FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 13

Regestennummer: 30.001 – 32.500

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

 

30001 (Poznań, Św. Marcin)

1887.3/I. † G. Franciszek Ksaw. Moszczeński * Górka Zagajna p. Szubin l. 78, rentjer, s. Stanisława pos. domu i Marji Sulerzyskiej z Chomiąży p. znin. 3 dz.: Wład.48, Józef 42, Bolesław 33

30002 (Poznań, Św. Marcin)

1887.10/V. † Wincenty Ponikiewski 67, z Wiśniewa, s. Stefana i Józ. Gostyńskiej

30003 (Poznań, Św. Marcin)

1887.20/V. † G. Emilja Rembowska * Wyganowo l. 76, c. Stanisł. pos. d. i Eleon. Kurnatowskiej

30004 (Poznań, Św. Marcin)

1887.27/VIII. † Emilja Koszutska 59, wd. mendicans

30005 (Poznań, Św. Marcin)

1887.6/IX. † Leokadja hr. Dąmbska 69, ż. hr. Brunona D. z Krak. c. Damiana (N. ?) i Sławianowskiej jej zięć Dr. Swięcicki

30006 (Poznań, Św. Marcin)

1887.6/X. † G. Bibjana Moraczewska 77

30007 (Poznań, Św. Marcin)

1888.9/I. † Aurela Bronikowska l. 4, c. red. Stanisława Br. i Hel. Swięcickiej

30008 (Poznań, Św. Marcin)

1888.10/I. † Anna Teresa Mieczkowska z d. Poklatecka l. 72, c. dziedzica d.

30009 (Poznań, Św. Marcin)

1888.25/II. † Nepom. Szczaniecki l. 72, s. Anton. dz-a d. i Walentyny Laniulewskiej

30010 (Poznań, Św. Marcin)

1888.27/II. † Kaz. Brodnicki 52, kupiec, s. G. Piotra Br i G. Prowidencji Nieżychowskiej

30011 (Poznań, Św. Marcin)

1888.24/III. † G. Kaz. Jarochowski l. 59, sędzia emeryt, s. G. Cyprjana i Konstancji Trąmpczyńskiej

30012 (Poznań, Św. Marcin)

1888.31/III. † Kazim. Kierski l. 45, kier. Bazaru, s. Telesfora dz. d. i Stanisławy Koszutskiej

30013 (Poznań, Św. Marcin)

1888.12/VII. † G. Władysław Wierzbiński 57, dziennikarz, s. pos. dóbr

30014 (Poznań, Św. Marcin)

1888.13/VII. † Aniela z Liszkowskich Dembińska ż. G. Teodora D. dz. mał. l. 20, poch., Zielencin k. Grodz. c. Kaz. L. i Emilji Smarze

30015 (Poznań, Św. Marcin)

1888.1/IX. † G. Jan Goetzendorrf Grabowski 32, s. Izydora i Pauliny Znanieckiej

30016 (Poznań, Św. Marcin)

1888.9/IX. † G. Ludwik Zakrzewski 84, s. Karola dz. Osieka i G. Tekli Krosnowskiej -- S. Władysław w Lesznie

30017 (Poznań, Św. Marcin)

1888.6/X. † G. hr. Antoni Skorzewski l.50, s. hr. Ignacego dz-a d. i Anastazji Rychłowskiej

30018 (Poznań, Św. Marcin)

1888.27/X. † Walenty Nasierowski l.80, s. Józefa i Marji Poleskiej, syn Witold N.

30019 (Poznań, Św. Marcin)

1888.22/X. † Stanisław Skaławski 72, s. Franc. pos. d. i Marjanny Krzyżańskiej

30020 (Poznań, Św. Marcin)

1889.5/XI. † Emilja Biesiekierska ur. Mikowska l.80 wdowa

30021 (Poznań, Św. Marcin)

1890.27/II. † Hieronim Rola de Bartochowski 82, centurio emeryt

30022 (Poznań, Św. Marcin)

1890.1/IV. † Stanisław de Bronikowski l.47 literat

30023 (Poznań, Św. Marcin)

1890.16/IX. † Hipolit Bronikowski l.61, dz. dóbr, jego s. Tadeusz

30024 (Poznań, Św. Marcin)

1890.19/IX. † Marjanna de Sępińska ur. Brudzyńska l.83, wdowa

30025 (Poznań, Św. Marcin)

1890.11/XII. † Konstantyn Zychliński 63..... w Trybunale

30026 (Poznań, Św. Marcin)

1890.15/XII. † Agnieszka z Lipskich Baranowska 71, wdowa

30027 (Poznań, Św. Marcin)

1891.19/II. † Kamilla hr. Dąmbska -- z hr. Dąmbskich l. 65

30028 (Poznań, Św. Marcin)

1891.18/IV. † Ludisława Drwęska l.50, panna, c. Tomasza D.i Antoniny Chłapowskiej

30029 (Poznań, Św. Marcin)

1891.22/VII. † Bolesław Szołdrski l.48, dz. Jedwabna, m. Adeli Kosińskiej s. b. dz-a Zegowa i Antoniny Węgierskiej

30030 (Poznań, Św. Marcin)

1892.31/XII. † Zofja de Trąmpczyńska 86 l. 6 m. wdowa

30031 (Poznań, Św. Marcin)

1892.24/I. † Wojciech de Mieczkowski 89, b. pos. zs.

30032 (Poznań, Św. Marcin)

1866.5/II. G. Maks. Kozłowski dz. d. Dulk pf. Góra i G. Kazimiera Albina Hieronima Drwęska ze wsi Ordzyn p. Lewków. On 22 5/12 ona 19 3/4 -- Edmund D. dz. d. i Juljan Lewandowski sędzia

30033 (Poznań, Św. Marcin)

1866.18/IV. G. Józef Trzebiński wd., dz. d. Jabłonowo z pf. Chomętowo x G. Karolina Umińska panna on 64, ona 18. -- Cyprjan U. dz. d. Rokiczew pow. Lipno w Kr. Pol. i G. Izydor Grabowski

30034 (Poznań, Św. Marcin)

1866.3/VI. G. Stefan hr. Kwilecki dz. d. Dobrojewo x G. Barbara Mańkowska on 27, ona 21 1/2. -- G. Arsen hr. Kw. G. Józef hr. Mycielski

30035 (Poznań, Św. Marcin)

1886.27/XI. G. Tadeusz Stablewski ze wsi Dłonie x G. Gabryellę Grabowską on 28 1/6 ona 20 1/6 -- Leon hr. Mielżyński dz. Pawłowic, G. Erazm Stabl.

30036 (Poznań, Św. Marcin)

1867.15/I. G. Ludwik Kazimierz Szczaniecki dz. d. Boguszyna x G. Jadwigę Grabowską on 33, ona 35. -- G. Modest G. i G. Stanisław S.

30037 (Poznań, Św. Marcin)

1869.22/VI. Józef Koszutski medyk 31 1/4 x Władysława Radońska 26. -- Anastazy R. dz. Krześlic, Antoni Koszutski dz. Łęgin

30038 (Poznań, Św. Marcin)

1869.9/XI. Józef Lekszycki archiw. x Zofję L. c. prowizora Mieczysława L. on 52, ona 22 2/3 -- Erazm Umiński, Izydor Grabowski

30039 (Poznań, Św. Marcin)

1870.28/VI. Antoni Mniszek dz. d. Kruchel W. w djec. przemys. x Nepomucena Sadowska on 38, ona 21 5/6 -- Wład. hr. Mn., Stefan Dąbski

30040 (Poznań, Św. Marcin)

1870.20/IX. Karol Nestor Wężyk dz. d. Rogaszyc 34 x Jadwigę Niegolewską 34 -- Wład. Niegolewski dz. Morownicy, Feliks W. z Rogaszyc

30041 (Poznań, Św. Marcin)

1871.11/VII. Juljan Taczanowski 30, prac. banku Kwil. Potoc. x Felicję Sikorską 25 -- X. Bron. T. i Sikorska matka

30042 (Poznań, Św. Marcin)

1871.30/XI. G. Wiktor Leon Mazurkiewicz obyw. kalis. x G. Paulinę Skórzewską c. dz-a dóbr on 28, ona 32 -- Hipolit Skórzewski z Kretkowa, Józef Dzierzbicki z Sremu

30043 (Poznań, Św. Marcin)

1872.23/I. Maciej Moraczewski "artifex" z Naramowic 32 x Annę Michalinę Pomorską 19. Generosi -- Leon Bułakowski kupiec z Tor. Xaw. Zakrzewski kapital. z Pozn.

30044 (Poznań, Św. Marcin)

1872.6/II. Bolesław Józefat Sulerzyski agronom z Graboszewa 30 x Martę Joannę Idę Dmóchowską c. kupca 23 -- Ludwik S. Feliks D. - ojcowie

30045 (Poznań, Św. Marcin)

1872.25/VIII. Stanisław hr. Ostrowski dz. d. w Gal. Kościelec. 37 x Julję Mańkowską 28 -- Napol. Mańkowski z Rudek i August O. z Maluszyna

30046 (Poznań, Św. Marcin)

1872.29/IX. Roman Kuczborski wd. 43, dz. d. Zagajewo w K. P. x Józefę Agn. Skórzewską p. l. 35. -- jego brat Włodz. K., Hipolit S. z Kretkowa

30047 (Poznań, Św. Marcin)

1872.22/X. Bolesław Szołdrski dz. Modliszewka 29. x Adelę Kosińską 27. -- Wład. Zakrzewski, Tadeusz Szołdrski

30048 (Poznań, Św. Marcin)

1872.26/XI. Jarosław Zółtowski dz. Zajączkowa 31. x Emilję Z. 22. -- Wład. Niegol. dz. Morownicy dz. Swiderski

30049 (Poznań, Św. Marcin)

1873.7/VII. Kazimierz Józef Moraczewski dz. Naramowic, 25. x Paulinę Marję Albinę Grabowską 18. -- Stefan M. z Chaław, Edm. Brudzewski z Lennogóry

30050 (Poznań, Św. Marcin)

1873.23/VII. Aleksander Adalbert Brodowski dz. d. Psary 31. x Augustynę Izabellę Zabłocką 21. -- Erazm Z. jej ojc., Ludwik B. jego brat

30051 (Poznań, Św. Marcin)

1874.28/VII. G. Stefan Pągowski z Smolar k. Gołańczy 36. x Wiktorję Grosmann -- Karol P. kupiec z Tor. Kaz. G.

30052 (Poznań, Św. Marcin)

1875.2/VII. Antoni hr. Raczyński wd. 62. pos. d. Psarskie x Bronisławę hr. Raczyńską p. 16. -- Teodor R. jej ojc.

30053 (Poznań, Św. Marcin)

1876.10/X. G. Ferdynand Amrogowicz dziedz. wsi Bągarcik w Prusach zach. x Annę Grossman, on 32. ona 31

30054 (Poznań, Św. Marcin)

1876.15/X. Jarosław Miaskowski architekt x Helenę Józefę Psarską on 32. ona 28. -- Ignacy M., Witold Psarski

30055 (Poznań, Św. Marcin)

1876.21/XI. Władysław Kiedrzyński admin. d. Kusiec w gub. piotrkow. x Anielę Lipską on 31. ona 28. -- Teodor K. z Międzylesia ojciec.

30056 (Poznań, Św. Marcin)

1877.26/VI. Bolesław Konrad Pruski admin. wsi Kijewo 33. x Emilję Niklewicz 38

30057 (Poznań, Św. Marcin)

1877.28/X. G. Jan Karol Mielęcki rentjer 30. x Teresę Rozalję Kościelską 24. -- Józef K. dz. d. Szarlej. Tom. M. dz. d. Szydłowo

30058 (Poznań, Św. Marcin)

1878.5/XI. Antoni Leopold Magnuski pos. d. Parcic l. 25. x Kornelję Apolonję Wincentję Raczyńską l. 28. -- jej ojciec Eug. R. i Ferdynand M. z Parcic

30059 (Poznań, Św. Marcin)

1879.22/X. G. Tadeusz Karoński pos. d. Naramnice, pow. wieluń. x Bronisławę Ulatowską on 24, ona 19. -- Wład. i Michał Ulatowscy

30060 (Poznań, Św. Marcin)

1879.26/XI. G. Józef Ozdowski pos. d. Murzynowo x G. Pelagję [?] Bieńkowską on 41. ona 38. -- Ignacy O. rent. z Wrześni i Józef Lipski

30061 (Poznań, Św. Marcin)

1881.21/VI. G. Henryk Marjan Adolf Potworowski pos. d. Sielec p. wągrówiec. 25 x Marję Rozalję Bronikowską 20. on s. Adolfa heretyka i Rozalji Unrug, ona Stanisława i Antoniny Radońskiej -- Jerzy P., Tad. B.

30062 (Poznań, Św. Marcin)

1881.30/X. G. Stanisław Józef Wojciech Orpiszewski pos. d. Kłóbka w djec. kalis. l. 36, s. Lucjana i Marji Wiesiołowskiej x Marję Kościelską 22. c. Augustyna i Józefy Wodzińskiej -- Juljan Czartkowski pos. d. Rozdżały i Józef Kościelski

30063 (Poznań, Św. Marcin)

1881.26/XI. G. Józef Kalasanty Marjan Trzebuchowski dziedz. z Woli Rożestowej par. Brudzew l. 44. s. Ant. i Józefy Moczarskiej x Jadwigę Bertę Antoninę Pogończyk z Morzyc Trzebuchowską 20. c. Stanisł. T. i Marji Trinks. -- Stanisław T. jej ojciec, Antoni T. jego ojciec z Barłogów

30064 (Poznań, Św. Marcin)

1882.11/VII. G. Roman Maksymiljan Mieczkowski pos. folw. w Słupcy k. Kalisza 32 x Zofję Rabską 28. (*-a 1864), on s. Antoniego i Florentyny Kawczyńskiej, ona c. Maksymiljana i Wiktorji Korytkowskiej -- Juljan Korytkowski dz. d. Zieleniec i Wojciech Mieczkowski rent.

30065 (Poznań, Św. Marcin)

1882.25/VII. G. Dr. Antoni Zuchowski medyk w Grodzisku 36. s. Franciszka Z. i Cecylji Kropiwnickiej x Władysławę Marję Grabowską 21 c. Hipolita i Anny Grabowskich

30066 (Poznań, Św. Marcin)

1882.11/X. G. Stanisław Jan Ant. Rajmund Bronikowski l. 40. s. Antoniego i Albertyny Swięcickiej x Helenę Swięcicką l. 32., c. Anton. i Michaliny Korytowskiej, oboje małż. z Drezna -- Heljodor Sw. dr. jej brat

30067 (Poznań, Św. Marcin)

1883.23/I. Jan Kaz. Motty sędzia l. 33. s. Marcelego i Walerji Bukowieckiej x Mieczysławę Teklę Koczorowską l. 25, c. Ernesta i Henryki Jaraczewskiej -- Marceli M., Stanisław K. pos. d. Czarnuszka

30068 (Poznań, Św. Marcin)

1883.17/IV. G. Leopold Andrzej Drwęski kupiec 25. x Józefę Szymańską 24. -- Florjan D. Aleksy Przybyłowicz

30069 (Poznań, Św. Marcin)

1883.18/VI. G. Zdzisław Biernacki mansuer de Smarzew pos. Serbiewo l. 31. x Annę Mrozińską 25. -- Zygm. M. sędzia z Łabiszyna i Zygmunt B. z Smiłowa

30070 (Poznań, Św. Marcin)

1884.21/I. Piotr Aleks. Jarocki agronom z Nieczajny wd. l. 44. x Marję Iłowiecką wd. po Bielewiczu l. 38. -- nieszl.

30071 (Poznań, Św. Marcin)

1884.14/V. G. Wincenty Wężyk 25 restaurator z Pniew x Helenę Opitz 20. -- Józef W. restaur. z Urbanowa i Karol Dykson

30072 (Poznań, Św. Marcin)

1884.6/V. G. dr. August Franciszek Mieczkowski prac. w Weście l. 41. x Marję Emilję Jerzykiewicz l. 21. -- Leopold M. pos. Kołudy Wład. J. kupiec

30073 (Poznań, Św. Marcin)

1884.24/VI. G. Antoni Walery Boleslaw Golcz technik i pos. fabryki maszyn w Elizawetgrodzie l. 33. x Bronisławę Weronikę Felicję Mittelstaedt 31

30074 (Poznań, Św. Marcin)

1884.10/VI. G. Franciszek Grabski mans. wsi Trzebaw k. Stęszewa 46. x G. Antoninę Michalinę Wacławę Wilczyńską 27. -- Wład. W. pos. Szurkowa, Zygm. W. jej brat

30075 (Poznań, Św. Marcin)

1884.25/XI. G. Hipolit Kajetan Słubicki 29. z Morzyc P. z K. P. x Michalinę Radzimińską 23. -- Karol Sł. z Keelina, Eustachy Rogaliński pos. Królikowa

30076 (Poznań, Św. Marcin)

1884.26/XI. G. Serafin Zychliński kupiec, 58. x Elżbietę Wiktorję Ludwikę Tuchołkę 33

30077 (Poznań, Św. Marcin)

1885.21/IV. G. Tadeusz Franc. Xaw. Łubieński prac. banku Kwil. i Potoc. 26 x G. Annę Sewerynę Daliwę Łyskowską 19. -- Mieczysław Łysk. jej ojciec, Wład. Wierzbiński z Pozn.

30078 (Poznań, Św. Marcin)

1886.3/II. G. Miron And. Mateusz Zieliński pos. Rososzy p. Sobików w K. P. 41, wd. x G. Annę Marję Emilję Teofilę Raszewską 24. -- Artur Szaniawski, Gustaw R.

30079 (Poznań, Św. Marcin)

1886.9/III. G. Konstantyn Mikołaj Zychliński 58, x Marję Tymczewską wd. l. 55, on sekretarz sądu

30080 (Poznań, Św. Marcin)

1886.19/V. Edmund Łaszcz pos. d. Karczewszczyzna w gub. warszaw. 28 x Karolinę Stefanję Studniarską l. 22. -- jego ojciec Ludwik Ł. pos. Staniszewic gub. warszaw., jej ojciec Maks. S. prof. szk. real. pozn.

30081 (Poznań, Św. Marcin)

1886.30/VI. G. Ludwik Mieczkowski pos. folw. d. Grodzisk, wd. 44 x G. Marję Laskowską 22. -- Stanisław L. jej ojciec, Wincenty Wilkoński

30082 (Poznań, Św. Marcin)

1886.28/IX. Józef Jarnatowski x Marję Kurnatowską wd. Szafarkiewicz z Ostrowa par. Kunowo

30083 (Poznań, Św. Marcin)

1886.12/X. Antoni Ludwik Krajewski mans. z Białego Piątkowa par. Miłosław l. 34. x Xawenę Marję Niesiołowską l. 29. -- Stanisław N. mans. z Chrustowa, Ignacy N. jej ojciec

30084 (Poznań, Św. Marcin)

1887.26/VII. Teodor Dembiński 31. s. Tad. i Nepom. Jasińskiej, dr. medyc. x Aurelę Liszkowską 19, c. Kaz. i Emilji Smarze -- Wład. Jerzykiewicz i dr August Mieczkowski

30085 (Poznań, Św. Marcin)

1888.27/IX. G. Józef Głębocki 32, pos. Czerlejna, s. Jana Nep. i Wiktorji Zurawskiej x Helenę Karolinę Goździewską c. G. Nikod. i Laskowskiej l. 34 -- adw. Jan Głębocki i Kaz. Głębocki

30086 (Poznań, Św. Marcin)

1888.1/X. Józef Mikołaj Adam Taczanowski dz. d. Siedlemin 24, s. Bolesł. i Teofili Zbijewskiej x Barbarę Jerzykiewicz 20, c. Wład. i Zofji Krąkowskiej -- Witold T. dz. Pieruszyc, dyr. August Mieczkowski

30087 (Poznań, Św. Marcin)

1888.28/X. Jan Wyganowski dz. dóbr Piotrowo p. Pamięcice x Cecylję Karolinę Kordulę Sczaniecką on 26 1/2 s. Zygm. i Jadwigi Gałczyńskiej, ona 27, c. Zygm. i Emilji Stablewskiej -- Tad. S. dz. Michorz. Maciej Stablewski dz. Jaręncza

30088 (Poznań, Św. Marcin)

1890.27/V. Marcin Bieńkowski ekonom z Mołoczek gub. woł. l. 37, s. Wincentego i Ludwiki Bronsford x Władysławę Czajkowską l. 29, c. Hieronima i Emilji Koczorowskiej -- Antoni Brownsfordt i Marceli Czajkowski

30089 (Poznań, Św. Marcin)

1890.26/XI. Aleksander Xawery Przyjemski księgarz z Chwalencic 28, s. Albina i Xaw. Czaplickiej x Władysławę Szubert wd. Cybulską księgarzową l. 34, c. Wład. Sz. i Heleny Szenic -- Zygmunt P. z Ostrzeszowa

30090 (Poznań, Św. Marcin)

1891.19/I. Kaz. Chrzanowski kupiec 34, s. Walentego i Franciszki x Józefę Wężyk l. 18 1/4 c. Pawła i Eleonory Kamockiej (czy szl.?)

30091 (Poznań, Św. Marcin)

1891.14/X. Władysław Marjan Józef Tomaszewski argenteurs 26 s. Józefa i Teresy Chrzanowskiej x Anielę Wężyk 21, c. Pawła i Eleonory Kamockiej

30092 (Poznań, Św. Marcin)

1892.25/II. Hier. Czajkowski 37, s. Tomasza i Elżbiety ? x Felicję Bieńkowską 48, c. Józefa i Walerji Moszczyńskiej -- Adam B., Marceli Cz.

30093 (Poznań, Św. Marcin)

1892.3/X. Roman Maciej Koczorowski 49, s. Walentego i Antoniny Muraczewskiej x Annę Antoninę Bieńkowską l. 31 (c. N. i Anny) -- Ignacy Radkiewicz

30094 (Poznań, Św. Marcin)

1893.8/IV. Teofil Ciświcki z Lublina 45, s. Leona i Elżbiety Bernhold wdowiec x Irenę Wandę Marję 24, c. Stanisława i Michaliny Danger. -- Stanisław i Marceli MM.

30095 (Poznań, Św. Marcin)

1893.1/VIII. Ernest Leopold hr. Schmeffan 41, x Franciszkę Annę Kierską 35, c. Telesfora i Stanisławy Koszutskiej. -- Józef hr. Mielżynski i Nepom. Kierski

30096 (Poznań, Św. Marcin)

1894.29/IV. Ozdowski Wacław Ignacy x Przystanowską Marję Irenę -- Mieczyslaw P.

30097 (Poznań, Św. Marcin)

1895.30/IV. Walerjan Józef Konrad Łebiński 1862.27/XI. * x Marję Halinę Daszkiewicz 1871.6/I. * on s. Józefa Ł. i Tekli Karłowskiej, ona Bolesł. D. i Jarosławy Kunow

30098 (Poznań, Św. Marcin)

1896.23/VI. G. Teodor Leon Józef Sypniewski wł. Piotrowa * Piotrowo 1866.11/II. s. Felicjana i Walentyny Radońskiej x G. Halinę Marję Dembinską * Zalesie 1874.16/I. c. Wincent. Adama i Wandy Marji Hoppe -- Zygm. Skaławski z Krzesin i Winc. D. z Pozn.

30099 (Poznań, Św. Marcin)

1896.4/VIII. Antoni Jabłkowski kupiec z Warszawy * Gielce 1855.7/12. s. Józefa J. i Joanny Garczyńskiej x Irenę Taczanowską * Siedlemin 73.7/IV. c. Bolesł. i Teofili Zbijewskiej -- Feliks T. i Franciszek J. bracia ich

30100 (Poznań, Św. Marcin)

1896.6/X. Stefan Franc. Chociszewski kupiec * Czeszewo 57.28/III. s. Jakóba i Marjanny Dymek x Marjannę Dziembowską * Srem 73.3/I. c. Stanisława Dz. i Elżb. Meyler

30101 (Poznań, Św. Marcin)

1897.23/II. Jan de Daleszyński z Kruświcy 1872.23/XI. * s. Walerjana i Doroty Skrzydlewskiej x Marję Urbańską 71.21/III. * c. Stanisława i Klary Maczyńskiej

30102 (Poznań, Św. Marcin)

1897.25/II. Kazim. Stanisł. de Dembiński 1862.17/XI. * s. Bolesł. i Bronisławy Braun x Marję Mieczkowską 64.4/VII. * urodz. Laskawską wdow. c. Stanisł. L. i Anny Wolińskiej. -- Bol. D., Stef. L.

30103 (Poznań, Św. Marcin)

1897.28/IV. Czesław Karol de Wilkoński z Gręboszewa 1856.22/XI. * s. Kaz. W. i Prowid. Różańskiej x Gabryelę Dorotę de Taczanowską p. 67.6/II. * c. Bolesł. i Teofili Zbijewskiej -- Stefan W. Witold T.

30104 (Poznań, Św. Marcin)

1897.15/VII. Ignacy Józef Tomaszewski 1867.13/VII. * x Olgę Elżb. Praxedę de Wilkońską 1876.27/IV. * c. Zygmunta W. i Walerji Borne

30105 (Poznań, Św. Marcin)

1898.8/II. Feliks Wize z Koszkowa 1869.17/10. * s. Filipa i Emilji Rakowskiej. x Marję Halinę Antoninę Urbanowską p. 1873.14/IX. * c. Napol. i Kat. Krzyżanowskiej -- Rodryk Dunin, Czesław Wize

30106 (Poznań, Św. Marcin)

1898.19/IV. Bronisław Szpingier 1865.19/IV. * x Stanisławę Walentynę Bieczyńską 73.22/I. * c. Augustyna i Eleonory Sosnowskiej

30107 (Poznań, Św. Marcin)

1898.24/IV. Józef Stanisław Chrzanowski G. 69.20/XI. * s. Ignacego i Hortencji Połczynskiej x Halinę Marję Gąsiorowską G. p. 77.7/IX. * c. G. Mac. i Zofii Krajewskiej

30108 (Poznań, Św. Marcin)

1898.24/VII. Mieczyslaw Teodor Dembiński G. 1875.17/10. * s. Wład. i Pelagii Wozińskiej x Marjannę de Niewolińską 61.10/XII. * c. Józ i Juljanny Wonieckiej

30109 (Poznań, Św. Marcin)

1898.23/XI. Dr. Henryk Franciszek Jaworski G. ze Lwowa 1870.18/I. * s. Stanisława i Agaty Woerle x Jadwigę Józefę Elż. Kierską 70.6/VII. * c. Tad. i Władysławy Jaranowskiej -- Aleks. Jaw. Jarosław Jaran. z Sobiejuch

30110 (Poznań, Św. Marcin)

1899.23/I. Tadeusz Szułdrczyński G. 64.19/XI. * s. Zygm. i Józefy Zakrzewskiej x Wandę Józefę G. Zakrzewską 72.1/I. * c. Wlad. i Wandy z Kosińskich

30111 (Poznań, Św. Marcin)

1900.19/II. Dr. Adam Karwowski 73.22/III. * s. Stanisława i Marji Pstrokońskiej x Annę Łebińską 79.13/I. * c. Wład. i Marji Mieczkowskiej

30112 (Poznań, Św. Marcin)

1900.w lutym w Król. Pol. G. Stanisław Bogusławski z Podwierzbia k. Bobrownik wd. 54.2/V. * s. Aleksandra i Antoniny Kawickiej x Jadwigę Niesiołowską 62.11/IX. * c. Ignacego i Konst. Piątkowskiej

30113 (Poznań, Św. Marcin)

1900.24/IV. Stanisław Tadeusz Mieczkowski inż. z Łaszewa 75.9/V. * s. Stanisława i Heleny Donimirskiej x Kazim. Bolesławę Moszczeńską z Wapna 74.2/I. * c. Bolesława i Kazim. Wolszlegier -- Edward Mieczkowski i Gustaw Moszcz.

30114 (Poznań, Św. Marcin)

1901.12/II. G. Karol Paliszewski 61.22/XI. * s. Leopolda i Magdaleny Skarżyńskiej x Irenę Marję Aurelę Emilję Chrzanowską 76.15/VIII. * c. Ignacego Józefa i G. Hortensji Janta Połczyńskiej

30115 (Poznań, Św. Marcin)

1901.18/VI. G. Antoni Rychłowski z Gierłęchowa 1873.13/I. * s. Maks. i Ludwiki Zabłockiej x Marję Zabłocką 1874.31/I. * c. Henryka i Marji Kolskiej -- Józef R. i Józef Kolski

30116 (Poznań, Św. Marcin)

1902.16/I. Artur Kleofas Jaruntowski dr. medyc. * Miniszewo 1862.26/IX. s. Feliksa i Seweryny Zabłockiej, x Marję Henrykę Irenę Chorłowską * Kromolice 80.1/IX. c. Henryka i Józefy Modlibowskiej

30117 (Poznań, Św. Marcin)

1902.29/IV. Dr Józef Zawadzki lek. z Kośc. * Kościan 1866.21/I. s. Antoniego i Stanisławy x Halinę Leitgeber * Warszawa 71.4/VII. c. Władysława i Heleny

30118 (Poznań, Św. Marcin)

1903.21/IV. Zbigniew Roman Łaszczyński kupiec, * Rzym 76.1/VI. s. Bol. i Józ. Moraczewskiej x Jadwigę Górską 82.10/X. * Góra k. Śremu, c. Władysława i Antoniny Wolnikowskiej

30119 (Poznań, Św. Marcin)

1903.2/VIII. G. Jan Piotr Gliszczyński wd. * Prędzona 66.22/II. s. Pawła i G. Marjanny Trzebiatowskiej x Franciszkę Weichmann * Gostyń 72.16/IX. c. Walentego i Katarzyny Gogolewskiej

30120 (Poznań, Św. Marcin)

1903.27/X. Józef Marja Władysław Sczaniecki G. * Łabiszyn 1869.24/IX. s. Michała i Bogusławy Kruszyńskiej x G. Jadwigę Ludwikę Plucińską * Leszno 1885.19/VI., c. Stanisława i Ludwiki Rychłowskiej -- Stanisł. Modlib. i Zdzislaw X. Czartoryski

30121 (Poznań, Św. Marcin)

1904.26/IV. G. Wacław Niemojewski pos. Marchwacza * Wrocław 64.14/VIII. s. Kaz. i Wandy Tokarskiej x Zofję hr. Szembek * Słupia 82.3/V. c. Aleks. i Marji hr. Engeström

30122 (Poznań, Św. Marcin)

1904.21/VI. G. Józef Antoni Lossow pos. Boruszyna * Gryżyna 74.13/VI. s. Aleks. i Joanny Lossow x Helenę hr. Szenbek * Słupia 80.4/XII. c. Aleks. i Marji hr. Engeström

30123 (Poznań, Św. Marcin)

1904.23/IV. * Jerzy Jarosław Chociszewski s. Stefana red. i Marji Dziembowskiej

30124 (Poznań, Św. Marcin)

1904.23/IV. * Monika Janina Chociszewska c. poprz. [] Stefana red. i Marji Dziembowskiej

30125 (Poznań, Św. Marcin)

1904.21/V. * Antonina Anna c. G. Stanisł. Mieczkowskiego archit. i G. Kaz. Moszczeńskiej -- G. August Mieczk. i G. Anna Moszcz. ze Starzynchowa

30126 (Poznań, Św. Marcin)

1904.15/V. * Antoni Mieczysław Chełmicki s. G. Stefana agenta i Kazimiery Kalickiej -- nieszl.

30127 (Poznań, Św. Marcin)

1904.7/VI. * Lubomir Stanisław Swięcicki, s. G. Stanisława Jastrzębiec S. i Aureli Pelec kupców -- Helena z Braunków Szuman Hier. Krauze

30128 (Poznań, Św. Marcin)

1904.24/VI. * Teresa Janina Marja Gabryela c. Wład. Gajewskiego i Felicji hr. Mielżyńskiej -- hr. Krzysztof Mielżyński z W. Łęki hr. Marja Potocka z Piątkowa

30129 (Poznań, Św. Marcin)

1904.18/IX. * Irena Marja Głębocka c. G. Wawrzyńca kupca i Wandy Sobeskiej -- Edm. Sobeski z Cielimowa i Zuz. Pokrzywnicka z Małachowa

30130 (Poznań, Św. Marcin)

1905.28/IV. * Stanislaw Bohdan Józef Bolesław Marjan Palędzki, s. G. Stanislawa dentysty i G. Marji Czapskiej -- G. Bol. Cz. z Barda i G. Salomea P. z Gąsawy

30131 (Poznań, Św. Marcin)

1905.26/X. * Lech Janusz Łaszczyński s. G. Zbigniewa Romana kupca i Jadwigi Heleny Górskiej -- G. Bolesł. Ł. z Krak., G. Celina Przystanowska

30132 (Poznań, Św. Marcin)

1905.27/IX. * Zbigniew Boleslaw Chełmicki s. G. Stefana agronoma i Kazimiery Kalickiej -- nieszl.

30133 (Poznań, Św. Marcin)

1905.20/VIII. * Zbigniew Bol. Józef Łebiński, s. G. Walerego red. Wielkopolanina i G. Marji Haliny Korybut Daszkiewicz -- Eugenjusz Czarliński z Bydg. i Jarosława D. Ant. Echaust i Marja Czarlińska

30134 (Poznań, Św. Marcin)

1905.11/XII. * Rościslaw Marjan Chrzanowski s. G. Bogdana Ch. kupca i Wandy Szuman -- G. Aleks. Ch. i Helena Szuman

30135 (Poznań, Św. Marcin)

1906.14/III. * Zofja Zakrzewska c. G. Stanisł. kapital. i G. Zofji Wojczyńskiej -- G. Wojc. Grudzielski z Czarnotula i G. Stefanja Krajewska ze Skoraczewa

30136 (Poznań, Św. Marcin)

1906.13/V. * Wanda Augustyna Mieczkowska c. G. Dr. Augustyna dyr. banku i Marji Jerzykiewicz -- G. Józef Taczanowski z Smieszkowa i G. Janina Mieczkowska

30137 (Poznań, Św. Marcin)

1906.24/VI. * Janina Halina Antonina Palędzka, c. G. Stanisł. P. i Marji Czapskiej -- Melanja Szymyślikowa i Franc. Cz.

30138 (Poznań, Św. Marcin)

1906.22/V. * Andrzej Stanisław Mieczkowski s. G. Stanisława archit. i Kaz. Moszczeńskiej -- G. Edward Mieczk. i Izab. Moszczeń.

30139 (Poznań, Św. Marcin)

1906.6/VII. * Marjan Jakób Chociszewski, s. Stef. redak. i Marji Dziembowskiej -- Józef Ch. i Kaz. Knapowska

30140 (Poznań, Św. Marcin)

1906.1/VIII. Aniela Marja Głębocka c. G. Wawrzyńca kupca i Wandy Sobeskiej -- Zygm. G. i Marja Pokrzywnicka

30141 (Poznań, Św. Marcin)

1906.31/VII. * Irena Eleonora Zofja c. Stanisława de Swięcickiego i Anieli Pelec -- nieszl.

30142 (Poznań, Św. Marcin)

1906.11/XII. Mieczyslaw Hieronim Mossakowski, s. G. Atanazego i Weroniki Tworowskiej -- agentów

30143 (Poznań, Św. Marcin)

1907.11/I. * Halina Frezer c. G. Marjana Rafala i Józefy Laskowskiej, pos. dóbr -- nieszl.

30144 (Poznań, Św. Marcin)

1907.8/II. * Gabryel Jerzy Przysiecki s. G. Stanisł. malarza i G. Anny Wysockiej -- Ign. Bronikowski z Leszna i Irena Przysiecka z Berl.

30145 (Poznań, Św. Marcin)

1907.27/V. * Jan Kaz. Łaszczyński s. Zbign. i Jadwigi Górskiej -- Kaz. Czajkowski, Marja Górska

30146 (Poznań, Św. Marcin)

1907.22/VII. * Antoni Józef Wiktor s. Karola Unruga i Łucji Moszczeńskiej, 1-o v. Rogalińskiej -- Wiktor U. z Mełpina, Józefa Brzeska z Krotoszyna

30147 (Poznań, Św. Marcin)

1918.28/III. † G. Marja Dembińska 1887.20/IX. *, c. rotm. Winc. i Wandy Hoppe

30148 (Poznań, Św. Marcin)

1918.28/IV. † G. Michalina Kierska 1835.29/10. * wd., c. Emiljana Węgierskiego i Teodory Cieleckiej

30149 (Poznań, Św. Marcin)

1918.20/VII. † G. Zygmunt Pomian Dziembowski 1857.5/10. * Dr. med. s. Wład. Maks. dz-a Kampinowa k.Warszawy i G. Heleny Łaszczyńskiej

30150 (Poznań, Św. Marcin)

1918.26/VII. † G. Karolina Skarżyńska 1850.24/IX. * wł-a Sokołowa, c. G. Ant. S. pos. Sokołowa i G. Józefy Biegańskiej

30151 (Poznań, Św. Marcin)

1918.12/IX. † Aleks. Wojc. de Brodowski 1842.22/XII. * pos. d., s. Ludwika Otta de Brod. i Eugenji Aureli de Bronikowskiej

30152 (Poznań, Św. Marcin)

1918.28/IX. † G. Emilja Zawadzka wd. l.40, zd. Ciesielska

30153 (Poznań, Św. Marcin)

1918.8/X. † G. Stanisława Kowalska panna 1900.7/VI. * c. Wawrzyńca pos. i Heleny Oświecimskiej

30154 (Poznań, Św. Marcin)

1918.31/10. † G. August Mieczkowski 1843.6/VIII. * dyr. banku, s. G. Leopolda M., pos. Łaszewa i Olimpji Kalkstein

30155 (Poznań, Św. Marcin)

1918.30/XII. † Franciszek August Zakrzewski 1918.3/XII. * dziecko, Stanisława Z. prokurysty bank. i Marji Mieczkowskiej

30156 (Poznań, Św. Marcin)

1919.8/II. † G. Konstanty Zółtowski 1850.25/VIII. * pos. d. Słupy, s. Adama i Cecylji Czanieckiej pos. Ujazdu

30157 (Poznań, Św. Marcin)

1919.28/II. † Juljan Raszewski 1896.25/IX. abiturjent., s. Walerjana bankowca i Mieczysławy Denkow

30158 (Poznań, Św. Marcin)

1919.5/III. † Marja z Parczewskich Cichorzewska 1840.5/V. * wdowa c. Bogusława C. (?!) i Góreckiej

30159 (Poznań, Św. Marcin)

1919.22/IV. † Teresa Otocka 1868.25/XI. † panna, c. Adolfa wł. zs. i Teresy Skrzydlewskiej

30160 (Poznań, Św. Marcin)

1919.8/V. † Emilja G. Lasocka, z domu G. Dunin 1834.6/III. *, wdowa, c. G. Antoniego refer. stanu i pos. dóbr i G. Emilji G. Bykowskiej

30161 (Poznań, Św. Marcin)

1919.29/VII. † G. Irena G. Lossow z d. Łyskowska 1860.28/XI. * wd., c. Ignacego Ł. pos. d. i Antoniny Paruszewskiej

30162 (Poznań, Św. Marcin)

1919.8/X. † Julja Skoroszewska 1856.16/II. * panna, c. Piotra S. dz-a i Stefanji Tomickiej

30163 (Poznań, Św. Marcin)

1919.20/X. † Wanda Karłowska 1847.21/V. * wdowa, c. Kazimierza Rogalińskiego pos. Cerekwicy i Leokadji Brzeskiej

30164 (Poznań, Św. Marcin)

1919.30/XI. † Eleonora Wężyk 1844.22/II. * wd., c. Pawła Kamockiego obyw. zs. i Marjanny Komornickiej

30165 (Poznań, Św. Marcin)

1919.6/XII. † Wanda Karłowska 1848.10/IV. * panna, właśc. interesu hafciar., c. Mateusza K. wł. zs. i Eugeji Dembińskiej

30166 (Poznań, Św. Marcin)

1920.3/I. † Bronisława Bieczyńska 1861.1/XI. *, c. Augustyna urzęd. gospod. i Eleonory Sosnowskiej

30167 (Poznań, Św. Marcin)

1920.22/I. † G. Feliks Koszutski 1882.25/VIII. * adwokat i not. s. dr. med. Józefa K. i Wład. Radońskiej

30168 (Poznań, Św. Marcin)

1920.27/I. † G. Kamilla Rembowska 1856.23/I. * kapital., c. Anton. wł. d. i G. Marji Jaworskiej

30169 (Poznań, Św. Marcin)

1920.15/II. † Leon Czeslaw Hornowski 1849.20/II. *, ziemianin z Łochów gub. siedlec., s. Józefa i Marji Schaff

30170 (Poznań, Św. Marcin)

1920.30/III. † Lucjan Osten-Sacken 1857.13/XII. * dyr. Zw. Ziemian, s. Longina O. S. radcy sąd. i Malwiny Trelewskiej

30171 (Poznań, Św. Marcin)

1920.29/III. † Stefan Chełmicki 1873.1/VIII. *, urzędnik gosp. s. Florjana Ch. wł. zs. i Rutkowskiej

30172 (Poznań, Św. Marcin)

1920.24/IV. † Zdzislaw hr. Tyszkiewicz 1919.28/I. * Kraków, s. hr. Jerzego dz. d. i Marji hr. Kwileckiej

30173 (Poznań, Św. Marcin)

1920.19/V. † Zygmunt Błociszewski 1872. *, kapital., s. Anton. pos. d. i Marji Trąmpczyńskiej

30174 (Poznań, Św. Marcin)

1920.26/IX. † Bronisława Wituska z d. Otocka 1859.30/IV. * ż., c. Adolfa O. pos. d. i Teresy Skrzydlewskiej

30175 (Poznań, Św. Marcin)

1920.23/X. † Franciszka Kalkstein Orłowska 1861.15/V. * w Chojnicy (Pozn.) c. pos. d.

30176 (Poznań, Św. Marcin)

1920.29/X. † Wanda Leliza Chmielewska 1840.9/XII. * przełoż. Wyż. Szkoły Żeń. c. Augusta Ch. wł. d., i Ludwiki Tomaszewskiej

30177 (Poznań, Św. Marcin)

1920.12/XI. † Józefa Swięcicka 1838.0/III. * wd., c. Nepom. Kościelskiego wł. d. i Kornelji Zerońskiej

30178 (Poznań, Św. Marcin)

1920.3/XII. † Izabella Radzimińska 1861.0/X. *, ż., c. Zygmunta Bardzińskiego obyw. zs. i Józefy Kołaczkowskiej

30179 (Poznań, Św. Marcin)

1920.5/XII. † G. Dr. Kazim. Dziembowski 1860.10/III. *, dr. med., s. Wład. pos. d. i Heleny Łaszczyńskiej

30180 (Poznań, Św. Marcin)

1921.1/IV. † Marja Skórzewska 72 l., panna, c. Seweryna S. wł. d. i Celestyny Sokolnickiej

30181 (Poznań, Św. Marcin)

1921.8/IV. † Teresa Otocka 1834.11/VII. *, dziedziczka, c. Augustyna Watty Skrzydlewskiego dz-a d. Ocieszyn i Józefy Haboruk Czachurskiej

30182 (Poznań, Św. Marcin)

1921.26/V. † Włodzim. Koszutski 1849.14/IX. * urzędnik banku, s. Konstantego wł. zs. i Katarzyny z d. Koszutskich

30183 (Poznań, Św. Marcin)

1921.28/VI. † Ignacy de Bułakowski 1846.16/VII. * rentjer., s. Antoniego de B. plenipotenta maj. i Ludwiny Plenskiej (?)

30184 (Poznań, Św. Marcin)

1921.17/X. † Karol Sczaniecki 1848. * b. wł. zs., s. Konst. i Kornelji Radońskiej

30185 (Poznań, Św. Marcin)

1921.17/XII. † Maciej Bojanowski 1860.1/VIII. *, dyr. banku, s. Macieja obyw. zs. i Rozalji Zychlińskiej

30186 (Poznań, Św. Marcin)

1922.24/II. † Józefa Wałdowska wyręczycielka 1854.12/IV. *, c. Józefa W. posiedzic. i Kiedrzyńskiej

30187 (Poznań, Św. Marcin)

1901.2/I. † Izabella z G. Trąmpczyńskich drowa medyc. Holtzer l. 26

30188 (Poznań, Św. Marcin)

1901.3/I. † G. Józef Pomorski 39, fotograf

30189 (Poznań, Św. Marcin)

1901.10/II. † G. Jan Chmielewski 61 kupiec

30190 (Poznań, Św. Marcin)

1901.19/II. † G. Stanisław Drzewiecki 59 z wł. żyj.

30191 (Poznań, Św. Marcin)

1901.28/II. † G. Tekla Ponikiewska z d. Wolszlegier 79, żona

30192 (Poznań, Św. Marcin)

1901.28/III. † G. Aleksandra z Głogowskich Kąsinowska 55., z wł. żyj.

30193 (Poznań, Św. Marcin)

1901.14/IV. † G. Bogusława z Dąbrowskich Mańkowska 87., z wł. żyj.

30194 (Poznań, Św. Marcin)

1901.26/IV. † G. Jan Wyszyński 64., s. GG. Franc. i Konst. Wołkowiczówny "oficialis in cambo"

30195 (Poznań, Św. Marcin)

1901.29/IV. † Marceli hr. Zółtowski 89 dz. d. Czacz i in.

30196 (Poznań, Św. Marcin)

1901.29/XI. † Zygmunt de Brzeski 62 agronom

30197 (Poznań, Św. Marcin)

1901.26/XII. † Franciszek de Radzimiński l.18. m.9., ucz. 2 kl. gimn., s. Rajmunda pos. d. i Franciszki Motty

30198 (Poznań, Św. Marcin)

1902.30/I. † Wincenty Suchorzewski urzęd. gosp. 56

30199 (Poznań, Św. Marcin)

1902.2/II. † Franciszek Ponikiewski 86, pos. ziemski

30200 (Poznań, Św. Marcin)

1902.7/III. † Marja de Skórzewska z d. Schaltz 67

30201 (Poznań, Św. Marcin)

1902.2/V. † Nimfa Zakrzewska ż. pos. d. l. 70

30202 (Poznań, Św. Marcin)

1902.4/VI. † Bogumiła de Wardęska 48, bez zawodu, c. Apolinarego W. pos. d. i Elżb. Opitz

30203 (Poznań, Św. Marcin)

1902.8/VI. † Marjanna Chłapowska z d. Łukaszewicz 70, mężatka

30204 (Poznań, Św. Marcin)

1902.26/VII. † Boleslaw Zakrzewski l. 62, m. 11., s. Teofila i Heleny Dickens

30205 (Poznań, Św. Marcin)

1902.25/VII. † G. Leon Choiński 62, wd.

