FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 19

Regestennummer: 45.001 – 47.500

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

45001 (Domachowo)

1819.2/12. (St. Krobia) poch. M. Barbarę Szczytowską ż. M. Antoniego S., † 29/11. l. 60

45002 (Domachowo)

1822.3/12. (St. Krobia) poch. Eufremjusz Teodor, s. MG. Jana Nep. Jabłońskiego kapit. i Kat. z Krynkowskich † 1/12., l. 3

45003 (Domachowo)

1824.28/11. (St. Krobia) poch. Ludgarda Wenancja, c. MG. tychże Jabłońskich † 26 mies. 9

45004 (Domachowo)

1833.16/2. † (St. Krobia) G. Emilia Krynkowska 1 1/2 r. c. Franc. i Apol. Kuroskich suchoty

45005 (Domachowo)

1836.30/12. poch., † 27/12. G. Klementia, V., c. G. Franc. Krynkowskiego (było i Apolonji z Kurowskich, ale później przerob. na:) i G. Józefy z Potockich, l. 18

45006 (Domachowo)

1858.23/12. (Krajewice) † G. Rafał Wilkoński l. 81, poch. 28.

45007 (Biezdrowo)

1799.5/5. (Chojno), * 21/4., Wojciech, s. G. Antoniego Koziorowskiego pisarza i Brygidy z Michalskich -- M. Stanisław Swiniarski pos. Pierwoszewa i M. Brygida Zeromska pos. Cmachowa

45008 (Biezdrowo)

1799.22/9. (Biezdrowo) (* 12) Eustachy Walerjan Antoni s. PM. Łukasza z Bnina Bnińskiego starosty sokolnic. kaw. 0. B. i sw. St. dz-ca dóbr B. i wielu innych i Józefy z Swiniarskich -- M. Mik. Sw. podczaszyc, dz-c Lubasza i M. Eleonora z B-ch Moszczeńska szambelanowa, dz-ka Kazimierza i in.

45009 (Biezdrowo)

1804.24/1. (Biezdrowo) Hilary Leon, * 12, s. NN. Ludwika Mańkowskiego ekon. B. i Antoniny z Chmielewskich - chrz. nieszl. - cer. 1805.6/7.: ass. X. Leon Miaskowski prob. biezdr. i czarkowski, kan. kat. pozn.

45010 (Biezdrowo)

1807.8/9. (we Wróblewie) chrzci dziecko X. Telesfor Kwilecki kan. infl., pleb. chrzypski, a ch. J. Piotr Celestyn Manierowicz regent gr. wschow., pos. Pakawia i JM. Kwilecka klanowa kal. z Wróbl. 1814.11/9. ten M. pos. probostwa B.

45011 (Biezdrowo)

1808.31/6. (Biezdrowo) chrzestny GM. Ignacy Rynarzewski guwerner z wsi Gułtowy

45012 (Biezdrowo)

1812.25/10. (Biezdrowo) ch. ch. MD. Franc. Urbanowski i M. Kat. Chłapowska pos-y wsi Wierzchocino

45013 (Biezdrowo)

1814.28/2. (Pożarowo) ch. MD. Jan Arnold pos. Pożarowa mł. toż 1818.30/1.

45014 (Biezdrowo)

1814.28/2. (B.), * 20, Aleksander Florenty Eucharius, s. JG. Florentego Bnińskiego dz-ca B. hr. i Joanny Nep. z Zółtoskich chrz. nieszl. - cer. 1815.2/7. -- Aleks. hr. Bn. i J. Nep. Wolska

45015 (Biezdrowo)

1815.24/2. (B.) Adolf Bonifacy * 19, s. poprz. Bnińskich, [Florentego Bnińskiego i Joanny Nep. z Zółtoskich] hrhr., - chrz. nieszl. - cer. 17/9. JD. Adam Kwilecki klan przemęcki i Eleonora Moszczeńska z Kazimierza

45016 (Biezdrowo)

1816.22/6. (B.), * 18, Marceli Jan Władysław, s. JG. poprzed. Bnińskich [Florentego Bnińskiego i Joanny Nep. z Zółtoskich] - chrz. nieszl. - cer. 1826 w Kaliszu ass. J. Wincenty Węsierski z Zakrzewa

45017 (Biezdrowo)

1817.19/6. (B.), * 15, Wita Modesta Florentyna, c. poprz. JG. Bnińskich [Florentego Bnińskiego i Joanny Nep. z Zółtoskich] - chrz. nieszl. -- cerem. w Kaliszu 1826 -- JD. Lipiński generał z Kal. i Józefa Węsierska z Zakrzewa

45018 (Biezdrowo)

1817.20/9. (Pakawie), * 14, Michalina Nepomucena, c. G. Józefa Sypniewskiego i Wiktorii z Rząrzeskich pos. wsi Pak. -- G. Hilary Syp. i G. Barbara Syp. V. ass. przy cer.: M. Józef Kwilecki dz-c Wróblewa i K-a z Kobylnik

45019 (Biezdrowo)

1817.14/12. (B.) chrz. G. Kaz. Białoszyński pos. Ćmachowa

45020 (Biezdrowo)

1818.5/2. (Wróblewo) Karol Nepom. Franc., * 29/1., s. G. Franciszka Sierockiego admin. Wr. i G. Heleny z Cembrowiczów -- M. Józef Kwilecki dz-c Wr. i GV. Józefa Krokiczynszówna z Pozarowa

45021 (Biezdrowo)

1818.16/12. (Pakawie) Nemezjusz Mikołaj, * 6, s. G. Józefa i Wiktorii z Rząrzewskich Sypniewskich pos. tej parafii -- X. Marcin Grzywiński prob. wroniecki i G. Ewa S.

45022 (Biezdrowo)

1819.21/7. (B.) Wincenty Aleksy Apolinary, * 17, s. JM. poprzed. Bnińskich [Florentego Bnińskiego i Joanny Nep. z Zółtoskich] - chrz. nieszl. na cerem. wolne miejsce, więc zap. † dzieckiem

45023 (Biezdrowo)

1820.28/8. (B.) bliźn.: poprz. Bnińskich [Florentego Bnińskiego i Joanny Nep. z Zółtoskich] * * 21, 1) Stefania Róża Cypriaka -- M. Aleksander B. brat. 2) Eustachja Ludwika Cypriaka -- M. Adolf B. brat. 28/9. cerem. 1-a Adam Kwilecki klan z Franc. Bnińską klanową 2-a Józef B. klan z Łucją Niegolewską

45024 (Biezdrowo)

1821.26/12. (* w Neybryk) ch. 6/2.1822. Wiktor Stefan, s. Florentyna Różyckiego i Józefy de Jaraczewskich komisarzy -- G. Winc. J. i G. Teresa Białeszyńska posesorka

45025 (Biezdrowo)

1824.22/2. * w 0strorogu, ch. 19/9., Kanut Józef, s, Wojc. Ruzyckiego i Józefy (!) Jaraczewskiej, prezyd. w 0. -- M. Józef Kwilecki dz-c Wróbl. i Teresa Białoszyńska ż. pos. z Cmachowa

45026 (Biezdrowo)

1826.2/3. (* w Winnicy), ch. 5/3. Helena, c. G. Ignacego Tomaszewskiego komisarza i Antoniny de Nowackie cerem. 2/9.

45027 (Biezdrowo)

1827.15/1. * w Pożarowie, ch. 21/1., Marjanna Kat. Antonina, c. Ludwika Bröckier i Prowidencji Brudzeskiej posesorów -- M. Adolf Zychliński dz-c Charcic, M. Kat. Br. z Wierzynicy

45028 (Biezdrowo)

1828.17/4. * w Wróblewie, ch. 19, Wojciech, s. Wojc. Wawrowski i Marjanny Słodowiczówny posesorów (ojciec wedle metryki swej Gsus) -- G. Walenty Brzeski pos. B. i V. Józefa Morawska z Wr.

45029 (Biezdrowo)

1828.31/7. * w Winnicy, ch. 2/9. Aniela, c. poprz. G. Tomaszewskich [Ignacego Tomaszewskiego i Antoniny de Nowackie] kom. -- GD. Aleks. Mlicki dz-c Kazimierza, GD. Nep. Bnińska dz-ce Biezdrowa

45030 (Biezdrowo)

1830.13/2. * w Winnicy, ch. 22, Juljan Walenty, s. poprz. G. Tomaszewskich [Ignacego Tomaszewskiego i Antoniny de Nowackie] komis. -- M. Walentyn Brzeski pos. B. i M. Katarzyna Rembowska pos. Cmachowa

45031 (Biezdrowo)

1830.2/4. * Wroblewo, ch. 18/3, Franc. Józefa, c. poprz. Wawrowskich [Wojc. Wawrowski i Marjanny Słodowiczówny] wedle metryki GG. -- uczc. Józef Słodowicz, ek. z Kurnatowic i nieszl.

45032 (Biezdrowo)

1832.23/2. * 0rlewicki Młyn, ch. 13/3. Teofila Józefa, c. G. Hilarego Rzązewskiego młyn. i Anny Zeidel

45033 (Biezdrowo)

1832.1/3. * Kłodzisko, ch. 31, Józef Ludwik, s. poprz. Wawrowskich [Wojc. Wawrowski i Marjanny Słodowiczówny] posesorów (GG. wedle metryki: 0jciec: Adalbert Nep. Wawrowski, matka Marcjanna Bibjanna Slodowicz) -- GM. Ludwik Grabowski mł., s. ministra, GM. Franciszka Trębicka z Wróblewa

45034 (Biezdrowo)

1833.22/10. * Kłodzisko, ch. 7/11. Marcjan, s. poprz. Wawrowskich [Wojc. Wawrowski i Marjanny Słodowiczówny] pos. -- X. i G. Antonina Tomaszewska

45035 (Biezdrowo)

1835.19/7. * * Kłodzisko, bl. Aleksander i Wincenty Józef ss. poprz. Wawrowskich [Wojc. Wawrowski i Marjanny Słodowiczówny] poses. (wedle metryki GG.) -- GD. Józef Kwilecki, dz-c Wróbl.

45036 (Biezdrowo)

1837.3/4. * Kłodzisko, ch. 25/4. Władysław, s. poprz. Wawrowskich [Wojc. Wawrowski i Marjanny Słodowiczówny] pos. (wedle metryki G.) - chrz. nieszl.

45037 (Biezdrowo)

1840.28/1. * Kłodzisko, ch. 26, Marjanna-Weronika, c. poprz. Wawrowskich [Wojc. Wawrowski i Marjanny Słodowiczówny] (Wojc. i Marjanny) posesorów - chrz. nieszl.

45038 (Biezdrowo)

1842.17/3. * Kłodzisko, ch. 1/4. Marjanna Katarzyna, c. poprz. Wawrowskich [Wojc. Wawrowski i Marjanny Słodowiczówny] (wedle metryki GG.) posesorów, -- Antoni W. mł. i Paulina W., V. oboje z Kłodz.

45039 (Biezdrowo)

1844.4/3. * Kłodzisko, ch. 2/4. Kazimierz Bolesław, s. poprz. nob. Wawrowskich [Wojc. Wawrowski i Marjanny Słodowiczówny] pos. -- Jan W. i Franciszka W., z Kł.

45040 (Biezdrowo)

1845.1/... * Bielejewo, ch. 1846.31/5., Feliks (z wody był przez prob. szamotul.) s. G. N. Stanisł. de Grabowskiego i Ksawery z Goślinowskich poses. Bielejewa i Spibiedy -- GM. Goślinowski dz-c d. Kempa i Monczyńska wd. z Pol. z p. koniń. -- ass. G. Klaudiusz Grabowski z Łukowa i GV. Ludwika Gr. z Witr...

45041 (Biezdrowo)

1850.1/4. * Biezdrowo, ch. 8/4. Klaudja Józefa, c. Adolfa hr. Bnińskiego i Eleonory z Węsierskich dz-ców Cmachowa pos. B. i Pierwoszewa -- Aleks. B. z Popówka i Ludwika W. z Zakrzewa, ass.: Jan Mierzyński z Bytynia i Emilja 0strowska z Gułtów

45042 (Biezdrowo)

1858.13/8. * Pożarowo, ch. 21, Zygmunt Edward Adam Hipolit s. JG. Stanisł. Kurnatowskiego i hr. Eleonory Potworowskiej kalwina i katoliczki, dz-ców d. Pożarowa - hr. Edward P. z Przysieki i J. Anna de Sztemin K. generałowa, Michał Skarzyński i hr. Franciszek Potw.

45043 (Biezdrowo)

1860.11/2. * Pożarowo, ch. 18/2. Edward-Adolf s. poprz. GG. Kurnatowskich [Stanisł. Kurnatowskiego i Eleonory Potworowskiej] (ojciec kalwin) -- hr. Adolf Potworowski i Paulina z Mielęckich hr. P-a

45044 (Biezdrowo)

1862.21/7. * Pożarowo, ch. 29/7. Franciszka Anna Eleonora, c. poprz. Kurnatowskich [Stanisł. Kurnatowskiego i Eleonory Potworowskiej] (ojciec kalw.) -- G. Delfina Skarzyńska i Apolinary K.

45045 (Biezdrowo)

1865.29/6. * Pożarowo, ch. 6/7., Anna-Eleonora, c. poprz. G. Kurnatowskich [Stanisł. Kurnatowskiego i Eleonory Potworowskiej] (on kalw.) dz-ców P. -- Eleonora Bnińska de Chorwat z Kr. Pol.

45046 (Biezdrowo)

1867.21/1. * w Wróblewie, ch. 27, Stanisław Wincenty, s. hr. ordynata Zbigniewa Węsierskiego Kwileckiego i Izabelli z Bnińskich dz-ców Wr. -- hr. Adolf B.

45047 (Biezdrowo)

1868.27/1. * Pożarowo, ch. 4/2. Roman Władysław Jan Chryzostom, s. poprz. G. Kurnatowskich [Stanisł. Kurnatowskiego i Eleonory Potworowskiej] (on kalwini) -- hr. Franc. Kwilecki z Kobylnik i Izab. hr. Węsierska K-a z Wróblewa

45048 (Biezdrowo)

1870.20/6. * w B., ch. 3/7. Bernard Ignacy, s. Stanisł. hr. Bnińskiego i Marii z Sobierayskich dz-ców B. - chrz. nieszl.

45049 (Biezdrowo)

1871.13/8. * w Pożarowie, ch. 24/8. Stanisław Hipolit, s. poprz. Kurnatowskich [Stanisł. Kurnatowskiego i Eleonory Potworowskiej] (ojciec kalw.) -- Miecz. hr. Kwilecki z 0porowa i hr. Karolina z Horwattów Potworowska

45050 (Biezdrowo)

1872.28/1. * B., ch. 29/3. Roman-Aleksander, s. poprz. hr. Bnińskich [Stanisł. Bnińskiego i Marii z Sobierayskich] dz-ców B. -- hr. ord. Zbigniew Węsierski Kwilecki

45051 (Biezdrowo)

1873.19/12. * B., ch. 6/1., Jan Nepom. Rafał, s. poprz. hr. Bnińskich [Stanisł. Bnińskiego i Marii z Sobierayskich] dz-ców B., -- Aleks. hr. B. z Popówka i Elżb. Sobierayska z Łekna

45052 (Biezdrowo)

1874.27/4. * Pakawie, ch. 10/5. Józef Nikodem Stanisław, s. Stanisł. de Wawrowskiego i Teodory de Bronikowskiej GG., poses. -- DD. Nikodem de Psarski i Józefa de Zygmuntowska

45053 (Biezdrowo)

1885.6/8. * Ćmachowo, ch. 29/8. Marja Eleonora Aniela Anna, c. Włodz. hr. Bnińskiego i Anny hr. Czarneckiej pos., Cm. -- Eleonora hr. B. z Gułtow i Ant. hr. Cz. z Golejewka

45054 (Biezdrowo)

1900.26/8. * Pożarowo, ch. 21/10. Katarzyna, c. Stanisława de Kurnatowskiego i Elżbiety de Taczanowskie - dz-ców dóbr -- Stanisław K. dz-c daw. P. i Bogumiła T. dz-czka Sowińca

45055 (Biezdrowo)

1901.17/8. * Pożarowo, ch. 10/9. Anna Marja, c. poprz. Kurnatowskich [Stanisława de Kurnatowskiego i Elżbiety de Taczanowskie] -- Antoni hr. Taczanowski z Taczanowa i Karola de Horwartt żona, dz-ce Gorzyczek

45056 (Biezdrowo)

1902.1/6. * Biezdrowo, ch. 15/7. Aleksander Edward Stanisław Adam, s. Edwarda Kurnatowskiego i Heleny de Sianożęckiej dz-ców B. -- Aleks. S. dz-c dd. na Białorusi Karola de Horwatt

45057 (Biezdrowo)

1903.1/1. * w Pożarowie, ch. 27/1. Elżbieta, c. Stan. Kurnatowskiego i Elżbiety z Taczanowskich dz-ców P. -- Edmund T. z Szypłowa i Marja Komierowska ż. dz-ca Nieżychowa

45058 (Biezdrowo)

1903.17/9. * Biezdrowo, ch. 13/10. Hubert Stanisław Marjan, s. Edwarda Kurnatowskiego i Heleny z Sianożęckich dz-ców B. -- Stan. K. z Pożar. i Teresa S.

45059 (Biezdrowo)

1906.4/1. * w Pożar., ch. 22/1. Zygmunt Władysław, s. Stanisł. Kurnatowskiego i Elżb. z Taczan. -- Zygm. hr. K. z Przysieki i Emilja Unrug

45060 (Biezdrowo)

1807.10/11. (B.) poch. JM. Wojc. Chmielewski, † 8, l. 60

45061 (Biezdrowo)

1809.23/9. (B.) poch. w kość. Fam. sen G. Antonina z Chmielewskich Mankowska † 21 na probostwie, l. 33 (przekreśl.)

45062 (Biezdrowo)

1809.28/11. (Naybrick) poch. cm. Naybrycki N. Władysław Rumieniewski niegdyś komisarz d. B., obecnie na łask. chlebie żyj. † 24., l. 72

45063 (Biezdrowo)

1811.11/8. (Pakawie) poch. cm. MD. Felicissima de Ignatowskie Arnoldowa posesorka wsi Pakawie i Kłodzisko, l. 50, † 8 (za zezwol. oficjała)

45064 (Biezdrowo)

1813.13/4. (Pakawie) poch. kość. GD. Simeona ze Słomkowskich Sypniewska pos-a wsi P. i Kłodzisko † 16, l. 18

45065 (Biezdrowo)

1815.21/3. (Pakawie) poch. cm. G. Franciszek Sypniewski l. 80, † 19

45066 (Biezdrowo)

1816.6/2. (Cmachowo) poch. cm. GD. Antoni Jakacki wd., l. 89, † 3

45067 (Biezdrowo)

1818.23/7. (Pakawie) †, a 25 poch. G. Ludwika Kłososka z Rząrzeskich l. 21

45068 (Biezdrowo)

1821.18/3. (Pakawie) †, poch. 1/3. G. Wiktorję z Rząrzeskich Sypnieską pos. wsi P., l. 23

45069 (Biezdrowo)

1821.29/7. † (Zieląsko) Franciszka Pelagia Rożycka, c. Florjana K. i Józefy z Jaraczewskich, komisarza 1 rok

45070 (Biezdrowo)

1821.13/10. † (Pakawie) G. Nemezjusz Sypnieski l. 2, s. Józefa i Wiktorii z Rząrzeskich posesorów

45071 (Biezdrowo)

1823.18/6. † (Wróblewo) G. Piotr Celestyn Manierowicz regent wschowski, l. 74

45072 (Biezdrowo)

1826.22/10. † (Pożarowo) G. Walenty Brockier l. 70, wdowiec, zawiad. synowie

45073 (Biezdrowo)

1828.2/8. † (Pakawie) M. Karol Sypniewski l. 55, (u brata posesora mieszk.) zawiad. brat., suchoty

45074 (Biezdrowo)

1829.31/1. † (Wróblewo) G. Karol Grochowalski l. 66, bawiący u hr. Kwileckiego

45075 (Biezdrowo)

1830.18/7. † (Izdebno) G. Józef Sypniewski l. 53, pos. I. i Pakawia, zawiad. żona

45076 (Biezdrowo)

1830.1/12. † (B.) G. wd. Jadwiga z Wachalskich Rutkowska l. 83 zawiad. syn prob. tut.

45077 (Biezdrowo)

1832.14/5. † (0rlewski Młyn) Teofila Józefa, c. G. Hilarego Rzązewskiego dz-ca młyna i Anny Zeider, 3 mies.

45078 (Biezdrowo)

1834.8/10. † (Biezdrowo) GHr. Florenty Bniński dz-c B. i in. l. 45, † w Pozn. 8/10., poch. w B. 15

45079 (Biezdrowo)

1836.11/6. (B.) † Wincenty, l. 18, s. JM. G. hr. Flor. Bnińskiego i Nep. z Zółtowskich dz-ców B. zawiad. matka, suchoty, poch. krypta kośc.

45080 (Biezdrowo)

1840.21/2. † (Popówko) Bronisław Bniński, 6 mies., s. hr. Aleks. B. i Pauliny z Mlickich poch. 22/2.

45081 (Biezdrowo)

1843.7/12. † (Hoyno) Barbara Lenartowiczowa z Mrowińskich l. 40, z. nauczyciela G. L-a z Sierakowa, suchoty

45082 (Biezdrowo)

1848.16/8. (Popówko) † Marianna Doliwa, dni 8 dziecko GD. Adolfa D. i Eustachji z Bnińskich

45083 (Biezdrowo)

1848.26/12. (w Pozn., z Popówka) † hr. Paulina z Mleckich Bnińska, poch. w kośc. tut. poronienie, mąż Aleks. B.

45084 (Biezdrowo)

1851.9/3. (Najbryk.) † Marcin Mrowiński od 56 w małż. * w Kr. Pol. koło Warsz. w Bolsk (Dolsk?), sługa w domu Koczorowskich, b. nadleśn. w Chojnie przez 34 lata, potem 5 1/2 w N. mieszkał, l. ponad 80 - córka: Teodozja panna, ż. Marjanna z Rucinowskich chora obłoż. od 2 1/2 lat

45085 (Biezdrowo)

1852.26/8. (Pierwoszewo) † Klaudja Józefa, l. 2, m. 5, c. Adolfa hr. Bnińskiego dz-ca Cmachowa pos. P. i Mokro i Eleonory z Węsierskich dysynt., poch. kośc.

45086 (Biezdrowo)

1858.4/6. (Spiboda) † Marcin Goworzewski l. 97, borowy w d. Dobrojewskich, teraz na łask. chlebie, córka Marjanna n. Fijatowa

45087 (Biezdrowo)

1859.6/2. † (Poznań) G. Adolf Doliwa ofic. b. w. pol., l. 46 wdowa Konst. Bnińska, suchoty poch. kośc. tut.

45088 (Biezdrowo)

1860.11/8. †, poch. 13 (Bnino) Ignacy de Tomaszewski, m. 9, s. Juljana T. kom. d. Skrzynki i Korduli Łabędzkiej, zęby

45089 (Biezdrowo)

1863.10/11. (Bninko) † Antonina Tomaszewska l. 50, ż. leśniczego, mąż Ignacy T.

45090 (Biezdrowo)

1866.4/2. † (Pozn.) Nepomucena z Zołtowskich hr. Bnińska wd. dz-a B., l. 80, poch. kośc. tut.8

45091 (Biezdrowo)

1868.6/6. † (Pakawie) G. Marcjanna Wawrowska l. 72, ż. Wojc. W-go posesora, matka prob. tut. To Marcjanna Bibjanna z d. Hodowicz, ż. Wojc. Nep. W.

45092 (Biezdrowo)

1884.4/11. † (Pożarowo, 1 p. Niezuchowo) Stanisław de Komierowski s. Romana i Marji z Kurnatowskich pos. Nież. dziecko, poch. B.

45093 (Biezdrowo)

1886.21/12. (Bielejowo) † Włodz. de Sawilski, poch. Biezdr. m. 5., s. Floriana de S. insp. dóbr i Adalbertyny Mielcarskiej

45094 (Biezdrowo)

1894.6/2. † (Wierzchocin) poch. 10/2 Teresa Demel, hr. Likowska, l. 72, wd. po 0skarze D. dz-cu dóbr, c. Franc. L. dz-ca dóbr i Teodory Wrzesińskiej

45095 (Biezdrowo)

1907.19/1. (Pożarowo) † Zygmunt Władysław Łodzia z Bytynia Kurnatowski s. Stanisł. de K. pos. dóbr i Elżb. Taczanowskiej

45096 (Biezdrowo)

1915.19/1. †, poch. 23 (Nowymost) Malwina de Borowska ur. Szedlin Czarlińska l. 77, wd. po posiedzic. dóbr c. Teodora Sz. Cz. i Józefy Jezierskiej. Syn Jan B. ze Strzałkowa

45097 (Biezdrowo)

1926.11/5. † (Wróblowo), poch. 14 hr. Zbigniew Antoni Józef Węsierski Kwilecki l. 87, ordynat wróbl. Córka Izabella hr. K-a

45098 (Biezdrowo)

1928.28/9. (Arco we Włoszech) † hr. Józef Kwilecki l. 31, ordynat wróbl., poch. 15/10. B. s. hr. Zbign. i Izabeli z hr. Bnińskich, płuca i serce

45099 (Biezdrowo)

1930.20/5. † (Nakło) Izabela hr. Kwilecka, l. 56, kapitalistka, obyw. zs., c. Zbign. hr. K. i Izab. z hr. Bnińskich, rak wątroby poch. 24 B.

45100 (Biezdrowo)

1930.8/8. † (B.), poch. 11/8. Edward Łodzia z Bytynia Kurnatowski l. 70, dz-c Biezdr., s. Stanisł. dz-ca Pożar. i hr. Eleonory Potworowskiej, podagra

45101 (Biezdrowo)

1795.12/5. (Cmachowo) poch. kość. Kazimierz, l. 3, s. M. Karola Zerońskiego pos. Cm., † 10.

45102 (Biezdrowo)

1795.9/9. (Popowo) poch. G. Stanisł. Czamański l. 75, † 7. utonawszy w Warcie

45103 (Biezdrowo)

1796.24/3. (B.) poch. w kość. X. Jan Tomasz Morawski b. dziek. lwowiecki, prob. B., l. 63. † 22. suchoty

45104 (Biezdrowo)

1796.1/11. (Ćmachowo) poch. Wiktoria, 1 r., c. M. Karola Zerońskiego pos., † 30/10.

45105 (Biezdrowo)

1801.21/11. (B.) poch. kośc. Eustachy s. J. Łukasza z Bnina Bnińskiego sty sokolnic., kaw. 0. B. i św. St. dz-ca B., † 19 l. 2

45106 (Biezdrowo)

1797.23/7. (Wróblewo) G. Felicjan Dobiliński mł. skryba x G. V. Kat. Tomaszewska z dworu, - św. nieszl., on 20, ona 18

45107 (Biezdrowo)

1810.13/9. (B.) G. Ludwik Mańkowski pos. prok. B., wd., l. 40 x Aniela Zieleńska z dw. Wróbl. V. l. 36, -- GD. Adam Kurnatowski dz-c Pożarowa i Piotr Celestyn Manierowicz z Wróbl.

45108 (Biezdrowo)

1813.25/11. (Wróblewo) JM. Faustyn Zakrzewski sędzia krym. Dep. Pozn. i Bydg. prezyd. z par. sw. Marcina w Pozn. x Anna z Kwileckich Radolińska poses. Wróbl. rozwiedz. -- Adam Kw. dz-c Dobrojewa, Klemens Kw. dz-c Kw. on 39, ona 25

45109 (Biezdrowo)

1825.7/8. G. Ignacy Tomaszewski insp. lasów w Biezdr. i komis. w Winnicy s. Ludwika i Zofji de Szymnol (?) x Antonina Nowacka c. Reginy on 29, ona 26 -- G. Wojc. Rembowski pos. B.

45110 (Biezdrowo)

1826.2/2. G. Winc. Ławicki pos. Lubikowa z par. przytoc. x D. Józefa Kinawska z 0strowa, on 48, ona 38, (ale zapow. w Przytocznie już 1826.15/1., tam oboje "MGD." -- G. Walenty Brzeski pos. B. i G. Jan Seredyński pos. Kaczk.

45111 (Biezdrowo)

1828.19/5. (Chojno) G. Bartł. Lenartowicz nauczyciel w Sierakowskiej Szkole x G. Felicja Agata Chmielewska V. on 23, ona 21, -- G. Jan Ch. z Stęszewa i Jan Ch. poborca z Sierakowa

45112 (Biezdrowo)

1836.26/11. (Wierzchocino) MD. Augustyn Jan Mik. Chmielewski komisarz, s. † Marka Winc. i Ludwiki de Ch-ch x MV. Ludwika Tomaszewska c. † † Ludwika i Zofji, on 32, ona 24 -- M. Ignacy T. pos. W. i Wojc. Wawrowski pos. Kłodziska

45113 (Biezdrowo)

1840.10/5. (Chojno) D. Ignacy Łakanowski (?) ekonom z Popówka, s. Kaz. i Anny z Góry x Józefa Mrowińska z Ch. c. Marcina i Marianny z Ch. V. on 28, ona 31. -- D. Ignacy Tomaszewski kom. z B. i Wojc. Wawrowski pos. Kł.

45114 (Biezdrowo)

1840.8/6. (Pożarowo) D. Jan Łabędzki mł. z Gębic w par. czarkow., s. † † Tad. i Marianny x Konstancja Rychlińska z P. c. Jana i Konstancji, on mł. 29, ona V. 23 -- Edward Lubomęski komis. z Gębic i Ignacy Tomaszewski z B.

45115 (Biezdrowo)

1851.3/3. w Pozn. Władysław Moszczeński ze Stempuchowa s. Winc. i Anieli z Radońskich (ur. ib.,) †-ych, x J. Julianna Bnińska hr. z B., c. hr. Florentego †-go i Nepom. z Zółtowskich dz-ców B., on mł. 26, ona V. 24 2/3. -- Aleks. hr. B. z Popówka, jej brat, Ignacy M. dz-c Wiatrowa jego stryj

45116 (Biezdrowo)

1856.4/6. (B.) N. Grzegorz-Bolesław Jankowski kupiec z Pozn., s. Jana Nep. z Pozn. i Marjanny Pomawskiej de Pomaski koło Pułt., nobiliusz, wd. l. 39 x N. Paulina-Izabella Wawrowska, 1-o v. Zantner c. N. Wojc. pos. Kłodziska i Marcj. Słodowicz, l. 32 -- D. Ignacy Matuszewski pos. B., Ant. Danysz pos. pleb. w Wronkach

45117 (Biezdrowo)

1879.8/5. Roman Jan de Komierowski mł., dz-c Nieżuchowo, s. Tom. i Agaty z Sikorskich x Marja Anna Aleks. de Kurnatowska c. Stanisł. i hr. Eleonory de Potworowskie dz-ców Pożarowa, Biezdrowa etc. on 36, ona 20 -- Wład. Kom. brat i Wład. Wierzbiński dz-c dd.

45118 (Biezdrowo)

1880.20/7. MD. Augustyn Tadeusz de Potworowski z Goli x M. Franciszka Eleonora Anna de Kurnatowska V., c. Stanisł. i Eleonory hr. Potw. on 40, ona 18 -- Adolf hr. Bniński z Gułtów i Zbigniew hr. ord. z Wróblewa

45119 (Biezdrowo)

1884.22/7. Edmund de Żółtowski pos. d. Myszkowo x Ludwika hr. Węsierska-Kwilecka V. z Wróblewa on s. Edm. i Felicji z Niegolewskich, ona c. Zbign. i Izab. z Bnińskich -- Marceli Ż. z Czacza i hr. Miecz. Kw. z 0porowa

45120 (Biezdrowo)

1892.10/7. Stan. de Lasocki dz-c d. Dzierzbja gub. łomż., s. Stan. L. i Emilji Dunin x Anna Kurnatowska, c. Stan. i Eleon. z hr. Potworowskich, on 34, ona 27 -- Roman Komier. i Zygmunt Kur.

45121 (Dolsk)

1796.6/1. (0strowieczno), * 3/1. we dw. 0. Teofil Daniel, s. M. Józefa i Rozalii Bojanowskich pos. dóbr. 0. -- M. Franc. B. dz-c Mórki i Teofila B. z Przybini.

45122 (Dolsk)

1796.10/3. (Nowiec), * 8, dziecko G. Jana Makarego i Joanny Franciszki Kmitów pos. d. Nowiec -- G. Tomasz Kraszkowski, dzierż. Wieszczyczyna i M. Joanna Krzyżanowska dz-a Rusocina

45123 (Dolsk)

1796.24/7. (Nowiec) Imiona Izydor Wincenty, ur. we wsi Zimnica 1793.4/4., s. poprz. Kmitów [Jana Makarego i Joanny Franciszki Kmitów] -- M. Karol Krzyżanowski dz-c Rusocina M. Róża Rudnicka dz-a Dobczyna

45124 (Dolsk)

1796.24/7. (Nowiec) * w N. 1794.7/8. Klara Teresa, c. poprz. Kmitów [Jana Makarego i Joanny Franciszki Kmitów] -- mieszcz. i Franciszka Kmitowa, pos-a z Rozkowki

45125 (Dolsk)

1796.9/10. (Mszczyczyn) w kapl. dwor. M. Maurycy Józef Kajetan Ignacy, * 22/9. s. MD. Ksawerego i Wiktorii Koszutskich dz-ców M. i in. -- M. Ignacy K. i M. Salomea Kowalska dz-a Gajewa

45126 (Dolsk)

1796.30/11. (Trąmbinek) Łukasz Tadeusz, ch. we dw., s. G. Ignacego i Wiktorii Bogudzkich poses. -- G. Józef Pławiński i jego matka Teresa P-a

45127 (Dolsk)

1798.7/8. (Trąbinek) ch. Zuzanna Eleonora, * t. d., c. M. Józefa i Marjanny z Boguckich Pławińskich -- Jan Molski pos. Ciołkowa i V. Elżbieta B.

45128 (Dolsk)

1798.10/8. (Mszczyczyn) Wawrzyniec, ch. w kapl. M., s. M. Ksawerego i Wiktorii Koszutskich dz-ców d. M. - chrz. nieszl.

45129 (Dolsk)

1798.4/11. (0strowieczko) Walenty Hilary, * 19/10., s. M. Nereusza i Anieli z Kurczewskich Koczorowskich dz-ców tej wsi -- M. Fran. Garczyński dz-c Szelejewa i M. Faustyna Zakrzewska dz-a Brześnicy

45130 (Dolsk)

1799.16/2. (Mszczyczyn) ch. w kapl. dwor. Apolonia Konst. c. G. Józefa i Jadwigi z Kowalskich Szaniawskich -- M. Xaw. Koszutski i Salomea Kowalska

45131 (Dolsk)

1800.18/2. (Dolsk), t. d. *, Monika (?) Konstancja, c. MD. Józefa i Weroniki Żelazowskich -- MD. Józef Pławiński i MD. Agnieszka Z. siostra, ass.: MD. Józef Dramiński i MD. Konst. Chersztupska z Mieszkowa

45132 (Dolsk)

1800.29/4. (Gajewo), * 20/4. Jan Nepom. 0nufry, s. MD. Józefa i Jadwigi z Kowalskich Szaniawskich -- MD. Jan K. i Jadwiga K. pos-a z Mszczyczyna

45133 (Dolsk)

1800.9/10. (Pokrzywnica) ch. z cer. MD. Wiktoria Timiniecka V. -- MD. Franc. Bojanowski dz. Murki i in. i MD. Joanna Krzyżanowska dz-a Pomorzan, Rusocina i inn.

45134 (Dolsk)

1801.12/9. (Probostwo) z w. Angelika Carcella (?), c. G. Józefa i Marjanny Pławińskich dzierż. folw. pleb. * 6, - chrz. nieszl.

45135 (Dolsk)

1802.28/1. (Brześnica) Apolinary Krzysztof, s. M. Nepomucena i Kat. z Zakrzewskich Kowalskich * 25., -- MD. Franc. Rydzyński dz-c Jerzewa i MD. Faustyna Z. dz-a Brześnicy -- GD. Adam Karszewski mł., Salomea Kow. Felicjan Z. i Weronika Sczaniecka Józef Z. i Nifma Scz., Rafał 0bjezierski i Jadwiga Szaniawska Filip Z. i Teresa Z.

45136 (Dolsk)

1802.2/3., (Mszczyczyn) cerem. Józef s. M. Konstantego i Justyny z Komorowskich Urbanowskich poses. M. -- MD. Xaw. Koszutski ze Strzelców, MD. Salomea Dramińska dz-a Gostkowa

45137 (Dolsk)

1802.30/10. (Brześnica), ch. we dw. Nimfa, c. M. Łukasza i Weroniki z Zakrzewskich Sczanieckich -- M. Wawrzyniec Swiniarski z Łopuchowa i Salomea Kowalska

45138 (Dolsk)

1803.14/5. (Trąbinek) Zofja Nepom., c. G. Walentego i Barbary Wuycickich, * 12, -- G. Mik. Lipiński z Dolska i Bogumiła Seyglicowa akatol., dz-a Pokrzywnicy

45139 (Dolsk)

1803.4/6. (Mszczyczyn) z w. ch. Prowidencja Katarzyna Nep. z poprz. M. Urbanowskich [Konstantego i Justyny z Komorowskich Urbanowskich] * 30/4., pos. M., -- G. Walenty Wuycicki mieszk. w Dolsku i Marjanna Szczepańska z M. cerem. 1804.2/2. Dodane 4-e im. Magdalena, ass. - MD. Jakub Piotrowski pos. Lubiatówka i Magdal. z Urb. Skorzewska

45140 (Dolsk)

1803.11/12. (Mszczyczyn) z w. Franciszek Xawery Józef, s. G. Józefa i Marjanny z Kąsinowskich Niniewskich * 3., -- G. Łukasz K. dziad dziecka, ze wsi Mamoty i V. Franciszka Małg. Zielonacka z Kurczewa

45141 (Dolsk)

1804.16/8. (Brześnica) Marianna Nepom. Salomea, c. M. Nepomucena i Katarzyny z Zakrzewskich Kowalskich * 2 -- MD. Xawery Koszutski de Strzelcze i Katarzyna z Nieświastowskich Zarębina Adam Mojaczewski i Faustyna z Zarembów Zakrzewska

45142 (Dolsk)

1805.14/1. chrzestna: MD. Gotliba Zeydlitzowa z d. Dziembowska ż. Jana Kurzbacha de Zeydlitz

45143 (Dolsk)

1805.29/3. (Dolsk) Franciszek, s. G. Józefa i Elżbiety Mierzejeskich * 28., - chrz. mieszcz.

45144 (Dolsk)

1806.5/1. (0strowieczko) ch. z w. Walentyna Juljanna, c. M. Nereusza i Anieli z Kurcewskich Kaczorowskich, dz-ców 0. * t. d., -- G. Stanisław i Kat. Kościescy małż.

45145 (Dolsk)

1808.9/10. (Brześnica) ch. Franciszek, s. G. Franciszka i Tekli Sulkowskich ekon. B. * 6, -- G. Anna S. ekonomowa z Rąbinia

45146 (Dolsk)

1810.18/3. (Brześnica) Helena, c. G. poprz. Sulkowskich [Franciszka i Tekli Sulkowskich], * 28/2., -- MD. Józef Rożnowski pos. Dolska i V. Hel. Zakrzewska z Brześnicy

45147 (Dolsk)

1813.2/5. (0strowieczno), (a z w. 28/3.) Franciszek Józef Ignacy, s. M. Nepom. i Marjanny z Rychłowskich Bojanowskich dz-ów 0. i Kadzenia, * t. d., -- G. Felicjan Radoszewski, mł., ekonom, i V. Antonina Szadkowska oboje z dw. 0. -- cer. ass.: M. Franc. B. dz-c Morki i Faustyna z Grodzickich R-a dz-a Cerekwicy

45148 (Dolsk)

1813.8/6. (Jaskółki) Symplicjusz Franciszek, s. G. Konstantego i Anieli z Kozłowskich Wyrzykowskich nadleśniczych lasów narod., * 25/5. -- M. Franc. Domiechowski dz-c Dalabuszek i Justyna Rogowska dz-a Tworzymirek

45149 (Dolsk)

1813.13/9. (Brześnica) Rozalja c. N. Jana i Stanisławy Kurowskich leśniczych, * 6, -- G. Aniela Wyrzykowska nadleśn. lasów narod.

45150 (Dolsk)

1814.9/8. (Lubiatówko) z w. ch. Roman August Hipolit, s. M. Józefa i Heleny z Zakrzewskich Drwęckich pos. Lubiatówka * 3, -- G. Hilary Koczorowski mł. z 0strowieczka i GV. Ewa Skotnicka z Brześnicy ass: przy cer.: Andrzej D. regens, i M. Faustyna Z. łowczyna, dz-a Brześnicy

45151 (Dolsk)

1814.16/9. (0strowieczko) ch. cer. Juljanna, c. M. Nereusza i Anieli Koczorowskich dz-ów 0. -- M. Sebast. Bieńkowski dz-c Mchów i M. Krzyżanowska dz-a Włościejewek

45152 (Dolsk)

1814.13/12. (Trąbinek) ch. z w. Franciszek Xawery, s. M. Marcelego i Juljanny z Michałowskich Dzierżanowskich pos. d. Tr. * 2

45153 (Dolsk)

1815.29/3. (Jaskułki), ch. z w., Emilja Józefa, c. M. Józefa i Wiktorii z Jagodzińskich Rożnowskich poses. ekonomii Król. Dolskiej, * 27/2. -- G. Maks. R. dz-c emfit. Baranowa i właść. 0brydy (?) Masłowskiej z ż. Marjanną z Gorczyczewskich

45154 (Dolsk)

1815.26/4. (Dolsk) ch. Wojciech Anzelm s. G. Wojc. i Marjanny Glinieckich mieszk. Dolska * 22, - X. i m-a

45156 (Dolsk)

1816.3/4. (Trąbinek) ch. z w. Marja Józefa, c. G. Marcelego Dzierżawskiego i Juljanny Michałowskiej pos. Tr. * 26/3

45157 (Dolsk)

1816.8/8. (Dolsk) ch. Magdalena c. GG. Wojc. i Józefy z Bielińskich Szawelskich * 20/7., - chrz. nieszl.

45158 (Dolsk)

1817.18/6. cerem. (0strowieczno) Nepomucena Józefa, c. M. Tomasza i Juljanny z Miłkowskich Bojanowskich dz-ców 0. i Kadzenia, * 30/3. ch. z w. 31/3. -- M. Marcjanna M. dz-a Macewa a ass.: M. Jan Pruski dz-c Jeżewa i Pudliszek i Rozalja B. z Leszna

45159 (Dolsk)

1818.15/2. (Trąbinek) ch. z w. Apolinary Tadeusz, s. G. Marcelego i Juljanny Dzierżawskich pos. Tr. i Masłowa, * 6, -- Teresa Michałowska wd. z ib. i nieszl.

45160 (Dolsk)

1818.7/7. (Dolsk) ch. z w. Marjanna Józefa, c. G. Wojc. i Marjanny z Miączyńskich Glinieckich, mieszk. w D. * 1, - chrz. nieszl.

45161 (Dolsk)

1818.11/9. (0strowieczno) ch. Rozalja Marcjanna, c. M. Tomasza i Juljanny z Miłkowskich Bojanowskich dz-ców 0. * 3, -- M. And. i Marcjanna M-cy dz-ce Macewa

45162 (Dolsk)

1818.11/11. (Dolsk) ch. Salomea Ludwika, c. G. Wojciecha Laskowskiego i Juljanny z Bagińskich Sztulpińskiej wdowy, posesorów folw. na przedm. D. -- m. i G. Barb. Kosicka z D.

45163 (Dolsk)

1820.16/4. (0strowieczno) ch. z w. Roman Jan Nepom., s. poprz. M. Bojanowskich [Tomasza i Juljanny z Miłkowskich Bojanowskich], * 13, -- M. Józef B. dz. Chwałkowa i MV. Emilja Miłkowska z Iwanowic

45164 (Dolsk)

1821.7/5. (Brześnica) ch.Jan Nep., s. G. Michała i Józefy z Wybieralskich Libiszowskich leśniczych w B., * 1/5. -- chrz. nieszl.

45165 (Dolsk)

1821.7/9. (Jaskułki) ch. Walerjan, s. G. Andrzeja i Elżb. Pilichowskich ekonomów * 14/4. -- X. i G. Wiktoria Rożnowska pos. J.

45166 (Dolsk)

1822.31/3. (Nowiec) Józef Gabriel, s. M. Justyniana Nałęcz z Wierzbna Wierzbińskiego i Balbiny Trąmpczyńskiej dz-ców N., * 24, -- M. Seb. i Barbara Bieńkowscy dz-ce Mchów, ass. Ignacy Zawadzki konsyl. zs. i V. Justyna T. z dw. w N.

45167 (Dolsk)

1822.20/8. (Ostrowieczno) z W. Benigna, c. M. poprz. Bojanowskich [Tomasza i Juljanny z Miłkowskich Bojanowskich], * 16. Ta Benigna Marcjanna z cer. 4/9. - M. Łukasz B. dz. Mórki i MV. Zofja B. z Leszna

45168 (Dolsk)

1824.17/4. * (Nowiec)., ch. 21/4. Juljan Rudolf Anzelm, s. Wawrzyńca Wierzbińskiego i Balbiny, dz-ców N. - Maciej Kierski dz-c Chnartowa i Karolina W. dz-a Bagrowa

45169 (Dolsk)

1824.7/10. * (Ostrowieczno) ch. 27/10. Feliks, s. poprz. Bojanowskich [Tomasza i Juljanny z Miłkowskich Bojanowskich] dz-ców O. - And. i Marj. Miłkowscy dz-ce Macewa małż.

