FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 14

Regestennummer: 32.501 – 35.000

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

32501 (Kłecko)

Wacław de Malczewski mł. l. 28 1884.16/XI. x Helena Bratkowska, v. l. 24

32502 (Kłecko)

Chosłowski Władysław, dz. Głuchowa mł. l. 40 1885.16/II. x Jadwiga Chosłowska v. z Ułanowa l. 28 -- Nikodem Malczewski, Zygmunt Urbanowski. Ślub w Gn. Krewni w 2 stop. Dysp. pap.

32503 (Kłecko)

Dr. Franciszek Przybyszewski z Inowrocł. mł. l. 39 1885.6/X. x Wiktorja Fischbach z Pol. Wsi l. 21 v.

32504 (Kłecko)

Franciszek Ksawery Stawicki mł. l. 27 z Gn. 1888.15/X. x Jadwiga Chęcińska z Kł. l. 37 -- Piotr Wituski, Adam Grochowski

32505 (Kłecko)

Stanisław Chełmicki mł. l. 25 z Chlebowa 1889.27/I. x Stanisł. Paczyńska z Wilkowyi v. l. 18

32506 (Kłecko)

Barbara z Gostomskich Newring, wd. l. 65, † Kł. 1860.10/IX.

32507 (Kłecko)

Marja z Skałaskich Chylewska, ż. Zacharjasza, l. 75, † Kł. 1862.13/VI. Suchoty

32508 (Kłecko)

Antonina z Skałaskich Znaniecka, l. 80, wd., † Kł. 1862.5/XI., starość

32509 (Kłecko)

Eleonora Węsierska, wd., l. 62 † Przybroda 1872.3/X. dziedziczka, nagle

32510 (Kłecko)

Wincenty Urbanowski l. 42, dz. Wilkowyi † Wilk. 1874.24/IX., s. Walentego i Wandy Swinarskiej, suchoty, pacierz. żona

32511 (Kłecko)

Karolina Załuskowska, ca 17 l., c. G. Ignacego już †-go i Wiktorji z Płacheckich, panów Pol.Wsi, 1796.27/X. †

32512 (Kłecko)

G. Stanisława Wolska 3 m., c. G. Franciszka i Honoraty Skoroszewskiej † Charbowo 1797.10/VIII. koklusz

32513 (Kłecko)

G. Józef Zagórski, l. 70, dzierż. pól. 1797.29/IX. † Phtisi.

32514 (Kłecko)

Chlebowski August Piotr, 1 r. 3 m., s. kap. Jana Karola, 1822 †

32515 (Kłecko)

G. Kazimierz Gliński l. 72, pos. pól pleb. w Kamieńcu 1799.6/XII. †

32516 (Kłecko)

G. Bartłomiej Wągrowski 1800.12/V. † Ułanów, l. 74. Hidrop.

32517 (Kłecko)

G. Andrzej Wasilkowski, 1 r. 5 m., s. G. Szymona i Marji z Pigłowskich tenut. d. Gorzuchów 1800.4/VI. †

32518 (Kłecko)

Stanisław Rowiński, s. MG. Macieja dz. Swiniar i Joanny z Grodzickich, 10 l. 1800.28/IX. †

32519 (Kłecko)

G. Jan Górski z Chlebowa l. 50, † nagle 1802.7/I.

32520 (Kłecko)

G. Anna z Wróblewskich Grodzicka, l. ok. 75, 1802.18/I. † Swiniary. Phtisi.

32521 (Kłecko)

G. Józefata Sorańska, c. G. Jana ekonoma i Agnieszki z Ułanowa, l. 2 1802.26/I. † Ułanów

32522 (Kłecko)

G. Marja de Markwarty Sicińska l. ca 80, 1803.5/V. †

32523 (Kłecko)

GD. Maciej Rowinski dz. Swiniar, l. 48, † hidrops. 1803.15/VI., l. 45, poch. kość. dominik.

32524 (Kłecko)

G. Katarzyna Barbara Aniela Chrościcka de Swiniarki, c. G. Stanisława ol. Chr. z Antoniny z Brzeskich, l. 23, 3 m., panna, † Swiniarki 1804.11/IV.

32525 (Kłecko)

G. Józef Loga pos. dóbr w Kamieńcu ca l. 40, 1804.9/VII. † Phtisis.

32526 (Kłecko)

G. Teresa Lożanka l. ca 26, 1807.5/IV. † Kamieniec. Phtisis.

32527 (Kłecko)

G. Karolina de Osteny Radońska, pos. Chlebowa, wd. 1808.26/V. † Chleb., l. 57. Phtisis.

32528 (Kłecko)

G. Katarzyna z Swieykowskich 1-o v. ol. Antoniego Moraczewskiego, obec. 2-o v. ż. G. Leona Chochoł l. 61, 1809.8/III. † Kł., hydrops

32529 (Kłecko)

M. Joanna z Dziembowskich Koszkowska, l. 26, ż. Kaz. de Ułanów dziedzica, 1810.3/VIII. † m. pustulam

32530 (Kłecko)

G. Walenty Dobrogoyski, s. Wojc. de Parzew i Tekli z Dobrzyckich r. 1/2, † Parzew 1811.18/X.

32531 (Kłecko)

Ksawery Pogorzelski, s. G. Karola i Julji z Paszklińskich(!) ze wsi Charbowo posesorów, 7 l., 1812.5/II. † Charbowo

32532 (Kłecko)

G. Michał Gozimirski l. ok. 77, † Kłecko 1813.20/I. Wiele czasu w Kł. mieszk.

32533 (Kłecko)

G. Wirginja, c. M. Winc. Węsierskiego i Józefy z Bnińskich † Gorzuchowo 1814.25/IX.

32534 (Kłecko)

G. Wojciech Tomaszewski pos. Imielinka, febra, l. 60, 1814.13/X. † Imielinko

32535 (Kłecko)

Wojciech Rembowski mł. l. 22 x Karolina Nerinżanka, v. l. 19 1812.4/XI. x

32536 (Kłecko)

N. Bolesław Kiełczewski, dziedzic Michalczy x Antonina Palędzka; c. Anna Bronisława ur. Mich. 1772.4/VII. -- N. Karol Sempławski i N. Anna Jasińska

32537 (Kłecko)

G. Maciej Zieliński l. 24, 1807.2/IV. † morbo gallico Michalcza, s. Jakuba i Marji Gorońskiej

32538 (Kłecko)

G. Karol Ulatowski x Felicja pos. Michalcza; c. Jadwiga Teresa, ur. 1768.20/X.1768 -- G. Djonizy Załuskowski i G. Teresa Głowacka

32539 (Kłecko)

G. Marcin Bukowski x Krystyna; c. Agnieszka ur. Gorzuchowo 1769.12/I. -- Tom. i Maria Szeliscy dz-e Gorzuchowa

32540 (Kłecko)

G. Djonizy Załuskowski, dz. d. Michalcza l. ca 80, 1774.23/III. poch.

32541 (Kłecko)

G. Michał Załuskowski dz. Ułanowa, l. ok. 72, 1775.9/VI. poch.

32542 (Kłecko)

G. Joanna Załuskowska, Michalcza, l. 20, 1776.10/IX. poch.

32543 (Kłecko)

G. Marja Franciszka Załuskowska (Ułanów), c. Ignacego i Wiktorji, 1 1/2 r., 1779.4/VI. poch.

32544 (Kłecko)

G. Onufry Zieliński, s. N. i Antoniny, ca 12 l., poch. Kł. 1781.3/II.

32545 (Kłecko)

G. Józef i Dorota Jeżewski ekonom z Gorzuchowa, ona z Charlackich, 1783.17/IX., poch. Józef 2 l., Łucja 1 r.

32546 (Kłecko)

G. Antoni Żuchowski ca 90 l., 1783.15/X. † Przybroda

32547 (Kłecko)

G. Jan Iłowiecki ca 80 l., (Ułanów) 1791.17/VII. poch.

32548 (Kłecko)

G. Marja de Domachalskie Gorska, l. ca 80, (Chlebowo) nagle, 1793.25/V. poch.

32549 (Kłecko)

G. Joanna z Kościńskich Iłowiecka, l. ok. 90, (Ułanów) 1793.13/V. poch.

32550 (Kłecko)

G. Ignacy Załuskowski l. ok. 40, 1793.2/XII. poch.

32551 (Kłecko)

G. Nepomucyn Błociszewski 4 m. (Imielinko) 1794.5/I. poch.

32552 (Kłecko)

G. Aleksander Grodzicki 1795.1/V. †, l. ca 70, (Ułanów)

32553 (Kłecko)

G. Agnieszka Glińska v. l. 26, c. G. Kaz. i Marjanny Glińskich, posesorów, 1796.14/I. † Kamieniec

32554 (Kłecko)

M. Franciszka z Objezierskich Wielowieyska, l. ca 40, phtisi, † Imielinko 1796.18/V.

32555 (Kłecko)

G. Jan Szeliski dz. wsi Gorzuchowo 1772 †

32556 (Kłecko)

G. Kaz. Paprocki † Parczewo 1770.X.

32557 (Kłecko)

G. Marja Załuskowska, starość, † Ułanów 1796.12/V.

32558 (Kłecko)

Bolesław de Swiniarski pos. Imielinka x Stanisława Katerla; 1/ Felicja Joanna, ur. Imielinko 1879.30/V. -- Bernard K., Leokadja de Sw.

32559 (Kłecko)

Józef Skarbek Malczewski dz. Swiniar i Swiniarek x Marja Gutowska; 1/ Stanisł. Gustaw, ur. Swiniary 1880.15/IX. -- Stanisł. Malczewski z Odrowęża i Stanisława Sobierayska z d. Gut.; 2/ Gustaw Stanisław, ur. Swiniary 1885.7/VI. x Antonina Sczaniecka 1921.30/VIII. Mielżyn. ( -- chrzest. Zygmunt Jaraczewski z Jaworowa, Izaella Brodnicka z Nieświastowic)

32560 (Kłecko)

Bolesław de Swiniarski x Stan. Katerla; 2/ Janina Antonina, ur. Imielinko 1880.13/VI. -- Ant. i Melanja Swinarscy; 3/ Stefania Jadwiga, ur. 1881.25/XI. -- Wojciech i Scholastyka de Kotarle; 4/ Czesława Pelagia, ur. Imiel. 1866.19/XII. x Gostyń, 1909.16/VIII. Stanisław Kolk ( -- Chrz. Witold Ciesielski i Marja Katerla)

32561 (Kłecko)

Bernard Katerla x Marja Chrzanowska (1910. kupiec w Gnieznie); 1/ Zofja, ur. podobno 1896.26/II. w Michalczy ( -- Teofil Ch. z Jelitowa, Stanisł. Swiniarska z Imielinka;) x 1910.25/X. Karol Sombrzysz (?) (św. Trójca, Gniezno); 2/ c. za apt. Wierzchaczewskim w Gn.

32562 (Kłecko)

G. Jeżewska Marja, c. ekon. z Gorzuchowa Józefa, ur. 1781.12/XII.

32563 (Kłecko)

G. Maciej Rowiński x Joanna Grodzicka pos. d. Michalcza; s. Grzegorz Józef ur. 1782.21/III. ( -- Jan Garczyczyński (?) z Pomorzanek i Magdal. z Czachurskich Miaskowska z Chlebowa)

32564 (Kłecko)

Dorota z Chodackich za ekonomem Jeżewskim z Gorzuchowa, c. Antonina ur. 1784.2/V.

32565 (Bieganowo)

G. Stefan Prusimski x Wiktorja Malczewska pos-y Bieganowa; 1/ Kazimierz Józef Antoni 1744.4/3. *; 2/ Zofja Helena 1747.18/5. * - Mikoł. M. dz. Dębicza i Zofja M. dz-a Graboszewa; 3/ Magdalena Anna, ur. 1750.22/7.; 4/ Magdalena Anna Barbara 3 tyg. 1748.10/8. †; 5/ Michał 8 tyg. 1749.30/11. † -- Anna M z Luboni.

32566 (Bieganowo)

GD. Szymon Czaplewski (1761 *) 1788.19/4. †

32567 (Bieganowo)

G. Franciszek Nieżychowski (1705 *) 1775.12/4. †, poch. franc. Pyzdry

32568 (Bieganowo)

G. Marja Brudnicka (?) (1706 *) 1776.7/9. †

32569 (Bieganowo)

GD. Bogumiła Kaniewska (* 1705) 1775.1/4. †

32570 (Bieganowo)

G. Kazimierz i Helena Zagórscy pos. Bieganowa; 1/ Michał Józef 1772.14/9. * -- Antoni Kaniewski wuj i Marja c. N. Kurcewskiego; 2/ Wojciech 1774.18/4. *, 1776.5/8. †, -- Florjan Morski i Ewa Kosmowska tenut. Bieganowa; 3/ Aniela Emilja 1779.29/7. *.; 4/ Antoni 8 m. 1773.25/5. †

32571 (Bieganowo)

G. Franciszek Bieńkowski mł. 1767.18/11. x Krystyna Malinowska -- Józef Kaniewski, Antoni Sokołowski. Ciż 1769 pos-y w Bieg.; 1/ Mikołaj Józef 1767.6/12. * -- G. Filip M. z Nowowoli i Marja Kurcewska z Bieg.; 2/ Stefan Egidjusz 1769.30/8. * -- Józef Kurcewski, Franc. z Kurc. Włostowska; 3/ Jakub Ignacy, 1772.24/7. * -- Ludwik Chmielewski dz. Kościanek i Drwęska z Sokolnik

32572 (Bieganowo)

G. Antoni Kurcewski (ok. 1725 *) 1785.23/5. †

32573 (Bieganowo)

GD. Barbara Kurcewska (ok. 1733 *) 1783.4/1. †

32574 (Bieganowo)

G. Kajetan Kurcewski (1765 *) 1777.7/7. †

32575 (Bieganowo)

GD. Ludwika Kurcewska (1703 *) 1779.28/8. †

32576 (Bieganowo)

G. Florjan Marszewski x Salomea Piotrowska, pos. w B.; 1/ Stefan Jan 1768.25/12. * -- Józef i Marja Kurcewscy; 2/ Bartłomiej 1773.13/8. * -- P. Józef Kurcewski i Marja Drwęska z Sokolnik; 3/ Franciszka Joanna, l. 4 1/2 1770.19/8. †

32577 (Bieganowo)

G. Franciszek i Anna Szpotańscy, pos. Bieg.; c. Rozalja, 1784.3/8. * -- G. Rozalja Kołaczkowska, Antoni Kurcewski, pos-y w Bieg.

32578 (Bieganowo)

G. Józef Drachowski pos. Gozdowa (1700 *) 1770.24/10. †; jego syn Franciszek (1755 *) 1766.4/12. †

32579 (Bieganowo)

G. Wawrzyniec Drachowski pos. B. (1700 *) 1770.24/10. †; 1/ c. Jadwiga panna 1769.; 2/ c. Marja, (1751 *) 1767.23/4. †

32580 (Bieganowo)

M. Augustyn Kurcewski, 1769.4/9. x Joanna Drwęska -- G. Franc. Bieńkowski i Michał Kotyński (z Sokolnik) (1766 nazwani raz pos. B., raz dz-e B.)

32581 (Bieganowo)

MG. Józef Kurcewski (1764 pisarz inowrocł.) 1761.10/6. x Marja Mierucka, pos-y Bieg. -- Adam Zakrzewski i Ant. Sokołowski; 1/ Stanisław Kostka Franc. 1763.13/11. * -- M. Eweryst M. pos. Zielenow. i Katarz. K. babka dziecka; 2/ Ignacy Maciej 1765.24/2. *, 1766.14/2. † -- G. v. Kat. Jaczyńska z Janówca; 3/ Franciszka, 1766.3/10. * -- G. Józef Drachowski pos. B., G. Zebrowska z Sołsyna; 4/ Walerjan Andrzej 1768.28/11. *. 1772.27/5. † -- G. Piotr Drwęski pis. zs. pozn. i ż. Wiktorja z Bielińskich

32582 (Bieganowo)

G. Antoni Kurcewski, regentowicz kaliski (1708 *) 1770.2/5. †, poch. franc. Pyzdry

32583 (Bieganowo)

MD. Jan Bronisz x Marja Mierucka, dziedzice Bieganowa, podwojewodzowie pozn.; 1/ Narazy Ignacy, 1780.28/7. * -- G. Józef i Marja Pierzchlińscy, dz-e Ossowej; 2/ Sergjusz Joachim, 1783.7/9. * -- G. Stanisław Kossowski z Goranina i Agnieszka Kalkszteinowa z...; 3/ dziecko * i 1786.5/1. †

32584 (Bieganowo)

G. Józef Kołaczkowski mł. z Bieg. cerem. 1792.7/2. -- M. Franc. Xaw. Br. podkomorzy JKMci. kaw. św. St., i Zofja L. podstol pozn.

32585 (Bieganowo)

G. Mateusz i Franciszka Czaplewscy przybysze; Stefan, 1787.10/9. * (nieszl.)

32586 (Bieganowo)

G. Stanisław Kossowski x Wiktorja Bińkowska pos-y Stawu; c. Anastazja, * Staw 1789.25/2., supl. cerem. 1792.6/8. Bieganów -- G. Jan Bronisz i Wiktorja z Bińkowskich Broniewska, dz. d. Książno

32587 (Bieganowo)

G. Aleksander Teodor Psarski burgr. zs. kaliski 1738.6/10. x Katarzyna z Smarzewskich Kowalska wdowa -- G. Józef Tomicki dziedzic Zieleniewa, G. Michał Psarski

32588 (Bieganowo)

G. Mateusz Bogusław Lewicki mł. 1739.7/11. x G. Apolonja Łukowska v. -- G. Jan L. pis. skarbu król. w cle pyzdr., x. August Wyszkowski wuj, Jakub Kopczyński socer, x. Kazimierz Lewicki brat jego

32589 (Bieganowo)

Anna, c. Romualda Dunina (1772 *) 1773 †

32590 (Bieganowo)

G. Piotr Drabiński mł. 1769.26/7. x g. Zofja Brudnicka -- Józef Kurcewski, Józef Drwęski instyg. trybunalski

32591 (Bieganowo)

MG. Jan Bronisz wd., wicewojewoda pozn. 1779.14/7. x G. Marja Karłowska pisarzowa inowrocł., wdowa -- G. Roch Milecki, Kaz. Zagórski, Ign. Kosmowski, Józef Radecki

32592 (Bieganowo)

G. Jan Kołaczkowski mł. 1784.27/1. x v. Scholastyka Kurcewska -- MD. Stan. Kossowski, Franc. Szpotański, Kaz. Drachowski

32593 (Bieganowo)

G. Kazimierz Drachowski 1785.19/6. x G. Marja Łubkowska -- G. Trąmpczyński z Grabowa, Józef Pierzchliński z Ossowa

32594 (Sławno)

1796.5/2. † G. Bonawentura Przeradzki, l. 37, dz. Skrzetuszewa, ból głowy

32595 (Sławno)

1796.22/7. † Myszki G. Urszula Prądzyńska 11 l. 9 m. zapal. gardła

32596 (Sławno)

1796.31/7. † G. Rozalja Prądzyńska 9 l. 11 m. zapal. gardła

32597 (Sławno)

1797.30/11. † Marja Katarz. 2 l., c. Ludwiki z Wierzchleyskich Przeradzkiej wdowy z Skrzetuszewa

32598 (Sławno)

1799.2/7. † G. Antoni Rola Wolski b. dziedzic w Stanominie w. b.k., pos. ob. Skrzetuszewa, l. 66, hydrops.

32599 (Sławno)

1800.19/8. † Rybitwy G. Teodor Kiliński pos. emphit. 1/2 wsi Rybitwy, l. 48, 5 m. (1752.17/3.), phtisi.

32600 (Sławno)

1800. 24/12. † Węgorzewo Magdalena Ksawera, 5 m., c. G. Antoniego i Nepom. z Rokossowskich Skoroszewskich, dzierż. dóbr w woj. kuj. † u dziadka Karola Skor.

32601 (Sławno)

1802.17/12. † G. Wojc. Prądzyński, pos. od 20 l. Sławna i Myszek, l. 61

32602 (Sławno)

1803.30/6. † Ksawera Antonina Prowidencja, s. G. Józefa i kunegundy z Skoroszewskich Rokossowskich † Popkowo, 1803.23/4. *

32603 (Sławno)

1806.17/10. † G. Teresa z Walknowskich Grudzielska, l. 42, dz-a Węgorzewa

32604 (Sławno)

1795.15/3. * Józef Ksawery, s. N. Antoniego Trąmpczyńskiego stróża lasów z Witakowic i Wiktorji Pulińskiej(?) -- G. Michał Brzeżański z Lennogóry i Aniela z Miaskowskich Brzeżańska

32605 (Sławno)

1795.29/11. ch. Marja Katarzyna, c. G. Bonawentury Przeradzkiego, dz-a Skrzetuszewa i Ludwiki Wierzchleyskiej -- G. Teresa Prądzyńska z Poraskich, dzierż. Myszek

32606 (Sławno)

1795.29/11. Joanna Antonina, c. poprz. Przeradzkich [G. Bonawentury Przeradzkiego, dz-a Skrzetuszewa i Ludwiki Wierzchleyskiej] suppl. cerem.

32607 (Sławno)

1792.17/8. ch. Hipolita Rocha, s. poprz. Przeradzkich [G. Bonawentury Przeradzkiego, dz-a Skrzetuszewa i Ludwiki Wierzchleyskiej]

32608 (Sławno)

1800.3/8. * Magdalena Ksawera, c. Antoniego i Nepomuceny z Rokossowskich Skoraszewskich dzierż. z woj. kujaw. (Węgorzewo) -- dziad Karol Sk.

32609 (Sławno)

1795.14/5. Józef Gabryel Joachim Rokossowski, l. 25, wojszczyc gnieźń., obecny dz. d. Węgorzewo x Kunegunda Skoroszewska l. 11 -- Karol Sk. ojciec, Stanisław. Sk. stryj, Antoni Sk. brat i Honorata z Sk. Wolska, ż. Franciszka, pos. wsi Tupadły

32610 (Sławno)

1797.12/2. * Julja Kunegunda Magdalena c. poprz. Rokossowskich [Józef Gabryel Joachim Rokossowski wojszczyc gnieźń. i Kunegunda Skoroszewska], dz-ów Węgorzewa, Pępkowa, wojszczyców gn. (brat ojca Konstanty R., wojszczyc gn., pos. d. Komorowa 1799) -- Karol Sk. dziadek, pos. stwa pobiedziskiego i babka Magdalena z Tomickich Rokoss. wojska gnieźń.

32611 (Sławno)

1799.1/7. * Teodozja Magdalena, c. poprz. Rokossowskich [Józef Gabryel Joachim Rokossowski wojszczyc gnieźń. i Kunegunda Skoroszewska]

32612 (Sławno)

1800.1/8. * (Popkowo) Florentyna Marja Honorata, c. poprz. Rokossowskich [Józef Gabryel Joachim Rokossowski wojszczyc gnieźń. i Kunegunda Skoroszewska]

32613 (Sławno)

1797.29/7. * Ignacy Seweryn, s. G. Józefa i Marji z Boguckich Pławińskich tenut. pos. wsi Charzewo -- Tomasz Bogucki, G. Jan Skoroszewski, s. † Kazimierza Sk.

32614 (Sławno)

1798.14/1. * Marcjanna Kunegunda (* Gniewkowo) c. G. Aleksandra i Heleny z Trzebińskich Skoroszewskich -- G. Andrzej Wyszyński pos. Stawian, Mikoł. i Eleon. z Bronikowskich Węsierscy, cerem. 4/7.1799.

32615 (Sławno)

1800.3/6. Antoni Jan, s. G. poprz. Skoroszewskich [G. Aleksandra i Heleny z Trzebińskich Skoroszewskich] -- G. Ant. Lipski pos. tenut. b. Sroczyno i Brygida z Bilińskich Swiniarska

32616 (Sławno)

1795.16/9. Franciszek Michał, s. G. poprz. Skoroszewskich [G. Aleksandra i Heleny z Trzebińskich Skoroszewskich] -- G. Jan Palędzki, dzierż. Kurzewa 1790, [to nie chrz. to luźni:] G. Marcjanna Szeliska v. z Łubowa, G. Marja z Walknowskich Wolska z Ujazdu 1798

32617 (Sławno)

1800.15/5. * Wiktorja Nepomucena Józefa, c. G. Władysława Młodzianowskiego dz. d. Łubowice, par. Dąbrówka, z Wiktorji Urbanowskiej -- Ksawery i Józefa z Urban. Jasińscy, dz-e Witakowic

32618 (Sławno)

1801.12/6. * (Myszki w domu rodziców goszcząc) Antonina Teresa Józefata, c. G. Stanisława i Katarzyny z Prądzyńskich Swinarskich, (ona c. Wojc. i Teresy z Poraskich) -- Wojciech i Teresa z Por. Prądz. dzierż. Myszek

32619 (Sławno)

1802.27/1. Karolina Aldegunda, c. G. Kazimierza Waliszewskiego, dzierż. Ujazdu, ( s. †† G. Macieja i Marjanny z Kociałkowskich) i Tekli Ciświckiej (c. Ludwika C. i Anny z Suchodolskich) -- Salomea z Rupniewskich v. B..., Antoni v. B...

32620 (Sławno)

1803.22/6. *, ch. 14/7., Antonina Anna, c. G. Józefa Krzyżanowskiego (s. G. † Mikołaja i † Teresy z G. Wiazowskich lub Widzowskich), i Teresa Kraft (c. Jana i Wiktorji z K...) -- Izydor Białobłocki sędzic zs. gn. z matką Antoniną z Pomorskich B. z Krześlic

32621 (Sławno)

1803.14/7. cerem. (chrz. 1801 w par. Broniszew), Józefa Anna, c. poprz. Krzyżanowskich -- M. Antoni Białobłocki sędzia zs. gn. z c., panną Anną

32622 (Sławno)

1805.22/2. * Kazimierz Piotr, s. Teodora Węsierskiego (s. † przed 1802. Kazimierza assess. sąd. zs. tuchol. i †-ej przed 1802. Konstancji z Tuchołków) i Józefaty z Kuklińskich, dziedziców d. Sławno, Myszki, Strzałków p. pyzdr. -- M. Mikołaj W. stolnik gn., kaw. św. St., dz. Zakrzewa, brat Teodora, Teresa z Poraskich Prądzyńska, matka matki dziecka

32623 (Sławno)

1802.12/5. (Myszki) * Jan Nepom. Nereusz Epitavjusz, s. poprz. Węsierskich [Teodora Węsierskiego i Józefaty z Kuklińskich, dziedziców d. Sławno, Myszki, Strzałków p. pyzdr.] -- G. Kunegunda Prądzyńska, c. Wojciecha i Teresy z Poraskich

32624 (Sławno)

1805.4/9. Sroczyno) * Wiktor Józef, s. G. Jana Daleszyńskiego, brata Adama z Pomarzanowic, s. † Józefa i Justyny z Bętkowskich i Felicji z Brzychffów -- Justyna D. babka

32625 (Sławno)

1806.26/10/. ch. Florjan Łukasz, s. poprz. Daleszyńskich [G. Jana Daleszyńskiego i Felicji z Brzychffów]

32626 (Sławno)

1813.18/4. * (Charzewo) Aniela, c. poprz. Daleszyńskich [G. Jana Daleszyńskiego i Felicji z Brzychffów] 1819 †

32627 (Sławno)

1818.4/1. † Emilja, 20 tyg., c. poprz. Daleszyńskich [G. Jana Daleszyńskiego i Felicji z Brzychffów] † Charzewo

32628 (Sławno)

1805.29/12. * ... Hipolit Jan, s. G. Leona Guttry(s. Antoniego dz. d. Paryż i Piotrkowic z ol. Joanny z Goreckich), z Honoraty Skoroszewskiej (c. Karola i † Ksawery z Trębińskich) -- Mikoł Węsierski stol. gn.

32629 (Sławno)

1809.24/5. † w Charzewie panna Antonina Daleszyńska, c. Faustyna i Brzychwianki, siostra rodz. Felicji D., oświadca o tym N. Daleszyński, pos. Chorzewa przeszło l. 30

32630 (Sławno)

1792.11/4. chrzczone dziecko Samuela Fuchsa dyssyd. i Doroty Brzechffianki. Ciż 1792 posiadacze Charzewa

32631 (Sławno)

1796.10/6. (Gniewkowo) G. Sebast. Rybiński wd. z parafji Brudnensis, l. 38 ca, z djec. kuj. x Ludwika Skoroszrewska, v. ponad 40 l., (c. † Kaz. Sk.) -- Aleks. Sk. brat jej i G. Antoni Wolski z Łubowiczek

32632 (Sławno)

1797.31/12. (Malczewo par. Jarząbkowo) G. Michał Urbanowski mł. l. ca 26 x Petronella z Jaraczewskich Wyszyńska, wd., dożyw. Malczewa -- G. Ksaw. Jasiński, b. sędzia zs. gn. i Marceli Urbanowski

32633 (Sławno)

1798.29/I. (Myszki) M. Teodor Węsierski assessorowicz b. sędów zs. tuchol., dz. d. Sławno, Myszki, Strzałków, bezdzietny wd., l. 55 x G. v. Józefata Kuklińska l. 22 x Karol Miaskowski dz. d. Głębokie i Wojc. Prądzyński tenut. d. Sławno, Myszki, Strzałkowo

32634 (Sławno)

1798.4/2. (Popkowo) G. Józef Bieliński pisarzewicz poznań. mł. l. 25 x Teresa Rokossowska, v. ok. l. 38, c. † Tomasza R. wojsk. gen. dz. Węgorzewa. -- Jan Wolski, dz. Ujazdu, pułk. w. p., Józef Rokoss.

32635 (Sławno)

1798.11/3. (Skrzetuszewo) G. Józef Młodzianowski mł. x Ludwika z Wierzchleyskich Przeradzka wdowa, (nieletnie dzieci) -- Walenty i Jan Młodzianowscy bracia jego. †-a 1817.12/10. w Skrzetuszewie l. 58. Dzieci: 1) Józef P., 2) Antonina 3) Hipolit

32636 (Sławno)

1799.12/5. (Myszki) G. Stanisł. Swinarski pos. d. Pierwoszewo x Katarzyna Prądzyńska c. dzierżawców Sławna -- Jej bcia przyrodni: Józef i Jan Kuklińscy

32637 (Sławno)

1803.18/7. (Myszki) G. Józef Bąkowski dzierż. Czerlejna x Kunegunda Prądzyńska, c. † Wojciecha i Teresy z Pozarskich, v. l. 24 -- Stanisł. Swinarski zięć † Wojciecha Pr. i Teresa Pr. matka

32638 (Sławno)

1804.14/11. (Charzewo) G. Jan Daleszyński mł. pos. tenut. Sroczyna x N. Felicjana de Brzechfianka Fuchsowna (!) virgo, przyjęła chrzest 1804.14/11.; -- Samuel Fuchs ojciec, G. Zychliński, G. Dzierzgowski

32639 (Sławno)

1805.3/2. (Węgorzewo) G. Leon Guttry mł. pos. tenut. d. Kamionek, s. Ant. i Joanny z Goreckich, dz. Paryża i Piotrkowic x Honorata Skoroszewska rozw. z Franc. Wolskim, dekret. konsyst. gen. gn. 1803.14/11., c. Karola i Xaw. z Trębińskich dzierżawców Węgorzewa -- G. Antoni Guttry ojciec, Ignacy i Michał G. bcia, G. Antoni Broniewski pułk. w. p.

32640 (Sławno)

1809.10/10. † w Witakowicach Julja Jasińska ok. l. 13, oświadcza o tym brat 0nufry J. pos. Wolunek, syn Ksawerego i Józefy z Urbanowskich, sędostwa ziemiańskich gnieźń., l. około 30. Rodzice i rodzeństwo żyją

32641 (Sławno)

1812.23/VII. † JWP. Agnieszka Dzierżawska z Bieńkowskich wd. l. 53, posesorka Kamionka a ostat. Węgorzewa. 0św. Marjan Dz. sędzia krym. dep. poznań. i bydg. l. 31, zam. w Pozn.

32642 (Sławno)

1812.21/10. † (Sroczyno) Stanisław Kostka, Konst. l. 2, s. G. Macieja i Tekli Lipińskich, ośw. Wawrzyniec Baykowski w Pałczynie zam. l. 32 i Tom. Baykowski w Charzewie l. 30

32643 (Sławno)

1813.2/3. † (Głębokie), Jan Nepom. 7 tyg., s. G. Izydora Białobłockiego sędziego pok. pow. gn. l. 32

32644 (Sławno)

1806.16/10. ch. Franciszek, s. Leona i Teresy z Walknowskich Grudzielskich dz. d. Węgorzewa, -- Piotr i Józefa z Grudzielskich Żółtowscy z Wydzierzewic ona siostra noworodka

32645 (Sławno)

1808.21/1. * Wincenty, s. poprz. Grudzielskich [Leona i Teresy z Walknowskich Grudzielskich] -- Franciszek Waszkowski i ż. Barb. z Goreckich

32646 (Sławno)

1809.8/4. ch. Konstancja Anastazja, c. poprz. Grudzielskich [Leona i Teresy z Walknowskich Grudzielskich] -- Paweł Walkn. i Skaławscy

32647 (Sławno)

1791.14/2. G. Aleks. Bogusław Prokop l. 40 x Barbara Marja Toczyńska rodem z Gn. 31 l., zam. w Sławnie

32648 (Sławno)

1795.19/11. (Zakrzewo) G. v. Aniela Jaraczewska (przedtem nieślubne dziecko jako aulica w Zakrz.) c. Wojciecha i Magdaleny z Białobłockich dz-ów Wódek par. Grzybowo x Andrzej Doliński dworz. zakrzewski, s. † Macieja wd. ok. l. 55

32649 (Sławno)

1798.19/6. (Pobiedziska s. Ujazd) G. Franciszek Wolski dziedzic Charbowa l. 22 x Honorata Skoroszewska v. l. 24, c. Karola Sk. dzierż. stwa pobiedz. -- Karol S. ojciec, Stanisław stryj, Antoni brat i Jan i Marja z Walknowskich Wolscy

32650 (Sławno)

1809. (Zieleniec djec. pozn.) G. Stanisł. Żychliński pos. Sroczyn. x G. Józefa z Suchorzewskich Tomicka wdowa

32651 (Sławno)

1811.4/7. G. Tomasz Boynowski mł., s. Jakuba, brat Wawrzyńca x (Zakrzewo) G. Helena Korzeniewska -- Stan. Zychliński

32652 (Sławno)

1815.13/6. (Witakowice) G. Wład. Zdębiński kpt. w. X. Warsz. z Słupowa x G. v. Konstancja Jasińska -- G. Marceli Urbanowski wuj, Feliks Janiszewski z Mielna, Tad. Swinarski z Charbowa, Ign. Dzierżanowski z Dębłowa

32653 (Sławno)

1811.21/12. * (Głębokie) Antoni Tomasz Aleksy, s. M. G. Izydora Białobłockiego sędziego pok. dz. d. Głębokie i Teresy Gostomskiej

32654 (Sławno)

1812.30/3. (Sroczyn) Antonina, c. G. Tom. i Julji (!) z Korzeniewskich Boynowskich poses. -- G. Józefa Zychlińska

32655 (Sławno)

1813.13/1. * (Głębokie) Jan Nep. Ignacy, s. poprz. Białobłockich, [Izydora Białobłockiego i Teresy Gostomskiej] 1813.2/3. †

32656 (Sławno)

1806.25/4. † (Krześlice) MG. Antonina z Pomorskich Białobłocka sędzina zs. gn. ponad 50 l.

32657 (Sławno)

1814.14/10. ch. Pelagja Brygida, c. G. Wincentego Węsierskiego, dz. Gorzuchowa i Zakrzewa i Józefy Bnińskiej -- Mikołaj stol. gn. i Eleonora Broniewska

32658 (Sławno)

1817.27/12. Eleonora Marja Wiktorja, c. poprz. Węsierskich [Wincentego Węsierskiego i Józefy Bnińskiej] -- G. Ant. Morzy dzierżawca z Gorzuchowa z ż. Kordulą Brygidą z Trzebińskich

32659 (Sławno)

1813.16/11. * Gn. (ch. 1814.30/10.) Salomea Grochowska c. G. Pantaleona podkap. w. p. i Marji z Wrońskich - Węsierscy

32660 (Sławno)

1792.4/1. † s. Stefan, lub c. Stefanja 3 l., dziecko Bonaw. i Ludwiki z Wierzchleyskich Przeradzkich (Skrzetusz)

32661 (Sławno)

1792.13/10. Sławno poch. Małgorzata z Zaydliców Skoroszewska wd. po Kaz. Sk., l. 66 (z Gniewkowa)

32662 (Sławno)

1793.17/4. † G. Teresa z Harasimowiczów Chochołowa przy synu Leonie Ch. w Jemiołkach lat wiele bawiąca, 77 l.

32663 (Sławno)

1793.13/10. † Ignacy Jasiński 1 r., s. Jasińskich z Witakowic

32664 (Sławno)

1795.10/3. poch. († Skrzetuszewo) Marja z Prądzyńskich ż. Pawła Hlich. (Illich)

32665 (Sławno)

1795.13/11. † Julja, 1 r. 16 tyg., c. M. Józefa i Eleonory z Łochockich Zawadzkich, b. chor. w. p., dz. d. Dziećmiarki

32666 (Sławno)

1795.14/11. † Kajetana, 1/1. r. c. poprz. Zawadzkich [Józefa i Eleonory z Łochockich Zawadzkich]

32667 (Sławno)

1795.19/11. † Józef l. 3, s. poprz. Zawadzkich [Józefa i Eleonory z Łochockich Zawadzkich]

33668 (Sławno)

1796.9/4. † N. córka poprz. Zawadzkich [Józefa i Eleonory z Łochockich Zawadzkich]

32669 (Sławno)

1799.16/12. † Gabryel Józef, s. poprz. Zawadzkich [Józefa i Eleonory z Łochockich Zawadzkich] 3 l.

32670 (Sławno)

1803.9/3. † Gniezno, Szpital sw. Klary G. Dorota de Brzechffy Fuksowa pos. Charzewa, Pthisis. poch. franc. Gn. l. 42

32671 (Sławno)

1806.14/V. † (Dzierzchnica) Józefa Tekla Justyna, * Ujazd 1788.27/9., c. MG. Jana i Marji z Walknowskich Wolskich pułk. w. p.

32672 (Sławno)

1806.8/9. † W. Józef Kukliński mł., dzierż. pleb. w Kaczkowie wspólnie z br. Janem K. l. 36, w Myszkach w domu matki wdowy Prądzyńskiej

32673 (Sławno)

1823.26/10. † Jan Kukliński mł. l. 53, mieszk. w Myszkach, bez maj.

32674 (Sławno)

1806.31/11. † M. Wiktorja z Bieńkowskich Broniewska, ż. Anton. rotm. b. w. p., dziedzica z Książno i in. † u krewnych Węsierskich w Zakrzewie w gościnie l. 38 poch. Biechów grob. Bieńkowskich

32675 (Sławno)

1807.7/9. † G. Justyna z Bętkowskich Daleszyńska b. dz. d. Chociszewa, par. Lechlin, u syna w Charzewie, ból głowy l. 60

32676 (Sławno)

1807.29/9. † G. Leon Grudzielski dz. d. Węgorzewa l. 60

32677 (Sławno)

1808.18/12. † ib. (Węgorzew) Ewa, c. Józefa i Marji Zwolskiej Prusinowskich (ojciec s. †† Franciszka Prusinowskiego i Konstancji Karczewskiej C.) (?)

32678 (Sławno)

1819.12/10. † (Witakowice) M. Ksawery Jasiński wd., l. 77; b. sędzia zs. gn. zostali: syn 0nufry, córki: Konstancja Zdębińska, Katarzyna panna 1796.23/24. II. † G. Franc. Swinarski dz. d. Sroczyno. Dzierżawił Główną k. Poznania 48 l. poch. bernard. Pozn.

32679 (Sławno)

1797.9/2. † Poznań M. Brygitta z Rokossowskich Węsierska asses. sądu zs. tuchol. poch. franciszkanie pozn.

32680 (Sławno)

1797.25/2. † M. Magdalena z Tomickich Rokossowska wd. po Tom. wojskim gn., ca 64 l. morbo hectico poch. karmelici sw. Józefa Pozn.

32681 (Sławno)

1799.5/9. † w przypadkiem zabity siekierą WSP. Walenty Zbijewski, mąż Eleonory Sokalskiej; pos. cz-i Frezerów w Jemiołkach, potem rok dzierżawił pleb. Waliszewską, teraz admin. o. Zawadzkich w Dziećmiarkach, ca 40 l.

32683 (Sławno)

1817.19/8. * Roża Marja, c. MD. Józefa Pińskiego i Barbary Stanisławskiej pos. folw. Wolanki

32684 (Sławno)

1819.9/6. * Antonina Wiktorja, c. G. Wojciecha Grudzielskiego (s. ol. G. M. Leona G. dz. Węgorzewa) i Emilji Kaczkowskiej, (c. Kaz. z Ulanowa)

32685 (Sławno)

1820.26/3. * (Witakowice) Włodzimierz Stanisław Nep. s. G. 0nufrego Jasińskiego, dz. d. Witakowice, Józefa Wolanki i Anny Zabłockiej (c. Franciszki!)

32686 (Sławno)

1821.7(?)/VIII. * (Witak.) Bronisława Zofja Domin. c. poprz. Jasińskich [0nufrego Jasińskiego i Anny Zabłockiej] -- Franciszka Zabłocka z Gwiazdowa

32687 (Sławno)

1824.7/3. * (Witak.) Stanisław Józef, s. poprz. Jasińskich [0nufrego Jasińskiego i Anny Zabłockiej] (G. Wład. i Konst. Zdębińscy z Marcinkowa)

32688 (Sławno)

1826.25/7. * Stefania Anna Nepom. 1826.25/7. * (1828.10/4. †) c. poprz. Jasińskich, [0nufrego Jasińskiego i Anny Zabłockiej] dz. Wit. i Wolanek (Anna Logowa z Imiołek i Teofil Urbanowski dz. Kowalskiego

32689 (Sławno)

1832.2/1. * Władysław, s. poprz. Jasińskich [0nufrego Jasińskiego i Anny Zabłockiej]

32690 (Sławno)

1830.30/I. † 2 mies. Adam Heljodor, s. poprz. Jasińskich [0nufrego Jasińskiego i Anny Zabłockiej]

32691 (Sławno)

1821.14/5. * (Poznań) Nepomucyn, s. G. Aleksego Chełmickiego pos. Popkowa i Teofili Strawińskiej -- Piotr Ch. i G-a Schreder babka

32692 (Sławno)

1824.4/11.(!) † G. Michalina z Jasińskich Rudnicka po poron., l. 33. Zostało 4 dzieci: Adam 4 l., Józef 2 l., Franciszek 1 m., Juljana Franc. 1 m.

32693 (Sławno)

1824.28/12., chrz. bl. G. Antoniego Rudnickiego pos. Józefowa i Michaliny Jasińskiej: Franciszek-Karol, Franciszka-Juljana, * * Józefowo -- 0nufry J. z żoną

32694 (Sławno)

1833.7/12. ch. Kazimierz Józef Mikoł., s. G. Wojc. Węsierskiego dz. 1/2 wsi Myszki i Eleonory Służewskiej

32695 (Sławno)

1834.25/11. * Józefa, c. poprz. Węsierskich, [Wojc. Węsierskiego i Eleonory Służewskiej] 1846.5/V. Łagiewniki

32696 (Sławno)

1837.28/3. * Władysław, s. poprz. Węsierskich [Wojc. Węsierskiego i Eleonory Służewskiej]

32697 (Sławno)

1838.32/3. * * Stanisław i Stanisława, s. i c. poprz. Węsierskich [Wojc. Węsierskiego i Eleonory Służewskiej]

32698 (Sławno)

1840.17/11. * Jadwiga Teresa, c. poprz. Węsierskich [Wojc. Węsierskiego i Eleonory Służewskiej]

32699 (Sławno)

1834.3/8. * Izabella Rozalja Anna, c. G. Piotra Strzeleckiego pos. Imiołek i Karoliny Raczyńskiej -- G. Jan Raczyński wuj i G. Józefa R. z Kalisza

32700 (Sławno)

1835.13/3. * Gabryela Antonina, c. G. Kaz. Węsierskiego dz. Sławna, dzierż. Węgorzewa i Stanisławy Słaboszewskiej

32701 (Sławno)

1836.19/6. * (ch. 26/12.) Władysław Jakub Paweł s. poprz. Węsierskich, [Wojc. Węsierskiego i Eleonory Służewskiej] -- N. Teofil Urbanowski i Emilja Koszutska z Grotkowa

32702 (Sławno)

1836-1843 chrzczone dzieci Nob. Jana Kompfa pos. wsi Kamionek i Anny Młodzianowskiej; Wiktorja z Urbanowskich Mł., ż. dziedzica Gurówka

32703 (Sławno)

1840.20/6. * Wanda Justyna, c. G. Edwarda i Antoniny z Drwęskich Potockich dzierż. Głębokiego i Beckowa

32704 (Sławno)

1841.11/7. * (Głębokie) Piotr Izydor Florenty, s. Anastazego Radońskiego i Pauliny Białobłockiej (panna Julja B.)

32705 (Sławno)

1844.22/1. * Karol Wincenty, s. poprz. Radońskich [Anastazego Radońskiego i Pauliny Białobłockiej]

32706 (Sławno)

1842.6/10. * (Zakrzewo) Franciszka, c. Jana Moraczewskiego i Marji Dzierzyńskiej

32707 (Sławno)

1843.15/2. * Roman Maci., s. Walentego Koczorowskiego i Anastazji Moraczewskiej, dz-ów d. Sroczyn

32708 (Sławno)

1841.4/5. † (Dziećmiarki) l. 30 G. Michał Zawadzki dz. d. Dziećmiarki, Stępowo Sulin, Imiołki, mł. starszy jego brat Ignacy szef czynny b. w. p.

32709 (Sławno)

1828.29/8. † G. Józef Zawadzki, dz. d. Dziećmiarki, Imiołki, Stępowo, Sulin. Synowie Michał pełnol. i Ignacy pełnol. sukcessorowie nie dali grosza co się należało kościołowi

32710 (Sławno)

1842.13/1. † G. Ignacy Zawadzki dz., Dz., Im. Sul., Stęp. ż. Antonina Walkowiak, z którą żył nie więcej niż 3 godz. w małż. Przyjął przy ślubie za swoje dzieci przedślubne: Jakub, Teofil, Leopold

32711 (Sławno)

1836.26/12. (Imiołki) ch. Władysław Jakub Paweł 19/6. *, s. N. Piotra i Karoliny z Raczyńskich Strzeleckich poses. d. Imiołki -- N. Teofil Urbanowski i N. Emilja Koszutska z Gostkowa

32712 (Sławno)

1845.24/9. Stanisław Kiełczewski mł. l. 25 z Jeżewa par. Łabiszyn, syn dziedziców x Bronisława Jasińska, c. dziedziców Witkowic l. 24 (Jakub Sobeski dz. Łubowa, Konst. Zabłocka dz. Lęgniszewa)

32713 (Sławno)

1854.10/10. Władysław Seredyński mł. z Chociszewa, s. dz-ów l. 28, x Józefa Węsierska, c. dz-ów d. Myszki. (Juljan Skoroszewski dz. Blizina

32714 (Sławno)

1858.27/4. x (Zakrzewo) Franciszek Moszczeński, s. Mateusza dz-a dóbr l. 24 x Eleonora Węsierska c. Albina i Kwileckiej

32715 (Sławno)

1863.25/5. Alojzy Grabski dz. d. Brzostków i Zagorzyc, wd. l. 45 x hr. Węsierska z Zakrzewa l. 21 l.

32716 (Sławno)

1865.27/6. Wny Józef Wulkowski z Glinna par. Raszków mł. l. 26 1/4 x Jadwiga Węsierska z Myszek v. l. 24 1/4

32717 (Sławno)

1869.16/11. Ignacy Paczkowski, Dr. phil., prof. gimn. w gn. par. metropol., mł., l. 28 x Józefa Garczyńska, c. dziedz. Węgorzewa v. l. 29 -- Wawrzyniec G., Maciej P.

32718 (Sławno)

1872.20/5. Teodor Urbański, mł. l. 26, kupiec z Bydg. x Aniela Garczyńska, c. dz. Popkowo l. 17 -- Florjan G. dz. d. Gościszyn., Nepom. G. dz. Węgorzewa

32719 (Sławno)

1871.4/11. † (Węgorzewo) Emilja Garczyńska, z d. Bogusławska, chor. wewn., ż. Nepomucena dz-a Węgorzewa, l. 50, 5 dzieci i mąż

32720 (Sławno)

1876.22/11. Juljan Brzeski dz. Krotoszyna, mł. l. 26 x Józefa Węsierska dz-a Zakrzewa l. 21 -- Władysł. Przyłubski, h. Zatory, Jan Moszczeński dz. Słębowa

32721 (Sławno)

1846. † 2 l. Karol Radoński, s. Anastazji Białobłockiej

32722 (Sławno)

1848.7/9. (Zerniki par. Sławsk!) † Alojzja, 29 l., virgo c. Józefa Krzyżanowskiego i A... Kołaczkowskiej, dz-ów Dziećmiarek, Stępowa, Sulina

32723 (Sławno)

1853.11/5. † Wojc. Węsierski dz. Myszek l. 50; s. Teodora i Józefy; ż. Eleonora i 8 małol. dzieci

32724 (Sławno)

1853 † Helena Lucyna Józefa, Węsierska, c. Albina i Kwileckiej

32725 (Sławno)

1856.23/11. † Józef Krzyżanowski dz. d. Dzieć., Sulina, Stępowa l. 64, Poznań deput. sejmowy poch. Sławno

32726 (Sławno)

1857.21/2. † Damazy Dobrogoyski dziedzic Skrzetuszewa maj. b. w. p., l. 67. Tyfus. żona Justyna, syn Władysław, pełnoletni

32727 (Sławno)

1857.17/8. † Stanisław Długołęcki ekonom Głębokiego żona Teofila Cichowicz 1 r.

32728 (Sławno)

1857.1/12. † 0nufry Jasiński, dziedzic Michalczy, † w Michalczy p. Kłecka, l. 72. Żona Anna, 2 dorosłych synów

32729 (Sławno)

1858.11/1. † (Zylice) Antonina Pokrzywnicka l. 66 (?), po 60, ż. Wojciecha, mąż i córki

32730 (Sławno)

1858.24/8. † (Michalcza) Wład. Jasiński dz. Mich. l. 26, s. 0nufrego i Zabłockiej: zapal. mózgu

32731 (Sławno)

1861.24/4. † (Brudzewek) Marja z Tarnowskich, c. Michała i Marji Rajewskiej, ż. Teodora Dalskiego pos. soł. w Br. l. 33 † 0borniki i poch. poch. ib.

32732 (Sławno)

1865.17/2. † Wojc. Pokrzywnicki daw. ekon. obec. przy córce w Zylicach 80 l. Zięć Józef Niklejewski

32733 (Sławno)

1865.12/10. † Stanisława Ludwika († Skrzetuszewo). C. Władysł. Dobrogoyskiego wł. Skrzetusz. i Kazimiery Prądzyńskiej

32734 (Sławno)

1866.9/2. † Władysław Dobrogoyski dz. Skrzetuszewa, l. 35, przeumon ż. Kazimiera. Córki: Bronisława l. 3, Wanda l. 3

32735 (Sławno)

1866.7/9. † (Skrzetuszewo) Justyna z Znamierowskich Dobrogoyska, matka właścicielki (!) wsi Skrzet. l. 66. Paraliż. Synowa

32736 (Sławno)

1863.13/11. * (suppl. 1866/19.4.). Wacław, s. Kazimierza Brodnickiego dz. Dziećmiarek i Teresy Radońskiej

32737 (Sławno)

1867.XI. † (Dziećm.) Marja Wiktorja, c. poprz. Brodnickich [Kazimierza Brodnickiego i Teresy Radońskiej] 11 m.

32738 (Sławno)

1869.VII. † Nepomucena Helena 1 m., c. Juljana Raszewskiego dz-a Skrzetuszewa i Jadwigi Węsierskiej

32739 (Sławno)

1874.19/4. (Zakrzewo) † Ludwika z Kwileckich Węsierska l. 58 m. Albin i 5 dzieci. Puchlina

32740 (Sławno)

1875.22/9. † (Zakrzewo), Albin Węsierski l. 63, s. Wincent. i Józefy Bnińskiej, chor. wewn.

32741 (Sławno)

1875.11/12. † (Inowrocław) Anna Jasińska, z d. Zabłocka l. 78; ol. dziedziczka Witakowic, potem Michalczy, obec. w Inowrocł. u krewnych przenies. na własne żąd. do Sł. i poch. przy mężu 0nufrym, syn Stanisław dz. Witakowic i wnuk Bol. Kiełczewski w Inowrocł.

