FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 17

Regestennummer: 40.001 – 42.500

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

 

40001 (Łubowo)

1787.2/2. (Łubowo) Marianna Marcina, c. N. Jana i Ewy z Borkowskich Borków, poses. pleb. łubowskiej -- ND Józef Kołakowski i GV Joanna Lutomska c. podstolego rzeczyc. z Łubowa

40002 (Łubowo)

1787.29/5. (Żydówko) Joanna Emerencjanna Barbara, c. G. Jana Logi i Weroniki, poses. tej wsi -- GD. Mikołaj Trepka, poses. Pierzysk i Emerencja Logowa, matka ojca. Ochrzcz. córki wzgl. babka z Trojanowa

40003 (Łubowo)

1787.24/11. (Pierzyska) Elżbieta Serafina, c. ND Mikołaja Trepki i Konstancji -- GD. Jan Loga pos. Żydówka.

40004 (Łubowo)

1787.25/7. (Żydówko) cerem. nad dwojgiem dzieci ochrzcz. już z wody G. Jana i Weroniki Logów: Wojciech Józef, ochrzcz. przez wikarego kośc. kostrzyńskiego 1784.20/10. -- GD. Krzysztof L. i Franciszka z Jaraczewskich Logowa. Drugie: Wiktoria, ochrzcz. tamże 1786.11/1. -- GD. Józef L. GV Elżb. Marczyńska we wsi Puszczykowo.

40005 (Łubowo)

1788.20/3. (Leśniewo) Józefa Kunegunda, c. N. Antoniego i Marianny z Trąmpczyńskich Raczyńskich -- MD Ewa z Szeliskich Lutomska podstolina rzeczycka i MD Jakub Dobrogojski z Leśniewa.

40006 (Łubowo)

1788.19/11. (Łubowo) cerem. nad dzieckiem ochrzcz. z w. 28/9. Michał, s. G. Józefa i Doroty de Choderzeńskie Jeżewskich -- G. Walenty Chodorzewski

40007 (Łubowo)

1790.4/12. (Leśniewo, Chwałkowo) Mariana Barbara, c. G. Mikołaja Dobrogojskiego podczaszyca bracławskiego i Marcjany de Smolińskie -- G. Onufry Bąkoski i G. Anna D. podczaszanka bracł. z L.

40008 (Łubowo)

1792.11/1. (Chwałkowo) Marceli Antoni Padewski, s. MD Mikołaja Dobrogojskiego i Marianny Smolińskiej -- G. Jakub D. i Agn. Rościszewska.

40009 (Łubowo)

1783.24/7. (Leśniewo Dw.) G. Józef Koczorowski i G. Katarzyna Turobolska -- GD. Aleksander Lutomski i MD Walenty Tur.

40010 (Łubowo)

1791.7/7. (Chwałkowo) M. Walenty Moraczewski mł. i Petronella z Żurawskich Białogłowska (!) wdowa -- GD. Kazimierz Pilichowski, GD. Nep. Wolski, Franc. Kurczewski etc.

40011 (Łubowo)

1792.31/8. (Chwałkówko) † dziecko Józef, s. ND Aleksandra i Barbary de Toszyńskie Prokopów, 4 dni

40012 (Łubowo)

1793.5/4. (Chwałkowo) † N. Wojciech Kędzierski, l. 70, poch. cm.

40013 (Łubowo)

1793.9/10. (Przyborowo) † N. Franciszka Kowaleska z domu Kraszeska l. 24, poch. 12/10. cm.

40014 (Łubowo)

1794.10/3. (Pierzyska) † GMD Emerencjana Logowa z domu Mejerów, l. 78, poch. 13/3. w kośc.

40015 (Łubowo)

1797.22/12. (Chwałkowo) poch. w kośc. Aniela, c. G. Aleksandra i Zofii Kozłoskich, pos. Chw., laborans tussi † 19, lat 2.

40016 (Łubowo)

1800.9/9. (Przyborowo) poch. na cm. Magdalena, c. N. Franciszka i Kunegundy Jaroszeskich, ekonomów, 7/9. †, l. 4, ospa.

40017 (Łubowo)

1800.10/5. (Gościńczyk chwałkowski) poch na cm. G. Franciszek Ksawery Dębski, leśniczy chw. 7/5. †, morbo hectico,

40018 (Łubowo)

1802.31/5. (Chwałkowo) † Kazimierz, s. G. Felicjana i Brygitty Gozimierskich, poses. chw., 1 rok, tussi.

40019 (Łubowo)

1804.5/5. (Pierzyska) poch. na cm. G. Mikołaj Trepka, 3/5. †, lat 57, hectica

40020 (Łubowo)

1804.13/6. (Leśniewo) poch. w kośc. Ludwik, s. G. Ignacego i Ludwiny Ulatowskich, pos. l. 10/6. †, pitotiis

40021 (Czerlejno)

1616.19/1. N. Walenty Skarzyński x NV. Dorota -- N. Łukasz Klunowski, N. Ratyński

40022 (Czerlejno)

1639.2/5. NG. Stanisław Pogorzelski x G. Anna Poklatecka, wd. po Stef. Cieleckim, w Poklatkach -- Piotr Chełkowski, Władysław Głoskowski, Kasper Miaskowski etc.

40023 (Czerlejno)

1640.26/11. GD. Mikołaj Lubowiecki x GV. Ewa Gorecka, we wsi Węgierskie -- Mac. Malczewski Piotr Chełkowski, Władysław Głoskowski etc.

40024 (Czerlejno)

1657.0/9. N. Franciszek Ciecierski x Dorota, wdowa Płaczkowska (?) -- GD. Adam Koszucki i Jan Bzowski

40025 (Czerlejno)

1663.25/11. GD. Stanisław Gądkowski x NGV. Kat. Lubowiecka -- NG. Piotr Malczewski, ND. Piotr Kopaszewski etc.

40026 (Czerlejno)

1671.17/5. (Poklatki) ND. Stanisław Borkowski x NV. Zofia Napruszewska -- N. Jan Kierski i Michał tegoż stryjeczny, Jan Wydzierzewski etc.

40027 (Czerlejno)

1673.5/2. (Czerlenino) ND. Jan Zakrzewski x N. Jadwiga Szudraska -- N. Piotr Napruszewski, Władysław Domiechowski, Jan Miaskowski etc.

40028 (Czerlejno)

1674.3/2. (Poklatki) ND. Aleksander Łączkowski x N. Zofia wd. Borkowska we dw. Pokl. -- Franc. Lubowiecki Wład. i Krzysztof Kierscy etc.

40029 (Czerlejno)

1674.6/2. (Węgierskie) N.D. Władysław Kierski bigamus x N.V. Anna Bobrownicka, we dworze W. -- Franc. Lubowiecki N. Czarnecki etc.

40030 (Czerlejno)

1679 (Poklatki) N. Franciszek Gliński bigamus x V. Marianna c. N. Piotra Napruszewskiego z Jadwigi Kierskiej -- N.N. Jakub Malczewski, N. Potocki, Jan Miaskowski, Wład. Kierski etc.

40031 (Czerlejno)

1686.0/9. (Trzek) N. Franciszek Napruszewski x N. Barbara Woyciechowska -- NG.D. Jan Kierski podkom. Michał Kierski Piotr N., Kaz. Prądzeński

40032 (Czerlejno)

1690.3/4. (Czerlenino) GD. Mikołaj Cieśliński x GV. Anna Napruszewska -- G. Piotr N., Kaz. Prądzyński etc.

40033 (Czerlejno)

1695.27/7. (Cz.) GD. Łukasz Nieżuchowski x N. Anna Cieślińska wd. -- GD. Kaz. Prądzyński, Franc. Napruszewski

40034 (Czerlejno)

1698.4/4. (Trzek) GD. Tom. Gorecki x N. Jadwiga Miaskowska -- GD. Wład. i Łuk. Naramowscy Łuk. Nieżychowski etc.

40035 (Czerlejno)

1699.28/4. (Trzek) G. Dobrzycki x N. Anna Kurnatowska ze indult. -- GD. Franciszek Napruszewski

40036 (Czerlejno)

1700.25/11. (Trzek) Mikoł. Małachowski x N. Zofia Miaskowska -- GG. Stanisł. Gorczyński i Jan Moraski

40037 (Czerlejno)

1706.8/7. (Cz.) G. Wojc. Skoraszewski z Goli x Sław. Agata z Iwino (?) -- G. Paweł Sremski

40038 (Czerlejno)

1720.22/10. (Kluny) G. Bogusław Kosicki x G. Urszula Racięska V. -- G. Marcin Malczewski z Węgierskiego Mikołaj Kołakowicz z Kłun

40039 (Czerlejno)

1722.(30/12. ?) G. Stanisław Ciesielski x G. Dorota Zawcka (?) -- Marcin Malczewski z Węgierskiego Antoni Zawisza

40040 (Czerlejno)

1725.13/2. (Kleszczewo) G. Andrzej Urbański x wd. Marianna Toruńska -- G. Walerjan Janicki i nieszl.

40041 (Czerlejno)

1730.0/3. G. Jan Kumoroski x G. Rozalia Rachwalska -- G. Wojc. Złotnicki z cz. W. dzierż., i Józef Pniewski Nob. z Kleszczewa sługa G. Ant. Zawiszy.

40042 (Czerlejno)

1732.24/8. (Cz.) G. Józef Kamiński x Marianna z domu Janicka -- G. Ant. Zawisza dz. Kleszcz., G. Wojc. Złotnicki dzierż. Kl.

40043 (Czerlejno)

1735.30/1. (Poklatki) G. Aleksander Brudzewski dz-c Charzewa x G. Hel. Jaskólecka dz-ka Poklatek -- G. Józef Swinarski dz-c Kła ?, Wojc. Złotnicki dzierż. Cz. etc.

40044 (Krotoszyn)

1608.15/4. Stanisł. Miełaczewski s. G. Mikołaja M. z Miełaczewa x Zofia Trzybisławska, c. G. Mac. T. z Rokutowa -- w domu prywat. w m. Kr.

40045 (Krotoszyn)

1626.12/4. ND. Mik. Paruszewski x D. Jadwiga Nagórska -- GD. Piotr Wnorowski, GD. Andrzej Kobleczinski (??)

40046 (Krotoszyn)

1665.16/2. GD. Michał Radzicki x GV. Zofia Błędowska -- GD. Zygm. Gorzyński Mac. Maniecki, Adam Zajączkowski, Stan. Cywiński Mac. Rogowski etc.

40047 (Krotoszyn)

1667.21/2. GD. Stanisł. Cywiński x GV. Anna Noskowska -- GD. Łuk. Krzyżanowski GD. Stanisł. Rostkowski GD. Ign. Bronikowski, Krzysztof Baranowski, Mich. Radzicki etc.

40048 (Krotoszyn)

1669.24/2. GD. Jan Ciesielski x GV. Marianna Poleska -- MGD. Piotr Opaliński wdzic kal. Adam Rozdrażewski klan. przem. GD. Stan. Baranowski Krzysztof B. pis. kon., GD. Mac. Białęski etc.

40049 (Krotoszyn)

1669.25/2. GD. Stanisław Wąssowicz x GV. Jadw. Rossowska

40050 (Krotoszyn)

1669.5/11. GD. Mich. Podorecki x Jadw. Kotlińska -- GD. Adam Kowalski, Stanisł. Wąsowicz i mm.

40051 (Krotoszyn)

1669.24/11. GD. Maciej Białęski x GV. Konstancja Rozdrażewska we dw. Kr. w kaplicy -- MD. Zakrzewski podczaszy kal. Molski cubicul. sier. Adam Zajączkowski, Stan. Cywiński Mich. Radzicki

40052 (Krotoszyn)

1670.17/2. G. Paweł Radwański x G. Anana Wilczkowska-- Adam Kowalski, Stan. Wąsowicz, Franc. Kotarski

40053 (Krotoszyn)

1670.29/6. JM. Aleksander Wężyk ścic sier. x Zofia z Rozdrażewa Rozdrażewska wdzianka in. -- GD. Stan. W. sta sier., Piotr Przyjemski, kl. śremski, Jan Franc. R. sta. odolan. etc.

40054 (Krotoszyn)

1671.10/2. GD. Wojc. Zakrzewski x GV. Golińska -- GD. Aleks. Wężyk, GD. Jan Molski, GD. Adam Zajączkowski etc.

40055 (Krotoszyn)

1671.27/4. GD. Adam Kowalski x GV. Marianna Jakimowska -- D. Ignacy Bronikowski Michał Radzicki, Jan Molski

40056 (Krotoszyn)

1676.17/2. GD. Piotr Pruchnicki x GV. Barb. Żółtowska -- MGD. Ign. Madaliński podkom. wieluński, Sebastjan z Niedzielska M. chor. wiel. Jan Górski Franc. Łukomski

40057 (Krotoszyn)

1682.2/1. GD. Wojc. Porębski x G. Jadwiga Rościerska -- GD. And. Zychliński, GD. Franc. Łukomski, GD. Mac. Belędzki, syn sędziego pozn.

40058 (Krotoszyn)

1682.16/11. GD. Franc. Rutkowski x GV. Anna Belędzka, c. sędziego pozn. -- GD. Stanisław Naramowski, GD. Franc. Łukomski, And. Mierzejewski Prym Skorzewski etc.

40059 (Krotoszyn)

1683.19/8. Hier. Naramowski x GV. Kat. Belędzka, c. sędz. pozn. -- GD. Stan. N. i GD. Franc. Łukomski

40060 (Krotoszyn)

1690.3/9. G. Mich. Łędzki x GV. Kat. Radzicka -- PD. Franc. Zygm. Gałecki kuchm. kor., sta bydg., i Maciej Waliszewski pis. sier.

40061 (Krotoszyn)

1693.30/3. GD. Kaz. Bąkowski x GD. Rozyna Rokicka z Lutogniewa, -- GD. Stanisł. Rozdrażewski wdzic in. etc.

40062 (Krotoszyn)

1716.7/5. G. Jan Wilkoński ek. dóbr Krot. x GV. Marianna Madalińska -- GD. Stef. Dunin pos. Kobierna, Jan Kurnatowski dzierż. w Smuszewie i Michał Kosowski dzierż. w Chwaliszewie

40063 (Krotoszyn)

1717.31/6. G. Szymon Orchowski z woj. sier. mł. x GV. Teofila Skotnicka -- G. Jan Wilkoński, Jan Krzesiński Wojc. Trzciński

40064 (Krotoszyn)

1720.6/10. GD. Ant. Romanowski sta sinensen. (?), mł. x GV. Zofia Tarnowska "hrabianka" -- MG. Jan Kaz. Miaskowski podsędek wsch. Stanisł. Umiński, Franc. Gałecki sta bydg.

40065 (Krotoszyn)

1728.29/8. G. Mac. Budzynowski mł. i archimegir. wdy kij. x Sł.V. Kat. Zatorska z Krot. -- św. nieszl.

40066 (Krotoszyn)

1710.23/8. G. Ant. Hilchen x G. Joanna Wendorfówna -- MD. Kaz. Sokolnicki And. Nasierowski Franc. Rapacki, Jakub Kosicki etc.

40067 (Krotoszyn)

1741.4/2. N. Benedykt Kotliński x Marianna Moszczeńska -- św. mm. krot.

40068 (Krotoszyn)

1742.10/4. N. Szymon Wolański x Sł. wd. Zofia Dobrowolska -- sw. m m.

40069 (Krotoszyn)

1743.11/6. N. Jakub Tomasz Zaremba x N.V. Franciszka Gnoińska -- M. Antoni Hilchen ekonom dd. Krot. N. Bened. Kotliński

40070 (Krotoszyn)

1718.15/6. † G. Janowi Trzcińskiemu † dziecko, poch. cm.

40071 (Krotoszyn)

1721.17/6. † Dziecko JMD. Franciszka Gałeckiego sty bydg. poch. w kapl. Rożańc.

40072 (Krotoszyn)

1725.3/4. † G. Fryderyka Bek'a dziecko 8 mies., poch. w kośc. Sw. Piotra

40073 (Krotoszyn)

1727.27/8. † N. Jan Gnoiński poch. cm.

40074 (Krotoszyn)

1727.27/10. † G. Andrzej Władysław Zuchowski administr. dw. Krotosz. poch. kapl. Rożańc.

40075 (Krotoszyn)

1729.1/8. † dziecko G. Nasierowskiego wtedy admin., poch. w ep. szlącz.

40076 (Krotoszyn)

1732.19/4. † GD. Kat. Nasierowska ekonomowa dd. Krot. wdy kij. poch. bernard. Kobyliń

40077 (Krotoszyn)

1736.14/4. † Marcin Swieciński nob. poch. bernard. Kobyliń.

40078 (Krotoszyn)

1743.7/4. poch. dzieciątko G. Antoniego Hilchena ek. krotosz. poch. Sw. Piotr

40079 (Krotoszyn)

1746.7/7. † dziecko G. Jana Staszewskiego skryby dwor. poch. kośc. pf.

40080 (Krotoszyn)

1750.21/2. poch. dziecko G. Wojciecha Gyffelt, poch. Sw. Piotr

40081 (Krotoszyn)

1751.3/1. poch. N. Wojc. Maleski poch. cm. Sw Jana

40082 (Krotoszyn)

1751.9/11. poch. MD. Benedykt Kotliński poch. cm. Piotra i Pawła

40083 (Krotoszyn)

1751.18/12. poch. NMD. Gabriel Trzciński dzierż. pleb. krot. poch. Sw. Jana

40084 (Krotoszyn)

1754.16/11. † N. Stanisł. Makowiecki poch. cm. Sw. Jana.

40085 (Krotoszyn)

1732.24/4. Helena Zofia, c. G. Gnoińskiej ojciec nieznany -- chrz. nieszl.

40086 (Krotoszyn)

1732.25/11. Katarzyna Barbara c. GD. Jana Antoniego Boratyńskiego wiecadmin. wdy kijow. dd. krotosz. i Zofii Babskiej -- GD. Andrzej Nasierowski adm. krot. i GD. Marcjanna Grudzielska virgo.

40087 (Krotoszyn)

1733.3/5. Florian, s. G.D. Józefa Ożarowskiego i Rozalii Dubrskiej -- chch. X. i m-a

40088 (Krotoszyn)

1735.19/1. Agnieszka Brygida, c. GD. Marcina Zernickiego i Barbary -- GD. And. Gorzewski dworz. wdy kij., i GD. Anna Alojzja Rudnicka z Lutogniewa

40089 (Krotoszyn)

1735.21/1. Agnieszka Zuzanna, c. GD. Wojc. Adalbiń Gryffeld dworz. krotosz. i Zuz. Borowiczowny -- GD. And. Nasierowski ek. dd. kr. i MGD. Marjanna Suchorzewska z Pyrzyc

40090 (Krotoszyn)

1736.23/2. Teodor Józef, s. G. Marcina Swiecińskiego i Marcjanny z Grudzielskich -- MGD Józef Gr. i MG. Konstancja z Wojnowskich G-a

40091 (Krotoszyn)

1736.1/3. Maciej Aleks. s. G. Mateusza Rudnickiego i Alojzy z d. Lenowskiej (?) -- GD. Adam R. i GD. Zofia Smolińska

40092 (Krotoszyn)

1736.21/6. Marianna Regina, c. GD. Waleriana Moszczyńskiego adm. wdy kij. w Krot. i Franciszki z domu Kielarskiej -- GD. Michał Umiński z ż, Teresą z Benic

40093 (Krotoszyn)

1741.22/1. Agnieszka Ludwika, c. G. Mac. i Ammy Jędrzejeskich admin. Konarzewa -- ID. Józef Potocki wda kij. H.W.K. i ż. jego Ludwika z Mniszchów

40094 (Krotoszyn)

1741.3/9. Karol Stanisław, s. G. Antoniego Hilchin i Joanny

40095 (Krotoszyn)

1742.8/9. Anna Karolina, c. GD. poprz. Hilchinów [Antoniego Hilchin i Joanny]

40096 (Krotoszyn)

1744.8/9. Franciszek Ant., s. poprz. GD. Hinchil'ów [Antoniego Hilchin i Joanny] ekonomistów dd. kr.

40097 (Krotoszyn)

1745.21/5. Anna Ksawera, c. M. poprz. Hilchinów [Antoniego Hilchin i Joanny] ek. krot. -- Mac. Kowalski dziad senior cmentarz, biedna

40098 (Krotoszyn)

1745.30/10. Salomea Katarzyna, c. G. Kaspra i Agn. Krzywokolskich admin. dd. Gorzupia -- MD Dominik Wieruski podskarbi Połoc. wdy kij. i Joanna Hilchinowa ek. krot.

40099 (Krotoszyn)

1746.25/2. Joanna Franc., c. G. Benedykta i Mari. Kotlińskich dworz. Kr. -- MD. Tomasz Załęski komis. gen. dd. Kr. i Joanna Hilchinowa

40100 (Krotoszyn)

1750.23/9. Ludwik Bartłomiej s. N. Benedykta Kotlińskiego i Marianny -- Potocki wda i Hilchinowa

40101 (Krotoszyn)

1753. Obl. metrykę z kośc. Grzymiszewskiego, 1753.3/1. chrzest z wody Józef Jan Ignacy Wład. Antoni, s. o. Władysława Mączyńskiego klanica spic. i Teresy z Mycielskich cerem. w Krot. w kośc. Sw. Trójcy klaszt.: (* po † ojca) -- ass. Karol Wielopolski koniuszy kor., Salomea Ponińska wdzina pozn., wdowa chyba to 3/10.

40102 (Krotoszyn)

1754.25/9. Konstancja, c. M. Mich. i Kat. Mierzwińskich podskarbich Zamku Krot. -- P. Jan Dembiński cześ. krak. i wdzina Ponińska

40103 (Krotoszyn)

1755.17/10. Stanisław Kostka Marcin Józef, s. G. Józefa Łobockiego (?) i Mari. -- G. Stanisł. Bogucki ek. dd. kr. i V. Anna Olesińska z Wielowsi

40104 (Krotoszyn)

1756.29/1. Piotr Antoni, s. N. Melchiora Hilkowskiego i Marcjanny -- X. i Balbina Bogucka ek. krot.

40105 (Krotoszyn)

1759.29/7. Piotr Winc., s. GD. Jakuba Turskiego i Konstancji -- GD. Jakub Skowroński i V. Marcj. Bogucka

40106 (Krotoszyn)

1759.27/12. cerem. Maciej, s. GD. Melchiora Chylkowskiego i Mari. -- GD. Jeziorkowski i GD. Kat. Mierzwińska, z wody 1757/2.

40107 (Krotoszyn)

1761.22/2. Apolonia Agata, c. G. And. i Ter. Wróblewskich -- GD. Michał Mierzwiński i MD Anna Węgrowska

40108 (Krotoszyn)

1763.1/1. we dw. Wągrowskich Stanisław s. MD. Marcina i Anny Wągrowskich, cer. 1765.3/1. -- ass. M. Marcin Prądzyński Krystyna Zakrzewska podkom. wend. †

40109 (Krotoszyn)

1764.18/10. Józef, s. poprz. Wągrowskich [Marcina i Anny Wągrowskich] cer. 1765.7/1.

40110 (Buk)

1784.23/5. (Wojnowice) bliźn.: Feliks Ksawery i Petronela Nepomuc., dzieci 17 *, G. Stanisława Baranowicza i Józefiny z Waazyńskich ekonomów -- GM. Ksawery Chłapowski, podcz. wschow. z żoną

40111 (Buk)

1785.30/7. (Wojn.) Ignacy Piotr, * v. d., s. poprz. G. Stan. Kostki Baranowicza ek. wojn. i Magdal. z Murkowskich -- spect. Ignacy Lemański burm. z Hel. Murkowską, ob. z m. Buku

40112 (Buk)

1786.21/10. (Wojn.) Teresa Urszula, 16 *, c. G. poprz. Baranowiczów [Stan. Kostki Baranowicza i Magdal. z Murkowskich] ek. w., -- X. i G. Elżb. Grabińska z Dusznik

40113 (Buk)

1788.15/1. (Wojn.) Paweł Ignacy, s. G. poprz. Baranowiczów [Stan. Kostki Baranowicza i Magdal. z Murkowskich] -- G. Mac. Falędzki dz-c wójt. w Dobiezyno z ż. G. Franciszką

40114 (Buk)

1790.22/7. (Wojn.) Prakseda Magdalena, 15/7. *, c. G. poprz. Baranowiczów[Stan. Kostki Baranowicza i Magdal. z Murkowskich] -- MG. Teofila Mańkowska pos. dd. Silino, i MG. Wilkoński klanic krzyw. pos. Opalenicy

40115 (Buk)

1828.(29)/12. ? * (ch. 30. ?) Edmund, s. G. Karola Oppen i G. Antoniny z Prusimskich dz-ców dd. Sędzino -- G. Adam Matecki pos. dd. Tuskowo i GV. Aleksandryna Turno

40116 (Buk)

1830.24/4. w Dobiezyno *, ch. 18, Emilia Teresa, c. Leona Szołdrskiego i Józefy Swiderskiej, dz-ów

40117 (Buk)

1830.31/1. w Sędzino *, chrz. 21/7. Maksymilian Adolf, s. G. Karola Oppen i G. Ant. Prusimskiej dz-ów Sędzina -- G. Maks. Pr. dz-c Sarbi i G. Ida de Oppen V.

40118 (Buk)

1832.4/5. w Dobiezyno *, ch. 7/5. Julianna Stanisława, c. Leona Szołdrskiego i Józefy Swiderskiej, poses. chrz. nieszl.

40119 (Buk)

1832.24/9. Wysoczka *, 14/10. ch., Helena Tekla, c. Wawrzyńca Kowalskiego i Prowidencji Zaboroskiej, dz-ów W., -- G. Felicjan Białoskórski i Franna (?) Chudecka V.

40120 (Buk)

1834.16/12. Wysoczka *, 1835.1/2. ch. Ignacy Adam, s. poprz. Kowalskich [Wawrzyńca Kowalskiego i Prowidencji Zaboroskiej] -- G. Napol. Zakrzewski i G. Honorata Józefa Z.

40121 (Buk)

1835.26/4. ch., (1833.16/13. * w Sędzinach) Antoni s. poprz. Oppenów [Karola Oppen i Antoniny z Prusimskich] dz-ów Sędzin -- Ant. Dobrosławski Barb. Ławicka

40122 (Buk)

1829.12/10. (Niegolewo), 6/10. * Jadwiga, c. G. Walentego Grabskiego i Prowid. Brodnickiej poses. Niegol., -- Konstanty Szczaniecki, dz-c Brodów i Nepomucena Radońska z Rudnik

40123 (Buk)

1831.23/3. (Niegolewo) Bronisława 18, * c. poprz. Grabskich [Walentego Grabskiego i Prowid. Brodnickiej] pos. N. -- Ant. Kamiński z Przystaszek i V. Teresa Brodnicka

40124 (Buk)

1838.17/2. (Wilkowo) Franciszek 10 *, s. poprz. Grabskich [Walentego Grabskiego i Prowid. Brodnickiej] -- Maks. Prusimski dz-c Sarbi i V. Florentyna Brodnicka

40125 (Buk)

1843.16/10. (Wilkowo) Kornela, 8 *, c. poprz. Grabskich [Walentego Grabskiego i Prowid. Brodnickiej] -- Karol Brodnicki dz-c Wilkowa i Kornelia Szczaniecka z Brodów [Te 4 metryki B-ch wpisane w końcu XIX w.)

40126 (Buk)

1838.11/4. 1836.31/12. * w Wysoczu, Kazimierz Gabriel, s. Wawrzyńca Kowalskiego i Prowidencji Zaborowskiej dz-ów W. -- G. Feliks Pągowski G. Eufroz. Łukomska

40127 (Buk)

1817.15/6. (Niegolewo) Felicjanna Antonina, c. MD. Andrzeja Niegolewskiego dz-ca N. i Anny z Krzyżanowskich -- MD Andrzej Lewiński i MD. Magdalena z Potockich N-a -- MD. Chryzostom N. i MD Ludwik z Barskich L-a

40128 (Buk)

1818.16/2. (Sędziny) cerem. Artur, s. I. Jana Aleksandra Alfonsa superioris Exerc. Polonici i G. Urszuli Prusimskiej, 1815.17/12. * i t-v. z wody ochrzcz. -- G. Karol Open dz-c Gandov (?) i I. Antonina Prusimska V.

40129 (Buk)

1820.16/1. Klotylda Felicjana, c. G. Szymona Tadeusza Jana Kantego Chmielewskiego sędziego pokoju pow. Buk i Eleonory Amelii Frazer, * przedwcześnie,

40130 (Buk)

1820.24/5. (Sędziny) Eliza Kat., c. MD. Karola de Oppen dz-ca dóbr i Antoniny z Prusimskich, 8/5. * -- J. Kaz. Chłapowski i M. Karolina v. Oppen, M. Gwidon v. O. i M. Kat. dz. P-a

40131 (Buk)

1827.15/4. (Wysoczka) Bolesław, 9 *, s. G. Wawrzyńca i G. Prudencji z Zaborowskich Kowalskich dz-ów W. -- Karol Brodnicki dz-c Wilkowa i GV. Katarzyna Swinarska

40132 (Buk)

1828.17/12. (Sędzino) Edmund Leonard 6/11. *, s. G. poprz. Oppenów [Karola de Oppen i Antoniny z Prusimskich] -- G. Adam Matecki pos. Turkorza i G. Aleksandryna Turno V. z Jankowic

40133 (Buk)

1830.21/7. (Sędzino) Maks. Adolf., 31/1. * s. G. poprz. Oppenów [Karola de Oppen i Antoniny z Prusimskich] -- G. Maks. Prusimski dz. Sarbi i GV. Ida O.

40134 (Buk)

1866.4/9. * (Wysoczka), ch. 18/11. Rozalia, c. Ignacego Wierusz Kowalskiego i Stanisławy Treykos Arndt, dz-ców dd. -- chrz. nieszl.

40135 (Buk)

1868.12/10. * w Niegolewie Felicjan Antoni Maksymilian, s. G. Zygmunta Grzymały Niegolewskiego i hr. Teresy Dragosław Skorzewskiej dz-ów N. -- Kaz. N. dz-c dd. włościejewki i Antonina hr. Grabowska

40136 (Buk)

1868.19/11. * (Buk), ch. 1869.29/11. Franciszek, s. Bolesława de Siemiątkowskiego i Mari. Iwaszkiewicz, poses. -- Iwaszkiewicz, babka, d. z Czempinia

40137 (Buk)

1870.28/2. (Niegol.) *, ch. 14/3. Kazimierz Roman, s. Zygmunta Grzymały Niegolewskiego i Zofii Dragosław hr. Skorzewskiej, pos. N. -- Hipolit Turno z Obj. i Maria T. z Obj. babka Anna N.

40138 (Buk)

1871.30/4. * (Nieg.), ch. 25/6. Anna Maria c. poprz. Niegolewskich [Zygmunta Grzymały Niegolewskiego i Zofii Drogosław hr. Skorzewskiej] -- Leon hr. Skorzewski z Lubostronia i Maria z hr. Kwileckich N-a z Morownicy

40139 (Buk)

1868.27/8. (Buk) Julianna, 1867.27/3. * c. Bolesł., de Siemiątkowski i Mari. Iwaszkiewicz -- ks. Józef I. prob. w Kempnie i Stanisława S.

40140 (Buk)

1843.17/6. (Sarbia) *, ch. 19/9. Weronika Aleksandryna, c. Maks. Prusimskiego i Teresy Brodnickiej, dz-ów S. -- Karol Br. dz-c Wilkowa i Rozalia Kierska

40141 (Buk)

1843.15/9. * w Wilkowie, córka Kornelia (ch. 1843.5/11.), Walentego Grabskiego i Prowidencji z Brodnickich -- Karol Br. z ż. Kornelią z Badońkich Szczaniecką z Brodów. to pewniejsze, bo w tekście

40142 (Buk)

1844.14/2. * Szałacz (?), ch. 8/5. Magdalena Walentyna, c. Franc. Kęszyckiego i Alojzji Kuczborskiej poses. -- G. Stan. Kuczb. pos. i G. Emilia Plucińska ż. pos.

40143 (Buk)

1843.23/4. * (Amt. Wielka Wieś) ch. 25/4. Stanisława Florentyna c. Feliksa Plucińskiego i Emilii Skurzewskiej poses. -- Marcin P. i Anna S.

40144 (Buk)

1844.8/12. (Wilkowo) *, ch. 27/12. Marianna Leokadia, c. G. Teodora Załuskowskiego ekonoma i Agn. Piechockiej -- Ign. Suchorzewski mł. i V. Marianna S-a

40145 (Buk)

1845.1/5. (W. Wieś) *, ch. 15/6. Kaz. Jakub, s. Felicjana Plucińskiego i Emilii de Skurzewskiej - pos. folw.

40146 (Buk)

1846.23/6. (Buk) *, ch. 6/7. Oskar Włodzimierz, s. Fryd. Callier i Salomei Krajewskiej, akatol. sekret. dystr.

40147 (Buk)

1849.24/9. * (Szewce), ch. 11/10. Jadwiga Teresa, c. Emila Sokolnickiego i Władysł. Siodołkiewicz (?), nobiliom -- Nep. Plemięcki major w. p.

40148 (Buk)

1850.4/11. * (Wilkowo), ch. 24/12. Teodora Jadwiga, c. Teodora Załuskowskiego i Agn. Piechowskiej - ekonoma, -- mł. Bol. Kowalski i V. Jadw. Grabska

40149 (Buk)

1857.22/9. (Wilkowo) *, ch. 4/10. Tadeusz Ludwik Stanisław, s. Hipolita Broniewskiego i Wandy Radońskiej, (on akat., ona katol.) - dz-ów dóbr -- Tad. R. z Koc. G. i Henryk Br. z Kosieczyna

40150 (Buk)

1858.9/5. (Kozłowo) *, ch. 30/5. Stanisław Ignacy Marcjan, s. G. Kaz. Chrzanowskiego i Bronisławy Lipińskiej nobiles, komisarzy dd. Wojnowice z przyl. -- Zygm. Niegolewski z Nieg. i Władysława Grabska siostra Kaz. Ch-go

40151 (Buk)

1841.17/2. (Wilkowo) *, ch. 24, Konstantyn, s. Teodora Załuskowskiego i Agn. Piechowskiej, ekon. -- Maks. Prusimski i Prowid. Grabska

40152 (Buk)

1843.9/3. (Wilkowo) *, ch. 19, Józef s. poprz. Załuskowskich [Teodora Załuskowskiego i Agn. Piechowskiej] -- chrz. nieszl.

40153 (Buk)

1822.15/8. (11/8. *) Dobiezyno, Józef Hipolit, s. Leona Szołdrskiego i Józefy Swiderskiej - nobilis -- chrz. nieszl.

40154 (Buk)

1823.23/7. (22/6. *) Sędzino, Emilian Aleks. s. Karola Oppen i Ant. Prusimskiej -- Wawrzyniec Starzeński i Kat. P.

40155 (Buk)

1824.16/2. * (Sędzino), ch. 17/2. Antoni s. Wawrzyńca Kowalskiego i Prowidencji Zaborowskiej - pos. Sędzina -- G. Łukasz Z. i G. Kat. Prusimska

40156 (Buk)

1825.7/3. * (Klein Ginder) ch. 16/4. Wanda Zofia c. Karola Oppen i Antonelli Prusimskiej dz-ów -- Karol Brodnicki Helena Helkowska

40157 (Buk)

1826.6/7. * (Małe Gangry) ch. 8/8. Władysław Karol, s. poprz. de Oppen [Karola Oppen i Antonelli Prusimskiej] (ojciec akatol.) -- Stan. Borowski z Szymanowic, i Anna Prusimska z Kunowa

40158 (Buk)

1822.3/2. (Wysoczka) G. Wawrzyniec Kowalski z Gościeszyna x G. Prowidencja Zaborowska panna z W., on 34, ona 26 -- D. L. Zaborowski i Ant. Kamiński

40159 (Buk)

1862.22/4. * Wysoczko, Wawrzyniec s. G. Ignac. Wierusz Kowalskiego i Stanisławy de Arndt, dz-ów W. -- G. Stanisł. A. dz. folwarku Dobreszowiec i Prowid. z Zaborowskich Kowalska

40160 (Buk)

1863.26/9. * Niegolewo, (ch. 21/9. ?) Władysław Kaz. Zefiryn, s. G. Mateusza Lniskiego i G. Emilii Niegolewskiej dz-ów folw. w Kr. Pol. -- Kaz. N. dz-c folw. Wiśniewki i Felicja z Żółtowskich ż. dziedzica Myszkowa

40161 (Buk)

1865.10/2. Wysoczka *, ch. 23/4. Maria Walentyna Józefa c. Ignac. Kowalskiego i Stan. Arndt., dz-ów, -- G. Stanisł. Grabski i G. Prowid. K-a

40162 (Buk)

1886.9/4. * Szewce, ch. 26/4. Józef, s. Józefa Snowadzkiego ek. i Marii Załuskowskiej -- Aleks. Sn. z Kościana

40163 (Buk)

1827.21/11. (Wilkowo) G. Alojzy Zaborowski mł. z Przystanek, l. 26 x G. Kat. Swinarska V. z Wikowa, l. 24 -- G. Karol Brodnicki dz. W. i G. Kanty Z.

40164 (Buk)

1832.29/8. (Buk) G. Józef Kołaczkowski mł., l. 38 x N. Magdal. Dłużyńska wd., l. 42 -- Łuk. Dramiński i Jakub Sroczyński

40165 (Buk)

1841.30/5. (Niegolewo) GD. Edmund Żółtowski mł. z Kąsinowa x G. Felicja Niegolewska panna z Nieg., w Kapl. Niegol.

40166 (Buk)

1845.8/1. Julian Suchorzewski pos. dd. Mierzeja, Nob. z par. ceradzkiej, mł. x v. Florentyna Brodnicka -- Maks. Prusimski dz-c Sarbi i Piotr Brodnicki

40167 (Buk)

1847.16/5. G. Piotr Białkowski ekonom. z Grodziszczko, x Joanna Chmara on 30, ona 19

40168 (Buk)

1851.30/7. G. Ign. Modliński z Walentynowa par. Chlewiska x G. Leokadia Niegolewska z Niegol. w kapl. N. on 32, mł., ona 25, v. -- G. Edm. Zółtowski z Mychorza i G. Chryzostom N. z Młodaska

40169 (Buk)

1852.30/5. G. Konst. Rekowski dz-c Kęszyc (?) par. Biskupice x G. Magdalena Niegolewska mł. l. 31, v. l. 20 -- G. Chryz. N. i Edm. Z.

40170 (Buk)

1859.12/9. G. Mateusz Lniski dz-c dd. Linin (?) z Prus x Emilia Niegolewska w kapl. N., on 27 wdowiec ona 27

40171 (Buk)

1860.27/11. G. Bolesł. de Jabłkowski mł., * w Warsz., ale od dziecka w W.X.P. mieszk., od 2 lat w Dakowych Suchych ekonom x G. Barb. v. Skalska V. z Bobrownik par. doruch. a od lat mieszk. w Kozłowie, on 25, ona 38 -- Antoni S., jej brat z Kozłowa, b. por. w. p. Kaz. Chrzanowski aerarius dd. wojnic.

40172 (Buk)

1764.9/9. (Sędzino) Róża Marianna * 6, c. M.D. Jana Chłapowskiego podsędka zs. pozn. i Franciszki, dziedziców Sędzin -- Józef Zakrzwski podczaszy wschow. dziad dziecka i M. Ludwika Chłapowska ciotka.

40173 (Buk)

1765. 27/11. (Niegolewo) M. Brtłomiej Niegolewski st. pobiedz. x Petronella Bojanowska Skolińska (!) wdowa -- M. Franc. Nierychowska i G. Michał Przepałkowski

40174 (Buk)

1765.16/1. (B.) G. Wojc. Tabulski x Honorata Bibjanna Markowska (Murkowska ?) V. -- św. nieszl.

40175 (Buk)

1768 Niedz. 2-a po Ziel. Swiąt. MD Florian Zakrzewski podczaszyc wschowski, dz-c w Skorzewie x V. Ludwika Gurowska w Sędzinie -- I. Józef Potocki kl. pozn. z Stan. Chłapowski k. międzyrz. [metryka w Wyskoci]

40176 (Buk)

1770.15/10. (Wilkowo) MGD. Wojc. Lipski sta samborecki x MD. Salomea wd. Kowalska -- MD Xaw. Moraczewski wicepodkom. kal. i Mari. z Zakrz. Zakrzewska klanowa kalis.

40177 (Buk)

1772.14/9. (Buk) G. Józef Czarnecki x V. Teresa Skowska -- G. Mac. Laskowski i G. Józ. Gramadzki

40178 (Buk)

1774.16/10. (Niegolewo) G. Józef Skotnicki x V. Franciszka Skrzetuska -- GD. Samuel Kęsicki i Jan Nep. Zakrewski

40179 (Buk)

1778.29/11. (* 26) Stefan Jan s. G. Józefa Lemańskiego sekret. JKMci x sty i Joanny z Górskich -- G. Ign. z L. i M. Jan Be..., m m. z B.

40180 (Buk)

1779.25/3. (Wojnowice) Józefa Marianna, c. G. Stanisł. Baranowicza i Józefy z Wazyńskich -- G. Agn. Wazyńska

40181 (Buk)

1780.16/4. (Wojnowice) Józef Stanisław, * 31/3. s. G. poprz. Baranowiczów [Stanisł. Baranowicza i Józefy z Wazyńskich] -- G. Hel. Wazyńska

40182 (Buk)

1780.4/10. (Sędzino) cerem. nad córkami I. Jana Chłapowskiego podsęd. z. p. Kat. i Rozalia 1-a - an. Jan Niegolewski podst. pozn. z i. Zofią 2-ga Marceli Żółtowski z ż. Julianną, dz-ce Popowa

40183 (Buk)

1834.3/12. (Wilkowo) † Franciszka z Kierskich Brodnicka, l. 54, ż. G. Karola Br., dziedziczka dd. Wilkowo

40184 (Buk)

1829.28/12. (Sędzino) Edmund Leonard Oppen 1 m., 23 dni s. G. Karola i G. Antoniny Prusimskiej

40185 (Buk)

1820.12/9. † (Dobiczyn) Stefan August s. N. Leona Szołdrskiego i Józefy Swiderskiej 14 dni.

40186 (Buk)

1825.15/8. w Pozn. † Katarzyna Prusimska l. 75, dz-ka dóbr.

40187 (Buk)

1827.28/4. (Wilkowo) † Urszula z Brodnickich Swinarska l. 49, c. sędziego Król. Pol. hydropis Nob.

40188 (Buk)

1872.14/5. * (Niegolewo), ch. 30/5. Stanisław Kostka Heliodor, s. G. Zygm. Niegolewskiego i Zofii Skorzewskiej, dz-ów dóbr -- G. Edm. Żółtowski, dz-c Myszkowa i Ant. Łącka z Lwówka

40189 (Buk)

1873.6/6. * (Niegolewo), ch. 13/7. Maria Ofelia, c. poprz. G. Niegolewskich [Zygm. Niegolewskiego i Zofii Skorzewskiej] -- Nestor Wężyk, dz-c Rogaszyc i Ofelia Potulicka z W. Jezior

40190 (Buk)

1875.1/6. * (Niegolewo) Izabella Wanda ch. 28/6., c. poprz. G. Niegolewskich [Zygm. Niegolewskiego i Zofii Skorzewskiej] -- G. Izab. Tyszkiewicz dz-ka z Siedlec i G. Bolesław Poniński dz-c Siedlec

40191 (Buk)

1769.12/9. (Niegolewo) † Antonina, c. GD. Mac. Strzałkowskiego dziecko, poch. cm.

40192 (Buk)

1772.9/6. (Niegolewo) † Konstancja córeczka G. Mac. Strzałkowskiego

40193 (Buk)

1773.6/5. (Niegolewo) † MGD. Bartł. Niegolewski dz-c N. i in. dóbr poch. w gr. przodków

40194 (Buk)

1774.17/1. (Pawłówko) † G. Józef Szokalski poch. kośc. pf.

40195 (Buk)

1774.10/6. (Poznań) † Barbara z Niegolewskich Zakrzewska poch. 14 w gr. N N.-ch

40196 (Buk)

1779.28/4. (Wysoczko) † G. Aleks. Gałecki, dz-c W. poch. kośc.

40197 (Buk)

1779.18/7. (Wojnowice) † Józefa Marianna, córeczka Stanisł. Baranowicza, ek. tut. poch. gr. gostyń.

40198 (Buk)

1780.22/6. (Wojnowice) poch. Józef synek G. Stan. Baranowicza poch. Gostyń.

40199 (Buk)

1735.10/3. (Niegolewo) † Bolesław Bonifacy, dziecko GD. Jakuba Kosickiego, i G. Franciszki Mosczyńskiej, poch. kośc.

40200 (Buk)

1735.17/3. † (Wilkowo) N. Mik. Kubacki, ek. poch. cm.

40201 (Buk)

1737.28/3. (Duszniki) † GD. Aleksandra Marszewska v., poch. Woźniki

40202 (Buk)

1737.11/4. (Duszniki Dwór) † po siostrze pochowanej, G. Wojc. Marszewski pis. gn.

40203 (Buk)

1737.17/4. (Wysoczka) † G. Anna z Mąkowskich Kozieroska poch. kośc.

40204 (Buk)

1737.27/4. (Wysoczka) poch. N. Stefan Kozieroski

40205 (Buk)

1737.6/5. (Otusz) poch. Jadwiga i Katarzyna, cc. G. Macieja Witkowskiego, poch. poch. kośc.

40206 (Buk)

1737.7/5. (Wojtostwo) poch. córka G. Oyzrzeszewskiego poch. kośc.

40207 (Buk)

1737.13/5. (Dw. Bukowski) † 13/5. GD. Józef Kosicki poch. Woźniki.

40208 (Buk)

1737.28/6. (Wójtostwo) † dziecko Antoni, s. G. Józefa Oyrzeszewskiego poch. kośc.

40209 (Buk)

1737.25/7. (Dw. Otusz) † GD. Maciej Witkowski, poch. Woźniki.

40210 (Buk)

1737.12/9. (Dw. Niegol.) pochow. Teresa, c. GD. Jakuba Kosickiego dziecko obok brata Bolesława poch. kośc.

40211 (Buk)

1737.18/9. (Wysoczka) poch. GD. Jan Miecznikowski poch. kośc. Zap. 300 zł. na dd. Wysoczka

40212 (Buk)

1737.5/12. (Dobiczyno) poch. GD. Marianna Radolińska poch. kośc.

40213 (Buk)

1737.12/12. † (Wojnowice) w Pozn. IMD Michał Raczyński wda pozn., poch. pf. Woźniki

40214 (Buk)

1738.5/2. we dw. Otuskim † G. Jadwiga z Krzyszkowskich Lipińska przyjęła przed † katolicyzm z kalwinizmu, matka Br. Dionizego L-go zak. z Obry. poch. kośc. w B.

40215 (Buk)

1738.24/11. (Buk) poch. MD. Anna Witkowska

40216 (Buk)

1739.16/1. (Dw. Buk) † MGD. Jadwiga Marszewska poch. Woźniki

40217 (Buk)

1739.1/2. (Dw. Buk.) † GD. Wojc. Łuszczewski poch. kośc.

40218 (Buk)

1739.24/4. (Pawłówko) † Antoni s. GD. Stanisł. Dobińskiego poch. kośc. Sw. Mik.