45170 (Dolsk)

1824.20/12. * (Ostrowieczno) ch. 2/1. 25, Aniela, c. Hilarego Koczorowskiego i Zofii z Szulców, pos. O. - Karol Sz. pos. d. Kornaty i starośc. Marjanna Chłapowska dz-a Lubiatówka

45171 (Dolsk)

1825.19/7. * (Nowiec), ch. 24/7. Anna Marja Prakseda, c. M. poprz. Wierzbińskich [Wawrzyńca Wierzbińskiego i Balbiny], dz-ów N. - G. August Mirzewski dz. Umułtowa (?) i G. Rozalja Gostyńska pos. Skorzewa

45172 (Dolsk)

1826.26/1. * (Ostrowieczno). ch. 9/2. Walenty Józef, s. poprz. G. Koczorowskich pos. O. - G. Walenty Józef, s. poprz. G. Koczorowskich [Hilarego Koczorowskiego i Zofii z Szulców], pos. O. - G. Walenty Szulc i G. Marjanna Sz-a dziedzice d. Konrat

45173 (Dolsk)

1827.24/4. * (Międzychód) ch. 24/4. Maksymiljan Józef Stanisław, s. M. Ignacego Sczanieckiego i Filipiny z Mielżyńskich, dz-ców d. M. i Gawrony - G. Bogusław Kornatowski pos. Gawron i wd. Jadwiga S. dz-a Skoraczewa

45174 (Dolsk)

1827.22/4. * (Ostrowieczno) ch. 20/5. Klementyna Barbara c. poprz. Koczorowskich pos. O. - M. Franc. Pomorski dz. Stwolna, i Barbara Bieńkowska dz-a Mchów

45175 (Dolsk)

1827.26/5. * (Nowiec), ch. 24/6. Edward Filip German, s. poprz. M. Wierzbińskich [Wawrzyńca Wierzbińskiego i Balbiny] dz-ców N. - M. Julja Bojanowska dz-a Ostrowieczna

45176 (Dolsk)

1827.8/11. (Ostrowieczno) ch. 25/11., Wanda, c. Nepom. Garczyńskiego i Józefy z Miłkowskich, dz-ców Kosmowa w pol. - Roman i Rozalja Bojanowscy

45177 (Dolsk)

1828.27/6. * (Nowiec), ch. 27/7. Władysław Leon, s. poprzed. Wierzbińskich [Wawrzyńca Wierzbińskiego i Balbiny], dz-ców N. - M. Domańska pos-a d. Wienkowo i X.

45178 (Dolsk)

1828.16/12. * (Ostrowieczno) ch. 1/1. Teofil Andrzej, s. M. poprz. Bojanowskich [Romana i Rozalii] dz. O. - Łukasz B. dz. Murki i Balbina Wierzbińska z Nowca

45179 (Dolsk)

1829.18/5. * (Międzychód), ch. 20/5., Józef Ignacy, s. M. poprz. Sczanieckich dz-ców M. ch. z w. we dw. M.

45180 (Dolsk)

1829.18/4. * (Trąbinek), ch. 13/9. Stefan Augustyn Zygm. s. G. Jana Kurcewskiego i Eufolii Zakrzewskiej pos. ł. - G. Marceli Przepałkowski pos. Magnuszewic i V. Tekla Z. z Koźminka

45181 (Dolsk)

1829.16/10. * (Nowiec) ch. 8/11. Lucyna Jadwiga Teresa, c. M. poprz. Wierzbińskich dz-ców N. - M. Adam Ziemięcki dz. Golęcina Aniela Trąbczyńska pos. Rusocima

45182 (Dolsk)

1831.2/2. * (Trąbinek) ch. 18/5. Marjanna Kornelia c. poprz. Kurcewskich [Jana Kurcewskiego Eufolii Zakrzewskiej] pos. Tr. - Hjacynt Zakrzewski i Kornelia jego córka

45183 (Dolsk)

1835.10/11. * (Poznań), ch. 26/11. Stanisława Joanna Benigna, c. G. Alojzego Radońskiego i Kornelii Zakrzewskiej pos. Mszczyczyna - G. Piotr R. dz. Prochów i G. Brygitta z Sczanieckich Mielżyńska z Baszkowa

45184 (Dolsk)

1836.6/12. * (Brześnica), ch. 1/1. 37 Bronisław Mikołaj, s. GM. Wincent. Wilkońskiego i Marjanny z Pogorzelskich, poses. B. - X. i V. Elżbieta W. z Brześnicy

45185 (Dolsk)

1838.1/3. * (Mszczyczyn), ch. 25/3. Natalia Helena, c. M. Kamila Zakrzewskiego i Emilji z Kościelskich dz-ców M. i Gajewa - M. Napoleon Z. dz-c Kleszczewa M. Natalja Kość.

45186 (Dolsk)

1839.27/2. * (Brześnica), ch. 18/8. Marianna, Ewa, Katarzyna, Krystyna, c. poprz. [Wincenty Wilkoński i Marjanny z Pogorzelskich] Wilkońskich, poses. dd. - X. i M. Ewa Zbijewska dz-a Białcza

45187 (Dolsk)

1841.4/9. * (Lubiatówko), ch. 27/9. Anna, c. N. Władysława Kucnera, i Faustyny e gente nobili Smitkowskich dz-ców Lubiatówka - Wojc. Brzeziński sędzia apel. * Król. Pol. i Emilja Stefańska pos. Cielmic

45188 (Dolsk)

1844.11/4. ch. ch. Leon Szmitkowski pos. Cielmic i Anna Dzierzbicka ż. posesora Pijanowie

45189 (Dolsk)

1846.12/5. * (Dolsk), ch. 12/5. Helena Stanisława, c. I. Hipolita Krasnosielskiego i Marjanny Urbanowicz) poses. benef. Dolsk. - I. Ludwik Urbanowicz pos. Daniszyna, i Tekla K. matka posesora

45190 (Dolsk)

1847.16/11. * (Dolsk), ch. 20/11. Stanisław Kostka, s. poprz. G. Krasnosielskich [I. Hipolita Krasnosielskiego i Marjanny Urbanowicz] pos. d. D. - G. Ludwik Urbanowicz dz. dóbr z ż. Teodozją

45191 (Dolsk)

1844.21/9. 8 (Ostrowieczno), ch. cer. 7/8.1848., Bronisław Tomasz Nepom., s. Franc. Bojanowskiego i Benigny z Bojan., dz-ców O. - chrz. nieszl.

45192 (Dolsk)

1849.15/6. * (Ostrowieczno), ch. 8/7. Wacław Henryk Ignacy, s. poprz. Bojanowskich [Franciszka Bojanowskiego i Beginy z Bojan.] dz-ców - Ignacy B. dz-c Małpina i Julianna Haake, ż. dz-ca Nowca

45193 (Dolsk)

1851.4/1. * (Dolsk), ch. 9/1. Julianna, c. poprz. Krasnosielskich [I. Hipolita Krasnosielskiego i Marjanny Urbanowicz] pos. - Ludwik Urbanowicz, ciwis, agricola, Antonina Kurczewska, oboje z Wyszek

45194 (Dolsk)

1852.29/8. * (Dolsk), ch. 6/9. Rozalia, c. poprz. [I. Hipolita Krasnosielskiego i Marjanny Urbanowicz] de Krasnosielskich pos. - chrz. nieszl.

45195 (Dolsk)

1853.10/2. * (Podrzekta) ch. 11/3. Apolinary s. Feliksa Latanowicza i Elżbiety Wilkońskiej dz-ców -- Antoni L. młynarz z Dolska, Krystyna W., c. pos. Miastowic

45196 (Dolsk)

1856.27/4. * (Gajewo), ch. 24/5. Stefania, Elżbieta, c. Tomasza de Błociszewskiego i Elżbiety z domu Lihlai (!) pos. z G. -- G. August B., dz-c dóbr i m-a

45197 (Dolsk)

1861.28/3. * (Dolsk), ch. 2/3. Stanisław, s. G. Jana Kierskiego, żandarma, i Marjanny Stawowskiej - Regina S. z Kanowa

45198 (Dolsk)

1863.16/2. * (Mszyczyn), ch. 12/4. Wanda Józefa, c. G. Juljana Bukowieckiego i Natalii Heleny Zakrzewskiej dz-ców M. - Leon B. z Czarnego Sadu i Kornelia Radońska z Dakswyn

45199 (Dolsk)

1865.22/2. * (Mszyczyn) ch. 20/4. Deograta (Bogumiła), c. poprz. [G. Juljana Bukowieckiego i Natalji Heleny Zakrzewskiej] G. Bukowieckich dz-ców G. August Teodor Rościelski z Karczyna i G. Stanisława Radońska z Pozn.

45200 (Dolsk)

1865.9/10. * (Dolsk), ch. 9/11. Jadwiga Wiktoria, c. G. Józefa Polawskiego i G. Salomei Skrzydlewskiej poses. - G. Mateusz S. z Melchlina i G. Józefa S. z Sulęcina

45201 (Dolsk)

1866.1/4. * (Dolsk) ch. 8/4. Józef, s. G. Eugen. Baranowskiego i G. Jadwigi Skrzydlewskiej dz-ców Ostrówko (?) - G. Stef. S. de Solem (?). Tekla S. z Mechlina

45202 (Dolsk)

1866.18/4. * (Międzychód) ch. 30/4. Stanisław Edward Apolonjusz, s. G. Konstantego Sczanieckiego i GM. Zofii Ponińskiej, dz-ców M. -- hr. Edward P. z Wrześni i G. Elżbieta Błeszyńska z Skoraczewa

45203 (Dolsk)

1867.15/11. * (Lubiatówko) ch. 8/9. Leontyna Bronisława, Tekla Helena, c. G. Piotra Cek. stryj Okulicza i G. Antoniny Suchorzewskiej, dz-ów - G. Kaz. Czochron, dz. Gądek G. Tekla Miszczyńska dz-a z Tarnowa

45204 (Dolsk)

1867.4/10. * (Dolsk), ch. 22/12. Wiktoria, c. G. Józefa Polawskiego i G. Salomei Skrzydlewskiej - GG. Teodory S. i Bibljana Rembowska ze Skotnik

45205 (Dolsk)

1866.29/9. * (Mszyczyn), ch. 1868.19/4. Jadwiga Walerja, c. poprz. G. Bukowieckich [G. Juliana Bukowieckiego i Natalji Heleny Zakrzewskiej] dz-ców dd. - X. i G. Walerja Motty z Pozn.

45206 (Dolsk)

1869.17/2. * (Międzychód) ch. z cer. 1870.22./9. ch. 17/2. Kazimierz, s. poprz. G. Sczanieckich [G. Konstantego Szczaneckiego i GM. Zofii Ponińskiej] dz-ów dóbr 2-gie bliźnie nie żywe -- Leon Mielż. i Eust. Ponińska

45207 (Dolsk)

1869.20/9. * (Mszyczyn), ch. 17/11. Mieczysław Kamil Eustachy, s. G. poprz. Bukowieckich [G. Juliana Bukowieckiego i Natalji Heleny Zakrzewskiej] dz-ców dd. - hr. Bronisław Potworowski i hr. Jadwiga Mycielska. Dopisek iż 1910.23/11. w Pozn. ożenił się w kość. NMP. in Summo x Aleks. Dzierżykraj Morawska

45208 (Dolsk)

1869.21/10. * (Dolsk) ch. 28/11. Zofia Józefa, c. poprz. G. Polanskich [G. Józefa Polanskiego i Salomei Skrzydlewskiej] pos. - X. i - G. Teresa Otocka dz-ka Nowca

45209 (Dolsk)

1871.25/2. * (Dolsk) ch. 5/4. Kazimierz Józef, s. poprz. G. Polanskich [G. Józefa Polanskiego i Salomei Skrzydlewskiej] (popraw. na Polaski) pos. - G. Stefan Skrzydlewski z Sulęcina i Antonina Okulicz dziedz. Lubiatówka

45210 (Dolsk)

1871.5/5. * (Dolsk) ch. 7/5. Stanisław, s. G. (dodane) Hipolita Czajkowskiego i Wandy Zachert, precept. szkoły - chrz. nieszl.

45211 (Dolsk)

1875.24/6. * (Ostrowieczno) ch. 4/7. Kazimierz Djonizy, s. G. Djonizego Budziszewskiego i Zofii Budziszewskiej dziedziców O. - G. Prot. B. dz-c Sikorzyna i G. Czesława Modlibowska dz. Galaski (?). Ożenił się w kość. ostrowskim 1911.30/4. z Władysławą Pauliną Leszczyńską

45212 (Dolsk)

1880.6/5. * (Małachów par. Kunowo), ch. 12/7. Czesław, s. poprz. G. Budziszewskich [G. Djonizego Budziszewskiego i Zofii Budziszewskiej] dz-ców dd. - G. Stanisław Modlibowski dz-c Gierłachowa Bronisława M. dz-ca Częchórowa

45213 (Dolsk)

1891.19/5. * (Studzianna), ch. 7/6. Czesław Stefan s. Jana Trąpczyńskiego i Marjanny Michalskiej, nauczyciela, oż. się 1933.12/4. z Anną Górską

45214 (Dolsk)

1893.20/11. * (Lipówka), ch. 26/11. Irena Klementyna, c. Ant. Logi, pos. i Klementyny Bittorlich - Jan Echaust ze Skokówka. Wyszła 1992.1/6. za Stanisł. Grabowskiego

45215 (Dolsk)

1895.23/4. * (Lipówka), ch. 30/4. Stanisław, s. G. Antoniego Mścisława Logi i Klem. Bitterlich pos. - ch. nieszl.

45216 (Dolsk)

1911.16/8. * (Dolsk) ch. 9/9. Joanna Nep. c. G. Władysława Marwicza audytora dd. benef. i Wandy Szymańskiej - X. i Halina M. z Kościerzyny

45217 (Dolsk)

1912.10/12. * (Dolsk), ch. 16/12. Mieczysław Polikarp, s. G. poprz. Marwiczów [Władysława Marwicza i Wandy Szymańskiej] - G. Tad. Owsiany i G. Jadwiga O., oboje z Prus Zach.

45218 (Dolsk)

1915.29/6. * (Dolsk), ch. 5/7. Helena Wanda, c. G. poprz. Marwiczów [Władysława Marwicza i Wandy Szymańskiej] - chrz. nieszl.

45219 (Dolsk)

1916.9/10. * (Dolsk), ch. 22/10. Edward Aleks., s. G. poprz. [Władysława Marwicza i Wandy Szymańskiej] Marwiczów - chrz. nieszl.

45220 (Dolsk)

1918.20/10. * (Pozn.), ch. 1919.17/1. Zofja Elżbieta, c. G. Stef. Chostowskiego i G. Ireny Chrzanowskiej, pos. Ostrowieczka - G. Tad. Ch. z Unii, G. Zofja Średnicka z Pozn.

45221 (Dolsk)

1787.2/1. (Mszczyczyn) M. Ignacy Rosnowski mł. x M. V. Marianna Koszucka - MD. Piotr Zaremba pos. Gajewa i MD. Franc. K. dz-c M.

45222 (Dolsk)

1787.6/5. (Międzychód) MG. Józef Szczanecki mł., dz-c Boguszyna x M. Jadwiga Wyganowska V., w kapl. św. M. - M. Wojc. Bojanowski dz-c Mórki i in., Paweł W. dz-c Międzychodu i in.

45223 (Dolsk)

1797.20/2. (Trąbinek) G. Józef Pławiński x Marjanna Bogucka V. on 24, ona 18 - G. Ignacy P. i Józef Molski z Ciołkowa

45224 (Dolsk)

188.2/11. (Boreśnica) PM. Łukasz Szczaniecki wd. z Brodów i in. dz-c, x MD. Weronika Zakrzewska V. - on 32, ona 26 - MD. Jan Zaręba Ignacy Koszutski z Mszyczyna Rydzyński z Jeżewa i Wawrzyniec Swinarski z Łopuchowa

45225 (Dolsk)

1801.1/2. (Brześnica) G. Jan Nep. Kowalski mł. x Kat. Zakrzewska V. on 25, ona 24 - G. Xaw. Koszucki dz-c Mszyczyna

45226 (Dolsk)

1812.10/11. (Dolsk) G. Wojc. Gliniecki mł. x Marianna Miączyńska V. - św. nieszl. to rzeźnicy z D-a

45227 (Dolsk)

1813.19/5. (Brześnica) M. Józef Drwęski mł. pos. Lubiatówka x Helena Zakrzewska V. Łowczanka - Jan Zaręba i Filip Zakrz.

45228 (Dolsk)

1814.16/11. (Brześnica) G. Michał Libiszowski skryba Chwałkowa mł. x uczc. Józefa Wybieralska, c. leśniczych lasów brześn. Pawła i Marjanny W-ch - św. nieszl.

45229 (Dolsk)

1821.15/6. (Brześnica) M. Ignacy Kurcewski mł. dz-c Jasienia, l. 43. x V. Teresa Zakrzewska z Brześnia, l. 37 - M. Faustyna Z. dz-a B. dają zgodę. Seb. Bieńkowski dz-c Mchów Józef Drwęski pos. Żydowa Xaw. K. dz-c Kani.

45230 (Dolsk)

1831.22/5. G. Mich. Szymański pos. z Koninka (?) l. 26 x Weronika Ulkowska z Brześnicy l. 22 V. - Nep. U. ek. z Orzeszek

45231 (Dolsk)

1832.18/6. G. Józef Sośnicki pos. d. Góra x G. Wiktoria Radaszewska z Mszyczyna mł. 29, V. 22 - Jakub S. Propinator z Borka i Józef Szinalski kap. z Mszyczyna

45232 (Dolsk)

1838.15/2. G. Sebastjan Chodacki dz-c d. Zawory mł. x G. Emilia Wierzbińska, c. Wawrzyńca dz-ca Nowca, V. l. 23 - G. Ign. Falknowski dz-c Pacholewa, Cyrjan Jarochowski dz-c M. Sokolnik

45233 (Dolsk)

1846.22/6. N. Feliks Latanowicz kasjer z Dolska, wd. l. 39 x G. Elżb. Wilkońska panna z Ostrowieczna, l. 32 - wśród św. Mik. W. pos. O.

45234 (Dolsk)

1869.4/2. Władysław Jan Malczewski mł. z Małpina par. Mórka, l. 31 x Eufemia Zagórska V. z Dolska, l. 27 - Józef Polawski, Trawiński

45235 (Dolsk)

1877.30/1. G. Jan Parczewski z Józefowa z par. Chełmce djec. włocł. x G. Florentyna Haak z domu Jonemar wd. dziedz. d. Nowiec, on 45, ona 58 - G. Konstanty Sczaniecki dz. Międzychodu, G. Józef P. dz-c Grabianowa

45236 (Dolsk)

1883.3/1. G. Wacław Wysocki ekonom z Grabowa par. Piotrkow. djec. włocł. x Helena Latanowicz z Podrzekty on * 50.17/8., ona 1855.26/7.

45337 (Dolsk)

1891.21/6. Wojc. Wardęski nob. mł. l. 32, ekonom z Błażejewa x Stanisława Wyszykowska z Błażejewa V., l. 24 on s. G. Bonaw. W-go i Elżbiety Opitz z Poznania ona c. G. Ignac. W-go i Antoniny Wiśniewskiej - G. Mieczysław Lniski z Międzychodu i G. Antoni Wardęski z Pozn.

45238 (Dolsk)

1796.1/2. poch. (Brześnica) w kość. Gostyń. M. Krzysztof Zakrzewski dz-c d. B., Koszkowo, †28/1. l. ok. 62 († ex picura)

45239 (Dolsk)

1796.11/9. (Ostrowieczno) poch. poch. dzieci 1) Eleonora, 3 l., 1 m. 2) Teofil, m. 6, dzieci M. Józefa i Rozalii z Lutomskich Bojanowskich poses. O. i in.

45240 (Dolsk)

1796.13/9. (Dolsk) poch. Marjanna c. Józefa i Leonory de Dawgiłła Karwowskich Nob., † 11/9. l. 3

45241 (Dolsk)

1796.2/10. (Dolsk) poch. Marjanna c. ol. Karola i Anny Glinieckich Nob. † 1, l. 3, m. 7

45242 (Dolsk)

1796.3/11. † (Lubiatówko), a poch. 7, M. Augustyn Błociszewski dz-c L. i in. poch. w Śremie w franciszk., l. 64.

45243 (Dolsk)

1797.28/IX. poch. (Dolsk) N. Andrzej Mierzejewski † 26, l. 72

45244 (Dolsk)

1797.6/X. poch. (Brześnica) M. Franciszka Zakrzewska, c. o. Krzysztofa Z. i Faustyny z Zarębów † 4. l. 19

45245 (Dolsk)

1799.13/IV. (Dolsk) poch. cm. N. Stanisł. Dąbrowski † 11. l. 51. (ex Vmsta?)

45246 (Dolsk)

1799.15/VIII. (Dolsk) poch. dziecko Eleonora, c. N. Józefa i Marianny Pławińskich, † 13, l. 2

45247 (Dolsk)

1799.29/XII. (Brześnica) poch. u Orator. Gostyń. MD. Hieronim Zakrzewski, s. ol. Krzysztofa i Faustyny z Zarębów † 27. l. 12

45248 (Dolsk)

1800.24/I. (Lubiatowo) poch. w kośc. G. Anna Pilchowska v. † 22 l. 51. (suchoty)

45249 (Dolsk)

1800.28/V. (Brześnica) poch. MD. Nimfa Zakrzewska, c. o. Krzysztofa i Faustyny z Zarembów † 26, l. 14

45250 (Dolsk)

1800.15/XII. (Dolsk) poch. córeczka N. Walentego i Kat. Wuycickich †

45251 (Dolsk)

1801.15/V. (Dolsk) poch. G. Józefata Mierzewska wdowa, † 13, l. 60. (suchoty)

45252 (Dolsk)

1802.4/I. (Dolsk) † GD. Katarzyna Wuycicka, poch. kośc. l. 28, suchoty

45253 (Dolsk)

1802 10/II. (Dolsk) † Aniela c. G. Józefa i Marianny Pławińskich, 6 mies. poch. kośc.

45254 (Dolsk)

1803.30/III. (Dolsk) † G. Kazimierz Mierzewski mł., l. 24 poch. cm.

45255 (Dolsk)

1803.26/VII. (Brześnica) utonął GD. Felicjan Zakrzewski mł. l. 22, poch. w Gostyniu u Filip.

45256 (Dolsk)

1803.20/XII. (Ostrowieczno) † GD. Marcjanna z Radoszewskich Woszczyńska, wd., l. 25, poch. cm. suchoty

45257 (Dolsk)

1804.21/XI. (Brześnica) † G. Deograt Swieykowski leśniczy, l. 60, suchoty

45258 (Dolsk)

1805.29/VII. (Ostrowieczko) † Wincenty, s. M. Nereusza i Anieli Koczorowskich dz. O., l. 13, suchoty

45259 (Dolsk)

1805.23/XI. (Trąbinek) † MD. Konstanty Urbanowski dz. Trąbina i T-ka, poch. kośc. l. 30. Pytocie

45260 (Dolsk)

1806.9/III. (Ostrowieczko) † GD. Stanisław Kościeski, poch. cm. l. 66, suchoty

45261 (Dolsk)

1806.18/III. (Ostrowieczko) † G. Kat. z Kurcewskich Kościeska poch. cm., l. 64, suchoty

45262 (Dolsk)

1806.22/VII. (Nowiec) † MD. Ludwika z Słuckich Lipska l. 70, suchoty

45263 (Dolsk)

1806.29/VII. (Ostrowieczko) † Ignacy, s. G. Wojc. i Barbary Bogusławskich poses. poch. cm., l. 2, suchoty.

45264 (Dolsk)

1806.28/IX. (Mszyczyn) † GD. Marianna z Jaśnieskich Głażeska ekonomowa, poch. cm. l. 50, suchoty

45265 (Dolsk)

1809.6/VIII. (Brześnica) † G. Andrzej Karnecki, poch. cm. l. 20, suchoty

45266 (Dolsk)

1810.17/VIII. (Dolsk) † G. Antonina z Kolitowskich Jabłońska poch. cm., l. 21, przy porodzie

45267 (Dolsk)

1810.6/X. (Dolsk) † Karol s. GG. Józefa i Antoniny Jabłońskich 7 tyg. dysynt.

45268 (Dolsk)

1815.23/I. (Międzychód) † JMD. Józef Sczaniecki dz. M. poch. Gostyń, Filip., l. 58

45269 (Dolsk)

1815.14/III. (Trąbinek) † Franciszek Xaw., s. M. Marcelego i Juljanny Dzierżawskich pos. T. 1/4 roku.

45270 (Dolsk)

1815.29/X. † (Gajewo) G. Xawery Koszutski pos. Gajewa i dz-c W. Strzelca, została wdowa Wiktoria, i 3 ss. i 1 córka, poch w par. Stzelce, l. 63, przeklina

45271 (Dolsk)

1817.18/IV. (Jaskułki) † G. Józef Rożnowski, pos. d. król. Dolskich (Żona Wiktorja z Jagodzińskich) l. 58.

45272 (Dolsk)

1817.19/XII. (Ostrowieczno) † Nepomucena Marjanna, c. M. Tom. i Juljany Bojanowskich dz-ów O. i Kadzenia., m. 9.

45273 (Dolsk)

1818.8/VIII. (Brześnica) † w B. M. Weronika z Zakrzewskich Sczaniecka wd. dz-ka d. Głupoń etc., l. 43, poch. Filipini Gostyńscy

45274 (Dolsk)

1821.14/IV. (Studzianna) † G. Jan Buchowicz ekon. żonaty, l. 72

45275 (Dolsk)

1822.22/IV. (Brześnica) † Edward, s. M. Józefa i Heleny Drwęckich pos. d. Zydowo, l. 3.

45276 (Dolsk)

1823.13/V. (Brześnica) † G. Faustyna Zakrzewska l. 70, wd., dz-ka B., starość

45277 (Dolsk)

1824.29/V. (Ostrowieczko) † Aniela z Kurczewskich Koczorowska l. 52, dz-ka dożywot. suchoty

45279 (Dolsk)

1826.17/X. (Lubiatówko) † Józef Chłapowski l. 72 prezes kościański, dz-c. L. starość

45280 (Dolsk)

1826.28/XI. (Ostrowieczko) † Józef Koczorowski, s. G. Hilarego pos. dób. O. i Zofja z Szulców 1 rok

45281 (Dolsk)

1827.4/XII. (Nowiec) † Edward Filip Wierzbiński, m. 6, s. Wawrzyńca W. dz-ca N. i Balbiny z Trąbczyńskich, apopleksja

45282 (Dolsk)

1828.5/X. (Międzychód) † Maksymiljan Józef Stanisł., s. M. Józefa Sczanieckiego z. M. i Filipiny z Mielż. 1 r. i 6 m.

45283 (Dolsk)

1829.29/II. † (Trąbinek) Teresa, m. 10, c. N. Jana Kurcewskiego pos. T. i Otolii z Zakrzewskich na zęby

45284 (Dolsk)

1829.8/XI. † (Nowiec) M. Marjanna Zuzanna z Wyrzykowskich Wierzbińska l. 80, matka dz-ca N.

45285 (Dolsk)

1830.16/VIII. † (Trąbinek) Zygmunt Faustyn, m. 8, s. M. Jana Kurcewskiego pos. T. i Eutolii suchoty

45286 (Dolsk)

1831.20/I. † (Nowiec) Lucyna Jadwiga Teresa, 1 r. 3 m. † c. M., Wawrzyńca Wierzbińskiego i Balbiny dz-ców N. suchoty

45287 (Dolsk)

1832.13/II. (Trąbinek) † Justyna z Komoroskich Urbanowska wd., dz-ka Tr. l. 72, zawiadomił syn

45288 (Dolsk)

1835.18/XII. (Nowiec) † Juljan Anzelm Rudolf, l. 13, s. M. Wawrzyńca Wierzbińskiego dz-ca N. i Balbiny, ból nogi

45289 (Dolsk)

1836.7/VIII. (Nowiec) † G. Balbina z Trąbczyńskich Wierzbińska l. 42, dz-ka N., zamężna, suchoty

45290 (Dolsk)

1837.11/VI. † (Ostrowieczno) G. V. Rozalja Bojanowska l. 18 c. M. Tomasza B. dz-ca O. i Juljanny, apopl.

45291 (Dolsk)

1838.13/IX. (Lubiatowo) † G. Kat. z Nowakowskich Radoszeska l. 62, ż. Łukasza ekonoma, suchoty

45292 (Dolsk)

1839.19/III. † (Brześnica) Marianna, l. 38 ż. G. Wincentego Wilkońskiego pos. B. upływ krwi po poron. (post partum) poch. cm. 26/III.

45293 (Dolsk)

1840.7/X. (Lubiatówko) † Antonina Szmitkowska l. 25, v., c. G. Anton. i Faustyny Sz-ch, suchoty

45294 (Dolsk)

1843.9/III. † (Ostrowieczko) G. Tomasz Bojanowski l. 58 dz. O., Ostrowieczna i Kadzenia paraliż, Żona i 4 dzieci małol.

45295 (Dolsk)

1846.8/III. (Dolsk) † I. Jan Krasnoswolski l. 65, pos. benef. D. Febra nerw. wdowa Tekla

45296 (Dolsk)

1846.23/X. (Dolsk) † Helena Stanisława, m. 6, c. Hipolita Krasnosielskiego i Marj. Urbanowiecz, pos. benef. D.

45297 (Dolsk)

1848.9/III. † (Poznań) J. Władysław Leon Wierzbiński l. 20, s. Wawrzyńca W. dz-ca d. i Balbiny z Trąmpczyńskich labetis

45298 (Dolsk)

1848.8/VIII. (Ostrowieczno) † Bronisław Florjan Nepom., l. 4, s. Franc. Bojanowskiego i Benigny B., dz-ców O. dysynterja

45299 (Dolsk)

1850.21/XII. (Czarny Sad) † Ludwika Wierzbińska l. 30, c. Wawrzyńca W. dz-ca i Balbiny Trąmpczyńskiej

45300 (Dolsk)

1861.14/II. † (Dolsk) Ambroży Wilkóński, kapłan-emeryt, l. 85 1/2.

45301 (Dolsk)

1866.9/XII. (Nowiec) † G. Juljanna Haak, l. 70, dz-a d. Nowiec

45302 (Dolsk)

1869.30/VIII. (Lubiatówko) † Leontyna Bronisława Tekla Helena Okulicz l. 4, m. 9, c. Celestyna O. dz-ca dóbr i Antoniny Suchorzewskiej

45303 (Dolsk)

1872.19/X. (Lubiatówko) † Celestyn Okulicz l. 49, m. 6, pos. dóbr. Wdowa - Antonina, 3 dzieci małol. nagły paraliż

45304 (Dolsk)

1875.21/VII. (Nowiec) † Faustyn Haak, l. 78, dz-c d. Nowiec starość, wdowa Florentyna

45305 (Dolsk)

1890.19/I. (Nowiec) † Florentyna Parczewska 1-o v. Haak l. 70, dz-ka N., c. Karola Jonemana i Karoliny Gromolińskiej (?!)

45306 (Dolsk)

1916.17/XI. (Dolsk) G. Jadwiga Dunin l. 65, kier. szkoły. c. G. Leopolda D. i Józefy Jagodzińskiej, suchoty

45307 (Duszniki)

1804.7/VIII. (Zakrzewko) * Franciszek Ignacy Marcin, s. GD. Wojc. Bogusławskiego i Barb. z Bąkowskich tenut. pos. wsi Porazin(?) -- GM. Marcin Bąkowski i GD. Franciszka Bąk.

45308 (Duszniki)

1803.13/XI. (Turkowo) * 1/XI. Leopold, s. D. Stanisława i Magdaleny Dąbrowskich ekonomów turkowskich, GGDD. -- GD. Nep. Lutomski dz-c Turkowa i GD v. Prusimska

45309 (Duszniki)

1805.3/VI. (Turkowo) * 18/V. Weronika, c. GD. Stanisława i Magdal. Dąbrowskich, ek. z T. -- J.MD. Nep. Lutomski dz-c T. i J.MD. Józefa Wolicka z Dusznik

45310 (Duszniki)

1815.23/II. (Zakrzewko) Agnieszka Nepomuc., * 19/I. c. G. Józefa Cywińskiego i Antoniny z Wosińskich poses. Z. -- MGD. Wiktor Bronikowski pos. d. Tumysle Zakrzewko dz-c wsi Trzcjanka, i GD. Krstyna Kustrowa de Roza, G. v. Konstancja Wosińska z Z.

45311 (Duszniki)

1823.21/VI. * (Zakrzewko) Florentyna Nimfa Helena, c. Nob. Jana Zawadzkiego i Katarzyny Biernackiej poses. Z-a. -- GD. Stanisław Z. pos. wsi Niewierz i hr. Florentyna Łąscka z Chraplewa

45312 (Duszniki)

1838.18/VIII. * (Turkowo), ch. t. d., Marjanna, c. Henryka Skorzewskiego i Ignacji de Kotarskie, Nob. pos. zaraz po połogu †-a

45313 (Duszniki)

1839.6/V. * (Duszniki), ch. 15/VIII. Leon Ludwik Euzebjusz, s. Napoleona Neymana i Agn. de Banachowicz Nob. wł. folw. zw. Wójtostwo

45314 (Duszniki)

1839.2/X. * (Turkowo), ch. 7/X. Wacław, s. Henryka Skorzewskiego i Ignacji Kotarskiej, pos. T. zob. -- z powodu nagł., ch. podagr. w T.

45315 (Duszniki)

1840.14/XII. * (Duszniki), ch. 18/I. Seweryna Henryka Agnieszka, c. poprz. [Napoleona i Agn. de Banachowicz] Neymanów

45316 (Duszniki)

1844.30/VI. * (Duszniki), ch. 20/VII. Emilja Magdalena, c. G. Ludwika Szulerzyckiego i Konstancji z Szulczewskich -- chrz. nieszl.

45317 (Duszniki)

1846.30/V. * (Duszniki), ch. 1/VI. Władysław Leon, s. poprz. [Ludwika ekonoma i Konstancji z Szulczewskich] N. Szulerzyckich -- chrz. nieszl.

45318 (Duszniki)

1855.12/VI. * (Sliwno), ch. 21/VI. Karol Antoni, s. G. Stefana Stablewskiego i Anny z Brezów, dz-ców Sliwna -- Józef B. dz-c Więckowic Kordula Sczaniecka dz-a Zalesia

45319 (Duszniki)

1856.1/XI. * (Sliwno), ch. 23/XI. Stanisław Stefan Józef, s. poprz. [Stefana i Anny z Brezów] G. Stablewskich dz-ców Sl. -- Konst. Sczaniecki dz-c Brodów i Wąsowa, Konstancja z Mycielskich Brezina dz-a Więckowic

45320 (Duszniki)

1860.13/X. * (Zakrzewko) ch. 13/XII., Stanisława Wiktoria, c. Józefa Grabskiego i Heleny z Broekerów pos. Z. Nob. -- Ignacy Kamieński major z Zajączkowa Prakseda z Brodnickich Grąbska z Pozn.

45321 (Duszniki)

1862.3/III. * (Zakrzewko), ch. 21/III. Leonorata Kazimiera, c. poprz. [Józefa i Heleny z Broekerów] G. Grabsskich, poses. -- Antoni Grabski dz-c Raciborza, v. Klaudyna Prusimska z Sarbi

45322 (Duszniki)

1805.7/I. (Duszniki) † Anna l. 4 1/2, c. GD. Antoniego i Anieli Gorskich ekonom. praeter D. poch. kośc. petocie

45323 (Duszniki)

1805.27/IV. poch. (Zakrzewko) MD. Marcin Bąkowski pos. wsi Z., mąż Franciszki B. poch. cm. † 25.

45324 (Duszniki)

1808.6/VII. (Zakrzewko) poch. GD. Franciszek Droszewski pos. Z., l. 70, poch. kość., † 3.

45325 (Duszniki)

1816.16/XII. poch. (Turkowo) w kośc. MGD. v. Barb. Włodzimierska c. MGD. Józefa W. i Franciszki z Zakrzewskich, † 14., l. 78. Na starość

45326 (Duszniki)

1819.6/IX. † (Turkowo) G. Franciszek Traska Zabielski bż. krewny dziedzica T., l. 64, poch. kośc. hydropis

45327 (Duszniki)

1824.30/VIII. † Emilja (Zakrzewko), c. N. Jana Zawadzkiego pos. Z. i Kat. Biernackiej

45328 (Duszniki)

1827.28/IV. † (Zakrzewko) Michał Zawadzki 1 rok s. N. Jana Z. pos. i Kat. Biernackiej

45329 (Duszniki)

1828.2/V. † (Zakrzewko) Nikodem Zawadzki 1 rok, s. poprz. [Jana i Kat. Biernackiej] Z-ch., poch. 4. cm.

45330 (Duszniki)

1830.21/IV. † (Zakrzewko) Kazimierz Zawadzki s. N. poprz. [Jana i Kat. Biernackiej] Z-ch., poch. 24/IV., 7 dni

45332 (Długa Goślina)

1867.26/VI. † (Kozackie Holendry) Michalina Kąsinowska l. 75, wd., c. Antoniego Płonczyńskiego pos. dd. i Weroniki Kęszyckiej wodna puchlina. Donosi córka Barbara Mieczkowska

45333 (Czempiń)

1816.26/XI. * (Gorzyczki) Teofila c. G. Kaz. i Anny z Twardowskich Tarnowskich -- chrz. nieszl.

45334 (Czempiń)

1816.29/III. (Gorzyczki) * 11/XII. 1815, Walerjan Tomasz, s. G. Kaz. i Marjanny z Fudzyńskich Woytowskich pos. cz. Gołębina -- M. Dezydery Chłapowski z Rąbinia i G. Koszuczka z Gołębina

45335 (Czempiń)

1817.20/III. * (Piechanin), ch. 20/IV. Eustachy Aleksander, s. G. Norberta i Kat. z Zielińskich Lisieckich ekon. -- G. August Zyc(?) i Antonina Zywcona v. brat z siostrą, dzieci wdowy posesorki

45336 (Czempiń)

1818.14/VI. ch., * 1817.17/X. Wiktoria, Jadwiga, c. Spect. Kaz. i Mari. z Fudzyńskich Woytowskich pos. cz. Gołębina w Gorzyczkach -- X. Michał F. pleb. białecki i brat matki

45337 (Czempiń)

1819.15/III. * (Czempiń) ch. 24/III. Józef Albin, s. G. Marcelina i Juljanny z Michałoskich Dzierżawskich -- G. Ignacy Kurczewski dz-c Jasienia i G. Cecylja Zycowa pos. dd. Czempin i inn.

45338 (Czempiń)

1819.6/IV. * (Piechanin), ch. 9/V. Domicela, c. honorat. poprz. Lisieckich [G. Norberta i Kat. z Zielińskich] ekonomów -- G. Stanisł. Mikara pos. z Brodnicy i Cecylja Zycowa pos. w Borówku

45339 (Czempiń)

1821.17/VI. * (Borowo), ch. 17/VI. Antoni, s. Mik. Radoszewskiego pos. i Tekli Szynalskiej -- Józef Kurowski sędzia apelac. z ż. Marianną z Drwęckich

45340 (Czempiń)

1821.17/VIII. * (część Gołębina) ch. 20/VIII. Roch Hjacynt, s. G. Ant. Koczorowskiego i Józefy Przanowskiej, posesorów -- G. Winc. Zbijewski i Ewa Zb. dz-ce Białcza

45341 (Czempiń)

1822.16/III. * (Gorzyczki) ch. 11/IV. Józef Dominik Antoni, s. G. Ignacego Swincickiego pos. i Aleksandry de Braunki -- G. Dominik Sw. dz-c i Wiktorja Bieczyńska

45342 (Czempiń)

1823.8/III. * (Gorzyczki), ch. 4/IV. Antoni Emil Jan s. poprz. [Ignacego Swincickiego i Aleksandry de Braunki] G. Swięcickich pos. -- GG. Józef Braunek i Aniela B-wa posesorzy, cerem. 1824.16/II.

45343 (Czempiń)

1824.1/II. * (Gonyczki) ch. 16/II. Albertyna Dominska Marcelina c. poprz. [Ignacego Swincieckiego i Aleksandry de Braunki] G. Swinickich pos. -- G. Dominik Sw. i Albertyna Lipska dz-ce

45344 (Czempiń)

1824.10/IX. * (Piotrkowice) ch. 13/IX. Hieronim Józef, s. G. Anton. Kuroskiego i Marciny de Piętkowicze, poses. -- G. Ign. Potocki dz-ce, i Barbara R. d. Piotrkowice

45345 (Czempiń)

1824.19/XI. * (Gorzyczki), ch. 12/XII. Maria, c. G. hr. Ludwika Mycielskiego dz-ca G. i Gorzyc i Elżbiety Mielżyńskiej -- G. hr. Mikołaj Mielż. z Franciszką Wilczyńską

45346 (Czempiń)

1826.25/IV. * (Borowo), ch. 8/V. Edmund Leon Jakub, s. Stanisł. Krzyżanowskiego i Ludwiki Pągowskiej, dz-ców B. -- Tad. P. i Józefata z P-ch Modlińska

45347 (Czempiń)

1826.14/XII. * (Gorzyczki), ch. 28/XII. Michał, s. poprz. [Ludwika dz-a G. i Gorzyc i Elżbiety Mielżyńskiej] hr. Mycielskich -- M. Franc. Myc. i M. Antonina Chłapowska

45348 (Czempiń)

1827.24/V. (Borówko pałac), * 17, Gabriela Juljanna Helena, c. GD. Ignac. Zagrodzkiego inspekt. gen. lasów we wszystkich dobrach JM. Hr. Wiktora Szołdrskiego, i Teresy z Kmitów małż. -- MD. Jan Wittwer konsyl. król. i plent w dobrach Sz-go, i Juljanny z Lisiateckich Rogowska. ż. burm. Ostrzeszowa

45349 (Czempiń)

1827.15/X. (Tarnowa) ch., * 2/IX. Adolf Onufry Stanisław, s. GMD. Karola Stablewskiego i Korduli de Szczanieckie -- GD. Konst. Szcz. i hr. Nimfa Łącka Stanisław Szcz. i Eleonora Zychlińska, hr. Antoni Łącki i Kornela Szcz.

45350 (Czempiń)

1829.22/VII. (Gorzyczki Dw.), * 14/III., Anna, c. poprz. GMD. Mycielskich [Ludwika dz-ca G. i Gorzyc i Elżbiety Mielżyńskiej] -- chrz. nieszl.

45351 (Czempiń)

1829.2/VIII. (Borówko Pałac), * 17/VII., Bolesław Marceli Ignacy, s. poprz. GD. Zagrodzkich (tj. syn Ignacego, nadleśniczego i Marjanny z Czerwińskich) -- MD. Jan Wittwer radca prawny i plent Szołdrskiego i G. Karolina z Weyzów Czerwińska

45352 (Czempiń)

1833.21/VIII. (Piotrkowice) Ludwik Roch, * 16/VIII. s. GMD. Jana Koczorowskiego dz-ca P. i inn. i Tekli z Trzcińskich -- Antoni K. dz-c Jasienia i inn. i GMD. Emilja Chłapowska dz-a Bonikowa i inn., ass. Józef Ch. i Emilja K-a młodzi. cerem. 1845.12/V: J. Józef Pruski dz-c Szelejewa i inn. i G. Ludwika z K-ch dz-czka Mikoszek

45353 (Czempiń)

1835.3/X. * (Borowo), ch. 4/X. Florentyna Kordula, c. Anton. Mizerskiego dz-ca Borowa i Pauliny Berwińskiej -- Bonaw. B. z ż. Marjanna, de Paladowo, rodzice matki

45354 (Czempiń)

1836.26/V. * (Piotrkowice) ch. 2/VI. Stanisław Filip Feliks, s. M. poprz. Koczorowskich [Jana i Tekli z Trzcińskich] dz-ów P. -- Anzelm Chłapowski dz-c Bonikowa i M. Augustyna K. dz-a Jasienia

45355 (Czempiń)

1837.23/VI. * (Piotrkowice) ch. 25/VII. Władysław Jan Antoni s. poprz. Koczorowskich, [Jana i Tekli z Trzcińskich] dz-ców P. -- Antoni K. dz-c Jasienia i v. Hortensja Trzcińska siostra matki

45356 (Czempiń)

1837.7/VIII. * (Borowo), ch. 27/VIII. Anastazy Roman, s. poprz. Mizerskich [Antoniego i Pauliny Berwińskiej] dz-ców B.

45357 (Czempiń)

1839.28/X. * (Borowo), ch. 6/XI. Józef Leopoldyna, c. poprz. Mizerskich [Antoniego i Pauliny Berwińskiej] dz-ców B. -- G. Ant. Koczorowski dz-c Jasienia i m-a

45358 (Czempiń)

1841.14/VIII. * (Borowo), ch. 17, Stefan Roch, s. poprz. Mizerskich [Antoniego dz-ca Borowa i Pauliny Berwińskiej] -- DD. Winc. Berwiński i D. Marjanna B-a

45359 (Czempiń)

1844.26/X. * (Borowo), ch. 28/X. Franciszek Tadeusz, s. poprz. G. Mizerskich [Antoniego dz-ca Borowa i Pauliny Berwińskiej] -- G. Marjanna z Bukowskich Berwińska z Pozn.

45360 (Czempiń)

1846.30/VII. * (Borowo), ch. 17/VIII. Ignacy, s. Erazma v. Kiełpińskiego nauczyc. szkol. i Antoniny Węclewskiej

45361 (Czempiń)

1846.8/XII. * (Borowo), ch. 20, Wojc. Kaz., s. poprz. Mizerskich [Antoniego i Pauliny Berwińskiej] dz-ców B. -- Teofil Berwiński stud. filol. i v. Antonina M.

45362 (Czempiń)

1849.7/I. * (Borowo), ch. 22/I. Seweryna, c. poprz. v. Kiełpińskich [Erazma dz-ca Borowa i Pauliny Berwińskiej] -- chrz. nieszl.