32742 (Sławno)

1889.15/11. † (Sławno) Cecylja Palędzka wd. na prob. l. 82, c. Nowacoskiego i Siemiątkowskiej

32743 (Sławno)

1890.III. † (Zelice) Prowidencja Pokrzywnicka z domu Miklejewska

32744 (Sławno)

1891.20./10. † Marja Magdalena Chełmicka ż. dzierż. Zakrzewa, c. Walerjana Hulewicza dz. d. Młodziejewic i Teodory Łukomskiej dyfteryt. l. 39

32745 (Sławno)

1891.24/10. † (Młodziejewice) Jan Chełmicki, s. poprz. [Marji Magdaleny Chełmickiej] dyfteryt

32746 (Sławno)

1869.16/5. * Nepomucena Helena, c. Juljana Raszewskiego dz. Skrzetuszewa i Jadwigi Węsierskiej

32747 (Sławno)

1870.18/6. * Stanisław Franc., s. poprz. Raszewskich [Juljana Raszewskiego i Jadwigi Węsierskiej]

32748 (Sławno)

1871.13/9. * Zygmunt Wacław, s. poprz. Raszewskich [Juljana Raszewskiego i Jadwigi Węsierskiej]

32749 (Sławno)

1869.17/10. * Tadeusz Kaz., s. Kaz. Brodnickiego dz. Dziećmiarek i Teresy Radońskiej (Piotr R. z Głębokiego)

32750 (Sławno)

1874.16/3. * Celina, c. poprz. Brodnickich [Kaz. Brodnickiego i Teresy Radońskiej]

32751 (Sławno)

1870.22/6. * Władysław Albin, s. G. Piotra Radońskiego, (s. Anastazego) i Bolesławy Malczewskiej; dz. Głębokiego i Swiniar

32752 (Sławno)

1872.11/3. * Anna, c. poprz. Radońskich [Piotra Radońskiego, (s. Anastazego) i Bolesławy Malczewskiej] 1872.15/9. †

32753 (Sławno)

1876.9/11.* Szczęsny Teodor, s. poprz. Radońskich [Piotra Radońskiego, i Bolesławy Malczewskiej] x Gn. św. Michał 1925.18/II. Stanisława Siniecka

32754 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1782.28/8. (Skiereszewo) ch. Rozalja, c. MGD. Franciszka Petrykowskiego i Joanny -- MD. Jan Borek i Marja Borysławska

32755 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1782.6/2. (Mnichowo) ch. Wojciech Jan, s. G. Wojciecha i Joanny Bilaskich

32756 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1782.25/4. (Jędrzejewo, v. W. Cierpięgi) ch. Marja Agn. c. G. Tomasza i Agnieszki Pilitowskich -- M. Ignacy Dembiński, Weronika Węgorzewska

32757 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1783.10/3. ch. Konstancji Euzebji, c. poprz. Petrykowskich [Franciszka Petrykowskiego i Joanny]

32758 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1783.14/8. ch. Zuzanny Klary, c. poprz. Pilitowskich [Tomasza i Agnieszki Pilitowskich]

32759 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1783.28/10. (Plebanja) Jan Kapistran Jakub, s. MG. Augustyna ek. Gulcza i Doroty

32760 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1782(?).13/11. (Mnichowo) ch. Nikazy Adam, s. G. Wojciecha i Wiktorji (!) Bielawskich -- MD. Stanisł. Trąmpczyński

32761 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1787.3/12. (Probostwo) ch. Katarzyna Cecylja, c. G. Michała i Wiktorji z Borzęckich Kołudzkich -- G. Stanisł. 0zdowski viceregens gr. gn. i G. V. Antonina Gądecka

32762 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1788.6/12. ch. (Gurówko), ch. Andrzej Franc. Xawery s. M. Mikołaja i Marcjanny z Smoleńskich Dobrogoyskich dz-ów Gurówka, podczaszyców bracław. -- Jakub D. podczaszyc bracł. i M. V. Katarzyna Smolińska

32763 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1791.23/1. ch. Damazy Ewagrjusz (1791 *), s. poprz. Dobrogoyskich [Mikołaja i Marcjanny z Smoleńskich Dobrogoyskich] (?) potem chorąży wojsk narod., -- M. Piotr i Weronika z Rokossowskich Hylkowscy pos. Mnichowa

32764 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1791.23/12. ch. Katarzyna, c. G. Rocha i Marji z Zagórskich Brożków -- G. Wawrzyniec Skrzydlewski, G. Jadwiga Giżycka

32765 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1794.16/11. (Woźniki) ch. Andrzej, s. G. Macieja i Franciszki z Bardzkich Zieleskich (!) -- G. Piotr B. pos. Komorowa i G. Józefa z Mielęckich Dzierzgowska

32766 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1795.11/7. v. 10/7. (Cierpięgi) Jakub Alojzy, s. G. Jana i Konstancji z Smolińskich Ryszewskich -- G. Rozalja z Zalewskich Baranowska

32767 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1796.4/2. (Gurówko) Ch. suppl. Michalina Konstancja, c. G. Anton. i Karoliny z Jaraczewskich Zaleskich ochrzcz. z wody ob imbecilitatem virium we wsi Wola par. Izdebno p. kcyń. -- G. Walenty Moraczewski por. mil. narod. i G. Konst. z Brodzkich Jar. pisarz. gr. gn., G. Józef Z. i G. Petronilla z Zurawskich Moraczewska

32768 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1809.19/3. * Józef, s. G. Tomasza (1783 *) i Franciszki z Drogowskich (1791 *) Rakowskich, b. kap. piech. ks. warsz., mieszk. w Gurówku. -- G. Tad. Koszutski i Ewa Kosz. z Gurowa G. Joachim Rakowski z Gurówka 1775 *

32769 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1793.10/2. † Petronella Jaraczewska virgo adulta

32770 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1796.26/10. (* i ch. Śrem), cerem. 1797.16/I. Marceli Szymon Erazm, s. Stanisława Hylkowskiego i Heleny Gutowskiej (Skiereszewo) -- G. Piotr H., Julja z Trąmpczyńskich Dobrogoyska

32771 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1797.8/10. ch. (Gurówko) Prakseda, c. M. Jana i Marji z Pławińskich Kosmowskich -- G. Leon Kosm. i G. Teresa z Pł. Wolska

32772 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1799.5/9. suppl. ch. (Słomianka) Ludwika Rozalja Limana, c. G. Marcina i Kastyldy z Jaronowskich Kozłowskich -- Weronika z Grudzkich Wyszyńska i t. d.

32773 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1800.10/11. ch. (Cielimowo) Katarzyna, c. G. Mikoł. i Franciszki Hulewiczów -- siostra Elżbieta H.

32774 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1802.23/2. trzyma do chrztu dziecko cudze Katarzyna z Gozimirskich Dzierżanowską, dz-a Modliszewa i Dębłowa

32775 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1802.27/4. (Bielawki) ch. Leon Wincenty, s. G. Jakuba Gandkowskiego (s. o. Kaz. G. i G. Marji Przybyszewskiej) i h. Jadwigi Dworzyńskiej (c. h. Szymona Dw.) Chrz.: G. (!) Wojciech Ciesielski i G. Barbara Gandkowska

32776 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1803.28/2. * (Cielimowo) Józef Kazimierz, s. Mikołaja Hulewicza (s. o. Józefa H. i Joanny Bajerskiej) i Antoniny Raczkowskiej (c. o. G. Józefa R. z ol. G. Wiktorji Glińskiej) -- G. Michał Kotarski z ż. Anną z Młodzianowskich dz-e d. Przecławia koło Powidza

32777 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1803.15/9. ch. (Cierpięgi) Michalina Franciszka, c. illeg. G. Julji Pągowskiej

32778 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1805.16/4. ch. (Cierpięgi) Wojciech, s. G. Michała i Katarz. z Chybińskich Koszyckich

32779 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1806.19/10. (Gurówko) Jan Kanty, s. Tomasza i Anny z Rowińskich Zagórskich

32780 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1799.21/10. (Małe Cierpięgi) † Stefan. dziecko, s. M. Stefana Wolckiego por. piech. prus. i Antonji Zdzienickiej

32781 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1802. (Cierpięgi) † Franciszek, dziecko M. G. Franciszka i Józefaty z 0sińskich Malczewskich

32782 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1803.24/6. poch. G. Elżbieta z 0barzankowskich Pomorska, ż. Teofila P., 40 l., dz. Gurowa suchoty

32783 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1803.o/10. † Kaczkowo Małe G. Józef Gorecki ojciec proboszcza (par. Cerekwica, dek. Rogowo)

32784 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1804.13/4. poch. († Cierpięgi) 30 l. G. Konstancja z Smolińskich Ryszewska ż. Jana, jed. syn Jakub R. Maligna

32785 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1804.24/4. (Słomianka) † G. Jan Marcin Bielski kapitan 9 reg. 48 l.

32786 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1806.14/7. poch. (12/7. † Cierpięgi) G. Wiktorja z Pomorskich Zabłocka (!) l. 78 spakob.: Teofil, Piotr, Anzelm Pomorscy, Eleonora z Pomorskich Jasińska, Roman Pomorski

32787 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1806.12/10. † Smuszewo (par. Srebrnogóra) G. Kunegunda z Rożnowskich Gorecka

32788 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1807.8/11. poch. († Cierpięgi) G. Anna z Ulatowskich Skrzydlewska, ż. Wawrzyńca Skrzydl. l. 7

32789 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1811.0/10. G. Konstanty Rokossowski, pos. ekon. Mnichowa chrzestny

32790 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1814.6/12. cerem. (Słomianka) Walerja, ur. 1813.14/4., c. G. Marcina i Józefy z Piotrowskich Kołudzkich

32791 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1814.14/6. (Słomianka) * Marja, c. poprz. Kołudzkich [Marcina i Józefy z Piotrowskich Kołudzkich] -- G. Teresa z Zielińskich Piotrowska

32792 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1815.4/12. * (Cierpięgi) Barbara-Franciszka, c. poprz. G. Kołudzkich [Marcina i Józefy z Piotrowskich Kołudzkich] -- G. Maciej i Marja z Koł. Kurczewscy, z Kleryki

32793 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1816.7/1. * (Skiereszewo) Wojciech Juljan, s. G. Wojciecha i Konstancji z Rowińskich Baranowskich dzierż. z Skiereszewa -- Józef i Justyna małż. Rowińscy, dz-e Swiniar (oni zaślub. 1813.5/4.) [nota Skowr.]

32794 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1817.13/3. * Wincenty-Józef, s. poprz. G. Baranowskich [Wojciecha i Konstancji z Rowińskich Baranowskich] -- pułk. Maciej Wierzbiński i ż. jego Karolina - G. Hipolit Koszkowski

32795 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1816.14/3. † Jan Józef Maksymiljan † Skieroszewo 1 r. 3 m. s. poprz. Baranowskich [Wojciecha i Konstancji z Rowińskich Baranowskich]

32796 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1821.22/3. † (Skieroszewo) Emilja Joanna † m. 10 mies. c. poprz. Baranowskich [Wojciecha i Konstancji z Rowińskich Baranowskich]

32797 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1819.13/6. (M. Cierpięgi)Antonina, c. G. Antoniego i Wiktorji z Kiedrzyńskich Miaskowskich -- G. Maks. Bogdański pos. dóbr narod. Pierzyska

32798 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1820.15/9. * Tekla Michalina Konstancja, c. G. Karola i Tekli z Zuraskich Gostyńskich kapit. w. p.

32799 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1821.24/5. * Antoni Stanisław, s. poprz. G. Miaskowskich [Antoniego i Wiktorji z Kiedrzyńskich Miaskowskich]. (0jciec już nie żył)

32800 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1821.1/12. * (ch. 1822.3/1.), Barbara Konstancja, c. G. Rocha 0nufrego Dziembowskiego (Dziembińskiego!) tłumacza sądu zs. i Franciszki Teresy 0ssowskiej

32801 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1822.3/1. cerem. nad Felicjaną, c. poprz. Dziembowskich [Rocha 0nufrego Dziembowskiego (Dziembińskiego!) i Franciszki Teresy 0ssowskiej] ur. 1814, chrz. z w. Inowrocław

32802 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1822.6/4. (Targowisko) * Władysław, s. G. Karola i Weroniki z Winklerów Wyszyńskich asyst. z egistrat. S. zs.

32803 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1835.18/11. Aniela z Dobroyskich ż. G. Ferd. Duiche chrzci własne dziecko

32804 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1826.27/10. (Dw. Gurówko) * Marja Elżbieta, c. G. Józefa i Honoraty z Zbijewskich Korytowskich -- G. Wład. Młodzianowski dz. Gurówka

32805 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1827.11/12. * (Gurówko) Wiktorja, c. poprz. Korytowskich [Józefa i Honoraty z Zbijewskich Korytowskich] (1828.14/I. †), -- G. Józef Pzreradzki

32806 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1828.14/1. * (Targowisko) Tymoteusz, s. G. Franciszka Ksawerego i Franciszki z Raczyńskich Choińskiej

21807 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1831.11/4. * Leon Wojciech Marcin, s. G. poprz. Choińskich [Franciszka Ksawerego i Franciszki z Raczyńskich Choińskiej]

32808 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1830.10/IV. † Konstanty Paweł, s. G. poprz. Choińskich [Franciszka Ksawerego i Franciszki z Raczyńskich Choińskiej] 7 l. 1 m.

32809 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1827.24/3. Wiktorja z Kiedrzyńskich 1-o v. Miaskowska 2-o v. ż. hon. Józefa Rudzińskiego, chrzci swoją córkę Franciszkę, * j. w.

32810 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1835.21/3. * Bolesław, s. G. Macieja i Antoniny z Wasilewskich Kaniewskich tłumaczy sądu konsystorsk.

32811 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1836.26/4. Michalina z Wstowskich 1-o v. Chełmicka 2-o v. ż. G. Napoleona Schraedera pos. d. Gurowo, urodz. jej syn Piotr Zygmunt Schr.

32812 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1840.1/6. * Teodozja, c. G. Celestyna i Teofili z Bienutów Jarnutowskich pos. Gurówka

32813 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1842.26/7. * Pantaleon, s. poprz. Jarnutowskich [Celestyna i Teofili z Bienutów Jarnutowskich]

32814 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1842.18/1. * (Miechowo) Jolanta Marja, c. G. Stanisława i Tekli z Zembińskich "Roznaszewskich" (Rozdrażewskich) -- G. Hipolit Czapski dz. Piekar i Tekla Zembińska dz. Gogołkowa

32815 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1843.3/4. * 0tylja-Jolanta, c. G. Stanisława i Tekli z Grabskich Broniszów -- G. Jan Br. dz. 0toczny i G. Józefa Gorzeńska z Lgowa

32816 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1860.15/5. Hilary Koszucki ekonom z Kunowa mł. l. 43 x Julja Radońska v. z Kunowa l. 27

32817 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1861.20/5. (Żydowo) G. Wiktoryn Chełmicki sędzia sądu gn. mł. l. 38 x Teodozja Raszewska z Gurowa v. l. 22. -- Piotr Ch., Romuald Zaleski z Bożejewiczek

32818 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1866.29/8. Teofila Koczorowska dawn. z Pakszyna, wd. l. 26 x Franc. Ksaw. Degórski z Trzebowa l. 23 mł.

32819 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1845.25/9. * Stanisława Jolenta, c. G. Stanisł. i Franciszki z Karskich Bieńkowskich poses. d. Skiereszewo -- Cortinus Jarnutowski i Teofila pos. d. Sołeczno

32820 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1850.2/7. * (Dalki) Jadwiga Marja, c. Juljana Zabłockiego i Pauliny Bussman dz. dóbr -- G. Winc. Baranowski dz. dóbr i Anna Baran

32821 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1853.9/11. * (Dalki) Teodora Stanisł., c. poprz. Zabłockich [Juljana Zabłockiego i Pauliny Bussman]

32822 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1856.30/1. * (Piekary) Ignacy Stanisł., s. G. Franc. Hier. Kęszyckiego i Alojzy Kuczborskiej dz-ów folw. Piekary -- G. Maks. Karłowski dz. d. Czerniak k. Mogilna i G. Paulina Kuczborska

32823 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1857.8/5. * Stanisława (1860.8/5. † Piekary), c. poprz. G. Kęszyckich [Franc. Hier. Kęszyckiego i Alojzy Kuczborskiej]

32824 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1858.6/7. * Wacław Hieronim, (1860.13/10. † Piekary) s. poprz. G. Kęszyckich [Franc. Hier. Kęszyckiego i Alojzy Kuczborskiej]

32825 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1811.23/4. † G. Marceli Wolański ekon. z Skieroszewa l. 50

32826 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1812.14/3. † G. Michał Wojciechowski († Cierp. Małe) l. 75, mąż Franciszki z Kowalskich 1-o v. Umińskiej

32827 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1816.17/5. † G. Rozalja Grodziecka z Skiereszewa, c. G. Stefana i Anny Grodzieckich l. 56, poch. franciszk.

32828 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1817.23/6. † (Cierpięgi) G. Helena z Siekierzeckich Klieszczyńska ż. † Michała, l. 68

32829 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1819.15/7. (Gurowo Dw.) Bronisława l. 2, 9 m., c. G. Feliksa i Franciszki z Pomorskich Cetkowskich poch. przy kość. w Gurowie

32830 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1820.10/10. † MG. Teresa z Rokossowskich ż. M. Józefa Bilińskiego poses. d. Piekary, l. 60

32831 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1821.23/3. † G. olim adwokat Antoni Miaskowski mąż G. Wiktorji z Kiedrzyńskich, † Słomianka l. 38, lub 58

32832 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1821.28/5. (Gurówko) † 11 l. 7 m. G. Prowidencja Młodzianowska, c. Władysława i Wiktorji z Urbanowskich, dz-ów Gurówka

32833 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1821.15/7. † G. Antoni Miaskowski, s. † Antoniego i Wiktorji z Kiedrzyńskich, 2 mies.

32834 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1821.26/12. † G. Epifarjusz Miaskowski, pos. d. Cielmowa i Gurowa, mąż Koszutskiej, poch. Srebrnogóra l. 34

32835 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1826.14/8. † G. Feliks Kłossowski kalkulator sądu zs., rektor kasy prowincj. w Pozn. mąż Ludwiki Rzążewskiej, † Targowisko, l. 36

32836 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1823.13/2. † G. Marja Baranowska v. 74 l. (Skieroszewo), c. Józefa i Zofji z Cielmowskich

32837 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1823.15/2. † M. Teofila z Przyłubskich Chełmicka dz-a Zydowa i Gurowa, ż. ol. Jakuba Ch. miecznika z. Dobrzyń. i subhtesaurarii generalissimi † Srem l. 63 poch. cm. Gurowo

32838 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1823.27/12. † G. Aleksy Chełmicki notarius quondam aerarii W. X. P., pos. Cielmowa, mąż ol. Teofili Strawińskiej, l. 33, małoletni syn Jan Nepomucyn

32839 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1825.19/7. † G. Aleksandra z Palędzkich 1-o v. Zdębińska, 2-o v. ż. Józefa Bielińskiego, poses. wiecz. d. narod. Piekary, l. 28 (?)

32840 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1825.30/9. † Teofila Chełmicka, 1 r. 10 m., c. G. Jana i Michaliny z Wstowskich Ch-ich

32841 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1826.22/9. † G. Józef Młodzianowski, mąż Ludwiki z Wierzchleyskich 1-o v. Przeradzkiej, oraz Tekli z Szumowskich 1-o v. Zaborskiej l. 75 (Gurówko)

32842 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1826.25/9. † G. Jan Chełmicki kap. w. p., pos.Graboszewa, mąż Michaliny z Wstowskich l. 38, 2 córki

32843 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1827.4/1. † (Słomianka) G. Michalina z Goreckich 1-o v. Nowowieyska 2-o v. Gawrońska, 3-o v. Czaplewska wdowa. l. 53

32844 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1827.14/9. † G. Franc. Karczewska, ż. Macieja (M. Cierpięgi) l. 67

32845 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1828.12/11. † G. Józef Bieliński pos. emfit. d. Piekary, wd. Elżbieta z Gutowskich. Febra bp. l. 55

32846 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1830.26/5. † G. Piotr Twardowski l. 45 † b. podpor. w. p. - († M. Cierpięgi) wylew krwi

32847 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1831 † Paulina 1 dz., c. Piotra i Pauliny z Müntzb. Chełmickich dz. d. Gurowo

32848 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1831.23/9. † G. v. Rozalja Zofja Stupnicka l. 24, (Cierp.) cholera

32849 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1796.20/11. G. Antoni Zabłocki x Sł. Katarzyna 0palińska -- G. Michał Kołudzki

32850 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1799.6/6. (Chwałkowo par. Łubowo) M. Mikołaj Dobrogoyski rozw., wd., chor. w. p. x Joanna 0tto - Trąmpczyńska, c. Jakuba i Brygidy Łoyko -- G. Michał Jezierski

32851 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1799.18/6. (Targowisko) G. Józef Antoni Wyganowski l. 36 x Marja Ryszewska l. 18, c. G. Franciszka i Marji -- Sebast. Łukomski, Jakub Baranowski Ignacy Zaleski

32852 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1804.20/10. (Gurówko) G. Teofila Pomorska, c. G. Teofila P. l. 18 v. x G. Mateusz Politowski l. 24 -- Franciszek i Marja Kurnatowscy, Zuzanna Wyrzykowska

32853 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1805.15/8. (Gurówko) G. Tadeusz Kosencki x G. Ewa z Wyrzykowskich 1-o v. Politowska wd. -- Wawrzyniec Kurnatowski, Mateusz Politowski

32854 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1811.30/9. (Cierpięgi) N. Jakub Kozłowski kalkulator pow. powidzkiego, mł. z par. Trzemeszno l. 20 x v. l. 24, G. Marja Ludwika Chlebowska urzęd. z par. Wawrzyńca -- G. Piotr Hełkowski z par. Sokołowa

32855 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1813.15/9. (Słomianka) N. Wojc. Dymkowski wd. z par. sw. Trójcy l. 50 x G. Kat. Kołudzka l. 26, v. z par. sw. Wawrz. -- G. Ignacy Wodecki, G. Józef Biliński skarbnik gnieźn. Tad. Jaraczewski z Jaworowa

32856 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1836.4/4. G. Napoleon Schreder mł. l. 28, poss. Gurowa x Michalina z Wstowskich 1-o v. Chełmicka l. 30 wd. -- matka Magdalena S. konsyljanowa, G. Piotr Strawiński sędzia z Wągrówca

32857 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1841.21/9. G. Jan Nepom. Antoni Daszkowski mł. l. 48, rector kasy pow. w Wągrówcu x Franciszka Teofila-Barbara z Strawińskich 1-o v. Chełmicka wd. l. 39

32858 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1842.16/5. G. Stanisł. Bronisz dz. Bieganowa, mł. l. 27, x G. Tekla Grabska z Dw. Piekary, v. l. 20, -- G. Józef Skoroszewski dz. Skok

32859 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1832.20/3. † G. Józefa z Bobrowskich 1-o v. Wstowska, ż. Feliksa Chełmickiego kap. w. p. l. 58, poch. Gurowo. Została córka Michalina Ch.

32860 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1833.30/3. † G. Wojciech Baranowski dz. d. Zegnowo, pos. d. Skieroszewo, s. o. G. Józefa i Zofji z Cielmowskich, mąż Konstancji z Rowińskich l. 72; † Skieroszewo, zostali 2 małol. ss.

32861 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1833.21/7. † G. Mikoł. Hulewicz b. pos. Cielmowa, wd., po † G. Franciszki Raczkowskiej poch. Gurowo, 3 dorosłych dzieci

32862 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1834.4/1. † (Skieroszewo) Wojciech Juljan Baranowski l. 18. Tyfus

32863 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1834.7/8. † G. Teodora z Kaczkowskich Koszkowska wd. po Hipolicie, dz. d. Arkuszewa l. 55 (Cierpięgi). Spazmy

32864 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1834.21/10. † Atanazja Chełmicka, c. Piotra, i Müntzb. poch. Gurowo, † Pozn.

32865 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1839.27/4. † G. Walenty Iwanowski dawn. ekonom ż. G. Łucja Zbyszewska, l. 63, 4 dorosłe dz.

32866 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1840.8/5. † (Targowisko) G. Adam 0staszewski b. kap. w. p. Żona † Barbara z Pokrzywnickich II Karol. Müntzberg 70 lat, z 2-go małż. 2 dzieci

32867 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1840.30/5. † (Cierpięgi) G. Katarzyna z Miaskowskich, Jarząbkowska, wdowa po Sław. Walentynie 1 syn Ludwik

32868 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1840.13/6. † G. Elżbieta z Gutowskich Bielińska bp. wdowa, po † Józefie, dzierż. dom. Piekary, l. 64, brat jej Łukasz Gutowski dz. Mielżyna. † Piekary

32869 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1841.3/2. † G. Katarzyna de Borki Kuglerowa, bp. wd., po N. Józefie K. aptek. l. 43 (Słomianka)

32870 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1841.25/3. † G. Celestyna Jarnatowska, v., c. G. Celestyna i Teofili z Binsztów Jarnat. pos. d. Gurówko (Gurówko Dw.) 10 l.

32871 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1842.1/3. † Teofil Jarnatowski, s. poprz. [Celestyna i Teofili z Binsztów Jarnat.] l. 13

32872 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1842.10/8. † Pantaleon Jarnatowski s. poprz. [Celestyna i Teofili z Binsztów Jarnat.] 2 tyg. 1842.27/12. † G. Teofila Zembińska c. G. Stan. i Tekli z Karłowskich Zembińskich, dz. Gogułkowa (Mnichowo) l. 23

32874 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1845.28/5. (Jelitowo) G. Piotr Strawiński sędzia sądu zs. w Grodzisku, s. G. Leona i Magdal. z Grabowskich, b. dzierżawców dóbr przybył do Jelitowa dla odwiedz. rodziny, l. 42

32875 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1854.29/12. † Wiktorja Młodzianowska † Targowisko l. 91

32876 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1858.6/7. † Józefa Garczyńska 50 l., wd. (Słomianka)

32877 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1860.8/5. † Stanisław, s. Franc. Kęszyckiego i Alojzy Kuczborskiej l. 3 († Piekary)

32878 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1860.13/10. † Wacław, s. poprz. Kęszyckich [Franc. Kęszyckiego i Alojzy Kuczborskiej] l. 2, m. 2

32879 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1864.25/8. † Wład. Chełmicki, dz. Zydowa, s. Piotra i Müntzberg., mł. phtis. l. 22, † Gurowo

32880 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1865.26/3. † Tadeusz Chełmicki mł. l. 22, † Gurowo tyfus

32881 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1866.25/5. † Wacław Zacharjan Marjan, s. Bolesława Chełmickiego i Izabelli Grim (Grem) dziedziców † Gurowo. 9 m.

32882 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1868.7/9. † Bronisław, 6 m., s. poprz. Chełmickich [Bolesława Chełmickiego i Izabelli Crim (Grem)]

32883 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1871 † Krystyna, c. poprz. Chełmickich [Bolesława Chełmickiego i Izabelli Crim (Grem)] 1 r. 9 m.

32884 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1871.2/7. † (Gurowo) Izabella de Grim Chełmicka l. 30, hydrops, 3 małol. dzieci

32885 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1870.23/8. † Justyn Chełmicki dz. Zydowa, Phtisis, l. 34

32886 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1870.2/10. † (Poznań) Wanda z Chełmickich Ulatowska l. 40, Phtisis

32887 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1871.18/3. † (Gn.) Zygmunt Potrykowski, s. Wojc. inquil. i Salomei Sławińskiej l. 19, hydrops

32888 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1871.6/4. † (Gn.) Antoni Władysł. Brzeżański dziedzic, l. 52, s. Augustyna i Wiktorji. Donosi siostra

32889 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1871.22/12. † (Gn.) Maksym. Karłowski civis l. 58 (1856 dz. w Czerniaku k. Mogilna)

32890 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1882.15/3. † (Gn.) Józefa z Korytowskich, c. Józefa i Katarzyny z Tuchołków, ż. Antoniego Jasińskiego, pos. Rogowa, l. 58

32891 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1777.29/12. (Dw. Gurówko) ch. Katarzyna Antonilla, c. G. Kaz. i Katarz. Glińskich -- MD. Ignacy Raczyński z córką panną Wirginją ze wsi Przedstawia

32892 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1787.1/2. (Drachowo) ch. Karol, Jan, s. GD. Stanisława Trzcińskiego i Marji Jezierskiej -- G. Franc. Potrykowski mł. z Drachówka, Borysławska

32893 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1780.14/XI. poch. 1-o v. Czaplicka 2-o v. Franciszka Potrykowska Nob. femina (Drachówko)

32894 (Gniezno - par. św. Wawrzyńca - z notat. dz. W. Skowrońskiego)

1782 poch. (franciszkanie gn.) MG. Collatrix Teresa z Trąmpczyńskich Kurnatowska z Gurowa

32895 (Gniezno - św. Trójca)

1815.4/12. * Barbara Franciszka, c. hr. Marcina Kołudzkiego komornika pow. gn. (Cierpięgi) (1778 *) m. l. 37 i hr. Józefy Piotrowskiej (1790 *)

32896 (Gniezno - św. Trójca)

1814.14/6. * Marcjanna, c. poprz. Kołudzkich [Marcina Kołudzkiego i Józefy Piotrowskiej]

32897 (Gniezno - św. Trójca)

1813.14/4. Walerja, c. poprz. Kołudzkich [Marcina Kołudzkiego i Józefy Piotrowskiej]

32898 (Gniezno - św. Trójca)

1815.29/4. hr. Stanisław Liszewski, poruczn. daw. 11 a teraz 1 strzelc., m. w Gn., l. 30 (św. Piotra), s. szlachetn. Jakuba b. kom. ziemiań. w Gn. i † Konstancji Gutowskiej x Helena Rozmysłowska, panna, c. hr. Józefa i Brygitty Ciszewskiej -- Jej brat Wincenty sekret. polic. Gniezno (on 1785 *, ona 1777)

32899 (Gniezno - św. Trójca)

1815.30/4. Jan Nep. Koszutski l. 32, ur. Czerlejno, s. Ignac. dz. Poklatek i † Katarzyny Mężyńskiej x hr. Brygitta 0rdęga, c. Wojc. i Anny z Łubieńskich l. 25 -- Ciotka: Marja z Łub. Łukowska wd. z Gołunia

32900 (Czermin)

1795.1/3. (Marszew) Józefata, 29/2. *, c. G. Szymona Brzezińskiego kuchmistrza dwor. i Klary -- G. Wojc. Trzebiński plent Gorzeńskiego klana kamień. i G. v. Scholastyka Trzebińska, wszyscy z M.

32901 (Czermin)

1795.28/6. (Marszew) Jan Józef, 22/6. *, s. G. Jerzego Kobelińskiego kuchmistrza dwor. i Anieli z domu Felikowskiej -- N. N. Józef Ptaszyński obyw. pleszewski i ż. Juljanna

32902 (Czermin)

1795.17/8. (Mamoty) Ludwika, 9/8. *, c. G. Franciszka Swinarskiego dz-a d. Mamoty i Tekli Pągowskiej -- G. Wojc. Iłowiecki mł. z Bogucic i G. Marjanna Sw. matka (ojca) z Mamot

32903 (Czermin)

1796.11/4. (Marszew) Antonina Marianna, 1 *, c. G. Jana i Łucji z Mieszkowskich Libiszewskich -- M. Seweryn 0tocki i ż. Marjanna 0tocka z Pacanowic

32904 (Czermin)

1796.24/11. (Marszew) Jan z Krzyża (20 *), s. G. Antoniego i Franciszki z Bobrzańskich Ewertowskich ekonomów, -- MD. Maksymilian Taczanowski dziedzic dóbr Taczanowska i M. v. Anna Rembowska z Malinia

32905 (Czermin)

1797.2/7. (Lubinia M.) Jan Bapt. Krzysztof, 24/6. *, s. G. Michała i Ludwiki Skorzewskich, posesorów wsi tej -- GD. Józef Cieński, z Lubini W-ej i G. Małgorzata Raczyńska de Zycha

32906 (Czermin)

1797.27/11. (Kurczew) Tadeusz Apostoł Edmund, 16 *, s. GMD. Franciszka i Katarzyny Zielonackich dz-ów wsi K. -- MGD. Tad. Baranowski dz. d. Sobiesiernia i MG. Kunegunda z Zielonackich Przeradzka tenut. d. Krolików

32907 (Czermin)

1798.16/9. (Skrzypińskie 0lędry), 14 *, Zacharjasz Wincenty, s. GD. Norberta 0sińskiego i Reginy -- nieszl. i G. Agnieszka 0.

32908 (Czermin)

1798.10/10. (Skrzypna), 3 *, Franciszek Borgjan Maksymilian, s. GD. poprz. Swinarskich [Franciszka Swinarskiego i Tekli Pągowskiej] -- X. i G. v. Ant. Pągowska

32909 (Czermin)

1799.7/3. (Skrzypna), 4 *, Kazimierz, s. G. Piotra Przeczeń i Katarzyny -- G. Wojc. Iłowiecki pos. 0rpiszewka i G. Marj. Swinarska z Skrzypny

32910 (Czermin)

1799.2/6. (Pieruszyce) 30/5. *, Antoni z Padwy, s. G. Jakuba i Urszuli Lisieckich ekonomów P. -- G. Marcin Wichliński pos. P. i G. v. Franc. Zielonacka z Kurcewa

32911 (Czermin)

1799.7/12. (Dw. Pieruszyce), 22/8. *, Katarzyna Cecylja, c. G. Marcina Wichlińskiego pos. d. P., syna Jana W. z G. Kunegundy z Sławińskich i G. Józefy Zielonackiej, c. Franciszka Z. z Katarzyny Szczytnickiej -- G. Franciszek Z. ojciec, dz. d. Goniczki i Kurcew i G. Katarz. z Sczytnickich Z. żona z Kurcewa

32912 (Czermin)

1800.20/2. (Skrzypna) Józef, 15 *, s. G. Kazimierza 0tuskiego pos. cz. d. S., syna ol. Wawrzyńca 0. z ol. Ant. Goczałkowskiej i Józefy z Strobiszewskich 0tuskiej, c. o. Wojc. Str. z ol. Joanny Mielęckiej -- GD. Józef 0ssowski pos. d. Piątek i in. i GD. Marj. Pągoska ż. pis. kalis. z Zegocina, ass.: G. Józef Pągoski mł. z Zegoc. i GD. Antonina 0ss. z Piątku

32913 (Czermin)

1800.9/3. (Mamoty) * Eufrozyna, c. G. Franciszka Swinarskiego dz-a d. Mamoty, s. o. Macieja Sw. z Marjanny z Swinar. Swinarskiej, i G. Tekli z Pągoskich Swinarskiej, c. G. Ignacego R. dz-a cz. Skrzypny "Korzkiewszczyzny" z G. Antoniny ze Skorzewskich Pąg. -- G. Antoni Pągowski mł. i G. Marjanna Swinarska matka

32914 (Czermin)

1800.27/4. (Skrzypna), 24 *, Stanisława, c. D. Kazim. Dobrzeleskiego ekonoma Skrzyp. i G. z Wilkoskich c. G. And. Witkowskiego i ol. Sł. Marjanny z Sztyerów Witk. -- G. Franc. Swiniarski dz. d. Mamoty i G. v. Anna Rzeszotarska z Czermina

32915 (Czermin)

1801.9/8. (Dw. Skrzypna) Marja Genowefa, 4/8. *, c. G. poprz. 0tuskich [Kazimierza 0tuskiego i Józefy z Strobiszewskich] pos. cz. Sk. -- MD. Józef 0. i G. Ant. z Strobiszewskich 0ssowska

32916 (Czermin)

1801.28/8. (Dw. Mamoty) Augustyn Jan, 26/8. *, s. G. poprz. Swinarskich, [Franciszka Swinarskiego i Tekli z Pągowskich] dz. M. -- nieszl. i G. Antonina Pągowska, ass.: nieszl. i G. v. Tekla Gajecka

32917 (Czermin)

1803.13/2. (Mamoty) Romuald Józef Jan Nep., 10 *, s. poprz. Swinarskich [Franciszka Swinarskiego i Tekli z Pągowskich] -- G. Antoni Pągowski i G. Antonina Nasiorowska

32918 (Czermin)

1804.13/3. (Mamoty) Jan Aleksander, 8 *, s. G. poprz. Swinarskich [Franciszka Swinarskiego i Tekli z Pągowskich] -- M. Józef Nasiorowski i V. Franc. Zielonacka

32919 (Czermin)

1804.10/12. (Korzkwy), (1803.28/11. *) Ksawery Andrzej Józef, s. G. Leona Skotnickiego, s. o. G. Michała Sk. i Joanny de Szałowskie Skotn. i G. Marjanny c. G. Jana i ol. Kunegundy de Stawińskie Wichlińskich -- X. Jan Wichl. prob. zychnowski i G. Apolonja z Wichl. Bujakiewiczowa

32920 (Czermin)

1805.31/1. (Mamoty) Paweł Franciszek Salezy, 25/1. *, s. G. poprz. Swinarskich [Franciszka Swinarskiego i Tekli z Pągowskich] -- G. Ferd. Sayberlich pos. Broniszewic i G. v. Anna Kąsinowska

32921 (Czermin)

1805.16/9. (Strzydzew) * Józef Piotr z Alcantary s. GD. Ludwika i Tekli z Chmielewskich Rapackich pos. d. Strzydzew par. Czermin z wody

32922 (Czermin)

1805.7/12. (Mamoty), 4 *, Feliks Antoni, s. G. Józefa Niniewskiego, s. G. o. Antoniego N. z G. Bogumiły Smardowskiej, i Marjanny z Kąsinowskich Niniew., c. Łukasza i Krystyny z Swiniarskich Kąsin. -- M. Ludwik Rapacki i M. Tekla z Chmielewskich Rapacka posesorzy Strzydzewa

32923 (Czermin)

1806.27/4. (Mamoty) Anastazja, (16/4. *), c. G. poprz. Swinarskich [Franciszka Swinarskiego i Tekli z Pągowskich] dz. d. M., -- G. Łukasz Kąsinowski i ż. jego Krystyna z Swinarskich

32924 (Czermin)

1806.3/7. (Pieruszyce) Emiljanna Marjanna, 2 *, c. G. Walentyna Wichlińskiego, rotm. w. p., s. G. Jana i Kunegundy z Slawińskich Wichliń. i G. Anny z Radońskich, c. o. M. Tomasza R. i Filipiny z Gałczyńskich komorników gran. zs. kalis. -- M. Jan Wichliński i Filipina z Gałcz. Radońska babka, G. Leon Skotnicki i G. v. Tekla Radońska

32925 (Czermin)

1807.15/5. (Mamoty) Witalis Hipolit, 6/4. *, s. G. poprz. Swinarskich [Franciszka Swinarskiego i Tekli z Pągowskich] dz. M. -- M. Michał Kiedrowski i M. Weronika Kiedrzyńska v., c. posesora Strzydzewa

32926 (Czermin)

1807.20/7. (Pieruszyce) Apolinary Czesław, 18 *, s. G. poprz. Wichlińskich, [Jana i Kunegundy z Slawińskich Wichlińskich] -- G. Marcin Radoński i G. Teresa z Radońskich Zajączkowa ścina, ass. przy cerem.: G. Paweł Zakrzewski konsyljarz depart. i G. Teresa Zajączkowa kapitanowa

32927 (Czermin)

1808.30/12. (Kurcew), 28 *, Katarzyna Emiljanna, c. G. Stanisł. Kierskiego i Franc. z Zielonackich, pos-ów d. Jaroszewice, -- GD. Franciszek Zielonacki i GW. Katarzyna z Szczytnickich Zielonacka żona jego, dziedziczka Kurcewa

32928 (Czermin)

1810.13/2. (Pieruszyce) Walentyna Józefa, 12 *, c. G. poprz. Wichlińskich, [Jana i Gunegundy z Slawińskich Wichlińskich] pos. wsi P. -- GD. Stanisław W. pos. wsi Korzkwy i M. Teresa Zajączkowa ż. kapitana w. p.

32929 (Czermin)

1810.8/6. (Wola) Małgorzata, 7 *, s. G. Ignacego Gajeckiego ekonoma z wsi Daniszyn i Eleonory Dąbrowskiej -- Tom. Sienicki organ. z Czermina i Jadwiga Dąbrowska ze wsi Wolia

32930 (Czermin)

1811.20/6. (Koszkwy) Marceli Jan Józef, 17 *, s. G. Stanisł. i Franciszki z Lisieckich Wichlińskich pos. d. K. -- G. Józef i Kat. z Turobickich Lisieccy pos-y Czermina

32931 (Czermin)

1811.22/7. (Pieruszyce) Paulina Marjanna, 15 *, c. G. Walentyna Wichlińskiego i Anny z Radońskich pos. P. -- G. Apolinary W. i G. Małgorz. Hyczeska v. z Wieczyna

32932 (Czermin)

1813.23/7. (Wola) Aleksander, 17 *, s. G. poprz. Gajeckich [Ignacego Gajeckiego i Eleonory Dąbrowskiej] -- Sł. Mac. Dąbrowski z Woli i G. Anna Pniewska z Marszewa

32933 (Czermin)

1813.25/12. (Kurcew) Franciszek Józefat (27/11. *) s. M. Aleksego i Kat. z Bujakiewiczów Zielonackich, poses. Goniczek -- M. Michał Bujakiewicz pos. d. Łęg i M. Katarzyna Z. dz-a d. K.

32934 (Czermin)

1820.5/4. (Twardów) cerem. Józef, s. MD. Leona i Marjanny z Modlibowskich Mierzewskich dziedziców d. Tw. i Czermin, 27/1. * -- ass. MD. Walentyn M. szambelan JKM. z Wijewa i Nep. z Malczewskich Modlib. z Kromolic

32935 (Czermin)

1815.20/8. (Czermin) Ludwika, 14 *, c. G. Karola Krzyżańskiego dyspozytora Czerm. i Weroniki Stawickiej -- MD. Józef Mierzewski dz. Czermina i Kat. Lisiecka pos. Cz.

32936 (Czermin)

1820.30/7. (Marszew) Bolesław Teofil Antoni Józef, 16/6. *, s. M. Józefa i Tekli z hr. Załuskich Wierzchleyskich dz. M. -- JMD. Teofil hr. Z. z Miastkowa i JMD. Marcjanna z Byszewskich Taczanowska z Lenartowic

32937 (Czermin)

1821.22/4. (Skrzypna) Wincenty Ferriusz, 5 *, s. G. Karola Zaborowskiego ekonoma i Teresy Jarantowskiej -- G. Piotr Hartenfels rotm. z Pieruszyc i D. Juljanna Schneider ż. sekret. pow. pleszew.

32938 (Czermin)

1821.11/6. (Marszew) Józef Jakub Erazm (5 *) s. poprz. G. Wierzchleyskich [Józefa i Tekli z Załuskich Wierzchleyskich] dz-ów Marszewa -- X. Józef Brzeziński kan. i prob. grodziski i JMD. Marj. z hr. Załuskich Lipska

32939 (Czermin)

1822.12/6. (Czermin) Petronella Paulina, 10 *, c. G. Piotra i Marj. z Matuszewskich Kraszewskich praefect. silv. -- X. i M. Kat. Zielonacka z Kurcewa

32940 (Czermin)

1823.7/5. (Marszew) Zygmunt Teofil Józef, 1822.19/7. *, s. G. poprz. Wierzchleyskich [Józefa i Tekli z Załuskich Wierzchleyskich] -- GD. Leon Kiedrzyński pos. Sławoszewa i GD. Eleonora z Kiedrzyńskich Zielonacka córka jego też ze Sł.

32941 (Czermin)

1823.20/5. (Pyzdry) Józefa Kat., 1822.31/12. *, c. GD. Teofila Skotnickiego pis. sąd. pow. pyzdr. i Kat. z Wichlińskich -- ass. cer.: MD. Franc. Zielonacki i MD. ż. jego Katarz. z Szczytnickich Ziel. dz-e d. Kurcewa

32942 (Czermin)

1823.9/10. (Cz.) Michalina Franciszka, 8 *, c. G. poprz. Kraszewskich [Piotra i Marj. z Matuszewskich Kraszewskich] -- X. Tom. Baranowski prob. magnuszewski i G. Kat. Kr. z Przybysławia

32943 (Czermin)

1824.21/8. (Marszew) Tekla Józefa Marjanna, 24 *, c. JM. poprz. Wierzchleyskich [Józefa i Tekli z Załuskich Wierzchleyskich] dz. M., -- JM. Jakub Lipski z ż. Józefą z hr. Zał. dz-e d. Starce w Pol.

32944 (Czermin)

1824.5/10. (Marszew) Antonina Franc. 14 *, c. G. Antoniego Kurowskiego ekon. i Marj. Pawłowskiej -- G. Ludwik Hartenfels rotm. i G. v. Petronella Chrzanowska v. z Marszewa

32945 (Czermin)

1825.14/4. (Cz.) Józef Wojciech, 10 *, s. G. poprz. Kraszewskich [Piotra i Marj. z Matuszewskich Kraszewskich]

32946 (Czermin)

1826.4/5. (Cz.) Anastazja, 25/4. *, c. G. poprz. Kraszewskich [Piotra i Marj. z Matuszewskich Kraszewskich] -- GD. Mac. Dembiński i GD. Ludwika Raab z dw. Cz.

32947 (Czermin)

1828.11/7. (Cz.) Wincencja, 2 *, c. G. poprz. Kraszewskich [Piotra i Marj. z Matuszewskich Kraszewskich] -- G. Edm. Dembiński mł. z Cz. i G. Józefa Dollen v. z Skrzypny

32948 (Czermin)

1829.24/5. (Korzkwy) Stanisława Józefa, 2 *, c. G. Nepom. Wężyka ekonoma i Nep. Borowskiej -- M. Ignacy Pruski dz. Pieruszyc i M. Józefa Rokossowska v. z K.

32949 (Czermin)

1829.20/8. (Korzkwy), Roman Józef, 5 *, s. G. Władysł. Rokossowskiego i Józefy z Czarneckich dz-ów d. K. -- X. Józef Karpiński dziekan nowomiejski, prob. jarociń. i GD. Ewa z R. Koralewska pos-a d. Strzydzew

32950 (Czermin)

1829.22/11. (Wola) Marjanna, 8 *, c. G. Pawła Swinarskiego i Kat. Maciejewskiej -- Ignacy Rotecki ekon. z Strzydzewa i Marjanna Kraszewska ż. pref. lasów z Wesołki

32951 (Czermin)

1830.25/7. (Cz.) Jakub Ignacy, 24 *, s. G. poprz. Kraszewskich [Piotra i Marj. z Matuszewskich Kraszewskich] ekonomów, -- MD. Mari. Mierzewska dz-a Cz. i D. Karol Mędrzycki dyr. dw. Cz.

32952 (Czermin)

1830.28/12. (Wola) Agnieszka, 25 *, c. poprz. G. Swinarskich [Pawła Swinarskiego i Kat. Maciejewskiej] -- G. Jan Koczorowski z ż. Ludwiką z Sw., z Mamot.

32953 (Czermin)

1777.25/4. G. Kajetan Kamieński wd., kapit. JKMci x Barbara Zielonacka claniestine confractim in parochiali eccl. Wałkowiecz. djec. pozn. po uzysk. kons. ratyfik. we własnym kość. paraf.

32954 (Czermin)

1778.14/2. (Mamoty) MD. Łuk. Kąsinowski regent zs. wieluński x MD. v. Kryst. Swinarska z Mamot -- MD. Stan. Skąpski dz. z Korzkw i MD. Walerjan K. viceregens kaliski

32955 (Czermin)

1781.26/2. (Marszew) MD. Wojc. Bojanowski z 0strowieczna woj. pozn. x MD. v. Apolonja Kęszycka z Marszewa - ślub w kość. pleszew. -- JMD. Gabryel Skorzewski gen. JKMci, dz. wsi Dąbrówki i MD. Aleks. Bojan. dz. wsi Przybini w p. pozn., GD. Piotr Kąsinowski pos. Chwałkowa z djec. pozn.

32956 (Czermin)

1783.1/3. (Mamoty) GD. Maciej Swinarski wd., dz. wsi Mamoty, x G. Marjanna Swinarska -- G. Ant. Skąpski, G. Franc. Sw. etc.

32957 (Czermin)

1783.24/9. (Czermin) MD. Marcin Łobodzki pisarz gr. łęczycki x MD. Józefa Kurcewska, v. z Cz., -- JMD. And. Mielęcki dz. W. Piątku i Małego, gen. w. JKMci, Wawrzyniec Czarnecki stolnik łęczyc., G. Ant. Kurcewski

32958 (Czermin)

1785.2/2. (Cz.) M. Ant. Kurczewski burgr. kalis. x Marjanna Kurcczewska v. -- G. Franc. Kierzkowski, Filip Rudnicki etc.

32959 (Czermin)

1787.25/11. (Cz.) G. Franc. Dzierzanowski organ. czerm. x GD. v. Marj. Malińska -- GD. Mac. Swinarski dz. wsi Mamoty, GD. Franc. Czyżewski pos. wsi Czermin i G. Adam Bielski ekonom czerm.

32960 (Czermin)

1788.6/1. (Marszew) GD. Jan Nep. Mięszkowski x G. D. Aleksandra Koźmińska v. -- JMD. Makary Gorzeński klan kamień. i MD. Ign. Wyganowski burgr. kalis., MD. Marcin Kęszycki

32961 (Czermin)

1789.28/6. (Marszew) G. Aleksy Prusinowski x v. Teodora Łobodzińska -- G. Mich. Baczyński, G. Wojc. Jabłoński, i nieszl.

32962 (Czermin)

1793.17/9. (Skrzypna) G. Franc. Swiniarski pos. d. Mamoty x G. Tekla Pągowska dz-a cz. w Skrzypnie, v. -- G. Antoni P. jej ojciec i nieszl.

32963 (Czermin)

1775.18/3. (Skrzypna) † G. Michał Moraczewski dziedzic dożywotni cz-i Skrzypny, "Korzkiewszczyzny" l. ok. 90

32964 (Czermin)

1776.9/9. (Mamoty) poch. G. Florjan Swiniarski indispositus, quia amentiam passus fuit longotempore 7 †, l. 44 poch. cm.

32965 (Czermin)

1777.3/12. (Strzydzew) poch. G. Barbara Hakoszewska ż. pisarza prowent., 30/11. †, l. 21

32966 (Czermin)

1778.28/2. (Korzkwy) poch. G. Józef Krassowski 26 †, l. ok. 70, 1778.30/4. (Mamoty) † G. Józef Skąpski l. ok. 80

32968 (Czermin)

1779.10/7. (Mamoty) † dziecko ochrz. z koniecz. przez D. Mac. Swiniarskiego dz-a tej wsi, jako Jan Nep., s. GD. Łukasza Kąsinowskiego

32969 (Czermin)

1780.28/9. (Korzkwy) † Józef, s. GD. Jana Miaskowskiego 29 tyg.

32970 (Czermin)

1780.14/11. (Korzkwy) Fatis cessit G. Casimirus Myslinski hac de causa, quia cadens de equo destitutus loqula tantum absolutione in viadonatus, mortuus in villa K., cuius corpus sepultum est in cinatario ad latus capellae S. Jacobi

32971 (Czermin)

1782.15/4. (Korzkwy) † G. Bartł. Krzesiński, Dispositus in Zegocin, sperans mori, quia iam egzotabat. potem † nagle, l. ok. 50

32972 (Czermin)

1783.16/9. (Mamoty) † G. Anna Skąpska, wdowa l. 77

32973 (Czermin)

1787.2/1. (Cz.) † G. Franc. Kieszkowski l. ok. 80

32974 (Czermin)

1789.20/7. (Pieruszyce) † G. Łukasz Karwacki l. ok. 90

32975 (Czermin)

1792.16/8. (Mamoty) † G. Maciej Swinarski dz. wsi Mamoty, l. ok. 65

32976 (Czermin)

1796.15/2. † G. Teresa Magnuska v. ze dw. Strzydzew l. 16, morbo popular. poch. 17

32977 (Czermin)

1796.9/6. † (Mamoty) GD. Jan Borysławski ekonom z dw. Mamot. l. 45, Phtysis. poch. 11/6.

32978 (Czermin)

1798.6/5. (Skrzypna) poch. Anna dziecko G. Franciszka i Tekli Swinarskich l. 4, m. papillarum

32979 (Czermin)

1798.29/8. poch. (Kurcew) GD. Barbara z Zielonackich Kamińska kapit. b. w. pol., chorowała ok. 4 l. l. 49, 27 †, ex intumescentia rentris

32980 (Czermin)

1799.28/3. poch. (Kowalew) GD. Antoni Kurcewski, komornik, dz. Kowalewa, m. forsionico 22/3. †, l. 51, morbo calculo

32981 (Czermin)

1800.12/3. (Mamoty) poch. Eufrozyna, 6 dni, c. G. Franc. i Tekli Swinarskich dz-ów Mamot. 10 †, m. ob Debilitatem

32982 (Czermin)

1800.21/4. (Kurcew) poch. G. Mich. Zielonacki, 15 †, morbo Gryps v. Influentia, l. 78

32983 (Czermin)

1800.22/4. (Pieruszyce) poch. Brygitta, l. 3, c. G. Jakuba i Urszuli Lisieckich ekonomów tej wsi 19 †, m. popullurum

32984 (Czermin)

1800.22/8. (Marszew) poch. G. Ant. Białkowski mł., l. 23, 19 †, m. febris putridae. Przybysz do dworu maruszewsk.

