FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 12

Regestennummer: 27.501 – 30.000

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

27501 (Kcynia)

1836.10/5. * Malice, ch. 10/7. Antonina Florentyna Józefa, c. G. poprz. Brodzkich [G. Florjana Brodzkiego pos. Damasławia i Salomei Kutzner] -- G. Józef B. i Józefa de Wollschleger

27501a (Kcynia)

1837.18/2. * Karmelin, ch. 5/3. Konstantyn Ignacy, s. Jakuba Sliwińskiego i Franc. de Goreckie poses. -- X. Hilary Sl. i Roz. Skorczeska

27503 (Kcynia)

1837.24/4. * Szczepice, ch. 15/5. Seweryna Cecylja, c. poprz. G. Zabłockich [G. Tadeusza Zabłockiego i Karoliny Bojanowskiej, dz-ów] -- G. Onufry Jasiński i M. Cecylja Bieńkowska

27504 (Kcynia)

1837.8/12. * Melice, ch. 38.12/2. Marja Mieczysława, c. poprz. G. Brodzkich [G. Florjana Brodzkiego pos. Damasławia i Salomei Kutzner] -- Juljan Br. i Michalina Br.

27505 (Kcynia)

1844.12/2. * Iwno, ch. 1/3. Patrycja Helena, c. G. Adama de Wolszleger i M. Patrycji Radzimińskiej dz-ów Iwna -- G. Józef de Guttry

27506 (Kcynia)

1844.10/3. * Zurawia, ch. 20, Szymon Michał Artur, s. G. Adolfa Malczewskiego i M. Pelagji Radzimińskiej dz-ów Kruchowa -- M. Prowidencja Guttry ż. G. Hipolit Guttry i Hel. Moszczeńska

27507 (Kcynia)

1844.30/5. * Melice, ch. 10/10. Zygmunt Maksym., s poprz. G. Brodzkich [G. Florjana Brodzkiego pos. Damasławia i Salomei Kutzner] dz-ów d. -- Dr. Juljan Kutzner G. Franc. de Brodzka

27508 (Kcynia)

1845.12/7. * Włodzimierzewo, ch. 3/8. Jadwiga Teresa Małgorzata, c. G. Korneljusza Wolszlegera i G. Nepom. Koszuckiej pos-ów -- G. Leon K. z Łukowa i Anna Ulatowska z Rybowa

27509 (Kcynia)

1846.13/2. * Szczepice,ch. 19, Adam Florjan Juljan, s. G. Hieronima Drwęskiego i M. Hel. Wilkońskiej pos. Szcz. -- G. Florjan W. dz. Wapna i M. Florentyna de Drwęska

27510 (Kcynia)

1846.27/3. * Mycielewo, ch. 29, Joanna Apolonja, c. Ignacego Kręskiego pos. w Gorzycach i Ludwiki Kosińskiej -- chrz. nieszl.

27511 (Kcynia)

1846.11/5. * Kc., ch. 19/6. Kazimierz Roch Sebast. s. G. Wiktora de Drwęski i Marjanny Urbanowskiej b. dz-ów Krzyszkówka -- G. Hier. D. i M. Apolin. de Wilkońska

27512 (Kcynia)

1846.29/9. * Iwno, ch. 3/11. Michalina Aldona, c. G. Adama Wolszlegera i Patrycji Radzimiń. dz. Iwna -- G. Xawery Karłowski i M. Paulina Kalksztein

27513 (Kcynia)

1847.2/5. * Włodzimierzewo, ch. 5/5. Ludwika Józefa Michalina, c. Korneljusza Wolszlegera i Nep. z Koszuckich, pos. Wł. -- Michał W. i Józefa de Biegańska

27514 (Kcynia)

1848.20/1. * Iwno, ch. 2/3. Antoni Aleks. Napoleon, s. G. Adama Wolszleger dz. I. i Patrycji Radzimiń. -- G. Ferd. Kalksztein dz. Stawian i V. Honorata Garczyńska

27515 (Kcynia)

1849.7/7. * Iwno, ch. 5/8. Patrycja Magdalena, c. poprz. Wolszlegerów [G. Adama Wolszleger dz. I. i Patrycji Radzimiń.] -- Aleks. Guttry i Wanda Radzimiń. Gutry i Cecylja W.

27516 (Kcynia)

1851.17/5. * Iwno, ch. 3/7. Antonina Wanda Julja, c. poprz. G. Wolszlegerów [G. Adama Wolszleger dz. I. i Patrycji Radzimiń.] -- chrz. nieszl.

27517 (Kcynia)

1860.30/1. * Kc., ch. 12/2. Marja Jadwiga, c. G. Tad. Zychlińskiego i Walerji Rożewickiej "magistri lignifabri" -- chrz. Marcin Sulkowski i Michalina R.

27518 (Kcynia)

1861.16/3. * Kc., ch. 25/3. Honorata Patrycja Jadwiga, c. G. Antoniego de Garczyńskiego majora i M. Stefanji Wilkońskiej -- G. Adam Wolszleger i M. Patrycja W.

27519 (Kcynia)

1861.11/7. * Kc., ch. 11/8, Jadwiga Teresa, c. poprz. Zychlińskich [G. Tad. Zychlińskiego i Walerji Rożewickiej "magistri lignifabri"] -- Józef Kurzewski Józefa Sulkowska

27520 (Kcynia)

1862.12/3. * Kc., ch. 19, Józef Anzelm, s. Teofila de Pomorskiego i Heleny Binder, posesorów -- X. Józef Pluciński Stef. Garczyńska i jego bliźniak Eustachy Teofil -- M. Wanda Suchorzewska

27521 (Kcynia)

1863.18/3. * Kc., ch. 6/4. Gabryela Józefa, c. poprz. Zychlińskich [G. Tad. Zychlińskiego i Walerji Rożewickiej "magistri lignifabri"] -- Xaw. Rożewicki i Augusta Majerska

27522 (Kcynia)

1863.14/5. * Kc., ch. 6/6. Władysław Leon, s. Dr. Wład. de Suchorzewskiego i Wandy Radzimińskiej -- Dr. Józef Szmidt i Patrycja Wolszleger

27523 (Kcynia)

1864.15/8. * Kc., ch. 2/9. Stefan Florjan Napoleon s. poprz. G. Garczyńskich [G. Antoniego de Garczyńskiego majora i M. Stefanji Wilkońskiej] majorów w.pol. -- G. Florjan Wilkoński i Praxeda W.

27524 (Kcynia)

1844.3/3. † Patrycja Helena, dni 21, c. Adama Wolszlegera i Patr. Radzimiń.

27525 (Kcynia)

1844.11/4. † Kc. GM. Antonina de Guttry ż. Antoniego Sokolnickiego l. 72 starość poch. cm. św. Barb.

27526 (Kcynia)

1851.15/10. † Malice Karolina z Bojanowskich Zabłocka l. 41, ż. Tadeusza Z. phtisis

27527 (Kcynia)

1829.3/10. † Kc. Longina z Gorskich Waliknowska l. 45, ż. Ignac. W. apoplexia

27528 (Kcynia)

1831.10/3. † Kc. G. Urszula z Gorskich Palędzka l. 74, wd. starość

27529 (Kcynia)

1831.23/3. † Zurawia Barbara de Gostyńska l. 50, wd.

27530 (Kcynia)

1832.15/1. † Kc. Franciszek Adam Wyszecki l. 72 wd.

27531 (Kcynia)

1832.19/4. † Kc. Stefan Wollszleger l. 60 m. Doroty febra

27532 (Kcynia)

1833.14/3. † Kc. Dorota z Kamińskich Wollszlegrowa wd. l. 50 kolki

27533 (Kcynia)

1836.5/12. † Legliszewo G. Franc. z Borzęckich Zabłocka wd. l. 65

27534 (Kcynia)

1836.7/12. † Kcynia G. Honorata z Skoraszewskich Guttry wd. l. 63 po dz. Paryża

27535 (Kcynia)

1837.18/1. † (Łankowice) G. Wiktor Łakiński l. 46, wd., dz. Ł.

27536 (Kcynia)

1837.23/7. † (Zurawia) MG. Józef Radzimiński l. 22, mł. s. Piotra i Weroniki Guttry, phtisis

27537 (Kcynia)

1837.17/11. † Kc. Klasztor x. Antoni de Zakrzewski l. 71, karmelita

27538 (Kcynia)

1821.12/7. † (Tupadły) Wiktorja z Piorunowskich Dzierżanowska, wd. po pos. T. l. 30, reumatyzm

27539 (Kcynia)

1821.3/9. † (Kc.) Brygitta z Bętkowskich Trąmpczyńska wd. l. 70 starość

27540 (Kcynia)

1825.1/7. † (Kc.) G. Wojc. Zołądkowski l. 85. wd. ubogi

27541 (Kcynia)

1825.3/7. † (Kc.) G. Jan Gorski l. 70, wd. hydrops

27542 (Kcynia)

1827.31/5. † (Kc.) Krystyna Wolszleger, ż. Stefana

27543 (Kcynia)

1872.10/9. † (Iwno) Emilja de Wolska Brodzka l. 68, ż. Juljana Br. zapal. płuc

27544 (Kcynia)

1821.18/7. (Kc.) G. Xawery Wolski z Nowejwsi x G. Justyna Walknowska z Kc., on 26, ona 22, ona c. Ignac. W. i Longiny z Górskich -- G. Jan Gorski z Kc. Leon G. z wsi Bławaty jej wujowie, And. Elzanowski i Leonard W. brat jego

27545 (Kcynia)

1824.6/6. (Zurawia) MD. Ferd. Kalkstein z Mieleszyna pf. Sokolniki x Paulina Radzimińska z Z. on l. 25, ona 18, c. szamb. Piotra i Weroniki Guttry -- Winc. K. brat jego, Ign. Swinarski z Skoków Ign. R.

27546 (Kcynia)

1824.2/9. (Grocholin) M. Stanisł. Grabowski pos. Zalesia mł. 29, x M. Kordula Baranowska wd. z Groch. l. 43, -- J. Marcin Miaskowski wuj jej

27547 (Kcynia)

1840.2/3. (Zurawia) G. Adam de Wollszleger mł. 35, z Iwna x Patrycja Radzimińska z Zurawia v. l. 24., c. Piotra i Weroniki -- Ferd. Kalksztein, Ignacy R., Adolf Malczewski Stefan Wolszleger to famatus

27548 (Kcynia)

1842.29/8. (Zurawia) G. Aleks. de Guttry z Paryża wd. 30 x Prowidencja de Radzimińska p. l. 24, c. Piotra i Weroniki -- G. Seweryn Ostrowski Hip. Guttry

27549 (Kcynia)

1843.29/8. (Zurawia) G. Xawery Karłowski z Dobieszewa, mł. 24. x v. Pamella Radzimińska z Z. 20, c. Piotra i Weroniki -- Ant. Łubieński, Winc. Moszczeński

27550 (Kcynia)

1852.28/9. (Malice) G. Antoni z Padwy de Wolański dz. z Biechowa Szlach. mł. l. 26, x v. Stefanja Zabłocka z Malic l. 21, c. Tad. i Karoliny on s. Tad. i Wilhelminy -- G. Onufry de Jasiński Konst. de Z., Juljan de W.

27551 (Kcynia)

1855.1/12. (Mechnacz) G. Tadeusz Zabłocki dz. d. Malic, wd. 52 x v. Honorata Garczyńska z Mechnacza l. 30 on s. Stanisława i Franciszki ona c. And. i Honoraty

27552 (Kcynia)

1860.7/I. G. Józef Garczyński pos. Smielina. pf. Dembowo wd. l. 56, x M. Emilja Czyż z Iwna l. 29, on s. And. i Honoraty, ona c. ol. Karoliny Czyż -- Adam Wolszlegier Ant. Garczyński

27553 (Kcynia)

1864.26/VII. (Iwno). G. Stefan de Kierski Brzezna pf. Potulice, mł. 26, x GV. Helenę Wolszleger c. Adama dz. Iwna i Patrycji Radzimińskiej l. 19. -- Włodzimierz Radzimiński, Józef W.

27554 (Kcynia)

1869.2/II. (Iwno) G. Ludwik Chłapowski, dz. Sośnicy p. krotosz., mł. 29., x Michalina Aldona Wolszleger, v. l. 22, c. Adama i Patrycji -- Stef. Kierski, etc.

27555 (Kcynia)

1767.18/XI. (Dębogóra) (* 12) Marjanny i N. Macieja Kłobukowskiego Andrzej Leopold syn powyższych. -- MD. Wiktor Kiełpiński i G. Teresa Kaczkowska z Kc.

27556 (Kcynia)

1768.3/VI. (Dęmbogóra) (* 2) Petronella Joanna, c. G. Wiktora de Kiełpińskiego i Karoliny de Zaydlice -- Adam Radzimiński podstolic nur. i G. Anna z Radzimin. Radolińska

27557 (Kcynia)

1768.17/VI. (Zorawia) (* 3) Michalina Petronella Klotylda, c. M. Adama Radzimińskiego i Józefaty Kaczkowskiej podstoliców nurskich -- Franc. R. podstolic nur. Michalina z Złotnic. Radz. ż. Józefa podstolica nur. sędziego dep. na T. Kor.

27558 (Kcynia)

1768.26/VI. (Kc.) (* 17) Jan, s. N. Jakuba Piechockiego i Heleny z Tarnowskich -- G. Kaz. Kozmiński sierżant i G. Anna Radolińska

27559 (Kcynia)

1769.26/I. (Kcynia) * Marjanna, c. N. Anton. Kamińskiego i Reginy -- Wojc. Siedlecki i Marj. Bielaska

27560 (Kcynia)

1769.25/VII. (Dembogóra) (19/VII. *) Józefa Marja. c. M. Wiktora de Manteufell Kiełpińskiego i Karol. z Zaydliców -- GD. Stefan Godurowski i Józefa z Miask. Baranowska

27561 (Kcynia)

1769.5/II. (Łankowice) (* 1.) Rozalja Józefata Balbina, c. G. Stef. i Franciszki z Lisowskich Godurowska -- X. i Józefa z Miask. Baranowska Rozalja z Łaskawskich Lis. babka dziecka

57562 (Kcynia)

1769.29/IX. (Iwno) (* 25) Michał Franc., s. N. Marcina i Małg. z Kozłowskich Osowieckich -- G. Paweł Komornicki z Czerlina i N. Kat. Kilanowska z Panigrodza

27563 (Kcynia)

1769.3/XI. (Zorawia) (18/X. *) Salomea Kordula, c. MD. Adama i Józefaty z Kaczkowskich Radzimińskich -- MD. Antoni R. skarbnik mazow. (?) i Anna z R. Radolińska

27564 (Kcynia)

1769.30/XII. (Kc.) (26/XII. *) Stefan Jan Ewary., s. G. Stanisł. i Łucji z Tarnowskich Tadajewskich -- N. Kajetan Snarski i N. Agn. Mileńska N. Józef Mileński i v. Zuz. Broniewska z Kc.

27565 (Kcynia)

1770.1/I. (Kc.) (69.30/XII. *) Adam Jan, s. G. Jakuba Zurocha Piechowskiego i Heleny z Tarnowskich -- MD. Franc. Radzimiński podstolic nurski i G. Joanna z Wałdowskich Koszutska

27566 (Kcynia)

1770.10/I. (Kc.). (* 5) Marcjanta, c. N. Andrzeja i Zofji z Wierzbickich Szczepkowska -- chrz. mieszcz.

27567 (Kcynia)

1770.13/II. * (Kc.) Walentyn Kajetan s. N. Kajetana Snarskiego i Agnieszki z Jąnowskich -- chrz. nieszl.

27568 (Kcynia)

1770.16/III. (Dembogóra) * Józef Cyrjan, s. N. Mateusza Kłobuchowskiego i Marjanny -- NV. Marj. Darska

27569 (Kcynia)

1770.3/V. (Lankowice) (* 1.) Józefa Anastazja, c. G. Ignacego i Magdal. z Lisowskich Niesiołowskich -- M. Franc. Poleski podkomorzyc derpski i Józefa z Miaskowsk. Baranowska

27570 (Kcynia)

1770.17/VII. (Kc). (* przed. 3 tyg.) Marjanna, c. G. Franciszka i Teresy z Boruckich Zakrzewskich -- G. And. Busza wiceregens gr. kc. i v. Balbina Broniewska z Kc.

27571 (Kcynia)

1771.6/VI. (Iwno). Antoni s. G. Andrzeja i Apolinji z Rogalińskich Dzierżeńskich -- chrz. nieszl.

27572 (Kcynia)

1772.12/IV. * (Łankowice) Wojciech, s. MD. Konstantyna i Brygidy z Bątkowskich Trąmbczyńskich dz-ów Łank. regentów gr. gn. -- MD. Stanisław T. miecznik kaliski, sędzia surrog. gr. gn. i MD. Baranowska

27573 (Kcynia)

1772.0/IV. (Kc.). Katarzyna, c. N. And. Szczepkowskiego i Zofji -- chrz. nieszl.

27574 (Kcynia)

1772.10/V. (Zorawia). (* 8) Petronella Zofja, c. N. Jakuba Piechockiego i Heleny -- ch. nieszl.

27575 (Kcynia)

1772.19/IV. (Malice) Leon Konst. s. G. Aleks. i Wiktorji Brodzkich dz. M. -- M. D. Jó

27576 (Kcynia)

1773.23/IV. (Łankowice). Wojciech Hermenegild s. MD. Konstantyna i Bryg. Trąmpczyńskich dz. Ł., reg. gr. gn. -- MD. Tr. miecznik i MD. Baranowska

27577 (Kcynia)

1771.27/III. (Zorawia). (* 23). Rupert Onufry Tadeusz Jan, s. MGD. Adama i Józefaty z Kaczkowskich Radzimińskich -- Antoni R. skarbnik mozyrski (!) i Kat. z Kanigowskich Wałdowska cerem. 26/IV. -- MGD. Jan i Kat. z Grabowskich Wałdowscy

27578 (Kcynia)

1772.12/IV. (Zorawia) (* 12) Wojc. Józef Tad., s. poprz. Radzimińskich [Adama i Józefaty z Kaczkowskich] -- Józef R. sędzia zs. gn. i Michalina R. z Dziewierzewa, dziedzice

27579 (Kcynia)

1773.9/X. (Kc.). (* 7) Franc. Michał, s. G. Franc. i Anny z Strzegockich Boroskich -- chrz. nieszl.

27580 (Kcynia)

1774.7/IV. (Lankowice) Otto Józef, s. poprz. G. Trąmpczyńskich [Konstantyna Trąmpczyńskiego i Bryg. z Bątkowskich] reg. gr. gn. -- Maciej Mieczkowski klanic konarski i Weronika z Sadowskich Kiełpińska

27581 (Kcynia)

1774.6/XI. (Zorawia). Tadeusz Leonard Onufry Paweł s. M. poprz. Radzimińskich [Adama i Józefaty z Kaczkowskich] -- GD. Jan Koszucki i GD. Joanna K. z Miastowic

27582 (Kcynia)

1776.26/I. (Iwno). (* 23). Józef Franc. Ignacy, s. MD. Macieja Mieczkowskiego klanica konar. kujaw. i Marj. Wiesiołowskiej -- MD. Konstantyn Trąmpczyński regens gr. gn. i MD. Józefa z Miaskowskich Baranowska etc.

27583 (Kcynia)

1776.26/I. (Zorawia). Marja Józefa Barb. Agn., c. poprz. G. Radzimińskich [Adama i Józefaty z Kaczkowskich] -- MD. Józef Tomicki i MD. Weronika Kiełpińska etc.

27584 (Kcynia)

1776.2/V. (Malice) (22/IV. *) Wojciech Józef, s. MD. Aleks. Brockiego i Wiktorji de Jeskie -- MD. Ewagr Jaraczewski regens kc. i ż. jego Konstancja

27585 (Kcynia)

1776.27/VI. (Szczepice) * Joanna Ludwika, c. N. Franc. i Teresy z Kraszkowskich Gościckich. -- GD. Józef Sadowski z Kc. i MGD. Marj. Horska, podkomorzyna mińska z Suchoręczka

27586 (Kcynia)

1779.24/XII. (Bąk) (z w. 3/1.) Józefa Marjanna, c. poprz. N. Gościckich [Franc. Gościckiego i Teresy z Kraszkowskich] -- MGD. Franc. Poleski sta kc. z ż. Marj. z Brockich, oboje de Suchoręcz

27587 (Kcynia)

1779.15/III. * (Dw. Zurawie) Józef Onufry Nepom. s. poprz. Radzimińskich [Adam Radzimiński i Józefata z Kaczkowskich] -- X. i MD. Anna Radolińska

27588 (Kcynia)

1779.10/VI. * (Iwno) ch. 13 Antonina Marjanna c. M.G. Wojc. i Ludwiki Mieczkowskich dz. I. -- Karol Deograt Szmid por. i Urszula z Bniń. Gozimierska miecz. wsch.

27589 (Kcynia)

1780.22/V. (Dw. Zurawie) *, a 24 ch., Julianna Magdalena c. poprz. Radzimińskich [Adam Radzimiński i Józefata z Kaczkowskich] (matka Józefata Lucja). -- X. i Anna Radolińska

27590 (Kcynia)

1781.25/III. (Dw. Iwno) *. Ch. 8/IV. Józef Onufry, s. G. Wojciecha i Ludwiki z Kiełczewskich Mieczkowskich -- Maciej M. brat ojca i Eleonora K. siostra matki

27591 (Kcynia)

1780.13/XI. (Zurawia). *. ch. 3/XII. Andrzej Ewagrjusz, s. G. Aleksandra i Wiktorji z Jeszków Brockich -- G. Jan. Osten i G. v. Teresa Radzimińska

27592 (Kcynia)

1782.2/VII. (Ujazd). * ch. 28. Jakub Bonaw. s. poprz. G. Brockich [Aleksandra i Wiktorji z Jeszków] -- G. Franc. Wolski i G. Joanna Koszucka z Miastowic

27593 (Kcynia)

1784.31/I. (Iwno). * Ignacy Walentyn s. N. Ant. i Franciszki z Mańkowskich Sicińskich ekonomów dwor.

27594 (Kcynia)

1784.10/V. (Dw. Zurawie) * a ch. 11, Jan Nep. Antoni, s. J. M. Aleksandra i Marjanny z Radzimińskich Moszczeńskich stów brzesk. kuj. -- X. i Łucja R.

27595 (Kcynia)

1784.18/VIII. (Malice) *, ch. 29, Augustyn Hieronim, s. G. Mikoł. i Weroniki de Lewalskie Skrzydlewskich -- G. Wiktorja Brodzka

27596 (Kcynia)

1785.12/III. * (Ujazd) Kazimierz Grzegorz, s. G. poprz Brodzkich [Aleksandra i Wiktorji z Jeszków] -- G. Stan. B. i GV. Radzimińska

27597 (Kcynia)

1785.20/IV. (Kc.) * Jan Walenty Edward, s. N. Andrzeja Szchlegiel sędziego pow. bydg. i Lowizy z Kaziorowskich -- JMD. Walenty Gozimirski stol. wsch. i Józefata Poleska śc. kc. córka

27598 (Kcynia)

1785.9/VI. (Iwno) Jan Ign. s. N. poprz. Sicińskich [Ant. i Franciszki z Mańkowskich] -- MD. Wojc. Mieczkowski klanic z ż. Ludwiką

27599 (Kcynia)

1785.27/VI. (Malice Dw.). *, ch. 3/VII., Antonina, c. N. Wojc. i Marj. Lewalskich -- GD. Stan. Brodzki i N. Weronika Skrzydlewska

27600 (Kcynia)

1785.16/VII. (Sierniki). *, a 8/VIII. ch. Marjanna, c. GD. Wojc. i Michaliny z Kaczkowskich Miaskowskich -- G. Jakub Dzierżanowski z ż. Kat. poses. Siernik

27601 (Kcynia)

1785.15/III. * (Dw. Sierniki) ch. 28, Józef, s. G. Jakuba i Katarzyny z Zdzarskich Dzierżanowskich pos. S., -- G. Mikoł. i Weron. Skrzydlewscy

27602 (Kcynia)

1673.30/XI. N. Wojciech Kamłowski (?) x Urszula Romanowa -- św. m. m.

27603 (Kcynia)

1676.27/IV. N. Adam Krzywkowski z wsi Pląskowo x N. Konst. Kęsicka z Zorawia -- N. Jan Orlikowski z Miastowic i N. Krusiński z Kowalewka

27604 (Kcynia)

1677.28/X. N. Zygmunt Kamiński x Zofja, wd. po N. Mikołaju Borkowskim -- GD. Wojc. Wilczyński skarb. pozn. i G. Jan Grabski i G. Anna Wilczyńska

27605 (Kcynia)

1678.26/IV. N. Wojciech Krusiński z Kowalewka x N. Zofja Rzezanowa z Iwna. -- GD. Bonaw. Małachowski tenut. wójt. kc.

27606 (Kcynia)

1679.14/II. G. Jakub Orłowski podkomorzyc dobrzyński, x Urszula z Pigłowic Smogulecka -- G. Walenty Zakrzewski, Wojc. O., Kaz. Krzywosecki

27607 (Kcynia)

1683.21/II. NG. Wojciech Pławiński x Zofja Charszewska -- NG. Franc. Mycielski, Mac. Radzimiński

27608 (Kcynia)

1684.23/V. G. Stanisław Mirosławski x G. Konst. Micielska -- G. Mac. Radzimiński z Malic i Bonaw. Urbanowski z wójt. kc.

27609 (Kcynia)

1685.17/VI. N. Walentyn Wołpiński x N. Zofja Portanta -- GD. Franciszek Mycielski z Szczepic i G. Jan Grabski z Zorawia

27610 (Kcynia)

1685.14/X. N. Wojciech Nosakowski x i N. Dorota -- N. Zygmunt Gawłowski i N. Stanisław Milewski

27611 (Kcynia)

1691.0/II. (Iwno). NG. Jakub Kaczkowski x Barbara Gierzyńska -- G. Jan Grabski sędzia nakielski, Adam Baranowski

27612 (Kcynia)

1692.25/VIII. (Dębogóra). G. Jan Masłowski x Jadwiga Baranowska -- G. Walenty Kołucki i Adam Baran.

27613 (Kcynia)

1740.25/V. † G. Wawrzyniec Przysiecki dz. wsi Lankowice

27614 (Kcynia)

1741.24/X. pochow. G. Mateusz Sitowski

27615 (Kcynia)

1742.30/X. † G. Jan Antoni Perkowski regens gr. kc. pochow. 6/XI

27616 (Kcynia)

1746.25/II. † G. Kazim. Paczyński

27617 (Kcynia)

1746.20/V. poch. Kasper l. 2, s. Stanisława Tadajewskiego

27618 (Kcynia)

1746.8/X. poch. córeczka 16 tyg. GG. Słupeckich

27619 (Kcynia)

1749.3/IV. † G. Maciej Węgierski

27620 (Kcynia)

1749.10/XII. poch. żebraczka N. Marjanna Mierzwińska

27621 (Kcynia)

1751.22/IV. poch. Nob. Anna matka Jastrembowska

27622 (Kcynia)

1751.14/V. † G. Franciszek Molski poch. karmelit.

27623 (Kcynia)

1752. † (Zorawia) G. Maciej Radzimiński s. Anton. podstolego nur. poch. tu

27624 (Kcynia)

1754.30/VII. poch. (Kc.) G. Jadwiga Laskowska

27625 (Kcynia)

1754.13/IX. poch. Marjanna, ledwo ochrzcz. dziecko N. Osowieckiego i Małg.

27626 (Kcynia)

1754.15/IX. † G. Józef Stankiewicz

27627 (Kcynia)

1754.17/IX. (Zurawia) † v. Marcjanna Radzimińska c. podstolego Antoniego R. poch. 20

27628 (Kcynia)

1754.19/XI. poch. G. Franciszek, s. G. Pawła i Teresy Kaczkowskich, l. 12

27629 (Kcynia)

1754.7/XII. poch. G. Jan Nep. s. tychże [G. Pawła i Teresy] Kaczkowskich l. 7

27630 (Kcynia)

1756.17/X. † w m. Jastrow M. Radzimiński podstoli nurski, poch. karmel.

27631 (Kcynia)

1756.9/XII. † (Sierniki) GD. Ant. Brodzki a 10/XII. † Ludwik Br. syn., poch. poch. 13

27632 (Kcynia)

1757.20/I. † GV. Eleonora Radzimińska (Zorawia)

27633 (Kcynia)

1757.23/IV. † (Krzepiszyno) GD. Wojc. Zukowski poch. tu 26

27634 (Kcynia)

1757.6/XII. † G. Marjanna Kozimińska (?) poch. cm.

27635 (Kcynia)

1758.26/V. † (Lankowice) Stanisław Antoni, s. G. Mik. i Ludw. Będkowskich, dziecko

27636 (Kcynia)

1758.13/VI. poch. (wójt.) G. Stan. Golański tenut. wójt. kc. † 12

27637 (Kcynia)

1759.21/II. (Kc.). † G. Anna z Cieleckich Szczepkowska poch. 23. karmel.

27638 (Kcynia)

1759.16/VIII. (Lankowice) † GD. Mikoł. Będkowski poch. 18, karmel.

27639 (Kcynia)

1759.10/X. † G. Antoni Franc. Kozłowski (K.) 4/XII. poch. cm.

27640 (Kcynia)

1760.29/II. poch. dziecko Małgorzata, c. G. Mich. i Apol. Dzierząskich

27641 (Kcynia)

1760.7/IV. † (Kc.) G. Józef Słupecki poch. karmel.

27642 (Kcynia)

1761.12/II. † (Kc.) Petronella z Kłosińskich Tadajewska poch. cm.

27643 (Kcynia)

1761.23/II. † (Kc.) N. And. Laskowski

27644 (Kcynia)

1762.30/VII. (Szczepice) † G. Marjanna z Złotnickich, ż. G. Mik. Bojanowskiego

27645 (Kcynia)

1762.7/X. poch. (Kc.) Marcin Szczepkowski wd. poch. kość.

27646 (Kcynia)

1763.8/IV. poch. (Grocholno) G. Agnieszka, wd. po G. Kraszewskim

27647 (Kcynia)

1763.10/VII. poch. Antoni synek N. Stan. i Teresy z Boruckich Zakrzewskich

27648 (Kcynia)

1763.25/X. (Kc.) poch. G. Jan Miecznikowski

27649 (Kcynia)

1764.30/III. poch. (Ujazd). Karol synek M. Adama i Cec. z Lutomskich Polewskich cześ. żyt.

27650 (Kcynia)

1764.30/VII. poch. (Kc.) G. Dorota Romanów Kłossowska wd.

27651 (Kcynia)

1765.18/X. poch. Kazimierz dziecko N. Stan. i Lucji Tadajewskich

27652 (Kcynia)

1765.29/IX. (Kc.). poch. G. Mich. Skowroński sierżant reg. buł. w. 27/IX. †

27653 (Kcynia)

1766.19/IV. (Bąk) Helena, c. G. Szym. i Marj. z Słowińskich Trzebiatowskich 1 r.

27654 (Kcynia)

1766.22/VII. † (Kc.) G. Anna Teresa de Szymanowskie Sochacka wd. poch. karmel.

27655 (Kcynia)

1766.16/VIII. poch. (Kc.) Antoni Wierzbicki s. N. Aleks. i Marjanny WN. † 15

27656 (Kcynia)

1767.3/VI. † Jan 1 1/2 r. s. N. Aleks. i Zofji Wierzbickich

27657 (Kcynia)

1769.19/VIII. (Dembogóra) poch. Petronella Joanna, c. G. Wiktora Manteuffel Kiełpińskiego i Karol. Zaydlic.

27658 (Kcynia)

1769.1/X. (Dembog.) poch. Marja Józefa 1/2 r. c. poprz. Kiełpińskich [Wiktora Manteuffel Kiełpińskiego i Karol. z Zaydlic.]

27659 (Kcynia)

1769.15/XI. poch. Maciej dziecko N. Franciszka i Teresy z Boruckich Zakrzewskich

27660 (Kcynia)

1694.22/II. (Krzepiszyn) G. Maciej Turski x G. N. Dziekcińska -- G. Marcin Wysocki i G. N. Trzebińska

27661 (Kcynia)

1695.9/V. (Grocholino). G. Andrzej Daleszyński x G. Jadwiga Baranowska -- G. Adam Baran. G. Mikoł. Baran.

27662 (Kcynia)

1697.27/I. N. Swiętosław Pławiński x G. Teresa Podczaska -- GG. Adam i Mik. Baranowscy

27663 (Kcynia)

1697.5/XI. (K.) N. Michał Pawłowski x Regina -- N. Kawecki i Sł. Dydrychowski ob. kc.

27664 (Kcynia)

1698.4/II. (Iwno) G. Jan Gierzyński x G. Teresa Kąsinowska c. Bogusława dz. Iwna -- MG. Jan Grabski sędzia surrog. gr. nakiel., Wojc. Gierz. ojciec jej, Bog. K. ojciec jego

27665 (Kcynia)

1801.5/V. (Turzyn) GD. Jan Żmichowski mł. x v. Wiktorja Kiedrzyńska oboje z T. -- GD. Ign. Goczkowski dz. Podobojewic i Józef Hudzyński z T.

27666 (Kcynia)

1802.25/XI. (Zurawia). GMD. Tad. Radzimiński mł. z Z. x v. Marj. Kaliszewska z Z. -- N. Ign. Siciński i Mik. Jaworski

27667 (Kcynia)

1699.6/I. (Zorawia). G. Stefan Powalski x. G. Katarzyna Rokoszewska w dw. Z. -- MG. Jan Skrzetuski i Adam Baranowski

27668 (Kcynia)

1699.11/V. (Grocholino) X. Łukasz z Czermina Czermiński kan. kat. gn., prob. kcyń., oleśn. daje ślub słudze swemu N. And. Kilarskiemu x N. Zuzanna Karlińska sługa Ludwika Baranowskiego i ż. jego Franciszki Kierskiej c. klana rogoziń.

27669 (Kcynia)

1704.5/X. we dw. Łankowickim NG. Jan Prusak Bieniewski x Marjanna Przysiecka

27670 (Kcynia)

1706.18/VII. (Kc.) G. Kazimierz Skumorowski x Barbara Wysocka -- G. Paweł Grabski i G. Jan Rokossowski

27671 (Kcynia)

1706.31/X. (Grocholino). N. Władysław Surantowicz x N. Konstancja Mikołajewska -- G. Ludwik Baran., Jan Rokoss., Wojc. Kąsin.

27672 (Kcynia)

1708.21/II. (Dw. "Degórski"). G. Stanisław Piekarski x G. Konstancja Baranowska -- G. Jan Pruszak, i N. Wałdowski Marcin Wysocki,

27673 (Kcynia)

1709.11/II. (Dw. Zorawie) GD. Józef Kąsinowski dz. i pos. Iwna x G. Katarzyna Gierzyńska -- MGD. Gębicki klan., Ludwik Baranowski

27674 (Kcynia)

1742.7/II. (Kc.). G. Stanisław Turski x Rozalia Figlarowiczówna -- św. nieszl.

27675 (Kcynia)

1746.24/XI. (Dębogóra) N. Jan Dzierżanowski x v. Wiktorja Smardzewska -- M.. Konst. Ponikiewski regent kcyń., Antoni Broniewski, Wojciech czy in. im. Wolski

27676 (Kcynia)

1747.15/XI. (Krzepiszyno) G. Jan Deręgowski x Teresa Zukowska -- G. Wojciech Z. ojciec, Adam Złotnicki, Deręgowski, Mikołaj Będkowski

27667 (Kcynia)

1749.0/X. (Kc.) D. Jan Iwaszkiewicz x NN. Marcjanna Będkowska -- M. Ant. Radzimiński, Ludwik Baranowski Paweł Chamski

27668 (Kcynia)

1751.24/I. (Kc.) N. Maciej Bronieski x sł. Agn. z Przybylińskich Rakoszewska wd. -- GG. Mierzejewski, Gawroński, Błaszkowski

27679 (Kcynia)

1752.3/II. (Grocholno) N. Stanisł. Dąbroski x Anna Rynarzeska -- G. Ludwik Baranowski, Mikoł. Bętkowski

27680 (Kcynia)

1753.12/V. (Sierniki) N. Franciszek Orłowski x Konstancja Skrzydlewska wd. -- G. Ant. Brodzki i Józef Słupecki

27681 (Kcynia)

1754.28/XI. M. Antoni Murzynowski podstoli (Dapifer i dopis. Sub) zs. dobrzyń. x MV. Helena Radzimińska podstolanka nurska -- G. Ludwik Baranowski Ant. Radzimiński, Mikołaj Będkowski, Paweł Chamski Jakub Dobrogoski

27682 (Kcynia)

1759.25/II. (Kc.) Franciszek Forbes x G. Zofja Gliszczyńska wd. -- G. Miecznikowski, Michał Bogusiewicz i in.

27683 (Kcynia)

1766.27/IV. (Zorawia). M. Adam Stanisł. Radzimiński podstolic nurski z tej par. x G. Józefata Lucja Kaczkowska z tej par. -- G. Mich. Palędzki Paula Kaczkowska

27684 (Kcynia)

1767.2/II. (Ujazd) N. Paweł Przysiecki x N. Eleonora Swięcicka v. -- Adam Polewski, G. Krzywosęcki, G. Krasucki

27685 (Kcynia)

1768.14/II. (Kc.) N. Jakub Piechocki x Helena Tarnowska, c. sł. Macieja T. z m. Kcyni -- G. Stanisł. Tadajewski

27686 (Kcynia)

1767.23/XII. (Kc.) † G. Michał Palędzki, wd. l. ok. 60, tow. chor. kopijnik., 24/XII. poch. w grobie kościel.

27687 (Kcynia)

1768.10/IX.(Kc.) † G. Teresa z Trąbczyńskich Kaczkowska, poch. 12

27688 (Kcynia)

1768.15/XI. (Kc.) † N. Jan Zamorski, starzec żebrak (questor)

27689 (Kcynia)

1769.12/IX. (Kc.). G. Aleksander Brodzki x Wiktorja Jeskowna v. -- G. Wiktor Kiełpiński, Dominik Radoliński i Stan. Brodzki

27690 (Kcynia)

1769.16/IX. (Lankowice) G. Ignacy Niesiołowski z par. tut. X. V. Magdalena Lisowska z par. Palędzie -- GG. Ludwik Baran., And. Lisowski, Dominik Radoliński

27691 (Kcynia)

1770.9/VII. (Kc.). sł. Wojciech Pniewski kowal i mieszcz. kcyń. x N. V. Franc. Kraszewska z Grocholna -- św. nieszl.

27692 (Kcynia)

1770.6/VIII. (Kc.). G. Aleksander Bagiński x GV. Ant. Kaczkowska -- G. Hier. Rudzki, Mich. Kalksztein chorążyc buski, Adam Radzimiński, podstolic nurski

27693 (Kcynia)

1770.3/IX. (Sierniki) G. Wojc. Rudzki x Marjanna z Brodzkich Modlibowska wd., -- Adam Radzimiński stolnikowicz nurski, Aleks. Bagiński, Hier. Rudzki

27694 (Kcynia)

1772.1/VI. (Tupadły) G. Henryk Jan Kłoszyński x G. wd. Salomea Karlińska, oboje ze wsi Tupadły -- G. Aleks. Brodzki, i nieszl.

27695 (Kcynia)

1774.29/IX. (Zorawia) N. Andrzej Dychtowicz x N. V. Franciszka Zaleska, oboje z Z. -- N. Twierdziński, N. Piechocki

27696 (Kcynia)

1787.26/XI. (Kc.) Sł. Wawrzyniec Dypolltt x N. Zuzanna Małachowska

27697 (Kcynia)

1789.0/II. (wójt. kc.) MG. Jan Krzysztof Osten x ingenna Franciszka de Sadlickie -- św. nieszl.

27698 (Kcynia)

1791.24/XI. (wójt. kc.). G. Franc. Tarnowski mł. x Franciszka Ostenowa wd. pos. wójt. kc. -- GD. Stan. Brodzki, Józef Jemielski

27699 (Kcynia)

1793.13/I. (Rozwarka sub Szczepice). N. Mich. Jankowski mł., l. ok. 56. x V. Marjanna Sliwińska -- ND. Tom. Sl. ojciec jej

27700 (Kcynia)

1793.8/IV. (Grocholino) Sł. Mich. Sadowski kucharz Baran. x N. Weronika Gorska z dworu Baran. -- Mich. Hier. Baranowski dz. Grocholna, Wojciech Trąmpczyński dz. Łankowic

27701 (Kcynia)

1794.29/I. (Kc.) G. Kazimierz Biernacki mł. podpor. (subcent.) huzarów prus. z Łubowa x Salomea Radzimińska v. podstolanka nurska, z Kc. -- G. Piotr Pomorski z Turzyna, Roman Pomorski

27702 (Kcynia)

1796.22/IX. (Zorawia) G. Szymon Łącki mł. x G. Anna Rynarzewska v., -- G. Chryzostom Korzycki z Dziewierzewa, Józef Rynarzewski ojcic jej z Zorawia And. Rozański z Zorawia

27703 (Kcynia)

1806.1/VI. (Dw. Grocholin) cer. (15/IV. *) Izydor Maurycy Ludwik Andrzej, s. GMD. Hieronima Mikołaja Baranowskiego i Korduli z Grabowskich, dz-ów d. Grocholin i Szubin -- Ks. i GM. D. Józefa B.

27704 (Kcynia)

1808.8/V. (Dw. Zurawia) (* 5). Józef Stanisł. Heliodor, s. M. Piotra hr. Radzimińskiego i Weroniki Gutrych, dz-ów Zurawia -- JM. Józef R. hr. i senator klan, dz. d. Srebrne Górki i Wiktorja z Lutomskich de Guttry z Suchoręcza

27705 (Kcynia)

1809.15/XII. (Zurawia) (26/VII. *) Anna Kornelja, c. poprz. hr. Radzimińskich [Piotra Radzimińskiego i Weroniki z Gutrych] podkom. JKMci, -- chrz. nieszl.

27706 (Kcynia)

1811.3/XII. (Dw. Zurawia) (2/XI. *) Apolinary, s. JMD. Piotra Radziminskiego i Weroniki Guttry dzów Zorawia -- X. Franc. Xaw. Rydzyński bp. chełmiń. i MGD. Józefa Rydzyńska z Nieżuchowa dziedziczka

27707 (Kcynia)

1812/19.III. (Dw. Zurawie) (29/II. *) Anastazja Palmira, c. JMD. poprz. Radzimińskich [Piotra Radzimińskiego i Weroniki z Gutrych], dz-ów Zurawia

27708 (Kcynia)

1813.3/X. (Dw. Zurawia) Katarzyna Michalina Pelagia, c. JMD. poprz. Radzimińskich [Piotra Radzimińskiego i Weroniki z Gurtych] dz-ów Zurawia -- MGD. Mateusz Rydzyński dz. Nieżuchowo i Wiktorja Guttrowa dz-a Suchoręcz.

27709 (Kcynia)

1817.17/X. (Iwno) * Konstancja Wiktorja Eugenja Emilina s. G. Wiktora Łakińskiego i Teresy z Goreckich dz-ów Iwna -- GD. Wawrzyniec i Antonina Goreccy małż. z Woli

27710 (Kcynia)

1786.2/I. (Dębogóra Dw.) * Jan s. G. Onufrego Sadowskiego i Agnieszki Kołudzkiej -- JMD. Maciej Mieczkowski klanic konarski kuj. i regentowa Brygida Trąmpczyńska

27711 (Kcynia)

1788.12/IV. (Sierniki) Józef, 1785.15/III. *, s. G. Jakuba Dzierżanowskiego i Katarzyny -- MG. Wojc. Mieczkowski klanic konar. kuj. i MG. Bryg. Trąmpczyńska

27712 (Kcynia)

1788.7/II. (Sierniki Dwór) * Maciej Andrzej s. G. poprz. Dzierżanowskich [Jakuba Dzierżanowskiego i Katarzyny] -- MG. Wojc. Miaskowski i MG. Miaskowska żona

27713 (Kcynia)

1788.22/IV. (Dębogóra) * Jan, s. MG. Aleks. Brodzkiego i Wiktorii -- ch. 6/V. -- Ks. i z Brodz. Rudzka

27714 (Kcynia)

1789.22/VI. (Wójt. kcyń.) * Joanna Petronella, c. MG. Jana Krzysztofa Ostena i Franciszki Sadlickiej z wójt. kcyń. -- Ks. i G. Ter. Wędołkowska, cer. 90.25/II.

27717 (Kcynia)

1790.27/XI. (Turzyno) (* 26) Franciszka Katarzyna Teresa, c. G. Anzelma i Marjanny Pomorskich pos. Turz. -- G. Piotr Pomorski i G. Wiktorja Pomorska

27716 (Kcynia)

1792.9/II. (Iwno) (2/IX. *) Piotr, s. GD. Jakuba i Katarzyny Dzierżanowskich pos. Iwna -- GD. Michał Baranowski dz. Grochol. i Ludwika Mieczkowska klanka z Iwna

27717 (Kcynia)

1794.13/XI. (Wójt. kc.) (0/X. *) Eleonora Katarzyna, c. N. Franciszka i Franciszki Tarnowskich -- GD. Chryzostom Kosicki pos. wsi Dziewierzewo i GD. Marj. Rynarzewska z Zorawia

27718 (Kcynia)

1796.31/I. (Wojt. kc.) (* 17) Antoni Wojc., s. poprz. N. Tarnowskich [Franciszka i Franciszki] -- MD. Wojc. Trąbczyński i MD. Brygitta Trąpczyńska z wsi Lankowice

27719 (Kcynia)

1797.16/V. (Wójt. kc.). (6/V. *) Jan Stanisław, s. N. poprz Tarnowskich [Franciszka Tarnowskiego i Franciszki Tarnowskiej] -- GD. Wojc. Trąbczyński regent z Łankowic i GD. Weronika Mieczkowska kl. konar. z Smoguleckiej wsi

27720 (Kcynia)

1800.4/V. (Grocholin) cer., 1798.7/I. * Hilary Franc., s. M. Macieja i Jadwigi z Miaskowskich Lutomskich -- MD. Michał Hier. Baranowski i MD. Wer. Guttry dz. Zarczyna

27721 (Kcynia)

1800.17/XII. (Zurawia) ch. 24/IX. * Teofil Franciszek s. GD. Michaliny z Radzimińskich Grompkowej nieznanego ojca -- GD. Tad. R. z Zurawia i GD. Barb. Gostyńska z Czerlina

27722 (Kcynia)

1803.23/III. (Zurawia) (* 4) Kazimierz, s. G. Tadeusza i Marjanny z Kaliszewskich Radzimińskich -- Walentyn Jarocki i G. Michalina Gronkowa z Zurawia

27723 (Kcynia)

1803.21/IV. (Grocholin) (* 5). Emilja Konstancja, c. G. And. i Agn. Kłobuchowskich, -- GMD. Michał Hier. Baranowski dz. Grocholina i GMD. Brigitta Trampczyńska

27724 (Kcynia)

1804.18/XI. (Ujazd) (* 11) Stanisław Kostka, s. G. Jana Palędzkiego i Joanny z Lutomskich poses. Ujazdu -- GD. Michał i Wiktorja małż. Guttrowie, dz-e dóbr Suchoręcza i Zarczyna

27725 (Kcynia)

1770.1/II. (Kc.) † N. Jan Głowczewski starzec, poch. 3/II. na cm.

27726 (Kcynia)

1770.9/III. (Kc.) † N. Marcin Jastrzembowski tow. konfeder. z. dobrzyń. raniony przez swoich, poch. cm.

