FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 11

Regestennummer: 25.001 – 27.500

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

 

25001 (Wysocko)

1632.31/5. Jan, s. N. And. Gorzyckiego i Anny -- N. Stan. Luskarski i Zofja Wysocka z Gorzyc

25002 (Wysocko)

1632.1/8. Ewa, c. Stan. i Anny Biegańskich z Jankowa -- Mac. B. i Kat. Sukalina

25002 (Wysocko)

1633.17/7. Jakub, s. N. Bartłomieja Smardowskiego i Marj. -- nieszl. i Zofja Morzycka, z Smardowa

25003 (Wysocko)

1636.20/8. (W. Wysocko) dziecko N. Krzysztofa Zbykowskiego i Ewy -- X. Rowiński i Małg. Radzymska

25004 (Wysocko)

1634.18/2. Dorota, c. N. Wojc. Smardowskiego, i Zofji z Smardowa -- chrz. nieszl.

25005 (Wysocko)

1637.0/3. Paweł, s. D. Jakuba Wysockiego i Anny Miedzianowskiej -- X. i D. Kat. Kęszycka matka żony Jakuba W.

25006 (Wysocko)

1637.29/9. Barbara, c. Jana Smardowskiego i Zofji Gostinskiej

25007 (Wysocko)

1638.3/5. Barbara, c. Mac. Biegańskiego i Anny Galęsczanki z Daniszyna -- chrz. nieszl. to zap. nieszl.

25008 (Wysocko)

1638.6/6. Jan, s. D. Jana Smardowskiego i Zofji -- D. Jan Radziszewski i Marj. Gałęska

25009 (Wysocko)

1639.0/5. Zofja, c. N. Stanisł. Szałapskiego i N. Marj. Tokarskiej(?) -- D. Jan Morawski N. Smardowska

25010 (Wysocko)

1639.7/8. Stanisław, s. MD. Prokopa Ponętowskiego i M. Marji Zakrzewskiej -- MD. Piotr Parczewski i MV. Krystyna Czarniecka

25011 (Wysocko)

1639.16/8. Wacław, s. NGD. Szymona Rudnickiego i N. Kat. Klichowskiej -- ND. Jan Morawski i N. Teodota Roganska

25012 (Wysocko)

1639.23/12. Katarzyna, c. MD. And. Orzelskiego i Anny Przedzyńskiej -- MD. Piotr Parczewski i MD. Wiktorja O. babka, pisarzowa zs. kaliska

25013 (Wysocko)

1640.25/11. Elżbieta, c. MD. Andrzeja Bojanowskiego i N. Pawłowskiej -- MD. Stanisł. Kiełczewski i NV. Kat. Starczewska

25014 (Wysocko)

1640.23/12. Marjanna, c. D. Jana Smardowskiego i Zofji- z Smardowa -- nieszl. chrz.

25015 (Wysocko)

1640.27/12. Agnieszka, c. ND. Wojciecha Smardowskiego i Zofji -- ND. Piotr S. i NV. Jadw. Gostkowska

25016 (Wysocko)

1641.11/2. Wojciech, s. ND. Szymona Smardowskiego i N. Kat. Klichowskiej -- D. Sylwester stryj i Małg. Suska

25017 (Wysocko)

1641.19/3. Józef, s. Jana Radziszewskiego i Elżb. -- MD. Piotr Parczewski i NMV. Krystyna Czarniecka (czy szl.?)

25018 (Wysocko)

1642.4/3. Kazimierz, s. ND. And. Jezowskiego i Anny -- ND. Piotr Czarniecki i ND. Kryst. Raczyńska

25019 (Wysocko)

1642.6/7. Małgorzata, c. Bartł. i Marj. Smardowskich -- chrz. nieszl.

25020 (Wysocko)

1642.19/10. Stanisław, s. Sebastjana Boguckiego i Anny z Przygodzic -- chrz. nieszl. (czy szl. ?) Chyba nie szl.

25021 (Wysocko)

1642.30/11. Katarzyna c. MD. Rafała Siewierskiego i Marj. z Gorzyc -- Błażej Biegański i MD. Kat. Czarnecka

25022 (Wysocko)

1643. w dzień św. Stef. Tomasz, s. D. Jana Radziszewskiego i Elżbiety z W. Wys. -- ND. Łuk. Raczyński i NV. Marj. Suska

25023 (Wysocko)

1644.30/5. Anna Małg., c. ND. Wacł. i Katarzyny Kęszyckich -- ND. Adam Radzimski i ND. Anna Wysocka

25024 (Wysocko)

1644.3/11. Marcjanna, c. ND. Jana Smardowskiego i Zofji -- ND. Stanisł. Adamczewski i NV. Kat. Smardowska

25025 (Wysocko)

1648.25/2. Maciej, s. N. Piotra Smardowskiego i Zofji- nieszl. i N. Kat. Rudnicka

25026 (Wysocko)

1648.5/8. Marcjan, s. N. Jana Smardowskiego i Zofji -- nieszl. i N. Marj. Galęska

25027 (Wysocko)

1648.25/11. Andrzej, s. ND. Jakuba Zbierskiego i Marj. -- Piotr Smardowski i N. Jadw. Zakrzewska

25028 (Wysocko)

1649.19/6. Dorota, c. Bartłom. Smardowskiego i Zofji, Nob., - z Smardowa, -- ND. Mac., ... i N. Marj. Jankowska

25029 (Wysocko)

1650.20/8. Marjanna, c. N. Piotra Smardowsk. i Zofji - z Smardowa -- N. Marcin Zakrzewski i Kat. Kurowska

25030 (Wysocko)

1625.27/11. Maciej Gałęski z Daniszyna x Jadw. Kasparkówna z W. Topoli -- chrz. nieszl.

25031 (Wysocko)

1637.16/8. MD. Jan Kiełczewski x uczciwa Jadwiga z Przedborowa -- Gąłęski i nieszl.

25032 (Wysocko)

1639.10/1. N. Stanisław Jankowski x D. Anna wd. po ol. N. Gołebiowskim -- św. szlachta

25033 (Wysocko)

1728.11/11. (Smardów) Marcin, s. GMD. Macieja Rudnickiego i Katarz. -- x. Marcin Radziwiłł i MV. Ludwika Gorska

25034 (Wysocko)

1729.24/4. (Smardów) Agnieszka, c. N. Jana Świętochowskiego i Zofji -- MD. Stanisł. Zakrzewski komis. d. Przygodzice i MD. Anna Rogoska dz-a Parczewa i Bystrzy.

25035 (Wysocko)

1730.1/5. (Wysocko W.) Teodor Filip Jakub, s. MGD. Konst. Gorzyńskiego i GD. Teresy -- MG. Antoni Gorzyński i MG. Teresa Glinicka

25036 (Wysocko)

1731.16/1. Józef Antoni, s. MG. Michała Zielonackiego i Antoniny -- MGD. Jan Gurski ojciec z ż. Anną

25037 (Wysocko)

1731.24/1. Anna Barb. c. MG. Ignac. Zielonackiego i Ludwiki -- MG Józef z Wybranowa Chlebowski chor. JKMci i MG. Zofja ...noska pisarzowa gr. ostrzeszowska

25038 (Wysocko)

1735.0/7. (Wtorek) Roch Ludwik, s. MD. Anton. Łukaszewskiego gub. i MD. Marjanny -- MDG. Stan. Zakrzewski kom. d. Przyg. i MGD. Agn. Bielicka z Gorzyc

25039 (Wysocko)

1735.13/9. (Parczew) Jan Mateusz, (29/8. *), s. MGD. Ant. Pagowskiego i MGD. Rozalji Rytelskiej -- GD. Ant. P. i GD. Anna P.

25040 (Wysocko)

1730.0/1. GM. Roch Zielonacki mł. x NV. Franciszka Gorska - M. Maciej Z. mł. x M. Konstancja Gorska V. [2 śluby]

25041 (Wysocko)

1731.7/1. † N. Józef Smardowski z Smardowa

25042 (Wysocko)

1731.27/4. † G. Helena Rudnicka

25043 (Wysocko)

1734.27/4. † dziecko GD. Macieja Nowowieyskiego dz-a Wysocka

25044 (Wysocko)

1734.7/5. † Antoni, s. GD. Jana Swieikowskiego wtedy na pleb. l. 11

25045 (Wysocko)

1762.31/12. (Sadowie) poch. Balbina Grabińska c. M. Bartłomieja i Joanny z Nowowieyskich Gr. młoda wiekiem

25046 (Wysocko)

1763.4/1. (Sadowie) † Józefina, c. M. Bartłomieja i Joanny Grabińskich mała

25047 (Wysocko)

1767.24/12. (Smardow) † MD. Jadwiga Smardowska poch. tu

25048 (Wysocko)

1768.30/8. (Sadowie) † Modesta c. poprz. Grabińskich [Bartłomieja i Joanny] presyd. Jastrzębińskich

25049 (Wysocko)

1769.11/7. † (Smardowo) MD. Scholastyka Smardowska poch. tu

25050 (Wysocko)

1770.6/3. † MD. Agnieszka Mniszewska dziedziczka poch. Kalisz Reformaci (Wys. W.)

25051 (Wysocko)

1770.12/3. † (Bestna) PJMD. Kat. Pągowska poch. Kalisz Ref.

25052 (Wysocko)

1770.7/4. (Przyg.) † Erazm dziecko PJMD. Eljasza i Roz. Iskierskich komis. Przyg.

25053 (Wysocko)

1770.26/6. † (W.W.) Marjanna, dziecko MD. Franc. i Teresy Rzepeckich

25054 (Wysocko)

1770.2/8. (Przyg.) † PJMD. Agn. Meszczyńska poch. Kal. Ref.

25055 (Wysocko)

1770.23/9. (Sadowie) † PMD. Bartłom. Grabiński praeses jastrzembiński poch. Kalisz Koleg.

25056 (Wysocko)

1770.22/12. (Smardowo) † MD. Maciej Smardowski

25057 (Wysocko)

1771.9/6. † (Przyg.) Jan dziecko MD Eljasza i Roz. Iskierskich

25058 (Wysocko)

1771.14/8. (W. W.) † MD Marj. Rzepecka nagle poch. cm.

25059 (Wysocko)

1772.29/2. (Przyg.) poch. MD. Jan Podgórski zabity przez Moskali, poch. cm.

25060 (Wysocko)

1772.9/5. (Parczew) † Jan Stanisł. Wojc., dziecko MD. Józ. i Marj. Niwskich

25061 (Wysocko)

1773.24/4. (Przyg.) † GD Józef Niwski nagle

25062 (Wysocko)

1773.0/7. (Parczew) poch.poch. syn i córka MD. Pągowskich dziedziców

25063 (Wysocko)

1774.10/7. (Wys.) † MD. Feliks Mniszewski nagle poch. Kal. Ref.

25064 (Wysocko)

1775.12/4. (Topola) † MD. Jadwiga Domaracka poch. tu

25065 (Wysocko)

1775.17/5. (Smardów) † GMD. Ewa Wierzchleyska poch. tu

25066 (Wysocko)

1775.4/9. (Wys.) † dziecko Zuzanna Klara Helena, c. MD. Adama i Deograty de Zenislaska Truszkowskich

25067 (Wysocko)

1776.7/2. (Wys.) † MD. Anna Rudnicka nagle

25068 (Wysocko)

1777.10/1. (Przyg.) † dziecko Wiktorja, c. MD. Józefa i Kat. z Ryszewskich Kałowskich

25069 (Wysocko)

1777.28/6. (Przyg.) † MD. Franciszka Domaracka z d. Kuczyńska

25070 (Wysocko)

1778.14/9. (Parczew) † MD. Konstancja Skorzewska wojska kaliska, z d. Wężykowna klanka, poch. Kalisz Reform. 16/9.

25071 (Wysocko)

1782.19/2. (W. W.) † Zofja l. 3, c. G. Wawrzyńca i Barb. Hryniewieckich poch. tu

25072 (Wysocko)

1782.24/2. (W. W.) † MG. Józefata Ostenowa V. l. 20, c. MG. Ignacego i Justyny z Kąsinowskich OO. poch. Kal. Ref.

25073 (Wysocko)

1782.18/4. (Wysocko W.) † G. Adam Zagórski l. 67

25074 (Wysocko)

1782.4/5. † G. Anna Zagorska l. ok. 60

25075 (Wysocko)

1782.25/8. † (Wysocko) Antonina l. 4 m. 2, c. G. Aleks. i Kat. Adamczewskich poch. cm.

25076 (Wysocko)

1786.6/5. (Parczew) † GD. Andrzej Wilkostowski przybyły do wsi Parczew l. 36 poch. 7/5.

25077 (Wysocko)

1789.23/2. (Wturek) † syn G. Gromackich (23/2. *)

25078 (Wysocko)

1790.13/7. (Wys. M.) poch., 12/7. † Jan dni 10, s. GMD. Mac. i Anny Osińskich

25079 (Wysocko)

1762.26/1. (Wys. W.) G. Michał Drobiński mł. x Marjanna wd. -- N. Ign. Zawadzki i uczc. Andrzej robot. z Wysocka

25080 (Wysocko)

1766.9/2. (Gorzyce) M. Nikodem Wyssogota Zakrzewski podsędkowicz zs. kaliski x Ewa Zakrzewska skarbnikówna czerniech. V. -- M. Stanisław Z. podkomorzy wendeń. i M. Rafał Skarbek Kozietulski

25081 (Wysocko)

1773.6/2. (Gorzyce) GMD. Deograt Raskowski x MGD. Anna Skupińska -- MD. Ant. Doniakowski (?)

25082 (Wysocko)

1775.4/2. (Sadowie) MD. Antoni Lętkowski stolnik łęczycki dz. Ociąsza x PJMD. Joanna z Nowowieyskich Grabińska praesidissa jastrzembska -- MD. Antoni Kurzydłowski pos. z Gostyczyny

25083 (Wysocko)

1776.29/1. (Parczew) PMD. Józef Retelski pos. wsi... x PMD. Juljanna Siedlecka de domo... oboje 1-o voto, -- PMD. Paweł Skorzewski i Józef Wroblewski

25084 (Wysocko)

1777.13/3. (Wysocko) MD. Feliks Kostro x MD. Ludwika Wierzchleyska z domu Mniszewska

25085 (Wysocko)

1785.2/7. (Parczew) G. Józef Jankowski x GV. Elżb. Zminikowska -- G. Jan Gurowski, Wojc. Ospieszyński

25086 (Poznań - O.O.Reformaci)

1675. † m. l. 80 MGD Łukasz Niemojewski fundator kościoła murow., aż do okien inferiores

25087 (Poznań - O.O.Reformaci)

1697. JD. Jakub Rola Gocłowski pis. gr. pozn., klan przemęcki z ż. Elżb. z Mycielskich, częściowy fundator konw., żona wd. fundatorka całego i konw.

25088 (Poznań - O.O.Reformaci)

1677. † JD. Franciszka Działyńska wdzina brzeska dobrodziejka

25089 (Poznań - O.O.Reformaci)

1678. † JMGD. Radlicki sędzia zs. pozn., syndyk tut. poch. tu legował 3.000 vel 2.000 zł. żona ze swymi obaliła testament

25090 (Poznań - O.O.Reformaci)

1678. MGD. Krzysztof Ramułt, zap. 1.200 złp. na fabrykę kość.

25091 (Poznań - O.O.Reformaci)

1680. JD. Ignacy Bąkowski wda malbor. fundat. konw. gdań.

25092 (Poznań - O.O.Reformaci)

1680. † x. Wojciech Dobrzelowski opat lubiń., Archidjakon pozn. poch. Kat. pozn.

25093 (Poznań - O.O.Reformaci)

1681. w dzień św. Teresy w Pozn. † Magdalena od Krzyża karmelitanka, c. ol. PMD. Andrzeja Gembickiego sty nowodwor.

25094 (Poznań - O.O.Reformaci)

1683. † JD. Jan z Bnina Opaleński wda b-k., GWP. syndyk tut.

25095 (Poznań - O.O.Reformaci)

1679. poch.poch JMGD. Łukasz Niemojewski częściowy fund. kość. z ż. Heleną z Pruszaków

25096 (Poznań - O.O.Reformaci)

1679. poch. MD. Gracka z Niemojewskich

25097 (Poznań - O.O.Reformaci)

1680. poch. GD. Dorota Manikowska wd. leg. 1.000 złp.

25098 (Poznań - O.O.Reformaci)

1680. poch. GD. z Lipskich Mąkowska

25099 (Poznań - O.O.Reformaci)

1681. poch. GD. Ciborowski Franciszek

25100 (Poznań - O.O.Reformaci)

1681. poch. GD. Krzysztof Ramułt

25101 (Poznań - O.O.Reformaci)

1681. poch. GD. Brzozowski

25102 (Poznań - O.O.Reformaci)

1681. poch. MD. Szremska

25103 (Poznań - O.O.Reformaci)

1681. poch. MD. Gronik

25104 (Poznań - O.O.Reformaci)

1688. poch. MD. Jakub Gębicki podkomorzy pozn., sta ujski, dobrodziej

25105 (Poznań - O.O.Reformaci)

1688. poch. MD.N. Krzyżanowski

25106 (Poznań - O.O.Reformaci)

1688. poch. MD. Dunin

25107 (Poznań - O.O.Reformaci)

1688. poch. MD. Tomasz Skrzetuski

25108 (Poznań - O.O.Reformaci)

1688. poch. MD. Błaszkowska

25109 (Poznań - O.O.Reformaci)

1688. poch. MD. Młodziejewska

25110 (Poznań - O.O.Reformaci)

1688. poch. MD. Srzemski

25111 (Poznań - O.O.Reformaci)

1688. poch. MD. Gorzycka

25112 (Poznań - O.O.Reformaci)

1688. poch. MD. Barska

25113 (Poznań - O.O.Reformaci)

1688. poch. MD. Bronikowska

25114 (Poznań - O.O.Reformaci)

1688. poch. MD. Cieśliński

25115 (Poznań - O.O.Reformaci)

1688. poch. MD. Kaliszkowski

25116 (Poznań - O.O.Reformaci)

1688. poch. JD. Jakub Gocłowski klan przemęcki, fundat. konw. zap. 6.000 złp., i legat 26.000 wypł. 1692

25117 (Poznań - O.O.Reformaci)

1689. poch. MD. Andrzej Nowowieyski

25118 (Poznań - O.O.Reformaci)

1690. poch. MD. Zakrzewski

25119 (Poznań - O.O.Reformaci)

1690. poch. MD. Kaczorowski

25120 (Poznań - O.O.Reformaci)

1691. poch. MD. Gosławska

25121 (Poznań - O.O.Reformaci)

1692. poch. MD. Zofja Zberkowska

25122 (Poznań - O.O.Reformaci)

1692. poch. MD. Urban Gliszczyński

25123 (Poznań - O.O.Reformaci)

1692. poch. MD. Teresa Zychlińska

25124 (Poznań - O.O.Reformaci)

1693. poch. MD. Anna Niedrowska

25125 (Poznań - O.O.Reformaci)

1693. poch. MD. Krzyżanowski pisarz zs. kość.

25126 (Poznań - O.O.Reformaci)

1693. poch. MD. Napruszewska

25127 (Poznań - O.O.Reformaci)

1693. poch. MD. Gaszyńska

25128 (Poznań - O.O.Reformaci)

1693. poch. MD. Swinarski

25129 (Poznań - O.O.Reformaci)

1693. poch. MD. Majewski

25130 (Poznań - O.O.Reformaci)

1693. poch. MD. Piasecki

25131 (Poznań - O.O.Reformaci)

1693. poch. MD. Ramułtowa zap. 1.000 złp.

25132 (Poznań - O.O.Reformaci)

1694. poch. MD. Stanisław Radzikowski

25133 (Poznań - O.O.Reformaci)

1694. poch. MD. Włostowski

25134 (Poznań - O.O.Reformaci)

1694. poch. MD. Cieśliński

25135 (Poznań - O.O.Reformaci)

1694. poch. MD. Jan Rzepecki

25136 (Poznań - O.O.Reformaci)

1695. poch. MD. Michał Wittes tenut. d. Kommenderstwo

25137 (Poznań - O.O.Reformaci)

1695. poch. MD. Chmielewski

25138 (Poznań - O.O.Reformaci)

1695. poch. MD. Czarasty

25139 (Poznań - O.O.Reformaci)

1695. poch. MD. Piotr Napruszewski

25140 (Poznań - O.O.Reformaci)

1695.5/9. poch. MD. Grodzicka został mąż

25141 (Poznań - O.O.Reformaci)

1695.15/11. poch. N. Pawłowska został mąż MD.

25142 (Poznań - O.O.Reformaci)

1700.22/5. poch. MD. Kaz. Zdzichowski collector pozn.

25143 (Poznań - O.O.Reformaci)

1701.22/2. poch. MD. Wiktorja Wilska staruszka

25144 (Poznań - O.O.Reformaci)

1701.3/3. poch. MD. Benjamin Białogorski nawróc. z luter.

25145 (Poznań - O.O.Reformaci)

1701.20/3. poch. MD. Marcin Ulatowski

25146 (Poznań - O.O.Reformaci)

1701.2/5. poch. MD. Franciszek Cerekwicki, stud., mł.

25147 (Poznań - O.O.Reformaci)

1701.2/5. poch. MD. Stanisław Palczewski

25148 (Poznań - O.O.Reformaci)

1701.23/5. poch. MD. Stanisław Rogaliński pisarz zs. pozn.

25149 (Poznań - O.O.Reformaci)

1701.18/6. poch. MD. Walentyn Gorzeński mł.

25150 (Poznań - O.O.Reformaci)

1702. poch. JMD. Stanisław Koszucki pisarz

25151 (Poznań - O.O.Reformaci)

1702. poch. MD. Drzewiecki

25152 (Poznań - O.O.Reformaci)

1703. poch. MD. Jaraczewski

25153 (Poznań - O.O.Reformaci)

1703. poch. MD. Łochyński

25154 (Poznań - O.O.Reformaci)

1703. poch. MD. Miłaczewska

25155 (Poznań - O.O.Reformaci)

1703. poch. MD. Jan Łukomski

25156 (Poznań - O.O.Reformaci)

1704 i 1705 poch. JMD. Andrz. Osiecki łowczy inowrocł. zap. przed † 6.000 złp., jako szczegól. dobrodziej; † w pobliżu Śródki, gdzie z wojskiem swym stał, które zwołał w obronie Leszczyń.

25157 (Poznań - O.O.Reformaci)

1704/5. poch. MD. Sarnowski Stanisław

25158 (Poznań - O.O.Reformaci)

1704/5. poch. MD. Wojciech Kormoliński

25159 (Poznań - O.O.Reformaci)

1704/5. poch. MD. Marjanna Kotańska dobrodz.

25160 (Poznań - O.O.Reformaci)

1706. poch. JM. Magdalena z Leszczyńskich Działyńska ( a w katal. dobrodz. Magdalena z Gruszczyńskich Dz. klanka gn., ż. Pawła wdzica brzeskiego, matka 4 synów † w Murow. Goślinie 24/8.

25161 (Poznań - O.O.Reformaci)

1706. poch. J. Elżbieta z Mycielskich Gocł0wska klanowa śrem. 1/9. † fundat. tego murow. konw.

25162 (Poznań - O.O.Reformaci)

1706. poch. MD. Aleksander Nossowicz

25163 (Poznań - O.O.Reformaci)

1707. poch. MD. Łącki

25164 (Poznań - O.O.Reformaci)

1707. poch. MD. Zabłocki tenut. wsi Sielec

25165 (Poznań - O.O.Reformaci)

1712.3/12. poch. MD. Konarzewska został mąż

25166 (Poznań - O.O.Reformaci)

1713.9/1. poch. MD. Koszutska pisarzowa pozn.

25167 (Poznań - O.O.Reformaci)

1714.2/1. poch. MD. Marj. z Włostowskich Racięska

25168 (Poznań - O.O.Reformaci)

1714.28/4. poch. MD Kat. de Rolensciis Chudzyńska ż. MD. Karola Ch. pos. wsi Dębczyna k. Sremu

25169 (Poznań - O.O.Reformaci)

1714.26/9. poch. MD. Teresa z Kornatowskich Kaczorowska

25170 (Poznań - O.O.Reformaci)

1714.22/11. poch. MD. Ewa Kalińskich Mirzeńska

25171 (Poznań - O.O.Reformaci)

1715.28/2. poch. MD. Tyburcy Mikołajewski

25172 (Poznań - O.O.Reformaci)

1715.23/3. poch. MD. Franc. Zdanowski

25173 (Poznań - O.O.Reformaci)

1715.14/6. poch. MD. Przysiecki stud.

25174 (Poznań - O.O.Reformaci)

1715.21/8. poch. MD. Wojciech Iłowiecki

25175 (Poznań - O.O.Reformaci)

1715.25/9. poch. MD. Jan Oślicki

25176 (Poznań - O.O.Reformaci)

1716.18/5. poch. MGD. Jan Stawicki miles pol. z pod znaku Aleks. Brzan rotm.

25177 (Poznań - O.O.Reformaci)

1716.21/5. † MD. Franciszka Bardska V. tercjarka l. 40, zabita przez żołn. saskich leg. kl. 3.000 złp.

25178 (Poznań - O.O.Reformaci)

1718.26/6. † GD. Wojciech Szadkowski

25179 (Poznań - O.O.Reformaci)

1718.9/9. poch. MD. Katarzyna Zabłocka staruszka która 2-o v. poślubiła MD. Dozalińskiego

25180 (Poznań - O.O.Reformaci)

1718.23/12. poch. córka MD. Anton. Zawiszy

25181 (Poznań - O.O.Reformaci)

1719.14/2. poch. GV. Katarzyna Sarnowska. Został brat rodz.

25182 (Poznań - O.O.Reformaci)

1720.13/3. poch. MD. Jan Jaraczewski ze wsi Żydowo

25183 (Poznań - O.O.Reformaci)

1720.25/3. poch. MD. Teresa Damecka z Kornatowskich ze wsi Łubna, został mąż Łukasz D.

25184 (Poznań - O.O.Reformaci)

1721.30/11. poch. MD. Agnieszka Łochyńska w obec. 3 synów. Syn starszy przybył z Instytutu S. Jesu. Bydg. śpiewał mszę

25185 (Poznań - O.O.Reformaci)

1721.23/12. poch. MD. Tomasz Zawadzki ekonom MGD. Kaspra Miaskowskiego

25186 (Poznań - O.O.Reformaci)

1722.1/8. poch. MD. Zofja Czarasta dobrodz. został syn

25187 (Poznań - O.O.Reformaci)

1721.1/6. poch. MD. Agnieszka Irzykowska

25188 (Poznań - O.O.Reformaci)

1723.17/2. poch. MD. Marj. z Tomiszewskich Stocka z Węgierek, mąż Stefan St.

25189 (Poznań - O.O.Reformaci)

1723.23/8. poch. JMD. Wojciech Kołudzki, ma w zakonie ref. 2 rodz. braci: Antoniego i Jana

25190 (Poznań - O.O.Reformaci)

1724.1/2. poch. X. Wojciech Radecki

25191 (Poznań - O.O.Reformaci)

1724.3/2. poch. MD. Kazimierz Sarnowski zabity w pojedynku przez rodz. brata. Uszedł przed zbrodnią do tut. klasztoru i żył tu ponad kwartał

25192 (Poznań - O.O.Reformaci)

1724. przed B. Ciałem poch. MD. Jadwiga Gorska

25193 (Poznań - O.O.Reformaci)

1724. poch. poch. dwoje dzieci MD. Budziszewskiego, jedno 7 l., drugie malutkie

25194 (Poznań - O.O.Reformaci)

1724.14/6. poch. MD. Jan Bardzki pochow. jednocz. z żoną Heleną B. został syn

25195 (Poznań - O.O.Reformaci)

1724.15/6. poch. MD. Stanisław Jaskołecki

25196 (Poznań - O.O.Reformaci)

1725.20/9. † MD. Marj. Bardzska poch. 22

25197 (Poznań - O.O.Reformaci)

1725.13/10. † JMD. Teresa Działyńska dobrodz. leg. w test. 500 złp.

25198 (Poznań - O.O.Reformaci)

1726.17/1. poch. Rozalja, c. MD. Zdanowskiego

25199 (Poznań - O.O.Reformaci)

1726.23/6. poch. synek ponad 2 l. MD. Zdanowskiego

25200 (Poznań - O.O.Reformaci)

1726.25/8. poch. MGD. Paweł Zeligowski ojciec pań Domagalskiej z Koziegłów i Woyciechowskiej z Głuszyny

25201 (Poznań - O.O.Reformaci)

1726.31/8. poch. NV. Katarzyna Pawłowska sługa Skaławskiej chorążyny pozn.

25202 (Poznań - O.O.Reformaci)

1727.6/11. poch. JD. Prokop Lipski klan rogoz.,syndyk tut.

25203 (Poznań - O.O.Reformaci)

1730. poch. GD. Franc. Gosławski dworz. ks. Jabłonowskiej ściny białocerk. 28/3. zapłac.

25204 (Poznań - O.O.Reformaci)

1730.4/6. poch. MD. Jadwiga Kosińska pos. m. Kurnika

25205 (Poznań - O.O.Reformaci)

1730. poch. MD. Antoni Cielmowski z Komorowa parafj. ze wsi Waliszewo

25206 (Poznań - O.O.Reformaci)

1730.27/10. poch. MD. Zygmunt Grabowiecki

25207 (Poznań - O.O.Reformaci)

1731.9/4. poch. JMD. Hieronim Bronikowski sta mieścicki

25208 (Poznań - O.O.Reformaci)

1731.19/4. poch. MD. Wojciech Pląskowski

25209 (Poznań - O.O.Reformaci)

1731. poch. MD. Jan Stoblewski ze wsi Trzek

25210 (Poznań - O.O.Reformaci)

1732. poch. MD. Antonina z Wodeckich Łaszewska

25211 (Poznań - O.O.Reformaci)

1732.25/10. poch. MD. Józef Domagalski mł., stud., z Koziegłów

25212 (Poznań - O.O.Reformaci)

1732.14/11. poch. D. Teresa Molska ze szpit. św. Jana Malt.

25213 (Poznań - O.O.Reformaci)

1732.12/12. poch. MD. Anna Zawadzka, ż. prefekta kuchni Mac. Koźmiń. klana pozn.

25214 (Poznań - O.O.Reformaci)

1733.13/1. poch. MD. Anna z Koszutskich Mikołajewska

25215 (Poznań - O.O.Reformaci)

1733. poch. dziecko, syn, MD. Niegolewskiego chorężyca wschow.

25216 (Poznań - O.O.Reformaci)

1733.16/4. poch. MD. Marcin Kowalski pisarz wschow., dobrodz.

25217 (Poznań - O.O.Reformaci)

1733.15/8. poch. dziecko Marj., c. MD. Agn. Baranowskiej gratis

25218 (Poznań - O.O.Reformaci)

1734. poch. poch.: JMD. Antoni Kosiński, JMD. Swinarski JMD. Zofja Wodecka JMD. Anna Skorzewska córki Zofja, Konstancja

25219 (Poznań - O.O.Reformaci)

1734.22/1. poch. MD. Barb. Kraszewska z Bolechowa. Jej syn D. Walentyn Kr.

25220 (Poznań - O.O.Reformaci)

1734. poch. MD. Agnieszka Napruszewska, żona żyj. Krzysztofa N.

25221 (Poznań - O.O.Reformaci)

1735.18/4. poch. MD. Antoni Łaskawski rotm. w. p.

25222 (Poznań - O.O.Reformaci)

1735.10/5. poch. MD. Barbara Miłaczewska ż. Marcina M.

25223 (Poznań - O.O.Reformaci)

1735.15/5. poch. MD. Antoni Kaczorowski, chowa go matka

25224 (Poznań - O.O.Reformaci)

1735.20/10. poch. MD. Anna Sarnecka, chowa syn

25225 (Poznań - O.O.Reformaci)

1735.27/11. poch. MD. Sebastjan Gątkowski

25226 (Poznań - O.O.Reformaci)

1735.17/12. poch. MD. Krzysztof Marszewski

25227 (Poznań - O.O.Reformaci)

1736.20/2. poch. MD. Maciej Gorecki

25228 (Poznań - O.O.Reformaci)

1736.14/4. poch. GD. Urszula Zółtowska

25229 (Poznań - O.O.Reformaci)

1736.18/4. poch. GD. Tomasz Krassowski

25230 (Poznań - O.O.Reformaci)

1736.24/4. poch. GD. Józef Kaczorowski, s. GD. Anton. "supradie 15 mai sepneti" legował 3.000 złp.

25231 (Poznań - O.O.Reformaci)

1736.26/5. poch. N.V. uboga Teresa Swiecka

25232 (Poznań - O.O.Reformaci)

1736.28/6. poch. MD. Anna z Napruszewskich Przyłuska

25233 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737.1/3. poch. MD. Antoni Zawisza z Kleszczewa

25234 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737.2/6. poch. MD. Antoni Kosiński z Radzewa

25235 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737.12/7. poch. MD. Józef Swinarski dobrodz.

25236 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737.20/7. poch. MD. Zofja z Szczanieckich Wodecka

25237 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737.31/7. poch. JMD. Marjanna Skaławska skarbnikowa pozn.

25238 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737.10/8. poch. NV. Anna Domagalska z Koziegłów

25239 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737.14/8. poch. NV. Ewa Skorzewska z Pomarzan l. 7

25240 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737.17/8. poch. MD. Anna Skorzewska staruszka

25241 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737.27/8. poch. MD. Anna Raczyńska † we wsi Trzek u brata MD. Wieczyckiego

25241 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737.3/9. poch. MD. Stanisław Miłaczewski, w Tworkowie, dobrodz.

25242 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737.23/9. † P.MG. Franciszek Skaławski klan gn., syndyk tut. poch. Wschowa u Bernard. † w Wiekowie u siebie

25243 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737.26/11. poch. MD. Wojciech Polinarski

25244 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737.5/12. poch. JD. Michał Raczyński wda poznań. fundator od nowa konw. Woźnickiego poch. Woźniki a wnętrzności tu

25245 (Poznań - O.O.Reformaci)

1738.27/1. poch. MD. Aleks. Napruszewski

25246 (Poznań - O.O.Reformaci)

1738.10/4. poch. dziecko MD. Szczanieckiego z Gwiazdowa

25247 (Poznań - O.O.Reformaci)

1738.18/6. poch. MD. Katarzyna Zbyszewska

25248 (Poznań - O.O.Reformaci)

1738.25/6. poch. MD. Anna Ewertowska

25249 (Poznań - O.O.Reformaci)

1738.26/7. poch. MD. Katarzyna Bielanowska. Jej syn Franc. Iłowiecki

25250 (Poznań - O.O.Reformaci)

1738.5/8. poch. MD. Anna Soszyńska

25251 (Poznań - O.O.Reformaci)

1738.10/8. poch. puella Barbara Kosicka z Pawłowa

25252 (Poznań - O.O.Reformaci)

1738.26/10. poch. X. Antoni Barski kanonik szamotul., prob. żydowski

25253 (Poznań - O.O.Reformaci)

1738.23/12. poch. MD. Szczaniecki z Gwiazdowa

25254 (Poznań - O.O.Reformaci)

1739.10/3. poch. MD. Petronilla Lisiecka

25255 (Poznań - O.O.Reformaci)

1739.30/4. poch. MD. Franciszka Grodzicka

25256 (Poznań - O.O.Reformaci)

1739.30/5. poch. MD. Jakub Zbyszewski dobrodz. żona jego ol. Katarzyna z Bardzkich Zbysz.

25257 (Poznań - O.O.Reformaci)

1739.13/10. poch. MD. Józef Marszewski

25258 (Poznań - O.O.Reformaci)

1739.31/12. poch. MD. Michał Kęszycki z Pawłowa

25259 (Poznań - O.O.Reformaci)

1740.4/1. poch. JMD. Salomea z Borzęckich Chrościcka

25260 (Poznań - O.O.Reformaci)

1740.15/1. poch. MD. Wojciech Trojanowski, ol. pisarz skarb. JKMci

25261 (Poznań - O.O.Reformaci)

1740.22/2. poch. MD. Ignacy Garczyński z Białaszyno

25262 (Poznań - O.O.Reformaci)

1740.29/3. poch. MD. Barbara Kaczorowska z Chrząstowa chowają Karol Chełmicki i Kierski

25263 (Poznań - O.O.Reformaci)

1740.7/4. poch. MD. Franciszek Zawisza mł.

25264 (Poznań - O.O.Reformaci)

1740.29/4. poch. MD. Maciej Dzięciołowski dobrodz.

25265 (Poznań - O.O.Reformaci)

1740.19/5. poch. MD. Katarzyna Rokoszewska, chowa Maciej R.

25266 (Poznań - O.O.Reformaci)

1740.12/12. poch. P.R. Michał Dąmbrowski ryc. malt.

25267 (Poznań - O.O.Reformaci)

1740.21/12. poch. MD. Franciszek Błociszewski

25268 (Poznań - O.O.Reformaci)

1741.12/1. poch. Joanna córeczka MD. Adama Chrościńskiego i Salomei

25269 (Poznań - O.O.Reformaci)

1741.14/4. poch. MD. Krzysztof Napruszewski, chowa brat

25270 (Poznań - O.O.Reformaci)

1741.19/9. poch. córeczka 1 r. D. Szczanieckiego

25271 (Poznań - O.O.Reformaci)

1741.25/10. poch. MD. Katarz. Mirucka z Radzewa ż. Antoniego M.

25272 (Poznań - O.O.Reformaci)

1742.8/8. poch. GD. Teofila Helmichtowa dobrodz., chowa Będkowski

25273 (Poznań - O.O.Reformaci)

1743.1/1. poch. MD. Mikołaj Wodecki, dobrodz.

25274 (Poznań - O.O.Reformaci)

1743.25/1. poch. MD. Mateusz Garczyński z Pomarzan zap. 1.000 złp., co żona wypłaciła

25275 (Poznań - O.O.Reformaci)

1743.28/2. poch. PMD. Marcin Skaławski skarbnik pozn. dobrodz. zap. 1.000 złp.

25276 (Poznań - O.O.Reformaci)

1743.31/6. poch. MGD. Teresa z Kaweckich Pląskowska dobrodz. zap. 500, syn nie dał

25277 (Poznań - O.O.Reformaci)

1743.15/5. poch. MD. Katarz. z Bułakowskich Dzierzgowska

25278 (Poznań - O.O.Reformaci)

1743.5/12. poch. MD. Anna z Rokossowskich Szlichtingowa

25279 (Poznań - O.O.Reformaci)

1744.20/1. poch. syn MD. Włodzimirskiego komisarza dóbr sw. Jana Malt.

25280 (Poznań - O.O.Reformaci)

1744.21/3. poch. GD. Adam Dobrzycki ze wsi Trzek, chowa brat rodz.

25281 (Poznań - O.O.Reformaci)

1744.30/3. poch. córeczka PMD. Tad. Korytowskiego sty sulejowsk.

25282 (Poznań - O.O.Reformaci)

1744.20/5. poch. GD. Piotr Otocki tenut. m. Kostrzyń

25283 (Poznań - O.O.Reformaci)

1745.24/4. poch. MD. Wojc. Trąmbczyński

25284 (Poznań - O.O.Reformaci)

1745.26/10. poch. MD. Marcjanna z Błociszewskich Pogorzelska

25285 (Poznań - O.O.Reformaci)

1745. poch. MD. Kazimierz Łaszczyński

25286 (Poznań - O.O.Reformaci)

1746.2/5. poch. MD. Joanna Garczyńska

25287 (Poznań - O.O.Reformaci)

1746. poch. MD. Wład. Linowski s. MD. Stanisława L. poses. w Choczu, stud. w szkołach pozn.

25288 (Poznań - O.O.Reformaci)

1746. poch. G. Roch Kiedrowski stud., l. ok. 9

25289 (Poznań - O.O.Reformaci)

1746.8/9. poch. MD. Stanisław Sniegocki dobrodz.

25290 (Poznań - O.O.Reformaci)

1746.30/9. poch. MD. Michał z Werbna Łaszczyński dobrodz. Synowie: Wacław i Karol chorąży brandenb.

25291 (Poznań - O.O.Reformaci)

1746.20/10. poch. syn MD. Ludwika Roszkowskiego z Gutowa

25292 (Poznań - O.O.Reformaci)

1746.24/12. poch. MD. Petronella z Umińskich Roszkowska z Gutowa

25293 (Poznań - O.O.Reformaci)

1747.25/1. poch. MGD. Rozalja Swierczyńska z Dominowa chowa mąż

25294 (Poznań - O.O.Reformaci)

1747.11/6. poch. MD. Karol Malczewski mł. u Węgierskiego

25295 (Poznań - O.O.Reformaci)

1747.14/7. poch. MD. Ignacy Małachowski pułk. w. pol. z Ławicy

25296 (Poznań - O.O.Reformaci)

1747.9/9. poch. MD. Konstancja Zagorska z par. Gorcensi

25297 (Poznań - O.O.Reformaci)

1747.24/11. poch. MD. Teresa Borzęcka dobrodz. został mąż

25298 (Poznań - O.O.Reformaci)

1748.2/3. poch. MGD. Tom. Budziszewski

25299 (Poznań - O.O.Reformaci)

1748.22/3. poch. MD. Józef Włodzimierski

25300 (Poznań - O.O.Reformaci)

1748.26/3. poch. dziecko syn MD. Wojc. Miłaczewskiego

25301 (Poznań - O.O.Reformaci)

1748.11/12. poch. MD. Paweł Woyciechowski z Wronczyna

25302 (Poznań - O.O.Reformaci)

1748.25/12. † JD. Maciej Koźmiński wda kaliski, syndyk tut., † w Swarzędzu, w dzień B. Nar. wysłuchał 3 mszy w kość., wrócił do dworu przyjął życzenia syna Teodora i przyjaciół, poczuwszy ból głowy położył się, stracił mowę i około 10 w nocy † bez żadnej ostatecznej dyspozycji poch. w kość. S. Jesu

25303 (Poznań - O.O.Reformaci)

1749.21/3. poch. MD. Jakub Tomicki († 14 w Łagiewnikach w pf. Wronczyń.)