32985 (Czermin)

1801.6/10. (0lędry Skrzypne) poch. G. Teodora de Ciążenskie 0sinska, 2-o v. Zakrzewska, l. 90, długo była sparaliż. 4/10. †

32986 (Czermin)

1802.16/1. (Cz.) poch. GD. Marjanna Katarz. Salomea, z Mieruckich Gajecka † m. febris enormis 14/1., l. 65

32987 (Czermin)

1802.1/9. (Mamoty) poch. Jan r. 1, s. G. Franc. i Tekli Swinarskich, poch. 29, m. phtisi.

32988 (Czermin)

1802.1/11. (Korszkwy) poch. G. Kunegunda de Sławińskie Wichlińska, m. hydropico, 30/10. †, l. 70

32989 (Czermin)

1802.14/2. (Cz.) poch. G. Ant. Gajecki, l. 78, 12 †, s. o. G. Franciszka G. i Marj. z Radoszewskich, ojciec Curata Czermińsk, m. gangrena pedis

32990 (Czermin)

1804.12/11. (Korzkwy) poch. G. mł. Andrzej 0tocki, l. 11, 9 †, morbo papillarum

32991 (Czermin)

1805.7/5. (Korzkwy) poch. Xawery-Andrzej, s. G. Leona i Marjanny Skotnickich pos. wsi Korzkwy, r. 1, † phtysis

32992 (Czermin)

1805.5/12. (Cz.) poch. J. R. D. Józef z Komorza Kurcewski prał. dziekan koll. choc., dz. dożyw. Cz. i Kowalewa, 1 †, m. diurno pedum ac hydropico, † w Cz. l. 87, mies. ok. 8, dobra rozdysponował między swe córki przed kapłań. zrodzone

32993 (Czermin)

1806.24/1. (Cz.) poch. JR. Aleks. Gajecki pleb. tut. i rektor, 20 †, febri putrida, l. 40, m. 8

32994 (Czermin)

1806.16/3. (Skrzypna) poch. Tekla, dziecko G. Józefa Lisieckiego i Kat. z Turobickich dzierż. pos. S. 14 †, m. papullarum

32995 (Czermin)

1806.14/5. (Mamoty) poch. G. Aleks. Swinarski s. G. Franc. i Tekli z Pągowskich, dz-ów M. 12 †, l. 3, m. fabium

32996 (Czermin)

1806.5/8. (Mamoty) poch. Franciszek, s. G. poprz. Swinarskich [Franc. i Tekli z Pągowskich] dz-ów M., 3 †, rok 1, mies. 6, hydrope

32997 (Czermin)

1806.17/9. (Pieruszyce) poch. G. Emiljanna Marjanna c. G. Walentyna i Anny z Radonskich Wichlińskich pos. d. P., 15 †, mies. 2 1/2 ? thussi

32998 (Czermin)

1807.14/3. (Mamoty) poch. G. Marjanna z Swinarskich Swinarska, wd. po ol. Macieju Sw. dziedzicu M. 11 †, l. 63, paraliż

32999 (Czermin)

1809.17/4. (Mamoty) poch. Juljanna, c. G. Franc. i Tekli z Pągow. Swinarskich dz-ów M., 15 †, l. 3 m. phtyseos

33000 (Czermin)

1810.26/4. (Pieruszyce) poch. Franciszka, c. G. Tomasza i Urszuli Lesieckich ekon. z P. 24 †, l. 4, ex pustulis

33001 (Czermin)

1810.28/5. (Mamoty) poch. G. Krystyna z Swinarskich Kąsinowska, mieszk. w M., 25 † paraliżem tknięta, l. 54

33002 (Czermin)

1811.29/5. (Pieruszyce) poch. Walentyna Józefa, c. G. poprz. Wichlińskich pos. d. P., 28 †, r. 1 1/4, m. ignoto

33003 (Czermin)

1811.26/8. (Szymanowice) † GD. Marcin Wichliński pos. d. Sz., poch. 28, poch. w Cz. kość., l. 49, febris putuida w nast. zapisce powiedz. że 27 †, l. 48, 28/8. poch.

33004 (Czermin)

1813.25/4. (Pieruszyce) poch. G. Jakub Lesiecki ekon. dw. P. 23 †, l. 60, ex maligna

33005 (Czermin)

1813.19/8. (Twardów) poch. MD. Katarz. z Kurcewskich Mierzewska podsędkowa zs. wschowska, kolatorka czermiń., dz-a tejże wsi. † Twardowo 15, l. 60, m. aepidemico

33006 (Czermin)

1813.28/9. (Mamoty) poch. GD. Franciszek Swinarski dz. d. Mamoty, 27 †, ex epidemia, l. 46

33007 (Czermin)

1814.13/1. (Pieruszyczki) poch. G. Urszula z Łączkowskich Lesiecka, wd. po ol. Jakubie ekonomie w Pieruszycach, 11 †, ex gangrena, l. 46

33008 (Czermin)

1814.11/8. (Kowalew) poch. GD. Kaz. Kurcewski współdz. d. K., mł., 9 †, tknięty paraliż. w K. l. 28 (a w rubryce napis. 72!)

33009 (Czermin)

1818.20/4. (Marszew) poch. MD. Kat. z Wierzchleyskich Mikorska ż. separow. przez rozwód JM. Józefa M. sędziego pow. odolanow., 16 †, l. 34, m. dapibus

33010 (Czermin)

1820.19/4. (Cz.) poch. MD. Józef Leszczyc Mierzewski mł., dz. i collator d. Cz., † ex hydrope 14, l. 34

33011 (Czermin)

1820.21/4. (z Polski, w Marszewie) poch. G. Marcin Bogdański persona vagabunda, z wsi Poddębice w Pol. 19 †, mente captus, l. 50

33012 (Czermin)

1821.12/4. (Marszew) poch. Bolesław Teofil Ant. Józef, mies. 9, s. M. Józ. i Tekli z hr. Załuskich Wierzchleyskich dz-ów Marszewa, 9 †

33013 (Czermin)

1822.18/4. (Koszkwy) poch. G. Antoni Łaznowski mł. przybysz., 16 †, ex dyarrha, l. 30

33014 (Czermin)

1822.23/7. (Kurcew) poch. G. v. Emiljanna Kat. Kierska, c. GD. Stanisł. K. i Franc. z Zielonackich, pos. d. Cienina w Pol., bawiąc w domu MD. Franciszka i Katarzyny z Szczytnickich Zielonackich dz-ów K., dziadów swych, 20 †, ex dyarrha, l. 13, m. 7

33015 (Czermin)

1822.25/11. (Korzkwy) poch. GD. Helena z Myszkowskich Lewicka, wd., matka GD. Tomasza L. posesora wsi K., 22 †, l. 62, ex hydrope

33016 (Czermin)

1824.10/9. (Mamoty) poch. GD. Antonina de Skorzewskie Pągowska wdowa, 7 †, l. 90, starość

33017 (Czermin)

1826.17/9. (Korzkwy) poch. G. Franc. Gliszczyński pos. d. K. mł., 15 †, l. 30, haectica

33018 (Czermin)

1827.31/10. (Kurcew) poch. MD. Katarz. z Szczytnickich Zielonacka, ż. MD. Franciszka Z. dz-a Kurcewa, 27 †, l. 63, ex maligna

33019 (Czermin)

1828.26/3. (Pieruszyczki) poch. GD. Józef Stępczyński żonaty, pos. P., 24 †, bezpot., paraliż., l. 78

33020 (Czermin)

1829.9/10. (Kurcew) poch. G. Franciszka z Zielonackich Kierska, ż. G. Stanisł. K., 7 †, l. 44, paraliżem tknięta

33021 (Czermin)

1830.3/3. (Wesółka) poch. G. Konst. z Kiedrzyńskich Dembińska, ż. G. Wojc. D., 28/2. † ex calculis, l. 42

33022 (Czermin)

1830.28/12. (Pieruszyce) poch. G. Jan Pruski, żonaty, 26 †, ex hydrope, l. 82

33023 (Czermin)

1832.21/5. (Korzkwy) † Roman, s. G. Władysława i Józefy Rokossowskich dz-ów wsi K., l. 3

33024 (Czermin)

1834.15/10. (Kurcew) † G. Franciszek Leszczyc Zielonacki dz. wsi K. l. 77, s. G. Michała i Marjanny ZZ. febra i apopleksja

33025 (Czermin)

1834.5/12. (Strzydzew) † GM. Józefa Wolska, żona dziedzica Komaszyc, c. G. Wincentego Rapackiego i Józefy dz-ów d. Falszewo, l. 28, phtisi

33026 (Sokolniki)

1755.28/6. k. Wrześni Jan, s. G. Józefa i Marjanny Gorskich -- G. Maciej Zagorski i G. Katarzyna v. Pawłowska. Wszyscy z Gorazdowa

33027 (Sokolniki)

1755.12/10. Michał Hieronim, s. MGD. Jana i Teresy Radolińskich posesorów Sokolnik -- MGD. Józef Lipski i M. Anna v. Chociszewska

33028 (Sokolniki)

1761.8/3. Rodzice chrzestni: MD. Piotr Drwęncki rejent koniński i MV. Kunegunda D. wszyscy z Sok.

33029 (Sokolniki)

1762.19/4. Zofja-Katarzyna, c. MGD. Wojciecha i Juljanny z Czarnieckich pos. Gorazdowa -- GD. Józef Kurczewski i G. Zabłocka, dz-a Czeszewa i Mikuszewa

33030 (Sokolniki)

1762.29/7. Franciszek Xawery, s. GD. Klemensa i Zofji z Rokoszeskich Karsnieskich (!) -- GD. Jan Suchorzeski s. GD. Suchorzewskiego vexiferidis wsch. i GD. Estera rodzona siostra

33031 (Sokolniki)

1763.6/2. Klemens, s. N. Kazimierza i Konstancji Glińskich -- G. Klemens Karśnicki i Marjanna z Radolińskich Trzybińska

33032 (Sokolniki)

1763.3/5. Antonina, c. MGD. Wojc. i Juljanny Czarneckich -- GD. Kalsztin z żoną

33033 (Sokolniki)

1764.27/5. Stanisław Jan Nepom., s. GD. Wojc. i Juljanny z Zabłockich Czarneckich -- G. Kalsztyn, i G. v. Marj. Zabłocka

33034 (Sokolniki)

1766.22/6. Juljanna Kunegunda, c. N. Józefa i Róży Smolinskich -- MGD. Józef Drwęncki instygator zs. poznań. i JGD. Anna virgo Bielicka pisarzówna bydgoska

33035 (Sokolniki)

1758.24/I. (Gorazdowo) † G. Kaz. 0drowąż Mięszkowski dz. cz. Gorazdowa

33036 (Sokolniki)

1778.9/3. (Chorynia) Franciszka-Marianna, c. MD. Piotra i Wiktorii Drwęskich pisarzów zs. pozn. a 5/4. cerem.: -- J. Michał Skorzewski podkomorzy pozn. i I. żona jego z d. Komorze

33037 (Sokolniki)

1780.30/5. (Sokolniki) Jan-Feliks, s. MD. Tomasza i Joanny Kraszkowskich, 28/5. *, cerem. 1781.2/1. -- JMD. Piotr Drwęski z ż. Wikt. z Bielińskich pisarz zs. pozn.

33038 (Sokolniki)

1781.16/2. (Gorazdowo) (25/1. *) Paweł, s. G. Józefa Xawer. i Marj. Z... Jankowskich -- G. Ant. Telat mł. i V. Marj. Czarnecka

33039 (Sokolniki)

1782.27/1. Agnieszka, c. GD. Antoniego i Brygitty Dobczyńskich -- MD. Tomasz Kraszkowski i MD. Marjanna Drwęska wszyscy z Sokolnik

33040 (Sokolniki)

1784.4/10. (S.) Tekla, c. MD. Tom. i Joanny Kraszkowskich (22/9. *)

33041 (Sokolniki)

1760.6/2. GD. Józef Katerla x G. Teresa Karśnicka -- GD. Ludwik Niesiołowski, Walentyn Suchodolski And. Czyzeski

33042 (Sokolniki)

1765.10/6. GD. Karol Szpotański x G. Zofja Strzeszkowska v. -- MG. Wojc. Czarnecki pos. Gorazdowa, MG. Marcin Lipski pos. Grabowa

33043 (Sokolniki)

1776.6/8. N. Franciszek Lewicki x N. Salomea Thorzewska -- G. Józef Perkoski i l. Sebastjan scabirmus Sokolnicki

33044 (Sokolniki)

1778.8/6. (Sokolniki) G. Tomasz Kraszkowski z woj. sier. ordinis, militaris x G. Joanna Drwęska -- JMD. Piotr Drwęski, pisarz zs. poznański z żoną i G. Stanisław Bardski, z żoną swoją

33045 (Sokolniki)

1785.18/9. Sław. Tomasz Kordębski s. Tomaszewski z judaizmu nawróc. x Agata, c. l. Franciszka chałupniczka poddanego

33046 (Sokolniki)

1828.30/4. (Dąbrowa) Teofila, 13/4. *, ch. 30/4. c. G. Jana 0rłowskiego poses. z Piotrowic i Ludwiki z 0rłoskich -- G. Marcin 0rłoski mł. i Urszula ż. Karola Lenener

33047 (Sokolniki)

1773.20/8. † Katarzyna, matka rodziny MGD. Drwęnckiej lat ponad 70 ("Mater familias Mci Gsi D! Drwęncka") poch. cm. Sokoln.

33046 (Sokolniki)

1776.21/1. † N. Karol Szpotański poch. w kość.

33048 (Sokolniki)

24/8. (Zydowo) † Klemens, l. ok. 6, s. G. Kazimierza i Konstancji Glińskich, poch. cm.

33049 (Sokolniki)

1791.19/3. (Gorazdowo) G. Józef Mostowski wd., por. kawal. narod. x Konstancja Manierowiczówna -- G. Ant. Izdebski i Stef. Rozdrażewski "chrabia" (!)

33050 (Sokolniki)

1791.29/5. (Gorazdowo) Nepomucena Helena, c. G. Józefa i Konstancji Mostowskich porucz., 23 *

33051 (Sokolniki)

1791.10/12. (Gorazdowo) (1/12. *) Teresa Bibjanna, c. G. Józefa i Juljanny z Kraszowskich Izdebskich -- M. Marjanna Zabłocka i Franciszek Kraszowski dziad z Gorazdowa

33052 (Sokolniki)

1792.7/10. (Żydowo) (2 *) Michalina, c. Szymona i Kat. z Mańkowskich Stobieckich -- JM. Franc. Raszewski komornik wschow., kom. cyw. wojsk. woj. gn. i M. Elżb. z Rasz. Białobłocka z Żydowa

33053 (Sokolniki)

1792.29/5. (Gorazdowo) † † Teresa i Bibjanna, cc. Józefa i Julianny Izdebskich, poch. 31 na cmentarzu

33054 (Sokolniki)

1791.5/5. (Żydowo) † G. Maciej Miklaszewski, l. 80, poch. 7/5. na cmentarzu

33055 (Powidz)

1798. x. G. Józefa Kosińska, c. dziedzica Podwiekowa

33056 (Powidz)

1805 G. Kunegunda Kosińska, h-ssa Wiekowa

33057 (Powidz)

1800.XII. wyst. G. Franciszek Ubysz

33058 (Powidz)

1799.25/8. † Powidz G. Magdalena Żuchowska staruszka ok. 1723 *

33059 (Powidz)

1797.14/6. ch. Teresa Jadwiga, c. Józefa Żukowskiego i Aleksandry Zaleskiej, † p. 1797

33060 (Powidz)

1798.3/4. ch. Anastazji, c. poprz. Zukowskich, [Józefa Zukowskiego i Aleksandry Zaleskiej] (30/3. *)

33061 (Powidz)

1798.30/3. ch. Szymona Gabriela, * w Ruchocinku 25, s. G. Wojciecha Kierskiego i Justyny Górskiej -- v. Elżbieta Zybyszewska z R-ka, Andrzej Zbyszewski z R-ka

33062 (Powidz)

1800.IV. † Euzebjusz l. 8, s. poprz. Kierskich [Wojciecha Kierskiego i Justyny Górskiej]

33063 (Powidz)

1800 † Konstanty l. 14 1/2, s. poprz. Kierskich [Wojciecha Kierskiego i Justyny Górskiej]

33064 (Powidz)

1827.13/11. w P. G. Szymon Kierski mł. de Zdroje excubitor z par. Giewartów, ok. 1798 *, s. Wojc. i Justyny z Górskich x honesta Teofila Kokoszyńska, v., ok. 1808 *, c. hon. Wojc. i Konstancji z Blachniewskich. Sw. N. Karol Schultz dziedzic Kornat.

33065 (Powidz)

1855.19/7. * (Ruchocin) Jadwiga Helena, c. G. Hipolita Kierskiego i G. Heleny Święcickiej -- X. Hilary Koszutski, prob. z Mielżyna, Ignacy Gutowski i Kunegunda Kierska

33066 (Powidz)

1798.4/4. * (Powidz) Teodozja Anastazja, c. G. Ignacego Bielińskiego i Marji Niedziałkowskiej -- G. Jakub Izbiński, i G. Ludwika Lewkowiczowa pos-a Polanowa. † Powidz 1798

33067 (Powidz)

1799.31/3. chrzcz. z wody z powodu konieczn. (19 *), Józef Anzelm, s. G. Antoni Rzeszotarski (syna Antoniego i Agnieszki z Potockich) posesora iure feudi Ruchocinka i Wiktorii Łęskiej -- G. Stanisław Szynkowski i Maria z Chwaliszewskich Rzeszotarska

33068 (Powidz)

1799.I. † Arnold Rzeszotarski, s. poprz., [Antoniego Rzeszotarskiego i Wiktorii Łęskiej] ok. 1786 *

33069 (Powidz)

† 1802 Aleksander Józef, s. G. Józefa de Trąmpczyńskie Trąmpczyńskiego (!) pos. Ruchocinka i Stanisławy Konarskiej, * 1801

33070 (Powidz)

1802.20/4. ch. (28/2. *) Kazimierz Łukasz, s. poprz. Trąmpczyńskich [Józefa de Trąmpczyńskie Trąmpczyńskiego (!) i Stanisławy Konarskiej] (uzup. chrztu z wody) -- chrz. 1801 Maksymiljan Tr., Antonina K., 1802 Łukasz i Antonina K. dziadkowie, suppl.: Łukasz K., Anna T. wdowa

33071 (Powidz)

1797.11/7. (6 *) (Ruchocinek) Małgorzata, c. nieśl. incastae Jadwigi Konarskiej, gościa G. Andrzeja Zbyszewskiego

33072 (Powidz)

1802.17/5. G. Tomasz Trąmpczyński mł., ok. 1772 *, pos. s. Malenin x Konstancja z Bociańskich Zabłocka wd., ok. 1754 *, pos-a Podwiekowa -- Józef Tr., Wawrzyniec Kierski i Florian Średnicki

33073 (Powidz)

1802.30/9. chrz. Wiekowo (26 *) Michalina Konstancja Teresa, c. G. Macieja Gawrońskiego (syna zm. Wojciecha i Anny z Romiejowskich poss. Wiekowa) i Józefy, c. Wojciecha i Marii z Chodupskich (!) -- G. Kaz. Borowski, Konstancja Tr., Stanisław Trzebiński, Elżb. Borowska

33074 (Powidz)

1802.30/9. uzup. chrztu G. Wojciecha Bartłomieja Gawrońskiego, dorosłego, ok. 1777 *, s. zm. G. Wojc. G. i Marii (!) Romiejewskiej -- Stanisław, Maria Trzebińscy, Konstancja Trąmp., Kaz. Borowski

33075 (Powidz)

1805.14/4. z wody (Ruchocinek) (7 *) Kazimierz Stanisł., s. G. Ludwika Wyszyńskiego ekonoma i Weroniki Gruckiej -- G. Tad. Binkowski mł. i hon. Regina Miczyńska

33076 (Powidz)

1806.29/12., 22 * (Ruchocin) Zenon Sylwester, s. G. Maksymiljana Tadeusza Jaraczewskiego (syna zm. Tadeusza i Anieli z Jaskólskich posesorów wsi Ruchocin) i Róży Łakińskiej, c. zm. Józefa i Teresy z Kołudzkich -- Zofja Kołudzka

33077 (Powidz)

1840.16/8. * (Ruchocin) Jadwiga Pelagia Melanja c. G. Zenona Jaraczewskiego i Praksedy Gutowskiej tenut. -- Franc. Gorzeńska dz. w Woli

33078 (Powidz)

1815.7/7. (Ruchocin) * Apollinary-Ignacy, s. G. Łukasza Gutowskiego i Leokadii Łakińskiej -- chrz. Apolinary Ł., Róża Jaraczewska. Rodzice 1819 tenut. poses. R.

33079 (Powidz)

1815.23/7. (Ruchocin) ch., * Lubochnia 1814.15/7. Prakseda Tekla, c. poprz. Gutowskich [Łukasza Gutowskiego i Leokadii Łakińskiej] -- Hier. Gorzeński, Prakseda Ł.

33080 (Powidz)

1821.14/10. (Ruchocin), 23/9. *, Antoni Józef Walenty, s. poprz. Gutowskich [Łukasza Gutowskiego i Leokadii Łakińskiej] -- Walenty Sikorski dz. wsi Kroszkowo, v. Elżbieta G. z Rzegnowa

33081 (Powidz)

1836.26/5. (Ruchocin) † G. Franciszek Gutowski kawaler ok. 1776 *, ból nogi, poch. cm. przy kość. 1823.22/12. *, ch. 1824.1/I. (Ruchocin) Józef Zenon, s. poprz. Gutowskich [Łukasza Gutowskiego i Leokadii Łakińskiej]

33083 (Powidz)

1806.14/2. † G. Jakub Bieńkowski, s. †-go przed 1805 Walentego i Marcjanny z Gembartów, w r. 1805 dziedzic Ruchocinka i in. dóbr, ożeniony z Józefą Chełmską. † jako wd. skutkiem paraliżu w R. Józefa Ch. była c. Stanisława i Doroty z Skórzewskich

33084 (Powidz)

1805.25/7. uzup. chrztu (Ruchocinek), ch. z wody Jarząbkowo 1794.7/12. Tadeusz, s. poprz. G. Bieńkowskich [Walentego i Marcjanny z Gembartów Bieńkowskich] - 1794 Maciej Chwaliszewski stolnik żydaczewski i Justyna z Dobrogoyskich Trąmpczyńska; 1805 x. Józef Gembart primicerius gnieźń., N. z Grudzielskich Ponińska, Marceli Poniński, Marcjanna z Gembartów 1-o v. Bieńk., 2-o v. Iłowiecka babka

33085 (Powidz)

1824.30/8. † (Ruchocinek) G. Zuzanna Stanowska, wd., ok. 1748 *

33086 (Powidz)

1815.30/1. (Ruchocinek) G. Ignacy Stanowski ok. 1777 *, kap. w. p. x Maria Bieńkowska v., -- św. Xaw. Chełmicki, Tom. Jaraczewski, Tad. B. Ignacy S. w l. 1815/19 pos., od ok. 1821 dziedzic Ruchocinka, † tamże 1828.9/I. jako kap. w. p. wdowa, ok. 1793 *, poślubiła 1829.2/3. G. Ludwika Nitkowskiego, s. Karola i Anny, *-go ok. 1803. Maria była dz-ą R-nka. Św.: G. Jan Gostyński pos., Józef Grochowski adwokat zs. gn. And. Burakowski supertelonearius z Strzałkowa

33087 (Powidz)

1815.16/12. * (Ruchocinek) Albina-Józefata, c. G. Ignacego Stanowskiego i Marii Bieńkowskiej, ch. uzup. 1843.29/12. Gostuń (Giewartowo) wtedy chrz.: Bibj. Rożnowska dz. 1/2 Gostonia

33088 (Powidz)

1818.26/2. (Ruchocinek) ch. z koniecz. Jakób-Józef, s. poprz. G. Stanowskich [Ignacego Stanowskiego i Marii Bieńkowskiej] - Tadeusz Bieńkowski brat matki i Zuz. Stanowska matka ojca

33089 (Powidz)

1821.27/5. ch., (* Ruchocinek 16/4.) Maria-Teofila, c. poprz. G. Stanowskich [Ignacego Stanowskiego i Marii Bieńkowskiej] - chrz.: Ign. Wodecki dz. Karsewa i Wilkówka z ż. Marją z Brzozowskich. 1821 †

33090 (Powidz)

1822.9/11. ch. (* Ruchocinek 5/8.) Roman Wojciech, s. poprz. G. Stanowskich [Ignacego Stanowskiego i Marii Bieńkowskiej] - chrz. G. Józefa Wieliczkowa z Moskorzewa wojew. krak. † m. l. 34 1857.15/10. w Gostuniu (Giewart.)

33091 (Powidz)

1844.14/10. G. Zuzanna Stanowska, ok. 1816 *, v. z Polanowa x Jana Wieczorowskiego, mł., ok. 1813 * plenipotenta dóbr szlach. "Hoynice" -- św. Jakub Stan. brat i Józef Brudzewski z Gonic.

33092 (Powidz)

1833.24/11. (Powidz) N. Hieronim Elżanowski, mł., ok. 1799 *, pisarz dworski z Przyjmy w Król. x Julja Masłowska, ok. 1808 *

33093 (Powidz)

1807.30/8. (Powidz) † Maria, ok. 1759 *, ż. Stanisława Trzebińskiego, ok. 1744 *, od ok. 1797/VI., - 1800.IX. dzierżawcy prob. w P.

33094 (Powidz)

1808.31/I. Stanisław Trzebiński x hon. Anna Borowska (P.) acathol., v., -- G. Józef Stempczyński, Florian Srednicki, Augustyn Weydner

33095 (Powidz)

1827.25/7. † w P. Stanisław Trzebiński, mieszk. w P. (ż. 1811: Zborowska)

33096 (Powidz)

1811.20/10. * w P. Teofila-Józefata, c. Stanisława Trzebińskiego i Anny Zborowskiej -- Gabryel Gzowski dziedzic Procynia i Maria Schultzowa z Skorzęcina

33097 (Powidz)

1813.22/8. * Ludwik Łukasz, s. poprz. Trzebińskich [Stanisława Trzebińskiego i Anny Zborowskiej] -- Łukasz Gutowski

33098 (Powidz)

1815.12/3. * Józefata Maria, c. poprz. Trzebińskich [Stanisława Trzebińskiego i Anny Zborowskiej]

33099 (Powidz)

1817.26/9. * Michał, s. poprz. Trzebińskich [Stanisława Trzebińskiego i Anny Zborowskiej] -- Prakseda Łakińska dz-a Mielżyna

33100 (Powidz)

1836.18/3. ch. Teofili Konstancji, 1834.16/12. *, w Kijewicach p. inowrocław., c. sław. Konstantego Elsnera "quondam officialis woyta" i Teofili Trzebińskiej relig. acatholica - Anna T. matka, matki

33101 (Powidz)

1803.19/I. † w Pow. G. Petronella z Trzebińskich Swięcicka ok. 1757 *

33102 (Powidz)

1809.24/9. G. Florian Średnicki, ok. 1744 *, chor. b. w. p., wdowiec x w Pow. uczc. Józefata Kosicka panna z P. -- G. Ignacy Rowiński pos. pleb. w P.

33103 (Powidz)

1820.24/I. † w Pow. G. Florian Srednicki

33104 (Powidz)

1820.10/9. w Pow. Józefata Kosicka, c. o. Andrzeja i Florentyny, wd. po Flor. Średnickim x 2-o v. G. Wiktor Dydyński "de Słaszewy in Wylatkowo" ona ok. 1795 *, on s. Bonawentury i Brygitty D. -- N. Ludwik Kiszewski radny

33105 (Powidz)

1810.28/7. * Wawrzyniec-Józef, s. Florjana i Józefy Średnickich, * w Pow.

33106 (Powidz)

1812.2/3. * Marja Anna, c. poprz. Średnickich [Florjana i Józefy Średnickich]

33107 (Powidz)

1815.18/10. * Mikołaj Marcin, s. poprz. Średnickich [Florjana i Józefy Średnickich]

33108 (Powidz)

1817.11/11. * Leopold Andrzej, s. poprz. Średnickich [Florjana i Józefy Średnickich]

33109 (Powidz)

1833.13/9. Józef Średnicki l. 33 mł. x w Pow. Magdalena Kambly, wd., ok. 1797 *

33110 (Powidz)

1837.18/9. G. Marja Średnicka ok. 1813 * x w Pow. sław. Adam Czaszewicz, ok. 1817 * mł.

33111 (Powidz)

1820.26/2. † w Wylatkowie G. Brygitta Dydyńska ż. Bonawentury D., ok. 1764 *

33112 (Powidz)

1821.1/II. * (Pow.) Ignacy Konstanty, s. G. Wiktora Dydyńskiego i Józefy z Kosickich

33113 (Powidz)

1825.17/9. * (Wylatkowo) Michał Juljan, s. G. poprz. Dydyńskich [Wiktora Dydyńskiego i Józefy z Kosickich]

33114 (Powidz)

1822.13/XI. * Powidz, Apolonja, c. poprz. G. Dydyńskich [Wiktora Dydyńskiego i Józefy z Kosickich] † Powidz 1837

33115 (Powidz)

1809.15/1. G. Ignacy Rowiński, wd. dzierż. prob. w Pow. x sł. Agnieszka Malewiczówna, v. z Pow. - św. nieszl.

33116 (Powidz)

1809.25/11. (12/11. *) ch. Leopold-Tadeusz, s. G. Ignacego Rowińskiego i Agnieszki Malewiczówny

33117 (Powidz)

1812.8/4. (7/4. *) ch. Djonizy Rajmund, s. G. poprz. Rowińskich [Ignacego Rowińskiego i Agnieszki Malewiczówny]

33118 (Powidz)

1817.17/4. (Pow.) † G. Mateusz Szelski, ok. 1764 *

33119 (Powidz)

1808.VII i 1821. v. G. Ignacy Wodecki dziedzic Wiekówka, 1821 też Karsewa, 1821 żona jego Marja Brzozowska

33120 (Powidz)

1807.23/8. † (Wiekówko) GD. N. z Sczanieckich Wodecka, ż. G. N. Wodec. dziedzica Wiekówka, ok. 1739 *, poch. Pow. kość.

33121 (Powidz)

1816.29/6. w Wiekowie G. Jan Brodzki wd. z Twierdzina x G. Ludwika Nieżychowska v. -- Józef, Kaz. Br., Marcin Nież.

33122 (Powidz)

1803.6/2. w Wiekówku Nob. Rajmund Rzewucki mł., (ok. 1782 *) x G. v. Agnieszka Gołębiowska ok. 1785 *. -- Jan Korytowski, Stanisł. Prolewicz

33123 (Powidz)

1806.2/2. w Wiekówku G. Kaz. Kiełczewski, wdowiec, ekonom, ok. 1776 * x G. v. Agnieszka Korytowska ok. 1783 *, - św. nieszl.

33124 (Powidz)

1818.30/8. w Podwiekowie uczc. Walenty Przybyszewski mł., ok. 1792 *, s. o. Kaz. i Reginy z Sikorskich x v. Ludwika Chylewska, ok. 1797 *, c. Karola i Salomei z Bukowieckich -- Jan, Feliks Chełmiccy, Mac. Jarochowski

33125 (Powidz)

1821.25/2. w Podwiekowie G. Jan Chełmicki, mł., ok. 1790 *, pos. - tenut. Wiekowa, s. o. Jakuba i Teofili Przyłubskiej, dz-ów Zydowa, x G. Michalina Wstowska, v., ok. 1805 *, c. o. Gabriela i Józefy z Bobrowskich W. W., dzierżawczyni Podwiekowa, -- Aleksy Chełmicki dzierż. Popkowa i Piotr Chełm. sędzia zs. gn., bcia rodz. pana młodego, G. Narcjan Twardowski radca reg. w Bydg., op. panny młodej - Jan Kegel dziedzic Paniewa

33126 (Powidz)

1822.25/6. ch. (13 * Wilkowo), uzup. 1823.18/6., Antoni Feliks, s. poprz. G. Chełmickich [Jakuba Chełmickiego i Teofili Przyłubskiej] -- Feliks Ch., dzierż. Podwiekowa, Nepomucena Malczewska, v. z Krzyżownicy

33127 (Powidz)

1824.1/2. ch. (* w Wiek.1823.13/12.) a 1823 Józefa Ch. babka dziecka z Podwiekowa Teofil, s. poprz. Chełmickich [Jakuba Chełmickiego i Teofili Przyłubskiej] -- Piotr Ch. radca sądu gn. i Maria Müntzberg z Gniezna

33128 (Powidz)

1821.27/11. w 0strowie G. Hilary Ciesielski, mł., ok. 1786 *, s. Izydora i ol. Justyny "de 0strow", x prac. Cecylia Gracz v., ok. 1796 *, c. Wojc. i Magdaleny Graczów

33129 (Powidz)

1835.11/7. w Wymysłowie Sł. Augustyn Kantorski, mł., ok. 1811 *, rodem z Bydgoszczy, ekonom w Wyszakowie par. Zagórów, x G. Antonina Winnicka, ok. 1813 *, przez niego zgwałcona, z Wymysłowa, -- G. Teodor Rayski z Stawiszyna wuj, sł. Józef Busse z Nowejwsi

33130 (Powidz)

1836.27/10. * Augustyna, c. poprz. * urodz. nieślubnie (??) legitymowana per subs. matrim

33131 (Powidz)

1799.14/10. w Pow. spectabl. Józef Winnicki ekonom z Mikorzyna, ok. 1774 * x spbl. Zofja Gorecka v. z Pow., ok. 1780 *

33132 (Powidz)

1812.12/5. * Jan Nepom. Dionizy, s. N. Franciszka Winnickiego i Anny Meyer, * w Charbinie

33133 (Powidz)

1798.18/4. † (R-in) G. Jan Kosicki, ok. 1712 *

33134 (Powidz)

1806.2/6. w Charbinie † G. Piotr Kąkolewski, wd., ok. 1742 *, poch. cm. ewgl. w Smolnikach

33135 (Powidz)

1799.22/1. † (Wiekowo) G. Michał Zabłocki tenut. Wiekowo (stały kaszel krwią) poch. franciszkanie gn.

33136 (Powidz)

1801.IV. (w Podwiekowie) † Jan, s. o. G. Michała i Konst. Zabłockich, ok. 1789 *

33137 (Powidz)

1807.2/9. poch. (Wiekowo) G. Konstancja Jaraczewska wdowa po ol. Ewagrjuszu, J., ok. 1735 *

33138 (Powidz)

1808.18/8. † (R-n) G. Rozalja z Chełmickich Jaraczewska ok. 1750 *, poch. w ziemi

33139 (Powidz)

1808.26/9. poch. († R-ek) G. Katarzyna z Miłodrowskich Kicińska, wd., ok. 1771 *

33140 (Powidz)

1809.8/1. (Wiekówko) † G. Ewa Arkuszewska, ok. 1726 *

33141 (Powidz)

1809.5/6. (Wiekówko) † G. Agn. Arkuszewska v., ok. 1746 *

33142 (Powidz)

1818.10/12. ch. (20/10. * Wylatkowo) Leopold Józef, s. G. Józefa Dobińskiego pos. cząstki funduszu w Wylatkowie i Katarzyny Kossowskiej - chrz. nieszl.

33143 (Powidz)

1818.II. † (Wylatkowo) Michalina, c. poprz. Dobińskich [Józefa Dobińskiego i Katarzyny Kossowskiej] 1 1/2 r.

33144 (Powidz)

1810.16/12. * w Pow. Tomasz Juljusz, s. G. Franc. Grzybowskiego dyspozytora dworu i Marii (1812 Polskiej)

33145 (Powidz)

1812.4/3. * (P.) Bolesław-Kaz., s. G. poprz. Grzybowskich [Franc. Grzybowskiego i Marii]

33146 (Powidz)

1813.20/6. (P.) * Leon Norbert, s. G. poprz. Grzybowskich [Franc. Grzybowskiego i Marii]

33147 (Powidz)

1814.23/7. (P.) * Anna-Prakseda, c. G. poprz. Grzybowskich [Franc. Grzybowskiego i Marii]

33148 (Powidz)

1818./20. uczc. Wicenty Polski dzierż. prob. w P. mąż G. Józefy Brzeżańskiej. Jej siostra v. Michalina Brzeż. 1820

33149 (Powidz)

1823.21/11. ch. (7/10. *) Djonizy-Edward, * Rzymachowo, s. G. Ksaw. Skrzyckiego i Anny Przanowskiej tenut. Rzymachowa

33150 (Powidz)

1841.26/5. † w Pow. na tyfus Józefa Brzozowska, ok. 1795 *, c. Michała Brzoz. dziedzica "wsi Czechnin" i Magdaleny z Sczanieckich, ż. G. Michała Przanowskiego

33151 (Powidz)

1823.23/6. ch. (1822.10/12. *) Arsenia Emilja, c. G. Michała Przanowskiego i Józefy Brzozowskiej właść. Polanowa

33152 (Powidz)

1850.20/5. w Powidzu Arsenia Emilja Przanowska "iam non virgo" x Michał Mroczkiewicz wd. z P., ok. 1802 *

33153 (Powidz)

1828.13/9. w Pow. † N. Lucin... Przanowski, ok. 1811 *

33154 (Powidz)

1835.7/2. ch. (* Charbin 6/1.) Józefa Elżbieta, c. G. Józefa Dembińskiego dziedzica Charbina i Elżb. Rodewald -- G. Euzebjusz D. posesor Niesłabina, Urszula D. z Karsewa

33155 (Powidz)

1836.19/12. ch. (* Charbin 29/6.) Emilja Aurelja c. poprz. G. Dembińskich [Józefa Dembińskiego i Elżb. Rodewald] -- Edward Rodewald, Aurelja Sobeska

33156 (Powidz)

1830.4/2. ch. Polanowo (7/1. *) Antoni-Apolinary, s. G. Hilarego Koczorowskiego pos. Pol. i Zofji Schultz -- Romuald Waliszewski, Apolonja Prądzyńska, Andrzej Prądz.

33157 (Powidz)

1830.1/2. Polanowo † G. Zofja z Schultzów Koczorowska ż. Hilarego, ok. 1802 *, poch. cm. Pow.

33158 (Powidz)

1846.12/12. * Pow. Walerjan Łucjan, s. Hilarego Koczorowskiego "in quilini" i Walerii Kiszewskiej

33159 (Powidz)

1838.23/3. * Rzymachowo Julja Walentyna, c. G. Ludwika Suchodolskiego tenut. fund. Rzymachowo i Jadwigi Schultz -- G. Martyna Kosińska, i Hilary Koczorowski

33160 (Powidz)

1839.13/5. * Rzymachowo, Konstanty Karol, s. poprz. G. Suchodolskich [Ludwika Suchodolskiego i Jadwigi Schultz] -- Karol Hoppe i Julja Schultz

33161 (Powidz)

1847.24/11. w P. Florjan Nagel naucz. z P., ok. 1827 * x Bogumiła Zaborowska z P. "de conditione generosa sub tutela iudicii" ok. 1829 *

33162 (Powidz)

1851.20/7. Michał Błażejewski naucz. w Witkowie ok. 1824 *, x Emilja Zaborowska z P., ok. 1831 * -- Florjan Nagel

33163 (Powidz)

1857.6/5. Józef Cieślewicz mł. z Karsewa par. Niechanowo, ok. 1828 *, x N. Władysława Dębińska V. z R-ina, ok. 1838 * c. rodziców żyjących

33164 (Powidz)

1859.10/6. N. Teodor Jordan dziedzic Chomęcic par. Konarzewo, mł., ok. 1823 *, x Elżbieta Zgrabczyńska v. z Pow., ok. 1824 * -- X. Hilary Koszutski prob. z Mielżyna

33165 (Powidz)

1833.25/5. † w Pow. nagle N. Jan Nep. Chamski ok. 1788 *, stróż

33166 (Powidz)

1836.16/12. † (R-ek) Sławomira, ok. 1821 *, c. G. Józefa i Teofili z Foutowiczów Mikorskich

33167 (Powidz)

1823.23/4. Pow. † Nob. status Józef Izbiński ok. 1758 *

33168 (Powidz)

1824.11/10. † Pow. Marcjanna Izbińska, ok. 1807 *, c. † G. Józefa i G. Józefy, wdowy

33169 (Powidz)

1838.20/4. * Stanisław, s. G. Tadeusza Dąbkowskiego i Konstancji Nowackiej, * w "Kierszczyznie" -- G. Dymitr Pawłowski dziedzic f. Kierszczyzna i Marja Pawł.

33170 (Powidz)

1833.21/12. † (R-nek) Weronika Stanikowska, ż. Stanisława Logi dziedzica R-ka, ok. 1799 *, † po porodzie

33171 (Powidz)

1839.4/3. * Kazimierz Adam Wiktor, s. Stanisława Logi i Józefy Kamieńskiej, dziedziców R-ka, -- G. Jan Kamieński dz. Gulczewa i G-wka, Antonina z Szołdrzyńskich Wendorff, dzierżawczyni dóbr Gutowy. M. Ignacy Wendorff i Józefina z Dzierżanowskich Kamieńska

33172 (Powidz)

1842.19/10. * Mścisław Władysław, s. poprz. Logów [Stanisława Logi i Józefy Kamieńskiej] -- Józef Bąkowski kpt. w. p. i Anastazja Loga ekonomowa

33173 (Powidz)

1845.13/3. * Heljodor-Stanisław, s. poprz. Logów, [Stanisława Logi i Józefy Kamieńskiej] -- Ludwik Nitkowski, dziedzic Skąpego, i Konstancja Kamińska z Gulczewa

33174 (Powidz)

1847.13/7. * Antoni Mścisław, s. poprz. Logów [Stanisława Logi i Józefy Kamieńskiej] -- Józef Kamiński i Julja Lewandowska dziedzice

33175 (Powidz)

1848.23/7. * Wanda Anna, c. poprz. Logów [Stanisława Logi i Józefy Kamieńskiej] -- Ignacy, Władysława Gutowscy, dziedzice

33176 (Powidz)

1849.21/10. * Włodzimierz Władysł., s. poprz. Logów [Stanisława Logi i Józefy Kamieńskiej] -- Longin 0sten assessor sądu i Salomea Wasilewska

33177 (Powidz)

1851.15/1. * Edward Wiktor, s. poprz. Logów [Stanisława Logi i Józefy Kamieńskiej] -- Ludwik de Krynicki, Barb. de Kamieńska

33178 (Powidz)

1852.12/5. * Adam Teofil, s. poprz. Logów [Stanisława Logi i Józefy Kamieńskiej] -- Kajetan, Anastazja L. L.

33179 (Powidz)

1830.2/2. (R-in) ch. (23/1. *) Walenty, s. Nob. Józefa Starczewskiego ekonoma z R-na i Józefy Malczewskiej -- Łukasz i Leokadja Gutowscy z Mielżyna

33180 (Powidz)

1835.24/11. (Pow.) † G. Michał Skoraszewski l. 66 lub 77, Majątku nic, 3 małol. dzieci, ż. Julja Kosmalewicz

33181 (Powidz)

1830.4/4. * Konstancja, c. poprz. Skoraszewskich [Michała Skoraszewskiego i Julji Kosmalewicz] -- Hilary Koczorowski pos. Polanowa

33182 (Powidz)

1839.30/11. † w Polanowie G. Bartłomiej Lutomski (1831 pos. Rzymachowa, 1834/39 tenut. perpetuus Polanowa ok. 1792 *, w chwili śmierci pos. fundi allodialis Polanowa). Pozostawił 4-o małol. dzieci. Żona jego Julja Gliszczyńska, ok. 1800 *, zaślub. ok. 1830, †-a jako b. dziedziczka Polanowa 1869.28/II. w Stojkowie (?) par. Kamieniec, wskutek paraliżu. Pozostawiła 5-oro dzieci, żadnego majątku

33183 (Powidz)

1830.1/12. * Rzymachowo, Wiktorja Wanda, c. poprz. G. Lutomskich [Bartłomieja Lutomskiego i Julji Gliszczyńskiej] - chrz. Alojzy L. i Amalja Grudzielska

33184 (Powidz)

1847.1/2. G. Wiktorja-Wanda Lutomska x Jan Maciejowski wd., ok. 1819 *, nauczyciel z Antonina -- Feliks Binert, Jan M. strażnik gran. i Jan Dorszewski

33185 (Powidz)

1901.29/3. pochow. w Pow. Wiktorja Wanda z Lutomskich Maciejowska, † a w Gnieźnie

33186 (Powidz)

Jana i Wiktorii Maciejowskich, dzieci urodzone w Polanowie (Jan Mac. 1848 nauczyciel, 1855/64 dzierż. Polanowa) : Seweryna-Bronisława 1848.17/6. *, Marja, 1855.2/2. *, Marjan, 1857.2/2. *, Józef-Florjan 1860.28/3. *, Jadwiga 1870.28/9. *, Władysław, 1864 †

33187 (Powidz)

Ignacy de Maciejowski 1893/1901 posesor Polanowa jego żona Mieczysława Szubert, 1-o v. Chodkiewicz Ich dzieci: Marja Józefa, * Pol. 1893.14/7., Mieczysław Józef Arkadjusz, * Pol. 1894.12/I., zaślubił w Byd. 1925.6/10. Zofję Zajnok, Nikodem Antoni Bolesław Lech, * Pol. 1896.15/9.

33188 (Powidz)

1836.8/12. * Pol. Maria, c. poprz. G. Lutomskich [Bartłomieja Lutomskiego i Julji Gliszczyńskiej] poślubiła (deflorata) mieszkając w Powidzu tamże 1862.13/10. Józefa Tylewskiego mł. ze Słowikowa

33189 (Powidz)

1834.26/10. * Pol. Florentyna, c. poprz. G. Lutomskich [Bartłomieja Lutomskiego i Julji Gliszczyńskiej]

33190 (Powidz)

1838.21/3. * Antoni Felicjan, s. poprz. G. Lutomskich [Bartłomieja Lutomskiego i Julji Gliszczyńskiej] -- Ludwik Nitkowski dz. Skąpego i Albina Stanowska v. z Skąpego

33191 (Powidz)

1840.29/4. * w Pol. Stanisław-Bartłomiej, s. poprz. G. Lutomskich [Bartłomieja Lutomskiego i Julji Gliszczyńskiej]. † w wieku 74 1/2 lat w Zielątkowie - Wylatkowie 1915.23/I. x w Pow. 1866.7/2. Marję Kozłowską, ok. 1848. * z P., był rolnikiem. Jego syn Kazimierz Lutomski, * w Zielątkowie 1868.22/2. jako wd. x w P. 1909.17/2. Stanisławę Imbierowicz, ok. 1888. *, pannę z Wylatkowa. Lutomscy dotąd posiadają gospodarstwo w Wylatkowie, przed 3 laty L. wyszła za N. Hozyana w P., gdzie dotąd mieszka. Część ich mieszka w Gnieźnie. Są świadomi swego pochodzenia. Twierdzą że pochodzą ze szlachty

33192 (Powidz)

1874.12/5. Stanisława Maciejowska, c. Jana M. i Wiktorii Wandy Lutomskiej, (ok. 1852. *), v. z Polanowa x w Pow. Wiktora Musolff, dziedzica Charbina, ok. 1848. * Ich syn Czesław Musolff, 1875.28/5. * w Charbinie -- chrz. Emilja Mus. z Gniezna

33193 (Powidz)

1865.15/10. † w Charbinie Fryderyk Wilhelm Musolff, ożeniony z Melanją Zofją Rozalją Twardowską, on ok. 1815. *, dziedzic Charbina. Córka ich: Paulina Klementyna Ewa Mus., * Ch. 1857.22/11. -- chrz. Paulina Kierska dziedziczka z Małachowa

33194 (Powidz)

1891.2/1. w Pol. Jadwiga Maciejowska, ok. 1872. *, c. Jana i Wiktorii, x Ludwik Kobełski, ok. 1856. *, wdowiec z Koninka w par. Pniewy, Sw. Ignacy M. mł. brat z Powidza

33195 (Powidz)

Dzieci dalsze Stanisława Lutomskiego i Marji z Kozłowskich: Ignacy * Zielątkowo 1873.23/1., Edmund * Ziel. 1892.9/X.

33196 (Powidz)

1848.7/11. † Szydłowiec Weronika de Korytowska wdowa, ok. 1783. * Powiadomiła córka, 3 dzieci dorosłych

33197 (Powidz)

1862.29/7. † w R-inie Sylwia z Prądzyńskich Krasicka, matka. Syn Wincenty

33198 (Powidz)

G. Józef Prądzyński i Marja z Drzeńskich małż. (1868/72 w R-inie) chrzczą dzieci urodz. w R-nie: Jan 1868.3/10. * -- Andrzej Pr., Pelagia Drz. Wacław 1870.3/9. * -- Ignacy Gutowski z R-ina i Koraszewska z Witkowa. Katarzyna, 1872.3/11. * -- Szymon Drz. z Nowego Dworu p. Strzałkowo i Anna Pr. z Lenartowa

33199 (Powidz)

Kasper de Lutomski i Marja Imbierowicz małż. córka: Marja † Wylatkowo 1910.2/2.

33200 (Powidz)

1894.29/11. Stanisław Krąkowski, ok. 1869. *, s. Józefa i Salomei z Koszutskich, mł., zam. w Powidzu, x w Pow. Franciszkę Wawrzynkiewicz v. z Pow., ok. 1870. *

33201 (Powidz)

1900.20/2. Jan Nowakowski z Witkowa Wsi ok. 1874. * x w Wylatkowie Józefę Lutomską z Wyl., v., ok. 1878. *, św. Kazimierz L. z W.

33202 (Giewartowo)

1788 wsp. Prokop Włostowski, t. r. Martyna Wł. burgrabina gnieźn.

33203 (Giewartowo)

Franciszek Włostowski, ok. 1754. *, pos. G. 1791/5., † nagle w G. 1795.28/7. żona Salomea Rochembach. Dzieci ur. w Giewartowie: Teodor-Adam, 5 *, ch. 1791.15/11. - Michał Trąmpczyński z ż. Barb. z Rochembachów i Teodor Rochembach, Ignacy Kuszaba-0czosalski, Elżb. Bronikowska. Teresa Pruszyńska z Napruszewa. Salomea Elżbieta Cecylja, * 13, ch. 1792.20/11. - Piotr Sarnowski regent zs. gn. dz. Goranina, oż. z Kat. z Trąmpczyńskich Marcjanna-Julja, 27/2. *, 1795.12/3. ch. -- Wojciech Zbyszewski z Rucocinka i Julja Trąmpczyńska

33204 (Giewartowo)

Michał Trąmpczyński oż. z Barbarą Rochembach. Ich syn Sylwester Telesfor, 1794. *, † w G. 1795.I., córka Agata Dorota Apolonia, * G. 5, ch. 1792.7/2. (ch. Gabriel Trzebiński i Teresa z Trzebińskich Pruszyńska dożyw. pani Napruszewa)

33205 (Giewartowo)

Fakund i Antonina z Włostowskich Gliszczyńscy, dzierżawili Giew. 1799. Ich syn Melchjor, ok. 1793. *, † tamże 1799.17/11. Anna Gl. dorosła panna wyst. w G. 1799.X.

33206 (Giewartowo)

Dziedzice Giewartowa: Lubomęscy 1761-80; Radońscy. (1804?) 1815-1838; Krasiccy. 1859/89

33207 (Giewartowo)

Dziedzice Napruszewa: Boruccy przed 1790; Markowski z ż. Borucką 1810; Józef Tomicki 1815-24; Józef Głoskowski 1834.II.; Bieniecki z ż. Markowską 1838-48

33208 (Giewartowo)

Antoni z Skoków Nowina-Rożnowski mieszkał 1802-1805.I. w Kossewie, był podsędkiem zs. gnieźn., potem sędzia prezyd. pyzdrski, kawaler św. Stanisł., ok. 1742. * † w Kossewie 1805.6/12.

33209 (Giewartowo)

Jadwiga z Poleskich, ż. poprz. Antoniego Rożnowskiego 1-o v. Sarnowska, †-a w Goraninie par. Kleczew u starszego syna (Goranin Sarnowskich!) 1809.11/1., ok. 1739. *, poch. Giew. w kość. 1809.11/1.

33210 (Giewartowo)

1802.24/11. w Kossewie Katarzyna z Skoków Rożnowska c. poprzed. [Antoniego Rożnowskiego] x. Antoni Korytowski, wd. z Chwałkowa par. Mądre djec. pozn., ok. 1762. * -- sw. Antoni R. podsędek zs. gn., pułk. Jan K. z Węgierek, Paweł K. rodz. brat pana mł.