30206 (Poznań, Św. Marcin)

1902.22/IX. † Helena Węsierska 57 ż. i córka posesorów

30207 (Poznań, Św. Marcin)

1902.2/X. † Jadwiga de Kościelska panna 33., c. Bolesława pos. d. i Stanisławy Zerońskiej

30208 (Poznań, Św. Marcin)

1903.5/II. † Aniela Chmielewska Nob., z d. Wadyńska, c. Piotra W. kupca i Teofili Tomaszewskiej. l. 60

30209 (Poznań, Św. Marcin)

1903.22/II. † G. Florentyna z Sąchockich Piotrowska 69, m. 9, wd., c. G. Florjana rol. i Jadwigi

30210 (Poznań, Św. Marcin)

1903.13/II. † G. ob. Agnieszka Bilich z d. Kurczewska 80, wd. c. N. Pawła K. i Franciszki Wiałeckiej

30211 (Poznań, Św. Marcin)

1903.25/III. † G. Zbigniew Tytus Trąmpczyński 27, referendarz, s. Wład. T. kupca pozn. i Józefy Sikorskiej

30212 (Poznań, Św. Marcin)

1903.17/V. † Siostra Teresa Ostrowska hrabianka l.72, s. Przem. Pań. c. hr. Anton. i hr. Antoniny Michałowskiej

30213 (Poznań, Św. Marcin)

1903.30/VI. † G. Stefan Zakrzewski 68, kapital., s. Piotra Z. i Benigny z Zakrzewskich

30214 (Poznań, Św. Marcin)

1903.30/VII. † G. Walentyna Sypniewska z d. Radońska 66, wd., c. G. Józefa R. i G. Ludwiki Kierskiej

30215 (Poznań, Św. Marcin)

1903.12/IX. † Marjanna Daleszyńska bona 73

30216 (Poznań, Św. Marcin)

1903.28/IX. † G. Kazimierz Koszutski 67., redaktor., s. Franciszka K. pos. d. i Michaliny Mlickiej

30217 (Poznań, Św. Marcin)

1903.15/XI. † Leontyna Bieńkowska panna l. 83

30218 (Poznań, Św. Marcin)

1903.27/XI. † Antonina z Sczanieckich Kalkstein 93, wd., c. Anton. S. i Anny Kowalskiej

30219 (Poznań, Św. Marcin)

1904. 14/I. G. Jan Stablewski 36, dz. d. s. G. Stanisława St. i Stanisławy Sczanieckiej

30220 (Poznań, Św. Marcin)

1904.23/II. † G. Anna z Zółtowskich Kalkstein 1842.5/V. *, l. 62 wd., c. Edmunda Z. dz. d. i Felicji Niegolewskiej

30221 (Poznań, Św. Marcin)

1904.10/III. † G. Witold Rembowski 61, s. Anton. dz. d. Olszyny i G. Marji Jaworskiej

30222 (Poznań, Św. Marcin)

1904.4/VII. † G. Adam Sumiński 23, stud. roln., samobójstwo s. pos. dóbr

30223 (Poznań, Św. Marcin)

1904.6/XII. † G. Florentyna z Hulewiczów Suchorzewska 78. c. G. And. dz-a dóbr i G. Katarzyny Suchorzewskiej

30224 (Poznań, Św. Marcin)

1904.21/XII. † Ildefons de Chełkowski 71., Żyj. z wł.

30225 (Poznań, Św. Marcin)

1905.26/I. † Józefa z Zakrzewskich Szułdrzyńska, l.64, żona. c. G. Napoleona dz-a Osieka i G. Aleksandry Zakrzewskiej paraliż

30226 (Poznań, Św. Marcin)

1905.11/II. † G. Henryk Dobrzycki kapital. 72

30227 (Poznań, Św. Marcin)

1905.19/III. † G. Zofja z hr. Ponińskich Sczaniecka l. 61, m. 8, d. 8., c. hr. Edwarda dz. d. i Eustachij Grabskiej

30228 (Poznań, Św. Marcin)

1905.22/III. † G. Jan Czorbe (Pogoń) * Tomaszpol Podole., kanonik pap., 61, s. Konstantego gen. w. ros. i Idalji z X. Sapiehów

30229 (Poznań, Św. Marcin)

1905.17/V. † G. Zofja Wyssogota Zakrzewska 40, męż., c. Włodzimierza W. Z. dz. d. i G. Bronislawy Skórzewskiej

30230 (Poznań, Św. Marcin)

1905.30/VI. † Melanja z Gierszewskich Drwęska 72. wdowa

30231 (Poznań, Św. Marcin)

1905.30/VII. † G. Marja Skrzydlewska z d. Weise 79, wd. rent., c. dz-a

30232 (Poznań, Św. Marcin)

1905.21/VIII. † Walerja de Sniegocka 59, wd. z d. Poklatecka, c. Jana P. wł. d. i Marjanny Chylewskiej

30233 (Poznań, Św. Marcin)

1905.13/X. † G. Bronisław Loga 64. kupiec

30234 (Poznań, Św. Marcin)

1905.26/XII. † G. Klaudja Sczaniecka 70., c. Konst. dz. Brodów i Kornelji Radońskiej

30235 (Poznań, Św. Marcin)

1906.11/I. † G. Walerja z Brzeskich Brodnicka 63, żona, c. Amilkara Brzesk. i G. Rozalji Karskiej

30236 (Poznań, Św. Marcin)

1906.11/I. † G. Władysł. Biegański 71, dz. Potulic., s. Franciszka B. dz. Pot. i G. Józefy Koszutskiej

30237 (Poznań, Św. Marcin)

1906.10/II. † Marja Irena z Łubieńskich Chłapowska ur. Rzym 52, żona, c. hr. Edwarda i Konst. Szlubowskiej

30238 (Poznań, Św. Marcin)

1906.31/III. † G. Konstanty Goray Breza 63, pos. d., s. Józefa GB. i G. Konst. Mycielskiej

30239 (Poznań, Św. Marcin)

1906.3/IV. † G. Ludwika z Tuchołków Rutkowska 63., ż., c. G. Ludwika T. pos. i Krystyny Zakrzewskiej

30240 (Poznań, Św. Marcin)

1910.25/II. † hr. Konstancja z Potulickich Skórzewska 1839. *, wd., c. Kaspra i Teresy z hr. Mielżyńskich

30241 (Poznań, Św. Marcin)

1910.28/II. † Włodzimierz hr. Bniński 69, dz. Brzozówca, s. hr. Adolfa i Eleon. Węsierskiej

30242 (Poznań, Św. Marcin)

1910.14/IV. † Józefa de Zółtowska z d. de Drzewiecka 1840. * wd.

30242 (Poznań, Św. Marcin)

1910.14/VI. † Wiktor Schendel de Pełkowski 1884.21/III. *, pomoc. handl., s. Cezarego wł. d. i Jadwigi Dembskiej

30244 (Poznań, Św. Marcin)

1910.6/VII. † Marja Magdal. de Burzyńska 1826.5/IV. *, wd. po Józefie, c. Krystjana Wirsinga król. urzęd. i Marji Doroty Kluczyńskiej

30245 (Poznań, Św. Marcin)

1910.31/X. † Barbara z Mańkowskich Kwilecka 1845.8/XII. *, c. Teodora i Dąbrowskiej

30246 (Poznań, Św. Marcin)

1910.25/X. † Gryżyna Wawrzyniec hr. Engenström 1829. *, rentjer, s. Stanisł., pos. d. i gen. w. p. i Leokadji Gajewskiej

30247 (Poznań, Św. Marcin)

1910.20/XI. † Marja de Kęszycka 1910.17/XI. * c. Daniela i Julji Ponikiewskiej

30248 (Poznań, Św. Marcin)

1910.3/XII. † Józefa de Zółtowska 1828.15/XI. * panna, c. Kaz. dzierż. d. i Marji de Topolskiej

30249 (Poznań, Św. Marcin)

1910.27/XII. † Zofja Zaremba z d. Białkowska 1849.11/IV. * wd., c. Alf. wł. d. i Stef. Bnińskiej

30250 (Poznań, Św. Marcin)

1910.28/XII. † Władysława de Dobrzycka 1886.26/V. *, żona, c. Gabryela Ritter kupca i Hel. Kalinowskiej

30251 (Poznań, Św. Marcin)

1911.22/I. † Jan Nep. Kierski 1845.8/VII. * kupiec, s. N. pos. d. i Stanisławy Koszutskiej

30252 (Poznań, Św. Marcin)

1911.27/II. † Helena z Kościelskich Potworowska 1843.2/III. *, wd., c. Ludwika K. pos. d. i Emilji z Potockich

30253 (Poznań, Św. Marcin)

1911.15/V. † Wojc. Jarochowski 1888.20/VII. * stud. prawa, s. Wojc. prof. gimn. i Jadwigi Moraczewskiej

30254 (Poznań, Św. Marcin)

1911.20/VI. † Celina de Guttry 1866.21/V. *, pos. ziem., c. Jana G. wł. zs. i Emilji Węsierskiej

30255 (Poznań, Św. Marcin)

1912.10/I. † Witold de Brodnicki 46., kupiec, s. Kaz. i Teresy z Radońskich, samobójca z melancholji nagła śmierć

30256 (Poznań, Św. Marcin)

1912.18/I. † Hipolit Parczewski 93, wł. d. of. b. w. radca., s. Józefa i Eleonory Mniewskiej

30257 (Poznań, Św. Marcin)

1912.6/III. † X. Adam Czartoryski 67., kaw., pos. d. St. Boru, s. X. Adama Konst. i Wandy X. Radziwiłł

30258 (Poznań, Św. Marcin)

1912.23/III. † Wanda z hr. Kwileckich Niegolewska 74, wdowa, c. hr. Leonarda i Tekli Sieroszewskiej

30259 (Poznań, Św. Marcin)

1912.1/IV. † Tadeusz Sniegocki 76., kapit., s. Kaz. wł. i Marji Sepałowskiej

30260 (Poznań, Św. Marcin)

1912.5/IV. Leon Juljan Tomicki 57., agent., s. Feliksa nauczyc. i Marjanny Sokołowskiej

30261 (Poznań, Św. Marcin)

1912.13/VII. † Helena z Bogusławskich Niesiołowska ok. 68 wd., c. Aleks. B. pos. d. i Antoniny Kawickiej

30262 (Poznań, Św. Marcin)

1912.30/VIII. † Katarzyna z Dzierżanowskich Wilkońska l. 81, m. 11, dni 25., c. Feliksa Dz. pos. zs. i Klementyny Rokossowskiej

30263 (Poznań, Św. Marcin)

1912.3/IX. † Franc. de Kozierowski l.87, m.10, dni 13, rządca, s. Tom. dzierż. i Marjanny Morkowskiej

30264 (Poznań, Św. Marcin)

1912.2/XI. † Edmund Zychliński 70, gospod., s. pos. zs.

30265 (Poznań, Św. Marcin)

1912.23/XII. † Celestyna Grudzinska siostra miłos. l. 56, m. 1, dni 23, c. hr. Zygm. i Dział.

30266 (Poznań, Św. Marcin)

1913.7/I. † Teodor Kiełczewski 1846.30/VI. * rent., s. Stanisł. pos. zs. i Bronisł. Jasińskiej

30267 (Poznań, Św. Marcin)

1913.18/I. † Wanda Katarzyna Berendes z d. Zerońska l.80., m.2, dni 30. wdowa, c. Leona pos. d. i Antoniny Suchorzewskiej

30268 (Poznań, Św. Marcin)

1913.5/III. † Adela Szołdrska l. 67. m.9, dni 6., wdowa, c. Wład. Kosińskiego i Emmy Węgierskiej

30269 (Poznań, Św. Marcin)

1913.28/V. † Bronisław de Błociszewski 1838.27/XI. *, major przy III uł. s. Stanisł. pos. d. i Józefy de Wyganowskiej

30270 (Poznań, Św. Marcin)

1913.24/VII. † Jadwiga de Łaszczyńska ur. de Górska l. 30., żona, c. Bol. G. kucharza i Antoniny Wolnikowskiej

30271 (Poznań, Św. Marcin)

1913.22/IX. † Joanna de Zychlińska ur. Kietz 1836.21/X. * wd., c. Fryd. ofic. prus. i Doroty Ludwiki Ruppin

30272 (Poznań, Św. Marcin)

1913.26/X. † G. Julja Prusimska 1856.20/I. * Smilniki Wyrzysk wd., c. Hipolita Goetzendorf Grabowskiego i Anny z G. Grab.

30273 (Poznań, Św. Marcin)

1913.19/XI. † Władysława Naatz ur. Bułakowska c. urzęd. ziemstwa i Korduli Moczyńskiej 1842.20/VII. *, wdowa

30274 (Poznań, Św. Marcin)

1913.13/XII. † G. Antoni Biegański 1865.10/V. * pos. d., s. G. Wład. B. i Eleonory Kraszkowskiej

30275 (Poznań, Św. Marcin)

1914.16/I. † G. Dr. Włodz. Sadowski 1840.10/XII. *, s. Józefa dzierż. i G. Emilji Łubieńskiej

30276 (Poznań, Św. Marcin)

1914.21/I. † G. Eugenja Przysiecka ur. G. Oppeln Bronikowska * Szczodrowo p. kość. 1836.27/I. wd., c. Karola O. B. pos. Karsewa i Zychlińskiej

30277 (Poznań, Św. Marcin)

1914.31/I. † Piotr Narzymski 1853.10/III. * pos. dóbr., s. Jakóba pos. d. i Antoniny Jezierskiej

30278 (Poznań, Św. Marcin)

1914.10/II. † Marja G. Zychlińska 1-0 v. Tretter, ur. Tymczewska 1831.31/I. *, wd., c. mal. Tymcz. i Rozalji Pilz

30279 (Poznań, Św. Marcin)

1914.19/V. † Dr. Ludwik Maciej Gąsiorowski 1844.19/II. * medyk, s. Dr. Ludwika i Wirid. Zychlińskiej

30280 (Poznań, Św. Marcin)

1914.4/VI. † G. Alfons bar. Unruh 1845.22/V. * kupiec, s. Adalberta majora i Kassyldy Rakowskiej

30281 (Poznań, Św. Marcin)

1914.13/VI. † Wanda Bronikowska 1835.16/XI. * wd., c. Tadeusza Radońskiego pos. d. Prochy i G. Emilji Lipskiej

30282 (Poznań, Św. Marcin)

1914.13/VIII. † G. Pelagja Ozdowska z d. Bieńkowska l.64, m.8., wd., c. Józefa B. pos. d. i Salomei Dembińskiej

30283 (Poznań, Św. Marcin)

1914.3/XII. † Halina Dembińska 1881.0/V. *, panna, c. Florjana roln. i Elż. Donimirskiej

30284 (Poznań, Św. Marcin)

1914.24/XII. † G. Stefan Goetzendorft Grabowski 1850.8/VIII. * prywat., s. Ignacego dz. Wronek i Władysławy Moszczeńskiej

30285 (Poznań, Św. Marcin)

1915.19/I. † G. Stanisław Kalkstein 1855.17/IV. * chemik, s. Edwarda pos. d. i Zofji Nostitz Jackowskiej

30286 (Poznań, Św. Marcin)

1915.21/II. † G. Walerjan Halka Łebiński 1862.28/XI. * Będzitówka, redaktor, s. Józ. pos. d. i Tekli Karłowskiej

30287 (Poznań, Św. Marcin)

1915.9/VII. † Wanda z Stenclów Bułakowska, 1845. * Warszawa, wd., c. Edwarda S. pos. d. Duchnice i Zofji Psarskiej

30288 (Poznań, Św. Marcin)

1915.25/IX. † Helena Wybicka z d. Sulerzyska 1843.28/V. *, wd., c. Natalisa S. pos. d. i Leonardy Wybickiej

30289 (Poznań, Św. Marcin)

1915.15/XI. † G. Kazimierz Wilkoński * Grębonóg 1843.18/IV., rentjer

30290 (Poznań, Św. Marcin)

1915.10/XII. † G. Kaz. Antoni Ozdowski 1872.24/IX. * pos. d. Murzynowo Kościelne, s. Józefa O. i Józefy Golskiej

30291 (Poznań, Św. Marcin)

1915.16/XII. † G. Bolesław Sulerzyski 74, nauczyciel roln., s. Ludwika i G. Konstancji Szulczewskiej

30292 (Poznań, Św. Marcin)

1916.23/I. † Katarzyna Derengowska wd.

30293 (Poznań, Św. Marcin)

1915.23/XII. † G. Olga Rantenberg Klińska 1856.6/V. * panna, c. G. Michała burmistrza i G. Scholastyki Wolskiej

30294 (Poznań, Św. Marcin)

1916.18/I. † G. Ludwika Gąsiorowska 1854.15/XII. * panna, c. dz. Ludwika i Wirid. Zychlinskiej

30295 (Poznań, Św. Marcin)

1916.17/II. † G. Anna z Wojczyńskich Zuchowska 1832.14/IV. * wd.

30296 (Poznań, Św. Marcin)

1916.5/III. † G. Kazimierz Drya Chłapowski 1832.24/XII. * pos. Kopaszewa, s. Gen. Dezyd. i Grudziń.

30297 (Poznań, Św. Marcin)

1916.11/V. † Seweryna z de Prądzyńskich de Kaczkowska 72, wd., c. Walentyna P. pos. d. i Ludwiki Dobrogoyskiej

30298 (Poznań, Św. Marcin)

1916.31/VI. † G. Teofila z Malickich Bieńkowska l. 63, m. 10, dni 5. ż., c. pos.

30290 (Poznań, Św. Marcin)

1916.22/VII. † G. Marja Wolańska * Szelejewo, l. 80, wdowa, z d. Pruska

30300 (Poznań, Św. Marcin)

1916.7/VIII. † G. Stanisław Suliga Zychliński gen. radca Landszaft, s. dz-a

30301 (Poznań, Św. Marcin)

1916.11/X. † G. Władysława Klińska z d. Maciaszek 1889.26/VI. *

30302 (Poznań, Św. Marcin)

1916.14/X. † Marja hr. Kręska z d. Krzyżanowska 1835.2/V. *, wd., dz-a, c. Józefa K. i Anieli Kołaczkowskiej

30303 (Poznań, Św. Marcin)

1916.13/XI. † Emilja Wyssogota Zakrzewska * Kokorzyn 1868.28/VII., s. miłos., c. Wład. i Wandy z Kosińskich

30304 (Poznań, Św. Marcin)

1916.30/XII. † G. Aldona z Wolszlejderów Chłapowska 1848.20/X. *, dz-a d., c. Adama W. i Patrycji Radzimińskiej

30305 (Poznań, Św. Marcin)

1917.18/I. † G. Marja z Paperona Pstrokońskich Karwowska 1851.21/XI. *, c. Juljusza i Leokadji Fundament Karśnickiej

30306 (Poznań, Św. Marcin)

1917.13/V. † G. Dr prof. Stanisław Karwowski 1848.25/II. * wd. s. Adama prof. i Ferdynandy Białoskórskiej

30307 (Poznań, Św. Marcin)

1917.19/V. † hr. Józefa z Mycielskich Potocka 1838.14/II. * c. hr. Tedora i Anieli z hr. Mielżyńskich

30308 (Poznań, Św. Marcin)

1917.20/V. hr. Stanisław Mikołaj Broel Plater 1856.14/X. *, s. hr. Adama 1824.18/IV. * w Komorowie † w Prochach i Anny hr. B. Plater * Krasław †-ej Kraków

30309 (Poznań, Św. Marcin)

1917.13/VI. † G. Helena Łebińska 1864.10/II. *, żona

30310 (Poznań, Św. Marcin)

1917.20/VI. † Zygm. Śniegocki drogerzysta 1869.4/IX. * s. Tad. wł. wsi i Marji Snowęckiej

30311 (Poznań, Św. Marcin)

1917.17/VII. † Helena Jastrzębiec Płachecka z d. Zienkowicz 1861.16/VIII. *, żona, c. Marcelego Z. pos. d. Chmielenc p. Lemanberg i Joanny Koch

30312 (Poznań, Św. Marcin)

1917.26/VIII. † Ksawera Krajewska * 1857.14/XII. *, żona, c. Ignacego (?) i Konstancji Piątkowskiej

30313 (Poznań, Św. Marcin)

1917.21/X. † G. Feliks Taczanowski 1862.0/VII. * rent., s. Bol. i Teofili Zbijewskiej

30314 (Poznań, Św. Marcin)

1917.21/XII. † G. Zdzisława Śniegocka 1917.27/VII. *, c. dz. Leona Śn. i Ireny G. Otockiej

30315 (Poznań, Św. Marcin)

1918.9/I. † Bronisław Maciej Gąsiorowski 1891.27/II. * inż., s. dz. Macieja G. i Zofji Krajewskiej

30316 (Poznań, Św. Marcin)

1918.17/I. † G. Irena Sniegocka 1893.23/III. *, żona, c. G. Stan. Otockiego i Marji Sypniewskiej

30317 (Poznań, Św. Marcin)

1918.8/II. † Walerja de Chrzanowska l.64., panna, c. Igmacego pos. d. i Marji Nostitz Jackowskiej

30318 (Poznań, Św. Marcin)

1918.27/II. † G. Anna Kalkstein 1829.18/II. * wdowa, c. G. Emilja. Węgierskiego i Teodory G. Cieleckiej

30319 (Poznań, Św. Marcin)

1918.28/II. † G. Anna Bnińska 1849.18/III. * wd., c. G. Anton. Czarnieckiego i G. Anieli Ponińskiej

30320 (Poznań, Św. Marcin)

1906.27/VIII. † G. Stefanja Skoraszewska 81, wd., c. G. Jana Tomickiego dz-a Budziszewa i G. Julji Rokosowskiej

30321 (Poznań, Św. Marcin)

1906.17/XI. † G. Marja z Horwattów Chłapowska 60., wd., c. G. Daniela H. dz. Narowli i Ifigenji Ratyńskiej

30322 (Poznań, Św. Marcin)

1906.29/XI. † Franciszka z Janiszewskich Radońska, 1822 * w Sierakowie wd., c. Piotra i Konstancji Ozorkiewicz

30323 (Poznań, Św. Marcin)

1906.29/XII. † Marja hr. Sierakowska z d. Sołtanów 84 wd., c. hr. Adama S. i hr. Idalgi Pociej

30324 (Poznań, Św. Marcin)

1907.1/I. † G. Antoni Święcicki 1867 * kupiec, s. Wład. pos. d. i Zofii Kurowskiej

30325 (Poznań, Św. Marcin)

1907.27/I. † G. Halina Marja z Gąsiorowskich Chrzanowska 29, żona, c. dr. Macieja G. i G. Zofji Krajewskiej

30326 (Poznań, Św. Marcin)

1907.18/II. † G. Stanisław Koczorowski 71, gospodarz w Mielnie., s. Jana i Tekli Trzcińskiej

30327 (Poznań, Św. Marcin)

1907.22/II. † Julja z Mańkowskich hr. Ostrowska 63 wd., c. Teodora i Bogusł. Dąbrowskiej

30328 (Poznań, Św. Marcin)

1907.1/III. † G. Ant. Suchorzewski 88, b. wł. zs., s. Jana i Justyny z Suchorzewskich

30329 (Poznań, Św. Marcin)

1907.2/III. † G. Stanisł. Rychłowski 34, admin. dóbr, s. G. Maks. R. i Ludwiki Zabłockiej

30330 (Poznań, Św. Marcin)

1907.30/V. Jan Zabłocki dziedzic 40, s. Jana i Franciszki Bonikowskiej

30331 (Poznań, Św. Marcin)

1907.24/VI. † G. Lucyna z Moszyckich Kiedrowska 62, wd, c. Lucjana M. wł. d,. i Józefy Płonczyńskiej

30332 (Poznań, Św. Marcin)

1907.23/VI. † G. Bolesława Marja z Malczewskich Radońska 57, żona

30333 (Poznań, Św. Marcin)

1907.19/IX. Augustyn Bieczyński b. urzęd. gosp., 76, s. Jana i Józefy Majewskiej

30334 (Poznań, Św. Marcin)

1907.9/X. † Dr. fil. Władysław Łebiński 67, nacz. red. Dz. P., s. Jana L. i Konst, Trembeckiej

30335 (Poznań, Św. Marcin)

1907.11/XI. † G. Pelagja Stablewska 73, panna, c. G. Onufrego obyw. zs. w Dusznie i Emilji Kurowskiej

30336 (Poznań, Św. Marcin)

1907.12/XI. † G. Genowefa Górzeńska panna 1839.2/I. *

30337 (Poznań, Św. Marcin)

1907.12/XI. † Aleksy Brzeski 1844.17/VII. *, gen. agent Westy

30338 (Poznań, Św. Marcin)

1907.27/XII. † G. Julja Szołdrska 1831.5/IX. * w Dobierzynie panna, c. Macieja Leona Sz. ofic. i Józefy Swiderskiej

30339 (Poznań, Św. Marcin)

1908.15/I. † G. Konstanty Dobiejewski 1820.3/III. * rendant wn. pryw. s. Józefa i Brygitty Zbyszewskiej

30340 (Poznań, Św. Marcin)

1908.25/I. † G. Władysław Konstanty Brodnicki 1837.17/V. * dz. Nieświastowic, s. Piotra i Prowid. Nieżychowskiej

30341 (Poznań, Św. Marcin)

1908.11/V. † Józefa z Wybickich Wysocka 1831,20/III. *, wdowa c. landrata Jana Wyb. i Ludwiki Bąkowskiej

30341 (Poznań, Św. Marcin)

1908.24/VI. † G. Kazim. Chrzanowski 52. kupiec, s. G. Walerego Ch. i Franciszki Ulatowskiej

30342 (Poznań, Św. Marcin)

1908.10/VII. † G. Katarzyna z Krzyżanowskich Urbanowska 1841.23/III. * wd., c. G. Anton. K. i Marjanny Ciszewskiej

30343 (Poznań, Św. Marcin)

1908.21/VII. † bar. Zofja z Kurnatowskich Chłapowska 1828.15/V. * wd., c. Jana dz. Dusiny i Zofji Bojanowskiej

30344 (Poznań, Św. Marcin)

1908.7/X. † G. Bronisława z Budziszewskich Modlibowska wd., c. Piotra B. i Korduli Modlibowskiej

30345 (Poznań, Św. Marcin)

1908.15/XII. † G. Władysław Baliński 1852. * insp. dobr

30346 (Poznań, Św. Marcin)

1908.26/XII. † G. Witold Sokolnicki 1855.11/IV. *, dz. dóbr, s. Ludwika I Emilji Ożegalskiej

30347 (Poznań, Św. Marcin)

1908.29/XII. † G. Jadwiga Bieńkowska 1842.2/VII. * panna

30348 (Poznań, Św. Marcin)

1909.10/I. † G. Zofja z Skórzewskich Niegolewska 1839.20/V. *, wd., c. hr. Heljodora S. dz. M. Jezior i Emilji hr. Goetzendorff Grabowskiej

30349 (Poznań, Św. Marcin)

1909.25/I. † G. Wacław Bieńkowski 1829. * rentjer, s. G. Albina i Celiny Chłapowskiej

30350 (Poznań, Św. Marcin)

1909.2/IV. Wacław Szołdrski 1851.30/VII. *, dz. dóbr, s. G. Wład. i Aleks. Taylor

30351 (Poznań, Św. Marcin)

1909.27/IV. † G. Bogumiła Broekere 1885.18/VIII. *, ż., c. Karola Sampławskiego pos. i G. Klementynby Donimirskiej

30352 (Poznań, Św. Marcin)

1909.3/V. † Stanisław Janta Połczyński 1815.3/V. *, dz. d. Redgoszcz, s. G. Teodora dz. W. Komorzy, Babrówki, Woziwody i Joanny Zelewskiej miecznik. rzeczyckiej

30353 (Poznań, Św. Marcin)

1909.10/V. † Stanisława z Przyjemskich Nowakowska, 1846.15/IV. *, wd., c. Kaspra P. komis. w d. Sułkowskich i Józefy Janickiej

320354 (Poznań, Św. Marcin)

1909.24/V. † G. Zofja z Kalksteinów Kobylińska 184.28/XII. * wd., c. Karola K. i Ant. Sczanieckiej

30355 (Poznań, Św. Marcin)

1909.24/V. † Hr. Konstancja z Szlubowskich Łubieńska 1827.2/VI. * wd., c. Ant. Szlub. i Kunegundy Karskiej

39356 (Poznań, Św. Marcin)

1909.13/VI. † Hr. Seweryn Bunin-Bniński 1845.8/I. *, s. Adolfa i Eleonory Węsierskiej

30357 (Poznań, Św. Marcin)

1909.25/VIII. † G. Teodor Zychliński 1836.25/VI. *, s. Teodora i Eleonory Stablewskiej

30358 (Poznań, Św. Marcin)

1909.15/IX. Mieczysław Chełmicki 1907.13/X. * s. Stefana Strączana i Kazim. Kalickiej

30359 (Poznań, Św. Marcin)

1909.30/IX. † Juljan de Chłapowski 1890.3/X. *, stud. med., s. dr. Franc. i Łub.

30360 (Poznań, Św. Marcin)

1909.3/XI. † Marja de Sokolnicka zam. de Gętkiewicz 1830.2/VII. * wd., c. Józefa S. wł. zs. i Józefy z Chłapowskich

30361 (Poznań, Św. Marcin)

1909.11/XI. † hr. Anna Mycielska panna 1829.19/III. * Gorzyczki, c. Ludwika i Elżb. Mielżyńskiej

30362 (Poznań, Św. Marcin)

1910.26/I. † Wacław Trąmpczyński 1880.15/II. *, admin. d., s. kupca Wład. i Józefy Sikorskiej

30363 (Poznań, Św. Marcin)

1922.4/III. † Mieczysław Moszczeński 1863/III. *, kupiec, s. Władysł. i Julji z hr. Bnińskich

30364 (Poznań, Św. Marcin)

1922.1/VI. † Zofja Zakrzewska 1856.29/XII. *, wdowa, c. Wilhelma Lossowa wł. zs. i Joanny Dobrogoyskiej

30365 (Poznań, Św. Marcin)

1922.12/VI. † Antoni Błociszewski 1842.28/II. * weteran

30366 (Poznań, Św. Marcin)

1922.10/VII. † Wiktorja Pagowska dz-a 1842.12/XII. *

30367 (Poznań, Św. Marcin)

1922.18/XI. † Paula z Chłapowskich Jackowska 1866.19/IV. * żona, c. Macieja Chł. i Marji Horwat

30368 (Poznań, Św. Marcin)

1923.7/III. † Joanna Sokolnicka 1857.18/VIII. * wdowa, c. Jana Księżopolskiego admin. dóbr i Michaliny Dobrowolskiej

30369 (Poznań, Św. Marcin)

1923.4/IV. Zofja Dąmbska 1852.1/V. * wd., c. Antoniego Czarneckiego i Anieli Ponińskiej

30370 (Poznań, Św. Marcin)

1923.27/V. † Stefan Chrzanowski 1872.29/VIII. *, pos. dóbr, s. Józefa Ch. pos. d., i Emilji Genslerówny

30371 (Poznań, Św. Marcin)

1923.3/VIII. † Jadwiga hr. Kwilecka 1858.20.VIII. * wd., c. Zygmunta Załuskiego i Henryki Rudzkiej

30372 (Poznań, Św. Marcin)

1923.6/VIII. † Marja Wyskota Zakrzewska 1923.5/VIII. * dziecko, Stanisława W. Z. dyr. i Marji Mieczkowskiej

30373 (Poznań, Św. Marcin)

1923.26/VIII. † Kazimierz Chłapowski pos. na sejm 1871.6/I. *, s. Kaz. i Anny z Chłap.

30374 (Poznań, Św. Marcin)

1923.25/IX. † Zofja Dunin Wąsowicz 1846.16/IV. *, wd., c. Konstantego Karnkowskiego i Marji Chełmickiej

30375 (Poznań, Św. Marcin)

1923.9/XII. † Seweryn Żychliński 1919.14/XII. * s. inż. Franc. i Marji Dambrowskiej

30376 (Poznań, Św. Marcin)

1924.29/VIII. † Anna Kalkstein 1855.23/V. *, panna, c. majora Romana i Anny Węgierskiej

30377 (Poznań, Św. Marcin)

1924.30/VIII. † Bogumił Bieczyński 1862 *, wł. hotelu, s. Augustyna admin. dóbr i Eleonory Sosnowskiej

30378 (Poznań, Św. Marcin)

1924.10/IX. † Teresa Kornelja Grabska panna, c. Walentyna i Prowid. Brodnickiej

30379 (Poznań, Św. Marcin)

1925.19/II. † Zbigniew Łebiński 1905.20/VIII. *, stud. praw, s. red. Walerego Ł. i Haliny Daszkiewiczówny, w pojedynku

30380 (Poznań, Św. Marcin)

1925.13/IV. † hr. Marceli Żółtowski 1851.2/XI. *, dz. d., s. Franciszka Ż. i Zofji hr. Zamoyskiej

30381 (Poznań, Św. Marcin)

1925.20/IV. † Zofja Dobrzycka 1850.5/V. * wd., c. pos. d. Józefa Wierzbińskiego i Marji Łubieńskiej

30382 (Poznań, Św. Marcin)

1925.29/V. † Halina Janina Zakrzewska 25.28/V. * c. dyr. banku Stanisł. Z. i Marji Mieczkowskiej

30383 (Poznań, Św. Marcin)

1925.6/VIII. † Władysław Leliwa Chmielewski 1846.15/III. *, sekret. sądu, s. Augustyna pos. d. i Ludwiki Bończa Tomaszewskiej

30384 (Poznań, Św. Marcin)

1925.11/X. † Józef Gozdawa Gołębiowski 1868.30/III. * pos. d. emeryt, s. Wład. pos. d. i Heleny Miłkowskiej

30385 (Poznań, Św. Marcin)

1921.20/X. Jan Nep. Szlagowski 92.30/IV * s. Jak. i Hel. Wize x Aleksandra Benigna Karłowska 97.9/X. * c. Bronisława K. i Ofelji Zakrzewskiej

30386 (Poznań, Św. Marcin)

1921.20/X. Tadeusz Sokolnicki 1894.28/X. * s. Witolda i Izab. Potockiej x Zofja Mohl c. Wacł. i Marji Katkowskiej

30387 (Poznań, Św. Marcin)

1922.7/II. Bronisław Nostitz-Tokarski 1886.24/IV. * s. Bol. i Wiktorji ? x Marja Teresa Otocka 1895.30/V. * c. Stanisł. i Marji Szymańskiej

30388 (Poznań, Św. Marcin)

1922.25/IV. Bogumił Krajewski 1884.27/IV. * s. Celestyna i Stef. Zakrzewskiej x Karwowska Felicja 1902.2/VI. * c. Adama i Anny Łebińskiej

30389 (Poznań, Św. Marcin)

1922.10/VI. Karol hr. Dębicki 83.7/X. * s. Ludwika i Honoraty Pruszyńskiej x Aniela x. Puzyna 1885. * c. Stan. i Kaz. Zielińskiej

30390 (Poznań, Św. Marcin)

1922.7/XI. Malik Franc. 1891.28/XI. * x Czesława Daleszyńska 1901.2/I. * c. Jana i Marji Urbańskiej

30391 (Poznań, Św. Marcin)

1923.30/I. Franciszek Chełkowski 99.6/VII. * s. Józefa i Marji Donimirskiej x Emilja Mieczkowska 1902.26/V. * c. Ant. i Jezrzykiewicz

30392 (Poznań, Św. Marcin)

1923.26/VI. Antoni Czarniecki pos. d. Przybysław 94.23/IV. *, s. Michała i Teresy Okęckiej x Jadwiga Dziembowska 96.19/X. * c. Zygm. i Walentyny Kisielnickiej

30393 (Poznań, Św. Marcin)

1923.28/VIII. Rajmund Józef Dąmbski z Bierzwienny Długiej 1874.1/IX. * s. Stefana i Weroniki Golcz x Marja Halina Mittelstadt 90.1/IV. *, c. Stanisł. i Heleny Szawelskiej

30394 (Poznań, Św. Marcin)

1923.6/XI. Stanisław Dembiński z 7 DAK [?] 1895.18/XI. * w Pozn. s. Teodora i Marji Trzebińskiej x Jadwiga Chrzanowska 1897.28/XI. * c. Józ. i Haliny Gąsiorowskiej

30395 (Poznań, Św. Marcin)

1924.24/IV. Józef Frydrychowski z Chlewisk 1882.18/III. * W. Łęki x Marja Przyjemska 1893.27/XI. * Pozn., sc. Xaw. i Władysławy Szubert

30396 (Poznań, Św. Marcin)

1925.24/II. Michał Mogilnicki z Trzciany p. Sępolno 1895.10/II. * Jelonka, s. Feliksa i Haliny Rudnickiej x Zofją Dziembowską 1900.1/V. * Pawłowo, c. Miecz. Dr. i Ireny Janta-Połczyńskiej

30397 (Poznań, Św. Marcin)

1907.25/VI. * Kazimierz Jerzy Brodnicki, s. Witolda i Anieli Szafarkiewicz -- Karol B. i Marja Jarnatowska

30398 (Poznań, Św. Marcin)

1907.12/VIII. * Henryk Kaz. Alfred Wojc. s. JM. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego dz-a d. Krakowiec Gal. i Wiktorji z hr. Łubieńskich -- Henryk dz. Luboni z ż. Zofją ze Starowieyskich

30399 (Poznań, Św. Marcin)

1907.24/VIII. * Anna Marja Antonina c. Stanisł Brezy i Marji hr. Bnińskiej -- Bogdan hr. Czapski i Anna hr. Bnińska

30400 (Poznań, Św. Marcin)

1907.14/IX. * Alfred Franc. Remigjusz Palędzki s. G. Stanisława P. i G. Marji Czapskiej -- G. Ludwika Wilczyńska z Krasnej Łęki i G. Telesfor P. z Gn.

30401 (Poznań, Św. Marcin)

1907.25/X. * Marja Helena Głębocka c. G. Wawrzyńca kupca i Wandy Sobeskiej -- Zygm. S. i Helena G.

30402 (Poznań, Św. Marcin)

1907.13/XII. * Mieczysław Florentyna (!) dziecko G. Stefana Nałęcz Chełmickiego i Kaz. Kalickiej -- nieszl.

30403 (Poznań, Św. Marcin)

1907.11/XII. * Aldona Józefa Chrzanowska c. G. Bogdana kupca i Wandy Szuman -- Józef Sz. z Kijowa i Nepomucena Ch.

30404 (Poznań, Św. Marcin)

1908.15/VIII. * Zofja Marja, c. Stanisł. hr. Brezy i Marji hr. Bnińskiej dz-ów Szuw. ...[?] -- Włodz. hr. Bn. i Anna hr. Br.

30405 (Poznań, Św. Marcin)

1908.15/VIII. * Konstancja Marja Bronisława c. G. Wiktora Konst. Aleks. de Łada Zabłockiego i Bronisławy Konst. Józefy Stan -- Dr. Wład. S. i Józefa hr. Łub. St.

30406 (Poznań, Św. Marcin)

1908.30/VIII. * Bronisława Stefanja c. Stefana Chociszewskiego i Marji Dziembowskiej -- nieszl.

30407 (Poznań, Św. Marcin)

1908.23/VIII. * Leon Ant. Joachim s. G. Stefana Grabskiego i G. Zofji Nieżychowskiej -- dzów fabryki -- Józef N. Aniela N. z Granówka w [?] Tekla Jaczyńska z Inowrocł.

30408 (Poznań, Św. Marcin)

1908.25/X. * Tadeusz Wojciech Józef Dembiński s. G. Tad. dr med. i Felicji Thiel -- Stan. D. z W. Gaju i Aniela T. z Donchowa

30409 (Poznań, Św. Marcin)

1908.11/XII. * Aleksander Stanisław s. G. Stanisł. Janty Połczyńskiego lek. i Heleny Jurasz -- Ant. J. z Lw. i Helena J. P. z Komorzy

30410 (Poznań, Św. Marcin)

1909.24/VII. * Miłosława Marja Łaszczyńska, c. Zbigniewa i Hel. Jadwigi Górskiej-kupców -- X. Wacł. Mayer prob. Jeżyce i Janina Ł. z Krak.

30411 (Poznań, Św. Marcin)

1909.3/VIII. * Zbigniew Józef Marjan Łukomski s. G. Marcelego Ł. kupca i Anieli Zaleskiej -- Wojc. Chełmicki z Zakrzewa i Józefa Ł. z Pozn.

30412 (Poznań, Św. Marcin)

1909.28/XI. * Elżbieta Jadwiga Marja Tekla, c. Franc. Dzierżykraj Morawskiego i Wiktorji z hr. Łubieńskich wł. dóbr -- Ign. hr. Ledóchowski z Kr. i Teresa M. z Jurkowa

30413 (Poznań, Św. Marcin)

1909.8/XII. * Marja Lucyna Zofja Koczorowska, c. Jana de K. i Lucyny Melanji de Stablewskiej -- Maciej S. i Zofja K.

30414 (Poznań, Św. Marcin)

1909.19/XII. * Janusz Zakrzewski s. Ksawerego de Z. lekarza i Janiny Dygat -- Zofja Z. z Pozn. i Ant. Karpiński z Gn.

30415 (Poznań, Św. Marcin)

1910.9/IV. * Władysław Leon Stefan Zółtowski, s. G. Leona i Anny z Mężyńskich pos. dóbr -- Adam Z. z Jarogniewic Olimpia M. przez prokura hr. Marja Zamoyska

30416 (Poznań, Św. Marcin)

1910.14/III. * Helena Zofja, c. Stanisł de Loga pos. cukierni i Teodozji Piotrowskiej -- Ludwik Piotrowski Wanda Szenic

30417 (Poznań, Św. Marcin)

1910.9/IV. * Jan Marja s. Stanisława de Chrzanowskiego wł. zs. i Jadwigi de Brzeskiej -- Tad. Ch. z Kościanek, Zofja B. z Wrocł.

30418 (Poznań, Św. Marcin)

1910.23/IV. * Zofja Wanda Głębocka c. Wawrzyńca kupca i Wandy Sobeskiej -- Tad. S., Wanda Rutkowska

30419 (Poznań, Św. Marcin)

1910.25/IV. * Henryk Władysław Zabłocki, s. Wiktora Łady Z. i Bronisławy Stan -- Witold. Ł. Z. z Kijowa [?] i Marja S.

30420 (Poznań, Św. Marcin)

1910.24/V. * Tomasz Stanisław s. G. Stanisława Janty Połczyńskiego dza i Heleny Gwasz -- Leon J. P. z Wysokiej i Karoliny J.

30421 (Poznań, Św. Marcin)

1910. 30/IV., ch. a 5/III. * Czesław Taczanowski, s. Władysława T. i Agnieszki Rochman. Był ochrzczony jako Wład. Rochman i wedle św. urz. stanu cyw, 1910.8/IV. * w Poznaniu pod. konditio patris "zanot. pokojówkę" Władysław potem uznał swoje ojcostwo

30422 (Poznań, Św. Marcin)

1910.24/VII. * Edward Bol. Stan. Mieczkowski s. Stanisł. Bończy M. bud. i Kaz. Moszczeńskiej -- Leon Mieczkowski dr. z Bydg. i Melanja Moszcz. z Przysieki

30423 (Poznań, Św. Marcin)

1910.13/VIII. * Scibor Czesław Marjan Antoni Dziembowski s. Czesł. pos. d. i Urszuli z Kisielnickich -- Aleks. Moszczeński z Przysieki i Zofja Dz. z Pozn.

30424 (Poznań, Św. Marcin)

1911.21/III. * Ludomira Aleksandra c. poprz. de Logów [Stanisława de Loga i Teodozji z Piotrowskich] -- Stefan L. z Pozn. i Irena Zientek z Pozn.

30425 (Poznań, Św. Marcin)

1918.25/III. * Antoni Józef de Drwęski, ch. 1911.1/VI. s. Jarogniewa adwok. i Izab. Amrogowic. -- Dr. Stan. Grossmann i Teresa Skoraczewska

30426 (Poznań, Św. Marcin)

1911.7/VI. * Olga Marja de Werbno Łaszczyńska, c. Zbign. i Jadwigi Górskiej - nieszl.

30427 (Poznań, Św. Marcin)

1911.3/VII. * Aleksandra Marja Walewska c. Stefana Colonny W. wł. d. i Marji Jackowskiej -- Dr. Tad. J. i Aniela W.

30428 (Poznań, Św. Marcin)

1911.28/I. * Halina Zakrzewska c. dr. Ksawerego Z. i Janiny Dygat -- Wład. Lossow z Leśn. i Konstancja D. z Paryża

30429 (Poznań, Św. Marcin)

1911.31/X. * Marja Zofja Irena c. hr. Konst. Bnińskiego pos. d. Dopczyn i Ireny hr. Ponińskiej -- Bol. hr. Bn. i Zofja hr. P.

30430 (Poznań, Św. Marcin)

1912.13/I. * Franciszek Józef Frezer s. G. Marjana Rafała pos. d. i Józefy Laskowskiej -- nieszl.

30431 (Poznań, Św. Marcin)

1912.26/II. * Krystyna Irena c. Dr. G. Tadeusza Borne prawnik i Ireny Jankowskiej. -- Franciszek J., Aniela z Dembińskich B.

30432 (Poznań, Św. Marcin)

1912.21/IV. * Wiktor Stanisław s. poprz. Logów [Stanisława de Loga i Teodozji z Piotrowskich] -- nieszl.

30433 (Poznań, Św. Marcin)

1912.20/V. * Włodzimierz Hasdrubel s. G. Wacława Paliszewskiego i Anny Striese -- Józef Popławski i Irena Pal.

30434 (Poznań, Św. Marcin)

1912.15/VIII. * Zbigniew s. G. Xaw. Zakrzewskiego lek. i Janiny Dygat -- Stanisław D. z Paryża i Paulina Kalkstein

30435 (Poznań, Św. Marcin)

1912.20/VIII. * Ziemowit Stanisław Ulatowski s. Kaz. architekta i Jadwigi Zabłockiej -- Henryk Nostic Jackowski i Marja Pławińska

30436 (Poznań, Św. Marcin)

1912.22/X. * Salomea Antonina c. poprz. Chociszewskich [Stefan Chociszewski i Marja Dziembowska] -- Józef Ch. i Ant. Dziegiecka

30437 (Poznań, Św. Marcin)

1912.23/XII. * Irena Gabryela Anna Marja c. hr. Konstantego Bnińskiego dz. d. i Ireny hr. Ponińskiej -- hr. Adolf P. z Kościelca i Marja hr. Bn. z Samostrzela

30438 (Poznań, Św. Marcin)

1912.16/XII. * Anna Ewa Marja c. G. Bernarda Chrzanowskiego adw. i G. Józefy Wężyk -- X. Ant. Stychel i Stanisława Niegolewska

30439 (Poznań, Św. Marcin)

1913.8/VII. * Krystyna Elżbieta Antonina Marja Teresa Karwowska c. G. dr. Adama K. i G. Anny Łebińskiej -- G. Stanisław Ł. i Zofja Brocecher

30440 (Poznań, Św. Marcin)

1913.9/IX. * Marja Krystyna c. Dr. G. Stanisława Janty Połczyńskiego i Heleny Jurasz -- Dr. Ant. Jurasz i panna Zofja Taczanowska

30441 (Poznań, Św. Marcin)

1913.22/XI. * Andrzej Kaz. Stan. Tad. Błociszewski s. G. Tad. pos. d. Młodzikowo pos. Solec i Emilja Arendt -- G. Stan. Bł. z Boruszewa i Helena A.

30442 (Poznań, Św. Marcin)

1914.20/I. * Teresa Marja c. G. Stan. Zakrzewskiego bankowca i G. Marji Mieczkowskiej. -- Zofja Jerzykiewicz i Dr. Franc. Z. za Witolda Kosińskiego i Konst. Wanda Szułdrzyska z Bolechowa i Dr. August M. z Pozn.

30443 (Poznań, Św. Marcin)

1914.18/II. * Andrzej Józef Prądzyński, s. G. Lucjana pos. Skarpy i Antoniny Taczanowskiej -- G. Ant. T. z T. i Gabryella P.

30444 (Poznań, Św. Marcin)

21/V. * Marja Zofja Helena Kierska c. Stanisława G. Kier. pos. dóbr i G. Ireny Goetzendorf Grętowskiej -- G. Zofja K. i Edward GG.

30445 (Poznań, Św. Marcin)

29/X. * Aleksander Marjan Bronisław Jan s. G. Wiktora Łady Zabłockiego dyr. i Bron. Stan. -- Jan hr. Łubieński i Anna hr. Engestrom Göksbo [?]

30446 (Poznań, Św. Marcin)

1915.12/III. * Andrzej Ryszard s. G. Dr. Tad. Borne dyr. i Ireny Jankowskiej -- Antoni Dembiński z Węgierc i Leokadja Jankowska

30447 (Poznań, Św. Marcin)

1915.10/IV. * Zofja Barbara c. G. Stanisława Zakrzewskiego i G. Marji Mieczkowskiej -- G. Hipolit Z. i G. Marja M.

30448 (Poznań, Św. Marcin)

1916.19/VI. * Katarzyna Gabryela Marja c. hr. Konst. Bnińskiego pos. d. Dobczyn i hr. Ireny Ponińskiej -- hr. Edw. P. z Kościelca i Katarzyna hr. Alvensleben z Ostromecka

30449 (Poznań, Św. Marcin)

1916.6/XII. * Józef Mikołaj Chełmicki s. G. Stef Ch. rol. i Kaz. Kalickiej -- Czesław Ch. z Gierłachowa i Paulina Sobeska

30450 (Poznań, Św. Marcin)

1917.20/II. * Jerzy Antoni Borna s. Tad. dentysty i Ludwmiły Koszewskiej

30451 (Poznań, Św. Marcin)

1917.12/IX. * Zbigniew Władysław s. G. Stanisł. Wyssogoty Zakrzewskiego prok. bank. i Marji Mieczkowskiej -- Aład. Jerzykiewicz Helena M.