25304 (Poznań - O.O.Reformaci)

1750.13/4. poch. MD. Anna z Nowickich Rayska

25305 (Poznań - O.O.Reformaci)

1750.15/7. poch. MD. Stanisł. Woyciechowski

25306 (Poznań - O.O.Reformaci)

1750.18/8. poch. MD. Dorota Miłaczewska z Tworkowa

25307 (Poznań - O.O.Reformaci)

1751.5/2. poch. MD. Wojciech Miłaczewski s. poprz. Doroty

25308 (Poznań - O.O.Reformaci)

1751.18/12. poch. Ignacy syn MD. Ludwika Roszkowskiego dobrodzieja, pos. wsi Gutowo

25309 (Poznań - O.O.Reformaci)

1752.4/5. poch. Weronika, l. 9, c. MD. Ludwika Roszkowskiego pos. Gutowa

25310 (Poznań - O.O.Reformaci)

1752.27/6. poch. GD. Marjanna de Zimowkowie Korzydłowska

25311 (Poznań - O.O.Reformaci)

1752.3/7. poch. MD. Marcjanna Podkowska

25312 (Poznań - O.O.Reformaci)

1752.17/8. poch. MD. Stanisł. Chrząstowski sędzic świecki

25313 (Poznań - O.O.Reformaci)

1752.19/12. poch. MD. Stanisław Poklatecki, chow. rodzice

25314 (Poznań - O.O.Reformaci)

1753.10/3. poch. MD. Jakub Kołudzki z Węgorzewa

25315 (Poznań - O.O.Reformaci)

1753.22/5. poch. MD. Aleksandra z Łaszczyńskich Mieszkowska

25316 (Poznań - O.O.Reformaci)

1753.1/9. poch. MD. v. Katarzyna Wodecka

25317 (Poznań - O.O.Reformaci)

1753.28/9. poch. MD. Wiktorja z Drzewieckich Błociszewska ścina ol. grojecka; chowa mąż

25318 (Poznań - O.O.Reformaci)

1753.10/10. poch. NV. Katarz. Woyciechowska † w Węgorzewie; MD. Bogucki jej sororius

25319 (Poznań - O.O.Reformaci)

1753.14/11. poch. MD. Krystyna z Łukomskich Pogorzelska († 7 w Nietrzonowie)

25320 (Poznań - O.O.Reformaci)

1754.30/3. poch. MD. Katarzyna Dzięciołowska. Chowa Franc. Moraczewski

25321 (Poznań - O.O.Reformaci)

1754.16/6. poch. MD. Andrzej Pogorzelski z Nietrzonowa

25322 (Poznań - O.O.Reformaci)

1754.25/6. poch. MD. Barbara Mizerska, † w Spławiu, chowa Lipska klanowa łęczycka

25323 (Poznań - O.O.Reformaci)

1754.8/8. poch. dziecko 1 1/2 Franc. Wilkońskiego kl. krzyw., syndyka gorec., dobrodz. tut.

25324 (Poznań - O.O.Reformaci)

1755.16/1. poch. dziecko Koleta Podkowska, c. X. proboszcza kurnic., kan. in summo, dobrodz.

25325 (Poznań - O.O.Reformaci)

1755.22/1. MD. Józef Grodzicki

25326 (Poznań - O.O.Reformaci)

Extract z ks. gr. pozn.; Sob. po Jubilacie 1752. Franc. z Błociszewa Błociszewski, sta grojecki, dz. Błociszewa p. kość., zap. córce swej pannie Justynie Bł. zrodz. z. Wiktorji Drzewieckiej, mającej wkrótce iść do pozn. konw. św. Teresy s. 4.000 złp. z ojc. i mac. (Jej imię zakonne Wiktorja)

25327 (Poznań - O.O.Reformaci)

1755.6/2. poch. MD. Kaz. Leszczyński

25328 (Poznań - O.O.Reformaci)

1755.17/2. poch. MD. Ludwik Charzewski. Chowa brat

25239 (Poznań - O.O.Reformaci)

1755.19/2. poch. poch. MD. Florjan Krasowski i Antoni Gorecki

25330 (Poznań - O.O.Reformaci)

1755.12/6. poch. MD. Tomasz Grodzicki z Rożnowa

25331 (Poznań - O.O.Reformaci)

1755.7/7. poch. N. Kat. Mańkowska † w Pozn.

25332 (Poznań - O.O.Reformaci)

1756.19/4. poch. MD. Andrzej Łochyński z Cielmowa, chowa żona

25333 (Poznań - O.O.Reformaci)

1756.22/5. poch. PMD. Mikoł. Malczewski sędzic pozn.

25334 (Poznań - O.O.Reformaci)

1756.8/11. poch. MD. Ludwika z Konarzewskich Kęszycka ż. Józefa Kęsz.

25335 (Poznań - O.O.Reformaci)

1757.11/8. poch. JMD. Leon Koźmiński chorąży wschow., syndyk apostol. żona z Radomickich

25336 (Poznań - O.O.Reformaci)

1757.12/8. poch. MD. Melchjor Skorzewski z Pomarzan

25337 (Poznań - O.O.Reformaci)

1757.16/9. poch. JD. Józef Malczewski klan biechow. z Swieczyny koło Osieczny. Gdy gościł w Pobiedziskach " descendens per gradus casualiter corruit,exquo lapsu contrita sunt ossa in pectore, ac in latere dextro, et sic post aliquot dies infirmitatis" † poch. tu

25338 (Poznań - O.O.Reformaci)

1757.17/10. poch. MD. Anna Choińska z Swierczyńskich ponad 70. Chowa mąż Filip Ch.

25339 (Poznań - O.O.Reformaci)

1757.2/12. poch. GD. Jan Gołecki tenut. dóbr komandorji, l. 60. Chowa brat rodz. Aleksander G.

25340 (Poznań - O.O.Reformaci)

1757.2/12. poch. Konstancja córeczka poprz. Gołeckiego [GD. Jan] 22 tyg.

25341 (Poznań - O.O.Reformaci)

1757.22/12. poch. MD. Ludwik Dorpowski pułk. JKMci i RP.,dobrodz., urodzony luter, był nim w młodości gorliwie, nawrócony, gorący katolik, ponad l. 70. Żona Gniazdowska

25342 (Poznań - O.O.Reformaci)

1757.23/12. poch. MD. Anna z Konojadzkich Miłaczewska z Tworkowa. Chowa Tad. Korytowski wojski pozn.

25343 (Poznań - O.O.Reformaci)

1758.13/4. poch. MD. Prokop Lipski oboźny W.K., sta śremski syndyk konw. szamotul. dobrodz. i fundator konw. Chocensis ż. Teresa z Dąmbskich L.

25344 (Poznań - O.O.Reformaci)

1758.20/4. poch. GD. Rafał Barski l. 18

25345 (Poznań - O.O.Reformaci)

1758.26/5. poch. GD. Michał Pogorzelski

25346 (Poznań - O.O.Reformaci)

1758.27/5. poch. GD. Józef Mieliński, wdowa

25347 (Poznań - O.O.Reformaci)

1758.13/6. poch. GD. Franciszka Dzierzbińska. Jej pasierb X. Dzierzb.

25348 (Poznań - O.O.Reformaci)

1758.18/8. poch. GD. Franciszek Poklatecki dobrodz. wdowa

25349 (Poznań - O.O.Reformaci)

1758.5/9. Exequie wobec serca Katarzyny Grodzickiej 1-o v. Tomickiej. Wdowiec

25350 (Poznań - O.O.Reformaci)

1759.9/1. poch. MD. Ignacy Poklatecki, matka z Bystramów P.

25351 (Poznań - O.O.Reformaci)

1759.24/2. poch. poch. MD. Piotr Płaczkowski i siostra jego Marjanna Pł.

25352 (Poznań - O.O.Reformaci)

1759.29/3. poch. PMD. Teresa z Dąmbskich Lipska wd. po Prokopie L. oboź. kor.

25353 (Poznań - O.O.Reformaci)

1759.10/9. poch. MD. Piotr Płonczyński z Grotkowa k. Gniezna., dobrodz. l. 76, spadł z konia na kamień. został syn

25354 (Poznań - O.O.Reformaci)

1759.19/12. poch. MD. Rafał Brzychwa z Gwiazdowa chorąży wschowski

25355 (Poznań - O.O.Reformaci)

1760.15/4. poch. MD. Teresa z Maykowskich Chociszewska z Borzejewa, wdowiec MD. Maciej Ch.

25356 (Poznań - O.O.Reformaci)

1760.21/4. poch. MD. Joanna z Błociszewskich Głuszyńska z Mchowa, l. 60, wdowiec

25357 (Poznań - O.O.Reformaci)

1761.2/5. poch. MD. Marjanna z Gniazdowskich Dorpowska pułkownikowa w.k. z Popowa

25358 (Poznań - O.O.Reformaci)

1761.12/8. poch. MD. Stefan Swinarski dz. Międzylesia

25359 (Poznań - O.O.Reformaci)

1762.30/1. poch. MD. Franciszek Dzierzgowski

25360 (Poznań - O.O.Reformaci)

1762.10/2. poch. MD. Nepomucena Miłaczewska V., c. Wojc. M. i Anny z Konojadzkich dz-ów Tworkowa, żyła pod op. Korytowskiego łowczego pozn.

25361 (Poznań - O.O.Reformaci)

1762.9/3. poch. MD. Franciszek Miszkowski

25362 (Poznań - O.O.Reformaci)

1762.23/6. poch. NV. Agnieszka Stokowska

25363 (Poznań - O.O.Reformaci)

1762.27/5. poch. MD. Zofja Puklatecka dobrodz. legowała 12.000 t. tj. 6.000 złp.

25364 (Poznań - O.O.Reformaci)

1762.19/6. poch. MD. Paweł Moraczewski dobrodz.

25365 (Poznań - O.O.Reformaci)

1763.24/10. poch. MD. Antoni Kierski pos. wsi Sródka

25366 (Poznań - O.O.Reformaci)

1763.8/11. poch. PMD. Zygmunt Grodzicki podstoli wschow., gen. JKMci i RP. † w Młodasku

25367 (Poznań - O.O.Reformaci)

1764.13/2. poch. GD. Marcin Charzewski

25368 (Poznań - O.O.Reformaci)

1764.16/2. poch. GV. Franciszka Grodzicka l. ok. 50

25369 (Poznań - O.O.Reformaci)

1764.29/5. poch. GD. Jakub Sarnowski pos. Strzeszynka

25370 (Poznań - O.O.Reformaci)

1764.16/12. poch. MGD. Antoni Bieliński mł. l. 26, z pf. brodnickiej, został ojciec

25371 (Poznań - O.O.Reformaci)

1765.22/5. poch. MD. Owidy Walknowski, wdowa

25372 (Poznań - O.O.Reformaci)

1765.11/4. poch. GV. Katarzyna Przanowska

25373 (Poznań - O.O.Reformaci)

1765.7/6. poch. G. Stefan Grodzicki

25374 (Poznań - O.O.Reformaci)

1767.4/7. poch. GD. z Dzierzbińskich Radecka, wdowiec

25375 (Poznań - O.O.Reformaci)

1767.14/11. poch. MGD. Józef Nossowicz pos. Zernik

25376 (Poznań - O.O.Reformaci)

1767.29/12. poch. MD. Anna Gutowska wd. z Biernat

25377 (Poznań - O.O.Reformaci)

1769.27/2. poch. GD. Teresa Dąmbrowska z pf. św. Mik.

25378 (Poznań - O.O.Reformaci)

1769. poch. MD. Marjanna Domagalska

25379 (Poznań - O.O.Reformaci)

1769.22/12. poch. GD. Teresa Przybyszewska † we wsi Pławce pf. sredzkiej u córki swej G. Nerskiej

25380 (Poznań - O.O.Reformaci)

1771.6/4. poch. MD. Tomasz Chmielewski. Jego spadkob. Franciszek Ch.

25381 (Poznań - O.O.Reformaci)

1771.18/4. poch. MD. Barbara 1-o v. Chociszewska 2-o v. Rokoszewska

25382 (Poznań - O.O.Reformaci)

1771.28/5. poch. MD. Karol Ulatowski ze wsi Michalcza

25383 (Poznań - O.O.Reformaci)

1771.30/5. poch. MD. Maciej Ossowski, została wdowa

25384 (Poznań - O.O.Reformaci)

1771.3/12. poch. GD. Franciszek Iłowiecki, brat opata lędzk. w Kostrzyniu przez Rosjan, ranny w nogę, nie mógł się wyleczyć, † w Kobylopolu u klanowej łęczyc. 1/12

25385 (Poznań - O.O.Reformaci)

1772.31/3. poch. GD. Marjanna Ozdowska z Łagiewnik. Jej syn - Stanisław O.

25386 (Poznań - O.O.Reformaci)

1772.21/4. poch. MD. Józef Dzierzbiński pos. Kicina, wdowa Marjanna z Dobrzyckich Dzierzbicka(!)

25387 (Poznań - O.O.Reformaci)

1772.18/6. poch. MD. Rozalja Skotnicka wd. został syn

25388 (Poznań - O.O.Reformaci)

1772.20/8. poch. MD. Marjanna z Chrościckich Dorpowska starościna sompolska, wdowiec ze wsi Jabkowo

25389 (Poznań - O.O.Reformaci)

1772.29/12. poch. MD. Paweł Morawski z Gortatowa pf. swarzędzkiej

25390 (Poznań - O.O.Reformaci)

1773.20/1. poch. MD. Katarzyna Biesiekierska † w Szpit. św. Jana

25391 (Poznań - O.O.Reformaci)

1773.26/2. poch. MD. Katarzyna Leszczyńska † w m. Skoki u syna

25392 (Poznań - O.O.Reformaci)

1773.21/4. poch. MD. Katarzyna Wilkońska v. l. 12, c. Franciszka klana krzywiń.

25393 (Poznań - O.O.Reformaci)

1773.5/5. poch. GD. Franciszek Majewski ekonom z Kobylopola

25394 (Poznań - O.O.Reformaci)

1773.12/5. poch. GD. Wojciech Czachorowski z Kierzęcina

25395 (Poznań - O.O.Reformaci)

1773.7/6. poch. G. Wincentyna Skorzewska z m. Pobiedzisk, l. 3

25396 (Poznań - O.O.Reformaci)

1773.2/11. poch. MD. Wojciech Dzierzbiński, wdowa

25397 (Poznań - O.O.Reformaci)

1774.3/2. poch. MD. Marcin Lutomski

25398 (Poznań - O.O.Reformaci)

1774.3/5. poch. MD. Katarzyna Gorska

25399 (Poznań - O.O.Reformaci)

1774.14/4. poch. MD. Onufry Czachorowski l. 16

25400 (Poznań - O.O.Reformaci)

1774.18/4. poch. MD. Antoni Racięski

25401 (Poznań - O.O.Reformaci)

1774.19/4. poch. D. Sebastjan Czeczot kuchmistrz emeryt na dworze Steckiego kawal. malt.

25402 (Poznań - O.O.Reformaci)

1774.14/9. poch. NV. Marj. Łęska

25403 (Poznań - O.O.Reformaci)

1775.31/1. poch. MD. Jadwiga Skrzetuska

25404 (Poznań - O.O.Reformaci)

1775.7/5. poch. PMD. Konstancja Łaszczyńska

25405 (Poznań - O.O.Reformaci)

1775.9/5. poch. JD. Katarzyna z Poklateckich Starzeńska klanowa gn.

25406 (Poznań - O.O.Reformaci)

1775.22/7. poch. X. Stefan Skrzebowski archidjakon pszczewski, kanonik i ofic. gen. pozn. dobrodz.

25407 (Poznań - O.O.Reformaci)

1776.24/1. poch. MD. Stanisław Grodzicki pisarz skarb. ww. Wlkopol.

25408 (Poznań - O.O.Reformaci)

1776.13/2. poch. MD. Maciej Skrzebowski

25409 (Poznań - O.O.Reformaci)

1776.18/3. poch. GD. Antono Starzenski

25410 (Poznań - O.O.Reformaci)

1776.6/7. poch. GD. Teodor Swiątkowski przybył do Pozn. na jubileusz, i gościł w Konw. z 15 dniem Jubil. i życie zakończył

25411 (Poznań - O.O.Reformaci)

1776.14/8. poch. MD. Łukasz Gliszczyński l. 56

25412 (Poznań - O.O.Reformaci)

1777.22/3. poch. MD. Józefa Łaszczyńska

25413 (Poznań - O.O.Reformaci)

1777.12/5. poch. MD. Józefa Przyłuska, wdowiec Leon P.

25414 (Poznań - O.O.Reformaci)

1777.11/9. poch. GD. Łukasz Kosicki mł. adultus

25415 (Poznań - O.O.Reformaci)

1777.5/11. poch. JMD. Antoni Dorpowski, chorąży gn., sta sompoliński, wdowa Marj. z Swinarskich

25414a (Poznań - O.O.Reformaci)

1778.18/2. poch. dziewczynka Ignacjana Gałęska

25415a (Poznań - O.O.Reformaci)

1778.23/2. poch. PMD. Aleks. Koszutski starosta stanisław. wdowa

25416 (Poznań - O.O.Reformaci)

1778.14/4. poch. PMD. Dorota Korytowska łowczyna wschow. z Komornik pf. Tulce

25417 (Poznań - O.O.Reformaci)

1778.3/10. poch. MD. Ignacy Zakrzewski

25418 (Poznań - O.O.Reformaci)

1778.13/11. poch. GV. Julenta Grodzicka

25419 (Poznań - O.O.Reformaci)

1779.13/3. poch. GD. And. Kosicki, wdowa

25420 (Poznań - O.O.Reformaci)

1779.8/3. poch. MD. Ludwik Praznowski

25421 (Poznań - O.O.Reformaci)

1779.17/6. poch. MD. Marjanna Łęcka z Kicina, wdowiec MD. Marcin Łęski (!)

25422 (Poznań - O.O.Reformaci)

1779.17/12. poch. MD. Antoni Grodzicki mł. l. 21

25423 (Poznań - O.O.Reformaci)

1780.13/1. poch. JMD. Urszula z Poklateckich Sokolnicka chorążyna gn., z Chraplewa

25424 (Poznań - O.O.Reformaci)

1780.22/1. poch. MD. Franciszka z Szczanieckich Skorzewska

25425 (Poznań - O.O.Reformaci)

1780.11/3. poch. MD. Felicjanna z Chorzewskich Piotrowska z Padarzewa z pf. węglewskiej

25426 (Poznań - O.O.Reformaci)

1780.4/7. poch. MD. Elżbieta z Widlickich Grodzicka; wdowiec

25427 (Poznań - O.O.Reformaci)

1780.1/12. poch. PMD. Wiktorja z Malczewskich Prusimska z Pawłowa, dobrodz.

25428 (Poznań - O.O.Reformaci)

1780.22/12. poch. MD. Józef Gorecki z Koninka pf. głuszyń.

25429 (Poznań - O.O.Reformaci)

1781.18/4. poch. MG. Franciszek Felicjan Kęszycki z Piotrowa par. głuszyń.

25430 (Poznań - O.O.Reformaci)

1781.21/4. poch. MD. Józef Walenty Oziemkiewicz z pf. mącznickiej

25431 (Poznań - O.O.Reformaci)

1781.7/8. poch. MD. Józef Widlicki burgr. nakiel. z pf. marzynińskiej. Chowa brat rodz.

25432 (Poznań - O.O.Reformaci)

1781.11/10. poch. GD. Franciszek Czachorski

25433 (Poznań - O.O.Reformaci)

1781.31/10. poch. MD. Teresa z Korytowskich Skaławska ze wsi Gątki pf. Tulce; mąż

25434 (Poznań - O.O.Reformaci)

1781.20/12. poch. MD. Franciszek Brzechwa mł. z Gwiazdowa

25435 (Poznań - O.O.Reformaci)

1782.27/6. poch. MD. Xawery Miłaczewski komornik JKMci, z Tworkowa

25436 (Poznań - O.O.Reformaci)

1782.8/8. poch. GD. Jan Szremski starzec, chowa Ksawey GD. Targowski

25437 (Poznań - O.O.Reformaci)

1782.14/12. poch. MD. Wirydjanna z Dorpowskich Grąbczewska

25438 (Poznań - O.O.Reformaci)

1783.30/9. poch. MD. Ludwika z Koszutskich Pomorska z Krześlic, chowa Ant. Białobłocki

25439 (Poznań - O.O.Reformaci)

1784.4/2. poch. MD. Ludwika z Gostkowskich Zakrzewska z Zernik pf. Tulce; wdowiec

25440 (Poznań - O.O.Reformaci)

1784.19/6. poch. MD. Antoni Rynarzewski z Białczyna

25441 (Poznań - O.O.Reformaci)

1785.18/1. poch. JMD. Teresa Niegolewska v., c.Anny N. chorążyny pozn., z miasta Pobiedzisk

25442 (Poznań - O.O.Reformaci)

1785.16/2. poch. JMD. Franciszka z Rynarzewskich Bieńkowska wojska pozn., z Roznowa chowa Gliszczyński klan biechowski

25443 (Poznań - O.O.Reformaci)

1785.8/3. poch. MD. Marjanna z Radkowskich Strachowska wdowa ze wsi Pawłowo

25444 (Poznań - O.O.Reformaci)

1785.31/7. † w Nietrzonowie koło Środy, JMD. Sylwester Szczaniecki sta średzki, s. Józefa S. koniuszego kor. dziedzica Sarnowa, Brodów etc. poch. tu, wdowa Anastazja Skorzewska podkomorzanka

25445 (Poznań - O.O.Reformaci)

1785.2/12. poch. X. Piotr Rokossowski prob. tulecki

25446 (Poznań - O.O.Reformaci)

1786.5/3. poch. MD. Urszula Jarochowska. Jej syn z 1-go męża, MD. Stanisław Chrościcki

25447 (Poznań - O.O.Reformaci)

1786.1/12. poch. GD. Jan Targowski, m. na Śrzódce chorował rok (28/11. †) b. administrator Komandorji malt., mąż Górskiej. Z żoną i dziećmi doszedł do nędzy ostatecznej

25448 (Poznań - O.O.Reformaci)

1787.22/11. poch. PMD. Juljanna z Zakrzewskich Koszucka scina stanisł. Jej brat rodz. X. Ignacy Z. kanon. kat. pozn.

25449 (Poznań - O.O.Reformaci)

1788.15/5. poch. MGD. Joanna Oziemkiewiczowa

25450 (Poznań - O.O.Reformaci)

1788.12/8. poch. PMD. Anna z Skaławskich Niegolewska chorężyna pozn., dobrodz. chowa Felicjan N. stolnik wschow., sta pobiedziski syn

25451 (Poznań - O.O.Reformaci)

1788.19/11. poch. MGD. Marcelin Nieżuchowski ze wsi Niewierz, wdowa

25452 (Poznań - O.O.Reformaci)

1789.15/4. poch. G. Juljanna z Skrzebowskich Brzezówna v. l. 16

25453 (Poznań - O.O.Reformaci)

1789.8/10. poch. X. Maciej Bartochowski ex jezuita chowa Kosicki tenut. z Wierzonki

25454 (Poznań - O.O.Reformaci)

1789.10/11. poch. GD. Jakub Myszkowski pos. wsi duch. Stęszewka

25455 (Poznań - O.O.Reformaci)

1790.10/1. poch. PGD. Tadeusz Korytowski cześnik kalis. z pf. Woynowo gdzie †

25456 (Poznań - O.O.Reformaci)

1790.21/2. poch. GD. Maciej Zawadzki z pf. Mechowo gdzie †

25457 (Poznań - O.O.Reformaci)

1790.14/5. poch. MD. Stefan Trzciński z Karczewa

25458 (Poznań - O.O.Reformaci)

1790.11/10. poch. PMD. Michał Białobłocki z Chwałkowa tenut.; chowa Biał. podsędek gn.

25459 (Poznań - O.O.Reformaci)

1790.22/2. poch. GD. Stanisł. Zawadzki

25460 (Poznań - O.O.Reformaci)

1790.28/10. poch. JMD. Zuzanna Starzeńska v. klanka gn.

25461 (Poznań - O.O.Reformaci)

1790.4/4. poch. PMD. Elżbieta Brzechffina † w Gwiazdowie, ż. Ludwika B.

25461a (Poznań - O.O.Reformaci)

1791.17/6. poch. z Pozn. z ul. Garbary MD. Antonina Jagniątkowska

25462 (Poznań - O.O.Reformaci)

1791.15/7. poch. JMD. Barbara z Derpowskich Białobłocka † w Pozn., poch. tu

25463 (Poznań - O.O.Reformaci)

1792.3/2. poch. MD. Teresa z Trz(c)ińskich Bielinska

25464 (Poznań - O.O.Reformaci)

1792.6/3. poch. MD. Zofja Raczyńska

25265 (Poznań - O.O.Reformaci)

1792.17/9. poch. GMD. Anna Sanguszko de Zielińskich Obrzutowska, syn MD. Wincenty O.

25466 (Poznań - O.O.Reformaci)

1793.19/2. poch. MD. Helena Kosicka z przedm. św. Wojc., jej syn z Wierzonki

25467 (Poznań - O.O.Reformaci)

1793.21/4. poch. MD. Franciszka z Gruszczyńskich Malczewska wd. po Mikoł. M. sędzicu pozn., † we wsi dziedz. Bonice. Jej syn I. Xawery M. z Babina

25468 (Poznań - O.O.Reformaci)

1793.24/8. poch. JMD. Teresa z Goreckich Zakrzewska † we wsi Kaninek

25469 (Poznań - O.O.Reformaci)

1793.8/9. poch. mł. l. 8. Gabryel Obrzytowski

25470 (Poznań - O.O.Reformaci)

1794.21/1. poch. MD. Franciszek Zbyszewski pos. wsi Chartowo

25471 (Poznań - O.O.Reformaci)

1794.3/6. † w Pozn. w swym pałacu "za Furtką" JGMD. Augustyn Koźmiński "Dux equitum Polonorum", kaw. św. St., syndyk tut. l. 26, m. 6, suchoty. Dobrodz. szczeg. ż. Józefa Mielżyńska, pisarzówna kor. †-a 1792.29/12.

25472 (Poznań - O.O.Reformaci)

1794.13/8. poch. MD. Jan Zakrzewski ze wsi Kaninek

25473 (Poznań - O.O.Reformaci)

1795.29/1. msza za MD. Piotra Zakrzewskiego pos. Zernik i Jaryszek, który † w Berlinie, jego brat rodz. Felicjan Z. ze Skorzęcina

25474 (Poznań - O.O.Reformaci)

1795.13/5. poch. G. Konst. z Kornatowskich Boińska wd. z przedm. Zawady syn Kazimierz B. nepos Feliks B. kleryk

25475 (Poznań - O.O.Reformaci)

1795.29/8. poch. MD. Dorota z Cisowskich Zmikowska † na Środce k. Pozn. mąż

25476 (Poznań - O.O.Reformaci)

1795.19/9. poch. z Siemianowa GD. Magdal. z Rumińskich Boińska, ż. Kazimierza B.

25477 (Poznań - O.O.Reformaci)

1795.29/10. poch. dziewczynka Helena z Szczanieckich Brzozowska z Nieczajny † Pozn.

25478 (Poznań - O.O.Reformaci)

1796.7/3. poch. dziecko Franciszek Szczyciński z Koziegłów, s. MD. pos.

25479 (Poznań - O.O.Reformaci)

1796.17/6. poch. MD. Zuz. Gołecka, matka Goł. kan. kat. pozn.

25480 (Poznań - O.O.Reformaci)

1797.4/7. poch. MD. Barb. z Lipińskich Arnoldowa † Pozn. u X. Lip. kanonika koad. kat. pozn. brata rodz. został mąż

25481 (Poznań - O.O.Reformaci)

1797.16/7. poch. MD. Tomasz Kosicki z Wierzonki

25482 (Poznań - O.O.Reformaci)

1798.5/2. poch. GM. z Wilkońskich Korytowska wd. Krystyna, ze wsi Trzek

25483 (Poznań - O.O.Reformaci)

1798.18/10. poch. M. Katarz. z Kosińkich Czaplicka ze wsi Liwartowo

25484 (Poznań - O.O.Reformaci)

1798.13/12. poch. MGD. Elżbieta Zakrzewska de Skorzęcina

25485 (Poznań - O.O.Reformaci)

1799.31/5. poch. ze wsi Węgierskie MGD. Justyna z Węgorzewskich Malczewska ścina pławska syn Franciszek M.

25486 (Poznań - O.O.Reformaci)

1799.22/11. poch. MGD. Piotr Rządkowski sędzia zs. gostyń. † w Pozn. u lekarza. Wdowa Józefa z Podczaskich

25487 (Poznań - O.O.Reformaci)

1800.12/1. poch. MGD. Karol Łaszczyński tribunus mil. z Rusiborza, gdzie †, wdowa

25488 (Poznań - O.O.Reformaci)

1800.9/2. poch. MGD. Franciszek Skaławski sta ujski, z Gądek gdzie †

25489 (Poznań - O.O.Reformaci)

1800.1/8. poch. MD. Katarzyna Rochembina

25490 (Poznań - O.O.Reformaci)

1800.15/12. poch. MD. Józef Szwiszulski tenut. wsi Siekierki

25491 (Poznań - O.O.Reformaci)

1802.2/12. poch. M. Eljasz Woropański z Wydzienewic par. Czerlejno

25492 (Poznań - O.O.Reformaci)

1802.28/12. poch. MGD. Julianna z Małachowskich Lipska z Drzazgowa gdzie †-a

25493 (Poznań - O.O.Reformaci)

1803.28/3. poch. MG. Marj. z Ziołkowskich Woropańska staruszka l. ok. 72 z Wydzienewic

25494 (Poznań - O.O.Reformaci)

1803.5/5. poch. G. Zuzanna z Dobrzyckich Nowakowska z pf. św. Mik. w Pozn.

25495 (Poznań - O.O.Reformaci)

1803.13/5. poch. G. Hieronim Dobrzycki z tejże par.

25496 (Poznań - O.O.Reformaci)

1803.9/8. poch. GD. Małgorzata de Larvina Boińska

25497 (Poznań - O.O.Reformaci)

1805.10/4. poch. MGD. Antoni Dzierżawski † na wikarjówce kat. pozn.

25498 (Poznań - O.O.Reformaci)

1805.22/7. poch. MD. Antoni Dobrzycki † w Chwaliszewie k. Pozn.

25499 (Poznań - O.O.Reformaci)

1805.22/9. poch. GD. Jakub Pomianowski febra putrida

25500 (Poznań - O.O.Reformaci)

1805.14/11. poch. MD. Petronella Boińska † hectica i tussis na Sródce w par. św. Małg.

25501 (Poznań - O.O.Reformaci)

1806.13/1. poch. MGD. Jan Dobrzycki ze starości † w Zagorze k. Pozn. w par. św. Mikoł.

25502 (Poznań - O.O.Reformaci)

1806.23/1. poch. MD. Katarz. z Dębskich Łączyńska † na Sródce

25503 (Poznań - O.O.Reformaci)

1806.1/3. poch. GD. Kazimierz Pomianowski mł. l. 12, † w par. św. Mik. k. Pozn.

25504 (Poznań - O.O.Reformaci)

1806.22/4. poch. G. Marjanna Woyciechowska † we dworze x. Kaz. Gołeckiego archid. śrem., jego siostra

25505 (Poznań - O.O.Reformaci)

1806.9/11. poch. MD. Józef Racięzki ze Sródki, tussis i gangrena

25506 (Poznań - O.O.Reformaci)

1807.1/8. poch. MGD. Roch Czachorski z Grzybowa, phtysis

25507 (Poznań - O.O.Reformaci)

1807.30/8. poch. MD. Barb. Lipińska l. 98, z par. św. Mik. Matka x. Anton. L. kan. kat. pozn.

25508 (Poznań - O.O.Reformaci)

1808.19/11. poch. MD. Aleks. Boińska v. † na Śródce morto hectices

25509 (Poznań - O.O.Reformaci)

1664.25/10. † O. Inocenty Dobrzycki

25510 (Poznań - O.O.Reformaci)

1684.14/10. † Br. Filip Makowiecki

25511 (Poznań - O.O.Reformaci)

1703.23/12. † O. Teofil Dambrowski prowincjał, jeździł na Kapit. Gen. do Madrytu, potem do Rzymu, komisarz do prow. MPol. wizytator gen., wiele razy gwardjan, podagra, chyragra, onagra

25512 (Poznań - O.O.Reformaci)

1709.11/8. † Br. Benedykt Wolski laik, zaraza

25513 (Poznań - O.O.Reformaci)

1709.30/9. † Br. Justyn Osiecki laik zaraza

25514 (Poznań - O.O.Reformaci)

1713.29/4. † O. Józef Rudzki gwardjan

25515 (Poznań - O.O.Reformaci)

1719.12/3. † Br. Jan de Deo Ołtarzewski laik

25516 (Poznań - O.O.Reformaci)

1729.2/4. † O. Archanioł Sarnowski, ojciec prowincji, 2 razy komis. w prow. MPol. podróżował póki mógł piechotą 1-go roku swego ministrow. na Kapitułę Gen. do Rzymu, kaznodzieja

25517 (Poznań - O.O.Reformaci)

1747.27/2. † Br. Antoni Słucki kleryk, djakon, audytor św. teologji

25518 (Poznań - O.O.Reformaci)

1748.14/4. † O. Franciszek Malczewski, w świecie wojowaniu oddany, ryc. pol. i dworzanin, gwardjan pozn., warszaw., włocł., wieluń., koniń., Diffinitor prow., w nieobec. Prowinc. wydeleg. do Hiszp. na Kap. Gen., prowincjał około roku

25519 (Poznań - O.O.Reformaci)

1770.2/6. wyrzekła się błędów luter. MD. Marjanna Bruszewska v. w m. Ryczywół

25520 (Poznań - O.O.Reformaci)

1746. pogodzona z Kość. MD. Eleonora Łaszczyńska Nob. l. 26

25521 (Poznań - O.O.Reformaci)

1754. Żyd zbiegły z m. Pozn. do pałacu x. Czart. bpa pozn. Ch. w kat. pozn. Teodor Desau

25522 (Poznań - O.O.Reformaci)

1769. Żyd, którego ojciec był kiedyś komisarzem ks. Radziwiłła w stwie człuchow. gdy wpadł w niełaskę, uszedł syn jego do Amsterdamu, widząc ojca skaz. na karę śmierci oddał się stud. teolog. hebrajsk. odwiedzał żydów w WPolsce, tłomacząc iż już przyszedł obiecany Mesjasz. Jadąc z Pozn. do Wrześni, wstąpił do prob. kostrzyń., dziekana, a ten go zawiózł do OO. Ref. Pozn. tu krztałcił się w wierze, ochrzcz. w kat. pozn. 11/11. Jan Marcin Pruski

25523 (Poznań - O.O.Reformaci)

1781.28/9. Żyd l. ok. 20, Józef z m. Główno woj. łęcz. pod im. Michał nazw. Chęciński

25524 (Poznań - O.O.Reformaci)

1781. Żyd Jakub z Pozn. im. Ludwik, nazw. Grudzicki od miesiąca decembra

25525 (Poznań - O.O.Reformaci)

1796.26/10. Żyd Benjamin Izrael, l. ok. 51, urodz. w m. Czarkowo k. Rogoźna im. Szymon, nazw. Chęciński. Żona żydówka przedtem †-a, dzieci nie ma, krawiec

25526 (Poznań - O.O.Reformaci)

1774.28/4. P. Samuel Nowowieyski x Felicjana z Kęszyckich Jeziorkowska -- Biegański, Moraczewski z synem, Lipski, Kęszycki, rodz. brat jej

25527 (Poznań - O.O.Reformaci)

1787.10/2. P. Chryzostom Lipski oboźnic kor. z Ludom x Beatrycza Chmielewska z Ryczywołu

25528 (Poznań - O.O.Reformaci)

1788.17/8. Żydówka Ida Abraamówna, c. Mojżesza Abraama niegdyś Rabina synagogi pozn. ż. Jakuba Józefa obec. w Królewcu nauczyciela dzieci żydow., którego zaślubiła w Kobylinie przed l. 15 i miała 3 ss. i 1 c. uciekła od Żydów ze Śródki im. Brygita Tekla, nazw. Michalska

25529 (Poznań - O.O.Reformaci)

1733. † PM. Jadwiga Skaławska dobrodz. chorężyna pozn. z Kobelopola † w Wilkowie poch. Karmelici Bosi wdowiec Franciszek Sk. syndyk tut.

25530 (Poznań - O.O.Reformaci)

1737. MD. Lisiecki po † żony Petronelli z Borzęckich darował tu 2 suknie

25531 (Poznań - O.O.Reformaci)

1756.2/8. † w m. Goślina ID. Melchjor Gurowski klan pozn. dobrodz. poch. Gośl.

25532 (Poznań - O.O.Reformaci)

1757.0/1. † JD. Mikołaj Chlebowski klan kalis. dobrodz., gł. konw. kalis. i choc., po powrocie do Głuchowa z Komisji Pozn. zdjęty w drodze bólami wewn. po powrocie † w swym pałacu

25533 (Poznań - O.O.Reformaci)

1757. Ignacy Koźmiński sta wschowski, ranny z wrogiej ręki we wsi Sławin koło Ołoboku, 5 ran w głowę i w ręce i w głowę, cierpiał 2 mies. i †

25534 (Poznań - O.O.Reformaci)

1757. Leon Koźmiński chor. wschow., syndyk apostol. tut., jadąc na sądy do Kalisza z racji ran o. Ignacego Koźm., nocując w Pyzdrach, umarł na serce

25535 (Poznań - O.O.Reformaci)

1757. JD. Władysław Krzycki sta zelgniew. syndyk apostol. łabisz. † w kl. karmelitów bydg. po krótkiej chorobie poch. ib. w Bydg. Kłocili się o to bernard. Pozn. i karmelici bydg. U bernard. groby KK. a karmelici że to jego ostatnia wola. Nuncjatura dekret korzystny dla bernard. karmelici apelowali do sądów i wygrali

25536 (Poznań - O.O.Reformaci)

1685.9/2. † JD. Zygm. Działyński wda kaliski, ojciec całej Prowincji Ref. fundator konw. w Pakości poch. w Pakości

25537 (Poznań - O.O.Reformaci)

1691. † JD. Piotr z Bnina Opaliński wda łęczycki, gen. WKP. syndyk Apost. Prow. Ref.

25538 (Poznań - O.O.Reformaci)

1762.27/9. poch. transportacja ciała z Konarzewa do Pakości przez Poznań z Działyńskich Czapskiej wdziny malbor., m. r. 17-y †-ej przy 1-ym połogu ż. Michała Cz. wdy malbor.

25539 (Poznań - O.O.Reformaci)

1769. exeq. w kl. Owińskim za Joannę Rozalję Malczewską ksienię. W której miejsce obrana ks. Brygitta Gurowska w św., a w zak. Melchjora siostra M.W.X.L.

25540 (Poznań - O.O.Reformaci)

1778.16/4. † w Swarzędzu JD. Teodor Koźmiński wdzic kaliski, syndyk apostol. tut. poch. w kość. swarzędz., który w większości fundował. Po nim syndykiem obrany Władysław Gurowski M.W.X.Lit. Syn małol. syndyka teraz za granicą. Po † Gurowskiego 1790 obrany syndykiem Augustyn Koźmiński, s. Teodora

25541 (Poznań - O.O.Reformaci)

1783. † JD. Marjanna z Zakrzewskich Zakrzewska klanowa kalis., † w Kiekrzu poch. u bernardynów

25542 (Poznań - O.O.Reformaci)

1784 (około) † JD. Wiktorja ze Skaławskich Lipska klanowa łęczycka w Kobylopolu Dobrodz. poch. w Pozn. u Karmelitanek św. Teresy

25543 (Poznań - O.O.Reformaci)

1787.23/1. † JD. Marjanna Koźmińska, c. o. Leona syndyka konw. i Jadwigi Radomickiej, żona Lipskiego z Czerniejowa generała w. k. † w dobrach swych Trzebini k. Wschowy

25544 (Poznań - O.O.Reformaci)

1793.22/10. poch. JPM. Piotr Kurczewski. Dobrodz.

25545 (Poznań - O.O.Reformaci)

1794.3/6. † Augustyn Koźmiński syndyk tut. obrany po nim JD. Jan Lipski generał-major w. pol. dz. Czerniejewa, który 1-o v. był żonaty z materterą †-go

25546 (Poznań - O.O.Reformaci)

Jakub Gocłowski klan przemęcki, pisarz gr. pozn. z ż. Elżbietą Mycielską specjalni tut. dobrodzieje i fundat. on † 1688; konw. mur. on zap. przed † 6.000 złp. portrety jego w refekt. i kościele. A legował jeszcze 26.000 złp. dla całej prow. i tego konw. Kamień węgielny pod nowy konw. położ. 1693 w jej obec. z tego legatu 26.000 złp.

25547 (Siemowo)

1614.3/8. Anna, c. N. Stanisł. Łochyńskiego i N. Elżbiety, z Belencina

25548 (Siemowo)

1614.10/8. Anna, c. N. Adama Sczurskiego i Zofji -- Stanisław Łochyński

25549 (Siemowo)

1615.5/4. Wojciech, s. N. Florjana Kowieskiego i Reginy -- Walenty Laskowski i Jadwiga Marchowa (wszyscy z S.)

25550 (Siemowo)

1616.13/3. Marjanna, c. N. Stan. Łochyńskiego i Elżb. -- Poniński i Bodzewska

25551 (Siemowo)

1616.4/12. Lucja, c. N. Flor. Kowieskiego i Reginy -- Jakub Jąnowski i N. Barb. Chojnacka (wszyscy z S., tylko Jąnowski z Goli)

25552 (Siemowo)

1618.2/12. Marcin s. N. poprz. Kowieskich [Floriana i Reginy] -- N. Barb. Białęska z Brelewa

25553 (Siemowo)

1622.27/2. Marjanna, c. N. Florjana Ciermińskiego i Katarzyny -- N. Walenty Kwiatkowski

25554 (Siemowo)

1622.16/3. Anna, c. N. poprz. Kowieskich [Florjan i Regina] -- N. Walenty Kwitkowski

25555 (Siemowo)

1624.1/4. Jan, s. N. poprz. Kowieskich [Florjan] (ona Regina Chojnacka) -- N. Jan Mroczkowski

25556 (Siemowo)

1625.19/1. Paweł s. Dzierżanowskiego i Katarz. -- N. Flor. Kowieski i Małg. mniszka z Gostynia

25557 (Siemowo)

1627.4/2. Jadwiga, c. N. Andrzeja Bujelskiego -- N. Jan Karchowski i N. Daleszyńska

25558 (Siemowo)

1627.4/2. Maciej, s. Dzierżanowskiego i Kat. -- And. Białęski i Barb. Białęska z Karchowa

25559 (Siemowo)

1628.30/12. Jan, s. Marcina Dzierżanowskiego i Katarzyny -- Aleksy rektor i Anna, wszyscy z S.