40219 (Buk)

1741.2/5. (Dobiczyn) † GD. Aleks. Wazyński, poch. cm.

40220 (Buk)

1743.19/8. (Wojnowice i Konarzewo) † P. MD. Magdalena z Działyńskich Raczyńska wdzina pozn. w Wojnowicach, poch. Konarzewo

40221 (Buk)

1744.19/6. (Wysoczka) 19/6. poch. dziecko GD. Mac. Kozierowskiego

40222 (Buk)

1746.21/2. (Wilkowice) poch. Franc. Xaw., s. G. Ludwika z Objezierza Objezierskiego i Elżbiety Krzyżanowskiej

40223 (Buk)

1747.0/3. (Sędzino) † GD. Franciszek Mąkowski, poch. 10/4. w Woźnikach

40224 (Buk)

1748.0/4. (Niegolewo) poch. dziecko Helena, c. G. Franc. Gorzyńskiego poch. kośc.

40225 (Buk)

1748.8/8. (Wysoczka) poch. dziecko Ignacy GD. Mac. Koziorowskiego poch. kośc.

40226 (Buk)

1749.3/5. (Buk) † N. Ingensus Wawrzyniec Masłowski poch. cm.

40227 (Buk)

1749.5/5.(Pawłówko) † G. Antoni Smoleński, poch. w gr. Gostyń.

40228 (Buk)

1750.12/6. (Buk, Pozn.) † IR. Jan Franc. Borucki kapelan liczerski w kośc. pf. w B., sekretarz dziekanatu poch. koleg. Sw. Mik. koło Katedry Pozn.

40229 (Buk)

1751.16/3. (B.) † GV. Jadwiga Masłowska poch. Woźniki

40230 (Buk)

1751.7/6. (B.) † G. Mari. Masłowska wdowa, poch. w gr. Gostyń.

40231 (Buk)

1752.20/4. (Wysoczka) † Anna, dziecko MG. Mac. Kozierowskiego poch. w Gr. Gostyń.

40232 (Buk)

1752.0/11. (Wysoczka) † MGD. Maciej Koziorowski

40233 (Buk)

1755.0/4. (Wysoczka) † Weronika c. ol. M. Kozierowskiego poch. grob. Niegol.

40234 (Buk)

1755.19/10. (B.) † G. Kat. Masłowska poch. kośc.

40235 (Buk)

1756.21/4. (B.) † G. Anna Skrzebowska matka prob. tuj. poch. grob. gostyń.

40236 (Buk)

1756.18/8. (Wysoczka) † dziecko syn G. Wojc. Krajewskiego poch. kośc.

40237 (Buk)

1757.8/6. (Niegolewo) † G. Stanisł. Piotrowski, starzec ek. poch. kośc.

40238 (Buk)

1758.31/3. (Wysoczka) † G. Regina Niezdzowska (?) poch. gr. Niegolewskich

40239 (Buk)

1758.18/4. (Niegol.) † G. Kat. Kamińska, ekon. poch. cm.

40240 (Buk)

1758.20/5. (Wysoczka) † G. Wojc. Kozierowski, poch. kośc.

40241 (Buk)

1802.14/6. (Wojnowice) MG. Tadeusz Swinarski pos. Sierosławia mł. x MGV. Marcjanna Żółtowska -- Felicjan i Ignacy Ż-cy, bcia jej, M. Jan Wodecki

40242 (Buk)

1812.29/11. (Wojnowice) Konstancja Emilia, c. G. Ign. Skrzyckiego ek. Wojn. i Rozalii Engler -- chrz. nieszl.

40243 (Buk)

1803.2/1. (Sędzino) MGD. Adam Turno dz-c dd. Dąbcz i in. x MGV. Urszula Prusimska, c. M. Winc. P. i Kat. Chłapowskiej, dz-ów Sędzina -- M. Felicjan Niegolewski podstol. i st. pobiedz., Xaw. i Ant. Ch-cy Michał Szczaniecki podcz. etc. on 22, ona 18.

40244 (Buk)

1806.7/9. (Sędzino) M. Antoni Żółtowski z Popówka, x M. Franciszka Prusimska z Sędzina -- PMD. Winc. P., ojciec jej i M. D. Adam Turno dz-c Więckowic, on 24, ona 19

40245 (Buk)

1804.26/8. (B.) Honorata Ludwika Prowidencja, * 24, c. G. Kaz. Zabielskiego i Teresy z Biskupskich -- M. Józef B. mł. z Trzcielina i M. Honorata Lutomska V. z Turkowa

40246 (Buk)

1809.29/10. (Wilkowo Dw.) Teresa Jadwiga * 15, c. MD. Karola Brodnickiego i Franc. Kierskiej -- MD. Piotr Radoński pos. Grodziska i MD. Nep. z Kierskich R-a z Rudnik

40247 (Buk)

1811.9/2. (B.) Julianna Apollonia c. G. Ignac. Skrzyckiego ek. w Konarzewie i Rozalii -- ch. nieszl.

40248 (Buk)

1815.18/9. (Wysoczka) Aleksander Tadeusz s. G. Marcina Więckowskiego ekon. i Ludwiny Dłużewskich -- MD Karol Brodnicki i And. Kat. Prusimska i MD. Antoni Zaborowski

40249 (Buk)

1816.24/12. (B.) G. Franciszek Garczyński ek. z Wierześ x GV. Kat. Biskupska l. 20

40250 (Buk)

1801.19/5. (Dobicyno) Julianna * 16/4., G. Kaz. Zabielskiego i Teresy Biskupskiej -- G. Józef Mąkowski z Julianną siostrą swą, cerem. 1806.29/5. ass. M. Nep. Lutomski i M. Józefa Walicka

40251 (Buk)

1802.28/2. (Wiekowo Dw.) z wody Prowidencja Anastazja Pelagia, * V. d., c. M. Karola Brodnickiego i Franciszki z Kierskich dz-ów Wilkowa -- MG. Urszula Swinarska siostra ojca i Wawrzyniec B. patruelis dziecka, cerem. 5/9. V. v.

40252 (Buk)

1801.16/4. (Dobieżyno wójt.) *, ch. z wody 19/5. Julianna, c. G. Kaz. Zabielskiego i Teresy z Biskupskich -- G. Józef Mąkowski z siostrą Julianną M.

40253 (Buk)

1802.12/9. (Dobieżyn) Salomea Nepom. (* 22/8.) c. poprz. Zabielskich [Kaz. Zabielskiego i Teresy z Biskupskich] -- M. Walenty Biskupski dz-c Trzcielna i GV. Magd. Jaraczewska

40254 (Buk)

1803.27/11. (Sędzino) Wincenty Henryk Jan, * 16/2., s. M. Adama Turny i Urszuli z Prusimskich -- M. Winc. P. kaw. Sw. St. i M. Kordula z Gorzeńskich Turno stoln. wschow.

40255 (Buk)

1804.6/1. (Wojnowice) Edmund, s. MD. Tad. Swinarskiego i Żółtowskiej Marcjanny cerem., -- ars. MD. Ant. Ż. i MD. Anna z Swin. Z-a

40256 (Buk)

1804.1/7. (Wilkowo) Piotr Jan Tad. * 27/6., s. MD. Karola Brodnickiego dz-ca W. i Franc. z Kierskich -- M. Piotr Radoński i JM. Rozalia Kierska cerem. 1809.2/7. -- ass. Winc. Prusimski z ż. Katarzyną

40257 (Buk)

1779.25/1. (Dobiczyn) Maciej synek G. Stanisł. Swiderskiego poch. gostyńskich grob.

40258 (Buk)

1780.5/2. (Dobieżyn) † G. Karolina Swiderska poch. grob. Gostyń.

40259 (Buk)

1782.3/9. (Buk) Poch. MGd. Franciszka Skrzeboska paraliż, poch. kośc.

40260 (Buk)

1784.31/1. (Sędzino) † M. Franciszka Chłapowska podsędkowiczowa poznań. poch. Ref. Woźniki

40261 (Buk)

1784.14/6. (Wojnowice) † G. Józefina Baranowiczowa ekonomowa poch. Ref. Woźniki

40262 (Buk)

1785.24/9. (Dobiczyno) † Elżbieta, c. G. Faleńskich poch. kośc.

40263 (Buk)

1786.16/1. (Służewo) † G. Teresa z Skokoskich Czarnecka rodz. w Buku, poch w kośc.

40264 (Buk)

1787.25/4. (Pawłówko) † Wirydianna, c. G. Karola Zerońskiego pos. tej wsi poch.

40265 (Buk)

1813.25/4. (Buk) † G. Jakub Strzelecki b. ekonom, l. 41 poch.

40266 (Buk)

1814.17/8. (Buk) † N. Ignacy Kolski l. 42 poch. cm.

40267 (Buk)

1814.17/9. (Sędzino) † J. Wincenty Prusimski prezes raty pow. pozn., kaw. Sw. Stan., poch. Ref. Woźn., l. 61 febri putrida

40268 (Buk)

1815.11/11. (Buk) † G. Franciszek Wendorff poch. cm. kośc. Sw. Krzyża l. 75

40269 (Buk)

1828.29/4. (Niegolewo) poch. † 27 †. G. Antonina z Łarzczyńskich Zaborowska wdowa, l. 79, starość - poch. koło męża na cm. w Buku, koło kośc. Sw. Wojc.

40270 (Buk)

1871.5/1. w Pozn. † G. Anna z Krzyżanowskich Niegolewska l. 73, ż. pułk., c. dz-a dóbr. paraliż. Oznajmia syn Zygm.

40271 (Buk)

1871.6/4. † w Marcelinie Antoni Kowalski pos. folw. M. s. o. Wawrzyńca K. dz-ca dóbr i Prowidencji Zaborowskiej paraliż, obw. brat Ignacy

40272 (Buk)

1872.17/2. (Buk) †, poch. 19/2. Katarzyna Grabowska z domu Swowrecka l. 71 c. † -go dz-ca d. S-go ż. "mensiarii" ?

40273 (Buk)

1882.6/10. w Pozn. † (poch. 10/10.) Agn. Rożnowska, 1-o v. Brzozowska, z domu Kuklińska ż. dz-ca dóbr, c. Ambrożego K. i Marianny Magdaleny, Franc. Kozłowicz Zaw.: syn Stanisław Cmachera, l. 63

40274 (Buk)

1841.14/1. (Wilkowo) † Kazimierz Kierski 1 v. 10 m. dziecko Józefa dz-ca z Brzezna i Rozalii z Brodzickich

40275 (Buk)

1842.9/1. (Wilkowo) † Józef Załuskowski s. ekonoma Tadeusza i Agn. Piechockiej 18 godzin.

40276 (Buk)

1795.10/6. (Wojnowice) † G. Stanisław Baranowicz ekon. tut. prm l. 22, l. 54.

40277 (Buk)

1797.29/9. (Wilkowo) † G. Antonina z Przepałkowskich Sulkowska ekonomowa Wiek., l. 30 hectica, poch. cm. Sw. Krzyża

40278 (Buk)

1797.30/9. (Buk) † G. Marianna Ostrzeszewska matka i babka 3 córek, i synów, wnuków i prawnuków, l. 99, poch. cm. Sw. Krz.

40279 (Buk)

1797.20/12. † we Dw. Wojnowickim MGV. Helena Żółtowska poch. Ref. Woźniccy, l. 19. Febri putrida

40280 (Buk)

1798.14/8. † (Sędziny) JMD. Jan Chłapowski podsędek zs. pozn. poch. Ref. Woźniki l. 78

40281 (Buk)

1798.12/10. (Wilkowo) † MD. Stanisław Łodzia Brodnicki pis. gr. pozn., po 3 mies. chor. poch. Ref. Woźniki l. 67.

40282 (Buk)

1799.9/9. (Wilkowo) † G. Mikołaj Sulkowski, ubep. w domu jednego rolnika, poch. cm. Sw. Mik. l. 70, hydrop.

40283 (Buk)

1801.7/2. (Wojnowice Dw.) † MD. Kaz. Żółtowski pos. W., chory od l. 6 poch. Ref. Woźn., l. 80

40284 (Buk)

1801.28/9. (Buk) † G. Felicjan Krzywosędzki, choroba nóg l. 70

40285 (Buk)

1804.25/5. (Wojnowice) † MD. Justyna Żółtowska pos. W., poch. Ref. Woźn. l. 62

40286 (Buk)

1804.16/4. (Wielka Wieś de Ryczywół) G. Anna z Kiedrzyńskich Winczkowska 14/11. przybyła do W. Wsi i tu zachorowała i †. l. 72

40287 (Buk)

1807.2/3. (Niegolewo) † G. Józefa Srednicka ekonomowa l. 24

40288 (Buk)

1807.18/3. † (Wojnowice) G. Ksawery Baranowicz skryba l. 24

40289 (Buk)

1845.31/10. † Pozn. Magdalena Kuklińska dz-ka d. Baranowo, l. 34

40290 (Buk)

1850./8. † w Baranowo Józef Brzowski l. 32 N. pos. dóbr, s. Tad. B. i Tekli Rogozińskiej

40291 (Buk)

1854.17/3. (Wilkowo) † Karol Brodnicki l. 74 zawiad. syn Piotr B.

40292 (Buk)

1857.18/2. † w Pozn. Andrzej Niegolewski l. 69, pułk., dz-c dóbr, s. Felicjana starość

40293 (Przemęt)

1749.2/1. † R.D. Jan Bernard Wierzborski, op. sulejowski l. 58, prof. 35, kapł. 27, godn. 25

40294 (Przemęt)

1749.13/1. † br. Maciej Zieliński konw. lędzki, l. 58, prof. 32

40295 (Przemęt)

1749.14/1. † O. Stef. Poznański l. 49, prof. 25, kapł. 23, prof. Szczyrzycki

40296 (Przemęt)

1749.17/4. † w Wągrowcu O. Robert Dobieski prof. tamt. l. 41, prof. 4, kapł. 1

40297 (Przemęt)

1749.11/3. w Wiskitkach O. Józef Kościnszkiewicz, l. 59, prof. 27, kapł. 18

40298 (Przemęt)

1749.1/5. † br. Kaz. Godlewski prof. nasz, l. 58

40299 (Przemęt)

1750.18/2. † w Obrze O. Kanty Mączyński prof. tamt. pleb. w Nowym Kramsku l. 53, prof. 24, kapł. 21

40300 (Przemęt)

1750.9/2. † w Ołoboku Ven. V. Gertruda Olszewska prof. tamt., l. 76, prof. 53.

40301 (Przemęt)

1750.8/5. IRD.D. Antoni Mikołaj Łukomski, op. saeculis expectandus lędzki szczególn. zak. naszego obrońca " aeter fundator praefecti Mnrii, Landen. appellandus" l. 88, prof. 60, kapł. 54

40302 (Przemęt)

1750.7/4. † Ląd O. Ludwik Sękowski podprzeor, prof. tamt. l. 58, prof. 33, kapł. 31.

40303 (Przemęt)

1752.30/8. † Owińska V.V. Krystyna Rokoszewska prof. i sen. l. 81, prof. 62

40304 (Przemęt)

1753.1/3. † Owińska V.V. Schol. Mycielska prof. tut. l. 63, prof. 46

40305 (Przemęt)

1753.13/3. † Koronowo, O. Niward Krzemieniecki prof. tamt. l. 33, prof. 10, kapł. 4

40306 (Przemęt)

1753.26/4. † Ołobok V.V. Magdal. Morawska, prof. tamt. l. 94, prof. 66

40307 (Przemęt)

1753.1/7. † Wągrowiec br. Alan Grabiński, prof. tamt. l. 64, prof. 19

40308 (Przemęt)

1754.14/3. † Ołobok V.V. Mechtylda Olszewska, prof. tamt., l. 72, prof. 55

40309 (Przemęt)

1754.4/5. † Ląd O. Gabriel Grabiński, pleban kowalewski, l. 37, prof. 18, kapł. 14-y

40310 (Przemęt)

1754.19/10. † RD. Stefan Chrząstowski, op. koronow. l. 54-y, prof. 34-y, kapł. 28-y godn. 13.

40311 (Przemęt)

1756.20/7. † w par. Kociszowskiej O. Aleks. Zbijewski pleb. Kociszowski prof. parad. l. 56-y, prof. 31, kapł. 28

40312 (Przemęt)

1756.7/8. † IRD. Michał Poraj Konarzewski op. bledz., prof. parad., l. 49-y, prof. 32, kapł. 25-y op. 13-y

40313 (Przemęt)

1757. † w Pozn. u lekarza O. Michał Widosławski prof. lędzki., l. 36, prof. 11, kapł. 4-y

40314 (Przemęt)

1757.30/4. † Obra O. Malachiasz Zbijewski prof. tamt. i sen. 2-gi, l. 56, prof. 36-y, kapł. 26-y

40315 (Przemęt)

1757.20/4. † PRD. Kaz. Bieczyński Dziek. farny i prob. godecen. cfr. prow.

40316 (Przemęt)

1757.19/7. † Poznań O. Dionizy Lipiński, prof. Obr., pleb. Silecki, prokurator l. 43-y prof. 26-y, kapł. 21-y

40317 (Przemęt)

1757.16/9. † Ołobok V.V. Urszula Taczanowska prof. tamt. l. 76, prof. 52-i

40318 (Przemęt)

1757.29/10. † O. Ludwik Zabłocki prof. koronow., pleb. biczowski, l. 37, prof. 14-y, kapł. 11

40319 (Przemęt)

1757.25/10. † V.V. Agata Taczanowska prof. ołobocka, l. 66-y, prof. 48-y

40320 (Przemęt)

1758.12/1. † Owińska, V.V. Joanna Gurowska, prof. i kapelanka tamt. l. 64-y,prof. 40-y.

40321 (Przemęt)

1757.30/12. † RP. Franciszek Borna przeor wąchocki, dr. sw. teol., prof. Obr., l. 45, prof. 25-y, kapł. 21-y

40322 (Przemęt)

1758.24/1. † O. Konstanty Zabiński prof. koronow. wik. biszowski, l. 47, prof. 16-y kapł. 13-y.

40323 (Przemęt)

1758.21/2. † Obra R. O. Ludwik Marszewski prof. tamt. l. 47-y, prof. 23-i, kapł. 21-y

40324 (Przemęt)

1758.23/3. † parad. O. Wacław Łukawski subprzeor i prof. tamt., l. 34-y, prof. 13-y, kapł. 9-y.

40325 (Przemęt)

1758.2/2. † Koronowo br. Konrad Pakosławski kleryk, prof. tamt. l. 36-y prof. 14-y

40326 (Przemęt)

1758.27/4. † Pelplin, emeryt O. Benedykt Gutowski notar. apost., mgr nowic., prof. tamt., l. 54-y, prof. 27-y

40327 (Przemęt)

1758.11/5. † Kongreg. Rokitnicka O. Nep. Skrzetuski prof. bledz., l. 69-y, prof. 29-y, kapł. 28-y.

40328 (Przemęt)

1758.30/8. Ląd † emeryt O. Stanisław Kurski senior 1-y, i prenyd. klaszt. prof. tamt., l. 67-y, prof. 39-y, kapł. tylń.

40329 (Przemęt)

1759.5/10. w par. Godziszewskiej † O. Tomasz Kuciński prof. lędzki wikar. godziszewski l. 48-y, prof. 14-y, kapł. 10

40330 (Przemęt)

1759.6/10. † IRD. Stefan Hieronim ze Stręczna Turno op. pelpliński i wikary gen. na Polskę zak. cyst., l. 60-y, op. godn. 29-y

40331 (Przemęt)

1760.30/8. † Przemęt O. Henryk Łakiński l. 41-y, kapł. 17-y, prof. 20-y

40332 (Przemęt)

1761.3/3. † Paradyż br. Walenty Grzybowski prof. tamt. v. 31-y, prof. 10-y.

40333 (Przemęt)

1761.13/5. † Owińska V.V. Weronika Urbanowska L. 38, prof. 19

40334 (Przemęt)

1761.10/7. † Koronowo br. Franc. Łuba, l. 45-y, prof. 11-y

40335 (Przemęt)

1761.16/10. † JD. Eleonora Jaraczewska klanowa lędzka, Dobr.

40336 (Przemęt)

1761.8/8. † JD. Zygm. Turno stolnik pozn., cfr.

40337 (Przemęt)

1762.1/3. † RD. Michał Józef Loka, op. bledz., l. 49-y godn. 19-y.

40338 (Przemęt)

1762.3/3. † Owińska V.V. Kuneg. Bułakowska przeorysza obec. i prof. tamt., l. 85-y prof. 65-y.

40339 (Przemęt)

1762.28/10. † PMD. Anna Grzymisławska

40340 (Przemęt)

1762.27/10. † Owińska CV. Bernarda Jezierska prof. tamt., l. 46, prof. 22

40341 (Przemęt)

1763.28/1. † Wągrowiec O. Bernard Jarczewski, prof. bledzew. l. 39, prof. 19, kapł. 13

40342 (Przemęt)

1763.19/4. † PMD. Antonina z Turnów Szołdrska chor. smol., matka opata, csv.

40343 (Przemęt)

1763.13/5. † Owińska V.V. Helena Kuczyńska prof. tut. l. 68, prof. 48-y

40344 (Przemęt)

1763.16/7. † Owińska V.V. Franciszka Dankowska prof. tut., w. 72, prof. 39

40345 (Przemęt)

1764.19/3. † v. r. Teofila Lipska prof. owińska, l. 81, prof. 48

40346 (Przemęt)

1764.20/5. V.V. Karolina Pawłowska prof. Owni. l. 64, prof. 44

40347 (Przemęt)

1764.17/5. † O. Karol Reklewski prof. bledz., l. 66, prof. 44, kapł. 38.

40348 (Przemęt)

1764.17/6. † V.V. Izabella Sliwnicka prof. owiń. l. 100, prof. 76.

40349 (Przemęt)

1764.21/6. † O. Rajmund Garczyński prof. i sen. koronow., l. 70, prof. 47 kapł. 39

40350 (Przemęt)

1764.30/9. † Owińska, V.V. Wiktoria Lipińska prof. tamt., l. 47, prof. 25

40351 (Przemęt)

1764.20(28 ?)/10. † Owińska Jadwiga Gomorowska (!) l. 80, prof. 60.

40352 (Przemęt)

1763 † PMD. Zofia z Kowalskich wd. po N. Antonim Boleszu w dd. swych Kluczewo, poch. w kl.

40353 (Przemęt)

1765 † 7/5. O. Wacław Więckowski prof. wągrow., l. 81, prof. 18, kapł. 12

40354 (Przemęt)

1765 † 2/6. w koll. Claro Tumbano br. Franc. Zapolski prof. miejsc. l. 80, prof. 40, conversus

40355 (Przemęt)

1765.17/7. † Bledzew O. Amandus Radoliński, prof. miejsc. l. 61, prof. 39, kapł. 33-y

40356 (Przemęt)

1766.9/1. † Obra O. Eugeniusz Loka, l. 39, prof. 11, kapł. 12-y.

40357 (Przemęt)

1766.2/3. † Paradyż, O. Hiacynt Wysocki, prof. parad., prob. opalewski l. 38-y, prof. 19-y, kapł. 15-y

40358 (Przemęt)

1766.14/4. † RD. Eugeniusz de Poraj Konarzewski op. koprzywnicki, prof. lędz., godn. 17-y, młk 47-y, prof. 27 1/2, kapł. 17.

40359 (Przemęt)

1767.25/4. † Obra O. Wilhelm Lewiński prof. tamt., l. 35, prof. 13-y, kapł. 9-y

40360 (Przemęt)

1767.3/6. † P.M.D. Marcjanna Bonikowska miecznikowa zakroczym., csv.

40361 (Przemęt)

1767.30/5. † Ołobok V. S. Angiela Łętkowska, seniorka i prof. tamt.

40362 (Przemęt)

1767.30/7. † IED. Stanisław Sługocki klan lubels., rotm. i regim. w. kor. cfr. pror.

40363 (Przemęt)

1767.15/10. † w rezyd. Wojnowskiej IRD. Jan Nep. z Radlina Bystram, op. obr. prof. lędz., l. 56-y, godn. 10-y, prof. 37, kapł. 31

40364 (Przemęt)

1768.2/3. † PMD. Stanisław Ręmbowski cześnik dobrzyński, cfr.

40365 (Przemęt)

1768.29/4. † IMD. Ignacy Dąmbski miecznik inowrocł., cfr.

40366 (Przemęt)

1768.24/7. † we Wschowie u Franciszk. emeryt O. Bonaw. Markowski definitor, gwardian obec.

40367 (Przemęt)

1768.30/7. † Owińska S. Konst. Rozdrażewska prof. tamt., l. 48-y, prof. 14

40368 (Przemęt)

1768.19/10. † Owińska IR. Joanna Rozalia Malczewska prof. i ksieni tamt., l. 97-y prof. 80-y, godn. 58

40369 (Przemęt)

1769.5/8. † Owińska, S. Ludmiła Malachowska l. 60, prof. 45-y

40370 (Przemęt)

1769.19/9. † Owińska S. Rozalia Malczewska, prof. tamt. l. 69, prof. 51

40371 (Przemęt)

1770.30/1. † Owińska S. Wiktoria Włostowska, prof. tamt. l. 64, prof. 47

40372 (Przemęt)

1770.11/2. † Paradyż O. Niward Kozłowski, prof. tamt. l. 68 prof. 45, kapł. 41

40373 (Przemęt)

1770.4/6. † Paradyż br. Franciszek Baranowicz, l. 70-y, prof. 44-y.

40374 (Przemęt)

1770.5/6. † Ląd O. Józef Grudzielski prof. tamt. l. 38-y, prof. 20, kapł. 15-y.

40375 (Przemęt)

1770.6/10. † Paradyż O. Eugeniusz Tworowski prof. tamt. l. 66, prof. 45, kapł. 37-y

40376 (Przemęt)

1770.18/10. † w rezyd. Rokitnieńskiej O. And. Konarski prof. bledzew. r. 39, prof. 21, kapł. 14.

40377 (Przemęt)

1770.16/12. † w kl. Vallis Umbrosae O. Józef Jaskulski, kmd. kośc. i prof. tut. m.

40378 (Przemęt)

1771.22/5. † w kongreg. Rokitneń. O. Rajmund Pilarski prof. bledzew., r. 86-y, prof. 52-i, kapł. 48-y.

40379 (Przemęt)

1771.2/9. † Koronowo O. Leonard Chlebowski, prof. tamt. r. 48, prof. 30, kapł. 24

40380 (Przemęt)

1772.20/3. † Bledzew br. Rajmund Rogaliński nowic., r. 18-y

40381 (Przemęt)

1772.6/5. † Owińska S. Antonina Kossowska, prof. tamt. r. 60, prof. 43-i

40382 (Przemęt)

1772.5/12. † MD. Rozalia Kalksteinowa, csr. prow. od 1757

40383 (Przemęt)

1773.20/7. † Ołobok R. Marcjanna Kwiatkowska przeorissa z władzą opatki, r. 76-y prof. 60-y

40384 (Przemęt)

1773.18/9. † Bledzew Emer. O. Wład. Lewandowski prof. i sen. tamt. r. 89, prof. 65-y, kapł. 62-y

40385 (Przemęt)

1774.10/1. † Wągrowiec O. Malachiasz Grabowski prof. lędzki, r. 68, prof. 46-y, kapł. 42-i

40386 (Przemęt)

1774.17/2. † Ołobok S. Aleta Ordężanka prof. tamt. r. 41, prof. 17

40387 (Przemęt)

1774.29/1. † PMD. Franciszek Gorzeński chor. wojsk kor. cfr.

40388 (Przemęt)

1774 † Przemęt 3/6. O. Winc. Celiński prof. tut., r. 61-y prof. 43, kapł. 36-y

40389 (Przemęt)

1774.7/6. † w templ. Owińskiej PMD. Wojc. Chrząstowski klanic nakielski, brat prow. od l. 17

40390 (Przemęt)

1774.6/8. † IMD. Anna Mogilnicka ścina nieszew. csr. prow.

40391 (Przemęt)

1775.28/4. † w Paradyżu O. Benedykt Skoraszewski prof. tamt., r. 56-y, prof. 37, kapł. 33-i

40392 (Przemęt)

1775.4/6. † O. Anzelm Biernacki prof. Van. (Wągrow., Wąchocki ?) r. 68, prof. 45, kapł. 42.

40393 (Przemęt)

1776.1/3. † Owińska S. Augustyna Zbyszewska, r. 63-i prof. 42

40394 (Przemęt)

1776.7/3. † Wągrowiec O. Niward Raszewski, prof. i sen. tamt. r. 66, prof. 46, kapł. 40.

40395 (Przemęt)

1776.8/9. † Pelplin O. Adalbert Raczyński prof. tamt., r. 61-y, prof. 34, kapł. 31.

40396 (Przemęt)

1776.18/9. † Koronowo O. Konst. Ciecierski prof. tamt., r. 37, prof. 15, kapł. 11.

40397 (Przemęt)

1777.10/1. † PMD. Weronika Gurowska klanowa pozn. csr. prow.

40398 (Przemęt)

1777.29/1. † IRD. Franciszek Łodzia Rogaliński op. bledzew., prof. przem. r. 60, prof. 37, kapł. 34-y

40399 (Przemęt)

1777.20/2. † IRD. Konstanty Iłowiecki op. lędzki, r. 68-y, prof. 49-y, kapł. 45 godn. op. 44

40400 (Przemęt)

1777.29/3. † ID. Nepomucena z Bielińskich Kwilecka klanowa biechowska csr. prow.

40401 (Przemęt)

1777.13/10. † Owińska S. Julianna Poklatecka, prof. tamt. r. 58, prof. 39

40402 (Przemęt)

1778/2. † PD. Aleksander Koszutski starosta stanisławski, cfr. prow.

40403 (Przemęt)

1778.20/3. † MD. Elżbieta z Niemojewskich Bojanowska csr. prow.

40404 (Przemęt)

1778.11/4. † MD. Dorota z Miłaczewskich Korytowska, łowczyna kaliska, csr. prow.

40405 (Przemęt)

1778.23/7. † Ląd O. Tesselln Łukawski prof. tamt. regens chóru, kustosz sacrarii, r. 56, prow. 37-y kapł. 31-y

40406 (Przemęt)

1778.6/8. † Koronowo br. Dionizy Osiński, prof. i Kant. tamt., r. 62, prof. 34-y

40407 (Przemęt)

1778.18/10. † Bledzew O. Marcin Piątkowski, prof. i pleb. bledzew., r. 59, prof. 36, kapł. 31

40408 (Przemęt)

1778.19/10. †Wągrowiec br. Jan Łączkowski prof. tut. r. 59, prof. 34-y

40409 (Przemęt)

1778.27/10. † we wsi swej Tuszkowy PMD. Joanna z Wałdowskich Chrząstowska klanowa nakielska, csr. prow.

40410 (Przemęt)

1778.15/12. † Ołobok S. Elżbieta Miczewska, prof. i przeor tamt., r. 93-i, prof. 77-y

40411 (Przemęt)

1779.20/1. † PMD. Ignacy Leszczyc Dobrzycki podkomorzy wendeński, cfr prow.

40412 (Przemęt)

1779.30/4. † Ołobok RD. Kazimiera Sławianowska ks. tut., r. 68, prof. 49, godn. 6-y.

40413 (Przemęt)

1779.6/5. † Wschowa MD. Marianna Kiedrzyńska csr. kl. tut.

40414 (Przemęt)

1779.11/5. † Ołobok S. Scholastyka Kierzyńska prof. tut. r. 85-y, prof. 69

40415 (Przemęt)

1779.16/5. † PMD. Franciszek Sokolnicki, chorąży gn. cfr. prow.

40416 (Przemęt)

1779.23/5. † PMD. Barbara z Rayskich Prusimska csr. prow.

40417 (Przemęt)

1779.18/5. † IRD. Florian Gortatowski op. pelpl. r. 56, prof. 39, godn. 27-y

40418 (Przemęt)

1779.23/6. † Ołobok o. Hieronim Nadolski prof. i przeor tut. Notar. apostol., sekret. prow., ponad 15 l. rektor orator Sw. Piotra i Pawła r. 63, prof. 42, kapł. 39

40419 (Przemęt)

1779.11/8. † Wschowa PMD. Kaz. Pruszyński, cfr. prow.

40420 (Przemęt)

1779.12/9. † IMD. Ludwika z Tworzyjańskich Gurowska klanowa przemęc., csr. prow.

40421 (Przemęt)

1779.10/10. † O. Benedykt Policki, op. obr. r. 54-y, prof. 33, kapł. 29.

40422 (Przemęt)

1779. † Ołobok S. Helena Kowalska prof. tamt. r. 56

40423 (Przemęt)

1780.17/1. † PMD. Ignacy z Szołdr Szołdrski chorążyc smol., cfr. prow.

40424 (Przemęt)

1780.2/1. † Chraplewo PMD. Urszula z Poklateckich Sokolnicka chorążyna kaliska, csr. prow.

40425 (Przemęt)

1780.11/2. † Owińska, O. Michał Karmiński ekonom tamt. kl. prof. parad., l. 43, prof. 21, kapł. 18.

40426 (Przemęt)

1780.29/2. † w dobrach swych Mniewy IRD. Bartł. Stecki komandor pozn. i lit. zak. Sw. Jana Jerozolim.

40427 (Przemęt)

1780.9/3. † Ląd O. Grzegorz Gądecki prof. tamt. r. 32, prof. 12, kapł. 6

40428 (Przemęt)

1780.20/3. † Warszawa IRD. Andrzej Kostka Młodziejowski bp. pom. i warm., K.W.K.

40429 (Przemęt)

1780.5/4. † RD Antoni Alberyk Wyganowski op. klaustralny sulejow. prof. lędzki r. 68 prof. 44, kapł. 43.

40430 (Przemęt)

1780.7/4. † Wąchock O. Antoni Gockowski prof. przem., r. 46, prof. 23, kapł. 21

40431 (Przemęt)

1780.28/3. † Gołembowo MD. Konstancja Bystramowa podkomorzyna pomor. csr. prow.

40432 (Przemęt)

1780.24/3. † Koronowo O. Placyd Stanisławski prof. tamt., r. 55, prof. 27, kapł. 24

40433 (Przemęt)

1780. † IRD Władysław Miecznikowski, dziekan Fary Sw. Piotra w Gnieź. prob. popowski.

40434 (Przemęt)

1780.15/7. † Bledzew O. Adalbert Łowiński prof. tamt., r. 63 - 38 - 36

40435 (Przemęt)

1781 † w kl. Franc. wschow. br. Erazm Urbański cfr. prow.

40436 (Przemęt)

1781.14/3. † w Kiekrzu JD. Marianna Zakrzewska klanowa kaliska csf. prow.

40437 (Przemęt)

1781.10/3. † PD. Jan Trzembinski chorąży kowalewski cfr. prow.

40438 (Przemęt)

1781. † ID. Anna z Bnińskich Radolińska csr. pr.

40439 (Przemęt)

1781.9/9. † Koronowo PMD. Bartł. Chrząstowski po zawiesz. tow., duchowny świecki, cfr. prow.

40440 (Przemęt)

1781.17/11. † Wschowa O. Karol Łączyński, franc. cfr.

40441 (Przemęt)

1781.31/12. † Nob. Karol Smoleński adwokat konsyst. gen. pozn. cfr. prow.

40442 (Przemęt)

1781.27/11. † IRD. Adam Niesiołowski, prob. piasecki dziekan mewski, cfr. pr.

40443 (Przemęt)

1782.3/1. † w kl. naszym. O. Benedykt Miliński prof. nam., r. 52, prof. 24, kapł. 23

40444 (Przemęt)

1782.19/1. † w Wróblewie JD. Weronika Szczaniecka klanowa kamień. csr. pr.

40445 (Przemęt)

1782.12/2. † MD. Jakub Morawski stol. wsch. cfr. pr.

40446 (Przemęt)

1782 † ID. Prokop Szczaniecki klan kam., cfr. pr.

40447 (Przemęt)

1782.16/4. † PMD. Stanisław Nałęcz Kraszkowski podczaszy dobrzyński, cfr pr.

40448 (Przemęt)

1782.3/7. † Ołobok RD. Abundancja Kraszkowska ks. ołob. r. 73, prof. 50, godn. 3-y.

40449 (Przemęt)

1782.29/6. † w prob. godziszewskim O. Jan Goślinski prof. tamt. prof. lędz., r. 67, prof. 44 kapł. 38-y

40450 (Przemęt)

1783.17/1. † MD. Zofia Linowska podstolina wschowska csr. prof.

40451 (Przemęt)

1783.5/3. † Ląd br. Donat Witkowski, kler. prof. tamt., r. 45, prof. 16

40452 (Przemęt)

1783.27/9. † rezyd. Owińska O. Malachiasz Grzegorzeski prof.lędz., r. 30, prof. 8-y kapł. 5-y.

40453 (Przemęt)

1783.15/10. † Ołobok V. Krystyna Kurczewska, prof. tamt. r. 87, prof. 47

40454 (Przemęt)

1783.15/11. † Owińska S. Rafaela Gurowska prof. tamt. r. 63-y, prof. 25-y

40455 (Przemęt)

1783.28/12. † Ołobok S. Ludgarda Modlibowska sen. i prof. tamt. r. 84, prof. 49-y

40456 (Przemęt)

1784.21/3. † Koronowo O. Robert Rykaczewski prof. tamt. r. 42-y, prof. 19, kap. 14.

40457 (Przemęt)

1784.30/4. † Owińska V. Dorota Miłaczewska prof. sen. tamt., 83-y, 65-y

40458 (Przemęt)

1784.18/7. † IRD. Józef Gorzeński kan. i kancel. kat. Krak., cfr. prow.

40459 (Przemęt)

1784.13/8. † PMD. Florian Zakrzewski podczaszy wsch. cfr. pr.

40460 (Przemęt)

1784.2/10. † Ołobok O. Maurycy Bocheński, confessor tegoż konw., prof. Obr. r. 63, prof. 47, kapł. 39

40461 (Przemęt)

1784.17/10. † Ląd O. Gerard Dulski, prof. tamt. 54 - 35 - 30

40462 (Przemęt)

1784.23/12. † PRD. Jan Paprocki prop. trąbczyński, prof. Akad. Pozn., cfr. pr.

40463 (Przemęt)

1784.7/5. † w konw. wschow. O. Manswet Paprocki chronolog. prow. Brzeskim. r. 40, prof. 29.

40464 (Przemęt)

1785.15/7. † IRD. Aleksander Melchior Gurowski, op. obr. r. 73-y, prałat 40, prof. 51,

40465 (Przemęt)

1785./6. † PMD. Tadeusz Wyssogota Zakrzewski klan krzywiński, cfr. prov.

40466 (Przemęt)

1785.27/9. † Pozn. O. Aleks. Drachowski prof. lędzki r. 29-y prof. 9, kapł. 5

40467 (Przemęt)

1785.30/5. † MD. Marjanna Wierzbińska matka opata bledzewskiego

40468 (Przemęt)

1786.21/1. † Andrzejów O. Antoni Skrzetuski prof. tamt., pleb. złotnicki 46 - 19 - 18

40469 (Przemęt)

1780.30/5. † Pyzdry MD. Piotr Korytowski podsędek gn. cfr. tut.

40470 (Przemęt)

1786.19/8. † Obra O. Malachiasz Grodzki prof. tamt. kantor i mgr. nowic. 47 - 28 - 24

40471 (Przemęt)

1786.7/10. † PMD. Stanisław Bieliński klanic lędzki cfr. prov.

40472 (Przemęt)

1786.26/12. † Bledzew O. Ksaw. Jasiński prof. tamt. 28 - 6 mies. 6 i dni 16

40473 (Przemęt)

1786.28/12. † w sąsiedz. kl. Obr. GD. Jozef Homentowski, b. pis. ceł. kor., cfr. prow.

40474 (Przemęt)

1787.5/3. † Owińska V. Humbelina Dorpowska prof. tamt. 66- 44

40475 (Przemęt)

1787.28/4. † Ołobok V. Cecylia Nowowieyska, prof. tamt. 59- 41.

40476 (Przemęt)

1788.30/3. † Owińska S. Teresa Swiniarska prof. i podprzeor. tamt. r. 83-y, prof. 59-y godn. 42-y

40477 (Przemęt)

1789.21/2. † Paradyż O. Nep. Rautenstrauch prof. bledzew. 38 - 17 - 14

40478 (Przemęt)

1789.23/2. † Ląd po 36 chorobie ducha i ciała O. Franciszek Koszutski prof. tut. 63 - 43 - 40

40479 (Przemęt)

1789.30/3. † ID. Władysław Biernacki eks kanclerz sieradzki, cfr. prow.

40480 (Przemęt)

1789.30/5. † PMD. Marianna Prusimska, csr. prov.

40481 (Przemęt)

1789.15/12. † IRD. Józef Derpowski kan. gn., cfr. pr.

40482 (Przemęt)

1790.27/5. † Ołobok RD. Brygitta Gorzeńska ksieni, l. 70, - 44- godn. 8

40483 (Przemęt)

1790.9/5. † w Konowo MD. Ludwika z Gurowskich Zakrzewska stolnikowa zs. wschow., csr. pr.

40484 (Przemęt)

1790.5/8. † Ląd O. Adrian Stoiński prof. tut. 68 - 44 - 41

40485 (Przemęt)

1790.21/11. † Owińska S. Urszula Wodecka prof. tamt. 83 - 66

40486 (Przemęt)

1791.21/1. † w par. łęgowskiej O. Edmund Chrzanowski prof. wągrow. 58 - 29 - 26

40487a (Przemęt)

1791 † MD. Felicjan Rogowski komor. zs. kalis., cfr. pr.

40487b (Przemęt)

1791.6/3. † MD. Konstancja z Czapskich (?) Małachowska marszałkowa dep. i konfed. obec.

40488 (Przemęt)

1791.21/9. † w op. lędzkim IRD. Ludwik Bened. Lubstowski op. lędzki, dr sw. teol. 63 - 44 - 38, godn. 15

40489 (Przemęt)

1792.11/3. † we wsi dziedz. Radomicko JD. Jan ze Stręczna Turno stol. kal., kaw. Sw. St.

40490 (Przemęt)

1792.3/5. † we wsi Gołembiewo PMD. Wacław Bystram podkom. pomor., cfr. pr.

40491 (Przemęt)

1792.5/9. † w Czechach JD. Józef z Brudzewa Mielżyńskich wda pozn.,kaw. O.B., l. 60, cfr. prow.

40492 (Przemęt)

1792.20/10. † Paradyż O. Ambroży Rogoziński prof. int., 41 - 18- 15

40493 (Przemęt)

1793.17/1. † Paradyż O. Bernard Borucki prof. tamt. 34 - 12 - 10.

40494 (Przemęt)

1793.27/2. † PRD. Paweł Gorzeński koll. krak. prof. przem., przeor mogil. rektor koll. kr. protnot. apostol., prob. Sw. Piotra w Przemęcie, 41 - 19 - 16

40495 (Przemęt)

1793 † Walenty Cichorzewski na pracy w prob. kulaviensis prof. Bledzew. 36 - 12 - 8

40496 (Przemęt)

1792.26/8. † MD. Barbara Malczewska podstolina gn., cfr. prov.

40497 (Przemęt)

1793.24/4. † Koronowo O. Chryzostom Krzemkowski subprior prof. tamt. - 68 - 36 - 34

40498 (Przemęt)

1793.8/5. † Koronowo br. Bemedykt Urbanowski prof. tamt. - r. 52- prof. ...

40499 (Przemęt)

1793 † Paradyż O. Stefan Rożycki prof. tamt. 40 - 18 - 16

40500 (Przemęt)

1793.15/6. † Warsz. Antoni Onufry z Okęcic Okęcki bp. pozn. i warsz., kaw. O.B. i Sw. Stan. K.W.K. l. 64.

40501 (Przemęt)

1793. † w Komierowie Stanisł. Komierowski łowczy bydgoski, cfr. prov.

40502 (Przemęt)

1793.6/11. † MD. Marcjanna z Rogalińskich Bielińska csr. prov.

40503 (Przemęt)

1793.8/12. † O. Paweł Chelkowski prob. popowski

40504 (Przemęt)

1794.3/2. † ID. Franciszek z Kwilcza Kwilecki klan kal., cfr. pr.

40505 (Przemęt)

1794.6/2. † IRD. Onufry Grzymisławski opat wiskicki, ef. 1762 szczyrzycki prof. nasz. 73 - 45 - 40,

40506 (Przemęt)

1794.26/4. † IRD. Antoni Jan Łodzia Chrząstowski opat, B.V.M. de Corona 74, prof. op. i kapł. 41.

40507 (Przemęt)

1794 † PRD. Melchior Gurowski prob. metropol. gn.

40508 (Przemęt)

1794.7/8. † S. Ludmiła Zarembianka prof. ow., 89 - 69

40509 (Przemęt)

1794 † br. Tesselin Malachowski prof. lędz., 65 - 14.

40510 (Przemęt)

1795.2/11. † S. Stefana Trąmpczyńska prof. ow. 57 - 33. hydropis

40511 (Przemęt)

1796.7/1. † Obra O. Zbigniew Krzymiński prof. tamt. 51 - 28 - 22

40512 (Przemęt)

1796.2/4. † S. Otylia Złotnicka prof. ołob. 72 - 39

40513 (Przemęt)

1796.3/8. † MD. Walenty Zbijewski cfr. prov.

40514 (Przemęt)

1796.22/9. † Obra br. Wilh. Sliwiński, kler., prof. obr. m. hydropieo, 22 - 3

40515 (Przemęt)

1796.26/9. † S. Kazimiera Malczewska, prof. i przeor. owińska 64 - 40.

40516 (Przemęt)

1796.26/12. † PMD. Marianna z Szołdrskich Szymanowska podczaszyna warsz., l. ok. 70

40517 (Przemęt)

1797.2/1. † br. Mac. Szadkowski prof. parad., ok. 90.

40518 (Przemęt)

1797.18/1. † we wsi Chancza IRD. Bernard Niegolewski, prob. Bledz., opat jędrzejowski, kan. kat. kr., kaw. Sw. Stan. b. wizyt. gen. prov. 52 - 33 - 28 op. 26

40519 (Przemęt)

1797.28/2. † Ołobok S. Teofila Węgierska prof. tamt. 86 - 70

40520 (Przemęt)

1797.5/3. † w rezyd. opac. Kaszczor RD. Jan z Szołdr Szołdrski prof. tut., senior i opat l. 74 prof. - 53 - op. 45

40521 (Przemęt)

1797.2/4. † we wsi Dryzyna I. Rafał hr. Gurowski klan pozn., kaw. Ord. Pol. cfr., l. 86

40522 (Przemęt)

1797.15/5. † Paradyż O. Augustyn Ciesielski, 44 - 26 - 16 m. caduco

40523 (Przemęt)

1797.2/6. † O. Melch. Nieżychowski w kl. Obr. m. spasmatris 36- 19 - 12

40524 (Przemęt)

1797.25/6. † Koronowo O. Kilian Charszewski 56 - 33 - 29.

40525 (Przemęt)

1797.12/5. † IMD. Katarzyna z Skorzewskich Byszewska ż. generała olnis w Wlkp. wodza

40526 (Przemęt)

1797.27/6. † Ołobok Metylda Rychłowska, 75 - 40

40527 (Przemęt)

1797 † PMD. Antoni z Lubieńca Niemojewski podkom. JKMci, cfr. prov.

40528 (Przemęt)

1797. † ID. Wirydjanna Mielżyńska wdzina pozn.