30452 (Poznań, Św. Marcin)

1917.7/IX. * Ewa Marja Aldona c. G. Hieronima Drwęskiego kupca i bar. Aldony Soldenhoff -- G. Witold Kozłowski i G. Irena Kozł.

30453 (Poznań, Św. Marcin)

1918.27/XII. * Magdalena Stanisława Anna Marja c. Jana Wyssogoty Zakrzewskiego i Zofji Motty -- Michał Sczaniecki i Zofja Z.

30454 (Poznań, Św. Marcin)

1918.3/XII. * Franciszek Augustyn s. G. Stanisława Zakrzewskiego i G. Marji Mieczkowskiej

30455 (Poznań, Św. Marcin)

1918.27/X. * Wanda Helena, c. Wład. Mieczkowskiego adwok. i Antoniny Znanieckiej -- Helena Z. z Łękozina i Stan. M. z Pozn.

30456 (Poznań, Św. Marcin)

1919.20/VI. * Irena Wanda Chełmicka c. poprz. obywateli zs. [Stef. Ch. i Kaz. z Kalickich] -- Czesław Ch. ze Stawu i Helena Matecka z Pozn.

30457 (Poznań, Św. Marcin)

1919.26/VII. * Andrzej Franc. Marjan s. G. Józefa Pomian Grabskiego agronoma i Anieli G. Sikorskiej -- hr. Gorzeński Ostrorog z Tarzec i Ewa S.

30358 (Poznań, Św. Marcin)

1919.14/IX. * Andrzej Bobola Janusz s. Stanisława hr. Rostworowskiego szefa kwaterm. frontu białorusk. i Zofji Mycielskiej -- gen. Stanisław Szeptycki przez Stanisława M. z Kobylopola i Elżbieta M. z Gałowa

30459 (Poznań, Św. Marcin)

1919.6/XI. * Adam Stanisław s. poprz. Mieczkowskich [Wład. Mieczkowskiego i Antoniny Znanieckiej] -- Leon Znan. i Helena Janta Połczyńska

30460 (Poznań, Św. Marcin)

1919.28/XI. * Przemysław Marjan Józef s. Dobiesł. Kwileckiego z Kwilcza i Zofji Załuskiej -- Józef Z. z Iwonicza i Majia hr. K. z Oporowa

30461 (Poznań, Św. Marcin)

1919.13/XII. * Jan Lucjan s. Hier. Gozdawy Drwęskiego i Aldony bar. Soldenhoff -- Aldona bar. S. Warszawa i Kazim. bar. S. kap. w. p.

30462 (Poznań, Św. Marcin)

1920.19/I. Tadeusz Stanisław Kazimierz s. Dr. Tadeusza Błociszewskiego decernekta przy rejencji i Emilji Arent -- Dr. Stanisł. B. z Wierbadem i Janina Bł. z Parwicka

30363 (Poznań, Św. Marcin)

192.24/III. * Andrzej Krzysztof Marja Maciej Feliks Stan. Gabryel s. hr. Krzysztofa Mielżyńskiego z Mchów i hr. Krystyny Tyszkiewiczówny -- Feliks hr. T. z Połągi [?] i Helena z hr. M. Chłapowska z Bonikowa

30464 (Poznań, Św. Marcin)

1920.29.VI. * Kazimierz Julian s. G. Gustawa Lipskiego roln. i G. Kazim. Popiel -- Leon Zwoliński rolnik i wd. Mieczysława Halicka

30465 (Poznań, Św. Marcin)

1920.25/VII. * Marja Anna c. dyr. banku Stanisława Zakrzewskiego i Marji Mieczkowskiej

30466 (Poznań, Św. Marcin)

1920.9/VI. * Bronisława Sokolnicka c. hr. Tad. Ziem. i Izabelli z hr. S. -- Tad. Bojanowski i Zofja Chłapowska

30467 (Poznań, Św. Marcin)

1920.9/VI. * Helena Felicja Sokolnicka c. poprz. [hr. Tad. Ziem. i Izabelli z hr. S.] -- Wład. Skoroszewski i Halina Rekowska

30468 (Poznań, Św. Marcin)

1920.10/IX. * Marjan Antoni Gąsiorowski, s. G. Zygm. not.-adw. i Zofji Jachimowicz -- G. Ant. Krajewski i Jadwiga J.

30469 (Poznań, Św. Marcin)

1920.19/IX. * Marja Bożena Gabryjela c. Jerzego Niemojewskiego wł. dóbr i Marji hr. Czarneckiej -- Winc. N. z Sliwnik i Wanda Cz. z Golejewka

30470 (Poznań, Św. Marcin)

1920.14/IX. * Witold Kazimierz, s. G. Stefana Chełmickiego urzęd. gosp. i Kaz. Kalickiej - nieszl.

30471 (Poznań, Św. Marcin)

1920.11/X. * Przemysław Andrzej Antoni s. Witolda Łebińskiego inż. i Hel. Woyciechowskiej -- Adam Karwowski z Pozn. i Anna W. ze Lw.

30472 (Poznań, Św. Marcin)

1920.2/XII. * Jan Antoni Stanisław s. Zygm. Dołęga Kozierowskiego, dyr. banku i Marja Alkiewicz -- X. i Stan. K. z Skórzewa i Janina A-owa z Pozn.

30473 (Poznań, Św. Marcin)

1914.2/XII. * Warszawa ch. 1921.2/III. Władysław s. Wacława Zabłockiego pos. d. Słuszków i Eleon. Celińskiej -- Józef Z. pos. d. i wd. Elżb. Radońska

30474 (Poznań, Św. Marcin)

1921.19/II. * Olgierd Wojciech s. Leona Brzeskiego bankiera i Anny Braunek -- Erazm B. z Mierzewa i Franciszka Bra. z Baleśna

30475 (Poznań, Św. Marcin)

1921.28/VII. ch. a 1907.16/X. * Zaknów pod Kij. Halina Stanisława c. Stanisława Mieczysława Zadory Przyłęckiego obyw. zs. i Pauliny Radkowskiej -- Jerzy Spława Neyman prok. sądu okr. Wilno Irena N. męż. Wilno

30476 (Poznań, Św. Marcin)

1921.12/VIII. * Andrzej Bobola Józef Zdzisław Bronisław, s. Adama Henryka de Chłapowskiego dra praw i pułk. i Bronisławy Heleny Ordęga -- G. Bronisław O. Teofila z X. Woroniec Ch. z Rzepocina

30477 (Poznań, Św. Marcin)

1921.20/XII. * Dominik Marja Józef Ignacy Ant. s. G. Zbigniewa Marji Józefa Pawła Dzierżykraj z Chomęcic Morawskiego i N. Anny Szlagowskiej. -- Marja Józef M. i Marja hr. Pruszyńska

30478 (Poznań, Św. Marcin)

1922.27/I. * Marja Irena Aniela c. Adama z Bużenina Mniszka ofic. zawod. i Ireny Pomorskiej --Stan. M. Lw., Marja P. Pozn.

30479 (Poznań, Św. Marcin)

1922.10/III. * Leszek Maciej Gąsiorowski s. G. Zygm. adw.-not. i Zofji Jachimowicz - nieszl.

30480 (Poznań, Św. Marcin)

1922.22/III. * Krystyna Zofja Helena c. rotm. Witolda Radeckiego Mikulicza i Elżb. Watta-Skrzydlewskiej -- Marceli M. R i Teresa S.

30481 (Poznań, Św. Marcin)

1922.28/II. * Antonina Joanna Józefa c. Zygm. Dołęgi Kozierowskiego dyr. banku i Marji Alkiewicz

30482 (Poznań, Św. Marcin)

1922.2/VI. * Izabella Antonina Brzeska c. dyr. banku Leona B. i Anny Braunek -- Witold Braunek z Babina i Stefanja Lutomska z Grzybowa

30483 (Poznań, Św. Marcin)

1923.6/I. * Teresa Marja Józefa Helena c. poprz. Morawskich [Zbigniewa Marji Józefa Pawła Dzierżykraj z Chomęcic Morawskiego i N. Anny Szlagowskiej] -- Jakób Szlagowski z Wełny, Helena Szl. z Wełny

30484 (Poznań, Św. Marcin)

1923.19/II. * Bogna Marja, c. Zygmunta Ulatowskiego refer. intendent. i Marji Samolińskiej

30485 (Poznań, Św. Marcin)

1923.31/I. * Henryka Wanda c. Bronisława Nostitz-Thokarskiego admin. d. obec. w Weście i Marji Otockiej -- Bernard N.-Thokarski, Teofila Sniegocka

30486 (Poznań, Św. Marcin)

1923.24/II. * Stanisław Adam Józef s. dr. Stan. Janty Połczyńskiego i Heleny Jurasz -- Ludwik Pułaski z Chylina i Zofja Zychlińska z Gorazdowa

30487 (Poznań, Św. Marcin)

1924.8/II. * Elżbieta Marja Teresa c. majora Stanisława Rostworowskiego i G. Zofji Mycielskiej -- Ludwik Myc. z Gembic i Teresa R. męż.

30488 (Poznań, Św. Marcin)

1924.18/III. * Józef Marja Gabryel s. poprz. Morawskich [Zbigniewa Marji Józefa Pawła Dzierżykraj z Chomęcic Morawskiego i N. Anny Szlagowskiej] -- Jadwiga Szlagowska i Zygmunt Pruszyński

30489 (Poznań, Św. Marcin)

1924.3/IX. * Iza Bronisława c. poprz. Nostitz-Tokarskich [Bronisława Nostitz-Thokarskiego i Marji Otockiej] --Czesław Paczkowski, Wanda Otocka

30490 (Poznań, Św. Marcin)

1924.29/VII. * c. Danuta Jadwiga Teresa c. Kaz. Osten-Sackena bank. i Zofji Łakińskiej -- Jan Ł., Zofja Chorzelska

30491 (Poznań, Św. Marcin)

1925.2/IX. (a 1916.12/I. * Berlin) Jerzy Marja Leon s. Kazimierza Jerzego Guttry i Marji Ant. Moszczeńskiej --

30492 (Poznań, Św. Marcin)

1925.13/I. * Bogumiła Szczęsna c. inż. Szczęsnego Tadeusza Szeligi Łukomskiego i Ireny Drwęskiej -- Stanisł. Chełmicki z Zakrzewa i Stanisława Szeliga Ł. z Pozn.

30493 (Poznań, Św. Marcin)

1925.30/X. * Andrzej Włodzimierz s. dentysty Ludwika Oppeln Bronikowskiego i Marji Haliny Kocimskiej -- Ignacy Oppeln Bronik. przemysł. i Józefa K-a męż.

30494 (Poznań, Św. Marcin)

1905.2/III. Zygmunt de Neyman kaw. 1878.19/IX. * s. Karola i Wiktorji Błociszewskiej x Joanna Wład. Łukomska p. 1878.2/VI. *, c. Michała i Marjanny Bąkowskiej

30495 (Poznań, Św. Marcin)

1906.9/I. G. Bogusław Ludwik Dobrzycki inż. 1875.23/XI. *, s. Franc. i Zofji Wierzbińskiej x G. Czesława Marja Garczyńska p. 1880.21/VII. *, c. Stanisława i Zofji Frezer -- Wład. D. z Warsz.

30496 (Poznań, Św. Marcin)

1906.19/III. G. Tadeusz Pągowski roln. z Gołunia kaw. 1873.18/V. *, s. Karola i Marjanny z Buchowskich x G. Zofja Mieczkowska p. 1885.9/I. *, c. Augusta i Marji Jerzykiewicz -- August M. i Stan. P.

30497 (Poznań, Św. Marcin)

1906.26/V. G. Władysław Leon Dembiński wd., 1843.28/VI. * s. G. Józefa i Antoniny Rychlińskiej x Anna Glabiszewska p. 1858.27/VI. *, c. Zefiryna i Anny Samborskiej --

30498 (Poznań, Św. Marcin)

1906.26/VI. w Kościankach G. Miaczysław Zabłocki dzierż., z Galicji, kaw. 1868.1/I. *, s. G. Józefa i Leonty Kosowskiej x Marja Stanisława Łebińska p. 1880.11/VIII. * c. Wład. Marji Mieczkowskiej --

30499 (Poznań, Św. Marcin)

1906.28/VI. we Wrocł. Witold Roman Wyssogota Zakrzewski inż. wd. 1865.13/VIII. *, s. Władysława Teodora i Wandy z Kosińskich x Józefa Marjanna Malanowska z Wrocł., p. 1884.15/II. *, c. Jana i Marjanny Popławskiej

30500 (Poznań, Św. Marcin)

1906.20/X. G. Bolesław Paliszewski agronom z Czarnkowa kaw. 1877.10/VII. *, s. Wład. i Marji z Zakrzewskich x Helena Anna Dembińska p. 1881.26/VII. * z Pozn. c. G. Walerjana i Ant. Bucharskiej -- Wacław i Stan. PP., G. Jan D.

30501 (Poznań, Św. Marcin)

1907.16/IV. G. Jan Zygm. Artwiński z Kliszowa, wd. 1868.1/VI. *, s. Miecz. i Heleny Górskiej x Halina Amrogowicz z Walentynowa p. 1888.20/I. * c. Ferd. i Anny Grossmann

30502 (Poznań, Św. Marcin)

1907.20/IV. G. Jarogniew Mikołaj Drwęski adw. 1875.6/XII. * s. Kaz. i Klaudji Skoroszewskiej x G. Izab. Bogumiła Amrogowicz siostra poprz. [a c. Ferd. i Anny Grosmann] p. 1886.9/VI. * - Zygmunt Stabl. z Zalesia Bogdan A. z Kreszynka

30503 (Poznań, Św. Marcin)

1907.19/VI. Stefan Colonna Walewski pos. d. Podłężyce w K. P., kaw. 1882.1/IX. * s. Feliksa i Anieli z Kurnatowskich x Marję Józefę Jackowską p. 1886.31/VII. * c. Tad. i Pauli Chłapowskiej

30504 (Poznań, Św. Marcin)

1908.14/I. Tomasz Teodor Ostrowski obyw. zs. 1873.7/X. * s. hr. Stan. i Julji Mańkowskiej x Marja Helena Józefa Turno 1871.28/I. * c. Gotarda o Ludwiki z T.

30505 (Poznań, Św. Marcin)

1908.18/VIII. G. Edward Pławiński aptek. z Lubawy 1873.15/X. * s. G. Juljana i Franciszki Cwiklińskiej x Marja Aleksandra Zabłocka 1881.1/II. * c. Maks. i Gabryeli Piotrowskiej -- Maks. Z. i Juljan P. z Znina

30506 (Poznań, Św. Marcin)

1908.12/XI. G. Edmund Jarosław Czarliński kupiec, 1877.15/XII. * s. Rudolfa i Walerji Cz. x Irena Gabryella Ślusarek 77.28/III. * c. Macieja i Marjanny Tafelskiej -- Wacław Cz.

30507 (Poznań, Św. Marcin)

1908.22/X. G. Stanisław Marjan Błociszewski dr. pr. z Paruszewa 1882.27/V. * s. Stanisława i Jadwigi z Bojanowskich x Jadwiga Tekla Hulewicz z Młodziszenic 1889.20/X. * c. Adama i Marji Skrzydlewskiej -- X. Piotr Wawrzyniak i Zdzisław Skrzydl. z Mechlina

30508 (Poznań, Św. Marcin)

1909.16/II. Kaz. Ulatowski archit. z Krak. 1884.2/III. * s. Józefa i Stefanji Samolińskiej x Jadwiga Zabłocka 86.12/IX. * c. Maks. i Gabryeli Piotrowskiej -- Maks. Z. i Zygm. U.

30509 (Poznań, Św. Marcin)

1909.5/VI. de Loga Józef Stanisł. cukier. 1880.1/I. * s. Bronisława i Hel. de Arndt x Teodozja Piotrowska 1883.15/V. * c. Ludwika i Michaliny Koteckiej -- Stefan L.

30510 (Poznań, Św. Marcin)

1909.8/VI. Janusz Piotr de Wilkoński kupiec, 1878.9/VIII. * s. Zygm. i Walerji de Born x Aniela de Dembińska 1878.1/II. * c. Wincentego i Wandy Hoppe

30511 (Poznań, Św. Marcin)

1909.18/VII. G. Karol Zygm. Węsierski agronom, 1878.5/IV. * s. Zygm. i Hel. Stablewskiej x Helena Justyna Ludwika Cabel, 1863.30/VII. * c. Leona i Albiny Galon

30512 (Poznań, Św. Marcin)

1909.2/X. G. Bernard Kaz. Chrzanowski adw. kaw., 1861.27/VII. * s. Kaz. i Bronisławy Lipińskiej x G. Józefa Augustyna Wężyk wdowa 1871.24/VII. * c. Pawła i Eleonory Komockiej 1-o v. Chrzanowska -- Walenty Ch.

30513 (Poznań, Św. Marcin)

1910.12/I. Kazim. Bonawentura Nowakowski lekarz 1879.14/VII. * x Janina Leokadja Mieczkowska p. 1887.4/IV. * c. August. i Marji Jerzykiewicz

30514 (Poznań, Św. Marcin)

1910.24/VII. Wrocław Św. Krzyż Kaz. Wacł. Jan de Loga kupiec 1882.5/III. * s. Bronisł. i Helena de Arndt x Janina Marja Kołodziej 1889.30/XII. * c. Ant. i Marji Buszkiewicz

30516 (Poznań, Św. Marcin)

1911.25/IV. Stanisław Grzegorz de Zakrzewski urzęd. bank. 1882.9/V. * s. Wład. Teodora i Wandy Kosińskiej x Marja Józefa Mieczkowska 1890.22/VIII. * c. Augusta i Marji Jerzykiewicz

30517 (Poznań, Św. Marcin)

1911.6/V. Tadeusz Marjan de Borne dr. praw z Warszawy 1877.8/IX. * s. Wiktora i Anieli Dembińskiej x Irena Marja Jankowska p. 1887.22/III. * c. Franc. Xaw. i Leokadji Przybyszewskiej

30517a (Poznań, Św. Marcin)

1892.7/II. † Kajetan Wład. Białynia Rzepecki 92. s. jego Ludwik

30518 (Poznań, Św. Marcin)

1892.19/III. † Stanisław hr. Dąmbski 65 l. 5 m. pos. d.

30519 (Poznań, Św. Marcin)

1892.21/III. † Aleksander hr. de Bnin Bniński 78

30520 (Poznań, Św. Marcin)

1892.19/VI. 19/VI. † Bronisława Domańska z d. Kuczborska 60. wdowa

30521 (Poznań, Św. Marcin)

1892.21/VI. † Franciszka Rakowska ur. Drwęska 43. żona Stanisława dz-a domu

30522 (Poznań, Św. Marcin)

1892.27/VI. † Anna z Suchorzewskich Zerońska 86, wdowa

30523 (Poznań, Św. Marcin)

1892.26/VII. † Teodor de Zychliński 33. bp.

30524 (Poznań, Św. Marcin)

1892.15/X. † Ludwika z Dobrogoyskich Prądzyńska 70. wdowa, jej córka Klementyna Hebenowska

30525 (Poznań, Św. Marcin)

1892.5/X. † Rozalja z Grabskich Brownsford 59. ż. korespondenta "Poradnika Gospod."

30526 (Poznań, Św. Marcin)

1892.15/XI. † Bronisława Koszucka l. 22 panna c. Józefa emeryta i Ludwiki Drzewickiej

30527 (Poznań, Św. Marcin)

1893.25/I. † Paweł Wężyk dz. dóbr 64

30528 (Poznań, Św. Marcin)

1893.23/II. † Jan Koszutski l. 26, m. 9. s. redaktora Kazim. K. i Wincentyny z Bnińskich

30529 (Poznań, Św. Marcin)

1893.2/VI. † Hieronima z Radońskich Taczanowska 74. został syn

30530 (Poznań, Św. Marcin)

1893.9/IX. † Modest Goetzendorf Grabowski 82. b. pos. d.

30531 (Poznań, Św. Marcin)

1893.15/IX. † Hipolit de Szczawiński 82. b. pos. d. ss. Bogumił i Wacław

30532 (Poznań, Św. Marcin)

1893.1/X. † Serafin Szeliga Zychliński 67. kupiec

30533 (Poznań, Św. Marcin)

1893.29/X. † Nikazy de Gruszczyński 71. redaktor -- wdowa

30534 (Poznań, Św. Marcin)

1893.7/XI. † Helena de Pomorska 54

30535 (Poznań, Św. Marcin)

1893.26/XI. † w zakł. Garcz., Nepomucen de Garczyński 75

30536 (Poznań, Św. Marcin)

1893.27/XI. † Anna Jurasz z Przyjemskich 79. żona "ludi magistri"

30537 (Poznań, Św. Marcin)

1893.14/XII. Julja z Piwnickich Borzewska 86. wdowa

30538 (Poznań, Św. Marcin)

1894.1/I. † Władysław hr. Szołdrski 75

30539 (Poznań, Św. Marcin)

1894.18/III. † Eugenjusz de Raczyński 77

30540 (Poznań, Św. Marcin)

1894.1/IV. † Teofila Zychlińska panna

30541 (Poznań, Św. Marcin)

1894.9/V. † Władysława z Waldgou Kurnatowska 60 wdowa

30542 (Poznań, Św. Marcin)

1894.24/VI. † Emilja de Chorłowska 68. wdowa

30563 (Poznań, Św. Marcin)

1894.2/VII. † Tekla hr. Kwilecka z d. Sieroszewska 87, wdowa

30544 (Poznań, Św. Marcin)

1894.7/X. † Marja z Mieczkowskich Łebińska 44, ż. dra fil.

30545 (Poznań, Św. Marcin)

1894. 28/XII. † Jadwiga z Moszczyńskich hr. Mycielska 46

30546 (Poznań, Św. Marcin)

1895.9/I. † Honorata de Kurcewska z d. Brzeska 69. wdowa

30547 (Poznań, Św. Marcin)

1895.2/VII. † Maria de Grabowska panna, c. Klemensa de G. i Józefy Otockiej

30548 (Poznań, Św. Marcin)

1895.13/XI. † Felicja z Szczawińskich Wieruszewska 40, wd. po centurjonie w wojsku prus.

30549 (Poznań, Św. Marcin)

1896.10/II. † Helena z hr. Michałowskich Węsierska ż. pos. d.

30550 (Poznań, Św. Marcin)

1896.2/IV. † Rozalia z Skarżyńskich de Błociszewska 84., c. Antoniego S., i Nieżychowskiej

30551 (Poznań, Św. Marcin)

1896.7/IV. † Franciszek v. Grębowski 20. służący

30552 (Poznań, Św. Marcin)

1896.4/V. † Aniela v. Wyszyńska z d. Januszewska 59

30553 (Poznań, Św. Marcin)

1896.11/V. † Zofja Kałkowska z d. v. Garczyńska 72. wdowa

30554 (Poznań, Św. Marcin)

1896.27/V. † Marjanna z Bojanowskich Bronikowska 36. żona

30555 (Poznań, Św. Marcin)

1896.17/VI. † Aleksander v. Karłowski 46. dyrektor

30556 (Poznań, Św. Marcin)

1896.30/VI. † Józefa Zofja v. Gąsiorowska 41. żona

30557 (Poznań, Św. Marcin)

1896.2/X. † G. Józef Koszutski 61. dr. med.

30558 (Poznań, Św. Marcin)

.22/X. † G. Władysław Moszczeński 72. rent.

30559 (Poznań, Św. Marcin)

1896.26/X. † Sotronja Jaraczewska wd. 88

30560 (Poznań, Św. Marcin)

1896.30/X. Marja z Ponikiewskich Szczawińska 46. wd. po pos. d.

30561 (Poznań, Św. Marcin)

1896.16/XI. † Teresa z Radońskich Brodnicka 57., wd. po pos. d.

30562 (Poznań, Św. Marcin)

1896.7/XII. † Franc. de Kobyliński 72. rent.

30563 (Poznań, Św. Marcin)

1897.9/XII. † Bolesław de Pruski 52

30564 (Poznań, Św. Marcin)

1897.5/II. † Józefa Kierska panna 80

30565 (Poznań, Św. Marcin)

1897.27/II. † Maciej de Stablewski pos. fundum

30566 (Poznań, Św. Marcin)

1897.26/IV. † Marjanna Skaławska poch. Modrzejewo k. Stęszewa 49. panna

30567 (Poznań, Św. Marcin)

1897.18/VII. † Tekla de Karłowska 69. wd. po pos. d.

30568 (Poznań, Św. Marcin)

1897.20/VII. † G. Xawera de Krzyżanowska urodz. Zaremba 89 wdowe

30569 (Poznań, Św. Marcin)

1897.22/VII. † Mieczysław de Wilkoński 57

30570 (Poznań, Św. Marcin)

1897.3/VIII. † Apolinary de Wardęski 78

30571 (Poznań, Św. Marcin)

9/X. † Leon de Michałowski 77. kasjer

30572 (Poznań, Św. Marcin)

22/XI. † Marja z Urbanowskich Drwęska 87. wdowa

30573 (Poznań, Św. Marcin)

10/XII. † Tekla de Tuchołka 68. panna

30574 (Poznań, Św. Marcin)

21/XII. † Aniela de Gruszczyńska 18. c. Józefa i Julji Krakowskiej

30575 (Poznań, Św. Marcin)

1898.27/II. † Bolesława z Pruskich Węsierska

30576 (Poznań, Św. Marcin)

1898/6.IV. † Emilja hr. Mielżyńska z hr. Bnińskich 52

30577 (Poznań, Św. Marcin)

1898.28/IV. † Stanisław de Otocki 8 m. s. Stanisł. i Marji Sypniewskiej

30578 (Poznań, Św. Marcin)

1898.6/VII. † Stefanja de Białoszyńska ur. Ponikiewska 77

30579 (Poznań, Św. Marcin)

1898.26/VIII. † Władysława 3 m. c. Ant. de Wężyk stolarza i Rozalji Jaensch

30580 (Poznań, Św. Marcin)

1898.3/IX. † Tadeusz de Łubieński 39, kupiec

30581 (Poznań, Św. Marcin)

1898.7/IX. † Stanisław de Wilkoński 70, zarządca materjał. w fabryce

30582 (Poznań, Św. Marcin)

1898.3/X. † Bronisława de Kurnatowska 15, pensjonarka, c. Witolda i Eleonory

30583 (Poznań, Św. Marcin)

1898.9/X. † Marja de Lekszycka ur. Rejewska 78. wdowa

30584 (Poznań, Św. Marcin)

1898.16/X. † Teresa Otylja de Koszutska 4, c. red. Kaz. de K. i Otolji de Karpińskiej

30585 (Poznań, Św. Marcin)

1899.31/III. † Trzebaw G. Franciszek Grabski 55. pos., urodz. Prowidencji z Brodnickich

30586 (Poznań, Św. Marcin)

1899.3/V. † Franciszek hr. Kwilecki 66. pos. i dz. dóbr

30587 (Poznań, Św. Marcin)

1899.11/V. † Marja hr. Szembek z d. hr. Engeström

30588 (Poznań, Św. Marcin)

1899.24/V. † Cecylja hr. Działyńska panna

30589 (Poznań, Św. Marcin)

1899.22/VI. † G. Anna z Piotrowskich Loga 54. wdowa

30590 (Poznań, Św. Marcin)

1900.2/III. † G. Roman Kobyliński 53, nauczyciel kroju

30591 (Poznań, Św. Marcin)

1900.26/III. † G. Ludwik Jakowicki 81, prof. gimn.

30592 (Poznań, Św. Marcin)

1900.10/V. † G. Konstanty Szczaniecki 64, radca ziem.

30593 (Poznań, Św. Marcin)

1900.10/V. † Władysław de Stablewski 74

30594 (Poznań, Św. Marcin)

1900.26/V. † Weridjanna z Zychlińskich Gąsiorowska l. 88

30595 (Poznań, Św. Marcin)

1900.14/VII. † G. Emilja z Niklewiczów Pruska 59, c. Jakóba N.

30596 (Poznań, Św. Marcin)

1900.26/IX. † G. Włodzimierz Raszewski 25, dziennikarz

30597 (Poznań, Św. Marcin)

1900.31/X. † G. Józef Kazim. Siemianowski 45, sekret. gub. registr.

30598 (Poznań, Św. Marcin)

1900.4/XII. † G. Kazimiera z Masłowskich Plucińska 36, żona

30599 (Poznań, Św. Marcin)

1900.5/XI. † G. Albertyna z Budziszewskich Modlibowska 82, wdowa

30600 (Poznań, Św. Marcin)

1900.25/XI. G. Bolesław Moszczeński 75, s. Winc. i Anieli Radońskiej, kapitalista

30601 (Poznań, Św. Marcin)

1900.14/XII. † G. Józefa z Koczorowskich Raszewska 66. wdowa

30602 (Poznań, Św. Marcin)

1818.3/II. Nob. Tomasz Daszkewicz mł. ases. sąd. pok., w Margoninie l. 32 * w Borowcu p. gn. x Konstancja Dembińska p. l. 23., -- M. Wincenty Mierzyński, b. sędzia m. pozn., Jan D. i Maciej D. jej bcia

30603 (Poznań, Św. Marcin)

1818.29/X. Nob. Karol Prycz mł. l. 36., * wś. Ryczyc na Sl. x G. Kanylda Pławińska panna l. 21., * Sękowo, siostra rodz. Stanisława Pł.

30604 (Poznań, Św. Marcin)

1819.2/VIII. G. Józef Tomicki mł. 45., dz. Suchorzewa p. pleszew. x Tekla Piotrowska 1-o v. Baranowska wd. l. 33, -- G. Jan T. dz. Budziszewa jej brat, Deogat Krzyżanowski, tenut. Zakrzewa

30605 (Poznań, Św. Marcin)

1820.30/I. N. Juljan Stoc mł. 24., kancelista * w Nowym Mieście x G. Ksawera Jaraczewska panna l. 20., * Czewujeska Wola w p. wągrowiec. -- MD. Michał Najman, konsyl. pow. poznań., G. Konst. Scheliwski, G. Nikodem Jaraczewski brat jej

30606 (Poznań, Św. Marcin)

1823.7/VIII. G. Józef Fryze m. l. 30, z Krzesin x G. Salomea Dębińska p. l. 22. -- G. Józef Jaraczewski

30607 (Poznań, Św. Marcin)

1826.27/VII. G. Maks. Franc. Konarski wd., sędzia krym. l. 42. x Joanna Gozmirska v., l. 21. -- G. Fryd. Brodowski, Ign. Putyatycki, sekret. zs.

30608 (Poznań, Św. Marcin)

1826.21/XI. G. Adam Ozdowski m. 33. de Libonak p. bydg. x Marjanna z Potulickich 1-o v. Jabłońska wd. ze wsi Włustowo p. krob. -- G. Ant. Dobiejoski, Mich. Antoniewicz i Tom. Dąbrowski

30609 (Poznań, Św. Marcin)

1828.24/V. G. Lambet Raszewski wd. dz. d. Gorazdowo l. 36. x Eugenja Pomorska l. 25 -- nieszl.

30610 (Poznań, Św. Marcin)

1832.25/II. G. Walentyn Teodor Zochowski sekret. reg. l. 41. x G. Dorota Perro l. 32. -- G. Józef Z. i G. Michał Perro

30611 (Poznań, Św. Marcin)

1832.10/II. G. Tadeusz Kożuchowski kaw. l. 32. x Konstancja Goślinowska panna 21. -- G. Mamert Dłuski, Stanisław Goślinowski, ojciec narzecz. i G. Bonawentura G.

30612 (Poznań, Św. Marcin)

1832.25/IX. G. Antoni Krąkowski 24. x Marja Wolff p. 22. -- D. Karol W. jej ojciec, Józef Pomorski, Stanisław Nowicki

30613 (Poznań, Św. Marcin)

1834.24/IX. G. Józef Mikorski mł. l. 26. (?) x Teofila Fontowicz p. l. 19 3/4. -- Aleks. Przepałkowski i Henryk Breza

30614 (Poznań, Św. Marcin)

1835.17/IX. G. Maks. Brzeski pos. Cerekwicy l. 23. x G. Michalina Sypniewska z wsi Buszkuwiec parf. Pobiedziska p. l. 18. -- G. Feliks Jaksiewicz, Józef Urbański

30615 (Poznań, Św. Marcin)

1836.10/V. GD. Ludwik Zakrzewski dz. d. Osiek 31. x G. Eliza Dickens konfesji anglikań. panna 24 1/2. -- GD. Karol Z. dz. d. Janowiec, jego ojciec i Eulogjusz Z. jego brat

30616 (Poznań, Św. Marcin)

1837.7/V. D. Gustaw Winckler komis. ekonom. I kl. mł. 29 l. x G. Kamilla Zakrzewska panna 21 l. -- G. Jan Nep. W. sędzia apelac. jego ojciec

30617 (Poznań, Św. Marcin)

1838.8/VIII. G. Jan Nepom. Urbanowski dz. Chudopsic 33 l. x Emilja Koszutska 29. - Piotr K. i Stan. Nowicki

30618 (Poznań, Św. Marcin)

1839.29/IV. G. Alfons Białkowski dz. d. Pierzchno l. 26. x G. Stefanja hr. Bnińska l. 19. - G. Teofil Radoński i G. Adolf hr. Bn.

30619 (Poznań, Św. Marcin)

1839.16/X. G. Lambert Raszewski dz. Gorazdowa i Sędziewojewa wd., 43 l. x D. Anna Wierzbowska 1-o v. Eljasiewicz wd. 45 l. -- G. Ign. Modliński, Stan. Nowicki, Jan Zupeński

30620 (Poznań, Św. Marcin)

1840.30/IV. M. Wład. hr. Radoliński dz. d. Jarocin l. 36. x G. Józefa Radolińska l. 32. -- MD. Edw. hr. Raczyński dz. Rogal. i Roman Ziołecki asses. sąd.

30621 (Poznań, Św. Marcin)

1841.21/VI. GD. Hieronim Franciszek Kęszycki 25 l. x Alojzja Kuczborska panna z Górki l. 19. -- G. Józef Łubieński i G. Franciszek Koszutski

30622 (Poznań, Św. Marcin)

1841.13/VII. Gd. Kaz. z Grabowa Grabowski dz. d. Wełna 23 l. i 11 m. x G. Bronisława Bojanowska dz-a d. Chwałkowo i Krzymowo l. 17. -- And. Senwran [?] i G. Stanisław Grabowski i G. Klemens G.

30623 (Poznań, Św. Marcin)

1841.15/IX. G. Witalis Bogucki asystent rejestratury l. 33. x Eleonora Kardolińska l. 17. -- G. Nepom. Kosowski i Karol Thiel

30624 (Poznań, Św. Marcin)

1842.6/II. G. Bronisław Dąbrowski dz. Winnej Góry 27. x G. Weronikę Jadwigę Łącką 17. -- Ant. hr. Ł. dz. Lwówka, Karol Stabl. dz. Zalesia, Konst. Szczaniecki dz. Brodów

30625 (Poznań, Św. Marcin)

1842.7/II. G. Walenty Kazim. Trąmpczyński l. 26. x Marja Melanja Stanisława Zychlińska 24 l.

30626 (Poznań, Św. Marcin)

1842.16/VI. G. Konstantyn Bniński wd. dz. dóbr Glesno, 30 l. x Jadwiga Kalkstein 21. panna z Psarskiego -- G. Józef hr. B. i G. Ferdynand K.

30627 (Poznań, Św. Marcin)

1842.31/VII. G. Jan hr. Bniński z Samostrzela x Marja hr. Mielżyńska z Chobienic -- Mac. Mielż. i Józef Bniń.

30628 (Poznań, Św. Marcin)

1842.30/X. G. Edmund Drwęcki pos. wsi Imelenko l. 30. x Florentyna Ryll l. 21. -- jej ojciec Karol R. i G. Wiktor D.

30629 (Poznań, Św. Marcin)

1842.13/X. Celestyn Krajewski z Cz. Piątkowa 25 l. x G. Bogumiła Zychlińska 24 l. -- G. Ludwik Gąsiorowski, dr. medyc., G. Feliks Jerzmanowski

30630 (Poznań, Św. Marcin)

1843.5/II. G. Witalis Jakób Miaskowski 57. x Emilja Stremler 50. -- Leonard Dobicliński i Ignacy Pomorski

30631 (Poznań, Św. Marcin)

1843.21/II. G. Stanisł. Grębowski dz. Prusinowa 23 5/6. x G. Xawera Goślinowska z Kępy l. 21 1/4. -- jej ojciec Stanisław G. G. Klemens Grabowski i G. Józef G.

30632 (Poznań, Św. Marcin)

1843.26/VII. G. Edward Rożnowski 29. dz. Sarbinowa x Wiktorja Ponińska 19. z Wrześni -- jej ojciec Stan. P. dz. Wrześni, Józef Bniński dz. Samostrz.

30633 (Poznań, Św. Marcin)

1843.26/VII. G. Fulgenty Józef Grabowski l. 27. dz. d. Buczek i x G. Helena Julja Barbara Sadowska p. l. 18. -- G. Józef G. dz. Łukowa, G. Nep. S. i G. Klem. G.

30634 (Poznań, Św. Marcin)

1844.17/II. G. Konstantyn Koszutski 38. i Leokadja Trzebińska 28 l. -- G. Wiktor Trzebiński jej ojciec i G. Anzelm Trzebiński i Mikołaj Koszutski

30635 (Poznań św. Maria Magdalena)

1578. Dom. Oculi. F. 4-a. Benedykt, s. Sebastjana Wieczkowskiego i Sabiny -- Łuk. Jastrzębski i Barb. Szoboczka [Wieczk. był i browarnik]

30636 (Poznań św. Maria Magdalena)

1578. Sob. po Niedz. 4-ej po Trójcy. Małgorzata, c. Grodzickiego -- GD. Mikoł Tomiczki i Ewa Przyborowska, Anna, c. D. Piotrowskiego

30637 (Poznań św. Maria Magdalena)

1580. f. 5 po niedz. Invocavit. Piotr s. Wawrzyńca Gorskiego z Nowej Grobli -- Piotr Krajkowski i Jadw. Szczytnicka [30635,6,7 poł. klamrą i dop. (? czy Szla.)]

30638 (Poznań św. Maria Magdalena)

1581. Dom. Conductus Paschae. Dobiesław, s. D. Dobiesława Przeborowskiego pis. na zamku pozn. -- D. Jakub Zapolski i V. Anna Piotrowska

30639 (Poznań św. Maria Magdalena)

1582. Dom. 6-a post Trinit. Jakub, s. N. Mikołaja Xieskiego i Jadwigi -- N. Piotr Krociński i v. Lucja (c) o. Piotra Farmacopolas

30640 (Poznań św. Maria Magdalena)

1582. Dom. 9-a post Trinit. ND. Aleks. Iwanowski x N. Katarzyna, ol. Gloviencina obyw. pozn.

30641 (Poznań św. Maria Magdalena)

1582. 19 Dominica po Trojcy Jadwiga, c. ND. Janusza Przecławskiego -- ND ... z wdową wdziną pozn.

30642 (Poznań św. Maria Magdalena)

1583. Dom. Quinta po W. Nocy. ND. And. Koczielkowski x ND Barbara Skrzetuska alias Glinieczka

30643 (Poznań św. Maria Magdalena)

1583. pon. po niedz. Trinitatis. N. Jan Niniszewski (!) x uczc. Estera Thibiczewna z m., alias Zudryszynkowna

30644 (Poznań św. Maria Magdalena)

1583. pon. po niedz. 24 po Tr. Katarzyna, c. D. Dobiesł. Przeborowskiego i Ewy -- GD. Wojc. Zajączkowski podstar. poznań. i m-a

30645 (Poznań św. Maria Magdalena)

1584. wt. po Domi. Jubil. Marcin, s. Marcina Nagórskiego -- Dobiesł. Przyborowski i N. Dor. Konarzewska

30646 (Poznań św. Maria Magdalena)

1585. pon. po Dom. 6-a po Tr. Jan s. ND. Dob. Prziborowskiego i Ewy Piotrowskiej -- sł. Stan. Brzeziński i D-a Piotrowska

30647 (Poznań św. Maria Magdalena)

1585. Dom. 9-a po Trin. Bartłomiej, s. N. Kaspra Rybińskiego, bękart i Katarzyny z Wrześni -- chrz. nieszl.

30648 (Poznań św. Maria Magdalena)

1586. wt. po Dom. Pentec. Katarz., c. ND. Stanisł. Jeszknarskiego i Elżbiety -- Sł. Jan Ungier i uczc. Barbara, c. sł. Jana aptekarza

30649 (Poznań św. Maria Magdalena)

1587. f. 5-a po Dom. 2-a Resurect. Dui. Barbara, c. GD. Macieja Kierskiego i Małgorz. -- GD. Stanisław K. i M. Jadwiga, ż. Stan. z Górki wdy pozn.

30650 (Poznań św. Maria Magdalena)

1587. f. 5-a po Dom. 17 po Tr. Jadwiga, c. N. Wojc. Piekarskiego i Doroty -- x. i nieszl-a

30651 (Poznań św. Maria Magdalena)

1588. f. 5 po Dom. Reminiscere, Katarzyna, c. MD. Jana z Leszna sty radziejowsk. i Zofji, c. MD. Andrzeja Opalińskiego wtedy GWP i MND. -- biedni

30652 (Poznań św. Maria Magdalena)

1588. f. 2 po Dom. 3 po Pasch. Katarzyna, c. GD. Andrzeja Strykowskiego i Katarz. -- MD. Piotr Poznański (to klan ?) i N. Barbara ż. GD. Jana Opalińskiego

30653 (Poznań św. Maria Magdalena)

1588. Dom. 4-a po Pasch. Anna, c. Dob. Prziborowskiego pis. gr. pozn. i Ewy -- X. Jakub Brzeziński sufrag. pozn. z uczc. Barb. Brzezińską ż. burm. pozn.

30654 (Poznań św. Maria Magdalena)

1588. Dom. 6-a p. Trinit. Anna, c. ND. Mac. Kierskiego i Jadwigi -- X. Jakub Brzeznicki sufr. pozn. i ksieni owiń. Herstotska

30655 (Poznań św. Maria Magdalena)

1889. Dom. Septuag. Bogumiła, c. N. Stanisł. Łęknarskiego - Elżb. -- Spect. D. Jan Zabiński i uczc. Barb. Brzezińska

30656 (Poznań św. Maria Magdalena)

1589. f. 3 po Dom. Sexag. Maciej, s. N. Wojc. Piekarskiego i uczc. Doroty -- X. i m-a

30657 (Poznań św. Maria Magdalena)

1589. f. 3 po Dom. Quinquag. ND. Wojc. (Chudzyński) Chudziczki x Uczc. Jadwiga, c. Sł. D. Jana Winklier. Gdzieindziej ten W. Ch. procurator nazw. honestus

30658 (Poznań św. Maria Magdalena)

1590. f. 3 po Dom. 1-a post Epiph. Dorota, c. N. Wojc. Chudzińskiego causidici castr. -- nieszl.

30659 (Poznań św. Maria Magdalena)

1590. Dom. Resurrect. Piotr, s. GD. Piotra Czarnkowskiego i Reginy -- nieszl.

30660 (Poznań św. Maria Magdalena)

1590. Sob. po Dom. infra oct. Ascens. Stanisław, s. N. Sędziw. Słopanowskiego i Jadwigi -- ND. Stefan Sierakowski i m-a

30661 (Poznań św. Maria Magdalena)

1590. f. 6-a po niedz. 5-ej po Tri. Stanisł, s. N. Wojc. Piekarskiego i Doroty -- nieszl.

30662 (Poznań św. Maria Magdalena)

1591. Dom. 3. po Tr. Jan, s. N. Stanisł. Łeknarskiego i Elżb. nieszl.

30663 (Poznań św. Maria Magdalena)

1592. f. 3 post. Dom. 4-a Pasch. Piotr, s. Mik. Skrzetuskiego i Zofji nielegal. -- m. i Anna Sobocka

30664 (Poznań św. Maria Magdalena)

1593. Dom. 3 post. Epiph. Adam, s. N. Jana Pogorzelskiego i Anny --M. Piotr Potulicki wda kaliski i m-a

30665 (Poznań św. Maria Magdalena)

1593. f. 6 po Dom. Sept. Trin. Piotr, s. Jana Boboleczkiego i Zofji -- N. Marcin Zeroński pis. kaliski i m-a

30666 (Poznań św. Maria Magdalena)

1593. Dom. Oct. po Trin. Barbara, c. Nob. Jana Roznowskiego i Katarz. -- N. Stan. R. i m-a

30667 (Poznań św. Maria Magdalena)

1594. pon. po niedz. 9. po Ziel. Św. Regina, c. N. Jana Ciosnowskiego i Małgorz. -- GD. Jan Izbiński z Ruśca surrog. pozn.

30668 (Poznań św. Maria Magdalena)

1594. Dom. 14 po Ziel. Św. Adam, s. N. Stanisł. Kierskiego -- N. Jabłonowski

30669 (Poznań św. Maria Magdalena)

1596. D. infra octav. Nativ Dui Die Circumcis. Dui. Jan, s. N. Wojc. Chudzyńskiego i Jadwigi -- nieszl.

30670 (Poznań św. Maria Magdalena)

1596. Dom. 3-a Oculi. Jan Krzysztof, s. M. D. Adama Sędziwoja, z Czarnkowa GWP, sty pyzdr. i Jadwigi Iwinckiej -- MD. Krzysztof Przyjemski wysłannik do tej okazji przez Króla, GD. Stanisł. Cz. senior refer. i Jadwiga matka sty pozn.

30671 (Poznań św. Maria Magdalena)

1596. piątek po Dom. 21 po św. Trójcy (Novembris Prima) Dorota, c. GD. Stanisł. Wielzińskiego i Reginy -- GD. Kat. z Potulic Rozrażewska, i m. pozn.

30672 (Poznań św. Maria Magdalena)

1597. Dom. Miser. Jakub, s. G. Jana i Agn. Niegolewskich -- G. Jakub N. i G. Jadwiga Rosworowska

30673 (Poznań św. Maria Magdalena)

1597.4/11. Elżbieta, c. Jana Ciosnowskiego i Małgorz. -- D. Cielecki i m-a

30674 (Poznań św. Maria Magdalena)

1598. Dom. 1-a po Epiph. Adam, s. Mikoł. Orzechowskiego burgr. pozn. -- GMD. Adam Sędziwój Czarnkowski GWP i m-a

30675 (Poznań św. Maria Magdalena)

1598. f. 5-a po niedz. 3-ej po Ziel. Św. Jan, s. Kaspra Pomorskiego i Małgorz. -- RGD. Jan Dziekciński off. pozn. Dr. św. teol. i Łucja Nieświastowska

30676 (Poznań św. Maria Magdalena)

1599. Dom. 3-a Adventus. Wojciech, s. Wojciecha Hudzińskiego i Jadwigi -- nieszl.

30677 (Poznań św. Maria Magdalena)

1599. 23 niedz. po Ziel Św. Anna, c. N. Jakuba Kuczkowskiego i Anny -- N. Piotr Piotrowski i Anna Przetocka

30678 (Poznań św. Maria Magdalena)

1601. niedz. 5 po Epiph. Regina, c. N. Piotra Komorowskiego i Anny -- nieszl.

30679 (Poznań św. Maria Magdalena)

1601. pon. po niedz. 5 po Ziel Św. Elżbieta, c. N. Jana Rogalińskiego i Anny -- MD. Jan Czarnkow. z Łopienna i M. Barb. Grzymułtowska

30680 (Poznań św. Maria Magdalena)

1601. Dom. 15-a po Ziel. Św. Mateusz, s. ND. Stanisł. Popowskiego -- ND. And. Przecławski i ND. Zbyszewska

30681 (Poznań św. Maria Magdalena)

1602. Dom. Judica. Andrzej, s. Ulissesa Bnińskiego i Anny -- m. i N. Małg. Szłubska

30682 (Poznań św. Maria Magdalena)

1602. Dom. 6 po Ziel. Św. Aleksander, s. D. Jana Cieleckiego i Anny pis. gr. pozn. -- D. Marcin Skrzetuski i GMD. Czarnkowska z Pyzdr

30683 (Poznań św. Maria Magdalena)

1602. Dom. 9 po Ziel. Św. Hieremjasz, s. D. Jana Wierzbowskiego i Barbary -- D. Stanisł. Przecławski i GD. Barbara Gałczyńska

30684 (Poznań św. Maria Magdalena)

1603. Dom. 2 Epiph. Władysław, s. MD. Adama Czarnkowskiego sty GWP i Anny -- MD. Stanisław Cz. Sędziwój i GD. Anna chorążyna Łącka, GD. And. Strykowski, Piotr podkomorzy i Stanisław Cz. Cielecki, etc.