25560 (Siemowo)

1635.19/7. Jan, s. GD. Wojc. Tytlewskiego i N. Kat. Kowieskiej -- N. Dorota T. 19/7.

25561 (Siemowo)

1636.21/7. Stanisław s. G. Wojc. Tytlewskiego i Kat. Kowieskiej -- Ludwik Wal i Dorota T.

25562 (Siemowo)

1639.24/2. Maciej, s. NGD. And. Bialeńskiego i Elżbiety

25563 (Siemowo)

1641.7/4. Stefan, s. poprz. NGD. Tytlewskich [Wojciech i Katarzyna] -- NV. Kat. Orlowska i Piotr Małgowski

25564 (Siemowo)

1643.25/9. Marjanna, c. poprz. NGD. Tytlewskich [Wojciech i Katarzyna] (matka Kowiecka) -- chrz. nieszl.

25565 (Siemowo)

1645.19/2. Ewa Konstancja c. ND. Jana Goreckiego i ND. Anny G. -- ND. And. Białęski i NV. Zofja Bujelska, oboje z Karchowa

25566 (Siemowo)

1645.19/10. Teresa, c. NGD. Arnolfa Białęskiego z Brelewa, i Marjanny -- NG. Jan Chłapowski z Br. NGV. Teresa Micielska z Łęki

25567 (Siemowo)

1648.3/11. Andrzej s. N. Arnolfa Białęckiego z Brelewa i Marjanny -- N. Jan Chłap. i V. Anna Chłap.

25568 (Siemowo)

1650.20/6. Andrzej, s. N. Jana Grodzickiego i Jadwigi, ze wsi Karchowo -- N. Jan Chłap. i N. Marcj. Mielaczewska z Belęcina

25569 (Siemowo)

1656.24/8. Franciszek,s. GD. Marcina Glinieckiego z Brelewa i Katarzyny -- Jan Chłap. i Anna Bialęska z Brelewa

25570 (Siemowo)

1658.1/8. Anna, c. N. Dymitra Rheut i Urszuli, z Belęcina -- N. Adam Karchowski i Marjanna Białęska

25571 (Siemowo)

1661.1/4. Stanisław, s. N. GD. z Brelewa Marcina Glinieckiego i Katarzyny -- Stef. Bialecki i siostra jego Barbara

25572 (Siemowo)

1664.20/12. Anna, c. N. Stanisława Gogolewskiego i Doroty -- Jan Grodzicki

25573 (Siemowo)

1665.13/4. (Brelewo) Katarzyna, c. N. Tomasza Zaremby i Zuzanny -- Aleks. Bialęcki i Pudencjanna Chłap.

25574 (Siemowo)

1670.2/5. Dorota Zofja, c. DN. And. Gogolewskiego i Marj. -- Mac. Krawiec i V. Bogumiła Grodzicka

25575 (Siemowo)

1673.18/4. Walerjan Florjan, s. NGD. Prokopa Targoskiego i Zofji -- N. Franc. Sieklicki i Marj. Wierzbicka

25576 (Siemowo)

1675.3/2. Hieronim v. Błażej, s. poprz. D. [Prokop i Zofja] Targoskich -- ND. Jan Bodzewski i D. Jadwiga Zuchowska (wszyscy Nob.) Jan Bodzdzień. Lubiński

25577 (Siemowo)

1676.6/9. Aleksander, s. poprz. ND. [Prokopa i Zofji] Targoskich -- ND. And. Białęski i z Brelewa i ND. Dorota Bodzewska

25578 (Siemowo)

1678.13/9. Michał, s. GD. poprz. [Prokopa i Zofji] Targoskich -- GD. Jan Daleszyński z Bojanic i GD. Krystyna Lubowiecka z Brylewa

25579 (Siemowo)

1679.18/8. (Brelewo) Michał Aleks., s. ND. Jakuba Skaraszewskiego i Katarzyny -- N. Mik. S. brat jego rodz. i N. Wiktoryna Białecka z Brelewa

25580 (Siemowo)

1680.25/10. (S.) Eleonora Katarzyna, c. poprz. GD. [Prokopa i Zofji] Targowskich -- N. Stan. Gliński z Łęki i m-a

25581 (Siemowo)

1681.30/7. (Brelewo) bl. N. Jakuba Skuraszewskiego i Katarzyny -- Piotr i Jan - Mac. Białecki z Brel. i N. Kaz. Chlewski

25582 (Siemowo)

1683.4/4. (Belęcino) Prokop Daniel, s. N. Stanisł. Domarackiego i Zofji -- N. Prokop Targowski z ż. z Siemowa

25583 (Siemowo)

1684.15/10. (Brelewo) Łukasz, s. NGD. Macieja Białeckiego i Wiktorji -- N. Prokop Targowski z Siemowa i N. Kat. Skoraszewska z Brel.

25584 (Siemowo)

1687.27/4. (Brelewo) Krystyna Zofja, c. ND. Jakuba Skuraszewskiego i Katarz. -- ND. wd. Anna Białecka z Brelewa i ND. Wojc. Rosnowski z Belęcina

25585 (Siemowo)

1689.16/2. (Brelewo) Kazimierz Józef, s. ND. Jakuba Skuraszewskiego i Katarzyny -- ND. Wojciech Lesiecki, D. Morawski z Ponieca i NV. Jadw. Lesiecka

25586 (Siemowo)

1689.24/7. (Brelewo) Wojciech Jakub, s. ND. Wojciecha Glinieckiego i Eufrozyny z Zador Zadorskiej -- ND. Stan. G. i N. Kat. Krzyczka z Brel.

25587 (Siemowo)

1690.6/2. (Belęcino) Marjanna, c. N. And. Rumińskiego i Katarzyny -- NV. Katarz. Rosnowska z Bel. i ND. And. Rusiecki z Goli

25588 (Siemowo)

1693.31/7. (Brelewo) bl. GD. Jana Raclakowskiego i GD. Heleny Białęskiej -później urodz. Stefan wcześniej: Ignacy -- GD. And. B. i GD. Wiktorja B. Swiętosław Krzycki i Marj. Gliniecka

25589 (Siemowo)

1693.13/11. (Sulmówko) Katarzyna, c. Nob. And. Olszewskiego i Katarzyny Karchowskiej

25590 (Siemowo)

1694.17/1. (Brelewo) Antoni Stanisław, s. MGD. Franc. Glinickiego i Marjanny Gliszczyńskiej -- GD Jakub Białęski mł. i GD. Kat. Kołakowiczowa wd.

25591 (Siemowo)

1695.28/6. (Mieczewo) Anna Elżbieta, c. MGD. Piotra Mąkowskiego i Katarzyny Rosnowskiej -- uboga Nob. Anna Szemborska

25592 (Siemowo)

1696.24/4. (Brelewo) Teresa, c. GD. Franciszka Glinickiego i Marjanny Gliszczyńskiej -- GD. Jakub Glinicki i GD. Wiktorja Białęska

25593 (Siemowo)

1699.27/11. (Brelewo) Andrzej, s. N. Wojciecha Białęskiego i Katarzyny Krzyckiej -- GD. Maciej B. i GD. Wiktorja B.

25594 (Siemowo)

1699.14/12. (Karchowo) Katarzyna, c. MD. Swiętosł. Dobrzynieckiego i Katarz. Kamieńskiej -- GD. Franc. Bednowski z siostrą rodz. v. Konstancją B.

25595 (Siemowo)

1699.6/1. (Brelewo) Melchjor Franc., s. MGD. Franc. Glinickiego i Marj. Gliszczyńskiej -- GD. Franc. Bednowski i G. Marjanna Konst. Grudzielska

25596 (Siemowo)

1700.26/12. (Brelewo) Tomasz Stefan, s. MD. Wojc. Białęskiego i Katarzyny Krzyckiej -- MD. Andrzej Ossowski i MD. Wiktorja Białęska, babka dziecka Maria Bronikowska wezwana do chrztu jako matka, luter. ale prob. nie dopuścił nawet do asysty.

25597 (Siemowo)

1702.31/8. (Brelewo) Feliks Egidjusz, s. MD. Wojc. Białęskiego i Kat. Krzyc. -- MD. Mac. B. i G. Anna Raciborska

25598 (Siemowo)

1703.9/3. (Brelewo) Tomasz Kazim., s. NGD. Macieja Białęskiego i Franciszki Kłomnickiej -- GD. Franciszek Glinicki i ż. jego Marjanna Gl.

25599 (Siemowo)

1706.29/3. (Brelewo) Karol, s. MD. Białęskiego i Franciszki -- MD. Andrzej Ossowski i MD. Anna Gortatowska

25600 (Siemowo)

1706.5/8. (Brelewo) Dominik Franciszek s. MD. Wojc. Białęskiego i Kat. Krzyc. -- GD. Antoni Bolesz mł. i MD. Anna Bugwicka wd.

25601 (Siemowo)

1706.9/9. (Brelewo) Mikołaj, s. MD. Franciszka Glinickiego i Marjanny Gliszcz. -- MD. And. Olszewski łowczy sier. i MD. Zofja Modlibowska z Srzemskich

25602 (Siemowo)

1707.25/3. (S.) Ewa Katarzyna, c. GD. Tom. Boruckiego i Katarz. Zawadzkiej -- MD. Wojciech Mirucki Nob. z Karchowa i m-a

25603 (Siemowo)

1708.5/2. (Belencino) Agata Dorota, c. Stanisł. Struskiego quondam "nobili set militis nunc tabernatoris" w Bel. i Reginy Niechcialanki de Dąbcze -- MD. Wojc. Mirucki

25604 (Siemowo)

1708.4/6. (Kossowo) Antoni, s. Nob. Jana Poświastowskiego i Anny -- MD. Jan Zakrzewski i MD. Ewa Małg. Puherowa tenut. d. Belencino i Karchowa

25605 (Siemowo)

1709.28/3. (Brelewo) Katarzyna Zofja, c. G. poprz. [Franciszka i Marjanny] Glinickich -- G. And. Molski i Nob. Ewa Małg. Zakrzewska

25606 (Siemowo)

1709.6/7. (Brelewo) Piotr Franc., s. MD. Wojc. Białęskiego i Kat. Krzyck. -- MD. Andrzej Ossowski i Ewa Małg. Zakrzewska

25607 (Siemowo)

1712.15/8. (Brelewo) Stanisław Hjacynt, s. GD. Wojc. Białęskiego i Katarzyny -- GD. And. Ossowski tenut. ib. i Kat. Białkowska

25608 (Siemowo)

1716.2/6. (Dw. Brelewo) Joanna Elżbieta, c. GD. Anton. i Zofji Skorzewskich -- GD. Kaz. S. i GD. Kat. Lipska (na marg. na wysokości imienia matki dopisek: "mortua")

25609 (Siemowo)

1723.17/3. Wiktorja Kat., c. GD. Jana Zybułtowicza i Marj. -- GD. Ant. Skorzewski i GD. Agn. Łukomska (Belęcino)

25610 (Siemowo)

1724.15/8. (Belęcino) Marjanna, c. poprz. D. Zybułtowicza [Jana i Marjanny] -- GD. Białęski i GV. Opuszewska

25611 (Siemowo)

1725.12/8. (Belencino) Wawrzyniec, s. GD. Jana Zybułtowicza i Marj. -- GD. Stan. Mirucki i GD. Agn. Łukomska

25612 (Siemowo)

1727.23/3. (Belencino) Józef, s. D. Jana Zybułtowicza ekonoma i Marj. -- GD. Zygmunt Koszucki i GD. Ewa Kosz.

25613 (Siemowo)

1728.7/1. (Belencino) Baltazar Kasper Melchjor, s. GD. Zygm. Koszutckiego z Msczyczyna i Ewy ol. Łukomskiej -- GD. Jan Ł. dziad dziecka i GD. Agn. Ł.

25614 (Siemowo)

1728.9/8. (Belencino) Wawrzyniec Ignacy, s. G. pom. Zybułtowiczów [D. Jana Zybułtowicza i Marj.] ekonomów -- GD. Jan Mirucki i GV. Rozalja Łukomska

25615 (Siemowo)

1623.21/2. N. Hieronim Ciermiński x N. Barbara Hoynacka de Hognata z Mazowsza -- N. Florjan Kowieski, Andrzej Daleszyński, Wacł. Podolski

25616 (Siemowo)

1682.23/8. (Brelewo) ND. Maciej Białecki x ND. Wiktorja Krzycka z Brelewa -- N. Franc. Ziemecki, Prokop Targowski z Siemowa etc.

25617 (Siemowo)

1690.30/5. (S.) N. Andrzej Rusieski x Jadwiga Pawłowska -- N. Maciej Białecki, etc.

25618 (Siemowo)

1691.26/2. (S.) ND. Piotr Mąkowski x Katarzyna Rosnowska z Belęcina -- ND. Dymitr Reuth, Franc. Ziemęcki

25619 (Siemowo)

1695.14/2. G. Wojciech Białęski x Katarzyna Krzycka (we dw. Brelew.) -- GD. Stef. Ziemecki, Franc. Glinicki, Aleksander Przyborowski, Jakub B. Swiętosław K.

25620 (Siemowo)

1708.2/7. GD. Jan Zakrzewski mł. x Ewa Małg. Puherowa wd. -- MD. Jan Strachanowski i GN. Anna Raciborska

25621 (Siemowo)

1709.28/4. N. Wojciech Gorecki x Kat. Białyńska (in sacello Kopaszewiensi) -- MGD. Mik. Swinarski, Wład. Skorzewski, Kaz. Nieżychowski, Jan Zakrzewski

25622 (Siemowo)

1718.28/7. GD. Stanisław Skripiński x GV. Anna Jagniątko(w)ska -- GD. Jagn. stryj jej, GD. Słuszkowski z ż. siostrą rodz. narzeczonego, GD. Stan. Malczewski

25623 (Siemowo)

1681.15/10. † N. Zofja Targowska

25624 (Siemowo)

1684. † w Brelewie ND. Teresa Jarosławska bez sakram.

25625 (Siemowo)

1685. † N. Konstancja Kaszyńska z Belęcina

25626 (Siemowo)

1698.28/11. † Andrzej następ. dnia po chrzcie, s. NGD. Wojc. Białęskiego i Kat. Krzyc.

25627 (Siemowo)

1706.6/10. poch. dziecko 2 mies. Dominik Franc., s. G. Wojc. Białęskiego i Kat. Krzyc.

25628 (Siemowo)

1707.15/5. † miles Antoni Nowowieyski, służył wojsk. 18 tygodni

25629 (Siemowo)

1707.3/6. † wd. Nob. Anna Zawadzka ponad 80 lat poch. 4

25630 (Siemowo)

1714.5/6. † GD. Katarzyna Malczewska matka prob. tut., poch. 8

25631 (Siemowo)

1723.25/2. poch. G. Tomasz Krinkowski, mieszk. na pleb., legując 1.000 t. Bractwu dobrej śmierci

25632 (Siemowo)

1725.27/1. G. Maciej Karszecki brat rodz. X. Bernarda K., poch. 4/2

25633 (Siemowo)

1731.20/6. † ND. Michał Kokalewski

25634 (Wylatowo) (c.d.)

1782.16/10. (W.) Teresa, c. G. Jana i Franciszki de Amplew (?) Brodzkich -- G. Henryk Serdeli porucz. prus. i m-a

25635 (Wylatowo) (c.d.)

1783.24/2. (Szydłowo) Walentyn Maciej, s. M. Piotra i Marcjanny z Kosmowskich Rostkowskich stolników winnickich poses. Kl. Szydłow. - G. Jakub Dąbrowski tenut. prob. Wyl. i G. Teresa z Dąbr. Biniakoska z prob. Wyl.

25636 (Wylatowo) (c.d.)

1784.1/6. (Szydłowo) Jan Nepom. Urban Edward s. M. Piotra i Marcjanny z Kosmowskich Rostkowskich podstolich (!) winnic. pos. Sz. -- X. i M. Rozalja z Sokołoskich Trąmpczyńska tenut. d. Jerzykowo

25637 (Wylatowo) (c.d.)

1792.11/12. (Targownica) (23/11. *) Michał Klemens, s. G. Wojciecha i Marjanny z Przyłuskich Kosmowskich -- G. Augustyn K. i G. Tekla Ozdowska, c. wicesgerenta gnieźn.

25638 (Wylatowo) (c.d.)

1781.13/8. (Szydłowo) † Józef 22 tyg., s. M. Piotra i Marj. Rostkowskich

25639 (Wylatowo) (c.d.)

1782.8/8. (Szydłowo) † G. Józef Raciecki ekonom szydł.

25640 (Wylatowo) (c.d.)

1782.27/8. (Szydłowo) † Paweł s. G. Piotra i Marcj. Rostkowskich 2 l.

25641 (Wylatowo) (c.d.)

1793.8/11. (W.) † G. Marjanna Kozłowska matka tut. księdza (" mater mea")

25642 (Wylatowo) (c.d.)

1794.24/10. (Szydłowo) † G. Marjanna z Boboleskich Kosmowska poch. u karmelitów w Markowicach, l. 81, od upadku na ziemię

25643 (Wytomyśl)

1705.19/2. (Wąssowo) GD. Wojc. Rudlicki x uczc. Ewa Odrobiąnka -- św. nieszl.

25644 (Wytomyśl)

1709.23/4. MD. Franc. Gajewski klanic santoc. x v. Wiktorja Choińska -- JD. Radomicki klan. pozn. Morawski klan przem.

25645 (Wytomyśl)

1697.19/2. (Wąssowo) Walentyn, s. GD. Błażeja Krempskiego i Elżbiety dzierż. w Wąssowie Nob. -- Elżb. Wnorowska wujenka dziecka

25646 (Wytomyśl)

1704.3/2. (Tomyśl) Józef Paweł, s. GD. Florjana Konarzewskiego i Marj. poses. dóbr T. -- GD. Stanisł. Mieliński pos. Rokitna i GD. Anna Opalenska pos. Grodziska z domu Proska

25647 (Wytomyśl)

1704.16/6. (Wąssowo) Eleonora Barbara Małgorz., c. MGD. Franciszka Przeuskiego i Anny poses. Wąsowa -- GD. Konst. Marszewski dz. Brodów i G. Jadwiga Nieżuchowska

25648 (Wytomyśl)

1705.16/2. (Tomyśl) Karol Jakub, s. MD. Flor. Konarzewskiego i Marjanny -- GD. Jakub Limpa kap. JKMci i GD. Anna Przeuska z Wąssowa

25649 (Wytomyśl)

1705.17/6. (Wąssowo) Justyna Eleonora, c. MGD. poprz. Przeuskich [Franciszka Przeuskiego i Anny poses. Wąsowa] -- MD. Adam Pawłowski dz. Lwówka i MD. Franciszka Pawłowska ż. jego

25650 (Wytomyśl)

1706.8/4. (Tomyśl) Ludwika Elżbieta, c. GD. poprz. Konarzewskich [MD. Flor. Konarzewskiego i Marjanny] -- GD. Stan. Szołdrski podcz. wschow. i PGD. Elżb. Gosławska klanowa przemęc.

25651 (Wytomyśl)

1706.5/12. (Tomyśl) Andrzej, s. GD. Wojc. Rudlickiego nob. i Ewy -- GD. Flor. Konarzewski pos. T. i GDV. Weronika Rydzyńska

25652 (Wytomyśl)

1707. 26/6. (Wąsowo) Jan Kajetan, s. GD. Kazimierza Cieńskiego Nob. i Anny -- MD. Samuel Kierski dz. Wąs. i MD. Marj. Marszewska dz-a Brodów

25653 (Wytomyśl)

1708.26/2. (Tomyśl) Maciej Walentyn, s. MD. poprzednich Konarzewskich [Flor. i Marjanny] -- MD. Franc. Mielżyński klanic śrem. dz. Hobienic i MD. Marjanna Szołdrska stolnikowa wsch. dz-a Tomyśla

25654 (Wytomyśl)

1709.28/10. (Tomyśl) Szymon Tadeusz s. GD. poprz. Rudlickich [Wojciecha i Ewy] -- GD. Flor. Skowroński i GD. Weronika Radzińska

25655 (Wytomyśl)

1710.4/5. (Tomyśl) Wojciech Adam, s. GD. poprz. Konarzewskich [Flor. i Marjanny] -- MD. Adam z Werbna Pawłowski klan biechow. i GDV. Weronika Radzińska z Tomyśla

25656 (Wytomyśl)

1715.8/1. (Sąntopia) Jadwiga c. GW. Wojc. Rudlickiego famuli i Ewy --

25657 (Wytomyśl)

1716.4/3. (Sąntopia) Franciszka, c. GD. Wojciecha Rudlickiego i Ewy nob. famulusów --

25658 (Wytomyśl)

1719.12/3. (Wąsowo) Józef Maciej, s. MD. Jana Goreckiego i Anny pos. Wąs. -- MD. Jan Koszutski dz. Głuponi i MD. Zofja Mieszkowska

25659 (Wytomyśl)

1719.25/3. (W.) Rozalja, c. poprz. GD. Rudlickich [Wojciecha i Ewy] prefektów dworu W. -- chrz. nieszl.

25660 (Wytomyśl)

1720.11/V. (W.) Stanisław, s. GD. poprz. Rudlickich [Wojciecha i Ewy] nob. -- GD. Józef Mierzewski ekonom Tom. i nieszl-a

25661 (Wytomyśl)

1720.28/10. (Wąsowo) Łukasz Franciszek, s. MD. Jana Goreckiego pos. W. i Anny -- MD. Wacław Twardowski dz. Jankowic i Marj. Kierska dz-a Kiekrza i Wąsowa

25662 (Wytomyśl)

1722.22/1. Paweł Antoni s. poprz. MD. Goreckich [Jana i Anny] -- MD. Samuel Kierski dz. Kiekrza i Wąsowa klanic rogoz. i Kat. Mąkowska dz-a Głuponia

25663 (Wytomyśl)

1722.23/6. (Wąsowo) Jan s. GD. Franc. Sypniewskiego Nob. i Zofji dworzan MD. Jana Goreckiego pos. W. -- GD. Mac. Gorecki i NV. Regina Rudliczanka

25664 (Wytomyśl)

1725.2/3. (Wytomyśl) Katarzyna c. D. Krzysztofa Nerskiego i Kat. -- GD. Józ. Mierzewski ekonom T. i GD. Kat. z Jedlińskich nob. z W.

25665 (Wytomyśl)

1725.7/10. (Wąsowo) Franciszek, s. N. Kaz. Koziradzkiego i Doroty -- dworz. z W. - NV. Anna Zaleska z Dąmbrówki

25666 (Wytomyśl)

1726.10/3. (Roza) Katarzyna, c. GD. Rudlickiego pref. dw. czempiń. i Ewy -- D. Józef Sawicki skryba i GD. Kat. Jedlińska wd.

25667 (Wytomyśl)

1726.23/4. (Wąsowo) Marjanna Ewa, c. MD. Jana Goreckiego i Anny, pos. Wąsowa -- X. i MD. Zofja Mieszkowska

25668 (Wytomyśl)

1733.16/3. (Tomyśl) Franciszka Krystyna c. GD. Łukasza Sobockiego i Marjanny -- GD. Malachowski klanic kaliski z Urbanowa i GD. Joanna Zakrzewska z Wąsowa

25669 (Wytomyśl)

1741.15/10. (Wąsowo) Jan Kanty, s. M. Kaz. i Teresy Michałowskich -- X. i GD. Joanna Zakrzewska z Wąsowa

25670 (Wytomyśl)

1751.16/5. Antoni Nepom. Franciszek, s. MGD. Franciszka z Swięcic Swięcickiego pisarza gr. pyzdr., dz. Mikoszek i pos. Witomyśla, i Agnieszki z Zuromskich -- ass. GD. Wojc. Sw. rodz. brat ojca i Urszula Remiszewska, siostra jego ciot.

25671 (Wytomyśl)

1752.21/9. Michał Mateusz, s. poprz. Swięcickich [MGD. Franciszka z Swięcic Swięcickiego pisarza gr. pyzdr., dz. Mikoszek i pos. Witomyśla, i Agnieszki z Zuromskich] -- chrz. ciż sami GD. Wojciech Sw. rodz. brat ojca i Urszula Remiszewska, siostra jego ciot.

25672 (Wytomyśl)

1734.4/3. (Wąsowo) G. Kaz. Michałowski x. G. wd. Konst. Galkowska -- GD. Mac. Piątkowski, Józef Głogowski Nob.

25673 (Wytomyśl)

1741.25/6. (Wąsowo) G. Kaz. Michałowski x Teresa Nawacka (!) -- Wojc. Baranowicz z ż.

25674 (Wytomyśl)

1747.12/9. (Wytomyśl) spect. Jan Gottlieb Hancke urodz. z Sulechowa x GN. Teresa de Slichting v. -- MD. Aleks. Kozloski i MD. Franciszka Sobotka (!) v.

25675 (Wytomyśl)

1740.24/1. † G. Konst. z Gałkowskich Michałowska majordomowa Joanny z Szołdrskich Zakrzewskiej, rodz. siostry wdy inowrocł. i GWP, dz-i Wąsowa

25676 (Wytomyśl)

1744.16/9. † GV. Zofja Łempicka w służbie Joanny z Szołdrskich Zakrzewskiej l. ok. 45

25677 (Wytomyśl)

1748. † GD. Łukasz Sobotski gdy jechał do Wschowy gdzie bawił Król na radzie senatu, w Ziminie został zastrzel. (zrazu ranny, złoż. w gospodzie † po 9 dniach 4/12.) i poch. u Bernard. we Wschowie

25678 (Wytomyśl)

1749. w Białą Sobotę "finito Paschate" † JE. Ludwik hr. na Szodrach i Czempiniu Szołdrski zrazu kalis. wda, potem inowrocł. i GWP, wreszcie wda pozn., dz. tut. poch. Czempin

25679 (Wytomyśl)

1749.15/9. † Joanna z Szołdrskich Zakrzewska siostra rodz. poprz.[JE. Ludwik hr. na Szodrach i Czempiniu], ż. Andrzeja Wyssogoty Z. klana kalis., a ol. Telesfora klana santoc. matka poch. Woźniki

25680 (Zajączkowo)

1724.18/5. (Nojewo) Stefan Jan Nepom., (* 5), s. M. ol. Józefa Swinarskiego (30/3. †) i Anny z Sczanieckich pos. Bzowa z par. lubaskiej baw. w Nojewie u rodziców -- MD. Jan z Wybranowa Sw. dziad ojcz. prawie 90-letni pos. Goraja i MD. Konstancja z Zychlińskich Scz. dz-a Nojewa, babka macierz. (1726. †)

25681 (Zajączkowo)

1728.18/11. (Z.) (* 10) Karolina Katarz., c. MD. Bogusława i Teresy z Wietrzychowskich Zułtowskich dz-ów Z. -- MD. Stanisł. Odrowąż Mieskowski z ż. Franciszką z Chłapowskich

25682 (Zajączkowo)

1731.29/9. (Z.) (* 21) Teofila Brygitta, c. MG. poprz. Zołtowskich dz. Z. [MD. Bogusława i Teresy z Wietrzychowskich Zułtowskich dz-ów Z.] -- M. Mikoł. z Łagowca Sczaniecki dz. Nojewa i MGD. Teresa z Zółt. Nieżychowska dz-a Psarskiego

25683 (Zajączkowo)

1733.29/9. (Dw. Z.) (25/8. *) Ludwika Franc., c. poprz. MG. Zołtowskich [MD. Bogusława i Teresy z Wietrzychowskich Zułtowskich dz-ów Z.] -- MD. Wład. z Kalinowy Zaremba sędzia kaptur. woj. pozn. dz. Wróblewa i MG. Ter. z Urbanowskich Nieżychowska

25684 (Zajączkowo)

1734.29/9. (Nojewo) Michał, s. NG. Michała Raykowskiego i Ludwiki Masłowskiej admin. N. -- MGD. Bogumił Zółt. i z Kierskich Gorecka pos. Gnuszyny

25685 (Zajączkowo)

1734.19/12. (Dw. Z.) Ewa Krystyna, c. poprz. Zółtowskich [MD. Bogusława i Teresy z Wietrzychowskich Zułtowskich dz-ów Z.] -- MGD. And. Slichting dz. Drzeczkowa i Krystyna z Bielickich Gwiazdowska dz-a Sliwna

25686 (Zajączkowo)

1737.3/2. (Dw. Nojewo) (31/1. *) Piotr de Nolasko, s. M. Franciszka z Łagowca Szczanieckiego i Ludwiki Łąckiej klanki krzywiń. dz-ów N. -- ass. Józef S. brat rodz. ojca i Kat. z Szczaniec. Morawska siostra stryj. (1738. †)

25687 (Zajączkowo)

1738.1/11. (Dw. Nojewo) (21/10. *) Urszula Katarz., c. poprz. MG. Szczanieckich [M. Franciszka z Łagowca Szczanieckiego i Ludwiki Łąckiej klanki krzywiń. dz-ów N.] -- X. i JM. Franciszka Łącka łowcz. kalis.

25688 (Zajączkowo)

1739.26/11. (Dw. Z.) Ludwik Teodor, s. M. Bogusława Zółtowskiego i Ludwiki z Chłapowskich, córki Ludwika Chł. sędziego zs. pozn. -- X. i GNV. Ter. Szaszewska

25689 (Zajączkowo)

1739.29/12. (Dw. Nojewo) (* 17) Ewa Wiktorja, c. poprz. M. Szczanieckich [M. Franciszka z Łagowca Szczanieckiego i Ludwiki Łąckiej klanki krzywiń. dz-ów N.] (matka Ludw. Łącka, c. ol. klana kruśw. (!)) -- X. i GV. Konst. Kurczewska

25690 (Zajączkowo)

1741.2/2. (Z.) Sebastjan Ignacy, s. poprz. G. Zołtowskich dz-ów Z.[MD. Bogusława i Teresy z Wietrzychowskich Zołtowskich dz-ów Z.], (20/1. *) -- G. Józef Chłapowski z siostrą panną Marjanną

25691 (Zajączkowo)

1741.3/5. (Dw. Nojewo) (13/4. *) Teodora Nepomucena, c. poprz. Sczanieckich [M. Franciszka z Łagowca Szczanieckiego i Ludwiki Łąckiej klanki krzywiń.] -- G. Józef z Łagowca Scz. i Konst. z Gwiazdowskich małż., dz-e Sliwna

25692 (Zajączkowo)

1742.20/3. (Dw. Z.) (*14) Józef Tyburcy, s. poprz. G. Zołtowskich[MD. Bogusława i Teresy z Wietrzychowskich Zołtowskich dz-ów Z.] -- G. Kaz. Z. z brata i Joanna Chłap. z siostry MD. dziedzica nepoci cerem. 49.

25693 (Zajączkowo)

1742.9/8. (Dw.Nojewo) Estera Marj., c. G. poprz. Sczanieckich[M. Franciszka z Łagowca Szczanieckiego i Ludwiki Łąckiej klanki krzywiń.] -- GG. Kaz. Jankowski i Róża Masłowska v., cerem.46.

25694 (Zajączkowo)

1743.11/8. (Dw. Nojewo) (20/7. *) Jakub Ignacy, s. poprz. Szczanieckich [M. Franciszka z Łagowca Szczanieckiego i Ludwiki Łąckiej klanki krzywiń.] -- MGD. Kaz. Radoński ścic powidzki i Kat. z Sczaniec. Morawska cerem. 49. dodaje imię Eljasz

25695 (Zajączkowo)

1744.26/5. (Bielejewo) Anna Petronella, c. G. Jana i Kat. Ryniewieckich z par. biezdr. z B. administr. -- MGD. Mac. Kołaczkowski pisarzewicz gr. kalis. i v. Józefa Rydzyńska klanka lędzka

25696 (Zajączkowo)

1745.3/1. (Dw. Nojewo)*, ch. 6/1. Kajetan Kasper, s. poprz. M. Szczanieckich[Franciszka z Łagowca Szczanieckiego i Ludwiki Łąckiej klanki krzywiń.] -- X. Stan. Morawski kan. gn. z siostrą v. Bibjanną cerem. 49

25697 (Zajączkowo)

1745.31/1. (Dw. Z.) (* 15) Paweł Marcelli, s. M. poprz. Zołtowskich [MD. Bogusława i Teresy z Wietrzykowskich dz-ów Z.] -- MG. Józef Korab Grudzielski dz. Swadzimia i Sadów z ż. Agnieszką z Radoszyckich

25698 (Zajączkowo)

1746.14/6. (Dw. Nojewo) (25/5. *) Filip Nereusz Antoni s. MG. poprzed. Szczanieckich [Franciszka z Łagowca Szczanieckiego i Ludwiki Łąckiej klanki krzywiń.] dz. Noj. -- V. Konstancja Morawska, c. dz-ów Przystanek

25699 (Zajączkowo)

1747.21/6. (Dw. Nojewo) (*18) Juljanna Konst. Ozanna, c. poprz. MG. Szczanieckich [Franciszka i Ludwiki Łąckiej] -- V. Konst. Morawska † bez cerem 1748.31/12.

25700 (Zajączkowo)

1748.7/10. (16/9. *) (Noj) Michał Cyprjan, s. poprz. MG. Szczanieckich [Franciszka i Ludwiki Łąckiej] -- X. Maciej Kuszaba Bielicki prob. koleg. w Ostrorogu i V. Wiktorja S. siostra rodz. dziecka

25701 (Zajączkowo)

1750.31/8. (Dw. Zajączkowo) (*22) Mikołaj Jan Bartłom. s. poprz. M. Zółtowskich [Bogusław i Teresa z Wietrzychowskich] dz. Zaj., Brzezna etc. -- JM. Jan Chłapowski sędzic zs. pozn. z Sędzin i V. Anna z Dameckich Mąkowska

25702 (Zajączkowo)

1753.7/4. (Dw. Nojewo) (*2) Franciszka Brygida c. poprz. MG. Szczanieckich [Franciszka i Ludwiki Łąckiej] -- V. Konst. Morawska c. Jana sędziego na Tryb. Piotrk.

25703 (Zajączkowo)

1754.15/9. (Nojewo Dw.) (*10) Stefan Gorgonjusz Jan Kanty, s. poprz. MGD. Szczanieckich [Franciszka i Ludwiki Łąckiej] -- M. Franc. Morawski regens kancel. gr. i V. Wiktorja Szczaniecka

25704 (Zajączkowo)

1758.5/6. (Dw. Nojewo) (26/5. *) Joanna Magdalena, c. MG. poprz. Szczanieckich [Franciszka i Ludwiki Łąckiej] -- M. Ign. Wiktorja SS. rodzeni

25705 (Zajączkowo)

1759.0/8. (Dw. Nojewo) Dominik, s. poprz. M. Szczanieckich [Franciszka i Ludwiki Łąckiej] -- Ign. S. brat i Wiktorja S. siostra cerem. Grodzisk 1768

25706 (Zajączkowo)

1729.28/7. (Nojewo) G. Michał Raykowski administr. Noj. x v. Ludwika Masłowska z Dw. Noj. -- MD. Bogusł. Zółtowski dz. Zaj. i Hermenegild i Józef Szczanieccy i G. Masłowska matka jej z bininskiego dworu

25707 (Zajączkowo)

1752.14/2. (Nojewo Dw.) G. Adam á Godlewska stemmatis Junosza Gostkowski x v. Jadwiga Anna Barbara a Skoroszewska praecedent. stenmmatis Kościesza Maykowska, oboje we Dw. Noj. u Szczanieckich egzyst. -- JM. Piotr Węgorzewski łowczy pozn., Ign. Malczewski z Nieczayny, Jan Morawski z Przystanek, Mac. Bieczyński z Linia dz-e

25708 (Zajączkowo)

1795.8/4. (Nojewo) Aniela Józefa c. MGD. Józefa Biegańskiego i Barb. z Zółtowskich (1/4. *) -- MGD Józef Z. miecznik wschow., z ż. Anielą, dziedzice Ujazdu

25709 (Zajączkowo)

1796.13/5. (Dw. Lutom) Chrzest dorosłej (cerem.) JM. Anny Marjanny de Bnińskie Zółtowskiej, która 16 poślubiła JMD. Jakuba Swinarskiego -- ass. JM. Ludwika z Chłapowskich Z. i JMD. Mikołaj Z. dz. Zajączkowa

25710 (Zajączkowo)

1726.9/3. † PMD. Zofja z Goraja wd. po Morawskim klanie przemęc., obec. żona PM. Ludwika z Ostrowa i Jąsieczna Ostrowskiego sty gniewk., żup. ww. Wielkop. dziedziczka tut. Zajączkowa poch. 18 u Dominikanów

25711 (Zajączkowo)

1730.6/9. † MGD. Konstancja z Zychlińskich Szczaniecka dz-a Nojewa, poch. Bernard. Pozn.

25712 (Zajączkowo)

1732.17/9. † Teofila 1/2 r. c. MD. Żółtowskich

25713 (Zajączkowo)

1734.12/9. † MGD. Anna z Gwiazdowskich 1-o v. Wietrzychowska, 2-o v. Zółtowska, matka dziedziczki Zajączkowa poch. Bernard. Grodzisk

25714 (Zajączkowo)

1734.27/10. † Ludwika dziecko 1 r. M. Bogusława i Teresy Zółtowskich z Zaj. poch. Franc. konw. pozn.

25715 (Zajączkowo)

1736.25/2. † Ewa Krystyna, c. poprz. Zółtowskich [M. Bogusława i Teresy] 1 1/2 roku, poch. Franc. Pozn.

25716 (Zajączkowo)

1737.5/5. † Karolina l. 9, c. jedyna pociecha M. Zółtowskich [Bogusława i Teresy], dz. Zaj. poch. Franc. pozn.

25717 (Zajączkowo)

1737.6/8. * i † Marjanna, c. M. dz-ów Zajączkowa Zółtowskich [Bogusława i Teresy]

25718 (Zajączkowo)

1737.18/8. † MGD. Teresa z Wietrzychowskich Zółtowska dziedziczka i kolat. tut. poch. 23 Franciszk. pozn.

25719 (Zajączkowo)

1737.16/11. † GD. Barbara Zółtowska, ol. GD. Stanisława Z. bratanka dziedzica tut. matka, staruszka, poch. Franc.

25720 (Zajączkowo)

1738.22/4. † Piotr de Nolasco 1 rok, 4 mies., s. M. Franciszka i Ludwiki z Łąckich Szczanieckich poch. w grobie dziada ojc. u Dominik. we Wronkach

25721 (Zajączkowo)

1739.11/5. † Urszula, c. MD. Szczanieckich dz-ów Nojewa poch. Wronki

25722 (Zajączkowo)

1740.8/3. † G. Stanisław Niezychowski, l. 19 we Dw. Nojewskim, u wuja swego Szczaniec. w gościnie

25723 (Zajączkowo)

1741.8/7. † Teodora, c. MD. Szczanieckich dz-ów Nojewa

25724 (Zajączkowo)

1747.3/10. † Stanisław Kadłubowski, ur. w woj. podlas., l. ok. 70, dworz. i admin. od 15 ok. lat Zajączkowa. Spadł z góry, potłukł się, połamał kości i umarł w 3 dni

25725 (Zajączkowo)

1748.31/12. † Julianna Konst. l. 2, c. M. Szczanieckich z Nojewa poch. tu

25726 (Zajączkowo)

1750.19/7. † Katarzyna Izabella Barb. w 8 mies., na ospę, c. M. poprz. Szczanieckich [z Nojewa]

25726a (Zajączkowo)

1732. na katol. G. Wojciech Dorpowski

25727 (Zajączkowo)

1750.24/7. †† Antoni Filip Nereusz i Kasper Kajetan, ss. poprz. Szczanieckich [M. Franciszka i Ludwiki z Łąckich] poch.poch. Dominik. Wronki

25728 (Zajączkowo)

1752.9/1. † Stanisław Filip Florjan, 1 r., s. poprz. Szczanieckich z Noj. [M. Franciszka i Ludwiki z Łąckich] poch. 15 tu

25729 (Zajączkowo)

1754.24/8. † Franciszka, c. poprz. M. Szczanieckich [M. Franciszka i Ludwiki z Łąckich] dz. Nojewa poch. 26 tu

25730 (Zajączkowo)

1754.17/9. † dziecko poprz. Szczanieckich [M. Franciszka i Ludwiki z Łąckich] ponad tydz.

25731 (Zajączkowo)

1767.2/5. † N. Ignacy Mirzwiński dworz. l. 20 (Dw. Nojewski)

25732 (Zajączkowo)

1768.22/8. † MD. Bogusław Zółtowski dz. Zajączkowa l. 75, poch. 25 Franciszk. Pozn.

25733 (Zajączkowo)

1796.14/11. (Dw. Zajączk.) † GMD. Mikołaj Zółtowski ruszony apopleksją dz. Z., l. 47, poch. Reform. Szamotuły

25734 (Zajączkowo)

1796.23/11. (Dw. Zajączk.) † GMD. Ludwika z Chłapowskich Zółtowska matka poprz. [GMD. Bogusław Zółtowski dz. Zajączkowa], l. 85, poch. Ref. Szamot.

25735 (Zajączkowo)

1797.2/9. (Dw. Nojewo) poch. Anna 1 r., c. MG. Józefa Biegańskiego i Barb. z Zółtowskich 31/8. †

25736 (Zajączkowo)

1797.9/10. (Zaj.) poch. Wojciech, s. N. Wawrzyńca Jezierskiego dysynt.

25737 (Zajączkowo)

1797.23/4. (Zaj.) Wojciech, * 17, s. G. Wawrz. Jezierskiego i Jadwigi -- chrz. nieszl.

