wyrzyński i G. Leonora Brudzińska

22610 (Tarnowo k. Łekna)

1731.3/6. (Durowo) Józef s. N. Stanisł. Gorzewskiego tenut. D. i Ludwiki Rumieńewskiej -- Antoni R. z Siernik i Barb. Turoboyska z Rudnicza

22611 (Tarnowo k. Łekna)

1734.8/9. G. Marjanna, c. Wawrzyńca Poklękowskiego i Franciszki -- MGD. Jan Głazejewski dzierż. Bukowia i PMV. Kat. Brezianka klanka z Danaborza

22612 (Tarnowo k. Łekna)

1770.1/2. (Kobylec) Anna Toedora Józefata, c. Józefa Wilkońskiego i Rozyny -- And. Zbijewski i Wiktirja Nowowiejska

22613 (Tarnowo k. Łekna)

1772.12/4. (Miecherzewo) Marjanna Baldwina, c. GD. Jana Jagielskiego i Teresy -- GD. Jan Kościeski i MD. Kat. Cybulska

22614 (Tarnowo k. Łekna)

1772.11/10. (Kobylec) Franciszek s. Sebast. i Anny Wiśniewskich -- G. And. Zbiejewski i Krystyna Lisowna

22615 (Tarnowo k. Łekna)

1777.9/12. (niecherzewo) (* 6) Barbara, c. G. Michała Wojciechowskiego tenut. N. i GD. Marjanny -- G. Michał Zabłocki tenut. N. Wsi i GV. Marjanna Tokarska

22616 (Tarnowo k. Łekna)

1781.23/10. (Rgielsko) (* 20) Jan Kanty, s. G. Józefa Laskowskiego i Anna Kat. Zielińskiej -- G. Józef Tokarski ekonom bukowski i V. Cecylja Kąska z Kaliszan

22617 (Tarnowo k. Łekna)

1783.13/6. (Rgielsko) Antoni Alojzy Jan Bapt. Ignacy, s. MGD. Macieja Rynaszewskiego i Antoni z Osowskich -- MG. Antoni R. brat ojca i G. Anna z Koźmińskich 1-o v. R., 2-o v. Cieńska babka

22618 (Tarnowo k. Łekna)

1787.29/5. (Bukowie) Zofja Nepomucena, c. G. Xawerego i Marjanny Jankowskich -- P. Jakub Lipski prob. i dziekan Łek. i G. Barb. Trąpczyńska z Rgielska

22619 (Tarnowo k. Łekna)

1789.29/1. (Bukowie) Walentyn Paweł, s. M. Telestora Odrowąża Mieszkowskiego pos. wsi B. i Cecylji Kątskiej (* 25) -- M. Walenty Kościesze pos. Niechorzewa i G. Kat. z Kwiatkowskich Rarzewska

22620 (Tarnowo k. Łekna)

1790.27/4. (T.) Wojciech Niward Walentyn, s. G. Tadeusza Rymszy pisarza prowent. T. i Marjanny Zielińskiej (* 22) -- M. Walentyn Kościesza mł. pos. Niechorzewa i Ulenta Kosicka z Kobylca V.

22621 (Tarnowo k. Łekna)

1771.3/2. (Miecherzewo) g. Jan Jagielski x G. Teresa Rokoszewska -- GD. Łęski i G. Ant. Cybylski

22622 (Tarnowo k. Łekna)

1771.21/11. (Kobylec) G. Błażej Mirosławski x Elżbieta Drachowska z Kob. -- sw. nieszl.

22623 (Tarnowo k. Łekna)

1779.23/10. (Niecherzewo) G. Paprocki mł. Antoni x Balbina Duninówna V. -- G. Józef P. i G. Małgorzata siostra jego panna

22624 (Tarnowo k. Łekna)

1788.29/3. (T.) G. Tadeusz Rymsza pisarz prow. T. [nieczytelne] mł. x honesta wd. Marjanna Zielińska -- M. Adam Miaskowski i G.. And. Moszczeński

22625 (Tarnowo k. Łekna)

1794.1/6. (T.) G. Jan Statkiewicz x spect. Antonina Drzewniakiewiczówna -- G. Konst. Zychliński i Feliks Rynarzewski etc.

22626 (Tarnowo k. Łekna)

1795.20/1. (Kobylec) G. Marcin Małąwski l. 35, mł. x G. Marjanna Siemiątkowska l. 30 V.c. Filipa i Marjanny z Szawelskich pos. Kobylca -- G. And. Kotowski pos. Niechorz.

22627 (Tarnowo k. Łekna)

1771.22/1. poch. G. Grzegorz Szatański († 19/1 w Rgielsku w domu GD. Jana Kościeszy) l. 50

22628 (Tarnowo k. Łekna)

1774.25/2. poch. G. Barbara Bukowska l. 105

22629 (Tarnowo k. Łekna)

1788.13/8. (Nowa Wieś) poch. MD. ludwika z Naramowskich Kierska, ż. M. Kaz. K. posesora N.W. † 10

22630 (Tarnowo k. Łekna)

1795.16/4. poch. (Niechorzewo) († 14) G. Szymon Jezierski l. ok. 60

22631 (Tarnowo k. Łekna)

1803.2/2. (T.) GD. Jan Nepom. Kaniewski wd., ekonom z Ochodzy l. 33 x G. Rozalja Bojeńska V., c. MD. Kaz. B. pos. T. l. 20 -- MD. Wład. Koznatowski z Zdziechowic i MD. Jan Wierzbiński pos. Bracholina

22632 (Tarnowo k. Łekna)

1796.9/9. poch. (Rgielsko) Barbara c. N. Ignacego i Marjanny Łopieńskich pos. Rg. († 7)

22633 (Tarnowo k. Łekna)

1799.20/12. (T.) poch. MV. Stanisława Nieżychowska c. Jakuba i Teresy z Brzeskich dzów Nieświastowic, m. w dw. T. † 17, l. 16, populae

22634 (Tarnowo k. Łekna)

1801.10/12. (T.) poch. O. Nieward Raszewski prot. i przedz. konw. wągrowiec., rektor parafii tej † 8 febra szkarłatna

22635 (Targowa Górka)

1669.5/7. Barbara Konstancja c. G. Jana Grodzieckiego i Urszuli -- GD. Krzysztof Bieńkowski i GD. Zofja Zdzychowska z Grzemisławic

22636 (Targowa Górka)

1670.26/1. Adam, s. GD. Jana Braneckiego i Jadwigi -X. Filip Jakub Duninprob. pozn. kanon. gn. i G. Jadwiga Mielżyńska

22637 (Targowa Górka)

1670.14/7. Jakub, s. G. Stanisł. Jeleniewskiego i Elżb. -- G. Jan Gorecki i G. Marjanna Bieńkowska

22638 (Targowa Górka)

1670.14/12 Tomasz, s. Stanisł. Strzyżewskiego i Doroty z Chwalszyc -- GD. Jakub Manikowski i GD. Jadwiga Bronacka (gdzieindziej też bez cech szlach.)

22639 (Targowa Górka)

1671.10/3. Franciszka Jadwiga, c. Jana Grodzieckiego i Urszuli -- G. Marcin Czaplicki i G. Helena Kokowska

22640 (Targowa Górka)

1671.18/10. Franciszek, s. GD. Jana Branieckiego i Jadwigi -- GD. Piotr Cielecki i Marj. Dzierzbińska

22641 (Targowa Górka)

1671.22/11. Katarzyna, c. GD. Krzysztofa Zabłockiego i Izabelli -- GD. Jarosław Dunin i G. Jadwiga Gowarzewska

22642 (Targowa Górka)

1672.10/3. Krystyna, c. poprz. Jeleniewskich [Stanisława i Elżbiety Jeleniewskich] -- N. Zygmunt Zagorski i Anna matka proboszcza

22643 (Targowa Górka)

1672.10/4. Marjanna Franciszka c. GD. Jana Zernickiego i Teresy -- GD. Stanisław Zdzychowski i G. Marjanna Zbiejewska

22644 (Targowa Górka)

1672.23/6. Jan, s. Jana Grabowskiego i Reginy z Górki Targowej -- N. Stanisław i NV. Kat. Jeleniewska (To chyba nie szlachta)

22645 (Targowa Górka)

1672.16/7. Małgorzata, c. N. Wojc. Zabłockiego i Zofji -- N. Stanisł.Sokołowski i Anna matka proboszcza

22646 (Targowa Górka)

1673.27/1. Paweł s. GD. Jana Branieckiego i Jadwigi -- X. Marcin Kruszyński prob. w G. i GD. Zofja Skrzypińska z Podstolic

22647 (Targowa Górka)

1673.0/9. Jadwiga, c. G. Krzysztofa Zabrockiego i Izabelli małż. z Dzierznicy -- G. Wojc. Zdzychowski i G. Jadwiga Braniecka

22648 (Targowa Górka)

1673.24/11. Barbara, c. GD. Jana Skrzypińskiego i Zofji -- GD. Jan Zernicki i GD. Jadwiga Branecka

22649 (Targowa Górka)

1674.15/8. Wawrzyniec, s. MG. Aleks. Kułakowicza i Katarzyny z T G. dierż. -- G. Jan Gorzyński i honesta Anna matka prob.

22650 (Targowa Górka)

1674.23/9. Jadwiga, c. G. Jana Grodzieckiego i Urszuli z Racławek -- MG. Marcin Czaplicki i MG. Jadwiga Branecka

22651 (Targowa Górka)

1674.10/9. Stanisław, s. G. Florjana Wilińskiego i Reginy -- MGD. Aleks. Kułakowicz i GV. Barb. Przybyszewska

22562 (Targowa Górka)

1675.2/4. Anna, c. GD. Wojciecha Zabłockiego i Anny -- G. Zygmunt Zagórski i G. Helena Kokowska z T. G.

22653 (Targowa Górka)

1675.22/10. Franciszek, s. poprz. GD. Kułakowiczów ze wsi Mystki [Aleks. Kułakowicza i Katarzyny z T. G.] -- GD. Jan Morawski z T. G. i GD. Marjanna Dzierzbińska z Ruszybowa

22654 (Targowa Górka)

1676.25/6. Marjanna Dorota, c. N. Wojciecha Kawieckiego i Doroty -- G. Anna Zdzychowska z Nekli i X. Marcin Stanisł. Krusiński prob. z T. G.

22655 (Targowa Górka)

1677.0/1. Kazimierz Paweł, s. G. Jana i Urszuli Grodzieckich -- X. Krusiński i G. Zofja Zdzychowska z Grzymisławia

22656 (Targowa Górka)

1677.9/4. Franciszek, s. G. Wojc. Wieszczyckiego i Zofji ze wsi Zerniki -- G. Stanisław Zdzychowski i G. Katarzyna Rosnowska

22657 (Targowa Górka)

1677.24/6. Jan, s. Pawła Wieczkowskiego i Anny -- MG. Jan z Chorzęcic Morawski i G. Jadwiga Krajowska

22658 (Targowa Górka)

1677.25/6. Wojciech Paweł s. G. Wojc. Kaweckiego i Dorotyz Pstolic -- X. Krusinowski i G. Zofja Zdzychowska z Grzymisławic

22659 (Targowa Górka)

1678.6/1. Jan, s. G. Piotra i Marjanny Gorazdowskich z Opatówka -- G. Wład. Mientuszeski i Sabina Serwińska

22660 (Targowa Górka)

1678.20/9. Franciszek, s. poprz. Strzyżewskich [Stanisł. Strzyżewskiego i Doroty z Chwaliszyc] -- sł. organista i GD, Jadwiga Branecka z Chwalszyc Domina

22661 (Targowa Górka)

1678/25/12. Katarzyna, c. G. Piotra i Marjanny Gorazdowskich -- sł. pastuch i Regina

22662 (Targowa Górka)

1679.21/3. Józef Antoni, s. Jana Jusińskiego i Teodory ze wsi Mystki -- GD. Aleksy Kułakowicz i G. Zofja Moraska z T. G.

22663 (Targowa Górka)

1681.11/2. Kazimierz, s. G. Wojc. Parcewskiego i Zofji z Dzierzbnicy -- X. Kruscyński i G. Anna Zdzychowska z Dzierznicy

22664 (Targowa Górka)

1681.1/4. Wojciech Piotr, s. GD. Piotra Brodzickiego z Opatówka i GD. Anny Brodzickiej -- GD. Mikołaj Malczewski z Dębicza i GD. Barbara Wyganowska z Domaszyc

22665 (Targowa Górka)

1682.2/5. Zofja Teresa, c. GD. Wawrzyńca Pruskiego i GD. Marjanny de Racławski -- G. Jan P. z Podstolic i GD. Zofja Morawska z T. G.

22666 (Targowa Górka)

1682.21/9. Teresa, c. N. Franciszka Duczkowskiego i Anny -- Jan organ. i N. wd. Zieleńska

22667 (Targowa Górka)

1683.15/4. Katarzyna, c. G. Piotra Brodzickiego i Anny -- G. Aleks. Kułakowicz i G. Zofja Morawska

22668 (Targowa Górka)

1683.5/9. Jadwiga, c. MD. Wojc. Kaweckiego i Kat. z Stępocina -- X. Kruszyński i MD. Zofja Niniewska z Stępocina

22669 (Targowa Górka)

1684.13/11. Marcin Franciszek, s. MD. Piotra Brodzickiego i Anny z Opatówka -- MD. Mac. Bardski z Bierzglina i MD. Marj. Minorowa z Mielżyna

22670 (Targowa Górka)

1684.27/12. Anastazja, c. MD. Wojc. Kaweckiego i Katarzyny -- X. i Md. Anna Smiełowska

22671 (Targowa Górka)

1685.1/4. Gabryel, s. MD. Mikołaja Malczewskiego w Dębiczu; obec. w Dzierznicy tenut. i Barbary M. -- MGD. Stanisł. Cerekiwicki podczaszy wschow. rezyd. w Srodzie i MG. Zofja Morawska z G. T.

22672 (Targowa Górka)

1686.25/4. Konstancja Teresa, c. MD. Wawrzyńca Pruskiego i Marjanny -- MD. Jan Morawski i MD. Zofja Morawska z G. T. małż.

22673 (Targowa Górka)

1686.9/7. Piotr, s. poprz. GD. Kaweckich [Wojc. i Katarzyny Kaweckich] -- GD. Franc. Skaławski z Nekli i GD. Anna Głębocka z Nekli z dziecko zw Stępocina

22674 (Targowa Górka)

1688.15/2. Aleksander, s. MGD. Mikoł. Malczewskiego i Barbary w Dzierznicy rez. -- MGD. Aleks Tomicki dz. Chwalszyc i MGD. Teresa Zdzychowska z Nekli

22675 (Targowa Górka)

1688.4/3. Anna, c. MGD. Stanisł. Jaskoleckiego i Zofji z Mystek -- MGD. Wojc. Morawski i MG. Anna Bielawska z Mystek

22676 (Targowa Górka)

1688.25/3. Marjanna, c. Baltazara Radeckiego i Marj. z Chwalszyc -- MGD. Piotr Brodzicki z Opatówka tenut. i GD. Teresa Tomicka z Chwalszyc

22677 (Targowa Górka)

1690.28/5. Jan, s. G. Stanisława Lisowskiego i Katarzyny z Podstolic -- G. Jan Studzieński i G. Kat. Gniska z Opatówka

22678 (Targowa Górka)

1690.2/7. Piotr, s. G. Baltazara Radeckiego i Marjanny z T. G. -- Mg. Jan Morawski i G. ż. jego Zofja Morawska

22679 (Targowa Górka)

1690.18/7. Magdalena Katarzyna c. G. Wawrzyńca Pruskiego i Marjanny z Racławek -- G. Franc. Dunin i G. Kat. Grodziecka V. z Racławek

22680 (Targowa Górka)

1691.7/5. Stanisław, s. G. Stanisława Bogusławskiegoi Zofji de Mystki -- X. Wojc. Bogusławski prob. G. i G. Barb. Bielawska v. z Mystek

22681 (Targowa Górka)

1691.19/11. Elżbieta, c. G. Stanisł. Rudnickiego i Marjanny z Chwalszyc -- G. Wojc. Parczewski z Dzierznicy -- G. Kaz. Rokoszewski i G. Zofja Morawska z T. G.

22682 (Targowa Górka)

1692.12/8. Wiktorja Jadwiga c. G. Wojc. Parczewskiego i Anny z Dzierznicy -- G. Kaz. Rokoszewski i G. Anna ż. pisarza gr. pyzdr. ze Stroszek

22683 (Targowa Górka)

1692.26/8. Marjanna Elżb, c. G. Jana Dąbrowskiego i Katarz. z Opatówka -- G. Jan Domiechowski z Chociczy i G. Anna Brodzicka

22684 (Targowa Górka)

1693.11/10. Michał Franciszek s. G. Wojc. Parczewskiego i Anny z Dzierznicy -- G. Wojc. Kokalewski i G. Anna Łukomska z Drzęzgowa

22685 (Targowa Górka)

1693.14/12. Teresa, c.Marcina Tymińskiego i Anny z Gąsiorowa -- G. Piotr Brodziecki z Opatówka i G. Kat. Twardowska kalwinka z Chwalszyc

22686 (Targowa Górka)

1694.10/11. Salomea Katarzyna, c. G. Wojc. Parczewskiego i Anny z Dzierznicy -- X. i G. Marj. Bułakowska tenut. w T. G.

22687 (Targowa Górka)

1695.23/1. Maciej Franciszek, s. G. Jana Dąbrowskiego i Katarzyny z Gąsiorowa -- G. Franciszek Kwilecki z Chocicki i G. Helena Domiechowska z Chociczy

22688 (Targowa Górka)

1695.17/11. Elżbieta Ludwika, c. GD. Jana Jarochowskiego i G. Konstancji z Racławek -- G. Piotr Brodzicki i ż. Jego Anna z Opatówka

22689 (Targowa Górka)

1695.22/3. Józef, s. G. Wojc. Parczewskiego i G. Anny z Dzierzbnicy -- G. Mikołaj Malczewski z Dębicza i G. Katarzyna Twardowska dyssyd. z Chwalszyc

22690 (Targowa Górka)

1695.9/5. Zofja, c. GD. Marcina Timińskiego i Anny -- G. Mikoł. Bułakowski i Anna siostra jego z G.

22691 (Targowa Górka)

1697.4/3. Zofja Franciszka, c. G. Wojc. Parczewskiego i G. Anny z Dzierznicy -- G. Franc. Kuczkowski i G. Zofja Kuczkowska siostra G. Parczewskiego

22692 (Targowa Górka)

1697.17/10. Jadwiga Teresa c. GD. Sebast. Jerzmanowskiego i Marjanny ze Stempocina -- G. Mikoł. Bułakowski tenut. T. G. i G. Anna Parczewska z Dzierznicy

22693 (Targowa Górka)

1698.15/6. Jan, s. poprz. Parczewskich [Wojc. Parczewskiego i Anny z Dzierznicy] -- G. Jan Pawłowski wd. z Racławek i Marjanna Parczewska V. córka rodziców dziecka

22694 (Targowa Górka)

1698.3/8. Wawrzyniec, s. N. Marcina Tymińskiego z Gąsiorowa i Marjanny Krępskiej -- GD. Sebastian Jerzmanowski tenut. Stępocina i Jadwiga Toruńska z Ołaczewa

22695 (Targowa Górka)

1698.17/9. Ignacy Michał s. G. Rafała Korznickiego i G. Franciszki z Chwalszyc -biedni

22696 (Targowa Górka)

1698.9/11. Jadwiga, c. G. Mikoł. Bułakowskiego tenut. T. G. i Urszuli -- G. Stanisł. Dobrzycki i G. Teresa Zagórska matka matki B-ej

22697 (Targowa Górka)

1699.27/4. Wojciech Zygmunt s. G. Macieja Zbyszewskiego i Marjanny -dzów Mystek -- G. Wojc. Parczewski z Dzierznicy i G. Jadwiga Jaraczewska z Sośnicy

22698 (Targowa Górka)

1699.15/8. Teresa, c. poprz. Parczewskich [Wojc. i Anny Parczewskiego] z Dzierznicy -- GD. Sebast. Jerzmanowski tenut. Stępocina i G. Marcjanna ż. jego

22699 (Targowa Górka)

1678.14/2. GD. Grzybowski z Grzybowa x G. Podleska z Zernik -- G. Jan Branecki dz. Chwalszyc i Jan Morawski dz. m. Górki Targowej, etc.

22700 (Targowa Górka)

1681.18/2. G. Wawrzyniec Pruski z Podstolic x G. Marjanna de Raczławki -- G. Jan z Chomęcic Morawski i G. Wojc. z Dzierznicy Parcewski

22702 (Targowa Górka)

1686.10/6. G. Baltazar Jan Radecki z Wysokiej x G. marjanna Kobelińska z Glaznowa -- D. Jan Dumański i Stanisł. Gówiński

22703 (Targowa Górka)

1689.20/11. G. Mikołaj Jaroszeski x G. Dorota Majeska -- Jan J., brat jego i Jakub szewc z G. T.

22704 (Targowa Górka)

1691.26/2. N. Marcin Pruszczyński x Teodora Pląskowska -- G. Jan Morawski, Kasper Zernicki, Piotr Brodzicki

22705 (Targowa Górka)

1691.14/11. G. Stanisł. Gorski x V. Kat. Grodziecka -- G. Wojc. Parczewski, Franc. Dunin

22706 (Targowa Górka)

1697.19/2. G/ Chryzostom Wilkowski x G. Anna Rynarzewska -- G. Kasper Zernicki i G. Hjacynt Rynaszewski ojciec jej i Wilkoski ojciec jego

22707 (Targowa Górka)

1697.26/11. G. Krzysztof Jaraczewski x G. Anna Brodzicka V. z Opatówka -- G. Wojc. Parczewski Kasper Zernicki

22708 (Targowa Górka)

1692.7/10. † Wiktorja, c. G. Wojc. Parczewskiego

22709 (Targowa Górka)

1693.26/1. poch. w Pozn. u franciszkanów G. Anna Gorayska z d. Mielżyńska legowała 1.000 zł. Bratctwu Różańc. w T. G. † w Pozn.

22710 (Targowa Górka)

1693.2/7. † G. Wojciech Kawecki tenut. w Stępocinie, poch. Pozn. franciszk.

22711 (Targowa Górka)

1695.14/1. † G. Marjanna Bułakowska tenut. G. T. poch kl. śrem. klarysek

22712 (Targowa Górka)

1695.5/4. † G. Anna Zelmoska V. z Opatówka

22713 (Targowa Górka)

1696.24/4. † G. Stefan Bułakowski tenut. G. T.

22714 (Targowa Górka)

1697.5/1. † G. Piotr Antoni Brodzicki tenut. Opatówka

22715 (Targowa Górka)

1697.27/5. † Róża córeczka Tymińskich z Gąsiorowa

22716 (Targowa Górka)

1697.12/11. † G. Eleonora Boińska wd.

22717 (Targowa Górka)

1698.29/6. poch. Jakub Kawecki submersus z dw. T. G. † w dzień sw. Jana Bapt.

22718 (Targowa Górka)

1698.18/10. † G. Dorota Zernicka poch. pozn. reform.

22719 (Targowa Górka)

1705.2/3. Józef Tadeusz, s. G. Michała Koźmińskiego i Kunegundy -gości w T. G. -- X. i G.D. Wiktorja Radzewska ścina wschowska z T. G.

22720 (Targowa Górka)

1706.17/5. Zofja, c. G. Andrzeja Grodzieckiego i Marj. z Racławek -- GD. Franciszek Drachowski z Barda wd. i GD. Jadwiga Wyszławska z Chwalibogowa

22721 (Targowa Górka)

1706.10/8. Wawrzyniec Domik, s. G. Sebastjana Jerzmanowskiego tenut. Stępocina i Marjanny -- G. Adam Stręboski tenut. Giecki i G. Aleksandra Lipska z Brudzewa

22722 (Targowa Górka)

1706.22/8.Zuzanna Franc. c. G. Marcina Dąmbrowskiego i Anna z Mystek -- G. Ewa Swicykowska z Zernik

22723 (Targowa Górka)

1707.16/7. Wiktorja Anna, c. G. Wawrzyńca Wieszczyckiego tenut. w Opatówku i G. Teresy -- G. Sebast. Jerzmanowski tenut. stępociński i G. Kat. Zernicka wdowa z Zernik

22724 (Targowa Górka)

1707.6/12. Andrzej Mikołaj, s. G. Mac. Zyszewskiego i Marjanny z Mystek -- G. Franciszek Łącki z Szlachcina dz. i G. Barb. Grodziecka z Racławek

22725 (Targowa Górka)

1707.8/12. Barbara, c. G. Sebast. Jarzmanowskiego i Marjanny ze Stempocina -- G. And. Grodziecki z Racławek i G. wd. Konst. Przyłwska z Dzierznicy

22726 (Targowa Górka)

1708.17/8. (Chwlaszyce) Aleksandra Teresa, c. GD. Michała Ruszkowskiego podstolego b-k. i Marjanny Woźnickiej -- M. Józef Włostowski z Radzewa i G. Zofja Smiegocka z Jarosławca

22727 (Targowa Górka)

1708.25/11. Franciszka Katarzyna c. GD. Wawrzyńca Jerzmanowskiego i G. Marjanny -- Seb. Jerzmanowski i Petronella Chłapowska

22728 (Targowa Górka)

1709.17/7. Alesk. Michał, s. GD. Wawrzyńca Wieszczyckiego i Teresy z Opatówka -- GD. Aleksander Kolucki i G. Katarzyna Wożnicka V. z Chwalszyc

22729 (Targowa Górka)

1709.2/8. Jakub Roch, s. GD. Andrzeja Grodzieckiego i Marjanny z Racławek -- GD. Seb. Jerzmanowski i GD. Kat. Dobrzycka z Stęmpocina

22730 (Targowa Górka)

1709.12/11. Marcin Kajetan, s. G. Sebast. Jerzmanowskiego tenut. w Stempocinie i Marcjanny -- G. Stefan Urbanowski z Babinia i G. Konstancja Przyłwska dz-a w Dzierznicy

22731 (Targowa Górka)

1711.19/3. Józef Jakub s. G. Wawrzyńca Jagniątkowskiego i Marjanny z Gąsiorowa -- G. Jakub Chłapowski z Szczepankowa i G. Barb. Woźnicka z Chwalszyc

22732 (Targowa Górka)

1713.19/7. Jakub Antoni s. GD. Sebast. Jerzmanowskiego tenut. Stępocina i żony jego -- X. Tarło sufragon pozn. i GV. córka tegoż J.

22733 (Targowa Górka)

1713.29/8. Jan Ludwik, s. GD. Wawrzyńca Jagniątkowskiego i G. Marjanny de Gąsiorowo -- G. Zygm. Woźnicki mł. z Chwalszyc i GD. Katarz. Szczaniecka z Benic

22734 (Targowa Górka)

1713.26/12. Zofja Barbara c. GD. Michała Sczanieckiego i G. Kat. -- X. Jakub Woźnicki kan. płoc. i GD. Barb. Woźnicka z Chwalszyc. Rodzice z Benic

22735 (Targowa Górka)

1715.23/5. Petronella, c. G. Jana Sławoszewskiego i G. Konstancji z Dzierznicy -- G. Sebast. Jerzmanowski dzierż. Stępocina i G. Franciszka Przyłwska V., c. G. żony z 1-o v.

22736 (Targowa Górka)

1715.14/11. Stanisław Józef s. G. Sebast. Jerzmanowskiego i Marcjanny -tenut. w Stępocinie -- G. mł. Zygm. Woźnicki z Chwalszyc i G. Ewa J. rodzona dziecka

22737 (Targowa Górka)

1715.26/12. Stefan, s. G. Jana Paruszewskiego i Marjanny -z Gąsiorowa -- G. Barb. Woźnicka z Chwalszyc

22738 (Targowa Górka)

1717.26/2. Kaz. Maciej, s. GD. Karola Bielickiego i Anny -z Rusiborza -- GD. Michał Miaskowski tenut. gutow. i GD. Kaz. Drzewiecka dz-a Orzeszkowa

22739 (Targowa Górka)

1717.7/3. Franciszka Katarz., c. poprz. G. Jerzmanowskich [Sebastjana i Marcjanny Jerzmanowskich] tenut. stępocińskich -- GD. Karol Bielicki z Rusiborza i GD. Kaz. Drzewiecka z Orzeszkowa

22740 (Targowa Górka)

1717.16/12. Tomasz, s. GD. Mikołaja Borzeckiego i Teresy - tenut. gieckich -- X. i GD. Konstancja Srzemska

22741 (Targowa Górka)

1719.16/4. Wojciech Florjan, s. GD. poprz. Borzęckich [Mikołaja i Teresy Borzęckich] -- GD. Sebast. Jerzmanowski i GD. Konstancja Sławoszewska dz-a Dzierznicy

22742 (Targowa Górka)

1719.19/5. Zofja Jadwiga, c. GD. Kaz. Dramińskiego tenut. Podstolic i G. Anny -- GD. Mac. Chyczewski dziad dziecka i GD. Marj. Rosnowska

22743 (Targowa Górka)

1720.20/6. Jan Antoni, s. MD. Dramińskiego i Anny z Podstolic -- MD. Franc, Drzewiecki z Orzeszkowa i GV. Teresa Jerzmanowska z Stępocina

22744 (Targowa Górka)

1721.22/5. Helena Katarzyna, c. M. Adama Kaniewskiego z Opatówka -- X. i MD. Zofja Malczewska

22745 (Targowa Górka)

1721.30/9. Michał Józefat, s. MD. Franciszka Kościewskiego i Jadwigi z Stępocina -- X. i MV. Teofila Kwiatkowska z Chwalszyc

22746 (Targowa Górka)

1721.22/12. Tomasz Ignacy, s. GD. Jana Stabierskiego admin. z Opatówka i Klary -- X. i ND. Marj. Swiderska z Górki

22747 (Targowa Górka)

1722.3/5. Weronika Zofja, c. MD. Antoniego Węgorzewskiego i Krystyny -z Racławek -- X. i MD. Krystyna Cielecka z Grzymisławic

22748 (Targowa Górka)

1722.29/6. Ignacy Piotr Paweł, s. MD. Kaz. Dramińskiego i Anny -z Podstolic -- MD. Józef Nossowicz i Franciszka Przyłwska z Dzierznicy

22749 (Targowa Górka)

1722.3/11. Konstancja, c. MD. Józefa Nossowicza z Zernik i Marjanny -- MD. Kazimiera Drzewiecka z Orzeszkowa i MD. Stefan Przyłwski brat rodz. matki z Dzierznicy

22750 (Targowa Górka)

1723.14/4. Józef Jan, s. MD. And. Szołdrskiego i Antoniny -- MD. Kaz. Turno dz. T. G. i MD. Kadłubowska

22751 (Targowa Górka)

1725.0/12. Marjanna, c. G. Józefa Nossowicza i Marj. -- MD. Kaz. Turno wojski kaliski i M. Marjanna z Łakińskich ż. jego

22752 (Targowa Górka)

1700.7/2. G. Jan Trąpmczyński x Marjanna Parczeska z Dzierznicy -- NDG. Stan. Zdzychowski pis. gr. pyzdr., Franc. Rudzewski etc.

22753 (Targowa Górka)

1702.3/7. MD. Michał Roskowski podstoli b-kuj. x GV. Marjanna Woźnicka z Chwalszyc -- GD. Franc. Radzewski sta wschow. i G. And. Grodziecki, Sebast. Jerzmanowski

22754 (Targowa Górka)

1703.18/2. N. Jakub Koszucki x NV. Helena Małachowska -- P. Franc. Radzewski sta wschow., Marcin Woźnicki, Seb. Jerzmanowski

22755 (Targowa Górka)

1708.19/8. G. Franciszek Drzewiecki x Kazimiera Nossowiczówna ze Stępocina -- G. Sebast. Jerzmanowski G. Sławiński etc.

22756 (Targowa Górka)

1712.10/2. N. And. Niklaszewski x V. Jadw. Rzepecka -- G. And. Grodziecki z Racławek, G. Kaz. Turowski z Górki

22757 (Targowa Górka)

1713.20.2. G. Michał Szczaniecki z Benic x Kat. Woźnicka z Chwalszyc -- GD. Franc. Skaławski, GD. michał Koźmiński

22758 (Targowa Górka)

1714.12/11. G. Jan Pruszewski x G. Marj. Wyszyńska z Gąsiorowa -- G. Ant. Mroczyński i Marcin Łuczkowski

22759 (Targowa Górka)

1714.20/11. G. Walentyn Jaroszewski z Szetlewka x G. Wiktorja Jerzmanowska V. z Stępocina -- G. Sebastjan Jerzman. jej brat, z Stęp., G. Wojc. Sławoszewski z Dzierznicy

22760 (Targowa Górka)

1715.28/2. G. And. Mietlicki z Rumiejek x V. Marjanna Sławoszewska z Dzierznicy -- G. Sebast. Jerzmanowski z Stępocina, G. Mich. Miaskowski z Gutowa

22761 (Targowa Górka)

1719.21/11. w Pozn. N. Józef Nossowicz x V. Marjann Przyłuska z Dzierznicy -- GD. Seb. Jerzmanowski i GD. Franc. Drzewiecki

22762 (Targowa Górka)

1719.30/11. N. Franc. Drachowski x V. Barb. Prądzyńska z Oporówka on z Barda

22763 (Targowa Górka)

1700.20/1. † G. Stanisław Mościcki m. w Gąsiorowie, żonaty

22764 (Targowa Górka)

1700.0/8. † G. Kaz. Rosnowski z Rososzycy, gość tutej. poch. reform. Kalisz

22765 (Targowa Górka)

1700.4/10. † Piotr dziecko N. Wolskiego

22766 (Targowa Górka)

1700.5/10. † Walentyn dziecko G. Kaz. Swieykowskiego z Zernik

22767 (Targowa Górka)

1700.23/10. † Teresa córka G. Wojc. Parczewskiego z Dzierznicy

22768 (Targowa Górka)

1701.23/2. † Wojciech synek l. 2 G. Mac. Zbyszewskiego z Mystek

22769 (Targowa Górka)

1701.14/5. † dziecko Józefa Grodzieckiego z Racławek

22770 (Targowa Górka)

1704.11/5. † G. Jan Grodziecki z Racławek poch. tu

22771 (Targowa Górka)

1706.29/4. † G. Kasper Jan z Zernik Zernicki

22772 (Targowa Górka)

1706.6/5. † G. Kaz. Ciwońska sługa dwor. Gorec., † Pozn.

22773 (Targowa Górka)

1706.1/9. † Ludwik, s. G. Sebast. Jerzmanowskiego

22774 (Targowa Górka)

1706.23/9. † Ludwik dziecko G. Konstancji Przyłwskiej

22775 (Targowa Górka)

1706.8/10. † Wawrzyniec dziecko G. Seb. Jerzmanowskiego z Stępocin

22776 (Targowa Górka)

1708.26/6. † G. Adam Bogusławski l. ok. 70 (Chwaleszyce)

22777 (Targowa Górka)

1711.16/10. † N. Bogumiła Paruszeska

22778 (Targowa Górka)

1712.26/7. † mł. G. Franciszek Zbyszewski

22779 (Targowa Górka)

1713.5/2. † Zofja, c. G. Grodzieckiego z Racławek

22780 (Targowa Górka)

1713.6/3. † GD. Kunegunda Koźmińska

22781 (Targowa Górka)

1713.24/7. † Magdalena, l. 12, c. G. Mac. Zbyszewskiego z Mystek

22782 (Targowa Górka)

1716.22/1. † Stanisław dziecko G. Seb. Jerzmanowskiego z Stępocina

22783 (Targowa Górka)

1717.5/3. † G. Jan Sławoszewski okrutnie zabity nocą poch. Dzierznicy "ante fores aulae"

22784 (Targowa Górka)

1718.† G. Kasper Przyłwski mł. 10/10

22785 (Targowa Górka)

1718.12/12. † G. Barbara Cielecka

22786 (Targowa Górka)

1722.24/2. † Rozalja, c. M. Kościeskiego tenut. Stempocina

22787 (Targowa Górka)

1725.19/5. † G. Marjanna Gerzmanowskaz Gąsiorowa

22788 (Targowa Górka)

1725.22/10. † G. Andrzej Grodziecki

22789 (Targowa Górka)

1727.0/3. † wskutek wypadku Sebast. Jaroszewski ekonom w Rusiborzu 3/3 poch.

22790 (Targowa Górka)

1727.18/9. † G. Anna Wosławska w Oprówku

22791 (Targowa Górka)

1665.22/11. Jerzy Bogusław s. GD. Stanisł. Zdzychowskiego i Zofji -- GD. Krzysztof Ossowski i GD. Urszula ż. G. Jana Grudzieckiego

22792 (Targowa Górka)

1666.9/5. Zofja Teresa, c. GD. Jana Braneckiego i Jadwigi -- X. Franc. B. kanon. pozn. i GD. Jadw. Mielżyńska

22793 (Targowa Górka)

1666.1/7. Jan Piotr, s. G. Jakuba Lubowieckiego i Joanny -- G. Franc. Dąbrowski i G. Dorota Zrenicka

22794 (Targowa Górka)

1666.7/7. Kat., c. G. Jana i Urszuli Grodzieckich -- G. Stanisław Marzyński i G. Dorota Cernicka

22795 (Targowa Górka)

1666.19/8. Katarzyna, c. GD. Aleks. Gieżyckiego i Anny -- N. Stanisł. Marzyński i G. Dorota Zernicka

22796 (Targowa Górka)

1666.26/9. Stanisła, s. GD. Kaspra Jana i Teresy Zernickich -- G. Jan Zychliński i G. Anna Grudziecka

22797 (Targowa Górka)

1666.24/10. Jadwiga, c. G. Stanisł. Olszewskiego i Marjanny z Podstolic -- G. Piotr Cielecki i G. Jadwiga Branecka

22798 (Targowa Górka)

1667.3/3. Kazimierz, s. GD. Stanisł. Zdzychowskiego i ZOfji -- GD. Jan Grudziecki i G. Anna Grudziecka

22799 (Targowa Górka)

1667.31/1. Krzysztof, s. G. Jakuba Osieckiego i Teresy -- GD. Jan Branecki i G. Jadwiga Br.

22800 (Targowa Górka)

1667.27/6. Marjanna, c. G. Jakuba Lubowieckiego i Joanna z Mysłek -- G. Jan Gorecki i G. Jadw. Mielżyńska

22801 (Targowa Górka)

1667.14/8. bli. Franciszek i Marjanna Barbara, s. i c. G. Stanisława Bogusławskiego z Podstolic tenut. i Katarzyny -- G. Piotr Zernicki i G. Teresa Z.

22802 (Targowa Górka)

1667.20/10. Helena Urszula, c. GD. Jana Braneckiego i Jadwigi -- GD. Jan Swinarski i GD. Jadwiga Mielżyńska

22803 (Targowa Górka)

1667.22/11. Andrzej, s. G. Jana Grudzieckiego i Urszuli -- G. Zygm. Zagorski i G. Anna Domiechowska

22804 (Targowa Górka)

1668.9/10. Katarzyna, c. G. Jana Braneckiego i Jadwigi -- G. Krzysztof Zabłocki i G. Anna Gorayska V.

22805 (Targowa Górka)

1668.11/11. Marcin, s. GD. Jana Swinarskiego i Teresy -- GD. Franc. Bielawski i GD. Helena Ossowska

22806 (Targowa Górka)

1668.30/12. Jan Tomasz, s. G. Kaspra Zernickiego i Teresy -- GD. Wojc. Zdzychowski i G. Anna Przyborowska

22807 (Targowa Górka)

1702.14/1. Franciszek Józef s. G. Sebastjana Jerzmanowskiego tenut. stepociń. i Marcjanny -- VN. Wiktorja J. siostra ojca

22808 (Tarnowo Podgórne)

1798.13/2. (T.) Kanut Ignacy, s. G. Walentyna Idzińskiego prokurat. d. T. i Brygitty Łubkowskiej (* 3) -- G. Kat. Lipińska V. z T.

22809 (Tarnowo Podgórne)

1798.9/5. chrzczę dziecko sł. Doniki Weber ekonom T. i G. Nepom. z Koziorowskich małż.

22810 (Tarnowo Podgórne)

1801.6/3. (Góra) Kunegunda Aniela (* 27/2.), c. G. Ignacego Trąpczyńskiego dz. wsi G. i Anny z Machnickich -- ass. cerem. G. Wojc. T. dz. Pierska i D. Zuzanna Machnicka z Pozn.

22811 (Tarnowo Podgórne)

1802.9/12. (Góra) Marjanna Leokadja (*5) c. poprz. Trąpczyńskich [Ignacego Trąpczyńskiego i Anny Machnickiej] -- G. Ant. Machnicki i M. Anna z Swinarskich Zułtowska G. Ignacy Zółtowski i M. Józefa z T. Przanowska

22812 (Tarnowo Podgórne)

1803.24/12. (Góra) Gracjan Melchjor s. poprz. Trąpczyńskich [Ignacego Trąpczyńskiego i Anny Machnickiej] -- nieszlachta (ch. w Lwówku)

22813 (Tarnowo Podgórne)

1808.10/5. (góra) Józefina Karola, c. poprz. Trąpczyńskich [Ignacego Trąpczyńskiego i Anny Machnickiej] (* 3/5.) -- G. Mich. Przanowski mł. z Czeluścina i M. Agnieszka T. V.

22814 (Tarnowo Podgórne)

1814.27/7. (Góra) Benon Nepom. Wabrjan, s. G. poprz. Trąmpczyńskich [Ignacego Trąpczyńskiego i Anny Machnickiej] (* 16/16) -- G. Melchjor Tr. mł. syn z G. Anna Przanowska V. z Góry

22815 (Tarnowo Podgórne)

1816.22/3. (Góra) Walentyn Kazimierz, s. MGD. poprz. Trąpczyńskich [Ignacego Trąpczyńskiego i Anny Machnickiej] (*13/2) -- G. Ign. Strychowski pos. wsi Stare i G. Anna Przanowska V. z Góry

22816 (Tarnowo Podgórne)

1817.15/12. (T.) Nepomucena (* 27/10) c. MGD. Karola Bądkowskiego pos. prob. T. i Karoliny de Huyny -- nieszl.

