FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 15

Regestennummer: 35.001 – 37.500

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

 

35001 (D. Krzywiń)

1701.10/V. (Kopaszewo) Katarzyna Anastazja, c. poprz. M. Zakrzewskich [Jana Zakrzewskiego i Konst. z Kierskich] -- GD. Urszula Broniewska i GD. Paweł Koszutski z Rogaczewa

35002 (D. Krzywiń)

1702.4/VI. Marjanna, c. G. Franciszka Kręskiego i Marjanny * w Gościmiu Kopaszewskim -- biedni

35003 (D. Krzywiń)

1702.2/X. (Swiencie) Franciszka Petronella, c. G. poprz. Pukińskich z soł. Sw. [Kaz. Puklińskiego i Elżb. z Szczodrowskich] -- MD. Jan Zakrzewski dz. Kopaszewa i MD. Katarzyna z Kierskich Rogalińska z Kleszczewa

35004 (D. Krzywiń)

1703.29/IX. (Jurkowo) Michał, s. GD. Bartłom. Kaliszewskiego i Łucji -- biedni

35005 (D. Krzywiń)

1704.6/III. Kazimierz Józef, s. G. Marcina Garwolskiego i Franciszki -- X. Marcin Droszewski prob. krzywiń. i GD. Elżb. Gomińska

35006 (D. Krzywiń)

1705.27/III. Józef, s. G. Kazimierza Pukińskiego i Elżb. z Szczodrowskich -- G. Samuel Kierski klanic rogoziński i MD. Katarz. Zakrzewska łowczyna pozn.

35007 (D. Krzywiń)

1707.26/VI. Magdalena, c. G. poprz. Pukińskich [Kazimierza Pukińskiego i Elżb. z Szczodrowskich] z Swińca -- Władysaław Skorzewski z Kopaszewa i G. Ewa Głuskowska

35008 (D. Krzywiń)

1707.17/XI. (Kopaszewo) Kryspin Szymon Marcin s. GD. Wład. Skorzewskiego z K. i Konstancji -- GD. Jan Gostkowski i GD. Katarzyna Rogalińska z Kleszczewa

35009 (D. Krzywiń)

1709.23/IV. Wojciech, s. G. Bartłomieja i Łucji Kaliszewskich -- nieszl.

35010 (D. Krzywiń)

1710.1/VI. Jan Paweł, s. N. Wojciecha Niwskiego tenut. soł. Wieskowo i Jadwigi -- GD. Ant. Kuczyński miles i D. Kat. Gomińska z Kuskowa

35011 (D. Krzywiń)

1711.15/IV. JR. D. Walenty Maciej de Herzberk Arcemberski opat koprzywnicki, primiceriusz prałat sandom., kanonik warszaw., komisarz JKMci chrzci Eleonorę Barbarę, c. MD. Wład. Skorzewskiego i Konstancji z Kierskich -- JMD. Stan. Umiński z Umienic, dworu król. skarb. i ż. jego Anna Gzowska

35012 (D. Krzywiń)

1712.4/II. * (Dw. Jurkowo), ch. 6, dziecko G. Tomasza Hoynackiego dworz. MD. Mich. Głuskowski z Kurkowa i M. Marjanna Głuskowska z Jurkowa

35013 (D. Krzywiń)

1712.1/XI. (Swiencie) Urszula Marjanna c. G. poprz. Pukińskich [Kazimierza Pukińskiego i Elżb. z Szczodrowskich] z soł. Sw. -- biedni

35014 (D. Krzywiń)

1713.13/VI. (K.) Elżbieta-Anna c. G. Wojc. i Agnieszki Bystrych -- nieszl.

35015 (D. Krzywiń)

1713.13/XI. Salomea Cecylja, c. Tom. Hoynackiego dworz. z Jurkowa i Małgorzaty (!) -- GD. Jan Zakrzewski z Czerwonejwsi i GD. Zofja V. Głuskowska

35016 (D. Krzywiń)

1715.24/I. (K.) Paweł Franciszek de Paula s. G. Wojc. Bystrego mieszk. K. i Agnieszki -- X. i m-a

35017 (D. Krzywiń)

1715.19/V. (Kopaszewo) Stanisław Celestyn, s. MG. poprz. Skorzewskich [Wład. Skorzewskiego i Konstancji z Kierskich] dz. Kop. -- JM. Piotr Bronisz klan kaliski, sta pyzdrski i MG. z Unrugów Szołdrska ż. Ludwika Sz. chorążego poznań.

35018 (D. Krzywiń)

1715.5/VIII. Marjanna Aniela, c. G. Tom. Hoynackiego i Marjanny mieszk. w Swięciech. -- MD. Franc. Pozarowski kap. wojs. i M. Kat. Zakrzewska z Czerw. wsi

35019 (D. Krzywiń)

1716.18(?)/III. Kazimierz Józef, s. MD. Melchjora i Marjanny z Zakrzewskich Skorzewskich -- X. Wal. Mac. Arcemberski bp. kijow., op. sieciechowski prob. kat. pozn., sekret. JKMci, MD. Dorota z Chomiskich Skorzewska, ż. Andrzeja z Rogaczewa

35020 (D. Krzywiń)

1717.17/I. Agnieszka-Konstancja c. G. Tom. Hoynackiego i Marjanny -- X. i MD. Konst. z Kierskich Skorzewska z Kopaszewa

35021 (D. Krzywiń)

1717.23/XI. (* 22) Katarzyna Anna, c. G. Bartłomieja Kaliszewskiego i Łucji -- X. i Agn. Bystra

35020 (D. Krzywiń)

1718.21/II. (* 16 w Kopaszewie) Zuzanna Milburga, c. M. Melchjora Skorzewskiego i M. Marjanny z Zakrzewskich -- MD. Władysł. Sk. z Kopaszewa i MD. Zofja Swinarska z Morki

35023 (D. Krzywiń)

1728.22/XI. (Jurkowo) (* 20) Józef Feliks, s. PGM. D. Antoniego Rogalińskiego surrog. wschow. i MG. Heleny z Rogalińskich dz. Jurkowa - cerem. 26/XII. -- MGD. Józef R. z ż. Kat. z Wężyków

35024 (D. Krzywiń)

1730.5/VIII. (K.) Marjanna Rozalja c. N. Ant. Rościszewskiego i Zofji Paczyńskiej -- MG. Kaz. Racicki i G. Elżb. z Szczodrowskich Puszkińska z Swięcic

35025 (D. Krzywiń)

1735.8/XII. Katarzyna Barbara, c. G. Józefa Ciszewskiego i Teodory z Jaraczewskich -- GD. Wład. Skorzewski z ż. Konst. Kierską

35026 (D. Krzywiń)

1740.28/I. (K.) Marcina Brygida c. Pawła Bystrego i Barbary Pachurzanki (już bez cech. szlach.) -- m. i G. Kat. Kaliszewska V.

35027 (D. Krzywiń)

1740.17/II. (Kopaszewo) Weronika Scholastyka Agata Konstancja, c. GD. And. i Marjanny Skorzewskich dz-ów Kopaszewa -- GD. Józef Małachowski tenut. Choryni i G. Konstancja Skorzewska babka dziecka

35028 (D. Krzywiń)

1712.7/IV. (K.) G. Wojciech z Bystrych Bystry x Agnieszka Wolna wdowa. On sługa MD. Los majora kon. -- G. Bartł. Kaliszewski i nieszl.

35029 (D. Krzywiń)

1714.12/II. GD. Melchjor Skorzewski x M. Marjanna Zakrzewska, c. M. Jana Z. łowczego poznań. dz-a Kopaszewa -- M. Ludwik Szołdrski chorąży poznań., M. Stanisław Umiński, Wład. Skorzewski, Jan Zakrzewski z Czerw. wsi etc.

35030 (D. Krzywiń)

1715.12/XI. G. Jan Koziracki ekon. z Spławia x Marjanna z Bronikowa -- G. Franc. Grzybowski, Wojc. Bystry, etc.

35031 (D. Krzywiń)

1719.5/VIII. MD. Maciej Swiniarski x Elżbieta Zakrzewska, c. Jana Z. łowczego poznań. -- M. Ludwik Szołdrski klan gn., Garczyński, Radzewski Aleks. Kierski, Stanisław Malczewski

35032 (D. Krzywiń)

1734.11/III. G. Antoni Sawidzki z Kołaczkowic x G. Marjanna Poklękowska V. z Zakowic -- sw. nieszl.

35033 (D. Krzywiń)

1737.3/IX. (Kopaszewo) G. Michał Bielicki x V. Konst. Wojniczowna -- MG. Józef Małachowski z Choryni i Ant. Skorzewski z Kopaszewa

35034 (D. Krzywiń)

1739.21/X. (Kopaszewo) G. Stanisław Zbikowski x GV. Eleonora Skorzewska -- G. Bartoszewski, And. S. etc.

35035 (D. Krzywiń)

1703.1/I. (Kopaszew) † 3-letnia Wiktorja, c. MD. Jana Zakrzewskiego poch. tu

35036 (D. Krzywiń)

1705.25/VII. (Kopaszew) † MD. Jan Zakrzewski łowczy poznań. dobrodziej kość. krzyw., dz. Kopaszewa, poch. Pozn.

35037 (D. Krzywiń)

1711.27/V. † PMD. Kazimierz Miączyński starosta łucki, podpułk. w kor. mający hibernę w Krzywiniu i opactwie lubińskim poch. Połajewo wś. dziedziczna jego

35038 (D. Krzywiń)

1711.9/V. † G. Zofja Małecka w Kurkowo

35039 (D. Krzywiń)

1713.2/V. * poch. dziecko Brygida Aniela, c. G. Kaz. Pukińskiego i tegoż córka Urszula

35040 (D. Krzywiń)

1716.11/II. † Stanisław dziecko, syn MD. Władysł. Skorzewskiego, morbo cedno poch. Reform. Osieczna

35041 (D. Krzywiń)

1717.7/II. poch. Kazimierz dziecko s. M. Melch. i Marjanny Skorzewskich

35042 (D. Krzywiń)

1719.22/III. † G. Bartł. Kaliszewski poch. 24

35043 (D. Krzywiń)

1721.20/III. † we dworze w Kopaszewie N. Wojciech Gaworzewski plenus dicum pauper., poch. cm.

35044 (D. Krzywiń)

1726.1/XII. † Zuzanna Milbuga l. 8, c. MD. Melchjora Skorzewskiego, poch. 3. Osieczna

35045 (D. Krzywiń)

1737.26/II. (Swięciec) poch. GD. Elżbieta Pukińska poch. tu

35046 (D. Krzywiń)

1737.26/IV. poch. G. Kaz. Puklński sołt. w Swięciu poch. tu

35047 (D. Krzywiń)

1740.17/II. (Kopaszewo) poch. N. Jadwiga Radoszewska poch. tu

35048 (D. Krzywiń)

1741.27/IV. (Kopaszewo) † MGD. Konstancja z Kierskich Skorzewska dz-a Kop. poch. Franc. obreccy w Osiecznej

35049 (D. Krzywiń)

1745.4/II. (Kopaszewo) Karolina Marjanna Nepom., c. M. And. Skorzewskiego dz. Kop. i Doroty z Chłapowskich (* 4)

35050 (D. Krzywiń)

1745.7/IV. (Kopaszewo) cerem. Michał Reonald Leonard, s. MD. poprz. Skorzewskich [And. Skorzewskiego i Doroty z Chłapowskich] -- M. syn GD. Michała Chłap. z Czerw. wsi i GV. Franc. Koziorowska to dzieci 1745.20/IV. †

35051 (D. Łysiny - Tylewice i Wygnańczyce)

1743.7/V. † PMD. Ernest de Sehr Thos, pan dziedziczny Wygnańczyc etc.

35052 (D. Lutynia)

1706.7/II. (Strużewo) dziecko N. N. Jana Zakrzewskiego pos. S. i Ludwiki Gostyńskiej -- MD. Jakub Miaskowski i G. Teresa Bielicka

35053 (D. Lutynia)

1710.3/IV. (Strzyżewo) Maciej Kazim. s. JM. Jana Zakrzewskiego pis. pyzdr. -- MD. Kaz. Koszutski z Witaszyc i MD. Daleszyńska z S.

35054 (D. Lutynia)

1715.16/XI. (Węgrzynów) Katarzyna, c. N. D. Kaz. Slazewicza i Ewy ze wsi W. -- GD. Wojc. Pnieski i GD. Marjanna Kasimierska ob. z dw. St.

35055 (D. Lutynia)

1716.3/V. (Strzyżew) Antoni Andrzej (29/IV. *) s. N. G. Jana Zakrzewskiego pis. pyzdr. i NG. Ludwiki z domu Skotnickiej -- MG. Ant. Bojanowski i MGD. Kucharska siostra ojca

35056 (D. Lutynia)

1722.4/III. (Stryżewo) Franciszka Anna c. NG. Andrzeja Grzybowskiego i G. Petronelli z dw. Strzyż. -- MGD. Stanisław Bojanowski pos. wsi Strzyżewo i MG. Anna Iłowiecka pos. L.

35057 (D. Lutynia)

1724.14/III. (Strzyżew) Franciszka, c. GD. poprz. Grzybowskich [Andrzeja Grzybowskiego i Petronelli z dw. Strzyż.] -- MGD. Stanisław Bojanowski i G. Anna Iłowiecka z L.

35058 (D. Lutynia)

1730.30/XII. (L.) Teofila Urszula (26/XII. *) c. MGD. Michała Bratkowskiego i Teresy z Węgierskich -- MGD. Aleks. Miaskowski skarb. kalis. i GD. Zofja z Br. Trąpczyńska

35059 (D. Lutynia)

1731.12/XII. (* 10) (L.) Tomasz Kajetan Marcjan, s. poprz. GD. Bratkowskich [Michała Bratkowskiego i Teresy z Węgierskich]

35060 (D. Lutynia)

1733.14/XI. (L.) Salomea Barbara Wiktorja, s. poprz. G. Bratkowskich [Michała Bratkowskiego i Teresy z Węgierskich] -- G. Aniela Węgierska V. siostra rodz. matki i GD. W. jej brat rodz.

35061 (D. Lutynia)

1734.22/II. (L.) * Marjanna Kunegunda Teresa chrz. 18/II. (!) c. G. poprz. Bratkowskich [Michała Bratkowskiego i Teresy z Węgierskich] pos. wsi L. -- G. Ignacy Br. brat rodz. ojca i G. Teresa z Gorzyńskich Gliniecka

35062 (D. Lutynia)

1734.4/VII. (Strzyżew) Antoni Ignacy s. GD. Hermenegilda Franciszka Zakrzewskiego i Ludwiki Niemojewskiej dz. i pos. St. -- MGD. Ignacy Kowalski dz. Pabjanowa i GD. Teresa Gliniecka

35063 (D. Lutynia)

1737.20/VI. (L.) (1736.16/II. *) Józef Szymon Maciej, s. GD. poprz. Bratkowskich [Michała Bratkowskiego i Teresy z Węgierskich] pos. wsi L. -- X. Józef Br. kan. gn. i GD. Barbara z Kierskich Koszutska

35064 (D. Lutynia)

1738.5/V. (L.) (* 4/VIII. chyba rok ub. ?) Dominik Wawrzyniec Ignacy Michał, s. poprz. GD. Bratkowskich [Michała Bratkowskiego i Teresy z Węgierskich] -- G. Kajetan brat dziecka GV. Otolia siostra dziecka aa. cerem. GD. Mik. Trąpczyński i GD. Teresa Kierska

35065 (D. Lutynia)

1739.25/II. (L.) (* 22) Antoni Kazimierz Józef, s. poprz. GD. Bratkowskich [Michała Bratkowskiego i Teresy z Węgierskich] -- G. Kajetan i GV. Salomea B. B. brat i siostra dziecka

35066 (D. Lutynia)

1739.1/I. (Strzyżewo) (38.24/VIII. *) Ludwik Bartłomiej, s. MGD. Tad. Zakrzewskiego dz-a Strzyż. i GD. Kunegundy Złotnickiej -- MGD. Jan Zakrzewski stryj dziecka i MGD. Krystyna Złotn. babka dziecka

35067 (D. Lutynia)

1740.2/II. (L.) (39.31/III. *) Izydor Celestyn Leon, s. MG. poprz. Bratkowskich [Michała Bratkowskiego i Teresy z Węgierskich] skarbników kalis. -- MGD. Piotr Sokolnicki chor. kaliski i GV. Aniela Węgierska siostra matki

35068 (D. Lutynia)

1740.11/III. (Strzyżew) Marjanna Konstancja, c. GD. poprz. Zakrzewskich [Tad. Zakrzewskiego i Kunegundy z Złotnickich] pos. i dz. Strzyż. -- GD. Michał Sczaniecki i GD. Krystyna Złotnicka

35069 (D. Lutynia)

1742.27/III. (L.) Katarzyna Eleonora Elżbieta (41.5/XI. *), c. poprz. MGD. Bratkowskich [Michała Bratkowskiego i Teresy z Węgierskich] skarbn. kalis. -- GD. Walerjan Węgierski z GD. z br. Trąpczyńska

35070 (D. Lutynia)

1743.27/X. (L.), (* 20), Urszula Kordula Gertruda, c. MGD. poprz. Bratkowskich [Michała Bratkowskiego i Teresy z Węgierskich] -- G. Konst. Rogalińska i GD. Anna Węgierska

35071 (D. Lutynia)

1716.18/II. (Strzyżewo) G. Jan Zagórski x GV. Zofja Turska, ob. z Strzyżewa -- GD. Franciszek T., Jan T. jej brat

35072 (D. Lutynia)

1718.22/V. (L.) Jan Biernacki starzec l. 80 x Katarzyna Bartzowa wd., oboje z L. -- sw. nieszl.

35073 (D. Lutynia)

1720.12/II. (Strzyżewo) MG. Jan Hozyusz dz. Magnuszewic x MGV. Katarzyna Zakrzewska śl. w dw. Strz., -- MG. Jan Z. ojciec jej, MG. Mikoł. Wolowski, Kurnatowski Stef. Bielicki etc.

35074 (D. Lutynia)

1733.29/IX. (L.) G. Józef Słotwiński x GV. Anna Szczycińska służ. we dw. L. -- MGD. Maks. Węgierski de Węgry, GD. Mich. Bratkowski GD. Franc. Zakrzewski etc.

35075 (D. Lutynia)

1734.3/IV. GD. Łukasz Popławski x GV. Anna Smolińska -- GD. Michał Bratkowski, Franciszek Zakrzewski

35076 (D. Lutynia)

1719.20/XI. (L.) † Katarzyna Biernacka poch. cm.

35077 (D. Lutynia)

1725.11/III. (Strzyżew) † nagle N. Mikoł. Kamieński w Strzyż. poch. cm. l. 60

35078 (D. Lutynia)

1725.21/IV. (Strzyżewo) † G. Teresa Kropilnicka w Strzyż., l. ok. 40 poch. cm.

35079 (D. Lutynia)

1728.13/VI. (Wegrzynów) † GD. N. Marcin Smoliński w W., l. 45 poch. kość.

35080 (D. Lutynia)

1733. † (Wegrzynów) GD. N. Wojc. Bojanowski w W., poch. kość., l. ok. 80

35081 (D. Lutynia)

1741.4/V. (L.) † Marcjanna, c. MG. Mich. Bratkowskiego, l. ok. 6 w kość.

35082 (D. Lutynia)

1742.9/XI. † G. Michał Zgliński sługa, GD. Kuczkowskiego dziedzica Kuczkowa, przypadkiem nagle, spadłwszy z konia w Węgrzynowie l. ok. 20 poch. kość.

35083 (D. Lgów)

1721.12/I. (Śmiełowo) Sebastjan Fabjan Józef, s. MD. Sebastjana Groyskiego i Katarzyny -- X. i JMD. Ludwika z Zalewskich Radomicka wdzina inowrocł. GWP

35084 (D. Lgów)

1724.31/VII. (Śmiełowo) Jakub Ignacy s. Anton. Gunowskiego gub. dz. Sm. i Marjanny Gum. -- MD. Jan Rudawski z Gęszewa i MD. Teresa Zagórska Rogaszyc

35085 (D. Lubiń)

1700.12/IV. (Bielewo) Joanna Ewa c. M. Kazim. i Jadwigi Nieżychowskich -- M. Jan Zakrzewski i Anna N.

35086 (D. Lubiń)

1701.6/VIII. (L.) Michał, s. G. Szymona Franciszka Blachniewskiego i Katarzyny Trzecieckiej -- G. Rafał Witkowski i G. Barbara Poklatecka

35087 (D. Lubiń)

1703.5/VIII. (L.) Marjanna, c. ND. Szymona Blachniewskiego i Kat. -- GD. Grabowiecka i X. Antoni Rozdrażewski opat lubiń.

35088 (D. Lubiń)

1738.10/IX. (Bielewo) Zuzanna Marjanna, c. GD. Macieja Plewińskiego ekonoma Bielaw. i Salomei Zdroskiej -- Maks. Bąkowski ekonom Novae Curiae i Ter. Krzyżanowska

35089 (D. Lubiń)

1740.20/IV. (L.) cerem. Augustyna, (z wody 28/VIII.) c. D. Jana Snowackiego i Marjanny -- J. Aleks. Miaskowski opat. lub. i MV. Karolina Rozdrażewska

35090 (D. Lubiń)

1740.23/X. (Bielewo) Szymon Antoni s. G. Macieja Plewińskiego ekonoma bilew. i Salomei -- D. Józef Wesołowski i Joanna Krzyżanowska

35091 (D. Lubiń)

1704.30/IX. (Bielewo) G. Jakub Tarchalski x Agn. Karpiowna -- sw. nieszl.

35092 (D. Lubiń)

1708.12/II. (L.) D. Wojc. Rusiecki x G. Kat. Poklatecka -- GD. Wład. Skorzewski tribunno milit., i Stan. Malczewski

35093 (D. Lubiń)

1716.30/I. (L.) G. Katarzyna z Poklateckich 1-o v. Rusiecka x GD. Józef Osko -- GD. Franciszek Przewski, Konst. Poklatecki, Krzysztof Starzeński etc.

35094 (D. Lubiń)

1723.24/IV. (L.) G. Maciej Sokolnicki x V. Justyna Przewska -- JM. Mycielski chor. w. kor., Franc. Rozdrażewski klanic międzyrzecki i Józef Zbijewski burgr. kaliski, Wacł. Zaliszewski etc.

35095 (D. Lubiń)

1735.13/II. (L.) GD. Maciej Szymański artis musicae perites x Marjanna Gruszczewiczówna z Rozrażewa -- GMD. Antoni Bartoszewski z Czerw. wsi Jan Konopka, Maks. Bąkowski

35096 (D. Lubiń)

1735.23/X. (L.) GMD. Jan Konopka x GD. Barb. Popławska -- GD. Stanisł. Leśniewski i GD. And. Skorzewski

35097 (D. Lubiń)

1714.7/III. (L.) † N. Zalewska l. 50 poch. cm.

35098 (D. Lubiń)

1714.5/VI. poch. mój z siostry nepos Wojciech Poklatecki qui florem uventutis suae we wsi Franc. Radzew. sty wschow. Łęgu koło Sremu agnis suffocavit notendo die 2/VI., poch. tu

35099 (D. Lubiń)

1714.27/IX. (Bielejewo) poch. GD. Stanisł. Gorzeński l. 21

35100 (D. Lubiń)

1732.14/I. (L.) poch. MD. Justyna z Przewskich Sokolnickich † we wsi Gaj, poch. tr. w Lubiń.

35101 (D. Lubiń)

1735.2/IV. † (Nowy Dwór) GD. Stanisław Bogucki miles poch. cm.

35102 (D. Lubiń)

1735.2/X. (L.) † X. Augustyn Starzeński curatus kość. lubiń. poch. w klasztorze

35103 (D. Lubiń)

1737.20/IV. (L.) poch. M. Anna Zołądkowska poch. kość.

35104 (D. Lubiń)

1737.22/VI. (L.) MGD. Stanisł. Rozdrażewski klanic rogoz. l. 3 poch. kl.

35105 (D. Lubiń)

1743.5/I. (L.) poch. JD. Franciszek Rozdrażewski klan rogoziń. starosta pyzdrski, poch. kl.

35106 (Lussowo)

1733.14/II. (Swadzim) Marcelin Antoni Jan Nepom., s. G. Melchjora i Ludwiki z Korytowskich Nieżychowskich dz. dd. Swadzim, Sady i Przezmierowo, w czasie bezkol. sędziów poznań. -- G. Mateusz Soszyński i G. Teresa z Zółtowskich Nieżych. z Psarskiego

35107 (Lussowo)

1734.1/VII. (L.) (25/VI. *) Jan, s. G. Wład. i Katarzyny Wykowskich dworz. Lus. -- G. Melchjor Nieżychowski dz. Swadzimia i G. Anna Szczytowska tenut. L.

35108 (Lussowo)

1734.26/VII. (Swadzim) Apolinary Jakub, s. G. poprz. Nieżychowskich [Melchjora Nieżychowskiego i Ludwiki z Korytowskich] -- MGD. Ant. Korytowski i GD. Ludwika Gierzyńska

35109 (Lussowo)

1738.4/IX. (Swadzim) Anna Rozalia, c. GD. poprz. Nieżychowskich [Melchjora Nieżychowskiego i Ludwiki z Korytowskich] -- GD. Jan Korytowski i G. Marjanna z Bielawskich Skrzetuska z Sierosławic

35110 (Lussowo)

1739.9/XII. (Swadzim) Teofil, s. M. G. poprz. Nieżychowskich [Melchjora Nieżychowskiego i Ludwiki z Korytowskich] -- X. Konst. Marszewski kanonik katedral. pozn. i Marcjanna z Marszewskich Bronikowska

35111 (Lussowo)

1748.15/IV. (Swadzim) Barbara, c. N. Wacława i Anny Kędzierskich -- MD. Gabriel Skorzewski pułk. JKMci i RP. i GV. Katarzyna Łukomska z Swadzimia

35112 (Lussowo)

1750.18/III. (Swadzim) cerem. nad ochrz. przed 8 ok. laty Estera Anna c. MG. Józefa i Agnieszki Grudzielskich dz. dd. Swadzim, i Sady -- MG. Wojc. Naramowski pułk. JKMci pos. d. Sady i G. Barbara Naram. siostra jego

35113 (Lussowo)

1751.19/III. (Sierosław) cerem. Felicjan Onufry s. G. Marulina i Anny Raszewskich dz-ów L. -- X. Wawrzyniec Swinarski prob. wolczyński i G. Joanna Nowicka matka R-ej

35114 (Lussowo)

1751.19/III. 2-gie dziecko tychże Raszewskich, Dyzma Franciszek -- GD. Dyzma R. i G. Katarzyna Łukomska V. dz-a Swadzimia

35115 (Lussowo)

1751.11/VI. (Swadzim) Katarzyna Petronella, c. N. Antoniego i Agn. Łukowskich -- MD. Wojc. Naramowski pułk. w. kor. i kr. pos. d. Sady i Kat. Łukomska z Swadzimia

35116 (Lussowo)

1752.21/II. (Sierosław) Stanisław Kostka, s. GD. poprz. Raszewskich [Marulina Raszewskiego i Anny] -- Maciej Zebrowski ich sługa i GV. Kunegunda R. siostra

35117 (Lussowo)

1754.19/III. (Sierosław) cerem. Anna Joanna (?), c. poprz. G. Raszewskich [Marulina Raszewskiego i Anny], ochrzcz. z wody przed rokiem -- X. i MG. V. Barbara Naramowska tenut. Sadów

35118 (Lussowo)

1756.29/IX. (Sierosław) (z w. 11/IV.) cerem. Ryszard Józef Gabriel, s. poprz. MG. Raszewskich [Marulina Raszewskiego i Anny] -- MGD. Gabr. Skorzewski pułk. i MGV. Joanna Zakrzewska klanka kaliska

35119 (Lussowo)

1759.25/II. (Swadzim) Franciszek Antoni Telesfor, s. MG. Kazimierza i Anny Koczorowskich dziedziców d. Swadzim, Sady, Przezmierów -- MGD. Adam K. ojciec, dziedzice i MGD. Zofja K. ż. jego. MGD, Ant. Kąkowski podkomorzy (?) kaliski i MGV. Wiktorja K. córka

35120 (Lussowo)

1765.9/VI. Rafał Felicjan Wojciech, s. MD. Karola Jerzykowskiego i MD. Anny J.

35121 (Lussowo)

1766.29/VI. Paweł Jan Ignacy, s. MGD. Kazim. i Estery Koczorowskich (23/VI. *) -- MD. Franciszek K. i MG. D. Anna Grudzielska

35122 (Lussowo)

1766.7/IX. (Lussówko) Marjanna, c. G. Jana Sadowskiego i Jadwigi, z Lussówka -- MGD. Ignacy Wyszyński i MGD. Estera Koczorowska z Swadzimia

35123 (Lussowo)

1768.7/VII. cerem. Jan Paweł Ignacy s. MGD. poprz. Koczorowskich [Kazim. Koczorowskiego i Estery] -- MGD. Adam K. z ż. Łaszczyńską

35124 (Lussowo)

1768.7/VII. Józef Bonawentura Piotr, s. MGD. poprz. Koczorowskich [Kazim. Koczorowskiego i Estery] dz. wsi Swadzim i Sady -- MGD. Józef Urbanowski i GD. Konstancja z Koczorowskich ż. jego

35125 (Lussowo)

1769.3/XII. (Swadzim) z wody Bibjanna, c. poprz. MGD. Koczorowskich [Kazim. Koczorowskiego i Estery]

35126 (Lussowo)

1771.4/III. (Swadzim) cerem. Bibjanna Barbara, c. poprz. MGD. Koczorowskich [Kazim. Koczorowskiego i Estery] -- Jan Niegolewski cześnik pozn. z ż. Zofją

35127 (Lussowo)

1771.13/III. (Pokrzywnica) z wody cerem. (19/III.) Karolina Józefa Anna c. MGD. Karola Jerzykowskiego z Pokrzywnicy -- X. Wojciech Mierzewski i MGD. Anna Nowicka

35128 (Lussowo)

1771.14/XII. (L.) Franciszek Xawery Józef, s. G. Franciszka i Wiktorji Sulerzyiskich (?) -- X. Wojc. Mierzewski curatus L. i GD. Joanna S. babka dziecka

35129 (Lussowo)

1773.27/III. (L.) Józefa Marjanna c. G. Franc. i Wiktorji z Mierzewskich Suleszyskich (19/III. *) -- GD. Ant. Włodkowski wuj dziecka i GV. Midecjanna Sulewska

35130 (Lussowo)

1774.28/VIII. (L.) Zuzanna Weronika, (cerem. 4/IX.) c. G. Franciszka i Wiktorji Suleszyskich -- GD. Wawrzyniec Stablewski i G. Franciszka z Mierzewskich ż. jego

35131 (Lussowo)

1775.6/VI. (Podgórze) Felicjan Józef s. G. Michała i Ewy Rachwalskich -- MGD. Józef Jeziorkowski i G. Teofila Kornatowska etc.

35132 (Lussowo)

1775.2/VII. (Podgórze) Andrzej Krzysztof s. MG. Wojc. Rozbickiego i Katarzyny -- GD. And. Krzysztof Kurnatowski i G. Marjanna Teofila z Lossow Zychlińska

35133 (Lussowo)

1775.2/VII. 2-gie dziecko tychże Rozbickich -- MGD. Jerzy Zychliński i MGD. Elżb. Bogucka

35134 (Lussowo)

1776.14/II. *, ch. 20/II. Walentyn Kazimierz, s. poprz. G. Suleszyskich [Franciszka Suleszyskiego i Wiktorii] -- MGD. Kaz. Koczorowski z Sudzenic i MGD. Zofja Lutomska z Sierosławia

35135 (Lussowo)

1778.24/VI. (L.) Antoni Jan Baptysta s. G. Franciszka i Wiktorji Suleszyskich -- cerem. 2/VII. aa. X. Wojciech Mierzewski paroch lussow. wuj dziecka i MGD. Estera Koczorowska dz-a Szwadzimia

35136 (Lussowo)

1755.30/IV. (Swadzim) MG. Antoni Wyssogota Zakrzewski pułk. JKMci i RP. x V. Katarz. Łukomska -- Antoni Z. starosta radziejowski, Józef Z. podstolic wschowski, Gabriel Skorzwski pułk. JKMci i RP. Aleksy Skrzypiński pisarz gr. kaliski.

35137 (Lussowo)

1755.18/VI. (Swadzim) MG. Kazimierz Koczorowski x V. Estera Grudzielska -- MGD. Antoni Zakrzewski pułk. JKMci, Józef Z. podstolic wschowski, Gabriel Skorzecki pułk. JKMci

35138 (Lussowo)

1756.16/II. (Swadzim) we dworze Sw. G. Stanisław Urbanowski x V. Ludwika Łukomska -- GD. Gabriel Skorzewski pułk. JKMci, Kaz. Koczorowski Marceli Raszewski, Kaz. Bieliński, Antoni Ł., Jakub Cherzstupski

35139 (Lussowo)

1759.20/VI. (Sierosław) MGD. Karol Józef Jerzykowski x Anna Raszewska wdowa dziedziczka d. Sierosławic -- MGD. Kazimierz Koczorowski z Swadzimia, Kaz. Bieliński z Więckowic, Wojc. Grudzielski z Swadzimia etc.

35140 (Lussowo)

1774.26/IX. (Podgórze) MGD. Wojciech Rozbicki x GV. Kurnatowska dysydenci, -- GD. Marcin Jeziorkowski i G. Zabłocka, MGD. Bieliński z Więckowic GD. Rachwalski z żoną

25141 (Lussowo)

1780.2/X. (Sieroszew) G. Józef Raszewski x Józefa Neymanówna V. z Sierosławia -- MGD. Potocki klanic z żoną z Będlewa, GD. Lutomski z ż. Zofją

35142 (Lussowo)

1783.19/II. MGD. Kaz. Oziemkiewicz x V. Ludwika Naymanowna z Sierosławia -- MGD. Gabriel Skorzewski generał z kna dziedzic, MG. Estera Komorowska z Swadzimia i GD. Józef Karzewski z żoną

35143 (Lussowo)

1783.25/VI. (Swadzim) M. Piotr Przyjemski podkom. JKMci, x V. Helena Koczorowska -- Szymon i Estera Komorowscy MG. Franciszek i Nereusz Koczorowscy, G. Kazim. Oziembiewicz

35144 (Lussowo)

1792.18/X. (L.) G. Józef Szreybrowski x Nepomucena Szpotańska -- GD. Mateusz Neyman z ż. dz-c Sierosławia G. Mat. Kmita pos. L. i ż. jego Franciszka

35145 (Lussowo)

1792.24/X. (Swadzim) G. Franciszek Oleski ekonom x Anna Swinarska V. z Swadzimia -- G. Wiktorja Sulerzyska i G. Strzykowscy, ekonomowie z Jankowic

35146 (Lussowo)

1794.21/II. G. Jan Nepom. Neyman mł. x Kat. Kęszycka V. -- G. Józef Raszewski z ż. Józefą z N. etc. (Sierosław)

35147 (Lussowo)

1796.29/VIII. (Lusówko) GD. Leon Jagodziński mł. l. 28 x G. Helena z Starzeńskich Komorowska wdowa, l. 30

35148 (Lussowo)

1732.12/VII. (Swadzim) † Antonina 1 r., c. G. Melch. i Ludwiki z Korytowskich Nieżychowskich poch. grob. Potoc.

35149 (Lussowo)

1737.1/VIII. (Sierosław) † Jan Leszczyński l. 47 poch. w kapl. sw. Józefa poch. Sier.

35150 (Lussowo)

1737.16/VIII. (Swadzim) † Andrzej Zakrzewski l. 60 poch. cm. L.

35151 (Lussowo)

1739.18/X. (Sierosław) † V. Zofja l. 8, c. G. Łukomskiego poch. grób Potoc.

35152 (Lussowo)

1742.9/VIII. (Sierosław) † J. Marianna ex Bilasciis Skrzetuwska (?) burgrabina konińska l. 33 poch. grob. Potoc.

35153 (Lussowo)

1745.20/III. (Sierosław) † G. Michał Nowicki poch. Grób Potoc.

35154 (Lussowo)

1751.1/III. † GD. Józef Grudzielski dz. Swadzimia i Sadów poch. franciszk. pozn.

35155 (Lussowo)

1752.18/IX. (Sierosław) poch. poch. ss. G. Raszewskiego dziedzic Sier. Stanisław-Kostka i Franciszek-Dyzma

35156 (Lussowo)

1753.17/IV. † GD. Wojciech Naramowski p. schowen posesor d. Sady, l. 58 poch. Grób Potoc.

35157 (Lussowo)

1753.16/VIII. † GV. Barbara Raszeska, c. G. Marcelina dz. Sierosławia sufelicissimo ass. interfecta in afolque hipocausto poch. Grób Potoc.

35158 (Lussowo)

1755.13/IV. (Sierosław) † Nepomucen tyg. 18, c. G. Marcelina i Anny Raszewskich poch. Grób Potoc.

35259 (Lussowo)

1755.10/V. (Swadzim) † MGD. Agnieszka Grudzicka, dz-a d. Swadzim, Sady, Przezmierowo, l. 50, 13/V. poch. pozn. Franciszkanie

35260 (Lussowo)

1758.30/IV. (Sierosław) † MD. Marcelin Raszewski dziedzic Sierosławia, l. 47. 5/V. poch cm. lustow.

35261 (Lussowo)

1762.8/XII. (Swadzim) † G. Wojc. Grudzielski l. 90,

35162 (Lussowo)

1763.8/II. (Sierosław) † G. Antoni Łubkowski ekonom sierosławski

35163 (Lussowo)

1765.9/VI. † J. M. Anna Irzykowska ni putu, z Sierosławia a z nią dziecko urodz. i ochrz. z wody

35163a (Lussowo)

1766.5/I. GD. Stanisł. Bilski ekonom z Podgórza poch. cm.

35164 (Lussowo)

1767.27/II. † GD. Maciej Cywiński ekonom lusowski poch. 28

35165 (Lussowo)

1772.16/IV. (Podgórze) † Andrzej l. 5, s. GD. Mich. i Ewy Rafalskich

35166 (Lussowo)

1773.18/V. (L.) † Franciszek Xawery 1 r., s. G. Franciszka i Wiktorji Suleszyskich poch. grob. Potoc.

35167 (Lussowo)

1773.4/VI. (L.) Franciszka, córeczka poprz. G. Suleszyskich [Franciszka Suleszyskiego i Wiktorji]

35169 (Lussowo)

1773.25/VI. (Sierosław) † GV. Antonina Zabłocka poch. pozn. Bernardyni

35170 (Lussowo)

1773.5/VIII. (L.) † Józef, s. G. poprz. Suleszyskich [Franciszka Suleszyskiego i Wiktorji]

35171 (Lussowo)

1776.24/I. (Swadzim) † G. V. Katarzyna Izbińska

365172 (Lussowo)

1783.4/III. † Józef, dziecko G. Macieja i Kat. Kostrów z Przezmierowa

35173 (Lussowo)

1782.4/VIII. † MGD. Kazimierz Koczorowski dz. Swadzimia poch. pozn. Franciszkanie

35174 (Lussowo)

1784.11/X. † Stanisław l. 2, s. G. Bartłomieja i Małgorzaty Głowczyńskich ekonomów z Sadów poch. Grób Potoc.

35175 (Lussowo)

1785.5/I. † Józef, 1 r., s. MG. Szymana i Estery Komorowskich z Swadzimia

35176 (Lussowo)

1788.12/II. † GD. Franciszek Suleszyski poch. Grób Potoc.

35177 (Lussowo)

1788.15/VI. † G. Barbara Ligocka ż. G. Jakuba ekon. lusow.

35178 (D. Mchy)

1701.9/I. (Kołacin) Kazimierz Stanisław, s. MG. Jakuba Mięszkowskiego -- MG. Stanisł. Radoliński i G. Konstancja M.

35179 (D. Mchy)

1704.30/XI. (M.) Stanisław Antoni s. MG. Stanisł. Radolińskiego i Katarzyny -- X. i MG. Konstancja Mięszkowska

35180 (D. Mchy)

1712.8/II. (Włościejewki) Marjanna Apolonja, c. M. Franciszka z Daleszyna Daleszyńskiego i Konstancji -- Adam Zychliński klan międzyrzecki z Elżb. Z.

35181 (D. Mchy)

1713.31/III. (Kołacin) Maciej Józef, s. MGD. Jakuba Mięszkowskiego i Ludwiki Anny -- G. Paweł Strembowski i M. Kat. Radolińska

35182 (D. Mchy)

1713.20/VII. (Mchy) Andrzej Piotr s. G. Franciszka Daleszyńskiego i Konstancji -- MD. Mikołaj Swięcicki i G. Zofja Strachowska

35183 (D. Mchy)

1716.22/II. Ludwika Viktorja, c. MD. poprz. Daleszyńskich [Franciszka Daleszyńskiego i Konstancji] z Mchów -- G. Antoni z Pierzchna Koszutski i MD. Eleonora Molska

35184 (D. Mchy)

1716.6/IV. Franciszka Marjanna, c. G. D. Jakuba Mieszkowskiego i Ludwiki -- MGD. Jan Kornatowski i MD. Siemiątkowska

35185 (D. Mchy)

1716.9/XII. Barbara Marjanna, c. G. Franc. Janickiego i Marjanny z Kołacina -- MD. Franciszek Daleszyński i M. Ludwika Mieszkowska

35186 (D. Mchy)

1717.13/V. Katarzyna Zofja, c. MG. poprz. Daleszyńskich [Franciszka Daleszyńskiego i Konstancji] z M. -- MD. Piotr Grabski i GD. Katarz. Radolińska

35187 (D. Mchy)

1718.27/V. Antoni s. Jana Janickiego i Marjanny z Kołacina -- M. Franciszek Daleszyński i GV. Mieszkowska

35188 (D. Mchy)

1718.26/VI. Stanisław Piotr, s. MD. Franciszka Daleszyńskiego i Konstancji, z Mchów -- M. Piotr Czarzasty i M. Zofja Czarzasta ze Zborowa

35189 (D. Mchy)

1720.3/III. Marcin Józerf, s. MD. poprz. Daleszyńskich [Franciszka Daleszyńskiego i Konstancji] z M. -- M. And. z Zelaskowa Radol. i M. Kat. Radolińska

35190 (D. Mchy)

1721.24/I. Józef Jan, s. MD. poprz. Daleszyńskich [Franciszka Daleszyńskiego i Konstancji] z M. -- MD. Jakub Mięskowski i MD. Marjanna Nijewska

35191 (D. Mchy)

1727.31/X. Marcin Tomasz, s. G. Stanisł. Wistorta i Agn. z M. -- JD. Tom. Umiński klan krzywiń. i MD. Katarzyna Brzoska

35192 (D. Mchy)

1728. (M. 29/II. a 5/VI.) Erazm Franciszek s. PD. Stanisława Umińskiego klanica krzywiń. i Magdaleny z M. -- PMD. Tomasz U. klan krzywiń. i PD. Anna ż. jego

35193 (D. Mchy)

1729.30/IX. Michał Franciszek, s. GD. Józefa Poświatowskiego i Anny z M. -- MD. Jakub Mieszkowski pisarz kaliski i JD. Anna Umińska klanowa krzywińska

35193 (D. Mchy)

1730.6/III. Lucjusz Józef Franciszek Piotr Ignacy, s. JMD. Kaz. Sokolnickiego pis. kalis. i Katarzyny, z M. -- M. Antoni Wargowski i JM. Anna Umińska klanowa krzywińska

35195 (D. Mchy)

1733.25/IX. Michał, s. G. Kazim. Młodawskiego i Katarzyna z dw. M. -- GD. Maciej Mieszkowski pisarz kaliski i G. Ludwika Mielęcka pos-a wsi M.

35196a (D. Mchy)

1738.10/IV. Ludwika (Ludwik ?) c. G. Celestyna Zakrzeskiego i Franciszki z Kołacina -- JM. Ant. Galewski sta kościański i MD. Helena Grabska

35197a (D. Mchy)

1739.20/I. Marjanna, c. G. Swiętosława Bieńkowskiego i Anny, z M. -- G. Melchjor B. i G. Franciszka B. siostra jego rodz.

35198a (D. Mchy)

1740.30/IV. Joanna Barbara, c. G. poprz. Bieńkowskich [Swiętosława Bieńkowskiego i Anny], z M. -- G. Melch. B. rodzony i Bogumiła Zebrowska sługa dwor.

35196 (D. Mchy)

1700. (Kołacino) † G. Andrzej Mięzkowski

35197 (D. Mchy)

1700. (M.) † G. Teresa Radolińska

35198 (D. Mchy)

1709. (Kołacin) 11/VIII. † MD. Maciej Mięszkowski z Koł., poch. kość. M.

35199 (D. Mchy)

1710.7/II. (Brzostownia) † GD. Przespolewska z Brzostowni poch. kość. M.

35200 (D. Mchy)

1710.25/XI. † (Kołacin) GD. Konstancja Mieszkowska dz-a Kołacina

35201 (D. Mchy)

1713.20/II. (Kołacin) † G. Władysław Sawicz, poch. Borkowice

35202 (D. Mchy)

1717.24/VI. poch. córeczka M. Franc. Daleszyńskiego Ludwika z Mchów

35203 (D. Mchy)

1719.2/III. poch. Stanisław dziecko poprz. M. Daleszyńskich [Franciszka Daleszyńskiego i Konstancji]

35204 (D. Mchy)

1723.5/X. poch. Jan, s. poprz. M. D. Dobrzyńskich [Franciszka Daleszyńskiego i Konstancji] dz-ów M.

35205 (D. Mchy)

1725.28/IV. poch. G. Jan Zbikowski poch. kość. M.

35210 (D. Mchy)

1729.27/VI. † PM. Stanisław Umiński klan krzywiński poch. Bernard. kobylińscy

35211 (D. Mchy)

1730.1/I. † JD. Tomasz Umiński klanic krzywiński w Starogrodzie

35212 (D. Mchy)

1737.17 ?/I. † Ludwika Mieszkowska ż. pisarza kalis. poch. kość. M.

35213 (D. Mchy)

1737.20/I. † G. Jakub Mieszkowski pisarz kaliski triduo post uxorem suam poch. tu

35214 (D. Mchy)

1737.27/II. † G. Wojc. Bieńkowski dz. wsi M. poch. Filip. gostyń.

35215 (D. Mchy)

1739. † Marjanna dziecko G. Jaszczorowskiego poch. cm.

35216 (D. Mchy)

1743.12/III. poch. Ignacy, s. G. Teresy Nieżychowskiej, l. 2 1/2 poch. Reform. Gorunki (Kołacin)

35217 (D. Mchy)

1743.1/VII. poch. Anna Bieńkowska dz-a d. M. † nagle, poch. tu

35218 (D. Mchy)

1701.9/I. (Kołacin) M. Kasper Miaskowski x G. Anna Mięszkowska V. -- MG. Stanisł. Radoliński, Maciej Mięszkowski

35219 (D. Mchy)

1716.17/II. G. Franc. Janicki x Marjanna Dąmbrowska -- G. Jakub Mieszkowski, G. Franc. Daleszyński etc.