33211 (Giewartowo)

Roch Rożnowski występ. 1799.III. i 1809 z Gostonia. Cecylja R. występ. 1799.VI. w Gostoniu i 1803 z Gostonia

33212 (Giewartowo)

Melchjor Rożnowski 1805/9. pos. 1/2 wsi Gostoń, 1827 vectigalium poss. medii Gost. creditor, zastawnik ż. jego Józefa Mierzejewska, ok. 1772 *, †-a w Gostoniu 1808.29/9. Sam Melch. ok. 1827/28. †

33212a (Giewartowo)

1810.20/1. † w Gost. Zofja Rożnowska, c. poprz., [Melchjora Rożnowskiego] ok. 1806. *

33213 (Giewartowo)

1827.5/7. Franciszek-Ignacy Rożnowski, s. poprz. [Melchjora Rożnowskiego] ok. 1794. * x w Gostoniu Bibjanna Korytowska, wd. po ol. Janie Zołądkowskim (1826. † dziedzic 1/2 Gost.)

33214 (Giewartowo)

1833.21/4. † w Gost. Franciszek Rożnowski dziedzic 1/2 Gost. bp.

33215 (Giewartowo)

1866.16/4. † w Gost. Bibjana z Korytowskich wd. po Franc. Rożnowskim, dziedziczka II części Gostonia

33216 (Giewartowo)

1828.3/12. Wincenty Rożnowski, ok. 1792. * w Sepienku w W. Ks. Pozn., s. Melchjora i Józefy Mierzejewskiej, od r. 1828 wspólnie z bratem Franciszkiem R. zastawnik I cz. Gostonia, 1838 poss. partis v. Gost. "rectigalium: nudjet. Gost. "gdzie mieszkał do 1845, x w Gost. 1828.3/12. Prowidencja Józefa Dramińska * Pozn. ok. 1806, c. Hieronima zamieszk. 1828 w Przylepkach i Julii Stablewskiej mieszkająca przy matce w Pyzdrach. Winc. R. 1830 zast. 1/2 I części Gostonia Dzieci Wincentego i Prowid. * * w Gostoniu: Józef Winc. Ign. 3 *, ch. 1832.20/5. -- G. Winc. Sławiński i Salomea Kowalewska. Bronisława, 22/1. *, ch. 1835.1/2. -- Franciszek Sławiński, pos. Karwina, Bibianna R. dziedz. 1/2. Gost. Emiljan Aleks. Ignacy * 1837.26/12., ch. 1838.11/2. Bolesław-Eugeniusz, 1841.1/4. *, ch. 43.19/2. -- Ignacy Dramiński i Maria Ciszewska. Ludomir Kasper Saturnin, 14 *, ch. 1843.24/9., -- Ignacy Dram. mł. i V. Ter. Wojciechowska z Kamionki. Julja-Florentyna (w metryce cywil. Maria-Florentyna) 1845.25/3. *, -- Ant. Bukowski i Julja Dramińska

33217 (Giewartowo)

Wincenty Rożnowski 1843 zast. I cz. Gostonia, emphitenta medietatis G., 1845 dziedzic 1 cz. G.

33218 (Giewartowo)

Magdalena Rożnowska, ok. 1833 *, była 1860 ż. Antoniego Kranca żołn. straży pogran. (strażnika) ok. 1832. *

33219 (Giewartowo)

Magdalena z Rożnowskich Skaławska (1806.X. wdowa), jest od 1804/VIII. do 1834 posesorką Kossewa (1822/34 emphitenta)

33220 (Giewartowo)

1846.12/I. † w Gostoniu przy dzieciach Hieronim Dramiński, s. Michała i Barbary, ok. 1777 *, mieszka 1813 w Roszkowie, 1828/29. w Przylepkach w W. x. Pozn., * w Skóraczewie w W. X. Pozn. ż. jego Julja Stablewska 1829 pos-a I cz. Gostonia

32221 (Giewartowo)

1829.1/9. † w Gost. Józef Dramiński, * w Roszkowie ok. 1813, s. poprz., [Hieronima Dramińskiego i Julji Stablewskiej] uczeń szkół kalis.

33222 (Giewartowo)

Hieronim Dramiński i Ignacy Dr., ok. 1818. * są w r. 1843 posesorami w Gostoniu, Ign. 1845 bezż.

33223 (Giewartowo)

1864.23/3. † w Napruszewie Stanisław Dramiński ok. 1844 *, stan i miejsce urodz. niewiadome

33224 (Giewartowo)

1791 dziedzic Sienna Ignacy Gostyński, a 1809 Rafał Mniewski

33225 (Giewartowo)

Antoni Kościeski 1779/93 dzierżawca Sienna, (1779 pos. 1/2 dóbr S., 1790 pos. w cz. S., 1783, 1793 pos. d. S.). wyst. ost. raz 1804. Żona: Teresa Piekarska ok. 1751 *, zmarła w Siennie 1803.2/3., c. Anton. P. i Marii Bułakowskiej. Dzieci Anton. i Teresy Piek.: Franciszek, wyst. 1779 jako chrzestny rodz. brata Nikod. Nikodem, * Sienno 1779.1/6., (1797 z Sienna, wyst.jako mł. 1802) -- Franc. i Zofja Gołeccy, dzierżawcy 0strowitego i Julja Szygowska z Kossewa. Franciszek Ksaw., ch. 1784.26/11. Giew., uzup. Sienno 1793.6/11. (wyst. 1804 i 1805.V.) -- Ign. Gostyński i Wiridjanna 0rzelska. Regina-Józefa, * Sienno, ch. 1791.26/6. -- Karol Gostynski i Maria z Pruszynskich Jarnowska. Józefa poch-a 1792.13/2. Marja Faustyna Honorata, * Sienno 22/1., ch. 1792.1/2. -- Michał Hier. Baranowski dziedzic Grocholina i Katarz. z Sokołowskich Chrzanowska z Miecz.; Marja 5 l. poch-a 1791.5/7.

33226 (Giewartowo)

1788 Józef Kościeski "dziedzic w Siennie"

33227 (Giewartowo)

1808.25/12. † w Mieczownicy Józef Kościeski, ok. 1745. *

33228 (Giewartowo)

1803.15/4. † w Mieczownicy Wiktoria Kościeska v. ok. 1780. * (Kanel)

33229 (Giewartowo)

Mikołaj Cienski x przed 1793 Antoniną Kościeską mieszkali 1803/6. w Mieczownicy, 1806 w Giew. - 0lędrach, 1809/11. w Kossewie, gdzie Mikołaj m. l. 87 1811.25/4. † Dzieci ich: Mikołaj-Andrzej, 19 *, ch. 1803.20/11. w Miecz. -- Roch Rożnowski z Gostonia i Kat. z Sokoł. Chrzan. Leopold-Józef, 1805.16/11. *, ch. 1806.22/1. Miecz.-Józef Dzierżanowski i V. Maria Karczewska, oboje z Kąpieli. Wiktorja-Teofila, 23 *, ch. 1809.24/12. Kossewo. - M. Adam Wielowieyski z Siernicz i Magdal. z Rożnowskich Skaławska z Kossewa

33230 (Giewartowo)

1803.9/8. † w Miecz. Jan Cieński, ok. 1793. *

33231 (Giewartowo)

1806.4/8. † w Giew. - 0lędrach Antoni Cieński, ok. 1804. *

33232 (Giewartowo)

1810.22/8. † Alojzy Cieński 1 rok

33233 (Giewartowo)

1802.9/5. † Sienno Ignacy Cieński 1 rok

33234 (Giewartowo)

Karol Gostynski, ok. 1748 *, dziedzic 1/2 Gostonia 1791/96, † tamże 1818.3/2., ż. Zofja Hersztopska syn: Jan-Piotr, chrzcz. 1791.26/7. Gostoń, -- Antoni Kościeski i Anna G., c. Ignacego dziedzica 2-ej połowy Gost. Była i córka Marcjanna ok. 1795 *, zmarła 1800.27/1. Gost.

33235 (Giewartowo)

Ignacy Gostyński dziedzic 2-ej 1/2 Gost. 1783/94, a 1791.X. też 1/2 Sienna. Jego córka: Anna (1791 "virgo, filia de lumbis fratris germani" Karola G.), zamieszk. w Siennie x tamże 1793.23/11. Józefa Krzesińskiego mł. z Padniewa. -- M. Michał Biskupski z Siernicz, Paweł G. z Gost. i Józef Rudnicki z Skulskiej Wsi

33236 (Giewartowo)

Józef Krzesiński, ok. 1760 *, † jako dziedzic Paniewa w Napruszewie 1816.21/8., poch. w Giew. w kość. sw. Rocha ż. Anna żyła 1816

33237 (Giewartowo)

1794.11/9. ch. (Napruszewo) Nikodem Józef, s. poprz. Krzesińskich [Józefa Krzesińskiego] -- Ignacy Gostyński i Teresa z Trzebińskich Pruszyńska dożyw. Napruszewa

33238 (Giewartowo)

Michalina Gostyńska, virgo 1811, córka dziedzica 1/2 Gostonia, 1810 v. z Gost., 1817.XI. ż. Franc. Ksaw. Lubańskiego, 1817 mieszkają oni wtedy w Gost. Jej brat Jan Gostyński, 1806 mł. wyst. w Gost.

33239 (Giewartowo)

Prokop Gostyński, 1784 mł., wyst. w Gost., 1819 mł. (!) wyst. w Gost.

33240 (Giewartowo)

1794.22/9. † w Kochowie Józef z Czarnobyła Kmita ok. 1704 *, pos. soł. w Kochowie 1776, † jako emphit. ib., mąż ol. Teresy Swierczyńskiej †-ej w Kochowie

33241 (Giewartowo)

1828.21/11. † w Kochowie Wojciech Kmita, syn poprzednich, [Józefa Kmity i Teresy Swierczyńskiej] ok. 1755/58 *, mieszk. 1786 w Koch. 1815/22 emfit. wsi narod. Kochowa i † jako taki. I-a żona Joanna Elżanowska ok. 1741 *, † nagle w Koch. 1801.14/VII., występowała w Kochowie w l. 1791/97. (była i za Radeckim), II-ga ż. Dorota Gottfrydfredrich

33242 (Giewartowo)

1792.12/4. † (Giewartów) G. Antoni Radecki ok. 1722. *

33243 (Giewartowo)

1790.9/8. uzup. chrztu Cyrylla, c. poprz. Wojciecha i Joanny Kmitów -- Augustyn i Julia Szygowscy Cyrylla 5 l. (!) 1791.X. †

33244 (Giewartowo)

1801.14/11. w Kochowie Józefa, c. Wojc. Kmity, (ok. 1781 *) x. Antoni Kiegel pos. wsi Wąsosz, mł., ok. 1771 *, s. Bogusława - św. Roch Rożnowski

33245 (Giewartowo)

1829.27/12. † w Kochowie jako dzierż. soł. Rafał Kmita (bratanek Mateusza, †-go 1822, rodzonego brata Wojciecha z Kochowa, zamieszkały 1822 przy ojcu Wojc. w Koch.) ok. 1775 *, wyst. 1793, 1805 1809, mieszk. w Koch.; bż.

33246 (Giewartowo)

1822.3/4. † w Kochowie Mateusz Kmita "apud fratrem alens, ur. 1762 *, wd. po ol. Franciszce Szpotańskiej

33247 (Giewartowo)

1810.28/10. † w Mieczownicy Kunegunda z Rozdrażewskich Józefowa Kmitowa, ok. 1730 *, zap. c. Wiktorii z Mejerów, 2-o v. Franciszkowej Chrzanowskiej, z Mieczownicy, bo Kunegunda Rozdraż., siostra, jest 1740 chrzestną Agaty Chrzan., c. Franc. i Wiktorii z d. Meyer

33248 (Giewartowo)

1808.18/11. † po porodzie Weronika Kmita, ż. uczc. Wojc. Miśkiewicza. (Ich syn Wojciech M., * w Miecz. 1806.20/4.)

33249 (Giewartowo)

Tekli Kmitówny nieślubne dzieci: 1) Stanisław-Wojc. * Mieczownica 1808.30/4. - (1809 †) -- Stan. Chrzanowski 2) Cecylja, 1813.16/10. * w Miecz.

33250 (Giewartowo)

Anna Kmittowa (bez tyt.) wd., ok. 1756 *, † Gostoń 1831.8/I.

33251 (Giewartowo)

1864.25/XI. w Gostoniu † Józef Korytowski, ok. 1778 * w Pijanowicach, s. Aleksandra K. ożenionego z Rozalją Bieńkowską, około 1778/83 dziedzica Pijanowic; mieszkał od ok. 1855 przy rodzinie w Gost. i tu †

33252 (Giewartowo)

1867.14/8. † w Giewartowie Honorata Zbijewska, wd. po ol. Józefie Korytowskim, ok. 1788 *

33253 (Giewartowo)

1832.19/6. w Gost. † Elżbieta Marja, c. Wojc. (!) Korytowskiego i Honor. Zbijewskiej, posesorów folw. Pławnik w W. Ks. Pozn., tam zamieszkałych, ok. 1827 *

33254 (Giewartowo)

1845.1/4. † w Gostoniu Tekla Korytowska, c. Aleks. K. i Rozalii Bieńkowskiej, * w Domachowie W. Ks. Pozn. ok. 1782, wdowa po Wiktorze Wilkońskim, utrzymywała się przy siostrze Bibjannie Rożnowskiej w Gostoniu

33255 (Giewartowo)

1866.16/4. † w Gostoniu Bibjana Korytowska, c. tychże, [Aleks. K. i Rozalji Bieńkowskiej] * w Pijanowicach W. Ks. P. 1783 *, 1834/53 dz-a II poł. Gost., † jako taka. 1-y jej mąż Jan Żołądkowski, 1818.XI. dziedzic 1/2 Gost., ok. 1776 *, † w Gost. 1826.19/8. 2-gi mąż zaślub. w Gost. 1827.5/7. Franciszek Xawery Rożnowski, ok. 1794 *, s. Melchjora i Józefy z Mierzejewskich zastawników (vectigalium possesorum) 1/2 Gost. -- św. Wincenty R. brat i Kaz. Bieńkowski wuj. Franciszek R. † jako dziedzic 1/2 Gost. ib. 1833.21/4.

33256 (Giewartowo)

1848.22/9. † w Gostoniu Marja Korytowska, c. tychże, [Aleks. K. i Rozalji Bieńkowskiej] ok. 1779 * w Domachowie, x przed 1807 Pawła Łykowskiego, zmarłego przed 1843; Mieszkali 1807 w Łasku jako dzierżawcy potem byli dziedzicami Prusinowic. Marja mieszkała 1843 w Skąpem w W. Ks. P., umarła jako wdowa u siostry

33257 (Giewartowo)

1853.3/10. † w Gost. Jakub Łykowski, s. poprzed., [Pawła Łykowskiego i Marji] * w Łasku ok. 1807, mieszkał w końcu u swej ciotki Rożnowskiej w Gost. Jego żona mieszk. 1853 też w G.

33258 (Giewartowo)

1884.4/4. † w Gost. Józef Łykowski, s. tychże [Pawła Łykowskiego i Marji] * w Teodorach ok. 1815, 1866/84 dziedzic Gost. Jako dziedzic II części Gost. x w Napruszewie 1867.2/6. Franciszkę Weronikę Modlińską z Napruszewa, c. Augusta Modl. poses. tenut. i Teofili z Markowskich. Franciszka Modlińska, * w Napr. 1845.15/2. Ich dzieci: 1) Stanisława-Bibjana, 1872.17/11. * Gost. Stanisława 1878.24/8. † l. 4 † Gost. 2) Juljan Paweł Karol 1876.22/5. * Gost., † ib. 94.9/9. 3) Cecylja Emilja Zuz. 1876.22/11. * Gost. 4) Paweł Zygm. 1880.24/1. * 5) Amalja Marja, ok. 1868 * x Gost.: 1891.3/1. Telesfora Marjana Sławińskiego, * w Łysejgórze, s. Aleks. zast. wójta gm. Sulikowa i Marii Łazowskiej:, mł., taksatora w biurze eksped. kolei łódzko - fabrycz. zamieszk. w Łodzi

33259 (Giewartowo)

Ludwika Łykowska, c. Pawła i Marii z Korytowskich, * w Lgocie ok. 1813, 1843.14/2. x w Gost. Marceli Antoniewicz, ok. 1815 * strażnik celno - graniczny, kawaler zam. w 0lędrach Kossewskich. Antoniewicz 1815 * w Kaliszu. Dzieci ich: Marja-Wiktoria, * Kossewo 1845.10/12., ch. 1846.10/2. -- Józef Koryt. i Katarzyna Wiese. Teofil-Józef, * Zdroje 2, ch. 1848.5/3. -- Bibianna Rożnowska, Józefa, * Kochowo 1850.16/2. -- Bibj. Rożnowska, Jakub Łykowski

33260 (Giewartowo)

1819.5/7. uzup. chrztu dokonanego u N. M. P. w Warsz. 1815 lub 1816 nad urodz. 2/2. w Warsz. Henryką Józefą, c. Michała Korytowskiego "legionis 3 ..." i Praksedy Tomickiej (Dwor Napruszewo) -- chrz.: Józef Tomicki dz. Zielenca, G. Franciszka Kotowska v.; Józef Tomicki, ok. 1755 *, dz. Napruszewa (1815/24), Józefa Zychlińska z Nowej Wsi Stanisław Suchorzewski, dziedzic Dobrosołowa i Justyna Tomicka z Napruszewa 1834 Józef Głoskowski dziedzic Napruszewa

33261 (Giewartowo)

1809 ks. Edward Markowski prob. w Niegowie

33262 (Giewartowo)

Zenon Markowski, rodz. brat poprz., [Edwarda Markowskiego] 1805.VIII. - 809.XI., pos. Napruszewa, 1810.IV. dziedzic Napruszewa, (1815/24 dziedzic tej wsi Józef Tomicki), przed 1823 †; Jego żona Klara z Boruckich, rodzona siostra Teresy z Boruc. Rudnickiej, a c. Bonaw. Boruc. Klara wyszła 2-o v. za Wojciecha Kamieńskiego, 1824 posesora folw. Napruszewo, (Ich córka Agnieszka, IV. *, 1824/V. † w Napr. folw. -- chrz. Józef Tomicki dz. Napr. i Bibjanna Zołądkowska z Gostonia

33263 (Giewartowo)

1809.19/11. ch. (5 *) (Napruszewo) Leonard Stanisław Kostka, s. poprz. Zenona i Klary Markowskich; 1836/38 pos. Sienna, 1845/60 dziedzic Straszewa, żona 1860 Justyna

33264 (Giewartowo)

1871.13/12. † w Gostoniu Teofila Markowska, c. Zenona i Klary, 1813 * w Szyszynie, ż. 1-o v. Moraskiego, 2-o v. 1845 ż. Augusta Modlińskiego dzierżawcy Napruszewa. † w Gost. na utrzymaniu rodziny. Jej mąż Napoleon August, ok. 1807 *, żyje 1871

33265 (Giewartowo)

1845.24/2. (Napruszewo) ch. (15 *). Weronika Franc., c. tychże Modlińskich [Augusta Modlińskiego i Teofili Markowskiej] (Leonard Markowski i Franciszka Bieniecka). Zaśl. 1867.2/6. w Napruszewie Józefa Łykowskiego dziedzica Gostonia

33266 (Giewartowo)

Kazimiera Modlińska 1880/81 ż. Bolesława Karpińskiego "custos cremati" Ich syn Stefan Józef Adam Karp., 1880.25/12. *, chrzcz. 1881.13/2. w Lubrańcu -- chrz.: Chrzanowscy i Marja Łykowska

33267 (Giewartowo)

Aniela Markowska, c. poprz. Zenona i Klary, [Markowskich] ok. 1817 *, zamieszk. w Napruszewie 1837, 1837.21/5. x Józefa Rawicz - Rojka komornika Tryb. Kalis. zamieszkałego w Kaliszu, ok. 1803 * w Kęcerzynie (w par. Bierzwienna pow. Koło), syna Jana i Heleny Rojków -- św. Franciszek Markowski dzierż. Giewartowa, brat stryj., ok. 1811 * i Rafał Mniewski, ok. 1775 *, dziedzic Sienna, wuj Anieli. Dzieci Józefa i Anieli: Franciszek-Walenty Rojek, * Kalisz 1838.13/2., ch. 1838.10/5., ch. uzup. Naprusz.1848.2/I. Aniela Józefa Teofila Rojek, * Kalisz 1847.4/9., uzup. Naprusz. 1848.2/1. Chrzestni 1-go: Franc. Jackowski i Magdal. Borzęcka 2-ej: Wojc. Bieniecki dz. Napr. z ż. Franciszką August i Teofila Modlińscy, Edward i Józefa Mittelstaedt, dzierżawcy Naprusz.

33267a (Giewartowo)

Franciszek-Hieronim Markowski, s. poprz. Zenona i Klary, [Markowskich] 1804 *, † Napruszewo 1805.2/8.

33268 (Giewartowo)

Franciszka-Julja, c. poprz. Zenona i Klary Markowskich * Napruszewa 10, ch. 1806.12/10., 1827.18/2. x w Napr. - Nowym Folwarku G. Wojciecha Bienieckiego, mł. 1791/96 * kontrolera w Słupcy, syna Jana i Salomei z Magnuskich Bienieckich, dziedziców soł. Radoszewicze (w par. Siemkowice dek. Brzeźnica lub Radoszewnica w par. Chrzęstów (Koniecpol) Łaski) -- św. Rafał Mniewski i Hjac. Markowski z Wtórka Bienieccy są 1838/48. dziedzicami Napruszewa

33269 (Giewartowo)

Józefa Bieniecka, c. poprz. Wojc. i Franciszki, [Bienieckich] ok. 1828/29 * w Prażce, x w Napr. 1845.1/6. Edward Telesfor Mittelstaedt, kalwin, mł., * Janikowo W. Ks. P. s. Michała M. dziedzica Kunowa i Agnieszki z Prusinowskich już †-ej, -- sw.: Leonard Markowski, dz. Straszewa i August Modliński dzierż. Napr. Mittelsaedtowie dzierżawili Napr. 1848/1866, gdzie Józefa 1866.14/2. †-a Dzieci tych Mittelstaedtów: * * w Napr. Agnieszka-Józefa, 1847.27/4. * -- August Modliński i Aniela Rojek. Marja-Klara, 1848.6/8. * -- Wojc. i Franciszka Bienieccy Adamina, 1853.27/1. * - Występ. 1875. Włodzimierz-Juljan, 1854.10/7. *, -- Wojc. i Franciszka Bienieccy Wanda, 1858.18/10. * -- Maksym Goski, dziedzic Sienna i Teofila Modlińska Tadeusz-Wojc., 1860.21/11. * -- Leonard i Justyna Markowscy, dz-e Straszewa. Irena Józefa Wiktorja, 1864.17/12. *

33270 (Giewartowo)

Hjacynt Markowski, brat rodz. poprz. X. Edwarda i Zenona, ok. 1777 *, jako mł. z "Racic" x w Giew. 1807.9/2. Anna Radońska, c. Wojc. R. z Giew. i Marii z Wiesiołowskich -- św. Wojc. R. ojciec Zenona M. rodz. brat, Józef Goczałkowski, Rafał Mniewski, Hjacynt od ok. 1816-1827 dzierżawca dóbr narod. wsi Wtórek w "amcie" Młodojewskim, 1789. * Walerjan-Damazy s. Hjacynta i Anny, 1807.XII. * 9 † w Giew.

33271 (Giewartowo)

Aniela Markowska, c. poprz. Hjac. i Anny, [Hjacynta Markowskiego i Anny Radońskiej] ok. 1816 * w Wtórku (w metryce cyw. w Konowie), mieszk. przy siostrze w Napruszewie, rodzice jej, posesorowie zamieszkali i umarli w Kaliszu. 0na †-a w Gostoniu 1901.1/11.

33272 (Giewartowo)

Franciszek Markowski, ok. 1811 *, 1837 brat stryj. Anieli z Mark. Rojkowej, więc zap. s. Hjac. i Anny, wyst. 1837/40

33273 (Giewartowo)

Franciszka Mittelstaedt, ok. 1847 *, zamieszkała przy rodzinie, x w Napruszewie 1871.15/2. 0limpjusza Łojewskiego, mł., ok. 1837 *, poses. wsi Kalinie (!) św. Józef Łykowski, Kaz. Jezierski. Łojewscy byli 1873 posesorami, a 1875/8. dziedzicami Napruszewa. "Ich dzieci": Józefa Franciszka Klara Zuzanna, * we wsi Malenia par. Dzierbin 22/4., ch. 1876.30/6. -- chrz. Wojciech i Franciszka Bienieccy. Justyna, 1873.6/10. *, ch. 1875.25/7. w Naprusz. -- chrz. Edward Mittel. i Józefa Jezierska, Jadwiga, 17 *, ch. 1875.25/7. Naprusz. -- chrz. Józef Łykowski i Adamina Mittel. Joanna, 1878.2/5. * Naprusz. -- chrz. Wład. Mittel. i Zuzanna Łojewska

33274 (Giewartowo)

Augustyn Szygowski, 1788 star. kruświcki, x przed 1779.II. Julją Markowską, w r. 1779 byli oni posesorami Kossewa, żyją 1806

33275 (Giewartowo)

Julja Markowska x przed 1846 Kazimierza Zembrzuskiego †-go przed 1878 właściciela Sempolinka. Córka ich, ok. 1846 * w Sempolinku Stefanja Zembrzuska x przed 1878 Mieczysława Chrzanowskiego, dziedzica Mieczownicy

33276 (Giewartowo)

Teresa Trzebińska, ok. 1715 * była 1-o v. za Chryzostomem Boruckim, dziedzicem Napruszewa, 2-o v. Kazimierza Pruszyńskiego. 1790 Teresa Prusz. jest panią dożyw. Napruszewa i tam 1805.24/6. †-a Jej "sororinus" Tadeusz Markowski pisarzyc radziejowski 1795; Roch Markowski wspom. w Naprusz. 1797

33277 (Giewartowo)

Bonawentura Borucki 1-y raz jako dziedzic Napruszewa w 1802.II.

33278 (Giewartowo)

M. Franciszek Rudnicki, dziedzic Łęgu, mąż Teresy Boruckiej. Ich córka Marja Tekla, chrzciny uzup. 1806.26/10. w Naprusz., chrz. była z wody w Kościeszkach, * w Łęku w dzień narodz. N. M. P. -- chrzestni Bonawentura Borucki ojciec matki i Magdalena Skaławska wdowa, dzierżawczyni Kossewa

33279 (Giewartowo)

Rafał Mniewski, rozw., z Sienna, ok. 1767/75 *, x w Napruszewie 1807.10/5. Barbarą Borucką z Napr. ok. 1787 * -- św.: Melchjor i Franc. Rożnowscy i Zenon Markowski. Rafał w l. 1809/37 dziedzic Sienna. Barbara, c. Bonaw. i Anieli Boruckich, dziedziców Napruszewa. 1840 Mniewscy mieszk. jako komornicy w Giewartowie 0lędrach. Barbara ok. 1788 * †-a w Napr. 1856.5/9.(mieszk. w Napr. i W. Kołudzie). Rodzona siostra Barbary Teresa z Boruc. Rudnicka z Łęgu

33280 (Giewartowo)

Antoni Mlicki dziedzic Siernicza W. 1812

33281 (Giewartowo)

Jan Rafał, s. poprz. Mniewskich, [Rafała Mniewskiego i Barbary Boruckiej] * w Siennie 22/10. ch. 1809.20/11.

33282 (Giewartowo)

Józef Teodor, s. poprz. Mniewskich, [Rafała Mniewskiego i Barbary Boruckiej] * w Siennie 1813.23/3.

33283 (Giewartowo)

Salomea Elżb., c. poprz. Mniewskich, [Rafała Mniewskiego i Barbary Boruckiej] * w Siennie 8, ch. 1817.12/11.

33284 (Giewartowo)

Apolonia Józefa, * w Siennie 9/2., ch. 1812.2/3., c. poprz. Mniewskich, [Rafała Mniewskiego i Barbary Boruckiej] zamieszkała w Giew. 0lędr. x tamże 1840.19/2. (c. dziedziców Sienna). Hieronima Elżanowskiego, wd., ok. 1801 * w Łężynie, gdzie jego rodzice Ludwik i Joanna byli posesorami i tam pomarli. E. był pisarzem dworskim w Nieświastowie. Swiadkami byli: Neumann i Bankow rolnicy. E. był 1840 komornikiem w Giew. 0lędrach, a 1845 kandydatem straży celno - gran., zamieszk. tymczasowo w Gostoniu. Dzieci Hieronima i Elżbiety: Bibjanna-Barbara 1840.17/11. * Giew. 0l. -- chrz. Franc. Markowski i Franc. Bienięcka Jan Nepom. August, 11 *, ch. 1845.29/5. Gostuń, -- chrz. August Modliński i Józefa Bieniecka; Józef Elżanowski s. Hier. i Julii (!) ok. 1835 *, † w Giew. 1842.15/7.

33285 (Giewartowo)

Maciej Stokowski, ok. 1744 *, s. Józefa i Anny z Wysockich St. z Stoków, zamieszkały w Gostoniu, † tamże 1826.14/2. Podali tę wiad. Jan Żołądkowski dz. 1/2 Gostonia i Rafał Mniewski dz. Sienna

33286 (Giewartowo)

Jan Józef Marczyński, ok. 1810 * w Swiętem,s. ol. Augustyna i Marii z Gądkowskich, dzierżawców, wdowiec, po †-ej w Warsz. 1860.13/11. Matyldzie, x w Gostoniu 1862.26/XI. r. Wiktorję Grochocińską pannę, dzierżawczynię Gostonia, ok. 1826 *

33287 (Giewartowo)

Władysław Gościmski i Helena Morzycka małż. dziedzice Kochowa i ich syn Władysław, 1870.22/9. * Kochowo; -- chrz. Walenty Łakomicki, Teofila Bielecka

33288 (Giewartowo)

Juljan Sikorski ekonom i Antonina Głoskowska małż. Ich syn Juljan Dezydery, 1874.22/5. * w Mieczownicy

33290 (Giewartowo)

Maksym Goski, ok. 1822/25 * w Woli (W. Ks. P.), s. Józefa i Katarz. Trzebuchowskiej, dziedziców Kożuszkowej Woli 1851/58, dziedzic Sienna, gdzie mieszkał 1858, a w r. 1866/67 dziedzic Andrzejewa, (koło Sienna), gdzie 1867.26/9. † Poślubił 1-o v. 1850.27/11. w Siennie Eleonorę 0strowską, ok. 1829 *, w Zduńskiej Woli, zamieszk. w Siennie, c. Andrzeja i Elżbiety z Dąbrowskich, dziedziców Sienna, zamieszk. w S. --św. Jan Ty(Ry)charski dziedzic Kożuszkowej Woli, ok. 1824 *, i Juljan Klessel obyw. Kalisza, ok. 1820. * -- Eleonora z 0. Goska 1854.27/9. † w Siennie w wieku l. 24; 2-o v. poślubił przed 1858 Allodję Thiel, żyjącą 1867. Dzieci Maksyma: Aniela, ok. 1851 *, † w Siennie 1856.22/12. (Zapewne to ona: Józefata Aurelia, ur. 1851.24/9., 1856 † Sienno). Z 1-go małż.: Elżbieta Stanisława, * Sienno 1852.5/11., ch. 1853.7/2. z 2-go małż.: Wanda, 1859.21/7. *, chrzcz. 1861.18/11.

33291 (Giewartowo)

Klemens Chrzanowski, 1866/70 posesor, a 1874 dziedzic Sienna

33292 (Giewartowo)

1826.17/8. † (Giew.) G. Stanisł. 0strowski, ok. 1756 *

33293 (Giewartowo)

Antoni 0rłowski, †-y przed 1864 oż. był (ślub przed 1843) z Modestą Strzeszewską, 1864 dziedziczką Gostonia. Córka ich Helena 0rłowska, ok. 1843 * w Rożopolu. x 1-o v. 1864.15/6. w Gost. Ignacego Robowskiego, mł., ok. 1835 * w Kaźmierzu, s. Anton. i Michaliny z Andrzejewskich dzierżawców, dzierżawcy Sławęcinka w par. Slesin. Ignacy R. † jako dzierż. Gostonia tamże 1868.6/5. (w metryce zgonu rodzice: Antoni i Marja z Mędrzejewskich dzierżawcy), 2-o v. 1871.8/5. w Gost. Kazimierza Bendę, mł., ur. w Zieminie (W. Ks. P.) ok. 1844, syna o. Stanisława i Antoniny z Kadzidłowskich, rządcę w Kochowie, (Ziemin k. Smigla), Kazimierz 1872 dziedzic Gostonia. Dzieci: Adam Edmund Robowski, 1865.10/4. * Gost. Bolesław Józef Robowski, 1867.13/7. * Gost. -- Stanisław, Józefa Robowscy, dziedzice d. Wtórek. Anastazja Zofja Benda, 1872.7/4. * Gost. -- Kazimierz Jezierski i Anastazja Strzeszewska

33294 (Giewartowo)

Kazimierz Jezierski, ok. 1836 *, ok. 1856. x Józefę Strzeszewską. W r. 1866 jest właść. Czerzniaka, 1874/98 dziedz. Gostonia. 0na ok. 1840 *, 1869 są poss. Gostonia. Dzieci: Anastazja, ok. 1856 * w Wardężynie (Franciszka Anastazja Konstancja) 1879.29/6. x w Gost. Tomasza-Józefa Głoskowskiego, mł., dz-a Ciechniewa, * w Czyżewie ok. 1854, s. ol. Leona i Marii z Mierzewskich (w metr. zgonu "Marcjanny Mierzejewskiej") Gł. dziedziców. -- św.: Stefan Lenartowicz i Edward Łącki. (Ślub: 10/6.!). 1885 są właść. Ciechniewa. Józef Gł. † w Mieczownicy 1895.23/5. Ich córka: Łucja Cecylja Marja Gł. 1885.3/11. * w Gost. -- chrz. Wanda i Kazimierz Jezierscy, Maria Rudnicka

33295 (Giewartowo)

Franciszka Jezierska, c. poprz. Kazimierza i Józefy, [Jezierskich] ok. 1862 * w Kucharach Kościelnych (pow. Konin), x w Gost. 1883.3/8. Stanisława Siemiątkowskiego, ok. 1856 * w Dębiczu (W. Ks. P.), syna rządcy, S. mieszka 1883 w Pępocinie par. Cienin, 1885/96 był ekonomem w Gostoniu Dzieci * * w Gostoniu: Irena-Wanda, 1890.23/4. * -- Czajczyńscy. Marja-Stanisława, 1892.9/11. * -- Juljan Modliński, Józefa Jezierska. Kamilla-Jadwiga-Stefania, 1894.27/5. * -- Stefan Siemiątkowski i Jadwiga Jezierska. Jan-Stanisł.-Witold, 1896.16/6. * -- Klemens Modelski, Kamilla J.

33296 (Giewartowo)

Wanda-Elżbieta Jezierska, c. poprz. Kazimierza i Józefy, [Jezierskich] 1866.18/11. *, z Czerzniaki, x w Gost. 1890.13/4. Konrada-Aleksandra-Józefa Czajczyńskiego, młodziana z zawodu "faber cerarium" -- św.: Antoni Kaszewski i Łukasz Trzybiński

33297 (Giewartowo)

Marja-Kamilla, * Gostuń 1874.7/3., c. poprz. Kazimierza i Józefy Jezierskich -- chrz. Nikodem Nieżychowski i Julja Danel; x - a w Gost. 1898.29/5. Józefa Rożanskiego, ok. 1873 *, pisarza przy komisarzu "pro rebus rusticis" w Koninie

33298 (Giewartowo)

Jadwiga Jezierska, c. poprz. Kaz. i Józefy, [Jezierskich] 1876.28/1. * Gostuń

33299 (Giewartowo)

Melchjor Józef Jezierski, s. poprz. Kaz. i Józefy, [Jezierskich] 1869.24/12. * Gostuń -- chrz. Łykowscy

33300 (Giewartowo)

G. Nikodem Borski, ok. 1794 *, x z Petronellą Zukowską, był 1830-34 poses. Sienna. Dzieci: Rudolf Marcjan, 17 *, ch. 1830.24/4., -- Magdalena z Rożnowskich Skaławska pos. Kossewa Roman-Djonizy, 5 *, ch. 1832.8/8. -- Andrzej Białoskórski pos. Goździkowa, Tom. Wyganowski dz. Dębowca i Zuz. Żukowska. Bronisława-Józefa, 20 *, ch. 1834.26/3. -- And. Białoskórski pos. Tarnowa, Maria Rudnicka z Baranowa

33301 (Giewartowo)

Jakub Lubomęski oż. z Zofją Elżanowską byli 1761/80 dziedzicami i poses. Giewartowa. Dzieci ich: Józef-Walenty, * w dzień sw. Wal. ch. 1761.17/2. -- Konst. Iłowiecki op. lędzki i Ludwika Prusimska Stefan-Jan, * św. Stefana, ch. 1767.20/12., x Bernard-Antoni, * niedz. przed Rogat., ch. 1772.19/5. -- Wojciech Zdziennicki i Maria z Bułakowskich Broniszowa. Anastazja-Franciszka, 19 *, ch. 1779.22/2., -- Augustyn Szygowski z ż. Julją z Markowskich, poss. Kossewa. Ignacy, 15/10. *, ch. 1780.21/10. -- Józef Brudzewski i N. wd. Zofja Dobrzycka

33302 (Giewartowo)

1765.25/3. ch. Józef, s. G. Antoniego Baranowskiego i Anny Kotlewskiej -- Stef. Rutkowski pos. Polanowa M. Wiktorja Chrzanowska pani Mieczownicy

33303 (Giewartowo)

1789.6/4. (Giewartów) † G. Wiktorja Przanowska, matka X. Berengarjusza P. prob. w Giew., ok.1719 *, poch. Giew.

33304 (Giewartowo)

1790.6/8. (23/7. *) ch. Anna, c. N. Szymona Tyszki i Joanny (Napruszewo) -- Augustyn Szygowski star. kruszwic. i Teresa z Trzebińskich Pruszyńska dożyw. pani Napruszewa

33305 (Giewartowo)

1792.19/11. (G. - 0lędry) G. Krescenty Mańkowski, mł. x G. Katarzyna Węgorzewska v., -- św.: Andrzej Grzybowski z Piotrowic i hortulani. Córka ich Michalina Franciszka Mańk., ch. Giew. 1793.15/10. -- M. z Trzeb. Pruszyńska z Napr. i Wojc. Kmita z Kochowa

33306 (Giewartowo)

1794.8/10. (Mieczownica) ch. Teresa-Jadwiga, c. M. Wawrzyńca Starzenckiego i Marii Rzeszotarskiej. -- G. Jan Rebowski i G. Marja z Pruszyńskich Jarnowska

33307 (Giewartowo)

1825.31/12. (Mieczownica) ch. Jan, * Kasznice (!) 12/6., s. N. Stanisł. Glińskiego ekonoma w Miecz. od św. Jana i Julii Rzeszotarskiej. -- G. Michał Mokrzycki ekonom z Kossewa

33308 (Giewartowo)

1797.14/10. (Napruszewo), ch. Franciszek Edward, * w dzień św. Franciszka Serafic., s. G. Marcina Grabińskiego i Marii. -- M. Roch Markowski mł. i Teresa Pruszyńska dożyw. Napruszewa

33309 (Giewartowo)

1790.2/3. † (Napruszewo) M. Barbara Dobrzycka wd., ok. 1720 *

33310 (Giewartowo)

1798.19/1. (Mieczownica) Antoni-Walenty (18 *), s. G. Wincentego Dobrzyckiego i Marji Liszkowskiej -- chrz.: Jan Ubysz mł., Kat. z Sokołowskich Chrzanowska dz-a Miecz.

33311 (Giewartowo)

1798.12/3. (Giew.) Józefata, 5 *, c. N. Antoniego Woynicza i Ewy

33312 (Giewartowo)

1799.2/6. (G. - 0lędry), Tekla-Antonina, c. G. Ignac. Bielińskiego i Marii Niedziałkowskiej -- G. Wojc. Miłodroski i G. Joanna Niedziałkowska

33313 (Giewartowo)

1801.24/8. (Sienno) † G. Walenty 0bielawski ok. 1734 *

33314 (Giewartowo)

1795.21/12. † (G. - 0lędry) Marja, c. N. Kacpra i Magdaleny z Chrościckich Dameccy

33315 (Giewartowo)

1794.3/2. (Napruszewo) poch. G. Antoni Prasnawski mł.

33316 (Giewartowo)

1783 M. Joanna z Grodzickich Kąsinowska posesorka G.

33317 (Giewartowo)

1784.27/4. (G.) ch. Jan, ss. G. Kąsinowskich -- G. Leon mł. i V. Weronika Kąsinowscy

33318 (Giewartowo)

1797.5/5. (G.) ch. uzup. Ignacy Stefan, ok. 1780 *, s. G. Bartłom. Kąsinowskiego i Joanny Grodzickiej, -- M. Marcin Kozłowski i M. v. Weronika Bronikowska

33319 (Giewartowo)

1799.10/5. (G.)† M. v. Weronika 0ppeln-Bronikowska, ok. 1729. * 1780/88. X. Baltazar-Augustyn Seydlitz prob. w G.

33321 (Giewartowo)

1789.23/8. poch. G. Felicjan Rozdrażewski, ok. 1729 *, † w Miecz.

33322 (Giewartowo)

1796.23/4. (Miecz.), Jan Nep. Wojc., 19 *, s. G. Jana Rębowskiego i Weroniki Rozdrażewskiej, -- Jan Chrzanowski dz. Miecz. i G. Marja Jarnowska

33323 (Giewartowo)

1807.2/2. w par. Września N. Ant. Umiński ok. 1767 * x Małgorzata Sieradzka, wd. ok. 1777 * -- G. Józef Bułakowski

33324 (Giewartowo)

1807.16/5. (Kossewo) G. Winc. Szadkiewicz, mł., ok. 1777 * x G. Apolonia Wołyńska v., ok. 1783 * -- G. Ant. Korytowski, Mich. i Tad. Rożnowscy

33325 (Giewartowo)

1798.27/3. (G.) † Helena z Kozierowskich Kozłowska ok. 1728 *, wdowa

33326 (Giewartowo)

1797.13/8. G. Marcin Kozłowski, s. poprz., [Karola Kozłowskiego i Marii Swierczyńskiej] (w r. 1796 pos. tenut. G., ok. 1757 *) mł., x w Giew. G. Kasylda Jarnowska v., ok. 1777 * -- G. Nepom. Łączkowski, x. i Mikoł. Swizyński

33327 (Giewartowo)

1794.31/7. (Gostoń) * Ignacy Wawrzyniec, s. M. Karola Kozłowskiego i Marii Swierczyńskiej (w l. 1795/96 pos. Gostonia) -- cerem. 1795.26/IV. -- aa: G. Paweł Brudzewski i Salomea Włostowska

33328 (Giewartowo)

1796.10/5. (Gostoń) ch., (8 *) Stanisław-Antoni, s. poprz. M. Kozłowskich [Karola Kozłowskiego i Marii Swierczyńskiej] -- Jan Chrzanowski i Zofja Hersztopska

33329 (Giewartowo)

1796.13/10. (G. dw.) Wincenty Ferrazjusz, chrz. Marzenin, teraz uzup., s. G. Serafina Ciesielskiego i Tekli Kozłowskiej, -- G. Marcin K. pos. tenut. b. G. z matką swoją Heleną z Kozierowskich

33330 (Giewartowo)

1797.2/5. * (G.) Antonina Elżbieta, c. poprz. G. Ciesielskich [Serafina Ciesielskiego i Tekli Kozłowskiej] -- Łukasz C. mł. i Elżbieta C. v.

33331 (Giewartowo)

1821.9/9. ch., 6 *, (Sienno). Maksymiljan, s. G.Józefa Ciesielskiego i Kat. Przysieckiej -- Marceli, Wanda i Barbara Majewska

33332 (Giewartowo)

1846.11/3. (Chrzanowo) † Magdalena Wyganowska, wd. komornica, ok. 1796 * w Wojnowie, c. zm. Stefana i Zuzanny Frezer, wd. po Nepomucenie

33333 (Giewartowo)

1808.10/11. (G.) * Katarzyna, c. G. Wojc. Żółtowskiego i Nepom. Rosołowskiej -- Józef Bułakowski

33334 (Giewartowo)

1809.25/5. (G.) † Michalina Zółtowska, ok. 1806 *, c. N. Wojc. i Estery z Skrzetuskich

33335 (Giewartowo)

1803.25/10. (Goston) † N. Karolina z Zakrzewskich ż. Stanisł. Wilczewskiego, ok. 1767 *

33336 (Giewartowo)

1805.9/3. (G.) † G. Ewa z Czapskich, 1-o v. ż. Józefa Łukomskiego, 2-o v. ż. Grzegorza Kosińskiego, ok. 1735 *

33337 (Giewartowo)

1818.30/4. (G.) † G. Konstanty Urbanowski, ekonom, ok. 1770 *, "obsecatus in blasphemia"

33338 (Giewartowo)

1863.27/11. III policja okręgu pyzdr. wzywa proboszcza, by pochował zwłoki 27 osób poległych w potyczce na gruntach Mieczownicy. Tylko 3 znane z nazwiska: Stanisł. Starczewski, rządca z Swiniar, W. Ks. Pozn. l. ok. 39 0ni polegli 63.2/3. i 63.11/3. poch.

33339 (Giewartowo)

Józef Poniński, l. ok. 23, s. Henryka i Emilii z Ponińskich, z Komornik k. Swarzędza, Tomasz Kubacki, karczmarz z Dołów

33339a (Giewartowo)

1815.20/11. w Mieczownicy G. Florjan 0lszewski mł. * Pobiedziska ok. 1791 x v. Franciszka Wiśniewska -- Wojc. Magowski

33340 (Giewartowo)

1813.22/9. (w Marszewie pf. Wilczyn) G. Jan Czaplicki dz. Marszewa x Marja Levandowska "serva eius" -- Michał L., brat

33341 (Giewartowo)

1791 Teresa z Zakrzewskich Czaplicka dz-a Marszewa

33342 (Giewartowo)

1799.15/10. * (G. - 0lędry) Marja-Tekla, c. G. Anton. Kicińskiego i Katarzyny Miłodroskiej -- G. Wojc. Miłodroski ojciec i G. Anna Gliszczyńska panna dojrzała

33343 (Giewartowo)

1799.14/7. * (Goston) Jakub, s. N. Andrzeja Kapuścińskiego i Kat. Mąkowskiej

33344 (Giewartowo)

1796.13/5. † (G. - 0lędry) GD. Marcin Bułakowski, ok. 1736 *

33345 (Giewartowo)

1806. † 13/2. (G.) G. Jadwiga z Broniszów Bułakowska, ż. Marcina, ok. 1734 *-a

33346a (Giewartowo)

......(G. - 0lędry). N. Józefa Bułakowska, ok. 1776 * x Tomasz Wituski mł., ok. 1770. * -- Dzięczkowski i Swiątkowski

33346 (Giewartowo)

1800.24/2. † w Siennie GD. Marja z Bułakowskich ż. 1-o v. Anton. Piekarskiego, 2-o v. M. Ignacego Bronisza pisarzewicza grodz. komisji (którego żoną jest 1772!). Jej córka Teresa z Piekarskich Kościeska, ok. 1751 *-a)

33347 (Giewartowo)

1804.6/2. (G.) NG. Józef Bułakowski, mł., ok. 1775 * x v. G. Michalina Woyciechowska, ok. 1780 * -- Wojc. Radoński, Maks. Skrzetuski, Nikodem, Kazimierz i Ksaw. Kościescy. Józefowie B. mieszk. 1804 w G., gdzie 1806/10. dzierżawią probostwa

33348 (Giewartowo)

1808.27/7. (G.) * Ignacy Kajetan, s. poprz. Bułakowskich [Józefa Bułakowskiego i Michaliny Woyciechowskiej] -- G. Nepom. Piekarski z Woli i Anna Przanowska z Czeluścina

33349 (Giewartowo)

1809.8/12. (G.) *, ch. 1810.16/1. Tomasz Walenty Józef, s. poprz. Bułakowskich [Józefa Bułakowskiego i Michaliny Woyciechowskiej] -- G. Józef Goczałkowski pos. Złotkowa z Józefą Przanowską, dożyw. panią Czeluścina

33350 (Giewartowo)

1810.10/4. *, ch. 17/4. (G.) Wojciech Antoni, s. poprz. Bułakowskich [Józefa Bułakowskiego i Michaliny Woyciechowskiej]

33351 (Giewartowo)

1804.13/12. (G.) * Tomasz, s. nieśl. wdowy N. Marii Bułakowskiej -- Antoni Rożnowski podsędek gnieźń. z ż. Jadwigą

33352 (Giewartowo)

1827.28/10. (G.) N. Marcin Maciejewski, mł., ok. 1807 * w 0lendrach Ciążeńskich, s. Bernarda obec. dzierżawcy wójt. w Wierzbocicach i Zofji z Brodzkich x Nepomucena Koszutska v., ok. 1807 * w Mościszewie, bawiąca we dworze G. u dziedzica Tadeusza Radońskiego, córka Franciszka i Balbiny z Miaskowskich dz-ów cz. Józefowa. Ślub dał X. Walenty Brodzki kanonik i assessor konsystorza gen. kaliskiego dziekan słupecki, prob. Ciążenia (już 1822), wuj panny, św.: Tad. Radoński dziedzic G., Hjacynt Markowski emfitenta z Wtórka, Szymon Kierski strażnik gran. z Kochowa

33353 (Giewartowo)

1839.26/5. (18 *) (Mieczownica). Melanja, c. G. Maurycego Raszewskiego i Kunegundy Moraczewskiej, (Raszewska Melania, c. wójta 1839 †). -- G. Mikołaj Moracz. i G. Marcjanna Rasz.

33354 (Giewartowo)

1838.19/10. † (Mieczownica) Emil, 2 mies., s. G. Mikoł. Moraczewskiego i Justyny pos. Mieczownicy. (1840 wyst. Faustyna (!) Moracz. z Mieczownicy)

33355 (Giewartowo)

1838 Walerja Kiedrzyńska pos. Kochowa

33356 (Giewartowo)

1828.25/2. (G.) G.Wawrzyniec Justynian Ksawery Łagiewski, strażnik gran. z Studzieńca par. Powidz, ok. 1779 *, lub 1782, s. Piotra (?) i Kunegundy administr. w Krązelewicach par. Siedlce x G. Łucja Zerumska, ok. 1798 *, c. Stanisł. i Ludwiki z Koszutskich, pos. Boguniewa w par. Słomowo, gdzie Łucja *-a. -- św. Tadeusz Radonski z Giewartowa

33357 (Giewartowo)

1778 r. Magdalena Zeromska chrzestna w Miecz. u Chrzanowskich

33358 (Giewartowo)

1814.20/2. (Mieczownica) † Wojciech Jarnowski, ok. 1754 *, mąż Marii z Pruszyńskich

33359 (Giewartowo)

1819.30/11. (G.) † Marja z Pruszyńskich Jarnowska wdowa, l. 83

33360 (Giewartowo)

1790.10/10. poch. Andrzej Jarnowski, † w Napruszewie, ok. 1730 *

33361 (Giewartowo)

1804.9/9. (G.) † Marja, ż. And. Jarnowskiego, ok. 1739 *, choroba piersiowa

33362 (Giewartowo)

1796.22/10. (Kossewo) N. Stanisł. 0strowski, wdowiec x N. Ludwika Jarnowska v., -- G. Marcin Kozłowski pos. b. G. i g. Serafin Ciesielski

33363 (Giewartowo)

1812.17/10. † w G. Wojc. Radoński, ok. 1728 *, pos. G. 1804,5, który przed 1766 x był Marią Wiesiołowską

33364 (Giewartowo)

1838.15/3. w G. † Tadeusz Radoński, s. poprz., [Wojc. Radońskiego i Marii Wiesiołowskiej] ok. 1766 *, po ojcu dziedzic G. 1815/38, prezes Rady depart. pozn., * w Sławnie W. Ks. Pozn. Żona jego poślub. przed 1819. Barbara Koszutska, ok. 1784 *-a w Dębowejłęce, c. Józefa i Marii R., dz-ów Dęb., tam †-ych, †-a w G. 1835.1/1. Ich córka Ewa R. była żoną Wincentego Moszczeńskiego

33365 (Giewartowo)

1897.18/4. (G.) † w Karczemce Aleksandra Moszczeńska, c. poprz. M-ich, [Wincentego Moszczeńskiego i Ewy Radońskiej] żona Wincentego Krasickiego (1859 dz-a G., * w Malczewie w Ks. Pozn. s. Jana i Sylwii z Prądzyńskich)

33366 (Giewartowo)

1889.20/3. w G. † Wincenty Krasicki, dziedzic G., ok. 1816/18 *, poddany pruski, przebywał w G. z rocznym paszportem

33367 (Giewartowo)

1855.27/8. * (G.) Władysława Julja, c. poprz. Wincentego Krasickiego i Aleksandry Moszczeńskiej -- Władysław Moszczeński i Władysława Gutowska

33368 (Giewartowo)

1859.3/9. * (G.) Jan Aleksander, s. poprz. Krasickich [Wincentego Krasickiego i Aleksandry Moszczeńskiej] -- Bolesław Moszczeński dz. Kożuszkowa

33369 (Giewartowo)

1795.13/2. poch. Franciszek Chrzanowski, ok. 1725 *, dziedzic Mieczownicy 1740/41; żona jego 1740/41 Wiktorja Meyer, 1-o v. za N. Rozdrażewskim. Dziećmi ich byli: Tomasz, wyst. 1740, Agata, ch. 1740, i Jan

33370 (Giewartowo)

1741.13/6. (M.) Jan, s. poprz. Chrzanowskich, [Franciszka Chrzanowskiego i Wiktorii Meyer] ochrzcz.