22817 (Tarnowo Podgórne)

1819.21/12. (t.) Jan Kanty * 23/10, s. MGD. Karola Bądkowskiego pos. prob. i Karoliny de Heyny -- GD. Józef Zuromski mł. z Pozn. i MGD. Ludwika B., babka dziecka z probostwa T.

22818 (Tarnowo Podgórne)

1820.27/10. (góra) Justyna Nepomucena Melanja, (* 6/10) c. poprz. Trąpczyńskich [Ignacego Trąpczyńskiego i Anny Machnickiej] -- MGD. Augustyn Kęsinowski pos. Swadzimia i MGD. ż. jego Nepomucena

22819 (Tarnowo Podgórne)

1823.2/4. (Góra) Kordula Józefina Brygida, c. poprz. Otto Trąpczyńskich [Ignacego Trąpczyńskiego i Anny Machnickiej] (z w. 10/5) * a 3/5 (!) cerem. -- MD. Augustyn Kęsinowski i GD. Brygitta Zalewska dz-a Gonic

22820 (franciszkanki śremskie)

1281.1/1. † Henryk Kietlicz arcybp. gnieźń.

22821 (franciszkanki śremskie)

1726.1/1. Ludwik Gorzeński bernardyn radziejowski

22822 (franciszkanki śremskie)

1783.1/1. † siostra Apolinara Jaraczewska śremska, ex-ksieni

22823 (franciszkanki śremskie)

1798.1/1. † JMD. Maksymiljan Mielżyński pisarz w. K. dobrodziej

22824 (franciszkanki śremskie)

1763.4/1. † siostra Barbara Przanowska Śrem

22825 (franciszkanki śremskie)

1769.4/1. † MD. Stanisław Wilczyński confrater i dobrodziej

22826 (franciszkanki śremskie)

1809.6/1. † siostra Kunegunda Godlewska Gniezno

22827 (franciszkanki śremskie)

1709.7/1. † o. Antoni Borucki Radziejów

22828 (franciszkanki śremskie)

1718.7/1. † siostra Agnieszka Biernacka Kalisz

22829 (franciszkanki śremskie)

1761.7/1. † MD. Jerzy Gorzyński

22830 (franciszkanki śremskie)

1824.7/1. † s. Józefa Rokosowska Gniezno

22831 (franciszkanki śremskie)

1787.8/1. o. Hjacynt Rubinkowski śrem. gwardjan

22832 (franciszkanki śremskie)

1720.9/1. † s. Marjanna Domiechowska Śrem

22833 (franciszkanki śremskie)

1783.10/1. † br. Wacław Wolski Poznań

22834 (franciszkanki śremskie)

1830.10/1. † s. Linowska Karolina Stanisława ksieni śrem.

22835 (franciszkanki śremskie)

1694.11/1. † o. Kazimierz Marszewski Italja

22836 (franciszkanki śremskie)

1755.11/1. † s. Józefa Gruszczyńska Śrem

22837 (franciszkanki śremskie)

1767.11/1. † br. Sylwan Strzelecki Oborniki

22838 (franciszkanki śremskie)

1695.12/1. † X. Antoni Gronowski Pyzdry

22838 (franciszkanki śremskie)

1704.13/1. † s. Ludwina Twardowska Śrem

22839 (franciszkanki śremskie)

1746.13/1. † MD. Jadwiga Pomorska

22840 (franciszkanki śremskie)

1759.14/1. † MD. Józefa Kuźlecka ścina wsch.

22842 (franciszkanki śremskie)

1761.14/1. † X. Tomasz Bielski Oborniki

22843 (franciszkanki śremskie)

1737.15/1. † br. Franciszek Kowalski Radziejów

22844 (franciszkanki śremskie)

1818.16/I. † JMD. Franciszek Xaw. Zboiński wojewoda w Kikole

22845 (franciszkanki śremskie)

1733.17/1. o. Jan Dobrosławski studjuj. teol. w Pozn.

22846 (franciszkanki śremskie)

1696.18/1. † br. Ludwik Borkowski Inowrocław

22847 (franciszkanki śremskie)

1752.18/1. † G. Anna Gruszecka

22848 (franciszkanki śremskie)

1738.18/1. † MD. Agnieszka Jaruchowska

22849 (franciszkanki śremskie)

1762.18/1. † JMD. Franc. Xaw. Poniński opat trzemesz.

22850 (franciszkanki śremskie)

1814.18/1. † księżniczka (czy księżna) Teresa Czetwertyńska Kalisz

22851 (franciszkanki śremskie)

1818.18/1. † o. Roch Szymański Radziejów

22852 (franciszkanki śremskie)

1527.20/1. † Jakub Dziaduski z zakonu tego bp. enneński, sufrag. pozn.

22853 (franciszkanki śremskie)

1756.20/1. † br. Feliks Biskupski Pozn.

22854 (franciszkanki śremskie)

1695.20/1. † s. Febronja Grabska ksieni śremska

22855 (franciszkanki śremskie)

1778.20/1. † MD. Zofja Gliszczyńska dobrodziejka w Małpinie

22856 (franciszkanki śremskie)

1783.20/1. † s. Małgorzata Gaworzewska Kalisz 1781.20/1. † o. Franciszek Pomorski magister nowic. Pyzdry

22857 (franciszkanki śremskie)

1757.22/1. † JD. Mikołaj Chlebowski klan kalis. konfrater

22858 (franciszkanki śremskie)

1755.22/1. † MD. panna Marjanna Konarska w Poniecu

22859 (franciszkanki śremskie)

1782.22/1. † MD. Teresa Rudnicka konfr. gniezn.

22860 (franciszkanki śremskie)

1809.23/1. † MD. Ignacy Rudnicki konfr.

22861 (franciszkanki śremskie)

1762.24/1. † MD. Stefan Janowski konfr. i dobr.

22862 (franciszkanki śremskie)

1762.24/1. † s. Anna Złotnicka Gniezno

22863 (franciszkanki śremskie)

1761.24/1. † MD. Antoni Rogaliński sędzia wsch.

22864 (franciszkanki śremskie)

1745.25/1. † MD. Teresa Radońska ścia pobiedz.

22865 (franciszkanki śremskie)

1762.25/1. † MD. Adam Kołaczkowski podkom. kaliski

22866 (franciszkanki śremskie)

1745.26/1. † MD. Anna Dobrzycka dobr.

22867 (franciszkanki śremskie)

1782.26/1. † MD. Józef Nieświastowski podkomorzy JKMci

22868 (franciszkanki śremskie)

1744.27/1. † s. Franciszka Czaplicka Gniezno

22870 (franciszkanki śremskie)

1823.27/1. † GD. Eleonora z Bogackich Zabłocka konsor. i dobr., Śrem

22871 (franciszkanki śremskie)

1745.28/1. † s. Dorota Wilkońska Śrem

22872 (franciszkanki śremskie)

1823.28/I. † GMD. Jakub Biliński prezes rady pow. śrem., dobr., Zabno

22873 (franciszkanki śremskie)

1746.29/1. † s. Toefila Mycielska Śrem

22874 (franciszkanki śremskie)

1745.30/1. † s. Klara Turska Śrem

22875 (franciszkanki śremskie)

1703.1/2. † s. Elżb. Dąbrowska Śrem

22876 (franciszkanki śremskie)

1776.2/2. † MD. Ignacy Skorzewski vicer. capit. pozn. contr.

22877 (franciszkanki śremskie)

1695.7/2. † s. Walerjana Lipska Śrem

22878 (franciszkanki śremskie)

1813.7/1. † X. Ignacy Łuba oficjał kaliski, prob. stawiszyński, contr. i dobr.

22879 (franciszkanki śremskie)

1792.8/2. † MD. Antoni Zbyszewski contr.

22880 (franciszkanki śremskie)

1913.8/2. † X. Hjacynt Urbański curatus w Lewkowie

22881 (franciszkanki śremskie)

1745.9/2. † s. Jadwiga Miaskowska ex ksieni Śrem

22882 (franciszkanki śremskie)

-9/2. † JMD. Maciej Bieliński kl. lędzki dobr.

22883 (franciszkanki śremskie)

1743.10/2. † s. Lilja Wielowieyska Gniezno

22884 (franciszkanki śremskie)

1695.11/2. † s. Domicella Biskupska Śrem

22885 (franciszkanki śremskie)

1777.11/1. † MD. Jolenta Mycielska żona sty osnic.

22886 (franciszkanki śremskie)

1807.12/2. † s. Kolumba Bobolewska Gniezno

22887 (franciszkanki śremskie)

1697.13/2. † s. Róża Sadokierska Gniezno

22888 (franciszkanki śremskie)

1695. 14/2. † Febronia Grabska Śrem

22889 (franciszkanki śremskie)

1716.14/2. † s. Teresa Płaczkowska ksieni Śrem

22890 (franciszkanki śremskie)

1774.14/2. † X. Mateusz Błędowski dziekan kat. włocłwski

22891 (franciszkanki śremskie)

1782.14/2. † MD. Ignacy Malczewski sta spławski dobr., poch. w gr. braci

22892 (franciszkanki śremskie)

1696.15/2. † s. Kunegunda Bieganowska Śrem

22893 (franciszkanki śremskie)

1771.15/2. † ks. Piotr Sapiecha wda smol. confr., dobr. w Pzilsko

22894 (franciszkanki śremskie)

1691.17/2. † s. Antonina Jarochowska Śrem

22895 (franciszkanki śremskie)

1725.17/2. † o. Stanisław Chybiński Poznań

22896 (franciszkanki śremskie)

1812.18/2. † MD. Michał Pląskowski podstoli, confr., dobr. w Czarnem

22897 (franciszkanki śremskie)

1696.19/2. † s. Franciszka Bułakowska Śrem

22898 (franciszkanki śremskie)

1759.19/2. † JMD. Teresa Lipska ścina śremska

22899 (franciszkanki śremskie)

1736.19/2. † s. Julenta Płaczkowska ksieni śremska

22900 (franciszkanki śremskie)

1793.19/2. † s. Weronika Gorlewska Gniezno

22901 (franciszkanki śremskie)

1795.19/2. † JMD. Michał Ostromęcki camerarius confr. i dobr.

22902 (franciszkanki śremskie)

1755.20/2. † s. Benedykta Brzezianka Śrem

22903 (franciszkanki śremskie)

1766.20/2. † MD. Anna Gorzyńska

22904 (franciszkanki śremskie)

1777.20/2. † MD. Elżbieta Sokołowska stol. kowal.

22905 (franciszkanki śremskie)

1768.21/2. † MD. Stanisław Swinarski we wsi Malachów tu poch.

22906 (franciszkanki śremskie)

1814.21/2. † JMD. Gabryel Antoni Karwosiecki podkomorzy płocki confr. i dobr. w Ostrowitem

22907 (franciszkanki śremskie)

1750.23/2. † MD. Ignacy Gorzyński

22908 (franciszkanki śremskie)

1748.23/2. † o. Krzysztof Skrzetuski Kraków, exprowincjał

22909 (franciszkanki śremskie)

1761.13/2. † MD. Krystyna Zakrzeska

22910 (franciszkanki śremskie)

1694.9/2. † s. Febronia Maniecka Chęcin

22911 (franciszkanki śremskie)

1771.23/2. † Piotr Sapiecha wda smol.

22912 (franciszkanki śremskie)

1812.23/2. † M. Karol Krzyżanowski dobr.

22913 (franciszkanki śremskie)

1773.24/2. † MD. Michał Radoński sta powicki dobr.

22914 (franciszkanki śremskie)

1786.24/2. † o. Anzelm Jastrzemski Puzdry

22915 (franciszkanki śremskie)

1677.26/2. † s. Ludwika Walichnowska Kalisz

22916 (franciszkanki śremskie)

1760.26/2. † JMD. Józef Wyganowski dobr.

22917 (franciszkanki śremskie)

1748.26/2. † o. Ludwik Chybiński przeor Piotrków

22918 (franciszkanki śremskie)

1678.27/2. † s. Marjanna Zychlińska Kalisz

22919 (franciszkanki śremskie)

1760.28/2. † MD. Katarzyna Psarska

22920 (franciszkanki śremskie)

1787.28/2. † s. Elżbieta Roszetarska ex ksieni, Gniezno

22921 (franciszkanki śremskie)

1679.29/2. † s. Anna Borowska Kalisz

22921a (franciszkanki śremskie)

1670.1/3. † s. Teodora Ostrowska Kalisz

22922 (franciszkanki śremskie)

1714.4/3. † o. Bonaw. Walewski Kalisz

22923 (franciszkanki śremskie)

1726.4/3. † s. Kunegunda Mierzeieska, Kalisz

22925 (franciszkanki śremskie)

1666.5/3. † s. Franciszka Męzyńska ksieni śremska

22926 (franciszkanki śremskie)

1727.5/3. † s. Magdalena Łętkowska Kalisz

22927 (franciszkanki śremskie)

1695.6/3. † s. Kunegunda Bieganowska Śrem

22928 (franciszkanki śremskie)

1759.6/3. † MD. Teresa Michalczewska komornikowa sieradzka

****

[brak 22929]

22830 (franciszkanki śremskie)

1797.7/3. † o. Hjacynt Miniszewski Pyzdry

22931 (franciszkanki śremskie)

1666.8/3. † s. Obedjencja Moszczyńska Śrem

22932 (franciszkanki śremskie)

1758.8/3. † MD. Franciszek Pomorski

22932a (franciszkanki śremskie)

1797.8/3. † MD. Stanisław Rudnicki dobr. tut.

22933 (franciszkanki śremskie)

1695.9/3. † s. Apolonja Cieleska Śrem

22934 (franciszkanki śremskie)

1678.9/3. † o. Franciszek Brzechwa N. Sącz

22935 (franciszkanki śremskie)

1773.10/3. † MD. Teresa Wieloeiyska klanowa z domu Zakrzewska † w Książu

22936 (franciszkanki śremskie)

1790.10/3. † o. Antoni Cielecki Łagiewniki

22937 (franciszkanki śremskie)

1745.11/3. † o. Walentyn Pruski Chełmno

22938 (franciszkanki śremskie)

1781.12/3. †s. Marjanna Zakrzewska klanowa kalis., terc.

22939 (franciszkanki śremskie)

1792.14/3. † GD. Franciszka Wargowska consoror

22940 (franciszkanki śremskie)

1666.15/3. † s. Franciszka Mężyńska ksieni Śrem

22941 (franciszkanki śremskie)

1780.15/3. † s. Klara Krasińska Gniezno

22942 (franciszkanki śremskie)

1760.19/3. † MD. Wojciech Malczewski dobr.

22943 (franciszkanki śremskie)

1784.19/3. † o. Florjan Balicki przeor śremski

22944 (franciszkanki śremskie)

1696.20/3. † s. Franciszka Bułakowska Śrem

22945 (franciszkanki śremskie)

1727.21/3. † br. Piotr Bronikowski Dobrzyń

22946 (franciszkanki śremskie)

1764.21/3. † MD. Zygmunt Złotnicki

22947 (franciszkanki śremskie)

1624.22/3. † s. Agnieszka Skrzetuska Śrem

22948 (franciszkanki śremskie)

1758.22/3. † JMD. Prokop Lipski oboźny w K. sta śremski

22949 (franciszkanki śremskie)

1685.22/3. † s. Joanna Orzelska Śrem

22950 (franciszkanki śremskie)

1664.23/3. † s. Eufrozja Gorzyńska Śrem

22951 (franciszkanki śremskie)

1711.23/3. † br. Antoni Ulatowski kleryk pyzdrski

22952 (franciszkanki śremskie)

1762.23/3. † o. Bonifacy Wysocki Oborniki

22953 (franciszkanki śremskie)

1774.23/3. † MD. Franciszka Wolska podkomorzyna inowrocławska

22954 (franciszkanki śremskie)

1816.23/3. † JMD. Helena Zbijewska consor. i dobr. w Wczemborzu

22955 (franciszkanki śremskie)

1637.24/3. † s. Teresa Gułtowska Śrem

22956 (franciszkanki śremskie)

1680.25/3. † s. Apolonja Krzyżanowska ksieni śremska

22957 (franciszkanki śremskie)

1682.26/3. † o. Kazimierz Bogwicki Gniezno

22958 (franciszkanki śremskie)

1733.26/3. † o. Karol Kosicki Inowrocł.

22959 (franciszkanki śremskie)

1683.27/3. † o. Stefan Głębocki Gniezno

22960 (franciszkanki śremskie)

1698.27/3. Paschalis Remiszewski Pyzdry

22961 (franciszkanki śremskie)

1684.28/3. † o. Hilary Mrowiński Inowrocław

22962 (franciszkanki śremskie)

1769.293. † s. Ludwika Wichrowska profeska śrem. Kalisz

22963 (franciszkanki śremskie)

1758.30/3. † GD. Andrzej Jackowski dobr.

22964 (franciszkanki śremskie)

1773.30/3. † MD. Antoni Wolski podkomorzy inowrocławski

22965 (franciszkanki śremskie)

1765.31/3. † s. Wiktorja Wyganowska ex ksieni gniezn.

22966 (franciszkanki śremskie)

1775.31/3. † br. Michał Lipski laik gnieźń.

22967 (franciszkanki śremskie)

1742.1/4. † MD. Marjanna Goczałkowska

22968 (franciszkanki śremskie)

1820.2/4. † o. Erazm Jastrzęmbski spowiednik mon. śrem.

22969 (franciszkanki śremskie)

1749.4/4. † MD. Józef Goczałkowski dobr.

22970 (franciszkanki śremskie)

1763.5/4. † MD. Marcin Małachowski skarb. owrucki

22971 (franciszkanki śremskie)

1698.8/4. † br. Jakub Bętkowski Pozn. Bątkowski (F-ów)

22972 (franciszkanki śremskie)

1771.8/4. † MD. Wacław Łaszczyński confr.

22973 (franciszkanki śremskie)

1771.8/4. † MD. Jan Pawłowski dobr.

22974 (franciszkanki śremskie)

1748.9/4. † s. Urszula Zakrzewska Śrem

22975 (franciszkanki śremskie)

1778.9/4. † MD. Antoni Goliński cześnik gnieźń. tercjan

22976 (franciszkanki śremskie)

1813.9/4. † MD. Gertruda Zarembina consor. i dobr. w Gorzędowie

22977 (franciszkanki śremskie)

1746.10/4. † s. Magdalena Malczewska Śrem

22978 (franciszkanki śremskie)

1754.10/4. † s. Antonina Prądzyńska Gniezno

22979 (franciszkanki śremskie)

1748.11/4. † s. Krystyna Lubońska Gniezno

22980 (franciszkanki śremskie)

1680.10/4. † br. Feliks Gruszczyński Kalisz

22981 (franciszkanki śremskie)

1746.14/4. † s. Ludwika Walewska Klaisz

22982 (franciszkanki śremskie)

1755.15/4. † MD. Józef Madaliński dobr.

22983 (franciszkanki śremskie)

1767.15/4. † s. Julenta Tomicka Gniezno

22984 (franciszkanki śremskie)

1749.17/4. † MD. Anna Rychłowska fundator. bełchatow.

22985 (franciszkanki śremskie)

1724.17/4. † s. Charitas Turska Śrem

22986 (franciszkanki śremskie)

1696.18/4. † s. Jadwiga Bogusławska Śrem

22987 (franciszkanki śremskie)

1762.18/4. † s. Katarzyna Zabłocka Gniezno

22988 (franciszkanki śremskie)

1746.18/4. † s. Jadwiga Miaskowska Śrem

22989 (franciszkanki śremskie)

1690.19/4. † s. Agnieszka Chomska Śrem

22990 (franciszkanki śremskie)

1761.19/4. † o. Remigjusz Milewski Oborniki

22991 (franciszkanki śremskie)

1775.19/4. † JMD. Antoni Wolski podkom. inowrocł. tercjan.

22992 (franciszkanki śremskie)

1764.20/4. † o. Hieronim Gruszecki ex prow. fundator tego konw. śremskiego i ojciec

22993 (franciszkanki śremskie)

1774.20/4. † s. Ludwika Karszeska ex ksieni gnieżń.

22994 (franciszkanki śremskie)

1699.21/4. † s. Julenta Przecławska Chęciny

22995 (franciszkanki śremskie)

1711.21/4. † s. Lilja Lącka Śrem

22996 (franciszkanki śremskie)

1764.21/4. † MD. Kazimierz Błociszewski confr.

22997 (franciszkanki śremskie)

1813.21/4. † MD. Tadeusz Krzyżanowski dobr.

22998 (franciszkanki śremskie)

1694.23/4. † s. Róża Łącka Śrem

22999 (franciszkanki śremskie)

1749.23/4. † o. Henryk Ulatowski Oborniki

23000 (franciszkanki śremskie)

1763.23/4. † s. Klara Jaruchowska Kalisz

23001 (franciszkanki śremskie)

1790.23/4. † o. Piotr Krajewski ex prow., gward. pyzdr.

23002 (franciszkanki śremskie)

1669.24/4. † s. Ludwika Przłuska Śrem

23003 (franciszkanki śremskie)

1739.24/4. † o. Józef Biernacki Kalisz

23004 (franciszkanki śremskie)

1682.25/4. † s. Magdalena Wieścicka Śrem

23005 (franciszkanki śremskie)

1762.25/4. † s. Katarzyna Zabłocka Gniezno

23006 (franciszkanki śremskie)

1769.25/4. † o. Józefat Brzeski gward. radziej.

23007 (franciszkanki śremskie)

1804.25/4. † JMD. Adam Malczewski klan rogoz. dobr.

23008 (franciszkanki śremskie)

1781.26/4. † MD. Maciej Rokossowski stol.wsch., terc., dobr.

23009 (franciszkanki śremskie)

1695.27/4. † s. Walerja Lipska ksieni śrem.

23010 (franciszkanki śremskie)

1747.27/4. † GD. Wojciech Tłukomski dobr.

23011 (franciszkanki śremskie)

1804.28/4. † o. Bonaw. Tylicki, gwardjan dobrzyński

23012 (franciszkanki śremskie)

1675.29/4. † o. Franciszek Mielżyński z pr. pozn.

23013 (franciszkanki śremskie)

1758.29/4. † GD. Franciszek Poklatecki confr.

23014 (franciszkanki śremskie)

1767.29/4. † GD. Józef Karski confr.

23015 (franciszkanki śremskie)

1758.30/4. † GD. Maciej Raszewski confr.

23016 (franciszkanki śremskie)

1712.1/5. † br. Wit Rokicki Śrem

23017 (franciszkanki śremskie)

1682.1/5. † br. Ferdynard Jezierski Pozn.

23018 (franciszkanki śremskie)

1739.3/5. † o. Mateusz Wolski gward. inowrocł.

23019 (franciszkanki śremskie)

1723.4/5. † s. Zodja Rapacka Śrem

23020 (franciszkanki śremskie)

1751.4/5. † o. Egidjusz Kraszkowski Śrem

23021 (franciszkanki śremskie)

1812.4/5. † MD. Teodora z Cisowskich Chełmicka capitanea, consor.

23022 (franciszkanki śremskie)

1758.7/5. † s. Salomea Kiełczewska, ksieni kaliska

23023 (franciszkanki śremskie)

1804.7/5. † s. Karolina Glinicka Śrem

23024 (franciszkanki śremskie)

1763.8/5. † s. Wiktorja Szczaniecka, Śrem

23025 (franciszkanki śremskie)

1778.9/5. † MD. Józef Białobrzeski major wojsk kor., confr.

23026 (franciszkanki śremskie)

1793.9/5. † MD. Szymon Działowski starosta strzeliński, dobr. Chełm

23027 (franciszkanki śremskie)

1796.9/5. †s. Karolina Pretwiczówna Kalisz to imię popraw. na Weronika z P-ów

23028 (franciszkanki śremskie)

1710.10/5. † br. Łukasz Bieganowski Piotrków

23029 (franciszkanki śremskie)

1779.11/5. † MD. Aniela Łaszczyńska consor. dobr.

23030 (franciszkanki śremskie)

1749.13/5. † o. Dydak Słupski Chełmno

23031 (franciszkanki śremskie)

1759.13/15. † JD. Augustyn Działyński w. kaliski

23032 (franciszkanki śremskie)

1778.13/5. †s. Agn. Więckowska Kalisz

23033 (franciszkanki śremskie)

1814.13/5. † JMD. Teodor Trąpczyński podkomorzy JKM. Dobr., w Kaweczynie

23034 (franciszkanki śremskie)

1718.13/5. † s. Marjanna Domiechowska Śrem

23035 (franciszkanki śremskie)

1747.14/5. † s. Magdalena Malczewska eks ksieni Śrem

23036 (franciszkanki śremskie)

1693.16/5. † o. Barnard Kaczorowski Gniezno (Koczar. (fr.)

23037 (franciszkanki śremskie)

1752.16/5. † JD. Hieronim Skrzyński klan brzeziński

23038 (franciszkanki śremskie)

1610.17/5. † o. Bonawentura Palczewski w podróży

23039 (franciszkanki śremskie)

1788.17/5. † s. Barb. Wichrowska ex ksieni, wikaz. Kalisz

23040 (franciszkanki śremskie)

1685.18/5. † o. Franciszek Szkudlski Gniezno

23041 (franciszkanki śremskie)

1687.20/5. † o. Adrjan Mikorski Gniezno

23042 (franciszkanki śremskie)

1749.20/5. † X. Mikołaj Łukomski op. lędzki

23043 (franciszkanki śremskie)

1781.20/5. † s. Salomea Guczyńska Śrem

23044 (franciszkanki śremskie)

1749.21/5. † MD. Anna Dobrzycka dobr. konw. pozn.

23045 (franciszkanki śremskie)

1747.22/5. † MD. Katarzyna Szulmierska dobr.

23046 (franciszkanki śremskie)

1708.24/5. † s. Helena Borucka Gniezno

23047 (franciszkanki śremskie)

1708.25/5. † s. Kat. Zuchowska Gniezno

23048 (franciszkanki śremskie)

1751.25/5. † MD. Helena Rogalińska dobr.

23049 (franciszkanki śremskie)

1763.26/5. † PM. Franc. Błeszyński confr. calis.

23050 (franciszkanki śremskie)

-.26/5. † GD. Jadwiga Broniewska terc.

23051 (franciszkanki śremskie)

1686.27/5. † o. Franciszek Wierzbicki Pyzdry

23052 (franciszkanki śremskie)

1708.27/5. † s. Elżbieta Olszewska Gniezno

23053 (franciszkanki śremskie)

1760.27/5. † MD. Konstancja Włostowska łowczyna łęczycka

23054 (franciszkanki śremskie)

1816.27/5. † s. Elżbieta Radzikówna ex ksieni śremska

23055 (franciszkanki śremskie)

1707.28/5. † s. Dorota Tomicka Śrem

23056 (franciszkanki śremskie)

(1760?).28/5. † MD. Jan Miaskowski wojski pozn., confr.

23057 (franciszkanki śremskie)

1771.28/5. † MD. Antoni Chmielewski terc. i dobr.

23058 (franciszkanki śremskie)

1708.29/5. † s. Febronja Mierzewska Kalisz Mierzejewska u f-ów

23059 (franciszkanki śremskie)

(1751?). 29/5. † MD. Stanisł. Grabski stolnik bracławski

23060 (franciszkanki śremskie)

1706.30/5. † s. Ludwika Gieraczewska Kalisz

23061 (franciszkanki śremskie)

1763.31/5. † s. Rozalja Łącka Gniezno (ff.)

23062 (franciszkanki śremskie)

1725.1/6. † o. Kazimierz Biernacki ex prow. Kalisz

23063 (franciszkanki śremskie)

1703.2/6. † s. Barbara Koszucka Śrem

23064 (franciszkanki śremskie)

1768.3/6. † s. Jadwiga Kaczorowska Gniezno

23065 (franciszkanki śremskie)

1722.4/6. † JD. Stanisław Garczyński wda łęczycki

23066 (franciszkanki śremskie)

1735.4/6. † s. Marjanna Twardowska Śrem (Marcjanna ff.)

23067 (franciszkanki śremskie)

1700.5/6. † br. Stefan Bogusz Kalisz

23068 (franciszkanki śremskie)

1758.7/6. † s. Michalina Miniszewska Kalisz

23069 (franciszkanki śremskie)

1760.7/6. † MD. Józef Dobrzycki protector conw., w Łukowie

23070 (franciszkanki śremskie)

1700.8/6. † br. Karol Dunin Oborniki

23071 (franciszkanki śremskie)

1760.11/6. † MD. Stanisł. Dramiński miles chor. panc., zapisał nam 1.000 zł. na synagodze śrem.

23072 (franciszkanki śremskie)

1767.11/6. (ff. 10/6)† s. Róża Kaliszkowska ksieni konw. śrem., w Grodziszczku

23073 (franciszkanki śremskie)

1701.11/6. † s. Anna Kęszycka Śrem (zachrystjanka ff.)

23074 (franciszkanki śremskie)

1765.12/6. † JD. Franciszek Wilkoński klan krzywiń.

23075 (franciszkanki śremskie)

1757.13/6. † MD. Jan Lipski łowczy wschow. w Zabnie

23076 (franciszkanki śremskie)

1758.13/6. † JD. Adam Trzcieński klan dobrzyń. confr.

23077 (franciszkanki śremskie)

1778.13/6. † MD. Sebastian Szulmirski stolnik bydg. confr.

23078 (franciszkanki śremskie)

1765.14/6. † JD. Jan Sapiecha wdzic smol. i sta

23079 (franciszkanki śremskie)

1768.14/6. † o. Mikołaj Gniński gward. piotrk.

23080 (franciszkanki śremskie)

15/6. † o. Bonawentura Kurowski Oborniki

23081 (franciszkanki śremskie)

1749.15/6. † GD. Tomasz Zaleski dobr.

23082 (franciszkanki śremskie)

1782.18/6. † o. Michał Drachowski, Wyszogród

23083 (franciszkanki śremskie)

1783.18/6. † s. Michalina Świderska ex ksieni śrem.

23084 (franciszkanki śremskie)

1701.19/6. † s. Katarzyna Zychlińska Śrem

23085 (franciszkanki śremskie)

1750.19/6. † MD. Zofia Cielecka dobr.

23086 (franciszkanki śremskie)

1772.19/6. † s. Brygitta Zawadzska Gniezno

23087 (franciszkanki śremskie)

1775.20/6. † br. Michał Lipski Gniezno

23088 (franciszkanki śremskie)

1703.21/6. † s. Rozalja Miąskowska Kalisz

23089 (franciszkanki śremskie)

1763.21/6. † s. Aleksandra Bielińska ex ksieni śrem.

23090 (franciszkanki śremskie)

1771.21/6. † s. Weronika Dzierżanowska Śrem

23091 (franciszkanki śremskie)

1736.22/6. † s. Elżbieta Koczorowska Śrem

23092 (franciszkanki śremskie)

1744.22/6. † s. Teofila Mycielska Śrem

23093 (franciszkanki śremskie)

1704.23/6. † s. Marjanna Skaławska Śrem

23094 (franciszkanki śremskie)

1819.23/6. † s. Helena Kurnatowska Gniezno

23095 (franciszkanki śremskie)

1761.25/6. † MD. Zofja Gurzyńska dobr.

23096 (franciszkanki śremskie)

1742.25/6. † s. Cecylja Gałęska Śrem

23097 (franciszkanki śremskie)

1783.25/6. † MD. Franiszka Krzycka kl. krzyw. dobr.

23098 (franciszkanki śremskie)

1796.26/6. † s. Brygitta Nowowieyska ex ksieni

23099 (franciszkanki śremskie)

1750.27/6. † GD. Franciszek Szulmirski dobr.

23100 (franciszkanki śremskie)

1741.27/6. † s. Franciszka Skąpska Śrem

23101 (franciszkanki śremskie)

1738.28/6. † s. Marjanna Karwacka Śrem

230102 (franciszkanki śremskie)

1781.28/6. † s. Salomea Gorzeńska Śrem

23103 (franciszkanki śremskie)

1782.28/6. † s. Salomea Gurzyńska Kalisz

23104 (franciszkanki śremskie)

1786.29/6. † s. Joanna Turoboyska, ex ks. Kalisz

23105 (franciszkanki śremskie)

1704.30/6. † s. Konstancja Pawłowska Gniezno

23106 (franciszkanki śremskie)

1693.1/7. † s. Febronia Maniecka Chęciny

23107 (franciszkanki śremskie)

1674.2/7. † s. Krystyna Modrzewska Śrem

23108 (franciszkanki śremskie)

1702.2/7. † s. Teresa Miedźwiecka Gniezno

23109 (franciszkanki śremskie)

1743.2/7. † s. Dorota Wilkońska Śrem

23110 (franciszkanki śremskie)

1680.3/7. † s. Magdalena Wieszczycka Śrem

23112 (franciszkanki śremskie)

1779.3/7. † MD. Magdalena Radomyska, terc. 1780.3/7. † MD. Roch Sliwicki confr. i dobr.

23113 (franciszkanki śremskie)

1681.4/7. † s. Aleks. Mycielska Śrem

23114 (franciszkanki śremskie)

1691.4/7. † o. Ignacy Bielewski gward. śrem.

23115 (franciszkanki śremskie)

1762.4/7. † WJM. pani Anna Malczewska sędzina zs. pozn.

23116 (franciszkanki śremskie)

1682.5/7. † s. Krystyna Jabkowska Gniezno

23117 (franciszkanki śremskie)

1796.5/7. † IMD. Jan Radolinski podkomorzy wschow. dobr.

23118 (franciszkanki śremskie)

1684.6/7. † s. Modesta Trąpczyńska Kalisz

23119 (franciszkanki śremskie)

(1760?) (1737. ff)6/7. † s. Helena Rogalińska Śrem

23120 (franciszkanki śremskie)

1683.7/7. † s. Agnieszka Trąpczyńska Śrem

23121 (franciszkanki śremskie)

1684.8/7. † s. Wiktorja Grodzińska Kalisz (ff. 1680)

23122 (franciszkanki śremskie)

1813.8/7. † MD. Joanna Krzyżanowska consor.

23123 (franciszkanki śremskie)

1685.9/7. † o. Hieronim Dramiński gwardjan chełmiński

23124 (franciszkanki śremskie)

1719.9/7. † s. Klara Łącka Chęciny

23125 (franciszkanki śremskie)

1709.11/7. † o. Felicjan Gurowski Dobrzyń.

23126 (franciszkanki śremskie)

1783.11/7. † s. kunegunda Turoboyska Kalisz

23127 (franciszkanki śremskie)

1704.12/7. † MD. Wojciech Rybiński, dobr.

23128 (franciszkanki śremskie)

1758.13/7. † JD. Adam Trzciński kl. dobrzyń.

23129 (franciszkanki śremskie)

1737.13/7. † s. Walerja Lispka Śrem

23130 (franciszkanki śremskie)

1778.13/7. † MD. Małgorz. Dobrakowska skarb. inowłodz. consor.

23131 (franciszkanki śremskie)

1737.16/7. † s. Apolinara Jaraczewska ex ks. śrem

23132 (franciszkanki śremskie)

(1737?).17/7. † JMD. Jadw. Bielińska kl. lędz.

23133 (franciszkanki śremskie)

1778.17/7. † s. Zofia Walewska Kalisz

23134 (franciszkanki śremskie)

1709.18/7. † MD. Stanisł. Rychłowski dobr.

23135 (franciszkanki śremskie)

1782.18/7. † s. Jadwiga Bielińska Śrem

23136 (franciszkanki śremskie)

1824.18/7. † X. Antoni Grudzielski kan. kat. pozn., prob. w Nieparcie, confr., dobr. tego konw. pochow. w Tulcach

23137 (franciszkanki śremskie)

1680.19/7. † o. Florjan Zaborowski Pozn. przeor

23138 (franciszkanki śremskie)

1692.19/7. † o. Rafał Bierzyński Poznań

23139 (franciszkanki śremskie)

1700.20/7. † s. Marjanna Skaławska Śrem

23140 (franciszkanki śremskie)

1699.23/7. † s. Julenta Napruszewska ex ks. śrem.

23141 (franciszkanki śremskie)

1737.23/7. † s. Salomea Gutowska ex ks. śrem.

23142 (franciszkanki śremskie)

1757.24/7. † JMD. Ignacy Kozmiński sta wschow.

23143 (franciszkanki śremskie)

1755.25/7. † MD. Karol Opaliński sta śrem.

23144 (franciszkanki śremskie)

1777.26/7. † s. Konstancja Paruszewska ex ks. Gniezno

23145 (franciszkanki śremskie)

1810.27/7. † JM. Antonina Bilińska consor. Wrocław

23146 (franciszkanki śremskie)

1709.2/8. † o. Szymon Giżycki Pyzdry

23147 (franciszkanki śremskie)

1756.2/8. † JMD. Melchjor Gorowski klan pozn. w Goślinie

23148 (franciszkanki śremskie)

1764.2/8. † GD. Ewa Koczowska confr.

23149 (franciszkanki śremskie)

1810.3/8. † JMD. Antonina Bielińska dobr. wrocł.

23150 (franciszkanki śremskie)

1756.7/8. † X. Michał Konarzewski op. bledzew. w Bledzewie

23151 (franciszkanki śremskie)

1779.7/8. † MD. Józefa Rokossowska stol. wsch. consor.

23152 (franciszkanki śremskie)

1737.10/8. † s. Wiktorja Bielińska ex ks. Śrem

23153 (franciszkanki śremskie)

1773.10/8. † br. Franciszek Gorecki djakon pozn.

23154 (franciszkanki śremskie)

1773.10/8. † X. Józef Barski prob. ryczywol. confr.

23155 (franciszkanki śremskie)

1804.10/8. † JD. Wiktorja Koszutska klanka śrem., consor. i dobr.

23156 (franciszkanki śremskie)

1799.12/8. † s. Zofja Kraszkowska ex ks. Gniezno

23157 (franciszkanki śremskie)

1695.13/8. † s. Antonina Jarachowska Śrem

23158 (franciszkanki śremskie)

1757.15/8. † JMD. Wład. Szołdrski w. inowrocł. GWP

23159 (franciszkanki śremskie)

1688.16/8. † br. Egidjusz Zakrzewski Kalisz

23160 (franciszkanki śremskie)

1765.16/8. † JMD. Maks. Molski klan rogoz.

23161 (franciszkanki śremskie)

1771.26/8. † M. Estera Gałczyńska dobr.

23162 (franciszkanki śremskie)

1783.18/8. † o. Marcjan Chmielewski Inowrocław

23163 (franciszkanki śremskie)

1692.19/8. † s. Domicella Tymieniecka Kalisz

23163 (franciszkanki śremskie)

1759.19/8. † s. Teofila Miaskowska Kalisz

23164 (franciszkanki śremskie)

1693.20/8. † s. Ludwika Mycielska Kalisz

23165 (franciszkanki śremskie)

1756.20/8. † MD. Adrjan Miaskowski łowczyc pozn., Poznań

23167 (franciszkanki śremskie)

1758.21/8. † JMD. Karol Grudziński klan pozn.

23168 (franciszkanki śremskie)

1760.21/8. † MD. Wojc. Rutkowski wojski dobrzyń., confr.

23169 (franciszkanki śremskie)

1758.21/8. † MD. Teresa Lipska oboźna kor.

23170 (franciszkanki śremskie)

1802.21/8. † MD. Stanisł. Chełmski podcz. wsch., confr. i dobr.

23171 (franciszkanki śremskie)

1734.22/8. † s. Febronia Jaraczewska Śrem

23172 (franciszkanki śremskie)

1794.23/8. † o. Franciszek Rzeszotarski Gniezno

23173 (franciszkanki śremskie)

1684.24/8. † s. Aleksandra Mycielska Śrem

23174 (franciszkanki śremskie)

1712.14/8. † o. Antoni Suchorzewski przeor prow., Gniezno

23175 (franciszkanki śremskie)

1778.24/8. † s. Rozalja Malczewska Śrem

23176 (franciszkanki śremskie)

1676.25/8. † s. Maryna Zychlińska Śrem

23177 (franciszkanki śremskie)

1778.25/8. † s. Rozalja Malczewska Śrem

23178 (franciszkanki śremskie)

1642.26/8. † o. Franciszek Madaliński ex prow.

23179 (franciszkanki śremskie)

1686.26/8. † br. Mikołaj Suchorzewski Warsz.

23180 (franciszkanki śremskie)

1693.29/8. † s. Magdalena Golańska Kalisz

23181 (franciszkanki śremskie)

1788.29/8. † s. Krystyna Malczewska Śrem (lat w zak. [nieczytelne])

23182 (franciszkanki śremskie)

1763.30/8. † MD. Perpetna Cielecka terc. i dobr. Chełmno

23183 (franciszkanki śremskie)

1693.31/8. † s. Julenta Miaskowska Kalisz

23184 (franciszkanki śremskie)

1712.31/8. † br. Dydak Trzciński Pyzdry

23185 (franciszkanki śremskie)

1713.31/8. † br. Antoni Paruszewski, Pyzdry

23186 (franciszkanki śremskie)

1775.31/8. † s. Róża Szczytnicka, Gniezno

23187 (franciszkanki śremskie)

1661.1/9. † s. Teresa Miaskowska Śrem

23188 (franciszkanki śremskie)

1711.1/9. † o. Bonawentura Gorzyński przeor prow. Krak.