30685 (Poznań św. Maria Magdalena)

1603. Dom. 3-a Advent. Jan, s. D. Ulissesa Bnińskiego i Anny -- nieszl.

30686 (Poznań św. Maria Magdalena)

1604. f. 5-a post. Dom. i Albis. Marjanna, c. ND Jana Cieleckiego pis. gr. i Anny -- ND. Łuk. C. i G. Elżbieta, c. MD. Anny, GWP

30687 (Poznań św. Maria Magdalena)

1605. Dom. 5-a po Epiph. Elżb., c. D. Wojc. Chudzyńskiego i Jadwigi -- chrz. Winklerowie Jan i Elżb.

30688 (Poznań św. Maria Magdalena)

1606. Dom. 9-a po Pentec. Jakub, s. Sł. Jana Cziosnowskiego procur. z ul Wod. i Jadwigi -- X i m.

30689 (Poznań św. Maria Magdalena)

1607. Ost. niedz. po Z. Św. Andrzej, s. N. Rusieckiego i Agn. z Bud Sledziowych -- Sł. Seb. Skorzewski obyw. pozn. i Anna Wojciechowska obyw. pozn.

30690 (Poznań św. Maria Magdalena)

1609. 9 Dom. po Z. Św. Jan, s. D. Jana Cieleckiego i Barbary -- D. Krzicki i Małgorz. Kosicka

30691 (Poznań św. Maria Magdalena)

1609. Dom. 1-a Adw. Piotr, s. Stanisł. Tarnowskiego i Ewy -- MD. Adam Czarnkowski GWP i Dorota Strykowska

30692 (Poznań św. Maria Magdalena)

1609. Dom. Oculi. Jan, s. G. Jerzego Malahowskiego i Doroty -- Sł. D. Wojciech Hudziński pisarz gr. pozn. i m-a

30693 (Poznań św. Maria Magdalena)

1609. Dom. Passionis. Władysław, s. G. Stanisł. Russockiego, i Zofji -- G. Jan. Wilczopolski podwoj. pozn. z N. V. Anną Gułtowska

30694 (Poznań św. Maria Magdalena)

1609. f. 3-a po Dom. intra Oct. Corp. Chr. Elżb., c. N. Prokopa Rusieckiego z Bud Sledz. i Agn. -- N. And. Krupier burgr. pozn. i nieszl.

30695 (Poznań św. Maria Magdalena)

1610.3/6. Katarz., c. GD. Jana Cieleckiego surrog. pozn. i Anny -- G. Łuk. Gajewski i ż. Andrzeja Przecławskiego

30696 (Poznań św. Maria Magdalena)

1611.2/8. Piotr, s. N. Stanisł. Ratayskiego pisarza GD. Izbińskiego sędziego kalis. i Zofji Slaszewskiej

30697 (Poznań św. Maria Magdalena)

1613.12/4. Katarz., c. Jakuba Krzickiego i Anny -- X. i N. V. devoc. Łucja Nieświastowska żyj. przy kość. tut.

30698 (Poznań św. Maria Magdalena)

1613.25/4. Zofja, c. N. Jana Cieleckiego surrog. pozn. i Anny -- X. Stan. Wydzierzewski kustosz kat. pozn. i N. Katarzyna, ż. Andrzeja Przecławskiego

30699 (Poznań św. Maria Magdalena)

1613.27/4. Małgorzata, c. N. Chryzostoma Młodziejewskiego i N. Małg. Kamieniewskiej -- N. Mikoł. Krzesiński i N. v. Dorota Pigłowska

30700 (Poznań św. Maria Magdalena)

1613. f. 5-a po Dom. 5 po Ziel. Św. Stanisł., s. Nob. N. Podleskiego i Anny -- N. And. Czarliński i MD. Barbara Dziedoska

30701 (Poznań św. Maria Magdalena)

1614.18/9. c. ND. Adama Gołąbkowskiego i Anny gości w Pozn.

30702 (Poznań św. Maria Magdalena)

1615.28/6. Anna, c. N. Stanisława Tarzeckiego i Reginy -- N. Marcin Morawski

30703 (Poznań św. Maria Magdalena)

1615.30/6. Marjanna, c. DN. Chryzostoma Młodziejewskiego i Małgorzaty -- ND. Szczytnicki i uczc. D. Zofja Jabłonowska

30704 (Poznań św. Maria Magdalena)

1615.5/7. Jan, s. ND. Kaspra Kurowskiego i Katarzyny -- GD. And. Dąbrowski i GD. Agn. Dąbrowska

30705 (Poznań św. Maria Magdalena)

1615. sob. po niedz. 20 (w X) Katarzyna, c. N. Jana Sarnowskiego i Barbary -- G. Wojc. Chudziński i m-a

30706 (Poznań św. Maria Magdalena)

1616.28/3. Katarzyna, c. N. Mac. Muchlińskiego i Anny Rudnickiej -- N. Jan Muchl. i Zofja Ordzyńska ż. N. Stef. M.

30707 (Poznań św. Maria Magdalena)

1616.13/7. Małgorzata, c. GMD. Wojciecha Rozrażewskiego (chora i † w godz. potem) z N.GD. Elżb. Pierzchlińskiej -- N. Barbara c., GMD. ol. Kaspra R. klana śrem.

30708 (Poznań św. Maria Magdalena)

1617.21/5. Adam, s. N. Wojciecha Zielińskiego i Anny -- N. Jan Niegoliński i Marjanna Stolikowa

30709 (Poznań św. Maria Magdalena)

1617.7/11. Zofja, c. N. Jana Podleskiego i Zofji -- N. Jakub Rudnicki i G. Elżb. Rozdrażewska

30710 (Poznań św. Maria Magdalena)

1617.18/12. Urszula, c. N. Jana Szułtrskiego i Katarzyny -- N. Wojc. Głuchowski i N. Dor. Sz.

30711 (Poznań św. Maria Magdalena)

1619. Aleksander, s. N. Jana Młodziejewskiego i Barbary -- N. Mikołaj Kamieniecki i N. Barb. Krzesińska

30712 (Poznań św. Maria Magdalena)

1619.13/8. Barbara, c. ND. N. Leśniewskiego i Anny -- chrz. nieszl.

30713 (Poznań św. Maria Magdalena)

1619.15/9. Stanisław, s. N. Mik. Konińskiego i Anny -- GD. Samuel Targowski i N. Elżb. Koszucka

30714 (Poznań św. Maria Magdalena)

1620.13/6. Emerencjanna, c. N. Hektora Koszuckiego i Barb. -- nieszl.

30715 (Poznań św. Maria Magdalena)

1620.24/8. bl. Marina i Dorota, cc. M. Lamparta Sierakowskiego i Katarz. -- 1-ej JMD. Adam Sędziwój z Czarnkowa wda łęcz. GWP z Anną, ż. Łuk. Opalińskiego, klana pozn. i 2-ej Stanisł. Czarnkowski z Katarzyną, ż. tegoż wdy łęczyc.

30716 (Poznań św. Maria Magdalena)

1620.21/12. Łucja, c. N. Wojc. Ratayskiego i Sł. Łucji ż. jego -- X. Jan Trach Gniński sufrag. i archidjakon i administr. bpstwa poznań. i GD. Zofja Niegolewska ż. Janusza z Kosiczyna Jaromirskiego miecznika pozn.

30717 (Poznań św. Maria Magdalena)

1622.24/2. Marcjan Maciej, s. MD.D. Lamberta Sierakowskiego mieczn. pozn. i Katarzyny, -- X. Jan Trach Gniński bp. enien., sufr. pozn. i Katarzyna ż. Adama Sędziw. wdy łęczyc. GWP

30718 (Poznań św. Maria Magdalena)

1622.4/7. Adam Wojc., s. GD. Piotra Suchorzeskiego, i Anny -- GD. Stanisław Bobolecki i GD. Zgoda, ż. Łukasza Boboleckiego

30719 (Poznań św. Maria Magdalena)

1622.3/10. Hjacynt, s. N. Wojc. Ratayskiego i Łucji -- chrz. nieszl.

30720 (Poznań św. Maria Magdalena)

1622.20/11. Jadwiga, c. GD.D. Baltazara Koszuckiego i Elżbiety -- GD. Adam Swinarski sędzia surrog. pozn. i Jadwiga Chudzyńska

30721 (Poznań św. Maria Magdalena)

1623.25/5. Jan, s. N. Aleksandra i Doroty Białośliwskich -- X. i N. Zofja Szetlewska

30722 (Poznań św. Maria Magdalena)

1623.25/6. Jan Konstantyn, s. JMD. Lamberta Sierakowskiego i Katarz. -- JMD. Piotr Czarnkowski wdzic kalis. i GD. Jadwiga Chudzyńska pisarzowa grodzka

30723 (Poznań św. Maria Magdalena)

1623.3/7. Jan, s. G.D. Stanisł. Godorowskiego i Katarz. -- X. i N. Zofja Godur.

30724 (Poznań św. Maria Magdalena)

1623.1/8. X. And. Gembicki opat trzemeszeński chrzci Mokołaja, s. GD. Bonaw. Gembickiego i Katarzyny -- GD. Aleks. Głembocki i GD. Zofja Międzyrzecka D. Mik. Nowodworski ryc. malt.

30725 (Poznań św. Maria Magdalena)

1624.3/3. ochrzczony Żyd z Kórnika zw. Giec im. Wojciech -- GD. Stanisł. Strykowski

30726 (Poznań św. Maria Magdalena)

1624.22/9. Antoni, s. N. Wojc. Ratajskiego i Łucji -- X. i m-a

30727 (Poznań św. Maria Magdalena)

1625.3/2. Jan, s. N.D. Marcina Gruckiego i Barbary -- nieszl.

30728 (Poznań św. Maria Magdalena)

1666.22/1. Stefan Kasper, s. GD. Jana Kuczborskiego i Barbary -- GD. Kuczborski i JD. Marj. Dzialińska ścina pokrzywnicka

30729 (Poznań św. Maria Magdalena)

1666.30/3. Anna, c. GD. Jana Rogalińskiego i Elżbiety -- GD. Szymon Wodyński regens kancel. zs i m-a

30730 (Poznań św. Maria Magdalena)

1666.5/8. Jan, s. MGD. Baltazara Bronikowskiego i Jadwigi -- m-e

30731 (Poznań św. Maria Magdalena)

1666.12/8. Anna, c. G. Kaspra Słowikowskiego i Anny -- m-e

30732 (Poznań św. Maria Magdalena)

1667.1/2. Joanna Agata, c. MGD. Adama Karśnickiego z Karśnic i N. Barbary z Skrzypna -- MG. Miecislaus Twardowski i N. Małgorz. T.

30733 (Poznań św. Maria Magdalena)

1667.6/2. Jan, s. MGD. Wojc. Grzybowskiego i N. Anny -- MD. Jan Morawski i N. Kat. Wierzchowska

30734 (Poznań św. Maria Magdalena)

1667.16/3. Zygmunt Józef, s. G. Jana Szpotańskiego i Jadwigi Włostowskiej -- m-e

30735 (Poznań św. Maria Magdalena)

1667.17/3. Elżb. Regina, c. N. Kaz. Nowodworskiego i Jadwigi -- m-e. dalej nazw. "honestus"

30736 (Poznań św. Maria Magdalena)

1667.24/4. Wojciech Ambroży, s. GMD. Pawła Morawskiego i Doroty -- m-e

30737 (Poznań św. Maria Magdalena)

1667.3/11. Stanisław Konstantyn, s. GD. Stanisława Gołeckiego i N. Heleny -- GD. Marcin Paruszewski i ND. Kat. Radlicka

30738 (Poznań św. Maria Magdalena)

1668.5/5. Filip Jakub, s. GMD. Stanisł. Grudzieckiego i Doroty -- X. i GD. Małg. Twardowska

30739 (Poznań św. Maria Magdalena)

1668.1/8. Anna Teresa, c. P.MD. Stanisł. na Tucznie Tuczyńskiego stolnika inowrocł. i MD. Konstancji Prusimskiej -- PMD. Zygm. Łaszcz klan lędzki i z Tucz. Thulibowska klanowa kamieńska

30740 (Poznań św. Maria Magdalena)

1668.5/10. Michał, s. N. And. Miedzianowskiego i Joanny -- m-e

30741 (Poznań św. Maria Magdalena)

1669.27/7. Ignacy Jan, s. G. Piotra Wysockiego i Doroty -- G. Piotr Prusimski i N. Marj. Oyrzyńska

30742 (Poznań św. Maria Magdalena)

1669.29/8. Kazimierz Jan Ignacy s. MD. Zacharjasza Jąnowskiego i Barbary -- MGD. Adam Łukomski i GDV. Zofja Piekarska

30743 (Poznań św. Maria Magdalena)

1670.8/1. Krystyna, c. GD. Piotra Samuela Rogowicza -- MGD. Jerzy Maniecki stolnik kijow. i m-a (dalej Piotr R. spect.)

30744 (Poznań św. Maria Magdalena)

1670.9/3. Marjanna Kat. c. GD. Jana Potockiego i Jadwigi -- GD. Jan Kościelski i m-a

30745 (Poznań św. Maria Magdalena)

1670.13/5. Katarzyna, c. G. Samuela Pruszaka i Kat. Wodowskiej (!?) -- X. i v. Kat. Ruthówna

30746 (Poznań św. Maria Magdalena)

1670.22/6. Krzysztof Antoni s. poprz. [P.MD. Stanisł. na Tucznie Tuczyńskiego stolnika inowrocł. i MD. Konstancji Prusimskiej] MGD. Tuczyńskich stol. inowrocł. -- GMD. Wojc. Breza sta nowodwor. i MD. Małg. Konarska

30747 (Poznań św. Maria Magdalena)

1670.18/9. Stefan Marjan, s. MD. Stanisł. Jaraczewskiego z m. Jaraczew i M. Katarz. -- MD. Stef. Trąmbczyński i córka jego MD. Zofja Tr.

30748 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.1/1. Joanna Leonora, c. N. Stef. Gorzeńskiego i uczc. Agn. -- GD. Jakub Wilkotarski reg. kancel. gr. i N. Wierzeyska

30749 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.1/2. Teresa, c. ND. Michała Mierzeskiego i Barbary -- GD. Jan Morawski i m-a

30750 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.16/2. Maciej, s. N. Aleks. Tymińskiego i Marj. -- m-e

30751 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.21/2. Kunegunda, c. N. Aleks. Rozańskiego i Katarzyny z Masłowic Gorskiej -- m-e

30752 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.19/3. Rafał Franciszek, s. MD. N. Konarzewskiego -- nieszl.

30753 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.3/6. Jan, s. N. Wojciecha Błaszkowskiego i Teresy -- MD. Jerzy Necz alias woyski i MD. Minorowa

30754 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.9/7. Ludwika, c. MGD. Aleks. Tarły sty lubensis i Joanny -- JMD. Jan Leszczyński K.W.K. i MG. Ludwika ż. wdy nakiel. (!)

30755 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.24/7. Jakub, s. ND. Tom. Brzyszkowskiego kancel. i uczc. Apolonji - N. Piotr Radzimiński i m-a

30756 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.10/8. Wawrzyniec, s. N. Mikoł. Rowińskiego i uczc. Anny -- m-e

30757 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.11/8. Aleksander Ludwik, s. MGD. Stanisł. Krzysztofa Tuczyńskiego stolnika inowrocław. i Konst. z Kolna Prusimskiej -- Jan z K. Prus. i MD. Ter. Naramowska

30758 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.1/9. Krzysztof, s. MGD. z Kolna Prusimskiego i MD. Teresy z Błociszewa - nieszl.

30759 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.29/9. Michał Ludwik, s. MD. Wojc. Baranowskiego i Jadwigi -- MD. Kaz. Kuczkowski i GV. Barb. Smogulecka

30760 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.4/11. Elżb., c. N. Stanisł. Małachowskiego i Anny -- N. Bonaw. Małach. i N. Elżb. Gawarecka

30761 (Poznań św. Maria Magdalena)

1671.2/12. Barbara, c. N. Jakuba Jarosławskiego i Teresy -- N. Tom. Racienski i N. Urszula Gałąska

30762 (Poznań św. Maria Magdalena)

1672.10/1. Melchjor Florjan, s. ND. Stef. Gorzyńskiego i uczc. Agn. -- GD. Zygm. Grabski poborca Kor. i V. Dorota Krauzówna

30763 (Poznań św. Maria Magdalena)

1672.17/2. Walentyn, s. N. Mikoł. Kobierzyckiego sługi kancel. Leszcz. i Urszuli -- nieszl.

30764 (Poznań św. Maria Magdalena)

1672.9/3. Marjanna, c. N. Samuela Pruszaka i Katarz. -- nieszl.

30765 (Poznań św. Maria Magdalena)

1672.9/3. Tomasz Franc., s. MGD. Adama Czarnkowskiego sty osieck., międzyleskiego i Konstancji -- X. NV. Anna Wolińska

30766 (Poznań św. Maria Magdalena)

1672.9/10. Helena, c. GD. Jana Łąckiego i MD. Ludwiki Kostczanki -- GD. Stanisł. Grudziński i MD. Łącka matka ojca dziecka

30767 (Poznań św. Maria Magdalena)

1672.22/10. Ludwika Urszula, c. PMD. Stanisł. Grodzieckiego klana międzrzec. i Doroty Teresy z Szołdr -- Miaskowska klanowa santoc., siostra rodz. matki dziecka

30768 (Poznań św. Maria Magdalena)

1673.13/2. Kazimierz Walentyn, s. MGD. Mac. Białęskiego i Konstancji Rozrażewskiej -- MGD. Andrzej B. ojciec ojca i Marjanna R. siostra rodz. matki

30769 (Poznań św. Maria Magdalena)

1673.18/2. Agn., c. ND Stef. Gorzyńskiego i Jadwigi illegitimorum coniuguum (!) -- nieszl.

30770 (Poznań św. Maria Magdalena)

1673.30/11. Barbara, c. Jana Nawrockiego neofity i Reginy -- m-e

30771 (Poznań św. Maria Magdalena)

1674.5/8. Ignacy Maciej, s. ND. Jana Rogalińskiego stolnika inowrocł. i Anny Joanny -- N. Jan Potocki i ND. Benedykt Zakrzewski i DN. Budzińska

30772 (Poznań św. Maria Magdalena)

1674.6/10. bl. Franciszek i Ludwika Jadwiga, dzieci GD. Adama Łukomskiego i Marjanny -- GD. Stanisł. Skałaski i G. Teresa Konarzewska MD. Jan Tuński i Konstancja Tuńska

30773 (Poznań św. Maria Magdalena)

1674.31/10. prob. Długogośliń. ochrzcił w Woynowie Stanisława, s. D. Krzysztofa Belęckiego de Koszycow (!) i Zofji de Mosczyno Mosczyńskiej, cerem. 10/11. -- nieszl.

30774 (Poznań św. Maria Magdalena)

1674.16/12. bl. opatrz. D. Grzegorza Topiripka vicekonsula m. pozn. i Cecylji : Stefan i Jan -- M. And. Radlicki sędzi zs. i M. Maciej Krzycki wojski pozn.

30775 (Poznań św. Maria Magdalena)

1675.31/7. Konstancja, c. NG. Jakuba Orzelskiego i N. Anny -- ND. Marcin Kornatowski i MD. Radlicka ż. sędziego brzeskiego

30776 (Poznań św. Maria Magdalena)

1675.17/8. Małgorzata, c. N. Wojc. Skorzewskiego i uczc. Reginy -- nieszl.

30777 (Poznań św. Maria Magdalena)

1675.1/12. Barbara Katarz., c. GD. Jana Franciszka Jerzykowskiego regenta kancel. gr. pozn. i Marj. Kat. Komorowskiej -- MD. Piotr Raczyński i G. Dorota Kornatowska

30778 (Poznań św. Maria Magdalena)

1675.5/12. Andrzej Mikoł., s. GD. Tom. Briszkowskiego kancelisty i uczc. Apolonji -- GD. Kaz. Kliszewski i m-a

30779 (Poznań św. Maria Magdalena)

1676.19/7. Franciszek Józef, s. MGD. Michała Władysł. Skoraszewskiego chor. pozn. i Katarz. -- GD. Zofja Piekarska i m.

30780 (Poznań św. Maria Magdalena)

1676.18/8. Adam Antoni, s. MGD. Jana Stanisł. Tąńskiego i Teresy -- MGD. Adam Łukomski i MGD. Anna Gorayska

30781 (Poznań św. Maria Magdalena)

1676.26/12. Dorota, c. G. Stanisł. Ostrowskiego i Katarzyny -- N. Łuk. Stęgowski m-a

30782 (Poznań św. Maria Magdalena)

1677.8/3. Wojc. Kaz., s. MD. Mac. Tomickiego i Konst. Tuńskiej -- MG. Samuel Gurowski poborca z ż. Zofją

30783 (Poznań św. Maria Magdalena)

1677.6/11. Marcin, s. GD. Tom. Bryszkowskiego iurisconsulta gr. pozn. i Apolonji Skorzeiewiczewny -- M. Jan Korzeniewski sta kość. i rubieszowski i Apolinara z Smogulca Tuczyńska

30784 (Poznań św. Maria Magdalena)

1678.13/1. Marjanna Agn., c. ND. Franc. Jerzykowskiego regenta kancel. gr. pozn. i Urszuli Szodrskiej -- MD. Samuel Gurowski i Joanna z Skrzypna Objezierska żup. bydg.

30785 (Poznań św. Maria Magdalena)

1678.18/5. Jan, s. GD. Jerzykowskiego regenta kancel. gr. pozn. i Marjanny -- NGD Samuel Gurowski i N. Hel. Helikowska

30786 (Poznań św. Maria Magdalena)

1678.14/6. Antoni Józef, s. MD. Kaz. Kurczewskiego i Kat. -- MD. Krzysztof Przyjemski klanic chełm. i Jadwiga Golińska cześnikowa przemyska

30787 (Poznań św. Maria Magdalena)

1678.11/11. Marcin, s. G. Jakuba Sarneckiego podpiska i Zofji -- nieszl.

30788 (Poznań św. Maria Magdalena)

1679.4/4. Katarzyna, c. MD. Jana Korzeniewskiego sty kość. i Urszuli z Cielczy -- M. Wojc. Konst. Breza sta. nowodwor. z żoną

30789 (Poznań św. Maria Magdalena)

1679.21/5. Zofja Teresa, c. MD. Kaspra Modlibowskiego stolnika i surrog. pozn. i Marj. z Bnina M. -- M. Stan. Krzycki klan pozn. i MD. Apolinara Tuczyńska ścina powidzka

30790 (Poznań św. Maria Magdalena)

1679.22/5. Jan, s. D. Stan. Ostrowskiego i Kat. -- nieszl.

30791 (Poznań św. Maria Magdalena)

1679.25/7. Jakub, s. MN. Stef. Żernickiego i Zofji -- MD. Franciszek Goliński podczaszy przemyski i M. Stanisł. Tuczyński sta powidzki

30792 (Poznań św. Maria Magdalena)

1679.11/11. Elżbieta, c. GD. Tom. Bryszkowskiego i Apol. -- nieszl.

30793 (Poznań św. Maria Magdalena)

1680.6/1. Kasper, s. MD. Franc. Rogalińskiego i Marjanny -- MD. Jan Bieniewski Prussak i MD. Zofja Mieszczycka

30794 (Poznań św. Maria Magdalena)

1680.28/2. Kazimierz, s. GMD. Gałeckiego i G. Malechowskiej nielegal. -- św. nieszl.

30795 (Poznań św. Maria Magdalena)

1680.8/3. Franciszek, s. G. Benedykta Rosnowskiego i Anny Kosmoskiej -- nieszl.

30796 (Poznań św. Maria Magdalena)

1680.30/5. Joanna Zofja, c. G. Jana Franc. Jerzykowskiego regenta kancel. gr. pozn. i Urszuli z Szułdrskich -- G. Franc. Proski i GV. Teresa Objezierska

30797 (Poznań św. Maria Magdalena)

1680.1/8. Teresa, c. G. Wojciecha Żychlińskiego i Katarz. -- G. Wojc. Zasadzki i GV. Ter. Wierzchoska

30798 (Poznań św. Maria Magdalena)

1680.12/10. Franciszek Antoni, s. G. Jana Druzyńskiego podpiska gr. pozn. i uczc. Reginy -- X. i GM. Tomasz Bryszkowski i m-a

30799 (Poznań św. Maria Magdalena)

1681.2/1. Wojciech, s. MGD. Sebast. Twardowskiego ze Skrzypny poborcy poznań. i Zofji de Kiekrz -- GD. Wojc. z Kiekrza Kierski sędzia dep. Tryb. Piotrk. i G. Reg. z Skrz. Objezierska żup. bdg.

30800 (Poznań św. Maria Magdalena)

1681.17/1. Agnieszka, c. GD. Jak. Sarneckiego kancel. i Zofji -- GD. Mateusz Rzeszotarski i m-ie

30801 (Poznań św. Maria Magdalena)

1681.19/4. Jakub, s. sł. Hjacynta Topirybka braxat. i Agn. obyw. pozn. -- nieszl.

30802 (Poznań św. Maria Magdalena)

1681.22/4. Katarzyna, c. poprz. GD. Jerzykowskich [G. Jana Franc. Jerzykowskiego regenta kancel. gr. pozn. i Urszuli z Szułdrskich] -- M. Wacł. z Skrz. Twardowski i G. Małg. z Szołdr. Tward. wd. po cześniku pozn.

30803 (Poznań św. Maria Magdalena)

1681.1/7. Regina Małg., c. G. Jana Dragoskiego i Katarzyny Gąsiorowskiej -- G. Wład. Franc. Brzeziński i m-ie

30804 (Poznań św. Maria Magdalena)

1681.8/7. Krzysztof Wojc., s. GD. Mikoł. Brudzewskiego i Teresy -- GD. Wojc. Jan Woynarowski i m-a

30805 (Poznań św. Maria Magdalena)

1681.7/8. Teresa, c. G. Hjac. Jankieskiego i Agnieszki -- G. Paweł Gorski GV. Wierzbowska

30806 (Poznań św. Maria Magdalena)

1681.10/8. Wawrzyniec Hjacynt, s. GD. Adama Dzierżanowskiego i GD. Marj. Rozdrażewskiej -- G. Eustachy R., G. Maciej Białęski i GV. Anna R.

30807 (Poznań św. Maria Magdalena)

1692.4/8. Marjanna Anna, c. GD. Franc. Baldzenskiego patrona gr. pozn. i Tryb. Piotr. i NG. Anny -- GD. Anna Rogalińska i GD. Jan Bielicki miecz. Latisensis (luźna karta)

30808 (Poznań św. Maria Magdalena)

1682.22/5. Antoni, s. poprz. GD. Bryszkowskich [GD. Tom. Bryszkowskiego i Apol.] -- GD. Ter. Kliszewska i m.

30809 (Poznań św. Maria Magdalena)

1682.14/6. Józef Ant., s. MD. Jana i Marj. z Kłodzina Gurowskich poborców pozn. -- GD. Jan Franc. Jerzykowski regens pozn. i G. Zofja z Hełkowa G. burgrabina zs. pozn.

30810 (Poznań św. Maria Magdalena)

1682.29/8. Konstancja Rosyna, c. GD. And. Franc. Wulfowicza i Marj. -- nieszl.

30811 (Poznań św. Maria Magdalena)

1682.19/11. Elżb. Ludw., c. GD. Ludw. Radzickiego i Jadwigi nielegal.

30812 (Poznań św. Maria Magdalena)

1683.24/1. Agn., c. GD. Jana i Reginy Podlesoskich Nob. -- nieszl.

30813 (Poznań św. Maria Magdalena)

1683.2/7. Jan Mac., s. GD. Jana i Marj. Rumun (!) -- nieszl.

30814 (Poznań św. Maria Magdalena)

1683.9/2. Walentyn, s. G. Mac. Dzierżanowskiego i G. Zofji Krynickiej nielegal. -- nieszl.

30815 (Poznań św. Maria Magdalena)

1683.31/3. Wojc. Ant., s. GD. Jana i Marjanny Zakrzeskich -- nieszl.

30816 (Poznań św. Maria Magdalena)

1683.22/6. Jan, s. GD. Benedykta Anton. Rosnowskiego i Anny -- nieszl.

30817 (Poznań św. Maria Magdalena)

1683.18/7. Magdal., c. GD. Wojc. i Barb. Wierzchowskich -- GD. Wład. W. i GV. Teresa W.

30818 (Poznań św. Maria Magdalena)

1683.25/7. Jakub Ignacy, s. GD. Wład. Łączkowskiego i Ter. Żułtoskiej -- GD. Stef. Ż. i G. Jadwiga Ż.

30819 (Poznań św. Maria Magdalena)

1683.27/7. Jan Jakub, s. GD. And. i Jadwigi z Boguckich ze wsi Głuchowo Łęskich -- GD. Aleks. Rogaliński i MGD. Zofja Danielewiczowa podskarbina kor.

30820 (Poznań św. Maria Magdalena)

1683.27/7. Apolinara Anna, c. GD Przecł. i Marj. Potockich poses. ze wsi Hybey -- GD. And. Bernaszewski i GD. Zofja R.

30821 (Poznań św. Maria Magdalena)

1683.15/9. Rozalja, c. GD. Franc. Dunina i Ter. Bełdowskiej -- nieszl.

30822 (Poznań św. Maria Magdalena)

1683.31/10. Marcin Paweł, s. jak zap. szl. D. Franciszka i Kat. Suchorzewskich -- nieszl.

30823 (Poznań św. Maria Magdalena)

1683.1/11. Katarz., c. NN., jak się mówi, legal. małż. Piotra Potockiego, †-go jak się mówi 1/2 roku temu i Reginy -- nieszl.

30824 (Poznań św. Maria Magdalena)

1684.27/2. Katarzyna, c. G. And. Franc. i Marjanny Wulfowicz -- nieszl.

30825 (Poznań św. Maria Magdalena)

1684.24/5. Zofja, c. GMD. Piotra i Marj. Temeckich (!) -- X. i Daniłowiczowa Zofja

30826 (Poznań św. Maria Magdalena)

1684.5/6. Jan, s. ND. Tom. i Apolonji Bryskowskich -- ND. Kliszewska i m.

30827 (Poznań św. Maria Magdalena)

1684.11/6. Jan, s. ND. Jana i Małgorz. Dąbrowskich -- nieszl.

30828 (Poznań św. Maria Magdalena)

1685.20/1. Ludwika, c. GD. Gabryela i Marjanny Skorzewskich -- GD. Aleks. Koszucki i G. Zofja Rosnowska

30829 (Poznań św. Maria Magdalena)

1685.30/1. Agn. Apolonja, c. N. Jana Druzyńskiego i Reginy - cancell. gr. pozn. -- X. i MGD. Marjanna Grabska, MGD. Maciej Grabski pis. gr. wałec. sta kłecki

30830 (Poznań św. Maria Magdalena)

1685.6/8. Aleksander Wawrzyniec, s. N. Adama i Zuz. Broniewskich -- N. Aleks. Szczoniecki i N. Ter. Strzałkowska

30831 (Poznań św. Maria Magdalena)

1685.19/8. syn MD. Macieja Malczewskiego podstolego kal. i N.N. -- MGD. Piotr Bronisz i MG. Gnieznieńska

30832 (Poznań św. Maria Magdalena)

1685.20/8. Konstancja, c. N. Jana Kraszewskiego i Anny Słupskiej -- N. Stef. Sł. i N. Ter. Jerzykowska, N. Kaz. Czarliński i N. Anna Sł.

30833 (Poznań św. Maria Magdalena)

1685.2/12. Andrzej, s. GD. Marcina (?) i Teresy Mężyńskich vice... w Swarzędzu -- MGD. Jan Cerekwicki i MGD. Dorota Jaraczewska MGD. Stanisława Czerkwickiego podczaszego wsch. żona

30834 (Poznań św. Maria Magdalena)

1686.25/2. Marjanna, c. N. Benedykta Rosnowskiego i Anny -- nieszl.

30835 (Poznań św. Maria Magdalena)

1686.29/8. Samuel Andrzej, s. GD. Marcina i Marjanny Kędzierzyńskich -- GD. Stef. Tymiński i GD. Ewa Małachowska

30836 (Poznań św. Maria Magdalena)

1686.23/10. Szymon, s. GD. Jana i Zofji Gutowskich -- nieszl.

30837 (Poznań św. Maria Magdalena)

1686.23/11. Stanisław Aleks., s. GD. Stef. z Łochocina Łochockiego i GD. Apolinary Słońskiej, kasztel. unimir. -- GD. Jan Jerzykowski reg. kancel. i MD. Konst. Łochocka

38638 (Poznań św. Maria Magdalena)

1687.13/1. Elżbieta Agn., c. GD. Jana i Marj. Zakrzewskich -- nieszl.

30839 (Poznań św. Maria Magdalena)

1687.5/3. Maciej Samuel, s. G. Franc. Tomickiego i G. Anny Dąmbrowskiej, ze wsi Tomice -- GD. Bogusł. T. i D. Joanna Miedzianowska

30840 (Poznań św. Maria Magdalena)

1687.16/8. bl. Teresa i Konstancja, c. MGD. Wojc. Woynarowskiego i Anny -- N. Hjacynt Grzeniecki i NV. Marj. Gutowska

30841 (Poznań św. Maria Magdalena)

1688.9/2. Marjanna, c. GN. Bartłom. Brezy i Katarz. -- G. Jan Franc. Jerzykowski regens gr. pozn. i m-a, G. Mik. Petrikowski i NV. Regina Dąmbrowska

30842 (Poznań św. Maria Magdalena)

1688.30/5. Stanisł., s. GD. Jana i Zofji Gutoskich -- G. Anna Gawarzewska i m-a

30843 (Poznań św. Maria Magdalena)

1688.29/6. Jan Józef, s. ND. Chryzostoma Woźnickiego i D. Kat. Gowarzewskiej -- GD. Jan Jerzykowski burgr., reg. kancel. gr. pozn. i GD. Anna Rogalińska

30844 (Poznań św. Maria Magdalena)

1688.1/9. Hjacynt, s. G. Tom. Bryszkowskiego reg. zs. i Apolonji -- nieszl.

30845 (Poznań św. Maria Magdalena)

1688.1/10. Teresa Jadwiga, c. MGD. Jana Cerkwickiego sty średz. i G. Katarz. -- MGD. And. Mieszkowski podsędek pozn. i G. Dorota Cerekwicka podczaszyna wschow.

30846 (Poznań św. Maria Magdalena)

1688.22/10. Urszula Anna, c. MGD. And. Kołaczkowskiego i GD. Jadwigi -- MG. Skąpski i MG. Marj. Cielecka

30847 (Poznań św. Maria Magdalena)

1688.8/11. Karol Samuel, s. GD. Wojc. Cieleckiego i G. Teresy (de Kęsickie?) -- G. Jan C. i G. Anna Osolińska

30848 (Poznań św. Maria Magdalena)

1689.20/1. bl. GD. Piotra i Marjanny Łosińskich Sebastjan -- GD. Jan Grudziński i N. Anna Cibalska - Paweł -- GD.Wilczyński i GD. Zadzyńska

30849 (Poznań św. Maria Magdalena)

1689.10/2. Antoni Jan, s. GD. Jana Barczewskiego, succolectora poznań. i Barb. Wetlantówny -- nieszl. prócz Apol. Bryszkowska

30850 (Poznań św. Maria Magdalena)

1689.1/5. N. Józef Zabłocki x N. Kat. Radecka -- N. Jakub Z. i sł. Marcin Hurnik ob. pozn.

30851 (Poznań św. Maria Magdalena)

1689.7/8. Petronella Anna, c. GD. Sebastjana Sławianowskiego i G. Eleonory Rębowskiej -- G. Florjan Skotnicki i Marj. Sł.

30852 (Poznań św. Maria Magdalena)

1689.8/8. Józef Dominik, s. GD. Adama Rogalińskiego i Zofji -- GD. Aleks. R. i Barb. Zakrzewska łowczyna wschow.

30853 (Poznań św. Maria Magdalena)

1689.9/9. Michał, s. GD. Jana i Marj. Madalińskich -- nieszl.

30854 (Poznań św. Maria Magdalena)

1689.4/11. Konstancja Urszula, c. G. Chryzostoma Woźnickiego i G. Katarzyny Gowarzewskiej -- G. Wojc. Franc. Bałdzewski i G. Anna G.

30855 (Poznań św. Maria Magdalena)

1689.30/11. Anna Elżb., c. NGD. And. Żychlińskiego i G. Urszuli Karkowskiej -- GD. Adam Rogaliński i G. Marjanna R.

30856 (Poznań św. Maria Magdalena)

1690.21/5. Jadwiga Teresa, c. G. Franc. Tomickiego z Wierzchaczewa i Anny -- MGD. Marc. Smoglecki sta nakiel. i GD. Jadw. Pigłoska

30857 (Poznań św. Maria Magdalena)

1690.30/5. Joanna, c. G. Stanisł. Aleks. i Anny Bienieckich -- G. Wład. Skąpski i G. Anna Swinarska

30858 (Poznań św. Maria Magdalena)

1690.31/7. Józef Wawrzyniec, s. G. Stanisława i Marjanny Makowieckich -- GD. Florjan Skotnicki i G. Ter. Zagórska

30859 (Poznań św. Maria Magdalena)

1691.5/3. Kazimierz, s. GD. Franciszka i Marjanny Baranowskich -- nieszl.

30860 (Poznań św. Maria Magdalena)

1691.21/3. Marcjanna Gertruda, c. GD. Wacława (?) i Anny Kierskich -- m. GD. Kat. Węcławska

30861 (Poznań św. Maria Magdalena)

1691.30/5. Magdalena, c. G. Szym. Cybulskiego kancel. i Anny -- G. Stef. Drozdowski i G. Elżb. Pawłowska - GD. Jan Druzynski i m-a

30862 (Poznań św. Maria Magdalena)

1691.18/6. Teresa Barbara, c. MGD. Jana i Anny Tomickich -- MGD. Seb. Twardowski i MGD. Teresa Tomicka

30863 (Poznań św. Maria Magdalena)

1691.9/7. Małgorz., c. Nob. Radzickiego i Anny -- N. Mik. Grodzicki z Wyskoci i Zofja Kowalkowska z Trusino

30864 (Poznań św. Maria Magdalena)

1691.26/7. Jakub Wojciech, s. G. Benedykta Rosnowskiego i Marjanny -- G. Wojc. Gutowski i Zofja Ponikiewska

30865 (Poznań św. Maria Magdalena)

1691.16/8. Konstancja Teresa, c. MD. Jakuba Błeszyńskiego klana przemęc. i M. Teresy Żylińskiej -- JM. Wojc. Konst. Breza w. kalis. i Apol. Tuczyńska

30866 (Poznań św. Maria Magdalena)

1691.21/11. Stanisław, s. N. Stanisł. Borzęckiego i ... -- G.Mv. Katarzyna Modlibowszczanka

30867 (Poznań św. Maria Magdalena)

1692.3/4. Józef Wojciech, s. G. Chryzostoma Woźnickiego i Katarzyny Gowarzewskiej -- G. Wawrzyniec Bedelski i G. Anna Osolińska

30868 (Poznań św. Maria Magdalena)

1692.30/7. Jakub Stanisław, s. G. Marcina Woźnickiego i Barb. W. de Dąmbrowskiej z Woźnik -- MGD. Stan. Leszczyński sta mościcki i MG. Teofila Katarzyna wdzianka podlaska

30869 (Poznań św. Maria Magdalena)

1692.31/7. Ignacy Wojc., s. GD. Mikołaja Konarzewskiego i Urszuli Urbanowskiej -- N. Franc. K. i Marj. Zbieska, N. Stefan K. i Jadw. Jaraczewska

30870 (Poznań św. Maria Magdalena)

1692.4/8. Marjanna Anna, c. NGD. Franciszka Bałdzewskiego i Anny -- GD. Anna Rogalińska i GD. Jan Bielicki miecz. lausensis

30871 (Poznań św. Maria Magdalena)

1692.24/8. Bartłomiej, s. ND. Mikoł. i Krystyny Bąkowskich -- MGD. Stanisł. Modlibowski stol. chowensis i ND. Rosavia Halbszgotowa

30872 (Poznań św. Maria Magdalena)

1692.14/10. Józef Mikoł., s. G. Jana i Jadwigi Barczewskich -- G. Jadwiga Oldęburska i m.

30873 (Poznań św. Maria Magdalena)

1693.3/5. Katarzyna, c. ND. Jana i Zofji Gutoskich -- ND. Anna Cibulska GV. Ter. Kierska i m-ie

30874 (Poznań św. Maria Magdalena)

1693.24/6. Jan, s. GD. Andrzeja Franc. Radolińskiego i GD Elżb. Pawłowskiej -- GD. Aleks Napruszewski instyg. gr. pozn. i GD. Mich. Bronikowski i GD. wd. Zofja Swięcicka

30875 (Poznań św. Maria Magdalena)

1693.10/9. Rozalja Katarzyna, c. G. Franciszka Baldzewskiego i Jadwigi -- nieszl.

30876 (Poznań św. Maria Magdalena)

1693.24/9. Mateusz Wojc. s. G. Florjana Zdzychowskiego łowczego pozn. i Jadwigi -- GMD. Wojc. Zdz. stolnik pozn. i G. Teresa ż. jego

30877 (Poznań św. Maria Magdalena)

1694.2/1. Róża, c. ND. Franc. i Jadwigi Arciszewskich -- nieszl.

30878 (Poznań św. Maria Magdalena)

1694.14/1. Agnieszka, c. ND. Michała i Anny Korzeniewskich -- nieszl.

30879 (Poznań św. Maria Magdalena)

1694.23/7. Justyn Jakub, s. ND. Walentyna Bogusławskiego notar. Apostol. i Zofji -- nieszl.

30880 (Poznań św. Maria Magdalena)

1694.5/8. Józef Stanisław, s. ND. Wojc. i Katarzyny Włostoskich -- X. Stan. Lipski archidjakon gn. i Anna z Jabłonow. Leszczyńska GWP

30881 (Poznań św. Maria Magdalena)

1694.31/8. Róża Dorota, c. ND. Stan. i Teresy Morawskich -- ND. Zygm. Objezierski i N. Dorota M.

30882 (Poznań św. Maria Magdalena)

1694.31/8. Józef Antoni s. N.D. Michała i Krystyny Ulatoskich -- ND. Stef. Przybyszewski i ND Przybyszewska

30883 (Poznań św. Maria Magdalena)

1694.1/9. Hjacynt Ludwik, s. ND. Władysł. i Zofji Kotarskich -- ND. Marcin Kornatowski podstoli brzeski z ż. Katarz. Kornat.

30884 (Poznań św. Maria Magdalena)

1694.19/10. Andrzej Józef, s. ND. Jana Ciecierskiego i Marjanny -- ND. Bonaw. Gądkowski i N. Teresa Tomicka

30885 (Poznań św. Maria Magdalena)

1695.30/10. Chryzostom Szymon s. Władysława i Marjanny MG. Gosławskich -- MG. Wojc. Belęcki i MG. Urszula Bronieska

30886 (Poznań św. Maria Magdalena)

1695.27/7. Anna Teresa, c. ND. Pawła i Katarz. Moraskich, cerem. 8/9. w kość. kl. św. Ter. -- ND. Jerz Undrog i ND. Zofja M.

30887 (Poznań św. Maria Magdalena)

1696.20/2. Piotr, s. MGD. Wład. z Czarnkowa Czarnkowskiego i Anny Kaz. Grzymułtowskiej c. o. Krzysztofa G. wdy pozn. -- biedni

30888 (Poznań św. Maria Magdalena)

1696.10/9. Hildehard Jan, s. N. Walentyna Antoniego Bogusławskiego aktów wójt. pozn., przedtym metropol. kons. gn. pis. i Zofji de Roaby (* 7) -- nieszl.

30889 (Poznań św. Maria Magdalena)

1729.13/10. G. Andrzej Karszewicz z pf. tut. x v. Teresa Skąpska -- G. Jan Paszkowski i G. Zuzanna P.

30890 (Poznań św. Maria Magdalena)

1728.5/4. Marjanna Krystyna, c. JMD. Franciszka Mielżyńskiego klana śrem. i Krystyny Skaławskiej, c. chor. pozn. -- Anna Bułakowska podczaszyna pozn. i O. Stef. Poniński S.J.

30891 (Poznań św. Maria Magdalena)

1697.3/1. Marcjanna, c. GD. Franc. Jaroszewskiego i Jadwigi -- nieszl.

30892 (Poznań św. Maria Magdalena)

1697.7/1. Agn., c. N. Stan. Biernackiego i Jadw. -- N. Kaz. Kupiszewski i m-a. Dalej "uczc."

30893 (Poznań św. Maria Magdalena)

1697.28/2. Teresa, c. MGD. Kaz. i Barb. Zdzychowskich poborców pozn. -- MGD. Jadwiga Skaławska i MGD. Wojc. Zdzychowski stol. i sędzia kaptur. pozn.

30894 (Poznań św. Maria Magdalena)

1697.7/3. Jan i Anna, bl. dzieci ND. Wawrzyńca i Agn. Biegańskich stanu Nob. -- chrz. nieszl.

30895 (Poznań św. Maria Magdalena)

1697.22/4. Konstantyn Wojciech, s. MGD. Krystyna Kierskiego cześnika zs. pozn. i Konstancji z Pigłowskich -- Wojciech Konst. Breza wda pozn. i Eleonora z Suchorzewskich, obec. Krzycka stolnikowa kaliska

30896 (Poznań św. Maria Magdalena)

1697.14/6. Jan, s. G. Chryzostoma Wilkowskiego Grzymały i Anny -- chrz. nieszl.

30897 (Poznań św. Maria Magdalena)

1697.16/6. Stanisław Wit, s. GD. Jana i Elżbiety Barskich -- G. Marcin Miłaczewski i G. Marj. M.

30898 (Poznań św. Maria Magdalena)

1697.22/8. Ludwik Hier., s. GD. Florjana Smilewskiego regenta akt podkomor. i zs. pozn. i Doroty Anastazji Zielińskiej -- MD. Adam Poniński sta kopan. i G. Marj. Gorayska, Twardowska s. Rogalińska

30899 (Poznań św. Maria Magdalena)

1697.31/8. Augustyn Jan, s. GD. Ludwika i Marj. Dembińskich -- MGD. Wojc. Konst. Breza wda pozn. i GD. Jadwiga Kierska, GD. Mikoł. Chłapowski, Jan Konarzewski, Stanisław Chłapowski

30900 (Poznań św. Maria Magdalena)

1697.1/9. Teresa, c. GD. Jana Wilkowskiego i Teresy -- X. i GD. Helena Gałaska podstolina wsch. i GD. Kat. Domaracka

30901 (Poznań św. Maria Magdalena)

1697.24/9. cerem. Teresa, c. GD. Chryzostoma Woźnickiego i Katarzyny -- GD. Kat. Przedzyńska i GD. Stan. Gzowski murgr. pozn.

30902 (Poznań św. Maria Magdalena)

1698.28/4. Katarzyna, c. ND. Franc. Gruszczyńskiego i Marj. -- nieszl.

30903 (Poznań św. Maria Magdalena)

1698.9/4. Anna, c. G. Jana i Konstancji Jezychowskich -- ND. Jadw. Radziewska i m.

30904 (Poznań św. Maria Magdalena)

1698.19/4. Adam Antoni Stanisł., s. GD. Jana i Marjanny Ciecierskich -- X. i GD. Teresa Tomicka

30905 (Poznań św. Maria Magdalena)

1698.25/6. Magdalena, c. GD. Stanisł. Skotnickiego i N. Reg. Sieradzkiej nieleg. -- nieszl.

30906 (Poznań św. Maria Magdalena)

1698.13/8. Urszula Joanna, c. N. Aleks. Ostrowskiego i ... -- ND. Jakub Błeszyński kl. międzyrzecki i N. Urszula Żychlińska

30907 (Poznań św. Maria Magdalena)

1698.24/8. Bartłomiej, s. N. Franciszka Bronikowskiego i Marjanny -- ND. Hunrug i Karolina Hunrugowa

30908 (Poznań św. Maria Magdalena)

1698.3/9. Augustyn Stefan, s. N. Macieja Oderskiego podpiska gr. pozn. i Barbary -- MGD. Maciej Gembicki klanic płoc. i GD. Anna Czarnkowska

30909 (Poznań św. Maria Magdalena)

1698.23/9. Eufrozyna Teresa, c. ND. Jana Druzyńskiego vicereg. gr. pozn. i Doroty -- nieszl.