35220 (D. Mchy)

1720.25/VIII. G. Jerzy Chrzonowski x Anna Mieszkowska, z Kołacina

35221 (D. Mchy)

1721.21/XI. MD. Jan z Belęcina Łukomski x Agnieszka Radoszewska -- X. Ant. Skrzetuski, G. Franc. Daleszyński

35222 (D. Mchy)

1737.5/III. JG. Celestyn Zakrzewski chorążyc łęczycki x G. Franciszka Mięszkowska z Kołacina -- PG. Zakrz. podczaszy łęczycki, G. Jerzy Chrzonowski

35223 (D. Mchy)

1737. G. Stanisł. Morawski x G. Teresa Długołęska z Kołacina -- G. Celestyn Zakrzewski G. Michał Piasecki etc.

35224 (D. Niepart)

1700.10/V. (Przyborowo) Stanisław Florjan, s. MGD. Macieja Malachowskiego dziedzica wsi P. i M. Marjanny -- MD. Jan Zakrzewski i MGD. Dorota Gostyńska

35225 (D. Niepart)

1700.28/VIII. (Gogolewo) Franciszek Łukasz, s. NMGD. Adama Gostyńskiego dziedzica G. i Doroty -- MGD. Adam Radoński i MGD. Teresa Rydzyńska

35226 (D. Niepart)

1700.26/XII. (Gostkowo) Krystjan Stefan, s. MGD. Aleksandra Rogalińskiego ZG. i MG. Katarzyny Rogal. -- MGD. Kaz. R. klanic i MGD. Korytoska

35227 (D. Niepart)

1701.18/XII. (N.) Marjanna Elżbieta c. MGD. Wojc. Dzierżanowskiego i MGD. Teresy z Konarzewskich pos. wsi N. -- MGD. Wojc. z Lipego Lipski i GV. Konst. Koszutska z Przyborowa

35228 (D. Niepart)

1702.24/IV. (Gostkowo) Wojciech Leon, s. M. GD. Stan. Gostkowskiego dz-a G. i Krystyny z Jarockich -- MGD. Wojc. Dzierżanowski pos. N. i MGD. Dorota Gostyńska z Gogolewa

35229 (D. Niepart)

1703.23/II. (N.) Teofila Anna, c. NMGD. poprz. Dzierżanowskich [Wojc. Dzierżanowskiego i Teresy z Konarzewskich] -- X. Stanisł. Lipski prob. gn. i chocki i GV. Anna Lipska z Niepartu

35230 (D. Niepart)

1704.8/VIII. (N.) Helena Teodora c. poprz. MG. Dzierżanowskich [Wojc. Dzierżanowskiego i Teresy z Konarzewskich] -- MGD. Ant. Bojanowski i MG. D. Gruszczyńska

35231 (D. Niepart)

1704.11/VIII. (Przyborowo) Wiktorja Zuzanna, c. MD. Macieja i Marjanny z Szułdrskich Malachowskich, z P. -- GD. And. Sz. i GV. Franciszka Sz.

35232 (D. Niepart)

1704.29/VIII. (Gostkowo) Józef Augustyn, s. MGD. poprz. Gostkowskich [Stan. Gostkowskiego i Justyny z Jarockich] -- MGD. Jakub Bojanowski i GV. Konstancja Koszutska

35233 (D. Niepart)

1705.23/VIII. (Gostkowo) Roman Donat., s. MGD. poprz. Gostkowskich [Stan. Gostkowskiego i Justyny z Jarockich] dz-ów G. -- MGD. Walichnowski i GV. Malczewska

35234 (D. Niepart)

1705.27/XII. (Szurkowo) Wiktorja Antonina, c. MGD. Jana Gostkowskiego i Juljanny z Kierskich, dz-ów Sz. -- MGD. Jan Zakrzewski i MG. Wilkońska z Zakrzewa

35235 (D. Niepart)

1708.12/I. Konstancja c. MGD. Jana Zabłockiego i Magdal. -- MD. Jan Gostkowski i MG. Dorota Gostyńska

35236 (D. Niepart)

1708.14/II. (N.) Anna Ludwika, c. MGD. Wojc. Dzierżanowskiego i Teresy z MGD. Anna Niedźwiecka (Szurkowo)

35237 (D. Niepart)

1708.20/III. Józef Franciszek, s. GD. Piotra Wardęskiego i Zofji ekonomów Rokosow. -- GMD. Jan Zakrzewski i GV. Zofja Gostyńska z Gogolewa

35238 (D. Niepart)

1708.2/X. (Oczkowice) Jadwiga, c. GD. Tom. Dąmbrowskiego i Reginy z O. -- D. Jan Jankowski i GV. Agn. Grabska

35239 (D. Niepart)

1709.8/IV. (Szurkowo) Katarzyna, c. MD. Adama Peszyńskiego pos. wsi Sz. i MD. Teresy -- MD. Zygm. Grabowiecki i MD. Zofja Kozłowska

35240 (D. Niepart)

1709.25/VII. (N.) bl. Jakub i Anna, s. i c. GDM. Jana Zabłockiego i Magdal. z Swierczyńskich pos. cz. Szurkowa -- MGD. Jan Zakrzewski i MD. Zofja Kozłowska. MGD. Adam Gostyński i MGD. Ewa Zakrzewska

35241 (D. Niepart)

1709.14/I. (Oczkowice) Katarzyna, c. GD. Tomasza Dąbrowskiego sługi oczkow. i Reginy -- X. GV. Katarzyna Niedźwiecka

35292 (D. Niepart)

1709.20/I. (Rogowo) Jan Ernest, s. MD. Baltaz. Zeydlica i M. Rozyny i Katarzyny z R. -- MD. Aleks. Luka i Teodora Grudzielska

35243 (D. Niepart)

1711.20/III. (N.) Katarzyna, c. G. Macieja Dąbrowskiego i Reginy -- MD. Stanisław Niedźwiecki i M. ż. jego Anna

35244 (D. Niepart)

1711.24/IV. (Gostkowo) Leon Wojc. s. MG. D. Zygm. Grabowieckiego i Doroty Skrzydlewskiej tenut. G. -- MD. Jan Zakrzewski i MD. Zofja Piotrowska

35245 (D. Niepart)

1712.28/III. Katarzyna, c. MD. Jana Zabłockiego i Magdaleny -- MD. Jan Zakrzewski i MD. Ewa z Naramowskich ż. jego

35246 (D. Niepart)

1712.24/VII. (Gostkowo) Anna Bogumiła, c. MGD. Stanisława Gostkowskiego i Krystyny z Jarockich -- MD. Jan Lipski i MD. Zofja Piotrowska

35247 (D. Niepart)

1712.17/X. (Przyborowo) Teresa-Brygida, c. MD. Macieja Malachowskiego dz. P. i MD. Marjanny Zakrzewskiej -- GMD. Jan Z. i GD. Ewa Z.

35248 (D. Niepart)

1713.23/VI. (Gogolewo) Antoni Piotr s. GD. Stanisł. Wulfowicza i Heleny z Koteckich, z Gogolewa -- X. i GV. Juljanna Kotecka z G.

35249 (D. Niepart)

1714.27/V. (Przyborowo) Zofja Prudencjanna, c. MD. poprz. Malachowskich [Macieja Malachowskiego i Marjanny z Zakrzewskich] -- MD. Daleszyński i MD. Ewa z Naram. Zakrzewska

35250 (D. Niepart)

1715.11/VIII. (Przyborowo) Zuzanna Weronika, c. poprz. MD. Malachowskich [Macieja Malachowskiego i Marjanny z Zakrzewskich]-- MD. Stefan Malczewski i MD. Jadwiga Koszutska

35251 (D. Niepart)

1716.11/VI. (Szurkowo) Ewa Regina, MD. And. Stanisława Leszczyńskiego (??) i Anny -- MD. Jan Zakrzewski i MD. Ewa Zakrzewska wszyscy z Sz.

35252 (D. Niepart)

1716.13/VII. (Szurkowo) Małgorzata Marjanna, c. GD. Krzysztofa Strachowskiego i Heleny -- GD. Stanisław Rokoszewski i G. Barbara Chmielnicka

35253 (D. Niepart)

1716.24/XI. (Przyborowo) Jan Andrzej s. GD. Kaz. Marszeskiego i Anny z Przyborowa -- MD. Jan Lipski i MD. Ewa Zakrzewska

35254 (D. Niepart)

1717.18/I. (Gostkowo) Wojciech, Baltazar, s. GD, Stefana Malczewskiego o MD. Marjanny -- MGD. Wojc. Malczewski i MD. Ewa Zakrzewska

35255 (D. Niepart)

1718.24/II. (Gostkowo) Walentyn Deodat, s. MD. And. Leśniewskiego i MD. Marjanny -- MD. Jan Lipski i MD. Ewa Zakrzewska

35256 (D. Niepart)

1718.2/III. (Gogolewo) Kazimierz, s. NGD. Tom. Boruckiego i Katarzyny -- MD. And. Szołdrski i GV. Zofja Gostyńska

35257 (D. Niepart)

1718.18/IX. (Przyborowo) Rozalja Ewa, c. MD. Jana Błaszkowskiego i Teresy -- MD. Jaszewski i MD. Ewa Zakrzewska

35256 (D. Niepart)

1719.5/IV. (Przyborowo) Franciszka, c. MD. Jana Morszeskiego i Zuzanny -- MD. And. Szołdrski i MD, Teresa Błaszkowska

35257 (D. Niepart)

1719.29/XI. (Przyborowo) Andrzej Walenty, s. MD. poprz. Błaszkowskich [Tom. Błaszkowskiego i Teresy] MD. Józef Malczewski i MD. Teodora Malczewska

35258 (D. Niepart)

1721.5/III. (Przyborowo) Józef Kazim. s. poprz. MD. Błaszkowskich [Tom. Błaszkowskiego i Teresy] -- MD. Siętosława Bł. i GV. Barbara Stawska

35259 (D. Niepart)

1721.26/V. (Woszchowo) Jan, s. GD. Michał Godziszewskiego i Rozali -- nieszl.

35260 (D. Niepart)

1722.4/VI. (Szurkowo) Magdalena, c. G. Marcina Brockiego i Marjanny -- MD. Jan Lipski i MD. Juljanna Szołdrska, z Sz.

35261 (D. Niepart)

1723.18/VII. (Szurkowo) Bonawentura Antoni, s. MD. Kazimierza Szołdrskiego i Joanny z Malczewskich i MGD. -- Katarzyna Zakrzewska, aa. MD. Wojc. M.

35262 (D. Niepart)

1724.22/V. (Przyborowo) Regina, c. GD. Łukasza Goraskiego i Zofji -- Maciej Jasieński i Zofja Szymendrowa z Niep.

35263 (D. Niepart)

1724.6/XI. (Szurkowo) Rozalja Urszula c. poprz. MD. Szołdrskich [Kazimierza Szołdrskiego i Joanny z Malczewskich] -- MD. Franc. Wilkoński i MD. Dorota Wilk., dz-e Zakrzewa

35266 (D. Niepart)

1725.13/VII. (Przyborowo) Jakub s. G. Łukasza Goraskiego i Zofji -- GD. Stanisł. Lipski i MD. Zofja Gorzeńska

35267 (D. Niepart)

1726.22/I. (Szurkowo) Katarzyna Marjanna, c. MD. Kaz. Szołdrskiego i Joanny z Malczewskich -- MD. Jan Tworzyjański i MD. Joanna Zakrzewska z Sarnowa

35268 (D. Niepart)

1726.24/XII. (Przyborowo) Andrzej Franciszek, s. Łukasza Goraskiego ekonoma i Zofji -- G. Józef Chmieleski i V. Katarzyna Wysławska

35269 (D. Niepart)

1727.10/VIII. (Szurkowo) Antonina Zuzanna, c. MD. poprz. Szołdrskich [Kaz. Szołdrskiego i Joanny z Malczewskich]

35270 (D. Niepart)

1728.11/IV. (Przyborowo) Wojciech; s. D. Łuk. Goraskiego i Zofji -- GD. Jak. Nowicki i GD. Mari. Chmieleska

35271 (D. Niepart)

1728.23/VI. (N.) Marjanna Anna, c. MD. Stanisł. Miruckiego i Agnieszki -- Maciej Jasiński i MD. Agnieszka Obarzankowska

35272 (D. Niepart)

1729.18/IV. (Szurkowo) Zofja Ludwika, c. MD. poprz. Szołdrskich [Kaz. Szołdrskiego i Joanny z Malczewskich] cześników wschow., dz. Malechowa -- MD. Wład. Szołdrski wojewodzic kaliski i MD. Anna Malczewska sędzina zs.

35273 (D. Niepart)

1729.18/XI. (Przyborowo) Katarzyna, c. G. Łuk. Goraskiego i Zofji -- chrz. nieszl.

35274 (D. Niepart)

1729.20/XI. (Przyborowo) Andrzej s. G. poprz. Goraskich [Łuk. Goraskiego i Zofji] -- chrz. mieszl.

35275 (D. Niepart)

1735.8/I. (Niepart) Melchjor Mikołaj, s. PMD. Macieja Krzyckiego klanica nakiel. i Anny z Swinarskich dz-ów N. -- X. GV. Zofja Gostyńska

35276 (D. Niepart)

1711.6/II. (Oczkowice) MGD. Stanisław Mirucki x Katarzyna Niedzwiecka -- MGD. Stanisław Niedzw. i MGD. Adam Gostyński

35277 (D. Niepart)

1716.4/XI. (Przyborowo) GD. Kaz. Marszewska x Anna Kierzchonowa z P. -- MGD. Maciej Malachowski i MGD. Stef. Malczewski

35378 (D. Niepart)

1717.20/IX. (Oczkowice) GD. Adam Jarkowski x G. V. Wiktorja Sawońska, z O. -- MGD. Adam Gostyński i MGD. Stan. Mirucki

35279 (D. Niepart)

1717.20/IX. (Oczkowice) MGD. Stanisław Mirucki x GV. Agnieszka Grabska -- MGD. Skotnicki i Jan organista

35280 (D. Niepart)

1735.23/IV. (Gogolewo) MGD. Konstanty Szykoski ścic kruśw. x MG. Zofja Gostyńska -- MG. D. Jan Lipski i MGD. Szymon Olewiński z Głuchowa

35281 (D. Niepart)

1741.26/I. (N.) GD. Józef Rokoszewski x G. Wiktorja Chlebowska -- G. Mikołaj Swinarski i MG. Anna Chlebowska ścianka liwska

35282 (D. Odolanów)

1700.26/IV. Wojciech, s. M. Józefa i Teresy Smoleńskich chorążych JKM. -- Marcin Krakaw pułk. i Anna Zaydlicowa

35283 (D. Odolanów)

1735.8/V. Jan, s. MD. Józefa i Elżbiety Gliwicz -- MD. Felicjan Niemojewski i MD. Barb. Wolska

35284 (D. Odolanów)

1735.6/VIII. Marjanna Kunegunda c. MD. Felicjana i MD. Anny Niemojewskich -- X. Michał Zawadzki i MD. Barbara Balicka

35285 (D. Odolanów)

1728.14/I. (Bonikowo) Tomasz s. Andrzeja i Marjanny Przespolewskich -- Tomasz P. i Jadwiga Pawelcowa (to chyba nieszl. ?)

35286 (Kobylin)

1680.20/III. Marjanna, c. N. Stanisł. Jarockiego przybysza z woj. sandom. i Elżbiety -- chrz. nieszl.

35287 (Kobylin)

1679.2/X. Jadwiga Franciszka, c. Ludwika Rosińskiego podstarość. i Zofji -- Jan Racieski i Dorota Radzeska

35288 (Kobylin)

1680.5/XII. Barbara, c. MGD. Ludwika Kosińskiego i Zofji

35289 (Kobylin)

1682.15/VII. Anna Marjanna c. Jana Piotra Wierzchowskiego Nob. i Agnieszki -- G. Michał ... i MD. Kat. Rogalińska z K.

35290 (Kobylin)

1683.15/IV. Katarzyna, c. ND. Bartłom. Czyskowskiego i Kostancji -- N. Lucja Nowacka z Zalesia

35291 (Kobylin)

1667.17/XII. † N. Marjanna Malachowska

35292 [nie szl. !] (Kobylin)

1668.28/III. † Jadwiga ż. Stan. Chrościńskiego skryby kobylin.

35293 [nie szl. !] (Kobylin)

1670.28/II. † Zofja, c. Stanisł. Chrościńskiego skryby prow. baszkowskiego (czy to szlacht. ?) [chyba nie?!]

35294 (Kobylin)

1670.12/VI. † Dorota, c. MD. Linieckiego tenutarjusza

35295 (Kobylin)

1671.9/VIII. † Stanisław Osiński z Płaszkowa, Nob. i tenutarus

35296 (Kobylin)

1672.0/IV. † Józef Sokołowski Nob. famul. G. Stan. Lisieckiego z zamku kob.

35297 (Kobylin)

1674.12/XI. † zamord. N. Krzysztof Marszewski z Kululinowa

35298 (Kobylin)

1675.27/XI. † GD. Chryzostom Podhocki

35299 (Kobylin)

1677.11/IX. † Katarzyna, l. 2, c. MD. Wład. Skrobiszewskiego tenut. wsi Górka, poch. Bernard. kob.

35300 (Kobylin)

1677.26/IX. † Anna, semestris, c. poprz. MD. Skrobiszewskiego [Wład. Skrobiszewskiego] (D ib.) 1678.22/VII. † Stefan l. 18, mł. s. poprz. MD. Skrobiszewskiego (!) z

35301 (Kobylin)

1678.23/XII. † N. Walerjan Strzegocki

35302 (Kobylin)

1680.22/I. † N. Wojc. Borzymowski

35303 (Kobylin)

1681.26/V. † N. Sebastjan Słonczeski poch. cm.

35304 (Kobylin)

1681.7/XII. N. Jerzy Jonoski starzec, poch. cm.

35305 (Kobylin)

1660.25/I. GD. Daniel Ambrożyński de Fraiberstrak Tarnowicz wicechorąży z pod GD. Stanisława Grudzicelskiego kapitana z dyw. Czarnieckiego wdy ruskiego x NV. Krystyna de Goldink z Danii -- GD. Jan Graja sub centurio tegoż regim. etc.

35306 (Kobylin)

1673.2/VII. Nob. Paweł Zawadzki x NV. Anna Gąsiorowska -- sdr. m. m.

35307 (Kobylin)

1678.6/XI. N. Ludwik Rosiński x V. Zofja Kowalewska -- JD. Niemierzyc podkomorzy kijowski i J. Konstancja Siemicina

35308 (Kobylin)

1679.30/I. N. Walentyn Raczyński x NV. Zofja Rolanka -- G. Mikołaj Rogaliński etc.

35309 (Kobylin)

1679.17/VII. Wojc. Kowalewski x Agnieszka, oboje Nob. -- Ludwik Rosiński i Kotecki

35310 (Kobylin)

1684.27/III. Marjanna Teresa, c. D. Franc. Gronowskiego praefecti załogi kobyliń. i Anny

35311 (Kobylin)

1686.10/III. Katarzyna Konstancja c. D. Władysł. Sławińskiego i Zofji -- GD. Wojc. Pruszak Bieniewski i Dorota D. Ordyńsowa z Bartoszewic

35312 (Kobylin)

1686.8/IV. Franciszek, s. G. N. Dachowskiego i Matki N. -- D. Jan Scirnoski (!) i G. N. Zakrzewska

35313 (Kobylin)

1692. Niedziela Palm., Wojciech Antoni, s. N. Stefana Zorawskiego i Anny Kotarskiej -- chrz. nieszl.

35314 (Kobylin)

1692.5/VII. Jakub, s. G. Stanisława Sarnowskiego i Marianny -- chrz. nieszl.

35315 (Kobylin)

1692.28/IX. Anna, c. N. Franciszka Zagórskiego i Doroty, w m. Krob. -- chrz. nieszl.

35316 (Kobylin)

1692.14/IX. Franciszek, s. GD. Adama Mankowskiego i Katarzyny -- Jan M. mł. i Katarzyna Gniewkowska

35317 (Kobylin)

1694.28/VII. Józef Ignacy, s. G. Stan. i Zofji Piotrowskich -- X. i G. Anna Kamińska

35318 (Kobylin)

1696.10/V. Franciszek Jakub, s. G. Stanisł. i Zofji Piotrowskich -- G. Adam Krzyżanowski i G. Anna Katarzyna Kortzbach Zawadzka tenut. kobyliń.

35319 (Kobylin)

1697.24/II. Konstancja, c. G. Adama i Katarzyny Manikowskich, ze wsi Górka, -- G. And. Boniecki i G. Barb. Grodzicka ze wsi Dalabuszki

35320 (Kobylin)

1697.27/XII. Jan Baptysta, s. GD. Stanisława Korzbok Zawadzkiego i GD. Anny-Katarzyny -- MGD. Stanisław hr. na Lesznie Leszczyński starosta odolanowski i cześnik kor. i GD. Barb. Jaraczewska

35321 (Kobylin)

1701.6/XI. Dymitr Adam, s. G. Sebastj. i Barb. Bojanowskich -- G. Jan Wojc. Gozdawa Dzierżanowski i G. Jadwiga B. tenut. z Górki

35322 (Kobylin)

1708.18/I. Józef Franciszek, s. GD. Marcina i Katarzyny Wylkąnskich -- G. Wojc. Rembowski i GD. Zofja Skorzewska, Anna Domaracka

35323 (Kobylin)

1805.25/III. WJP. Antoni Bojanowski pos. Kobylina, ze dwora s. p. Augustyna Goczałkowskiego szwagra swego, dziś rok †-go kazał odprawić anniwersen

35324 (Kobylin)

1806.26/III. poch. Teofila z Bojanowskich Droszewska

35325 (Kobylin)

1808.17/VIII. (K.) † Maciej, s. G. Kazim. i Katarzyny z Kozłowskich Goczałkowskich l. 4, m. 10

35326 (Kobylin)

1689.30/VIII. GD. Stanisław Malczewski x G. Katarz. Zakrzewska wd. -- GD. Franc. Wilkoński i GD. Hieronim Wysocki, GV. Manikowska i GD. Anna Zawadzka

35327 (Kobylin)

1690.9/I. GD. Wojc. Myszkowski x G. wd. Racięszka -- D. Skorzewski, G. Rabicki, Stawicki, Sarnoski etc.

35328 (Kobylin)

1708.9/I. G. D. Michał Stroiński x Anna Poturalina wd. -- GD. Marcin Wylkoński i m-a oraz G. Kat. Wylk., Anna Domaracka

35329 (Kobylin)

1810.D1/II. (K.) GD Jan Piotrowski pos. d. Ochla, 30/I. †, poch. cm. wdowa i spadkob.

35330 (Kobylin)

1691.8/IX. † JRD. D. Bogusław hr. w Lesznie Leszczyński bp. łucki, nominat płocki, ks. sielni.

35331 (Mikorzyn)

1753.6/IV. † Wiktorja, 8 m., c. MD. Stanisł. Janiszewskiego tenut. tokarzew. i poch. J.

35332 (Mikorzyn)

1753.4/X. † JMD. Eleonora Iwańska stolnikowa piotrk. l. 65, w Domaninie poch. 23. Reform. wieluń.

35333 (Mikorzyn)

1754.15/I. † Mikołaj 1 rok kilka tyg. s. MD. Wojc. Wierzchnickiego tenut. wsi król. Miechnic poch. 17

35334 (Mikorzyn)

1754.14/VI. † Stanisław, 6 tyg. s. Mateusza Turkoł w Domaninie

35335 (Mikorzyn)

1754.15/X. † Onufry l. 10, s. GD. Wojc. Wierzchnickiego tenut. M. poch. 17

35336 (Mikorzyn)

1758.11/I. † Tomasz, s. GD. Jana Gorskiego 1 rok, poch. 12

35337 (Mikorzyn)

1758.11/II. † MD. Wojciech Zwierzchnicki tenut. wsi Tokarzew, l. ok. 50, poch. 13

35338 (Mikorzyn)

1759.20/I. † dziecko 24 godz., GD. Wojc. Jaraczewskiego ekon. wsi Tokarzew

35339 (Mikorzyn)

1759.11/III. † w Domaninie MD. Joanna Jezynska l. ok. 80 poch. 13

35340 (Mikorzyn)

1759.1/VII. † JMD. Jan Egidjusz Wązyk kolator Mikomyń. pisarz zs. wieluń., l. 81, poch. 9 Bernard. ostrzeszow.

35341 (Mikorzyn)

1761.9/VII. † w Mikosz. MD. Katarzyna Iwańska z d. Jezynska stoln. piotrkowsko., l. ok. 40

35342 (Mikorzyn)

1762.16/II. (M.) † GD. Apolonja Strzałkowska l. ok. 60, poch. 18

35343 (Mikorzyn)

1762.28/III. w Dom. † Marjanna, l. 3 c. GD. Ant. Zarzyckiego ekonoma D. poch. 30

35344 (Mikorzyn)

1762.29/IV. † w Dom. JMD. Piotr Iwański stolnik piotrkow. l. ok. 90, 4/V. poch. ostrzeszow Bernard.

35345 (Mikorzyn)

1762.22/XII. † PMD. Ignacy Kiciński starosta kotelnicki

35346 (Mikorzyn)

1762.15/VI. † w Dom. GD. Antoni Zarzycki ekonom dw. dom. l. ok. 50 poch. 17

35347 (Mikorzyn)

1765.13/II. (M.) † Elżbieta l. 3, c. GD. Jana Gorskiego i GD. Salomei Rechówny

35348 (Mikorzyn)

1766.9/X. † w Rudziczysku G. Zofja Niemojewska V. l. ok. 30

35349 (Mikorzyn)

1776.21/VII. (Mechnice) † Alojzy Gonzaga, s. M. Topolskich 1 rok

35350 (Mikorzyn)

1776.13/VIII. (Mechnice) † MGD. Regina Topolska z Mechnic, l. 86

35351 (Mikorzyn)

1776.22/IX. (Rudniczysko) † GD. Konstancja Kochanowska, ż. GD. Wojc. K., dzierż. R., l. ponad 70 poch. 26

35352 (Mikorzyn)

1777.1/VII. (M.) † Barbara, l. 3 1/2 c. G. Marcina Błaszkowskiego

35353 (Mikorzyn)

1782.21/V. (M.) † Kajetan, l. 3 1/2 s. GD. Marcina Sakowskiego

35354 (Mikorzyn)

1784.21/III. (M.) † Józef Kalasanty l. 2 1/2, s. MD. Bartłom. Kobylańskiego

35355 (Mikorzyn)

1785.16/V. (Mechnice) MD. Maciej Olszewski mł. x MD. Juljanna z Gogolewskich Stawska wd. -- MD. Józ. Topolski MD. Felicjan Gogolewski chor. chor. piesz. i MD. Kaz. Bieniecki

35356 (Mikorzyn)

1787.24/IX. (Tokarzew) GD. Tomasz Wodziński mł. x Marjanna Bogdańska V. -- GD. Kasper Pawłowski i Błażej Wodziński z Myjonic

35357 (Mikorzyn)

1795.13/IX. (M.) MD. Walentyn Morawski pisarz, wdowiec x MD. Agn. Sliwińska wd. -- MD. Stefan Kolumna Walewski, podsędek sieradzki Bartłom. Kobylański Egidjusz Karśnicki

35358 (Mikorzyn)

1798.8/II. (M.) GD. Szymon Daszkowski mł., dworz. x GD. Joanna, c. GD. Mateusza Kobielskiego pos. 1/2 Mik. -- Franc. Tomasz., Bartł. Kobylański on 27, ona 17

35359 (Mikorzyn)

1803.15/II. (M.) Stanisław, s. Jana Mięclikowskiego brat atavis, x Marjanna, c. GD. Michała Strzałkowskiego -- on 26, ona 20 św. nieszl.

35360 (Mikorzyn)

1804.2/II. (Tokarzew) Antoni, s. GD. Mich. Strzałkowskiego x G. Rozalja, c. GD. Andrzeja Jankowskiego -- MD. Antoni Wężyk i GD. Bartłom. Kobylański, on 25, ona 20

35361 (Mikorzyn)

1780.14/XII. (M.) Marjanna Tekla Walerja, c. MD. Rocha i Barbary z Turkułów Morawskich stolników smol. -- MD. Józef Siewierski cześnikowicz ostrzeszow. i MD. Elżb. Wężykowa

35362 (Mikorzyn)

1781.17/VII. (Tokarzew) Bonawentura Jan, s. JD. And. z Osin i Elżb. Siewierskich Wężyków stolnikowiczów dobrzyń. dz-ów tej wsi -- MD. Józef Fundament Karśnicki komornik zs. wiel. i MD. Elżb. Wężykowa babka dziecka

35363 (Mikorzyn)

1784.19/II. (M.) Faustyn Józef Franciszek, s. MD. Bartłom. i Ant. z Karśnickich Kobylańskich -- MD. Józef Fundament Karśn. komornik wieluń. i MD. Franciszka Karśnicka

35364 (Mikorzyn)

1785.1/III. (M.) Maciej Wiktor, s. poprz. MD. Kobylańskich [Bartłom. Kobylańskiego i Ant.] -- And. Wężyk i Franciszka Karśnicka

35365 (Mikorzyn)

1785.29/V. (Tokarzew) Wilhelm Feliks Antoni, s. poprz. MD. Wężyków [And. Wężykowi i Elżb. z Siewierskich] -- Michał W. cześnik inowrocł. z ż. Konst. de W.

35366 (Mikorzyn)

1786.9/III. (Machnice) Tomasz z Aquino Benedykt, s. MD. Mac. Olszewskiego i Juljanny z Gogolewskich -- GD. Bartł. Kobylański i GD. Agn. Sliwińska

35367 (Mikorzyn)

1787.30/VIII. (M.) Ludwik Egid. s. poprz. GD. Kobylańskich [Bartłom. Kobylańskiego i Ant.] -- MD. Jan F. Karśnicki cześnik wiel. i Tekla Turbułowa

35368 (Mikorzyn)

1787.17/XII. (Machnice) Jan Ewangel. Walerjan s. GD. poprz. Olszewskich [Mac. Olszewskiego i Juljanny z Gogolewskich] -- JMD. Kaz. F. Karśnicki sędzic zs. wiel. i GD. Wiktorja Topolska ciotka dziecka

35369 (Mikorzyn)

1788.17/XII. (M.) Gertruda Salomea c. poprz. MD. Kobylańskich [Bartł. Kobylańskiego i Ant.] -- MD. Egidjusz Karśnicki i MD. Agnieszka Karśnicka V.

35370 (Mikorzyn)

1788.28/VIII. (M.) † Marjanna, ok. 3 l. c. MD. Mat. Jarzmanowskiego

335371 (Mikorzyn)

1789.9/I. (M.) † Tekla z Wężyków Turkułowa dz-a 1/2 M., l. 70

35372 (Mikorzyn)

1790.5/X. (Mechnice) † Marjanna Tekla, 10 dni, c. MD. Mat. Oleszewskiego

35373 (Mikorzyn)

1791.2/V. (M.) † Mikołaj 1 1/2 r. s. MD. Mat. Jerzmanowskiego

35374 (Mikorzyn)

1791.19/VI. (M.) † Wawrzyniec Jan, s. MD. Mat. Jerzmanowskiego

35375 (Mikorzyn)

1791.2/VII. (M.) † Anastazja, c. MD. Józefa Grabowskiego l. 2 1/2

35376 (Mikorzyn)

1791.24/VII. (M.) † Salomea, 1 r. c. GD. Józefa Grabowskiego

35377 (Mikorzyn)

1791.7/VIII. (M.) † Konstantyn 4 m. s. GD. Józefa Grabowskiego

35378 (Mikorzyn)

1792.4/VI. (M.) † Petronella, 9 dni c. GD. Mat. Jerzmanowskiego

35379 (Mikorzyn)

1793.20/V. (Mechnice) † MD. Maciej Olszewski, l. ponad 40

35379a (Mikorzyn)

1795.23/VII. (M.) † GD. Ignacy Sliwiński pos. 1/2 M. l. 50

35380 (Mikorzyn)

1795.17/X. (M.) † Ignacy l. 13 s. GD. Mat. Jerzmanowskiego pos. 1/2 M.

35381 (Mikorzyn)

1796.5/IX. (M.) † Magdalena, l. 5, c. MD. Bartł. Kobylańskiego

35382 (Mikorzyn)

1796.12/IX. (M.) † Franciszek 1 r., s. MD. Mateusza Jerzmanowskiego

35383 (Mikorzyn)

1798.27.X. (Mechnice) poch. Józef, c. MD. Tom. Kowalskiego pos. Mechnic., † 26

35384 (Mikorzyn)

1800.3/IX. (Rudniczysko) poch. Emanuel, s. MD. Franciszka Taczanowskiego, 7 mies. 1/IX. †

35385 (Mikorzyn)

1801.30/VIII. poch. Walentyn s. GD. Mac. Raczyńskiego poses. 1/2 M. † 28/VIII. l. 1 1/2 kaduk

35386 (Mikorzyn)

1802.15/VII. (M.) poch. MD. Maciej Raczyński pos. 1/2 M. l. 34, febra putrida † 13

35387 (Mikorzyn)

1803.4/I. (M.) poch. Ignacy, s. GD. Mac. Raczyńskiego, 1 rok († 2) kaduk

35388 (Mikorzyn)

1805.17/VII. (Mechnice) poch. Konstanty Djonizy s. MD. Tom. Kowalskiego pos. tej wsi, 15 tyg., † 15

35389 (Mikorzyn)

1818.13/X. (Dw. Domani.) * 8, Franciszek Djonizy Maksymil., s. Wr. Bogumiła Sulimierskiego dz. D. i W. Ant. z Wąsowskich (!) -- Wr. Teodor Bronikowski dz. marszałków i Wr. Józefa Karśnicka

35390 (Mikorzyn)

1819.25/IX. (Mechnice dw.), 8/IX. * Marjanna Rozalja Antonina Tekla, c. WP. Faustyna Kobylańskiego pos. M. i dz. I cz. Mikorzyna i Praksedy z Krąkowskich -- Bartł. K. dz. Mik. z Salomeą z Psarskich Kobyl. dz-ą w Dabrówkach k. Wielunia. Józef Szaniawski stud. we Wrocł. i panna Agn. Karśnicka z Mikorzyna

35391 (Mikorzyn)

1820.20/IV. (Koszenice pow. kaliski) 9/VI. *, Antonilla Florencja Redegunda, c. WP. Józefa Zaborowskiego dz. Kosz. i Salomei z Kobylańskich -- Bog. Sulmierski dz. Domanina i Prakseda z Jordan Kąkolewskich Kobylańskich

35392 (Mikorzyn)

1821.11/I. (Domanin Dw.), * 3, Marjanna Honorata Ludwika, c. poprz. WP. Sulimierowskich [Bogumiła Sulimierowskiego i Ant. z Wąsowskich] -- WP. Kajetan Wiewiorowski dz. Kuźnicy Bobrow. i cz. Bobrownik i mł. i Agn. Karśnicka

35393 (Mikorzyn)

1821.1/III. * (M.), ch. 4/III. Wincenty s. JW. Józefa Kowalskiego i Rozalji Trzaskowina pozn. 1/9. Mikorzyna -- JW. Tomasz K. dz. Kierznic i Kunegunda Trzaska

35394 (Mikorzyn)

1821.1/III. * (M.), ch. 4/III. Kazimierz, s. poprz. Kowalskich [Józefa Kowalskiego i Rozalji Trzaskowny] -- Bogumił Sulimierski i panna Agn. Karśnicka

35395 (Mikorzyn)

1822.17/IX. * (Rudniczysko), ch. 26/V. Julja Salomea Natalja, c. JW. P. Konst. Rekowskiego i Elżbiety z Kręskich, dz-ów R. -- W. Ant. Kiedrzyński Zydowa k. kalisza dziedzic z ż. Mari. z Kręskich

35396 (Mikorzyn)

1822.9/X. * (Mechnice), ch. 11/X. Franciszek Djonizy Jan Kanty, s. WP. Faustyna Kobylańskiego i Barbary Krąkowskiej pos. Mechnic, i dz-ów Mika. -- Franciszek Kob. dz. Dąbrówki i Agn. Karśn. z Mik.

35397 (Mikorzyn)

1823.26/IX. * (Domanin), ch. 8/X., Józef Józefat, Wacław s. poprz. Sulimierskich [Bogumiła Sulimierskiego i Ant. z Wąsowskich] dz. D. -- Walenty Karśnicki i Apolinja Karśnicka

35398 (Mikorzyn)

1824.8/VIII. * (M.) Zuzanna Marjanna, ch. 30/IX., c. Anton. Kozierowskiego i Juljanny z Krzyckich kontrolerów gran. -- Bartł. Kobylański dz. M. i ...

35399 (Mikorzyn)

1825.11/X. * (Domanin), ch. 18/X. Weneranda Placyda Teresa, c. poprz. Sulimierskich [Bogumiła Sulimierskiego i Ant. z Wąsowskich] dz-ów dóbr -- W. And. Droszowski kaw. W. Albina Krąkowska panna

35400 (Mikorzyn)

1825.1/XII. * (M.) Jan Kanty Idzi, s. poprz. Kobylańskich [Faustyna Kobylańskiego i Barbary z Krąkowskich] -- Bartł. K. dz. 1/2 M. i Kuneg. Krąkowska ~ [zostały śluby i zgony z księgi przedost. i księga ostatnia]

35401 (Krobia)

1742.28/X. (Pudliszki) Jan kanty Rafał, s. MG. Kaspra Miaskowskiego podstolego poznań. i Joanny Malczewskiej -- GD. Kaz. Koszutski dz. Ciołkowa Kurska, Witaszyc i MGD. Zofja z Konarzewskich ż. ol. G. Gorzyńskiego podczaszego wschow. z Sarbinowa

35402 (Krobia)

1744.10/II. (K.) Walentyn, s. G. Anton. Sosnowskiego pis. prowant. zamku krob. i Zuzanny, dziś *, -- MD. Maciej Tyborowski komisarz dóbr bpstwa pozn. i panna Helena, c. G. Bielińskich ekonomów kl. krob.

35403 (Krobia)

1744.29/II. (Ciołkowo Dwór) Juljan Antoni Ignacy, * 19, s. GD. Ambrożego Koszutskiego i MGD. Brygidy Umińskiej -- X. Piotr Gubański prob. krob. i G. Katarz. Deręgowska

35404 (Krobia)

1747.5/XI. (Zychlewo Dwór) Karol, 2/XI. *, s. G. Stanisł. Markiewicz wójta rychliń., pos., i G. Zofji -- X. Piotr Gubański rektor kościoła krob. i chłopka

35405 (Krobia)

1745.21/II. (Sulkowice Folwark) Konstancja Katarzyna, * 16, c. G. Władysława Wykowskiego admin. wsi Sulkowice i St. Krobia i Katarzyny Woyniczowej -- X. Sebastjan Degórski kan. kat. kijow. dziekan śrem. prob. domachow. i Kat. Chłochołowa ekonomowa krob.

35406 (Krobia)

1745.14/II. (Ciołkowo Dw.) * Walentyn Piotr z Alkant. Stanisław, s. MG. Ambrożego z Pierzchna Koszutskiego i Brygidy Umińskiej -- Władysław U. skarbnikowicz kaliski i Teresa z Rogalińskich skarbnikow. pozn.

35407 (Krobia)

1745.22/III. (Pudliszki Dw.), 24/II. * Kazimierz, s. G. Kaz. i Anny Dąbrowskich ekonomów wsi Pudliszki -- X. Jan Rembowski prob. poniecki i MD. Helena Dzierżanowska dz. Dzięczyny, wdowa, akatoliczka

35408 (Krobia)

1745.22/III. Maciej, s. tychże Dąbrowskich [Kaz. Dąbrowskiego i Anny] -- GD. Wojc. Tłukomski pos. cz. d. Drzewce i GV. Helena c. M. Dzierżanowskiego z Dzięczyny. To bliźnięta

35409 (Krobia)

1745.8/V. (Umiętki) Stanisław s. G. Mac. Orłowskiego i Anny -- GD. Ambroży Koszutski i ż. jego Brygida z Umińskich pos. Ciołkowa

35410 (Krobia)

1745.27/VI. (Kr.) Elżbieta, c. G. Ant. Sosnowskiego pisarza klucza krob. i Zuzanny -- X. Grab. i MGD. Brygida z Umińskich Koszutska z Ciołkowa

35411 (Krobia)

1746.28/II. (Ciołkowo Dw.) Weronika Eufrozyna Scholastyka, * 11, c. G. D. Stanisł. Glińskiego tenut. Ciołk. i GD. Zofji Dramińskiej -- GD. Stanisł. Rębowski tenut. d. Pudliszki i GD. Zofja z Zapolskich Glińska

35412 (Krobia)

1746.24/IV. (Kr.) Franciszek Antoni, s. G. Jakuba Chłochoła ekonoma klucza krob. i Katarzyny - 2/IV. * -- GD. Maciej Tyborowski komis. gen. bp. pozn. i Brygida z Umińskich Koszutska kl. krzywińska

35413 (Krobia)

1746.7/VI. (Pudliszki) Petronella Barbara, * 5, c. G. Fabjana Wyganowskiego i Franciszki Pileckiej -- G. Jakub Chłochoł ekonom krob. i GV. Franc. Ręboska

35414 (Krobia)

1746.24/VII. (Pudliszki Dw.) Józef Antoni Jan, 29/V. * s. GD. Stanisł. Rębowskiego tenut. d. Pudl. i GD. Marianny z Zamoyskich (?) -- X. Jan R. prob. poniecki i MGD. Zofja Gorzyńska, dza wsi Kokoszki

35415 (Krobia)

1747.6/VI. (Ciołkowo) Aleksander Filip Nereusz Norbert s. GD. poprz. Glińskich [Stanisł. Glińskiego i Zofji z Dramińskich], 24/V. * -- MGD. Piotr Sokolnicki chor. pozn. i Zofja Gorzyńska łowczyna wschowska z Sarbinowa

35416 (Krobia)

1747.29/VIII. (Dw. Krobia) Marianna Mechtylda Róża Sabina, 6/VIII. * c. G. Jakuba Chłochoła ekonoma gen. kl. krob. i Katarzyny -- X. Degórski i G. Zofja Glińska

35417 (Krobia)

1748.4/I. (Żychlewo Dw.) (1747.12/X. *) Jadwiga Teresa Mari. c. G. Jana Chryzostoma Woycickiego dz-a i pos. wójt żychlew. jurysty grodu pozn. i G. Mari. z Baykowskich, -- MD. Jan Gruszczyński sędzia zs. (!) wałecki i GD. Marianna z Gruszczyńskich Majaczewska

35418 (Krobia)

1748.1/V. (Ciołkowo) cerem. Maria Anna Otolia, c. G. Michała Racickiego i Małgorzaty z par. chojnickiej, (47.8/IX. *) -- G. Józef Gliński jej dziad przy cerem. ass.: G. Zofja Glińska, wdowa, jej babka, i Stanisław Gl. syn Zofji pos. Ciołkowa

35419 (Krobia)

1749.24/II. (Dw. Krob.) Walenty Maciej Józef, (* 14), s. GD. poprz. Chłochołów [Jakuba Chłochoła i Katarzyny] -- MGD. Tom. Wierusz Kowalski pis. zs. wschow., i MGD. Zofja Gorzyńska, wd. łowczyna wschowska

35420 (Krobia)

1749.12/VIII. (Żychlewo) Ignacy Stanisł. Kostka, 30/VII. *, s. poprz. G. Woycickich [Jana Chryzostoma Woycickiego i Mari. z Baykowskich], -- X. i GV. Wiktoria Baykowska

35421 (Krobia)

1750.22/III. (Grabianowo) Józef Benedykt, * 21, s. GD. Anton. Sosnowskiego posesora wójt. grabianowskiego, i Zuzanny -- X. i GD. Mari. Woycicka z Zychlewa

35422 (Krobia)

1750.16/IV. (Ciołkowo), * 5, Marja Aniela Zofja, * 5, c. G. poprz. Stanisł. Glińskiego [Stansił. Glińskiego i Zofji z Dramińskich] tenut. Ciołkowa i Zofji Dramińskiej -- MD. Józef Gorzyński łowczyc wschowski dz. Przyborowa i MGD. Konst. Kowalska, ż. Tom. K.

35423 (Krobia)

1750.11/I. (Dw. Krob.) Marcelina Sabina Agnieszka, (4/I. *) c. G. poprz. Chłochołów [Jakuba Chłochoła i Katarzyny] i Katarzyny z Kuligowskich -- X. i GD. Zofja Glińska z Ciołkowa

35424 (Krobia)

1752.25/VII. (Grabianowo) Anna, c. G. Antoniego Sosnowskiego pos. soł. gr. i Zuzanny -- GD. Chryz. Woycicki pos. soł. Żychlewo i GD. V. Wikt. Boykowska

35425 (Krobia)

1753.30/IX. (Ciołkowo) Chryzostom Franciszek Michał, * 14, s. GD. Stan. Glińskiego tenut. Ciołkowa i Zofji z Dramińskich -- GD. Wiktor Chlebowski pos. d. Gostkowa i G. Anna ż. jego

35426 (Krobia)

1754.14/I. (Kr.) Jan Makary, * 2, s. GD. Józefa Kmity gen. ekon. dóbr kl. krob. i Teresy Świerczyńskiej -- MGD. And. Wilczyński i Konstancja z Kołaczkowskich Kowalska ż. pisarza zs. wschow.

35427 (Krobia)

1754.4/II. (K.) (18/I. *) Konstancja Agnieszka, c. N. Franc. i Zofji Kozłowskich ekon. Pudliszek -- MGD. And. Wilczyński i Konst. Kowalska pis. zs. wschowska

35428 (Krobia)

1755.25/II. (Grabianowo) Rajmund Maciej, * 18, s. GD. Ant. Sosnowskiego pos. wójt. Gr. i Zuzanny -- X. i GD. Zofja z Osieckich Gałecka

35429 (Krobia)

1755.19/III. (Ciołkowo Dw.) Franciszka Ludwika Józefa, (* 6) c. MD. Augustyna Błociszewskiego dz-a i pos. C. i Marjanny z Koszutskich -- MD. Piotr K. dz. Ruska i MD. Ludwika Bł. dz. Lubiatówka z par. Dolsk

35430 (Krobia)

1756.23/II. (Ciołkowo Dw.) Konstancja Juljana, c. poprz. GD. Błociszewskich [Augustyna Błociszewskiego i Marjanny z Koszutskich] (* 17) -- GD. Kaz. Bł. dz. Lubiatówka i MD. Bryg. z Umińskich Koszutska dz-a Płaczkowa

35431 (Krobia)

1756.16/V. (Umiętki) Zofja Helena, c. GD. Franciszka Kozłowskiego admin. kl. Kr. i Zofji -- GV. Helena Wilczyńska

35432 (Krobia)

1757.19/VI. (Ciołkowo Dw.) Marjanna Antonina Justyna, * 11, c. poprz. GD. Błociszewskich [Augustyna Błociszewskiego i Marjanny z Koszutskich] -- X. Gub. i MD. Brygida z Umińskich Koszutska dz-a Płaczkowa

35433 (Krobia)

1760.15/IX. (Ciołkowo) chrzestni chłopa: MD. Jakub Trąmpczyński, s. Stanisł. T. dz-a i pos. Grzybowa i MD. Anna z Wilczyńskich Błociszewska dz-a Ciołkowa

35434 (Krobia)

1761.12/V. (Pudliszki Dw.) (4/I. *) Marianna Agn. c. MGD. Andrzeja Wilczyńskiego poses. d. Pudliszki i Urszuli z Kowalskich -- GD. Tomasz Wierusz Kowalski pisarz zs. wschowski dziedzic Skoraczewa z ż. Konst. ass.: MGD. Konstanty Borzęcki z ż. Urszulą

35434 (Krobia)

1761.8/VIII. (Ciołkowo Dw.) Ignacy Wawrzyniec Józef (* 4), s. MD. August. Błociszewskiego dz-a C. i Anny z Wilczyńskich (z wody) 23/XI. cerem. ass.: GD. Andrzej W. pos. Pudliszek i MGD. Cecylia Sułkowska stolnikowa czernich. z Rydzyny

35436 (Krobia)

1764.11/IV. (Kokoszki Dw.) cerem. Marjanna Mechtylda Magdalena, c. G. And. i Zuzanny Czyżewskich -- MG. Ign. Suchorzewski pos. Sarbinowa i Kokoszek - MD. Salomea Koszutska dz-a Mszyczyna

35437 (Krobia)

1765.12/XI. (Kokoszki Dw.) Salomea Elżb., c. poprz. GD. Czyżewskich [And. Czyżewskiego i Zuzanny] tenut. wsi K. cerem. 1/XII. -- GD. And. Wilczyński pos. Pudliszek, Kuczyny, Kuczynki, chor. JKMci z ż. Urszulą, przez deleg. syna ich Ignacego W. i panny Agaty W., c. Stanisł.