33371 (Giewartowo)

1776.6/2. (M.) Jan Chrzanowski x v. Katarzyna Sokołowska -- Jakub Lubomęski dz. i pos. Giew., Jan Elżanowski, pos. cz. Giew., Józef Kmita pos. soł. w Kochowie

33372 (Giewartowo)

1827.28/2. w Miecz. † Jan Chrzanowski m. l. 75, b. dziedzic Mieczownicy (był dziedzicem 1777/92)

33373 (Giewartowo)

1777.10/11. * (w M.) Estera Apolonja, c. poprz. Jana i Kat. Chrzanowskich -- Franciszek Ch. dziadek z Zofją Lubomęską

33374 (Giewartowo)

1805.1/6. (Miecz.) Nazary Ignacy Bronisz dz. Bieganowa i in. ok. 1780 * x Estera Apolonja Chrzanowska v. c. poprz. Chrzan. [Jana i Kat. Chrzanowskich]

33375 (Giewartowo)

1778.8/12. ch. (M.) Wiktorja Ewa, c. poprz. Chrzanowskich [Jana i Kat. Chrzanowskich] -- Franciszek Ch. z Magdaleną Zeromską v.

33376 (Giewartowo)

1806.14/6. (M.) Sergiusz Bronisz, ok. 1783 *, dziedzic z Borkowa pf. Szymarzewa x Wiktorja Ewa Chrzanowska, c. poprz. Ch-ich [Jana i Kat. Chrzanowskich]

33377 (Giewartowo)

1779.16/5. (M.) ch. Jan Nepom. Paschalis, s. poprz. Chrzanowskich, [Jana i Kat. Chrzanowskich] * "friduo ante f. S. Joanniis Nep." wyst. 1806 -- Augustyn i Julja z Markowskich Szygowscy z Kossewa

33378 (Giewartowo)

1780.29/10. ch. (M.) Franciszek Michał, s. poprz. Chrzanowskich [Jana i Kat. Chrzanowskich] -- Józef Kąsinowski, dziedzic dóbr ...iec i in. i Kunegunda z Markowskich Cieńska, dzierżawczyni dóbr

33379 (Giewartowo)

1788.15/5. ch. (6 *) (M.) Stanisław-Antoni, s. poprz. Chrzanowskich [Jana i Kat. Chrzanowskich] -- MD. Józef Swiszulski i Aniela z Jaskólskich Chwaliszewska stolnikowa żydaczewska

33380 (Giewartowo)

1790.24/I. ch. (20/I. *) (M.) Józef Walenty, s. poprzednich Chrzanowskich [Jana i Kat. Chrzanowskich] -- Anna z Madalińskich Woyciechowska Maciej Chwaliszewski stolnik żydaczewski i Joanna Cieślińska

33381 (Giewartowo)

1791.5/5. ch. Antonina Domicella, c. poprz. Chrzanowskich, [Jana i Kat. Chrzanowskich] Antonina Ch. 1792.17/6. poch. -- Michał Kotarski dz. Przecławia, i Teresa z Zakrzewskich Czaplicka dz-a Marszewa

33382 (Giewartowo)

1796.4/4. ch. (1 *) (M.) Wincenty Ferrarjusz Wojciech, s. poprz. Chrzanowskich [Jana i Kat. Chrzanowskich] -- Bonawentura Dydyńska dz. Kołaczkowa i Teresa Pruszyńska

33383 (Giewartowo)

1833.16/4. † w Miecz. Rafał Chrzanowski s. Jana i Kat., ok. 1784 *, poch. cm. przy kaplicy sw. Rocha

33384 (Giewartowo)

1785 wyst. Katarzyna Koszkowska z Giewartowa. Józef Kaszk. dz. Brzezia w pf. Mąkolno x przed 1772 Serafinę Chrzanowską, † † przed 1828. Ich syn N. Koszkowski, 1828, w Kurowie pf. Kowale

33385 (Giewartowo)

1828.16/8. † w Miecz. Józefa z Koszkowskich Miaskowska, c. poprz. K-ch, [Józefa Koszkowskiego i Serafiny Chrzanowskiej] ok. 1772 *, dz-a Brzezia pf. Mąkolno. Mąż Józef M. mieszka 1828 w Kurowie u brata †-ej; Józefa *-a w Wysokiem pow. koniń.

33386 (Giewartowo)

1814/VII. ok. * w Pińsku par. Szubin Ksawery Ludwik s. Jana Chrzanowskiego i Wiktorii Pągowskiej. Po † matki przysłany do dziadka w Miecz., i tu chrzest uzup. 1815.29/1., -- chrz.: Rafał Mniewski dziedzic Sienna i Katarzyna z Sokoł. Chrz. babka 1815.31/1. † 0jciec Jana Ch. 1815 sędzia

33387 (Giewartowo)

1823.22/6. (M.) cerem. Teodor-Antoni, s. Jana Nep. (M.) Chrzanowskiego, dz. 0biecanowa par. Zerniki i Teresy -- Jan Ch. pradziad (!) dziedzic M. i Barbara Radońska dz-a Giewartowa

33388 (Giewartowo)

1841 * w M. Ignacy, s. Leopolda Chrzanowskiego i Emilii Szarzyńskiej, († dziecko to tamże 1842) -- Juljan Chrz. i Marja Szarzyńska

33389 (Giewartowo)

1846.IX. (M.) † Lucyna, m. 2 l. c. poprz. Chrzanowskich [Leopolda Chrzanowskiego i Emilii Szarzyńskiej]

33390 (Giewartowo)

1848.16/6. (w M.) † Emilja z Szarzyńskich Chrzanowska dz-a Miecz., ok. 1816 * w 0borach par. Szymanowice, c. Michała i Justyny Sz.

33391 (Krotoszyn)

1768.12/10. X. Piotr Hulewicz kanon. i prob. krotoszyń. -- Franciszka-Michalina, 1 *, c. GD. Jana i Antoniny Hodupskich -- GD. Michał Izdebski gub. d. krotoszyń. z ż. Ewą

33392 (Krotoszyn)

1769.4/11. Teodor Marcin s. D. Michała i Ewy Izdebskich gubern. dóbr krotoszyńskich -- D. Jan Paszkowski i Konstancja Hodupska

33393 (Krotoszyn)

1770.16/6., 13 *, Antoni Jan s. G. D. Jana i Antoniny Hodupskich -- ks. Kasper Twardczyński i GW. Konstancja Mierzwińska

33394 (Krotoszyn)

1770.5/8. dwoje młodzieńców: starszy: Jan-Prosper (chrz. MGD. Katarzyna Sokolnicka i MD. Andrzej Bogdański młodszy ochrz. 15/11. (imienia brak) (chrz. MGD. Paweł Sokolnicki i MD. Marianna Gądkiewiczowa. Rodzice obu: GD. Michał i Ewa Izdebscy gub. krotoszyń.

33395 (Krotoszyn)

1772.23/2. Konstancja, c. MD. Michała i Ewy Izdebskich -- MD. Marianna Trzcińska cerem. 72.9/8. - ass. MD. Michał Górski, kom. gen. d. krotoszyńskich i Gądkiewiczowa

33396 (Krotoszyn)

1773.1/8. cerem. Ludwika Agnieszka c. G. Franciszka i Marianny Koźmińskich z Górzna -- M. Henryk du Alweznlleben gen. w. prus. i M. Fryderyka z Bojanowskich Normakowa i G. Ign. Dobrski skarbnik i Ludwika Potocka klanowa krak.

33397 (Krotoszyn)

1773.27/12. (26 *) Anna Walerianna, c. MD. Franciszka i Katarz. Kadłubowskich -- X. Piotr Hulewicz kanon gn. i MD. Bronisława Mielenkiewiczowa

33398 (Krotoszyn)

1774.12/1. Felicissinna Marianna, c. GD. Kaz. i Franciszki Karśnickich -- MGD. Kaz. Węgrowski i MGD. Bronisł. Milenkiewiczowa

33399 (Krotoszyn)

1774.5/2. Agata Weronika, c. MD. Józefa i Bronisławy Milenkiewiczów gub. krotosz. -- X. Piotr Hulewicz kan. gn. prob. krotoszyń. i MD. Franciszka Łobocka

33400 (Krotoszyn)

1774.21/3. Krystyna Marjanna, c. GD. Mateusza i Salomei Lubiszewskich -- MD. Józef Milenkiewicz gub. d. krotosz. i Zuzanna Taczanowska

33401 (Krotoszyn)

1774.5/12. z wody z pow. konieczn. Stanisław Mikołaj, s. G. Macieja i Teresy Zarembów, cerem. 9/7. ass. -- MD. Franc. Michałowski sta luchow. i MD. Marianna Gątkiewiczowa

33402 (Krotoszyn)

1775.13/3. Leon Sabin, s. GD. Macieja i Marianny Kierzkowskich administr. w Smaszewie -- MD. Franc. Przebołowski komisarz d. Przygodzickich i Bronisława Milenkiewiczowa

33403 (Krotoszyn)

1775.13/3. za pozwol. prob. z Kobierna - Józef Wiktoryn, s. GD. Wojciecha i Weroniki Jabłońskich -- MGD. Józef Milenkiewicz z ż. Bronisławą, kom. d. krot.

33404 (Krotoszyn)

1775.31/3. Katarzyna-Pelagia c. MD. Józefa i Bronisławy Milenkiewiczów ... (okienko) czernikowskich, gub. d. krotoszyń. -- MD. Mari. Gątkiewiczowa i X. Ign. Bogucki

33405 (Krotoszyn)

1776.27/12. Elżbieta Anna, c. GD. Macieja i Teresy Zarembów, -- GD. Józef Gorecki komisarz dóbr krotoszyń. i GD. Franc. Łobocka

33406 (Krotoszyn)

1776.21/V. Helena Julianna, c. G. Józefa i Małgorzaty Gliszczyńskich -- G. Jan Chodupski i G. Apolonia Gorecka, c. gub. krotoszyń.

33407 (Krotoszyn)

1777.21/9. cerem. Marjanna, (z wody 76.28/12.), c. G. Macieja i Teresy Zaręmbów -- I. Mateusz (!) Jaraczewski sta solecki i Eleonora Ponińska klanka poznańska

33408 (Krotoszyn)

1777.11/10. Agnieszka, c. G. Macieja i Marianny Kierzkowskich -- G. Ignacy Dobrski i G. v. Agnieszka Swieykowska

33409 (Krotoszyn)

1777.22/11. Andrzej s. G. Bartł. i Apolonii Jakubowskich - chrz. nieszl.

33410 (Krotoszyn)

1778.16/3. bliźnięta G. Mac. i Teresy Zarębów. Tomasz-Melchjor i Józef-Kasper ochrzczeni z w. 77.21.12. - chrz.: G. Jarzyna dworz. i GD. Maksymiliana Gorecka ż. gub. dóbr cerem. 2-go 17/4. -- GD. Tom Żelisławski i G. v. Apolonia Gorecka, c. gub.

33411 (Krotoszyn)

1778.1/9. Helena Marcjanna, c. G. Stef. i Eleonory Kierzkowskich -- GD. Józef Gorecki gub. d. krot. i MD. Mari. Gątkiewiczowa

33412 (Krotoszyn)

1779.5/3. Balbina, c. G. Józefa i Barbary Chrząszczewskich -- JM. Aleksy Tarszewski (?) komis. gen. dóbr klanowej Potockiej i M. Marcjanna Gątkiewiczowa z Chwaliszewa

33413 (Krotoszyn)

1779.11/3. Józefa, c. G. Anton. Kierzkowskiego i Wiktorii -- JGD. Aleksy Tarszenski komis. klanowej krak. i Marcj. Gątkiewiczowa

33414 (Krotoszyn)

1779.11/7. (z w. w domu 10/6.) Joanna, c. GD. Jana Chodupskiego i Joanny -- GD. Ewa Gądkiewiczowna v.

33415 (Krotoszyn)

1779.23/12. Wiktoria nobili genere, c. N. Władysława Prackiego i Konstancji z Tarnogórskich -- G. Marcin Węgrowski komisarz d. Krotosz. i G. Marjanna z Chlebowskich Rafalska

33416 (Krotoszyn)

1780.27/2. Paweł-Daniel, s. G. Mateusza Kossakowskiego i Anny, ze wsi Wilkowice -- G. Ant. Wieroziemski mł. i G. v. Ewa Gątkiewiczówna

33417 (Krotoszyn)

1781.6/2. Agata, c. Famat. (!) Antoniego i Wiktorii Kierzkowskich, cerem. 16. -- M. D. Nep. Sokolnicki i G. Rafalska

33418 (Krotoszyn)

1781.17/8. Marjanna, c. N. Franciszka Kierzkowskiego i Joanny -- GT. Jan Miśkiewicz i Wiktorja K.

33419 (Krotoszyn)

1783.27/4. Agnieszka Katarz. c. Sł. Ant. i Wiktorii Kierzkowskich M. Mari. Rafalska i Józef K.

33420 (Krotoszyn)

1783.29/5. Felicjan, s. M. Nepomucena i Krystyny z Suchorzewskich Sokolinickich dz-ów Dzierżanowa

33421 (Krotoszyn)

1784.26/8. (23 *) Józef Stanisław Kostka, s. G. Henryka Zielenkiewicza i Ludwiki de Smigleskie, -- ks. i G. Ludwika Schnidlowa ż. skarbnika dwor.

33422 (Krotoszyn)

1786.25/5. (19 *) Jan, s. N. Antoniego Skąpskiego i N. Anny -- N. Władysław Wężyk i N. Franciszka Wężykowa

33423 (Krotoszyn)

1786.8/10. Agata, c. N. Anton. i Wiktorii Kierzkowskich -- M. Stanisław Dobrski dz. Konarzewa i G. Franciszka Wężykowa

33424 (Krotoszyn)

1787.26/4. (z wody 86.12/6.) Felicjana, c. N. Józefa i Elżbiety Jankowskich -- X. i N. Anna Krzemińska ass.: X. Klemens Wierusz Walknowski primic. pozn. prob. krotosz. i Urszula Szkudlska siostra rodz.

33425 (Krotoszyn)

1789.8/3. Józefata Franciszka, c. G. poprz. Jankowskich [Józefa i Elżbiety Jankowskich] poses. prob. krotoszyń. -- MD. Ant. Sokolnicka dz-a i MD. Stanisław Dobrski dz. Konarzewa

33426 (Krotoszyn)

1789.15/11. Karolina Kostka (!) c. N. Michała Bogusławskiego i Jadwigi -- G. Jerzy Bertrandy

33427 (Krotoszyn)

1790.6/7. Marjanna Małgorz. c. G. poprz. Jankowskich, [Józefa i Elżbiety Jankowskich] -- G. Anna Zmienkowska i X.

33428 (Krotoszyn)

1791.23/1. Agnieszka, c. G. Franciszka Łęckiego i Małgorz. Krzywokulskiej, -- nieszl. i Mich. Bogusławski

33429 (Krotoszyn)

1791.1/7. Jan Piotr Paweł, s. N. Mich. Bogusławskiego i Jadwigi - nieszl.

33430 (Krotoszyn)

1792.20/1. Felicjana Elżb., c. G. poprz. Jankowskich [Józefa i Elżbiety Jankowskich] -- G. Kłossowska i G. Andrzejewski

33431 (Krotoszyn)

1792.29/1. Barbara Mari. c. N. Stanisława Kordaczewskiego i Apolonii -- MD. Antonina Sokolnicka dz-a Starygrodu i G. Fryderyk August Trybenfeltz konsyl. króla prus.

33432 (Krotoszyn)

1792.10/4. Wojciech, s. N. Franc. Trzcińskiego i Zofji - nieszl.

33433 (Krotoszyn)

1792.10/5. Joanna Domicella, c. N. Stef. Kurowskiego i Barbary -- N. Mateusz Lenartowicz i N. Mari. Guzowska

33434 (Krotoszyn)

1793.6/1. Henryk Kasper Melchjor Baltazar, s. G. Henryka Zielenkiewicza i Ludwiki -- M. Kasper Lewecki rewizor skarbu kor. kom. zduń. i M. Szarlota Trybenfeltowa konsyl. prus. żona

33435 (Krotoszyn)

1793.13/5. Nepomucena-Zofja c. N. poprz. Jankowskich [Józefa i Elżbiety Jankowskich] -- G. Aleks. Chlebowski i G. Antonina z Zawickich Chlebowska

33436 (Krotoszyn)

1793.2/9. Antoni-Jan, (w domu z wody 18/6.), s. N. Ign. Praznowskiego poses. prepozytury szpital. i Anny -- MD. Antoni Dobrski dz. Konarzewa i MD. Urszula Szkudlska dz-a Szkudli

33437 (Krotoszyn)

1794.17/7. cerem. Józef (to dopis.) Ignacy Stan., (18/3. *), s. G. Stanisł. Kordaszewskiego i Apolonii -- MD. Józef Swiniarski i MD. Trybenfeltowa ż. komis. d. krotoszyń.

33438 (Krotoszyn)

1794.29/11. Katarzyna, c. N. Michała Paczewskiego i Elżb. -- MD. Ignacy Prądzyński i G. Apol. Kordaszewska

33439 (Krotoszyn)

1795.20/11. Katarzyna, c. poprz. N. Paczewskich [Michała Paczewskiego i Elżb.] -- G. Józef Prądzyński i G. Stan. Kordaszewski z ż. Apolonią i Brygida Dobrowolska

33440 (Krotoszyn)

1796.9/2. (5 *) Walentyn Ignacy, s. N. poprz. Jankowskich [Józefa i Elżbiety Jankowskich] pos. prob. krotoszyń. -- G. Walenty J. i G. Apol. Kordaszewska

33441 (Krotoszyn)

1796.28/10. bl. G. Wojciecha i Franciszki Gorskich (* * t.d.) Franciszek-Szymon-Tad. i Teofila-Salomea-Mari. -- MD. Bonaw. Gajewski kap. pos. d. krot. i pani Moskorzewska Izydor Mosk. i Mari. Zakrzewska

33442 (Krotoszyn)

1797.21/4. (14 *) Konstanty Wojciech, s. N. poprz. Jankowskich [Józefa i Elżbiety Jankowskich] -- X. Klemens Wierusz Walknowski prob. krotosz. i MD. Marianna Białkowska z Pawłem Sokolnickim

33443 (Krotoszyn)

1798.29/4. Wojciech-Antoni, (19 *), s. N. Antoniego Krajewskiego i Antoniny z Gorskich -- G. Walenty Gromoliński ekonom krotoszyń. i G. Apolonja Kordaszewska

33444 (Krotoszyn)

1798.31/7. Marianna Anna, (29 *), c. N. Franciszka Trypolskiego i Marianny z Jastrzęmbskich - nieszl.

33445 (Krotoszyn)

1799.19/2. Walentyn, s. N. poprz. Jankowskich [Józefa i Elżbiety Jankowskich] poses. prob. krotoszyń. -- N. Walenty Gromoliński i G. Pawłowska

33446 (Krotoszyn)

1801.24/2. Walentyn, s. poprz. N. Franciszka Trypolskiego z ol. Marianny Jastrzębskiej - nieszl.

33447 (Krotoszyn)

1801.4/3. (1 *) Franciszek Wincenty, s. N. poprz. Jankowskich [Józefa i Elżbiety Jankowskich] -- X. Walkn. i MD. Urszula Sokolnicka dziedziczka Starygrodu i Szkudli

33448 (Krotoszyn)

1804.5/4. (2 *) Franciszka Józefa, c. Ignacego Koł., syna G. o. Wojciecha i Doroty Kołakowskich, i żony jego Zofji, c. o. Szymona i Marjanny sołtysów z Tomic -- MD. Józefata Dobrska dziedziczka Konarzewa i Benedykt Konratt sędzia cyrk. krotosz.

33449 (Krotoszyn)

1810.7/4. (26/3. *) Marjanna Katarzyna, c. G. Wojciecha 0lszewskiego (ol. Józefa-Ludwika i Marjanny de Narbuty syna) i żony jego Marianny Napierskiej -- G. Walenty Topolski, i G. Antonina z Raszewskich Twardowska ass.: G. Hilary Podgórski i G. Marianna z Prądzyńskich Szumowska Michalska (!?)

33450 (Krotoszyn)

1812.12/3. Józefata Karolina, (8 *), c. sł. Wojciecha i Marjanny z Napiorskich 0lszeskich - opatrzny Michał Bogusławski i Mari. Ryńska miesz. cz. krotoszyń.

33451 (Krotoszyn)

1813.2/4. (30/3. *) Ignacy, s. G. Franciszka i Nepomuceny z Krynickich Lubienskich -- G. Ignacy Suchorzewski i G. v. Anna Wolicka z dw. krot.

33452 (Krotoszyn)

1814.3/5. Józefata, 22/4. *, c. G. Ignac. Łukomskiego nauczyc. szk. paraf. krot. i Mari. Letniewskiej -- G. Jan Charzewski i sł. Chmielikowa obywatele krotosz.

33453 (Krotoszyn)

1814.31/7. Rozalja, (27 *) c. poprz. sł. 0lszeskich, [Wojciecha i Marjanny z Napiorskich 0lszeskich] -- G. Jakub Hizyński mł. i G. Rozalja Ryńska v.

33454 (Krotoszyn)

1815.27/1. Marcina Polikarpa (26 *), c. N. Ignacego i Nepom. z Witkoskich Ziółkowskich - mieszk. we dw. kr. -- N. Antoni Z. rewizor ceł kr. i Rapacka

33455 (Krotoszyn)

1815.21/2. (20 *), Eleonora, c. G. Jakuba i Marcjanny z Ziółkowskich Hiżyńskich -- N. Antoni Z. celnik z Kr. i sł. Marj. Hiżyńska z par. korytn.

33456 (Krotoszyn)

1817.26/V. (22 *), Walentyn Jan, s. N. Ignacego i Anny z Korsaków 0rlińskich z sądu krotoszyń. - nieszl.

33457 (Krotoszyn)

1817.12/10. (23/9. *) Tekla Leokadja Michalina, c. N. Andrzeja Baranowskiego sędziego zs. krotosz. i Magdal. de Trąbczyńskie -- N. Roch Wolicki poses. ekonomii krotosz. i N. Mari. de Drwętskie Kurowska ż. sędziego sądu apelac. pozn.

33458 (Krotoszyn)

1819.26/4. (2 *) Franciszka, Teofila c. G. Mikołaja i Juljanny z Szulców Guroskich kuratorów sądu krotoszyńskiego cerem. 20/8. - chrz. nieszl.

33459 (Krotoszyn)

1819.12/9. bliźnięta: (* * 2) dzieci poprz. GD. Baranowskich [Andrzeja Baranowskiego i Magdal. de Trąbczyńskie] Stefan-Wiktor i Marjanna-Stefania, -- G. Roch Wolicki pos. d. krotoszyń. i G. Rozalja Brekkerowa, G. Bejnamin Brekker kom. sprawiedl. i G. Józefa z Trąmpczyńskich Drwęska z Grabianowa

33460 (Krotoszyn)

1820.7/5. Bolesław Walerjan s. MD. Nepomucena Kurceskiego sędziego ziem. krotoszyń. i MD. Tekli z Bogdańskich (20/4. *) -- MD. Józef Bogdański dz. Lutyni i M. Józefa z 0tuskich Bogdańska

33461 (Krotoszyn)

1820.7/5. cerem. Kamilla Bertylda, c. poprz. MD. Kurcewskich [Nepomucena Kurcewskiego i Tekli z Bogdańskich] (1810.6/11. * we wsi Wilcza par. magnuszewickiej p. krotoszyń., ch. z wody 10/11.) -- MD. Roch Wolicki pod. krotoszyń. i MDV. Róża K. z Lutyni

33460a (Krotoszyn)

1820.25/10. (16 *) Łukasz Jan Kanty, s. G. Jana Kantego i Marianny z Makoskich Wodzyńskich pisarzy sąd. -- G. Jan Nowacki as. sąd. pok. i G. Rozalja Gernutowa, ob. z Kr.

33461a (Krotoszyn)

1820.25/12. (14 *) Irena Urszula Wirgilja, c. G. Apolinarego Sługockiego centurjona wojsk poznansiensiuno equituum i Anieli de Borg -- G. Fryd. de Borg landrat p. krotoszyń. z ż. Urszulą Bolechowską

33464 (Krotoszyn)

1821.7/1. (1820.30/12. *) Juljusz Sylwester, s. G. Ignacego i Anny z Korsaków 0rlińskich egzekut.sądu zs. krotoszyń. sędzia sądu zs. G. Helena Wiktorja Fryderyka Elżbieta Rozenkrancowa sędzina krotoszyńska

33465 (Krotoszyn)

1821.28/2. (25/I. *) Paweł-Roch, s. M. Antoniego i Urszuli z Wolickich Bussów dziedziców wsi Rzegotki w dep. bydg. -- M. Roch W. pod. d. kr. i G. Barb. Skibińska z Kr.

33466 (Krotoszyn)

1821.21/8. cerem. G. Marianna Emilia Dorota Nepom., ch. z wody w Izdebnie 1806.15/7. c. MD. Fryderyka de Borek konsyl. pow. krotosz. i Urszuli Bolechowskiej -- MD. Nepom. Modlibowska dziedziczka Kromolic i Mokronosa i MD. Stef. Garczyński dz. Szelejewa

33467 (Krotoszyn)

1821.21/8. cerem. Wilhelmina Eleonora Stefanja, z wody Krotoszyn, 1818.11/7., 5/6. *, c. poprz. de Bork. [Fryderyka de Borek i Urszuli Bolechowskiej] ewangelika i Urszuli Bolech., katol. -- MD. Eleonora Rembowska dz-a Wyganowa i MD. hr. Kalkraith dz. d. Koźmin.

33468 (Krotoszyn)

1821.10/9. (7 *) Marianna Tekla, c. G. Kazimierza i Emilii z Jędrzejewskich Kobyłeckich pisarzy prow. dworu Kr. - chrz. Niemcy

33469 (Krotoszyn)

1821.6/12. (17/11. *) Eugeniusz Andrzej, s. G. And. i Magdaleny z Trąbczyńskich Baranowskich sędziów zs. krotoszyń.

33470 (Krotoszyn)

1822.3/6. (20/4. *) 0skar Fryderyk Apolinary, s. N. Apolinar. Sługockiego centuriona wojsk poznań. i Anieli de Borg 2/9. cerem.-- G. Ignacy B. mł. i G. v. Joanna Brodoska

33471 (Krotoszyn)

1822.24/9. (8 *) Marianna Bolesława, * c. G. Nepom. Kurczewskiego sędziego zs. Kr. i Tekli z Bogdańskich -- G. Anna z Radolińskich Zarębina z Ruska

33472 (Krotoszyn)

1823.7/5. (1/5. *) Filipika-Magdalena, c. G. Jana Kantego i Marianny z Makoskich Wodzyńskich -- G. Jan Nowacki sędzia

33473 (Krotoszyn)

1823.25/5. (10/4. *) Rudolf Franc. Wilhelm, s. G. Jana Mateusza v. Helden Sarnowskiego pułk. kawal. w Krotosz. katol. i Juljanny Elżb. Wilh. Karol. de Bredow ewang. -- chrz. Niemcy

33474 (Krotoszyn)

1824.17/10. Maksymiljan Franc. (30/9. *) s. G. Franciszka i Elżbiety de Grębczyńskie Modrzejewskich egzekutarów sądu zs. krotoszyń. -- chrz. nieszl.

33475 (Krotoszyn)

1824.19/10. Ludwik Symforjan (22/8. *), s. G. Jana i Mari. z Gernatów Nowackich sędziów -- G. Ignacy N. konsyl. pow. gn. i G. Józefa 0żegalska dz-a Goszczonowa

33476 (Krotoszyn)

1825.25/10. (20 *) Marceli Stanisław, s. G. Bartłom. i Ewy z Kołudzkich Wróblewskich egzekutorów sądu pok. pow. ostrzeszow. z m. Kęmpno

33477 (Krotoszyn)

1825.2/11. (* 24/10.) Jan Ewaryst, s. G. Łukasza i Marianny z Skąpskich Zbąskich poborców cel. krotosz. -- G. Anna Sk. posesorka z m. Mieszkowa

33478 (Krotoszyn)

1827.23/8. (5 *) Marjan Antoni Melchjor, s. G. Wojc. i Eleonory z Kluczewskich Langiewiczów dr. med. -- D. Jan Nowacki sędzia pok. Kr. i M. Franciszka Szczerska dz-a Kuklinowa

33479 (Krotoszyn)

1828.30/8. (25 *) Gustaw, s. G. Piotra i Wilhelminy Amalii de Zęmskie Jakowickich egzekutorów z m. Kobylin -- nieszl.

33480 (Krotoszyn)

1828.9/10. (2 *) Florentyna Michalina Aniela, c. G. Łukasza i Marianny z Skąpskich Zbąskich poborców cel. krot. -- G. Anna S. z Mieszkowa

33481 (Krotoszyn)

1832.18/10. cerem. Juljanna Eustachja, * Poznań 1826.18/10., ch. z w. w domu 4/11., c. G. Karola Rogowskiego cent. w w. prus. pozn. w Kr. stoj. i Franciszki z Gruszczyńskich -- ks. Eustachy Koźmiński prob. opalenicki i N. Juljanna 0leńska ass. -- G. Leon de Borck pułk. w Kr. i GD. Antonina de Kozłowskie Zudzińska z Niechanowa

33482 (Krotoszyn)

1835.6/12. (26/10. *) Ludwika Leokadja, c. D. Franciszka Wincent. Hulewicza protokolisty sąd. katol. i Albertyny Kamilli Kutzner ewangel. -- D. Fryd. Dehmel pos. d. Wilcza i Ludwika Jurkiewicz

33483 (Krotoszyn)

1838.30/4. (1832.17/7. *), cerem. Wanda Józefa Tekla, c. M. Franciszka Ksawerego i Bogumiły z Straszeskich Karskich pos. d. Młodajewskich w Pol., przebyw. w Kr. -- M. Roman Bronikowski dz. Starygrodu i M. Tekla Morawska dz-a Konarzewa

33484 (Krotoszyn)

1838.30/4. (36.20/7. *) Bronisława Józefa Romana Bogumiła, c. poprz. M. Karskich [Franciszka Ksawerego i Bogumiły z Straszeskich Karskich] -- M. Ludwika Bronikowska ze Starogrodu

33485 (Krotoszyn)

1839.1/5. (21/4. *) Łukasz Maksymiljan, s. GD. Franciszka-Wincentego Hulewicza protokol. sądowego i Albertyny Kamilli c. Kutzner -- M. D. Maks. Taczanowski dz. Pogorzeli i MD. Tekla Rychłowska z Zimnowody, ass. MD. Rychłowski Z. ib. i D. Fryderyka Dehmel de Wilcza

33486 (Krotoszyn)

1845.3/3. (8/1. *) Joanna, c. GD. poprz. Hulewiczów [Franciszka-Wincentego Hulewicza i Albertyny Kamilli c. Kutzner] -- GD. Franc. Nowacki i nieszl.

33487 (Krotoszyn)

1851.11/9. (7/9. *) Marjanna Eufemja, c. G. Tytusa Karchowskiego translatora sądowego i G. Bronisławy Wysockiej -- JM. Tekla z Rogalińskich Morawska dz-a Konarzewa

33488 (Krotoszyn)

1760.19/3. N. Walenty Antoni Trzciński x Marjanna Kotlińska -- GD. Melchjor Chylkowski, Jan Papieski etc.

33489 (Krotoszyn)

1763.31/1. St. Antoni Lachoski x GD. Wiktoria Krzywokulska -- MD. Michał Mierzwiński, Wojc. Broniewski, Gliński, i nieszl.

33490 (Krotoszyn)

1767.23/7. G. Jan Paszkoski mł. x Agnieszka Krzywokulska -- G. Jan Chodobski i G. Szrymski

33491 (Krotoszyn)

1771.2/6. MD. Antoni Magnuszewski x M. Marianna Łobocka w Tursku

33492 (Krotoszyn)

1777.7/9. G. Stefan Kierzkowski x G. Eleonora Pulsowna -- G. Wolotkiewicz regent i G. Kamieński

33493 (Krotoszyn)

1780.25/XI. G. Franciszek Kierzkowski i pułkownik x G. Karolina Jankowska -- Franciszek Chodubski G. Józef Kierzkowski G. Chordaczewski

33494 (Krotoszyn)

1842.26/6. N. Karol Kossowski wdowiec po † Ludwiki Zychlińskiej x Bogusława z Zychlińskich Cielecka on 41, ona 25

33495 (Krotoszyn)

1843.8/10. G. Tytus Karchowski mł., s. G. Franciszka i Weroniki z Schultz'ów Karchowskich tribuni aerarii x Aniela Szyperska c. G. Wojc. i Julii de Szczypierskie Szyperskich

33496 (Krotoszyn)

1803.4/10. poch. G. miles Stanisław Garczyński chorąży, eques, l. 22 pro torsione

33497 (Krotoszyn)

1810.29/11. poch. Petronella, c. G. Aleks. Płoskiego komis. d. Krotosz. i G. Tekli z Łepkowskich, pro pustalis 4 l.

33498 (Krotoszyn)

1811.14/7. † G. Ignacy Goczałkowski l. 68 starość

33499 (Krotoszyn)

1812.14/I. poch. Bernard, s. M. D. Rocha Wolickiego kom. d. Krot. l. 22 czy 2?

33500 (Krotoszyn)

1813.17/9. † G. Teresa Ziółkowska l. 68

33501 (Krotoszyn)

1815.18/12. † G. Antoni Ziółkowski l. 73

33502 (Krotoszyn)

1816.6/6. † G. Marjanna Ryńska ż. G. Marcina R. poborcy, poch. 8 l. 51

33503 (Krotoszyn)

1816.31/8. † M. Anna Wolicka, ż. Rocha W. pos. Krot., po urodzeniu potomka, 2/9. poch. l. 32

33504 (Krotoszyn)

1818.3/12. poch. Tekla Leokadja Michalina, c. N. And. Baranowskiego sędziego zs. krotosz. i Magdal. Trąbczyńskiej l. 1 na puchlinę

33505 (Krotoszyn)

1819.25/10. poch. Franciszka, c. G. Mikołaja i Juljanny z Szulców Gurowskich 1/2 r. zęby

33506 (Krotoszyn)

1820.16/8. poch. Stefan, s. G. Andrzeja Baranowskiego sędziego zs. krotoszyń. i Magdaleny z Trąbczyńskich

33507 (Krotoszyn)

1821.4/3. poch. (3/3. †) Bolesław Walerjan, s. G. Nepom. i Tekli z Bogdańskich Kurcewskich 11 mies. suchoty

33508 (Krotoszyn)

1821.15/3. poch. (14/3. †) Paweł Roch, s. M. Ant. i Urszuli z Wolickich Busse dz-ów Rzegotek † w Kr. w domu Rocha W., 2 mies.

33509 (Krotoszyn)

1822.8/12. poch. († 7) Agnieszka c. G. Jana Charzewskiego ex burmistrza krotoszyńskiego i Fryderyki de Gabel. r. 1 1/4 ospa

33510 (Krotoszyn)

1822.10/12. poch. († 9) Edward s. G. Maksymiliana i Joanny z Kranzów Krajewskich strażników miejskich r. 3/4 ospa

33511 (Krotoszyn)

1822.23/12. poch. († 22) Józefa, c. G. poprz. Krajewskich [Maksymiljana i Joanny z Kranzów Krajewskich] l. 7 ospa

33512 (Krotoszyn)

1822.27/12. poch. ( †23) G. Laura Brekkerowna c. Beniamina i Rozalii z Roztalskich justyc komisarzy l. 17 Suchoty

33513 (Krotoszyn)

1823.6/9. poch. († 4) Marianna, c. G. Andrzeja i Magdal. z Trąbczyńskich Baranowskich l. 4, zapal. gardła

33514 (Krotoszyn)

1823.18/11. poch. († 17) 0skar Fryd. Apolinary, s. G. Apolinarego i Anieli de Borg Sługockich centur. w. pozn., z krotosz. r. 1 1/2. zapal. gardła

33515 (Krotoszyn)

1824.20/8. († ante hori) Virgilia, c. G. Nepom. i Tekli z Bogdańskich Kurcewskich sędziów zs. krotoszyń. 1 1/2 zęby

33516 (Krotoszyn)

1828.28/2. poch. († 24) G. Józef Bogdański s. Marcina de Pruss i Marianny z Kiedrzyńskich Bogdańskich wdowiec po † Elżbiety Zabłockiej l. 64, suchoty, rodzice dz-e wsi Wesołów (!) i Janków

33517 (Krotoszyn)

1831.15/VII. poch. (13/7. †) M. Andrzej Baranowski sędzia sądu zs. ziemi krotosz. wdowa Magdalena Trąbczyńska l. 64, puchlina wodna

33518 (Krotoszyn)

1831.10/9. poch. († 8) Józefa Bronisława, c. M. Franc. Ksawer. i Bogumiły z Straszewskichh Karskich pos. d. Młodziejew. w Pol. l. 2, wodna puchlina

33519 (Krotoszyn)

1835.20/4. poch. († anteher) G. Jan Kanty Wodzyński ex jurysta z Kr., * w Pol. wdowa - Marianna z Makoskich, l. 50 suchoty

33520 (Krotoszyn)

1836.8/7. poch. († anteheri) Ludwika Leokadja, c. D. Franc. Hulewicza protokol. sąd. i Albertyny Kamilli de Kutzner, 3/4 r. suchoty

33519a (Krotoszyn)

1838.24/VI. poch. († anteheri) G. v. Tekla Bogdańska c. Maksymiljana i Antoniny z Zawickich Bogd. ze wsi Gałązki par. Droszew l. 30 Suchoty

33522 (Krotoszyn)

1813.8/6. G. Antoni Bussa mł., ze wsi Rzegotki, s. ol. Jana i Krystyny BB. x G. Urszula Wolicka, c. o. Rocha i Nepom. z Powalskich -- G. Ign. Suchorzewski (?) kap. i G. Piotr Jakowicki on 23, ona 19

33523 (Krerowo)

1666.26/7. Jakub de Jurniszewo (?) s. D. Stanisława Markowskiego i Anny -- D. Jan Borkowski i D. Dorota Helkowska

33524 (Krerowo)

1666.4/10. Franciszek, s. Krerowa, s. D. Wojc. Januszewskiego i Heleny -- D. Marcin Głoskowski i D. Zofja Napruszewska

33525 (Krerowo)

1674.22/7. Adam Antoni, s. MD. Stanisława Smigielskiego dziedzica Markowa i Katarzyny -- Samuel Mankowski i Joanna Trzybińska

33526 (Krerowo)

1677.30/3. N. dziecko poprzed. Smigielskich [Stanisława Smigielskiego i Katarzyny] -- G. Władysł. Gniewkowski i Anna ż. jego

33527 (Krerowo)

1677.o/10. Jadwiga Teresa, c. M. D. Kazimierza i ...barae Sniegockich de Jur...

33528 (Krerowo)

1678.30/5. Petronilla Konst. c. G. poprz. Smigielskich [Stanisława Smigielskiego i Katarzyny] z Markowic -- GD. Władysław Wysławski i Katarzyna Wysławska ż. jego

33529 (Krerowo)

1680.22/... w Pozn. w Kat. ch. Stanisław s. N. Jakuba Pawła Piotrowskiego i Konstancji ze wsi Kromolice -- N. And. Guraczyński z Kr. i Urszula Markowska z Bieganowa (luźna kartka)

33530 (Krerowo)

1680.20/6. Jan Antoni, s. Kaz. i Barb. Sniegockich -- Zygm. i Kat. Sniegoccy

33531 (Krerowo)

1681.25/12. (Kr.) Anna, c. N. And. Gurczyńskiego i Teresy -- N. Kat. Horodelska i GD. Marcjan Markowski z Bieganowa

33532 (Krerowo)

1681.15/3. Józef, s. G. Stanisł. Radońskiego i G. Anny Sikorskiej wtedy tenut. Staniszewa wsi -- G. And. Gorczyński i G. Katarz. 0rdolska

33533 (Krerowo)

1690.28/12. (Markowice) Andrzej, s. GD. Jana Bronikowskiego i Zofji -- GD. Franc. Wilczyński i MD. Magdalena Działyńska. Ten Andrzej 1709.20/12. †

33534 (Krerowo)

1694.8/4. Antoni, s. poprz. GD. Bronikowskich [Jana Bronikowskiego i Zofji] -- GD. Jan Mirosławski z siostrą swą Łucją M. (Markowice)

33535 (Krerowo)

1698.24/6. (Markowice) Jan, s. poprz. GD. Bronikowskich [Jana Bronikowskiego i Zofji] dz-ów Markowic i GD. Andrzej Pogorzelski i G. Eufrazja Białobłocka

33536 (Krerowo)

1698.25/6. Marjanna, c. G. Franc. i Ludwiki Wilczyńskich dziedziców Bieganowa -- X. Józef Korzeniewski wicedziek. kat. pozn. i G. Barbara W.

33537 (Krerowo)

1698.13/7. (Januszewo) (19/5. *) Jan Józef, s. G. Tomasza Białobłockiego i Eufrazji, * w Janusz., -- GD. Józef Zasadzki z Koszut. i M. Magdal. Działyńska

33538 (Krerowo)

1700.../5. Jan, s. N. Franc. i Ludwiki Wilczyńskich dz-ów Bieganowa -- N. Tom. Białobłocki z Januszewa i Marcjanna Zółtowska virgo

33539 (Krerowo)

1701.16/1. Jadwiga-Agnieszka c. G. Tomasza i Eufrazji Białobłockich -- G. Zygmunt Sniegocki dz. Jarosławca i NG. v. Marcjanna Zółtowska

33540 (Krerowo)

1701.16/10. Teresa-Helena, c. N. Stanisł. i Ludwiki Carskich mieszk. wtedy w Bieganowie -- N. Jan Bronikowski z Markowic i Teresa Zółtowska z Paninki * jak wyżej w Bieg.

33541 (Krerowo)

1703.1/3. * Kazimierz Marcjan, s. G. Stanisława i Ludwiki Carskich w Bieganowie. -- X. Stan. Zaręba paroch kazmier. i G. Bronikowska Anna

33542 (Krerowo)

1704.8/3. (Markowice) Zofja c. D. Marcina Gawareckiego i Anny -- MD. Stanisław Dubrowski i MD. v. Anna Bronikowska

33543 (Krerowo)

1704.20/3. (Markowice) Franciszek de Paolo, s. GD. Stanisława Bronikowskiego i Anny -- GD. Michał Bronikowski i GD. v. Anna Br. siostra tegoż Franciszka

33544 (Krerowo)

1704.10/4. (Bieganowo) Wojciech Józef, s. G. Stanisława Karskiego i Ludwiki -- G. Józef Zółtowski i G. Marjanna Karska

33545 (Krerowo)

1705.1/8. (Markowice) Marjanna-Magdalena, c. d. Marcina Gawareckiego i Anny -- GD. Kąkolewski Jan i GD. Lisiecka ze Staniszewa

33546 (Krerowo)

1705.20/8. (Kr.) Wawrzyniec Stanisław, s. GD. Jana Cocolewskiego i Ewy -- GD. Stanisł. Karski i GD. Kat. ...

33547 (Krerowo)

1705.16/9. (Bieganowo) Anna Marjanna, c. GD. Stan. Karskiego i Ludwiki -- GD. Kazimierz K. i GD. Franciszka Białobłocka

33548 (Krerowo)

1705.10/12. (Kr.) Andrzej, s. GD. Stanisł. Scuckiego i Rozalii -- GD. Jan Cocolski (!) i GD. Anna Trzybińska

33549 (Krerowo)

1707.13/2. (Markowice) Ludwika Zofja, c. D. Marcina Gawareckiego i Anny -- GD. Stanisław Karski z Bieganowa i GD. Anna Bronikowska z Markowic

33550 (Krerowo)

1710.23/1. Marcjanna Rozalja c. GD. Zygmunta i Zofji Sniegockich, z Jurniszewa -- G. And. Potocki i G. v. Barb. Woźnicka

33551 (Krerowo)

1767.14/6. (Bieganowo) cerem. Teresa, c. G. Franciszka i Marianny Zielińskich dz-ów Bieganowa -- M. Jan Goczałkowski stolnik mielnicki i G. Marianna Swieszulska

33552 (Krerowo)

1768.4/10. (Bieganowo) Franciszek Michał, s. poprz. G. Zielińskich [Franciszka i Marianny Zielińskich], cerem. 1778.20/8.

33553 (Krerowo)

1770.16/5. (Bieganowo) Joanna Nep. Zofja, c. MGD. poprz. Franciszka Zielińskiego i Mari. z Sarneckich cerem. 1778.20/8.

33554 (Krerowo)

1770.26/7. (Kr.) Małgorzata-Teofila, c. M. Wojciecha Dzierzbińskiego i Teofili z Gromadzkich -- G. Józef Gr. i M. Marianna Swieszulska

33555 (Krerowo)

1770.17/6. (Markowice) Jan Nep. s. G. Tomasza Jachymowicza i Katarzyny -- M. Józef Swieszulski

33556 (Krerowo)

1771.28/4. (Kr.) Stanisław Ant. Witalis, s. MG. Józefa Swiszulskiego i MG. Mari. Tałzyńskiej

33557 (Krerowo)

1771.18/8. (Markowice) Ludwik s. poprz. G. Jachymowiczów [Tomasza Jachymowicza i Katarzyny] -- M. Maks. Zieliński i M. Anna Z.

33558 (Krerowo)

1772.22/6. (Markowice) Antonina Zofja, c. MGD. Karola Zielińskiego i MG. Anny z Kczewskich -- MG. Franc. Z. dz. Bieganowa z ż. Mari. z Sarneckich

33559 (Krerowo)

1773.11/5. (Bieganowo) Marcjanna Michalina, c. MGD. Franc. Zielińskiego dz-a Bieganowa i Mari. Sarneckiej -- G. Franciszek Z. mł. syn tychże rodziców i GD. Mari. z Bielawskich Lisowska. cerem. 78.20/8.

33560 (Krerowo)

1773.8/7. (Kr.), Jan Bapt., s. MG. Józefa Swirszulskiego i Mari. z Tałzyńskich poses. Kr. -- G. Władysław T. dziad i G. Rozalia z T. Pągowska

33561 (Krerowo)

1773.26/12. (Bieganowo) Stefan, s. N. Saganowskiego ekonoma bieg. i Konstancji z Bonikowskich -- X. Ign. Bojeński kanon. koleg. N. M. P., curatur krek. i M. v. Weronika Zielińska z Bieganowa

33562 (Krerowo)

1777.2/2. cerem. nad MG. Anną Teofilą z Kczewskich Zielińska, ż. Karola Z. -- ass. Franciszek Z, dziedzic Bieganowa i pułkownikowa Teofila Korytowska

33562a (Krerowo)

1778.20/8. cerem. nad: Franciszkiem 68.4/10. *, Zofja 70.16/5. *, Marcj. Józefatą 73.11/5. *, dziećmi M. Franciszka i Marj. z Sarneckich Zielińskich dz-ów Bieg. -- ass.: Wojc. Sarnecki pułk. w. k. i pułkownikowa Anna Węgierska, Melchjor Węgierski pułk. i Mari. Lisowska, Mikołaj Z. i Teresa Jastrzębska

33563 (Krerowo)

1779.16/12. (Bieganowo) Katarzyna, c. poprz. Saganowskich [N. Saganowskiego i Konstancji z Bonikowskich] -- G. Antoni Dominikowski pos. Kr. i nieszl.

33564 (Krerowo)

1781.24/8. (Bieg.) Petronella Marjanna, c. M. Franc. i Mari. z Sarneckich Zielińskich dz-ów Bieg. -- M. Kaz. Jaraczewski z ż.

33565 (Krerowo)

1781.24/8. (Bieganowo) Ludwik Bartł., s. M. Tomasza i Weroniki z Zielińskich Zelisławskich -- M. Franc. Z. dz. Bieganowa i Marianna Lissowska

33567 (Krerowo)

1782.22/9. (Bieg.) Michał, s. N. poprz. Saganowskich [N. Saganowskiego i Konstancji z Bonikowskich] -- M. Józef Swiszulski pos. d. Kr. i M. Mari. z Sarneckich Zielińska

33568 (Krerowo)

1782.29/12. (Bieg.), Jan Adam Tomasz, s. M. poprz. Zelisławskich [M. Tomasza i Weroniki z Zielińskich Zelisławskich] burgr. koniń. -- M. Julianna Koszutska scina stanisł. i M. Eustachy Kowalski podsędkowicz wschow.

33569 (Krerowo)

1788.17/11. cerem. (Januszewo) Teofila Michalina Salomea, (Z wody w kość. Niepruszew.), c. G. Michała i Augustyny z Dzierzbińskich Brzeżańskich -- G. Józef Gromadzki i M. Mari. Skrzetuska ż. komor. wschow. cerem.: Aleks. Potocki i G. Teofila Dz.

33570 (Krerowo)

1789.20/7. (Urniszewo) Prakseda Magdalena, c. G. Michała i Marjanny Karwidowskich -- M. Makary Mąkowski i M. Agn. Kurczewska M. Franc. Zieliński i M. v. Józefa Kurcz.

33571 (Krerowo)

1790.4/10. (Bieg.) Franciszek Józefat, s. M. Tadeusza i Marcjanny z Zielińskich Skaławskich stów ujskich -- M. Franc. Z. i Marjanna z Sarneckich Z. dz-e Bieg.

33575 (Krerowo)

1792.6/3. (Januszewo) Marianna Józefa, c. M. Aleksandra i Nepom. z Dzierzbińskich Potockich -- GD. Ignacy Dz. i G. Teofila Dz.

33576 (Krerowo)

1769.16/10. (Kr.) G. Ludwik Pągowski x G. Rozalja Tauzyńska v. -- G. Józef Swieszulski z ż. Mari. Władysław T. z ż.

33577 (Krerowo)

1780.23/8. dysp. na ślub Tomasza Zelisławskiego burgr. koniń. i V. Weroniki Zielińskiej - samego wpisu brak. na odwrocie dysp. popraw. data na 1783, ale dookoła wpisy z 1779/80. Na odwrocie dysp. wpisali św.: MD. Karol i Anna ZZ., Walery i Marjanna Węgierscy, pułk. w. k. Wład. i Kat. Mazowieccy podkom. bawar. Jan i Józefata Goczałkowscy i in.

33578 (Krerowo)

1784.8/2. (Kr.), G. Tomasz Dobrski por. w. kor. x Marjanna Sierzawska z Pozn.

33579 (Krerowo)

1784.9/2. (Bieg.) M. Wojc. Piotrowski wd. x v. Teresa Zielińska -- G. Tom. Zelisławski i M. Mari. Lisoska

33577 (Krerowo)

1789.17/VI. M. Aleksander Potocki klanic rogoz. x v. Joanna Nep. Dzierzbińska -- M. Ant. i Anna Mieleńscy pos. Markowic, Teofila Dz. matka, N. i Augustyna z Dz. Brzeżańscy etc.

33578 (Krerowo)

1789.14/10. (Bieganowo) M. Tadeusz Skaławski starościc (!) ujski x Marcjanna Zielińska -- M. Franc. i Marianna ZZ. rodzice, Melchjor Korytowski podczaszy kal. Xaw. i Ludwika Malczewscy podsędkowicze pozn.

33579 (Krerowo)

1791.6/12. (Bieganowo) M. Aleks. Kozłowski x v. Zofja Zielińska -- M. Eust. Kowalski, Tom. Zelisławski i in.

33580 (Krerowo)

1790.23/I. dysp. na ślub G. Ludwika Kuczkowskiego i Deodicam v. Bogumiły Dzierzbińskiej v. dopisani św.: Antoni i Anna z Kczewskich Mielińscy, Aleks. i Nepom. z Dziembińskich Potoccy, panny Mari. i Karolia Zielińskie etc.

33581 (Krerowo)

1770.2/1. (Januszewo) † Teodor, lat 3 1/2, s. G. Dzierzbińskiego pos. J.

33582 (Krerowo)

1771 x. Maciej Gromadzki postąpił na beneficium parafial. w Kazimierzu dotąd był tu przed 1771.1/10.