25738 (Zakrzewo)

1782.16/8. (Z.) (* 12) Wawrzyniec Hipolit, s. JM. Józefa Odrowąża z Wilkonic Wilkońskiego ol. Franciszka klana krzywiń. syna, dziedzica Z. i Zołędnicy i Barbary c. o. Stanisł. Chłapowskiego klana międzyrzec. -- J. Marcin W. klanic krzyw. pos. Szurkowa w pf. Niepart, i G. Teresa Koszutska v. z dworu Z., cerem. 1783

25739 (Zakrzewo)

1792.29/10. (* 22) Eleonora Ludwika, c. GN. Franciszka Markowskiego rationario proventuali bon. Kawcze i Małgorzaty -- M. Antoni Szczaniecki i Ludwika siostra jego c. kolat. tego kość. (Kawcze)

25740 (Zakrzewo)

1797.23/5. (Kawcze) (* 14) Klementyna, c. MG. Anton. Wyganowskiego dz-a Kawcza i Joanny z Kwileckich -- MGD. Klemens Kwilecki klanic międzyrzecki, Aniela Wojciechowa Węgorzewska dz-a Objezierza

25741 (Zakrzewo)

1797.1/10. (Z.) (30/9. *) Tekla Franciszka Marjanna Adelajda, c. JM. Jana Leliwy Pruskiego dz-a Pudliszek w par. Krobia i Ludwiki Sczanieckiej -- JM. Antoni z Łagowca Sczaniecki Niepartu pos. i Krystyna z Scz. ż. Fabjana Parczewskiego dz. Smogorzewa

25742 (Zakrzewo)

1798.14/9. (Kawcze) (* 8) Emelina Nepomucena, c. MG. Ant.Wyganowskiego dz-a d. Kawcze i Joanny z Kwileckich -- MD. Paweł Wyganowski pos. Kawcza i Ludwika Wyganowska

25743 (Zakrzewo)

1799.8/4. (Zakrzewo) (* 7) Tekla Ludwika Franciszka, c. G. Franc. Pruskiego pos. Tarchalina w pr. gołaszyń. i Franc. Rytelskiej -- MD. Bogusł. z Łagowca Sczaniecki dz. Z. i Franc. z Cząstkowskich ż. jego

25744 (Zakrzewo)

1800.12/8. (Z.) (* 6) Marjanna Józefa Estera, c. M. Jana Leliwy Pruskiego dziedzica Pudliszek i Ludwiki z Sczanieckich -- GD. Ludwik Dzierzbicki pos. Wilczyna i G. Wiktorja Parczewska v. z dw. zakrzewskiego

25745 (Zakrzewo)

1802.10/3. (Z.) (* 7) Pelagja Elżb. Józefa, c. G. Franc. Pruskiego pos. Tarchal. i Franciszki Rytelskiej -- MD. Antoni z Łag. Sczaniecki dz. Sarbinowa i Ludwika z Scz. Pruska z Pudliszek

25746 (Zakrzewo)

1816.21/6. (Z.) Jan Nep. Antoni (* 19), s. M. Antoniego i Anny z Kowalskich Szczanieckich dz-ów Z. z przyl. -- MD. Józef Morawski z Luboni i M. Franciszka Wyganowska v. z Kawcza, M. Józef Bojanowski z Chwałkowa i Franciszka Pruska z Kuczyny

25747 (Zakrzewo)

1826.26/10. (Kawcze) cerem. nad Hipolitem * 1810 i t. r. w Poniecu ch. z wody, s. M. Józefa i Tekli z Szczytkowskich Wyganowskich -- M. Antoni Szczaniecki dz. Z i Franciszka W. dz-a K.

25748 (Zakrzewo)

1832.22/7. (Z.) *, ch. 26/7., Kornelja Magdalena Anna, c. W. Teofila Morawskiego i Leokadji z Szczanieckich poses. Z. -- W. Xaw. Bojanowski i W. Anna Sczan. z Sarbinowa

25749 (Zakrzewo)

1841.17/12. * (Z.), ch. 19, Anna Magdalena, c. Xaw. i Korduli z Szczanieckich Bojanowskich -- Franc. Wyganowska, Nep. Szczaniecki

25750 (Zakrzewo)

1782.26/8. (Z.) MGD. Marcelin h. Pomian Nieżychowski wd. dz. Niewierza w par. Brody x Marja Magdalena Franciszka, c. ol. Wilkońskiego klana krzyw. h. Odrowąż -- J. Hilarjon Umiński sta bilski, Jan Korytowski gen. w. k. etc.

25751 (Zakrzewo)

1795.22/7. (Z.) MG. Franciszek s. Mikoł. Pruskiego i Anny z Wyganowskich l. 39, pos. Kokoszek w par. krobskiej, mł. x G. Franciszka c. Jakuba Rytelskiego i Elżb. z Łubińskich l. 30 v. z dw. zakrzew. -- MG. Jan P. dz. Pudliszek Antoni Sczan. s. kolatorów

25752 (Zakrzewo)

1798.28/5. (Z.) GD. Ludwik s. Ignacego Dzierzbickiego i Magdaleny z Pruskich komisarz Pudliszek w par. Krobia, kaw. l. 28 x G. Joanna Nepomuc. c. Aleks. Kurnatowskiego i Jadwigi z Koszutskich z dw. Z., v. l. 25 -- G. Franc. Pruski pos. Tarchalina, Ant. Sczan. pos. Niepartu

25753 (Zakrzewo)

1815.3/6. (Kawcze) M. Franciszek Koczorowski mł. pos. folw. Piaski z par. Konary x M. Tekla Zaborowska v. z Kawcza -- MD. Jan Pruski z Pudliszek, Maciej i Antoni ZZ.

25754 (Zakrzewo)

1820.29/10. (Z. i Sarbin.) M. Teofil Morawski mł. l. 27, dz. Mikołajewic i Dąbrówki, s. Michała i Teresy z Podczaskich x MV. Leokadja l. 17, c. M. Antoniego Szczanieckiego i Anny z Kowalskich dz. Sarb. Z. z przyl. -- Stanisł. S. dz. Godurowa, Jan Pruski z Pudliszek

25755 (Zakrzewo)

1821.20/6. hr. Felicjan Niesiołowski komisarz poczty z Bojanowa, wolny, l. 36, s. Ignacego i Magdaleny x JM. panna Flora d`Arnold z Kawcza l. 29 -- W. Ant. Szczaniecki i Wawrzyn. Doliński

25756 (Zakrzewo)

1824.21/7. (Sarbinowo) M. Ksawery Bojanowski (s. Magdal. z Kęszyckich B.) pos. Konarzewa x M. Kordula Szczaniecka v., c. Ant. i Anny dz-ów Zakrzewa -- M. Józef Łubieński, Józef Morawski

25757 (Zakrzewo)

1834.10/8. W. Stanisław Błociszewski mł. dz. Rogowa, x Józefa Wyganowska panna z Kawcza -- W. Mateusz Bł., Antoni Bł., Hipolit W. z Kawcza

25758 (Zakrzewo)

1780.23/4. (Z.) † Otylja z Skaławskich ż. ol. Franciszka Odrowąż Wilkońskiego klana krzywiń., pani dożyw. Z. i in. † we dworze poch. Ref. Górka 27

25759 (Zakrzewo)

1795.12/2. (Kawcze) † Eleonora c. o. Antoniego Krzyckiego klana krzywiń. i Franciszki Skoroszewskiej wdowa 1-o v. po ol. Ant. Grudzińskim dz. Strzelec, 2-o v. po Xaw. Grabskim dz-u N. Miasta, 3-o v. obec. ż. Anton. Wyganowskiego dz. Kawcza l. 44 we dworze w Kawczu poch. Górka Miejska

25760 (Zakrzewo)

1799.23/1. (Z.) † Bogusław Ignacy Józef Paweł s. M. Jana Leliwy Pruskiego dz. Pudliszek i Ludwiki Sczanieckiej, l. 2, m. 2, poch. 25 tu

25761 (Zakrzewo)

1802.30/6. (Z.) † Marj. Józefa Estera, 1 r., m. 10, c. M. Jana Leliwy Pruskiego dz-a Pudliszek i Ludw. Scz. poch. 2/7. tu

25762 (Zakrzewo)

1806.4/4. (Z.) † Tekla, l. 8, c. poprz. Pruskich [M. Jana Leliwy Pruskiego dz. Pudliszek i Ludwiki Sczanieckiej] we dw. Z., poch. 5 tu, phtisi

25763 (Zakrzewo)

1809.1/3. (Kawcze) † MG. Marjanna z Wilczyńskich Wyganowska, ż. MGD. Pawła Wyg. sędziego Cyw. Tryb. 1-ej inst. w Dep. pozn. i dz-a Kawcza, po długiej chorobie spazmów, a raczej nieznanej, l. 45, poch. Reform. Górka 5

25764 (Zakrzewo)

1810.15/3. (Z.) † PMD. Bogusław z Łagowca Szczaniecki dz. Zakrzewa i in., bawiąc w Rawiczu, l. 72, marazm starczy poch. tu

25765 (Zakrzewo)

1813.15/7. (Zakrzewo) † MD. Franciszek Pruski pos. Z., l. 59, poch. tu suchoty

25766 (Zakrzewo)

1813.8/10. † w Kawczu JMD. Ludwika z Przespolewskich Wyganowska marazm starczy l. 82

25767 (Zakrzewo)

1815.29/3. (Zakrzewo) † JMD. Jadwiga z Jeziorkowskich Kowalska l. ok. 51, paraliż poch. 31 tu

25768 (Zakrzewo)

1826.22/7. † (Kawcze) W. Paweł Wyganowski dz. d. Kawcze i in. poch. cm. l. 69 s. Józefa i Ludwiki na słabość

25769 (Zakrzewo)

1831.30/5. (Z.) † W. Franciszka z Cząstkowskich Szczaniecka, dożyw. Z. i in. c. ol. Sebastjana Cz. i Jadwigi l. 83., słabość

25770 (Zakrzewo)

1835.20/9. (Kawcze) † dziecko Paweł Błociszewski s. Stanisł. i Józefy z Wyganowskich zęby

25771 (Zakrzewo)

1838.15/10. † (Z.) panna Józefa Morawska l. 17, c. Teofila i Leokadji dz. Konarzewa

25772 (Zakrzewo)

1839.24/7. (Kawcze) † Nep. Wilczyński dz. Szurkowa, l. 51 s. Ignacego i Franciszki gorączka

25773 (Zakrzewo)

1840.11/2. (Z.) † Antoni Bojanowski wd. 81, starość

25774 (Zakrzewo)

1840.23/9. † Anna z Kowalskich Szczaniecka (c. Leona i Jadwigi) z Wrocławia l. 56

25775 (Zakrzewo)

1841.2/2. † panna Melanja Szczaniecka l. 37, c. Ant. i Anny z Sarbinowa

25776 ( Zaniemyśl)

1723.25/4. (Kempie) w kaplicy JD. Adama Ponińskiego klana gn. w Jeziorach ch. Józef Florjan s. G. Adama i Elżb. Lakiewiczow tenut. W. i M. Kempy -- Adam P. klan gn. sta babim. i V. ścianka Nowomiejska Gniazdowska dalej oni Famati

25777 ( Zaniemyśl)

1730.10/5. (Jeziora W.) (30/4. *) Filip Jakub Adam Stan. Józef, s. G. Pawła Siemiątkowskiego i Jadwigi -- X. Adam Poniński klan pozn. i JV. Elżb. Ponińska c.

25778 ( Zaniemyśl)

1734.24/8. (Brzostek) Róża Ludwika, c. GD. Wawrzyńca Noszkowskiego tenut. w Brzostku i Marjanny -- GD. Antoni Krassoski tenut. wsi Śnieciska i MGD. Ludwika Mielęcka

25779 ( Zaniemyśl)

1738.20/6. (Brzostek) Jan Gerwazy Protazy, s. G. Michała i Konstancji Bilińskich tenut. wsi B. -- X. i G. Marj. Nowacka, ass. G. Ludwika Mielęcka akatol.

25780 ( Zaniemyśl)

1738.27/7. (Czarnotki) Ignacy Jakub, s. G. Jana i Marj. Cybulskich ekon. w Cz. -- G. Mac. Janiszewski tenut. Chwałkowa i G. Barb. Wilanoska tenut. wsi Mądre

25781 ( Zaniemyśl)

1740.26/3. (Brzostek) Franciszka Marjanna, c. G. Michała Bileńskiego i Konst. tenut. B. -- G. Elzanowski i G. Kat. Woyniczowa

25782 ( Zaniemyśl)

1742.15/3. (* 7) (Brzostek) Józef Tomasz z Aquino, s. G. Józefa Kmity i Teresy, tenut. -- G. Wojciech Ulatowski, i Nob. Joanna Zielicka

25783 ( Zaniemyśl)

1742.28/12. (Jeziora W.) Jan Ludwik Franciszek Onufry, s. J. Macieja Łodzi Ponińskiego i Franciszki z Szołdrskich stolników wschowskich, -- ass. przy cer.: J. Melchjor Malczewski sędzic pozn. z ż. Eufrazją

25784 ( Zaniemyśl)

1744.18/3. (Czarnotki) Józef Adam i Ewa Helena bl., dzieci G. Jana Cybulskiego ekonoma i Marjanny -- G. Paweł Lewalski skryba i G. Zofja Łancucka z Cz.

25785 ( Zaniemyśl)

1744.16/4. (Wyszakowo z par. Mądre) Franciszka Anna Bibj. Róża, c. G. Jana Przyłuskiego i Kat. pos. W., -- J. Franciszka z Szołdrskich Ponińska stolnikowa wschow., Mielęcki miecznikowicz

25786 ( Zaniemyśl)

1745.4/6. Kunegunda Kat. Petronella c. GD. Franciszka Skickiego i Ludwiki Nobilis; kuratorów w Luboniu dobrach stolnika wschow. -- X. i GV. Kat. Szawońska

25787 ( Zaniemyśl)

1747.15/8. (Jeziora W.) Eleonora Marja Xawera Barbara Monika ( 3/8. *), c. J. Macieja Łodzi Ponińskiego stolnika wschowsk. sty babimojsk. i Apolinary z Jaraczewskich -- Adam P. stolnikowicz wschowski i Eufrazja z Ponińskich Malczewska sędzicowa zs. pozn.

25788 ( Zaniemyśl)

1750.16/1. (Jez.W.) Marceli Hieronim Antoni Paweł Onufry Marinus s. poprz. J. Ponińskich [Macieja Łodzi Ponińskiego i Apolinary z Jaraczewskich] stol. wsch., stów babimojskich -- Adam P. brat rodz. dziecka i G. Kat. Przyłuska

25789 ( Zaniemyśl)

1752.21/9. Wacław s. G. Józefa Rapackiego i Magdaleny Nob. -- chrz. nieszl.

25790 ( Zaniemyśl)

1752.14/10. (Jez.W.) Kalikst. Franc. Xaw. Tadeusz Adam, s. J. poprz. Łodzia Ponińskich stol. wsch. st. babim.[Macieja Łodzi Ponińskiego i Apolinary z Jaraczewskich], * t. d., -- biedni

25791 ( Zaniemyśl)

1754.29/11. (Jez.W.) Bibjana Xaw. Barb. c. poprz. Łodziów Ponińskich stol. wschow. stów. babim.[Macieja Łodzi Ponińskiego i Apolinary z Jaraczewskich] -- P. Tadeusz Jaraczewski sta solecki i Eufrazja z Ponińskich Malczewska podsędkowiczowa zs. pozn.

25792 ( Zaniemyśl)

1755.17/10. (Czarnotki) Wiktorja Anna, c. MD. Bonawent. i Heleny z Mielęckich Karczewskich dziedziców d. Czarnotki i pos. -- MGD. Ludwika z Tward. Mielęcka, Jerzy Szczaniecki, Jadwiga z Kurnat. Szczaniecka, Ludwik Ostrowski, Zofja Bobrownicka ścianka przedborska i Ludwik Karczewski

25793 ( Zaniemyśl)

1753.4/3. G. Filip Siemiątkowski s. G. Pawła, l. 22, mł. x G. Marj. Szawalska l. 24, v., -- PMD. Maciej Łodzia Poniński stolnik wsch., P. Józ. Szczaniecki sta średzki, Melchjor Malczewski sędzic zs. pozn.

25794 ( Zaniemyśl)

1756.24/8. (Pozn.) G. Stanisł. Chlebowski s. o. Andrzeja, l. ok. 26, mł., podoficer z regim. Goltza pułk. JKMci, x G. Franc. Modlińska c. o. Wawrzyńca M., l. 20, v. -- G. Tom. Janiszewski wuj jej, Jan Korzeniewski skryba z dw. Jezior.

25795 ( Zaniemyśl)

1732.26/2. (Jez.W.) JMD. Ludwik Kalinowski sta winnicki x Elżbieta Ponińska klanka pozn. v., -- Mac. Koźmiński klan kaliski, Franc. Mielżyński klan śrem., Hier. Jaracz. łowczy wsch.

25796 ( Zaniemyśl)

1737.20/7. (Czarnotki) poch. Nob. Teresa Cybulska † 18

25797 ( Zaniemyśl)

1749.25/2. (Jez. W.) † Franciszek Ksaw. tyg. 36, s. poprz. Mac. i Apol. Łodzia Ponińskich stol. wsch. poch. S.J. Pozn.

25798 ( Zaniemyśl)

1749. 7/4. (Brzostek) † G. Stefan Modelski tenut. l. ponad 40

25799 ( Zaniemyśl)

1755.26/3. (Brzostek) † G. Dorota Modelska tenut. B., l. 24, poch. tu

25800 ( Zaniemyśl)

1757.26/12. (Luboniec) † G. Jadwiga Strzelecka tenut. d. L. l. ok. 40 † nagle poch. Pozn. Bern.

25801 ( Zaniemyśl)

1759.8/2. (Brzostek) † G. Marj. Bojarska tenut. d. Brz., l. 27

25802 ( Zaniemyśl)

1729.18/6. (Czarnotki) † N. Kaz. Kozłowski l. ok. 60

25803 ( Zaniemyśl)

1731.7/3. (Luboniec) * poch. MD. Barb. Młodzianowska l. ok. 70 poch. tu

25804 ( Zaniemyśl)

1731.28/8. † Ludwika z Mielżyńskich Ponińska klanowa pozn., kolatorka i dobr.d. tut., l. ok. 60, poch. 31 S.J. Pozn.

25805 ( Zaniemyśl)

1765.10/5. (Niezamyśl) G. Ant. Kuczyński ord. equestr. x Zofja Sławkowna -- G. Kaz. Bogucki, Ant. Krassowski

25806 ( Zaniemyśl)

1784.25/1. (Brzostek) G. Franc. Grzegorzewski z Rogalina x G. Klara Rossalska z B. v. -- MG. Kaz. Jaraczewski pos. Winnej, GD. Ludwik Karczewski

25807 ( Zaniemyśl)

1762.1/2. (Jeziora) † Konstancja, c. G. Baltaz. Bukowskiego l. 3.

25808 ( Zaniemyśl)

1762.4/4. (Jez.) †. G. Zofja Bukowska ekonomowa l. 30

25809 ( Zaniemyśl)

1764.30/11. (Jez.W.) † Ludwika, c. G. Adama i Anny z Koczorowskich Grudzielskich l. 4

25810 ( Zaniemyśl)

1765.17/7. (Kępa) † Jan Gwalbert, s. G. Stanisł. i Ludwiki Sarbskich pos. W. i M. Kępy

25811 ( Zaniemyśl)

1795.5/7. (Z. Miasto) (* 3) Józef Bonawentura, s. G. Fabjana i Justyny Rogozińskich [ur. tu] -- M. Piotr Bukowicz pos. Brzostka i m-a

25812 ( Zaniemyśl)

1797.10/8. (Niezamyśl wieś) Katarz., c. MD. Wojciecha i Reginy Wołyńskich -- X. Melch. Woliński i GD. Kat. Krynicka z Pulwicy

25813 ( Zaniemyśl)

1799.9/7. Antonina Paulo., (ch. z w. 19/1.) s. M. Wojc. i Reginy Wołyńskich -- M. Ign. Molski i Agn. Szwadarzyńska

25814 (Środa)

1616.9/4. Jerzy, s. N. Łuk. Mosczyńskiego i Agnieszki (Włostowo) -- chrz. nieszl.

25815 (Środa)

1618.19/5. Stanisław, s. N. Łukasza Mosczyńskiego i Agnieszki - chrz. nieszl.

25816 (Środa)

1619.15/1. Urszula, c. N. Mateusza Paplińskiego i Doroty (Jarosławiec) -- chrz. nieszl.

25817 (Środa)

1619.21/1. Mikołaj, s. N. Hektora Koszuckiego -- N. Czeszewski i N. Barb. Kowalewska

25818 (Środa)

1619.15/9. Elżbieta, c. N. Marcina Ułanowskiego z Zabikowa i Katarzyny -- mieszcz. śr. i m-a

25819 (Środa)

1620.9/12. Tomasz s. Wojc. Niwskiego i Anny N. - (Jarosławiec) -- chrz. nieszl.

25820 (Środa)

1620.9/12. Stefan, s. poprz. Niwskich [Wojc. Niwskiego i Anny N.] -- Stan. Kruszewski i Dorota Rosnowska

25821 (Środa)

1621.12/10. Jakub, s. MD. Prokopa Suskiego z dw. Słupia i Marjanny Jaskólskiej -- Jan Lubiatowski i Barb. Zerzyńska

25822 (Środa)

1622.15/5. Stanisław, s. GD. Stanisława Paruszewskiego z Jarosławca i Anny -- Stan. i Zofja Rosnowscy

25823 (Środa)

1622.4/9. Marjanna c. GD. Prokopa Suskiego i Marj. -- G. Wacł. Koszutski i GD. Dorota Płaczkowska

25824 (Środa)

1622.30/10. Krzysztof, s. GD. Jana Rosnowskiego i Doroty z W. Słupi -- Jakub Nietrzonowski i N. Barb. Grabowska

25825 (Środa)

1622.5/12. Marcin, s. GD. Wojc. Slachcińskiego i Jadwigi (z M. Słupi) -- Jan Seklewski i Dorota Sadorska v.

25826 (Środa)

1623.18/6. Marcin, s. GD. Stanisł. Paruszewskiego z Jarosławca i Anny -- GD. Marcin Brodowski i GV. Zofja Rosnowska

25827 (Środa)

1623.16/7. Ewa, c. GD. Jakuba Kludzińskiego i Barbary -- Paweł Koszucki i GD. Anna z Brodowa Zieleńska

25828 (Środa)

1623.2/10. Franc., s. GD. Jana Gosławskiego z Słupi M. i Jadwigi Jemiałkowskiej -- And. z Sielnicy J. i v. Zofja Słupska

25829 (Środa)

1623.1/11. Katarz., c. GD. poprz. [Prokopa i Marjanny] Szuskich -- GD. And. Sz. i Dorota Scholska v.

25830 (Środa)

1626.22/10. Jadwiga, c. And. Robaczińskiego i Marjanny Nob.- z W. Słupi -- Anna Pawłowska i Piotr

25831 (Środa)

1627.22/8. córka GD. Jerzego Goreczkiego i Doroty - (Strzeski) -- GD. Gorecki z Węgierskiego i N. Jadwiga Malczewska

25832 (Środa)

1632.26/4. Elżbieta, c. G. Rozyckiego i Anny -- G. Elżb. Niwska sługa Zychlińskiego (to zap. on?)

25833 (Środa)

1632.3/6. (Zabikowo) Władysław, s. MD. Wojciecha Pigłowskiego tenut. wsi Zabikowo i MD. Zofji -- MD. Stanisł. Poklatecki i M. Jadwiga Pigłowska ż. MD. Krzysztofa

25834 (Środa)

1633.22/1. córka GD. Czachorskiego z Rzenicy i żony jego -- chrz. nieszl.

25835 (Środa)

1633.26/6. Władysław s. Chryzostoma Potockiego podstarość. średz.. i Marj. Dziukczyńskiej(?) -- Wład. Głoskowski i Jadw. Łochyńska

25836 (Środa)

1633.11/9. Franciszek, s. M. Macieja Jutrkowskiego i Anny -- chrz. nieszl.(?)

25837 (Środa)

1634.29/8. (Zabikowo) Łukasz, s. G. Chryzostoma Baranowskiego z Zabik. i Barb. Zelęckiej -- G. Ambroży Dobiński z Chwałkowa i Zofja Zelęcka ż. Stanisława Sliwińskiego

25838 (Środa)

1634.4/11. Karol, s. GD. Adama Kunińskiego z Chraplewa i Katarzyny Cieleckiej, jadących do Piotrk. na Tryb. -- G. Krzysztof Ratyński z Nadziejewa i G. Bonaw. Karsiński z W. Kępy i m-a

25839 (Środa)

1635.25/1. (Jarosławiec) Krystyna, c. GD. Marcina Przystanowskiego tenut. J. i Kat. Mięszkowskiej -- Krzysztof Gorecki z M. Słupi i m-a

25840 (Środa)

1636.3/4. (Zabikowo) Andrzej, s. G. Chryzostoma Baranowskiego z Z. i Barb. Mielęckiej -- D. Jan B. z tejże wsi i v. Dorota Mrowińska

25841 (Środa)

1636.24/4. (Zrzenica) Wojciech, s. N. Krzysztofa Wolskiego z soł. zrzenic. i Jadwigi Pietrzickiej -- N. Piotr Reklewski i ND. Zuz. Keszinska

25842 (Środa)

1637.30/1. Katarzyna, c. G. Adama Kosuckiego i Anny -- Anna Zieleńska i Krzysztof Ratyński

25843 (Środa)

1637.24/1. Jan, s. GD. Dobiesł. Trąpczyńskiego i Kat. Radzickiej tenut. Zdzychowic -- GD. Jan R. i D. Anna Zółtowska

25844 (Środa)

1637.23/8. Jakub, s. N. And. Miniszewskiego i Barbary -- N. Urszula Popowska i nieszl.

25845 (Środa)

1638.15/5. Dorota, c. ND. Andrzeja Popowskiego dzierż. M. Słupi i Urszuli Sosniczkiej -- ND. Kasper Cielecki z Brodowa i Kat. Dobińska

25846 (Środa)

1638.4/7. Jan, s. GD. Adama z Koszut Koszutskiego i Barb. Radzewskiej -- GD. Jan Słonecki i v. Elżb. R.

25847 (Środa)

1638.15/8. Stanisław, s. GD. Krzysztofa Wolskiego z soł. zrzenic. i Jadwigi Pietrzyckiej

25848 (Środa)

1639.25/9. Jan Krzysztof s. GD. poprz. Wolskich [Krzysztofa Wolskiego z soł. zrzenic. i Jadwigi Pietrzyckiej] -- D. Prokop Stogniew i N. Kat. Dobińska

25849 (Środa)

1640.16/5. (Koszuty) ... Piotr Stanisł., s. ND. Adama z Koszut Koszutskiego i N. Barb. Radzewskiej -- ND. Krzysztof Ratyński i NV. Eufroz. R.

25850 (Środa)

1640.21/12. (Zrzenica) Elżb., c. poprz. GD. Wolskich [Krzysztofa Wolskiego z soł. zrzenic. i Jadwigi Pietrzyckiej] -- GD. Ambroży Dobiński tenut. Chwałkowa i ND. Marj. Potocka

25851 (Środa)

1642.26/5. Piotr, s. GD. poprz. Wolskich [Krzysztofa Wolskiego z soł. zrzenic. i Jadwigi Pietrzyckiej] -- X. i GD. Ewa Reklewska

25852 (Środa)

1643.26/11. Katarzyna, c. Nob. Wojc. Kokalewskiego i Kat. -- Nob. Tom. Niwski i nieszl.

25853 (Środa)

1618.4/2. Jan Borucki x Anna Jasińska -- MD. Zygmunt Grudziński, Jan Cielecki, Wojc. Niwski

25854 (Środa)

1623.15/1. G. Krzysztof Witowski x Anna -- GD. Jan Rosnowski Wojc. Slachciński etc

25855 (Środa)

1623.16/7. GD. Ambroży Dobiński x G. Katarzyna Hlebowska -- Gd. Paweł Koszutski, Marcin Ułanowski

25856 (Środa)

1625.20/7. G. Wojc. Pyanowski x G. Barb. Chlebowska (z Włostowa) -- Marc. Ułanowski, Mac. Osowski

25857 (Środa)

1628.5/3. N. Marcin Czechorski x Nob. Anna Szetlewska -- Wład. Tychliń. Wojc. Niwski

25858 (Środa)

1632.12/2. N. Wojc. Ostrowski x Anna (Jarosławiec) -- św. nieszl.

25859 (Środa)

1632.26/7. (Zdzychowice) ND. Adam Głoskowski x D. Regina Zdzychowska z Zdz. -- MD. Bartłomiej Załuski, Zacharjasz Kłąnowski z Kłąn

25860 (Środa)

1644.19/6. GD. Wojciech Zdzienicki x Zofja Golińska -- Antoni Włosinowski przeor tut. dominik. i GD. Jan Bogusławski

25861 (Środa)

1648.20/9. Marjanna c. GD. Doleckiego tenut. Jarosławca x GD. Marcin Gronowski -- GD. Stef. Zdzychowski Jan Bogusławski Krzysztof Wolski etc.

25862 (Środa)

1658.25/11. G. Mikołaj Stogniew dz. w Pierzchnie x Jadwiga Czacka -- G. Jan Bartoszewski Szelski, Stan. Zdzychowski GD. Łochocki, z żoną, Kaczorowski

25863 (Środa)

1661.28/1. N. Andrzej Chelkowski x Dorota Zakrzewska -- M. Jan Luskowski, Markowski, Zuremski, Zebrzydowski

25864 (Środa)

1665.17/2. N. Kazim. Zaorowski(?!) x Regina organiścina -- GD. Andrzej Jugowski podstar. średz. i nieszl.

25865 (Środa)

1672.31/5. N. Walentyn Chełmicki x Dorota Sczygłowska(?) -- NG. Samuel Tomicki, Adam Broniewski, Franciszek Kluczewski

25866 (Środa)

1672.19/6. N. Franciszek Kluczewski x Katarz. Grabska we dw. Słupi -- GN. Samuel Tomicki Kaz. Turski

25867 (Środa)

1690.27/11. GD. Andrzej Wargowski x Teresa Mierosławska -- GD. Melchjor Gurowski Jan Bronikowski, Wojc. Chełkowski

25868 (Środa)

1695.20/11. N. Rafał Drwęski z Zdzychowic x GD. Ludwika Ponińska -- NGD. Wojc. Włostowski burgr. koniń., Zygm. Dąbrowski, Bogusł. Turski

25869 (Środa)

1700.7/1. G. Wawrzyniec Jagniątkowski x Elżbieta Krępska z Zrzenicy

25870 (Środa)

1708.11/11. N. Hjacynt Maliński x N. Konstancja -- chrz. nieszl.

25871 (Środa)

1698.8/5. (Kijowo) Stefan Jan s. G. Wojc. i Katarzyny Bronikowskich -- G. Mikoł. Sczaniecki i G. Barb. Woźnicka

25872 (Środa)

1781.0/6. (Jarosławiec) Władysław Jakub, s. MD. Zygmunta i Zofji Śniegockich -- MD. And. Skrzydlewski i MD. Apolinara Jaraczewska

25873 (Środa)

1701.19/6. (Słupia) Józef Gerazy, s. MD. Zakrzewskiego i Heleny

25874 (Środa)

1701.29/8. (Źrenica M.) Wawrzyniec Józef, s. M. Jakuba i Marjanny Bielawskich -- M. Bogusław Turski i Elżb. Bielawska babka dziecka

25875 (Środa)

1702.0/5. (Sroda) Anna Barbara, c. M. Wojciecha i Katarz. Bonikowskich -- MD. Zygm. Sniegocki i MV. Woźnicka

25876 (Środa)

1704.23/11. (Ś.) Stanisław s. MD. Mikoł. i Anny Czeszewskich -- MD. Rafał Miaskowski, Wojciech Skoraczewski i Teresa Cielecka

25877 (Środa)

1705.8/6. (Źrenica) Bogumiła, c. MD. Jakuba i Marjanny Bielaskich -- GD. Jan ... z Pierzchna i GD. Zofja Sniegocka z Jarosławca

25878 (Środa)

1706.17/8. (Zrenica M.) Anna, c. GD. poprz. Bielaskich [MD. Jakuba i Marjanny] -- GD. Stan. Łączki z Slachcina i GD. Marj. Zbysewska

25879 (Środa)

1708.28/8. (Słupia) Jan Franc., s. Franciszka i Zofji Krzyżanowskich Nob. -- MD. Władysław Bronikowski chorąży pozn. i MD. Helena Zakrzewska

25880 (Środa)

1709.5/6. (Żabikowo) Antoni Remigjusz, s. MD. Tomasza i Eufrozyny Białobłockich poses. wsi Zabikowo -- MD. Stef. Urbanowski i GMD. Nieżychowska

25881 (Środa)

1709.10/6. (Środa) Jan Antoni, s. MD. Hjacynta i Konstancji Malińskich -- GD. Grąnowski i MD. Urbanowska

25882 (Środa)

1711.7/4. (Śr.) Helena, c. G. Jana i Marcjanny Tarkowskich -- GD. Tom. Białobłocki i G. Helena Zakrzewska

25883 (Środa)

1711.27/4. (Chwałkowo) Antoni, s. G. Józefa i Marj. Stroszewskich

25884 (Środa)

1711.13/6. (Środa) Antoni, s. G.Łukasza i Heleny Rozańskich -- M. Ludwik Chłapowski i G. Helena Zakrzewska

25885 (Środa)

1712.19/9. (Słupia) Elżbieta, c. M. Franciszka i Zofji z Skrzetuskich Krzyżanowskich -- M. Łukasz K. i M. Anna K.

25886 (Środa)

1712.8/11. (Zabikowo) Katarzyna, c. G. Tomasza i Eufrazji Białobłockich -- G. Jan Potocki i G. Karska

25887 (Środa)

1713.12/4. (Zdzychowice) Jan, s. Nob. Stanisława i Teresy Sokolnickich -- GD. Wilkenski z Orzeszkowa i GD. Kat. Bronikowska z Boninowa

25888 (Środa)

1713.15/5. (Jarosławiec) Stanisław, 9/5. *, s. G. Zygm. i Zofji Śniegockich -- X. Józef Woźnicki kan. płoc. i G. Kat. Potocka v.

25889 (Środa)

1713.10/6. (Śr.) Antoni, s. Jana i Marj. (!) Tarkowskich -- MD. Kaz. Grabowiecki i Nob. Zofja Kleparska

25890 (Środa)

1714.23/7. (Słupia) bl. Jakub i Anna, s. i c. G. Franc. i Zofji Krzyżanowskich -- obojga G. Tom. Mieszkowski i G. Helena Zakrzewska

25891 (Środa)

1716.6/8. (Słupia) (29/7. *) Wawrzyniec Kajetan, s. poprz. G. Krzyżanowskich ze Słupi [Franc. i Zofji Krzyżanowskich] -- G. Zygm. Sniegocki i G. Marj. Skrzetuska

25892 (Środa)

1716.30/12. (Zdzychowice) Marjanna c. ND. Mikoł. i Teresy Paprockich z Zdz. -- N. miles Ant. Komoracki i Marj. Bronikowska z Babina

25893 (Środa)

1719.10/9. (Kijewo) Barbara c. Tomasza i Eufrazji Białobłockich -- G. Franc. Krzyżanowski i NV. Anna Sniegocka z Jarosławca

25894 (Środa)

1720.12/5. (Słupia) Stanisław Florjan, s. G. Franc. i Zofji Krzyżanowskich -- M. Tyburcy Złotnicki

25895 (Środa)

1723.17/1. (Zabikowo) Urszula, c. MG. Stanisława Psarskiego pos. Zabik. i Zofji z Zbijewskich

25896 (Środa)

1723.22/11. Katarzyna c. Franc. i Zofji Krzyżanowskich (Słupia) - Felicjan Skrzetuski i Marjanna S. Nob.

25897 (Środa)

1724.11/6. (Ś.) Małgorzata c. G. Wojc. Lenkowskiego i Katarzyny - Piotr Czaplicki i m-a

25898 (Środa)

1727.19/1. (Zabikowo) Agnieszka, c. G. Psarskiego -- G. Rozniecki i GV. Zbijewska

25899 (Środa)

1728.27/1. (Słupia) Kazimierz Job., s. MD. Łukasza i Barbary Krzyżanowskich -- Franc. i Elżb. K.K.

25900 (Środa)

1730.16/10. (Śr.) Jadwiga Barbara, c. G. Macieja i Łucji Łubowskich -- G. Barb. Krzyżanowski i m.

25901 (Środa)

1731.14/7. (Zabikowo) Aleksander Paweł Bonaw. s. M. Stanisł. i Zofji Psarskich -- M. Wojciech Korytoski i Joanna Korytoska

25902 (Środa)

1731.21/9. (Słupia) Zygmunt, s. GD. Łukasza i Barb. Krzyżanowskich -- GD. Stanisł. Sniegocki i GV. Anna Skrzydlewska

25903 (Środa)

1731.10/11. (Zdzychowice) Antoni Stanisław, s. M. Franciszka i Anny Kurowskich -- X. i M. Helena Paruszewska

25904 (Środa)

1737.21/9. (Włostowo) Dominik Mateusz, s. G. Wojciecha i z Raszewskich Roznieckich pos. wsi Wł. -- G. Franc. Krzyżanowski i G. Rozalja Trąpczyńska

25905 (Środa)

1741.5/1. Telesfor Melchjor s. G. Stefana i Zofji Kwileckich -- X. i GV. Eleonora Strachowska

25906 (Środa)

1742.31/10. (Pętkowo) Maksymjan Tadeusz, s. GG. Chełmickich z P. -- G. Stanisł. Kurnatowski i G. Bogurska

25907 (Środa)

1743.31/3. (Kijewo) Jan Antoni, s. G. Tomasza i Katarzyny Kosickich z K. -- G. Piotr Wirgin major i G. Apolonja Kosicka

25908 (Środa)

1744.26/3. (Kijowo) Józef, s. G. poprz. Kosickich [Tomasza i Katarzyny] -- G. Józef Hełmicki i ...

25909 (Środa)

1744.29/3. (Topola) Walentyn Ignacy Józef, s. G. Stanisława i Aleksandry Błociszewskich -- G. Jan Hedli i G. Antonilla Dobrzańska

25910 (Środa)

1745.9/3. (Zabikowo) Franciszka Marjanna, c. G. Józefa i Antonilli Dobrzańskich -- G. Godfryd Wirgin kap. i G. Marjanna Kurnatowska

25911 (Środa)

1745.7/11. (Babino) Michał Franc., s. G. Romana i Zofji Kutzów -- G. Mikoł. Pruski i G. Barb. Madalińska

25912 (Środa)

1747.19/1. (Zielniki) Sebastjan, s. G. Jaroszewskiego i Agnieszki -- m. i G. Białobłocka

25913 (Środa)

1747.12/2. (Kijewo) Ignacy Walentyn, s. G. Stanisł. i Zofji Markiewiczów -- G. Stanisł. Chełmicki i G. Franciszka Trzcińska

25914 (Środa)

1748.22/5. (Żrenica) bl. Franciszka i Anna, cc. G. Józefa...(opuszcz.) i Franciszki Graboskiej -- chrz. nieszl.

25915 (Środa)

1748.4/7. (Sroda) dziecko 2 imion G. Michała i Teresy Dobrzyckich -- G. Paweł Cwinski(!) i G. Zofja Kwilecka G. Franc. Debinski i G. Teresa Karsznicka

25916 (Środa)

26/7.1748. (Słupia) Jakub Ignacy, s. DMG. Marcina i Urszuli Krzyżanowskich -- G. Anastazy K. i G. Zofja Markiewiczowna

25917 (Środa)

1748.28/11. (Pętkowo) Tadeusz, s. G. Jana i Rozalji Komorowskich -- G. Ant. Elzanowski i G. Ter. Zalewska

25918 (Środa)

1749.17/9. (Słupia) cerem. nad Jakubem przy połogu chrzczonym, s. IG. Marcina Krzyżanowskiego kap. RP. i Urszuli z Miaskowskich, dz-ów Sł. -- IG. Kasper Miaskowski stolnik pozn. i Miaskowska łowczyna pozn.

25919 (Środa)

1750.16/12. (Sr.) Wiktorja Antonilla, c. Sebast. i Zofji Dobrzańskich -- chrz. nieszl.

25920 (Środa)

1750.27/12. (Jarosławiec) Filip Jakub Florjan, s. G. Stanisł. i Doroty Krzyżanowskich -- G. Stan. Modlibowski i Zofja K.

25921 (Środa)

1751.23/1. (Zrenica) Agnieszka, c. G. Franciszka i Marjanny Smolińskich -- X. i G. Wiktorja Tarnogorska

25922 (Środa)

1749.7/4. (Jarosławiec) Adam Józef, s. G. Stanisł. i Doroty Krzyżanowskich z J. -- G. Jakub K. i Zofja K.

25923 (Środa)

1752.14/2. (Jarosławiec) Władysław, s. poprz. GG.[Stanisława i Doroty] Krzyżanowskich -- G. Marcin Lutomski i ż. jego G. Helena

25924 (Środa)

1752.7/7. (Zabikowo) Franciszek Józef Jan, s. G. Józefa i Zuzanny Rzepnickich ( † dziecko) i dziecko Elżb. Małgorzata, c. tychże Rz. -- Filip i Teofila Rz.Rz.

25925 (Środa)

1753.6/1. (Jarosławiec) Kasper Melchjor Balcer, s. M. Stanisł. i Doroty Krzyżanowskich dz. J. -- G. Wiktorja Gorzeska i Marcin Lutomski

25926 (Środa)

1753.11/4. (Sr.) Wojciech Jerzy, s. G. Józefa i Anny Zaleskich -- X. i G. Dorota Biernawska

25927 (Środa)

1753.14/11. (Zdzychowice) Franciszek, s. G. Mikoł. i Anny Pruskich poses. wsi Zdzychowic -- G. Jadwiga Pruska v. siostra ojca

25928 (Środa)

1753.18/12. (Sr) Wiktorja Ewa, c. N. Mac. i Magdaleny z Dzięciołowskich Tomickich -- chrz. X. i m-a

25929 (Środa)

1754.27/7. (Sr.) Anna Krystyna, c. G. Józefa i Wiktorji Kozłowskich -- G. Stef. Kwilecki i m-a

25930 (Środa)

1754.4/8. (Sr.) Dominik s. Sebastjana i Zofji Dobrzańskich -- chrz. nieszl.