23189 (franciszkanki śremskie)

1739.2/9. † s. Julenta Wierzbińska ks. Gniezno

23190 (franciszkanki śremskie)

1762.2/9. † s. Teofila Bogusławska Gniezno

23191 (franciszkanki śremskie)

1693.3/9. † s. Marciniana Bogucka ks. Kalisz

23192 (franciszkanki śremskie)

1739.3/9. † s. Salomea Gutowska Śrem

23193 (franciszkanki śremskie)

1776.3/9. † MD. Ignacy Działowski sta strzel. confr.

23194 (franciszkanki śremskie)

1687.4/9. † s. Joanna Orzelska Śrem

23195 (franciszkanki śremskie)

1692.4/9. † s. Franciszka Cielecka Śrem (Gniezno ff.)

23196 (franciszkanki śremskie)

1739.4/9. † s. Wiktorja Bielińska Śrem

23197 (franciszkanki śremskie)

1735.4/9. † s. Antonina Dzierżanowska Śrem

23198 (franciszkanki śremskie)

1690.5/9. † s. Franciszka Miaskowska Śrem

23199 (franciszkanki śremskie)

1739.5/9. † s. Apolinara Jaraczewska Śrem

23200 (franciszkanki śremskie)

1688.6/9. † s. Emilja Nowowieyska Gniezno

23201 (franciszkanki śremskie)

1704.6/9. † br. Kazimierz Gorecki Pozn.

23202 (franciszkanki śremskie)

1688.7/9. † s. Joanna Bułakowska Śrem

23203 (franciszkanki śremskie)

1687.7/9. † s. Apolonja Krzyżanowska Śrem

23204 (franciszkanki śremskie)

1733.7/9. † s. Eufrazja Szygowska

23205 (franciszkanki śremskie)

1756.7/9. † JMD. Stef. Garczyński wda pozn.

23206 (franciszkanki śremskie)

1778.7/9. † s. Magdalena Wilczyńska Gniezno

23207 (franciszkanki śremskie)

1735.8/9. † s. Kunegunda Kowalska Gniezno

23208 (franciszkanki śremskie)

1723.9/9. † br. Dymitr Trąbczyński Krak.

23209 (franciszkanki śremskie)

1734.9/9. † s. Rozalja Kowalska Kalisz

23210 (franciszkanki śremskie)

1731.10/9. † s. Jadwiga Osińska Kalisz

23211 (franciszkanki śremskie)

1740.11/9. † s. Katarzyna Tymińska Kalisz

23212 (franciszkanki śremskie)

(1792?).11/9. † GD. Antoni Zbyszewski confr.

23213 (franciszkanki śremskie)

1721.12/9. † br. Ewaryst Bielicki Inowrocław

2314 (franciszkanki śremskie)

1741.12/9. † s. Antonina Chlebowska Kalisz

23215 (franciszkanki śremskie)

1740.13/9. † s. Febronia Jaraczewska Śrem

23216 (franciszkanki śremskie)

1780.13/9. † MD. Józef Tomicki confr. i dobr.

23217 (franciszkanki śremskie)

1780.13/9. † s. Honorata Belęcka Gniezno

23218 (franciszkanki śremskie)

1742.15/9. † s. Febronia Romanowska Gniezno

23219 (franciszkanki śremskie)

1740.16/9. † s. Marjanna Karwacka Śrem

23220 (franciszkanki śremskie)

1741.17/9. † s. Elżbieta Koczorowska Śrem

23221 (franciszkanki śremskie)

1652.18/9. † s. Elżbieta Bieczyńska Śrem

23222 (franciszkanki śremskie)

1686.18/9. † o. Remigjusz Modlibowski przeor konw. pozn.

23223 (franciszkanki śremskie)

1781.18/9. † MD. Franc. Błociszewski sta grójecki i confr. i dobr. poch. w gr. ojców i braci

23224 (franciszkanki śremskie)

1644.19/9. † s. Lilja Gorecka ks. Śrem

23225 (franciszkanki śremskie)

1672.19/9. † s. Dorota Niemojewska Śrem

23226 (franciszkanki śremskie)

1741.19/9. † s. Walerja Lipska Śrem

23227 (franciszkanki śremskie)

1759.19/9. † JMD. Urszula Molska klanowa rogoz., dobr.

23228 (franciszkanki śremskie)

1759.19/9. † s. Teofila Miaskowska Kalisz

23229 (franciszkanki śremskie)

1814.19/9. † s. Eufrozyna Szelska Gniezno

23230 (franciszkanki śremskie)

1740.20/9. † s. Helena Rogalińska Śrem

23231 (franciszkanki śremskie)

1656.20/9. † s. Wiktorja Gutowska Śrem

23232 (franciszkanki śremskie)

1740.22/9. † s. Aleksandra Chrząstowska Gniezno

23233 (franciszkanki śremskie)

1660.22/9. † s. Kunegunda Słaboszewska Śrem

23234 (franciszkanki śremskie)

1794.22/9. † MD. Antoni Zbyszewski confr.

23235 (franciszkanki śremskie)

1740.23/9. † s. Marjanna Zuchowska Gn.

23236 (franciszkanki śremskie)

1741.24/9. † s. Helena Turnianka Gniezno

23237 (franciszkanki śremskie)

1755.24/9. † JD. Stefan Garczyński wda pozn.

23238 (franciszkanki śremskie)

1739.26/9. † s. Agata Jeziorkowska Gniezno

23239 (franciszkanki śremskie)

1764.26/9. † JMD. Franc. Zakrzewska klanka sądcensi (klanowa ff.)

23240 (franciszkanki śremskie)

1780.26/9. † s. Konstancja Gniazdowska Kalisz

23241 (franciszkanki śremskie)

1708.27/9. † s. Dorota Tomicka Śrem

23242 (franciszkanki śremskie)

1773.27/9. † JMD. Franciszek Skorzewski generał

23243 (franciszkanki śremskie)

1754.28/9. † MD. Małgorzata Bieczyńska dobr.

23244 (franciszkanki śremskie)

1748.29/9. † s. Scholastyka Wichrowska Śrem

23245 (franciszkanki śremskie)

1771.29/9. † s. Kunegunda Nieszczewska Gn.

23246 (franciszkanki śremskie)

1772.30/9. † JMD. Antoni Krzycki klan krzywiń., dobr. tego konw.

23247 (franciszkanki śremskie)

1769.1/10. † MD. Wiktorja Zychlińska terc.

23248 (franciszkanki śremskie)

1/10. † MD. Juljanna Radolińska terc.

23249 (franciszkanki śremskie)

1803.1/10. † M. Jakub Godlewski terc.

23250 (franciszkanki śremskie)

1741.2/10. † br. Jerzy Kotarbski Pozn.

23251 (franciszkanki śremskie)

1765.2/10. † o. Karol Gadomski Inowrocł.

23252 (franciszkanki śremskie)

1740.4/10. † br. Franciszek Ulatowski Kalisz

23253 (franciszkanki śremskie)

1776.5/10. † o.Wacław Konarski Pozn. prow. (ff.)

23254 (franciszkanki śremskie)

1765.6/10. † MD. Opalińska

23255 (franciszkanki śremskie)

1803.6/10. † s. Franciszka Trezerówna ex ks. gn.

23256 (franciszkanki śremskie)

1778.7/10. † s. Magdalena Wilczyńska Gn.

23257 (franciszkanki śremskie)

1765.8/10. † MD. Józef Herstopski confr.

23258 (franciszkanki śremskie)

1770.8/10. † MD. Karol Rokossowski confr.

23259 (franciszkanki śremskie)

1799.10/10. † X. Mikołaj Radoński prob. murecki

23260 (franciszkanki śremskie)

1759.10/10. † MD. Teofila Nieświastowska

23261 (franciszkanki śremskie)

1733.11/10. † s. Lilja Dzierżanowska Śrem

23262 (franciszkanki śremskie)

1761.14/10.† MD. Maciej Zakrzewski klanic, dobr.

23263 (franciszkanki śremskie)

1759.15/10. † s. Joanna Ojezierska dominikanka

23264 (franciszkanki śremskie)

1755.16/10. † MD. Zuzanna Wolska stol. inowrocł.

23265 (franciszkanki śremskie)

1711.17/10. † s. Klara Skąpska ksieni śremska

23266 (franciszkanki śremskie)

1789.17/10. † s. Teresa Baranowska gn. ex ksieni (ff.)

23267 (franciszkanki śremskie)

1725.18/10. † o. Stanisł. Gałęski gward. kaliski

23268 (franciszkanki śremskie)

1739.18/10. † s. Joanna Kowalska Kalisz

23269 (franciszkanki śremskie)

1808.18/10. † o. Paweł Pruski Inowrocł.

23270 (franciszkanki śremskie)

1738.20/10. † s. Teresa Skoroszewska Gn.

23271 (franciszkanki śremskie)

1784.20/10. † s. Zofja Konarska Śrem

23272 (franciszkanki śremskie)

1739.21/10. † s. Róża Deręgowska Gn.

23273 (franciszkanki śremskie)

1710.23/10. † o. Zygm. Rudzki Gniezno

23274 (franciszkanki śremskie)

1787.23/10. † s. Ceclja Wyganowska Śrem

23275 (franciszkanki śremskie)

1740.24/10. † s. Marciniana Dobrosielska Kalisz

23276 (franciszkanki śremskie)

1734.31/10. † MD. Teofila Grabska podkomorzyna łęczycka

23277 (franciszkanki śremskie)

1762.31/10. † s. Salomea Sielnicka Siennicka (ff.) Gn.

23278 (franciszkanki śremskie)

1678.1/11. † s. Konstancja Zychlińska Śrem

23279 (franciszkanki śremskie)

1701.3/11. † GD. Stanisław Zdzenicki dobr.

23280 (franciszkanki śremskie)

1723.5/11. † MD. Stanisł.Sokołowski dobr.

23281 (franciszkanki śremskie)

1793.5/11. † GD. Marjanna Bogusławska [nieczytelne]

23282 (franciszkanki śremskie)

1793.5/11. † GD. Roch Bogusławski confr.

23283 (franciszkanki śremskie)

1717.6/11. † GD. Jadwiga Pilichowska dobr.

23284 (franciszkanki śremskie)

1785.7/11. † s. Joanna Goczałkowska Gadziątkowska (ff.) śrem

23285 (franciszkanki śremskie)

1637.8/11. † s. Katarzyna Teresa Gułatowska vicar. śrem.

23286 (franciszkanki śremskie)

1694.9/11. † s. Domicella Biskupska Śrem

23287 (franciszkanki śremskie)

1689.11/11. † br. Antoni Suchorzewski Warsz.

23288 (franciszkanki śremskie)

1758.11/11. † JD. Konstancja Ponińska podkomorzyna koronna

23289 (franciszkanki śremskie)

1820.11/11. † s. LUdwika Tomicka Gn. (1821 ff.)

23290 (franciszkanki śremskie)

1715.13/11. † X. Adrjan Skrzetuski nomonat bp. buch. (wołoskiego)

23291 (franciszkanki śremskie)

1765.13/11. † s. Agnieszka Konarzewska Gn.

23292 (franciszkanki śremskie)

1758.15/11. † MD. Fabjan Moszyński podstoli infl.

23293 (franciszkanki śremskie)

1819.17/11. † s. Wiktorja Zakrzewska ex ks. gn.

23294 (franciszkanki śremskie)

1808.18/11. † MD. Kazim. Gorzyński confr.

23295 (franciszkanki śremskie)

1759.20/11. † MD. Tomasz Grabski chor. łęczyc. confr.

23296 (franciszkanki śremskie)

1758.20/11. † MD. Piotr Węgorzewski łowczy pozn.

23297 (franciszkanki śremskie)

1775.20/11. † JMD. Róża Twardowska wdzina kalis.

23298 (franciszkanki śremskie)

1770.21/11. † MD. Jan Wilczyński podchoręży chor. pancer.

23299 (franciszkanki śremskie)

1776.21/11. † MD. Anna z Błociszewskich Golińska łowczyna gn. dobr.

23300 (franciszkanki śremskie)

1780.21/11. † MD. Ignacy Los Goliński cześnikowicz gn. confr.

23301 (franciszkanki śremskie)

1709.22/11. † s. Aleksandra Linowska Śrem

23302 (franciszkanki śremskie)

1709.23/11. † s. Scholastyka Starzęcka śrem

23303 (franciszkanki śremskie)

1628.24/11. † s. Potencjanna Koszutska nowic. Śrem

23304 (franciszkanki śremskie)

1689.24/11. † br. Paweł Gostyński Gn.

23305 (franciszkanki śremskie)

1628.27/11. † s. Agnieszka Skrzetuska Śrem

23306 (franciszkanki śremskie)

1808.27/11. † MD. Apolonja Gorzyńska consor.

23307 (franciszkanki śremskie)

1708.25/11. † s. Franciszka Łętkowska Kalisz

23308 (franciszkanki śremskie)

1708.226/11. † s. Teofila Miłaczewska Kalisz

23309 (franciszkanki śremskie)

1761.27/11. † s. Katarzyna Miaskowska ex ks. Śrem

23310 (franciszkanki śremskie)

1761.27/11. † MD. Walentyn Pągowski dobr. wojski sieradzki

23311 (franciszkanki śremskie)

1708.28/11. † s. Barbara Koszutska Kalisz

23312 (franciszkanki śremskie)

1754.28/11. † o. Gabryel Tomicki Kalisz

23313 (franciszkanki śremskie)

1708.29/11. † s. Elżbieta Dąbrowska Kalisz

23314 (franciszkanki śremskie)

1634.29/11. † s. Anna Charitas Szamarzewska Śrem

23315 (franciszkanki śremskie)

1708.30/11. † s. Anna Kęszycka Kalisz

23316 (franciszkanki śremskie)

1680.2/12. † s. Ludwika Brzezińska Gniezno

23317 (franciszkanki śremskie)

1681.3/12. † s. Teresa Papieska Gniezno

23318 (franciszkanki śremskie)

4/12. † s. Walerja Jastrzębowska Gn.

23319 (franciszkanki śremskie)

1683.5/12. † s. Fausta Kaczkowska Śrem

23320 (franciszkanki śremskie)

1758.5/12. † s. Kunegunda Domiechowska Śrem

23321 (franciszkanki śremskie)

1605.6/12. † o. Jan Ramatowski ex prov.

23322 (franciszkanki śremskie)

1709.6/12. † s. Jadwiga Bogusławska ks. Śrem

23323 (franciszkanki śremskie)

1684.6/12. † s. Joanna Bułakowska Śrem

23324 (franciszkanki śremskie)

1828.6/12. † s Teofila Korytowska Śrem

23325 (franciszkanki śremskie)

1755.6/12. † JD. Leon Raczyński klan santocki

23326 (franciszkanki śremskie)

1770.8/12. † MD. Warzyniec Działowski pisarz zs. chełmic.

23327 (franciszkanki śremskie)

1761.11/12. † br. Franc. Gutowski terc. Inowrocław

23328 (franciszkanki śremskie)

1707.12/12. † o. Marcin Grzybowski Śrem

23329 (franciszkanki śremskie)

1777.13/12. † MD. Antonina Pągowska reg. sier. consor.

23330 (franciszkanki śremskie)

1709.14/12. † s. Krystyna Koszutska Śrem

23331 (franciszkanki śremskie)

1744.15/12. † MD. And. Kałowski confr. i dobr.

23332 (franciszkanki śremskie)

1789.16/12. † br. Piotr Prądzyński Gn.

23333 (franciszkanki śremskie)

1790.16/12. † s. Krystyna Gosławska Kalisz

23334 (franciszkanki śremskie)

1813.16/12. † o. Chryzostom Roman, GN.

23335 (franciszkanki śremskie)

1698.17/12. † o. Kazim. Ossowski Inowrocław

23336 (franciszkanki śremskie)

1744.17/12. † s. Joanna Zółtowska Śrem

23337 (franciszkanki śremskie)

1747.17/12. † s. Urszula Zakrzewska Śrem

23338 (franciszkanki śremskie)

1741.18/12. † s. Franc. Skąpska Śrem

23339 (franciszkanki śremskie)

1767.18/12. † MD. Elżb. Rutkowska podczaszyna i terc.

23340 (franciszkanki śremskie)

1740.19/12. † s. Cecylja Gałęska Śrem

23341 (franciszkanki śremskie)

1775.19/12. † JMD. Ludwika Ponińska stolink. pozn.

23342 (franciszkanki śremskie)

1815.20/12. † JMD. Onufry Chełmicki confr. i dobr. konw. dobrz.-Chalin

23343 (franciszkanki śremskie)

1751.21/12. † MD. Józef Gorzyński dobr.

23344 (franciszkanki śremskie)

1720.23/12. † o. Franciszek Młodziejewski Pyzdry

23345 (franciszkanki śremskie)

1762.23/12. † s. Teresa Zychlińska Śrem

23346 (franciszkanki śremskie)

1762.25/12. † JMD.Katarz. Kołaczkowska podkomorzyna kaliska

23347 (franciszkanki śremskie)

1798.25/12.(ff. 1799) † JMD. Teodora z Rogalińskich Bielińska pisarza kor., tu poch.

23348 (franciszkanki śremskie)

1737.26/12. † s. Lilja Dierżanowska Śrem

23349 (franciszkanki śremskie)

1736.27/12. † s. Marcjanna Twardowska Śrem

23350 (franciszkanki śremskie)

1737.27/12. † s. Antoni Popowski Gniezno

23351 (franciszkanki śremskie)

1736.28/12. † s. Antonina Dzierżanowska Śrem

23352 (franciszkanki śremskie)

1812.28/12. † MD. Jan Wolski confr. i dobr. Kalisz

23354 (franciszkanki śremskie)

1758.29/12. † MD. Maciej Poniński chor. wschow. dobr.

23455 (franciszkanki śremskie)

1823.30/12. † s. Konstancja Urbanowska Śrem

23456 (Stęszew)

1719.8/9. (* 4/9) Michał, s. GD. Andrzeja Rowińskiego i GD. Barbary Radziszewskich -- MGD. Antoni Cielecki i JMDV. Dorota Broniszowa klanka kaliska

23457 (Stęszew)

1722.12/1. (T.) Melchjor Ignacy, s. MGD. Krzysztofa Starzeńskiego i Konstancji Bartochowskiej (* 3) -- GD. Michał Turoboyski pisarzowicz kcyń. z ż. Anną

23458 (Stęszew)

1725.21/12. (Stęszew) Barbara Brygitta, (* 12) c. N. Samuela Franc. Grzymały Dobieckiego i Zofji Konstancji Osowskiej -- Kazmierz Wilanowski i Barb. Zółtowska Nob.

23459 (Stęszew)

1728.9/2. Apolonja Konstancja c. N. Jana Gumińskiego i Zofji Strzeleckiej -- N. Wojciech Patrykowski ekonom steszewski i Jadwiga Kropińska z miasta Steszewa

23460 (Stęszew)

1730.7/9. (Staszew) Katarzyna Elżbieta, c. N. Jan Paksczyńskiego i Anny Petrykowskiej (* 5) -- N. WOjc. Petrykowski ekonom staszew. i Florentyna Skąpska z Plewiska

23461 (Stęszew)

1732.25/1. Joanna Dorota, c. ND. Szymona Gozdziszewskiego i Teresy z Małachowskich, m. w Staszewie -- Michał Ryzycki i G. Anna Zółtowska

23462 (Stęszew)

1733.18/9. (Stęszew) Mateusz, s. G. Tom. Błędowskiego ekonoma St. i Anny -- X. Jan Ryżycki prob. konojad. i Anna Kopieńska

23463 (Stęszew)

1734.31/10. (Trzcielno) Szymon, s. GD. Wojciecha Szawłowskiego i Marjanny -- Wojc. Białkowski mł. i Agn. Strojwąska

23464 (Stęszew)

1742.16/9. (Stęszew) Mateusz, s. GD. Franciszka Stanisławskiego i GD. Teresy -- chrz. nieszl.

23465 (Stęszew)

1753.17/3. (Stęszew) Józef Antoni, s. D. Anton. Wróblewskiego i Wiktorji -- X. Antoni Jabłonowski i Anna z Rędomickich Dział. wdzina kaliska

23466 (Stęszew)

1754.2/4. (Stęszew) Benedykt Franc. s. GD. Anton. Lewańskiego i Katarz. -- X. i GDV. Jadwiga Tomicka

23467 (Stęszew)

1758.25/1. (zamysłowo) * 1757.5/9. Justyna Regina Józefata, c. MD. Józefa Orygowskiego i Katarzyny -- MGD. Jóef Jagniątowski z Rosnowa i MD. Weronika Tonczyńska z Łagiewnik

23468 (Stęszew)

1758.8/10. (Zamysłowo) Brygitta Jadwiga Teresa, s. MD. Jóaefa Orgewskiego i Kat. -cerem.24 -- MD. Józef Kozłowski i MDV. Ludwika O.

23469 (Stęszew)

1762.5/5. (Stęszew) Florjan Paweł, (* 1/5) s. MD. Stanisł. Błociszewskiego mieszk. wtedy w Stęsz. i ALeksandryny -- MD. Paweł Kęszycki z ż. Marjanną z Daków Kościelnych

23470 (Stęszew)

1762.9/11. (Stęszew) Marcin Teodor s. G. Florjana Poplewskiego ekon. St. i Doroty -cerem. 1763.4/3. D. Teodor Łukaszewicz gen. komis. księżny i DV. Kat. Broniewiczówna

23471 (Stęszew)

1765.21/4. (Stęszew) Katarzyna Zofja, c. GD. Florjana Poplewskiego ekon. St. i Doroty -cerem. 3/5 -- MD. Józef Pirzchliński komisarz międzyrzecki i JMD. Wiktorja Pierzchlińska ż. Wawrzyńca P. pos. St.

23472 (Stęszew)

1719.6/8. † JD. Piotr z Paradyża Bronisz klan kaliski i 11 t. mies. pochow. w grobie rodz. w kość. stęszew. oobok brata swego Jana B. sty średz. † 1708.14/1. i Jana B. ścica pyzdr. syna swego

23473 (Stęszew)

1721.10/10. poch. dziecko Jakub, s. PM. Jana Radomskiego sty osiec. i Doroty Broniszówny dz-ów stęsz.

23474 (Stęszew)

1736.26/4. (Stęszewo) † GD. Franc. Kepmiński

23475 (Stęszew)

1736.14/7. † dziecko Patronella Paxyńska poch. w grobie Broniszów

23476 (Stęszew)

1737.20/6. (Stęszew) † MGD. Wojciech Pertykowski

23477 (Stęszew)

1738.8/5. (St.) † MD. Tomasz Dzięciołowski

23478 (Stęszew)

1738.19/5. (Trzcicko) poch. MGD. Wojciech z Paradysza Bronisz

23479 (Stęszew)

1743.28/8. (St.) † MGD. Kat. z Szczanieckich Tomicka

23480 (Stęszew)

1745.16/3. (Będlewo) † GD. Antoni Dąbrowski ekonom bbędlewski

23481 (Stęszew)

1745 między 19/4 i 9/7 (Trzcicko) † Gd. Jadwiga z Poptockich Podczaska

23482 (Stęszew)

1753.1/5. (Trzcicko) † MD. Teresa z Brezów Broniszowa poch. Konarzew.

23483 (Stęszew)

1761.29/3. (St.) † GD. Helena z Szczanieckich Kaczyńska (!) l. 80

23484 (Stęszew)

1765.19/5. (Witowel) † Katarzyna z Wietrzykowskich ex nobili stirpe ż. młyn. Walentyna Szulcza ex occassine grendis percussions eius"

23485 (Stęszew)

1767.7/11. (St.) † VN. Marjanna Domaracka

23486 (Stęszew)

1769.(St.) † D. Franciszek Kąsinowski "iaculatus a militi"

23487 (Stęszew)

1769.21/10. (Zamysłowo) † MD. Teresa z Golańskich Mąkowska

23488 (Stęszew)

1771.29/5. (St.) † MD. Mikołaj Liniewski

23489 (Stęszew)

1773.15/11. † w Racacie X. Dorota Jabłonowska wdzina rawska, ścina międzyrzecka, dz-a Stęszewa, Tomic, Racotu. poch. 1774.10/13. w St.

23490 (Stęszew)

1776.30/1. † GD. Jadwiga Tomicka V.

23491 (Stęszew)

1777.13/10. (St.) † G. Józef Zakrewski w szpitalu St., l. 60

23492 (Stęszew)

1778.20/5. (Dw. St.) † G. Brygitta Strońska V. l. 11, c. G. And. i Kat. ekonomów St.

23493 (Tomice)

1778.19/9. (Dw. T.) (* 28/7) Antoni Ignacy, s. ND. Anton. i Anny Cichoszewskich ekonomów T. -- G. Teodor Łukaszewicz komisarz dóbr ks. i M. Eleonora Kurzeska ścina

23494 (Tomice)

1781.1/1. (Dw. T.) Antonina Marjanna, c. G. Jana i Róży Halickich ekonomów T. -- J. Jan ZIelenkiewicz i N. Anna Czichorzewska

23495 (Tomice)

1788.7/12. (t.) Salomea Anna (* 11/11) c. G. Aleksandra i Ludwiki z Dziembowskich Szostakowskich -- G. Józef Alkiewicz i G. Anna z Prędzyńskich Michalska

23496 (Tomice)

1779.10/6. (Dw. T.) NV. Cichoszewska x wdzic Jan Sroczyński S.R.M. i miasta Pozn. plebia tribuna -- G. Teodor Łukaszewicz i mieszcz.

23497 (Tomice)

1799.9/5. Piotr, s. Hipolita Rupniewskiego pos. pleb. Tomic i Reginy (*IV) -- G. Mateusz Czerwiński ekonom z Jeziorek i Anna Snakowska ekonomowa z Lisówki

23498 (Tomice)

1828.20/8. (T.) poch. X. Józef Rybiński curatus T. † 18, l. 58

23499 (Tulce)

1728.15/8. Ludwik Bartłomiej s. G. Sebastjana Suchodolskiego i Małgorzaty -- M. Walentyn Korytowski dz. Komornik i Belina i Katarz. z Rayskich Bielańska obec. z Komornik

23500 (Tulce)

17286/9. Antoni, s. G. Andrzeja Ziółkowskiego i Barb. z Belońskich -- M. Tad. Korytowski dz. Komornik i G. Barb. Korytowska

23501 (Tulce)

1729.8/5. (T.) Magdalena, c. G. Wawrzyńca Sypniewskiego i Franciszki -- X. Wład. Walkowski kan. kat. pozn. i prob. śrem. i Anna Zawadzka wd. tenut. wsi Śródki

23502 (Tulce)

1731.5/11. (T.) Marcin, s. poprz. G. Sypniewskich [Wawrzyńca Sypniewskiego i Franciszki] -- PM. Antoni Walkowski klanic wieluń. i ż. jego Urszula z Mielżyń., dz-e d. Tulce

23503 (Tulce)

1732.24/9. (T.) Mikołaj, s. poprz. G. Sypniewskich [Wawrzyńca i Urszuli Sypniewskich] ekonomów z T. -- M. Sebastjn Bojanowski dz. Spławia i M. Urszula z Mielż. Walkowska dz-a T.

23504 (Tulce)

1734.24/8. (T.) Roch, s. poprz. G. Sypniewskich [Wawrzyńca i Urszuli Sypniewskich] -- G. Walentyn Korytowski dz. Komornik i Belina i G. Konst. ze Skorzewskich Wierzchlieska z Sn....

23505 (Tulce)

1715.19/9. (Runowo) Piotr z Aleksandryny s. G. Kaz. Bielanowskiego i G. Kat. z Rayskich -- X. Michał. R. kanonik kat. pozn. i M. Teresa Działyńska dz-a Siernik

23506 (Tulce)

1717.24/12. (Runowo) Antoni, s. poprz. G. Bielanowskich [Kaz. Bielanowskiego i Kat. Rayskiej] poses. d. Runowo -- M. Jan Brudzewski dz. Zernik i G. Teofila Działyńska dz. Bnina

23507 (Tulce)

1719.12/3. (Runowo) Józef s. poprz. M. Bielanowskich [Kaz. Bielanowskiego i Kat. Rayskiej] poses. d. Pierzchno i Romowo -- X. Kaz. Wawrowski i G. Dorota z Kwileckich Zbieska

23508 (Tulce)

-bez daty (może to samo co powyżej) Kazmierz, s. poprz. G. Bielanowskich [Kaz. Bielanowskiego i Kat. Rayskiej]

23509 (Tulce)

1736.0/12. (Zerniki) Jadwiga Zofja, c. M. Krzysztofa i Ludwiki z Mielęckich Kornatowskich dz. Z. -- Aleks. Zieliński i Jadwiga Lipińska

23510 (Tulce)

1737.17/1. (Komorniki) Zofja Marcjanna, c. M. Tadeusza Korytowskiego i Marjanny z Malczewskich dz-ów Belina i Komornik -- X. Bartł. Swierczyński prob. T. i M. Poklatecka

23511 (Tulce)

1736.12/8. Katarzyna, c. Macieja Zwolińskiego i Marj. gubernatorów wsi Komorniki -- MG. Kaz. Bielanowski tenut. wsi Janiborz i MG. Kunegunda Zawiszyna z Kleszczewa

23512 (Tulce)

1738.15/8. Franciszka, c. G. poprz. Zwolińskich [Macieja i Marjanny Zwolińskich] ze wsi Tanibor -- X. i M. Barbara Korytowska z Komornik

23513 (Tulce)

1739.16/9. (Śródka) Michał Frqnciszek, s. MD. Wojc. Glińskiego i MD. Barbary Katarzyny z Kiedrzyńskich -- MD. Antoni Łopanoski i Marjanna Polnarska z Chelmikow

23514 (Tulce)

1740.16/10. (Taniborz) Mivhał s. Jana i Kat. Radzikowskich -- G. Jan Korytowski pos. Komornik i Belina i G. Juljanna z Miaskowskich Miaskowska pos. Gądek

23515 (Tulce)

1740.23/12. (Srodka) Tomasz, s. poprz. G. Glińskich [Wojc. Glińskiego i Barbary Katarzyny z Kiedrzyńskich] pos. S. -- X. i Anna z Korytowskich Tomicka

23516 (Tulce)

1743.10/8. (Spławie) Florjanna Barbara Franciszka, c. G. Józefa Stawskiego ekonoma spławskiego i Magdaleny (* 1742.26/11.) -- M. Józef Przyjemski podkomorzy kaliski i Franciszka Malczewska podsędk. zs. pozn.

23517 (Tulce)

1744.9/6. (Spławie) Antoni Jan s. D. Kaz. Olszeskiego i Anny -- D. Józef Stawski ekonom spł. i jego żona Magdalena z Maciejowskich

23518 (Tulce)

1748.2/3. (Komorniki) Józefa Marjanna, c. MD. Tadeusza Korytowskiego i Doroty z Miłacewskich, dz. d. Belino, Komorniki i in. -- M. Apolonja z Karsznickich Objezierska i M. Stanisław jej mąż

23519 (Tulce)

1753.26/6. (Taniborz) Antoni Kajetan, s. G. Józefa Osiemkiewicza i Joanny -poses. Taniborza -- G. Wojc. Barski dz. Kleszczewa i G. Kat. Dobrzycka pos. Trzeku

23520 (Tulce)

1758.3/4. (Śródka) Apolonja Marjanna, c. N. Walentyna Szczepańskiego i Anny -- G. Antoni Kierski pos. Sródki i G. Teresa Dąbrowska

23521 (Tulce)

1758.25/7. (Zerniki) Jakub Aleksy, s. G. Józefa i Weroniki Myszkowskich pos. Z. -- X. i GV. Marjanna M. siostra rodz. dziecka

23522 (Tulce)

1759.2/1. (Sródka) Jadwiga Teresa Antonina, c. G. Antoniego i Marjanny z Markowskich Kierskich (* 1758.7/10.) -- G. Kajetan Zajączek i G. Kat. Kierska

23523 (Tulce)

1761.18/1. (Sródka) Sylwester Stefan, s. G. Wincentego Gąsiorowskiego i Kat. -- G. Stefan Glaznicki akatolik i G. Kierska

23524 (Tulce)

1762.20/6. (Śródka) Antoni Felicjan, s. G. Anton. i Marjanny Kierskich -- G. Stefan Glazniczski akatolik i G. Teresa Bardska z Kleszczowa

23525 (Tulce)

1763.4/7. (Komorniki) Jan s. GD. Józefa Zielińskiego ekonoma z K. i Agnieszki z Ozarowskich -- JMD. Teodor Kozmiński wdzic kaliski z Swarzędza, Tulec, Jutrosina dz. i pos. i Teresa z Korytowskich Skaławska dz-a Gądek

23526 (Tulce)

2/10. z w. (Kleczewo) Franciszek Władysław Wojciech a z cerem. w T. 64.27/1. s. G. Owidego Walichnowskiego i Brygitty z Barskich dz-ów Białężyno -- MD. Dorota z Malczewskich z mężem Tad. Korytowskim łowczym kalis. dz-e Komornik, Bylina, Zydowa

23527 (Tulce)

1764.15/2. Maciej Teodor Jan Nepom. Faustyn, s. PM. Franc. Skałaskiego podkomorzego JKMci i Teresy z Korytoskich -- M. Teodor Koźmiński wdzic kaliski i MD. z Skałaskich Miaskoska wdzina kaliska

23528 (Tulce)

1773.2/6. (Zerniki) Antoni Felicjan s. M. Piotra i Urszuli Wilkońskich pos. wsi Z. -- M. Jan W. i ż. jego Jadwiga

23529 (Tulce)

1757.9/7. (Kostrzyn) N. Franciszek Sokolski x V. Teresa Łoykówna z m. Kostrzyn -- chrz. nieszl.

23530 (Tulce)

1763.12/1. M. Franciszek Sczaniecki x Faustyna Korytowska łowczanka kaliska, V. -- jej rodzice, Jan K. stolnik pozn., małż. Barscy, Walichnowscy etc.

23531 (Tulce)

1737.17/12. (Komorniki) † dziecko dwoje imion Zofja Marjanna z Malczewskich Korytowska (!)

23532 (Tulce)

1738.3/12. † G. Kat. Dybysławska sługa dworska w dw. Sródki l. ok. 35

23533 (Tulce)

1760.28/4. (Komorniki) † ND. Górski l. 100

23534 (Tulce)

1761.3/3. (Tulce) † MD. Aleks. Swierczyński l. ok. 80 poch. tu

23535 (Tulce)

1761.1/4. (T.) † MD. Maciej Drachowski l. ok. 40

23536 (Tulce)

1762.23/11. (Sródka) † MD. Marjanna Kierska l. ok. 30

23537 (Tulce)

1763.9/3. (Sródka) † dziecko 10 mies. Felicjana Kierska

23538 (Tulce)

1763.22/10. (Sródka) † MD. Antoni Kierski l. 69, poch. Pozn. u braci ścisłej obserw.

23539 (Tulce)

1767.26/1. (Komorniki) † Jan Xaw. Nepom., s. MD. Skaławskiego tyg. 4

23540 (Tulce)

1769.30/1. (T.) poch. G. Bartłomiej Ziemecki l. ok. 70

23541 (Tulce)

1778.30/5. (Sródka) Józefa Franciszka, c. G. Ludwika i Michaliny Ulkowskich -- Jan i Kat. rodzeni dziecka

23542 (Tulce)

1779.30/11. (Gowarzewo) Barbara, c. G. Antoniego i Marjanny Czaplickich -- M. Mac. Lutomski i M. Elżb. Lutomska

23543 (Tulce)

1780.9/7. (Sródka) Józefa Franciszka, c. G. Ludwika i Marj. Ulkowskich -- M. Tadeusz Korytowski i Franc. Skałaska

34544 (Tulce)

1780.28/9. (Zerniki) Machał Wacław, s. G. Anton. i Reginy Gadowskich -- X. Piotr Rokossowski curatus T. i M. Zakrzewska z Zernik

23545 (Tulce)

1781.20/10. (Gowarzewo) Jadwiga, c. G. Anton. i Anny Czaplickich -- Tomasz Bogdański ekonom z Komornik i Zofja z Zernik

23546 (Tulce)

1782.15/8. (Sródka) Hipilit Wawrzyniec, s. M. Macieja i Anny Miaskowskich -- M. Józef M. i M. Anna z M. z Lennogóry

23547 (Tulce)

1783.19/1. (Gowarzewo) Agnieszka c. G. Anton. i Marjanny Czaplickich -- M. Tad. Korytowski i Elżb. Lutomska

23548 (Tulce)

1784.16/5. (Sródka) Anastazy Wojciech, s. M. Mac. i Anny Miaskowskich -- X. i M. Barb. M. V.

23549 (Tulce)

1784.16/9. (Gowarzewo) Józef, s. G. Ant. i Anny Czaplickich ekonomów z G. -- M. Melchjor Korytowski rotm. i M. Elżb. Lutomska

23550 (Tulce)

1786. 2/4. (Gowarzewo) Antonina Nepomucena, c. N. Ant. i Marjanny Czaplickich ekonomów z G. -- X. i N. Anna Boborzeńska z dw. komornic.

23551 (Tulce)

1775.11/9. (Komorniki) M. Karol Krzyżanowski x Joanna Korytowska łowczanka kaliska -- M. Franc. Skaławski, Szczenicki i M. Łubiński, ojciec Tadeusz Korytowski łowczyc kaliski

23552 (Tulce)

1778.21/2. (T.) poch. G. Walentyn Szumiałoski 17 l.

23553 (Tulce)

1785.25/11. (T.) † JX. Piotr Glaubicz Rokossowski prob. T. l. 86, poch. reform. pozn.

23554 (Tulce)

1786.5/9. (Zerniki) poch. Szymon Rokoszoski dziecko 1 rok, N. Marcina i Marjanny RR.

23555 (Twardów)

1694.5/10. Franciszek, s. Wojc. Rapackiego i Marjanny z Twardowa -- Adam Jarczewski i Marjanna V. Kandrska(?)

23556 (Twardów)

1725.21/1. Marjanna Katarzyna c. MD. Władysława Twardowskiego pisarza kcyńskiego -- D. Zygmunt Tw. rodz. brat ojca i D. Bronikowska matka pani T-ej, babka -- MD. Jakub Miaskowski i MV. Bronikowska ciotka dziecka

23557 (Twardów)

1757.13/8. Franciszek Wawrzyniec s. G. Jana Wesołowskiego i Katarzyny administrat. -- M. Konstancja Twardowska z Wyszak i MD. Ignacy Miaskowski klan lędzki

23558 (Twardów)

1759.3/8. (Wola) Kunegunda, c. G. Antoniego Jarochowskiego i Wiktorji -- MD. Kunegunda Zakrzewska podsędkowa kaliska i JR. Bartłomiej Faferkowski wuj, superjor koleg. sw. Józ. w kość. w Zdzieszu

23559 (Twardów)

1762. ch. (* 1760) Hjacynt Emeryk, s. M. Tadeusza i Wiktorji Zakrzewskich podsędków zs. kalis. -- G. Jan Radoliński z m. Lubini dz. i M. Marjanna Zakrzewska klanowa gnieźnieńska

23590 (Twardów)

1685.25/2. (Wola) N. Mikołaj Konarzewski x i G. Poklękowska Anna -- GD. Maciej i Mikoł. Twardowscy z żonami

23591 (Twardów)

1711.27/7. M. Paweł Chlebowski miecznik lubelski x M. Ludwika Twardowska, c. Macieja T. surrog. gr. kalis. -- M. Mikoł. Tw. .... wschowski Psarski burgr. kaliski

23592 (Twardów)

1718.27/6. G. Antoni Osiński x G. Zofja Smolińska -- Stefan Zółtowski

23593 (Twardów)

1693. † G. Józef Drozdowski poch. 21/11

23594 (Twardów)

1695.2/4. † GD. Stefan Budziszewski z Woli poch. 4/4 tu

23595 (Twardów)

1698.20/3. † Józef Krajewski dworz. kolatora Twardowskiego

23596 (Ujście)

1709.12/11. (U.) Zofja Katarzyna, c. GD. Stanisława Zakrzewskiego i Dorotyz Baboleckich -- GD. Wincenty Skorzeski i GD. Anna Koszucka

23597 (Ujście)

1713.5/2. (Byszki) Paweł Józef (* 25/1.) s. M. Michała Ant. Małachowskiego tenut. B. i Teresy Tulczyńskiej -- MD. Józef Antoni z Belna Gosławski tenut. dziębowski i M. Kat. z Swięcickich Dębińska tenut. jabłonowska

23598 (Ujście)

1717.19/1. (Byszki) Sylwester Piotr (* 1) s. MD. poprz. Małachowskich [Mich. Ant. Małachowskiego i Teresy Tulczyńskiej] MD. Adam z Dembian Dembiński tenut. Jabłonowa i Węgewa i JM. Kat.z Grzymułt. Naramowska klanowa śrem., ścina k. i pilska

23599 (Ujście)

1717.28/11. bp. pozn. Szembek bierzmował: M. Konstancja Dembińska z Jabłonowa daje imię Barbara, D. Wojc. Mysłowskiego-Józef, Władysława Siedleckiego z Nietąszkowa - Jan, MD. Zofja Grudzińska -Antonina

23600 (Ujście)

1718.20/10. (U.) Stanisław Antoni (* 16) s. N. Stanisława Zabielskiego i Anny -- JMD. Stanisł. Naramowski sta ujski i pilski i NV. Konstancja z Dembian Dembińska z Jabłonowa

23601 (Ujście)

1721.9/11. (U.) Andrzej (* 5) s. N. poprz. Zabielskich [Stanisława i Anny Zabielskich] -- MD. Wład. Siedlecki tenut. Niestatkowa i MD. Katarzyna z Swięcickich Dembińska z Jabłonowa

23602 (Ujście)

1727. 6/2. (Mirosław) Ignacy Wincenty, s. G. Michała Byszewskiego tenut. M. i Franciszki Parczewskiej -- G. Adam Dembiński pos. Jabłonowa i G. Anna z Naproszewskich Korytowska

23603 (Ujście)

1728.3/11. (Chrostowo) Antoni, s. M. Jana i Teresy z Biegańskich Naramowskich tenut. Chrostowa -- JMD. Stanisław Florjan Naramowski podkomorzy JKMci i Teresa Woroniecka ścina środzka

23604 (Ujście)

1730.23/11. (Mirosław) Michał Franciszek, * 27/8, s. GD. Michała Byszewskiego i Franc. z Parczewskich -- X. i Kat. z Swięcic. Dembińska

23605 (Ujście)

1731.15/2. (Chrostowo) Stanisław Józef, s. G. Jana Naramowskiego i Teresy z Biegańskich (* 30.9/5.) -- G. Wojc. Naramowski rycerz chor. cięż. i Zofja z Chełmickich Radolińska

23606 (Ujście)

1731.5/9. (Nietaszkowo) (* 12/8) Bartłomiej, s. GD. Kaz. Rayskiego podstarość. nieteszkow. i Anny -- X. i V. Marj. Grzacka

23607 (Ujście)

1733.5/5. (Nietaszkowo) Stanisław, s. G. poprz. Rayskich [Kaz. i Anny Rayskich] -- MGD. Krzysztof Kiełczyński tenut. d. Rataje w st. ujs. i G. Zofja z Siedleckich Debmińska z Milcza

23608 (Ujście)

1736.23/1. (Mirosław Dw.) (* 1735.26/12.) Józef Stefan s. GD. Jana Dembińskiego i Ludwiki z Wałdowskich -- X. Józef Kierski kustosz kat. pozn. i Kat. z Swięcickich D.