27717 (Kcynia)

1770.17/III. (Łankowice) † Antonina, c. G. Andrzeja i Apolonji Dziorzyńskich, poch. cm.

27728 (Kcynia)

1770.25/V. (Zorawia) † G. Urszula dziecko l. 3 c. M. Adama i Józefaty z Kaczkowskich Radzimińskich podstoliców nurskich

27729 (Kcynia)

1773.8/IX. (Kc.) † Joanna, c. N. Daniela i Konstancji Jeszkowskich, poch. tu

27730 (Kcynia)

1774.25/12. (Kc.) † N. Ignacy Głowczewski, poch. 28 cm.

27731 (Kcynia)

1775.1/II. (Krzepiszyn) † N. Maciej Białęski ("Bialęski"), poch. w kość. 7

27732 (Kcynia)

1775.11/X. (Kc.) † Joanna, dziecko G. Aleksandra i Antoniny de Kaczkowskie poch. cm.

27733 (Kcynia)

1776.26/IV. (Zorawia) Kasper, dziecię N. Józefa Chodeckiego i Orszuli poch. cm.

27734 (Kcynia)

1776.6/X. † (Iwno) MD. Marjanmna z Wiesiołowskich Mieczkowska, ż. klanica konar. kuj., l. 22, poch. kość. Smogulec. 8

27735 (Kcynia)

1777.11/V. (Kc.) Andrzej Dzierżanowski nob. l. 65, poch. 13 cm.

27736 (Kcynia)

1778.23/V. (Łankowice) Jakub, dziecko l. 8, G. Konstantyna i Brygidy Trąmpczyńskiej poch. 24

27737 (Kcynia)

1781.24/III. (Zorawia) † NV. Michalina Gutowska l. 16,

27738 (Kcynia)

1781.29/IV. (Sierniki) † Michał dziecię 1/2 r. N. Józefa i Katarz. Imielewskich

27739 (Kcynia)

1781.23/VIII. (Lankowice) † Józef l. 12, s. G. Trąbczyńskich dz-ów Łankowic, poch. 26

27740 (Kcynia)

1781.19/IX. (Bąk) G. Jadwiga Krasowska l. 66, poch. karmel. kc.

27741 (Kcynia)

1781.8/XI. (Zurawia) † G. Józefata Radzimińska † nagle, poch. karmel. kc.

27742 (Kcynia)

1781.27/XII. (Dębogóra) † N. Konstancja Brzezińska l. 28, poch. 29

27743 (Kcynia)

1782.14/II. (Kc.) † N. Barbara Tokarska l. 74. 17/II. poch.

27744 (Kcynia)

1782.17/II. (Łankowice) † G. Konstantyn Trąpczyński regens gr. gn. l. 48, poch. 20

27745 (Kcynia)

1782.1/IV. (Malice) † G. N. Agn. Brodzka l. 98 poch. w kość. Św. Barb. 5/IV.

27746 (Kcynia)

1782.24/III. (Malice) † Marcin Trzebiatowski l. 19., s. N. Krzysztofa T., poch. 26 cm.

27747 (Kcynia)

1782.19/IV. (Malice) † Jan Trzebiatowski, s. N. Krzysztofa T., poch. 24 cm.

27748 (Kcynia)

1782.28/VII. (Zurawia) † G. Adam Radzimiński podstoli(c) nur. ("subdap.") 2/VIII. Poch. Srebrnagóra

27749 (Kcynia)

1782.17/XII. (Zurawia) † MG. Franciszek Radzimiński podstoli nurski poch. Srebrnagóra

27750 (Kcynia)

1783.13/I. (Kc.) † N. Barbara Twierdzińska l. 15 poch. 15 cm.

27751 (Kcynia)

1783.6/II. poch. (Sierniki) N. Zuzanna Cielecka l. 70, poch. cm. († chyba 4/II.)

27752 (Kcynia)

1783.20/IV. (Grocholin) † G. Ludwik Baranowski l. 67

27753 (Kcynia)

1783.3/IX. (Kc.) † N. Franciszka Lubińska l. 26, poch. 5 cm.

27754 (Kcynia)

1783.4/IX. (Kc.) † N. Marjanna Wolska l. 37 (87 ?) poch. cm. 6

27755 (Kcynia)

1785.13/I. (Sierniki) † N. Józef Wilichowski l. 72

27756 (Kcynia)

1786.22/X. (Iwno) † Jan, s. G. Antoniego Sicinskiego i Franciszki z Mankowskich poch. 24

27757 (Kcynia)

1786.12/XI. (Radzimin) † N. Agn. Ziomkowska l. 35, poch. cm. 14/XII

27758 (Kcynia)

1787.3/I. (Sierniki) † dziecina 1-roczna M. Miaskowskich

27759 (Kcynia)

1787.12/I. (Sierniki) † Marjanna 1 r., c. G. Wojciecha Miaskowskiego i Michaliny

27760 (Kcynia)

1789.27/VII. (Szczepice) † Joanna, c. N. Anton. Wolińskiego, i Wiktorii poch. 29

27761 (Kcynia)

1789.24/XII. (Zurawia) † M. Anna z Radzimińskich Radolińska, wdowa. l. o. 80, poch. 27 w Dziewierzewie

27762 (Kcynia)

1790.25/I. (Wojt. kc.) † GD. Jan Chryzostom Osten l. o. 70, pos. dziedz. wójt. kcyń., paraliż † nagle, bez pozost. syna. poch. w kość. Sw. Barb. za miastem

27763 (Kcynia)

1790.31/VII. (Radzimin pod. Zur.) † N. Urszula Chodecka l. ok. 38, 1/VIII. poch.

27763 (Kcynia)

1790.2/IX. (Dębogóra) † Jakub, s. MD. Aleksandra i Konstancji Brodzkich l. 8, poch. 4

27764 (Kcynia)

1795.14/IX. (Malice) † X. Teodor Brodzki prob. dębnicki l. 56, poch. 17 cm. kc.

27765 (Kcynia)

18o1.5/V. (Turzyn) G. D. Jan Zmichowski mł. x v. Wiktorja Kiedrzyńska -- GD. Ign. Goczkowski dz. Podobojewic i Józef Hudzyński z Turzyna

27766 (Kcynia)

1802.25/XI. (Krzepiszyn) D. Szymon Grabiński wd. l. ok. 34, pos. wsi Sobiech x D. Katarzyna Dmowska v. z Krzepiszyna -- GD. Jan Palędzki z Ujazdu i Tom. Drunicki z Krzepiszyna

27767 (Kcynia)

1802.25/XI. (Zurawia) GMD. Tadeusz Radzimiński mł. z Z. x V. Marjanna Kaliszewska z Z. -- N. Ign. Siciński i Mik. Jaworski obaj z Z.

27768 (Kcynia)

1809.1/II. (Szczepice) GD. Józef Dzierżanowski, mł., pos. Tupadł x Wiktorja Pioronowska v. z S. -- GD. Piotr Radzimiński dz. Zurawia, Jakub R. z Szczepic, Franc. Kamiński z Ruśca

27769 (Kcynia)

1811.17/XI.(Ujazd) N. Jan Sołomowicz mł. l. 30 z Dziębowa x Katarzyna z Dmoskich Grabińska l. 46 z U. -- Daniel Nering dz. Ladkowa Leon Kochanowski z Inowrocł. i Józef Guttry z Bąku

27770 (Kcynia)

1816.16/III. (Bąk) G. MD. Jan Nep. Kmita kap. w. p. z Warsz., mł. l. 28, x Urszula z Korytowskich wd. Trąmpczyńska l. 31, posesorka folw. Bąk -- św. nieszl.

27771 (Kcynia)

1817.18/XI. (Grocholin, Gościniec Zielony) N. Michał Chrzanowski mł. l. 20 ze wsi Turza par. gorec. x Małgorzata Cyszeska v. z Groch. Gość. Ziel. l. 20 -- św. nieszl.

27772 (Kcynia)

1820.12/I. (Dw. Iwno) GMD. Marcin Tomicki z Grudzielca l. 25, x GM. Nepomucena Łakińska z Iwna, v. l. 18 -- GMD. Maciej Ł. dz. Oleszna i in. ojciec jej, GD. Franc. Gorecki dz. Sobiejuch, GD. Leonard T. brat jego i GD. Wiktor Ł. brat jej dz. Iwna

27773 (Kcynia)

1796.4/V. (Turzyn) † Marjanna, l. 2, c. G. Ant. i Wiktorji Rzeszotarskich pos. Turzyna poch. 7

27775 (Kcynia)

1796.10/V. (szpit. Kc.) † N. Marcin Makowski l. ok. 60, nagle, poch. sw. Barb. 12

27776 (Kcynia)

1797.11/VI. (Malice) Honorata l. 4, c. G. Aleks. Brodzkiego i Wiktorji, poch. 14 cm.

27777 (Kcynia)

1798.1/II. (Turzyn) Magdalena, 1 1/2 r., c. GD. Antoniego Rzeszotarskiego i Wiktorji -- 3 poch. cm.

27778 (Kcynia)

1798.2/V. (Kc.) † ND. Stefan Dmoski, l. 56, poch. 4 cm.

27779 (Kcynia)

1798.28/VIII. (Wójt. kc.) † N. Anna Czapleska v. l. ok. 105, cm. poch. 30

27780 (Kcynia)

1799.14/I. (Kc. Grabowo) † N. Małgorz. Osowiecka l. ok. 60, poch. cm. 16

27781 (Kcynia)

1799.26/XI. (Malice) † G. Marjanna z Brodzkich Rudzka l. 70, poch. cm. 28

27782 (Kcynia)

1800.28/V. (Wójt. kc.) † Józef l. 6 1/2, s. G. Chryzostoma Korzickiego, poch. karmel. 30

27783 (Kcynia)

1801.26/X. (Zurawia) † Alfons, 10 tyg., s. G. Tad. Radzimińskiego poch. 27 cm.

27784 (Kcynia)

1801.20/XI. (Kc.) † G. Joanna Petronella Ostynowna l. 14, poch. 23 cm.

27785 (Kcynia)

1804.27/X. (Kc.) † N. Antoni Kamiński, l. ok. 60, poch. sw. Barbara 29

27786 (Kcynia)

1805.28/VIII. (Iwno Dw.) † GMD. Wojc. Mieczkowski klanic konar. kujaw., l. 60, nagle, paraliż, poch. 30

27787 (Kcynia)

1805.15/VII. (Kc.) GMD. Andrzej Koźmiński l. ok. 60, nagle, 19 poch. cm.

27788 (Kcynia)

1805.8/XII. (Tupadły) † GD. Jakub Dzierżanowski l. 62, poch. 12 cm.

27789 (Kcynia)

1807.21/II. (Kc.) † GD. Aleks. Brodzki, l. 74, poch. 23 cm.

27790 (Kcynia)

1807.18/IV. (Kc.) † GMD. Kunegunda z Urbanowskich Koźmińska l. ok. 36, poch. cm. 22

27791 (Kcynia)

1807.27/VI. (Kc.) † GMD. Andrzej Koźmiński l. 30 (38 ?) cm. 2/VII. poch.

27792 (Kcynia)

1808.19/III. (Ujazd) † D. Szymon Grabiński l. o. 40, pos. U. poch. 21 Barb.

27795 (Kcynia)

1808.30/III. (Iwno Dw.) † GMD. Konstancja z Goreckich Łakińska, dz-a Iwna i in., poch. karmel. 31

27794 (Kcynia)

1808.16/IX. (Kc.) † G. M. D. Józefa z Miaskowskich Baranowska, l. 70, poch. 19

27795 (Kcynia)

1809.2/IX. (Szczepice) † M. Jakub Radzimiński wdzic gn. l. 40, dz. Czeszewa z przyl. † w Szczep. dziedzicznej wsi Józefa R. b. wdy gn., obecnie senat. Kl. Ks. Warszaw. ojca swego bez przygot. na śmierć, poch. 4 w kość. dziewierzewskim

27796 (Kcynia)

1809.16/XII. (Dw. Zurawia). † Anna Kornelja, dziecko MD. Piotra i Wiktorji z Guttrych Radzimińskich, 1/2 r. poch. Sw. Barb. 17

27797 (Kcynia)

1810.8/XII. (Kc.) † MGD. Józefa z Kierskich Gorska, l. 30, poch. 10

27798 (Kcynia)

1811.28/III. (Ujazd) † N. Marjanna de Neringi Dmowska wd. l. 77, poch. cm. 30

27799 (Kcynia)

1816.14/XI. (Turzyn) † GD. Ignacy Trąmpczyński, l. 41, poch. 16 cm.

27800 (Kcynia)

1817.8/X. (Turzyn) † N. Andrzej Woyciechowski mł. l. 60, poch. Sw. Barb. 10

27801 (Kcynia)

1818.21/VII. (Kc.) † G. Ignacy Rzeszewski, l. 50, poch. 23 Sw. Barb.

27802 (Kcynia)

1818.20/VIII. (Grocholin) † JMGD. Michał Hieronim Baranowski dziedzic Grocholina z przyl. i m. Szubina z przyl. wsiami, l. 56, poch. 23

27803 (Kcynia)

1819.4/XI. (Krzepiszyn Dw.). † GD. Stanisława Trąmpczyńska l. 40, przy połogu, ż. GD. Józefa T. pos. wsi K. pochow. wraz z potomkiem 7 Sw. Barb.

27804 (Kcynia)

1819.26/XI. (Krzepiszyn Dw.) † GD. Łukasz Konarski l. ok. 85, mąż Antoniny z Miaskowskich K-ej poch. 30 cm. Sw. Barb.

27805 (Kcynia)

1820.19/VI. (Łankowiec) † G. Piotr Dzierżanowski l. 26, poch. cm. Sw. Barb. 21

27806 (Kcynia)

1820.6/VIII. (Krzepiszyn Dw.) † GD. Józef Trąmpczyński wd., l. 53, poch. cm. Sw. Barb. 8

27807 (Kcynia)

1820.27/IX. (Krzepiszyn Dw.) † G. Adam Trąmpczyński mł., l. 17, s. G. Józefa i Stanisławy, z fatalnego przypadku wystrzału pistoletu, poch. 29 cm. Sw. Barb.

27808 (Mielżyn)

1780.15/VIII. (Lipe) 27/VII. * Pantaleon Ignacy Evagriusz s. G. Tadeusza i Anieli z Jaskólskich Jaraczewskich -- G. Jan Cieśliński i G. Wiktorja z Ciborskich Jaracz., babka dziecka G. Stanisł. Kostka Ozdowski i G. Konstancja z Brodzkich Jaraczewska G. Ewagriusz Jar. reg. kc. i G. Konst. z Czerlińskich Ozdowska

27809 (Mielżyn)

1780.10/X. (M.) (* 3) Franciszek Hilarion, s. G. Antoniego Kowalewskiego i G. Magdaleny -- chrz. X. i m-a

27810 (Mielżyn)

1782.11/I. (Rogowo) Józef, s. G. Macieja i Apolonii Jakubowskich (30/XII. *) -- G. Florjan Piotrowski i Marjanna Rzeszotarska z Karcewa

27811 (Mielżyn)

1782.24/III. (M.) Józef, s. G. Kazim. i Łucji Rapackich -- G. Wojc. Zbyszewski dz. Ruchocinka i Wiktorja Jaraczewska z Lipego

27812 (Mielżyn)

1783.17/VII. (Sędziwojewo) Ignacy Jakub (24/VI. *). s. G. Pawła i Józefaty z Tuszyńskich Błędowskich -- G. Józef Brzeski dz. Gorzykowa i Brygitta Dembińska v. z Gorzykowa

27813 (Mielżyn)

1784.8/IV. (M.) Konstantyn Wojciech (4/IV. *), s. G. Wojciecha i Magdaleny z Białobłockich Jaraczewskich -- G. Dominik J. kap. w. p. i G. Wiktorja J. z Lipego

27814 (Mielżyn)

1784.15/VII. (M.) Jan Bonawentura Aleksy Stanisław, s. G. Sebastjana i Kazimiery z Kurnatowskich Konarskich -- MD. Stanisław Otto Trąmpczyński miecz. kalis., sędzia surrog. gr. gn. dz. M. i Justyna Tr. z Grzybowa

27815 (Mielżyn)

1785.13/II. (Lipe) Andrzej Korsyn Ignacy Ewagriusz * 4, s. G. Józ. i Jadwigi z Jaraczewskich Bronieskich -- G. Jan Cieśliński pos. d. Skąpe i G. Wiktorja z Ciborskich Jaracz. babka dziecka z Lipego

27816 (Mielżyn)

1785.14/XI. G. Stef. Rudzski instyg. gr. gn., dz. d. Małachowa Wierzbiczan MM.

27817 (Mielżyn)

1785.13/XII. (Gorzykowo) Lucja Katarzyna Tekla, 25/XI. * c. G. Józefa Woynicz i Marjanny z Zielińskich -- G. Jakub Czaplieski pos. cz. Gorzykowa i G. Franc. Wilamowska z Gorzykowa

27818 (Mielżyn)

1786.12/I. (Lipe) Honorata Marcjanna * t. d., c. G. Jakuba i Jadwigi z Jaracz. Broniewskich -- chłop i G. Kazimiera z Kurnatowskich Konarska z Mielżyna

27819 (Mielżyn)

1786.16/I. (Ruchocin) Adam Stanisław Marceli (1785.24/XII. *), s. G. Xawerego i Barb. z Grodzieskich Kilińskich poses. Ruchocina -- G. Wawrzyniec Kierski komis. mielżyń. i GV. Anna Kil. z R.

27820 (Mielżyn)

1786.19/II. (Ruchocin) Ewa, (1784.24/XII. *) c. poprz G. Kilińskich [Xawerego Kilińskiego i Barb. z Grodzieskich] pos. R. -- ass. M. Stanisław Otto Trąmpczyński wojski więk. kaliski sędzia surrog. gr. gn., dz. Mielżyna i M. Marjanna z Działyńskich Wołowiczowa dz-a d. Witkowa

27821 (Mielżyn)

1786.14/VII. (Odrowąż) Jan Paweł, 26.VI. * s. G. Stanisława i Marjanny z Trzcińskich Węgierskich -- G. Paweł Piekarski z Orzalinin pos. (?) i G. Wiktorja Jaraczewska de Lipe

27822 (Mielżyn)

1786.17/VII. (Gorzykowo) Magdalena Józefata, (* 10), c. G. Józefa i Agn. Bogusławskich -- G. Józef Brzeski dz. cz. Gorz. i Marjanna z Chwaliszewskich Rzeszotarska z Karcewa

27823 (Mielżyn)

1786.11/IX. (Jaworowo) Maciej Franciszek Michał (* 6), s. G. Antoniego i Zuzanny z Jarnowskich Chwaliszewskich pos. cz. Jaworowa -- G. Maciej Chwalisz. stolnik żydacz., dz. J. i Marjanna z Chwal. Rzeszotarska z Karcewa

27824 (Mielżyn)

1787.4/III. (Gorzykowo) Józef, (26/II. *), s. G. Pawła i Józefaty z Tuszyńskich Blęndaskich -- G. Ant. Chwaliszewski pos. cz. Jaworowa

27825 (Mielżyn)

1788.2/VI. (M.) (z w. 1785.30/V.) Antoni Feliks, s. G. Józ. i Kat. z Turobolskich Kaczarowskich (!) -- Ign. Dobrogoyski i Marj. Bielecka ob. z Leśniewa, ass. MD. Stanisł. Otto Trąmpczyński cześnik kaliski surrog. gr. gn. dz. Mielżyna z żoną

27826 (Mielżyn)

1790.30/VI. (M.) (* 15) Jan, s. G. Kaz. i Agnieszki Rapackich -- G. Maksym. Otto Trąmpczyński dz. d. ... i MD. Juljanna z Trąpcz. Trąmpczyńska dz. d. M.

27827 (Mielżyn)

1796.27/VII. (Jaworowo) bl. dzieci G. Antoniego Chwalszewskiego i Zuzanny de Jaranowskich 1) Dominik Tadeusz Jakub, -- M. Marjanna Rokossowska 2) Piotr Ignacy Mikołaj -- M. Piotr Rokossowski i Jadwiga Zakrzewska

27828 (Mielżyn)

1800.24/XII. (M.) dziecko G. Macieja Sikorskiego, s. o. Teofila S. z ol. G. Anny Studzyńskiej, urodz. z Teresy Kołudzkiej s. o. G. Anton. K. z ol. Jolenty z Kołudz., 15/XII. * imiona Eurebjusz Tadeusz

27829 (Mielżyn)

1801.1/III. (Ruchocin) (26.II. *) Aleksander Józef, s. M.. Józefa Trąmpczyńskiego (s. o. Anton. Tr. z ol. Bogumiły z Trąmpcz.) i Stanisławy Konarskiej, (c. o. Łuk. K. z Antoniny Miaskowskiej) -- G. Jakub Dobrogowski i G. Ant. Konarska ass. G. Maksymiljan Tr. dz. Kawnic, G. Antonina Konarska

27830 (Mielżyn)

1802.27/V. (M.) (24/V. *) Józef Ignacy Jan Nepomucyn, s. poprz. G. Sikorskich [Macieja Sikorskiego i Teresy z Kołudzkich] -- G. Mateusz Zalewski z Gonic i Kaz. Konarska

27831 (Mielżyn)

1803.20/XII. (Ruchocin) (14/XII. *) Adam Euzebjusz, s. M. poprz. Trąmpczyńskich [Józefa Trąmpczyńskiego i Stanisławy z Konarskiej] -- G. Wawrzyniec Kierski i G. Anna Kosicka

27832 (Mielżyn)

1804.6/VIII. (Lippe) (5/VIII. *) Kajetan Józef Apolinary s. G. Tadeusza Jaraczewskiego (s. Tad. J. z Anieli Jaskólskiej) z Róży Łakińskiej (c. ol. Józ. Ł. z Teresy Kołudzkiej) -- G. Stanisław Kierski mł. i G. v. Krassyda Broniewska

27833 (Mielżyn)

1805.10/X. (Ruchocin) (* 9), Franciszka, c. poprz. G. Jaraczewskich [Tadeusza Jaraczewskiego i Anieli z Jaskólskich] -- Łakiński dz. M., Ruch., Lipego i M. Markowska

27834 (Mielżyn)

1809.21/XI. (Jaworowo) Teodor Andrzej Marcin, s. G. Tadeusza Jaraczewskiego i Róży Łakińskiej 10/XI. * -- G. Bronisz dz. Stawu i GM. Ter. Sikorska babka dziecka

27835 (Mielżyn)

1811.17/III. (Jaworowo) * Wirydjanna Józefata, c. G. poprz. Jaraczewskich [Tadeusza Jaraczewskiego i Anieli z Jaskóleckich] -- G. Augustyn Radoński i G. Krasyda Broniewska

27836 (Mielżyn)

1813.27/V. (J.) Uljanna, Wiridjanna, c. G.. poprz. Jaraczewskich [Tadeusza Jaraczewskiego i Anieli z Jaskóleckich], * 22 -- G. Tad. Zaleski i G. Wirydjanna z Łakińskich Sikorska, ass. Wład. Sikor. i G. Leok. z Łakińsk. Hulewiczowa

27837 (Łubowo)

1793.22/IV. (Chwałkówko) Ignacy s. N. Józefa i Katarzyny Głębockich -- ND. Ludwik Jagodziński z Chw. i GD. Karolina Dobrogoyska podczaszego c. z dw. Leśniewo

27838 (Łubowo)

1797.28/XII. (Chwałkowo) Joanna Józefata Teodozja, c. G. Aleksandra i Zofji z Zieleńskich Kozłowskich pos. Chw. -- G. Kajetan Kobyliński i Józefa z Gołackich Kozłowska matka Aleksandra

27839 (Łubowo)

1798.11/VIII. (Chwałkówko) Ignacy Jakub 30/VII. * s. G. Ludwika i Weroniki Wyszyńskich, -- G. Jakub Dobrogoyski i Dorota Brzezańska wszyscy z Chwałkówka

27840 (Łubowo)

1798.14/VII. (Chwałkówko) Ignacy Józef, 26/VI. * s. G. Walentyna i Anny Sulkowskich -- G. Franc. S. i Ludwika Prusimska wszyscy z Chw.

27841 (Łubowo)

1799.3/VIII. (Chwałkowo) Teofila Krystyna, c. G. Felicjana i Brygitty z Grudzielskich Gozimierskich, posessorów Chwłakowa -- G. Paweł Goz. i G. Anna z Grudziel. Wierzbicka cerem. 1802.5/II. w niebezp. śmierci

27841 (Łubowo)

1800.30/VIII. (Gościńczyk Chwałkowski) Franciszek Xawery, 24/VIII. * s. G. ol. Franciszka Xaw. i Franciszki wdowy Dąbskich stróżów leśnych -- N. Konrad Adamski obyw. pozn. i GM. Ewa Lutomska podstolina rzeczycka dz-a Łubowa

27843 (Łubowo)

1801.1/III. * (ch. 4) (Chwałkowo), Kazimierz Alojzy Gotard s. G. Felicjana i Brygitty z Grudzielskich Gozimierskich

27844 (Łubowo)

1801.28/VII. * (Łubowo) ch. 3/VIII. Anna Marjanna, c. G. Jana i Joanny z Lutomskich Palędzkich -- G. Wojc. L. i Kat. Szeliska

27845 (Łubowo)

1802.13/XII. * (Chwałkowo) ch. 19, Euzebjusz Tomasz, s. G. Józefa i Magdaleny z Malczewskich Kosmowskich posesorów Chw. -- G. Wojciech Zbyszewski, i Józefata Malcz., ass. G. Hipolit Zbysz i v. Marjanna Malcz.

27846 (Łubowo)

1803.8/IX. * (Leśniewo), ch. 10. Katarzyna Salomea, c. G. Ignacego i Ludwiny z Czochronów Ulatowskich poses. leśn. -- G. Michał Brzezański dz. Gołunia, z ż. matką G. Katarzyną B.

27847 (Łubowo)

1803.10/IX. * (Łubówko) ch. 18, Józefa Franc., c. G. Antoniego i Marjanny Jerzykowskich ekonomów, -- G. Antoni Czaykowski poses. Łubow. i G. Eleonora Idzikowska z Woźnik pos.

27848 (Łubowo)

1806.20/VII. * (Pierzyska), ch. 21. Prakseda Anna, c. G. Maksym. i Elżb. Bogdańskich poses. -- G. Franc. Jerzykowski i G. Ewa Lutomska podczasz. rzeczyc. dz. Łubówka

27849 (Łubowo)

1806.19/VI. * (Przyborowo) ch. 7/IX. Marcelin Tadeusz, s. G. Franc. i Katarz. z Kosseckich Jerzykowskich -- G. Tadeusz Baranowski dz. Sobiesierni z ż. Katarz. z Goślinowskich

27850 (Łubowo)

1808.22/VIII. * (Łubowo), ch. 12/IX. Ludwik Józef, s. G. Anton. i Korduli Morzów poses. Ł. i Łubówka, -- G. Wojc. Lutomski dz. Ł., podstolic rzeczyc. i G. Józefa z Miaskowskich Ł. żona jego dz. Lennej Góry

27851 (Łubowo)

1809.11/VI. chrzestni G. Jan Wład. Czachórski z ż. Bibjanną dz-e Wierzyc

27852 (Łubowo)

1811.28/IV. (Łubowo), * 20, Pulcherja Agnieszka, c. G. Antoniego Morze poses. Łubowa, i Łubówka, i Korduli z Trzebińskich -- G. Wojc. Lutomski podstolic rzeczycki dz. Łubowa z matką swoją Ewą z Łubówka

27853 (Łubowo)

1813.12/II. (Łubowo), * 9, Apolonja Ludwika, c. G. Anton. Morze pos. Ł. i Korduli z Trzebińskich -- G. Franc. Gutowski z GV. Elżbietą siostrą swą z Zegnowa

27854 (Łubowo)

1813.24/X. (Łubow), 16/X. * Leopold Teodor, s. G. Jakuba Lutomskiego i Brygidy z Czachórskich -- G. Franc. Gutowski z Zegnowa i V. Teodora L. z Łubowa

27855 (Łubowo)

1815.23/VI. (Łubowo). * 13, Erazm Wojc. Antoni, s. G. Jakuba Potockiego i Marjanny z Krynkowskich poses. d. Łubowa i Lennej Góry -- GD. Wojciech Lutomski dz. Ł. i Lennej Góry i Rusocina. NB. obiit

27856 (Łubowo)

1815.10/VIII. (Chwałkówko) Marta Aniela, 23/VII. * c. G. Nepomuc. Koszutskiego poses. d. Chw. i Bryg. z Ordęgów -- G. Ignacy K. z Poklatek i Marj. Łukomska z Chwałkówka

27857 (Łubowo)

1816.17/XI. 13/X. * (Łubowo) Wiktor Stanisław, s. G. Jakuba Potockiego poses. Łubowa i Lennej Góry i Marj. z Krymkowskich -- G. Józef Arnold pos. Chwałkowa z Klarą K. matką matki z Anton. Krepskiego, mieszk. Krobi

27858 (Łubowo)

1818.24/V. (Przyborowo) Jan Nep. Tadeusz, * 15, s. G. Józefa Plewkiewicza i Antoniny z Winnickich -- G. Tadeusz W. pos. Pawłowa, i G. Agata Iłowiecka, ass. G. Hipolit Przeradzki i Kat. Dyzanowska, Andrzej J. i Apolonja P-owa

27859 (Łubowo)

1819.14/II. (Łubowo) Florenty Wojc. Walenty, * 10. s. MG. poprz. Potockich [Jakuba Potockiego i Marj. z Krymkowskich] -- MGD. Wojc. Lutomski podstolic rzeczycki dz. Łubowa i MGD. Klara Krymkowska dz-a Kraszkowic i pos. Krobi

27860 (Łubowo)

1820.28/V. (Łubowo) Władysław Wojciech Antoni 14/IV. * s. poprz. G. Potockich [Jakuba Potockiego i Marj. z Krymkowskich], poses. Łubowa, -- G. Onufry Jasiński dz. Witakowic, z żoną

27861 (Łubowo)

1820.22/VI. (Łubówko) Damazy Antoni, (* 11), s. G. Konstantyma Szeliskiego i Scholastyki z Jaraczewskich -- G. Józef Arnold z ż. Marjanną z Radomińskich, pos. Chw.

27862 (Łubowo)

1821.23/X. (Ł.) Michał Franc. 26/IX. * s. N. Melchjora Mokierskiego subcustodis silvae i Marj. Kętrzyńskiej -- G. Józef Szymanowski pos. Nowejwsi i G. Kunegunda Andrzycka de Gościńczyk

27863 (Łubowo)

1821.26/X. (Ł.), 6/X. * Zenon Franc., s. poprz. G. Potockich [Jakuba Potockiego i Marj. z Krymkowskich] pos. Łub. -- G. Leopold P. syn i G. Marjanna Szanowska tegoż Jakuba P., wszyscy z Ł.

27864 (Łubowo)

1822.24/XI. (Ł.) * 9 Stanisław Konst. s. N. Melchjora i Marjanny z Kętrzyń. Mokierskich -- mieszcz. i N. Nepomucena Kętrzyńska v. de Gołuń., ass. G. Stan. Arnold z Chwałkowa i GV. Anna Palędzka z Gościńczyka Chwałkowskiego

27865 (Dziekanowice)

1789.22/XI. (Siemianowo) Stanisław Kostka, 13/XI. * s. G. Kazimierza Bojeńskiego i Magdaleny z Rumieńskich -- G. Aniela Małgorzata Miaskowska i G. Wojc. Slaski

27866 (Dziekanowice)

1791.15/VIII. (Dz.), * 12, Wawrzyniec, s. G. Michała i Marjanny Tarwidowskich -- G. Jan Głuchowski i Apolinja Gabryelska

27866 (Dziekanowice)

1793.7/VII. (Siemianowo), 27/VI. * Paweł Feliks, s. G. Bonifacego i Katarz. Bartoszewiczów -- G. Feliks Bojenski chor. JKMci i G. Magdal. z Rumińskich Bojeńska

27867 (Dziekanowice)

1796.6/I. (Dz.). * 1, Marcjanna Wiktorja, c. G. Kazimierza i Tekli z Ciświckich Waliszewskich -- G. Anna z Suchodolskich C. i G. Mikołaj Trepka

27868 (Dziekanowice)

1834.17/II. (Waliszewo) JM. Fryderyk Wilhelm Jaeger, wd. ewang. major w. pruskich, artyl. komend. Berlina 1787.14/VIII. * x GV. Ludwika Mańkowska z Wal. 1807.9/IV. * -- GD. Ludwik M. jej ojciec etc.

27869 (Dziekanowice)

1794.23/XII. (Siemianowo) poch. Antonina c. G. Kaz. i Magdal. z Rumińskich Bojeńskich l. 12

27870 (Dziekanowice)

1797.7/II. * (Dziekanowice) Romuald Jan z Mathy s. G. Kazimierza i Tekli z Ciśw. Waliszewskich ch. 13, -- X. Bartłomiej Kociełkowski kan. smol., prob. i dziekan z Słupcy i M. Teofila Goliszewska pisarzowa poznań.

27871 (Dziekanowice)

1797.4/IV. (20/III. *) Józef Benedykt, s. G. Kazimierza i Małgorz. z Wolskich Bojeńskich -- G. Michał Rogala Brzeżański i Domicella z Dambrowskich Wolska miecznikowa smoleńska

27872 (Dziekanowice)

1797.23/IV. (Żydowko) Nepomucena Helena, c. G. Mich. i Anieli z Miaskowskich Brzeżańskich -- M. z Urbanowskich Jasińska sędzina pow. gn. i X. Mich. Kociełkowski

27873 (Dziekanowice)

1799.24/I. (Siemianowo) Honorata Agn. c. G. Kaz. Korabity i Małgorzaty z Wolskich Boińskich poses. Siemianowa -- G. Ludwik Ciświcki z ż. Marcj. Suchodolską wsi Zydówko posesor

27875 (Dziekanowice)

1800.15/XII. (Dz.) Barbara Marj. (* 7), c. G. Kaz. Waliszewskiego i Tekli z Ciświckich -- M. Tad. Baranowski, sędzia cyw. pow. gn., dz. d. Sobiesiernia i Anna z Drogońskich Skrzypińska pisarzowa zs. gn.

27876 (Dziekanowice)

1801.16/III. (Lenna Góra). * Józef Jan Nepom. Benedykt, s. M. Michała Rogali i Anieli z Miask. Brzeżańskich, dz. wsi Gołuń a pos. d. Lenna Góra -- JM. Mich. hr. Wołłowicz dz. m. Witkowa, wsi Działyń, Dębnica i ż. Marj. z Działyńskich

27877 (Sobota)

1753.23/X. Jan Rafał, s. MGD. Franciszka Moraczewskiego i Elżbiety M. -- MGD. Antoni Dzięciołowski i MGD. Rozalja Objezierska

27878 (Sobota)

1754.7/VII. Jan Felicjan, s. MGD. Franc. Moraczewskiego komor. wschow. i Elżbiety -- MGD. Józef Mor. i Marj. Objezierska z Zelętkowa (obie powyższe metryki na osobnych kartkach przyklejone do wewn. strony okładki księgi. Ręka XVIII w.)

27879 (Sobota)

1798.25/V. Chrz. MD. Rafał Moraczewski kapit. w. p. panna Franciszka M., c. dziedziców Soboty. 9/IX. chrz. MD. Antonina Moraczewska komornikowa pozn. i MD. Adam Zbijewski sta łagiewnicki 2/IX. MD. Józefa Moracz c. kolatorów

27880 (Sobota)

1799.7/IV. Chrz. MD. Michał Konarzewski z woj. kuj. i MD. Józefa z Trąbczyńskich Przanowska z Golęczewa

27881 (Sobota)

1800.20/IV. chrz. MGD. Antonina z Rychłowskich Moraczewska dz-a Soboty i Bytkowa komornikowa 1803.19/VII. ona chrz. jako wdowa

27882 (Sobota)

1801.9/VIII. Chrz. MD. Marcin Krzyżanowski nieżonaty pos. Zielątkowa 6/IX. chrz. MD. Jakub Moraczewski s. dz-ów Soboty i MD. Brygitta Zbyszewska c. dz-ów Golęczewa

27883 (Sobota)

1802.7/I. chrz. MD. Ignacy Trąbczyński dz. Góry i MD. v. Brygida Zbyszewska (!) z Golęczewa 2/II. chrz. MD. Walentyn Zakrzewski pos. Bytkowa

27884 (Sobota)

1802.9/III. (Golęczewo) (* 7) Franciszka Konstancja Emilja, c. MD. Dominika Przanowskiego dz-a Gol. i Józefy Trąbczyńskiej -- MD. Wojc. Tr. z Pierska i MD. Brigitta Zaleska

27885 (Sobota)

1802.21/III. Chrz. MD. Ignacy Zakrzewski z Bytkowa i MD. Katarz. Moraczewska panna, c. dz-ów Soboty. 24/X. chrz. Aleksander Moraczewski, s. dzów Sob.

27886 (Sobota)

1803.16/IV. chrz. GD. Zuzanna z Malczewskich Dąbrowska z Pawłowic i G. Jan Świeżyński ekon. z Sob. 30/VII. chrz. MD. Wojciech Obrębski pos. wsi Starzyny

27885 (Sobota)

1804.7/II. chrz. MD. Elżbieta z Krzyżanowskich Moraczewska ol. komornikowa kaliska dz-a dożyw. Soboty i MD. Rafał Moracz. kapitan, pos. Soboty 20/XII. chrz. MD. v. Honorata Zbijewska

27888 (Sobota)

1805.1/II. Chrz. MGD. Ignacy Moraczewski

27889 (Sobota)

1807.11/I. (Golęczewo) Joanna Deograta, (* 6), c. G. Bartłom. Leszczyńskiego ekonoma i Franc. Arciszewskiej -- MD. Adam Loga z ż. Joanną z Dobiejewskich. Ten Loga dz. Golęczewa

27890 (Sobota)

1809.10/IX. PMD. Rafał Moraczewski kapitan w. Kr. Pol. pos. Soboty i Józefa z Kierskich Moracz. podwojewodzina, dz-a Zielętkowa

27891 (Sobota)

1809.12/X. (Sepno) chrz. dziecka poronion. Antoni, s. N. i Spect. Kaz. Czochrona i Kat. Ługowskiej

27892 (Sobota)

1810.2/XI. (Sepno) Kornelja Ludwina (1/XI. *) c. MD. Kaz. i Kat. z Ługowskich Czochronów pos. Sepna -- M. D. Aleks. Moraczewski, mł. z Bytkowa i MD. Lidwina z Czochronów Ulatowska z Leśniewa

27893 (Sobota)

1810.28/XI. (Zielątkowo) (Ta data 28 niepewna bo późniejszym atramentem z czegoś innego popraw.) (* 27) Bibjana Franciszka Xawera, c. PMD. Tomasza Moraczewskiego i Józefy z Kierskich, dz-ów Ziel., podwojew. poznań. -- MD. Jakub M. mł. z Ziel. i MD. Katarz. M. v. z Soboty

27894 (Sobota)

1810.14/XII. (Sepno) cerem. poprz. Kornelji Lidwiny c. Czochronów. -- ass. MGD. Chryzostom Gronowski z Ocieszysza

27895 (Sobota)

1811.4/IV. chrz. PMD. Rafał Moraczewski dz. Soboty i MD. Honorata z Moracz. Zbijewska z Soboty

27896 (Sobota)

1813.16/X. chrz. MD. Barbara z Bąkowskich Bogusławska pos. Bytkowa

27897 (Sobota)

1814.25/IX. chrz. MD. Zuzanna z Gorzeńskich Skoroszewska pos. Soboty 1815.20/IV. Ona z Ignacym Sk.

27898 (Sobota)

1816.11/VII. chrz. MD. Jakub Krzyżanowski pos. Bytkowa i MD. Franc. Jonemanowa pos. Soboty

27899 (Sobota)

1817.27/VIII. (Bytkowo) Ignacy Piotr, (* 21) s. GMD. Jakuba i Magdaleny z Juneman Krzyżanowskich poses. Bytk. -- JMD. Stanisław K. dz. Roznowa i MD. Franciszka Juneman pos.

27900 (Sobota)

1823.27/VII. (Golenczewo) (* 18) Nepomucyn Wincenty a Paula, s. MD. Franciszka Koczorowskiego i Tekli Zborowskiej poses. Golenczewa -- MD. Jan Gorczyczewski konsyl. zs. obornic. (landrat?) z ż. Nepom. z Rudnickich

27901 (Sobota)

1800.15/X. (Sobota) MGD. And. Grabiński, mł., podkomorzy JKMci, * w Ociążu x MGD. Prakseda Krzyżanowska cześnikówna poznań. panna, w obec. jej op.: Łukasza Krzyżan. sędziego zs. pozn. z Zielątkowa, i Tomasza Moraczewskiego podwojew. pozn. Ass. Ignacy Brzeski podstoli kujaw., Kazimierz Moracz. komornik pozn., Wincenty Suchorzewski rotm.

27902 (Sobota)

1817.15/II. (Górka) G. Wawrzyniec Cielecki mł., pos. wsi Trąbinek par. Dolsk l. 26, x G. Nepomucena Zofja Kuczborska l. 16, v. z Górki par. Objezierze, w tow. rodziców i braci rodz. Franciszka i Jana K. K.

27903 (Sobota)

1829.2/V. (Sobota) GD. Teofil Urbanowski, mł., dz. wsi Kowalskie djec. gn., par. wrończyń. x v. Emilja Łaszkowska c. MGD. Łaszkowskich kolat. S. -- MGD. Zygm. Jaraczewski z Jaraczewa i Maks. Potocki z Będlewa, Leon Zawadzki z Bednar

27904 (Sobota)

1830.6/IX. (Sob.) MGD. Antoni Zółtowski mł., l. 22, s. Józefa i Teresy ZZ. dz-ów Zajączkowa x MGD. Seweryna Łaszkowska v. l. 18, c. MGD. Ignac. i Scholastyki z Zawadzkich Ł. Ł. dz-ów Sob. -- MGD. Winc. Kalkstein dz. d. Psarskie, MGD. Emiljan Węgierski dz. Rudek

27905 (Sobota)

1800.5/III. (S.) poch. MG. Franciszka Moraczewska, c. dziedziców i kolatorów († 3) l. 17 variola

27906 (Sobota)

1802.1/IV. (S.) poch. MG. Kazimierz Moraczewski komornik pozn., dz. Sob. i Bytkowa, fundator cz. kość. soboc. (29/III. †) l. 49. Febris putrida

27907 (Sobota)

1803.3/III. (Zielętkowo) poch. Anastazy, s. MGD. Tom. Moraczewskiego podwojew. pozn. i Józefy z Kierskich dz-ów Ziel. z par. zydow., († 11) l. 2 tyg. 9

27908 (Sobota)

1808.7/IX. (Zielętkowo) poch. Elżbieta Hel., c. poprz. M. Moraczewskich [Tom. Moraczewskiego i Józefy z Kierskich] dz-ów Z. 1 r. 3 tyg, Dysynterja

27909 (Sobota)

1810.20/IV. (Sob.) † JMD. Elżbieta z Krzyżanowskich Moraczewska komornikowa gran. pozn., dz-a dożyw. sobocka, kolat. i restauratorka kość. tut. restauracja zaczęta przez męża Franc. Xaw. Mor. komor. kalis. z powodu † jego nieskończoną dokonała po † męża żyła 19. l. we wdow. †-a m. l. 83 po krótkiej chorobie. Febra ze starości

27910 (Sobota)

1815.19/VI. (Zielętkowo) poch. PMD. Tomasz Wanlentyn Moraczewski († 16) l. 55 Phtisis

27911 (Sobota)

1825.30/I. (Gączewo) Maciej Sebastjan (* 20) s. GMD. Franciszka Koczorowskiego i Tekli z Zaborowskich poses. Gol. -- GD. Piotr Koczor. pos. Gorzyczek i GD. Marj. z Sulikowskich Zaborowska ass. Maciej Zaborowski pos. d. Karce i Nepomucena z Cieślińskich Koczorowska

27912 (Sobota)

1830.31/X. Władysław Łukasz Seweryn (* 18) s. MGD. Teofila i Emilji z Łaszkowskich Urbanowskich dz-ów d. Kowalskie -- MGD. Ign. Ł., dziad, dz. Soboty i MD. Kat. Zawadzka prababka dziecka, dz. Bednar

27913 (Sobota)

1842.23/V. (Golenczewo) Stanisław Wincenty (7/IV. *), s. GMD. Leopolda Mąkowskiego i GMD. Emilji z Koczorowskich posesorów Golenczewa -- MGD. Jan K. dziad dziecka i GD. v. Prakseda Mąk. a cerem. MGD. Erazm Dobrzycki dz. Bąblina i MGD. Józefa Nieświastowska dz-a Słupi ass. Tytus Dobrzycki dz. Baborowa i Pelagja z Dobrzyc. Radzimińska, dz-a Cerekwicy i in.

27914 (Sobota)

1833.21/VIII. (Sobota) † MGD. Ignacy Łaszkowski, dz. dóbr Sobota, koll. kość. tut. l. 77, mąż MGD. Scholastyki z Zawadzkich, poch. 26

27915 (Sobota)

1834.9/IV. (Sobota) poch. Władysław, l. 4, († w Kowalskim), s. MGD. Teofila Urbanowskiego i Emilji z Łaszkowskich dz-ów Kowalskiego

27916 (Sobota)

1841.16/II. (Sobota) † Helena dziecko 4 mies., c. poprz. Urbanowskich [Teofila Urbanowskiego i Emilji z Łaszkowskich] dz-ów Kowalskiego, 19/II. poch.

27917 (Sobota)

1841.9/V. (Zielętkowo) † MGD. Józefa Moraczewska dziedziczka, l. 67, wdowa, poch. tut. 11

27918 (Sobota)

1841.5/VIII. (Pawłowice) † Wanda, 1 r., c. MGD. Edwarda i Antoniny Potockich poses., poch. 7

27919 (Sobota)

1863.9/IV. † Poznaniu Leon Zawadzki l. 72, brat dziedziczki Soboty, adiunct, nobiles s. Jana Z. i Katarzyny Drzewieckiej, przycz. śmierci: fluvio ventris -- siostra Schol. Łaszkowska

27920 (Sobota)

1869.11/VI. † w Sobocie Scholastyka Łaszkowska l. 86, m. 6, dz-a Soboty (córka jej Emilja Urbanowska) poch. w kościele

27921 (Jarząbkowo)

1760.27/5. (Cieluścino), Wojciech * 19, s. G. Antoniego i Katarzyny z Zakrzewskich Rokossowskich -- G. Wawrzyniec R. i Katarzyna z Wilczyńskich Gostyńska z Mierzewa

27922 (Jarząbkowo)

1761.2/VII. (Zułcz) Antoni, s. G. Franciszka Zychlińskigo i Anny z Dzierzgowskich -- G. Wawrzyniec Skrzydlewski i G. Kat. Lysiecka. pos-y cz. Zułcza, ass. G. Franc. Dzierzgowski, dziad dziecka i Teresa z Zielińskich Dz. babka z Nieświastowic

27923 (Jarząbkowo)

1768.20/IX. (Czeliścin) Michał Wojc., * 8, s. G. Józefa i Kat. z Zakrzewskich Grzywińskich pos. Czeluścina, -- G. Wojc. Lipski pos. Czechowa i G. Marj. z Padniewskich Zółtowska dz. Wirzyc

27924 (Jarząbkowo)

1769.28/X. (Czeluścin) bl. 1) Teodor -- Antoni i 2) Szymon -- Michał, 21/X. **, ss. G. Józefa i Kat. z Zakrzewskich (1-o v. ż. Antoniego Rokossowskiego,) Grzywińskich -- Aleks. Zułtowski z ż. Marj. z Padn. dz-e Wirzyc, a 1-go dziecka: G. Józ. Kurczewski skryba dwor. i ż. Marjanna z Miruckich

27925 (Jarząbkowo)

1762.3/IV. (J.) Franciszek de Paula s. G. ol. Gabryela Sawickiego pochowanego tu 14/I. i wdowy Katarzyny -- GD. Józef Karski i GD. Zofja z Roznowskich Gliscińska

27926 (Jarząbkowo)

1762.30/VII. (Cieluścin) (* 24) Piotr, s. G. Antoniego i Kat. z Zakrzewskich Rokossowskich -- G. Wawrzyniec R. i G. Joanna R. ass. X. Piotr R. primicer. gn...., Marjanna z Gembarthów Iłowiecka z Mierzewa

27927 (Jarząbkowo)

1762.30/XI. (Zulcz) (10/VIII. *) Andrzej, s. G. Wojciecha Mysłowieckiego i Kat. z Petrikowskich, pos. cz. Zułcza, -- G. Antoni Rokossowski pos. Czeluścina i G. Joanna Rzeszotarska v. z J.