40529 (Przemęt)

1797.10/9. † Owińska S. Bernarda Daleszyńska, 60 - 30

40530 (Przemęt)

1798.22/1. † Obra O. Jan Bystram, 58 - 36 - 34

40531 (Przemęt)

1798.16/5. † RD. Wojciech Czaplicki exjezuita, beneficjan międzyrzecki, l. 77, cfr. prov.

40532 (Przemęt)

1798.17/5. † O. Florian Lewiński l. 53 - 35 - 28, prof. lędzki

40533 (Przemęt)

1798.4/7. † MD. Anna z Lenczewskich (?) Chomęntowska stolnikowa bydg.

40534 (Przemęt)

1798.14/10. † br. Onufry Wierzbiński op. bledzew.

40535 (Przemęt)

1798.26/12. † we wsi Klonówka MD. Balbina z Bnińskich Grąbiewska, 76, cus. pr.

40536 (Przemęt)

1798/12. † MD. Elżbieta Zakrzewska we wsi Skorzęcin, csr. pr.

40537 (Przemęt)

1799.17/1. † w rezyd. Wolsztyń. ID. Kat. z Tworzyjańskich wd. po Rafale Gajewskim kl. rogoz.,

40538 (Przemęt)

1799.15/4. we wsi Siekowo † Teofila c. GD. Weroniki z Czarneckich i Michała Swięcickiego r. 4-y, poch. 15 t. m. w Przemęcie

40539 (Przemęt)

1800 † GD. Ewa z Rokossowskich Korytowska csr. prov. od r. 1776

40540 (Przemęt)

1800.17/4. † O. Bernard Chełmicki prof. lędzki, 61 - 42 - 35

40541 (Przemęt)

1800.22/5. † S. Benedykta Cieńska, prof. ołoboc. 21- 4.

40542 (Przemęt)

1800.30/5. † Koronowo O. Stan. Komierowski przeor i senior, prof. tamt. 80 - 60 - 56

40543 (Przemęt)

1801.29/1. † Placyd Bolesz prof. parad., 57 - 33 - 27 paral. cyropl.

40544 (Przemęt)

1801.9/3. † Ląd O. Ludwik Modlibowski prof. i sen. tamt. - 67- 49 - 42

40545 (Przemęt)

1801.27/3. † w rezyd. paraf. O. Niward Płaczkowski prof., przeor i prob. koronow. 64 - 40 - 38.

40546 (Przemęt)

1801.8/12. † w rezyd. pleb. tarnow. O. Niward Raszewski prof. i przeor wągrow. Notar. apostol., pleb. tarn. 44- 24, 20 prob. 4.

40547 (Przemęt)

1802.12/3. † w Krzywacze O. Quadratus Wichliński, prof. przem., potem w kl. czyrzyckim 42 - 25 - 19

40548 (Przemęt)

1802.7/4. † Owińska IRD. Melchiora Gurowska ksieni, 79 - 57, ks. 33

40549 (Przemęt)

1802.21/2. † we wsi swej Łukom MD. Stanisław Chełmski skarbnik wschowski, cfr. pr.

40550 (Przemęt)

1803.22/9. † Rokitna IRD. Andrzej Onufry Wierzbiński op. bledzew. protonot. apostol., kaw. Sw. St., wizyt. gn. 59 - 35 - 32 op. 26, wizyt. 6

40551 (Przemęt)

1803.2/12. † Owińska S. Ludgarda Olęcka 78 - 63

40552 (Przemęt)

1804.20/1. † Ołobok S. Teresa Rozdrażewska 88 - 45

40553 (Przemęt)

1804.26/2. † w rezyd. Dziewierzewskiej O. Odo Stocki prob. i b. przeor wągrow. 46 - 29 - 22

40554 (Przemęt)

1804.31/3. † Przemęt O. Bernard Rospęcki, prof. tamt. 65 - 42 - 37

40555 (Przemęt)

1803.27/7. † w Pozn. PMD. Józef Glaubicz Rokoszewski kan. metrop. gn. i pozn. archid. śrem., kaw. św. St.

40556 (Przemęt)

1804.10/5. † Owińska S. Józefa Korytowska, 86 - 64

40557 (Przemęt)

1804.10/8. † Ołobok S. Beatrycze Trzebińska 41 - 21

40558 (Przemęt)

1804.9/10. † Ląd O. Konstantyn Miskowski prof. tamt. b. przeor wągrow., ostat. prob. lądkowski 72 - 42 - 40

40559 (Przemęt)

1805.25/4. † Ląd O. Niward Zieliński prof. tamt. 58 - 27 - 26

40560 (Przemęt)

1805.25/5. † Wschowa pod krzyżem inlepiz., poch. tam na cm. pf. O. Klemens Karsznicki prof. przem. 67 - 46 - 42

40561 (Przemęt)

1805 † Napruszewo MD. Teresa z Trzebińskich Pruszyńska csr. pr.

40562 (Przemęt)

1806.19/1. † O. Tesselin Rayski prof. wągrow. 47 - 23 - 19

40563 (Przemęt)

1806.9/5. † Ołobok RD. Ida Wielewiejska ks. oł. 76 - 58 ks. 16

40564 (Przemęt)

1806.18/5. † Paradyż, O. Wawrzyniec Kiekiernicki prof. parad. 65 - 39 - 34

40565 (Przemęt)

1806.28/5. † Owińska S. Weronika Jaraczewska porfana, 52 - 32

40566 (Przemęt)

1806.23/12. † w prob. Wielżyńs. O. Alberyk Milewski senior - prof. koronow. 68 - 47 - 43

40567 (Przemęt)

1807.19/2. † Wyciążkowo, GD. Małg. z Turnow Swinarska 100 csr. od 1753.

40568 (Przemęt)

1807.30/8. † Wróblewo ID. z Szczanieckich, wd. po Franc. Kwileckim kl. kal. csr. pr.

40569 (Przemęt)

1807.18/9. † Popowo (poch. 24 w Przem.) IGD Balbina z Suchorzewskich wd. po Ign. Szołdrskim l. 57.

40570 (Przemęt)

1807.7/9. † Koronowo O. Gerard Poleski, prof. tamt. mgr. nowic. 66 - 37 - 30.

40571 (Przemęt)

1808.25/1. † Pozn. IRD. Stanisł. Teodor Korwin Zarnowiecki bp. laucensis sufr. i kan. kat. pozn., wik. i ofic. gen. djec. pozn. sede vac., prob. w Pempowie poch. 30 w kośc. tym

40572 (Przemęt)

1809.7/2. † Ołobok S. Maria Wargawska sen. i przeor. tut. 79 - 61

40573 (Przemęt)

1809.22/10. † Ląd O. Donat Grudziecki, prof. tamt. 37 - 19 - 13

40574 (Przemęt)

1809.3/12. † Owińska S. Aleks. Sułkowska 74 - 54

40575 (Przemęt)

1809.17/12. † Wągrow. O. Augustyn Bieza 52 - 22 - 18 (!) prof. tamt.

40576 (Przemęt)

1810.10/2. † Pozn. MD. Julianna Malczewska cfr. prow.

40577 (Przemęt)

1810.19/12. † O. Franciszek Bębnowski kan. infl. prob. w Wolsztynie cfr.

40578 (Przemęt)

1813.29/4. † Owińska S. Scholastyka Jaruchowska prof. tamt. 68 - 47

40579 (Przemęt)

1813.6/5. † Ołobok S. Aleksandra Gorzeńska sen. i przeor. prof. oł., 71 - 54

40580 (Przemęt)

1816.21/3. † Szymborze PMD. Hel. Zbijewska stolnikowa wschowska

40581 (Przemęt)

1817.8/10. † Ołobok S. Aldegunda Wężykowa 63 - 37

40582 (Przemęt)

1818.16/4. † Obra IRD. Władysł. Żorawski przeor i prof. obr., i op. bledzewski 56 - 30 - 29

40583 (Przemęt)

1818.25/2. † MD. Karolina Morzycka csr. pr.

40584 (Przemęt)

1818.7/9. † Bledzew Celestyn Kiedrzyński prof. i sen. bl. 84 - 62 - 59

40585 (Przemęt)

1819.8/7. † Mogila O. Bened. Wierzbiński prof. parad. przeor mogil. 63 - 43 - 41

40586 (Droszew)

1819.29/9. † Wągrow. O. Rajmund Boiński prof. tamt. 68 - 43 - 38

40587 (Droszew)

1608.1/6. (W. Gałązki) Katarzyna c. N. Jana Panka (Gałęskiego) i N. Zofii -- Jurga texta i N. Dorota Gałęska w wsi M. Gał.

40588 (Droszew)

1608.11/6. (Kotowiecko) Małgorzata, c. N. Stanisława Gąsiorowskiego i Doroty -- Marcin Dupka i N. Agn. Kothowiecka

40589 (Droszew)

1608.3/11. Marcin (Mn. Gałązki) s. N. Jana Gałęskiego Lubika i Jadwigi Czachorskiej Loskowny -- N. Mikołaj G. i N. Anna, N. O. Mikołaj Osiński S.J.

40590 (Droszew)

1609.6/1. (Mn. Pawłówko) Dorota, c. N. Mac. Pawłowskiego i N. Ewy -- N. Stan. Godziatkowski i N. Dorota Kotowiecka

40591 (Droszew)

1609 Niedz. Palm. (Kurowo) Wojciech, s. N. Jana Kurowskiego Tomczyka i Anny -- N. Mac. Gałęski Panek z M. Gałązek i N. Dorota Pabjanowska z Kurowa

40592 (Droszew)

1609.26/5. (W. Gałązki) Jan, s. N. Gabriela Gałęskiego i N. -- N. Franc. Mroczkowski z Pogrzybowa i N. Anna Radłowska z Radłowa

40593 (Droszew)

1609.6/6. (W. Pawłowo) Stanisław s. N. Jana Pawłowskiego i N. Kat. -- N. Mik. Spniczski (?) i N. Dorota Droszewska z Droszewa

40594 (Droszew)

1609.29/11. Ewa, c. D. Aleks. i Jadwigi Gałęskich -- Stanisław Tokarski i Agn. Poklękowska

40595 (Droszew)

1609.16/12. Mikołaj, s. Adama i Barbary Kotowieckich -- Jan Gutowski i Anastazja Ghotowska (!)

40596 (Droszew)

1610.20/1. Sebastian, s. D. Mac. i Anny Gałęskich -- Jan Guthowski i Zofia panna Ziemeczka

40597 (Droszew)

1610.24/1. Dorota, c. Stanisł. Gałęskiego i Anny -- Jadwiga G. i Magdalena Czachorska

40598 (Droszew)

1610.31/1. Maciej, s. N. Stanisł. Klichowskiego i Anny -- N. Jan Pągowski (?) i Barb. Droszewska

40599 (Droszew)

1610.2/3. Wojciech, s. D. Mac. Klekowskiego (?) i Doroty -- Jakub ... i Dorota Gałęska

40600 (Droszew)

1610 Niedz. 4-a po W. Nocy, Stanisł. s. N. Jakuba Cziesielskiego i Doroty, z W. Gałązek -- N. Jan Kotowiecki i N. Barb. Kot.

40601 (Droszew)

1610.2/6. bliźnięta z Kurowa, N. Kotharskiego i N. żony. chłopcu imię Stefan -- N. Stan. Klichowski i N. Jadwiga Mankowska drugiego imię Stanisław -- N. Wojc. Droszewski ze wsi Dr. i N. Kat. Głuchowska z Głuchowa

40602 (Droszew)

1610.6/7. Małgorzata, c. N. Mik. Gałęskiego i N. Kat. G. (z M. Gałązek) -- N. Dorota Droszewska i N. Jaron Rzepecki

40603 (Droszew)

1610.15/9. (W. Gałązki) Małg., c. N. Macieja Rzany (Gałęskiego) i N. Kat. -- N. Regina Pabiankowa

40604 (Droszew)

1610.24/9. (Kotowiecko) Jadwiga, c. N. Jana Szaydor (?) (Kotowieckiego ?) i N. Heleny -- N. Maciej Gałęski Panek i N. Kat. Przyranska

40605 (Droszew)

1610.6/12. (W. Gałązki) Mikołaj s. N. Gabriela Gałęskiego i N. żony -- N. Adam Kothowiecki i N. Jadwiga Mankowska

40606 (Droszew)

1611. dzień Sw. Tom. Apła, (Głuchowo) Andrzej, s. N. Jana Kurczewskiego i Agnieszka -- N. Wojc. Kurczewski i N. Zofia Czachórska

40607 (Droszew)

1611.30/7. (Czachóry) Piotr, s. N. Jana Zabińskiego i Ewy -- Krzysztof z Droszewa i N. Magdal. Barankowa z Czachór

40608 (Droszew)

1612 (W. Pawłowo) Maciej, s. N. Marcina Rzekieckiego i Anny -- N. Maciej Rz. z Droszewa

40609 (Droszew)

1612.19/3. (W. Gałązki) Małgorzata, c. N. Jakuba Pabjanczyka (Gałęskiego) i Anny -- N. Regina G. siostra jego z W. Gał.

40610 (Droszew)

1612.15/4. (M. Gałązki) Wojciech, s. N. Macieja Panka (Gałęskiego) i Anny -- N. Piotr G. i Magdal. Kromolicka

40611 (Droszew)

1612.15/4. (M. Gałązki) Wojc., s. N. Mac. Komaskiego i Zofii -- ch. nieszl.

40612 (Droszew)

1612.5/7. (W. Pawłowo) Marianna, c. N. Jana Pawłowskiego i Kat. -- N. Mac. Karski i N. Anna Sliwnicka

40613 (Droszew)

1612.4/12. (Droszewo) Anna, c. N. Jana Miedzianowskiego i Kat. -- N. Jan Pawłowski i N. Hel. Stęgowska, oboje z W. Pawłowa.

40614 (Droszew)

1613.9/2. (M. Pawłówko) Jadwiga, c. N. Wojciecha Pawłowskiego i Doroty -- N. Jakub Głoskowski ze swą córką Bogumiłą.

40615 (Droszew)

1613.26/9. (M. Pawłówko) Jan, s. N. Pawła Krzemieniewskiego i N. Zofii K. -- N. Wawrzyniec Grzymisławski ze wsi Czechel i N. Dorota Pawłowska Kosmalina z Pawłowka

40616 (Droszew)

1614.23/8. (Czachóry) Kat., c. N. Jana Piek (Czachórskiego ?) i Anny -- N. Magdal. Kubiska z Czachór

40617 (Droszew)

1614.19/10. (Mn. Gałązki) Helena, c. N. Stanisława Piotruszka (Gałęskiego ?) i Heleny -- N. Błażej Pikarski i N. Helena Mielagowa Gałęska z tychże G-k

40618 (Droszew)

1615.20/1. (M. Pawłówko) Zofia, c. N. Wojc. Pawłowskiego i N. Doroty -- N. Adam Lubiński i N. Zofia Krzemieniewska z Pawłówka

40619 (Droszew)

1615 Niedz. Oculi. (W. Gałązki) Piotr s. N. Wojciecha Wolińskiego i Anny -- N. Jakub Guthowski i N. Zbierska

40620 (Droszew)

1615.7/4. (Czachóry) Jerzy, s. N. Stanisł. Pilczyka (!) (Czachórskiego ?) i Zofii --

40621 (Droszew)

1615. Niedz. 4-a po W. Nocy (Głuchowo) Stanisław, s. N. Jakuba Głuchowskiego i Kat. -- N. Jan Gajewski i N. Sławińska

40622 (Droszew)

1615.16/7. (Kotowiecko) Adrian s. N. Mik. Zbierskiego i Heleny -- N. Wojc. (?) Zakowski i N. Kat. Zb.

40623 (Droszew)

1615.19/8. (Kotowiecko) Marjanna c. N. Jak. Gałęskiego -- N. Agn. Poklikowski

40624 (Droszew)

1616.9/2. (Mn. Gałązki) Maciej s. N. Adama Komaskiego i Anny -- N. Jan Lubiczek i N. Kotowiecka

40625 (Droszew)

1616.13/8. (Mn. Gałązki) Piotr s. N. Jana Podkockiego i Zofii -- N. Agn., ż. N. Piotra Panka (Gałęskiego ?)

40626 (Droszew)

1616.16/10. (Głuchowo) Andrzej s. N. Krzysztofa Brzechwy i N. Heleny Slaboszewskiej -- N. Jan Pawlowski z Droszewa i N. Anna Czachórska Losczyna

40627 (Droszew)

1617.20(25 ?)/1. (Kotowiecko) Walentyn, s. N. Aleksandra i Jadwigi (Kotowieckich ?) -- N. Mac. Poklękowski i N. Dorota, matka jego

40628 (Droszew)

1617.31/1. (Mn. Pawłówko) Ludwik, s. N. Andrzeja Sliwnickiego -- N. Jan Słaboszewski i N. Helena Stęgowska, oboje z Droszewa

40629 (Droszew)

1617.3/9. (Kotowiecko) Barbara, c. N. Macieja Swiniarskiego i Anny -- N. Mikołaj Gałąski ze wsi Mn. Gałąski i N. Agn. Poklękowska

40630 (Droszew)

1617.10/9. (Mn. Pawłówko) Jan, s. N. Wojc. Pawłowskiego i Doroty -- N. Andrzej Goliński i N. Kat. Pawłowska de Gorzyce

40631 (Droszew)

1617.18/9. (Czachóry) Mateusz s. N. Stan. Pilszyka (Czachórskiego ?) i Zofii

40632 (Droszew)

1617.30/9. (W. Gałązki) Anna, c. N. Adama i Barbary (Gałęskich ?) - N. Jan Słaboszewski i N. Helena Kuczkowska

40633 (Droszew)

1617.(30/9. ?) (Czachóry) Łukasz, s. N. Czienski (?) i Jadwiga

40634 (Droszew)

1618.12/2. (W. Gałązki) Walenty, s. N. Melchiora Rosnowskiego i N. Heleny Rokosewskiej

40635 (Droszew)

1618.23/4. (Mn. Gałązki) Kat., c. N. Macieja Panik (Gałęskiego ?) i Anny -- N. Mik. G. i Zofia Piotrowa z Droszewa

40636 (Droszew)

1618.12/8. (Czachóry) Jakub s. N. Stanisł. Godziałkowskiego i Bogumiły -- N. Jakub Olbiński

40637 (Droszew)

1618.21/9. (Mn. Gałązki) (bez im.) dziecko N. Jana Lubika (Gałęskiego ?) i Jadwigi

40638 (Droszew)

1619.20/1. (Czachóry) Sebastian s. N. Mac. Mikula (Czachórskiego ?) i Zofii -- N. Wiktoria Głoskowska

40639 (Droszew)

1619.5/2. (Mn. Gałązki) Agn., c. N. Stanisł. Kornyk (??) (Gałęskiego ?) i Anny -- N. Wiktoria Głoskowska

40640 (Droszew)

1619.7/2. (Kotowiecko) Jan, s. N. Jakuba Panka (Gałęskiego ?) -- N. Wojc. Desczyński i N. Anna Smiechowska

40641 (Droszew)

1619.27/3. (Czachóry) Anna, c. N. Jana Mosczińskiego i Doroty Bodzewskiej -- N. And. M. łowczy i N. Wiktoria Głoskowska

40642 (Droszew)

1619.27/3. (W. Gałąski) Anna c. N. Wojc. Piotruszki (Gałęskiego ?) i N. Doroty Kowalewskiej -- N. Wawrzyniec K. i N. Anna Kawalska z Pawłowa

40643 (Droszew)

1619.14/4. (Mn. Gałązki) Stanisław, s. N. Adama i Ewy Gałęskich -- N. Mik. G.

40644 (Droszew)

1619.14/4. (W. Gałąski) Wojc. s. N. Jakuba Pabianka (Gałęskiego ?) i Anny -- N. Urszula Adrjonowa ze wsi Gałązki W.

40645 (Droszew)

1619.14/4. (Kurowo) Zofia, c. N. Wojc. Kotarpskiego -- G. Lucja Słaboszewska i N. Jakub Chwalenski

40646 (Droszew)

1619.18/6. (M. Gałązki) Jan, s. N. wdowy Małg. Podkockiej -- N. Mik. Gałęski i nieszl.

40647 (Droszew)

1619.30/7. (Kotowiecko) Jan, s. N. Mac. Swiniarskiego i N. Anny -- N. Mik. Galeski i N. Małg. Poklekowska z Kotowiecka

40648 (Droszew)

1620.9/2. (Kurowo) Marianna, c. N. Jerzego Brzechwy i N. Heleny -- N. Ewa Kurowska

40649 (Droszew)

1620.23/2. (Czachóry) Zofia, c. N. Adama i Bogumiły Czachórskich -- N. Marcin Mikora i N. Katarzyna Gniazdowska, oboje z Gniazdowa

40650 (Droszew)

1620.16/4. (W. Gałązki) Stanisław s. N. Melchiora Rosnowskiego i N. Heleny -- N. Adam Kotowiecki i N. Dorota K. oboje z Gałązek

40651 (Droszew)

1629.29/7. cerem. Elżbieta, (ze wsi Pawłowo), c. G. Stanisł. Siewierskiego i Zofii -- G. Jan Droszewski i G. Ludmiła Blińska

40652 (Droszew)

1620.24/5. (Mn. Pawłówko) Anna, c. N. Wojciecha i Doroty Pawłowskich -- N. Piotr Kostrzewski ze wsi Kostrzewice i N. Jadw. Gałęska z Czachór

40653 (Droszew)

1620.8/6. (Gałązki W.) Zofia, c. N. Adama Kotowieckiego i N. Barbary Turskiej -- N. Maciej Gałęski Pawlik z Mn. Gał. i Anna Godziątkowska z Droszewa

40653a (Droszew)

1620.16/8. (W. Gałązki) Stanisław s. N. Melchiora Rosnowskiego i N. Heleny -- N. Adam Kotowiecki i N. Dorota K. oboje z Gałązek W.

40654 (Droszew)

1620.16/8. (W. Gałązki) Jan, s. N. Tomasza Patrzyk'a (Gałęskiego ?) i Agnieszki -- N. Paweł G. z Gałązek i N. Anna Kowalska z Mn. Pawłowa

40655 (Droszew)

1620.13/9. (Mn. Gałązki) Chryzostom, s. N. Marcina Podkockiego i Mari.

40656 (Droszew)

1620.21/12. (W. Gałązki) Tomasz s. N. Macieja (Gałęskiego ?) -- N. Jan Bogucki z ż. Ewą

40657 (Droszew)

1621.22/2. (Miedzianowo) Maciej, s. N. Jana Ciesielskiego i Heleny -- N. Mac. Gałęski Panek i N. Kat. Bogucka

40658 (Droszew)

1621.17/3. (Czachóry) Marianna, c. N. Sebastjana Korzeniowskiego i Zofii -- N. Sebastian Jaskulski i N. Małg. Gajewska oboje ze wsi Pekart

40659 (Droszew)

1621.10/7. (M. Gałązki) Maciej, s. NN. Jana i Jadwigi Gałęskich -- N. Mari. Podkocka

40660 (Droszew)

1622.6/2. (Pawłówko) Agnieszka c. N. Wojc. Pawłowskiego i Doroty P. -- N. Mikołaj Gałęski i N. Bogumiła Ciubińska z Czachór

40661 (Droszew)

1622.20/2. (M. Gałązki) Marianna, c. N. Jana Chwalęckiego i Małg. Kxiążyńskiej -- N. Zofia Bogucka

40662 (Droszew)

1622.19/3. (Droszewo) Stanisław s. G. Jana Boguckiego i Kat. -- N. Mac. Gałęski Panek i N. Wiktoria Głoskowska

40663 (Droszew)

1622.8/6. Sebastian, s. N. Sebast. Mieniszewskiego i Elżbiety -- N. Jan Bogucki i Helena Poklękowska

40664 (Droszew)

1622.14/7. (Czachóry) Marianna, c. N. Jana Gotslawskiego i Doroty

40665 (Droszew)

1622.16/12. (M. Gałąski) Zofia c. N. Adama Gałęskiego Corneflik i Anny -- Zofia c. Macieja G-go

40666 (Droszew)

1623.2/1. Jan, s. N. Piotra Goreczkiego i Doroty -- Tom. Czachorski Loska i Agnieszka Cz. Grzegorzówna

40667 (Droszew)

1623.24/1. (W. Gałązki) Sebastian, s. N. Adama Kotowieckiego i Doroty -- N. Melch. Rosnowski i Dorota, ż. Wojciecha K.

40668 (Droszew)

1623.26/1. (Głuchoń) Stefan, s. N. Mik. Orłowskiego i Jadwigi -- Jan Dobrzycki z Kwiatkowa i Helena, ż. Mik. Sośnickiego z Gutow.

40669 (Droszew)

1623.7/2. Sebastjan, s. N. Piotra Ciesielskiego i Anny -- Adam Kotowiecki i Małg., ż. Marcina Podchodczkiego z M. Gałązek

40670 (Droszew)

1623.8/2. (Czachóry) Marianna c. N. Jana Mosczyńskiego i Doroty -- Tomasz Czachorski Losczyk i Kat. ż. Jana Podchoczkiego z Czachór

40671 (Droszew)

1623.14/2. (W. Gałązki) Kat. c. N. Jana Ciesielskiego i Elżbiety -- Piotr C. i Zofia, c. Jana Boguckiego z Droszewa.

40672 (Droszew)

1623.26/2. Maciej, s. N. Walentyna Gajeczkiego i Doroty (z Czachór) -- biedni chrz.

40673 (Droszew)

1623.15/5. Andrzej, s. N. Jana Kotowieckiego i Anny -- Jan Gorecki, socer małżonków i Barbara, ż. Adama K-go z W. Gałązek

40674 (Droszew)

1623.18/6. bliźn. Piotr i Andrzej, ss. N. Melchiora Rosnowskiego i Anny Gałęskiej (z W. Gałązek) -- N. Zygm. Goliński i Barb. ż. Adama Kotowieckiego Wojciech Kot. i Elżbieta, córka jego z W. Gałązek

40675 (Droszew)

1623.9/8. Marianna, c. N. Adama Gałęskiego Trędal i Ewy -- kmieć i N. Anna c. Mik. G.

40676 (Droszew)

1623.16/9. Jan, s. Jakuba Gałęskiego Pabjanka i Anny NN. (z Kotowiecka) -- rektor szkoły i Elżb., c. Jana Desczińskiego z Kot.

40677 (Droszew)

1623.11/11. Marcin, s. N. Sebast. Korzeniewskiego i Zofji (z Czachór) -- ch. biedni

40678 (Droszew)

1623.11/11. Marcin, s. N. Wojc. Pawłowskiego Kosmala i Anny -- N. Jakub Głuskowski de Głuski i Zofja Czachórska, ż. Adama Cz.

40679 (Droszew)

1623.9/11. (M. Gałązki) Baltazar s. N. Mac. Gałęskiego Panka i Anny -- Mikołaj G. i Kat. ż. Jana Boguckiego z Droszewa

40680 (Droszew)

1624.25/1. (W. Gałązki) Paweł, s. N. Tomasza Gałęskiego Patrzik i Agnieszki -- ch. nieszl.

40681 (Droszew)

1624.28/4. (M. Gałązki) Anna, c. N. Adama Gałęskiego Kornefel i Anny -- Adam Rzekiecki i Ewa ż. Stan. rektora szkoły

40682 (Droszew)

1624.30/6. (W. Gałązki) Piotr, s. N. Mac. Gałęskiego Rzzany i Katarzyny -- Swiętosław Jedlecki i Ewa, ż. Stan. rekt.

40683 (Droszew)

1624.29/9. (Pawłowo) Zofia, c. N. Zygm. Golińskiego i Anny -- Jerzy Kolatkowski i Kat. ż. Dziesława Golińskiego

40684 (Droszew)

1624.20/10. (W. Gałązki) Bonawentura, s. N. Adama Kotowieckiego i Doroty -- Piotr Rakowski z Czachór i Elżbieta Mienissewska z Droszewa

40685 (Droszew)

1624.17/11. (W. Gałązki) Anna, c. N. Piotra Czieszielskiego i Anny -- Piotr Wilczkowski ze wsi Jedlec i Elżb., c. Wojc. Kotowieckiego z Gałązek

40686 (Droszew)

1625.9/3. (M. Gałązki) Wojciech, s. N. Jana Gałęskiego Lubik i Jadwigi -- N. Wilczkowski z Kotowiecka i Anna, ż. Jakuba Gutowskiego

40687 (Droszew)

1625.26/3. (Czachory) Wojc., s. N. Stan. Łochyńskiego i Elżbiety -- Wojc. Czachórski z Gniazdowa i Anna, c. Piotra Rakowskiego

40688 (Droszew)

1625.6/4. (Kotowiecko) Zofia, c. N. Aleks. i Jadwigi Gałęskich -- Wacł. Stawski i Barbara Wilczkowska

40689 (Droszew)

1625.27/4. Zofia, c. N. Jana Kotowieckiego Lakosz (?) i Anny -- Adam K. i Zofia, i Wojc. K., z W. Gałązek

40690 (Droszew)

1625.13/5. Zofia, c. N. Piotra Mankowskiego i Anny (z Kotowiecka) -- Jan Wilczkowski i Barbara W. siostra jego z Kot.

40691 (Droszew)

1625.10/8. (Kotowiecko) Anna, c. N. Adama Poklękowskiego i Anny -- Stan. rektor szk. i Jadwiga Kotowiecka, siostra Jana K-go Latosz (Lakosz ?)

40692 (Droszew)

1625.15/8. Stanisław, s. N. Bartł. i Ewy Stawskich -- Wacław St. ojciec ojca i ELżb. Kotowiecka c. Wojc. K-go (Wszyscy z W. Gałązek)

40693 (Droszew)

1625.21/12. Andrzej, s. N. Adama Gałęskiego Korneflik i Anny -- Wawrzyniec Kowalewski i Anna Liknatowska, oboje z Droszewa.

40694 (Droszew)

1626.6/1. (Droszewo) Stefan, s. N. Mik. Wolińskiego i Elżbiety -- Melch. Rosnowski z W. Gałązek i Anna, c. Swiętosł. Jedleckiego z Boczkowa

40695 (Droszew)

1626.7/1. (Kotowiecko) Agnieszka, c. N. Jana Zdzeńskiego i Agn. -- Stan. rektor szk. i Zofia Oleyniczka z Kot.

40696 (Droszew)

1626.25/1. Sebastian, s. N. Piotra Faleczkiego i Małgorzaty -- Maciej F. i (wszyscy z Czachor)

40697 (Droszew)

1626.10/2. (Kotowiecko) Anna, c. N. Piotra Kostrzewskiego i Marianny -- Andrzej Poklękowski ze wsi Zakowice i Agnieszka Wilczkowska panna z Kotow.

40698 (Droszew)

1626.22/3. (W. Gałązki) Wojciech, s. N. Piotra Czieszielskiego i Anny -- Jan Ciesielski i Dorota, c. Adama Kotowieckiego

40699 (Droszew)

1626.19/7. (Czachóry) Anna, c. N. Jana Swiderskiego i Kat. -- Rafał Pirzchalski z Gniazdowa i nieszl.

40700 (Droszew)

1626.1/8. (Droszew) Piotr, s. N. Jana Cziessielskiego i Heleny -- Paweł Rospierski z Kotowiecka "Zyocz" Jana Wilczkowskiego, i nieszl.

40701 (Droszew)

1626.18/8. Anna, c. N. Jana Kotowieckiego Latosz i Anny -- Marcin Wtorkowski i Dorota Rostożanka krewna matki tegoż ojca

40702 (Droszew)

1626.21/9. Anna, c. N. Jakuba Pabianka Gałęskiego i Kat. -- Jakub (?) Kotowiecki i Anna Wilczkowska, c. Jana W. z Kotowiecka

40703 (Droszew)

1626.13/10. (Kotowiecko) Marcjanna, c. N. Jana Solowskiego i Marianny -- Piotr Mankowski i Anna Wilczkowska, c. Jana W., oboje z Kotowiecka

40704 (Droszew)

1626.18/10. (Czachóry) Lukasz, s. N. Mac. Przybisławskiego i Bogumiły -- Piotr Grzegorzewic i Małg., c. Jana Loska, oboje Nob. z Czachór

40705 (Droszew)

1626.24/11. (Pawłówko) Andrzej, s. N. Wojc. Pawłowskiego Kosmala i Doroty -- Andrzej Paczanowski socer jego i Ewa Stanisława rekt. szk. żona

40706 (Droszew)

1626.29/11. (Kurowo) Andrzej, s. N. Piotra Domaradzkiego i Kat., wtedy dzierżawców -- N. Domaraczki i siostra Katarzyna D., wtedy sługa w Droszewie u Zychlińskiej

40707 (Droszew)

1627.7/2. (Pawłowo) Agnieszka, c. N. Zygmunta Golińskiego i Małg. -- N. Stanisł. Gutowski miles i Anna Zychlińska

40708 (Droszew)

1627.16/5. (W. Gałązki) Dorota, c. Tomasza Patrzik Galęskiego i Zofii -- chrz. nieszl., rodzice bez cech szl. !

40709 (Droszew)

1627.10/7. (W. Gałązki) Małgorzata, c. N. Piotra Ciessielskiego i Anny -- Jakub Guthowski i Urszula, ż. Adriana, szewca,

40710 (Droszew)

1627.7/8. Marianna, c. N. Jana Tarzeckiego i Zofii -- Chrystian Poradowski i Dorota Kaczkowska

40711 (Droszew)

1627.20/9. (Pawłowo) Konstancja, c. N. Stanisł. i Zofji Siewierskich -- N. Wawrzyniec Kowalewski i Kat., ż. Piotra Naprussewskiego z Sobótki.

40712 (Droszew)

1628.5/9. (Kurowo) Dominik, s. N. Piotra Domaraczkiego i Katarzyny -- G. Piotr Sliwniczki i NV. Zofia Jaraczewska

40713 (Droszew)

1629.18/6. Marianna, c. N. Adama Poklękowskiego i Jadwigi -- Mik. Szetlewski i Małg. P. z Kotowiecka

40714 (Droszew)

1630.27/1. (Miedzianowo) Stefan, s. N. Jana Droszewskiego i Anny -- N. Stefan Domiechowski i N. Kat. Bnińska.

40715 (Droszew)

1630.21/6. (M. Gałąski) Anna, c. N. Andrzeja i Jadwigi Gałęskich -- And. G. Kornifil i Kat. obsetrix

40716 (Droszew)

1631.19/1. (W. Pawłowo) Marianna,c. N. Stanisława i Zofii Siewierskich -- N. Kasper Droszewski i V. Elżb. Szyszkowska

40717 (Droszew)

1631.2/2. (Czachóry) Maciej, s. N. Wawrzyńca Stawskiego i Anny -- N. Mac. Czachórski i Dorota Moszczyńska, też z Czachor

40718 (Droszew)

1631.17/4. (M. Pawłówko) Stanisław s. N. Wojc. Pawłowskiego i Doroty -- N. Piotr Czachórski z Kotowiecka i V. Helena P. z Pawłówka

40719 (Droszew)

1631.21/5. (M. Pawłówko) Jan, s. N. Stan. Pawłowskiego i Kat. -- chrz. nieszl.

40720 (Droszew)

1631.26/6. Zofia, c. N. Piotra Kromolickiego (z W. Gałązek) i Kat. -- V. Anna Gałęska z M. Gał.

40721 (Droszew)

1631.3/8. (Kotowiecko) Stanisław s. N. Jana Wilczkowskiego i Doroty -- N. Piotr Czachórski i N. Barbara Kotarbska de Kotarby.

40722 (Droszew)

1631.10/8. (Czachóry) Adam, s. N. Stanisł. Gajewskiego z Czachór i Anny -- N. Wojc. Chodakowski z Czachór i N.V. Mari. Czachórska

40723 (Droszew)

1631.25/8. Chryzostom, s. N. Tomasza Gostkowskiego (z Czachór) i Zofji -- chrz. nieszl.

40724 (Droszew)

1631.5/10. (W. Gałązki) Franciszek, s. N. Tom. Gałęskiego i Agn. -- chrz. nieszl.

40725 (Droszew)

1631.4/11. (W. Gałązki) Dorota, c. N. Bartł. Stawskiego i Ewy -- N. Jan Skotnicki i N.V. Anna Słomkowska

40726 (Droszew)

1631.27/11. (Droszew) Kat., c. N. Marcjana Boguckiego i Zofji -- N. Kasper Droszewski i N. Barbara Biskupska V.

40727 (Droszew)

1632.12/1. (Czachóry) Dorota, c. N. Piotra Czachórskiego i Zofii -- N. Adam Cz. i N. Dorota a Pawłowska

40728 (Droszew)

1632.26/3. (W. Gałązki) Stefan, s. N. Krzysztofa Irzikowskiego i Ewy -- N. Wojciech Przybisławski z W. Gał. i N. Kat. Grzymisławska z Ciechla

40729 (Droszew)

1632.2/5. (Miedzianowo) Dorota c. G.D. Jana Droszewskiego i G. Anny -- N. Kasper Dr. i G. Barbara Lipska V. z Borucina

40730 (Droszew)

1632.11/5. (Droszewo) Anna, c. N. Macieja Mierzewskiego i Zofii -- N. Stanisław Karski i N. Marianna Rolanka

40731 (Droszew)

1632.16/9. Jan, s. N. Macieja Czachórskiego i N. Anny (z M. Gałązek) -- N. Piotr Czachórski i N. Katarzyna Kotowiecka

40732 (Droszew)

1632.5/12. Andrzej, s. N. Jana Pękaweckiego i Anny (z Gałązek W.) -- N. Wojc. Pawłowski i N. Anna Droszewska

40733 (Droszew)

1632.27/12. Anna, c. N. Stan. Pawłowskiego i Kat. (z M. Pawłówka) -- N. And. P. i N. Barb. Gutowska z Gutowa

40734 (Droszew)

1633.29/5. Anna, c. N. Kaspra Droszewskigo i Doroty, - N. Jan Dr. z Miedzianowa i N. Anna Pękawecka z W. Gałązek

40735 (Droszew)

1633.27/7. Marianna, c. N. Andrzeja i Jadwigi Gałęskich z M. Gałązek -- N. Kasper Droszewski i N. Zofia Godziątkowska

40736 (Droszew)

1633.25/10. Kat., c. N. Jakuba Miniszewskiego i Mari. (z M. Gałązek) -- N. Jan Ciesielski i N. Marianna Podkocka

40737 (Droszew)

1633.9/11. Andrzej, s. N. Jana Droszewskiego i Anny (z Miedzianowa) -- N. Mac. Mierzewski i N. Anna Głoskowska

40738 (Droszew)

1633.22/11. Jan, s. N. Bartłomieja Stawskiego i Ewy (z W. Gałązek) -- N. Jan Skotnicki z Czechla i Krawcówna

40739 (Droszew)

1633.11/12. Tomasz, s. N. Macieja Czachórskiego de Czachór i Anny -- N. Jan Gałęski z Mn. Gałązek i N. Anna Rakowska

40740 (Droszew)

1634.9/5. Marianna, c. N. Wojciecha Mierzewskiego z Mn. Gałązek i Reginy -- N. Mac. M. z Droszewa i N. Kat. Mroczkowska z Gutowo

40741 (Droszew)

1634.21/5. Kat., c. N. Macieja (popraw. z "Jana") Pękaweckiego i Anny (z W. Gałązek) -- N. Kasper Droszewski i N. Anna Grzembska z Pawłowa W.

40742 (Droszew)

1634.26/10. Mikołaj, s. N. Mikołaja Gałęskiego i Doroty (z M. Gałązek) -- N. Jan Lubik i N. Kat. G-a

40743 (Droszew)

1634.12/11. Andrzej, s. N. Macieja Mierzewskiego i Zofii -- N. Jan Droszewski i N. Anna Twardowska

40744 (Droszew)

1635.13/3. Jan, s. N. Jakuba Przybisławskiego z Czachór i Anny -- N. Piotr Gorecki i Zofia Rakowska N.

40745 (Droszew)

1635.30/9. Jadwiga, c. N. Kaspra i Doroty Droszewskich (z Droszewa) -- N. Stanisław Gutowski i N. Barbara Kaczkowska

40746 (Droszew)

1635.30/9. Urszula, c. N. Jana i Anny Droszewskich (z Miedzianowa) -- G. Wład. Leszczyński z Gołuchowa i N. Kat. Cielecka

40747 (Droszew)

1636.2/10. Marcin, s. N. Jana Skotnickiego i Anny z W. Gałązek -- N. Marcin Grzymisławski ze wsi Ciechel i N. Anna Głuchowska V.

40748 (Droszew)

1637.11/1. Bonawentura, s. N. Jana Droszewskiego i Anny (z Miedzianowa) -- GD. Bonaw. Gębicki i GD. Agnieszka Sułtrska

40749 (Droszew)

1637.21/1. Sebastian, s. N. Bartłom. Stawskiego i Ewy -- N. Mac. Gałęski Rzany i Anna Adrianówna

40750 (Droszew)

1637.17/2. Andzrej, s. N. Jakuba Miniszewskiego i Marianny (z M. Gałązek) -- Jan Gałęski Lubik i V. Anna Zielonacka

40751 (Droszew)

1637.20/2. Piotr, s. N. Wawrzyńca Stawskiego i Anny (z Czachór) -- N. Tom. Gostkowski i Anna Gajewska, oboje z Czachór

40752 (Droszew)

1637.8/3. Kaz., s. N. Stan. Pawłowskiego i Kat. -- N. Piotr Gostkowski i N.V. Helena P.

40753 (Droszew)

1637.5/8. Wawrzyniec, s. N. Macieja Czachórskiego i Anny (z Mn. Gałązek) -- N. Mac. Gałęski z Mn. Gał. i NV. Anna Czachórska z Czachór

40754 (Droszew)

1637.10/8. Wawrzyniec, s. N. Stanisł. Gałęskiego Panek z W. Gałązek i Marianny -- Wawrzyniec Młodawski i Urszula Kaczmarska z Droszewa

40755 (Droszew)

1637.7/9. Ewa, c. GD. Sebastiana Grzembskiego i Anny, (z W. Pawłowa) -- chrz. nieszl.

40756 (Droszew)

1637.22/11. (bez cech szl.) N. c. Mik. Gałęskiego i Doroty (z Mn. Gał.) -- nieszl. i N. Marianna Naczesławska

40757 (Droszew)

1638.3/3. Kazimierz, s. N. Tomasza Kotarskiego i Ewy (z Kotowiecka) -- N. Jan Kaczkowski i N. Elżb. Szyszkowska.

40758 (Droszew)

1638.21/3. Katarzyna,c. N. Piotra Prusinskiego i N. Marianny (z Czachór) -- N. Jan Droszewski z Miedzianowa i NV. Anna Dr.

40759 (Droszew)

1638.4/7. Jan, s. N. Tomasza Gostkowskiego i Zofii ze wsi Czachóry -- N. Sebastian Czekanowski i N.V. Jadwiga Gostkowska

40760 (Droszew)

1638.21/8. Wawrzyniec, s. N. Jana Rakowskiego i Doroty -- (z W. Gałązek) -- N. Adam Kotowiecki i Anna Młodawska

40761 (Droszew)

1638.12/9. Maciej, s. N. Jana Rosowskiego (z Czachór) i Anny -- N. Adam Kotowiecki i V. Anna Czachórska

40762 (Droszew)

1638.5/11. Elżbieta, c. N. Jana Skotnickiego i Anny (z W. Gałązek) -- N. Jan Zieliński i N. Anna Pacynowska z Mn. Pawłówka

40763 (Droszew)

1638.22/12. Jadwiga, c. N. Andrzeja Gałęskiego i N. Jadwigi (z Mn. Gałązek) -- chrz. nieszl.

40764 (Droszew)

1639.9/1. Jan, s. N. Wojc. Gałęskiego i Jadwigi (z W. Gałązek) -- N. Andrzej G. i N. Elżb. G.

40765 (Droszew)

1639.3/2. Władysław, s. N. Macieja Mantyckiego i Doroty (z W. Gałązek) -- N. Samuel Chwalęcki i N. Anna Skotnicka

40766 (Droszew)

1639.20/2. Kaz., s. N. Mikołaja Kotowieckiego i Zofji (z W. Gałązek) -- N. Maciej Mantycki i NV. Anna Szłomkowska oboje z W. Gał.

40767 (Droszew)

1639.27/2. Jadwiga, c. N. Jana Droszewskiego i Anny (z Miedzianowa) -- G. Jan Kiełczewski i NV. Anna Droszewska

40768 (Droszew)

1639.1/8. Marianna, c. N. Jakuba Przybisławskiego i Doroty (z W. Gałązek) -- N. Wojc. P. i Marianna Słomkowska

40769 (Droszew)

1639.29/8. Jan, s. N. Jana Miniszewskiego i Mari. (z Mn. Gałązek) i NV. Jadwiga Gał. ob. z Mn. Gał.

40770 (Droszew)

1639.13/10. Jadwiga, c. GD. Stefana Doruchowskiego ze wsi Kurowo i G. Kat. -- N. Piotr Skarszewski z Gniazdowa i N. Katarzyna Ciemieńska

40771 (Droszew)

1639.20/12. Barbara, c. N. Wojciecha Przybisławskiego i Mari. (z W. Gałązek) -- N. Stef. P. i N. Zofia P.

40772 (Droszew)

1640.3/1. Franciszka sive Konstancja (chrz. we wsi Kucharki), c. GD. Sebast. Grzembskiego ze wsi Pawłowo i Anny -- GD. Adam Skudlski i V. Franciszka Głębocka, zakonnica kalis.

40773 (Droszew)

1640.4/3. Kazimierz, s. N. Macieja Gałęskiego sive Kaliszkowskiego i Jadwigi -- (z W. Gałązek) -- N. Adam Kotowiecki i Urszula Adrianka

40774 (Droszew)

1640.16/3. Kazimierz, s. N. Macieja Pękaweckiego (z Czachór) i Anny -- N. Jan Pabjanowska z Głuchowa i N. Zofia Czachórska

40775 (Droszew)

1640.23/4. Stanisław, s. N. Jana Pabijanowskiego (z Głuchowa) i Teofili -- G. Piotr Jaraczewski i G. Anna Droszewska

40776 (Droszew)

1640.24/6. Piotr, s. N. Macieja Czachórskiego i Anny -- N. Jan Gałęski i N. Zofia Poklękowska

40777 (Droszew)

1640.25/8. Anna, c. N. Macieja Mantyckiego i Doroty (z W. Gałązek) -- N. Helena Rosnowska

40778 (Droszew)

1641.14/3. Zofia, c. N. Wojc. Gorzyckiego (z Kurowa) i Doroty -- N. Andrzej Rosowski z Gniazdowa i GD. Kat. Tarchalska

40779 (Droszew)

1641.15/3. Wojc., s. N. Tom. Gostkowskiego i Zofji (z Czachór) -- X. Adam Zbikowski, NV. Zofia Katarska

40780 (Droszew)

1641.31/5. Piotr, s. N. Jana Rakowskiego (z Gałązek W.) i Doroty -- N. Samuel Zieleński i N. Helena Rosnowska

40781 (Droszew)

1641.4/6. Marianna, c. N. Mik. Gałęskiego (z M. Gałązek) i Anny -- Wojc. Konarski i Anna Czachórska

40782 (Droszew)

1641.31/8. Marianna, c. N. Jana Rosnowskiego i Elżb. Turskiej -- Helena Rosn. z Gałązek W.