33583 (Krerowo)

1773.13/9. (Markowice) † Antonina, c. M. Zielińskich

33584 (Krerowo)

1773.4/11. (Januszewo) † G. Wojc. Dzierzbiński poch. Pozn. Reform.

33585 (Krerowo)

1774.23/4. (Staniszewo) † G. Wojc. Piński, poch. kość. tut.

33586 (Krerowo)

1779.26/5. (Markowice) † N. Marianna Burzyńska l. 12, c. N. Walentyna i Kat. z Dembinskich B.

33587 (Krerowo)

1792.29/3. (Kr.) † x. Ignacy Bojeński dziekan średz.., curatus Kr., l. 48, administrował tut. benef. l.18

33588 (Krerowo)

1792.24/9. (Bieganowo) † MD. Franciszek Zieliński dz. Bieg. poch. Dominik. średzcy

33589 (Krerowo)

1793.21/5. (Bieganowo) Antonina Nempomucena, c. MD. Wojc. i Teresy z Zielińskich Piotrowskich -- MD. Teresa z Rozrazewskich Bogdańska wojszczyna kaliska i M. Franciszek Z. mł.

33590 (Krerowo)

1797.28/XI. (Bieganowo) Cecylja Katarz. (* 23), c. MGD. Feliksa i Antoniny z Bogdańskich Zielińskich poses. Bogwidz w par. Sowina -- GD. Franc. Michał Z. z ż. Józefą z Bogdańskich posesorzy Bieg.

33591 (Krerowo)

1798.5/4. (Kr.) Izydor Antoni, (* 3), s. G. Stanisława i Wiktorii z Modzelewskich Bruszewskich poses. pleb. -- GD. Ant. i Anna z Kczewskich Mielińscy, dziedzice Morkowic.

33592 (Krerowo)

1795.16/2. G. Ignacy Dzierzbiński mł., podkomorzy JKMci, x G. Petronella z Kuczkowskich Korytowska wdowa z archidjec. gn. -- M. Jan Nepom. Milęski major w. p. z ż. Franciszką, Aleks. Potocki klanic rogoz. z ż. Nepomuceną, ect. on 33, ona 24

33593 (Krerowo)

1805.3/6. MGD. Ignacy Wodecki dz. Karcewa x v. Marianna, c. MG. Franciszka i Faustyny z Korytowskich Szczanieckich poses. Januszewa -- G. Antoni i Katarzyna Korytowscy z Chwałkowa Karol i Józefa Krzyżanowcy z Rusocina Felicjan i Zofja Żółtowscy z Wódek, Piotr i Józefa Zółtowscy z Wydzieszewic

33594 (Krerowo)

1797.24/9. MGD. Franciszek Michał Zieliński l. 28 dz. Bieganowa x v. Józefa Bogdańska, c. Ludwika i Teresy z Rozdrażewskich wojskich kalis. Tad. i Marcj. Skaławscy ze Strykowa, Wojc. i Teresa Piotrowscy z Podarzewa, Aleks. i Zofja Kozłowscy z Chwałkowa, Ignacy i Barbara Rudniccy sędziowie zs. kalis., pos. N. Miasta etc.

33595 (Krerowo)

1795.31/10. poch. Antonina l. 3, (29 †), c. M. Ludwika i Bogumiły z Dzierzbińskich Kuczborskich, dziedziców Bogwidz i Kotarb tu w gościnie w Januszewie

33596 (Krerowo)

1797.24/8. poch. (Krerowo) Franciszka, c. GD. Stan. i Wiktorji z Modzelewskich Bruszewskich 1 r. pos. pleb. Kr.

33597 (Krerowo)

1800.21/7. (Bieganowo) poch. Jan Nepom. 1 1/4 r. s. MD. Feliksa i Antoniny Zielińskich poses. Gutów M.

33598 (Krerowo)

1817.15/6. Trzymają do chrztu żydówkę: MGD. Tadeusz Radoński dziedzic Bieganowa, MGD. Wiktoria Ponińska dziedziczka wsi Tulce, MGD. Antoni Swiszulski pos. Kr. i MGD. Barbara Radońska dz-a Bieganowa

33599 (Krerowo)

1822.1/7. cerem. w koll. sw. M. Magd. Pozn. Michalina Barbara, z w. 1820.11/9. w par. krerow. c. ol. G. Wincentego i Anieli z Radońskich Moszczyńskich dz-ów Stępuchowa -- JMD. Mikoł. Mielżyński i MG. Wincencja Moszczyńska JMD. Brygida Mielż.

33600 (Krerowo)

1810.31/5. (Bieganowo) G. Teodor Czartkowski mł., l. 32, dzierż. m. Krzywinia x G. v. Julianna Koszutska l. 19, c. MD. Ignac. K. dz-a wsi Poklatki -- Ignacy ojciec i Wincenty jej brat, MD. Tadeusz i Barbara z Koszutskich Radońscy, dziedzice Bieganowa MD. v. Kunegunda K. z Bieg. MD. Kanty Zaborowski pos. Topoli etc.

33601 (Krerowo)

1810.29/7. (Bieganowo) MGD. Wincenty Franciszek Walenty Koszutski mł., l. 23, s. MGD. Ignacego z ol. Kat. Mężyńskiej dziedzica wsi Poklatki x MG. v. Kunegunda Koszutska, l. 37, c. M. ol. Józefa z Pierzchna Koszut. z Marianny de Koszutskie, dziedziców Dębowejłęki -- ojciec jego, Tad. i Barb. Radońscy dz-e Bieganowa lewir i siostra jej, Ant. i Mari. Swiszulscy pos. Kr., Jadwiga Lutomska dz-a Gowarzewa, Karol Miaskowski dz. Węgierskiego

33602 (Krerowo)

1819.24/10. (Bieganowo) MGD. Wincenty Moszczyński, mł., l. 25, dz. Stempuchowa i in., s. Aleksandra i Marianny z Radzimińskich starostów b. K. x v. Aniela Radońska, l. 16, c. MGD. Tadeusza i Barbary z Koszutskich R. dz-ów Biegan. -- MGD. Karol i Ludwika Krzymuccy, Kazimierz i Nepomucena Radońscy, Kazimierz i Teresa Koszutscy, Antoni i Nepom. Moszczeńscy, Józef i Joanna M. etc.

33602a (Krerowo)

1812.23/8. (Krerowo) † MD. Marianna z Tadżyńskich Swiszulska wdowa, poch. Franciszk. 0bserw. Pozn., l. ok. 73, reumatyzm

33603 (Krerowo)

1819.24/2. (Markowice) poch. MGD. Anna z Kczewskich 1-o v. Zielińska, 2-o v. Mielińska, l. 71, 19/2. † apopleksja

33604 (Krerowo)

1832.28/5. (Markowice) poch. GD. Antoni Milenski dziedzic Markowic, 25/5. †, l. 76, paraliż

33605 (Krerowo)

1834.3/8. (Wilhelmschorst) Aniela, (* 1) c. N. Antoniego Trąbczyńskiego i Marianny Gądeckiej kucharzów -- G. v. Anna Zielińska z Markowic i wójt.

33606 (Krerowo)

1836.24/7. (Ib. [Wilhelmschorst]) Józef, s. poprz. Trąbczyńskich, [N. Antoniego Trąbczyńskiego i Marianny Gądeckiej] (29/6. *) -- G. Józef Lutomski dz. Poklatek i G. Jadwiga Lancz dz-a Siekierek

33607 (Krerowo)

1838.23/9. (K.) Konstancja, * 11, c. poprz. Trąbczyńskich [N. Antoniego Trąbczyńskiego i Marianny Gądeckiej] -- chrz. nieszl.

33608 (Krerowo)

1841.8/11. (Ib. [Krerowo]) Cecylja, c. poprz. Trąbczyńskich [N. Antoniego Trąbczyńskiego i Marianny Gądeckiej] colonoru, * 8, -- Kaz. Pląskowski organ., v. Cecylja 0rzelska

33609 (Krerowo)

1846.22/2. (Ib. [Krerowo]) Eufrozyna, c. poprz. Trąbczyńskich [N. Antoniego Trąbczyńskiego i Marianny Gądeckiej] (* 9) -- G. Michał Moszczyński pos. Nagrodowic i V. Konst. Bogusławska

33610 (Krerowo)

1855.14/8. (Bieganowo) cerem. Józef, 1849.25/7. * w Dzierbino w Kr. Pol., s. Agnieszki Mąkoskiej v. i MD. Florentego Radońskiego dziedzica Bieganowa, nieślub. -- M. Michał Sokolnicki de Szemborce i N. Xawera Szymańska

33611 (Krerowo)

1835.3/12. (Krerowo) poch. MD. Ignacy Trąbczyński pos. Kr., mąż Anny Machnickiej l. 57, 28/XI. † (hidrop.)

33612 (Krerowo)

1837.17/12. (Markowice) poch. Wincencja, l. 2, c. G. Wincentego Zelisławskiego i Cecylii Zielińskiej, rezy. w Mark.

33613 (Krerowo)

1841.13/4. (Wilchelmshorst) † Józef Trąbczyński l. 5, s. Anton. T. i Mari. Gądeckiej poch. 16

33614 (Krerowo)

1841.27/4. (Ib. [Wilhemskorst]) † Konstancja Trąbczyńska c. poprz. [N. Antoniego Trąbczyńskiego i Marianny Gądeckiej] l. 2, poch. 29

33615 (Krerowo)

1842.4/6. (Markowice) † GMD. Feliks Zieliński, l. ok. 76, mąż Antoniny z Bogdańskich starość

33616 (Krerowo)

1842.7/8. (Wilhelmshorst) † Franc. Gądecki l. 86, mąż Mari. Garczyńskiej, starość bez majątku, przy zięciu Antonim Trąbczyńskim

33617 (Grodziszczko)

1805.2/6. (Chłapowo) (7/5. *) Antonina Aniela, c. G. Ludwika i Antoniny z Trzcińskich dz-ów Chłapowa, Dominowa i in. -- G. Jan Nep. T. dz. Wiśniewa i G. Franciszka z Brudzewskich v. Horn Rogowska

33618 (Grodziszczko)

1805.17/8. (Borzejewo) Anna Krystyna, c. G. Szymona i Rozalii Zalewskich ekonomów -- GD. Adam Karszewski dz. B. i G. Kat. Wierzbińska dz-a Bieganowa

33619 (Grodziszczko)

1808.27/11. (Wysławice) Karol, s. G. Wojciecha i Salomei Kaszewskich ekonomów wysław. -- G. Józef Brzezanski komis. d. Węgierskie, G. Nepom. Brzezastka

33620 (Grodziszczko)

1810.10/5. (Borzejewo) Franciszek Apollo, 2/4. *, s. G. Adama i Petronelli Karszewskich dz-ów B.

33621 (Grodziszczko)

1814.4/12. (Borzejewo) Walerja Barbara, c. MD. Jana i Joanny z Kolskich Willandtów poses. B. -- MD. August K. aptek. pozn. i MD. Marjanna K. z Pozn. (* 1)

33622 (Grodziszczko)

1815.19/2. (Boynice) Walerja Wiktoria, 26/11. *, c. GM. Ignac. i Honoraty Marjanny z Wierzbińskich Falkowskich pos. B. -- GMD. Józef Malczewski mł. dz. Babina i Karolina W. dz-a Bagrowa, Maciej W. pułk. i V. Michalina Nieżuchowska

33623 (Grodziszczko)

1816.26/3. (Borzejewo) (25/2. *) Aleksandra, c. poprz. MD. Willandtów [Jana i Joanny z Kolskich Willandtów] tenut. B.

33624 (Grodziszczko)

1818.18/10. (Drzązgowo) * 14, Łukasz Mikołaj, s. GD. Ignacego i Anny z Moczyńskich Kraszewskich komis. d. Drzązgow. -- G. Mikoł. Radoszewski tenut. Gułtowski i M. Józefa M. pos. wysławska

33625 (Grodziszczko)

1819.23/6. (Gr.) Antoni, s. G. Jana i Franciszki z Lendyków Kossowskich ekon. Chłapow., mieszk. w Gr. (* 14) -- GD. Wincenty i Franciszka Goślinowscy tenut. d. Giecza, kap. w. p.

33626 (Grodziszczko)

1820.9/I. (Borzejewo) (27/12. *) Jan Sylwester, s. G. Józefa i Rozalii z Wilkotarbskich Bieńkowskich kucharzy borzejewskich komis.

33627 (Grodziszczko)

1820.10/9. (Drzązgowo) Marianna, (* 2), c. GD. Ignac. i Anny z Moczyńskich Kraszewskich komis. d. Drzązgow. -- G. Ign. Rakowski i Marj. z Falkierskich małż. z dw. Gułtow.

33628 (Grodziszczko)

1822.13/12. (Drzązgowo) Aleksander, s. D. Karola i Teresy z Jarątoskich Zaborowskich ekonom., 12/12. * -- G. Marceli Łukomski dz. Paruszewa i G. Julia Ł. z Drzązgowa

33629 (Grodziszczko)

1823.21/10. (Borzejewo) cerem., (z w. 16/9.) Marja Antonina, (16/8. *), c. GMD. Łukasza i Izabelli z Chełmskich Sarnowskich dz-ów Borz. -- I. stoss. konsyl. średzki i J. Magdalena z Mielęckich Chełmska sędzina pyzdrska i Xaw. Chełmski sędzia pyzdrski dz. d. Łukomice i Marcina z Czachurskich Drzewiecka dz-a Rusiborza, Łukasz i Izabella z Ch. Jarnowscy

33630 (Grodziszczko)

1830.17/6. (Chłapowo) Bolesław Marceli, s. G. Konstantego Palędzkiego i Katarzyny z Trzcińskich, 24/1. * -- G. Marceli Topiński i G. Izab. Sarnowska dz-a Borzejewa

33631 (Grodziszczko)

1831.21/4. (Biskupice) Bronisław Józef, Michał, s. G. Antoniego Prądzyńskiego i G. Leokadii z Bąkowskich 6/4. *, -- G. Michał Pr. i G. Kunegunda B., ass. G. Józef B. i G. Kat. Swiniarska

33632 (Grodziszczko)

1833.28/10. (Biskupice) Antonina Teresa, c. poprz. G. Prądzyńskich [Antoniego Prądzyńskiego i Leokadii z Bąkowskich] (* 20) -- G. Michał Pr. i Kunegunda Bąkowska

33633 (Grodziszczko)

1835.9/12. (Biskupice) Adam Marcin, s. poprz. G. Prądzyńskich [Antoniego Prądzyńskiego i Leokadii z Bąkowskich] (11/11. *) -- chrz. nieszl.

33634 (Grodziszczko)

1836.18/12. (Chłapowo) Jadwiga, c. G. Seweryna Drojeckiego poses. i G. Modesty z Mejerów (15/10. *) -- G. Władysław Łącki i V. Emilja Szczaniecka

33635 (Grodziszczko)

1837.22/3. (Biskupice) Kazimierz Walenty, s. poprz. G. Prądzyńskich [Antoniego Prądzyńskiego i Leokadii z Bąkowskich] (20/2. *) -- G. Walenty Pr. i Prowidencja Kurnatowska

33636 (Grodziszczko)

1837.10/12. (Chłapowo) Kazimierz Wincenty, s. G. Franc. Radońskiego dziedzica i Sewery z Radońskich - 4/10. * -- G. Faustyn R. de Srabki i G. Anastazja Radońska de Skotniki

33637 (Grodziszczko)

1839.14/4. (Biskupice) * chłopak ochrz. przez obstericem † zaraz, s. G. poprz. Prądzyńskich [Antoniego Prądzyńskiego i Leokadii z Bąkowskich]

33638 (Grodziszczko)

1840.7/3. (Chłapowo) Joanna Helena, c. G. poprz. Franc. Radońskiego kollatora i Seweryna z R., * 1, -- G. Dederius R. i Leokadia R.

33639 (Grodziszczko)

1840.26/7. (Biskupice) Wincencja-Kunegunda Anna, c. G. poprz. Prądzyńskich [Antoniego Prądzyńskiego i Leokadii z Bąkowskich] (* 19), -- G. Michał Pr. i Brownsford. Alberta dz-a Borzejewa

33640 (Grodziszczko)

1842.9/1. (Chłapowo) Teofil Adam *, s. G. poprz. Radońskich, (1841.18/12. *) -- G. Florenty R. dz Bieganowa i G. Eleonora R. z Dominowa

33641 (Grodziszczko)

1836.20/7. (Biskupice) G. Karol Kurnatowski mł. l. 35 x Prowidencja Bąkowska v. l. 30 -- Ant. Prądzyński, And. K.

33642 (Grodziszczko)

1841.16/9. (Chłapowo), G. Feliks Taczanowski dz. Sławoszewa p. pleszew. l. 36, wd. x Hieronima Radońska v. z Chłapowa l. 22 -- G. Franciszek R. z Chłapowa i Ant. Łącki z Lwówka Tadeusz R. z Koc. Górki bracia, dziedzice

33643 (Grodziszczko)

1841.21/11. (Drzązgowo) M. Wiktor Szołdrski hr., mł., l. 25 z Brodowa x M. Teresa Grudzińska hr. v., l. 25, z D. -- Gutakowski, Szołdrski, Antoni Białobłocki i Emiljan Sz.

33644 (Grodziszczko)

1843.5/2. (Biskupice) 24/1. * Tymoteusz Ludwik, s. G. poprz. Prądzyńskich [Antoniego Prądzyńskiego i Leokadii z Bąkowskich] -- G. Walenty Pr. i G. Ludwika P. de Stroszki

33645 (Grodziszczko)

1851.23/7. (Bożejewo) G. Hipolit Koszutski mł. l. 26, x G. v. Ludwika Drzemska l. 24 -- G. Ludwik D. jej ojciec, Konstanty K. i Szymon D. z Konar

33646 (Grodziszczko)

1857.1/7. (Bożejewo) G. Józef Koszutski mł. l. 33 z Kostrzyna x G. Ludwika Koszutska wdowa, l. 29 -- G. Nikodem Szafarkiewicz i Ludwik i Szymon Drzeńscy

33647 (Grodziszczko)

1860.21/5. (Borzejewo) N. Władysław Węsierski mł. l. 23, ze wsi Myszki x v. Marianna Drzeńska l. 26, -- MD. Ludwik D. Wład. Seredyński

33648 (Grodziszczko)

1861.8/10. (Wrocław) G. Stanisł. Koczorowski mł. l. 26, dziedzic d. Mikoszki x G. Joanna Radońska v. l. 21, c. Franciszka R. dz-a Chłapowa -- G. Tadeusz Rad. z Koc. Górki i Atanazy R. z Kruślic.

33649 (Grodziszczko)

1862.27/2. (Biskupice) G. Tad. Tomaszkiewicz, mł. l. 30 z Pozn. x G. Wincentyna Prądzyńska v. l. 20 z B. -- Adam Pr. dz. Giecza G. Wilh. Lossow pos. Starczanowa

33650 (Grodziszczko)

1883.22/10. Stanisław hr. Plater mł. z Proch 27 x Zofja hr. Grudzińska z Drzązgowa v. l. 24 -- Wiktor hr. Szołdrski z Brodowa i Emil hr. Sz. z 0sieka

33651 (Giecz)

1819.31/10. (Dominowo) Franciszek, 4/10. * s. G. Adama Karszewskiego i Petronelli z Trzińskich (!) -- G. Szymon Urbanowski z Chłapowa i MD. Marcina Drzewiecka z Rusiborza

33652 (Giecz)

1820.27/9. (Dominowo) Michalina Aniela, (24/9. *), c. G. poprz. Karszewskich [Adama Karszewskiego i Petronelli z Trzcińskich] -- G. Kajetan Trzciński i Urszula z Kierskich (Karskich) Zdębińska z Kurczewa

33653 (Giecz)

1820.5/11. (Szrapki) Maksymilian Leonard, 12/10. * s. G. Konstantego Palędzkiego dziedzica i Katarzyny z Trzińskich -- G. Szymon Urbanowski z Chłapowa i G. Józefa P. wujenka dziecka

33654 (Giecz)

1822.12/5. (Szrapki) Józef Hipolit, s. G. poprz. Palędzkich [Konstantego Palędzkiego i Katarzyny z Trzińskich] (22/2. *) -- G. Hipolit Patrykowski sędzia z Gn. i G. Petronella Karszewska z Dominowa

33655 (Giecz)

1825.9/6. (0rzeszewo) Stanisław Emiljan (7/5. *), s. G. Michała Szeliskiego dziedzica 0. i Cecylii z Wiewiwrowskich -- G. Jakub 0dalusiński (?) pos. Dominowa i G. Franciszka Goślinowska z Giecza

33656 (Giecz)

1833.10/11. chrzestni: GD. Bonawent. Goślinowski dz. Giecza i GD. Eleonora Grabska v. z Rasiborza

33657 (Giecz)

1836.25/2. chrzestni: GD. Anastazy Dobrogoyski mł. z Bagrowa i GD. Cecylja Szeliska dz-a 0rzeszkowa

33658 (Giecz)

1836.10/4. (Szrapki) Teresa Leokadja Walerja, (18/2. *) c. G. Ludwika Jabłkowskiego i Amalii z Hermanów -- GD. Ant. Wolniewicz z ż. Teresą dz-e Dębina

33659 (Giecz)

1836.28/8. (0rzeszkowo) Józef, 20/8. *, s. G. Michała Bukowskiego pos. i Karoliny z Hulewiczów -- G. Józef H. pos. Słopanowa i G. Józefa Rudnicka z Wilamowa pos.

33660 (Giecz)

1837.29/6. chrz. G. Bonawentura Goślinowski z Łabiszynka

33661 (Giecz)

1840.20/9. (Dominowo) Kornelja Marja, c. G. Faustyna Radońskiego i Eleonory z Radoń., 23/7. *, -- G. Benedykt Moraczewski z Krerowa i G. Hieronima Radońska z Chłapowa, ass.: Konst. Sczaniecki z Brodowa i G. Joanna R. z Prochów Piotr R. z Prochów i Pelagja R. z Rzegocina

33662 (Giecz)

1840.29/9. (Michałowo) Zygmunt Artur, 12/1. * s. G. Atanazego Dobrogoyskiego i Teofili z Szeliskich -- G. Józef D. dz. Bagrowa i G. Teresa Wolniewiczowa dz-a Dembicza. G. And. Dobrzycki i G. Cecylja Szeliska dz-a 0rzeszkowa

33663 (Giecz)

1841.20/10. (Michałowo) Stefan Józef, 6/5. * s. poprz. G. Drobrogoyskich [Atanazego Dobrogoyskiego i Teofili z Szeliskich] -- G. Mikołaj Dobrzycki z Bąblina i G. Cecylja Szeliska dz-a 0rzeszkowa

33664 (Giecz)

1843.27/11. (Giecz) Katarzyna Leokadja 13/11. *, c. uczc. Augustyna Mizerskiego preceptora i Michaliny z Koszutskich -- Andrzej Zajączek preceptor z Targ. Górki i G. Katarzyna Koszutska de Borowiec ass.: Jan K. de Borowiec i V. Józefa Szczodrowska z Grodziszczka

33665 (Giecz)

1846.10/10. chrz. G. Antoni Grabski dz. Rusiborza i siostra jego v. Rozalja Grabska

33666 (Giecz)

1853.13/6. (Rusiborz) Karol Wiktor, (2/2. *), s. G. Antoniego Grabskiego i Pauliny z Trąmpczyńskich -- GD. Karol Brodnicki dz. Wilkowa i G. Urszula Kmitowa

33667 (Giecz)

1853.6/11. (Michałowo) Wanda Cecylja Emilja, 30/6. *, c. G. Józefa Szeliskiego i Allodji z Deręgowskich -- G. Andrzej Dobrzycki dz. Chociczy i G. Cecylja Szeliska z 0rzeszkowa

33668 (Giecz)

1858.5/4. (0rzeszkowo) Kazimiera Gaudencja, 16/2. *, c. G. Stanisława Szeliskiego i Marjanny z Jarantowskich dz-ów 0. -- G. Felicjan J. z Wszemborza pos. i G. Julja J. z Czeluścina

33669 (Giecz)

1858.28/4. (Rasiborz) Kazimierz Wojciech, 7/3. *, s. poprz. G. Grabskich [Antoniego Grabskiego i Pauliny z Trąmpczyńskich] -- G. Antoni Trąmpczyński (!) i G. Prowidencja G.

33670 (Giecz)

1859.8/5. (0rzeszkowo) Witold Albin Michał (1/3. *), s. G. Stanisł. Szeliskiego i Marjanny Jarantowskiej -- Celestyn J. i G. Tekla Karśnicka de Myszki

33671 (Giecz)

1860.21/11. (0rzeszkowo) Michał Cyryl, 8/8. *, s. poprz. G. Szeliskich [Stanisł. Szeliskiego i Marjanny Jarantowskiej] -- Józef Sz. z Klepacza i G. Weronika Trąmpczyńska z Srody

33672 (Giecz)

1804.6/2. (Giecz) G. M. Bogusław Horn Rogowski konsyl. pow., wd. x MG. Franciszka Brudzewska v. -- G. M. Paweł Br., Bogusław Malczewski, Andrzej Szczaniecki, Ludwik Trzciński Jan Wolski, on 67 (62?) ona 38

33673 (Giecz)

1808.10/12. (Rusiborz) GMD. Józef Drzewiecki, wd., dz. d. Bednary z par. Wronczyń x GD. Marcina de Ciochowskie (!) Łaszczyńska wd., dz-a R. -- GD. Ignacy Łaszkowski, z Zielnik i Franc. Gutowski z Rzepowa. Józef Czachórski pos. z Zydowa i Jan Chryzostom Gronowski z 0cieszyna dziedzic, on 65, ona 62

33674 (Giecz)

1815.21/5. (G.) G. Cyprjan Wincenty a Paulo Goślinowski pos. z Lipego w woj. kalis. x Franciszka z Brudzewskich Rogowska wdowa z Giecza -- G. Bonaw. Gośl., Piotr Br. on 33, ona 38

33675 (Giecz)

1819.19/9. (Chłapowo) G. Konstanty Palęcki mł. z Szrapek p. G. x G. v. Kat. Trzińska z Chłapowa -- G. Szymon Urbanowski z Chłapowa, Adam Karszewski z Dominowa, Józef Bąkowski z Biskupic, Łukasz Sarnowski z Borzejewa on 28, ona 27

33676 (Giecz)

1824.2/5. (Rusiborz za Spławiem) M. Władysł. Skryszewski mł. pos. Szczepankowo, s. † † Mikołaja i Weroniki ze Skrzydlewskich x M. Józefa Czachurska v., c. † Rocha Cz. i Barbary Klimeckiej -- G. Józef Cz., Augustyn Skrzydlewski, Wincenty Goślinowski, on 40, ona 22

33677 (Giecz)

1839.3/4. (0rzeszkowo) G. Atanazy Dobrogoyski mł. z Michałowa l. 30 x G. v. Teofila Szeliska l. 23, -- G. Michał Sz. ojciec jej G. Józef D. i G. Wiktor D. z Bagrowa

33678 (Giecz)

1850.4/11. (Rusiborz) N. Antoni Brownsford mł. z Chudzic l. 24 x G. v. Rozalja Grabska l. 18 -- GD. Karol Brodnicki G. Walentyn G., G. Roman Stanowski

33679 (Giecz)

1854.11/7. (Dominowo) G. Witold Potworowski mł. l. 24, z Karmina x G. v. Marja Radońska l. 19 -- G. Stanisł. Chłapowski z Czerwonejwsi Faustyn R. z Ninina i Nepom. Kurnatowski z Dusiny

33680 (Giecz)

1861.8/10. (Dominowo) Stanisł. Koczorowski mł. l. 26, z Mikoszek x Joanna Radońska v. l. 21 z D. -- G. Zółtowski z Jarogniewic Anastazy R. z Kreślic, Tad. R. z Koc. Górki

33681 (Giecz)

1833.16/5. † (Rusiborz) G. Marcjana Drzewiecka dz-a d. R. starość. l. 86

33682 (Giecz)

1835.29/9. (0rzeszkowo) † Michalina Bukowska 3 mieś., c. Michała i Karoliny BB. pos. wsi

33683 (Giecz)

1844.30/12. (Dominowo) † G. Seweryna Radońska dz-a Chłapowa l. 29

33684 (Giecz)

1846.23/7. (Rusiborz) † G. Wiktorja Grabska l. 82, dziedziczka d. Rusiborza, hydropis

33685 (Giecz)

1847.24/1. (Giecz) † G. Antoni Poniński l. 80, dz. dóbr starość

33686 (Giecz)

1847.29/10. (0błaczkowo) † G. Ludwika Florkowska l. 23, posesorka, c. dziedziców dóbr mężatka, febra

33687 (Giecz)

1849.26/11. † (0rzeszkowo) GD. Michał Szeliski l. 64, dz. 0rzeszkowa, wewn.

33688 (Giecz)

1852.4/2. (Chocicza, Września) † G. Atanazy Dobrogojski l. 46 pos. głowa ż. Teofila

33689 (Giecz)

1852.17/8. † (Chudzice) Zygmunt Brownsford dni 24, s. Ant. i Rozalji poses.

33690 (Giecz)

1852.11/12. (0rzeszkowo) † Florentyna de Szeliska l. 24, posesorka, c. dziedzica mężatka

33691 (Giecz)

1858.22/7. (Rusiborz) † G. Paula Grabska l. 27, ż. G. Antoniego G. dziedzica, c. G. Antoniego Trąmpczyńskiego notariusza i G. Weroniki z Witkowskich, phtisis

33692 (Giecz)

1864.8/8. (Rusiborz) † Zygmunt Trąmpczyński l. 18, mł. s. Antoniego 0tto T. notariusza i Weroniki phtisis

33693 (Giecz)

1865.6/9. (Poznań) † Franc. Radoński l. 62, dziedzic, s. dziedzica Dominowa, paraliż

33694 (Giecz)

1868.13/11. (Rusiborz) † Seweryn Trąmpczyński l. 67, s. emeryt. dziedzica, Wojciecha i Urszuli, podagra

33695 (Giecz)

1870.3/12. † (Rusiborz?) Emilja Plucińska l. 52, żona, c. dziedzica dóbr paraliż

33696 (Giecz)

1880.21/12. (Szczytniki) † Stanisław Szeliski l.56, pos. Szczytniki, s. Michała dziedzica d. i Cecylji Wiewiorowskiej

33697 (Giecz)

1881.21/9. (Michałowo) † Marja Miaskowska l. 10, c. Aleks. dziedzica d. i Józefy Wugłakowskiej (?)

33698 (Giecz)

1888.14/9. (Dominowo?) † Edward Poniński l. 16, s. hr. Stanisł. i Marii Mielżyńskiej, occidit

33699 (Giecz)

1898.13/2. (G.) † Stanisław Hebanowski * w Mur. Goślinie, budow., dz. Giecza, s. rektora szkoły Kaspra H. i Marii Klawińskiej, l. 78, paraliż, wdowa: Klementyna Prądzyńska

33700 (Michorzewo)

1727.13/9. (Michorzewko) Antoni, s. G. D. Marcina Kałdowskiego i Marianny -- GD. Antoni Rachowski i GD. Krystyna Gwiazdowska

33701 (Michorzewo)

1726.9/6. Barbara Teresa Anna c. MGD. Kazimierza Niegolewskiego sty pobiedzisk. i Zofji Swierczyńskiej -- GD. Antoni Sw. i G. Anna Sw.

33702 (Michorzewo)

1728.9/1. (Kuslino) Ignacy, s. MD. Stefana Trąpczyńskiego i Heleny Raciążskiej -- MD. Marcin (?) Tr. i MD. Anna Gawłowska

33703 (Michorzewo)

1728.26/12. (Rudniki) Katarzyna Marjanna, c. MGD. poprz. Niegolewskich [Kazimierza Niegolewskiego i Zofji Swierczyńskiej] -- MD. Jan 0ralski i M. v. Anna Swierczyńska

33704 (Michorzewo)

1729.7/6. (Kuślino) Stanisław Antoni, s. G. MD. Stefana Trąmpczyńskiego i Heleny z Racziskich -- GMD. Antoni Raczeski i GMD. Konstancja z Gorajskich Tr.

33705 (Michorzewo)

1729.11/8. (Michorzewko) Wawrzyniec s. GD. Antoniego Kachowskiego i Zofji Załuszkiej -- GD. Kat. Koszkowska

33706 (Michorzewo)

1730.14/10. (Miechorzewko) Teodor Mikołaj, s. GD. Anton. Kachowskiego i Anny Cieseskiej -- GMD. Klemens Karśnicki i GD. Ludwika Gieszyńska

33707 (Michorzewo)

1733.11/2. (Miechorzewko) Apolonja Konstancja, c. poprz. MD. Kachowskich [Antoniego Kachowskiego i Zofji Załuszkiej] -- JMD. Jan Rydzyński klanic lędzki i GMD. Zofja z Kowalskich Bolenowa

33708 (Michorzewo)

1740.4/12. (Miechorzewko) Katarzyna Barbara, c. MGD. Marcelego Grzymały Raszewskiego i Franciszki de Smykowskie -- MGD. Franc. 0tto Trąpczyński i MGD. Marjanna de Chylińskie Skrzydlewska

33709 (Michorzewo)

1752.24/5. Joanna Petronlla c. GD. Franciszka i Barbary z Marszewskich Nieżuchowskich -- X. Marcin M. s. GD. Mariana z M. Bronikowska

33710 (Michorzewo)

1763.26/12. (Tomaszewo) Tomasz Wiktor, s. MD. Wawrzyńca Mokierskiego i Petronelli Pigłowskiej -- MD. Tomasz Niegolewski ścic pobiedz. i PMD. Józefa Szczaniecka

33711 (Michorzewo)

1764.17/6. (Miechorzewko) Józefa Antonina, c. G. Mateusza (Matzial) Neymana i Marianny (to "G" dopis. inną ręką i in. atr.) -- PMGD. Józef Sczaniecki podkoniuszy kor. dz. Sliwna i JMD. Ludwika Slichtynkowa dz-a Michorzewa

33712 (Michorzewo)

1764.16/9. (M.?) Franciszek, s. GMD. Anton. Ryskiewicza i Katarzyny-- JMD. Tomasz Niegolewski ścic powidz. z Tomaszowa i Józefa Sczaniecka c. podkom. kor. z M.

33713 (Michorzewo)

1765.19/9.(Miechorzewko) Ludwika Konstancja c. D. Mateusza Neymana poses. M. i Marjanny -- JMD. Tom. Niegolewski ścic powiedz. dz. Tomaszewa i JMD. Marcjanna Zakrzewska klanowa kaliska dz-a Wąsowa i Kiekrza

33714 (Michorzewo)

1765.9/12. (Głuponie) Jan Nepom. Szymon, s. GD. Wojc. Chmielewskiego ekonoma Głup. i Franc. Strońskiej -- GD. Ant. Sulkowski ekonom michorzew. Józefa Sczaniecka podkomorzanka koronna

33715 (Michorzewo)

1766.17/12. (Miechorzewko) Marcjanna Anna, c. D. poprz. Neymanów [Mateusza Neymana i Marcjanny] (dopis. "G") poses. wsi M. -- JGD. Sylwester Sczaniecki sta średzki i JGD. Józefa S. siostra jego rodz.

33716 (Michorzewo)

1766.25/5. (Tomaszewo) Zofja Justyna, c. GD. Wawrzyńca Mokierskiego i Petronelli z Pigłowskich -- GMD. Stanisław Lutomski dz. Turkowa i G. Justyna z Sczaniec. Zółtowska dz-a Wiekowa

33717 (Miechorzewo)

1767.15/12. cerem. Regina Ludwika ch. z wody 65.4/2., c. GD. Anton. Sulkowskiego ekonoma miechorzewskiego i Teresy -- MD. Mateusz Neyman tenut. Miechorzewka i MGD. Ludwika Slichtynkowa z M.

33718 (Miechorzewo)

1767.15/12. (M.) cerem. Marjanna 67.28/9. *, c. poprz. GD. Sulkowskich [Anton. Sulkowskiego i Teresy] -- GMD. Tom. Niegolewski i Józefa Sczaniecka z M.

33719 (Miechorzewo)

1768.18/2. (Tomaszewo) Maciej Ignacy, s. GD. Józefa Jankowskiego ekonoma w Trzciance i Reginy -- D. Benedykt Szymański ekonom Sliwnicki i GD. Petronella z Pigłowskich Mokierska

33720 (Miechorzewo)

1769.24/2. (M.) Maciej Walentyn s. GD. poprz. Sulkowskich [Anton. Sulkowskiego i Teresy] ekon. M. -- GD. Mac. Urbanowski ekonom głupoń. i GMD. Magdalena z Czachurskich Miaskowska poses. Trzcianki

33721 (Miechorzewo)

1770.8/1. (Miechorzewko) Melchjor Józef s. G. Mateusza i Marjanny Neymanów tenut. M. -- X. i D. Anna Zwolińska

33722 (Miechorzewo)

1771.25/3. (M.) (* 19) Katarzyna Józefa, c. GD. poprz. Sulkowskich [Anton. Sulkowskiego i Teresy] -- GMD. Jakub Skowroński i MGD. Teodora z Kurczewskich Skowrońska posesorzy dóbr bpa poznań.

33723 (Miechorzewo)

1771.28/7. (Miechorzewko) Jakub Ludwik, s. poprz. G. Neymanów [Mateusza i Marianny Neumanów] -- GD. Wojc. Giezinski ekonom miechorzewski i D. Anna Zwolińska

33724 (Miechorzewo)

1772.8/12. (Tomaszewo) Feliks, s. G. M. Marcelina i Antoniny Broniszów tenut. Tom. -- Ant. Gorski i Ligowska 30/3. z nast. cerem.

33725 (Miechorzewo)

1774.9/1. (Tomaszewko) Makary Wincenty (* 2) s. GD. poprz. Broniszów [Marcelina i Antoniny Broniszów] (ona Antonina z domu Ligowska -- GD. Tytus Sulkowski i G. v. Konstancja Sulkowska z Trzcianki

33726 (Miechorzewo)

1775.22/1. (M.) Franciszek Ignacy s. G. poprz. Sulkowskich [Anton. Sulkowskiego i Teresy] -- chrz. nieszl.

33727 (Miechorzewo)

1777.8/5. (Tomaszeweo) Domicela Magdalena, c. G. Mikołaja i Marjanny Rayskich -- G. Karol Brudzewski i G. v. Antonina Białoskórska

33728 (Miechorzewo)

1779.20/12. (Tomaszewo) Jan Stefan s. G. Marcina Rząszkowskiego i Gertrudy -- GD. Józef Kłosowski i G. Teresa Sulkowska poses. M.

33729 (Miechorzewo)

1780.30/7. (Miechorzewko) Antoni Wit, s. G. Anton. Ryskiewicza i Katarzyny -- JM. Anastazja Sczaniecka scina średzka i G. Antoni Sulkowski dzierż. d. Trzcianka

33730 (Miechorzewo)

1782.14/9. (Rudniki) Marjanna Zofja, c. N. Stanisława i Barb. Czerniewskich -- G. Józef Drwęski regens zs. pozn. i M. Zofja Radońska generałowa, ścina powiedz.

33731 (Miechorzewo)

1783.8/3. (Tomaszewo) Kunegunda Konstancja Marjanna, c. N. Alojzego Trypolskiego i Marianny Jastrzębskiej -- N. Jan J. i Marjanna J.

33732 (Miechorzewo)

1784.3/5. (Kuślino) Bibjanna Antonina, c. N. Józefa i Marjanny Jastrzębskich -- GD. Jan Nep. Swinarski dz. Kuślina Wydozy i G. Antonina z Jaruchowskich Przepałkowska

33733 (Miechorzewo)

1784.3/5. (Kwilino) cerem. nad Andrzejem Franc. Xaw. s. tychże Jastrzębskich [Józefa i Marjanny Jastrzębskich] * przed 4 laty -- GD. Jan Nep. Swinarski i GD. Ant. z Jaruch. Przepałkowska

33734 (Michorzewo)

1784.13/12. (Rudniki) Juljana Barbara, c. G. Stanisława i Teofili Czerniewskich, (28/11. *) -- X. Jan Szulczewski i G. Agn. Czerniewska

33735 (Michorzewo)

1785.12/5. (Kuślino) Tekla Helena c. poprz. Trypolskich [Alojzego Trypolskiego i Marjanny Jastrzębskiej] (bez cech szl.) * 5 -- nieszl.

33736 (Michorzewo)

1788.7/12. (Kuślino) Andrzej (!) s. N. Michała i Marjanny Sulcoscioskich -- Stanisław Arnolt ekonom głuponski i M. Magdalena Urbanowska v. ze wsi Głuponie

33737 (Michorzewo)

1790.4/10. Helena, c. GD. Piotra Chryzologa i Franciszki z Wilczyńskich Rogozińskich pos. d. Tomaszewo, Kuślino, Wydory (4/8. *) -- MD. Melch. Łącki podkom. b. k. i M. Anastazja z Skorzewskich Sczaniecka ścina średzka MD. Józef Niemojewski sta śremski i Weronika z Łąckich Kwilecka klanowa przemęcka

33738 (Michorzewo)

1795.17/3. (Krystyanowo) Anastazja Ludwika, c. G. Adama i Teresy z Gladzmierskich Zulickich poses. Krystyanowa (* 15) -- Ludwika Sczaniecka ścianka średzka

33739 (Michorzewo)

1797.6/6. (Krystjanowo) cerem. Scholastyka Domicella c. M. Adama Zulickiego i Teresy Glazimierskiej 7/5. * -- JMD. Hjacynt Zakrzewski klanic i JD. Scholastyka Sczaniecka v. c. dziedziczki Wąsowa

33740 (Michorzewo)

1799.19/2. (ib.) Juljanna Weronica, c. GD. poprz. Zulickich [Adama Zulickiego i Teresy Glazimierskiej] pos. Kryst. * 15 -- Łukasz Sczaniecki ścic śremski, dz. d. Brody, Brodki, Pakosław, i Anastazja z Skorzewskich Sczaniecka ścina średzka, pani dożyw. d. Wąsowo, Miechorzewo, Miechorzewko, Sliwno

33741 (Michorzewo)

1800.5/11. (Krystjanow) Dziecko 2 imion poprz. GD. Zulickich [Adama Zulickiego i Teresy Glazimierskiej] -- starościna Sczaniecka 1/11. *

33742 (Michorzewo)

1771.6/8. † MD. Tomasz Niegolewski ścic pobiedziski poch. Buk (Tomaszewo)

33743 (Michorzewo)

1774.17/6. † N. Marcjanna Kosicka (Tomaszewo)

33744 (Michorzewo)

1773.1/4. † Feliks dziecko G. Marcelego i Antoniny Broniszów (Tomaszewo)

33745 (Michorzewo)

1776.28/2. (Kystjanowo) † Agnieszka dziecko N. Macieja Kostro

33746 (Michorzewo)

1778.24/8. † (M.) N. Aleksy Kozubski

33747 (Michorzewo)

1783.23/3. (Wydawy) † N. Felicjan Kłosowski pos. w W.

33748 (Michorzewo)

1783.3/5. (Tomaszewo) † N. Ludwika Kraszewska

33749 (Michorzewo)

1785.5/1. (M.) † G. Katarzyna Borzęcka, z. G. Hilarego B. poses. d. M. poch. kościół 11

33750 (Michorzewo)

1785.26/7. (Kuślino) poch. Tekla Helena, dziecko Trypolskich Franc. i Mari. (* 12)

33751 (Michorzewo)

1789.11/6. (Tomaszewo) † G. Marjanna Grębecka

33752 (Michorzewo)

1799.12/2. (Rudniki) † MD. Marjanna z Koszutskich Koszutska poch. kl. Woźniki 14/2.

33753 (Michorzewo)

1799.4/10. (Krystjanowo) Anastazja, c. GD. Adama Zulickiego dz. d. Krystjanowa poses.

33754 (Michorzewo)

1799.10/10. poch. Juljanna, c. poprz. G. Adama pos. Krystjanowa Zulickiego

33755 (Wilkowo Polskie)

1665 X. Jan Mieszkowski kanonik N. M. P. in Szumno Posnan. introdukow. do kośc. paraf. Wilk.

33756 (Wilkowo Polskie)

1670.26/2. Mikołaj, s. GD. Jana Błotowskiego dra medycyny i Anny -- G. v. Helena z Karśnic

33757 (Wilkowo Polskie)

1673.12/12. Elżbieta Bibjanna, c. G. D. Jakuba Malczewskiego i ż. jego z Popowa -- GD. Franc. Lubowiecki

33758 (Wilkowo Polskie)

1674.28/1. (Dw. Wilh.) Kazimierz Aleksander, z dworu W. s. GD. Jana Baranowskiego, s. O. N. Jana i Teresy -- GD. Jakub Malczewski i D. Jarocka z dw. Zegrow.

33759 (Wilkowo Polskie)

1675.16/6. Piotr Konstanty, s. GD. Przecława Iłowieckiego i Katarzyny -- JRD. Teodor Korzeniewski prob. smigielski

33760 (Wilkowo Polskie)

1677.19/9. Adam Władysław, s. GD. Piotra Nieżychowskiego i GD. Katarzyny, dz-ów Zegrowa -- GD. Łukasz Płaczkowski i matka jego Małgorzata Pł.

33761 (Wilkowo Polskie)

1678.27/2. Andrzej, s. GD. Jana Baranowskiego i GD. Teresy -- G. Stanisław Sosnowski i GD. v. Anna Sosnowska z Sniat służ. MGD. Garczyńskiej

33762 (Wilkowo Polskie)

1678.29/5. Antoni Ludwik, s. MD. Damiana i Anny Garczyńskich -- GD. brat i GD. Zofja Szołdrska

33763 (Wilkowo Polskie)

1678.4/10. Jadwiga, c. NN. GD. Piotra i Kat. Nieżychowskich -- GD. Piotr Niniewski i GD. Marianna Płaczkowska ~ 1677.12/1., s. GD. Krystjana ... ... tenut. Karśnic -- GD. Stanisław Sosnowski i Barbara Karśnicka dz-a Karśnic ~ 1679.17/4. Wojciech, s. GD. Krystjana ... i Katarzyny tenut. Karśnic -- GD. Stanisław Sosnowski i D. Teresa Baranowska

33766 (Wilkowo Polskie)

1679.20(?)/8. Aleksander, s. GD. Jana Baranowskiego i D. Teresy -- GD. Wojc. Łaszczyński i D. Katarzyna z Karśnic

33767 (Wilkowo Polskie)

1679.3/10. Michał, s. N. GD. Mikołaja i Teresy Daleszyńskich -- GD. Jan D. brat rodz. z ż. Barbarą

33768 (Wilkowo Polskie)

1682.19/12. Marjanna Barbara, c. GD. Łukasza Cieleckiego i Zofji -- GD. Wojc. Zbijewski i GD. Katarzyna Gajewska

33769 (Wilkowo Polskie)

1660.27/11. NGD. And. Łoski dworz. x v. Kat. Rudzka -- JD. Krzysztof Grzymułtowski klan pozn. i ż. jego Aleksandra Cecylja z Leszna, GD. Piotr Nieżychowski etc.

33770 (Wilkowo Polskie)

1663.27/5. NGD. Kazimierz Bogusławski x G. v. Anna Iłowiecka (w kapl. Zegrowskiej) -- GD. Jakub Miciński komorn. poznański, MD. Jerzy Iłowiecki Krzysztof Jaraczewski podsędek wschowski, Adam Karsznicki etc.

33771 (Wilkowo Polskie)

1666. GD. Jan Baranowski x GD. Teresa Racięska -- GD. Andrzej Gostyński i G. Stanisł. Przanowski

33772 (Wilkowo Polskie)

1669.24/11. GD. Stanisław Naramowski x Anna Rokosewska. Dał ślub brat rodz. X. Naram. cysters sw. Benedykta

33773 (Wilkowo Polskie)

1678.20/2. GD. Bonawentura Gronowski x GD. Bieganowska wdowa -- MD. Gurowski, Piotr Nieżychowski

33774 (Wilkowo Polskie)

1681.6/11. NGD. Wojc. Piechocki x GD. Mari. Nieświastowska -- GD. Pruszak, Jan Baranowski, Mycielski

33775 (Wilkowo Polskie)

1683.6/1. GD. Jan Tomaszewski x G. Katarzyna, w dw. Smiech. -- GD. Jan Baranowski

33776 (Wilkowo Polskie)

1683.15/11. G. Wojciech Cichorski (?) x Marianna -- GD. Jan Baranowski

33777 (Wilkowo Polskie)

1689.22/5. Anna, c. GD. Jana Porowskiego i Zofji - ze wsi Zegrowo -- GD. Adam Zychliński i M. Kat. Cerekwicka ścina średzka

33778 (Wilkowo Polskie)

1691.2/12. (z Zegrowa) Barbara, c. MGD. Jana Wolskiego i Marianny --MGD. Jan Baranowski i MGD. Rogaska

33779 (Wilkowo Polskie)

1690.8/9. Ignacy Franciszek, s. GD. Mikołaja Sławka i Agnieszki Baranowskiej tenut. w Karśnicach -- GD. Ludwik Szołdrski i GD. Marjanna Choińska

33780 (Wilkowo Polskie)

1700.27/1. Agnieszka, c. N. Mac. Slubowskiego i Anny ekonomów w Zimino -- chrz. nieszl.

33781 (Wilkowo Polskie)

1701.2/10. Franciszek, s. N. poprz. Slubowskich [Mac. Slubowskiego i Anny] -- nieszl.

33782 (Wilkowo Polskie)

1702.1/1. Stefan Maciej, s. PMD. Ludwika i Marianny Szołdrskich klaniców biechow. dz-ów W. -- JMD. Maciej Radomicki klan kaliski i Ludwika R. ż. Wład. R. sty wałec.

33783 (Wilkowo Polskie)

1702.11/4. Katarzyna, c. GD. Franciszka Kwileckiego i Joanny (Karśnice) -- GD. Mikołaj Nieżychowski dz. Zegrowa i MD. Marjanna ż. Wojc. Karśnickiego z Woynowic

33784 (Wilkowo Polskie)

1703.26/9. Władysław Józef, s. PMD. poprz. Szołdrskich [Ludwika i Marianny Szołdrskich] stolników wschowskich -- PMD. Wład. Radomicki sta wałecki i JMD. Teresa ż. Macieja R. wdy łęczyc. i GWP

33785 (Wilkowo Polskie)

1704.17/2. Maciej, s. N. poprz. Slubowskich [Mac. Slubowskiego i Anny] -- D. Teresa Baranowska ekonomowa z dw. W.

33786 (Wilkowo Polskie)

1706.13/6. Adam Michał, s. MD. Rafała Karznickiego i Franciszki -- MD. Józef 0staszewski i ż. jego Zofja

33787 (Wilkowo Polskie)

1706.17/12. Andrzej Antoni Walenty Jan Nep. s. PMD. poprz. Szołdrskich [Ludwika i Marianny Szołdrskich] stolników wschow. z wody gdy mieszkali w marg. brandeb. we wsi Zorga, z powodu najazdu Szwedów -- PMD. Bogusław Urzug sta oborn. i MD. z Gulczow Unrugowa ze wsi Piaski na granicy hol. i Brandenb.

33788 (Wilkowo Polskie)

1708.2/4. Katarzyna, c. MD. Krzysztofa Zółtowskiego tenut. wsi Sniaty i MD. Konstancja -- MD. Hier. Bębnowski ojciec jej i PMD. Katarzyna Zychlińska podkomorz. kaliska kalwinka z Kluczewa

33789 (Wilkowo Polskie)

1708.1/7. Anna, c. ND. Mac. i Agn. Masłowskich z Sniat -- GD. Franc. Bębnowski i GD. Konstancja Zółtowska ż. GD. Krzysztofa tenut. w Sniatach

33790 (Wilkowo Polskie)

1709.26/3. Krystyna, c. D. And. Wasilewskiego i Katarzyny ekonomów dworu wilk. -- GD. Florjan Skowroński z dw. W. i D. Jadwiga, ż. D. Wojc. Walewicza obyw. śmigiel.