25931 (Środa)

1755.1/11. (Zdzychowice) Urszula Katarzyna, c. G. Mikoł. i Anny Pruskich -- G. Kaz. Pruski i G. Magdalena Tomicka

25932 (Środa)

1756.24/1. (Kijewo) Andrzej Euzebjusz, s. G. Józefa i Eleonory Gosławskich pos. K. -- G. Ant. Przyłuski i Jadwiga Strzelecka

25933 (Środa)

1756.26/10. (Sr.) Szymon, s. Sebast. i Zofji Dobrzańskich -- G. Bogusław Wirgin i G. Kat. ...szczynka z Zielnik

25934 (Środa)

1757.15/2. (Śr.) Dorota, c. G. Józefa i Katarzyny Zagorskich -- nieszl. chrz.

25935 (Środa)

1757.18/9. (Jarosławiec) Tomasz de Villanowa Jan Nep., s. M. Stanisł. i Doroty Krzyżanowskich dz. J. -- G. Maciejeski i M. Apolonja Objezierska z Włościejewek

25936 (Zbarzewo)

1792.22/7. chrzczona matka która porzuciła judaizm Katarzyna Ludwika -- E. Kat. Gajewska klanowa rogoz. i Ludwika Nieżychowska podkomorzyna wschow. i M. Karol Koppe pos. Z. i ochrzcz. dziecko z ojca Bernarda Ostrowskiego neofity i Katarzyny Ludwiki neofitki: Franciszka-Katarzyna-Tekla-Joanna-Teresa-Ludwika -- JM. Michał Nieżychowski dz. Nichlensis i klanka Franc. Gajewska

25937 (Zduny)

1631.2/3. Teresa, c. G. Seweryna Buszewskiego i Zofji -- chrz. nieszl.

25938 (Zduny)

1632.4/4. Dorota, c. G. Sewer. Buszewskiego i Zofji -- Samuel Lisowski, Marjanna Rolanka

25939 (Zduny)

1632.31/7. Władysław, s. GD. Przecł. Jażdzewskiego i Anny -- Jerzy Czacki i Marta Laslowa

25940 (Zduny)

1635.2/12. Andrzej, s. GD. Sewer. Buszewskiego i Doroty -- GD. Wacł. Lipski i Marta Lesllowa

25941 (Zduny)

1645.20/2. Walentyn s. ND. Marcina Jażdzewskiego i Zofji -- chrz. nieszl.

25942 (Zduny)

1647.20/10. Barbara, c. G. Marcina Pawła Jażdzewskiego i Zofji -- N. Rostworowski obyw. Krotosz. i Jadwiga Woitowna

25943 (Zduny)

1668.5/6. Stanisław, s. GD. Mikoł. Rutkowskiego z wsi Pyzyce i Jadwigi -- Chryzostom Potkocki i Kat. Chlebowska

25944 (Zduny)

1669.25/8. Kazimierz, s. poprz. GD. Rutkowskich [Mikoł. Rutkowskiego z wsi Pyzyce i Jadwigi] -- MD. Krzysztof Aleks. Sieniuta z Lachowic i MD. Teresa Konst. z Bnina Sieniucina

25945 (Zduny)

1668.6/5. Stanisław, s. GD. poprz. Rutkowskich [Mikoł. Rutkowskiego z wsi Pyzyce i Jadwigi] z Pyzyc -- G. Chryzostom Potkocki i G. Kat. Chlebowska

25946 (Zduny)

1669.24/8. Kazimierz, s. GD. poprz. Rutkowskich [Mikoł. Rutkowskiego z wsi Pyzyce i Jadwigi] -- GD. Krzysztof Aleks. Sieniuta z ż. Malwiną Teresą

25947 (Zduny)

1670.28/3. Marjanna, c. GD. Jana Rackiego (!) i Zofji - ze wsi Lubieniec -- Stan. Czapski z Zofja Pisana

25948 (Zduny)

1671.28/6. Jan Paweł, s. poprz. GD. Rutkowskich [Mikoł. Rutkowskiego z wsi Pyzyce i Jadwigi] -- GD. And. Jażdżewski i G. Anna Lipska

25949 (Zduny)

1672.2/10. Franciszek Antoni, s. G. poprz. Rutkowskich [Mikoł. Rutkowskiego z wsi Pyzyce i Jadwigi]

25950 (Zduny)

1673.2/4. Marjanna, c. G. Stanisł. Jażdżewskiego i Heleny -- D. Marcin Rzepecki i m-a

25951 (Zduny)

1674.0/10. Łukasz, s. GD. poprz. Rutkowskich [Mikoł. Rutkowskiego z wsi Pyzyce i Jadwigi] -- m. i GD. Stradomska

25952 (Zduny)

1677.7/6. Adam, s. G. Mikołaja Rutkowskiego i Anny - z Pyzyc -- GD. Piotr Sulmowski i Zofja Strzałkowska

25953 (Zduny)

1678.24/7. Jakub Mikołaj, s. NGD. Mikoł. Rutkowskiego i Anny z Pyzyc -- Nob. Chryzostom Jaroszewski i GN. Marj. z Witosławskich Lipska z Konarzewa

25954 (Zduny)

1678.12/9. Marjanna, c. Nob. Jana Gorskiego i Zofji -- m. i N. Anna Rutkowska z Pyżyc

25955 (Zduny)

1680.8/2. Jan, s. G. Jana Gorskiego i Zofji -- X. i GD. Anna Rutkowska z Pyzyc wdowa

25956 (Zduny)

1688.11/1. Kazimierz Stanisław s. ND. Walentyna Wojciecha Jażdzewskiego z cła król. i ND. Zofji Anny -- MD. Mik. Wiecki superintendent ceł król. i Anna Cybowa

25957 (Zduny)

1689.3/2. (Pyzyce) Franciszek Maks., s. NGD. Stanisława Unińskiego podwojewodz. pozn. i Marjanny -- JMD. Stanisł. Walichnowski dz. Kuklinowa wojski kaliski, i sędzia surrog. ostrzeszow. i Filipina Rozdrażewska klanowa międzyrzecka i ścina odolan.

25958 (Zduny)

1691.22/7. Sylwester Jakub s. Jana Rudnickiego i Jadwigi Borowskiej, w drodze będących -- D. Jan Kudaszewski i Anna Tarnawiecka

25959 (Zduny)

1695.6/1. Kasper Stanisł., s. D. Stanisł. Taszyckiego z Pyzyc ekonoma v. podstarość. i Anny -- MD. Tomasz Szczaniecki, miles, gość tu, i D. Teresa Kudaszewska

25960 (Zduny)

1696.2/11. Stanisław, s. poprz. D. Taszyckich [Stanisława i Anny] ekonomów Pyzyc -- GD. Stanisł. Umiński podstarości kaliski tenut. Pyzyc i gen. ekonom dóbr Generała WP.

25961 (Zduny)

1697.27/1. Jan Chryzostom Wincenty (* 22), s. D. Jana Kudaszewskiego pisarza cel. komory zduń. i Teresy -- X. i ND. Kat. Odorowska z dworu MD. And. Mycielskiego

25962 (Zduny)

1698.21/1. Paweł Sebastjan s. MD. Skrzyńskiego pisarza cel. i Magdaleny -- N. Bąkowski z Konarzewa podstarości dwor. i D. Anna Taszycka z Pyzyc

25962a (Zduny)

1699.23/6. Jan Piotr, s. ND. Jana Skrzyńskiego pis. cel. zduń. i Magdaleny ---

25963 (Zduny)

1712.2/6. bl. (24/5. **), cc. ND. Mikołaja Seydlitz'a podpułk. sask., narodowości polskiej, lutra i Anny - Teresa Petronella starsza -- ID. Ant. Geszaff alias Jeżewski gen. w. mosk. Polak, katolik i wdowa GD. Anna Woynarowska. - Helena Krystyna młodsza -- GN. Ant. Bojanowski katolik i GV. Teresa Woynarowska

25964 (Zduny)

1712.16/10. Jadwiga, c. GD. Ant. Byczkowskiego podstarość. pyzyc. i Anny -- mł. D. Marcin Ryński pis. cel. król. z Z. i GD. Helena Tylkowska pisarzowa cel. Z.

25965 (Zduny)

1714.21/10. Marcin, s. Nob. And. Łepińskiego i Anny de Sarzynskie -- Marcin Ryński cel. Zd. i m-a

25966 (Zduny)

1714.13/12. Tomasz Antoni s. ND. poprz. Byczkowskich [Ant. i Anna] -- D. Ant. Tyski dzierż. Szczerkowa i m-a

25967 (Zduny)

1716.19/1. Józef, s. MGD. Franciszka Suchorzewskiego Pyzyc i Zdun zast. posesora, i Marjanny Krąnkowskiej [kasztelanki] -- X. Antoni Stamirowski kan. kat. pozn., dep. na T. K. i JD. Bauz, Niemiec, luter, oficer wojsk ros., generał

25968 (Zduny)

1716.8/12. Karol, s. N. Aleks. Warszawskiego i Zofji Bojanowskiej, ojciec chorąży w. pol. -- D. Wojc. Swiderski celnik zduński i Klara Tylgnezin murarzowa

25969 (Zduny)

1717.27/6. (* 13) Teofila Małgorzata, c. JG. Franc. Xaw. Suchorzewskiego chorążego bydg., pos. Z. i Pyzyc i Marj. de Krankowskie -- X. i NV. Kat. Jażdżewska

25970 (Zduny)

1718.26/9. Juljanna c. GD. Antoniego Zyszotarskiego i N. Marj. nielegalnie

25971 (Zduny)

1719.13/11. Szymon Stanisł. s. ND. Jana Smolińskiego cel. RP. w Zd. i Zofji Gałęskiej -- D. Stanisł. Umiński łowczy wschow. i Anna Umińska z Gzowskich łowcz. wsch.

25972 (Zduny)

1720.20/2. Antoni Walenty Maciej, s. JGD. poprz. Suchorzewskich [Franc. Xaw. Suchorzewskiego chorążego bydg., pos. Z. i Pyzyc i Marj. de Krankowskie] -- X. i Barb. Halińska

25973 (Zduny)

1721.22/6. Antoni, s. N. poprz. Smolińskich pis. ceł zd. [Jana Smolińskiego cel. RP. w Zd. i Zofji Gałęskiej] -- G. Walenty Podlewski i G. Anna Radońska z domu Modlibowska

25974 (Zduny)

1722.20/11. Jan Zygmunt, s. N. Marcina Zygmunta Schmettan alias Jażdżewskiego militis Polaków, katol. i Joanny Renaty Junstonianae Nob. Slązaczki luteranki [podejrzane] -- ND. Marcin Sarnowski z Borowicy i D. Zofja Smolińska z Zdun

25974a (Zduny)

1722.22/1. Jan Zygmunt, s. ND. Krzysztofa-Zygm. Wojersch i Anny-Doroty, lutrów przybyszów z Sląska

25975 (Zduny)

1723.0/12. Andrzej, s. ND. Jana Smolińskiego cel. RP. Z. i ND. Zoji Gałęskiej -- PD. Antoni Radoński stolnik podolski pos. Baszkowa i NGD. Barb. Bojanowska pos. wsi Konarzow

25976 (Zduny)

1724.1/10. (30/9. * Zduny), Andrzej Walenty, s. GD. Mac. Nowowieyskiego z pewnej wsi w pr. wysockiej i Zofji z Langnau luteranki -- GD. Józef Now. brat rodz. ojca dziecka i NV. Marj. Miniowa ze Sl.

25977 (Zduny)

1724.19/11. Ignacy Jakub, s. ND. ze Sląska Fryderyka Zygmunta de Rothenburg i Eleonory Agaty natae Eckianae. Ojciec zwie się katol., matka luteranka przebyw. we dw. Pyzyc. -- J. Jakub i Anna Suchorzewscy posesorów Z. i P. syn i córka

25978 (Zduny)

1726.17/3. Zofja Eleonora, c. N. Krzysztofa Zygm. Wojersch i Anny Doroty Sterenberg lutrów mieszk. w Zd. ad interim -- NMD. Jerzy Zygm. de Burwitz i matka jego Zofja Eleonora B. ze Sl., dz-a wsi Trzebitzko

25979 (Zduny)

1726.23/6. Joanna Zofja, c. N. Michała Chlewskiego mieszk. we wsi Gliśnica i Marjanny -- ND. Zofja Smolińska żona cel. Zd. i D. Wojc. Swiderski cel. katol.

25980 (Zduny)

1727.4/9. Franciszek, s. N. Adama Gałęskiego i Kat. m. w Zd. in foro poloniko -- chrz. nieszl.

25981 (Zduny)

1728.13/1. Jan Krzysztof s. GN. Marcina Zygmunta Schmettan a. Jażdżewskiego z Sl. katol. i Joanny Renaty luterki, -- X. i M. Anna Denisch z Siejowa [podejrzane]

25982 (Zduny)

1728.18/5. Krystjana Magdalena, c. N.Str. D. Jana Krystjana Denisch ofic. w. pol. i Anny Magdaleny de Stephanin lutrów, pols. mł. Siejowe -- chrz. nieszl.

25983 (Zduny)

1729.11/4. Józef Kajetan s. N. Jana i Zofji z Gałęskich Smolińskich z ceł Zd. -- G. Sebast. i Barbara Bojanowscy małż. pos. Konarzewa

25984 (Zduny)

1731.4/3. Żyd zduński l. 21, od kilku lat żonaty z Żydówką dostał imię Józef, a ponieważ chrzczony w dzień św. Kaz. nazwisko Kazmirski -- PGD. Kasper Modlibowski cześnik wschowski pos. Kromolic i Katarzyna z Wężyków Zbijewska dz-a Wziąchowa

25985 (Zduny)

1732.11/2. Gustaw Zygm., s. N. Fryderyka Adolfa de Niibelschiitz i N. Karoliny de Magisch ze wsi Hahełna lutrów -- N. Juljanna Panwitzin

25985a (Zduny)

1733.23/5. Helena, c. N. Ludwika Wilkęskiego excub. cła zduń. katol. i Jadwigi neo-katol.

25986 (Zduny)

1735.27/1. Jan Paweł s. NGD. Ludwika Wilkęskiego Polaka z ceł i Jadwigi -- ND. Zygmunt Gułtowski i m-a

25987 (Zduny)

1735.5/10. Franciszek, s. G. Wojc. Laskowskiego; recenter mortui i Joanny bawiącej przypadkiem w Zd. -- chrz. nieszl.

25988 (Zduny)

1736.17/6. Kunegunda c. poprz. Wilkęskich [Ludwika i Jadwigi] (matka Marjanna s. Jadwiga) -- ND. Marj. Helmichtowa z starszym swym synem Janem H. stud. szkoły paraf. w Zdunach

25989 (Zduny)

1739.22/1. Joanna Agnieszka, c. N. Anton. i Zofji Zychlińskich -- X. i D. Konst. Odpolowa ż. pisarza ceł

25990 (Zduny)

1743.23/5. Zofja Elżb. c. MD. Ant. Zychlińskiego i MD. Zofji -- MD. Stanisł. Odpol pis. JKMci i MD. Hel. Błeszyńska

25991 (Zduny)

1743.23/9. Joanna c. Adama Unruga i Sarloty Nob., mieszk. w Zd. akatol. -- chrz. nieszl.

25992 (Zduny)

1744.9/11. Karolina Fryd. Zofja c. Karola Ottona de Rosenberg kap. JKMci i Krystiany Zofji -- chrz. nieszl.

25993 (Zduny)

1747.28/9. Joanna Teresa Ernestyna, c. ND. Jakuba Rozyckiego militis, katol. i Anny Sylwji Karoliny, luteranki, -- Str. D. Antoni Jan Romberg kapitan i Ter. Jankowska

25994 (Zduny)

1754.29/3. Aleksander Antoni, s. G. Tadeusza Nikora Szostakowskiego i Apolonji, olim skrybów in Korzupy, obec. mieszk. w Konarzewie - MD. Antoni Hilchen stol. nowogrodz. i MD. Balbina Zakrzewska stolnikowa [chrzestni podejrzani czy nie podróbka ?]

25995 (Zduny)

1768.20/3. Józef, s. MD. Stanisł. i Marjanny Sypniewskich -- X. Jan Chociszewski prob. zduński i MD. Barb. Ładzina

25996 (Zduny)

1768.1/11. Bernard Wincenty Jan, s. JM. Konstantyna i Barbary Ładów stolników łęczyckich -- JMD. Marcin Wągrowski X. Eleonora Sułkowska ścina odolanowska Józ. Byszewski komornik zs. kaliski i Marjanna Wągrowska stolnikowa smoleńska

25997 (Zduny)

1770.29/3. Jan Franc. a Paulo, s. Stanisława (dopisano wyżej: Sypniewski) i Marjanny rodziców obecnie Taczanowskiej - X. Józef Broniewski dziekan krotoszyń. prob. kobyliń. brat rodz. pani T-ej i MD. Barb. Ładzina stolnikowa łęczyc. z Zdun [nazw. "Taczanowski" poda fałsz.]

25997a (Zduny)

1770.20/1. z wody Agnieszka-Kat., c. poprz. Ładów stol. łęczyc. [JM. Konstantyna i Barbary]

25998 (Zduny)

1771.31/12. (* 23) Adam Melchjor, s. N. Stefana i Marj. z Broniewskich Jackowskich -- JM. Maks. Wilczyński konsyl. konf. ww. Wlkopol. i JM. Anna Malczewska v. c. marszałka konfed. i sty płowskiego [zapis gruntown. przerob. fałsz.]

25999 (Zduny)

1772.31/3. (* 27) Franc., s. G. Pawła i Weroniki Tomaszewskich -- G. Mich. Izdebski i GV. Franciszka [podejrzane] Jażdżewska

26000 (Zduny)

1774.25/7. (* 22) Apolinary Jakub, s. N. Wita Modesta i Kunegundy Piwow -- Franc. Plewczyński i Marj. Kamińska

26001 (Zduny)

1774.21/8. Marjanna Deograta (Bogumiła) * 15, c. N. Stefana i Marj. Taczanowskich -- X. Józef Broniewski dziek. krotoszyń. prob. kobyliń. i N. Zuzanna Taczanowska ż. skryby RP. [chyba też podejrz.]

26002 (Zduny)

1775.25/3. Franciszek, s. M. Grzegorza Taczanowskiego pis. cel. i Zuzanny -- JM. Gomoliński celnik superintendent i Konst. Gomolińska podkomorz.

26003 (Zduny)

1776.27/8. Józef Kalasanty Franc., s. G. Kaspra Lewickiego i Magdaleny -- G. Franc. Reichert celnik i m-a

26004 (Zduny)

1776.16/9. (* 10) Weronika Tekla, c. G. Stefana (Taczanowskiego) i (G.) Marjanny -- X. i G. Juljanna Bąkowska [to fałsz.!]

26005 (Zduny)

1778.14/4. (* 11) Wojciech Kazimierz Józef, s. GD. Konstantyna Choteckiego pis. ceł. i Katarzyny -- JM. Kaz. i Anna Wychlyńscy kontra registranci [było zrazu Kotecki]

26006 (Zduny)

1779.2/5. [cerem.] Marja Konst., c. G. Jana Borzęckiego porucz. RP. i Ewy -- M. Felkienhalyn major RP. i M. Konstancja Gankiewiczowa

26007 (Zduny)

1779.31/8. Rozalja Józefa, c. M. Andrzeja Mielęckiego generała RP. i M. Albiny cerem. 26/9. --M. Roch Zbijewski klan kaliski i M. Katarz. Sokolnicka

26007a (Zduny)

1779.19/3. Józefa Gertruda, c. M. Józefa Wolskiego kapit. w.p. i Weroniki

26008 (Zduny)

1780.24/4. Feliks Maciej, s. G. Kaspra Leweckiego rewizora RP. i G. Magdaleny -- M. Antoni Madaliński porucz. RP. i Wiktorja Gorszkowska cel.

26009 (Zduny)

1782.11/2. Piotr Józef, s. MND. Kaspra Leweckiego rewizora JKM. i Magdal. -- D. Tom. Radzimiński strażnik i m.

26010 (Zduny)

1783.20/3. Jan Piotr Józef, s. MD. Mateusza Jażdżewskiego S.[?] J. Notario regio Revisore i MD. Katarzyny -- chrz. kupiec wrocł. ND. Piotr Minola

26011 (Zduny)

1784.29/1. Jan Chryzostom Karol Stan. Kostka (* 27), s. poprz. GD. Leweckich [MND. Kaspra Leweckiego rewizora JKM. i Magdal.]

26012 (Zduny)

1786.28/5. Zofja Nep. (* 8) c. pow. G. Leweckich [MND. Kaspra Leweckiego rewizora JKM. i Magdal.] -- G. Nep. Korytowski i G. Karolina Korytowska

26013 (Zduny)

1794.4/8. (Z. * 3), Ignacy s. D. Jana Guzoskiego Nob. i Marj. Radikoskiej Nob. -- M. Stan. Dobrski z Konarzewa i ...

26014 (Zduny)

1797.14/4. (Zd.)(* 14) Maria Luiza, c. GD. Ludwika Piglowskiego majora kapit. w 3 bat. gen. Hilera wojsk prus. stoj. w Zd. i Anny Eleonory v. Winklerin z Głogowa -- MG. Ant. Ziółkowski rewizor komory zd.

26015 (Zduny)

1764.15/10. Eleonora l. ok. 4, c. MD. Augusta i Anny Brudzewskich de Baby -- X. Aleks. Sułkowski i GMD. Joanna Rogalińska

26016 (Zielęcin)

1765.14/4. Kazimierz Franciszek, s. GD. Anton. Radeckiego i Marjanny -- GD. Ign. Tomicki miecznikowicz pozn. i GDV. Urszula Kierska z Ruchocic

26017 (Zielęcin)

1766.21/12. Łucja Teresa, c. G. Anton. Radeckiego w służbach dw. Z. i Marjanny -- M. Jan Malczewski podstolic i MD. Teresa z Malczewskich Dzierżanowska

26018 (Zielęcin)

1768.15/9. Konstancja Marjanna, c. N. poprz. Radeckich dworzan [G. Anton. Radeckiego w służbach dw. Z. i Marjanny] -- M. Jakub Swinarski dz. Z. i sław. Dygasiewiczowa

26019 (Zielęcin)

1773.28/12. (Z.) Jakub Jan, s. P.MD. Ignacego z Wybranowa Swinarskiego sędziego pow. starodubow., dz. Z., i Konstancji de Obyrn cerem. 9/1.74. -- ass. Kaz. Kierski dz. Ruchocina i MGD. Zofja z Kurzewskich Lutomska pos. Gronowa

26020 (Zielęcin)

1776.16/1. (Z.) Katarzyna Aleksandra, c. poprz. MG. Swinarskich [P.MD. Ignacego z Wybranowa Swinarskiego sędziego pow. starodubow., dz. Z., i Konstancji de Obyrn] - cerem.21/1. -- Wojc. Sw. stryjeczny dziecka i Barb. z Sw. Kurzeska dożyw. w Kokolewo

26021 (Zielęcin)

1634.6/12. Stanisław, s. MD. Wojc. Zdanowskiego i Małgorzaty -- Jan Kuszkowski i Barb. Kuszkowska

26022 (Zielęcin)

1635.16/2. Zofja, c. GD. Wojc. Zdanowskiego i Małgorz. -- G. Bartłom. Cielecki i Zofja Naramowska

26023 (Zielęcin)

1636.2/3. Anna, c. MD. Zdanowskiego i Małgorzaty -- v. Marj. Odolińska z Ratai.

26024 (Zielęcin)

1637.29/6. Piotr, s. MGD. Wojc. Zdanowskiego i Małgorzaty -- MGD. Piotr Zegocki sta kość.

26025 (Zielęcin)

1725.11/11. Barbara Marcjanna, c. GD. Stanisł. Szczykowskiego i Jadwigi - GD. Józef Rogaliński i GD. Barb. Mękowska

26026 (Zielęcin)

1789.2/6. Karol Kaz. s. MGD. Jana Koczorowskiego i Marjanny z Swinarskich -- X. i Konst. z Obyrn Swinarska babka dziecka, †

26027 (Zielęcin)

1764.11/6. N. Antoni Radecki x Marjanna Orczykowska -- G. Franc. Więckowski i m.

26028 (Zielęcin)

1770.12/8. N. Ant. Radecki x NV. Ludwika Zbyszewska, służący we dw. Z. -- MD. Jakub Swinarski i N. Franc. Więckowski dworz.

26029 (Zielęcin)

1796.25/8. MD. Karol Swinarski sędzic starodub. dz. Z. x. MD. Urszula Brodnicka -- GD. Jakub Chmielewski, And. Chudzyński

26030 (Zielęcin)

1757.11/10. † MD. Elżbieta z Zakrzewskich Swiniarska dz-a Z. 13/10. poch. u Bernard. Pozn.

26031 (Zielęcin)

1758.23/12. † MD. Antoni z Wybranowa Swinarski † w Z., 30/12. poch. Bernard. Pozn.

26032 (Zielęcin)

1768.17/9. poch. N. Marjanna Radecka ż. N. Antoniecgo dworz. żelęcin.

26033 (Zielęcin)

1770.6/12. † M. Jakub z Wybranowa Swinarski dz. Z., poch. tu 10/12.

26034 (Zielęcin)

1783.18/5. † w swych dobrach Gaju MGD. Ignacy z Wybranowa Swinarski sędzia zs. starodubow., poch. Bernard. Pozn.

26035 (Zielęcin)

1794.5/10. † MD. Marjanna z Swinarskich Koczorowska paraliż, l. 22 poch. Reform. Woźniki

26036 (Zielęcin)

1795.1/12. † MD. Konstancja de Obyrn Swinarska sędzina starodub., pani dożyw. Z., l. 60, m. hydropico poch. 5, tu

26037 (Zielęcin)

1798.12/1. poch. Karolina, 10 tyg., c. MD. Karola i Urszuli z Brodnickich Swinarskich † 10/1.

26038 (Zielęcin)

1798.5/6. poch. tu MD. Jakub z Wybranowa Swinarski s. Ignacego i Konst. z Obyrn, dziedzic d. Gaj, pos. wsi Stawiany z przyl., l. 24 i m. 4, 3 dni, febra putrida † we wsi Brzezny u Tomasza Zółtowskiego w pow. rogoz.

26039 (Zielęcin)

1792.12/12. (Leszno) Barbara Klementyna, c. MD. Jana Koczorowskiego i Marjanny z Swinarskich -- MD. Wojc. Sadowski sędzia gran. pow. kość. pos. Spławia i MD. Konst. z Obyrn Swin.

26040 (Zielęcin)

1797.4/11. Karolina, c. poprz. Koczorowskich dz-ów Z.,[MD. Jana Koczorowskiego i Marjanny z Swinarskich] * 4, -- X. Michał Konarski, kanonik kat. pozn. i prob. grodziski

26041 (Zielęcin)

1799.12/4. (* 10) Leon Wojciech, s. MD. Karola z Wybranowa Swinarskiego i Urszuli z Brodnickich dz-ów Zielęcina -- MD. Wojc. Sadowski i v. Konstancja Krasowska

26042 (Żabno)

1736.10/6. N. Stanisław Mościcki x NV. Anna Majewska -- JMD. Hier. Kołaczkowski sędzi... zs. wsch. i ż. jego

26043 (Żabno)

1737.8/9. MD. Michał Bieliński x v. Marjanna Kowalska -- JMD. Hier. Kołaczkowski sędzia zs. z ż., Bolesz burgr. pozn. z ż.

26044 (Żabno)

1762.7/9. (Żabno) Mateusz, s. N. Piotra Pilskiego i Marj. -- ND. Jakub Kozłowski tenut. Żabna i v. N. Anna Pruska z Ż.

26045 (Żabno)

1761. (Żabno)(Ujazd) f. 6-a po św. św. Trójcy * Anna Marcjanna Katarzyna, cerem. 1764, c. MD. Jakuba i Józefy Kozłowskich pos. Zabna; -- Stanisł. Chłapowski klan międzyrzecki i PMD. Dorota Golińska podczaszyna wschow.

26046 (Żabno)

1764.5/11. Józefa Katarz. c. D. Piotra i Marjanny Pilskich -- D. Jakub Bronisz de Milejewo i D. Józefa Kozłowska z Zabna

26047 (Żabno)

1776.1/12. Katarzyna Barbara Wiktorja, c. D. Wojc. i Jadwigi Zdziarskich de Sulewo

26048 (Żabno)

1751.13/6. † MGD. Jan Lipski łowczy wschowski l. 69., dobrodz. tut.

26049 (Żabno)

1764.13/1. † N. Ewa v. Pruska l. ok. 20, poch. tu

26050 (Żerków)

1687.21/4. Jadwiga Urszula, c. MD. Stanisł. i Zofji Kowalkowskich -- GD. Stanisł. Gurowski i MD. Urszula ...

26051 (Żerków)

1688.24/1. Paweł, s. G. Marcina i Kat. Rapackich -- G. Stanisł. Kowalkowski i G. Marjanna Raykowska

26052 (Żerków)

1688.15/6. Anna Teresa, c. G. Stanisł. i Doroty Grzybowskich -- X. i G. Anna Lisowska

26053 (Żerków)

1691.28/9. * Michał Józef, s. PMD. Macieja i Ludwiki z Radomicka Radomickich klaniców kalis. -- X. Wojc. Domiechowski i MD. Anna Lisowska

26054 (Żerków)

1692.6/3. *, ch. 31, Antoni Wojciech, s. M. Franciszka i Jadwigi Konarskich -- MD. Maciej Radomicki klanic kaliski i GD. Dorota Domiechowska

26055 (Żerków)

1692.25/12. Wiktorja Ewa, c. poprz. PM. Radomickich [PMD. Macieja i Ludwiki z Radomicka Radomickich klaniców kalis.] -- X. Wład. Kuniński prob. tut. i MGV. Kat. R. c. tychże

26056 (Żerków)

1693.8/4. Marjanna Katarz., c. MD. poprz. Konarskich [M. Franciszka i Jadwigi Konarskich] -- PMD. Mac. Radomicki z ż. Ludwiką

26057 (Żerków)

1695.23/2. Maciej, s. MD. Krzysztofa i Bogumiły Rozdrazewskich -- MD. Franc. Konarski i PGV. Kat. Radomicka

26058 (Żerków)

1698.2/7. Marjan, s. GD. Jana Starzinskiego i Bogumiły -- J. Mac. Radomicki klanic kalis. i MD. Marjanna Domiechowska

26059 (Żerków)

1700.22/6. Jan Jakub s. G. Jana i ... Piotrowskich administratorów w Z. -- G. Franc. Klonowski tenut. wsi Gęczewo i JM. Wiktorja Radomicka v. klanka kaliska

26060 (Żerków)

1700.19/12. Stanisław s. GD. poprz. Starzyńskich [Jana Starzińskiego i Bogumiły] (13/11.1700. *) -- GMD. Franc. Lisoski i GD. Marjanna Gliniecka z Osieka

26061 (Żerków)

1702.19/2. Konstancja Anastazja c. G. Stanisł. Noskowskiego tenut. Raszew -- G. Andrzej Kurczewski i G. Regina Dominoska z dworu kl. kalisk.

26062 (Żerków)

1702.16/7. Konstancja, c. poprz. GD. Starzenckich [Jana Starzinskiego i Bogumiły] z Podlesia -- G. Franciszek S. i GV. Kat. Rozrazewska

26063 (Żerków)

1703.1/3. Marjanna Ludwika, c. GD. Franc. i Teresy Gostinskich (2/2. *) -- GD. Stanisł. Korzbok Łącki i JM. Kat. Radomicka wdzianka inowrocł., c. wdy i sty GWP

26064 (Żerków)

1704.2/3. Franciszek Wojciech, s. G. Franciszka i Marjanny Zagórskich z Podgórza k. Torunia -- chrz. nieszl.

26065 (Żerków)

1704.3/8. Dominik Wawrzyniec s. GD. Stanisława i ... Noskowskich tenut. Raszew -- X. Wład. Alexy Kuniński prob. tut. i G. Barb. Zelgowska podstarościna zerkow.

26066 (Żerków)

1704.17/10. Jan Kanty s. G. poprz. Starzenskich [Jana Starzinskiego i Bogumiły] z Rogaszyc -- G. Kazimierz Rozrażewski i G. Barbara Noskowska z Raszew

26067 (Żerków)

1706.15/4. Andrzej Józef, s. MG. Franc. Gostyńskiego i G. Teresy (12/3. *) -- MG. Stan. Łącki i MG. Kat. Skotnicka w Pawłowicach

26068 (Żerków)

1707.23/8. Jadwiga, c. GMD. Franciszka i Teresy Gostyńskich -- G. Jan Kornatowski z Panienki i G. Kat. Dobrzycka z Góry

26069 (Żerków)

1708.23/11. Stanisław, s. GD. Jana Gruszewskiego i Katarzyny -- chrz. nieszl.

26070 (Żerków)

1684. Illma Castellanida Calissien. Mosinen. Capitanea Calvinistae. sectae existens (Radomicka) fidem Catholicam Romanam recepit... od x Kunińskiego prob. zerk.

26071 (Żerków)

1696.3/4. GD. Jan Starzynski x Bogumiła Rozrażewska -- GD. Jan Koszucki z żoną, etc.

26072 (Żerków)

1702.26/2. G. Franciszek Gostyński x G. Teresa Łącka -- Mac. Radomicki klan kaliski, Wład. Krąkowski klan krzywiń., Ludwika Rodomicka klanowa kal.

26073 (Żerków)

1706.12/4. Sław. Walentyn Balcerkiewicz Consul Z. x G. Marcj. Stobiecka -- GM. Stef. Domiechowski dz. Brzostkowa, z ż. Marj., uczc. Piotr Rutkiewicz obyw. Z.

26074 (Żerków)

1708.20/2. G. Kazimierz Mroczkoski x G. Katarz. Noskoska -- G. Paweł Zelgoski administr. dóbr Zerkow. i m. m.

26075 (Żerków)

1684.11/7. † I. Jan Radomicki klanic kalis. poch. tu

26076 (Żerków)

1684.26/8. † G. Katarzyna Prusinowska

26077 (Żerków)

1686.29/11. † G. Egidjusz Kaz. Raykowski l. 50

26078 (Żerków)

1689.1/5. † Konstancja 14 l., c. I. Kazimierza Radomickiego klana kalis.

26079 (Żerków)

1689.12/5. † ID. Kazimierz z Radomicka Radomicki klan kalis., sta mosiński, l. 67 i kilka mies., poch. tu

26080 (Żerków)

1689.26/11. † G. Marjanna Raykowska l. ok. 60

26081 (Żerków)

1690.6/5. † JD. Stefan Radomicki klanic kaliski l. 29, poch. tu

26082 (Żerków)

1692.12/12. † MD. Barbara Wyganowska l. 71 1/2 poch. tu

26083 (Żerków)

1693.18/12. † MD. Stanisław Wyganowski poch. tu

26084 (Żerków)

1694.25/12. † MD. Krzysztof Rozrażewski z Rogaszyc l. ok. 50.- poch. Dominik. Pozn.

26085 (Żerków)

1699.3/6. † GD. Jakub Witkowski sługa klana kalis. l. 78

26086 (Żerków)

1700.6/3. † Stefan, s. GD. Jana Starzęckiego, 20 tyg.

26087 (Żerków)

1703.21/4. † GD. Piotr Zwierzchowski podstarości zerk. l. 53

26088 (Żerków)

1705.7/2. † G. Jan Starzencki z Rogaszyc, poch. Ref. Chocz

26089 (Żerków)

1699.12/2. † IMD. Władysł. Przyjemski wda kaliski

26090 (Żerków)

1707.18/10. †. MD. Wojc. Domiechowski

26091 (Żerków)

1690.13/11. † w Lubieniu MD. N. Gurowska

26092 (Żerków)

1691.12/9. † wojewoda [Opaliński] łęczycki, GWP, sta międzyrzec.

26093 (Żerków)

1692. w wielki piątek † MD. Jan Bielawski

26094 (Żerków)

1692.30/11. † MD. Samuel Tomicki

26095 (Żerków)

1693.18/8. † X. Wojciech Domiechowski

26096 (Żerków)

1693.6/10. † IM. Stanisł. Grabski klan rogoziń.

26097 (Żerków)

1693.15/12. † MD. Jan Strzelecki

26098 (Żerków)

1694.11/1. † MD. Domiechowska l. 27

26099 (Żerków)

1694.21/3. † MD. Helena Kozmińska

26100 (Żerków)

1731.27/3. Krystyna Barbara, c. MGD. Jana Szczytowskiego i Teofili ekonomów dw. Żerk. -- JGD. Ant. Bojanowski podstoli kaliski z Rogaszyc i JMV. Krystyna Sapieżyna sc. Wilkowska dz-a Z.

26101 (Żerków)

1732.24/1. (Z) Marj. Marcj., c. G. Jakuba Roszczyńskiego [dalej on "uczciwy"] sługi sty wilkow. i I. Jadwigi -- G. Bogusław Sokołowski i nieszl.

26102 (Żerków)

1732.6/5. Jerzy Ignacy Marek, s. MGD. Kaz. Bardskiego ze wsi Podlesie i Teresy -- Jerzy Felicjan Sapieha sta wilkowski, hr. na Lachowiczach i Zerkowie i Jadwiga Bojanowska podstolina kaliska z Rogaszyc

26103 (Żerków)

1733.26/7. (Podlesie) Joanna Marja Egipa c. poprz. Bardskich [Kazimierza i Teresy] pos. Podlesia -- MGD. Andrzej Bogucki z MD. Kat. Szczepańską

26104 (Żerków)

1736.2/4. Helena Anna Zofja, c. MGD. Michała i Kat. Chełkowskich ze wsi Sławin -- Piotr Sapieha sta wschowski i stol. kor. i Anna Zofja ż. jego

26105 (Żerków)

1736.0/6. Jan Antoni, s. MG. Franc. i Marj. Jaruchowskich tenut. wsi Gęczowo -- GD. Wojc. Służewski koniuszy sty wilkow. i MG. Słucka tenut. Lenartowic

26106 (Żerków)

1738.3/8. Dominik Józef, s. GD. Wojc. Ostrzeszewskiego i Katarz. ekonomów dw. Raszew -- MD. Adam Wyssogota Zakrzewski i GD. Konst. Karsewska ekonomowa pawłowicka

26107 (Żerków)

1746. Gertruda Józefa Xawera, c. P. Ignacego z Iwanowic i Marjanny z Sapiehów Koźmińskich stów wschow. ch. 46.16/3.

26108 (Żerków)

1747.16/4. Wojciech Stanisł. Kostka, s. MD. Stanisława i Zofji z Osieckich Gałeckich -- MV. Kat. i M. Józef Soczyński komisarz starosty

26109 (Żerków)

1752.0/12. (Z.) Nepomucena Marjanna, c. G. Józefa i Doroty Więckowskich ch. z w. 5/9. -- X. Paweł Pierzchliński prob. Z. i GV. Marcj. Pierzchlińska v. siostra jego rodz.

26110 (Żerków)

1753.24/9. Marjanna, c. G. Józefa i Doroty Więckowskich tenut. prob. -- Jan Sapieha sta. sokolnic. i PM. Marj. z Sap. Koźmińska, dz-a Z.

26111 (Żerków)

1756.9/2. Józef Jan s. poprz. G. Więckowskich [Józefa i Doroty Więckowskich tenut. prob.] -- X. Paweł Pierzchliński i Franc. z Kurcewskich Włostowska stolnikowa żytomierska

26112 (Żerków)

1758.28/12. Jan Nep. s. G. Stanisł. i Marjanny Gajewskich -- J. Wład. Gurowski komornik JKMci i MD. Marjanna z Sap. Koźmińska

26113 (Żerków)

1758.28/12. Franciszek Borgjan, s. G. Marcina i Józefiny Smogorzeskich -- JM. Marjanna z Sap. Koźmińska, ścina wschow. i JM. Wład. Gurowski podkom. JKMci

26114 (Żerków)

1759.9/1. Andrzej, s. G. Tom. i Franciszki Rudnickich tenut. d. Smiełowa -- MD. Wład. Gurowski podkom. JKMci i MD. Marj. z Sap. Koźm.

26115 (Żerków)

1759.13/8. bl. Bartłomiej i Hipolit, ss. G. Jana i Anieli Radolińskich tenut. Pawłowic, cerem. 27/12. nad jednym Bartłomiejem - Hipolitem, bo 1-y suffocatus przez mamkę -- Tad. Zakrzewski podsędek zs. kalis. i Marj. z Sap. Koźm.

26116 (Żerków)

1759.28/8. Helena Marj. c. G. Józefa i Doroty Więckowskich cerem. 30. -- Karol Borom. Chłapowski podkomorzy JKMci i Marj. z Sap. Koźm.

26117 (Żerków)

1760.30/6. Elżbieta, c. G. Józ. i Marjanny Trajanowskich z miasta -- G. Jerzy Waniewski i GV. Marj. Chotkowska z dworu

26118 (Żerków)

1760.27/12. cerem. nad dzieckiem l. 6., Kazimierzem Ludwikiem s. poprz. G. Więckowskich [Józefa i Doroty] -- JMD. Ludwik Dąmbski sta inowrocł. i Marj. z Sap. Koźm.

26119 (Żerków)

1761.24/6. Marjanna, c. G. Godleskich wiceregentów pyzdr. -- PMD. Kaz. Dąmbski wda sier. i Marj. z Sap. Dąmbska

26120 (Żerków)

1767.20/8. Marjanna, c. G. Wojc. i Józefy Rudnickich tenut. wsi Kamień -- Ludwik Dąmbski i Marj. z Sapiehów Dąmbska

26121 (Żerków)

1754.5/5. G. Stanisław Karczewski 2 v. x Rozalja Czerwińska v. służ. we dw. -- P. Marj. z Sap. Koźm. G. Wojc. Czarnecki, Józef Kurczewski(!) etc.