40783 (Droszew)

1641.1/9. Stanisław, s. N. Adama Lubonskiego i Elżbiety Załuskowskiej -- Zofia Kotarska z Czachór

40784 (Droszew)

1641.20/11. Katarzyna, c. N. Jakuba i Marianny Miniszewskich -- Jan Potkocki i Halena Gałęska, oboje z M. Gałązek

40785 (Droszew)

1642.29/3. Franciszek, s. N. Wawrzyńca Stawskiego i Anny (z Czachór) -- N. Jan Skotnicki z Gałązek W. i Elżb. Sklarka z Droszewa

40786 (Droszew)

1642.27/5. Peronella, c. N. Wojciecha Gałęskiego i Jadwigi (z W. Gałązek) -- N. Jan G. Lubik i staruszka z Droszewa

40787 (Droszew)

1642.10/6. Ewa, c. N. Jana Skotnickiego -- N. Andrzej Gałęski i NV. Helena Grzemisławska

40788 (Droszew)

1642.10/7. Bonawentura, s. N. Wojc. Przibysławskiego i Marianny (z Gałązek W.) -- N. Stanisław Kromolicki i N. Marianna Gorecka V. z Czachór

40789 (Droszew)

1642.26/10. Teresa, c. N. Piotra Pruślińskiego i Doroty (z Czachór) -- N. Jan Pabijanowski z Gołuchowa i GV. Anna Bnińska

40800 (Droszew)

1642.7/11. Chryzostom, s. N. Stefana Doruchowskiego i Kat. (z Kurowa) -- N. Kozubowski i N. Kat. Doruchowska

40801 (Droszew)

1642.12/12. Łucja, c. N. Jakuba Przybysławskiego i Doroty (z Gałązek W.) -- N. Stefan P. i Marianna P. z Gał. W.

40802 (Droszew)

1643.19/1. Franciszek, s. N. Andrzeja Dobrzickiego i Kat. (z Czachór) -- N. Jan Pabijanowski z Głuchowa i NV. Marianna Gorecka z Czachor

40803 (Droszew)

1643.25/1. Agnieszka, c. N. Piotra Poklękowskiego i Ewy (ze wsi Gałązki Mn.) -- N. Maciej Kaliskowski i N. Anna Chądzyńska

40804 (Droszew)

1643.8/7. Marianna, c. N. Stanisława Kuczkowskiego i Doroty (z W. Gałązek) -- N. Samuel Zieliński i N. Marianna Jedlecka (z tychże Gał. W.)

40805 (Droszew)

1643.15/11. Elżbieta, c. N. Jana Rakowskiego i Doroty - (ze wsi Gałązki W.) -- N. Jakub Przybysławski z tejże wsi

40806 (Droszew)

1644.11/1. Krystyna, c. N. Adama Podkockiego i [okienko], z Gałązek M. -- NV. Krystyna Czachórska z Czachór

40807 (Droszew)

1644.3/2. Dorota, c. N. Macieja Mantyckiego i Doroty (z Gałązek W.) -- M. Helena Rosnowska z Gał. W.

40808 (Droszew)

1644.4/4. Zofia, c. N. Jana Gniazdowskiego i Barbary (z Gałązek Mn.) -- N. Mac. Czachórski i NV. Krystyna Cz. z Czachór

40809 (Droszew)

1644.6/5. Florian, s. N. Jana Skotnickiego i Anny (z Gał. W.) -- N. Piotr Rościczski z Gał. M. i N. Anna Pierucka z Gutowa

40810 (Droszew)

1644.22/5. Adam, s. N. Samuela Wisimirskiego i Anny (z Pawłowa W.) -- N. Marcin Grzymisławski ze wsi Ciechel i NV. Helena Grz. de ib.

40811 (Droszew)

1644.16/10. Jadwiga, c. N. Wawrzyńca Stawskiego i Anny, (z Czachór) -- N. Stanisł. Chodakowski i NV. Anna Orłowska z Czachór oboje

40812 (Droszew)

1644.20/11. Andrian, s. N. Wojciecha Parzynczewskiego i Zofii (ze wsi Czachóry) -- N. Jadwiga Orłowska z Czachór

40813 (Droszew)

1644.22/11. Piotr, s. N. Andrzeja Dobrzickiego i Katarzyny (z Czachór) -- N. Wojciech Czokanowski z Kwiatkowa i N. Zofia Czachorska z Czachór

40814 (Droszew)

1644.11/12. Barbara, c. N. Jana Pabijanowskiego i Bogumiły (z Głuchowa) -- N. Stanisław Krakowski i N. Florentyna Baranowska

40815 (Droszew)

1644.27/12. Agata, c. N. Jerzego Chwaleckiego i Anny ze wsi Czachóry -- N. Jan Zbykowski i Ewa Vrawska oboje z Czachór

40816 (Droszew)

1645.1/1. Zofia, c. N. Wojc. Przybysławskiego i Marianny, (z Gałązek) -- N. Jan Kromolicki de ib. i N. Jadwiga P. z Gniazdowa

40817 (Droszew)

1645.15/1. Sebastian, s. N. Tomasza Gałęskiego Patrzyk i Elżbiety (z Gałązek Mn.) -- NV. Kat. G. Lubikówna de ib.

40818 (Droszew)

1645.30/1. Franciszek, s. N. Jana Wieprzowskiego i Zofji (z Ciechla) -- N. Wojc. Pawłowski z Pawłówka

40819 (Droszew)

1645.17/5. Piotr, s. N. Jak. Przybysławskiego i Marianny - (z Gałązek W.) -- N. And. Gałęski i N. Helena Rosnowska de ib.

40820 (Droszew)

1645.17/6. Stanisław, s. N. Mikołaja Gałęskiego i Doroty (z Gałązek MN.) -- N. Jan G. i N. Anna Czucharska z Gałązek

40821 (Droszew)

1645.7/8. Dorota, c. N. Jana Morawskiego i Barbary (z W. Gałązek) -- N. Jerzy Kromolicki i N. Anna Głoskowska

40822 (Droszew)

1645.2/11. Zofia, c. N. Jerzego Kromolickiego i Barbary (z Gałązek Mn. ?) -- N. Jan Krom. z Zakowic

40823 (Droszew)

1645.29/12. Jan, s. N. Macieja Mantyckiego i Doroty (z Gałązek W.) -- N. Andrzej Gałęski i N.V. Barabar Morawska z Gałązek

40824 (Droszew)

1646.25/2. Kat. c. N. Piotra Smardowskiego i Zofji (z Gałązek M.) -- NV. Kat. Gałęska de ib.

40825 (Droszew)

1646.5/4. Kat., c. N. Stan. Boguckiego i Elżbiety (z Pawłowa) -- N. Sebast. Kotowiecki z Gałązek W.

40826 (Droszew)

1646.15/4. Wojc., s. N. Adama Podkockiego i Elżbiety (z Gał. M.) -- N. Mac. Czachórski i N. Elżbieta Patrzycka de ib.

40827 (Droszew)

1646.18/6. Małgorzata, c. N. Wojc. Komaskiego i Anny (z Gałązek M.) -- N. Jan Gałęski Lubik i NV. Marianna K.

40828 (Droszew)

1646.13/9. Jadwiga, c. N. Wojciecha Parzynczeskiego i Zofii (z Czachór) -- N. Andrzej Kaczyński i NV. Dorota Markowska z Czachór

40829 (Droszew)

1646.18/9. Jan, s. N. Wawrzyńca Parzynczewskiego i Mari. (z Czachór) -- N. Ludwik P. i N. Kat. Dobrzycka

40830 (Droszew)

1646.16/12. Tomasz, s. N. Jana Rakowskiego i Doroty (z Gałązek W.) -- N. Bogumiła Przybysławska

40831 (Droszew)

1647.20/5. Anna, c. N. Wojciecha Komaczkiego (?) (z Mn. Gałązek) i Anny -- N. Marianna K.

40832 (Droszew)

1647.27/5. Piotr, s. N. Macieja Mantyckiego (z W. Gałązek) i Doroty -- Jerzy Skotnicki i Helena Rosnowska wsie z W. Gał.

40833 (Droszew)

1647.9/6. Anna, c. N. Stefana Doruchowskiego (z Korowo) i Doroty -- N. And. Głuchowski i V. Zofia Siewierska

40834 (Droszew)

1647.27/8. Adrian, s. N. Wojciecha Idzikowskiego (z Mn. Gałązek) i Anny -- Jan Podkoczki

40835 (Droszew)

1647.29/8. Zofia, c. N. Sebastiana Mikuły (z Czachor) (Czachórskiego ?) i Anny -- Grzegorz Tuczyński (!) i Dorota Maijkowska, wszyscy NN. z Czachór

40836 (Droszew)

1648.22/2. dwie córki N. Wojciecha Przybysławskiego z W. Gałązek i Marianny: Regina i Gertruda -- NV. Marianna Słomkowska

40837 (Droszew)

1648.24/6. Jan, s. N. Zygmunta Kosteckiego z W. Gałązek i Kat. -- chrz. nieszl.

40838 (Droszew)

1648.1/7. córka N. Wojc. Morawskiego z W. Gałązek i Barbary, imię: Elżbieta -- N. Wojc. Naramowski i NV. Anna Pawłowska z Pawłówka

40839 (Droszew)

1648.30/8. Jan, s. N. Wojciecha Parzencewskiego (z Czachór) i Zofii -- N. Jan Zuchowski i NV. Barb. Rosowska

40840 (Droszew)

1648.13/9. Jan, s. G. Adama Droszewskiego i Jadwigi (z Droszewa) -- GD. Wład. Leszczyński i GV. Anna L.

40841 (Droszew)

1648(?)(1649 ?)8/8. Marianna, c. N. Tom. Gałęskiego Patrzyk i Elżbiety -- Jan Podkocki i wszyscy z M. Gałązek

40842 (Droszew)

1648(?)(1649?)16/8. (Kotowiecko) Chryzostom s. N. Marcina(?) Jelitowskiego i Marianny -- Stan. Przedzyński

40843 (Droszew)

1648(?)(1649 ?).17/10. (Gałązki W.) Jadwiga, c. N. Jana Rakowskiego i Barbary -- chrz. nieszl.

40844 (Droszew)

1648(?)(1649 ?).24/10. (Czachóry) Ewa, c. N. Jerzego Chwalęckiego i Kat. -- Kat. Podkocka

40845 (Droszew)

1648(?).27/11. Katarzyna, c. N. Wojc. Gałęskiego i Jadwigi

40846 (Droszew)

1648.21/3. Kazimierz, s. N. Jadama Podkockiego i Elżbiety -- And. Gałęski

40847 (Droszew)

1648.18/12. Tomasz, s. N. Macieja Mantyckiego z W. Gałązek i Doroty -- Wojc. Gałęski i V. Marianna Słomkowska wsie z Gałązek

40848 (Droszew)

1649.26/12. (Czachóry) Jan, s. N. Stanisł. Golebowskiego i Barbary -- GD. Adam Doroszewski i GD. Urszula Goślińska

40849 (Droszew)

1650.4/2. Mikoł., s. N. Piotra Kozmińskiego i Barabry -- Mac. Mierzewski i Anna Rosowska

40850 (Droszew)

1650.9/10. (Czachóry) Kat., c. N. Wojc. Parzenczewskiego i Zofji -- N. Bonaw. Kotowiecki i N. Mari. Chodakowska

40851 (Droszew)

1651.16/2. Władysław, s. N. Piotra Koźmińskiego i Barbary (Kotowiecko) -- GD. Adam Droszewski i NV. Anna Pawłowska

40852 (Droszew)

1651.8/9. (Gałązki W.) Kat., c. N. Jana Gałęskiego i Mari. -- N. Mac. Czachórski i N.V. Zofia Wilekowska

40853 (Droszew)

1651.29/10. (Czachóry) Marcin, s. Kaspra Godziątkowskiego (bez cech szl.) i Anny -- N. Stefan Zakrzewski i Kat. Stawska

40854 (Droszew)

1652.16/4. (Kotowiecko) Zofja, c. N. Wojc. Jelitowskiego i Mari. -- chrz. nieszl.

40855 (Droszew)

1652.19/4.(9/5. ?) (Gałązki Mn.) Anna, c. N. Tom. Gostkowskiego i Zofji -- N. Anna Bachowska (?)

40856 (Droszew)

1652.11/5. (Gałązki W.) Zofja, c. N. Wojc. Gałęskiego i Jadwigi -- N. Wojc. Przybysławski i V. Mari. Słomkowska

40857 (Droszew)

1652.19/5. (Droszewo) Zofia, c. N. Stef. Zakrzewskiego i Kat. -- N. Aleks. Orłowski i matka parocha droszewskiego

40858 (Droszew)

1652.1/7. (Gałązki W.) Jan, s. N. Jana Chlebowskiego i Mari. -- N. Hel. Rosznowska z Gałązek

40859 (Droszew)

1652.27/7. (Czachóry) Jakub, s. N. Jerzego Falęckiego i Kat. -- N. Jan F. brat i Marianna Chodakowska

40860 (Droszew)

1652.14/8. (Kurowo) Marianna c. N. Stef. Doruchowskiego i Kat. -- N. Mac. Mierzejewski i Anna c. pana M-go

40861 (Droszew)

1652.22/10. (Czachóry) Łukasz s. (N. ?) Kaz. Gasiorowskiego i Kat. -- Jan Młodawski i V. Kat. Roszowska

40862 (Droszew)

1652.18/11. (Gałązki W.) Andrzej, s. N. Dobrog. Kotowieckiego i Mari. -- N. And. Gałęski i Zofia G.

40863 (Droszew)

1652.15/12. (Gałązki W.) Marianna, c. Piotra Miedzianowskiego i Róży (bez cech szl.) -- Piotr Słomkowski i Zofia Gałęska

40864 (Droszew)

1652.21/12. (Gałązki M.) Stefan, s. Jana Mikołajczyka Gałęskiego i Mari. -- N. Sebast. G. i Zofia Poklękowska

40865 (Droszew)

1652.29/12. (Pawłowo) Jan, s. N. Adama Kurczewskiego i Elżbiety -- N. Adam Niniewski i N. Anna Grzymska

40866 (Droszew)

1653.14/11. (Droszewo) Anna, c. N. Grzegorza Zdońskiego i Kat. -- N. Sebast. Gałęski i Zofia Poklękowska siostra i poins

40867 (Droszew)

1654.1/2. (Czachóry) Agn., c. N. Wojc. Komaskiego i Anny -- N. Mac. Szmuszowski i V. Jadw. Baranowska

40868 (Droszew)

1654.25/1. (Miedzianowo) syn N. Stef. Zakrzewskiego i Kat. -- G. Adam Droszewski i G. Anna, matka GD. Deszczewski (??)

40869 (Droszew)

1654.25/1. (Czachóry) Marianna c. Kaspra Godziątkowskiego i Anny (bez cech szl.) -- Piotr Grzymalski i V. Katarzyna Miłaczewska

40870 (Droszew)

1654.2/2. (Kotowiecko) Kaz., s. Sebast. Jelitowskiego i Marianny (bez cech. szl.) -- Walenty Grzymalski i Agn. Puiowska ze wsi Zakowice

40871 (Droszew)

1654.21/4. (Droszewo) Mari., c. N. Stanisława ze wsi Gutowo Gutowskiego i N. Anny -- Kaz. Wilczkowski i Zofia siostra jego, oboje z Gałązek

40872 (Droszew)

1654.24/4. (Czachóry) Kazimierz s. N. Grzegorza Tuczyńskiego i Anny, -- N. Jerzy Falecki i N. Kat. Pruślińska

40873 (Droszew)

1654.24/6. (Gałązki W.) Piotr, s. N. Wojc. Gałęskiego i Marianny -- And. G. i N. Kat. ż. Sebast. G-go

40874 (Droszew)

1654.1/8. (Kurowo) Stanisław, s. N. Stef. Doruchowskiego i Kat. -- Anna Mierzejowska

40875 (Droszew)

1654.15/11. (Czachóry) Kat., c. N. Kaz. Otworowskiego i Zofii -- N. And. Bujanowski i N. Wiktoryna Roszowska

40876 (Droszew)

1654.30/11. (Pawłówko) Zofia, c. N. Marcina Pawłowskiego i N. Heleny -- N. Walenty Chlebowski i N. Anna Sieraszowska

40877 (Droszew)

1654.6/12. (Pawłówko) Wojc., s. N. Stefana Moraczewskiego i N. Barbary -- N. Paweł Buzyński i GD. Buzyńska matka jego

40878 (Droszew)

1654.28/2. (Gałązki W.) Stefan, s. N. Wojc. Mościckiego i Jadwigi -- N. Andrzej Gałęski i N. Kat. G., ż. Sebastjana G-go

40879 (Droszew)

1655.19/1. (Czachóry) Sebastjan s. N. Jerzego Faleckiego i N. Anny -- N. Marcin Roszowski i Jadwiga, siostra jego

40880 (Droszew)

1655.19/3. (Gałązki W.) Bonawentura filia Marianna, c. N. Kotowieckiego i Marianny -- N. Stefan ... i Anna Napolska

40881 (Droszew)

1655.18/11. (Czachóry) Jadwiga, c. N. Grzegorza Tuczyńskiego i Anny -- V. Kat. Pruślińska

40882 (Droszew)

1655.31/12. (Czachóry) Regina, c. N. Kaz. Othorowskiego i Zofii -- And. Pabianowski i Kat. Roszowska

40883 (Droszew)

1656.6/2. (Czachóry) Kaz., s. N. Wojc. Chumackiego i Anny -- Grzegorz Tuczyński i V. Kat. Pruślińska

40884 (Droszew)

1656 ost. luty (Czachóry) Marianna, c. N. Marcjana Roszowskiego i Anny -- Wojc. Głowacki i V. Wiktoryna R.

40885 (Droszew)

1656.8/3. (Gałązki M.) Jakub, s. N. Sebast. Gałęskiego i Kat. -- GD. Stef. Zakczewski i N. Zofia Poklękowska

40886 (Droszew)

1656.20/4. (Gałązki W.) Elżb., c. N. Jana Rakowskiego i Kat.

40887 (Droszew)

1656.31/5. (Gałązki W.) Marianna, c. N. Bonawentury Kotowieckiego i Mari. -- Stan. Snieciński i Jadwiga Mościcka

40888 (Droszew)

1656.31/12. (Gałązki W.) Franc., s. N. Jana Gałęskiego i Mari. -- Wojc. Łukomski

40889 (Droszew)

1657.26/1. (Kurowo) Kat., c. N. Stef. Doruchowskiego i Kat.

40890 (Droszew)

1657.10/9. (Czachóry) Adam, s. GD. Jana Korytkowskiego i Mari. -- N. Marcjan Roszowski i matka jego Marianna R.

40891 (Droszew)

1657.21/10. (Czachóry) Chryzostom, s. ND. Marcina Roszowskiego i Anny -- N. Mik. Płoński i NV. Wiktoryna R.

40892 (Droszew)

1657.8/5. (Czachóry) Stanisław, s. N. Jerzego Faleckiego i Kat. -- N. Wojc. Gałęski i Marianna Czachórska

40893 (Droszew)

1657.12/6. (Czachóry) Jan, s. N. Grzegorza Tuczyńskiego i Anny -- N. Jerzy Falecki i V. Katarzyna Pruślińska, oboje z Czachór

40894 (Droszew)

1657.24/12. (Czachóry) Wawrzyniec s. N. Kaz. Otorowskiego i Zofji -- ND. Jerzy Falecki i Bogumiła Pabijanowska

40895 (Droszew)

1658.10/1. (Czachóry) Wojc., s. N. Mac. Swieykowskiego i Kat. -- N. Aleks. Rokoszowski i siostra jego rodz. V. Jadwiga R., z Czachór

40896 (Droszew)

1658.24/2. (Droszewo) Anna, c. GD. Stanisł. Daleszyńskiego i Jadwigi -- GD. Anna Droszewska matka pani Daleszyńskiej i N. Wojc. Chodakowski

40897 (Droszew)

1658.8/5. Gałązki M. ?) Stanisław, s. N.D. Jana Gałęskiego i Mari. -- GD. Stan. Załuskowski i NV. Kat. Przybysławska

40898 (Droszew)

1658.24/7. (Kotowiecko) Mari., c. ND. Stan Stoleckiego i Jadwigi -- ND. Wojc. Bartoszewski i siostra jego rodz. ... Pigłowska

40899 (Droszew)

1659.24/1. (Czachóry) Marcin, s. N.D. Jana Korytkowskiego i Marianny -- N. Mik. Płoński i N. Anna Gałęska, Sebastiana G-go ...

40900 (Droszew)

1659.12/2. (Czachóry) Wojc., s. N.D. Marcjana Roszowskiego i Anny -- Jan Korytkowski i N.V. Wiktoryna R. siostra rodz. pana R-go, oboje z Czachór

40901 (Droszew)

1659.14/12. (Czachóry) Dorota, c. N.D. Jerzego Faleckiego i Kat. N. Bartł. Gałęski i N. Zofia Wilckowska V.

40902 (Droszew)

1659.24/3. (Czachóry) Wawrzyniec s. ND. Macieja Swieykowskiego i Kat. -- N. Jerzy Falecki i V. Wiktoryna Roszowska, oboje z Cz.

40903 (Droszew)

1659.18/5. (Czachóry) Zofia, c. N. Kaz. Othorowskiego i Zofii -- N. Stef. Strachowski i Bogumiła Pabjanowska

40904 (Droszew)

1661.12/3. (Czachóry) Piotr, s. N. Tom. Gostkowskiego i Anny -- Anna Czachórska

40905 (Droszew)

1661.22/6. (Gałązki M.) Jan, s. ND. Adama Mrockowskiego i Krystyny -- N. Jan M. z ż. Kat., oboje z Gutowa

40906 (Droszew)

1661.14/7. (Czachóry) Marianna, c. Mac. Swieykowskiego i Kat. -- N. Stan. Jedlecki i GD. Jadwiga Walichnowska z Młynowa

40907 (Droszew)

1661.30/9. (Gałązki M.) Kat., c. ND. Jana Gałęskiego zw. Mikolajczyk, i Zofii -- Adam Podkocki i V. Zofia Wilckowska z Gałązek

40908 (Droszew)

1663.14/4. (Czachóry) Zofia, c. N. Mac. Czachórskiego i Marianny -- N. Stanisł. Gałęski i V. Kat. Pruślińska

40909 (Droszew)

1663.24/6. (Czachóry) Bartłomiej s. N. Mik. Płońskiego i Kat. -- Piotr Stawski i N. Anna Pabjanowska

40910 (Droszew)

1664.26/2. (Czachóry) Anna, c. N. Jana Korytkowskiego i Mari. -- N. Paweł Morawski i N. Anna Wilckowska, z Gutowa

40911 (Droszew)

1664.18/5. (Kotowiecko) Zofia, c. N. Stanisł. Stoleckiego i Jadwigi -- N. Walenty Siedlewski i N. Anna Bartoszowska

40912 (Droszew)

1664.20/5. Jan, s. N. Bartłom. Gałęskiego i Kat. -- N. Wojc. G. i V. Zofia Przybysławska siostra rodz. żony, z Gałązek M.

40913 (Droszew)

1665.28/4. (Czachóry) Wojc., s. N. Marcjana Roszowskiego i Anny -- Jan Gostkowski i V. Barbara R.

40914 (Droszew)

1664 Wawrzyniec, s. N.D. Wojciecha Gałęskiego i Jadwigi -- N. Jakub Przybysławski i Agn. Grzymisławska [z kartki wpisane w r. 1792]

40915 (Droszew)

1666.24/10. (Czachóry) Agn., c. N. Jana Korytkowskiego i Mari. -- N. Marcjan Korzowski i N. Anna Gostkowska, oboje z Czachór

40916 (Droszew)

1667.14/1. Kat., c. N. Kaz. Pawłowskiego i Mari. -- N. Marcin P. i Marianna ż. N. Andrzeja Gałęskiego

40917 (Droszew)

1669.31/5. (Gałązki M.) Marianna c. N. Bartł. Gałęskiego i Kat. -- N. Wojc. Przybysławski i Kat. Gałęska V.

40918 (Droszew)

1669.24/6. (Głuchowo) syn N. Marcina Widłakowskiego i Barbary

40919 (Droszew)

1669.28/12. (Kunowo) Andrzej, s. GD. Jana Doruchowskiego i Marianny -- N. Walenty Siedlewski i GD. Agn. łowcz. ze wsi Skalmierzyce

40920 (Droszew)

1670.29(26 ?)/6. (Czachóry) Piotr, s. N. Wojc. Gałęskiego i Agn. -- N. Jan G. brat rodz. i N. Jadw. Zakrzewska z Czachór

40921 (Droszew)

1670.6/7. (Gałązki M.) Paweł, s. N. Jakuba Przybysławskiego i Anny -- N. Bartłomiej Gałęski i V. Katarzyna G.

40922 (Droszew)

1670.30/8. (Gałązki M.) Jan, s. N. Jana Gałęskiego i Elżb. -- N. Stan. G. brat rodz. żony i Zofia Siewierska (?) matka rodz. proboszcza

40923 (Droszew)

1670.31/8. (Kotowiecko) Jadwiga, c. ND. Stan. Stoleckiego i Jadwigi -- ND. Wojc. St. brat rodz. i N. Mari. Chodakowska

40924 (Droszew)

1670.26/10. (Pawłówko) Marcin, s. GD. Kazimierza Pawłowskiego i Marianny -- ND. Jan P. ze wsi Ciechel i Marianna Gałęska

40925 (Droszew)

1670.11/12. (Czachóry) Jan, s. Piotra Stawskiego i Kat. (bez cech szl.) -- N. Wojc. Chumacki i GD. Jadw. Daleszyńska z Droszewa

40926 (Droszew)

1671.15/3. (Głuchowo) Marianna, c. N. Marcina (?) Widłakowskiego i Barbary -- N. Walenty Siedlewski i V. Anna Pabjanowska siostra rodz. pani Widłakowskiej

40927 (Droszew)

1671.7/6. (Kotowiecko) Anna, c. GD. Wojc. Bartoszewskiego i Doroty -- GD. Jan Doruchowski i GD. Jadw. Stolecka

40928 (Droszew)

1671.4/7. (Czachóry) Marianna, c. Md. Jana Korytkowskiego i Marianny -- N. Anna V. Pabjanowska

40929 (Droszew)

1672.23/2. (Czachóry) Kazimierz, s. N. Wojc. Gałęskiego i Agn. -- ND. Stan. Sadokierski z siostrą rodz. swoją Dorotą, oboje z Jaskółek

40930 (Droszew)

1672.14/8. (Kurowo) Konstancja, c. G. Jana Doruchowskiego i Mari. -- GD. Piotr D., i G. Aleksandra Wilkońska

40931 (Droszew)

1672.14/10. (Gałązki M.) Kat. c. N. Bartł. Gałęskiego i Kat. -- V. Teresa Przybysławska

40932 (Droszew)

1672.27/11. (Gałązki M.) Barb., c. N. Jana Gałęskiego i Elżbiety -- N. Wojc. G. brat rodz. i N.V. Jadwiga Przybysławska

40933 (Droszew)

1673.7/1. (Gałązki M.) Marianna, c. N.D. Bartł. Strachowskiego i Kat. -- N. Jan Gałęski brat rodz. i GD. Jadw. Daleszyńska

40934 (Droszew)

1673.26/2. (Gałązki M.) Maciej, s. N. Kaz. Kaliszkowskiego i Zofii -- N. Jan Strachocki i N. Zofia Komecka (??)

40935 (Droszew)

1673.21/6. (Miedzianowo) Antoni [popraw. z Jana] s. GD. Andrzeja Modlibowskiego burgr. kalis. i Ewy -- GD. Jan Białkowski i G. żona Dorota

40936 (Droszew)

1674.26/6. (Czachóry) Jakub, s. G. Stan. Stawskiego i Zofii -- N. Stef. Strachowski i Anna Otorowska

40937 (Droszew)

1674.20/1. (Kotowiecko) Andrzej, s. Wojc. Mojaczewskiego i Doroty -- And. Bartoszewski z Sowinki i Jadwiga Stolecka z Kot, Nobiles

40938 (Droszew)

1674.(0/12. ?) (Droszew) Marcin Andrzej s. MG. Stanisława Andrzeja z Radomckich i Jadwigi, dz-ów Droszewa -- N. Zadorski i G. Pawłowska

40939 (Droszew)

1675.16/1. (Gałązki W.) syn G. Bartł. Strachowskiego i Elżb. Gałęskiej -- G. Stefan Str. i GV. Jadwiga Przybysławska

40940 (Droszew)

1675.23/4. (Gałązki M.) Wojc., s. GD. Jana Bojanowskiego i Magd. Gałęskiej -- G. Sebastian Strachowski i Marianna Kuczkowska

40941 (Droszew)

1676.22/3. (Miedzianowo) Józef Modlibowski, s. MD. And. M. burgr. kalis. i Ewy -- G. Kasper M. stol. pozn. i G. Jadwiga Rossoska

40942 (Droszew)

1676.12/7. (Gałązki W.) Anna, c. N. Bartł. Gałęskiego i Anny -- G. Wojc. Korytkowski i NV. Teresa Przybysławska

40943 (Droszew)

1677.16/1. (Gałązki W.) Stanisław s. GD. Bartł. Strachockiego i Kat. -- GD. Stanisł. Daleszyński i G. Kat. Przybysławska

40944 (Droszew)

1681.9/7. (Czachóry) Marianna, c. G. Jana Parzynczewskiego i Anny -- G. Aleksander Pachocki (?) i G. Jadwiga Rokosowska

40945 (Droszew)

1682.6/1. (Czachóry) Tomasz, s. G. Jana Gostkowskiego i Teresy - Jan Rokowski i Teresa R. ze wsi Gniazdowo t. dnia corka Konstancja tychże G-ch [Jana Gostkowskiego i Teresy] -- G. Zygmunt Borysławski i Konstancja żona jego

40946 (Droszew)

1682.21/2. (Gałązki M.) Antoni, s. G. Jana Stracheckiego i Marianny -- G. Wojc. S. i Mari. Łabecka

40947 (Droszew)

1682.13/9. (Droszewo) Antoni ..., s. G. Stanisława Swierczyńskiego i Mari. -- G. Łuk. Bronikowski i G. Barb. Łukomska

40948 (Droszew)

1684.10/8. Katarzyna Zuzanna, c. G. Aleks. Łukowskiego i Mari. Ł-ej, z rodz. szl., też gości -- Jan Daleszyński i Elżb. Mankowska

40949 (Droszew)

1681.27/11. Andrzej, s. G. Piotra i (ok.) Gałęskich z Gałązek M. -- G. Jan Krucki z Gniazdowa i G. Agn. Grzymisławska ze z M. Gał.

40950 (Droszew)

1684.28/11. (Miedzianów) Andzrej, s. GD. Jana Stawiskiego i Mari. -- N. Jan Gutowski i NV. Zofia S.

40951 (Droszew)

1685.11/2. Zofia, c. N.D. Zygm. Korytkowskiego i Doroty -- D. Wojc. Przybysławski i Kat. Swierczyńska

40952 (Droszew)

1685.10/3. (Gałązki W.) Zofia, c. ND. Bartł. Strachowskiego i Kat. -- ND Franciszek Str. i GD. Marianna Naramowska

40953 (Droszew)

1685.10/3. (Gałązki W.) Józef s. ND. Jana Wardęskiego i Anny -- ND. Piotr Gałęski i Marianna Naramowska

40954 (Droszew)

1685.4/4. (Gałązki W.) Ewa Kat., c. N.D. Strachowskiego i Mari. -- ND. Łuk. Przybysławski i NV. Helena Str.

40955 (Droszew)

1685.6/5. (Czachóry) Stanisław s. ND. Stan. Stawiskiego i Anny -- ND. Jan Korytkowski i Anna V. Przybysławska

40956 (Droszew)

1685.19(17 ?)/6. (Gałązki M.) Jan, s. ND. Jakuba Gałęskiego i Zofii -- ND. Walerjan Kałdowski i D. Teresa G.

40957 (Droszew)

1686.17/2. (Kurow) Walentyn Benedykt, s. GD. Jana Doruchowskiego i G. Mari. -- GD. And. Nowowiejska i G. Mari. Pawłowska

40958 (Droszew)

1686.24/2. (Kotowiecko) Marianna, c. G. Wojciecha Bartoszewskiego i Doroty -- GD. Stan. Lutomski i NV. Zofia Sowińska

40959 (Droszew)

1686.12/5. (Głuchow) Teresa, c. N.D. Franc. Wieprzowskiego i Kat. -- Nd. Jan Wardęski

40960 (Droszew)

1686.30/5. (Czachóry) Marjanna, c. N.D. Jana Korytkowskiego i Anny -- ND. Marcin Bilewski i V. Anna Bile.

40961 (Droszew)

1686.4/6. (Miedzianow) dziecko GD. Jana Stawiskiego i GD. Mari. -- Nd. Sebast. Gałęski i ND. Mari. Doruchowska

40962 (Droszew)

1686.22/7. Jakub, s. ND. Wojc. Czachórskiego i Marianny -- ND. Wawrzyniec Rakowski i V. Agn. Komacka

40963 (Droszew)

1686.11/8. (Kurów) Wawrzyniec, c. ND. Jakuba Manikowskiego i Elżbiety -- GD. Kaz. Pawłowski i N.D. Mari. Doruchowska

40964 (Droszew)

1687.4/3. (Gałązki M.) Zofia, c. MD. Piotra Gałęskiego i Marianny -- Nd. Seb. G. i D. Anna G.

40965 (Droszew)

1687.24/3. (Głuchoń) Józef, s. D. Jana Parzynczewskiego i Anny -- D. Wład. Paczynowski i D. Teresa, ż. jego.

40966 (Droszew)

1687.20/5. Józef, s. GD. Jana Doruchowskiego i G. Marianny -- Gd. Jan Lipski i N.V. Marianna Kruczka

40967 (Droszew)

1688.10/4. Stanisław, s. ND. Stan. Cybulskiego i Doroty -- Walerjan Wróblewski i Anna Janakowa

40968 (Droszew)

1688.21/4. Wojc., s. D. Stan. Stawskiego i Anny -- D. Wojc. Stawki i D. Dorota Korytkowska

40969 (Droszew)

1688.26/4. Barbara, c. D. Jana Korytkowskiego i Anny -- D. Franc. Kotliński i D. Agn. Głaniszewska

40970 (Droszew)

1688.14/7. (Kurowo) Małg. Kat., c. GD. Jana Doruchowskiego i Mari. -- GD. Stan. Grzymisławski i GV. Kat. D.

40971 (Droszew)

1688.20/7. (Głuchoń) Jakub, s. N. Wojc. Widłaka i Barb. -- Nd. Bartł. Pabjanowski i V. Mari. Rokoszewska

40972 (Droszew)

1688.25/7. (Gałązki M.) Mari., c. ND. Jakuba Gałęskiego i Zofii -- ND. Jakub Chwaleski i ND. Hel. Wywoyska (???)

40973 (Droszew)

1688.7/9. (Gałązki W.) Krzysztof, s. ND. Bartł. Strachowskiego i Kat. -- ND. Piotr Gałęski i N. V. Anna Grzymisławska

40974 (Droszew)

1688.3/10. Michał Adam, (29/9. *) s. G. Wojc. Chwalęckiego i ND. Teresy -- ND Stanisław Grzymisławski i NV. Kat. Doruchowska

40975 (Droszew)

1689.16/2. (Droszew) Kaz. Mac., s. N.D. Jana Książyńskiego i Zofii -- N.D. Kołdorski i D. Elżb. Pawłowska

40976 (Droszew)

1689.5/5. Helena, c. ND. Piotra Gałęskiego i Teresy -- ND. Jan Książyński i NV. Anna Grzymisławska

40977 (Droszew)

1689.23/7. Józef, s. N. Wojc. Czachórskiego i Mari. -- N. Stanisł. Zakrzewski i V. Jadwiga Doruchowska

40978 (Droszew)

1689.30/10. Kat., c. ND. Łukasza Przybysławskiego i Anny -- N. Bartł. Strachowski i V. Kat. Przybysławska

40979 (Droszew)

1689.7/11. (Czachóry) Marcin Andrzej, s. ND. Floriana Bilaiewskiego (?) i Heleny -- ND. Krzysztof Bąkowski i D. Anna Korytkowska

40980 (Droszew)

1690.25/6. (Czachóry) Stanisław Jan, s. N. D. Jana Korytkowskiego i Anny -- N.Wojc. Sczypierski i D-a S-a

40981 (Droszew)

1690.10/10. (Głuchoń) Franciszek Adam, s. ND. Waleriana Głaniszewskiego i Agn. -- GD. Tacznowski i GD. Helena Kiełczewska

40982 (Droszew)

1690.27/11. Kat., c. N. Aleks. Podkockiego i Krystyny -- N. Mac. Budzinewski i D. Kat. Sczypierska

40983 (Droszew)

1691.16/4. Wojc., s. GD. Jakuba Gałęskiego i Zofii -- D. Jan Komacki i D. Teresa ż. G.D. Piotra

40984 (Droszew)

1691.8/7. (Miedzianowo) Marianna Petronella, c. ND. Piotr Grzymisławskiego i Kat. -- ND. Wojc. Stawiski i GD. Mari. Sokolnicka

40985 (Droszew)

1691.24/10. Stanisław, s. ND. Łukasza Przybysławskiego i Anny -- ND. Marcin Zalewski i V. Mari. Grzymisławska (Gałązki W.)

40986 (Droszew)

1692.11/1. (Gałązki W.) Maciej s. N. Mik. Kotowieckiego i Mari. Gadorowskiej -- GD. Piotr Gałęski i D. Krystyna Gadorowska

40987 (Droszew)

1692.29/1. Paweł Maciej, s. G. Piotra Gałęskiego i Teresy Grzymisławskiej -- GD. Stan. Grzym. i tej pani matka D. G-a (22/1. *)

40988 (Droszew)

1692.18/2. Maciej, s. NGD. Wojc. Sokolnickiego i G. Mari. Pawłowskiej -- GD. Wojc. Borzeski i ND. Kat. Doruchowska

40989 (Droszew)

1692.3/7. (Gałązki W.) Piotr s. N. Marcjana Smordowskiego i Marianny -- ND. Marcin Zalewski i V. Marianna Skotnicka

40990 (Droszew)

1692.24/7. (Gałązki W.) Konstancja c. ND. Marcina Zalewskiego i Marianny -- ND. Wojciech Grzymisławski i Anna V. G-a

40991 (Droszew)

1692.29/8. (Gałązki W.) Michał, s. ND. Jana Strachowskiego i Anny -- D. Krzysztof Ciechelski i V. Jadwiga C.

40992 (Droszew)

1692.30/11. (Czachóry) Andrzej Aleks., s. N. Aleks. Podkockiego i Krystyny -- D. Stanisław Ludomierski i GD. Borzeska

40993 (Droszew)

1693.21/3. (Miedzianowo) Andrzej Benedykt, s. GD. Wojc. Stawskiego i G. Zofii -- GD. Stan. Droszewski i GD. Mari. Sokolnicka

40994 (Droszew)

1693.1/2. (Czachóry) bliźn. Bartłomiej i Michał, ss. N. Jana Korytkowskiego i Mari. -- ND. Jan Wolski i D. Marianna W.

40995 (Droszew)

1695.10/1. (Gałązki W.) Sebastian, s. N. Wawrzyńca Rakowskiego i Doroty -- N. Jan Latkowski i V. Zofia Strachowska

40996 (Droszew)

1695.22/1. (Gałązki W.) Paweł, s. N. Marcjana Smardowskiego i Mari. -- Jan Latkowski i Kat. Strachowska

40997 (Droszew)

1695.25/8. (Czachóry) Mari., c. N. Bartł. Czewińskiego i Anny -- N. Kaz. Gałęski i N. Regina.

40998 (Droszew)

1696.19/1. (Dw. Kotowiecko) Dorota Agn., c. ND. Jakuba Kosickiego i N. Doroty -- ND. Tyburcy Mikołajewski i ND. Dorota Brzechowska

40999 (Droszew)

1690.16/2. Ewa Konstancja, c. N. Wojc. Stawickiego i Zofii -- ND. Wojc. Bonewskiego i ND. Konst. Droszewska

41000 (Droszew)

1696.11/7. (Gałązki W.) Adam, s. Kaz. Gałęskiego i Zofii -- ND. Łuk. Przybysławski i V. Konstancja siostra jego

41001 (Droszew)

1696.20/9. (Kotowiecko) Franc. s. N. And. Romuntowskiego i Reginy -- ND. Stanisław Grzymisławski i ND. Anna Kosicka

41002 (Droszew)

1696.6/11. (Kurowo) Jan Marcin, s. N.D. Pawła Stawskiego i Zofii -- ND. Jan Doruchowski i D. Marianna D.,

41003 (Droszew)

1697.23/2. (Czachóry) Mateusz Kaz., s. D. Jana Chlewskiego i Teresy -- Stef. Podleski i Teresa Lipska

41004 (Droszew)

1697.8/3. (Bukdaj) Józef,s. D. Stan. Cebulski i Krystyny -- chrz. nieszl.

41005 (Droszew)

1697.15/9. (Kotowiecko) Wojc. Mateusz, s. ND. Jakuba Kosickiego i Anny -- ND. Kozuchowski i ND. K-a

41006 (Droszew)

1697.10/12. (Pawłówko) Mik., s. Krzysztofa Lewickiego i Anny (bez cech szl.) -- N. Franc. Bogusławski i V. Teresa B.

41007 (Droszew)

1697.30/12. (Czachóry) Konstancja, c. G. Stef. Podleskiego i Anny -- D. Aleks. Pęgowski i D. Agnieszka Podleska

41008 (Droszew)

1698.15/6. (Miedzianowo) Antoni Wojciech, s. ND. Wojciecha Stawickiego i Zofii -- G. Franc. Starzyński i G. Krystyna Lipska

41009 (Droszew)

1698.18/6. (Gałązki W.) Mari., c. N. Kaz. Gałęskiego i Kat. -- ND. Piotr G. i ND. Anna Stawska

41010 (Droszew)

1698.25/8. (Gałązki W.) Regina Teresa, c. N. Łukasza Przybysławskiego i Anny -- ND. Paweł P. i V. Kat. P-a

41011 (Droszew)

1698.27/9. (Czachóry) Michał, s. N.D. Aleks. Podkockiego i Krystyny -- N. Jan Grotowski (?) i ND. Dorota Stawicka

41012 (Droszew)

1698.22/10. (Czachóry) Barbara, c. N.D. Jakuba Chwalęckiego i Teresy -- N. Stan. Ch. i N.D. Teresa Ch-a

41013 (Droszew)

1699.27/3. Wojc., s. G. Franc. Molskiego i Marianny -- V. Marianna Dobrzycka wszycy z M. Gałązek

41014 (Droszew)

1699.23/4. (Głuchowo) Wojc. s. ND. Wojc. Wolskiego i Mari. -- G. Wojc. Boneski i GD. Mari. Lipska

41015 (Droszew)

1699.9/8. (Czachóry) Barbara, c. ND. Jakuba Chwalęckiego i Teresy -- N. Stanisł. Ch. i D. Teresa Ch.

41016 (Droszew)

1699.24/7. (Kotowiecko) Jakub, s. GD. Stanisł. Bortoszewskiego i G. Heleny -- X. Hjacynt Mikołajewski i G. Anna Kosicka

41017 (Droszew)

1699.23/11. (Gałązki M.) Andrzej, s. ND. Łukasza Przybysławskiego i Anny -- ND. Maks. Wiegostowski i ND. Ewa Zalewska

41018 (Droszew)

1701.14/4. (Gałązki W.) Kat., c. G. Marcina i Ewy Zalewskich -- Stan. Grzymisławski i G. Petronella Koczkowska, ob. z Gał.

41019 (Droszew)

1701.26/4. (Miedzianowo) Wojc. Wacław, s. G. Wojc. i Zofii Stawickich -- G. Wojc. Bartoszewski z Gorzna i G. Helena B. wd. z Kotowiecka

41020 (Droszew)

1701.23/10. (Czachóry) Kat., c. G. Michała i Mari. Rzepińskich -- G. Stan. Grzymisławski z Gałązek i G. Krystyna Podkocka z Czachór

41021 (Droszew)

1701.26/11. (Czachóry) Kat. Mari. c. G. Piotra i Kat. Gałęskiej -- G. Stan. Grzymisławska z Gałązek i G. Dorota Gał. z Czachór

41022 (Droszew)

1701.26/12. (Kurowo) Stefan, s. G. Stan. i Anny Rudnickich -- G. Rudnicki i G. Agnieszka Skrzypińska, oboje z Kurowa

41023 (Droszew)

1702.12/2. (Głuchow) Apolonia c. G. Wojc. i Mari. Wolskich -- G. Wawrzyniec Widłak i G. Krystyna Widłakówna, ob. z Głuchowa

41024 (Droszew)

1702.4/3. (Czachóry) Kaz., s. G. Kaz. i Kat. Gałęskich -- G. Marcin Kotarbski i G. Ewa Kumacka wszycy z Czachór

41025 (Droszew)

1702.17/4. (Czachóry) Wojc. s. G. Stan. i Jadw. Chwalęckich -- G. Sebastian Chw. i G. Dorota Chw.

41026 (Droszew)

1702.6/8. (Gałązki W.) Wawrzyniec s. G. Kaz. i Petronelli Jackowskich -- G. Maks. Wilgostoski i G. Kołdowska

41027 (Droszew)

1703.24/1. (Czachóry) Marianna, c. G. Marcina i Agnieszki Kotarbskich -- G. Kazimierz Czeleski (?) z Gałązek dziedzice i G. Mari. Raczyńska V. z Cz.

41028 (Droszew)

1703.22/4. (Głuchowo) Zofia, c. G. Kaz. i Mari. Parzynczeskich -- G. Falęcka i G. Jakub Falęcki z Czachór

41029 (Droszew)

1703.16/5. (Gałązki M.) Monika, c. G. Łuk. i Anny Przybisławskich -- G. Franc. Czachórski i GV. Jadw. Gałęska

41030 (Droszew)

1703.12/9. (Gałązki W.) Jadwiga Teresa, c. G. Szkulskich --G. Mari. Molska z Gałązek M. i G. Jan Trąbczyński z Kuchenek

41031 (Droszew)

1704.27/1. (Miedzianowo) Marcjan Sebastian, s. GD. Wojc. Stawickiego i Zofii -- G.N. Przespoleski z Skrzekowa i G. Teresa Droszeska z Droszewa

41032 (Droszew)

1704.6/2. (Kurowo) Maciej, s. G. Stan. i Anny Rudnickich -- G. Jan Krucki i Jadwiga K. ob. z Gniazdowa

41033 (Droszew)

1704.10/2. (Głuchowo) Józef, s. G. Jana Kotarbskiego i Anny -- G. Marcin K. i G. Marianna Widłakówna z ib.

41034 (Droszew)

1704.27/3. (Czachóry) Jan Franc. s. G. Marcina i Agn. Kotarbskich -- GD. Jan i G. Jan Kotarbscy (!) z Kotarb

41035 (Droszew)

1704.11/4. (Czachóry) Kat., c. G. Stniał. Faleckiego i Jadwigi -- G. Wilgostoski i G. Teresa F. z Gałązek W. oboje

41036 (Droszew)

1704.15/4. (Czachóry) Zofia, c. G. Piotra i Kat. Gałęskich -- G. Stan. Strachowski i G. Marianna Parzynczewska z Głuchowa

41037 (Droszew)

1704.28/5. (Kurowo) Petronella c. G. Wojc. i Agn. Skrzypińskich z Kurowa -- G. Maciej i G. Kat. Kankolescy ob. z Piwonic (?)