35438 (Krobia)

1767.30/III. (Kokoszki Dw.) Balbina Franciszka, (* 21) c. M. Andrzeja i Joanny (!) Czyżewskich tenut. s. K. -- X. i M. Maria Anna z Sokolnickich Suchorzewska

35439 (Krobia)

1767.6/V. (Pudliszki Dw.) Franciszka Nepomuc., (31/III. *), c. MGD. Andrzeja i Urszuli z Kowalskich Wilczyńskich dz-ów i pos-ów P. -- Andrzej Unrug wikary krob. i V. Józefa Trzcińska

35442 (Krobia)

1767.4/XII. (Pudliszki Dw.) Andrzej Ksawery (20/XI. *) s. D. Franc. i Marianny Orłowskich -- GD. Ignacy Wilczyński, mł. z GD. Zofją Kowalską panną

35441 (Krobia)

1768.10/VI. (Kokoszki Dw.) Piotr Antoni Felicjan, s. M. Andrzeja i Joanny Czyżewskich -- MGD. Ign. Suchorzewski dz. Sarbinowa, Kokoszek, z ż. Marią Anną z Sokolnic.

35442 (Krobia)

1768.20/X. (Pudliszki Dw.) Franciszka, * 3, c. MG. And. Wilczyńskiego dz-a Pudliszek, Kuczyny i Kuczynki i żony 2-o v. Urszuli, c. ol. MG. Tom. Kowalskiego podsędka zs. wschow. dz-a Chwałkowa -- MG. Krzysztof Rogowski dz. Grabonoga z ż. z domu Korytowską

35443 (Krobia)

1768.27/X. (Pijanowice) Jan Ludwik Franciszek, * 1, s. M. Walentyna Komorowskiego regenta zs. wschow. i Teresy z Wierzchaczewskich, zast. pos. Pijanowic -- Ludwik Młodziejowski pis. zs. wschowski dz. Nieczajny dóbr kl. krob. pos. z ż. Cecylją z Węgorzewskich

35444 (Krobia)

1768.27/X. (Pijanowice Dw.) cerem. - Anna Joanna Elżb. 67.10/V. *, c. poprz. Komorowskich [Walentyna Komorowskiego i Teresy z Wierzchaczewskich] -- ass. Andrzej Wilczyński dz. Pudliszek i Ewa z Komorowskich, ż. Norberta Kościeskiego zast. pos. d. Drzewca

35445 (Krobia)

1769.10/X. (Pijanowice Dw.) Józef Paweł Michał, s. M. poprz. Komorowskich [Walentyna Komorowskiego i Teresy z Wierzchaczewskich] regentów zs. wschow. (matka Teresa-Katarz. Wierzchaczewska) (12/IX. *) -- JM. Wojc. Dzierżykraj sędzia zs. wschow. dz. Belęcina i Franc. z Skoraszewskich Krzycka klanowa krzywiń.

35446 (Krobia)

1770.23/IV. (Pudliszki) Katarzyna, c. G. Franciszka i Marianny Orłowskich -- X. Gub. i GD. Cecylia z Węgorzewskich Młodziejowska pis. zs. wschow.

35447 (Krobia)

1771.16/X. (Kokoszki Dw,) Jadwiga Teresa Katarz., c. GD. Ant. i Joanny Czyżewskich ("Cizewskich") -- X. i GV. Kat. Laskowska z dw. Krob.

35448 (Krobia)

1773.18/I. z wody we wsi Gołaszyn, Mateusz, s. MD. poprz. Błociszewskich [August. Błociszewskietgo i Anny z Wilczyńskich] (z ol. Anny z Wilcz.) -- MD. Franc. Błoc. sta grojecki i Anna z Bł. Golińska ż. Ant. Los Gol. z Krzyżanowa łowczego gnieźń.

35449 (Krobia)

1773.2/VIII. (Żychlewo soł.) Anna Maria, c. G. Andrzeja Woycickiego i Agnieszki -- X. Gub. i G. Wikt. Boykowska z tegoż soł., ciotka

35450 (Krobia)

1777.9/II. (Żychlewo soł.) Walentyn, (25/I. *) s. G. poprz. Woycickich [Jana Chryzostoma Woycickiego i i Mari. z Baykowskich] pos. soł. -- X. i GV. Józefata Trzcińska

35451 (Krobia)

1780.14/II. (Pudliszki Dw.) Konstancja Ludwika, (13/II. *), c. GD. Ignacego i Franciszki z Golińskich Wilczyńskich dziedziców Pudliszek -- MGD. Franc. Błociszewski sta grójecki z córką Magdaleną Bł.

35452 (Krobia)

1781.12/III. (Ciołkowo Dw.) Kazimierz Józef, (2/III. *) s. M. G. Wojciecha i Franc. Gliszczyńskich -- MGD. Antoni Gl. ojciec ojca i MD. Konstancja Błociszewska dz-a Ciołkowa

35453 (Krobia)

1781.29/IV. (Kuczyna) Michał, s. G. Michała i Katarzyny Szurzyńskich ekonomów z K. -- MD. Wojc. Morawski z ż. Zofją z Pudliszek, pos. Pudliszek i Kuczyny

35454 (Krobia)

1782.21/III. (Pudliszki Dw.) Józef Ignacy Wojc., s. G. Wojc. Morawskiego i Zofji Szczanieckiej pos. Pudl. -- G. Michał S. ojciec matki i Zofja z Nieświastowskich Bojanowska ż. B-go dz-a d. Trzebina

35455 (Krobia)

1783.28/IV. (Pudliszki Dw.) Franciszek a Paulo (2/IV. *) s. M. poprz. Morawskich [Wojc. Morawskiego i Zofji z Szczanieckich] pos. P. -- M. Stanisł. Szczaniecki mł. i MD. Rozalia Bojanowska z Ponieca

35456 (Krobia)

1784.27/VI. (Pudliszki Dw.) Ignacy Pantaleon Kajetan s. MGD. poprz. Morawskich [Wojc. Morawskiego i Zofji z Szczanieckich] pos. Pudl. Kuczyny i Kuczynki -- MGD. Bogusł. Sczaniecki z ż. Franciszką dz-e Zakrzewa i Zołędnicy

35457 (Krobia)

1788.22/IX. (Ciołkowo) Franciszek Marcelin, s. GD. Wojc. Jasińskiego i Eleonory - pos. C. dzierż. -- MD. Aug. Błociszewski dz. C. i Antonina Rosicka

35458 (Krobia)

1789.11/VIII. (Ciołkowo) Bonawentura-Piotr Wojc., s. GD. Wojc. Jasińskiego dzierż. C. i Eleonory z Pomorskich -- MGD. Teofil P. i Augustyn Błociszewski dz. Ciołk. i Ant. Kosicka wdowa

35459 (Krobia)

1791.8/VI. (Pianowice) Antoni Jan, s. N. Józefa Skarzyńskiego ekonoma Pij. i Joanny -- MD. Ludwik Dzierżanowski (!) dz. M. Włostowa i MD. Anastazja Przeradzka pos. Pijanowic

35460 (Krobia)

1793.18/V. (Pijanowice) Jan Nepom., s. N. Józefa Skarżyńskiego ekonoma Pij. i Joanny -- MGD. Kasper Binkowski dzierż. Pij. i Rozalja z Bink. Przespolewska dz-a Pijan.

35461 (Krobia)

1795.28/IV. (Potarzyca) Klara Józefa, c. MD. Józefa Niedźwiedzkiego dzierż. P. i Agnieszki -- MD. Tomasz Raczyński i GD. Klara Krynkowska pos-a kl. krob.

35462 (Stary Gostyń)

1604.25/III. Stanisław, s. GD. Jakuba Janowskiego i Zofji -- GD. Stanisław Chłapowski i Jakub Bianłęski (!)

35463 (Stary Gostyń)

1605.21/VII. (Gola) Jan, s. N. Wacł. Zadorskiego i Anny -- N. Jakub Janowski i Anna ż. N. Mac. J. z Goli

35464 (Stary Gostyń)

1605.18/X. (Gola) Łukasz, s. N. Jakuba Janowskiego i Zofji -- N. Piotr Chłapowski i N. V. Zakrzewska

35465 (Stary Gostyń)

1607.0/III. syn N. poprz. Jakuba Janowskiego z Goli i Zofji Chłapowskiej im. Wojciech -- N. Jakub Bialęcki i V. Anna Bialęcka

35466 (Stary Gostyń)

1610.24/I. (Gola) Ewa, c. N. Wacława Zadorskiego i Zofji -- N. Stan. Mierzewski z Mierzewa i N. Zofja Daleszyńska z Daleszyna i Anna Janowska z Goli

35467 (Stary Gostyń)

1611.24/IV. Wojciech, s. GD. Wojc. Bronkowskiego i Anny -- chrz. nieszl.

35468 (Stary Gostyń)

1611.1/V. Piotr, s. GD. Macieja Janowskiego i Anny -- GD. Wacł. Zadorski i GD. Agnieszka Golińska

35469 (Stary Gostyń)

1613.9/II. Chryzostom, s. GD. Wacława Zadorskiego i Zofji Chłapowskiej -- GD. Piotr Przetocki i GD. Zofja Daleszyńska

35470 (Stary Gostyń)

1616.4/X. Władysław, s. GD. Stanisł. Bronikowskiego i Kat. Daleszyńskiej małż. z Daleszyna -- ND. Lubiatowski z Tworzymierek i ND. Bronikowska z Zytowiecka

35471 (Stary Gostyń)

1621.25/VII. Jan, s. N. Wojciecha Łukomskiego -- N. Stan. Miaskowski i NV. Anna Janowska z Goli

35472 (Stary Gostyń)

1622.27/II. Kazimierz, s. ND. Stanisł. Miaskowskiego zw. Wiatraczek i żony "Wiara" -- Stanisław Oporzewski i Mari. Drzewiecka, wszyscy z Daleszyna

35473 (Stary Gostyń)

1624.14/III. Józef, s. N. D. Jastrzębskiej wdowy, c. N. Jakuba Janowskiego z Goli -- chrz. nieszl.

35474 (Stary Gostyń)

1625.13/VII. Jakub, s. D. Macieja Gołębiewskiego i Zofji -- D. Peregryn Słupski z Drzeńczewa i Zofja wd. Janowska z Goli

35475 (Stary Gostyń)

1626.18/VI. Marjanna, c. ND. Roznieckiego i Anny -- ND. Chłapowski i ND. Kat. Krajewska

35476 (Stary Gostyń)

1626.4/X. Jadwiga, c. N. Jana Zadorskiego i żony jego -- GD. Smigielski z Oporowa i NV. ...

35477 (Stary Gostyń)

1627.12/VII. Jakub, s. ND. Jadwigi -- D. Zofja J. wd. po D. Jakubie

15478 (Stary Gostyń)

1627.7/VII. Marjanna, c. GD. Wacława Zadorskiego i Anny -- GD. Jan Osowski i D. Anna Janowska

35479 (Stary Gostyń)

1627.29/XI. Andrzej, s. ND. Jana Roznieckiego i Anny -- ND. Wojciech Rozbicki z Kopczyska i Anna Janowska matka żony D. Rożnieckiego

35480 (Stary Gostyń)

1629.30/XI. Andrzej, s. ND. Wojc. Skarszewskiego i Jadwigi Kośmidrówny -- ND. And. Bujalski i GD. Ewa Karchowska z Belęcina

35481 (Stary Gostyń)

1629.7/I. Jan, s. ND. Stanisł. Janowskiego i Jadwigi -- ND. Piotr Niemierzycki i ND. Barbara Niemierzycka

35482 (Stary Gostyń)

1629.(między IX. a X.) Zofja c. poprz. ND. Rożnieckich [Jana Roznieckiego i Anny] -- N. Wawrzyniec Janowski i ND. wd. Zofja J.

35483 (Stary Gostyń)

1630.22/IX. (Gola) Stafan, s. ND. Macieja Golebowskiego i Zofji -- ND. And. Janowska i N. Anna Osowska

35484 (Stary Gostyń)

1630.26/XI. Stefan, s. ND. Jana Roznieckiego i Anny -- N. And. Janowski i N. Anna Osowska

35485 (Stary Gostyń)

1630.15/XII. Barbara, c. ND. Wacława Zadorskiego i Anny -- ND. Jan Radzewski i N. Zofja, ż. D. Jana Z.

35486 (Stary Gostyń)

1632.10/I. Erazm, s. ND. Jana Miniszewskiego (?) z Daleszyna i Katarzyny -- chrz. nieszl.

354887 (Stary Gostyń)

1633.24/X. Zofja, c. ND. Stanisł. Janowskiego i Jadwigi - z Goli -- ND. Jan Chłapowski i ND. Ewa Zadorska z G.

35488 (Stary Gostyń)

1605.6/II. GD. Adam Kąkolewski x Agnieszka, c. GD. Wojc. Zadorskiego

35489 (Stary Gostyń)

1607.18/II. ND. Andrzej Sawiczki x GD. Zofja Janowska

35490 (Stary Gostyń)

1613.19/II. D. Andrzej Bartoszewski x Barbara Janowska -- D. Jerzy Chłapowski, Jakub Białęski

35491 (Stary Gostyń)

1622.14/VII. N. Maciej Gołębiewski ze wsi Gola x Zofja, c. N. Macieja Janowskiego -- Wacław Zadorski i Adam Jastrzębski

35492 (Stary Gostyń)

1622.14/VII. N. Tom. Kliczewski ze wsi Gola x Agnieszka, c. N. Mac. Janowskiego -- N. Krajewski i N. Zięmecki

35493 (Stary Gostyń)

1628.22/X. N. Jan Paprocki sługa krobonera starogostyń. x honesta V. Elżbieta, c. Jana zw. Swot obyw. gostyń. -- św. nieszl.

35494 (Stary Gostyń)

1689.8/V. X. Piotr Franciszek Daleszyński kanonik gn., pozn., prob. kostrzyń. w dzień sw. Stanisława "peracta missa domum sese lecticae gestamine conferens post aliquot ab Ecclesia nostra passus equis nescio quo errore agitatis ad ferram profilit, crus fregit." 14 sacramentis munitus facto festa mento quo Ecclesiae nostrae Septingentos tlow in bonis Daleszyno sorte sua paterna assignavit onos tapetis etc. obdormivit, poch. tu

35495 (Stary Gostyń)

1693.21/IV. † Jan Daleszyński poch. Ref. Osieczna

35496 (Stary Gostyń)

1693.6/VII. † puella Zofja, c. GD. Bronikowskiego z Goli poch. 8 cm.

35497 (Stary Gostyń)

1693.26/VIII. † puella l. 5, c. GD. Daleszyńskiego w Daleszynie. poch. grob. w kośc.

35498 (Stary Gostyń)

1693.17/IX. † w Malewie Dorota Dąbska poch. cm.

5499 (Stary Gostyń)

1694.2/XII. poch. (Malewo) N. Wojciech Kraszewski, poch. w grobie krewnych Wierzchowskich

35500 (Stary Gostyń)

1695.7/III. (Daleszyn) poch. N. Wojc. Skąpski

35501 (Stary Gostyń)

1696.21/VII. (Gola) poch. N. Stanisł. Moczulski

35502 (Stary Gostyń)

1697.27/XII. (Malewo) † N. Katarzyna Przyborowska poch. w Poznaniu u Dominikanów

35503 (Stary Gostyń)

1698.11/IX. (Daleszyn) poch. w gr. Daleszyńskich N. Elżbieta Miserska

35504 (Stary Gostyń)

1704.29/IV. (Daleszyn) † M. Konstancja Potocka poch. Osieczna

35505 (Stary Gostyń)

1704.30/VI. (Daleszyn) † Adam Daleszyński bez sakrum., bo na więcej niż tydzień przed † stracił całkiem przytomność. " Sepultus in Eccl. nostran non quasi Daleszyński sed quasi mendicus et pauper. Tales fulrint tutores, seu potius et verius Taki był pan oyczym grzeczny".

35506 (Stary Gostyń)

1711.10/XI. (Daleszyno) † MGD. Zofja Daleszyńska wd. około 80-letnia babka MD. Franciszka D-go, obec. dziedzica w Daleszynie 14/XI. poch. w gr. Daleszyń.

35507 (Stary Gostyń)

1713.10/X. (Gola) † G. D. Teresa z Gostkowskich Łojewska poch. 16 w grobie Przyborowskich

35508 (Stary Gostyń)

1713.17/XI. (Wycisłów) † przez 5 letni Kazimierz, s. GD. Franc. Bronikowskiego tenut. Wycisłow. i Marianny Raczyńskiej

35509 (Stary Gostyń)

1713.15/XII. (Gola) † Anna, 1 r., 4 m., 5 dni, c. G. Mac. Borzęckiego i Eleonory Olszewskiej dz-ów wsi Goli, poch. 16 tu

35510 (Stary Gostyń)

1714.4/III. (Gola) † Michał Franciszek, s. GD. Macieja Stanisł. Borzęckiego i GD. Eleon. Olsz.

35511 (Stary Gostyń)

1715.5/VIII. (Daleszyno) † Anna Raczyńska, ż. GD. Franciszka R. subprefekta daleszyńskiego, † po wydaniu na świat dziecka

35512 (Stary Gostyń)

1715.12/IX. (Daleszyno) † dziecko 1 miesiąc, dni 11, Stefan, s. Franciszka Raczyńskiego podstarość. daleszyń. i Anny

35513 (Stary Gostyń)

1715.19/XII. (Nowiec) † G. Jan Karski mł., przybysz z Nowca poch. 22

35514 (Stary Gostyń)

1717.15/VIII. (Gola) † Andrzej Tomasz, 9 mies., s. G. Mac. Borzęckiego i Eleonory Olszewskiej, poch. 17

35515 (Stary Gostyń)

1718.12/XI. (Karlin) † Zofja Domicela, 8 mies., c. GD. Anton, Wierusz Niemojewskiego i Zofji Błeszyńskiej tenut. wsi Karlin na Sl. tam przez pożar ad sum mam penurdam redactorum

35516 (Stary Gostyń)

1718.21/XII. (St. G.) † GV. Marianna Miedzianowska, poch. 5 "iam provectae aetatis"

35517 (Stary Gostyń)

1718. MD. Marianna Radońska vaede debitis et infirma et sine ullis literis commendabitis, ac sine ullis victualibus ex lectoca ad domum praeprosituralem deducta, atque in maiori hypocausto contra meam voluntatem, cum meo et familiae incommodo quam per vim collocata et derelicta fuit, mirantibus summam praefate Mae Duae indiscretionem, omnibus fere, quibus hoc notum fuit, hominibus

35518 (Stary Gostyń)

1721.19/II. (Daleszyno) † Matrona Nobilis sed paupercula Zofja Bronikowska poch. 20 cm.

35519 (Stary Gostyń)

1721.15/VI. (z Baranowa w z. wieluń.) przybył GD. Felicjan Tomicki umierający, z żoną swoją G. Zofją Trepkówną i synem Józefem uczynił spowiedż generalną z całego życia i tu † poch. 16

35520 (Stary Gostyń)

1721.19/VIII. (Daleszyno) † GD. Wiktorja z Potockich Radońska, ż. Franciszka R. poses. d. Daleszyno

35521 (Stary Gostyń)

1721.14/IX. (Śrzem) GD. Konstancja z Zuchowskich Jaruchowska przywieziona umierająca † w dzień narodz. N. M. P. poch. 16

35522 (Stary Gostyń)

1721.10/XII. (Dusina) † l. 3 Wiktorja Ludgarda, c. G. Jana Jaraczewskiego i Anny, poch. 12

35523 (Stary Gostyń)

1722.8/VI. (Dusina) † G. Piotr Zuromski, poch. 11

35524 (Stary Gostyń)

1724.26/II. (Gola) † GD. Kat. Bienkowska staruszka, ok. l. 90, wdowa poch. Reform. Osieczna

35525 (Stary Gostyń)

1724.21/IV. (Dusina) † morte horrenda Stanisław Jankowski podstarości dusiński, od wypadku z bronią palną

35526 (Stary Gostyń)

1728.27/VIII. (Dusina) † 1 rok, 2 m. Marianna c. G. Marcina Żernickiego ekonoma Dus. i Barb. poch. 28

35527 (Stary Gostyń)

1729.4/II. (Rokosowo) † Regina Pulnarska, ż. G. Wojciecha P. ekonoma Rokossowskiego poch. Osieczna

35528 (Stary Gostyń)

1737.16/VIII. (Daleszyn) † MD. Antoni Rokoszewski

35529 (Stary Gostyń)

1744. (Gola) † G. Antoni Rogowski sługa MD. Józefa Madalińskiego posesora Goli

35530 (Stary Gostyń)

1753.17/IX. (Daleszyn) † GD. Katarzyna Sliwnicka l. 66

35531 (Stary Gostyń)

1759.10/II. (Daleszyn) † MD. Wojciech Mankowski poch. Ref. Osieczna

35532 (Stary Gostyń)

1762.7/IV. (Kosowo) † MG. Anna Zabelska l. ponad 50

35533 (Stary Gostyń)

1762.8/V. (Malewo) † MGD. Walentyn Sobocki tenut. malewski, l. ok. 60

35534 (Stary Gostyń)

1770.7/IV. (St. G.) † N. Jan Giwartowski z woj. gn. mł., l. ok. 25, służący jako ek. na prob.

35535 (Stary Gostyń)

1773.15/II. (Daleszyn) poch. MD. Katarzyna z Manikowskich Będowska ciało eksport. do Ref. w Osiecznej

35536 (Stary Gostyń)

1772.23/VI. (St. G.) zamord. G. Jan Ochęcki dworz. proboszcza St. Gost. z rozkazu MD. Wawrzyńca Będorskiego podczaszego łomżyń., dziedzica Daleszyna przez jego strzelca dwor. Jana akatolika zastrzelony

35537 (Stary Gostyń)

1785.19/XI. (Kossowo) † dziewczynka 6 tygodn. Teresa, c. M. Józefa i Julianny z Raczkowskich Mąkowskich, 20/XI. poch.

35538 (Stary Gostyń)

1787.29/XII. (Daleszyn) † MD. Wawrzyniec Będorski podczaszy łomżyński, l. 67 poch. cm. St. Gost. 1788.3/I.

35539 (Kępno)

1686.23/IX. Cyprjan Stanisław s. J. MGD. Cyprjana z Kręska Kręskiego hr. S. J. R. tenutariusza dominium kępińskiego i Katarzyny z Nadola Łąckiej -- JD. Karol Annibal hr. Donau, pan na Wartenbergu i Bralinie i JMD. Wojc. Urbański klan wieluń. sta grabowiecki i tarnaw. Joanna z Brzustowskich Denhoff wdzina trocka

35540 (Kępno)

1687.28/XII. Tomasz Konst. s. poprz. Kręskich [Cyprjana z Kręska Kręskiego hr. i Katarzyny z Nadola Łąckiej] -- JD. Jan hr. Leszczyński podczaszy kor. sta ostrzeszow. i Kat. z Kurozwęk Olszowska ścina wieluń.

33541 (Kępno)

1689.9/V. Ignacy Franciszek Ksawery, s. poprz. Kręskich [Cyprjana z Kręska Kręskiego hr. i Katarzyny z Nadola Łąckiej] -- chrz. biedni

35542 (Kępno)

1690.27/VI. Ludmiła Teresa c. poprz. Kręskich [Cyprjana z Kreska Kręskiego hr. i Katarzyny z Nadola Łąckiej] -- JD. Karol Annibal de Donau hr. S. J. R. i dz. Wartenberga i Bralina i GD. Anna Chlebowska z d. Siewierska. Katol.

35543 (Kępno)

1692.4/XI. Konstancja Barbara c. GD. Stanisława Obockiego i GD. Wardęckiej inquilinów z K. - Nobilibus -- G. Jan Wierusz Niemojewski i GV. Anna Niemojewska

35544 (Kępno)

1701.16/I. Joanna Marjanna, c. J. M. D. Józefa-Wiktora na Olszowej Olszowskiego dz-a w K., ścica wieluń. i Ewy -- G. Stefan Wężyk z żoną

35545 (Kępno)

1703.2/XII. Andrzej, s. J. M. D. Józefa Wiktora Olszowskiego ścica wieluń. i Ewy Sznaidrówny -- Rafał z Osin Wężyk pisarz zs. wieluń. i M. Katarzyna Urbańska klanowa wiel. ścina grabowska

35546 (Kępno)

1705.28/V. Stanisław, s. poprz. Olszowskich [Józefa Wiktora Olszowskiego i Ewy z Sznaiderów] -- M. Eryk Lins obertlejtn. leg. szwec. i M. Helena Wężykowa z Myjomic ż. M. Rafała z Osin W. pisarza zs. wieluń.

35547 (Kępno)

1707.8/II. Andrzej-Józef, s. poprz. Olszowskich [Józefa Wiktora Olszowskiego i Ewy z Sznaiderów] (matka Ewa-Małgorzata) -- GM Jan Grudziński i Wiktorja wdzi. kijowska

35548 (Kępno)

1711.3/X. Franciszek Mikołaj s. poprz. Olszowskich [Józefa Wiktora Olszowskiego i Ewy z Sznaiderów] dz-ów K.

35549 (Kępno)

1714.2/XII. Antoni Aleks. s. JMD. Tyburcego Chriniewieckiego i Ewy Marjanny -- JMD. Jarosław Niemojewski sędzia zs. wieluń. i MD. Podstola (!) z Grębanina

35550 (Kępno)

1716.27/IX. Joanna Konstancja c. GD. Mich. Wolffa i Blandyny Olsososkiej (?!) -- MD. Tyburcy Hryniewiecki i MD. Helena Wężykowa z Myjomic

35551 (Kępno)

1710.2/I. (31/XII. *) Stefan s. N. Stanisława Zaleskiego i Heleny -- Stanisław król. polski Mich. Tarło wdzic smol. Kat. Warszycka klanowa łęczycka

35552 (Kępno)

1708.26/X. Szymon, s. poprz. N. Zaleskich [Stanisława Zaleskiego i Kat. z Warnyckich] --MG. Adam Sierputowski koniuszy króla pol. i referendarzowa kor.

35553 (Kępno)

1718.23/IV. Wojciech, s. N. Ignac. Markowskiego i Magdaleny -- GD. Jan Olszowski gub. dobr.

35554 (Kępno)

1721.0/IX. bl. Mateusz i Michał, ss. Stanisława Zaleskiego karczmarza kraszkowskiego †-go 23/IV. r. b. i Heleny -- chrz. nieszl. tylko N. Franciszek Kosucki

35555 (Kępno)

1732.17/II. cerem. Antoni-Jan, s. MD. Stanisł. Olszowskiego dz-a d. K., 1726 *, z M. Zofji z Trepków -- MD. Ant. Niemojewski podczaszy liwski i Zofja Stoińska podstolina łukowska

35556 (Kępno)

1686.8/VII. GD. Marcin Kobierzycki x Marjanna Gosławska c. Jana G. dz-a d. Mechnitz z chorągwi husar. klana wieluń. -- Jan hr. Leczyński podcz. kor. sta ostrzeszow., Swiętosław Tokarski dz. Tokarzewski

35557 (Kępno)

1686.29/VII. G. D. Władysław Staszowski x GD. Rozyna Tyszkiewiciana vidua z Litwy rodem -- G. Franc. z Osin Wężyk dz. m. Praszka Wacł. Olszowski dz. cz. Doruchowa, Jan Gosławski dz. Michnicki etc.

35558 (Kępno)

1686.1/IX. G. Djonizy na Chmieleniu Chmielenski ekonom z K. x Ewa Eleonora de Stachau Kaldenbornowna GD. Wilberta de Stachau Kaldenborna dz-a wsi Wasserienisch i Ostrowin, siostra -- GD. Marcin na Olszowej Olszowski sta wieluń. GD. Adam na Olszowej Siewierski etc.

35559 (Kępno)

1686.0/IX. GD. Marcin z Kołdowa Kołdowski x G. Marianna Dzierazinska -- GD. Cyprjan Kręski tenut. d. Kępno i G. Ludwik Chmieleński

35560 (Kępno)

1688.6/VII. MGD. Rafał Tworzyjański łowczy wschow. x JD. Eleonora Kręska -- JD. Cyprjan K. i Adam Siewierski, Eustachy Rozdrażewski

35561 (Kępno)

1690.15/I. GD. Andrzej Zeromski x GV. Jadwiga Szczypierska Myśniowska incola -- Jan Lenczewski podczaszy K., sta ostrzeszow., Cyprjan hr. Kręski tenut. K. Jakub z Mikoszyna Węgierski dz. Kobylej Góry

35562 (Kępno)

1711.15/II. M. Stanisław Vulf maja x MD. Blandina (Olszowska) starościanka -- MD. Stanisław Nieszkowski i MD. Wężyk

35563 (Kępno)

1714.10/II. M. Tyburcy Chrinowiecki x J. D. Marjanna Ewa starościcowa wieluń. wdowa, dz. Kępna -- MGD. Stanisław Nieszkowski etc.

35564 (Kępno)

1719.13/VII. Józef Wolski x M. Anna Olszowska -- MD. Wojc. Gosławski i MD. Andrzej Wolff

35565 (Kępno)

1687.29/I. † MGD. Marcin na Olszowej Olszowski star. wieluński dziedzic K. l. ok. 34, phtisi gravissima poch. Częstochowa

35566 (Kępno)

1690.1/III. † Katarzyna z Nadola Łącka l. 67, phtisi, wdowa, poch. Bernard. ostrzeszow.

35567 (Kępno)

1694.9/XI. † Adam Sobocki l. 6, s. G. D. Jana Stanisł. S. i Kat. Wardenskiej

35568 (Kępno)

1712.22/II. † MD. Józef z Olszowej Olszowski, dz. Kępna, sta ... wieleński poch. Kępno

35569 (Kępno)

1715.15/I. † M. Andrzej Olszowski l. 8, s. MGD. Małgorzaty Chryniewieckiej

35570 (Kępno)

1716.30/XI. Antoni, dziecko M. Tyburcego Hrinowieckiego i MD. Ewy

35571 (Kępno)

1717.20/II. † MD. Ewa Chrinowiecka dz-a K.

35572 (Kępno)

1717.4/VI. † Józef, dziecko MD. Hrinowieckiego i Ewy dz-ów K.

35573 (Kępno)

1721.10/VII. † GD. Jan Krasowski ekonom w K.

35574 (Kępno)

1728.12/V. † GD. Jerzy Pierzklewic administr. dworu w K.

35575 (Kępno)

1748.29/VII. † Fabjan dziecko MD. Kostro

35576 (Rogoźno)

1808.6/XI. (Sierniki) ch. Władysław Napoleon Emeryk, ur. 1806.5/XI. s. G. Ignacego hr. Radolińskiego i Anny z hr. Kwileckich -- G. Stanisław Fischer gen. w. p. G. Petronella Błeszyńska st. brodnic.

35577 (Rogoźno)

1808.7/VIII. (Sierniki) cer. Gabriela Emilia, c. poprz. Radolińskich [Ignacego hr. Radolińskiego i Anny z hr. Kwileckich], ur. 1/IV. -- Antoni Kwilecki i Wiridiana z Radolin. Fiszerowa

35578 (Rogoźno)

1810.24/V. (R.) ch. Celestyny Stanisławy Józefy, c. G. Józefa Trzebiatowskiego lat 26 i Anastazji Zakrzewskiej lat 24, ur. 19/V. -- Piotr Trzebiat. dziad i Eleonora Łokuciewska Józefa Brudzewska

35579 (Rogoźno)

1811.10/XI. (R.) ch. Ksawerego Stanisława Kostki, s. G. Józefa Kiedrowskiego lat 36 i Kunegundy Smorawińskiej lat 37, ur. 1/XI. -- ks. Ksawery Ulatowski kanon. kat. pozn. prob. koleg. kaliskiej, GD. Teofila Tomicka z Budziszewa

35580 (Rogoźno)

1812.12/I. (R.) ch. Stanisława Łucjana Ignacego, s. Nob. poprzed. Trzebiatowskich [Józefa Trzebiatowskiego i Anastazji z Zakrzewskich] (ojciec lat 27, matka Józefa Anastazja Zakrzewska l. 25), ur. 7. -- ks. Jan Lucke i G. Weronika Korytowska, Melchjor Korytow. l. 50

35581 (Rogoźno)

1814.31/VIII. (Ninino) ch. Magdaleny Teresy, c. N. Michała Konopnickiego i Marianny z Kołaczkowskich, ur. 27/VII. -- G. Teodor Dębiński, Teresa Lipska

35582 (Rogoźno)

1815.17/IX. (Ruda) ch. Jana Nepom., s. G. Ignacego Rynarzewskiego pos. wsi Ruda i Witktorii Sipniewskiej, ur. 16/V. -- Salomea Lubomęska podsędkowa

35583 (Rogoźno)

1816.10/IV. (R.) ch. Ignacego Józefa, s. G. poprz. Trzebiatowskich [Józefa Trzebiatowskiego i Marianny z Kołaczkowskich], ur. 7. -- chrz. nieszl.

35584 (Rogoźno)

1816.15/IV. (R.) ch. Jakuba Franciszka Teodora, s. G. Ignacego Rynarzewskiego i Petronelli z Krzymieniewskich, ur. 9, -- G. Wiktoria Rynarzewska

35585 (Rogoźno)

1821.19/IX. (Runowo) ch. Jakuba Franc. Teodora, ur. 16, s. G. Piotra Korytowskiego dziedzica Run. i Franciszki Węsierskiej. -- G. Franc. Nieżuchowski i G. Barbara z Żółtowskich Biegańska

35586 (Rogoźno)

1827.9/V. (Września) ch. Jakuba Bolesława, ur. 1827.30/IV., s. G. Wincentego Daleszyńskiego i Leopoldy Chrościckiej, pos. Dominowa, -- G. Jakub Dal. z Dominowa i G. Katarzyna Jasińska ze wsi Mogiełka

35587 (Rogoźno)

1827.13/IX. (Runowo) ch. Jadwigi Konstancji Wiktorii, ur. 5, c. G. Piotra Korytowskiego, dziedzica Runowa już zmarłego i Franciszki Węsierskiej, -- G. Józef Dyczkowski i Ludwika Węsierska, 30/IX. cerem. Józef Węsierski dz. Strzałkowa

35588 (Rogoźno)

1828.23/IX. (Ninino) ch. Józef Dominik, ur. 4/VIII., c. GM. Franciszka Skarzyńskiego poses. dóbr Ninino, i Franciszki Łakomickiej, -- ks. Józef Hańczewski dziekan emeryt obornicki, coratus z Ludom i praenobilis Józefa Łakomicka, ż. dziedzica Dąbrówki, Wojciech Ł., mł. i GD. Teresa Lipska ż. dziedzica Ludom

35589 (Rogoźno)

1829.27/IX. (R.), ch. Władysławy, c. G. Jana Tomickiego już zmarłego i G. Julianny z Rokossowskich dz-ów Budziszewa. -- ks. Feliks Laskawski, komendarz rogoziński i DV. Franciszka Korytowska

35590 (Rogoźno)

1830.9/V. (Ninino) ch. Stanisławy Katarzyny, ur. 30/IV., c. G. poprzed. Skarzyńskich [Franciszka Skarzyńskiego i Franciszki z Łakomickich], pos. N. -- JM. Ignacy Lipski dz. Ludom i GD. Marianna Czerwińska

35591 (Rogoźno)

1831.24/XI. (Rudnicze), ch. Emilii Franciszki, ur. 29/IX., c. G. Kaliksta Zakrzewskiego dziedzica R. i Seweryny Lipskiej. -- GD. Teodor Dembiński landrat wągrowiecki i Franciszka Wilczyńska dziedz. Szołdr

35591a (Rogoźno)

1833.27/VII. (Ninino), ch. Antoniny Onufrii, ur. 12, c. poprz. Skarżyńskich [Franciszka Skarżyńskiego i Franciszkli z Łakomickich] pos. N. -- G. Wiktor Łakomicki pos. Kiączyna i GD. Teresa Lipska z Ludom

35592 (Rogoźno)

1834.3/IV. (R.), ch. Władysławy Józefy Konegundy, ur. 26/II., c. G. Antoniego Chrzanoskiego komornika król. i Teofili Sławkowskiej --chrz. nieszl.

35593 (Rogoźno)

1835.3/II. (Rudnicze), cerem. Teodory, c. poprz. G. Zakrzewskich [Kaliksta Zakrzewskiego i Seweryny z Lipskich], ur. 1833.15/XII., -- GD. Tadeusz Radoński i GD. Salomea Zakrzewska, oboje dziedzice dóbr, on Górki Kociełkowskiej, ona Młynowa

35595 (Rogoźno)

1837.25/VI. (Runowo) ch. Piotra, ur. 24, s. nieśl. GD. Franciszki Korytowskiej wdowy dz-i R. -- chrz. chłopi

35596 (Rogoźno)

1837.2/X. (Runowo) GD. Franciszka z Węgierskich Korytowska wdowa dziedziczka R., chrzci swe nieślubne dzieci: Franciszka, ur. 1829.8/I., Irenę, ur. 1831.21/X., Franciszkę, ur. 1833.29/III., Feliksa, ur. 1834.30/IX., Walerię, ur. 1835.21/XII. -- chrzestni ich wszystkich nieszlachta. Na marginesie nazwani wszyscy Korytowskimi

35597 (Rogoźno)

1841.1/IV. (Poznań-Sierniki) ur. Hugon, s. MGD. Władysława hr. Radolińskiego szambelana dziedz. Siernik i Jarocina i MGD. Józefy Radolińskiej (Wklejone)

35598 (Rogoźno)

1842.9/XI. (Ninino) ur. Klementyna Cecylia, ochrz. 1843.23/I., c. Faustyna Radońskiego i Eleonory Rad. dz-ów N. -- Józef R. z Rudnicza i Rozalia Kierska

35599 (Rogoźno)

1843.25/I. (Rudnicze) ur. Adam, chrz. 3/I. (raczej odwrotnie), s. Józefa Radońskiego i Ludwiki Kierskiej dz-ów Rudnicza. -- Józef K. dz.

35600 (Rogoźno)

1842.9/V. (Wełna, Grudna) ur. Maria Georgia Józefa Faustyna, chrz. 1843.14/IX., c. G. Kazimierza Grabowskiego dziedzica Topoli i posesora Grudny i G. Bronisławy Bojanowskiej -- JM. Józef Gr. dz. Łukowa i Wełny i GD. Faustyna Rychłowska prababka

35601 (Rogoźno)

1844.16/VI. (Grudna) ur. Władysława Faustyna Benona Joanna, chrz. 23/VI., c. poprz. JM. Grabowskich [Kazimierza Grabowskiego i Bronisławy z Bojanowskich] dz. Topoli -- Józef Gr. dz. Łukowa, dyr. Ziemstwa i Benona Bieganowska dziedziczka

35602 (Rogoźno)

1845.23/VIII. (Owieczki) ur. Michalina, chrz. 26/VIII., c. Walentego Połczyńskiego dziedzica O. i G. Nepomuceny Gorskiej. -- Piotr Koczorowski i Antoni Kulczyński

35603 (Rogoźno)

1846.25/XI. (R.) ur. Teofil Konrad, chrz. 28/XI., s. G. Faustyna Chmary poses. i Doroty Palickiej -- Nepomucena Chmara i nieszl.

35604 (Rogoźno)

1842.9/XI. (Ninino) ur. Klementyna Karolina, chrz. 1843.23/I., c. Faustyna i Eleonory Radońskich dz. Ninina. -- Rozalia Kierska dz. z Brzezin i Józef Radoński dz. Rudnicza (luźne świad.)

35605 (Rogoźno)

1850.3/VII. ur. Włodzimierz Heliodor s. poprz. Radońskich [Faustyna Radońskiego i Eleonory] w Nin., chrz. 1850.17/X. -- Hieronim Taczanowski z Słaboszewa i Franciszek Radoński z Dominowa

35606 (Rogoźno)

1854.2/VI. w Nininie ur. Emilia Rozalia c. poprz. Radońskich [Faustyna Radońskiego i Eleonory] dz. N., ch. 1854.3/IX. -- Paulina Radońska dziedziczka Krześlic i Augustyn Grabowski z Gorzewa

35607 (Rogoźno)

1846.7/XI. (Owieczki) ur. Franciszek Włodzimierz, s. poprz. Połczyńskich [Walentego Połczynskiego i Nepomuceny z Gorskich] chrz. 28/XII., -- chrz. nieszl.

35608 (Rogoźno)

1847.7/VI. (Miedzylesie) ur. Ignacy Marcelin, s. GM. Teodora Kiedrzyńskiego i G. Tekli Modlibowskiej dziedziców M. -- Nepom. Moszczeńska dziedziczka Przysieki i Marcjan Krasicki

35609 (Rogoźno)

1848(17/XII. ur.)16/I. ch. Marianny Klementyny, c. poprz. G. Połczyńskich [Walentego Połczyńskiego i Nepomuceny z Gorskich] dz. Owieczek -- G. Jan Wieldzyński i Maria Gorska

35610 (Rogoźno)

1849.14/II. (Owieczki) ur. Helena Wanda, chrz. 9/IV., c. poprz. Połczynskich [Walentego Połczyńskiego i Nepomuceny z Gorskich], -- GV. Marianna Daleszyńska

35611 (Rogoźno)

1849.15/XII. (Rog.) ur. Tomasz Jan, s. poprz. Chmarów [Faustyna Chmary i Doroty z Palickich] poses. -- Karol Palicki i Nepomucena Ch.

35612 (Rogoźno)

1851.22/IV. ur. (Gołańcz) Józefa Rozalia, chrz. 4/IX., c. G. Józefa Wałdowskiego o Praksedy Kiedrzyńskiej poses. -- Teodor K. dz. Międzylesia i Monika K. v.

35613 (Rogoźno)

1854.3/VII. ur. (Studzieniec) Ignacy, chrz. 30/VII., s. G. Jana Nepomucena Dobrogoyskiego ekonoma i Teofili Siemiątkowskiej -- chrz. nieszl.

35614 (Rogoźno)

1808.13/IV. (Rog.) pochow. G. Prakseda Magdalena Szymańska l. 72, zostało 3 dzieci

35615 (Rogoźno)

1809.17/X. (Rog.) pochow. Teofila, c. G. Andrzeja Węsierskiego i Wiktorii Krzywosińskiej, l. 8

35616 (Rogoźno)

1812.10/IX. (Grudno) pochow. M. Stanisł. Borzewski, l. 68

35617 (Rogoźno)

1814.8/III. (Schmielhausen) pochow. G. Ignacy Baranowski l. 40, została żona i 2 córki

35618 (Rogoźno)

1816.22/I. (Runowo) pochow. G. Józefa de Gołeckie Korytowska, † w Pozn. po połogu 20/I., l. 23

35619 (Rogoźno)

1816.4/III. (Studzieniec) pochow. G. Ignacy Olszewski, 1/III. †, l. 65

35620 (Rogoźno)

1816.3/VIII. (Schmielhausen) pochow. G. Stanisław Stobiński mąż Franciszki z Bielińskich, l. 75, such.

35621 (Rogoźno)

1823.28/II. (Rog.) pochow. G. Karolina Szymańska, l. 25, krosty

35622 (Rogoźno)

1824.30/IX. (Rog.) † G. Antoni Dybysławski adwokat, l. 52, such.

35623 (Rogoźno)

1833.7/III. (Studzieniec) † GD. Wiktoria Bieczyńska, wdowa l. 61, dziedziczka Grąblewa

35624 (Rogoźno)

1837.2/VII. (Sierniki) † JMD. Gabriela Amelia hr. Radolińska, v. l. 29, dz-a Siernik, c. JMD. hr. Ignacego R. już †-go. Zostali brat i siostra, morbo hydropico

35625 (Rogoźno)

1838.16/IX. (Poznań, Rudnicze) † G. Kalikst. Zakrzewski dz. dóbr Rudnicz, l. 36, została wdowa Seweryna i 3 dzieci

35626 (Rogoźno)

1828.25/V. (Studzieniec) Nob. Antoni Dobrzycki mł., pis. dworski, l. 22 zaśl. Joannę Więckowską, v. l. 22, ob. ze Stud. -- sw. nieszl.

35627 (Rogoźno)

1830.7/V. (Rog.) G. Nepomucen Dobrecki (!) mł. l. 30 zaśl. G. Prowidencję Korytowską, v. l. 20, -- G. Maksymilian Dobroniecki i Jan Nepom. Słupecki

35628 (Rogoźno)

1842.19/IV. (Rog.) GD. Edward Lubomęski mł. ol. 30 pos. wsi Hutka zaśl. G. Emilię Anton. Kwiatkowską v. z Rog., l. 16 -- G. Teofil Paliszewski i Karol Arendt

35629 (Rogoźno)

1842.19/X. (Rog.) G. Aleksander Olszewski szewc, l. 29 zaśl. pudica Antonina Gorska v. l. 26 z Rog. -- św. nieszl.

35630 (Rogoźno)

1844.24/VII. (Międzylesie) GMD. Józef Wałdowski mł. l. 36 z Glesna zaśl. GMD. Praksedę Kiedrzyńską v. l. 26, c. dziedz. Międzylesia -- G. Klemens Tur dziedzic Trzeciewnicy, Łuk. Cielecki posesor Bielaw

35631 (Rogoźno)

1848.13/IX. (Owieczki) G. Jakub Bolesław Daleszyński l. 22, mł. zaśl. G. Mariannę Goską v. l. 23 -- G. Józef D. i G. Jan Lubomęski

35632 (Rogoźno)

1853.21/VI. Praenoblis Feliks Wize mł. z Pakosławic l. 24 zaśl. pudicam Konstancję Dutkiewicz v. z Potulic l. 22 Marian Cybulski i Kazimierz Szymański

35633 (Rogoźno)

1855.16/X. (Rog.) G. Nikodem Zawadzki mł. l. 27 zaśl. G. Emilię Ciesielską v. l. 26 -- św. nieszl.

35634 (Rogoźno)

1864.18/X. Konstanty Grabski wd. z Ciemierowa 43 zaśl. Justynę Szpotańską v. z Siernik 29 -- dr Leon Wituski i Antoni Pfitzner ob. z Pozn.

35635 (Rogoźno)

1869.31/X. G. Julian Garszyński mł. dziedzic Żabna par. Sobótka w Kr. Pol., l. 35 i pół, zaśl. GV. Klementynę Radońską z Ninina l. 27 -- G. Tadeusz R. i Teodor R., ob. z Pozn.

35636 (Rogoźno)

1882.26/IX. Stanisław hr. Sokolnicki mł. z Pogrzybowa zaśl. Stanisława Anna Balbina Laskawska v. z Runowa -- dr med. Piotr L. z Wągrówca

35637 (Brenno)

1659. (? data ta figuruje między 1615 a 1628 ?) 1619 ? † J. M. P. Paweł Lubikowski podstarości wijewski

35638 (Brenno)

1659 (?) † J. M. P. Maciej Bojanowski dzierż. Wijewki któremu córkę ścięto

35639 (Brenno)

1634. we wtorek po św. Trójcy † JMP. Mikołaj Tarnawiecki aredarz i dzierżawca włoszakowski i wijewski, fundator kość. włoszakow. i wschow. bernardyńskiego

35640 (Brenno)

1656.XI. post t. S. Nicolai † sparaliżowany, o godz. 3-ej w Włoszkowicach JMD. Krzysztof z Bnina Opaliński kowalski, śremski dziedzic w Sierakowie, Tuliszkowie, Włoszakowicach,

35641 (Brenno)

1660. † w Woynowicach JD. Teresa z Czarnkowa Opalińska wdzina pozn. morto capitali seu verius defi suo modi

3564442 (Brenno)

1671.17/XII. † w Włoszakowicach J. M. P. Anna z Kobelina Sieniucina Opalińska ścina śremska nasza pani dziedziczna bezpot.