45363 (Czempiń)

1849.12/II. * (Borowo), ch. 13, Maria, c. poprz. Mizerskich [Antoniego dz-ca Borowa i Pauliny Berwińskiej] -- Felicja M. v.

45364 (Czempiń)

1850.14/X. * (Borowo), ch. 22/X. Paulina, c. poprz. Mizerskich [Antoniego dz-ca Borowa i Pauliny Berwińskiej] -- Tomasz Berwiński mł. i Florentyna M. v.

45365 (Czempiń)

1851.23/II. * (Borowo), ch. 27/II. Józefa Felicja, c. poprz. v. Kiełpińskich [Erazma nauczyc. szkol. i Antoniny Węclewskiej] -- Stanisł. Mizerski mł. i Felicja M. v. oboje z B.

45366 (Czempiń)

1851.2/IV. * (Czempiń), ch. 13/IV. Zygmunt, s. Nep. Dobrogoyskiego ekon. i Teofili Szmitkowskiej -- chrz. nieszl.

45367 (Czempiń)

1854.10/III. * (Borowo), ch. 25/III. Władysława, c. Władysława Smitkowskiego pos. B. i Antoniny Swięcickiej -- Leopold Przyłuski dzierż. Kokorzyna i Helena Sw. v. z Szczepankowa

45368 (Czempiń)

1856.13/VIII. * (Borowo), ch. 28/VIII. Wanda Teofila Antonina Julja, c. poprz. Smitkowskich [Władysława i Antoniny Swięcickiej] pos. B. -- Dr. Juljan Szafarkiewicz sędzia kościań. i Teofila Przyłuska, ż. pos. Kokorzyna

45369 (Czempiń)

1857.2/XI. * (Borowo), ch. 22, Wacław Stefan Stanisław, s. poprz. Smitkowskich [Władysława i Antoniny Swięcickiej] pos. B. -- Dr. med. Tadeusz Swięcicki i Dorota Sw. oboje z Sremu

45370 (Czempiń)

1860.6/I. * (Piotrkowice), ch. 22 Jan Melchjor Ignacy, s. Edwarda de Koczorowskiego i Henryetty de Jaraczewskiej poses. -- Stanisław mł. i Tekla v. K-cy z P., cerem. 10/IV. 60 † 1860.29/V.

45371 (Czempiń)

1859.2/XI. * (Borowo), ch. 1860.3/II., Józef Juljan, s. poprz. Smitkowskich [Władysława i Antoniny Swięcickiej] poses. -- Józef Sm. dz-c d. Łężek i Dorota Swięcicka z Sremu

45372 (Czempiń)

1816.19/IX. (Piotrkowice) G. Bogusław Mielęcki ewang. rel. reform. mł. z Andrychowic x G. Wiktorja Mojaczewska v. katol., z Piotrkowic -- G. Ignacy Potocki dz-c w Radzym(?), Marcelin P. dz. Będlewa, Ludwik M., Teodor Zychliński z żonami ich

45373 (Czempiń)

1826.23/XI. G. And. Zorawski wójt z Gorzyczek x Krystyna de Mittelsztety z Gorzyczek mł. i v., l. 50, i 19 -- św. nieszl.

45374 (Czempiń)

1894.2/VII. G. Piotr Paweł Włodzimierz Wańkowicz ze Slepianki na Litwie x G. Gabriela Anna Horwatt z Gorzyczek; mł. l. 28, v. l. 26 on s. Zygm. W. i Zofji z Mierzejwskich, ona c. Artura H. dz-ca G. i Karoliny Potworowskiej -- Kaz. Chłapowski z Kopaszewa i Stan. Kurnatowski z Pożarowa

45375 (Czempiń)

1817.3/VI. (Czempin) † N. Łucja Miedzianowska v., c. Jana i Marjanny M-ch, ekonomów z Konarzewa, l. 20, suchoty. poch. cm.

45376 (Czempiń)

1819.16/VII. (Czempin) † G. Szymon Zamoski, b. urzęd. Kr. Prus., skarbowy, mąż Heleny l. 78.

45377 (Czempiń)

1821.27/II. † (Piotrkowice) Józefa Mojaczewska, 1-o v. Kwilecka, l. 55, pos. P., c. G. Józefa Potockiego dz-ca dóbr i Antonelli, hydrops - mąż Stanisław M. ofic. w. p. poch. 5/III. w grobie rodziców w kośc. Modercensi

45378 (Czempiń)

1825.22/III. † (Czempin) X. Marcin Laskowski prob. tut. l. 81, s. G. dziedzica dóbr

45379 (Czempiń)

1827.27/IX. (Dw. Borówko) † G. Teresa de Kmetów Zagrodska l. 33, c. Ignacego inspektora, mąż Ignacy Z.

45380 (Czempiń)

1833.4/III. † (Borowo) GD. Elżbieta z Matuszewskich l. 29, przy poronieniu, ż. GD. Ant. Mizerskiego dz-ca B. poch. 8. u Filipinów w Gostyniu

45381 (Czempiń)

1834.11/VIII. † (Tarnowo) Paschalis Wilkoński l. 6, s. G. Winc. W. dzierż. T. i Marjanny Pogorzelskiej

45382 (Czempiń)

1837.7/III. † (Borowo) Brygitta de Szpetkowic 1-o v. Mizerska 2-o v. Kaszniewska l. 72, wd. matka dz-ca Borowa

45383 (Czempiń)

1846.5/VII. † (Piotrkowice) Jan de Koczorowski l. 41, dz-c d. Piotrk. suchoty Wdowa: Tekla Trzcińska 3 małol. synów: Edward, Władysław i Stanisław

45384 (Czempiń)

1852.24/III. † (Borowo) Antonina de Kiełpińska z d. Wenclewska, l. 38, ż. Erazma, nauczyc.

45385 (Choryń)

1872.23/VI. * (Choryń), ch. 18/VIII. Władysław Tadeusz Józef s. G. Edmunda Taczanowskiego i G. Anieli z Baranowskich dz-ców Choryni -- J. Tadeusz Trąpczyński z Marszewa Marja z Rożnowskich Baranowska z Rożnowa

45386 (Choryń)

1866.6/II. * (Vevey w Szwajc.) ch. cerem. 1873.7/III. Józef Edmund Władysław, s. poprz. [G. Edmunda i G. Anieli z Baranowskich] Taczanowskich dz-ców Ch. -- Władysł. T. dz. Szypłowa v. Stanisława Baranowska z Marszewa

45387 (Choryń)

Tertuljan Maciej Wincenty v. Koczorowski mł. z Dembna pow. Wyrzysk, 1883.15/X. x Stanisława Agnieszka Katarzyna v. Taczanowska v. z Choryni on 26, ona 19 -- Wład. T. z Szypłowa i Stefan T. z Ch.

45388 (Choryń)

1868.24/VI. (w Salzbrunn) †, a poch. w Ch. 30/VI. J. Józef Taczanowski l. 70, dz-c Ch., Mieszkowa etc., s. Maksymiljana i Drwęskiej, hydrops Zostawił 2 ss. pełnol. i †-a córka Morawska która zostawiła 2 dzieci

45389 (Choryń)

1878.14/IX. (Choryń) † Edmund de Taczanowski l. 56, dz-c Ch. s. Józefa i Katarzyny de Hersztopska. Tussis

45390 (Choryń)

1890.12/VII. (Ortona we Włoszech) † G. Stefan Taczanowski l. 28, 8 mies., 6 dni, dz-c Ch. s. Edmunda i Anieli z Baranowskich

45391 (Brodnica)

1875.31/XII. * (Chaławy), ch. 1876.6/I. Jakub Witold Sylwester s. Stefana Moraczewskiego i Marjanny Łaszczyńskiej

45392 (Brodnica)

1876.12/III. * (Szołdry), ch. 27/III. Stanisław Marja Emeryk Grzegorz s. Wacława de Mańkowskiego i Antoniny de Chłapowskiej dz-ców dóbr -- Stanisław i Zofja Ch-cy z Szołdr, Tad. Ch. z Turwi, Marjanna M. z Rudek

45393 (Brodnica)

1877.19/III. * (Chaławy), ch. 2/IV. Józef Stanisław, s. poprz. de Moraczewskich [Stefana i Marjanny Łaszczyńskiej] dz-ców, -- Felicjan Łaszczyński z Garbowa i Jadwiga M. z Ch.

45394 (Brodnica)

1880.21/IX. * (Brodnica), ch. 30/IX. Tadeusz Michał, s. Leona Powidzkiego admin. dóbr i Eufrozyny Drzażeńskiej -- Józef P. z Pozn. i Cecylja Drzażdeńska z Gniezna

45395 (Brodnica)

1886.1/VII. * (we Wrocławiu) córka martwa G. Deryderego Chłapowskiego i Teresy z Dembińskich

45396 (Brodnica)

1887.19/III. * (Grabianowo), ch. 24, Kazimiera Józefa, c. Winc. Piotra de Chełmickiego i Kazim. de Parczewskiej dz-ców Bzowa, -- Józef P. z Grab. i Walerja Ch. z Bzowa

45397 (Brodnica)

1888.10/XII. * (Szołdry), ch. 12, Stanisław Ludwik Marja Józef Damazy, s. Dezyderego Chłapowskiego i Teresy v. Dębińskiej dz-ców Goździchowa -- Ludwik D. dz-c Góry w Sandom. i Marja Mańkowska z Wrocławia dz-a Winnogóry

45398 (Brodnica)

1889.24/VIII. * (Brodnica), ch. 17/IX. Jadwiga Zofja Marja Bartłomea, c. Wacława de Mańkowskiego i Antoniny Chłapowskiej dz-ców Br. -- Dezydery Chł. dz-c Goździchowa v. Zofja Koźmian z Krak.

45399 (Brodnica)

1875.12/I. Wacław-Henryk de Mańkowski s. Emeryka i Tekli z Lipkowskich, z Borówki na Podolu x Antonina Marja Wiktorja de Chłapowska c. Stanisł. i Zofji Kurnatowskiej z Szołdr, mł. 24 v. 22. -- Tad. Chł. z Turwi Napoleon M. z Rudek, Wiktor Unrug z Mełpina

45400 (Brodnica)

1886.30/VI. Wincenty Piotr Jakub G. Chełmicki, s. Florentego i Walerji z Rutkowskich, z Smieszkowa. (pow. czarnkow.) x Kazimiera de Parczewska, c. G. Józefa i M. Antoniny z Pomorskich z Grabianowa, mł. 30, v. 26. -- Stanisł. Zakrzewski z Żabna Aleks. de Studniarski z Pozn.

45401 (Brodnica)

1897.5/VIII. Paweł Popiel z Kurozwęk x Marja Mańkowska, c. dz-ców Br. mł. 28, v. 19. -- J. Stanisław Chłapowski z Szołdr Teodor M. z Rudek

45402 (Brodnica)

1909.27/XI. Zygmunt Chłapowski z Turwi x Tekla Mańkowska z Br., mł. 39, v. 24 -- Stanisław M. z Kazimierza i Paweł Popiel z Kurozwęk

45403 (Brodnica)

1910.6/VI. Jan Kalkstein z Kąsinowa. x Zofja Karłowska de Gorka, mł. 38, v. 36 -- Zdzisław Brzeski z Manieczek i Edmund Zółtowski z Myszkowa

45404 (Brodnica)

1912.18/VI. Michał Popiel de Wojcza djec. kielec. x Jadwiga Mańkowska z Br., mł. 28, v. 21 -- Paweł P. z Kurozwęk, Zygm. Chłapowski z Turwi, Henryk z Winnogóry

45405 (Brodnica)

1912.28/XII. Władysław Krzycki x Michalina Karłowska, mł. 51, v. 44. -- Stanisław Karł. z Myszek Józef Radzimiński z Płocka

45406 (Brodnica)

1873.31/I. † (Chaławy) Jakub de Moraczewski 5 dni, s. Stef. i Marjanny, dz-ców

45407 (Brodnica)

1880.28/II. † (Br.) Antoni de Chłapowski l. 64, b. dz-c Godzikowa., paraliż.

45408 (Brodnica)

1884.16/X. † (Chaławy) Stefan Bartłomiej de Moraczewski l. 32, m. 2, dz-c Ch., s. Romana i Franc. z Zakrzewskich, suchoty

45409 (Brodnica)

1885.23/IV. † (Pozn. par. Sw. Wojc.) Stanisław de Koźmian l. 74, dz-c wsi Przylepki, s. Jana i Wiktorji z Mikuliczów, paraliż, poch. kośc.

45410 (Brodnica)

1888.2/III. † (Śrem) Marja Wanda Julja Wilczyńska l. 60, b. dz-ka Krzyżanowa c. Xaw. dz-a Krz. i Pawłowa i Ludwiki Nieżychowskiej poch. w kośc. w grobie W-ch. (wiek)

45411 (Brodnica)

1891.20/VII. (Chaławy) Józefa Łaszczyńska l. 40, matka rodziny, c. Romana Moraczewskiego dz-ca dóbr i Franc. Zakrzewskiej wdowiec - Bolesław Ł.

45412 (Brodnica)

1899.22/XI. † (Szołdry) Józefa Chłapowska l. 40, virgo, c. Stanisł. bar. Ch. dz-ca dóbr i Zofji Kurnatowskiej pulmon.

45413 (Brodnica)

1900.11/IX. † (Gozdzichowo) Marja Dominika Chłapowska 1 r. 1 m., c. Jana Ch. dz-ca dóbr i Zofji Jaczyńskiej

45414 (Benice)

1796.15/II. (* 14) w Starymgrodzie Walentyna, c. G. Wawrzyńca Mikołajewskiego i Antoniny -- PGD. Ludwik Chłapowski z ż. Teklą z Sokolnickich Chł.

45415 (Benice)

1796.12/VI. * 19/V. Bernard Antoni s. G. Józefa Kwaśniewskiego ekonom benic. i Teofili z Chociszewskiech -- PGM. D. Jadwiga z Sokolnickich Borzęcka i PG MD. Łukasz Sokoln. z Starygrodu

45416 (Benice)

1798.6/VII. (Benice), * 29/VI., Piotr Ignacy, s. poprz. [Józefa i Teofili z Chociszewskiech] Kwaśniewskich (bez "G") ekon. -- Paweł Sokolnicki dz. Starogrodu i Gv. Antonina de Szkulskie z Star.

45417 (Benice)

1799.1/X. (Benice), * 24/IX. Michał, s. poprz. [Józefa Kwaśniewskiego i Teofil z Chociszewskiech] Kwaśnieckich ekon. dwor. (bez "G") -- G. Jan Sokolnicki z Starygrodu mł., i Gv. Zuz. Myszkowska z Wielowsi

45418 (Benice)

1796.19/I. † G. Marjanna Kwaśniewska, matka Józefa ekonoma benic., l. 80, starość poch. 22.

45419 (Dakowy Mokre)

1869.25/IX. * (D. M.), ch. 8/X. Bolesław, s. Jana Bąkowskiego i Emilii Jachimowicz nadrządców dd. -- Matka 1-o v. de Osten zaw. cywil. nie kanonicznie

45420 (Dakowy Mokre)

1893.26/VII(VI?). Michał de Strzyżowski z Iłówca x Joanna Zofja Sztiler z Daków Mokrych. m. 29, v. 26. On s. Andrzeja de S. i Walerji Szołdrskiej, ona c. Juljana Sztiler i Emilji Kamieńskiej -- Wład. Sztiler, Karol Derferf

45421 (Dakowy Mokre)

1908.7/VII. Jan de Kostrzewski rolnik z Rakoniewic, x Marjanna Kaźmirowska on mł. 24, ona v. 24 on s. Józefa K. i Franciszki Röster, ona c. Hier. R. i Hel. Koniecznej

45422 (Brenno)

1738.14/IV. chch. MD. Ludwik Nagłowski reg. kośc. i MD. Klara Jaszczutowa z domu Simonskich -- MD. Adam J. i MDv. Helena Leśniewska

45423 (Brenno)

1739.3/VII. chch. X. Hilary Jabłonowski i JD. Ludwika z Oporowskich(?) Nieżychowska

45424 (Brenno)

1741.6/IV. (Wijewo) chch. GD. Paweł Wulfowski regens kancel. wschow. i MGD. Magdalena Szawelska

45425 (Brenno)

1767.8/V. (Wijewo) chch. PMD. Ignacy hr. Sułkowski i żona jego Cecylja -- MD. Zygmunt Nieżychowski z Niechłodu z ż. Heleną

45426 (Brenno)

1772.8/III. (Wijewo) X. Michał Konarski dziekan grodziski i MD v. Joanna Nepomucena Modlibowska, c. MD. Karola M-go

45427 (Brenno)

1777.31/V. cerem. (a był ch. z w.) Anastazja Nepomucena c. M. Michała Chrząnowskiego i Elżb. z Grodzkich, z par. Łekno -- MD. Franciszka G. i MD. Antoni Zurawski ass. przy cer. MD. Karol Modlibowski podczaszy wschow. i Zofja z Urbanowskich M-a żona jego

45428 (Brenno)

1781.28/VII. (Wijewo) Za zezwol. X. Nepom. Lutumskiego prob. wreszczyń., cerem. ta nad dzieckiem już ch. z wody (w pf. wieszcz.) Stefan Walenty Józef, s. M. Framciszka i Teresy z Kierskich Modlibowskich z par. Wieszczyn -- ass. M. Walentyn M. podczaszego wschow. syn i M. v. Franciszka M. z par. B.

45429 (Brenno)

1828.28/I. (Wijewo), ch. z wody w pałacu wij. Ludwika Honorata Nepomucena, * 27, c. JD. Józefa Modlibowskiego dz-a W. i inn. i Kunegundy z Godlewskich -- chrz. nieszl. 20/IX. cerem. ch.ch. JD. Djonizy Budziszewski dz-c Gościeszyna (z Góściejewic!) z ż. Ludwiką z M-ch

45430 (Brenno)

1830.24/X. (Wijewo) ch. Jadwiga-Teresa-Kordula, * 18, c. JD. Józefa Dryi Modlibowskiego dziedzica W. i Kuneg. z Godlewskich -- JD. Jan Nep. M. dz. dd. Swierczyńskich i ż. jego Nepomucena z Malczewskich

45431 (Brenno)

1833.29/IV. (Wijewo) ch. Nimfa Franciszka, * 18, c. poprz. [Józefa Dryi dziedzica W. i Kuneg. z Godlewskich] JD. Modlibowskich -- Aleksander Brodowski dz-c Dębowejłąki i Nimfa z M-ch Kęszycka dz-a Ilginja

45432 (Brenno)

1835.31/I. (Wijewo) ch. z w. w pałacu W., * 1835.1/I., Józefa Kazimiera, c. poprz. [Józefa Dryi dziedzica W. i Kuneg. z Godlewskich] JD. Modlibowskich dz-ców W. i kolat. B. -- chrz. nieszl. cerem. 1838.10/VI. -- Nepom. M. dz-c Swierczyny i JD. Ewa Niemojewska dz-a d. Ile

45433 (Brenno)

1846.16/II. (Wijów) ch. Anna Weronika Antonina, * 17/I. c. JD. Józefa Modlibowskiego dz-ca W. i Juljanny z Krzyżanowskich -- JD. Franc. Przyłuski dz-c Starkowa i JD. Nimfa Kęszycka dz-a Ilginja

45434 (Brenno)

1784.30/V. (Wijewo) O. Jan Nep. Modlibowski bernardyn, Jubilat, lektor Sw. Teol., daje ślub JMD. Kaz. Polinarski reg. kancel. gr. wschow. x JM. v. Franciszka Modlibowska z brata nepotka PMD. Karola M. podczaszego wschow. pos. W. -- św. Kaz. Sułkowski gen. major w. pol., kaw. Sw. Anny; Karol M. i syn jego Walenty M.

45435 (Brenno)

1840.10/VIII. (Wijów) poch., a † 6/VIII. JD. Kunegunda z Godlewskich Modlibowska dz-a W., kolatorka, ż. Józefa M. l. 33.

45436 (Błociszewo)

1802.29/IV. poch., a † 27. G. Marianna Pilichowska 2-o v., a 1-o v. Kornatowska, l. 68. hydropis

45437 (Błociszewo)

1803.16/IX. poch. G. Maks. Jaskulski posesor, † 15, l. 62, paraliż

45438 (Błociszewo)

1852.25/V. * (Bł.), ch. 3/VI. Józef, s. JW. Nep. Kęszyckiego i Florentyny Chłapowskiej, dz-ców Bł. -- Kalikst K. z Leginia z Emilią Ch. z Bonikowa Ksaw. Kęsz. z Zofją Koźmian z Rąbinia i Jan Koźmian z R. panna Bogusława Ch.

45439 (Błociszewo)

1874.8/VII. * (Błociszewo) ch. 23 Zygmunt Emil Władysław s. Józefa de Kęszyckiego dz-ca Chwalibogowa k. Wrześni i Wandy Swińarskiej -- Wład. Taczanowski dz-c Mieszkowa i Emilja Chłapowska dz-ka Karczewa

45440 (Błociszewo)

1904.1/X. * (Czarnotki), ch. 6/IV. Zygmunt, s. Józefa de Kęszyckiego i ewang. Heleny Petzold -- Jan Nep. de K. dd. Błociszewo, z ż. Florentyną

45441 (Błociszewo)

1906.28/X. * (Czarnotki) ch. 1906.17/IV., Karol Joachim s. G. poprz. [Józefa de Kęszyckiego i ewang. Heleny Petzold] Kęszyckich -- Nep. K. z Błociszewa z ż. Florentyną

45442 (Błociszewo)

1911.9/XII. * (Pozn.) ch. 1912.14/I. Marja Florentyna Antonina Barbara, c. G. Daniela Stefana Kęszyckiego i G. Juljanny Ponikiewskiej -- G. Stanisł. P. z Brylewa i Bogumiła Taczanowska. Rodzice poses. Błociszewa

45443 (Błociszewo)

1913.9/I. * (Błociszewo), ch. 25/III. Helena Jadwiga, c. GG. poprz. [Daniela Stefana i Juljanny Ponikiewskiej] Kęszyckich dz-ców Bł., Gaju Polwicy. Lubońca -- Jadwiga Ponikiewska z Brylewa Józef K., Stefan P. z Drobnina

45444 (Błociszewo)

1913.10/XII. * (Błoc.), ch. 20. Helena Jadwiga, c. poprz. [G. Daniela Stefana Kęszyckiego i G. Juljanny Ponikiewskiej] Kęszyckich posiedzic. zs. (dopis. inną ręką)

45445 (Błociszewo)

1914.5/III. * (Błoc.), ch. 2/IV. Antoni Stefan Józef Stanisław s. poprz. [Daniela Stefana i Juljanny Ponikiewskiej] G. Kęszyckich dz. Bł. i Gaju -- Stefan Ponikiewski z Drobnina i Florentyna Meysztowicz z Rohoźnicy na Litwie

45446 (Białcz)

1847.18/II. * (Kobelniki), ch. z w. 26/II. Zofja Konstancja Pelagja c. hr. Walerjana Kwileckiego i Marjanny z Lubowieckich dz-ców K. -- Winc. Turno dz-c Objezierza v. Pelagja Prusinowska ze Starkówca

45447 (Białcz)

1851.7/III. * (Kobelniki), ch. 13/III. Marjanna Karolina Walentyna Józefa, c. Mich. Skarżyńskiego i Delfiny z Lubowieckich dz-ców Hełkowa i inn. -- And. L. dz-c Sokołowa i hr. Franciszka Potworowska z Przysieki

45448 (Białcz)

1901.26/VIII. * (Kobylniki), ch. 24/IX. Jadwiga Anna Gabriela Maria, c. hr. Hektora Kwileckiego ord. na Kob., Kwilczu etc. i Jadwigi Załuskiej -- Adam Zółtowski z Jarogniewic i Anna Niezabitowska de Ucherce k. Lwowa

45449 (Białcz)

1861.20/XI. D. Bolesław Potocki mł. z Będlewo, dz. Będlesia i in. l. 30 x Helena Kwilecka v. z Kobelnik, c. hr. Walerjana K. i Marjanny z Lubowieckiech dz-ców Kob., v. l. 21 i 2 mies. -- Juljan Jaraczewski z Głuchowa dz-c, Marceli Zółtowski dz-c Czacza, Białcza i inn.

45450 (Białcz)

1842.6/VIII. (Białcz) † G. Ewa z Nieżychowskich Zbijewska l. 73, m. 7. dz-a Białcza, wd. po Winc. Zb., c. Zygm. N. dz-ca Niechłodu i Jadwigi Szczanieckiej

45451 (Białcz)

1846.15/VIII. † (Ujazd) Józefa ze Zbijewskich Zółtowska l. 60, dz-a Ujazdu, B. i in., c. Winc. Zb. dz-ca Białcza i Ewy Nieżychowskiej poch. 18/VIII., paraliż

45452 (Białcz)

1849.3/XI. (Białcz St.) † Łukasz Jan Kanty Aleksander Szołdrski l. 79 emeryt. ksiądz. cysters z Przemętu, s. Ant. dz-ca Grzymisławic i Hel. de Bonikowskich † na plebanii, cholera

45453 (Białcz)

1850.12/XI. † (Kobelniki) Zofja Konstancja Pelagja Kwilecka l. 3, m. 8, d. 22 c. hr. Walerjana dz. Kobylnik i Marjanny Lubowieckiej

45454 (Białcz)

1854.21/II. † (Pozn.) Jan Nep. Zółtowski l. 76, hr. kolator dz-c Ujazdu, poch. 25/II.

45455 (Białcz)

1862.5/X. † (Kobelniki) hr. Walerjan Kwilecki l. 57. dz-c Kobelnik i in., s. Jana Nep. i Marjanny K-ej

45456 (Białcz)

1863.1/X. (Kobelniki) † Marjanna Kwilecka l. 47 m. 6, wd. po hr. Walerjanie. c. Ignac. Lubowieckiego dz-ca Malic w Kr. Pol. i Karoliny Gliszczyńskiej, hydrops.

45457 (Chrzypsko Wielkie)

1828.22/X. * (Izdebno), ch. 30/X. Antoni Aleksander, s. M. Józefa Sypniewskiego i Juljanny de Drojeckie - posesorów -- J. Winc. Kalkstein dz-c Psarskiego i hr. z Sobolewskich Kwilecka z Wróblewa

45458 (Chrzypsko Wielkie)

1830.23/III. * (Milin), ch. 14/IV. Aleksander August Teodor, s. G. Ludwika Broeker pos. dóbr. M. i Petroneli Brudzewskiej -- G. Aleks. i Eleonora Brudzewska

45459 (Chrzypsko Wielkie)

1830.2/XI. * (Izdebno), ch. 25/X. Józef Juljan, s. M. Józefa Sypniewskiego i Juljanny de Zdrojewskie pos. wsi Izdebno -- M. Józef Kwilecki i M. Anna z Brudzeskich Bukowiecka

45460 (Chrzypsko Wielkie)

1832.14/II. * (Ryzyn), ch. 19/II. Józef, s. N. Józefa Rynarzewskiego (homo militaris) i Heleny de Tereszaki -- chrz. nieszl.

45461 (Chrzypsko Wielkie)

1838.14/II. * (Charcice), ch. 16/II. Wanda Józefa, c. G. Adolfa Zychlińskiego i G. Józefy z Ponińskich dz-ców Ch. -- G. Ludwik Bronikowski dz-c d. Pozerowo(!) i GV. Eugenja Kurnatowska z Chalina

45462 (Chrzypsko Wielkie)

1843.3/VI. * (Mościejewo), ch. 17/XII. Izabella Rozalja Tekla, c. Dezyderego de Radońskiego i Pelagii de Kurcewskiej pos. M. -- JM. Józef K. z ż. Teklą

45463 (Chrzypsko Wielkie)

1844.7/VIII. * (Mościejewo), ch. 21/XII. Kornelja Klara Marjanna c. poprz. [Dezyderego i Pelagii de Kurcewskiej] de Radońskich pos. M. -- G. Józef Kurcewski

45464 (Chrzypsko Wielkie)

1845.1/XI. * (Mościejewo), ch. 1846.15/I. Karol Józef Gustaw, s. N. poprz. [Dezyderego i Pelagii de Kurcewskiej] Radońskich pos. M. -- M. Józef Kurcewski dz-c w Kowalewie z ż. Teklą

45465 (Chrzypsko Wielkie)

1846.23/XII. * (Mościejewo), ch. 1847.24/IV. Adolf Adam, s. poprz. [Dezyderego i Pelagii de Kurcewskiej] Radońskich pos. M. -- ch. z w., chch. nieszl.

45466 (Chrzypsko Wielkie)

1847.25/VII. * (Mościejewo), ch. 26/X. Zofja Anna, c. Antoniego de Bronikowskiego i Albertyny de Swięcickie, pos. (Wierzbna) -- M. Emilja Br.

45467 (Chrzypsko Wielkie)

1849.12/II. * (Mościejewo), ch. 15/II. Józef Ignacy Gaudenty s. Ant. Bronikowskiego i Albertyny z Swięcickich pos. M. -- G. Ignacy Lipski z Ludom. i Paulina Kwilecka z Kwicza

45468 (Mączniki)

1809.17/XII. (Ulejno) ch. Klemens Józef, * 23/XI. s. G. Jakuba i Magdaleny z Jazdzewskich Krzywińskich ekonomów z U. -- G. Melchjor J. pis. sąd. pyzdr. i Jadwiga z Koszutskich J. ż. jego

45469 (Mączniki)

1811.4/VI. (Ulejno) cerem. Felicjan Antoni Abdon, * 28/V., s. G. Franciszka i Salomei z Boińskich Wolskich tenut. wsi U. -- G. Józef Drzewiecki dz-c Rusibona z Barbarą z Koszutskich Radońską Tad. Rad. prezes dep. pozn. i Marcina z Czachórskich Drzewiecka. Był ch. z w. 29/V. i wtedy ch. Jakub Krzywiński ek. z v. Kat. Chełmicką z Ulejna

45470 (Mączniki)

1812.16/V. (Ruszkowo) z w. ch. Jan Nep. Serwacy Bonifacy, * 13/V. s. G. poprz. [Franciszka i Salomei z Boińskich] Wolskich pos. wsi R. -- chrz. nieszl.

45471 (Mączniki)

1812.8/VII. (Ulejno) ch. Józef Kalasanty, * 3/VII., s. G. Franc. i Tekli z Wiklińskich Salkowskich ekon. z U. -- G. Franc. Wolski dzierż. Ruszkowa i Marjanna Kwiatkowska posesorka Dembicza

45472 (Mączniki)

1813.13/VI. (Ruszkowo) ch. Robert Antoni, s. G. [Franciszka i Salomei z Boińskich] Wolskich, pos. R., * 8/VI. -- G. Jan Krause vicepref. pow. średz. i Franc. Rogowska pos. Giecza

45473 (Mączniki)

1813.25/VII. (Mączniki) ch. Antoni Bazyli, * 5/VI. s. G. Tomasza i Apolonii de Beymy Wiewiorowskich ekonomów z M. -- G. Jan Kanty Zaborowski, dzierż. Topoli i Joanna-Krystyna ż. Jana Krause podprefekta średz.

45474 (Mączniki)

1818.13/XII. (Dembicz) ch. Eleonora, * 20/XI., c. N. Melchjora i Marianny z Kętrzyńskich Mokierskich ekonomów -- X. i N. Michalina Kwiatkowska ek. z Babina

45475 (Mączniki)

1832.29/IV. ch. (* 20), Teofil, s. G. Franc. Siemiątkowskiego i Albertyny z Woydów ek. -- G. Antoni Wolniewicz z ż. Teresą

45476 (Mączniki)

1834.20/III. ch. (Dembicz), * 16, Józef, s. G. poprz. [Franc. i Albertyny z Woydów] Siemiątkowskich -- G. Ant. Wolniewicz dz-c D. z żoną

45477 (Mączniki)

1836.18/XII. (Ulejno) ch., * 6 Roman Teofil, s. G. Franc. i Katarzyny de Hludzińskich Thilów pos. wsi -

45478 (Mączniki)

1838.6/I. ch. (Dębicz) Wiktorja Ewa, * 22/XII., c. G. Franciszka i Albertyny z Woydów Siemiątkowskich ekon. -- G. Ant. Wolniewicz dz. D., i G. Teresa z Swinarskich W-a dz-a D.

45479 (Mączniki)

1839.10/XII. (Dębicz) * 1, Adam Bolesław, s. poprz. [Franciszka i Albertyny z Woydów] G. Siemiątkowskich ek. -- GD. Ant. Wolniewicz dz. D. i GD. Anna z Swinarskich Sieroszewska dz-a Lulina

45480 (Mączniki)

1841.13/V. (Dębicz) ch., Władysław Stanisław, s. poprz. [Franciszka i Albertyny z Woydów] G. Siemiątkows2kich * 8/V. -- GD. Antoni Wolniewicz dz. Dębicza i GD. Tekla Kwilecka dz-a Morownicy

45482 (Mączniki)

1843.29/I. ch. (Dębicz), * 1842.17/IX. Aniela Teresa, c. poprz. [Franciszka i Albertyny z Woydów] G. Siemiątkowskich ek. -- G. Ignacy Swiętochowski ek. i młynarka z D.

45483 (Mączniki)

1847.11/V. ch. (Mączniki) Ignacy Antoni, * 23/IV. s. G. Romana i Emilii z Ostrowskich Koszutskich pos. M. -- GD. Ant. Wolniewicz dz. Dębina; G. v. Joanna Dobrogoyska z Bagrowa

45484 (Mączniki)

1851.3/XI. (Dębicz) ch., Marja Teresa, * 7/X. c. poprz. GG. Siemiątkowskich [Franciszka i Albertyny z Woydów] ek. -- GD. Teodor Mańkowski dziedzic Połażejewa i GD. Teresa Wolniewiczowa dz-a Dębina

45485 (Mączniki)

1852.24/IX. ch. (Ulejno) Helena Ksawera Salomea, * 1851.3/XII. c. G. Jana Nep. i Emilii Anny z Rose Pomorskich pos. wsi U. -- Sw. Konstanty Józef Rose ob. pozn. i G. Salomea Serwińska dz-a d. Cieleśnica

45486 (Mączniki)

1853.15/V. (Ulejno) ch. Anna Michalina, *. 7/IV. c. GG. poprz. [Jana Nep. i Emilii Anny z Rose] Pomorskich -- Sł. Michał Nieszczota lekarz, i Sł. Helena N. ż. jego, oboje z Pozn.

45487 (Mączniki)

1856.25/V. (Dębicz) ch. Stanisław, * 16, s. GG. poprz. [Franciszka i Albertyny z Woydów] Siemiątkowskiej ek. -- G. Franc. Slagowska ek. z Ulejna

45488 (Mączniki)

1858.13/IV. (Dębicz) ch. Kazimierz Antoni Emil, * 2/II. s. GD. Adolfa Włodz. Wolniewicz dz-ca D. i GD. Michaliny Magdaleny z Swinarskich -- GD. Seweryn Mielżyński dz-c Miłosławia i GD. Michalina Kurczewska wd., prababka dziecka, z Dębego

45489 (Mączniki)

1859.15/III. chch. GD. Walenty Kosmowski pos. wsi Ruszkowa z ż. Eleonorą K.

45490 (Mączniki)

1860.8/VII. (Dębicz) ch. Antoni Władysław, * 3, s. GD. poprz. Wolniewiczów [Adolfa Włodz. i Michaliny Magdaleny z Swinarskich] dz-ców D. -- GD. Wład. Niegolewski dz-c Morownicy, z Pozn. i GD. de Swinarskie Wolniewicz(!!) babka dziecka z D.

45491 (Mączniki)

1863.1/XI. (Mączniki) ch. Antoni Maksymiljan, * 2/X., s. GD. Maks. Prądzyńskiego pos. M. i Władysławy de Benaszkiewicze -- GD. Andrzej P. por. w.p. z Zerkowa i GD. Antonina B. pos. Ulejna

45492 (Mączniki)

1863.4/XI. (Dębicz), ch. Emil Tad. Łukasz, * 8/X., s. GD. poprzed. [Adolfa Włodz. i Michaliny Magdaleny Swinarskich] Wolniewiczów. -- GD. Tadeusz Sokolnicki z Pozn. i GD. Felicja Swinarska dz-a Dębego

45493 (Mączniki)

1874.18/VII. * (Dębicz), ch. 14/X. Marja Helena Anna, c. Włodz. Zakrzewskiego i Bronisławy Skorzewskiej, pos. dóbr D. -- Ildefons Chełkowski dz-c

45494 (Mączniki)

1875.11/IV. * (Mączniki), ch. 17/IV. Katarzyna Leokadja, c. G. Aleksego Starzyńskiego i Stanisł. Tomaszewskiej G. dziedzic. -- Kaz. i Marja T-cy s. i. c. posesora

45495 (Mączniki)

1877.18/IX. * (Dębicz), ch. 4/XI. Stefan Włodzimierz, s. Józefa Madalińskiego i Korduli Sośnickiej dz-ców D. -- Bonaw. Wichorski ek. i Ludwika M-a civissa

45496 (Mączniki)

1888.2/I. * (Dębicz), ch. 19/III. Włodzimierz Janusz Józef, s. G. Czesława Czochrona kapital. i Kaz. Madalińskiej -- Ignacy M. z Sremu i Kordula M. z Dębicza [w Pozn. w kośc. Sw. And. tj. Franciszkanów x 1930.19/X. z Janiną(?) Łastowiecką, był wdowcem]

45497 (Mączniki)

1906.15/XI. * (Dębicz), ch. 19/XII. Marja Stanisława, c. Stanisława Madalińskiego i Marji Karłowskiej dz-ców Dębicza. -- Tad. Braunek pos. Jarosławic -- G. Stanisława K-a z Mystek -- Kordula M. dz-a D. [x w Mącznikach 1928.24/IV. za Janusza hr. Łosia]

45498 (Mączniki)

1908.3/VI. * (Dębicz), ch. 20/VI. Stefanja Władysława, c. poprz. [Stanisława i Marji Karłowskiej] Madalińskich dz-ców D. -- G. Tad. Braunek pos. Jarosławia G. Stef. Karłowska ż. dz-ca Mystek [x w Mącznikach 1932.17(?)/IV. za Stanisł. Karwowskiego dra med.]

45499 (Mączniki)

1827.2/VII. G. Stefan Prasnowski mł., s. ol. G. Ignacego i Anny P-ch x Sł. Karolina Sliwińska, v. l. 20, c. Szym. i Jadwigi S-ch -- MD. Xawery Chłapowski pos. Ulejna i Marceli Zalewski komisarz

45500 (Mączniki)

1850.30/VI. (Dębicz). G. Jan Nep. Dobrogoyski mł. l. 27 s. Wojc. i Tekli x G. Teofila Siemiątkowska v. l. 18, c. Franc. i Albertyny -- N. Ignacy Swiętochowski ek. z Potulic

45501 (Mączniki)

1871.7/V. G. Aleksy Starzyński wd. l. 43. z Jankowa, s. Kajetana i Barbary dz-ców d. Budryki x N v. Stanisł. Tomaszewska z Mącznik, l. 20, c. Andrzeja i Hortensji, pos. Mącznik -- Włodz. Wolniewicz dz. Dębicza i Walenty Łanowski pos. Kromolic

45502 (Mączniki)

1884.25/XI. Czesław Czochron pos. z Kaczyńca par. sośnickiej x Kazimiera Madalińska c. dz-ców Dębicza, l. 26 mł., l. 20 v. -- Ignacy Madaliński kupiec z Sremu. Józefa M-a z Dębicza

45503 (Mączniki)

1796.8/VI. poch. Nepomucena, c. N. Ignac. i Kat. Lipińskich dworzan z Dembicy, 1 r.

45504 (Mączniki)

1797.29/VII. poch. N. Weronika Kamińska z Dembicza, poch. kośc. l. 46, ex hydropi

45505 (Mączniki)

1798.27/XI. poch. dziecko Bogumił, s. GG. Jana i Petronelli Szymanoskich z Dembicza, poch. kośc. 3 tyg.

45506 (Mączniki)

1749.23/I. (Mączniki) † GD. Roman Koszutski pos. M. l. 43, choroba wewn., mąż. Emilji. poch. 26 cm.

45507 (Mączniki)

1749.10/IX. (Dębicz) † N. Bogumiła Woydowa wd., l. 62, poch. 13 cm.

45508 (Mączniki)

1852.11/II. (Dębicz) † GD. Antoni Wolniewicz dz-c D., chilarchus w. p., mąż Teresy, poch. 16 cm.

45509 (Mączniki)

1866.13/VII. (Ulejno) † GD. Maks. Skorzewski civis l. 54, hydropis., mąż Felicji de Chełkowskie, poch. 16 cm.

45510 (Mączniki)

1873.10/V. (Dębicz) † Teresa Wolniewicz l. 84, wdowa, ol. dz-a Dębicza, c. G. Wawrzyńca Swinarskiego dziedzica Łopuchowa i Joanny Przyjemskiej donosi syn

45511 (Mączniki)

1874.7/I. † (Mączniki) Hortensja Józefa Tomaszewska l. 51, posesorka, c. Jana Wize dz-ca wsi Glinka i Katarzyny Milewskiej. Wdowiec

45512 (Mączniki)

1889.26/VI. † (Dębicz) poch. 28/VI. Ludwik Madaliński l. 21, m. 6, mł., s. Józefa dz-ca D. i Balbiny Sośnickiej, serce

45513 (Mączniki)

1896.10/Vi. † (Mączniki), poch. 13/VI. Anna Kropaczewska l. 24, m. 10, virgo, c. Kaliksta dz-ca M. i Apolonji z Palewodzińskich. phtisi

45514 (Mączniki)

1897.25/I. † (Mączniki), poch. 28. Mieczysł. Kropaczewski l. 28 mł., s. tychże [Kaliksta dz-ca M. i Apolonji z Palewodzińskich], phtisi

45515 (Mączniki)

1899.28/V. † (Mączniki), poch. 31. Apolonja Kropaczewska z d. Palewodzińska. dz-czka M. został mąż

45516 (Mączniki)

1902.5/IX. † (Dębicz), poch. 9/IX. Józef Madaliński l. 73, m. 8 dz-c D., s. Józefa i Nepom. Bielewicz, debilitas

45517 (Mączniki)

1909.2/V. † (Dębicz) poch. 3/V. Kordula Madalińska z d. G. Sośnicka l. 64, wdowa po dziedzicu D. c. G. Jakuba Sośn. i G. Wiktorii Radoszewskiej, zapal. płuc. zawiad. syn

45518 (Szczury-Górzno)

1806.13(?)/III. (Szczury), * 9/II. Józef, s. GD. Franciszka, s. GD. ol. Michała i Salomei z Hersztopskich Biskupskich i GD. Nepomuceny, c. GD. Józefa i Teresy z Zakrzeskich Czaplickich

45519 (Szczury-Górzno)

1806.15/III. (Szczury) cerem., * 23, a z wody 1804.26/XII., Michał Adam s. GD. Franciszka, s. GD. o. Michała i Salomei z Herstopskich Biskupskich i Nepomnuny, c. GD. ol. Józefa i Teresy z Zakrzeskich Czaplickich -- ass. G. Franciszek Rzepecki pos. w Młynowie mocą praw dożywotnich żony i Konstancja z Podczaskich Goczałkowska pos. z Górzna

45520 (Szczury-Górzno)

1814.2/V. chch. GD. Józef Pągowski pos. wsi Boczkowo i GD. Franciszka z Rokorzewskich Biskupska posesorka de Birn(!)

45521 (Szczury-Górzno)

1814.11/IX. chch. M. Elżbieta Bogdańska, M. Ignacy Zakrzewski major os. i M. Izabella Mierzewska 1814.18/X. ch. M. Marjanna Rzepecka

45522 (Szczury-Górzno)

1814.20/X. chch. MD. Ignacy Borowski i Kat. z Koszuckich B-a ciż chch. 1820.30/I. ciż dz-ce Słaborowic chch. 1820.2/IX.

45523 (Szczury-Górzno)

1815.8/IX. chch. M. Jan Orzechowski pos. Będzieszyna i M. Kat. Borowska dz-ka Słaborowic

45524 (Szczury-Górzno)

1816.9/IV. chch. MD. Paweł Mierzewski pos. wsi Wrotycz i M. Bibjanna z Balickich Orzechowska

45525 (Szczury-Górzno)

1816.6/V. chch. M. Paweł Mierzewski pos. wsi Wrotycz i Teresa z Miłkowskich M-a

45526 (Szczury-Górzno)

1816.19/VI. chch. M. Piotr Mierzewski i Marcjanna Rzepecka

45527 (Szczury-Górzno)

1817.19/I. chch. G. Franciszek Orzechowski i G. Bibianna z Balickich O-a

45528 (Szczury-Górzno)

1817.27/IX. chch. M. Franciszek Orzechowski mł. i M. Anna z Radwanów Orzechowska z Będzieszyna

45529 (Szczury-Górzno)

1821.2/IX. * (Będzieszyn) z w. ch. 4/IX. Izabella Rozalja, c. G. Stanisł. i Franciszki z Lisieckich Wichlińskich poses. -- G. Jan Nep. L. pos. w Raszkowie i Michalina Lekszycka, ż. konsyl. pow. odolanow.

45530 (Szczury-Górzno)

1822.8/IV. chch. MD. Balbina Bereźnicka dz-a Górzna z synem Stanisławem B. mł.