41038 (Droszew)

1704.27/9. (Czachóry) Mich., s. G. Kaz. i Kat. Gałęskich -- G. Mich. Rzepiński G. Krystyna Boguńska z Gałązek W.

41039 (Droszew)

1704.3/12. (Droszewo) Stefan, s. G. Stan. i Konstancji Droszewskich -- G. Jan Małachowski i G. Zofia Stawicka z Miedzianowa

41040 (Droszew)

1705.31/1. Chryzostom,s. G. Kaz. i Petronelli Jackoskich z Gałązek W. -- G. Kotliński z Głosek i Franc. Falęcki z Gał. W.

41041 (Droszew)

1705.19/3. Józef, s. G. Stanisł. i Barb. Strachowskich (Gałązki M.) --G. Jan Czapliński z Gał. m. i Dorota Małachowska z Pawłowa

41042 (Droszew)

1705.16/8. (Gałązki M.) Wawrzyniec Adam, s. G. Łuk. i Anny Przybisławskich -- G. Stanisław Falęcki z Czachór i G. Teresa F. z W. Gał.

41043 (Droszew)

1705.20/8. (Pawłowo) Marjanna Helena, c. MGD. Jana i Doroty Małachoskich -- G. Wojc. Stawicki z Miedzianowa i G. Potocka

41044 (Droszew)

1705.20/9. (Głuchowo) Jadwiga c. G. Stef. i Konstancji Wydyńskich -- G. Marianna Widłakówna z Gł.

41045 (Droszew)

1706.16/2. (Czachóry) Mac., s. G. Aleks. i Krystyny Podkockich -- G. Adam Głowacki i G. Kat. Gorska z Gniazdowa

41046 (Droszew)

1706.25/5. (Czachóry) Petronella c. G. Stanisł. i Jadwigi Chwalęckich [popzew. z "Falęckich"] -- G. Łuk. Przybysławski i GV. Jadwiga Gał. z Gał. W.

41047 (Droszew)

1706.19/6. (Kurowo) Anna Jadw., c. G. Sieroszewskich, gości -- G. Jan Krocki z Gniazdowa i G. Kat. Kokaleska z Piwonic

41048 (Droszew)

1706.20/9. Jadwiga, c. G. Stanisł. i Ewy Strachockich (Gał. W.) -- G. Seb. Chwalecki i G. Jadw. Gałęska, ob. de ib.

41049 (Droszew)

1705(!).10/2. Walenty, s. G. Dominika i Agn. Smardowskich (Gałązki W.) -- G. Jan Czapliński i G. Jadwiga Gałęska, oboje z Gał. W.

41050 (Droszew)

(1702 ?).15/10. (Miedzianowo) Jadwiga, c. Wojc. Stawickiego i Zofi -- G. Stan. Kożuchowski i G. Konstancja ż. jego z Kars

41051 (Droszew)

1706.26/12. (Miedzianowo) Wiktoria, c. G. Wojciecha i Zofii [brak nazw. ?] -- G. Stanisł. Grzymisławski z Gał. N. i G. Dorota Małachowska z Pawłowa to też Stawieccy

41052 (Droszew)

1707.28/2. (Gał. W.) Józef, s. G. Kaz. i Petronelli Jackoskich -- G. Jan Małachowski i G. Konst. Droszeska

41053 (Droszew)

1707.4/5. (Gał. W.) Teresa, c. G. Jana i Mari. Szkulskich -- G. Stan. Droszeski i G. Hel. Baranowska z Kotowiecka

41054 (Droszew)

1707.22/5. (Czachóry) Zofia, c. G. Kaz. i Kat. Gałęskich -- G. Tom. Maniecki i G. Mari. Widłakówna

41055 (Droszew)

1708.21/10. (Kotowiecko) Jadwiga Rozalia, c. G. Antoniego i Heleny Baranowskich -- G. Józef Taczanowski i G. Anna Gostyńska z Chrząnowa

41056 (Droszew)

1708.28/10. (Czachóry) Szymon, s. G. Piotra i Kat. Gałęskich -- G. Andrzej Wołoski i G. Jadw. G. z Gał. W.

41057 (Droszew)

1709.25/7. (Gał. W.) Anna, c. G. And. i Mari. Łukomskich -- G. Franc. Małachowski i G. Jadw. Gałęska

41058 (Droszew)

1709 (Gał. W.) Andrzej, s. G. Kaz. Jackowskiego i Petronelli † dziecko wraz z matką na zarazę.

41059 (Droszew)

1710.30/8. (Głuchowo) Rozalia c. G. Wojc. Wolskiego i Anny -- G. Kaz. Droszewski i G. Barb. Widłakowa

41060 (Droszew)

1711.7/6. (Kotowiecko) dziecko G. Ant. i Hel. Baranowskich -- G. Karol Bielicki i G. Dorota Małachowska z Pawłowa

41061 (Droszew)

1711.9/6. Antoni, s. G. Karola Bielickiego i Anny -- MGD. Adam Koźmiński klan rogoz. i G. Urszula Węgierska z Węgier

41062 (Droszew)

1711.17/11. (Czachóry) Andrzej s. G. Stanisł. i Jadwigi Strzeszewskich -- G. Jan i G. Ewa Stawicka rodzeni z Miedzianowa

41063 (Droszew)

1711.29/9. (Kurowo) Franc. s. G. Kaz. i Barb. Skrzypińskich -- G. Bonaw. Bogdański z Miedzianowa i Jadwiga Miaskowska

41064 (Droszew)

1712.20/8. (Miedzianowo) Piotr Aleksander Wawrzyniec, s. G. Bonaw. Bogdańskiego i Zofii -- G. Franc. B. brat rodz. i GD. Miaskowska z Racendowa

41065 (Droszew)

1712.1/12. (Głuchowo) Barbara, c. G. Sczepanowskiego i Anny -- G. Jan Zabłocki z Skarnewka i G. Anna Małachowska z Pawłowa

41066 (Droszew)

1708.16/9. (Czachóry) Mateusz, s. G. Stanisł. Chwalęckiego i Jadwigi -- G. Stan. Chw. i G. Ewa Kumacka ob. z Czachór

41067 (Droszew)

1713.3/6. (Czachóry) Antoni, s. G. Stanisł. i Marianny Chwalęckich -- G. Anna Przybysławska z Gał. M.

41068 (Droszew)

1713.19/6. (Gał. W.) Marianna, c. G. Sebast. Chwalęckiego i Kat. -- G. Łuk. Przybisławski i G. Zofia Popławska z Słaborowic

41069 (Droszew)

1713.17/9. (Droszewo) Justyna, c. G. Józefa i Marianny Swięcickich wtedy mieszk. w Dr. -- G. Bartł. Parczeski i G. Anna Droszeska

41070 (Droszew)

1714.22/4. (Gał. W.) Wojciech, s. G. Anton. Łukomskiego i G. Marainny -- G. And. Małachowski i G. Kat. Gałęska

41071 (Droszew)

1714.14/7. (Kurowo) Małg. Róża c. G. Kaz. i Barb. Skrzypińskich z Kurowa i G. Sieroneska z Bonichowa --

41072 (Droszew)

1714.17/12. (Gał. W.) Andrzej, s. G. Piotra Grzymisławskiego i Anny Małachowskiej -- G. Franc. M. z Pawłowa i G. Ewa Potocka z Warszawki

41073 (Droszew)

1715.29/9. (Czachóry) Michał, s. G. Jaworskiego i Marianny -- G. Łuk. Przybysławski i G. Ewa Stawicka z Miedzianowa

41074 (Droszew)

1715.19/11. (Czachóry) Elżb., c. G. Franciszka i Agn. Szczepanowskich (!) -- G. Franc. Hryniewiecki i G. Ewa Stawicka z M

41075 (Droszew)

1716.4/4. (Gał. W.) Ewa Kat., c. G. Sebast. Chwalęckiego i Kat. -- G. Jan Wolski i G. Kumacka oboje z Czachór

41076 (Droszew)

1716.7/6. Ewa Petronella, c. G. Michała i [ok.] Kozmińskich z Pawłówka wtedy mieszk. -- G. Helena K. z Czekanowa

41077 (Droszew)

1716.5/7. (Gał. W.) Piotr Paweł, s. G. Mich. i Konstancji Rudnickich -- G. Franc. Małachowski z Pawłowa i G. Hel. Baranowska z Kotowiecka

41078 (Droszew)

1717.23/1. (Kurowo) Antoni Sebastian, s. G. Kaz. i Barb. Skrzypińskich -- G. Franc. Bogdański i G. Zofia B. z Miedzianowa

41079 (Droszew)

1717.28/1. (Gał. W.) Chryzostom Stanisław, s. G. Antoniego Prusinoskiego i Mari. -- G. Mich. Rudnicki z tej wsi i G. Anna R. z Sobotki

41080 (Droszew)

1717.24/4. (Miedzianowo) Zofia Barbara, c. G. Andrzeja Ostrowskiego i Teresy -- G. Jan Skrzypiński i G. Barbara, ob. z Kurowa

41081 (Droszew)

1717.18/5. (Pawłówko) Zofia, c. G. D. Konst. Malczewskiego i G. Jadwigi -- GD. Marcin Słonecki i GD. Helena Sł. ob. z Turska

41082 (Droszew)

1717.28/9. (Miedzianowo) Teresa, c. G. Bonaw. Bogdańskiego i Zofii -- G. Adam Głowacki i G. Jadw. B. z Kwiatkowa

41083 (Droszew)

1717.28/12. (Gał. W.) Andrzej, s. G. Ludwika i Anny Rudnickich -- G.M. Piotr Koźmiński z Wszołowa, sędzia zs. kalis. i G.N. Radoszeska z Sobótki

41084 (Droszew)

1718.10/5. (Pawłówko) Jan, s. GD. Konst. Malczewkiego i Jadw. -- G. Stan. Kozuchowski z Kars i Radoszeska z Sobótki

41085 (Droszew)

1718.17/7. (Pawłowo) Antoni Jan, s. G. Jana Okon i Teresy -- G. Jan Wolski starzec i G. Ewa Kumacka, ob. z Głuch. i Czachór

41086 (Droszew)

1718.13/11. (Gał. M.) Teofila Kat. c. Jana Potockiego i [ok.] -- G. And. Droszewski ze wsi Karski i G. Apolonia Czyzeska z Gał. M.

41087 (Droszew)

1718.20/11. (Czachóry) Andrzej s. G. Stanisł. Falęckiego i Jadwigi [popzew. "Marianny"] -- GG. Konst. i Jadwiga Malczewscy z Pawłówka M.

41088 (Droszew)

1719.4/2. (Czachóry) Ignacy, s. G. Franc. Szczepanowskiego i Agn. -- G. Jan Kierzyński z Pawłowa i G. Ludwika Borzeska

41089 (Droszew)

1719.10/4. (Gał. M.) Marianna, c. G. Pawła Gałczyńskiego i Zofii -- G. Kaz. Łukomski z Bieniewa i G. Apolonia Czyżewska z Gał. M.

41089a (Droszew)

1719.15/3. (Gał. W.) Zofia Hel., c. G. And. Prusinowskiego i Mari. -- G. Jan Okon i G. Kat. Chwalęcka d. Stawicka z ib.

41090 (Droszew)

1719.15/10. (Gał. M.) Jadwiga Teresa, c. GD. Jakuba Jaworskiego i Marianny -- N. Jan Wolski i Kat. Przebisławska

41091 (Droszew)

1719.17/6. (Kurowo) Antoni, s. G. Jana Skrzypińskiego i G. Magdal. -- G. Jan Kierzyński z Pawłowa i G. Barb. Skrzypińska z Kurowa

41092 (Droszew)

1719 (między VI a 15 lipca) (Pawłowo) Antoni Jan, s. G. Jana Okoń i G. Teresy -- G. Jan Wolski i G. Ewa Kumacka z Głuchowa i Czachór

41093 (Droszew)

1719.13/11. (Gał. M.) Teofila Kat., c. G. Jana i Anny Potockich -- G. And. Droszeski z Droszewa i GD. Apolonia Czyżewska

41094 (Droszew)

1719.20/11. (Czachóry0 Andrzej, s. G. Stan. Falęckiego i Jadwigi -- G. Stanisł. Taszycki i G. Kat. Chwalęcka s. Stawicka z Gał. W.

41095 (Droszew)

1720.20/3. (Kurowo) Kaz., s. G. Kaz. Skrzypińskiego i G. Barb. -- G. Wojc. S. z Zakowic i G. S-a z Gniazdowa

41096 (Droszew)

1720.10/4. (Pawłowo) Wojc., s. N. Kaspra i Barb. [brak nazw. ?] -- N. Trąbski (?) z Młynowa i G. Anna Grzymisławska z Gał. M.

41097 (Droszew)

1720.10/4. (Gał. M.) Zofia, c. G. Jana Potockiego i Anny -- G. Stan. Grzymisławski z Gał. W. i G. Anna Przybysławska z Gał. M.

41098 (Droszew)

1720.22/7. (Miedzianowo) Jakub, s. G. Walentego i Ewy Bogdańskich -- G. Franc. B. i G. Jadwiga B. małż. z Kwiatkowa

41099 (Droszew)

1720.29/9. (Gał. W.) Michał, s. G. Gogoleskiego i Marianny -- G. Piotr Grzymisławski G. Anna Potocka z Gał. M.

41100 (Droszew)

1720.11/12. (Gał. W.) Kat. Barb., c. G. Piotr Grzymisławskiego i Anny -- G. Jan Kierzyński z Pawłowa i G. Krystyna K. panna

41101 (Droszew)

1720.28/12. (Pawłówko) Marjanna, c. G. Konst. i Jadw. Malczewskich -- G. Walenty Trąpczyński z Kucharek Woj. i G. Borzysławska de Cuchel

41102 (Droszew)

1721. piątek przed Zapust. dziecko 2 i mies. G. Piotra Grzymisławskiego i Anny -- G. Marcin Doruchowski z Ociąża i G. Jadw. Malczewska z Pawłówka (Gał. W.)

41103 (Droszew)

1721.13/7. (Gał. W.) Jakub, s. G. Swiętosł. Wilgostowskiego i Marianny -- N. And. Czarliński i G. Kat. Stawicka z Gał. wszyscy

41104 (Droszew)

1721.14/12. (Miedzianowo) Barb. c. G. Walentego i Ewy Bogdańskich -- G. Kaz. Skrzypiński i G.V. Jadwiga Stawicka

41105 (Droszew)

1721.17/12. (Pawłówko) Konstancja Łucja, C. g. Konstantego i Jadwigi Malczewskich -- G. Jan M. i G. Helena Bonińska z Bonina

41106 (Droszew)

1721.6/1. (Czachóry) Agnieszka c. G. Franc. Widłaka i Konstancji -- G. Jan Skrzypiński i G. Jadwiga Chwalęcka z Czachór

41107 (Droszew)

1722.24/3. (Gał. M.) Józef, s. G. Jana i Konstancji Potockich -- G. Piotr Grzymisławski i V. Anna Droszeska

41108 (Droszew)

1721.1/9. (Gał. W.) Marianna Róża, c. G. Piotra i Anny Grzymisławskich -- G. Ant. Kaczkoski z Kotowiecka i G. Dor. Małachowska z Swinca

41109 (Droszew)

1722.6/9. (Czachóry) Teresa, c. N. Jakuba i Mari. Jaworskich -- N. Jan Wojc. Wolicki i G.V. Anna Droszeska z Droszewa

41110 (Droszew)

1723.5/5. (Pawłówko) Stanisław, s. G. Konst. i Jadw. Malczewskich ale po chrzcie †

41110a (Droszew)

1723.3/6. (Gał. M.) Marianna, c. G. Ant. Prusinowskiego i Mari. -- G. Józef Stawicki i G. Anna Grzymisławska de ib.

41111 (Droszew)

1723.5/8. (Kurowo) Marianna Kunegunda, c. G. Kaz. i Barb. Skrzypińskich -- G. Kaz. Słuszkowski i G. Mari. S-a z Sczur

41112 (Droszew)

1723.2/10. (Gał. W.) bliźn. G. Swiętosł. i Marianny Wilgotoskich. Imiona: Franciszek i Jadwiga -- G. Ant. Prusznowski i G. Mari. Daleszyńska G. Tom. Smardoski i G. Anna Droszeska

41113 (Droszew)

1723.1/10. (Kurowo) Szymon Tad., s. N. Wawrzyńca Magnuszewskiego i Kat. -- Konst. Malczewski z Pawłówka i G. Anna Droszeska V.

41114 (Droszew)

1724.11/4. (Pawłówko) Franciszka, c. G. Konst. Malczeskiego i Jadwigi -- G. Ant. Kaczkoski i G. Trąpczyńska z Kucharek Milit.

41115 (Droszew)

1724.11/4. (Gał. W.) Ludwika, c. G. Piotra Grzymisławskiego i Anny -- X. Aleks. Kierzyński i G. Kat. Pawłowska z Gał. M.

41116 (Droszew)

1724.25/9. (Gał. W.) Michał, s. N. Stanisł. Gogoleskiego i Kat. -- G. Piotr Grzymisławski z Sobótki

41117 (Droszew)

1724.12/11. (Miedzianowo) [ok. na imię], dziecko GG. Michała i Franc. Niesczaskich rejentów kon. -- X. Nieszcz. kan. inowrocł.

41118 (Droszew)

1725.25/2. (Kotowiecko) Maciej, s. G. Stanisł. Skrzeszewskiego i mieszk. obec. w Kat. -- G. Konst. Malczeski z Pawłówka i G. Franciszka Nieszczewska z Miedzianowa

41119 (Droszew)

1725.20/3. (Gał. M.) Kat., c. G. Jana Potockiego i Konstancji -- G. Abraham Chlebowski i G. Konst. Droszeska z Droszewa

41120 (Droszew)

1725.26/7. (Kurowo) Anna, c. N. Wawrzyńca i kat. Magnuszewskich -- G. Jan Skrzetuski V. i G. Jadwiga Malawska z Pawłówka i z Gniazdowa

41121 (Droszew)

1725.7/10. (Gał. W.) Franciszek, s. N. Stan. i Kat. Gogoleskich -- G. Piotr Grzymisławski i G. Anna Jedlecka

41122 (Droszew)

1726.3/3. (Gał. W.) Kaz., s. G. Ant. Prusinowskiego i Mari. -- G. Jan Potocki z Gał. i N. Ewa Chwalęcka V. z Gał. W.

41123 (Droszew)

1726.10/3. (Miedzianowo) Walenty Kaz., s. G. Michała i Franciszki (Niesczewskich) rejentów kancel. kon. -- G. Maciej Nowowiejski z Wysocka i G. Mari. Niescz., oboje z tejże wsi

41124 (Droszew)

1726.20/3. (Kurowo) Kaz. Józef, s. G. Jana i Ludwiki Kurczewskich -- G. Jan Skrzypiński z Kurowa i G. Teresa Jackoska z Bruchorza

41125 (Droszew)

1726.23/4. (Pawłówko) Kat. Helena, c. G. Konst. i Jadwigi Malczeskich -- G. Mik. Trmąpczyńska z Sczypiorna i G. Helena Gleyska z Czechla

41126 (Droszew)

1726.22/7. (Czachóry) Magdalena c. G. Franc. Widłaka -- G. Kaz. Jackoski z Gał. i Kat. Trzebińska z Droszewa

41127 (Droszew)

1727.19/1. (Miedzianowo) Antonina Wiktoria, c. G. Stan. Grabińskiego i Kat. -- GD. Koźmiński de Wszołowo i G. Rokoszewska de Młynowo

41128 (Droszew)

1727/5/6. (Pawłówko) Antoni, s. G. Konst. i Jadwigi Malczewskich -- G. Franciszka Grabińska z Miedzianowa

41129 (Droszew)

1727.30/8. (Pawłowo) Egidjusz, s. G. Andrzeja i Marianny [opuszcz. nazwisko] -- G. Marcin Doruchowski i G. Krystyna D., małż. z Ociąża

41130 (Droszew)

1727.16/11. (Gał. M.) Kat., c. G. Jana i Konst. Potockich -- G. Franc. Głoskowski i G. Mari. Wilgotoska wszyscy z ib.

41131 (Droszew)

1727.14/12. (Czachóry) Tomasz, s. N. Franciszka i Kat. Rzepińskich -- G. Jan Skrzypiński z Kurowa i G. Barb. Taszycka krewna

41132 (Droszew)

1728.1/1. (Kurowo) Kasper, s. N. Wawrzyńca i Kat. [nazwiska brak] -- G. Jan Skrzypiński z Kurowa i G. Barb. Skrzetuska z Gniazdowa

41133 (Droszew)

1728.26/4. (Gał. W.) Jan, s. G. Kaz. i Marianny Kaczkowskich -- G. Tom. Smardowski i G. Mari. Kaczkoska

41134 (Droszew)

1728.22/7. (Czachóry) Magdalena, c. G. Józ. i Petronelli Skierskich -- G. Antoni Kaczkoski z Kotowiecka i G. Barb. Skrzetuska z Gniazdowa

41135 (Droszew)

1728.28/8. (Gał. W.) Rozalia, c. N. Wojc. i Doroty Woysławskich -- G. Tomasz Smardowski i G. Anna Jedlecka, wszyscy de ib.

41136 (Droszew)

1728.26/10. (Gał. M.) Justyna, c. G. Wojc. i Kat. Niniewskich -- G. Józef Stawicki i G. Jadw. Taszycka

41137 (Droszew)

1728.2/11. (Droszewo) Barbara Zofia, c. G. Ant. i Izabelli [bez nazwiska] -- G. Leon Koźmiński de Wszołowo i G. zofia Gostyńska de Chrzanow

41138 (Droszew)

1704.8/9. (Czachóry) G. Maciej Rudzicki x Katarzyna Lubiatowska -- G. Wojc. Parczewski, G. Wojc. Wolski i G. Barb. Widłakowa

41139 (Droszew)

1711.29/1. Jan Jasiński x G. Jadw. Smardowski z Czachór -- G. Wojc. Wolski i G. Barb. Widłakowa z Głuchowa

41140 (Droszew)

1711.29/9. G. Bonaw. Bogdański x GD. Zofia 2-o v. Stawicka z Miedzianowa -- G. Franc. Małachowski z Pawłowa, G. Karol Bielicki z Pawłówka, G. Dorota Mał. i Anna Bielicka

41141 (Droszew)

1714.24/1. (Czachóry) G. Sebastian Staniszeski z woj. płoc. x G. Barb. Chyłkoska z Czachór -- G. Łubiński i Korytkowska

41142 (Droszew)

1714.13/2. (Pawłowo) G. Piotr Grzymisławski x G. Anna Małachowska -- GG. Franc. i Dorota rodzice eins i GG. Karol Bielicki, Jan Trąpczyński

41143 (Droszew)

1714.7/4. (Kotowiecko) G. Maciej Kurczewski x G. Elżbieta Baranoska -- G. Karol Bielicki i Kurcewski de Czechel ich żony: Dorota Małachowska i Anna Grzymisławska

41144 (Droszew)

1715.15/7. (Miedzianowo) G. Andrzej Ostrowski x Teresa Miaskowska -- N. Wojc. Ciecierski G.D. Pretwicowa z Czerminka

41145 (Droszew)

1716.3/8. G. Marcin Słonecki z Turska x G. Helena z Sokolnickich Baranowska wd. z Kotowiecka -- M. Adam Kozmiński klan rogoz. Piotr K. sędzia zs. kal.

41146 (Droszew)

1718.21/8. (Gał. W.) G. Józef Stawicki x G. Kat. Chwalęcka z tej wsi -- G. Piotr Grzymisławski i G. Czyżeski z Bieniewa i ich żony

41147 (Droszew)

1718.10/11. (Czachóry) G. Franc. Widłak x G. Krystyna Chwalęcka -- G. Wawrzyniec W. z Noskowa, Józef Stawicki z Gałązek W., Piotr Grzymisławski z G. i żony ich

41148 (Droszew)

1719.23/5. (Droszewo) N. Wojc. Piotrowski x G. Marianna Jarnowska (Tarnowska ?) -- G. Kaz. Droszewski i G. Konstancja D-a, Anna i Zofia D-a, Kromolicki, Marcin Starczeski

41149 (Droszew)

1721.22/5. (Gał.) N. Tomasz Trajanowski x Agn. Wiśniewska -- G. Jan Potocki z Gał. M. i Józef Stawicki z żonami.

41150 (Droszew)

1722.13/7. (Gał. M.) N. Franciszek Głoskoski z Przybysławia x Anna Potocka z Gał. M. -- G. Jan P., Józef Stawicki

41151 (Droszew)

1721.21/2. (Gał. M.) N. Swiętosław Wilgotoski x Marianna Przybisławska -- Jan Potocki z Gał., Stan. Niniński

41152 (Droszew)

1721.24/2. (Czachóry) N. Chryzostom Zaleski x Marianna Dobroska wd. -- G. Sczypierski Stan. Falęcki z ż. Jadwigą

41153 (Droszew)

1721.2/7. (Gał. M.) N. Stanisł. Książyński x Kat. Stawińska -- Wojc. i Stan. Niniescy z Gutowa

41154 (Droszew)

1723.11/7. (Kurowo) N. Wawrzyniec Magnuszewski x Kat. Jankoska -- G. Stanisław Droszeski i Jan Pogorski, Barb. Skrzypińska i Konstancja Droszeska z Droszewa

41155 (Droszew)

1724.13/8. (Kurowo) G. Michał Będzieski (Byszeski ?) i G. Franciszka Pakczeska -- GG. Jan i Kat. Skrzypieńscy, Kaz. Słuszkowski, Barb. Skrzypieńska i jej siostra Sieroneska z Bedrichow (?)

41156 (Droszew)

1725.18/9. (Czachóry) N. Stefan Bogurski (Boguński ?) x Jadwiga Chwalęcka -- N. Wojc. Ch. i Stan. Sczypieński, G. Barb. Taszycka, Kat. Ch-a z Zakowic

41157 (Droszew)

1727.21/1. (Czachóry) N. Franc. Rzepiński x Katarzyna Chwalęcka -- N. Chryzostom Zaleski, Stefan Szczypieński Wojc. Chwalęcki

41158 (Droszew)

1728.5/9. (Gał. W.) N. Józef Wolski x Urszula Rzeszotarska wd. -- G. Wojc. W., Jan Bielski Eufrozyna W-a i Marianna W-a

41159 (Droszew)

1771.6/10. (Miedzianowo) Justyna Brygitta, c. M. Stan. Sadowskiego dz-ca Mied. i Apolonii Skorzewskiej, 3/10. * -- G. Zofia Czyżewska i G. Antoni Nasiorowski

41160 (Droszew)

1771.13/12. (Czachóry) Mikołaj Andrzej, s. M. Anton. i Apolonii Kiedrowskich dz-ów 1/2 Czachór i Głuchowa, 30/11. * G. Jan Kosicki i G. Eleonora Borysławska panna, asyst. MM. Chmielewscy z Kars

41161 (Droszew)

1773.15/7. (Gał. W.) Aleksy 10 *, s. D. Jana i Katarzyny Rudkowskich -- M. Jakub Chlebowski i MV. Marianna Skarzyńska z M. Gał.

41162 (Droszew)

1773.15/7. (Gał. W.) z wody syn M. Jakuba Chlebowskiego imieniem Jan z Dukli -- G. Smardowska i M. matka tegoż Ch-go

41163 (Droszew)

1773.20/11. (Miedzianowo) Salomea Brygitta Elżbieta, c. M. Stanisława Sadowskiego pis. gr. wałec. i Apolonii Skórzewskiej, 13/11. * -- X. Benedykt Falęcki, opat Benedykt, Trockich i dr prawa kan. i MV. Mari. Skórzewska [metryka przekreślona]

41164 (Droszew)

1773.14/12. (Gał. W.) Salomea Kat., c. N. Stanisława i Urszuli Ulkowskich, 12/11. * -- M. Kat. Chmielewska i M. Jakub Chlebowski

41165 (Droszew)

1774.1/3. (Gał. W.) Tekla Justyna, Marianna, c. G. Mac. i Małg. Szybałtowskich i M. Jakub Chlebowski i M. Justyna Bernacka

41166 (Droszew)

1774.30/5. (Gał. W.) Antoni Ignacy, s. G. Antoniego i Bogumiły Niniewskich -- MV. Apolonia Skarżyńska i Ignacy Wierucki

41167 (Droszew)

1733.10/12. (Gał. W.) Barbara c. G. Głuskowski i G. Anny -- G. Jan Potocki i G. Joanna Bojanowska

41168 (Droszew)

1734.8/5. (Czachóry) Anna Aleksandra, c. G. Stefana Szczypierskiego i Anny -- G. Wojc. Gosłaski z Kwiatkowa i G. Jadwiga Trepczyna z Ociąża

41169 (Droszew)

1734.26/5. (Droszewo) Zofia, c. G. Wojc. Stawskiego i Barbary -- G. And. Droszeski i G. Ludwika Iwańska

41170 (Droszew)

1734.18/11. (Droszewo) Rafał, s. G. And. Droszeskiego dz-ca Droszewa i G. Izabelli -- G. Wład. Biernacki i G. Konst. Skrzypieńska

41171 (Droszew)

1735.10/1. (Pawłówko) Stefan Jan, s. GD. Konstantego Malczeskiego i Jadwigi -- G. And. Droszeski i G. Konst. Skrzypińska

41172 (Droszew)

1735.8/6. (Czachóry) Antoni, s. G. Wojc. Falęckiego i Kat. -- chrz. nieszl.

41173 (Droszew)

1735.16/5. (Miedzianowo) Jan Grzegorz, s. G. Stanisława Grabińskiego i G. Rozalii Koźmińskich -- GD. Jan K. i GD. Joanna ż. jego ze wsi Kotarby

41174 (Droszew)

1736.17/6. (Droszewo) Piotr, s. G. Wojc. Stawskiego i Barbary -- G. Rafał Iwański pos. Droszewa i G. Kat. Chmielewska z Kotowiecka

41175 (Droszew)

1736.16/7. (Miedzianowo) Jan Wład. s. G. Stanisł. Grabińskiego dz-ca, Miedz. i Rozalji z Koźmińskich

41176 (Droszew)

1736.16/7. (Pawłówko M.) Anna Małg. c. G. Konst. Malczeskiego pos. tej wsi i G. Anny -- G. Jakub Sarnowski z Turska i G. Anna Białobłocka z Pawłowa W. pos.

41177 (Droszew)

1737.27/2. (Miedzianów) Władysław Grzegorz, s. G. Stanisł. Grabińskiego i Rozalji z Koźmińskich -- G. Wojciech Szczaniecki i Aleksandra Wargowska z Koźmińskich

41178 (Droszew)

1737.1/5. (Czachóry) Mari., c. G. Franc. Rzepińskiego i G. Kat. -- G. Stan. Grabiński i G. Rozalja Gr. z Koźmińskich żona, oboje z Miedzianowa

41179 (Droszew)

1740.23/5. (Miedzianowo) Katarzyna Julianna Rozalia, c. G. Wojc. Grabińskiego dz-ca Miedz. i G. Kat. -- G. Mańkowska dz-czka Słaborowic

41180 (Droszew)

1741.24/10. (Gał. W.) Jan Kanty s. G. Marcin Smardowskiego dz-a części w tej wsi i G. Zofii -- G. Mik. Pomianowski i G. Dorota Chmieleska pos. Kotowiecka

41181 (Droszew)

1742.3/2. (Miedzianowo) Marcjanna, c. G. Marcina Boczkowskiego i Barbary -- G. Tom. Skarzyński i G. Rozalia Grabińska z Gozuchowa

41182 (Droszew)

1742.11/2. (Kotowiecko) Agn. Mari., c. G. Józefa Kierzkowskiego i Mari. -- G. Tom. Skarzyński dz-c w M. Gał. i Ludwika Przespolewska dz-a Droszewa

41183 (Droszew)

1743.7/2. (Miedzianowo) Marianna, c. N. Marcina i Barbary Boczkowskich -- G. Mac. Malczewski mł. z Pawłówka V. Wargowska z Kuczowali

41184 (Droszew)

1743.30/8. (Gał. W.) Marianna Rozalia, c. G. Jana i Zofii Smardowskich dz-ów części ib. -- G. Tom. Skarzyński z Gał. M. i G. Anna Przespolewska V.

41185 (Droszew)

1743.12/6. (Miedzianowo) Stanisław Grzegorz, s. G. Stanisł. i Rozalii Grabińskich dz-ów -- G. Michał Wargaski i G. Joanna Koźmińska ze wsi Będzieszyn dz-ce

41186 (Droszew)

1743.16/6. (Miedzianowo) cerem. nad Heliodorem Prokopem [syn chyba tychże Grabińskich ?] ass. X. Mikołaj Ant. Lutomski opat lędzki, i N. Apolonia Koźmińska klanowa rogoz. z Lewkowa

41187 (Droszew)

1744.2/8. (Pawłowo) córka 2 imion, G. Rafała i Ludwiki Iwańskich, Marianna Zuzanna -- G. Piotr Kąsinowski i G. Anna Opacka mężatka

41188 (Droszew)

1744.9/9. (Gał. W.) Marianna, c. G. Marcina i Zofii Smardowskich -- MG. Ludwika Przespolewska i Jan P. Kolator, matka z synem

41189 (Droszew)

1745.12/1. (Kurowo) Fabian Sebast. s. G. Jana i Konstancji małż. Parczewskich -- MD. Walenty Otto-Trąmpczyński stol. sochacz. i Ludwika Przespolewska

41190 (Droszew)

1745.20/1. (Gał. M.) Ludwika Mari., c. G. Tom. i Anny Skarzyńskich -- M. Ludwika z Jaraczewskich Przespolewska pupilów po † Franciszka P-go syna swego w Droszewie opiekunka i M. Stanisł. P. syn jej

41191 (Droszew)

1745.19/3. (Pawłówko) Aleks. Józef cerem., s. G. Stanisława Oyrzanowskiego i Mari. -- posesorów cz. w Pawłowie, potem dóbr Wola koło Ołoboka -- X. Aleks. Gembart kan. kat. gn., oficjał kal. prob. parznensis i M. Teofila Kozuchowska cześnikowa wieluńska z Kakawy

41192 (Droszew)

1746.3/2. (Gał. W.) Agata, c. G. Marcina Smardowskiego i G. Zofia -- M. Ludwika Przespolewska z Droszewa i M. Jan P. z Szymborza, matka z synem. Dziecko †

41193 (Droszew)

1746.2/3. (Kurowo) Kaz. Stan. Kostka, s. G. Jana Parczewskiego i G. Konstancji -- G. Franciszek Mańkowski i GV. Anna M. brat z siostrą ze Słaborowic

41194 (Droszew)

1746.8/4. (Miedzianowo) cerem. Heliodor, s. G. Stanisława Grabińskiego i G. Rozalii -- X. Gabriel Gr. profes lędzki, syn tychże rodziców [Stanisława Grabińskiego i Rozalii] a brat dziecka i G. Aleksandra Wargacka z Kuczoweli cerem. Kasylda, c. tychże G-ch [Stanisława Grabińskiego i Rozalii] -- G. Michał Wargacki oboje † † 1747 inter Oct. Corp. Chr. w poniedz. pochowani

41195 (Droszew)

17147.21(27 ?)/10. (Gał. M.) Urszula, c. G. Franc. Rzepińskiego i Mari. -- G. Tomasz Skarzyński z z Gał. M. i G. Ludwika Przespolewska V. z Droszewa

41196 (Droszew)

1747.27/10. (Gał. M.) Marianna Ludwika, c. G. Tom. Skarzyńskiego i G. Anny -- M. Jan Przespolewski z Szambora i JM. Marianna Miaskowska klanowa lędzka z Smiełowa

41197 (Droszew)

1747.1/11. (Gał. M.) Kat., c. G. Marcina Smardowskiego i G. Zofii -- G. Wojc. Kosicki z Kotowiecka i G. Konstancja Parczewska z Kurowa

41198 (Droszew)

1748.13/2. (Pawłówko) Walenty Józef, s. G. Józefa Malczewskiego i Konstancji -- G. Ludwik Aleks. Pretwic z Gał. W. i M. Agn. Moszyńska stol. infl. z Pawłowa

41199 (Droszew)

1748.23/2. (Gał. W.) Walenty Maciej, s. G. Swiętosława Wilkotowskiego i Mari.-- G. Mac. Gorski z Sobotki i G. Ludwika Pretwiczowa matka P-a z Gał. W.

41200 (Droszew)

1748.30/4. (Głuchowo) Kat. Sierzeńska, c. G. Franciszka Józefowicza i G. Kat. -- G. Stef. Szczypińska z Czachór i G. Rozalia Grabińska z Miedzianowa

41201 (Droszew)

1748.19/11. (Gał. W.) Elżbieta, c. G. Marcina Smardowskiego i G. Zofii -- G. And. Bogdański z Kotowiecka dz-c i G. Ludwika V. Przespolewska z Droszewa

41202 (Droszew)

1748.28/11. (Gał. M.) Andrzej, s. N. Marcina Dobrzańskiego i Jadwigi -- G. Antoni Trzciński i G. Małg. Paprocka V. z Droszewa

41203 (Droszew)

1750.12/3. (Gał. M.) Kat. Sien. Zofia, c. G. Tom. Skarzyńskiego i G. Anny -- M. Walenty Otto Trąmpczyński stol. sochaczew. ze wsi Kucharki Milit. i M. Jadwiga Będkowska z Szamocina

41204 (Droszew)

1750.5/6. (Gał. W.) Ignacy Andrzej, s. G. Sebast. Głoskowskiego i G. Anny -- G. Franc. Koźmiński z Będzieszyna i G. Anna Skarzyńska z Gał. W.

41205 (Droszew)

1750.14/6. (Gał. M.) Jan Bapt. Antoni, s. G. Franc. Rzepińskiego i G. Jadwigi -- M. Stanisław Przespolewski ze Skrzebora i M. Anna Skarzyńska z Gał. M.

41206 (Droszew)

1750.19/6. (Gał. M.) Joanna Rozalia, c. G. Swiętosława Wilkostowskiego i G. Marianny -- M. Fabian Moszyński stol. infl. z Pawłowa i G. Mari. Pretwiczowa z Gał. W.

41207 (Droszew)

1750.6/8. (Czachóry) Klara Teodora c. G. stef. Popłowskiego i G. Zofii -- G. Stanisł. Szczypieński z Czachór i M. Agn. Moszyńska stol. infl. z Pawłowa

41208 (Droszew)

1751.6/5. (Gał. M.) Stanisław, s. N. Marcina Dobrzańskiego i Jadwigi -- Wojc. Cieszelski adrena i N. Kat. Młodawska z dworu Miedzianowa sługa

41209 (Droszew)

1751.2/9. (Gał. W.) Rozalia, c. G. Marcina Smardowskiego i Zofii -- G. Jan Chodubski i G. Ludwika Przespolewska V.

41210 (Droszew)

1752.10/12. (Gał. M.) Apolinara Barbara, c. G. Tomasza i Anny Skarzynskich -- M. Jan Jaskólski scic stuliński i M. Apolonia z Wierzchodowa Rosenowa ż. Adama R. kapit. JKMci, dz-ca Kruchowa

41211 (Droszew)

1753.25/8. (Kotowiecko) Ludwik, s. N. And. Bogdańskiego komor. zs. gran. kalis. i Elżbiety -- M. Janchiaskowska burgr. kalis. i JM. z Kosickich Miaskowskich klanowa lędzka

41212 (Droszew)

1754.13/8. (Gał. W.) Ignacy Chryzostom, s. G. Józefa Strachowskiego i Marianny -- G. Tom. Skarzyński z Gał. M. i G. Mari. Pretwicowa z Ociąża

41213 (Droszew)

1755.13/3. (Czachóry) Grzegorz Józef Antoniego Stawskiego (bez cech szl.) i Heleny -- G. Melchior Widłak z Głuchowa i GV. Aleks. Szczypierska

41214 (Droszew)

1755.23/11. (Gał. M.) Kat., c. G. Marcina i Zofii Smardowskich -- G. Jakub Przespolewski kolator i dz-c Droszewa i G. Anna Skarzyńska z Gał. M.

41215 (Droszew)

1757.31/5. (Głuchowo) Wiktoria c. G. Jana i Petronelli .... -- G. Melchior Sławoszewski i G. Jadw. Malczewska z Miedzianowa

41216 (Droszew)

1757.23/9. (Kotowiecko) Mateusz. s. M. Andrzeja Bogdańskiego komor. zs. gran. kalis. i M. Elżb. -- GD. Piotr Malczewski i G. Anna M-a z Miedzianowa

41217 (Droszew)

1760.14/5. (Kotowiecko) Stanisław s. M. Andrzeja Bogdańskiego komor. zs. kalis. i M. Elżbiety -- M. Józef Trąmpczyński z Kucharek Milit., stolnikowicz sochaczew. i M. Małachowska matka komornikowej, z Brzezia

41218 (Droszew)

1761.15/5. (Gał. M.) Jan Nep., s. G. Andrzeja Bąkowskiego i Agn. -- N. Antoni Kędzierski i Helena, siostra rodz. prob. † w ciągu tyg. po chrzcie

41219 (Droszew)

1762/12. (Gał. W.) Stefan Jan Ignacy, s. M. Michała i Józefy Strachowskiej -- M. Marianna Chlebowska babkjaeius i M. Ignacy Chl.

41220 (Droszew)

1763 tempore diebus Rogatiamus ante Ascensionem Dni. Jan Nep., s. M. Jakuba i Franciszki Przespolewskich (Droszew) -- M. Skarzyński z M. Gał. i żona jego Anna

41221 (Droszew)

1765. * (Droszew) tempore quadrogesimali, s. tychże Przespolewskich [Jakuba i Franciszki Przespolewskich], Józef, G. Ant. Szkulski z Szkudki i G. Anna z Gutowa cerem. jego 1786.6/11. ass. G. Jan P. brat i Monika siostra rodz.

41222 (Droszew)

1767.12/12. (Gał. W.) Ignacy Adam, s. G. Melchiora i Krystyny z Chlebowskich Rożnowskiej -- G. Ignacy Chl. posesor Czachór i G. Mari. z Ch-ch Chlebowska dz-a wsi Gał. W.

41223 (Droszew)

1736.18/6. (Gał. W.) G. Marcin Smardowski x G. Zofia Chodebska -- G. Anna Bzoska i inni, z Gał. W.

41224 (Droszew)

1737.28/3. (Kotowiecko) G. Józef Starodworski x G. Kat. Chmielowska z Kotowiecka -- G. And. Droszeski i G. Franc. Przespoleski

41225 (Droszew)

1738.7/1. (Gał. W.) G. Szymon Gałęski x Mari. Potocka -- Franc. Głuskowski i Antonina Prusinowska

41226 (Droszew)

1744.17/2. (Kotowiecko) G. Wojc. Pawłowski mł. ze wsi Głuski x G. Mari. z Kosickich Chmielewska wd. z Kotow. -- GG. Józef i Wojc. Kosiccy, bcia m. s. rodz., G. Jan Parczewski z Kurowa, Wilkostowski z Głusek

41227 (Droszew)

1744.18/2. (Droszewo) G. Tom. Skarzyński z Gał. M. x M. Anna Przespolewska V. -- MGD. Adam Rosen kap. JKMci, Walenty Trąmpczynski stol. soch., Jan Parczewski

41228 (Droszew)

1747.24/6.(Gał. W.) G. Swiętosław Wilkostowski x G. Marianna Gałczyńska V. -- G. Jan Parczewski Kurowa, G. Ant. Grabiński z Miedzianowa, G. Marcin Smardowski z Gał. W.

41229 (Droszew)

1747.5/7. (Czachóry) G. Stefan Popławski x G. Zofia Szczypierska V. -- M. Fabian Moszyński stol. infl. z Pawłowa, G. Stanisław Szczypierski z Czachór, G. Józef Modlibowski

41230 (Droszew)

1749.5/8. (Pawłówko) G. Antoni Prądzyński x MV. Teresa Bielicka pisarzowa kośc. z Pawłowa -- G. Fabian Moszyński stol. infl., Maciej Gorski Stanisł. Zakrzewski

41231 (Droszew)

1753.20/4. (Droszewo) M. Józef Wyganowski komornik wschow. x M. Ludwika Przespolewska V. -- MGD. Stanisław P. Antoni Szkudlski, Jan Parczewski

41232 (Droszew)

1754.23/2. (Droszewo) G. Kaz. Wieruski x V. Anna Przespolewska -- MG. And. Hilchen stol. nowogr., Stanisław P. Ignacy Koźmiński st. wsch.

41233 (Droszew)

1761.18/1. (Kotowiecko) N. Trojanowska x Mari. Puziimska -- G. Krzysztof Smardowski z Zakowic i nieszl.

41234 (Droszew)

1761.28/1. (Miedzianowo) G. Marcin Laskowski mł. z Gutowa x V. Domicella Dembińska -- GD. Stanisław Miniszewski pos. Miedz. Franc. Koźmiński dz-c Zakowic Dobruchowski dz-c Piekarek

41235 (Droszew)

1737.17/4. (Gał. W.) pochow. G. Wojc. Hodubski † nagle poch. kośc.

41236 (Droszew)

1737.23/4. (Gał. W.) poch. G. Marianna Prusinoska poch. kośc.

41237 (Droszew)

1737.15/5. (Gał. M.) poch. G. Konstancja Potocka poch. tu

41238 (Droszew)

1737.20/5. (Gał. W.) poch. G. Ludwika Hodubska poch tu

41239 (Droszew)

1737.30/6. (Droszewo) † JD. Apolinara z Nieświaskowskich Przespolewska poch. ref. Kalisz

41240 (Droszew)

1737.14/7. (Pawłowo) poch. ID. Apolonia Rożniatowska poch. tu

41241 (Droszew)

1737.21/7. (Gał. W.) poch. ID. Ewa Butlerko (!?) poch. tu

41242 (Droszew)

1737.22/7. (Gał. W.) poch. Kat. Gałęska (bez cech szl.) poch. tu

41243 (Droszew)

1737.25/7. † ID. Franciszek Przespolewski Kapitan, dz-c dd. Droszewo i Gutowo poch. Kal. reform.

41244 (Droszew)

1739.28/1. (Gał. M.) poch. G. Franc. Głuskowski poch. kośc.

41245 (Droszew)

1743.29/11. (Pawłowo) poch. G. Marianna Wilkostowska poch. tu

41246 (Droszew)

1745.28/9. (Gał. W.) pochow. G. Antoni Głoskowski poch. tu

41247 (Droszew)

1745.23/12. (Gał. W.) poch. G. Marcin Szarzyński, gość we dworze tej wsi, poch. tu

41248 (Droszew)

1746.24/3. (Gał. W.) poch. G. Anna Głoskowska, l. 50 † -, † w Kaliszu poch. tu

41249 (Droszew)

1746.12/6. (Miedzianowo) poch. Heliodor, 3 mies., s. G. Stanisł. i Rozalii Grabińskich poch. tu

41250 (Droszew)

1752.10/7. (Pawłówko) poch. G. Jan Słupecki gość, poch. kośc.

41251 (Droszew)

1754.4/4. (Droszew) poch. M. Ludwika z Jaraczewskich Przespolewska poch. Kal. ref.

41252 (Droszew)

1754.17/6. (Miedzianowo) poch. Kat., l. 3 c. G. Szymona i Mari. Gałęzkich, pos. cz. w Zakowicach poch. kośc.