35643 (Brenno)

1679. † J. M. P. Zofja Brudnicka z Drzeczkowa przyjechawszy na wesele rozchorowała się 9/I. i † 14, hora 9, rodzona siostra JM. P. Skrzetuskiej Wojciecha arendarza de Wij.

35644 (Brenno)

1679.13/II. † ND. Bogusław Slichtink z Drzeczkowa i Witosławia

35645 (Brenno)

1679.29/IX. † J. M. P. Aleksandra Manicka z domu Nieżuchowskich przy rodzeniu

35646 (Brenno)

1680.18/VI. † w Łysinach JMP. Teresa z Bukowca Skrzetuska z familii Szlichtinków, arendarka w Wijewie l. 18, chorowała l. 6

35647 (Brenno)

1681.13/I. w Kwilczu † JMP. Hieronim z Kwilcza Kwilecki zięc albo syn J. M. P. podsędka poznań.

35648 (Brenno)

1681.19/VIII. † JMP. Wojciech Skrzetuski z Łyssin chorował 2 niedziele, poch. Wschowa, 18 lat trzymał maj. wijewski

35649 (Brenno)

1682.27/III. † J. M. P. Eremjan z Chocicze Nieżuchowski obyw. kraju średzkiego, pod Miłosławiem w Winnej Górze dziedzinie bpstwa pozn. poch. w kość. w sklepie

35650 (Brenno)

1682. † W. J. M. P. Piotr Adam z Bnina Opaliński podkomorzy poznański, dziedzic Włoszakowic, Lgina i Wijewa, 7 niedziel chorował, † w zamku swym włoszakowickim pod czas pełni czerwca 21/V. "na puchlinę i inne wnętrzne affebcje"

35651 (Brenno)

1683. † J. M. P. Franciszek Mieszkowski † w Wijewie 28/V. na suchoty, brat rodz. podsędka poznań. chorował 15 niedziel

35652 (Brenno)

1687. † X. St3fan z W. Chrzęstowa Wierzbowski bp. poznań. nominat arcybp. gn. 16/III. (6?/III.) † o 9 w nocy w Nowejjerozolimie pod Warszawą, gdzie kalwarję wystawił

35653 (Brenno)

1688.7/VIII. † Szl. ur. P. Anna Swinarska, c. JMP. Wojciecha Skrzetuskiego przez l. 18 arendarza wijewskiego † na Podgórzu przy połogu. Jej brat rodz. Aleksander Skrzet. z Otorowa za Lwówkiem

35654 (Brenno)

1689.29/XII. † PRD. Mikołaj a Zegotki Zegocki opat przemęcki, † w Przemęcie o 2-ej po płn. w probostwie

35655 (Brenno)

1728.12/VI. † J. D. Jan Radomicki starosta osiecki GWP 1728.6(?)/VI. † JMD. Jan R. GWP, judica generus Lubini

35656 (Brenno)

1728.15/V. † MD. Czarnkowski depositus in Konarzew

35657 (Brenno)

1728. † JMD. Andrzej Radomicki wda poznań., pos. w Lginie

35658 (Brenno)

1779.23/VI. (Wijewo) † MD. Józef Modlibowski

35659 (Wylatowo)

1782.16/X. (W.) Teresa, c. G. Jana i Franciszki de Amplów Brodzkich -- G. Henryk Serdeli porucznik pruski

35660 (Wylatowo)

1784.1/VI. (Szydłowo) Jan Nep. Eward Urban, s. M. Piotra i Marianny z Kosmowskich Rostkowskich podstolich winnickich, pos, kl. szydłowskiego -- X. i M. Rozalia z Sokołowskich Trąmpczyńska tenut. d. Jerzykowo

35661 (Wylatowo)

1792.11/XII. (Targownica), 23/XI. * Michał Klemens Antoni, s. G. Wojciecha i Marianny z Przyłuskich Kosmowskich -- G. Augustyn Kosm. G. Tekla Ozdowska, c. vicesgerentowa gn.

35662 (Wylatowo)

1793.21/III. (Szydłowo), * 13, Józefata, c. G. Piotra i Marianny Tarnowskich -- V. Kościelska i X.

35663 (Wylatowo)

1782.27/VIII. (Szydłowo) † Paweł, s. G. Piotra i Marcjanny Rostkowskich 2 rok

35664 (Wylatowo)

1777.3/VIII. Piotr Rostkowski dzierżawca kl. szydłowskiego, Wojciech Zbyszewski posesor Gozdynina; Elżbieta z Trąbczyńskich Zbyszewska

35665 (Wylatowo)

1780.23/IV. Aniela z Smolińskich Zbyszewska z Gozdynina

35666 (Wylatowo)

1791.4/XI. (Lososniki) † G. Ewa z Glińskich Trzebuchowska l. ok. 90; poch. tu w kość.

35667 (Wylatowo)

1794.24/X. (Szydłowo) † G. Marianna z Boboleckich Kosmowska, poch. w Markowicach u Karmelitów, l. 81 † nagle, z upadku na ziemię

35668 (Wylatowo)

1795.30/VI. (W.), * 20, Marcjanna Regina, c. G. Ignac. i Anny z Kozłowskich Wysockich -- X. i M. Marcjanna Rostkowska Józef Zbyszewski i Marianna Kosmowska

35671 (Wylatowo)

1797.6/XI. (W.), 22/X. *, Katarz., c. G. Wojciecha i Brygity Białoskórskich -- nieszl. i G. Apolonia Elzanowska

35672 (Wylatowo)

1803.14/VII. (W.), 29/VI. *, Piotr Paweł, s. G. Franciszka i Juljanny z Brochockich Lagieskich -- chrz. nieszl.

35671 (Wylatowo)

1812.16/XII. (W.), * 10, Prowidencja (?), c. G. Antoniego i Anastazji z Kossowskich Załęskich -- GD. Winc. Kosmowski pos. Targownicy i Wiktoria Kosmowska, babka dziecka pos-a wsi Krzy...

35672 (Wylatowo)

1813.30/V. (Dw. w Targownicy) (13/V. *) Jan Nepom. Atanazy, s. Md. Wincentego i Marianny z Tańskich Kosmowskich -- Md. Augustyn Kosm. dziad dziecka z Wymysłowa i Marcj. z Tańskich Meysnerowa ż. rekt. szk. trzemeszeń.

35673 (Wylatowo)

1815.11/VI. (Dw. Targownica) (* 1) Antoni Inventius, s. G. Wincentego i Marianny z Tańskich Kosmowskich -- GD. Feliks Chełmicki pos. ekonomii szydłowskiej i Antonina Tańska z Płaczkowa, babka dziecka

35674 (Wylatowo)

1817.29/IX. (Zielątkowo) Prowidencja, 8/IX. *, c. G. Józefa i Katarzyny z Kossowskich Dobińskich pos. folw. Zielątków -- ks. i GD. Łucja Wyganowska dz-a Kopydłowo

35675 (Wylatowo)

1818.22/I. (Dw. Targownica) (1817.17/XII. *), Walentyn Stanisław Jakub, s. G. Winc. i Marianny z Tańskich Kosmowskich -- Mari. Kosmowska z Targownicy

35476 (Wylatowo)

1796.9/I. † (W.) Marianna, c. Wojciecha i Brygitty Białoskórskich

35677 (Wylatowo)

1797.18/VII. † (W.) Ignacy, s. G. Krescentego i Katarzyny Manikowskich, 1 rok

35678 (Wylatowo)

1813.12/VI. † (Krzyżownice) MD. Wiktoria z Bieńkowskich Kossowska ż. Stanisława K. pos. Krzyżownicy, pytocie poch. 15 w kość. tu.

35679 (Wylatowo)

1816.20/III. † (Dw. Krzyżownica) GD. V. Jadwiga Wróblewska l. 50, hydropsis poch. cm. 23

35680 (Wylatowo)

1818.22/I. (Dw. Targownica) Walenty Stanisł. Jakub, 1817.24/XII. * s. G. Winc. Kosmowskiego i Marianny z Tańskich

35681 (Wylatowo)

1819.4/II. (Dw. Targownica) (14/I.*) Agnieszka Józefa, c. M. D. poprz. Kosmowskich [Winc. Kosmowskiego i Marianny z Tańskich] dożywotników Targownicy -- Józefa K. z Wymysłowa ass. MD. Karol Sarnowski pułk. prus. i Loiza Więckowska z Gozdanina M. Michał Kosmowski i Anna Więckowska wd. z Marcinkowa

35882 (Wylatowo)

1820.5/III. (Dw. Targownica) Jozefa Anna Emilja, c. M. poprz. Kosmowskich [Winc. Kosmowskiego i Marjanny z Tańskich] pos. Targ., 24/II. * -- G. Jan Nep. K. rodzony brat dziecka i Anastazja Załęska z Krzyżownicy ass. MD. Augustyn K. z Wymysłowa

35683 (Wylatowo)

1820.3/XI. (Targownica) † G. Jan Brzeżański s. G. Józefa i Nepomuceny B-ich poses., lat 12, poch. cm. 6, chor. nieznana

35684 (Wylatowo)

1824.21/XI. GD. Walenty Tyxicki mł., asesor sąd. z par. sw. Marc. w Pozn. x V. Tekla Dobrosołowska, c. Stanisł. i Heleny, virgo z Targownicy, on 32, ona 30 -- GD. Mich. Kosmowski, Józef D. Franc. Sadowski, Kaz. Kossowski

35685 (Wylatowo)

1827.10/VI. Antoni Ludwik 24/V. *, s. G. Tam. Kosieckiego pos. wsi Zegoty; niemężatki Karoliny Oiienn

35686 (Wylatowo)

1827.5/IX. (prob. W.) G. Julianna 1-o v. Omińska, 2-o v. Kosmowska wdowa, c. Wojc. Gniewkowskiego dz-a d. Kaliska i Magdaleny de Jarnowskie, l. 86, m. 6

35687 (Wylatowo)

1827.3/XII. † (Targownica) G. Marianna z Przyłuskich Kosmowska wd. l. 72

35688 (Wylatowo)

1828.27/II. † (Targownica) G. Wincenty Kosmowski żonaty, s. Wojciecha K. dożyw. Targ. i Marianny Przyłuskiej, l. 44. Febri putrida, poch. 1/3

35689 (Wylatowo)

1836.6/III. (W. prob.) † G. Anastazja z Kossowskich Załęska, ż. rozw. G. Antoniego Z., c. H. Wiktorii z Bieńkowskich Koss. l. 47 hidrop.

35690 (Giewartowo)

1874.16/XI. w Mieczownicy † Leopold Chrzanowski dz. Miecz., * w Rzegocinie, s. Rafała i Anny z Pągowskich, dz-ów Miecz., ok. 1815/1816. *

35691 (Giewartowo)

1885.26/III. † w Kaliszu gdzie mieszkała Teodora z Doruchowskich, zaślub. ok. 1850 Leopoldowi Chrzanowskiemu jako jego 2-ga żona, * w Malanowie ok. 1832, c. Teodora i Franciszki z Jasińskich dziedziców Malanowa

35692 (Giewartowo)

1842.3/VIII. * w Miecz. Jadwiga Aniela Józefa, c. Leopolda Chrzanowskiego i Emilii Szarzyńskiej

35693 (Giewartowo)

1845.29/II. ch. z w. Marja, c. poprz. Chrzanowskich [Leopolda Chrzanowskiego i Emilii z Szarzyńskich] -- Juljan Ch. brat i Marja Szarzyńska

35694 (Giewartowo)

1846.14/VIII. * w Miecz. Euzebjusz Mieczysł., s. poprz. Chrzanowskich [Leopolda Chrzanowskiego i Emilii z Szarzyńskich] -- Rafał Ulatowski i Marja Szarzyńska

35695 (Giewartowo)

1848.13/VI. * w Miecz. Emiliam Antoni, s. poprz. Chrzanowskich [Leopolda Chrzanowskiego i Emilii z Szrzyńskich] -- Leon i Melanja Iłowieccy

35696 (Giewartowo)

1851.7/IX. ch. Stanisława Anna, c. Leopolda Chrzanowskiego i Teodory z Doruchowskich -- Teodor i Franciszka Doruchowscy

35697 (Giewartowo)

1852.9/V. w Miecz. * Felicja Emilja, c. poprz. Chrzanowskich [Leopolda Chrzanowskiego i Teodory z Doruchowskich] -- Stanisł. Pągowski, i Marja Doruch., Feliks Dor. i Kamilla Swiecimska

35698 (Giewartowo)

1854.22/IX. * w Miecz. Franciszek Maurycy, s. poprz. Chrzanowskich [Leopolda Chrzanowskiego i Teodory z Doruchowskich] -- Ant. Sadowski, Franciszka Doruchowska

35699 (Giewartowo)

1855.1/VI. * w Miecz. Lucjan Heliodor, s. poprz. Chrzanowskich [Loepolda Chrzanowskiego i Teodory z Doruchowskich] -- Teodor Doruchowski

35700 (Giewartowo)

1855.29/IX. * w Miecz. Wacław Leopold, s. poprz. Chrzanowskich [Leopolda Chrzanowskiego i Teodory z Doruchowskich] -- Cyprjan, Józefa Gorczyccy, Bibjanna Rożnowska. (1858.13/V. † w Miecz. 1 r. i 3 mies.)

35701 (Giewartowo)

1858.20/XI. * w Miecz. Feliks Leopold, s. poprz. Chrzanowskich [Leopolda Chrzanowskiego i Teodory z Doruchowskich]. (1865.20/II. † m. l. 5) -- Juljan Sikorski i Honorata Korytowska

35702 (Giewartowo)

1862.23/X. * w Miecz. Kazimierz, s. poprz. Chrzanowskich [Leopold Chrzanowski i Teodora z Doruchowskich] -- Winc. Radoński dz. Siernicz W. i Józefa Kotarska dz. Przecławia

35703 (Giewartowo)

1864.14/III. * w Miecz. Józef Feliks Teodor, s. poprz. Chrzanowskich [Leopolda Chrzanowskiego i Teodory z Doruchowskich] -- Feliks Doruchowski dziedzic Mycielina i Apolonja Kokczyńska dz-a Wielkiego

35704 (Giewartowo)

1865.16/V. * w Miecz. Zofja Niepom. Aniela, c.poprz. Chrzanowskich [Leopolda Chrzanowskiego i Teodory z Doruchowskich] -- Paweł Ch. dz. Chwałkowa i Julja Ch. dz. Kwiatowa

35705 (Giewartowo)

1873.30/VIII. * w Miecz. Marja Teodora, c. poprz. Chrzanowskich [Leopolda Chrzanowskiego i Teodory z Doruchowskich] -- Wanda Dor.

35706 (Giewartowo)

1901.19/VIII. w Miecz. Władysław Chrzanowski, s. Leopolda i Emilji z Szarzyńskich, ok. 1840 *

35707 (Giewartowo)

1831.27/IV. Józef Bogdański, ok. 1798 *, s. Macieja B. i Marii z Sadowskich, dziedziców Zakowic, posesor Miecz. x Palmira Chrzanowska, ok. 1814 * w Wólce w W. X. Pozn., c. Rafała i Anny z Pągowskich, zmarłych w Miecz. (rodzice zaś Józefa zmarli przed 1831 w Zakowicach) -- św.: Chryzostom Ch., stryj jej, ok. 1780 *, pos. Brylewa w obw. kujaw.

35708 (Giewartowo)

1832.1/IV. † w Miecz. Józef Bogdański pos. Miecz. s. Macieja i Marii

35709 (Giewartowo)

1868.2/VII. (w Giewart.) Aleksander Szymin Zaborowski mł., ok. 1839 * w Łuszynowie, s. † Józefa i Pelagii z Otockich, dz-ów Trzebienia St. x Wanda Konst. Szarzyńska, ok. 1845 * w Wronowie, c. † Stefana i Palmiry z Chrzanowskich, dziedziców Wronowa, w pt. Szymanowice -- Leopold i Klemens Ch. Ch. (Trzebień pt. Chlew, Turzynów pt. Radułtów pw. Kutno.

35710 (Giewartowo)

1817.15/II. poch. Giew. Józef Bronisz, ok. 1807 *, s. Serg. i Wikrorii z Chrzanowskich, dziedz. Bieganowa

35711 (Giewartowo)

1889.12/XI. (w Kossewie) Dr med. Jan Nep. Chrzanowski ok. 1862 * w Waliszewie W. X. Pozn., s. Franc. i † Bibi. z Tarnowskich, dz-ów (!) Waliszewa, zamieszk. w Kleczewie x Emilja Maria Teodora Chrzanowska * w Siennie ok 1866, c. Klemensa i Jadwigi z Chrz. Chrz., dz-ów Kossewa. -- And. Kaszewski, Łukasz Trzybiński

35712 (Giewartowo)

1866.12/II. Klemens Chrzanowski, ok. 1825 * w Obiecanowie w W. Ks. Pozn., s. Jana i Teresy z Durmanowskich, mł. dzierż. Sienna. x Jadwiga Aniela Józefa Chrzan. ok. 1848 *, zam. przy ojcu, dziedzicu Miecz., c. Leopolda i Emilii z Szarzyńskich

35713 (Giewartowo)

1865.12/IX. † w Miecz. Stanisław Pągowski, * w Rzegocinie w W. Ks. Pozn. ok. 1791, s. Seweryna i Marii z Korytowskich dz-ów Rzegocina; przy rodzinie w Miecz. zamieszkały

35714 (Giewartowo)

1866.30/XII. ch. (* 3) (Sienno) Emilja Marja Teodora, c. Klemensa Chrzanowskiego pos. Sienna i Jadwigi Chrzanowskiej -- Leopold Ch., Teodora Ch.

35715 (Giewartowo)

1870.25/IV. ch. (69.12/XI. *) (Sienno) Stefania Aniela, c. poprz. Chrzanowskich [Klemensa Chrzanowskiego i Jadwigi z Chrzanowskich] pos. Sienna, -- Józef Rapacki i nieszl.

35716 (Giewartowo)

1874.26/II. ch. (1873.27/VII. *) (Sienno) Tadeusz Leopold, s. poprz. Chrzanowskich [Klemensa Chrzanowskiego i Jadwigi z Chrzanowski] dziedziców Sienna -- Mieczysław Ch. i Aleks. Krasicka

35717 (Giewartowo)

1885.26/VIII. † w Kossewie Franciszek Chrzanowski ok. 1864 *, s. Franciszka i † Bibjanny z Tarnowskich właść. folw. Waliszewo, * w Wal., zam. w Koss. prz rodzinie

35718 (Giewartowo)

1886.28/VIII. † w Miecz. żona Mieczysława Chrzanowskiego dziedzica Mieczownicy, ok. 1878 x Stefania Zembrzuska ok. 1846 * w Sempolinku, c. † Kazim. i Julii z Markowskich Zembrzuskich, właść. Sempolinka

35719 (Giewartowo)

1881.2/I. ch., 1879.7/I. * (Miecz.) Helena Ofelia, c. poprz. Miecz. i Stefanii Chrzanowskich -- Jan Zembrzuski, Ofelia Szarzyńska

35720 (Giewartowo)

1882.22/II. ch. 81.13/VII. * (Miecz.) Irena Bronisława, c. poprz. Miecz. i Stefanii Chrzanowskich -- Ludomira Zembrzuska

35721 (Giewartowo)

1893.16/VII. ch. 83.24/X. * (Miecz.) Rafał Hugon Adam s. poprz. Chrzanowskich [Miecz. Chrzanowskiego i Stafanii z Zembrzuskich] -- Henryk i Jan Chrz.

35722 (Giewartowo)

1893.16/VII. ch., 85.8/XII. * (Miecz.) Stefanja Marja, c. poprz. Chrzanowskich [Mieczysława Chrzanowskiego i Stefanii z Zembrzuskich] -- Antoni, Stanisław, Adamina i Łucja Kosińscy

35723 (Giewartowo)

1847.11/VII. ch., 28/III. * (Wierchy par. Szymanowice) Balbina Anna, c. Augustyna Szarzyńskiego pos. b. Wierchy w par. Szym., ok. 1819 * i Nimfy Chrzanowskiej ok. 1821. * -- Stefan i Maria Sz. Sz. (Wierchy, wzgl. Wilczchy)

35724 (Szubin)

1735.18/III. chrz. J. Maciej z Mycielina Mycielski i Weronika z Konarzewskich klanowie kaliscy chrzczą syna Stanisława Filipa Nerina, * za granicą w Saksonii (?) -- X. Józef Jaraczewski, filipin. GD. Konst. Grzybowska

35725 (Szubin)

1736.19/VI. chrzcz. Jan Nepomucyn s. J. poprz. Mycielskich [Macieja Mycielskiego i Weroniki z Konarzewskich] kl. kalis. -- MD. Augustyn Działyński st. nakiel. i MD. Teresa z Myciel. Skoroszewska klanowa przemęcka M. Marcin Działyński z MD. Kat. Cielecką starośc. pobiedziską

35726 (Szubin)

1737.6/I. Wiktoria c. G. Sebast. i Marianny z Gostkowskich Chodoręskich -- GD. Ramigjusz Gostkowski i S. Teresa Zdzychowska jego virgo

35727 (Szubin)

1738.11/VII. chrz. Franciszka Konstancja Małgorzata, c. J. poprz. Mycielskich [Macieja Mycielskiego i Weroniki z Konarzewskich] kl. pozn. -- Ksiądz Egidjusz Graczewski i G. Konstancja Grzybowska

35728 (Szubin)

1740.2/I. (Sz.) chrz. Bogumiła c. G. Antoniego i Teofili Wilkońskich -- G. Tomasz Gorski koniuszy i G. Teresa Rasińska, dyrektorka dzie we dworze szubiń.

35729 (Szubin)

1770.23/V. (Sz.) chrzest Jan Nepomucyn Maciej s. G. Jakuba i Teresy Krzyżanowskich gub. dd. szubiń. kl. pozn. -- X. Szczepański i G. Teresa Rasińska

35730 (Szubin)

1740.3/XI. (Sz.) cerem. nad Janem Nep. Mac., ochrzcz. już 23/V., s. G. Jakuba i Teresy Krzyżanowskich -- J. Maciej Mycielski kl. pozn. i Teresa córka jego

35731 (Szubin)

1743.29/I. * (Sz.) Franciszek Salezy Karol, s. G. Jakuba i Teresy Krzyżanowskich, admin. dd. szubiń. -- X. Krotomski i G. Grzybowska

35732 (Szubin)

1743.14/XI. (Sz.) cerem. Stanisław s. J. poprz. Mycielskich [Macieja Mycielskiego i Weroniki z Konarzewskich] kl. pozn. -- MD. Radzewski podkom. pozn. i podkomorzy kor. i Działyński chor. kaliski

35733 (Szubin)

1744.20/VI. (Dw. Sz.) chrz. Marjanna Weronika, c. G. Jakuba Krzyżanowskiego gub. dd. szub. i Teresy -- X. Luberski i G. Teresa Rasińska

35734 (Szubin)

1744.25/VII. (Dw. Sz.) Teofila Ludwika Barbara, c. P. MD. Józefa Skoroszewskiego klanica przemęc. i Teresy z Mycielskich -- X. Szczepański i GD. Konst. Grzybowska cerem. 11/XI. -- Adam Skoroszewski stryj

35735 (Szubin)

1745.25/V. * (Dw. Sz.) cerem. 27 chrz. Antoni Urban Herman, s. G. poprz. Krzyżanowskich [Jakuba Krzyżanowskiego i Teresy] X.; GV. Ludwika Baykowska -- ass. Jakub Działyński chor. kaliski i Weronika Mycielska klanowa pozn.

35736 (Szubin)

1746.8/VII. * (Dw. Sz.) Maciej Mikołaj Kilian, s. J. Józefa Skoroszewskiego klanica przemęc. i Teresy z Mycielskich -- X. i GD. Marianna Swinarska

35737 (Szubin)

1747.22/VIII. (Dw. Szub.) chrz. Mikołaj Bartłom. Tymoteusz, s. poprz. Skoroszewskich [Józefa Skoroszewskiego i Teresy z Mycielskich] klaniców przemęc. -- X. i G. Wirszycka

35738 (Szubin)

1750.21/V. (Pińsko) Antoni s. N. Franciszka Gorzeńskiego i Marianny -- X. i MGD. Agn. Bielanowska

35739 (Szubin)

1752.30/VII. (Dw. Szub.) ch. Marianny Kunegundy c. G. N. Franc. Chrzanowskiego i Eleonory gub. dd. Sz. -- X. i GD. Teresa Krzyżanowska cerem. 5/VIII.

35740 (Szubin)

1756.31/X. (Sz. Dw.), chrz. Tadeusz Szymon, s. G. Franciszka i Eleonory Chrzanowskich ekonomów Szub. -- X. G. Konstancja Grzybowska

35741 (Szubin)

1757.1/X. chrz. Teresa Franciszka c. G. ol. Franciszka († po W. Nocy V. v.) Wolskiego i Aleks. z Zukowskich -- G. Antoni Wojciechowski dworz. i Ludwika Bojanowska V.

35742 (Szubin)

1758.13/IX. chrz. Michał, s. G. Antoniego Orłowskiego i G. Kunegundy z Sliwinskich z pt. Goreckiej -- X. i G. Aleksandra Wolska

35743 (Szubin)

1759.28/XI. (Sz.) Katarzyna Barbara, c. G. poprz. Chrzanowskich [Franciszka Chrzanowskiego i Eleonory] gub. dd. Szub. -- G. Piotr Nosiorowski i G. Teresa Krzyżanowska

35744 (Szubin)

1769.21/IX. (Sz.) (* 14) Maciej Franciszek, s. MGD. Józefa i Anny z Smoleńskich Grabowskich skarb. inowrocł. poses. dd. Szub. -- GD. Tom. Wróblewski sędzia gr. n. z Królikowa i MGD. Katarzyna Chrzęstowska miecz. wschow.

35745 (Szubin)

1771.15/V. chrz. (t. d. *) Dymitr, s. Z. Stanisława Mycielskiego sty lubiatow. kaw. Sw. Stan., dz. m. Szubina i ...cji z hr. Jabłonowskich

35746 (Szubin)

1779.27/X. (Sz.) (* 20) Teresa, c. N. Piotra i Doroty Brzeskich -- JD. Stanisł. Mycielski st. lubiatowski i GD. Anna Dębińska

35747 (Szubin)

1781.9/IV. (ch. 19) Kazimierz Jakub, s. MD. Jakuba i Anny Dębińskich ekonomów dd. Szub. -- X. D. Brygida Rzegocianka

35748 (Szubin)

1781.9/IX. * (ch. 10) Marjanna c. N. Piotra i Doroty Brzeskich -- chrz. X. i mieszcz.

35749 (Szubin)

1783.29/VIII. * Marjanna, c. N. Jakuba i Anny z Koletowskich Dębińskich -- GD. Anna Grabska dz. Kołaczkowa

35750 (Szubin)

1785.17/II. *, ch. 7/III. Maciej Jakub s. GD. Jakuba i Anny z Koletowskich Dębińskich -- X. i S. Brygida Rzegocianka

35751 (Szubin)

1780.2/VII. † dziecko Konstancja, c. N. Piotra i Doroty Brzeskich

35752 (Szubin)

1780.27/VII. † Anastazja dziecko poprz. Brzeskich [Piotra Brzeskiego i Doroty]

35753 (Szubin)

1781.27/IV. † GD. Kat. Borowska V. z Węgrowa od matki wzięta niby do służby do dworu Szmotul., zamord. koło m. Jezierce l. 19

35754 (Szubin)

1781.28/IX. † Marjanna dziecko poprz. N. Brzeskich [Piotra Brzeskiego i Doroty]

35755 (Szubin)

1783.28/X. † GD. Franciszek Chrzanowski l. 82, (Sz.)

35756 (Szubin)

1784.28/IV. † dziecko Marianna G. Jakuba i Anny Dębińskich

35757 (Szubin)

1792.7/I. † dziecko Antoni, s. J. Jana Mycielskiego sty ośnickiego

35758 (Szubin)

1796.3/VI. † GD. Salomea Karlińska de Cerlowitz l. 69

35759 (Szubin)

1807.20/IX. † dziecko Maurycy, s. JM. Michała Hieronima i Korduli z hr. Grabowskich Baranowskich dd. szubińskich i grocholin. dziedziców i posesorów

35760 (Szubin)

1788.14/X. * Wiktoria, c. G. Hieronima i Wiktorii z Kąsinowskich Zawadzkich -- P. Gertruda z Bociańskich Zawadzka, i Franc. Kąsinowski

35761 (Szubin)

1790.26/XII. (Sz.) * Wiktoria Łucja, c. M. Hieronima i Wiktorii Zawadzkich tenut. dd. Szub.

35762 (Szubin)

1798.20/VII. * (Kołaczkowo) Klara Benigna, c. MG. Tadeusza i Małgorzaty z Dąbskich Grabskich dz-ów Kołaczkowa -- G. Józef Goczkowski i Kat. Goczkowska posesorzy Kołaczkowa

35763 (Szubin)

1799.27/VIII. * (Kołaczkowo) Barbara Róża Alodja, c. poprz. Grabskich [Tadeusza Grabskiego i Małgorzaty z Dąbskich] -- M. Józef Strubiński i GD. Barbara Dąmbska cześnikowa kruświcka

35764 (Szubin)

1802.9/X. *, ch. 20. Faustyna c. N. Rocha Krzywosądzkiego ekon. z Pińska (s. ol. Felicjana i Gertrudy K-ich), i Magdaleny Mirosławskiej (c. ol. Szymona i Marjanny)

35765 (Szubin)

1802.6/XI. (Sz.) *, ch. 21, Teodor Marcin, s. N. Franciszka Kruszewskiego (s. ol. Anton. i Magdaleny) i Józefy Mańkowskiej (c. ol. Wojc. i Krystyny)

35766 (Szubin)

1803.16/XII. (Sz.) *, ch. 24, Ignacy Adam s. poprz. Krzywosądzkich [Rocha Krzywosądzkiego i Magdaleny z Mirosławskich]

35767 (Szubin)

1805.9/IX. * (Sz.) ch. 25, Piotr, s. poprz. Krzywosądzkich [Rocha Krzywosądzkiego i Magdaleny z Mirosławskich] pis. dwor. -- Gertruda K.

35768 (Poznań - Św. Marcin)

1603. Niedziela 2 po Trzech Królach. Władysław, s. generała Wlkp. Adama Sędziwoja. Chrz.: Stan. Czarnkowski (stary), star. stawiszyński i chorążyna poznańska

35769 (Poznań - Św. Marcin)

1604. Sroda po niedzieli 4 tej po Ziel. Świątkach. Anna, c. Adama Sędziwoja z Czarnkowa, gen. Wlkp., star. pyzdrskiego. Chrz.: Andrzej Czarnkowski kasztelan kaliski i Zofja z Fulsztyna Herbertowna Czarnkowska, kasztelanowa międzyrzecka, starościna święcicka i lipińska

35770 (Poznań - Św. Marcin)

1617. ... Franciszek, Kazimierz, syn Adama z Czarnkowa, gen. Wlkp., woj. i Katarzyny z Leszna. Chrz.: Jakub, starzec i Magdalena ze szpitala św. Walentego

35771 (Poznań - Św. Marcin)

1675. 27 maja Jan Felicjan, syn Nob. Bonawentury Siąskiego i Marjanny. Chrz. Nobilis Florjan Siąski i Teresa Imielińska [por. 35773]

35772 (Poznań - Św. Marcin)

1675. 20 sierpnia Bartłomiej, s. Nob. Dni Mikołaja Lazewskiego i Katarzyny (obecnie zamieszkali w Muszej Górze. Chrz. Nob. Andrzej Zychliński, Nob. Mik. Strzelecki, Nob. Kaz. Poklatecki i Fam. Katarzyna Kamererowa

35773 (Poznań - Św. Marcin)

1677. 23 kwietnia, Helena, c. Nob. Bonawentury Siąskiego i Małgorzaty. Chrz.: Kaz. Cegielski i Regina Kłoskowiczowa

35774 (Poznań - Św. Marcin)

1677. 28 stycznia Władysław z Lutosławic Lutosławski S. G. i Nob. Jakuba Lutosławskiego i G. Urszuli z Konar. Lutosławskiej Chrz.: Nob. i G. Ludw. Wład. z Domaradzina Domaradzki i Nob. i G. Anna z Bukowca panna

35775 (Poznań - Św. Marcin)

1677. 4 lipca. Dnia 4 post. Pentec. Anna Magdalena, c. Nob. Kazimierza Żarowskiego i Doroty. Chrz.: spect. Jan Sliwkowicz i Katarzyna Winklerowa (oboje z miasta)

35776 (Poznań - Św. Marcin)

1678. 2 luty. Antoni syn Nob. Ostrowski i Katarzyny z przedm. św. Marcina. Chrz.: Hon. Wawrzyniec Gurczykowicz alias Kamieniczny z przedm. j. w. i Marianna panna z folw. zwan. Wilda

35777 (Poznań - Św. Marcin)

1678. 8 grudnia. Tomasz (z przedm. św. Marcina). S. Andrzeja Iwańskiego Nob. i Zofji zamieszk. na przedm. j. w. Chrz.: fam. Kaz. Dobiesz pastor albus, Kacper Knicel restiariny Regina Mielcarska, Anna Furmanowna z przedm. j. w.

35778 (Poznań - Św. Marcin)

1678. 18 grudnia. Tomasz s. Alberta Wojciecha Gąsowskiego Nob. i Reginy. Chrz.: Aleksander Szamski ? i Assiterz i Jadwiga Kworkowna [Kwoszowa ?] Assierka, obywatele pozn.

35779 (Poznań - Św. Marcin)

1680. 10 luty. Apolinia, c. Nob. Jan Zakrzewski i Nob. Marianna. Chrz.: G. dnus Jan Mielinski i Jadw. Langierowiczowna panna z przedm. św. Marcina

35780 (Poznań - Św. Marcin)

1680. 4? paźdz. Franciszek (z Półwsi), s. Nob. Straszewski i Regina. Chrz.: hon. Grzegorz. Barankowicz, Walenty Ła(o)bicz, towarz. sztuki szewskiej, kaw. z miasta, Ewa z Gowarzewa i Katarzyna Pieluszczonka

35781 (Poznań - Św. Marcin)

1683. 28. paźdz. Franciszek Ignacy, s. Nob. Gen. dni Jan Woynarowski z folw. Wilda, obecnie posesor, i Anna z Zawad. Chrz.: JM. Magnif. Jan Opaliński gen. Wlkp., wojewoda brzeski i Marianna Gutowska (Dopiski po 1 stycznia 1685) Drugi zapis na poprzedniej stronie po list. 1682. Chrzestni wyraźnie Gutowska. Dnia chrztu niema

35782 (Poznań - Św. Marcin)

1684. 3 stycz. Jan s. Pawła Tarzęcki i Anna Kamińska, Nobiles. Chrz. Szymon Prokopowicz i Urszula Sinowska oboje z św. Marc.

35783 (Poznań - Św. Marcin)

1684.21 ? września, in festo. S. Matthei Mateusz Józef, s. Nob. Jan Gutowski (Półwsie dom Godlewskiego) i Zofia. Chrz. Fam. Andrzej Dydrych, kotlarz, kon. Łucja Fredowa złotniczka i Nob. Konst. Goworzewska

35784 (Poznań - Św. Marcin)

1685. 13 marca. Józef Wojciech, s. Gen. Jan-Franc. Jerzykowski burgrabia i regens zamku pozn. oraz Urszula ze Szołdr. Chrz.: Gen. Stefan Szołdrski ademculus germanus i Helena z Chwałkowa, żona Gen. Marcina Szołdrskiego

35785 (Poznań - Św. Marcin)

1686. 28 stycz. Marianna, c. Nob. Franciszek i Anna Rosewscy (przedm. Grobla) Chrz.: Gen. Karol Szkowronkowski i Gen. Anna Gowarzewska panna

35786 (Poznań - Św. Marcin)

1686. 9 kwiec. Ludwika Helena, c. Gen. Jan Franc. Jerzykowski burgrabia i regens zamku pozn. oraz Urszula ze Szołdr. Chrz.: Magnif. i Gen. Dnus Kasper Modlibowski Dapifer terris Judex Surrogatus Zamku Pozn. i Gen. Katarzyna z Kuchar Bielawska, wdowa

35787 (Poznań - Św. Marcin)

1686. 27 lip. (in casu necesitatis) Anna z Rozbitka, c. Gen. Stefan Lerbanowski oraz Zofia Zakrzewska, Chrz.: Fam. Jan Jankowicz, rotifex i Gen. Katarzyna Zakrzewska, ze Studzieniec

35788 (Poznań - Św. Marcin)

1686. 8 sierp. Marianna, c. Gen. Jan Sieminski, oraz Dorota Srzemska. Chrz.: Fam Andrzej Rafel i Regina Pathunowa

35789 (Poznań - Św. Marcin)

1686. 10 sierpnia, Wawrzyniec, Józef (Gąski), s. Nob. Franc. Chylkowski, oraz Anna Wilkowska. Chrz.: Gen. Stan. Zakrzewski i Marianna Twardowska, wdowa (pro tunc)

35790 (Poznań - Św. Marcin)

1686. 16 wrzes. Teresa Anna (Nowa Grobla), c. Gen. (im. brak) Janieski oraz Regina Skrzynieska. Chrz.: Gen. Marcin Romiński, Katarz. Gorzyńska i Anna Naliska

35791 (Poznań - Św. Marcin)

1686. 21 wrzes. Jadwiga (Nowa Grobla), c. Nob. Jakub Dokowski oraz Katarzyna. Chrz.: Krzysztof Kusowies z Nowej Grobli i Zofia Fydrychowna, panna

35792 (Poznań - Św. Marcin)

1687. 26 maj. Regina (N. Grobla), c. Gen. Jan Torecki oraz Anna, zam. w domu Nalewajów. Chrz.: Gen. Jan Switalski, Zygmunt Schlenel ?, Regina Wolsonowa i Marianna Wulfowiczowa

35793 (Poznań - Św. Marcin)

1687. 13 paźdz. Franciszka Jadwiga, c. Gen. Paweł i Marianna Graboszewscy. Chrz.: Gen. Pricislaus Jałowiecki i Elżbieta Konsczańska, panna z Pozn.

35794 (Poznań - Św. Marcin)

1689. 25 stycz. Marianna (Półwsie), c. Gen. Wojciech i Anna Sąpolscy. Chrz.: Jan Kroczkowski (z Półwsi), Andrzej Bolikowski, sierżant, Nob. Anna Poniatowska i Dorota Mrowiecka, ob. pozn.

35795 (Poznań - Św. Marcin)

1689. 23 marc. Marianna Anna (Piaski), c. Nob. Mateusz i Jadwigi Sawnickich ? św. Marcin ? ob. pozn. ... Michał ? ... Marianna ? ... Marianna ? panny

35796 (Poznań - Św. Marcin)

1689. 3 maj. Aleksander (Grobla), s. Nob. Stan. Trzczynski oraz Zofia z Za... . Chrz.: spect. ? Eberli ? ob. pozn. Jadwiga Siankoska ?

45797 (Poznań - Św. Marcin)

1689. 7 list. Katarzyna, c. Magnif. Dni Tomasz Barski z Brudzewa oraz Zofia. Chrz.: Magnif. Dnus Jan Morawski z Targowej Górki i Magnif. D-na Barbara Malczeska z Dębicza

35798 (Poznań - Św. Marcin)

1690. 3 stycz. Wiktoria Agnieszka, c. Gen. Jan, Franc. Jerzykowski, byrgrabia i regens zamku pozn. oraz Urszula ze Szołdr Szołdrska. Chrz. Ill. Piotr z Bnina Opaliński, woj. łęczycki, star. gen. Wlkp., i Magnif. Rogalinska, małż. Magnif. d. Chrystiana Kierskiego w Kiekrzu, pincernae terrestris et judicis Surrogali castrensis pozn.

35799 (Poznań - Św. Marcin)

1690. 20 czerw., Marianna (Piaski), c. Magnif. D-ni Andrzej Małachowski z Małachowa oraz Zofia. Chrz.: Magnif. Gen. Dnus Jakób Szołrski ze wsi Iłowiec i Gen. Dna Kunegunda z Markowic Golińska avia

35800 (Poznań - Św. Marcin)

1690. 8 sierp. Jan Wawrzyniec, (Kosowa), s. Gen. Dni. Piotr Paweł Ostraszewski oraz Elżbieta Marianna. Chrz.: Gen. Jan Albracht Cielecki i Gen. dna z Wożnik Cielecka avia

35801 (Poznań - Św. Marcin)

1690.28 sierp. Bartłomiej (Musza Góra), s. Gen. Jan Chrzonowski i Dorota. Chrz.: Magnif. Dnus Smalewski Florian i Gen. d-na Anna Cybulska ...? consors ?

35802 (Poznań - Św. Marcin)

1691. 31 marca Benedykt (Nowe Ogrody), s. Stan. Zebrucki oraz Rozyna, Nobiles. Chrz.: Gen. Dnus. Stan. Borzęcki młodzian z Rogowa i Melchior Sinirowicz młodzian z Podolia, oraz Gertruda Kunska i Dorota Mazurkowiczowa, panny z Pozn.

35803 (Poznań - Św. Marcin)

1691. 3 kwietnia Anna (Półwsie), c. Franciszek Piotrowski Nob. oraz Anna. Chrz.: Fam. Szymon Borawski, ob. pozn. Gen. Dna Anna Swinarska, wdowa Nob.

35804 (Poznań - Św. Marcin)

1691. 24 czerwca. Małgorzata (Garbary), c. Gen. Mikołaj Sadoski oraz Dorota. Chrz.: fam. Bartłomiej Słupczyński, ob. pozn. i Jadwiga Wędrogowska, cantorissa pozn. Anna Michałowiczowna, panna z Pozn.

35805 (Poznań - Św. Marcin)

1691. 31 lipca. Ignacy, s. Magnif. Dni Stan. Czaplicki z Czaplic, Nob. wdowiec oraz Magnif. D-nae Ludwika Przedburska. Chrz.: Magnif. Mikołaj Franciszek Derengoski z Dorengowice i Gen. Konstancja Szankierska z Trzcinki, wdowa

35806 (Poznań - Św. Marcin)

1691. 2 sierp., Marianna, c. Nob. Gen. Kazimierz Przanoski ? i Gen. ? Florentyny z domu Gzowska. Chrz. Gen. Helmith Wład. z Goszewic i Gen. Konstancja z Krzypnik Gzowska

35807 (Poznań - Św. Marcin)

1692. 16 marc. Katarzyna, c. Nob. Andrzej Makoski ze wsi Sępna oraz Nob. Katarzyna. Chrz. Nob. Dn. Paweł Richtaucdski ?, Elżbieta Kinska, panna, ob. poz., Katarzyna Małecka z...

35808 (Poznań - Św. Marcin)

1692. 29 lip., Jakub z Ławice ? s. Nob. Jan Lubonski oraz Konstancja. Chrz. Nob. Wojciech Zieleński i Nob. Dorota Winiarska ?

35809 (Poznań - Św. Marcin)

1693. 27 stycznia., Chryzostom Adam, s. Gen. Jan z Dzwonowa Rogaliński i Agnieszka Stawska. Ch. Grn. Tomasz Mikołajewski i Dorota Mrowicka, ob. pozn.

35810 (Poznań - Św. Marcin)

1693. 20 lip., Jan s. Nob. Stan. Czaplicki oraz Ludwika Przezdburska. Chrz. Jakub Warsoń, prokonsul poz., Wojciech Ros, kupiec, ob. pozn. Nob. Ewa Lubowiecka, Anna Cybulska

35811 (Poznań - Św. Marcin)

1693. 5 sierp. Marianna, c. Nob. Kazim. Gostkowski oraz Anna. Chrz. Marcin Pruszyński i Katarz. Lubieieska

35812 (Poznań - Św. Marcin)

1693. 23 sierpn. Anna Rozalja, c. Nob. Ludwik Imielinski oraz Katarzyna Radecka. Chrz. Wawrz. Wedeleski juris consultus i Nob. Helena Twardowska, panna

35813 (Poznań - Św. Marcin)

1693. 24 sierpnia. Franciszek Mateusz, s. Nob. Feliks Wardęski oraz Anna Salomea Skrzetuska. Chrz. Nob. Wojc. Skrzetuski i Anna Cielecka

35814 (Poznań - Św. Marcin)

1694. 1 marc. Regina c. Magnif. Andrzej Sucharski oraz Teresa. Chrz. Gen. Tomasz Zelakiewicz A. philosophicus i Gen. Anna Komorowska, panna, ... m. dni Krepanuski ?

35815 (Poznań - Św. Marcin)

1694. 10 sierpnia Die s. Raurentii Wawrzyniec, s. Nob. Jan Gorski oraz Krystyna. Chrz. Wojc. Osiecki Nob. i Ludwika Lustkowiczowa ob. pozn.

35816 (Poznań - Św. Marcin)

1694. 7 wrzes. Marianna, c. Nob. Wojc. Drzewiecki oraz Anna. Chrz. Wojc. Grząnczyński, z przedm. sw. Marc. i Nob. Zofja Buszkowska, panna

35817 (Poznań - Św. Marcin)

1694. 7 paźdz. Justyna (Nowa Grobla), c. Magnif. Jan z Dzwonowa Rogaliński oraz Agnieszka Stawska. Chrz. Gen. Aleks. Peregrini, Secretarius Sacrae Regiae Majestatis i Gen. Anna Łukomska

35818 (Poznań - Św. Marcin)

1695. 29 list. Andrzej (Garbary), s. Nob. Józef Pomianowski oraz Anna. Chrz. Nob. Wład. Raszewski i Hon. Jadwiga Wędrogowska

35819 (Poznań - Św. Marcin)

1697. 7 stycz. Paweł s. Nob. Zuchowski oraz Katarzyna. Ch. Nob. Maciej Mroczyński i Anna Woystawska

35820 (Poznań - Św. Marcin)

1697. 2 marc. Konstancja, c. Nob. Wojciech Borucki z Czopnik oraz Regina. Chrz. Nob. Jadwiga Borzęcka i Łukasz Woynuski

35821 (Poznań - Św. Marcin)

1697. 26 paźdz. Urszula Anna, c. Nob. Krzysztof Cielecki oraz Barbara. Chrz. dziad i baba ze szpytala

35822 (Poznań - Św. Marcin)

1697. 30 list., Andrzej, s. Gen. Jan z Dzwonowa Rogaliński oraz Agnieszka ze Stawskich. Chrz. Gen. Andrzej z Konar Kołaczkowski i Marianna z Mieszkowskich Lukowiska. Dziecko chrzczone we dworze pod Zamkiem pozn.

35823 (Poznań - Św. Marcin)

1696. 4 lip. feria 4 Aleksander Jan dwóch imion s. Gen Franc. Korzbok Zawadski oraz Joanna z Chwałkoskich. Chrz. Perilli. R-ssimus Aleksander Szołdrski kanonik katedr. pozn. i cancellarius i Gen. Zofia Chwałkowska, Gen. Wład. Breza, gen. Przedzynska

35824 (Poznań - Św. Marcin)

1701. 13 ...? Jadwiga Teresa, c. Stan. Sremski i Marianna Groska. Chrz. Nob. Kasper Rawęski Halbsgotowa, Agnieszka Rogalińska wszyscy nob. ale nie gen.