23609 (Ujście)

1737.27/9. (Mirosław) Teodora Elżbieta (* 1/9) c. MG. poprz. Dembińskich [Jana Dembińskiego i Ludwiki Wałdowskiej] -- MGD. Kaz. Korytowski i MD. Elżb. z Pawłowskich Bilińska klanowa lędzka

23610 (Ujście)

1738.3/11. (Chrostowo) Kajetan Jan, s. GD. Bolesława Moszczeńskiego pos. Chr. i Marjanny Bronikowskiej -- X. i G. z Cieleckich M.

23611 (Ujście)

1793.26/9. (Chrostowo) Xawery, s. GD. poprz. Moszczeńskich [Bolesława Moszczeńskiego i Marjanny Bronikowskiej] -- MD. Karol Grudziński dz. Chodzieży i G. Karczeska

23612 (Ujście)

1740.8/10. (Chrostowo) Jan Nepom. Mateusz, s. MGD. poprz. Moszczeńskich [Bolesława Moszczeńskiego i Marjanny Bronikowskiej] -- MD. Stefan M. miecznik wschow. i GD. Barb. Raczyńska

23613 (Ujście)

1741.8/1. jako chrzestny MD Jakub Kościelecki de Nowe

23614 (Ujście)

1741.20/8. (Nowe) Kajetan Wawrzyniec Hjacynt, s. Jakuba Kościeleckiego i Marjanny -- MD. Stanisław Strazyc i PM. Marj. Bieńska kl. łęczycka (!)

23615 (Ujście)

1744.0/11. (Chrostowo) Leon, s. GD. Bolesł. Moszczeńskiego tenut. Chr. i Marj. Bronikowskiej -- Leon Raczyński gen. w. k. i z Raczyńskich M. miecznikowa wschowska

23616 (Ujście)

1750.17/4. Hilary Józef, * 9/4 s. MG. Franc. Walichnowskiego i Marjanny z Bielińskich -- X. Józef Iwański archidjak. gn. i J. Elżb. z Pawłowskich B. kl. lędzka

23617 (Ujście)

1750.22/6. (U.) Małgorzata, c. N. Jana Czarlińskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

23618 (Ujście)

1753.19/2. (Chrostowo) Aleksander Wilhelm, s. G. Aleks. Sokołowskiego tenut. Chr. i Lowizy-Krystyny Brudzewskiej -- G. Stanisław Nowowieyski i G. Teresa Solecka tenut. nietąszkowska

23619 (Ujście)

1753.9/6. (Jabłonowo) Magdalena c. N. Jana Jasińskiego tenut. Jabł. i Barb. Budzyłoskiej -- X. i NV. Marj. Swinarska

23620 (Ujście)

1753.17/6. (Nietaszkowo) bl. Marjanna i Katarzyna cc. G. Józefa Soleckiego tenut. N. -- obec. †† V. D.

23621 (Ujście)

1756.20/8. (Nietaszkowo) Marjanna Helena Zuzanna, c. GD. Józefa Soleckiego tenut. N. i GD. Teresy Piniąszkowej -- N. Jan Szweykowski i GD. Bystrzanowa

23622 (Ujście)

1759.11/3. (Byszko) Józefata Wirydjanna c. G Józefa Neopm.Raczyńskiego i Krystyny z Gąsiorowskich -- G. Ewa Kurnatowska i Augustyn Raczyński

23623 (Ujście)

1759.1/5. (Jabłonowo) Wojciech, s. G. Jana Jasińskiego i Barb. z Budzisławskich -- Józef syn i Magdalena córka, mali, ass. JM. Iwański klanie b-k. i G. Jadwiga Bukowiecka

23624 (Ujście)

1763.18/7. (Byszko) Jan Aleks. s. M. Jana Mikołaja Raczyńskiego i Krystyny Gąsiorowskich -- M. Wilhelm Rottenhoff pos. Dziembowa i 2-ej cz. Byszek i M. Małgorz. Moszyńska dz-a Mierosławia

23625 (Ujście)

1763.27/12. (Mierosław) Bernard Stanisław Karol, s. M> Karola i Rozalji z Kozuborskich Jasińskich łowczych bełskich z pf. choynickiej ze wsi M. Glinienko, mieszk. w dw. mierosław. -- X. i M. Stanisława Moszyńska stol. parnawska

23626 (Ujście)

1767.2/3. (Mierosław) Kazimierz s. N. Franciszka Sikorskiego ekonoma M. i N. Reginy Sierackiej -- MD. Stanisł. moszyński podczaszy parnawski, dz. i pos. M. i m-a.

23627 (Ujście)

1768.19/4. (U.) Jerzy (* 14) s. G. Piotra de Wryczów Rekowskiego i Doroty -- chrz. nieszl. Piotr de W. R. kustosz salis Depositi ustensis

23628 (Ujście)

1770.14/10. (U.) Jadwiga Teresa c. G. Piotra de Wrycz Rekowskiego inspektora z ol. SRM. Doroty Megerówny -- nieszl.

23629 (Ujście)

1771.12/1. (Byszko) Wincenty s. G. Józefa Raczyńskiego i Karoliny de Bonikowskiej -- G. Stanisław Moszyński cześnik parnawski i Konstancja Bonikowska V.

23630 (Ujście)

1744.14/1. (Chrostowo) N. Jan Czarliński x Marjanna Kolecianka -- św. nieszl.

23631 (Ujście)

1763.11/9. GD. Jan Mikołaj Raczyński tenut. części biszkowskiej wdowiec x G. Antonina Trzcińska V. -- MD. Stanisł. Moszyński stol. parnowski, dz. Mierosławia, z ż. Małgorz. z Bonikowskich

23632 (Ujście)

1763.24/11. G. Wojciech Trzebuchowski wd. x Barbara Katarzyna Komorowska wd. ślub w Lubaszu -- M. Stanisław Moszyński stolnik parnowski dz. Mir. i Karol Jasiński łowczy bełski tenut. Glinienka

23633 (Ujście)

1768.15/2. G. Józef Raczyński x V. Karolina Bońkowska -- M. Stanisł. Moszyński podcz. parnaw. i Karol Jasiński łowczy bełski

23634 (Ujście)

1749.11/7. (U.) † X. Wojciech Stawski prob. U. l. 38

23635 (Ujście)

1750.16/1. (Jabłonowo) † Marjanna z Bielińskich Walichnowska l. ok. 30, poch. Gołańcz

23636 (Ujście)

1750.12/7. (Jabłonowo) † dziecko Józef Hilary s. MGD. Franciszka Walichnowskiego 7 tyg.

23637 (Ujście)

1752.12/9. (Byszko) † G.Jan Jarzemski tenut. 1-ej cz. Byszek, syn

23638 (Ujście)

1753.19/2. (Chrostowo) † dziecko GD. Sokołowskiego tenut. Chrost.

23639 (Ujście)

1753.7/4. (Byszko) † Dorota, c. G. Zuchowskiego

23640 (Ujście)

1754.7/1. † Stanisław, s. N. Jana Jasińskiego tenut. Jabłonowa, 4 l.

23641 (Ujście)

1754.15/9. (Chrostowo) † Aleksander Wilhelm, s. G. Sokołowskiego 1 r. i 7 m.

23642 (Ujście)

1759.19/7. (Jabłonowo) † G. Józef Jasiński l. 26, s. G. Jana J. tenut. Jabł. poch. koleg. czarnkow.

23643 (Ujście)

1760.19/3. (Nietaszkowo) † Anna, c. MD. Soleckiego l. ok. 10

23644 (Ujście)

1762.26/3. (Nietaszkowo) † GD. Leon Grzybowski l. ok. 72, poch. Chodzież

23645 (Ujście)

1762.19/8. (Jabłonowo) † N. Augustyn Starzecki l. 22

23646 (Ujście)

1762.25/8. † N. Marjanna Komorowska V. z dw. chrostow. nagle l. 16

23647 (Ujście)

1763.21/7. (byszko) † M. Krystyna z Gąsiorowskich Raczyńska l. 32

23648 (Ujście)

1764.20/5. (Byszko) † G. Antonina z Trzcińskich Raczyńska l. 23

23649 (Ujście)

1769.4/8. (Byszki) † Małgorzata c. GD. Raczyńska 3 dni

23650 (Ujście)

1773.16/5. (Mierosław) (* przed tyg. i 2 dn.) Stanisław Nepom., s. M. Karola Jasińskiego i Rozalji Kuczborskich pos. w Koziegłowach -- MGD. Stanisław Moszyński cześ. parnaw., dz. M. i Teresa z Pieniążków Solecka poses. kl. połajewskiego

23651 (Ujście)

1792.16/1. (Nietaszkowo) (* 16) Marceli Antoni, s. MG. Jakuba Izabińskiego namiestnika kawal. narod. i Elżb. Marczyńskiej -- MG. Józ. Iwanowski i MG. Anna M.

23652 (Ujście)

1793.4/6. (Nietaszkowo) MG. Maciej Gawroński mł. z Radgoszczy x Anna Marczyńska V. z Nietaszkowa -- MGD. Józef Lubkowski i Jakub Izbiński

23653 (Ujście)

1775.23/2. (Byszko) † NG. Józef Jan Nepom. Raczyński

23654 (Ujście)

1778.10/8. (U.) † N. Antoni Korytowski l. 70

23655 (Ujście)

1789.2/11. (Nietaszkowo) † MGD. Marcin Stanisł. de Marczyński poz. N., l. 66

23656 (Ujście)

1792.16/1. (Nietaszkowo) † Marceli Antoni, godzin 16, s. MG. Izbińskich

23657 (Ujście)

1794.2/10. (Nietaszkowo) Anna Franciszka, c. MGD. Macieja de Gawrońskiego i Anny Marczyńskiej (* 2)

23658 (Ujście)

1795.14/4. (* 8) Marjanna c. GD. Mateusza Stanisławskiego i Rozalji Pasinskiej -- chrz. nieszl.

23659 (Ujście)

1798.10/5. (U.) (* 6) Stanisław, s. GD. poprz. Stanisławskich [Mateusza Stanisławskiego i Rozalji Pasinskiej] -- GD. Ludwik Marczyński i D. Zofja Lowiza Drogul [?] Einemrowa

23660 (Ujście)

1798.9/9. (Buczek Przewoz) Józefa Marjanna (* 1) c. ND. Szymona de Bromierskiego i Konstancji Cynnoglowny -- chrz. nieszl.

23661 (Ujście)

1801.23/8. (U.) Klara Anna Marjanna, (* 14), c. D. poprz. Stanisławskich [Mateusza Stanisławskiego i Rozalji Pasinskiej], celników gran. -- chrz. nieszl.

23663 (Uzarzewo)

1793.20/10. (Sarbinowo) Józefa Balbina Faustyna, c. GD. Melchjora i Marjanny Korytowskich pos. S. -- m. i G. Marj. Rosińska v. z S.

23664 (Uzarzewo)

1795.28/11. (Sarbinowo) Stanisław Kostka Jakub Józef, s. GD. Szymona i Joanny Grzywińskich pos. S., * 10/10 -- GD. Józef Grzyw. pos. Gortatowa i GD. Marjanna z Rokossowskich zBieńkowska

23665 (Uzarzewo)

1796.8/12. (Sarbinowo) Edmund Jakub, s. GD. poprz. Grzywińskich [Szymona i Joanny Grzywińskich] * 16/11 -- G. Jakub Binkowski i GD. Marcjanna z Rokossowskich B.

23666 (Uzarzewo)

1798.3/10. (Sarbinowo) Wincenty Franciszek, s. GD. poprz. Grzywińskich [Szymona i Joanny Grzywińskich] (* 23/4) -- GD. Jakub Binkowski z Murzynowa i GD. Anna Matylda Wąsowa z Uścina

23667 (Uzarzewo)

1799.20/8. (Sarbinowo) Filitert Józef Jakub, s. GD. poprz. Grzywińskich (* 15/8) -- GD. Józef G. pos. wsi Gortatowa i GD. Marcjanna z Rokossowskich Binkowska

23668 (Uzarzewo)

1801.6/12. (Sarbinowo) Karol Ignacy s. G. Szymona i Marjanny (!) Grzywińskich -- GD. Michał Urbanowski dz. kowalskiego i G. Cecylja Bińkowska V. z Mierzewa

23669 (Uzarzewo)

1805.9/3. (Sarbinowo) Franciszka Salomea Wilhelmina, c. GD. Pawła i Salomei Brudzeskich pos. wsi Sarbinowo Kęczkowo(?) etc. -- GD. Maskymiljan Włostowski mł. i G. Faustyna Woyciechowska, ass. MGD. Nabracham (!) de Horn Rogowski landrat pow. średz. i pyzdr. i GD. Teofila z Brudzeskich Rogoska ż. jego

23670 (Uzarzewo)

1805.25/11. (Sarbinowo) Karol Andrzej, s. G. Jana i Apolonji Maciejewskich (* 3/11) -- GD. Antoni Kruścicki z Sarbinowa i GD. Elżb. Ulewiczowa V. z wsi Owęcin

23671 (Uzarzewo)

1809.8/3. (Sarbinowo) Józef Edward, s. G. Salomei Brudzewskiej wdowy, po Pawle poses. Sarbinowa cerem. 4/4 -- G. Xawery Malczewski i G. Marjanna Działyńska

23672 (Uzarzewo)

1815.25/3. (Swięcynko) Kordula Ludwika, c. G. Kaspra Kowalskiego ekonoma z Sw. i Karoliny (* 20) -- chrz. nieszl.

23673 (Uzarzewo)

1794.24/2. (U.) GD. Walenty Morawski wd. z Pobiedzisk x GD. Urszula Dramińska V. z dw. U. -- GD. Ign. Kwicewski s. dziedzica U., GD. Antoni Dramiński

23674 (Uzarzewo)

1795.18/5. (U.) GD. Antoni Bielawski mł. z dw. U. x GD. Ewa Zawistowska V. z dw. choynickiego -- sw. nieszl.

23675 (Uzarzewo)

1796.16/7. (U.) G. Ignacy Łaczkowski x G. Joanna Zambrowska V. -- GD. Józef Łaszczyński pos. d. U. i Swięcina i G. Kazimierz Łaszczyński

23676 (Uzarzewo)

1809.7/5. (Sarbinowo) G. Djonizy Podgórski mł. x G. z Rachabmachow. 1-o v. Włostowska, 2-o v. Brudzewska wd.

23677 (Uzarzewo)

1812.28/10. (U.) * G. Kasper Antoni Kowalski ekonom U., mł. l. 26 x Zuzanna Karolina Kosmalska V., c. poses. U. l. 19 -- sw. nieszl.

23678 (Uzarzewo)

1786.3/7. † (U.) GD. Marjanna Zieleniewska l. ok. 50

23679 (Uzarzewo)

1793.24/9. (U.) † MGD. Piotr z Komorza Kurcewski podwojewodzi kaliski, dz. U. i Swięcinka, l. ok. 95

23680 (Uzarzewo)

1794.20/9. (Sarbinowo) † Józef, s. MGD. Korytowskich pos. Sarbinowa

23681 (Uzarzewo)

1794.5/11. (Sarbinowo) † Balbina Faustyna, c. GD. Korytowskich pos. S.

23682 (Uzarzewo)

1797.22/1. poch. (Sarbinowo) † 20 Edmund Jakub, s. G. Szymona i Joanny Grzywińskich; mies. 2, dyarya

23683 (Uzarzewo)

1807.16/3. (Sarbinowo) poch. G. Maksymiljan Włostowski m. l. 18, s. G. Salomei z Rochembachów 1-o v. Włost., 2-o v. Brudzewskiej † 14/3

23684 (Uzarzewo)

1807.17/10. (Sarbinowo) poch. Apolonja, c. G. Pawła i Salomei Brudzewskich l. 6

23685 (Uzarzewo)

1808.21/9. (Sarbinowo) poch. G. Paweł Brudzewski pos. Sarbinowa l. 51

23686 (Węglewo)

1726.18/9. (Ledna Góra) Mateusz August Benjamin, s. N. Justa i Anny Jasińskich -- G. luter Cyprjan Schlichting i V. Bogumiła Szlichtikowna

23687 (Węglewo)

1724.12/3. Józef Kazim., s. G. And. i Marjanny Mietelskich poses. soł. W. -- G. Józef i Marjanna Przanowscy pos-y Gwiazdowa

23688 (Węglewo)

1720.8/2. Elżbieta, c. G. Jana i Marjanny Brudzewskich dz. Gwiazdowa-lutrów, -- G. Zygmunt B., dz. Pawłowa i G. Elżbieta Kurnatowska z Kęślic, lutrzy

23689 (Węglewo)

1720.4/3. Konstancja, Marjanna c. G. And. i Marjanny Mietlickich pos. soł. W. -- G. And. M. dziad dziecka i G. Sławoszewska z Dzierzchnicy

23690 (Węglewo)

1720.1/6. Anna, c. GD. Jerzego i Anny Kosickich dz. Sroczyna kalwinów -- MD. Senisław Zychliński podkomorzy kalis. kalwin i M. Marjanna Brudzewska z Gwiazdowa luterka

23691 (Węglewo)

1722.26/1. Karol, s. G. Jana i Marjanny Brudzewskich dzów Gwiazdowa, lutrów -- G. Andrzej Mietlicki i G. Elżb. Brudzewska

23692 (Węglewo)

1722.19/7. Anna Małgorzata, c. G. Andrzeja i Marjanny Mietlickich z W. -- X. i G. Anna Skorzewska

23693 (Węglewo)

1722.28/12. Erdmułka, c. G. Aleksandra i Marjanny Zeydliców dz-ów Sroczyna, lutrów -- G. Sebast. Szlichtink dz. wsi Kołatki i G. Zaydlicowa

23694 (Węglewo)

1734. G. Stanisław Kozakiewicz x G. Bogumiła Prądzyńska -- G. Michał Załuskowski i ż. jego Marjanna Z. z sołactwa W.

23695 (Węglewo)

1724.2/12. G/ Andrzej Gurowski x Konstancja Sławoszewska posesorzy Gwiazdowa -- G. Andrzej Mietlicki, Jan Łuczykowski

23696 (Węglewo)

1725.23/10. N. Justyn Jasiński x Kat. Szedranowna -- G. Jan Potocki pos. Latalic i G. Adam Poleski z Dziekanki

23697 (Węglewo)

1739.4/6. G. Karol Prokop z Padarzewa x G. Krystyna Zeydlicówna z dw. sroczyńskiego -- G. Zeydlice, Kurnatowscy etc.

23698 (Węglewo)

1734.8/3. (Rybitwy) Konstancja c. MD. Jana i Barb. Bobrowskich -- MD. And. Frezer z ż. Krystyną z Imiołek

23699 (Węglewo)

1734.2/11. (Rybitwy) Stanisław Józef, s. G. Ignacego Przepałkowskiego i Franciszki -- G. Stanisł. Wieszczycki i G. Kat. Koszucka

23700 (Węglewo)

1734.31/12. (Gwiazdowo) Adam Jan, s. G. Józefa Boguckiego i Heleny z d. Niedrowskich (Zmiechowskich ?) -- Bartłom. i Anna Jagniątkowscy, G. Stanisł. Lisiecki

23701 (Węglewo)

1739.22/2. (Rybitwy) Maciej Walentyn s. G. poprz. Przepałkowskich pos. R. -- X. i N. Zofja Zulińska pos. Witakowa

23702 (Węglewo)

1739.13/4. Hermenegild Wojciech, s. N. Karola Prokopa i Krystyny Zaydlicówny -- G. Tomasz Jankowski i NV. Marjanna Czamerówna

23703 (Węglewo)

1739.22/4. Stefan (?) Wojciech s. G. Joachima i Marcjanny Wilkęskich -- G. Kaz. Dobrogoyski i G. Marjanna Załuskowska

23704 (Węglewo)

1740.(po 23/10) Barbara Wiktorja, c. G. poprz. Przepołkowskich pos. Rybitw -- G. Michał Tarnowski i G. ź. Jego Konstancja Tarnowska

23705 (Węglewo)

1735.15/6. (W.) Jan i Justyna, bl., s. i c. G. Stanisł. i Bogumiły z Prędzyńskich Kozakiewiczów -- N. Maciej Załuskowski z Ułanowa i G. Marjanna Załuskowska z soł. W.

23706 (Węglewo)

1736.8/5. Anna Ludwika c/ G. Aleks. i Małgorzaty Zaydlic akatolików -- GD. Karol Prokop dz. Padorzewa i N. Marj. Załuskowska

23707 (Węglewo)

1736.4/6. (Rybitwy) Marjanna c. G. Ignacego i Franciszki Przepałkowskich -- G. Zofja Winnicka i N. Józef Markowski

23708 (Węglewo)

1736.9/9. (Latalice) Konstancja Helena, c. G. Zygmunta i Zofji Drzewieckich dz. L. akatolików -- GD. Karol Prokop dz. Padorzewa i NV. Regina P. córka jego akatoliczka

23709 (Węglewo)

1736.27/12. Adam Jan, s. G. Augustyna i Jadwigi Zakrzewskich -- G. Marjanna Starzeńska i G. Kaz. Dobrogoyski

23710 (Węglewo)

1745.13/4. (Latalice) Marjanna c. N. Anton. Kościckiego i Magdaleny -- N. Sebast. Dąbrowski administrat. Lennej Góry i NV. Katarzyna Przepałkowska

23711 (Węglewo)

1746.2/1. (Sroczyno) Jan, s. N. Karola Prokopa pos. S. -- N. Karol P. i córka jego N. Luzertowa, z Padorzewa

23712 (Węglewo)

1747.13/10. (Gwiazdowo) Marjanna, c. G. Piotra Dęmbińskiego i Marjanny -- N. Pruszeński i NV. Katarzyna Mieczkowska z dw. gwiazdowskiego

23713 (Węglewo)

1748.30/6. (10 *) Jan, s. N. Stanisł. Kozłowskiego z W. i Marjanny -- X. i G. Marj. Chorzewska dz. soł. W.

23714 (Węglewo)

1749.20/8. Jakób (* 10) s. N. Kaz. Kozłowskiego z W. i Marjanny -- X. i GD. Marjanna Chorzewska z W.

23715 (Węglewo)

1751.21/1. (Pamiątkowo) Maciej, s. G. Michał. i Anny z Kozmieńskich Rynarzewskich -- G. Piotr Dembiński i G. Joanna Kozmińska

23716 (Węglewo)

1751.21/1. (* 1/1) Maciej, s. G. Anton. i Joanny Kamieńskich Koźmińskich -- G. Jan Dembiński dz. Gwiazdowa i G. Kat. Skorzewska pos. Pomarzan

23717 (Węglewo)

1751.4/11. (Latalice) Katarzyna c. G. Piotra Izbińskiego miecznika kalis. i Anny -- G. Krzysztof Kurnatowski i G. Marjanna Gutowska

23718 (Węglewo)

1752.9/3. (Lenna Góra) Teodora, c. G. Krzysztofa Kurnatowskiego i Anny, kalwinów, ze wsi L. G. -- G. Izbiński z żoną

23719 (Węglewo)

1752.30/9. (Rybitwy) Barbara c. N. Cywińskiego pos. w R. i Barbary -- G. Felicjan Kosiński pos. Głębokiego i G. <arjanna Chorzewska z Padarzewa

23720 (Węglewo)

1753.8/2. (Latalice) Antoni, s. G. Michała Izbińskiego i Anny z L. -- N. Aleks. Sobocki i G. Ludwika Krassowska z Łagiewnik

23721 (Węglewo)

1754.11/5. Wiktorja, c. G. Mich. Jzbińskiego pos. części Latalic i Joanny -- G. Karol Ulatowski pos. W. i NV. Wiktorja Gutowska z L.

23722 (Węglewo)

1754.30/5. Marjanna, (* 12) c. G. .....dzi Skoraszewski i Anny ze wsi Sroczyno pos. -- G. Kaz. Lutomski pos. Kamionka i G. Skorzewska z Pomorzan dz-a

23723 (Węglewo)

1750.19/11. (Gwiazdowo) N. Mikołaj Franciszek Rynaszewski x Anna Marjanna Kozmińska z Gw. -- Antoni Kozmiński i Jan Debiński

23724 (Węglewo)

1730.27/9. (Gwiazdowo) Urszula Jadwiga, c. G. Adama Wieszczyckiego i Barbary W. z d. Ostrowieckiej -- G. Józef Grochowiecki i G. Marjanna Dębińska

23725 (Węglewo)

1730.0/11. (Rybitwy) .... Katarzyna dwojga imion, c. G. Ignacego Przepałkowskiego i Swierczyńskiej Franciszki

23726 (Węglewo)

1731.15/3. (Sroczyn) Józef Jan Sebastian, s. G. Aleks. Zayglica i Zofji z Ko....wskich -- G. Krzysztof Konarski i G. Marjanna Slichyngowa lutrzy

23727 (Węglewo)

1731.18/3. (Padarzew) ....-Kazimierz dwoja im., s. G. Jana (?) Wiewidrowskiego i Marjanny -- G. Mikołaj Wirsyn(?) i GV. ....talia Mysłowska

23728 (Węglewo)

1757. (Padarzewo) † G. Przybysławska de Trzciński matka Marcina i Marjanny Chorzewskich l. ponad 67 poch. 57.14/1.

23729 (Węglewo)

1757.16/3. poch. (Sroczyno) Katarzyna, c. G. Aleks. i Anny Skoraszewskich l. 2 1/2

23730 (Węglewo)

1757.25/8. poch. (Rybitwy) syn GG. Franciszka i Konstancji Cywińskich, Józef

23731 (Węglewo)

1759.4/2. (Gwiazdowo) G. Sebast. Andrzejewski x sł. Jadwiga Madeczanka V. -- MD. Rafał Brzechwa pos. Gw. i ż. jego Anna z Trąbczyńskich

23732 (Węglewo)

1758.17/8. (Ledna Góra) poch. Anna, c. N. Anton. i Pertonelli Rudnickich dworz.

23733 (Węglewo)

1759.30/12. (Lenna Góra) † N. Antoni Radzimiński

23734 (Węglewo)

1760.23/11. (Latalice) G. Andrzej Rozbicki x G. Ewa Drzewiecka z L. -- G. Bukowicki z Dziećmiarek, G. Karol Ulatowski z Padarzewa

23735 (Węglewo)

1765.11/8. dysp. dla G. Marj. z Przybysławskich Charzeskiej wd. x Jakuba Gutowskiego

23736 (Węglewo)

1767.2/3. G. Joachim Baranowski mł. x Teresa Kilińska V. -- M. Ludwik Brzechwa Jakub Gutowski,Wawrzyniec Gałczyński

23737 (Węglewo)

1761.6/5. dysp. N. Antoni Ulatowski chor. chor. panc. x V. Urszula z Brzechttów

23738 (Węglewo)

1767.24/12. (Gwiazdowo) G. Adam Zychliński mł. x Krystyna Glodzimierska mł.-akatolicy -- M. Brzechtta z ż.

23739 (Węglewo)

1769.4/2. (Gwiazdowo) G. Franc. Kozłowski x Katarzyna Moszczyńska -- G. Baranowscy małż., Kowalscy małż.

23740 (Węglewo)

1769.4/XI. G. Stefan Wróblewski x G. Brygitta Dergowska mł.mł., -- G. Marjanna Gutowska, G. Ulatowscy

23741 (Węglewo)

1766.22/7. (Padarzewo) † Weronika c. G. Franc. i Anna Kozłowskich 24 tyg.

23742 (Węglewo)

1766.24/7. (Padarzewo) † G. Anna Kozłowska z P., l. 30, poch. 27

23743 (Węglewo)

1767.15/II. † N. Kaz. Białecki l. 43, poch. 17

23744 (Węglewo)

1767.27/II. † G. Mikołaj Wirszycki l. 95, poch. 3/12

23745 (Węglewo)

1773.27/1. dysp. dla M. Stefana Dobrogoyskiego podczaszyca bracląw. x Kat. Miaskowska ścianka znińska

23746 (Węglewo)

1777.21/5. dysp. M.. Franciszek Kosiński podkom. JKMci x V. Kunegunda Miaskowska ślub 25/5 (Lednogóra) -- M. Wojciech i Petrnollarodzice, Ignacy, Józef, bcia MM. Stefan i Kat. Dobrogoyscy,etc.

23747 (Węglewo)

1780.6/11.)Padarzewo) Józef Ignacy, s. N. Józefa i Doroty Łaczkowskich ekonomów -- GM. Wojc. Piotrowski dz. P. i GM. Marj. Czyżewska, matka GM. Cz-go

23748 (Węglewo)

1781.5/5. (Lednogóra) Józefa Konstancja, c. N. Modesta i Agnieszki Łukaszewiczów -- M. Józefa Jłowiecka V. i GM. Aygystyn Miaskowski

23749 (Węglewo)

1780.14/6. (Lednogóra) Ornufryna Justyna, c. M. Macieja i Anny z Miaskowskich Miaskowskich -- M. Józef M. i M. Konstancja z M. Jłowiecka

23750 (Węglewo)

1780.27/6. (Gwiazdowo) Jan Bapt. Rafał Walentyn, (* 18) s. MD. Ludwika z W. Wrzęcy i Elżb. z Prusimskich Brzechttów chorężych bydg., dz. Sw., -- G. Antoni Gutowski z Chorzewa ekonom i GD. konstancja z B. Kilińska z Gw.

23751 (Węglewo)

1776.28/7. (W.) (* 13) Wincenty a Paulo Jakub, s. G. Jakuba i Joanny Radorzewskich -- X. i G. Jadwiga R.

23752 (Węglewo)

1777.21/7. (Gwiazdowo) Jakub, (* 19) s. G. Augustyna i Anny z Chlebowskich Bardzkich pos. Gw. -- G. Wojc. i Felicjanna młż. Piotrowscy

23753 (Węglewo)

1772.15/8. (Rybitwy) (* 23/7) Kajetan, s. G. Jana i Heleny Wyszkowskich -- G. Tom. Białęcki i Jadwiga Spiechowska

23754 (Węglewo)

1773.12/8. (* 14/7) Jakub, s. N. Stanisł. i Reginy Lubońskich -- G. Aleks. i Ludwika Skoraczewscy brat z siostrą

23755 (Węglewo)

1772.29/11. Józef Jan Benon Jłowiecki, s. M. Stanisława i Konstancji JJ. -- X. Jan J. kan. pozn. i GM. Katarzyna Miaskowska V.

23756 (Węglewo)

1773.15/12. * Anastazy Tomasz 17 chrzczony s. poprz. Jłowieckich [Stanisława i Konstancji Jłowieckich] -- M. Jakub Dobrogoyski stryj ojca i M. Petronella Miaskowska babka matki. Wojciech M. dziad matki

23757 (Węglewo)

1768.25/8. * Ignacy, s. G. Joachima i Teresy Baranowskich -- G. Stanisław i Konstancja Kilińscy dziadowie dziecka

23758 (Węglewo)

1774.29/12. (Gwiazdowo) (* 13/7) Małgorzata Anna, c. M. Augustyna i Anny z Chlebowskich Bardzkich -- M. Franciszek i Barbara Raszewscy rodzeństwo m. s. rodz.

23759 (Węglewo)

1775.30/1. (Padarzewo) (* 23) Paulina Antonina, c. M. Wojc. i Felicjanny Piotrowskich -- M. Józef Kiliński i Marjanna Ulatowska mł.

23760 (Węglewo)

1775.20/9. (Rybitwy) (* 10) Jan, s. G. Franc. i Małgorzaty Dobrosołowskich -- G. Marcin Lisiecki i Małgorz. Logajewa

23761 (Węglewo)

1762.23/3. (Rybitwy) Gre.... dziecko .... Michała i Reginy Olszewskich -- G. Kaz. Białęski i G. Petronella Rudnicka z L. Góry

23762 (Węglewo)

1766.13/2. (Padarzewo) Weronika Konstancja, c. G. Franciszka i Anny Kozłowskich -- G. Ant. Gutowski dz. Bednar i G. Marjanna z Przybysławskich Gutowska z Padarzewa

23763 (Węglewo)

1778.2/9. (Gwiazdowo) (* 29/8) Sabina Wiktorja Józefata, c. M. Ludwika i Elżbiety z Prusimskich Brzechttów chor. bydg., dz. Sw. -- M. Józef i Wiktorja z B. Trąbczyńscy

23764 (Węglewo)

1778.24/12. (W.) (* 11) Damazy Franc. Xawery, s. G. Michała i Agnieszki z Rzepnickich Zbikowskich -- G. Szatański i Ludwika Damecka

23765 (Węglewo)

1779.10/5. (L. Góra) Antonina Nepomucena, c. M. Mac. i Anny z Miaskowskich Miaskowskich -- M. Ignacy M. i M. Kunegunda z M. Kosińska

23766 (Węglewo)

1779.17/5. (L. Góra) Józefa Jolanta, c. M. Franciszka i Kunegundy z Miaskowskich Kosińskich sekret. JKMci, -- M. Józef M. i M. Petronella M. dz-a L. Góry

23767 (Węglewo)

1764.2/12. (Gwiazdowo) Andrzej, s. G. Jana i Magdaleny Rogalów -- G. Kazimierz Białęski z Rybitw i G. Zofja Moszczyńska

23768 (Węglewo)

1765.17/3. (L. Góra) Gertruda Józefata Barbara, c. G. Stanisł. i Konstancji de Jłowieckich -- G. Wojciech Miaskowski, dz. L. Góry i G. Barb. Prusimska

23769 (Węglewo)

-22/3. (Rybitwy) Józef, s. G. Franciszka i Konstancji Cywińskich -- G. Ludwik i Urszula Brzechwowie rodzeni z Gwiazdowa

23770 (Węglewo)

1764.2/10. (L. Góra) Aniela Brygitta, c. JM. Wojciecha i Petronelli Miaskowskich dz. L. G., Imielna i in. -- X. Karol M. kanon. kat. gn. i Konst. z Pierzchlińskich Przybysławska dz-a Zgnowa

23771 (Węglewo)

1764.13/10. Tadeusz Konstntyn Ignacy, s. Mg. Stanisława i Konst. z Miaskowskich Jłowieckich -- M. Wojc. i Patronella Miaskowscy dz-e L. Góry, dziadowie dziecka

23772 (Węglewo)

-.2/10. (Padarzewo) Michał Ludwik, s. G. Stanisława i Elżbiety Jaranowskich -- G. Walentyn Kiedrowski z Gwiazdowa i G. Urszula Brzechwianka

23773 (Węglewo)

Tegoż roku 24/9 (Rybitwy) Weronika, c. G. Kazimierza Białęskiego i Anny -- G. Polewski dz. Witakowie i G. Ewa Zwierzchlewska z Imiołek

23774 (Węglewo)

1766.21/5. (Rybitwy) (* 12) Zofja, c. G. poprz. Białęskich [Kazmierza i Anny Białęskich] MD. V. Kat. Miaskowska z L. G. i G. Ant. Rudnicki z Rybitw

23775 (Węglewo)

1766.4/7. (Gwiazdowo) (* 29/3) Franciszek a Paulo, s. M. poprz. Brzychwów [Ludwika i Elżbiety z Prusimskich Brzechttów] chor. bydg.,dz. Gw. -- GD. Wiktorja Trąmbczyńska de Pyszczynka i G. Antoni Biernawski jej wuj

23776 (Węglewo)

1772.26/7. (Gwiazdowo) † G. Walentyn Suchodolski l. ok. 47 poch. 29

23777 (Węglewo)

1772.27/9. † G. Barb. Suchodolska l. ok. 40 poch. 9/11

23778 (Węglewo)

1773.5/1. (Rybitwy) † G. Tomasz Białęski l. ponad 60, poch. 7/1

23779 (Węglewo)

1774.21/9. (Rybitwy) † G. Elżbieta Gliszczyńska poch. 23

23780 (Węglewo)

1776.28/8. † dziecko Michał Rychter, s. G. Jakuba i Marjanny z Trzebuchowskich Rychterów l. 8

23781 (Węglewo)

1777.19/9. (Lednogóra) † G. Jan Miaskowski let ponad 60, poch. 22

23782 (Węglewo)

1779.13/9. (Ledno Góra) † MD. Wojciech Miaskowski dz. L. G., Gemelna, l. 81, poch. franciszk. Gniezno

23783 (Węglewo)

1780.20/1. (Rybitwy) † N. Jakub Gliszczyński l. 75

23784 (Węglewo)

1780.17/4. (Latalice) † G. Roch Morawski ekonom z L. l. 90

23785 (Węglewo)

1780.15/3. (Padarzewo) † MD. Felicjana Piotrowska l. 34

23786 (Węglewo)

1781.22/1. (Gwiazdowo) † G. Stanisł. Kiliński l. 89

23787 (Węglewo)

1783.26/1. (Latalice) † G. Bartłom. Szeliski pos. d., l. 54 poch. w kość. sławski

23788 (Węglewo)

1789.27/5. (Padarzewo) Magdalena, c. G. Wojciecha i Eleonory de Ostaszewskich Dobrosielskich ekonomów w P. -- M. Wojciech Piotrowski dz. P. i Salomea Szeliska wd. z pleb. W.

23789 (Węglewo)

1795.16/9. (Latalice) † Anna l. 4 c. M. Teofila i Elżb. z Obwarzankowskich Pomorskich pos. L.

23790 (Węglewo)

19/9 (Latalice) † Marcjanna l. 7, c. poprz. M.Pomorskich [Teofila Pomorskiego i Elżbiety z Obwarzankowskich]

23791 (Węglewo)

1798.20/X. (Adamowo) GD. Stanisław Mirecki mł. ekonom z Pobiedzisk x G. Anna Korytowska V. z Adamowych Olędrów Patelskich -- GD. Antoni Junosza Bojanowski pos. Adamowa i Gd. And. Jarnowski mł.

23792 (Węglewo)

1787.18/10. (Padarzewo) † GD. Marjanna de ....wskie Piotrowska 2-o v. Czyżewska l. 75 poch. dominikanie pozn.

23793 (Węglewo)

1792.5/3. (Padarzewo) † Antonina l. 3, c. M. Wojc. i Teresy Piotrowskich dz. P.

23794 (Węglewo)

1792.3/4. (W.) † Franciszka dziecko G. Adama i Kunegundy Krzesińskich 1 rok

23795 (Węglewo)

1791.0/10. (Lenna Góra) Filip dziecko (1/2 roku ?) M. Aleksandra i Barbary (Lutomskich ?) dz-ów L. G. podstolich rzeczyckich

23796 (Węglewo)

1769.2/7. (W.) † G. Barbara Gałczyńska wd. l. 70

23797 (Węglewo)

1756.22/12. (Padarzewo) Marjanna c. G. Stanisł. i Elżbiety Jaranowskich m. w P. -- G. Józef Kamieński i G. Eleonora z Dorpowskich Malczewska

23798 (Węglewo)

1757.6/2. (Sroczyno) (* 56.11/9.) Ignacy Mateusz Franciszek, s. G. Aleksandra i Anny Ludwiki z Zeygliczów Skuraszewskich -- G. Franciszek Kosiński i Regina Lontzzertowa akatolicy

23799 (Węglewo)

1792.27/XI. (W.) bl. NN. Makołaja i Katarzyny Sliwińskich, Piotr Chryzolog i Andrzej -- M. Salomea z Krzyżanowskich Szeliska i G. Konstantyn Szeliski

23800 (Węglewo)

1793.23/10. (Lenna Góra) Jan Szymon, s. N. Anton. i Heleny Kaczkowskich ekonomów L. G. -- M. Adam Nostycz Drzewicki dz. Latelic i Petronella Miaskowska wd. z L. Góry pani dożyw. Michał Brzeżabski pos. L. G. i Józefa z Mielęckich Drzewiecka dz-a Góry

23801 (Węglewo)

1792.20/5. (W.) Jan Antoni s. G. Piotra i Marjanny Rakowskich ekonomów -- M. Ludwik Brzechffa dz. Gwiazdowa i Józefa Brzechffianka córka jego

23802 (Węglewo)

1792.11/11. (Lenna Góra) (* 2) Karolina Michalina, c. M. Michała i Anieli z Miaskowskich Brzezańskich -- Mikołaj Dobrogoyski podczaszy i Petronella de Miaskowska

23803 (Węglewo)

1795.22/10. (L. Góra) Michalina Franciszka, c. poprz. M. Brzeżańskich [Michała Brzeżańskiego i Anieli z Miaskowskich] pos. dóbr z L. G. (* 2/10) -- MD. Petronella Miaskowska dożyw. L. G.