41253 (Droszew)

1754.24/9. (Kurowo) † Kazimierz, l. 10, s. G. Jana i Konstancji Parczewskich poch. Kal. ref.

41254 (Droszew)

1755.3/3. (Gał. W.) † G. Adam Zychliński, poch. Kal. ref.

41255 (Droszew)

1755.25/3. (Gał. W.) poch. G. Mari. Smardowska, l. ok. 70

41256 (Droszew)

1758.18/3. (Kurowo) poch. G. Konstancja Parczewska, ż. G. Jana, poch. Kal. ref.

41257 (Droszew)

1758.14/2. (Czachóry) poch. G. Stef. Szczypierski, poch. tu

41258 (Droszew)

1758.20/11. (Pawłowo) poch. M. Fabian Moszyński stol. infl., poch. Kal. ref.

41259 (Droszew)

1758.31/12. (Kurowo) † G. Jan Parczewski, poch. Kal. ref.

41260 (Droszew)

1764.15/10. * (Miedzianów), ch. 18, Jadwiga Kat., c. M. Stanisława Sadowskiego i Apolonii -- GD. Ant. Nasierowski i Konstancja z Skorzewskich Jackowska

41261 (Droszew)

1766.11/7. * syn tychże Sadowskich [Stanisława Sadowskiego i Apolonii] ch. 15, Cyprian Benedykt -- G. Ign. Pągowski i M. Franc. Sułkowska

41262 (Droszew)

1768.6/4. (Miedzianowo) *, ch. 10, Egipcjaka Scholastyka Tekla, c. poprz. Sadowskich [Stanisława Sadowskiego i Apolonii] -- X. Damian S. prepoz. konw. kościelec. i M. Ełżb. Bogdańska wojska kaliska

41263 (Droszew)

1762/12. (Gał. W.) ch. Jan Stef., s. G. Michała i Józefy Strachowskich -- Anna Chlebowska matka matki, Ignacy Chl. dziad

41264 (Droszew)

1770.20/12. (Gał. W.) Ignacy Józef, s. G. Melchiora i Krystyny z Chlebowskich Rożnowskich -- M. Stef. Walewski chor. sier. i Marianna Chl.

41265 (Droszew)

1771.6/10. (Miedzianowo) Justyna Brygitta, c. M. Stanisł. i Apolonii Sadowskich dz-ów Miedz. - 3/10. * -- G. Zofia Czyżewska i G. Ant. Nasiorowski

41266 (Droszew)

1771.13/12. (Czachóry) Mikołaj Andrzej, 30/11. *, s. M. Anton. i Apolonii Kiedrowskich dz-ów Głuchowa i 1/2 Czachór -- G. Jan Kosicki i G. Eleonora Borzysławska V.

41267 (Droszew)

1773.15/7. (Gał. W.) Aleksy, 10 *, s., Jana i Katarzyny Rudkowskich -- M. Jakub Chlebowski i V. Mari. Skarzyńska

41268 (Droszew)

1773.15/7. (Gał. W.) dziecko M. Jakuba Chlebowskiego, im. Jan z Dukli -- G. Smardowski i matka Ch-go

41269 (Droszew)

1773.20/11. (Miedzianow) Salomea Brygitta Elżb., c. M. Stan. i Apolonii Sadowskich pis. gr. wałec. 13/11. * -- NV. Marianna Skorzewska

41270 (Droszew)

1773.14/12. (Gał. W.) Salomea Kat., c. N. Stan. i Urszuli Ulkowskich, 12/10. * -- M. Kat. Chmielewska i M. Jakub Chlebowski

41271 (Droszew)

1774.1/3. (Gał. W.) Tekla Justyna Marianna, c. G. Mac. i Małg. Szybałtowskich -- M. Jakub Chlebowski i M. Justyna Bernacka

41272 (Droszew)

1775.19/12. (Droszew) Tekla Antonella, c. G. Józefa i Franc. Osińskich * t. d. -- G. Jan Sikorski i V. Zofia Modzelewska

41273 (Droszew)

1775.28/12. (Miedzianów) Jan Ewang. Stefan Józef, s. M. Tom. i Marianny Mierzewskich 26 * -- M. Stan. Sadowski pis. wał. i GV. Wiktoria Oyrzanowska

41274 (Droszew)

1776.27/6. (Miedzianów) Elżbieta Joanna, c. M. Stan. i Apolonii Sadowskich (21/6. *) -- X. Damian S. op. orłowski prepozyt konw. kościel. i M. Konstancja z Wężyków Skorzewska

41275 (Droszew)

1776.16/8. (Gał. W.) Wawrzyniec Ignacy 10 *, s. Jakuba i Franciszki Chlebowskich pułk. -- M. Aleks. Chl. i Anna Chl. kl. kalis.

41276 (Droszew)

1777.15/1. (Miedzianów) Tomasz Cyprjan, s. M. Tom. i Mari. Mierzewskich, 1776.23/12. *, -- Aleks. Oyrzanowski rekt. kośc. droszew. i Magdal. Sadowska

41277 (Droszew)

1777.1/10. (Gał. W.) Franc. Xaw. Tadeusz, s. M. Jakuba i Franc. Chlebowskich pułk. -- M. Stan. i Joanna małż. Rychłowscy

41278 (Droszew)

1778.22/2. (Pawłów) Anastazja Tekla Barbara, c. M. Xawerego i Ełżb. Mikorskich pis. zs. kal. -- Aleks. Oyrzanowski i GV. Zabierowska

41279 (Droszew)

1778.4/8. (Gał. W.) Jakub Ignacy 24/7. *, s. G. Jana i Agaty Smarszdzewskich -- PMD Stan. Przespolewski i PMD. Justyna Bernacka, pułk. JKMci

41280 (Droszew)

1778.25/2. (Miedzianów) *, a Ch. 30/8. Ludwik Bartł., s. PM. Sadowskich -- PMD Ant. Kiedroski z ż., dz-ce Czachór

41281 (Droszew)

1778.20/10. (Kurowo) Stanisł. Kostka Piotr z Alkantary, s. M. Fabiana Parczewskiego i Krystyny -- PM. Bogdański z ż. miecznikowie kaliscy

41282 (Droszew)

1779.5/10. (Gał. W.) Kat. Barb. Tekla, c. M. Jakuba Chlebowskiego i Franciszki -- M. Stanisław Przepolewski i Apolonia Kiedrowska

41283 (Droszew)

1780.2/3. (Miedzianowo) Albin Kaz. Roman, s. PM. Stanisł. i Apolonii Sadowskich pis. wałec. -- MD. Antoni Nasierowski z ż. Łucją ze Skorzewskich

41284 (Droszew)

1781.21/3. (Kurow) Józef, s. M. Fabiana i Krystyny (Parczewskich) -- M. Bojanowska

41285 (Droszew)

1781.11/4. (Miedzianów) Agnieszka Poliacena, c. G. Jakuba Pawłowskiego (?) i Kat. -- chrz. nieszl.

41286 (Droszew)

1781.2/10. (Miedzianów) Mateusz Michał Franc., s. PM. Stanisł. i Apolonii Sadowskich pis. wałec. 21/9. * -- PMD Piotr Drweski pis. z. pozn. i Joanna Łętkoska stoln. łęczycka

41287 (Droszew)

1782.9/6. (Kurowo) Ludwika Petronella Teresa, c. M. Fabiana i Krystyny z Sczanieckich Parczewskich -- IM. Antoni Srezanewski gen. adiut. i Teresa z Sołtyków Sieranowska

41288 (Droszew)

1772.(Gał. W.) G. Maciej Szybałtowski x V. Małg. Lisowska

41289 (Droszew)

1774.14/6. G. Antoni Chmielewski, s. Adama i Kat. x Eleonora Borzysławska

41290 (Droszew)

1775.15/1. (Miedzianów) M. Tomasz Mierzewski x V. Mari. Skorzewska -- M. Paweł Sk. pułk., Stanisł. Sadowski pis. wałecki

41291 (Droszew)

1775.26/2. (Gał. M.) M. Mac. Milewski wd. x Kat. Skarzyńska V. -- M. Stan. Przespolewski i Jakub P.

41292 (Droszew)

1776.1/6. (Droszew) G. Józef Karwosiecki wd. x Zofia Modzeleska -- G. Józef Osiński Jakub O.

41293 (Droszew)

1776.15/10. (Gał. W.) G. Jan Smardowski x V. Agata Sm. -- G. Jakub Chlebowski

41294 (Droszew)

1778.24/2. (Gał. M.) G. Stefan Ostarzewski wd. pos. w Karskach x V. Ludwika Skarzyńska -- G. Stan. Przespolewski Franc. Koźmiński

41295 (Droszew)

1778.6/5. Gał. W.) G. Andrzej Gorski mł. x Antonina Rzepińska V.

41296 (Droszew)

178012/1. (Pawłowo) G. Franc. Doręgowski i Helena Krysztofowiczowna V. -- św. nieszl.

41297 (Droszew)

1782.16/1. (Kurowo) G. Stan. Osiński x V. Katarzyna Szpotańska

41298 (Droszew)

1783. (Czachóry) M. Maks. Bogusławski x V. Franciszka Kiedrowska -- M. Jakub Przespolewski i syn jego Józef

41299 (Droszew)

1770.30(16 ?)/10. (Czachóry) † l. 3, Jakub, s. M. Antoniego i Apolonii Kiedrowskich poch. kośc.

41300 (Droszew)

1771.5/1. (Gał. M.) poch. G. Anna Smardowska l. ok. 70 poch. kośc.

41301 (Droszew)

1773.29/12(10 ?). (Gał. W.) † Jakub, 1 r. s. N. Jakuba i Franciszki Chlebowskich poch. kośc.

41302 (Droszew)

1775.15/2. (Czachóry) † G. Stefan Popławski, l. ok. 70 poch. tu

41303 (Droszew)

1776.22/7. † G. Krystyna Chodupska V. adulta

41304 (Droszew)

1776.28/10. (Gał. W.) † N. Wawrzyniec Rzepiński l. ok. 70

41305 (Droszew)

1778.15/4. (Droszewo) † X. Aleks. Oyrzanowski pleban tut. pm. l. 7, l. 35, kapł. 10

41306 (Droszew)

1781 (Gał. W.) poch. G. Bogumiła Niniewska, ż. MD. N-go

41307 (Droszew)

1782.8/1. (Gał. W.) † G. Marcin Smardowski

41308 (Droszew)

1784 (Czachóry) † G. Popławska siostra G. Józefa Sczypierskiego wd., l. ok. 58

41309 (Droszew)

1785 (Kurowo) † G. Józef Szczypierski nagle, l. ok. 46 poch. w St. Kośc.

41310 (Droszew)

1786.24/7. (Miedzianowo) poch. Cyprian Mirzewski, l. 12 s. GD. M-ch z Tyńca poch. Nowy Kośc.

41311 (Droszew)

1786.21/8. (Gał. W.) poch. Michał, s. PI. Chlebowskich l. 3 1/2

41312 (Droszew)

1786.29/8. (Gał. W.) poch. Ignacy, l. 10, s. I. Chlebowskich 1786.11/8. poch. dziecko tychże [Jakuba i Franciszki Chlebowskich] r. 1, 25 tyg. poch. 6/11. córka tychże [Jakuba i Franciszki Chlebowskich] l. 6

41313 (Droszew)

1786.6/11. (Gał. W.) poch. Kat., l. 6, c. M. Chlebowskich

41314 (Droszew)

1786.26/11. (Kurowo) poch. Michał dziecko M. Parczewskich

41315 (Droszew)

1783.2/11. (Czachóry) Cecylia c. Nob. Mac. i Jadwigi Szydzowskich -- M. Piotr mł. i Barbara V. (?) Niedrowscy

41316 (Droszew)

1783.26/11. (Kurowo) Michał Marcin s. M. Fabiana i Krystyny Parczewskich -- M. Bogusław i Franciszka małż. Szczanieccy

41317 (Droszew)

1785.10/1. (Kurowo) Ignacy Józef Tomasz, s. M. poprz. Parczewskich [Fabiana i Krystyny Parczewskich] -- M. Józef Szkulski i M. Sz-a

41318 (Droszew)

1785.18/6. (W. Gał.) Józef Aleksander Xawery, s. PM. Jakuba i Franciszki Chlebowskich -- PM. Stan. Sadowski z ż. Apolonią ze Skorzewskich pisarze wałeccy

41319 (Droszew)

1785.1/9. (Pawłowo) z wody Hiacynt Stanisław Kostka s. M. Jana Nep. i Mari. Korytkowskich -- chrz. nieszl.

41340 (Droszew)

1786.28/5. (Czachóry) X. Jan Pierzchliński kan. infl.,prob. droszcz. chrzci Antoninę Helenę, c. GD. Maks. i Faustyny Bogusławskich -- GD. Antoni i Apolonia Kiedrowscy rodzice z Czuchór

41341 (Droszew)

1786.30/11. (Miedzianowo) Jan Andrzej Bogumił, s. G. Ant. i Krystyny Majewskich -- M. Apolonia Sadowska pis. wałec. żona ass. M. Stan. Przespolewski i Jadw. Sadowska c. pis. wał.

41342 (Droszew)

1787.26/2. (Pawłowo) Mateusz Józef, s. I. Korytkowskich -- P. Chlebowski i M. Zwierzchleyska matka

41343 (Droszew)

1788.26/3.(Droszew) Józef Erazm, s. MD. Antoniego i Marianny de Potockie -- IMD. Ludwik Bogdański wojski kal. z żoną

41344 (Droszew)

1788.4/6.(Czachóry) Pacyfik Nikodem, s. M. Maks. i Faustyny Bogusławskich -- M. Piotr Kiedrowski i Apolonia ze Skorzewskich Sadowska, ż. pis. wałec.

41345 (Droszew)

1788.22/11. (Pawłowo), 16 *, Stanisław Kostka, s. MD. Mateusza i Mari. Bogdańskich -- PM. Ludwik i Teresa BB. mieszk. wtedy w Kotowiecku

41346 (Droszew)

1789.25/7. (Droszewo) Kunegunda Anna, c. G. Antoniego i Kunegundy Suchnow Majewskich -- M. Aleks. Chlebowski i V. Jadwiga Sadowska c. pisarza wałec. z Miedzianowa

41347 (Droszew)

1789.13/11. (Pawłów) z wody syn s. M. Mateusza i Marcjanny Bogdańskich pos. Pawłowa -- G. Piotr Sławiński i G. Kuneg. Majewska -- cerem. 21/11. imiona Leonard Xawery -- M. Bogdański sędzic zs. kal. i M. Rudnicka siostra jego

41348 (Droszew)

1790.21/11. (Pawłowo), z wody a 26 cerem. Teodor Andrzej, s. poprz. M. Bogdańskich [Mateusza i Marcjanny Bogdańskich] -- ass. Maciej B. sędzic zs. kalis. z siostrą swą Teresą Rudnicką kom. gran. kalis.

41349 (Droszew)

1792.15/3. (M. Pawłówko) Izabela Józefa, c. M.D. Macieja Bogdańskiego sędzica zs. kal. i Marianny z Sadoskich -- I. Paweł Skorzewski podczaszy pozn., pos. z kal. na Sejm i M. Elżb. Bogdańska sędzianka kaliska de Brzyzie (sędzicowa ?)

41350 (Droszew)

1794.30/11. (Pawłówek) Andrzej Józefat Mikołaj, s. M. Macieja i Mari. z Sadowskich Bogdańskich -- M. Seweryn Pągowski pis. zs. kalis. i M. Eleonora z Szczanieckich Skorzewska podczaszyna pozn.

41351 (Droszew)

1795.11/10. (Kurowo) cerem., 1791.4/6. * Antoni Norbert, s. G. Jana (syn Ignacego i Febronii z Konarskich) i Teresy (c. Andrzeja i Heleny z Bartochowskich Kosickich) Swiętosławskich -- G. Tomasz Kosicki i G. Elżbieta Zaborowska

41352 (Droszew)

1791.13/6. (Miedzianowo) M. Maciej Bogdański, s. †-go Andrzeja, ol. sędziego zs. kal. i Elżbiety Małachowskiej, mł. x M. Marianna Sadowska c. Stan. S. pis. g. wał. i Apol. Skorzewskiej V. -- IM. Paweł Sk. podcz. pozn., M. Sew. Pągowski pis. z. kal., Ludwik Bogd. wojski i komor. kal.

41353 (Droszew)

1791 wedle rejestru ludności w Droszewie: W. Tomasz Miłkowski l. 28, żona Elżbieta M., l. 23

41354 (Droszew)

w Miedzianowie: JWP Stanisław Sadowski l. 73, żona Apolonia l. 51, syn Ludwik l. 11, syn Mateusz l. 9, córka Jadwiga l. 24, Justyna 14, Elżbieta 15

41355 (Droszew)

w Kurowie: Fabian Parczewski l. 30, żona Krystyna 27

41356 (Droszew)

w Czachórach: Wdowa JWP. Apolonia Kiedrowska l. 50 córki: Faustyna 30, Barb. 18. Dzieci córki: Antonina 6, Joanna 1

41357 (Droszew)

w Gałaskach M.: JWP. Jakub Przespolewski 68, i Franciszka 61

41358 (Droszew)

w Gałązkach W. JWP. Karol Miłkowski l. 30

41359 (Droszew)

w Pawłówku: JP. Maciej Bogdański 30, żona Marjanna 22

41360 (Droszew)

w Pawłowie: JWP. Mateusz i Marjanna Bogdańscy on 30, ona 24. synowie: Józef 5, Teodor 1

41361 (Droszew)

w Kotowiecku: JWP. Ludwik Bogdański z ż. Teresą, on 39, ona 28, syn Marceli 9, córki Antonina 11, Józefa 10, Tekla 7.

41362 (Droszew)

1795.10/2. † X. Jan Pierzchliński kan. Infl., komend. Droszew. l. ok. 85, w Sobótce poch. kośc. tu

41363 (Droszew)

1793.2/10. (Gał. M.) poch. Jan Nep. Kąsinowski s. M. K-ch pos. z tej wsi [02/9.]

41364 (Droszew)

1794.13/1. poch. cm. Jan, s. G. Chorchowskich l. ok. 11

41365 (Droszew)

1794.5/9. (Dw. Droszewski) Róża Marianna Wiktoria, c. MD. Ignac. Zaborowskiego i Elżb. de Jonemanów -- GD. Józef Madaliński i Wiktoria z Orzelskich Smoroska ass. MD. Ludwik Bogdański dz-c Kotowiecka i MD. Ludwika de Milewskie Kosecka dz-a d. Droszew i Kęszyce

41366 (Droszew)

1794.14/10. (Kurów Dwór) Teresa Jadwiga Anna, c. MD. Jana i Teresy z Kosickich Swiętochowskich cerem. 9/11. -- MD. Fabian i Krystyna z Szczanieckich Parczewscy dz-ce Kurowa, Gniazdowa, Smogorzewa

41367 (Droszew)

1794.18/10. (Pawłówko Dw.) Urszula Teresa, c. MD. Macieja Bogdańskiego i Marianny z Sadowskich, 16 * -- MD. Ludwik B. z Kotowiecka i Apolonia Sadowska z Miedzianowa dziedzice

41368 (Droszew)

1795.7/5. (Droszewo), 3 *, Aleksander Florjana, s. M. Jana i Wiktorii z Orzelskich Smorowskich -- MD. Ignacy Zaborowski pos. Dr. i MV. Barb. Kiedrowska z Czachór

41369 (Droszew)

1795.17/2. (Dw. Gałązki M.) * Antoni, s. G. Bartł. i Joanny Kąsinowskich, pos. Gał. -- G. Marcin K. brat i Regina Lewicka z Gał. M.

41370 (Droszew)

1795.7/10. (Pawłówek) 3/10. *, Tadeusz Franciszek, s. MD. Mac. i Marianny z Sadowskich Bogdańskich dz-ców P. -- M. Benedykt S. i M. Mari. ze Skorzewskich Mierzejewska

41371 (Droszew)

1796.1/5. (Dw. Droszewski) 16/4. * Józefa Kat. Krystyna c. G. Ignacego Zaborowskiego i Ełżb. z Jonemanów, pos. Dr. -- M. Mac. Rubczewski pos. Dobrzycy i G. Krystyna z Sczanieckich Parczewska dz-a Kurowa, M. Wojciech Madaliński z Bobrownik i V. Jadwiga Parczewk.

41372 (Droszew)

1796.26/12. (Pawłów), z wody 26/12. *, cerem. 1797.8/1. Anna Elżb., c. MD. Maks. i Ant. z Zawadzkich Bogdańskich -- MD. Stef. Kossecki dz-c Droszewa i M. Joanna z Grodzickich Kąsinowska z Gał.

41373 (Droszew)

1796.28/12. (Pawłówek) * Marcjanna Deograta, c. MD. Macieja i Mari. z Sadowskich Bogdańskich -- M. Mateusz B. i Konstancja Pawłowska

41374 (Droszew)

1798.21/3. cer. (Pawłów), 20/2. * Józef Walenty, s. M. Maks. i Antoniny z Zawidzkich Bogdańskich -- MD. Aleksander z Wybranowa Chlebowski i MD. Zofia z Szczanieckich Morawska

41375 (Droszew)

1798.3/5. (Droszew), 28/4. * Karolina Anna, c. M. Stefana i Elżb. z Gorzeńskich Kosseckich -- M. Aleksander G. i M. K-a

41376 (Droszew)

1798.6/9. (Miedzianowo), 4/9. * * bl.: Franciszka-Jadwiga i Aniela-Teresa, cc. G. Stanisł. i Jadwigi Jasieńskich -- Xawery Nasierowski i MD. Marianna Mierzewska -- MD. Antoni M. i M. Salomea Sadowska

41377 (Droszew)

1799.7/3. (Kotowiecko), 6 *, Zofia Kat. Józefa, c. M. Józefa i Rozalji z Lutomskich Bojanowskich -- MD. Wojc. i MD. Zofia Morawscy

41378 (Droszew)

1799.21/3. (Gał. W.) cerem. Ignacy 1795.28/11. * dziecko G. Maks. i Antoniny z Zawidzkich Bogdańskich -- G. Walenty B. i G. Ludwika Zawadzka

41379 (Droszew)

1799.1/7. (Gał. M.) cerem. nad Leonem Kąsinowskim, 1779.8/4. * s. G. Bartł. (syn Franc. i Ludwiki z Słoneckich) i Joanny (c. Mich. i Kat. z Bronikowskich, Grodzickich), z wody w Objezierzu -- G. Józef Br-i ass. G. Stan. Bogusławski i Marianna Stobiecka

41380 (Droszew)

1799.2/7. (Kurów), 25/6. * Piotr Ign. s. G. Jana (s. Ignac. i Febronii z Konarskich) i Teresy (c. And. i Hel. z Bartochowskich Kosickich) Swiętochowskich -- G. Winc. Józef Leśniewski i V. Jadw. Parczewska

41381 (Droszew)

1800.10/10. (Czachóry), 5/10. * Franciszka Marjanna, c. M. Piotra Kiedrowskiego (ol. M. Antoniego i Apolonii z Kaczkowskich K-ch syna) i Marianny (c. M. Marcina i Marjanny z Kiedrzyńskich Bogdańskich) -- M. Mikołaj i Mari. z Charchowskich Kiedrowscy

41382 (Droszew)

1802.27/5. (Czachóry) 25 *, Józefa Joanna, c. poprz. M. Kiedrowskich [Piotra i Marianny Kiedrowskich] -- M. Wojciech Gąndecki z Głusek i Józefa z Korytkowskich Bogdańska

41383 (Droszew)

1802.6/11. (Miedzianowo), 5 *, Stanisław Kostka Xawery Ant. s. G. Macieja (ol. Andrzeja i Elżb. z Małachowskich syna) Bogdańskiego i Elżbiety (c. Stan. i Apolonii z Skórzewskich) Sadowskich -- Mich. Sarzyński i Salomea Sad.

41384 (Droszew)

1804.29/8. * (Gał. W.) Rozalia, c. M. Maks. i Antoniny Bogdańskich -- M. Robert Byszewski i Marianna Bronikowska, Aleks. Chlebowski major i Zofia Byszewska

41385 (Droszew)

1804.19/6. (Gał. W.) 1803.8/4. * Tekla, c. M. Maks. i Antoniny z Zawidzkich Bogdańskch -- M. Ludwika Zawidzka

41386 (Droszew)

1804.30/9. (Gał. W.) 27/9. * Damian Michał, s. G. Antoniego Elzanowskiego (s. o. G. Jana i Apolonii de Kmitowa) i Wiktorii Smardowskiej (c. G. Jana S. i Agaty ze Smardowskich) -- M. Aleks. z Wybranowa Chlebowski i M. Apolonia z Skórzewskich Sadowska pis. wał.

41387 (Droszew)

1804.9/10. (Gał. M.), 5 *, Neapolus Franciszek Borgian s. M. Piotra Kiedrowskiego (s. o. G. Ant. i Apolonii z Kaczkowskich) i Marjanny (c. Marcina i Marianny z Kiedrzeńskich Bogdańskich) -- M. Mik. i Tekla z Mierzewskich Kiedrowscy

41388 (Droszew)

1804.11/11. (Czachóry), 24/8. * Józefa Kat. Attylia, c. M. Tomasza Nemezego (s. ol. Macieja i Józefy z Babickich) Rokossowskiego i Anieli (c. Józefa i Teresy) Raszewskiej -- X. Ant. Raczyński op. lędzki, Franciszka de Rokossowskie Biskupska

41389 (Droszew)

1805.2/9. (Czachóry) 16/8. * Antonina Benigna, c. poprzed. M. Rokossowskich [Tomasza Nemezego i Anieli] -- M. Antoni Brzechwa i Tekla Suchorzewska ass. Jan S. i Ewa R., Wład. R. i Hieronima Gorzeńska

41390 (Droszew)

1806.16/2. (1803.5/1. *) Franc. Xawery, s. M. Dobrosławskiego i Miroszewskiej

41391 (Droszew)

1806.31/8. (Kotowiecko) 28 *, Augustyn Antoni, młodszy z 2 bliźniąt, s. Xaw. Parczewskiego (s. Fabiana i Krystyny Sczanieckiej) i Teresy (c. Pawła i Józefy z Czyżewskich) Zbierzchowskiej -- MD. Fabian P. i Józefa Zb. dziad i babka. Starszy z bl. przy porodzie, a ten 7/10. † r. b.

41392 (Droszew)

1806.27/9. (Czachóry) 10 *, Serafina Tekla c. M. Piotra Kiedrowskiego (s. o. And. i Apol. z Kaczkowskich) i Marjanny (c. Marcina i Marianny z Kiedrzyńskich) Bogdańskiej -- M. Jan i Petronella Kiedrowscy brat i siostra dziecka, †

41393 (Droszew)

1806.20/10. (Gał. W.) Michalina Urszula, c. G. Ant. i Wiktorii z Smardowskich Elzanowskich -- Agata S. babka dziecka

41394 (Droszew)

1807.17/11. (Kotowiecko) 11 *, Xawera Jadwiga Salomea, c. M. Ksawerego Parczewskiego i Teresy z Zbierzchowskich -- M. Paweł Zb. dziad, i Krystyna P. babka

41395 (Droszew)

1808.16/5. (Czachóry), 8/5. * Antonina Apolonja, c. poprz. Kiedrowskich [Piotra i Marianny Kiedrowskich] -- M. Antoni i Petronella Kiedrowscy, brat i siostrą dziecka

41396 (Droszew)

1808.17/5. (Gał. W.) 1807.22/9. * Ludwik, s. G. Maks. i Antoniny Bogdańskich -- M. Bogusław z Oplów Bronikowski † dziedzic Droszewa i Elżb. Bogdańska

41397 (Droszew)

1808.16(26?)/4. (Czachóry) cerem. md. Petronella Wiktorja Kiedrowska c. poprz. K-ch [Piotra i Marianny Kiedrowskich], 1794.31/5. * -- Franc. Wolski i Wiktoria Bogdańska -- ass. Andrzej K.

41398 (Droszew)

1809.5/2. (Kotowiecko), 1 *, Ignacy Andrzej, s. M. Xawerego Parczewskiego i Teresy z Zbierzchowskich -- M. Józef Leśniowski sędzia tryb. i ż. jego Konstancja P.

41399 (Droszew)

1809.13/8. (Czachóry), 5/8. * Marian Swiętosław, s. M. Piotra Kiedrowskiego i Mari. z Kiedrzyńskich -- Kasper Kiedrzyński z ż. Margenną (!)

41400 (Droszew)

1809.20/12. (Gał. W.) * Tomasz Jan, s. M. Maks. i Antoniny z Zawidzkich Bogdańskich cerem. 28. -- Józef i Anna Orzechowscy

41401 (Droszew)

1809.27/12. (Droszewo), 19 *, Karolina-Józefa, c. MD. Teodora Bronikowskiego akatolika, pos. Dr. i Marianny z Karśnickich katol. -- MD. Aleks. Nekanda Trepka sędzia pok. wiel. i Józefa K. babka dziecka. ass. - Feliks K. dziad dziecka i Mari. z Br. Trepczyna, sędzina wieluń.

41402 (Droszew)

1810.21/1. (Droszew), 9 *, Feliks, s. G. Kazimierza Grąbczewskiego i Krystyny z Dybrzeńskich (?) -- M. Teodor Bronikowski i V. Rozalia Karsnicka

41403 (Droszew)

1810.20/5. (Kotowiecko) 19/5. * Józef Bonif. Jan Nep., s. M. Xaw. Parczewskiego i Teresy Zbierzchowskiej -- M. Fabian P. i Józef Zb. dziad i babka

41404 (Droszew)

1811.4/4. (Dreszew), 31/3. * Teodozja Konstancja Eufrozyna c. poprz. M. Bronikowskich [Teodora Bronikowskiego i Marianny z Karśnickich] -- M. And. B. i Antonina z Wiewioreskich Szeliska ass. Feliks Karśnicki i Joanna Unrugów B-a. Konstanty Kossecki i Elżb. Szeliska

41405 (Droszew)

1812.12/7. (Gał. W.) 4 *, Józefa Marianna Teresa, c. M. Piotra Mierzewskiego pos. G.W. i Teresy de Miełkowskie -- M. Tom. i Kunegunda Miłkowscy

41406 (Droszew)

1813.21/3. (Pawłówko) 10/3. * Franciszka Aleksandryna, c. G. Franc. Banaszkiewicza i Jadwigi Józefówny, pos. P. -- M. Kajetan Morawski dz-c Kotowicka i Konstancja Leśniowska

41407 (Droszew)

1813.8/8. (Droszew) * 28/7. Stefan Aleks, s. M. poprz. Bronikowskich [Teodora Bronikowskiego akatolika, pos. Dr. i Marianny z Karśnickich] -- M. Aleks. B. i Józefa z Szeliskich Karśnicka, And. B. i Krystyna Nieszkowska

41408 (Droszew)

1813.20/10. (Kotowiecko) Kalisz 14/9. *, Józef Nikodem Franc., s. M. Kajetana i Julianny z Załuskowskich Morawskich -- M. Józef Z. ojciec matki i Zofia M. matka ojca

41409 (Droszew)

1814.27/9. (Kotowiecko), 23 *, Tekla Adalberta Marianna c. poprz. Morawskich [Kajetana i Julianny z Załuskowskich Morawskich] -- M. Józef Parczewski i Antonina Załuskowska, cerem. 1815.11/1. ass.: G. Franc. Banaszkiewicz pos. Pawłówka i ż. jego Jadwiga. 1815.12/1. †

41410 (Droszew)

1814.17/11. (Gał. W.), 14 *, Praxella Marianna, c. poprz. M. Mierzewskich [Piotra Mierzewskiego i Teresy de Miełkowskie] -- M. Ant. M. i Justyna Sarzyńska

41411 (Droszew)

1815.7/10. (Kotowiecko) Marianna Aniela, c. poprz. Morawskich [Kajetana i Julianny z Załuskowskich Morawskich] dz-ów dd. K., Pawłów, Pawłówek -- M. Józef M. i Franciszka Załuskowska matka matki 1/10. *

41412 (Droszew)

1816.29/1. (Kotowiecko) Karol Franc. Walenty s. N. Kaspra Stępowskiego i Julianny Skrzetowskiej -- M. Kajetan i Julianna Morawscy dz-ce Kot.

41413 (Droszew)

1816.21/4. (Gał. W.) 10/4. * Julian Ignacy Piotr, s. poprz. Mierzewskich [Piotra Mierzewskiego i Teresy de Miełkowskie] -- M. Tomasz i Konstancja Miełkowscy

41414 (Droszew)

1817.7/8. (Kotowiecko) 1/8. * Kajetan Piotr Ignacy, poprz. M. Morawskich [Kajetana i Julianny z Załuskowskich Morawskich] -- G. Krystyna Parczewska

41415 (Droszew)

1818.27/4. (Kotowiecko) 24 *, Emilia Kat., c. G. Józefa Libiszowskiego i Józefy Wybieralskiej -- G. Franciszek Banaszkiewicz i Marianna W.

41416 (Droszew)

1818.9/7. (Pawłówko), 29/6. *, Piotr, s. G. Franc. Banaszkiewicza pos. P. i Jadwigi Józefówny -- M. Józef Morawski i Teresa z Parczewskich Pągowska

41417 (Droszew)

1818.21/7. (Miedzianowo) 16/7. * Aleksy Ignacy, s. M. Mac. Sadowskiego dz-ca M. i Kunegundy Witwickiej -- M. Stefan W. i Józefa z Wilkrzyckich Witwicka rodzice matki

41418 (Droszew)

1818.9/9. (Gał. W.) 30/7. * Aldona Senenna Emiljana c. G. Józefa Nagórskiego i Anny z Bogdańskich -- M. Bogusław Bronikowski i Antonina Bogdańska

41419 (Droszew)

1818.17/8. (Kotowiecko) * Julian, s. poprz. Morawskich [Kajetana i Julianny z Załuskowskich Morawskich] cerem. 28/4. w Kościel. wsi -- ass. M. Leon Załuskowski i Antonina Z. brat i siostra matki

41420 (Droszew)

1819.29/9. (Gał. W.), 8/8. *, Cyryl, s. G. Józ. Nagórskiego i Anny Bogdańskiej -- M. Bogusław Bronikowski z ż. Mari.

41421 (Droszew)

1820.17/4. (ze Smardzowa, w Droszewie) 1819.15/12. *, ch. z w. w Smardzewie, Bolesław Otokar s. GM. Ludwika i Anny z Bronikowskich dz-ów Dr. -- M. Aleks. Chlebowski, pułk. i Hentubella z Bronikowskich Bogusławska kapitanowa. Rodzice dziecka: Ludwik i Anna Kurnatowscy pos. Smardzewa

41422 (Droszew)

1820.26/4. (Gał. M.), 20 *, Józefina Teodora, c. G. Józefa Staniewskiego i Alkantary de Koszutskie, pos. Gał. M. -- Cyprian K. i Weronika S.

41423 (Droszew)

1820.29/6. (Kuroże), 16/6. * Antonina, c. M. Józefa i Eleonory z Mniewskich Parczewskich -- M. Izydor M. dziad i Konst. Leśniowska ciotka

41424 (Droszew)

1821.6/1. (Miedzianowo) (1820.26/12. *) Jan Józef, s. M. Mateusza i Kunegundy z Wituskich Sadowskich -- Bartł. i Franciszka z W-ch Grądzcy

41425 (Droszew)

1821.27/5. (Droszew) 7/4. * Teodozja Leona, s. G. Tom. Rutowskiego [Dutowskiego ?] i Michaliny z Piechowskich -- G. Stefan Manikowski i Agn. P.

41426 (Droszew)

1821.16/7. (Pawłówko) 12/7. * Marianna, c. G. Augustyna Nowakowskiego i Marianny z Więckowskich -- Mik. Szczepański i Jadwiga Banaszkiewiczowa

41427 (Droszew)

1822.12/7. (Miedzianowo) * syn poprz. Sadowskich [Mateusza i Kunegundy z Wituskich Sadowskich] † przy porodzie

41428 (Droszew)

1822.19/10. (Gał. W.) 5/10. * Kandyd Placyd, s. poprz. Józefa Izajasza Nagórskiego i Anny Bogdańskiej -- M. Chryzostom Langa i Mari. Bronikowska, Bogusław B. i Henryka Langowa

41429 (Droszew)

1823.31/1. (Droszew) 2 *, Tadeusz Makary, s. M. Ludwika Kurnatowskiego i Anny z Bronikowskich -- M. Bogusław B. dz-c Dr. i Marjanna de Gorzeńskie małż., † po chrzcie

41430 (Droszew)

1823.11/5. (Droszew) 26/4. * Marceli, s. G. Wawrzyńca Zaremby strażnika i Krystyny Jonas -- M. Stan. Wichliński

41431 (Droszew)

1795.13/2. poch. (Droszew) X. Jan Pierzchliński zrazu S.J potem kan. infl., komend. Dr. l. ok. 85, poch. 13 w Sobótce w dzień Sw. Anny roku ub. sparaliż., 1795.10/2. †

41432 (Droszew)

1795.20/3. (Droszew) † Władysław Zaborowski, s. M. Igancego Z. pos. Dr, 1 rok, czyli 5 mies. we Dw. Dr., poch. 22

41433 (Droszew)

1795.4/8. (Pawłówek) † G. Urszula Bogdańska, c. G. Mac. B. i Mari. z Sadowskich dz-ów Pawł. mies. 8.

41434 (Droszew)

1797.4/8. (Gałązki M.) poch., 2/8. † MD. Franciszka z Kąsinowskich Morawska poch. Kalisz reform. l. 60

41435 (Droszew)

1799.11/2. poch. GD. Ignacy Kąsinowski mł., l. 18

41436 (Droszew)

1805.31/7. (Droszew) † Ludwik l. 4 1/2, s. M. Bogusława Bronikowskigo i Marianny, s. kolatora Dr.

41437 (Droszew)

1806.27/8. (Kotowiecko) † syn 3 mies., M. Xawerego Parczewskiego i Teresy

41438 (Droszew)

1808.30/11. (Droszew) 29/11. † N.V. Anna Kurnatowska l. 12 c. G. Ant. i Teresy K-ch

41440 (Droszew)

1809.5/1. † (Miedzianowo) G. Salomea Sadowska V. l. 35, poch. Kalisz

41441 (Droszew)

1810.23/12. (Kurów) † G. Kat. Manikowska l. 60, poch., 27 cm.

41442 (Droszew)

1811.11/1. † (Miedzianowo) M. Apolonia Sadowska wd., dz-ka Miedz., l. 75, hidrops. poch. 14/1.

41443 (Droszew)

1811.23/3. † (Miedzianów) M., Antonina z Gorzyńskich (z Sarzyńskich ?) Skrzyńska wd., l. 47, poch. cm. Dr.

41444 (Droszew)

1814.11/3. † (Gał. W.) G. Agata Smardowska, ż. Jana Sm., l.69 poch. 14 cm.

41445 (Droszew)

1816.12/3. (Droszew) † N. Jadwiga z Krzesińskich Rogowska, ż. Michała l. 30, poch cm. 14

41446 (Droszew)

1818.17/8. † (Kotowiecko) poch. 20/8., N. Julianna z Załuskowskich Morawska, ż. M. Kajetana M. poch. l. 26

41447 (Droszew)

1820.14/1. (Czachóry) † G. Andrzej Kiedrowski l. 67, Kowaln. brat MM. Piotra, Michała i Mikołaja K-ch, cm. poch. paraliż poch. 18

41448 (Droszew)

1821.12/7. † (Gał. W.) G. Ignacy Kamieński demosinavins l. ok. 90. poch. cm. 14

41449 (Droszew)

1821.10/9. poch., a 7/9. † (Pawłówek) G. Franciszek Banaszkiewicz, pos. Pawłówka mąż Jadwigi, ojciec Albertyny i Franciszki i Piotra

41450 (Droszew)

1823.27/1. † (Kurów) G. Bonawentura Przeradzki l. ok. 70, mąż Jadwigi Kurantowiczówny ojciec Franciszka duchownego i Małgorzaty, poch. 29

41451 (Droszew)

1823.14/9. † (poch. 16) (Dreszew) X. Roch Żernicki pleban tut. l. 78, poch. kośc.

41452 (Droszew)

1795.6/8. (Czachóry) G. Felicjan Smorowski mł. l. 28, s. o. Stan. i Mari. z Orzelskich x G. Barb., c. o. Ant. i Apolonji z Kaczkowskich Kiedrowskich l. 21 -- G. Jakub Osiński pos. Psar, Eleonora Skorzewska stol. kal., dz-ka Parczewa

41453 (Droszew)

1796.25/1. (Miedzianowo) G. Michał Szarzeński, s. G. Jana i Marianny z Rożnowskich x G. Justyna, c. M. Stanisława i Apolonji z Skórzewskich Sadowskich, on 25, ona 24 -- M. Tom. Chełmicki kap. Xaw. Ch. skarbnikowicz, Mac. Bogdański sędzia zs. kalis. syn, M. Xaw. Nasiorowski

41454 (Droszew)

1813/2. (Miedzianowo) G. Paweł Mierzewski mł. l. 20, s. M. ol. Tom. i Mari. z Skorzewskich M-ch, dz-ców Sługocinka x G. Izabela Bogdańska V. l. 21, c. o. M. Mac. B. sędzica zs. kalis. i Mari. z Sadowskich córki proanów wardeckich -- M. Maciej Sadowski dz-c Miedz., Piotr pos. Gał. W.

41455 (Droszew)

1817.5/10. (Gał. W.) G. Izajasz Józef Nagórski, s. M. Józefa N. dz-ca Tumisławic x V. Anna Bogdańska, c. M. Maks. i Ant. z Zawidzkich B-ch, on 33, ona 22 -- M. Bogusław Bronikowski dz-c dd. Droszew i Winc. Zernicki

41456 (Droszew)

21/6. (Droszew) N. Łuk. Szczucki mł. de Głuski ekonom, s. NN. And. i Mari. Sz-ch x V. Magdalena Loga z dw. Dr., c. N. Marcina i Antonie (?) L-ów, 23 i 22 -- Xaw. Skrzetuski de Głuski, Piotr Loga

41457 (Droszew)

1819.22/2. (Droszew) G. Ludwik Szczucki mł. pos. dd. Szarowo pow. Uniejow, s. M. Jana Nep. Sz. i Balbiny z Morzyckich x G. Marcjanna Bronikowska V., c. Bogusł. Br. i Marianny z Gorzyńskich, dz-ów Droszewa, on 26, ona 23 -- Aleks. Chlebowski, Ludwik Kurnatowski, Teodor Szcz., Stef. Wiesiołowski on katolik, ona kalwinka

41458 (Droszew)

182016/1. G. Apolinary Zambrzycko mł. s. G. And. i Antoniny x G. Agnieszka Rudnicka c. G. Wojc. i Magdal. -- św. nieszl. - 24, 18

41459 (Droszew)

1820.12/11. (Czachóry) G. Jan Nep. Skarzeński mł., s. G. Józefa i Joanny z Grodzieckich S-ch x V. Orszula Piotrowska c. G. Anton. i Jadwigi z Kiedrzyńskich P-ch -- Kajetan Sk., Tom. Wawrocki Mich. Kępiński, on 27, ona 24

41460 (Margonin)

1712 † G. Marjanna Grochowicka

41461 (Margonin)

1712.31/12. † JMD. Jan Gembicki klan nakielski (31/1. †) dz-c M. naprawca kość., † w Lubikowie

41462 (Margonin)

1714 † GD. Kasper Gronowski nob., w Chumerku wtedy mieszk. 1/5. †

41463 (Margonin)

1721 18/10. † NG. Jan Twardowski mł. l. 15

41464 (Margonin)

1723.13/2. † GN. Anna To(mi)cka V., z dworu Szamocin.

41465 (Margonin)

1723.15/2. † GN. Jan Twardowski de Chumerek

41466 (Margonin)

1727.22/5. † N. Andrzej Bydłoski z Lipin

41467 (Margonin)

1738.14/2. † N. Marcin Mrowicki z dw. Szamocina

41468 (Margonin)

1738.(24?) 4/...bris † N. Tomasz Zuroski dworz. margoński

41469 (Margonin)

1739.24/4. † JMGD. Eleonora z Zabłockich Miaskowska ż. Antoniego M., pos. Marg.

41470 (Margonin)

1748.0/3. † G. Józef Bydłowski

41471 (Margonin)

1748.0/7 † N. Marjanna Bydłowska siostra moja stryj.

41472 (Margonin)

1767 (Margońska Wieś) † GD. Władysław Gembicki poch. kość.

41473 (Margonin)

† 1773.12/6. (Marg. Wieś) † J. Dorota c. JD. Franc. Skorzewskiego gen. JKMci l. 2 poch. cm. kośc. M.

41474 (Margonin)

1773.11/9. (Marg. Wieś) † GD. Franc. Skorzewski gen. en reg. JKMci i RP., l. 64 poch. ref. Łabiszyn, serce w Zoń., wnetrzn. w kość. Marg.

41475 (Margonin)

1773.18/11. (Berlin) † JD. Marianna Skorzewska generałowa, l. ok. 32 poch. w kość. dominik. w Berlinie

41476 (Margonin)

1774.9/3. (Marg. Wieś) † MGD. Antoni Drwęski l. ok. 50. poch. bernard. Gołancz

41477 (Margonin)

1774.29/9. (Kowalewo) † G. Anna Maliszewska l. ok. 54

41478 (Margonin)

1774.29/10. (Marg.) † X. Chrystjan Betkowski wikary Marg. l. ok. 37

41479 (Margonin)

1775.17/8. (Marg. Wieś) † M. Kunegunda z Drwęskich Wybicka l. ok. 45 - poch. bernard., Gołancz

41480 (Margonin)

1777.17/3. (Kowalewo) † GD. Anna Milenska majorowa l. ok. 62 poch. kość. św. Wojc.

41481 (Margonin)

1781.19/8. (Marg. Wieś) † I. Tekla z Skorzewskich Garnczyńska (!) 1 rok po chrzcie, kl. rozpirska

41482 (Margonin)

1762.1/4. chrzestni: JMD. Franc. Rostworowski sta żytom. dz. dd. Wełna i Anna z Maluchowskich Ciecierska cześnikowa podl., dz-a Zbyszewic

41483 (Margonin)

1762.19/11. (M.) Ludwik, s. N. Mac. Wróblewskiego i Marianny -- MG. D. komd. Ulatoski komis. Marg. i GD. Kat. Łaboska ż. ofic. wojsk JKMci i RP.

41484 (Margonin)

1767.24/12. (Margonin) Andrzej, z wody, s. N. Tomasza Zebrowskiego i Kat. -- cerem.: J. Franc. Drogosław Skorzewski JKM. i RP. generał i Anna z Malechowskich Ciecierska cześnikowa podlaska dz-a Zbyszewic

41485 (Margonin)

1768.17/8. (Margoński Dwór) chrzestni: MD. Ignacy Gębicki i MG. V. Józefata Bielicka MD. Adam Kczewski i M. Anna Drwenska z dóbr Dobieszewko

41486 (Margonin)

1769.31/12. (Staszewo?) Adam Ksawery, s. MGD. Ignacego Bielińskiego i Teodory z Trzcińskich -- G. Jakub B. i G. Teresa T. virgo

41487 (Margonin)

1775.17/9. (Staszewo) Zofja Anna Klara Maria Egipcjanka c. MD. Xaw. Wiesiołowskiego i MGD. Józefaty z Bielińskich -- JD. Adam Grudziński klanic i Weronika z Rydzyńskich W-a i Zofja z Grudz. Rydz.