35825 (Poznań - Św. Marcin)

1674. 2 wrzes. s. Nob. Maciej Robaczyński z Czałcz x Nob. Jadwiga z Obiezierze, wdowa. Św.: dnus Stan. Radzyaski i Bonawentura Siąski

35826 (Poznań - Św. Marcin)

1675. 8 stycz. Nob. Mikołaj Łażewski, młodz. x Nob. Katarzyna Druzykowska, panna. Św.: Nob. Mateusz Zdunski i Nob. Jan Boinski

35827 (Poznań - Św. Marcin)

1676. 11 sierp. Nob. Jakub ze Smolna Smólski x Nob. Anna z Kobierno Kobierzycka. Św.: Dnus Franc. Pomianowski i Błażej Kozmiński

1675 rok. 23 kwiec. patrz l. p. 56 (Poznań - Św. Marcin)

35828 1677. 1 sierp. Nob. Grzegorz Jasiński x Nob. Katarzyna Zernicka. Św.: Bartłomiej Piątkowski i Stan. Dzierzanowski

35829 (Poznań - Św. Marcin)

1678. 13 stycznia Nob. Gen. Jan Bielinski x Nob. Gen. Barbara Kaminska. Św.: Franc. Kamiński, Nob.

35830 (Poznań - Św. Marcin)

1679. 2 lipiec Tomasz Popławski ze Strzałkowo młodz. x Nob. Anna Wardęska z Kurowo ? panna. Św.: Hon. Wojciech Dobrzyński strażnik, Paweł Pagusinski,? i Stan. Stocinski

35831 (Poznań - Św. Marcin)

1683. czerw. II feria 3 Nob. Jan Zabiński, żołn. Jana III z łaski bożej Króla polskiego Prus, młodz. x Katarzyna Vielunis, panna. Św.: Antoni Winiarski, murarz, ob. pozn. i Andrzej Raciborski, żołn. m. Pozn.

35832 (Poznań - Św. Marcin)

1685. paźdz. data zatarta Gen. Nob. Szymon Moszczynski, młodz. z Siradz x Zofia Lewandowska, wdowa z przedm. sw. Marc. Sw.: Gen. Nob. Jan St. Druzynski ?, cudcell ? equstrensi pozn. i Wojciech i Jan bracia germanis-rnięskich

35833 (Poznań - Św. Marcin)

1685. 20 lipiec Nob. Daniel Plessig superintendent x Małgorzata wdowa Grunikowa ? Grumkowa ?

35834 (Poznań - Św. Marcin)

1686. 19 sierp. Gen. Józef Kuczyński x Gen. Anna Slichtinkowna ? Św.: Gen. Franc. Piost ? Romaskiewicz, Franc. Gliniecki i fom. Andrzej Rafał ob. pozn.

35835 (Poznań - Św. Marcin)

1687. 3 sierp. Gen Chryzostom Woznicki x Gen Katarzyna Gowarzewska, obecnie przebyw. w Czopnikach. Św.: Gnosi Jakub Idzikowski, Wojc. Kierski i Hylinski

35836 (Poznań - Św. Marcin)

1687. 7 sierpn. Gen Jan Janiszewski obecnie fomulus (puste miejsce) w. w x hon. Dorota Lorentzowna, Germana Radi Dom. Jerzego Lorentza, prob. kościoła św. Marcina. Św.: Magnif. Gen. Cielecki miecznik pozn. Andrzej Boczkowski i Wojc. Mierzewski. Ślub dawał Hieronim z Wielkiego Chrząstowa Wierzbowski Dei i św. stol. Apost. gratia, biskup łesseński i suffrag. prepoz. i admin. kustos nieobsad. stolicy biskupstwa pozn.

35837 (Poznań - Św. Marcin)

1687. 17 sierp. Gen. Franc. Bolkowski x Jadwiga, wdowa Jabłońska. Św.: Jan Radzicki i Stan. Kassewski ?

35838 (Poznań - Św. Marcin)

1687. 17 sierpn. Gen. Krzysztof Olszaniecki x Zofia Trzeboszewska, zam. we wsi Gasski. Św.: Gen. Benedykt Prort i Gen. Władysław Owon

35839 (Poznań - Św. Marcin)

1688. 8 lip. Gen. Stan. Czaplicki x Ludwika Borzuchowska, wdowa, zam. we wsi Gasski Św.: Zygm. Kaczkowski i Franc. Witkowski

35840 (Poznań - Św. Marcin)

1690. 13 sierp. Hon. Gen. Stan. z Chwałczewa Sobocki, młodz. x Gen. Zofia z Grabowa Zaleska, panna. Św.: Gen. Stan. Tadajewski, Stan. Zaborski i Gen. Wojc. Malinski, Gen. Maciej Cielecki, Gen. Adam Kornkowski z Wierzi

35841 (Poznań - Św. Marcin)

1691. 12 luty Hon. Gen. Stan. Pąngoski, młodz. Nob. z Woli x Hon. Barbara Munskoska z Psarski, wdowa. Św.: Mikołaj Makowiecki, ob. pozn., Tomasz ...ukowka?, Stan. Krobski z Krobia

35842 (Poznań - Św. Marcin)

1691. 20 maj Nob. Wojc. Siekierski ze wsi Mieszcicewo x Gen. Jadwiga Cywińska, wdowa z Muszej Góry. Św.: fom. Abraham Marcin Szwartz, ob. i kup. pozn. i Stan. Wolnicki, ob. i piwowar pozn.

35843 (Poznań - Św. Marcin)

1691. 21 maj Gen Franc. Zakrzewski młodz. z Zakrzewko x Hon. Nob. Katarzyna Pawłoska z Krotoszyna panna. Św.: Jakub Perzykowski ob. pozn. Maciej Widerski z przedm. św. Marc. furman

35844 (Poznań - Św. Marcin)

1691. 3 wrzes. Gen. Felicjan Wardenski x Gen. Salomea Iwanowska. Św.: Gen. Szymon Franc. Cybulski i Jan Jastrzęmski

35845 (Poznań - Św. Marcin)

1691. 18 paźdz. Magn. Daniel Zaleski posesor, własc. Tulec x Magnif. Konstancja Sachskierska, wdowa. Św.: Jan Marszeski succo lector, i Gen. Sebastian Twardoski nobiles

35846 (Poznań - Św. Marcin)

1692. 30 stycz. Nob. Hieronim Krobski x Jadwiga Dibizbonikowa z Opalenic. Św.: Andrzej Prasniski ? z przedm. św. Marcin i Andrzej Dibizbon z Opalenic

35847 (Poznań - Św. Marcin)

1692. 22 kwiec. Nob. Andrzej Gromaski x Konstancja Charchelska, panna

35848 (Poznań - Św. Marcin)

1692. 5 paźdz. Nob. Jan Zieliński, młodz. x Nob. Marianna Lubowiecka, panna z Grobli pozn. Św.: Nob. Jakub Lubowiecki z Nowej Grobli, Gen. Czaplinski, Gen. Franc. Kowalski

35849 (Poznań - Św. Marcin)

1693. 30 lip. Nob. Stan. Tanski x Zofia Wojciechowska. Św.: Nob. Łukasz Zdzieszynski

35850 (Poznań - Św. Marcin)

1695. 12 czerw. Nob. Marcin Roszkiewicz x Teresa Zółtowska wdowa. Św.: Stefan Zółtowski, Jakub Urbanowski

35851 (Poznań - Św. Marcin)

1695. 14 list. Nob. Jan Dobrzynski x Anna Kotlewska, wdowa. Św.: Rdus Grzegorz Rychlewicz altor. kośc. j. w., Rdus Jakub Fredler, wik. j. w. Dnus Piotr Getoskowicz, organ. j. w. Dnus Andrzej Zoyczykowicz, kontor j. w. Kazim. Krzemienkiewicz, companutor tegoż kościoła

35852 (Poznań - Św. Marcin)

1696. 29 stycz. Gen. Krzysztof Cielecki kasztelanic Cumenc. x Barbara Szumowska, wdowa. Św.: Rdus wikary kośc. św. Marcina Smieleski i inni

35853 (Poznań - Św. Marcin)

1696. ? 23 lipiec Gen. Jan Jaranowski x G. Zofia Domaradzka [dalsz. ciągu brak]

35854 (Poznań - Św. Marcin)

1696. 19 wrzes. Nob. Maciej Wiedrzycki młodz. x Katarzyna Turkowska. Św.: Siminski, Helena Piernikarska z ul. Wronieckiej

35855 (Poznań - Św. Marcin)

1701. 13 list. Nob. Mikołaj Swinarski x Zofia Mniszewska, wdowa. Św.: Nob. Stan. Kamienieski, Wojc. Wilkonski. haec nuptiam celebrabamus anno 1701. 7 octobris

35856 (Poznań - Św. Marcin)

1675. 23 kwiec. Nob. Aleks. Przytycki x Katarzyna Siąska wdowa z Arce. Św.: Nob. Maciej Grzywinski i Krzysztof Rozwadowski Cancelaristis

35857 (Poznań - Św. Marcin)

1690. 13 sierp. Hon. Gen. Aleksander Kuczkowski x Radolinska. Św.: Gen. Stan. Racłabrowski z Wrocławek, Gen. Józef Sulczynski, Biskopice

35858 (Poznań - Św. Marcin)

1691. 26 luty Hon. Nob. Jan Pucerewicz, młodz. z Wojew. rusk. x Nob. Katarzyna Płonska z Płonek. Św.: Gen. Magnif. Mateusza ? Kędzierzynski i Gen. Jan Świe...ki

35859 (Poznań - Św. Marcin)

1674. list. (data i imię dziecka wydarte). Ojciec Nob. Wojc. Rzeszotarski i Anna. Chrz. Hon. Budzysiewicz Michał, Krawczyk, Zofia Węgrzynowska i Teresa Kołodziejówna

35860 (Poznań - Św. Marcin)

1729. 13 luty poch. Katarzyna Anna Gen. Straszewska. Św.: Ant. Idzikowski, Katarz. Obbremska

35861 (Poznań - Św. Marcin)

1729. 1 maj ? poch. Gen. Katarz. Cybulska. Św.: Gen. Godyński, Jan Drzonkiewicz

35862 (Poznań - Św. Marcin)

1730. 15 kwiec. (Półwsie) Józef, dz., Zakrzewski, nob. Św.: Wawrzyniec Rydkiewicz i Kaz. Potusiewicz Napierałowicz

35863 (Poznań - Św. Marcin)

1731. 9 stycz. poch. Gen. Joanna Zaremba. Św.: Andrzej Zakrczewski, Wojc. Zaremba

35864 (Poznań - Św. Marcin)

1731. 16 paźdz. (Nowe Ogr.) poch. Gen. Walent... Hrzanowski. Św.: Gen. Mik. Goczałkowski i Gen. Kabaciński Aleks.

35865 (Poznań - Św. Marcin)

1732. 4 list. (Grobla) poch. M. i Gen. Krystyna Prasnaska

35866 (Poznań - Św. Marcin)

1732. 12 grudz. poch. M. i G. Michał Srębski. Św.: Adw. R. D. Szymon Kostrzyniewicz, Andrzej Oliniewicz

35867 (Poznań - Św. Marcin)

1733. 23 lip. poch. M i Gen. Andrzej Bielawski. Św.: M. i G. Koscielski i Rndus Szymon i Rndus Szymon Kostrzyniewicz

35868 (Poznań - Św. Marcin)

1733. 24 sierp. (Rybaki) poch. M i Gen. Józef Zieleski. Św.: M i Gen. Godynski i Wawrz. Ryczkiewicz

35869 (Poznań - Św. Marcin)

1733. 6 wrzes. Gaski pochow. na Wielkim cment. Nob., Małgorzata Połecka. Św.: R. D. Jaworski, Kośc. D. M. Magdaleny kanonik, R. D. Glinka i Wawrz. Rydkiew(icz)

35870 (Poznań - Św. Marcin)

1733. 11 wrzes. (Rybaki) poch. M. Gen. Franc. Ewertowski Nob. Św.: M. Gen. Wojc. Bojanowski, Rdus Kan. Rzepecki, Rdus Szymon Kostrzyniewicz

35871 (Poznań - Św. Marcin)

1734. ? marzec Przedmoście poch. Rosalia Sawicka, Nob. Św.: R. D. Szymon Kostrzyniewicz, R. D. Andrz. Switalski

35872 (Poznań - Św. Marcin)

1735. 6 sierp. (przedm. św. Marc.) poch. Nob. Magdalena Skibicka. Św.: Rdus Andrz. Świtalski, Rdus Szymon Kostrzyniewicz

35873 (Poznań - Św. Marcin)

1736. 28 lip. poch. Katarz. Łabęcka, Nob. Św.: Rdus Grochowski, Rdus Kostrujniewicz Szymon

35874 (Poznań - Św. Marcin)

1736. 2 sierp. poch. Nob. Jadw. Dzierzanowska. Św.: Rdus Szymon Kostrzyniewicz, Wawrz. Ryczkiewicz, org.

35875 (Poznań - Św. Marcin)

1737. 1 maj poch. Nob. Józef Nissychowski w kościele O.O. Bernardynów

35876 (Poznań - Św. Marcin)

1737. 28 maja poch. Franc. Nob. Kabacinski dotychcz. notarius in Fundo Lazarech Św.: Rdus Buswies, Rdus Jakub Kostrzewicz

35877 (Poznań - Św. Marcin)

1737. 1 czerwca (z Półwsi) poch. Nob. Urszula Baranowska in oratorio. Św.: Rdus Zasławski, Rdus Szymon Kostrzyniewicz

35878 (Poznań - Św. Marcin)

1737. 14 czerw.(Strzelnica) Nob. Katarzyna Dąbrowska poch. w kośc. O.O. Bern.

35879 (Poznań - Św. Marcin)

1740. 10 sierpień Przedm. św. Marc. poch. Nob. Anna Radwanska. Św.: Stan. Jaworski i Ant. Jaworski

35880 (Poznań - Św. Marcin)

1741. 10 stycz. Przedm. św. Marc. poch. w kośc. 0.0. Bern. Wiktoria Iłowiecka

35881 (Poznań - Św. Marcin)

1741. 19 paźdz. Grobla poch. Nob. Mikołaj Zółkowski, w kość. O.O. Bern.

35882 (Poznań - Św. Marcin)

1742. 4 marc. poch. Nob. Ant. Olszewski w kośc. O.O. Bern.

35883 (Poznań - Św. Marcin)

1742. 30 kwiec. poch. Nob. Ewa Sławiaska (przedm. św. Marc.) św: Rdus Jak. Krygier, Rdus Szymon Kostrzyniewicz

35884 (Poznań - Św. Marcin)

1742. 12 ? sierp. poch. G. Dobinska sw: Rdi Szym. Kostrzyniewicz i Jak. Kostrzewicz

35885 (Poznań - Św. Marcin)

1742. 29 list. z Lazaretu ... Potarzycki św: Stan. Jaworski

35886 (Poznań - Św. Marcin)

1742. 19 grudz., z Grobli G. Anna Poklatecka poch. w kośc. O.O. Bern.

35887 (Poznań - Św. Marcin)

1744. 8 kwie. z Podgorcza G. Józef Strzachowski poch. w kośc. O.O. Franc.

35888 (Poznań - Św. Marcin)

1703. 19 list. Franc. Birgia Andrzej, Rodz. Wojciech Pomianowski Nob. Zofja z Piekary. Chrz: Tomasz Gernicki, młodz., studiosus i Rozalia Flesowiczowna, panna. Balclau rei ... Smortini, Paweł Cieslewicz, Katarz. Bandurowiczowa z przedm. św. Marc.

35889 (Poznań - Św. Marcin)

1704. 11 lip. Jan rodz. Gen. Mateusz Grucki notar. m. Pozn. i Katarzyna, Półwsie. Chrz.: Gen. Maciej Karol Florkowski Gen. Dorota Mesnerowna od S: Gen. Karol Benn i Gen. Katarzyna Gradkowska

35890 (Poznań - Św. Marcin)

1706. 10 stycz. Maciej Kazim. Rodz. Nob. Stan. Sadowicz, Vicenotarius actorum castrensium Posn. i Helena Tolmonane. Chrz: Gen. Maciej Kazim. Łebinski, vicenot. actorum Eorunden i Nob. Teresa Tolmanania inf. amitta germana

35891 (Poznań - Św. Marcin)

1706. 20 lip. Magdalena Anna. Rodz. Gen Maciej Ivicki not. actorum Castr. Pozn. Gerwuchi ? i Katarzyna. Chrz: Mac. Gen. Andrzej Odrowąż Mieszkoski ze Strzeszynka i Gen. Zofia Gorecka panna

35892 (Poznań - Św. Marcin)

1710. 5 wrzes. Michał, matka Nob. Apolinia Rupniewska. Ojciec nieob. właśnie, ale ona sama wogule twierdzi że Marcina Rupniewskiego z prawego łoża. Chrz: Jan Karwacewicz i Regina Guszina ? [na marg. NB spurus.]

35893 (Poznań - Św. Marcin)

1713. 16 luty. Extranei Maciej. Rodz. Piotr Gorski i Zofja, Nob. Chrz: Maciej Treton, artis emptorix, Bogumiła Jasinska Nob., Sebastjan Murowski, ob. pozn., Zofja Donowska Nob.

35894 (Poznań - Św. Marcin)

1714. 24 list. Katarzyna rodz. Nob. Andrzej Zakrzewski i Katarzyna (Externi. Dziecko ur. na ul. Półwsie zw. Ukrusiny. Jako wątpliwość, ponieważ nikogo wtedy nie było, któryby ich znał i o ich małż. wiedział. Chrzestnymi wszelako byli: G. ac. Nob. Jakub Hylkowski, G. ac. Nob. Zofja Goczałkowska, panna

35895 (Poznań - Św. Marcin)

1715. 30 maj (ze wsi Gorczyno) Anna Katarzyna, Konstancja, 3 ch imion. Rodz. Magnac. Gen. Maciej Mirosławski i NN. Malczewska. Chrz: JM. adm. Rdus Andrzej Chrościnski. Kon. BV. M. na górze, dziek. forunenay i prob. miejsc. oraz M. ac Gen. Konstancja Malczewska (panna)

35896 (Poznań - Św. Marcin)

1715. 5 paźdz. (z Now. Ogrodów, ectranei). Franciszka rodz. Stan. Rogowski i Agnieszka Parerszeget ? Chrz: Gen. Andrzej Wydorski i Gen. Eberląnka

35897 (Poznań - Św. Marcin)

1716. 26 czerw. (ze wsi Pawłowice) Joanna Anna 2 ch imion. Rodz. G. ac Nob. Stan. Jełowiecki i Zofja z domu Wolnicka. Chrz: M. ac Gen. Konst. Marszewski, Nob. ac M. i Gen Anna Rogozińska ze Strykowa, kasztelanicowa Rogsui ?

35898 (Poznań - Św. Marcin)

1746. 31 maja. Konstancja † na Now. Grobli 24 maja. Rodz. Gen. Józef Oziemkiewicz i Joanna. Chrz: Perill et Rndus Andrzej Myszkowski dziekan katedr. i Katarzyna Kierska. Dziecko ochrzczone w kośc. kat.

35899 (Poznań - Św. Marcin)

1725. 28 lip. małż. między Nob. Wojc. Urbanski i Tercją ...berkowną, panną. Św: Franc. Jarochowski, Józ. Chobelski, Jadw. Psałzewska, ... Marszewska

35900 (Poznań - Św. Marcin)

1716. 23 grudn. (z Pułwsie) Stefan. Rodz. Antoni Pawłoski i Teresa Bułakowska. Oboje Nob. ale niepł. Chrz: Mich. Hakiewicz, ob. pozn. i Elżbieta Pomorska, assyst. Józef Niwinski i Agnieszka Mielinska Nob.

35901 (Poznań - Św. Marcin)

1717.7 czerw. Externi w Parafii). Antoni. rodz. Stanisław Gronowski i Katarzyna, Nobiles. Chrz.: fam. Franc. Hakiewicz i Barbara Suchorska, assyst: Bartł. Podolski, Regina Pilinska

35902 (Poznań - Św. Marcin)

1718. 23 czerw. (ze wsi Kłudzino) Jan. Rodz. Gen. Mąkowski i Ludwika. Chrz: Gen. Stan. Zułtowski, G. ac magn. Konstancja Jaruchowska

35903 (Poznań - Św. Marcin)

1719. 5 wrześ. (z Gaskow) Mikołaj s. Nob. Paweł Ciechanowski i Nob. Anna. Chrz: Nob. Melchior Granowski, Jadwiga Pekcyna, ob. pozn., Andrzej Konieczny, Dorota Gorkiewiczowa

35904 (Poznań - Św. Marcin)

1719. 5 paźdz. (z Gorczyna) Michał Konstanty 2 ch imion. Rodz. Nob. Jan Zwerneski Sałucki i Ewa, obecnie possesorzy dóbr wsi Gorczyno. Chrzestni: Pleśniewicz, konsul z Behmotsa ?

35905 (Poznań - Św. Marcin)

1698. 8 sierp. Anna Ewa. Rodz. Kazim. Gałkowski i Barbara Daleszyńska, Nob. Chrz: Nobiles similiter Stan. Sadajewski, Ewa Lubowiecka, Jadwiga Głoskoska

35906 (Poznań - Św. Marcin)

1699. 24 sierp. Rozalia. Rodz. Gen. Maciej Jerzycki cancellarista i Katarzyna ze św. Marc.. Chrz: Sp-les Jakub Warson -advoc. m. Pozn., Teresa Pathonowa, Jan Winkler, consules m. Pozn. i Małgorzata Sygiewiczowa, ob. pozn.

35907 (Poznań - Św. Marcin)

1700. 7 marc. Kazimierz Maciej, Rodz: Gen. Wład. Zdzarski i Zofja. Chrz: illustr. Franc. ...razewski, kasztelanic miedzyrzec., Zofja Morawska, Capelli Pracmetensis hic infans baptisatus est 28 Februarii

35908 (Poznań - Św. Marcin)

1700. 9 marca. Wawrzyniec. Rodz. Wawrz. Bieżarski Nob. i Agnieszka. Chrz: Nob. Kaz. Piasecki, Jadwiga Wędrogoska. Adst: Mich. Zabłocki, Katarz. Herrlowna, Marianna Rydygierowna z miasta

35909 (Poznań - Św. Marcin)

1700. 25 sierp. Katarzyna Marianna. Rodz: Mag. a Pen. Wojciech Kosicki i Konstancja. Chrz: Magn. Gen. Jan Czekanowski i Jadw. Radzeska

35910 (Poznań - Św. Marcin)

1700. 18 wrześ. Teresa Justyna. Rodz. m. ac gen Jan Ragoliński z Dzwonowa i Agnieszka Stawska. Chrz: Nob. et spect. Jakub Warson, cons. m. Pozn. i Gen. Teresa Tomicka

35911 (Poznań - Św. Marcin)

1701. 19 stycz. Zofja, Ludwika Marianna, 3 imion. Rodz: Nob. Franc. Baldzeski i Jadwiga. Chrz: Magn. Gen. Sebastian Prusimski i Anna Radziminska Nob. et dencta

35912 (Poznań - Św. Marcin)

1701. 26 marc. Ignacy Józef. Rodz: Gen. Maciej Jerzycki i Katarzyna. Chrz: Nob. et spect Jakub Warson, advoc. m. Pozn. Gen Jadw. Oldenburska, ... Mroczynski, vice notarius costr Pozn., Anna Garnuchoska

35913 (Poznań - Św. Marcin)

1701.16 sierpn. Jakub (chrzczony w domu 15 lipca z uwagi na niebezp. życia, a obecnie wypełn. pozost. cerem.) Rodz. Nob. Jan Buszkoski i Anna. Chrz: m. ac hon. Bogusław Tomicki, Katarz. Przedzynska ...

35914 (Poznań - Św. Marcin)

1720. ? luty miedzy 22 a 25 lut.) Maciej Józef. Rodz. Maciej Stelinski i Zofja Nobiles. Chrz: Mateusz Krzypecki ob. pozn. i Zofja Karszewiczowa, panna z miasta Poznania

35915 (Poznań - Św. Marcin)

1720. 6 grudz. (z Garbar) Barbara Rozalia 2 imion. Rodz: Nob. Kazimierz Krzeszenski. Chrz: Urban Huber i Rozalia Turner, Assyst: Gabriel Szmyt i Anna Gene.

35916 (Poznań - Św. Marcin)

1721. 21 maj Jakub ? Jan. Rodz. Gen. Wojc. Kozłowski i Zofia. Chrz: Perill adm. Rdus ... Madaliński i Gen. d-na NN.

35917 (Poznań - Św. Marcin)

1721. 2 wrzes. Wiktoria Helena, 2 imion. Rodz. Magn. Franc. Puchalski i Barbara. Chrz: Stan. Puchalski i Rozalia Trąbczynska

35918 (Poznań - Św. Marcin)

1722. 30 wrzes. Franciszka Teresa 2 imion. Rodz. Gen. Stan. Skrzypinski i Anna Nobiles. Chrz: Magn. Franciszka z Kierskich Baranowska i Perill. Rndnus Aleks. Miaskowski kościołów kat. pozn. kanonik, ... i św. Marc.. za murami Pozn. propos

35919 (Poznań - Św. Marcin)

1722. 11 grudz. Przedmieście Lucja. Rodz. Nob. Maciej Zielinski i Anna ? Chrz: fam. Teresa Czochrgnewa i Nob. Ant. Włosowski

35920 (Poznań - Św. Marcin)

1723. 24 marc. z Garbary Józef Benedykt. Rodz. Nobiles Jan Wróblewski i Anna. Chrz. Fam. Grzegorz Kosicki iNV. i Klara Rzepecka. Assyst. Marianna Punicka i Daniel Janusz z Garbar

35921 (Poznań - Św. Marcin)

1723. 5 ? kwiec. z Gorczyna Wojciech. Rodz. Gen. Maciej Nasiorowski i Konstancja Chrz: Gen. Michał Dworzonski Zychlin i Dna Anna Dziurkiewiczowa z Gorczyna

35922 (Poznań - Św. Marcin)

1724. 7 kwiec. z Garbar Marianna Jadwiga 2 imion. Rodz. MGen Jan Jurski i Jadwiga Grocka, Nobiles. Chrz: M Dnus Stan. Sadowicz suscipient castr. pozn. i Honorata Sentina z Heklikiewiczowa Sefierowiczowa. Assyst. Fam. Nob. Wojc. Lugostowicz juniscory m. Pozn. i honor. Katarz. Stroińska, panna oraz Gabriel Zachariaszewicz adol i Barbara Okrzcianka panna, wszyscy z m. Pozn.

35923 (Poznań - Św. Marcin)

1724. 9 lip. z Pułwsia Michał Paweł, 2 ga imion. Rodz. m. Jan Kuninski i Anna Głuchoska. Chrz: Honor. Wojc. Porczeski adol i M. Franc. panna Nob. Rokoszecka

35924 (Poznań - Św. Marcin)

1725. 20 luty z Gaskow Franciszka, niepr. łoża. Rodz. Michał K...ski juriscore i Barbara Ciwinska Nnobilium Chrz: ... Rndus Szymon Glinka i Katarz. Trojanoska Nob.

35925 (Poznań - Św. Marcin)

1725. 10 lipiec z Rybakow Jakub. Rodz. Nobiles G. Wojciech i Jadwiga Anastazja Wyszkowscy. Chrz: Mich. Mrowicki, ob. pozn., Konstancja Czynska, ob. pozn. Asyst. Franc. Sionowski, Anna Grodowiczowa z przedm. św. Marc.

35926 (Poznań - Św. Marcin)

1725. 24 lipiec z Ogrodów Jakub Ignacy, syn rodz. Nob. Mikołaj Howacki i Marianna Chrz: Nob. Wawrzyn. Małczewski vice-not. kans. grodzk. pozn. i Spect Barbara Winklerowa. Asyst. Spect ... Plesniewicz, ob. pozn. i Spect Roza Sartorowna, panna

35927 (Poznań - Św. Marcin)

1725. 29 lip. Ignacy Dominik, s. rodz. Nob., Franc. Kabacinski i Anna. Chrz: Kosicki Grzegorz, Nob. i Urszula Baranowska. Asyst. G. Andrzej Zakrzewski i Nob. Jadwiga Herbowska

35928 (Poznań - Św. Marcin)

1725. 4 paźdz. z przedm. św. Marc. Michał Franc., syn rodz. Nob. Antoni Malanowski i Barbara. Chrz: D. Wład. Chłapowski i Helena Gociałkowska

35929 (Poznań - Św. Marcin)

1725. 11 grudz. z Nowych Ogrodów. Łucja Marianna i Tomasz bliźn. rodz. Nob. Jan Gromadzki i Agnieszka. Chrz: 1) Łucji: Stan. Olszewski i Katarz. Storecka. Asyst: Andrzej Olkiewicz i Franc. Drążynska z m. Pozn., 2) Tomasza: Dnus Józef Winkler i Anna Ignowiczewa. Asyst.: Gotfryd Tync Teresa Wolska, wszyscy ob. pozn.

35930 (Poznań - Św. Marcin)

1726. 3 marzec. z Rybaków Franciszka Kunegunda, c. rodz. Nob. Magniff. Franc. Skicki i M. Marianna. Chrz: Franc. Drwęski i Stan. Olszewicz

35931 (Poznań - Św. Marcin)

1726. 28 marz. z Rybaków. Franciszka Anna, c. Magnif. Florian Suchcyk Dąbrowski i Zofia z Batdzeskic. Chrz: Magnif. Ludwik Chlaposki vice palatinus pozn. Comnusorius Palatinatum Posn. Thesaur. Fiscique i Gen. Jadwiga Bałdzeska

35932 (Poznań - Św. Marcin)

1726. 28 kwietn. z Rybakow Anna c. Gen. Stan. Piscykowski i Anna, rodz. Nob. Chrz: Wojc. Urbanski i Małg. Szygiewiczewa. Ass: Paweł Dobrosiecki i Gen. Zofia Karszewiczewna

35933 (Poznań - Św. Marcin)

1726. 19 maj. Z Rybakow. Wiktoria Rozlia, c. Gen. rodz. Andrzej Wroblewski i puste miejsce. Chrz: Jakub Hercuch i Gen. Dorota Krzesińska. Assyst: Andrzej Jędrowicz, Marianna Mąkoska

35934 (Poznań - Św. Marcin)

1726. 5 sierp. Z Rybakow Antonina Anna, c. Magnif. Bogusław Zołtowski i Teresa z Wietrzychowskich Chrz: M., Ben. Franc. Chłapowski razem z M. Gen. Rafałem Gwiazdowski i Magnif. Marianna z Wietrzychowskich Zołtowska

35935 (Poznań - Św. Marcin)

1726. 13 sierp. z Gaskow Wawrzyniec Stefan, s. rodz. Gen.: Stan. Iłowiecki Nob. i Helena z Gadkowskic. Chrz: Gen. Stan. Iłowiecki i Gen. Ludwika Chłapowska

35936 (Poznań - Św. Marcin)

1728. 21 paźdz. Klara Jadwiga z rodz. Nob. Franc. Mileski i Ludwika z Kosickich. Chrz: Gen. Maciej Błociszewski i Magnif. Teresa Kosicka, panna

35937 (Poznań - Św. Marcin)

1729. 19 stycz. Vilda. Antoni Rejnold, s. Nob. Antoni Goslinski i Apolinara chrz: Rndiss. Ant. Kierski dziek. kat. pozn., Gen. Salomea Karsenicka, Wawrz. M. Tczynski, Katarz. Małczynska

35938 (Poznań - Św. Marcin)

1729. 29 list. św. Marc. Marianna Katarzyna, c. Gen. Ant. Idzikowski i Teresa. Chrz: Teresa Korkowiczowa Jan Szperna ? Eliza Starkoska, Jan Szyteran i Elzbieta (dopis. innym char.)

35939 (Poznań - Św. Marcin)

1730. 3 marz. (Wilda) Maciej Kazimierz, s. Gen. Andrzej Zakrzewski i Jadwiga. Chrz: perill. Przalus Miąskoski, kan. kat. pozn. i Gen. Anna Korytoska

35940 (Poznań - Św. Marcin)

1730. 8 marz. (Garbary) Franciszka, c. rodz. Gen. Jan Radzikoski i Katarzyna. Chrz: Gen. Stan. Grabski i Gen. Helena Grabska

35941 (Poznań - Św. Marcin)

1730. 12 marz. Garbary Józef Grzegorz, s. Gen. Stan. Baranoski i Regina. Chrz: Gen. Wojc. Kuchlinski i Elżb. Hubertowa

35942 (Poznań - Św. Marcin)

1730. 10 kwiec. Boranowa Felicjan, c. rodz. Gen. Stan. Relski i Konstancja. Chrz: Gen. Jan Belenski i Konstancja Belenska

35943 (Poznań - Św. Marcin)

1730. 6 lip. (Nowe Ogrody) Piotr Roch, s. rodz. Gen. Marianna i Antoni Zawacki. Chrz: Rndus Piotr Szczytnicki Miednieska Anna, regentowa pozn., Perill. Roch Prusimski staroscic obornicki Konstancja Pierzchlinska

35944 (Poznań - Św. Marcin)

1731. 10 kwit. (Zamek.) Zofia Justyna, c. Gen. Stan. Siewierski i Marianna. Chrz: Gen. Jadwiga ... Wawrz. Rzeszotorski, Justyna Madalinska, Walenty Roczkolski

35945 (Poznań - Św. Marcin)

1731. 15 sierp. (Musza Gora) Jacenty Bartłomiej, s. Gen. Maciej Brzuszek z Myslakowa Ligoski i Rozalia. Chrz: Gen. Łukasz Rosen, starosta grodzki i Jadwiga Doninowna

35946 (Poznań - Św. Marcin)

28 sierp. Marianna, c. Gen. Stan. Rucinski i Joanna. Chrz: Franc. Domiechowska, Ludw. Pretwicz, Marianna Bronikowska, Sewer. Kłosinski, Anna Domiechowska, Generosi

35947 (Poznań - Św. Marcin)

1732. 7 wrzes. z Wildy Eufrozyna Helena Felicja, c. M. i Gen. Antoni Cieslinski i Apolonia Nob. Chrz: M. i G. Klemens Karsnicki i M. i G. Anna Korytowska. Assyst: M. i G. Antoni Hybinski i M. i G. Marianna Karsnicka

35948 (Poznań - Św. Marcin)

1732. 27 list. z par. św. Marc. Wojciech Antoni, s. M. i G. Aleks. Wisniewski i Konstancja. Chrz: M. i G. Ant. Resotarski i M. i G. Barbara Wyrzyska

35949 (Poznań - Św. Marcin)

1733. 11 styczeń z Rybaki Adam Gabriel, s. M. i G. Andrzej Mąkowski i Barbara. Chrz: M. i G. Gabriel Szczaniecki i M. i G. Krystyna Niegolewska

35950 (Poznań - Św. Marcin)

1733. 22 luty z Piekary Zuzanna Eleonora, c. M. i G. Grzegorz Franc. Kabacinski i Agnieszka. Chrz: M. D. T. Bartłomiej Ludwik Berent i Honor. Magdal. Stroinska. Assyst: Fam. Wawrzyniec Brodescki z Gen. Anną Konicką

35951 (Poznań - Św. Marcin)

1733. 6 czerw. z par. św. Marc. Dorota Justyna, c. M. i G. Jan Swierkowski i Jadwiga. Chrz: M. i G. Dorota Rokoszewska z M. i G. Aleks. Rokoszewskim

35952 (Poznań - Św. Marcin)

1733. 21 czerw. przed. św. Marc. Franciszka Magdalena. C. M. i G. Jan Palewski i Teresa. Chrz: M. i G. Katarz. Szczaniecka, M. i G. Mik. Józ. Wodeski. Assyst: Wawrz. Brodecki, Konstancja Mroczynska

35953 (Poznań - Św. Marcin)

1733. 28 sierp. z Rybaki Rozalia Konstancja. C. Nob. Józ. Zielenski i Elżbieta. Chrz: M. i G. Wojc. Godynski i M. i G. Konst. Szułdrska

35954 (Poznań - Św. Marcin)

1734. 19 kwiec. z Garbar Casilila Rozalia. C. Nob. Wojc. Gorayski i Rozalia. Chrz: Bartł. Barent, Anna Niedzwiecka

35955 (Poznań - Św. Marcin)

1734. 2 maj z Garbar Katarzyna Marianna. C. Nob. M. Jan Radzikowski i Katarzyna. Chrz: Perill. M. Marianna Szułdrska, wojew. inowrocławska, Jll. M. Maciej Poninski, star. babimojski

35956 (Poznań - Św. Marcin)

1734 4.? wrzesień. z Wildy Ludwik, Józef, Wojciech, s. M. G. Jan Zychlinski i Anna. Chrz: M. Jozef Kasznicki, M. Korytowska. Assyst: M. Ant. Cieslinski M. Apolonia jego żona p. niżej

35957 (Poznań - Św. Marcin)

1734. 4 paźdz. w Wildzie. Stanisław, Konstanty, Michał, Franciszek, 4 imion. S. G. M. Antoni Cybinski i Salomea, Nobiles. Chrz: M. G. Antoni Cieślinski z żoną swą M. Apolonią z domu Karzsnicką

35958 (Poznań - Św. Marcin)

1735. 28 luty. Z przed. św. Marc. Franciszka Apolonia. C. N. Ant. Dzikowski i Tercja. Chrz: M. G. Jakub Grodzicki i panna Elżb. Chodziczewiczowa

35959 (Poznań - Św. Marcin)

1735. 23 marz. Z Pułwsia Eufrasia Krystyna, 2 imion. C. Nob., G. Wojciech Lisowicki ? i Apolonia z Trzcinskich. Chrz: Walenty Nadalinski, Katarz. Grątkowska. Assyst: Fam. Teodor Szafarowicz, Katarz. Kokowska, Henr. Chiling ? wszyscy ob. pozn. i Madalinski, prez. m. Pozn.

35960 (Poznań - Św. Marcin)

1735. 31 paźdz. z przedm. św. Marc. ... Katarzyna, 2 imion, c. Nob. Jan ... ? i Agnieszka. Chrz: N. Walenty ... ? Nob. Katarz. Brodnicka. Assyst: Jan Rzep..., Jadwiga Trele...ska

35961 (Poznań - Św. Marcin)

1735. 1 ? list. z Wildy Szymon Juda, 2 imion. S. G. Jan Zychlinski i Anna z Karzsznickich. Chrz: M. Stefan Chmielewski, M. Apolonia Cieslinska. Assyst: M. Antoni Cieslinski, Magdalena Stoinska, panna

35962 (Poznań - Św. Marcin)

1736. 13 ? luty z przedm. św. Marc. Walenty. S. Nob. Wojciech Padlewski i Marianna. Chrz: Andrzej Filipowski, Katarz. Sremska

35963 (Poznań - Św. Marcin)

1736. 3 paźdz. z ul. Garbary Konstancja Jadwiga, c. Nob. M. Michał. Dobrzycki i Teresa. Chrz: Madaliński Walenty nomine Press SRM m. Pozn., Helena Patonowa

35964 (Poznań - Św. Marcin)

1736. 30 list. Z przedm. św. Marc. Andrzej Franciszek Ksaw., 2 imion S. Nob. Antoni i Anna Błoński. Chrz: M. Jan Woyciechowski, Anna Godynska

35965 (Poznań - Św. Marcin)

1737. 16 list. z Piasków Elżbieta Teresa. C. Nob. Paweł Dobrowolski i Agnieszka. Chrz. M. Teresa Watconowa, Kazimierz Lamparski

35966 (Poznań - Św. Marcin)

1738. 11 list. z przedm. św. Marc. Walenty Józef. S. Gen. Antoni Dziekowski i Teresa. Chrz: G. Stan. Chelmicki, G. Ewa Raciąska, NB. dziecko zmarło

35967 (Poznań - Św. Marcin)

1738. 26 lip. z Podlaski Wawrzyniec, S. Nob. Ignacy Baranowski i Franciszka. Chrz: Jan Sosna z Gorczyna Nob. Konstancja Grabska

35968 (Poznań - Św. Marcin)

1738. 3 sierp. z Rybakow. Ignacy Jan. S. Nob. G. Wojciech Lisowicki i Apolonia. Chrz: Maciej i Anna Róża 2 ga imion, oboje biedni

35969 (Poznań - Św. Marcin)

1738. 13 sierp. z Grobli. Anna Marianna. C. Nob. Stan. Wyganowski i Małgorzata. Chrz: G. Wojc. Paradowski Ludwika Korzewska

35970 (Poznań - Św. Marcin)

1738. 7 wrzes. przedm. św. Marc. Rozalia Marianna. C. Nob. G. Antoni Zalewski i Apolonia. Chrz: Adam Dąbrowski, Gen. Teresa Dębinska. Assyst. M. Zandrowicz not. pozn. J. K. M., m. Cielecka starościcowa miescicka

35971 (Poznań - Św. Marcin)

1738. 30 wrzes. Justyna, Wiktoria. C. Nob. Franc. Stanisławski i Teresa. Chrz: G. Wawrzyniec Kułakowicz i G. Elżb. Skowrońska, G. Wiktoria Kębłowska

35972 (Poznań - Św. Marcin)

1738. 26 list. z Piasków Stanisław, Nob. s. G. Katarzyna Zabłocka, niepraw. pochodz. z nieznan. ojca. Chrz: M. Stefan Chmielewski z palestry zamk. pozn. viceregens i Róża Kaczkowska

35973 (Poznań - Św. Marcin)

1739. 15 marz. przedm. św. Marc. Antonina, Anna, Helena 3-ga im. c. Nob. Maciej Ligoski i Roza Lig. Chrz: M. Andrzej Zakrzewski surrogator ... pozn., Helena Anna Rogaliska

35974 (Poznań - Św. Marcin)

1739. 15 kwietnia z Goskow Anastazja Marianna, c. Nob. Paweł Dobrogoski i Agnieszka. Chrz: Wojc. Cypinski ... magistr. pozn. i Marianna Starzecka. Assyst: Kaz. Zachorski, Marianna Watkowska

35975 (Poznań - Św. Marcin)

1739. 26 kwiet. Łazarz Aleksander Filip. S. Gen. Jan i Eleonora Lukow inowiercy Chrz: G. Jan Zaydlic i Helena Zaydlicowna

35976 (Poznań - Św. Marcin)

1739. 1 lip. przedm. św. Marc. Katarzyna Anna. C. Nob. Antoni Jakub Dzikowski i Teresa Chrz: Nob. Karol Iłowiecki z Iłowca i Katarzyna Padniewska

35977 (Poznań - Św. Marcin)

1739. 23 sierp. Piekary Kajetan, Wawrzyniec. S. Nob. Józefa i Teofili Miazkowskich. Chrz: G. Mich. Poklatecki i Nob. Marcianna Grodzicka, panna

35978 (Poznań - Św. Marcin)

1739. 24 sierp. przedm. św. Marc. Marianna, Zuzanna. C. Nob. Stanisław Zielinski i Konstancja. Chrz: Nob. Andrzej Dąbrowski, Nob. Konst. Bielawska

35979 (Poznań - Św. Marcin)

1739. 30 sierp. przedm. św. Marc. Bogumiła, Marianna. C. Nob. Ant. i Magdal. Trzcinskich chrz: Andrz. Rupczynski i Jadw. Szczucka, panna

35980 (Poznań - Św. Marcin)

1739. 8 paźdz. przedm. św. Marc. Szymon Kajetan. S. Nob. Wojc. Gorayski i Rozalia. Chrz: G. Maciej Rzepecki, prez. m. Pozn. i Barb. Winklerowna. Ass: Lamparski

35981 (Poznań - Św. Marcin)

1739. ? grudz. przedm. św. Marc. Andrzej Mikołaj. S. Nob. Jana i Agn. Gromackich. Chrz: Stan. Nowicki i Petronela Czempinska. Ass: Wawrz. Brodecki, Teodozja Wolska

35982 (Poznań - Św. Marcin)

1740. 17 luty z Grobli Kasper Melchior Baltazar. S. Nob. Ant. Kosowski i Anna. Chrz: G. Józ. Zakrzewski i Agn. Paszkowska, oboje młodz. Ass: Mich. Poklatecki i Katarz. Zułkowska

35983 (Poznań - Św. Marcin)

1740. 21 luty z Rybaków Maciej Aleksander. S. Nob. G. Andrzej Maykowski i Klara. Chrz: Perolc. Ant. Zayszczewski, kan. kat. pozn. i Marianna Brzezinska

35984 (Poznań - Św. Marcin)

1740. 26 kwiec. z Rybaków Elżbieta Anastazja. C. Nob. G. Wojc. Lisowicki i Apolonia z Trzynskich. Chrz: Perill. Mich. Ant. Medkowski, kan. BMV. prob. i Elżb. z Szczerskie Skowronska

35985 (Poznań - Św. Marcin)

1740 22 maj Jan Nepomucen Aleksander. S. Marianny Szybowskiej Nob. ojca niezn. Chrz: Stan. Jaworski i Barbara

35986 (Poznań - Św. Marcin)

1740. 18 lip. z Grobli Kajetan Jakub. S. Nob. Kaz. Bilski i Anna. Chrz: Nob. Maciej Tomicki i Agn. Tomicka juvenes

35987 (Poznań - Św. Marcin)

1740 27 list. z Pułwsia Andrzej Józef. S. Nob. Ant. Modlinski i Marianna. Chrz: G. Piotr Węgorzewski i G. Wiktoria, jego żona. Ass: Rafał Daszkiewicz i F. Jaworska

35988 (Poznań - Św. Marcin)

1740. 5 grudz. z Pułwsia Helena Barbara. C. Gen. Józ. Karzsznicki i Konstancja z domu Swinarska. Chrz: Dominik Jedlicki i Gen. Apolonia Obiezierska

35989 (Poznań - Św. Marcin)

1741. 28 marzec. z Przedm. Marianna Teresa. C. Nob. Macieja Ligoski i Nob. Rozalia. Chrz: Bartł. Berent i Rozalia Gorciszewska. Ass: Henryk Helias i Teresa Tomicka

35990 (Poznań - Św. Marcin)

1741. 12 lip. Nowa Grobla Antoni, Dominik, Ludwik. S. Gen. Marcin Kotecki i Regina. Chrz: Gen. Ludwik Załuskowski, G. Anna Poklatecka

35991 (Poznań - Św. Marcin)

1698. 7 wrzes. G. Józef Ostaszewski x Zofia Kaminska, wdowa. Św: Andrzej Jakub Przyłuski, Perill. Albert i Aleksander Łąccy kasztelanice ?

35992 (Poznań - Św. Marcin)

1700. 4 lip. M. G. Rafał Witkoski wdowiec x Anna Grabska

35993 (Poznań - Św. Marcin)

1701. 25 sierp. Gen. Józef Zołtoski x Gen. Apolonia Radzyńska. Związek pobłog. JM. admod' Rudus Aleks. Radzynski, dziekan ... kan. szamotulski w domu pryw. na Grobli zwan. Piekło. Św: G. Jan Sobocki, Jakub Mieszkoski

35994 (Poznań - Św. Marcin)

1701. 16 wrzes. Marcin Nob. Czplicki, wdowiec x Nob. Anna Szuminska primo voto Krynoska. Św: Gen. Marcin Kędzierzynski, Stan. Bogucki, Marceli Jankowski, wszyscy Nob.

35995 (Poznań - Św. Marcin)

1702. 10 wrzes. Nob. Adam Głuchoski x Marianna Parczynska. św: Marcin Zgozierzynski, Anna Monikoska, Teresa Rogaczeska Nobiles.

35996 (Poznań - Św. Marcin)

1703. 13 luty Nob. Stan. Sadowski cancellarista x Fam. Helena Tulmanowna św: Spect. Stan. Welnicki i Fam. Jakub Harnak. Ob. pozn.

35997 (Poznań - Św. Marcin)

1703. 21. kwiec. M. Wojc. Iłowiecki x Katarzyna Gromolinska. św. M. Adrian Iłowiecki, furat, M. Teresa Marszewska. Obecny sługa jego, ...

35998 (Poznań - Św. Marcin)

1703. 23 lip. Izydor Chomicki, Magnif. cancelarista x Marianna Brzezinska wdowa. Św: Ribicki, ob. z - Chwol.