27928 (Jarząbkowo)

1763.20/II. (Jelitowo) Maciej, s. G. Ignacego Wiśniewskiego sługi i Marjanny z Krajewskich -- G. Franc. Zychliński z Zułcza i G. Zofja z Roznowskich Gliścińska z Jarząbkowa

27929 (Jarząbkowo)

1763.6/III. (Zulcz) Józef, s. G. Remigjusza Cywińskiego i Zofji Woytanowskiej -- G. Michał Skarzyński i G. Magd. Szpotańska wszyscy z Z.

27930 (Jarząbkowo)

1763.5/VII. (Malczewo) Petronella Joanna Weronika Honorata, c. G. Franciszka Rulewicza i Anny z Mirzyńskich -- G. Piotr Kaliszkowski dziedzic Malczewa i G. Agnieszka Stanisławska

27931 (Jarząbkowo)

1763.23/IX. (Jelitowo) Marjanna Rozalia, c. G. Józefa Smolińskiego poses. Jelitowa i Doroty z Grabskich (było "Marjanny", ale popraw. inną ręką, choć współcześnie), -- V. Zofja siostra dziecka i G. Smoliński cerem. 22/XI. -- G. Józef Gr. dz. d. Kołaczkowa i G. Marj. Trąmpczyńska v. z Grzybowa

27932 (Jarząbkowo)

1757. (!) (Grotkowo) ochrzcz. Mikołaj Sypniewski, s. G. Wojc. i Kat. SS. posesorów Grotkowa -- X. i G. Marj. Zawadzka. (Ta metryka dopisana inną ręką w dole strony lecz współcześnie)

27933 (Jarząbkowo)

1764.19/II. (Zułcz) z wody w domu Konstancja Eleonora, c. G. Franciszka Zychlińskiego i G. Anny z Dzierbowskich -- G. Felicjan Chlebowski i G. Marj. z Chl. Noskowska. Wszyscy z Z. cerem. 66.4/V. ass. -- G. Ant. Gliszcz. i Zofja z Rosnow. Gl. z J.

27934 (Jarząbkowo)

1764.26/II. (Zułcz) Konstancja Eleonora, c. G. And. Łochockiego i Magdal. z Spotańskich -- G. Piotr Kaliskowski dz. Malczewa i G. Katarzyna z Zakrzewskich Rokossowska z Czeluścina

27935 (Jarząbkowo)

1764.6/V. (Mierzewo) Jakub Filip, s. G. Józefa Paszkowskiego ekonoma i Anny z Jabłońskich -- G. Wawrzyniec Rokossowski z Czeluścina i G. Marcjanna z Gostyńskich Iłowiecka z Mierzewa

27936 (Jarząbkowo)

1764.13/VIII. (Malczewo) Zuzanna Faustyna, c. G. Franciszka Rulewicza ekonoma Malcz. i Anny -- X. Józef Ligocki wikary witkow. i GV. Hel. Rulewiczówna z Witkowa

27937 (Jarząbkowo)

1765.31/I. (Zułcz) Seweryn Ignacy Józef, s. G. Stanisława Noskowskiego i Marjanny -- X. Ignacy Glisciński kanonik warszawski, cerutus jarząbkowski, GV. Teresa Chlebowska z Zułcza

27938 (Jarząbkowo)

1765.10/X. (Krolewice) Ludwika Magdalena Joanna, c. G. Józefa Piotrowskiego i Agn. z Lęskich -- G. Mac. Chwaliszewski dz. Jaworowa i Marcj. z Gembartów Iłowiecka z Mierzewa

27939 (Jarząbkowo)

1766.19/I. (Zołcz) Joanna, c. G. And. Łochockiego pos. cz. Zołcza i G. Magdaleny z Spotańskich, -- G. Michał Skarzyński pos. cz. Zołcza i GV. Teresa Chlebowska wszyscy z Z.

27940 (Jarząbkowo)

1766.6/II. (Jelitowo) Antonina Agn. Dorota, c. G. Józ. Smoleńskiego podczaszego halic. pos. d. Jel. i Doroty z Grabskich -- GV. Aniela i G. Stanisł. Sm. de Sądowo (?)

27941 (Jarząbkowo)

1766.2/IV. (Zołcz) Marjanna Katarzyna, c. G. Franciszka Zychlińskiego pos. Z. i Anny z Dziergowskich -- G. And. Strzałkowski z Mur. Gośliny i G. Magdal. Skarzyńska v. z Z.

27942 (Jarząbkowo)

1766.13/IV. (Jelitowo) Wojciech s. G. Ign. Wiśniewskiego i G. Marjanny -- X. i G. Kat. Brudzewska z Szczytnik

27943 (Jarząbkowo)

1766.23/XI. (Zołcze) Klemens Onufry, s. tylko †-go 18/go X.I MD. Onufrego Bąkowskiego i wdowy Teresy z Kurczewskich -- X. i MD. Zofja Gliszcz. z J.

27944 (Jarząbkowo)

1767.24/VI. (Zołcz) Jan, s. G. D. Stanisł. Noskowskiego i Marjanny -- Michał Skarzyński i v. Teresa Chlebowska

27945 (Jarząbkowo)

1768.22/I. (Zołcz) Agnieszka Marjanna, c. G. Antoniego Łochowskiego i Magdaleny Szpotańskiej -- G. Roch Brozek ekonom z Jarząbk. i GV. Ter. Chlebowska z Z.

27946 (Jarząbkowo)

1769.11/V. (Zułcz) Józef Jakub, s. G. Andrzeja (!) i Magdal. z Szpotańskich Łochowskich -- G. D. Józef Brudzewski pos. cz. Zułcza i GV. Teresa Rzeczkowska z Jarząbkowa

27947 (Jarząbkowo)

1770.9/VII. (Zułcz) Małgorzata Magdalena, c. G. Pawła i Anny z Skarzyńskich Roszkowskich -- G. Felicjan Morski pos. cz. Zułcza i MD. Zofja z Roznowskich Gliscińska koll. i dz-a Czechowa i Jarząbkowa

27948 (Jarząbkowo)

1771.31/V. (Zułcz) Antoni, s. G. Bonaw. i Jadw. Dubowiczów pos. cz. Z. -- GD. Felicjan Morski pos. cz. Z. i G. D. Barbara z Łukomskich Jarnowska z Czechowa

27949 (Jarząbkowo)

1771.12/VI. (Gniezno) Antonina Elżb., c. G. Ant. Zkomorowskiego i Barbary Przepałkowskiej -- MD. Józ. Smoleński podcz. halic. z ż. Dorotą z Grab. dz-e Jelitowa

27950 (Jarząbkowo)

1771.30/VIII. (Zulcz) Wawrzyniec, s. G. Sebastjana Wiecheckiego i Apol. z Gorczyńskich, z Z. -- GD. Józef Brudzewski i G. Anna z Kołaczkowskich Szpotańska, oboje pos-y Zułcza

27951 (Jarząbkowo)

1772.26/II. (Zułcz) Walentyn, s. G. Stanisława Domagalskiego i Agn. -- GD. Michał Skarzyński i GD. Anna z Koł. Szpot., wszyscy z Z.

27952 (Jarząbkowo)

1772.5/VI. (J.) Antoni Marcelin, s. G. (?) Jana Chmieleckiego i Kat. z Sikorskich -- X. Maciej Gliszczyński prokurator konw. lubiń. i GD. Joanna z Rzeszotarskich Dobrosielska

27953 (Jarząbkowo)

1772.26/XII. (Mierzewo) Ewa Wiktorja, c. G. Józefa Domańskiego i Kat. z Jastrzębowskich -- G. Jakub Binkowski stud. dz. 1/2 Mierzewa i GDV. Wiktorja B. z Stawu

27954 (Jarząbkowo)

1773.10/I. (Zułcz) Konstancja, c. G. Remigjusza Cywińskiego i Ludwiki Słaboszewskiej -- G. Bartł. Skarzyński z siostrą G. Magdaleną S. oboje z Z.

27955 (Jarząbkowo)

1774.4/VI. (Zułcz) Antonina Justyna, c. G. Sebastjana i Apolonji z Gorczyńskich Wiecheckich -- G. Józef Brudzewski, pos. cz. Zułcza i G. Joanna z Rzeszotarskich Dobrosielska

27956 (Jarząbkowo)

1775.27/I. (Zołcz) Adam Jan, s. G. Franciszka i Anny z Kołaczkowskich Szpotańskich pos. cz. Z. -- G. Fabjan Prazmawski i G. Kat. matka jego pos. w Z.

27957 (Jarząbkowo)

1775.28/III. (Gorzykowo) Józef z par. Odrowąż, s. G. Józefa Woynicza i Marjanny z Zielenskich z Odrowąża

27958 (Jarząbkowo)

1775.28/IV. (Czechowo) Wojciech Jerzy Marek, * 24, s. GMD. Antoniego Widlickiego i G. Zofji z Roznowskich -- GD. Jan Polewski dz. Golimowa z G. Zofją z Pol. Siemiątkowską

27959 (Jarząbkowo)

1776.5/IV. (Zułcz) bl. ! 1) Izydora Katarzyna, 2) Wincencja Małgorzata, dzieci G. And. i Magdaleny z Szpotańskich Łochowskich -- G. Józef Brudzewski pos. cz. Zułcza i G. Anna z Kołaczkowskich Szpotańska, Franciszek Szpot. pos. cz. Z. i G. Joanna Prasnawska v.

27960 (Jarząbkowo)

1776.16/IV. (Czechowo) Nepomucena Zofja, c. M. Anton. i Zofji Widlickich dz-ów Czechowa i Jarząbkowa -- M. Ignacy W. i M. Zofja z Bąkowskich W. z Kaweczyna

27961 (Jarząbkowo)

1777.15/V. (Zułcz) bl. G. Jana Uleyskiego i Marjanny Szpotańskiej, z wody 5/V. cerem. 15, 1) Domicella -- G. Józ. Grzywiński i Dorota z Grabskich Smoleńska podstolina halic. z Jelit. 2) Zofja -- M. Józ. Smol. pods. halic. i GD. Kat. z Zakrzew. 1-o v. Rokoss., 2-o v. Grzywiń. z Czeluścina

27962 (Jarząbkowo)

1777.5/X. (Zułcz) cerem. Klemens, s. G. Felicjana i Krystyny z Kawckich (?) Strubińskich pos. Z. -- M. Augustyn Miaskowski sta gn. i Marj. Smoleńska podstolanka halicka

27963 (Jarząbkowo)

1777.5/X. Ludwika, c. poprz. Felicjana i Krystyny z Kaweckich Strubińskich pos. Zułcza -- MD. Jan Korytowski gen. w. JKMci i Aniela Smoleńska podstolanka halicka

27964 (Jarząbkowo)

1778.26/II. (Jelitowo) cerem. nad ochrzcz. z w. Anną Smoleńską -- G. Felic. Strubiński z ż. Kryst. z Kaweckich

27965 (Jarząbkowo)

1778. 1/VII. (Czechowo) Piotr Paweł, s. G. poprzed. Widlickich [Antoniego Widlickiego i Zofji z Roznowskich] dz. Jarz. i Cz.

27966 (Jarząbkowo)

1778.10/VIII. (Mierzewo) Zuzanna, c. G. Józefa i Barbary Dzięgielewskich, ekonomów i G. Józef Kolakowski ekon. Czechow. i GV. Kat. Wyrzykowska z Zułcza

27967 (Jarząbkowo)

1779.28/X. (Zołcz) Jadwiga Urszula, c. poprz. M. Strubińskich [Felicjana i Krystyny z Kaweckich] -- M. Ant. Smoleński z Zydowa stolnik czernih. i M. Kat. Strub. z Biskupic

27968 (Jarząbkowo)

1780.20/IV. (Mierzewo) Wojciech s. G. Józ. i Barb. Dzięgieleskich -- G. Mateusz Jaskulski z Mierzewa i G. Magdalena Skarzyńska z Jarząbkowa

27969 (Jarząbkowo)

1780.18/VII. (Jelitowo) Stefan, s. G. Jana i Konstancji Uleyskich -- G. Ignacy Wiśniewski i G. Marjanna Smolińska z Jelitowa

27970 (Jarząbkowo)

1780.11/XII. (Sobiesiernie) Andrzej, s. G. Anton. Jaworskiego i Apolonji Szczepanowskiej -- MD. Ant. ze Skok i Rożnowa Rożnowski pis. gr. i G. MD. Jadwiga z Polewskich żona

27971 (Jarząbkowo)

1781.27/III. (Zułcz) Józef, s. G. Remigjusza i Ludwiki z Owarzankowskich Cywińskich pos. cz. Zułcza -- G. Romuald Lipski z Ostrowa i GV. Konstancja Miklaszewska z Zułcza

27972 (Jarząbkowo)

1781.14/IV. (J.) Konstancja, c. G. Wojc. Dobrosielskiego i Eleon. Ostraszewskiej, z dworu plebań. -- GD. And. O. i G. Wiktorja z Wysockich O. matka

27973 (Jarząbkowo)

1781.28/IV. (Zułcz) Zofja Kat., c. G. Ignacego i Franciszki z Łojewskich Stobieckich dziedziców cz. w Zułczu -- G. Zofja Dubowiczowna i G. Tom. Ciszewski, oboje z Zułcza

27974 (Jarząbkowo)

1782.30/III. (Mierzewo) Franciszek, s. G. Józefa i Barb. Dziengielewskich -- G. And. Łochowski i GV. Małg. Szpotańska wszyscy z M.

27975 (Jarząbkowo)

1782.14/IV. (Mierzewo) (* 7) Wojc., s. G. Wojciecha i Jadwigi Kamińskich -- M. Konstantyn Iłowiecki pos. 1/2 Mierzewa i GV. Konst. Łochowska z M.

27976 (Jarząbkowo)

1782.14/IV. (Jelitowo), * 10, Kunegunda, c. G. Jakuba Bogdanowicza ogrodnika i Elżb. -- G. Wojciech Dobrosielski z ż. Eleon. z Ostraszewskich z pleb. dalej nazw. honestus dictus B. []

27977 (Jarząbkowo)

1783.19/I. (J.) (* 18) Piotr, s. G. Macieja i Marj. z Gliscinskich Bułakowskich -- chrz. nieszl.

27978 (Jarząbkowo)

1784.18/III. (Mierzewo) Mateusz Józef, s. G. Józefa i Barb. Dzięgielewskich ekonomów -- G. Mateusz Jaskólski ze Stawu i G. Barb. z Bonikowskich Bielińska gość z dw. M.

27979 (Jarząbkowo)

1784.7/X. (Zołcz) bl. G. Sebastjana i Apolonji z Gorczyńskich Wiecheckich pos. cz. Z. 1) Franciszka -- G. Emeryk Papiewski i G. Justyna z Kurnatowskich ż. pos. cz. Czechowa 2) Michał Franciszek -- M. Tad. Baranowski dz. Sobiesierni i GV. Teresa Lipska scianka grabowska

27980 (Jarząbkowo)

1784.3/XII. (Malczewo) Franciszek Xaw., s. M. Wojciecha i Justyny z Kretkowskich Łędzkich poses. M. -- G. Michał Kobielski i Elżbieta z Domaradzkich ż. jego pos-y Mikołajewic

27981 (Jarząbkowo)

1784.29/XII. (Malczewo) Tomasz, s. G. Józefa i Marjanny Głębockich, ekonomów, -- chrz. nieszl.

27982 (Jarząbkowo)

1785.8/I. (J.) Marcjanna, c. G. Fabjana i Justyny z Skrzetuskich 1-o v. Tyminieckiej 2-o v. Rogozińskich pos. J. -- G. Onufry Widlicki

27983 (Jarząbkowo)

1785.16/I. (J.) Piotr, s. G. Jakuba i Marjanny z Wrońskich Zielińskich -- M. Piotr Rokossowski dz. Czeluścina z siostrą rodz. Weroniką R.

27984 (Jarząbkowo)

1785.13/III. (Zułcz) Franc. Onufry, (20/I. *), s. G. Wojc. i Wiktorji z Gołeckich Rosnowskich pos. cz. Z. -- G. Wojciech Urbanowski gość i G. Teofila z Rozbickich Miklaszewska z Z.

27985 (Jarząbkowo)

1785.19/VI. (Mierzewo) Antoni, s. G. Józ. i Barbary Dzięgielewskich -- G. Franc. Hełmicki i G. Barb. Bielińska wszyscy z M.

27986 (Jarząbkowo)

1787.14/II. (Mierzewo) Agnieszka, c. MD. Wojc. Jaraczewskiego i Ignacji Kczewskiej tenut. M. -- Wojc. Kierski z ż. Justyną z Gorskich, jej cerem. 8/VI

27987 (Jarząbkowo)

1787.31/VII. (Czeluścin) cerem. Ewa, c. poprz. M. Jaraczewskich [Wojc. Jaraczewskiego i Ignacji z Kczewskich] poses. Cz. -- ass. MD. Antoni Trąmpczyński podczaszy pomor., dz. Grzybowa, i M. córka jego Juljanna Tr. ż. T-go sędziego gr. gnieźn.

27988 (Jarząbkowo)

1787.25/XII. (Czeluścin) Wiktorja, c. poprz. M. Jaraczewskich [Wojc. Jaraczewskiego i Ignacji z Kczewskich] -- G. Wojc. J. stryj z córką

27989 (Jarząbkowo)

1788.3/II. (Jelitowo) Apolonja, c. G. Adama Troczeskiego i Józefaty z Dzierzęckich -- G. Franc. Magoski ekonom z Czechowa i Marj. Słubska, wd. z Grotkowa gość

27990 (Jarząbkowo)

1788.30/IV. (Czechowo) Józefa Wiktorja, Tekla c. M. Ignacego i Stanisławy (?) de Goczałkowskie Goczałkowskich pos. Cz. i Jarząbkowa -- MD. Augustyn G. dz. tych dóbr i G. Anna z G. Otuska gość w Cz.

27991 (Jarząbkowo)

1788.19/VI. (Jelitowo) Alojzy Jan, * 17, s. G. Franciszka i Salomei z Rochembachów Włostowskich pos. J. -- M. Feliks Włost. burgr. gn. i M. Kat. Rochembachowa podczaszyna żytomier., matka z domu Maliszewska

28992 (Jarząbkowo)

1789.29/IV. (Czechowo) Józef Ignacy Teodor, 23/III. * s. MD. Augustyna i Zofji z Roznowskich, 1-o v. Gliścińskiej, 2-o v. Widlickiej, 3-o v. Goczałkowskich dz-ów Cz. i Jarz. -- MD. Józef G. brat rodz., dz. Bojanic i MD. Ignacja z Kczeskich Jaraczewska z Czeluścina

27993 (Jarząbkowo)

1789.8/X. (Jelitowo) Franciszek Maksymiljan (5/X. *) s. G. Franc. Włostowskiego i Salomei z Rochembachów -- G. Ign. Chrościcki z Gałęzewa i G. Barbara z Rochembachów Trąmpczyńska pos. Zułcza

27994 (Jarząbkowo)

1789.1/XII. (Czeluścin) bl. 1) Kasper Klemens Józef 2) Melchjor Jan Ignacy, s. M. Wojc. Jaraczewskiego i Ignacji Kczewskiej, 23/XI. ** -- M. Tad. Baranowski mł., dz. Sobiesierni i M. Katarzyna z Smoleńskich Kościelska ścina słońska Augustyn Goczałkowski dz. Czechowa i Jarząbk. i M. V. akatol. Marj. Bilska z par. murzynow.

27995 (Jarząbkowo)

1790.23/III. (Zołcz) Józef Gabryel Benedykt, s. G. Michała Otta Trąmpczyńskiego i Barb. Rochembach, pos. w Z. -- GD. Franciszek Włostowski pos. Lelitowa i GD. Ignacja z Kczewskich Jaraczewska pos. Czeluść.

27996 (Jarząbkowo)

1790.17/VII. (Mirzewo) Paschalis Antoni, s. G. Ant. Dobczyńskiego ekonoma w Mirzewie i Brygitty -- MD. Ignacy Goczałkowski i M. Zofja Goczałk. dz. Czechowa i Jarząbkowa

27997 (Jarząbkowo)

1791.10/VIII. (Mierzewo) Klara, c. G. Józefa Dzięgielskiego ekonoma i Barbary -- MD. Ewagriusz Jaraczewski pis. gr. gn., dz. d. Gurówka, pos. Grotkowa i Józefa z Chełmskich Bieńkowska z M.

27998 (Jarząbkowo)

1792.27/IV. (Mierzewo) z w. Józefata Katarzyna c. G. Jana i Marjanny z Bieńkowskich Kurczewskich, mieszk.w M., cerem. 27/V. -- ass. MD. Stanisław Chełmski skarb. kal. dz. Łukomia, i MD. Józefata z Chełmskich Bieńkowska żona

27999 (Jarząbkowo)

1792.18/IV. z w. (Czeluścino) Józef Wojc. Piotr, s. G. Stanisł. i Heleny z Chelkowskich Gutowskich tenut. Cz. -- G. Wojc. G. z ż. Agn. Witkowską ass. Piotr Rokossowski dz. Czeluścina, i Weronika z R. Chelk. siostra, burgr. gn.

28000 (Jarząbkowo)

1793.1/I. (Mierzewo). Marcjanna Dorota c. M. Jakuba i Józefy z Chełmskich Bieńkowskich dz-ów Mierzewa i Krolewic, -- M. Stanisł. Ch. skarb. kaliski, z ż. swą Skorzewską

28001 (Jarząbkowo)

1793.22/V. (Czeluścino) Antonina Joanna Petronella, c. G. Stanisł. i Heleny z Chelkowskich Gutowskich tenut. Cz. -- M. Tad. Baranowski dz. Sobiesierni i Józefa z Chełmskich Bieńkowska z Mierzewa

28003 (Jarząbkowo)

1793.6/VIII. (Jarzębkowo) Prakseda Anna, c. G. Krzysztofa i Krystyny Miłaczewskich tenut. dworu pleb. -- X. i MD. Józefata z Chełmskich Bienkowska, ż. Filipa Jakuba B., dz-a Mierzewa

28004 (Jarząbkowo)

1793.2/IX. (Zułcz) Ignacy Ksawery de Glisno Gozdawa Gliścinski kanonik warszaw., rektor tut. kość. chrzci dziecko 1/IX. * Józefa Jana, s. M. Wojc. komornika sieradz. i Franciszki z Głuskowskich Rokossowskich -- chrz. nieszl. Ten R. pos. Z.

28005 (Jarząbkowo)

1794.9/VI. (Zułcz) cerem. (1793.1/IX. *) Józef Joachim, s. MD. poprz. Rokossowskich [M. Wojc, komornika sieradz. i Franciszki z Głuskowskich] -- M. Wawrzyniec R. stryj. i M. Weronika z Rokoss. Chełkowska siostra, burgr. gn.

28006 (Jarząbkowo)

1794.7/IX. (Mierzewo) Tadeusz, s. M. poprz. Bienkowskich [Jakuba i Józefy z Chełmskich] -- M. Maciej Chwaliszewski, stol. żydaczewski, i Justyna z Dobrogoyskich Trąmpczyńska podstolina pomor.

28007 (Jarząbkowo)

1805.25/VII. (Ruchocinek in Powidz) ch. w Powidzu Tadeusz Binkowski, l. 11, s. M. Jakuba i †-ej Józefy Hełmskiej BB. -- X. Józef Gembarth primic. metropol. gn. i z Grudzielskich ż. Marcelego Ponińskiego dz-a Wrześni i M. Marcjanna B. babka 1-o v., 2-o v. Iłowiecka

28008 (Jarząbkowo)

1795.19/I. (J.) Antoni Makary s. G. Jana i Agn. Mąkowskich (* 16) pos. J., -- G. Makary M. i Teresa Puchalska z par. Witkowo ass. G. Jan P. i G. Małg. z Kornatowskich M-a

28009 (Jarząbkowo)

1797.24/III. (Malczewo) Józefa Marjanna (* 18) c. MD. Ignacego Wyszyńskiego i Petronelli z Jaraczewskich pos. M., -- MD. Józef Modlibowski pos. dóbr Nidom i MD. Apolonja z Łochyńskich Gorzyńska dz-a d. Lgów, MD. Zygm. Jaracz. dz. d. Grodna, i Ludwika z Prądzyńskich Modlibowska pos-a d. Nidom

28009 (Jarząbkowo)

1797.13/IV. (J.) Wojciech Anastazy, * 12, s. MD. Jana i Agn. Mąkowskich pos. J. -- MD. Jan M. dziad dziecka i babka MD. Marjanna M.

28010 (Jarząbkowo)

1797.15/X. (Mierzewo) Franciszek Marcin, (* 6) s. GD. ... Zdaczewskiego (?) i Teresy z Wosińskich -- chrz. nieszl.

28011 (Jarząbkowo)

1781.14/V. (Zułcz) ch. z w. Jan Jakub, s. G. Jakuba i Brygidy z Tanskich Cienskich (?!) -- G. Wojc. Dobrosielski z J. i nieszl.

28012 (Jarząbkowo)

1763.2/IX. (Zułcz) G. Andrzej Łochocki pos. cz. Z. x Magdal. Szpotanska matrim. claudestinum

28013 (Jarząbkowo)

1767.21/XI. (Cieluścino) G. Józef Grzywiński x Katarzyna z Zakrzewskich Rokossowska wdowa -- G. Stan. Noskoski Bartłom. Skarzyński Mac. Chrzonowski z Zołcza

28014 (Jarząbkowo)

1768.10/II. (Mełpino) GD. Ign. Sztemborski x GD. Marj. z Bułakoskich Gliscinska -- GD. Maciej Chwaliszewski z Jaworowa, GD. Franc. Chełmicki z Sędziowa G. Józ. Bogusławski z Gorzykowa

28015 (Jarząbkowo)

1769.27/VI. (J.) G. Wojciech Dobrosielski wd. x Joanna Rzeszotarska wolna. -- MD. Stan. Glisciński dz. Jarzębkowa i Czech. G. Józef Brudzewski z Zołcza

28014 (Jarząbkowo)

1771.24/VI. (Jelitowo) G. Felicjan Strubiński pos. wsi Pyszczynek par. Sw. Piotra i Pawła, wd. x GV. Krystyna Kawiecka z par. tut. -- X. Emiljan Kosiński opat koadjut. mogileński, MD. Józef Smoliński podcz. halic. Józef Grabski skarb. kc.

28015 (Jarząbkowo)

1772.5/I. (J.) M. Antoni Widlicki x MD. Zofja z Roznowskich Gliscińska dz-a Jarząbkowa i Czechowa -- M. Józef Widl. burgr. nakiel. dz. Kaweczyna, M. Antoni Gl. i M. Ign. Sztemborski

28018 (Jarząbkowo)

1778.22/VI. (Malczewo) G. Rozalja z Iłowieckich wd. x G. Wojc. Jezierski mł. -- G. Stanisław Daleszyński, Wojc. Dobrosielski, Franc. Potrikowski

28019 (Jarząbkowo)

1779.25/V. (Zułcz) G. Franc. Petrikowski x GV. Joanna Prasnaska -- G. Kaz. jej br. rodz. Wojc. Dobrosielski

28020 (Jarząbkowo)

1781.19/II. (J.) N. Wojc. Dobrosielski x MV. Eleonora Ostraszeska -- GD. Zaleski z Kleparz i N. Dubowicz z Zułcza

28021 (Jarząbkowo)

1782.8/I. (Kaweczyno) M. Szymon Ruminski burgr. bydg. wd. x Zofja z Bąkowskich Widlicka burgrabina gn. wd., -- Antoni W. dz. Jarz. i Czechowa, Roch Rożnowski wd. zast. pos. Wódek, Wojc. Dobrosielski z dw. pleb.

28022 (Jarząbkowo)

1783.6/I. (J.) GD. Fabjan Rogoziński mł. x MD. Justyna z Skrzetuskich Tymieniecka 1-o v. burgr. wsch. -- GD. Ant. Widlicki dz. Jarz. i Czechowa

28023 (Jarząbkowo)

1783.20/XI. (J.) M. Augustyn Goczałkowski mł. z par. świerczyń. x Zofja Rożnowska 1-o v. Gliscińska 2-o v. Widlicka, dz-a J. i Czechowa -- M. Antoni z Skok R. pis. gr. gn. i Roch i Melchjor RR. bcia rodz.

28024 (Jarząbkowo)

1786.16/VI. (Czeluścino) M. Piotr Hylkowski mł. burgr. gn. x GV. Weronika Rokossowska -- G. Józef Grzywiński i G. N. Jan Goślinowski

28025 (Jarząbkowo)

1786.26/XI. (Jelitowo) G. Piotr Rokossowski mł., dz. Czeluścina x M. Marjanna Smoleńska podstolanka halicka V., -- GD. Wawrzyniec R. stryj Piotra, Piotr Hylkowski burgr. gn., Jan Smoleński tenut. Cielimowa z par. gurow.

28026 (Jarząbkowo)

1788.6/III. (Gorzykowo) M. Bonawentura Jakub Gozdawa Dydyński burgr. gn. mł. x V. Brygitta Dembinska -- M. Ign. Goczałkowski pos. Czechowa i J., Walenty Lubomęski burgr. gn. pos. cz. Gorzykowa, Florjan Srzednicki pos. cz. Gorzykowa

28027 (Jarząbkowo)

1790.7/VII. (Zołcz) G. Mac. Gądecki x G. Zofja Dubowiczówna V. -- MD. Augustyn Goczołkowski dz. J. i Czech. i GD. Jan Kurczewski pos. pleb. J.

28028 (Jarząbkowo)

1792.7/I. (J.) G. Ignacy Sztamirowski "eques gentilis" x v. Karolina Sztemborska -- M. Madaliński chor. (kaw. narod.) i G. Ant. Sz. eques gent.

28019 (Jarząbkowo)

1795.17/II. (J.) G. Marcin Zdzeniczki z par. malanow. x GV. Franciszka Goczałkowska z Jarząbkowa -- Augustyn i Józef Goczałkowscy on l. 28, ona 20

28030 (Jarząbkowo)

1795.11/X. (J.) G. Jan Mąkowski mł. l. 27, x G. Agn. Mąkowska w 3-im stop. pokrew. l. 19, -- G. Jakub Binkowski dz. Mierzewa Makary M., Wojc. Baranowski pos. Czechowa

28031 (Jarząbkowo)

1796.9/VII. (Mirzewo) G. Ludwik Makulski 26 mł. x G. v. Zuz. Kossakowska 22 -- G. Jakub Binkowski dz. Mirzewa, Karol Gostyński, Paweł Goczałkowski

28032 (Jarząbkowo)

1762.14/I. poch. (Malczewo) G. Gabryel Sawicki ekonom malcz.

28033 (Jarząbkowo)

1762.1/II. poch. (Zułcz) dziecko G. Józefa Baranowskiego

28034 (Jarząbkowo)

1762.12/VIII. (Czechowo) poch. G. Anna z Ossowskich Bąkowska

28035 (Jarząbkowo)

1763.3/III. (Gradkowo) poch. Jakub dziecko G. Wojc. Sypniewskiego

28036 (Jarząbkowo)

1763.10/III. (Zułcz) poch. G. Marjanna Glinska

28037 (Jarząbkowo)

1763.10/III. (Sobiesiernia) poch. dziecko Marjanna, c. G. Ignacego Bąkowskiego

28037a (Jarząbkowo)

1763.25/X. poch. (Zułcz) Eleonora Szpotańska v. l. ok. 20

28038 (Jarząbkowo)

1764.18/IV. (Czeluścino) poch. G. Antoni Rokossowski pos. tej wsi

28039 (Jarząbkowo)

1764.27/IV. (Zulcz) poch. G. Józef Skarzyński pos. cz. tej wsi

28041 (Jarząbkowo)

1766.21/IX. (Lelitowo) poch. G. Wojc. Bojanowski l. ok. 60

28042 (Jarząbkowo)

1766.20/XI. (Zołcz) poch. M. D. Onufry Bąkowski l. ok. 40

28043 (Jarząbkowo)

1767.19/VIII. (Zołcz) poch. MGD. Eleonora z Rokossowskich Skarzyńska l. 42

28044 (Jarząbkowo)

1768.19/VIII. poch. G. z Wieszczyckich Raszewska l. ok. 90

28045 (Jarząbkowo)

1769.21/I. poch. Nob. Zofja Ciwinska (Zołcz)

28046 (Jarząbkowo)

1769.28/XII. † (Jelitowo) Zofja l. 9, c. M. Smoleńskich podczaszych halic.

28047 (Jarząbkowo)

1770.23/V. (Jelitowo) † Antonina l. 3, c. M. Smoleńskich

28048 (Jarząbkowo)

1771.14/II. (Zułcz) † GD. Marjanna z Gąsiorowskich Bąkowska l. ok. 60

28049 (Jarząbkowo)

1771.28/II. (Malczewo) † Józef Lewandowski neofita l. ok. 60

28050 (Jarząbkowo)

1771.26/IV. (Zułcz) † G. Jadwiga Cywińska l. ok. 70

28051 (Jarząbkowo)

1771.28/X. (J.) † M. Stanisł. Glisciński l. 50

28052 (Jarząbkowo)

1772.2/XI. (Zułcz) † G. Marcin Gołęboski bp., pos. cząstki w Z. l. 90

28053 (Jarząbkowo)

1772.24/XII. (Malczewo) † G. Szymon Domański ekonom w M.

28054 (Jarząbkowo)

1776.31/XI. (J.) † GD. Konst. Rościszewski l. ok. 56

28055 (Jarząbkowo)

1777.11/V. (Zołcz) † G. Marj. z Szpotańskich Uleyska l. 22, dz-a cz. Zołcza, 10/V. † peperit duos puellas, cum tertio infante remanso in utero desiit vivere 25/V. zmarły obie dziewczynki

28056 (Jarząbkowo)

1778.3/III. (Jelitowo) † G. Anna Smoleńska v. l. 14, poch. Zydowo

28057 (Jarząbkowo)

1778.3/V. (Zułcz) † G. Stanisław Prasnawski

28058 (Jarząbkowo)

1778.1/X. (Mierzewo) † G. Katarzyna z Grabskich Szpotańska

28059 (Jarząbkowo)

1780.22/III. (J.) † G. Joanna z Rzeszotarskich Dobrosielska l. o. 50

28060 (Jarząbkowo)

1785.14/X. (Czeluścin) † G. v. Marjanna Jagielska l. 10

28061 (Jarząbkowo)

1787.28/XII. (Czeluścin) † Wiktorja, c. M. Jaraczewskich tenut. Cz.

28062 (Jarząbkowo)

1788.15/XI. (Zułcz) † Jadwiga de Boinskie Dubowiczowa wd. l. o. 80

28063 (Jarząbkowo)

1789.23/I. (Zołcz) † G. Józef Trąbczyński l. o. 45

28064 (Jarząbkowo)

1793.6/III. (Mierzewo) poch. G. Katarzyna z Sypniewskich Kowalska ż. G. Ludwika K.

28065 (Jarząbkowo)

1794.23/XII. (J.) poch. X. Ignacy Gliscinski prob. tut. kanon. honor. warszaw. l. 80, prob. tu l. 34, 19/XII. †

28066 (Jarząbkowo)

1796.13/VI. (J.) poch. Antoni, s. G. Jana Mąkowskiego pos. J. 5 mies.

28067 (Jarząbkowo)

1797.14/VI. (Malczewo) † MD. Ignacy Wyszyński pos. d. M. l. o. 76 poch. w konw. Minoryt. gnieźń.

28068 (Jarząbkowo)

1798.8/III. (Czechowo) poch. G. Zofja Baranowska l. 88

28069 (Jarząbkowo)

1798.7/XII. (Malczewo) Mikołaj, (* 7) s. G. Mac. i Karoliny Wierzbińskich poses. z Malczewa -- MGD. Tadeusz Baranowski z Sobiesierni i MGD. Just. Trąbczyńska z Grzybowa

28070 (Jarząbkowo)

1798.11/XII. (Zułcz) (* 4) Barbara Ewa, c. MG. Augustyna i Salomei Zakrzewskich pos. Z. -- M. Franc. Rzepecki z Młynowa i MG. Justyna Żółtowska z Wiżyc, Józef Bieliński z Czeluścina i Teresa Biel. z Czel., Ant. Jaruchowski z Jarząbkowa i G. Antonina Rzepecka

28071 (Jarząbkowo)

Ten Augustyn Zakrzewski pos. części Zołcza, Wyssog. to kasztelanic

28072 (Jarząbkowo)

1799.7/VII. (Zułcz) cerem. nad Ewą Barbarą c. Augustyna Wyssogoty Zakrzewskiego i Salomei z Rzepeckich -- GD. Tad. Baranowski dz. Sobiesierni, G. Marj. z Smolińskich Rokossowska dz-a Zułcza, Czeluścina, Gorzykowa, Piotr Rokoss.

28072 (Jarząbkowo)

1800.19/I. (Czechowo) Antonina Tekla, (* 17), c. MGD. Michała Józefa Brzozowskiego i Magdaleny Szczanieckiej, dz-ów cz. Cz. i J. -- GD. Antoni Jaruchowski pos. J. i Elżb. z Wargackich Trąmpczyńska [?]

28073 (Jarząbkowo)

1800.16/IX. ch. ch. G. Ignacy Wodecki dz. cz. Karsewa, i G. Karolina z Nieżuchowskich Wierzbińska pos-a Malczewa

28074 (Jarząbkowo)

1800.26/XII. (Zułcz) Tadeusz Andrzej Józef, (9/XII. *) s. G. Pawła i Joanny z Mystkowskich Goczałkowskich pos. 2 cz. w Zułczu -- GD. Augustyn Gocz. stryj z Czachorowa i G. Tekla Rudnicka siostra

28075 (Jarząbkowo)

1801.10/VIII. (Czechowo) cerem. Klemencja, ch. z w. c. G. dziedziców Jarząbkowa i Czechowa Michała Brzozowskiego i Magdal. z Szczanieckich -- G. Antoni Jarochowski pos. Jarząbkowa i G. Józefa Węgierska

28076 (Jarząbkowo)

1801.14/X. ch. ch. G. Aleks. Kozłowski i Zofja z Zieleńskich K. pos-y Mirzewa

28077 (Jarząbkowo)

1802.26/IX. chrzestna Eleonora Brzozowska, v., c. MD. Michała B. dz. Czechowa i J. Tadeusz B. mł. z Czechowa chrzestny 6/X. t. r.

28078 (Jarząbkowo)

1804.5/X. (Czechowo) * 4. Eugenja Emeryka, c. poprz. M. Brzozowskich [Michała Józefa Brzozowskiego i Magdal. z Szczanieckich] -- MD. Marcina Kosicka c. pos. J.

28079 (Jarząbkowo)

1804.6/XI. (J.) Barbara Xawera, cerem., c. G. Józefa Kosickiego i Anieli z Mięszkowskich pos. J. i Czechowa -- X. i G. Jadwiga z Kosickich Lipska

28080 (Jarząbkowo)

1805.16/VII. ch. ch. G. Walenty Chodoręcki posesor Golczewa i Golczewka i Jadwiga z Kosickich Lipska, c. Józefa K. posesora J. i Marcina K. inna córka Józefa

28081 (Jarząbkowo)

1805.10/XI. ch. Faustyna z Radońskich Goczałkowska, ż. pos. Zułcza

28082 (Jarząbkowo)

1806.16/II. ch. ch. GD. Maciej Wierzbiński dz. Bagrowa i GD. Brygitta Zalewska z Gunic

28083 (Jarząbkowo)

1806.14/IX. ch. ch. G. Wojc. Baranowski pos. Skiereszewa i GD. Józefa Przanowska dz-a Czeluścina. To Józefa z Trąbczyńskich P-a

28084 (Jarząbkowo)

1807.18/I. ch. panna Antonina Kozłowska c. G. Aleksandra i Zofji z Zieleńskich pos. Mierzewa

28085 (Jarząbkowo)

1808.10/VII. ch. ch. GD. Kajetan Modlibowski i Ludwika z Prądzeńskich M. GD. Tadeusz Brzozowski, s. Michała B. dz-a J. z Wiktorją z Prądzeńskich Modlibowską

28086 (Jarząbkowo)

1809.26/II. ch. ch. GD. Antoni Zdębiński dz. cz. Karcewa par. niechan. i Ludwika z Prądzeńskich Modlibowska pos. Malczewa

28087 (Jarząbkowo)

1809.4/III. (Jelitowo) Teofila, c. G. Andrzeja i Zofji Suchockich -- G. Aleksy Chełmicki i GV. Marj. Lenecka

28088 (Jarząbkowo)

1809.18/VI. ch. ch. MD. Ignacy Wodecki sędzia gn.

28089 (Jarząbkowo)

1809.9/VIII. (Czechowo) cerem. nad dorosłą Józefą Michaliną Franciszką z Szczanieckich (!) Brzozowską (1792.9/III. *) ch. z w. w Pozn., c. MD. Michała Józefa i Magdal. Szczanieckiej dz-ów Czechowa i Jarząbkowa -- M. Antoni z Zaleskich Swiniarski pos. Imielna Ludwika z Prądzyńskich Modlibowska pos. Malcz. Ignacy z Szczanieckich Wodecki sędzia gn. i Eleonora z Szczan. Brzozowska v., c. dz-ów Cz.

28090 (Jarząbkowo)

1809.27/VIII. (Malczewo) cer. (1807.5/XII. *) Sabina, Nepom., c. M. Antoniego de Zaleskie i Cecylji z Hulewiczów Swiniarskich pos. d. Mielno -- G. Stanisł i Kat. Moszczyńscy z Dziadkowa i ass. Apolinary Łakiński dz. Mielżyna, i Nepomucena Prądzyńska, c. prokur. król.

28091 (Jarząbkowo)

1809.19/XI. (Mierzewo) cer. Joanna Józefa Teodora, 1797.26/XII. * ch. z w. 28, c. G. Aleksandra i Zofji z Zieleńskich Kozłowskich wtedy pos. Chwałkowa -- G. Kajetan Kobyliński i Józefa z Gołeckich Kozłowska babka ass. Aleks. Gołecki dz. wsi Gogoły pow. kowal. i taż babka

28092 (Jarząbkowo)

1810.21/VI. (Czechowo) * 19, Sylwery Jan, s. G. Stanisł. i Petronelli z Zagrodzkich Nowackich ekonomów w Cz. -- MD. Józef Kosicki pos. J. i v. Eleon. Brzozowska z Cz.

28093 (Jarząbkowo)

1811.28/I. (Czeluścin), (* w Nowejwsi par. Swarzędz 1809.23/IX.) Pelagia, c. M. Michała Józefa Grzegorza de Gosinowskie Przanowskiego i Józefy Franc. de Brzozowskie P-ej pos. wsi Cz. -- ch. nieszl.

28094 (Jarząbkowo)

1811.2/II. ch. ch. G. Łukasz Gutowski pos. Charbina 6/II. ch. ch. M. Ludwika z Prądzyńskich Swiniarska pos. Malczewa 30/III. ch. ch. M. Franc. Zukowski pos. Karsewa

28095 (Jarząbkowo)

1811.1/VI. (Czeluścin), (29/V. *) Lucjusz Antoni, s. G. Michała i Józefy z Brzozowskich Przanowskich posesorów Czeluścina

28096 (Jarząbkowo)

1811.23/VIII. (Czechowo) (* 21) Ludwika Ewa, c. G. Wojc. i Honoraty de Borki Wereczyńskich pos. Cz. -- M. Franc. Petrykowski pos. wsi Nidom i Urszula Koszutska pos-a Szczytnik

28097 (Jarząbkowo)

1811.15/XII. (Czechowo) (* 13) Spiridion Teofil, s. G. Stanisł. i Marciny de Borkowna Kosińskich mieszk. w Cz. -- G. Wojc. i Honorata z Borków Wereczyńscy pos. Cz.

28098 (Jarząbkowo)

1813.5/I. (Jelitowo) (* 3) Anastazja Ludwika, c. G. Andrzeja i Zofji z Rosnowskich Sąchockich pos. Jelitowa -- M. Ant. Swinarski z M. Ludwiką z Prądzyńskich Sw. pos-y Malczewa

28099 (Jarząbkowo)

1813.19/IV. (Czechowo) Wincenty Wojciech (17/IV. *) s. G. Wojc. Wereczyńskiego i Honoraty z Borków pos. Cz. -- G. Jan Borek pos. Kol. Dąbrowa i Dominika z Borkowskich Szulcowa ż. dz-a z Pyzdr

28100 (Jarząbkowo)

1813.22/VIII. (Mierzewo) (* 18) Benigna Katarz. Emilja, c. M. Cyprjana Michała Roznowskiego i Anton. Kozłowskiej dz-ów Arcugowa, * we dworze mierzew. u dziadków, -- M. Aleks. Kozłowski pos. M. i Kat. z Rozn. Korytowska dz-a Chwałkowa p. średz. ciotka dziecka

28101 (Jarząbkowo)

1814.10/II. (Malczewo) (8/II. *) Apolonja Józefa, c. G. Franciszka i Ludwiki Józefy de Przyjemkie (!) Krzemieniewskich ekonom. w Zołczu, -- M. Franc. Swinarski pułk. w. p. i Ludwika z Prądzyńskich Sw. pos-a d. Czerniejewo i Zołcz

28102 (Jarząbkowo)

1815.13/II. (Jelitowo) (* 12) Atanazy Eufrozyn (!) s. G. And. Sąchockiego i Zofji Rosnowskiej pos. J. -- G. Onufry S. kap. p. 10 w. p., m. w J. i Aniela Molska v. z Kaweczyna

28103 (Jarząbkowo)

1815.26/II. ch. ch. G. Antonina Goślinowska ż. G. Ferdynanda Saberlich dziedzica Czechowa i J.

28104 (Jarząbkowo)

1815.2/IX. ch. G. Teresa Pierzchlińska dz-a Ossowa, v. Nep. Polewska z Oss.

28105 (Jarząbkowo)

1815.10/XII. (Grotkowo) Eugenjusz Saba Adam, s. M. Jana Nepom. Raczyńskiego i Józefy z Jarochowskich kapit. w. pol., pos. Gr. -- M. Kajetan Bogucki pos. Sokolnik, Franciszka Cetkowska dz-a Gorówka, Feliks. C. dz. G., Krystyna Bog. pos. Sokolnik

28106a (Jarząbkowo)

1797.30/XII. G. Michał Urbanowski mł. x G. Petronella Wyszyńska wd. -- M. Xaw. Jasiński komor. gn., Michał Jaraczewski, etc.