45531 (Szczury-Górzno)

1823.16/II. * (Szczury), ch. 28/II. Eleonora Juljanna, c. JMD. Walentego Skorzewskiego i Brygidy z Rybińskich, dz-ców Raszkowa, Skrzebowa, Raszkówka Biniewa, Będzieszyna, -- Prokop S. dz-c w Dobrej Zychta z przyl. w Król. Pol. z żoną

45532 (Szczury-Górzno)

1824.3/VI. chch. G. Jan Nepom. Bereźnicki mł. z ciotką Kat. Trąpczyńską

45533 (Szczury-Górzno)

1824.9/XI. ch. G. Joanna Bogusławska c. posesorów Młynowa

45534 (Szczury-Górzno)

1825.16/X. chch. GD. Piotr Trąmpczyński z Kucharek i Balbina Bereźnicka z Górzna

45535 (Szczury-Górzno)

1826.23/X. * (Będzieszyn) ch. 19/XI. Rafaela Cecylja, c. N. Franc. Łukowskiego ekon. i Małgorz. Kubickiej -- J. Józef Skorzewski dz-c Wysocka i M. v. Joanna Karnkowska

45536 (Szczury-Górzno)

1826.14/X. chch. GG. Andrzej Bogusławski pos. z Młynowa i Nepomucena Bielińska

45537 (Szczury-Górzno)

1827.27/II. * (Szczury), ch. 16/III. Józef, s. D. Wojc. Szczawińskiego i Marjanny Kornatowskiej pisarzy dwor. -- MD. Prokop Skorzewski z Kr. Pol., dz-c Dobrej i inn. i Juljanna Karnkowska v. z Szczurew ale 1831.13/II. nazwani on Famatus, ona z domu "Kornatowicz"

45538 (Szczury-Górzno)

1827.14/X. chch. GG. Feliks Bereźnicki mł. i Kat. Trąpczyńska

45539 (Szczury-Górzno)

1828.21/V. * (Będzieszyn) ch. 22., Balbina, c. poprz. [Franc. i Małgorz. Kubickiej] NN. Łukowskich ekon.

45540 (Szczury-Górzno)

1829.18/III. * (Będzieszyn), ch. 28, Józef, s. poprz. [Franc. i Małgorz. Kubickiej] NN. Łukowskich ekon. -- MD. Walenty Skorzewski z ż. Brygidą, dz-ce Będzieszyna

45541 (Szczury-Górzno)

1830.12/IV. chch. GG. Andrzej Osiński ekonom z Kucharek i Marianna O. pos. z Czechla

45542 (Szczury-Górzno)

1830.21/XI. chch. GG. Jan Trojanowski pos. Ociąża i ż. jego Kunegunda

45543 (Szczury-Górzno)

1833.6/IV. chch. GG. Piotr Skorzewski z Pol. i G. Malanja S. virgo 1/VI. chch. M. Prokop S. dz-c Mikulic i M. v. Walentyna S. ze Szczur.

45544 (Szczury-Górzno)

1808.10/II. JM. Józef Dzwonkowski mł. z par. stoleckiej. l. 26. x Tekla Borowska z par. Szczury l. 24. -- JM. Wojc. Lipski z Lewkowa i Mac. Stokowski ze wsi i par. Raczyn

45545 (Szczury-Górzno)

1818.25/I. (Młynów) G. Tadeusz Krajewski mł. x. G. Bibianna Orzechowska v. -- GG. Xawery Węgierski i Józef Skibiński

45546 (Szczury-Górzno)

1822.7/III. G. Stanisław Brzeziński mł. l. 24. x v. Bregitta Kowalska l. 20 oboje z Kalisza

45547 (Szczury-Górzno)

1826.11/I. (Młynów) G. August. Greffen, [subcenturio gwardii grenad.] w. pol. z Warszawy, mł. l. 27. x v. Joanna Bogusławska c. poses. Młynowa l. 24, -- GG. Wojc. Lizak z Dułakowa i Teodor Greffen pos. Mroczek W. w Pol.

45548 (Szczury-Górzno)

1829.21/IV. G. Jan Melchjor Piwnicki kap. w. pol., dz-c d. Płonne w p. Lipno, mł. l. 34 x Juljanna Karnkowska v. l. 22, c. Rafała i Brygitty z Wierzbickich K-ch, dawniej dz-ców Pogrzybowa -- M. Prokop Skórzewski z Dobrej w Pol. Walenty Sk. dz-c Szczurów

45549 (Szczury-Górzno)

1829.22/XI. (Biniew) N. Karol Suchannek, mł., ek. z Serwnik, l. 29 x G. Antonina Łukowska v. z dworu Szczur. l. 25 -- G. Franc. Ł. ek. z Biniewa

45550 (Szczury-Górzno)

1808.17/III. poch. (Słaborowicze) JMD. Joanna Koszucka v., † 10, l. 50, ex hydrope poch. kośc. Szczur.

45551 (Szczury-Górzno)

1808.1/VII. (Będzieszyn) poch. GD. Anna z Zelisławskich Marszewska, krewna Radolińskich dz-ców B., l. 70 † 26/VI., poch. cm.

45552 (Szczury-Górzno)

1808.30/XI. (Wrotycz) poch. G. Helena z Lossowów Koźmińska l. 52. Pozostał mąż Franciszek, synowie: Stanisław i Adam, córki: Karolina i Maramme, z womitów

45553 (Szczury-Górzno)

1811.27/XI. (Wrotycz) poch., † 24. G. Franciszek Koźmiński, l. 88, poch. cm. ("pignerativus")

45554 (Szczury-Górzno)

1814.9/X. (Gorzno) poch., † 7, G. z Głogowskich Rokossowska wd., l. 75, poch. cm górz., starość.

45555 (Szczury-Górzno)

1815.24/VII. (Będzieszyn) † 24/VII. G. Józef Orzechowski mł., l. 24, komornik pow. ostrzeszow., s. G. Macieja O. i Anny z Radwanów. Pozostali bracia Jan i Franciszek. - poch. cm. szczur.

45556 (Szczury-Górzno)

1816.10/VI. (Młynów), a † 11(!) G. Józefa z Głoskowskich Rokossowska l. 21, c. G. podsędka i Franciszki R-ch. z Krobi - poch. cm. szczur.

45557 (Szczury-Górzno)

1819.3/I. (Będzieszyn) † Paweł, dziecko (5 I. ?), s. M. Stanisława Wichlińskiego i Franciszki z Lisieckich pos. B.

45558 (Szczury-Górzno)

1823.6/I. (Będzieszyn) † Izabela Rozalja Wichlińska r. 1, 4 m., c. poprzed. [M. Stanisława Wichlińskiego i Franciszki z Lisieckich]pos. B.

45559 (Szczury-Górzno)

1826.3/VIII. (Będzieszyn) † Teresa Łukowska 10 m., c. Franc. Ł. ekon. i Małg. Kubickiej.

45560 (Szczury-Górzno)

1827.26/III. (Wrotycz) † G. Jan Nepom. Bereźnicki l. 23, mł., pos. W., s. G. Piotra dz-ca Górzna i Marcjanny Traczewskiej?

45561 (Szczury-Górzno)

1827.8/V. (Będzieszyn) † Rafaela Cecylja, m. 6, c. Franciszka Łukowskiego ek. i Małg. Kubickiej

45562 (Szczury-Górzno)

1828.22/V. (Będzieszyn) † Balbina Łukowska, 1 dzień, c. poprz. [Franciszka Łukowskiego i Małg. Kubickiej] ekon.

45563 (Szczury-Górzno)

1830.3/VIII. (Szczury) † Bolesław Piwnicki m. 6, s. G. Jana P. dz-ca Płonnego w Pol. i Juljanny Karnkowskiej

45564 (Szczury-Górzno)

1834.21/I. chch. G. Antoni Pągowski i G. Marcjanna Bogdańska, oboje z Szczurow

45565 (Szczury-Górzno)

1837.5/II. chch. G. Antoni Pągowski i M. v. Melanja Skorzewska

45566 (Szczury-Górzno)

1843.23/VI. chch. G. Tad. Zakrzewski dz-c Młynowa, i G. Gabriela Z. z Gutowa

45567 (Szczury-Górzno)

1846.30/VI. (Młynów) *, ch. 5/VII. Józef Kalasanty, s. D. Teodora Tołkacza i Małgorzaty Pawlak skrybów, -- G. Rafał T. ekonom i v. Michalina Zakrzewska

45568 (Szczury-Górzno)

1850.5/X. * (Młynów), ch. 13/X. Tadeusz, s. poprz. [D. Teodora i Małgorzaty Pawlak] G. Tołkaczów ek. -- G. Tad. Zakrzewski z ż. Teodorą

45569 (Szczury-Górzno)

1854.31/I. (Szczury) *, ch. 6/II. Marja Apolonia, c. Józefa Trąmpczyńskiego ekon. laóww i Zuzanny Andrzejewskiej -- chrz. nieszl.

45570 (Szczury-Górzno)

1855.7/II. * (Młynów), ch. 18/II. Józefa, c. poprz. Teodora Tołkacza ekon. i Józefy Małgoskiej -- GG. Wojc. i Teodozja Zakrzewscy dz-ce Gutowa

45571 (Szczury-Górzno)

1855.10/VII. * (Szczury), ch. 14, Anna Prakseda, c. G. Józefa de Trąmpczyńskiego i Zuzanny Andrzejewskiej, ek. leśnych -- Stanisł. Kulesza nauczyciel i nieszl.

45572 (Szczury-Górzno)

1857.26/II. * (Młynów), ch. 25/III. Pelagia, c. poprz. [Teodora ekon. i Józefy Małgoskiej] G. Tołkaczów (nazw. matki popraw. z Małgowskiej na "Marczewska") -- G. Tadeusz Zakrzewski dz-c z ż. Teodozją Z.

45573 (Szczury-Górzno)

1858.5/III. (Szczury) *, ch. 16. Franciszka Pelagja, c. Józefa Trąpczyńskiego inspekt. lasów i Zuz. Andrzejewskiej -- Stan. Kulesza nauczyciel i Teresa Stamirowska wd.

45574 (Szczury-Górzno)

1839.22/VI. (Szczury) G. Ludwik Bogdański mł. z par. sośnic. l. 37. x Helena Couni v. l. 36, nauczycielka dzieci we dworze -- GG. Prokop Skorzewski Ant. Pągowski z Pol.

45575 (Szczury-Górzno)

1842.13/VI. (Szczury) G. Józef Aleks. Nasierowski mł. z pf. Strzyżew l. 42 x Walentyna Marja Weronika Justyna Skorzewska v. z Szczur, l. 29, dz-ka z Parczewa -- GMD. Walenty S. z Szczur. Prokop S. z Dobrej i Stan. Bereźnicki z Górzna

45576 (Szczury-Górzno)

1844.16/VI. (Młynów) N. Teodor Tołkacz mł., l. 33. x Małgorzata Pawlakowna już nie v., l. 29, oboje z Mł. -- św. nieszl.

45577 (Szczury-Górzno)

1848.27/II. (Szczury) M. Antoni Sadowski mł. l. 27, ze wsi Kolnice x Wirginja Skorzewski v. ze Szczur. l. 26 (krewni w 3-im stopniu, więc dysp.) -- M. Stanisław Bereźnicki dz-c Górzna i Piotr Sk.-jej brat

45578 (Szczury-Górzno)

1834.26/III. (Górzno) † G. Wincenty Rokossowski (przybył do G. i † nocą z 25 na 26) l. 64

45579 (Szczury-Górzno)

1843.18/II. (Wrotycz) † G. Władysław Tołkacz l. 67 został syn

45580 (Szczury-Górzno)

1843.30/V. (Młynów) † G. v. Antonina Rzepecka l. 55. hydrops, donosi Tadeusz Zakrzewski

45581 (Szczury-Górzno)

1854.11/II. (Młynów) † Marjanna Tołkacz dni 11, c. Teodora ekonoma i Józefy (?) Smakowskiej

45582 (Szczury-Górzno)

1860.20/II. * (Szczury), ch. 28, Roman, s. Józefa Trąpczyńskiego i Zuzanny Andrzejewskiej, leśn. -- chrz. nieszl.

45583 (Szczury-Górzno)

1862.14/V. (Młynów) *, ch. 8/VI. Stanisława Anna, c. N. Teodora Tołkacza ek. i Małg. Leśniewskiej -- G. Tad. Zakrzewski z Gutowa i G. Stan. Lipska z Lewkowa

45584 (Szczury-Górzno)

1860.6/II. Józef Burian ek. z Kwiatkowa, mł. 27 x Stanisława Kulesza mieszk. u rodziców w Szczurach, v. 20. -- Józef Trąpczyński

45585 (Szczury-Górzno)

1860.2/XII. (Młynów) † Józefa Tołkacz, l. 6, c. Teodora T. ek. i Józefy Marcińskiej (!)

45586 (Górzno)

1859.9/IV. (Górzno) † Stanisław Bereźnicki l. 54, dziedzic, s. Piotra i Balbiny Osińskiej apopl.

45587 (Czacz)

1817.6/IX. (Czacz) ch. z w. Wiktor Feliks Nepom. Bernard, * w pał. cz. 1817.20/VIII., s. JM. Wiktora hr. Szołdrskiego dz-ca Cz. i Melanii z Krzyżanowskich -- ass. nieszl.

45588 (Czacz)

1819.10/VI. (Czacz) cerem. nad poprz. [Wiktorem Feliksem Nepom. Bernardem, s, JM. Wiktora hr. Szołdrskiego dz-ca Cz. i Melanii z Krzyżanowskich] Szołdrskim -- M. Dominik Swięcicki z Karśnic i M. Albertyna z Kołaczkowskich Sz. z Popowa

45589 (Czacz)

1819.10/VI. (Czacz) cerem. Włodzimierz Damazy Walentyn Michał Jakub Nepomucen Andrzej Ludwik Władysław Feliks, * w pałacu oszczeklińskim 1818.11/XII. ochrzcz. z w. przez prob. z Rajska 16, s. JM. Wiktora Szołdrskiego senat.-klana Kr. Pol., kaw. ord. Orła Czerw., zasłuż. sędziego pok. dz-ca dd. Cz., Oszczeklin i in. i Malanii z Krzyżanowskich -- M. Józef K. dz. Pakosławia i M. Aniela z Kołaczkowskich małż.

45590 (Czacz)

1823.13/VII. (Czacz) ch. Stefan Kiljan Leonard, s. MD. Stanisława Mikary dzierż. Cz. i Ludwiki de Zytze, * 8, -- D. Tad. Zytz mł. i v. Honorata Zytz z Czempinia

45591 (Czacz)

1823.30/IX. (Karśnice) cerem. Ludwika Róża Dominika, * w Warszawie 29/VIII., c. M. Ignacego Kumarnickiego mieszk. we wsi Diwoczki gub. wołyń. i Józefy z Pogorzelskich -- M. Dominik Swięcicki dożyw. Karśnic pradziad dziecka i M. Ludwika de Zytze Mikarowa, ż. dzierż. Czacza

45592 (Czacz)

1825.28/VI. (Czacz) Evarius Antoni, s. MD. Stanisława Mikary dzierż. Czacza i Ludwiki de Zytze, * 28/II. -- X. i MD. Cecylja Zytzowa wdowa, dzierżawczyni Czempinia

45593 (Czacz)

1826.19/XI. (Czacz) Władysława Marja Antonina Angela, c. MD. poprz. [Stanisława i Ludwiki de Zytze] Mikarów dzierż. Czacza, * 28/VI. -- D. Teodor Zytz mł. i Antonina Z. panna z Czempinia., ass. D. August Z. mł. i G. v. Aniela Braunek z Oczkowic

45594 (Czacz)

1828.7/IX. (Czacz) Adelajda Paulina Marjanna, c. poprz. [Stanisława i Ludwiki de Zytze] M. Mikarów dzierż. Czacz. * 22/VI. -- MD. Dominik Swięcicki i M. hr. Melanja z Krzyżanowskich Szołdrska z Czacza

45595 (Czacz)

1829.25/X. (Pol. Przysieka) Emilja Michalina, c. GD. Nikodema Szafarkiewicza dzierż. Pol. Przys. i Rozalji de Süppenger, * 27/IX. -- chrz. nieszl.

45596 (Czacz)

1830.26/IX. (Czacz) Kordula Helena, c. M. poprz. [Stanisława i Ludwiki de Zytze] Mikarów dzierż. Cz., * 1829.24/XI. -- MD. Jan Koczorowski mł., dz-c Piotrkowic, MD. Cecylja Zytz, dzierż. Czempinia, babka dziecka

45597 (Czacz)

1837.31/V. (Czacz) G. Edward Korneliusz Kurtz mł., dz-c d. Konojad i in., s. M. Franciszka Xawerego K. narod. franc. i Zofji Krystyny de Reinhardt, l. 25. x G. Albina Mikara c. GD. Stan. M. dziedzica Cz. i in. i Ludwiki de Zyc, katol. (panna młoda teraz ochrzczona) -- MGD. Nep. Nieżychowski dz-c Granówka i G. Andrzej Chrzoński pos. Kopaszewa

45598 (Czacz)

1817.3/IX. (Czacz) † w pałacu cz. Włodzimierz Michał Jakub Józef Nep. Wład. Ludw. Feliks Wiktor Edward, 1 rok i 10 m., 21 dni, s. JM. Wiktora hr. Szołdrskiego dz-ca Cz., Czempinia i in. i M. Melanji z Krzyżanowskich poch. w gr. rodz. w kośc. czempiń.

45599 (Czacz)

1825.24/IV. (Czacz) poch., a † 23, Stanisław Sylwester, s. D. Stanisł. Mikary dzierż. Cz. i Ludwiki de Zytze, 4 l. 3 m., dni 23. szkarlat. - poch. cm.

45600 (Czacz)

1827.31/VII. (Czacz) † G. Norbert Lisiecki ekonom w Cz., mąż Kat. Zielińskiej, l. 58, s. o. Eustachego i Marjanny. poch. 1/VIII. cm.

45601 (Czacz)

1829.15/VII. poch. w kośc. cz. w grobie kolat. M. Dominik Swięcicki wdowiec, pos. Siekowa, mąż ol. Eufrozyny z Gajewskich 1-o v. Szołdrskiej - † w Siekowie 12/VII., v. życia 79-y

45602 (Czacz)

1888.12/VII. * (Czacz), ch. 26, Marja Aniela Leokadja, c. G. Bronisława hr. Łodzi Ponińskiego dz-ca d. Małoszowa, w djec. kielec. i G. Anieli z Zółtowskich c. hr. kom. Marcelego dz-ca Cz. -- G. Joanna Nep. Niemojowska z Sliwnik, G. Franc. Z. z Niechanowa

45603 (Czacz)

1896.8/V. * (Zegrowo, par. Wiekowo Pol.), ch. 11/VI. Marja Stanisł. Antonina Eliza, c. G. Stanisława Szołdrskiego dz-ca Zegrowa i G. Cecylji Maltzan hr. i bar. de Wartenberg i Prentzlin -- G. Emil Sz. z Jaszkowa i G. Hr. Antonina Sz. z Zydowa

45604 (Czacz)

1883.30/I. Bronisław hr. Łodzia Poniński, koniuszy króla włos. dz-c d. Małoszew w djec. kielec. l. 33, x Aniela Zółtowska c. dz-ca Czacza. com. Rom. -- Konstanty hr. Zamoyski z Kozłówki Wład. hr. Miączyński z Pawłowa, Stefan hr. Z. z Głuchowa

45605 (Czacz)

1849.22/I. (Czacz) † Kunegunda Mycielska z domu Zbijewska Hr. l. 56, dz-a d. Drzewce wd. po hr. Franc. M., c. Winc. Zb. i Ewy dziedziców Białcza i in. poch. 26 w Gostyniu

45606 (Czacz)

1856.17/III. † (Poznań) Marja Zółtowska v. l. 16, c. Marcelego dz-ca Czacza i Józefy Mycielskiej, poch. kośc. cz.

45607 (Czacz)

1857.18/VII. † (Czacz) Franc. Zółtowski l. 10, s. poprz. [Marcelego i Józefy Mycielskiej] dz-ców Czacza, dysynt.

45608 (Czacz)

1883.24/V. (Czacz) Józefa Zółtowska ż. dz-ca Czacza, l. 64, c. dziedzica dóbr ...

45609 (Czacz)

1923.10/I. † (Pozn.) poch. 13, Aleksander Zółtowski 2 l. 6 m. s. hr. Jana Z. dz-ca i Ludwiki hr. Ostrowskiej [slepa kiszka]

45610 (Czarnków)

1791.13/XII. (Radoszewic) ch. Katarzyna Bibiana, c. G. Józefa Buza Łubkowskiego i Karoliny de Loga, * 1, -- JMD. Hr. Fryderyk de Hotow, hr. Imp. Rom., kaw. Sw. Stanisł., szamb. króla prus. i M. Katarzyna de Radolińska v. z Białej

45611 (Czarnków)

1792.10/XI. (Sarbia) chrz. z wody bliźnięta GD. Stefana Strubińskiego subtribuna wojsk JKMci i RP. i Joanny z Logów. Syn - Konstanty Leonard (chch. Jan L. i Aleksandra de Logow) córka - Amalia-Salomea (chch. Wawrzyniec L. i Marjanna de Logów

45612 (Czarnków)

1793.7/II. (Smieszków) ch. Józefata Aniela, c. G. Jana Rowińskiego ekonoma i Jadwigi Mrowińskiej * 21/I. -- GGD. Łukasz Zeromski i Kunegunda Krzesińska, oboje z Przybychowa

45613 (Czarnków)

1796.26/X. (Gębice) Michał Mateusz, s. G. Łukasza Kraszewskiego i Antoniny z Tuszkowskich, * 19/IX. -- MG. Alojzy Salczyński dzierż. d. Lonic (?) z ż. Teresą z Osieckich

45614 (Czarnków)

1796.7/IX. (Gembice) ch. z w. Ignacy s. G. Jakuba Woyciechowskiego i Anny de Gaickowskiej (?) * 15/VIII., Cerem. 19/XII: Ignacy Jakub Karol, -- MGD. Jakub Swinarski dzierż. Gębic i MGD. Antonina z Rydzyńskich Radońska podkomorzyna gn. (ch. 18/XII. G. Anna Woyciechowska z dw. Gębic)

45615 (Czarnków)

1796.27/XII. (Czarnków) ch. Ewa Marja Anna, c. NN. Pawła i Kunegundy z Trąmpczyńskich Tibysławskich [potem oboje "spect."] -- chrz. nieszl.

45616 (Czarnków)

1798.24/X. ch. (Smieszkowo) * 24, Rafał Seweryn, s. GM. Igancego Ulatowskiego i G. Ludwiny de Czochrony -- chrz. nieszl.

45617 (Czarnków)

1799.16/VI. (Gębice), * 12, Florentyna Nep. Anna, c. JM. Faustyna Wisogoty Zakrzewskiego i Teresy Radońskiej -- MG. Józef Z. z Osieka i G. Kunegunda Grątkowska z tegoż dworu cerem. 17/X., ass: JM. Antoni Garczyński pos. Lukowa i Zakrzewska z Woli

45618 (Czarnków)

1800.2/VI. (Smieszków) cerem. Piotr s. G. Ulatowskiego i Lidwiny z Czochronówny -- chrz. nieszl.

45619 (Czarnków)

1800.30/VII. (Gębice) ch. Nikodem Apolinary Tadeusz, * 22/VII., s. MGD. poprz. Wissogotów Zakrzewskich [JM. Faustyna i Teresy Radońskiej] -- MGD. Józef Bieczyński i MGD. Wiktorja z Z-ch B-a, oboje dz-ce Grąblewa

45620 (Czarnków)

1801.7/IX. (Gębice) ch. Otolja Zofja, * 28.VIII., c. MGD. poprz. Zakrzewskich [JM. Faustyna Wisogoty i Teresy Radońskiej] -- JD. Franc. Saleny Miaskowski klan gn. dz. d. Lubasza kaw. O. B. i Sw. St. i Zofja Swinarska, dz-a Czarnkowa, Dembego i Lubasza

45621 (Czarnków)

1808.3/I. (Smieszków) cer. nad. dziećmi ochrzczonymi z wody: Marcina Marianna, ch. w kośc. szamotul. 1803.4/II., Walerjan Tyburcy Paweł, ch. ib. 1805.4/V., dzieci G. Teodora Breańskiego i G. Brygidy z Falęckich, pos. Sm. i Białężyna. Ass. 1) G. Leonard F. i G. Konstancja Gromadzińska 2) G. Paweł Gr. i G. Anna Helena Gr.

45622 (Czarnków)

1811.7/IV. (Czarnków) ch. Zofja Anastazja, c. G. Ignacego Krajewskiego i Teresy z Komeckich -- G. Kaz. Paliszewski sędzia pok. i M. Zofja de Borzeńskie P-a

45623 (Czarnków)

1813.14/III. (Gębice) ch. Franciszka Zofja Kazimiera Waleria, c. G. Franc. Paliszewskiego sędziego i Tekli z Lipińskich -- G. Kaz. P. i Zofja P-a dz-ce Gębic

45624 (Czarnków)

1813 29/VII. (Czarnków) ch. z w. Jakub Piotr. t. d. *, s. G. Igancego Krajewskiego i Ter. z Komeckich -- X. i GD. Agn. Gabrielska

45625 (Czarnków)

1815.19/VIII. (Radosiew) ch. Izabela Elżbieta, c. N. Rocha Krzywoszeńskiego i Magdal. Mirosławskiej -- chrz. nieszl.

45626 (Czarnków)

1817.13/VIII. (Sarbia) ch. Hipolit Władysław, s. G. Ignacego Zawadzkiego konsyl. zs. i Praksedy z Gozimierskich -- chrz. nieszl.

45627 (Czarnków)

1819.1/XI. (Czarnków) Zofja Kornelia, * 12/X., c. G. poprz. Zawadzkich [G. Ignacego i Praksedy z Gozimierskich] konsyl. zs. -- G. Maks. Potocki pos. d. Szmieszkora i Saula Konarska

45628 (Czarnków)

1823.15/V. (Gębice), cerem., * 1821.4/VIII. Bronisława Zofja Dominika, c. G. Onufrego Jasińskiego i Anny z Zabłockich dz-ców Witakowic, par. Sława -- G. Kaz. Paliszewskich, z ż. Zofją z Gębic i Roch Drwęski z Opalenicy z Franciszką P-ą de Chełmonia

45629 (Czarnków)

1827.2/XII. (Kruszewo) ch. z w. Alfons Antoni, * 22/X., s. GM. Romana v. Swinarskiego i Teofili z Zabłockich, dz-ców Ratuszewo i in. - cer. 1829.6/VI. -- G. Winc. Kalkstein z Psarskiego i Konst. Zabłocka z Koszut

45630 (Czarnków)

1829.21/I. (Kruszewo) z wody. Tytus Wład. Mikołaj, * 1, s. GM. poprz. [Romana v. Swinarskiego i Teofili z Zabłockich] Siwnarskich dz-ców Kr. -- chrz. nieszl.

45631 (Czarnków)

1831.27/IV. (Gębice) cerem. Stanisław Ludwik Kaz., s. MG. Klemensa Wilkońskiego i G. Anny Ludwiki Marii Paliszewskiej dz-ców d. Gorzna -- ass. Franciszek W. z Wapna i Anna Marja z Górzna Kaz. P. dz-c Gębic i Marjanna W. z Wapna

45632 (Czarnków)

1834.2/II. ch. (Smieszkowo), * t. d. Maciej, s. MD. Piotra Koszutskiego i Franciszki z K-ch, dz-ców Sm. -- nauczyciel domowy i M. Marjanna K-a dziewczynka, siostra dziecka

45633 (Czarnków)

1871.23/IX. (Brzezno) ch. 13/XI. Stanisław Michał, s. Adama de Koraszewskiego i Wincenty Kierskiej, admin. dóbr -- Michał de Kierski i Marja de Kierska

45634 (Czarnków)

1875.25/VIII. (Januszewo par. Kałów, k. Łęczycy) *, ch. 1876. 2/V. Bronisław Erazm, s. Władysł. de Raczyńskiego; Natalii de Wolszleger dz-ców dóbr -- Erazm R. z Pozn. i Bronisława Swinarska z Kruszewa

45635 (Czarnków)

1867.1/IX. * (Brzezno), ch. 16/X. Tadeusz Wincenty Stefan, s. poprz. de Koraszewskich [Adama de i Wincenty Kierskiej] ekonomów -- Stanisław Kierski z Emilianowa w Kr. Pol. i Zofja Zakrzewska z Wełny

45636 (Czarnków)

1877.10/VII. * (Hutka), ch. 15. Bolesław, s. Władysława de Paliszewskiego i Marii de Zakrzewskiej, dz-ców H. cerem. 15/VIII. w kośc. lubaskim

45637 (Czarnków)

1877.3/VIII. * (Pozn.), ch. 18/IX. Kazimierz Leopold Konstanty s. Konst. de Węsierskiego i Józefy Szaal - dz-ców wsi Pijanówka -- X. Leopold Lniski prob. cz. i Kamilla Szuman dz-a Huty

45638 (Czarnków)

1877.23/X. * (Czarnków), ch. 5/IV. Bogusław Jan Marjan, s. Wacł. de Swinarskiego, b. dz-ca d. Demba, i Konstancji de Łubieńskiej -- Wład. Paliszewski z Hutki i Stanisł. Łubieńska z Kiączyna

45639 (Czarnków)

1878.27/I. * (Brzezno), ch. 11/II. Wincencja Marja, c. poprz. de Koraszewskich [Adama de i Wincenty Kierskiej] adm. d. -- Paulina de Kierska z Gniezno

45640 (Czarnków)

1879.3/II. (Pianowka), ch. 8/VII. Zygmunt Tadeusz Roman, s. poprz. de Węsierskich [Konstantego de i Józefy Szaal], kupców i pos. dóbr -- X. Maks. Szaal z Budzynia Pelagja de Kurnatowska z Białośliwia

45641 (Czarnków)

1879.27/IX. * (Hutka), ch. 30/IX. Wacław Stanisł. Kostka, s. G. poprz. de Paliszewskich [Władysława de i Marii de Zakrzewskiej] dz-ców H. -- Ludwik Zakrzewski z Pozn. i Walentyna de Kucharska z Prus Zach. [x Elfryda Marja Zinke 1950.10/X. w Pozn. -- Jeżyce]

45642 (Czarnków)

1880.17/V. * (Czarnków), ch. 13/VI. Marja Walerja Felicja Apolonia, c. Teofila de Poddębskiego sekret. sąd. i Apolonii de Gostomskiej -- chrz. nieszl.

45643 (Czarnków)

1880.21/VI. * (Pijanówka) ch. 25/IX. Jadwiga Melanja Helena, c. poprz. de Węsierskich [Konstantego de i Józefy Szaal] kupców i pos. folw. -- Konstanty de Płachecki z Łodzi w Kr. Pol. i Helena de Hryckiewicz

45644 (Czarnków)

1882.25/I. * (Hutka), ch. 7/II. Stanisław, s. poprz. de Paliszewskich [Władysława de i Marii de Zakrzewskiej] dz-ców folw. -- Adam de P. z Skrzeszowa w Galicji, Józefa Szułdrzyńska z Lubasza

45645 (Czarnków)

1883.15/II. * (Hutka), ch. 8/II. Stefan Kazimierz Jan, s. poprz. de Paliszewskich [Władysława de i Marii de Zakrzewskiej], cerem. w Połajewie 1883.1/V. -- Dr. Zygmunt Szułdrzyński z Lubasza i Elenora de Szypowska z Morzycy w Kr. Pol.

45646 (Czarnków)

1884.6/XI. * (Hutka), ch. 16/XI. Wanda Marja Jadwiga, c. G. poprz. Paliszewskich [Władysława de i Marii de Zakrzewskiej] -- Jan Zakrzewski i Jadwiga Wilczyńska z Pozn.

45647 (Czarnków)

1886.6/VII. * (Czarnków), ch. 11/VII. Jadwiga Elżbieta, c. Paulina Plucińskiego, mag. scholar. i Józefy de Swiętochowskiej -- Paulina de Sw. z Cz.

45648 (Czarnków)

1889.13/III. * (Cz.), ch. 3/IV. Wincenty Kazimierz s. Zygmunta de Łaszewskiego i Marji Jędrzejczyk, civ. nobilis. -- Franc. Lniski, Wincentyna de Łaszewska [x z Kat. Zofją Ozdowską 1927.12/VII. w kośc. Sw. Mikoł. w Gdyni]

45649 (Czarnków)

1890.10/I. * (Smieszkowo) ch. 2/III. Sewer Jakub Florenty s. G. Piotra Chełmickiego i Kazimiery Parczewskiej poses. -- Florenty Ch. dz-c Bzowa i Ewa P. z Grabianowa

45650 (Czarnków)

1901.2/I. * (Smieszkowo), ch. 4/V. Antoni, s. Józefa Taczanowskiego nob. dziedzica i Barbary Jerzykiewicz -- Wład. T. syn i Marja Jędryczka

45651 (Czarnków)

1901.10/VIII. * (Cz.), ch. 10/IX. Mieczysław Antoni Wawrzyniec, s. dra med. Franciszka de Ostoja Lniskiego i Wincentyny de Sieberschwech-Łaszewskiej -- Zygmunt de Ł. i Aniela O. L-a

45652 (Czarnków)

1905.6/VIII. * (Brzezno), ch. 11/IX. Marja Łucja, c. Tadeusza de Kościelskiego i Marji Nieżychowskiej, posesorów -- Mieczysław K. i Łucja Dunin [x 1923.8/XI. w Pozn. u Sw. Wojc. Tadeusz Frezer]

45653 (Czarnków)

1906.6/X. * (Brzezno), ch. 9/XI. Halina Jadwiga, c. N. G. poprz. Kościelskich [Tadeusza de i Marji Nieżychowskiej] dz-ców dóbr -- Józefa Swięcicka i Rodryg Dunin

45654 (Czarnków)

1907.3/V. * (Bronisławki, - Oberhof), ch. 30/VII., Marjan, s. Bronisława Karłowskiego nob. i Ofelii Zakrzewskiej nob. - posessionatów nob. -- Nob. Jerzy Trzebiński i Nob. Benigna Z.

45655 (Czarnków)

1907.7/IX. * (Hutka), ch. 10/X. Władysław, s. Bolesława Paliszewskiego Nob. i Heleny Dembińskiej nob. dzierżawców -- N. Wład. P. i N. Antonina D.

45656 (Czarnków)

1908.11/VI. * (Brzezno), ch. 3/VIII. Aniela Antonina Gabriela, c. poprz. [Bolesława i Heleny Dembińskiej] Nob. Kościelskich posesionatów -- N. Antoni K. i N. Zofja Grabska

45657 (Czarnków)

1909.23/III. * (Gembice), ch. 23/V. Marja Halina Antonina c. Bolesława Paliszewskiego i Heleny Dembińskiej, nob. dziedziców -- N. Marja P. N. Karol P. [ 1948.6/X. w Hamburgu Witołd Prabucki]

45658 (Czarnków)

1802.4/VII. (Walkowice) G. Alojzy Modzelewski mł. leśniczy x Anna Woytanoska v. -- św. nieszl.

45659 (Czarnków)

1816.25/I. (Cz.) G. Jan Radzimiński mł. l. 27 x uczc. Franciszka Amalja Aufschlag v. l. 18 -- G. Korneliusz Borowski i uczc. Jan Glass

45660 (Czarnków)

1818.9/XI. (Gębice) G. M. Onufry Jasiński mł. l. 25, kapit. w. pol., dz-c Witakowic i in. w tow. rodziców swych x Anna Zabłocka l. 20, v. za zezw. matki i op. G. Kaz. Paliszewskiego, prezyd. i dz-ca Gębic -- GD. Mik. z Wybranowa Swinarski podcz. kal. dz-c Lubasza Czarnkowa etc., Jakub Potocki z Łubowa, Marceli Urbanowski z Psarskiego

45661 (Czarnków)

1820.7/IV. (Cz.) N. Stanisław Jagielski mł. l. 29, asesor sądu w Szamotułach, x Józefa Mołdrwaska v. l. 22, c. skarbnika pow. czarnk. -- G. Ignacy Zawadzki konsyl. zs. z Cz.

45662 (Czarnków)

1866.25/X. Antoni de Szatkowski, admin. d. Sarbia wd., l. 47 x Antonina de Rakowska v. l. 18, z Sarbi -- Bolesław Swinarski z Sarbi Leopold Paliszewski z Gębic

45663 (Czarnków)

1869.4/VII. M. Stanisław de Jarochowski (... co?) dóbr Pierwoszewo par. Biezdrowa chyba zarządca. l. 28 x Helena de Paliszewska c. dz-ca Gembic, l. 25 v. -- M. Ernest Swinarski z Kruszewa, Bolesław P. z Gembic

45664 (Czarnków)

1873.30/IX. w Pozn. M. Józef de Kęszycki dz-c Chwalibogowa k. Wrześni, l. 23 x M. Wanda Swinarska c. dziedzica Kruszewa, v. l. 22. -- MD. Wład. Niegolewski z Morownicy, M. Leopold Paliszewski z Gembic

45665 (Czarnków)

1875.20/IV. Konstanty de Węsierski kupiec z Pozn. wd. l. 47 x Józefa Szaal v. l. 23 z Czarnkowa -- X. Maks. Sz. prob. w Budzyniu. M. Ludwik Kurnatowski z Pozn.

45666 (Czarnków)

1879.28/IX. Janusz de Zakrzewski dz-c Osieka, pr. Gryżyna mł. l. 33 x Marja de Paliszewska, c. dz-ca Gembic, v. l. 27 -- D. Zygmunt Szułdrzyński z Lubasza Joachim Jarochowski z Sokolnik

45667 (Czarnków)

1880.29/VI. Wład. Otmianowski ek. z Sokolnik M. par. Kaz. mł. l. 31 x Stanisława de Swiętochowska, c. "ludi magistri" z Czarnk., v. l. 19

45668 (Czarnków)

1883.29/IV. Jan de Grudzielski dz-c d. Sędziwojewo par. Szremborowo m. l. 33 x Julja de Paliszewska, c. dz-ca Gembic, v. l. 24 -- Dr. Zygmunt Szułdrzyński z Lubasza i Joachim Jarochowski z M. Sokolnik

45669 (Czarnków)

1885.29/VI. Paulin Pluciński mag. szkoły w Cz., m. l. 25 x Józefa de Swiętochowska c. Franc. Sw. mgra szk. z Cz. v. l. 22 1/3 -- Wład. Otmianowski z Ordzina par. Obrzycko

45670 (Czarnków)

1886.3/VIII. Zygmunt Franciszek Wincenty de Łaszewski kupiec z Cz., mł. l. 22 x Marjanna de Gońska urodz. Jędrzejczyk z Cz. wd. 29 1/2 -- Winc. de Wawrowski z Sławna, Karol de Paliszewski z Gembic

45671 (Czarnków)

1900.13/XI. Dr. med. Franciszek Stanisław Wincenty de Lniski mł. x. Wincentyna Leokadja Melanja de Łaszewska v., oboje z Cz. -- Zygmunt de Ł. i Leon. de Ł.

45672 (Czarnków)

1818.10/XI. † (Gębice) G. Józefa Jasińska, ż. G. Xawerego J. dziedzica Witakowic, l. 64

45673 (Czarnków)

1819.24/X. † (Cz.) Bolesław, s. G. Ignacego i Praksedy Zawadzkich konsyl., r. 1.

45674 (Czarnków)

1821.10/II. (Cz.) † Jan Teodor, s. G. Teodora Dembińskiego konsyl. zs. i Teresy z Lipskich poch. w Cz. 13, r. 1

45675 (Czarnków)

1827.27/I. † w Pozn. MG. Zofja de Borzeńskie Paliszewska, ż. MGD. Kaz. P. dz-ca Gębic, poch. w Lubaszu 5/II. l. 65

45676 (Czarnków)

1831.3/VII. † (Kruszewo) Alfons, s. G. Romana i Teofili Swinarskich dz-ców Kr. l. 3 1/2, poch. Lubasz

45677 (Czarnków)

1834.18/II. † (Smieszkowo) Maciej Koszutski, s. Piotra i Franciszki K-ch, dziedziców Sm. dni 16, poch. cm.

45678 (Czarnków)

1837.7/III. † (Gębice) GMD. Kaz. Paliszewski, dz-c G. l. 69, poch. Lubasz

45679 (Czarnków)

1839.22/VI. † (Cz.) Zofja z rodziny Dydyńskich, ż. Ant. Witowskiego † l. 45, poch. cm.

45680 (Czarnków)

1848.2/VI. † (Kruszewo) Roman de Swinarski dz-c Kr., od wielu lat chory na nogi, iż. nie mógł chodzić l. 56, poch. Lubasz

45681 (Czarnków)

1850.26/X. † (Sarbia) Zygmunt s. Ernesta Swinarskiego i Bronisławy Raczyńskiej 3 mies., poch. Lubasz

45682 (Czarnków)

1853.10/XII. † (Kruszewo) Bronisław, s. Ernesta Swinarskiego dz-ca dóbr i Bronisławy Raczyńskiej † zapal. mózgu

45683 (Czarnków)

1863.7/II. † (Kruszewo) Stefan de Swinarski 1 r. 1 m., s. Ernesta dz-ca dóbr i Bron. Raczyńskiej

45684 (Czarnków)

1863.9/VIII. † (Gębice) Magdalena de Paliszewska z domu Skaczyńska, ż. Leop. dz-ca dóbr l. 42 (mąż. w Pozn., 9 dzieci małol.)

45685 (Czarnków)

1863.26/VIII. † (Gębice) Zofja Paliszewska l. 14, c. Leop. dz-ca dóbr i †-ej Magdal. ze Skarzyńskich

45686 (Czarnków)

1866.27/XII. † (Brzezno) Józef de Znaniecki, l. 45, propinator mąż Emilii de Caterla hydrops

45687 (Czarnków)

1880.29/IX. † (Pianówka) Franciszka de Prądzyńska ur. de Płachecka I i II v. de Węsierska l. 75, wdowa dysynt. Zawiadamia Józefa de W.

45688 (Czarnków)

1915.25/III. † Bronisława de Zakrzewska, urodzona de Skórzewska (* 1836.11/IV.) wdowa, c. Anton. de S. i hr. Czapskiej, Serce, zapal. płuc

45689 (Chwałków)

1840.23/II. (Zabno) ch. z w. Adam Maciej, s. GM. Romana Moraczewskiego i Franciszki z Zakrzewskich poses. Chw. i Kołacina, * 18, -- JGM. Józef Pomorski i Aniela P-a posesorzy Grabinowa

45690 (Chwałków)

1844.24/IV. (Chw.) poch. na cm. tut. koło kośc. X. Tomasz Woydagowski, pleban tut. †-y 21, lat 52, "in sua debilitate non longe ante mortem professus est, se ipse filium Generosorum Francisci Ossolinski Comitis et boonorum Przedgorel? in Lithuania Heredis et Franciscae de Paprocka coniugum legitimorum" [† w Pozn. przewiez. do Chw.]

45691 (Chwałków)

1844.2/X. (Chw.) poch. na cm. Antoni Trąpczyński, s. Józefa leśniczego i Zuzanny de Andrzejewska, a † 30/IX., mies. 5

45692 (Chwałków)

1851.23/VI. * (Chw.) ch. 25/VI. Władysława, c. poprz. [Józefa leśniczego i Zuzanny de Andrzejewska] Trąpczyńskich -- X. i nieszl.

45693 (Chwałków)

1842.19/XI. G. Józef Trąbczyński mł., leśniczy, x sł. Joanna(!) Jędrzejewska, v. z dw. Chw. on 27, ona 25 -- Wincenty Witkowski mł. z Kołacina

45694 (Chwałków)

1844.19/II. inny ksiądz. daje ślub Józefowi Trąpczyński leśniczy x Zuzanna Andrzejewska v. on 29 ona 23 (!!!)

45695 (Chwałków)

1844.24/V. (Kołacin par. Mchy) † Joanna Wołowicz (?) l. 59. G. b. posesorka

45696 (Chwałków)

1866.7/II. (Chw.) *, ch. 1868.3/I. Zofja Rozalja, c. G. Wład. Mateckiego dz-ca Chw. i Heleny Zalewskiej -- Roman Z. dz-c Borzejewa i ż. Rozalja de Sulerzycka

45697 (Chwałków)

1862.3/II. * (Bożejewice), c. 25/VI. Anna Józefa Weronika, c. poprz. [G. Wład. i Heleny Zalewskiej] Mateckich dz-ców dd. -- Feliks M. mł., Hel. Gościcka v.

45698 (Chwałków)

1863.29/I. (Chwałkowo) *, ch. 26/IX. Kornelja (??) Kazimiera c. poprz. Mateckich [G. Wład. i Heleny Zaleskiej] -- Michał M. mł. i Wanda Gościcka v.

45699 (Chwałków)

1862.28/XII. (Chw.) † Zofja Weronika, l. 2, c. poprz. [G. Wład. i Heleny Zaleskiej] Mateckich

45700 (Bagrowo)

1770.13/X. (Zdzychowiec) Franciszek Serafin (?), s. G. Piotra Chudzyńskiego i G. Zofji -- GD. Wawrzyniec Łojeski i GD. Jadwiga Ł. oboje z Zdz.

45701 (Bagrowo)

1771.12/II. (Wysławice) Weronika Agata, z wody, c. GD. Stanisł. Swinarskiego i GD. Wirydjanny -- GD. Mik. Pruski z Zdzychowic i G.v. Faustyna Łukomska z W-c

45702 (Bagrowo)

1775.18/IV. chch. GD. Andrzej Szczaniecki mł. de Płowce i GD. v. Elżb. Łącka z Staniszewa

45703 (Bagrowo)

1775.24/VIII. chch. GD. Maks. Malczewski de Płowce i GD. v. Weronika Łącka z Staniszewa

45704 (Bagrowo)

1775.28/X. (Zdzychowice) Jadwiga, c. G. Piotra Hudzińskiego i G. Zofji -- GD. Franc. Xaw. Malczewski z Babina mł., i G. v. Anna M. z Węgierskiego

45705 (Bagrowo)

1776.21/IX. (Płowce) Michał Archanioł, s. GD. Antoniego Służewskiego z Pł. i G. Zofji -- X. Samuel. Sł., prob. i kancl. kośc. warszaw. i GD. Kat. Witkowska z Płowców

45706 (Bagrowo)

1777.7/IX. (Płowce) Wiktorja c. GD. Wojc. Gutowskiego z Pł. i GD. Agnieszki -- GD. Antoni Służewski z Pł. i GD. Jadwiga Jaraczewska z Staniszewa

45707 (Bagrowo)

1777.14/IX. (Płowce) z wody Franiszka, c. GD. Antoniego i Zofji Służewskich, dzierż. P. -- GD. Franc. Malczewski i MD. v. Anna M. cerem. 1778.5/IV. Matka: Zofja Witkowska. ass., MD. Adam Malcz. sta kleszczelew. i Justyna z Węgorzewskich M. ścina płow.