30910 (Poznań św. Maria Magdalena)

1698.6/12. Mikołaj, s. G. Michała Radwańskiego i Agn. -- nieszl.

30911 (Poznań św. Maria Magdalena)

1699.6/1. Teresa Krystyna, c. GD. Aleksandra Kamińskiego podpiska gr. pozn. i Aleksandry Domarackiej -- Teresa Konst. z Opaleńskich Brezina wdzina pozn. i Stan. Przedzyński regens kancel. gr. pozn.

30912 (Poznań św. Maria Magdalena)

1699.29/1. Agnieszka, c. Chryzostoma i Kat. Woźnickich stanu Nob. -- N. Jan Kosmicki i N. Anna Cybulska

30913 (Poznań św. Maria Magdalena)

1699.22/2. Mateusz, s. G. Jana i Anny Dobrzyńskich -- GD. Radzewski i GD. Anna Bułakowska, Stan. Przedzyński reg. gr. pozn. i Elżb. Radzimińska

30914 (Poznań św. Maria Magdalena)

1699.28/2. Konstancja Teresa, c. MGD Aleksandra Andrzeja z Radomicka Radomickiego sty osiec. i Franc. Czarnkowskiej -- Teresa z Bnina Brezina wdzina pozn. wd. i MD. Wład. Czarnkowski

30915 (Poznań św. Maria Magdalena)

1699.17/3. Józef Antoni, s. G. Franc. i Katarzyny Zakrzewskich -- chrz. nieszl. prócz NV. Anny Tomickiej

30916 (Poznań św. Maria Magdalena)

1699.10/5. bl. Adam i Ewa, dz. G. Franciszka i Jadwigi z Chrząstowskich Arciszewskich -- chrz. nieszl.

30917 (Poznań św. Maria Magdalena)

1699.25/6. Ludwika Elżbieta, c. G. Franc. Skalskiego podczasz. pozn. i Jadwigi -- G. Wojc. Zdzychowski stol. i G. Anna Potocka

30918 (Poznań św. Maria Magdalena)

1699.3/8. Dominik Ignacy, s. G. Józefa Andrzeja i Marj. z Ulatowskich Gajewskich -- G. Jan Kierski instyg. gr. i zs. pozn. i m., G. Jan Potocki łow. kalis. i G. Kat. Zielezińska

30917a (Poznań św. Maria Magdalena)

1699.25/8. Maciej Józef Karol, s. MGD. Zygmunta Grudzińskiego scica bolemow. i Teresy -- X. Hier. Wierzbowski sufrag. pozn. i Teresa Brezina wdzina pozn.

30918a (Poznań św. Maria Magdalena)

1699.11/9. Rozalja Helena, c. GD. Mikołaja z Marcinkowa Baranowskiego i Zofji z Radomicka Daleszyńskiej -- GD. Chrzęstowski i GD. Anna z Czekanowsk. Rokoszewska ass. Jan Rokosz. i Łucja Daleszyńska kan.

30919 (Poznań św. Maria Magdalena)

1699.26/10. Lucyna, c. G. Walentyna Anton. Bogusławskiego apostol. i wojt. pozn. notar. i Zofji Raben (* 17) -- nieszl.

30920 (Poznań św. Maria Magdalena)

1699.8/11. Marcin, s. G. Zacharjana i Marj. Kędzierskich -- m. i G. Krystyna Żegocka sc. babim.

30921 (Poznań św. Maria Magdalena)

1699.2/12. Andrzej Ignacy, s. poprz. N. Oderskich [ Macieja Oderskiego podpiska gr. pozn. i Barbary] -- G. Stan. Ciświcki ścic. stawiszyń., ass. G. Jakub Koszutski

30922 (Poznań św. Maria Magdalena)

1700.8/2. Józef Antoni, s. G. Wawrzyńca i Anny Goślińskich stanu Nob. -- G. Franc. Miaskowski klanic i G. Śmigielska

30923 (Poznań św. Maria Magdalena)

1626.9/7. Anna, c. Krzysztofa Milińskiego i Zofji, małż. ze wsi Łabiszyn -- chrz. nieszl.

30924 (Poznań św. Maria Magdalena)

1626.17/7. Aleksy, s. Jakuba Brodzkiego i Barbary (to nieszl.) -- Jan Zorawski i Małgorz. Łukaszewicowa

30925 (Poznań św. Maria Magdalena)

1627.23/2. Teresa, c. N. Marcj. Zebrzydowskiego i Zofji. -- biedni

30926 (Poznań św. Maria Magdalena)

1627.2/3. Adam, s. N. Bartł. Thurzyńskiego i Katarz. -- N. Mac. Pigłowski i N. Zofjia Laskownicka

30927 (Poznań św. Maria Magdalena)

1627.21/6. Marcin, s. N. Marcina Grudzkiego i Barbary -- mieszcz.

30928 (Poznań św. Maria Magdalena)

1627.6/7. Stanisław, s. Adrjana Radlickiego pisarza gr. pozn. i Heleny -- MD. Jakub Rostwor. klan. przemęc, i Helżbieta Dobrzycka

30929 (Poznań św. Maria Magdalena)

1627.3/3. Kaz., s. Wojc. Kosickiego i Doroty -- Wojc. Łopiński i Elżb. Gajewska

30930 (Poznań św. Maria Magdalena)

1627.10/8. Jan, s. N. Mac. Kierskiego i Barbary -- N. Piotr K. i NV. Małgorz. Kierska

30931 (Poznań św. Maria Magdalena)

1700.29/3. Jan Wojc., s. G. Adama i Joanny z Jerzykowskich Szczytnickich -- G. Franc. Malczewski i GV. Kat. Jerzykowska

30932 (Poznań św. Maria Magdalena)

1700.3/4. Wojc., s. G. Stanisł. i Barbary de domo Banaska Ostrowskich stanu szl. -- X. i m-a

30933 (Poznań św. Maria Magdalena)

1700.16/5. Zofja, c. N.D. Marcina Mroczyńskiego podpiska gr. pozn. i Katarz. -- nieszl.

30934 (Poznań św. Maria Magdalena)

1700.8/8. Wojc. Józef, s. GD. Remigjusza Hieronima i Krystyny z Domarackich Szygowskich łowczych rożań. -- JMD. Maciej Gębcki klanic płocki i m-a

30935 (Poznań św. Maria Magdalena)

1700.10/8. Marjanna, c. G. Kaz. i Jadwigi Skrobiszewskich -- nieszl. prócz N. Anny Gortatowskiej

30936 (Poznań św. Maria Magdalena)

1700.16/9. Jakub Franciszek z pow. nieb. †, s. G. Mac. i Zofji z Zakrzewskich Kucharskich -- G. Jakub Franc. K. dziad G. Barb. Z. łowczyna wsch.

30937 (Poznań św. Maria Magdalena)

1701.24/1. Agnieszka, c. N. Wojc. Wierzeyskiego pis. ławn. pozn. i Anny -- nieszl.

30938 (Poznań św. Maria Magdalena)

1701.13/3. Franciszka Barb. c. G. Kaz. Wierzeyskiego i Rozalji Rozmanówny -- G. Adam Naramowski klan śrem. i N. Jadwiga Oldeburska

30939 (Poznań św. Maria Magdalena)

1701.22/5. Wiktorja Domicilla, c. MD. Jana Gębickiego klanica płc. i Barbary Ponińskiej -- Teresa z Opal. Brezina w. pozn. i X. Hier. Wierzbowski sufrag. pozn.

30940 (Poznań św. Maria Magdalena)

1701.18/8. Dominik Władysł., s. G. Jana Gostkowskiego i Juljany -- G. Franciszek Przewski i G. Konstancja Zakrzewska łowczyna poznańska

30941 (Poznań św. Maria Magdalena)

1701.18/9. ochrzcz. Żyd Michał Bartłomiej -- G. Andrzej Zaleski podkomorzyc łęczyc. i G. Marj. Radomicka ścina wałec. (na marg.: Michael Rzeszewski)

30942 (Poznań św. Maria Magdalena)

1701.22/9. Mateusz Michał, s. G. Kaz. i Barbary Gostkowskich -- G. Franc. Bronikowski i m-a

30943 (Poznań św. Maria Magdalena)

1701.29/9. Michał Maurycy, s. G. Remigjusza Hieronima Szygowskiego łowczego rożań. i Kryst. z Domarackich -- G. Marcin Laskowski kapit. JKMci i G. Kat. D., G. Jan Sz. i G. Gabryel Steffens chorąży

30944 (Poznań św. Maria Magdalena)

1701.12/11. Marcjanna Petronella, c. G. Kaz. Tomickiego i Barbary Płaczkowskiej -- G. Piotr Koźmiński podsędek wsch. i G.N. Radzewska z d. Bułakowska ścina wsch.

30945 (Poznań św. Maria Magdalena)

1701.27/11. Fruzina Barb., c. G. N. i Teresy Wiśniewskich -- m-a i G. Franc. Rzuchowski Dunin

30946 (Poznań św. Maria Magdalena)

1701.22/12. Józef Tomasz, s. G. Jana i Kat. z Piotrowskich Czosnowskich -- m. i G. Anna Zakrzewska

30947 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.11/4. Franciszek Xawery Izydor Tadeusz, s. MD. Adama i Ludwiki z Mielżyńskich Ponińskich stów babim. -- MD. Wojc. Swięcicki cześnik wschow. i MD. Krystyna Żegocka z Ponińskich ciotka dziecka

30948 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.27/5. Anna, c. G. Stan. i Jadwigi Żychlińskich -- G. Jan Franc. Linowski pis. gr. pozn. i G. Jadwiga Konińska

30949 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.1/6. Hier. Wład., s. N. Mac. Oderskiego podpiska gr. pozn. i Barb. -- G. Jan Koszutski i IM. Teresa Brezina w. pozn.

30950 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.21/6. Jan Józef, s. G. Wojc. Gronowskiego i Krystyny z Przybyszewskich -- X. i G. Krystyna P.

30951 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.25/6. Krystyna Anna, c. MGD. Franc. i Anny Twardowskich -- G. Kryst. Cielecka i G. Wacł. T.

30952 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.7/7. Stanisław, s. GD. Łuk. Naramowskiego podczasz. wsch. i Anny Duninówny -- nieszl.

30953 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.11/7. Małgorzata Magdal. c. G. Wacł. i Anny Kierskich -- G. Kat. Wysławska i G. Wysławski

30954 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.18/7. Magdalena Wiktorja, c. G. Anton. Malczewskiego i Kat. Ostrowskiej -- G. Stan. Drochowski i G. Elżb. Puchalska

30955 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.22/7. Magdalena Anna, c. G. Stanisł. i Doroty z Kędzierzyńskich Miłaczewskich -- G. Marj. z Konarzewskich Szołdrska, G. Stanisł. Niesołowski i G. Anna Radzimińska

30956 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.26/7. Wiktorja Magdal. c. G. Marcj. i Konstancji Trąpczyńskich -- G. Twardowski i G. Magdal. Węgorzewska

30957 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.27/8. Katarzyna Anna, Antusa Natalja, c. MGD. Wład. z Czarnkowa Czarnkowskiego pułk. i Kat. z Grzymułtowskich wdzianki pozn. -- MGD. Kat. Leszczyńska wdzina pozn. i X. Mik. Swięcicki bp. pozn.

30958 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.31/8. Stefan, s. G. N. i Marj. Kędzierzyńskich -- M. i G. Ter. Marszewska

30959 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.31/8. Katarzyna, c. G. Franc. Dzierzhoskiego ekonoma kurnic. i Barb. Wysławskiej -- G. Rayski i M. Magdal. z Leszcz. Gruszczyń. kl. śrem.

30960 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.4/9. Stefan Tadeusz Bartł. Michał, s. GD. Mac. i Ter. Swinarskich -- G. Jan Zdzychowski murgr. zs. wałec., gr. pozn. i G. Anna Kaz. Czarnkowska

30961 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.4/9. Michał, s. G. Jakuba i Anny Ponickich -- nieszl.

30962 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.28/9. Stanisł. Jan Michał, s. GD. Franc. z Bnina Opaleńskiego i Anny Proskiej -- MG. Jan z Bn. O. sta śrem. i MGD. Teresa z O. Brezina w. pozn.

30963 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.8/10. Katarz. Teresa Barb., c. G. Sebast. i Teresy z Przedzyńskich Kucharskich -- G. Stan. P. pisarz komisar. wuj dziecka i GV. Kat. P.

30964 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.29/10. Konstancja Jadwiga, c. G. Krzysztofa Turoboyskiego i Ludwiki Tomickiej -- G. Stanisł. Turob. i G. Konstancja Turob.

30965 (Poznań św. Maria Magdalena)

1702.28/7. Ignacy Piotr, s. G. And. i Doroty Skorzewskich -- G. Paweł Koszutski i G. Franc. Broniewska

30966 (Poznań św. Maria Magdalena)

1703.25/2. Kazimierz, s. G. poprz. Szygowskich [Remigjusza Hieronima Szygowskiego łowczego rożań. i Kryst. z Domarackich] -- G. Marcin Aleks. Kamiński i G. Anna z Skrzetuskich Naramowska

30967 (Poznań św. Maria Magdalena)

1703.13/8. Wawrzyniec, s. G. Bendeykta Rosnowskiego i Marj. z Mankowskich -- nieszl.

30968 (Poznań św. Maria Magdalena)

1704.13/1. Kasper Konst., s. N. Jana Buskowskiego i Anny -- m. i G. Wiktorja Groska m. i N. Agn. Rozycka

30969 (Poznań św. Maria Magdalena)

1704.20/1. Fabjan Sebast., s. N. Wojc. i Jadwigi Somowskich -- m. i N. Samuela Dąbska, m. m.

30970 (Poznań św. Maria Magdalena)

1704.20/1. Paweł, s. N. Stanisł. i Krystyny Dembińskich -- m. m.

30971 (Poznań św. Maria Magdalena)

1704.22/1. Paweł, s. N. Stan. i Anny Grodzickich -- m. m.

30972 (Poznań św. Maria Magdalena)

1704.16/6. Bogumiła, c. G. Mateusza i Anny Będkowskich -- G. Krystyna Zegocka ścina babim. i X.

30973 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.17/1. cerem., nad mł. l. 12, m. 5, dni 17 maj. (chrz. w kość. pf. Brodnic.) Ignacy Józef, s. G. Stanisł. i Apolonji z Bienkowskich Strachowskich, dz-ów Rakówka p. kość. -- G. Walenty Topolski kap. w. p. i GV. Joanna B.

30974 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.18/1. (14 *) Melchjora Honorata, c. JM. Bonawentury i Antoniny z Niemojewskich Raczyńskich chor. b.k. -- JM. Filip R. gen. w. p., kaw. św. St. i Franc. Bnińska of. średzka

30975 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.23/1. (19 *) Karolina Tekla, c. G. Adama i Anny z Dobrogoyskich Kosickich z Wągrówca -- G. Ignacy D. i Karolina D.

30976 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.21/3. * Józefa Konstancja, c. G. Karola i Franciszki de Witzłebeny Przyjemskich konsyl. kamery -- N. Krzysztof Boefficher bibliopola i N. Zofja Szmitt

30977 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.4/4. (1759.10/4. *) Wincenty, s. G. Hipolita i Reginy z Zołądkiewiczów Rypniewskich z pf. pyzdr. -- M. Józ. Czarnuski komor. gran. rożań. m. m.

30978 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.27/4. (24 *) Jerzy Jan, s. G. Jana i Urszuli z Bogulskich Skalskich, kap. w. p.

30979 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.20/6. (17 *) Jan Antoni, s. G. Józ. i Kuneg. Dąbrowskich Białkowskich -- G. Jan Nep. Dembiński i Helena z Dąbskich Moszczyńska

30980 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.20/7. cerem. mł. Mateusz Neumann, * w Rozbitku, l. 18, s. G. Macieja i Marj. de Wolińskie -- nieszl.

30981 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.4/8. (29/7. *) Franciszek, s. G. Anton. i Ewy z Sawistowskich Bilawsikch -- nieszl.

30982 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.24/10. (z wody 1792.29/9.) cerem. Nepomucena Salomea, c. M. Feliksa i Juljanny Koslinskich -- M. Samuel Kęszycki i Augustyna Kęsz. przeorysza karmelitanek św. Teresy pozn.

30983 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.6/11. (22/10. *) Barbara Kat., c. G. Mac. i Marj. z Dembińskich Rodziewiczów -- GV. Karolina de Rotenburg i Fryd. bar.v. Rychtow

30984 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.1/12. (5/11. *) Teodor Kaz., s. G. Jakuba i Teresy z Obierzeszkie(!) Stupnickich -- X. i m.

30985 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.26/12. Adam Tytus., s. IM. Xawerego hr. Działyńskiego i Justyny z Dzieduszyckich -- nieszl.

30986 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.10/1. (6 *) Marcjanna Tekla, c. G. Jana i Magdal. z Woyciechowskich Radwańskich

30987 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.16/1. ([17.96.30/12. *) Wiktorja Agn., c. G. Aleks. i Elżb. z Moszczyńskich Brzesańskich ze wsi Gaj -- nieszl.

30988 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.26/2. * Klementyna Celestyna Marja Estera, c. MD. Antoniego i Katarz. z Radolińskich Chłapowskich podkomorzych kr. pol., dz-ów w Skużewo k. Buku

30989 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.17/3. (10 *) Michalina Józefa, c. G. Antoniego i Weroniki z Skrzetuskich Płonczyńskich, z m. Swarzędza -- G. Maciej Pł. dz. Hociczy i M. Juljanna z Malachowskich Lipska dz. Grudnicy

30990 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.13/5. Samuel l.7, cerem., (Ch. w Kotlinie), s. G. Konstantego i Kat. z Kęszyckich Suchodolskich -- M. Samuel K. i Ludwika z Kozmińskich Gorzyńska klanowa woj. kalis.(!)

30991 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.16/5. (14 *) Jan Nep. Kazim. s. G. Rocha i Teodory z Koluckich Brzezanskich -- NN. Samuel i Balbina Krzeszewscy

30992 (Poznań św. Maria Magdalena)

1627.9/9. Barbara, c. N. Stef. Sośnickiego i Zofji -- N. Jan Bułakowski i N. Jadwiga Kierska

30993 (Poznań św. Maria Magdalena)

1627.18/11. Andrzej, s. Wojc. Karwosieckiego i Zuzanny -- Marcin Łukowski i Małg. Brąswicka

30994 (Poznań św. Maria Magdalena)

1628.18/7. Jan Marcin, (Jan dopisany później) s. ND. Wojciecha Grzymułtowskiego i Marj. -- And. Dolski i Barb. Konarzewska

30995 (Poznań św. Maria Magdalena)

1628.23/7. Anna, c. N.D. Jana Glińskiego i Łucji -- m. i N. Zofja Zychlińska

30996 (Poznań św. Maria Magdalena)

1628.20/8. Zofa, c. N. Balataz. Koszuckiego i Elżb. -- N. Andrz. Chudzyński i N. Jadw. Konińska

30997 (Poznań św. Maria Magdalena)

1628.8/9. Jerzy, s. N. D. Jana Objezierskiego i Krystyny -- ND. Marszewski v. Zofja Chrzypska

30998 (Poznań św. Maria Magdalena)

1628.30/11. Katarzyna, c. N. Aleks. Luszczyńskiego i Teodory -- MD. Jaromierski miecznik i m-a

30999 (Poznań św. Maria Magdalena)

1629.23/2. Franciszek, s. N. Macieja Niemojewskiego z Spławia i Zofji -- X. i Elżb. v. z zakonu

31000 (Poznań św. Maria Magdalena)

1629.24/4. Józef, s. N. Wojc. Ratajskiego i Łucji -- chrz. biedni

31001 (Poznań św. Maria Magdalena)

1629.27/5. Wojciech, s. ND. Wojc. Borkowskiego, i Krystyny nieślub. -- chrz. nieszl.

31002 (Poznań św. Maria Magdalena)

1629.6/9. Jan, s. N. Koszuckiego i Elżb. -- X. i virgo z miasta

31003 (Poznań św. Maria Magdalena)

1629.5/11. Krzysztof, s. Adrjana Radlickiego i Heleny Nobil. sędziów gr. -- ND. Piotr Wolęcki i NV. Helena R.

31004 (Poznań św. Maria Magdalena)

1630.18/7. Jakub, s. GD. Eremjana z Otoka Zaleskiego sty warec. osiec. i Anny z Brudzewa (23 †) quae die vitam finivit -- ND. Stan. Pogorzelski i MD. Anna z Czacza Gajewska

31005 (Poznań św. Maria Magdalena)

1631.18/2. Marjanna, c. M. And. Pigłowskiego i M. Anny P. -- M. Jan P. i M. Marjanna Baranowska

31006 (Poznań św. Maria Magdalena)

1631.22/7. Konstancja, c. MD. Marcj. Zebrydowskiego i MD. Zofji Strzezmińskiej -- chrz. nieszl.

31006a (Poznań św. Maria Magdalena)

1631.27/7. ochrzcz. N. Katarz. Gajewska Arjanka -- MD. Marcj. Chelmowski i Kat. Stoplarowa

31007 (Poznań św. Maria Magdalena)

1631.3/8. N. Jan Dominik, s. ND. Jana ... (brak) burgr. i Elżb. -- MD. Wojc. Modlzewski i M. v. Kosczina i MD. Zygm. Grudziński wda kaliski

31008 (Poznań św. Maria Magdalena)

1632.11/1. Hjacynt, s. N. Jana Baranowskiego i Anny -- MD. Mik. Kołaczkowski klan krzyw. sta ujski i Elżb. Przemecka

31009 (Poznań św. Maria Magdalena)

1632.6/3. Grzegorz, s. Sł. Walentyna Topirybki i Reginy -- chrz. m. m.

31010 (Poznań św. Maria Magdalena)

1632.3/5. Katarzyna Anna, c. MD. Adrjana Radlickiego pis. gr. pozn. i M. Anny Heleny -- M. Prokop Lipski pis. zs. kalis. i JMV. Teresa Czarnkowska

31011 (Poznań św. Maria Magdalena)

1632.3/8. Ignacy, s. N. Jana Niedzielskiego i Jadw. -- chrz. nieszl.

31012 (Poznań św. Maria Magdalena)

1632.9/9. Franciszek, s. ND. Jana Siedleckiego z Prus i Urszuli -- nieszl.

31013 (Poznań św. Maria Magdalena)

1632.21/11. Krzysztof, s. D. Stan. Zaleskiego i Anny -- D. Łuk. Winkler i Jadw. Chudzińska

31014 (Poznań św. Maria Magdalena)

1632.2/12. Barb., c. N. And. Toryńskiego i N. Barb. -- chrz. nieszl.

31015 (Poznań św. Maria Magdalena)

1633.4/4. Marjanna, c. N. Wojc. Boboleckiego i Anny z ul. Wodnej -- chrz. nieszl.

31016 (Poznań św. Maria Magdalena)

1633.6/4. Wojc., s. N. Wojciecha Dachowskiego i Ewy z ul. św. Stanisł. -- Piotr Wysławski i uczc. Kat. Kotowa

31017 (Poznań św. Maria Magdalena)

1634.20/5. Stanisł., s. ND. Jana Grabskiego i Zofji -- ND. Jan Gosławski i Ludmiła Smiełkowska

31018 (Poznań św. Maria Magdalena)

1634.28/5. Jadwiga, c. N. Stef. Tarnowskiego i Jadwigi -- MD. Mikołaj Mielżyński kl. gn. i Jadwiga Chudzińska

31019 (Poznań św. Maria Magdalena)

1634.4/7. Andrzej, s. N. Władysł. Kunińskiego z Siekierek i Konkordji -- ND. Wojciech Bieganowski i Katarz. Bronikowska

31020 (Poznań św. Maria Magdalena)

1634.5/9. Adam Franc., s. NGD. Klęczkowskiego i Elżbiety -- ND. Piotr Barski i Anna Domaracka

31021 (Poznań św. Maria Magdalena)

1635.3/1. Teresa, c. ND. Jana Ninińskiego i Doroty -- ND. Chryzostom Maniecki i Jadwiga Borkowska

31022 (Poznań św. Maria Magdalena)

1635.25/3. Władysław, s. ND. Jana Sarnowskiego i Zofji ze wsi Sarnowo -- ND. Seb. Prusimski i Urszula Prus.

31023 (Poznań św. Maria Magdalena)

1635.31/5. Jadwiga, c. ND. Bartłom. Bułakowskiego i Anny -- ND. Stanisław Pogorzelski i Elżb. Przyjemska wd. po klanie przemęckim

31024 (Poznań św. Maria Magdalena)

1635.10/6. Jan, s. GD. Jakuba Rogalińskiego i Anny -- ND. Jan Nieświastowski i N. Dorota Deręgowska

31025 (Poznań św. Maria Magdalena)

1635.30/10. Andrzej, s. N. And. Borkowskiego i Jadwigi -- chrz. nieszl.

31026 (Poznań św. Maria Magdalena)

1636.4/2. Maciej, s. N. Samuela Mieszkoskiego i Kat. -- Mac. Krzyżanowski i Kat. Łaskawska

31027 (Poznań św. Maria Magdalena)

1636.29/10. Anna Teresa, c. MD. Macieja Smoguleckiego i Anny -- MD. Łuk. Oleski i Zofja Cierminska

31028 (Poznań św. Maria Magdalena)

1637.5/10. Zofja Franciszka c. ND. Adrjana Radlickiego i Heleny -- ND. Jan Tański

31029 (Poznań św. Maria Magdalena)

1637.27/12. Zofja, c. N. Łuk. Dambrowskiego i Anny -- chrz. nieszl.

31030 (Poznań św. Maria Magdalena)

1638.11/1. Jerzy, s. pogrob. GD. Jerzego Naramowskiego i Barbary - nieszl.

31031 (Poznań św. Maria Magdalena)

1638.14/2. Marjanna Ewa, c. N. Stanisł. Poklateckiego i Anny -- biedni

31032 (Poznań św. Maria Magdalena)

1638.17/7. Stefan, s. ND. Wojc. i Marj. Chelkowskich -- N. Prokop Suski i Marcj. Grzymułtowska

31033 (Poznań św. Maria Magdalena)

1638.31/7. Anna, c. N. Stef. Czerwińskiego i Anny -- chrz. nieszl.

31034 (Poznań św. Maria Magdalena)

1641.21/9. Zofja, c. ND. Stan. Poklateckiego i Anny - biedny i Zofja Bieganowska

31035 (Poznań św. Maria Magdalena)

1642.12/7. Krzysztof, s. GD. Krzysztofa Marszewskiego i Barbary -- Piotr i Barb. Konarzewska

31036 (Poznań św. Maria Magdalena)

1642.24/7. Jan Adam, s. JMD. Krzysztofa z Kolna Prusimskiego i Teresy z Grudny -- biedni

31037 (Poznań św. Maria Magdalena)

1643.14/7. Jan, s. MD. Aleks. Bielińskiego de Bielięcino i Marj. -- MD. Swiętosław B. brat rodz. i Jadwiga Godziatkowska

31038 (Poznań św. Maria Magdalena)

1644.7/7. Jan, s. N.D. Prokopa Skałeckiego i Sabiny -- chrz. nieszl.

31039 (Poznań św. Maria Magdalena)

1645.30/7. Ignacy, s. N. Jana Zółtowskiego i Barbary, nieślubn. -- chrz. nieszl.

31040 (Poznań św. Maria Magdalena)

1645.1/8. Marcjanna Mart, c. GMD. Piotra Barskiego i Jadwigi -- GMD. Maciej Pigłowski murgrabia pozn. i GD. Barb. Maniecka

31041 (Poznań św. Maria Magdalena)

1645.1/8. Zofja, c. GMD. Zygmunta Twardowskiego surrogatora pozn. i Małgorzaty -- GMD. Adam Czarkowski i GMD. Kat. Szołdrska (!)

31042 (Poznań św. Maria Magdalena)

1645.2/9. Regina, c. GD. Wojciecha Sękowskiego i Doroty -- chrz. nieszl.

31043 (Poznań św. Maria Magdalena)

1645.13/11. Stanisław, s. GMD. Adrjana Niwskiego i MD. Zofji -- GD. Jan Krzycki i mieszczka

31044 (Poznań św. Maria Magdalena)

1646.4/2. Agata, c. G. Jana Gowarzewskiego i Anny -- Jan Zysłowicz i v. Małgorzata

31045 (Poznań św. Maria Magdalena)

1646.8/3. Jan, s. ND. Jana Golkowskiego i Katarzyny -- GD. Maciej Jerzykowski i mieszczka

31046 (Poznań św. Maria Magdalena)

1646.16/4. Józef, s. GD. Kaspra Bryskowskiego i G. Jadwigi -- GD. Maciej Irzykowski i m-a

31047 (Poznań św. Maria Magdalena)

1646.23/6. Teresa, c. Macieja Glisczyńskiego Nob. i Barbary Gl. -- chrz. nieszl.

31048 (Poznań św. Maria Magdalena)

1646.28/8. Katarzyna, c. N. And. Czeluścińskiego i Urszuli -- N. Anna Wilkostowska i m.

31049 (Poznań św. Maria Magdalena)

1646.4/10. Franciszek, s. MGD. Jana Dokowskiego i Anny -- MD. Andrzej Niegolewski sta powiedz. i MD. Kat. Chudzyńska

31050 (Poznań św. Maria Magdalena)

1647.31/1. Anna Dorota, c. ND. Samuela Bogwiskiego i Lon. Salomei Janeciussewny -- Jug. Karol Janecius jej brat rodz. i panna Helena, c. ol. Jerzego J. dza i sekret. król. Bogwiskiego siostra rodz.

31051 (Poznań św. Maria Magdalena)

1647.31/1. (z par. chojnickiej) Jan Kazimierz, s. MGD. Jana Kuczborskiego de Kuczborze i G. Barbary de Klęckowo -- MGD. Jan Kowalski surrog. wschowski i G. Jadwiga Barska de Klęczkowo

31052 (Poznań św. Maria Magdalena)

1647.23/5. Zofja, c. GD. Jana Golikowskiego i H. Katarzyny -- GD. Szymon Wodyński i H. Katarzyna Korwinowa

31053 (Poznań św. Maria Magdalena)

1647.10/7. Andrzej, s. N. Jana Wyrzykowskiego i Katarzyny -- MGD. Jan Potulicki i MGD. Małgorzata Skałowska

31054 (Poznań św. Maria Magdalena)

1648.28/7. Jan, s. GD. Mikołaja i Elżbiety Kaliszkowskich -- X. i m-a

31055 (Poznań św. Maria Magdalena)

1649.4/2. Dorota, c. N. Jana i N. Mańkowskich z Łubowa -- D. Jan Kaski i H. Ewa Kowalska

31056 (Poznań św. Maria Magdalena)

1649.11/3. Dorota, c. N. Wespazjana i Anny Grabowskich -- G. Stefan Tyminiecki i V. Kat. Bojerówna

31057 (Poznań św. Maria Magdalena)

1649.11/3. Anna, c. Sł. Prokopa Skałeckiego słodownika i Sabiny -- chrz. mieszczanie

31058 (Poznań św. Maria Magdalena)

1649.10/4. Wojciech, s. N. Jana Tom. Zaleskiego i Barb. Sliwinskiej -- chrz. mieszczanie

31059 (Poznań św. Maria Magdalena)

1649.8/7. Aleksander, s. N. Wojc. i Katarzyny Odolińskich -- MGD. Krzysztof Grzymułtowski i G. Dorota Rutkowska

31060 (Poznań św. Maria Magdalena)

1649.25/12. Joanna Katarzyna, c. MGD. Piotra z Wrześni Bardzkiego i Jadw. z Klęczkowa -- X. i Anna z Pigłowic Domaracka

31061 (Poznań św. Maria Magdalena)

1650.4/7. Konstancja, c. GD. Stanisł. Rosnowskiego z Pozarowa i Zofji z Potarzyckich -- chrz. m. m.

31062 (Poznań św. Maria Magdalena)

1651.10/1. Konstancja Barbara, c. N. Stanisł. Sczytowskiego i Heleny -- NV. Kat. S.

31063 (Poznań św. Maria Magdalena)

1651.24/4. Elżbieta, c. MGD. Jana Rostworowskiego i Zofji -- MG. Adam Teodor Barenoski i Elżb. Gawarecka

31064 (Poznań św. Maria Magdalena)

1651.14/7. Teresa, c. N. Sebastjana Bielskiego i Katarzyny -- chrz. nieszl.

31064a (Poznań św. Maria Magdalena)

1651.29/9. Jan Michał, s. Bolesł. Cieleckiego i Barb. -- chrz. nieszl.

31065 (Poznań św. Maria Magdalena)

1651.31/10. Ignacy, s. G.D. Teodora Jatrowskiego i N. Doroty Popowskiej -- ND. Szymon Wodyński i MD. Jadwiga z Miłosławia Gorska

31066 (Poznań św. Maria Magdalena)

1651.13/11. bl. Andrzej i Katarzyna, s. i c. N. Piotra Borzymowskiego i Zofji -- chrz. m. m.

31067 (Poznań św. Maria Magdalena)

1651.26/12. Barbara, c. MGD. poprz. z Wrześni Bardskich [Piotra z Wrześni Bardzkiego i Jadw. z Klęczkowa] -- MD. Hieronim Pigłowski triibunus wojsk JKMci i MD. Anna Domaracka

31068 (Poznań św. Maria Magdalena)

1652.11/11. Anna, c. G. Jana Tańskiego viceinstyg. kor., sekret. JKMci i pisarza gr. pozn. * w Pozn. 5/11. we dworze przy moście zamkowym -- chrz. nieszl.

31069 (Poznań św. Maria Magdalena)

1652.5/12. Mikołaj, s. N. Piotra Gurowskiego i Urszuli Chłapowskiej -- N. Andrzej Ch. i m-a

31070 (Poznań św. Maria Magdalena)

1655.14/7. Elżbieta Deodata, c. MD. poprz. Barskich [Piotra z Wrześni Bardzkiego i Jadw. z Klęczkowa] -- MD. Jan Kuczborski i Anna Domaracka

31071 (Poznań św. Maria Magdalena)

1656.26/12. Agnieszka Wiktorja, c. N. Marcina Gruscinskiego i Zofji Orzelskiej -- G. Prokop Dolecki i m-a i N. Elżb. Gorska

31072 (Poznań św. Maria Magdalena)

1657.19/9. Konstancja, c. G. Jana Tańskiego vicestyg. kor., pis. gr. pozn. i Teofili Łukomskiej -- X. Wojc. Tholibowski bp. pom. GD. Stefan Korzeniewski komor. zs. pozn. i surrog. gr. wałecki i Anna Konst. z Weiherów Czarnkowska klanowa poznańska

31073 (Poznań św. Maria Magdalena)

1657.1/11. Marjanna Antonina, c. GD. poprz. Barskich [GMD. Piotra Barskiego i Jadwigi] -- GD. Jan Kuczborski i ND. Zofja Korzeniewska

31074 (Poznań św. Maria Magdalena)

1658.9/1. Kasper, s. G. Jakuba Kluzewicza i Marjanny Czańskiej -- M. Teodor Denhoff krajczy W.X.Lit. i ż. jego Katarzyna hr. Bessen

31075 (Poznań św. Maria Magdalena)

1658.7/4. Józef, s. G. Pawła Pileckiego kapitana i Magdal. -- G. Franc. Deboi i Anna Cecylja Topirybczyńska

31076 (Poznań św. Maria Magdalena)

1658.8/4. Marjanna, c. GD. Mikoł. Pieniążka i Katarzyny -- G. Hjacynt Kęszycki i G. Zofja Doninowa

31077 (Poznań św. Maria Magdalena)

1658.6/8. Marjanna, c. G. Jana Kuczborskiego i Barbary z Kleczkowskich -- GD. Andrzej Podlewski i G. Anna Gnińska

31077a (Poznań św. Maria Magdalena)

1658.2/10. bl. Jadwiga i Katarzyna cc. G. Stanisława Bnińskiego i Anny Slichtynkówny -- GD. Pilichowski i G. Przysiecka, GD. Bn. stryj. i GV. Brzezianka

31078 (Poznań św. Maria Magdalena)

1658.17/12. Zofja, c. GD. Hjacynta Kęsickiego i Katarzyna -- G. Krzysztof Bronisz i GD. Jadwiga Gnińska

31079 (Poznań św. Maria Magdalena)

1659.21/1. Julian Karol, s. G. Teodora Jutrowskiego i Doroty -- G. Anna Lubowicka

31080 (Poznań św. Maria Magdalena)

1659.4/3. Katarzyna, c. GD. Franciszka Rozrażewskiego i Jadwigi -- X. i G.V. Anna Pilchowska

31081 (Poznań św. Maria Magdalena)

1659.25/2. Stanisław, s. G. Stanisława Ułtarzewskiego i Cecylji -- m. m.

31082 (Poznań św. Maria Magdalena)

1659.16/5. Stanisław, s. G. Zygmunta Radzławskiego i Teresy -- Excell. D. Józef Giecewski i m-a

31083 (Poznań św. Maria Magdalena)

1659.3/6. Jan, s. G. Bartłomieja Zakrzewskiego i Marjanny - G. Wojc. Zółtowski i m-a

31084 (Poznań św. Maria Magdalena)

1659.28/8. Bartłomiej Ludwik, s. G. Feliksa Goreckiego i G. Katarzyny Glińskiej - X. i m-a

31085 (Poznań św. Maria Magdalena)

1659.12/10. Franciszek Florjan, s. G. Jana Sobolewskiego milites i Doroty -- GD. Aleks. Gawarecki i GD. Florjan Przeborowski i GD. Dorota Jutrowska

31086 (Poznań św. Maria Magdalena)

1660.14/4. Katarzyna c. op. D. Ignacego Topirybka i Cecylji -- GD. Łukasz Gorayski i m-a

31087 (Poznań św. Maria Magdalena)

1660.30/5. Jan Bonaw., s. N. And. Małeckiego i Anny -- m. m.

31088 (Poznań św. Maria Magdalena)

1660.27/6. Alojzy, s. GD. Jana Kuczborskiego i N. Barbary de Kleczkowo -- GD. Walerjan Podleski prefekt załogi wojsk pozn. i N. Anna Dokowska

31089 (Poznań św. Maria Magdalena)

1660.13/12. Barbara Katarzyna, c. GN. Stanisława Rutkowskiego pisarza zs. dobrzyń. i Anny -- ND. Aleks. Dunin i v. Trebnicowna

31090 (Poznań św. Maria Magdalena)

1661.13/1. Anna Teresa, c. GD. Mikoł. Pieniążka i Katarzyny -- ND. Andrzej Miedzianowski i G. Anna Trebniczowna

31091 (Poznań św. Maria Magdalena)

1661.13/1. 2-ga córka tychże Pieniążków Katarzyna Marcjanna -- GD. Aleksandra Dunin i GD Jadwiga Pierska

31092 (Poznań św. Maria Magdalena)

1661.24/6. Jan, s. ND. Feliksa Pabjanowskiego i Katarzyny -- GD. Maciej Irzykowski i N. Katarzyna Korzeniewska

31093 (Poznań św. Maria Magdalena)

1661.28/8. Bartłomiej Antoni, s. GD. poprzednich Kuczborskich [GD. Jana Kuczborskiego i N. Barbary de Kleczkowo] -- ND. Anna Gnińska i GD. Samuel Kleczkowski

31094 (Poznań św. Maria Magdalena)

1661.25/9. Jadwiga Teresa, c. N. Piotra Pawła Rusinowskiego i Marjanny -- m. m.

31095 (Poznań św. Maria Magdalena)

1662.8/3. Stefan, s. G. Mateusza Krasewskiego i Katarzyny -- m. m.

31096 (Poznań św. Maria Magdalena)

1662.2/4. Jadwiga Joanna, c. G. And. Miedzianowskiego i Joanny Jadwigi -- G. Maciej Jerzykowski i m-a

31097 (Poznań św. Maria Magdalena)

1662.8/8. Jadwiga, c. N. Wojciecha Szudraskiego fammuli X. Wojc. Dobrzelewskiego archidjakona poznań., dziekana wolbor. kan. włoc., ofic. pozn. gen. i Heleny małż. (ze wsi Młynkowo) - m. m.

31098 (Poznań św. Maria Magdalena)

1663.2/2. Jan, s. G. Wojciecha Słonkowskiego i Reginy -- m. m.

31099 (Poznań św. Maria Magdalena)

1663.23/10. Teresa Barbara, c. G. And. Miedzianowskiego i Ilianny (!) -- GD. Stanisław Naramowski i m-a.

31100 (Poznań św. Maria Magdalena)

1664.28/1. Agnieszka Jadwiga, c. GD. poprz. Goreckich [G. Feliksa Goreckiego i G. Katarzyny Glińskiej] -- chrz. nieszl.

31102 (Poznań św. Maria Magdalena)

1664.22/4. Wojciech, s. Jana Sobolewskiego kapitana załogi m. pozn. i Doroty -- m. m.

31103 (Poznań św. Maria Magdalena)

1664.22/7. Jakub, s. GD. Grudzieckiego i Urszuli -- GD. Kazim. Jankowski i G. Anna Strzałkowska

31104 (Poznań św. Maria Magdalena)

1664.3/8. bl. Stefan i Aleksander, ss. NG. Władysława Mieszkowskiego i Elżbiety -- X. i Anna Marszewska GD. Franc. Kaczkowski i Katarzyna Mierzewska

31105 (Poznań św. Maria Magdalena)

1664.24/11. Dorota, c. G. Zygmunta Objezierskiego i Marjanny -- Op. Ign. Topirybka i m-a

31106 (Poznań św. Maria Magdalena)

1665.8/3. Kazimierz Mikołaj, s. GD. Stanisława Gądkowskiego i Katarzyny Lubowieckiej -- GD. Jan Domiechowski i GD. Ewa L. babka

31107 (Poznań św. Maria Magdalena)

1665.31/3. Andrzej Aleksander, s. GD. Jana Rogalińskiego cześnika inowrocław. i Elżbiety Zernickiej -- GD. And. Łącki i N. Teresa Imielińska

31108 (Poznań św. Maria Magdalena)

1665.1/4. Jadwiga, c. N. Mikołaja Winickiego i Marjanny -- GD. Maciej Jerzykowski i N. Jadwiga Wolska

31109 (Poznań św. Maria Magdalena)

1665.5/6. Marcjanna, c. G. Kaspra Słowikowskiego i Anny -- m. m.

31110 (Poznań św. Maria Magdalena)

1665.14/7. Anna Małgorzata, c. G. And. Miedzianowskiego i Joanny Janetinsówny -- m. m.

31111 (Poznań św. Maria Magdalena)

1665.28/7. Ignacy Stanisł., s. N. Jana Zółtowskiego i Anny Koziarowskiej -- m. m.

31112 (Poznań św. Maria Magdalena)

1665.30/7. Anna, c. G. Jana Szpotańskiego i Jadwigi -- G. Bogusł. Włostowski i N. Dorota Helkowska

31113 (Poznań św. Maria Magdalena)

1665.2/10. Ignacy, s. N. Michała Kierskiego (?) i Jadwigi Sczonieckiej -- ass. cerem. Ignacy Topirybka i N. Zofja Sornatowska (?)

31114 (Poznań św. Maria Magdalena)

1665.8/12. Mikołaj Teodor, s. GD. Fabjana Rozen i Jadwigi Mielżyńskiej -- X. Stan. Wapowski rektor kol. S.J. i GD. Anna Osolińska

31115 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.18/1. (14 *) Melchjora Honorata, c. JM. Bonawentury i Antoniny z Niemojewskich Raczyńskich chorążych b.kuj. -- JM. Filip R. gen. w. p., kaw. św. St. i JM. Franc. Bnińska ścina średzka

31116 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.23/1. (19 *) Karolina Tekla, c. G. Adama i Anny Dobrogoyskich Kosickich gości z Wągrowca -- G. Ignacy D. i Karolina D.

31117 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.19/2. (17 *) Ignacy Konrad, s. G. Mikołaja i Weroniki z Korytowskich Chrzczonowskich gości z Chrzczonowicz woj. raw. -- GD. Karol K.

31118 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.21/3. * Józefa Konstancja, c. G. Karola i Franciszki de Witrlebeny Przyjemskich crixconsiel komory -- N. Krzysztof Boetticher księgarz i N. Zofja Szmitt

31119 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.4/4. ([17]95.10/4. *) Wojciech Wincenty, s. G. Hipolita i Reginy z Zołądkiewiczów Rupniewskich z Pyzdr -- M. Józef Czarnuski komornik gran. Rosowien(?) i m. m.

31120 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.20/6. (17 *) Jan Antoni, s. G. Józefa i Kunegundy z Dąbrowskich Białkowskich -- G. Jan Nepom. Dembiński i Helena z Dąmbrowskich Moszczyńska

31121 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.20/7. cerem. nad mł. Mateuszem Neumann, w Rozbitku maj. lat 18, s. G. Macieja(!) N. i Marjanny de Wolińskiej(!) -- N. Anna Jankowska i m.

31122 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.4/8. (29/7. *) Franciszek, s. G. Antoniego i Ewy z Savistowskich Bielawskich -- nieszl. (było "femas" popraw. współcz. na Genera)

31123 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.23/10. (17 *) Franciszka Michalina c. G. Dionizego i Rozalji de Sabońskie Brzezińskich -- G. Kaz. Zabilski i m.

31124 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.24/10. Nepomucena Salomea (z wody już 1792.29/9.), c. M. Feliksa i Juljanny Koślińskich -- M. Samuel Kęszycki i Augustyna Kęszycka przeorysza karmelitanek św. Teresy Poznań

31125 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.6/11. (22/10. *) Barbara Katarzyna c. G. Macieja i Marjanny z Dembińskich Rodziewiczów -- ass. G. Hel. Sokolnicka, Mikoł. Dobrogoyski, dalej nieszl.

31126 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.1/12. (5/11. *) Teodor Kaz., s. G. Jakuba i Teresy z Objezierskich(!) Stupnickich -- X. i m-a

31127 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.4/12. cerem. nad Melchjorą Wiktorją Marjanną c. G. Melchjora i Wiktorji Broniszów Zdanowiczow

31128 (Poznań św. Maria Magdalena)

1796.26/12. Adam Tytus, s. JM. Xawerego hr. Działyńskiego i Justyny z Dzieduszyckich -- nieszl.

31129 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.16/1. ([17]96.30/12 *) Wiktorja Agnieszka, c. G. Aleksandra i Elżbiety z Moszczyńskich Brzeżańskich gości ze wsi Gaj -- nieszl.

31130 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.26/2. (26 *) Klementyna Celestyna Marja Estera, c. MD. Anton. i Katarzyny z Radolińskich Chłapowskich podkomorzych JKMci -- nieszl.

31131 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.17/3. (10 *) Michalina Józefa, c. G. Anton. i Weroniki z Skrzetuckich Płończyńskich gości z m. Swarzędz -- G. Maciej Pł. dz. de Hoczycze i M. Juljana z Malochowskich Lipska dz-a d. Grudnica

31132 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.27/4. Wojciech Nepomu. (22 *) s. G. Macieja i Magdal. de Kubickie Wawrownickich -- X. i m-a

31133 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.13/5. cerem. nad Samuelem lat 7.(ch. w par. Kotlin) s. G. Konstant. i Kat. z Kęszyckich Suchodolskich -- M. Samuel K. i J. Ludwika z Koźmińskich Gorzyńska klanowa z wojew. kalis.

31134 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.16/5. Jan Nepom., s. G. Rocha i Teodory z Kołuckich Brzeżańskich -- NN. Samuel i Barbara Krzeszowscy inspektorzy akcyzy

31135 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.19/5. (14 *) Joanna Nepom. Józefa, c. G. Franciszka i Michaliny z Rozewiczów Prasnowskich sekret. hipot. -- G. Antoni Chłapowski szambel. król. i m-a

31136 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.27/6. (23 *) Joanna Karolina c. poprz. Przyjemskich [G. Karola i Franciszki de Witrlebeny] -- M. Franciszka Moszczyńska klanowa lędzka i hr. Łukasz Bniński

31137 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.27/6. ([17]92.10/3. *) Józef, s. G. Macieja i Teresy de Łokuciewskie Zarembów -- ass. M. Bonaw. Gajewski i Marjanna G.