23804 (Węglewo)

1791.26/5. (Lenna Góra) Filip Nereusz Urban, s. M. Aleksandra i Barbary z Miaskowskich Lutomskich -- M. Petronella z Kąsinowskich Miaskowska, dz-a L. G.

23805 (Węglewo)

1794.23/4. (Kopanina) Antonina, c. G. Ignacego i Józefy z Brydzyńskich Swiderskich -- M. Salomea z Krzyżanowskich Szeliska, MD. Ludwik Brzechtta chorąży bydgoski dz. Gwiazdowa i Kopaniny

23806 (Węglewo)

1794.27/4. (Lenna Góra) Kat. Sieneńska Elżbieta, c. G. Jana i Antoniny Moszczańskich

23807 (Węglewo)

1795.7/5. (Latalice) Stanisław Leon, s. N. Piotra Rakowskiego ekonoma i Marjanny z Brzydzyńskich -- MD. Leon Brzechtta mł. z Gwiazdowa i MD. Elżbieta z Obwarzankowskich Pomorska z Latalic pos-a

23808 (Węglewo)

1772.22/5. (W.) (* 20/3) Annsela (!) c. G. Walentyna i Zofji Szermetów -- G. Stanisł. i Konstancja małż. Kilińscy

23809 (Węglewo)

1772.31/5. (gwiazdowo) (* 10) Petronella, c. G. Adama i Juljanny Cybulskich -- G. Marj. Gutowska i Walentyn Suchodolski

23810 (Węglewo)

1781.12/10. (Padarzewo) Franciszek, s. G. Aleks. i Nepomuceny Czarnumskich tenut. P. -- G. Jakub Skompski i G. Konst. Kilińska z Gwiazdowa

23811 (Węglewo)

1780.4/3. (Ledna Góra) Kazmierz, s. M. Stefana i Katarzyny z Miaskowskich Dobrogoyskich dz. d. Zberki -- M. Ignacy Miaskowski z Naramowic i M. Petronella z Kosińskich Miaskowska wd. dożyw. L. Góry

23812 (Węglewo)

1787.30/5. (L. Góra) Petronella c. poprz. M. Dobrogoyskich dz. d. Zberki -- M. Petronella z Kos. Miask. wd. i M. Józef Miask. syn

23813 (Węglewo)

1782.20/1. (Latalice) bl. Agnieszka i Marjanna, c. N. Jana i Reginy Mankowskich custoszów leśnych -- MD Elżb. z Prusimskich Brzechffina i G. Józef Otto Trąmpczyński z Chorzewa MD. Wiktorja Tr. i M. Ludwik Brz.

23814 (Węglewo)

1782.4/4. (Ledno Góra) Stanisław Leon (* 1781.12/4.) ch.z w.we wsi Padarzewo, s. M. Franciszka i Kunegundy z Miaskowskich Kosińskich sekretarzów JKMci, -- ass. M. Petronella z Kosińskich M. i M. Józef M.

23815 (Węglewo)

1782.10/7. (Zaporki s. Kopanina) Józef Cyprjan, s. G. Antoniego i Teofili z Jaraczewskich Bielickich pos. folw. Kopanina -- G. Xaw. Kiliński i G. marjanna Bielecka, ass. G. Józef Loga i M. Elżb. Brzechwina, dz-a Gwiazdowa

23816 (Węglewo)

1782.1/11. (L. Góra) Wincenty Tadeusz (* 12/7) s. M. Stanisława i Konstancji z Miaskowskich Iłowickich -- G. Józefa I. virgo i G. Stefan Xiążeński

23817 (Węglewo)

1782.24/12. (L. Góra) Konstantyn Marcin Teodor, s. G. Antoniego i Barbary z Skorzewskich Rudnickich ekonomów dworz. L. G. -- M. Petronella z Kosińskich, wdowa, dz-a wsi Gura i M. Józef Miaskowski syn jej

23818 (Węglewo)

1783.19/6. (Latalice) (* 10/6) Justyna Salomea, c. G. Józefa i Agnieszki z Łęskich Piotrowskich -- GD. Salomea z Krzyżanowskich Szeliska wd. i MD. Józef Miaskowski dz. Góry

23819 (Węglewo)

1783.6/7. (Padarzewo) Józef Piotr, s. G. Franciszka i Marjanny Pawłowskich -- G. Kazimierz Węsierski i G. Teofila Bielecka

23820 (Węglewo)

1783.22/9. (L. Góra) Franciszek Mateusz Michał, s. M. Franciszka i Kunegundy z Miaskowskich Kosińskich sekret. JKMci -- GD. Mac. M. i GV. Aniela M.

23821 (Węglewo)

1784.10/2. (W.) Konstantyn, s. G. Bartłomieja i Salomei z Krzyżanowskich Szeliskiej (* w par. skockiej w m. Skoki 1778.10/2.) -- G. Wojc. Przędzyński pos. W. i G. Teresa Przędzyńska ż. jego

23822 (Węglewo)

1784.10/2. (W., Latalice) cerem. Antonina Teofila, c. G. poprz. Szeliskich [Bartłomieja Szeliskiego i Salomei z Krzyżanowskich] (* 1781.13/7. w Latalicach) -- MV. Rozalja Miaskowska z L. Góry i GMD. Tomasz Szeliski dz. Gorzuchowa dziecka stryj

23823 (Węglewo)

1784.27/12. (Gwiazdowo) Wiktorja Elżbieta, c. MD. Lidwika i Elżbiety z Prusimskich Brzechttów chorężych bydg., dz. Gw. -- M. Józef Otto Trąmpczyński z ż. Wiktorją z B., dz-e Chorzewa

23824 (Węglewo)

1792.0/2. Walentyn Maciej, s. G. Ignacego i Józefaty z Brzydzyńskich Swiderskich

23825 (Węglewo)

1794.16/11. (latalice) Stanisław Kostka Ludwik, s. M. Teofila Pomorskiego pos. Latalic i Elżbiety z Obwarzankowskich (* 10) -- M. Ludwik Brzechtta, dz. Gwiazdowa i Kopanina i M. z Bronikowskich Pomorska, matka ojca

23826 (Węglewo)

1795.22/10. (L. Góra) (* 2) Michalina Aniela Franciszka, c. poprz. M. Brzeżańskich [Michała Brzeżańskiego i Anieli z Miaskowskich] pos. L. G. -- MD. Petronella z Kosińskich Miaskowska wd., dożyw. i N. Józef Grochowski ass. Marcin Miask. kaw. malt. i Tekla z Ciświckich Waliszewska

23827 (Węglewo)

1796.20/3. (L.Góra) Józef, s. N. Anton. i Kat. Kaczkowskich ekonomów (* 15) -- MD. Michał Brzeżański i M. Aniela z Miaskowskich ż. jego

23828 (Węglewo)

1796.11/4. (Padarzewo) (* 6) Marja Egipcjaka Justyna, c. M. Wojc. Piotrowskiego dz-a P. i Teresy z Zieleńskich -- M. Tomasz Zelesławski i M. Kat. z Chlebowskich Chlebowska oboje z Stojanowa

23829 (Węglewo)

1796.18/12. Franciszek Xawery (* 17/9) s. G. Teofila i Elżb. z Obwarzank. Pomorskich -- G. Piotr P. i M. Józefata Brzechttina V.G. Agnieszka z Obwarzankwskich Gołębowska

23830 (Węglewo)

1797.23/4. (L. Góra) Nepomucena Helena, c. M. poprz. Brzeżańskich [Michała Brzeżanskiego i Anieli z Miaskowskich] pos. L. Góry -- X. Michał Kociełkowski ofic. gen. gn. i M. Józefa z Urbanowskich Jasińska z Witakowic, Xaw. Jas. dz. Witak. i Magdalena z Urbanowskich Skorzewska z Pomarzanowic

23831 (Węglewo)

1797.16/9. (L. Góra) Augustyna Michalina, c. N. Jana i Antoniny Moszczeńskich służ. w dw. L. G., (* 1) -- M. Mich. Brzeż. pos. L. G. i Petronella z Kosiń. Miaskowska

23832 (Węglewo)

1798.8/7. (Rybitwy) Ignacy Jan z Dukli, s. M. Teodora i Wiktorji z Brzezińskich Kilińskich (* 1/7) -- MD. Ludwik Brzechtta dz. Gwiazdowa i MD. Teresa z Zielińskich Piotrowska ass. Wojciech Piotrowski i MV. Wiktorja Brzechtianka

23833 (Węglewo)

1798.9/12. (Gwiazdowo) Barbara Joanna Wiktorja Józefa, c. M. Leona Brzechtty i Marjanny z Zabłockich (* 4/12) -- M. Marjanna z Kozłowskich Zabłocka wd. i Ludwik Brzechtta i V. Józefa Brzechttianka i Andrzej Baranowski

23834 (Węglewo)

1801. 8/9. (L. Góra) Wojciech Stanisław, s. N. Jana i Antoniny Moszczańskich (* 5/8) -- M. Roch Czachurski z Gołunic i M. Aniela Brzeżańska z L. G.

23835 (Węglewo)

1802.8/10. (Padarzewo) Kunegunda Tekla, (* 5) c. G. Ignacego i Tekli z Piotrowskich Baranowskich -- G. Wojc. z ż. Teresą z Zielińskich Piotrowski

23836 (Węglewo)

1803.23/2. (Padarzewo) (* 15) G. Józefa, c. Felicjana Piotrowskiego i Katarzyny -- GD. Stanisław Zychliński pos. Gwiazdowa i G. Honorata Piotrowska V. z P.

23837 (Węglewo)

1802.21/1. (Gwiazdowo) GN. Andrzej Węsierski mł. x NV. Wiktorja Zielińska z Adamowa i GD. Mikoł. Dobrogoski z Chwałkowa

23838 (Węglewo)

1802.12/9. (Latalice) Michał, s. G. Antoniego Kaczkowskiego i Heleny z L. -- G. Roch Luboński i m-a

23839 (Węglewo)

1798.16/9. (L. Góra) Michalina Kornelja, c. N. Antoniego i Marjanny Kaczkowskich ekonomów (* 12/9) -- G. Paweł Henicz pedagog. i M. Justyna Miaskowska

23840 (Węglewo)

1798.27/9. (L. Góra) Aniela Franciszka c. poprz. M. Brzeżańskich [Michała Brzeżańskiego i Anieli z Miaskowskich] pos. L. G. -- MD. Konstantyn Rokossowski i MD. Wolska z Ujazdu

23841 (Węglewo)

1809.30/11. (Padarzewo) Józef, s. G. Marcina i Józefy z Piotrowskich Kołudzkich -- GD. Stanisł. Zychliński tenut. wsi Sroczyno i G. Teresa Piotrowska z Padarzewa

23842 (Węglewo)

1810.5/2. (Padarzewo) Jan de Matha Ignacy (* 5) s. MG. Jana i Krystyny z Piotrowskich Renców pos. P. -- N. Ignacy Jankiewicz pos. Uzarzewa i MG. Teresa z Zielińskich Piotr. babka dziecka z Padarzewa

23843 (Węglewo)

11820.2/7. (Padarzewo) Juljanna Marjanna, c. G. Jana i Krystyny z Piotrowskich Rentzów -- G. Augustyn Woyciechowski stud. z W. i GD. Teresa Piotrowska z Padarzewa

23844 (Węglewo)

1819.27/9. (Gwiazdowo) Hieronim Michał, s. G. Józefa Zabłockiego dz-a G. i Franciszki z Zawadzkich -- Józef Z. i wdowa Marjanna Gorska

23845 (Węglewo)

1821.11/7. (Gwiazdowo) (* 22/2) Juljan Piotr, s. G. poprz. Zabłockich [Józefa Zabłockiego i Franciszki z Zawadzkich] -- X. i MD. Kąsinowska z Szadzimia MD. Brygitta Zawadzka z Czartowa

23846 (Węglewo)

1822.1/8. (Gwiazdowo) * ch. 20/8, Anna Izabella, c. poprz. G. Zabłockich [Józefa Zabłockiego i Franciszki z Zawadzkich] -- G. Franciszek Kąsinowski i Anna Kąsinowska

23847 (Węglewo)

1824.23/4. (Gwiazdowo) Józefata Matylda, c. poprz. G. Zabłockich [Józefa Zabłockiego i Franciszki z Zawadzkich] (* 14) -- GD. Xaw. Z. z Czarkowa i G. Marj. Helkowska z Latalic

23848 (Węglewo)

1827.6/10. (Gwiazdowo) * Stanisław Franciszek, s. GD. poprz. Zabłockich [Józefa Zabłockiego i Franciszki z Zawadzkich] (ch. 20/XI) -- G. Jpzef Zawadzki i G. Lozyna wd.

23849 (Węglewo)

1836.20/9. (Sroczyno) * Franciszka, ch. 17/10, c. G. Józefa Januszewskiego tenut. Sroczyna i GD. Eleonory z Gawrońskich -- GD. Józef Zabłocki dz. Gwiazdowa i V. Prakseda Gawrońska z Sroczyna

23850 (Węglewo)

1839.30/10. * (Sroczyn) Stanisław, s. poprz. Januszewskich [Józefa Januszewskiego i Eleonory z Gawrońskich] poses.

23851 (Węglewo)

1818.19/XI. (Gwiazdowo) GD. Józef Zabłocki mł., dz. Czartowa x G. Franciszka Zawadzka V. z Gw. -- GD. Xaw. Zawadzki, dz. Gw.

23852 (Węglewo)

1819.6/9. (Gwiazdowo) G. Walentyn Suleszycki x G. Katarzyna Kąsinowska z Gw. -- MD. Józef Zawadzki dz. Dziećmiarek i G. Xaw. Zaw. dz. Gwiazdowa

23853 (Węglewo)

1829.28/7. (Gwiazdowo) GD. And. Wyganowski mł. z Dembowa, l. 26 x G. Józefa Zawadzka V. z Gwiazdowa -- G. Augustyn Kęsinowski z Dzedzimia i G. Józef Zabłocki dz. Gwiazdowa

23854 (Wieleń)

1639.22/2. Stanisław s. N. Jana Urbańskiego i Barbary -- N. Stanisł. Golański majordom i Zofja Rosnowska c. podsty wieleńskiego Aleksandra Kostki

23855 (Wieleń)

1947.29/9. Michał, s. N. Bartłomieja Bialachowskiego i Marjanny -- N. Łukasz Kowalski i N. Anna Goczkowska ([nieczytelne])

23856 (Wieleń)

1622.17/3. Krzysztof, s. Jakuba Roli i Jadwigi nob. sług MD. międzyrzeckiego -- Maciej Giza z m. i Elżbieta Dzewczor

23857 (Wieleń)

1624.8/8. Władysław, s. N. Mokierskiego i Urszuli z dworu -- Tomasz Rzeczycki i Gertruda Habrowska

23858 (Wieleń)

1627.22/4. Grzegorz s. Jerzego Mokierskiego sługi pani międzyrzeckiej i Urszuli -- Jakub Umowski i Jadwiga Staszkowa

23859 (Wieleń)

1645.7/7. Anna, c. N. Łukasza Kowalskiego i Anny -- MD. Stanisław Kostka sta lipiński i M. Zofja Kostczyna

23860 (Wieleń)

1651.19/9. Ludwik s. D. Krzysztofa Kawskiego i Małgorzaty -- GD. Jakub Maniecki i D. Anna Goczkowska

23861 (Wieleń)

1653.26/9. Stanisław, s. N. Jana Swiniaskiego podstarość. wieleń. i Anny -- X. i N. Zofja Sw.

23862 (Wieleń)

1660.2/5. Anna Konstancja c. n. Walerjana Miecielskiego i Zofji -- D. Jan Szoczyk i N. Anna Swinarska podstarościna

23863 (Wieleń)

1663.1/7. Piotr s. N. Hieron. Krzesińskiego podstarościego zamku W. i N. Anny -- N. Bartłomiej Deręgowski i N. Zofja Swięcicka

23864 (Wieleń)

1697.2/10. Ludwik Walentyn s. Piotra Pawła Kraszewskiego i Rozyny Doroty -- MD. Andrzej Twardowski i Anna Biernacka

23865 (Wieleń)

1703.29/9. Józef Antoni s. GD. Michała Bobrowskiego i Krystyny Imalkowskiej -- GD. Jan Obrapalski ekonom wiel. i GV. Kat. Imiałkowska

23866 (Wieleń)

1704.28/9. Jan s. GD. poprz. Bobrowskich [Michała Bobrowskiego i Krystyny Imalkowskiej] -- X. i JD. Sapieżyna Ludwika (z Kamiennika)

23867 (Wieleń)

1705.8/8. (Psiarnia) Piotr s. MGD. Deodata Rutkowskiego i G. Anny Streczonowny

23868 (Wieleń)

1705.21/12. (Kaminik) Andrzej s. M. poprz. Bobrowskich [Michała Bobrowskiego i Krystyny Imalkowskiej] -- X. i M. Jadwiga Kęszycka z Miechorzewa

23869 (Wieleń)

1706.11/6. (Hełst) Katarzyna Barbara, c. MD. Aleksandra Raczyńskiego i Joanny -ze wsi Chełst -- M. Jan Obrapolski admin. zamku i M. Barbara Nirbachowa

23870 (Wieleń)

1707.30/10. Michał, s. MD. Teodata Rutkowskiego i Anny -- JMD. Jan Sapiecha i MD. Ludwika Sapieżyna

23871 (Wieleń)

1710.10/3. (Kamiennik) Kazimierz Albin, s. GD. Michała Bobrowskiego podstolego smoleńsk. i Krystyny z Jmiołkowskich -pos. wsi K. -- Jan Sapieha sta bobrujski, słonimski, sokołowski, zdzitowski i Kat. Imiołkowska ż. Wojc. Biskupskiego

23872 (Wieleń)

1711.11/6. (Gornice) córka MD. Bogusława Massalskiego i Anny Rutkowskiej wd. po MD. Teodorze Rutk. -- X. i sł. Biernacka

23873 (Wieleń)

1694.11/2. D. Godfryd Gros x N. Anna Marja z Błędowa Błędowska -- JD. Adam Antoni z Bnina Opaliński sta wałecki i Wład. Gliniecki

23874 (Wieleń)

1696.14/10. MD. PIotr Paweł Kraszewski x Rozyna Appolman -- MD. Twardowski, Jan Biernacki

23875 (Wieleń)

1709.26/12. (Kamiennik) G. Wojciech Biskupski x Katarzyna "Niemiałkowska" (Jemiałkowska) -- GD. Kaz. Brzozowski i Jan Błaszkowski, Stan. Bobrowski podstoli smoleński

23876 (Wieleń)

1711.16/2. (Gornice) G. Bogusław Masalski x G. Anna Streczonowna wd. po Teodorze Rutkowskim -- N. Psarski i Wojc. Brzeziński

23877 (Wieleń)

1706.29/5. † Jan Gorayski Nob. miles., ranny przez Szwedów

23878 (Wieleń)

1709.6/4. † Andrzej Radomski Nob. z zamku l. 26

23879 (Wieleń)

1709.15/10. † MD. Szołkowski por. piechoty potoc. wdy kijow.

23880 (Wieleń)

1711.10/2. † N. Psarska ż. Samuela P. z zamku

23881 (Wieleń)

1715.13/4. † MD. Tomasz Krupski (de Zamoście)

23882 (Wieleń)

1715.4/9. † (W.) MD. Andrzej Podolec

23883 (Wieleń)

1672.6/7. Marjanna c. MD. Swiętosł. Bieganowskiego i Zuzanny Deręgowskiej -- GD. Stefan Grudziński wdzic pozn. i PMD. Marjanna Grudzińska wdzina pozn.

23884 (Wieleń)

1673.29/5. Anna Domicella c. poprz. MD. Swiętosława Bieganowskiego podstarościego wieluń. i Zuzanny [Deręgowskiej] -- NV. Bieganowski i m.

23885 (Wieleń)

1675.28/4. Antoni Wojciech s. poprz. Bieganowskich [Swiętosława Bieganowskiego i Zuzanny Deręgowskiej] Nob. -- Tom. Ostrowski i Sabina Deręgowska

23886 (Wieleń)

1677.6/6. Petronella, c. poprz. Bieganowskich [Swiętosława Bieganowskiego i Zuzanny Deręgowskiej] †-go i Zuzanny, obecnie Głembockiej -- Jan Tarczyński Nob. mł. i Katarzyna wd. Deręgowska Nob.

23887 (Wieleń)

1682.26/4. (z Kwiece) Wojciech Dominik, s. MD. Dominika Aleksandrowicza i M. Jadwigi -- MD. Wałd. Wysławski i MD. Sadokierska

23888 (Wieleń)

1682.14/12. (W.) Marjanna Barbara, c. MD. Kazimierza Kokolewskiego i MD. Sabiny Deręgowskiej -- PMD. Stefan Grudziński podstoli kor. i PD. Agata Kłodnicka

23889 (Wieleń)

1676.13/5. JM. Stefan Grudziński wojewodzic pozn. x Konstancja Czarnkowska -- MD. Marcin Płoski i MD. Łabęcki eques pol.

23890 (Wieleń)

1676.25/2. JM. Jakub Głębocki x Zuzanna Deręgowska -- J. Stefan Grudziński wdzic pozn.

23891 (Wieleń)

1678.2/2. N. Kazmierz Kokolewski x N. Sabina Deręgowska -- Stefan Grudziński Franc. D.

23892 (Wieleń)

1754.16/2. (Zielichów) Dorota Apolonja, c. M. Mateusza Korytowskiego i Zofji -- Katarzyna K.

23893 (Wieleń)

1755.27/5. (Łokacz) Magdalena Petronella, c. MD. Kazimierza Laskowskiego i Reginy -- X. i MD. Barbara Kopowa pułkownikowa

23894 (Wieleń)

1757.24/3. (W.) Ignacy, s. G. Kazim. Lachowskiego (!) i Reginy -- G. Józef Wintergrun capitaneus aulicus i G. Michał Kopp etc.

23895 (Wieleń)

1759.25/4. (W. zamek) KatarzynaAgnieszka c. G. Kaz. Łackowskiego i Reginy -- X. i Kat. Hebleska

23896 (Wieleń)

1759.25/5. (Piotrowo) Zofja Jadwiga, c. GD. Ludwika Kierskiego i Joanny -- X. i G. Karolina Brudzewska

23897 (Wieleń)

1759.1/7. (Hamer) Nepomucena Michalina,, c. GD. Wojciecha Bębnowskiego i Justyny Starzeckiej -- G. Jan Zurowski i G. Regina Łackowska

23898 (Wieleń)

1759.14/10. (W.) Franciszek Andrzej, s. GD. Jana Zurowskiego i Magdaleny Ciszewskiej -- X. i G. Brudzewska

23899 (Wieleń)

1759.0/9. (Zelichowo)Michał Mateusz, s. GD. Łukasza Jakubowskiego i Magdaleny pos. J. -- chrz. nieszl.

23900 (Wieleń)

1761.5/8. (W.) cerem. Jan, s. GD. poprz. Zurowskich [Jana Zurowskiego i Magdaleny Ciszewskiej] -- MD. Józef Wintergrin kapit. i N. Konst. Zakrzewska (ch. 24/6)

23901 (Wieleń)

1763.28/6. (humer) Piotr s. G. Józefa Błaszkowskiego i Kat. Mrososkiej nielegalny

23902 (Wieleń)

1773.2/1. (Dwór W.) Marceli Ignacy, s. G. Pawła i Franciszki z Kościewskich Jasińskich -- G. Józef Jastrzębski i m-a

23903 (Wieleń)

1773.1/4. (Zielichowo) (* 26/3) Aleksandr August, G. Wawrzyńca Logi i Aleks. Zakrzewskiej -- X. Antoni Kołaczkowski kanon. lwowski i G. Eleonora Goltzowa

23904 (Wieleń)

1774.3/8. (W.) (* 27/7) Jan Jakub, s. G. Jana de Walschlager i Józefy Kosickiej -- chrz. nieszl.

23905 (Wieleń)

1774.18/8. (Zelichowo) (* 7) Wirydjanna Augusta, c. poprz. Logów [Wawrzyńca Logi i Aleks. Zakrzewskiej] dzierż. Z. -- X. i G. Marj. Zakrzewska

23906 (Wieleń)

1778.28/5. (Zelichowo) (* 21) Marcjanna, c. poprz. G. Logów [Wawrzyńca Logi i Aleks. Zakrzewskiej] -- G. Ant. i Marjanna Pokrazińcsy (?) małż.

23907 (Wieleń)

1780.4/1. (Zelichowo) (* 79/3/12.) Konstanty Potencjan, s. G. poprz. Logów [Wawrzyńca Logi i Aleks. Zakrzewskiej] -- G. Franc. Zakrzewski i Franc. Jasińska

23908 (Wieleń)

1799.20/4. (W.) (* 14) Juljanna Balbina, c G. Pawła Dąbkowskiego i Józefy Jańczewskiej, katol. -- chrz. nieszl.

23909 (Wieleń)

1787.20/8. (Człopa) MGD. Antoni Kurczewski x MGD. Joanna Swinarska w kość. z Człopie -- MD. Jan. Sw. wojski kaliski

23910 (Wieleń)

1769.15/10. (Zelichowo) G. Stanisław Zakrzewski x Krystyna Lozanka tenut. wsi Z. -- GD. Wawrzyniec Loga burgr. wałecki, brat jej i Walentyn Karsznicki

23911 (Wieleń)

1756.2/5. † MD. Franc. Swinarski (Humer)

23912 (Wieleń)

1758.20/8. † Aleksander Kierski Nob. (Piotrowo)

23913 (Wieleń)

1759.6/8. (Miasto) G. Kaz. Łackowski

23914 (Wieleń)

1759.12/12. † (Piotrowo) Kajetan Kierski

23915 (Wieleń)

1765.19/1. † córeczka zaraz po połogu c. PM. Rafała i Katarz. z Tworzyańskich Gajewskich klaństwa rogoz., nocujących w m. W., bez imienia

23916 (Wieleń)

1768.3/7. (W.) † G. Joanna Zofja Sułkowska dziecko roczne poch. w krypcie wieleń.

23917 (Wieleń)

1771.23/1. † Selleini na Węgrzech X. Piotr z Lachowic wda smol. dz. d. W., Koźmin, Radlecin, kaw. O. B., sw. And. sw. Aleks. l. 10 poch. reform. ib.

23918 (Wieleń)

1771.9/5. † GD. Anna z Bnińskich Swinarska podczaszyna kaliska, pani d. Czarnkowa l. 43

23919 (Wieleń)

1771.15/8. (Hochzeit) † GD. Andrzej Kazim. Tadeusz Zakrzewski l. 78

23920 (Wieleń)

1774.8/2. (W.) † Justyna de Wolszleger dziecko 2 l.

23921 (Wieleń)

1774.5/12. (Trafunek Dziwny) MD. Teresa z Mieczyńskich Dąbska podkomorzyna JKMci wracając z Berlina i nocując w W. na zamku u kuzyna swego Ludwika D. wdy b-kuj., zapaliły się jej szaty gdy gdy była z światłem prowadzona, i sama płonęła † 7, l. 26 poch. Podgorze

23922 (Wieleń)

1778.21/6. † G. Agnieszka Zakrzewska wd. po Andrzeju Kazim. 1771.15/8. pochowanym, l. 74

23923 (Wieleń)

1779.5/6. † (Łokacz) G. Michał Kopp l. 59, hydrope

23924 (Wieleń)

1780.11/8. (Zelichowo) † G. Konstantyn Loga l. 2

23925 (Wieleń)

1744.19/14 (Kamiennik) Wojciech Wiktor Elenterjusz s. G. Józefa i Joanny Bobrowskich -- G. Józef i Jadwiga Zajączkowie

23926 (Wieleń)

1742.21/6. (Hamar) Stanisław Jakub s. G. Kazim. i Katarz. Bobrowskich -- Piotra Sapieha stolnik WXL i G Jadwiga Zajączkowa

23927 (Wieleń)

1678.3/11. (W.) Stefan, s. G. Frqnciszka Deręgowskiego i Anny -- J. Stefan Grudziński podstoli kor. i G. Kat. D.

23928 (Wieleń)

1752. (W.) Adam, s. G. Kazim. Dybysławskiego i Barbary -- G. Franc. i Joanna Swinarscy

23929 (Wieleń)

1680.14/2. (Zelichowo) Zuzanna, c. G. Kaz. Kokolewskiego i Sabiny -- G. Krzysztof Morawicki i Konstancja Grudzińska

23930 (Wieleń)

1681.29/6. (Zelichowo) Adam Antoni, s. G. poprz. Kokolewskich [Kaz. i Sabiny Kokolewskich] -- chrz. nieszl.

23931 (Wieleń)

1754.16/2. (Zelichowo) Dorota Apolonja c. G. Mateusza i Zofji Korytowskich -- Katarzyna K.

23932 (Wieleń)

1754.28/12. (W.) Stefan Teofil, s. G. Kaz. i Reginy Lachowskich -- Piotr Sapiecha wda smol. i G. Marj. Objezierska

23933 (Wieleń)

1746.22/5. (Hamer) Joanna Nepom., c. G. Franciszka i Joanny Swinarskich -- G. Józef i Jadwiga Zajączkowie

23934 (Wieleń)

1749.13/10. (Hamer) Jadwiga c. poprz. G. Swinarskich [Franciszka i Joanny Swinarskich] -- G. Dobrogost Sw. i Anna Borkowska

23935 (Wieleń)

1752.11/XI. (Hamer) Józef Stanisław, s. poprz. G. Swinarskich [Franciszka i Joanny Swinarskich] G. Kaz. i Jadwiga Zjączkowie

23936 (Wieleń)

1746.29/9. (W.) Żydówka Marjanna Wybranowska -- Piotr Sapiecha wda smol. i G. Jadwiga Zajączkowa

23937 (Wieleń)

1723.14/3. (Piła) Anna Zofja, c. G. Józefa Zjączka i Anny Nieżuchowskiej -- Władysł. Korytowski i Anna z Napruszewskich małż.

23938 (Wieleń)

1724.28/8.(Piła) Anna Rozalja c. G. Józefa Zajączka i Anny -- G. Józef Bobrowski i G. Konstancja Krasińska

23939 (Wieleń)

19729.10/7. (Piłka) Elżbieta Jadwiga c. poprz. Zjączków [Józefa Zajączka i Anny Nieżuchowskiej] -- G. Michał Kaliński i G. Ludwika Kęsicka

23940 (Wieleń)

1731.4/10. (Piła) Ewa, c. poprz. Zajączków [Józefa Zajączka i Anny Nieżuchowskiej] -- G. Łukasz Kwilecki i J. Zofja Sapieżanka stolnikowa W. x L.

23941 (Wieleń)

1732.20/10. (Piłka) Franciszek Xaw. Ignacy Kandyd, s. G. poprz. Zajączków [Józefa Zajączka i Anny Nieżuchowskiej] -- G. Antoni Cieśliński i G. Anna Korytowska

23942 (Wieleń)

1735.26/4. (Piłka) Kazimierz Józef s. G. poprz. Zajączków [Józef Zajączek i Anna Nieżuchowska] -- chrz. nieszl.

23943 (Wieleń)

1736.6/4. (Piłka) Katarzyna Agnieszka, c. G. poprz. Zajączków [Józefa Zajączka i Anny Nieżuchowskiej] -- G. Franciszek Z. i G. Joanna Zajączkówa

23944 (Wieleń)

1737.10/6. (Piłka) Jadwiga, c. poprz. (Józefa i Jadwiga) G. Zajączków -- G. Tyburcy Hryniewski i G. Barb. Korytowska

23945 (Wieleń)

1739.30/8. (Piłka) Anna Ludwika Jadwiga, c. G. Józefa i Zofji Anny Zajączków -- G. Aleks. Chlebowski i G. Anna Korytowska

23946 (Wieleń)

1741.15/9. (Piłka) Jadwiga Teresa, c. G. Józefa i Jadwigi z Nieżuchowskich Zajączków

23947 (Wieleń)

1742.20/5. (Piłka) Helena Juljana, c. G. poprz. Zajączków [Józefa Zajączak i Jadwigi z Nieżuchowskich -- J. Piotr Sapiecha stol. W.x L. i G. Marj. Zajączkówna

23948 (Wieleń)

1794.4/2. (Z. Dobrojewa) † Franc. Kwilecki klan kaliski, gdy wracał z Berlina do domu, nagle w drodze sołtysa lutra, koło Frankfurtu l. 69

23949 (Wieleń)

1794.26/3. (Kraków) Aleks. Remiszewski kasztelan sandecki z dekretu sędz. konfeder. z powodu porozum. się z Rosjanami poblicznie powieszony (plotka ?)

23950 (Wieleń)

1794.2/6. (Wronki) † Augustyn Koźmiński dz. Wronek i in. l. 26 dziedziczy po nim siostra jed. Dzieduszycka

23951 (Wieleń)

1798.25/5. (Wieleń) † Nestor Kazimierz ks. Sapiecha, b. gen. artyl. W. X. L., dz. części zanotec. dóbr W. poch. Kodno

23952 (Wieleń)

1798.4/8. (Warszawa) † Adam x Poniński, b. podskarbi w. kor. † w biedzie

23953 (Wielowieś)

1708.15/2. N. Władysław Grzybowski x Agnieszka Raczławska -- G. Franciszek Bobrowski i N. Płaczkowski

23954 (Wielowieś)

1666.23/9. poch. VN. Zofja Kotarbska z Kromolic

23955 (Wielowieś)

1688.6/8. (W.) poch. G. Katarzyna Kramodzielska (!!)

23956 (Wielowieś)

1690.29/2. † PG. Anna Gurowska l. 14, c. PG. Melchjora G. klana międzyrzec., dz-a Kromolic poch. 20/4 bernard. kobyliń.

23957 (Wielowieś)

1700.28/12. † GMD. Dorota ..... (opuszcz. nazw.) dobrodz. kość. tut.

23958 (Wielowieś)

1703.20/1. (Vniesław) † Wawrzyniec Bonisławski stud. foliz. z Kalisza

23959 (Wielowieś)

1746.12/6. (Benice) Bonifacy Antoni Kajet., s. G. Tom. i Konst. Pawłowskich -- JMD. Jan z ż. Anną hr. Skarbkowic stowie tuszyńscy, dz. d. Jusnia, Unisław, Wielowieś

23960 (Wielowieś)

1748.11/8. (Dw. Kromolice) Anna Konstancja Kunegunda, c. JMD. Kaspra i Agnieszki z Bielińskich Modlibowskich klaństwa międzyrzeckiego, dz. Kromolic, Mokronosa -- Elżb. z Pawł. Biel. klanowa lędzka, Jan Tworzjański klan przemęcki

23961 (Wielowieś)

1758.29/7. (Kromolice) Ignacy Józef Joachim, s. JM. Andrzeja i Agnieszki z Bielińskich Zakrzewskich klaństwa biechow. -- JM. Wojc. Z. klanic biechowski i V. Jadwiga Prusimska (z w. Wschowa 1758.5/8.)

23962 (Wielowieś)

1759.29/9. * (Kromolice) Michał Franciszek, s. poprz. JM. Zakrzewskich [Andrzeja Zakrzewskiego i Agnieszki z Bielińskich] dz. Kr., kl. biech., ch. 11/10 -- G. Wojc. Rudziński i Anna Gałkowska wd.

23963 (Wielowieś)

1757.9/4. Józefata, c. G. Stanisł. i Franciszki Rudzickich tenut. d. Karczewo -- MD. Krystyna Zbijewska V., i MD. Antoni Zakrzewski klan biechowski dz. Kr.

23964 (Wielowieś)

1760.5/2. (Kromolice) Marjanna Agata, c. G. Tomasza i Konstancji Sulkowskich, administratorów w Kr. -- G. Franciszka i Stanisław małż. Rudziccy

23965 (Wielowieś)

1761.4/4. (Kaczewo) Marjanna c. G. Stanisł. i Franciszki Rudzeickich tenut. f. Kaczewo -- G. Anna Grudzielska i M. Karol Chłapowski z Gościejewa

23966 (Wielowieś)

1761.28/4. * (W.) Katarzyna Senen. c. G. Stanisł. i Anny de Olesińskiej Chlebowskich -- Katarzyna i Tomasz siostra i brat Soboccy ch. 2/5 -- ass. G. Agnieszki, c. G. Wojc. i Anny Gliwiczów z X. Józefem Oles. prob. W.

23967 (Wielowieś)

1762.14/12. (Dw. Kromolice) cerem. JM. nad Wojciechem i Xawerym Zakrzewskimi, ss. JM. Anton. i Rozalji z Malczewskich -- N. Nikodem Z. podsędkowicz zs. kalis. i G. Franciszka V. Zarembianka X. i G. Anna z Olesińskich Chlebowska (ch. ch.w m. Poniech z wody)

23968 (Wielowieś)

1763.30/10. Szymon Tadeusz s. G. Franc. i Marjanny Sikorskich ekonomów dw. Kromolice -- chrz. nieszl.

23969 (Wielowieś)

1764.1/1. Agnieszka, c. poprz. G. Chlebowskich [Stanisław Chlebowski i Anna z Olesińskich] -- Kat. Sobocka i X. Józef Olesiński

23970 (Wielowieś)

1769.22/10. Franciszek, s. Franciszka i Teresy Sikorskich podstarościch dw. Kromolic -- JMD. Xaw. Zakrzewski klanic biechow. i panna Urszula Walknowska z Kuklinowa (Kromolice)

23971 (Wielowieś)

1771.25/4. (Kromolice) Katarzyna c. poprz. NN. Sikorskich [Franciszka i Teresy Sikorskich] -- M. Konst. Zakrzewska klanka biechow. i M. Maciej Potocki

23972 (Wielowieś)

1748.11/8. (W.) N. Bartłom. Michałowski pisarz x Marj. Waliszewska (przed małż. "inter se cognatos") oboje z dw. szelejew. legitymowali teraz córkę Agnieszkę -- Jadwiga 1-o v. Waliszewska 2-o Jastrzębska matka jej i G. Jan Kocięcki mł.

23973 (Wielowieś)

1757.14/2. (Kromolice) JM. Antoni Zakrzewski klan santocki x Agnieszka z Bielińskich Modlibowska klanowa międzyrzecka, wdowcy, -- X. Józef Z. prob. sarnowski

23974 (Wielowieś)

1757.26/11. (Kromolice) G. Antoni Sokołowski x Helena Gałkowska, mł., mł., dworzanie z Dw. Kr. -- GG. Kaz. Stawiski i Hułtowicz

23975 (Wielowieś)

1759.10/11. (W.) G. Stanisł. Chlebowski x Anna z Brodzickich Olesińska mł., mł., -- Wiktor Chl., And. Chl. etc.

23976 (Wielowieś)

1753.4/5. (Kromolice) † JMD. Kasper Modlibowski klan międzyrzecki, tknięty paraliżem, poch. Gostyń filip.

23977 (Wielowieś)

1765.3/9. poch. Marcjanna c. Franc. Sikorskiego admin. Kromolic

23978 (Wielowieś)

1771.24/10. † N. Katarzyna Sikorska służ. w dw. Kromolic poch. kl. Kobylniki

23979 (Wierzenica)

1732.4/5. (W.) Zofja, c. N. Jana i Zofji Ryszkiewiczów -- chrz. nieszl.

23980 (Wierzenica)

1763.19/9. Michał Mateusz Jan s. MG. Rozalji i Józefa Wosińskich pos. Wierzonki cerem 1764.29/1. -- MGD. Tom. Wolski i MG. Ulanta Mycielska

23981 (Wierzenica)

1774.26/9. G. Felicjan Zakrzewski pos. d. Wierzonki mł. x G. wd. Elżb. Czochorwska pos. Skorzęcina -- G. Olszewski z ż., G. Paweł Łukomski, G. Krystyna Z. G. Anastazja Z.

23982 (Wierzenica)

1800.17/4. (W.) Józefa Zofja c. szl. Satnisł. Lisieckiego dzierż. i Marjanny -- Jędrzej L. i Magdalena L.

23983 (Wierzenica)

1800.8/8. (Wierzonka) cerem. Franciszka Matylda, c. G. Anton. Swinarskiego dzierż. w K i Teofili Cicoltin

23984 (Wierzenica)

1804.11/9. (W.) Cecylja, c. poprz. sz. Lisieckich [Stanisława i Marjanny Lisieckich] (* 5)

23985 (Wierzenica)

1808.1/3. (W.) Emilja, c. Satn. Lisieckiego pos. W. i Marjanny (* 28/2) -- X. i nieszl.

23986 (Wierzenica)

1811.3/2. (W.) Florenty Walentyn, s. hr. Stan. Lisieckiego pos. W. i Marj. z Regezów (* 3/2) -- chrz. nieszl.

23987 (Wierzenica)

1817.3/10. (W.) Franciszek Andrzej, s. J. pana Apolinarego Bąkowskiego ekonoma W. l. 30 i Marjanny Józefa z Piasczyńskich l. 22 -- Retz naddzierżawca ekonomy -Kieniskich i Eleonora Moszczeńska dz-a W.

23988 (Wierzenica)

1821.29/6. (W.) Antonina, c. poprz. Bąkowskich [Apolinarego Bąkowskiego i Marjanny Józefy z Piasczyńskich] (* 10) -- WP. Franc. Waszkowski dzierż. prob. W. i ż. jego Barb. z Goreckich

23989 (Wierzenica)

1821.20/10. Juljanna Walerja (* 1/10), c. poprz. Bąkowskich [Apolinarego Bąkowskiego i Marjanny Józefy z Piasczyńskich] -- X. Ant. Gorecki dziekan i prob. kiciński i W. Juljanna Umińska kontrolerowa z Mur. Gośliny

23990 (Wierzenica)

1824.22/8. (W.) (*24/70 Stanisław, s. poprz.M. Bąkowskich [Apolinarego Bąkowskiego i Marjanny Józefy z Piasczyńskich] -- JD, Stanisł. Moszczeński dz. Wierz. i Otorowa i JR. Katarzyna z Bnińskich Brudzińska dz-a Przytoczny

23991 (Wierzenica)

1825.21/11. (Wierzenica) * Marjanna Zuzanna, c. poprz. Bąkowskich [Apolinarego Bąkowskiego i Marjanny Józefy z Piasczyńskich] -- Józef Umiński Zuz. Turwanowska (?)