45708 (Bagrowo)

1778.16/XI. (Płowce) Klemens Andrzej., s. GD. poprz. [Antoniego i Zofji Witkowskiej] Służewskich -- X. Jan Guzowski prob. Grodz. i M. Franciszka Malczewska z Bonic ass. G. Wojc. Kosucki mł. z Bożej i G. v. Juljanna M. z Bonic

45709 (Bagrowo)

1779.28/IV. (Zdzichowice) Stanisław s. GD. Piotra Chudzyńskiego i Zofji -- GD. Józef Wyganowski i GD. Wiktorja Gurczyńska oboje z Zdzychowic

45710 (Bagrowo)

1779.17/V. (Płowce) Zofja, c. GD. Wojc. Gutowskiego i G. Zofji -- GD. Ant. Służewski i GD. Zofja Sł., oboje z Pł.

45711 (Bagrowo)

1780.27/VIII. chch. MD. Piotr Korytowski z Chłapowa MD. Franc. Malczewska z Bonic, MD. Franc. Xaw. M. z Babina i MD. v. Franciszka K. z Chłapowa

45712 (Bagrowo)

1781.18/II. (Płowce) Maciej, s. GD. Ignac. Wróblewskiego ekon. z Pł. i GD. Anny -- G. Karol Nieżuchowski z Pł. i GD. Ludwika Malczewska z Babina

45713 (Bagrowo)

1782.28/VII. ch. GD. Marjanna Zołtowska wd. z Bagrowa

45714 (Bagrowo)

1783.0/VII. (Zdzichowice) chch. MD. Piotr Korytowski podsędek. gn. z Chłapowa i GD. Joanna Kornatowska z Zdzichowic

45715 (Bagrowo)

1783.25/XII. chch. GD. Franciszek Xawery Łukomski z Drzązgowa i GD. Ludwika Malczewska z Babina

45716 (Bagrowo)

1784.20/V. chch. GD. Władysław Kornatowski dyssyd., z Zdzichowic GD. v. Józefa Kurczewska de Płowce, GD. v. Marjanna Mąkowska

45717 (Bagrowo)

1784.22/VIII. chch. GD. Józef Kurczewski de Płowce i GD. Teresa Kornatowska dyssyd., z Zdzichowic

45718 (Bagrowo)

1788.6/IV. chch. M. Anna Korytowska podsędkowa zs. gn., wd. z Chłapowa i M. Franc. Xaw. Malczewski sędzia zs. pozn. z Babina

45719 (Bagrowo)

1790.22/VII. chch. M. Bogusław Horn Rogowski z Nekli i M. Ludwika Malczewska sędzina zs. pozn. z Babina

45720 (Bagrowo)

1793.27/X. chch. G. Tomasz Wiewiorowski mł. z Bonic i G. v. Marjanna Prusimska z Zdzichowic

45721 (Bagrowo)

1795.11/VI. (Babino), * 6, Norbert Antoni, s. G. Jana Sabatińskiego i Franciszki -- M. Bogusław Malczewski i M. Ludwika M.

45722 (Bagrowo)

1795.28/X. chch. GD. Maciej Płonczyński z Chociny i GD. Ludwika Malczewska z Babina

45723 (Bagrowo)

1775.10/IX. (Zdzychowice) GD. Ignacy Sobiecki wd. z Mącznik x G. v. Franciszka Łojewska z Zdz. -- GD. Wawrzyniec Ł. z Zdz. i Maks. Malczewski z Płowców

45724 (Bagrowo)

1816.16/X. chch. MD. Maciej Wierzbiński pułk.; MD. Michalina Nieżychowska oboje z Bagrowa

45725 (Bagrowo)

1817.25/III. (Bagrowo) ch., a * 10/II. Juljan Antoni, s. GMD. Ignacego i Honoraty z Wierzbińskich 1-o v. Gorskiej Falkowskich poses. wsi Boynice -- GMD. Mac. W. pułk. dz-c Bagrowa i ż. jego Karolina

45726 (Bagrowo)

1817.27/X. (Bagrowo) cerem. nad MD. Michaliną Brygidą Nieżychowską, ch. z wody 1791.25/III., c. GM. Bogusława i Franciszki z Korytowskich -- ass. MD. Maciej Wierzbiński pułk. dz. Bogrowo; M. Franciszka Goślinowska z Giecza

45727 (Bagrowo)

1819.30/V. (Bagrowo) z w., a * 24/V. Joanna Teodozja, c. GD. Józefa i Michal. z Nieżychowskich Dobrogoyskich, pos. Bagrowa. -- MD. Wiktor D. z B. i MD. Ludwika Brodzka. Cerem. 5/IX.

45728 (Bagrowo)

1820.8/VIII. (Bagrowo) ch., * 3, Marjanna Ludwika, c. GM. Józefa i Michaliny z Nieżychowskich Dobrogoyskich pos. B. -- GD. Wawrzyniec Wierzbiński adwok. z Pozn. i G. v. Agata Trąpczyńska z Grzyboswa

45729 (Bagrowo)

1821.25/XI. (Bagrowo), cerem., a z wody 16/IX., * 15/IX. Józefa Klementyna, c. poprz. [Józefa i Michaliny z Nieżychowskich] G. Dobrogoyskich pos. B. -- GD. Jakub D. i GD. Józefa Arnoldowa z Zdzychowic ass. przy cer.: GD. Jan Mieczkowski z Orchowa i GD. Karolina Wierzbińska dz-a B., GD. Maciej W. dz-c B. i G. Józefa Arnoldowa z Zdz.

45730 (Bagrowo)

1822.30/IX. (Bagrowo) z wody, * t. d., Stanisław Stefan Edward., s. poprz. [Józefa i Michaliny z Nieżychowskich] G. Dobrogoyskich -- GG. Wiktor i Anna D-cy z Kleparza

45731 (Bagrowo)

1809.6/II. (Bagrowo) M. Józef, (s. Tomasza Gorskiego) pos. Chlebowa mł., x M. Honorata de Wyrzykowskich Wierzbińska v. z B. -- MD. Tadeusz Baranowski dz-c d. Sabiesiernic i MD. Aleksy Kurnatowski dzierż. d. Srodka on l. 50, ona 31

45732 (Bagrowo)

1817.28/X. (Bagrowo) G. Józef Dobrogoyski mł., l. 27, pos. wsi Dominowo, s. Stef. i Katarzyny z Miaskowskich D-ch, x Michalina Nieżychowska v., l. 27, c. Bogusława i Franc. z Korytowskich, u krew. w B. -- MD. Józef Malczewski dz. Babina, Jan Mieczkowski ... ? dz-c Orchowa

45733 (Bagrowo)

1841.16/II. (Bagrowo) GD. Walenty Prądzyński wd. l. 38, pos. wsi Hrorzki, s. Michała i Teresy x GD. Ludwika Dobrogoysta v. l. 20, c. Józefa i Michaliny, dz-ców B. -- GD. Ant. P. dz-c Biskupic i GD. Andrzej Dobrzycki dz-c Chociczki

45734 (Bagrowo)

1849.22/VI. (Bagrowo) N. Felicjan Stanisł. Sypniewski mł., l. 27, s. Stanisława Marcina i Anny-Barb. z Powelskich, dz-ów Piotrowa x GD. Marjanna Walerja Dobrogoyska v. l. 20, c. Józefa i Michaliny z Nieżychowskich D-ch dz-ców B. -- GD. Ant. Stablewski dz-c d. Wolanice, GD. Atanazy D. pos. Chociczy

45735 (Bagrowo)

1850.19/VI. (Bagrowo) GD. Wilhelm Henryk Lossow pos. wsi Starczanowo, mł. l. 33, s. Konstantego i Mityldy x GD. Joanna Teodozja Dobrogoyska v. l. 28, c. poprz. D-ch [Józefa i Michaliny z Nieżychowskich] -- GD. Walenty Prądzyński pos. wsi Strarzki i GD. Apolinary L. dz-c Gryżyny

45736 (Bagrowo)

1861.15/IX. (Bagrowo) G. Winc. Zalewski mł. l. 29 (s. Leona i Józefy) x G. v. Eugenja Barbara Chłapowska l. 21, c. Ignac. i Ludwiki -- GD. Włodz. Wolniewicz dz-c Dębiec i GD. Maks. Radzimiński dz-c Zdzychowic

45737 (Bagrowo)

1819.28/XI. (Bagrowo) † MD. Kat. z Miaskowskich Dobrogoyska l. ok. 80, poch. 30/XI. hydrops

45738 (Bagrowo)

1842.1/III. (Bagrowo) † G. Antonina Dobrogoyska v. l. 14. c. Józefa i Michaliny z Nieżychowskich, dz-ców B. poch. 4, hectico

45739 (Bagrowo)

1848.30/IV. (Bagrowo) zabity w bitwie pod. Miłosławiem GD. Edward Dobrogoyski mł. l. 26., dz-c Bagrowa, poch. 3/V. cm.

45740 (Bagrowo)

1863.27/III. (Bagrowo) † w Pozn. GD. Ignacy Chłapowski dz-c B., l. 50, hydropis, mąż Emilji, poch. 31 cm.

45741 (Bagrowo)

1825.30/I. (Bagrowo) ch. z w. * 25, Franciszka Agata, c. MG. Józefa Dobrogoyskiego i Michaliny z Nieżychowskich poses. -- Agata Trąbczyńska v. z B. cerem. 13/II. -- ass. - MGD. Szymon Trąbczyński dz-c Grzybowa i Anna D. pos. Kleparza

45742 (Bagrowo)

1825.13/II. cerem. Stanisław Stefan Edward, ch. dawno z wody, s. poprz. [Józefa i Michaliny z Nieżychowskich] MG. Dobrogoyskich -- MGD. Wiktor D. pos. Kleparza i MGD. Izabella Sarnowska dz-a Borzejewa

45743 (Bagrowo)

1825.28/VIII. (Bagrowo), * 18, Bartłomiej Hipolit, s. G. Tomasza i Kat. z Groblewskich Kamińskich ekon. -- MGD. Józef i Michal. Dobrogoyscy

45744 (Bagrowo)

1826.19/VI. (Bagrowo) Antonina Kornelia, c. poprzednich MG. [Józefa i Michaliny z Nieżychowskich] Dobrogoyskich pos. B. -- G. Tom. Kamiński ek. i G. v. Agata Trąbczyńska z Grzybowa

45745 (Bagrowo)

1827.20/XII. (Bagrowo) * 7 Marianna Walerja, c. G. poprz. Dobrogoyskich [Józefa i Michaliny z Nieżychowskich] -- GG. Marcin Nierzuchowski z Gawłowic i Agata Trąbczyńska z Grzybowa

45746 (Bagrowo)

1838.16/IV. (Bagrowo) cerem. Antonina Kornelja (z wody 1826.19/VI.), c. MG. poprzednich Dobrogoyskich [Józeefa i Michaliny z Nieżychowskich] dz-ców B. -- ass. GD. Piotr D. i MD. Justyna D., Damazy D.

45747 (Bagrowo)

1860.9/III. * (Mikuszyn) ch. 12/III. Kamilla Franciszka, c. Franc. Xaw. Sąchockiego i Nimfy Kat. Malinowskiej, Nob. (dodane Generosus, i inną ręką) pos. ról pleb.

45748 (Bagrowo)

1861.10/IX. (Mikuszyn) Kamilla Franciszka, c. poprz. [Franc. Xaw. i Nimfy Kat. Malinowskiej] GG. Sąchockich -- X. Józef S. pleb. ptaszkowski

45749 (Bagrowo)

1862.3/X. * (Mikuszyn), ch. 4/X. Eufenja Franciszka, c. poprz. [Franc. Xaw. i Nimfy Kat. Malinowskiej] GG. Sąchockich pos. dw. pleb.

45750 (Bagrowo)

1864.16/V. * (Mikuszyn) ch. 23/V. Jan Nep., s. poprz. [Franc. Xaw. i Nimfy Kat. Malinowskiej] G. Sąchockich

45751 (Bagrowo)

1864.23/VI. (Kłony), ch. 26/VI. Jan Bapt. Hipolit, s. Wawrzyńca Garczyńskiego dz-ca Węgorzewa i Nepomuceny Droszewskiej -- Jan Nep. dz-c Węg. i Emilja G-a żona jego

45752 (Bragowo)

1865.14/XI. * (Czerleino), ch. 19/XI., Stanisława Salomea, c. poprz. [Franc. Xaw. i Nimfy Kar, Malinowskiej] G. Sąchockich pos. pleb.

45753 (Bragowo)

1866.25/VII. * (Kłony), ch. 1867.3/XI., Eugenja Helena, c. Wład. Kaniewskiego i Stanisławy Cioromskiej pos. d. Kłony -- Marcin K. pos. Lubowiczek Stanisława C. z Klonowca

45754 (Bragowo)

1869.19/X. * (Kłony), ch. 21/XI. Władysław, s. Sylwestra Błociszewskiego i Ewy Niemojewskiej, dz-ców Kł. -- Stanisław Bł. dz Sobiesierni Elżb. Radońska dz-a Zwgocina [x 1908.2/VI. w Krak. Marja Fischer]

45755 (Bragowo)

1872.30/I. * (Kłony), ch. 30/I. Ewa, c. poprz. [Sylwestra i Ewy Niemojewskiej] Błociszewskich †-a po chrzcie

45756 (Bragowo)

1890.24/IX. * (Węgierskie), ch. 23/X., Bolesław Władysław s. Bolesława Ziołeckiego, Jadwigi Jańczakowskiej dz-ców dóbr -- Roman Z. i Wanda Koehler z Pozn.

45757 (Bragowo)

1892.13/I. * (Węgierkie) ch. 20/III. Izabela Weronika, c. poprz. [Bolesława, Jadwigi Jańczakowskiej] Ziołeckich dz-ców dóbr -- Tad. Chrzanowski z ...? i Konstancja Sławska z Pozn. [x 1911.24/X. Witold de Chranowski (!) * Czechowo 1882.5/XI.] ślub w Czerlejnie

45758 (Bragowo)

1897.16/VII. * (Kłony), ch. 25/VIII. Edawrd Stanisław, s. Tad. de Kiedrowskiego i Anieli Lewandowskiej, poses. -- Edward Ziołecki, Stanisław L. [x 1928.21/II. w Pozn. Sw. Marcin Irena Galas; x Jadwiga Krawczyk z domu Zdanowicz 1972.15/X. w Gdańsk-Wrzeszcz kośc. NSPJ.

45759 (Czerlejno)

1858.29/V. † († w Pozn., poch. 1/VI. w Cz.) Adam Stanisław Moszczyński wdowiec, dz-c Grzymisławic s. G. Michała M. dz-ca Kołdrąbia i Ludwiki Neuman. Donosi syn Michał M.

45760 (Czerlejno)

1861.21/I. † (Mikuszyn), poch. 23, Kamilla Franciszka Sżchocka c. G. Franc. Xaw. pos. plebanii i Nimfy Malinowskiej, 10 mies.

45761 (Czerlejno)

1865.21/IV. † (Mikuszyn) Eufemja Sąchocka l. 2, m. 6., krup c. N. poprz. [Franc. Xaw. i Nimfy Malinowskiej] S-ch, dzierż. dóbr pleb.

45762 (Czerlejno)

1865.24/IV. † (Mikuszyn) Kamilla Antonina Sąchocka c. poprz. [Franc. Xaw. pos. plebanii i Nimfy Malinowskiej] G., l. 3, m. 6, krup

45763 (Czerlejno)

1868.20/I. † (Czerlejnko), Tekla Dulińska, l. 85, żona c. Kierskiego dziedzica i Anny Kierskiej

45764 (Czerlejno)

1870.25/IV. † (Pozn., poch. tu) Stanisław Kostka Ignacy Topolski l. 70, wdowiec, s. Walentego dz-ca dóbr i Teresy de Wiemerów. Daje znać Józef T. zostało 3 dzieci: Walerja 24, Andrzej 23, Wanda 19. Bez fortuny

45765 (Czerlejno)

1872.30/I. † (Kłony) Ewa Błociszewska, 1/4. godziny, c. Sylwestra Bł. dz-ca dóbr i Ewy Niemojewskiej

45766 (Czerlejno)

1883.6/X. † (Trzek), Józef Antoni Walenty Topolski l. 58, dz-c dóbr, s. Walentego dz-ca dóbr i Teresy Wiemer, zapal. pluc

45767 (Czerlejno)

1891.12/IX. † (Węgierskie) Bolesław Ziołecki, m. 11, syn Bolesława Z. dz-ca dóbr i Jadwigi Janczakowskiej

45768 (Ruchocice)

1795.31/VI. chch. JMD. Piotr Krzyżanowski wojski gnieźn., dziedzic w R., Guzdno, Rataje etc. i Mv. Kat. Linczowska

45769 (Ruchocice)

1797.28/II. chch. JMD. Łukasz Krzyżanowski sędzia pozn. i M. Kat. Linczowska v. z dworu R.

45770 (Ruchocice)

1797.28/II. ch. JMD. Nepomucena Kierska klanka kamień., ze wsi Prochy, c. dz-ców tych dóbr

45771 (Ruchocice)

1801.10/II. G. Marcin Dybysławski wd. x G. v. Marcjanna Lenczewska -- G. Maciej Moraczewski

45772 (Ruchocice)

1819.4/X. GMD. Nepomucen Wilczyński, pos. Ruchocic dzierż., mł., l. 27 x GMD. Karolina Raczyńska ze wsi Spławie par. Wonieśc. l. 25. -- JMD. Józef hr. Sokolnicki z Jarogniewic Nepom. Nieżychowski z Granówka Andrzej Skorzewski z Kamienia Jan Nep. Zółtkowski z Ujazdu. Mich. Nieżychowski dzierż. Spławia, Zielencina, G. Nepomucyn R. dzierżawca

45773 (Ruchocice)

1824.28/VII. (Ruchocice) poch. na cm. Sydonja, c. G. Nepom. Wilczyńskiego pos. R. i Karoliny z Raczyńskich † 27, 1 rok. 2 m.

45774 (Ruchocice)

1820.23/VII. (Ruchocice) Polemon Eljasz Apoloniusz, s. MD. Nep. Wilczyńskiego pos. R. i Karoliny z Raczyńskich, * 20, -- MD. Nep. Nieżychowski dz-c Granówka wuj matki dziecka i MD. W-a, dziedziczka Szołdr matka ojca dziecka

45775 (Ruchocice)

1821.19/VII. * (Ruchocice), ch. 26/VII., Walerjan Wincenty a Paulo, s. MD. poprz. [Nep. i Karoliny z Raczyńskich] Wilczyńskich pos. Ruch. -- MD. Walerjan Biliński dz-c Machcina i MD. Kordula Nieżychowska pos. Spławia

45776 (Ruchocice)

1823.14/VI. * (Ruchocice) Ludwika Antonina, c. poprz. [Nep. i Karoliny z Raczyńskich] MD. Wilczyńskich pos. R. -- Jan Nep. Raczyński brat matki i Franciszka Nieżychowska dz-a Granówka

45777 (Ruchocice)

1825.2/III. * (Ruchocice) ch. 3/III., Kazimierz Józef, s. G. Tad. Długosza "praetor'a" dóbr pogorzelickich i Marjanny de Nikniczyńskiej -- X. i nieszl.

45778 (Ruchocice)

1825.27/II. * (Ruchocice), ch. 5/III. Gabriela Anastazja Tersylja c. poprz. G. Wilczyńskich [Nep. i Karoliny z Raczyńskich] -- G. Nep. Zołtowski dz-c Ujazdu i ż. jego Józefa ze Zbijwskich. Józef Biegański mł. dz-c Cykówka; v. Franciszka Raczyńska z Ruch.

45779 (Dębno n. Wartą)

1776.22/IV. (Krząn), * 18, Józefa Antonina, c. G. Józefa Kurczewskiego i Agnieszki -- X. Izydor Mrowiński prob. z Biezdziald i M. v. Apolonja Kęszycka c. skarbnikowna, ass. Jan Kęszycki skarbnikowicz Kor. i G. v. Aniela Mąkowska z Krząnu. ass. cer.: JM. Jan Dąmbski generał i Marianna z Sapiehów Dąmbska wdzina brzesko-kuj.

45780 (Dębno n. Wartą)

1778.7/VI. ch. JM. Karol Bieliński pis. gr. nakiel. i JMD. Józefata z Urbanowskich Trzcińska, ż. miecznika bracław.

45781 (Dębno n. Wartą)

1778.16/III. (Krząn), * 13/III. Teodora Mechtylda, c. poprz. G. Kurczewskich [Józefa i Agnieszki] pos. w K. -- X. Serafin Grabiński kapelan dworu żerkowsk. i G. v. Marjanna Jasińska z dworu żerk. cerem. 1780.19/III.: JMD. Ludwik Dąmbski wda brzeski kuj. i GD. Teofila z Węgorzewskich Mańkowska

45782 (Dębno n. Wartą)

1782.20/XII. 3 imion Adam ... Tadeusz s. G. Wojc. Jaraczewskiego mieszk. w d. Zerkow in. vico Chrzan i Ignacji Kczewskiej -- G. Ant. Białobłocki z Woli i Jadwiga Czyżewska pos. wsi Kamień. (Dopisane później inną ręką "ex testibus fide dignis notandum")

45783 (Dębno n. Wartą)

1783.29/I. ch. (Dębno) ch. 2 dzieci GD. Józefa i Reginy Chełmickich dzierż. prob. w D.: Franciszek Ignacy (ch. X. Izydor Mrowiński pleban. biezdz. i G. Białobłocka) Konstancja Marcina, (X. Walenty Domaradzki komend. tut. i GD. Barbara Koskowa ekonom. z D.

45784 (Dębno n. Wartą)

1784.29/XI. (Wolica) ch. Teodor Seweryn Andrzej Marcin * 8/XI., s. M. Piotra Drwęskiego pis. zs. woj. pozn. i Wiktorii z Bieleńskich -- M. Wacław Wyssogota Zakrzewski podstoli kalis. z m. Xiąża; i Kat. z Budziszewskich Z-a żona, Józef Hersztopski podsędkowicz zs. wschow. i Marianna z Skorzewskich D-a babka dziecka po ojcu

45785 (Dębno n. Wartą)

1787.30/IV. (Wolica) ch. Djonizy Bogumił, s. GD. Jakuba Krzyżanowskiego i Katarzyny z Kromkowskich -- MD. Stanisł. Krzyżanowski mł.; M. Halena Krzyż. v.

45786 (Dębno n. Wartą)

1787.31/III. (Dembno) chch. MD. Roch Mielęcki pos. Chrząnu; MD. Konstancja z Sołtyków Gorzyńska

45787 (Dębno n. Wartą)

1788.2/II. (Kozia Wolica) Bogusław * 23/I., s. MG. Jakuba i Kat. z Krąkowskich Krzyżanowskich pos. K. W., -- X. Krąkowski benef. w Tursku (Kartka wszyta)

45788 (Dębno n. Wartą)

1789.12/VI. (Wolica) Antoni, * 31/V., s. GD. poprz. [Jakuba i Kat. z Krąkowskich] Krzyżanowskich kapit. RP. -- M. Józef K. skarbnik pozn. i M. Augustyna Zabłocka czesnikowa pozn.

45789 (Dębno n. Wartą)

1789.2/I. (Wolica Dw.) cerem. Bogusław Anastazy, s. poprz. [Jakuba i Kat. z Krąkowskich] MGD. Krzyżanowskich kapit. RP. -- X. Jakub Ignacy Krąkowski mans. kośc. w Tursku i MGD. v. Karolina Krzyż. skarbnikówna pozn.

45790 (Dębno n. Wartą)

1789.5/II. (Chrzan) Jan, * 2, s. N. Anton. i Teresy z Chrzańskich Jackowskich ekonomów tut. [dalej ciż jako "honorati"] -- GD. Ignacy Rakowski; GD. v. Barbara Chmielińska

45791 (Dębno n. Wartą)

1789.6/IX. (Chrzan) chch. MGD. Nicefor Gurzeński podkomorzyc kor. i JMD. Marjanna z ks. Sapiehów Dąmbsna wdzina b.-k. dożywotnia pani Zerkowa

45792 (Dębno n. Wartą)

1791.7/VIII. (Dąbrowa) Dominik Ignacy s. GD. Aleksandra i Teresy z Daleszyńskich Juńskich -- JMD. Nicefor Gorzeński chor. gn. poseł na sejm warsz. i JMD. Konstancja z Sołtyków Gorzeńska

45793 (Dębno n. Wartą)

1800.15/VI. chch. GD. Rajmund i Anna Sosnowscy ekonomowie wsi Chrzan

45794 (Dębno n. Wartą)

1806.27/VII. ch. G. Walenty Gromadzki inspektor w Wolicy, tenże 26/XI. ekonom wolicki

45795 (Dębno n. Wartą)

1806.15/XII. (Wolica) ch., * 19/XII. Katarzyna Elżbieta, c. GMD. Wacława Mazowieckiego i Elżbiety Orłowskiej (pomieszanie dat!) -- GD. Walenty Dzierżykraj Morawski; G. Kat. z M-ch Górska

45796 (Dębno n. Wartą)

1808.4/II. (Wolica), Franciszek Salezy Ignacy, s. GD. Władysł. Mazowieckiego podkom. JKMci i Elżb. Cerłowskiej * 10/I. -- MGD. Jan Kaczorowski i JMD. Grabska z Chociny

45797 (Dębno n. Wartą)

1812.8/III. (Wolica) Konstancja Franciszka, * 5, c. poprz. [Władysł. Mazowieckiego i Elżb. Cerłowskiej] GG. Mazowieckich poses. -- X. i Kat. Dobrołęska

45798 (Dębno n. Wartą)

1852.7/VI. * (Dębno), ch. 20/VI. Wacław, s. Kajetana Władysł. Rzepeckiego i Julii Wolińskiej (on "supersilvanus vulgo capitaneus in Reg. Pol.") -- Józef Borzeński pułk. w. Kr. Pol. z Boguszyna i żona ogrodnika z Dębna

45799 (Dębno n. Wartą)

1857.12/VI. * (Dembno), ch. t. d. Franciszek Alfred Onufry s. J. Stanisława Mycielskiego i N. Aleksandry Roszkowskiej hrabiego, dz-ca D. i Zerkow. -- chch. nieszl., m. in. N. v. Emilja R. siostra matki dziecka

45800 (Dębno n. Wartą)

1752.2/II. (Dembno) G. Ignacy Koziarski (?) x Katarzyna c. wdowy Szczecieńskiej z D. -- św. nieszl.

45801 (Dębno n. Wartą)

1783.3/V. (Dembno) GD. Michał Białobłocki x Petronella Zorawska v. -- GD. Wojc. Jaraczewski pos. D. i inni

45802 (Dębno n. Wartą)

1816.25/XI. (Dembno) G. Wawrzyniec Cybulski mł. z Wielkiejłąki par. Zytowiecko l. 24 x Rozalja Maciejewska v. l. 20 z D. -- D. Józef Sarnecki ek. z D. etc.

45803 (Dębno n. Wartą)

1781.15/X. (Chrząn) † Teresa 1 dzień, c. M. Józefa i Agnieszki Kurczewskich pos. wsi Ch. poch. kośc.

45804 (Dębno n. Wartą)

1783.21/VIII. (Dembno) † MD. Regina z Potarzyckich Rdułtowska l. 40, poch. 24 kośc.

45805 (Dębno n. Wartą)

1784.21/III. † (Dembno) Piotr l. 4, s. GD. Barbary de Garniszowna Wronowskiej poch. cm.

458056 (Dębno n. Wartą)

1787.15/III. † JRD. Antoni Bończa Miaskowski primicjat gnieźn., schol. pozn., prałat piotrk., prop. D. i Nowomiejski, chor. kaduka poch. kat. pozn.

45807 (Dębno n. Wartą)

1791.18/VIII. kolatorzy D. JMD. Nicefor i Konstanty z Sołtyków Gorzeńscy chor. gn.

45808 (Dębno n. Wartą)

1802.7/IV. (Dembno) poch. G. Leon Maszewski l. 63, † 5. phtisi

45809 (Dębno n. Wartą)

1806.9/IX. (Wolica) pochow. Katarzyna 1 rok., c. MGD. Wład. Mazowieckiego i Heleny z Orłowskich, † 7.

45810 (Dębno n. Wartą)

1807.19/III. (Chrzan) poch. Konstancja l. 6, c. GD. Suchodolskiego i Katarzyny, pos. wsi Chrzan † 17.

45811 (Dębno n. Wartą)

1807.21/III. (Chrzan) poch. G. Ludwik Szostakowski ekon. w Ch. l. 52, † 19/III.

45812 (Dębno n. Wartą)

1808.20/IV. (Wolica) poch. Franciszek Salezy, 1 r. i 6 m., s. poprz. Mazowieckich [Wład. i Heleny z Orłowskich] † 18

45813 (Dębno n. Wartą)

1810.19/I. (Orzeszkowo) poch. G. Małgorzata Lipska l. 36, † 17/I., poch. kośc.

45814 (Dębno n. Wartą)

1811.9/III. (Biezdziadów) poch. G. Teodozja z Konopków Szomańska l. 74, wdowa po G. Macieju Sz., † na pleb. Biezdz. 7, phtisi

45815 (Dębno n. Wartą)

1812.12/VI. (Dębno) poch. X. Robert Szomański pleb. tut. † 9., poch. kośc. koło ojca i matki

45816 (Dębno)

1815.15/VIII. (Wolica Kozia) poch. cm. MGD. Wacław (!) Mazowiecki podkomorzy bawarski, l. 72, † 13 puchlina

45817 (Dębno)

1849.28/VI. (Dembno Zakład) † Franciszek Unrug, mąż Zofji z U-ów, z Król. Pol. l. 27, cholera. 2 dzieci małol.

45818 (Dębno)

1853.17/IX. (Dębno, Zakład wodoleczący) † Seweryna l. 14, v., c. Józefa Kamieńskiego ol. dz-ca Gulczewa k. Wrześni, i Józefy Dzierżanowskiej tyfus

45819 (Dębno)

1857.12/VI. (Dembno) † (poch. w Gostyniu) Franciszek Alfred Onufry, 3 dni, s. hr. Stanisł. Mycielskiego dz-ca D. i Zerk. i N. Aleksandry Roszkowskiej

45820 (Grodzisk)

1756.1/IV. cerem. Ignacy Antoni s. GD. Stefana Dębińskiego i Ludwiki, * Łąki, ch. z wody w kośc. w Ł. -- X. Adam z Bnina Opaleński kan. kat. pozn., dz-c Grodziska, prob. pniewski i PMG. Urszula Kierska dz-a Ruchocic

45821 (Grodzisk)

1756.7/IX. chch. X, Kazimierz Bieczyński dziekan fary Gr. i JMGD. Antonina Golecka de Ujasd

45822 (Grodzisk)

1761.23/XI. Michał Szymon, s. GD. Kosińskiego i Katarzyny -- X. Michał Konarski prob. kośc. paraf. Gr. i GD. Małg. Krupczyńska

45823 (Grodzisk)

1767.2/III. cerem. Dominik Stanisł. Wojciech Józef, na zamku Gr., s. PMD. Franciszka i Ludwiki z Łąckich Szczanieckich -- JE.D. Hr. z Bnina Opaliński wda sier. i PM.D. Józefa Dobrzycka

45824 (Grodzisk)

1769.26/X. Jadwiga Urszula * 9, c. G. Anton. Grzybowskiego i Justyny z Woytgierow -- X. Mich. Konarski dziek. fary Gr. i prob. paraf. Gr. i MD. Zofja Lutomska poses. z Gronowa

45825 (Grodzisk)

1773.31/III. Józefata Franciszka, c. G. Antoniego Grzybowskiego Nobilis i Justyny -- X. Michał Konarski dziek. i prob. Gr. i MD. Franciszka Krzywosęcka

45826 (Grodzisk)

1775.29/I. Agnieszka Marjanna c. M. Mateusza Neymana i Marjanny, pos. Zdrojów, Młyniewa i inn. -- G. Wojc. Sypniewski i GD. Anna Przyłuska

45827 (Grodzisk)

1787.18/III. Krystyna Gertruda Józafata, c. G. Antoniego i Franciszki Gadomskich -- X.; m-a z Gr.

45828 (Grodzisk)

1775.29/X. Jadwiga, c. GG. N. Dąbroskich -- GD. N. Zakrzewski i GD. Marjannna Neymanowa dzierż. dd. Gr.

45829 (Grodzisk)

1776.2/VII. ch. z w. we dw. Gr. Piotr. Paweł, s. M. Mateusza Naymana i Marjanny -- GD. Wojc. Sypniewski i GD. Anna Przyłuska (1778.25/I. chrz. M. Wojciech Sypniewski z dw. słocińskiego)

45830 (Grodzisk)

1778.20/IV. chch. JD. Jan Zdzitowiecki sekretarz X. Czartor. G. Z. Podol. i MD. v. Zofja Sypniewska z dw. Gr.

45831 (Grodzisk)

1778.5/V. chch. JMD. Kaz. Radoński gen. adiut. IKM. star. ponidzki i MDV. Zofja Sypniewska z dw. Gr.

45832 (Grodzisk)

1778.23/VI. (Kurowo) Jan Piotr s. M. Antoniego Radoszewskiego i Reginy -- PMD. Jan Zdzitowiecki sekret. ks. Czart. GZPodol. i PMD. wd. Anna Przełuska

45833 (Grodzisk)

1780.6/IX. (Gr.) Jan Michał Mikołaj, s. N. Antoniego Dąbrowskiego i Anny cerem. 7 -- chrz. nieszl.

45834 (Grodzisk)

1781.9/VI. chch. JD. Ignacy Jelski chor. reg. W. X. L., i JD. Zofja Radońska generałowa i posesorka dd. Gr., J. Józef Swinarski sędzic i siostra jego J. Marjanna Sw. sędzjanka pow. Stardub. z Zielęcina

45835 (Grodzisk)

1782.28/I. chch. JMD. Radoński generał major wojsk kor., star. powidzki., kaw. Sw. Stan., pos. Grodziska i PD. Aniela z Bieczyńskich Zółtowska mieczn. wschow. pos. Strzelec.

45836 (Grodzisk)

1784.29/XII. cerem. nad ochrzcz. 1767 Teofilem Bieczyńskim wojszczycem wschow., podchor. w. kor., dz-cem Strzelec i Grąblewa -- PD. Aniela z B-ch Zółtowska miecznik. wschow. dz-ka (ensiferida) Ujazdu (Gramblewo)

45837 (Grodzisk)

1785.17/II. (Gr.) Juljanna Konstancja c. ND. Marcina Dybysławskiego i Katarzyny -- cerem. 7/III. ass. JD. Kaz. Radoński gen. w. kor. star. powidzki, kaw. Sw. Stan. i JD. Konstancja Swinarska sędz. starodub.

45738 (Grodzisk)

1787.27/II. (Gr.) Aniela Zuzanna c. poprz. [Marcina i Katarzyny] N. D. Dybysławskich -- X. Michał Konarski prob. Gr. i MD. Aniela Zółtowska dz. Ujazdu

45839 (Grodzisk)

1787.27/V. Anastazja, c. D. Tom. i Małgorzaty Arnoldów ch. w Wierzei -- MD. Wojciech Ciechomski ... gumbiński; JMD. Antonina Niemojewska

45840 (Grodzisk)

1791.16/II. (Gr.) Gabriel Józef, s. N. Marcina Dybysławskiego i Kat. de Sobierowskie -- chrz. nieszl.

45841 (Grodzisk)

1791.16/IV. Walerjan Franciszek s. G. Prokopa Pepłowskiego i Barbary de Jarochoskie -- chrz. nieszl.

45842 (Grodzisk)

1792.28/V. (Zieleniec) cerem. Marcin Hieronim, ch. w Ziel., s. M. Michała i Ludwiki z Rucieńskich (?) Skorzewskich -- MD. Hier. Skowroński i ż. jego MD. Marjanna Skowr. posesorzy w Zdroju

45843 (Grodzisk)

1795.24/VII. (Grąblewo) Aniela Anna Michalina c. G. Józefa i Marcjanny z Winieckich Strabińskich dyr. szkoły grablew. -- MD. Piotr Krzyżanowski wojski pozn.; MD. Aniela Zółtowska z Ujazdu

45844 (Grodzisk)

1795.24/VII. (Grąblewo) Aniela Anna Michalina, c. G. Józefa i Marjanny z Winieckich Strumińskich (!) dyr. szk. grąbl. -- MD. Piotr Krzyżanowski, wojski pozn. i MD. Aniela Zółtowska z Ujazdu (powtorzona metryka w nast. księdze)

45845 (Grodzisk)

1795.13/IX. (Grąblewo) X. Michał Rola Konarski dziek. far. i prob. gr. chrzci dziecko * 8. Prokop Nikodem Ignacy, s. MD. Józefa Bieczyńskiego i Wiktorii z Zakrzewskich dz-ców w Grąbl., Strzelcach i inn. -- PMD. Prokop Mielżyński podkomorzyc wschow., rotm.. K. n. z Kotowa i PMD. Ewa Z. klan. santocka, z Rakoniewic babka dziecka

45846 (Grodzisk)

1797.11/III. (Grodzisk) Antonina Franc. c. G. Marcina Dybysławskiego i Kat. de Sobierowskie, -- MD. Faustyn Zakrzewski klanic; JMD. Antonina Radońska podkomorzyna

45847 (Grodzisk)

1797.20/VI. Elżbieta Kunegunda, c. G. Jana Mąkowskiego i Eleonory z Wielowieyskich -- GD. Józef Urbanowski i G. Franciszka U-a

45848 (Grodzisk)

1798.23/V. (Dw. Gr.) z wody Antoni Józef Erazm, * 20, s. PMD. Faustyna Zakrzewskiego klanica santoc. i Teresy z Radońskich podkomorz. gn. -- MD. Onufry R. mł., s. podkomorzego gn. i M. Antonina z Rydzyńskich R-a podkom. gn.

45849 (Grodzisk)

1798.14/XII. (Dw. Zdrojewski) Ignacy Tomasz, s. MGD. Anton. Swięcicki pos. wsi Zdzoi i Zofji z Lipińskich, cerem. 1799.15/I., ass.: MD. Dominik Sw. pos. Siekowa i MD. Eufrozyna z Gajewskich Sw.

45850 (Grodzisk)

1799.5/V. (z par. Bukowiec) Wojciech Leon, * 16/IV., s. N. Jana Nepom. Mąkowskiego i Eleonory Wielowieyskiej -- N. Wojciech Swinarski

45851 (Grodzisk)

1799.19/XI. * (Dw. Grąblewski) Tadeusz Pantaleon Mikołaj, ch. 22/XI., s. MD. Józefa Bieczyńskiego i Wiktorii z Zakrzewskich dz-ców w Grąbl. Strzelcach etc. -- MD. Nepomucen Zółtowski dz-c Urbanowa; MD. Tekla Zakrzewska kl. lędzka cerem. 1800.22/I. -- PMD. Hjacynt Zakrzewski dz-c Woli, i PMD. Ewa Z. kl. santocka

45852 (Grodzisk)

1800.18/XI. (Dw. Zdrojewski), Elżbieta, * 11, c. GD. poprz. Swięcickich [Anton. i Zofji z Lipińskich] pos. wsi Zdrój -- MGD. Dominik Sw. pos. Siekowa i MD. Eufrozyna z Gajewskich Swięcicka

45853 (Grodzisk)

1801.6/XI. (Gr.) Karolina Kat. * 30/X., c. N. Marcina Dybysławskiego i Marjanny de Linczewskie -- X. i D. Kat. de Linczewskie Moraczewska

45854 (Grodzisk)

1802.4/IV. (Dw. Słociński) Wojciech, * 27/III., s. N. Tom. Tokarskiego i Salomei Urbanowiczówny -- N. Kaz. Radoński mł. i MD. Joanna z Kierskich R-a

45855 (Grodzisk)

1802.20/IV. cerem. Franciszek Jan Boży s. JD. Piotra i Joanny z Kierskich Radońskich -- MD. Kaz. R. z Jastrzębnik i MD. z Kierskich R. (!) Był chrz. z wody 18/III. -- M. Kaz. R. i Domina z Malczewskich Kierska, * 8/III.

45856 (Grodzisk)

1803.13/XII. cerem., * 18/X. Rafał Jan, s. G. poprz. Dybysławskich [Marcina i Marjanny de Linczewskie] -- MGD. Nepom. Lutomski dz-c d. Turkowo i Aniela z Bieczyńskich Zółtowska z Ujazdu

45857 (Grodzisk)

1804.18/III. (z Boru) Józefa, * 15, c. G. Jana i Sław. Magdaleny Sypniewskich -- Sł. Marjanna S. i sł. Jan Beyer z Słocina, ojciec "gospodarz"

45858 (Grodzisk)

1804.21/V. (Bukowiec), * 27/IV. Juljanna, * c. N. Jana i Eleonory Mąkowskich -- N. Wojc. Swinarski i N. v. Konstancja Szczepańska, wszyscy z Gr.

45859 (Grodzisk)

1804.20/V. (Gr.) we dw. z w. Gr. ch., Tadeusz Jan Nep. Paschalis, * 16, s. GM. Piotra Radońskiego pos. Gr. i Joanny z Kierskich -- GM. Zofja z Lipińskich Swięcicka cerem. 1804.5/VIII. -- ass. X. i Rozalja de Malczewskie Kierska dz. Prochów

45860 (Grodzisk)

1805.20/VI. (Dw. Gr.) Alojzy Onufry, * 19, s. M. poprz. [Piotra pos. Gr. i Joanny z Kierskich] Radońskich -- GMD. Tad. R. z Rudnik i JMD. Rozalja z Malczewskich Kierska kl. z Prochów

45861 (Grodzisk)

1807.14/V. (Gr.), * 1806.8/XI. Marcin, s. N. Jana Bąkowskiego i Anieli z Dybysławskich -- ass. przy cer. MD. Michał Chłapowski dz. Gozdzikowo i Marcjanna D.

45862 (Grodzisk)

1808.13/II. (Dw. Gr.) ch. z wody Faustyn Walenty, s. MD. Piotra i Joanny z Kierskich Rabońskich pos. Gr. -- MD. Karol Brodnicki pisarzewicz pozn. dz-c w Wilkowie i Zofja Swięcicka

45863 (Grodzisk)

1809.25/VIII. (Dw. Gr.) Hipolit Wawrzyniec, s. MD. poprz. [Piotra i Joanny z Kierskich] Radońskich -- MD. Nep. Zółtowski dz-c Urbanowa i MD. z Brodnickich Kierska dz-a z Wilkowa

45864 (Grodzisk)

1810.12/VI. (Zdroje) cer. Władysław Piotr, (z wody 1809.27/V.) s. MD. Michała Chłapowskiego i Anieli de Stęszewskie, dz-ców w Goździkowo, pos. Zdr. ass. X. Wojciech St. prob. w W. Łące i spect. Zofja Stęszewska babka dziecka

45865 (Grodzisk)

1810.12/VI. (Gromblewo) bliźn.: 1) Tadeusz (ch. MD. Józef Bieczyński dz-c w Gromblewo; ze Zbijewskich Zółtowska z Urbanowa) 2) Augustyn (Jan Nep. Zółtowski) dz-c Urbanowa i Wiktorja z Zakrzewskich Bieczyńska dz-ka Gromblewa. Rodzice: Stanisł. Lipowicz woźnica i Zofja.

45866 (Grodzisk)

1810.12/XI. (Zdroje) cerem., (ch. z w. 7) Urszula, c. MD. Michała Chłapowskiego i Anieli ze Stęszewskich, dz-ców Goździkowa, pos. w Zdr. -- G. Walenty Stęszewski ob.; Zofja Chrzońska ob. wd. z Gr.

45867 (Grodzisk)

1811.3/X. (Zdroj) Hieronim Franciszek, z wody chrz., s. MD. poprz. [Michała i Anieli ze Stęszewskich] Chłapowskich

45868 (Grodzisk)

1812.6/IV. (Dw. Gr.) ch. Anastazy Ambroży, * 4, s. MD. poprz. Radońskich [Piotra i Joanny z Kierskich] pos. Gr. -- MD. Kaz. R. pos. d. Rudnik i MD. Zofja Swięcicka

45869 (Grodzisk)

1814.22/II. (Zdrój) Aleksander Maciej, * 19, s. MD. poprz. [Michała i Anieli ze Stęszewskich] Chłapowskich -- m. i Zofja Stęszewska z dw. Zdr.

45870 (Grodzisk)

1827.21/X. * (Gr.) Urszula Blandyna, c. N. Józefa Xawerego Wysockiego inspektora akcyzy i Antoniny Józefy Czaplickiej -- X. i N. Urszula Knechtel i aptek. z Gr.

45871 (Grodzisk)

1829.17/II. *, a 5/III. chrz. Urszula Konstancja, c. ingen. Józefa Justyńskiego pos. wsi Zdrój i Anieli ze Stęszewskich, 1-o v. Chłapowskiej

45872 (Grodzisk)

1832.17/VI. (Słocino), z w. w domu Antonina, * 7, c. G. Ludwika Łukaszewicza i Agnieszki z Suchorzewskich pos. Słocina, cerem. 18 -- G. Tad. Pągowski z m. Lwówka i G. Emilja Szczaniecka v. dz-a Pakosłowia (na wklejonej kartce)

45873 (Grodzisk)

1832.4/IX. ch. Mieczysław Mateusz * 17/IV. s. M. Józefa Szołdrzyńskiego i Elżbiety z d. Okulicz, dz-ców d. Grodzisk i inn. -- MGD. Wojc. O. dziad dziecka i M. v. Antonina Sz.