31138 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.16/7. (5 *) Karol Paweł, s. G. Jakuba i Juljanny z Trąmpczyńskich Dobrogoyskiej -- G. Paweł Branecki i G. Karolina D., G. Franciszek Brzechffa i Józefa D.

31139 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.16/7. (6 *) Aleksy Bonaw., s. Wojc. i Joanny Langmerowny Tarczyńskich hipotekarzy -- G. Ign. Strusz (?) i Marjanna Kropiwnicka

31140 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.23/7. (18 *) Piotr Eljasz, s. G. Józefa i Kunegundy Białkowskich -- G. Władysł. Gorczyński i v. Teresa Kąsinowska

31141 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.26/7. (20 *) Ignacy Józef Bazyli, s. G. Jakuba i Katarzyny de Thognion Moczyńskich b. kapitanów, reg. Dział. -- chrz. dygnitarze niemieccy

31142 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.8/8. (7 *) Edward Kajetan, s. G. Ignacego i Joanny z Zambrowskich Laszkowskich -- G. Wojc. Z. i v. adulta Konst. Goszczyńska

31143 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.11/10. (3 *) Franciszka Teresa, c. poprz. G. Chrzczonowskich [G. Mikołaja i Weroniki z Korytowskich] dz-ów Chrzczonowicz -- G. Melchjor Korytowski podsędek i G. Franc. Szułkowska

31144 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.4/11. * Konstancja, c. G. Jakuba i Franciszki Czaplickich gości -- nieszl.

31145 (Poznań św. Maria Magdalena)

1797.5/12. Mariusz Teodor, (7/11. *) s. poprz. G. Djonizego i Rozalji z Sobańskich Brzezińskich -- G. Ant. Miliński i Katarz. Swinarska

31146 (Poznań św. Maria Magdalena)

1798.1/2. (23/1. *) Józefa Xaw. Marjanna, c. G. Józefa i Konstancji z Stupnickich Psarskich podkomorz. kuj -- nieszl.

31147 (Poznań św. Maria Magdalena)

1798.12/6. (6 *) Antoni Onufry Ludwik, s. G. Jana Anton. i Urszuli Bogulskich Skalskich, b. kapit. w pol. -- JMD. Ludwik de Crousaz gen. piechoty, i ks. Gerwazja Nina Ponińska, Stanisław Gurecki major reg. piech. gn. de Crousaz i G. Marjanna Zarembina szambelanowa, ks. Adam Poniński gen. w. pol.

31148 (Poznań św. Maria Magdalena)

1798.1/7. cerem. Józef Bonaw. ch. w par. Sobótka, lat 8, s. G. poprz. Zarembów [G. Macieja i Teresy de Łokuciewskie]

31149 (Poznań św. Maria Magdalena)

1798.3/7. (1 *) Piotr Paweł, s. G. Ignacego i Kat. z Piweckich Lipińskich -- JD. Adam Malczewski klan rogoz. i M. Karolina Strachwiczowa ż. konsyljarza komory król.

31150 (Poznań św. Maria Magdalena)

1798.8/7. (2 *) Magdalena Dominika c. G. Macieja i Magdal. de Kubiczkie Wawrockich -- chrz. i ass. nieszl.

31151 (Poznań św. Maria Magdalena)

1798.6/8. (5 *) Gabriela Zol, c. I. Xaw. i Justyny z Dzieduszyckich hr. Działyńskich wdziców kaliskich -- biedni

31152 (Poznań św. Maria Magdalena)

1798.28/8. (20 *) Franciszka Róża c. G. Florjana i Michaliny z Wiśniewskich Popławskich przybyszów -- nieszl.

31153 (Poznań św. Maria Magdalena)

1798.4/9. Franciszek Ludwik Augustyn (Franciszek dopisane innym atram.) (27/8. *) s. G. Macieja i Krystyny z Skoraszewskich Frezerów -- G. Paschalis Radoliński i N. Agn. Morkowska ż. komis. sprawiedl.

31154 (Poznań św. Maria Magdalena)

1798.11(?)/9. (6 *) Marjanna Anna Henryetta, c. G. Krystjana Samuela akatol. Trzeshewskiego Woginesta JKMci i Balbiny Pigłowskiej -- chrz. Niemcy

31155 (Poznań św. Maria Magdalena)

1798.4/10. Konstancja, c. MG. Wincentego i Katarzyny z Gliszczyńskich Swinarskich, dz-ów Skoków -- G. Józef Zaliszewski z Wrześnicy i Marjanna Sw.

31156 (Poznań św. Maria Magdalena)

1798.16/10. (16 *) Felicjana Cecylja, c. G. Anton. i Katarzyny z Radolińskich Chłapowskich dz. Dąbrowy -- G. Wiktoryn Ostroski, cerem: Felicjan Ch. i Anna Gurowska

31157 (Poznań św. Maria Magdalena)

1798.17/10. Pelagja, c. GM. Anton. i Marjanny z Derpowskich Grudzińskich przybyszów -- GM. Onufry Krzycki i Seweryna z Binkowskich Krzycka

31158 (Poznań św. Maria Magdalena)

1798.13/12. (9 *) Łucja Joanna c. G. Jana i Magdaleny z Woyciechowskich Radwańskich -- N. Ant. Leduchowski i G. Marjanna Smolińska

31158a (Poznań św. Maria Magdalena)

1799.1/3. (23/2. *) Aniela Juljana Józefa Ignacja, c. GD. Ignacego i Józefy z Grudzińskich Kołaczkowskich przybyszy z par. Długogośliń. -- X. i m-a, ass: Klemens i Albertyna KK. brat i siostra

31159 (Poznań św. Maria Magdalena)

1799.17/3. (15 *) Józef Longin s. G. Franc. i Michaliny de Rosewiczow Prasnowskich cerem. 30/3. ass.: GD. Stanisław i ż. jego Katarzyna

31160 (Poznań św. Maria Magdalena)

1799.28/3. (22 *) Józefa Marjanna c. G. Rocha i Teodory z Kołuckich Brzezińskich -- G. Barbara Trzeschewska

31161 (Poznań św. Maria Magdalena)

1799.30/3. (7 *) Juljana Amalja, c. G. Antoniego i Antoniny z Piegłowskich Leduchowskich dr medyc. -- G. Tekla Osdowska v. regentówna gn.

31162 (Poznań św. Maria Magdalena)

1799.5/5. (29/4. *) Nepomucena Domicella, c. G. Ignacego i Joanny z Zambrowskich Laskowskich przybyszów -- M. Teodor Cielecki podkomorzy JKMci, dz. d. Rudki i GV. Domicella Zambrowska

31163 (Poznań św. Maria Magdalena)

1799.9/6. (25/5. *) Nepomucen Ludwik s. G. Feliksa i Ant. z Bogdańskich Zielińskich z Gutowa w p. pyzdr. przybyszów -- GD. Ludwik B. i Teresa z Rozrażewskich B.

31164 (Poznań św. Maria Magdalena)

1799.15/6. (21/5. *) Józefa Zygmunta, c. G. Józefa z Lubjeńca Niemojewskiego katol. i Joanny z Klugów akatol. starostów śremskich -- G. Franciszek Xaw. Dmochowski i położna

31165 (Poznań św. Maria Magdalena)

1799.3/7. (29/6. *) Piotr Paweł Józef s. G. Ignacego i Anny z Machnickich Trąmpczyńskich przybyszów -- G. Ignacy Bniński starosta średzki i Eleonora z Bnińskich Moszczeńska komornikowa

31166 (Poznań św. Maria Magdalena)

1799.6/7. cerem. Aniela Tekla ch. z wody w Gn., m. 1 rok i 3 mies. c. G. Nepomucena i Salomei de Kliczińskie Ozdowskich -- MD. Józef Chłapowski sta kość. i Franc. Moszczeńska scina

31167 (Poznań św. Maria Magdalena)

1799.14/8. (6 *) Felicjanna, c. G. Jana Kantego i Antoniny de Droszeskie Kurczewskich przybyszów z par. Ceradz -- G. Mateusz Niedzwiedziński i m-a ass. cerem. 26/8. Gustawa-Felicjanna -- MD. Felicjan Niegolewski z ż. Magdaleną

31168 (Poznań św. Maria Magdalena)

1799.8/10. cerem. Jan Onufry l. 5 i 3 m., s. poprz. G. Leduchowskich [Antoniego i Antoniny z Piegłowskich] -- chrz. nieszl.

31169 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.8/4. (25/3. *) Wiktorja Marjanna c. G. Jana Bończy i Marjanny d'Anisau Krzewskich profes. szkół publicz. fizyki, poznań.

31170 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.8/4. cerem. Tadeusz, z wody chrz. 1794.5/10. s. poprz. Bończa Krzewskich [Jana i Marjanny d' Anisau]

31171 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.22/4. (12 *) Józef Konstanty s. G. Adama i Anny z Dobrogoyskich Kosickich przybyszów -- G. Stanisław Ozdowski i v. Józefa D.

31172 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.17/5. (15 *) Zofja, c. M. Ignac. i Katarzyny z Piweckich Lipińskich -- M. Jaworowicz

31173 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.2/6. (30 *) Maksymilian Anton. Jan Nepom., s. MG. Wawrzyńca i Joanny z Przyemskich Swinarskich przybyszów dz-ów d. Łopuchowa -- MG. Łukasz Szczeniecki i Elżbieta z Radolińskich Zarębina, G. Nep. Kowalski i Faustyna z Zarębów Zakrzewska

31174 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.18/6 (17 *) bl. Weronika i Ewa c. G. Tomasza i Anny z Ostaszewskich Gwiasdzińskich nieślubnych

31175 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.19/6. (14 *) Antonina Rozalja, c. G. Antoniego i Kat. z Bilińskich Urbanoskich przybyszów -- G. Nepomucyn Niemojewski i Anna Mogińska

31176 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.25/6. (22 *) Władysław Jan s. G. Jana Kantego i Antoniny z Droszeskich Kurczewskich przyb. z par. Ceradz cerem. 28. -- MD. Konst. Urbanowska, G. Franc. Droszewska

31177 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.3/7. cerem. Jan Ignacy, s. G. Ignacego i Krystjanny Koszutckich ass. cerem. -- MD. Onufry Krzycki klanic santocki i Balbina z Suchorzewskich Szołdrska. Ch. w Warsz. 1797.15/5. z wody

31178 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.22/7. (12 *) Magdalena Krystyna, c. G. poprz. Zielińskich przybyszów [G. Feliksa i Ant. z Bogdańskich Zielińskich z Gutowa w p. pyzdr.] -- Teresa z Rozdrażewskich Bogdańska, Marceli B.

31179 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.29/8. (26 *) Ludwik, s. G. poprz. Brzeżańskich [G. Rocha i Teodory z Kołuckich Brzeżańskich] -- G. Antonina Leduchowska

31180 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.18/9. cerem. G. Ludwik Michał, s. G. D. Franciszka i Teresy z Kosseckich Dobiejewskich, ch. z wody 1785.19/9. w kość. szymanowickim. Rodzice z Lubini W. ([17]85.13/8. *) -- ass. MD. Seweryn Rogaliński hr., i Honorata Anna Eleonora Hornowa kupcowa poznań.

31181 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.13/10. Jadwiga Teresa, c. G. Djonizego i Rozalji z Szpotańskich Brzezińskiej (8 *) -- G. Franc. Xaw. Skoraszewski i m.

31182 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.7/12. Marjanna i Barbara bl., cc. nieślubne G. Felicjana i Józefy z Brzeskich Moraczewskich

31183 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.18/12. Salomea Józefa (16 *), c. G. Józefa i Marjanny de Lińskie Dębińskich gości tut. -- MG. Gabriel Skorzewski i MG. Koszucka, G. Ignacy Dębiński i G. Marjanna Lińska

31184 (Poznań św. Maria Magdalena)

1800.29/1. (14 *) Karol Hilary, s. G. Michała i Petronelli z Jaraczewskich Urbanowskich przybyszów -- JMD. Michał hr. Wollowicz i Konstancja z Koczorowskich U.

31185 (Poznań św. Maria Magdalena)

1801.31/7. Alfons (13 *), s. G. Tad. i Marjanny z Kaliszewskich Radzimińskich

31186 (Poznań św. Maria Magdalena)

1801.19/10. Aniela Antonina Teresa (13 *), c. G. Jakuba i Michaliny z Konarskich Dobrogoyskich -- Łukasz Konarski i Antonina z Miaskowskich Konarska

31187 (Poznań św. Maria Magdalena)

1802.30/4. Zofja (24 *), c. Wincent. i Marjanny Kamockiej Krzyżanowskiej -- K. Ksawery Bronisz i Marjanna Smolińska

31188 (Poznań św. Maria Magdalena)

1802.14/6. Emilja Aniela, c. G. Michała i Katarzyny z Keiserów Kierskich -- G. Rafał Kierski i Joanna z Keiserów Kierska ass. G. Józef Kierski i Marjanna z Kierskich Keiserowa wdowa

31189 (Poznań św. Maria Magdalena)

1802.24/9. Cyprjan Stanisław Michał, s. Nob. Felicjana i Magdaleny Milewskich -- N. Stanisław M. (15/9. *)

31190 (Poznań św. Maria Magdalena)

1802.18/10. Łukasz Franciszek Wiktoryn Gaweł (16 *), s. GM. Jana Nepom. i Marjanny z Kwileckich -- G. Onufry Laskowski i Franciszka Rokosowska

31191 (Poznań św. Maria Magdalena)

1803.12/1. Fabjan Józef (10 *) s. G. Anton. i Rozalii z Kralów Zebrowskich -- chrz. nieszl.

31192 (Poznań św. Maria Magdalena)

1803.14/2. Jan Wincenty Ignacy, s. G. Aleks. i Elżb. z Moszczyńskich Brzezańskich -- G. Michał Urbanowski i Joanna Wołowiczowa

31193 (Poznań św. Maria Magdalena)

1803.1/3. Eleonora Jolanta Kazimiera Benewentura Adelgunda Weneranda, c. M. Piotra z Altantary podkomorzego JKMci i Wiktorji z Jagniątkowskich Gądkowskich (23/2. *) -- M. Tomasz Miecielski i M. Nepom. z Karczewskich Modlibowska ass. M. Antoni Jonneman i M. Anna z Karczewskich G., M. Wincenty Topiński i Franciszka z G. Goślinowska Jan de Tilli i M.v. Aurela Gądk. M. Feliks T. i M. Katarzyna Gądk.

31194 (Poznań św. Maria Magdalena)

1803.19/3. Aureljusz Sylwjusz Wawrzyniec, s. G. Michała i Magdaleny z Szczenieckich Brzozowskich (1/5. *) dz-ów d. Czechowa, Jarzębkowa -- G. Stanisł. Przyłuski i Marianna S.

31195 (Poznań św. Maria Magdalena)

1803.19/5. Maksymiljan Jan Nep. Antoni, 15 *, s. H.H.(!) Nepom. i Ludwiki z Jezewskich Kamińskich -- chrz. nieszl.

31196 (Poznań św. Maria Magdalena)

1803.30/5. (3/4. *) Franciszek Paulin s. G. Filipa i Doroty de Rosmankiewicze Gorskich -- X. i N. Teresa Wroniecka

31197 (Poznań św. Maria Magdalena)

1803.30/6. cerem. Tadeusz (!) s. M. Hjacynta i Moniki z Szczanieckich Zakrzewskich 1799.17/5. * a ch. z w. 20/5. w par. w Twardowie -- Józef Skorzewski sta gn. i Anastaz. z Skorz. Szczaniecka wd. po ście średz. (ale na marginesie dziecko podane jako "Teodor Paschalis Z.")

31198 (Poznań św. Maria Magdalena)

1803.5/11. Teodora Antonina Rafalina (1 *) c. G. Józefa i Anny z Stanisławskich Kierskich -- G. Rafał K. i G. Franc. Stanisławska

31199 (Poznań św. Maria Magdalena)

1803.14/12. Prowidencja Cecylja Józefa (22/11. *) c. G. Michała i Petronelli z Jaraczewskich Urbanowskich dziedziców wsi Kowalskie -- G. Józef Dobrzycki i Józefa z Bątkowskich Jonnemanowa

31200 (Poznań św. Maria Magdalena)

1804.14/2. Hipolit Józef Walenty (8 *), s. N. Stanisł. i Nepom. z Czochronów Ziołeckich -- N. Gertruda Geppertowa i N. Mikoł. Moliński

31201 (Poznań św. Maria Magdalena)

1804.16/3. G. Daleszyńska babka dziecka ochrzciła z powodu niebezp. śmierci Józefa, 13 *, s. G. Ignacego i Marjanny Daleszyńskich

31202 (Poznań św. Maria Magdalena)

1804.18/4. Antoni Marceli Józef, (1 *), s. G. Józefa i Juljanny z Zabłockich dz-ów Iwna Ponińskich - G. Stanisław P. i G. Augustyna Z.

31203 (Poznań św. Maria Magdalena)

1804.7/6. Katarzyna Aniela, (7/6. *) c. G. Tadeusza i Barbary z Koszutskich Radońskiej -- GV. Kunegunda K. v. i G. Kazimierz Koszutski, cerem. 30/6. ass. Mik. Węgierski i Kat. Mielżyń. wdowa

31204 (Poznań św. Maria Magdalena)

1804.1/7. (z Chojnicy) cerem. Maksymiljan Eugeniusz, s. G. Michała i Gustawy de Ilgiestrom Szczenieckich z wody w par. Ch. 1808.11/10. -- G. Stefan Łagowski ekonom w Morawsku - ass. JM. Melchjor Łącki i Aniela z Kwileckich Węgorzewska

31205 (Poznań św. Maria Magdalena)

1804.25/7. z w. Apolinary, s. M. Michała i Korduli Baranowskich z Grocholina

31206 (Poznań św. Maria Magdalena)

1804.31/7. Prakseda Krystyna Estera, c. Anton. Jonemana i Franciszki Topińskiej, 29/7. * -- ch. biedni

31207 (Poznań św. Maria Magdalena)

1804.17/8. Józef Wawrzyniec, (12/8. *) s. Józefa Brzeskiego i Teresy z Sułkowskich -- X. Wawrzyniec Grudziński prob. zawoleński i M. Teofila Trzcińska z Pawłowa

31208 (Poznań św. Maria Magdalena)

1804.20/8. Kassjan Hipolit, (11 *) s. Wawrzyńca Bętkowskiego i Apolonji z Tellerów -- chrz. nieszl.

31210 (Poznań św. Maria Magdalena)

1804.30/8. Eugenja Sydonja Filomena (27/8. *), c. G. Stanisł. Kuroskiego konsyl. regencji i Marjanny z Wronieckich -- G. Nepom. Kuroski i Kat. W. z Pozn.

31210a (Poznań św. Maria Magdalena)

1804.2/10. (26/9. *) Hieronima Michalina, c. G. Franciszka-Michała Zielińskiego i Józefy Bogdańskiej -- G. Tad. Radoński i Barbara z Koszutskich R. małż.

31211 (Poznań św. Maria Magdalena)

1804.18/10. Seweryn Józef Stanisł. Gomor, s. EGM. Józefa Mielżyńskiego sty klonow. i Franciszki z Niemojewskich (11/10. *) -- Stan. Mycielski wda inowrocł., i hr. Mielżyńska z Mielżyńskich

31212 (Poznań św. Maria Magdalena)

1804.11/9. Egidjusz Lepold Ignacy, s. G. Bonifacego i Józefy z Trąmpczyńskich Drwenskich -- M. Sebast. Bienkowski i Barbara z Koczorowskich B. żona, ass. Marcin B. i Antonina T.

31213 (Poznań św. Maria Magdalena)

1805.13/1. Hilary Makary Eustachy, 2/1. *, s. MG. Tadeusza i Kat. Goślinoskich Baranowskich dz. Sobiesierni -- MG. Piotr Kaliszkowski i Brygitta Zaleska, (* t. d.)

31214 (Poznań św. Maria Magdalena)

1805.29/1. Tytus Telesfor, 5/1. * s. GM. Józefa i Anny z Stanisławskich Kierskich -- GM. Nepom. K. i Rafaela z Stanisł. Pomorska

31215 (Poznań św. Maria Magdalena)

1805.11/4. Aleksandra Katarzyna, c. MG. Adama i Urszuli z Prusimskich Turnów, 30/3. * -- Ant. Chłapowski i Katarzyna z Radolińskich Chłap. cerem. 26/6.

31216 (Poznań św. Maria Magdalena)

1805.9/6. Paulina Elżb. Teresa, 8 *, c. Tad. i Marjanny z Zielińskich Skaławskich stan. Nob. -- G. Marceli Bogdański i Teresa B.

31217 (Poznań św. Maria Magdalena)

1805.8/7. (23/2. *) Roman Florenty s. poprz. N. Ziołeckich [Stanisł. i Nepom. z Czochronów] -- N. Kaz. Czochron, mł. i m. aa. szlachta

31218 (Poznań św. Maria Magdalena)

1805.1/12. Edmund Barnaba s. G. Anton. i Cecylji Swinarskich -- G. Tadeusz Sw. i Brygitta Sw. z Karszewa oboje

31219 (Poznań św. Maria Magdalena)

1805.10/12. Os. Walerjan Marinus (8 *) s. GM. Nepom. i Marj. z Kwileckich Kwileckich dz. Srocka -- Onufry Laskowski i G. Karolina z Kw. Gliszczyńska

31220 (Poznań św. Maria Magdalena)

1805.28/12. Marja Balbina Seweryna, c. GM. Józefa i Józefy z Szołdrskich Lipskich, dz-ów Zylic (22/12. *) -- G. Nepom. i Teodora Wilczyńscy

31221 (Poznań św. Maria Magdalena)

1805.22/12. (13 *) Walerjan Paulin Agaton, s. MG. Stanisława Kostki Kurowskiego komis. sprawiedli. w reg. pozn. i Marjanny Wronieckiej -- G Szymon Wr. i ż. jego Teresa

31222 (Poznań św. Maria Magdalena)

1806.13/2. Eufrozyna Apolonja (8 *), c. MG. Chryzostoma i Łucji Walerii z Bnińskich Niegolewskich -- M. Łukasz Bn. i Magdalena z Potockich N. aa. Felicjan N. i Franciszka B.

31223 (Poznań św. Maria Magdalena)

1806.26/1. Telesfor Xawery Sebastjan (20/1. *) s. MG. Tomasza i Weroniki z Miłaczewskich Raczyńskich -- V. Maciej Sokolnicki prob. kat. pozn. i GV. Kat. Sielska

31224 (Poznań św. Maria Magdalena)

1806.5/3. (1805.1.11. *) Emilia Prakseda Zuzanna, c. G. Franciszka i Hjacynty z Molskich Malczewskich -- G. Tomasz Dąbrowski i Zuz. z Malczewskich ż. jego

31225 (Poznań św. Maria Magdalena)

1806.14/4. (10 *) Józefa Agnieszka c. G. Jakuba Swinarskiego i akatol. Zofji de Hybertin -- chrz. nieszl.

31226 (Poznań św. Maria Magdalena)

1806.13/5. (9 *) Nepomucena Zofja Juljanna, c. G. Dominika i Józefy z Trąmpczyńskich Przanowskich -- Ignacy Tr. i Zuzanna z Twardowskich Machnicka oboje GG.

31227 (Poznań św. Maria Magdalena)

1806.19/9. Narcyza Ewa, (12 *) c. G. Jana Żmiechowskiego i Wiktorii z Kiedrzyńskich, poses. de Garaszewo -- G. Xaw. K. i Anna Strzelecka

31228 (Poznań św. Maria Magdalena)

1806.2/10. Michał, s. G. Michała i Teofili Brzeżańskich (30/9. *) -- chrz. nieszl.

31229 (Poznań św. Maria Magdalena)

1806.15/12. Józefa Klotylda, c. G. Ignacego i Marjanny z Szczanieckich Wodeckich (11 *) -- M. Piotr Zółtowski i M. Faustyna Szczaniecka

31230 (Poznań św. Maria Magdalena)

1806.21/12. Józef Aleks. Napoleon 27/11. *, s. G. Xaw. Jonnemana justytz - komis. i Józefy z Bądkowskich -- G. Jan Tomicki i Ludwika Bądkowska

31231 (Poznań św. Maria Magdalena)

1806.27/12. (20 *) Teofil Tomasz s. poprz. N. Ziołeckich [Stanisł. i Nepom. z Czochronów] -- N. Kaz. Czochron dyr. policji pozn. i Rozalja Willantowna

31232 (Poznań św. Maria Magdalena)

1807.25/1. Wincencja Scholastyka Walentyna, c. M. Wincentego i Katarzyny Gliszczyńskich Swinarskich, dz-ów d. Skoki (podczaszego) -- M. Jan Zembrzuski i Schol. z Szczerzewskich Sw. aa. M. Józef Krzyżanowski i Kornelja z Krzyżan. Suchorzewska

31234 (Poznań św. Maria Magdalena)

1807.28/1. Marcjanna Prowid., c. G. Kaz. i Kat. z Trąmpczyńskich Bińkowskich -- X. Feliks Chłapowski kanon. kat. pozn. GV. Antonina Tr., GG. Bonifacy Drwęski i V. Małgorzata Tr.

31235 (Poznań św. Maria Magdalena)

1807.20/2. (14 *) Walentyna Rozalja, c. JM. Józefa i Juljanny z Zabłockich Ponińskich -- M. Józef Z. sta trzebisławski i klanowa Alojzja z Gajewskich Krzyżanowska

31236 (Poznań św. Maria Magdalena)

1807.23/2. (20/2. *) Marja Franciszka Eleonora, c. GM. Marcelego i Wirydjanny z Bieczyńskich Chruścickich dz-ów Łagiewnik -- GM. z Rozdrażewskich Normanowa i GM. Konst. Łukaszewicz refer. regencji

31237 (Poznań św. Maria Magdalena)

1807.6/2. (14/1. *) Paweł Marceli, s. G. Aleksandra i Elżb. z Moszczyńskich Brzeżańskich -- X. i G. Julia Łukomska- aa. G. Wojc. Ł. i Marj. Dobska

31238 (Poznań św. Maria Magdalena)

1807.4/3. Helena Dobrosława Franciszka, (1/3. *), c. GM. Klemensa na Kwilczu i Aurelii Kwil. Kwileckich dz. Kwilcza -- Adam Kw. sta przemęcki (?), Weronika z Łąckich

31238a (Poznań św. Maria Magdalena)

1807.31/5. (25/4. *) Robert, s. G. Karola i Magdaleny z Krzyckich Taylorów -- J. Augustyn Gorzeński poses. kamery i Józefa z Szołdrskich Lipska

31239 (Poznań św. Maria Magdalena)

1807.13/7. (5 *) Prowidencja Józefina, c. G. Hieronima i Juljanny z Stablewskich Dramińskich -- G. Józef St. i Prakseda z Dąmpskich Stablewska

31240 (Poznań św. Maria Magdalena)

1808.6/1. Emilja Ludwika, 12/12. * c. Honor. Jana Nepom. Kamińskiego i Ludwiki Jeżewskiej obyw. pozn. -- chrz. m. m.

31241 (Poznań św. Maria Magdalena)

1808.17/3. Wincenty Amilkar Maurycy, s. GM. Karola i Ludwiki de Leslowny Bronikowskich konsyl. JKMci, 30/1. * -- GM. Ant. Wielowieyski i M. Aleksandra Szczewińska, cerem. 21/4.

31242 (Poznań św. Maria Magdalena)

1808.10/4. Wincenty Wojciech, 6/4. * s. G. Stefana Chosłowskiego i Salomei z Szmitów -- NN. Jan Jeszke i Joanna Mieczyńska

31243 (Poznań św. Maria Magdalena)

1808.21/4. cerem. Leokadja Teresa Ludwika, c. GM. Karola i Ludwiki de Leszel Bronikowskich -- aa. M. Michał Moszczeński i Zofja Haszkowa

31244 (Poznań św. Maria Magdalena)

1808.3/5. (22/4. *) Wojciech, s. G. Aleksandra i Juljanny z Wrońskich Przepałkowskich -- X. i G. Eufrozyna z Mierzewskich Ruszkowska, as. Jan Nep. Dembiński i m-a

31245 (Poznań św. Maria Magdalena)

1808.23/5. Jan Nepom., * przed 10 tygodn., s. G. Anton. i Karoliny z Jaraczewskich Zalewskich -- Nepom. Ziołecka i And. Bajer

31246 (Poznań św. Maria Magdalena)

1808.7/7. Emiljana Nepomucena Teresa (30/6. *) c. † M. Nepomucena Koszuckiego i M. Ludwiny z Płonczyńskich stanu szlachec. -- M. Wincenty Ferrerjusz K. i Teresa z Rozdrażewskich Bogdańska - aa. Maks. i Józefa KK. siostra z bratem

31247 (Poznań św. Maria Magdalena)

1808.20/8. Anna Marjanna, (5 *) c. N. Augustyna i Juljanny z Skrzetuskich Hulewiczów -- G. Weronika Raczyńska i Antoni Grabski sędzia tryb. apelac.

31248 (Poznań św. Maria Magdalena)

1808.29/12. cerem. Walerja Olimpja c. G. Ignacego i Marjanny z Szczenieckich Wodeckich podsędków gn. -- G. Karol Krzyżanowski i G. Joanna z Korytowskich Krzyżanowska

31249 (Poznań św. Maria Magdalena)

1809.21/3. Józef August (18/3. *) s. M. Tomasza Poklękowskiego i Franciszki Szczenieckiej sędziów Tryb. Dep. pozn. -- N. Antoni Miaskowski, Eugeniusz P. brat dziecka

31250 (Poznań św. Maria Magdalena)

1809.23/5. Anna Marjanna Małgorzata, c. G. Jana Swiderskiego i Katarzyny Kraszewskich (1802.17/7. *) -- GM. Wincenty Koszucki z ż. Rydzyńską

31251 (Poznań św. Maria Magdalena)

1809.5/6. Hieronim Juljan (3 *), s. Rocha Brzeżańskiego kapit. w. p. i Nepom. Jutrzygowa -- Franc. Laskowski i Karolina Jutrzygowa

31252 (Poznań św. Maria Magdalena)

1809.9/6. Józef (4/5. *) s. GM. Nepom. Mańkowskiego szambelana JKM. i Teofili Trzcińskiej

31253 (Poznań św. Maria Magdalena)

1809. 28/6. Aleksander Józef, s. G. Aleks. Goślinowskiego †-go i Nepom. Tuszyńskiej -- Ignacy Trąpczyński i Justyna Goślinowska - aa. Józefa Przanowska

31254 (Poznań św. Maria Magdalena)

1809.30/6. Władysław Piotr, (* D. nundius tertius) s. G. Michała Chłapowskiego i Anieli Stęszewskiej -- N. Batkowski konsul pom. z ż. Marjanną S. siostrą rodzącej

31255 (Poznań św. Maria Magdalena)

1809.29/8. Albin Ludwik, 26 *, s. G. Kaliksta Piotra Malczewskiego i Ewy Malczewskiej, ze wsi Nowiec -- MD. Franciszek M. i Józefa z M. Rzepecka

31256 (Poznań św. Maria Magdalena)

1809.13/9. Konstancja Honorata, c. G. Jana i Małgorzaty z Staykowskich Popławskich z par. Tulce -- N. Wojc. Biskupski i m.

31257 (Poznań św. Maria Magdalena)

1809.13/10. (1 *) Prowidencja Franciszka c. G. Władysł. Młodzianowskiego i Wiktorii z Urbanowskich posesorów z Janowa -- G. Marceli Chruścicki z Łagiewnik i Józefa Wyganowska

31258 (Poznań św. Maria Magdalena)

1809.12/11. (5 *) Elżbieta Salomea c. G. Wojc. i Rozalji de Willant Okuliczów -- G. Antoni Grabski sędzia Tryb. pozn. i Elżbieta W. babka

31259 (Poznań św. Maria Magdalena)

1810.7/1. Marcjanna, ([18]09.26/12. *) c. G. Stefana Chosłowskiego posesora w Siennie i Salomei Schmitt -- N. Konst. Rowińska i Wojc. Rogoziński assesor Tryb.

31260 (Poznań św. Maria Magdalena)

1810.26/1. Wincencja, c. G. Augustyna Brudzewskiego i Katarzyny Moszczeńskiej -- Adam Biskupski mł. i Rozalja Konarska v.

31261 (Poznań św. Maria Magdalena)

1810.1/2. Petronella, c. G. Aleks. Brzeżańskiego i Elżb. Moszczeskiej (* heri) -- X. i Marjanna z Smolińskich Rokossowska

31262 (Poznań św. Maria Magdalena)

1810.3/5. Ignacy Lubomęski x Salomea Klin

31263 (Poznań św. Maria Magdalena)

1810.5/2. Błażej Edward s. Ignacego Lubomęskiego i Salomei de Marchlewskie wd. Klinowej pożenionych cywilnie

31264 (Poznań św. Maria Magdalena)

1810.8/2. Marjanna, c. G. Aleks. i Julianny z Wrońskich Przepałkowskich mecenasów Tryb. Pozn. -- G. Jan Nepom. Dębiński i G. Józefa Jarochowska 3/2. *

31265 (Poznań św. Maria Magdalena)

1810.25/3. Józefa Marjanna, 23/1. * c. G. Adama Kosickiego mecenasa Tryb. i Anny Dobrogoyskiej -- G. Józef Stablewski sędzia Tryb. z ż. Marcjanną Prądzyńską

31266 (Poznań św. Maria Magdalena)

1810.17/6. Edward Adolf Xawery (11 *), s. MGD. Xawerego Jonemana mecenasa Tryb. i Józefy z Bętkowskich -- MG. Karol J. duxlegionis i Ludwika B. matka matki dziecka

31267 (Poznań św. Maria Magdalena)

1810.28/6. Jan Piotr, (25 *), s. MG. Augustyna i Julianny z Skrzetuskich Hulewiczów -- G. And. Baranowski pis. tryb. i Julianna Przepałkowska, And. Sikorski i Józefa Bonińska

31268 (Poznań św. Maria Magdalena)

1810.3/9. Franciszek Tadeusz (31/8. *) s. G. Stefana i Józefy z Gorzyńskich Ponikiewskich -- G. Tadeusz G. i Regina Maciejewska

31269 (Poznań św. Maria Magdalena)

1810.1/10. (28/9. *) Stanisław Michał s. GM. Franciszka i Józefy z Poleskich Rozdrażewskich -- MG. Franciszek Poleski i Marjanna Prądzyńska

31270 (Poznań św. Maria Magdalena)

1810.9/10. (3/10. *) Edward Marceli Franciszek, s. MG. Stanisława i Anny z Sierakowskich Ponińskich -- Marceli P. i Wiktorja z Grudzielskich ż. jego, Józef P. prefekt dep. poznań i Juljanna Zabłocka ż. jego

31271 (Poznań św. Maria Magdalena)

1810.10/11. Tekla Michalina, (14/9. *) c. G. Mikołaja i Józefy z Nowickich Kurczewskich -- GM. Stanisł. Prądzyński prok. Tryb. dep. pozn. i m-a

31272 (Poznań św. Maria Magdalena)

1811.28/2. (22 *) Kamiella Teodora c. GM. Katarzyny z Goślinowskich Baranowskiej wdowy po Tad. B. †-ym przed 6 mies. -- G. Aleksy Kurnatowski prefekt wojsk pol. piech. i Balbina Trąbczyńska

31273 (Poznań św. Maria Magdalena)

1811.21/4. (18 *) Emilja, c. G. Józefa i Kat. z Szeytrów Radzickich -- m.m.

31274 (Poznań św. Maria Magdalena)

1811.30/6. cerem. nad mł. ok. 20-letnim G. Józefem Dąbrowskim, s. G. Jana D. i Kat. z Zychlińskich -- GM. Xawery i Antonina ZZ.

31275 (Poznań św. Maria Magdalena)

1811.9/8. Anna Katarzyna Stanisława Franciszka, c. JM. Anton. i Seweryny z Gajewskich Krzyżanowskich -- JM. Stanisł. Mycielski i Katarzyna Mielżyńska

31276 (Poznań św. Maria Magdalena)

1811.27/7. Prakseda Walentyna c. JM. Hieronima i Juljanny z Stablewskich Dramińskich dz. Kurowa -- GM. Aleks. Zychliński i Weronika Podgórska

31277 (Poznań św. Maria Magdalena)

1811.27/8 (23 *) Juljan Felicjan Filip, s. G. Jana i Emilji z Niegolewskich Zółtowskich -- MG. Felicjan N. z żoną Magdaleną - Antoni Chłapowski i Nepomucena Zółtowska v.

31278 (Poznań św. Maria Magdalena)

1811.3/10. (25/9. *) Michalina, c. hones. Franciszka Xaw. Bartłom. Radziszewskiego i Wiktorji Morawskiej -- NG. Dominik Milewski sekret. tryb. i m-a

31279 (Poznań św. Maria Magdalena)

1811.12/11. Anastazy Wojciech, s. G. Józefa i Aleksandry z Szczawińskich Gutowskich * Warszawa 27/4. -- G. Wojc. Szcz. i Teofila Chełmicka Abliny Chełmicki i Salomea Szcz.

31280 (Poznań św. Maria Magdalena)

1811.26/12. (22 *) Ignacy Melchjor, s. G. Maksymiljana i Felicjanny z Gorczyczewskich Roznowskich -- M. Marcin Andrzej Miaskowski kaw. malt. i Marjanna Moscińska

31281 (Poznań św. Maria Magdalena)

1812.5/1. cerem. (1811.25/9. *) Klementyna c. JM. Józefa Ponińskiego pref. dep. pozn. i Juljanny Zabłockiej -- Karol Serre legat ces. Franc. i Anna Gurowska

31282 (Poznań św. Maria Magdalena)

1812.17/1. (14 *) Franciszek Hilary Józef s. M. Jana Nepom. i Marjanny z Kwileckich Kwileckich -- m. m.

31283 (Poznań św. Maria Magdalena)

1812.6/2. (23/1. *) Florentyna Wirydjanna, c. G. Xawerego i Antoniny (z Trzebińskich dodano potem inną ręką i atram.) Zychlińskich -- M. Jan Nep. Kwilecki i MV. Karolina Gliszczyńska

31284 (Poznań św. Maria Magdalena)

1812.26/3. (1 *) Petronella Antonina, c. JM. Ignacego i Anny z Kwileckich Radolińskich dz-ów Siernik -- JM. Jan Nep. Kw. dz. Kobylnik i JM. Anna Mycielska wdzina dz-a Kobylepola

31285 (Poznań św. Maria Magdalena)

1812.13/4. (9 *) Albin Mikołaj Ignacy Dioskur, s. JM. Wincentego Węsierskiego sędziego pok. pow. gn. i Józefy Bnińskiej -- JM. Franc. Rydzyński generał i JM. Eleonora W. babka dziecka

31286 (Poznań św. Maria Magdalena)

1812.16/4. (18/3. *) Adelajda Nepomucena Antonina, c. M. Karola i Magdaleny z Krzyckich Taylerów

31287 (Poznań św. Maria Magdalena)

1812.13/7. cerem. Leokadja Nepom. Zofja Walentyna, l. 9, c. GM. Bonawentury i Julenty z Mycielskich Gajewskich -- JM. Adam G. i JM. Józefa M.

31288 (Poznań św. Maria Magdalena)

1812.28/7. Wincenty Jakub, s. G. Andrzeja Corsini i Klementyny z Myszkowskich Marskich skarbników tryb. cywil. poznań. -- JM. Ant. Lewiński sędzia tryb. pozn. i m. m.

31289 (Poznań św. Maria Magdalena)

1812.7/8. (1811.13/6. *) Prakseda Antonina Klara, c. G. Antoniego Józefa i Agnieszki z Sczytowskich Prusinowskich -- JM. Wojciech Rogoziński sędzia tryb. i G. Sylwia Prądzyńska, Wincenty Pr. mł. i Józef Wyszyński

31290 (Poznań św. Maria Magdalena)

1812.15/10. prob. z Dł. Gośliny chrzci w Pozn. w domu prz pl. Napoleona Józefa, s. MD. Melchjora Joachima i Albiny z Kołaczkowskich Szołdrskiej -- JM. Ignacy Kołaczkowski i JM. Magdalena Tailerowa ż. komisarza policji ks. Warszaw. (wpis późniejszy)

31291 (Poznań św. Maria Magdalena)

1812.23/11. (18 *) Xawery Bogusław Ignacy, s. M. Macieja Rożnowskiego dz. wsi Zakobyl pow. nakiel. dep. płoc. i Karoliny z Rożnowskich -- G. And. Rożnowski i Józefa R.

31292 (Poznań św. Maria Magdalena)

1812./12 (23/11. *) Klementyna Katarzyna, c. G. Augustyna i Juljanny z Skrzetuskich Hulewiczów sekret. tryb. cywil. dep. pozn. -- m. m.

31293 (Poznań św. Maria Magdalena)

1813.28/4. panna l. 15, ze wsi Sławęcin, Teodora Teofila, c. G. Makarego i Delfiny z Bojanowskich Mąkowskich -- aa. Onufry i Konstancja z Izbińskich

31294 (Poznań św. Maria Magdalena)

1813.12/6. Józefa Aniela Emilja, c. G. Łukasza i Antoniny z Trąmpczyńskich Orłowskich -- M. Kajetan Bieńkowski i JM. Józefa Drwenska, as. Bonifacy Drwęski i And. Baranowski

31295 (Poznań św. Maria Magdalena)

1813.22/6. (19/7. *) Xawery Wincenty, s. JM. Aleksandra i Elżbiety z Moszczeńskich Brzeżańskich -- JM. Wojciech Łukomski z Rusocina i m.

31296 (Poznań św. Maria Magdalena)

1813.27/6. (z wody 1809.27/10. zw.) Józef Nepomucyn, s. G. Ignacego i Tekli Piotrowskich Baranowskich -- Honorata Piotrowska - as: Andrzej Baranowski pis. tryb. pozn. i Kat. Bilińska z Zabna

31297 (Poznań św. Maria Magdalena)

1813.10/10. Franciszka Albertyna, c. G. Anton. i Agnieszki z Szczytkowskich Prusinowskich -- G. Franciszek Ogrodowicz i Katarzyna Mierzyńska

31298 (Poznań św. Maria Magdalena)

1813.17/12. Stanisław Kamil Antoni, s. JM. Józefa i Juljanny z Klugów Niemojewskich generałów w. pol. -- JM. Stanisł. Mielżyński gen. w. p. i M. Prakseda Stablewska, aa MG. Józef Stablewski Sędzia tryb., M. Antonina Raczyńska

31299 (Poznań św. Maria Magdalena)

1814.21/6. (8 *) Magdalena, c. honor. Bartłom. i Magdaleny z Moraczewskich Kamińskich -- ass. Franc. Radziszewski etc.

31300 (Poznań św. Maria Magdalena)

1814.23/6. (1809.25/3. *) cerem. Wincenty, Wiktor, s. G. Feliksa i Marjanny z Bardzkich Będkowskich -- hr. Wiktor Szołdrski z Czacza i MD. klanowa Alojzja Krzyżanowska

31301 (Poznań św. Maria Magdalena)

1814.2/8. (1814.1/5. *) Florjan Stanisław, s. N. Wawrzyńca i Antoniny z Woyciechowskich Kołudzkich ekonomów JKMci -- JM. hr. Wiktor Szołdrski sędzia najw. inst. i JM. Alojzja Krzyżanowska klanowa

31302 (Poznań św. Maria Magdalena)

1815.1/2. (24/1. *) Melanja Marja Józefa, c. G. Izydora i Michaliny z Gottwaldów Lekszyckich konsyljarzy prefektury poznań. --m.m.

31303 (Poznań św. Maria Magdalena)

1815.2/4. (15/3. *) Józef Gabriel s. G. Augusta Hulewicza sekret. Tryb. cywil. i Julianny z Skrzetuskich -- GM. Onufry Grabski i G. Klementyna Morawska

31303a (Poznań św. Maria Magdalena)

1815.14/5. (13 *) Nepomucena, c. N. Jana i Teresy z Zwolskich Skrzetuskich -- m. m.

31303b (Poznań św. Maria Magdalena)

1815.27/5. (12 *) Zygmunt Stanisław, s. J. Józefa i Juljanny z Zabłockich Ponińskich -- JM. Józef Zabłocki kapitan trzybisławski i M. Wiktorja z Grudzielskich Ponińska

31304 (Poznań św. Maria Magdalena)

1815.4/7. (19/6. *) Paulina, c. G. Mikołaja i Marjanny z Kordzińskich Starzęckich -- chrz. nieszl.

31305 (Poznań św. Maria Magdalena)

1815.23/6. Emilja Florentyna, c. G. Wawrzyńca Wierzbińskiego adwok. Tryb. cyw. pozn. i Balbiny z Trąmpczyńskich -- G. Marjanna z Wyżykowskich Wierzbińska wd., Wojciech O. Trąmpczyński

31306 (Poznań św. Maria Magdalena)

1815.29/10. (13/10. *) Władimir Michał Jakub Józef Nepom. Władysł. Ludwik Teliusz Wiktor Edward, s. JM. Wiktora i Melanji z Krzyżanowskich Szołdrskich, dz-ów Czecza -- biedni

31309 (Poznań św. Maria Magdalena)

1815.4/11. (21/10. *) Paulina Urszula Wiktorja c. JM. Stan. i Anny z Sierakowskich Ponińskich -- JM. Józef Bniński klanic i JM. Ponińska

31310 (Poznań św. Maria Magdalena)

1815.15/11. Aurela Leopoldyna, c. GM. Józefa i Marjanny z Gąsiorowskich Butelskich -- G. Stanisław Poniński pułk. w. p. i G. Marjanna Przystanowska

31311 (Poznań św. Maria Magdalena)

1815.10/12. (9 *) Izabella Marj. c. G. Szymona i Katarzyny z Dzierżanowskich Trąpczyńskich -- N. Mateusz Machnicki i Izabella Dzierżanowska cerem. 14. G. And. Baranowski i G. Balbina Wierzbińska

31312 (Poznań św. Maria Magdalena)

1815.19/12. (1 *) Barbara Weronika, c. N. Adama i Anieli z Mieczkowskich Zychlińskich -- GM. Stanisław Chłapowski stud. i G. Florentyna Chłapowska

31313 (Poznań św. Maria Magdalena)

1816.21/1. (14 *) Włodzimierz, s. G.M. Wincentego i Józefy z Bnińskich Węsierskich -- GM. Kalikst Kęszycki i Łucja Niegolewska, Kazim. Kierski i Brygita Kęszycka

31314 (Poznań św. Maria Magdalena)

1816.26/2. Józefa Melanja Eleonora, c. GM. Andrzeja Baranowskiego pisarza tryb. cyw. deput. poznań. i Magdaleny z Trąmbczyńskich -- GM. Tomasz Raczyński sędzia tryb. i Nepom. Lossowa - GM. Łukasz Orłowski i GM. Józefa Drwęska, GM. Bonifacy Drwęski

31315 (Poznań św. Maria Magdalena)

1816.8/3. (3 *) Mieczysław Roman, s. G. Izydora Lekszyckiego sekret. gen. pref. dep. pozn. i Michaliny z Gottwaldów -- GD. Jakub Zelechocki dyr. kancel. prefekt.

31316 (Poznań św. Maria Magdalena)

1816.16/5. (3/5. *) Paulina Emilja Anastazja, c. G. Kazimierza Szymona Albina Buchowskiego prof. lic. pozn. i Emalji Henryków de Lukenbach

31317 (Poznań św. Maria Magdalena)

1816.30/7. (26 *) Józef Bonawentura Marcin, s. G. Józefa Chrząńskiego sędziego tryb. cyw. dep. warszaw. i Marjanny de Hantunow -- J. Marcin H. prob. tut. i GV. Franciszka Goczałkowska

31318 (Poznań św. Maria Magdalena)

1816.31/7. (22 *) Prakseda Maria Magdalena, c. G. Dominika Milewskiego podsędka pow. poznań. i Marjanny z Kolanowskich -- m. m.

31319 (Poznań św. Maria Magdalena)

1816.11/8. (3 *) August Norman Sylwery, s. G. Wawrzyńca i Balbiny z Trąmpczyńskich Wierzbińskich adwokatów tryb. -- M. Ignacy Tr. i M. Karolina z Nieżuchowskich W.