35999 (Poznań - Św. Marcin)

1703. 4 list. Nob. Władyslaw Ciezartowski ? x Krystyna Przedborska. św. M. Stefan Kososki i Andrzej Domaracki

36000 (Poznań - Św. Marcin)

1704. 20 stycz. M. N. Jan Turoski x Anna ignob Św: fam. Łuk. Turowicz fig i Jan Olkeski

36001 (Poznań - Św. Marcin)

1706. 3 sierp. M. G. Adam Debiński x Katarz panna, Swiecicka. Św: M. Joz. Kierski, Florjan Smieleski

36002 (Poznań - Św. Marcin)

1707. 20 stycz. G. Stan. Przybysławski x Marianna Orzelska. Św: Stan. Kochowicz, Hon Wawrzyn. Kozicki

36003 (Poznań - Św. Marcin)

1707. 28 luty G. Kazim. Wijewski x G. Ewa Rogalinska. Sw: G. Krzysztof Łaszczynski, Kacper Jan Ryza, G. Karska

36004 (Poznań - Św. Marcin)

1708. 2 wrzes. Nob. Jan Oslicki x Nob. Teresa Zakrzycka. Św: G. Franc. Zarzycki i G. Katarz. Zarycka, Józ. Janicki

36005 (Poznań - Św. Marcin)

1710. 7 paźdz. Dnus Grzegorz Kabacinski x Anna Nob. Charzewska. Z Kraina wieś Mosciska. Św: Nob. Regulski ob. pozn. i Ant. Czyzkiewicz jurysta

36006 (Poznań - Św. Marcin)

1711. 20 wrzes. G. Jan Czojnowski z Suchy Las x G. Anna Rozdwadowska, wdowa. (zapow. w kościele w Chojnice) Św: G. Grzegorz Kabacinski i Jan Karszewicz incola, lignifaber przedm. św. Marc.

36007 (Poznań - Św. Marcin)

1714. 1 ? wrzes. N. G. Stan. Iłowiecki x Zofia Woznicka. Św: Mich. Szczaniecki, Karol Iłowiecki, Józ. Zakrzewski i inni

36008 (Poznań - Św. Marcin)

1714. 30 wrzs. N. G. Stan. Wasielewski x Cecylia Jakubowska, panna. Św: Hon. Tomasz Szwalt i Katarzyna Szwaltowa

36009 (Poznań - Św. Marcin)

1714. 9 paźdz. Bartł. Krzywosądzki x G. Jadwiga Zakrzewska. Św: G. N. Jak. Rzymanowski i Anna Zakrzewska, G. Wawrz, Typinski, stud. pozn. fil. i inni

36010 (Poznań - Św. Marcin)

1718. czerw. N. Wojc. Roiewski x Teresa Pruszakowna, Św: Sebastjan Przyborowicz i Józ. Konowicz

36011 (Poznań - Św. Marcin)

1718. 20 lip. N. Jan Szczygielski i N. Konst. Rosnowska. Św: N. Wojc. Majeski, Joanna Szołdrzska,

36012 (Poznań - Św. Marcin)

1724. 17 lip. M. Michał Raczycki x M. Barbara z Rynarzeskie Milkonska. Św: M. Mich. Nowowieiski M. Jan Raczycki, M. Giedroć

36013 (Poznań - Św. Marcin)

1725. 28 lip. N. Wojc. Urbanski x Teresa Stanberkowna, panna. Św: Franc. Jarochoski, Józ. Chabelski, Jadw. Bałdzewska, Teresa Karszewska i inni

36014 (Poznań - Św. Marcin)

1726. 3 list. z Podlasia G. Stan. Wyganowski młodz. x G. Barbara Cywinska, panna z kaliskiego. Św: G. Felicjan Zgrzymski i Andrz. Olikiewicz

36915 (Poznań - Św. Marcin)

1727. 13 stycz. G. Jan Skrzydleski x G. Marcjanna Kucborska, panna. Św: G. Kaz. Rynarzeski i G. Wojc. Baranowski

36016 (Poznań - Św. Marcin)

1730. 11 luty Garbary G. Stan. Bororoski x Regina Latosinaska. Św: Jakub Ogrodowicz, Franc. Krajewski

36017 (Poznań - Św. Marcin)

1731. 22 kwiec. św. Marc. Gen. Piotr Gałkoski x Ludw. panna, Gen. Św: Fam. Sebastian Czoliński, Franc. Kobanoski

36018 (Poznań - Św. Marcin)

1731. 16 sierp. Garbary G. Stan. Sliwinski wdowiec x G. Zofia Trzybinska, wdowa. Św: G. Jan Radzikoski, Stan. Chłaposki

36019 (Poznań - Św. Marcin)

1732. 1 maj par. św. Marc. M. G. Tomasz Piotrowski x M. G. Helena Kownacka, panna. Św: M. G. Stan. Godynski, M. G. Brys... ? (patrz 36021)

36020 (Poznań - Św. Marcin)

1732. 20 maj MG. Jan Sarnowski x Teresa Gutowska, panna. Św: M. G. Wojciech Resotarski, M. G. Piotr Gutowski

36021 (Poznań - Św. Marcin)

1732. 29 czerw. ci sami co pod 1 majem (l. p. 36019) z tym że św. M. G. Adam Kowalski i M. G. Jakub Skrzetucki

36022 (Poznań - Św. Marcin)

1732. 20 sierp. MG. Franc. Zebowski x Barb. Karczynska

36023 (Poznań - Św. Marcin)

1732. 1 list. M. G. Wojc. Breza x Anna Prashaska. Św: M. G. Mich. Poklatecki i MG. -- Lisowicki

36024 (Poznań - Św. Marcin)

1732. 10 paźdz. M. G. Paweł Liskowski x Krystyna Korubowska. Św: M. G. Jakub Skrzetucki i Tom. Swiniarski

36025 (Poznań - Św. Marcin)

1732. 29 list. M. G. Jakub Grodziecki x Barbara Wyrzycka. Św: M. G. Aleks. Wiśniewski i M. G. Ant. Rzesotarski

36026 (Poznań - Św. Marcin)

1733. 3 stycz. przedm. św. Marc. M. G. Kazim. Domanski x Teresa Kabacinska. Św: Mich. Pilarski i Maciej Mroczynski

36027 (Poznań - Św. Marcin)

1733. 24 kwiec. C. M. G. Andrz. Rozbicki x Jadw. Zychlinska, wdowa

36028 (Poznań - Św. Marcin)

1733. 5 list. ... z parafii M. G. Stan. Trzcinski wdowiec x M. G. Helena Goczałkowska, panna. Św: M. G. Wojc. Baranowski, M. G. Ludw. Goczałkowski

36029 (Poznań - Św. Marcin)

1733. 9 list. ... z parafii M. G. Jan Zychlinski wdowiec x M. G. Anna Karzsznicka, panna. Św: M. G. Klemens Karzsznicki, MG. Andrz. Makowski

36030 (Poznań - Św. Marcin)

1734. 10 paźdz. z Woniejska M. Grzegorz Markiewicz x Teresa. Św: M. Rafał Konopka, Wład. Konopka, Fam. Wawrz. Rydzikiewicz, org. św. Marc.

36031 (Poznań - Św. Marcin)

1735. 24 list. G. Aleks. Rokossowski x G. Barb. Chociszewska (z par. Łukow). Św. G. Franc. Mięszkowski i G. Ant. Czaplicki

36032 (Poznań - Św. Marcin)

1736. 24 wrzes. z Wildy M. Stan. Obiezierski x Apolinara Cieslinska, wdowa. Św: M. Mik. Hieruchowski, M. Wojc. Morawski, M. Paweł Zbijewski, (małż. w 3 stopniu pokrew.)

36033 (Poznań - Św. Marcin)

1737. 15 wrzes. Nowe Ogrody N. M. Wład. Jaranowski x Wikt. Iłowiecka, panna. Św: M. Konst. Ponikierski, not. pyzdr., Stan. Jaranowski, kasztelanic kowalski M. Franc. Iłowiecki

36034 (Poznań - Św. Marcin)

1737. 17 list. z Rybakow M. Ant. Smolinski x Helena Skowronska. Św: G. Lisowicki

36035 (Poznań - Św. Marcin)

1738. 6 stycz. przedm. św. Marc. G. Ant. Rosochacki x Agn. Kabacinska. Św: M. Józ. Zaremba i M. Mazimierz rodz. brat

36036 (Poznań - Św. Marcin)

1738. 18 luty z Winklerowego G. Mich. Młodzianowski x Teresa św: G. Dąbrowski, G. Kobeliski H. Radzynski

36037 (Poznań - Św. Marcin)

1738. 17 sierp. z Grobli G. Franc. Paszkowski x Katarzyna. Św: Gen. Poklatecki, G. Tomicki

36038 (Poznań - Św. Marcin)

1738. 19 paźdz. Nob: G. Józef Perchowski x Kat. Pruska. Św: G. Mik. Pruski, G. Dominik Drwęski, G. Jan Zalewski

36039 (Poznań - Św. Marcin)

1738. 25 list. z Winklerowego Nob: G. Marcin Czeluscinski x G. Anna Białobłocka. Św: G. Zalewski, G. Iłowiecki, G. Klemens Karzsnicki

36040 (Poznań - Św. Marcin)

1739. 4 stycz. Nob: G. Wojc. Łabęcki x Marianna Złobiaska. Św: G. Rafał Konopka, Stan. Łebęcki

36041 (Poznań - Św. Marcin)

1739. 25 kwiet. z Dworca p. Dąbrowskiego Nob: Aleks. Bronikowski x Teresa Moraczewska. Św: G. Poklatecki, G. Maciej Ligoski, G. Głuchowski

36042 (Poznań - Św. Marcin)

1739. 26 kwiec. z Piekarów Nob. Jan Sokołowski x Małgorzata. Św: Fam. Piotr Karazniewicz, Jan Ciązynski i Andrz. Kalinowski

36043 (Poznań - Św. Marcin)

1739. 29 sierp. z Rybaków Nob: Stan. Kamienski x Barbara Chmielewska. Św: N. M. Tom. Chlebowski, M. Tom. Zaliski, G. Piotrowski

36044 (Poznań - Św. Marcin)

1740 1 maj G. Józ. Stawski x Dorota Niedzielska. Św: i U: Głady...awicz ? i Grochowski

36045 (Poznań - Św. Marcin)

1740. 29 maj Gen. Mich. Bielinski x Wiktoria Hersztopska. Św: Gen. Józ. Potocki, Ludw. Hersztopski, Franc. Michalski, Jan Hołdokowski, Franc. Medkowski i inni

36046 (Poznań - Św. Marcin)

1740 26 lipca Gen: Ant. Sarnowski, dóbr Zonia poss. x Teresa Brodnicka panna. Św: Nob: Wojc. Lugostowicz adw., Józ. Karczewski radny m. JKM. Poznania

36047 (Poznań - Św. Marcin)

1780 27. stycz. G. Jan Bielicki x Eleonora Cerekwicka, panna. Św: G. Ant. Dambrowski i żona jego G. Agnieszka z par. Bucowlens

36048 (Poznań - Św. Marcin)

1780. 17 czerw. Pułwsie G: Faustyn Bielawski x Marianna Woszczynska. Św: G. Izydor Kuninski z żoną Anielą, Jan Cwoydzinski i Walenty Wyganowski

36049 (Poznań - Św. Marcin)

1781. 27 maj. z Rybaków N. Jakub Wyszkowski wdowiec x Nepomucena Woyciechowska. Św: G. Józef Dzierzgowski, Maciej ... ?

36050 (Poznań - Św. Marcin)

1781. 15 list. z Rybaków G. Stefan Młodecki, młodz. x Ludwika Beymowna, wdowa. Św; Mik. Sczerski, G. Gabr. Nob. Kawiecki

36051 (Poznań - Św. Marcin)

1781. 18 ? list. przedm. św. Marc. G. Ignacy Szpotanski wdowiec x Agnieszka Sobanska, wdowa Św: G. cujus vignnis Lasczot burgrabia pozn., Fam. Józef Jackowski, G. Kochanska i inni

36052 (Poznań - Św. Marcin)

1782. 31 maj adv G: Stan. Biskupski x Teodosia Koszutska. Św: G. Ant. Gajewski, Fam. Joz. Przybylski

36053 (Poznań - Św. Marcin)

1783. 28 kwietn. z Rybaków Nob. Ignacy Tomaszewski, wdowiec x Anna Malinowska, panna. Św: AR Metelski, kan. in sumno pozn. i Anna Tomaszewska

36054 (Poznań - Św. Marcin)

1784. 25 wrzes. Adv G. Marc. Dybysławski x Katarz. Sobierowska, panna z Grodziska. Św: Jan Kaminski, Paweł Pinski i inni

36055 (Poznań - Św. Marcin)

1784. 11 paźdz. przedm. św. Marc. G. Wojc. Golian x Anna z Pawłoskie, panna. Św: G. G.: Jan Woiewodzki, Prokop Przepałkowski i Krolowna panna oraz inni

36056 (Poznań - Św. Marcin)

1785. 4 maj ul. Rybaki Gen. Teodor Radzikowski x Karolina Jerzykowska, panna. Św: GG.: Karol Jerzykowski, Ant. Dambowski i inni

36057 (Poznań - Św. Marcin)

1785. 24 maj Rybaki. Gen: Adam Przybysławski wdow. x Marianna Kurnaczeska, panna. Św: Kazim. Sowicki, Brygida Sowicka, małż. i inni

36058 (Poznań - Św. Marcin)

1785 4 wrzes. Gen. Onufry Roszciszewski x Tekla Poliwska, panna. Św: G. Jan Smoliski, Jan Szepfer

36059 (Poznań - Św. Marcin)

1785. 9 list. przedm. św. Marc. Nob. Franc. Dobrowolski x Marianna Gorska. Św: Jan Musiałkiewicz i Gorski brat oraz inni

36060 (Poznań - Św. Marcin)

1785. 24 list. Z dworca Wa Bronikowskiego Anastazy Moszczeń. surrogata poznański x Józefa relicta po kaszt. inowrocławskim Moszczeńska. Św: Michał Brauza, prepozyt miejsc. i Franc. Moszczeński z małż. Konstancją oraz Wawrz. Lukanowski, Uw. Franc. Moszcz., z ona z/d Gorczyczewska patrz 36061

36061 (Poznań - Św. Marcin)

1786. 10 grudn. Magnif. Marcjanna z Gorczyczewskie, panna, córka reg. ziemsk. gniezn. x Jan Swinarski sędzic starodubinene. Św: AR. Wojc. Chwałkowski beneficjato, Franc. Moszczeński, podkomorzy J. K. M. z żoną Konstancją z Gorczyszewskie, Karol Bronikowski, Franciszka Gorczyczewska, Winc. Gorczyczewski i inni

36062 (Poznań - Św. Marcin)

1788. 30 kwiec. N. Ignacy Wyganowski x Magdal. Moszcicka. Św: Andrzej Hermanowski z żoną Katarzyną

36063 (Poznań - Św. Marcin)

1788. 4 sierp. z przedm. św. Marc. N. Józef Ładay x Zofia Gaceska, panna. Św: Sept. Wojc. Blinkier, ob. chwalisz., Piotr Witich z przedm. j. w.

36064 (Poznań - Św. Marcin)

1788. 13 paźdz. od panien Klarek G. Teodor Rokebach x Wiktoria Bienkowska. Św: G. Stan. Koritowski, Katarz. Rokębachowa ... i Konst, Ochabska z m. Pozn.

36065 (Poznań - Św. Marcin)

1788. 22 list. Rybaki N. Ant. Cybort x Barbara Lewendoska wdowa. Sw: Nob. Maciej Mrukoski i Ant. Waliski z m. Pozn.

36066 (Poznań - Św. Marcin)

1789. 30 lip. z par. św. Marc. G. Kazim. Grabski x Agn. Dalewska św: G. Józ. Rogaliński, i Fam. Józ. Szmitt

36067 (Poznań - Św. Marcin)

1789. 6 sierp. G. Ignacy Pławinski x Brygida Orłowska. Św: G. Marc. Orłowski, Ant. Nieżychowski, sucamerari des wschowski

36068 (Poznań - Św. Marcin)

1790. 16 czerw. z Rybaków G: Stan. Strachowski, wdow. x Katarz. Zbijewska, panna. Św: G. Mich. Przepałkowski i Józef Bogonski

36069 (Poznań - Św. Marcin)

1790. 26 czerw. Gen: Józ. Glinski x Hiacynta Witkowska panna. Św: M. Franc. Ksawery Wyssogóra Zakrzewski pocilutor gniezn. i Winc. z Kolna Prusimski

36070 (Poznań - Św. Marcin)

1790. 1 lip. z przedm. św. Marc. G: Ant. Stulpinski x Marianna Rybinska panna. Św: Mateusz Dutkiewicz z żoną Agieszką z przedm. j. w.

36071 (Poznań - Św. Marcin)

1790. 30 grudz. Gen: Prokop Pepłoski x Barbara Jarochewska, panna. Św. G. Maksymilian Pruski, regens kom. belliciv. i G. Wikt. Jarochowska

36072 (Poznań - Św. Marcin)

1791. 8 wrzes. Gen: Klemens Dunin x Teresa Wilczynska. Św: M. Michał Jeziorski, assessor tuchol., Roch Czachowski i labor. Wojc. Wróblewski ze wsi Zydow. Ślub odbył się w kośc. par. Zydow.

36073 (Poznań - Św. Marcin)

1791. 17 list. z Gaski G. Mateusz Przepałkowski x G. Hel. Wyszkowska, wdowa św: G. Franc. Jerzykowski, G. Stan. Radwan Głuchowski i G. Karol Jerzykowski z Rybak

36074 (Poznań - Św. Marcin)

1792. 27 lip. z Rybaki Stan. Rogaliński x Dorota Zbijewska, panna. Św: M. Ign. Kosmowski ... J. K. M., G. Felicjan Gorczynski

36075 (Poznań - Św. Marcin)

1792. 23 list. z Rybaki G. Wojc. Trzebuchowski, wdow. x Eleonora z Cerekwickich Bilicka, wdowa. Św: G. Ant. Dąbrowski z żoną Agnieszką

36076 (Poznań - Św. Marcin)

1793. 11 luty z Rybaki Hon. Maciej Kanty, niekatol. x Gen. Katarz. Smorowska, panna. Św: G. Mateusz Przepałkowski i G. Ignacy Głuchowski z Rybaki

36077 (Poznań - Św. Marcin)

1793. 15 lip. z Guski Gen: Roch Brzezanski x Elżb. z Bojanowskich Rosenowa, wdowa. Św: G. Adam Nostycz Drzewiecki, Telesfor Frezer, Mich. Brzezanski, Aleks. Brzazanski

36078 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1759.8/I. † Pani Zofja Sapieżyna stolnikowa W. X. L.

36079 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1786.14/I. † WJMP. Franciszek Kożuchowski podczaszy kaliski

36080 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1783. 15/I. † WJMc. Pani Zofja Linowska podstolina wschowska

36081 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1815.17/I. † WMc. Pan Antoni Korytowski w Chwiałkowie, dobr.

36082 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1710.21/I. † X. Benedykt Zakrzewski w Nowym Mieście

36083 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1781.22/I. † WJP. Franciszek Błociszewski st. grójecki, kośc.

36084 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1798.22/I. † WPani Helena Moszczeńska, klanowa

36085 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1697.24/I. † Br. Kaz. Pruski w Chełmie

36086 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

(1799 ?) 24/I. † JWP. Jan Załuski, kuchm. lit., dobr.

36087 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1791.24/I. † WmćPni Kat. Bilicka pułk. w. k.

36088 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1815.24/I. † WMcPan Józef Sczaniecki w Międzychodzie, dóbr.

36089 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1818.24/I. † WJPani Zofja Kurczewska w Jasieniu, dobr.

36090 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1745.26/I. † WPani Klara Turska w Sremie (siostra w nekr. zakonnym pod 30/I.)

36091 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1770.27/I. † JWPani Brygida z Załuskich Bnińska ścina, murzynow. dobr.

36092 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1820.28/I. † W. Konstancja Urbanowska w Pierzchnie, dobr. (też 29/I.)

36093 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1762.31/I. † WJMcP. Stefan Janowski

36094 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1795.5/II. † WS. (?) Wiktoria Koszutska

36095 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1786.6/II. † Przewiel. panna Franciszka Załuska eks. ksieni w Sremie

36096 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1693.8/II. † S. Dorota Budzińska w Gnieźnie

36097 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1694.9/II. † S. Febronia Maniecka w Chęcinach

36098 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1792.9/II. † Br. Rafał. Waliszewski w Pozn.

36099 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1695.10/II. † WP(S.) Krystyna Łącka w Gnieźnie

36100 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1767.10/II. † S. Serafina Dąbska w Chęcinach

36101 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1824.10/II. † WS. Joanna Baranowska w Zwierzyńcu w Krak.

36102 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1824.11/II. † S. Marianna Borzęcka w Krak.

36103 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1746.12/II. † S. Natalia Konarska w Chęcinach

36104 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1761.13/II. † JMcPani Krystyna Zakrzewska

36105 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1790.13/II. † WX. Ant. Skrzyński z Łagiewnik

36106 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1695.16/II. † WP. Antonina Niedźwiedzka w Gnieźnie

36107 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1761.16/II.† JMcPani Anna Koszucka

36108 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1726.18/II. † WX. Stef. Jaroszewski w Łagiewnikach

36109 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1775.18/II. † Aleksay Węgierski w Toruniu

36110 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1812.19/II. † WJMcPani Krzyżanowska dobr.

376111 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1710.25/II. † WX. Norbert Porębski Pyzdry

36112 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1815.25/II. † WMcPan Franciszek Bojanowski w Mórce, dobr.

36113 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1697.27/II. † WX. Antoni Gniazdowski w Nieszawie

36114 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1760.28/II. † WJMcPani Kat. Psarska

36115 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1820.28/II. † WJMPan Maciej Małachowski w Jeziorkach dobr.

36116 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1671.2/III. † S. Klara Chlebowska Kalisz

36117 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1809.2/III. † W. Justyna z Skrzetuskich 1-o v. Tyminiecka 2-o v. Rogozińska, to 4/III. poch.

36118 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1672.3/III. † WS. Kunegunda Swierczewska w Kaliszu

36119 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1661.4/III. † WP. Eufrazja Leśniewska Kalisz

36120 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1756.5/III. WJMcPani Gruszecka we wsi Przybradź

36121 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1805.5/III. † WJMcPan Teodor Złukaszewicz konfr. i dobr.

36122 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1673.7/III. † PX. Franc. Brzychwa w N. Sączu (w F-ch 1678.9/III.)

36123 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1691.12/III. † WX. Antoni Kotarbski w Pozn.

36124 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1810.15/III. † WJMc i Pan Bogusław Sczaniecki dobr.

36125 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1758.18/III. † JOX-a Anna Lubomirska starościna kazimierska

36126 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1667.20/III. † PS. Anna Chersztopska, Śrem

36127 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1733.23/III. † PX. Antoni Gorczyński regent teol. w Pozn.

36128 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1808.23/III. † JWP Ludwika z Komińskich Gorzyńska klanowa kamieniecka (!) dobr.

36129 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1781.26/III. † WJMcPani Teofila Korytowska chorążyna kal. dobr.

36130 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1762.27/III. † WX. Bonifacy Wysocki, Oborniki

36131 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1815.29/III. † Wiktoryn Chlebowski Kraków

36132 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1834.2/IV. † Przew. Panna Klara Urbanowska Gniezno

36133 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1834.4/IV. † Panna Aniela Zagajewska, ksieni gn.

36134 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1681.4/IV. † WZMPan Samuel Zalewski 1-y fund. kość. w Łagiewnikach

36135 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1667.5/IV. † WS. Kat. Jedlecka Srem

36136 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1731.5/IV. † WD. Ant. Chełkowski Warszawa

36137 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1731.6/IV. † JMPani Julianna Herstopska D.

36138 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1758.7/IV. † JWMP. Władysław Grzegorzewski klan miechowski

36139 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1771.8/IV. † WJMćP. Andrzej Mielżyński st. kcyń.

36140 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1771.8/IV. (?) † WJMćPani Anna Mielżyńska ścina kcyńska

36141 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1786.10/IV. † JWP. Apolonia Laskawska klanowa sochacz.

36142 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1800.10/IV. † Br. Bonawentura Łowiński, Pyzdry

36143 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1688.11/IV. † Famila Raczkowa wikar. śrem.

36144 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1805.11/IV. † WPS. Ewa Gurzeńska Gniezno

36145 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1747.13/IV. † WS. Scholastyka Wichrowska w Sremie

36146 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1800.14/IV. † WJMcPani Teresa Mieżuchowska. Dobr.

36147 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1747.16/IV. † JWP. Jan Morsztyn, klan wiślicki

36148 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1733.17/IV. † WO. Walenty Gębart w N. Mieście

36142 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1776.18/IV. † JWP. Rafał Gajewski, klan rogoz.

36150 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1782.18/IV. † JWP. Konstancja Działyńska wdzina malbor.

36151 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1810.18/IV. † WJPani Zółtowska miecznikowa dobr.

36152 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1754.22/IV. † O. Wład. Chojecki Pyzdry

36153 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1758.22/IV. † X. Józef Iwański archidjak. gn.

36154 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1777.22/IV. † WMP. Kat. Konarska konfr.

36155 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1813.22/IV. † JWP. Wacł. Zakrzewski klan nakiel., dobr.

36156 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1825.22/IV. † O. Rafał Dziembowski gward. w Puszczy sol.

36157 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1774.27/IV. † Panna Ludwika Karszewska ks. w Gn.

36158 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1805.27/IV. † PS. Ewa Gorzeńska w Gnieźnie

36159 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1805.27/IV. † PS. Kolumka Bobolecka w Gnieźnie

36160 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1739.30/IV. † O. Piotr Turski gward. w Gn.

36161 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1820.30/IV. † WPanna Anna Małachowska Srem

36162 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1758.2/V. † P. P. Salomea Kiełczewska ks. w Kaliszu (i znów 7/V.)

36163 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1762.2/V. † WS. Zofia Zabłocka w Gn.

36164 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1773.4/V. † JWP. Józef Bniński klanic chełmiński

36165 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1696.7/V. † WX. Gabriel Dąbrowski, Kalisz

36166 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1826.7/V. † WPanna Scholastyka Jabłońska Srem, przenies. tu z konw. kalisk.

36167 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1788.8/V. † X. Bonawen. Garczyński, kustosz gn., w Grabowie

36168 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1682.9/V. † WX. Antoni Brocki w Chełmży

36169 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1781.9/V. JWP. Marianna z Załuskich Czosnowska ścina ozalnicka

36170 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1649.11/V. † WS. Magdalena Nieszołowska, Srem (toż 12/V)

36171 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1796.15/V. † JMP. Stanisł. Błociszewski w Chęcinach, poch. w kośc. naszym 19/V.

36172 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1787.16/V. † WJP. Jakub Dobrogojski, dobr. i tesc.

36173 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1800.17/V. † WPanna Marianna Morawska zak. w Kal.

36174 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1748.18/V. † Br. Antoni Milewski w Inowrocł.

36175 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1763.18/V. † S. Wiktoria Szczaniecka, Srem

36176 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1796.18/V. † WMPani Marianna Broniszowa skarbnikowa gn.

36177 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1719.20/V. † WS. Agnieszka Cwoińska Srem

36178 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1728.21/V. † WX. Seweryn Noskowski w Chełmie

36179 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1706.22/V. † Br. Adintus Lipski w Gn.

36180 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1688.25/V. † WS. Krystyna Modrzewska Srem

36181 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1688.5/V. † WJMcPani Wojciech Tymieniecki sfr.

36182 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1771.28/V. † WJMPan Wacław Łaszczyński w Grabianowie

36183 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1773.28/V. † WJMPani Wiktoria z Hersztopskich Bielińska dobr., w Grabianowie (znów 5/VI.)

36184 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1772.1/VI. † WS. Brygida Zawadzka, Gn.

36185 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1787.4/VI. † WJPan Józef Włostowski terc.

36186 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1811.4/VI. † WJP. Teofila z Nieżuchowskich Soliszewska (?) pisarzowa gn., terc., poch. tu l. 76

36187 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1776.5/VI. † WPanna (Św.) Rozalia Jaraczewska siostra ksieni Apolinary poch. tu, †-a w Jeziorach

36188 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1824.8/VI. † W. Jan Pruski, w Pudliszkach, dobr.

36189 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1760.11/VI. † JWMP. Stanisław Dramiński dobr.

36190 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1758.13/VI. † WJMP. Maciej Poniński chorąży wsch.

36191 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1758.14/VI. † WJP. Józefa Kwilecka ścina wschow.

36192 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1769.14/VI. † WJMP. Teresa Kwiatkowska pułkownikowa kawal. narod.

36193 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1804.15/VI. WJMPani Katarzyna z Piotrowskich Skrzetuska poch. tu

36194 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1748.16/VI. † WJMP. Stanisław Borucki, dobr.

36195 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1765.17/VI. † JWPani Franciszek Wilkoński, klan krzywiń., dobr.

36196 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1781.20/VI. † WS. Salomea Gorzyńska, Srem

36197 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1825.20/VI. † PS. Serafina Zagajewska, ks. w Gn.

36198 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1765.21/VI. † Przewiel. S. Aleksandra Bielińska, wikar., ekw. ks. w Sr.

36199 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1814.22/VI. † WJMPani z Golińskich Sokolnicka stolnikowa pozn., w Jarogniewicach

36200 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1765.23/VI. † JX. Jan Rębowski prob. w Poniecu

36201 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1819.23/VI. † WPanna Helena Kornatowska w Gn.

36202 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1755.26/VI. † JMX. Aleks. Jaraczewski, dziekan chodzie.

36203 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1771.26/VI. † Przew. Panna Weronika Dzierżanowska, dyskretka i dziekanka w Sremie, poch. w kośc. O.O. Franciszkanów dla spalonego kościoła

36204 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1796.27/VI. † WS. Brygoda Nowowieyska w Kal.

36205 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1693.1/VII. † WP. Febronia Maniecka w Chęcinach

36206 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1762.4/VII. † JOJMcPani Helena Morsztynowa wdzina liwińska w Winiarach, dobr

36207 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1707.11/VII. † JWX. Franciszek Biegański bp. bachoński

36208 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1709.11/VII. WX. Felicjan Gurowski w Dobrzyniu

36209 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1701.15/VII. † WP. Rozalia Miaskowska Srem

36210 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1777.21/VII. † JWP. Ignacy Załuski st. ojcowski, kontr. dobr.

36211 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1685.22/VII. † WX. Antoni Smigielski w Grabowie

36212 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1774.22/VII. † WMcPani Stanisław Młodzianowski star. roz.

36213 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1775.22/VII. † JWMPani Magdalena Młodzianowska ścina rożeńska

36241 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1709.3/VIII. † O. Stanisław Kaliszkowski, w St. Szańcu

36215 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1709.4/VIII. † WO. Stanisław Gronowski w Radomsku

36216 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1698.6/VIII. † Br. Ludwik Jastrzębowski, Kal.

36217 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1717.6/VIII. JWP. Katarzyna Sapieżyna ścina wiekowska

36218 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1757.7/VIII. † WJMP. Leon Koźmiński chorąży wsch.

36219 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1775.(1745 ?)7/VIII. † JWP. Wiktoria Załuska kuchmistrzowa WXL. dobr.

36220 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1822.8/VIII. † JWP. Kat. Zakrzewska klanowa, dobr.

36221 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1789.12/VIII. † WX. Walerjan Mąkowski, dyskret w Pyzdrach

36222 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1789.12/VIII. † WJP. Marianna Łukasiewiczowa burg. pozn.

36223 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1789.13/VIII. † JWP. Maciej Lanckoroński wda bracł. terc.

36224 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1755.14/VIII. † JWP. Konstancja z Wielopolskich Wesselowa w Krak.

36224 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1707.16/VIII. † W. X. Stanisław Jedlecki w Kal.

36225 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1753.16/VIII. † JWP. Natalia Morstynowa klanowa kal.

36226 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1771.16/VIII. † JMP. Estera Gałczyńska potem Pawłowska

36227 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1805.16/VIII. † PS. Marianna Błędowska, Srem

36228 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1787.20/VIII. † WX. Andrzej Jastrzębski Inowrocł.

36229 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1712.21/VIII. † P. O. Walerian Szembek O. pro. w Krak.

36230 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1760.21/VIII. † WJMP. Wojciech Rutkowski cfr.

36231 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1787.22/VIII. † WS. Cecylia Wyganowska Srem

36232 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1684.23/VIII. † Br. Mikołaj Gadomski, Gn.

36233 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1712.24/VIII. † Przew. O. Antoni Suchorzewski w Gn.

36234 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1713.27/VIII. † JWP. Antoni Bełdowski dobr.

36235 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1713..27/VIII. † JWP Cecylia Młodziejewska, klanowa santocka

36236 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1782.29/VIII. † JWP. Zofja Radzewska podkomorzyna pozn., ters.

36237 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1787.29/VIII. † JP. Kaz. Jaraczewski, dobr.

36238 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1718.31/VIII. † Przew. O. Franc. Olewiński, Kalisz

36239 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1709.3/IX. † Bo. Walerjan Babecki Pozn.

36240 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1750.3/IX. † JWP. Jerzy Sapieha wda mścisł.

36241 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1775.7/IX. † JWP. Franciszek Kcewski, st. śrem.

36242 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1685.8/IX. † WS. Eufrozja Gruszczyńska, Chęciny

36243 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1775.10/IX. † JWPani Róża Kcewska ścina śremska

36244 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1741.12/IX. † W. Antonina Chlebowska w Kal.

36245 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1780.12/IX. † WJP. Józef Tomicki terc.

36246 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1773.14/IX. † WJM. Antoni Miaskowski szambelan w Wieszczyczynie

36247 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1796.18/IX. † WJP. Jan Radoliński dobr.

36248 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1814.18/IX. † WS. Eufrazja Zelska w Gn.

36249 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1779.22/IX. † WJMP. Krystyna z Zakrzewskich Wierzbowska pisarzowa wsch. dobr.

36250 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1782.23/IX. † JWP. Paschalis Rychłowski klan (!) terc. i dobr.

36251 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1798.24/IX. † WJP. Marcin Wągrowski (!) podkom. wschow., terc. i dobr.

36252 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1780.27/IX. † W. Panna S. Honorata Belęcka Gn.

36252 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1788.27/IX. † W. Panna Helena Trąbczyńska Kraków

36254 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1799.27/IX. † B. Bonifacy Manikowski Pozn.

36255 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1779.4/X. † WJMP. Zofja z Łaszczyńskich Koczorowska

36256 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1783.7/X. † Br. Franciszek Kamieński, Pyzdry

36257 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1813.9/X. † WP. Ignacy Wilczyński dobr. tut. konw.

36258 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1688.10/X. † WO. Jakub Zajączkowski Srem

36359 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1682.10/X. † JPani Zuzanna z Bełdowskich Zglewska fundat. Łagiewnika

36260 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1710.10/X. † Przew. O. Wojciech Suchorzewski inow. w Gn.

36261 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1759.10/X. † WJPani Teofila z Dzierżanowskich Nieświastowska

36262 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1758.10/X. † Przew. X. Mikołaj Radoński prob. muredzki

36263 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1780.13/. † WS. Konstancja Gniazdowska w Kal.

36264 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1813.14/X. † WJMP. Paweł Sokolnicki dobr.

36265 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1730.17/X. † S. Cecylia Olszewska ks. w Gn.

36266 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1788.18/X. † WJMP. Jan Korytowski, chorąży kal. dobr.

36267 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1787.23/X. † JWP. Ludwik Młodziejewski klan. nakielski

36268 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1802.27/X. † WJMPani Franciszka Milińska w Lesznie

36269 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1689.28/X. † B. Bazyli Chełstowski kleryk Pyzdry

36270 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1685.29/X. † Br. Jan Kędzierski Kalisz

36271 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1752.29/X. † JMP. Franciszek Trepka dobr.

36272 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1787.30/X. † WJM. Tom. Rudnicki kontr., dobr.

36273 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1776.3/XI. † WJMPani Dorota z Bielińskich Golińska podczaszyna wschowska

36274 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1734.4/XI. † WJMP. Adam Mielęski, dobr.

36275 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1734.4/XI. † WPM. Marjanna Mielęska dobr.

36276 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1756.10/XI. † JWM. Franciszka Załuska kuchmistrzyni WXL., dobr.

36277 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1757.11/XI. † WJMPan Ign. Woynicz cfr. Tuliszkowo

36278 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1786.14/XI. † WJMP. Feliks Ant. Karski podstoli bydg. w W. Kruszczy

36279 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1773.15/XI. † J. O. Dorota Jabłonowska wdzina rawska

36280 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1689.16/XI. † B. Ignacy Kębłowski Srem

36281 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1808.20/XI. † WJMPan Józefat Korytowski w Chwałkowie

36282 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1827.23/XI. † S. Tekla Maniecka zak.

36283 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1757.24/XI. † WX. Onufry Borzęcki Pozn.

36284 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1775.24/XI. † B. Mikołaj Morzycki subdjak. w Kal.

36285 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1700.27/XI. † WS. Ludwika Twardowska Srem.

36286 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1804.27/XI. † WJM. Panna Eleonora Krzycka ścianka

36287 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1779.29/XI. † S. Franciszka Wichrowska Kal.

36288 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1772.1/XII. † O. Franciszek Kałowski ex prow. gward. w Gn.

36289 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1778.1/XII. † WJMP. Adam Zakrzewski podstoli gn.

36290 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1795.1/XII. † X Melchjor Rudnicki, ex prow. gward. w Gn.

36291 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1795.1/XII. † WJP. Feliks Szołdrski doz. w Czempiniu

36292 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1794.2/XII. † WJPani Bibianna z Zielonackich Korytowska

36293 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1709.3/XII. † WX. Antoni Radwański gward. w Kaliszu

36294 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1811.3/XII. † Panna Rozalja Piotrowska z konw. Kal.

36295 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1834.4/XII. † JW. Barbara Czarnecka Krajczyna Kor. dobr., w Błociszewie

36296 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1828.6/XII. † Przewiel. Teofila Korytowska wikarjia kl. w Śr.

36297 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1786.10/XII. † JWPani Apolonia Lasocka klanowa ochron. w Iławie

36298 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1746.15/XII. † Br. Antoni Wilkoński, Łagiewniki

36299 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1799.15/XII. † WJM. Panna Stanislawa Nieżuchowska

36300 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1747.16/XII. † WS. Cecylia Olewińska ex ksieni w Kal.

36301 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1819.17/XII. † Przewiel. P. Wiktorja Zakrzewska ex. ks. w Kaliszu) w Gn.(też 18/XII.)

36302 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1818.18/XII. † JWPan Franciszek Ksawery Zboiński wda, dobr. konw. dobrzyń. † Kikoł

36303 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1693.20/XII. † WX. Jan Madaliński w Chełmnie

36304 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1796.29/XII. † WJM Panna Karolina Zielińska tu † i tu poch.

36305 (Śrem - Franciszkanie i Franciszkanki)

1786.30/XII. † WJMP. Ant. Smoliński cześnik ciechanow.

36306 (Jeżewo)

1791.15/VIII. (Jeżewo) Nawróc. z luter. NV. Karolina Unrugowa za star. MD. Teresy Rydzyńskiej stolnikowej pozn. -- Sw. ona i GD. Wład. Papieski

36307 (Jeżewo)

1791.29/IX. (Jawore) chrz. z konieczn. Józefy Anny c. G. Grzegorza i Teresy Radwańskich pos. wsi Jawore --MV. Teresa Domiechowska

36308 (Jeżewo)

1798.5/VI. (Jawore) z wody Józefa, (4/VI. *) c. G. Walerjana i Juljanny Wolińskich pos. wsi J. -- Piotr Rożycki pis. z Drzonka i Ulrychowa z Werbna

36309 (Jeżewo)

1811.11/IV. (Jawore) chrz. Heleny Kat. c. M. Jana i Anny z Domagalskich Piotrowskich pos. wsi Ochla -- M. Jakub Piotr pos. wsi J. i M. Kat. Bilińska dz-a Zabna

36310 (Jeżewo)

1812.2/II. (Jawore) Fryderyka Marjanna (*-a 27) C. M. Józefa i Wiktorii z Piotrowskich Miraszewskich -- MD. Piotrowski podczaszy pozn. i MD. Katarzyna Bielińska sędzina

36311 (Jeżewo)

1812.9/II. (Wycisłowo) Ignacy Franciszek (20/I. *) s. (dopis. potem "Generori") Marcina i Kunegundy de Kossowskie Grybskich nazw. panieńskie od biedy mogłoby być i "Rokossowskie") pisarzy dworu Wycisłow. -- G. Józef Miroszewski pos. wsi Brzostownia i Eleonora Zabińska z dw. Wycisłow.

36312 (Jeżewo)

1812.14/XII. (Wycisłów) cerem. Rozalia Marianna, 26/VIII. * r. b., ochrzcz. z w. przez prob. boreckiego 28/VIII. c. M. Walentego i Katarzyny z Jankoskich Karskich stolnikowiczów radziejow., pos. dd. Wyc. -- MD. Józef stolnik radziejow. i MD. Marianna Koszutska dz-a Jeżewa -- M. Józef Nieświastowski dz. Borku i MV. Teresa Karska

36313 (Jeżewo)

1814.11/I. (Jeżewo) chrzest Stanisławy Honoraty, 1813.30/XII. *, c. G. M. Ludwika Dzierzbickiego i Józefy Parczewskij, pos. Jeżowa -- GMD. Stanisław Kostka Sczaniecki, dz. Sodorowa i GV. Nepomucena Mańkowska mieszk. u S-ich w Sodorowie

36314 (Jeżewo)

1814.12/VIII. (Wycisłów) Wawrzyniec Hipolit, s. MD. Walentego Karskiego i Katarz. Jankowskiej -- z wody -- M. D. Walenty Jankowski z ż. Marianną ze wsi Bruczkowo

36315 (Jeżewo)

1796.3/IV. (Jeżew) † MD. Teresa Rydzyńska, stolnikowa pozn. l. 79, poch. w kl. w Górce u Reform. 11.IV. (o jej Sepu;turę prosi w r. 1856 pisząc z Kostrzynia: "Barbarze z hr. Rydzyńskich 1-o v. Hendel, 2-o v. Maciejewska. Zmarła miała być: Teresa Jadwiga z Rogalińskich Rydzyńska dziedziczka Jeżewa. Babka proszącej. Chodzi o spadek po Opalińskich)

36316 (Jeżewo)

1797.29/VI. † N. Jan Radzidłowski leśniczy jeżewski l. 46

36317 (Jeżewo)

1814.7/IV. (Wycisłowo) † Rozalja Karska 1 rok poch. w kośc.

36318 (Jeżewo)

1817.20/IV. (Jawory) † (od 2 l. chory) MD. Józef Miraczewski w obecn. MD. Jakuba Piotrowskiego pos. tej wsi, lat 56

36319 (Jeżewo)

1812.12/IX. † MG. Franciszek Rydzyński dz. Jeżewa, z przyl.

36320 (Jeżewo)

1839.10/X. † MG. Ludwika z Szczanieckich Pruska b. dz-a Jeżewa, w Pudliszkach koło Krobi i w tym mieście poch.

36321 (Jeżewo)

1810.22/VIII. G. Józef Miroszewski wd. l. 26 x Ewa Wiktorja Piotrowska panna, l. 41 c. o. G. Leona i Kunegundy z Rafalskich P-ich -- MD. Jakub Piotrowski pos. wsi Jawore

36322 (Jeżewo)

1854.9/X. G. Ludwik Karśnicki s. G. Józefa i Aureli Sulmierskiej dz. dd. Mchy, mł. l. 26, x M. Marianna Helena Łaszczewska, c. M. Felicjana i Pauliny z Mateckich posesorów Jeżewa, l. 16 -- G. Wiktor Lalewicz dz. Wysokiego i G. Jan Matecki pos. dd. Głuponie

36324 (Jeżewo)

1824.2/X. * (Jeżewo) Franciszka Aniela, c. N. Wiktora Suchorskiego i Elżb. Pruskiej poses. w Jeżewie -- Kasper Suchorski i Franciszka Pruska

36324 (Jeżewo)

1829.11/VI. * (Jeżewo), ch. 1829.12/VI., Antonina Maria c. M. Józefa Łubieńskiego i Józefy Pruskiej Lubiów dz-ow dd. Jeżewo, Pudliszki etc. -- Antoni Sczaniecki i Ludwika Pruska

36325 (Czerlejno)

1839.2/VIII. † w Poklatkach GV. Katarzyna Szeliska l. 89, ze starości, rodzice nieznani zawiadomił M. Józef Lutomski dz. wsi Poklatki

36326 (Czerlejno)

1846.14.IV. † (w Pozn.) G. Jadwiga Moszaniska, ż. Adama Moszaniskiego, l. 55, dziedziczka d. Wydzienowice, c. Leona Grodzielskiego i Teresy Walichnowskiej -- Zawiadamia syn Michał M. poch. 16. Zostało 3 dzieci: Michał, Prakseda, Waleria spadkobiercy Wydzierzewic

36327 (Czerlejno)

1848.19/XII. † (Węgierskie) Weronika Kierska l. 85, G. wdow., c. Józefa Koszutskiego i Marii Koszutskiej (cholera) poch. 21

36328 (Czerlejno)

1848.19/VI. G. Stanisław Topolski dz. wsi Turek x Antonina Tomaszewska, gość w Turku on mł. 50, ona V. 29

36329 (Czerlejno)

1861.20/XI. G. Michał Godlewski mł. z Padmowa pos. Drogilno, l. 37 x GV. Eleonora Garczyńska z Sannik, pos. pobiedz. l. 33--- Teodor Lutomski dz. Poklatek i Nepom. Garczyński pos. Iwna

36330 (Czerlejno)

1839.26/XI. G. Florjan Pawłowski dz. Uściencina w parafii grabowskiej x Prakseda Moszczeńska V. z Wydzierzewic on mł. pod. op. Józefa P-go ojca wdowca po † Zofji z Bogusławskich, l. 35, ona V., pod op. Adama i Jadwigi M. ich rodziców, l. 23 dz-ów Wydzierzewic -- G. Maksymiljan Moszczeński dz. Zołędowa i Wiktor M. dz. Marcinkowa, stryjowie jej

36331 (Czerlejno)

1840.19/X. G. Józef Bieńkowski mł., z Babina, dz. wsi Słomczyce par. Ostrowo x Walerja Moszczeńska V. z Wydzierzewic, On s. Ignacego i Salomei B-ich dz-ów Mchów l. 28, ona c. Adama i Jadwigi M-ich, l. 22, -- G. Florjan Pawłowski, wł. folw. Uścienciel i Zychowski dz. wsi Brzostownia, mężowie sióstr jej

36332 (Czerlejno)

1842.23/VIII. (Wydzierzewice) ch. (14/VIII. *) Maria, c. G. Józefa Bieńkowskiego i Walerii Moszczańskiej dz-ów Słomczyc -- G. And. Dobrzycki dz. wsi Kocina i Jadwiga Moszczeńska dz-a Wydzierzewic

36333 (Czerlejno)

1844.19/II. (Węgierskie) ch. Antoniny Melanii, 1843.14/XII. * z Roznowskich tenut. dd. gubostrońskich -- G. Roman Br. dz. Starogrodu i Ludwika z Pruskich B-a dz-a Star.

36334 (Czerlejno)

1844.10/XI. (Węgierskie) ch. Józefa Nazarego Tadeusza 27/X. * s. G. Alojzego Bronikowskiego i Emilii z Roznowskich dz-ów Węgierskiego -- G. Nazary Pruski dz. d. Wieczyn i Ludwika B-a dz. Starygrodu

36335 (Czerlejno)

1844.10/XI. cerem. nad dzieckiem * w Pozn. 8/X. Michalina Nepomucena Brygitta, c. poprz. Bronikowskich [Alojzego Bronikowskiego i Emilii z Roznowskich] - chrz.: G. Mazary Pruski i Magdal. de ... z Płaczek. -- ass. G. Rom. Br. dz. Starogrod. i Albertyna z Swięcickich Bronikowska z Pozn.