45874 (Grodzisk)

1833.16/X. (Paski) ch. Włodzimierz Wincenty, * 4, s. M. poprz. [Józefa i Elżbiety z d. Okulicz] Szołdrzyńskich dz-ców Gr. -- op. Dr. Walenty Stęszewski dr. med. z Lwówka; M. v. Anna Weber z Zimina

45875 (Grodzisk)

1834.15/XI. * (Piaski), ch. 18/XII. Elżbieta Józefa, c. poprz. [Józefa i Elżbiety z d. Okulicz] Szołrzyńskich pos. wsi Piaski -- Ignacy Wendorf pos. Gutowa i Rozalja Okuliczowa pos. Zimina

45876 (Grodzisk)

1835.4/VIII. * (Grąblewo) ch. 24/VIII. Tadeusz, s. Tad. de Bieczyńskiego i Antoniny z Bieczyńskich dz-ców Grąblewa -- Teofil B. b. pułk. w. pol.

45877 (Grodzisk)

1836.23/X. * (Piaski), ch. 28/XI. Józefa Anna Rozalja, c. poprz. [Józefa i Elżbiety z d. Okulicz] Szułdrzyńskich pos. wsi P. -- Wojc. i Rozalja Okulicze z Konar

45878 (Grodzisk)

1839.4/VI. * (Słocin) ch. 13/VII. Edward Józef Felicjan, s. G. Piotra de Wałkowskiego pos. wsi Sł. i Franciszki Kope

45879 (Grodzisk)

1840.23/IV. cerem. Wanda, c. MGD. Tad. Bieczyńskiego dz-ca Grąblewa i Antoniny z B-ch. * w Warsz., -- ass. MD. Feliks B. wuj. dziecka, z Lublina i MD. Józefa Zółtowska dz-a Ujazdu

45880 (Grodzisk)

1840.23/IV. cerem. Tytus, s. tychże rodziców Bieczyńskich [Tad. i Antoniny z B-ch] -- ass. Jan Nep. Zółtkowski dz. Uj. i MD. Emilja B. z Lublina

45881 (Grodzisk)

1840.23/IV. cerem. Antonina c. poprz. Bieczyńskich [Tad. i Antoniny z B-ch] -- Teofil B. dziad dziecka b. pułk. w. p. i M. Franciszka Biegańska dz-a d. Cykówki

45882 (Grodzisk)

1840.23/IV. cerem. Tadeusz, s. poprz. Bieczyńskich [Tad. i Antoniny z B-ch], * Gr. 1835.4/VIII. ass. -- MD. Józef Biegański dz-c d. Cykówko i M. Barbara Bieg. dz-a Potulic

45883 (Grodzisk)

1840.27/VII. * (Gr.), ch. 12/X. Antoni Zygmunt Kazimierz, s. Jana Krzyżanowskiego i Teofili Lutomskiej sędziów zs. w Buku -- Antoni K. stryj dziecka i Magdalena K. babka dziecka, oboje z Pozn.

45884 (Grodzisk)

1841.30/IX. * (Piaski), ch. 4/X. Michalina Hieronina Wanda, c. Józefa Micara i Melanii Kurtz, pos. d. Grodz. -- ch. Stan. Wittwer pos. Słocina; Serafina Wittwer

45885 (Grodzisk)

1842.9/X. * (Piaski), ch. 5/XII. Kazimierz Nereusz, s. poprz. [Józefa i Melanii Kurtz] Micarów -- Tad. Zyc dz-c folw. Rakowka i Albina Kurtz dz-ka wsi Konojad, wujenka dziecka

45886 (Grodzisk)

1843.15/VI. * (Grąblewo), ch. 25/VI. Adolf Wit Modest, s. GMD. Tadeusza Bieczyńskiego i Seweryny z Lipskich 1-o v. Zakrzewskiej, dz-ców Gr. -- GMD. Adam Zółtowski dz-c Ptaszkowa, Albertyna Nieżychowska dz-a Zelic, Wiktor B. i Leokadja Niegolewska. Józef Nieżych. i Wanda B.

45887 (Grodzisk)

1844.24/I. * (Piaski) ch. 23/II. Marjanna Aleksandra, c. poprz. Micarów [Józefa i Malanii Kurtz] -- Ewaryst M. mł., wuj dziecka; Aleksandra Wittwer v. z Słocina

45888 (Grodzisk)

1845.23/IV. * (Grąblewo), ch. 11/V. Gustaw Adalbert, s. poprz. [Tadeusza i Seweryny z Lipskich] GD. Bieczyńskich dz-ców Grąbl. -- MD. Teofil Mniewski b. kap. w. p. i Stanisł. Lipska dz-a Lewkowa, Adolf Potworowski dz-c Parzenczewo; Anastazja de Grodzicka z Kalisza

45889 (Grodzisk)

1745.25/IV. * (Pisaki) ch. 17/V. Stanisław Wojciech, s. poprz. M. Micarów [Józefa i Melanii Kurtz]

45890 (Grodzisk)

1848.6/V. * (Grąblewo), ch. 21/V. Stanisława Seweryna, c. MG. poprz. [Tadeusza i Seweryny z Lipskich] Bieczyńskich, dz-ców Gr. etc. -- chrz. nieszl.

45891 (Grodzisk)

1848.28/XI. * (Młyniewo), ch. 19/XII. Bronisława Barbara Marja c. Ignacego de Niesiołowskiego i Konstancji Piątkowskiej -- chrz. nieszl.

45892 (Grodzisk)

1850.28/V. * (Młyniewo) ch. 18/VI. Kazimiera Marja Teodozja, c. poprz. [Ignacego de i Konstancji Piątkowskiej] Niesiołowskich pos. -- Feliks N. de Golasin i Paulina Piątkowska de Łęki

45893 (Grodzisk)

1851.1/II. * (Grąblewo), ch. 9/II. Weronika, c. Wincentego Cybulskiego (dodane "Generosus" i "Prawdzic") i Magdalenny Wierzbińskiej, nauczyc. szkol. -- chrz. nieszl.

45894 (Grodzisk)

1852.30/III. * (Młyniewo) ch. 19/IV. Marja Ludwika Konstancja, c. poprz. de Niesiołowskich [Ignacego i Konstancji Piątkowskiej] pos. Mł. -- Ludwika N. babka dziecka z Mł.

45895 (Grodzisk)

1853.30/III. * (Młyniewo), ch. 21/IV. Władysława Marja Antonina, c. poprz. de Niesiołowskich [Ignacego i Konstancji Piatkowskiej] -- Heliodor Kurowski pleb. Kamieniecki, Paulina Piątkowska

45896 (Grodzisk)

1853.8/VI. * (Lasówki), ch. 4/VII. Wacław Florian, s. N. Wiktora Drwęskiego i N. Marj. Urbanowskiej administr. lasów dom. Gr. -- N. Floran Wilkoński, z Wapna i Prakseda z Sulrzycjich Wilkońska, Hieronim Zabłocki sędzia z Gr. i Helena Wilk. D-a

45897 (Grodzisk)

1855.1/VIII. * (Młyniewo) Stefanja Marja Joanna c. poprz. (dodano ołówkiem "Generosus") Niesiołowskich [Ignacego de i Konstancji Piatkowskiej], dz-c d. Biechowo -- v. Franciszka N.

45898 (Grodzisk)

1862.22/IX. *, ch. 20/X. Katarzyna c. poprz. Cybulskich (bez dodatków) [Wincentego i Magdaleny Wierzbińskiej], nauczycieli w Grąblewie -- chrz. nieszl.

45899 (Grodzisk)

1795.28/II. † (Grodzisk) PMD. Kazimierz de Radoń Radoński generał major wojsk pol., d. Grodziska, i Gembic dz-c, poch. po 10 dniach w kośc. małym paraf. Gr. l. 67

45900 (Grodzisk)

1795.25/VI. † GD. Paweł Gruntkowski (Grodzisk) poch. kośc. l. 39 po 3-let. chorobie

45901 (Grodzisk)

1796.8/V. poch. (Słocino) G. Jan Lisiecki, † w Sł., l. 60. suchoty

45902 (Grodzisk)

1796.26/X. † MD. Anna z Gliszczyńskich Przeuska przez wiele lat mieszk. w Grodz. na dewocji, l. 100

45903 (Grodzisk)

1797.6/VI. poch. Antonina Frnciszka, c. N. Marcina Dybysławskiego i Kat. de Sobierowskie 3 mies.

45904 (Grodzisk)

1797.22/VII. poch. w kośc. par. Gr. N. Kat. de Sobierowskie Dybysławska l. 36. Suchoty

45905 (Grodzisk)

1799.12/I. † PMD. Jakub de Radoń Radoński podkomorzy gn. dz-c Grodziska z przyl., poch. po 12 dniach 24 b. m. l. 52, hydropis

45906 (Grodzisk)

1800.20/X. † N. Andrzej Chrzański z miasta, l. 80

45907 (Grodzisk)

1801.24/III. † ND. Anna z Swiniarskich Oleska wd. l. 38., w 17 dni po † męża Franc. O. (Grodzisk). Gangrena

45908 (Grodzisk)

1804.15/V. (Grodzisk) † GM. Eufrozyna Swięcicka, tknięta paraliżem 13., l. 9 poch. kośc. paraf. Grodz.

45909 (Grodzisk)

1804.11/XII. † (Zdroje) MD. Jan v. Rembowski, dolor capitis. l. 36, mł., poch. kośc. Gr.

45910 (Grodzisk)

1806.18/II. (Grodzisk) † dziecko v. Elżbieta Swięcicka c. wdowy Zofji Sw., l. 5. poch. kośc. paraf. Gr.

45911 (Grodzisk)

1807.26/I. (Grodzisk) poch. MD. Marjanna Radońska podkomorzanka gnieźn., l. 19. † 23, poch. kośc. par. Gr. m. hectico

45912 (Grodzisk)

1807.26/I. (Grodzisk) poch. Eufrozyna Agnieszka, c. MD. Piotra Radońskiego i Joanny poses. dd. Gr., dni 12, krosty. poch. ib.

45913 (Grodzisk)

1807.18/VII. (Grodzisk) poch. MD. Hieronima z Radońskich Gurzyńska, l. 20, Tu pochow.

45914 (Grodzisk)

1808.23/VIII. (Gromblewo) † MD. Apolonja Zakrzewska c. Faustyna i Teresy z Radońskich Z-ch, dz-ców Rakowniewic, l. 6. poch. kośc. Gr. m. hetico

45915 (Grodzisk)

1813.10/XI. † (Poznań) X. Michał Konarski prob. grodziski, kanon. kat. pozn., przez wiele lat dziekan grodziski, poch. w kat. pozn. l. 86

45916 (Grodzisk)

1816.3/X. † (Zdrój) Jakub dziecko GD. Michała Chłapowskiego dz-ca Gozdzikowa, pos. Zdroju i Anny Stęszewskiej, poch. cm. kośc. Sw. Ducha

45917 (Grodzisk)

1821.5/VI. † (Zdrój) MG. ol. Michał Chłapowski paraliż dz-c Goździkowa, pos. Zdroju poch. 22/VI. cm. paraf. w Łękach l. 56

45918 (Grodzisk)

1823.17/III. † (Słocin) MD. Stanisław Kostka Zabłocki mł. l. 20, suchoty, poch. 19, s. wdowy Franciszki Z-ej pos. Słocina

45919 (Grodzisk)

1824.2/XI. † (Zdrój) G. Urszula Chłapowska v., c. †-go Michała dz-ca Goździkowa, l. 13. hydrops

45920 (Grodzisk)

1828.12/X. (Grodzisk) † N. v. Domicella Poklatecka, żyjąca z jałmużny, l. 70

45921 (Grodzisk)

1833.7/III. † MGD. Wiktorja z Zakrzewskich Bieczyńska wdowa, dz-a Grąblewa i in. l. 60, † we wsi swej Studzieniec p. obornic., poch. w Grodz. 10 cm. paraf.

45922 (Grodzisk)

1833.20/X. † (Piaski) Mieczysław 1 r. i 6 mies., s. M. Józefa i Elżb. z Okuliczów Szułdrzyńskich dz-ców d. Gr., poch. 24 w kośc. Sw. Ducha

45923 (Grodzisk)

1834.18/X. † (Piaski) Włodzimierz Szółdrzyński 1 r. i 2 dni s. Józefa pos. P. i Elżb. z Okuliczów, dysynt.

45924 (Grodzisk)

1835.20/IX. † (Zdrój) Józef Neyman l. 71, były pułk. w pol. dz-c Opalenicy pozostawił 1 córkę nieślubną i 2 nieślubnych synów

45925 (Grodzisk)

1840.27/XII. † (Grąblewo) Antonina Bieczyńska l. 45 dz-ka Grąblewa, zawiad. mąż. zapalenie

45926 (Grodzisk)

1842.18/III. † (Piaski) Michalina Micara, m. 5, dziecko Józefa i Melanji pos. d. Grodz.

45927 (Grodzisk)

1845.29/VIII. † (Piaski) Stanisł. Wojc. Micara m., 4 s. tychże [Józefa i Melanji pos. d. Grodz.]

45928 (Grodzisk)

1849.19/IV. † (Młyniewo) Bronisława Niesiołowska m. 5, c. pos. Ignacego i Konstancji, zapal.

45929 (Grodzisk)

1850.11/X. † (Grąblewo) Tytus de Bieczyński l. 24, mł. s. Tadeusza dz-ca Grąbl. i zmarłej Antoniny (suchoty)

45930 (Grodzisk)

1853.14/I. † (Grąblewo) Antonina Bieczyńska l. 22 v., c. Tad. pos. dóbr i Antoniny B.

45931 (Grodzisk)

1853.18/IX. † (Lasówki) Wacław Drwęski, s. Wiktora admin. lasów grodz. i Marjanny Urbanowskiej, mies. 3. spazmy.

45932 (Grodzisk)

1855.10/VI. † (Lasówki) Ewa Drwęska "in partum moribunda" c. poprz. [Wiktora admin. lasów grodz. i Marjanny Urbanowskiej] D-ch. † po chrzcie

45933 (Grodzisk)

1855.8/VIII. † (Młyniewo) Władysława Niesiołowska l. 2, m. 3 c. Ignacego dz-ca dóbr Biechowo, i Konst. Piątkowskiej

45934 (Grodzisk)

1872.14/II. † w Pozn. Aleksy Prusinowski dr. filozofii prob. grodziski, l. 53

45935 (Grodzisk)

1778.18/V. † MD. Pantaleon z Bieczyn Bieczyński wojski wschowski kolator ołt. sw. Jana Nep. w kośc. paraf. grodz. opatrzony sakram. 16 w dzień sw. Jana Nep. poch. 22 w kośc. l. 71, dz-c Strzelców, Grąblewa, Pantaleonowa

45936 (Grodzisk)

1779.8/VI. (Kurowo) poch. dziecko 1 r. Jan Piotr, s. G. Antoniego i Reginy Radoszewskich, w kośc. Sw. Anny

45937 (Grodzisk)

1781.20/VII. † N. Franciszek Rowiński ek. w Zdroju poch. 23 cm. Sw. Anny

45938 (Grodzisk)

1783.22/XII. poch. MD. Joanna Nerska komornikowa pozn. poses. wsi Silinko w par. opalenic. poch. u bernardynów

45939 (Grodzisk)

1784.16/VI. † G. v. Marjanna Mąkowska l. ok. 18. poch. konw. woźnicki

45940 (Grodzisk)

1784.23/VI. † N. Michał Izdebski l. ok. 50, poch. 24 cm.

45941 (Grodzisk)

1788.13/III. poch. N. Kaz. Pruskowski † 11, poch. cm. Sw. Anny

45942 (Grodzisk)

1783.26/IV. N. Franc. Wiesiołowski z woj. kalis. x N. v. Konstancja Prasnowska z woj. pozn. -- GD. Michał Koziorowski pos. w Brozyno; GD. Kazimierz Prasnowski pos. w Rurowo (Kurowo)

45943 (Grodzisk)

1799.3/X. (Grodzisk) N. Maciej Moraczewski mł. l. 42 x N. Kat. Lenczeska v. l. 42 -- N. Ludwik Mejer pos. d. Bnina (?) i D. Apolonja M. ż jego

45944 (Grodzisk)

1806.9/II. (Gr.) G. Jan Józef Bąkoski x G. v. Aniela Dybysławska -- G. Marcin D. jej ojciec

45945 (Grodzisk)

1808.16/VIII. (Gr.) MD. Michał Chłapowski dz-c Gozdzichowa pos. Zdroju x Spect. Aniela Stęszewska v. z tut. par. -- Sw. nieszl. on l. 40, ona 22

45946 (Grodzisk)

1821.30/IX. (Słocin i Marcinkowo) G. Remigiusz Palędzki dz-c Marcinkowa Dol. l. 20 x G. Prowidencja Zabłocka v. l. 18, c. posesorów Słocina ślub w Pozn. u Dominikanów -- G. Szymon Urbanowski dz-c Pawłowa i Konstanty P. rodz. brat pana młodego

45947 (Grodzisk)

1834.10/VIII. Ignacy de Lipe Lipski "comes alieni imperii consiliarius provincialis "(Landrath) w Niewierze (Ludoszny) zaśl. x v. Franciszka Klinger, c. kupca i ob. grodzisk. on 44, ona 24 poprzed. małż. L-go unieważn. 25/IV. przez konsyst. pozn.

45948 (Grodzisk)

1835.2/III. G. Ignacy Wendorf pos. d. M. Gutowy pow. Września. x M. Antonina Szołdrzyńska z Piasków, on 49, ona 27 -- Mateusz Sz. ojciec jej i Wojc. Okulicz pos., Zimina

45949 (Grodzisk)

1843.22/XI. MD. Anastazy Ciszewski mł. l. 28 x v. Aniela Krubiszewska z Gr. l. 24 -- Ant. Krzyżanowski ob. i archit. z Pozn.

45950 (Grodzisk)

1846.15/VI. N. Stanisław Wittwer wd. i pos. w Słocinie x Michalina Micara, c. Stanisł. dz-ca Machcina i Ludwiki z Piasków -- Józef M. pos. Piasków

45951 (Grodzisk)

1877.24/VII. * (Doktorowo Grodecium) ch. 28/X. Stanisława Anna c. Kaz. Thiela sędziego sądu gr. i konsyl. sąd. gr. i Józefy de Frezer -- Dr. Juljan Bendowski dr. med. z Gr. i Zuzanna Thiel z d. Rutkowska z Pozn. wd.

45952 (Grodzisk)

1884.28/IV. * (Gr.), ch. 14/V. Stanisław Jan, s. dr. Anton. Zuchowskiego medyk. i Władysławy Grabowskiej -- Franc. Z. i wd. Anna Gr. z Grodziska [x Pozn. u Bern. 1916.23/IX. Janina Zimniewska]

45953 (Grodzisk)

1885.1/VII. * (Gr.) ch. 26/VII. Zofja Anna, c. poprz. [Anton.] Zuchowskiego i Władysławy de Grabowskich, -- Edward Gr. mł. z Pozn. i Franciszka Libelt pos. z Czeszewa

45954 (Grodzisk)

1889.19/VIII. * (Gr.), ch. 8/IX. Anna, c. poprz. dr. Żuchowskich [Anton. i Władysławy Grabowskiej] -- Pantaleon Libelt z Zajączkowa i Julja Prusimska z Sarbi

45955 (Grodzisk)

1884.5/I. † (Gr.) Halina Władysława de Kuczkowska 1 r., 3 m. 15 dni, c. Seweryna de K. i Walentyny Jaksiewicz

45956 (Grodzisk)

1888.8/IV. † (Gr.) Alojza Kęszycka l. 66, wdowa, c. dziedzica, Zawiadamia Leonard K.

45957 (Grodzisk)

1890.18/VII. † (Gr.) Marjanna Kropiwnicka l. 91, ż. Leonarda Kr. pos. dóbr. c. Norberta Olkiewicza i Franc. Bożymęckiej, zawiad. córka

45958 (Grodzisk)

1896.27/III. † (Gr.) Franciszka Chłapowska l. 90, wd. z d. Ozdowska. Zawiad. Adam Szermer ob. i kupiec gr.

45959 (Grodzisk)

1900.24/VI. † (Gr.) Franciszek Zuchowski l. 91 m. 2, (s. Tom. i Kat.). marazm starczy -- Syn dr. Antoni Z.

45960 (Grodzisk)

1901.26/XI. † (Gr) Cecylja Zuchowska l. 79, wdowa, c. Leonarda Kropiwnickiego i Marji Olkiewicz - Syn Antoni Z. dr. med. Marazm

45961 (Grodzisk)

1904.30/XI. (Kobylniki) † Aniela Kieywańska ur. v. Garczyńska, wdowa, c. Franc. G. i Kat. Biskupskiej Starość. - Córka Zofja Froitag

45962 (Grodzisk)

1905.14/V. † (Gr.) Henrietta v. Koczorowska l. 65, wd. c. Edwarda v. Jaraczewskiego i Konstancji Chwalibóg poch. w Pozn.

45963 (Grodzisk)

1906.4/II. † (Gr.) Antoni Zuchowski l. 60, mąż, lekarz s. Franc. i Cecylji Kropiwnickiej serce i płuca

45964 (Grodzisk)

1906.2/IX. † (Gr.) Marja Gąsiorowska wd. l. 76, c. Kaspra Rarzewskiego i Heleny Wittyg - Syn Sylwester Czarnecki

45965 (Grodzisk)

1905.6/XII. † (Gr.) Edmund Gerhard Twardowski, m. 3, s. Jakuba T. i Heleny Dzierżanowskiej

45966 (Grodzisk)

1855.14/XI. G. Hieronim Zabłocki sędzia z Pleszewa, mł. 34 x G. Emilja Zakrzewska v. 24, c. dz-ca Grąblewa -- Tadeusz Z. stryj i op jej de Gutowy k. Pleszewa, Adam Zółtkowski dz-c Ujazdu

45967 (Grodzisk)

1857.12/V. Roman Gozimierski mł. 35 x Wanda Bieczyńska v. 31, on z Wągrówca kupiec, ona z Potulic, c. dz-ca

45968 (Grodzisk)

1859.5/I. Sebastjan Korczak Michalski wd., 33 1/2 z Pozn. prac. sądu krym., x Leokadja Kozińska v. 30, c. z Grodziska

45969 (Grodzisk)

1872.4/VI. G. Ludwik de Mieczkowski, mł. l. 31. x Bronisława Czujewicz v. 30., on z Nekli ob., ona z Gr. u ojca -- Józef de M. z Górzna, par. Swierczyna Winc. Dalski z Gr., ludimagister

45970 (Grodzisk)

1884.8/VII. Ignacy Juljan de Wendorff, ludimagister w Opalenicy, mł. 23. x Aniela Piotrowska v. z Gr. -- Kaz. P. ob. Gr., Bolesław P. ob. pozn.

45971 (Janków Zaleśny)

1810.16/VIII. (Janków) * Stefan Napoleon s. D. Andrzeja Bogusławskiego poses. sołectwo i D. Teresy z Lizaków ze wsi J., ch. 19/VIII. -- M. Jan Krompolc sędzia z Ostrowa i D. Anna Lizakowa de Baley

45972 (Janków Zaleśny)

1810.19/IX. * Franciszka, c. D. Józefa Szczycińskiego leśnicz. z części dziekan. i Marianny z Szydłowskich, ch. 23/IX. -- X. Leopold Irzycki pleb. pogrzybow. i D. Teresa Bogusławska z J.

45973 (Janków Zaleśny)

1812.10/V. (Sulisław Dwór) * Zofja Juljanna, c. G. Andrzeja Bogusławskiego i Teresy z Lizaków, ch. 25/V. -- D. Jan L. z ż. Juljanną

45974 (Janków Zaleśny)

1813.25/VI. (Sulisław Dwor) * Piotr Aleksander, s. G. poprz. [Andrzeja i Teresy z Lizaków] Bogusławskich, ch. 8/VII. -- GDJ. Skorzewski dz-c Szczur mł. i GD. Karnkowska dz-a Pogrzybowa D. Antoni Lizak i Anna L-a z Bab

45975 (Janków Zaleśny)

1813.3/IX. * Stefan, s. poprz. D. Szczycińskich [Józefa i Marianny z Szydłowskich], ch. 8/IX. -- G. Ignacy Karnkowski dz-c z Pogrzybowa i D. Teresa Bogusławska z Sulisławia. Antoni B. z Sul. i Teresa K. z Pogrzybowa

45976 (Janków Zaleśny)

1916.1/IV. (Sulisław), * ch. 18/IV. Teodora Marianna, c. poprz. [Andrzeja i Teresy z Lizaków] D. Bogusławskich -- G. Eleonora Karczewska z Pogrzybowa i D. Wojciech Lizak z Bab -- ass. G. v. Barb. K. z Pogrzyb. i D. Ant. L. naddzierż. z Bab i D. Nepomucena Bielińska z Sulisł. i D. Jan L. pos. Bieniewa

45977 (Janków Zaleśny)

1817.25/XII. (J.) * Antonina, c. Ur. Maychra Rogowicza nauczyc. szkoły w J. i Krystyny z Waszczyńskich, ch. 28. -- Ur. Józef Kiełczewski aktuarjusz z Orpiszewa i Józefa Stęczniewska z Szulmierzyc

45978 (Janków Zaleśny)

1836.13/III. * (Daniszyn) ch. 22/III. Józef Antoni, s. D. Ludwika Urbanowicza i G. Teodozji de Kurczewskiej poses. D. -- GMD. Józefa Swiderska kapitanowa z Sulmierzyc

45979 (Janków Zaleśny)

1840.11/V. * (Odalanow), ch. 28/V. Nepomucena Juljanna, c. G. Łukasza Dobrzynieckiego ekon. i Sław. Reginy Gadkowskiej -- Piotr G. i D. Teodozja Urbanowicz

45980 (Janków Zaleśny)

1841.23/XI. (Daniszyn) *, ch. 7/XII. Klemens Teofil, s. D. Józefa Krasnosielskiego i D. Elżb. Urbanowicz, poses. wsi Kuczeszy w (??) Pol. -- X. Aleksander K. (?) G. v. Ant. Kurczeska

45981 (Janków Zaleśny)

1843.4/II. * (Sulisław), ch. 9/II. Walenty Kaz., s. poprz. G. Dobrzynieckich [Łukasza i Reginy Gadkowskiej] ekon. -- chrz. nieszl.

45982 (Janków Zaleśny)

1843.20/X. * (Daniszyn) ch. 7/XI. Walentyna Urszula, c. poprz. D. Urbanowiczów [Ludwika i G. Tedozji de Kurczewskiej] pos. D. -- D. Teresa Krasnosicka z Ostrowa

45983 (Janków Zaleśny)

1852.16/V. * (Baszyny), ch. 1/VIII. Jan Nepom., s. D. Stefana Szczycińskiego i Marjanny Dreszer, ekon. -- chrz. nieszl.

45984 (Janków Zaleśny)

1854.11/X. * (Baszyny), ch. 26/XI. Jarosław Djonizy, s. poprz.[Stefana i Marjanny Dreszer] Szczycińskich ek.

45985 (Janków Zaleśny)

1830.20/VI. (Swinków) G. Eugeniusz Jezierski mł., l. 22, dyr. szkoły w Nabyszycach x G. Franciszka Szczycińska v. z Dziekan. 18

45986 (Janków Zaleśny)

1838.25/II. (J.) G. Łukasz Dobrzyniecki mł., ek. z Sulisławia x Regina Gentkowska Fr., z J. on 38, ona 32 -- D. Ludwik Urbanowicz z Daniszyna ("Gen." z czegoś później przerobione)

45987 (Janków Zaleśny)

1846.30/VI. (Daniszyn) G. Andrzej Kiedrowski mł. l. 30 x D. Elżbieta Krasnosielska wd. z Dan. l. 26. -- Hipolit. Kr.

45988 (Janków Zaleśny)

1858.1/II. (Daniszyn) G. Andrzej Urbanowski wd. komis. dw. w Niechanowie x sł. Kordula Biedermann v. z Daniszyna on 45, ona 34. -- sw nieszl.

45989 (Janków Zaleśny)

1821.8/III. * (Orpiszew) † Józef Majorowicz l. 7, m. 2, s. N. (jak mówią) Franciszka M. i Joanny de Zaborowskie Nob. naddzierżawcy ekonom. orpiszewskiej

45990 (Janków Zaleśny)

1827.22/V. † (Swinkow) G. Marceli Czechowski l. 12, s. G. Jana i Weroniki Langowskiej pos. sołectwa

45991 (Janków Zaleśny)

1836.25/VI. (Daniszyn) † Józef Urbanowicz m. 4 s. G. Ludwika i G. Teodory z Kurczewskich

45992 (Nowe Miasto)

1754.28/VII. (Klęka) ch. Pantaleon Ignacy Franciszek, s. P. MD. Antoniego Ryszewskiego, obec. pos. Kl. i M. Rozalji -- chch. dziad i wujenka dziecka

45993 (Nowe Miasto)

1854.28/VIII. (Szypłowo) ch. Róża Marianna Barbara, c. GD. Walentego Czcińskiego i Marjanny z części Szypł. Skrzetuskiego dziedzicznej -- MD. Michał Szczaniecki dz-c Boguszyna i ż.jego Krystyna Szcz.

45994 (Nowe Miasto)

1854.18/XI. (Szypłowo) ch. Dydak Stanisław Andrzej, s. GD. Kaz. Gliszczyńskiego i Franciszki -- M. Antoni Ryszewski z ż. Rozalią, pos. Klęki.

45995 (Nowe Miasto)

1755.1/XII. (Laskówka) ch. Franc. Xawery Andrzej, s. Nob. Personae Ludwika Brzezińskiego i Heleny -- MD. Rafał Malachowski dz-c części Szypłowa i MD. Rozalja Ryszewska pos. Klęki

45996 (Nowe Miasto)

1756.15/VIII. (Szypłowo) ch. Ignacy Jan Nepomucen, s. M. Hieronima Kołaczkowskiego i Rozalji -- M. Rafał Malechowski dz-c cz. Szypł. i ż. jego Anna M.

45997 (Nowe Miasto)

1756.5/XI. (Luberz) ch. Elżbieta Barbara, c. M. Łuk. Suskiego i Zofji -- PMD. Stanisław Grabski stolnik bracławski dz-c Nowego miasta i PMD. Kat. G. ż. jego

45998 (Nowe Miasto)

1757.14/III. (Szypłowo) ch. Franciszka Marjanna Regina, c. MD. Kaz. Gliszczyńskiego i Franciszki, poses. części Sz. -- dziadek i babka

45999 (Nowe Miasto)

1755.8/VI. (Nowe Miasto) Antoni, s. MD. Łukasza Tarayfa i Jadwigi -- dziad i babka

46000 (Nowe Miasto)

1757.16/V. (Chocicza) Wojciech Stanisław, s. GD. Łukasza Tarayfa i Jadwigi -- MD. Stanisław Iłowiecki pos. d. Szemborzewo i MD. Teresa Gorska v. z dw. Chociny

46001 (Nowe Miasto)

1757.19/XI. (Nowe Miasto) Anna c. MD. Józefa Więckowskiego poses. prob. NM. i Doroty -- MD. Łukasz Suski pos. wsi Luberz i PMD. Kat. Grabska dz-czka d. NM.

46002 (Nowe Miasto)

1757.20/VII. (Chocicza) ch. Jakub Jan Nepom. Ignacy, s. PMD. Stanisł. Grabskiego stolnika bracław., dz-ca Nowego Miasta i Kat. z d. Umińskich -- MD. Xawery Gr. i MD. Teresa Gorska v. z dw. Chocicza 1758.9/IV. cerem. odprawił X. Ant. Bończa Miaskowski schol. kat. pom. prob. NM. i Dębzn. -- PMD. Konstanty Rogaliński dz-c Golejewka z ż. Joanną z Zakrzewskich

46003 (Nowe Miasto)

1759.16/III. (Nowe Miasto) ch. Józefa Regina Jadwiga c. M. Ludwika Brzezińskiego -- X. i M. Jadwiga Szczaniecka z Klęki

46004 (Nowe Miasto)

1759.7/X. (Klęka) ch. Ignacy Franciszek, s. G. Łukasza Schibickiego i Barbary -- MD. Józef Koszutski pos. Boguszyna i PMD. Kat. Grabska dz-ka N. Miasta

46005 (Nowe Miasto)

1760.27/I. (Luberz) ch. Wincenty Walenty, s. MD. Łukasza Suskiego pos. wsi L. i Zofji de Kędzierskie -- X. Antoni Bończa Miaskowski schol. kat. pozn. i prob. NM. i Dębn. i PMD. Krystyna z Bojanowskich Szczanjecka dz-ka Boguszyna

46006 (Nowe Miasto)

1760.24/V. (Szypłowo) ch. Juljana Agnieszka, c. MD. Kaz. Gliszczyńskiego i Franciszki -- MD. Ignacy Skrzetuski dz-c cz. Szypłowa i MD. Marjanna Malechowska dz-czka innej cz. Szypłowa

46007 (Nowe Miasto)

1761.10/IV. (Nowe Kolonie Szypłowko) ch. Marjanna Wiktoria, c. MGD. Rocha Pierszklińskiego i Magdal. de Marszeskie -- MG. Ludwik Malachowski i MGD. Urszula Mal.

46008 (Nowe Miasto)

1762.16/III. (Łaskawy) ch. Franciszka, c. G. Jakuba Sroczyńskiego i Marjanny -- MGD. Tad. Wodecki MGD. i Mari. Bronikowska

46009 (Nowe Miasto)

1762.20/IV. (Nowe Miasto) ch. Katarzyna, c. Ludwika Brzezińskiego i Marjanny (bez cech szl.) -- G. Wojciech Zwierszeski (?) nieszl.

46010 (Nowe Miasto)

1763.31/I. (Klęka) ch. Agnieszka Katarzyna, c. MD. Franc. Bogusławskiego i Katarzyny -- MD. Franc. Kurczewski i MD. Teresa K-a

46011 (Nowe Miasto)

1763.7/III. (Szypłowo) ch. Scholastyka Apolonia, c. MGD. Rocha Pierszklińskiego i Magdal. z Marszeskich -- MGD. Jakub Hersztopski z Pustej Wolicy z żoną Antoniną ze Skrzetuskich

46012 (Nowe Miasto)

1764.2/I. (Klęka) ch. Katarzyna Antonina Józefata, c. MGD. Jana Sadoskiego i Krystyny -- X. Antoni Bońca Miaskowski prob. tut. i GD. Kat. Grabska stol. bracł.

46013 (Nowe Miasto)

1764.5/II. (Łaskawy) ch. Ignacy s. G. Jakuba Sroczyńskiego i Marianny -- X. Marcin Radojeski prob. smolicki MGD. Marjanna Bronikoska

46014 (Nowe Miasto)

1764.8/IV. (Piaski) Anna Leonora, c. G. Krzysztofa Wuycki'ego (?); Rozalji Barbary -- chrz. nieszl.

46015 (Nowe Miasto)

1764.22/X. (N. M.) ch. Urszula Kat., c. G. Józefa Knablik (!) i Teresy -- X. Miask.; MGD. Kat. Grabska, stol. bracł.

46016 (Nowe Miasto)

1765.17/IX. (Szypłowo) ch. Franciszka Justyna, c. MGD. poprz. Pierzchlińskich [Rocha i Magdal. z Marszeskich] -- MGD. Stef. Bronikoski z ż. Marcj. wtedy pos. d. Chw(alen)ncinka

46017 (Nowe Miasto)

1766.10/III. (Łaskawy) ch. Grzegorz Józef, s. G. Jakuba Sroczyńskiego i Marjanny -- GD. Konst. Bronikoski i MGD. Krystyna Wodecka z Chwalencinka

46018 (Nowe Miasto)

1766.4/IV. (Klęka) ch. Balbina Katarzyna c. MGD. Józefa Szymankiewicza i Brygidy de Dąmbkoskie -- X. Miask. i M. Kat. z Umińskich Grabska stol. bracł., dz-ka NM.

46019 (Nowe Miasto)

1768.10/VIII. ch. Zuzanna Klara c. M. poprz. Pierszklińskich [Rocha i Magdal. z Marszeskich] -- M. Ignacy Skrzetuski i MD. S-a

46020 (Nowe Miasto)

1769.30/IV. (N. M.) ch. Filip Jakub, s. G. Stanisława Kosmoskiego (Kosmalskiego?) i Marjanny -- JMD. Ignacy Skorzeski i JMD. Kat. Grabska

46021 (Nowe Miasto)

1769.12/VI. (Łaskawe) ch. Justyna Małgorzata, c. GD. Jakuba Sroczyńskiego i Marjany -- MD. Ignacy Bronikoski i MD. Kat. Grabska stol. bracł.

46022 (Nowe Miasto)

1770.29/VII. (Klęka) ch. Prakseda Magdalena Anna, c. MD. Józefa i Brygidy Szymankiewicz -- MD. Józef Omiński i MD. Kat. Graboska stol. bracł.

46023 (Nowe Miasto)

1771.18/IX. (Szypłowo) ch. Róża, c. MD. poprz. Pierzchlińskich [Rocha i Magdal. z Marszeskich] -- MD. Ignacy Malachowski i MD. Urszula M.

46024 (Nowe Miasto)

1773.21/IV. (N. M.) ch. Franciszek s. G. Jakuba i Marjany Jaruszewskich -- JD. Wład. Mazowiecki i MGD. Kat. Grabska stol. bracł.

46025 (Nowe Miasto)

1775.9/V. (Szypłowo) ch. Zofja Teresa, c. MGD. Tadeusza i Krystyny Wodeckich z wody -- chch. syn i córka, starsi

46026 (Nowe Miasto)

1775.18/XI. (Szypłowo) Tomasz Stanisław, s. poprz. GD. Pierzchlińskich [Rocha i Magdal. z Marszeskich] -- MGD. Marjanna z Krobanowskich Glinicka dz-czka wsi Osiek i GD. Ign. Malechowski dz-c Szypł. v. Urszula Mal. i Ignacy Maciejowski pos. Szypł.

46027 (Nowe Miasto)

1775.18/XII. (N. M.) ch. Tomasz s. G. Mich. i Małg. Gorskich -- G. Hilary Ant. Zaborowski ojciec żony G-go i m-a

46028 (Nowe Miasto)

1776.12/VII. (Chocicza) Ignacy Antoni Józef, s. GD. Wojc. i Mari. Lexyckich ekonomów MD. Katarzyny Mazowieckiej i Władysława M. jej męża -- X. Miask. i GD. Teofila Mankowska pos. Klęki

46029 (Nowe Miasto)

1777.28/VII. (cz. Szypłowa Malechowskich), ch. Piotra i Pawła, * 25, s. M. Ignac. Maciejowskiego poses. tej. części i M. Marjanny z domu Malechowskiej -- G. Mateusz Stanisławski pos. stwa bilnen. i G. v. Urszula Mal. z Szypł.

46030 (Nowe Miasto)

1777.30/X. (N. M.), * 22, Marcin Władysław Kostka, s. G. Michała i Małg. z Zaborowskich Gorskich -- GD. Hilary Antoni Z. i G. Teresa G. ekonomowa pandonicka

46031 (Nowe Miasto)

1778.3/I. (N. M.) ch. Tomasz Franciszek Jan, * 1777.20/XII.., s. GD. Józefa Franciszki Xawerego Jankowskiego i Marjanny -- MGD. Franc. Rydzyński de Jeżewa i MGD. Kat. Mazowiecka ass. GD. Jan Zaręba z Ruska i MGD. Zofja Hornina poses. Boguszyna

46032 (Nowe Miasto)

1778.1/III. (Łaskawy) ch. Kaz. Józef, s. G. Łuk. Muszyńskiego i Katarzyny -- chrz. nieszl.

46033 (Nowe Miasto)

1778.9/X. (Chocicza) ch. Franciszek Antoni Onufry, s. G. Wojciecha Lekszyckiego ekon. chocic. i Marjanny z Skibickich -- MD. Ant. Bojanowski pos. Komorza i MG. Katarzyna z Umińskich Mazowiecka dz-a Chociczy z przyl.

46034 (Nowe Miasto)

1763.23/V. (Szypłowo) GMD. Kaz. Gliński Nob. x Konstancja Marszeska v. -- MGD. Rafał Malehoski i MD. Hier. Kołaczkowski

46035 (Nowe Miasto)

1764.3/IX. MGD. Ignacy Maciejeski x MGD. Marcjanna Malehowska v. -- MGD. Hier. Kołaczkowski i Roch Pierzchliński

46036 (Nowe Miasto)

1765.30/XI. (Laskówka) N. Piotr Szykowski x Marianna Golańska -- Stan. G. i sław.

46037 (Nowe Miasto)

1766.26/XI. G. Florian Marszeski nob. x Salomea Pietroska v. -- G. Roch Pierzchliński i GD. Józef Malahoski

46038 (Nowe Miasto)

1774.14/II. (N. M.) G. Michał x Małgorzata Gorscy

46039 (Nowe Miasto)

1779.22/XI. (Szypłowo) G. Franc. Zembruski z Sz. x G. Klara Pniewska -- MG. Wojciech Tymieniecki pos. cz. Sz. i MG. Stefan Pieluchowski (!) pos. Bielejewa

46040 (Nowe Miasto)

1781.24/II. G. Józef Rudnicki x Krystyna Zaborowska -- M. Józef Kurczewski pos. z Krząnu i G. Wojc. Grzymski ek. z N. M.

46041 (Nowe Miasto)

1782.9/VII. (Laskówka) N. Józef Lekszycki mł. x Urszula Lekszycka v. -- D. Wojc. L. ek. z Chociczy i m-a

46042 (Nowe Miasto)

1792.24/XI. (N. M.) GD. ("G popraw. chyba z, F") Michał Kwiatkowski mł. x GD. (to samo) v. Marjanna Kierska -- GM. Maciej Brodnicki i GD. Józef Dramiński pos. Klęki

46043 (Nowe Miasto)

1793.24/VI. (Szypłowo) JMD. Maciej Konopnicki x MD. Tekla Krakowska v. -- MD. Zakrzewski i MD. Krąkowski

46044 (Nowe Miasto)

1758.20/II. † GD. Regina Kędzierska z dworu wsi Luberz, † nagle, poch. kośc.

46045 (Nowe Miasto)

1758.18/III. † G. Wojciech Jarochowski ekonom ze wsi Klęka, poch. cm.

46046 (Nowe Miasto)

1759.12/V. † MD. Marjanna Pierzchlńska poch. kośc.

46047 (Nowe Miasto)

1760.8/IX. † nagle GD. Józef Auszperg (?) poch. kośc.

46048 (Nowe Miasto)

1761.5/VI. † MD. Konstancja Starzencka w Chwalęcinie, poch. kośc.

46049 (Nowe Miasto)

1762.2/III. † MD. Franciszek Mieszkowski Robjcze (??) Łobcza ? poch. Pozn. u Reform.

46050 (Nowe Miasto)

1762.5/XII. † MGD. Franciszka Zdzynicka poch. kośc.

46051 (Nowe Miasto)

1763.19/I. † MGD. Jan Marszeski w Szypłowie, poch. kośc.

46052 (Nowe Miasto)

1763.28/I. † MD. Helena Pietroska w Szypłowie poch. kośc.

46053 (Nowe Miasto)

1764.21/III. † M. Rafał Malahoski dz-c Szypłowa, poch. kośc.

46054 (Nowe Miasto)

1765.13/IX. † MGD. v. Joanna Niezuhoska ze wsi (Lobczu?) młoda poch. kośc.

46055 (Nowe Miasto)

1765.17/IX. † MGD. Adam Bronikoski w młodym wieku we wsi Hobcza (?) poch. kośc.

46056 (Nowe Miasto)

1766.15/VIII. † MD. Anna z Reuthów Malehowska poch. kośc.

46057 (Nowe Miasto)

1767.7/V. † PMD. Stanisław Grabski stolnik bracł., dz-c N. M., kolator., poch. kośc.

46058 (Nowe Miasto)

1773.8/VIII. poch. w kośc. córka GD. Pierzchlińskiego

46059 (Nowe Miasto)

1773.29/VIII. poch. a † 29 Bartłomiej syn MGD. Maciejowskiego dz-ca Szypłowa poch. kośc.

46060 (Nowe Miasto)

1773.16/VIII. poch. Rozalja, c. Pierzchlińskich z Szypłowa

46061 (Nowe Miasto)

1774.29/IV. † D. Maciej Łęcki ws wsi Łaskawy. Starzec poch. kośc.

46062 (Nowe Miasto)

1776.27/VII. † M. Antoni Grabski w Miłosławiu cześnikowicz bracław., Przenies. i poch. 1777 w kośc. tut.

46063 (Nowe Miasto)

1779.11/I. (N. M.) † GD. Hilary Antoni Zaborowski l. 54, poch. kośc.

46064 (Nowe Miasto)

1780.14/VI. (Szypłowo) † GD. Wojc. Tymieniecki burgr. wschow., pos. części Sz. poch. kośc.

46065 (Nowe Miasto)

1780.1/XII. † G. Anna Franc. Zaborowska wd. z N. M. l. 40. poch. kośc.

46066 (Nowe Miasto)

1781.15/I. (N. M.) † G. Aleks. Kotoski w N. M. l. 24 poch. kośc.

46067 (Nowe Miasto)

1783.6/III. poch. (Laskówka) † N. Barbara Skibińska wd., l. ok. 70., kośc.

46068 (Nowe Miasto)

1784.15/III. (Laskówka) poch. dziecko GD. Łaszewskiego 3 tyg.

46069 (Nowe Miasto)

1785.8/I. † GD. Franciszek Bogusławski (N. M.) l. ok. 80., poch. kośc.

46070 (Nowe Miasto)

1786.29/X. (Luberz) † GD. Łucja z Zaborowskich Jastrzębska pos. wsi L., l. ok. 36, poch. 2/XI. kośc.

46071 (Nowe Miasto)

1789.15/III. * (Usłodziny) poch. cm. GD. Roch Pierzchliński l. 60

46072 (Nowe Miasto)

1789.21/V. (Laskówka) poch. Agn. c. GD. Macieja Łaszewskiego i GD. Wiktorii, 1 1/2 r.