41488 (Margonin)

1775.1/10. (Lipiny) ch. chrz. GD. Michał Strzeszkowski i GD. Anna z Biernackich S-a z Radwanek

41489 (Margonin)

1764.15/11. (Szamocin) N. Tom. Zebroski x Katarzyna Bonikoska -- Ant. 0stroski Stanisł. Jankowski etc.

41490 (Margonin)

1773.7/10. (Margońska Wieś) MGD. Józef Wybicki pułk. JKM. i RP. x G. Kunegunda Drwęcka, oboje 1-o v. -- M. GD. Józef Breza Konstanty Ulatowski i inni

41491 (Margonin)

1774.8/2. (Margońska Wieś) JMD. Augustyn Gorzeński stolnikowicz pozn. x J. Aleksandra Nepomucena Eufrozyna Barbara z Ciecierskich Skorzewska generałówna, -- ID. Michał S. podkom. pozn., Józef Wybicki pułk. JKM. i RP., Konst. Ulatowski etc. oboje 1-o voto

41492 (Margonin)

1778.8/9. (Margońska Wieś) J. Stefan Garczyński klanic rozpirski, x Anna Marjanna z Ciecierskich Skórzewska generałówna, oboje 1-o v. -- ID. Michał S. podkom. pozn. Augustyn Gorzeński etc.

41493 (Margonin)

1780.25/7. (Margońska Wieś) Anna Magdal., c. GD. Jana Jeszka tenut. dobr Marg. i Magdal. de Szmitów -- GD. Paweł Kotecki komis. Zbyszewic

41494 (Margonin)

1698.20/4. (Konary) bliźn. G. Jana Palczyńskiego, ekonoma konarskiego, i G. Marianny: Adam i Ewa -- G. Adam Chociszewski tenut. konarski i PM. Barbara Gembicka pani Margonina MGD. Piotr Tomicki tenut. zbyszewski i M. Urszula Dolecka tenut. szamocińska

41495 (Margonin)

1699.6/12. (Konary) Kat. Barbara, c. GD. Jakuba Dzierżanowskiego i G. Jadwigi -- JD. Agnieszka Ponińska kl. gn. i PMD. Jan Gembicki klanic płocki

41496 (Margonin)

28/12.1699. (Margonin) Katarzyna Konstancja, c. PMD. Jana Gembickiego klanica płoc. i Barbary Ponińskiej kl-ową gnieźn. -- MGD. Maciej Swiniarski i IMD. Teresa Ponińska klanową gn.

41497 (Margonin)

1702.12/2. (Humerek) Konstancja c. MGD. Kaspra Gronowskiego i Kat. -- GD. Adam Drozdzyński i GV. Kat. Skrzyńska, oboje z dworu szamocińskiego

41498 (Margonin)

1702.9/4. (Konary) Antoni Wojc., s. G. Adama Gliszczyńskiego i G. Marjanny -- PMD. Jan Gembicki z ż. Barbarą dz-ce Margonina

41499 (Margonin)

1703.29/1. (Margońska Wieś) Teresa Marjanna Barbara, c. MGD. Macieja Zulickiego i Teresy Rogowskiej -- PMGD. Jan Gembicki klanic płocki PMD. Teresa Grudzińska

41500 (Margonin)

1703.4/7. (Szamocin) bl.: Franciszek Antoni Józef i Paweł Jan, ss. MGD. Jana Karwosieckiego i MGD. Zofji -- PMD. Zygmunt Grudziński ścic bolemowski i PMD. Teresa Gr. ż. jego. MGD. Paweł Karwosiecki i ż. jego Aldegunda

41501 (Margonin)

1703.6/8. (Witkowice) Karol Ludgier, s. MGD. Kaspra Slichnika i Małgorzaty -- Jerzy chirurg z Marg. i Małg. ż. sołtysa z Stąszewa

41502 (Margonin)

1704.14/7. (Humerek) Małg. Magdal., c. MGD. Kaspra Gronowskiego i Kat. - chrz. nieszl.

41503 (Margonin)

1704.14/11. (Szamocin) Katarzyna Salomea Monika, c. MGD. Jana Karwosieckiego i MGD. Zofji -- X. Walenty Rembacki, pleb. margon. i MGD. Kat. Raczyńska

41504 (Margonin)

1706.21/4. (Szamocino) Wojc. Xaw. Ant., s. poprz. MGD. Karwosieckich, [Jana Karwosieckiego i Zofji] -- MGD. Sebastjan Twardowski i MGD. Jadwiga Baranowska siostra i brat

41505 (Margonin)

1706.4/7. (Humerek) Piotr, s. GD. Kaspra Gronowskiego i Kat. -- GD. Jan Karwosiecki i MGD. Teresa Grzybowska z Szamocina

41506 (Margonin)

1707.7/4. (Silc) Paweł i Katarzyna bl., s. i c. MGD. Tomickiego i Katarzyny - chrz. nieszl.

41507 (Margonin)

1708.26/6. (Margońska Wieś) Jadwiga Barbara, c. MGD. Macieja Zylickiego i MGD. Zofji -- JD. Jan Gembicki kl. kaliski i MGD. Jadwiga Baranowska

41508 (Margonin)

1708.15/8. (Szamocin) Aldegunda Anna Teresa, c. MGD. Jana Karwosieckiego i MGD. Zofji Daleszyńskiej -- X. i MGD. Teresa Grzybowska z Szamocina

41509 (Margonin)

1709.3/8. (Margońska Wieś) Anna, c. MGD. Jana Karozyńskiego i MGD. Apolonii Boboleskiej -- PMGD. Stefan i Anna Łętkowscy klanice brzeziń. brat z siostrą

41510 (Margonin)

1709.11/8. (Lipiny) Anna Kat. c. MGD. Jakuba Swiniarskiego i Jadwigi Romieniewskiej -- Stefan i Anna Łętkowscy klanice brzezińscy

41511 (Margonin)

1709.21/12. (Szamocin) Marjanna Katarzyna, c. MGD. Sebastjana Twardowskiego i Zofji -- MGD. Jan Karwosiecki i MGD. Zofja żona jego

41512 (Margonin)

1711.15/8. (Szamocino) Wawrzyniec s. GD. Kaspra Gronoskiego i GD. Kat. Grochowickiej -- MGD. Jan Karwosiecki z Szamocina i MGDV. Marjanna Przysiedzka z Łankowic

41513 (Margonin)

1712.28/6. (Margońska Wieś) Jan, s. GD. Walentyna Sniecińskiego tenut. i pos. dóbr Marg. i Katarzyny -- G. Piotr Raczyński i G. Zofja Karwosiecka

41514 (Margonin)

1713.18/6. (Szamocino) Antoni, s. G. Wojc. Tomickiego i G. Zofji T-ej -- GD. Marcin Bętkoski i MGD. Zofja Karwosiecka wszyscy z Szamocina

41515 (Margonin)

1714.18/5. (Szamocin) Domicylla c. GD. Sebastjana Twardowskiego i Zofji - poses. dd. Kokitin (?) -- GD. Jadw. Bętkowska pos. Szamocina i Rospętku

41516 (Margonin)

1714.27/12. (Szamocino) Jan, s. N. Wojc. Tomickiego i Teresy Grzybowskiej -- GD. Jan Twardowski i GD. Zofja Tw. ż. GD. Sebast. T-go

41517 (Margonin)

1715.3/8. (Margońska Wieś) dziecko G. Walentego Sniecińskiego i Mari., tenut. Marg. -- Kat. S-a siostra rodz. dziecka

41518 (Margonin)

1716.26/4. (Szamocino) Stanisław, s. GD. Jana Twardowskiego i Urszuli pos. Sz. -- GD. Franciszek Tw. i GD. Zofja Karwosiecka z Szamocina

41519 (Margonin)

1716.9/11. (Szamocino) Madlena (!) (Marlena??) c. G. Wojc. Tomickiego i Teresy Grzyboskiej -- G.D. Jan Twardowski i GV. Anna Tomicka (odczytane gdzieindziej jako Marcin?)

41520 (Margonin)

1716.22/11. (Marg. Wieś) Józef Stanisław, s. G. Walentego Sniecińskiego i Marjanny -- X. i G. Teresa Bielecka z Dobieszewka

41521 (Margonin)

1719.6/3. (Marg. Wieś) Józef Kaz., s. MGD. Wojciecha Lipskiego tenut. dd. M. i GD. Kat. Krzyckiej -- MGD. Ant. Rokoszewski z Prochnowo i GD. Magdal. Mejerowa z Pawłowa

41522 (Margonin)

1719.19/12. (Szamocino) Kat., c. N. Wojc. Tomickiego i Teresy "inquilinorum de curia Sz." -- G. Jan Twardowski i MG. Zofja Karwosiecka pos. Sz.

41523 (Margonin)

1720.16/7. (Marg. Wieś) Aleksy Jakub, s. MGD. Wojciecha Lipskiego tenut. Margonina i Kat. Krzyckiej -- MGD. And. L. i GV. Eleonora Zabłocka

41524 (Margonin)

1722.16/2. (Margonino) Konstancja, c. N. Jana Głazewskiego i Katarzyny, mieszk. M-a, -- N. Antoni Smoliński sługa z dworu Marg. i MGD. Zofja Karwosiecka z Szamocina

41525 (Margonin)

1723.16/5. (Szamocino) Jan, s. N. Wojc. Tomickiego i Teresy Grzyboskiej, mieszk. w dw. Sz. -- GD. And. Malczewski i GD. Jadwiga Baranowska

41526 (Margonin)

1723.9/12. (Lipiny) Tomasz Jan, s. N. Łuk. Bydłowskiego i Mari. -- N. Antoni Smoliński admin. dd. Marg. i GN. Marjanna Broniewska z Radwanek

41527 (Margonin)

1724.6/2. (Szamocino) Zofja Dorota, c. MGD. Andrzeja Malczewskiego i Teresy Karwosieckiej -- GD. Michał Słonecki i MGD. Zofja z Daleszyńskich Karwosiecka pos-a Szamocina

41528 (Margonin)

1724.4/4. (Marg.) Tekla (?), c. N. Jana Głazewskiego i Anny Jasinskiej, współmieszk. M. -- N. Wojc. Bonkoski i N. Anna Bydłoska z Lipin

41529 (Margonin)

1724.26/12. (Szamocino) Stefan, s. N. Wojc. Tomickiego i Teresy -- N. Szymon Strzelecki i N. Kat. Gronoska, wszyscy z dworu Sz.

41530 (Margonin)

1725.3/6. (Szamocino) Rozalia, c. GD. And. Strzeleckiego i G. Mari. Gorskiej -- G. Zelisław Rozbicki regens wałecki i MG. Zofja Karwosiecka z Szamocina

41531 (Margonin)

1725.12/6. (Lipiny) Antoni, s. MGD. And. Lipskiego i G. Teresy Kaczoroskiej, tenut. i pos. L. -- MGD. Wojc. L. tenut. Marg. i MGD. Anna L. tych szlachciców matka

41532 (Margonin)

1725.15/11. (Marg. Wieś) Wiktoria Barbara, c. MGD. Wojc. Lipskiego i MGD. Kat. Krzyckiej, tenut. dd. M. -- MGD. And. L. tenut. Lipin i pos. i MGD. Anna L.

41533 (Margonin)

1726.5/4. (Konary) Ludwika, c. G.D. Grzegorza Rozbickiego tenut. Konar i G. Kat. Bronikowskiej -- MGD. Piotr R. tenut. Grzybowa i GD. Teofila Swieykowska dz-a Grzybowa

41534 (Margonin)

1726.12/4. (Marg.) Teresa, c. GD. Pawła Głazejewskiego i Teresy -- MGD. Józef Trzciński dz-c Pruchnowa i MGD. Kat. Lipska tenut. Marg.

41535 (Margonin)

1726.17/12. (Marg.) Tomasz, s. N. Sebast. Choynackiego i Kat. -- N. Jan Głazewski i G. Teresa Tomicka z dworu Szamoc.

41536 (Margonin)

1727.19/1. (Konary) Marianna, c. ND. Jana Badoskiego i N. Teresy Rosnoskiej, administr. dd. Konary -- MGD. Stefan Dunin pos. dd. Rybowo, Konary, Grabowo, GD. Franciszka Mąkoska tenut. dd. Konary

41537 (Margonin)

1727.16/3. (Margoński Dwór) bliźn. Zofja i Anna, cc. MGD. Wojc. Lipskiego tenut. dd. M. i Kat. Krzyckiej -- GD. And. L. tenut. Lipin i GD. Franc. Mąkoska pos. Konar., GD. Feliks Mikuloski i MGD. Teresa z Kaczorowskich Lipska

41538 (Margonin)

1727.17/8. (Szamocino) Józef Hjacynt, s. GD. Szymona Strzeleckiego i Elżbiety -- GD. And. Strzelecki i GD. Zofja Karwosiecka pos. Sz.

41539 (Margonin)

1729.30/1. (Konary) Antoni Marceli, s. GD. Stanisława Mąkoskiego tenut. dd. K. i Franciszki z Grzyboskich -- MGD. Stef. Dunin łowczy bełski pos. Rybowa, Grzybowa i in.

41540 (Margonin)

1729.22/5. (Marg. Dwór) Wojciech Witalis, s. MGD. Michała Korytoskiego i MGD. Teofili Tuchołkowej ścianki jasinickiej poses. i tenut. dd. M-ch -- IMD. Paweł Pławiński cześnik inowrocł. i MGD. Jadwiga z Baranoskich Bętkoska dz-a dd. Szamocino, Łankowice, Lastkowo

41541 (Margonin)

1730.1/5. (Szamocino) Stanisł. s. GD. Ant. Zdunoskiego i Konst. Gronoskiej -- GD. Wawrzyniec Przysiedzki i GV. Konstancja Bętkowska z dw. szamociń.

41542 (Margonin)

1731.1/4. (Dwór Marg.) Domicylla c. N. Karola Damsłowicza i Ewy administr. dworu Marg. -- MG. Michał Korytowski i JMD. Teofila de Tuchołka scina korytowska (!)

41543 (Margonin)

1732.17/8. (Marg. Dwór) Jakub Franc. de Solano, s. MGD. Mich. Korytowskiego tenut. i pos. dd. Marg. i Teofili z Tuchołków ścianki jasienic. - JMGD. Stefan Dunin sędzia radomski i JMGD. Marjanna Malachowska łowczyna kal. z Gołańczy

41544 (Margonin)

1732.28/12. (Marg. Dwór) Marcjan Franc., s. MGD. Ant. Miaskowskiego i Eleonory z Zabłockich -- MGD. Jan Lipski z dworu Krajenka i G. Wiktoria L-a jego siostra rodz.

41545 (Margonin)

1734.8/8. (Marg. Dwór) Anna Marta Kat., c. poprz. Miaskowskich [Ant. Miaskowskiego i Eleonory z Zabłockich] -- JMD. Stef. Dunin sędzia radom. i GD. Apolonia Trzcińska z Zbyszewic

41546 (Margonin)

(1735?) 1736.24/11. (Marg. Dwór) *, a ch. 26, Flora Barbara, c. poprz. Miaskowskich [Ant. Miaskowskiego i Eleonory z Zabłockich] -- MGD. Stan. Bojanowski ze swą ż. Juljaną Zabłocką

41547 (Margonin)

1737.7/1. (Szamocin Dwór) Andrzej Melchjor, s. MGD. Michała Byszewskiego i Franciszki z Parczewskich, posesorów Sz. -- MG. Jakub Łakiński i MGD. Joanna z Jemielskich Ł-a matka jego, dz-a Jaktorowa i inn.

41548 (Margonin)

1737.5/7. (Marg. Dwór) Prokop Jakub, s. poprz. Miaskowskich [Ant. Miaskowskiego i Eleonory z Zabłockich] -- PMGD. Antoni Krzycki klanic i kapit. i Kat. z Krzyckich Lipska

41549 (Margonin)

1739.15/4. (Marg. Dwór) Ezechiel Leon, s. poprz. Miaskowskich [Ant. Miaskowskiego i Eleonory z Zabłockich] -- GD. Józef Borkoski dz-c dd. Szamocino i GV. Rozalja Kułakowicz z dworu Marg.

41550 (Margonin)

1745.25/3. (Lipiny) Marjanna c. MGD. Józefa Bydłoskiego i M. Teresy -- GD. Ludwik Baranoski z Grudnej i PM. Anna Ciecierska dz-a M.

41551 (Margonin)

1747.26/3. (Szamocino) Konstancja Marianna Ludwika, c. MG. Józefa Będkowskiego i Jadwigi z Przespolewskich -- MD. Andrzej Malechowski łowczyc kaliski i Joanna Łakińska z Jabłonowa (17/2. *)

41552 (Margonin)

1747.19/8. (Margonin) Wawrzyniec Józef, s. N. Józefa Bydłowskiego i Teresy - chrz. nieszl.

41553 (Margonin)

1749.9/3. (Marg.) chrz. G. D. Wojciech Kraszewski pos. dd. Marg. i M. Anna z Malechowskich Ciecierska cześn. podl., kolat. marg.

41554 (Margonin)

1750.8/2. (Marg.) Jan, s. N. Józefa Bydłowskiego i Marjanny mieszczan. margonińskich - chrz. nieszl.

41555 (Margonin)

1756.15/2. (Marg.) Anna Dorota c. G. Józefa Bydłoskiego i Marjanny -- Michał Krzyżanowski i Magdal. Umiełowska ob. ob. marg.

41556 (Margonin)

2/7.1757. (Marg.) ch. MD. Józef Gowarzewski officialis wojsk JKMci i RP.

41557 (Margonin)

1759.11/3. (Marg. Wieś) ch. ch. MD. Józef Łobowski ofic. wojsk. JKM i RP. i V. Magdal. Brezionka z tegoż dworu

41558 (Margonin)

1759.27/5. (Marg. Wieś) ch. ch. MD. Józef Łobowski JKMci i RP. wojsk ofic. i Katarzyna Tomicka V. w tymże dworze mieszk.

41559 (Margonin)

1759.17/6. (Dwór Marg.) Anna Antonina Dorota Venefida, c. J. Franciszka Drogosława Skorzewskiego gen. de Schoff porucz. wojsk JKM. i RP. i Marjanny z Ciecierskich -- JD. Franc. Czapski, klan chełmiń. i JMD. Anna z Malechowskich Ciecierska, podcz. podl.

41560 (Margonin)

1760.13/4. (Lipiny) ch. ch. MD. Konstanty Ulatowski komisarz dóbr Marg., Gv. Kat. Florenska ze Zbyszewic

41561 (Margonin)

1761.22/2. (Marg. Wieś) chch. GD. Wojc. Gawroński z Radwanek i Gv. Kat. Tomicka z dw. Marg.

41562 (Margonin)

1761.14/5. (Marg. Dwór) * Aleksandra Nepomucena Eufrazja, Barbara Skorzewska ochrzcz. z wody -- X-i Anna z Malech. Ciecierska

41563 (Margonin)

1699.6/8. (Szamocin) MGD. Jan Gątkowski x MGD. Franc. Daleszyńska -- MGD. Mik. Baranowski i MGD. Stan. Przysiecki

41564 (Margonin)

1702.14/1. (Szamocin) MGD. Jan Karwosiecki x MGD. Zofja Baranowska -- MD. Zygm. Grudziński ścic bolemowski, MGD. Sebast. Przysiecki

41565 (Margonin)

1726.23/7. (Szamocino) G. N. Grzegorz Smuchalski x G. Marj. Malachowska -- G. Wojc. M. i G. Wojc. Tomicki wszyscy z Sz.

41566 (Margonin)

1730 x (Szamocin) MGD. Józef Sokołowski sędzia gr. - radziejowski x MGD. Jadwiga z Baranowskich Bętkowska dz-a Szam., Łąkocina, Lastkowa i inn., wdowa, -- GD. Wawrzyniec Przysiecki i MGD. Wojc. Lipski tenut. Grocholina

41567 (Margonin)

1760.10/5. (Marg.) G. Michał Józef Łoboski ofic. JKM. i RP. wojsk x G. Kat. Tomicka -- Józef Bilicki, admin. dd. Zbyszewice, i inni

41568 (Margonin)

1782.18/7. (Marg. Wieś) ch. ch. G. Józef Rapsztyński i G. V. Weronika Brezianka z dw. M.

41569 (Margonin)

1784.26/11. (Marg.) ch. ch. G. Ignacy Gembicki z Łabiszyna i G. V. Weronika Brezianka z dworu Marg.

41570 (Margonin)

1785.28/3. (Szamocin) chch. GD. Wojc. Ulatowski i Magdalena z Brezów U-a tenutarjuszka dd. Szamocin

41571 (Margonin)

1786.7/7. (Konary) ch. ch. MD. Mik. Dobrogoyski podczaszyc bracławski z Leśniewa i MD. Domicella Ulatowska z Dw. Konary

41572 (Margonin)

1791.19/10. (m. Szamocin) ch. ch. G. Wojc. Ulatowski z Sz. i V. Weronika Brezianka z dw. Marg.

41573 (Margonin)

1791.8/12. (m. Szamocin) ch. ch. G. Wojciech syn, i Magdalena z Brezów matka, Ulatowscy z dw. Sz.

41574 (Margonin)

1792.7/5. (Dw. Marg.) Heliodor Jan Stanisław, 6. *, s. JD. Fryderyka Drogosław Skorzewskiego szambel. JKMci prus. i Antoniny z Garczyńskich, hr., -- JD. Adam Gajewski klanic rogoz. i Weronika z Krzyckich Garcz. wdowa po gen. w. kor.

41575 (Margonin)

1792.21/12. (Marg.) ch. ch. Nep. Kamieński, pos. Sułaszewa i G. Cecylia Gembicka tenut. Dziewoklucza - 1793.17/1. G. Ignacy G. pos. Dziewoklucza, ch.

41576 (Margonin)

1793.1/7. (Dw. Marg.) Kornelia Aleksandra Eleonora, 30/6. *, c. poprz. Skorzewskich, [Fryderyka Drogosław Skorzewskiego i Antoniny z Garczyńskich] -- dr. med. Edward Leisner z Pozn. i Eleonora z Garczyńskich Gajewska klanicowa rogoz., G. Józef Jaraczewski ścic i Aleksandra z Skorz. Gorzyńska podkom. pozn.

41577 (Margonin)

1794.10/8. (Dw. Marg.) cerem. (z wątpl.) Konstancja, l. 16, c. G. Stanisława Zawadzkiego i Anny Białkowskiej -- G. Ignacy i Cecylja z Gudranowskich Gembiccy, tenut. dd. Dziewoklucz

41578 (Margonin)

1795.11/6. (Dw. Marg. Wieś) 0limpja Eleonora Małgorzata 10 *, c. poprz. Skorzewskich [Fryderyka Drogosław Skorzewskiego i Antoniny z Garczyńskich] dz-ców Łabiszyna, Marg., -- G. Ign. Gembicki pos.Dziew. cerem. 6/12. -- Franc. Garczyński rotm. wojsk RP. i Aniela z Węgorzewskich Kwilecka

41579 (Margonin)

1796.18/10. (Dw. Marg.) Klotylda Teresa, 15 *, c. poprz. hr. Skorzewskich [Fryderyka Drogosław Skorzewskiego i Antoniny z Garczyńskich] -- JD. Augustyn Gorzyński podkom. pozn. i J. podkomorzyna Teresa Grabowska dz-a Zębowa i in.

41580 (Margonin)

1788.4/2. (Stołężyn) G. Walenty Łęski, mł. l. 28, z Zbyszewic par. toń. x wd. Agn. Leszczyńska z Stołężyna l. 40, -- G. Ign. Gembicki, Paweł Kołecki Nepom. Kamieński, Jan Jeszka, posesorzy dóbr

41581 (Margonin)

1795.16/11. (Dw. Marg.) D. Stanisław, s. D. Walentego Krajewskiego i Doroty Sobańskiej * w Skokach, l. 33 x G. Anna, c. G. Ignacego Łochockiego i Marianny Przanowskiej, * Brodnica, l. 34, -- G. Ignacy Gembicki tenut. Dziewoklucza i Konst. Ulatowski

41582 (Margonin)

1797.15/5. (Marg.) GD. Melchior Sypniewski * w m. Benschen, l. 25, s. GD. Marcina S. i Marianny de Contergarden x G. v. Konstancja, * we wsi Biskupice, c. GD. Stanisława Zawackiego i Anny Białkowskiej l. 18 -- G. 0nufry Jaworowicz etc.

41583 (Margonin)

1783.31/1. (Marg.) † G. Ignacy Druw l. ok. 60

41584 (Margonin)

1789.26/4. (Wieś Marg.) * przedwcześnie Marjanna, c. G. Nep. Kamieńskiego i Teresy Volpi - i † zakon.

41585 (Margonin)

1790.26/7. (Wś. Marg.) † D. Teresa Volpi, ż. G. Kamieńskiego komis. dd. Marg., l. ok. 32 (po poron.)

41586 (Margonin)

1791.19/9. (Dw. Marg.) † JD. Anna z Malechowskich Ciecierska cześn. podl. dz-a Zbyszewic, fundatorka tut. kośc. paraf. i inn. l. 75

41587 (Margonin)

1794.14/10. (Dw. Dziewoklucz) † młodzieniec l. 8, s. G. Ignac. Gembickiego i Cecylji z Gudranowskich (imienia brak!)

41588 (Margonin)

1796.22/5. (Marg.) † X. Stanisł. Nepom. Rayski, kan. protonot. Apon. kan. warsz., dziekan fary czarnk. prob. marg., zarządzał tu od 1781.4/12. do r. 1796

41589 (Poznań - Św. Wojciech)

1622.16/8. N. Stanisław 0brucki (?) x N. Jadwiga Scibowska

41590 (Poznań - Św. Wojciech)

1635.18/7. N. Jan Granowski x Zofja Iwicka (?) (Jucka?) -- Jan Gliszczyński, Stefan Byłkowski (?)

41591 (Poznań - Św. Wojciech)

1635.26/7. G. wdowiec Hieronim Czerwiński ze wsi Kozietuły x N. V. Marjanna Gołaskowska z Bułakowa -- Jan Miecznikowski z Pawłowic i inni

41592 (Poznań - Św. Wojciech)

1641.11/2. we dw. Naramowie (GD. Adama Naramowskiego) GN. Wojciech Chudzyński x V. Marjanna Naramowska -- G. Balt. Koszutski, Jan N. Piotr Chilkowski etc.

41593 (Poznań - Św. Wojciech)

1647.21/1. N. Łukasz Timiniecki x uczc. Kat. z Jeżyc - św. nieszl.: Paweł Krawiec z Jeżyc z żoną

41594 (Poznań - Św. Wojciech)

1647.6/10. N. Mateusz Toński de Tonin x uczc. V. Barbara z Międzyrzecza - św. nieszl.

41595 (Poznań - Św. Wojciech)

1650.24/4. w Golocino we dw. GD. N. Zitowiecki x G. Dorota Pawłowska -- GDN. Golski, N. Helkowski

41596 (Poznań - Św. Wojciech)

1650.17/7. GD. Jeremiasz Niezuchowski x GD. Barb. Naramowska, w Naramowicach -- GD. Łukasz Naram.

41597 (Poznań - Św. Wojciech)

1650.4/9. GD. Walerjan Mietelski x Marjanna Msząnowska -- N. Jakub Janiszewski, Piotr Walicki i inni

41598 (Poznań - Św. Wojciech)

1660.24/11. G. Franciszek Naramowski x Marianna Skoraszeska, c. o. Aleks. Sk. -- G. Aleks. Dłużniewski Piotr Werner burm. pozn.

41599 (Poznań - Św. Wojciech)

1664.21/7. GD. Wojc. Zaleski x Dorota Woźnicka -- Filip Raboski, Adam Swinarski NN.

41600 (Poznań - Św. Wojciech)

1661.4/11. Adam Aleksander s. G. Franc. Naramowskiego i Marjanny, z Naramowic -- Jan Kucborski

41601 (Poznań - Św. Wojciech)

1662.30/10. Walerjan, s. poprz. G. Naramowskich [Franc. Naramowskiego i Marjanny] -- G. Stan. N. i Teresa z Rydzyny, ż. Łuk. N-go

41602 (Poznań - Św. Wojciech)

1633.10/7. córka (imienia brak) GD. Adama Naramowskiego i Krystyny - chrz. nieszl.

41603 (Poznań - Św. Wojciech)

1634.20/7. Jakub, s. Mikoł. Bogwieckiego i Marjanny (brak cech szl.) -- G. Władysław Grudziński i Urszula Małanowska

41604 (Poznań - Św. Wojciech)

1635.22/4. Adam, s. N. Jana Komorowskiego i Zofji Naramowskiej -- Jan Gosławski i Anna Komorowska

41605 (Poznań - Św. Wojciech)

1638.13/1. Barbara, c. G. Marcina 0bjezierskiego i Katarzyny (z Nowejwsi) -- G. Jan Naramowski i Anna, małż., z Nowejwsi

41606 (Poznań - Św. Wojciech)

1639.31/10. Kat., c. Wojciecha Raciborskiego Nob. de Swinary i Reginy - chrz. ob. ob. pozn.

41607 (Poznań - Św. Wojciech)

1640.30/5. Józef, s. GD. Jana Naramowskiego i Anny de N-e -- X. i V. Katarzyna Cichocka ze Św. Ducha

41608 (Poznań - Św. Wojciech)

1641.20/5. Anna, c. GD. Krzysztofa 0porowskiego de Golencino, i Doroty-Jadwiga, c. G. Faneckiego

41609 (Poznań - Św. Wojciech)

1641.25/10. Szymon, s. N. Jana Litewskiego i Agn. w Bursie koło S. Jesu. mieszk. -- Zofja Charłupska z przedm. Piaski

41610 (Poznań - Św. Wojciech)

1642.6/6. Zofja, c. N. And. Dzikowskiego i Małg., obec. mieszk. na Przedm. -- N. Wojc. Sękowski

41611 (Poznań - Św. Wojciech)

1642.12/10. Teresa, c. N. Krzysztofa 0porowskiego i Doroty Faneckiej -- N. Jan Miaskowski z Gorzewa i Dorota Soszyńska

41612 (Poznań - Św. Wojciech)

1643.10/1. Anna, c. GD. Stanisł. Proskiego i Barbary Gnińskiej poses. Naramowic, komorników zs. pozn. -- X. Wojc. G. kantor pozn. i G. Anna G-a

41613 (Poznań - Św. Wojciech)

1644.9/3. syn Grzegorz i córka Regina, MD. Krzysztofa 0porowskiego z Golęcina i N. żony jego -- chrz. nieszl.

41614 (Poznań - Św. Wojciech)

1645.27/6. Krzysztof, s. G. Stan. Proskiego i Barbary -- G. Bonaw. Korzeniewski i Barbara

41615 (Poznań - Św. Wojciech)

1645.23/7. Anna, c. G. Prokopa Lubowickiego i Jadwigi -- G. Stan. Poklatecki i Jadw. Modliszewska de Zmiernino

41616 (Poznań - Św. Wojciech)

1645.8/9. bl. Dorota i Petronella cc. GD. Stanisł. Poklateckiego i Anny -- Wawrzyniec Borzysławski

41617 (Poznań - Św. Wojciech)

1646.12(19?)/9. Barbara (gemella) c. N. And. Wolskiego i Zofji - chrz. nieszl.

41618 (Poznań - Św. Wojciech)

1648.13/6. (w sacello wsi Nowawieś) Zofja, c. G. Stanisł. Proskiego pis. pozn. i Barb. -- GD. Stef. Korzeniewski komor. pozn. i GD. Anna Gnińska

41619 (Poznań - Św. Wojciech)

1652.20/5. Adam, s. GD. Eremiana Nieżuchowskiego i N. -- G. Adam Naramowski z N-c i Agn. Bramowna z miasta

41620 (Poznań - Św. Wojciech)

1655.11/4. Adam, s. GD. Jana Malachoskiego i Ewy -- D. Stan. Naramowski

41621 (Poznań - Św. Wojciech)

1666.9/11. Katarzyna Teresa (de Condorf), c. N. Wojciecha Czachorskiego i Marjanny Gutoskiej (?) (Jutroskiej?) -- N. Stan. Gurkowski

41622 (Poznań - Św. Wojciech)

1666.25/11. ze wsi Winiary z folw. pleb. ubogich Andrzej, s. N. Jakuba Strzałkoskiego i Anny -- X. i m-a

41623 (Poznań - Św. Wojciech)

1667.20/1. (Naramowice) Teresa, c. GD. Franciszka Naramowskiego i Marianny -- N. Jan Kaz. Fabecki dzierż.

41624 (Poznań - Św. Wojciech)

1667.27/6. Regina (Fundusz pleb.) c. N. And. Juszkoskiego i Anny -- N. Kaz. Czarliński i NV. Anna Fabicka

41625 (Poznań - Św. Wojciech)

1668.8/3. (Naramowice) Franciszka Zofja, c. G. Franciszka Naramowskiego i Marjanny -- X. i GV. Anna Belęcka

41626 (Poznań - Św. Wojciech)

1670.0/2. Stanisław, s. N. Adama Łukomskiego (uszkodzone) -- N. Jakub Wilkotarski regens kancel...

41627 (Poznań - Św. Wojciech)

1671.26/7. Anna Ewa, c. GD. Piotra Chociszewskiego ze wsi Chociszewo, i Doroty Kaczkoskiej -- GD. Stan. Tuczyński i Krystyna Przbyszeska

41628 (Poznań - Św. Wojciech)

1672.31/1. (Naramowice) Anna, c. G. Franc. Naramowskiego i Marianny -- N. Franc. Michał Rasiński i N. Helena de Sobiejuchy Chelkowska

41629 (Poznań - Św. Wojciech)

1673.28/1. (Naramowice) Marianna, c. G. Władysława Franciszka Helkowskiego i Heleny Sobiewskiej -- G. Franc. Naramowski i MD. Marianna 0palińska ż. M. D. Stan. Grudzińskiego

41630 (Poznań - Św. Wojciech)

1673.30/6. (Sołacz) Julianna c. GD. Piotra Strębowskiego i Anny -- chrz. nieszl.

41631 (Poznań - Św. Wojciech)

1674.26/1. Konstancja Agn. c. G. Drwęckich małż. (imion brak) -- MD. Wład. Unrug ścic gn. i PMD. Konstancja Tuczyńska

41632 (Poznań - Św. Wojciech)

1674.2/9. (Nowawieś) Rebeka, c. N. And. Chwaliszewskiego i Anny, podstarościc z N. wsi -- G. Franc. Miaskowski klanic krzywiński

41633 (Poznań - Św. Wojciech)

1674.10/11. (Przedmieście) Marianna, c. N. Mateusza Zdańskiego i Kat. -- X. i m-a

41634 (Poznań - Św. Wojciech)

1674.20/12. (Gonięcino) Piotr Jan, s. G. D. Aleksandra de Kalinowa Zaremby i Franciszki -- X. Piotr Mieszkowski kust. włocł., kan. pozn., dziek. kruszw. i MD. Barb. Korzeniewska ścina kość.

41635 (Poznań - Św. Wojciech)

1676.18/10. Teresa, c. G. N. (im. brak) Marszowskiego i Kat. (z Gonięcina) -- G. Wacł. Krzyżanowski i Kat. Grzybowska

41636 (Poznań - Św. Wojciech)

1677.21/3. Marjanna, c. G. Mikołaja Brudzewskiego i Teresy - (Naramowice) -- G. Gościnowski z N-c, burgrabia pozn. i Domicella Pogorzelska

41637 (Poznań - Św. Wojciech)

1677.4/10. (Winary) Franciszek, s. G. Daniela Zborowskiego i Jadwigi -- GD. Jakub Mroczkowski tenut. wsi miej. Sołacz i Barbara Malicka z funduszu pleb.

41638 (Poznań - Św. Wojciech)

1679.2/4. (Naramowice) Kaz., s. MD. Andrzeja Karola Grudzińskiego i Barb. z Kędzierzyńskich -- NGD. Mik. K. i Marjanna Jaraczewska

41639 (Poznań - Św. Wojciech)

1679.5/11. Dorota, c. GD. Kaz. Mankowskiego tenut. wsi Golęcino i Kat. -- GD. Jakub Mroczkowski tenut. na Sołaczu i GD. Dorota M-a

41640 (Poznań - Św. Wojciech)

1680.8/5. Kat., c. GD. Daniela Smorowskiego z Winar i Jadwigi, -- GD. Stanisław 0sięgłowski i m-a

41641 (Poznań - Św. Wojciech)

1681.26/2. Maciej, s. GD. Jana i Teresy Tonskich, tenut. w Gonięcino -- GD. Jakub Mroczkowski tenut. w Sołaczu i m-a

41642 (Poznań - Św. Wojciech)

1687.10/6. Antoni, s. ND. Jana Raczyńskiego i Kat. -- NGD. Jakub Mroczkowski tenut. w Sołaczu G.V. Marianna Kęssowska

41643 (Poznań - Św. Wojciech)

1688.1/1. Jan, s. NGD. Jana Goreckiego dz-a Strzeszynka i Zofji -- GD. Jan Druzyński

41644 (Poznań - Św. Wojciech)

1688.27/1. Anna Agn., c. GD. Jana Paruszewskiego i Teofili z dworu karmel., bos. -- GD. Wład. Cielecki i Mari. Leźnicka

41645 (Poznań - Św. Wojciech)

1688.20/2. Maciej, s. G. Franc. Wielickiego i Reginy -- X. i m-a

41646 (Poznań - Św. Wojciech)

1688.17/7. Anna Barbara, c. G. ol. Jana Drwęckiego i wdowy Marianny -- X. i G.V. Barb. Duninówna

41647 (Poznań - Św. Wojciech)

1682.7/5. Zofja Agnieszka, c. G. Daniela i Jadwigi Smorowskich z Winiar -- MD. Stanisł. Falibóg skarb. pozn. i m-a

41648 (Poznań - Św. Wojciech)

1683.17/1. Zygmunt Franciszek, s. MGD. Andrzeja Karola Grudzińskiego i Barbary dz-ów części Naramowic -- X-i MD. Tańska z Gonięcina

41649 (Poznań - Św. Wojciech)

1683.1/12. Kat., c. G. Daniela Smorowskiego i Jadwigi -- D. Jan 0ldeburski i m-a

41650 (Poznań - Św. Wojciech)

1684.30/7. Wojc. Ignacy, s. GD. Stanisł. i Zofji Boboleckich -- GD. Jakub Wilkotarski sędzia surrog. wschow. i V. Helena Cielecka

41651 (Poznań - Św. Wojciech)

1685.19/6. Felicjan Antoni, s. GD. Józefa Daniela Smorowskiego i Jadwigi, ze wsi Winary -- GD. Jan Gorowski burgr. zs. pozn. i m-a

41652 (Poznań - Św. Wojciech)

1689.5/3. Teresa Eufrazja, c. MGD. Franciszka i Franciszki Miąskowskich dz-ców w Morasko -- PMD. And. Tuczyński klanic gn. i Marjanna z Grzymułtowic Naramowska ścina ujska

41653 (Poznań - Św. Wojciech)

1689.30/6. Piotr, s. GND. Pawła Gumińskiego i Anny Turskiej z Sołacza, -- GND. Wojciech Bieczyński i Kat. Bielawska

41654 (Poznań - Św. Wojciech)

1690.9/10. Franciszek, s. G. Stanisł. Rudnickiego i Anny - chrz. nieszl.

41655 (Poznań - Św. Wojciech)

1693.20/1. Stefan Jakub, s. N. Jakuba Ulatowskiego i Anny - chrz. nieszl.

41656 (Poznań - Św. Wojciech)

1697.1/1. Jan, s. N. And. Chwałkowskiego kuratora folw. sołac. i Reginy -- GND. Wojc. Mąkowski i NV. Teresa Przedzińska

41657 (Poznań - Św. Wojciech)

1698.4/5. Zofja, c. G. Wilkowskiego (brak imienia) ekonoma w Strzeszynku i Heleny - chrz. nieszl.

41658 (Poznań - Św. Wojciech)

1698.10/11. Marcin, s. G. Ludwika Fałkowskiego i Agn. z funduszu pleb. - chrz. nieszl.

41659 (Poznań - Św. Wojciech)

1698.23/11. Antoni Andrzej, s. G. Baltazara i Marianny Grzemskich, z Moraska -- MGD. Franciszka Miaskowska z Morawska

41660 (Poznań - Św. Wojciech)

1698.22/12. Helena Anna, c. G. Stan. i Jadwigi Rosnowskich -- GD. Jan Granowski i Anna Swinarska

41661 (Poznań - Św. Wojciech)

1699.8/11. (22/10. *) Aleksander Seweryn, s. M. Rafała Miaskowskiego i Katarzyny Goryńskiej, z Golęcina -- G. Aleks. Karkowski i GD. Kat. Cielecka, GD. Franciszka M. z Moraska

41662 (Poznań - Św. Wojciech)

1699.16/12. Łucja, c. GD. Jakuba Bulczyka tenut. wsi Nowawieś i Doroty -- NG. Jan Zdzychowski i Kat. Przydzińska, ass. Franciszek Miaskowski dz-c Moraska i Jadwiga 0ldeburska

41663 (Poznań - Św. Wojciech)

1700.25/1. Paweł, s. GN. Stanisława Kozickiego i Ewy Malewskiej - chrz. nieszl.

41664 (Poznań - Św. Wojciech)

1700.8/4. Marjanna, c. N. Michała Radwańskiego i Agn. z folw. sołac. -- N. Kaz. R. i m-a

41665 (Poznań - Św. Wojciech)

1700.1/5. Zofja, c. G. Franc. Zakrzewskiego i Kat. -- z funduszu pleb. - chrz. nieszl.

41666 (Poznań - Św. Wojciech)

1701.28/7. Marjanna Magdal. c. GD. Jakuba i Jadwigi Swinarskich, posesorów Naramowic -- GD. Konst. Mik. Poklatecki i G. D. Kat. Romieniewska, babka dziecka

41667 (Poznań - Św. Wojciech)

1702.29/1. Józef, s. N. Wojciecha Swiderskiego i Reginy - chrz. nieszl.

41668 (Poznań - Św. Wojciech)

1702.7/2. Apolonia, c. N. Stanisł. i Barbary 0strowskich z funduszu pleb. - chrz. nieszl.

41669 (Poznań - Św. Wojciech)

1702.28/7. Ignacy, s. G. Melchjora Saczyńskiego i Teresy Czarneckiej z funduszu pleb. - chrz. nieszl.

41670 (Poznań - Św. Wojciech)

1703.18/4. Wojc., s. G. Stanisł. Kamieńskiego i Reginy Zerdewskiej z Winar, -- G. Baltazar Styrski tenut. folw. ubogich, w Winarach, m-a

41671 (Poznań - Św. Wojciech)

1703.24/8. Helena, c. G. ND. Łukasza Klepackiego tenut. folw. Bonin i Kat. Zandrowiczówny - chrz. nieszl.

41672 (Poznań - Św. Wojciech)

1703.9/12. Franciszek, s. G. Kaz. Dobieszewskiego i Kat. z mł. naramowickiego -- N. Andrzej Grzymski ekonom, i m-a ass. G. Ign. Laskowski

41673 (Poznań - Św. Wojciech)

1703.25/12. Ludwika, c. G. Kaz. Swierczyńskiego i Barbary, z domu karmel. bosych -- G. Zofja Karszewska

41674 (Poznań - Św. Wojciech)

1704.25/4. Wojc. Stanisław, s. N. Jana Sławka i Kat. -- X. Stan. Naproszewski pleb. dąbrowski i N. Kat. Targowska

41675 (Poznań - Św. Wojciech)

1704.3/8. Anna, c. G. Ignacego Laskowskiego podstarość. z Naramowic i Marianny Pinickiej (?) -- chrz. nieszl.

41676 (Poznań - Św. Wojciech)

1604.3/11. Marcin Andrzej, s. G. Baltazara Styrskiego -- G. Mac. Pilski i Anna Pilska matka obojga (!)

41677 (Poznań - Św. Wojciech)

1705.10/2. Apolonia, c. G. Mac. Soliaskiego (?) (Solińskiego (?) i Marianny -- G. Balt. Styrski dzierż. folw. ubogich w Winarach i m-a

41678 (Poznań - Św. Wojciech)

1705.10/2. Apolonia, c. G. Stan. Kamieńskiego i Reginy, z Winar -- G. Mari. Styrska G. Łukasz Klepacki tenut. folw. Bonin

41679 (Poznań - Św. Wojciech)

1705.15/10. Jadwiga Teresa, c. GD. Łuk. Klepackiego dzierż. folw. Bonin i Katarzyny -- GD. Kamiński i m-a

41680 (Poznań - Św. Wojciech)

1705.29/11. Kat., c. G. Adama Sabiniewicza i Katarzyny Daszyńskiej, z Nowejwsi - chrz. nieszl.

41681 (Poznań - Św. Wojciech)

1706.8/5. Stanisław, s. G. Stan. Nowackiego i Anny, ze Strzeszyna - chrz. nieszl.

41682 (Poznań - Św. Wojciech)

1706.2/9. Regina, c. G. Hjacynta 0sińskiego i Anny -- G. Stan. Kamieński i V. Jadwiga Zerdecka

41683 (Poznań - Św. Wojciech)

1708.19/8. Marianna, c. G. Wojc. Baranowskiego i Anny - chrz. nieszl.

41684 (Poznań - Św. Wojciech)

1714.9/7. (4 *) Kat. Małg., c. GD. Jakuba i Anny z Łęskich Hylkowskich -- G. Franc. Dzierzgoski i G. Rozalja Wierzeyska

41685 (Poznań - Św. Wojciech)

1714.23/9. Jadwiga, c. N. Jakuba Hylińskiego i Anny - chrz. nieszl.

41686 (Poznań - Św. Wojciech)

(1717?) 1715.2/6. Helena, c. N. (M?) Michała Tomickiego i Kat. -- Marcin Laskowski z miasta

41687 (Poznań - Św. Wojciech)

1667.9/1. N. Mac. Zdański x N. V. Kat. z folw. Bonin -- N. Franc. Naramowski i N. Franc. Z-i

41688 (Poznań - Św. Wojciech)

1671.4/2. GD. Franc. Deręgoski x Anna Skałecka -- M. Aleks. Gawarecki

41689 (Poznań - Św. Wojciech)

1671.4/2. GD. Jan Rutkowski x G. Jadwiga Gablińska -- MD. Stan. Grudziński i MD. Stan. Prusak

41690 (Poznań - Św. Wojciech)

1671.11/6. GD. Piotr Helkowski x G. Franciszka Grudzińska -- GD. Stan. Gr. i Franc. Naramowski

41691 (Poznań - Św. Wojciech)

1673.30/7. GD. Władysł. Adam Zdzarski x GD. Jadwiga Zięmecka -- G. Piotr Krzycki i G. Piotr Strzemecki

41692 (Poznań - Św. Wojciech)

1676.8/11. G. Mik. Jaroszewski x Kat. Przybyszewska -- św. nieszl.

41693 (Poznań - Św. Wojciech)

1677.25/7. GD. Wład. Kierski x GD. Kat. Przedzińska -- GD. Jan i Krzysztof K-cy

41694 (Poznań - Św. Wojciech)

1677.25/7. G. Wawrzyniec Wolski x V. Marjanna Gorzyńska -- G. Bonaw. Jaskolecki i Jan Kierski

41695 (Poznań - Św. Wojciech)

1680.4/3. G. Andrzej Nowosielski x Anna Niniewska -- G. Tom. Wolski i m.