33791 (Wilkowo Polskie)

1710.20/11. Wiktorja Rozalja Kat. c. poprz. Szołdrskich [Ludwika i Marianny Szołdrskich] chorążych pozn. -- JD. Andrzej Radomicki wda kaliski i PMD. Marianna Sz. z podczaszego wschow. z Prochów

33792 (Wilkowo Polskie)

1711.8/3. Franciszka, c. GD. Jakuba i Marianny Stawickich tenut. w Sniatach -- GD. Kaz. Cielecki z Morownicy i MD. Dorota Gajewska z Białcza

33793 (Wilkowo Polskie)

1714.10/9. Marianna Rozalja, c. MD. Anton. Horodyskiego i MD. Kat. z Janiszewskich dz-ów Sniat, 8/9. * -- MD. Stanisł. Kotański i ż. jego Katarzyna

33794 (Wilkowo Polskie)

1716.7/4. Józef Kaz. Franc., s. GMD. And. Kurcewskiego i Marjanny 0tockiej, tenut. z Kluczewa. -- GD. Franciszek K. brat rodz. z Tomic i GD. Dorota Miłaczewska z Zydowa

33795 (Wilkowo Polskie)

1716.23/7. Apolinary Antoni s. MD. Piotra Pomorskiego i Konstancji Błociszewskiej Błociszewciorum (!) małż., dzierż. 2 części Sniat i Kotusza -- MD. Józef Zbijewski z W. Siekowa i MD. Helena Bieczyńska ze Studlec k. Grodziska

33796 (Wilkowo Polskie)

1730.2/11. (Sniaty) X. Robert Bułakowski opat z Przemętu chrzci Tadeusza-Wojc., s. MD. Gabiela Bułakowskiego i Katarzyny -- MGD. Wojc. Bieńkowski z Sidnicy dzierż. i MD. Kat. z Bułakowic Gorczyńska

33798 (Wilkowo Polskie)

1754.20/5. (Karznice) Helena Julja, c. MD. Wład. Konopki i Apolonii pos. WK. -- X. Wojc. Mierzicewski prob. w Gryżynie i MD. Franc. Mierzewska

33799 (Wilkowo Polskie)

1701.6/2. NGD. Targowski x G. v. Kat. Włostowska -- GD. Jan 0ssowski i Florjan Konarzewski

33800 (Wilkowo Polskie)

1764.5/3. (Karznice) MD. Maciej Szumański x MD. Teofila Konopczewska -- Franc. Sz. pos. Pol. Przysieki i Józef Urbanowski, Anna Urbanowska z Sokołowa

33801 (Wilkowo Polskie)

1699.28/1. † MD. Zofja Szołdrska, ż. MD. Andrzeja klana biechowskiego, † w Czemp.

33802 (Wilkowo Polskie)

1702.7/4. † N. Bartłomiej Korytowski famulus PMD. And. Szołdrskiego dziedzica W. poch. franciszk. kościań.

33803 (Wilkowo Polskie)

1702.20/5. † N. Mikołaj Antoni Mlicki mł., famulus Macieja Zakrzewskiego tenut. Śniat spadł ze schodów domu i w kilka dni potem †

33804 (Wiekowo Polskie)

1704.2/5. † ND. Teresa z Racięskich Baranowska ekonomowa dw. Wiek.

33805 (Wiekowo Polskie)

1704.10/6. † P. MD. Andrzej Szołdrski klan biechowski, dz. Czempinia

33806 (Wiekowo Polskie)

1705.10/5. † MD. Barbara z Twardowskich Karznicka dz-a Karznic, ż. †-go Adama K. poch. dominik. Pozn.

33807 (Wiekowo Polskie)

1709.5/11. † MD. Anna. 1-o v. ż. MD. Jakuba Gzowskiego, 2-o v. ż. MD. Jakuba Stawickiego tenut. Sniat † morbo contagioso

33808 (Wiekowo Polskie)

1709.11/12. † G. v. Zofja Szczyrska poch. kość. Czempiń. Z służby Marjanny Szołdrskiej stolnik. wschow.

33811 (Wiekowo Polskie)

1718.9/III. (W. Pol.) † N. Kaz. Prusinowski starzec ubogi ol. sługa MD. Andrzeja Szołdrskiego ojca MD. Ludwika

33810 (Wiekowo Polskie)

1731.28/8. † Tadeusz dziecko MD. Bułakowskiego we wsi Sniaty

33811a (Wiekowo Polskie)

1733.18/8. † MD. Nieżychowska nagle, poch. w kość. Smigiel (Sniaty)

33812 (Wiekowo Polskie)

1737.24/5. † G. Marcin Mirowski dzwon. wdy inowrocław. i GW. v. poch. tu

33813 (Wiekowo Polskie)

1740.15/3. (Sniaty) † GD. Zofja Laskowska

33814 (Wiekowo Polskie)

1749.20/2. (Karznice) † MD. Paweł Woszczyński pos. K. poch. Bernard. kość.

33815 (Wiekowo Polskie)

1764.13/3. (Karznice) † MD. Wład. Konopka poch. tu

33816 (Wiekowo Polskie)

1766.26/6. (Popowo) paulin Jan Bonon, s. MD. Jana Rębowskiego poses. Pop. i Juljanny (!) Józef Urbanowski pos. Sokołowa i Magdal. Szumańska

33817 (Wiekowo Polskie)

1769.7/8. (Popowo) Marjanna Zuzanna, c. MD. Jana Rembowskiego pos. P. i MD. Justyny (!) -- Józef Urbanowski pos. Sokołowa i Magdalena Szumańska, MD. Józef Zółtowski pos. Popowa i Anna Urbanowska

33818 (Wiekowo Polskie)

1769.27/9. (Karznice) Mateusz Franciszek Michał, s. poprz. MD. Mac. Szumańskiego pos. K. i Teofili-Franciszki Sz. pos. z Pol. Przysieki

33819 (Wiekowo Polskie)

1770.24/11. (Zegrowo) Katarz. Gertruda, c. MD. Piotra Kowalskiego pos. Z. i MD. Anny -- Katarzyna Koryrtkowska i ks.

33820 (Wilkowo Polskie)

1776.21/1. Agnieszka Agata, c. MD. Anton. Mąkowskiego komor. wschow. pos. W. i Marjanny -- ks. i MD. Franciszka Grodzicka poses. wsi Kownica

33821 (Wilkowo Polskie)

1776.10/12. (Popowo) Barbara Łucja c. MD. Józefa Zółtowskiego subdelegata zs. pozn. i Anieli -- ass. przy cerem. Aleks. Z. z Wzierzy i MD. N.

33822 (Wilkowo Polskie)

1778.14/2. (Popowo) Gaudenty Walenty Nepomucyn, s. PMD. G. Józefa i Anieli z Bieczyńskich Zółtowskich (Dopisek ręką XIX w. "0biit m Februario 1854")

33823 (Wilkowo Polskie)

1778.16/11. (Wilkowo) Leonard Teodor, s. P. MG. Anton. Mąkowskiego komorn. wschow. i Marjanny de Grodzickie -- Józef M. i V. Kunegunda Rogozińska

33824 (Wilkowo Polskie)

1779.7/5. (Karznice) Nepomucena Domicella Zofja, c. G. Stanisława Nałęcz z Dobrosławia Dobrosławskiego viceregenta gr. kość. i Heleny z Hersztopskich, pos. wsi Karznice -- G. Mikołaj D. i Katarzyna z Piotrowskich Skrzetuska

33825 (Wilkowo Polskie)

1779.7/11. (W.) Salomea Marjanna, c. poprz. G. Mąkowskich [Anton. Mąkowskiego i Marjanny de Grodzickie] -- G. Józef Mąkowski pos. Kobylnik i Joanna Rogozińska

33826a (Wilkowo Polskie)

1780.2/7. (Karznice) Elżbieta Emilja Estera, c. poprz. G. Dobrosławskich [Stanisława Nałęcz z Dobrosławia Dobrosławskiego i Heleny z Hersztopskich] -- MG. Jakub Hersztopski pisarz wschow. gr. i MG. Antonina H. żona

33826 (Wilkowo Polskie)

1780.5/1. (W.) Elżbieta Marjanna Apolonja, c. MG. poprz. Mąkowskich [Anton. Mąkowskiego i Marjanny de Grodzickie] -- Franc. Gorzyński i Apol. z Łochyńskich Gorzyńska Józef M. i Kunegunda Rogozińska

33827 (Wilkowo Polskie)

1782.6/2. (W.) X. Maciej Mąkowski paulin z Wieruszowa chrzci Piotra Kanuta, s. PMG. poprz. Mąkowskich [Anton. Mąkowskiego i Marjanny de Grodzickie] -- Józef M. i Kunegunda Rogozińska

33828 (Wilkowo Polskie)

1783.25/5. (W.) Wojciech Marcelin, s. MG. poprz. Mąkowskich [Anton. Mąkowskiego i Marjanny de Grodzickie] -- X. i Joanna z M. Rogozińska

33829 (Wilkowo Polskie)

1784.24/2. (Karznice) Józef Piotr Maciej Kazimierz, s. M. poprz. Dobrosławskich [Stanisława Nałęcz z Dobrosławia Dobrosławskiego i Heleny Hersztupskiej] zast. pos. d. Karznice i Ksiąginki -- X. i M. Kuneg. Hersztopska pis. gr. wschow. rodz. ciotka dziecka

33831 (Wilkowo Polskie)

1785.12/3. (Karznice) Franciszka Gertruda, Józefa c. M. poprz. Dobrosławskich [Stanisława Nałęcz z Dobrosławia Dobrosławskiego i Heleny Hersztupskiej] -- G. Izydor Jagodziński tenut. stwa kościań. i pani Kunegunda Hersztopska pis. gr. wsch.

33832 (Wilkowo Polskie)

1786.24/5. (Karznice) Antoni Urban Wincenty Teofil, s. poprz. M. Dobrosławskich [Stanisława Nałęcz z Dobrosławia Dobrosławskiego i Heleny Hersztupskiej] regentów gr. kość. zast. pos. K. i Księginek -- X. i panna Kunegunda Hersztopska pis. gr., ciotka rodz. dziecka

33833 (Wilkowo Polskie)

1788.11/5. (Karznice) Katarzyna Joanna Petronella, c. poprz. MG. Dobrosławskich [Stanisława Nałęcz z Dobrosławia Dobrosławskiego i Heleny Hersztupskiej] -- MG. Józef Hersztupski sędzia zs. wschow. i MG. Marjanna z Wróblewskich Skowrońska

33834 (Wilkowo Polskie)

1790.19/9. (Karznice) Faustyna Tekla Rozalja, c. poprz. M. Dobrosławskich [Stanisława Nałęcz z Dobrosławia Dobrosławskiego i Heleny Hersztupskiej] -- M. Ign. Leszczyc Mierzewski wojski kaliski, kom. cyw. wojsk. i p. kość. i z. wsch. i Nepom. z Niegolewskich ż. jego

33835 (Wilkowo Polskie)

1791.16/1. (Zegrowo) Ludwika Agnieszka Apolonja c. MG. Stanisława Zbijewskiego dziedzica i Katarzyny -- MD. Kaz. Solkoski dz. Machcina i ż. jego Ludwika

33836 (Wilkowo Polskie)

1820.23/7. * w Zawadach w Pol. Kamilla, c. MD. Kajetana Morzcy (!) pos. wsi Zawady i Eleonory Brzozowskiej, -- MD. Swięcicki pos. Karśnic i MD. Ludwika Swiniarska pos. Wilkowa, tu cerem., ale kiedy to oddarte

33837 (Wilkowo Polskie)

1821.24/9. (W.) cerem. Augustyn Wiktor, (27/8. *) s. M. Jana i Ewy z Boińskich Rozmarynowskich ekon. małpiń. -- MD. Wincenty Wiekoński pos. Zinic i M. Ludwika Swinarska pos. Wilk.

33838 (Wilkowo Polskie)

1794.3/4. (W.) Teodor Józef Anastazy, s. GMD. Jana Swięcickiego generała i Joanny z Łochockich -- v. Marjanna Zabłocka

33839 (Wilkowo Polskie)

1797.8/5. (W.) Katarzyna, c. JMD. Antoniego Swięcickiego i Zofji, poses. Siekówka -- JMD. Kajetan Sw. sta rogozin. z ż. Eufrozyną z Gajewskich, wtedy mieszkający w W.

33840 (Wilkowo Polskie)

1802.9/5. (Popowo) Wincenty Ludwik Leopold, s. MD. Ludwika i Marjanny Łojków -- MD. Józef Koszucki i MD. Nepom. Kropiwnicka, cerem. 27/5. ass. GMD. Winc. Zbijewski dz. Białcza i Balbina z Suchorzewskich Szołdrska chor. smol. dz-a Popowa

33841 (Wilkowo Polskie)

1803.25/9. (Sniaty) Florjan Nepom. s. MD. Franc. Wilkońskiego pos. Sniat i Marjanny z Borzeńskich, z w. prob. Dłużyński - ch. MD. Urszula B. dz-a Sokołowa --ass.: Dominik Swięcicki pos. Siekowa

33842 (Wilkowo Polskie)

1803.10/9. (Popowo) JMD. Józef Lipski generał, mł. x Józefa z Szołdrskich Krzycka rozw.

33843 (Wilkowo Polskie)

1804.1/2. (W.) MD. Rafał Nerski mł. x MG. Zuzanna z Sokolnickich Giżycka rozw.

33844 (Wilkowo Polskie)

1805.28/4. (Popowo) Melchjor s. G. (jak mówi ojciec) Ignacego Łakińskiego i Doroty z Morzyńskich komisarzy d. popow. (4/1. *) -- GD. Swięcicki z ż. Eufrozyną, dożywotnicy Siekowa

33845 (Wilkowo Polskie)

1805.22/9. (W.) Konstancja, c. G. Rafała Nerskiego i Zuzanny z Sokolnickich poses. W. - (* 20), -- G. Melchjor Szołdrski dz. Popowa i Helena S. panna z Kalisza

33846 (Wilkowo Polskie)

1815.31/1. (W.) cerem. Tekla, c. MD. Kajetana Modlibowskiego, poses. w ... Wierczyn i Wiktorji z Prądzyńskich z paraf. Izdebno -- JMD. Prądzyński prokurat. dep. pozn. i MD. Ludwika z Pr. Swiniarska pos. W. Pol.

33847 (Wilkowo Polskie)

1816.27/1. (Karśnice) Zuzanna, c. MD. Jana Krasickiego poses. K. i Sylwji Zuzanny z Prądzyńskich (* 27)

33848 (Wilkowo Polskie)

1816.4/10. (Popowo) Marjanna Balbina Pelagja, 25/9. *, c. JM. Melchjora Szołdrskiego dz-a Pop. i Albertyny Kołaczkowskiej

33849 (Wilkowo Polskie)

1817.1/12. (Zegrowo) Michalina Bibjanna, (19/11. *), c. MD. Franc. Skarżyńskiego pos. Z. i Antoniny Cieślińskiej -- MD. Cieśliński z Klonówka i M. Ludwika Swinarska pos. W.

33850 (Wilkowo Polskie)

1820.27/10. (Popowo) Marjanna Teresa Aniela c. poprz. MD. (18/10. *) Szołdrskich [Melchjora Szołdrskiego i Albertyny Kołaczkowskiej] dz-ców Pop. -- MD. Ignacy Kołaczkowski dz. Wojnowa i MD. Aniela Krzyżanowska z Pakosławia

33851 (Wilkowo Polskie)

1821.7/1. (Sniaty) Melchior, (4/1. *), s. MD. Franc. Kaczorowskiego pos. w Sn. i M. Tekli Zaborowskiej -- M. Swiniarski pos. i M. Swiniarska, oboje z W.

33852 (Wilkowo Polskie)

1822.12/5. (Sniaty) Stanisława, (* 5), c. MD. poprz. Kaczorowskich [Franc. Kaczorowskiego i Tekli Zaborowskiej] -- M. Maiej Zaborowski pos. Surkowa i Deonilla Koczorowska

33853 (Wilkowo Polskie)

1818.25/11. (W.) MD. Józef Jakub Wroński justitz - komis i notar. publ. w Międzyrzeczu l. 49, s. Jana W. pos. d. Gołanice i Urszuli Goczkowskiej x v. Kat. Prądzyńska l. 25, c. † D. Jana Pr. i Petronelli Kiedrzyńskiej -- MD. Ant. Swiniarski pos. W. i Józef Białkowski pos. Panienki

33854 (Wilkowo Polskie)

1824.30/5. (Kotusz) sł. Jan Frankiewicz dyr., mł. w Jankowicach, l. 28 s. sł. Macieja właść. z Babimostu (!) i sł. Franciszki x M. v. Monika Swięcicka l.18, c. M. Józefa Sw. custodis silvarum in Kotusz i Marjanny z Kurzdowiczów, -- sw. nieszl.

33855 (Wilkowo Polskie)

1807.18/9. † (Popowo) GD. Balbina z Suchorzewskich Szołdrska dziedziczka Gołęmbina i Popowa, * w Tarnowie, ż. ol. Ignacego m. l. 56, poch. Cyst. Przemęt. morbo pectoris

33856 (Wilkowo Polskie)

1810.15/3. (Popowo) † JR. Andrzej Szołdrski kanonik płocki, prob. kościelec., * Pruchnowo, † m. r. 76-y † nagle paraliż

33857 (Wilkowo Polskie)

1817.15/7. (Karśnice) † Zygmunt Nepomucyn, s. GD. Jana Krasickiego poses. Karśnic i GD. Sylwii z Prądzyńskich, 3 mies., phtisis

33858 (Wilkowo Polskie)

1819.2/4. (Popowo) † Pelagja, c. MD. Melchjora Szołdskiego dz-a Popowa i Albertyny z Kołaczkowskich, l.2, m. 6, poch. par. Bulensi

33859 (Wilkowo Polskie)

1820.25/2. (Dw. Karśnice) † M. Antoni Pogorzelski z gub. kijow. w odwiedzinach u wuja swego MD. Swięcickiego, mąż M. Antoniny de Janikowskie, lat 57 poch. cm.

33860 (Wilkowo Polskie)

1820.21/12. (Sniaty) † Grzegorz Drachowski Nobilis, mł. w Sn. lat 80, starość

33861 (Białcz)

1797.20/4. (Białcz) Adam Anzelm Wojciech, s. W. Wincentgo Zbijewskiego dz. B. i Ewy, (* 16) -- Ignacy Mierzewski wojski kaliski z Kokorzyna i Kunegunda z Zb. Wilkońska z Czarnkowa

33862 (Białcz)

1805.14/7. (B.) Wincentyna Małgorzata, 12/7. *, c. W. Nepom. Zółtowskiego miecznikowicza wschow., dziedzica Urbanowa i Józefy z Zbijewskich -- W. Kunegunda z Zb. Wilkońska klanicowa krzywińska i Józef Zółtowski miecznik wschowski

33863 (Białcz)

1807.20/1. (B.) Gertruda Agnieszka (* 18) c. poprz. W. Zółtowskich [W. Nepom. Zółtowskiego i Józefy z Zbijewskich] -- W. Kunegunda Zbijewska panna i Adam Zbijewski mł.

33864 (Białcz)

1807.19/7. (Kobylniki), Klementyna Marja Teresa, * 15, c. JW. Nepom. Kwileckiego sędziego apelac. pozn. i Marjanny -- Barb. Szczytkowska i And. Promiński z dw. K.

33865 (Białcz)

1816.1/6. (B.) Michalina Wincentyna Petronella, (31/5. *), c. JMD. Franc. Xaw. Mycielskiego ścica koniń., dz-a Przybyszewa i Kunegundy-Marjanny-Izabelli Zbijewskiej -- JMD. Józefa z Zb. Zółtowska, i Jan Nep. Zółtowski dz. Ujazdu i in.

33866 (Białcz)

1817.16/8. (Kobelniki) Konstantyna Marjanna Antonina, (12/3. *) c. JMD. Ignacego Lubowieckiego pułk. w. pol. dz-a Malic i Karoliny z Gliszczyńskich -- JMD. Jan Nep. hr. Kwilecki dz. Kobelnik z ż. Marjanną z Kw.

33867 (Białcz)

1835.4/10. (Kobylniki) Remigjusz Franciszek Nepom. Ignacy, 1/10.*, s. M. Walerjana Kwileckiego hr. dz-a K. i Marii z Lubowieckich -- M. hr. Nepom. Kwilecki z Warsz. i M. hr. Kwilecka ojciec i matka ojca dziecka

33868 (Białcz)

1803.21/11. (B.) Jan Nepom. Zółtowski dz. Urbanowa mł. 26 x Józefa Zbijewska z B., panna l. 17

33869 (Białcz)

1815.17/1. (Kobelniki) JMD. Ignacy Antoni Jan Nepom. Lubowiecki pułk. w. p. jazdy, mł., kaw. krzyża wojsk. l. 32, z Warsz., s. Piotra i Delfiny z Russanowskich podstolich horodelskich x JMD. Karolina Eleonora Franciszka Gliszczyńska v. l. 25, mieszk. w K. u matki, c. JMD. Anton. G. prefekta dep. bydg., dz-a d. Kutno i Marjanny z Kwileckich 1-o v. Gliszczyń., 2-o v. Kwil., dz. Kobelnik -- Winc. Zbijewski dz. Białcza, Antoni Gl. ojciec

33870 (Białcz)

1815.16/8. (B.) MD. Franc. Xawery Mycielski mł. l. 18 z Chociszewic, s. Michała i Elżb. z Mierzejewskich stów koniń., dz-ów Chociszewic x Kunegunda Marjanna Izabella Zbijewska, v. l. 21, c. Winc. i Ewy z Nieżychowskich Zb. podstolich wschow., dz-ów Białcza, -- Piotr Bieliński, senator, dz. Grodźca, Nepom. Zółtowski sędzia pok. kość., Jan Lipski gen. w. pol. z Rokossowa etc.

33871 (Białcz)

1820.22/5. (B.) GD. Antoni Koczorowski m. l. 35, komisarz d. Będlewa, s. GD. Józefa K. i Katarz. z Turoboyskich, ze wsi Spławie, x GD. Józefa Marjanna Aniela Przanowska l. 32, virg. z dw. B., c. ol. GD. Dominika i Konstancji z Goślinowskich Przan. dz-ów Czeluścina -- Jan Nep. Zółtowski dz. Ujazdu, Maks. Potocki dz. Będlewa, Winc. Zbijewski dz. B.

33872 (Białcz)

1795.5/2. (B.) poch. Ignacy Zbijewski synek W. Wincentego Zb. Roli, podstolica pozn., dz-a Białcze 2/2. † na zęby, m. 8 i dni 21

33873 (Białcz)

1807.27/12. (B.) poch. Wincentyna Małgorzata, c. W. Nepom. i Józefy z Zbijewskich Zółtowskich l. 2, m. 5

33874 (Białcz)

1808.28/1. (Kobylniki) poch. Franc. Kwilecki, s. JW. Nepom. i Marjanny Kwil. dz. d. Kobylniki, († 25) żarnica, l. 5, m. 3, dni 25

33875 (Białcz)

1808.10/3. (B.) † Genowefa, r. 1, c. JMD. Nepom. i Józefy z Zbijewskich Zółtowskich poch. 10

33876 (Białcz)

1812.6/10. (B.) poch. JMD, Adam Anzelm Wojciech Rola Zbijewski l. 15, s. jedyny JMD. Wincentego i Ewy z Nieżychowskich podstolicow poznań., dz-ów B. Na naukach w Poznaniu, w czasie rekreacji ćwicząc się, złamał nogę, leżał 2 hebdomadis i † w Pozn. 3/10., poch. tu

33877 (Białcz)

1827.15/9. † (B.) JMD. Wincenty Rola Zbijewski dz. Białcza mąż Ewy z Nieżychowskich rok 79-4., chory od lat kilku phtisis poch. w kość. tut.

33878 (Niepruszewo)

1651.27/8. Konstancja, c. G. Hjacynta Kęszyckiego i Katarzyny-Seweryn K. i Anna Budziejewska (w Grodziszczku)

33879 (Niepruszewo)

1652.4/2. Dorota, c. ND. Tomasza 0strowskiego i Reginy-And. organ. i N. v. Anna Budziejewska

33880 (Niepruszewo)

1659.29/7. Piotr, s. MD. Seweryna Helińskiego i MD. Marjanny Przecławskiej ze wsi Wiedzkówki (?) -- D. Krzysztof Bronisz i MD. Zofja Rozbicka z Grodziszczka

33881 (Niepruszewo)

1659.1/9. Bartłomiej, s. N. Piotra Soykowskiego i Katarzyny -- X. i N. Zofja Przecławska

33882 (Niepruszewo)

1660.30/11. Andrzej, s. MD. Piotra Soykowskiego i MD. Katarz. (ze wsi Zegowo) -- MD. Anna Nielubowska z Więczkowic

33883 (Niepruszewo)

1661.14/8. Anna, c. N. Wojciecha Nielubowskiego i Anny -- M. Ign. Kęszycki

33884 (Niepruszewo)

1662.11/5. Stanisław, s. GD. poprz. Soykowskich [Piotra Soykowskiego i Katarz.] -- MD. Krzysztof Bronisz i G. v. Marjanna Rozbicka z Zegowa

33885 (Niepruszewo)

1663.7/1. Stefan, s. GD. Mikołaja Daleszyńskiego i GD. Jadwigi, ze wsi 0tusz -- X. kanonik Stefan Pilchowski i GD. Anna Pilchowska parens

33886 (Niepruszewo)

1663.8/6. Aleksander, s. GD. poprz. Soykowskich [Piotra Soykowskiego i Katarz.] - ze wsi Zegowo -- nieszl.

33887 (Niepruszewo)

1663.2/9. Jan, s. GD. Wojc. Trcińskiego i GD. Anny, ze wsi Grodziszczko, -- GD. Jan T. i GD. Pląskowska

33888 (Niepruszewo)

1665.2/2. Jan, s. N. Pawła Kowalewskiego i Katarzyny, z m. Pozn.

33889 (Niepruszewo)

1667.19/6. Marjanna, c. GD. Mikoł. Daleszyńskiego i Jadwigi Pilchowskiej -- M. Anna P. matka jej

33890 (Niepruszewo)

1667.27/6. Jakub, s. G. D. Wojc. Trzcińskiego i Anny Pląskowskiej -- nieszl.

33891 (Niepruszewo)

1667.6/11. Katarzyna, c. GD. Marcina i Kunegundy Zdunowskich -- G. Franciszek Z. i Marjanna Chybińska

33892 (Niepruszewo)

1670.20/4. dziecko N. Mac. Janickiego sługi D. Mikoł. Daleszyńskiego z 0tusza i Anny Kozubskiej -- ND. Mikołaj Daleszyński i Małg. kowalka z N.

33893 (Niepruszewo)

1671.4/11. Karol, s. G. ND. Mikoł. Daleszyńskiego i Teresy -- GD. Samuel Pruszak i NGD. Jąnowska z Buku

33894 (Niepruszewo)

1673.23/1. Stefan, s. GD. Samuela Krzyszkowskiego dzierżawcy wsi 0tusza i N. Małgorzaty -- GD. Zacharjasz Jąnowski z Buku i GD. Urszula Skrzetuska

33895 (Niepruszewo)

1675.14/7. Mateusz, s. NGD. Samuela Krzyszkowskiego i N. Małgorz. Skorzewskiej -- GD. Maciej Krzycki wojski pozn. i ND. Zofja Manikowska

33896 (Niepruszewo)

1678(1679?).1/8. Ludwika, c. GD. Marcina Zbijewskiego i Marjanny -- GD. Jakub Sliwnicki

33897 (Niepruszewo)

1649.25/2. Maciej i Kazimierz ss. N. Tom. 0strowskiego i Reginy -- chrz. nieszl.

33898 (Niepruszewo)

1681.17/8. Wawrzyniec Bartłomiej s. GD. Marcina Zbijewskiego i Marjanny -- GD. Jakub Sliwnicki dzierż. 0tusza i GD. Zofja Sławinska z Dzegowa

33899 (Niepruszewo)

1682.3/4. Wojciech, s. GND. Stanisława Rosnowskiego i Teresy -- GD. Marcin Zbijewski i GN. v. Katarzyna, c. GD. Wojc. Zb.

33900 (Niepruszewo)

1682.22/6. Barbara-Elżbieta, c. GD. Aleksandra Giżyckiego i Heleny -- GD. Marcin Zbijewski i GD. Anna z Więckowic

33901 (Niepruszewo)

1682.24/6. Marjanna-Elżbieta, c. GD. Władysława Sławińskiego z Dzegowa i Zofji -- GD. Jan Mileski i Marjanna żona z Now. Ceradza

33902 (Niepruszewo)

1682.18/9. Teresa Justyna, c. GD. Jakuba Sliwnickiego dzierż. 0tusza i Katarzyny -- GD. Marcin Zbijewski i NGD. Zofja Sławińska

33903 (Niepruszewo)

1683.2/3. Marjana, c. MD. Władysława Sławińskiego i M. Zofji -- MD. Gorowski z żoną

33904 (Niepruszewo)

1685.8/4. Wojciech, s. MD. Jakuba i Katarzyny Sliwnickich -- MD. Marcin Zbijewski i MD. Kołakowiczowa

33905 (Niepruszewo)

1685.2/6. Antoni, s. MGD. Manikowskiego, z powodu niebezp. ochrzcz. przez X. Manik. kanon. poznań. -- X. i MD. Grudzielska z Wysoczki

33906 (Niepruszewo)

1687.2/11. (Dzegowo) Wojciech, s. GD. Mankowskiego -- GD. Jan Wilkoski z Wilkowa i GD. Katarzyna z 0tusza Czeszewska

33907 (Niepruszewo)

1689.30/5. (0tusz) Marjanna c. GD. Wojc. Czeszewskiego i Katarzyny -- G. Stanisław Gsoski i G. Teresa Gsoska

33908 (Niepruszewo)

1691.12/11. Elżbieta, c. GD. Wojc. Czeszewskiego i Katarzyny z 0tusza -- GD. Jan Gostków

33909 (Niepruszewo)

1694.14/2. Barbara-Konstancja, c. GD. Stefana Baranowskiego i Teresy ze wsi Dzegowo -- GD. Stan. Wietrzykowski i GD. Kosicka

33910 (Niepruszewo)

1694.10/10. (Więckowice) Jadwiga Teresa, c. MGD. And. Łęskiego i Jadwigi -- MD. Marjanna Rogalińska, z Jankowic i MD. Mikoł. Zbijewski z Więckowic

33911 (Niepruszewo)

1714.11/4. (Cieśle) (na luźnym papierku Wojciech Józef) Wojciech Stefan s. G. Wojc. Bronisza i Teresy -- G. Smardzewski i G. Dorota Broniszowa

33912 (Niepruszewo)

1714.10/8. (0tusz) Wawrzyniec, s. MD. Stanisł. Moraczewskiego i G. Marjanny -- X. i GD. Jadwiga Bielińska z Więckowic

33913 (Niepruszewo)

1714.11/11. Leonard, s. MD. Macieja i Ludwiki Łebińskich -- MD. Piotr Kamieński i PMD. Jadwiga Swięcicka klanowa santocka

33914 (Niepruszewo)

1711.0/8. (0tusz) Helena, c. D. Jana Moraczewskiego i żony jego -- nieszl.

33915 (Niepruszewo)

1660.26/7. D. Mikołaj Bytyński ze wsi Grodziszczko x Katarzyna Sujkowska z Zegowa -- MD. Krzysztof Bronisz z Tomic i MD. Jan Mielęcki z Grodziszczka

33916 (Niepruszewo)

1664.3/8. G. Piotr Jastrzębski x Kat. Zbijewska, z Więckowic -- GD. Wojc. i Seweryn Hyliński

33917 (Niepruszewo)

1667.3/5. GD. Jerzy Złotnicki x G. v. Marjanna Dokowska -- DD. Niegolewskie, Zacharjasz Janowski, Stan. Kokalewski, Rosnowski Markowski, 0rzelski

33918 (Niepruszewo)

1669.29/4. GD. Jan Przybyszewski z Kornatowic x G. v. Zofja Łaszczyńska z Więckowic -- MD. Jan P. z Trzebini, MD. Aleks. Łącki z Wierów

33919 (Niepruszewo)

1669.15/9. G. Piotr Zbijewski x Kunegunda Zdunowska alias Konarzewska -- GGDD. Wojc. i Andrzej Zbijewscy

33920 (Niepruszewo)

1689.2/2. GD. Bojanowski x Kat. Zbijewska z Więckowic -- G. Marcin Zb. i Jakub Sliwnicki

33921 (Niepruszewo)

1718.17/5. Józef Stanisław, s. MD. Aleksandra Bielińskiego i Jadwigi z Kierskich -- G. Hier. Bieliński z G. Kołaczkowską

33922 (Niepruszewo)

1711 G. Krzysztof Komocki z Tarnowa x G. Paczyńska z Dębna -- G. Wojc. Rozbicki z Rozbitka, G. Jan Subczyński z Wierzei i G. Stanisław Karczyński z Karszew

33923 (Niepruszewo)

1711.8/12. Tomasz-Jan, s. G. Wojc. Bronisza z Ciesiel i G. Teresy -- G. Franc. Kowalski z Racatu dzierż. i G. Zofja Zawacka z Wygnanowa

33924 (Niepruszewo)

1713.26/2. Maciej Józef, s. GMD. poprz. Bielińskich [Aleksandra Bielińskiego i Jadwigi z Kierskich] dz-ów Więckowic -- GMD. Antoni Ulatowski i GD. Dorota Wilkońska babka dziecka

33925 (Niepruszewo)

1713.27/4. (Skrzynki) Anna, c. GD. Anton. Brodnickiego i G. Katarzyny -- G. Stanisław Zbikowski i G. Teresa Broniszowa

33926 (Niepruszewo)

1715.26/7. Anna, c. MD. poprz. Bielińskich [Aleksandra Bielińskiego i Jadwigi z Kierskich] -- MD. Hieronim Kołaczkowski sędzia wschow. i G. Barb. Koszucka

33927 (Niepruszewo)

1719.29/1. (Zegowo) Sebastjan Józef s. G. Walentyna Rowińskiego pos. Z. i Ewy -- G. Wojc. Jabłoński i Anna?

33928 (Niepruszewo)

1719.19/2. (Więckowice) Teresa-Apolonia, c. G. Jana Nowackiego i Reginy -- G. Walenty Kowański i G. Kat. Jedlińska

33929 (Niepruszewo)

1726.4/1. (Brzoza) Marjanna Agnieszka c. GD. Franc. Miedzińskiego i Reginy -- PG. Aleks. Kąsinowski z Grodziszczka i G. Anna Gurowska z Brzozy

33930 (Niepruszewo)

1727.9/I. (Brzoza) Jan Kasper, s. GD. poprz. Miedzińskich [Franc. Miedzińskiego i Reginy] -- GD. Yan Raczycki i Dorota ż. organ. Stefanowicza z Buku

33931 (Niepruszewo)

1734.17/11. (Zegowo) Djonizy Franc. s. GD. Stanisława Chełmickiego tenut. Z. i Marjanny Sremskich -- X. D. Jan Rawski kanonik kat. pozn. GD. Konstancja Sremska

33932 (Niepruszewo)

1735.30/5. (Więckowice) Zofja, c. G. Anton. Karlińskiego i Cecylji - sług dwor. -- G. Aleks. Bronikowski i G. Anna Przystanowska pos. N.

33933 (Niepruszewo)

1738.2/11. Szymon Antoni, s. N. MGD. Michała Bielińskiego i Marjanny Kowalskiej -- MD. Hier. z Konar Kołaczkowski i MD. Katarzyna Kowalska

33934 (Więckowice)

1733.29/7. MGD. Bogusław Dziembowski z Popowa x G. Anna Bukowiecka v. z Grodziszczka -- Jan Rozbicki, Wojc. Rozbicki ślub za iudult. dał X. Aleks. 0paliński kustosz katedral. poznań.

33935 (Więckowice)

1741.22/5. GD. Ignacy Kobyliński x GD. Barbara Herstopska -- MG. D. Michał Bieliński i Wiktorja Bielińska dz-c Grabjanowa

33936 (Więckowice)

1725.24/5(19?)5. GD. Andrzej Rozbicki x G. Joanna Kąsinowska oboje kalwini -- GD. Kaz. Grudziński dziedzic 0tusza i GD. Bronikowski 1712.0/10. (N.) † G. Urszula Gankowska (Jankowska, Pankowska) c. G. Wojc. ...chcińskiego, l. 50

33940 (Niepruszewo)

1732.17/2. (Więckowice) † GD. Anna Rossenowna, poch. 23/12. u Bernard. w Grodzisku

33939 (Niepruszewo)

1733.25/9. (0tusz) † GD. Władysław Bystram w 0tuszu poch. Reform. Woźniki

33940 (Niepruszewo)

1744.27/1. (Więckowice) Mikołaj Saba, s. MGD. And. Wilczyńskiego i MGD. Katarz. z Konarskich z wody 1743.20/12. -- MGD. Augustyn Działyński podkomorzy wschow. i JMGD. Teresa Zakrzewska klanowa lędzka

33941 (Niepruszewo)

1744.19/5. (Niepr.) Ludwika, c. G. Dobrogosta Wierzchaczewskiego i Marjanny -akatokolików -- G. And. Rozbicki i Ludwika Wojnowska z Grodziszczka

33942 (Niepruszewo)

1746.2/1. (Niepr.) Anna Zofja, c. G. poprz. Wierzchaczewskich [Dobrogosta Wierzchaczewskiego i Marjanny] akatol. -- GD. Jakub Kobaciński i V. Anna Przystanowska

33943 (Niepruszewo)

1746.5/8. (Więckowice) Marianna Ewa, c. G. Franc. i Zofji Kozłowskich -- MGD. Ignacy Twardowski i MGD. Anna z Kunowskich Mirzewska

33944 (Niepruszewo)

1747.21/12. (0tusz) Lucja Wiktorja, c. G. Marcina i Heleny Lutomskich dz-ów 0. -- MGD. Wojc. Miłaczewski z ż. Anną de Konajeckie

33945 (Niepruszewo)

1749.18/5. (N.) Katarzyna Joanna, c. G. poprz. Wierzchaczewskich [Dobrogosta Wierzchaczewskiego i Marjanny] akatol. -- GD. Adam Kalksztyn de Skrzynki i GV. Marjanna Miedzińska z Wysoczki

33946 (Niepruszewo)

1750.12/4. (0tusz) bl. Stanisław-Stefan-Wojciech i Nepomucen-Jerzy, ss. MGD. Marcina Lutomskiego dziedzica 0., i MGD. Heleny z Bystramów. Cerem. 52.25/6. 1-go: MGD. Franszek Poklatecki i MGD. v. Wiktorja Chłapowska 2-go MGD. Jan Chłapowski dz. Sędzin i MGD. Franciszka L.

33947 (Niepruszewo)

1752.10/10. (0tusz) Franciszek-Maksym. s. MGD. poprz. Lutomskich [Marcina Lutomskiego i Heleny z Bystramów] -- MGD. Wawrzyniec L. i G. Dorota Stanisławska 53.5/3. cerem.: MGD. Jan L. i MGD. ż. jego Elżbieta z Bzowa

33948 (Niepruszewo)

1758.27/3. (0tusz) Gertruda Mechtylda Dorota, c. MGD. Marcina Lutomskiego i Heleny z Bystramów -- J. Zygmunt Nepom. Bystram opat obrski i MGD. Dorota Krzyżanowska

33948a (Niepruszewo)

1758.7/10. (Zegowo) Franciszek Remigiusz, s. G. Tomasza i Mari. z Dzierzbińskich Jezierskich -- X. Józef Kierski prezbit. filip. pozn. i D. v. Wiktorja Trolewiczowa

33949 (Niepruszewo)

1763.13/3. (Więckowice) Ludwika Katarzyna, c. GD. Franciszka i Zofji Libickich -- MD. Jakub Szymanowski i MD. Ludwika z Łukomskich Urbanowska

33950 (Niepruszewo)

1763.15/3. (N.) Bonifacy Jan Nepom. s. GD. Jana i Józefy Szokalskich -- chrz. nieszl.

33951 (Niepruszewo)

1764.24/6. (0tusz) Helena Emerencjanna c. MD. Witalisa i Elżbiety z Lutomskich Boguckich -- MD. Kaz. Sokolnicki dz. Starogrodu i MD. Helena z Bystramów Lutomska dz. 0tusza

33953 (Niepruszewo)

1764.24/6. (0tusz) cerem. Justyna Marjanna Józefa, c. poprz. MD. Boguckich [Witalisa i Elżbiety z Lutomskich Boguckich] dz-ów Niepruszewa -- MD. Lutomski dz. 0. i Kat. z Walknowskich Sokolnicka dz-a Starygrodu

33954 (Niepruszewo)

1764.24/6. (0tusz) Antoni Jan, ch. z w. Wysoczka, s. MD. Wojciecha i MD. Anny z Stawickich Krajewskich, dziedziców Wysoczki -- MD. Witalis Bogucki dz. N. i MD. Urszula z Poklateckich Sokolnicka ścina boguszyńska, dz-a Chraplewa

33955 (Niepruszewo)

1765.20/3. (Grodziszczko) Józef Antoni Joachim, s. MD. Karola i Józefy Tolińskich kapitanów reg. jazdy Potockiego -- MD. Jan Rozbicki i MD. Zółtowska

33956 (Niepruszewo)

1767.31/8. (N.) bl. Witalis-Bernard-Kasper i Andrzej-Ludwik-Baltazar ss. GD. Michała i Ewy Rafalskich 1. -- MGD. Witalis Bogucki dz. N. i Teofila Kurnatowska pos-a folw. Góry -- MGD. Stanisław Kwiatkowski, MGD. v. Katarzyna Kurnatowska, 2 -- MGD. And. Kurnatowski pos. f. Góry i MGD. Hel. Lutomska dz-a 0tusza, Kaz. Bielinski dz. Więckowic i Elżbieta Bogucka dz-a N.

33957 (Niepruszewo)

1746.20/1. (Więckowice) G. Franciszek Kozłowski x G. Zofja Buczkowska -- MD. Grudzielski, MD. Franciszek Bronisz

33958 (Niepruszewo)

1749.17/7. (Więckowice) D. Stanisław Porczyński mł. x GD. v. Ludwika Gowarzewska dworzanie z W. -- św. nieszl.

33958 (Niepruszewo)

1761.o/4. (0tusz) MG. Witalis Bogucki x v. Elżbieta Lutomska. Slub dał X. Jan Bystram opat z 0bry w kość. w Buku -- MG. Marcin L. i Helena z B. małż. jej rodzice, dz-e 0tusza, Józef Sczaniecki podkomorzy kor., Franciszek Sokolnicki sta boguszyński, Antoni Bogucki (data dyspensy 61.12/4.)

33959 (Niepruszewo)

1747.18/3. (0tusz) † Katarzyna, tyg. 17, c. MGD. Marcina i Heleny Lutomskich dz. 0tusza

33960 (Niepruszewo)

1748.24/11. † (Grodziszczko) GD. Wojc. Rozbicki, katolik poch. cm. tut.

33961 (Niepruszewo)

1749.23/1. (0tusz) † Paweł Ant. s. GD. poprz. Lutomskich [Marcina i Heleny Lutomskich] poch. kość. N.

33962 (Niepruszewo)

1749.14/4. (0tusz) † Wiktorja, c. MD. poprz. Lutomskich [Marcina i Heleny Lutomskich] poch. kość. N.

33963 (Niepruszewo)

1752.5/1. (0tusz) † Jakub s. M. poprz. Lutomskich [Marcina i Heleny Lutomskich] poch. kość. N.

33964 (Niepruszewo)

1752.11/7. (0tusz) † Stanisław s. M. poprz. Lutomskich [Marcina i Heleny Lutomskich] poch. kość. N.

33965 (Niepruszewo)

1759.26/10. (0tusz) † Marjanna c. MD. poprz. Lutomskich [Marcina i Heleny Lutomskich] poch. kość. tut.

33966 (Niepruszewo)

1760.1/3. (0tusz) † D. Walenty Topolski sługa

33966a (Niepruszewo)

1768.12/6. (Więckówki) Marjann Małgorzata, c. GD. Jana i Magdal. Zurąskich -- GD. Tad. Bieliński i GD. Mari. Dąbrowska

33967 (Niepruszewo)

1770.15/1. (N.) Tomasz, cerem. bo z w. 1767.16/12. s. PMD. Witalisa i Elżbiety Boguckich dz. N. -- JD. Wojc. 0paliński wda sier. i JMD. z 0palinskich Dobrzycka

33968 (Niepruszewo)

1772.27/6. (0tusz) Ignacy-Jan, s. M. Kaz. i Justyny z Szczanieckich Zułtowskich Nobilium -- M. Tad. i Krystyna Wodeccy małż.

33969 (Niepruszewo)

1774.14/7. (Góry Kalny) Bonawentura Jakub, s. G. Józefa i Brygidy z Ciszeskich Rozmysłowskich -- G. Franc. Zbyszewski, G. Kat. Rozmysłowska

33970 (Niepruszewo)

1776.11/8. (N.) Wawrzyniec Wincenty Kajetan, s. GD. Franciszka Wendorf i Barbary komisarzów dóbr N. -- MD. Józef Krzycki stolnik pozn. i Wiktorja Chłapowska

33973 (Niepruszewo)

1777.2/6. (N.) JMD. Józef Krzycki stolnik poznański, dziedzic N. Jego córka Krystyna Krzycka

33974 (Niepruszewo)

1781.25/11. (Wysoczka) Katarzyna Franciszka, c. G. Franciszka i Zuzanny Raczyńskich -- JM. Katarzyna Krzycka klanowa biechowska, córka z N.

33975 (Niepruszewo)

1782.10/5. (N.) Krystyna Domicella c. G. Ignacego i Kunegundy z Krupeckich Rodkiewiczów -- M. Kaz. Krzycki gen. w. kor. i MV. Kat. Krzycka klanowa biechowska v.

33976 (Niepruszewo)

1784.18/4. (N.) Teodor Wojciech s. G. poprz. Rodkiewiczów [Ignacego i Kunegundy z Krupeckich Rodkiewiczów] -- M. Jakub Chrzanowski pisarzewicz i M. Józefa Kołudzka ścina grabowska

33977 (Niepruszewo)

1784.24/5. (N.) Małgorzata, lat 5, c. poprz. G. Rodkiewiczów [Ignacego i Kunegundy z Krupeckich Rodkiewiczów] -- M. Franc. Malczewski starościc i Katarzyna Krzycka klanka biechowska

33978 (Niepruszewo)

1785.14/9. (N.) Tekla, s. G. Jakuba Wilgi i Brygidy Miedzyńskiej ekonomów -- G. Katarzyna Strzelecka w m. Buk

33979 (Niepruszewo)

1786.9/1. (Więckowice) Adam Wiktor, 1785.23/12. *, s. MG. Piotra Drwęskiego pisarza zs. pozn. i M. Wiktorii z Bielińskich -- M. Józef Drwęski i M. Marjanna z Skorzewskich Drwęska

33980 (Niepruszewo)

1786.28/11. (0tusz) Bibjanna, c. G. Bartłomieja Głowczewskiego i Magdaleny ekonomów -- G. Jakub Wilga ekonom z N. i GV. Kunegunda Trąmpczyńska z 0tusza

33981 (Niepruszewo)

1786.25/11. (N.) Konstancja, c. G. Jakuba Wilgi ekonoma i Brygitty -- G. And. Walicki i GV. Kuneg. Trąmpczyńska z 0tusza

33982 (Niepruszewo)

1788.12/10. (Zegowo) Teofila, c. G. Michała i Augustyny Brzezańskich -- G. Józef Gromadzki i M. Marjanna Skrzetuska komor. wschow. żona

33983 (Niepruszewo)

1789.18/10. (N.) Justyna, c. N. Michała i Marjanny Makowskich -- M. Franciszek Krzycki klanic biechowski i M. Seweryna Bienkowska ż. jego

33984 (Niepruszewo)

1790.24/3. (Więckowice) Józef Joachim Benedykt 0nufry, * 26, s. G. poprz. Drwęskich [Piotra Drwęskiego i Wiktorii z Bielińskich] dziedziców Więckowic cerem. 10/4. -- Mateusz Bętkowski i Anna z Budziszewskich dziedzice Czarnego Piątkowa

33985 (Niepruszewo)

1792.13/7. (Więckowice) Cyryl Jan z Dukli Wawrzyniec (8/7. *) s. poprz. M. Drwęskich [Piotra Drwęskiego i Wiktorii z Bielińskich] -- M. Franciszek Bętkowski i M. v. Marjanna Drwęska

33986 (Niepruszewo)

1768.8/2. (N.) GD. Maciej Dąbrowski susceptant gr. poznaźski x v. Marcjanna Borzęcka -- MD. Marcin Lutomski dz. 0tusza i Witalis Bogucki dz. Niepruszewa

33987 (Niepruszewo)

1771.13/1. (0tusz) G. Wawrzyniec Borkowski x Jadwiga Derkowska -- św. nieszl.

33988 (Niepruszewo)

1772.19/9. (Kalny) G. Józef Rozmysłowski x G. de Ciężeskie (?) Ciwińska wdowa -- MG. Witalis Bogucki skarbnik, Elżb. Bogucka

33989 (Niepruszewo)

1774.29/6. (Góry) M. Kazimierz Zbyszewski x G. Franciszka Rozmysłowska -- MG. Witalis Bogucki skarbnik poznań., Józef R.

33990 (Niepruszewo)

1780.30/1. (0.) ND. Stanisław Lipiński ekonom z Buku, wd. x D. Rozalia Reykowska v., c. ekonoma z 0tusza -- sw. nieszl.

33991 (Niepruszewo)

1787.28/6. (Żegowo) G. Michał Brzeżański x v. Augustyna Dzierzbińska -- M. Wawrzyniec Skrzetuski komornik zs. wsch. Józef Gromadzki

33992 (Niepruszewo)

1790.9/5. (N.) JM. Stefan Belina Szczytnicki pułk. w. kor., komisarz woj. kalis. wd. x Krystyna Krzycka v. klanka biechowska -- JM. Felicjan Grzymuła Niegolewski stol. wsch., Franciszek Kotwic Krzycki podkom. JKMci, kaw. sw. St. Franc. Rogala Koczorowski podkom. JKMci

33993 (Niepruszewo)

1770.17/11. (N.) † D. Józef Dybysławski z dworu

33994 (Niepruszewo)

1773.26/1. (N.) † MD. Wojciech Krajewski

33995 (Niepruszewo)

1774.28/7. (0tusz) poch. GD. Jan Dybysławski l. ok. 17, † nagle

33996 (Niepruszewo)

1775.11/6. (N.) poch. G. Łukasz Dąbkowski

33997 (Niepruszewo)

1786.15/12. (0tusz) † G. Juljanna l. 6, c. M. Marjanny Trąmpczyńskiej wdowy

33998 (Niepruszewo)

1787.15/4. (0tusz) † Eleonora 1 rok, c. M. Marjanny Trąmpczyńskiej

33999 (Niepruszewo)

1787.19/9. (Zegowo) † Józef infans abortivus, s. G. Michała Brzeżańskiego

34000 (Niepruszewo)

1788.7/7. (0tusz) † Bibjanna, l. 2 1/2, c. N. Bartł. Głowczewskiego ekonoma

34001 (Niepruszewo)

1792.6/8. (Więckowice) † Dorota l. semiduoru,, c. MD. Piotra Drwęskiego pis. zs. pozn., dz-a W.

34002 (Niepruszewo)

1792.3/10. (Kalny) † Franciszka, l. 8, c. G. Franciszka Raczyńskiego

34003 (Niepruszewo)

1795.19/3. (N.) (13/2. *) Walentyn Józef Konstantyn, s. G. Wojc. Ulatowskiego pos. d. N. i G. Marjanny z Jeziorkowskich -- G. Konst. U. i G. Anna z Jarochowskich Bolenowa

34004 (Niepruszewo)

1797.31/8. (Cieśle), 25/8. *, Ludwika Nepomuc., c. G. Konstantego Bojanowskiego i Eufrozyny Jasińskiej pos. d. C. i Zborowo -- nieszl.

34005 (Niepruszewo)

1798.25/1. (N.), 4/1. *, Alojzja Anna Anastazja, c. G. poprz. Ulatowskich [Wojc. Ulatowskiego i Marjanny z Jeziorkowskich] pos. N. -- MG. Leon Kowalski dz. Chwałkowa i Anastazja Przeradzka Kaz. Przeradzki pos. Grzebienisko i Anna Bolenowa wd. z N.

34006 (Niepruszewo)

1799.1/12. (Cieśle), 8/11. *, Teodor Franciszek Ksawery, s. poprz. G. Bojanowskich [Konstantego Bojanowskiego i Eufrozyny Jasińskiej] -- G. Józef de Carove, Józefa Unrug, Bogusław U. Petronella Jasińska, Unrugowie z Rozbitka

34007 (Niepruszewo)

1805.16/4. (N.) Ceremonia Karol Marcin Wendorff ch. z w. 1788.28/XI. w Chaławach przez prob. brodnickiego, s. GD. Franc. i Barbary W-ów poses. cz. Chaław

34008 (Niepruszewo)

1806.14/9. M. Adam Turno dz. Więckowic, Niepruszewa i in.; 1806.21/9. JM. Wincenty Prusimski dz. Sędzina i in.

34009 (Niepruszewo)

1806.21/10. (Więckowice), 12/9. *, Pelagja Donata, c. JMD. Adama Turny i Urszuli z Prusimskich dz. W., N., 0tusza, -- X. Felicjan Chłapowski kanonik kat. pozn. i Dorota Chłapowska dz-a Czerw. Wsi

34010 (Niepruszewo)

1806.20/12. (N.) cerem. Franciszek Borgjan Ignacy Wendorff, chrz. z wody w par. brodnickiej 1782.18/10., s. G. Franc. i Barb. poses. parafji brodnickiej x G. Stanisław Strachowski pos. wsi Rakówka i ż. jego Apolonja chrzestni w pf. brodnic.