23992 (Wierzenica)

1829.25/5. (W.) * Jan, s. poprz. Bąkowskich [Apolinarego Bąkowskiego i Marjanny Józefy z Piasczyńskich] -- M. Maks. Mlicki, dz. Kazimierza i M. Eleonora Brudzewska

23993 (Wierzenica)

1835.2/3. G. Tadeusz Węsierski z Napachania par. Cerekwic. x G. Eleonora Brudzewska V., on 30, ona 24 -- G. Maks. Mlicki dz. Kazimierza

23994 (Wilczyna)

1714.29/4. (Piersko) NGD. Łukasz Damecki x NGD. Teresa Kornatoska -- Ludwik Grenowski sta mieścicki, Krzysztof Łaszczyński Samuel Targowski etc.

23995 (Wilczyna)

1722.24/10. (W.) GD. Jan Dembiński (?) et. de Jaworski x G. Marjanna Dembińska -- GD. Kaz. Cieński, Wład. Radoliński z Pierska

23996 (Wilczyna)

1726.2/3. (Piersko) G. Maciej Michalski x Dorota Piaseczka -- GD. Dębiński i G. Marjanna ż. jego i G. Kat. Kamieńska

23997 (Wilczyna)

1742.15/10. Jadwiga Teresa, c. M. Marcina Karola i Agnieszki Bogańskich -- X. Wawrzyniec z Wybranowa Swinarski prob. tut. i M. Ludwika z Sielnickich Skorzewska

23998 (Wilczyna)

1740.16/3. Józef, s. G. poprz. Bogańskich [Marcina Karola i Agnieszki Bogańskich] -- G. Satnisław Skorzewski z Kunowa i G. Anna Strachowska z Bytynia

23999 (Wilczyna)

1744.8/5. * Satnisław Florjan, s. poprz. G. Bogańskich [Marcina Karola i Agnieszki Bogańskich] -- G. Roch Bujalski i ż. Jego Agnieszka z Dusznik Sękowa

24000 (Wilczyna)

1741.26/11. (Piersko) Florjan Kajetan, s. MGD. Józefa Kęszyckiego i Ludwiki -- MGD. Florjan Konarzewski pisarz kcyń. i VM. Anna Bojanowska z Bytynia

24001 (Wilczyna)

1742.25/3. (Koszmowo) Satnisław Józef, s. MD. Wojc. Kozłowskiego dzierż. wsi Koszanowo i Franciszki -- X. Wawrzyniec z Wybranowa Swinarski prob. W. i MD. Szarencka z Wysocka

24002 (Wilczyna)

1743.30/6. (Piersko) Katarzyna Elżbieta, c. M. poprz. Kęszyckich [Józefa i Ludwiki Kęszyckich] -- MGD. Florjan Konarzewski pis. kc., tenut. P., M. Teresa Morawska dz-a Przystanek

24003 (Wilczyna)

1743.1/9. (Piersko) Marj. Joanna, c. N. Stanisława Michała i Rozalji Wróblewskich -- Florjan Konarzewski pisarz kcyń. i M. Ludwika Kęszycka

24004 (Wilczyna)

1744.0/4. (W.) Marjanna Aniela, c. MD. Pawła Kęszyckiego i Marjanny -- GD. Mac. Sokolnicki i MGD. Petronella Sokol. ż. jego oboje ze wsi Niewierz

24005 (Wilczyna)

1744.8/11. (Piersko) bl. M. Józefa i Ludwiki z Konarzewskich Kęszyckiej: Felicjanna i Marjanna Anna -- X. Stanisław Biegański kanonik kat. warmiński i M. Anna Rozbiecka Jadwiga Teresa Michalina -- MD. Paweł Kęszycki i żona jego M. Marjanna

24006 (Wilczyna)

1745.14/9. (Sękowo) Marjanna c. G. Marcina i Agnieszki Bogańskich -- G. Antoni Korytowski i V. Zofja Kiedrzyńska

24007 (Wilczyna)

1746.30/10. (Koszanowo) Katarzyna Teofila, c. G. Franciszka i Franciszki Nob. Smolskich -- G. Mich. Nieżuchowski z Konina i N. Agnieszka Bujalska z Dusznik

24008 (Wilczyna)

1746.4/12. (Piersko) Kunegunda Anna Nepom., c. J. Rafała i Heleny Konarzewskich (* 1746.24/7.) -- JMD. Florjan K. i JMD. Teresa Twardowska klanowa santocka

24009 (Wilczyna)

1747.29/6. (Sękowo) Petronella Elżbieta, c. poprz. Bogańskich [Marcina i Agnieszki Bogańskich] ekonomów chrz. nieszl., ass. przy cerem. -- G. Franc. Smolski z ż. Franciszką ekonomi z Koszanowa

24010 (Wilczyna)

1748.4/7. (Sękowo) Piotr Paweł s. poprz. MD. Bogańskich [Marcina i Agnieszki Bogańskich] -- MD. Piotr Kamieński i V. Kat. Bujalska (* 24/6)

24011 (Wilczyna)

20/10. (Koszanowo) Franciszek (* 25/9) s. G. Aton. i Katarzyny Kamińskich -- GD. Roch Bujalski pisarz prowentury księcia i GDV. Rudnicka

24012 (Wilczyna)

1749.1/1/ (Kaszanowo) Salomea c. G. Pawła i Marjanny Jarockich -- X. Wawrzyniec Swinarski prob. tut. i GD. Marjanna Korzysławska

24013 (Wilczyna)

1749.2/10. * (Piersko) Michał Franc. Tadeusz, s. J. Rafała i Heleny Konarzewskich stów stawiszyńskich -- GV. Kat. Radomska

24014 (Wilczyna)

1750.29/6. (Sękowo) (* 21) Alojzy Jan, s. poprz. Bogańskich [Marcina i Agnieszki Bogańskich] -- GD. Dominik Ostrowski pis. prowent. księcia i GD. Magdalena z Biernawskich ż. jego

24015 (Wilczyna)

1750.5/7. (Wierzchaczewo) (* 24/6) Jan Franciszek Antoni, s. G. Wojciecha Krzywińskiego i marjanny -ekonomów W. -- MGD. Samuel Kęszycki i GMD. Kunegunda Raszewska V.

24016 (Wilczyna)

1752.14/9. (Sękowo) bl. (* 12/9) ss. G. poprz. Bogańskich [Marcina i Agnieszki Bogańskich] ekonomów Sęk. -Franciszek i Ludwik, -- Gd. Józef i Joanna Deręgowscy

24017 (Wilczyna)

1752.17/9. (Koszanowo) Dominika Rozalja, c. M. Pawła i Marjanny Jarockich -- MD. Józef Cisoski i MD. Ludwika Zielińska Skorzewska dz-a de Konowo (!)

24018 (Wilczyna)

1753.18/2. (Wilczyna) Ignacy, s. Józefa i Katarzyny Wolskich -- Zygm. Trąmpczyński dz. Góry i MD. Ludwika z Potockich Bojanowska (* 1752.11/6.)

24019 (Wilczyna)

1755.10/8. (Sękowo) Magdalena Antonina, c. G. Karola i Agnieszki Boguńskich -- GD. Paweł Moskorzewski z ż. Antoniną

24020 (Wilczyna)

1758.8/4. (Sękowo) Sykstus Konstantyn (* 28/3) s. G/ Karola i Agnieszki Bogańskich -- G. Stefan i Teresa Glińscy z wójt. wieleń.

24021 (Wilczyna)

1746.19/7. (Sękowo) poch. Elżbieta, c. G. Bogańskich

24022 (Wilczyna)

1703.0/10. Teresa Jadwiga, c. GD. Macieja Gądeckiego i Anny -- X. i GD. Teresa Boleszowa macocha matki

24023 (Wilczyna)

1705.21/3. (Piersko) Stanisław Antoni, s. GD. Jana Czekanowskiego i GD. Konstancji -- GD. Michał Niegolewski chor. wschow. i MGD. Katarzyna Kurnatowska podczaszyna b-kuj.

24024 (Wilczyna)

1707.0/6. Jan Ignacy, s. MD. Jana Czekanowskiego i Konstancji dz-ów -- GD. Rafał Karsznicki z Młodaska dziedzic i GD. Anna Łaszczyńska dz-a z Witkowic

24025 (Wilczyna)

(?)1708.27/8. (Piersko) Marjanna Klara, c. GD. poprz. Czekanowskich [Jana i Konstancji Czekanowskich] -- MD. Michał Niegolewski chor. wschow., starosta powidzki i Katarzyna Kornatowska, babka dziecka

24026 (Wilczyna)

1709.21/11. (Piersko) Teresa Barbara, c. GD. poprz. Czekanowskich [Jana i Konstancji Czekanowskich] dzów P., -- GD. Wojciech Gronowski cześnik dobrzyń. i GD. Anna Grzybowska dz. Chudopsie

24027 (Wilczyna)

1711.0/2. (Piersko) Konstancja Rozalja Eulalja, c. poprz. GD. Czekanowskich [Jana i Konstancji Czekanowskich] -- JRD. Chryzostom Gniński bp. kamieniecki, opat wągrowiec. i MDG. Kat. Gnińska ścina radomska

24028 (Wilczyna)

1711.13/9. (Młodasko) Marjanna Urszula, c. GD. Rafała Karśnickiego -- Gd. Aleks. Skrzetuski i GD. Elżbieta Gronowska, GD. Wojc. Karsznicki i GD. Skrzetuska

24029 (Wilczyna)

1713.17/7. (Piersko) Anna, c. GD. poprz. Czekanowskich [Jana i Konstancji Czekanowskich] -- NGD. Ant. Ulatowski dz. Skorzewa i NGD. Marj. Karsznicka z Wierzchoczewa

24030 (Wilczyna)

1713.12/10. (Piersko Stanisław Michał, s. GD. Kaspra Niwskiego i Jadwigi -- Franc. Rutkowski i GD. Marj. Karsznicka z Wierzchoczewa

24031 (Wilczyna)

1715.17/1. (Piersko) Antoni Ignacy Melchjor, s. NGD. poprz. Czekanowskich [Jana i Konstancji Czekanowskich] -- NGD. Jan Malachowski klanic kaliski NGD. Apolonja Gronowska ścina mieścicka

24032 (Wilczyna)

1720.2/3. (Piersko) Katarzyna Regina, c. G. Wojciecha Niwskiego i Konstancji -- GD. Potocki i GD. Gronowska z Bytynia

24033 (Wilczyna)

1720.0/7. Cordjan Stanisław Filip Nereusz, s. GD. Kazimierza Cińskiego i Anny -- GD. Zofja Skrzetuska z Sokolnik i GD. Jan Koniński

24034 (Wilczyna)

1708.2/8. (Piersko) Michał s. G. Jana Czekanowskiego -- G. Michał Niegolewski chorąży wschow. i G. G. i G. Kat. Kurnatowska, babka dziecka

24035 (Wilczyna)

1712.20/5. (Piersko) Józef, s. poprz. G. Jana Czekanowskiego -- G. Jan Kurnatowski skarb. wschow. i G. Barb. Kaczorowska

24036 (Wilczyna)

1724. Aleksander Maciej, s. GD. Jana Debińskiego i GD. Marjanny -- GD. Józef Mlczewski pos. Pierska i GD. Kaczorowska z bytynia

24036a (Wilczyna)

1726.4/8. (W.) Stefan Wawrzyniec s. GD. Debińskiego i Marjanny -- G. Antoni Miaskowski i GD. Michał Promecki GD. Konst. Miaskowska

24037 (Wilczyna)

1730.4/1. (Piersko) Wiktorja Katarzyna, c. G. Michała Kęszyckiego i Elżbiety -- And. Łochyński z Nieświastowic i G. Konstancja Chocirzewska z P.

24038 (Wilczyna)

1760.2/11. * (Sękowo) Karol Marcin, s. poprz. Boguńskich [Karola i Agnieszki Boguńskich] ekonomów -- GD. Wojc. Skrzebowski pos. Pawłówka i G. Wiktorja Łupkowska ekonomowa z wójt. bukow. i ch. 7/12

24039 (Wilczyna)

1767.4/5. (Piersko) (* 19/3) Marjanna Józefina, c. G. Józefa i Antoniny Trąmpczyńskich tenut. w Mieścisku -- MG. Rafał Konarzewski dz. P. i GV. Katarzyna Radomińska

24040 (Wilczyna)

1768.23/4. Wojciech, s. G. Józefa i Antoniny Trąmpczyńskich -- Mateusz Stojecki mł. i V. Agn. Stojecka

24041 (Wilczyna)

1771.2/4. (W.) Katarzyna Regina, c. G. Macieja i Katarzyny Kostrów z wójt. -- G. Apolonja Orłowska

24042 (Wilczyna)

1779.26/8. (Podrzewie) Józef (* 22) s. G. Wojc. i Marjanny Klimaszewskich -- N. Michał Lorentowski z pleb. i G. Teresa Zebielska z wójt. w. gdzieindziej bez cech. szl.

23043 (Wilczyna)

1761.10/10. (Piersko) JMD. Józef Trąpczyński dz. Góry x JG. Atonina Konarzewska sty stawiszyń. córka -- GD. Paweł Kęszycki i Franc. Kęszycki, G. Aleks. Goślinowski z Nepachania

24044 (Wilczyna)

1767.18/1. (W.) † X. Wawrzyniec Swinarski curatus tut., poch. 3/2 † nagle we wsi Podrzewie

24045 (Wilczyna)

1769.8/6. poch. (W.) G. Kat. Zakrzewska l. ok.90

24046 (Wilczyna)

1778.13/5. poch. G. Anna z Zakrzewskich Konopczyna ż. G. Rafała K. wdowa miesz. w W.

24047 (Wilczyna)

1782.20/5. (Piersko) G. Michał Konarzewski x Rozalja Trąmpczyńska mł. mł. -- G. Karolina z Ostrów Radońska, Jakub T. Wojc. T., Ant. Zbyszewski

24048 (Wilczyna)

1788.23/3. (Piersko) Nepomucena Katarzyna, c. G. Kazim. i Anastazji Przeradzkich pos. P. -- chrz. nieszl. Cerem. 13/11 -- M. Marcinn bieńkowski dz. Grzebieńska chor. W.X L. i G. Joanna z Sokolnickich Małachowska pos. Gronówka

24049 (Wilczyna)

1788.14/4. (Piersko) Józefa Domicella c. popr5z. Przeradzkich [Kazim. i Anastazji Przeradzkich] -- G. Piotr Rozbicki z Sokolnik i M. Marj. Niegolewska chorężanka pozn. z Bytynia

24050 (Wilczyna)

1793.1/8. (Sękowo) Jakub Ignacy, s. G. Pawła i Justyny Dyoyńskich ekonomów sękow. -- N. Michał Zyc i Agn. Spechtówna

24051 (Wilczyna)

1785.3/6. (W.) poch. G. Agnieszka z Morawskich Ostaszewska

24052 (Wilczyna)

1787.26/1. (Piersko) poch. MG. Helena z Radomskich Konarzewska poch. ref. szamotul.

24053 (Wilczyna)

1787.26/2. (Piersko) poch. w Szamot. u ref. G. Rafał Konarzewski dz. P.

24054 (Wilkowo Niem.)

1709.18/2. Apolonja, c. GMD. Jakuba Trzcińskiego i MD. Teresy -- MD. Wojciech Janiszewski i MD. Marjanna Pląskowska

24055 (Wilkowo Niem.)

1719.20/4. Walerjan Józef Tyburcy, s. MD. Wojciecha Pląskowskiego i Jadwigi -- MD. Jadwiga Skaławska MD. Wojc. Karszyński

24056 (Wilkowo Niem.)

1720.22/1. Antoni Henryk s. G. Jana Floreckiego i Jadwigi -- MD. Michał Wynowski i MD. Agnieszka Sczieczeska

24057 (Wilkowo Niem.)

1721.5/1. Marjanna Zofja c. MD. Michała Nowoweskiego i Konstancji -- Elżb. Bogosilska i Ant. Luszskoski

24058 (Wilkowo Niem.)

1723.9/3. Wiktorja Bogumiła c. MD. Michała Nowoieyskiego i Jadwigi -- MD. Wojc. Rasiński i MD. Marj. Lesnieska

24059 (Wilkowo Niem.)

1731.15/2. Józef, s. Wojc. Kleparskiego i Katarzyny -- X. i MD. Konst. Nowoeiyska ekonomowa wilkowska

24060 (Wilkowo Niem.)

1732.12/2. Ignacy Maciej s. N. Aleks. Galeczskiego ekon. W. i Kat. -- JD. Franc. Skaławski chorąży pozn.; MD. Eleonora Krzycka klanowa nakielska

24061 (Wilkowo Niem.)

1733.5/4. Anna, c. Aleks. Galeczkiego ekonoma W. i Katarz. -- JMD. Franc. Mielżyński klanic sremski i LUdwika Skaławska chorążanka pozn.

24062 (Wilkowo Niem.)

1743.23/9. Mateusz s. Wojc. Kleparskiego skryby dwor. i Katarzyny -- chrz. nieszl.

24063 (Wilkowo Niem.)

1738.25/7. Jakub Wawrzyniec s. MD. Aleksandra Goleczskiego ekonoma W. i Kat. -- JMD. Jan Koźmiński wda kaliski i MD. Krystyna wd. po Franc. Mielżyńskim klanie śrem.

24064 (Wilkowo Niem.)

1740.29/3. Józefa Marjanna c. MD. Aleks. Goleskiego i Katarz. ek. W. -- MD. Mikoł. Zdzikowski podczaszy kaliski i G. Józefa Mielżyńska klanka śremska

24065 (Wilkowo Niem.)

1746.12/1. Antoni Konstanty s. GD. Stefana Domiechowskiego sługi ceł leszczyń. i Katarzyny -- MD. Mikoł. Zdzychowski podcz. kalis. i D. Konst. Laskowska ekonomowa

24066 (Wilkowo Niem.)

1757.20/2. (* 18) Zuzanna Wiktorja, c. GD. Jakuba Cwiklińskiego ekonoma wilk. i Teofili -- Wiktorja z Skaław. Lipska wd. klanowa łęczycka dz-a Kobylopola i Wilkowa i Ignacy Nieżychowski dz. d. Treben, Lauten, Przybyszewo, Piotrowice

24067 (Wilkowo Niem.)

1760.8/6. (* 7) Michał Ignacy Xawery Wincenty Maciej Franc., s. PMD. Józefa Mycielskiego sty koniń. i PMD. Franciszki z Koźmińskich -- MD. Aleks. Golecki i MV. Teresa Zdzychowska

24068 (Wilkowo Niem.)

1760.17/6. (* 1746.4/4.) teraz cerem. Wincenty Ignacy Izydor, s. PMD. Rocha Roli Zbijewskiego łowczego pozn. i PMD. Hjacynty ze Skaławskich -- ass. And. Niegolewski chor. kalis. sędzia surrog. pozn. i Wiktorja z Skaławskich Lipska klanowa łęczycka etc.

24069 (Wilkowo Niem.)

1760.17/6. (* 1756.7/3.) cerem. Kazimierz Aleks. Tomasz Józef s. poprz. Zbijewskich [Rocha Roli Zbijewskiego i Hjacynty ze Skaławskich] (ch. we dw. Mierzewo krótko po urodz.) -- Józef Mielżyński klan kaliski i ż. jego Wirydjanna z Bnińskich etc.

24070 (Wilkowo Niem.)

po † Mikołaj Zdzychowskiego podczaszego kalis., odziedz. W. Niem.: Krystyna z Skaławskich wd. po Franc. Mielżyńskim klanie śrem. Jej ss.: Józef M. klan kalis., Maciej sta radz., Ludwika z Skaławskich wd. po Mac. Koźmińskim wdzie kalis. z córką Frqnciszką z Koźm. ż. Józefa Mycielskiego sty koniń., Wiktorja z Skaławskich Lipska wd. po Józefie klanie łęczyc. Maciej. Marceli, Franciszek sta borzejow., Skaławscy bci m. s. rodz. i Hjacynta z Skał. Zbijewska ż. Rocha Zb. łowczego pozn. tych Skaławskich siostra. Działy w Wilk. 1760 dały tę wieś i obie Smyczyny Ludwice z Skał. Koźmińskiej

24071 (Wilkowo Niem.)

1742.26/5. JMD. Józef z Lipego Lipski klan bełski x JM. Wiktorja Skaławska c. o. Franc. Sk. klana gn., -ślub dał kardynał Lipski -- Mac. Koźmiński wda kaliski, Łuk. Kwilecki klan lędzki, Prokop L. oboz. W. K., Ignacy Koźm. sta wschow. Wojc. Miaskowski stol. pozn. Mikoł. Zdzychowski podcz. kalis.

24072 (Wilkowo Niem.)

1793.15/8. † Andrzej Mieszkowski sędzia zs. pozn., dziedzic W. poch. Poznań

24073 (Wilkowo Niem.)

1717.2/10. † MD. Marjanna Pląskowska poch. Osieczna kl.

24074 (Wilkowo Niem.)

1727.19/12. poch. Ewa Nowowieyska c. N. ekonoma tut.

24075 (Wilkowo Niem.)

1733.23/7. poch. JMD. Jadwiga ż. Franc. skaławskiego chorążego pozn., dz-a W.

24076 (Wilkowo Niem.)

1737.22/9. † JMD. Franciszek Skaławski klan gnieźnieński, dz. m. W. poch. bernard. Wschowa

24977 (Wilkowo Niem.)

1740.14/3. poch. Jakub Wawrzyniec s. MD. Aleks. Goleskiego ek. W.

24078 (Wilkowo Niem.)

1742.14/2.† J. Franciszka Zdzychowska poch. reform. Osieczna

24079 (Wilkowo Niem.)

1756.21/4. † PMD. Mikołaj Zdzychowski podczaszy kaliski, dz. d. Wilkowa i Smyczyny l. 66, poch. ref. Osieczna 4/5

24080 (Wilkowo Niem.)

1758.17/12. † Konstancja Wiktorja, córeczka D. Jakuba Cwiklińskiego ekonoma W. 1 r.

24081 (Wilkowo Niem.)

1762.15/3. † w Szkaradowie I. Weronika Mycielska klanowa pozn. poch. Gostyń filip.

24082 (Wilkowo Niem.)

1762.27/3. † w Kobenicach I. Krystyna a Skaławskich Mycielska klanowa śremska poch. Woźniki reform.

24083 (Wilkowo Niem.)

1765 † we Wschowie u lekarza 11/2 MD/ Julj. ze Zdzychowskich Skotnicka poch. 13 u bernard. wschow. l. ok. 6[?]

24084 (Wilkowo Niem.)

1782.11/4. † MD. Ludwika z Skaławskich Koźmińska wdzina kaliska, dz-a W. i Sznyczyny, Przybszewa, poch. 24 w Wschowie u bernard. l. ok. 88

24085 (Wilkowo Niem.)

1791.23/1. † N. Dorota Trcińska wdowa po ol. Macieju b. komisarzu Wilk. l. 71

24086 (Wilkowo Niem.)

1810.17/7. poch. w Gostyniu u filipinów († 5/7) Wojewodzina Franciszka z Koźmińskich Mycielska † we Wrocławiu l. 66

24087 (Wilkowo Niem.)

1811.poch. 9/1 hr. Sydonja Potocka c. hr. Franciszka Potockiego panna † 6, l. 11 pos. N. Wilkowa

24088 (Wilkowo Niem.)

1819.25/7. Stanisław v. Kołudzki pisarz prowent. W. hrabiny Potockiej s. Józefa K. wł. d. Łopienno i Faustyny Guzowskiej x v. Juljanna Klepacka c. Kaz. Kl., ze służby Mycielskiego z Kobylopola i Jadwigi Krzakowskiej

24089 (Wilkowo Niem.)

1818.0/7. GD. Juljan Bocheński mł., s. GD. Józefa B. komisarza hr. Jliński z gub. wołyń. i G. Franciszki Potockiej dz-a W. Niem., Sznyciny i m. Brody w Galicji x GV. Józefa Brosznowska c. GD. Bazylego Br. prof. gimn. w Zbarażu i Marjanny Rowińskiej †-uch, córka zaś adop. JD. hr. Anny Potockiej

24090 (Wilkowo Niem.)

1763.4/11. (* 1) Marcin, s. G. Mateusza i Katarzyny Wojuckich -- chrz. nieszl.

24091 (Wilkowo Niem.)

1782.19/6. (* 17) Joanna, c. G. Franciszka i Heleny Trzczyńskich -- GD. Kaz. Paszkowski z dw. morkow. i Honorata Joanna Tomska siostra poprz. D. Franciszki Trzcz. z dworu trzebińskiego

24092 (Wilkowo Niem.)

1799.12/4. * Jerzy Wojciech, s. Jana v. Chmielewskiego komisarza i Marty v. Oczesczyńskiej

24093 (Wilkowo Niem.)

1800.3/7. cerem. Franciszek, s. PMD. Stanisława Mycielskiego i Anny z Mielżyńskich -- MD. wojewodzina Mycielska z Koźmińskich, dz-a W. i PD. hr. de Potocki mł., syn hr-y Potockiej

24094 (Wilkowyja)

1647.23/6. Ludwika, c. MD. Krzysztofa Mieszkowskiego i Anny -- MD. hjacynt Rozdrażewski MD. Władysł. Rogaliński i MD. Kat. Opalińska z Radlina

24095 (Wilkowyja)

1659.8/6. (Bachorzewo) Katarzyna Zofja, c. MD. Jana Niemojewskiego i Zofji -- MD. Kat. Zawacka

24096 (Wilkowyja)

1680.24/10. (Wilcze) Stanisław Wojciech, s. G. Stanisł. Sokołowskiego i Bogumiły -- X. i V. Konst. Lisiecka

24097 (Wilkowyja)

1697.14/12. (Stęgosza) Katarzyna, c. MG. Jana Jarochowskiego tenut. St. i Agnieszki z Zdzarskich -- J. Kat. Przyjemska wdzina kaliska, i MD. Andrzej Przyj. klanic Chełmin.

24098 (Wilkowyja)

1702 (Tarce) Antoni, s. MG. poprz. Jarochowskich [Jana Jarochowskiego i Agnieszki z Zdzarskich] -- MGD. Wład. Glinicki i MG. Helena J. babka wnuka

24099 (Wilkowyja)

1700.2/2. * G. Józef Jarochowski s. poprz. [Jana Jarochowskiego i Agnieszki z Zdarskich] ze wsi Tarce, chrzcz. w kość. wieszczyczyń. -- Stanisł. Skrzetuski burgr. koniń. i Ruszkowa z Jarosławek

24100 (Wilkowyja)

1704.24/2. Maciej, s. poprz. NG. Jarochowskich [Jana Jarochowskiego i Agnieszki z Zdzarskich] -- Stanisław Kretkowski i Ludwika Sapieżyna ścina bobrujska

24101 (Wilkowyja)

1705.3/12. (Tarce) Franciszek, s. poprz. MG. Jarochowskich [Jana Jarochowskiego i Agnieszki z Zdzarskich] tenut. wsi T. -- X. i GD. Helena Skowrońska

24102 (Wilkowyja)

1706 Franciszka Barbara, c. MG. poprz. Jarochowskich 19/3 -- MGD. Dorota Psarska z Bachorzewa i GD. Aleksander Psarski jej syn, burgr. kalis.

24103 (Wilkowyja)

1711.28/10. (Bachorzewo) Szymon Tadeusz, s. G. Wojc. Woyciechowskiego i Heleny -- MGD. Jan Jarochowski ze wsi Tarce i GV. Elżb. Koczorowska z dz. B. Dalej nazw. spect. karczmarz

24104 (Wilkowyja)

1713.0/12. (Cielcza) Mikołaj s. G. Stanisł. Strachowskiego i Zofji Włostowskiej -- GD. And. Radwański tenut. C. i GD. Biskupska administr. dw. Jarocin

24105 (Wilkowyja)

1714.12/3. (Cielcza) Teofila Frnciszka c. GD. And. Radwańskiego tenut. d. C. i Teresy z Strachowskich -- MGD. Jan Bojanowski pos. Radlina i MGD. Jadwiga z Belęckich ż. jego

24106 (Wilkowyja)

1715.29/8. (Cielcza) Michał Bartłomiej, s. poprz. GD. Radwańskich [And. Radwańskiego i Tersy z Strachowskich] -- GD. Piotr Strachowski tenut. d. Zimnawoda i GD. Agn. Jarochowska z Tarc

24107 (Wilkowyja)

1715.25/11. (Cielecza) Katarzyna, c. poprz. Strachowskich [Stanisł. Strachowskiego i Zofji Włostowskiej] -- GD. Teresa z Str. Radwańska pos. C. i GD. Samuel Targowski tenut. wsi Dęmbno

24108 (Wilkowyja)

1668.24/9. (Stęgosza) G. Sebastjan Zółtowski x G. Teresa Grabska -- MG. Piotr z Bnina Opaliński wdzic kaliski i GM. Adam Rozrażewski klan przemęcki

24109 (Wilkowyja)

1668.26/11. (Stęgosza) N. Łukasz Zichliński x Marjanna Grabska -- N. Zygm. Zawacki i Seb. Zółtowski

24110 (Wilkowyja)

1710.9/9. (Bachorzewo) G. Wojc. Woyciechowski prefekt dworu B. x Spect. Helena w kapilcy m. B. -- GD. Aleks. Psarski tenut. B.

24111 (Wilkowyja)

1716.1/11. G. Paweł Czartochowski x Katarzyna Grodzińska z dw. wsi Płowce -- G. Jan Jarochowski z ż. Agnieszką

24112 (Wilkowyja)

1710.1/8. (W.) † G. Kazimierz Kołomyiski wojak konny

24113 (Wilkowyja)

1712.0/6. † JMD. Krystyna Psarska burgr. kaliska, poch. 20/6 Bernard.

24114 (Wilkowyja)

1712.1/9. † Teresa l. 6, c. G. Strachockiego (Cielcze)

24115 (Wilkowyja)

1712.9/9. poch. Cielczy Andrzej l. 7, s. G. Radwańskiego

24116 (Wilkowyja)

1726.0/4. Franciszek Józef Gabryel, s. VGD. Michała Chodkowskiego gen. admin. d. Zadzim i GD. Kat. c. GD. Jana i Agnieszki Jarochowskich posesorów -- MD. Franc. Strzelecki pisarz gr. kaliski pos. Mierzkowa i GD. Agn. J. babka

24117 (Wilkowyja)

1731.11/11. (Tarce) Marcin Stanisł., s. poprz. GM. Michała Chodkowskiego [Michała Cgodkowskiego i Kat. Jarochowskiej] -- PMD. Jan Jaczynicz stolink W. X. L. i Joanna z Bukowieckich Gentutowa marszałkowa Jerzego Sapiehy sty wschow. pos. m. Zerkowa

24118 (Wilkowyja)

1732.30/10. (Tarce) Jan Kanty Rafał, s. G. Franciszka Jarochowskiego pos. W. i 1/2 dz-a wsi Tarce i Marjanny z Albinowskich -- MD. Michał Zawadzki z Szypłowa i JMD. Krystyna z Jmiałkowskich Bobrowska dz-a Brzostowa

24119 (Wilkowyja)

1732.30/10. Ignacy, s. GD. Józefa Jarochowskiego i Marjanny z Grochowickich, m. we dw. wsi Tarce -- GD. Ign. Roman tenut. Bachorz. i GD. Agnieszka J. babka dziecka

24120 (Wilkowyja)

1734.29/6. (Bachorzewos. Tarce) Piotr Paweł, s. Józefa Jarochowskiego i Marjanny z Groch. -- GD. Ign. Roman i Konstancja z Skrzyneckich ż. jego, tenut. wsi Bachorzewa

24121 (Wilkowyja)

1734.3/8. (Tarce) Anna Marjanna c. G. Franciszka Jarochowskiego i Marjanny, pos. wsi T. -- GD. Dorota z Zawadzkich Zdzarska babka i GD. Michał Karzbok Zawadzki brat jej z Szypłowa

24122 (Wilkowyja)

1736.16/4. Katarzyna, c. NG. Józefa Jarochowskiego i Marjanny pos. wsi Tarce -- GD. Stanisł. Zdzarski z Szypłowa i G. Franciszka V. Jarochowska z Tarzec

24123 (Wilkowyja)

1738.14/4. (tarce) Anastazja Marjanna, c. G. poprz. Józefa Jarochowskiego i Marj. z Groch. pos. wsi T. -- GD. konst. Romanowa i GD. Walentyn Baranowski

24124 (Wilkowyja)

1740.0/5. (Tarce) Franciszek, s. G. Józefa Jaruchowskiego i Marjanny z Gr. -- G. Ewa Skrzynecka i Antoni organista

24125 (Wilkowyja)

1740.4/12. (Tarce) Marjanna c. G. Franciszka Jaruchowskiego i Marj.z Alb. -- G. Ignacy Roman tenut. Bachorz. i G. Konst. z Skrzeńskich Romanowa ż.jego

24126 (Wilkowyja)

1742.12/2. (Bachorzewo) Grzegorz, s. G. Wojciecha Dziergowskiego i Anny -- MG. Ignacy Roman tenut. Bachorzewa i G. Marjanna Jaruchowska

24127 (Wilkowyja)

1742.26/3. Józef Benedykt, s. G. Józefa Jaruchowskiego i Marj. pos. wsi Tarce -- I. Xiądz i G. Ewa Skrzyńska

24128 (Wilkowyja)

1743.17/2. (Tarce) Walentyn Maciej, s. G. Franc. Jarochowskiego i Marj. Alb. -- GD. Ludwik Skrzetuski i G. Dorota Zdzarska

24129 (Wilkowyja)

1743.25/8. (tarce) Jan Augustyn s. G. Józefa Jarochowskiego i Marj. -- Rafał J. i Agnieszka J.

24130 (Wilkowyja)

1719.25/1. G. Antoni Rzeszotarski x V. Marjanna Woyciechowska -- GD. Jan Jarochowski tenut. Tarzec, GD. And. Woyciechowski, ojciec panny etc.

24131 (Wilkowyja)

1719.9/1. † JD. Ludwika z Opalińskich hr. Sapieżyna ścina bobrujska, dz-a m. Wieleń z przyl., Rawicza, Kazimierza, Borku, Radlina, l. 34

24132 (Wilkowyja)

1722.31/5. (Zerków) † MD. Ludwika z Otoka Radomicka wdzina inowrocł., GWP, ostatnia z rodu Zaleskich

24133 (Wilkowyja)

1727.2/9. † tknięty paraliżem X. Karol Łodzia Poniński bp. aredeński, sufragan, ofic. gen., prob. kat. pozn. i wschowski poch. katedra 10/9

24134 (Wilkowyja)

1728. † X. Antoni Józef z Dobrzycy Dobrzycki Leszczyc, kanonik kat., sędzia surrog. pozn., prob. tuliszkowski, intra limites Sileriae, medis circiter diebus mensis Januarii

24135 (Wilkowyja)

1728.24/9. † JED. Maciej Radomicki GWP, przez lat ponad 20, w końcu wda pozn. l. ok.80 poch. Zerków

24136 (Wilkowyja)

1729.31/5. poch. GD. Jan Jarochowski pos. wsi Tarce, poch. franc. w Koźminie

24137 (Wilkowyja)

1737 † 9/2 * we wsi Sławin G. Agnieszka Jarochowska poch. 18/2 w konw. reformatów

24138 (Wilkowyja)

1730.3/3. † (Brzostków) JMGD. Marjanna z Rogalińskich Psarska, ż. Aleks. Ps. burgrabiego zs. kalis. dziedziczne d. Brz. w 1/2 dz-a wsi Bachorzewo, † w Brz., poch. w 13. tyg. potem w kość. w Brzostkowie

24139 (Wilkowyja)

1730. † w dalekich stronach JED. Jan Kaz. Sapieha b. sta bobrujski hr. na Lachowicach, dz. i pos. mm. Wieleń, Koźmin. Radlin, Rawicz, Borek, † 1730.23/2. poch. 22/3 w Radlinie

24140 (Wilkowyja)

1730.30/4. † X. Maciej Chełmicki kantor kat. pozn., archidjak. i ofic. gen. kaliski, rektor kość. kolleg. koźmiń. † we wsi swej dziedz. Raszewy poch. Pozn. kat. 24/5

24141 (Wilkowyja)

1732.5/4. poch. GD. Jan Rudoski (Osiek) tenut. wsi O., † w dzień Zwiastow. N.M.P> (ż. jego Rozalja z Woyciechowskich) poch. w Koźminie w franciszk.

24142 (Wilkowyja)

1733.28/6. † G. Bartłomiej Bogdański z synem, b. admin. radliński

24143 (Wilkowyja)

1735.9/3. (Łuseczanów) † nagle G. (nobilis cum putatas) Franciszek Kuczkowski l. ponad 60, oficio villici aliquot annis trigens

24144 (Wilkowyja)

1739.6/3. JMD. Zofja Sapieżyna stolnikowa W. X. Lit., dz-a d. Koźmin, Borek, Rawicz, Wieleń, Radlin, poch. konw. Koźmin

24145 (Wilkowyja)

1739.0/4. (Mieszków) † JMD. Franciszek Strzelecki bezż., l. ok. 50, w Mierzkowie mieszkał ok. 40, sędzia surrog. gr. kalis. i pisarz, † 7/4 poch. Kalisz reformaci

24146 (Wilkowyja)

1739 † (Jarocin, Bachorzewo, Brzostkowo) † JG. Aleksander Psarski burgrabia, pos. Bach. i Brzostkowa, l. 75, poch. Koleg. środz.

24147 (Wilkowyja)

1741.27/9. (Tarce) † Katarz. l. 5 1/2, c. G/ Józefa i Marjanny Jaruchowskich

24148 (Wilkowyja)

1745.7/12. (pleb. Cielcze) Mikołaj Andrzej (* 30/10), s. G. MD. Andrzeja Wosińskiegoo tenut. pleb. cielckiej i Zofji -- MD. Antoni Jarochowski pos. d. Tarce i MD. Konst. Romanowa pos. d. Bachorzewo

24149 (Wilkowyja)

1747.7/6. (* 20/4) Wincenty Wojciech, s. G. Granc. Jarochowskiego i Marjanny -- M. Ignacy Koźmiński sta wschowski i ż. jego Marjanna z Sapiehów dz-a Zerkowa

24150 (Wilkowyja)

1749.9/2. (W.) Agata, (* 5) c. G. Józefa Sobieszczeńskiego i Marjanny -- MD. Ignacy Roman tenut. Bachorzewa i MG. Zofja Trąbczyńska ze wsi Lubienia

24151 (Wilkowyja)

1749.3/3. (Tarce) Helena Kunegunda, (* 14/2) c. M. Franciszka i Marjanny Jaruchowskich -- MD. Ludwik Skrzetuski dz. Szypłowa i M. Zofja Trąmpczyńska wd. pos. wsi Lubienia

24152 (Wilkowyja)

1750.14/XI. (Tarce) Franciszek Xawery, (* 1) s. MD. Józefa Jarochowskiego i Marjanny -- G. Jakub Danielecki i G. Marj. Zmiewska

24153 (Wilkowyja)

1757.16/5. (W.) Jan, s. G. poprz. Sobieszczańskich [Józefa i Marjanny Sobieszczańskich] (* 15) -- PMD. Maciej Mycielski klanic sieradzki z ż. Weroniką

24154 (Wilkowyja)

1752.14/12. (Tarce) Barbara Katarzyna (* 30/11) c. G. Józefa Jarochowskiego i Marjanny -- X. Stanisł. Malczewski prob. nowom. i GD. Marjanna Szczerska z Szypłowa

24155 (Wilkowyja)

1754.25/1. (W.) (* 20) dziecko poprz. G. Sobieszczańskich [Józefa i Marjanny Sobieszczańskich] stróżów lasów -- GD. Antoni Jarochowski tenut. cz. Tarzec i GD. Kat. Amadejowa z wsi Bachorzewa matka rodziny

24156 (Wilkowyja)

1754.25/6. (Tarce) Jan Bapt. Maciej, s. G. Franc. Jarochowskiego i Marjanny z Alb. pos. cz. T. (* 24) -- X. i GD. Konstancja z Psarskich Napruszewska pos. wsi Bachorzewo

24157 (Wilkowyja)

1755.20/2. (W.) Maciej (* 18) s. N. And. Mireckiego i Felicjanny z Wolskich -- X. i G. Marj. Jarochowska pos-a T.

24158 (Wilkowyja)

1761.11/6. Magdalena Katarzyna (* 26/5 Bacharzewo) c. MG. Antoniego Bielawskiego i Anny z Bobrowskich -- MD. Antoni Łętkowski stolink łęczycki i MG. Katarzyna Bobrowska podstolanka smoleń.

24159 (Wilkowyja)

1763.1/9. (Bachorzewo) (* 11.8) Rocg Ignacy, s. MGD. Kazimierza Bobrowskiego i Kat. Malczewskiej dz-ów B. -- M. Jan Rozdrażewski z ż. ze Słupi

24160 (Wilkowyja)

1764.29/7. (Stęgosz) (* 28) Ignacy, s. G. Anton. Falwarskiego i Joanny -- G. Kaz. Arciszewski And. Ostaszewski, G. Katarzyna Wesołowska

24161 (Wilkowyja)

1771.24/12. (W.) (* 23) Adam Jan, s. GD. Antoniego Kurowskiego i Teresy z Kurowskich K-ej -- X. i G. Marj. Amadejowna V.