28107b (Jarząbkowo)

1798.2/IX. (Zołcz) G. Augustyn Zakrzewski mł. l. 19, z Zołcza, pos. tej wsi x v. Salomea Rzepecka l. 23, z Z. -- M. Piotr Rokossowski, Józef Bieliński, And. Stanisławski Franciszek Rz.

28108c (Jarząbkowo)

1803.10/VIII. (Jelitowo) G. Jakub Czaplicki bigamus, l. 60, x Barb. Jastrzębska v. l. 50, -- G. Mich. Dubowicz z Zołcza i G. Zofja Gandecka z Z.

28109 (Jarząbkowo)

1808.15/VI. (Malczewo) G. Kajetan Modlibowski x G. Wiktorja Prądzeńska -- G. Stanisław M. ojciec jego z Malczewa pan i G. Ant. Dębiński dz. cz. Karcowa on 35, ona 32

28110 (Jarząbkowo)

1809.18/VIII. (Czechowo) G. Jerzy Józef Michał Przanowski, mł. z Czeluścina, mieszk. u macochy P-ej w par. jarząbk. x v. Franciszka Józefa z Szczanieckich Brzozowska (u ojca dz-a Cz.) -- Michał B. ojciec jej, Tom. Poklękowski sędzia Tryb. Pozn. jej wuj, X. Berengarjusz Przan. prob. giwartowski, stryj jego, Ignacy Wodecki podsędek gn.

28111 (Jarząbkowo)

1810.29/I. (Mierzewo) MD. Cyprjan Michał Roznowski mł., dz. Arcugowa x Antonina Józefa Kozłowska mieszk. u rodziców pos. M., on 36, ona 16 -- M. Tad. Baranowski dz. Sobiesierni, Piotr Sarnowski dz. Goranina Franc. Zielenski pos. Kajewa, Aleks. Kozł. ojciec jej

28112 (Jarząbkowo)

1813.6/VI. (Malczewo) G. Franc. Michał Krzemieniewski mł. x Ludwika Józefa Przyjemska v. oboje sługi z dw. M. -- jego ojciec Jan K. ekonom z Retkowa on 24, ona 20

28113 (Jarząbkowo)

1814.23/XI. (Zydowo) G. Feliks Kłossowski mł. x Ludwika z Kosickich Rzązewska v. -- MGD. Xawery Kłos. prezyd. gnieźń., Józef Bieliński skarb. gn., Józef Kosicki dziad jej, Tomasz Kosicki pos. Zernik wuj jej

28114 (Jarząbkowo)

1817.27/II. (Mierzewo) G. Jan Puciatycki kapit. 3 p. kawal. w. pol., mł. l. 30 x Cecylja Bienkowska v., z Mierzewa -- G. Ignacy Hanowski dz. d. Ruchocinek, Feliks Trąmpczyński dz. Grzybowa, Chrzanowic i Tadeusz Bieńkowski dz. M., Tad. Jaraczewski pos. Jaworowa

28115 (Jarząbkowo)

1823.28/IV. (Czeluścin) G. Zozef Biederman młodzieniec l. 41 x v. Emilja Przanowska z Cz. l. 20 -- G. Wojciech Lizak major w. pol. z Krempego G. Bonaw. Goślinowski pos. wsi Zernik,, Jan Kamiński dz. Gulczewka i G. Adam Ostraszewski pos.

28116 (Jarząbkowo)

1828.16/VI. (J.) G. Stanisław Antoni Chrzanowski mł., pos. wsi Słowiki l. 40. x v. Balbina Masłowska l. 21, m. u rodziców we dworze plebań. -- Nepomucyn Chrzanowski dz. Obiecanowa, Jan Krasicki, dz. Malczewa, Ćwirdzina i Drachówka, Józef Lutomski dz. Jabłonka, pos. Otoczny

28117 (Jarząbkowo)

1828.29/VII. (Grotkowo) G. Karol Henryk Ferdynand Suchodolski mł. akatol., ol. 50-tnik 19 leg. wojsk prus., pos. wsi Chocicza l. 25 x v. Klemencja Koszutska katol., l. 25 -- Piotr K. jej brat rodz. i op. pos. Pigłowic, Roman K. jej brat rodz., żołn. 19. p. prus. i Edward S. z wojsk prus. l. 50 m. w Pozn.

28118 (Jarząbkowo)

1839.17/XI. (J.) N. Gustaw Karol Bielefeld, s. dziedzica Czeluścina l. 23 x N. V. Konstancja Tomicka 20 -- G. Stanisław Chrzanowski dz. Czechowa i X.

28119 (Jarząbkowo)

1840.16/VI. (Mierzewo) G. Antoni Rembowski pos. Zurawitego mł. 30 x G. Marjanna Jaworska v. l. 25. -- GD. Jan Ziemski pos. Mierzewa i G. Tad. Kaczkowski kupiec poznań.

28120 (Jarząbkowo)

1844.6/VIII. G. Ignacy Gutowski z Ruchocina mł. 21. x G. Władysława Krasicka z Malczewa l. 26 -- G. Antoni Moszczyński dz. Przysieki i X.

28121 (Jarząbkowo)

1799.10/II. (Malczewo) poch. Mikołaj, ochrzcz. z wody, s. G. Macieja i Karoliny Wirzbińskich z Malcz. pos., 9/II. † (8 tyg. Kaduk)

28122 (Jarząbkowo)

1799.3/IX. (Mirzewo) poch. staruszka Magdalena Grabowska nobiles l. ok. 98, † 2 (mentio captis et senectus)

28123 (Jarząbkowo)

1800.10/V. (Mirzewo) poch. G. Józef Dzięgielewski ekonom dawny w M. l. 68, † 7, dolor internus

28124 (Jarząbkowo)

1802.13/II. (Czechowo) poch. Klementyna, c. G. Michała i Magdaleny z Sczanieckich Brzozowskich dz. Czechowa i Jarząbkowa † 10 (pro tussi) 1 rok

28125 (Jarząbkowo)

1802.25/VIII. poch. (Jelitowo) N. Dorota Czaplicka ekonomowa z Jelit., l. 107 † 22 (pro hydropsi)

28126 (Jarząbkowo)

1802.18/XI. (Grotkowo) poch. GD. Joanna de Szelemlim (?) Chełmicka 15/XI. † l. 58 suchoty

28127 (Jarząbkowo)

1803.29/VI. (Malczewo) poch. G. Józef Olszewski 26/VI. † pastor pecudum l. 70 senectus

28128 (Jarząbkowo)

1804.6/X. (Czechowo) poch. GD. Magdalena z Szczanieckich Brzozowska l. 44 /X. †, t. Dolor Stomachi

28129 (Jarząbkowo)

1804.7/XI. (Czechowo) poch. GD. Józef Kosicki l. 24, 4/XI. †, dolor pedum et ventris, s. J. i Anieli Kosickich pos. J. i Cz.

28130 (Jarząbkowo)

1806.24/V. (Zułcz) poch. G. Michał Dubowicz † 20, l. 70, senectus

28131 (Jarząbkowo)

1806.12/V. (Jelitowo) poch. N. Antoni, s. N. Stanisława i Cecylji Rozmisłowskich ekonomów † 9. l. 3 (pro pustulis)

28132 (Jarząbkowo)

1806.3/VI. (J.) poch. G. v. Barbara Kosicka, c. G. Józefa i Anieli z Mięszkowskich Kosickich pos. J. 31/V. †, l. 16 (pro pustulis)

28133 (Jarząbkowo)

1806.21/VIII. (Czeluścin) poch. GD. Dominik Przanowski dz. Cz. † 18, l. 64 (pro tussi)

28134 (Jarząbkowo)

1807.21/I. (Sobiesiernia) poch. GD. Piotr Kaliszkowski dz. Malczewa † 17. l. 73, pro senectute

28135 (Jarząbkowo)

1807.7/II. (Czeluścin) poch. Nepomucena, c. GD. †-go Dominika Przanowskiego i żony jego Józefy dz-ów Czeluścina † 4, mies. 5

28136 (Jarząbkowo)

1809.1/III. (Malczewo) (26/II. †) MD. Józef Modlibowski pos. M. mąż Ludwiki z Prądzyńskich, l. 62

28137 (Jarząbkowo)

1810.18/VI. († 16) (Zołcz) dziewczyna Marjanna Dubowiczowa l. 10, c. G. Antoniego i Agn.

28138 (Jarząbkowo)

1811.20/IX. (Jelitowo) (18/X. †) Marjanna 10 m., c. G. And. i Zofji z Rosnowskich Suchockich poses. J.

28139 (Jarząbkowo)

1811.7/XII. (J.) † G. Konstancja z Mieszkowskich Kosicka v. l. 24, pthisis, c. G. Józefa i Anieli z M. K. poses. J.

28140 (Jarząbkowo)

1812.14/XI. (Zołcz) † G. Jakub Czaplicki wd., l. 80, m. u przyj. w Zołczu

28141 (Jarząbkowo)

1813.31/VIII. (Mierzewo) († 29) MD. Antonina z Kozłowskich Roznowska dz-a Arcugowa l. 20-y, ż. Cyprjana Michała dz. Arc.

28142 (Jarząbkowo)

1813.2/XII. (Mierzewo) († 1.) MD. Józefa z Gołeckich Kozłowska l. 75, wd. po Jakubie K. u syna swego Aleksandra K. pos. M.

28143 (Jarząbkowo)

1814.20/VI. (Żołcz) († 18) G. Zofja Dubowiczowna l. 70, ż. G. Macieja Gądeckiego w Z. mieszk.

28144 (Jarząbkowo)

1815.7/IX. (Zydowo) († 5) G. Michał Taszarski l. 90, m. w Z.

28145 (Jarząbkowo)

1815.14/XI. (Malczewo) † z suchot 12/XI. G. Marcin Rogowski l. 54, † u syna w Malcz.

28146 (Jarząbkowo)

1817.10/VI. (Wiatrowo) (8/VI. †) w Wiatrowie gość u krewnych z suchot G. Stanisław Kostka Prądzyński mąż Marjanny z Bronikowskich, prokur. król. na Tryb. Dep. pozn. l. 57

28147 (Jarząbkowo)

1817.1/XI. (Mierzewo) † Józefa z Kozłowskich Roznowska dz-a Arcugowa l. 22 penes partum, poch. J.

28148 (Jarząbkowo)

1818.27/II. (Grotkowo) poch. † 26, dziecko z bólu zębów Bolesław, l. 7 mies., s. Nepomucena i Józefy z Jaroszewskich Raczyńskich pos. wsi Grodkowo

28149 (Jarząbkowo)

1819.14/II. † (Czechowo) poch. 15, Damazy Antoni, 9 m., s. G. Ferdynanda i Teresy z Zuchowskich Seyberlichów dz-ów Cz. i J.

28150 (Jarząbkowo)

1822.10/XI. (Zołcz) poch. († 7) N. Mac. Gądecki l. 83, inquilinus

28151 (Jarząbkowo)

1823.26/IV. (Polanowo) poch. G. Michał Przanowski pos. Pol., mąż pozostałej Józefy z Brzozowskich paraf. powidzki († 21) Tabes

28152 (Jarząbkowo)

1823.27/IX. (Zydowo) poch. G. Roman Drwęski, s. G. Józefa i Heleny z Zakrzewskich Drw. († 25) l. 10, i 1 m.

28153 (Jarząbkowo)

1824.8/VI. (Zydowo) († 6) Rozalja c. G. Alojzego Katerla inquilina i Antoniny z Abramowiczów l. 13

28154 (Jarząbkowo)

1826.30/XI. (Krolewiec) Antoni † 29, l. 5 i 6 m., s. G. Ignac. Moszczyńskiego villici i Józefaty de Irwartoskie (!)

28155 (Jarząbkowo)

1826.11/XII. (Żydowo) poch. G. Józef Drwęski pos. d. Z., mąż wdowy Heleny z Zakrzewskich † 3, l. 36., hydropisis

28156 (Jarząbkowo)

1827.12/VIII. (Czeszewo) poch. G. Ant. Romanowski właść. młyna z Cz., żonaty, † 10, m. putredinis, l. 60

28157 (Jarząbkowo)

1828.2/VIII. (J.) G. Franciszek Swiderski ekonom, przybysz z Młodziejewic, mąż G. Anny z Katerlów, 30/VII. † paraliż, l. 52

28158 (Jarząbkowo)

1828.28/VIII. poch. (Gniezno) G. Józefa z Trąmpczyńskich 1-o v. Zbyszewska, 2-o v. Przanowska, wd. po †-ym Dominiku P. dz. Czeluścina mieszk. u córki Emilii z P. Biedermann w Gn. † 26 l. 63, ze starości

28159 (Jarząbkowo)

1828.8/IX. (Zydowo oppidum) poch. mł. Wincenty Jarzyna († 6), l. 15 i 6 m. hydropis, s. G. Józefa J. Ephippiarii i Magdal. z Gołębiewskich

28160 (Jarząbkowo)

1829.13/II. (Budy Zydowskie) poch. G. Wiktorja de Grudzińskie Cybulska wd. po Ignacym C. custodis sylvarum Zydow. † 9, tabetis, l. 36

28261 (Jarząbkowo)

1829.24/VI. (Malczewo) poch. Ignacy Antoni, † 23 l. 3 i 18 dni, s. G. Jana i Sylwiji z Prądzyńskich Krasickich dz. M. i in.

28162 (Jarząbkowo)

1830.30/VIII. (Malcz.) poch. Jan, s. G. poprz. Krasickich [Jana Krasickiego i Sylwji z Prądzyńskich] † 28, 1 rok, febra i womity

28163 (Jarząbkowo)

1823.9/V. (J.) poch. G. Jakub Daleszyński wdowiec, u syna posesora J. febra, l. 70, 7/V. †

28164 (Jarząbkowo)

1837.29/VIII. (J.) † hr. Katarz. Chrzanowska szlachc. l. 80, starość

28165 (Jarząbkowo)

1842.2/X. (J.) † Jan Masłowski d. dóbr Kleparz, paraliż, l. 64

28166 (Jarząbkowo)

1845. (Kleparz) N. Małgorzata Masłowska dz-a wsi Kl. l. 77 i 7 m. wd. 9/X. †, poch. 13

28167 (Jarząbkowo)

1855.4/V. † (Czeluścin) Nikodem Koszucki mł. l. 27, s. G. Cyprjana K. pos. phtysis, poch. 8

28168 (Jarząbkowo)

1855.14/VII. (Czeluścin) † Cyprjan Koszutcki pos., l. 67. starość. poch. 18

28169 (Jarząbkowo)

1856.1/I. † (Czechowo) Felicjan Radoszewski ekonom, l. 64, phtysi. poch. 3

28170 (Jarząbkowo)

1856.21/I. (Czechowo) † Stanisł. Chrzanowski dz. d. Czech., J. i Jelit. l. 67, hydrop. poch. 28

28171 (Jarząbkowo)

1817.30/V. (J.) * Antonina, c. G. Antoniego i Zofji z Mieczkowskich Jankowskich poses. J. -- ass. Walentyn Jank. pos. Bruczkowa i Magdalena Masłowska poses. pól plebańskich w Jarząbkowie

28172 (Jarząbkowo)

1817.12/VII. (Grotkowo) Bolesław Gerwazy, s. G. Jana Nepom. Raczyńskiego i Józefy z Jaroszewskich poses. Gr.

28173 (Jarząbkowo)

1818.18/I. (Żydowo) 1813.10/V. * Józef Antoni Ignacy, s. Hieronima i Juljanny z Stablewskich Dramińskich dz. Kurówka -- Teofila z Przyłupskich Chełmicka dz-a Z.

28174 (Jarząbkowo)

1818.18/I. (Żydowo). Ignacy Tadeusz Erazm, 1816.19/IX. * s. poprz. Dramińskich [Hieronima Dramińskiego i Juljanny z Stablewskich] dz. w Kurówku obw. konin. -- Franc. z Stablewskich Konopkowa pos. Babina

28175 (Jarząbkowo)

1818.21/VII. (Malczewo) Wincenty Ignacy Jan, (* 18) s. G. Jana Jakuba z Ciecierskich Krasickiego pułk. 4 p. w. p. i Sylwiji Zuzanny z Bronikowskich Prądzyńskiej, dz-ów M.

28176 (Jarząbkowo)

1818.22/XI. (Mierzewo) Feliks Leonard Jakub, s. G. Leonarda Zdrowskiego i Marjanny z Konczewskich ekonomów -- G. Kuneg. Mierosławska de Jezierce

28177 (Jarząbkowo)

1819.2/XI. (Malczewo) Gabryel Jan Nepom. Marcjan, s. G. poprz. Krasickich [Jana Jakuba z Ciecierskich Krasickiego i Sylwji Zuzanny z Bronikowskich Prądzyńskiej] dz. M. (* 28) cerem. 20.14/II., ass. Rajmund Bronikowski i Magdalena Prądzyńska

28178 (Jarząbkowo)

1820.10/VI. (Zydowo) (5/VI. *) Adolf Felicjan, s. G. Józefa Drwęskiego i Heleny Zakrzewskiej poses. w Zydowie -- Wincenty Daleszyński z Brodowa i Joanna Zakrzewska

28179 (Jarząbkowo)

1821.12/IV. (30/III. *) (Budy Zyd.) Piotr Ignacy, s. Ignac. Cybulskiego Nob. custosa silv. zydow. i Wiktorji Grudzielskiej

28180 (Jarząbkowo)

1821.7/VIII. (Malczewo) * Marcjan Kajetan, Gabryel, s. GD. Jana Krasickiego

28181 (Jarząbkowo)

1821.29/VIII. (Zydowo) Ludwika Cezarea, c. G. D. Józefa Drwęskiego i Heleny z Zakrzewskich pos. Zyd. -- Roman Drw. i Marjanna Adamowiczowa z Z.

28182 (Jarząbkowo)

1821.14/X. (24/IX. *) (Zydowo) Tadeusz, s. N. Józefa Jarzyny i Magdaleny z Gołębieskich -- v. Emilia Masłowska z Czeluścina

28183 (Jarząbkowo)

1823.27/I. (J.) Juljanna, (* 22), c. G. Jana Rubacha karczmarza i Jadwigi Chudzyńskiej -- Sł. Ignacy Cybulski custos silv. i sł. Magdalena Masłowska ż. pios. pleb.

28184 (Jarząbkowo)

1823.2/III. (Malczewo) Julja Władysława Nepomucena, (20/II. *), c. G. poprz. Krasickich [Jana Jakuba z Ciecierskich Krasickiego i Sylwji Zuzanny z Bronikowskich Prądzyńskiej] dz. M. i Cwierdzina -- G. Stanisł. K. mł., brat dziecka i GV. Rozalja Białkowska m. w Malczewie, cerem. 1/IV. G. Wincenty Prądzyński sędzia tryb. kalis. i G. Nep. Moszczyńska

28185 (Jarząbkowo)

1823.2/VI. (Budy) Józefa Helena, 20/V. * c. poprz N. Cybulskich [Ignac. Cybulskiego i Wiktorji z Grudzielskich] stróżów leś. (gdzieindziej ten C. jako chrzestny "Famatus") -- G. Tekla Wnętkowska z Gębarzewa

28186 (Jarząbkowo)

1824.20/XI. (Zołcz) (* 17) Józef Felicjan, s. G. Józefa Trzebińskiego ekonoma i Zuzanny z Gajewskich -- N. Jan Masłowski z ż. Magdal. z Grzeszkiewiczów z dw. pleb.

28187 (Jarząbkowo)

1825.9/X. (Budy Zyd.) Władysław Michał 24/IX. * s. poprz N. Cybulskich [Ignac. Cybulskiego i Wiktorji z Grudzielskich] -- G. Napoleon Schraeder mł. z Cielmowa i NV. Balbina Masłowska z pleb., G. Adalbert Szczawiński ekonom z Czeluścina z ż. Urszulą z Lipskich

28188 (Jarząbkowo)

1826.21/IX. (Gębarzewo) Tekla, 19.IX. * c. Marcelego Mieszkowskiego posesora i Marj. Sekulskiej -- N. Cybulski admin. lasów zyd. i G. Józefa Wnętkowska v. z G.

28189 (Jarząbkowo)

1827.8/VII. (J.) Pelagja Józefa Elżbieta (4/VII. *) c. G. Winc. Koszutskiego i Salomei z Koszutskich poses. J. -- G. Szymon Trąmpczyński dz. Grzybowa Chrzanowic i Rabieżyc i G. Elżb. K. dz-a Grotkowa

28190 (Jarząbkowo)

1827.8/VII. (J.) ch. ch. G. Wincenty Ferrarjusz Koszutski pos. Jarząbkowa i Katarzyna z Dzierżanowskich Trąmpczyńska dz-a Grzybowa

28191 (Jarząbkowo)

1827.22/IX. (Zydowo miasto) Wilhelm Michał, * 8, s. G. Ignacego Baranowskiego operarii i Katarzyny z Piątkowskich -- G. Wilh. Tyszka kap. 6 p. w. prus., m. w Z. akatol. i Ter. z Zakrzewskich Kurczewska m. w dw. Z.

28192 (Jarząbkowo)

1828.25/VI. (Czechowo), * 24, Marjanna, c. N. Ignac. Moszczyńskiego villici i Józefaty Irwartowskiej -- chrz. nieszl.

28193 (Jarząbkowo)

1828.27/VII. (Grotkowo):, z w. w Gn., 1803.6/II. * Klementyna, c. G. Ignac. Koszutskiego konsyl. zs. gn. już †, i Elżbiety de Szylberchy, wtedy dziedz. Grotkowa, -- G. V. Emilja K. siostra rodz. z Gr.

28194 (Jarząbkowo)

1829.10/III. (Jelitowo) Nicefor Jan Stanisław, (* 8), s. G. Stanisława i Balbiny z Masłowskich Chrzanowskich dz-ów Jelitowa, -- G. Jan M. z żoną Magdaleną z Grzeszkiewiczów dz-e d. Kleparz i pos. pleb. J., cerem. 13/IV., ass. ciż

28195 (Jarząbkowo)

1829.15/III. (Gębarzewo), (* 11) Józefa, c. G. Marcelego Miszkowskiego pos. w Gęb. i Marj. Sekulskiej -- G. Ign. Cybulski kust. lasów i Prakseda Wnętkowska v. z G.

28196 (Jarząbkowo)

1829.10/XII. (Zydowo) Placyda Franc., s. G. Jana i Balbiny z Dutkiewiczów Szulczewskich pos. Żydowa, (17/X. *) -- M. Maciej Dutk. mł. i M. Marjanna Sz.

28197 (Jarząbkowo)

1830.6/IV. (Jelitowo) Teodozja Magdalena Balbina, c. M. Stanisł. i Balbiny z Masłowskich Chrzanowskich dz. J., * 5, -- M. Magdalena M. dz-a d. Kleparz

28198 (Jarząbkowo)

1830.10/VIII. (J.) Marjanna Stefana, c. G. Wincentego i Leopoldy z Chruścickich Daleszyńskich pos. d. J., 6/VII. * -- G. Piotr Ch. sędzia apelac., dz. d. Zydowo i Gurowo i G. Kat. Baranowska dz. d. Sobiesiernie

28199 (Jarząbkowo)

1831.1/II. (Budy Zydowskie) Antonina Marianna, c. M. Ignacego i Justyny z Zabickich Cybulskich -- X. i M. Michalina Z. z Gn.

28200 (Jarząbkowo)

1831.5/X. (Zydowo wieś) Anna Jadwiga Bronisława, c. G. Jana i Balbiny z Dutkiewiczów Szulczewskich pos. Z. (26/VI. *) -- X. Albin D. wicedziekan kość. Metr. gn. i nieszl.

28201 (Jarząbkowo)

1832.5/VIII. (Jelitowo) Teofil Jakub Piotr, s. G. poprz. Chrzanowskich [Stanisława Chrzanowskiego i Balbiny z Masłowskich] dz. Jel. (22/IV. *) -- X. Telesfor Masłowski kler. sem. gn. i M. Apolonja Bronisz z Stawu

28201a (Jarząbkowo)

1833.26/III. (Zydowo wieś) Matylda Marianna c. G. poprz Szulczewskich [Jana Szulczewskiego i Balbiny z Dutkiewiczów] * 14 -- M. Marcin Sz. z Buguniewa pos. i Antonina Dutkiewicz z m. Rogoźna

28202 (Jarząbkowo)

1834.10/IV. (Malczewo) bl. Józef i Kazimierz, ss. G. Jana i Sylwji z Prądzyńskich Krasickich dz-ów M. i Ćwierdzina ** 3 -- Józef Winc. Kr. mł. brat dziecka i Tekla Modlibowska v. z Podlesia i Władysława K. siostra dziecka v.; Babka dziecka Marjanna Pr.

28203 (Jarząbkowo)

1834.8/V. (Zydowo) Suplicjusz Serviliusz, s. G. poprz. Szulczewskich [Jana Szulczewskiego i Balbiny z Dutkiewiczów] (* 20/IV.) -- Marcin Szulcz. stryj dziecka z Boguniewa i Magdal. z Dutkiewicz z Pruśnicy

28205 (Jarząbkowo)

1834.5/VII. (J.) Adolf s. G. Juljana i Emilii z Wolskich Brodzkich pos. J. 28/VI. * -- Florjan Br. i Helena Kierzszniewska cerem. 1835.8/VI. ass. Józef Br. dziad dziecka z Domasławia i Logowa z Małachowa

28206 (Jarząbkowo)

1836.2/VII. * (J.) Pelagja Marj. Józ., c. poprz ur. Chrzanowskich [Stanisława Chrzanowskiego i Balbiny z Masłowskich] dz. Jarząbk., Czechowa, Jelitowa, Kleparza, cerem. 22/XII. ur. Stan. Bronisz z Bieganowa i ur. Józefa Bronisz pan. ze Stawu

28207 (Jarząbkowo)

1837.20/IV. * (Zydowo wś.) Ludwika, c. poprz Szulczewskich [Jana Szulczewskiego i Balbiny z Dutkiewiczów] pos. Z. -- X. Paweł Sz. przeor [?] Ant. Dutkiewicz.

28208 (Jarząbkowo)

1837.2/XI. * (Czechowo) Stanisława Salomea Barbara, c. poprz. ur. Chrzanowskich [Stanisława Chrzanowskiego i Balbiny z Masłowskich] dz-ów dóbr., cerem. 24/XII. -- X. Telesfor Masłowski wikary kc. i Wiktorja Bronisz obyw. z Bieganowa

28209 (Jarząbkowo)

1839.22/VI. * (Zyd. wieś) Julja Dezyderja, c. poprz W. Szulczewskich [Jana Szulczewskiego i Balbiny z Dutkiewiczów] pos. Z. -- Kaz. Dutk. pos. Konstancja S. dz-a

28210 (Jarząbkowo)

1840.6/IX. * (Czechowo) Michał Mateusz Franc. s. poprz. v. Chrzanowskich [Stanisława Chrzanowskiego i Balbiny z Masłowskich] dz. J. -- Józef Ch. i Apolonja Bronisz

28211 (Jarząbkowo)

1842.30/I. * (Zyd. miasto) Józef Ign., s. Ignacego Cybulskiego leśnicz. i Justyny Zabickiej

28212 (Jarząbkowo)

1844.2/IX. * (Czechowo) Wiktor Stef. Wac., s. poprz. G. Chrzanowskich [Stanisława Chrzanowskiego i Balbiny z Masłowskich] dz. Cz. i J. -- Wincenty Hipolit Czaplicki z sądu w gn. i Magdal. Masłowska dz-a

28213 (Jarząbkowo)

1846.29/IX. * (Malczewo) Hieronim Kazimierz, s. G. Bolesława i Leokadii z Grabowskich Ponińskich dz. Malczewa, Grotkowa -- G. Edward Poniński i G. Rozalja Łączyńska

28214 (Jarząbkowo)

1856.17/VIII. (J.) Wacław Anastazy, s. G. Nicefora i Eleonory z Müntzbergów Chrzanowskich dz-ów J. -- G. Balbina Ch., babka z Czechowa

28215 (Jarząbkowo)

1858 (57.20/XII. *) Kazimiera Teofila, c. G. Nicefora Chrzanowskiego i Eleon. Müncberg dz. J. ch. 13/I. -- X. Telesfor Masłowski prob. dziek. krob. i Urszula M. babka dziecka

28216 (Jarząbkowo)

1860.12/VIII. (J.) Marja Hipolita c. poprz. Chrzanowskich [Nicefora Chrzanowskiego i Eleon. z Müntzbergów] dz. J. -- G. Teofil Ch. dz. Jelitowa i nieszl.

28217 (Mielżyn)

1814.25/V. Apolinary Jan Nepom. s. G. Tadeusza Jaraczewskiego i Róży Łakińskiej (23/V. *) -- G. Apolinary Ł. i G. Tekla z Gorzyńskich ż. jego

28218 (Mielżyn)

1815.9/VI. (Lipe) cerem. Maciej z w. 1/III. (1814.22/II. *) Maciej, s. G. Józefa Pińskiego i Barb. Stanisławskiej -- ass. G. Paschalis Godleski i G. Marjanna z Chwaliszewskich Zeszotarska

28219 (Mielżyn)

1815.9/VI. (:ipie) Marceli Antoni, s. G. Józefa Pińskiego i Barb. Stanisławskiej -- G. Xaw. Koszutski z ż. Honoratą Hulewiczówną

28220 (Mielżyn)

1802.10/III. (M.) G. Tadeusz Jaraczewski mł. x Róża Łakińska v. -- M. Zygmunt Jan J. Józef Mąkowski, Józef Głęmbocki, Andrzej Karczewski

28221 (Mielżyn)

1807.6/VII. (Mielżyn m.) N. Kaz. Rapacki wd. x Agnieszka Turzyńska wd. -- św. nieszl.

28222 (Mielżyn)

1812.10/III. (Jaworowo) G. Ant. Hulewicz mł. pos. Zakrzewa x G. Leokadja Łakińska v. -- GM. Apolin. Ł. dz. M. Tad. Jaraczewskiego pos. Jaworowa, Walentyn Sikorski, Xaw. Koszutski

28223 (Mielżyn)

1822.18/V. (Jaworowo) G. Teofil Gorzynski mł. z Wilkonic (?) x Franc. Jaraczewska v. z Jaworowa -- G. Apolinary Łakiński z Mielż. Grabski z N. Miasta

28224 (Mielżyn)

1829.20/X. (Jaworowo) N. Józef Jaraczewski mł. 24 l. x Emilja Sikorska v. l. 18 -- Łukasz Gutowski dz. Mielżyna i Teofil Gorzeński z Wilkonic

28225 (Mielżyn)

1834.19/V. (M.) G. Zenon Jaraczewski kaw. pos. d. Witkowo, l. 26. x Praxeda Gutowska V. l. 20, c. dz-ów Mielż. -- M. Jan Krzyżanowski sędzia pok. z Witkowa Stanisł. Loga dz. d. Ruchocinek, i G. Józef Jaraczewski dz. Jaworowa

28226 (Mielżyn)

1834.19/V. (M.) G. Wincenty Drzewiecki pos. Czarnego Piątkowa kaw., l. 27 x v. Róża Sikorska l. 21 -- G. Wojc. Tański pos. Płaczkowa, G. Maks. Koszutski pos. Słowikowa

28227 (Mielżyn)

1835.26/VIII. (Jaworowo) G. Ignacy Gosławski wd. pos. Chociczy l. 42 x Aniela Jaraczewska v. z J. l. 30 -- G. Łukasz Gutowski dz. M., Teofil Gurzeński dz. Woli i Stan. Loga dz. Ruchocinka

28228 (Mielżyn)

1847.22/V. (Mielżynek Dw.) M. Leon Sikorski mł. dz. Krostowa, l. 30 x GM. Róża Gutowska v., c. Łukasza i Leokadii Gutowskich, l. 22, z dw. M-ek -- G. Zenon Jaraczewski dz. Mielżyna i G. Ignacy G. dz. Ruchocina

28229 (Mielżyn)

1858.21/VI. G. Władysł. Sikorski z Krostkowa x G. Leokadja Jaraczewska, c. dziedzica Mielżyna, Mielżynka i Lipego, on 25, ona 22 -- Józef Sikorski dz. Jeziorek i Ignacy Gutowski dz. Ruchocina

28230 (Mielżyn)

1866.10/VII. (Koszutki) G. Bolesł. Sikorski dz. Krostkowa x G. Marja Jaraczewska v. z Pozn. par. Św. Marc. on l. 26, ona 23 -- G. Józef Grabowski dz. Bombolina i Józ. Jaracz. dz. Sobiejuch

28231 (Mielżyn)

1798.8/I. † G. Jan Brzostowski l. 86, phtysi (M.)

28232 (Mielżyn)

1798.16.VII. † G. Jadwiga z Jaraczewskich Broniewska l. 40, poch. 18 ex pustulis

28233 (Mielżyn)

1798.25/VIII. † X. Bartłomiej Gostomski prob. tut. l. 45. (febri putrida)

28234 (Mielżyn)

1799.6/II. (M.) † GD. Wiktorja Sokolnicka l. 50, hydrope

28235 (Mielżyn)

1800.8/XI. † G. Sebastjan Konarski l. 75, poch. 11, subitanea morte

28236 (Mielżyn)

1808.18/VIII. (M. wś.) poch. G. Zofja Kołudzka v. l. 67 17/VIII. †

28237 (Mielżyn)

1808.5/IX. (Jaworowo wś.) poch. G. Aniela z Jaskólskich Chwaliszewska (?) 1/IX. † l. 54

28238 (Mielżyn)

1808.7/X. (Lipe wś.) poch. G. Wiktorja z Cyborskich Jaraczewska wd. † 5, l. 86

28239 (Mielżyn)

1810.2/I. (Jaworowo) poch. G. Maciej Chwaliszewski wd., Jaw. dz., l. ok. 70, 1809.28/XII. †

28240 (Mielżyn)

1811.20/III. (Jaworowo) poch. Wiridjanna, c. G. Tad. Jaraczewskiego, i Róży z Łakińskich, † 18, (24 godziny)

28241 (Mielżyn)

1813.17/VI. (Ruchocin wś.) poch. Tekla, c. GM. Apolinarego Łakińskiego i Praksedy z Gorzyńskich dz. Mielżyna † 5

28242 (Mielżyn)

1813.29/V. (Jaworowo) poch. Apolinary Jan Nep. s. G. Tad. i Róży z Łakin. (Jaraczewskich) dni 6

28243 (Mielżyn)

1816.30/III. (Ruchocin) poch. Apolinary Ignacy, s. G. Łuk. i Leokadii z Łakińskich Gutowskich 28/III. † 10 mies.

28244 (Mielżyn)

1817.15/I. (Jaworowo) poch. Józefa c. poprz. Jaraczewskich [Tad. Jaraczewskiego i Róży z Łakińskich] dni 4 † 13

28244a (Mielżyn)

1818.9/III. † (Jaworowo) N. Jadwiga Chwaliszewska v., l. 70, karmel.

28245 (Mielżyn)

1818.1/VI. † (Jaworowo) Petronilla Jaraczewska c. G. Tadeusza i Róży z Łak. dz. J. 4 mies.

28246 (Mielżyn)

1819.12/VIII. † (Jaworowo) Wawrzyniec, s. G. poprz Jaraczewskich [Tad. Jaraczewskiego i Róży z Łakińskich] poch. 14

28247 (Mielżyn)

1821.27/I. (Jaworowo) † Józefata Jaraczewska, c. G. poprz. JJ. [Tad. Jaraczewskiego i Róży z Łakińskich], 2 dni

28248 (Mielżyn)

1827.8/XI. † (M.) Apolinary Łakiński dz. M., wdowa Prakseda z Gorzeńskich Nob., l. 42, hidrop., poch. 13

28249 (Mielżyn)

1828.20/I. (Jaworowo) † Tadeusz Jaraczewski mąż, wdowy Róży Łakińskiej, dziedzic J., l. 46, apopleksja poch. 24

28250 (Mielżyn)

1833.8/V. (M.) † GD. Leokadja z Łakińskich Gutowska dz-a M., l. 38, został mąż Łukasz G. i 5 małol. dzieci, febris nervosa

28251 (Mielżyn)

1834.28/IV. (Jaworowo) † Alfons Tad., s. GD. Józefa Jaraczewskiego dz-a Jaworowa i GD. Emilji Sikorskiej, e papulis

28252 (Mielżyn)

1834.8/V. † (Jaw.) Róża Prakseda (e papulis), c. poprz GD. Jaraczewskich [Józefa Jaraczewskiego i Emilji z Sikorskich] 6 m.

28253 (Mielżyn)

1838.6/IX. (M.) † G. Antoni Gutowski l. 17. stud. gimn. trzemeszeń. s. G. Łukasza G. dz. M. i †-ej Leokadji Łak.

28254 (Mielżyn)

1843.18/XII. (Ruchocin) † febri nerv., l. 9, Alojzy, s. G. Zenona i Praksedy z Gutowskich Jaraczewskich dz. Ruchocina

28255 (Mielżyn)

1847.26/VIII. (Ruchocin) † GM. Łukasz Gutowski, 70 lat debilitas naturalis

28256 (Mielżyn)

1856.28/XII. (Pozn.) † Jadwiga Jaraczewska l. 6, c. Tadeusza J. dz. dóbr i Ludwiki Mirosławskiej

28257 (Mielżyn)

1857.18/V. (Mielżynek) † Bolesław Jaraczewski l. 9., s. Zenona J. dz. Mielżyna i Lipego i Praksedy Gutowskiej, tumor

28258 (Mielżyn)

1859.8/XII. (M.) G. Marjanna Sikorska l. 12, v. c. Ignacego S. dziedzica dóbr i Apolonji Grabowskiej, febra

28259 (Mielżyn)

1862.30/V. (M.) † Kajetan Loga l. 58, ekonom, s. dziedzica dóbr Jana Logi i Ludwiki Łupkowskiej phtisis, żona Anastazja

28260 (Mielżyn)

1869.9/XI. (Mielżynek) † G. Winc. Koszutski, l. 68, rezyd. u syna Hilarego, s. dziedzica dóbr Franciszka i Balbiny z Miaskowskich cancer, -- syn Hilary prob. tut. i wdowa Nepomucena z Konikiewiczów

28261 (Mielżyn)

1873.24/VIII. (Mielżynek), G. Kazimierz Krąkowski 1 m., s. G. Józefa Kr. i Salomei Koszutskiej poch. 26

28262 (Mielżyn)

1822.16/V. (Jaworowo) cerem. nad N. Franciszką Jaraczewską, ch. z w. 1805.10/X. -- ass. G. Apolinary Łakiński i G. wd. Józefa Gorzyńska

28263 (Mielżyn)

1824.1/I. (Ruchocin) Józef Zenon Adam, s. G. Łukasza i Leok. z Łakińskich Gutowskich, pos. R. (1823.22/XII. *) -- G. Teofil Gorzeński z ż. Franciszką Jaraczewską

28264 (Mielżyn)

1826.21/I. (Ruchocin) Róża Franciszka, c. G. Łukasza Gutowskiego i Leokadii z Łakińskich (* 16) -- chrz. nieszl.

28265 (Mielżyn)

1831.23/V. (Jaworowo) Zygmunt s. N. Józefa i Emilji z Sikorskich Jaraczewskich poses. J., (13/V. *) -- G. Łukasz Gutowski dz. M. i Rozalja J. dz-a Jaworowa

28266 (Mielżyn)

1832.1/XI. (Jaworowo) Alfons Tad., (20/IX. *) c. poprz Jaraczewskich [Józefa Jaraczewskiego i Emilji z Sikorskich] -- G. D. Teofil Gurzeński z ż. Franciszką z Jaraczewskich

28267 (Mielżyn)

1833.25/XII. (Jaworowo) Róża Prakseda Helena (* 21), c. poprz Jaraczewskich [Józefa Jaraczewskiego i Emilji z Sikorskich] -- G. Leon Sikorski mł., stud. i G. Róża S. v.

28268 (Mielżyn)

1836.23/X. (Jaworowa) Teodor Tadeusz Józef (7/VII. *), s. poprz G. Jaraczewskich [Józefa Jaraczewskiego i Emilji z Sikorskiech] -- G. Teodor J. mł. i GD. Anna Jaskólska ż. posesora d. Ratyń

28269 (Mielżyn)

1839.19/III. (Jaworowo) Józef Kaz. Leon, * 3, s. G. Józefa Jaraczewskiego dz-a Jaworowa i Emilji Sikorskiej -- G. Leon S. i G. Róża Drzewicka

28270 (Mielżyn)

1840.26/XII. (Jaworowo) Jarosław Józef Ant. (25/XII. *), s. G. D. poprz Jaraczewskich [Józefa Jaraczewskiego i Emilji z Sikorskich] -- GD. Ignacy Gosławski pos. Chociczy z ż. Anielą z Jaraczewskich

28271 (Mielżyn)

1842.23/VIII. (Dw. Mielżyn) Marja Anna, c. G. Zenona Jaraczewskiego i Praksedy Gutowskiej * 15, -- G. Józef J. z ż. Emilją Jaracz. dz-e Jaraczewa

28272 (Mielżyn)

1847.7/III. (Jaworowo) Władysława Prakseda, c. G. Józefa Jaraczewskiego i Emilji Sikorskiej dz. J. i Sobiejuch -- 3/II. * -- G. Zenon J. z ż. Praksedą J.

28273 (Mielżyn)

1847.22/V. (Mielżynek) Stanisław, s. G. Teofila Wyszyńskiego i Joanny Sumińskiej ekonomów (8/V. *) -- G. Leon Sikorski z ż. Różą, dz-e Kosztowa

28274 (Mielżyn)

1847.25/XII. (Dw. M.) Bolesław Antoni Kazimierz, s. GM. Zenona Jaraczewskiego i G. M. Praksedy z Gutowskich dz-ów M. 29/XI. * -- G. Józef Gut. dz. Odrowąża i GM. Róża Sikorska dz-a Kosztowa

28275 (Żydowo diec. gn.)

1797.10/XII. (Z.) JM. Adam Bielski wd. podkomorzy JKMci, dziedzic Z. x Marjanna Wierzchleyska wd. po ol. MD. Felicjanie W. sędzim zs. kaliskim dziedziczka d. Marszewo, i in. z par. czermiń. -- M. D. Leon Przyłuski chorąży, pos. Jelitowa, major Chlebowski etc.

28276 (Żydowo diec. gn.)

1812.13/XII. (Gurówko) Walerja Marjanna Nepomucena, c. G. Feliksa Cetkowskiego kap. konnicy, kaw. ord., pos. Gur. i Franciszki z Pomorskich (* 7) -- chrz. nieszl.

28277 (Żydowo diec. gn.)

1813.3/IV. (Cielimowo) (3/III. *) Marjan Wincenty, s. N. Ignacego i Wiktorji z Grudzielskich Cybulskich -- G. Piotr Chełmicki i G. Teofila Chełmicka oboje z Gurowa

28278 (Żydowo diec. gn.)

1796.14/II. (Z. Wieś) Józefa Agata, (* 5) c. N. Jana i Róży z Małachowskich Zukowskich -- G. Wojc. i Elżb. z Mieszkowskich Mitrowscy, pos. Zydowa

28279 (Żydowo diec. gn.)

1797.16/XI. (Z. wś.) (* 14) Franciszka, c. GD. Pawła i Józefy z Ubyszów Karasińskich -- GD. Wojciech Mitrowski i Elżb. z Miszewskich Mitrowska, pos. Ż.

28280 (Żydowo diec. gn.)

1798.5/V. (Cielimowo) Zofja Stanisława (* 3), c. GD. Mikołaja i Franciszki z Kaczkowskich Hulewiczów poses. Cielimowa -- GD. Wojc. Mitrowski i Elżb. z Miszewskich Mitr. małż. pos. Z.

28281 (Żydowo diec. gn.)

1799.23/V. (Z. wś.) Ulenta Magdalena, (2/V. *), c. GD. Walentyna i Rozalii Ostrowickich -- GD. Paweł Karasiński i Aniela Gorska, 2-o v. Kajetan Gorski i Józefa Karasińska

28282 (Żydowo diec. gn.)

1799.23/V. (Młynek) Filip (* 22), s. GD. Ignacego i Katarzyny Kmitów -- GD. Kaz. Ostrowski z Z. i Marj. Sliwkiewiczowa z Młynka

28283 (Żydowo diec. gn.)

1800.10/VII. (Z. miasto) Michał (5/VII. *) s. GD. Pawła i Józefy Karasińskich -- GD. Winc. Hoffman kom. dóbr w Z. i Anna Bessertowa ż. ekon. w Z.

28284 (Żydowo diec. gn.)

1811.13/II. (Dw. Czerniejewski) poch. w gr. kość. czern. JM. Józefa z Szołdrskich Lipska kolat. tut. kość. 11/II. † l. 29, phitisi

28285 (Żydowo diec. gn.)

1812.28/IX. (Dw. Czern.) † IMGD. Józef Lipski dz. d. Czern. poch. 30 w gr. pod. w. ołt. hydropis

28286 (Żydowo diec. gn.)

1817.9/X. (Nowe Miasto) poch. GD. Ignacy Niesiołowski, wdowa Magdalena z Lesowskich, († 6)

28287 (Żydowo diec. gn.)

1814.23/XI. (Z.) G. Feliks Kłossowski mł. x Ludwika z Kosickich Rzązewska v. par. jarząbkow. -- MGD. Xaw. Kł. prezyd. gn., Józef Bieliński skarbnik gn. Józef Kosicki dziad jej i Tomasz Kos. pos. Zernik wuj jej

28288 (Żydowo diec. gn.)

1828.12/X. (Gębarzewo) prac. Józef Pieczyński mł. owczarz z Chwałkowa par. Lubowo,, l. 29 x G. Kat. Mieszkowska v. l. 16, u rodziców w Gębarzewie -- św. nieszl.

28289 (Żydowo diec. gn.)

1818.18/I. (Z.) cerem. Józef Antoni Ignacy (1813.10/V. *) s. Hieronima i Juljanny z Stablewskich Dramińskich dz. Gurówka -- Teofila z Przyłupskich Chełmicka dz-a Z.

28290 (Żydowo diec. gn.)

1818.18/I. (Z.) cerem. Ignacy Tadeusz Erazm (*1816.12/IX. *) s. poprz Dramińskich [Hieronima Dramińskiego i Juljanny z Stablewskich] dz. Gurówka w cyrk. koniń. -- Franc. z Stablewskich Konopkowa poses. w Babinie

28291 (Żydowo diec. gn.)

1818.28/XII. (* 21) Teofila Wiktorja, c. G. Ignacego i Wiktorii z Grudzinskich Cybulskich ekonomów w Zyd. -- G. Jan Masłowski pos. Wybranowa i Józefa Zychlińska pos. Jelitowa

28292 (Żydowo diec. gn.)

1820.10/VI. (Żydowo) Adolf Felicjan, s. G. Józefa Drwęskiego i Heleny z Zakrzewskich pos. Z. -- Wincenty Daleszyński z Brodowa i Joanna Zakrzewska

28293 (Żydowo diec. gn.)

1821.21/VIII. (Z.) Ludwika Cezarea, c. GD. poprz. Drwęskich [Józefa Drwęskiego i Heleny z Zakrzewskich] -- Roman Drw. i Marj. Adamowiczowa z Zydowa

28294 (Żydowo diec. gn.)

1823.2/VI. (Budy) Józefa Helena (20/V. *) c. N. Ignacego Cybulskiego cust. silv. i Wiktorii z Grudzińskich --. G. Tekla Wnętkowska z Gębarzewa

28295 (Żydowo diec. gn.)