36336 (Czerlejno)

1846.21/VI. (Wydzierzewice) Aniela (11/II. *) c. G. Józefa i Walerii z Moszczańskich Bronikowskich dz. W-c, -- G. Maks. i Michalina z Godziemirskich Monczeńscy dz-c Zołondowa

36337 (Czerlejno)

1848.24/XII. (Wydzierzewice) Adam Marcin, 11/XI. *, s. poprz. Bieńkowskich [Józefa Bieńkowskiego i Walerii Moszczańskiej] -- G. Wiktor Moszczański, dz. Maniukowa i Prakseda Pawłowska dz-a Słomczyc Florian Pawł. z Sł. i Nepom. Zychlińska z Brzustowni dz-a

36338 (Czerlejno)

1855.4/IX. * (w Węgierkach) Jadwiga Władysława Pulcheria c. Władysł. Suchorzewskiego i Wandy Radzimińskiej, dziedziców d. Węgierskie -- G. Konstanty Budziszewski, dz. d. Księża, G. Wanda Suchorzewska, V. z Węgierskiego

36339 (Czerlejno)

1856.16/VI. *, ch. 7/VII. Leon, s. Wawrzyńca Garczyńskiego i Nepomuceny Droszewickiej poses. dd. Kłony -- Nepomucen G. pos. Iwna i Józefa Kropińska, ż. pos. Kobylnik, 12/IX. † V. V.

36340 (Czerlejno)

1857.7/II. *, och. 11/II. Witold Józef Piotr, s. poprz. Suchorzewskich [Władysł. Suchorzewskiego i Wandy z Radzimińskich] -- chrz. nieszl., ch. w domu

36341 (Czerlejno)

1857.28/XII. * (Kłony), ch. 58.2/VII. Mieczysław, s. poprz. Garczyńskich [Wawrzyńca Garczyńskiego i Nepomuceny z Droszewskich] pos. -- Hipolit Droszewski pos. i Emilja G. ż. pos. z Iwna.

36342 (Czerlejno)

1858.14/X. * (Węgiersko) ch. 59.9/I. Jan Karol. Bronisław, s. poprz. Suchorzewskich [Władysł. Suchorzewskigo i wandy z Radzymińskich] dz-ów W. -- Jan Suchorzewski dz. Tarnowa

36343 (Rusko)

1781.27/III. Marianna Karolina c. M. Floriana Goreckiego ekon. tut. i Franciszki -- G. Bronikowski i G. Eleonora Zarembina Janik.

36344 (Rusko)

1784.9/II. z wody Apolonia Ludwika c. M. Jana Zaremby szambel. JKM. i Eleonory Ponińskiej, dz-ów R. (dopisek za mąż poszła 1807.5/IX.)

36345 (Rusko)

1793.25/X. (St. Młyn) Jan Paweł Szymon (20/X. *) s. N. Antoniego Osińskiego i Rozalii Dambińskiej cerem. 29/XI. -- PM. Czapski i PM. Rychłowska

36346 (Rusko)

1799. (w dw. Ruskim) PMV. Nepomucena Zarembianka, w m. Jaraczewo *-a i z wody ochrz. teraz 30/XI. cerem. przystępując do ślubu. Ass.: MD. Franciszek Rydzyński stolnik konin. i Salomea Zakrzewska kl. T-d. cerem. nad jej młodszą siostrą Józefa -- PMD. Ignacy Koszutski i M. Bińkowska stoln.

36347 (Rusko)

1801.11/II. cerem. nad M. Kat. z Ponińskich i Apolonią (!) cc. P. M. Jana Zaremby podkom. JKMci i Eleonory z Ponińskich -- ass. Katarzyny i Józef Lipski dz. Błaszek i Ludwika Moskorzewska, Apolon. Kożuchowski, dz. Soliny, Zbierska, i Józefa Z. siostra starosta

36348 (Rusko)

1799.30/XI. (R.) Pd. Marcin Węsierski x PV. Nepomucena Zarembianka -- PMD. Rydzyński Bieńkowski, Zakrzewski etc.

36349 (Rusko)

1801.11/II. (R.) PM. Józef Nieświastowski mł. x Katarzyna Zarembianka. Dysp. od 3-go stop. pokrew. dat. 1800.10/XI. -- PM. Hiacynt Zakrzewski op. jego i Jan Zaremba, ojciec jej i Idzi Moskorzewski z Mynarzewa

36350 (Rusko)

1801.18/V. (R.) poch. dziecko Franciszek de Paulo, s. G. Antoniego Sadokierskiego i Antoniny z Mierzewskich pos. pleb R. -- 6 tyg. (1801.1/IV. *)

36351 (Rusko)

1803.9/V. poch. (St. Młyn) G. D. Rozalia z Dębińskich Wosińska po poron. 7/V. † l. 43

36352 (Rusko)

1811.16/X. (R.) poch. G. Marjanna Łojeska wd. l. 58, służ. we dw. R. febra † 14

36253 (Rusko)

1803.5/I. (R.) Jan Stefan, (2.6/XII. *) s. GD. Kajet. i Małgorzaty z Barskich Iwelskich tenut. pleb. w R. -- GD. Ksaw. Koszutski ze Strzelcza i GD. Teresa Malczewska Kotarbska z Pogorzeli

36354 (Rusko)

1803.27/XII. (R.) GMD. Jan Zaremba podkom. JKMci l. 57, dz. R. rozwiedz. x G. MD. Anna Radolińska wd. l. ok. 50 (on rozw. z Eleonorą Ponińską rozw. cywil. w czasach pruskich i zawarł cywilny ślub z Radolińską, ale ten kiedy Ponińska już †-a można już dać błog. małż. 1812.17/III. orzecz. oficjała Walknowskiego) Slub powyższy w nieobec. prob. dał. był. o. Hiacynt Łapiński Franciszk. z Koźmina na zasadzie rozwodu z dekretu król. to ratyfikacje małż. dokon. mocą tego dekr. 1812.25/III.

36355 (Rusko)

1804.10/IV. (R.) GM. Michał Lipski mł. l. 26, dz. Lewkowa p. kalis. pos. d. szamberowskich p. pyzdr x GM. Józefa Zarembianka V. l. 22, z Ruska -- PG. Jan Z. ojciec jej, G. Marcin Węgierski z Siedmirogowa, G. Wojc. Jankowski pos. Strzydowka G. Kaz. Swinarski pos. pleb. w R.

36356 (Rusko)

1807.5/IX. (R.) G. M. Rafał Objezierski mł. z par. Strzelce x Apolonia Zarembianka V. z R. GM. Tad. Stablewski, Marcin Węsierski, Mich. Lipski ona 23 l.

36357 (Rusko)

1847.29/V. (de Rusocin in Rusko) † GM. Antoni Topiński dz. Rusocina,pozostała ż. Franciszka i Feliks syn l. 11 (on l. 68.)

36358 (Rusko)

1826.6/III. (R.) cerem. nad MD. Franciszką z Zarembianki Objezierską i Marianna Elżb. z Zaremb. Oblezierska, cc. MD. Rafała Objezierskiego i Apolonji Zarembianki, dziedziców R. -- GD. Stanisł. współ. Rębowski prezes sądu w Krotosz. z Wyganowa i MD. Henryka Pertkan Richthofen bar. ze Sląska MD. Jan Nepom. Kurnatowski mł., dz. Dusiny i MD. Klotylda z Zakrzewskich Koszutska z Rozbitka

36259 (Rusko)

1817.21/IV. (Suchorzewko) G. Wincenty Lipski wd. l. 55 x Marianna Szymanowska, 1-o v. Kośmidrowska wd. l. 25 -- M. Jan Zaremba dz. R., i Suchorzewka i G. Stanisł. Szymanowski brat i Wojc. Sz. ojciec jej, posesorzy Suchorzewka i Strzyżewka

36360 (Rusko)

1838.5/III. (R.) J. M. Aleksander hr. Szembek mł. l. 22 z Siemianic x M. Elżb. Objezierska V. l. 20, z R. -- MD. Stanisł. Rembowski z Wygączowo i Jan Kornatowski dz. Dusiny

36361 (Rusko)

1818.10/XI. poch. w R. GMD. Jan Zaremba dz. R. etc. pedogra. † 6, l. 68

36362 (Rusko)

1839.30/XII. (R.) † G. Rafał Objezierski, dz. R. hydropsis l. 75 wdowa Apolonia z Zarembów 3 dzieci: Józef, Paulina Richthoff (c) Franciszka Topińska 40.3/I. poch.

36363 (Rusko)

1840.2/X. † (R.) G. Włodzimierz Rafał Felicjan Topiński, s. Anton. i Franciszki z Objezierskich, dz-ów Rusocino, l. 3, m. 4.

36364 (Poznań - Św. Małgorzata)

1668.15/1. Kasper s. N. Stef. Przedziński i Urszula z Charbowa

36365 (Poznań - Św. Małgorzata)

1672.10/4. Anna, c. N. Wojc. i Jadwigi Kaweckich ze wsi Barcinko -- N. Florian Sląski ze Skorzęcina durwowca i Jadwiga Zielińska z Kicina

36366 (Poznań - Św. Małgorzata)

1672.1/5. Kat., c. N. Pawła i Mari. Bzowskich -- chrz. nieszl.

36367 (Poznań - Św. Małgorzata)

1673.29/7. Teodora Jadwiga, c. N. Wojc. Kaweckiego i Zofii ze wsi Barcinko, par. Wierzycinem -- N. Barb. Borzęcka

36368 (Poznań - Św. Małgorzata)

1675.20/7. Jakub, s. N. Franc. Łosowskiego i Marianny -- N. Wład. Przemski

36369 (Poznań - Św. Małgorzata)

1681.19/1. Konstancja, c. N. Marcina Zbikowskiego i Elżbiety mieszk. wtedy w Śródce -- chrz. nieszl.

36370 (Poznań - Św. Małgorzata)

1682.14/2. Walenty, s. Michała Ulatowskiego i Zofji, m. na Srodce -- chrz. nieszl.

36371 (Poznań - Św. Małgorzata)

1687.15/8. Wawrzyniec, s. GD. Jakuba Wolikowskiego i Zofji -- chrz. nieszl.

36372 (Poznań - Św. Małgorzata)

1687.16/10. Teresa, c. N. Stanisł. Chorzeskiego i Apolinary -- chrz. nieszl.

36373 (Poznań - Św. Małgorzata)

1687.27/10. Szymon, s. N. Jana i Konstancji Gadomskich -- G. Michał Witez z Komandorstw. i m-a

36374 (Poznań - Św. Małgorzata)

1688.14./7. Małgorzata, c. N. Stanisł. Wysockiego i Kat. -- chrz. nieszl.

36375 (Poznań - Św. Małgorzata)

1689.4/3. Kazimierz. s. N. Stanisł. Pawłowskiego i Zofii, ze wsi Kicino -- chrz. nieszl.

36376 (Poznań - Św. Małgorzata)

1701.9/4. Wojc. s. G. Chryzostoma Wilcińskiego i Anny

36377 (Poznań - Św. Małgorzata)

1707.25/6. Jan Dominik, s. MD. Wojc. Iłowieckiego i MD. Kat. -- PD. Stanisław Kierski Dziek. kol. pozn. i MD. Jadwiga Rajska

36378 (Poznań - Św. Małgorzata)

1708.17/1. Dorota, c. Wojc. Zdanowskiego i Anny -- N. Jan Jeziorkowski i N. Kat. Iłowiecka

36379 (Poznań - Św. Małgorzata)

1708.6/3. Marianna Krystyna, c. N. Michała Jana Gorzyńskiego i Kat. Zaleskiej -- chrz. nieszl.

36380 (Poznań - Św. Małgorzata)

1710.10/9. Marianna, c. N. Gabriela Nadziejewicza i Reginy -- MD. Stanisł. Gutrzewicz pis. konsyst.

36381 (Poznań - Św. Małgorzata)

1658.27/1. Maciej Bartochowski x Anna Gutowska -- Jan Rutecki i Maciej Zubowski (czy szl. ?)

36382 (Poznań - Św. Małgorzata)

1664.2./9. N. Piotr Jaroszewski x Zofia wd. z Gośliny -- Stanisł. Korytowski

36383 (Poznań - Św. Małgorzata)

1665.26/1. N. And. Sląski x Helena Budyńska

36384 (Poznań - Św. Małgorzata)

1670.26/8. N. Paweł Kolenda x Krystyna Metelska -- MD. Stanisł. Trzeboszewski pos-wi Kobelepole i D. Janowski

36385 (Poznań - Św. Małgorzata)

1674.17/5. N. Tom. Kozmiński x Kat. Galińska -- GD. Jakub Gwiazdowski

36386 (Poznań - Św. Małgorzata)

1677.22/11. GN. Jan Jaskólecki x Anna Kotarbska -- G. Stanisł. Rutkowski Franc. R. z Kowalskiego Suliński

36387 (Poznań - Św. Małgorzata)

1691.10/9. N. Józef Chumiecki x Mari. Ostrowska z Elbl.

36388 (Poznań - Św. Małgorzata)

1703.24/9. N. Jan Dembiński x Agn. Olewińska

36389 (Poznań - Św. Małgorzata)

1704.12/6. N. Maciej Kurowski x Jadwiga Komorowska

36390 (Poznań - Św. Małgorzata)

1718.16/8. MG. D. Antoni Bartoszewski x Marianna z Zakrzewskich Malachowska wd. -- MGD. Ludwik z Radomicka Daleszyński Józef Rokossowski, Walenty Będowski, Franc. Gostyniński

36391 (Poznań - Św. Małgorzata)

1723.5/10. MGD. Franc. Brodnicki x G. Teresa Rayska -- M. Maciej R. i MD. Kaz. Bielanowski

36392 (Poznań - Św. Małgorzata)

1724.3/7. GD. Łukasz Młodecki z Skierbioszewa z woj. lubel. x Marianna Barszczeska z Sródki -- św. mm.

36393 (Poznań - Św. Małgorzata)

1742.1/10. N. Stef. Wróblewski wd. x Mari. Malanowska ze Sródki -- św. nieszl.

36394 (Poznań - Św. Małgorzata)

1744.18/2. G. Jan Malanowski x Regina wd. -- sw. mm.

36395 (Poznań - Św. Małgorzata)

1764.24/2. (Ostrówko) G. Józef Dobrołęcki x Anna Korytkowska przybysze -- G. Kierzchowski z ż. z Ostrówka

36396 (Poznań - Św. Małgorzata)

1767.13/2. G. Kaz. Mańkowski x V.G. Wiktoria Kierzkowska -- G. Stanisł. Konoski z ż. i G. Mich. Kołudzki z siostrą

36397 (Poznań - Św. Małgorzata)

1777.9/2 G. Izydor Kuniński x Aniela Bielawska -- G. Józef Kiełczewski z ż. Jadwigą, G. Ign. Dunin ż. G. Kat. Kadzinowska G. Józef Zaremba Bielawski jej brat rodz.

36398 (Poznań - Św. Małgorzata)

1777.23/11. G. mł. Jan Józef Zaremba Bielawski z woj. gnieźń. x Justyna Woszczyńska de Kadomińskie -- G. Józef Kiełczewski z ż. Jadwigą G. Izydor Koniński z ż. G. Ign. Ponikiewski mł.

36399 (Poznań - Św. Małgorzata)

1780.6/4. N. Dominik Swiechowski x Barb. Zołądkowska -- N. Melchior Dawner z ż. i N. Bobrowski

36400 (Poznań - Św. Małgorzata)

1789.21/2. MD. Ludwik Dzierżanowski x MD. Salomea z Borzęckich Potocka wdowa -- X. Ant. Milecki, prob. kongreg. etc.

36401 (Poznań - Św. Małgorzata)

1738.14/9. N. Ant. Bzowski przybył na Sródkę bredy.

36402 (Poznań - Św. Małgorzata)

1742.5/5 † G. Małg. Francowa z d. Dąmbrowska Nob. na Sródce mieszk.

36403 (Poznań - Św. Małgorzata)

1742.30/8. † M. Jan Strzyski dobr. kongreg. naszej poch. w kośc. Filip.

36404 (Poznań - Św. Małgorzata)

1742.30.12. † G. Józef Pawłowski l. ok. 30

36405 (Poznań - Św. Małgorzata)

1743.30/11. † RP. Kaz. Wawrowski prezbit. kongreg. l. 87

36406 (Poznań - Św. Małgorzata)

1749.5/8. † N. Anna Zeglicówna m. na Ostrówku

36407 (Poznań - Św. Małgorzata)

1751.25/8. † G. Jadwiga, matka GD. Kulikowskiego

36408 (Poznań - Św. Małgorzata)

1751.19/12. G. Dorota Zakrzewska wd. m. w Sródce

36409 (Poznań - Św. Małgorzata)

1752.14/2. G. Marianna Czaplicka na Sródce

36410 (Poznań - Św. Małgorzata)

1752.2/3. † G. ol. Ludwik Szawroński, bredy

36411 (Poznań - Św. Małgorzata)

1753.31/1. † G. Zofia Suchodolska w m. Ostrów m.

36412 (Poznań - Św. Małgorzata)

1753.6/12. † w karczmie kapitul. na Zawadach, Marianna Grzybowska, ol. G. Stanisł. G. wdowa, miejce syna C. S. Piotra G.

36413 (Poznań - Św. Małgorzata)

1765.27/8. † * O. Piotr Myszczyński prepozyt, poch. 29/8.

36415 (Poznań - Św. Małgorzata)

1773.29/3. † GD. Teofil Szopiński (?) na Akad. Pozn. z woj. krak. l. 14 Stud.

36416 (Poznań - Św. Małgorzata)

1773.15/3. † GD. Marianna Jarochowska V., staruszka m. na Sródce

36417 (Poznań - Św. Małgorzata)

1773.4/5. † GD. Helena z Brudzewskich Stanisławska staruszka

36418 (Poznań - Św. Małgorzata)

1777.21/7. † G. Karolina Raczyńska m. na Sródce krótko

36419 (Poznań - Św. Małgorzata)

1778.9/5. † G. Dorota z Dobrzyckich Woszczyńska l. 71 m. na Sródce

36420 (Poznań - Św. Małgorzata)

1779.5/6. † GD. Justyna Raczyńska V. l. 24 u matki

36421 (Poznań - Św. Małgorzata)

1779.12/8 † GD. Józefata z Babickich Rokoszewska l. ok. 40 długa choroba 2 lata † we wsi Strzałkoń. Dobr. zap. 2.000

36422 (Poznań - Św. Małgorzata)

1780.2/6 † Wojciech dziecko G. Kiełczewskich

36423 (Poznań - Św. Małgorzata)

1786.29/11. † M.G. Jan Targowski długa choroba

36424 (Poznań - Św. Małgorzata)

1739.3/6. (Zawady) Jan Antoni s. N. Ant. i Magdaleny Kosickich -- JMD. Stanisł. Kiliński kom. ww. wlkopol.

36425 (Poznań - Św. Małgorzata)

1741.29/9 Michał Franciszek s. G. Ant. i Jadwigi Mikołajewskich z Ostrowka -- G. Franc. Włodzimirska

36426 (Poznań - Św. Małgorzata)

1743.2/3. Helena, c. poprz. Mikołajewskich [Ant. i Jadwigi Mikołajewskich] (bez tyt. szl. !) -- M. ekonomowa Franc. Włodzimierska chorążyna malt.

36427 (Poznań - Św. Małgorzata)

1743.15/9. Fausta, c. G. Pawła i Marianny Głowińskich szl. m. m. na Ostrówku

36428 (Poznań - Św. Małgorzata)

1745.2/4. Marianna, c. poprz. G. Głowińskich [Pawła i Marianny Głowińskich], z Ostrówka -- G. Wojc. Dzierzbiński z dworu Sztryana pom.

36429 (Poznań - Św. Małgorzata)

1756.5/3. Franciszka Anna, c. G. Ign. i Marianny Zielińskich, przybyszów na Ostrówek

36430 (Poznań - Św. Małgorzata)

1756.20/5/ Jan. Nep., s. G. Wojc. Mierzejewskiego i Anny z Ossowskich, m. na Ostrówku

36431 (Poznań - Św. Małgorzata)

1750.27/6. Agnieszka Mari. c. G. Aleks. i Agn. Dąbrowskich z Ostrówka -- G. Remigian Franc. Kotkowski i G. Regina Grębowska v. z Chwalrnicy

36432 (Poznań - Św. Małgorzata)

1761.11/12. Marianna Wiktoria c. G. Aleks. i Agnieszki Dąbrowskich -- G. Aleks. Konarski

36433 (Poznań - Św. Małgorzata)

1762.4/11. Teofila Lucylla, c. G. Ant. i Reginy z Kobylskich Walickich ch.ch. X. Paweł Chylkowski prob. kość. paraf. Sw. Jana Jerozolim. i Mur. Gośliny i brat jego rodz. Ludwik Ch. podpułk. w. kor. i MD. Aleks. Nowicka cześnikowa lidska i GD. Marcin Sielski ekonom dd. bliwii. pom. i v. Konstancja Sulikowska z Hartowa

36434 (Poznań - Św. Małgorzata)

1764.31/3. Marianna Balbina, c. GD. Józefa i Jadwigi Kiełczewskich, m. na Sródce

36435 (Poznań - Św. Małgorzata)

1766.25/2. (Sródka) Anna Wiktoria Kuczynszka, c. N. Józefa i Rozalii Kiełczewskich -- GD. Mich. Racicki cerem. 1767.14/12.

36436 (Poznań - Św. Małgorzata)

1766.2/3. (Sr.) Kaz. Józef, s. G. Józefa i Joanny z Karznickich Radzikowskiej ze wsi Berków, przybyszów przypadkowych

36437 (Poznań - Św. Małgorzata)

1766.14/12. Andrzej, s. G. Ant. i Reginy Walickich -- X. Bogusław Chłapowski dł. ob. pow. archidjak. śrem. prob. ostrorogski i MGD. Kat. Bojanowska Florian Junosza B. podstolic kaliski i Jadwiga Kiełczewska

36438 (Poznań - Św. Małgorzata)

1769.0/10. cerem. Kajetan Iwelski, s. G. Stanisława i Julianny z Białoskórskich I-ch, ch. z wody przed laty 13 w Bapowie -- MD. Stanisł. Sokolnicki pułk. wojsk. konfeder. i G. Mari. Białoskórska G. And. Izbiński i G. Juliana B.

36439 (Poznań - Św. Małgorzata)

1774.31/12. Tekla Barbara c. G. Wojc. i Brygidy Zołądkowskich mieszk. w Pozn. -- X. Franc. Borgian Nieżychowski kancl. kan. kat. pozn. i G. Marianna Mierzejewska V.

36440 (Poznań - Św. Małgorzata)

1780.18/4. (Sr.) z wody z p. niebezp. życia Wojc. s. GD. Józefa i Jadwigi Kiełczewskich

36441 (Poznań - Św. Małgorzata)

1783.2/1. (Sr.) cerem. Barbara c. GD. Faustyna i Marianny z Oszczyńskich Biloskich -- GD. Józef Popławski i G. Regina Pzepalkowska GD. Wirydianna Bieloska * 1782.1/12.

36442 (Poznań - Św. Małgorzata)

1783.19/3. (Ostrówek) Józefa Marianna, c. GD. Kazimierza i Antoniny z Kosmińskich Bielskich

36443 (Poznań - Św. Małgorzata)

1785.25/1 Józef, s. G. Macieja i Marianny de Kaleskie Zaliwskich -- G. Wirydianna Bielawska

36444 (Poznań - Św. Małgorzata)

1786.23/6. cerem. Rozalia, c. GD. Kaz. i Magdal. de Nowińskich (?) Rumińska Boińskich -- GD. Aleksandra B-a

34445 (Poznań - Św. Małgorzata)

1787.22/2. (Śr.) Piotr Paweł s. G. Mac. i Mari. Zaliwskich -- GD. Piotr Zumbrzycki

36446 (Poznań - Św. Małgorzata)

1787.15/2. Apolonia, c. G. Pawła i Magdal. Tokarskich m. w Ostrówku

36447 (Poznań - Św. Małgorzata)

1789.26/4. Wincenty Tczarin s. G.D. Faustyna i Marianny z Woszczyńskich Bielawskich N-um m. na Sródce -- G.D. Wirydiana z B-ch Zawacka (* 12/4. )

36448 (Poznań - Św. Małgorzata)

1790.21/3. Tekla (13/2. * ) c. G. Faustyna i Marianny z Woszczyńskich Bielawskich -- G.D. Wirydianna Zawadzka ze wsi Mechowa Villa

36449 (Poznań Św. Mikołaj )

1799.23/7. Prakseda Magdalena (21/7. * ), c. G.M. Józefa Izdebskiego i Julianny z Krassowskich, ze wsi Wrąbczyn posesorów -- M. Leon Jarnowski klanic lędzki i M. Zofia z Sławińskich, Jarnowska chorążyc dobrzyń. i M. Joanna Koczorowska

36449a (Poznań Św. Mikołaj)

1800.23/8. cerem. Franciszek Filip (* 1797.2/4), c. G. Michała i Bogumiły z Tomickich Kucharskich -- JMD. Filip Raczyński gen. m. w. kor. i M. Antonina Karońska

36450 (Poznań Św. Mikołaj)

1800.27/11. cer. Antoni Wojc. (6/5. *) s. G. poprz. Kucharskich [ Michała i Bogumiły z Tomickich Kucharskich] w służbie X. Stanisława Karońskiego archidjakona pyzdrskiego i G. Wojc. Kucharski ekonom w Wyszynie

36451 (Poznań Św. Mikołaj)

1802.1/7. (27/6. *) Józef Maciej Wawrzyniec Wojciech, s. M.G. Gabriela i Zofii z Bobrowskich Wotowskich, mieszk. w Pozn. z racji interesów, poses. dd. Golinia w p. krotoszyń. -- MG. Wojc. Zeroński dz. Podstolic i MG. Marianna z Jarochowskich B-a, ż. G. Macieja B. dz-a Bachoszewa babka dziecka MG. Ant. Rzepnic z MG. Julianną z Zerońskich żoną swą

36452 (Poznań Św. Mikołaj)

1803.6/4. z w. (6/4. *) Józef Felicjan, s. GM. Onufrego Izbińskiego, komor. zs. gn. dz-a dd. Kościeszki w woj. gn. pow. powidz. i Konstancji z Tuszyńskich -- G. Marceli Tuszyński

36453 (Poznań Św. Mikołaj)

1803.29/4. cer. Lucjan Tadeusz, s. G. Winc. Alkiewicza i Marianny de Wilde -- JX. Feliks Chłapowski kan. kap. pom. i Magdal. Wilde

36454 (Poznań Św. Mikołaj)

1803.23/6. Piotr Paweł Eustachy s. G. Józefa Kurowskiego i Franciszki Niemojewicz mieszk. w tenyd. J. Miaskowskiego -- G. Franciszka Bogusławska

36455 (Poznań Św. Mikołaj)

1804.18/7. cer. Bogumiła Teodozja (3/4. *), c. G. And. i Tekli z Knape Stronskich

36456 (Poznań Św. Mikołaj)

1804.21/11. cer. Ignacy Wojc., s. G. Goślinowskiego i Nepom. z Tuszyńskich -- ass. G. Rafał Moraczewski

36457 (Poznań Św. Mikołaj)

1806.18/5. Antoni Feliks, s. GM. Leona z Dzierzbna Dzierzbińskiego i Urszuli de Łubieńskie Madalińskiej rozwiedz. -- X. Feliks Chłapowski kanonik kat. pozn. i GM. Felicjanna z Korytowskich Szczaniecka

36458 (Poznań Św. Mikołaj)

1808.26/11. (Chwaliszewo) Piotr Aleks. (23. *) s. G. Winc. Alkiewicza i Marianny Wilde -- G. Karolina Radońska dz-a Chlebowa

36459 (Poznań Św. Mikołaj)

1797.20/2. M. Hilary Korwin Tyborowski torw. podkomorzy JKMci x Nepom. Hylówna v. l. 22. on l. 42 (rozw. Gniezno)

36460 (Poznań Św. Mikołaj)

1797.17/9. G. And. Bogusławski x G.V. Roża Cieńska z woj. kalis.

36461 (Poznań Św. Mikołaj)

1801.25/5. N. Winc. Alkiewicz mł. x Marianna Wildówna v Ten Winc. Alk., s. G. Józefa i ol. G. Cecylii Dąbrowskiej a ona N. Marianna W., c. ol. N. Macieja W. z N. Agn. 1-o v. Piaseckiej. On 28, ona 25

36462 (Poznań Św. Mikołaj)

1802.29/2. G. And. Stroński mł. x N. Tekla Knapówna v. on 24, ona 25

36463 (Poznań Św. Mikołaj)

1802.6/2. G. Ant. Dobrzycki mł. m. na Chwaliszewie x N. Teresa Rozańska, c. obyw. Chwaliszewa on 36, ona 18

36464 (Poznań - Św. Małgorzata)

1795.6/2. (Sródka) Daniela Marjanna, c. G. Faustyna Zaremby i Marianny z Woszczyńskich Bielawskiej (Sródka)

36465 (Poznań - Św. Małgorzata)

1791.24/10. (1790.15/9. *) Nikodem, s. G. Jana i Małg. z Sobolewskich Kolczyńskich (zw. w Smiglu) -- G. Wład. Jabkowski i G. Mari. Wryszewska z Sródki

36466 (Poznań - Św. Małgorzata)

1797.12/3. (Sródka) cerem. Konstancja Anna, ur. lat temu ok. 9 c. G. Jakuba i Anny Dębińskich -- MD. Konst. Mycielska starościna osiecka i V. Chłapowski kan. pozn.

36467 (Poznań - Św. Małgorzata)

1802.14/5. (Zawady) (1/5. *) Anzelm Filip, s. G. Józefa i Rozalii z Bibrowiczów Lipińskich -- G. Józefa Gumowska -- G. Józef Linski plent Dziedusz. z Wronek i G.V. Kat. Lieska [Ciż w metryce dziecka "spectabilis"]

36468 (Poznań - Św. Małgorzata)

1802.6/11. (4/9. *) (Sródka) Anna Ewa, c. G. Jana i Józefy z Politowskich Dębińskich

36469 (Poznań - Św. Małgorzata)

1802.8/11. (Śr.) Marianna Józefa c. G. Walentego i Ludwiki Prusinowskich -- G. Józefa Szymańska z Silca

36470 (Poznań - Św. Małgorzata)

1803.1/11. (Śr.) (29/10. *) Jan Kanty Józef s. G. Anton. i Teresy Dobrzyckiej

36471 (Poznań - Św. Małgorzata)

1801.28/11. (Śr.) G. Jan Dębiński mł. x GV. Józefa Politowska z Wierzchowisk par. ostrowskiej -- Sw. G. Anna D. matka, G. Ewa Politowska matka, G. Wojc. D., G. Maciej P. on 23 1/2, ona 16

36472 (Poznań - Św. Małgorzata)

1803.20/2. G. Antoni Swięcicki mł. par. Sw. Wojc. x G. Franciszka Kozłowska v. z Śródki -- G. Józef Racięski i G. Racięska matka. on 35 ona 19

36473 (Poznań - Św. Małgorzata)

1803.20/6. Spect. Ant. Kowalewski x G. Teofila Rafalska v. -- G. Tad. Jeżewski z ż. Rozalią z Duninów, Franc. Krajewski i G. Marianna Jeż. v. on 38, na 34

36474 (Poznań - Św. Małgorzata)

1804.21/2. MG. Piotr Tadeusz Obrych komisarz. sprawiedliw. Rejencji tut. i notar. publ. x Marianna Goślinowska v. z Pozn. -- G. Zygm. G. i ż. jego Justyna z Malczewskich jej rodzice. on 27, ona 23

36475 (Poznań - Św. Małgorzata)

1804.15/3. N. Paweł Danneman mł. x G. Marianna Wedelstetówna V.-- And. D. ojciec, G. Winc. i Apolonia Rozmysłowscy z Pozn.

36476 (Poznań - Św. Małgorzata)

1804.20/4. N. Karol Koperski mł. x G. Rozalia z Malińskich 1-o v. Trzemska rozw.

36477 (Poznań - Św. Małgorzata)

1804.14/11. (Śr.) Spect. Wawrzyn. Stankowski wd. x G.V. Tekla Korytowska -- Sw. G. Franc. Bętkowski de Laskowiec. 40, 20

36478 (Poznań - Św. Małgorzata)

1805.8/2. G. Florian Pilichowski wd. x. G. Marianna Zaliwska wd. -- G. Felicjan Smarowski

36479 (Poznań - Św. Małgorzata)

1805.25/2. Józef Olszewski z Sieradza x G. Marianna Pilichowska z Sródki 30, 26

36480 (Poznań - Św. Małgorzata)

1805.29/9. honest. Józef Przybyszewski wd. z Sr. x G. Michalina Przybysławska V. -- G. Józef Racięski, 40, 30

36481 (Poznań - Św. Małgorzata)

1806.19/7. (Chwal.) G. Antoni Ryskiewicz mł. z par. Kleszczewo x Spect. Urszula Wiecka v. z Chwal. 27, 26

36482 (Poznań - Św. Małgorzata)

1791.12/6. (Ostrówek) G. Stanisław Miecznikowski x G. Teresa Zołądkowska -- G. Piotr Wrąkowski i Jan Grodzki

36483 (Poznań - Św. Małgorzata)

1791.17/10. (Zawady) G. Józef Grodzicki wd. x G. Józefa Czaplicka

36484 (Poznań - Św. Małgorzata)

1795.24/2. poch. G. Franc. Milewska († 20) l. 63. males. tabotis

36485 (Poznań - Św. Małgorzata)

1795.22/5. poch. u Reform. G. Konstancja z Kornatowskich Bojańska († 7) l. 80

36486 (Poznań - Św. Małgorzata)

1795.22/5. poch. X. Antoni Milewski ojciec kongreg. sw. Filipa na Sr. służył temu kość. od r. 1764.1/10. † 21/5., l. 61

36487 (Poznań - Św. Małgorzata)

1795.4/10. Antoni dziecko G. Zielinskich (bred. z Sródki (1/10. †) l. 4

36488 (Poznań - Św. Małgorzata)

1795.23/10. poch. biedny G. Augustyn Zieliński m. na Zawadach ( † 21) w Domu "Korab" l. 54

36489 (Poznań - Św. Małgorzata)

1796.29/2 poch. G. Jakub Dębiński m. na Sródce († 25) 50

36490 (Poznań - Św. Małgorzata)

1797.12/11. † GD. Faustyn Zaręba Bielowski nagle epidemia l. 45

36491 (Poznań - Św. Małgorzata)

1798.15/4. † G. Franciszka Skotnicka l. 68

36492 (Poznań - Św. Małgorzata)

1798.24/6. Antonina z Radzimińskich Woszczyńska (?) Nobilis staruszka, ponad 70

36493 (Poznań - Św. Małgorzata)

1790.2/2. † Rozalia, c. G. Macieja i Marianny Zaliwskich 6 mies.

36494 (Poznań - Św. Małgorzata)

1799.18/4. † G. Gabriel Kawiecki l. 50 phisis

36495 (Poznań - Św. Małgorzata)

1800.15/7. poch. G. Konstancja Skrzebowska wd., 70

36496 (Poznań - Św. Małgorzata)

1802.20/7. † G. Kat. z Piątkowskich Jemielewska phisis. l. 60

36497 (Poznań - Św. Małgorzata)

1802.13/9. † (Sr.) MG. Felicjan Ossowski, l. 74, gangrena

36498 (Poznań - Św. Małgorzata)

1802.15/12. (Ostrówek) † G. Marianna de Właczkowskie Szawłowska wd. l. ok. 45., phisis.

36499 (Poznań - Św. Małgorzata)

1804.22/1. † G. Zofia Trzcińska l. ok. 80

36500 (Poznań - Św. Małgorzata)

1804.13/3. † G. Alojzy Brzechwa l. 48, paulis. posesor folw. G. Krzeszewskiego dziedzica

36501 (Poznań - Św. Małgorzata)

1804.28/3. † dziecko (1803.29/12. *) Jan Kanty, s. G. Antoniego i Teresy Dobrzyckich

36502 (Poznań - Św. Małgorzata)

1805.24/1. † (Sr.) MG. Jadwiga z Rychłowskich Czapska l. 46

36503 (Poznań - Św. Małgorzata)

1805.21/4. † (Sr.) G. Ant. Dąbrowski mieszk. w kongregacji l. 70

36504 (Poznań - Św. Małgorzata)

1805.20/7. † (Ostrówek) G. Teresa Dąbrowska wd. l. 90

36504a (Poznań - Św. Małgorzata)

1805.1/10. † (Ostrówek) G. Wiktoria z Brzechffów Trąmpczyńska l. 78

36505 (Poznań - Św. Małgorzata)

1805.10/11. † G. Petronella Boińska v. l. 60 poch. Reform.

36506 (Poznań - Św. Małgorzata)

1805.18/12. † nagle G. Benedykt Skrzetuski zostawił synów: Maks. i Rocha porucznika w Elblągu i córkę Juzefatę poch. jako biedny

36507 (Poznań - Św. Małgorzata)

1806.17/1. † G. Kat. z Dąbskich Lączyńska wd. l. 80 spadkob.: G. Michał Dębski m. na Sródce i G. Joanna z Czarneckich Wolska, m. b. Bydgoszczy †-a (bez majątku)

36508 (Poznań - Św. Małgorzata)

1806.7/3. † G. Helena (Śr.) Raczyńska v. l. 44

36509 (Poznań - Św. Małgorzata)

1806.30/4. † (Śr.) G. Marianna Bielawska l. 33, c. G. Teodora i Franciszki B-ch gangrena

36510 (Poznań - Św. Małgorzata)

1806.24/7. † (Sr.) Stanisław Seweryn Malachowski, l. 13 s. G. Jakuba i Teresy de Szurpskie (?)

36511 (Poznań - Św. Małgorzata)

1791.26/11. (Zawady) † G. And. Czaplicki l. ok. 60

36512 (Poznań - Św. Małgorzata)

1792.3/1. (Sr.) † G. Franciszka Białoskórska l. ok. 70

36513 (Poznań - Św. Małgorzata)

1792.24/2. † X. Ant. Rent pleb. Wierzenicy. Pilipnis, l. ok. 75

36514 (Poznań - Św. Małgorzata)

1792.3/3. † G. Zofia Raczyńska l. ok. 75 poch. Reform.

36515 (Poznań - Św. Małgorzata)

1792.13/3. † Zuzanna, c. G. Józefa Grodzickiego 1/2 v.

36516 (Poznań - Św. Małgorzata)

1793.20/9. † G. Franciszka Hełmska l. ok. 70

36517 (Poznań - Św. Małgorzata)

1794.1/9. † G. Franc. Karczewski biedny

36518 (Poznań - Św. Małgorzata)

1794.2/10 (Śr.) † G. Marianna Lachowiczowa l. ok. 60

36519 (Poznań - Św. Małgorzata)

1794.10/11. (Ostrówek) † Nob. sced paper Agn. Mikołajewska l. ok. 60

36520 (Poznań - Św. Małgorzata)

1794.14/11. † G. Franciszek Gumowski pauper, l. 54

36521 (Poznań - Św. Małgorzata)

1795.24/2. (Śr.) † G. Franciszka Milewska l. ok. 63

36522 (Poznań - Św. Małgorzata)

1795.21/5. † X. Antoni Milewski l. ok. 61, spadł ze schodów i † po 3 dn.

36523 (Poznań - Św. Małgorzata)

1795.29/8. † G. Dorota de Scisowskie Szmikowska poch. Reform.

36524 (Poznań - Św. Małgorzata)

1795.4/10. poch. dziecko Tomasz Antoni 4 l. biedny, s. G. Zaliwskich

36525 (Poznań - Św. Małgorzata)

1815.24/12. * Ewa Julianna, c. G. Grzegorza i Praksedy z Woyniewiczów Krzyżanowskiej -- NN. Matylda Kaulfus z P. i N. Julian Mitelstedt z kość.

36526 (Poznań - Św. Małgorzata)

1816.10/5 Józefa, c. G. Ant. Zakrzewskiego goszczącego na Ostrówku i Urszuli Wałkiewiczowej -- G. Paweł Piński

36527 (Poznań - Św. Małgorzata)

1817.19/8. Kazimierz Ludwik Wawrzyniec (* 10), s. JMD. Adama Grabowskiego ze wsi Wełna w par. penkow. i Aleksandry Gorzeńskiej -- JMD. Feliks G. pułk., dz. Bieganina i Ludwika z Turnów Ziukowiczowa dz-a Wełny

36528 (Poznań - Św. Małgorzata)

1817.26/9. Karol Edward Atanazy (* 19/8.) s. JE. Atanazego Nałęcz hr. Raczyńskiego dz-a Wyszyny i Anny z X. Radziwiłłów -- X. Ludwika R-a i hr. Edward R. z Rogalina

36529 (Poznań - Św. Małgorzata)

1815.4/9. G. Feliks Leszczyński mł., walczył w leg. pol. za Napoleona * Konstancyewo l. 26 x N. Dorota de Szmitt Kolanowska wd. l. 26

36530 (Poznań - Św. Małgorzata)

1815.7/10. G. Mac. Rynarzewski ekonom borzejowski w par. Grodziszczko l. ok. 30 mł. x Anna Chostkowska v.

36531 (Poznań - Św. Małgorzata)

1816.2/7. GD. Józef Fijałkowski mł., pos. Gołuchowa katol. x N. Henryetta de Tschuschke Braun rozw. akatol.

36532 (Poznań - Św. Małgorzata)

1817.22/5. G. Ant. Piński malarz, mł. l. 32 z przedm. Sw. Marcina x Marianna de Klinkiewicze Dobska rozw. z Kościana l. 33 -- G. Walenty Płonczyński

36533 (Poznań - Św. Małgorzata)

1818.22/1. G.MD. Ignacy Lipski mł. dz. dd. Ludomy l. 27 x GM. Teresa Skarzyńska v. c. GMD. Antoniego Onufrego Bończy Sk. dd. Czełkowo, Spławie i Sokołowo dziedzica, l. 18 -- Adam Grabowski dz. Wełny, Józef L. dz. Jaktorowa, Franc. Xaw. Zienkowicz, kop. (star.) Ducensis, X. Michał Sk. prob. goniębicki dz. Zakowa, stryj jej

36534 (Poznań - Św. Małgorzata)

1818.30/9. G. Józef Kamiński * we wsi Brzocłowele (lubel.) l. 76 x Sł. Agnieszkę Lechlińską v. l. 48 z m. Krobi

36534 (Poznań - Św. Małgorzata)

1815.12/11. † (Sz.) G. Jan Goyski wd. i b. chor. w. p. l. 79

36535 (Poznań - Św. Małgorzata)

1816.15/6. (Chwaliszewo) † Adam, s. G. Mikołaja Bieńkowskiego i Kat. z Sypniewskich (niemowe) [gdzie indz. "tameti"]

36536 (Poznań - Św. Małgorzata)

1816.5/9. † G. Wojc. Lutomski mł. l. 25

36537 (Poznań - Św. Małgorzata)

1817.4/5. † nagle PR. Antoni Lipiński kan. kat. pozn., sędzia surrog. konsyst. gen. i prob. Sw. Wojc. odnowił cały kościół

36538a (Poznań - Św. Małgorzata)

1817.11/6. † G. Józef Breza bł. l. 44

36539a (Poznań - Św. Małgorzata)

1817.22/6. † Zofia Teofila, c. G. Franciszka Chmielińskiego i Kat. z Kęszyckich, l. 7

36540a (Poznań - Św. Małgorzata)

1817.2/7. † G. Winc. Jarochowski pos. wsi Strzyżewo, bł. l. 29

36541a (Poznań - Św. Małgorzata)

1819.12/1. Jan Daniel (3/1. *) s. G. Ant. Pińskiego malarza i Mari. de Klemkiewicze

36542a (Poznań - Św. Małgorzata)

1819.14/4. Stanisław Kostka Franc. Xaw. (* 8) s. JMD. Adama Grabowskiego dz. Parkowa i Aleks. z Gorzeńskich -- JMD. Franc. Zienkowicz star. (asist.), kaw. Sw. dd. z Wełny i Ter. z Skarzyńskich Lipska

36543a (Poznań - Św. Małgorzata)

1819.22/9. G. Stanisław Kostka (17/7. *) s. G. Józefa Lipińskiego i Rozalii z Bobrowiczów -- G. Ant. Pomorska, G. Franciszek P.

36544a (Poznań - Św. Małgorzata)

1819.26/12. Józef Wład. Franc. (1817.17/12. *) s. G. Melch. Mankowskiego pos. wsi Roza i Izab. z Dzierżanowskich -- G. Franc. Niedzielski plent dd. Wyszyna, i G. Nep. Lossowa

36545a (Poznań - Św. Małgorzata)

1891.26/12. Bolesław Winc. (1819.2/4. *) s. poprz. Mańkowskich [Melch. Mańkowskiego i Izab. z Dzierżanowskich] -- G. Karol Bogusławski kap. w.p. i G. Nep. Lossowa

36546a (Poznań - Św. Małgorzata)

1820.7/6. Nepomucen Dezydery (23/5. *) s. G. Karola Ignacego Wendorffa kalmlet. cel. i Kat. Gątkowskiej

36547a (Poznań - Św. Małgorzata)

1820.10/10. Roza Tekla Regina (6/9. *) † c. G. Wojciecha Kaszewskiego registrat. Rejencji i Kasyldy Broniewskiej -- G. Franciszka z K-ch Trzcińska

36548a (Poznań - Św. Małgorzata)

1819.21/10 G. Ludwik Starzeński mł., wr. w Iłowcu, l. 42 x N. Teresa Rapok v., wr. w ks. pomor. l. 32 -- Sw. G. Mik. Dobrogoyski

36549a (Poznań - Św. Małgorzata)

1819.2/1. † G. Mateusz Jeżewski l. 72, zostają ż. Rozalia, 2 córki: Ludwika Dobielińska z Pozn. i Marianna Florkowska we wsi Pogorzelica W.

36550a (Poznań - Św. Małgorzata)

1819.28/3. † G. Wiktoria z Rybińskich (1-o v. Leinwerderowa ?) Bielawska l. 40 został mąż Franciszek jeden syn Józef, corki Franciszka, Paulina, Marjanna Leinwerder †-c i Józef syn Bielawski

36551a (Poznań - Św. Małgorzata)

1819.22/12. † Stanisław Kostaka s. G. Józefa Lipińskiego i Rozalii z Bibrowiczów 5 mies.

36552a (Poznań - Św. Małgorzata)

1820.27/3. † G. Kat. z Izbińskich Miaskowska l. 50, została córka Marianna Hempech (?) pełnoletnia

36553a (Poznań - Św. Małgorzata)

1820.7/5. † G. Zofia Rogozińska wd., w służbie w Osiecznie, potem w Pozn. na kuracji l. 50

36554a (Poznań - Św. Małgorzata)

1820.21/5. † Bronisława, c. G. Anny Kamińskiej, katol. ojciec nieznany 1 v.