24162 (Wilkowyja)

1773.18/3. (Bachorzewo) (* 11) Józefa Nepom. Katarzyna, c. GD. Macieja Bobrowskiego i dz-a B. i GD. Marjanny z Jarochowskich -- GD. Antoni J. z Lissowa i GD. Kat. z Malczewskich B. dz-a Chwalencina wd.

24163 (Wilkowyja)

1776.11/8. (Bachorzewo) Dominik Ludwik Kajetan, (* 7) s. GD. Mac. Bobrowskiego pos. B. i Marjanny Jaroch. -- MGD. Ludwik Herstopski sędzia zs. wschow. i G. Katarzyna Jaraczewska dz-a Chwalencina

24164 (Wilkowyja)

1778.9/4. (Bachorzewo) Wojciech Nepom. Ignacy, s. G. poprz. Bobrowskich [Macieja Bobrowskiego i Marjanny Jarochowskiej] dz. B. -- GD. Józef Jaraczewski pos. Chwalencina i Marjanna Jarochow. pos. Lisowa; † 1779.15/4.

24165 (Wilkowyja)

1780.28/2. (Bachorzewo) Maciej Kazimierz Józef, s. G. poprz. Bobrowskich [Macieja Bobrowskiego i Marjanny Jarochowskiej] -- G. Rafał Jarochowski centurjo cohortis SRM. i V. Józefa Bobrowskiego

24166 (Wilkowyja)

1785.20/4. (Hannopole) Leon (* 10) s. G. Krzysztofa Kątowskiego i Anny z Garmiszów -- chrz. nieszl.

24167 (Wilkowyja)

1787.26/8. (Kaziakowo) cerem. Juljanna Nepom. (z w. 12/5) c. MD. Franciszka i Apolonji Bronikowskich pos. folw. K. -- Wojc. Czołakiewicz dziad dziecka i Józefa Zadulska pos. Tarzec a chrz. -- Kazim. i Katarz. z Chlebowskich Kurowscy w m. Annopole mieszk.

24168 (Włościejewki)

1671.4/4. Zofja Marjanna, c. G. Władysł. Złotnickiego i Anny -- chrz. nieszl.

24169 (Włościejewki)

1676.0/12. Mikołaj Stefan s. G. Stanisł. Rosowskiego i Barb. -- chrz. biedni

24170 (Włościejewki)

1702.26/2. Teresa, c. G. Franc. i Zofji Zochowskich -- N. Konstancja Z. córka i m.

24171 (Włościejewki)

1706.26/10. (Międzyborz) Katarzyna, c. G. Franciszka i Zofji Zochowskich tenut. M. -- G. Marjanna Z. c. tychże i G. Melchjor Ziemierski

24172 (Włościejewki)

1708.1/9. (Wł.) Wawrzyniec Józef, s. GD. Franciszka Daleszyńskiego podczaszego wyszogrodz. pogrobowy i Konstancji -- GD. Józef Tłukomski z ż. GD. Eleonorą z Zielonackich

23173 (Włościejewki)

1710.15/9. Jakub, s. G. Wojciecha Zduńskiego i Anny Gorczyńskiej -- GD. Stanisł. Trzaskowski i GV. Anna Skrzetuska

24174 (Włościejewki)

1710.20/7. Anna, c. Franciszka i Konstancji Daleszyńskich -- Sebast. Molski

24175 (Włościejewki)

1711.16/2. Chryzostom Józef s. MGD. Wojc. i Jadwigi Linowskich -- MGD. Jan L. i MGD. Jarczewska

24176 (Włościejewki)

1717.21/9. Teresa Jadwiga, c. G. Moraczewskiego i Zofji -- G. Józef Tłukomski i GD. Radolińska

24177 (Włościejewki)

1729.2/6. (Międzbórz) Petronella Teodozja, c. MD. Wojciecha Kosickiego i MD. Marjanny -- MD. Piotr Czanasty z Zaborowa i MD. Konst. Daleszyńska

24178 (Włościejewki)

1732.24/2. (Penta Młyn) Maciej, s. G. Michała Grochowickiego i Zofji -- GD. Kosicki i GD. Konstancja Daleszyńska

24179 (Włościejewki)

1734.23/5. (Międzybórz) Konstancja Katarzyna, c. M. Tom. Kosickiego i Kat. z Daleszyńskich -- MD. Wojc. K. i MD. Katarzyna Radolińska prababka dziecka

24180 (Włościejewki)

1734.12/12. (Kołacino) Marjanna, c. G. N. Zułtowskiego i Magdaleny -- chrz. nieszl.

24181 (Włościejewki)

1735.8/5. (Międzyborze) Stanisław Florjan, s. GM. Tom. i Katarzyny Kosickich -- GD. Jan Krzyżanowski i GD. z Radolińskich Daleszyńska dz-a

24182 (Włościejewki)

1736.1/1. Stefan Jan, s. GD. Wojc. Kosickiego i GD. Marjanny -- GD. Tom. K. i ż. jego Katarzyna K.

24183 (Włościejewki)

1736.4/11. (Międzyborze) Marjanna Barbara, c. M. Tom. Kosickiego i Kat. -- MD. Marjanna z Radol. Daleszyńska

24184 (Włościejewki)

1739.13/1. (Wł.) Agnieszka Konstancja, c. G. And. Daleszyńskiego i Teresy -- GD. Tom. Kosicki i GD. Eufrozyna Szawczyńska

24185 (Włościejewki)

1739.11/3. Kunegunda, c. N. Ant. Radwańskiego ekonoma Wł. -- GD. Wojc. Kosicki i GD. Marjanna Kosicka ż. jego

24186 (Włościejewki)

1740.15/8. (Wł.) Marjanna Rozalja, c. G. Ant. Radwańskiego i Cecylji -- GD. And. Daelszyński i GD. Eleonora z Zielonackich Tłukomska

24187 (Włościejewki)

1740.28/12. (wł.) Mikołaj Jan, s. G. And. Daleszyńskiego i G. Teresy -- GD. Jan Krzyżanowski i GD. Konst. Starzecka

24188 (Włościejewki)

1742.26/2. (Międzyborze) Anna Marja, c. M. Stanisława Zbikowskiego komornika pozn. i Leonory ze Skorzewskich -- G. Franc. Glinicki i GV. Marcj. siostra rodz. dziecka

24189 (Włościejewki)

1743.21/4. (Wł. Dw.) Józef Mikołaj Gabryel, s. MG. Jana i Antoniny Krzyżanowskich -- X. Ant. Łukomski opat lędzki i mGD. Magdalena Słonecka

24190 (Włościejewki)

1744.19/4. (Wł. Dw.) Katarzyna Agnieszka, c. G. porz. Krzyżanowskich [Jana i Antoniny Krzyżanowskich] -- GD. Józef Wyganowski regent kaliski i Zofja z Skorzewskich K.

24191 (Włościejewki)

1746 Stanął w Kaliszu dekret potioritatis między Janem Krzyżanowskim i panami Daleszyńskimi

24192 (Włościejewki)

1747.26/5. (Wł.) Zuzanna c. GD. Jana Krzyżanowskiego pos. Wł. i Antoniny Łukomskiej -- GD. Stanisław K. i GV. Katarzyna K.

24193 (Włościejewki)

1747.2/7. Franciszka Brygida c. GD. Jakuba Krzyżanowskiego pos. Międzyb. i Zofji z Daleszyńskich -- GD. Jan K. dz. Wł. i GD. Zofja matka jego

24194 (Włościejewki)

1748.22/2. (Międzybórz) Maciej Djonizy, s. poprz. GD. Krzyżanowskich [Jakuba Krzyżanowskiego i Zofji z Daleszyńskich] -- GD. Ant. Malczewski dz. Bojanowic i GD. Antonina K. dz-a Wł.

24195 (Włościejewki)

1749.3/7. (Dw.Międzybórz) Konstancja Antonina, c. DG. poprz. Krzyżanowskich [Jakuba Krzyżanowskiego i Zofji z Daleszyńskich] -- GD. Antoni Daleszyński i GD. Dorota K. dz. Jarosławca

24196 (Włościejewki)

1749.25/11. (Dw.Wł.) Tadeusz Gabryel, s. GD. Jana Krzyżanowskiego dz-a Wł. i Ant. z Łukom -- GD. Jakub K. i GD. Kat. Pogorzelska z Grójca

24197 (Włościejewki)

1750.27/12. (Dw. Międzybórz) Adam Jan, s. GD. Jakuba Krzyżanowskiego pos. M. i Zofji z Dalesz. -- GD. Józef Wyganowski dz. M. i GD. Teresa Dalesz.

24198 (Włościejewki)

1752. w wig. sw. Mat., Michał Mateusz Franc., s. PMG. Jakuba Krzyżanowskiego pos. Międzyb. i Zofji z Dal. -- MGD. Michał Piasecki dz. Chwałkowa i Teresa Daleszyńska

24199 (Włościejewki)

1753.9/12. Stanisław Andrzej s. poprz. Krzyżanowskich [Jakuba Krzyżanowskiego i Zofji z Daleszyńskich] po. M. -- G. Wiktor Cieślińskipos. Wł. i G. wd. Apolonja Objezierska

24200 (Włościejewki)

1753.18/4. (Dw. Wł.)Antoni Józef s. GD. Wiktora Cieślińskiego pos. Wł. i Antoniny z Łukomskich -- GD. Józef Objezierski i GV. Katarzyna Krzyżanowska

24201 (Włościejewki)

1766.16/9. (Wł.) córki bl. G. Antoniego Cieślińskiego i Katarzyny z Krzyżanowskich Teresa i Franciszka -- X. GV. Teresa... G. Wawrzyniec Stanisławski i Apolonja z Karsznickich Objezierska

24202 (Włościejewki)

1768 GD. Tadeusz Krzyżanowski l. 19 mający w Retoryce w gimn. wschow. SJ., dz. Klunowca k. Leszna Włościejewek, Międzyborza. Pluty

24203 (Włościejewki)

1769.20/3. (Wł.) Gabryel Józef Benedykt, s. G. Antoniego i Katarzyny z Krzyżanowskich Cieślińskich poses. -- G. Michał Stanisławski i G. Apol. Objezierska babka dziecka

24204 (Włościejewki)

1769.30/10. (Gay, Międzyborz) Eutropja Marjanna Barbara c. G. Franciszka i Joanny z Madalińskich Droszewskich pos. wsi G. (* 29 we dw. M.) gdzie matka dziecka matkę swoją odwiedzała -- GD. Jakub Krzyżanowski tenut. d. M. i ż. jego G. Barbara, babka dziecka

24205 (Włościejewki)

1770.14/6. (Wł.) bl. Anna-Elżbieta i Małgorzata-Ludgarda cc. G. poprz. Cieślińskich [Antoniego Cieślińskiego i Katarzyny z Krzyżanowskich] -- G> Tomasz Kołdowski tenut. d. Jarosławki i G. Kat. Pogorzelska wd. z Międzyborza, ciotka matki. Tom. Kołdowski i G. Konstancja z Mężyńskich ż. jego

24206 (Włościejewki)

1772.2/1. (Wł.) Makary Daniel, s. G. poprz. Cieślińskich [Antoniego Cieślińskiego i Katarzyny z Krzyżanowskich] tenut. Wł. -- GD. Józef Objezierski dz. Nowca i Malinia GV. Teresa Kopajewska z dw. Wł.

24207 (Włościejewki)

1773.21/3. (Wł.) Katarzyna Józefata c. G. poprz. Cieślińskich [Antoniego Cieślińskiego i Katarzyny z Krzyżanowskich] pos. Wł. -- G. Tad. Krzyżanowski dz. Wł. i GD. Apol. Objezierska matka Antoniego Cieśl. ojca dziecka

24208 (Włościejewki)

1775.28/12. (Wł.) Tomasz Feliks s. poprz. G. Cieślińskich [Antoniego Cieślińskiego i Katarzyny z Krzyżanowskich] -- G. Wojc. C. i Gv. Teresa Kopajewska

24209 (Włościejewki)

1777.22/5. (Wł.) Joanna Nep. Helena Petronella c. G. poprz. Cieślińskich [Antoniego Cieślińskiego i Katarzyny z Krzyżanowskich] pos. Wł. (* 21) -- G. Dominik Ostrowski pos. Brzistowi i Teresa Kopajewska

24210 (Włościejewki)

1748.25/2. GD. Michał Pogorzelski dz. Grójca, 2-o v. x G. Katarzyna Krzyżanowska V. -- GD. Kazmierz Błociszewski dz. Panienki, GD. Jan K. GD. Jakub K.

24211 (Włościejewki)

1752.15/7. (Wł. Dw.) GD. Wiktor Cieśliński x wd. Antonina z Łukomskich Krzyżanowska dz-a Wł. -- G. Jakub K., G. Antoni C.

24212 (Włościejewki)

1766.2/2. G. Kazim. Wielowieyski x wd. Teresa Zakrzewska -- G. Antoni Cieśliński i G. Kat. z Krzyżanowskich Cieśl.

24213 (Włościejewki)

1746.27/4. (Wł.) poch. poch. dwoje dzieci GD. Jana Krzyżanowskiego dz-a Wł.

24214 (Włościejewki)

1756.27/1. poch. (Międzyborze) poch. GD. Zofja z Daleszyńskich Krzyżanowska ż. Jakuba K.

24215 (Włościejewki)

1756.21/8. † GD. Weronika z Bartonowskich Korytowska poch. Osieczna

24216 (Włościejewki)

1758.27/9. † Michał, s. G. Krzyżanowskich

24217 (Włościejewki)

1764.5/4. poch. dziecko Antoni Droszewski s. G. Anton. i Joanny z Madalińskich

24218 (Włościejewki)

1764.14/4. poch. G. Marjanna Dębińska

24219 (Włościejewki)

1766.1/9. (Wł.) poch. Teresa, c. G. Ant. i Kat. Cieślińskich

24220 (Włościejewki)

1768. Zamyka się urzędowanie X. Antoniego Filipa Nereusza z Werbna Wociechowskiego

24221 (Włościejewki)

1769.30/6. (Międzybórz) † Stanisław Krzyżanowski mł., s. G. Jakuba tenut., " feralibus krubris occubnit in horoco ique succenso corpus eius combustum corbom simillinum sepultum est."

24222 (Włościejewki)

1769.8/7. (Międzyborz) Gregorius Bubulcus ob delicta quaedam in vita sna perpetrata vivas combustus est inter villa Włościejewki et Międzyborz prope protum Eeclesisticum feudeus in Międzyborze rit aliquoties in (arcere dispositus in viam universe cornis saczermentigue munitus pridic aute violentum mortem cnius anima regniescat in pace post morfem apparnit aliquotis Justigatori suo cum brevi tempore de consequenda aeterna salute pyopria certum facius, Ignem huncet rogum patientimine toleravit etenim ob qretiam Dei asrequendem Beatissimae Virgini Mariae in Włosiejewki wic gratiosae animam et ultimnus ferminum suoum commendorit aute agonem et in ipsi rogo ique mdigue circumidatus in maxime et vehementissima ustione inclamarit Saucta Maria intercede pro me Jesz salva me omnes Sancti et Sancte Dei intercedite orate pro me

24223 (Włościejewki)

1771.11/3. (Wł.) † Anna Elżb. c. G. porz. Cieślińskich [Antoniego Cieślińskiego i Katarzyny z Krzyżanowskich], 10 mies. po chrzcie

24224 (Włościejewki)

1774.8/11. (Międzborz) † GPV. Franciszka Madalińska c. GD. Barbary M. matki olim, obecnie Krzyżanowskiej, posesorki w M.

24225 (Włościejewki)

1776.22/2. (Wł.) † Tomasz Feliks s. G. Ant. i Kat. Cieślińskich (ch. 75.28/12.)

24226 (Włościejewki)

1777.9/2. (Wieszczyczyn) † JR. Ignacy Mąkowski h. Pogończyk paroch wieszczyczyń, przez l. 36

24227 (Włościejewki)

1780.16/9. (Międzyborz) † GD. Katarzyna z Krzyżanowskich Pogorzelska wd. l. ok. 50, poch. tu

24228 (Włościejewki)

1720.28/10. N/ Folwarski x Agnieszka -- G. Piotr Czanasty i G. Chudzyński

24229 (Włościejewki)

1723.26/11. (Wł. Dw.) G. Jakub Kosicki x Teresa Wyrzykowska -- GD. Maciej Soszyński i GD. Józef Tłukomski

24230 (Włościejewki)

1729.16/1. G. Wojc. Grabowiecki x G. Anna Sekucka wd. -- MD. Wojc. Kosicki i G. Swięcicki

24231 (Włościejewki)

1732.25/11. (Wł.) G. Tomasz Kosicki x Kat. Daleszyńska -- MD. Gociałkowski podkom. pozn. i Mac. Soszyński

24232 (Włościejewki)

1681.3/2. † MD. Radoliński

24233 (Włościejewki)

1682 † MD. Katarzyna Radolińska ż. poprzedniego

24234 (Włościejewki)

1682. † MD. Zofja Swinarska a Konarskich

24235 (Włościejewki)

1726.10/6. (Pluta) † G. Zygmunt Sekucki

24236 (Włościejewki)

1726.14/5. † GD. Franciszek Daleszyński podczaszy wyszogrodzki, mąż Konstancji z Radolińskich dziedziczki, dziedzic d. Mchy, Brzostownia † w Lesznie, "insprato capitis dolore affectus" w Lesznie się leczył. Poch. Osieczna. Zaraz po zaboleniu głowy stracił przytomność i nazajutrz †

24237 (Włościejewki)

1735.28/12. (Wł.) † MD. Katarzyna z Zielonackich Radolińska dz-a Wł., l. 73 † w dzień sw. niewiniątek

24238 (Włościejewki)

1736.5/12. (Międzyborz) † N. Anna Grochowska z domu Swietlicka l. ponad 60

24239 (Włościejewki)

1737.(?)26/6. † MD. Konstancja z Radolińskich Daleszyńska stolnikowa wyszogrodzka dz-a Wł. Międzyborza i Bojanic

24240 (Włościejewki)

1784.16/6. (Wł.) Antonina Justyna (* 14), c. G. Jana Kańskiego i Jadwigi Krzemińskiej -- X. i M. Ant. z Dorpow. Sadowska komoc. pozn., dz-a Zawor

24241 (Włościejewki)

1786.9/2. (Wł. Olędry) Agata Apolonja, (* 5) c. poprz. G. Kańskich [Jana Kańskiego i Jadwigi Krzemińskiej] -- M. Tadeusz Krzyżanowski dz. W. i Wiktorja Sadowska, c. Antoniny i ol. Wojc.

24242 (Włościejewki)

1787.10/6. (Wł. Holędry) Ewa Małgorzata (* 7) c. poprz. Kańskich [Jana Kańskiego i Jadwigi Krzemińskiej] -- X. i M. Barbara z Kaczorowskich Bieńskowska ż. Sebast. podstol. gn. dz. Mchów

24243 (Włościejewki)

1796.29/12. (Wł.) Jan Apostoł Józef Tomasz, (* 28/12) s. M. Tadeusza i Ludwiki z Bardzkich Krzyżanowskich dz. Wł. z przyj. -- M. Jóezef Cieśliński dz. klonowca i MV. Aleksandra Bardzka podkomorzyna JKMci ze wsi Parlin

24244 (Włościejewki)

1784.11/1. (Konarskiepr. Książ) G. Jan Kąński mł. x Jadwiga Krzemińska v. -- M. Walentyn Skrzetuski dz. Konarskiego i Gogolewa M. Aleks. Godyński pos. Łubowiczek

24245 (Włościejewki)

1787.19/2. (Brzustownia pos. Księż) M. Maciejj Chwaliszewski stolnik żydowa, dz. Jaworowa, mł., x M. Aniela z Jaskulskich Jaraczewska wd., pos. Brzostowni -- M. Jan Cieśliński pos. Skempego, Xawery Jaracz. pos. Sędziwoja

24246 (Włościejewki)

1795.15/6. (Wł.) M. Tadeusz Krzażanowski mł., dz. d. Wł., Międzybórz z przyl., s. o. Jana i Antoniny z ŁUkomskich x VM. Ludwika Bardzka, c. M. Józefa i Anny z Pawłowskich podkomorzych JKMci, dz-ów Parlina z przyl. w pow. swiec. woj. pomor. -- M. Andrzej B. pułk. JKMci pos. Lenartowic, Jakub K. por. w. k., pos. Białożyc, Józef i Daniel Cieślińscy bcia rodz. dz-e Klonowa

24247 (Włościejewki)

1784.7/7. † ANtonina Justyna, tyg. 3, c. Jana i Jadw. Kańskich

24248 (Włościejewki)

1798.21/10. (Wł.) Anna Antonina Urszula, (* 18/10) c. M. poprz. Krzyżanowskich [Tadeusza Krzyżanowskiego i Ludwiki z Bardzkich] -- M. Józef Nałęcz z Sadów Sadowski komornikowicz gran. pozn. pos. Konarskiego i M. Antonina z Dorp. Sadowska wdowa

24249 (Włościejewki)

1801.13/1. (Nowe Miasto) Katarzyna Ludwika, (* 13) C. G. Leona i Apolonji z Radzkowskich Karsnickich -- G. Jan Kański ekonom w Wł. i M. Kat. Dobrołęcka m. w m. Słupca

24250 (Włościejewki)

1816.18/8. (Wł.) Wawrzyniec Maks. (* 9) s. g. Stanisł. i Eleonory z Kozłowskich Makowskich ekonomów z Wł. -- G. Jan Slezowski ek. z Zulkowa i GV. Jljanna K. z Raszew

24251 (Włościejewki)

1821.4/3. (Wł.) Walenty Bronisław, (* 9/2) s. M. And. i Anny z Krzyżanowskich Niegolewskich dz-ów Wł. z pyrzyl. -- chłopi

24252 (Włościejewki)

1822.17/3. (Wł.) Wiktor Balesław, s. poprz. Niegolewskich [And. Niegolewskiego i Anny z Krzyżanowskich] (* 6) -- chłopi

24253 (Włościejewki)

1824.16/10. (Wł.) Ludwika Marja, c. poprz. Niegolewskich [And. Niegolewskiego i Anny z Krzyżanowskich] (* 9/8) -- M. Felicjanna N. i m.

24254 (Włościejewki)

1826.22/12. (Wł.) Zygmunt Tomasz (* 18), s. poprz. Niegolewskich [And. Niegolewskiego i Anny z Krzyżanowskich] -- chrz. nieszl.

24255 (Włościejewki)

1827.27/5. (Wł.) Magdalena Izydora, (* 10) c. poprz. Niegolewskich [And. Niegolewskiego i Anny z Krzyżanowskich -- chrz. nieszl.

24256 (Włościejewki)

1830.14/7. (Wł.) Emilja Agrypina, (* 23/6) c. poprz. Niegolewskich [And. Niegolewskiego i Anny z Krzyżanowskich] -- chrz. nieszl.

24257 (Włościejewki)

1831.24/8. (Wł.) Marjanna (* 14) c. poprz. Niegolewskich [And. Niegolewskiego i Anny z Krzyżanowskich] -- chrz. nieszl.

24258 (Włościejewki)

1833.15/10. (Wł.) (* 1) Jadwiga c. poprz. Niegolewskich [And. Niegolewskiego i Anny z Krzyżanowskich]

24259 (Włościejewki)

1823.30/4. * (Wł.) Kazimierz Atanazy, ch. 8/5 s. poprz. Niegolewskich [And. Niegolewskiego i Anny z Krzyżanowskich] -- chrz. nieszl.

24260 (Włościejewki)

1824.15/8. (Wł.) bl. Ludwika Marja i Leokadia-Klara, cc. poprz. Niegolewskich [And. Niegolewskiego i Anny z Krzyżanowskich] -- 2-ej nieszl.

24261 (Włościejewki)

1804.14/5. (Wł.) M. Ludwik Dembiński mł., tribunus w. prus., dz. Liszkówka, s. ol. Józefa D. i Anny z Grabowskich, stolników, dz-ów d. Pakodulsk x VM. Marjanna Bardzka c. Józefa i Anny z Pawłowskich dz-ów Parlina, podkom. JKMci on 36, ona 19 -- Xaw. Kossowski dz. Palidna, Nep. D. dz. Wałdowa, podkom. JKMci, Pruski, Tad. Krzyżanowski dz. Wł.

24262 (Włościejewki)

1815.22/5. (Wł.) M. Antoni Feliks Stanisł. Kostka Walenty Eljasz Lewiński mł. prezes Tryb. Empiretici i sędzia Tryb. Cywil. Dep. pozn., dz. d. Dargolewa a przyl. w woj. pomor. par. Strzepcz s. ol. Franciszka Xawerego i Apolonji z Dąbrowskich konsyljarzy zs. tczew. dz-ów Dargolewa, l. 32 x PM. Ludwika Franciszka Tekla z Bardzkich Krzyżanowska wd. sędzina pokoju pow. śrem. l. 41 * w Parlinie w p. swiec., c. o. Józefa B. i Anny z Pawłowskich -- Andrzej B. pułk. w. pol. dz. Kobierzycka, Adam Morawski sędzia Tryb. cyw. Dep. pom. dz. Murow. Gośliny, Stanisław Krzyżanowski dz. Rożnowa, Tad. Bieńskowski dz. Jerzewa

24263 (Włościejewki)

1816.11/8. (Wł.) M. Andrzej Marcin Niegolewski mł., pułk. w. pol. kaw. ord. roż., dz. Niegolewa, * Bytyń p. pozn., s. o. Felicjana sty Pobiedz. stol. wschow. kaw. sw. St. dz. Byt., Nieg., i Magdaleny z Potockich x M. Anna Antonina Urszula Krzyżanowska V. Włość., dz-a Wł., Międzyborza, c. o. Tad. sędz. pok. pow. śrem., dz-a tych dóbr z Ludwiki z Bardzkich 2-o v. Lewińskiej on 29, ona 17 -- Antoni Lewiński, Seb. Korwin Bieńkowski, Chryzostom N. dz. Módaska, Ant. Prusinoski podsędek pow. śrem.

24264 (Włościejewki)

1808.23/1. poch. (Wł.) († 19/1) M. Jan Krzyżanowski mł., na ból gardła, l. 11 dni 21 s. M. Tadeusza i Ludwiki z Bardzkich dz-ów Wł.

24265 (Włościejewki)

1813.27/4. poch. (Dw. Wł.) († 22/4) MD. Tadeusz Krzyżanowski dz. Włościejewek, Międzyborza l. 64, nagle paraliż poch. tu apopleksja

24266 (Włościejewki)

1815.12/6. (Wł.) poch. († 11/6) G. Katarzyna z Bardzkich Dobrołęcka ze wsi Wł. l. 80 febra

24267 (Włościejewki)

1816.22/5. (Wł.) † G. Józef Doborłęcki wdowiec z Wł. l. 90 febra

24268 (Włościejewki)

1822.7/10. (Wł.) poch. Bolesław s. N. poprz. Niegolewskich [And. Niegolewski i Anna z Krzyżanowskich] 7 m. † 26/10

24269 (Włościejewki)

1824.19/10. (Wł.) poch. Ludwika c. M. poprz. Niegolewskich [And. Niegolewskiego i Anny z Krzyżanowskich † 16 10 m.

24270 (Włościejewki)

1834.26/9. † (Wł.) Antonina c. M. poprz. Niegolewskich [And. Niegolewskiego i Anny z Krzyżanowskich] 3 mies.

24271 (Witaszyce)

1742.30/9. Michał s. MD. Piotra Dobrowolskiego i Juljanny -- X. i MD. Rozalja Twardowska z Wyszek

24272 (Witaszyce)

1747.13/3. (Zakrzewo) Józef s. N. Mikoł. i Franciszki Janiszewskich -- MD. Stanisł. Karwosiecki i M. Ewa Koszutska

24273 (Witaszyce)

1747.11/11. (W.) Marcin, s. N. Jana i Katarzyny Wesołowskich -- MD. Stanisław Karwonecki i MD. Ewa Koszutska

24274 (Witaszyce)

1749.12/3. (Zakrzewo) Grzegorz s. N. Mikoł. i Franciszki Janiszewskich -- N. Helena Orłowska z Z.

24275 (Witaszyce)

1750.15/5. (W.) Marjanna c. N. poprz. Wesołowskich [Jana i Katarzyny Wesołowskich] -- X. i MGV. Faustyna Koszutska

24276 (Witaszyce)

1761.9/12. Ambroży, s. G. Jana Rozdrażewskiego i Urszuli Koszutskiej tenut. wsi Słupia -- chrz. nieszl.

24277 (Witaszyce)

1763.6/2. G. Bonawentura Tyminiecki x V. Rozalja Cielecka -- G. Michał Ochwinowski Franc. Raczyński

24278 (Witaszyce)

1771.29/4. (W.) G. Andrzej Komaszewski ekonom dw. W. x Anna Kossakowska wd. -- G. Józef Glinicki dz. Osieka i MD. Makary Gorzeński d. kolator

24279 (Witaszyce)

1773.25/9. (Zakrzewo) GN. Jakub Zulicki wd. dw. Z. i tenut. łowczy x honesta Katarzyna -- sw. nieszl.

24280 (Witaszyce)

1767.14/4. (słupia) Monika, c. G. Wargackich pos. Sł. -- G. Romanoski sługa dworski z ż. Marjanną

24281 (Witaszyce)

1772.27/12. (W.) nawrócenie żydów ojca z synem: Jan Kanty i synowie Tadeusz, Adam chrz.: Leon Gorzeński z siostrą Ludwika, Wojciech Bujakiewicz dworz. W. z Sł. V. Ant. Szczerbińska Franciszek Gorzeński pułk. JKMci, z ż. Anną z Deręgowskich. nawr. Nawrocińscy

24282 (Witaszyce)

1774.29/1. † JM. Franciszek Gorzeński dz. Witaszyc poch. Bernard. koźmiń.

24283 (Witaszyce)

1778.19/3. (Zakrzew) † córka 4 lata, N. Zulickich łowczych dw. Z.

24284 (Witaszyce)

1774.24/2. (zakrzewo) Kunegunda Framciszka, (* 23) c. N. Jakuba Zulickiego i Katarzyny -- chrz. nieszl.

24285 (Witaszyce)

1776.6/11. (Zakrzewo) Elżbieta, c. N. poprz. Zulickich [Jakuba i Katarzyny Zulickich] łowczych dwor. -- N. Jakub Kwiatkowski pisarz i Marj. Boroska z dw. zakrz.

24286 (Wiry)

1706.15/2. (W.) G. Wojc. Brudnicki x Zofja sługa z W. -- sw. nieszl.

24287 (Wiry)

1735.7/8. (Puszczykowo) Józef Aleksy, s. MD. Wojciecha Ligowskiego i Marjanny -- m. i M. Anna Chylkowska

24288 (Wiry)

1736.6/11. (Puszczykowo) Szymon Juda, s. poprz. MD. Ligowskich [Wojciecha i Marjanny Ligowskich] -- Stan. Zółtowski i Teresa Szemuska (!)

24289 (Wiry)

1670.24/10. Marjanna, c. GD. Aleks. Lanckiego (?) i GD. Zofji -- GD. Drzewiecki i GD. Zofja Glisczyńska z W.

24290 (Wiry)

1671.20/9. Teresa Marjanna, c. GD. Szymona (?) Glisczyńskiego i Zofji -- GD. Drzewiecki i Agnieszka Drzewiecka

24291 (Wiry)

1690 Florjan Stanisław s. GD/ Pawła Dąbrowskiego -- X. i GD. Ulanicka z Komornik

24292 (Wiry)

1706.1/12. (W.) Andrzej s. Wojc. Brudnickiego i Zofji -- chrz. nieszl.

24293 (Wiry)

1709.5/5. (W.) Florjan s. G. Stanisł. Hatkowskiego i Marj. -- Marcin Jackowski i G. Łucja Zukowska

24294 (Wiry)

1715.2/8. † Teresa, c. ol. N. Zółtowskiego i Barbary

24295 (Wiry)

1741.29/6. Piotr Bonifacy s. GN. Wojc. Ligowskiego i Marjanny -- X. Stanisław L. prob. odolanow. i MG. Marja Eleon. Szołdrska kl. santocka

24296 (Wiry)

1739.12/4. (Puszczykowo) Antoni Franciszek, s MD. Wojc. Ligowskiego i Marj. -- GD. Wojciech Chiełkowski i GD. Kat. Kwicewska

24297 (Wiry)

1743.10/2. Weronika Apolonja Scholastyka, c. G. poprz.Ligowskich [Wojc. i Marjanny Ligowskich] -- X, Józef Broniewski prob. mosiń. i G. Anna Chwiełkowska

24298 (Wiry)

1755.4/5. (W.) Witalis Józef, s. G. Józefa Rozmysłowskiego i Heleny -- chrz. nieszl.

24299 (Wiry)

1803.24/5. (W.) Xawery Gabryel, s. GD. Antoniego Węsierskiego admin. W. i GD. Juljanny z Bychowskich (* 14/5) -- Xaw. Działyński hr. wdzic kaliski i panna Gabryela jego córka

24300 (Wiry)

1805.10/1. (W.) Antoni Łukasz, (* 1804.29/10.) s. N. Łukasza Gronkowskiego i Józefy Gliskiej -- N. Ant. Bielawski i N. Juljanna Węsierska

24301 (Wiry)

1805.2/4. (W.) Teofila, c. poprz. GD. Węsierskich [Antoniego Węsierskiego i Juljanna z Bychowskich] (* 26/3) -- GD. Jakub Mniszewski podkomis. Konarzewa i D. Anna Eleonora Hornowa, MD. Antonina z Bychowskich ż. MD. Centkowskiego admin. Granowa

24302 (Wiry)

1806.30/4. (Łęczyce) Józef Ignacy, s. N. Józefa Kiedrowskiego karczm. w Łęczycy i Kunegundy Smorawińskiej (* 17/4) -- D. Józef Horn., obyw. pozn. i D. Józefa Jankowskaekon. z W.

24303 (Wiry)

1809.10/4. * (Łęczyce) Teofila Nep. c. D. poprz. Kiedrowskich [Józefa Kiedrowskiego i Kunegundy Smorawińskiej] ekonomów w Kąkolewie -- chrz. nieszl.

24304 (Wiry)

1809.28/1. (W.) Emilja c. MD. Stanisł. Szednickiego administr. d. Wiry i MD. Tekli z Paszkiewiczów (* 11/1) -- GD. Józef Fijałkowski intendent i wicekomis. wszystkich dóbr hr. Działyń. -- MD. Ant. Bielawski admin. Gronowa i MD. Agnieszka Borowska ż. admin. Dopiewa

2805 (Wiry)

1812.13/2. (W.) Adolf s. poprz. D. Szednickich [Stanisł. Szednickiego i Tekli z Paszkiewiczów] ekon. W. (* 1811.19/6.) -- D. Jan Metelski kalkulator prowent. z W. i D. Kat. Gulczyńska z Pozn.

25306 (Wiry)

1813.29/8. (W.) Hipolit, s. ND. poprz. Szednickich [Stanisł. Szednickiego] admin. W. i Tekli z Paszkiewiczów -- MD. Jan Fijałk. i Anna Hornowa

24307 (Wiry)

1814.26/12. (W.) Katarzyna c. poprz. D. Szednickich [Stanisł. Szednickiego i Tekli z Paszkiewiczów] (* 25/11) -- chrz. nieszl.

24308 (Wiry)

1817.2/12. (W.) Karolina c. MD. Józefa Kaszewskiego admin. d. W. i Franciszki z Horczyńskich (* 10/11) -- D. Michał Węsierski pis. wir. i D. Karolina Szumanowska z Pozn.

24309 (Wiry)

1822.25/4. (W.) Latycja Józefina (* 18/4) c. M. Józefa Ostrowskiego admin. W. i Teofili Węsierskiej -- MD. Jakub Miszewski kanon. pozn. i MD. Ant. Centkowska

24310 (Wiry)

1802.23/9. (W.) poch. Kazimierz s. GD. Anton. Węsierskiego m. 5, tyg. 3 † 21/9

24311 (Wiry)

1805.19/1. (w.) poch. N. Józefa Gronkowska ż. N. Łukasza l. 25 po połogu

24312 (Wiry)

1811.23/2. (W.) poch. Adolf s. D. Stanisł. i Tekli Szednickich ekon. W. † 22/2 8 m.

24314 (Wolsztyn)

1712.26/8. (W.) Kazimierz, s. G. Franciszka Rydzyńskiego i Teresy -- X. i G. Anna Elżb. Przybyszewska

24315 (Wolsztyn)

1713.1/5. (Berzyna) Jakub, s. N. Łukasza Grabowskiego i Katarzyny -- MGD. Jan Bieliński dz. Widzimia i MGD. Anna Chłapowska tenut. W.

24316 (Wolsztyn)

1713.23/4. (Tłoki Dw.) Magdalena Anna, c. N. Michała Stankowskiego i Konstancji -- MGD. Józef Gąsiorowski i MGD. Zofja Gąsior., matka jego

24317 (Wolsztyn)

1713.29/10. (Dw.W.) Ludwika c. MG. Ludwika i Anny Lipskiej Chłapowskich -- Kaz. Niegolewski chorężyc wschow. i Marjanna Szołdrska

24318 (Wolsztyn)

1714.14/12. (W.) Katarzyna, c. G. Szymona Gołęmbiowskiego i Agnieszki -- X. i m-a

24319 (Wolsztyn)

1715.4/5. (Dw. W.) Jakub Florjan, s. poprz. M. Chłapowskich [Ludwika Chłapowskiego i Anny Lipskiej]

24320 (Wolsztyn)

1716.4/5. (Dw. W.) Florjan Kazim., s. G. Jana Skrzebowskiego ekonoma i Anny -- Kazim. Niegolewski dz. W. sta powiedziski i Anna Mielżyńska ścina kcyń.

24321 (Wolsztyn)

1717.30/12. Stefan Jan s. GD. poprz. Skrzebowskich [Jana i Anny Skrzebowskich] ol. ekonomów -- MGD. Wład. Kęsinowski pos. Restarzewa i MD. Dziembowska pos. Powodowa i Niałka W.

24322 (Wolsztyn)

1718.24/9. (Niałek) Michał Mateusz, pogrobowiec, s. ol. M. Stefana Małachowskiego dz-a Zołcza i Barb. Cywińskiej, 2-o v. ż. M. Michła Dunina -- chrz. nieszl.

24323 (Wolsztyn)

1727.2/3. (Niałek W.) Bogumiła, c. GD. Franciszka Grnowskiego i Franciszki Zuchowskiej -- GD. Zygmunt Dziembowski dz. N. i GD. Witomska

24324 (Wolsztyn)

1728.21/5. (W.) Barbara c. MD. Franciszka Miaskowskiego i Teresy -- MD. Franciszek Malczewski i MD. Urszula Miask. V. siostra rodz.

24325 (Wolsztyn)

1739.23/3. (W.) Wojciech, s. N. Józefa Targowskiego i Rozalji -- N. Franciszek Mierzejewski

24326 (Wolsztyn)

1744.7/4. Eleonora, c. GD. Marcina Reczkowskiego Nob. i Katarzyny -- MD. Stanisł. Biliński klanic i Joanna Zakrzewska V.

24327 (Wolsztyn)

1745.28/10. (W.) Marjanna, c. GD. Michała Izdebskiego i G. Anny -- GD. Smolińska tenut. prob. W. i GD. Marj. Wysocka tenut. Rekoniewic

24328 (Wolsztyn)

1769.17/3. (w.) Aloyzja Anna Marja, c. J. Rafała i Kat. Gajewskich klanów rogoz. -- J. Wojc. Opaliński w. sieradzki i Anna Gurowska M. W. X L.

24329 (Wolsztyn)

1765.2/12. * (W.) Xawery s. MGD. Józefa Maykowskiego z Wielichowa -- MG. Felicjan Kłosowski ekonom wielicki i ż. jego

24330 (Wolsztyn)

1770.5/12. (Tłoki Dw.) Xawera Barbara, c. MGD. Jana Rembowskiego pos. TT. i MD. Joanny Rzeczkowskiej -- MD. Marj. Malczewska wd. i MD. Józef Urbanowski pos. Sokołowa

24331 (Wolsztyn)

1770.15/5. Joanna Nep. C. MG. Józefa Rembowskiego i Marjanny z Kosickich pos. Berzyny -- J. Rafał Gajewski klan rogozin. i Marjanna Malczewska

24332 (Wolsztyn)

1770.13/8. (W.) * Hipolita Anna c. J. Rafała z Błoc. Gajewskiego klana rogoz. i Kat. z Tworzyjańskich -- Kat. z Nieżych Tw. babka, klanowa przemęc. i X.

24333 (Wolsztyn)

1770.13/7. (Komorowo) Feliks Aleks. Onufry, s. G. Dawida i Reginy Raszkowskich -- Rafał Gajewski z żoną

24334 (Wolsztyn)

1771.10/5. (Komorowo) Antonina c. G. poprz. Raczkowskich [Dawida i Reginy Raszkowskich] -- Jan Rembowski i z Tworz. Gajewska

24335 (Wolsztyn)

1773.23/8. (Dw. Tłoki) Bernard Kajetan, s. MG. Jana i Justyny z Szymańskich Rembowskich -- Rafał Gajewski i ż. jego Marj. z Osieckich Rembowska tenut. Berzyńska

24336 (Wolsztyn)

1775.17/9. * (Dw. W.) Franciszka, c. poprz. Gajewskich [Rafała Gajewskiego i Kat. z Tworzyjańskich] klanów rogoz., cerem. 24/7 z dod. imion Chrystyna Anna -- G. Urszula Łochocka i X. Bębnowski

24337 (Wolsztyn)

1771.12/9. * (W.) Franciszek Xawery s. poprz. Gajewskich [Rafała Gajewskiego i Kat. z Tworzyjańskich] chrz. 1776.26/10. -- X. i GD. z Osieckich Rembowska

24338 (Wolsztyn)

1773.13/10. * (Berzyna) Konstancja Nepomuc., c. G. Marjanny z Osieckich i Klemensa Rembowskiego -- MD. Rafał Gajewski klan rog. z ż. cerem. 1774.28/8.