1822.11/IX. (Gębarzewa) Antoni Włodzimierz s. G. Wojc. Wnętkowskiego i Tekli Sztemborskiej mieszk. G. -- Henryk Prittwitz kap. w. pruskich i V. Balb. Wn.

28296 (Żydowo diec. gn.)

1822.14/IX. (Z. wś.) Jan Łukasz, s. G. Józefa Osmulskiego i Faustyny z Grzeszkiewiczów ekonomów z Z. -- G. Józef Drwęski pos. Z. wsi i Teresa Kurczewska dz-a Łagiewnik wsi

28297 (Żydowo diec. gn.)

1826.10/IV. (Gębarzewo) Pulcherja Joanna, (12/II. *) c. poprz G. Wnętkowskich [Wojc. Wnętkowskiego i Tekli z Sztemborskich] -- N. Ignacy Cybulski z ż. Wiktorją z Grudzińskich -- G. Edmund Wn. brat dziecka i v. Józefa Wn. siostra dziecka z Gęb.

28298 (Żydowo diec. gn.)

1826.28/V. (Zyd.) Juljanna Helena (* 20), c. G. Józefa Osmulskiego ekonoma i Faustyny z Grzeszkiewiczów -- N. Ignacy Cybulski leśniczy Z. z Bud i Marj. Ottowa z Jelitowa

28299 (Żydowo diec. gn.)

1826.21/IX. (Gębarzewo) Tekla * 19, c. G. Marcelego Miszkowskiego poses. i Marjanny z Sekulskich -- N. Ign. Cybulski i GV. Józefata Wnętkowska z Gęb.

28300 (Żydowo diec. gn.)

1827.2/I. (Budy Zydowskie) Wiktor Adam (17/XII. *) s. N. poprz. Cybulskich [Ignacego Cybulskiego i Wiktorja z Grudzińskich] -- G. Feliks Chełmicki pos. Mierzewa i G. Anna Pilichowska z Cielimowa

28301 (Żydowo diec. gn.)

1827.22/IX. (Żydowo) Wilhelm Michał, (8/IX. *) s. G. Ignacego Baranowskiego robotnika i Katarzyny z Piątkowskich -- G. Wilh. Tyszka kap. 6 p. w. prus., mieszk. w Z. i Teresa z Zakrzewskich Kurczewska z Zyd.

28302 (Żydowo diec. gn.)

1829.15/III. (Gębarzewo) Józefa, (* 11) c. G. Marcelego Miszkowskiego pos. w Gębarzewie i Marj. Sekulskiej -- G. Ign. Cybulski i Prakseda Wnętkowska v. z Gęb.

28303 (Żydowo diec. gn.)

1829.23/VIII. (Z. miasto) Antonina, (* 9), c. G. Józ. Jarzyny Ephippiarii i Magdaleny z Gołębieskich --chrz. nieszl.

28304 (Żydowo diec. gn.)

1829.10/XII. (Z.) Placyda Franc., c. G. Jana i Balbiny z Dutkiewiczów Szulczewskich pos. Z. 17/X. * -- M. Mateusz D. mł. i M. Marjanna Sz.

28305 (Żydowo diec. gn.)

1831.1/II. (Budy Zyd.) Antonina Marianna, c. M. Ignacego i Justyny z Zabickich Cybulskich -- X. i M. Michalina Z. z Gniezna

28306 (Żydowo diec. gn.)

1831.5/X. (Zyd. wś.) Anna Jadwiga Bronisława, c. G. poprz. Szulczewskich [Jana Szulczewskiego i Balbiny z Dutkiewiczów] pos. Z., (26/VI. *) -- X. Albin Dutkiewicz wicedziekan i nieszl.

28307 (Żydowo diec. gn.)

1833.26/III. (Zyd. wś.) Matylda Marjanna, c. poprz. G. Szulczewskich [Jana Szulczewskiego i Balbiny z Dutkiewiczów] pos. Z. (* 14) -- M. Marcin Sz. z Boguniewa pos. i Antonina Dutkiewicz z m. Rogoźna

28308 (Żydowo diec. gn.)

1834.8/V. (Zydowo wś.) Sulpicjusz Serwiljusz s. G. poprz. Szulczewskich [Jana Szulczewskiego i Balbiny z Dutkiewiczów] poses. wsi Zydowa (20/IV. *) -- Marcin Szulcz. stryj dziecka z Boguniewa i Magdalena Dutkiewicz z Prusnic

28309 (Żydowo diec. gn.)

1837.20/IV. * (Zyd.) Ludwika c. poprz. Szulczewskich [Jana Szulczewskiego i Balbiny z Dutkiewiczów] pos. Z. -- X. Paweł Sz. przeor, Antonina Dutkiewicz

28310 (Żydowo diec. gn.)

1839.22/V. * (Zyd.) Julja Dezyderja, c. poprz Szulczewskich [Jana Szulczewskiego i Balbiny z Dutkiewiczów] -- G. Kaz. Dutkiewicz pos. Konst. Szulczewska dziedziczka

28311 (Żydowo diec. gn.)

1840.13/IV. (Kosmowo) * Ludwika, c. G. Feliksa Chełmickiego kapit. i Brygidy Jakubowskiej -- G. Ign. Miaskowski i Zenobja Miaskowska

28312 (Żydowo diec. gn.)

1846.22/VIII. chrzestny GD. Józef Chodoręski syndyk konstystorza

28313 (Żydowo diec. gn.)

1850.14/X. * (Kosmowo) Kalikst Leonard, s. Nob. Ignac. Chylewskiego pos. folw. Kosm. i Władysławy z Mikarów -- G. Zefiryn Chełmicki s. dziedzica Zydowa i Balbina Chylewska dz-a Strykowa

28314 (Żydowo diec. gn.)

1852.28/X. * (Kosmowo) Klementyna Leokadia, c. poprz. N. Chylewskich [Ignac. Chylewskiego i Władysławy z Mikarów] -- N. Stef. Mikara NV. Kornelia M.

28315 (Żydowo diec. gn.)

1857.22/XI. (Z. miasto) * Konstanty Stefan, s. N. Mikołaja Jasińskiego i Marjanny Osińskiej, prefektów lasów Zydow. -- chrz. nieszl.

28316 (Żydowo diec. gn.)

1815.7/IX. (Z.) † G. Michał Taszarski, mł., l. 90 ze starości, m. w Zyd.

28317 (Żydowo diec. gn.)

1819.14/VI. (Zydowo) † ze star. G. Jan Rewoliński l. 78, mąż Kat. Kornatowskiej

28318 (Żydowo diec. gn.)

1822.2/IV. (Zydowo) poch. (31/III. †) Adolf 1 rok, s. G. Józefa Drwęckiego i Heleny Zakrzewskiej poses. Zyd. wsi

28319 (Żydowo diec. gn.)

1823.27/IX. poch. († 25) G. Roman Drwęski, s. G. poprz DD. [Józefa Drwęckiego i Heleny z Zakrzewskich] konwulsje, l. 10 i 1 m.

28320 (Żydowo diec. gn.)

1824.8/VI. (Zyd. m.) poch. dziewczynka Rozalja, c. G. Alojzego Katerli inquil. i Antoniny z Abramowiczów († 6) l. 13

28321 (Żydowo diec. gn.)

1824.22/VI. poch. Włodzimierz Antoni, s. G. Wojc. i Tekli z Sztemborskich Wnętkowskich († 20) l. 2 (Gębarz.) ex papulis

28322 (Żydowo diec. gn.)

1824.13/X. poch. (Gębarzewo) Balbina, c. G. poprz Wnętkowskich [Wojc. Wnętkowskiego i Tekli z Sztemborskich] († 11) l. 17 ex papulis

28323 (Żydowo diec. gn.)

1825.22/III. (Gembarzewo) poch. Jan († 19), s. G. Marcelego Miszkowskiego poses. i Marjanny z Sekulskich l. 10

28324 (Żydowo diec. gn.)

1826.23/I. poch. (Budy Zyd.) poch. Wład. Michał († 21) s. N. Ignac. Cybulskiego admin. lasów i Wiktorji z Grudzińskich 4 m. ex m. thussis

28325 (Żydowo diec. gn.)

1826.26/I. (Z. m.) poch. Józef Stanisł., († 24) s. G. Józefa Osmulskiego ekonoma i Faustyny z Grzeszkiewiczów tabes

28326 (Żydowo diec. gn.)

1826.22/IV. (Budy Zyd.) poch. G. Marjanna Grudzińska wd. po Marcinie Grudzińskim † 20 ze starości, l. 66

28327 (Żydowo diec. gn.)

1826.11/XII. (Zyd. wś.) poch. na cm. G. Józef Drwęski pos. Z., mąż Heleny Zakrzewskiej 3/XII. † hydropsis, l. 36

28328 (Żydowo diec. gn.)

1828.24/II. (Zyd. m.) poch. G. Juljanna z Frezerów Landzertowa wd. uboga po Zygm. L. mieszk. u krewnych w Z. († 21) l. 89

28329 (Żydowo diec. gn.)

1829.8/IX. (Z. m.) poch. mł. Winc. Jarzyna († 6) l. 15, m. 6, s. G. Józefa i Magdal. Gołęb.

28330 (Żydowo diec. gn.)

1829.13/II. (Budy Zyd.) poch. G. Wiktorja z Grudzińskich Cybulska wd. po Ignacym C. kustoszu lasów Zyd. † 9

28331 (Żydowo diec. gn.)

1833.27/X. poch. (Zyd. m.) Antonina, c. poprz. Jarzynów [Józefa Jarzyny i Magdal. z Gołęb.] l. 5

28332 (Żydowo diec. gn.)

1839.1/III. † (Z. wś.) Ludwika Szulczewska, c. Jana pos. Zyd. i Balbiny l. 2

28333 (Żydowo diec. gn.)

1841.15/VI. (Z. m.) † Józefa Cybulska l. 17, c. Ignac. C. leśniczego i Wiktorji Grudz.

28334 (Żydowo diec. gn.)

1842.12/V. (Z. m.) poch. Stanisław s. N. Ignac. i Justyny z Zabickich Cybulskich administr. lasów Zydow. († 9) l. 4

28335 (Żydowo diec. gn.)

1842.10/VI. (Z. m.) poch. G. Elżbieta z Glinskich Dzierzgowska wd. po ol. G. Teodorze Dz. († 8) l. 73. Została córka Juljanna w Zydowie poch. za świad. ubóstwa febris nervosa

28336 (Żydowo diec. gn.)

1842.20/IX. (Z. m.) poch. Michalina, c. N. Ignac. i Justyny z Zabickich Cybulska admin. lasów († 18) l. 3 m. 3 febris nerv.

28337 (Żydowo diec. gn.)

1842.14/X. (Kosmowo) poch. G. Antoni Bobrowski mł., s. G. Kajetana B. i Marjanny z Sokolnickich dz-ów Bachorzewa i Hilarowa w p. pleszew 11/X. † l. 30 febris nerv. i ebrietate

28338 (Żydowo diec. gn.)

1845.31/V. (Lelitowo) poch. na cm. Gurowskim G. Piotr Straminski sędzia sądu ziem. w Grodzisku, s. G. ol. Leona i Magdaleny z Grabowskich ongiś pos-ów dobr, dla odwiedz. rodziny przybył z Gr. do L. na W. Noc. Tu febris nervosa i 28/V. † l. 42

28339 (Żydowo diec. gn.)

1847.5/V. (Kosmowo) poch. G. Stanisław Goślicki mendicans, ongiś dz. d. Chełmica, obecnie ubogi, s. ol. Antoniego G. (27/IV. †) l. 80

28340 (Żydowo diec. gn.)

1848.27/IX. (Zyd. wś.) † G. Feliks Chełmicki kap. w. pol. l. 68, mąż Brygidy Jakubowskiej

28341 (Żydowo diec. gn.)

1852.19/X. (Z. wś.) † G. Zefiryn Chełmicki l. 28, s. Piotra z Alkant. Ch. dz-a Zyd. i prezesa sądu apelac. pozn. i Pauliny Müntzberg cholera

28342 (Żydowo diec. gn.)

1857.2/VI. (Z. m.) † G. Ignacy Cybulski poch. 5 w Gurowie admin. lasów Zyd., wd., l. 71, hydrops. zostały z 1-ej żony dzieci: Marjan l. 43 i Wiktor l. 31, z 2-ej Antoni 26, Nepomucyn 24. Subst. w ziemi i bud. d. 1.000 imper.

28343 (Modrze)

1804.4/IX. (Zadory) Feliks Maks. Ludwik, 25/VIII. * s. G. Karola i Józefy z Skrzetuskich de Thorma -- X. miejsc. i D. Elżb. Jaworska ekonomowa z Modrza

28344 (Modrze)

1804.7/X. chrzestny X. Feliks Chłapowski kan. kat. poznań. dz. Zador i in.

28345 (Modrze)

1805.9/II. (Zadory) Apolonia, c. G. Szymona i Tekli z Rupnińskich Kossorskich ekonomów Zador, (8/II. *) -- D. Karol de Thorma z ż. Józefą z Skrzetuskich

28346 (Modrze)

1805.14/IX. (Wronczyn) G. Antonina Nepomucena Rozalja Julja, c. ol. MG. Aleks. i Nepomuceny z Dzierzbińskich Potockich klaniców rozpir., d. Wyganowa dz-ów z wody 1790.26/IX. w Wyg. -- ass. MGD. Stanisław Potocki dz. Będlewa i IM. G. Antonilla z Zakrzeskich Potocka, klanowa rogoz. dz-a Wronczyna i przyl.

28347 (Modrze)

1807.19/IV. (M.) Anonina, c. G. Stanisł. i Magdaleny Dąbrowskich ekonomów z M., 26/III. * -- GD. Maks. Potocki, mł. z Będlewa i GD. Ant. Potocka v. z Wronczyna

28248 (Modrze)

1811.1/X. (Strykowo) cerem. Pelagja Joanna Elżb. Prowidencja, * Konary 1809.17/XI. c. M. Franc. i Antoniny z Przyjemskich Pomorskich -- ass. X. Feliks. Chłapowski kan. kat. pozn. i Barbara z Szczytnickich Potocka, M. Anzelm Pomorski dziad i M. Helena Skaławska babka

28249 (Modrze)

1813.21/V. (Wronczyn) cerem. nad synem M. Antoniego i Juljanny z Kobilanskich 1-o v. Nowowieyskiej Kwileckich, 1812.9/X. * w m. Stry...(?) pow. beziń. -- ass. -- JMD. Adam Kwilecki klan przemęc i JM. Antonella z Zakrzewskich Potocka klanowa rogoz. prababka dziecka

28350 (Modrze)

1814.17/VIII. (Wronczyn) Roch Włodzimierz, s. MD. Anton. i Juljanny Kobylnickich (!) Kwileckich -- MD. Faustyn Jaraczewski i D. Joanna Elzanowska

28351 (Modrze)

1821.28/VII. (Wronczyn) Antonina Krystyna, c. MD. Józefa i Antoniny z Potockich Biskupskich dz-ów wsi Trzciellino (28/VII. *) -- MD. Ignacy Potocki z M. Barbarą z Szczytnickich Potocką ż-ą dz-e Wronczyna

28352 (Modrze)

1822.2/IX. (Trzcielino) cerem. Eugenjusz, s. MD. Józefa i Antoniny z Potoc. Biskupskich dz-ów Trzc., 1817.23/XI. * -- ass. MD. Maks. Potocki dz. d. Będlewa i MD. Antonina Niegolewska z Bytynia

28353 (Modrze)

1729.9/VII. Małgorzata Wiktorja Jadwiga, c. M. Władysława Skaławskiego i Teresy -- IMD. Franc. Mielżyński klan śrem. i IMD. Wiktorja Sk.

28354 (Modrze)

1730.30/X. Franciszka Ludwika c. N. M. Wład. Skałaskiego i Teresy -- M. Antoni Skrzetucki pisarz grodzki ż. jego Wiktorja (Strykow)

28255 (Modrze)

1732.13/I. (Wronczyno) Paweł Tadeusz, s. N. Stanisława Zaworskiego i Reginy -- M. Jan Gliszczyński i M. Anna Rudnicka

28356 (Modrze)

1737.26/VIII. (M.) Teresa, c. G. D. And. Natkowskiego i Marj. -- MD. Stanisław Rutkowski

28357 (Modrze)

1741.15/XII. (M.) Barbara, c. GD. Aleks. Boroskiego i GD. Róży. -- X. Kazimierz Bieczyński prob. grodziski i modrski i MGD. Franc. Mańkowska

28358 (Modrze)

1742.26/III. Michał, s. G. Macieja i Anny Koziorowskich -- P. Michał Krzywosęcki i MD. Jadwiga z Zakrzewskich Krzywos., matka x-a kanonika (Drożdżyce)

28359 (Modrze)

1742.12/IV. Elżbieta Joanna, c. MD. Wawrzyńca i Kat. Bendorskich -- G. Wojc. Mańkowski dziad dziecka i MD. Wiktorja z Skrzetuskich Skorzewska z Szczepowic (Modrze)

28360 (Modrze)

1742.30/XI. (M.) Andrzej Józef, s. G. Aleksandra i Rozaliny Borowskich tenut. pleb. Modrza, -- MD. Wawrzyniec Bendorski tenut. modr. i G. Borowska babka dziecka

28361 (Modrze)

1743.6/X. (M.) Wojciech Michał, s. MGD. Wawrzyńca Będorskiego poses. M. i MGD. Kat. z Mańkowskich -- MD. Wojc. M. tenut. strykow. dziad dziecka i córka jego panna Franciszka M.

28362 (Modrze)

1744.8/IX. Franciszek Hier. Władysław, s. IMD. Józefa Potockiego i IMD. Anny z Gajewskich ass. -- PMD. Augustyn Działyński podkomorzy wschow. i IMD. Wiktorja Gajewska klanowa konarska (Wronczyn)

28363 (Modrze)

1744.9/IX. (Kokolewo poza paraf.) Egidjusz Stefan s. MD. Kurczewskiego (!) i M. Barbary z Swinarskich -- IMD. Józef Potocki i IMD. z Radomickiech Działyńska podkomorz. wschow.

28364 (Modrze)

1746.2/VII. Józef Piotr, s. G. Piotra Wojciechowskiego tenut. pleb. i G. Marjanny żony jego, -- chrz. nieszl. (M.)

28365 (Modrze)

1746.10/VII. Faustyna, c. poprz. G. Wojciechowskich [Piotra Wojciechowskiego i Marjanny] -- JMD. Józef Potocki dz. Wronczyna i MGD. Faustyna z Hozjuszów Zwierzchlewska (M.)

28366 (Modrze)

1747.1/VII. (M.) Małgorzata Teresa, c. G. poprz. Wojciechowskich [Piotra Wojciechowskiego i Marjanny] -- X. Kaz. Bieczyński prob. gr. i m. i MD. z Gliszczyńskich Grzemska

28367 (Modrze)

1747.19/XI. (Wronczyn) Edmund Stanisław Kostka Ignacy Benedykt, s. JMD. Józefa Potockiego dz. d. Wronczyn i JMD. Anny z Gajewskich -- biedni

28368 (Modrze)

1748.13/X. (Wronczyn) Franciszek, s. G. Piotra Wojciechowskiego, i G. Marjanny, tenut. plebańskiego, -- PMD. Wojc. Rokossowski sta bachtyń. i ID. Anna z Gajewskich Potocka

28369 (Modrze)

1749.3/VII. (Wronczyn) Emilja Estera Małgorzata Franciszka, c. JMD. poprz. Potockich [Józefa Potockiego i Anny z Gajewskich] -- G. Stanisław Zaorski i GV. Wiktorja Łochocka z dworu Czacz

28370 (Modrze)

1750.4/X. (Wronczyn) Józef Aaron, s. G. Piotra Wojciechowskiego tenut. plebań. Modr. i Marjanny -- PMD. Józef Potocki i GV. Teresa Golańska v. z dw. Wronczyń.

28371 (Modrze)

1742.26/III. (Drożdżyce) Michał, s. MD. Macieja Kozierowskiego i MD. Anny Stawickiej -- P. RD. Michał Krzywosęcki kanon. kat. pozn. i MGD. Jadwiga z Zakrzewskich Krzywosęcka, matka kanonika i kurata z Konojadu

28372 (Modrze)

1751.26/VI. (Drożdżyce) Joanna Małgorzata c. MD. Antoniego Grodzickiego posesora Drożdżyc i MD. Katarzyny z Bronikowskich -- X. Bronikowski i G. Marjanna Cichocka

28373 (Modrze)

1752.7/II. (Drożdżyce) Barbara Joanna, c. MD. poprz. Grodzickich [Antoniego Grodzickiego i Katarzyny z Bronikowskich] posesorów Drożdżyc -- JMD. Adam Kołaczkowski podkomorzy kaliski i JMD. Katarzyna z Zakrzewskich podkomorzyna kaliska, MD. Piotr Bronikowski i JMD. Wiktorja z Skrzetuskich Skorzewska

28374 (Modrze)

1752.16/IV. (Wronczyn) Wojc., s. G. Jana Winiarskiego łowczego i Doroty -- JMD. Maks. Molski klan rogoz. i JMD. Rozalja z Rogalińskich Twardowska ścina modrska

28375 (Modrze)

1737.17/X. (M.) MGD. Adam Zakrzewski x MGD. Helena Będorska -- PMGD. Józef Z. podczaszy wsch., PMGD. Maciej Koszucki pisarz wschow.

28376 (Modrze)

1737.21/XI. (Strykowo) MGD. Józef Grudziecki x MGD. Anna z Mańkowskich Zbijewska -- PMGD. Łukasz Kwilecki klan santocki i MGD. Aleks. Płonczyński

28277 (Modrze)

1741.22/V. (Strykowo) G. Wawrzyniec Będorski x Katarzyna Mańkowska -- PMGD. Łukasz Kwilecki i GD. Jan Koszutski sędzia surrog. wschowski

28378 (Modrze)

1742.29/XI. (Wronczyn) G. And. Bogdański x Wiktorja Godziszewska z dworu Wronczyn -- PMGD. Józef Potocki dz. tej wsi i PMGD. And. Gajewski sta gnieźń.

28379 (Modrze)

1745.10.X. (Wronczyn) G. Piotr Woyciechowski ekonom x G. Marjanna Sakowska z dw. Wronczyn -- MD. Kurcewski z Kokolewa i G. Simon Będorski

28380 (Modrze)

1745.22/XI. (Drożdżyce) M. Marcin Trebinski sędzic łęczycki x M. Antonina Stawiska z dw. Rokitneń. -- MD. Jakub St. ojciec nowozaślub. JMD. Stefan Garczyński klan kaliski, M. Władysł. Szołdrski sta łęczyc., rogoz., G. Maciej Bieczyński, Franc. Pomorski, Maciej Koziorowski etc.

28381 (Modrze)

1751.24/XI. (M.) G. Tom. Biernacki x wd. G. Marjanna de Szpakowskie oboje z dworu M. -- G. Piotr Wojciechowski ekonom i G. Franc. Sakowski

28382 (Modrze)

1742.6/XI. (M.) † G. Roch Białkowski dworz. MG. Wawrzyńca i Katarzyny Będorskich tenut. wsi M., poch. ref. Woźniki

28383 (Modrze)

1744.18/I. (Drożdżyce) † M. Konstancja z Stawiskich Pomorska w połogu poch. Grodzisk bern.

28384 (Modrze)

1745.17/VII. (M.) poch. dziecko dni 15, im. Marjanna, c. matki G. Marjanny Sliwińskiej przypadkowo baw. w M.

28385 (Modrze)

1746.14/I. (M.) † M. Józef Bartoszewski z Dalabuszek

28386 (Modrze)

1746.11/III. (Wronczyn) † Franciszek Hieronim, l. 3, s. MD. Józefa Potockiego i MD. Anny z Gajewskich, poch. Pozn. karmel. discalc.

28387 (Modrze)

1746.21/VII. poch. (M.) Józef Piotr dziecko G. Piotra i Marj. Woyciechowskich

28388 (Modrze)

1748.13/V. (M.) poch. Teresa, c. G. poprz. Wociechowskich [Piotra i Marj. Woyciechowskich] naonczas tenut. plebań.

28389 (Modrze)

1751.15/I. † PMD. Helena Rogalińska sędzina zs. wschowska (D bern. pozn.)

28390 (Modrze)

1751.11/III. poch. (M.) G. Franciszek Bukowski ekonom z M.

28391 (Modrze)

1752.31/VIII. (M.) poch. G. Marjanna Biernacka

28392 (Modrze)

1753.25/VII. (Wronczyn) Magdalena Krystyna Anna, c. MD. Józefa Potockiego dziedzica Wr. i MD. Anny z Gajewskich

28393 (Modrze)

1758.20/III. (Wronczyn) Magdalena Krystyna, c. MD. poprz. Potockich [Józefa Potockiego i Anny z Gajewskich] dz-ów Wroncz., cerem. (bo już ochrzcz. 1753.25/VII.) -- Dorota z Paradysza Jabłonowska wdzina rawska

28394 (Modrze)

1756.7/III. (Wronczyn) Kunegunda Franc., c. N. Marcina Magnuskiego dworz. i Katarzyny

28395 (Modrze)

1758.28/II. (Wroncz.) Elenterjusz Maciej, s. poprz. N. Magnuskich [Marcina Magnuskiego i Katarzyny]

28396 (Modrze)

1758.18/X. (Zadory) Augustyn Ludwik Józef, s. M. Jana Chłapowskiego kapitana JKMci i RP. i Franciszki Chłap. z Zakrzewskich -- JM. Ignacy Twardowski klan międzyrzecki i M. Katarz. Zakrzewska podczaszyna wschowska

28397 (Modrze)

1759.8/X. (Zadory) Michał Franciszek, s. J. Jana i Franciszki Chłapowskich

28398 (Modrze)

1766.10/IV. (Wronczyn) Józefa Katarzyna Nepomucena, c. JMD. Józefa z Potoka Potockiego klana kamien. dz-a Wronczyna i JMD. Antonilli z Zakrzewskich

28399 (Modrze)

1766.3/VII. (Strykowo) Leon Maciej Piotr Ignacy Jan Nep., s. MGD. Marcelego Skaławskiego dz-a Sapowic (28/VI. *) i Teodory Malczewskiej

28400 (Modrze)

1770.8/II. (Zadory) Marj. Agn. Apolonja, c. N. Franciszka Jezierskiego Borowego i Józefy -- M. Magdalena Jaworowiczowa

28401 (Modrze)

1771.26/X. (Wr. aula) Anastazja Antonilla Ewa Pulcheria Magdal. (25/X. *), c. PMD. Stanisł. Łodzi z Zwonowa Rogalińskiego podkomorzego JKMci i P. Teresy z Zakrzewskich

28402 (Modrze)

1769.6/V. (Wroncz. Dw.) z w. Ignacy Franc. Xaw. Stanisł. Jan z oleju, 6/V. * Poznań, s. JMD. poprz Potockich [Józefa z Potoka Potockiego i Antonilli z Zakrzewskich] 1772.9/II. cerem.

28403 (Modrze)

1773.3/XII. (Wronczyn Dw.) Ksawerja Ignacja Antonina, c. J. Felicjana Niegolewskiego sty pobiedzisk. i Magdaleny z Potockich

28404 (Modrze)

1775.17/IV. (Zadory Dw.) Wojciech Józef, s. G. Wojc. Dubowicza ekonoma zador. i Katarzyny z Grzybowskich

28405 (Modrze)

1760.21/II. (Wroncz.) NM. Adam Mąkowski x M. Teresa Golańska

28406 (Modrze)

1772.26/VII. (Dw. Wronczyn) P. Felicjan Niegolewski sta pobiedziski x P. Magdal. Potocka klanka kam.

28407 (Modrze)

1773.10/II. (Dw. Wroncz.) N. Wojc. Ciszewski (poses. Zamysłowa) x Rozalja Konopcionka v.

28408 (Modrze)

1757.1/V. † PR. Kazimierz Bieczyński kanonik gracjalny, dziekan Fary i prob. grodziski, i modrski poch. Grodzisk

28409 (Modrze)

1762.4/X. † MGD. Magdalena z Niegolewskich Skaławska poch. reform. Szamotuły (Dw. Stryk.)

28410 (Modrze)

1781.8/VI. † (Dw. Wroncz.) J. Józef z Potoka Potocki klan rogoz., dz. Wronczyna poch. Pozn. w kość. Sw. Józefa

28411 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1822.I. ur. (ch. 11/I.) Ignacy, s. G. Ignacego Strykowskiego i Katarzyny Gilewskiej

28412 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1821.6/XII. ur. Magdalena, c. N. Walentyna Radoszewskiego i Magdaleny Dobrosiewskiej -- G. Walenty Łukasiewicz i Elżbieta Danielewicz

28413 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1821.6/XII. ur. Marjanna, c. poprz Radoszewskich [Walentyna Radoszewskiego i Magdaleny z Dobrosiewskich] -- nieszl.

28414 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1822.24/I. ur. Felicjan Stanisław, s. N. Stanisława Sypniewskiego i Anny Powelskiej -- nieszl.

28415 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1822.18/II. ur. Rudolf Tytus Józef, s. G. Kazimierza Szymona Albina Buchowskiego i Amalii Henryki de Lukkenbach, ojciec prof. matem.

28416 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1822.16/III. ur. Józef, s. G. Marcina Kołudzkiego i Józefy Piotrowskiej -- G. Wojciech Szpinarski z ż. Amalią z Trzeszewskich

28417 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1822.7/IV. ur. Józef Wojciech, s. G. Augustyna Skrzydlewskiego dz. d. i Józefy Czachórskiej, dz-ów d. Janowo -- Józef Cz. pos. Pamiątkowa i G. Zofja Rynarzewska

28418 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1822.12/V. ur. Zofja Emilja Petronella, c. G. Maksymiljana Potockiego i Józefy Wyszyńskiej dz-ów Będlewa z przyl. -- Nepomucen Żółtowski dz. Kąsinowa i Teofila Mikorska

28419 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1822.21/VI. ch. (ur. przed 5 l.) Kajetan, s. poprz. Kołudzkich [Marcina Kołudzkiego i Józefy z Piotrowskich] exek. sądu zs.

28420 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1821.13/IX. ur. Filip Hieronim, s. G. Wawrzyńca Prusiewicza i Katarzyny Moraczewskiej -- G. Adam Zbijewski star. łagiewnicki i Anna z Biegańskich Moraczewska

28421 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1822.31/VII. ur. Ignacy Hipolit Ludwik, s. G. Andrzeja Starzęskiego i Antoniny Brankowskiej oficjalistów -- Jan Olszanowski, panna Anna Maj, Mikołaj Starzęski i Karolina Nowiszyńska

28422 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1822.1/VIII. ur. Teofila Marianna, c. N. Antoniego Jakubowskiego i Floriany Bojanowskiej kancelistów sądu pokoju -- G. Józef Kuczborski i Eufrozyna Bojanowska

28423 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1822.IX. ur. Tekla Aniela Albertyna c. N. Wojc. Jeziorowskiego kalkulatora m. Poznania i Anieli Zgorzelewicz -- nieszl.

28424 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1823.4/III. ur. Józefa, c. Klemensa Zychlińskiego i Rozalii Piltz dziedziców dóbr -- Józef P. i Fryderyk P.

28425 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1814.15/VI. ur. Marianna, c. poprz. Kołuckich [Marcina Kołudzkiego i Józefy z Piotrowskich]

28426 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1822.6/III. ur. Józef, s. poprz. Kołuckich [Marcina Kołudzkiego i Józefy z Piotrowskich] -- G. Ferdynand Radziwiłł i Konstancja Mycielska

28427 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1824.6/I. ur. Kasper Melchjor, s. poprz. Kołuckich [Marcina Kołudzkiego i Józefy z Piotrowskich] -- Wojciech Simon i Joanna Loga

28428 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1825.6/IV. ur. Wincenta Aurelia, Jadwiga, c. G. Antoniego Gliszczyńskiego dz. Szymanowa i Anieli Daleszyńskiej konsyljarzy woj. kalis. -- hr. Klemens Kwilecki i panna Józefa D.

28429 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1825.27/X. ur. Wiktoria Dorota Ludwika, c. G. Stanisława Ponińskiego dz. d. i Anny Sierakowskiej -- hr. Ludwik Kraszewski i ż. jego Dorota

28430 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1826.4/IV. ur. Ludwika Antonina Fryderyka Wilhelmina Aleksandra Elżbieta, c. ks. Wilhelma Radziwiłła majora w. prus. kawalera wielu ord. i Heleny z ks. Radziw. -- per proc. Fryderyk Wilhelm III kr. prus. i babka Ludwika z ks. pruskich

28431 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1826.11/I. ur. Wiktorja Józefa Szeliska, c. G. Konstantego i Scholastyki z Jaraczewskich -- nieszl.

28432 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1826.5/VII. cerem. nad Wiktorem Józefem, ch. z w. 1823.2/II. w Warszawie, s. GM. Tadeusza i Antoniny z Bieczyńskich Bieczyńskich -- MG. Hiacynt Zakrzewski i GM. Wiktoria B.

28433 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1826.16/IX. ur. Anna Franciszka, c. GM. Marcelego Godlewskiego i Nepomuceny Przyłuskiej archiwistów sądu zs. -- X. Leon P. i Wiktoria z P. Gądkowska

28434 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1826.2/XI. ur. Zygmunt Antoni, s. G. Ignacego Putyatyckiego urzędn. sądu zs. i G. Florentyny Gozimirskiej -- Ignacy Zawadzki konsyl. zs. i ż. jego Prakseda Z.

28435 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1825.20/XI. ur. Zygmunt Feliks, s. G. Andrzeja Iwanowskiego dz. wsi Wyrowie i Michaliny Przyłuskiej --

28436 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1826. ur. (ch. 1827.1/VII.) Salomewa Helena, c. N. Antoniego Kaczorowskiego dz. d. Jasienie i Augustyny z Turnów -- hr. Mielżyński dz. Karczewa i Baszkowa i Anastazja Sczaniecka

28437 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1828.17/I. ur. Antoni Józef Włodzim., s. G. Władysława Frezera i Wiktorii Łebińskiej registratorów i sekret. dyrektoriatu prowinc. skarbu -- Antoni Wieruszewski i Józefina de la Rose

28438 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1828.20/II. ur. Hieronim Włodzimierz, s. G. Juliana Jaraczewskiego i G. Antoniny Koszutskiej dz. d. Bronikowa -- Andrzej K. dz. Głuchowa i Józefa Potocka dz. Będlewa

28439 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1828.30/III. ur. Maciej Kwiryn, s. G. Jana Nepomucena Koszutskiego i G. Felicjanny z Duninów dz. d. Ostrowo -- szamb. Jan Nep. Mańkowski i Józefina Duninowa dz. z Plewisk, Jan Kuczborski dz. Górki, Scholastyka Dunin, Jan Koszutski i Nepomucena Kuczborska

28440 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1828.17/IV. ur. Izabella Florentyna Wanda, c. N. Ignacego Zawadzkiego i N. Praksedy Gozimirskiej landratów -- N. Jan Konarski sędzia z ż. Joanną

28441 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1829.14/VIII. ur. Wanda Filipina, c. G. Onufrego Stablewskiego i Emilii Kurowskiej dz. d. -- Filip Zakrzewski i Sydonia Kurowska

28442 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1829.3/III. ur. Kazimierz Tadeusz, s. G. Wincentego Moszczeńskiego i Anieli z Radońskich dz. Stempuchowa -- G. Franciszek Koszutski z Kolina i Franciszka Brodnicka z Wilkowa

28443 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1829.22/VIII. ur. Florentyna Aleksandra, c. Maksymiljana Konarskiego sędziego krym. i Joanny Gozimirskiej -- Józef Białkowski dz. Chudzic i panna Aleks. Przepałkowska

28444 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1829.1/XII. ur. Bolesław Eligiusz, s. Maksymiliana Potockiego z Będlewa i Józefy Wyszyńskiej dz. d. -- Zygmunt Jaraczewski z Jaraczewa i Joanna z Sokolnickich Małachowska

28445 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1830.20/III. ur. Józef Jan s. G. Łukasza Dramińskiego i Felicjany Kurczewskiej kapital. -- G. Jan K. pos. Trębinka, Marceli Przepałkowski pos. Magnuszewic i panna Domicella Starzęcka

28446 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1830.17/V. ur. Stanisław Piotr Jan, s. G. Franciszka Sempołowskiego i Emilii Mateckiej dz. d. Wysokie w p. konin. -- hr. Mikoł. Mielżyński z ż. Brygidą z Sczanieckich

28447 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1830.27/IX. ur. Władysław Stanisław Hieronim, s. M. poprzednich Konarskich [Maksymiliana Konarskiego i Joanny z Gozimirskich] -- Ignacy Zawadzki i Marianna z Braneckich Keyzerowa wdowa

28448 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1830.16/VII. ur. Teofil, s. M. Ignacego Zawadzkiego landrata i Praksedy z Gozimirskich wdowy Zawadzkiej -- Teodor Zychliński i wdowa Marianna Kayzerowa

28449 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1832.18/III. ur. Józef Narcyz, s. G. Wincentego Jerzykowskiego kalkulatora zs. kred. i Marj. Kortak -- G. Seweryn Konopka i Marianna Kortak

28450 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1832.7/VI. ur. Józef, s. Nepomucena Frezera obyw. i Pauliny Łepińskiej -- Józef Skoraszewski ze Skok

28451 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1832.8/V. Zygmunt Stanisław, s. G. Wincentego Daleszyńskiego i Leopoldyny Chruścickiej -- G. Jan Nepom. Kurcewski sędzia i G. Anonina Goślinowska

28452 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1833.17/IX. ur. Stanisław, s. bar. Ambrożego Bończy Skarżyńskiego gen. w. p. i Józefy Sokołowskiej -- Stanisław Poniński dz. Wrześni pułk. i Emilia Ostrowska

28453 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1833.3/VI. ur. Edmund Stanisław, s. M. Jana Jabkowskiego i Tekli z Zakrzewskich -- N. Jan Plichta i Kornelia Mielcarzewiczowa

28454 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1834.5/II. ur. Helena Wanda Marcjanna, c. G. Kazimierza Buchowskiego i Amelii Lukkenbach prof. gimn. w Pozn. -- Emerencja L. i Kajetan B. brat

28455 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1836.4/VI. ur. Adam Wulkan, s. G. Teofila v. Loga i Emilii v. Busse sekret. reg. -- NN. Teofil i Emilia małż. Urbanowscy

28456 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1837.14/IX. ur. Nepomucen Alfred Franc. Józef, s. G. Teodora hr. Mycielskiego dz. d. i Anieli z Mielżyńskich -- hr. Maciej Mielż. i G. Elżbieta Myc. starościna

28457 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1837.3/XII. ur. Marianna Ksawera Barbara, c. G. Konstantyna Bnińskiego z Glisna i Izabelli z Kęszyckich -- Jan i Franciszek BB.

28458 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1838.25/II. ur. Roman Teofil, s. G. Jana Cypriana Słupeckiego aplik. i Doroty Dobrzyńskiej --

28459 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1838.8/X. ur. Michalina Nepomucena Brigida, c. G. Alojzego Bronikowskiego dz. d. Ostrowo i Emilii z Rożnowskich -- Nazary Pruski dz. Wieczyna i Magdalena z Rożn. Skaławska z Płaczek

28460 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1839.14/IV. ur. Pępowo p. krob. Józefa Nepom., c. M. hr. Teodora Mycielskiego i Anieli z hr. Mielżyń. -- hr. Anna Myc. wd. i hr. Józef Myc. z Kobylopola

28461 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1839.30/VII. ur. Edward Antoni Ignacy, s. N. Adolfa Jaskowskiego i Konstancji Mirosławskiej nauczycieli szkoły w Grodzisku -- hr. Antoni Łącki z Lwówka i panna Ludwika J., Onufry J. sekret. reg. i Karolina J.

28462 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1839.28/VII. ur. Wanda Bolesława Kazimiera, c. G. Modesta Ignacego Brankowskiego i Anny z Gostyńskich translatorów sądu zs. najw. -- G. Emil Kierski refer. i G. Franciszka Gostyńska panna

28463 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1839.21/XII. ur. Teresa Joanna, c. G. Anastazego Radońskiego pos. Kąkolewa i G. Pauliny Białobłockiej -- G. Piotr R. i G. Teresa B.

28463 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1840.27/III. ur. Robert Antoni Leon., s. G. Tomasza Bułakowskiego i Anny Kilińskiej asyst. kasy przy dyr. gen. zs. -- N. Józef Jakubowski prof. gimn. i Elżbieta K. wdowa

28464 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1841.21/II. ch. z w. Bronisław Ludwik Karol, s. G. Henryka Skorzewskiego pos. d. Turkowo i Ignacji Kotarskiej, ur. w 28/I. -- Seweryn S. i Anna Wilden

28465 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1843.24/X. ur. Anna Kamilla, c. G. Henryka Suchodolskiego i Klementyny Cieleckiej dz. Wierzchaczewa -- G. Edward S. i Rozalia C.

28466 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1841.7/IV. ur. Józefa Maria Apol. Monika Tekla Celestyna, c. G. Napoleona Zakrzewskiego i Aleksandry z Zakrzewskich dz-ów Kleszczewa -- Stanisław Chłapowski dz. Jurkowa, Brygida Mielżyńska dz. Baszkowa, Ignacy Skorzewski z Nekli i Henryka z Mielżyńskich Chłapowska

28467 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1841.13/XI. ur. Kazimierz Edward, s. dr. med. Ludwika Gąsiorowskiego i Wirydianny Żychlińskiej -- Karol Marcinkowski i Antonina Zychl., Xawery Żychl. i Apol. Gąsiorowska

28468 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1842.7/III. ur. Jan Tadeusz, s. G. Adama Karwowskiego prof. gimn. i Ferdynandy Białobrzeskiej -- Teresa B.

28469 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1843.1/III. ur. Kazimierz Albin Karol Melchjor, s. G. Władysława Szołdrskiego i Eleksandry Taylor pos. d. Rostworowa -- Magdal. T. i Melchjor Sz.

28470 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1843.1/IV. ur. Antonina Ludwika c. G. poprz. Gasiorowskich [Ludwika Gasiorowskiego i Wirydianny Żychlińskiej] dr med. -- dr Jagielski i G. Nepom. Żychlińska, Józef Żychl. dz. Brzostowa i Teresa Białoskórska

28471 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1843.16/VI. ur. Anna Justyna, c. poprz. Karwowskich [Adama Karwowskiego i Ferdynandy Białobrzeskiej] -- nieszl.

28472 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1843.3/XII. ur. Józef Franciszek Ksawery, s. G. Nepomucena Chmielewskiego i G. Izabelli Trąmpczyńskiej dz. d. Pradolin w Kr. Pol. -- Dr Teofil Matecki i Katarzyna T., Szymon T. z Grzybowa i Justyna Dobrogoyska, Wirydianna Libiszewska, Tadeusz T. z Grzybowa

28473 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1844.19/II. ur. Maciej, s. Ludwika Gąsiorowskiego dr med. i Wiryd. Żychlińskiej -- X. Józef Żabczyński i Florentyna Ż.

28474 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1844.23/XI. ur. Klemens Stefan, s. Kaspra Malczewskiego dziedzica i Justyny Koczorowskiej -- Jan Nieświastowski dz. d. Słupa i drowa Apol. Matecka

28475 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1844.30/XII. ur. Józefa Justyna, c. Michała Moszczyńskiego i Teresy Suchorzewskiej pos. dóbr -- Jan Suchorz. i Justyna z Suchorz. Suchorz.

28476 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1845.9/II. ur. Włodzimierz Izydor, s. G. Mieczysława Lekszyckiego i Marii Rejewskiej -- Izydor L. i Wiktoria R.

28477 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1845.28/VI. ur. Leon Fryderyk Walenty, s. G. hr. Arnolda Skorzewskiego i Melanii Skorzewskiej dz. d. -- hr. Karol Czarnecki i hr. Michalina Czapska

28478 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1845.29/VII. ur. Mieczysław Ludwik s. poprz Gasiorowskich [Ludwika Gąsiorowskiego i Wirydianny Żychlińskiej] dr med. -- dyr. gimn. Jakub Prabucki, Feliks Jerzmanowski, Ferdynanda Karwowska, Józefa Batkowska

28479 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1841.21/II. † G. Tomasz Dąbrowski l. 74, wdowiec ubogi

28479 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1841.28/IV. † Jolanta Nepomucena dni 13, c. N. Jana Modesta Ignac. Brankowskiego i Anny Gostyńskiej

28480 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1841.28/IV. † G. Franciszek Skarzyński l. 40, pos. d. Grudna k. Rogoźna, mąż Franciszki Łukomskiej, dzieci: Józefa 12, Stanisława 8, Antonina 5

28481 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1841.12/V. † G. Józef Chełkowski l. 26, dz. d. Sapowice, s. Norberta i Zofji Przyłuskiej, została matka

28482 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1841.21/X. † G. Władysław Modliński r.1, m. 3, s. Ignacego dz. Gorazdowa i Anny Wojakowskiej

28483 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1842.7/I. † G. Kazimierz Buchowski prof. gimn. pozn. 53, mąż Amelii Lukenbach,, 4 dzieci pełnol. oraz: Rudolf 20, Rozalia 15, Tadeusz 10, Helena 8

28484 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1842.18/VII. † GM. Teofila z Olszyńskich Potocka 25, żona Józefa P. dziedzica d. Trzeszkowa w p. wągrow., c. Rajmunda O. zmarłego i Marianny dziedziczki d. Zawada, 3 ss. małol.

28485 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1843.19/I. † Maciej Gąsiorowski l. 70

28486 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1843.24/II. † G. Maria Plater hr. 66, żona Ludwika Pl., c. Roberta Brzostowskiego klana połoc. i Anny Plater, dzieci małol.: Paulina i Zygmunt

28487 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1843.24/V. † G. Marceli Rożnowski l. 73, żona już zmarła Aniela R., 4 dzieci małol.

28488 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1843.28/VII. † Dominik Milewski sędzia, radca sądu ziemsko grodzkiego, 56, żonaty i 3 dzieci pełnol.

28489 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1844.6/I. † Józefa z Zabłockich Kąsinowska 19, żona dziedzica Swadzimia, mąż l. 60, córka Władysława półtora mies.

28490 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1844.6/II. † Jakub de Miaskowski 60, została żona Ludwika, dzieci: Aleksander 19, Jakub 17, Władysław 18, żadnego maj.

28491 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1844.16/II. † Apolonia z Trzebińskich Gąsiorowska 70, wd. synowie: Józef 39, Ludwik 36

28492 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1844.11/III. † G. Władysław de Zdębińskie 52, dz. wsi Czewujewo, wd. Konstancja Jasińska l. 58, syn Józef l. 26

28493 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1844.25/III. † Józef Edward Jaraczewski 34, dz. Jaraczewa, wd. Konstancja Chwalibóg, Zygmunt 8, Tadeusz 6, Marianna (?) 4, Kazimiera 2, Anna 1

28494 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1844.5/IV. † Anna Karwowska, c. Adama i Białoskórskiej, r. 1, m. 9

28495 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1844.31/V. † Wawrzyniec Kąsinowski 73, protokolista były, bż. siostra Zofja K.

28496 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1845.27/I. † Kasper Malczewski 42, żonaty, dzieci: Nikodem 14, Eustachia 13, Józefa 11, Emilia 5, Pelagia 2, Stefan 1

28497 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1845.17/III. † Amelia z hr. Kwileckich Kwilecka 68, wd., syn Arsen i córka Helena Turno z Objezierza, syn zmarły Hektor z 3 dzieci: Kazimierz, Władysław, Mieczysław i Anna syn zmarły Leonard, żona, dzieci

28498 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1845.14/IV. † Teresa Kąsinowska 74, panna, siostra Grabińska i krewny Kościelski

28499 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1845.2/VI. † Ludwika z Trzcińskich Urbanowska 51, wd., bez rodz. zostało ok. 3.000 tal.