34011 (Niepruszewo)

1807.3/2. (Zegowo) (z w. 1804.7/9.) (1804.10/8. *), Marjanna c. G. Kaz. Tybiszewskiego pos. Z. i Józefy 0strowskiej -- ass. G. Karol Brodnicki dz. Wilkowa i Ant. z Łaszczynskich Zaborowska dz-a Wysoczki

34012 (Niepruszewo)

1809.7/5. (Więckowice) 30/4. *, Filip Jakub, s. N. Anton. Elzanowskiego i Wiktorji z Smardowskich ekonomów W. -- G. Xawery Skrzetuski dz. konarskiego i G. Antonina Milewska dz-a Ceradza Dol.

34013 (Niepruszewo)

1811.5/1. (Skrzynki) (1810.3/12. *) Barbara, c. G. Stanisława Kąsinowskiego i Juljanny z Werezyńskich, mieszk. w Skrzynkach -- chrz. nieszl.1813.21/3. G. Samuel Kąsinowski pos. w Skrzynkach. 1813.3/11. żona jego Michalina z Płonczyńskich

34014 (Niepruszewo)

1813.3/11. (Skrzynki) Józef, 31/10. * s. G. Samuela Kąsinowskiego pos. w S. i Michaliny z Płonczyńskich -- G. Józef Kęszycki pos. 0tusza i V. Juljanna Bielska z 0tusza

34015 (Niepruszewo)

1814.31/1. (Skrzynki) Ignacy, 27/1. *, s. G. Stanisława Kąsinowskiego i Juljanny z Werezyńskich -- G. Teodor Kęszycki i G. Michalina K. z Skrzynek

34016 (Niepruszewo)

1814.29/8. (Cieśle) Zuzanna Emija 11/8. *, c. G. Anton. Ulkowskiego i Ludwiki z Grzegorzewskich -- M. Karol Brodnicki i Franciszka z Kierskich Brodnicka małż. dz-e Wilkowa

34017 (Niepruszewo)

1815.12/4. (Więckowice), 8/4. * Anastazja, c. MG. Karola Brodnickiego i Franciszki z Kierskich, dz. Wilkowa, pos. Więckowic -- M. Feliks Topinski i M. v. Rozalja Br.

34018 (Niepruszewo)

1816.26/6. (Więckowice), 15/6. * Florentyna, c. poprz. M. Brodnickich [Karola Brodnickiego i Franciszki z Kierskich] -- chrz. nieszl.

34019 (Niepruszewo)

1816.8/8. (Cieśle) Marjanna Anastazja, 6/8. *, c. G. Franc. Rowińskiego i Nepom. Zglinickiej poses. Nieprusz. -- M. Felicjan Zółtowski dz. Cieśli i G. Teresa Zglinicka

34020 (Niepruszewo)

1819.7/3. G. Józef Kęszycki pos. d. Więckowic i G. Antonina Milewska pani Dol. Ceradza

34021 (Niepruszewo)

1819.18/4. (Więckowice) Aniela 13/4. *, c. Franciszka Garczyńskiego ekonoma i Kat. Biskupskiej -- G. Józef Kęszycki pos. z żoną

34022 (Niepruszewo)

1821.9/12. (N.) Mikołaj Walerjan Jan, 1/12. *, z G. Józefa Madalinskiego ekonoma i Nepom. Bilewiczówny -- G. Józefa Modlińska z N.

34023 (Nieporuszewo)

1822.17/2. (Więckowice) Teodor Jordan, 8/2. *, s. N. Jakuba Jarąntowskiego ekonoma i Marjanny Scheps -- chrz. nieszl.

34024 (Nieporuszewo)

1823.24/11. (Więckowice) cerem. Zofja, Neyman, c. G. Nepomuc. de Neyman i Kat. Kęszyckiej * w Jasionce w par. domaniewkiej -- ass. G. D. Strojanowski i Juljanna K. wdowa; G. Teodor Stojanowski i Serafina Bojanowska

34025 (Nieporuszewo)

1827.5/10. (Więckowice) Marjanna Tekla, 6/9. * c. G. Józefa Łubińskiego i Konstancji Bojanowskiej dz-ów Kiączyna i Starego, poses. W. i Więckówek, -- Franc. Kwiatkowski sekret. reg. pozn. i Roksolana Sulerzycka

34026 (Nieporuszewo)

1828.7/4. (Grodziszczko) Stanisław Anastazy Leon, (28/3. *), s. G. Ksawerego Wojnerowskiego kapit. w Polsce i G. Faustyny z Zerońskich -- G. Eufrozyna z Z. Łukomska z Kocilina (?) cerem. 26/5. ass.: Jan Z. dz. Gr. i Brzozy i G. Franciszka Brodnicka dz-a Wiekowa

34027 (Nieporuszewo)

1834.12/10. (Brzoza) Wincencja Jadwiga Józefa, 9/10. *, c. G. Leona Zerońskiego pos. i Antoniny Suchorzewskiej -- G. Jan Z. dz. Brzozy i Grodziszczka i G. v. Marianna S. z Brzozy

34028 (Nieporuszewo)

1836.9/10. (Brzoza) Michał Bernard Jan, 19/9. *, s. poprz. G. Zerońskich [Leona Zerońskiego i Antoniny Suchorzewskiej] -- Jan Z. Gen. dz. Grodziszczka i G. Kornelja Kościelska ż. pos., z Kumornik

34029 (Nieporuszewo)

1837.5/12. (Skrzynki) Józef, 27/11. *, s. G. Michała Neymana dz. S. i Franciszki Cecylji Rose -- G. Florenty N. mł. z Skrzynek i Augusta Zanger ż. komis. z Lubinia

34030 (Nieporuszewo)

1806.11/2. (Zegowo) N. Andrzej Berent mł., ekonom Uścięcic * w Grodzisku x N. Joanna Tybiszewska v. z Zegowa, * Raszyno, on 32, ona 20 -- M. Augustyn Zaborowski dz. Wysoczki i in.

34031 (Nieporuszewo)

1813.7/10. (Skrzynki) G. Samuel Kąsinowski pos. d. Skrzynki l. 36 x G. v. Michalina Płonczyńska l. 16 -- G. Józef Kęszycki pos. 0tusza, Stanisław Kąsinowski ze S. etc.

34032 (Nieporuszewo)

1814.31/1. (Cieśle) G. Antoni Ulkowski mł., l. 23, z Niepr. x G. v. Ludwika Grzegorzewska l. 28, ze wsi Cieśle -- MG. Felicjan Zółtowski dz. Cieśli Karol Brodnicki dz. Wilkowa

34033 (Nieporuszewo)

1814.29/9. (Grodziszczko) M. Saturnin Andrzej baron de Seydlitz mł. l. 29 mieszk. w 0bjezierzu x M. v. Ignacja Aniela Zerońska l. 26, z Gr. -- M. Karol Z. dz. Grodziszczka i Brzozy, Wawrzyniec hr. Starzeński dz. d. Wierzeja i Grzebienisko i in.

34034 (Niepruszewo)

1816.19/2. (N.) G. Franciszek Grzegorzewski wd. l. 56, z Ciesiel x v. Katarzyna Wilczyńska l. 26 z N. -- M. Karol Brodnicki dz. Wilkowa, Franc. Rowiński pos. N.

34035 (Niepruszewo)

1817.29/11. (Więckowice) M. Józef Kęszycki l. 50 x v. Juljanna Bielska l. 30, posesorzy W. -- G. Wojc. Krzeszewski, Franc. Chmielinski

34036 (Niepruszewo)

1830.6/6. G. Józef Cebulski mł., z par. piątkowskiej, pos. wsi Włostowice w Kr. Pol. w p. łęczyc. x G. Faustyna z Zerońskich Wojnerowska wd., z m. Konina, on 34, ona 30

34037 (Niepruszewo)

1830.7/11. G. Nepomucen Kościelski pos. Rokutowa par. grodziskiej w p. pleszew., mł. x G. Kornelja Zerońska, v. z Grodziszczka, on 31, ona 23. -- G. Nepom. Nieżychowski z Granówka

34038 (Niepruszewo)

1828.7/4. (28/3. * Grodziszczko) Stanisław Anastazy Leon s. G. Ksawerego Wojneroskiego kapit. w Pol. i Faustyny z Zerońskich

34039 (Niepruszewo)

1832.19/10. * (ch. 21/10.) Grodziszczko Katarzyna Elżbieta Wanda, c. G. Leona Zerońskiego i Antoniny Suchorzeskiej, pos. Brzozy -- Jan Z. dz. Gr. i Eufrozyna Łukomska ż. pos. z Bonic

34040 (Niepruszewo)

1834.9/10. * Brzoza, ch. 12/10. Wincencja Jadwiga Józefa, c. poprz. G. Zerońskich [Leona Zerońskiego i Antoniny Suchorzeskiej] -- Jan Z. dz. d. B. i Gr. i V. Marj. Suchorzewska

34041 (Niepruszewo)

1836.19/9. Brzoza *, ch. 9/10. Micha Edmund Jan, (1920.11/5. †) s. poprz. G. Zerońskich [Leona Zerońskiego i Antoniny Suchorzeskiej] -- G. Jan Z. dz. Gr. i Kornelja Kościelska ż.pos. Kumornik

34042 (Niepruszewo)

1837.27/11. Skrzynki *, ch. 5/12. Józef, s. G. Michała Neymana dz. d. Skrz. i Franc. Cecylji Roze -- Florenty N. mł. syn dz-a Skrzynki i Augusta Zanger

34043 (Niepruszewo)

1838.30/9. * Grodziszczko ch. 5/11., Stanisław Jadwiga (1918.25/4. †) c. poprz. G. Zerońskich, [Leona Zerońskiego i Antoniny Suchorzeskiej] dz-ów Gr. -- G. Stan. Sokolnicki z Wziąchowa i hr. Paulina Sokolnicka z Wziąch

34044 (Niepruszewo)

1842.3/5. * Grodziszczko, ch. 22/5., Józefa Karolina, c. G. poprz. Zerońskich, [Leona Zerońskiego i Antoniny Suchorzeskiej] dz-ów Gr. i Brzozy -- Karol Brodnicki dz. Wilkowa Kornelja Kościelska dz. Smiełowa

34045 (Niepruszewo)

1842.18/6. * Więckowice, ch. 28/6. Konstanty Marcelin Leon (1906.31/4. † w Pozn.) s. G. Józefa Brezy i Konstancji Mycielskiej, dz. Więckowic -- Maksymiljan Breza i V. Celestyna Sokolnicka

34046 (Niepruszewo)

1847.24/1. * Grodziszczko, ch. 8/1. Stanisław Wincenty, s. G. Józefa hr. Sokolnickiego i Korduli Zerońskiej, poses. d. Brzoza -- Leon Z. dz. d. Grodziszczko i Juljanna z Suchorzewskich

34047 (Niepruszewo)

1822.22/10. (Grodziszczko) poch. MD. Brygittę Zerońską pani w Gr. i Brzozie, męż. l. 54 † w Gr. 19/10. (na wrzody)

34048 (Niepruszewo)

1823.18/4. (Grodziszczko) poch. M. Karol Zeroński dziedzic d. Gr. i Brzozy, l. 60, wd. 15/4. † paraliż

34049 (Niepruszewo)

1823.13/9. poch. MG. Józef Kęszycki pos. d. Więckowic, l. 63, żonaty † 10, w Pozn. poch. tu na cm. N. (dyzynterja)

34050 (Niepruszewo)

1835.5/10. (Brzoza) poch. Aniela Żerońska l. 5, c. Leona pos. i Ant. Suchorzewskiej 2/10. † dyzynterja

34051 (Niepruszewo)

1835.7/10. (Brzoza) poch. Wincencja Zerońska c. poprz. [Leona i Ant. Suchorzewskiej] z. 1 5/10. † glizdy

34052 (Niepruszewo)

1836.16/5. (0tusz) poch. G. Wiktorja Sierakowska l. 38, z hr. Józefa S. dziedzica d. Niepruszew, 0tusz, Kalwy i in., c. G. Michała Dembskiego dz-a d. Kościelca i G. Anny Jasińskiej † Pozn. 8/5., morbo Skir.

34053 (Niepruszewo)

1837.16/11. (Grodziszczko) poch. MD. Jan Zeroński l. 75, wdowiec, dz. d. Gr., Brzoza etc. 10/11. † starość

34054 (Niepruszewo)

1838.19/1. (Skrzynki) poch. Emilja Neyman l. 18, c. G. Michała N. dz-a d. Skrzynki i Franc. Roze 17/1. † kurcze

34055 (Niepruszewo)

1838.14/7. (Skrzynki) poch. G. Michał Neyman dz. d. Skrzynki, l. 55, konysljarz zs., mąż Franciszki 11/7. † w Dusznikach, z upływu krwi

34056 (Niepruszewo)

1840.13/6. (Więckowice) poch. Michał Breza, 9 mieś., s. M. Józefa Br. i Konst. Mycielskiej, dz-ów W. 11/6. † - koklusz

34057 (Niepruszewo)

1823.24/11. (Więckowice) G. Józef Jarątowski mł., l. 35, w pf. piotrkow. pow. radziejowskiego x G. v. Zofja Neyman z l. 24, z Więkowic -- G. Jakub J. ekonom w Głuponiu, G. Teodor Stojanowski ekonom z Więckowic

34058 (Niepruszewo)

1825.24/4. (Grodziszczko) M. Wincenty Łukomski mł., l. 42, pos. Mechnacza pf. Kwilcz x Eufrozyna Zeronska v. l. 24 c. dz-ów Brzozy i Grodziszczka -- M. Karol Brodnicki dz. Wilkowa Nepom. Koszucki pos. Rozbitka

34059 (Niepruszewo)

1830.6/6. (m. Konin) G. Józef Cybulski mł., z pf. piątkow. pos. wsi Włostowice w p. łęczyc. x Faustyna z Zerońskich Wojneroska wd., z pf. konin. on 34, ona 30, -- Sw. nieszl.

34060 (Niepruszewo)

1830.7/11. (Grodziszczko) G. Nepomucyn Kościelski pos. Rokutowa w p. pleszew. x v. Kornelja Zerońska z Grodziszczka - on 31, ona 23 -- Nep. Nieżychowski z Glanówka

34061 (Niepruszewo)

1837.7/2. (Poznań) M. Kamil, Zakrzewski mł. ze Strzelcow, dz. Mszczyczyna x M. Emilja Kościelska -- hr. Józef Sierakowski dz. N., Maks. Mlicki dz. d. Kazimierz, on 32, ona 25 0na z parafji sw. Marcina w Pozn.

34062 (Niepruszewo)

1797.22/8. (0tusz) poch. Wawrzyniec Ignacy, dni 18, s. G. Wilgi ekonoma 20/8. †

34063 (Niepruszewo)

1799.26/2. (N.) poch. Alojzja 1 r. c. G. Wojc. Ulatowskiego pos. N. 24/2. † reumatyzm

34064 (Niepruszewo)

1800.9/7. (Cieśle) poch. Ludwika l. 3, c. G. Konst. Bojanowskiego pos. d. Cieśle 7/7. † ob variolos

34065 (Niepruszewo)

1800.15/7. poch. (Cieśle) poch. Józefata l. 6, c. G. poprz. Bojanowskiego [Konst. Bojanowskiego] 13/7. † ob variolos

34066 (Niepruszewo)

1801.9/2. (Cieśle) poch. Adam, s. G. Bartłom. Dąbskiego poses. 7/2. * i †

34067 (Niepruszewo)

1816.11/8. (Cieśle) poch. Marjanna Anastazja, 3 dni, c. G. Franc. i Nepom. Rowińskich 8/8. †

34068 (Niepruszewo)

1817.28/4. (Cieśle) poch. M. Tadeusz Swinarski pos. wsi Charbowo par. Kłecko, l. 47, żonaty † we dworze w Cieślach u "sororium suum" 25/4. ob hydropisim. puchlina

34069 (Niepruszewo)

1844.16/3. w Pozn. † G. Józef Sierakowski l. 52, dz. d., N. 0tusz, Książno cerebri inflamatio poch. 20/3. tu

34070 (Niepruszewo)

1844.12/12. † N. G. Salomea de 0brąpolska z d. Bażyńska ż. pos. plebanji l. 37 cancer uterinus poch. 17/12.

34071 (Niepruszewo)

1847.8/3. † (Grodziszczko) Józefa Zerońska l. 5, dziecko Leona dz. Gr. i Ant. Suchorzew. tussis

34072 (Niepruszewo)

1849.1/10. (Brzoza) † Józefa Anna Sokolnicka c. hr. Józefa pos. dóbr, mies. 4 i Korduli, dolor ventus

34073 (Niepruszewo)

1852.20/8. (Grodziszczko) † Antoni Zeroński l. 3, m. 3, s. G. Leona i Antoniny, szkarlatyna

34074 (Niepruszewo)

1857.4/4. (Skrzynki) † G. Ignacy Ciesielski rezydent l. 76, s. Wojc. i Joanny starość

34075 (Niepruszewo)

1860.24/2. (Skrzynki Dw.) † v. Wincencja Węsierska l. 32 1/2, c. G. Winc. W. dz. Zakzewa i Józefy Bnińskiej suchoty

34076 (Niepruszewo)

1867.2/10. (Grodziszczko) † Leon Zeroński l. 72, dziedzic, doniósł syn Michał (tamże list syna M. Z., dat. Brzoza 1912.8/5. pisze, iż ojciec Leon * w Kr. Pol. 1795 a † 1867 w dobrach swych Grodziszczko i Brzoza odziedz. po swym ojcu Janie Z. Rodzina pochodzi z woj. sieradz. Dziad po r. 1810 osiadł w X. Pozn.)

34077 (Niepruszewo)

1870.18/8. (Brzoza) † Ludwik Marjan Zeroński oni 4 (l. ?) s. G. Michała pos. d. Grodziszczko i Brzoza i Lucyny Lutostańskiej djarja

34078 (Niepruszewo)

1873.13/7. (Pozn.) † Anna Zerońska m. 4, dni 20, c. poprz. [Michała Zerońskiego i Lucyny Lutostańskiej] tussis

34079 (Niepruszewo)

1873.19/8. (Więckowice) † Marjan Józef Michał Konst. Bazyli Alojzy Breza, s. Stan. pos. d. W. i Zofji Czapskiej m. 2

34080 (Niepruszewo)

1873.10/6. (Więckowice) † Marjan Czapski l. 59 (?) dz. Miropola s. Stan. i Zofji 0buchowiczówny apoplexis

34081 (Niepruszewo)

1875.17/XI. (Grodziszczko) † Anna Garczyńska wdowa, c. Wincc. Suchorzewskiego pos. dóbr i Juljanny, l. 50, debilitas

34082 (Niepruszewo)

1793.14/7. (Brzoza) † G. Lucyna Zerońska l. 51. mężatka. z d. Lutostańska phtisis

34083 (Nekla)

1786.20/12. (0lędry Barskie) Jan Nepom. Wincenty Bogusław 6/10. *, s. M. Michała Zbikowskiego i Agnieszki z Rzepnickich posiad. ról holend. -- MD. Bogusław Horn Rogowski komornik JKMci pos. N. i MD. Anna Zdunowska siostra ojca dziecka

34084 (Nekla)

1787.1/4. (0lędry Bardskie) Konstancja Zofja, c. G. poprz. Zbikowskich [Michała Zbikowskiego i Agnieszki z Rzepnickich] -- MD. Zofja z Brudzewskich Horn Rogowska tenut. d. N., oboje dyssyd

34085 (Nekla)

1791.6/3. (N.) Marjanna Konstancja, c. D. Michała Kornatowskiego skryby dworskiego i Małgorzaty -- M. Józef Hersztopski mł. s. sędziego zs. kalis. i V. Konstancja Malczewska

34086 (Nekla)

1785.8/5. (N. Dw.) MD. Wawrzyniec Skrzetuski dz. Białężyc, komornik wschow. x MD. v. Marjanna Wyganowska -- MD. Bogusław Horn Rogowski, MD. Maks. Malczewski z żoną

34087 (Nekla)

1788.20/2. poch. Małgorzatę dziecko N. Wojc. Kornatowskiego

34088 (Nekla)

1804.15/11. MD. Hilary Skorzewski małol. syn M. Józefa S. i Heleny Lipskich dz-ów N. i MD. Weronikę Drwęcką 1-a panna dworska chrzestna

34089 (Nekla)

1813.20/1. (N.) Teofil, s. N. Ignacego Biskupskiego ogrod. N. i Anton. z Boguckich 18/1. *, -- Elżb. Wilkońska v. z N.

34090 (Nekla)

1813.21/3. (Goreckie Holędry) Ignacy Franc., s. G. Teofila Walickiego dziedziczy 1 Huby i Róży Dobrzyckiej, 30/1. * -- MD. Michał Prądzyński pos. wsi Stroszki i V. Elżb. Wilkońska

34091 (Nekla)

1813.24/10. (Goreckie Holędry) Józef, s. G. Macieja Lipińskiego i Tekli z Bojnoskich * 18 -- MD. Michał Cybort pos. Skotnik i D. Róża Walicka

34092 (Nekla)

1814.7/8. (Goreckie Holędry) Kajetan Stefan, s. poprz. G. Walickich, [Teofila Walickiego i Róży Dobrzyckiej] 3/8. * -- MD. Michał Prądzyński pos. wsi Stroszki z córką v. Nepomuceną Pr.

34093 (Nekla)

1787.15/2. cerem. nad MD. Konstancją Malczewską panną, nobilis, ochrzcz. z w. w pf. Dolsk c. MD. Maksymiljan M. i Karoliny Horn Rogowskiej żony 1-o v. MD. Aleksego Sczanieckiego -- GD. Bogusł

34094 (Nekla)

Horn Rogowski pokojowy JKMCi, (szambelan) pos. N., Teofila z Milęckich Karczewska dz-a Czarnotek GD. Xawery Malczewski o. sędziego zs. pozn. syn, dz. d. Babino, Bonice i Zofja z Brudzewskich Horn Rogowska MGD. Ant. Wyganowski mł. i GD. Ludwika z Węgorzewskich Malcz. ż. poprz. Xawerego [Malczewskiego]

34095 (Nekla)

1789.19/6. cerem. MD. Andrzej Sczaniecki, s. MG. Aleksego S. i Karoliny Horn-Rogowskiej -- GD. Bogusław Horn Rogowski z Symforozą Moszeńską podstol. radomsk. dz-ą N., Józef Pisarzewski nepos Pani Zofji Rogowskiej z ż. Bogusławą H. R.

34096 (Nekla)

1797.12/9. (N. Dw.) poch. Marjanna 1 r., c. JD. Józefa Skorzewskiego sty gn. i Heleny Lipskiej zęby

34097 (Nekla)

1805.21/12. (Holędry Goreckie) poch. D. Adam Dobrzycki dziedzic 1 huby. Została wdowa Agnieszka. Jedyna córka Róża l. 70

34098 (Nekla)

1833.11/7. (Stroszki) poch. G. Franciszek Jerzykowski l. 63, 9/7. † - wdowa Katarzyna Kostecka, dzieci: Józef, Marceli

34099 (Nekla)

1837.19/5. (Stroszki) † GD. Joanna Emilja Prądzyńska l. 42, poch. 23

34100 (Nekla)

1841.5/8. (Stroszki) † GD. Michał Prądzyński posesor Stroszek l. 90 - starość. Poch. 10. Dzieci dojrzałe i wnuki

34101 (Nekla)

1817.15/8. (N.) Kajetan Cyrjak 8/8. *, s. G. Marcina Kołuckiego komis. N. i Józefy Piotrowskiej -- G. Mikoł. Alkiewicz sekret. dworski i G. Rozalja Bieńkowska ekonoma żona

34102 (Nekla)

1817.27/XI. (N.) Andrzej Józef 21/11. *, s. G. Józefa Bienkowskiego ekonoma N. i Rozalii z Wilkotarskich -- G. Michał Prądzyński pos. Stroszek i Józefa Kołucka komis. N. ż.

34103 (Nekla)

1819.21/2. (N.) Juljan Konst. 11/2. *, s. G. Marcina Kołudzkiego komisarza N. i. Józefy Piotrowskiej -- D. Józef Radkiewicz poses. Dzierzchnicy i D. Józefa R. żona

34104 (Nekla)

1830.30/5. (Starczanowo) Teodor Atanazy, s. pierworod. GM. Józefa Radońskiego pos. S. i Ludwiki Kierskiej

34105 (Nekla)

1831.25/11. (Starczanowo) Bolesław Władysław, s. G. poprz. Radońskich [Józefa Radońskiego i Ludwiki Kierskiej] pos. St. -- Faustyn R. i V. Paulina Kierska

34106 (Nekla)

1832.13/12. (Starczanowo) Leonard Stanisław, (6/11. *), s. poprz. G. Radońskich [Józefa Radońskiego i Ludwiki Kierskiej] -- cerem. 35.13/6. ass.: M. Teodor Rogalinski i Joanna Radońska

34107 (Nekla)

1833.20/6. (N. Dw.) Stanisław Medard Józef Ignacy, s. pierworodny JM. Ignacego Skorzewskiego dz. N. i Anastazji Rychłowskiej -- Rajmund S. dz. Czerniejewa i Faustyna R. babka dziecka

34108 (Nekla)

1834.8/6. (Dw. N.) Mieczysław Bernard Jan ("Eusiglorium i clest Mieczysław") s. 2-gi poprz. Skorzewskich [Ignacego Skorzewskiego i Anastazji Rychłowskiej] Drogosław. (Anastazja Nałęcz R.), 20/5. * -- MGD. Hieronim Rychłowski z Zimnejwody, dziedzic i Helena Sk. dz-a d. Kumorza, babka dziecka

34109 (Nekla)

1834.30/11. (Starczanowo) Stanisław Marcin, s. GD. poprz. Radońskich [Józefa Radońskiego i Ludwiki Kierskiej] (* 11) -- D. Wawrzyniec Urbanowski pos. Targowej Górki i D. Paulina Branecka v. z Starczanowa

34110 (Nekla)

1837.24/2. (Starczanowo) Wincentyna Walentyna, 27/6. * c. GD. poprz. Radońskich [Józefa Radońskiego i Ludwiki Kierskiej] -- GD. Tadeusz R. i GD. Bibjanna Moraczewska v.

34111 (Nekla)

1838.5/8. (35.30/7. *) cerem. Helena Ignacja Faustyna Józefa c. poprz. MD. Skorzewskich [Ignacego Skorzewskiego i Anastazji Rychłowskiej], ass. -- MD. Hilary Sk. dz. Jankowa, i GD. Józefa z Rychłowskich Gorzeńska dz. Cerekwicy

34112 (Nekla)

1839.25/6. (N.), (* 13) Antoni Jan Bapt. Marcin s. poprz. MD. Skorzewskich [Ignacego Skorzewskiego i Anastazji Rychłowskiej] -- chrz. nieszl.

34113 (Nekla)

1844.5/1. (Stroszki) Seweryna Antonina Józefa, c. NDG. Walentyna Prądzyńskiego pos. wsi Str. i ND. Ludwiki z Dobrogoyskich, (* 4) -- NGD. Antoni Pr. kapit. b. w. p. dz. Biskupic i NGGD. v. Franciszka D. z Bagrowa. Józef D. dz. Bagrowa i panna Walerja D. z Bagr.

34114 (Nekla)

1845.23/4. (Wygoda) Władysław s. GD. Ludwika Węsierskiego ekonoma z Małachowa i Ludwiki Pietrowskiej * 21, chrz. nieszl.

34115 (Nekla)

1846.4/I. (Stroszki) Antonina Klementyna Józefa, c. MD. poprz. Prądzyńskich, [Walentyna Prądzyńskiego i Ludwiki z Dobrogoyskich] * 2, -- GD. Kazimierz Dobrogoyski pos. wsi Choyna i panna Joanna D. z Bagrowa. Edward D. mł. z B.

34116 (Nekla)

1848.7/3. (Stroszki) Józef Michał Walentyn, s. MD. poprz. Prądzyńskich [Walentyna Prądzyńskiego i Ludwiki z Dobrogoyskich] (27/2. *) -- Atanazy Dobrogojski pos. Chociczy z ż. Teofilą D.

34117 (Nekla)

1850.21/2. (Stroszki) Weronika Ludwika Helena, c. GD. poprz. Prądzyńskich, [Walentyna Prądzyńskiego i Ludwiki z Dobrogoyskich] (* 4) -- GD. Antoni P. d. Biskupic i panna Joanna Dobrogojska z Bagrowa

34118 (Nekla)

1851.21/4. (Starczanowo) Marjanna Matylda Michalina, c. GD. Wilhelma Henryka Lossow pos. wsi Str. i GD. Joanny Teodory Dobrogoyskiej, 26/3. * -- GD. Walenty Prądzyński pos. Stroszek i GD. Matylda Weronika L. z Kościana

34119 (Nekla)

1851.29/11. (Stroszki) Stanisława Walerja, c. G. D. poprz. Prądzyńskich [Walentyna Prądzyńskiego i Ludwiki z Dobrogoyskich] (* 15), -- GD. Wilhelm Lossow pos. Starczanowa i panna Kazimiera Prądzyńska z Stroszek

34120 (Nekla)

1852.29/8. (Starczanowo) Józef August, s. poprz. Lossowów [Wilhelma Henryka Lossow i Joanny Teodory Dobrogoyskiej] 15/4. * -- Walenty Prądzyński † zmarł.

34121 (Nekla)

1853.(17/12. * 52) 14/2. Bogumiła Walentyna Ignacja, c. D. poprz. Prądzyńskich [Walentyna Prądzyńskiego i Ludwiki z Dobrogoyskich] -- kapit. Antoni P. z Biskupic i panna Wanda Stoc z Pozn.

34122 (Nekla)

1853.24/6. *, ch. 6/XI. (Starczanowo) Władysław Henryk, Kazimierz s. poprz. Lossowów [Wilhelma Henryka Lossow i Joanny Teodory Dobrogoyskiej] -- Felicjan Sypniewski dz. Piotrowo i Seweryna Lossow v. z Gryżyny

34123 (Nekla)

1855.24/2. *, (Stroszki) ch. 25/2., Maciej Leonard Wiktor, s. poprz. Prądzyńskich [Walentyna Prądzyńskiego i Ludwiki z Dobrogoyskich] -- X. i Joanna Lossow z Starczanowa

34124 (Nekla)

1855.30/8. * (Starczanowo) Zofja Konstancja Józefa, c. poprz. Lossowów -- [Wilhelma Henryka Lossow i Joanny Teodory Dobrogoyskiej] -- Józef L. dz. Boruszyna i Ludwika de Prusimska

34125 (Nekla)

1826.1/10. (Stroszki) N. Wilhelm Schmaephepted mł. l. 30 x G. v. Nepom. Prądzyńska l. 24 c. Michała pos. Stroszek -- G. Adam Prądzyński adw. Tryb. Warszaw.

34126 (Nekla)

1834.13/2. (N.) G. Józef Jerzykowski mł. z Stroszek l. 34 x v. Michalina Degórska v. z Nekli

34127 (Nekla)

1858.20/5. (Nekla) Kazim. Niegolewski mł., s. And. N. pułk. dziedzica d. niegol. i Atanazji z Krzyżanowskich, dziedzic Włościejewek x Helena Skorzewska c. Ignac. i Anastazji z Rychłowskich -- Seweryn S. z Gołanic, Zygmunt S. on 35, ona 23

34128 (Nekla)

1862.12/5. (Stroszki) Wielm. Władysław Dobrogoyski dz. Skrzetuszewa x Wilhelm Kazimiera Prądzyńska panna ze Strzeszek -- Wilhelm Lossow

34129 (Nekla)

1848.15/9. (Stroszki) † Józef Michał Walenty Prądzyński s. MD. Walentyna P. i D. Ludwiki Dobrogoyskiej, 6 m. i 18 dni

34130 (Nekla)

1856.18/5. (Starczanowo) † Joanna h. Dobrogoyskich Lossow posesorka, l. 35 tyfus poch. 21

34131 (Nekla)

1857.5/1. (N.) † Anastazja z Rychłowskich Skorzewska dz-a N., Komorzy, w Pozn. l. 52, suchoty poch. 8

34132 (Nekla)

1859.1/6. (N.) † Ignacy Drogosław Skorzewski dz. d. N. i Komorza wicemarszałek sejmu poznań. l. 69 w Pyzdrach i tamże poch. paraliż

34133 (Przemęt)

1631.25/2. (Siekowo) D. Samuel Zalęcki de Prochy x Anna 0torowska -- ND. Stanisław Kucharski de Kluczewo i ND. Aleks. Siekorski

34134 (Przemęt)

1617.25/6. (P.) Marjanna c. Michała Gorzewskiego i Ewy-Norowski i Zofja

34135 (Przemęt)

1622.2/1. Jan, s. N. Michała Gorzewskiego i Zofji -- N. Stanisław Kucharski i N. Urszula Dziekcińska

34136 (Przemęt)

1637.20/9. (Siekowo) Władysław s. MD. Jerzego i GD. Jadwigi Zbijewskiej -- MD. Wacław 0ssowski klan nakielski i M. v. Jadwiga Gułtowska

34137 (Przemęt)

1640.6/5. (Kleczewo) bl. Abraham i Katarzyna, s. i c. GD. Samuela i Anny Wyszomierskich -- chrz. syna biedny i nieszl. córki: GMD. Wojc. Konarzewski i GD.-ri Regina Konarzewska rodzonego poprzedniego GD. żona

34138 (Przemęt)

1641.1/10. (Siekowo) Andrzej, s. G. poprz. Zbijewskich [Jerzego i Jadwigi Zbijewskich] -- GD. Jan Krzyżanowski i GD. M. Jadwiga 0ssowska

34139 (Przemęt)

1642.10/4. (Kluczewo) Franciszek, s. poprz. D. Wysiemierskich [Samuela i Anny Wyszomirskich] -- GD. Jan Pawłowski i jego córka Katarzyna

34140 (Przemęt)

1642.18/12. (Siekowo) Teresa, c. poprz. GMD. Zbijewskich [Jerzego i Jadwigi Zbijewskich] -- GMD. Bartł. Bojanowski i GMD. Jadwiga Miaskowska

34141 (Przemęt)

1644.31/5. Zofja, c. poprz. GMD. Zbijewskich [Jerzego i Jadwigi Zbijewskich] -- GMD. Stanisław Przybyszewski podsędek zs. wschow. i G. D. Marjanna Bojanowska

34142 (Przemęt)

1645.1/8. (Siekowo) Jadwiga, c. GM. poprz. Zbijewskich [Jerzego i Jadwigi Zbijewskich] -- GD. Stanisław Drzewiecki i G. Krystyna Zelecka z Błotnicy

34143 (Przemęt)

1598.14/9. Św. przy ślubie c. sołtysa z przedmieścia Przemęc.: D. Andrzej Zbijewski z Siekowa, Andrzej 0ssowski z Sniat

34144 (Przemęt)

1696.20/5. (Przedmieście) Teresa Anna, c. GD. Wojc. Kokalewskiego i GD. Jadwigi -- MG. Wojc. Swięcicki podczaszy wyszogrodzki i MD. Konst. Bekowa

34145 (Przemęt)

1697.27/3. (Przedmieście) Katarzyna, c. MGD. poprz. Kokalewskich [Wojc. Kokalewskiego i Jadwigi] -- MGD. Michał K. i MGD. Katarzyna K.

34146 (Przemęt)

1761.1/10. (Kleczewo) Franciszka Józefata, c. N. Kunegundy i Jana Wichlinskich ekonomów kleczewskich -- MD. Franciszka Derpowska i JR. Józef Derpowski

34147 (Przemęt)

1783.4/4. (Siekówko) Ludwik Jan s. GD. Elżbiety i Franciszka Lisowskich poses. w S. -- GD. Aleks. Nieborski i ż. jego Leokadja -- cerem. w Kaszczorze 1785.29/5.

34148 (Przemęt)

1744.28/6. (Siekowo) Marja (!) Anna c. MD. Antoniego Przanowskiego i Teresy -- MD. Wojc. Targowski dzierż. zimiński i MD. Marjanna ż. jego

34149 (Przemęt)

1747.20/8. (Siekowo) Bernard Hjacynt s. GD. Franc. Sakowskiego i Kat. -- chrz. nieszl.

34150 (Przemęt)

1755.24/12. (Siekowo) Andrea, c. GD. Jana Wierzbickiego ekonoma ib. i Katarzyny -- MD. Władysław Konopka i ż. jego Apolonia oboje z Kasznic

34151 (Przemęt)

1756.27/8. (Kluczewo) Ignacy Kajetan, s. MD. Ignacego Wychlińskiego i MD. Kunegundy -- X. Jan Szołdrski opat P. i MD. Kat. Hrościcka z Gronowa

34152 (Przemęt)

1771.3/6. (Siekówko) Antoni, s. M. Franciszka Lisoskiego i Elżbiety -- X. i M. Marjanna L. z Siekówka

34153 (Przemęt)

1772.24/8. (Siekówko) Anna Zuzanna, c. MD. poprz. Lisowskich [Franciszka Lisoskiego i Elżbiety] -- MD. Kazim. Bolesz i MD. Marjanna Lisowska z Siekówka

34154 (Przemęt)

1773.28/7. (Siekówko) Jakub Ignacy s. MD. poprz. Lisowskich [Franciszka Lisoskiego i Elżbiety] -- chrz. nieszl.

34155 (Przemęt)

1774.30/5. (Siekówko) Ignacy Jakub s. poprz. MD. Lisowskich [Franciszka Lisoskiego i Elżbiety] -- Aleks. Nieborski z ż. Leokadją

34156 (Przemęt)

1774.26/6. (Przedmieście) Jan Florjan, s. PMD. Ignacego Szołdrskiego chorążyca smoleń. i PMD. Balbiny -- X. Jan Sz. opat P. i PMD. Jadwiga Suchorzewska, PMD. Ignacy Suchorzewski z Sarbinowa i MD. Anna Urbanowska z Sokołowa

34157 (Przemęt)

1775.25/12.(Kluczewo) Teofila Joanna c. MD. Ignacego Kaczyńskiego ekonoma Kl. i MD. Katarzyny -- MD. Jan Zawadzki dzierżawca siekowski i MD. Elżb. Lisowska de Siekówko

34158 (Przemęt)

1776.8/6. (Siekówko) Magdalena Józefa, Nepomucena, c. MD. poprz. Lisowskich [Franciszka Lisoskiego i Elżbiety] -- MD. Jan Zawadzki z Siekowa i MD. Zofja Kowalska z Kluczewa

34159 (Przemęt)

1776.4/X. (Przedmieście) Elżbieta c. poprz. PMD. Szołdrskich [Ignacego Szołdrskiego i Balbiny] -- MD. Jakub Hersztopski pisarz gr. wschow. i MD. Antonina H. ż. jego

34160 (Przemęt)

1777.6/7. (Kluczewo) Magdalena c. MD. poprz. Kaczyńskich [Ignacego Kaczyńskiego i Katarzyny] -- ekon. kl. -- JMD. Kaz. Bolesz cześnik gn. i JMDna

34161 (Przemęt)

1778.6/I. (Przedmieście) Melchjor Joachim, s. PMD. poprz. Szołdrskich [Ignacego Szołdrskiego i Balbiny] -- PMD. Antoni Gniazdowski podkom. JKM. i Anastazja Rogalińska z Golejewka v.

34162 (Przemęt)

1779.22/4. (Siekówko) Katarzyna Juljanna, c. poprz. MD. Lisowskich [Franciszka Lisoskiego i Elżbiety] poses. S. -- MD. Witalis Bogucki i MD. Elżbieta Bogucka posesorzy z Morownicy

34163 (Przemęt)

1780.18/1. (Przedmieście) Marjanna Józefa Nepom., c. MD. poprz. Szołdrskich [Ignacego Szołdrskiego i Balbiny] -- X. Józef Sz. opat P. i MD. Joanna Rogalińska z Golejewka

34164 (Przemęt)

1780.15/6. (Siekówko) 0nufry Antoni Adam, s. MD. poprz. Lisowskich [Franciszka Lisoskiego i Elżbiety] -- MD. Aleks. Nieborski z ż. Leokadją poses. Szczepankowa

34165 (Przemęt)

1782.18/9. (Kluczewo) Lambert Michał, s. MD. Józefa i Agn. Kmitów ekonom -- MD. Mac. Szomański pos. siekowski i MD. Elżb. Lisowska pos. Siekówka

34166 (Przemęt)

1786.23/3. (Siekówko) Teodor Gabriel, s. MD. poprz. Lisowskich [Franciszka Lisoskiego i Elżbiety] -- MD. Michał Wyganowski i Kunegunda Wyganowska v. z Sniat

34167 (Przemęt)

1778.22/I. (Kluczewo) MD. Jan Zawadzki x MD. Zofja Kowalska v. -- MD. Józef ... i Aniela ż. jego, MD. Antoni Mąkowski komor. zs. wsch. i ż. jego Marjanna

34168 (Przemęt)

1778.29/6. (Siekówko) GD. Ignacy Babski ekonom de Głuponie x GMD. v. Marjanna Nieborska z Siekówka -- MGD. Franc. Lisowski i Józef Brzezański

34169 (Przemęt)

1754.16/1. (Siekówko) † D. Franciszek Sakowski b. faktor siekowski

34170 (Przemęt)

1771.21/11. (Siekówko) † JD. Zofja Nieborska poch. 23 w kl. P.

34171 (Przemęt)

1773.20/11. (Siekówko) † MD. Stanisław Bogusławski poch. cm., l. ok. 50

34172 (Przemęt)

1795.10/5. (Kluczewo) Stanisław Marek, 25/4. *, s. N. Nepomuc. Kurowskiego poses. Kl. i Nepomuceny -- N. Jan Święcicki z ż. Joanną poses. Wilkowa Pol.

34173 (Przemęt)

1795.26/7. (Siekowo) Teofila Joanna c. N. Michała Swięcickiego i Weroniki - * 24, - Agnieszka Bogusławska z tegoż dworu

34176 (Przemęt)

1798.27/5. (Kluczewo) Kunegunda, c. G. Adama Daleszyńskiego i Anieli poses. Kl. -- G. Jakub D. pos. wsi Sączkowo i G. wd. Marj. Daleszyńska i Justyna D.

34175 (Przemęt)

1799.21/1. (Gorsko) Kasper Melchjor Baltazar, s. G. MD. And. Kurowskiego pos. wsi Gorsko i Marjanny Rembowskiej (* 4) -- GMD. Stanisław Rembowski i GMD. Krystyna Koszutska v.

34176 (Przemęt)

1799.9/4. (Sączkowo) Wincenty Ambroży, s. MD. Jakuba Daleszyńskiego pos. wsi S., i Marjanny, * 4, -- G. Adam D. pos. Kluczewa i Aurelja ż. jego

34177 (Przemęt)

1799.31/5. (Gorsko) Bonifacy, s. G. Józefa Rzepeckiego poses. wsi Srzenianiawa (!) i Katarzyny Rybacząki (czyżby nieślubne (* 30) -- chrz. nieszl.

34178 (Czerlejno)

1801.2/4. (Czerleinko) Franciszek Hugon Ludwik, s. MG. Gabriela i Józefy z Sutkowskich Malczewskich Nobil, poses. wsi Cz. -- G. Józef S. z 0rzeszkowa i GD. Teodozja z Konopków Sromańska tenut. w Trzeku ass. MGD. Franciszek Skarbek M. dz. Węgierskiego i MD. Franciszka S. z 0rzeszkowa, MD. Maciej S. i MD. Anna M.

34179 (Czerlejno)

1805.14/6. (Cz.) Prowidencja Antonina, (* 12) c. G. G. Józefa i Kunegundy z Prądzyńskich Bąkowskich poses. Czerl. -- G. Franciszek Kurnatowski z Swiączyna i G. Teresa Pr. z Myszek

34180 (Czerlejno)

1805.13/8. (Czerleinko) Felicjan Kajetan, (* 6) s. GD. Bogusława i Zofji z Skaławskich Malczewskich pos. Cz. -- MD. Xawery i Ludwika z Węgorzewskich Malczewscy dz-c Babina ass.: Nepom. i Teresa z Malcz. Kotarbscy z Czerleina

34181 (Czerlejno)

1806.22/6. (Cz.) Leokadja-Teresa, c. G. poprz. Bąkowskich [Józefa i Kunegundy z Prądzyńskich Bąkowskich] pos. Cz. -- G. Michał Prądzyński pos. Biskupic i G. Teresa babka dziecka z Myszek

34182 (Czerlejno)

1807.15/6. (Czerlejnko) Antonina 0nufria, * 13, c. M. Bogusł. i Zofji z Skaławskich Malczewskich pos. Cz. -- M. Stefan Sk. z Chomentowa i Antonina z Chrząstowskich Trzcińska z Chłapowa ass. Ludwik Trzciński z Chł. Teresa Sk. z Chom., Alojzy Gątkowski z Bożejewiczek i Petronella Trzc. z Chł.

34183 (Czerlejno)

1816.17/11. (Węgierskie) Józefa Juljanna, 3/10. *, c. G. Józefa Turskiego guwernera i Julianny z Klemaszewskich - * przed zawarciem slubu -- Kasper Gronowski z Merkowic i Katarzyna Kozłowska z Węgierskiego

34184 (Czerlejno)

1817.6/7. (Węgierskie) Leon Andrzej, (28/6. *) s. GM. Józefa i Juljanny z Rożnowskich Kiedrowskich dziedziców Gałązek w p. odolanow. -- G. M. Andrzej R. pos. wsi W. ojciec jej i Cecylja R. babka ass. Ignacy Bojanowski z Pozn. i Józefa R. matka

34185 (Czerlejno)

1805.16/2. Zuzanna-Franciszka (1804.19/2. *, a ch. 5/3. w kość. w Rogoźnie) c. G. Witalisa i Mari. Siemiątkowskich, b. poses. Ninnina -- MG. Piotr i Józefa z Grudzielskich Zółtowscy poses. Wydzierzewic

34186 (Czerlejno)

1818.22/9. chrz. G. Cyprjan Koszutski dz. Poklatek i G. Marjanna Krzywoszyńska ż. Józefa K. posesora Jaroszewa (!) i pleb. czerlejn. To Marjanna z Jankowskich Krzyw. dziedziczka Bobro... (chrz. 1819.10/1.)

34187 (Czerlejno)

1819.26/12. (Cz.) cerem. nad mł. Ignacym Janem, 1806.10/5. *, s. G. Franc. i Ewy Laniówny Jankowskich -- X. i G. Marjanna z J. Krzywoszyńska dziedziczka Bobrowki pos. pleb. cz. i Garaszewa (!)

34188 (Czerlejno)

1822.9/6. (Węgierskie) Joanna Emilja, 24/5. *, c. G. poprz. Kiedrowskich [Józefa i Juljanny z Rożnowskich Kiedrowskich] poses. wsi W. -- G. Wojc. i Julja Łukomscy dz-e Drzązgowa

34189 (Czerlejno)

1823.28/3. (Poklatki) Józefa Pelagia (24/2. *), c. N. Samuela Kąsinowskiego pos. wsi P. i Michaliny z Płonczyńskich -- G. Wojc. Łukomski dz. Drzązgowa i Kat. Szelicka pani Poklatek

34190 (Czerlejno)

1828.28/8. (Wybierzewice) Stefan Hipolit, (* 12), s. G. Władysława Skrzydlewskiego pos. W. i Józefy Czachorskiej -- G. Seweryn Trąbczyński i Zofja z Czachór dz-e Łankocic

34191 (Czerlejno)

1830.20/6. (Trzek) Ludwik Walenty Antoni (29.21/12. *) s. G. Kaz. Zółtowskiego pos. d. Domasławek i G. Mari. z Topolskich -- GD. Walenty T. ojciec, dz. d. Trzek i G. Barbara Czachórska z Wydzierzewic

34192 (Czerlejno)

1829.19/6. (Poklatki) Władysław, (* 8) s. uczciwych Anton. Trąpczyńskiego kucharza i sługi dwor. i Marjanny Gądeckiej -- Ignacy Golski ekonom dworu P. i Józefa Zaborska v. z dw. wydzierzewic.

34193 (Czerlejno)

1830.26/12. (Poklatki) Wiktoria (* 24), c. Antoniego i Marjanny z Gondeckich Trąbczyńskich generosorum kucharzy -- Aleks. Krymski aktuariusz i Franciszka Nowakowska z Czerlina

34194 (Czerlejno)

1832.4/3. (Poklatki) Frabnciszka (* 2), c. poprz. Trąbczyńskich [Antoniego i Marjanny z Gondeckich Trąbczyńskich] -- chrz. nieszl.

34195 (Czerlejno)

1837.20/8. (Węgierskie), (1836.21/8. *) Ludwika, c. G. Kazim. i Stanisławy z Sławoszewskich Węgierskich, dz-ów d. Węgierskiego -- G. Djonizy i Bogusława Sł-y tenut. d. Popkowo

34196 (Czerlejno)

1838.28/2. (Węgierskie) Jadwiga, 37.13/10. *, c. poprz. Węsierskich [Kazim. i Stanisławy z Sławoszewskich Węgierskich] -- G. Anastazy Hmara ekonom i V. Bogumiła Koszkowska oboje z W.

34197 (Czerlejno)

1840.17/11. (Węgierskie) Antoni Roman Nepom., * 7, s. G. Alojzego i Emilii z Rożnowskich Bronikowskich, dziedziców -- G. Dezydery Rożnowski dz. Arcugowa, i Ludwika Br. dz. Starogrodzia

34198 (Czerlejno)

1841.15/2. (Wydzierzewice) Józef Adam, * 10, s. G. Florjana i Praksedy z Moszczeńskich Pawłowskich - dzców Uścincina, -- G. Adam M. i Jadwiga M. dz-e W.

34199 (Czerlejno)

1841.5/9. (Wydzierzewice) Jadwiga Salomea Ludwika, 25/8. *, c. G. Józefa i Walerii z Moszczeńskich Bienkowskich dz-ów Słomczyc -- G. Adam M. dz. W. i Salomea B. dz-a Mchów, Ignacy B. dz. Mchów, Jadwiga M. dz. W., Michał M. tenut. Nagrodowic i Nepomucena Zychlinska dz-a Brzostowni

34200 (Czerlejno)

1804.28/11. (Poklatki) D. Jan Jaworski z Kębłowa, mł. l. 30 x G. Brygitta Koszutska v. z P. l. 30 -- MG. Ignacy Łaszkowski pos. Zielnik i Michał Mokrzycki admin. Węgierskiego

34201 (Czerlejno)

1816.6/8. (Węgierskie) M. Józef Kiedrowski mł., s. M. Piotra K. sędziego odolanow. z Boruszyna x Juljanna Rożnowska v., c. M. And. R. i Józefy z Iłowieckich, z W., -- M. Józef Iłow. z Przybysławic, Roch Rożn. z W., Ignacy Koszutski z Poklatek, Filip K. z Kiedrowic on 23, ona 16

34202 (Czerlejno)

1804.6/2. (Wydzierzewice) M. D. Piotr Zółtowski mł. z Wojnowic x MD. Józefa Woropańska z domu Grudzielska wdowa, poses. W. -- MD. Sebastjan Bienkowski z Mchów, Nereusz Koczorowski z 0strowieczka i Stanisław Poniński z Nagrodowic

34203 (Czerlejno)

1825.15/11. (Trzek) G. Kaz. Zółtowski pos. d. Kobylepole par. spławskiej mł. l. 26, s. † G. Felicjana Z. dz-a d. Cieśle, w obecności stryja Józefa Z. dziedzica d. Zajączkowa x G. Marja Topolska, v. l. 22, c. G. Walentyna i † Teresy z Wienerów T-ich dz-ów d. Trzek -- G. Ant. Rhöter dz. Stoykowa dziad jej, Józef T. sędzia zs. w Pile i in.

34204 (Czerlejno)

1827.1/6. (Poklatki) spectab. Antoni Trąbczyński mł. x Marjanna Gądecka v. -- wobec rodziców: Antoniego i Wiktorii T-ich jak też Franciszka i Marjanny G-ich lat 27 i 20

34205 (Czerlejno)

1827.4/7. (Wydzierzewice) uczc. Walenty Ryczyński ekonom l. 28, mł. x G. Aniela Bielawska v. l. 25 - eniceull.

34206 (Czerlejno)

1828.15/6. (Węgierskie) G. Kalikst Malczewski poses. wsi W. owdowiały po Ewie z Malczewskich dyspensowany na 2-gi ślub 1818.19/6. przez konsyst. pozn. z Barbarą Malczewską, †-ą we wsi Węgierskie 1827.22/9. x Michalina Justyńska Nobil. virgo, z Czerlejna, c. N. Stanisława i Kat. Melerowicz on l. 48, ona 20 -- św. nieszl.

34207 (Czerlejno)

1801.14/7. (Węgierskie) poch., 12/7. † M. Franciszek Skarbek Malczewski dz. wsi W., poch. kość. Cz., l. 48 phtisis

34208 (Czerlejno)

1812.23/12. (Cz.) poch. GD. Antonina z Woyczynskich Herrmanowa l. 32, G. Jana H. posesora ekonomii Gieckiej żona, krótki post pactum † 21

34209 (Czerlejno)

1814.24/6. (Wegierskie) poch. MD. Konstancja z Miaskowskich Iłowiecka l. 77 21/6. † starość