31320 (Poznań św. Maria Magdalena)

1816.23/9. (z w. 1815.5/12. Gn.) Barbara Franciszka, c. G. Marcina i Józefy z Piotrowskich Kołudzkich burgrabiów tryb. -- nieszl.

31321 (Poznań św. Maria Magdalena)

1816.30/11. (22/6. *) Nepomucena Aniela Teofila, c. N. poprz. Buchowskich [G. Kazimierza Szymona Albina Buchowskiego prof. lic. pozn. i Emalji Henryków de Lukenbach]

31322 (Poznań św. Maria Magdalena)

1816.9/12. Celestyna Anna, c. JM. Józefa i Seweryny z Mycielskich Sokolnickich dz. d. Jarogniewice -- JM. Celestyn S. dziad dziecka i X. Elżbieta Radziwiłł

31323 (Poznań św. Maria Magdalena)

1816.31/12. Ludwika Marjanna Katarzyna, c. JMG. Józefa hr. Kwileckiego kaw. ord. wosjk. i Lucyny z Czarneckich -- ks. Ludwika Radziwiłł i Antoni h. Czarniecki kaw. O.B. (18 *)

31324a (Poznań św. Maria Magdalena)

1817.20/2. (14 *) Juljanna, c. N. Jana i Teresy z Zwolińskich Skrzetuskich -- G. Tad. Jaraczewski dz. Jaworowa z córką panna Anielą J.

31325a (Poznań św. Maria Magdalena)

1817.25/5. (3 *) Nepomucena Domicella, c. N. Adama i Agnieszki z Mieczkowskich Zychlińskich -- N. Kajet. Rutkowski i Nepom. Mieszkowska

31326a (Poznań św. Maria Magdalena)

1817.30/6., bl. 5/5. **, 1/ Stanisław 2/ Jan Nep., ss. G. Augusta i Juljanny z Skrzetuskich Hulewiczów -- JM. Andrzej Gorzeński poses. tryb. pozn. i JM. v. Franc. Łukomska JM. Eustachy Grabski dz. d. N. Miasto i JM. Prakseda z Gorzeńskich Łukińska

31327a (Poznań św. Maria Magdalena)

1817.15/10. (4 *) Franciszek Witold, s. N. Dominika Milewskiego sędziego pok. pow. pozn., Marjanny z Kolanowskich -- nieszl.

31328a (Poznań św. Maria Magdalena)

1817.9/11. (28/10. *) Teodora Barbara, c. G. Piotra i Cecylji Gruszczyńskich -- nieszl.

31329a (Poznań św. Maria Magdalena)

1817.23/11. (19 *) Józefa, c. M. G. Eustachego Grabskiego i Katarzyny z Herstopskich -- M. Józef Łubiński i MV. Józefa H.

31330a (Poznań św. Maria Magdalena)

1817.2/12. (23/11. *) Klemens Mikołaj Antoni z Padwy s. PM. Nepomucena Sieroszewskiego dziedzica wsi Kakawa i Stefanji z Swinarskich urodzony ze wsi Lubasz -- Mikołaj Sw. z Lubasza, dziad dziecka i v. Tekla Miastkowska, Kazimierz Sieroszewski z Lulina i Zofja z Miask. Sw. babka dziecka

31331a (Poznań św. Maria Magdalena)

1817.24/12. (21 *) Adam Tomasz, s. GM. Wawrzyńca Justynjana Nałęcz de Wierzbno Wierzbińskich komisarza sprawiedl. i Bibjanny z Trąmpczyńskich -- GM. Wojc. Trąmpczyński dziedzic d. Sokolniki W. i Marjanna z Nieżuchowskich Trąmpczyńska

31332a (Poznań św. Maria Magdalena)

1818.16/1. Marjanna Krystyna Agnieszka (1811.29/8. *) c. G. Macieja i Karoliny z Rożnowskich Rożnowskiej -- GM. Henryk de Schoneman prezes reg. i G. Weronika Sczeniecka

31333a (Poznań św. Maria Magdalena)

1818.1/2. Mikołaj Walerjan, s. NG. Walentyna i Magdaleny z Dobroniewskich -- GN. Mikołaj R. i v. Katarzyna Wroniecka

31334a (Poznań św. Maria Magdalena)

1818.17/3. Hipolit Nepom. Aleks. (26/2. *) s. poprz. G. Buchowskich [Kazimierza Szymona Albina Buchowskiego i Emalji Henryków de Lukenbach] -- JR. Wojciech Skibiński b. prof. i N. Paulina Lukkenbach ciotka dziecka

31335a (Poznań św. Maria Magdalena)

1818.10/5. Ludwika Agnieszka, (20/4. *) c. G. Józefa i Marjanny z Strawińskich Rudzkich

31336a (Poznań św. Maria Magdalena)

1818.18/5 (17/4. *) Antonina Albertyna, c. G. Aleksego i Brygitty z Zbyszewskich Dobiejewskich -- GM. Wojc. Trąmpczyński dz. W. Sokolnik i Joanna Logowa dz. Jeleńczewa k. koń.

31337a (Poznań św. Maria Magdalena)

1818.26/6. Franciszek Xawery (1817.28/6. *) s. G. Jana Wiktora Dąbeckiego i Anny Magdaleny de Brandt -- G. Karol Kleszewski z Zielnik i Emilja D.

31338a (Poznań św. Maria Magdalena)

1818.28/6. (1817.22/4. *) Emilja c. G. Józefa i Ludwiki z Kczewskich Liszkowskich -- GV. Aleksandryna Braunek, G. Ryszard Trzciński i G.v. Aniela Braunek

31339a (Poznań św. Maria Magdalena)

1818.15/7. Xawery Klemens, s. G. Piotra Zakrzewskiego sędziego sędz. apelac. pozn. i Henryetty Zbar Buddenbrock -- M. Henryk Schoenermark prezyd. sądu apelac. pozn. i Niemka

31340a (Poznań św. Maria Magdalena)

1818.19/9. (19/8. *) Bolesław Karol, s. G. Ignacego Bittner Zawackiego i Praksedy z Gozimierskich -- G. Maks. Konarski i v. Stanisława G., aa. Stefan Borzenski i V. Zofja Tolkmit

31341a (Poznań św. Maria Magdalena)

1818.12/11. (26/10. *) Leokadja Marjanna, c. GM. Wincentego i Konstancji z Swinarskich Kalkstejnow -- G. Ferdynand K. i Marjanna Krzyżanowska

31342a (Poznań św. Maria Magdalena)

1818.29/11. (9 *) Teodor Jan Józef, s. G. Wojc. Kaszewskiego registratora reg. pozn. i Kassyldy Broniewskiej -- G. Jan. K. dziad dziecka, i G. Aniela z Kurczewskich Kaczorowska z Ostrowiecka, G. Teofil Loga insp. celny, G. Eleonora Kaczorowska V. etc.

31343a (Poznań św. Maria Magdalena)

1818.29/12. (28/11. *) Emma Aniela Teresa Salomea Katarz., c. G. Stanisł. Kostki i Marjanny z Wronieckich Kurowskich -- Wabjan K. i Malwina K.

31344a (Poznań św. Maria Magdalena)

1819.3/1. (1818.10/12. *) Leokadja Marjanna, c. G. Piotra i Cecylji z Braunów Gruszczyńskich -- G. Stanisław Betnerowicz kancelista reg.

31324 (Poznań św. Maria Magdalena)

1819.4/7. (29/6. *) Jan Paweł Wład. s. M. Jana i Emilji z Niegolewskich Zółtowskich dz. Kąsinowa -- biedni

31325 (Poznań św. Maria Magdalena)

1788.29/6. Wilda Anna, c. G. Wawrzyńca i Joanny z Przyjemskich Swinarskich -- M. Piotr P. podkomorzy i M. Katarzyna z P. Walknowska (luźna karta wystawiona 1821)

31326 (Poznań św. Maria Magdalena)

1819.29/8. (23 *) Ludwika Róża, c. G. Wawrzyńca Nałęcz Wierzbińskiego i Balbiny z Trąpczyńskich -- G. Tadeusz Gostyński pos. Skorzewo i G. Anna Trąpczyńska

31327 (Poznań św. Maria Magdalena)

1819.26/10 Julja Lucynja Elżbieta, (17 *) c. JM. hr. Klemensa Kwileckiego i Anieli z Kwileckich dz-ów d. Kwilcz -- JM. hr. Jan Nepom. K. dz. Kobylnik i Aniela z Kw. Węgorzewska dz. Objezierza

31328 (Poznań św. Maria Magdalena)

1819.5/12. (2 *) Bibjanna Franciszka Walerja Anzelma, c. GM. Józefa Lubieńskiego kap. w.p. dz. d. Wiewiorczyn i in. i Konstancja z Bojanowskich -- M. Aleks. Moszczeński sta z Wiatrowa i Magdalena Bojan. sędzina babka dziecka z Krzekotowic

31329 (Poznań św. Maria Magdalena)

1820.6/2. Marcin Andrzej Xaw. Gabriel (z w. 1794.31/3. w par. św. M. Magdal. pozn), s. M. Bogusława i Franciszki z Korytowskich Nieżychowskich -- aa. Kajetan Stablewski i G. Marja Józefa z Puchalskich Rytt. sędzina pozn. zs.

31330 (Poznań św. Maria Magdalena)

1820.3/4. Józef Longin (13/3. *) s. G. Piotra i Cecylji de Braun Gruszczyńskich asyst. reg. hipot. -- G. Jan Rajewski kancel. sąd.

31331 (Poznań św. Maria Magdalena)

1820.12/5. Stefan Walenty Florjan, (3 *), s. PM. Feliksa Kolumny Walewskiego i Magdal. Kiełczewskiej dz. d. Olszyna w p. ostrzeszow. -- urzędnicy

31332 (Poznań św. Maria Magdalena)

1820.6/6. (4 *) Stanisław s. Sł. Jana i Teresy z Zwolskich Skrzetuskich -- nieszl.

31333 (Poznań św. Maria Magdalena)

1820.30/6. cerem. nad Marcinem 1799. *, s. G. M. Józefa i Franciszki z Majewskich (?!) Mielżyńskich z Miłosławia -- GM. Józef Lipski dz. Czerniejewa i Anna Mycielska dz. Kobylepola

31334 (Poznań św. Maria Magdalena)

1820.13/8. Leokadja Konstancja Marja (18/5. *) c. poprz. Dąbeckich [G. Jana Wiktora Dąbeckiego i Anny Magdaleny de Brandt] -- bez cech szlachectwa

31335 (Poznań św. Maria Magdalena)

1820.11/10. Karolina Wanda Jadwiga 12/9. *, c. MG. Józefa i Teofili z Siemiątkowskich Mikorskich prezyd. sądu pozn. -- Karol ks. pruski i X. Ludwika Radziwiłłówna

31336 (Poznań św. Maria Magdalena)

1821.20/1. Ksawery Seweryn, 3/12. * s. N. Józefa Horn s. Rogowskiego i Michaliny -- M. Józef Stablewski i Teofila Mikorska prezydentowa i Marceli Godlewski i Anna Młodzianowska

31337 (Poznań św. Maria Magdalena)

1821.30/3. (17 *) Józefa Marjanna, c. G. Samuela i Michaliny z Płończyńskich Kęsinowskich -- G. Józef Kęszycki i Juljanna Kęszycka z Więckowic

31338 (Poznań św. Maria Magdalena)

1821.25/5. Walerja Helena, 20 *, c. G. Stanisł. i Józefy Malczewskich -- chrz. nieszl.

31339 (Poznań św. Maria Magdalena)

1821.20/6. Norberta Izabella Prakseda, (6 *), c. G. Andrzeja i Anton. z Brankowskich Starzęckich kontrolerów reg. -- Franc. Wieczyński i Anna Gostyńska

31340 (Poznań św. Maria Magdalena)

1821.30/12. (10 *) Damazy Nikezy s. poprz. N. Gruszczyńskich [G. Piotra i Cecylji de Braun Gruszczyńskich asyst. reg. hipot.] -- ch. nieszl.

31341 (Poznań św. Maria Magdalena)

1710.4/9. Józef Roch, s. GD. Wawrzyńca Grochowalskiego i Małgorzaty -- nieszl.

31342 (Poznań św. Maria Magdalena)

1711.4/7. Teresa Kunegunda, c. G. Marcina Kościelskiego i Urszuli z Rayskich -- G. Kazimierz Wierzeyski i m-a

31343 (Poznań św. Maria Magdalena)

1711.10/8. Rozalja, c. spectabl. D. Stefana Topińskiego i Barbary -- m. m.

31344 (Poznań św. Maria Magdalena)

1711.1/11. Elżbieta, c. G. Sebastjana Ziołeckiego i Marjanny z Zołczeskich -- m. m.

31345 (Poznań św. Maria Magdalena)

1712.5/7. * Walenty Piotr Paweł s. M. Jana Arcemberskiego i Heleny Grodzickiej -- X. Walenty Maciejesk opat koprzywnicki, prob. kat. pozn. primicer sandomier. kan. samow. tajny sekret. JKMci

31346 (Poznań św. Maria Magdalena)

1712.3/11. Elżbieta Urszula, c. poprz. Ziołeckich [G. Sebastjana Ziołeckiego i Marjanny z Zołczeskich] -- chrz. nieszl.

31347 (Poznań św. Maria Magdalena)

1713.21/3. Józef, s. NG. D. Marcina i Marjanny Kościelskich -- MD. Mikołaj Wojc. Breza klanic, N. Katarzyna Iłowiecka

31348 (Poznań św. Maria Magdalena)

1714.11/1. Stefan, s. GD. Franciszka Gorskiego ol. Swiętosława syna i Franciszki Łukomskiej -- G. Wawrzyniec Kamiński i G. Anna z Zakrzewa Dębińska

31349 (Poznań św. Maria Magdalena)

1714.4/2. Ludwika barbara, c. MD. Jana Zarnowieckiego i Katarzyny Malińskiej -- Kaz. Bronoski(?) i Barb. Rostkoska

31350 (Poznań św. Maria Magdalena)

1714.29/3. Józef, s. GD. Stefana i Barb. Topińskich obyw. pozn. -- MGD. Karol Beim burmistrz pozn. MD. Anna Będkowska

31351 (Poznań św. Maria Magdalena)

1714.28/10. Franciszka Ludwika, c. GD. Michała Andrzeja z Zalesia Baykowskiego podpiska gr. pozn. i Anny Doruchowskiej -- GMD. Mikołaj Breza klanic santocki i G. Konst. Doruchowska

31352 (Poznań św. Maria Magdalena)

1714.8/11. Katarzyna, c. G. Ziołeckich -- chrz. nieszl.

31353 (Poznań św. Maria Magdalena)

1714.20/11. Teodor Stanisław Marcin Adam, s. ND. Stanisława i Ludwiki Gorzewskich -- MD. Adam Koźmiński klan rogoz. i MD. Krystyna Zegocka ścianka babimojska

31354 (Poznań św. Maria Magdalena)

1715.16/3. Józef, s. N. Stanisława i Zofji Ziołeckich mieszk. pozn. -- m. nieszl.

31355 (Poznań św. Maria Magdalena)

1715.20/3. Józef Gabriel, s. G. Stanisł. i Zofji Zawilskich organ. tut. -- chrz. nieszl. [to nieszl.]

31356 (Poznań św. Maria Magdalena)

1715.15/4. Karol Maksymiljan, s. NGD. Jana Lichnowskiego i Doroty Gruszczyńskiej -- ND. Marcin Szczepkowski i Joanna z Lichnowskich Kęsinowska, ND. Bonaw. Luka kapit. JKMci i sł. Elżb. Beroza

31357 (Poznań św. Maria Magdalena)

1715.17/4. Jan Wojciech, s. N. Wawrzyńca i Bogumiły Mieleskich -- ND. Franciszek Zegocki regens kancel. gr. pozn., m-a

31358 (Poznań św. Maria Magdalena)

1715.29/9. Teresa Jadwiga, c. GD. Jana i Doroty Koszutskich -- G. Zofja K. i G. Krzysztof Koszutski

31359 (Poznań św. Maria Magdalena)

1716.14/6. Justyna, c. GD. Dominika Stanisława i Konst. Kamieńskich -- X. i Op. D. Stef. Topiński braxeator i V. Kat. Stroińska z Pozn.

31360 (Poznań św. Maria Magdalena)

1716.2/8. Marjanna, c. G. Andrzeja Michała z Zalesia Baykowskiego podpiska gr. pozn. i Anny z Doruchowskich -- MGD. Andrzej Skorzewski major w. kor., mem. konfed. WKPol. i Konstancja z Baranowskich Kierska

31361 (Poznań św. Maria Magdalena)

1715.13/10. Jadwiga Teresa, c. Op. D. Stef. Topińskiego saabini pozn. i Barb. -- m. m.

31362 (Poznań św. Maria Magdalena)

1716.23/3. Teresa Konstancja, c. NGD. Mikoł. Pierzchleńskiego i Marjanny Helińskiej -- NGD. Marcin Klemens Kościelski podpisek gr. pozn. i N. Anna Grotowska

31363 (Poznań św. Maria Magdalena)

1717.4/9. Jan, s. G. Macieja i Teresy Koziorowskich -- G. Franciszek Tomicki i G. Anna z Karwosieckich Zebrzydowska

31364 (Poznań św. Maria Magdalena)

1718.23/4. Antoni, s. G. Anton. i Małgorzaty Miastkowskich -- chrz. nieszl.

31365 (Poznań św. Maria Magdalena)

1718.23/5. Antoni Jerzy, s. GD. Walentyna i Doroty Stawskich -- chrz. nieszl.

31366 (Poznań św. Maria Magdalena)

1718.19/6. Apolonja Kunegunda c. G. Jana Zarnowieckiego podpiska gr. pozn. i Katarzyny Milińskiej -- G. Samuel Tyszewicz inrepesitus i G. Urszula Zbijewska

31367 (Poznań św. Maria Magdalena)

1718.31/7. Michał Samuel, s. MGD. Dominika Brezy i Katarzyny de Domo (?) -- MGD. Antoni B. klanic i ND. Teresa Watsonowa

31368 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1718.16/9. Jadwiga Franciszka, c. G. Franc. i Anny Rudkowskich -- G. Wacław Twardowski i Teresa z Objezierskich Morawska

31369 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1718.21/12. Franciszek Tomasz, s. G. pom. Baykowskich -- X. Aleks. B. kanon. kat. pozn. prob. rogoz. i G. Miłaszewska

31370 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1719.13/8. Wawrzyniec Roch Bartłomiej, s. G. Wojc. Bieńkowskiego regenta zs. sieradz. i gr. pozn. i Urszuli Lipskiej -- GD. Prokop Lipski klan rogoz. i MG. Wiktorja z Bułakowskich Bułakowska ż. Radzewskiego sty wschow.

31371 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1719.24/10. Ignacy Franciszek, s. G. Franciszka i Franciszki z Łukomskich Gorskich murgrab. woj. poznań. -- G. Jan Łukomski i G. Konst. Janowska murgrabina pozn.

31372 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1720.4/10. Franciszek Michał, s. G. poprz. Zarnowieckich podpisków gr. pozn. [MD. Jana Zarnowieckiego i Katarzyny Malińskiej] -- GD. Walenty Kamieński suscept. gr. pozn. i GD. Jadwiga Janowska

31373 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1720.27/12. Marjanna Ewa, c. G. Franciszka i Marjanny z Rosnowskich Janiszewskich -- G. Marcin Kościelski podpisek gr. pozn. i m-a

31374 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1721.20/3. Katarzyna Justyna, c. G. poprz. Baykowskich [GD. Michała Andrzeja z Zalesia Baykowskiego podpiska gr. pozn. i Anny Doruchowskiej] -- N. Stan. Mroczewski i G. Kat. Cielecka

31375 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1721.22/6. Jan Władysław, s. N. Op. Stef. i Barb. Topińskich rajców pozn. -- chrz. m. m.

31376 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1722.25/3. Józef Aleksander, s. G. Jana i Jadwigi Turskich Nob. -- ch. m. m.

31377 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1722.12/4. Piotr Zygmunt, s. G. Józefa i Joanny Hulewiczów - X. Piotr Tarło bp. pozn. i G. Teresa Działyńska

31378 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1722.4/5. Florjan, s. G. Stanisł. i Ewy Maniewskich mieszk. pozn. -- N. Walenty Niedzielski patron sąd. i Kat. Dzierzbińska

31379 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1722.26/5. Jan Władysław, s. G. Mikoł. i Marjanny Dzierzbińskich -- G. Jan Gliński i G. Agnieszka Glińska ż. jego, G. Wojc. Łabęcki i Anna Szczytnicka

31380 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1722.2/7. Józef Konstanty s. G. Franciszka i Heleny z Jaskólskich Dobrzyckich -- JMD. Franc. Radzewski podkomorzy pozn. i MGD. Radzewska

31381 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1722.24/12. Wiktorja, c. poprz. GD. Baykowskich [[GD. Michała Andrzeja z Zalesia Baykowskiego podpiska gr. pozn. i Anny Doruchowskiej] t. cerem. 29/12. -- M. Maciej Małachowski klanic kaliski i GD. Kat. Kąsinowska Cielecka.

31382 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1723.7/10. Adam Franciszek Xawery, s. PMD. Mikołaja i Teresy Skuraszewskich klanów przemęc. -- JMD. Maciej Koźmiński i JMD Anna Radońska ścina inowłodzka

31383 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1723.22/11. Helena Katarzyna, c. G. Mikoł. i Marjanny Pierzchleńskich -- G. Piotr Hyliński i Agnieszka Glińska

31384 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1724.6/9. Rozalja Dominika, c. G. Krzysztofa i Kat. z Rokoszewskich Gorzeńskich -- G. Ant. Słonecki i G. Katarzyna R.

31385 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1725.15/5. Zofja Katarzyna, c. GD. And. i Kat. Grzybowskich -- GD. Eremjasz Pruchnicki i GD. Franciszka Gorska

31386 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1725.9/8. Marjanna Dominika Ewa, c. JD. poprz. Skoraszewskich [PMD. Mikołaja i Teresy Skuraszewskich] klanów przemęc. -- PMD. Marjanna Radońska ścina inowłodz. i Józef Mycielski sta kruświcki

31387 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1725.8/8. Petronella Anna, c. M. Ant. i Marjanny Koszyńskich -- X. Tarło bp. pozn. i MD. Marjanna z Tuczna Radońska ścina inowł.

31388 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1725.17/9. Marjanna Helena Dorota, c. G. Anton. i Franciszki Rokoszewskich -- GD. Maciej Grabski i PD. Krystyna Zegocka ścina babim.

31389 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1727.8/8. Marjanna Petronella Dominika, c. M. Franciszka i Anny z Bułakowskich Koszutskich -- M. Franciszek z Bnina Radzewski podkom. pozn. i Anna z Koźmińskich Bułakowska

31390 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1726.13/8. Wojciech Wawrzyniec Roch, s. GD. Konstantyna i Jadwigi Marszewskich -- G. Wojciech M. i v. Barbara M.

31391 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1726.10/9. Mikołaj z Tolentino Ludwik, s. G. Bartłomieja i Marjanny Pawłowskich -- G. Baltazar Bystron chor. reg. RP. i m-a

31392 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1726.5/10. Franciszka Ewa Alojzja, c. J. Mikoł. i Teresy z Mycielskich Skoraszewskich klanów przemęc. -- X. Franciszek Leszczyc Dobrzycki kan. kat. i sędzia surrog. pozn. i M. V. Konstancja M. chor. pozn.

31393 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1727.16/3. Kazimierz Stanisław s. JM. Macieja z Konar Malachowskiego i Marj. z Golińskich łowczych kalis. -- M. Jan Chryzostom Radojewski surrog. pozn. i M. c. Gurowskich Pruślińska ścina obornicka

31394 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1727.24/4. Wojciech Józef, s. G. Kaz. i Anny Miedźwiedzkich podpisków gr. pozn. -- X. Ant. Dobrzycki kan. i surrog. pozn. i m-a

31395 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1727.30/7. Piotr Paweł, s. G. Jana i Marjanny Zółtowskich -- G. Franc. Brodnicki i [?]stroza Małgorzata Stoińska

31396 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1726.21/7. Magdalena Scholastyka Małgorzata, c. G. poprz. Koszuckich [M. Franciszka i Anny z Bułakowskich Koszutskich] -- P. Maciej Koźmiński podczaszy poznań. i Anna z Koźm. Bułakowska podczasz. poznań.

31397 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1727.9/11. Tadeusz Teodor, s. G. Piotra i Katarzyny Starzęckich (Generosorum popraw. współcześnie z formy honestosum) -- chrz. nieszl.

31398 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1728.26/2. Faustyn Maciej Józef, s. MD. Franciszka Brodnickiego i Katarzyny Stroińskiej -- X. Józef Br. prob. koleg. czarkow. i Nob-ae Spect. Jadwiga Stoińska kupcowa wd. po burmistrzu

31399 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1728.15/4. Wojciech, s. G. Pawła Thorzeckiego i Katarzyny -- G. Stefan Bronikowski i G. Magdalena Markowska

31400 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1728.11/7. Krystyna Joanna Regina, c. G. Adama Szczepanowskiego i Marcjanny -- G. And. Orłowski i G. Krystyna Arcemberska

31401 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1728.26/8. Ludwik Bartłomiej, s. G. Mikoł. Pierzchlińskiego i Marjanny z Chylińskich -- G. Michał Kościelski regens gr. pozn. i G. Konstancja Ch. babka dziecka

31402 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1728.31/8. Róża, c. G. Józefa Olszanowskiego †-go i Katarzyny z paraf. koźmiń. -- G. Wład. Sławiński i G. V. Teresa Rucka

31403 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1728.6/9. Anastazy Leon, (22/8. *) s. GD. Jana Morawskiego i Katarzyny z Szczenieckich -- X. Leon M. kan. kamieniecki, prob. orzecki, pleban w Modzensio i GD. Marjanna z Bendorskich M.

31404 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1728.18/9. Michał Franciszek, s. G. Józefa Jana Swierkockiego i Jadwigi de Rokossowskich -- JD. Wojc. Swięcicki klan santocki i M. Teresa Twardowska

31405 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1728.4/10. (21/9. *) Franciszek Michał, s. G. Kaz. Miedźwieckiego i Anny podpisków gr. pozn. -- GD. Józef Konarzewski pisarz komisji Skarbu Kor. i GD. Agnieszka z Młodziejewskich Kurczewska ciotka dziecka

31406 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1710.27/2. G. Wiktoryn Kostrzewski (mieszcz.) x pudica Regina Godlewszczanka l. 11 -- D. Michał K. i Jadwiga ż. jego

31407 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1710.14/9. MGD. Jan Swinarski x v. Sobocka -- MD. Franciszek Twardowski, MD. Jan Sebastjan Twardowski

31408 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1711.26/10. G. Stanisł. Kamiński pisarz akcyzy x pudice Konstancja -- MD Szatkowski

31409 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1715.11/6. G. Jerzy Wojciechowski x Kat. Pleśniewicz -- św. m. m.

31410 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1715.27.8. MD. Wład. Kolczyński s. K. i Teofili Radujewskich x Apolinera, c. MD. Stanisł. O. i Anny Modlibowskiej -- MD. Andrzej Potocki klanic rogoz., Stanisł Zbijewski, Hieronim Bieliński, Łukasz Kołaczkowski

31411 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1715.6/10. MGD. Aleks. Skrzetuski x M. Zofja Tomicka N. -- MD. Franc. i Jan Seb. Twardowscy bracia rodz. i MD Ant. Kaczkowski

31411a (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1715.15/10. GD. Franc. Gorzeński x Anna Koszutska -- D. Maciej G. Jerzy i Jan GG.

31412 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1717.29/6. NGD. Jan Mąkowski x v. Ludwika Jaruchowska -- GD. Franc. Turopolski(!) i And. M.

31413 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1717.28/9. G. Maciej Gorzeński x v. Barb. Gaszyńska -- M. Franc. Radzewski sta wschow. i Sapieha sta bobr., Grudziński sta rawski

31414 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1717.24/11. G. Daniel Hipperik(enk) sierżant regim. królewicza x G. Konstancja Grabska -- św. nieszl.

31415 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1718.21/8. G. Mikołaj Dunin x Barbara z Cywińskich Malachowska wdowa -- św. nieszl.

31416 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1719.17/8. G. And. Chlebowski x v. Katarzyna Bronikowska -- GD. Bieganowski, Samuel Bron. Mikołaj Chl. etc.

31415a (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1721.28/7. G. Jakub Kakowski x v. Marjanna Radwańska -- G. Strzelski, z ż. Barbara i N. Marjanna R. wdowa

31416a (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1722.26/10. G. Ant. Rudkowski x GD. Teresa Małachowska wdowa -- GD. Samuel Kierski klanic rogoz., Jan Gorecki, Bieczyński burgrabia wsch.

31419 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1723.18/8. G. Stef. Wiśniowski x v. Ewa Janiszewska -- GD. And. Chłapowski, Wojc. Tymieniecki, Jakub Mroczenski, Adam Cielecki

31420 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1723.6/9. G. Jakub Zdanowski x G. Kat. Goczałkowska -- G. Andrzej Zdanowski ojciec jego, Jan Zychliński, Wład. Chłapowski, Wojc. Tymieniecki, Adam Cielecki

31421 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1723.7/9. G. Mich. Potrzaskowski x G. Helena 1-o v. Karłowska wd. -- G. Tom. Mieszkowski

31422 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1724.29/7. G. Marcin Swinarski x wd. Apolonja Rudnicka -- G. Karol Wojciechowski, And. Mąkowski, Michał Srzemski

31423 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1724.26/11. G. Antoni Józef Gozimirski x v. Teresa Dembińska -- G. Maciej i Katarzyna z K-ch Adam Dembiński rodzice ich, Jan Charzewski, Michał Małachowski

31424 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1725.29/1. MGD. Mik. Rydzyński x GD. Zofja Grudzińska -- R. klan lędzki, Franc. Radzewski podkomorzy pozn.

31425 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1725.2/5. G. Franciszek Koszucki x Virtuoza Anna Bułakowska -- Wojc. Rydzyński klan lędzki, Franc. Radzewski podkom. pozn.

31426 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1725.13/6. PD. Hier. Jaraczewski sta solecki x p. Wiktorja Eleonora Koźmińska klanka kaliska -- Michał Raczyński klan kaliski, Franc. Radzewski podkom. poznański

31427 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1725.24/9. GN. Stanisł. Giłowicki x Helena Gądkowska -- GN. Franc. Breza, Konst. Przysiecki etc.

31428 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1726.1/10. GD. Andrzej Zelazowski x Agnieszka Rokicka, wdowcy -- św. nieszl.

31429 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1727.2/10. G. Piotr Kąsinowski x GV. Anna Dobiejewska

31430 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1727.17/2. G. Franciszek Brodnicki x M. Katarzyna Stroiska v. -- św. nieszl.

31431 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1729.17/2. G. Walentyn Kowalski z Wroniaw x pudica Marjanna z Ordzina -- św. nieszl.

31432 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1729.26/4. G. Maciej Janiszewski x N. wd. Teresa Behmowa,-- G. Kaz. Miedźwiecki podpisek gr. pozn. i m. m.

31433 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1731.6/4. G. Bogusław Zychliński x Joanna z Rozbickich Kęsinowska wd. -- G. Jerzy Kosicki, Bogusł. Chlebowski, Aleks. Chl.

31434 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1731.16/9. G. Mikołaj Józef Wodecki x M. Zofja z Łagowca Szczaniecka podczaszanka dobrzyńska -- G. Zygm. Woźnicki, M. Mikołaj Zdzychowski cześnik kaliski, G. Jan W., Ant. Prusimski

31435 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1731.26/9. G. Jan Gronowski x V. Franciszka Domiechowska -- M. Piotr Tomicki miecznik wschow., Maciej Mierzewski, Wojciech Gr. ojciec Elżb. Gr., Apol. Objezierska

31436 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1733.11/2. G. Wojciech Barski x Teresa Koźmińska -- PM. Hier. Jaraczewski łowczy wschowski, sta sobecki, z ż. Eleonorą, Marcin Miłaczewski, Kaz. B. etc.

31437 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1733.16/6. G. Józef Kościelski x G. wd. Zofja Dąbrowska -- św. nieszl.

31438 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1735.17/6. G. Gabriel Wójcicki podpisek gr. pozn. x N. Justyna Topińska -- N. i Sp. Stefan T. burmistrz pozn. z ż. Barbarą jej rodzice, i in. nieszl.

31439 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1735.22/9. G. Michał Dobrzycki bigamus x G.v. Teresa Karwosiecka -- G. Stefan Jaroszowski klanic kozelski i Dzierzbiński z żoną, Aleks. Goślinowski

31440 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1736.28/11. G. Jan Drzewiecki podpisek gr. pozn. x GV. Franc. Przyłuska -- G. Antoni Słaboszewski, Felicjan Napruszewski, Józef Nosowicz

31441 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1737.25/2. G. Józef Chybiński bigamus x Zofja Karwosiecka v. -- G. Kaz. Potocki, Tom. Zebrowski, G. Salomea Ch.

31442 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1739.20/4. M. Marcjan Radoński sta powidzki x Teresa Rydzyńska klanka lędzka -- X. Jan ks. Wądniecki kan. kat. pozn.; GD. And. Zakrzewski surrog. gr. pozn.

31443 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1739.29/10. G. Wojc. Kąsinowski x V. Teresa Rychwalska -- św. nieszl.

31444 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1740.1/9. G. Krzysztof Napruszewski x wd. Jadwiga Niedzielska -- G. Mikołaj Pierzchliński, Felicjan N., Ant. Pierzchliński

31445 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1741.12/2. Sł. Józef Topiński x Teresa Lamparska -- NN. Gabriel Woycicki Jan Gorczyczewski etc.

31446 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1743.25/9. G. Jakub Kaczkowski x Joanna Grzybowska -- G. Stanisław Rokoszewski, Piotr Węgrzyński

31447 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1745.22/2. G. Mikołaj Horodyski x Róża z Behmow Kaczkowska wd. -- G. Maciej Janiszewski i Ignacy Horodyski

31448 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1745.2/3. G. Stefan Koszutski x Katarzyna Niemojewska v. -- JR. Józef Kierski sufragon poznański i Franciszka Radzewska etc.

31449 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1745.3/7. G. Krzywosędzki x G. Umińska -- G. Czaplicki

31450 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1746.26/4. GD. Jan Haydel podpor. leg. JKMci x Ludwika Rozbicka -- GD. Damecki podpor. tegoż legjonu i GD. Niemira

31451 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1729.3/8. Jan Franciszek, s. GD. Marcina Krukowieckiego i Magdaleny -- X. Roch Prusimski ścic obornicki i X. Aleksandra Kościelska klanowa bydgoska

31452 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1729.18/9. Jan Mateusz, s. PM. Łukasza Kwileckiego sty mosiń. i Barbary Lipskiej -- X. Stanisław Załaskawski kanonik in summo poznań. i GV. Elżb. Kwilecka

31453 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1729.20/11. Marcin Stefan, s. GD. Jakuba Moraczewskiego i Barb. Kierskiej -- G. Wojc. Gutowski z ż. Anną z Kosickich

31454 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1730.30/6. Piotr Jan s. G. Antoniego Niemojewskiego i Zofji -- N. i Spect. Stefan Topiński konsul m. pozn. i G. Teresa Janiszewska

31455 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1730.2/11. Joanna Estera, c. GM. Anton. Rogalińskiego podsędka zs. wschow. i (okienko) ż. jego -- M. Helena R. pisarzówna wschowska i X.

31456 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1730.5/11. (* Lewkowo 29/7.) August s. M. Hieronima Jaraczewskiego i Eleonory z Koźmińskich stów sobeckich -- JMD. Michał Raczyński wda kaliski i Anna Bułakowska podczaszyna poznańska

31457 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1731.28/8. Dominik Franciszek Ignacy, s. G. Józefa Wolskiego i Ludwiki z Zagórskich -- G. Stanisł. Z. i G. Urszula Bułakowska

31458 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1731.3/11. Cyrylla Trytonia Anastazja Agnieszka, c. G. Franciszka Koszuckiego i Anna Bułakowska -- PMD. Anna z Koźmińskich Bułakowska podczaszyna pozn.

31459 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1732.22/5. Stanisław Władysław, s. G. Anton. Łukomskiego i Salomei Jarnowskiej -- M. Anna Katarzyna z Przybyszewskich Tomicka miecznika wschowska

31460 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1733.28/7. Władysław Wojciech, s. GD. Pawła Kęsickiego i Ludwiki Naramowskiej -- X. i G. Ludwika Swinarska

31461 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1733.31/7. ([17]31.13/11. *) Ignacy Xawery Stanisław, s. G. Franciszka Brodzickiego i Kat. Stroińskiej -- X. Józef B. prob. czerkowski i Op. Jadwiga Str. babka, aa. Melchjor Gurowski chorąży kaliski i poprz. babka

31462 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1734.1/10. Michał Remigjusz, s. G. Anton. i Petronelli Obrębskich -- X. i G. Barb. Łańcucka

31463 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1735.25/4. Józef Wincenty, s. G. Michała Chwałkowskiego i Franciszki -- G. Stefan Chmielewski wiceregens gr. pozn. i m-a

31464 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1735.16/6. Katarzyna Nepomucena Agnieszka, c. G. Franc. Brodnickiego i Kat. -- M. Jan Gorski sta oborn. i Op. Jadwiga Stroińska babka

31465 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1736.30/4. Marjanna, c. G. † Jana Zółtowskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

31466 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1736.19/2. Faustyna Teodora Joanna, c. G. Jana Lubienieckiego Dra medyc. i Marii de Maire -- chrz. nieszl.

31467 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1736.14/10. Jadwiga Teresa Regina Róża, c. poprz. Lubienieckich [G. Jana Lubienieckiego Dra medyc. i Marii de Maire] -- chrz. nieszl.

31468 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1737.9/2. Melchjor Romuald, s. G. D. Anton. i Rozalji z Tomickich Słaboszewskich -- X. Wojc. Stawski kustosz kat. pozn. i GV. Anna Glińska

31469 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1737.17/2. Brygida Juljana, c. G. Gabriela Woycickiego podpiska gr. poznań. i Justyny Topińskiej -- MD. And. Zakrzewski podkomorzy pozn. sędzia subdelegat gr. pozn. i Marjanna Kierska klanowa rogozińska

31470 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1737.17/11. Karol Stanisław Kostka, s. G. Jana Gorczyczewskiego regenta zs. pozn. i Róży -- Franciszek Radzewski podkomorzy pozn. i Zofja z Czarnkowskich

31471 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1737.1/12. Cecylja Katarzyna, c. MD. Ignacego i Barbary z Szczanieckich Kierskich -- X. Tad. z Kiekrza K. bp. boleński, sufrag. ofic. i kustosz pozn. i PM. Katarz. Szczaniecka podczaszyna dobrzyńska

31472 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1738.8/2. Franciszka Marjanna Apolonja, c. G poprz. Woycickich [G. Gabriela Woycickiego podpiska gr. poznań. i Justyny Topińskiej] -- G. Stefan Janowski pat[?] gr. pozn. i G. Róża Gorczyczewska ż. regenta zs. pozn.

31473 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1738.23/9. Ignacy, s. G. Józefa i Zofji Kościelskich -- G. Józef Zakrzewski i Ludwika Gajewska

31474 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1738.23/12. Wiktorja, c. G. Macieja i Konstancji Jarochowskich -- G. Kat. Lewkowska m-a †-a

31475 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1739.22/1. Fabjan Sebastjan Antoni, s. G. Michała i Elżb. Moraczewskich -- MD. Ignacy Kierski i G. Wiktorja Baranowska

31476 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1739.3/2. Ignacy Chryzostom, s. G. Mikołaja i Marjanny Ziomeckich -- G. Ignacy Swinarski i m-a

31477 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1739.22/2. Apolonja Wiktorja c. G. Jana i Róży Gorczyczewskich regentów zs. pozn. -- MG. Krzyżanowski pisarz gr. pozn. i G. Wiktorja Łokoywna (!) łowczyna wschowska

31478 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1739.20/8. Wawrzyniec Paweł Onufry, s. G. poprz. Brodnickich [ Franc. Brodnickiego i Kat.] -- chrz. nieszl.

31479 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1739.13/9. Róża Marcjanna, c. G. Adama i Marcjanny Szczepanowskich -- G. Marjanna Szypowska i m.

31480 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1740.22/1. Agnieszka Teresa, c. M. Prokopa i Weroniki z Twardowskich Szczanieckich stów gnieźń. cerem. 31/1. -- X. Teodor Czartor. bp. pozn. i Teresa z Swięcickich 1-o v. Twardowska 2-o v. Zakrzewska klanowa santocka

31481 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1740.19/2. Zacharjasz Józef Gabriel s. poprz. Gorczyczewskich [Jana Gorczyczewskiego regenta zs. pozn. i Róży] -- G. Józef Strzelecki i N. Justyna Wojcicka

31482 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1740.23/3. Franciszek Rafał Józef Jan Nep. Ignacy, s. G. Tad. i Doroty z Miłaczewskich Korytowskich -- G. Kazimierz Barski i G. Apolonja Jezierska

31483 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1740.22/5. Anna Nepom., c. G. Józefa i Elżbiety Gąsiorowskich -- MG. Wojc. z Radomicka Daleszyński burgrabia kościań. i M. Helena Rogalińska pisarzowa zs. poznańska

31484 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1741.28/3. Andrzej Joachim Wojc., s. G. Chryzostoma i Marjanny z Baykowskich Woycickich -- M. And. Daleszyński pisarz gr. pozn. i G. Anna z Zakrzew. Łembińska (?)

31485 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1741.26/5. Stanisław Chryzostom, s. G. Ignacego i Barbary z Jezierskich Swinarskich -- G. Mikołaj Sw. superintendent skarbu JKMci i V. Anna Sw.

31486 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1742.6/9. Bartłomiej Ludwik, s. G. Jana i Róży Gorczyczewskich -- X. i m.

31487 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1743.20/2. Konstancja Józefina, c. G. Benedykta i Franciszki Gorskich -- G. Jan Mroczyński i N. Róża Kaczkowska

31488 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1743.26/6. Małgorzata Teresa, c. G. Stanisława i Zofji Rokoszewskich -- G. Jakub Kaczkowski i G. Joanna Irzykowska

31489 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1744.16/5. Jan nep. Stanisław, s. G. Winc. i Katarzyny Gąsiorowskich -- chrz. nieszl.

31490 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1744.22/6. Justyna Antonina, c. G. Marcina i Zofji z Chociszewskich Linkowskich suscept. gr. pozn. -- G. Józef Koszutski i Anna Koszutska

31491 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1744.17/9. Jan Nepom, s. G. Macieja i Rozalji de Mislakowo Brzaszek Ligowskich -- JM. Franc. Radzewski podkomorzy poznań. i klanowa z Swięcickich Twardowska

31492 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1744.6/12. Szymon Juda, s. G. Stanisł. i Kat. Zarnowieckich, cerem. 1753.7/12.

31493 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1745.8/8. Magdalena Anna, c. G. And. i Jadwigi Korzebskich mieszk. pozn. -- chrz. nieszl.

31494 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1746.15/6. Domicela Małgorzata, c. N. Wojc. i Franc. Gosławskich [sław] -- G. Franc. Trąmpczyński; G. Domicella Domaracka Nobiles

31495 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1746.17/6. Antoni Jan, s. G. Stanisł. i Anny Zarnowieckich -- P. Konst. Rydzyński kasztelanic lędzki; I Elżb. Bilińska klanowa

31496 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1746.4/11. Jadwiga Brygida, c. N. Liszkowskich -- X. Chryzostom Szczytnicki kanon. kat. kujaw. pozn. i N. Justyna Woycicka

31497 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1747.14/2. Ignacy Walenty, s. G. Ludwika i Elżbiety, ol. Łukasza pisarza zs. pozn. i Barbary z Sniegockich Krzyżanowskich córki, Objezierskich -- GD. Barbara Ob.

31498 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1747.12/6. (z w. 17?) Jan Nepom. Feliks, s. G. Józefa i Marcjanny Chmielewskich patronów grodz. -- M. Mikołaj z Wybranowa Swinarski podkomorzy JKMci i Anna Swinarska

31499 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1747.10/7. Dominik Kajetan, s. G. Andrzeja i Jadwigi Korzębskich -- chrz. nieszl.

31500 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1747.2/9. Franciszek Ignacy, s. G. Jana i Marcjanny z Dobińskich Kiedrzyńskich -- chrz. nieszl.

31501 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1748.6/2. Fabjan Sebastjan, s. G. Stanisł. i Anny Zarnowieckich -- G. Józef Strzelecki i G. Ludwika wd. Rzeszotarska

31502 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1748.1/7. Marjanna Aniela, c. G. Tom. i Franc. Dobrosielskich -- chrz. nieszl.

31503 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1748.8/7. Xawery Onufry Jan Nepom. Tad. Józef Izzak Kajetan, s. PM. Macieja Łodzi Ponińskiego stolnika wschow. sty babimojskiego i Apolinary z Jaraczewskich -- X. Tadeusz Szczeszyński i G. Katarzyna Szagońska

31504 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1749.6/6. Dominika Marjanna, c. NG. † Wawrzyńca i Marjanny Modlińskiej mieszk. pozn. -- G. Marjanna Chojnicka

31505 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1749.23/8. Zofja Brygitta, c. G. Marcina Ziukowskiego suscept. gr. poznań. i Zofji z Chociszewskich -- GD. Andrzej Malachowski i Kat. Grodzicka GD. Karol Rokossowski i pudica Agn. Tomicka

31506 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1750.10/1. Telesfor Melchjor, s. G. Wojc. i Teresy Sliwnickich -- G. Jan Turski

31507 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1750.21/2. Ignacy Marceli, s. G. Adama i Klary Jaszuntów -- G. Ign. Karsinski, pudica Barbara Szymowska

31508 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1750.6/7. Antoni Erazm, (z w. 21/6.) s. G. Ant. i Petronelli Baykowskich mieszk. pozn. -- GD. Jakub Swinarski i m-a

31509 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1750.25/9. Marjanna, c. G. Pawła i Franc. Gorskich ze wsi Szoczek -- G. Franc. Czaplicki i MD. Anna de Romanowskie (?) Malczewska sędzina zs. pozn.

31510 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1751.4/5. Katarzyna Regina, c. G. Anton. i Magdaleny Trzcińskich -- GD. Józef Rokossowski i m-a

31511 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1751.14/5. Bonifacy Jan Nepom., s. G. Macieja i Rozalji Laskowskich -- GD. Gabriel Woycicki i m-a

31512 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1751.13/10. Teresa Wiktorja, c. G. Józefa i Jadwigi z Przepolewskich Będkowskich -- GD. Gabriel Skorzewski pułk. JKMci i pudica Barb. Raczyńska

31513 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1751.17/10. Remigiusz Xawery Tad., s. G. poprz. Linkowskich [G. Marcina i Zofji z Chociszewskich Linkowskich suscept. gr. pozn.] -- X. Kazim. Nieżuchowski kanon. kat. pozn. i G. Anna Bonińska

31514 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1751.6/11. Teodora Antonina Wiktorja, c. M. Jana z Wybranowa i Rozalji z Wodeckich Swinarskich -- GD. Jakub Sw. i V. Urszula Chrzanowska

31515 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1751.13/11. Antonina Baptysta, ch. z w. w wsi Rydzyn przed laty ok. 9, c. G. Aleks. i Katarzyny Gołeckich -- aa. MD. Skorzewska pułkownikowa w. k. i Franciszek Sk. podpułk. gwardji kon. kor.

31516 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1752.15/1. Antoni Paweł, s. G. Piotra i Eleonory z Godeckich Radzikowskich -- G. Antoni Ciświcki i V. Ludwika Rokoszewska

31517 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1752.17/2. Ignacy Tomasz, s. G. Kaspra i Marjanny z Janiszewskich Marszewskich -- MD. Tom. Kołaczkowski sędzia zs. pozn. i Bibjanna Lipska klanowa łęczycka

31518 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1752.13/8. cerem. Franciszek Xaw. Tomasz, chrz. przed 1/2 rokiem, s. G. Marcina Smogorzewskiego i Józefy z Oziewskich -- MG. Anna z Bnińskich Mielżyńska ścina kcyn. i M. Józef Wyganowski komor. wschow.