28500 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1845.8/VI. † GM. Katarzyna z Wierzbińskich Rogalińska wd. dziedziczka d. Piersko 75, bp. maj. 20.000 tal.

28501 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1845.5/VI. † Józefa z de Kowalskich de Zaborowska 52, bp. wdowiec Antoni Z.

28502 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1845.2/IX. † Feliks de Jerzmanowski 60, bż., por. w. p.

28503 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1841.5/VI. G. Fabjan Sarnecki mag. sztuk malar. (?)., mł. zaśl. Anielę Trampczyńską, on. 41, ona 33 -- Wojciech T., Jan Motty, Karol Libelt etc

28504 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1841.22/XI. G. Józef Szołdrski pos. Popowa, mł. 25 zaśl. Antoninę Węgierską, pannę z Rudek, l. 21 c. Emiliana W. gen. w. p. i wdowy Teodory -- Józef Grabowski dz. Łukowa, Winc. Kalkstein dz. Psarskiego

28505 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1842.1/II. G. Michał Maksymilian Bończa Pokrzywnicki assesor sądu najw. w Krotosz. zaśl. Karolinę Schmidt. On 31, ona 18

28506 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1842.19/VI. ND. Roman Malinowski l. 22 zaśl. G. Elżbietę Sokolnicką l. 19, jej op. Józef Sokolnicki

28507 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1842.23/XI. GD. Józef Mroziński ur. w Potulicach, dz. d. Damasławek 25, zaśl. pannę Pelagię Raczyńską, ur. w Grodkowie, c. Nepomucena R. z Chwałkowa i Józefy z Jarachowskich, 23, -- Cyprjan J. i Leon Koszutski

28508 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1843.22/II. G. Michał Moszczeński, ur. w Wydzierzewicach, 26 mł., pos. Nagrodowic, zaś. Teresę Suchorzewską 20, ur. w Izdebnie c. Jana i Justyny SS.

28509 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1843.10/X. Mieczysław Lekszycki 27 x Marianna Rajewska 21/22

28510 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1846.4/V. G. Ignacy Alkiewicz, skryba, 26, zaśl. Paulinę Rogge 22 -- nieszl.

28511 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1848.7/II. G. Wincenty Nehrebecki pos. wsi Żydowo, wd., l. 32, zaśl. G. Wiktorię Stefańską, pannę, 29 -- G. Piotr Swinarski pos. Gorazdowa i G. dr Ludwik Gąsiorowski

28512 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1848.21/VI. G. Edmund Mielęcki, rozw. l. 36 zaśl. Eleonorę Mlicką pannę l. 21, katolicy, jego rodzice zmarli, jej matka żyje -- G. Franc. Koszutski dz. Dziatkowa i Aleksander Bniński dz. Popówka

28513 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1850.13/I. G. Józef Wężyk, mł. l. 29 zaśl. Anielę Barańską, pannę 30 jego rodzice, jej matka -- nieszl.

28514 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1853.25/I. Tomasz Bułakowski, kalkulator Landszafty, l. 46, zaśl. Kordulę Moczyńską, pannę l. 40 -- Józef Krąkowski, dr Michał Moczyński

28515 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1854.11/X. dr Michał Moczyński, mł. medyk, l. 30, zaśl. Wiktorię Budziszewską pannę, l. 27, jej ojciec -- Konstanty B. dz. d. Książ i Antoni M. urzędnik ziem.

28516 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1846.8/IX. ur. Maria, c. Ludwika Gąsiorowskiego dr med. i Weridianny Żychlińskiej -- Jan Budzyński i Eufemia Brankowska

28517 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1846.26/XI. ur. Kazimiera Salomea, c. G. Ignacego Bończy Miaskowskiego i Zenobii Zadora Ciszewskiej -- G. Salomea z Zakrzewskich Antoniewicz G. Wincenty Puchalski

28518 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1847.31/III. ur. Zofja, c. Mieczysława Lekszyckiego kalkul. i Marii Rajewskiej -- Józef R. i Michalina L.

28519 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1847.13/VI. ur. Ludwik Antoni Pad. Maria, s. G. Seweryna Skorzewskiego i hr. Celestyny Sokolnickiej dziedziców Gołanic -- Jan Dąbrowski sufr. pozn., Magdalena Taylor dziedziczka Szczodrochowa

28520 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1847.22/XII. ur. Adam Aleksander, s. G. Franciszka Koszutskiego dz. d. i Michaliny Mleckiej -- Aleksander hr. Bniński i G. Marianna Mlecka wd.

28521 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1848.25/X. ur. Sebstian Witołd, s. Wiktora Drwęskiego i Marianny Urbanowskiej -- Feliks Studniarski wd. i p. Stefania Tomicka

28522 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1843.30/VI. ur. w Zdzychowicach, ch. 1848.5/XII. Bronisława, c. G. Andrzeja Kurnatowskiego i G. Magdaleny Łąckiej dziedziców Zdzychowic -- nieszl.

28523 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1849.29/VIII. ur. Maria Angelika Teodora, c. Edwarda Skrzetuskiego i Teresy Herrmann -- Józef Żuchowski i Aniela Czarnecka

28524 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1849.19/XI. ur. Marianna Elżb. c. Tom. Bułakowskiego urzęd. zs. i Anny Kilińskiej -- Wojc. B. i Józefa K.

28525 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1848.13/IV. ur. Honorata Kazimiera, c. G. Ludwika Plichty i Nepomuceny Dziorobek -- Teofil Klonowski i Kazimiera P.

28526 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1850.13/II. ur. Jan Antoni, s. poprz. Plichtów [Ludwika Plichty i Nepomuceny z Dziorobeków] sekret. miej. -- Jan P. i Marjanna Klonowska

28527 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1851.28/II. ur. Kazimiera Antonina, c. Tomasza Bułakowskiego i Anny Kilińskiej -- Józef Kokrzyński i Anastazja Brzeżańska

28528 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1851.10/V. ur. Antoni, s. Józefa Wężyka i Anieli Barańskiej stolarzy -- nieszl.

28529 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1833.24/VI. ur. w Tulcach, ch. 1851.28/X. Seweryn Jan, s. Tadeusza Radońskiego dziedzica Kociałkowej Górki i Emilii Lipskiej -- X. Antoni Rybicki i Seweryna Bieczyńska

28530 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1840.6/VIII. ur. w Kociałkowej Górce Antonina Agata, c. pop. Radońskich [Tadeusza Radońskiego i Emilii z Lipskich] -- Józef R., Tekla Herwig

28531 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1851.3/X. ur. Roch Hieronim, s. Wiktora Drwęskiego i Marianny Urbanowskiej dziedziców dóbr -- Wincenty Radoński i Helena Wilkońska

28532 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1851.5/XII. ur. Antoni, s. G. Marcelego Brzeskiego regestratora konsystorskiego i G. Wiktorii Błaszczyńskiej -- nieszl.

28533 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1853.30/IV. ur. Maria Helena, c. poprz. Brzeskich [Marcelego Brzeskiego i Wiktorii z Błaszczyńskich] - nieszl.

28534 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1854.20/VII. ur. Władysław Teofil Czesław, s. G. poprz Plichtów [Ludwika Plichty i Nepomuceny z Dziorobków] -- nieszl.

28535 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1855.6/X. ur. Witold Paweł Jan Marian, s. M. hr. Władysława Zamoyskiego i M. Jadwigi Działyńskiej -- Jan Dz. i Aniela Czartoryska, Tytus Dz. z ż., ks. Władysław Cz. z ż., Cecylia Dz.

28536 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1856. 28/II. ur. Romana Zdzisława, c. G. Stanisława Iłowieckiego i Pauliny Ciesielskiej -- nieszl.

28537 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1838.27/II. ur. w Złotnikach pf. Kiekrz, ch. z cerem. 1856.20/VI. Kazimierz, uczeń gimn. 2 b., s. Stanisława de Goślinowskiego dziedzica d. Kempa k. Szamotuł i Antoniny Dygasiewicz

28538 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1844.7/XI. ur. w Poznaniu Stanisław Florjan, uczeń IV kl. gimn. ch. z cerem. 1856.20/VI., s. Edwarda de Rożnowskiego i Wiktorii Ponińskiej dz. d. Sarbinowo

28539 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1840.24/VIII. ur. w Sierniczu k. Konina, ch. z cerem. 1856.20/VI. Maciej. s. Winc. de Radońskiego dz. d. Siernicza i Anastazji Drwęskiej

28540 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1856.31/X. ur. w pałacu Dział. Celestyna Marianna Anna, c. JM. Zygmunta Grudzińskiego i Marianny Działyńskiej -- Tytus Dz. z żoną

28541 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1857.14/VI. ur. Natalia Jadwiga Bolesława, c. G. Walentyna Żochowskiego i Anny Wojczyńskiej -- Józef Żochowski, Natalia E. ojciec insp. ubezp.

28542 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1857.17/VIII. ur. Ludwik Mieczysław, s. G. Makarego Kutznera i G. Franciszki Brodzkiej -- hr. Marceli Żółtowski i Weronika Trampczyńska

28543 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1858.16.VII. ur. Zofja Marianna Jadwiga, c. poprz. Grudzińskich [Zygmunta Grudzińskiego i Marianny z Działyńskich] -- Tytus Działyński i Józefa Gutakowska, Tateusz Chłapowski i Celina Działyńska

28544 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1859.28/III. ur. Maria Kazimiera Michalina Jadwiga, c. Augustyna Kościelskiego i Józefy Wodzińskiej obyw. -- Kazimierz W. mł., Adelajda z Łubieńskich Łempicka

28545 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1859.26/X. ur. Jan Bapt. Zygm. Ant. s. Zygm. Grudzińskiego i Marii Dział. -- Tytus Dz. i Teresa Szołdrska

28546 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1860.1/III. ur. Józef Ant., s. G. Walentyna Bątkowskiego cieśli i Katarzyny Ginter

28547 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1860.22/III. ur. Teofila Weron. Salom., c. Ludwika Plichty i Nep. Dziorobek

28548 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1860.8/X. ur. Franciszek Bol. Maks. s. G. Wiktora Lisieckiego i Julianny Engel tabaczników -- nieszl

28549 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1860.12/XI. ur. Bolesław Marcin Jan Batp., s. G. Antoniego Felicjana Suchorzewskiego poses. i Florentyny Hulewiczówny -- Jan Bapt. S. z Tarnowa i wd. Izabella Chrościcka

28550 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1861.19/VI. ur. Bolesław August s. Franciszka Józefa Zygm. Przyłuskiego sekret. i Klemencji Stanickiej -- nieszl.

28551 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1861.30/XII. ur. Adam Zygmunt Dawid, s. poprz. Grudzińskich [Zygmunta Grudzińskiego i Marianny z Działyńskich] -- Jan Dz. i hr. Cecylia Dz.

28552 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1861.19/XII. ur. Lucjan Kazimierz s. G. Leopolda Brodzkiego buchaltera i Izabelli Biskupskiej -- Tymoteusz Fonrobert i Salomea B.

28553 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1862.2/IX. ur. Helena Marianna Józefa, c. Bonaw. Przespolewskiego i Antoniny Wiewirowskiej -- Karol Reyzner i Rozalia P.

28554 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1863.30/III. ur. Wanda, c. G. Władysława Dobrogoyskiego i Kazimiery Prądzyńskiej poses. Skrzetuszewa k. Kiszkowa -- Wincencja Tomaszewska i G. Walenty P.

28555 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1863.5/IV. ur. Mieczysław, s. poprz. Przyłuskich [Franciszka Józefa Zygm. Przyłuskiego i Klemencji z Stanickich] -- nieszl.

28556 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1864.19/VII. ur. Wincenty Wacław s. poprz. Przyłuskich [Franciszka Józefa Zygm. Przyłuskiego i Klemencji z Stanieckich] -- nieszl.

28557 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1865.5/X. ur. Jadwiga Czesława c. G. Leop. Brodzkiego i Izabelli Bisk. -- Mieczysława Br.

28558 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1866.26/VII. ur. Tadeusz Walenty, s. Ludwika Plichty i Nepom. Dziorobek

28559 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1866.11/IX. ur. Franciszka, c. Tad. Ulatowskiego i Teodory Leszczyńskiej -- Hel. Ponińska i Wojc. Trynkowski

28560 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1866.2/XI. ur. Stanisława Cecylia c. Stanisława de Laskowskiego i Anny Wolińskiej komis. dóbr

28561 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1867.20/II. ur. Halina Eleonora Justyna, c. Józefa Daleszyńskiego i Józefy Fryza -- G. Katarzyna Plater i Hieronim Krzesiński

28562 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1867.8/VI. ur. Michał Seweryn Ignacy, s. G. Antoniego Swięcickiego urzęd. zs. i Michaliny Korytowskiej -- Władysław i Emilia Pągowscy

28563 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1869.7/XII. ur. Marian Florenty Walery, s. G. Florentyna Chełmickiego i Walerii Rutkowskiej pos. Bzowa -- Kordula Ch. i Ludwik Thiel

28564 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1748.14/I. G. Łukasz Gliszczyński x Katarz Tylatycka -- GD. Józef Włodzimirski, G. Antoni Baykowski z ż. i G. Agn. Gracka

28565 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1749.5/X. N. Jan Bronkowski x Teresa Hillebrantowna -- ND. Jan Hoetz i Jan Sztorch

28566 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1749.30/IV. GD. Ant. Gąsiorowski x Zofja Stęplewska -- GD. Stanisł. Rokoszewski, Wojc. Gosławski

28567 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1749.15/IX. G. Kasper Marszewski x Marjanna z Janiszewskich Modlińska wd., -- G. Wojciech Sliwnicki

28568 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1749.16/XI. G. Maciej Laskowski x Rozalia Gorczyńska wd. -- G. Fabjan Młodziejowski regens gr. pozn., Gabryel Woycicki honor. Józef Topiński

28569 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1750.8/II. G. Józef Zaręba x Cecylia Rokoszewska wd. -- G. Mikoł. Zejglitz, Jakub Gronowski Tomasz Z.

28570 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1750.10/II. JM. Jan Stokowski podczaszy łęczycki x JM. Wiktorja Dobrzycka v. -- JM. Józef D. stryj jej i JM. Zofja z Czarnkowskich Radzewska podkomorzyna pozn.

28571 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1751.7/VI. Celsissimus Józef Grzegorz ks. w Georgii i Gruzii x N. Kat. Ziołecka -- G. Wojc. Dramiński, Jan Sadowski hon. Piotr Węgrzyński

28574 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1751.29/XII. G. Stanisław Maleszycki x Krustyna Woynarowska v.-- G. Józef Kuligowski z ż. Dorotą

28573 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1752.7/IX. G. Ignacy Kozierowski x G. Konst. Bronichowska v. -- G. Stanisław Tomicki z ż. Agn. T.

28574 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1753.4/III. G. Wawrzyniec Grabski x Zofja Kosicka v. -- G. Jan Kościejewski, Wojc. Bowinski susc. gr. pozn., G. Stanisł. Grabski brat jego

28575 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1753.25/VIII. G. Maciej Jankowski x Apol. Masłowska -- sw. nieszl.

28576 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1754.7/II. hon. Józef Lewiński neofita x Marjanna Mikołajewiczówna -- sw. nieszl.

28577 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1754.16/VIII. G. Józef Malechowski x Helena z Kurnatowskich Duczkowska -- G. Kaz. Gliszczyński i Marjanna Pierzchlińska Jan Szczyrski

28578 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1754.7/IX. G. Franciszek Srzemski x v. Urszula Chrzanowska -- G. Wojc. Swinarski, MV. Anna Swinarska i MD. Małgorzata z Turnów Swinarska

28579 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

2755.6/II. G. Ignacy Racięcki x Dorota Stawska v. -- G. Wojc. Sknabowski i Józef Komorowski

28580 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1755.14/IX. G. Karol Szemet x Teresa Jaszewska v. -- G. Wojc. Kąsinowski i ż. jego Teresa, G. Józef Kakowski

28581 (Poznań, Fara - Kość. Św. Marii Magdaleny)

1755.25/XI. G. Adam Stanowski x v. Regina Utowiczówna w kość. Benedyktynów pozn. -- M. Juljanna Miaskowska G. Wojc. Swięcicki G. Franc. Utowiczówna, Józef Kołomyjski

28582 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1756.14/II. G. Kaz. Miedzwiecki burgrabia zs. pozn. x NV. Juljanna Winklerówna -- G. Tomasz Rokoszewski Ludwik Młodziejewski, regens gr. pozn. Mikoł. Horodyjski

28583 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1757.27/I. G. Franc. Orłowski x v. Marjanna Bedowna -- G. Franc. Chełmicki, Marcin Wolniewicz etc.

28584 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1757.7/II. G. Wojc. Marszewski x v. Brygitta Bąkowska -- G. Piotr Storzecki, Stan. Naramowski

28585 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1757.4/VIII. G. Stanisł. Naramowski x. Petronella Storzecka v. -- JM. Franc. Rozdrażewski kapit. JKMci, G. Piotr Storzecki i GG. Szymon, Augustyn SS.

28586 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1757.0/XI. G. Franc. Rechembeck x Katarzyna Maliszewska v. -- G. Kaz. Noskowski z ż. Katarz. Telesfor Leśniewski i G. Mrozińska

28587 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1759.20/II. St. Kaz. Kamiński żołn. załogi wojew. X. G. Kat. Jaworska wd. -- sw. nieszl.

28588 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1759.20/X. G. Michał Ulkowski x Agnieszka Drobyńska wd. -- Stan. Burkowski z ż. Magdaleną

28589 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1761.27/VI. G. Adam Reuth x pudice Róża Emertowiczowna v. -- sw. N. i spectab.

28590 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1761.27/VI. G. Józef Widlicki x Zofja Bąkowska v. -- X. i G. Aleks. Bronikowski patron z ż. Konstancją, G. Józef Gorczyczewski suscept gr. pozn.

28591 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1763.7/II. G. Wawrzyniec Skrzydlewski x Anna Ulatowska v. -- G. Gabryel Skrzetuski i Benedykt Skrzetuski

28592 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1763.29/IX. G. Łukasz Jarachowski x Urszula z Radwańskich Chrościcka rozw.

28593 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1763.13/X. G. Jan Kozłowski miles x pudice Elżb. Albrechtin v. -- sw. nieszl.

28594 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1763.16/XI. G. Jan Ziomecki suscept gr. pozn. x Juljanna Paxyńska v. -- G. Florjan z Wybran. Swinarski i Wojc. Sliwiński

28595 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1765.8/VII. G. Ignacy Szpotański x Anna de Nauberty Kistowa wd. w kość. B. Ciała -- G. Ignacy Zakrzewski, Stanisł. Chrościcki, Jan Gliszczyński

28596 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1765.30/XI. G. Antoni Zułtowski x Marjanna Kozłowska -- sw. nieszl.

28597 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1766.28/I. G. Aleks. Gościmiński x Anna Auowa wd., -- sw. nieszl.

28598 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1769.10/IV. Franciszek Rożniecki x v. Joanna Gliniecka -- MD. Rafał Gurowski M. W. X. L., i Józef Mielżyński klan pozn.

28600 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1769.8/XI. M. Jan Okulicz z Kościanek x v. Konst. Lewicka z Pozn. -- M. Teofil Ulewicz i Aleksy Malczewski

28601 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1770.27/II. G. Stefan Bratkowski z par. kostrzyń. x N. Petronella z Zołądkowiczów Tylkowska wd. -- M. Antoni Morawski prezes wojsk konfeder. Wkopol. Michał Trzciński kapit. tych wojsk

28602 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1770.18/VII. G. Stanisław Swienarski x G. Wirydjanna Łukomska wd. -- G. Barb. Swinarska, matka jego i Marj. Ziemięcka ciotka jego

28603 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1771.13/I. G. Antoni Bagiński wd. x G. Ludwika Pakszyńska v. w kość. Benedyktynek -- G. Jan Ziemęcki suscept. gr. pozn. z ż. Juljanną z P.

28604 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1772.8/X. MD. Antoni Jakubowski chorąży JKMci, regim. x N. Katarzyna Bruchwicka v. -- M. Antoni Łukasz Jakubowski cześnik wendeński ojciec jego i Szymon Starzecki z ż. Magdaleną z J.

28605 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.13/VI. G. Józef Szczucki x hon. Marj. Galewiczowna v. -- G. Stanisł. Zarnowiecki i Bogusław Lossa

28606 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.27/VIII. M. Ludwik Przanowski subcenturio RP. reg. x N. Juljanna Mroczyńska v. -- M. Franciszek P. ojciec jego, Paweł Kępiński kapitan tegoż regimen., Hon. Djonizy Sperna kupiec pozn.

28607 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.25/X. G. Franc. Kamiński x v. Anna Cielecka -- G. Michał Miszewski, Felicjan Krzywosędzki

28608 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.21/IX. G. Izydor Typiński x N. Agnieszka Bajerska v. -- G. Jan Sobalski, Maciej Dąbrowski

28609 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1774.8/II. Sł. Franc. Walter wd. x G. Anna Elżb. Zakrzewska wd. -- sw. mm.

28610 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1774.13/II. G. Antoni Woszczyński x G. Ludwika Plichowska v. -- sw. nieszl. i N. Jan Topiński

28611 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1771.8/I. G. Stanisł. Kurzewski x Eleonora Pomianowska wd. --

28612 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1774.3/IX. G. Antoni Machnicki kontrregestrant kamery pozn. x Zuzanna Twardowska v. -- G. Franc. Gądkowski s. pisarza zs. pozn. i Swiętosław T. pisarz komory pozn.

28613 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775.28/I. G. Józef Jeziorkowski instygator gr. pozn. x v. Antonina Królikowska w kl. sw. Teresy -- G. Mac. Dąbrowski suscept gr. pozn. i hon. Dymitr Gubowski Węgier

28613 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775.6/V. G. Jakub Ignacy Stupnicki x NV. Regina Anna Więckowiczówna v. -- G. Felicjan S. i N. Małgorzata W-a matka jej

28614 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1776.10/II. G. Benedykt Kurowski x v. Franc. Ossowska -- G. Piotr Chudzyński N. Kasper Dębkowski

28615 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1776.9/VIII. Jan Myłoszewski x Apolonja Olszewska wd. -- G. Kaz. Dybysławski i N. Franc. Weyss.

28616 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1776.21/VIII. N. Franc. Weys. x G. Józefa Prądzyńska v. -- G. Jan Myłoszewski i H. Kaz. Audaliński

28617 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1776.5/IX. G. Anastazy Grabowski x Kunegunda Paschalska v. -- G. Jakub Biliński vicereg. gr. pozn. Ant. Sobocki, Ant. Przanowski

28618 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1778.12/IX. G. Kazim. Swinarski x v. Florentyna Pranowska -- G. Ant. Kowalski i Jan Przanowski

28619 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1780.27/VIII. G. Franciszek Bobrowski x Marjanna Kłossowska v. -- G. Józef Kł. i Felicjan Białoskórski

28620 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1781.25/VIII. G. Józef Zaydlic x Apolinja Swienarska v. -- G. Jan Komecki (?) i Fózefa Swienarska

28621 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1781.22/XI. G. Jan Zieroński x v. Kat. Łukomska

28622 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.30/VI. G. Łukasz Kraszewski x Antonina Tuszkowska v. -- G. And. Czaplicki, H. Jan Kabaczyński

28623 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.5/X. G. Stanisław Męciński x v. Jadwiga Golańska -- Felicjan Gorczyński i Marcin Kierszkowski

28624 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.17/IX. G. Melchjor Korytowski mł. x Elżb. Lutomska v. -- G. Tad. K. podstoli kalis., ojciec jego, Jan Lutomski, Stanisław Kostka Kurzewski, Józef Carove

28625 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.7/XI. N. Józef Carove dr medyc. x v. Felicjanna Jasińska -- N. Adam J.

28626 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.10/X. G. Józef Grodzicki x N. Anna Kunowska v. -- N. Djonizy Szperna i Julia ż. jego

28627 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.21/X. G. Antoni Mańkowski x Nepomucena Kościelska wd. -- G. Ign. Kotarbski i Anastazy Grabowski

28628 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1787.13/VII. z ksiąg parafj. (19 ?) Czarnk. GD. Jan z Grochowa Loga x G. v. Ludwika Lubkowska z par. czemkow., ślub w Pozn. (To zezwol. prob. czemkow. na ślub w Pozn.)

28629 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1787.25/XI. G. Józef Garczyński x Józefa Królikowska -- Ign. Jasiński Walentyn Bandurski

28630 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1787.25/XI. G. Józef Suchorzewski x Izabella Samecka -- sw. nieszl.

28631 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1791.6/II. G. Stefan Koszutski wd. x Weronika Karszynowska v. -- G. Piotr Dzierzbowski z ż., Walenty Bandurski

28632 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1791.14/VII. G. Ignacy Wasieleski mł. x Katarzyna Sroczyńska v. -- G. Jan Golimowski i nieszl.

28633 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1792.11/II. GD. Walentyn Topolski kapit. reg. I-go piech w. kor., konsyst. w Pozn. s. o. Macieja x NV. Teresa Wienerówna c. o. Stanisł. Kostki W. dra. medyc. konsyl. JKMci, u Benedyktynek Pozn. -- M. Józef Forsett podpułk. tego regim., GD. Jan Kluf dz. poch. Swarzędza i Boguniewa, etc

28634 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1792.24/XI. G. And. Kotowski x Urszula z Malechowskich Szarbska wd. -- G. Wojc. Krajewski Piotr Maciejewski, Winc. Koszucki. Marjanna Mac., Anna Mal.

28635 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1792.2/XII. G. Sebastjan Swięcki x v. Kat. Jabłońska -- G. Florjan Kęszycki, Walentyn Grumolski Józef Hinczewski

28636 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1793.21/VIII. G. Augustyn Szomański wd. x Anna Drachowska wd. -- G. Franc. Gałęski, Marcin Jakubowski, Kasper Wesołowski

28637 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1793.16/IX. G. Karol Bronikowski mł. x Antonina Mędlicka v. -- Stan. Ziołecki, Ign. Moliński, Jan Bończa Krzewski, prof. fizyki

28638 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1794.10/VII. G. Józef Psarski mł. x Konstancja Stupnicka v.

28639 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.7/I. G. Ignacy de Sosnak Sosnowski (kontroler podatk. pruski ?) mł. x Henryetta Wedel v.

28640 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.5/II. G. Aleks. Brzezański wd. x v. Elżb. Moszczyńska -- G. Adam Nostyc Drzewiecki szambel., Michał B., Józef Czaplicki, Józef Danielewicz aptekarz pozn.

28641 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.31/V. M. Jan Nepom. Kierski podkomorzyc JKMci mł. x N. Joanna Keyserowna v. -- M. Seweryn Rogaliński, G. Józef Carve dr med., Józef Dzierbinski

28642 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.28/VI. G. Józef Sarnecki mł. x Rozalja Totomirowiczowna v., parafjanie z Barda -- sw. NN.

28643 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.25/VII. G. Florjan Jasiński x Agnieszka Umińska -- G. Mikoł. J. i Wojc. Ulatowski

28644 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1725.1/III. poch. JPani Nadalińska poch. u dominik. pozn.

28645 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1725.17/IV. poch. JPani Kurczewska poch. w W. Sw.

28646 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1725.19/IV. poch. JPan Franciszek Slezanowski regimentu kwatermistrz

28647 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1725.22/IV. poch. W. JMPani Lipska kasztelan. rogoz. poch. u teresek

28648 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1725.22/V. poch. JPani Białoskórska poch. oo franciszk.

28649 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1725.11/VI. poch. WJPani Radzewska poch. oo franciszk. pozn.

28650 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1725.13/X. poch. WJPani Teresa Działyńska

28651 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1725.3/XI. poch. P. Kossowski szlachcic ubogi poch. W W SS.

28652 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1726.31/I. poch. JP. Wygrozewska poch. oo jezuit.

28653 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1726.8/III. poch. JPanna Łęska poch. benedyktynki

28654 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1726.3/IV. poch. JPani Dorota Gaszyńska poch. oo dominik.

28655 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1726.17/IV. poch. JP. Barb. Rzepecka poch. oo dominik.

28656 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1726.15/VI. poch. JMPani Korytowska poch. karmel. bos.

28657 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1726.30/VII. poch. JPan Michał Swinarski oo bernad.

28658 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1726.18/IX. poch. JP. Jan Gorecki

28659 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1726.2/XI. poch. WJPani Krystyna Zegocka ścina babim. oo jezuit.

28660 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1726.12/XI. poch. Łukasz Płaczkowski zabity na zajeździe poch. WW Sw.

28661 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1726.29/XII. poch. JP. Antoni Bieliński

28662 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1728.11/VI. poch. JP. Zygmunt Objezierski oo dominik.

28663 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1728.16/VII. poch. Jgmość P. Kościelski rejent zs. pozn. poch. karmel. bos.

28644 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1728.28/IX. poch. JPani Anna Będkowska w grobie pod św. Antonim

28665 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1729.18/III. poch. JPan Szczaniecki student, oo bernard.

28666 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1729.20/V. poch. Jgmość Pan Kazim Tomicki

28667 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1729.5/VII. poch. JM Pani Krystyna Zajączkowa poch. PP. benedykt.

28668 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1730.1/VI. poch. Jgm. P. Piotr Chyliński oo franc.

28669 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1730.22/XI. poch. W. Jm Pani Marjanna Małachowska poch. w kość.

28670 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1730.13/XII. poch. JGm. Pan Rydzyński klanic lędzki stud., oo franc.

28671 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1731.21/V. poch. Jgm. P. Zbijewski poch. karmel. B. Ciała

28672 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1731.3/VII. poch. JP. Dorota Komorska szlach. poch. kość.

28673 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1731.14/X. poch. JP. Bojanowski stud. poch. karmel. bos.

28673a (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1731.1/XII. poch. JP. Aleksander Poniński podczaszy pozn.

28674 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1731.27/XII. poch. JP. Kowalski stud.

28675 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1732.14/I. poch. W. JP. Teresa Skaławska z Strykowa poch. bosi

28676 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1732.22/VI. poch. JW. JP. Adam Poniński p. kaszt. jezuit.

28678 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1732.6/IX. poch. JP. Skorzewski nagle zmarły poch. oo franc.

28679 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1732.15/X. poch. JPanna Koszutcka poch. oo dominik.

28680 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1733.16/IV. poch. JP. Kowalski pisarz wschowski, oo reform.

28681 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1733.18/IV. poch. JP. Granowski młody

28682 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1733.29/IX. poch. Jgm P. Jędrzej Baykowski suscept gr. pozn.

28683 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1737.14/VIII. † mieszkający przy Farze Szl. Pani z Daszewskich Skorzewska poch. 17 u reform.

28684 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1737.17/IX. † panienka 7-lat Gądkowska poch. pp. benedykt.

28685 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1737.1/XI. † Szlachc. Jadwiga Gajewska poch. cm. farny

28686 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1737.5/XII. † w Pozn. JW. Michał Raczyński wda pozn. poch. Woźniki reform.

28687 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1738.22/II. † Pozn. Jm. P. Małachowski student poch. oo bernard.

28688 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1738.24/III. straceni Pan Jan Jaszczut i P. Józef Grzymisławski DD Fara

28689 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1739.22/IV. † Szl. JPan Szczepan Topiński prezydent m. Pozn. poch. Sklep. Piwowarski 27

28690 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1740.13/II. † w Pozn. Szl. JMPani Zofja Jaraczewska poch. karmelici bosi

28691 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1740.5/III. poch. szl. JMPan Adam Obwarzankowski kancelista p. pozn. poch. franciszk.

28692 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1740.5/III. poch. tu JMP. Jakub Trzciński

28693 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1740.24/III. poch. ubogi szlachcic Jarochowski cm. ww. SS.

28694 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1740.1/IV. poch. †-y w mieście Szl. JM Pan Jan Czekanowski u oo bernard.

28695 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1740.4/IV. poch. Szl. JP. Katarzyna Morawska na cm.

28696 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1740.2/V. poch. Szl. JP. Wojciech Gorczyński tu

28697 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1741.3/I. poch. JM. Pan Franciszek Miedźwiedzki murgrabia kaliski

28698 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1741.2/X. poch. JPan Jan Manikowski ubogi szlachcic † u sł. Pana Kinosowicza

28699 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1742.30/IV. poch. JPani Marjanna z Załuskich Rozniatowska podczaszyna dobrzyńska † 24 w szpitalu przy kościele "exteme uboga, ex misericordia pochowaną"

28700 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1742.1/X. poch. tu Szl. Jm Pan Jan Bronikowski

28701 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1742.16/XI. poch. uboga szlachcianka Pani Radwańska na cm. WWSS.

28702 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1743.18/X. poch. Szlachcianka Barbara Rapacka na cm.

28703 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1743.2/XII. † w Pozn. JMP. Anna z Rokoszewskich Szlichtynkowa poch. reform. pozn.

28704 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1744.5/I. † w Pozn. Jm. Panna Teresa Swinarska poch. oo jez. pozn.

28705 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1745.16/VI. poch. P. Anna Soszyńska szlachc. uboga

28706 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1745.24/XII. † JM. Pani Kierska poch. oo dominik. pozn.

28707 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1746.27/V. † JP. Wyganowska poch. oo dominik. pozn.

28708 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1746.3/VII. † JP. Przybyszewski student

28709 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1746.10/VII. † JP. Linowski student

28710 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1747.25/VIII. utonął G. Dobrosielski

28711 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1747.24/XI. zabity szl. Jgmość P. Maciej Dąbrowski

28712 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1747.27/XI. † M. Piotr Rogaliński student poch. oo jezuit.

28713 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1748.17/IX. † szlach. JPani Anna Miedźwiecka burgrabina poznań.

28714 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1749.6/IX. † W. JP. Antoni Młodziejewski regent ziem. poch. u franciszk.

28715 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1749.17/XI. † JMc Panna Antonina Jarnowska

28716 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1750.23/I. † Szl. JP. Teresa Janiszewska

28717 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1753.16/VIII. † P. Róża Jaśniewska szlachcianka

28718 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1754.14/VI. † JP. Jedrzej Pogorzelski poch. oo reform.

28719 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1754.29/X. † JPanna Katarzyna Sobocka

28720 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1754.4/XI. † JPanna Sobolewska c. JP. komendanta Pozn., poch. u pp. teresek

28721 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1754.14/XII. † Jgm. P. Antoni Ciświcki ścic stawiszyń.

28722 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1755.13/VI. † JP. Morawski pisarzewicz gr. pozn. u domin.

28723 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1755.5/VII. JMc. Pani Mankowska

28724 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1756.12/III. JP. Ant. Jezierski

28725 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1756.21/VIII. † WJP. Adrjan Miaskowski łowczyc pozn. oo franciszk.

28726 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1757.28/XII. † WJP. Zofja Przyjemska podk. kal. poch. dominik.

28727 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1758.25/I. † JMc Pani Juljanna Myszkowska u oo franciszk.

28728 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1757.14/II. † JP. Kazimierz Karłowski stud.

28729 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1758.15/II. † JP. Franciszek Przyjemski u oo dominik.

28730 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1758.10/V. † JP. August Grabowski stud.

28731 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1758.24/V. † JP. Michał Pogorzelski z Groyca oo reform.

28732 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1758.30/XI. † JPani Sobiesczeńska u oo franciszk.

28733 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1759.7/XII. † JP. Jan. Woynarowska poch. tu

28733 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1761.12/VI. † JPanna Anna Kobylińska szlachcianka

28734 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1761.4/X. † JP. Aleks. Bronikowski

28735 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1761.17/XII. † JP. Paweł Cielecki

28736 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1762.12/I. † JP. Józef Topiński Pozn.[?]

28737 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1765.10/I. † Tom. Dobrosielski ubogi szlachcic

28738 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1765.14/XI. † Jg. Pan Stef. Gliński

28739 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1765.8/III. † P. Marjanna Gąsiorowska szlachcianka uboga

28740 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1766.11/IV. † Józef dziecko JP. Swinarskich

28741 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1766.31/V. † JP. Józef Kamieński suscept. gr. pozn. oo dominik.

28742 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1766.20/XII. † JPan Swinarski oo dominik.

28743 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1766.22/XII. † JPan Jędrzej Przełuski oo franciszk.

28744 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1767.11/IX. poch. JP. Piotr Łabiński

28745 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1768.9/I. poch. JP. Barbara Raczyńska u oo jezuitów

28746 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1769.9/II. † W. JP. Antoni Bogucki miecznik pozn. oo jezuitów

28747 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1769.16/III. † W. JP. Józef Białobłocki podczaszy, poch. bernard.

28748 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1769.25/VI. † Nereusz Nepom. synek JP. Urbanowskich

28749 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1769.29/X. † JP. Stefan Domiechowski u sw. Barb.

28750 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1770.7/III. † JP. Stanisław Gorczyczewski vice R. P. oo franciszk.

288751 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1770.8/VII. † JP. Aleks. Skrzypiński student

28752 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1771.4/I. † Klemens dziecię JP. Objezierskiego

28753 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1771.8/II. † JP. Antoni Smoleński student

28754 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1771.13/V. † JP. Michal Swieykowski

28755 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1772.18/I. † Wojciech, 1 1/2 s. G. Mac. Dąbrowskiego suscept. gr. pozn. poch. tu

28756 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1772.26/III. † Jan, 2 l., s. G. Rozmysłowskiego poch. tu

28757 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1772.18/V. † JegMcPanna Katarzyna Przanowska poch. tu

28758 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1772.18/VI. † Jmc Pani Rozalja Skotnicka od 5 wdowa oo reform. pozn.

28759 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1772.24/IX. † P. Agnieszka 1-o Tomicka 2-o Gorczyszewska viceregentowa zs. pozn. poch. oo franc. pozn.

28760 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1772.19/X. † Jmć Panna Anna Kęsinowska poch. tu

28762 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.12/III. † Szlach. JP. Elżbieta Rozmysłowska † w Pozn. poch. tu

28763 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.24/III. † Jgmć Pan Łukasz Grudzielski poch. franc. pozn.

28764 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.24/IV. † JM. Xawery Koźmiński l. 9, poch. SS. jez.

28765 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.5/V. † W. Józef Bniński klanic chełmiń. poch. Górka u bernard. serce w Pozn.

28766 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.11/V. † Ludwina 3 l., c. M. Gądkowskiego pisarzewicza gr. pozn.

28767 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.19/V. † JP. Krystyna Osten oo bernard.

28768 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.22/V. † W Jmć. P. Ignacy Miaskowski poch. karmel. bos.

28769 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.22/V. † W. JMP. Ludwika Urbanowska poch. bern. pozn.

28770 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.5/VI. † Antoni 1 r., s. G. Ziemięckiego poch. dominik. pozn.

28771 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.6/VIII. † Konstantyn 1/2 r., s. G. Płączyńskiego, poch. tu

28772 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.25/VIII. † Hjacynt 3 dni, s. G. Anton. Modlibowskiego

28773 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.1/IX. † Helena l. 8, c. G. Chrzanowskiego poch. bern.

28774 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.1/IX. † Helena l. 11, c. G. Krajewskich, Carmel. Disc.

28775 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1773.31/XII. † JPani Magdalena Łakińska szlachcianka poch. tu

28776 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1774.8/I. † JegMc. Pani Eleonora Golimowska oo dom. pozn.

28777 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1774.3/III. JP. Józef Porowski mł., szlachcic poch. tu

28778 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1774.16/VI. † G. Ant. Kosicki z Czykowka, poch. kość. Sw. St.

28779 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1774.9/VII. † Panna Anna Brodnicka oo bern. pozn.

28780 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1774.22/X. † Teresa dziecko G. Swieykowskich

28781 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1774.13/IX. † JPanna Marjanna Łęska reform. pozn.

28782 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1774.15/XI. † JP. Magdalena Woynarowska oo dominik.

28783 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1774.28/XI. † dziecko Nepomucena Kwilecka 3 l., c. M. Jana i Nep. Kwileckich cześ. wsch. poch. bernard. pozn.

28784 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775.10/I. † G. Aleksander Przybysławski stud. l. 17

28785 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775. 20/II. † G. Maksymiljan Jaruchowski poch. kość. Sw. St.

28786 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775.22/II. † G. Krzysztof Maciej Stobiński u dominik.

28787 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775.5/VII. † M. Franciszek Swinarski generał poch. bern.

28788 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775.7/VII. † G. Ant. Mąkowski poch. tu

28789 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775/27.VII. † PR. Stefan Skrzebowski archidjak. poznań. ofic. gen. prepozyt D. M. M. pozn. i bukow. poch. reform.

28790 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775.31/VII. † Karol 1 rok, s. N. Woynarowskiego

28791 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775.29/IX. † JW. Panna Zakrzewska klanka

28792 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.19/VI. † J. M. Panna Barbara Zalewska poch. cm.

28793 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.24/III. † JM. Józef Krzycki klan biechowski, poch. bern. pozn.

28794 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.24/XII. † WJP. Marjanna Kurowska oo bern.

28795 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1784.25/I. † Józef dziecko WW. Pstrokońskiego u Sw. Stanisł.

28796 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1784.1/II. † JP. Ludwika z Gostkowskich Zakrzewska poch. Sw. Stanisł.

28797 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1784.22/II. † W. P. Jan Powalski nagle u Sw. Stanisł.

28798 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775.30/VIII. † G. Barbara z Russockich Głaszkowska poch. oo franciszk.

28799 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775.14/IX. † Wincenty 1 rok i 6 m. s. G. Ziomeckiego surrog. gr. pozn.

28800 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775.24/IX. † G. Magdalena Orłowska l. ok. 30, poch. cm.

28801 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775.30/IX. † G. Barb. Gumowska l. ok. 70 poch. oo franc.

28802 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1775.1/X. † G. Andrzej Waldachowski l. ok. 50, nagle, poch. cm.

28803 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1776.20/I. † Józef Rozmysłowski stud. l. ok. 9, poch. tu

28804 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1776.8/V. † G. And. Kossowski poch. tu

28805 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1776.16/VII. † G. Jan Gutkowski † nagle l. ok. 38

28806 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1776.23/VIII. † G. Michał Skąmski l. ok. 50 nagle

28807 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1776.9/XI. † G. Dorota Golińska podczaszyna wschowska l. ok. 70 poch. Sw. Stanisł.

28808 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1777.13/I. † J. Weronika Gurowska klanka pozn. poch. Sw. Stanisł.

28809 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1777.26/I. † G. Jan Galęski l. ok. 37. poch. Sw. Stanisł.

28810 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1779.27/XI. † J. M. Anna Rogalińska wdzina infl. l. ok. 35. poch. Sw. St.

28811 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1780.16/IX. † G. Marjanna Gizyńska l. ok. 80 poch. tu

28812 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1781.19/IX. † Marjanna c. JM. Adama i Weroniki Kwileckich kl. przemęckich 2 l.

28813 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1781.25/X. † Joanna, c. G. Józefa i Brygitty Rozmysłowskich poch. Sw. St.

28814 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1781.13/XII. † Feliks s. G. Józefa i Anny Trąmpczyńskich l. 8 poch. Sw. Stan.

28815 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1782.31/I. † Elżbieta, c. G. Anton. i Domicelli Sobockich l. ok. 11. poch. pp. bernardynki

28816 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1782.9/II. † G. Franciszek Przanowski l. 89 poch. dominik. pozn.

28817 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1782.1/III. † J. M. Justyna Moszczyńska ż. klana ol. santoc., l. 71. poch. bernard. pozn.

28818 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1782.24/III. † Konstantyn s. JM. Franc. i Barb. Kęszyckich klaństwa gn. 1 r. i 6 m. poch. Sw. St.

28819 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1782.26/III. † Magdalena, c. poprz. Kęszyckich [Franc. Kęszyckiego i Barb.] 6 m. poch. Sw. St.

28820 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1782.22/V. † G. Anna Zuchowska l. ok. 48 poch. oo bernard.

28821 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1782.23/VIII. † G. Domicella Sobocka l. 33., poch. pp. benedykt. pozn.

28822 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1782.10.VIII. † J. M. Zofja Radzewska podkomorz. pozn. l. 72 poch. Sw. St.

28823 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1782.3/XII. † G. Leon Piotrowski l. 60 poch. karmelici discelc.

28824 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1782.11/XII. † G. Wirydjanna Grąbczewska l. ok. 38 sądowiczowa kczewska (!) poch. reformaci pozn.

28825 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.9/I. † Teresa, c. G. Ant. i Ludwiki z Pakszińskich Bagińskich l. 2. poch. dominik. pozn.

28826 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.29/I. † Piotr s. Antoniego i Jadwigi Moraczewskich wnet po urodz, poch. WW SS.

28827 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.4/III. † JM. Wiktorja ze Skaławskich Lipska ż. ol. klana łęczyc. l. 86 poch. karmelici disc.

28828 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.21/III. † JM. Józef Krzycki klan biechowski, kaw. sw. St. l. 48., poch. oo bernard. pozn.

28829 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.30/III. † G. Jakub Cwikliński l. 34., poch. tu

28830 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.17/IV. † Jan, c. G. Wawrzyńca i Marjanny Brandissów 1 r. poch. tu

28831 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.10/V. † G. Wojc. Ciekanowski l. 20., poch. oo bernard.

28832 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.23/VI. † G. Paweł Słupski l. 58. poch. Sw. St.

28833 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.25/VI. † G. Barb. Zalewska nagle, poch. tu

28834 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.29/VI. † JM. Jakub Szołdrski sta rogoz. l. 40. poch. sw. St.

28835 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1783.21/X. † G. Brygida Zarnowiecka l. 34. poch. oo dom.

28836 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1784.19/I. † G. Marjanna Nossowiczowa wd. l. 80 poch. sw. St.

28837 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1784.1/II. † G. Ludwika z Gostkowskich Zakrzewska poch. sw. St.

28838 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1784.22/II. † Pozn. GD. Jan Powalski poch. sw. St.

28839 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1784.26/IV. G. Kajetan Grabski poch. oo bern.

28840 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1784.3/V. † G. Helena Słupecka wd., poch. oo bern.

28841 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1784.25/I. poch. * Józef s. WWJP. Xawerego Pstrokońskiego poch. sw. St.

28842 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1784.19/VIII. poch. JPanna Kat. Gliniecka poch. oo bern.

28843 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.16/I. dzw WJPanna Teresa Niegolewska chorążanka

28844 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.31/I. poch. WJP. Władysław Krzyżanowski z Obry l. 28. oo. bernard.

28845 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.11/IV. poch. Ignacy, dziecko, G. Przepałkowskich tyg. 5

28846 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.21/IV. poch. G. Marjanna Gorczyńska l. 47. poch. WW SS.

28847 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.29/VI. d. JWGP. Tadeusz Zakrzewski klan krzywiński

28848 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.18/VII. d. WJP. Józef Starzeński

28849 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.1/VIII. d. W. Sylwester Szczaniecki sta średzki poch. reform. pozn.

28850 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.2/VIII. poch. JP. Ludwik Zwoliński † nagle l. 75. poch. sw. St.

28851 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.5/VIII. d. WJP. Małachowski pułk. i d. 1776.31/VII.

28852 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.10/VIII. d. WM. Franciszek Chełmicki

28853 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.17/VIII. d. WJM. P. Franciszka Zakrzewska ścina szadkowska

28854 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.18/VIII. d. JWJP. Stanisław Rogaliński klan międzyrzecki

28855 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.12/IX. d. WJP. Grabski z Nowego Miasta

28858 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.13/X. d. W. Ludwika Starzeńska chorążyna gn.