24339 (Wolsztyn)

1774.26/1. * (Tłoki) Marjanna Konstancja Emerencjanna, c. G. Justyny Rzeczkowskiej (Szymańskiej) i Jana Rembowskiego -- MG. z niemojewskich Kiedrzyńska pisarzowa skarbu i X.

24340 (Wolsztyn)

1788.22/3. (Tłoki) Benedykt Józef, s. PM. Józefa i Anny Zelazowskich -- Katarzyna Gajewska klanowa rogoz. i X. Bębenowski

24341 (Wolsztyn)

1713.20/11. (Tłoki) † Magdalena Anna, c. N. Michała Stankowskiego

24342 (Wolsztyn)

1713.28/9. † (tłoki) MD. Zofja Gąsiosrowska dz-a Tł. poch. Woźniki

24343 (Wolsztyn)

1737.12/6. poch. GDN. Franciszek Gromacki pos. Niałka

24344 (Wolsztyn)

1780.20/3. (Tłoki) † MG. Franciszek Xawery Pławiński

24345 (Wolsztyn)

1784.5/10. przeniesione ciało JD. Rafała z Błociszewa Gajewskiego klana rogoz., kaw. sw. St. †-go w Borzęciczkach 1776.18/4. do kościoła sw. Katarz. Komorowskiego nim się nowy w Wolszt. ukończy l. 62

24346 (Wolsztyn)

1788.3/12. (Tłoki) poch. Franciszek, s. M. Zelazowski tenut. Tł.

24347 (Wolsztyn)

1789.2/6. (W.) żyd Barnard Józef Sczyk zw., obecnie Asierowski, l. 24, s. Franc. Nieżuchowski podkomorzyc wschow. i Alojzja Gajewska klanka rogozińska

24348 (Wolsztyn)

1756.12/8. (W.) Elżbieta Klara, (* 8/7) c. G. Franciszka Jabłońskiego kuchmistrza Rafalą Gaj. i Deograty -- PMD. Katarzyna Gaj. ścina gn. i Augustyn Działyński wda kaliski

24349 (Wolsztyn)

1766.12/1. (Dw. W.) * Kasper Malch. Balt. Winc. s. JM. Rafała i Katarzyny z Tworz. Gajewskich -- MGD. Maciej Potocki i Kat. z Nieżychowskich Tworzyańska klanowa przemęcka, żył 5 godzin

24350 (Wolsztyn)

1762.12/4. G. Zygmunt Korrybut (!) Zaydlicz x G. Joanna Konstancja Kurnatowska -- G. Aleks. Dziembowski z Niałka i G. Ludwika z Kurn. Dziemb. dz-a Powodowa i W. Niałka -- G. Sebastjan Korrybut Zaydlicz z Kosieczyna Ewa Marj. z Gruszczyńskich Majorowa, Eleonora V. Kurnatowska ze Śródki Helena Beata V. Bronikowska Karolina Helena Z-na siostra rodz. jego

24351 (Wolsztyn)

1764.8/1. (w.) PMGD. Jan Kwilecki szmabelan z Kwilcza dziedzic x J. Wiktorja de Gajewskie, c. P. Rafała z Bł. G. chorążego wschow. dz-a W. -- Józef Mielż. klan pozn., dz. Chobienic, Mac. Mielż. sta radziejowski, Franc. Walknowski, sędzia zs. Kalis., Ludwik Chłapowski pułk. JKMci

24352 (Wolsztyn)

1779.24/VIII. po 12 latach ukończiną budowę kościoła wolsztyń. kosztem JD. Katarzyny z Tworzyjańskich wd. po Rafale z Błociszewa Gajewskim klanie rogoz. kaw. sw. St., dz-a d. W., Tłoki, Berzyna, Niałek, Karpisko, Wroniawy, Rognowo, Borzęciczki, Bułaków, Wielowieś, Suśnie, Chojno, Swolno, fundat. tego kość., pani dożyw. matki: Adama Bonawentury, Xawerego, Alojzy, Franciszki Gajewskich

24353 (Wolsztyn)

1790.17/6. JE. Michał Krzyżanowski x Alojza Gajewska klanka rogoz. -- Józef Mielżyński w. pozn. i jego brat Maciej M. podkom. wschow.

24354 (Wolsztyn)

1797.15/4. Kasylda Anastazja, c. MD. Ignacego Pławińskiego i Brygitty z Orłowskich (Tłoki) -- D. Alojzy Boiński ekon. z Tłok 23/4 cerem.

24355 (Wolsztyn)

1797.18/4. cerem. Seweryna Bonawentura, c. poprz. Pławińskich [Ignacego Pławińskiego i Brygitty z Orłowskich] pos. Tłoki -- JD. Bonawentura Gajewski sta powidzki i JD. Alojza Krzyżanowska klanowa międzyrzecka

24356 (Wolsztyn)

1797.18/10. (* 12) Łukasz, s. GD. Ignacego Łakińskiego i Doroty -- chrz. nieszl. (W.)

24357 (Wolsztyn)

1799.9/2. (Komorowo)Apolonja Eufrozyna Adelajda Kat., c. JM. Adama i Eleonory z Garczyńskich Gajewskich -- Mac. Rutkowski i Hel. Kamińska

24358 (Wolsztyn)

1790.7/4. (W.) (z wody 4) Franciszka, c. G. Konstantyna Kurcewskiego prokapitana regim. piesz. Tanow. i Magdaleny Baranowskiej -- Jakub Rakowski podchor. tego reg. i sł. Józef Krause

24359 (Wolsztyn)

1790.15/12. * Franciszka Olimpja, c. PM. Ignacego i Brygidy Pławińskich -cerem. 17 -- Kat. Gajewska klanowa rogz. i Adam Gaj. klanic rogoz.

24360 (Wolsztyn)

1791.21/11. (Tłoki) Stanisław Kostka, s. poprz. Pławińskich [Igancego Pławińskiego i Brygitty z Orłowskich] -- Michał Krzyżanowski klan międzyrzecki z ż. Alojza Gaj.

24361 (Wolsztyn)

1793.1/5. Józef Filip Jakub Rafał NNepomucyn Tymoteusz, s. JW. Michała Krzyżanowskiego i Alojzy z Gajewskich klaństwa międzyrzeckich -- chrz. nieszl. a przy cer. 9/6 ass.: Maciej Mielżyński podkom. wschow. z Kat. Gajewską klanową rogoz., Xawery Gaj. klanic rogoz. z Seweryną Mielżyńską podkomorzyną wsch.

24362 (Wolsztyn)

1793.19/10. Łukasz Jan Kanty s. JWP. Jana Dramińskiego i Ludwiki Mielż. podkom. wsch. i Katarzyna Gajewska klanowa rogoz. (W.)

24363 (Wolsztyn)

1793.24/10. Mateusz Zefiryn Maciej Michał, s. JWP. poprz. Pławińskich [Ignacego Pławińskiego i Barygitty z Orłowskich] -- Mielż. podkom. wschow. i Kat. Gaj. klanowa rogoz.

24364 (Wolsztyn)

1797.10/6. JMD. Łukasz Sczaniecki kaw., 26, x JMD. Franc. Gajewska 21 -- JD. Michał. Krzyżan. klan międzyrz., Piotr Bieliński pis. w. k., Józef Skorzewski sta gn., Michał Scz.

24365 (Wolsztyn)

1798.21/10. N. Maciej Rutkowski sługa z dworu komorow. x sł. Marjanna Wodkiewiczówna on 42, ona 22

24366 (Wolsztyn)

1810.18/11. Antonina Zuzanna (* 15), c. szl. ur. Macieja Rutkowskiego i Marj. z Wodkiewiczów -- Adam Gajewski dz. W. i Alijza Krzyżan. klanowa międzyrzecka

24367 (Wolsztyn)

1817.26/1. (Chorzemin) Jan Nepom. Henryk Justyn s. GN. Anton. Bielawskiego de Zaremba i Eleonory z Neymańskich, pos. wsi Ch. -(z w. 1816.16/12., * 8/11)

24368 (Wolsztyn)

1792.7/8. poch. JWP. Piotr Dierżanowski l. 30, dzierż. (Komorowo)

24369 (Wolsztyn)

1794.9/2. (tłoki) poch. Franciszka Olimpja, c. Ignac. i Brygitty Pławińskich pos. Tłoki

24370 (Wolsztyn)

1798.20/1. († 17/1) poch. JM. Katarzyna z Tworzyańskich Gajewska klanowa rogoz. l. 61 poch. W. (Komorowo)

24371 (Wolsztyn)

1802.12/4.(Komorowo) Paulina, c. J. Adama i Elronory z Garczyńskich Gajewskich dz-ów tut. † 9/4. (6)

24372 (Wolsztyn)

1811.29/11. † X. Franciszek Bębnowski prob. tut. kanonik infl., l. 82

24373 (Wolsztyn)

1812.21/5. poch. GD. Bonawentura Gajewski l. 52 † Pozn. 18/5

24374 (Wolsztyn)

1812.20/11. † (poch. 30) 14-dniowa Antonina Zuzanna Rutkowska c. macieja i Marjanny z dworu komorowskiego

24375 (Wolsztyn)

1799.22/9.(* 20) Fausta Tekla, c. N. Macieja Rutkowskiego i Marjanny (Komorowo) -- Franc. Garczyński i Eleonora Gajewska dziedziczka

24376 (Wolsztyn)

1799.16/10. (W.) Hieronim Aygust Henryk (* 30/9), s. M. Ignacego i Brygitty Pławińskich -- Adam Gajewski i Jolenta z Mycielskich Gajewska ścina powidzka

24377 (Wolsztyn)

1801.7/8. Apolinary (* 23/7) s. I. hr. Adama i Eleonory z Garczyńskich Gajewskich dz-ów tut. -- gen. Wojciech Węgorzewski z ż. Anielą z Kwileckich

24378 (Wolsztyn)

1801.17/9. (W.) Franciszek Mikołaj (* 8/9) s. poprz. Rutkowskich [Macieja Rutkowskiego i Marj. z Wodkiewiczów] sług dwor. -- Adam i Eleonora z Garcz. Gajewscy

24379 (Wolsztyn)

1805.6/6. cerem. Franciszek a Paulo (* 1792.31/3.), s. J. Adama i Eleonory Gajewskich dz-ów tut. -- ass.: Wojciech i Aniela Węgorzewscy generalstwo

24380 (Wolsztyn)

1808.20/7. Wincenty Czesław s. poprz. N. Rutkowskich [Macieja Rutkowskiego i Marj. z Wodkiewiczów] (* 16/7) -- Adam Gaj. z żoną

24381 (Wolsztyn)

1821.6/2. JG. Stanisław Plater kapitan wojsk pol. x panna Antonina Gajewska on 32, ona 28-c. dz-ów Wolszt.

24382 (Wolsztyn)

1852.2/12. † (W.) Aleksandra de Saenger, c. Józefa Broniewskiego majora i radcy pow. pułtus. i Henryetty de Kahlen, 66 wdowa

24383 (Wolsztyn)

1865.2/9. † w Prochach Antonina Plater (* 1864.20/7.), c. Adama P. i Anny

24384 (Wolsztyn)

1867.18/10. † (Wroniawy) Antonina hr. Plater l. 76, wd., c.Adama Gajewskiego i Eleon. Garcz., dz-ów wolszt. † Pozn., poch. Wolsztyn

24385 (Wolsztyn)

1868.18/6. (w.) † Aniela Zofja de Zajączkowska 55, c. Bartłomieja Gorczyńskiego komis. dóbr. ziems. i Barbary Niclas

24386 (Wolsztyn)

1870.21/8. † w Komorowie Apolinary z Błociszewa Gajewski l. 69, dz. Wolszt., s. Adama i Eleon. Garcz.

24387 (Wolsztyn)

1873.8/8. † (W.) Seweryn Zacharjasz de Konopka k. 89, m. 11, dni 2, wd., s. Macieja i Marjanny z Skarżyńskich

24388 (Wolsztyn)

1879.22/8. † w Komorowie Apolonja Eufrozyna Adelajda Katarzyna Gajewska l. 80, m. 6, dni 13, panna c. Adama i Eleonory z Garcz., dz-ów W.

24389 (Wolsztyn)

1885.27/10. † w Poznaniu Eleonora de Gajewska l. 75 wdowa, c. Franciszka Garczyńskiego pos. dóbr i Katarzyny Radolińskiej, poch. Wolszt.

24390 (Wolsztyn)

1864.5/6. *, ch. 22/6 Józef Władysław, s. Edwarda de Konopki i Matyldy Brunnemann z sądu wolsztyńskiego -- Karol Ludwik Wysocki "interpres" sądu i Joanna Konojacka babka dziecka

24391 (Wolsztyn)

1864.10/8. *, ch. 4/9 Anna, c. Karola Ludwika Wysockiego i Agnieszki Doroty Zaremba 1-o v. Kotkowskiej "interpersów" sądu wolsztyń.

24392 (Wolsztyn)

1822.18/10. † Karol Bronikowski 62, konsyljarz cyrkular. w Pozn.

24393 (Wolsztyn)

1838.27/7. † w Pozn. Eleonora Gajewska, urodz. Garczyńska * 1764.13/5. w Jadlcu koło Krakowa, l. 74, m. 3, dni 14, wdowa po dziedzicu W. c. gen. w. p. Stefana G. i Weroniki Krzyckiej poch. W.

24394 (Wolsztyn)

1913.11/12. † Stefan hr. Mycielski l. 50 † Wolsztyn wł. Wolsztyna, Komorowa, Tłok i Berzyny, s. Teodora i Ludwiki bar. Bisping poch. Gostyń

24395 (Wolsztyn)

1923.29/3. † Osłomin Stanisław Szaurski 69, obyw. ziem. z gub. mińskiej, s. Jana i Celiny Tyszkiewicz

24396 (Wolsztyn)

1933.1/3. † w Wolsztynie Zygmuntyna Swinarska l. 78, wd. c. Zygmunta Jaraczewskiego pos. dóbr i Elżbiety Stablewskiej

24397 (Wolsztyn)

1935.18/12. † Wolsztyn Irena hr. Maycielska z d. Łącka, * 1863.21/8. w Posadowie, wd., c. Wład. i Antoniny hr. Skorzewskich

24398 (Wolsztyn)

1864.3/5. Karol Ludwik Wysocki, wd., interpres i assystent sądu wolsztyń. x Agnieszka Zaremba wd. po Kotkowskim on 47, ona 37. Jest syn Ignacy, * we wsi Siedlec 1862.27/7., którego legitymują

24399 (Wolsztyn)

1824.18/4. w Komorowie * Adam Kazim Stanisław Ludwik, s. hr. Stanisława Platera i Atoniny Gajewskiej -- Adam Gaj. i Eleonora z Garcz. Gaj.

24400 (Wolsztyn)

1826.29/9. * w Komorowie ch. 9/10. Eleonora Michalina Marja Adelajda, c. G. Stanisł. Platera i Antoniny Gajewskiej -- Adam Gaj. i Adalajda Gaj. Apolinary Gaj. i panna Mycielska

24401 (Wolsztyn)

1841.21/6. * Komorowo, ch. 15/7 Adam Alojzy Stefan s. Apolinarego z Błociszewa Gajewskiego i Eleonory Garczyńskiej dzów Wolszt. -- Tertuljusz Koczorowski dz. Gościeszyna i Antonina hr. Plater dz-a Wroniaw

24402 (Wolsztyn)

1923.28/8. Tytus Jan Izydor hr. Tarnowski z Chorzelowa l. 25 x Irena hr.. Mycielska l. 22, on s. Szczepana i Jadwigi Marji z Dembowskich, ona c hr. Stefana i Ireny hr. Łąckiej -- Jan hr. T. z Chorzelowa i Krzysztof hr. Mielżyński z Pawłowic

24403 (Wolsztyn)

1924.6/11. Michał Władysław Emil Zakrzewski (h. Wysogota) rotm. 16 p. uł. z Bydg., * 1895.25/11. w Wimogórze x Irena Mańkowska (h. Jastrzębiec) owdow. kapit. Kwarniewska z Bydg., * 1896.26/9. w Kielcach, on syn Hipolita i Emilji z Grabowskich, ona c. aolfa i Stanisławy Stumpt

24404 (Wolsztyn)

1928.29/11. Stefan Teodor hr. Michałowski, * 1902.15/5. w Jaśle x Antonina Marja hr. Mycielska * 1899.11/11.

24405 (Wonieść)

1759.6/5. (Spławie) Józef Florjan Wawrzyniec, * 4/5, s. JM. Konstantyna Kwileckiego sty mosiń. i Jadwigi z Ponińskich -- M. Prakzeda Ponińska stol. pozn. V., ciotka i G. Franc. Olęcki

24406 (Wonieść)

1761.2/3. (Spławie) Juljan Józef Kazimierz, (* 27/2) s. JM. Konstantyna Kwileckiego sty mosińskiego i Jadwigi Ponońskiej -- X. i G. Teresa Ciszewska V. † 14/3

24407 (Wonieść)

1764.26/7. (Kazmin) bl. J. Konstantyna Kwileckiego sty mosiń. i Jadwigi z Ponińskich -- Krystyna Marja Katarzyna i Apolinazy Józef -- G. Teresa Ciszewska i X.

24408 (Wonieść)

1766.11/3. * Jerzy Teodor Wojciech, s. G. Józefa i Konstancji Urbanowskich poses. tenut. Chiłkowa i Kazmina -- G. Adam i Zofja Koczorowscy rodzice Konstancji Urban.

24409 (Wonieść)

1766.21/5. (Parsko) Juljanna Joanna, c. G. Stanisława i Karoliny z Piątkowskich Swiderskiech -- G. Mikoł. Piątkowski i V. Anna Sw.

24410 (Wonieść)

1766.23/10. (Spławie) Urszula Jadwiga Katarzyna (* 21/10), c. M. Konst. Kwileckiego sty mosiń., chor. wschow. i Jadwigi Poniń. -- G. Stanisł. Swiderski i Teresa Ciszewska V.

24411 (Wonieść)

1767.25/9. (Parsko) Franciszek Michał, s. G. poprz. Swiderskich [Stanisława Swiderskiego i Karoliny z Piątkowskich] -- G. mikoł. Piątkowski i V. Anna Sw.

24412 (Wonieść)

1767.29/9. (Chilkowo) Józef Mikołaj Władysław, s. G. Józefa i Konstancji Urbanowskiej -- G. Karol Bolesz i Józefa U.

24413 (Wonieść)

1769.28/5. (Chilkowo) Józefa Petronella Magdalena, c. G. Józefa i Knst. z Koczorowskich Urbanowskich poses. Chilkowa i Mozmina -- G. Adam Koczorowski z ż. Zofją

24414 (Wonieść)

1760.6/10. (Wonieść) G. Jakub Cieński ekonom wonieść. x V. Brygida Konopczanka -- GD. Franc. Chelkowski, Sulkowski Karsznicki etc.

24415 (Wonieść)

1760.17/6. † G. Dominik Kędzierzyński dworz. sty mosiń. ze Spławia

24416 (Wonieść)

1770.2/9. (Chilkowo) Zuzanna Rozalja, c. MD. Józefa i Konstancji Urbanowskich poses. tenut. Chilkowa - Mazmina -- MG. Ignacy Kotarbski dz. Wyskoci i G. Obwarzankowski

24417 (Wonieść)

1771.27/12. (Chylkowo) Tomasz Adam Jan, (* 21) s. poprz. G. Urbanowskich [Józefa i Konstancji Urbanowskich] -- G. Adam Koczorowski dz. Masłowa i Salomea Dramińska c. Koczorowskich

24418 (Wonieść)

1775.10/12. (W.) Cecylja (* 22/11) c. G. Pawła i Urszuli z Sliwnickich Arabskich -- MG. Marcin Kozłowski pos. i tenut. Parska i Zydowa i G. Józefa Urbanowska V. c. dz-a Głuponi a pos-a CHilkowa i Kazmina

24419 (Wonieść)

1776.6/2. (Chiłkowo) Piotr Konstantyn (* 30/1) s. G. poprz. Urbanowskich [Józefa i Konstancji Urbanowskich] dz-ów Głuponi, pos., tenut. Kazmina, -- G. Adam Koczorowski z ż. Zofją, dz-e Masłowa, rodzice Konstancji

24420 (Wonieść)

1778.25/3. (W.) Teodora Barbara, c. ingenuorum Pawła i Urszuli z Sliwn. Arabskich -- MG. Franc. Chilkowski dz. Koronowa, pos. Górki i MG. V. Barb. Kwilecka chor. pozn.

24421 (Wonieść)

1778.8/5. (Mielęgowo) Nepomucena Katarzyna, c. G. Mac. i Marj. z Szwierczewskich Urbanowskich -- G. Ludwik U. tenut. pos. Witosławia, i GM. Konst. z Koczor. Urbanowska dz. Głuponi

24422 (Wonieść)

1782.28/II. (Parska) bl. G. Leona Grudzielskiego i Teresy z Walichnowskich tenut. Parska i Zydowa -Anna-Katarzyna -- G. Adam G. i G. Anna z Kaczorowskich G. małż., tenut. Swięcina -Barbara-Brygitta -- G. Adam G. i G. Konst. z Koczorow. Urbanowska, tenut. Chilkowa i Kazmina

24423 (Wonieść)

1784.21/9. (W.) Michał Franciszek, s. G. Karola i Teresy Jadwigi Bielińskich pos. W. sędziów nakielskich -- G. Franc. Szymański pos. Przysieki Pol. i G. Teresa z Koszutskich Zgliniecka pos. Parska i Zydowa

24424 (Wonieść)

1785.14/1. (w.) Joanna (* Pozn. 1782.24/5.) c. poprz. G. Bielińskich [Karola i Teresy Jadwigi Bielińskich] -- MD. Józef Lutomski i MD. Katarzyna z Łakińskich Chrzęstowska wd. ass. Łukasz Bniński sędzia zs. pozn. i Juljanna z Mielęckich Koszutska dz-a Piotrowa

24425 (Wonieść)

1786.14/5. (a z w. 1785.25/9.) Franciszek, s. G. Zglinickich -- D. Franc. Koszutski i Marjanna Zglinicka

24426 (Wonieść)

1786.14/5. (Parska) Franciszka, (z w. 1785.25/9.) s. Marcina Zglinickiego i Teresy z Koszutskich pos. Parska i Zydowa -- G. Franc. K. i GV. Marj. Zgl. ass.: MG. Konst. Kwilecki chor. pozn., dz. Spławia, Kazmina, Zydowa i Magdalena z Wilkońskich Nieżuchowska dz-a Niewirza i Trzcionki

24427 (Wonieść)

1788.2/11. (Parska)Józefa Kordula Tekla, c. poprz. G. Zglinickich [Marcina Zglinickiego i Tersy z Koszutskich] -- G. franc. Szomański pos. Przysieki Pol. i G. Teresa z Koszutskich Bielińska, sędzina nakielska pos-a W.

24428 (Wonieść)

1891.1/5. (w.) Piotr Onufry Jan Nepom., s. N. Franciszka Xawerego i Józefy z Urbanowskich Jasińskich komorników woj. gnieźń. dz-ów Witakowic, Woynieścia i Gniewowa pos. -- M. Marceli K. tow. kaw. narod. i MV. Magdalena rodz. siostra jego

24429 (Wonieść)

16/7 (W.) (* 15/7) Bonawentura Ignacy Jan Nepom., s. poprz. G. Jasińskich [Franciszka Xawerego Jasińskiego i Józefy z Urbanowskich] sędziów pow. gn. -- G. Konst. Urbanowski i GV. Katarzyna Urb.

24430 (Wonieść)

1773.2/1. (Spławie) MG. Franciszek Xawery Kęszycki sta mosiński mł., x Ludwika Kwilecka V., Chorężanka kaliska -- MG. Konstanty Kw. choręży kaliski, ojciec, Stanisł. Kwiatkowski pisarz skarbu JKMci

24431 (Wonieść)

1778.18/7. (Spławie) GMD. Franciszek Xawery Kęszycki sta mosiński, wd., x MG. Barbara Kwilecka, c. Chorążego pozn. v. -- ojciec jej, Felicjan Zwierzchleyski pisarz zs. wschow.

24432 (Wonieść)

1784.16/6. (Chilkowo) MGD. Franc. Xaw. Jasiński Komornik woj. gn. x G. Józefa Urbanowska mł. mł., -- Konst. Kwilecki chor. woj. pozn., Karol Bielicki sędzia nakiel., Józef Mayńkowski Ign. Kotarbski

24433 (Wonieść)

1796.18/2. (w.) Józefa Juljanna Eleonora, c. MG. Franciszka Xawerego Jasińskiego sędziego pol. pow. nakiel. dz. Witakowic i Wolanek, pos. W. i Gniewowa (* 1796.13/2.) i Józefy Urbanowskiej -- G. Michał U. pos. Białężyna i Magdal. z Urban. Skorzewska pos. Przyborowa

24434 (Wonieść)

1805.10/3. (Hilkowo) (* 9) córka (imię zupełnie nieczytelne Gonrolata ?) c. MGD. Antoniego Skarzyńskiego dz-a Spławia i Karoliny -- chrz. nieszl.

24435 (Wonieść)

1806.25/11. (Chilkowo) (* 22) Juljanna Cecylja Madgalena, c. MGD. Ant. Skarzyńskiego pos. Ch. i [nieczytelne] i Karoliny -- chrz. nieszl.

24436 (Wonieść)

1807.31/10. (Chilkowo) (* 28) Michał Szymon, s. poprz. MD. Skarżyńskich [Antoniego i Karoliny z Nieżychowskich Skarzyńskich] -- D. Ant. Mierzejewski -mł. i MD. Józefata z Skarzyńskich Gumbińska

24437 (Wonieść)

1808.15/8. (Parsko) (* 13) Hipilot Kassjusz, s. GD. Bernarda Koppa dz-a Parska i Zydowa i Franciszki Rachutówny -- MP. Ant. Skarzyński dz. Chilkowa i MD. Kunegunda Wilkońska klanka

24438 (Wonieść)

1809.3/3. (Chylkowo) (* 26/2) Adam Aleksander Maciej, s. MGD. Antoniego Skarzyńskiego i Karoliny z Nieżychowskich dz. Ch. i Kazmina i Sokołowa -- MGD. Michał N. mł. i MGV. Karolina N.

24439 (Wonieść)

1810.28/7. (Chylkowo) (* 26) Anna Ludwika, c. poprz. Skarżyńskich [Antoniego Skarżyńskiego i Karoliny z Nieżychowskich] -- MD. And. Skorzewski i ż. jego Ludwika z Krzyckich

24440 (Wonieść)

1812.24/1. (Chylkowo) (* 21/1) Agnieszka Rozalja, c. MD. Ant. Onufrego Skarżyńskiego i Karoliny z Nieżychowskich -- chrz. nieszl.

24441 (Wonieść)

1816.29/9. (W.) * Aleksander Józef Ignacy, s. MGD. Ignacego Nepom. Bojanowskiego i Marjanny z Rychłowskich dz. W. i Gniewowa i in. dóbr. -- MGD Józefa B. dz. Chwałkowa brat rodz. ojca, z Koszutskich Bojanowska

24442 (Wonieść)

1838.4/11. (Przysieka Niem.) Eleonora Karolina Marjanna (* w Dw. P. 1837.12/12.)c. MG. Edwarda Potworowskiego hr. dz-a d. Przysieka Niem. i Franciszki z Lubowieckich -- chrz. nieszl. ass. MJD. Bogusław hr. Potwor. stryj dziecka i MD. Karolina Lubowiecka babka

24443 (Wonieść)

1839.3/11. (Dw. Przysiecki) * Karolina Ludwika Juljanna, c. poprz. hr. Potworowskich [Edwarda Potworowskiego i Franciszki z Lubowieckich] -- MG. Stanisł. Mielęcki i MGD. Eleonora z Potworowskich

24444 (Wonieść)

1840.13/11. (Dw. Przys.) Stanisław Ignacy poprz. hr. Potworowskich [Edwarda Potworowskiego i Franciszki z Lubowieckich] -- chrz. nieszl.

24445 (Wonieść)

1843.20/9. (Dw. W.) Anna (Wanda) Marjanna Eustachja, c. G. Franc. Bijanowskiego dz. W. i Gniewowa i Benigmy B. -- Juljan B. mł., Ostrowieczka i Juljanna B. V.

24446 (Wonieść)

1844.6/10. (w.) Bronisław Tomasz Nepom. (* 23/9) s. poprz. GD. Franc. Bojanowskiego i Benigny z Bojanowskich -- GD. Włodz. i Emilja BB. małż. dz-e Goniembie

24447 (Wonieść)

1776.28/10. † G. Franciszek Olędzki regeus pyzdrski, z dw. spław. l. ok. 60

24448 (Wonieść)

1777.25/8. (Chilkowo s. Kazmin) † MG. Józef Urbanowski przez l. 33 tenut. Ch. i K., dz. wsi Głupnia l. 56 poch. bernard. sierokow.

24449 (Wonieść)

1784.5/2. (Parska) † GD. Anna z Mierzewskich Zglinicka l. 32, poch. Kościan bernard.

24450 (Wonieść)

1786.24/12. (Spławie) † MGD. Konstnatyn na Kwilczu Kwilecki chorąży woj. pozn. dz. Spł., Parska, Zydowa, Kazmina, Chilkowa, Witosławia, l. 73 † w Mosinie, poch/ w Kwilczu gdzie * 1713

24451 (Wonieść)

1787.26/12. (Parska) † Adam 1 rok, s. G. Marcina i TeresyZglinickich pos. P. i Zydowa

24452 (Wonieść)

1807.16/11. (Chilkowo) † G. Juljanna Cecylja Magdalena * 1806.22/11., c. MD. Ant. Skarżyńskiego

24453 (Wonieść)

1810.28/9. (Spławie) † Marjanna Białkowska wd., de nobilistirpe, starość l. 82, wd. po Wojciechu B., z d. Zuchowska

24454 (Wonieść)

1816.4/10. (W.) † MGD. Jan Nepom. Bojanowski dz. W., l. 37, febris putuide

24455 (Wonieść)

1821.18/6. (Spławie) † GD. Michał Nieżychowski mł., pos. Spł. l. 44 i 2 m. apopleksja poch. Długie w grobie rodz.

24456 (Wonieść)

1824.26/2. (Chelkowo) † w dw. chełk. MD. Antoni Onufry Skarzyński dz. Ch., Kazmina, Spławia, Sokołowa l. 65, mąż Karoliny Nieżychowskiej poch. 3/5 tu

24457 (Wonieść)

1828.24/10. (Dw. Chełkowo) † MD. Karolina z Nieżychowskich Skarzyńska wd., l. 46, inecta febris, poch. 29

24458 (Wonieść)

1841.19/9. † (Dw. Przysieka) dziecko Stanisław Ignacy Potworowski (* 1840.17/XI.)

24459 (Wonieść)

1845.29/3. (Chełkowo) † MD. Anna Ludwika Skarzyńska V. l. 34, we wsi Przecławie, poch ty 2/4 febra

24460 (Wonieść)

1803.21/2. N. Franciszek Bielski pos. M. Łagiewnik l. 26, x NV. Tekla Glińska l. 16, z pleb. W. -- N. Stanisł. Zawadzki pos. Sepna

24461 (Wonieść)

1816.18/11. (spławie) G. Ludwik Brodowski mł., l. 24 x GD. Eugenia Bronikowska V. l. 17, -- MD. Ant. Onufry Skarzyński, Aleks. Ernest Brod. brat jego

24462 (Wonieść)

1818.24/8. (w.) MD. Józef Bojanowski dz. Chwałkowa, Włostowa W., i M., mł. l. 36, x MD. Marjanna Rychłowska 1-o v. Bojanowska, wd. l. 27 -- św. nieszl.

24463 (Wonieść)

1820.6/2. honest. D. Jan Rozmarynowski mł. ekonom w Siekowie l. 32 x GDV. Ewa Bojeńska z dw. chylkow.l. 26 -- GD. Jan Nep. Koppa z dw.

24464 (Wonieść)

1824.25/2. (Spławie) GD. Melchjor Kurowski mł. l. 24, s. G. And. i Marjanny z Rembowskich x GD. Józefa Raczyńska V., c. G. Filipa i Doroty z Nieżychowskich l. 23

24465 (Wonieść)

1825.23/11. (Dw. Chełkowo) MD. Teofil Wilkoński mł., dz. Grabonoga, l. ponad 22, (sw. pełnolet. z 1824.12/2.) x MDV. Kordula Skarzyńska l. 20, c. Anton.Onufrego i Rozalji z Nieżychow. -- MD. Jan Nepom. Nieżych. dz. Granówka, MD. Franc. Sk. sz. Zukowa, Ant. Bojanowski z Gronówka k. Leszna i ANt. Stablewska z Zabina

24466 (Wonieść)

1828.29/5. (Dw. Parska) GD. Ambroży Mąkowski pf. obornic. l. 36 x G. Joanna Koppa V. l. 29, c. G. Franc. Bernarda K. i Elżbiety z dw. parskiego -- GD. Ant. Koppe pos. Kurzej Góry i inni Koppowie

24467 (Kotłów)

1704.5/3. Katarzyna Marjanna, c. GD. Piotra Ciągleńskiego i GD. Marjanny -- GD. Jan Koziorowski i GD. Marj. Skrzyńska

24468 (Kotłów)

1704.30/5. Magdalena, c. GD. Jerzego Łabeckiego i GD. Gaska (?) -- chrz. nieszl.

24469 (Kotłów)

1704.3/8. Wawrzyniec, s. GD. Wojc. Ligockiego i Zofji -- GD. And. Swieykowski i GV. Anna Gorska

24470 (Kotłów)

1704.27/XI. (K.) Andrzej Mikołaj s. GD. Jana Batrłom. i Anny Wiesiołowskich z K.

24471 (Kotłów)

1705.8/2. (Strzyżów) Dorota, c. GD. Łukasza Piątkowskiego i Anastazji Kaliszkowskich -- GD. Adam Swieykowski i GDV. Zofja Gorska

24472 (Kotłów)

1705.19/7. Bonawentura Józef s. GD. Stanisł. Chałkowskiego i Urszuli Stempowskiej -- G. Franc. Dambrowski i G. Anna Olszewska

24473 (Kotłów)

1706.8/8. Zofja, c. GD. Ludwika Zielonackiego i Anny Radziemskiej -- GD. Maciej i Róża Swieykowscy

24474 (Kotłów)

1706.28/Xi. Katarzyna, c. N. Łukasza Piątka (!) i Anastazji Kaliszkowskiej -- GD. Krzysztof Wężyk i GD. Zofja Pruska

24475 (Kotłów)

1708.18/3. Franciszka Ludwika, c. GD. Jana Bartłomieja Wiesiołowskiego i Anny -- GD. Stanisł. Bernacki i GD. Zofja Wężykowa

24476 (Kotłów)

1709.24/11. Andrzej, s. GD. Jana Konopnickiego i Jadwigi (ze Strzyżewa) -- GD. Bartłomiej Wiesiołowski i G. Anna Wężykowa

24477 (Kotłów)

1710.18/3. Józef Zacharjasz s. GN. Bartłom. i Anny Wiesiołowskich -- GD. Andrzej Swieykowski i GV. Marjanna Skrzyńska

24478 (Kotłów)

1711.15/11. Marcin, s. N. Jana Kownackiego (?) i Jadwigi (ze Strzyżewa) -- N. Ant. Wężyk i Anna Wiesiołowska

24479 (Kotłów)

1712.24/1. Agnieszka Agata c. N. Ant. i Katarz. Wężyków -- NN> Krzysztof i Zofja WW. (Strzyżów)

24480 (Kotłów)

1712.3/4. WOjciech i Ewa bl. s. i c. N. Wojc. Ligockiego i Anny (Strzyżów) -- N. Hieronim Wiesiołowski i Anna Witowska

24481 (Kotłów)

1714.9/5. Stanisław Józef s. ND. Wojc. Beliny i Zofji Swieykowskiej -- ND. Ludwik Zielonacki i V. Róża Wiesiołowska (Strzyżów)

24482 (Kotłów)

1714.5/7. Marjanna Dominika, c. N.. Bartłomieja Jana i Anny Wiesiołowskich -- N. And. Swieykowski i Barb. Pawłowska

24483 (Kotłów)

1715.7/1. Agnieszka Ewa, c. G. Zygmunta i Barbary Pawłowskich (m. w Strzyżewie) -- MG. Bonaw. Rusinowski i G. Anna Wiesiołowska

24484 (Kotłów)

1715.7/2. Walentyn Ludwik s. G. Stanisława i ... Dawidowiczów m. w Kotł. -- G. Baranowski i Anna Wiesiołowska

24485 (Kotłów)

1716.29/9. Stanisław Michał s. G. Stan. i Zofji Dawidowiczów ekonomów dw. K. -- GD. Ludwik Zielonacki i GV. Kat. Wiesiołowska dz-e Strzyżewa

24486 (Kotłów)

1717.10/5. Witalis Atanzy s. G. Jana Bartłom. Wiesiołowskiego i Anny Pawłowskiej -- X. Kaz. Bielski z konw. kalis. i GV. Kat. W.

24487 (Kotłów)

1718.25/3. Grzegorz Józef, s. G. Franc. Józefa i G. Barbary Chmielewskich -- G. Bartłomiej Jan Wiesiołowski i Anna Siewierska

24488 (Kotłów)

1720.21/1. Agnieszka, c. MD. Józefa i Barb. Chmielewskich -- MD. Mikoł. Ernest Chm. gen. komis. dóbr podskarbiego kor. i MD. Anna Zielonacka

24289 (Kotłów)

1720.25/2. Maciej, s. G. Wojc. Armanowskiego i Reginy -- GD. Stanisł. Swiderski GD. Barb. Chmielewska

24490 (Kotłów)

1725.15/11. (Strzyżew) Katarzyna, c. G. Bartłom. Zajączkowskiego i Marjanny Mrozówny -- MD. Ignacy Zielonacki i MV. Róża Wiesiołowska

24491 (Kotłów)

1728.6/1. Marcjanna Agn. c. MD. Kaz. Szkulskiego i Róży Wiesiołowskiej -- MD. Jan Niemojewski podsędek wieluń. i V. Marcjanna W.

24492 (Kotłów)

1728.10/12. Piotr Rudolf s. G. Adama Junga prefekta milit. GWP, podskarb. kor. Jerzego Przebend. i Eleonory Parsowny -- G. Jerzy Zaydlicz

24493 (Kotłów)

1729.27/ (Dębnica) Andrzej Chryzogon, s. ND. Jana Baczyńskiego i Jadwigi Jarczyńskiej -- ND. Wawrzyniec Antoni Michałowski, ND. Marjanna Łobodzińska

24494 (Wronczyn)

1759.30/4. (wtedy wpisano ale data chrztu 1723.25/7.) Jakub, s. GD. Kazimierz Sarnowskiego i GD. Urszuli Goreckiej dz-ów i pos. Łagiewnik -- GD. Jan Turno z ż. Łakińską

24495 (Wronczyn)

1777.26/6. (Bednary) Wiktorja, c. GM. Kazimierza i Marjanny z Przybyszewskich Gądkowskich -- M. Józef Drzewiecki i ż. jego Barbara z P. dz-e Bednar; szambel. JKMci

24496 (Wronczyn)

1780.8/7. (Bednary) Elżbieta, c. M. Antoniego i Katarzyny z Przybyszewskich Gutowskich podwojew. gn., -- M. Józef Drzewiecki szmabel. JKMci i Barb. z Przybysz., dz-e B.

24497 (Wronczyn)

1783.21/2. (Bednary) Leon. s. G. Jana i Kat. Zawadzkich -- G. Józef Drzewiecki i Magdalena Przybyszewska

24498 (Wronczyn)

1798.23/11. (Stęszew) Katarzyna c. G. Jana i Antoniny z Boroskich Skotnickich poses. czynsz. Holendrow -- G. Wojc. Tomaszewski pos. Dąbrorzyc i G. Zofja Zamorska a Stęszewa

24499 (Wronczyn)

1800.12/6. (Stęszewo) Anton., s. poprz. G. Skotnickich [Jana Skotnickiego i Antoniny z Boroskich] -- X. i GV. Kat. Lipińska z Pozn.

24500 (Wronczyn)

1802.8/8. (Stęszewo) Wawrzyniec, s. G. poprz. Skotnickich [Jana Skotnickiego i Antoniny z Boroskich] -- JM. Józef Drzewiecki kaw. sw. St., dz. Bednar i G. Wiktroja Gądkowska z dw. B.

24501 (Wronczyn)

1806.30.8. (Stęszewo) Rozalja, c. G. poprz. Skotnickich [Jana Skotnickiego i Antoniny z Boroskich] -- JM. Józef Drzewiecki kaw. sw. St. dz. Bednar i GV. Wiktorja Gądkowska

24502 (Wronczyn)

1810.31/7. (Krześlice) (* 24) Jakub Teofil Nepom. Antoni s M. Izydora i Teresy z Gostonskich Białobłockich sędziów pok. pow. gn. -- Ant. B. dz. Krześlic, kaw. sw. St., dziad dziecka i Donata z Rogaliń. ż. Mac. Chłapowskiego konsyl. dep. pozn. babka dziecka z Czerw. wsi

24503 (Wronczyn)

1812.12/1. (Krześlice) Antonina Wiktorja Marjanna c. M. Jan Białobłockiego i Anny z Białobłoc., dz. Krześlic -- M> Adam de Daleszyński, z ż. Anielą

24504 (Wronczyn)

1812.26/6. (Bednary) Wiktorja Marjanna, c. G. Antoniego i Mgdaleny Przanowskich -- M. Józef Drzewieckidz. B. i V. Wiktorja Gątkowska