46073 (Nowe Miasto)

1790.30/IV. (Laskówka) poch. Juljanna, l. 4, c. GD. Dembskich poch. kośc.

46074 (Nowe Miasto)

1795.15(13?)/V. (Wieczyn W. par. rzegociń.) poch. MD. Jakub Grabski l. 35, poch. kośc.

46075 (Nowe Miasto)

1796.3/X. (N. M.) poch. Dyzma synek D. Leona Karznickiego i Apolonii

46076 (Nowe Miasto)

1821.8/VIII. * (Chocicza) ch. 19/VIII. Tekla Eleonora, c. JMD. Onufrego Grabskiego i JM. Otolii Gorzeńskiej, dz-ców N. M. -- JGM. Apolinary Łakiński dz-c Mielżyna z ż. Praksedą

46077 (Nowe Miasto)

1821.27/XI. * (Łaskawy) ch. 4/XI. Franciszek Xawery s. G. Wojc. Mąkowskiego i G. Tekli z Grodzickich poses. -- GD. Jakub Pietrowski dz-c Chwalencinka GD. Marjanna Sikorska dz-a Chwalęcina

46078 (Nowe Miasto)

1822.1/VIII. * (Kolnice), ch. 3/VIII. Anna, c. Antoniego Węsierskiego pos. Kolnic i Joanny de Nieszewskie (Miszewskie?) -- M. Karol Kliszewski i Emilja z Dębeckich K-a pos-y

46079 (Nowe Miasto)

1822.29/XI. * (Chocicza), ch. 1/XII. Andrzej, s. MD. Onufrego Grabskiego i Otoli Gorzeńskiej, dz-ców N. M. tylko z wody -- biedni

46080 (Nowe Miasto)

1824.22/III. * (Kolnice), ch. 25, Jan, s. poprz. Antoniego Węsierskiego pos. i Joanny Myczewskiej -- Jan Koczorowski dz-c Szypłowa i GD. Tekla K-a

46081 (Nowe Miasto)

1826.5/IV. * (Kolnice) ch. 9/IV. Justyna, c. poprz. GD. Ant. Węsierskiego i GD. Joanny Myszewskiej pos. -- MD. Jan Koczorowski i MD. Tekla z Kuczkowskich K-a dz-ce Szypłowa

46082 (Nowe Miasto)

1821.1/III. † (Chwalencin) Andrzej Sikorski l. 78, dz-c Chw., żonaty. Tabes

46083 (Nowe Miasto)

1825.11/VI. † (Chwalęcinek) GD. Józefa z Gąsiorowskich Piotrowska dz-ka Ch-ka l. 70, wdowiec Jakub P.

46084 (Nowe Miasto)

1831.6/III. * (Laskówka) ch. 3/IV. Franciszka, c. G. Filipa Goczkowskiego i Józefy Markiewicz - pos. folw., pleb. -- JMD. Józef Kobyliński pleb. tut., GD. z Gorzeńskich Grabska dz-a NM.

46085 (Nowe Miasto)

1832.26/VIII. * (Rudy) ch. 23/IX. Eustachja Tekla, c. GD. Kaspra Malczewskiego i Justyny Koczorowskiej -- Sebastjan Bieńkowski podstoli, dz. Mchów z ż. Barbarą z Koczor.

46086 (Nowe Miasto)

1834.13/I. * (Usłodziny) ch. 15 Józefa Honorata, c. poprz. [Kaspra i Justyny Koczorowskiej] M. Malczewskich -- Jan Koczorowski i Józefa Węnsierska

46087 (Nowe Miasto)

1835.3/VI. * (Kolnice), ch. 27/VI., Tekla, c. G. Józefa Sośnickiego i Wiktorii z Radoszewskich, dz-ców K. -- GD. Maks. S. z Borku GD. Juljanna Kutzner z Góry

46088 (Nowe Miasto)

1837.20/I. * (Kolnice), ch. 23/II. Maksymiljan, s. poprz. [Józefa i Wiktorii z Radoszewskich] GD. Sośnickich -- GD. Agn. Sośnicka

46089 (Nowe Miasto)

1827.6/VI. GD. Sylwester Zawadzki de Kruczyńskie Olędry mł. l. 25 x Honorata Magdalena Rytter z Rydzyny v. l. 22

46090 (Nowe Miasto)

1829.26/XI. GD. Faustyn Zaworski z Olędrów Kruczyń. mł. l. 26 x Hon. Tekla Rożańska v. z Kolninek l. 23 -- G. Andrzej Z.

46091 (Nowe Miasto)

1829.26/XI. (Szypłowo) GD. Kasper Malczewski dz-c Harbowa, mieszk. w Usłodzinach, mł. l. 26 x GD. v. Justyna Koczorowska c. Jana K. i Tekli z Kuczkowskich dz-ców Szypłowa

46092 (Nowe Miasto)

1831.9/II. Andrzej Tokarski mieszk. we dw. Szypłowo wd. l. 60 x G. v. Franciszka Korytowska mieszk. tamże l. 28 -- G. Ant. Mizerski G. Serafin Urbanowski

46093 (Nowe Miasto)

1932.15/XI. (Dw. Chocicza) GD. Hipolit Czapski z Barcina x GMD. Otolja z Gorzeńskich 1-o v. Grabska kolat. tut., wdowa, on 26 mł., ona 32 -- MGD. Hieronim G. dz-c Smiłowa i Teofil G. z Karmina

46094 (Nowe Miasto)

1827.13(23?)/VI. † (Szypłwo) Apolinary Koczorowski l. 16, s. dz-ca Szypłowa

46095 (Nowe Miasto)

1827.20/X. † (Lgów) MG. Onufry Grabski, dz-c d. Chocicza z przyl. dd. NM. l. 48. poch. kośc.

46096 (Nowe Miasto)

1833.10/V. (Dw. Szypłowo) † Tekla z Kuczkowskich Koczorowska l. 59. dz-ka Sz., wdowiec Jan K.

46097 (Nowe Miasto)

1838.3/X. * (Kolnice) Antonina Joanna, c. H. Edwarda Kurowskiego i Felicji z Węsierskich pos. K. -- W. Antoni W. i W. Justyna Malczewska

46098 (Nowe Miasto)

1844.15/III. * (Kolnice) ch. 16/III. Józef Walerjan, s. poprz. [Edwarda i Felicji z Węsierskich] W. Kurowskich pos. K. itd. -- Panna Węsierska Anna z Kolnic

46099 (Nowe Miasto)

1849.12/II. * (Kolnice) ch. 22/II. Mieczysław Juljan Mateusz, s. G. Antoniego Sadowskiego i GMDV. Teodory Skorzewskiej dz-ców Kolnic -- GMD. Piotr Sk. i GMD. Kunegunda Sadowska

46100 (Nowe Miasto)

1842.23/VIII. (N. M.) GD. Stefan Radajewski nauczyc. szk. z Klenki, wd. l. 26, x Sław. Marjanna Ostrowska c. Mik. i Agn., v. z N. M. l. 17 -- św. nieszl.

46101 (Nowe Miasto)

1845.24/XI. (Szypłowo) MD. Jan Kymarkiewicz dr. fil. prof. gimn. pozn., s. And. i Marjanny z Pozn. m. 34 x MD. Wiktorja Ziołecka c. Stan. i Nep. dz-ców Sz. v. l. 33. -- MD. Wojc. Okulicz dz. Golenia etc. i Roman Z. sędzia z Pozn.

46102 (Nowe Miasto)

1838.2/II. † (Kolnice) Maks. Sośnicki 1 r., s. GD. Józefa i Wiktorii poses. Kolnic

46103 (Nowe Miasto)

1848.22/XII. † (Chocicza) GMD. Mateusz Sadowski l. 65 dz-c Chociczy z przyl. Wdowa Kunegunda,: Józef 28 lat, Antoni, Tadeusz, Helena, Ludwik małoletni

46104 (Nowe Miasto)

1779.22/I. (Laskówka) chch. G. Adam-Wiktor Zaydlic i GD. Krystyna Zaborowska, praelibati filia, G. Jan Nepom. Batkowski skryba MD. Antoniego Bojanowskiego z Komorza

46105 (Nowe Miasto)

1778.4/VII. ch. z w., * 1778.26/VII., Władysław Piotr Paweł, s. MG. Macieja Brodnickiego pos. d., Łaskawy i Honoraty z Friżerów -- GD. Józef Nossowicz z par. jutrosiń., GD. v. Urszula Malechowska z Szypłowa a 1779.8/IV. cerem. X. Antoni Franc. Bończa Miaskowski primic. metrop. gn., schol. kat., pozn., prałat piotrk., prob. Damnensis i tut. -- MD. Stanisł. z Sarki Brodnicki podkomorzy pozn. i M. Kat. z Umińskich Mazowiecka z Chociczy Kajetan Grabski stolnikowicz bracł. i Urszula Malechowska z Szypłowa

46106 (Nowe Miasto)

1779.20/V. (Klęka), * 14, Nepomucena Konstancja, c. GD. Adama Rembeckiego ek. klęc. i G. Zofji z Zychlińskich -- MGD. Józef de Zberki Dobrogowski i MGD. v. Konst. Bojanowska de Komorze

46107 (Nowe Miasto)

1779.16/VIII. (Boguszyn), * 13, Marjanna, c. G. Wojciecha Turbańskiego (?) z profesji kucharza godmow. i Zofji -- G. Szymon Stęszewski jaculator de Mchy i G. v. Kat. Kamińska z Boguszyna

46108 (Nowe Miasto)

1780.18/III. (wś Kamień, par. zerkowska) cerem. w Zerk. kośc. Piotr Paweł, s. M. Ignacego i Marjanny z Malechowskich Maciejowskich pos. Kamienia -- JM. Ludwik Dąmbski wda in. dożyw. Zerkowa z przyl. i Barb. de Kumorowskie D-a klnowa kowalska

46109 (Nowe Miasto)

1780.25/IX. (Chocicza), * 22, Michał Władysław, s. GD. Wojc. Lekszyckiego ekonoma chocic. i G. Marjanny -- M. Władysław Mazowiecki szambel. ks. bawar. z Ch.i M. Marjanna Domiechowska z Rogaczewa koło Kościana

46110 (Nowe Miasto)

1780.14/XII. (N. M.), * 8. Marja Łucja, c. GD. Wojc. Grzymskiego ekonoma d. NM. i G. Marjanny -- GD. Marcin Dywisławski z dw. zerk. i G. v. Otolja Załuska a assyst. cerm. 17/XII. M. Xawery Grabski stolnikowicz bracł. dz-c N. M. i M. Agn. Kurczewska de Chrzan

46111 (Nowe Miasto)

1781.22/III. (Laskówka) * 11, Józefata, c. G. Macieja Łaszewskiego i Wiktorii -- G. Mich. Gorski i M. v. Urszula Malechowska, G. And. Kotowski i GD. Krystyna z Zaborowskich Rudnicka

46112 (Nowe Miasto)

1781.11/XI. (Klęka), * 13/X. Jadwiga Teresa Katarzyna, c. MD. Karola Olszewskiego i Zofji z Arciszewskich ekonomów z Kl. -- chrz. nieszl., cerem. 1783.18/II. -- JD. Jakub Grabski i v. Kurczewska

46113 (Nowe Miasto)

1782.4/III. (Piaski), * 3, Józefa Franciszka, c. D. Jana Więckowskiego i Elżbiety -- GMD. Kat. Mazowiecka szambel. frankońska i dz-a Chocieczy GD. Stanisł. Sarbski pos. d. Łaskawy

46114 (Nowe Miasto)

1783.16/II. (Laskówka) cerem. Karol Franciszek Salezy s. GD. Wojc. Grzymskiego i Marjanny -- MD. Jaraczewski pos. Dembna i MD. Kat. Mazowiecka szambl. dz-ca Chociczy

46115 (Nowe Miasto)

1783.4/III. (Komorza) Kaz. Józef s. GD. Wojc. i Marianny Lewalskich ek. Klęki

46116 (Nowe Miasto)

1783.16/IV. (Chocicza) ch. z w. Izydor, s. GD. Wojc. Lekszyckiego ekon. z Ch. i Marcjanny cerem. 21/V. ass. Kajetan Grabski dz-c d. Wierzynica i MD. Urszula Szarpska pos. Łaskow., Maks. Grabski dz-c wsi Komorza i MD. Honorata Brodnicka pos. Szypł.

46117 (Nowe Miasto)

1784.29/II. (Chocicza) cerem. Ignacy, s. ND. Stefana Koszko i Barbary z Kwaśniewskich ekon. z Ch. -- N. Ign. Dankowski i GD. Urszula Szarbska dz-ca Łaskow

46118 (Nowe Miasto)

1784.30/VI. (Prob. N. M.) z w. Marianna c. ND. Wojc. i Rozalji z Modlibowskich Szemborskich -- X. Walenty Domaradzki prob. dębn. i ND. Marjanna Rubachowa cer. 8/VIII. -- Xawery Grabski dz. MM. i JMD. Bogdańska

46119 (Nowe Miasto)

1785.15/XII. (Prob. N. M.) ch. z w. Antonina Wiktoria, c. GD. Andrzeja i Marjanny z Drwęskich Chodupskich pos. benef. N. M. -- GD. Dominik Drw. i N. v. Anna Rucińska

46120 (Nowe Miasto)

1785.20/XII. (Nowy Skład), Tomasz, s. GD. Michała i Salomei z Rościszewskich Brzeżańskich -- chrz. nieszl.

46121 (Nowe Miasto)

1786.31/III. (Laskówka) Marjanna c. GD. (okienko) Wiktorji Łaszewskich -- GD. Szymon Bucholcz i GD. Regina Pogorzelska

46122 (Nowe Miasto)

1786.29/V. (Luberz) Marjanna Juljanna, c. GD. Kaspra i Łucji de Zaborowskie Jastrzębskich pos. wsi L. -- MD. Korytowski dz-c Chwalęcinka i GD. Jadwiga Z. komor. zakroczymska

46123 (Nowe Miasto)

1786.13/XI. (Nowy Skład) ch. Feliks s. poprz. GD. Brzezanskich [Michała i Salomei z Rościszewskich] -- GD. Dominik Drwęski i GD. Marjanna Chodubska

46124 (Nowe Miasto)

1787.29/I. (Kolnice) cerem. Adam Tomasz, s. MGD. Macieja i Honoraty Brodnickich pos. wsi K. -- MGD. Ignacy Malechowski dz-c Szypłowa i Usłodzin i MG. Kat. z Umińskich Mazowiecka szamb. baron.

46125 (Nowe Miasto)

1787.4/XI. (Klęka) Justyna Franciszka (ch. z w. 26/IX.) c. MD. Mateusza Kossakowskiego ekon. i Anny -- GD. Maks. Grabski pos. Gostkowa i GD. Józefa Rydzyńska dz-ka Polesia

46126 (Nowe Miasto)

1787.2/XII. (Laskówko Dwór) ch. Franciszek Xawery Wojciech, s. MD. Michała Rulewicza (!) i Anny de Rucińskie -- chrz. nieszl.

46127 (Nowe Miasto)

1788.17/II. (N. M.) Agnieszka Barbara, c. D. Macieja Laszewskiego i Wiktorii -- chrz. nieszl.

46128 (Nowe Miasto)

1788.19/X. (N. M.) Michał Jan Kanty, s. D. Melchjora Lutomskiego i D. Kunegundy -- MD. Ignacy Malechowski dz-c Szypłowa i MD. Kat. Dembska

46129 (Nowe Miasto)

1788.7/XI. (Usłodziny) Andrzej Awellinus, s. D. Jana Prusimskiego i Juljanny -- D. Ign. Malechowski i D. Urszula Sarbska

46130 (Nowe Miasto)

1789.4/IV. (N. M.) Leon Wojc. s. D. Anzelma Brudnickiego i Marjanny -- MD. Ign. Malechowski i MD. Urszula Sarbska

46131 (Nowe Miasto)

1789.27/IV. (Dąbrowa par. Radlin) Wojciech Jakub Stanisław, s. MD. Mikoł. Lutomskiego i Elżbiety -- MD. Felicjan Moraczewski i MD. Dorota Krzyżanowska z Obry

46132 (Nowe Miasto)

1789.23/IX. (Laskówka) MIchał Ignacy, s. D. Ignac. Masłowskiego i Marjany -- GD. Ign. Dembski i GD. Wiktorja Łaszewska [1790 mowa o Sław. Józefie M. Kucharzu]

46133 (Nowe Miasto)

1789.15/X. (Dw. Łaskawy) ch. Piotr., s. MD. Jakuba Krzyżanowskiego i MD. Kat. -- MD. Stanisław. K. i MD. Dorota K. posesorzy Obry

46134 (Nowe Miasto)

1789.9/XII. (Klęka) ch. Adam Jakub, s. GD. Michała Skorzewskiego i GD. Ludwiki de Raciąskie -- GD. Onufry R. i GD. Zofja Kobylińska, cer. 1790.19/I. GD. Jakub Skowroński z ż. Teodorą

46135 (Nowe Miasto)

1790.21/III. (Kruczyńskie Olędrny) Agnieszka, c. G. Antoniego Skalskiego i Elżbiety -- G. Jakub Malechowski i Teresa Sarbska

46136 (Nowe Miasto)

1790.1/VII. (N. M.) Piotr Paweł s. G. Łaszewskiego i Wiktorii -- MD. Ant. Krzyżanowski i MD. siostra rodzona

46137 (Nowe Miasto)

1791.30/V. (Laskówka) Katarzyna Sieneńska Petronella Barbara, c. D. Stanisława Radzikowskiego i Rozalji -- GD. Apolonja Karznicka

46138 (Nowe Miasto)

1791.24/VIII. (N. M.) Bartłomiej Ludwik, s. GD. Anzelma Brudnickiego i Marianny -- MD. Kasper Jastrzembski i MD. Ignacy MD. Honorata Brudnicka

46139 (Nowe Miasto)

1791.19/IX. (Usłudziny) Józef de Copertino Ignacy, s. MD. Jakuba Malachowskiego i Teresy -- MD. Ignacy i MD. Marianna Sarbska

46140 (Nowe Miasto)

1792.4/I. (Laskówka) Juljana Barbara, c. GD. Leona Karsznickiego i Apolonii -- GD. Felicjana Pogorzelska

46141 (Nowe Miasto)

1792.2/IX. (Kolnice) Michał, s. G. Józefa Sierakowskiego i G. Marjanny -- GD. Michał Jagodziński i GD. Karolina v. z Chociczy

46142 (Nowe Miasto)

1792.24/IX. (N. M.) Tekla, c. †-go G. Macieja Łaszewskiego i GD. Wiktorii Ł. -- D. Andrzej Gałecki

46143 (Nowe Miasto)

1792.27/IX. (Nowy Skład) Franciszek, c. D. Antoniego Janowskiego i Zofji -- D. Jan Smitkowski ek. z Zaniemysla. 1791.11/V. Sławetni

46144 (Nowe Miasto)

1793.10/II. (Laskówka) Antonina c. D. Mikoł. Sośnickiego i D. Magdaleny -- D. Teresa Lokayska; D. Jan Sławek

46145 (Nowe Miasto)

1793.31/V. (N. M.) ch. Antoni Wilhelm, s. GD. Karola Dunin Brzezińskiego i Zofji -- chrz. biedni. Cerem. 10/XI. -- D. Marcin Krzyżanowski

46146 (Nowe Miasto)

1794.10/II. (N. M.) ch. z w. Dyzma Feliks, s. GD. Leona Karśnickiego i Apolonii -- chrz. nieszl.

46147 (Nowe Miasto)

1794.27/II. (N. M.) cerem. Apolonja Barbara, c. D. Anzelma Brodnickiego (!) i Marianny -- MD. Paschalis Radoliński 0 MD. Gorzeńska

46148 (Nowe Miasto)

1794.26/V. (N. M.) cerem. Dyzma s. GD. Leona Karsznickiego i Apolonii -- MD. Paschalis Radoliński i MD. Sczaniecka

46149 (Nowe Miasto)

1794.1/VIII. (N. M.) Jan, s. D. Mateusza Sikorskiego i Magdal. -- D. Maciej Wyganowski i D. Xawera Jagodzińska

46150 (Nowe Miasto)

1795.16/III. (N. M.) ch. Katarzyna Balbina, c. D. Józefa Mietlickiego i Barbary -- GD. Kasper Jastrzębski i D. Franciszka Osińska

46151 (Nowe Miasto)

1796.1/VI. (N. M.) Antoni Feliks s. D. Anzelma Brodnickiego i Marjany -- chrz. nieszl.

46152 (Nowe Miasto)

1796.5/IX. (N. M.) ch. Augustyn Ludwik, s. D. Sebast. Sikorskiego i Magdal. -- D. Franc. Zieliński i D. Tekla Bogdańska v.

46153 (Nowe Miasto)

1797.18/I. (Klęka) ch. Franciszek Salezy, s. GD. Józefa Mietlickiego i GD. Barbary M-ej -- GD. Teodor Podczaski pos. Kl. i GD. Barbara Rudnicka z N. M.

46154 (Nowe Miasto)

1797.9/III. (Olędry Kruszyńskie) Józefa, c. D. Anton. Skalskiego i Elżbiety -- chrz. nieszl.

46155 (Nowe Miasto)

1797.11/XII. (Klęka) Jan Eremita Polski, s. MD. Władysława Mazowieckiego i Elżbiety -- D. Józef Mietlicki

46156 (Nowe Miasto)

1787.16/VII. (N. M.) ch. Jakub Ignacy s. NN. Anzelma Brudnickiego i Mariany -- MD. Maciej Brodnicki pos. d. Kośnice

46157 (Nowe Miasto)

1797.0/II. (Klęka) ch. Franc. Salezy, s. JMP. Józefa Mietlickiego i Barbary. -- JMP. Teodor Podczaski z Kl. i pani Barbara Rudniecka

46158 (Nowe Miasto)

1797.0/III. (Olędry Kruczyńskie) Zofja c. Pana Ant. Skalskiego i Elżbiety

46159 (Nowe Miasto)

1797.0/VIII. Marjanna, c. Szl. Wojc. Osińskiego i Kat. -- W. Wład. Mazowiecki

46160 (Nowe Miasto)

1798.24/XII. (N. M.) Jan Ewang. s. D. Anzelma Brodnickiego leśniczego i Marjanny, * 23, -- D. Maks. Dobroniecki i D. Barb. Urowska z Klęki

46161 (Nowe Miasto)

1799.17/II. (N. M.) Marjanna Brygida, c. D. Władysława Mazowieckiego i Elżbiety * 11, -- chrz. nieszl.

46162 (Nowe Miasto)

1799.15/III. (Kolniczki) Franciszka c. D. Józefa Marszewskiego młyn. i Marcjany, *13, -- D. Anzelm Brudnicki

46163 (Nowe Miasto)

1799.20/V. ch. Marjan Serafin s. MD. Konst. Urbanowskiego pos. Szypłowa i MD. Justyny z Komorowskich, * 15, -- MD. Szymon K. i MD. Konstancja U.

46164 (Nowe Miasto)

1800.20/IX. ch. Mateusz Józef s. MD. poprz. [Konst. i MD. Justyny z Komorowskich] Urbanowskich -- chrz. nieszl.

46165 (Nowe Miasto)

1799.11/VII. (Olędry Kruczyńskie), Marjanna Małg., c. D. Antoniego Skalskiego i Elżbiety * 10, -- D. Jan Sławek; D. Marjanna Brudnicka, oboje z N. M.

46166 (Nowe Miasto)

1800.2/II. (N. M.) Hilary Józef s. D. Mich. Przezdzieckiego i D. Salomei -- D. Wład. Mazowiecki i D. Józefa Swinarska

46167 (Nowe Miasto)

1800.31/VII. (N. M.) Modest Ignacy, s. GD. Macieja Brankowskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

46168 (Nowe Miasto)

1800.3/XI. Józef, s. MD. Jana Kaczorowskiego dz-ca Szypłowa i MD. Tekli z Kuczkowskich * 7/X. -- MD. Szymon Komorowski i MD. Estera Komorowska

46169 (Nowe Miasto)

1801.22/II. (Szypłowo) ch. Walenty Kazimierz, s. MGD. Jana Koczorowskiego dz-a Sz. i Tekli z Kuczkowskich, * 13, -- GMD. Kasper Zakrzewski i MD. Justyna Kuczkowska

46170 (Nowe Miasto)

1801.2/IV. (N. M.) Franciszek a Paulo, s. D. Anzelma Brudnickiego (dicunt nobilis) i Marjanny, * 1, -- D. Wład. Mazowiecki i D. Nep. Skrzetuska

46171 (Nowe Miasto)

1801.1/V. (Kolniczki) Katarzyna Sieneń., c. D. Józefa Marszewskiego (ut dicit nobilis) i D. Marcjany * 30/IV. -- MD. Jadwiga Sczaniecka

46172 (Nowe Miasto)

1801.9/IX. (Kruczyn) Ludwik Józef, s. D. And. Grusczyńskiego ekon. i Elżb. * 5/IX. -- M. Jadwiga Szczaniecka

46173 (Nowe Miasto)

1801.27/XII. (Olędry Kruczyńskie) Maks. Ant. s. D. Józefa Zamorskiego i Józefy * 14/XI. -- Ant. Olszewski skryba z Rogalina i v. Nepom. Modlibowski

46174 (Nowe Miasto)

1802.24/I. (Klęka) Emerencjana Agnieszka Dorota, c. GD. Tom. Poklękowskiego i GD. Franciszki -- Józef Makowski ek. i v. Elżb. Gorska

46175 (Nowe Miasto)

1802.18/VI. (Komorze) Antoni Tadeusz, s. MD. Jakuba Poklateckiego pos. d. Kom. i MD. Mariany * 11/VI. -- MD. Tad. Suchorzewski z Kajewa i MD. v. Elżbieta S.

46176 (Nowe Miasto)

1803.31/V. (Chocicza) ch. Józef Jan Feliks, s. GD. Franciszka Michała Zielińskiego pos. ch. i GD. Józefy Bogdańskiej * 28 -- GD. Feliks Z. i GD. Antonina Z.

46177 (Nowe Miasto)

1803.7/VII. (N. M.) Marjanna Magdal., c. GD. poprz. Brudnickich [Anzelma i Marjanny] * 29/VI. -- D. Franc. Zieliński i D. Marjanna Poklatecka

46178 (Nowe Miasto)

1803.4/VIII. (Usłodziny) Michał s. GD. Tom. Gorskiego i Kat. de Moraskie, * 22/VII. -- D. Wład. Mazowiecki i D. Nep. Skrzetuska

46179 (Nowe Miasto)

1803.23/X. (N. M.) ch. Jadwiga Teresa Nepomucena, c. GD. Augustyna Hulewicza i GD. Juljanny ze Skrzetuskich, * 14, -- GD. Elżb. Mazowiecka

46180 (Nowe Miasto)

1803.27/XI. (N. M.) ch. Klemens Andrzej, s. GD. Franciszka Wilkońskiego pos. d. NM. i Marjanny z Borzęckich -- GD. Józef Dobrołęcki i GD. Elżbieta W.

46181 (Nowe Miasto)

1803.11/XII. (Szypłowo) Kazim. Andrzej, s. GD. Jana Koczorowskiego i GD. Tekli, * t. d. -- GD. Józef Hersztupski i GD. H-a

46182 (Nowe Miasto)

1804.18/VIII. (Komorza) Marjanna Augustyna, c. MD. Jakuba Poklateckiego i MD. Marjanny, * 14, -- MD. August. Wilkoński z żoną

46183 (Nowe Miasto)

1804.27/IX. (Kolniczki) Michał s. D. Józefa Marszewskiego i Marcjanny, * 21, -- chrz. nieszl.

46184 (Nowe Miasto)

1804.2/X. (Klęka) Michalina Aniela Józefa, c. GD. Gabriela Wstowskiego i Józefy z Bobrowskich (* 2/IX.) -- G. Józef Dobrołęcki i G. Marjanna Doruchowska

46185 (Nowe Miasto)

1805.14/IV. (Szypłowo) Józef Apoloniusz, s. MD. poprz. Koczorowskich [Jana i Tekli] dz-ców Sz. * 8, -- X. i MD. Justyna Kuczkowska

46186 (Nowe Miasto)

1805.28/VII. (N. M.) Kunegunda Anna, c. poprz. D. Brudnickich [Anzelma i Marjanny] * 25, -- D. And. Kotowski pos. d. Łaskawy i D. Józefa Wstowska pos. Klęki

46187 (Nowe Miasto)

1805.11/VIII. (Chocicza) Antoni Ignacy, s. G. Piotra Pawła de Sepino Sępińskiego i GD. ... Zofji de Kubaczewskie * 3/VII. -- chrz. nieszl.

46188 (Nowe Miasto)

1806.31/III. (N. M.) Franciszek a Paulo Wincenty, s. MD. August. Hulewicza i MD. Juljanny ze Skrzetuskich * 29, -- MD. Franciszek Kurnatowski i D. Ewa Baczyńska

46189 (Nowe Miasto)

1806.11/IV. (Szypłowo) Justyna Agnieszka, c. poprz. MD. Koczorowskich [Jana i Tekli], * 1/III. -- MD. Augustyn i MD. Agata Radońscy

46190 (Nowe Miasto)

1806.25/X. (Komorza) Maksymiljana, * 12, c. GMD. Jakuba i Marjanny z Arnoldów Poklateckich -- M. Tad. Suchorzewski z Kajewa; M. Elżb. Such.

46191 (Nowe Miasto)

1808.18/XI. (Szypłowo Dw.) Emilja Katarzyna, c. MG. poprz. Koczorowskich [Jana i Tekli], * 10 (?) -- chrz. nieszl.

46192 (Nowe Miasto)

1809.26/III. (Klęka) Józefa, c. D. Andrzeja Sikorskiego pos. wsi Kl. i Marjanny * 10, -- GD. Paweł Zakrzewski i GD. Tekla Koczorowska

46193 (Nowe Miasto)

1809.4/IV. (Chocicza) Wincenty s. D. Ignacego Bendy i Jadwigi * 1/IV. -- MD. Franciszek Kurnatowski i GD. v. Petronella K.

46194 (Nowe Miasto)

1810.6/X. (N. M. Dwór) Pelagja Prospra Symplicja, c. D. Władysł. Rokoszowskiego pos. d. NM. i Józefy -- D. Franc. Kurnatowski i D. Ludwika Lubińska

46195 (Nowe Miasto)

1811.22/VII. (Szypłowo) cerem. Emilja Katarzyna c. poprz. MD. Koczorowskich [Jana i Tekli] -- MD. Franc. Kurnatowski i MD. Binkowska

46196 (Nowe Miasto)

1811.22/VII. (Szypłowo) Apolinary Bonawentyra, c. poprz. MD. Koczorowskich [Jana i Tekli], * 3/VII. -- MD. Sebastjan Binkowski i MD. Konstancja Hersztopska

46197 (Nowe Miasto)

1812.11/I. (N. M.) Joanna Hieronima, c. M. Władysława Rokosowskiego i M. Józefy de Czarneckie -- MD. Suchorzewski i M. Augusta z Raszewskich Rokoszewska

46198 (Nowe Miasto)

1812.17/IX. (Borowi) Rozalja, c. D. Tomasza Gorskiego i Kat. de Moraskie, * 12, -- D. Wawrzyniec Litowicki i D. Małgorzata G.

46199 (Nowe Miasto)

1812.14/X. (Kolnice) Franicszek, s. G. Łuk. Zakrzewskiego i Konstancji z Grodzickich, * 10 -- D. Franc. Kurnatowski i D. Tekla Koczorowska

46200 (Nowe Miasto)

1813.1/V. (N. M.) Franciszek s. poprz. MD. Rokosowskich [Władysława i Józefy de Czarneckie] * 18/IV. -- MD. Franciszek Radoliński i MD. Jadwiga Glisczyńska

46201 (Nowe Miasto)

1814.31/III. (Kolnice Dw.) Tomasz, s. GD. Tadeusza Wilkońskiego i Zofji (dod.: z Bronikowskich) * 28/III. -- Winc. Lipski i Apolonja Br.

46202 (Nowe Miasto)

1814.1/VIII. (Chocicza Dw.) Ignacy, s. GD. Mikołaja Sokolnickiego i GD. Karoliny -- GD. Antoni S. i GD. s. D. Tekla Chłapowska

46203 (Nowe Miasto)

1815.25/II. (N. M.) Walenty Roman, s. D. Feliksa Zielińskiego i Antoniny * 12, -- D. Antoni Z. i D. Tekla Kurczewska

46204 (Nowe Miasto)

1815.27/IX. (Chocisza Dw.) Michał Franciszek, s. GD. poprz. Sokolnickich [Mikołaja i Karoliny] * 24, -- GD. Jan Suchorzewski z Gołuchowa i GD. Elżbieta Sokolnicka z Kajewa

46205 (Nowe Miasto)

1816.20/VI. (N. M.) Antoni s. D. Rafała Trzybińskiego i Franciszki, * 17 -- Franc. Galiński i Julanta Lewandowska

46206 (Nowe Miasto)

1816.11/XI. (Chocicza Dw.) Elżbieta c. poprz. D. Sokolnickich [Mikołaja i Karoliny] * 6, -- D. Józef S. i Franciszka Cechmanowa z Chociczy

46207 (Nowe Miasto)

1817.12/VI. (Szypłowo Dw.) Felicjanna, * 3/V., c. GMD. poprz. Koczorowskich [Jana i Tekli] dz-ców -- GMD. Józef i Franciszka małż. Białkowscy pos. wsi Panienka

46208 (Nowe Miasto)

1818.28/XI. (Szypłowo) Katarzyna Barbara, * 23, c. GMD. poprz. Koczorowskich [Jana i Tekli] dz-ców, cerem. 13/XII. -- GM. Piotr Herstupski dz-c m. Mieszkowa i GMD. Kat. Grabska dz-ka d. Wieczyno

46209 (Nowe Miasto)

1819.16/X. (Kolnice) Piotr Marcin Korneliusz * 15/IV. s. GD. Augustyna i Juljanny z Skrzetuskich Hulewiczów dziedziców Konaroviensium -- MD. Korneli Grodzicki pos. Klęki i MGD. Otelia Grabska dz-a N. M.

46210 (Nowe Miasto)

1820.2/V. (Szypłowo Dw.) Anzelm Teofil, * 21/IV., s. G. JMD. poprz. Koczorowskich [Jana i Tekli] dz-ców Sz. i inn. -- MGD. Sebastjan Bieńkowski, podstoli dz-c Mchów i ż. jego Barbara z K-ch, ass. GMD. Jakub Pietrowski dz-c Chwalęcinka i v. Sabina Swiniarska

46211 (Nowe Miasto)

1820.10/VII. (Chocicza) Alojzy Gonzaga Jan Bapt., * 20/VI. s. JMGD. Onufrego Grabskiego i Otolii Gorzyńskiej dz-ców N. M. -- JMD. Andrzej Gorzeński prezes Ks. Pozn. i ż. Józefa (dodano: d. Morawskie)

46212 (Nowe Miasto)

1820.2/XII. (Łaskawy Dw.) Teofil, * 24/XI., s. GMD. Wojc. i Tekli z Grodzickich Mąkowskich pos. tej wsi -- GMD. Korneliusz Gr. pos. wsi Klęka i Ofelja Grabska dz-ka N. M.

46213 (Nowe Miasto)

1797.10/XI. (Kolniczki) D. Józef Marszewski ekon. z Boguszyna mł. l. 30 x Marianna Szelerowa wd. z mł. l. 45

46214 (Nowe Miasto)

1803.23/VII. (N. M.) D. Zugustyn Hulewicz l. 24. x GD. v. Juljanna Skrzetuska l. 21 -- Franc. Goliński i Ignacy Rutecki

46215 (Nowe Miasto)

1808.29/V. (Chocicza) D. Ignacy Benda l. 26 mł. x v. D. Jadwiga Grodzicka l. 23 -- D. Piotr Sempiński

46216 (Nowe Miasto)

1811.22/VI. (Chocicza) M. Józef Kuczborski mł. l. 28 x M. Petronella Kurnatowska l. 22 -- D. Łukasz Zakrzewski i D. Benedykt Sadowski

46217 (Nowe Miasto)

1818.16/XI. (Chwalęcin) GMD. Anastazy Czapski mł., pos. Klęki x MD. Wiktorja Sikorska v. z Chwalęcina -- GMD. Onufry Grabski dz-c N. M. i GMD. Józef Gajewski dz-c Cerekwicy

46218 (Nowe Miasto)

1819.17/II. (Łaskawy) Honestus Wojciech Mąkowski, rodem z Pyzdr mł. l. 25 x MD. Tekla z Grodzickich Lisoko (!!!) pos. wsi Łaskawy (krewni w 3-im stopniu i 2 stopn.) D. Jakub Pietroski dz-c Chwalęcinka i Sł. Kaz. Jaworski rajca jarociński

46219 (Nowe Miasto)

1797.18/I. poch. (N. M.) Katarzyna dziecię P. Anzelma Brudnickiego z N. M. † 15 na febr, l. 2, poch. kośc.

46220 (Nowe Miasto)

1797.1/IV. poch. (Olędry Kruczyńskie) Marcin, s. P. Józefa Skalskiego osiadłego na O-ch i P. Elżbiety † 29/III. l., 3, ospa. poch. cm.

46221 (Nowe Miasto)

1797.15/IX. poch. (N. M.) Antoni, s. P. Leona Karznickiego i P. Apolonii, † 12, kaszl, 1 v. poch. cm.

46222 (Nowe Miasto)

1798.7/IX. (N. M.) poch. cm. G. Franciszka Wolska, † 14, phtysis, l. 64

46223 (Nowe Miasto)

1799.23/VII. (Kruczyn) poch. Vir Nob. Stanisław Ulatowski, † 19 l. 70, 1 m., poch. cm.

46224 (Nowe Miasto)

1800.25/VII. (N. M.) poch. cm. Magdalena c. D. Wojc. Goliszewskiego i D. Teresy † 24, v. 1

46225 (Nowe Miasto)

1802.13/XI. (N. M.) poch. Anna, c. D. Józefa Wolskiego i Salomei † 10, suchoty, l. 3

46226 (Nowe Miasto)

1802.24/XI. (Olędry Kruczyńskie) poch. Walenty, s. D. Józefa Zaorskiego i Józefy, † 20, l. 2, tussis

46227 (Nowe Miasto)

1803.30/VII. (Olędry Kruczyńskie) poch. Maksymiljan, s. D. [Józefa Zaworskiego i Józefy - † 27, l. 2

46228 (Nowe Miasto)

1804.24/III. (N. M.) poch. Mikołaj, s. D. Antoniny Skrzetuskiej i ojca niezn., 1 dzień

46229 (Nowe Miasto)

1804.24/III. (Klęka) poch. Franciszek s. D. Ignacego Prasnawskiego i Anny - † 20, l. 3, oparzenie

46230 (Nowe Miasto)

1804.20/VI. (Kolniczki) poch. vir Józef Marszewski młynarz † 15. utonął w czasie powodzi l. 45

46231 (Nowe Miasto)

1805.28/III. (Szypłowo) poch. Andrzej s. MD. Jana Koczorowskiego dz-ca Sz. i Tekli, † 25, tussis 1 1/2 r.

46232 (Nowe Miasto)

1806.15/VI. (N. M.) poch. Vir. Nob. Leon Karznicki † 9. starość, l. 70 m. 1.

46233 (Nowe Miasto)

1806.18/VIII. (N. M.) poch. Kunegunda c. GD. Anzelma Brudnickiego i GD. Marianny - † 5, gutturis l. 1

46234 (Nowe Miasto)

1806.27/XI. (Szypłowo) poch. Juljanna, c. D. poprz. Koczorowskich [Jana i Tekli] l. 8, ospa

46235 (Nowe Miasto)

1811.28/II. (Klęka) poch. Józefa, c. D. Andrzeja Sikorskiego pos. d. Kl. i Marjanny - † 26, l. 2, ospa

46236 (Nowe Miasto)

1811.1/VIII. (Szypłowo) poch. Vir Nob. Roch. Iłowiecki, † 30/VII., l. 78 starość

46237 (Nowe Miasto)

1812.22/XII. (N. M.) poch. Nob. Barbara Przanowska † 19, starość, l. 72

46238 (Nowe Miasto)

1813.19/VIII. (Olędry Kruczyńskie) poch. Nepomucyn, s. Józefa Zaworskiego i Józefy, † 15, 2 l., 1 m.

46239 (Nowe Miasto)

1813.1/XII. (Łaskawy) poch. Wawrzyniec Kitowicz pos. L. l. 33, suchoty

46240 (Nowe Miasto)

1814.6/II. (Szypłowo) poch. Franciszek s. poprz. D. Koczorowskich [Jana i Tekli] † 3, kaszel, 1/2 roku

46241 (Nowe Miasto)

1815.25/VII. (Chocicza) poch. MD. Jan Sokolnicki, † 23, suchoty, l. 30

46242 (Nowe Miasto)

1817.30/VI. (Szypłowo) poch. Franciszek s. G. poprz. Koczorowskich [Jana i Tekli] † 28, l. 3

46243 (Nowe Miasto)

1817.31/III. (Olędry Kruczyńskie) mulier Elżbieta Skalska ż. Antoniego, † 29, l. 55

46244 (Nowe Miasto)

1817.2/XII. poch. MD. Eustachy Grabski dz-c d. Wieczyn † Pozn. 29/XI., l. 23

46245 (Nowe Miasto)

1817.12/XII. poch. (Laskówka) Rozalja, c. N. Tom. Gorskiego i Katarzyny, † 10, l. 5, febra

46246 (Nowe Miasto)

1818.23/II. † sparaliż. X. Jan Nep. Biegański pleb. N. M. i assessor dziekanatu, 30 lat w tut. kośc., l. 72

46247 (Nowe Miasto)

1818.13/VI. † (Komorza) MD. Józef Malanoski u córki l. 72, poch. cm., paral.

46248 (Nowe Miasto)

1819.14/VI. (Łaskawy) † Onufry, l. 2, s. MD. Onufrego i Tekli Lisoskich

46249 (Nowe Miasto)

1819.19/VI. (Szypłowo) † Felicjanna c. GMD. Jana I Tekli Koczorowskich dz-ców l. 2, poch. cm.

46250 (Nowe Miasto)

1820.22/IV. (Kruczyn) poch. M. Teresa de Małachowskie Lesnikowska, mieszk. we Dw. l. 82, † 20 suchoty

46251 (Nowe Miasto)

1821.7/IV. poch. cm. kolnicki MGD. Andrzej Sikorski dz-c wsi Chwalęcino z par. Panienka. l. 78, żonaty, † 1, suchoty

46252 (Nowe Miasto)

1851.5/II. * (Kolnice) ch. 17/II. Antoni, s. MGD. Nestora Kierskiego pos. Kolnic i MD. Bronisławy Molińskiej -- JMD. Józef dz-c Borzejewic i Melanja K. de Banewo (?)

46253 (Nowe Miasto)

1859.30/I. * (Szypłów) ch. 12/III. Katarzyna Emilja, c. Wład. Taczanowskiego i Bogusławy Chłapowskiej dz-ców Sz. -- G. Józef T. dz-c Choryni i G. Emilja Chł.

46254 (Nowe Miasto)

1860.18/V. * (Szypłów), ch. 23/VII. Emilja Aniela, c. poprz. [Wład. i Bogusławy Chłapowskiej] GG. Taczanowskich dz-ców Sz. i Mieszkowa -- Edmund T. dz-c Woli Księżęcej i Florentyna Kęszycka dz-ka Białcza

46255 (Nowe Miasto)

1863.3/II. * (Szypłów), ch. 29/III. Zofja, c. G. poprz. [Wład. i Bogusławy Chłapowskiej] Taczanowskich dz-ców Sz. -- Eustachja hr. Ponińska z Wrześni, Ant. Koczorowski z Jasienia

46256 (Nowe Miasto)

1865.10/I. * (Szypłów) ch. 19/IV. Marja Helena Alfonsyna, c. G. poprz. [Wład. i Bogusławy Chłapowskiej] Taczanowskich dz-ców Sz. -- Alfons T. dz-c Taczanowa i Emilja Chłapowska z Bonikowa

46257 (Nowe Miasto)

1866.27/XII. * (Szypłów) ch. 1867.20/I. Edmund Jan, s. G. poprz. [Wład. i Bogusławy Chłapowskiej] Taczanowskich dz-ców Sz. -- Edward hr. Poniński dz-c Wrześni Hier. T. dz-c Sławoszewa

46258 (Nowe Miasto)

1878.6/VII. * (Szypłów), ch. 23/VII. Elżbieta Józefa Florentyna, c. poprz. [Wład. i Bogusławy Chłapowskiej] de Taczanowskich -- Stefan T. uczeń II kl. Marii Magdal. w P. i v. Emilja T. z Szypłowa

46259 (Nowe Miasto)

1860.15/II. (N. M.) Ksawery Ignacy (Biberstein) Białkowski s. Tad. i Karoliny Białkowskiej z Mur. Gośliny (* w Kiekrzu) mł. l. 26 x Anna Florentyna Urbańska, c. Mik. i Tekli U-ch z N. M., v. l. 19 -- św. nieszl.