28859 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.22/XI. † JP. Zofja Kierska l. ok. 24, † Pozn. poch. tu

28860 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.23/XII. † WJMP. Marjanna z Daleszyńskich Malczewska † w Pozn. w sw. St.

28861 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.1/I. d. WJ. Jadwiga Przyjemska generałowa z Gierłachowa

28862 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.14/I. d. JW. Stanisł. Mycielski sta lubiatowski † Berlin

28863 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.3/III. † G. Jan Kruszyński l. 54. poch. tu

28862 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.4/III. † Szl. JP. Orszula Jaruchowska l. 60 poch. oo reform.

28863 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.4/III. † WJP. Józef Daleszyński poch. 5 oo bern.

28864 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.3/VII. d. W. Grabowska klanowa elbląska

28865 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.16/VII. † WJP. Teresa Brodnicka pisarzowa gr. pozn. poch. sw. St.

28866 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.27/VII. poch. Józef 10 m. s. G. Bagińskich oo dom.

28867 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.23/X. poch. WJPani Xawera z Trębińskich Skoraszewska poch. sw. St.

28868 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.8/XI. poch. WJP. Stefan Garczyński z Starykowa poch. sw. St.

28869 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1784.24/XII. d. JW. Marjanna Lipska generałowa z Czerniejewa

28870 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1787.16/VI. poch. JWP. Wiktorja z Dębowskich Rymińska komisarzowa l. 26. poch. sw. St.

28871 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1787.19/VI. poch. JP. Stanisław Ciszewski burgrabia pałac. JW. Gurow. M. W. X. L. l. 70 poch. WWSS.

2872 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1787.28/VI. † nagle JgMP. Wincenty Gorczyszewski l. 16., regentowicz gn. poch. franciszk.

28873 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1787.14/VIII. poch. WJP. Teresa Łakińska poch. oo bern.

28874 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1787.1/XI. d. WJMJ. P. Ignacy Szczaniecki z Godurowa

28875 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1787.14/XI. d. WJPani Julianna Koszutska starość. stanisł.

28876 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.22/I. d. WJM. Józefa z Rydzyńskich Dobrzycka

28877 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.24/I. † Pozn. W. Ignacy Kotarbski z Krzycka

28878 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.2/II. d. WJPani Marjanna Domiechowska z Rogaczewa

28879 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.20/II. d. JMPani Dorota Olszewska z Zakrzewka

28880 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.15/III. poch. JP. Teodor Rynarzewski stud. poch. sw. Stan. l. 10

28881 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.22/III. poch. JP. Wojciech Zdrozdoski szlachcic l. 85

28882 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.27/III. d. WJM Panna Franciszka Mankowska

28883 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.10/IV. poch. JP. Józef Pstrokoński stary sługa dworski l. 60 poch. WWSS.

28884 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.18/IV. poch. Józef Wodecki kadet regim. generała Myciel. poch. WWSS.

28885 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.25/V. d. WJPan Franciszek Dzierżawski

28886 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.20/VI. poch. WJM Pani Zofja Łabinska poch. sw. St.

28887 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.7/VII. d. JP. Kazimierz Kierski klan kamieński

28888 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.23/VII. d. W. J. P. Ignacy Miaskowski

28889 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.1/VIII. poch. JP. Agnieszka z Mańkowskich Cichocka tu † poch. WWSS. gratis

28890 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.1/VIII. † JgP. Sebastjan Modlibowski l. 24. poch. 2. poch. bernard. pozn.

28891 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.10/VIII. d. W. J. P. Anna Niegolewska chorążyna pozn. ścina poniecka

28892 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.20/VIII. d. JW. P. Kasper Rogaliński wda infl.

28893 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.15/X. d. WJP. Ludwik Błociszewski

28894 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1784.10/VII. poch. Marjanna dziecko M. Machnickich u sw. St.

28895 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1784.21/XI. poch. Petronella, c. G. Józefa Kamińskiego tu

28896 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.31/I. poch. WJP. Franciszek Kęszycki poch. sw. St.

28897 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1785.0/X. poch. Hilary Sobocki l. 7., s. G. Sob. burgrab. gn., poch. oo bened.

28898 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.5/II. poch. WJP. Józef Miaskowski poch. oo dominik.

28899 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.18/III. poch. WJP. Radoliński pisarz zs. gn. poch. franciszk.

28900 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1786.19/VIII. poch. Michał s. G. Machnickich poch. sw. St.

28901 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1787.7/IV. † ImPani Jaszczułtowa poch. franc.

28902 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.1/III. † JPani Konstancja Bronikowska poch. oo franc.

28903 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.12/VIII. poch. JP. Jędrzej Rutkowski patron poch. WWSS.

28904 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.18/X. † WJP. Jan Korytowski chorąży kaliski † w Pozn.

28905 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.16/XI. poch. WJP. Marceli Nieżuchowski poch. oo reform.

28906 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.16/XI. poch. JP. Wincenty Grabski stud. l. 9. poch. sw. St.

28907 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1788.25/XI. poch. † P. Mateusz Szołdrski stud. l. 14. poch. sw. St.

28908 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1789.3/III. † nagle w Pozn. Karol Biliński

28909 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1789.25/III. † JP. Anna Daleszyńska l. 53 poch. bernard.

28910 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1789.31/III. poch. JP. Franc. Grabski † w pałacu, poch. oo franc.

28911 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1789.6/IV. poch. JP. Orszula Sremska

28912 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1789.15/IV. poch. WJP. Michał Baranowski poch. oo franc.

28913 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1789.23/IV. poch. WJP. Wojciech Swinarski z Gaju, oo bern.

28914 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1789.6/V. poch. WJP. Jan Topiński suscept. gr. pozn. poch. sw. St.

28915 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1789.31/VIII. poch. JP. Teresa Zymicka szlach., poch. WWSS.

28916 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1789.29/X. poch. WJP. Antoni Sobocki surrog. gr. pozn.

28917 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1789.27/XI. poch. WJP. Józef Chełmski chorąży kawal. narod. poch. oo bernard.

28918 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.4/II. poch. WJP. Bonikowski od kawal. narod. oo dom.

28919 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.24/I. poch. JP. Daniel Szołdrski stud. l. 11 sw. St.

28920 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.3/V. † JP. Nepom. Jaruchowski poch. bernard.

28921 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.10/V. † M. Marcin Radoński pułk. w. WX. Lit. poch. oo dom.

28922 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.17/V. poch. JW. Józef hr. Rozdrażewski bezż. l. 66, poch. sw. St.

28923 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.19/V. poch. JP. Apolonja Łęska l. 56. poch. oo bern.

28924 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.28/VI. poch. WJP. Nepom. Objezierski poch. sw. St.

28925 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.22/VII. poch. Michał 1 rok, s. M. Marcina Rowińskiego poch. oo franc.

28926 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.25/VII. † Piotr Rozmysłowski l. 8, poch. sw. St.

28927 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.22/VIII. † G. Marjanna z Kierskich Jaruchowska l. ok. 40 poch. sw. St.

28928 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.6/IX. † Antoni 1 r., s. M. Michała i Reginy z Mędlińskich Kruszewskich

28929 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.6/IX. † Zuzanna 1 r., c. G. Jana i Michaliny Kowalskiej

28930 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.27/IX. † Teresa, c. 3 l. G. Józefa i Marj. Białkowskich

28931 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1790.22/XII. † WJPanna Justyna Daleszyńska l. 49. poch. bern.

28932 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1791.20/VI. poch. WJP. Józef Trąbczyński z Chorzewa poch. karmel. bosi

28933 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1781.13/VII. † WJP. Barbara Białobłocka podczaszyna łukowska l. 71. † w kollegjum

28934 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1791.13/VIII. poch. W. JP. Antonina z Boguckich Płączyńska majorowa w. sas. † Pozn. l. 40. poch. sw. St.

28935 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1792.20/I. poch. JP. Hieronim Bronikowski poch. sw. St.

28936 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1792.6/VII. † WJP. Panna Konst. Daleszyńska l. 48 poch. WWSS.

28937 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1792.6/VII. † JPanna Aleksandra Pruska l. 24 poch. WWSS.

28938 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1792.15/VII. † Pozn. WJP. Karol Bolesz z Ciesławic l. 40 poch. WWSS.

28939 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1792.7/VIII. † JW. JP. Ludwika z Trzebickich Malczewska klanowa rogoz., poch. karme. B. C.

28940 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1792.10/VIII. poch. WJP. Franciszka Dramińska

28941 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1792.6/IX. WJP. Marjanna Szarpska l. 15. poch. klaryski

28942 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1792.23/IX. † Xawery l. 5, s. M. Mikoł. i Marjanny Dobrogowskich poch. tereski

28943 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1792.11/XII. † JWP. Michał Moszczyński szambelan † Pozn., poch. Kazimierz

28944 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1792.26/XII. † WJP. Jeziorkowski instygator gr. pozn. poch. oo bernard.

28945 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1793.23/I. † JPanna Bogumiła Łakińska

28946 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1793.24/I. † JPani Kunegunda z Pachulskich Grabowska istygatorowa konfeder. woj. wielkopol. † Pozn. poch. sw. St.

28947 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1793.30/III. † WJP. Ignacy Norbert Saryusz Zakrzewski podstoli kaliski

28948 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1793.9/VI. poch. Ludwika Kierska v. poch. benedyktynki

28949 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1793.4/VIII. † Mikołaj 1 r., s. G. Bogusł. Nieżychowskiego poch. dom.

28950 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1793.16/XII. † Julianna 3 kwartały c. G. Jakuba i Brygitty z Ciszewskich Czapskich poch. WWSS.

28951 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1793.25/XII. poch. W. Brygitta z Ciszewskich Czaplicka poch. WWSS.

28952 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1794.22/VI. † G. Michał Paruszewski na kuracji, l. 30 poch. dom.

28953 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1794.16/VIII. † G. Teresa Ciszewska l. 70, diaria, poch. sw. St. wdowa Nob.

28954 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1794.23/IX. † G. Jan Wilamowski kap. oddz. powstańców, l. ok. 56., ranny w Pozn., wzięty do niewoli † z ran poch. sw. St.

28955 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1794.23/IX. † G. Barbara z Mikorskich Łukomska przybyła do Pozn., po połogu † poch. bern.

28956 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.6/I. † G. Marjanna Ziemecka l. ok. 50, febris putride poch. dominik.

28957 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.23/II. † G. Kunegunda de Sokolnickie Łukomska z Drzazgowa, l. 45., febris putride, poch. dom.

28958 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.23/III. † G. Teodor Karczewski b. urzędnik gr. gn., l. 30 febris putride poch. sw. St.

28950 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.7/VI. G. Jan Ziemięcki b. susceptant grodzki, l. 59., 6 m. Tussi suffocetas poch. dom.

28960 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.17/VI. † Mateusz, s. G. Michała i Reginy z Mendlińskich Kruszewskich dz. Izdebna

28961 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.24/VI. † GD. Ludwik Hylkowski major w. p. l. ponad 70 w Pozn. gość, poch. sw. St.

28962 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.12/VII. † G. Walentyn Roszkowski podkomorzy król. pol. l. ok. 29, gość ze wsi Kotlin woj. kalis.

28963 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.28/VII. † G. Józef Korytowski l. ok. 80, na kuracji, dziedzic wsi Trok i Grochowiska febris hectice poch. dom.

28964 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.12/VIII. †. G. Franc. Xawery Malczewski sta węgierski bezż. l. 31., febris hectice gość, poch. bernard.

28965 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.1/IX. † Marjanna, c. G. Józefa i Teresy Kobierzyckich l. 2

28966 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.6/IX. †† Melchjor Malczewski stolnik b. kuj. l. 87. poch. karmel. calceati

28967 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.19/IX. † G. Eufrozyna Woyciechowska l. 20. poch. sw. Stanisł.

28968 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.28/X. † Helena, c. G. de Szczanieckie Brzozowskie l. 6, poch. reform.

28969 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1795.1/XII. † JMD. Tadeusz Jaraczewski sta solecki, l. 75, gość, na kuracji, astma, poch. Jaraczew

28970 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1870.21/IV. ur. Maria Ant. Józ., c. G. Bronisława Drwęskiego i Bronisławy Drw. -- Ignacy Sikorski i Antonina Drw.

28971 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1870.10/IX. ur. Ignacy, s. Ignacego Wilkoszewskiego i Adaminy Białoskórskiej -- Antoni Biskupski kupiec i Agn. Sobkiewicz

28972 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1870.21/X. ur. Kazimiera Emilia Teodora, c. G. Antoniego Swięcickiego oficjal. i Michaliny Korytowskiej -- Teodor Dembiński pos. d. i Emilia Liszkowska

28973 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1871.29/VII. ur. w Olszycach Piotr Przemysław Jan Kanty Pius Ant., s. hr. Stanisława Potockiego i hr. Anny Działyńskiej -- hr. Jan Dz. i hr. Jadwiga Zamoyska

28974 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1871.3/IX. Izabella Marianna, c. Florentyna Chełmickiego dz. d. i Walerii Rutkowskiej -- Władysław Ulatowski dz. d. i p. Helena Rutkowska

28975 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1871.2/XII. ur. Bogdan, s. Eulogiusza Zakrzewskiego i Marii Koszutskiej -- nieszl.

28976 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1872.19/V. ur. Aniela, c. Franciszka Kąsinowskiego ekonoma i Walerii Muszyńskiej -- Konstanty Janiszewski i Aniela Musz.

28977 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1872.24/XI. ur. Zygmunt Walery, s. G. Macieja Gąsiorowskiego dr. med. i Walerii Freudenreich -- nieszl.

28978 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1823.12/I. G. Feliks Pągowski pos. wsi Parkowo l. 27 zaśl. Antoninę Zaborowską pannę, ur. w Poznaniu l. 21, jej op. Jan Kanty Zabor. pos. Topoli, Łukasz Zaborowski, Tadeusz P. etc.

28979 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1823.30/I. G. Anicet Nieszanowski mł. 32 zaśl. Mariannę Sokolnicką p. 25

28980 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1823.21/IV. Ignacy Putyatycki, mł. 34, szl. zaśl. Florentynę Gozimirską z Pozn. l. 16 -- Maks. Konarski Józef Kołodziejewski

28981 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1824.17/X. Modest Brankowski kancel. sądu zs. l. 24 zaśl. Annę Gostyńską z Pozn. 18 -- G. Franc. Domiechowski

28981 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1825.26/XI. G. Andrzej Ziomecki mł. ze wsi Damaszki w dek. tczew. l. 28 zaśl. G. Teofilę Goślinowską 20, -- Ignacy Trąmpczyński dz. Góry etc

28982 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1826.17/VII. Aleksander Karśnicki ofic. w. p. 36 zaśl. wdowę Franciszkę Zywertowską de Dysterle l. 35 -- G. Nepom. Mańkowski szambelan

28983 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1827.25/II. G. Mateusz Moszczyński dz. d. Brudzew etc. zaśl. Helenę Domiechowską on 28, ona 27 -- Antoni i Wincenty MM., Jan Rogoski

28984 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1827.3/VI. MN insp. sądu zs. Józef de Żeromski z Międzyrzecza zaśl. Agnieszkę Dorotę Emerencję Poklękowską on 37, ona 25, -- G. Ignacy Lubomenski assesor sądu pok. pozn.

28985 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1829.24/VIII. Teofil Loga aktuariusz dyrekcji zaśl. Józefę Bryger, on 32, ona 23 -- NN. Zygm. Jaraczewski i Wiktor L.

28986 (Poznań, Fara - kość. Św. Marii Magdaleny)

1830.27/IV. G. Antoni Koczorowski pos. Kleszczewa w p. sredz. zaśl. Joannę Au, on 44, ona 26

28987 (Poznań, Św. Marcin)

1804.30/VI. w kość. klarysek ch. z cerem. Michalina Weronika, c. G. Alojzego i Marianny z Łąckich Brzechffów, l. 8 -- GD. Jan Nep. Węgorzewski szambel. i Weronika Kwilecka

28988 (Poznań, Św. Marcin)

1804.3/VII. Józef Jan Kalasanty Leon, s. G. Józefa i Katarzyny Nieświastowskich, dz. d. Borek, ur. 30/VI. -- biedni

28989 (Poznań, Św. Marcin)

1804.19/VII. Maciej Sokolnicki op. lędzki chrzci Mariannę Balbinę Sewerynę ur. 16, c. MG. Józefa i Józefy z Szołdrskich Lipskich -- G. Jan L. i Balbina Szołdrska chorążyna

28990 (Poznań, Św. Marcin)

1805.30/VII. Arsen Wincenty Eliasz, s. MG. Klemensa i Anieli z Kwileckich Kwileckich, dz. Kwilcza, ur. 19/VII. -- nieszl.

28991 (Poznań, Św. Marcin)

1806.8/I. Marianna Wiktoria, ur. 4, c. G. Ignacego Gostyńskiego i Reginy Sroczyńskiej -- M. Wincenty Topiński i Teodora Gumowska. ass.: Feliks T. i Józefa Jonemanowa

28992 (Poznań, Św. Marcin)

1806.9/II. Ignacy Jan, ur. 27/I., s. Jakuba de Kołudzkiego i Marianny de Sułkowskie -- Jan Kamiński organ. i Teresa Brzeska de Pułwsie

28993 (Poznań, Św. Marcin)

1806.13/III. Augustyn Józef Szymon, ur. 1793, s. N. Franciszka Jankowskiego i Weroniki Magnuszewiczówny

28994 (Poznań, Św. Marcin)

1806.27/VI. Konstancja Paulina, ur. 26, c. G. Wawrzyńca i Scholastyki z Sieraszewskich Swinarskich -- nieszl.

28995 (Poznań, Św. Marcin)

1806.29/VI. Anastazja Melchiora, ur. 16, c. GMD. Wawrzyńca hr. Starzeńskiego kasztelanica gnieźnieńskiego i Scholastyki z Szczanieckich -- hr. Melchior Łącki dz. Lwówka, kaw. orła czerw. i Anastazja Szczaniecka ścina średzka, dz. Wąsowa

28996 (Poznań, Św. Marcin)

1807.6/IV. przyj. katol. Zofja Krystyna de Hibertin Swinarska

28997 (Poznań, Św. Marcin)

1807.6/VII. Napoleon Piotr Paweł, ur. 2, s. G. Jana i Urszuli de Bogusławskie Skalskich -- G. Kazimierz Dębiński chorąży i Eleonora z Kaczorowskich Dannerowa z Rybak

28998 (Poznań, Św. Marcin)

1807.27/VI. Feliks Chłapowski kan. kat. pozn. chrzci Antoninę Teodorę, c. MG. Andrzeja i Faustyny z Bielińskich Koszuckich -- PM Piotr B. sekret kor. i Balbina Szołdrska, ass.: Wojc. Węgorzewski gen. w. k. i z Sołdr. Lipska

28999 (Poznań, Św. Marcin)

1807.5/VII. Ksawery Ferdynand, ur. 5, s. G. Józefa i Izabelli z Strzeleckich Słupskich -- GG. Ksawery Kiedrzyński i Tekla Żmichowska

29000 (Poznań, Św. Marcin)

1808.30/I. Franciszka Salezja Weronika Wiridianna Marcina, ur. 26., c. GM. Melchiora Łąckiego gen. w. kor., dz. Lwówka i Reginy -- X. Jan Teodor Koronowicz kapel. dwor. i służąca panna Katarzyna Szołdrawska

29001 (Poznań, Św. Marcin)

1808.26/V. Klodyna Antonina Nepom., c. Ignacego i Józefy z Grudzińskich Kołaczkowskich dz. Woynowa, ur. 10. -- Konstanty Krzycki i Krystyna z Krz. bar. de Raybnitz

29002 (Poznań, Św. Marcin)

1808.7/VI. Feliks Władysław, ur. 30/V., s. G. Józefa Umińskiego vectigalium gabellarum inspektora i Julianny de Borkowskie -- GD. Władysł. Szczawiński i panna Aleksandra Szczawińska

29003 (Poznań, Św. Marcin)

1808.11/IX. Eugeniusz Józef Ludwik Franciszek, ur. 26/VIII., s. IMD. Józefa Mielżyńskiego starosty klonowskiego dz. Miłosławia i Franciszki z Niemojowskich -- Maciej M. i panna Seweryna Gajewska z Kobylopola

29004 (Poznań, Św. Marcin)

1808.10/X. Melania Jadwiga Teresa, ur. 15. i Walerian Kalikst ur. t. dna, dzieci GM. Antoniego Jonemana prokur. król. przy tryb. cywilnym pow. bydg. i Franc. z Bojanowskich -- Józefa J. adwok. pozn. i Wojc. B. z Niewierza, Samuel Kęszycki wojski wschowski i Apol. B. z Niewierza

29005 (Poznań, Św. Marcin)

1808.28/XI. Fryderyk August Zenon, ur. 22. s. G. Jakuba Swinarskiego i Zofji de Hübertyn -- nieszl

29006 (Poznań, Św. Marcin)

1809.29/VI. Józefa, ur. 4/V., c. G. Nepomucena i Teofili z Trzcińskich Mańkowskich -- M. Rozalia Małachowska z Jeziorek i Jan Nep. Węgorzewski z Kuklinowa

29007 (Poznań, Św. Marcin)

1810.11/II. Stanisław Kostka Marceli Ignacy, ur. 31/I., s. GM. Ignacego Radolińskiego dz. Siernik i Anny z Kwileckich -- Faustyn Zakrzewski prezes sądu kryminal. pozn. i Katarzyna Chłapowska z Dąbrówki

29008 (Poznań, Św. Marcin)

1810.16/IV. Julian Ignacy, ur. 11, s. G. Józefa i Izabelli z Strzeleckich Słupskich -- G. Józef Kiedrzyński i Katarzyna Korczyńska

29009 (Poznań, Św. Marcin)

1810.4/VII. Jan Nepomucyn, ur. 13/V., s. G. Józefa Umińskiego kontrolera kamery poznańskiej i Julianny z Borkowskich -- G. Seweryn Kłosowski burgr. pow. pozn. i Katarzyna Kołodziejewska, ass: M. Walenty Kwaśniewski gen. i gub. pozn. i GD. Karolina Gliszczyńska panna z Kobylnik

29010 (Poznań, Św. Marcin)

1810.7/VIII. Tekla, ur. 4, c. G. Macieja i Franciszki z Szpotańskich Kmitów -- GD. Józef Sobański podinspektor rewirów i Elżb. Brzeżańska z Gorzykowa

29011 (Poznań, Św. Marcin)

1810.9/X. Edward Marceli Franciszek, s. MG. Stanisława i Anny z Sierakowskich Ponińskich -- MG. Marceli P. i Wiktiria z Grudzielskich P.

29012 (Poznań, Św. Marcin)

1810.7/XI. Mikołaj Adam, s. G. Jakuba i Marianny z Sułkowskich Kołudzkich ur. 1809.10/XII. -- G. Teodor Ostrowski centurio piech. pol.

29013 (Poznań, Św. Marcin)

1811.29/IX. Michalina Pelagia, ur. 16, c. N. Jana i Józefy de Spolitoskie Dembińskich -- GD. Wawrzyniec Kornatowski i Maria ze Skorzewskich Korn.

29014 (Poznań, Św. Marcin)

1811.17/XI. Placyda Aniela Cecylia Anna, c. MGD. Franc. Ksaw. Podgurskiego i Weroniki Korytowskiej -- JMD. Aleks. Żychliński i Faustyna Szczaniecka G. Jan Koryt. i Marcjanna Żychl.

29015 (Poznań, Św. Marcin)

1812.15/II. Weronika Konstancja, c. G. Kajetana i Konstancji Kownackich -- Marceli i Elżb. Godlewscy z Pozn.

29016 (Poznań, Św. Marcin)

1812.18/V., ur. 14. Teodor Stanisław Jan Nepom., s. GMD. Antoniego Moszczeńskiego i Nepomuceny z Prądzyńskich -- MD. Felicjan Płonczyński i panna Sylwia Prądzyńska

29017 (Poznań, Św. Marcin)

1812.27/V. Hipolit Julian Franc., ur. 1808.13/II., we wsi Czajkowo, par. gostyń., s. GM. Michała Rzepeckiego i Józefy z Malczewskich -- G. Franciszek Malcz. kapitan i Marianna Olrychowa, ass.: Stanisław Malcz. i panna Teofila Malczewska l. 12

29018 (Poznań, Św. Marcin)

1812.21/VI. Florencja, c. G. Józefa Umińskiego i Julianny z Borkowskich -- GM. Jan Nep. Kwilecki dz. Kobylnik z ż. Marianną

29019 (Poznań, Św. Marcin)

1812.2/X. cerem. Prudencjusz Sylwiusz Faustyn Ignacy Brzozowski, ch. z w. w kość. św. Marii Magdal. na drugi dzień po urodzeniu, tj. 1795.17/IX, s. MD. Michała Brzozowskiego i Magdaleny z Szczanieckich -- MG. Wojciech Lutomski dz. Łubowa p. gn. i Anna z Korytowskich Krzyżanowska dz. Rusocina p. śrem.

29020 (Poznań, Św. Marcin)

1813.5/III. Kazimierz Adam Edward Wincenty Franc., s. G. Franciszka Podgórskiego i Weroniki Korytowskiej -- M. Dionizy P. tenut. d. król. i Barbara z Korytowskich Adamczewska

29021 (Poznań, Św. Marcin)

1813.15.III. Konstanty, s. G. Jana i Józefy z Staszewskich Zieleńskich burgrabiów -- P. Antoni Mielęcki i Anna Dąbska

29022 (Poznań, Św. Marcin)

1813.25/III. Wilhelmina Józefa, c. G. Andrzeja i Marianny ze Stawickich Glińskich pułk. w. p., ur. 21

29023 (Poznań, Św. Marcin)

1813.9/V. Florian Antoni, s. MG. Antoniego i Nepomuceny z Prądzyńskich Moszczyńskich, ur. 4, -- MG. Maciej M. mł. i panna Pulcheria Raczyńska

29024 (Poznań, Św. Marcin)

1813.23/V. bl. Jan Roch i Stanisław Franciszek, ss. G. Piotra i Elżbiety z Włostowskich Wieczerskich -- G. Dionizy Podgórski i Katarzyna Łukasiewiczowa, Konstanty Łukasiewicz i Salomea Podgórska

29025 (Poznań, Św. Marcin)

1813.25/V. Józef Wincenty Onufry, z w. 20, s. G. Jana i Barbary z Izbińskich Roznowskich, ur. 19 -- G. Onufry Izb. i Teofila Chełmicka

29026 (Poznań, Św. Marcin)

1813.26/V. Władysław Jan, s. G. Kazimierza i Kunegundy z Żychlińskich Gliszczyńskich

29027 (Poznań, Św. Marcin)

1813.6/VII. Feliks, s. G. Ignacego i Wiktorii z Sypniewskich Rynarzewskich -- G. Aleks. Bniński i Wiktoria z Moszczeńskich Moszczeńska

29028 (Poznań, Św. Marcin)

1813.17/X. Franciszka Brygida, c. G. Józefa i Julianny z Borkowskich Umińskich -- G. Józef Rudkiewicz i Józefa Kinowska

29029 (Poznań, Św. Marcin)

1814.22/I. Ignacy, s. G. Jana Roznowskiego i G. Barbary z Izbińskich -- Józef Rudzki i Marianna Wesiołowska

29030 (Poznań, Św. Marcin)

1814.28/I. Władysław Euzebiusz, s. JM. Amilkara Kosińskiego i Adelajdy z Kaiserlingów gen. w. pol., ur. 25/I. -- PMD. Aleks. Walknowski podprefekt pozn. i M. Karolina Wilhelmina Euzebia z Kakreitów hr. de Schlabendorff

29031 (Poznań, Św. Marcin)

1814.19/V. Heliodor Aleksander Stanisław, ur. 4, s. G. Kajetana Morze pos. wsi Nowejwsi p. gn. i Eleonory z Brzeskich -- Stanisław Prądzyński prok. Tryb. Pozn. i Faustyna Szczaniecka, as.: Stanisł. Moszyński i Marianna Pr.

29032 (Poznań, Św. Marcin)

1814.14/VI. Michalina Paulina Józefa, c. MG. Maksymiliana Mlickiego i Marianny z Moszczeńskich, ur. 5 -- Andrzej Bajer i G. panna Anna Kaźmierska

29033 (Poznań, Św. Marcin)

1814.12/VIII. Marianna Regina, c. N. Tomasza i Marcjanny Sypniewskich

29034 (Poznań, Św. Marcin)

1814.28/VIII., ur. 24, Józef Hiacynt, s. MGD. Faustyna Wyssogoty Zakrzewskiego prezesa sądu krym. dep. pozn. i bydg. i Anny z Kwileckich -- Hiacynt Zakrz. radca dep. pozn. i Wiktoria Bieczyńska sędzina pow. kość., ass.: Józef Kw. kaw. leg. honor.

29035 (Poznań, Św. Marcin)

1814.28/X. Szymon Tadeusz, s. MG. Kazimierza i Katarzyny z Trąmpczyńskich Bieńkowskich -- GD. Anastazy B. i panna Justyna Dąbkowska, † 29

29036 (Poznań, Św. Marcin)

1814.28/X. Szymon Tadeusz, s. MG. Kazimierza i Katarzyny z Trąmpczyńskich Bieńkowskich -- GD. Anastazy B. i panna Justyna Dąbkowska. † 29

29037 (Poznań, Św. Marcin)

1815.18/V. Michalina Marianna, c. GD. Michała Arnolda i Bogumiły z Janickich -- GMD. Józefa z A. Trzeska

29038 (Poznań, Św. Marcin)

1815.3/VI. Wincenty Anastazy, s. MGD. poprz. Bieńkowskich [Kazimierza Bieńkowskiego i Katarzyny z Trąmpczyńskich] -- Szymon Trąmpczyński i Bibianna B.

29039 (Poznań, Św. Marcin)

1815.28/VI. (Ur. 25/V.) Jakub Stanisław, s. MGD. Jana Krasickiego majora w. pol. i Sylwii Zuzanny z Prądzyńskich. -- Mateusz Moszczeński i Konstancja Mycielska, a przy cer. Dominik Swięcicki, Gabriela Mielżyńska, Antoni Moszczeński i Seweryna Mycielska

29040 (Poznań, Św. Marcin)

1815.29/VI. Edward Józef, s. MGD. Zygmunta Jaraczewskiego (tak w ty., w tekście Jaczewskiego !) i GD. Anny z Szatkowskich -- Hieronim hr. Jaraczewski i Józefa z Wyszyńskich Potocka, Magdalena z Jaracz. Gosławska i jej mąż Ignacy Gosławski

29041 (Poznań, Św. Marcin)

1815.5/VII. Emilia Marianna, c. G. Jana Rożnowskiego i Barbary z Izbińskich

29042 (Poznań, Św. Marcin)

1816.6/I. Julianna Bogusława (ur. 1815.28/XII.), c. GM. Józefa Puchalskiego inspektora general. Xenodar. pol. i Anny Kozłoskiej. -- GD. Aleksander Walknowski i Zofia Tolkmitowa, Walkn. to wiceprefekt dep. pozn.

29043 (Poznań, Św. Marcin)

1816.7/I. Helena Rozalia Zofia (ur. 1815.15/V.), c. N. Marcina Twardowskiego konsyliarza prefektury i Katarzyny Rozalii de Carove -- N. Kazim. Kierski i Flora Heinrichen

29044 (Poznań, Św. Marcin)

1816.8/II. Jan Ksawery Teofil (ur. 1815.7/XII.), s. N. Piotra de Zakrzewskiego justycjariusza i Henryki z baronów Buddenbrock

29045 (Poznań, Św. Marcin)

1816.29/IX. (ur. 1) Bernard, s. GMD. Neymana landrata pow. pozn. i Franciszki Cecylii Rose -- Antoni Rose kap. w. p. i G. Józefa Rose z Pozn.

29046 (Poznań, Św. Marcin)

1817.1/V. (Ur. 18/IV.) Józef Wojciech, s. G. Piotra Rynarzewskiego i Barb. Stanisławskiej -- mł. Wład. Skrzydlewski ze wsi Rudki i Zofia z Koźmińskich Rynarzewska z Pozn., ass. Augustyn Skrzydlewski mł. i Honorata Rynarzewska z Poznania

29047 (Poznań, Św. Marcin)

1817.26/V. cerem. nad Janem Nepom. Ignacym Antonim Onufrym Zdębińskim (ur. 1790.31/V., ch. 4/VI. t. r.), s. GM. Ignacego i Franciszki z Gozimierskich -- ass. MGD. Feliks Janiszewski i GM. Urszula Zdębińska i Wład. Zd.

29048 (Poznań, Św. Marcin)

1817.6/VII. Wincenty (ur. 1804.4/IV. na Sródce), s. G. Michała i Marianny z Gazińskich Bogusławskich -- Melchior Łącki i Aniela z Kwileckich Kwilecka

29049 (Poznań, Św. Marcin)

1817.17/VII. Eufemia Prakseda (ur. 10), c. N. Jana Dembińskiego i Józefy Politowskiej

29050 (Poznań, Św. Marcin)

1817.2/X. Regina Marianna Tekla (ur. 6/IX.), c. G. Łukasza i Antoniny z Trąmpczyńskich Orłowskich tenut. z Wielkiego Pola w pow. koniń. -- G. Szymon Tr. dz. Grzybowa w pow. gn. z żoną Katarzyną Dzierżanowską

29051 (Poznań, Św. Marcin)

1818.2/V. Ignacy Hieronim (ur. 2/III.), s. G. Stanisława Pławińskiego kalkulatora reg. pozn. i Honoraty Krynickiej -- G. Antoni Łęski pos. Stajkowa i G. Kassylda Pławińska panna z Rybak, ass. Stanisław Krynicki mł. i G. Domicella Łęska

29052 (Poznań, Św. Marcin)

1818.2/VII. Augustyn Władysław (ur. 26/V.) s. GM. Michała Neymana landrata i Franciszki Rose. -- Józef N. por. w. p. z Warsz. i MGD. Julia Ponińska dziedziczka Iwna

29053 (Poznań, Św. Marcin)

1818.11/VIII. Ksawery Klemens (ur. 15/VII.), s. G. Piotra Zakrzewskiego konsyl. trybunału i Henrietty de Buddenbrock -- G. Henryk de Schoenermerck prezes tryb. i G. Joanna de Seydel

29054 (Poznań, Św. Marcin)

1818.17/IX. Marianna Apolonia (ur. 13/IX.), c. G. Wincentego Eysmonta i Anny z Twardowskich -- nieszl.

29055 (Poznań, Św. Marcin)

1818.1/X. Pelagia Józefa (ur. 2/VII.), c. G. Konstantego i Scholastyki Jaraczewskich Szeliskich -- G. Walery Jaracz. pos. Gorzewa pow. obornic. i G. Kunegunda Zaleska z Dąbrowy

29056 (Poznań, Św. Marcin)

1818.7/X. Teofila Augusta (ur. 20/IX.), c. G. Karola Rylla sędziego zs. i Marianny z Puchalskich -- M. Jakub v. Krygier dyr. sądu zs. z żoną Barb. Filipiną z Grzegorzewskich

28057 (Poznań, Św. Marcin)

1819.8/IV. Karol Ignacy Zygmunt Wincenty (ur. 7), s. MG. Antoniego hr. Grudzińskiego dziedzica d. Witosław i in. i Anny Białobłockiej -- nieszl.

29058 (Poznań, Św. Marcin)

1819.29/VIII. Władysław Ludwik (ur. 5/VII.), s. G. Andrzeja i Antoniny z ... Starzeńskich -- MD. Henryk Schoenemarck prezes sądu apel. i G. Katarzyna Prusimska, ass. M. Wawrzyniec Columb z Franciszką Żółtowską

29059 (Poznań, Św. Marcin)

1819.4/XII. (ch. z wody 1817.2/XI. w Sobótce) Edmund Józefat, s. JM. Józefata Mikorskiego prezyd. sądu zs. dziedzica Sobótki, Brudzewa etc. i Teofili z Siemiątkowskich -- X. Antoni Radziwił. z żoną Ludwiką

29060 (Poznań, Św. Marcin)

1819.4/XII. Marianna Eliza (ur. 1818.2/XI.), c. poprz Mikorskich [Józefata Mikorskiego i Teofili z Siemiątkowskich] -- X. Eliza Radziwiłł i M. de Thimen gen. w. prus.

29061 (Poznań, Św. Marcin)

1820.27/IV. (ur. 9) Wojciech, s. N. Wincentego Ejsmonta i Anny z Twardowskich

29062 (Poznań, Św. Marcin)

1821.14/VI. Felicjan (ur. 7), s. G. Andrzeja Skorzewskiego i Ludwiki z Krzyckich -- Teodor Skorzeski i Stanisława Skorzeska

29063 (Poznań, Św. Marcin)

1822.14/III. Witold Nestor Pankracy (ur. 25/II.), s. MG. Józefa Mikorskiego prezesa sądu zs. i Teofili Siemiątkowskiej -- MG. Józef Serboni di Sposetti z żoną Dorotą, ass. Henryk Schönmarck i Anna z Chłapowskich Siemiątkowska

29064. (Poznań, Św. Marcin)

1822.14/VII. Bolesław Maksymilian Stefan (ur. 9), s. G. Ignacego Dzierżanowskiego dziedzica Dębłowa i Marjanny z Grabskich -- Stefan Borzęcki sędzia zs. i Jadwiga Borzyńska, ass. Maks. Konarski sędzia krym., Paula Konarska, Ignacy Putiatycki kap. w. p., Florentyna Gozimirska

29065 (Poznań, Św. Marcin)

1822.16/VIII. Stanisław Józef (ur. 12), s. GM. Dezyderego Chłapowskiego dziedzica Turwi i Antoniny z Grudzińskich -- GM. Stanisław Chłapowski dziedzic Czerwonejwsi i Józefa z Gr. Gutakowska

29066 (Poznań, Św. Marcin)

1822.15/XI. Eustachia Maksyma Marianna (ur. 12), c. G. Bogusława Kurnatowskiego i Julianny -- Kajetan Kobylański, Delfina Kurnatowska

29067 (Poznań, Św. Marcin)

1823.27/III. Aleksander (ur. 21), s. G. Maksymiljana Aleksandra Skrzetuskiego i Honoraty Elżbiety Gorczyńskiej -- Józef Duliński i Anna Kucharska

29068 (Poznań, Św. Marcin)

1824.23/XI. (ur. 23/IX.) Tekla Emilia, c. G. Karola Rylla i Marianny z Puchalskich -- GM. z Zabłockich Kolombowa prezyd. reg. i Nieżychowski dziedzic Granówka

29069 (Poznań, Św. Marcin)

1825.20/XI. Leontyna Tekla (ur. 23/IX.), c. poprz. Mikorskich [Józefa Mikorskiego i Teofili z Siemiątkowskich] -- M. Jan Nep. Żółtowski z ż. Józefą

29070 (Poznań, Św. Marcin)

1826.3/VIII. (ur. 1/VII.) Julianna Wanda, c. MG. Jana Nep. Kurczewskiego sędziego zs. i Tekli z Bogdańskich -- Feliks i Anna Zielińscy

29071 (Poznań, Św. Marcin)

1826.4/XI. Julianna Eustachia (18/X. ur.), c. G. Karola Rogowskiego i Franciszki z Gruszczyńskich -- ks. Eustachy Koźmiński prob. opalenicki i N. Julianna Olińska

29072 (Poznań, Św. Marcin)

1826.21/XII. Henryk Oskar (ur. 23/X.), s. G. Piotra Zakrzewskiego i Karoliny bar. Budenbrock -- G. Fischer, MG. Wranglowa i inni Niemcy

29073 (Poznań, Św. Marcin)

1827.14/I. (ur. 1826.28/XI.) Teresa Józefa, c. GM. Antoniego Mielęckiego i Izabelli z Żeromskich -- Teresa Czachórska, Franciszek Domiechowski

29074 (Poznań, Św. Marcin)

1827.30/I. Hilary Józef (ur. 21), s. G. Łukasza Dramińskiego i Felicjany Kurczewskiej

29075 (Poznań, Św. Marcin)

1828.3/VI. Stanisław Antoni już ochrzcz. z wody w domu w Gostyczynie k. Kalisza 8/V., s. G. Symforiana Węgierskiego dz. Gostyczyny i Konstancji z Pomorskich -- ass.: Emil W. i Rafaela z Stanisławskich Wolffowa G. Karol Wolff dr med. i G. Marianna Wolff

29076 (Poznań, Św. Marcin)

1828.4/XI. Mikołaj Seweryn Restytut Tytus Marcelli, ur. 30/X., s. M. G. Seweryna Ignacego i Teodozji z Mielżyńskich Dzieduszyckich hr., dziedziców d. Krucz -- G. Mikołaj M. z żoną Brygittą

29077 (Poznań, Św. Marcin)

1829.22/X. Stefan Łukasz Manuel, ur. 14/IX., s. MG. Karola Stablewskiego i Korduli Sczanieckiej -- G. Anastazja Scz. ścina średzka i Kajetan Stabl., ass.: Władysław i Weronika Łąccy, Franc. Radoński, Emilia Scz., Filip Zakrzewski, Pelagia Pruska

29078 (Poznań, Św. Marcin)

1830.(ur. Gniezno 1828.6/VIII.) Wanda Teofila Antonina, c. GM. Piotra Nałęcz Chełmickiego legati W. Ks. Pozn., konsyl. apelac., dziedzica Żydowa i Pauliny de Müntzberg -- ks. Antoni Sułkowski ord. rydzyński i Weronika z Radzimińskich Piotrowa Radzimińska, żona szamb., kaw. św. Stan., dziedzica Żurawia

29079 (Poznań, Św. Marcin)

1830.2/VII. Teresa Paulina, ur. 28/IV., c. poprz Chełmickich [Piotra Nałęcz Chełmickiego i Pauliny de Müntzberg] -- Józef Stablewski prezes tryb., dz. Kołaczkowa i Marianna z Jelnickich Müntzberg babka, Jan Krasicki i Michalina z Wstowskich Chełmicka

29080 (Poznań, Św. Marcin)

1830.8/XII. Bronisław Jan Chryzostom Tomasz Saturnin, ur. 27/XI., s. G. Ignacego Gąsiorowskiego dziedzica d. Zagorzyn i Eufrozyny Niegolewskiej -- G. Chryzostom Niegol. dz. Bytynia i Brigitta 1-o v. Gąsiorowska 2-o v. Kęszycka wdowa., ass. Józef Bniński i Łucja Niegolewska

29081 (Poznań, Św. Marcin)

1831.22/V. Witold Władysław, ur. 3/V., s. hr. Bnińskiego i Marianny z Gąsiorowskich -- Ignacy i Jadwiga Bnińscy

29082 (Poznań, Św. Marcin)

1831.12/XII. Adam Roman, s. G. Tadeusza Brzozowskiego i Salomei Swinarskiej pos. dóbr, ur. 9/VIII. -- Emerencja Brzozowska i Fryderyk Wolff

29083 (Poznań, Św. Marcin)

1832.13/II. Antonina Kornelia, c. JGD. Heliodora hr. Skorzewskiego szambelana króla pruskiego, kawal. maltańskiego, oficera legii honor. i Emilii z Grabowskich, ur. 4/II. -- Józef Goetzendorf Grabowski dziad i Leokadia Grabowska, ciotka

29084 (Poznań, Św. Marcin)

1833.5/VIII. Anastazja Marianna, c. G. Piotra Chełmickiego i Pauliny Müntzberger, ur. 3/VII. -- G. Jan Gorczyczewski i Eleonora z Müntzberg. Miaskowska

29085 (Poznań, Św. Marcin)

1833.14/XII. Waleria, c. GD. Marcelego Rożnowskiego i Anieli Swinarskiej ur. 1830.5/IX. -- Niemcy

29086 (Poznań, Św. Marcin)

1834.10/X. Zofia Konstancja Amelia, c. G. Klemensa Kołaczkowskiego gen. w. pol. i Michaliny Kościelskiej -- ur. 16/IX. -- Edward Grabowski i Kunegunda Kościelska

29087 (Poznań, Św. Marcin)

1835.18/VI. Wojciech Józef, ur. 23/IV., s. G. Piotra Chełmickiego konsyl. najwyż. sądu apelac. i Pauliny Müntzberg -- Józef Grabowski dyr. ziem. Kred. i Maria Skorzewska z Czerniejewa

29088 (Poznań, Św. Marcin)

1836.13/VII. Emilia Mechtylda, c. G. Karola Stablewskiego dziedzica Zalesia i Korduli Sczanieckiej, ur. 1834.14/III. -- panna Emilia Scz. i dr Karol Marcinkowski

29089 (Poznań, Św. Marcin)

1837.2/III. Kazimierz, ur. 1832.27/V., s. G. Józefa Rokossowskiego i Julianny Rozańskiej

29090 (Poznań, Św. Marcin)

1837.25/VIII. Władysław Teodor Józef, s. G. Ludwika Zakrzewskiego i Elizy Dickens, Angielki, ur. 22/VII. -- Teodor D., Eulogiusz Z., wd. Eleonora D.