31519 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1752.2/12. Lucyna Konstancja, c. G. Adama i Klary Jaszczutów -- G. Apolonja Krasińska i Ignacy Jaranowski

31520 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1753.7/11. cerem. Szymon Tadeusz, s. G. Stanisł. i Anny Żarnowieckich -- X. i G. Kat. Z.

31521 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1754.14/1. Urszula Antonina Ludwika, c. G. Macieja i Petronelli Baykowskich -- X. i m-a

31522 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1754. 4/2. Jan Wionc., c. poprz. Marszewskich [G. Kaspra i Marjanny z Janiszewskich Marszewskich] -- chrz. nieszl. cerem. 8/4.

31523 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1754.16/7. cerem. (z w. 1751.11/11. w Młodziejowicach p. pyzdr.) Salomea, c. G. Józefa Hulewicza i Joanny Bajerskiej -- moc szlachty jako obecnych

31524 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1754.20/11. Katarzyna Elżbieta, c. D. poprz. Linkowskich [G. Marcina i Zofji z Chociszewskich Linkowskich suscept. gr. pozn.] podpisków grodz. -- G. Wojc. Dramiński i G. Barb. Rokoszewska

31525 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1755.11/9. Wiktor Michał Alojzy, s. G. poprz. Jaszczutów [G. Adama i Klary Jaszczutów] -- G. And. Wilczyński i Anna Malczewska - GD Jakub Hersztopski i GV. Anna Kowalska

31526 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1756.11/7. Piotr Marcin, s. G. Łukasza i Barbary Mierzejewskich -- X. Jan Chryzostom Łukomski; G. Anna Łęcka

31527 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1756.12/7 Augustyn Nep. Teodor, s. G. Józefa barona de Anerszperg i Barbary -- GV. Kat. Koparska i m. cerem. 3/8. - aa. Teodor Koźmiński wdzic kaliski; JM. Joanna Zakrzewska klanowa kaliska

31528 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1757.4/1. cerem. Ksawery Mikoł, (ch. z w. [117]56.3/12.) s. G. Józefa i Anny Drachowskich -- chrz. nieszl.

31529 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1757.6/3. Stefan Kaz., s. G. Franc. i Kunegundy Grzybowskich wiceregentów gr. poznań. -- G. Stefan Pawłowski i Helena Kozłowska

31530 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1757.14/4. Józef Teodor, s. G. poprz. Linkowskich [G. Marcina i Zofji z Chociszewskich Linkowskich suscept. gr. pozn.] -- JM. Adam Bieliński klanic lędzki i Jadwiga Nep. Garczyńska podkomorzyna wschowska

31531 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1757.5/5. Józef s. G. Konstantyna i Jadwigi Tomickich -- G. Zygm. Łakiński i Salomea Mrozińska

31532 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1757.13/7. cerem. nad dziećmi Małgorzatą Marianną Barbarą i Magdalena Anną Xawerą, cc. M. Wojc. i Juljanny Myszkowskich -- X. And. M. kanon. kat. pozn. i G. Justyna Hatyńska podpułk. reg. piesz. pozn. -- G. Gotfryd Hat. podpułk. reg. piesz. zał. pozn. i G. Magdalena Rożycka

31533 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1757.27/10. cerem. Antonina Apolonja, c. M. Melchjora i Teresy Miaskowskich klanów lędzkich z wody 1752 -- M. Walentyn M. i M. i M. Miaskowska -- aa. JM. Aleks. Miaskowski klan kaliski z żoną

31534 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1758.8/1. cerem. August Traugott, s. N. Jana Zygm. i Beaty Katarzyny Tolekmitów -- M. Jerzy Lubke kap. reg. piesz. pozn. i M. Juljanna de Scharowetz

31535 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1758.23/8. Jan Bartłomiej Ludwik, s. G. Aleksandra i Heleny Sobockich -- M. Franciszek Sobocki i Franciszka Gulbska

31536 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1759.3/8. Józef Onufry (z wody 1/1.) s. G. Józefa Maleszyckiego i Krystyny -- JM. Adam Chrościcki i Barbara Chrościcka

31537 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1759.17/8. Feliks Antoni (z w. 30/5. r.b.) s. G. Feliksa Drachowskiego i Anny -- G. Antoni Dr. i G. Anna Zielińska

31538 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1759.9/9. Bartłomiej Ludwik s. G. And. Iwańskiego i Katarzyny -- G. Mikołaj Wroński i N. Apolonia Gabrykowska

31539 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1759.6/12. Franciszek Xawery Ambroży, s. G. Ludwika Jaskólskiego i Franciszki -- G. Jan Tadeusz Mliskomrozański(?!) i Kat. z Kwileckich Rowińska

31540 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1760.5/3. Kazimierz Józef, s. G. Ignacego Słoneckiego i Agnieszki z Zuchoskich -- X. i m-a

31541 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1760.12/9. Ludwik, ch. z w. przed 2 C. s. G. Jana i Kat. Kosobudzkich -- G. Michał Radzicki i Elżb. Drążkiewiczowa

31542 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1760.26/9. (ch. z w. 29/7.) Anna Magdalena, c. G. Jana Franc. Witkowskich -- G. Ant. Smoliński i Kat. Rygoza aa. X. Kasper Lubomirski gen. w. ros. i Anna Rogalińska ścina oborn. etc.

31543 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1760.28/9. cerem. Józef, lat blisko 7, s. G. Walentyna Mięszkowskiego i Franciszki -- G. Jakub Jagniątkowski i G. Kat. Stępczyńska

31544 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1760.4/12. Marjanna Barbara Juljanna, c. G. Kazimierza i Juljanny Miedźwiedzkich burgrabiów pozn. -- J. Franciszka z Radomickich Szołdrska wdzina inowrocł. i GWP i Filip Raczyński sta mieściski

31545 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1761.24/1. Agnieszka Marjanna c. G. Wawrzyńca Petronelli Mokierskich -- GV. Rozalja Jaszczutówna

31546 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1761.2/7. Stanisław Michał, s. G. Wojciecha i Justyny Bębnowskich -- G. Stanisł. Naramowski, m-a

31547 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1761.6/9. Konstancja Beata, c. Excell. Jana Zygmunta Tolkmita i Katarzyny -- Teodor Koźmiński wdzic kaliski i Konstancja Działyńska wdzina malborska

31548 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1762.22/2. Anna Eleonora, c. G. Mikoł. i Barb. Straszewskich -- G. Józef Brzychwa i Justyna Strąmczyńska aa. G. Franc. Gądkowski i N. Helena Karczewska rajczyni pozn.

31549 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1762.29/11. Andrzej, s. G. Kazim. i Katarz. Kamińskich -- G. Konst. Woynicz viceregens gr. pozn. i N. V. Anna Karczewska

31550 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1763.29/1. cerem. Barbara, c. G. Franc. Zółtowskiego i Bogumiły -- PD. Kasper Rogaliński sta nakiel. i obornic.; Rozalja Twardowska klanowa poznańska

31551 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1763.3/11. Szymon, s. G. Aleks. i Anny Kozimińskich

31552 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1764.25/7. Jakub Ignacy, s. G. Jana Ziemięckiego suscept. gr. pozn. i Juljanny de Paczyńskie (?) -- G. Kaz. Miedzwicki burgrabia pozn. i G. Katarzyna Kramberska

31553 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1764.29/9. Joanna Aniela Stanisława Barbara, c. MG. Franciszka i Urszuli Sokolnickich stów boguszyńskich -- MG. Józef Gliszczyski pisarzewic zs. kaliski i G. Helena Lutomska

31554 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1764.30/9. Kazimierz Michał Franc. Ignacy, s. MG. Józefa i Katarzyny Radolińskich podkomorzyców wschow. -- J. Kaz. Raczyński marszałek konfed. w z. Wlkpol. i Franciszka z Skaławskich Mycielska ścina koniń. etc.

31555 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1764.7/11. cerem. Piotr Aleksander Jan Kanty Dominik (1763.19/10. *), s. G. Franciszka Gądkowskiego pisarzewicza gr. pozn. i Anny z Karczewskich -- N. Dominik K. wójt poznań. i G. Kat. z Stroińskich Brodnicka, aa. G. Maciej Brodnicki i NV. Felicitas Karczewska

31556 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1764.19/11. Franciszek Ignacy Alojzy Placyd, s. J. Józefa z Brudzewa Mielżyńskiego klana poznań. i Wirydjanny -- J. Kazimierz Raczyński marsz. konf. Wlkopol. i Wiktorja z Skaławskich Lipska klanowa łęczycka

31557 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1764.25/11. Stanisław August, s. G. Józefa i Franciszki Gorczyczewskich podpisków i suscept. grodz. -- G. Mikoł. Węsierski i G. Konst. Bronikowska

31558 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1765.29/3. (już z w. w kość w Modrzu) cerem. Rozalja Józefa Anna Franciszka, c. JM Józefa i Antonelli z Zakrzewskich Potockich klaństwa kamieńskich -- JD. Jerzy Wandalin Mniszech M.N.K., GWP, i Rozalja Rogaliń. Twardowska wdzina kaliska

31559 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1765.19/6. Petronella Antonina, c. G. Wojc. Bębnowskiego i Justyny -- G. Kajetan Łączyński i m-a

31560 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1765. Stanisław Kostka Robert Karol, s. MD Stanisława Zuromskiego i Ludwiki z Koszutskich -- MD. Józef Zaszczyński i Marjanna K. (wklejona kartka)

31561 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1765.10/12. Anna Marjanna (cerem), c. G. Stanisł. Gorciszewskiego susc. gr. pozn. i Agnieszki -- G. Wład. Suchorzewski; G. Rozalja Rudnicka

31562 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1766.5/3. Konstancja Kunegunda, c. G. Józefa Gorciszewskiego suscept. gr. pozn. i Franciszki Bronikowskiej -- G. Mikołaj Potocki komisarz Wlkopol. i G. Agn. Gorczyszewska

31563 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1766.14/4. Wincenty Wojciech, s. G. Kaspra Kossoskiego i Katarzyny -- G. Michał Woyciechowski i N. Rozalja Lamparska v.

31564 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

176.6/6. Nepomucena Apolonia Katarzyna, c. G. Ignacego Dunina i Anny de Nayberty Szpotańskich -- Anna aa. Działyńska wdzina kaliska i Teodor Koźmiński wdzic kaliski, a chrz. z wody -- G. Józef Drwęcki instyg. zs. pozn. i Barbara z Gorskich Jankowska

31565 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1766.9/12. Marjanna Teofila Anna, c. JM. Teodora i Nepomuceny z Działyńskich Koźmińskich wdziców kalis. -- G. Kurzewski komisarz wdziny kalis. i G. Nańczowska z Krainy

31566 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1767.21/4. Józef Franciszek a Paulo Wincenty Ferrenius, s. N. i G. Franc. Gątkowskiego pisarzewica gr. poznań. i Anny -- X. Stefan Skrzebowski archidjak. pszczew. i N. Helena Karczewska ż. rajcy

31567 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1767.18/5. cerem. Antoni Onufry Jan Nepomucen, s. G. Kaz. i Tekli Zdanowskich (z w. 1765.10/6.) -- M. Józef Mycielski sta koniń. i Seweryna Mielżyńska ścina wałecka

31568 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1767.7/7. Magdalena Estera Xaw., c. G. Tomasza Szomańskiego burgrabiego i Reginy -- G. Ludwika Rzeszotarska

31569 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1767.7/7. Anna Małgorzata Xawerja, c. poprz. Szomańskich [G. Tomasza Szomańskiego burgrabiego i Reginy] -- G. Teresa Ciszewska

31570 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1767.19/7. Marja Józefa, c. MG. Wawrzyńca Rafalskiego i Juljanny -- G. Teodor Józef Koźmiński wdzic kaliski i G. Wiktorja Lipska klanowa łęczycka

31571 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1767.20/11. Stanisław Kostka Władysław, s. G. Władysława i Rozalji Przanowskich -- chrz. biedni

31572 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1768.30/3. cerem. Antoni Maciej, s. G. Józefa Gorczyczewskiego i Barbary susc. gr. pozn. -- M. Maciej Laskowski podczaszy pomor., Barbara z Rayskich Prusimska

31573 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1768.9/10. Marja Franciszka Alojzia Brygida, c. GM. Franciszka i Anny Gądkowskich -- NG. Dominik i Helena Karczewscy burm. poznańscy

31574 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1768.2/10. cerem. Faustyna Katarzyna c. G. Jana i Juljanny z Pakszyńskich Ziemięckich -- G. Michał Kaz. Miedźwiecki burgr. zs. pozn. G. Mikoł. Wroński suscept. gr. pozn., G. Beata Kamieńska

31575 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1768.24/11. Jan Franciszek Xaw. Marek s. G. Tom. Szumańskiego burgrab. i komis. gr. pozn. i Reginy Zaorskiej -- X. i Eleonora Krzycka ścina zelgniowska

31576 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1768.11/12. Marja Walerja Barbara c. MG. Franciszka i Katarzyny z Miaskowskich Miaskowskich stów gn. -- m. i X.

31577 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1769.23/2. Ignacy Onufry, s. M. Antoniego i Marjanny z Chrościckich Dorpowskich stów sompoliń. -- M. Jan Swinarski wojski kaliski i M. Krystyna z Szembeków Turnskie stolnikowa poznań.

31578 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1769.12/4. cerem. Anna Wiktorja Rozalja, m. r. 6-y, c. G. Stanisł. i Franciszki Ożarowskich -- aa. Wirydjana Mielżyńska klanowa poznań. i Filip Raczyński sta mieściski

31579 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1769.13/6. cerem. Jan Nepom., s. G. Anton. i Domicelli Sobockich -- G. Józef Włostowski i m., aa. G. Marcin Nossalski i Rozalja Włostowska

31580 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1769.3/7. Józefa Anna, c. G. Mich. i Reginy Pogorzelskich -- G. Marjanna Morawska i G. Melchjor Białoskórski aa. Antoni M. i Justyna Skorzewska

31581 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1769.5/8. cerem. (z w. 1767.0/8.) Gabriel Agapit s. G. Ignacego i Joanny z Morawskich Kowalskich -- M. Rafał Kowalski i M. Kat. z Mieszkowskich Kowalska

31582 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1769.7/8. cerem. Franciszek, l. 7, s. M. Ignacego i Justyny Malczewskich marszałków konfeder. ww. Wlkpol. -- X. Piotr Sapieha wda smol. i Marjanna z Sap. Dęmbska wdzina b.kuj., Opaliński wda sieradzki i Teresa Raczyńska

31583 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1769.14/9. (z w. 1753.19/3.) Jan s. G. Józefa Kamińskiego katol. i Beaty z Zaydliców akatol. posesorów d. Nowawieś, -- G. Jan Godlewski i V. Bińkowska

31584 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1770.16/1. Agnieszka Helena, c. G. Władysł. i Rozalji z Męczyńskich Przanowskich -- M. Helena z Bendorskich Zakrzewska i Józef Woyciechowski centurio wojsk konfed. ww. Wlkopol.

31585 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1770.22/2. Wiktorja Teodora Konstancja c. G. Franciszka i Joanny z Glinickich Rożnierskich -- MD. Wiktorja z Skałeckich Lipska i M. Teodor Koźmiński wdzic kaliski

31586 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1770.20/4. Wojciech Rudolf, s. G. Macieja Dąbrowskiego podpiska gr. poznań. i Marcjanny z Borzęckich -- X. Józef Korytowski kan. gn. i pozn. i G. Rozalja Dybysławska

31587 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1770.26/4. Maria Egipcjana Ludwika, c. M. Franciszka i Anny Gądkowskich s. gr. pozn. -- G. Kajetan Grabski syn stol. bracławskiego, G. Mac. Brodnicki i Karczewska

31588 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1770.22/6. cerem. Wojciech Florjan Marek l. 2, s. G. Józefa i Antoniny Trąbczyńskich -- MG. Teodor Koźmiński wdzic kalis. i Ludwika z Koźm. Sokolnicka podkom. kaliska

31589 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1770.27/6. cerem. nad Samuelem Ignacym Anton., l. 2, s. G. Józefa i Petronelli z Wnarowskich Grochowalskich -- J. Józef Mielżyński klan poznań. i Teresa Raczyńska ż. pis. kor.

31590 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1770.16/9. Franciszek Alojzy l. 9, s. M. Jana i Heleny Słupeckich -- X. i M. Eleon. Krzycka

31591 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1770.29/9. Xaweryna Hieronima Michalina, c. M. Józefa i Katarzyny Radolińskich podkom. pozn. -- M. Filip Raczyński sta mość. i Anna Rogalińska ścina nakiel.

31592 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1770.7/12. cerem. Augustyn Cezar, s. G. Jana i Konst. z Lewickich Okuliczów -- J. Teodor Koźmiński wdzic kaliski i Ludwika z K. Sokolnicka

31593 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1770.14/12. Łucja Otolja Tekla, c. M. Tomasza i Reginy z Zaorskich Szomańskich -- JM. Kaz. Raczyński pisarz kor. i Ludwika z Koźmin. Sokolnicka podkom. kaliska

31594 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1771.1/3. Konstancja Józefa, c. G. Józefa i Konstancji Wilkońskich -- chrz. nieszl.

31595 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1771.15/5. Elżbieta Apolonja, c. G. Anton. i Domicelli z Lugustowiczów Sobockich -- chrz. nieszl.

31596 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1771.5/11. cerem. Euzebja Marcellina Ludwika c. G. Szymona Anton. i Ludwiki z Pakszyńskich Bagińskich -- J. Ludwika z Koźm. Sokolnicka podkom. kal. i X. Jan K. Woroniecki kan. kat. pozn. prob. średzki

31597 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1771.9/11. cerem. nad 9 let. Brygidą Józefą Nepom., 1762 *, c. G. Rocha Morzyckiego -- MD. Mokrzycka i MD. Gniazdowski, aa. M. Małg. Swinarska wojska kaliska i X.

31598 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1772.5/2. Apolonja Marcjanna, c. G. Jana i Franciszki z Bronikowskich Gorayczewskich suscept. gr. pozn. -- Goślinowski komor. gran. wschow. i Marjanna z Zakrzewskich Zakrzewska klanowa kaliska

31599 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1772.11/4. Józef Benedykt, s. M. Stanisł. i Konst. Zarnowieckich burgrab. kalis. -- X. M. Juljanna Iwalska, M. Józef Brzeziński i M. Hel. Dąbrowska

31600 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1772.28/6. Justyna Anton. c. M. Franciszka i Anny z Karczewskich Gądkowskich -- chrz. nieszl.

31601 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1772.2/8. Antoni, s. N. Jana i Julianny z Pakszyńskich Ziemięckich -- N. Mac. Kosłowski i Domicela Sobocka

31602 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1772.24/8. Magdalena Tekla, c. G. Jakuba i Magdal. Łaszewskich -- NV. Marjanna Kozłowska i G. Melchjor Chylkowski

31603 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1772.25/8. Weronika Klara, c. G. Franciszka i Wiktorji Szpotańskich -- G. Rozeja Kołaczkowska i Hieronim Koł. małż.

31604 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1772.26/8. Rozalja Teresa, c. G. Wojc. i Marj. z Goszyńskich Zambrowskich -- G. Franc. Gorczyczewski, Józef Mateusz Zalecki

31606 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1772.22/10. Ludwika Marjanna, c. G. Józefa i Konst. de Gorskie Wilkowskie -- G. Józefa Swinarska, G. Józef Grochowalski

31607 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1773.21/2. Józef Walenty Jan de Matha, s. G. Szymona i Magdal. Starzeckich -- G. Karol Nieżuchowski i V. Dorota Moszczyńska

31608 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1773.15/2. Konstancja c. G. Jakuba i Reginy z Winczkiewiczów Stupińskich -- G. Lubiatowski i Teresa de Nissan cerem. 1794.10/7. X. Marcin Kotarbski kanon. kat. pozn., aa. Jan Fryd. Klug i G. Magdalena z Objezierskich Krunkowska

31609 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1773.19/2. cerem. Justyna Antonina, (z w. 1773.28/6.), c. G. poprzed. Gądkowskich [M. Franciszka i Anny z Karczewskich Gądkowskich] -- X. i N. Helena Karczewska babka

31610 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1773.21/5. Zofja Julja Magdalena, c. G. Felicjana i Marjanny Gorczyńskich -- G. Jan Nepom. Krzyżanowski i Teresa Gorczyńska

31611 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1773.24/8. Hjacynt Bartłomiej, s. G. Anton. i Nepom. z Karczewskich Modlibowskich -- N. Dominik Karczewski rajca pozn. z ż. Heleną Karcz.

31612 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1773.20/9. Rozalja Maria, c. G. Stan. i Konstancji Zarnowieckich -- X. Kozierowski kanonik infl. prob. w Kiekrzu i G. Zuz. Gutowska, G. Ign. Orłowski i Józefa Swinarska

31613 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1773.2/11. Jan Kanty Stanisław Kostka, s. GD. Stanisł. i Eleonory z Cichoszewskich Kurzawskich † --N. Petroniela Jasinska ż. pis. wójt. i Dr. med. Józef Carne

31614 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1773.26/12. cerem. Józefa Wincenta Katarzyna, (z w. 30/11.) c. G. Jakuba i Anny Bilińskich wiceregentów zs. i gr. poznań. -- m-a i G. Ign. Trembiński aa. G. Nepom. Jaruchowski i Michał Linecki

31615 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1774,13/3. Franciszek Józef Wincenty, (z w. 1/3.) s. G. Jana i Juljanny z Pakszyńskich Ziemięckich suscept. p. pozn. -- G. Szymon Bogiński z ż. Ludwiką z P. aa. X. Józef Korytowski kan. metropol. gn. i pozn. i surrog.; G. Marjanna Jezierska ż. G. Mikołaja Z. i G. Tomasz Szomański przys. kom. ww. pozn. i kal.; GV. Józefa Swinarska

31615a (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1774.4/5. Agnieszka Felicjana, c. G. Józefa i Franciszki Gorczyczewskich suscept. gr. pozn. -- M. Franciszek Gądkowski s. pis. gr. pozn. i Felicjana z Karczewskich Topińska

31616 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1774.3/7. Konstancja Marjanna, c. G. Władysł. Przanowskiego i Rozalji z Mężyńskich -- G. Swiętosław Twardowski pis. gr. pozn. i Domicylla Sobocka

31617 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1774.10/9. Wiktoryn Justus Kajetan Ignacy, s. G. Mikoł. Wrońskiego suscept. gr. poznań. i Ludwiki z Jaszczułtow -- M. Franciszk z Rogaczewa Skaławski podkomorzy JKMci i Wiktorja z Skał. Lipska klanowa łęczycka - aa. G. Ignacy Goray Jaszułt burgrabia gn. i V. Justyna Malczewska

31618 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1774.20/11. cerem. Anna Scholstyka Wiktorja Teresa Cecylja Joanna Alojzja (z w. Warszawa 1768.12/2.) c. J. Tad. Lipskiego klana łęczyckiego i Joanny z Siemińskich -- M. Józefa Urbańska cześn. żydaczow. i J. Samuel L. aa. Wiktorja z Skaławskich Lipska kl. łęczyc. i Wojc. Opaliński w. sier.

31619 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1775.19/2. cerem. (z w. 2/1.) Adam Sylwester Jan, s. D. Ludwika Przanowskiego subcenturio i Julianny z Mroczyńskich -- M. Józef Walknowski, sędziego zs. kaliskiego syn, w im. Jana Mieczkowskiego majora reg. pol. i N. Józefa Mroczyńska v. aa. M. Felicjan Szołdrski ścic łęczycki i Nep. Koźmińska wdz. kalis. żona

31620 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1775.21/2. Teodor Antoni Walentyn, s. G. Felicjana i Marjanny Gorczyńskich -- JM Franc. Kwilecki sta wschow. i JM. Anna Gurowska M. A. L.

31621 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1775.17/4. Djonizy Wincenty Leon, s. G. Jana i Felicjanny z Karczewskich Topińskich suscept. gr. poznań. -- G. Franciszek Gądkowski pisarz komory Zbąszyń. i N. Helena Karczewska rajczyni pozn.

31622 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1775.8/10. cerem. Piotr Antoni Avita (z w. 6/7.) s. G. Anton. i Domicylli Sobockich suscept. gr. poznań. -- Maciej Dąbrowski suscept. gr. pozn. i Klara Jaszczutowa Maciej Dobrogoyski podczaszy bracławski i Justyna z Dobrogoyskich Trąmpczyńska podczaszyna pomorska

31623 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1776.3/3. Pelagja Franciszka Tekla, c. G. Jana i Felicji z Karczewskich Topińskich suscept. gr. pozn. -- PM. Franc. Szczaniecki podczaszy i sędzic gr. pozn. i M. Marjanna Teresa Rogalińska Rydzyńska stolnikowa poznań.

31624 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1776.29/3. Balbina, c. G. Walentyna i Reginy Rdułtowskich -- chrz. nieszl., cerem. 3/4. (karta doklejona 1795.17/6.)

31625 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1776.4/7. Joanna Estra, c. G. Wojc. i Marjanny z Goszczyńskich Zambrowskich suscept. pozn. -- G. Józef Gorczyczewski suscept. pozn. i V. Justyna Malczewska

31626 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1776.22/7. Helena, (z w. [17]75.19/8.) c. G. Kaspra i Marjanny Cieszkowskich -- chrz. nieszl. aa. GG. Kaz. i Estera Koczorowscy

31627 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1776.27/7. cerem. Szymon, s. G. Ignacego i Scholastyki Urbanowskich -- P. Stanisław Mycielski starosta lubietowski z żoną

31628 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1776.31/7. cerem. Adoet Antoni Alojzy s. G. poprz. Wrońskich [G. Mikoł. Wrońskiego suscept. gr. poznań. i Ludwiki z Jaszczułtow] -- JM. Jan Kwilecki klan biechow. i Kwilecka ż. Adama Kw. klanica lędzkiego

31629 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1776.31/7. Nepomucena Rozalja (z w. [17]73.6/5.) c. G. Stanisł. i Franciszki Bojeńskich pos. wsi Mieściska -- G. Kaz. B. i V. Zuz. Raczyńska

31630 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1776.26/8. Józefa Róża, c. M. Florjana i Ludwiki z Gurowskich Zakrzewskich podczaszych wschowskich -- G. Estera i Kazim. Koczorowscy

31631 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1776.29/8. Róża Juljana, c. G. poprz. Sobockich [G. Anton. i Domicylli Sobockich suscept. gr. poznań.] -- G. Antoni z Skoków Rożnowski komis. w. pozn. i m-a

31632 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1776.23/9. cerem. Elżbieta, c. G. Józefa i Magdaleny z Chłapowskich Gurowskich

31633 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1776.15/12. Katarzyna, c. G. Anton. i Jadwigi Rożnowskich advocat. feder. pozn. - J. Konst. Kwilecki chor. pozn. i V. Barb. Kw. chor. pozn.

31634 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1777.1/1. Adam Stefan, s. J. Adama i Weroniki Kwileckich klaniców łęczyckich -- X. Marcin Kotarbski prob. tut. i M. Ludwika Węgorzewska

31635 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1777.27/1. Joanna Jadwiga Weronika, c. G. Józefa i Marjanny Białkowskich -- J. Weronika Garczyńska wd. po generale i J. Józef Grodzicki gen. w. pol

31635a (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1771.31/1. cerem. Dorota Marcjanna Apolonja, c. M. Felicjana i Krystyny z Zakrzewskich Wierzchleyskich pisarzów zs. wschow. -- aa. X. Wojciech Wysogota Zakrzewski kustosz konsyst. pozn. i Franciszka z Skórzewskich Krzycka kl., krzywińska

31636 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1777.14/7. Ignacy Alojzy, s. G. Jana i Marji Egipc. Gałęskich -- X. Marcin Kotarbski prob. tut. i G. Turnina

31637 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1777.19/8. Wawrzyniec Alojzy, s. G. Anton. i Zuz. z Twardowskich Machnickich pisarzów skarbu kor. -- M. Aleks. Goślinowski komornik kaliski i G. Anna Gądkowska żona pisarza skarbu kor., aa. Franciszek Gądkowski i V. Franciszka Goślinowska

31639 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1778.6/5. Feliks Tadeusz s. G. poprz. Rożnowskich [G. Anton. i Jadwigi Rożnowskich] -- J. Wład. Gurowski marszałek W.X.L. i ż. jego Anna Gurowska, ass. M. Ignacy Mierzewski i Anna Sułkowska wdzina gn.

31640 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1778.7/8. Filip Jan Nep., s. G. Ant. i Róży z Kobierzyńskich Twardowskich -- G. Goślinowski i Magdalena Tw.

31641 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1778.8/5. Katarzyna Domicella, c. G. Wojc. i Marjanny z Goszczyńskich Zambrowskich suscept. gr. pozn. -- G. Tad. Cielecki i Teresa Glińska

31642 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1778.8/7. Franciszka Juljanna, c. Kaspra i Marjanny Cieszkowskich (bez cech społ.) -- G. Anna Bilińska viceregentowa gr. pozn. i Józef Gorczyczewski suscept. gr. pozn.

31643 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1778.20/9. Róża, c. poprz. G. Machnickich [Anton. i Zuz. z Twardowskich Machnickich] -- G. Marjanna Swinarska i Wojc. Węgorzewski

31644 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1778.6/9. bl.: Ludwik i Augustyn ss. G. Józefa i Franciszki Gorczyczewskich suscept. gr. pozn. -- G. Anastazy Grabowski i G. Marjanna Zambrowska. - cerem. nad. Augustynem 25/10. aa.: G. And. Wilkoński i Salomea Sobocka, nad Ludwikiem 1779.25/4. aa:. JM. Ignacu Bniński i Teofila (?) Raczyńska pis. kor. (karta dodana)

31645 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1778.28/10. Karolina Józefa Teresa, c. M. Macieja i Marjanny z Trąmpczyńskich Dobrogoyskich podczaszych brecławskich -- X. Józef Łoyko prof. akademji poznań. z Karoliną Łojkówną przeoryszą św. Teresy w Pozn.

31646 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1778.17/11. Eleonora Marjanna, c. G. Szymona Anton. i Ludwiki z Pakszyńskich Bagińskich -- G. Ludwika Wrońska i Ant. Karczewski

31647 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1778.23/12. * Tadeusz Teodor, s. G. Franciszka i Zuzanny z Raczyńskich przybyszów z par. skorzewskiej, ze wsi Palędzie ich posesji -- J. Kaz. R. M.N.K. z ż. Kat. z Moszczyńskich

31648 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1779.12/3. (bez im.) okienko) dziecko G. Florjana i Ludwiki Zakrzewskich podczaszych wschow. -- G. Józef Z. i Franc. Chłapowska aa. Xaw. Chłap. i Nep. Z-a

31649 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1779.28/3. Jan Boży, Jan z Mathy, Józef, s. G. Jana i Felicji z Karczewskich Topińskich suscept. gr. pozn. -- X. Ant. Niemojewski kanon. N.M.P. i G. Zuz. z Twardowskich Magnicka

31650 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1779.5/6. Grzegorz Antoni, s. JM. Kajet. i Józefy z Sierakowskich Mlickich stolników (okienko) -- Mv. Ant. Sierakowska i N. Józef Karol dr. med.

31651 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1779.29/6. Jadwiga Teresa, c. G. Łukasza i Józefy Kosickich, ze wsi Dzuzyna -- M. Radoliński pis. gn. i ż. jego

31652 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1779.30/6. Nepomucyn Bernard Władysław Antoni, s. J. Felicjana i Magdaleny z Potockich Niegolewskich stow poniedziskich -- G. Adam Gajewski klanic rogoz. i GV. Nep. Niegolewska chor. pozn.

31653 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1780.16/2. Juljana Konstancja, c. G. Juljany i Franciszka Walknowskich -- X. i N. Kat. Brukwicka

31654 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1780.13/3. Kazimierz Józef, s. G. poprz. Machnickich [Anton. i Zuz. z Twardowskich Machnickich pisarzów skarbu kor.] -- J. Anna Ks. Sułkowska i J. Xawery Kęszycki sta mosiński

31655 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1780.17/4. Izydor Józef Antoni, s. G. poprz. Topińskich [G. Jana i Felicji z Karczewskich Topińskich suscept. gr. pozn.] -- X. Ign. Zakrzewski kan. kat. pozn. i G. Anna Gądkowska

31656 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1780.29/4. Marjanna Zofja, c. J. Adama i Weroniki z Łąckich Kwileckich Klaniców lędzkich -- G. Wojciech Kw. i m-a

31657 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1780.6/8. Franciszka, c. J. Jana Chryzostoma Lipskiego oboź. i Joanny z Łakińskich

31658 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1780.12/8. Dominika Marjanna Teresa, c. J. Jakuba i Antoniny z Rydzyńskich Radońskich chor. gn. -- J. Teresa z Rogalińskich Rydzyńska stolnikowa pozn. żona; Franciszka Rydzyńska stol. pozn.

31659 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1780.17/8. cerem. Dominika Marjanna Teresa, c. J. poprz. Radońskich [J. Jakuba i Antoniny z Rydzyńskich Radońskich chor. gn.] -- aa. Teresa z Rogalin. Rydzyńska stoln. pozn. i Kazimierz Radoński gen. w.k.

31660 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1780.19/9. Stanisław Gwidon, s. J. Józefa i Barbary z Chłapowskich Wilkońskich klaniców krzywiń. -- J. Andrzej W. klanic krzywiń. i G. Franciszka Gorciszewska ż. regenta gr. gn.

31661 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1780.21/10. Jadwiga Teresa Urszula, c. G. poprz. Bagińskich [G. Szymona Anton. i Ludwiki z Pakszyńskich Bagińskich] -- chrz. nieszl.

31662 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1781.4/1. cerem. Lucyna Teresa, (1780.16/10. * i. t. d. z wody), c. G. poprz. Wrońskich -- G. Franc. Gorczyczewski i G. Antonina Jeziorkowska, ass. G. Ant. Grabski i Marjanna Ząbrowska

31663 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1781.5/2. Jan Nepom. Ignacy, s. G. Franciszka i Apolonji z Szumińskich Kosickich (2/2. *) -- chrz. nieszl.

31664 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1781.12/5. Józefa Nepom. Tekla, c. G. Walentyna i Ludwiki Bądkowskich -- chrz. nieszl.

31665 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1781.27/5. Michalina Zofja, c. J. Anton. i Marjanny z Dęmbskich Prusimskich st. nieszczaw. J. Ludwik D. wda. b.k. i Teresa Raczyńska ż. GWP

31666 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1781.5/6. Feliks Ludwik Józef, s. G. poprz. G. Topińskich [G. Jana i Felicji z Karczewskich Topińskich suscept. gr. pozn.] -- X. Ludwik Mathy bp. thanasici i Kat. Miaskowska wd. po ście gn.

31667 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1781.10/6. Marceli Erazm, s. G. Anton. i Domicelli de Lugostowicz Sobockich -- G. Szymon Komorzewski i Estera Koczorowska

31668 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1781.30/9. Nikodem Franciszek Michał, (15/9. *), s. poprz. Machnickich [Anton. i Zuz. z Twardowskich Machnickich pisarzów skarbu kor.] -- JM Jan Zembrzuski i Nepom. Zakrzewska

31671 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1781.5/10. Aniela Michalina Franciszka, c. G. Walentyna i Reginy Rdułtowskich -- chrz. nieszl.

31672 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1781.18/10. Remigjan Michał Aleksander, s. G. Franciszka i Anny Gądkowskich -- G. Franc. Goślinowski i ż. jego Marjanna

31673 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1781.23/11. cerem. nad dojrzałą JM. Wiktorją, c. Józefa i Antoniny Binkowskich stol. gn. -- aa. X. Ignacy Korwin B. Schol. kat. krak.; JM. Justyna Moszczyńska ż. ol. klana santoc.

31672a (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1782.7/4. Franciszek Ryszard Jan Chryzostom, s. M. Jana Chruzost. i Joanny z Łakińskich Lipskich -- M. Wojc. Goczkowski i JM Zofja X. cerem. [17]82.21/5.

31673a (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1782.14/4. Hilary Ezechjal Zenon, s. M. Józefa Leszczyc i Józefy z Wyssogotów Zakrzewskich Koszutskich -- M. Wojc. Kosz. i Konst. Daleszyńska 20/4. cerem.

31674 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1782.21/4. Anastazja Antonina Wincencja, c. JM. Felicjana i Magdaleny Niegolewskich st. pobiedzisk. -- JR. Xawery Rydzyński bp. neopolitoń. sufrag. cz. pozn., kustosz gn. i JM. Anna N.

31675 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1782.24/5. Nepomucena Joanna, c. G. Józefa i Apolonji z Swinarskich Zeydlitzów katol. -- G. Anton. Mięszkowski i Zuz. Machnicka

31676 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1782.30/5. Joanna Bibjanna Nepom., c. MG. Karola i Jadwigi z Koszutskich Bilińskich -- G. Józef Lutomski i Kat. Chrzęstowska

31677 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1782.20/6. Piotr, s. JM. Ignacego i Franciszki z Bninskich Bnińskich klaniców śrem. -- nieszl.

31678 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1782.27/6. [18/6. *] Władysław Jan, s. G. Józefa i Marjanny Białkowskich -- G. Wojc. Koszutski i Teofila Dembińska

31679 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1782.15/7. Marjanna Elżb., c. G. Xaw. i Weroniki z Prusimskich -- X. Marcin Kotarbski prob. tut. i JM. Marjanna P. ścina obornicka

31680 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1782.11/9. Marjanna Anna Barb. Tekla, c. JM. Wincentego i Kat. z Gliszczyńskich Swinarskich stol. kalis. -- JM. Łukasz Bniński sta sokolnicki, sędzia zs. pozn. i JM. Franc. Bienkowska

31681 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1782.3/10. Ludwika Róża, c. G. Józefa i Teresy Kobierzyńskich -- X. i nieszl.

31682 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1782.4/10. Franciszek Michał, s. G. Anastazego i Kunegundy Grabowskich -- G. Tomasz Pląskowski i m-a

31683 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1782.17/11. Katarzyna Kosicka, c. JM. Michała i Eleonory z Bnińskich Moszczeńskich --JM. Józef Krzyżanowski skarb. pozn. z ż. Barb. z Swinarskich

31684 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1782.12/12. Barbara Bibjanna (ch. * z w. 31/11.), c. JM. Xaw. i Nepom. z Chłapowskich Chłapowskich podcz. zs. wschow. -- MGD. Marceli Zółtowski i Eleonora Gliszczyńska podczasz. pozn.

31685 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.20/2. Antoni Walenty, s. G. Stanisł. i Marcjanny Ruszkowskich (17 *) -- chrz. m. m.

31686 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.1/3. Wiktoryna Nepom. Teresa, (25/2. *) c. M. Jana Skarbka Malczewskiego podstolego woj. gn. i Barbary z Dzierżanowskich -- M. Antoni Ignacy Goray Jarmułt komornik zs. pozn. i m-a, cerem. 9/3.

31687 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.21/3. cerem. Weroniki, c. poprz. G. Machnickich [Anton. i Zuz. z Twardowskich Machnickich pisarzów skarbu kor.] -- aa. Weronika z Łąckich i Jan Kwilecki (z w. 4/1.)

31688 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.2/4. Józefa Ludwika Katarzyna, c. G. Wawrzyńca i Marji z Skorzewskich Kornatowskich -- G. Justyna Sk. i G. Piotr Zakrzewski

31689 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.17/4. Machtylda Balbina, c. G. Michała i Marjanny z Gołeckich Woyciechowskich -- G. Ant. Karczewski i G. Nepom. Modlibowska

31690 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.21/4. Katarzyna Zuzanna Marja Xawera Felicjana Nepom. c. poprz. G. Gądkowskich [G. Franciszka i Anny z Karczewskich] -- G. Franc. Topińska z Wincentym T. bratem rodz.

31691 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.31/5. Petronella Antonina, c. G. Józefa i Weroniki Kamińskich -- JM. Adam Malczewski starosta kleczewski i Ludwika ż. jego

31692 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.23/6. Antoni Jan, s. J. Stanisława i Juljanny Prusimskich -- G. Stanisł. Dzierżgowski i JM. Małgorzata Niegolewska śc. powidzka

31693 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.27/6. Joanna Paulina, c. JM. Jana Korytowskiego gen. adjut. i Nepomuceny z Wilkońskich -- JM. Wincenty W. klanic z siostrą Krystyną

31694 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.24/8. Stefan Ignacy, s. GM. Marcelina i Magdaleny z Wilkońskich Nieżychowskich -- G. Ludwik Skorzewski i G. Ludwika z Słuckich Lipska (21/8. *)

31695 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.13/11. Marcin Stanisław Kostka, s. MG. Xaw. i Nepom. z Chłapowskich Chłapowskich podzczaszych wschow. -- X. Bogusław Chł. archid. śrem. i M. Wiktorja Chł.

31696 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.20/11. Grzegorz, s. G. Józefa i Marjanny Białkowskich -- NN. Wincenty i Magdalena Mierzyńscy

31697 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.20/11. Józef Feliks Stanisław, s. JMD. Nicefora Gorzeńskiego podkomorzego JKMci i Konstancji z Sołtyków -- biedni

31698 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1783.27/11. (26 *) Aleksander Stanisław Rufin, s. JMG. Ignacego i Franciszki z Bnińskich Bnińskich stów śrem. -- JM. Stan. Bn. podkomorz JKMci i Kat. z Raczyńskich Radolińska podkomorz wschowska

31699 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1784.26/5. Katarzyna Helena, c. G. Anastazego i Kunegundy z Paschalskich Grabowskich -- N. Mateusz Wilant i Marjanna Paschalska

31700 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1784.29/7. Franciszka Marjanna Estera, c. G. Wincent. i Kat. Prusimskich -- GJ. aa. Chłapowski podsędek zs. pozn. i Marjanna P.

31701 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1784.26/8. Katarzyna Barnarda (Kat. tylko na marginesie, w tekscie sama B.) c. JM. Hilarego i Franciszki z Ryżewskich Umińskich stów bielskich -- X. Antoni U. archidjakon pszczew. i G.v. Anna Koszutska

31702 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1784.30/8. (16 *) Anastazy Roch, s. G. Walentyna i Ludwiki z Wnorowskich Będkowskich -- G. Ant. Jaraczewski i V. Kat. Sobańska

31703 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1784.30/11. Andrzej Józef Xawery, s. JM. Wincent. i Kat. z Gliszczyńskich Swinarskich, dz. w Skokach -- G. Jakub Biliński z ż. Anną

31704 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1784.30/11. (23 *) Ludwika Otylja Katarzyna, c. G. Marcelego i Magdaleny z Wilkońskich Nieżychowskich -- G. Teresa Glińska

31705 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1785.17/1. Paweł Marceli Antoni, s. G. Jana I Felicjanny z Karczewskich Topińskich -- G. Franciszek i Anna Gądkowscy, aa. G. Winc. Gądkowski i Wiktorja z Jagniątkowskich Gądkowska

31706 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1785.10/3. Franciszka Krystyna, c. Walentyna i Wiktorji Czachórskich -- G. Jan Cz. i Antonina Zambrowska

31707 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1785.30/3. (14 *) Józef Ignacy Tomasz, s. G. Chryzostoma i Wiktorii Zagórskich -- Marcin Grabowski i m-a

31708 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1785.5/5. cerem. Konstancja Adelajda Teresa Wirydjana, c. JM Filipa i Juljanny z Raczyńskich Raczyńskich -- M. Stanisł. Bniński i V. Radolińska

31709 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1785.19/6. (10 *) Antoni Maciej, s. G. Józefa i Marjanny Białkowskich -- X. i Zofja Garczyńska zakon. u św. Teresy

31710 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1785.27/7. Jan Apolinary Ignacy, s. G. Wincentego i Katarzyny z Chłapowskich Prusimskich -- G. Józef Czarnowski i V. Rozalja Chł.

31711 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1785.12/8. Wawrzyniec Augustyn Józef Kajetan Ignacy, s. M. Andrzeja i Teresy z Gorzeńskich Grabowskich podkomorzych JKMci -- Adam Grab. sta lipniski i wd. Małgorzata z Turnów Swinarska

31712 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1785.17/9. (10 *) Józef Mikołaj Dominik, s. G. Szymona Antonigo i Ludwiki z Paxyńskich -- aa. G. Ignacy Jaszczułt i V. Juljanna Malczewska

31713 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1785.19/9. Tekla Estera Jamarja, c. G. Franc. i Katarzyny z Krzyckich Kaczorowskich -- Wiktorja Jaszczułtówna i m.

31714 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1785.30/10. Jan Józef, s. G. Józefa i Teresy Kobierzyńskich -- nieszl.

31715 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1785.13/11. cerem. Wincenty, s. G. Józefa i Marjanny Białoskórskich Białkowskich -- G. Florjan Kęszycki i Augustyna K. przeorysza św. Teresy

31716 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1785.13/11. cerem. Florjan, s. G. poprz. Białkowskich [G. Józefa i Marjanny Białoskórskich Białkowskich] -- G. Samuel Nowowiejski z ż. Felicjanną N.

31717 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1785.13/11. cerem. Józefa Teresa, c. poprz. G. Białkowskich [G. Józefa i Marjanny Białoskórskich Białkowskich] -- G. Paweł Brenecki i Weronika Skrzetuska

31718 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1786.28/1. Jan Nep. Winc. Ant., s. poprz. Nieżychowskich [G. Marcelego i Magdaleny z Wilkońskich Nieżychowskich] -- G. Ignacy Łaczkowski i Barbara z Tomaszewskich Brzeska podstolina łomżyńska

31719 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1786.2/3. Józef Walentyn, s. G. Józefa i Weroniki Kamińskich -- G. Melchjor Malczewski podstoli b.k. i Ludwina Malcz. pisarzowa zs. wschow.

31720 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1786.18/3. Józef Ignacy, s. G. Jana i Nepom. z Wilkońskich Korytowskich generałów adjut. -- biedni

31721 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1786.3/4. Edward Franciszek a Paulo s. J. Filipa i Michaliny z Raczyńskich Raczyńskich generałów -- Jan Szawelskie i G. Budzińska

31722 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1786.7/4. Anastazja Marjanna, c. G. Anastazego i Kunegundy z Paschalskich Grabowskich -- G. Ant. Kropiwnicki i m-a

31723 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1786.20/7. Anna Wincencja Teresa, c. G. Onufrego i Tekli z Politowskich Rościszewskich -- G. Piotr Polit. i Teresa z Psarskich Dąbrowska

31724 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1786.9/10. (5 *) Placyda Teresa, c. G. Józefa i Marii Białkowskich -- G. Józef Dembiński i Petronella Gurczyńska, aa. Wład. Gurczyński i Kunegunda Dąbrowska

31725 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1786.12/12. Marjanna, c. G. Wojc. i Magdaleny Ulatowskich

31726 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1787.9/3. Stanisław Adolf, s. G. Xawerego i Alcantary z Lipskich Molskich -- G. Stanisław Bniński i Ludwina z Słuckich Lipska

31727 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1787.2/5. Matylda Katarzyna Magdalena, c. JM. Filipa Raczyńskiego gen. m. i Michaliny z Raczyń. -- JM. Krystyna Krzycka klanicowa biechowska

31728 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1787.3/8. Marjanna Magdalena, c. G. poprz. Korytowskich [Jana i Nepom. z Wilkońskich Korytowskich generałów adjut.] -- G. Józef i Krystyna z Wilkońskich KK

31729 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1787.23/8. Placyda Wiktorja Franciszka, c. G. Xaw. i Jagniątkowskiej Gorczyczewskich -- X. Wojc. Strzelecki kan. kat. pozn. i G. G-a

31730 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1787.30/10. Krystjan Szymon Franciszek, s. G. Anton. i Zuz. z Twardowskich Machnickich -- G. Franc. Głębocki i Konst. z Goślinowskich Przanowska

31731 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1787.19/11. Salomea Elżbieta, c. poprz. G. Białkowskich [G. Józefa i Marjanny Białoskórskich Białkowskich] -- G. Wojc. i Petronella małż. Koszutscy

31732 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1787.29/12. cerem. Stanisław Pius, s. NG. Zakrzewskiego i z domu Bilińskiej -- aa. G. Szymon Komorowski i Anna B.

31733 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1788, jak się zdaje w maju ochrzcz. Atanazy Raczyński, s. poprz. dz-ów Rogalina. Wpisano to 1807.4/11.

31734 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1788.4/3. Helena, c. G. Michała i Magdaleny z Szczanieckich Brzozowskich por. kaw. narod. -- G. Szczaniecka babka dziecka

31735 (Poznań - Św. Maria Magdalena)