26122 (Żerków)

1760.11/6. IM. Piotr Koźmiński chorężyc kaliski x Franciszka Cząstkowska v. -- GD. Franc. K., Felicjan Zdanowicz, Franc. Włostowska stolnikowa żytomier. Józef Milewski

26123 (Żerków)

1760.30/12. PMD. Ludwik Damski sta inowrocł. i gniewkow. x PMD. Marjanna z Sapiehów Koźmińska ścina wsch. wdowa, -- Józef Brzeziński chorąży inowrocł., Józef Suchorzewski sta mieścicki, Józef Rudnicki burgr. inowr.

26124 (Żerków)

1762.6/2. G. Krystjan Ładnoski służ. dwor. x Agn. Walszewska -- G. Józef Pikarski dworz. Józef Mileski dworz.

26125 (Żerków)

1767.17/2. G. Jan Sadowski dworz. II. Grabskich x sł. v. Regina Jezierska -- G. Szymankiewicz ekonom G-ich i m. m.

26126 (Żerków)

1767.25/8. G. Józef Łobodziński x sł. v. Justyna Rzeszewska -- św. nieszl.

26127 (Żerków)

1769.7/11. G. Marcin Wroblewski skryba dwor. x Wiktorja Zawistoska v. -- PMD. Ludwik Dąmbski sta inowrocł. i gniewkowski

26128 (Żerków)

1747.7/3. † N. Anna Krosnowska wd. ze szpitala, l. ok. 70

26129 (Żerków)

1747.12/10. † N. Marj. Witkowska matka rodz. X. prob., l. ok. 80

26130 (Żerków)

1749.1/10. † N. Stanisław Jackowski biedny

26131 (Żerków)

1754.23/5. † N. Dorota Malinoska ze szpit.

26132 (Żerków)

1757.5/2. † GD. Wojciech Porzycki nagle

26133 (Żerków)

1757.17/2. † GD. Agnieszka Rogowska

26134 (Żerków)

1759.15/1. † JMD. Józefa z Koźmińskich Kwilecka ścina wsch.

26135 (Żerków)

1764.21/1. † Piotr Jaroszewski miles, dworz.

26136 (Żerków)

1770.29/8. † G. Marjanna z Głowackich Stobiecka staruszka

26137 (Żerków)

1770.17/11. † G. Bruno Mierzewski wojsk kor. wpol. Konfed. Republ. towarzysz

26138 (Zydowo)

1776.22/1. (luźna kartka) altarysta tulecki chrzci Wincentego Józefa s. JMGD. Piotra Odrowąż Wilkońskiego klanica krzywiń. dziedzica Zernik i Urszuli z Kierskich -- M.Jan W. i GV. Teodora Zburzyńska

26139 (Zydowo)

1776.27/1. altarysta tulecki chrzci Jana Chryzostoma s. JMGD. Franc. Skaławskiego podkomorz. JKMci i Teresy z Korytowskich -- M. Franciszek S. i M. Dorota K.

26140 (Zydowo)

1780.23/5. (Rostworowo) Małg., c. N. Jana Różyckiego i Katarz. Strzałkowskiej nielegal. -- D. Józef Grzybowski i Marj. Bielecka

26141 (Zydowo)

1781.7/6. (Zielądkowo) Julja Franciszka Anna, c. MD. Stanisł. Gądkowskiego pisarz gr. pozn. i Estery z Pawłowskich -- MD. Franc. G. pis. gr. pozn.dz. Strzeszynka i GD. Franc. Gorczyczewska dz-a d. Złotniki

26142 (Zydowo)

1782.10/4. (Przecław) Nepomucena Kat., c. MD. Jana i Konst. Nieżychowskich -- MD. Marcelin N. i MD. Kunegunda N. dz-a Myszkowa 1781.27/4. *

26143 (Zydowo)

1782.14/4. (Lulino) Józef s. GD. Stan. i Agn. Brzyskich -- MD. Tad. Korytowski cześn. kalis., dz. Zydowa i MD. Konst. z Baranowskich Nieżychowska pos. d. Przecławia

26144 (Zydowo)

1783.6/1. (Przecławie) Kasper Melchjor Baltazar, s. MD. Jana Nieżychowskiego i Konst. z Baranowskich pos. d. P.

26145 (Zydowo)

1784.20/4. (Rostworowo) Justyna Barbara Katarz. Albertyna, c. GD. Jana i Marj. Bardskich -- D. Xaw. B. i MV. Kat. Zbijewska wszyscy z Rostworowa

26146 (Zydowo)

1785.2/5. (Lulino) Zofja Nepomucena, c. GD. Józefa i Agn. Mejerów, pos. L. -- GD. Ant. Koźmiński i GD. Petronella Rynażewska (!)

26147 (Zydowo)

1785.17/11. (Zielątkowo) Salomea, c. GD. Pawła i Petronelli Czechowiczów ekonomów Z. -- MD. Piotr Przyjemski podkom. JKM. i MD. Ewa Lutomska dz-a Gaworzewa

26148 (Zydowo)

1786.18/8. (Z.) Roch Hjacynt Józef, s. MD. Melchjora Korytowskiego i Elżb. z Lutomskich -- M. Wawrzyniec Zbijewski z Rostworowa i M. Ewa L. z Gaworzewa

26149 (Zydowo)

1787.14/1. (Rostworowo) Honorata Agnieszka, c. MD. Jana Bardskiego i Marj. z Zbijewskich -- GD. Wawrzyn. Zb. i GDV. Kat. Zb. z R.

26150 (Zydowo)

1787.2/2. (Rostworowo) Elżbieta Barbara, cerem. c. ol. MD. Wojc. i Barbary Zbijewskich stów łagiewnickich -- MD. Wawrzyn. Zb. z ż. Felicjanną

26151 (Zydowo)

1787.22/3. (Lulino) Grzegorz Józef Michał, s. MD. Dominika Przanowskiego i Konst. z Goślinowskich -- MD. Michał Nieżych. komornik JKMci, pos. Brodziszewa i MD. Zuz. Machnicka z Pozn.

26152 (Zydowo)

1788.31/3. (Z.) Marj. Aniela Józefa, c. poprz. MD. Przanowskich pos. Zydowa [MD. Dominika Przanowskiego i Konst. z Goślinowskich] - MD. Ant. Machnicki i Teresa P. etc.

26153 (Zydowo)

1789.26/4. (Z.) Domicella Kat. Zofja, c. MD. poprz. Przanowskich [MD. Dominika Przanowskiego i Konst. z Goślinowskich] -- MD. Zygm. Goślinowski dz. N. Wsi i MD. Teresa P. z Przecławia etc.

26154 (Zydowo)

1790.9/3. (Lulino) Józef Franc., s. MD. Norberta Grabskiego i Wiktorji z Miaskowskich -- Teod. Cielecki podkom. JKMci z ż. Franc. z Kowalskich dz. Lipnicy, Wierzchaczewa †

26155 (Żydowo)

1790. (Z.) Anzelm Wojc. Marek, s. MD. Dominika Przanowskiego i Konstancji z Goślinowskich -- MD. Rafał P. pos. Przecławia i MD.V. Franc. Kościelska z Baborówka etc.

26156 (Żydowo)

1791.5/2. (Z.) † Ignacy, s. G. Dominika Jaraczewskiego i Anny -- GD. Michał Moszczyński pos. Charcic i D. Marj. Neymanowa z Sierosławia

26157 (Żydowo)

1791.28/2. (Lulino) Anastazja Eleonora, c. MD. Antoniego Norberta Grabskiego i Wiktorii z Miask. -- MD. Kaz. Nieżychowski, MD. Magdalena Miask.

26158 (Żydowo)

1791.27/6. (Z.) Marjanna c. poprz. GD Jaraczewskich [Dominika Jaraczewskiego i Anny] pos. Z. -- JMD. Tad. J. sta solecki i MD. Ewa Lutomska dz-a Gaworzewa

26159 (Żydowo)

1790.27/1. * (Z.) ch. 91.27.6. Jan Chryzostom s. poprz. Jaraczewskich [Dominika Jaraczewskiego i Anny] -- MD. Melchjor Korytowski cześ. kalis., dz. Z. i D. Marj. Neymanowa z Sierosławia

26160 (Żydowo)

1791.27/6. (Z.) (2/2. *) Ignacy s. G. poprz. Jaraczewskich [Dominika Jaraczewskiego i Anny] -- GD. Mateusz Neyman z Sierosł. i Elżb. Korytowska dz. Z.

26161 (Żydowo)

1788.4/2. (Rostworowo) GD. Wojc. Łubowski ekonom R. X. D. Łucja Błażejowska wd. -- D. Józef Grzybowski

26162 (Żydowo)

1791.8/9. (Lulino) G. Klemens Dunin x v. Teresa Wilczyńska -- MG. Mich. Jezierski assesor zs. tuchol., Roch Czachorski etc.

26163 (Żydowo)

1780.18/10. poch. Tadeusz, kilka tyg., s. M. Jana i Konst. Nieżychowskich

26164 (Żydowo)

1782.17/4. (Zielątkowo) poch. Julia Franc., 30 tyg., c. M. Stanisł. i Estery Gątkowskich podpisków gr. pozn.

25165 (Żydowo)

1782.12/7. (Rostworowo) † GD. v. Magdalena Zbijewska

26166 (Żydowo)

1787.6/9. (Zydowo) poch. Benedykt, s. MD. Dominika i Konstancji Przanowskich pos. Zyd.

26167 (Żydowo)

1787.3/10. (Z.) Józef 1 rok, s. MD. Melchjora Korytowskiego por. w. k.

26168 (Żydowo)

1789.10/12. (Rostworowo) † Honorata l. 3, c. G. Józefa Broniewskiego i Jadwigi z Jaraczewskich

26169 (Zydowo)

1790.29/4. †(Z.) Katarz. 1 r., c. MD. Dominika Przanowskiego i Konst. Goślinowskiej

26170 (Zydowo)

1793.15/1. (Z.) † GD. v. Cecylja Kat. Brodzka l. 20

26171 (Zydowo)

1796.20/9. (Z.) Wiktorja c. GD. Dominika Jaraczewskiego i D. Anny de Neymany -- D. Roch Ciborski z Zydowa i GD. Magdalena J. z Ziel.

26172 (Zydowo)

1802.4/8. * (Lulin) Marjanna Magdalena, c. MD. Ignacego Ulatowskiego i Ludwiki z Czochronów pos. Lul. -- GD. Józef Grodzicki i D. Zuz. Loganówna v.

26173 (Zydowo)

1802.10/10. (Z.) Teresa Jadwiga Katarzyna i t.d., c. GD. Wawrzyńca Lukanowskiego i Justyny z Witowskich pos. plebanji -- GD. Adam Loga pos. Zydowa i MD. Kat. Miełaczewska z Przecławia

26174 (Zydowo)

1803.22/3. (Zielątkowo) Benedykt Józef, s. GD. Tomasza i Józefy z Kierskich Moraczewskich dz-ów Zielątkowa -- chrz. nieszl.

26175 (Zydowo)

1804.29/2. (Zielątkowo) Ludwika Elżb., c. GD. poprz. Moraczewskich [Tomasza i Józefy z Kierskich Moraczewskich dz-ów Zielątkowa] -- chrz. nieszl. cerem. 1816.30/1. -wtedy- --MD. Stan Krzyżanowski dz. Rożnowa i MD Ludwika z Zakrzewskich Kierska dz-a Niemierzewa

26176 (Zydowo)

1816.30/1. (Zielątkowo) cerem. Roman Oleander (!) s. poprz. MD. Moraczewskich [Tomasza i Józefy z Kierskich Moraczewskich dz-ów Zielątkowa] -- MD. Michał Kierski z Koninka i MD. Franciszka z Zakrzewskich Skorzewska z Kiekrza

26177 (Zydowo)

1806.21/10. (Przecław) (27/8. *) Bartłomiej, s. GD. Feliksa Lenartowicza i GD. Agata z Chmielewskich -- MD. Hipolit Rogaliński i MD. Kat. z Narzymskich Miełaczewska dz-a Przecławia

26178 (Zydowo)

1809.19/4. (Zielątkowo) Anastazja Apolonja, (* 17), c. poprz. PMD. Moraczewskich [Tomasza i Józefy z Kierskich Moraczewskich dz-ów Zielątkowa] podwojew. pozn. dz. Ziel. -- MD. Michał Kierski z ż. Kat. z Kayserów z Kuninka

26179 (Stary Gostyń)

1713.20/8. (Dusina) Marjanna, c. GD. Łukasza Dąbrowskiego i Zofji Pruskiej -- GD. Maciej Rozdrażewski tenut. d. Dusina i G. Zofja Pruska V.

26180 (Stary Gostyń)

1713.1/10. (Gola) (11/9.) Michał Franc., s. GD. Macieja Stanisł. z Kozarzewa Borzęckiego i Eleonory Olszewskiej -- GD. Roman Rogaliński z Smolic i GD. Zofja z Naramowskich Karska tenut. Belęcina i Karchowa

26181 (Stary Gostyń)

1714.3/6. *(Malewa) Antoni Władysław, s. GD. Tom. Budziszewskiego i Teresy Rokosewskiej tenut. M.- ch. 17/6. -- GD. Adam Koszutski i Anna Ślichtinkowa z Rokosewskich

26182 (Stary Gostyń)

1714.6/8. (Daleszyno) Zuzanna c. Kaz. Jaroszewskiego podstarość. z D. i Anny Karlińskiej -- Tom. Niewicki podstar. St. Gost. i Anna Raciborska

26183 (Stary Gostyń)

1714.30/8. (Dusina) Ludwik Kaz., s. MGD. Adama Koszutskiego pis. gr. wschow. i Ter. z Koszutskich (* 25) -- X. i GV. Konstancja Koszutska ze Strzelec matertera dziecka

26184 (Stary Gostyń)

1714.4/10. (Gola) Teresa Justyna c. poprz. GD. Borzęckich[Macieja Stanisł. z Konarzewa Borzęckiego i Eleonory Olszewskiej] -- GD. Jan Wierzchleyski i Ter. Koszutska

26185 (Stary Gostyń)

1715.2/8. (Daleszyno) Stefan, s. GD. Franc. Raczyńskiego i Anny -- nieszl. i G. Anna Raciborska matka rodz. pleb. z St. Gost.

26186 (Stary Gostyń)

1715.17/11. Salomea Elżb. c. GD. Macieja Stanisława Borzęckiego i Eleonory Olszewskiej -- GD. Stanisł. B. miles, stryj dziecka i Joanna Wierzchleyska matertera dziecka

26187 (Stary Gostyń)

1716.17/9. (Dusina) Wiktorja Kolumba, c. MGD. poprz. Koszutskich [Adama Koszutskiego pis. gr. wschow. i Ter. z Koszutskich] -- MGD. Antoni Koszutski z Russocina i Wiktorja z Koszutskich Rozdrażewska matertera dziecka

26188 (Stary Gostyń)

1716.14/12. (Gola) Andrzej Tom., * w wigilję św. Andrzeja, s. GD. poprz Borzęckich [Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej] -- GD. Jan Jarczewski i G. Anna Wiktorja Chlebowska v.

26189 (Stary Gostyń)

1717.11/4. (Gola) Wojciech s. G. Michała Skoraszewskiego i Magdaleny -- G. Jan Kosiński i G. Wiktorja Mierzewska v.

26190 (Stary Gostyń)

1718.15/12. (Daleszyno) (25/11. *) Katarzyna Barb., c. G. Franciszka Radońskiego i Wiktorji Potockiej -- G. Maciej Stan. z Kozarzewa Borzęcki dz. Goli i Hel. Potocka

26191 (Stary Gostyń)

1719.19/6. (Dusina) Wiktorja Ludgarda, c. GD. Jana Jarczewskiego tenut. D. i Anny Kurowskiej -- GD. Jan Niemojewski tenut. wsi St. Gostyń i MD. Wiktorja Teresa z Bułakow. Radzewska ścina wsch. ż. Franc. B., dz-ca Dusiny, Pozegowa i 1/2 m. Gostynia

26192 (Stary Gostyń)

1724.26/3. (Malewa) Kazimierz Jan, s. GN. Franc. Jaraczewskiego i Franciszki z Koszutskich (* 4) -- GD. Wład. J. stryj dziecka i GD. Urszula z Lipskich Bieńkowska tenut. Goli

26193 (Stary Gostyń)

1724.5/10. (Malewa) Karol, s. Nob. Michała Skoraszewskiego i Magdaleny -- nieszl. i GD. Franciszka Jaraczewska tenut. M.

26194 (Stary Gostyń)

1724.16/11. (Gola) Jadwiga Salomea, c. G. Franciszka Nieświastowskiego i Teofili Dzierżanowskiej -- GD. Łuk. Krzyżanowski i Teresa Dz. babka dziecka

26195 (Stary Gostyń)

1725.4/3. (Daleszyno) Kunegunda Franciszka, c. GD. Walentyna Wosczyńskiego i Anny Marj. Kleywierowny -- GD. Wład. Jaraczewski i Marjanna z Gostyńskich Radońska

26196 (Stary Gostyń)

1726.22/4. (Daleszyno) Wojciech s. poprz. G. Wosczyńskich [Walentyna Wosczyńskiego i Anny Marj. Kleywierowny] -- GD. Wład. Rokossowski mł. pos. Dal. i GD. Konst. z Bonikowskich Zawadzka

26197 (Stary Gostyń)

1726.29/9. (Gola) Jan Michał, s. poprz. GG. Nieświastowskich [G. Franciszka Nieświastowskiego i Teofili Dzierżanowskiej] -- G. Jan N. stryj dziecka z Wrześnicy i Anna z Przespiewskich (?) N. macocha Jana Nieśw. tenutarjuszka m. Borku

26198 (Stary Gostyń)

1728.21/2. (Gola) Roman, s. Nob. Pauperculi Sebast. Sikorskiego i Marj. z Zawadzkich podróżujących z Rozbitego Kamienia w woj. podlas. -- chrz. nieszl.

26199 (Stary Gostyń)

1733.31/5. (Daleszyn) Filip Antoni, s. Wład. Rokoszewskiego pos. D. i Cecylji -- G. Franciszek Urbanowski pos. wsi Sowin z ż. Katarz.

26200 (Stary Gostyń)

1733.27/9. (Dusina) Michał, s. G. Józefa i Marj. Raczyńskich -- G. Jan Jastrzębski i Anna Jaraczewska

26201 (Stary Gostyń)

1735.18/2. Inocencja, c. GD. Wład. Rokoszewskiego i Cecylji, poses. Daleszyna -- GD. Jan z Szurkowa Lipski i GD. z Naram. L. ż. jego

26202 (Stary Gostyń)

1738.15/2. Walentyn Kaz. Błażej, s. MGD. poprz. Rokoszewskich [Wład. Rokoszewskiego i Cecylji, poses. Daleszyna] -- GD. Wojc. Tłukomski z Drzewców i GD. Ludwika Kierska z Czarnkowa

26203 (Stary Gostyń)

1738.2/4. (Malewa) Marjanna, c. N. Melchjora Dumanskiego sługi dwor. i Elżbiety -- chrz. nieszl.

26204 (Stary Gostyń)

1743.29/12. (Daleszyno) Franciszek, s. G. Jerzego Kąsinowskiego i Anny -- GD. Jan Chryzostom Woycicki i G. Barb. Białoskórska

26205 (Stary Gostyń)

1744.26/7. (Gola) Joanna Marj., c. GD. Józefa Madalińskiego i G. Gutowskiej zrazu chrzcz. ok. św. Jana, potem cerem. 26/7. -- GD. Karol Miaskowski i GV. Zofja Daleszyńska

26206 (Stary Gostyń)

1744.30/1. (Malewa) Piotr Nolasco, s. MD. Chryzostoma Woycickiego i MD. Marj. -- X. i GV. Wiktorja Baykowska

26207 (Stary Gostyń)

1745.10/5. (Malewa) Jan Nepom. Stanisław, s. poprz. GD. Woycickich [Chryzostoma i Marj.] -- G. Tarkowski i G. Marj. Moiaczewska

26208 (Stary Gostyń)

1751.6/7. (Dusina) Ignacy, s. G. Anton. Krzywokulskiego i Konstancji -- MD. Józef Dobrzycki i MD. Zofja Radzewska podkomorz. pozn.

26209 (Stary Gostyń)

1752.26/1. (St. G.) Józef Jan Onufry, s. G. Anton. Lewińskiego i Katarz. -- O. Konst. Marczewski kan. pozn. i V. Rozalja Nerska

26210 (Stary Gostyń)

1755.17/8. (Gola) Jan Jakub s. MD. Jana Szomańskiego i MD. Marjanny -- PMD. Paweł Załuskowski pis. sier. i Lossowa dz-a Belęcina

26211 (Stary Gostyń)

1755.17/8. (Gola) Walentyn, s. MD. Wawrzyńca Mokierskiego i MD. Petronilli -- MD. Konst. Borzęcki i MD. Anna Przyłuska z Goli

26212 (Stary Gostyń)

1759.11/4. (Gola) Leon Franc. a Paulo, s. PMD. Stanisł. i Agnieszki Koszuckich -- PMD. Wojc. Będorski podstolic łomżyń. i Urszula K. c. tegoż Stan.

26213 (Stary Gostyń)

1759.13/9. (Daleszyn) cerem. nad M. Wojciechem Będorskim -- X. i M. Kat. B. matka

26214 (Stary Gostyń)

1761.23/5. (Gola) Roch Dezydery, s. MGD. Wojc. i Kat. Koszutskich - MGD. Barb. Brzeska cerem. 10/9. -- MGD. Roch Zbijewski kl. gn. i GD. Salomea K. łow. z Mszyczyna

26215 (Stary Gostyń)

1761.19/3. (Gola) Józef Joachim, s. MGD. Stanisł. Koszuckiego i Agnieszki z Ubyszów -- MGD. Kat. K. i m. - cerem. 6/12

26216 (Pempowo)

1663.6/10. Rafał, s. N. Franc. Wilkońskiego i Joanny, c. N. Jankowskiego -- GD. Adam Konarzewski i GD. Kat. W.

26217 (Pempowo)

1664.0/7. Wawrzyniec, s. N. Macieja i Jadwigi Karszeckich -- N. Podkocki i N. V. Anna Karszecka

26218 (Pempowo)

1670.16/8. (Krzekotowice) Barbara, c. MD. Józefa Grabowieczkiego i Katarz. - X. i GD. Sokołowska

26219 (Pempowo)

1672.14/1. (Chocieszewice) Antoni, s. P. starosty międzyrzeckiego (...)

26220 (Pempowo)

1665.10/8. (Gembice) Jan, s. N. Krzysztofa Zdzarskiego i Barbary -- ND. Maciej Varszecki i Dorota Hrzanowska

26221 (Pempowo)

1666.16/5. (Chociszewice) Teresa, c. MD. Adama Konarzewskiego i MD. Zofji -- MD. Wojc. K. z Pępowa i JMD. Teresa Opalińska z M. Górki, wdzina kaliska

26222 (Pempowo)

1678.20/9. (Wilkoniczki) Michał Marcjan s. MGD. Zygm. Hersztopskiego i Elżbiety -- X. i GD. Marj. Koszucka

26223 (Pempowo)

1679.26/3. (Gembice) Anna, c. D. Wojc. Woyciechowskiego i Ewy -- GD. Jan Zagorski i NV. Jadw. Sokolnicka z Zalesia Orzelskiego

26224 (Pempowo)

1679.30/5. Jadwiga, c. GD. Jana Bodzewskiego i GD. Doroty -- GD. Piotr Jastrzębski i MD. Ter. Skrobiszewska

26225 (Pempowo)

1679.8/10. (P.) Aleksander, s. GD. Jana Jerzyńskiego i Heleny -- MGD. Jan Zagorski i MD. Barb. Jabłońska

26226 (Pempowo)

????.29/6. (Gębice) Jan, s. G. Jana i Barbary Zychlińskich - G. Kaz. Rogaliński i G. Zofja Konarzewska

26227 (Pempowo)

1700.23/11. poch. (P.) N. Zofja Kotarbska z Rokosewa tu przybyła, zrazu służyła w dw. Chociesz.

26228 (Pempowo)

1712.14/10. (Chociesz.) poch. Antoni, s. G. Rendziewskiego Łoyko z Chociesz.

26229 (Pempowo)

1712.19/10. (Choc.) poch. Józef, s. poprz. MD.Łoyko [G. Rendziewskiego z Chociesz] Łoyko

26230 (Pempowo)

1721.21/11. (Krzyżanki) † MD. Maksymiljan Miaskowski dziedzic w Krzyżankach poch. 22.10/2. u Ref. w M. Górce

26231 (Pempowo)

1715.21/2. (Chociesz.) MGD. Karol Rendziewski Łoyko łowczy orsz. 2 v. x MG.V. Teresa Woynarowska -- x. Janusz Wiśniowiecki w Kr. Skał. skarb. pozn. etc.

26232 (Pempowo)

1715.31/12. (Zalesie Ochelskie) N. Jan Smoliński x v. Zofja Gałęska, oboje 1-o voto -- MDG. Seb. Bojanowski pos. Z. 0. Marcin Skaławski skarb. pozn. pos. Krzekotowic

26233 (Pempowo)

1722.5/2. (Bobkowice) G. Stanisł. Wisztort dworz. Stan. Umińsk. łowczego wsch. x Dorota c. Półślednika zw. Pospie... -- Mikoł. kmieć i MGD. Miskiewicz dworz. łowczego

26234 (Pempowo)

1728.9/9. (Górka) MD. Jakub Glisczyński z G. x M. Florentyna Przyborowska -- MD. Franc. Suchodębski tenut. Chociesz.

26235 (Pempowo)

1731.6/2. (Czeluścin dw.) N. Wojc. Roszkowski x v. Kat. Krzyżanowska -- M. Roman Rogaliński z Smolic i MD. Antoni Wargoski

26236 (Pempowo)

1813.3/2. † Stanisław Mycielski wdzic inowrocł. kolator

26237 (Pempowo)

1815.1/5. † Michał Mycielski sta koniński dz. Chociesz., kolator

26238 (Pempowo)

1815.2/7. JPan Jan Strachowski koniuszy pałacu Choc. x Rozalja Chlebanka panna w fow. Suckim, pf. Czermin zap. 3

26239 (Pempowo)

1815.16/7. Franciszek Xawery Mycielski mł. z Choc. x Kunegunda Zbijewska panna z Białcza zap. 3

26240 (Pempowo)

1674.28/4. (Chociesz.) Anna, c. D. Stanisława Sobockiego i Zofji -- X. i D. Marjanna Baranowska

26241 (Pempowo)

1686.15/4. (Zalesie) Wojciech Jerzy, s. GD. Stanisława Sarnowskiego i Marjanny -- GD. Kaz. Rogaliński z Cielusczyna i G. Barbara Strzałkowska

26242 (Pempowo)

1686.26/5. (Czelusczyno) Zofja, c. GD. Macieja Wiecheckiego i Teresy -- X. i D. Zofja Urowska(?)

26243 (Pempowo)

1690.18/6. Konstancja i Marjanna z Czeluścina cc. G. Jana Molbowskiego(!) i Magdaleny -- GD. Jan Miaskowski i Konst. Czekanowska

26244 (Pempowo)

1697.3/2. Marjanna Joanna, c. MGD. Jerzego i Jadwigi Kaczkowskich z dw. Ranewsk. -- MGD. Anna Kar...wska i MGD. Stan. Zawacki

26245 (Pempowo)

- 1/9. Anna Rozalja c. GD. Stanisława Piotrowskiego i Zofji -- GD. Jan Naramowski i GD. Anna Skrzetuska

26246 (Pempowo)

1699.30/8.(Chociesz.,Dłonia) Wacław Chryzostom, s. MGD. Michała Węgorzewskiego tenut. Dł. i Barbary Strzałkowskiej -- Jan Opal. sta śrem. i z Opal. Tarłowa wdzina smol.

26247 (Pempowo)

1700.0/6. (Zalesie Kobylińskie) dziecko NMD. Stanisł. Piotrowskiego tenut. tej wsi i MD. Zofji z Kępowskich -- MG. Andrzej Boniecki i MD. Konst. Krzyżanowska

26248 (Pempowo)

1700.5/7. (Wilkoniczki) Franc. Antoni, s. MGD. Marcina Koteckiego i tenut. tej wsi: Urszuli -- GD. Adam Gostyński z Gogolowa i MD. Jadwiga Zagórska z Chocieszewic

26249 (Pempowo)

1703.25/3. (Zalesie Ochelskie) Władysław, s. MGD. Teofila Pawłowskiego i MGD Jadwigi z Korycińskich -- MGD. Wład. Poniński z żoną

26250 (Pempowo)

1703.18/11. (Krzyżanki) Katarzyna Jadwiga, c. MG. D. Maksymiljana Miaskowskiego MG.D. Doroty z Mąkowskich -- GD. Jan Zagórski tenut. Chociesz. i GD. Kat. Mąkowska matka matki dziecka

26251 (Pempowo)

1704.24/2. (Wilkoniczki) Juljanna Marjanna, c. MGD. Jana Zabłockiego tenut. Wilkonic i MGD. Magdal. z Swircyńskich -- MGD. Jan Krzycki dz. wsi, podstoli kalis. i MGD. Marj. Trąbczyńska

26252 (Pempowo)

1704.31/8. (Zalesie Ochelskie) Bartłomiej Ludwik, s. G. Kaz. Dumanowskiego i G. Urszuli -- MGD. Marcin Skaławski tenut. wsi Krzekotowic i GD. Teresa Korycińska z Ochli

26253 (Pempowo)

1705.29/1. (Zalesie Ochel.) Chryzostom Franciszek s. MGD. poprz. Pawłowskich [MGD. Teofila Pawłowskiego i MGD Jadwigi z Korycińskich] -- X. Jan P. kan. płocki prob. lwowiecki i MGD. Teresa Korycińska, matka matki dziecka

26254 (Pempowo)

1705.31/12. (Krzyżanki) Apolinara Konstancja, c. MGD. poprz. Miaskowskich [MG. D. Maksymiljana Miaskowskiego i MG.D. Doroty z Mąkowskich] -- MGD. Jan M. sędzia surrog. wsch. i MGD. Jadwiga Zagórska

26255 (Pempowo)

1706.15/8. (Wilkoniczki) Rozalja Zuzanna, c. poprz. MGD. Zabłockich [MGD. Jana Zabłockiego tenut. Wilkonic i MGD. Magdal. z Swircyńskich] -- MGD. Michał Węgorzewski tenut. Dłoni i MD. Dorota Gostyńska

26256 (Pempowo)

1707.4/9. (Chocieszewice) Stanisław Józef, s. MGD. Rafała Gwiazdowskiego tenut. wsi i Krystyny z Bielickich -- Stanisław I Król polski i Ks. Teofila Wiśniowiecka

26257 (Pempowo)

1707.17/10. (Wilkoniczki) Apolinara Dorota, c. MD. Andrz. Krzyckiego i Izabelli z Konarzewskich -- Marcin Skaławski skarb. pozn. i Dorota Miaskowska

26258 (Pempowo)

1708.1/6. Aniela, c. S. Jana ks. na Wiśniowcu Korybut Wiśniowieckiego wdy rusk. i Teofili z Leszczyńskich -- MD. Karol Łoyko łowczy i V. Konst. Kaszewska córka koniuszego W.X.Lit.

26259 (Pempowo)

1708.10/6. (Zalesie Ochelskie) Antoni, s. MD. Stanisława Piotrowskiego i ... -- Sebast. Bojanowski z ż.

26260 (Pempowo)

1708.0/2. (Wilkonice Małe) Katarzyna, c. G. M. Marcina i M. Urszuli Koreckich(?) tenut. W. -- X. i GD. Anna Luboniecka

26261 (Pempowo)

1708.17/4. (Krzekotowice) Katarzyna, c. G. Marcina Skaławskiego skarbnika pozn. i Franciszki -- Kaz. Ulat. i Marj. Utowiczowa

26262 (Pempowo)

(rok ten sam co poprz. to jest ?) 1708.29/5. (Chocieszewice) Antoni Filip, s. G. Krzysztofa Pomianowskiego i Doroty podstar. z Choc. -- GD. Jan Zabłocki i Dorota Miaskowska z Krzyżanek

26263 (Pempowo)

1708.4/8. (Chocieszewice) Antoni Jakub, s. MD. Karola Rendziewskiego Łoyko i Marjanny Swietowskiej -- MD. Mich. Węgorzewski z Dłoni i V. Zofja Strzałkowska z Szkaradowa

26264 (Pempowo)

1714.31/3. (Czeluścin) bl. Helena i Marjanna, cc. GD. Ant. i Doroty Rzepnickich praesid. dworu tej wsi -- Marcin Skaławski skarb. pozn. pos. Krzekotowic i Barbara Bojanowska ż. Sebast. B. pos. Zalesia Ochel. GD. Kniaźnicki i V. Zofja Gałęska sługa poprz. pani B-ej

26265 (Pempowo)

1714.28/8. (Chocieszewice) Jan Augustyn, s. ND. Krzysztofa Pomianowskiego i Doroty Kokowskiej- presid Dw.-Ch. -- MGD. Karol Łoyko łowczy orczań., gub. Choc. i Barb. Bojanowska z Zal. Ochel.

26266 (Pempowo)

1714.26/11. (Dw. Gabice) dziecko N. Władysława i Marj. Zychlińskich kalwinów -- PMGD. Działyński z Kórnika i Barb. Bojan.

26267 (Pempowo)

1715.15/9. (Dw. Wilkonice) Dorota, c. ND. Macieja Podczaskiego administr Wilkonic i ND. Zbijewskiej -- MGD. Jan Zakrzewski z Szurkowa wuj matki i MGD. Dor. Wilkońska z Zakrzewa

26268 (Pempowo)

1715.20/12. (Chociesz.) Wiktorja, c. MGD. Karola Rendziewskiego Łoyko łowczego orszańsk. i MGD. Teresy z Woynarowskich -- MGD. Dominik Łoyko brat rodz. ojca i MGV. Konstancja W. siostra rodz. matki dziecka

26269 (Pempowo)

1715.30/11. (Dw. Krzekotowice) Anna Barb., c. JMD. Marcina Skaławskiego skarb. pozn. i Marjanny de Gzowskich -- Stan. Umiński łowczy wsch. i Anna ż. jego, a siostra rodz. matki dziecka

26270 (Pempowo)

1718.28/11. (Wilkoniczki) Marcin Michał s. MD. Stan. i Agnieszki Miruckich tenut. Wilkoniczek -- GD. Michał Węgorzewski i PMD. Eleonora Krzycka ż. Jana K. klana nakiel.

26271 (Pempowo)

1721.16/2. (Czeluścin) Konstancja, c. GD. Jana i Elżb. Niklaszewskich prezyd. dworu tut. -- MD. Płaczkowski tenut. Łagiewnik i MDV. Kat. Gronska

26272 (Pempowo)

1721.14/4. (Dw. Chociesz.) Brygitta Jadwiga Marja Egipc. Kat. Teresa, c. MD. Umińskiego i Anny z Grońskich łowczych wschow. - MD. Marcin Skaławski skarb. pozn. i Kat. v. siostra matki

26273 (Pempowo)

1722.8/5. (Gembice Dw.) Aleksander Chonorand Stanisław, s. akatolików MD. Unrugów, lutrów -- MD. Borzęcki Nob. de Krobia i MG.v. Kat. Gzowska Nob.

26274 (Pempowo)

1723.17/1. (Chociesz.) Agnieszka, c. Stan. i Doroty Wisztortów sług Stan. Umińsk. łowczego wschow. -- łowczy i Marj. ż. Marc. Skaław. skarb. pozn.

26275 (Pempowo)

1724.0/1. (Choc. Dw.) Karolina Agnieszka Jadwiga, c. PMD. Franc. Rozdrażewskiego klanica międzyrzec. tenut. Ch. i Ludwiki -- X. Antoni op. lubiński i ścina kruświcka

26276 (Pempowo)

1724.10/2. (Choc. Dw.) Adam Mik. Franc. Xaw., s. PMD. poprz. Rozdrażewskich [PMD. Franc. Rozdrażewskiego klanica międzyrzec. tenut. Ch. i Ludwiki] -- Miaskowski surrogator z Grątkowa i Petronella R. ścina (!) międzyrzecka matka ojca

26277 (Pempowo)

1725.23/5. (Dw. Czeluścin) Zofja Marjanna Joanna, c. PMD. Stan. Umińskiego klana krzywiń. i Anny -- MD. Roman Rogaliński

26278 (Pempowo)

1725.25/6. (Gembice Dw.) Krystyna Karolina Teofila, c. MD. Adama Unruga i Marjanny - akatol.- -- PMD. Franc. Rozdrażewski klanic międzyrzecki i v. Zychlińska akatol.

26279 (Pempowo)

1725.24/11. (Choc.) Cecylja Eleonora, c. MD. Anton. Rogowskiego prezyd. dw. Choc. i Agnieszki -- X. i MD. Jadwiga Poświatowska

26280 (Pempowo)

1726.26/5. (Wilkoniczki Dw.) Jan Nepom. Antoni, s. MD. Stanisł. Mieruckiego tenut. wsi Wilkoniczek i Agnieszki -- MD. Józef Zbijewski i Eleonora Krzycka klanowa nakielska

26281 (Pempowo)

1732.21/9. (Czeluścin) Anna Teofila Eufemja, c. JGD. Anton. i Teresy Umińskich klaniców krzywiń. -- Hier. Poniński podkon. kor. i Ludwika Miaskowska podsędkowa wschow.

26282 (Pempowo)

1733.10/5. (Zalesie Kobylińskie) Urszula Konstancja, c. MD Adama i Zofji Koczorowskich poses. Z. -- X. i MD. Urszula Walchnowska kl. wieluń.

26283 (Pempowo)

1733.12/9. (Dw. Czeluścin) Kat. Izab. Ter., c. MGD. Ant. Umińskiego klanica krzyw. i M. Kat. Izab. Ter.

26284 (Pempowo)

1734.12/2. (Czeluścino) (1733.6/6. z wody) Norbert Antoni, s. rodziców baw. w Rawiczu GD. Wojciecha Roszkowskiego i Kat. z Krzyżanowskich -- ass. Kaz. Sokolnicki tenut. Zalesia Ochel. i JD. Anna Umińska

26285 (Pempowo)

1734.24/october. Gembice. Aula. Baptisavit Illris et Adm. Rudus Decanus Krobensis P. Pempowiensis Annam Teressiam Magni Dui Stanislai Linowski i Magni Duae Sophiae de Miruckich Consortis suae legit. -- Patrini fuerunt Magn. Dus. Stanislaus Mierucki et Illris ac Magnifica Dua

26286 (Pempowo)

1735.12/4. (Zalesie Kobyl.) Wojciech Kazimierz, s. NGD. Adama Koczoroskiego i Zofji- tenut. wsi Z. -- NGD. Franc. Mieszkowski i NGD. Dorota Miaskowska wd. z Krzyżanek dz-a

26287 (Pempowo)

1741.31/10. (Czeluścin) Hilary Xawery Piotr, s. J. Antoniego Umińskiego i Teresy klaniców krzywiń. -- J. Antoni Krzycki klanic nakielski i Brygita U. kl.

26288 (Pempowo)

1743.16/6. (Choc.) Antoni s. G. Pawła Borzęckiego admin. Choc. i Konstancji - Zofja Lewandowska pisarzowa Ch. i Florjan B. brat rodz. dziecka

26289 (Pempowo)

1744.22/3. (Krzekotowice) Katarzyna, c. GD. Walentyna Bajerskiego i Reginy skrybów prow. -- GD. Paweł Borzęcki ekonom Ch. i MV. Kat. Umińska z Czeluścina kl. krzyw.

26290 (Pempowo)

1744.29/3. (Gembice) Balbina Katarz., c. MD. Józefa Poray Miruckiego i Antoniny Kościelskiej -- X. i G. Zofja Zeromska † przed cerem.

26291 (Pempowo)

1744.14/6. (Zal. Ochel.) Antoni Bazyli, s. GD. Adama Koczorowskiego i Zofji -- GD. Damecki chor. chor. JKMci i GD. v. Urszula Koczorowska

26292 (Pempowo)

1745.11/1. (Choc.) Hilary Paweł, s. GD. poprz. Borzęckich [G. Pawła Borzęckiego admin. Choc. i Konstancji] -- X. i GD. v. Rozalja B. siostra rodz. dziecka

26293 (Pempowo)

1745.12/4. (Gębice) Anna, c. GD. Józefa Poray Miruckiego i Antoniny z Kościelskich --GD. Skotnicki i GD. Anna z Kość. Mielęcka siostra matki

26294 (Pempowo)

1747.14/1. (Czeluścin) Honorata Teresa Scholastyka, c. Jakuba Krynickiego administr. d. Cz. i Smolnice i Katarzyny -- J. Teresa Umińska skarb. pozn. i MD. Ambroży Koszucki

26295 (Pempowo)

1747.16/8. (Krzekotowice) Roch Wawrzyniec, s. MD. Jana Gosławskiego ekon. K. i Franciszki -- MD. Stan. Otto Trąmpczyński i MD. Teresa Tr.

26296 (Pempowo)

1748.15/1. (Zalesie W.) Dawid Józef, s. MD. Adama Grudzielskiego i Zofji (było "Koczorowskiego" lecz popraw.) -- MD. Adam Koczor. dziad dziecka i MD. Nasierowska babka

26297 (Pempowo)

1750.1/7. (Zalesie M.) Bazyli Antoni Onufry, s. G. Bonaw. Walknowskiego dz. i pos. Z. M. i Ewy -- G. Ign. Rokososki mł. i G. Marj. z Grodzickich Rokososka

26298 (Pempowo)

1750.28/10. (Czeluścin) Rafał Feliks s. G. Jakuba Krynickiego ekonoma i Wiktorji -- And. Mielżyński sta kcyń. i MD. Marcj. Rokososka

26299 (Pempowo)

1750.27/12. (Gębice) Adam Antoni Józef, s. G. Stanisł. Linowskiego skarb. pozn. pos. G. i Zofji -- G. Jan Mirucki i G. Marj. Rokososka tenut. Choc.

26300 (Pempowo)

1752.3/3. (Zal. M. Dw.) Marjanna Kunegunda Helena, c. G. Bonawent. Walknowskiego dz-a tych dóbr i Ewy -- GD. Karol Rokoszeski tenut. Choc. i G. Marj. ż. jego

26301 (Pempowo)

1752.19/9. (Czeluścin Dw.) Franciszek d`Assis Piotr z Alkantary Edward, s. G. Wojc. Rydzyńskiego sty dębnic. i Teresy -- X. i Marjanna v. siostra dziecka

26302 (Pempowo)

1753.8/4. (Czeluścin) Izydor Wojc., s. G. poprz. Krynickich (Wiktorji) [G. Jakuba Krynickiego ekonoma i Wiktorji] ekonomów Cz. -- G. Stef. Bronikowski tenut. Smolic i GD. Marj. Rokososka tenut. Ch.