29091 (Poznań, Św. Marcin)

1837.3/IX. Stanisław Józef, s. G. Edwarda hr. Grabowskiego dziedzica dóbr i G. Józefy Kościelskiej, ur. 22/VIII., -- Władysław Kośc. mł. i Eleonora Niemeyer panna

29092 (Poznań, Św. Marcin)

1838.7/I. Maria Antonina Seweryna, c. G. Józefa Brezy i Konstancji z Mycielskich dziedziców Więckowic, ur. 1837.20/XII. -- Stanisław Sokolnicki i Anna z Mielżyńskich Mycielska, ass.: Michał hr. Mycielski gen. w. pol. dziedzic Spławia i hr. Elżbieta Mycielska dziedz. Żerkowa

29093 (Poznań, Św. Marcin)

1838.8/V. Kazimierz Faustyn, s. G. Piotra Chełmickiego i Pauliny Müntzberg -- G. Nepom. Kurczewski i wd. Maria Kurowska

29094 (Poznań, Św. Marcin)

1838.4/VI. Aurelian Nepom. Hiacynt, s. G. Nepomucena Koszuckiego i Klotyldy Zakrzewskiej, ur. 16/V. -- Dr Karol. Marcinkowski i G. Brygitta Mielżyńska

29095 (Poznań, Św. Marcin)

1838.25/VIII. bliźn.: Ludwika Eleonora i Elżbieta Maria, urodzone 11/VI., cc. G. Ludwika Zakrzewskiego i Elżbiety Dickens, anglikanki -- dr Karol Marcinkowski i panna Aleksandra Zakrzewska, hr. Józef Bniński i panna Ludwika Wolff

29096 (Poznań, Św. Marcin)

1838.31/VIII. Józefa Franciszka Karolina, c. G. Józefa Łukaszewicza i Seweryny Friza, ur. 8/VIII., -- dr Karol Marcinkowski i panna Franciszka Mielżyńska

29097 (Poznań, Św. Marcin)

1839.25/III. Witold Stanisław Józef, s. Bolesława hr. Ponińskiego i Leokadii Grabowskiej, ur. 20/III. -- Stanisław hr. Poniński dziedzic Wrześni i Antonina Grabowska

29098 (Poznań, Św. Marcin)

1839.19/XII. Teresa Katarzyna Waleria, ur. 9., c. G. Franciszka Koszutskiego dziedzica d. Ryczywół i Michaliny Mlickiej -- Piotr K. dz. Smieszkowa i Katarzyna Brudzewska

29099 (Poznań, Św. Marcin)

1841.10/II. Zygmunt Ignacy, ur. 31/I., s. G. Ludwika Suchodolskiego i Jadwigi Schultz -- Ignacy Bieńkowski dziedzic Mchów z żoną Salomeą z Walknowskich

29100 (Poznań, Św. Marcin)

1841.22/IV. Hugo Karol Edward Roger Juliusz, ur. 1., s. G. hr. Władysaława Radolińskiego dziedzica d. Jarocin i Józefy z Radol. -- hr. Julisz R. i hr. Konstancja Raczyńska, ass.: Edward Raczyński i G. Ludwika Nieborska

29101 (Poznań, Św. Marcin)

1841.9/V. Stanisław Konstanty, ur. 3/IV., s. G. Cypriana Jarochowskiego dyr. Tow. Kredyt. i dziedzica dóbr i Konstancji z Trąpczyńskich -- G. Tadeusz Pągowski i Katarzyna Rogalińska dziedziczka dóbr

29102 (Poznań, Św. Marcin)

1841.1/VII. Eliza Karolina Joanna, ur. 17/VI., c. G. Teofila Zakrzewskiego i Heleny Dickens -- dr Karol Marcinkowski i Eliza Z. mężatka

29103 (Poznań, Św. Marcin)

1841.25/X. Rafał Józef Emilian Włodzimierz, s. G. hr. Adolfa Bnińskiego dziedzica Biezdrowa i Laury Węsierskiej, ur. 9. -- hr. Józef Sierakowski dziedzic Otusza i Emilia z Bn. Ostrowska

29104 (Poznań, Św. Marcin)

1841.12/XII. Marcin Władysław Karol, ur. 21/X., s. G. Piotra Chełmickiego sędziego tryb. najw. dep. pozn., dziedzica d. Żydowo i Pauliny Müntzberg -- arcybiskup Dunin i Karolina z Potockich Nakwaska

29105 (Poznań, Św. Marcin)

1841.20/XII. Władysław Adam, ur. 11., s. G. Henryka Suchodolskiego dziedzica d. Wierzchaczewo i G. Klementyny Cieleckiej -- G. Władysław Kosiński dz. Targowej Górki i wd. Teresa Teodora Węgierska

29106 (Poznań, Św. Marcin)

1842.25/I. Witold Karol, ur. 13., s. G. Juliana Jaraczewskiego dziedzica Głuchowa pow. kość. i G. Antoniny Koszutskiej -- dr Karol Marcinkowski i Kordula Stablewska mężatka

29107 (Poznań, Św. Marcin)

1842.2/II. Adam Stefan, ur. 1841.24/XII., s. G. Kajetana Buchowskiego refer. i G. Zuzanny Trąmpczyńskiej -- G. Kazimierz Jarochowski i panna Rozalia Buchowska

29108 (Poznań, Św. Marcin)

1842.20/III. Maciej Józef (ur.14/III.), s. G. Karola Stablewskiego dz. Zalesia i G. Korduli Szczanieckiej -- hr. Maciej Mielżyński dz. Chobienic i hr. Konstancja Mielżyńska

29109 (Poznań, Św. Marcin)

1842.22/V. Anna Emilia Monika (ur. 5), c. G. Edmunda Żółtowskiego dz. Myszkowa i Felicjanny Niegolewskiej -- Chryzostom N. dz. Mołodaska i Anna N. z Niegolewa, ass.: Andrzej N. i hr. Nepomucena Bnińska

29110 (Poznań, Św. Marcin)

1842.11/VI. Dobrogniewa Zofia Waleria (ur. 29/V.), c. G. Józefa Mikorskiego pos. wsi Małachowo i Teofili Fontowicz -- G. Ant. Wolniewicz i panna Waleria Łączyńska

29111 (Poznań, Św. Marcin)

1842.31/VII. Roman Maciej (ur.15), s. G. Romana Ziołeckiego referend. i Mechtyldy Axamitowskiej -- Edward hr. Raczyński dz. Rogalina i Józefa Radolińska dz. Jarocina

29112 (Poznań, Św. Marcin)

1842.25/IX. Wacław Florenty, ur. 20/VIII., s. G. Aleksandra hr. Bnińskiego dz. Popówka p. oborn. i Pauliny Mlickiej. -- G. Maksymilian M. dz. Rokitnicy i wd. Brygida Kęszycka

29113 (Poznań, Św. Marcin)

1842.1/X. Pelagia Antonina, ur. 27/IX., c. G. Kaspra Malczewskiego i Justyny Kaczorowskiej -- Antoni Mizerski i Józef Greyer

29114 (Poznań, Św. Marcin)

1843.5/I. Bronisław Józef Marcin, ur. 3., s. G. Adama Łuszczewskiego i Teofili Skarżyńskiej -- Stanisław Chłapowski dz. Czerwonejwsi i Józefa Sk. mężatka z Książa

29115 (Poznań, Św. Marcin)

1843.9/I. Włodzimierz Dawid, s. G. Anastazego Radońskiego dz. d. Głębokie i Praksedy Malickiej (?), ur. 1842.29/XII. -- nieszl

29116 (Poznań, Św. Marcin)

1843.11/II. Marianna Józefata, c. G. Kajetana Buchowskiego i Zuzanny Trąmpczyńskiej, ur. 24. -- G. Wojciech Tr., G. Marianna Tr., ass.: Leon Chlebowski i Prowidencja Miszewska

29117 (Poznań, Św. Marcin)

1843.22/II. Tadeusz Feliks, ur. 1842.29/XI., z wody 27/I., s. G. Piotra z Alkantary Chełmickiego sędziego apelac. i Pauliny Müntzberg -- hr. Wincenty Tyszkiewicz i Anna z Sierakowskich Ponińska

29118 (Poznań, Św. Marcin)

1843.13/VI. Bolesław Antoni, ur. 30/V., s. G. Józefa Szołdrskiego dz. Popowa i Antoniny Węgierskiej -- G. Władysław Kosiński dz. Targowej Górki i Maria Sz. mężatka

29119 (Poznań, Św. Marcin)

1843.18/VI. Zygmunt Wincenty Adolf, ur. 7/V., s. G. Adolfa hr. Bnińskiego dz. Biezdrowa i G. Laury Węsierskiej -- G. Adolf W. dz. Zakrzewa i hr. Nepom. Bniński. Miejsce urodz. Biezdrowo

29120 (Poznań, Św. Marcin)

1843.2/VIII. Witold Ignacy Jan, ur. 24/VII., s. G. Hilarego Baranowskiego dz. d. Rożnowa i Anieli hr. Bnińskiej -- hr. Ignacy Bniński mł. i hr. Maria Bnińska mężatka z Karny

29121 (Poznań, Św. Marcin)

1843.17/IX. Bronisław Adam Karol, ur. 28/VII., s. G. Edmunda Drwęskiego dz. Górzewa i Florentyny Ryll -- G. Adam Drw. i Józefa R., babka, ass.: Hieronim Drw. i Maria Drw.

29122 (Poznań, Św. Marcin)

1843.28/IX. Witold Wacław Petroniusz, ur. 6., s. G. Faustyna Chodackiego dz. dóbr i Emilii Wierzbińskiej -- G. Wojciech Trąmpczyński dz. dóbr, abavus z żoną Marianną Tr.

29123 (Poznań, Św. Marcin)

1843.7/XI. Anna Józefa, ur. 1826.20/VI., c. G. Michała Cieleckiego dz. d. Lipnica i Rozalii Wasilkowskiej -- G. Władysław Kosiński dz. Targowej Górki z żoną Emmą

29124 (Poznań, Św. Marcin)

1843.7/XI. Helena Albertyna, ur. 1830.23/IV., c. poprz. Cieleckich [Michała Cieleckiego i Rozalii z Wasilkowskich] -- G. Palemon Wilczyński dz. d. Żórkowo i panna Emilia Węgierska

29125 (Poznań, Św. Marcin)

1832.18/I. ur. Bolesław, s. G. Piotra Chełmickiego i Pauliny Müntzberg, sędz. apelac., dziedziców Żydowa -- G. Jan Wyszkowski i G. Eleonora Miaskowska

29126 (Poznań, Św. Marcin)

1844.19/III. Aniela Anastazja Brygida Aleksandryna, c. G. Antoniego Bronikowskiego naucz. gimn. św. Marii Magdal. i Albertyny Swięcickiej ur. 9/III. -- hr. Heliodor Skorzewski dz. Próchnowa i Ludwika Liszkowska mężatka

29127 (Poznań, Św. Marcin)

1844.12/IV. Stanisława Agnieszka Pelagia, ur. 10. c. G. Stanisława Baranowskiego dz. d. Marszewo już zmarłego i Agnieszki Lipskiej -- Hilary Baranowski i jego córka Marianna Baranowska

29128 (Poznań, Św. Marcin)

1844.30/VI. Wojciech Karol Szymon, ur. 27/IV., s. G. Cypriana Jarochowskiego dziedzica dóbr i Konstancji Trąmpczyńskiej -- dr Karol Marcinkowski i wd. Pelagia Radońska

29129 (Poznań, Św. Marcin)

1844.4/VII. Władysław Karol Roger, ur. 30/III, s. G. Romana Ziołeckiego refer. sądu ziems. i Mechtyldy Aksamitowskiej -- hr. Władysław Radoliński dz. Jarocina i hr. Klementyna Grabowska

29130 (Poznań, Św. Marcin)

1844.10/VII. Bolesław, ur. 3., s. G. hr. Edwarda Łubieńskiego i Zofii Giżyckiej -- G. Adam Łuszczewski i hr. Konstancja Raczyńska

29131 (Poznań, Św. Marcin)

1844.31/X. Stefan Bernard, ur. 20/VIII, s. G. Adama Karwowskiego preceptora gimn. św. Marii Magdal. i Ferdynady Białoskórskiej -- G. Józef Szołdrzyński dz. dóbr i Katarzyna Chodacka dziedziczka dóbr,, ass.: G. Jan Artur Karw. dziedzic dóbr i G. Teresa B. wd.

29132 (Poznań, Św. Marcin)

1844.14/XI. Stanisław Florian, ur. 7, s. G. Edwarda Rożnowskiego dz. Sarbinowa i hr. Wiktorii Ponińskiej -- G. Stanisław P. dz. Wrześni i żona jego Anna

29133 (Poznań, Św. Marcin)

1844.21/XI. Władysław Jan, ur. 23/X. s. G. Palemona Wilczyńskiego dziedzica Szurkowa i G. Anny Cieleckiej -- Michał C. dziad dziecka z żoną Rozalią

29134 (Poznań, Św. Marcin)

1844.17/XII. Witold Klemens, ur. 17/XI., s. G. Konstantyna Zabłockiego dz. d. Czerlin i G. Pelagii Sobeskiej -- G. Klemens Szczaniecki dz. Stołężyna i Anna Cylwikowska wd. z Dąbrowy

29135 (Poznań, Św. Marcin)

1845.12/I. Aniela Zofia, ur. Marszewo 1842.29/I., c. Stanisława Baranowskiego dziedzica Marszewa i G. Agnieszki Lipskiej -- G. Tadeusz Zakrzewski dz. Młynowa i Aniela z Bnińskich Baranowska

29136 (Poznań, Św. Marcin)

1845.27/I. Seweryn Tertulian, ur. 8., s. G. Adolfa hr. Bnińskiego dziedzica Biezdrowa i Laury Węsierskiej -- G. Tertulian Koczorowski i wd. Brygida Kęszycka

29137 (Poznań, Św. Marcin)

1845.6/II. Henryk Gustaw Algernon, ur. 1844.31/XII., s. G. Fryderyka Augusta hr. Brezy dziedzica Jankowic i Doroty bar. Stierneld -- Stanisław Br. min. i Rozalia z Chłapowskich Engeström, ass.: Gustaw Algernon bar. St. min. szwecki i Konstancja z Mycielskich hr. Br.

29138 (Poznań, Św. Marcin)

1845.13/II. Helena Apolonia Aleksandra, ur. 10/I., c. G. Franciszka Orzegalskiego dziedzica dóbr i Józefy Suchorzewskiej -- Zachariasz Suchorz. dz. Wrzeborza i wd. Apolonia Zbijewska, ass.: Erazm Dobrzycki dz. Bąblina i Michalina Dobrzycka mężatka

29139 (Poznań, Św. Marcin)

1845.30/III. Władysław Anastazy Konstanty, ur. 2/II. s. G. Konstantyna Koszutskiego dziedzica dóbr Magnuszewic i Leokadii Slepowron Trzebińskiej -- Anastazy Trz. dziedzic dóbr i Michalina z Zakrzewskich Trzebińska

29140 (Poznań, Św. Marcin)

1845.9/IV. Ludwik Antoni Karol, ur. 15/III., s. G. Jozefa Koszutskiego i Anny Piechowskiej -- dr Karol Marcinkowski i G. Antonina Górzeńska męż.

29141 (Poznań, Św. Marcin)

1845.28/VII. Marianna, ur. 28/II., c. G. Feliksa Białoskórskiego pos. wsi i Teresy Sokolnickiej 1-o v. Cichowiczowej -- Bogusław Palicki dr med. i G. Jadwiga Teresa B. babka dziecka, wdowa

29142 (Poznań, Św. Marcin)

1846.21/II. Seweryna Aleksandra Atanazja, ur. 8/I., c. G. Antoniego Bronikowskiego prof. gimn. św. Marii i Madgal. i Albertyny Swięcickiej -- G. Władysław Sw. i panna Aleksandra Bnińska

29143 (Poznań, Św. Marcin)

1846.21/II. Władysław Andrzej, ur. w Mamotach 1845.9/XI., s. G. Teodora Kiedrzyńskiego dz. d. Międzylesie i Tekli Modlibowskiej -- G. Kajetan Modlibowski i Monika Kiedrzyńska babka dziecka

29144 (Poznań, Św. Marcin)

1846.2/IV. Edward Stanisław Franciszek, s. Władysława hr. Radolińskiego dziedzica Jarocina i Józefy z Radol. -- min. Breza i hr. Cecylia Dział. z Kórnika

29145 (Poznań, Św. Marcin)

1846.16/IV. Izabella Józefa Maria, ur. 6/III., c. G. Adolfa hr. Bnińskiego dziedzica Biezdrowa i Laury Eleonory z Węsierskich -- Seweryn Ostrowski dziedzic Gułtów i Panna Julianna hr. Bnińska

29146 (Poznań, Św. Marcin)

1846.18/IV. Maria Zofja Anna, ur. 3. c. G. Konstantyna Szczanieckiego dziedzica Brodów i Kornelii Radońskiej -- Stefan Stablewski mł., i panna Kordula S., ass.: Gustaw Potworowski i Anna hr. Bnińska

29147 (Poznań, Św. Marcin)

1846.24/IV. Aleksandra Teofila, c. G. Aleksandra Guttrego dziedzica d. Paryż i G. Prowidencji Radzimińskiej, ur. 1846.22/III. -- Władysław Moszczeński mł. i panna Honorata Garczyńska

29148 (Poznań, Św. Marcin)

1846.29/VI. Julia Emilia, ur. 22/V., c. G. hr. Maksymiliana Bnińskiego dz. d. Pomentowo Górne i G. Seweryny Żółtowskiej -- Edmund Ż. dz. Myszkowa i hr. Nepomucena Bnińska wd., babka, ass.: Chryzostom Niegolewski dz. Młodaska i panna

29149 (Poznań, Św. Marcin)

1846.5/VII. Bolesław Wiktor Piotr, ur. 31/V., s. G. Konstantego Leszczyc Koszutskiego dziedzica dóbr i Leokadii Slepowron Trzebińskiej -- Tad. Zakrzewski dziedzic dóbr i Emilia Psarska mężatka

29150 (Poznań, Św. Marcin)

1846.8/VII. Władysław Wiktoryn Tadeusz, ur. 24/V., s. G. Józefa Psarskiego dziedzica dobr i Emilii Trzebińskiej -- G. Edmund Dembiński dziedzic dóbr i G. Michalina T. babka, ass.: G. Anzelm T. i G. Leokadia K. (?)

29151 (Poznań, Św. Marcin)

1856.10/VII. Wojciech Ludwik, ur. 19/VI., s. G. Cypriana Jarochowskiego dyr. Tow. Kred. dziedzica dóbr i Konstancji Trąbczyńskiej -- Wawrzyniec Wierzbiński dziedzic d. Czarnysad i wd. Agnieszka Baranowska dz. Marszewa, ass.: Andrzej Niegolewski dz. Niegolewa i panna Maria Gostyńska

29152 (Poznań, Św. Marcin)

1846.27/IX. Józef Mikołaj Kazimierz, ur. 13/VIII., s. G. Mikołaja Węsierskiego dziedzica d. Gostyń i G. Bolesławy Pruskiej -- Józef Pr. dziedzic d. Grab i G. Laura Węsierska dziedziczka d. Napachanie

29153 (Poznań, Św. Marcin)

1846.22/IX. Ferdynanda Nikodema Michalina, ur. 1/VI., c. G. Adama Karwowskiego prof. gimn. Marii Magdal. i G. Ferdynandy z Białoskórskich -- dr Michał Niszczota i babka Teresa B.

29154 (Poznań, Św. Marcin)

1846.17/X. Zygmunt Józef, ur. 11/VII., s. G. Adolfa Doliwy dziedzica dóbr i Eustachii hr. Bnińskiej -- hr. Seweryn Ostrowski dz. Gułtów i Brygitta z Bnińskich Kęszycka wd., ass.: Józef Komierowski i hr. Julia Bnińska

29155 (Poznań, Św. Marcin)

1846.17/X. Maria Stanisława, ur. 12, c. G. Stanisława Skaławskiego dziedzica dóbr Strykowo i Nepomuceny Białobłockiej -- dziad Franciszek S. i babka Franciszka B.

29156 (Poznań, Św. Marcin)

1846.26/XI. Witold Bronisław Edmund, ur. 14/X., s. G. Władysława Kosińskiego (w więzieniu) dziedzica Targowej Górki i Anny Węgierskiej -- Florian W. dziedzic dóbr, Antonina Szołdrska dziedziczka dobr, ass.: Tadeusz Trąmpczyński i panna Emilia W.

29157 (Poznań, Św. Marcin)

1847.25/I. Mieczysław, ur. 1846.16/I., s. G. Feliksa Bieńkowskiego dziedzica dóbr Babin w p. wrzesińskim i Urszuli Zdembińskiej -- Adam Moszczeński i wd. Salomea B.

29158 (Poznań, Św. Marcin)

1847.9/III. Natalia Urszula, ur. 24/I., c. G. Józefa Koszutskiego i Anny Piechowskiej -- sufragan pozn. Jan Dąbrowski i G. Teofila Łuszczewska mężatka

29159 (Poznań, Św. Marcin)

1847.25/III. Jan Wiktoryn Edward, ur. 1846.6/IX., s. G. Romana Ziołeckiego asses. sądu krym. i G. Mechtyldy Aksamitowskiej -- Jan Rymarkiewicz prof. gimn. i G. Nepomucena Z.

29160 (Poznań, Św. Marcin)

1847.9/IV. Antoni Sylwester, ur. 26/III., s. G. Sylwestra Grabowskiego kupca i Józefy Droszewskiej -- G. Hipolit Dr. mł. i G. Prowidencja Garczyńska mężatka

29161 (Poznań, Św. Marcin)

1847.10/VI. Bronisław Arseniusz Gaudenty, ur. 11/II., s. G. Henryka Ponińskiego dziedzica Komornik i G. Emilii Zabłockiej -- Arsen hr. Kwilecki dziedzic Kwilcza z żoną Pauliną z P.

29162 (Poznań, Św. Marcin)

1847.1/VIII. Helena Wanda, ur. 15/V., c. G. Edwarda Skrzetuskiego i Teresy Hermann -- G. Edward H. i G. Elżbieta S. babka

29163 (Poznań, Św. Marcin)

1847.24/X. Salomea Jadwiga Teresa, ur. 12, c. G. Józefa Daleszyńskiego i Józefy Friese -- G. Adam Gliszczyński i Salomea Fr.

29164 (Poznań, Św. Marcin)

1847.9/XI. Edward August Jan, ur. 28/IX., s. G. Augusta Brezy dziedzica Jankowic i bar. Doroty Stierneld -- Włodzimierz Br. panna Wirginia Demain

29165 (Poznań, Św. Marcin)

1847.29/XI. Anna, ur. 26/VII., c. Hilarego Mańkowskiego dziedzica d. Waliszewo i Domicelli Starzeńskiej -- nieszl.

29166 (Poznań, Św. Marcin)

1847.25/XI. Teresa Jadwiga Józefa, ur. 9/X., c. G. Mikołaja Radońskiego pos. dóbr i Franciszki Janiszewskiej -- G. Anzelm Trzebiński dziedzic dóbr i panna Józefa Kamińska

29167 (Poznań, Św. Marcin)

1847.28/XI. Franciszka Katarzyna Konrada, ur. 25., c. G. Modesta Grabowskiego i Michaliny Domańskiej -- G. Józef G. dziedzic d. Krzewiń z żoną Praksedą

29168 (Poznań, Św. Marcin)

1847.22/XII. Marianna Antonina, ur. 20/XII., c. G. Dezyderego Rożnowskiego dziedzica d. Arcugowo p. gn. i G. Emilii Przyłuskiej -- G. Józef Przył. dziedzic dóbr i Antonina Pruska mężatka

29169 (Poznań, Św. Marcin)

1848.2/I. Józef Jan Melchior, ur. 1847.18/XII., s. G. Marcelego Kamieńskiego kupca i Franciszki Kiedrzyńskiej -- ks. Maksymilian Kiedrz. dziekan farny i prob. Św. Marcina i babka Monika Kiedrz. dziedziczka dóbr

29170 (Poznań, Św. Marcin)

1848.2/II. Janusz Karol, ur. 1847.11/X., s. G. Józefa Mielęckiego dziedzica d. Nieszawa p. oborn. i Walerii Mlickiej -- G. Aleksander Brudzewski dz. dóbr i G. Paulina z Ml. Bnińska dziedz. dóbr

29171 (Poznań, Św. Marcin)

1848.21/II. Julianna Agnieszka Jadwiga, ur. 21/I., c. G. Juliana Jaraczewskiego dziedzica Głuchowa i Antoniny Koszutskiej -- Nepomucyn Koszutski dziedzic Wargowa i Emilia z Potockich Kościelska dziedziczka dóbr

29172 (Poznań, Św. Marcin)

1848.25/II. Wiktoria Anastazja, ur. 25., c. G. Józefa Wałdowskiego z Łobżenicy i Praksedy Kiedrzyńskiej -- Franciszek Jan Smiechowski i panna Melania Łakińska

29173 (Poznań, Św. Marcin)

1848.29/II. Maria Antonina, ur. 17/I., c. G. Adolfa Doliwy i G. Eustachii z hr. Bnińskich -- Aleksander Bniński dziedzic Popówka i Nepom. z Żółtowsk. Bnińska dziedziczka dóbr

29174 (Poznań, Św. Marcin)

1848.10/IV. Konstancja Tekla Wiktoria, ur. 17/III., c. G. Romana Ziołeckiego i Mechtyldy Axamitowskiej -- Stanisław Z. dziedzic dóbr dziad i panna Tekla Z. † a 1913.22/V.

29175 (Poznań, Św. Marcin)

1848.12/IV. Maria Kunegunda, ur. 1845.15/VIII., c. G. Jana Nepom. Słupeckiego i Kunegundy Koppe -- Teofil Teodor Matecki dr med. i G. Izabella Biernacka mężatka

29176 (Poznań, Św. Marcin)

1848.2/V. Mieczysław Ryszard, ur. 18/IV., s. G. Józefa Rakowskiego i G. Józefy Herrmann -- Maks. Braun alias Broński prof. i wd. Teresa Zaborowska

29177 (Poznań, Św. Marcin)

1848.10/XI. Jadwiga Ludwika Prakseda Michalina, ur. 3/X., c. G. Maksymiliana Moszczeńskiego dziedzica Żołędowa p. bydg. i Michaliny Gozimierskiej -- G. Adam Moszcz. i Prakseda z Moszcz. Goz. wd., ass.: Wiktor Moszcz. dz. Marcinkowa i Kazimiera z Karskich Goz. z Arkuszewa

29178 (Poznań, Św. Marcin)

1848.17/XII. Stanisława Salomea Ludwika, 17/XII. ur., c. G. Ferdynanda Siemiątkowskiego sekret. i Anieli Jarosch -- nieszl., Ludwika z Guzińskich wd. Jarosch, babka

29179 (Poznań, Św. Marcin)

1849.18/II. Wanda, ur. 1848.10/XI., c. G. Mateusza Karłowskiego ze Słupowa i Eugenii Dembińskiej -- Franciszek Koszutski dziedzic dóbr i Michalina z Mlickich żona jego

29180 (Poznań, Św. Marcin)

1849.19/II. Józef, ur. 14., s. G. Wawrzyńca Garczyńskiego i Nepomuceny Droszewskiej -- Hipolit Dr. mł. i G. Michalina Dr. wdowa, babka

29181 (Poznań, Św. Marcin)

21/II. Cecylia Klementyna, ur. 1848.22/XI., c. G. Kajetana Buchowskiego rendant kasy i Zuzanny Trąmbczyńskiej -- G. Aleksy Tr. z Modliszewska i G. Konstancya Jarochowska żona dyrektora

29182 (Poznań, Św. Marcin)

1849.16/V. Monika Zofia Maria Magdalena, ur. 5., c. G. Józefa Wierzbińskiego ze Skoków i Marii Łubieńskiej -- dr Aleksander Hoffmann i Konstancja z Bojanowskich 1-o v. Łub. 2-o v. Wodpol, dziedziczka dóbr, babka

29183 (Poznań, Św. Marcin)

1849.13/VI. Felicjanna, ur. 1841.16/V. z Mącznikach k. Srody, c. G. Romana Koszutskiego pos. tej wsi i Emilii Ostrowskiej -- Franciszek Koszutski b. dziedzic dóbr, obecnie obyw. pozn. i Antonina Ostrowska, babka

29184 (Poznań, Św. Marcin)

1849.10/VII. Eliza Paulina, ur. 9., c. G. Adolfa Doliwy i Eustachii hr. Bnińskiej -- Marceli hr. Bn. i Emilia Ostrowska

29185 (Poznań, Św. Marcin)

1849.12/VII. Ludwika Maria, ur. 2., c. G. Napoleona Kamieńskiego redaktora i Scholastyki Jachimowicz -- Leonard Dobieliński notar. i panna Emilia Kamieńska. Legitymacja w nast. małż. 1854.20/II. Ochrzczona zaś jako nieślubna córka Heleny Zdrojeckiej

29186 (Poznań, Św. Marcin)

1849.4/VIII. Czesław Ludwik, ur. 20/VII., s. G. Marcelego Kamieńskiego kupca i Marii Franciszki Kiedrzyńskiej -- ks. Aleksy Prusimski (?) i Monika Kiedrzyńska babka

29187 (Poznań, Św. Marcin)

1849.1/XI. Tertulian Teodor Mieczysław, ur. 1848.8/XI., s. G. Konstantyna Koszutskiego dziedzica Magnuszewic i Leokadii Trzebińskiej -- Nepomucen K. dziedzic Wargowa i Klotylda Zakrzewska dziedziczka dóbr, ass.: G. Kajetan i Wiridianna Libiszowscy

29288 (Poznań, Św. Marcin)

1849.21/XI. Anna Elżbieta Maria, ur. 19., c. G. Michała Skarżyńskiego dz. Chełkowa i G. Delfiny Lubowieckiej -- G. Walerian hr. Kwilecki dziedzic Kobylnik i Rozalia z Skarżyńskich Błociszewska dziedziczka dóbr, ass.: Antoni Błociszewski dziedzic Przecławic i Maria z Lubowickich Kwilecka

29189 (Poznań, Św. Marcin)

1849.9/XII. Karol Zygmunt Józef, ur. 19/X., s. G. Cypriana Łukasza Jarochowskiego dyr. Tow. Kredyt. dz. Sokolnik i Konstancji Trąmpczyńskiej -- Antonina Skarżyńska dz. dóbr i Kajetan Buchowski kontroler kasy

29190 (Poznań, Św. Marcin)

1850.15/II. Seweryna Maria Dobromira, ur. 8., c. G. Seweryna Skorzewskiego dz. Gołanic i Celestyny Sokolnickiej -- Józef Mielżyński mł. z Chobienic i Elżbieta hr. Mycielska z Ponieca

29191 (Poznań, Św. Marcin)

1850.17/II. Antonina Zuzanna, ur. 1849.30/XII., c. G. Kajetana Buchowskiego kontrolera kasy Tow. Kredyt. i Zuzanny Trąmpczyńskiej -- Hipolit Buch. prof. gimn. i panna Helena Buch.

29192 (Poznań, Św. Marcin)

1850.25/III. Konstancja Franciszka Balbina, ur. 9., c. G. Bogusława Łubieńskiego dziedzica d. Kiączyn i Anny Wierzbińskiej -- Wawrzyniec W. dz. d. Czarnysad i Konstancja 1-o v. Łubieńska 2-o v Wodpol dziedziczka Budziszewa, babka

29193 (Poznań, Św. Marcin)

1850.14/IV. Gabiela Józefa Antonina, ur. 18/III., c. G. Stanisława Łubieńskiego dziedzica d. Potrzanowo p. oborn. i Eleonory Jaraczewskiej -- G. Izydor J. dziad i Konstancja Ł. babka

29194 (Poznań, Św. Marcin)

1850.12/V. Helena Filipina Jakobina, ur. 1., c. G. Erazma Zaremby i Mechtyldy Zakrzewskiej -- G. Kajetan Libiszowski i Katarzyna z Dzierżanowskich żona jego

29195 (Poznań, Św. Marcin)

1850.16/V. Maria, ur. 1824.8/IX., c. G. Florentyna hr. Bnińskiego dziedzica Biezdrowa i Nepomuceny Żółtowskiej -- Andrzej Niegolewski dziedzic Niegolewa i Emilia z Bn. Ostrowska dz. Gułtów

29196 (Poznań, Św. Marcin)

1850.16/V. Artur Aleksander, ur. 1847.25/IX., s. G. Maksymiliana hr. Bnińskiego dziedza dóbr i Seweryny Żółtowskiej -- Adolf hr. Bniński i panna Julia Bnińska

29197 (Poznań, Św. Marcin)

1850.25/VII. Pelagia Salomea, ur. 1849.16/XII., c. G. Felicjana Bieńkowskiego posesora i Urszuli Zdembińskiej -- G. Józef B. z Wydzierzewic i Nepomucena Żychlińska z Brzustowni

29198 (Poznań, Św. Marcin)

1850.6/VIII. Józef Marian, ur. 16/VII., s. G. Modesta Grabowskiego i Michaliny Domańskiej -- Cyprian Jarochowski i Scholastyki Dunin

29199 (Poznań, Św. Marcin)

1850.3/IX. Paweł Józef Henryk, ur. 29/VII., s. G. Józefa Chosłowskiego dz. dóbr i Emilii Gregor -- Paweł Gr. komisarz sprawiedl. i żona jego Józefa Gregor

29200 (Poznań, Św. Marcin)

1851.20/VII. Emilia Maria, ur. 30/VI., c. G. Marcelego Kamieńskiego kupca i Franc. Kiedrzyńskiej -- G. Mikołaj Wysocki z Bystrzycy i Tekla Kiedrz. z Międzylesia

29201 (Poznań, Św. Marcin)

1851.11/IX. Jan, ur. 1834.4/I., s. G. Tadeusza Brzozowskiego b. dz. dóbr i Salomei Swinarskiej -- Stanisław Nowicki i G. panna Kamilla B.

29202 (Poznań, Św. Marcin)

1851.20/IX. Władysława Ludwika, ur. 22/VIII., c. G. Ignacego Bończa Miaskowskiego bonitoris agrorum i G. Zenobii Ciszewskiej -- Stanisław Nowicki i Joanna Obst

29203 (Poznań, Św. Marcin)

1851.20/IX. Adam Florentyn Mikołaj, ur. 10., s. G. Adolfa Doliwy i Eustachii hr. Bnińskiej -- Winc. Skarżyński dz. Sokolnik i Anna Niegolewska dz. Niegolewa

29204 (Poznań, Św. Marcin)

1851.27/IX. Aniela Julia, ur. 16/II., c. G. Ferdynanda Siemiątkowskiego sekretarza Tow. Kredyt. i Anieli Ludwiki Jarosz ("G." dopisano innym atramentem) -- Polikarp Gumiński i Izabella Jarosz panna

29205 (Poznań, Św. Marcin)

1851.16/X. Bolesława Józefa Zdrojecka, legit. jako córka G. Napoleona Kamieńskiego redaktora i Scholastyki Jachimowicz. Tak samo jej bliźniaczka Jadwiga Helena, urodzone 9., legit. w nast. małż. 1854.20/II.

29206 (Poznań, Św. Marcin)

1851.6/XII. Zygmunt Antoni, ur. 13/X., w Soden, s. G. Józefa hr. Potulickiego i Ofelii ze Skorzewskich -- Józef Grabowski dz. Grylewa i Emilia Sk. z Próchnowa

29206 (Poznań, Św. Marcin)

1851.8/XII. Maria Kazimiera, ur. 23/X., c. G. Mieczysława Lekszyckiego i Marianny Rajewskiej -- G. Michał Lekszycki i Domicella Rorer

29207 (Poznań, Św. Marcin)

1851.20/XII. Bibianna Tekla Maria Karolina, ur. 6., c. G. Erazma Zaremby i G. Mechtyldy Zakrzewskiej -- major Filip Kierzkowski i G. Franciszka Moraczewska mężatka

29208 (Poznań, Św. Marcin)

1852.14/I. Zygmunt Klemens, ur. 1851.23/XI. w Sremie, s. G. Franciszka Słupeckiego i Anny Biesiekierskiej -- Stanisław B. z żoną Emalią z Mikorskich

29209 (Poznań, Św. Marcin)

1852.29/II. Bronisław Piotr, ur. 18/I., s. G. Tadeusza Brzozowskiego i Waleriany Rożnowskiej -- Ludwik R. mł. i Teresa Nanuszkowska (?) męż.

29210 (Poznań, Św. Marcin)

1852.19/III. Wacław Kazimierz, ur. 5., s. G. Józefa Rakowskiego i Józefy Herrmann

29211 (Poznań, Św. Marcin)

1852.23/III. Stefan Antoni Józef, ur. 15., s. G. Władysława Józefa Tomasza hr. Łąckiego dz. Posadowa i Antoniny hr. Skorzewskiej -- Antoni hr. Ł. dz. Zębowa, dziad i Antonina hr. Grabowska prababka, dz. Grylewa

29212 (Poznań, Św. Marcin)

1852.25/VII. Henryk Cezar Marian Andrzej Jakub Gabryel, ur, 15., s. Wiktora Maurycego Stanisława ks. Ogińskiego dziedzica dóbr w Kr. Pol. i Marii Kunegundy Tekli hr. Plater -- G. Cezar hr. Plater dziedzic dóbr i panna Maria Łuszczewska

29213 (Poznań, Św. Marcin)

1852.4/IX. Hipolita, ur. 9/VIII., c. G. Adolfa Mieczkowskiego i Anny Bojakowskiej -- nieszl.

29214 (Poznań, Św. Marcin)

1852.31/X. Jadwiga, ur. 13/IX., c. G. Ignacego Skoraszewskiego dziedzica dóbr Suchorzew p. pleszew. i Bogumiły Medardy Tomickiej -- Teodor Mokołowski i panna Zofia Mokołowska

29215 (Poznań, Św. Marcin)

1852.23/XII. Marceli Józef Marian, ur. 21., s. G. Marcelego Żółtowskiego dziedzica Czacza i Józefy hr. Mycielskiej -- Stanisław Mycielski dz. Dębna i Seweryna Żółtowska z Ponińskich dziedziczka Jarogniewic

29216 (Poznań, Św. Marcin)

1853.31/I. Marianna, ur. 1852.16/XII., c. G. Leopolda Paliszewskiego dziedzica Gębic i G. Magdaleny Skarżyńskiej -- Marceli Żółtowski dziedzic Czacza i Teofila Łuszczewska

29217 (Poznań, Św. Marcin)

1853.8/II. Anna Karolina, ur. 28/I., c. G. Modesta Grabowskiego i Michaliny Domańskiej -- G. Ignacy Gr. dz. Bondecza i panna Jadwiga Gr., ass.: Fulgenty Gr. dziedzic dóbr

29218 (Poznań, Św. Marcin)

1853.4/IV. Stanisław Nicefor, ur. 13/III., s. G. Marcelego Kamieńskiego kupca i Franciszki Kiedrzyńskiej -- G. Teodor K. dziedzic dóbr i G. wd. Joanna Czapska

29219 (Poznań, Św. Marcin)

1853.12/VII. Wanda Józefa Julia, ur. 8., c. G. Józefa Rakowskiego i Józefy Herrmann

29220 (Poznań, Św. Marcin)

1853.19/VI. Konstancja Tekla Wiktoria, ur. 1848.17/III., c. G. Romana Ziołeckiego i Mechtyldy Aksamitowskiej -- nieszl.

29221 (Poznań, Św. Marcin)

1853.18/IX. Klaudyna Nepomucena, ur. 7/VII., c. G. Piotra Skoraszewskiego dziedzica d. Wysoka i Stefanii Tomickiej -- Antoni Sk. dz. Glinna i Apolonia Matecka ż. dr

29222 (Poznań, Św. Marcin)

1853.8/XII. Maria Stanisława Eleonora, ur. 12/XI., c. G. Stanisława Łubieńskiego dziedzica d. Włókna i G. Eleonory Jaraczewskiej -- nieszl.

29223 (Poznań, Św. Marcin)

1854.25/I. Nepomucena Wiktoria, ur. 16/XII., c. G. Ludwika Urbanowskiego i Ludwiki Urbanowskiej -- Nepomucen Urb. komisarz i Wiktoria Rejewska

29224 (Poznań, Św. Marcin)

1854.30/I. Jan Chryzostom, ur. 27., s. G. Stanisława hr. Plater dz. Wroniaw i Katarzyny hr. Mielżyńskiej -- Maciej hr. M. dziedzic Chobienic i panna Adela Gajewska

29225 (Poznań, Św. Marcin)

1854.10/II. Włodzimierz Józef Romuald, ur. 7., s. G. Włodzimierza Wilczyńskiego dziedzica dóbr Pucołowo p. śrem. i Heleny hr. Rusockiej -- G. Leon Chlebowski i panna Maria W.

29226 (Poznań, Św. Marcin)

1854.22/II. Józef Stanisław, ur. 1853.22/XI., s. G. Napoleona Kamieńskiego księgarza, redaktora Gaz. W. Ks. Pozn. i Scholastyki Jachimowiczówny -- Wojciech Jasiewicz dz. Popowa i wd. Franciszka Jachimowicz babka

29227 (Poznań, Św. Marcin)

1854.6/VII. Aleksander, ur. 28/IV., s. G. Antoniego Swięcickiego i Michaliny Korytowskiej -- Albin Korytowski dziedzic Rogowa i Anastazja K. dz. Grochowisk

29228 (Poznań, Św. Marcin)

1854.6/VII. Karol Jan Paweł., s. G. Adolfa hr. Bnińskiego dz. Pieruszyc k. Wronek i Laury Eleonory Węsierskiej -- Maksymilian hr. Bniński dz. dóbr i Franciszka Koczorowska dz. dóbr

29229 (Poznań, Św. Marcin)

1854.19/IX. Witold Józef, ur. w Karczewie p. gn. 19/III., s. G. Józefa Psarskiego b. dz. dóbr i Emilii Trzebińskiej -- August P. z Warsz. i Robertyna Brudzewska z Pozn., ass.: Leopold Brudzewski i Melania Pr. panna

29230 (Poznań, Św. Marcin)

1854.25/IX. Jan Baptysta Cezar, ur. 27/VIII., s. G. Marcelego Kamieńskiego kupca i Franciszki Kiedrzyńskiej -- ks. Heliodor Kurowski pleban z Kamieńca i Józefa Wysocka dziedziczka z Sokolnik

29231 (Poznań, Św. Marcin)

1855.9/I. Waleria Ewa, ur. 1854.24/XII., c. G. Józefa Rakowskiego i G. Józefy Herrmann -- G. Seweryn Pomorski i Władysława H.

29232 (Poznań, Św. Marcin)

1855.26/II. Kazimiera Józefa, ur. 26/I., c. G. Edwarda Skrzetuskiego pisarza i Teresy Herrmann -- G. Ignacy Gutowski dz. dóbr i G. Tekla Kurcewska dziedziczka dóbr

29233 (Poznań, Św. Marcin)

1855.27/IV. Zenobia, ur. 1831.26/X. c. G. Józefa Lipskiego dz. Uzarzewa i Antoniny Kraszkowskiej -- Ignacy L. dziedzic Ludom i panna Orsusak

29234 (Poznań, Św. Marcin)

1855.14/V. Jan Boży Piotr, ur. 22/II., s. G. Maksymiliana hr. Bnińskiego dz. Pamiątkowa i Seweryny Żółtowskiej -- Andrzej Niegolewski dziedzic Niegolewa i Brygitta z Bn. wdowa Kęszycka

29235 (Poznań, Św. Marcin)

1855.16/V. Ludwika Helena, ur. 1854.5/XII., c. G. Ludwika Gąsiorowskiego dr med. i Wiridiany Żychlińskiej -- nieszl.

29236 (Poznań, Św. Marcin)

1855.10/VI. Rafał Józef, ur. 4/IV., s. G. Konstantyna Miłkowskiego dz. d. Rusocice i Franciszki Objezierskiej -- dr Teofil Matecki i G. Apolonia Ob. dz. dóbr

29237 (Poznań, Św. Marcin)

1855.13/VI. Adam Wacław Marian, ur. 25/V., s. G. Mieczysława Lekszyckiego kupca i Marii Rejewskiej -- Józef L. i G. Michalina L. męż.

29238 (Poznań, Św. Marcin)

1855.19/VI. Jan, ur. 27/V., s. G. Napoleona Kamieńskiego i Scholastyki Jachimowicz -- G. Teodor K. i panna Ludwika K.

29239 (Poznań, Św. Marcin)

1855.3/VII. Wanda Ludwika, ur. 26/V., c. G. Teodora Mańkowskiego dz. Rudek i Bugusławy Dąbrowskiej -- Bronisław D. dz. Winnogóry z ż. Weroniką

29240 (Poznań, Św. Marcin)

1855.30/VIII. Anna Paulina, ur. 13/VI., c. G. Józefa Mielęckiego dz. d. Nieszawa i G. Walerii Mlickiej -- G. Aleksander hr. Bniński dz. Popówka i Maria z Moszczeńskich Mlicka wdowa

29241 (Poznań, Św. Marcin)

1855.15/X. Michalina Marianna Helena, ur. 29/IX., c. ks. Adama Konstantego i Elżbiety z hr. Działyńskich Czartoryskich -- Tytus hr. Działyński i Ludwika hr. Grudzińska, ass.: Zygmunt hr. Grudziński i Celina hr. Dział.

29242 (Poznań, Św. Marcin)

1855.21/X. Waleria Emilia, ur. 1854.14/IV., c. G. Władysława Ulatowskiego dziedzica dóbr i Wandy Chełmickiej -- arcybiskup Przyłuski i Paulina Czełm. ż. sędziego apelac.

29243 (Poznań, Św. Marcin)

1855.29/XI. cerem. nad Władysławem Maurycym Niegolewskim referend. sąd. ur. 1819.12/IX., s. G. Andrzeja N. dziedzica Niegolewa i Włościejewek i Anny z Krzyżanowskich -- św.: Chryzostom N. dz. Bytynia i Tekla hr. Kwilecka dz. Morownicy wdowa

29244 (Poznań, Św. Marcin)

1855.2/XII. Seweryn Feliks Marian, ur. 30/VIII. w Myszkowie, s. G. Edmunda Żółtowskiego dziedzica tej wsi i Felicji Niegolewskiej -- Andrzej N. dziedzic Niegolewa i hr. Tekla Kwilecka wł. d. Morownicy

29245 (Poznań, Św. Marcin)

1855.9/XII. Julia Adolfina, ur. 28/X., c. G. Adolfa Doliwy i Eustachii hr. Bnińskiej -- Adolf hr. Bn. i Julia Moszczeńska

29246 (Poznań, Św. Marcin)

1856.1/IV. Joanna Nepom. Ignacja Wiktoria, ur. 6/III., c. G. Modesta Grabowskiego i G. Michaliny Domańskiej -- Józef Sikorski z Jeziorek i Nepomucena Moszczeńska dziedziczka Bielewa

29247 (Poznań, Św. Marcin)

1856.23/IV. Izabella Maria, ur. 3., c. G. Zygmunta Kalksteina dz. Stawian k. Szamotuł i Franciszki hr. Bnińskiej -- Wincenty Kalk. dziedzic Przysieki koło Łopienna i Brygitta Kęszycka babka

29248 (Poznań, Św. Marcin)

1856.8/V. Józef Antoni Izydor, ur. 4/IV., s. G. Józefa Żychlińskiego dz. Uzarzewa i Zenobii Lipskiej -- Józef Kurcewski dyr. Tow. Kredyt. i Katarzyna L. babka

29249 (Poznań, Św. Marcin)

1856.26/VII. Anna Waleria Dorota, ur. 9., c. G. Walentyna Żochowskiego b. auskultatora i Anny Filipiny Wojczyńskiej -- MD. Dorota Ż. babka i dr Ludwik Ryll, Józef Ż. i Bronisław Ż.

29250 (Poznań, Św. Marcin)

1856.30/VII. Helena Maria Anna, ur. 20., c. G. Stanisława Stablewskiego dz. Zalesia k. Borku i G. Stanisławy Szczanieckiej -- Józef Kurcewski dyr. i Anna Stabl. z Brezów

29251 (Poznań, Św. Marcin)

1856.12/X. Anna Maria Helena, ur. 21/VII., c. G. Piotra Przespolewskiego i Heleny Skaławskiej -- Bonawentura P. dziad, Antonina Pomorska wd., Augustyn Kąsinowski dz. dóbr Sady i Aniela Sarnecka ż. malarza

29252 (Poznań, Św. Marcin)

1856.27/XII. Joanna Nepomucena, ur. 18., c. G. Nestora Koszutskiego dz. Jankowa p. gn. i Marianny z hr. Bnińskich -- Nepom. K. dz. Wargowa i Nepom. z Żółtowskich hr. Bn. dz. Biezdrowa

29253 (Poznań, Św. Marcin)

1857.19/I. Antoni Gabriel, ur. 1856.18/XII., s. G. Józefa hr. Potulickiego dziedzica d. Wielkie Jeziory i Ofelii Skorzewskiej -- Maciej hr. Mielżyński dziedzic Chobienic i Antonina hr. Grabowska dz. Grylewa

29254 (Poznań, Św. Marcin)

1857.21/I. Józef Wojciech, ur. 1856.11/XI., s. hr. Władysława Szołdrskiego b. dz. Czacza i Aleksandry Tayler -- Henryk Krzyżanowski dz. Dziećmiarek i panna Maria Krzyżanowska, Kazimierz Szołdrski brat dziecka i panna Kazimiera Jarzębowska

29255 (Poznań, Św. Marcin)

1857.30/I. Florian Nestor, ur. 24., s. Ludwika Urbanowskiego sługi i Ludwiki U. -- G. Florian Wilkoński dz. Wapna i G. wd. Helena Drwęcka

29256 (Poznań, Św. Marcin)

1857.19/II. Maria Anna Aleksandra, ur. 2., c. G. Stanisława Kurnatowskiego dz. Pożarowa i Eleonory hr. Potworowskiej -- Roman hr. Potwor. uczeń gimn. i G. Franciszka Hr. Potwor. babka dziecka