41696 (Poznań - Św. Wojciech)

1681.1/9. GD. Andrzej Ciecierski x Konstancja Kędzierzyńska wdowa ze wsi Tworkowy -- GD. Jakub Mroczkowski Krzysztof Bronisz, Samuel C.

41697 (Poznań - Św. Wojciech)

1683.(1?) (10?) 10/8. G. Samuel Małaczyński brat rodz. X. Florjana dziekana fary stęszew., pleb. skorzewskiego, x G. Barbara Konarzewska V. św. nieszl.

41698 (Poznań - Św. Wojciech)

1689.22/5. GMD. Stanisław Nieżuchowski x Katarzyna Naramowska -- GMD. Prym Skorzewski i Kaz. S. bracia

41699 (Poznań - Św. Wojciech)

1689.14/6. G. Andrzej Urbanowski x Mari. Gąsiorowska -- GD. And. Woźnicki i Jan Szypowski

41700 (Poznań - Św. Wojciech)

1689.4/8. NG. Aleksander Lubiewieski (?) x N. Anna Strzałkowska -- Wojc. Konst. Breza wda kal., Piotr 0paliński wda łęczyc., GWP.

41701 (Poznań - Św. Wojciech)

1693.22/9. G. Bogusław Pietruszelski x G. Dorota Trebniczowa, wdowa -- G. Aleks. Rogaliński, G.Remigius R.

41702 (Poznań - Św. Wojciech)

1697.29/8. MGD. Jan Zabłocki x V. Marjanna Duninówna -- MGD. Kaz. Prądzyński i Mik. Kokowski (?)

41703 (Poznań - Św. Wojciech)

1699.3/2. GN. Wawrzyniec 0strowski x Anna Ludkin (?) - GND. Wład. Kułakowicz Mich. Grzybowski, Tom. Rogowski

41704 (Poznań - Św. Wojciech)

1699.24/8. N. Szymon Franciszek Krzymuski x Kat. Rudowicka - św. nieszl.

41705 (Poznań - Św. Wojciech)

1701.6/11. G. Andrzej Gosławski x Marcjanna Łojewska - św. nieszl.

41706 (Poznań - Św. Wojciech)

1701.21/11. MD. Wojc. Hełkowski x Helena Paruszewska -- M. Michał P. i Franciszek Wierzchowski

41707 (Poznań - Św. Wojciech)

1702.19/2. N. Stan. Kamiński x Regina Zerdecka z Winar -- św. mm.

41708 (Poznań - Św. Wojciech)

1795.12/1. poch. (Poświętne), w kość. tut. X. Kaz. Gradzicki senior mans., promotor ss. Angelorum Confraternitatis, kaznodzieja i wikariusz paraf. w tym kość. l. 12, l. 52 10/1. †

41709 (Poznań - Św. Wojciech)

1795.29/3. poch. (Jurydyka) kośc. tut. G. Józef Brzeski, mł., l. 74, 27/3. †

41710 (Poznań - Św. Wojciech)

1795.3/10. poch. (Przedm.) w kość. karmelit. Ignacy, s. G. Jana Daniszewicza, l. 6. 2/10. †

41711 (Poznań - Św. Wojciech)

1796.7/3. poch. (Strzelnica) na cm. Sw. Wojc. Anna z Sobańskich ż. G. Franciszka Prosnowskiego l. 26, 5/3. †

41712 (Poznań - Św. Wojciech)

1796.11/9. poch. (Dom Karmalicki) cm. tut. Stefan, s. G. Franciszki Kamińskiej 1 tydz., † herś.

41713 (Poznań - Św. Wojciech)

1796.12/11. poch. (Kralowe) cm. tut. Tekla, c. G. Stan. i Doroty Rogalińskich 11 mies., † herś

41714 (Poznań - Św. Wojciech)

1797.13/4. (Jeżyce) cm. Sw. Leonarda G. Jan Mikołajewicz, l. 40, przybysz z Warszawy, † herś.

41715 (Poznań - Św. Wojciech)

1797.21/10. (Jurydyka) poch. u bernard. pozn. GMD. Anna Domicella z Dziergoskich Zychlińska wd., l. 50, 18. †

41716 (Poznań - Św. Wojciech)

1798.8/1. (Kralowe) poch. cm. Sw. Wojc. Tadeusz, s. G. Xaw. Barskiego tyg. 9., † herś

41717 (Poznań - Św. Wojciech)

1798.4/6. (Karmelickie) poch. kość. Sw. Wojc. G. Djonizy, s. G. D. Adama Nowakowskiego l. 12, m. 8, 2 †

41718 (Poznań - Św. Wojciech)

1798.18/8. (Jurydyka) poch. cm. Sw. Wojc. Józefa, c. G. Franc. i Petronelli Gadomskich, tyg. 11. 16 †

41719 (Poznań - Św. Wojciech)

1798.10/9. (Sapieżyńskie) poch. Karol Czaplicki ol. G. Tomasza i Apolonji z Malczewskich syn, l. 48, 6 †

41720 (Poznań - Św. Wojciech)

1799.10/1. (Strzeszyno) poch. Józefatą 1 godz., c. GD. Przyłudzkiego pos. wsi S.

41721 (Poznań - Św. Wojciech)

1799.3/5. (Sapieżyńskie) † N. Teresa Bielicka, l. ok. 80, wd., poch. w kość. karmel. 6/5.

41722 (Poznań - Św. Wojciech)

1799.26/7. (Przedm.) † G. Teresa z Kosickich Dobiejewska l. 50, poch. 28/7. cm. Sw. Wojc.

41723 (Poznań - Św. Wojciech)

1799.12/8. (Sapieżyńskie) † Joanna tyg. 12, c. N. And. Bembenkoskiego tenut. Canpronal Sapieżyńs. poch. cm. tut. 14.

41724 (Poznań - Św. Wojciech)

1800.2/10. (Piątkowo) † Kaz., s. G. Mateusza i Heleny Byszkoskich (!) Przepałkowskich, poch. cm. tut. 4.

41725 (Poznań - Św. Wojciech)

1800.25/11. (Sapieżyńskie) † G. Franciszka z Baczyńskich Bembenkoska, poch. cm. tut. 28. l. 32

41726 (Poznań - Św. Wojciech)

1800.25/11. (Sapieżyńskie) † Łukasz Andrzej, s. G. Andrzeja Bembenkoskiego, 6 tyg. poch. z matką 28.

41727 (Poznań - Św. Wojciech)

1800.6/12. (Golęcin) † Michał Marcin Adam Andrzej Roman, s. G. D. Aleksandra Florjana Wawrzyńca Kajetana i Katarzyny Teodozji z Ziemieckich Kobylińskich poses. dd. Gol., 1 r. i 5 dni poch. cm. tut. 8/12.

41728 (Poznań - Św. Wojciech)

1801.1/6. (Nowawieś) † w Now. k. Pozn., GD. Marjanna Laurentia c. Piotra i Kat. z Lewińskich Jastrzębskich podczaszych Zahrzaszyna W. i Mn. Lewina, dz-ców. Wdowa Podgorska l. ponad 60, poch. w kość. tut. 3/6.

41729 (Poznań - Św. Wojciech)

1801.3/12. (Jurydyka) † G. Franc. Dobiejewski wdowiec, l. 50, poch. cm. tut. 6.

41730 (Poznań - Św. Wojciech)

1802.21/7. (Lazaret) na polow. pod Swarz. wpadł do wody i tknięty paral. † GD. Józef Kąsinowski, żołn., subcenturio vulgo porucznik reg. de Krousatz 4, l. 22, poch. kość. tut. 24

41731 (Poznań - Św. Wojciech)

1803.27/7. (Tum) † X. Józef Glanbicz z Rokossowa Rokossowski, l. 71, m.4, dr. ob. prow., kaw. Sw. St. wik. in spirit. i ofic. pozn. prz. l. 13, administr. gen. djec. pozn. kan. metropol. gn., kat. pozn., archidjak. śrem., pleb. nieparcki i brodzki oraz Sw. Wojc. prob. w Pozn. prz. l. 43, poch. Katedra pozn. 30/7.

41732 (Poznań - Św. Wojciech)

1803.28/9. (Juridica) † dziecko po połogu Joanna, c. G. Jana Kurczeskiego i Anny Małg. (1 godz.)

41733 (Poznań - Św. Wojciech)

1803.16/12. (Nowawieś Dw.) † Marjanna, l. 2, c. G. Jakuba Malachoskiego i Nepom. z Podgórskich, poch. 14.

41734 (Poznań - Św. Wojciech)

1807.22/3. (Jurydyka) † na przedm. Sw. Wojc. G. Jan Aleks. Czaplicki, brat rodz. starszy G. Jakuba Cz-go, l. ok. 57, hemoroidy, poch. kość. tut.

41735 (Poznań - Św. Wojciech)

1807.12/5. (Przedm.) † G. Franciszek Xawery Linkowski l. 58, poch. cm. tut.

41736 (Poznań - Św. Wojciech)

1807.14/6. † G. Teresa Sobańska V., l. 70, poch. cm. tut.

41737 (Poznań - Św. Wojciech)

1807.7/9. † Ludwika Marja, r. 1, tyg. 22, c. G. Aleks. Przepałkowskiego patrona sądu apelac. pozn. i Julianny z Wrońskich ból zębów, poch. kośc. tut.

41738 (Poznań - Św. Wojciech)

1809.20/3. † (Przedm.) Kat. z Raczyńskich Rynarzewska (bez cech szl.) suchoty, l. 67, poch. 22, cm. tut.

41739 (Poznań - Św. Wojciech)

1810.22/4. † ze star. D. Kaz. Nieżuchowski l. 80, poch. 24 cm. tut.

41740 (Poznań - Św. Wojciech)

1810.2/5. † ze star. D-a Eleonora ze (okienko) Nieżuchowska l. 78, poch. 5 cm. tut.

41741 (Poznań - Św. Wojciech)

1810.16/8. † (Przedm.) D. Marianna z Koszuckich Rożnowska l. 43, poch. 17

41742 (Poznań - Św. Wojciech)

1810.4/9. (Przedm.) † Ignacy, mies. 6, s.

41742 (Poznań - Św. Wojciech)

1811.26/5. (Grochowe Łąki) † Konstanty Rogaliński l. 14, s. G. Wawrzyńca R. z Pomarzan Kość. p. gn.

41743 (Poznań - Św. Wojciech)

1811.5/7. (Sołacz) † GD. Bartł. Zbonikowski pos. wsi Sołacz z par. pozn., l. 39 poch. cm. tut.

41744 (Poznań - Św. Wojciech)

1813.23/2. (Sitkowo) † Juljanna l. 50, suchoty, ż. N. Walentego Kurowskiego, poch. 25 cm. tut.

41745 (Poznań - Św. Wojciech)

1813.10/7. (Przedm.) † Nepomucena, r. 1 i 2 mies., zęby, c. N. Piotra i Barbary z Stanisławskich Rynarzewskich, poch. 12

41746 (Poznań - Św. Wojciech)

1814.18/4. (Kondorff) † G. Ewa Marianna Piwnicka, l. 38 w połogu, poch. 20 cm. tut.

41747 (Poznań - Św. Wojciech)

1814.23/10. (Umułtowo) † GD. Wład. Kąsinowski, pos. Um., l. 68, pytocis, mąż Fryderyki de Chrzańskie K-ej, poch. 24 cm. tut.

41748 (Poznań - Św. Wojciech)

1816.18/4. (Przedm.) † Jan Nep. 20 tyg., ból żołądka, s. G. Piotra i Barb. Rynarzewskich, poch. 20 cm.

41749 (Poznań - Św. Wojciech)

1817.4/5. † X. Ant. Lipiński kan. kat. pozn., sędzia surrog., prob. Sw. Wojc. i tarnowski, pleb., restaurator tych kośc. poch. 6/5. w kośc.

41750 (Poznań - Św. Wojciech)

1817.13/12. (Jeżyce) † N. Wojc. Biliński, l. 73, mąż N. Mari. de Grzegoroskie, poch. 15 cm.

41751 (Poznań - Św. Wojciech)

1819.3/4. (Kondorff) † GD. Wojc. Kucharski wd., l. 58, nagle, poch. 6 cm.

41752 (Poznań - Św. Wojciech)

1820.21/2. (Przedm.) † M. Ludwika ze Skorzewskich 1-o v. Chełmska, 2-o v. Szczytowska, wd., l. 45, suchoty, zostawiła 2 dzieci Stanisława i Izabelę Chełmskich, oraz Wincentynę Szczytowską, poch. 23 cm. tut.

41753 (Poznań - Św. Wojciech)

1820.2/7. (Przedm.) † G. Ant. Zawadzki Einehmer z Rawicza, l. 30, suchoty mąż G. Katarzyny Z-ej poch. 4, cm. tut.

41754 (Poznań - Św. Wojciech)

1820.27/10. (Przedm.) † Franc. Xaw. Florian, 11 mies., zęby, s. N. Kaz. i Amalidy z Buchowskich Buchowskich, prof. gimn., poch. 29 cm.

41755 (Poznań sw. Wojc.)

1823.1/8. (Jurydyka) † Antoni 2 m., 14 dni, s. N. Ignacego Borkowskiego sługi szpitalnego i Apolonii de Pileskie, poch. 3 cm.

41756 (Poznań Sw. Wojc.)

1788.4/3. (Przedm.) † G. Zofja de Choczyszewskie Linkoska l. 75

41757 (Poznań Sw. Wojc.)

1788.10/5. ch. Stanisław, s. N. Wojc. Jezierskiego dworzanina i Salomei Zdanowskiej - N. Mari. Bartoszewska cerem. 22/7.

41758 (Poznań Sw. Wojc.)

1788.13/7. (Naramowice) † JMD. de Bończa Miaskowski starosta, (w m.Wrocławiu)

41759 (Poznań Sw. Wojc.)

1785.20/8. G. Karol Zuronski x GV. Brygitta Józefata Morzicka

41760 (Poznań Sw. Wojc.)

1788.17/7. (Kralowe) Małg. Xawera Józefa, c. G. Jana i Marianny ze Zbijewskich Bardzkich, 14. *, -- X. Kaz. Grodzicki senjor i G. Kat. Z-a śc. łagiewnicka - dostała wtedy 2 im. Józefa Rozalja

41761 (Poznań Sw. Wojc.)

1788. 17/8. (Nowowiejskie 0lendry) Wawrzyniec Kajetan, s. N. Ant. i Reginy z Suchodolskich Jaromirskich -- G. Jan Rembowski chor. gen. Potockiego i G. Mari. Rozmysłowska w N. Wsi gdzie indziej (go) Honesti

41762 (Poznań Sw. Wojc.)

1789.2/5. (Strzeszyno) Józef Jan s. G. Jana Kaszewskiego, i Wiktorii de Krzeszyńskie, ekon. -- GMD. Piotr Gądkowski szambel. z ż. Wiktorią Gątkowską

41763 (Poznań Sw. Wojc.)

1790.28/3. (Poświętne) dziecko (imienia brak) JMGD. Jana Nep., kaw. Sw. St. i Anny z Garczyńskich Mycielskich stów ośnic. -- ass. MGD. Nep. Leszczyc Dobrzycki chor. chełm. podstar. wschow. i kom. c.-w. i V. Garczyńska, przeorysza Sw. Ter. pozn.

41764 (Poznań Sw. Wojc.)

1790.4/6. (Poświętne) Felicjan Kaz., s. GMD. Franciszka i Honoraty Głębockich podpułk. w. kor., 29/5. *, -- GMD. Kaz. Bniński podkom. JMGD. Barb. z Kwileckich Kęszycka wdzina gn.

41765 (Poznań Sw. Wojc.)

1790.3/10. (Pozn.) cerem. ch. nad JMD. Karolem Bieńkowskim ass. JMD. Ant. Wronieski, komis. c. w., cześ. gnieźn. i JMD. Wiktoria z Bieńk. W-wa żona

41766 (Poznań Sw. Wojc.)

1791.7/7. (Naramowice) cer. Józefa Agnieszka Policjanna c. MGD. Ignac. i Zofji z Kierskich Miaskowskich stów gn., 1788.20/4., * ochrzcz. przez G. Różę Sobocką, c. burgrabiego zs. pozn., 1788.24/4., cerem. ass.-- GDV. Ludwika K. i GMD. Piotr K. klanic kamień.

41767 (Poznań Sw. Wojc.)

1792.20/5. (Strzeszyno) Zofja c. G. Stanisł. i Agnieszki Przyłuskich -- Marianna i Franciszek P-cy brat i siostra rodzeni dziecka

41768 (Poznań Sw. Wojc.)

1792.26/7. (Przedm.) Prakseda Anna, c. G. Mik. i Krystyny de Tylman Piątkowskich, 28/6. * -- N. Franciszka Taronia i N. Ludwik Neopold, kupcy z Pozn.

41769 (Poznań Sw. Wojc.)

1792.7/10. (Sapieżeńskie) Michał Wacław, s. GMD. Michała i Konstancji z Winnickich Mierzewskich -- GMD. Marcin Bieńkowski podkom. JKMci i GMD. Kat. Trąbczyńska z Gutowa wsi

41770 (Poznań Sw. Wojc.)

1792.27/11. (Goniencino) Felicjana Agnieszka, c. G. MD. Ant. i Rozalji z Miaskowskich Bojanowskich, dz-ców Gon. 1790.14/1. *, i ch. z w. 21, -- ass. GMD. Stef. Dobrogoyski podstolic bracław. i ż. jego Kat. z Miaskowskich

41771 (Poznań Sw. Wojc.)

1793.16/4. (Jurydyka) Marjanna Salomea, c. G. Prokopa i Barbary z Jarochowskich Pepłowskich, 6. *, -- G. Józef Łaszczyński i m-a

41772 (Poznań Sw. Wojc.)

1793.24/6. (Goniencino) Konstancja Juljanna ch. z wody z powodu słabości, c. G. Anton. i Rozalji z Miaskowskich Bojanowskich

41773 (Poznań Sw. Wojc.)

1794.16/5. (Kondorf) Antonina Katarzyna Ereneńska, c. JMD. Józefa i Juljanny z Klugów Niemojewskich, stów śremskich 5. *, -- X. Antoni N. prob. kat. gn. i kan. kat. pozn. i MGD. Kat. Klug, ass.: MGD. Jan Klug i MGD. Marianna Koszucka

41774 (Poznań Sw. Wojc.)

1794.9/7. (Jurydyka) cerem. nad Marianną, c. G. Michała i Konstancji z Winnickich Mierzewskich -- MGD. Marjanna z W-ch Swiderska, komisarzowa J. Gurowskiej

41775 (Poznań Sw. Wojc.)

1794.26/5. (Strzeszyno) * Wiktoria c. GD. Stan. i Agn. Przyłuskich poses. Strzeszyna -- G. V. Marjanna ze swym bratem Franciszkiem P.

41776 (Poznań Sw. Wojc.)

1796.21/1. (Strzeszyn) Joanna Juljanna, 1795.27/12. *, c. poprz. GD. Przyłuskich [Stan. i Agn. Przyłuskich] -- GD. Gątkowska, z X. Jan Nep. Drzewiecki pleb. chojnicki

41777 (Poznań Sw. Wojc.)

1796.7/3. (Dworzec Karmelicki) Franciszka, c. G. Stanisława i Kat. z Borzeckich Łoczyckich 4 * - chrz. m. m.

41778 (Poznań Sw. Wojc.)

1796.24/7. (Jurydyka) Petronella, c. G. Jana i Teofili de Zaurskie Goyskich, 27/5.1796. *, -- G. Zygm. Goślinowski, dz-c Nowejwsi

41779 (Poznań Sw. Wojc.)

1796.20/11. (Sapieżeńskie) Marcin, s. G. And. i Franciszki z Baczyńskich Bębenkowskich 7. *, -- G. Jakub Kraczyński i m-a

41780 (Poznań Sw. Wojc.)

1797.28/3. (Jurydyka) Balbina Ludwika, c. G. Jana i Salomei de Siatkoskie Kochanoskich * wczoraj -- chrz. nieszl.

41781 (Poznań Sw. Wojc.)

1797.30/4. (Strzeszyno) z wody w niebezp. życia, w domu Ludwika Nep., c. GM. poprz. Przyłuskich [Stan. i Agn. Przyłuskich] pos. wsi S., 20/4. * -- GM. Anna Domicella z Dzierzgowskich Zychlińska i GM. Leon P. chor. kawal. narod.

41782 (Poznań Sw. Wojc.)

1797.8/10. (Jeżyce) Michał Franc., s. G. Ant. Ulatowskiego (Watowskiego?) i Agn. de Cińska, 27. *, -- G. Joanna Ciesielska ze wsi Ławica

41783 (Poznań Sw. Wojc.)

1797.19/11. (Jurydyka) cerem. nad G. Xawerym Zychlińskim -- G. Stan. Przyłuski i G. Agn. P.

41784 (Poznań Sw. Wojc.)

1798.29/1. (Sapieżyńskie) Marianna, c. G. Andrzeja i Franc. z Baczyńskich Bębenkowskich 23. *, -- MGD. Józefa Kołaczkoska i GMD. Józef Radzimiński

41785 (Poznań Sw. Wojc.)

1799.10/1. (Strzeszyno) Józefata, c. poprz. M. Przyłuskich [Stan. i Agn. Przyłuskich] 10/1. * † zaraz po chrzcie

41786 (Poznań Sw. Wojc.)

1799.30/5. (Sapieżeńskie) Joanna Helena, c. G. Andrzeja i Franc. z Baczyńskich Bembenkowskich, 20 * -- GG. Józef Piotrowicz, mieszk. pozn. i Joanna Neymanowa Krychorathowa z Pozn.

41787 (Poznań Sw. Wojc.)

1799.12/12. (Golęcin) Michał Marian Adam Andrzej Roman, s. GD. Aleksandra Florjana Wawrzyńca Kajetana i Katarzyny Teodozji z Ziemieckich Kobylińskich. poses. G., 1. *, -- MD. Gabriel Skorzewski dz-c Kiekrza, gen. w. p. i Józefa Kozłowska prababka dziecka, ass.: MD. Marcin Miaskowski kaw. malt. i M. Marjanna Z. ciotka dziecka, Józef Drzewiecki, kaw. ord. pol. i M. Ant. Pruska podczaszyna chełm., Adam Z. szamb. pozn. (!) i asesor koniuszy pozn. i Teofila Pruska podcz. chełm.

41788 (Poznań Sw. Wojc.)

1799.15/12. (Przedm.) Konrad Andrzej, s. G. ("utaiunt") Aleks. i Anny de 0chaleskie Zdzińskich -- G. Paweł Brudzewski pos. ze Starołęki i G. Julianna de Klugś Niemojewska ścina śrem. 8 *

41789 (Poznań Sw. Wojc.)

1800.8/6. (Strzeszyno) Antonina Karolina, c. G. poprz. Przyłuskich [Stan. i Agn. Przyłuskich] 3 * -- GD. Łozyna i GD. Stanisław Zigliński mł., ass. GD. Mari. P. i GD. Adam Loga pos. Zydowa (oni poses. Strzeszyna)

41790 (Poznań Sw. Wojc.)

1800.5/7. (Przedm.) Jan Bapt. Karol, s. N. Józefa i Agnieszki z Kopickich Marcinkowskich 23/6. * -- N. Krystjan Ludwik Müler z miasta i Kunegunda Scholtziun z przedm. Sw. Wojc.

41791 (Poznań Sw. Wojc.)

1800.21/9. (Przedm.) Edward Karol, s. G. Kaspra Józefa Korytowskiego i Marji Doroty de Linkin, 6, * -- chrz. i ass. nieszl., Niemcy

41792 (Poznań Sw. Wojc.)

1800.11/11. (Zupa Nowa) Felicjan s. G. (jak twierdzili chrzestni) s. G. Franc. Podgórskiego i Anny Petronelli z Chrzanowskich, 5. *, - chrz. nieszl.

41793 (Poznań Sw. Wojc.)

1800.12/11. (Sapieżyńskie) Łukasz Andrzej, s. G. And. i Franciszki z Baczyńskich Bembenkowskich 16/10. *, - chrz. nieszl.

41794 (Poznań Sw. Wojc.)

1801.20/12. (Nowawieś) Maria Nepomucena, c. GD. Jakuba i Nepomuceny z Podgórskich Małachowskich poses. N. wsi 20/11. *, -- G. Justyna Goślinoska dz-a N. Wsi i G. Franciszek P.

41795 (Poznań Sw. Wojc.)

1802.22/4. (Sytkowo?) Marianna Emilja, c. G. Walentego i Julianny z Lamparskich Kuroskich poses. Sytkowa, 21/3. * -- JD. Antoni Lipiński kan. kat. pozn. i pleb. tarnow. i N. Joanna Rose z Pozn.

41796 (Poznań Sw. Wojc.)

1802.14/6. (Zupa Nowa) August Antoni Ludwik, s. G. Ant. Winc. Dembińskiego i Joanny Augustyny Delaczer podróżujących z Moguncji do Warszawy, 10. * - chrz. nieszl.

41797 (Poznań Sw. Wojc.)

1802.14/11. (Strzeszyno) Stanisław Kostka Marcin, s. G. poprz. Przyłuskich [Stan. i Agn. Przyłuskich] poses. S., 7. *, -- G. Franc. Skoraszewski mł. z Węgorzewa i Brygida Zbiszewska V. z Golęczyna, ass. Leon P., mł. i Józefa Przanowska, Dominik Przan. dz-c Golęczewa i V. Marjanna Przył. z Strzeszyna

41798 (Poznań Sw. Wojc.)

1803.27/3. (Jurydyka) Konstanty Antoni, s. G. Józefa i Teodory z Korzeckich, referendarzy Regencji Pozn., 24, * - chrz. nieszl.

41799 (Poznań Sw. Wojc.)

1803.9/5. (Piątkowo) cerem. nad trojgiem dzieci G. Rocha i Teodory z Kołudzkich Brzeżańskich poses. P.: 1) Jan Nep. Kaz., * i ch. z wody 14/5. 1797. przez wikar. kość. Sw. M. Magdal. w Pozn., -- ass.: Michał Urbanowski dz-c Kowalskiego i Antonina Leduchowska z Pozn. 2) Ludwik August, 1800.28/8. * chrz. z wody przez tegoż, ass.: G. Amalja Balbina Trzeszeska V. z Pozn. 3) Michalina-Stanisława, 1795.27/9. *, chrz. z wody przez pleb. w Buku ass. G. Balbina, z Pozn. i Ignacy Ulatoski pos. Julina

41800 (Poznań Sw. Wojc.)

1804.19/6. Marcelin, 16. *, s. G. M. Aleks. i Juljanny z Wrońskich Przepałkowskich -- X. Jan Bryzowski prof. gimn. pozn. i MD. Apolonja z Rembowskich Rozmysłowska

41801 (Poznań Sw. Wojc.)

1804.25/6. (Piersko) Justyna Anna, c. GMD. Wojc. i Marianny z Nieżychowskich Trąmpczyńskich dz-ów P., 13 * -- GMD. Anna T. dz-a Góry i GMD. Kasper Pągowski pos. Goincenris

41802 (Poznań Sw. Wojc.)

1804.1/7. (Rezyd. prob.) cerem. nad G. Michaliną, ochrzcz. z wody 1786 przez prob. wyganowskiego X. Przygodzkiego, c. GM. Felicjana i Katarzyny z Przyjemskich Walichnowskich -- GMD. Józef W. i Róża z W-ch W-a

41803 (Poznań Sw. Wojc.)

1806.11/5. (Sanctuarium) cerem. Ludwika Marianna, 15/4. * c. GMD. Aleks. i Juljanny z Wrońskich Przepałkowskich -- ass. GMD. Marianna Ulatowska i JRD. Feliks Chłapowski kan. kat. pozn.

41804 (Poznań Sw. Wojc.)

1806.18/6. (Młyn Naramowski) Józefa Joanna, 16/3. *, c. G. Andrzeja Stronskiego i Tekli de Knape - chrz. nieszl.

41806 (Poznań Sw. Wojc.)

1850.7/3. (Sapieżyńskie, oberża pod Tyrolem) † ze starości G. Kaz. Bieliński, l. 60, b. komis. pow. kośc., poch. kość. tut.

41807 (Poznań Sw. Wojc.)

1850.25/5. (Przedm. Sw. Wojc.) † Franciszek Garczyński, l. 30, G., zwoln. subcenturio, s. †-go Bonaw. G. dz-ca Szkaradowa i Franciszki Pelczyńskiej, poch. cm. wojsk. 29

41808 (Poznań Sw. Wojc.)

1851.3/2. (Przedm. Sw. Wojc.) † Antoni Zdanowski (bez cech szl.) kancelista, l. 35, s. Łuk. Z. komisarza sprawiedl. i Nepom. Nowickiej, poch. 6 cm. tut.

41809 (Poznań Sw. Wojc.)

1851.1/3. (Małe Garbary) † Antoni Zdanowski dni 9, s. Teofila Z. archiw. i Wiktorii Koszewskiej poch. 5 cm.

41810 (Poznań Sw. Wojc.)

1851.5/12. (M. Garb.) † G. Stefania Raczyńska z rodu Szczanieckich, l. 26, ż. G. Eugeniusza R-go współdz-ca Chwałkowa k. Gniezna poch. 10/12. we wsi Chełmno k. Pniew

41811 (Poznań - Św. Wojciech)

1852.8/2. (Sapieżyńskie) † Stanisław, l. 5, s. †-go już Antoniego Zdanowskiego dictariusza i Agn. Koczorowskiej, poch. 10 cm. M. Magdal.

41812 (Poznań - Św. Wojciech)

1852.25/2. (Naramowice) † G. Józef Kierski, były dz-c Niemierzewa, l. 73, poch. 28 cm. tut.

41813 (Poznań - Św. Wojciech)

1852.22/6. (Sapieżyńskie) † Anna Bułakowska z domu Kilińska, ż. Tomasza B. prac. Ziem. Kredyt., l. 36 poch. 24 cm. M. Magd.

41814 (Poznań - Św. Wojciech)

1853.29/4. (ul. Królewska) † G. Adam Zakrzewski, burż. l. 54, poch. 1/5. cm. M. Magd. pozostała siostra Franciszka Z.

41815 (Poznań - Św. Wojciech)

1853.21/11. (ul. Królewska) † G. Karol Brodowski, żył 4 godz., s. G. Karola B. dz-ca dóbr i Anieli Gregor, poch. 22 cm. tut.

41816 (Poznań - Św. Wojciech)

1854.6/6. (Król. ulica) † G. Anna Sieroszewska z domu Swinarskich, l. 66, wdowa po Kaz. Sier. daw. dz-cu dóbr Lulin poch. kość. w 0strorogu 9/6.

41817 (Poznań - Św. Wojciech)

1856.9/8. (Król. ulica) † Adam Lekszycki, m. 2 mies. 15 dni, s. Mieczysława L. calkulat. Landszafty i Marianny L., poch. 11/8. cm. Sw. Małg.

41818 (Poznań - Św. Wojciech)

1856.30/11. (M. Garb.) † G. Bonifacy de Petrykowski, refer. sądu apelac., l. 28, s. † Mateusza P. dz-ca folw. Thomsdorf, w Prusach Wsch. i Gertrudy, poch. 3/12. cm. M. Magdal.

41819 (Poznań - Św. Wojciech)

1856.8/12. (ul. Młyńska) † G. Teofila z Skarzyńskich ż. Adama Łuszczewskiego l. 49, poch. w 0porowie 11/12. 5 dzieci małol.: Marjanna, Jan, Irena, Aleksandra, Bronisława

41820 (Poznań - Św. Wojciech)

1857.13/2. (Jeżyce, Dworzec Kolei Zel.) † G. Jerzy de Larisch naczelnik stacji, l. 49, poch. 16. została wdowa Mechtylda z domu Gerlach i dzieci

41821 (Poznań - Św. Wojciech)

1857.5/4. (ul. Król.) † Zygmunt Walenty Mroczyński, żył 3 dni, s. Michała M. dra med. i Wiktorji Budziszewskiej, poch. 7., cm. M. Magd.

41822 (Poznań - Św. Wojciech)

1857.24/12. (Przedm.) † G. Weronika Gliszczyńska z d. Brzozowska wd. po Franc. G. radcy praw., l. 75 poch. 27/12. cm. tut.

41823 (Poznań - Św. Wojciech)

1857.29/12. (Plac Sapieżyński) † Aniela Sypniewska z domu Griesinger, ż. N. Aleks. S. dz-ca dd. Kruszewnia, l. 32, poch. 31., cm. M. Magd. został wdowiec i 3 małol.: Helena, Stanisław, Wanda

41824 (Poznań - Św. Wojciech)

1860.3/10. (Wilhelmowska ulica) † mł. Włodzimierz Grabowski z I kl. gimn. ostrow., l. 19, s. Edwarda G. dz-ca dd. Radownitz i †-ej Józefy Kościelskiej tyfus, poch. 5/10. cm. M. Magdal.

41825 (Poznań - Św. Wojciech)

1839.17/1. (Sołacz) † Hipolit Grodziecki, mies. 6, s. Józefa G. ekonoma i Anieli Dębińskiej (bez cech szl.)

41826 (Poznań - Św. Wojciech)

1839.8/6. (ul. Młyńska) † G. Eliza Szembek z domu 0bjezierska ze wsi Siemianice l.22, ż. G. Aleks. Sz., c. Rafała 0., suchoty, wdowiec, i jedyna córka małol. Marianna, subst. 20.000 imper.

41827 (Poznań - Św. Wojciech)

1839.29/8. (Sołacz) Anna Grodzicka, † po chrzcie z wody c. ekon. Józefa i Anieli Dębińskiej

41828 (Poznań - Św. Wojciech)

1839.9/10. (Sołacz) † G. Eufolja Kurcewska z d. Zakrzewska, l. 36, ż. posesora, został mąż Jan i 3 dzieci małol.

41829 (Poznań - Św. Wojciech)

1841.18/10. (ul. Frydrychowska) † Jan Zychliński kupiec l. 70, - wdowa Marianna syn Tomasz, l. 30, żadnej substancji

41830 (Poznań - Św. Wojciech)

1842.3/5. G. Leonard Brzeski, mł. l. 30, s. dziedziców Jabkowa w par. Raczkowo x G. V. Rozalja Radońska, l. 25, z par. tut. -- G. Jan B. dz-c Jabkowa Hamilkar B., Winc. R.

41831 (Poznań - Św. Wojciech)

1850.23/6. (ul. Królewska) Jan Józef, 25/5. *, s. G. Konstantego Zakrzewskiego dz-ca dd. Tursko i Gabrieli Lubieńskiej -- G. Napoleon Z. dz. 0sieka i G. Gabriela Radoszewska dz-a 0piatówka

41832 (Poznań Sw. Wojc.)

1851.25/2. (M. Garb.) Antonina, 21. *, c. Teofila Zdanowskiego archiw. i Wiktorii Koszewskiej -- Łukasz Z. komisarz sprawiedl. i Mari. Krzyżanowska ż. budowniczego

41833 (Poznań Sw. Wojc.)

1851.20/9. (Plac Działowy) Władysława Ludwika, 22/8. * c. Ignacego Bończy Miaskowskiego taksatora sąd. i Zenobii Sadory Sciszewskiej -- Stan. Nowicki ob. i Joanna 0st ob. - przem.

41834 (Poznań Sw. Wojc.)

1853.7/8. (ulica Frydrykowska) Józef Wincenty, 15/7. *, s. G. Hipolita Trąmpczyńskiego dz-ca i Gabrieli Fijałkowskiej -- G. Stan. Skorzewska i G. Walerja Jaraczewska dz-ka

41835 (Poznań Sw. Wojc.)

1853.20/11. (ul. Królewska) Karol, * t. dnia, s. G. Karola Brodowskiego dz-ca dóbr i Anieli Gregor (53.20/11. †)

41836 (Poznań Sw. Wojc.)

1854.14/6. (Rynek N. Miasta) Seweryna Marianna, 5. *, c. G. Edmunda Mikorskiego dz-ca Laskowa i Anny Sokolnickiej -- G. Stanisław S. mł., i G. Konstancja Breza ż. dz-ca Więckowic

41837 (Poznań Sw. Wojc.)

1855.29/3. (Młyńska ulica) Paulina Maria Albina, 1. *, c. G. Adama Grabowskiego dz-ca dóbr i Cecylji Rutkowskiej -- G. Modest Gr. "homo privatus" i G. Krystyna Tuchołka wdowa

41838 (Poznań Sw. Wojc.)

1859.9/6. (Frydrykowska ul.) Adolf Antoni, 20/5. *, s. hr. Bolesława Ponińskiego dz-ca dóbr i Leokadji z Grabowskich -- G. Adolf Łączyński dz-c dóbr Kościelec i G. Izabella Tyszkiewicz

41839 (Poznań Sw. Wojc.)

1855.21/9. (Działowy Plac) Stanisław Roch Józef, 16/8. * s. Mich. Moczyńskiego dz-a med. i Wiktorji z Budziszewskich -- X. Maks. M. komend. broniszewic i G. Pelagja B. dz-czka dd. Grabkowo

41840 (Poznań Sw. Wojc.)

1857.29/2. (ul. Królewska) Tertuljan Maciej Wincenty, 22. *, s. G. Adolfa Koczorowskiego dz-ca Gościeszyna etc. i Franciszki Mielżyńskiej -- G. Maciej hr. M. dz-c Kotowa i G. Franciszka Koczorowska dz-ca Miłosławia (!)

41841 (Poznań Sw. Wojc.)

1857.5/5. (Strzeszyński Młyn) Bolesław-Andrzej, 28/4. * s. G. Jana Nep. Rembowskiego dz-ca młyna -- Antoni Skrzydlewski dz-c 0cieszyna i Pelagja Budziszewska dz-a Gręblewa

41842 (Poznań Sw. Wojc.)

1857.24/12. (ul. Młyńska) Teofila Tekla Maria Konstancja Barbara, 22. *, c. ks. Lucjana Woronieckiego pos. dd. Wierzonice i Marii Łuszczewskiej -- G. Józef Mycielski dz-c Kobylepola i G. Tekla Skarzyńska

41843 (Poznań Sw. Wojc.)

1858.4/1. (Rynek Nowomiejski) bl.: Gustaw Antoni Andrzej i Bolesław Ignacy Piotr, 1857.30/11. * *, ss. G. Józefa Zychlińskiego dz-ca Uzarzewa i Zenobii Lipskiej -- G. Gustaw Potworowski dz. Goli i G. Maria Konst. Skorzewska dz-ce Czerniejewa, Ignacy Lipski dz-c Ludom i G. Tekla Kurcewska ż. dyr. Landszafty

41844 (Poznań Sw. Wojc.)

1858.8/3. (ul. Król.) Józef Witold Maciej, 23/2. *, s. G. Stefana Stablewskiego dz-ca dóbr i G. Anny Breza -- G. Stanisł. St. dz-ce Zalesia i G. V. Marjanna B.

41845 (Poznań Sw. Wojc.)

1858.1/4. (ul. Piaskowa) Michalina Marja, 57.27/9. * c. G. Mikołaja Radońskiego, hom. priv., i Franc. Janiszewskiej -- Hipolit R. dz-c Siekierek i G. Magdalena Rogalińska wd.

41846 (Poznań Sw. Wojc.)

1859.2/2. (ul. Młyńska) Hektor, 20/1. *, s. G. Mieczysława Kwileckiego dz-ca 0porowa i Marii Mańkowskiej -- G. Arsen Kw. dz-c Kwilcza i G. Bogusława M. dz-ce Rudek

41847 (Poznań Sw. Wojc.)

1859.3/2. (Rynek Nowom.) Antonina Marja Eleonora, Zenobja, 58.28/12. *, c. G. Józefa Zychlińskiego, dz-ca Uzarzewa i Zenobii Lipskiej -- G. Józef Stablewski z Pozn. i G. Ant. Lipska z Uzarzewa

41848 (Poznań Sw. Wojc.)

1859.12/2. (ul. Młyńska) Marja Józefa Celestyna, 3, * c. G. Tom. Wentwortch Łubieńskiego i Adeli Łempickiej -- G. Kajetan Morawski z Luboni i G. Działyńska z Kornika

41849 (Poznań Sw. Wojc.)

1859.17/2. (Naramowice Huby) Maciej, 17/2. *, s. G. Rocha Lutomskiego kupca i Kat. Tadora (?) - chrz. nieszl.

41850 (Poznań Sw. Wojc.)

1860.25/7. (ul. Młyńska) Halina Antonina Nepomucena, 16/5. *, c. G. Zygm. Wilkońskiego refer. sądu apelac. pozn. i Lucyny Kozłowskiej -- G. Jakub K. i G. Lucja z Jaczyńskich ż. jego dz-ce wsi Tarnówka

41851 (Poznań Sw. Wojc.)

1861.7/2. (ul. Królewska) Anna Marja, 10/1. *, c. G. Stefana Stablewskiego dz-ca Ceradz Dolny i Anny Breza -- G. Józef Mycielski dz-c Kobylepole i in. i G. Emilja Szczaniecka dz-a Pakosławia i in.

41852 (Poznań Sw. Wojc.)

1861.14/5. (ul. Królewska) Marja Nepomucena, c. Kaz. Jarochowskiego assesora sądu król. prow. pozn. i Marii Koszutskiej, 14/5. *

41853 (Poznań Sw. Wojc.)

1861.20/6. (ul. Sieroca) Adolf Zygmunt, 11/4. *, s. G. Edmunda de Drwęskiego, hom. priv. katolika i Wilhelminy Mysz, zydówki - chrz. nieszl.

41854 (Poznań - Św. Wojciech)

1852.5/10. (Sapieżyńskie) Augustyn Kirscht, l. 42, architekt z ul. Wrocł. x Agnieszka Zdanowska z domu Koczorowskich wdowa po † Antoniego Zd. djet., 35 l. (z Sapież.) -- Bonaw. Mórkowski komisarz i Feliks Bąkowski pos.

41855 (Poznań - Św. Wojciech)

1853.19/10. (ul. Król.) G. Tytus Breza, mł. l. 52, dz-c Uścikowa x G. Jadwiga Marjanna Wierzbińska V., l. 27, z ul. Król. (Kundorf) -- G. Stanisław W., August B. Włodzimierz Br.

41856 (Poznań - Św. Wojciech)

1854.9/5. (M. Garbary) G. Seweryn Pomorski, mł., l. 35, s. G. Ignac. i Anastazji z Dramińskich †-ych posesorów Podborowa syn, x G. Weronika Herrmann, V., l. 21, c. Józefa H. posesora i Joanny Douglas (z M. Garbar), -- Edward Skrzetuski i Jan Maćkiewicz

41857 (Poznań - Św. Wojciech)

1855.25/7. (Przedm. Sw. Wojc.) Walenty Kałkowski magister scholae na Jeżycach, mł. l. 45 x Zofja Garczyńska, V. l. 31. c. Franc. ekonoma †-go i Kat. z Biskupskich, daw. w Potulicach, obec. na przedm. Sw. Wojc. św. nieszl.

41858 (Poznań - Św. Wojciech)

1855.29/11. (ul. Król.) G. Wład. Niegolewskich mł., l. 35, dr. praw, refer. sądu apelac. pozn., s. G. And. N. pułk. w. p. i Anny z Krzyżanowskich dz-ców Niegolewa, z ul. Młyńskiej. x G. Wanda Marja Weronika Kwilecka V., l. 21, c. G. hr. Leonarda K. †-go i Tekli z Sieroszewskich dz-ów Dobrojewa -- G. Chryzostom N. dz. Młodaska hr. Walerjan Kw. dz-c Kobylnik, Winc. Turno, dz. 0bjezierza, hr. Adolf Bniński dz-c Biezdrowa

41859 (Poznań - Św. Wojciech)

1841.20/6. * (ul. Wilhelmowska) Sylwia Emilia Stanisława, ch. 28/6., c. G. Albina Węsierskiego i hr. Ludwiki Kwileckiej, -- dz-ców Zakrzewa - hr. Stan. Poniński z Wrześni i hr. Emilia Bnińska zam. 0strowska z Gutów

41860 (Poznań - Św. Wojciech)

1841.2/12. * (ul. Berlińska) ch. 24/12., Karol Adam Bibian, s. G. Ignac. Kamieńskiego i G. Salomei Zółtowskiej, dz-ców d. Przystanki -- MD. Karol Marcinkowski, medyk i G. Seweryna z Łaczkowskich Z-a

41861 (Poznań - Św. Wojciech)

1835.3/1. † (ul. Wilhelmowska) Antoni de Kuczborski, l. 22, mł. s. Józefa de K. posesora i Petronelli de Kornatowska hydropsis

41862 (Poznań - Św. Wojciech)

1836.21/5. (Sw. Wojc.) † G. Stanisł. Szczaniecki, dz-c Głuponi, l. 30, febra nervosa; wd. Melania z Drwęckich, dzieci żadnych, subst. 100.000 imp.

41863 (Poznań - Św. Wojciech)

1836.5/12. (Lipski Folw.) † Salomea Kurczewska, 1 rok, c. Jana K. dz-ca i Eutolji Zakrzewskiej, phtisi

41864 (Poznań - Św. Wojciech)

1837.26/4. † (ul. Berlińska) Ant. Raczyński, m. 8, s. Ant. R., pos. folw. i Nepom. Zdanowskiej - Kurcz (folw. Koziagóra)

41865 (Poznań - Św. Wojciech)

1838.29/7. (Hotel Berliński) † G. Mac. Rogaliński l. 70, pos. Dzieci żadnych, maj. - wieś wart. 30.000 imp., bez test. wdowa Kat. z Wierzbińskich

41866 (Poznań - Św. Wojciech)

1838.21/8. (Przedm.) † Nepomucen Frezer, l. 42, posesor, phtisi - wd., 2 dzieci małol. subst. nieznana

41867 (Poznań - Św. Wojciech)

1834.13/4. * (Umuntowo), ch. 13 Julianna, c. Wincentego de Kaszuckiego i Salomei de Koszucka, dz-ców - chrz. nieszl.

41868 (Poznań - Św. Wojciech)

1834.20/10. * (Lipsko) Alfonsa Kazimiera, ch. 30/11. c. Jana de Kurczewskiego i Eutolji de Zakrzewskiej dz-ców - Antonina de Milewska dz-czka

41869 (Poznań - Św. Wojciech)

1836.3/2. * (Lipski Folw.), ch. 17/2. Salomea Nepomucena, c. G. Jana Kurczewskiego i Eufolji z Zakrzewskich poses. -- Wincenty Kaszucki dz-c z ż. Salomeą

41870 (Poznań - Św. Wojciech)

1837.15/7. *, (Sołacz) ch. 30/7. Marja, c. Kaspra de Malczewskiego i Justyny Koczorowskiej, zarządców folw. - chrz. nieszl.

41871 (Poznań - Św. Wojciech)

1825.8/9. (Przedm.) Michalina Eleonora, 1819.19/7. *, c. N. Jana Plichty konsyl. sąd. Rej. Pozn. i Kat. Zalewskiej -- N. prof. Franc. Królikowski i m-a

41872 (Poznań - Św. Wojciech)

1825.8/9. (Przedm.) Kazimiera Karolina, 1821.31/1. *, c. poprz. N. Plichtów (Jana Plichty i Kat. Zalewskiej] - chrz. nieszl.

41873 (Poznań - Św. Wojciech)