26303 (Pempowo)

1753.26/8. (Zal. M.) Roch Bartłom. Bernard s. G. Bonawentury Walknowskiego i Ewy poses. tej wsi -- G. Stef. Bronikowski tenut. Smolic z żoną

26304 (Pempowo)

1754.7/9. (Zal. M.) Stefan Mik. z Tolentino, s. M. Bonaw. Wierusz Walichnowskiego i Ewy -- M. Józef Dybysławski ekonom tej wsi i m-a

26305 (Pempowo)

1757.1/6. Małgorzata Antonina Teresa, c. MD. Wojc. Rydzyńskiego i Teresy -- IMD. Franc. Zybko Mężyński sędzia wałecki i MD. Marj. Rokoszewska dz. Gołaszyna

26306 (Pempowo)

1760.19/10. (Krzyżanki Dw.) Katarzyna Franc. Urszula Jadwiga Teresa, c. MD. Franc. Zybko Mężyńskiego dz-a Krzyż. i Antoniny -- X. i MD. Joanna Rogozińska

26307 (Pempowo)

1761.10/2. (Zal. M.) Scholastyka Karolina, c. PMD. Piotra (Walknowskiego ?) dz-a M. Zal. i Ewy -- MD. Zofja Koczorowska z Zalesia

26308 (Pempowo)

1761.2/10. (Dw. Krzyżanki) Anna Karolina Franciszka Antonina, c. G. Jana Rożnowskiego i Eleonory -- MD. Zybko Mężyński z ż. Antoniną i Melchjor R. z Rozyną Męż. v.

26309 (Pempowo)

1736.4/10. poch. (Gembice) Nob. Mateusz Kosicki pauper

26310 (Pempowo)

1737. po św. Narodz. B. † JMćP. Dorota Miaskowska z Krzyżanek, poch. Goruszki

26311 (Pempowo)

1737 po św. Wielkanocy † JM Pani Anna Umińska w Czeluścinie poch. Bern. Kobylin

26312 (Pempowo)

1737. † JM Pan Józef Rogaliński poch. Bern. Kobylin.

26313 (Pempowo)

1737 w pocz. VI † JM Pani Marjanna Suchodębska poch. Bern. Kobyl.

26314 (Pempowo)

1737. † Pan Wojciech Rososki podstarości krzyżankowski poch. Bern. Kobyl.

26315 (Pempowo)

1741.18/2. † GV. Wiktorja Kwiatkowska ze wsi Zalesie, l. 16 poch. Bern. Kobylin

26316 (Pempowo)

1745.14/10. (Czeluścin) † MD. Antoni Umiński poch. Kobylin Bern.

26317 (Pempowo)

1747.1/6. (Gębice) † Antonina z Kościelskich Mirucka poch. Goruszki

26318 (Pempowo)

1759.26/7. † Franciszek Zybko Mężyński łowczy podlaski, sędzia gr. wałecki, d. Krzyżanki i Rusocina w p. kość. dziedzic, wrócił 9 z kuracji z Wrocławia l. 45, tu poch.

26319 (Pempowo)

1761.11/10. ber (Gembice) Obiit Mfcus Stanislaus Linowski Podcillator vschov. apud Doctorem vschovae postmodum verts ad villam Gembice et deportatus ad Patres Reformatos. Sepultus in Monasterio eorum vulgo Gurka munites omnibus Sstis annorum circiter 70

26320 (Pempowo)

1762.15/2. (Krzyżanki Dw.) † Michał dziecko M. Franc. Mężyńskiego l. ok. 9

26321 (Pempowo)

1765.21/3. † (Czeluścin) † G. Eleonora Krynicka v., c. Jakuba Kr. admin. l. 17. poch. Kobylin

26322 (Pempowo)

1765.20/6. † (Sielec) G. Ruskowski "antiquus obiezdzała" l. 52

26323 (Pempowo)

1765.17/9. (Krzyżanki) † Józef, l. 3, s. M. Mężyńskiego

26324 (Pempowo)

1743.3/2. (Czeluścin) IMD. Ambroży Koszutski x Brygida Umińska -- M. Karol Łoyko i Woj. Radoński

26325 (Pempowo)

1743.17/2. (Krzekotowice) G. Michał Iwiński skryba prowent. szkarad. x Konst. Matecka -- M. Suchodembski, Wal. Bejerski skryba

26326 (Pempowo)

1745.17/2. (Czeluścin) ND. Franc. Bogusławski x V. Kat. Chmielewska -- MD. Ant. Umiński skarb. pozn. i Stan. Trąmpczyński

26327 (Pempowo)

1748. (Czeluścin) MD. Wojc. Rydzyński x Teresa Umińska skarb. pozn. -- GD. Ambroży Koszutski

26328 (Pempowo)

1749.18/7. (Choc.) PD. Bonawentura Walknowski x V. Ewa Rokossowska -- Kaz. Sokolnicki, Józef W. Ambr. Koszutski

26329 (Pempowo)

1750. (Czeluścin) M. Stanisł. Grabski stolnik bracł. x Kat. Umińska v. skarb. pozn. za indult. z 7/4. -- Kasper Modlibowski klan międzyrzec., Ambr. Koszutski

26330 (Pempowo)

1755.22/4. (Zalesie M.) M. Franciszek Goczałkowski x M. Urszula Kaczoroska -- JMD. Zbijewski klan nakielski i MD. Kowalski pis. zs.

26331 (Pempowo)

1755.25/11. (Zalesie W.) M. Józef Urbanowski x Konstancja Koczorowska -- M. Adam Grudzielski i M. Malachowski, Kaz. Kaczorowski

26332 (Pempowo)

1757.5/2. (Wilkonice M.) MD. Józef wd. Stawicki Nob. x Teresa Leszczyńska v. -- MD. Antoni Borzęcki z Włostowa i Jan Woycicki z Zychlewa

26333 (Pempowo)

1761.3/2. (Zal. Dw.) MD. Michał Dramiński z Kaczkowa mł. x MD. Urszula wd. Kaczorowska -- MD. Bakoski(?) z Starkowca i MD. Kaz. Kaczor. dz. Swadzimia

26334 (Pempowo)

1762.6/1. (Chociesz.) G. Jan Sadowski ekonom krzekotowski x G. Krystyna, c. G. Józefa Kmity -- G. Antoni K. z Podrzecza i G. Aleks. Łabiszyński

26335 (Pempowo)

1768.21/11. (Dwór Krzyżanki) G. Michalina Przyłudzka v. x G. Ludwik Ulkowski wd. tenut. Włostowa -- M. Franc. Mężyński dz. Krzyżanek i v. Jan Przyłudzki

26336 (Pempowo)

1775.16/7. (Krzekotowice) G. Florjan Golanski x Anna Millerowna -- MGD. Michał Stanisławski i MGD. żona jego

26337 (Krobia)

1743.5/4. † N. Jan Poświatowski ponad l. 70

26338 (Krobia)

1748.24/2. † (Zychlewo) Agnieszka c. G. Jakuba Dambrowskiego ekonoma w Z. ok. 7 mies.

26339 (Krobia)

1748.12/7. (Zychlewo) † G. Franciszek Baykowski l. 24 jurista poch. Filip. Gostyń

26340 (Krobia)

1751.27/2. † (Kokoszki Dw.) GD. Ignacy Gorzeński bezż., pos. K. "aliquot annis delirans sine intervallo, ante horam mortis speciali dono Dei Miserentis signa debit veri doloris.." we wsi Sarbinowo u matki swej MD. Zofji G., l. 28 poch. Ref. M. Górka

26341 (Krobia)

1751.9/9. (Pudliszki) † ND. Franc. Białoszyńska służąca u G. Wilczyńskich we dw. w P.

26342 (Krobia)

1751.21/12. (Zychlewo) † GD. Marjanna Woycicka ż. Jana Chryzostoma W. z domu Baykowska długo chorowała, ma l. 40, poch. Filip. Gost.

26343 (Krobia)

1753.10/8. (K.) † matrona Anna nobili genere nata de Woycickie a marito suo legitimo derelicta, † w biedzie

26344 (Krobia)

1753.23/10. † (Ciołkowo Dwór) Chryzostom Franciszek Michał, 5 tyg., s. G. Stan. i Zofji Glińskich tenut. Ciołkowa

26345 (Krobia)

1755.1/1. (Pudliszki) † Józef, s. MD. Andrzeja i Katarz. Wilczyńskich l. 3 i m. 3

26346 (Krobia)

1755.5/1. (Pudl.) † Franciszek Xawery, s. poprz. Wilczyńskich [MD. Andrzeja i Katarz.] l. 8 i m. 1

26347 (Krobia)

1755.11/1. (Pijanowice) † Andrzej Serafin, s. G. Zygm. Zychlińskiego i Teresy z Wierzchaczewskich dni 18

26348 (Krobia)

1758.14/3. (Pudliszki) † MGD. ol. Katarzyna z Konoskich (?) Wilczyńska ż. Andrzeja W. chor. chor. panc. dziedzica d. Pudliszki, Kuczyna, Kuczynka, l. ok. 40 poch. Ref. M. Górka

26349 (Krobia)

1758.29/7. (Ciołkowo) † GD. Marjanna, c. MGD. Piotra Koszutskiego, ż. GD. Augustyna Błociszewskiego dziedzica C., l. 28 zostawiła 3 córki, przy połogu 4-ej, poch. Ref. Górka

26350 (Krobia)

1760.17/7. (Kąkolewo i Pudliszki) † MGD. Helena Wilczyńska, c. And. dz-a Pudliszek, ż. Witalisa Boguckiego, l. ok. 20 phtysis poch. Bernard. Wschowa

26351 (Krobia)

1762. (Pijanowice) G. Zwierzchaczewska wd. kalwinka Nob. l. ponad 50, pos-a P., goszcząca w Lesznie

26352 (Krobia)

1765.13/6. (Pudliszki) † Balbina, c. G. And. Wilczyńskiego dz. P. etc. i Urszuli z Kowalskich ol. Tomasza podsędka dz-a Chwałkowa i Włostowa córki

26353 (Krobia)

1766.7/4. (Pijanowice) † dziecko w 25 godzin po chrzcie MG. Kumorowskich regentów wschow.

26354 (Krobia)

1766.24/11. (Rogowo) † Karol, s. MD. Andrzeja Twardowskiego i Petronelli z Kąsinowskich, dz. R. kalwinów, poch. tu

26355 (Krobia)

1767.2/3. (Rogowo) † GD. Joanna Helena z Rozbickich ż. G. Bogusł. Zychlińskiego wdowa, l. 67, kalwinka poch. Leszno

26356 (Krobia)

1767.14/8. (Pudl. Dw.) † Franciszka Nep., 20 tyg. c. MG. And. Wilczyńskiego i Urszuli z Kowalskich

26357 (Krobia)

1768.5/3. (Ciołkowo) † Helena 4 dni, c. MGD. Augustyna Błociszewskiego i Anny z Wilczyńskich

26358 (Krobia)

1768.28/4. (Ciołkowo) † MD. Anna z Wilczyńskich Błociszewska, ż. Augustyna Bł. l. 28, poch. Ref. M. Górka

26359 (Krobia)

1768.14/10. (Rokosowo) † JD. Teresa z Mycielskich Skoroszewska wd., l. ok. 78, poch. Reform. Osieczna

26360 (Krobia)

1768.23/11. (Blizanowo) † GD. Stanisł. Gliński b. paraf. nasz i przyjaciel

26361 (Krobia)

1769.16/1. (Pudliszki Dw.) † Franciszka, c. MG. Andrzeja Wilczyńskiego i Urszuli Kowalskiej, żyła tyg. 15

26362 (Krobia)

1769.2/10. † (Pudliszki Dw.) MGD. Andrzej Poray Wilczyński dz. Pudl., Kuczyny, Kuczynki, l. 59 po długiej chorobie poch. Ref. M. Górka

26363 (Krobia)

1769.4/11. (Rogowo) † G. Wojc. Rozbicki kalwin, starzec, biedny, l. ok. 70, poch. wś. Weszkowo

26364 (Krobia)

1770.26/3. (Pijanowice Dw.) † MGD. Walentyn Komorowski regens zs. wschowski, pos. P., l. 36, poch. Poniec

26365 (Krobia)

1771.24/6. (Zychlewo) † G. Piotr Woycicki mł. lat. 20, poch. tu

26366 (Krobia)

1772.24/11. poch. (Szurkowo, Leszno, Osieczna) MG. Cyrjak Glaubicz Gostkowski dz. ol. cz. i Szyrkowa dobr. tego kość., ponad rok aegrotans Lesnae 20/11. † poch. Ref. Osieczna

26567 (Krobia)

1773.21/12. (Pudliszki) † GD. Maks. Wilczyński mł. l. 32 m. 1, dni ok. 20, † u Reformatów Rawickich, b. dziedzic Pudl., Kuczyny, Kuczynki, poch. Rawicz

26368 (Krobia)

1774.1/12. (K.) † MG. Kunegunda z Rożnowskich Gliszczyńska wd., paupercula, mieszk. na prob. z łaski od lat ponad 30

26369 (Krobia)

1775.0/10. (Rogowo) † MGD. Petronella Twardowska akatoliczka, MG. Andrzeja pułk. 23/10. dziedziczka

26370 (Krobia)

1778.16/9. (K.) † MGD. Katarz. Zakrzewska ż. Adama Z. podstolego kalis. l. ok. 40., w Chaławach †, poch. K.

26371 (Krobia)

1780.4/5. (K.) † GD. Jakub Ćwikliński l. ok. 50, poch. tu

26372 (Krobia)

1781.21/5. (Pijanowice) † MGD. Józef Walknowski dz. P., l. 76., poch. Filip. Gost.

26373 (Krobia)

1782.17/4. (Żychlewo) † G. Jan Chryzostom Woycicki pos. Z., l. 69, poch. tu

26374 (Krobia)

1786.26/6. (Kr. Dw.) † G.v. Kat. Laskoska Młodziejewskich klaniców nakiel. pos. kl. Krob. moderatrix, l. ok. 50

26375 (Krobia)

1786.2/12. (Kokoszki) † v. Manica (?) Anna, c. MG. Ignac. Suchorzeskiego Poloni eguitis viri nihilissimi atque decertissimi, l. 15, poch. Ref. M. Górka

26376 (Krobia)

1787.20/1. (Zychlewo) † N. Agn. z Nowickich, ż. G. And. Woycickiego pos. wójt. l. ok. 30, poch. tu

26377 (Grodzisk)

1736.6/2. (G.) Eleonora c. G. Stroińskiego i Teresy -- MG. Mac. Bieczyński dz. Strzelec i GD. Zofja z Głuskowskich Rogalińska dz-a Ujazdu

26378 (Grodzisk)

1737.0/5. (Słocin) Stanisław Józef, s. G. Wojc. i Reginy Skotnickich -- N. Franc. Bębnowski i NV. Ewa Sawicka

26379 (Grodzisk)

1697.20/9. Franciszek Jan, s. MGD. Kazimierza Rynarzewskiego i Elżb. Rokoszewskiej -- MD. Wojc. Cielecki z Słocin i N. Krystyna Dolecka z Kurnatowic (rodzice de Lumnica)

26380 (Grodzisk)

1698.23/10. Anna, c. ND. Wojc. Przyłuckiego i Marj. -- MGD. Wład. Cielecki ze Słocin i MG. ż. jego Anna

26381 (Grodzisk)

1699.6/12. (Zelęcin) Mikołaj Józef, s. GD. Marcina Proszyńskiego i Teofili Pląskowskiej -- GD. Eustachy Noskowski i GV. Anna Kotarbska de Rataje

26382 (Grodzisk)

1700.24/10. Jadwiga Teresa c. GD. Mikoł. Bieczyńskiego i Heleny Zakrzewskiej -- GD. Franc. Wyssogota Z. i GD. Teresa W. Z. Oboje z Łaszczyna

26383 (Grodzisk)

1702.19/10. (Zelęcin) Chryzostom Franc., s. G. poprz. Proszyńskich [GD. Marcina Proszyńskiego i Teofili Pląskowskiej] -- X. i G. Marj. Zakrzewska łowczanka pozn. z Kopaczewa

26384 (Grodzisk)

1703.18/1. Dorota Agn. c. MD. poprz. Bieczyńskich [GD. Mikoł. Bieczyńskiego i Heleny Zakrzewskiej] dz. Grąblewa -- MD. Jan Koszucki i GD. Marj. z Bukowca Biecz. ze Strzelec, babka dziecka

26385 (Grodzisk)

1703.21/7. (Kurowo) Barbara Małgorz., c. GND. Jana Granowskiego z Kurowa i Marjanny -- J.MD. Ludwik Gr. sta mieścicki z Jaskółek i GD. Marj. Gr. ze wsi Wierzba

26386 (Grodzisk)

1703.25/10. Adam Łukasz Jan Kanty, s. MGD. Franc. z Bnina Opaleńskiego i MGD. Anny z Proskich tenut. w Grodzisku -- X. Jan Chryzostom Trach Gniński bp. kamieniec. op. wągrow. i GD. Teresa Proska dziedziczka wsi Łęki, babka dziecka

26387 (Grodzisk)

1704.20/8. Marjanna, c. NG. Jana Rapackiego i G. Barbary -- m. i GMD. Regina Borzęcka

26388 (Grodzisk)

1705.1/2. Józef Łukasz s. MGD. poprz. Bieczyńskich [GD. Mikoł. Bieczyńskiego i Heleny Zakrzewskiej] -- GMD. Benedykt Kęszycki i Anna Czacka wojska kaliska

26389 (Grodzisk)

1705.13/5. Stanisław Józef, s. GD. Jakuba Trzcińskiego z Ostrowieczna i G. Anny Granoskiej -- GD. Jan Gr. z Kurowa i GD. Konstancja Błociszewska z Szczepowic

26390 (Grodzisk)

1705.1/8. Magdalena Anna, c. GD. Jana Granowskiego dz. Kurowa i Marj. Lubowieckiej -- X. i GD. Hel. Bieczyńska z Grąblewa

26391 (Grodzisk)

1706.20/4. Justyna Barb., c. GD. Krzysztofa Pawłowskiego ekonoma Gr. i GD. Teresy Marszewskiej -- GD. Franc. Romiejewski i MGV. Izabella Opaleńska śc. śremska

26392 (Grodzisk)

1707.23/1. Marjanna c. GD. poprz. Bieczyńskich [GD. Mikoł. Bieczyńskiego i Heleny Zakrzewskiej] -- GD. Mac. Kucharski i GD. Zofja Zakrzewska ż. jego z Ujazdu

26393 (Grodzisk)

1707.18/7. Marjanna, c. GD. pop. Granowskich [GD. Jana Granowskiego dz. Kurowa i Marj. Lubowieckiej] z Kurowa -- GD. Józef Ostaszewski i GD. Trzcińska z Ostrowieczna

26394 (Grodzisk)

1708.18/3. Józef, s. GD. poprz. Trzcińskich [GD. Jakuba Trzcińskiego z Ostrowieczna i G. Anny Granoskiej] mieszk. wtedy w Kurowie -- GD. Józef Ostaszewski tenut. Zelęcina i GD. Barb. Granowska z Granówka

26395 (Grodzisk)

1708.12/7. Anna Elżb., c. NGD. Michała Jazwinskiego i N. Zofji Trzemęskiej, * 5, -- PMD. Jan z Bn. Opaleński sta śrem. i MGD. Marjanna Golawska babka dziecka

26396 (Grodzisk)

1708.22/7. (Grąblewo) Pantaleon Ignacy, s. poprz. GD. Bieczyńskich [GD. Mikoł. Bieczyńskiego i Heleny Zakrzewskiej] -- GD. Winc. Granowski i GD. Marj. Rogalińska v. z Ujazdu

26397 (Grodzisk)

1709.7/7. Zofja, c. GD. poprz. Granowskich [GD. Jana Granowskiego dz. Kurowa i Marj. Lubowieckiej] z Kurowa --X. i GD. Anna Lubowiecka

26398 (Grodzisk)

1712.19/4. Wojciech Antoni, s. G. Jana Turskiego i Jadwigi Grodzkiej -- MG. Krzysztof Pawłoski i G. Zofja Jaźwińska

26399 (Grodzisk)

1713.12/3. Kazimierz, s. MD. Kaz. Turny tenut. Grodz. i Marjanny Łakińskiej -- GD. Franc. Napruszeski i MD. Anna Kamińska

26400 (Grodzisk)

1714.10/7. Małgorzata, c. MD. Jana Kaz. Turny tenut. Grodz. i Marj. Łak. -- M. Aleks. Hermanowski i M. Ant. Turnowna

26401 (Grodzisk)

1720.26/5. (G.) † N. Elżb. Zawacka

26402 (Grodzisk)

1734.30/1. † N. Anna Piotroska

26403 (Grodzisk)

1735.14/4. † MGD. Marj. Granowska z Kurowa poch. tu.

26404 (Grodzisk)

1739.29/6. poch. G. Franc. Zaleski z Kurowa

26405 (Grodzisk)

1740.22/12. (Chrostowo) † MD. Marcin Płaczkowski Nob. de Chr. poch. Bernard.

26406 (Grodzisk)

1741.11/6. (Kurowo) † MD. Magdalena Szpotańska, c. M. Granowskiego dz-a K. przy połogu, poch. tu

26407 (Grodzisk)

1744.2/2. (Gr.) poch. Antonina, c. GD wd. Franciszki Stroińskiej

26408 (Grodzisk)

1750.21/11. poch. MD. Franc. Bebnowski (Gr.)

26409 (Grodzisk)

1751.1/3. † GD. Jan Orzelski (Gr.) poch. tu

26410 (Grodzisk)

1753.13/7. poch. (Strzelce) JMD. Helena Bieczyńska dz-a Grąblewa i Strzelec, matka x. Kaz. B. dziekana fary Gr. i prob. i curata modrzskiego, poch. tu

26411 (Grodzisk)

1755.25/7. † JM. Karol hr. z Bnina Opaleński ścic śrem., dz. m. Gr. 28/8. poch. tu

26412 (Grodzisk)

1757.1/5. † X. Kazimierz Bieczyński dziekan Fary prob. w Gr. i Modrzu

26413 (Grodzisk)

1759.0/6. (Gr.) † Kazimierz s. G. Wojc. i Reginy Gałeckich

26414 (Grodzisk)

1762.11/1. † (Strzelce) G. Ign. Masłowski

26415 (Grodzisk)

1762.25/3. † (Gr.) GD. Marcin Kamiński

26416 (Grodzisk)

1762.27/3. † GD. Jeziorkowski z Kurowa

26417 (Grodzisk)

1763.12/2. † GD. Kaz. Sypniewski

26418 (Grodzisk)

1765.1/4. (Gr.) † NMD. Łacka

26419 (Grodzisk)

1766.2/12. † PR. Adam z Bnina hr. Opaliński kanonik kat. pozn., dz. d. Gr. 1767.14/1. poch.

26420 (Grodzisk)

1768.0/3. † (Wroniawy) MD. Stanisław Rembowski podczaszy dobrzyński 8/3. poch. tu

26421 (Grodzisk)

1769.1/2. † G. Teresa i Jadwiga Czarlińszczanka (Gr.)

26422 (Grodzisk)

1769.7/2. (Gr.) † G. Anna Kosińska staruszka

26423 (Grodzisk)

1769.9/3. † N. Jan Kuźmiński ekonom z Kurowa l. 40

26424 (Grodzisk)

1770.12/3. poch. Gnosus Aleksander Zamoyski Euees Aquilae Albae obiit die 7ma Martii sepultus 12 in maiori monimento tu (Gr.)

26425 (Grodzisk)

1770.23/11. przypadkowo † GD. Stanisław Dąbrowski eques pol. l. ok. 50

26426 (Grodzisk)

1771.26/3. † GD. Moszczyńska v. poch. 28, u Reform. Woźn. (Słocin Dw.)

26427 (Benedyktynki Poznańskie)

1771.1/1. † JM Pan Jan Rakowski

26428 (Benedyktynki Poznańskie)

1651.3/1. † Anna Czarnkowska 2 ksieni tut. przez lat 14 niepełne

26429 (Benedyktynki Poznańskie)

1651.4/1. † panna Barbara Malachowska św.

26430 (Benedyktynki Poznańskie)

1651.6/1. † WJM pani Jadwiga Niesiołowska

26431 (Benedyktynki Poznańskie)

1651.8/1. † JM pani Zofja Rogalińska

26432 (Benedyktynki Poznańskie)

1732.10/1. † Teresa Bendorska profeska

26433 (Benedyktynki Poznańskie)

1738.14/1. † JMC pani Zofja Gądkowska

26434 (Benedyktynki Poznańskie)

1694.15/1. † panna Barb. Niemojewska św.

26435 (Benedyktynki Poznańskie)

1720.16/1. † panna Ewa Brezianka św.

26436 (Benedyktynki Poznańskie)

1757.18/1. † panna Jadwiga Rokossowska profeska

26437 (Benedyktynki Poznańskie)

1673.19/1. † v. Elżbieta Siąska

26438 (Benedyktynki Poznańskie)

1699.27/1. † v. Anna Sokołówna konsekratka

26439 (Benedyktynki Poznańskie)

1699.28/1. † v. Ludwina Ponińska bratanka ksieni

26440 (Benedyktynki Poznańskie)

1816.28/1. † Bibljanna Malczewska przeorysza tut., l. 80

26441 (Benedyktynki Poznańskie)

1623.29/1. † v. Zofja Szczytnicka prof.

26442 (Benedyktynki Poznańskie)

1652.31/I. † v. Aleks. Potworowska konsekratka

26443 (Benedyktynki Poznańskie)

1713.1/2. † v. Konst. Poniatowska kons.

26444 (Benedyktynki Poznańskie)

1782.2/2. † JM. panna Elżb. Sobocka burgrabianka gn., tu poch.

26445 (Benedyktynki Poznańskie)

1761.3/2. † JMC pan Jan Wasilewski

26446 (Benedyktynki Poznańskie)

1715.4/2. † v. Anna Bystrzycka kons.

26447 (Benedyktynki Poznańskie)

1612.6/2. † v. Dorota Przepałkowska kons. z Chełmna na fundacyą przysłana

26448 (Benedyktynki Poznańskie)

1626.6/2. † v. Barbara Kijowska prof., † w Dług. Gośl. i tam poch.

26449 (Benedyktynki Poznańskie)

1771.7/2. † v. Rozalja Duninówna kons.

26450 (Benedyktynki Poznańskie)

1771.9/2. † JMC panna Zofja Boleszówna św.

26451 (Benedyktynki Poznańskie)

1827.9/2. † WJMC panna Józefa Kosińska św. szambelanka, w klaszt. mieszk., † nagłą śm. l. ok. 40, poch. 13 na cm.

26452 (Benedyktynki Poznańskie)

1650.10/2. † v. Teodora Opaleńska kons.

26453 (Benedyktynki Poznańskie)

1650.11/2. † v. Zofja Glińska św.

26454 (Benedyktynki Poznańskie)

1650.12/2. † JWJMC pani Zofja Miaskowska wdzina kaliska

26455 (Benedyktynki Poznańskie)

1650.13/2. † v. Apolinara Szczepanowska

26456 (Benedyktynki Poznańskie)

1650.14/2. † v. Barbara Głoskowska św.

26457 (Benedyktynki Poznańskie)

1788.16/2. † v. Angela Raczyńska św., w kl. mieszk. "acz w niesposobności swej, wielkie jednak mając pragnienie do zakonu" poch. tu

26458 (Benedyktynki Poznańskie)

1824.18/2. † Ludwika Miaskowska przeorysza tut. l. 77

26459 (Benedyktynki Poznańskie)

1724.21/2. † v. Łucya Gębiczówna kons.

26460 (Benedyktynki Poznańskie)

1724.22/2. † JM. pan Antoni Bolesz

26461 (Benedyktynki Poznańskie)

1823.23/2. † v. Marj. Brzechwianka l. 60 kons.

26462 (Benedyktynki Poznańskie)

1763.24/2. † JMP. Maciej Skaławski rodzony ksieni

26463 (Benedyktynki Poznańskie)

1704.27/2. † v. Petronilla Bojanowska św.

26464 (Benedyktynki Poznańskie)

1680.28/2. † v. Teresa Krzypińska św.

26465 (Benedyktynki Poznańskie)

1680.1/3. † JMP. Jakub Sliwnicki

26466 (Benedyktynki Poznańskie)

1680.5/3. † JM. pan Maciej Rokossowski rodzony ksieni

26467 (Benedyktynki Poznańskie)

1747.7/3. † Jadwiga Rokossowska 8-a ksieni. przez l. 21

26468 (Benedyktynki Poznańskie)

1835.7/3. † JWSM pani Anastazja Sczaniecka ścina średzka, w Wąsowie l. 86, 17/3. poch. w kość. w Miechorzewie

26469 (Benedyktynki Poznańskie)

1631.8/3. † v. Anna Nietaskowska kons. z Chełmna, tu na fundacyą przesłana za Starszą 1-ą

26470 (Benedyktynki Poznańskie)

1617.9/3. † v. Katarz. Witosławska prof.

26471 (Benedyktynki Poznańskie)

1706.10/3. † v. Zofja Dokowska kons.

26472 (Benedyktynki Poznańskie)

1737.12/3. † v. Anna Pawłowska kons.

26473 (Benedyktynki Poznańskie)

1705.16/3. † v. Zofja Tuczyńska kons. † w Marcinkowie

26474 (Benedyktynki Poznańskie)

1659.18/3. † v. Barbara Swięcicka prof. † na Sląsku podczas inkursji w kl. Benedykt. Luübentalskim i tam poch.

26475 (Benedyktynki Poznańskie)

1635.20/3. † v. Urszula Niemojewska kons.

26476 (Benedyktynki Poznańskie)

1677.20/3. † v. Zofja Opaleńska kons.

26477 (Benedyktynki Poznańskie)

1685.20/3. † v. Jadwiga Kwiatkowska kons.

26478 (Benedyktynki Poznańskie)

1709.26/3. † JM. pani Jadwiga Jurkowska tu leży

26479 (Benedyktynki Poznańskie)

1709.27/3. † v. Zofja Smogolecka św. tu †

26480 (Benedyktynki Poznańskie)

1675.28/3. † v. Anna Trąpczyńska kons.

26481 (Benedyktynki Poznańskie)

1732.31/3. † JWIM pani Teresa Opaleńska ścina śremska

26482 (Benedyktynki Poznańskie)

1626.1/4. † v. Anna Misiowska prof. † w Dług. Gośl. w czasie powietrza na puchlinę

26483 (Benedyktynki Poznańskie)

1762.2/4. † pani Krystyna Mielżyńska klanowa śrzemska

26484 (Benedyktynki Poznańskie)

1762.3/4. † JM pan Krzysztof Śliwnicki

26485 (Benedyktynki Poznańskie)

1812.4/4. † v. Elżbieta Myszkowska kons.

26486 (Benedyktynki Poznańskie)

1812.5/4. † JM pan Kaz. Rokossowski

26487 (Benedyktynki Poznańskie)

1820.8/4. † panna Anna Skrzetuska kons.

26488 (Benedyktynki Poznańskie)

1722.9/4. † v. Dorota Koszutska kons.

26489 (Benedyktynki Poznańskie)

1820.9/4. † v. Klara Jarnowska kons.

26490 (Benedyktynki Poznańskie)

1692.12/4. † Zofja Szołdrska 5-a ksieni tut. l. 23

26491 (Benedyktynki Poznańskie)

1731.13/4. † pani Aleksandra Brezina kasztelanicowa santocka

26492 (Benedyktynki Poznańskie)

1762.14/4. † v. Teresa Brezianka kons.

26493 (Benedyktynki Poznańskie)

1703.16/4. † v. Katarz. Rokossowska kons.

26494 (Benedyktynki Poznańskie)

1726.18/4. † pan Mikołaj Wasielewski

26495 (Benedyktynki Poznańskie)

1726.21/4. † JM pani Konstancja z Modlibowskich Rokossowska

26496 (Benedyktynki Poznańskie)

1717.22/4. † v. Teresa Rokossowska kons.

26497 (Benedyktynki Poznańskie)

1764.22/4. † v. Ludwika Kowalska kons.

26498 (Benedyktynki Poznańskie)

1690.23/4. † v. Teodora Baranowska kons. † w Chełmnie

26499 (Benedyktynki Poznańskie)

1778.23/4. † v. Anna Wasielewska kons.

26500 (Benedyktynki Poznańskie)

1804.23/4. † WJM panna Róża Sobocka l. 22 † w kl. i tu poch.

26501 (Benedyktynki Poznańskie)

1653.27/4. † v. Agn. Rozdrażewska kons.

26502 (Benedyktynki Poznańskie)

1653.27/4. † JWIM. pani Barbara z Ponińskich Gębicka klanowa nak.

26503 (Benedyktynki Poznańskie)

1653.29/4. † JMP. Jan Breza

26504 (Benedyktynki Poznańskie)

1653.30/4. † JMP. Jerzy Śliwnicki

26505 (Benedyktynki Poznańskie)

1834.1/5. † WI. panna Barb. Dzierżawska w kl. mieszk. l. ok. 74, 4/5. poch.

26506 (Benedyktynki Poznańskie)

1685.2/5. † JM pani Marjanna Głóskowska

26507 (Benedyktynki Poznańskie)

1712.3/5. † v. Zofja Głóskowska 6-a ksieni tut. przez l. 20

26508 (Benedyktynki Poznańskie)

1653.4/5. † v. Teofila Rozdrażewska kons.

26509 (Benedyktynki Poznańskie)

1653.5/5. † JM pani Dorota Jagniątkowska

26510 (Benedyktynki Poznańskie)

1707.6/5. † v. Katarzyna Swięcicka św.

26511 (Benedyktynki Poznańskie)

1688.7/5. † v. Regina Tomisławska kons.

26512 (Benedyktynki Poznańskie)

1746.8/5. † X. Stefan Granowski jezuita

26513 (Benedyktynki Poznańskie)

17469/5. † JMP. Stefan Dunin

26514 (Benedyktynki Poznańskie)

1787.10/5. † v. Katarz. Rynarzewska św. tu mieszk. i tu poch.

26515 (Benedyktynki Poznańskie)

1676.12/5. † v. Marjanna Płaczkowska prof.

26516 (Benedyktynki Poznańskie)

1694.15/5. † JMP. Kasper Głóskowski stud.

26517 (Benedyktynki Poznańskie)

1755.15/5. † JM panna Bibjanna Lipska klanka łęczyc. z Kobylopola

26518 (Benedyktynki Poznańskie)

1828.18/5. † Weronika Sobocka ksieni tut. l. 84, w zak. 67, ksieni 52, poch. 21

26519 (Benedyktynki Poznańskie)

1831.19/5. † tu w kl. mieszk. urodz. Józefa z Bertrantów Korytowska wdowa, l. 83, został syn Tadeusz w Warsz. i córka Józefa z K. rozwiedz. Wielowieyska poch. 21. na cm. św. M. Magdal.

26520 (Benedyktynki Poznańskie)

1831.24/5. † JM pan Stanisł. Śliwnicki

26521 (Benedyktynki Poznańskie)

1744.25/5. † JM pan Mik. Breza klanic santocki

26522 (Benedyktynki Poznańskie)

1816.28/5. † v. Kunegunda Bagińska kons.

26523 (Benedyktynki Poznańskie)

1647.31/5. † v. Katarz. Lipska kons.

26524 (Benedyktynki Poznańskie)

1737.1/6. † v. Juljanna Walknowska prof. w drodze

26525 (Benedyktynki Poznańskie)

1770.3/6. † v. Joanna Wilkenska kons.

26526 (Benedyktynki Poznańskie)

1790.3/6. † X. Wojc. Piński † w Wrocławiu

26527 (Benedyktynki Poznańskie)

1651.5/6. † v. Jadwiga Piotrowska z Chełmna kons., przysłana, † tu

26528 (Benedyktynki Poznańskie)

1673.5/6. † v. Zofja Grabowiecka kons.

26529 (Benedyktynki Poznańskie)

1793.7/6. † JM panna Ludwika Kierska św. m. w kl., poch. tu

26530 (Benedyktynki Poznańskie)

1678.8/6. † v. Franc. Opalińska kons. nagle

26531 (Benedyktynki Poznańskie)

1768.9/6. † v. Kat. Koszutska kons.

26532 (Benedyktynki Poznańskie)

1705.12/6. † v. Urszula Koszutska kons.

26533 (Benedyktynki Poznańskie)

1672.12/6. † JM pani Helena Pawłowska

26534 (Benedyktynki Poznańskie)

1669.14/6. † v. Kat. Szweykowska 4-a ksieni l. 2

26535 (Benedyktynki Poznańskie)

1669.14/6. † v. Dorota Ziemięcka kons.

26536 (Benedyktynki Poznańskie)

1759.16/6. † v. Wiktorja Boleszówna kons.

26537 (Benedyktynki Poznańskie)

1761.16/6. † v. Scholastyka Wyrzykowska kons.

26538 (Benedyktynki Poznańskie)

1716.16/6. † JM. pan Władysł. Zaiączek

26539 (Benedyktynki Poznańskie)

1670.17/6. † v. Elżbieta kons. z Chełmna przysłana tu †

26540 (Benedyktynki Poznańskie)

1787.18/6. † v. Zofja Potocka kons.

26541 (Benedyktynki Poznańskie)

1740.18/6. † JM pan Franc. Poniński stolnik poznań.

26542 (Benedyktynki Poznańskie)

1740.20/6. † JM pan Jan Rokossowski

26543 (Benedyktynki Poznańskie)

1740.22/6. † JM pani Wiktorja z Sliwińskich Urbanowska

26544 (Benedyktynki Poznańskie)

1627.23/6. † v. Elżbieta Niegolewska prof.

26545 (Benedyktynki Poznańskie)

1763.24/6. † v. Dorota Ponińska kons.

26546 (Benedyktynki Poznańskie)

1656.26/6. † v. Joanna Jaskólska kons. † w czasie inkursji w Trzebnicy i tam poch.

26547 (Benedyktynki Poznańskie)

1656.26/6. † JM pani Kat. Żółtowska

26548 (Benedyktynki Poznańskie)

1702.26/6. † JMP. Andrzej Głóskowski tu poch.

26549 (Benedyktynki Poznańskie)

1741.26/6. † JMP. Walenty Breza

26550 (Benedyktynki Poznańskie)

1829.27/6. † v. Katarz. Urbanowska kons. l. 64, poch. tu

26551 (Benedyktynki Poznańskie)

1652.28/6. † v. Anna Potocka kons. wysłana do Chełmna † w Zbysławku

26552 (Benedyktynki Poznańskie)

1669.3/7. † v. Katarzyna Swinarska prof.

26553 (Benedyktynki Poznańskie)

1710.3/7. † v. Małgorz. Objezierska kons., "powietrzem umarła" w Zelątkowie a poch. w Objezierzu

26554 (Benedyktynki Poznańskie)

1729.3/7. † pani Krystyna Zajączkowa

26555 (Benedyktynki Poznańskie)

1771.6/7. † panna Katarzyna Gądkowska kons.

26556 (Benedyktynki Poznańskie)

1834.6/7. † w Lubiniu X. Beda Ostaszewski opat lubiński

26557 (Benedyktynki Poznańskie)

1758.7/7. † JM panna Anna Przybysławska św.

26558 (Benedyktynki Poznańskie)

1757.9/7. † v. Konst. Piotrowska kons.

26559 (Benedyktynki Poznańskie)

1714.12/7. † JM. pan Marcin Czerniewski

26560 (Benedyktynki Poznańskie)

1714.13/7. † JM pani Katarz. Zawiszyna

26561 (Benedyktynki Poznańskie)

1702.14/7. † JM pani Marcyana Skoraszewska

26562 (Benedyktynki Poznańskie)

1857.16/7. † na wodną puchlinę Ludowika Bagińska ostatnia zakonnica zgromadz. 1771.28/10. *, do zak. 1786, prof. 1787, konsekr. 1805, przeorysza 1825, poch. 19 na cm. św. M. Magdal.

26563 (Benedyktynki Poznańskie)

1678.19/7. † v. Anna Gablińska kons.

26564 (Benedyktynki Poznańskie)

1710.20/7. † v. Anna Szołdrska kons. powietrzem w Jagodnie i tam w sadzie poch.

26565 (Benedyktynki Poznańskie)

1630.22/7. † v. Elżb. Poniecka powietrzem w Długiej Goślinie, poch. bez trumny na cm.

26566 (Benedyktynki Poznańskie)

1647.24/7. † v. Dorota Suchorzewska kons.

26567 (Benedyktynki Poznańskie)

1647.25/7. † JM Pan Karol Opaliński

26568 (Benedyktynki Poznańskie)

1775.26/7. † X. Stefan Skrzebowski archidjak. pszczewski, ofic. pozn. prob. Koleg. św. M. Magd.

26569 (Benedyktynki Poznańskie)

1665.29/7. † v. Ewa Magdal. Głóskowska 3-a ksieni, l. 14

26570 (Benedyktynki Poznańskie)

1714.29.7. † X. Franc. Poniński jezuita

26571 (Benedyktynki Poznańskie)

1738.29/7. † v. Teresa Rudzka św.

26572 (Benedyktynki Poznańskie)

1706.31/7. † v. Jadwiga Ponińska kons., † w Swolnie za wojny szw. poch. ciało tu

26573 (Benedyktynki Poznańskie)

1709.31/7. † v. Anna Kierska kons. powietrze

26574 (Benedyktynki Poznańskie)

1679.3/8. † v. Anna Bąkowska kons.