3655a (Poznań - Św. Małgorzata)

1821.9.8. † G. Helena z Dąbrowskich Wedelstadt pułkownikowa, katol. hydrops. l. 60 syn Adam, córka Marianna pełnoletnia

36556a (Poznań - Św. Małgorzata)

1821.9/9. † (Chwaliszewo) G. Józef Podgurski, b. kapit. w. pol. l. 52, febra

36557a (Poznań - Św. Małgorzata)

1825.7/4. Józefa Gabriela, (22/2. *) c. G.G. Gabriela Piotrowicza pos. wsi Usłodzino i Józefy ze Strzyżewskich

36558a (Poznań - Św. Małgorzata)

1825.24/7. Józefina, (23/6. *) c. Ignacego Walszlegor i Józefy z Gutrów, dz-ów dd. Czołda, -- G. Karol Marcinowski dr. med. i Ant. Lisiecka

36559a (Poznań - Św. Małgorzata)

1826.4/5. Ksawoczycze, (6/3. *) c. Adama Zychlińskiego mieszk. z Zagórza i Agnieszki z Mieczkowskich -- August Strusiński i Gustyna Plucińska

36560a (Poznań - Św. Małgorzata)

1826.9/7. (Chwaliszewo) Antoni Franciszek (1825.12/12. *) s. G. Ant. Pińskiego mal. i Mari. z Klimkiewiczów

36561a (Poznań - Św. Małgorzata)

1826.9/9. Aniela (1825.2/9. *) c. G. Józefa Iwanowskiego kancelisty kosyst. gen. pozn. i Marianny Rozmarynowskiej

36562a (Poznań - Św. Małgorzata)

1826.18/9. Michał (17/9. *), s. G. Michała Chrzanowskiego b. podpułk. w.p. i Sław. Ludwiki Malickiej

36538 (Poznań - Św. Małgorzata)

1827.31/3. Stanisław Józef, (15/1. *) s. G. Gabriela Piotrowicza pos. dd. Łężeczki i Józefy z Strzyzyńskich -- N. Ludwika Strzyzyńska (!) bb. pom.

36539 (Poznań - Św. Małgorzata)

1825.4/2 G. Wojc. Miaskowski mł. b. kapit. w.p. * we wsi Srzodka (?), l. 41, m. na Chwaliszewie x Spect. Agnieszka de Bagnowskie Pislawska wd. * w m. Srodce, l. 50 obyw. chwaliszewska

36540 (Poznań - Św. Małgorzata)

1825.8/2. G. Jan Kuczborski mł. dz. dd. Górki, (tamże *) l. 28 (s. śp. Macieja i Franciszki z Grodzickich wdowy), x G. Nepomucena Dunin ze wsi Urbania par. szamotul. l. 15 c. G. Jana D. †-go i Józefy wdowy, -- G. Franc. Domiechowski dz. Dalabuszek

36541 (Poznań - Św. Małgorzata)

1825.6/9. Serafin Żychliński wd. konsyl. pow. międzyrzeck. l. 55, akatolik, * w Golęcinie x G. Felicjana Bojanowska v. l. 33 mieszk. w Chwaliszewie -- MD. Marcin Miaskowski kaw. malt. GD. Adolf Z. dz. Charcic, Wojc. Miaskowski z Chwaliszewa

36542 (Poznań - Św. Małgorzata)

1826.4/5. Sł. Michał Węclewicz wd., ob. ostrowski (* w Pozn.) l. 60 x G. Julianna Bojanowska v. l. 27 (* w Golęcinie) m. w Ostrówku -- G. Wojc. Miaskowski i G. Fryd. Brodowski m.m. Chwaliszewa

36543 (Poznań - Św. Małgorzata)

1826.27/9. G. Jan Dąbrowski mł., introlig. (* we wsi Kamień kmiecey l. 25 x Sł. Franciszka Krasiewicz l. 18

36544 (Poznań - Św. Małgorzata)

1826.27/11. G. Stanisław Jankowski mł., l. 30 z Krotoszyna (s. wdowy Elib. J.) x Sł. Elib. Tarczyńska v., z m. Grodzisk l. 22

36545 (Poznań - Św. Małgorzata)

1825.30/1. † JKD. Leon Ant. Bończa Miaskowski dz. ob. przew. prepozyt kat. pozn. pleb. bierdowski, opat komendat. wągrow. kaw. czerw. orła. zostały 2 krewne G. Tekla M. klanka landzka i Swiniarska dz-a Lubasza

36546 (Poznań - Św. Małgorzata)

1825.20/12. † Tymoteusz Nałęcz hr. z Gorzenia Gorzeński arcybp. gn. i pozn., kaw. O.B., o.mnw. i Sw. Stanisł. l. 84 apopleksja. Zostali 2 bracia rodzeni: Nicefor G. chorąży, dz. dóbr i Feliks G. pułk.

36547 (Poznań - Św. Małgorzata)

1825.3/12. † dziecko Karol, s. Spect. Karola Gundczmana obyw. egzek. podat. i G. Marcjanny (? Zbijewskiej) 6 tygodni

36548 (Poznań - Św. Małgorzata)

1825.28/5. † G. Marianna 1-o v. Zalewska, 2-o v. Bielewska wd., żebraczka l. 70

36549 (Poznań - Św. Małgorzata)

1825.17/3. † G. Katarzyna de Tuszkowskie Czaplicka wd. biedna l. 80

36550 (Poznań - Św. Małgorzata)

1826.23/1. † G. Franc. Bielewski wd., l. 41, zost. córka Józefa małoletnia

36551 (Poznań - Św. Małgorzata)

1826.1/10. † Michał, s. G. Michała Chrzanowskiego b. podpułk. w.p. i Ludwiki Malickiej dni 15

36552 (Poznań - Św. Małgorzata)

1826.20/10. † G. Teresa z Jasińskich 1-o v. Walknowska, 2-o v. Szymańska ż. Jana Sz., żebraczka l. 70 dwie córki z 1-o męża: Marcjanna zam. Grynbach i Marianna

36553 (Poznań - Św. Małgorzata)

1827.21/1. (Śr.) † G. Franciszek Zalewski wd., żebrak l. 60

36554 (Poznań - Św. Małgorzata)

1827.3/5. (Ostrówek) † G. Rozalia z Miaskowskich Bojanowska wd. uboga l. 77. 2 córki: Helena zam. Zychlińska i Julianna Węclewiczowa

36554 (Poznań - Św. Małgorzata)

1827.13/9. † G. Józef Kowalski żonaty pos. folw. Białagóra l. 66 została żona Barbara, 2 synów: Jan, i Stefan (ten małoletni) córka Józefa zamężna Grodziecka (?) we wsi Radłowo

36555 (Poznań - Św. Małgorzata)

1827.27/11. † Spect. Marcjanna de Bielawskie Gundermanowa ż. Karola G. l. 35

36556 (Poznań - Św. Małgorzata)

1827.28/12. † G. Julia z Przybylskich ż. Mikołaja Bogusławskiego l. 55 zost. mąż, córka Apolonia małol.

36557 (Poznań - Św. Małgorzata)

1822.21/10. Maksymiljan, (* 10) s. G. Leona Dzierzbińskiego mieszk. Chwal. i Julianny z Sokołowskich nielegal.

36558 (Poznań - Św. Małgorzata)

1822.23/11. (Chwal.) Stanisław Leopold (* 16) s. G. Konstantego Wyrzykowskiego, b. kapit. w.p. i Wiktorii Słowikowskiej

36559 (Poznań - Św. Małgorzata)

1824.24/6. Piotr Paweł, (* 24) s. G. Ignacego Charzyńskiego i Mari. z Miaskowskich -- G. Radojewska v. z Rydzyny

36560 (Poznań - Św. Małgorzata)

1822.10/2. G. Konstanty Wyrzykowski wd., * w Łęczycy l. 42 x Sł. Wiktoria z Słowikowskich Slafczyńska wd. z Pobiedzisk l. 36

36561 (Poznań - Św. Małgorzata)

1822.19/2. G. Piotr Koszutski mL. (z Grodkowa *) dz. Grodkowa w pow. Jarząbkowo l. 26 x Franciszka Koszutska v. ze wsi Ostrowo l. 25. pos. Konary -- GM. Franc. Domiechowski prezes. pow. kościań. z Dalabuszek, Seb. Urbanowski dz. Chudpsic

36562 (Poznań - Św. Małgorzata)

1822.18/8. G. Nepom. Cegielski mł., dworz., l. 27, ze wsi Pamiątkowo, s. GG. Franc. i Marianny Ceg. x Sł. Wiktoria z Zielińskich Englerowa wd. l. 32, * ze Sremu

36563 (Poznań - Św. Małgorzata)

1824.14/7. G. Gabriel Piotrowicz, mł. z Pozn. l. 25, s. G. Józefa P. mecenasa †-go i Mari. x N. Józefa Strzyżyńska v. (* z Pozn.) l. 19 c. Klemensa kantora kośc. kośc. kat. pozn. i Ludwiki -- G. Ludwik Łojek z Piotrkowa ojczym młodego

36564 (Poznań - Św. Małgorzata)

1824.15/9. G. Józef Grodziecki mł. dz. d. Radzewa (pow. Bnin) l. 21, s. G. Jana i Joanny G-ch x Józefa Kowalska v., l. 20 c. G. Józefa i Barbary K-ch mieszk. w Białej Górze -- G. Jan Kurczewski pos. Zalasewa

36565 (Poznań - Św. Małgorzata)

1822.15/1. † G. Barbara Smiłowska wd. l. 85.

36566 (Poznań - Św. Małgorzata)

1822.28/3. † G. Antonina c. M. Mac. Ostrowickiego i Kat. z Lęskich, l. 18 phtysis

36567 (Poznań - Św. Małgorzata)

1822.26/7. † G. M. Ernest Swiniarski, s. G.M. Mikoł. †-go i Zofii Miaskowskiej dz-ów Lubasza, mł., l. 26, suchoty poch. Lubasz

36568 (Poznań - Św. Małgorzata)

1823.20/3. † G. Marianna z Piotrowskich Jaranowska wd., l. 80. 2 synów: Józef i Wincenty 3 córki: Florentyna, Teresa, Ludwika, pełnoletni

36569 (Poznań - Św. Małgorzata)

1823.10/6. † Ignacy, s. G. Michała Chrzanowskiego i Wiktorii z Borzysławskich l. 2, phtysi. siostra rodz. ojca Michalina Abramowicz

36570 (Poznań - Św. Małgorzata)

1823.10. † X. Jan Gorczyczewski dr. ob. praw. kan. metrop. pozn. opat komend. sulejowski, archidjak. kaliski l. 73

36571 (Poznań - Św. Małgorzata)

1824.4/3. † G. Kat. z Grudzińskich Piątkowska wd. l. 80 zostala córka Dorota

36572 (Poznań - Św. Małgorzata)

1824.26.6. † G. Marianna z Miaskowskich Charzyńska ż. Ignacego Ch. m. Sródki l. 28. został mąż i syn Piotr małol.

36573 (Poznań - Św. Małgorzata)

1824.25/10. † G. Katarzyna de Łędzkie Ostrowidzka l. 50. hydrops. został. mąż Maciej O. m. w m. Zaborowie

36574 (Poznań - Św. Małgorzata)

1807.11/1. Aniela Wiktoria (1806.20/12. *) c. G. Jana Dębińskiego i Józefy z Politowskich -- G. Kat. z Jasińskich Cedrowska

36575 (Poznań - Św. Małgorzata)

1807.21/1. Józefa Wiktoria (1806.19/12. *) c. G. Konstantego i Scholastyki Szelskich -- G. Elżb. Zaleska i G. Wincenty Jaranowski (Ostrówek)

36576 (Poznań - Św. Małgorzata)

1807.11/8. (Sr.) (* w wig. sw. Jakuba) Anna Jakobin, c. G. Jakuba i Nepomuceny z Podgórskich Malachowskich -- G. Winc. Rozmysłowski z żoną

36577 (Poznań - Św. Małgorzata)

1808.19/4. (* 1-a Niedz. Omesie) Józef Benedykt s. G. Józefa i Rozalii z Bibrowiczów Lipińskich

36578 (Poznań - Św. Małgorzata)

1808.31/10 * Florian, s. G. Rafała skotnickiego i ol. G. Barb. z Bielawskich (†-ej 31/10) -- G. Florian Pilichowski i G. Franciszka Gliszczyńska

36579 (Poznań - Św. Małgorzata)

1809.6/4. cerem. Józef Wincenty, (z w. był w kość. pyzdrskim 1801) s. G. Jakuba Malachowskiego i Nepomuceny z Podgórskich mieszk. w Sródce -- G. Winc. Rozmysłowski i M. Salomea Brudzewska G. Dionizy P. i G. Działyńska

36580 (Poznań - Św. Małgorzata)

1810.24/4. Wojc. Piotr (Sr.) (22/4. *) s. G. Franc. Bielawskiego i Sł. Marcj. Węclewskiej

36581 (Poznań - Św. Małgorzata)

1807.27/4. (Śr.) G. Jan Dąbrowski mł., l. 36 x Tekla Zawadzka l. 35 -- G. Walenty Morawski z N. Miasta

36582 (Poznań - Św. Małgorzata)

1809.7/5. G. Dionizy Podgórski mł. x G. Salomea Brudzewska wd. z Sarbinowa par. Uzarzewo -- G. Franciszek P. kapit. Winc. Rozmysłowski, Jakub Malachowski, on 42, ona 45

36583 (Poznań - Św. Małgorzata)

1806.7/11. † G. Józef Racięcki l. 54, phisi.

36584 (Poznań - Św. Małgorzata)

1807.5/1. † Michał Lisiecki l. 69

36585 (Poznań - Św. Małgorzata)

1807.3/2. † Teresa Wiktoria dziecki Konst. i Schol. Szelskich

36586 (Poznań - Św. Małgorzata)

1807.18/4. † G. Wiktoria Sadowska v. l. ponad 30

36587 (Poznań - Św. Małgorzata)

1807.4/5. † G. Agnieszka Bogusławska wd. uboga l. 49

3688 (Poznań - Św. Małgorzata)

1808.31/8. poporonieniu G. Barbara z Bielawskich Skotnicka, c. Rafała l. 25

36589 (Poznań - Św. Małgorzata)

1808.3/10. † Prokop Kurczewski Nobilis m. alceris i starość, wd. l. 78 został 1 syn: Mikołaj K.

36590 (Poznań - Św. Małgorzata)

1808.16/11. † G. Aleksandra Boińska v. l. 70

36591 (Poznań - Św. Małgorzata)

1808.16/12. † G. Wojciech Gliszczyński "inquilinatum ageus" na Sródce l. 58

36592 (Poznań - Św. Małgorzata)

1808.19/12. (Szpital. Wojsk. Sw. Anny) † G. Grzegorz Milewski żołn. konny pułku 6 komp. 3 podoficer l. 26 (z Marowno)

36593 (Poznań - Św. Małgorzata)

1809.16/4. † G. Marianna Kowalska wd. l. 77 w Sródce w domu proboszcz.

36593 (Poznań - Św. Małgorzata)

1809.8/5. † G. Zygmunt Goślinowski "morbo letargico" t(Rybaki)

36594 (Poznań - Św. Małgorzata)

1813.3/1. Franciszka Katarzyna urodz. nieślub. 1812.21/11. c. G. Nepomuceny Goślinowskiej wdowy z ojca nieznanego

36595 (Poznań - Św. Małgorzata)

1813.21/4. Konstanty Józef, (* 17) s. G. Józefa i Katarzyny z Wilgostowskich Oyrzanowskich posesorów wsi Strumian -- G. Stanisł. Goyski i G. Petronella z Zaorskich Goyska dzieci chorego G-go panny (!!)

36596 (Poznań - Św. Małgorzata)

Katarzyna Domicella, (* 26/4) c. G. Ignac. Zablockiego kapitana pułku weter. i Małgorz. Starzęckiej -- G. Rozalia Jeżewska z Sródki

36597 (Poznań - Św. Małgorzata)

1813.21/11. Salomea Elżbieta (* 6.) c. N. Franciszka i Wiktorii z Rybińskich Bielawskich

36598 (Poznań - Św. Małgorzata)

1814.24/4. Kat. Agn. (* 19.) c. G. Jana i Zofii z Gorczyczewskich małż. nielegal. (!)

36599 (Poznań - Św. Małgorzata)

1815.29/3. Marceli Walenty (14/2. *) s. N. Józefa i Rozalii z Bibrowiczów Lipińskich rybaków

36600 (Poznań - Św. Małgorzata)

1812.16/11. G. Franc. Bielawski mł. l. 31 ze Sródki x Wiktoria z Rybińskich Leinwebrowa wd. l. 34 z Chwaliszewa -- Karol Guderman rzeźnik poznań.

36601 (Poznań - Św. Małgorzata)

1813.13/1. G. Ignacy Kwiatkowski mł. 45 ekonom Komornik k. Tulec * w Galicji x v. Józefa Ostrowska l. 34 z Bąkowej Góry, obec. m. w Chwal.

36602 (Poznań - Św. Małgorzata)

1813.16/6. M. Florenty Bniński mł. dz. Biezdrowa x MV. Nepomucena Zółtowska z Kąsinowa -- M. Felicjan Niegolewski stolnik, Aleks. B. i Stanisł. Moszczeński

36603 (Poznań - Św. Małgorzata)

1813.20/9. J. Hr. Józef Grabowski mł. z par. Buczek x Joanna Nep. Gorzeńska v. z par. Brzezie -- Feliks. G. pułk. ojciec jej, Nicefor G. kaw. S. Ss. stryj jej, Franciszek Xaw. Zienkowicz kaw. Sw. Stan. z ż. wuj jej hr. Augustyn G. brat rodz. jego

36604 (Poznań - Św. Małgorzata)

1813.5/10. N. Ignacy Xawery Bocheński mł., pisarz sądu pokoju pow. pozn. l. 39 x G. Agnieszka z Nowakowskich wd. Swinarska z Zagórza, l. 26 -- G. Stanisław Piaskowski podsędek sądu pok. i G. Mateusz Jeżewski

36605 (Poznań - Św. Małgorzata)

1814.6/6. G. Mikoł. Bieńkowski mł. z Marowna l. 23 x v. Kat. Sypniewska l. 26 m. na Chwaliszewie

36606 (Poznań - Św. Małgorzata)

1814.11/10. JMD. Adam Grabowski mł. z par. Sypniewo x J. Aleksandra Gorzeńska v. z par. Buczek -- J. Feliks G. pułk. ojciec jej Nicefor G. kaw. Sw. st. jej stryj, Ludwika z Turnów Grabowska matka jego, Józef G. brat rodz. jego

36607 (Poznań - Św. Małgorzata)

1814.27/10. N. Józef Jackowski mł. ekonom z parafii Witaszyce x Józefa Brzezińska V. z par. Witaszyce

36608 (Poznań - Św. Małgorzata)

1812.8/10. † Aleksander durcho, s. G. Józefy Białkowskiej i ojca nieznanego

36609 (Poznań - Św. Małgorzata)

1812.29/11. † Edward dziecko G. Jana Nep. i Ludwiki z Jeżewskich Kamińskich l. 5

36610 (Poznań - Św. Małgorzata)

1812.20/12. † G. dorota Korytkowska V. żebraczka l. 60

36611 (Poznań - Św. Małgorzata)

1812.22/12. † G. Antonina Trzcińska V. biedna l. 60

36612 (Poznań - Św. Małgorzata)

1813.7/3. † G. Kunegunda Mękarska v. biedna l. 20

36613 (Poznań - Św. Małgorzata)

1813.17/5. † (w domu emeryt. Św. Małgorzaty) X. Franc. Brzeziński pleban Snieciski, emeryt l. 83

36614 (Poznań - Św. Małgorzata)

1813.15/8. † G. Wiktoria Jarnowska v. de Krasińskie l. 83

36615 (Poznań - Św. Małgorzata)

1813.13/11. † X. Michał Konarski kan. kat. pozn. prob. grodziski, ponad 80 lat

36616 (Poznań - Św. Małgorzata)

1813.26/12. † G. Stanisław Garczyński ekonom szpit. wojsk. pol. l. ok. 60

36617 (Poznań - Św. Małgorzata)

1814.19/1. † G. Teofila z Zaorskich Goyska, ż. G. Jana G. l. 47

36618 (Poznań - Św. Małgorzata)

1814.6/4. † G. Józef Sliwowski kap. jazdy pol. l. ok. 50 (lazaret w Seminarjumm)

36619 (Poznań - Św. Małgorzata)

1814.30/4. † G. Agn. z Popławskich 1-o v. Straszewska 2-o v. Rościszewska wd. l. 90

36621 (Poznań - Św. Małgorzata)

1814.25/8. † G. Urszula z Łubieńskich Dzierzbińska ż. G. Leona Dz. l. 38

36622 (Poznań - Św. Małgorzata)

1814.1/12. † G. Teodora z Arabskich Poleska mężatka l. 36

36623 (Poznań - Św. Małgorzata)

1815.14/3. † G. Teodor Bielawski l. ok. 70

36624 (Poznań - Św. Małgorzata)

1815.21/5. † G. Barbara Mąkowska v. l. 17, m. 9

36625 (Poznań - Św. Małgorzata)

1815.5/6. † G. Franc. Walknowski l. 60

36626 (Poznań - Św. Małgorzata)

1815.21/7. † G. Marianna z Sobańskich Grodzka wd. l. 70

36627 (Poznań - Św. Małgorzata)

1815.27/7. † GMD. Jan Wierzbiński wd. pos. dd. w p. wągrowieckim

36628 (Poznań - Św. Małgorzata)

1815.19/2. † X. Jan Lemański prof. retoryki w S. J., pleban w Nekli emeryt, l. 86

36629 (Gostyń)

1700.28/3. Konstancja, c. GM. Jana i Ludwiki Miaskowskich tenutariuszów -- GM dziad M. i MD Koszutska ze Smogorzewa

36630 (Gostyń)

1701.27/2. Maciej Kazimierz, s. GD. Stanisława i Anny Gajewskich -- G. Wojciech Siwczyński i Agnieszka ż. jego

36631 (Gostyń)

1701.8/5. (Czachorowo) Zofia Barbara, c. GMD. Aleksandra Chlebowskiego chorążego wiel. i Anny Daleszyńskiej -- ks. i NV Małgorzata Pijanowska

36632 (Gostyń)

1702.11/5. Mikołaj, s. poprz. Chlebowskich [Aleksandra Chlebowskiego i Anny Daleszyńskiej] -- GD. Maciej (Marcin ?) Daleszyński, dziedzic Bojanic i GV Katarzyna Chl.

36633 (Gostyń)

1704.16(26 ?)/5. Jan Andrzej, s. poprz. Chlebowskiego [Aleksandra Chlebowskiego i Anny Daleszyńskiej] -- ks. Madaliński kanonik i GV Małgorzata Pijanowska

36634 (Gostyń)

1705.3/8. (Gostyń) Wawrzyniec s. Franciszka i Teresy Starzeckich -- GD Jan Bieganowski i GD Teresa Koszutska

36635 (Gostyń)

1706.19/4. Wojciech Jerzy, s. MD Sebastiana Jaroszewskiego i Anny - MD Franciszek Miaskowski i MD Teresa Rynarzewska

36636 (Gostyń)

1709.27/10. (Czajkowo) Roch Łukasz, s. MGD Mikołaja i Katarzyny Zbijewskich, tenut. cz. dóbr gostyńskich -- ID Aleks. Chlebowski chor. wiel., i Helena Rogalińska pisarzowa pozn.

36637 (Gostyń)

1718.12/9. Józef Krzysztof, s. M. Stanisł. i Teresy Borzęckich -- IMD Anna Tuczyńska, starościna powidzka i MD. Maciej B., dziedzic w Goli

36638 (Gostyń)

1716.18/10. (Brelewo) Łukasz Franciszek, c. GD. Wojciecha Białęskiego z Brelewa i N. żony -- GD. Aleks. Chlebowski, chor. wiel. i GD. Skorzewska

36639 (Gostyń)

1717.31/7. (Gostyń) Ignacy, s. ND. GD. N. Jaroszewskiego i Agnieszki - Karol Palczewski i V. Petronella J.

36640 (Gostyń)

1720.14/3. (Podrzecze seu Gostyń) Helena Magdalena, c. GD Kaspra Andrzeja Leśniewskiego, tenut. poł. Gost. i Marianny -- GD Andrzej Wargowski i GD Helena Rogalińska

36641 (Gostyń)

1720.30/10. Marianna Dorota, c. GD. Franc. Koszutskiego i Zofii -- MD Adam K., pis. gr. wsch. i V. Zofia K.

36642 (Gostyń)

1721.29/12. (Czachorowo) Mikołaj stefan, c. MD Władysława Zielińskiego i Aleksandry -- GD Aleksander Chlebowski chor. wiel. i V. Anna Chl.

36643 (Gostyń)

1728.24/5. (Czachorowo) Wiktoria Kat., c. M. poprz. Zielińskich [Władysława Zielińskiego i Aleksandry] -- M. Andrzej z Wybranowa Chlebowski, podsędkowicz zs. wiel. z M. Anną z Chl. Sarnecką wdową

36644 (Gostyń)

1736.28/10. (Gostyń) Teresa, c. G. Raczyńskich, małż. -- MD Abraham Chlebowski, chorążyc wiel., dz-c Czachorowa i MD Cecylia Rokossowska z Daleszyna

36645 (Gostyń)

1743.4/3. (Czachorowo) Kazim. Józef Ant., s. G. Wojc. Rosnowskiego i Anny, cerem. 14/7. -- Abraham Chlebowski, miecz. wiel. i GV Zofia Chl.

36646 (Gostyń)

1744.16/2. (Dw. Czachorowo) Walenty Adam Faustyn, c. MD Mikoł. Chlebowskiego, starosty liwskiego i Anny -- ks. Sebastian Degórski, dziekan fary śrem. i pleb. domachowski i G. Katarzyna Trzebińska

36647 (Gostyń)

1752.29/4. (Gostyń) Piotr Wincenty Ferrariusz Onufry, s. N. Franc. Dębińskiego i Marianny -- N. Jan Antoniewicz i sł. Teresa Drobińska, ob. gost.

36648 (Gostyń)

1761.26/8. (Gost.) Justyna, c. N. Ludwika Morawskiego i Joanny -- nieszl.

36649 (Gostyń)

1774.25/8. (Żgów) Ludwik, s. N. Jana Radziejowskiego i Julianny (Katarzyny ?) Borkowskiej -- G. Kat. Rayska i G. Franc. Rayski, cer. 19/12., ass. Michał. i Marianna RR.

36650 (Gostyń)

1700.28/9. † dziecko GD Miaskowskiego, poch. gr. Gostyńskich

36651 (Gostyń)

1700.26/10. † Jan Łącki (?) poch. kośc.

36652 (Gostyń)

1700.9/12. † dziecko MD Jana Żółtowskiego, poch. kośc.

36653 (Gostyń)

1702.6/1. † GMD Wojciech Szywczyński, poch. kośc.

36654 (Gostyń)

1702.20/4. † N. Zofia Przeuska poch. cm.

36655 (Gostyń)

1703.27/1. MG. Małgorzata Żółtowska, na zamku gostyń., poch. cm.

36656 (Gostyń)

1702.9/5. † dziecko MD Jana Żółtowskiego

36657 (Gostyń)

1706/1. † dziecko MD Jana Miaskowskiego, poch. kośc.

36658 (Gostyń)

1706.2/6. † dziecko MD Aleks. Chlebowskiego z Czachorowa, poch. kośc.

36659 (Gostyń)

1706.28/7. † MD Jadwiga Zagórska w Chociszewicach par. Pępowo, poch. u Filipinów

36660 (Gostyń)

1707.29/3. † MD Jan Zagórski w Chociszewicach, poch. Filipini

36661 (Gostyń)

1707.2/7. † MD Tomasz Rożnowski z Krajewic par. Domachowo

36662 (Gostyń)

1707.16/11. † MD Adam Czachórski poch. Kościan

36663 (Gostyń)

1708.13/4. † MD Starzyński

36664 (Gostyń)

1708.10/5. † dziecko N. Wardęskiego, poch. cm.

36665 (Gostyń)

1711.7/5. † NV Krystyna Naramowska we dw. Chlebowskiego, poch Filipini

36666 (Gostyń)

1714.26/7. † MGD Krystyna Chlebowska nagle, ż. Aleks. Chl. chor. wiel., poch. w gr. Słupskich

36667 (Gostyń)

1715.10/4. † GD Marianna z Pijanowskich Czachórska, † w Czachórowie, poch. kośc.

36668 (Gostyń)

1723.18/7. † MD Aleksander Chlebowski, chorąży wieluński

36669 (Gostyń)

1728.13/10. † dziecko MD Rogalińskiego, bawiącego w Gost., poch. Filipini

36670 (Gostyń)

1744.2/6. † (Sroda miasto) G. Anna Rożnowska, poch. kośc. gost.

36671 (Gostyń)

1702.30/4. MGD Stan. Zakrzewski x MGD Anna Chlebowska -- Aleks. Chl., chor. wiel. i MGD Jan Potocki

36672 (Gostyń)

1714.18/11. MGD Zygmunt Działyński mł. x MGD Teresa Tarłówna, starośc. goszczyńska -- ks. Wiśniowiecka, Wład. Radomicki, wda pozn. Franc. Radzewski st. wsch., Mac. Mycielski

36673 (Gostyń)

1715.11/7. GD Adam Trzebiński x GV Kat. Chlebowska chor. wiel. -- MGD Aleks. Chl. chor. wiel. i GD Szaranowicz

36674 (Gostyń)

1747.3/4. (Gost.) † G. Marianna Wargowska

36675 (Gostyń)

1762.31/1. † (Czachorowo) G. Kazimierz Chlebowski, l. ok. 80, poch. kośc.

36676 (Gostyń)

1763/2. † IMGD Anna z Chlebowskich Dobruchowska † we wsi Bojanice w par. świerczyń. poch. kośc. gostyń.

36677 (Gostyń)

1765.11/4. † (Gost.) MGD Franciszek Grudzicki w Chwałkowie mł., poch. kośc.

36678 (Gostyń)

1769.12/11. (Gost.) † MGD Wojciech Komorowski, od. konfed. dobrzyńskiej miles, l. 24

36679 (Gostyń)

1770.4/11. † N. avia Jadwiga Trzemeyska, wd., l. ok. 80

36680 (Skoki)

1728 † w Potrzonowie G. Aleksander Tomicki, poch. Pozn. Karmelici III

36681 (Skoki)

1695.26/7. G. Felicjan Jaroszewski x G. Anna Jarochowska, dworzanie MD Stef. Domiechowskiego

36682 (Skoki)

1696.19/1. (Budziszewo) G. Florian Łączyński x G. Kamieńska, słudzy M. Stan. Tomickiego w Budziszewie -- MD Stef. Domiechowski, Stan. Kaz. Tomicki i Anna T.

36683 (Skoki)

1697.15/4. (Budziszewo) G. Piotr Zieliński, ekonom M. Stanisława Tomickiego x Kat. Kieremowiczówna -- G. Florian Łączyński, G. Andrzej Baykowski i GMD Tomicka

36684 (Skoki)

1700.3/3. G. Marcin Jarocki x G. Elżb. Troszkówna -- św. nieszl.

36685 (Skoki)

1700.25/6. G. Mik. Budziszewski x G. Barb. Kurnatowska -- G. Bronikowscy, matka jej (?) i siostra

36686 (Skoki)

1701.2/1. G. Franc. Żarzyński x Kat. Radońska -- MD Andrzej Twardowski, Jan Rozbicki, Piotr Szawczyński, Radoński, Ulatowski

36687 (Skoki)

1701.4/4. Aleks. Karnkowski x Franciszka Tomicka w Budziszewie -- MD Stanisław T., Flor. Łączyński Olszewski, Kotański

36688 (Skoki)

1705.10/9. (Budziszewo) IMD Mikoł. Zebrzydowski, star. ol. rogoz. x Anna Tomicka -- Kaz. T. z ż., Wojc. Rydzyński cześnik kal. Olszowski, łowczy sier. etc.

36689 (Skoki)

1657 (czy 1697 ?) M. Mikołaj Deręgowski x Teresa Agnieszka Zaborska, między Okt. B.C. i Nar. Sw. Jana. Na to on stawi świadków

36690 (Skoki)

1712.7/8. (Przysieka) Wawrzyniec Józef, c. MD. Jakuba Nieświastowskiego i Kierskiej -- ks. Aleksander Baykowski, dziekan rogozinski, prob. tkocki i MD Jadwiga N., babka dziecka

36691 (Skoki)

1713.5/2. (Stawiany) Barbara, c. GD. Jana Jerzykowskiego ekonoma i Heleny -- MD Florian Łączyński z Potrzonowa i D. Ruskowska z Budziejewa

36692 (Skoki)

1713.13/3. (Grzybowo) Józef Kaz., s. G. Piotra Romana i Doroty Trzebińskiej -- GD Wojc. Siechowski (?)i GV Anna T. z Łosińca

36693 (Skoki)

1714.27/6. Marianna Elżb., c. G. Szymona Rosenfeld, wojsk. króla pol. i Katarzyny, bawiących w Skokach ze swym comitatu -- nieszl. chrzestni

36694 (Skoki)

1714.17/7. (Grzybowo) Teofila Katarzyna, c. GD Piotra Romana i Dor. Trzebińskiej posesorów Grzybowa -- G. Marianna Baykowska z domu Wyganowska

36695 (Skoki)

1715.27/1. (Przysieka) Marianna, c. MD Jakuba Nieświastowskiego i Kat. Kierskiej -- MD Franc. Dobiejewski z Runowa i MD Elżbieta Korytowska z Gołańczy

36696 (Skoki)

1716.28/6. (Raskowo) Stanisław Jan, c. MG. Jerzego Hieronima hr. z Łabiszyna Latalskiego i Eleonory z Działyńskich -- ks. Franciszek Leszczyc Mierzewski, kan. gn., kanclerz pozn., wiceprezes Tryb. Kor. i MD. Zofia Swinarska pułkownikowa, Paweł Dz., Stanisław Lat.

36697 (Skoki)

1716.30/11. (Lechlin) Andrzej s. G. Miedźwieckiego i Reginy sług G. Rayskiego z Lechlina -- GD Stanisł. Karski z Potrzonowa i GV Teresa Rayska

36698 (Skoki)

1717.25/12. (Skoki) Agnieszka Łucja, c. M. Wawrzyńca Zbijewskiego i Teresy z Kwileckich, posesorów dóbr Skoki -- MD Stefan Malczewski z Raszkowa z ż.

36699 (Skoki)

1718.21/11. (Raszkowo) Szymon Marcin, s. G. Stef. Malczewskiego i Doroty z Pierzchlińskich, stemmatis Acervi -- G. Mikołaj P. z ż. Marianną P.

36700 (Skoki)

1719.19/2. (Skoki) Józef Walenty, c. MD poprz. Zbijewskich [Wawrzyńca Zbijewskiego i Teresy z Kwileckich] -- GD Wojciech Swinarski z Łosińca i GD Jarochowska

36701 (Skoki)

1719.20/2. (Grzybowo) Kazimierz Sebastian, s. MGD Franc. Żółtowskiego i Kat., poses. Grzybowa -- MG Marianna Baykowska

36702 (Skoki)

1719.12/2. (Lechlin) Kazimierz Walenty, c. GD Sebastiana Majewskiego i Teresy -- G. Jakub Nieświastowski i G. Dorota Malczewska

36703 (Skoki)

1719.24/7. (Budziszewo) Ignacy Stanisław, s. G. Macieja Koziorowskiego i Teresy, poses- Kobelnik, naonczas rezyd. w B. -- GD Stanisław Tomicki z Tomic i GV Krystyna Kutzborska z Garbatki

36704 (Skoki)

1720.29/4. (Skoki) Józef Wojciech Piotr, s. JMD. Mikołaja Skoroszewskiego, klana krzywiń. arm. Abdank i M. Teresy Mycielskiej arm. Dolęga, poses. Skoków -- GD Jan Mierzecki i GD Mari. Baykowska

36705 (Skoki)

1721.8/4. (Raszkowo) Marianna Marcjanna, c. GD Aleksandra Widlickiego i żony jego z R. -- GD Lisiecki de Rakojady i G. Wyganowski z Koszewa

36706 (Skoki)

1721.20/4. (Lechlino) Wojciech Aleksander, s. GD Fabiana (!) Majewskiego i [okienko], tenut. L. -- GD Aleksander Widlicki z Raszkowa i GD Ludwika Teofila Baykowska z Laskowa

36707 (Skoki)

1721.29/4. (Chociszewo) Eleonora Katarzyna, c. GD Ludwika Modzelewskiego i Agnieski -- GD Aleksander Widlicki z żoną Ludwiką, z Raszkowa

36708 (Skoki)

1721.1/4. (Rakojady) Marcjanna c. GD Dominika Lisieckiego i [okienko] -- MD Ludwik Modzelewski i G. Ludwika Widlicka z Raszkowa

36709 (Skoki)

1722.12/6. (Budziszewo) bliźnięta: Władysław-Dobrogost i Piotr-Paweł, ss. GD Tomasza Budziszewskiego i Teresy -- 1-go G. Dominik Lisiecki i G. Zofia Swinarska z Studzieńca, 2-go GD Ludwik Modzelewski i G. Katarzyna Rokoszewska

36710 (Skoki)

1723.8/6. (Raszkowo) Joanna Elżbieta, c. MD Aleksandra Widlickiego i Ludwiki z Boguckich, stemmatis Asciae z l. ojcz., a macierz. zaś Kotle ucho et crucis, poses. Raszkowa -- MD Ludwik Michał Modzelewski, temmatis Trzywdar i Elżbieta Bogucka babka

36711 (Skoki)

1723.1/8. (Rakojady) Marianna Zuzanna, c. MD Dominika Lisieckiego i Magdaleny, małż. ze Skoków -- ks. Aleks. Baykowski, kan. kat. pozn., dziek. rogoz., prob. skocki ze swą matką Gd Marianną B., ass.: Aleks. Widlicki i M. Kraszewska. Lisiecki arm. Bria a żona jego Magdalena z Sędzickich arm. Slepowron z l. ojcz., a z l. mac. Raduszkowskich arm. Lew z muru

36712 (Skoki)

1723.10/12. (Budziszewo) Apolonia, c. G. Tom. Budziszewskiego i żony z Rokoszewskich -- G. Jan Swinarski z Studzieńca i GM Baykowska

36713 (Skoki)

1723.29/12. (Skoki) Wiktoria, c. G. Adama Wierzyckiego, ekonoma skockiego i [okienko] -- G. And.Ossowski i GD Mari. Baykowska

36714 (Skoki)

1725.17/7. (Skoki) Józef, s. G. Wojc. Pomorskiego i Jadwigi -- G. Jan Białkowski i nieszl.

36715 (Skoki)

1725.17/9. (Brudzewko ad Kiszkowo) Krzysztof Maksymilian, s. M. Jana Brudzewskiego i Pryski Blankieburkówny, należ. do kośc. paraf. sławskiego -- Jan Dobrog. Br. z Pawłowa i Anna z Zydliców Br.

36716 (Skoki)

1726.27/10. (Raszkowo) Antoni Franciszek, c. GD Aleksandra Widlickiego i Ludwiki -- M. Ludwik Deręgowski z Popowa i MD Eleonora Latalska z Dębnicy

36717 (Skoki)

1727.9/2. (Rakojady) Apolonia Marianna, c. MD Lisieckiego -- MD Aleks. Widlicki i G. Kraszowska z Chociszewa

36718 (Skoki)

1727.17/2. (Potrzonowo) Maciej s. G. Stanisł. Tomickiego i Zofii -- G. Maciej Koziorowski i GD Dorota Pęska z Potrzonowa

36719 (Skoki)

1727.7/6. (Budziszewo) Anna c. GD Tomasza Budziszewskiego i Teresy Rokoszewskiej, zast. pos. Budziszewa -- G. Aleksander R. i Ludwika z Swieykowskich Modzelewska

36720 (Skoki)

1727.11/3. (Kaczkowo) Józef Wojciech, c. G. Józefa Misińskiego i Ewy -- chrz. nieszl.

36721 (Skoki)

1727.26/11. (Raszkowo) Anna, c. GD Aleks. Widlickiego i Ludwiki Boguckiej, poses. R. -- GD Lisiecki i G. Zofia Trzybińska

36722 (Skoki)

1730.14/5. (Żydowo) Marianna, c. MD Józefa Korzenieskiego i Bogumiły -- MD Andrzej Kaleński i MDV Marianna Gogoleska

36723 (Skoki)

1728.29/12. (Skoki) Jan, s. G. Andrzeja i Marianny Kalińskich -- chrz. nieszl.

36724 (Skoki)

1730.25/9. (Rakojady) Ignacy Michał, poprz. G. Widlickich [Aleks. Widlickiego i Ludwiki Boguckiej] -- G. Paweł Zawadzki i Teresa Cielecka z Chociszewa

36725 (Skoki)

1731.29/4. (Grzybowo) Konstancja Helena, c. GD. Franciszka Przanowskiego arm. Nowina i Ludwiki z Jaskóleckich -- GD Józef Brzechowski z żoną Konstancją, z Lechlina

36726 (Skoki)

1732.21/1. (Rakojady) Brygida Agnieszka, c. MG. poprzednich Widlickich [Aleks. Widlickiego i Ludwiki Boguckiej] -- G. Barbara W. siostra dziecka

36727 (Skoki)

1733/3. (Rakojady) Konstancja Kunegunda, poprz. Widlickich [Aleks. Widlickiego i Ludwiki Boguckiej] -- G. Michał Miecznikowski i G. Teresa M.

36728 (Skoki)

1734.4/7. (Budziszewo) Ignacy Józef, c. MD Tomickiego i Szumanczowskiej -- MD Michał Kazimierz Raczyński, wda kal. i Rydzyńska klanowa lędzka

36729 (Skoki)

1713.7/2. MGD Jan Arcemberski x GV Lucja Romanówna -- MGD Florian Łączyński z Potrzonowa, Piotr R., brat, Wojc. Suchowski (?) i GD Teresa Ł-a, GD Romanowa i GD Suchorska

36730 (Skoki)

1713.16/7. GD Andrzej Baykowski, s. ol. Kazimierza z Zalesia B. i Krystyny z Kozarzewa Baranowskiej, herbu z ojca Lubicz, z matki Ostoja x GV Anna Doruchowska, c. ol. D-go h. Abdank

36731 (Skoki)

1714.23/10. GD Stanisław Kowalewski x Regina Pawłowska -- MD Stanisław Latalski i L-a, żona Jerzego L. z Raszkowa

36732 (Skoki)

1715.24/6. MD Ant. Swieykowski x V. Teofila Zofia Rozbicka -- MD Jerzy i Stanisław Latalscy Jan Mańskowski z Sarbi, Swinarski z Łosińca etc.

36733 (Skoki)

1731.28/2. (Budziszewo) G. Stanisł. Tomicki x Zofia Zakrzewska -- GD Jan Swinarski, Mac. Koziorowski Tom. Budziszewski, Franc. i Aleks. T-cy, Wojc. Breza etc.

36734 (Skoki)

1796.17/1. (Potrzonowo) August Melchior, c. GD Józefa Strubińskiego i Joanny de Loga, poses. Sarbinowa -- MD Józef Tomicki s. dziedziców Budziszewa i GV Weronika de Loga z Potrzonowa

36735 (Skoki)

1796.30/7. (Skoki) Wincenty Arsen Apolinary, c. IMD Winc. Swinarskiego i Katarzyny Gliszczyńskiej -- MD Józef Gl. starościc i G. Wirydianna d'Osten z Potrzonowa

36736 (Skoki)

1812.29/10. * Paulina, c. Ignacego Rynarzewskiego, rajcy skokowskiego i Petronelli -- MGD Jan Tomicki, kapitan wojsk. sas. i MGDV Konstancja Swinarska

36737 (Skoki)

1815.1/4. Wincenty, s. N. Karola Pogorzelskiego, poses. - i Julianny Poplińskiej -- G. Adam Ciesielski i V. Małgorzata Pogorzelska

36738 (Skoki)

1815.13/8. (Roszkowo) Adonia (?) Augusta, c. G. Józefa Łubkowskiego, pos. i Antoniny Grabskiej -- MG Maksymilian Grabski z Jabłkowa, komornik, MG Katarzyna Brzeska z Pomorzanek

36739 (Skoki)

1824.23/11. cerem. nad G.V. Anną Gołecką, l. 24 -- G. Roman Swinarski z Lubasza i Marianna Kalstein, wd., Klaudiusz Szczaniecki ze Skok i Katarz. Swinarska z Rakojad

36740 (Skoki)

1825.31/3. * w Budziszewie Jan Kazimierz Tomicki, s. szl. Jana Pawła Ignacego T. i Julianny z Rokoszewskich, dz-ów dóbr -- Michał Kierski z Budz. i Florentyna z Rokoszewskich Dzierżanowska, komisarzowa

36741 (Skoki)

1816.12/6. (Dwór Skoki) MG Wincenty Kalkstein z par. Lechlin, mł. x Konstancja Swinarska V. -- MG. Mikołaj Sw. z Lubasza, Karol Gliszczyński z Górki

36742 (Skoki)

1816.29/10. (Poznań, Katedra) MG Jan Tomicki, kap. w. sas. z Budziszewa x Julianna Rokosowska v. -- G. Konstanty R. Józef T., Jan Skoraszewski

36743 (Skoki)

1824.23/11. G. Emanuel Karol Blok, mł. l. 32, konduktor ze Skok, akatol. x GV Anna Gołecka, l. 24. To Anna Kunegunda G., c. G. Xaw. i Teresy, 1799.29/7. * i ochrzcz. w kośc. Raczkowskim -- G. Tom. Swinarski9 z Lubasza, Ignacy Sw. z Rakojad, Klaudiusz Szczaniecki ze Skoków

36744 (Skoki)

1835.28/11. G. Stanisław Kosicki pszczelarz z Janowic x Elżbieta Zawilska, c. małż. z Raczkowa. On wdowiec, l. 38, panna 24 -- Władysław Baranowski i Ign. Swinarski

36745 (Skoki)

1836.30/7. G. Ludwik Tikelman ze Sremu x G. Florentyna Osten z Rakojad, oboje mł., 34 1/2 i 30 -- Ignacy Swinarski etc.

36746 (Skoki)

1796.19/2. poch. GD Julianna, c. IMD Wincentego i Katarzyny Swinarskich, dziedziców Skok, l. 8. causa hectica

36747 (Skoki)

1796.2/6. poch. Tadeusz Julian s. tychże Swinarskich [Wincentego i Katarzyny], 1 r. 6 m. hectica

36748 (Skoki)

1797.21/4. poch. tu MD Konstancja z Wiśniowskich Zakrzewska wdowa, staruszka, l. 80, starość

36749 (Skoki)

1797.20/7. (Roszkowo) poch. Nestor, c. GD Longina i Wirydianny de Loga Ostenów, 24 tyg., zęby

36750 (Skoki)

1815.24.6. (Budziszewo) † MGD Deograta ze Skrzypińskich Tomicka, poch. kośc. budziszewski

36751 (Skoki)

1817.26/8. poch. MD Katarzyna z Gliszczyńskich Swinarska † 23, l. 51 (Dw. skocki)

36752 (Skoki)

1820.24/3. † MD Ksawery Gołecki starzec, l. 58, została żona Katarzyna i dwaj synowie: Karol i Antoni

36753 (Skoki)

1822.21/8. † Klementyna, c. G. Michała i Katarzyny Kierskich, poses. Budziszewa, poch. 23

36754 (Skoki)

1827.31/8. † (Skoki) Jadwiga teresa Krzyżanowska z Tomickich l. 50. Został tylko mąż Bogusław

36755 (Skoki)

1828.20/6. † G. Wincencya z Swinarskich Sczaniecka, l. 21, dz-ka Stawian, c. Wincentego Sw. i Kat. dz-ców skockich, pthisis Został mąż i 2 dzieci.

36756 (Skoki)

1829.12/2. † (Budziszewo) G. Jan Tomicki, l. 55, dz-c Budziszewa Została żona i 5 dzieci

36757 (Skoki)

1827.13/9. * (Budziszewo) Stefania Jadwiga Teresa, c. G. Jana Tomickiego i Julianny z Rokossowskich dz-ców B. -- G. Józef R. i Nepomucena Skoroszewska, dz-ka w Wysokiej

36758 (Skoki)

1829.9/4. † Maria Egipcjaka Apolonia Anastazja, c. G. Franciszka Zaborowskiego i Justyny Majnerowicz, posesorów wsi Włókno -- D. Dionizy Sła