26575 (Benedyktynki Poznańskie)

1834.5/8. † v. Karolina Drzewiecka kons. i sekret., l. 89, poch. 8 tu

26576 (Benedyktynki Poznańskie)

1709.6/8. † v. Marj. Turska kons. powietrze

26577 (Benedyktynki Poznańskie)

1720.8/8. † JM pan Wawrzyniec Rokossowski

26578 (Benedyktynki Poznańskie)

1673.9/8. † v. Konstancja Wolfówna kons. chełm. tu †

26579 (Benedyktynki Poznańskie)

1635.10/8. † v. Anna Kołakowska kons. z Chełmna, 1-go nowic. mistrzyni, † Długa Gośl. w czasie pow. na puchlinę, poch. tamże

26580 (Benedyktynki Poznańskie)

1709.10/8. † v. Konst. Kęszycka kons. pow.

26581 (Benedyktynki Poznańskie)

1705.11/8. † v. Zofja Kawecka ksieni trzebn.

26582 (Benedyktynki Poznańskie)

1708.11/8. † v. Barbara Marszewska kons.

26583 (Benedyktynki Poznańskie)

1820.14/8. † v. Marjanna Turoboyska kons. l. 70 poch. tu

26584 (Benedyktynki Poznańskie)

1709.15/8. † v. Zofja Korytowska kons. powietrze

26585 (Benedyktynki Poznańskie)

1817.17/8. † JM pani Eleonora Trzebuchowska wd. dama św., od lat kilku w kl. na dewocji

26586 (Benedyktynki Poznańskie)

1831.18/8. † Marjanna Bagińska zakon. kons., zakryst. l. 53

26587 (Benedyktynki Poznańskie)

1831.20/8. † JM Pani Jadwiga Skaławska

26588 (Benedyktynki Poznańskie)

1831.22/8. † WJMC pani Teresa Koźmińska

26589 (Benedyktynki Poznańskie)

1723.23/8. † WJM pani Anna Śliwińska

26590 (Benedyktynki Poznańskie)

1782.24/8. † JM pani Domicella Sobocka burgrabina gn., poch. tu

26591 (Benedyktynki Poznańskie)

1767.27/8. † v. Jadwiga Śliwińska kons.

26592 (Benedyktynki Poznańskie)

1676.29/8. † v. Dorota Rogowska prof.

26593 (Benedyktynki Poznańskie)

1701.29/8. † v. Franciszka Niedrowska przed skonem uczyniła prof.

26594 (Benedyktynki Poznańskie)

1701.4/9. † JM pani Jadwiga Michałowska

26595 (Benedyktynki Poznańskie)

1637.6/9. † v. Dorota Zerońska 1-a ks. od l. 25

26596 (Benedyktynki Poznańskie)

1796.6/9. † v. Teresa Pińska kons.

26597 (Benedyktynki Poznańskie)

1796.9/9. † JW. JM pan Franc. Mielżyński klan śremski

26598 (Benedyktynki Poznańskie)

1758.10/9. † v. Elżbieta Boleszówna ks. 9-a od l. 12

26599 (Benedyktynki Poznańskie)

1677.13/9. † v. Barbara Objezierska św. l. 12 tu poch.

26600 (Benedyktynki Poznańskie)

1735.15/9. † v. Franc. Kaniewska prof.

26601 (Benedyktynki Poznańskie)

1735.19/9. † v. Anna Prusimska św.

26602 (Benedyktynki Poznańskie)

1737.20/9. † v. Anna Kęszycka kons.

26603 (Benedyktynki Poznańskie)

1630.21/9. † v. Zofja Dobrochowska † w czasie pow. w Prądnie, poch. Długa Gośl.

26604 (Benedyktynki Poznańskie)

1630.23/9. † v. Jadwiga Rozdrażewska św.

26605 (Benedyktynki Poznańskie)

1673.24/9. † v. Katarzyna Poklatecka kons.

26606 (Benedyktynki Poznańskie)

1781.25/9. † v. Joanna Turoboyska kons.

26607 (Benedyktynki Poznańskie)

1696.25/9. † v. Dorota Głóskowska św. w r. 4-ym życia

26608 (Benedyktynki Poznańskie)

1730.26/9. † v. Anna Lińska św. w r. 11-ym życia

26609 (Benedyktynki Poznańskie)

1742.26/9. † X. Konst. Rokossowski

26610 (Benedyktynki Poznańskie)

1775.29/9. † JW. JM. panna Angela Zakrzewska klanka

26611 (Benedyktynki Poznańskie)

1619.1/10. † v. Barb. Grocholska kons. z Chełmna, przysł. na fundację, tu †

26612 (Benedyktynki Poznańskie)

1619.1/10. † v. Barb. Orzelska kons. z Chełmna, na poświęc. kość. z innymi 7 pannami tu przysł., tu †

26613 (Benedyktynki Poznańskie)

1619.3/10. † JMP. Michał Głóskowski

26614 (Benedyktynki Poznańskie)

1776.8/10. † v. Anna Skaławska 10-a ks. l. 17

26615 (Benedyktynki Poznańskie)

1687.12/10. † v. Teresa Trąpczyńska kons.

26616 (Benedyktynki Poznańskie)

1773.14/10. † panna Kat. Górzeńska św.

26617 (Benedyktynki Poznańskie)

1814.17/10. † JW. X. Stanisł. Kieszkowski op. lub.

26618 (Benedyktynki Poznańskie)

1730.18/10. † v. Jadwiga Zbijewska kons.

26619 (Benedyktynki Poznańskie)

1722.19/10. † JW. IM pani Marj. Mielżyńska klanowa śremska

26620 (Benedyktynki Poznańskie)

1814.20/10. † X. Franciszek Ksaw. z Werbna Rydzyński bp. chełmiński

26621 (Benedyktynki Poznańskie)

1789.26/10. † WJM pan Antoni Sobocki burgrabia gn., brat rodz. ksieni poch. tu

26622 (Benedyktynki Poznańskie)

1831.27/10. † WJMci P. Ludwika Bagińska wd., l. 84, matka przeoryszy

26623 (Benedyktynki Poznańskie)

1656.28/10. † v. Zofja Barska kons.

26624 (Benedyktynki Poznańskie)

1726.29/10. † JWIM pani Krystyna Żegocka ścina babim.

26625 (Benedyktynki Poznańskie)

17261/11. † JM pani Barbara Miaskowska

26626 (Benedyktynki Poznańskie)

1709.5/11. † v. Marj. Bronikowska kons. † Dł. Gośl. powietrze

26627 (Benedyktynki Poznańskie)

1621.7/11. † v. Konkordja Zakrzewska prof.

26628 (Benedyktynki Poznańskie)

1621.8/11. † v. Katarzyna Kułakowska

26629 (Benedyktynki Poznańskie)

1621.14/11. † JWIM pani Kat. Tolibowska klanowa kamieńska

26630 (Benedyktynki Poznańskie)

1761.18/11. † v. Zofja Radolińska kons.

26631 (Benedyktynki Poznańskie)

1733.21/11. † v. Justyna Górzeńska prof.

26632 (Benedyktynki Poznańskie)

1660.24/11. † JM pani Anna Łaszczowa dobrodz.

26633 (Benedyktynki Poznańskie)

1782.1/12. † JWIMP. Zofja z Czarnkowskich Radzewska podkomorz. pozn.

26634 (Benedyktynki Poznańskie)

1702.2/12. † v. Anna Bukowiecka kons.

26635 (Benedyktynki Poznańskie)

1743.3/12. † WJM pani Anna Slichtynkowa

26636 (Benedyktynki Poznańskie)

1743.4/12. † JWIM pan Józef Lipski klan łęcz.

26637 (Benedyktynki Poznańskie)

1740.5/12. † JM pani Anna Duninowa

26638 (Benedyktynki Poznańskie)

1765.5/12. † WJM pan Marceli Skaławski

26639 (Benedyktynki Poznańskie)

1735.7/12. † v. Anna Głóskowska kons.

26640 (Benedyktynki Poznańskie)

1630.8/12. † v. Katarz. Niwicka z Chełmna tu konsekrow.

26641 (Benedyktynki Poznańskie)

1811.12/12. † v. Justyna Urbanowska kons. poch. tu

26642 (Benedyktynki Poznańskie)

1811.14/12. † WJM pani Anna Bułakowska podczaszyna pozn.

26643 (Benedyktynki Poznańskie)

1684.15/12. † v. Elżb. Kochanowska kons., z Radomska, tu †

26644 (Benedyktynki Poznańskie)

1717.15/12. † v. Kat. Poklatecka kons.

26645 (Benedyktynki Poznańskie)

1664.16/12. † v. Zofja Cielecka kons.

26646 (Benedyktynki Poznańskie)

1697.16/12. † v. Teresa Strzelecka św.

26647 (Benedyktynki Poznańskie)

1725.17/12. † v. Franc. Ponińska ksieni 7-a l. 14 1/2

26648 (Benedyktynki Poznańskie)

1728.18/12. † Dorota Modlibowska kons.

26649 (Benedyktynki Poznańskie)

1742.20/12. † JM pani Zofja Rokossowska

26650 (Benedyktynki Poznańskie)

1825.20/12. † JW. Tymoteusz hr. Nałęcz Gorzeński arcybp. gn. i pozn. l.83, od 1810 bp. pozn., od 1821 arcybp.

26651 (Benedyktynki Poznańskie)

1660.21/12. † v. Anna Żychlińska kons.

26652 (Benedyktynki Poznańskie)

1828.21/12. † v. Antonina Mieszkowska kons. subprzeorysza, l. 85, zak. 70

26653 (Benedyktynki Poznańskie)

1829.21/12. † X. Teofil Wolicki arcybp. gn. i pozn. l. 62, arcybp. 7 mies. i 4 dni puchlina wodna w piersiach, 28/12. poch.

26654 (Benedyktynki Poznańskie)

1821.24/12. † v. Józefa Turoboyska kons. subprzeorysza, l. 76

26656 (Benedyktynki Poznańskie)

????.25/12. † JMP. Wojc. Rokossowski

26657 (Benedyktynki Poznańskie)

1807.25/12. † v. Ignacja Koszucka kons. zak. l. 56, wieku 83, mies. 10

26658 (Benedyktynki Poznańskie)

1807.26/12. † JWIM pan Maciej Koźmiński wda kaliski

26659 (Benedyktynki Poznańskie)

1842.26/12. † X. Marcin Dunin arcybp. gn. i pozn. l. 68, urzęd. l. 11. mies. 6, na żółtą chorobę

26660 (Benedyktynki Poznańskie)

1653.28/12. † v. Kat. Zebrzydowska z Chełmna, na fund. profeska przysł. tu konsekrow. † powietrze w Więcbarku i tam poch.

26661 (Benedyktynki Poznańskie)

1665.31/12. † v. Anna Zbyszewska kons.

26662 (Benedyktynki Poznańskie)

1760.31/12. † v. Franc. Brezianka kons.

26663 (Cystersi Wągrowieccy)

1729.1/1. † MGD. Marjanna Grabska sędzina bydg. dobrodz.

26664 (Cystersi Wągrowieccy)

16...6/1. † Jerzy Naramowski opat koronowski, prof. tut.

26665 (Cystersi Wągrowieccy)

17...10/1. † GMD. Paweł Pławiński podczaszy inowrocł. dobrodziej

26666 (Cystersi Wągrowieccy)

1689.11/1. † X. Jan Zapolski op. lędzki

26667 (Cystersi Wągrowieccy)

1617.13/1. † ND. Stanisł. Grochowicki, brat opata x. Jana Gr.

26668 (Cystersi Wągrowieccy)

1621.13/1. † ND. Urszula Grochowicka matka opata

26669 (Cystersi Wągrowieccy)

1621.17/1. † ND. Wacław Gwiazdowski szczególn. przyjaciel konw.

26670 (Cystersi Wągrowieccy)

1706.19/1. † MGD. Bartłomiej Punikierski sędzia bydg. konfrater

26671 (Cystersi Wągrowieccy)

1738.20/1. X. Samuel Jan Trach Gniński opat koronow., tut. prof.

26672 (Cystersi Wągrowieccy)

1790.20/1. † MGD. Franc. Gorzeński ojciec Onufrego G. profesa tut.

26673 (Cystersi Wągrowieccy)

1612.21/1. † ND. Klemens Przysiecki ojciec profesa tut. Łukasza P.

26674 (Cystersi Wągrowieccy)

1626.29/1. † ND. Janusz Skrzetuski, zap. konwentowi 1.400 zł i ruchomości

26675 (Cystersi Wągrowieccy)

1741.4/2. † GD. Teresa Tomicka siostra ojca Kwiryna Łukomskiego profesa tut. rodzona

26676 (Cystersi Wągrowieccy)

1667.6/2. † X. Łukasz Przysiecki przeor tut., przedtym 12 l. koprzywnicki, † w Pozn. na Kapitule prowinc. i tam poch.

26677 (Cystersi Wągrowieccy)

1667.11/2. † Brat Wawrzyniec Kaliszkowski tut. prof.

26678 (Cystersi Wągrowieccy)

1677.14/2. † GD. Marcin Chrząstowski, dobrodz.

26679 (Cystersi Wągrowieccy)

1677.14/2. † ND. Stanisław Nowicki ojciec brata Macieja N.

26680 (Cystersi Wągrowieccy)

1701.14/2. † MGD. Ludwika Rogalińska dobrodz.

26681 (Cystersi Wągrowieccy)

1253.15/2. † N.D. Przedwoj eques pol., wieś Łoskun dał klasztorowi

26682 (Cystersi Wągrowieccy)

1214.18/2. † brat Piotr, s. comesa Sławnika, prof. z Łekna, wsie Bukowiec i Gromadno, ojc. swą klasztorowi rezygnował

26683 (Cystersi Wągrowieccy)

1629.20/2. † ND. Anna Przysiecka matka br. Łukasza

26684 (Cystersi Wągrowieccy)

1664.22/2. ND. Jan Przysiecki rodz. Łukasza

26685 (Cystersi Wągrowieccy)

1644.23/2. † ND. Barbara Kurowska matka br. Aleksandra tut. prof.

26686 (Cystersi Wągrowieccy)

1778.23/2. † ND. Franc. Raszewski, ojciec brata Niwarda

26687 (Cystersi Wągrowieccy)

1622.4/3. † ND. Mikoł. Włoszynowski, dał kandelabr wielki złoty

26688 (Cystersi Wągrowieccy)

1681.5/3. † GD. Adam Dzierżanowski, zap. 300 złp.

26689 (Cystersi Wągrowieccy)

1712.5/3. † IMD. Jan Gniński sta radzyński i knyszyński, nepos z brata rodz. bpa kamieniec., opata tut.

26690 (Cystersi Wągrowieccy)

1776.7/3. † O. Niward Raszewski senior, prof. tut., curatus Łęgowski

26691 (Cystersi Wągrowieccy)

1699.9/3. † MG. Marj. Skaławska matka Andrzeja tut. profesa

26692 (Cystersi Wągrowieccy)

1548.17/3. † ND. Mikoł. Ostrowski ojciec br. Stanisława tut. profesa

26693 (Cystersi Wągrowieccy)

1661.18/3. † ND. Anna Lisiecka matka brata Kaz. tut. prof.

26694 (Cystersi Wągrowieccy)

1626.20/3. † NV. Ewa Zychlińska siostra br. Swiętosł. tut. prof.

26695 (Cystersi Wągrowieccy)

1807.21/3. † ND. Kazimierz Gorzeński, brat Onufrego tut. prof.

26696 (Cystersi Wągrowieccy)

1736.22/3. † O. Jan Więckowski senior., emeritissimus tut. prof.

26697 (Cystersi Wągrowieccy)

1702.23/3. † JMD. Jan z Gnina Gniński wda pomor., sta skarszowski i grodecki, brat bpa kamieniec.

26698 (Cystersi Wągrowieccy)

160...25/3. † ND. Jakub Grochowicki ojciec opata Jana Gr.

26699 (Cystersi Wągrowieccy)

1636.27/3. † Kasper Kozielski, 5 opat polski tut.

26700 (Cystersi Wągrowieccy)

1636.27/3. † ND. Adrjan Borysławski brat opata Stanisława B.

26701 (Cystersi Wągrowieccy)

1644.28/3. † X. Jan Madalenski bp. teodozjeń., sufrag. gr., op. lędzki, † w Gnieźnie w dzień W. Nocy

26702 (Cystersi Wągrowieccy)

1663.29/3. † Wojciech Samuel Chrzanowski 6-y opat polski tut.

26703 (Cystersi Wągrowieccy)

1740.30/3. † M. Franciszek Raszewski ojciec ojca Niwarda tut. profesa

26704 (Cystersi Wągrowieccy)

1809.2/4. † GD. Kat. Raszewska matka ojca Niwarda tut. prof.

26705 (Cystersi Wągrowieccy)

1621.4/4. † Br. Jan Białęski subdjak. tut. prof.

26706 (Cystersi Wągrowieccy)

1741.4/4. † NV. Wiktorja Raszewska siostra O. Niwarda tut. prof.

26707 (Cystersi Wągrowieccy)

1706.6/4. † X. Ignacy Bernard Gniński opat koronow., stryj x. Chryzostoma G. bpa kamieniec., op. tut.

26708 (Cystersi Wągrowieccy)

1678.6/4. † GD. Marcin Lisiecki ojciec O. Alberyka prof. tut., zap. 4.000 złp.

26709 (Cystersi Wągrowieccy)

1706.7/4. † Konstancja Gnińska Ks. Ołobocka siostra rodz. Chruzostoma bp. kam. opata tut.

26710 (Cystersi Wągrowieccy)

1739.7/4. † ND. Rozalja z Raszewskich Trąmpczyńska siostra rodz. X. ojca Niwarda przeora

26711 (Cystersi Wągrowieccy)

1618.7/4. † GD. Maciej Bogwiecki ojciec O. Mikołaja tut. prof.

26712 (Cystersi Wągrowieccy)

1710.7/4. † NV. Katarzyna Niezabitowska mater familias Łazisc.(!)

26713 (Cystersi Wągrowieccy)

1730.7/4. † ND. Paweł Łakiński ojciec br. Nepomucena tut. prof.

26714 (Cystersi Wągrowieccy)

1639.8/4. † ND. Adam Chrzanowski ojciec opata tut. Samuela Ch.

26715 (Cystersi Wągrowieccy)

1571.10/4. † N. Matrona D. Zofja Grzymułtowska siostra X. Andrzeja Dzierżanowskiego opata tut.

26716 (Cystersi Wągrowieccy)

1640.12/4. † Brat Aleks. Kurowski

26717 (Cystersi Wągrowieccy)

1693.13/4. † br. Chryzostom Rokicki subdjakon, tut. prof.

26718 (Cystersi Wągrowieccy)

---9.14/4. † GD. Jan Kobeliński przyjaciel i b. sługa klaszt., w różnych folw.

26719 (Cystersi Wągrowieccy)

1696.15/4. † MD. Władysł. Gniński sta radzyński brat rodz. bpa kamienic.

26720 (Cystersi Wągrowieccy)

1622.17/4. † X. Jan Wojc. Grochowicki 22 opat tut.

26721 (Cystersi Wągrowieccy)

1633.17/4. † X. Andrzej Chlewski op. Obry, prof. tut.

26722 (Cystersi Wągrowieccy)

1749.18/4. † O. Robert Dobiejewski prof. tut.

26723 (Cystersi Wągrowieccy)

1736.19/4. † MGD. Mik. Swięcicki ojciec O. Ludwika tut. prof.

26724 (Cystersi Wągrowieccy)

1780.20/4. † NV. Franciszka Raszewska, ciotka brata Niwarda R. tut. prof.

26725 (Cystersi Wągrowieccy)

1620.23/4. † ND. Jan Kurowski rodzony brata Aleksandra tut. prof.

26726 (Cystersi Wągrowieccy)

1653.25/4. † GD. Andrzej Deręgowski tut. dobrodz.

26727 (Cystersi Wągrowieccy)

1623.26/4. † ND. Barbara z Woynowa, matka x. Kaspra Kozielskiego opata tut.

26727a (Cystersi Wągrowieccy)

1625.26/4. † ND. Jadwiga Turzyńska legowała test. 100 zł.

26728 (Cystersi Wągrowieccy)

1739.27/4. † brat Kwiryn Łukomski tut. prof.

26729 (Cystersi Wągrowieccy)

1748.27/4. † NV. Lucylla Raszewska siostra O. Niwarda, prof. tut. poch. Pozn. S. J.

26730 (Cystersi Wągrowieccy)

1160.28/4. † MD. Slavenicus Zbilud comes filus Zbiludi comitis fundatoris nostri villam Mokronosy contulit monasterio

26731 (Cystersi Wągrowieccy)

1575.31/4. † br. Stanisław Kotarski djak., tut. prof.

26732 (Cystersi Wągrowieccy)

1755.31/4. † GD. Marcelin Raszewski rodzony ojca Niwarda tut. prof.

26733 (Cystersi Wągrowieccy)

1596.1/5. † X. Stanisław Ostrowski op. sulejowski i przemęcki, tut. prof. biegły w jj. hebr., łac., grec. "malleus haereticorum appellatus"

26734 (Cystersi Wągrowieccy)

1701.1/5. † O. Marcin Młodecki senior, tut. prof.

26735 (Cystersi Wągrowieccy)

1737.1/5. † O. Jakub Czekanowski tut. prof. senior, w kl. owińskim

26736 (Cystersi Wągrowieccy)

1742.1/5. † O. Bernard Dobrzyniecki prof., senior i kantor

26737 (Cystersi Wągrowieccy)

1663.2/5. † v. Zofja Przysiecka zakonnica owińska, siostra br. Łuk. tut. prof.

26738 (Cystersi Wągrowieccy)

1717.2/5. † GD. Marj. Wiśniewska, siostra O. Jana Więckowskiego tut. prof.

26739 (Cystersi Wągrowieccy)

1694.3/5. † GD. Władysław Rogaliński mł. przyjaciel kl.

26740 (Cystersi Wągrowieccy)

1616.4/5. † ND. Jan Kozielski, ojciec br. Marcjana tut. prof.

26741 (Cystersi Wągrowieccy)

1718.5/5. † MGD. Kat. z Kiekrza Nieświastowska

26742 (Cystersi Wągrowieccy)

1593.6/5. † ND. Zofja Pilatowska matka br. Stanisł. tut. prof.

26743 (Cystersi Wągrowieccy)

1637.6/5. † ND. Zofja Wolska, siostra brata Aleks. tut. prof.

26744 (Cystersi Wągrowieccy)

1153.8/5. † JMD. Zbilud comes a Pangrodz fund. kl. w Łeknie, dał klasztorowi: Pangrodz, Rgielsko, Tarnow, Straszew, forum in Lukno i miejsce samej fundacji dziś "Klasztorek" zw. koło Łekna

26745 (Cystersi Wągrowieccy)

1693.11/5. † GD. Stanisł. Lisiecki rodzony brata Alberyka L. teraz przeora tut. i tut. prof.

26746 (Cystersi Wągrowieccy)

180..21/5. † na prob. w Tarnowie O. Niward Raszewski curatus, tut. prof. i przeor, notariusz apostol. prokurator, subprzeor, przeor, poch. tu

26747 (Cystersi Wągrowieccy)

1410.23/5. † JD. Wojciech z Szaradowa klan camenecen., dobrodz. tut.

26748 (Cystersi Wągrowieccy)

1637.23/5. † ND. Stanisł. Przysiecki brat O. Łukasza tut. prof. i przeora

26749 (Cystersi Wągrowieccy)

1587.24/5. † ND. Wojciech Złyński, ojciec br. Stanisława tut. prof.

26750 (Cystersi Wągrowieccy)

1284.27/3. † JD. Bogusław klan ujski, dał klasztorowi wś. Polanikowo

26751 (Cystersi Wągrowieccy)

1376. (1326 ?) 29/5. † JD. Mikołaj wda kaliski dał wieś Sienno klasztorowi

26752 (Cystersi Wągrowieccy)

1618.17/11. † ND. Anna Suska matka br. Jana

26753 (Cystersi Wągrowieccy)

1609.20/11. † RD. Stanisław Borysławski 21 op. tut.

26754 (Cystersi Wągrowieccy)

1609.11/12. † GD. Franciszek Radzimiński, ojciec br. Nep. tut. prof.

26755 (Cystersi Wągrowieccy)

1621.21/11. † ND. Aleks. Grochowicki brat opata Jana

26756 (Cystersi Wągrowieccy)

1583.15/12. † RD. Andrzej Dzierżanowski prof. mogil., 19 op. tut. a 1-y polski

26757 (Cystersi Wągrowieccy)

1676.13/12. † br. Stefan Kowalski conversus tut. prof.

26758 (Cystersi Wągrowieccy)

162..14/12. † N. Michał Raczyński mł. rodz. br. Marcina tut, prof.

26759 (Cystersi Wągrowieccy)

17..18/12. † MGD. Joanna Rogalińska cześnikowa inowrocł., siostra i dobrodz. tut.

26760 (Cystersi Wągrowieccy)

....2/12. † ND. And. Cieński przyrodni o. Jana Sachskiego (?) tut. prof.

26761 (Cystersi Wągrowieccy)

1627.3/12. † ND. Adam Kozielski rodzony o. Kapra opata

26762 (Cystersi Wągrowieccy)

1234.5/12. † ND. Janko de Walachy patron kl. tut.

26763 (Cystersi Wągrowieccy)

1235.6/12. † ND. Maciej de Jagodno dobrodz. tut.

26764 (Cystersi Wągrowieccy)

1607.12/5. † O. Grzegorz Ostrowski, prior theologus, tut. prof.

26765 (Cystersi Wągrowieccy)

....13/5. † ND. Wacł. Grochowicki rodzony opata Jana

26766 (Cystersi Wągrowieccy)

1593.16/5. † X. Wojciech Zajączkowski 20 opat komisaryjny

26767 (Cystersi Wągrowieccy)

1542.16/5. † ND. Helena Dobrogoyska matka brata Grzegorza tut. prof.

26768 (Cystersi Wągrowieccy)

1772.19/5. † ND. Ignacy Kurnatowski wuj brata Niwarda

26769 (Cystersi Wągrowieccy)

1820.(?)19/5. † G. Eleonora z Garczyńskich Miaskowska matka brata Wojc. tut. prof.

26770 (Cystersi Wągrowieccy)

1304.21/5. † JD. Mikołaj wda kaliski 1/2 wsi Sienna dał

26771 (Cystersi Wągrowieccy)

1694.21/5. † MD. Maciej Grabski sędzia bydg. dobrodz.

26772 (Cystersi Wągrowieccy)

1744.22/5. † ND. Zofja Sobiejuska rodzona siostra opata Andrzeja

26773 (Cystersi Wągrowieccy)

1790.23/5. † MGD. Jan Malczewski podstoli gnieźń. przyjaciel, tu poch.

26774 (Cystersi Wągrowieccy)

1679.26/5. † ID. Dorota Gnińska wdzina chełm. matka Chryzostoma Benedykta opata, refer. kor., elekta lędzk., nominata kamienieck. † Grodna l. 52

26775 (Cystersi Wągrowieccy)

1312.26/5. ND. Jan s. com. Nimitonis Grabowo dał

26776 (Cystersi Wągrowieccy)

1327.28/5. JD. Winc. de Pałuki klan nakielski z Janem i Wojc. synami i Zbilutem, Swiętosławem, Sławnikiem dziedzictwo swe Dunowo z przyl. Krosno i Nowe dał

26777 (Cystersi Wągrowieccy)

1623.2/6. † ND. Zygmunt Zwoleński legował 300 złp.

26778 (Cystersi Wągrowieccy)

1630.8/6. † ND. Anna Dobrogoyska z mężem swym Władysławem z zarazy †† siostra brata Łuk. tut. prof.

26779 (Cystersi Wągrowieccy)

1702.9/6. † X. Jerzy Skoroszewski op. pelpl.

26780 (Cystersi Wągrowieccy)

1620.10/6. † ND. Ewa Zychlińska matka brata Swiętosł. tut. prof.

26781 (Cystersi Wągrowieccy)

1743.13/6. † GD. Teresa z Prządzyńskich 1-o v. Kucharska 2-o v. Dorpowska poch. 17(/6?) w kapl. św. Anny

26782 (Cystersi Wągrowieccy)

160..14/6. † M. Jan Skaławski ojciec brata Andrzeja tut. prof.

26783 (Cystersi Wągrowieccy)

1330.18/6. ND. Janusz dz. de Skoki miasto Skoki dał klasztorowi

26784 (Cystersi Wągrowieccy)

1666.20/6. † N. mł. Marcjan Lisiecki

26785 (Cystersi Wągrowieccy)

1381.27/6. ND. Sędziwój dz. z Tomiszewa, dał wś Bartodzieje

26786 (Cystersi Wągrowieccy)

1639.24/6. † ND. Marcin Kurowski rodz. brata Aleks. tut. prof.

26787 (Cystersi Wągrowieccy)

1283.30/7. MD. Zbilud Strasco comes dał wś. Kuninko

26788 (Cystersi Wągrowieccy)

1790.1/7. † MD. Justyna Siemiątkowska, przyjac. tu poch.

26789 (Cystersi Wągrowieccy)

1606.3/7. † RD. Jan Belinski op. z Obry tut. prof.

26790 (Cystersi Wągrowieccy)

1620.4/7. † X. Piotr Zychliński dominikanin, brat Swiętosława tut. prof.

26791 (Cystersi Wągrowieccy)

1720.5/7. † MGD. Wawrzyniec Nieświastowski dobrodz.

26792 (Cystersi Wągrowieccy)

1649.7/7. † X. Leonard Rembowski op. pelpl. prof. oliw.

26793 (Cystersi Wągrowieccy)

1710.7/7. † zaraza G. Marj. Kobylińska dobrodz.

26794 (Cystersi Wągrowieccy)

1713.10/7. † MGD. Tomasz Lubstowski dz. d. Kąpiel, brat rodz. O. Benedykta prof. lędzk. przeora tut.

26795 (Cystersi Wągrowieccy)

1387.9/7. ND. Swiętosław dz. w Radgość, wś. Bracholin dał

26796 (Cystersi Wągrowieccy)

1150.10/7. JD. Zofja ż. Zbiluda com. fundatora dała Godzisławie i Kaczkowo

26797 (Cystersi Wągrowieccy)

1586.12/7. † ND. Sebast. Borysławski ojciec opata Stanisława B.

26798 (Cystersi Wągrowieccy)

1324.15/7. MD. Brodzisław comes., wś. Oleszno dał

26799 (Cystersi Wągrowieccy)

1614.17/7. † ND. Jakub Kurowski ojciec br. Aleks. tut. prof.

26800 (Cystersi Wągrowieccy)

1704.22/7. † JD. Anna Zamoyska podskarbina kor., siostra Chryzostoma Gnińskiego bpa kamieniec., opata tut.

26801 (Cystersi Wągrowieccy)

1646.27/7. † G. Jan z Zakrzewa Zakrzewski dobrodz.

26802 (Cystersi Wągrowieccy)

1666.27/7. † ND. Jan Tupalski leg. 200 zł. węg.

26803 (Cystersi Wągrowieccy)

1702.28/8. † O. Kaz. Lisiecki senior, tut. prof.

26804 (Cystersi Wągrowieccy)

1628.8/8. † br. Marcin Raczyński subdjak. tut. prof.

26805 (Cystersi Wągrowieccy)

1667.9/8. † ND. Mikołaj Lisiecki rodz. brata Marcina tut. prof.

26806 (Cystersi Wągrowieccy)

1755.10/8. † GD. Anna z ... (Raszewska ?) siostra Niwarda

26807 (Cystersi Wągrowieccy)

1656.12/8. † G. Stanisław Naramowski rodz. brat Jerzego tut. prof.

26808 (Cystersi Wągrowieccy)

1719.12/8. † MGD. Dorota z Wiatrowa Kołaczkowska dobrodz.

26809 (Cystersi Wągrowieccy)

1641.14/8. † v. Barbara Teofila Grudzińska ksieni owińska

26810 (Cystersi Wągrowieccy)

Occisi sunt in bello cum Moscovitis Generosi Bartłomiej i Ludwik Miaskowscy Frantes... Germani" O. Wojciecha M. tut. prof.

26811 (Cystersi Wągrowieccy)

(17)59.19/8. † G. Dyzma Raszewski rodzony o. Niwarda tut. prof.

26812 (Cystersi Wągrowieccy)

1614.21/8. † X. Maciej Borzewski op. lędzki

26813 (Cystersi Wągrowieccy)

1164.22/8. ND. Piotr Zbilud, s. Zbiluda com. fundatora, wś. G.... dał

26814 (Cystersi Wągrowieccy)

1701.24/8. † o. Jakub Grusczyński senior i kantor tut.

26815 (Cystersi Wągrowieccy)

1292.27/8. JD. Wlacislaus klan. nakiel., patron

26816 (Cystersi Wągrowieccy)

1737.29/8. † X. Andrzej Skaławski 25 opat tut. 8 polski

26817 (Cystersi Wągrowieccy)

1624.30/8. † ND. Jan Zychliński ojciec brata Swiętosł. tut. prof.

26818 (Cystersi Wągrowieccy)

1650.31/2. † ND. Jan Naramowski ojciec br. Jerzego tut. prof.

26819 (Cystersi Wągrowieccy)

1792.31/8. † MGD. Barbara z Dzierżanowskich Malczewska podstolina gn. poch. tu

26820 (Cystersi Wągrowieccy)

1630.1/9. † ND. Zuzanna Czeluścińska siostra br. Łuk. tut. prof.

26821 (Cystersi Wągrowieccy)

1613.1/9. † N. mł. Wojc. Czyżewski z nowicjatu infims dimissus

26822 (Cystersi Wągrowieccy)

1619.10/9. † O. Wojciech Kołacki przeor i prow. karmelitów

26823 (Cystersi Wągrowieccy)

1761.16/9. † MD. Róża z Mysłowskich Iłowiecka leg. 400 zł.

26824 (Cystersi Wągrowieccy)

1652.16/9. † ND. Anna Wygrozowska matka brata Marcjana Kozielskiego tut. prof.

26825 (Cystersi Wągrowieccy)

1676.17/9. † GD. Mateusz Lisiecki ojciec brata Kaz. tut. prof.

26826 (Cystersi Wągrowieccy)

1638.19/9. † ND. Maciej Przysiecki rodzony brata Łukasza

26827 (Cystersi Wągrowieccy)

1708.23/9. † GD. Józef Rogaliński przyjaciel

26828 (Cystersi Wągrowieccy)

1639.24/9. † ND. mł. Stefan Kozielski rodzony brata Marcjana K.

26829 (Cystersi Wągrowieccy)

1709.26/9. † O. Karol Błocki tut. prof. i kantor † w Gdańsku zaraza poch. ib. Dominik.

26830 (Cystersi Wągrowieccy)

1590.29/9. † N. mł. Mikoł. Borysławski, rodzony opata Stanisława B.

26831 (Cystersi Wągrowieccy)

1709.1/10. † GD. Wojciech Więckowski ojciec O. Jana tut. prof.

26832 (Cystersi Wągrowieccy)

1622.3/10. † ND. Florjan Zychliński rodzony brata Swiętosława tut. prof.

26833 (Cystersi Wągrowieccy)

1776.4/10. † mł. D. Jan Stocki, brat br. Odona tut. prof.

26834 (Cystersi Wągrowieccy)

1608.8/10. † ND. Jan Białęski ojciec br. Jana tut. prof.

26835 (Cystersi Wągrowieccy)

1691.13/10. † MGD. Jan Rogaliński cześnik inowrocł., przyjaciel

26836 (Cystersi Wągrowieccy)

1701.16/10. † O. Marcin Alberyk Lisiecki przeor przemęc., prof. tut.

26837 (Cystersi Wągrowieccy)

1653.22/10. † ND. Anna Kozielska

26838 (Cystersi Wągrowieccy)

1243.25/10. MD. Vit comes dał wś Białośliwy

26839 (Cystersi Wągrowieccy)

1566.4/11. † ND. Anna z Ostroroga matka x. And. Dzierżanowskiego opata

26840 (Cystersi Wągrowieccy)

1640.8/11. † ND. Zofja Mielżyńska leg. 600 złp.

26841 (Cystersi Wągrowieccy)

1153.9/11. MD. Oger comes dał wś Turza

26842 (Cystersi Wągrowieccy)

1610.10/11. † ND. Katarz. z Czarnkowa ż. Stefana Grudzińskiego

26843 (Cystersi Wągrowieccy)

1752.11/11. † NV. Kunegunda Raszewska siostra O. Niwarda tut. prof.

26844 (Cystersi Wągrowieccy)

1581.12/11. † ND. Sebast. Dzierżanowski brat op. Andrzeja

26845 (Reformaci Szamotulscy)

1722.8/9. poch. MD. Kasper Racięcki z Brodziszewa

26846 (Reformaci Szamotulscy)

1723.21/5. poch. MD. Jan Koliński z Gorzyna

26847 (Reformaci Szamotulscy)

1723.17/6. poch. MD. Adam Malecki

26848 (Reformaci Szamotulscy)

1723. poch. PMD. Andrzej Przyjemski z domu fundat. konw. Gorec. i Osiecz.

26849 (Reformaci Szamotulscy)

1725.21/7. poch. MD. Marcjanna Milencka ze wsi Trzcionki

26850 (Reformaci Szamotulscy)

1725.7/8. poch. MD. Katarzyna Nieżychowska ze Swadzimia

26851 (Reformaci Szamotulscy)

1726.21/9. poch. MD. Konstancja Sczaniecka szczególn. dobrodz.

26852 (Reformaci Szamotulscy)

1727.16/5. poch. MD. Antoni Zalewski auditor poeseos

26853 (Reformaci Szamotulscy)

1728.26/7. poch. MD. Anna Radońska

26854 (Reformaci Szamotulscy)

1728.26/8. poch. MD. N. Gawłowska chowa ją MD. Trąmpczyński

26855 (Reformaci Szamotulscy)

1728.29/11. poch. MD. Jan Mielęcki

26856 (Reformaci Szamotulscy)

1729.27/3. poch. MD. Maciej Mielczewski

26857 (Reformaci Szamotulscy)

1729.6/4. poch. MD. Aleks. Rokoszewski

26858 (Reformaci Szamotulscy)

1729.20/4. poch. MD. N. Szczykowski

26859 (Reformaci Szamotulscy)

1729.27/4. poch. MD. Helena Szczaniecka

26860 (Reformaci Szamotulscy)

1729. poch. MD. Jadwiga Raczyńska

26861 (Reformaci Szamotulscy)

1735. poch. MD. Stan. Przybysławski

26862 (Reformaci Szamotulscy)

1735.15/6. poch. MD. Marcjan Zalewski z Mrowina

26863 (Reformaci Szamotulscy)

1736.20/8. poch. GD. Anna Dobrzycka

26864 (Reformaci Szamotulscy)

1736.5/11. poch. MD. Róża Trąmpczyńska z Górki

26865 (Reformaci Szamotulscy)

1736. poch. MD. Marcjan Mirosławski

26866 (Reformaci Szamotulscy)

1737. poch. MD. Kęszycka szczególn. dobrodz. Woźnik

26867 (Reformaci Szamotulscy)

1737.0/9. poch. MD. Kaz. Marszewski

26868 (Reformaci Szamotulscy)

1737.0/9. MD. Krzysztof Starzenski

26869 (Reformaci Szamotulscy)

1737.0/9. poch. MD. Jakub Nieżychowski z Psarskiego

26870 (Reformaci Szamotulscy)

1737.30/10. poch. MD. Jan Trzciński

26871 (Reformaci Szamotulscy)

1737.22/11. poch. MD. Jakub Gieczyński

26872 (Reformaci Szamotulscy)

1738.3/7. poch. MGD. Ludwika z Przyjemskich Bronikowska † w habicie tercjarskim

26873 (Reformaci Szamotulscy)

1738.15/8. poch. MGD. Maciej Malczewski z Nieczajny † nagle

26874 (Reformaci Szamotulscy)

1738. poch. MGD. Józef Aleks. Bartochowski 18/10. † we wsi Gąsawy

26975 (Reformaci Szamotulscy)

1738.29/11. poch. MGD. Antonina Swiderska, † w Cerekwicy

26876 (Reformaci Szamotulscy)

1739.24/1. poch. GD. Marjanna Pawłowska † w Rokitnicy

26877 (Reformaci Szamotulscy)

1739.0/5. poch. MD. Franciszek Niezychowski

26878 (Reformaci Szamotulscy)

1741.0/8. poch. MGD. Jadwiga z Przyjemskich 1-o v. Malczewska, 2-o v. Goślinowska we wsi Nieczajna

26880 (Reformaci Szamotulscy)

1743.18/6. poch. MD. Franciszek Koszutski ze wsi Bąblin

26881 (Reformaci Szamotulscy)

1744.2/10. poch. MD. Ignacy Kierski w Popówku

26882 (Reformaci Szamotulscy)

1745.15/1. poch. MD. Tyburcy Ryniewiecki stolnik buszkowski we wsi Kotno u lekarza

26883 (Reformaci Szamotulscy)

1748.17/2. † we wsi Bronczewo MGD. Rozalja Zakrzewska z Malczewskich

26884 (Reformaci Szamotulscy)

1749.11/1. poch. MD. Barbara Kierska z Popówka. † u lekarza w Pozn. w św. 3 Króli

26885 (Reformaci Szamotulscy)

1749.29/4. poch. MGD. Józef Skarbek Malczewski z Nieczajny, "qui ipsa die Patrocinii indigetis sui Posnaniae casu repentino de vectabulo cadendo, mortem appetiit"

26886 (Reformaci Szamotulscy)

1751.2/1. poch. G. Ludwika z Charzyńskich Gałkowska z m. Szamotuł

26887 (Reformaci Szamotulscy)

1752.4/8. poch. MGD. Jan Grodzicki ze wsi Górka chowa brat Michał Gr.

26888 (Reformaci Szamotulscy)

1752.8/11. poch. MGD. Jan Bronikowski z Otorowa chowają synowie: Józef i Piotr

26889 (Reformaci Szamotulscy)

1754.30/10. poch. MD. Ludwika z Nieżychowskich Gierzyńska † w Lipnicy, tercjarka chowa syn Ludwik G.

26890 (Reformaci Szamotulscy)

1755.13/1. poch. MD. Walentyn Kierski z Popówka. Chowa spadkob. Kajetan Morawski

26891 (Reformaci Szamotulscy)

1755.15/5. poch. MGD. Ludwik Gierzyński z Lipnicy, chowa Jakub Kaczkowski

26892 (Reformaci Szamotulscy)

1755.20/11. poch. MGD. Herula z Morawskich Bojanowska v. l. 6

26893 (Reformaci Szamotulscy)