46260 (Nowe Miasto)

1879.18/VI. w Pozn. u Sw. Marcina Zygmunt hr. Mycielski z Chociszewic x M. Emilja Taczanowska z Szypłowa. -- św. Alfred hr. M. z Siedmirogowa, hr. Witold T. z Pieruszyc

46261 (Nowe Miasto)

1883.24/IX. (Szypłów) MD. Józef Mycielski s. M. Stan. i Marji z Turnów, z Ponieca mł. x M. Zofja Taczanowska z Sz., c. Władysł. i Bogusławy z Chłapowskich. v. -- Józef hr. Mielżyński, dz-c Kobylepola (!!!) Stef. Taczanowski, dz-c Choryni

46262 (Nowe Miasto)

1862.14/IV. † (Szypłów) Katarzyna l. 3, c. G. Władysł. Taczanowskiego dz-ca Sz. i Bogumiły z Chłapowskich

46263 (Nowe Miasto)

1873.30/IV. † (Szypłów) Marja Helena Alfonsyna Taczanowska l. 8, m. 3, dni 20, c. poprz. [G. Władysł. i Bogumiły z Chłapowskich]

46264 (Nowe Miasto)

1893.11/III. † (Szypłów) Władysław de Taczanowski l. 67, m. 7 dz-c d. Szypłów i Mieszków etc., s. Józefa T. dz-ca Choryni i Mieszkowa i Kat. de Hersztopskiej poch. w gr. rodz. w Mieszkowie

46265 (Granowo)

1739.1/XI. (Granówko) Franciszka, c. G. Falberzowskiego [To nazw. w tej parafi jawi się i jako nieszl. !] ekonoma z G-a i Zofji F-ej -- GD. Franc. Przeuski, pos. G-ka i G. Jadwiga Jaruchowska z Kokalewa

46266 (Granowo)

1740.21/II. (Granówko) Franciszka Wiktoria, c. G. Teodora Falbierowskiego ekonoma tej wsi i Zofji -- GD. Franc. Przeuski stolnik czernih. i GD. Jadwiga z Gutowskich Jaruchowska

46267 (Granowo)

1740.5/VIII. (Kokalewo), a było dziecko ch. z 1738.16/XI. w Błociszewie Antoni Stanisław s. GD. Łuk. Jaruchowskiego i GD. Jadwigi z Gutowskich -- GD. Wojciech Gut. z ż. Anną

46268 (Granowo)

1740.5/VIII. (Kokalewo), Augustyn Jakub, ch. z w., s. GD. poprz. [Łuk. i Jadwigi z Gutowskich] Jaruchowskich -- GG. rodzice matki dziecka: Wojc. Gutowski i Anna z Kosickich Gut.

46269 (Granowo)

1741.3/IX. (Kokalewo) Augustyn Jan, s. GMD. Jana Kurzewskego pos. Kok. i Barb. z Swinarskich K-ej -- MD. Franc. Przeuski stol. czernih. i G Kat. Swinarska siostra rodz. matki dziecka ass. przy cerem. JD. Augustyn Działyński sta nakiel., dz-c Konarzewa, Gronowa

46270 (Granowo)

1742.24/V. (Dalekie) Juljanna Zuzanna, c. G. Jana i Barbary Konopków -- GD. Łukasz i Zuzanna K-ie, alias brat rodz. ojca dziecka, z żoną

46271 (Granowo)

1743.14/IV. (Granówko) Anna Zofja, c. D. poprz. Falbierowskich [Teodora i Zifji] ekon. -- PD. Franc. Przeuski stol. czern.. i GD. Origeska dzierż. wsi Granowo

46272 (Granowo)

1743.16/VI. (Kokalewo) ch. i * Jan Antoni, s. MD. Jana Kurzewskiego pos. K. i Barb. z Swiniarskich -- GD. Paweł Origieski pos. Granowa i GD. Barbara z Zapłatyńskich Konopczyna wd. z folw. (?) Dalekie

46273 (Granowo)

1744.10/XII. (Dalekie) Katarzyna Teresa Elżbieta, c. G. Przeuskiego i Barbary -- MG. Paweł Oryjewski pos. d. Granowo i M. Kurzewska ż. komis. z Kokalewa. Józefa O. v. z Granowa. M. Regina O. i Ludwika Konopczanka

46274 (Granowo)

1745.29/IX. (Druzen) Michał, s. G. Teodora Falbierowskiego i Zofji -- PD. Franc. Przeuski stol. czernih., pos. Granówka i v. Józefa Origewska, c. Pawła

46275 (Granowo)

1746.19/V. (Kąkolewo) Zofja Nepom. Jadwiga, c. G. Jana i Barbary z Swinarskich Kurzeskich -- G. Bartł. Zdrojewski i Zofja Sirachowska

46276 (Granowo)

1746.15/V. (Dalekie) Jan Nepom. Antoni Franc., s. G. Stanisława i Barb. z Gliszczyńskich Przeuskich -- P. Fanciszek P. stolnik czernich. dziad dziecka i GD. Barb. Skorzeska chorążyna z Szczepowic

46277 (Granowo)

1746.17/XI. (Granowo) Stanisław Andrzej, s. D. Macieja Ozdowskiego ek. Gr. i Krystyny -- MD. Karol Dzierżanowski i MD. Barb. z Kosickich Chrościcka

46278 (Granowo)

1747.10/IX. chch. G. Jakub Jarzyna dworzanin (Granówko) i GV. Joanna Rzeszotarska z dw. wsi Dalekie

46279 (Granowo)

1747.26/XI. (Kokalewo) Jan Stanisław, s. GD. Jana i Barbary Kurcewskiech -- GD. Kędzierzyński pos. d. Modrze i GD. Barb. Skorzewska pos. Szczepowic

46280 (Granowo)

1749.28/V. (Dalekie) Feliks Onufry, Antoni, s. G. Stanisł. Przeuskiego pos. wsi D. i Barbary -- G. Andrzej P. pos. Granówka i G. Barb. z Kosickich Chrościcka dzierż. Granowa z przyl.

46281 (Granowo)

1749.22/VI. (Granowo) Jan Piotr, s. G. Franc. Ozdowskiego ek. w G. i Marjanny -- chrz. nieszl.

46282 (Granowo)

1749.28/IX. konsekr. kośc. granow. i ołtarzy tamże a 29/IX. kaplic do tego kośc. dołącz. Te konsekracje nakładem JD. Augustyna Dzjałyńskiego podkom. wschow. dz-ca i kolat.

46283 (Granowo)

1749.29/IX. Introdukcja Bractwa Op. Bożej do kośc., granow. z pobożnego dzieła GD. Adama Chrościckiego dzierż. d. granow. z przyl. i żony jego Barbary z Kosickich

46284 (Granowo)

1751.17/XI. (Jaskółki) Marjanna Ewa Bogumiła, c. G. Jerzego Kaykrayter i Marianny z Dziembowskich -- GD. Krzysztof Szarzyński major wojsk i GD. Sabina Sz. avuncula matki dziecka

46285 (Granowo)

1752.8/IV. (Granowo) * 1/IV. Wojciech, s. G. Macieja i Krystyny Ozdowskich -- GD. Jan Chrościcki i GD. Barbara z Swinarskich Kurzeska

46286 (Granowo)

1761.1/I. (Jaskółki) * Bogumiła Katarzyna Eleonora c. M. Jana i Heleny z Dziembowskich Undrugów -- M. Gabriel Skorzewski pułk. chor. panc. RP. i M. Ewa z Powalskich Daneykowiczowa skarbnikowa pińska

46287 (Granowo)

1766.7/IV. (Jaskółki) ch. z w. Wojciech Stanisław, s. GD. Jana Okulicza ekonoma Karczewa, Jaskółek etc. i GD. Apolonii z Kosickich -- GD. Melchjor Jan Downer dworz. i MD. Anna Kosicka z Sepna

46288 (Granowo)

1767.8/IX. chch. X. Wojciech Strzelecki kan. kat. Pozn., prob. granowski i drużyński i GD. v. Wiktorja S., siostra rodzona

46289 (Granowo)

1769.9/VII. chch. MD. Zofja z Kurzewskich Lutomska posesorka Gr., MD. Barbara z Swinarskich Kurzewska z Kąkolewa

46290 (Granowo)

1769.13/XI. pochow. kości na cm. gr. supmptem MD. Xaw. Kęszyckiego pos. Granówka

46291 (Granowo)

1771.18/VIII. (Kotowo) ch. Róża, c. GD. Ant. i Teresy Mąkowskich -- GD. Kaz. M. z Sepienka i zakon. Ludwika Kraszewska przeorysza dominik pozn.

46292 (Granowo)

1771.18/VIII. (Kotowo) Xawery Makary, s. poprz. [Ant. i Teresy] D. Mąkowskich -- GD. Stanisł. Kurzewski pos. Trzebawia i GD. Zofja z K-ch Ludomska

46293 (Granowo)

1773.21/XII. ch. GD. Józef Kosicki ek. w Granówku

46294 (Granowo)

1774.26/XII. chch. GD. Melchjor Downer ek. w Karczewie, GD. Anna Przyuska wd., N. v. Marjanna Zarembianka z Płastowa

46295 (Granowo)

1775.11/VII. chch. GD. Karol Mieleński 9Mielęcki0 pos. Granowa i inn. Nob. virg. GD. Aniela Mieszkowska 1776.3/III. taż Aniela, mieszk. w Drużen

46296 (Granowo)

1777.12/II. chch. Piotr Kąsinowski pos. w Chwałkowie, GD. Joanna z Kęszyckich Skrzetuska wd., mieszk. wtedy w Granówku

46297 (Granowo)

1777.11/V. (Kąkolewo) Zofja Nepom., c. N. Antoniego Ciszewskiego ek. w K. i Mari. -- GD. Karol Mielęcki pos. Gr. i GD. Zofja z Kurzewskich Lutomska pos. Sierosławia

46298 (Granowo)

1777.20/IX. (Drużyn) ch. z w. Faustyna Klara, c. GG. Józefa i Anieli z Mieszkowskich Kosickich -- G. Jan K. i G. Anna Głowacka. Cerem. 1778.7/I. -- X. i v. Elżbieta M.

46299 (Granowo)

1778.22/II. (Granówko) ch. GD. Wojc. Swinarski, ek. w Granówku

46300 (Granowo)

1778.6/IX. (Kąkolewo) Rozalja Marianna, c. GG. Anton. i Marianny Ciszewskich - cerem. 20 t. m., -- MD. Stanisław Kurzewski star. kurzeszyński pos. trzebawski i MD. Magdalena Trembińska c. MD. Marcina T. burgrab. pozn. i posesora Granówka

46301 (Granowo)

1778.13/X. (Drużen) Jadwiga Teresa, c. G. poprz. Kosickich [Józefa i Anieli z Mieszkowskich] -- G. Józef Mieszkowski i G. Anna Głowacka de Trzebińskie cerem. w Pozn. ass.: Piotr. Radoliński pis. z. gn. z ż. Anną z Radolińskich

46302 (Granowo)

1779.28/II. chch. MD. Ignacy Małachowski, pos. w Jeziorkach i M. Teodora z Malczewskich Przeuska, w Sapewicach, Granówku, Strykowie etc.

46303 (Granowo)

1779.15/IX. chch. X. i GD. Magdalena Trembińska MD. Marcina T. poses. granowskiego małol. córka

46304 (Granowo)

1780.28/I. ch. GD. Wojciech Błazejewski skryba prow. 2/II. ch. GD. v. Juljanna Kurzewska mieszk. w Kąkolewie

46305 (Granowo)

1780.28/X. ch. MD. Jan Lutomski pos. w Jełowcu i MD. Teodora z Malczewskich Przeuska pos. w Sapowicach, Strzykowie, Granówku

46306 (Granowo)

1781.24/VII. (Granowo) Antoni Jakub, s. GD. Jana Glińskiego ek. gr. i Kat. -- GD. Antoni Sulerzycki bawiący w Gr. GD. v. Anna Zmichowska z dw. gr.

46307 (Granowo)

1782.16/III. (Kotowo) Tekla Józefa Nepom., c. M. Kazim. Moraczewskiego "camerandis" pozn. pos. Kot. i Antoniny z Rychłowskich -- J. Maks. Mielżyński pis. w. k., pos. w Rambin, Karczewo, i M. Justyna z Grabskich Rychłowska klanowa sier.

46308 (Granowo)

1783.25/IV. (Kotowo) Franciszka Michalina, c. poprz. [Kazim. i Antoniny z Rychłowskich] MD. Moraczewskich komornikowiczów kalis. (!) -- MD. Michał Krzyżanowski podczaszy pozn. i MD. Elżbieta M. komornikowa kaliska

46309 (Granowo)

1785.3/VIII. (Gr.) ch. GD. Józef Mieszkowski dzierż. pleb. g-ej

46310 (Granowo)

1785.20/XI. chch. tenże Mieszkowski [Józef]0 i GD. v. i małol. Apolonja Dramińska

46311 (Granowo)

1785.5/XII. (G.) Marcin, s. GD. Józefa Mieszkowskiego i Agnieszki, mieszk. w fundum pleb. -- GD. Ant. Pomorski pos. Kąkolewa i GD. Zofja z Kurzewskich Lutomska pos. w G-ku

46312 (Granowo)

1786.26/II. chch. GD. Andrzej Dramiński mł. z siostrą swą GD. Rozalją D. panną, c. D-ch, w Kotowie mieszk.

46313 (Granowo)

1786.15/VIII. chch. GD. Józef Gliński dworz. z Szczepowic i GD. v. Marjanna Zielińska z Sz-c

46314 (Granowo)

1788.30/IV. (Folw. Dalekie) Antonina, c. GD. Karola Kozłoskiego pos. w D. i GD. Marianny -- MD. Ignacy Skaławski dz-c Strykowa i MD. Joanna z Sokolnickich Małachowska pos. Granówka

46315 (Granowo)

1789.16/VII. ch. MD. Krystyna Zakrzewska, c. Z-go łowczego pozn., dziedzica Rakoniewic

46316 (Granowo)

1789.28/XII. (F. Dalekie) Juljanna Wiktoria, c. poprz. G. Kozłowskich [Krola i Marianny] pos. w D. -- GD. Maciej Obwarzankoski i G. Marjanna Szermerowa posesorka w Sepno

46317 (Granowo)

1790.18/VI. chch. MD. Konst. Bojanowski pos. Kąkolewa i JMD. Ludwika Starzęcka v., c. ol. JMD. S-go dziedzica Iłowca, klana gnieźn., obec. mieszk. w Granówku

46318 (Granowo)

1791.16/VI. (Drużen) Onufry s. GD. Pawła Grątkowskiego poses. fundum pleb. i Kunegundy -- MD. Ignacy Małachowski z ż. Joanną z Sokolnickich Mał., pos. Granówka

46319 (Granowo)

1793.30/IX. (Kotowo) Hieronim Michał Konstanty Józef Xawery Augustyn, s. PMD. Prokopa Mielżyńskiego pułk. w. kor. (syna M-go podkomorzego wschow.) i Katarzyny z Mielżyńskich, dz-ców Kotowa -- PMD. Józef M. star. klonowski i Konstancja M. pisanowa w. k.

46320 (Granowo)

1795.1/V. (Kotowo) Teresa Konstancja Seweryna Józefa Nepomucena, c. PMD. poprz. [Prokopa i Katarzyny z Mielżyńskich] Mielżyńskich dz-ców Kotowa, Woźnik etc. -- PMD. Maciej M. podkomorzy wschow. z żoną Seweryną M., oboje rodzice Prokopa, dz-ce Miłosławia, Dąbrowy etc.

46321 (Granowo)

1796.26/IV. (G.) * i ch. Katarzyna Sieneńska Domicilla c. GD. Józefa Kaczorowskiego, ek. gr. i Katarzyny - cerem. w kośc. w Konarzewie

46322 (Granowo)

1804.16/IX. (Dalekie), Feliks, * 8/IX., s. MGD. Nepomucena i Franciszki z Kościelskich Nieżychowskich dz-ców Granówka -- X. Feliks Chłapowski kan. kat. pozn. i MD. Ludwika Kraszkowska dz-a Zielęcina

46323 (Granowo)

1804.16/IX. cerem. Józef Antoni Faustyn, s. poprz. [Nepomucena i Franciszki z Kościelskich] MGD. Nieżychowskich, * 1799.20/IX. w Snieciskach i ch. z wody -- MD. Tom. Kraszkowski dz-c Zielęcina i MD. v. Felicjanna Mańkowska

46324 (Granowo)

1806.24/I. chch. MD. Nepom. Nieżychowski dz. Granówka, M. Felicjana Mańkowska v. M. Adam Drwęski pos. w Dalekim, i MD. Franc. Nieżychowska dz-a Granówka

46325 (Granowo)

1807.1/II. chch. G. Antoni Bielawski skryba prow. i z Wirów i G. Antonina z Bychowskich Centkowska ekonomowa z Wirów

46326 (Granowo)

1808.6/X. (Granówko) ch. cerem. Napoleon Leopold Hieronim, s. MGD. Nepomucena i Franciszki z Kościelskich Nieżychowskich dz-ców G-ka, * 1807.3/VI. ch. z w. 4/VI. -- ass. MD. Jan Kraszkowski mł. locumtenens scribae Criminalium Causarum w Pozn., ze wsi Zielęcin i MD. v. Teresa Kąsinowska z dw. w G-ku

46327 (Granowo)

1809.13/VII. * Paulina Klaudyna Gabriela, c. G. Ant. Bielawskiego i Eleonory z Neymańskich administr. granowskich ch. z wody, ch. 1810.2/III.

46328 (Granowo)

1809.17/IX. ch. Adam Drwęski dz-c Baborówka z przyl.

46329 (Granowo)

1813.20/VIII. (Granowo) ch. Antoni Aleksander Napoleon * 11, s. G. poprz. [Ant. i Eleonory z Neymańskich] Bielawskich administr. d. g-ch -- MGD. Nep. Nieżychowski dz-c G-ka i Dalekiego i GD. Antonina Centkowska ż. poczmistrza

46330 (Granowo)

1817.4/I. chch. MD. Józef Nieżychowski s. dz-ców Gr. mł., i MD. v. Franciszka Raczyńska ze dw. w G-ku

46331 (Granowo)

1805.7/X. (Granówko) GMD. Adam Drwęski mł. l. 21 x GMD. Felicjana Mańkowska v. l. 17, -- GM. Stanisł. Kościelski opiekun, ze wsi Wituchowo pos. i GMD. Serafin Klatowski dz-c Cikówka

46332 (Granowo)

1828.9/IV. * (Granówko) ch. 17/IV., Marja Julja Wanda c. JM. Xaw. Wilczyńskiego i Ludwiki z Nieżychowskich dz-ców d. Krzyżanowa z przyl. -- MD. Włodz. W., mł. brat rodz. dziecka, i JMD. v. Franciszka Bieganowska dz-a d. Kawcze

46333 (Granowo)

1828.14/IV. chch. JM. Nepom. Nieżychowski dz-c G-ka i MD. v. Teresa Kąsinowska z G-ka

46334 (Granowo)

1828.5/X. * (Kąkolewo), ch. 17/XI. Kazimierz Michał Tadeusz, s. GD. Emila Miszewskiego pos. Kąk. i GD. Małg. de domo Moraków -- X. Jakub Miszewski kan. kat. pozn. i GD. Prowidencja z Trąmpczyńskich M-a ż. dziedzica Umułtowa

46335 (Granowo)

1831.12/VIII. * (Kąkolewo), ch. 23/VIII., Antonina Józefa Marja, c. GG. poprz. [Emila i Małg. de domo Moraków] Miszewskich pos. K. -- G. Józef Chełkowski mł. i Eleonora Ch. V.

46336 (Granowo)

1835.3/IV. * (Kąkolewo), ch. 12/V. Marja Nepom., c. M. Franc. Radońskiego i Seweryny R-ej, posesor. d. Kąkolewo -- MD. Piotr R. dz-c d. Prochy i Nepomucena R-a wd. po dz-cu Stenszewa

46337 (Granowo)

1834.6/IX. JM. Andrzej Skorzewski wd. l. 55, dz-c d. Kamienie x M. v. Anna Kraszkowska l. 32 -- M. Xaw. Wilczyński dz-c d. Krzyżanowo i X.

46338 (Granowo)

1841.15/V. † (Granówko) M. Jan Nepom. Nieżychowski l. 68, dz-c G-ka z przyl. s. Adama N. i Karoliny Skorzewskiej, paraliż

46339 (Granowo)

1844.15/XII. † (Granówko) M. Franciszka z Kościelskich Nieżychowska l. 72, wd. po dz-cu G-ka z przyl., apopleksja

46340 (Granowo)

1851.28/V. * (Granówko), ch. 9/VI. Stanisław Dezydery, s. Kaz. Nieżychowskiego dz-ca G-ka i Jadwigi de Kierskie -- Karol Brodnicki dz-c Wilkowa i v. Kordula N-a z Kamieńca

46341 (Granowo)

1853.13/V. * (Granówko) ch. 24/V., Zofja Albertyna, c. poprz. [Kaz. i Jadwigi de Kierskiej] Nieżychowskich -- GD. Józef N. dziad dziecka dz-c Zylic i GD. Rozalja Kierska, babka, dz-a d. Brzeźny

46342 (Granowo)

1858.10/V. † (Granowo) Aleksanda Swięcicka, 1 r. c. Wład. Sw. pos. Granowa i Zofji de Kurowskie

46343 (Granowo)

1854.4/IX. * (Granówko) ch. 1/X. Emilja Rozalja, c. poprz. Nieżychowskich [Kaz. i Jadwigi de Kierskie] -- GD. Tadeusz Radoński dz-c Kociałkowej Górki i Albertyna N. dz-a Zylic

46344 (Granowo)

1855.26/VII. * (Granówko), ch. 10/IX. Jakub Karol, s. poprz. Nieżychowskich [Kaz. i Jadwigi de Kierskie] -- Józef N. dz-c Zylic i Emilja Radońska dz-a Koc. Górki

46345 (Granowo)

1856.5/V. * (Niemierzyce) ch. 19, Edward, s. Faustyna Wardęskiego ekon. i Teresy de Dobrowolskie -- Kaz. Sulikowski pos. Drożyna

46346 (Granowo)

1857.13/IV. * (Granówko), ch. 10/V. Albertyna Jadwiga Kazimiera c. poprz. [Kaz. i Jadwigi de Kierskie] Nieżychowskich -- Seweryn Radoński, mł. z Koc. Górki i v. Antonina Zakrzewska z Grąblewa

46347 (Granowo)

1858.30/V. * (Niemierzyce) ch. 27/VI. Jadwiga, c. poprz. [Faustyna i Teresy de Dobrowolskie] Wardęskich

46348 (Granowo)

1858.23/XII. * (Granowo), ch. 26 Adam, s. GD. Wład. Swięcickiego i GM. Zofji de Kurowskie poses. d. Gr. -- Dr. med. Tadeusz Sw. z Sremu i Michalina Sw. z Rogowa

46349 (Granowo)

1858.14/V. * (Granówko), ch. 25 Bolesław Jan Nepom. Bonifacy s. poprz. Nieżychowskich [Kaz. i Jadwigi de Kierskie] -- Stefan Kierski mł. i Marjanna K., oboje z Brzyzna

46350 (Granowo)

1859.12/XII. * (Granowo), ch. 26. Zbigniew Władysław, s. poprz. [Wład. Swięcickiego i Zofji de Kurowskie] GD. Swięcickich pos. Gr. -- Kaz. Liszkowski kupiec z Pozn. i Dorota Sw. ż. dra z Sremu

46351 (Granowo)

1860.20/XII. * (Strzempin) ch. 1861.18/II. Jan Ludwik, s. Wład. Szczepkowskiego ekon. i Anieli de Poussardier -- Major Ludwik Tikelman z Pozn. i Sofronia majorowa Jaraczewska z Pozn. (Generouss dekr. 1894.30/X.)

46352 (Granowo)

1862.10/I. * (Granowo)m ch. 22 Włodzimierz Dominik, s. poprz. GD. Swięcickich [Wład. i Zofji de Kurowskie] pos. Gr. -- Walerjan Kurowski dziad dziecka, z żoną Anielą K-a

46353 (Granowo)

1862.6/IX. * (Niemierzyce), ch. 21, Walerja, c. poprz. Wardęskich [Faustyna i Teresy de Dobrowolskie] ekon.

46354 (Granowo)

1862.10/XII. * (Granowo), ch. 4/I. Zofja Marja, c. poprz. Swięcickich [Wład. i Zofji de Kurowskie] pos. Gr. -- nieszl.

46355 (Granowo)

1864.4/VIII. * (Granówko), ch. 6/IX. Kazimierz Dominik, s. poprz. Nieżychowskich [Kaz. i Jadwigi de Kierskie] -- chrz. nieszl.

46356 (Granowo)

1866.5/VII. * (Granówko), ch. 30, Czesław Wilhelm, s. poprz. Nieżychowskich [Kaz. i Jadwigi de Kierskie] -- Jakub Karol N. mł. i Zofja N. Panna, oboje z Granówka

46357 (Granowo)

1868.30/IV. * (Granówko) Zygmunt Filip Jakub, s. poprz. Nieżychowskich [Kaz. i Jadwigi de Kierskie] -- Józef Krzyżański pos. Bielaw i v. Władysława Radońska z Koc. Górki

46358 (Granowo)

1869.9/IV. * (Granówko) ch. 18/IV. Wojciech Marjan Ezechjel, s. poprz. Nieżychowskich [Kaz. i Jadwigi de Kierskie] -- Jan Nep. Kościelski z Smiłowa i Prowidencja Grabska z Pozn.

46359 (Granowo)

1877.8/VII. * (Kąkolewo), ch. 29/VII. Czesław Antoni, s. N. Adama Kościelskiego i N. Zofji Nieżychowskiej poses. Kąk. -- Nepomucyn K. wd. z Gradowic i N. Rozalja de Kierska wd. z Stęszewka

46360 (Granowo)

1882.12/II. * (Strzępiń) ch. 5/III. Zygmunt Kaz., s. Kaz. Plucińskiego i Bronisławy Trąmpczyńskiej pos. d. -- Wład. Zborowski radca sąd. z Pozn. i Małg. ż. pos. Trzebawia

46361 (Granowo)

1884.21/I. * (Granówko) ch. 30/I. Marja Agnieszka Stanisława Łucja, c. GN. Stanisł. de Nieżychowskiego i GN. Łucji de Taczanowskiej dz-ców G-ka -- Juljan T. z Taczanowa i Jadwiga N. de Nowe

46362 (Granowo)

1884.6/VII. * (Strzępiń), Władysław Bronisław, s. poprz. Plucińskich [Kaz. i Bronisławy Trąmpczyńskiej] pos. d. -- Tad. de P. pos. Brodów, v. Stanisława Trąmpczyńska z Pozn.

46363 (Granowo)

1885.17/V. * (Granówko) ch. 1/VI. Józef Antoni, s. poprz. [Stanisł. de Nieżychowskiego i Łucji de Taczanowskiej] Nieżychowskich -- Ludwik Taczanowski dz-c Zborowa i Emilja Chłapowska dz-ca Karczewa

46364 (Granowo)

1886.17/IV. * (Strzępiń) ch. 23/IV. Anna Emilja Weronika, c. poprz. Plucińskich [Kaz. i Bronisławy Trąmpczyńskiej], pos. dóbr -- Juljan Grabski inż. z Pozn., Stanisława Trąmpczyńska wd. z Pozn.

46365 (Granowo)

1886.20/V. * (Granówko), ch. 11/VII. Zofja Antonina Joanna, c. poprz. [Stanisł. de Nieżychowskiego i Łucji de Taczanowskiej] Nob. de Nieżychowskich dz-ców G-ka -- Antoni Taczanowski dz-c Zborowa, Franciszka Moszczeńska dz-ka Wiatrowa

46366 (Granowo)

1888.28/VII. * (Granówko), ch. 26/VIII. Alfred Karol, s. poprz. [Stanisł. de Nieżychowskiego i Łucji de Taczanowskiej] N. Nieżychowskich dz. G-ka, -- N. Seweryn Radoński dz-c Kociałkowej Górki, Zofja Kościelska ż. dz-ca Sepna

46367 (Granowo)

1889.3/IX. * (Strzępiń), ch. 29/IX. Barbara Bronisława, c. poprz. Plucińskich [Kaz. i Bronisławy Trąmpczyńskiej] pos. d. -- Felicjan Pl. mł. i Marja Pl. v. z Strzępina

46368 (Granowo)

1890.10/V. * (Granówko) ch. 8/VI. Aniela Karolina Ludwika, c. poprz. [Stanisł. i Łucji de Taczanowskiej] Nieżychowskich -- N. Karol N. dz-c Zylic i Helena Taczanowska ż. dz-ca Zborowa [x 1921.5/II. w Granowie Tadeusz Grabski, * Skotniki 1875.20/VIII.]

46369 (Granowo)

1892.24/VII. * (Granówko), ch. 21/VIII. Kazimierz Józef, s. poprz. [Stanisł. i Łucji de Taczanowskiej] Nieżychowskich dz-ców G-ka -- Wojc. N. mł. z Sepna, Elżbieta Taczanowska v. z Szypłowa [x 1920 we Lwowie Aleksandra Sieradzka ze Lwowa]

46370 (Granowo)

1900.19/IV. * (Granówko) ch. 1/VI. Stanisław Antoni Piotr de Dunin, s. Roderyka hr. D. i Łucji 1-o v. Nieżychowskiej ur. Taczanowskiej, pos. G-a -- Antoni T. ord. dz-c Taczanowa Stanisława de Baranowska

46371 (Granowo)

1902.20/IV. * (Granówko) ch. 25/IV. Aleksandra Marja Ludwika de Dunin hr. c. poprz. [Roderyka hr. D. i Łucji 1-o v. Nieżychowskiej ur. Taczanowskiej] pos. G-ka -- Witold Taczanowski z Podrzecza i Aniela D.

46372 (Granowo)

1904.25/VI. * (Granówko) ch. 19/VII. Katarzyna-Łucja-Halina-Marja Ludwika Dunin -- c. hr. Roderyka D. dz-ca (!) G-ka i Lucji Taczanowkiej 1-o v. NIeżych. -- Stefan hr. D. inż. z wyspy Celebes -- Halina T. ż. Anton. [x Pozn. w kośc. N. M. P. 1927.16/VII. Karol Załęski z Wysmontowa]

46373 (Granowo)

1907.5/VI. * (Granówko) ch. 7/VII. Antoni Rodryk Piotr Stanisław de Dunin Nob., comes., s. poprz. [hr. Rodryka i Łucji Taczanowkiej] dz-ców G-ka -- Adam Kościelski dz-c Sepna, Antonina Taczanowska

46374 (Granowo)

1795.1/V. (Kotowo) ch. Teresa Konstancja Seweryna Józefa Nepom., * 28/IV. c. PMD. Prokopa Mielżyńskiego pułk. w. k. i Kat. z Mielżyńskich, dz-ców Kot., Woźnik -- MD. Maciej M. podkom. wschow. i ż. jego Seweryna, oboje rodzice Prokopa, dz-ce Miłosł., Dąbrowy etc.

46375 (Granowo)

1798.8/VIII. chch. GD. Antoni Pomorski pos. Granówka i GD. Rafaela z Stanisławskich ż. jego

46376 (Granowo)

1799.22/VIII. (Dalekie) ch. Klara Franciszka Michalina, * 12, c. MD. Franciszka Przeuskiego miecznika kalis. i Ludwiki de Starzenskie dz-ców Granówka z przyl. -- chch. chłopi

46377 (Granowo)

1800.4/VIII. (Dalekie) ch., * 3/VIII. Augustyna Franciszka Eufrozyta, c. GM. poprz. [Franciszka Przeuskiego i Ludwiki de Starzenskie] Przeuskich -- X. i GM. Eleonora Starzeńska

46378 (Granowo)

1818.30/VI. Nob. Franciszek Kamiński skryba prow. d. granowskich l. 26 mł. x homsta Agn. Królikowska, v. l. 15, oboje z dw. Gr. -- św. nieszl.

46379 (Granowo)

1819.4/X. GMD. Franciszek Xawery Wilczyński mł., l. 28 dz-c Krzyżanowa z przyl. z par. Błociszowo X. GMD. Ludwika Nieżychowska v., l. 17, c. GM. Nepomucena i Franciszki N-ch dz-ców Granówka z przyl. -- JMD. Józef Sokoliński (!) podkom. króla prus., dz. Jarogniewic i GMD. Michał N. ze Spławia

46380 (Granowo)

1868.18/VIII. Pantaleon Libelt dz-c Czeszewa, mł. 29 x Franciszka Zuchowska, c. pos. Granowa, l. 21, v. -- Stan. Motty sędzia z Pozn., Kaz. Nieżychowski dz-c Granówka

46381 (Granowo)

1880.10/VIII. X. Bronisław Taczanowski prob. w Grodzisku (aech. gn.) daje ślub: N. Ludwik Józef de Taczanowski z Kuczkowa mł. (* 1853.17/IV.) s. Juljana i Ludwiki z Drwęckich x Helena Marja de Nieżychowska z Granówka, * 1858.20/III., v. c. Kaz. i Jadwigi z Kierskich -- Adam Kościelski dz-c Sepna i Dr. Antoni Małecki prof. Uniw. ...(?)

46382 (Granowo)

1798.4/VIII. † N. Katarzyna Wysocka mieszk. u Wikarego poch. 6/VIII. kośc. (Granowo), l. 52

46383 (Granowo)

1800.9/IX. † (Dalekie) Augustyna Franciszka Eufrozyna, c. GM. Franciszka i Ludwiki ze Starzeńskich Przeuskich, 6 tyg. poch. kośc.

46384 (Granowo)

1804.6/IX. † w Chobjenicach JD. Seweryna Józefa z Lipskich Mielżyńska pokomorzyna wschow. poch. w Wożnikach u Reform. 10/IX. (ale w rubryce data 1804.5/IX. ?)

46385 (Granowo)

1806.25/XII. † (Granówko) poch. 1807.8/I., Tytus, s. GMD. Nepom. i Franciszki z Kościelskich Nieżychowskich dz-ców G-ka 3 l.

46386 (Granowo)

1815.21.XI. † N. Małgorzata Zielińska z d. Kostrzyńskich wd. l. 60, poch. 23 cm. (Granowo)

46387 (Granowo)

1834.14/IV. † GD. Wilczyńska w Granówku, dz-ka Szołdr. poch. w Brodnicy

46388 (Granowo)

1869.27/I. † (Granówko) Czesław Wilhelm Nieżychowski l. 2 m. 6, s. Kaz. dz-ca G. i Jadwigi z Kierskich, febra

46389 (Granowo)

1869.16/II. † (Granówko) Zygmunt Filip Jakub Nieżychowski m. 9, s. poprz. [Kaz. dz-ca G. i Jadwigi z Kierskich], krosty

46390 (Granowo)

1875.30/IV. † (Granówko) Kazimierz de Nieżychowski l. 48 dziedzic d. G., s. Józefa i Albertyny z Lipskich paraliż

46391 (Granowo)

1876.19/V. † (Niemierzyce) Józef Sokołowski l. 56, pos. d. N-z, s. Tomasz i Magdal. Borowskiej, suchoty

46392 (Granowo)

1880.25/XII. † (Karczewo) Helena Walerja Plucińska m. 3, c. Kaz. pos. Strzępina i Bronisł. Trąmpczyńsiej

46393 (Granowo)

1882.3/X. (Granowo) † syn 10 1/2 godz., Wacława Plucińskiego pos. G-a i Kaz. Masłowskiej

46394 (Granowo)

1883.10/VI. (Granowo) syn † zaraz po urodz. s. poprz. [Wacława i Kaz. Masłowskiej] Plucińskich dz-ców Węgorzewa

46395 (Granowo)

1886.17/I. † (Granowo) Józef Pluciński l. 62, pos. G-a i Kubaczyna, ojciec Stanisława i Wacława

46396 (Granowo)

1887.6/IX. † (Strzępiń) Anna Plucińska r. 1 c. Kaz. i Bron. Trąmpczyńskiej, pos. dóbr

46397 (Granowo)

1892.24/II. † (Granówko) Jadwiga de Nieżychowska l. 65, wd. dz-ka dóbr, z domu Kierska. Donosi syn Bolesław dz-c Kaliszan poch. w Potulicach

46398 (Granowo)

1897.6/III. † (Granówko) Stanisław de Nieżychowski l. 46, dz-c G-ka, s. Kaz. i Zofji (!) z Kierskich, Zapal. płuc

46399 (Granowo)

1904.12/XI. † (Kotowo) Halina Chrzanowska, l. 11, c. Edmunda dyr. dóbr i Julji Srednickiej

46400 (Granowo)

1917.18/VIII. † (Granówko) Łucja hr. Dunin ur. de Taczanowska, I roto Nieżychowski, ż. hr. Rodryka pos. G-ka, l. 54, m. 4 c. Juljana i Ludwiki z Drwęskich, poch. w grob. rodz. przy kośc.

46401 (Jutrosin)

1757.14/IV. (Dw. Grąbkowski) Antonina Joanna, c. JM. Jana, stolnika, i Ludwiki z Ulatowskich Budziszewskich dz-ców Grąbkowa (wszyta karta)

46402 (Jutrosin)

1745.4/X. Franciszek, s. poprz. [Jana i Ludwiki z Ulatowskich] Budziszewskich -- J. Józefa Przyjemski i JD. Zofja Gorzeńska (wszyta karta)

46403 (Jutrosin)

1747.9/X. urodził się Djonizy Budziszewski (wszyta karta)

46404 (Jutrosin)

1750.9/IX. (Płaczkowo) Teresa c. M. Ambrożego i Brygidy Koszutskich -- MD. Koszutski z żoną swą Deogratą, dz-ce Ruska

46405 (Jutrosin)

1763.5/V. (Płaczkowo) Franciszek, s. poprz. [Ambrożego i Brygidy] M. Koszutskich -- JM. Franc. Wilkoński klan krzyw., dz-c Zakrzewa i in. i MD. Salomea Kowalska dz-ka Chwałkowa

46406 (Jutrosin)

1748.2/II. (Płaczkowo) Ignacy s. M. poprz. [Ambrożego i Brygidy] Koszutskich -- JMD. Wojc. Rydzyński stol. pozn. i M. Tresa żona jego, dz-ca Smolic

46407 (Jutrosin)

1749.6/VI. (Płaczkowo) Anna c. poprz. [Ambrożego i Brygidy] M. Koszutskich -- X. i G. Zofja Glińska

46408 (Jutrosin)

1754.23/III. (Płaczkowo) Marianna, c. poprz. [Ambrożego i Brygidy] M. Koszutskich -- MD. Stef. Bronikoska i MD. Marcjanna żona jego, pos. m. Jutrosina z przyl.

46409 (Jutrosin)

1761.15/II. (Płaczkowo) Tomasz s. poprz. [Ambrożego i Brygidy] MD. Ambrożego Koszutskiego i MG. Brygidy z Umińskich dz-ców Pł. -- MGD. Augustyn Błociszewski i MG. Marjanna z Koszutskich małż., dz-ce Ciołkowa (Powyższe metryki to specjalny wypis na początku księgi na żądanie K-ch)

46410 (Jutrosin)

1753.14/X. (J.) Jadwiga Brygida c. G. Antoniego i Katarzyny Wichrowsich -- G. Barbara Lipska

46411 (Jutrosin)

1753.26/XI. chch. X. Aleksander Kierzyński, dziek. krobski, prob. jutros., i GD. siostra jego Jadwiga Jezierska

46412 (Jutrosin)

1753.23/XI. (Grąbkowo) Katarzyna Ludwika, c. JMGD. Jana, stolnika przemyskiego i Ludwiki z Ulatowskich Budziszewskich dz-ców Gr. -- JMD. Józef Przyjemski podkomorzyc kal., gen.-por. i JMD. z Gruszczyńskich Gorzeńska łowczyna wschowska

46413 (Jutrosin)

1755.3/III. (Dw. Grąbkowski) ch. Józef Bazyli s. poprz. [Jana i Ludwiki z Ulanowskich] JMG. Budziszewskich -- JMGD. Józef Przyjemski podkomorzyc kal., gen.-por. w. RP. i Zofja z Gruszczyńskich Gorzeńska łowczyna wschow.

46414 (Jutrosin)

1765.4/VIII. chch. GD. Igancy Koszutski i G. v. Kat. Białęska z Płaczkowa

46415 (Jutrosin)

1769 chch. neofitów MD. Piotr Korytowski i MD. Brygida Koszutska, MD. Jan Budziszewski dz-c Grąbkowa i MD. Marcjanna Bronikowska de Sielec,; MD. Stefan Br. pos. Sielca, i MD. Katarzyna Budziszewska v. z Grąbkowa MD. Ignacy Koszutski z Płaczkowa, MD. v. Marjanna Korytowska, MD. Maciej Płonczyński podpułk. i MD. Ewa Korytowska de Małe Zales. MD. Ant. Bronikwski de Silec i MD. Kat. Budziszewska z Grąbkowa

46416 (Jutrosin)

1774.17/VII. chch. GD. Franciszek Czaplicki ek. z Bartoszewic i MD. Anna Koszutska z Płaczkowa

46417 (Jutrosin)

1775.15/I. ch. D. Agnieszka Czaplicka ekonomowa z dw. Bartoszewice

46418 (Jutrosin)

1777.27/X. ch. z w. Salomea Sabina, c. MD. Augustyna i Barbary Zielińskich pos. wsi Zdzentawy, cerem. 1777.25/V. -- chrz. nieszl.

46419 (Jutrosin)

1779.17/IV. (Grundków) Katarz. Sieneńska Elżbieta, c. GD. Stef. i Elżbiety Kolerów dworz. z dw. Gr. -- chrz. nieszl.

46420 (Jutrosin)

1779.20/VIII. (Szymonki) Wawrzyniec Roch Hjacynt, s. GD. Kajetana i Kat. Piątkowskich ekon. dw. Sz. -- chrz. nieszl.

46421 (Jutrosin)

1791.20/II. Walenty Gaudenty Stanisław Józef, s. GG. Franc. i Kat. Budziszewskich dz-ców części Grąbkowa -- MD. Stan. Mostowski pis. ceł kor. w m. Zduny i MD. Weronika ze Zbijewskich Modlibowska dz-ka Kromolic

46422 (Jutrosin)

1792.29/VII. (Grąbków) Jakub Kajetan Kózef, s. M. poprz. [Franc. i Kat.] Budziszewskich -- M. Hilary Borzęcki dz-c Targoszyc i M. Franc. Jaraczewska dz-a Płaczkowa

46423 (Jutrosin)

1794.19/III. (Grąbków) Tekla, c. M. poprz. [Franc. i Kat.] Budziszewskich dz-ców G., * 23/II., -- MD. Ludwik Chłapowski z ż. Teklą Chł.

46424 (Jutrosin)

1794.9/VII. (Szymonki) Petronella Małgorzata, c. G. Piotra i Reginy Sypnieskich * 31/V. -- X. i M. Franciszka Jaraczewska dz-ka Płaczkowa

46425 (Jutrosin)

1794.13/VII. (J.) Cerella (?!) c. G. Mich. i Małg. Swięrczyńskich -- X. i M. Józefa Wężykówna

46426 (Jutrosin)

1794.21/VIII. (J.) Jan, * 28/XII., s. M. Jana i Teresy Podczaskich rewizor. JKMci -- X. i MD. Róża Umińska

46427 (Jutrosin)

1795.12/IV. (Grąbków), * 5, Wincenty Wawrzyniec Tadeusz, s. M. poprz. Budziszewskich [Franc. i Kat.] dz-ców Gr. -- MD. Witalis Pomorski z ż. Rozalją, dz-ce Siedmirogowa

46428 (Jutrosin)

1796.2/II. ch. (* 28/I.) Marjanna, c. M. Franciszka Łagieskiego ek. gen. d. J. i Juljanny -- G. Jerzyński ek. Krzekotowicz i N. v. Wiktorja Brochocka z dworu M. Zbijewskiego pos. Krzekotowicz

46429 (Jutrosin)

1796.2/III. (J.) Albin, * 1, s. M. poprz. Podczaskich [Jana i Teresy] -- M. Ignacy P. mł. u brata w Jutrosimie

46430 (Jutrosin)

1796.11/VI. (Grąbków) Małgorzata Jadwiga, c. MD. Franc. Budziszewskiego i MD. Kat. z Sokolnickich dz-ców G. v. -- MD. Józef B. wd., pos. Orpiszewa, regens cubicularius i MD. Jadwiga Borzęcka wd. dz. Targoszyc

46431 (Jutrosin)

1802.11/V. ch. z w. we dworze płaczkowskim, cerem. w J. 17 Antoni Józef, MG. Djonizego i Józefy Chrzanowskich dz-ców Płaczkowa, -- MG. Raczyński Onufry pos. Fabianowa i MG. Budziszewska dz-ka Grąbkowa Katarzyna

46432 (Jutrosin)

1802.17/VIII. (Szymonki) cerem. 15/IX. Ignacy Tomasz, s. GM. Piotra i Faustyny z Rogoskich Maciejewskich pos. d. Sz. -- X. i MD. Marjanna M. matka ojca dziecka

46433 (Jutrosin)

1803.14/X. (Szymonki) Jadwiga Teresa, c. GM. poprz. Piotra i Justyny (?) Maciejewskich pos. wsi Sz. -- G. v. Praxeda Rogowska z Tworzymirek cerem. 1804.6/II.

46434 (Jutrosin)

1808.22/VIII. ch. neofitki MD. Jan Nep. Dunin pos. Jutrosina i Dupina i M. Józefa D. żona jego

464355 (Jutrosin)

1808.16/X. X. Drwęski prob. jutros. chrzci Brygittę, * 8/X. c. M. Józefy i Jana Nepom. Duninów poses. d. Jutros. i dupińskich -- M. Franciszek Garczyński pułk. w. p. dz-c Szkaradowa; M. Katarzyna G. żona jego, JD. Marcin Dunin kan. metrop. gn. i kat. włocł. i generałowa Garczyńska

46436 (Jutrosin)

1774.28/XI. (J.) GD. Antoni Ziółkowski x GD. Teresa Koletowska v. -- GD. Jakub Rudnicki i Józef Dębiński celnik z J.

46437 (Jutrosin)

1796.24/X. (Płaczkowo) G. Onufry Raczyński x v. Kat. Wężykówna -- G. Franc. Budziszewski Grąbkowa, Kaz. Jaraczewski dz-c cz. wsi Lipie i Michał Kluczeski pos. Bartorzewic

46438 (Jutrosin)

1798.4/IX. (Bartoszewice) G. Stanisław Goszczyński wd. l. 53 ekon. z B. x uczc. Regina Tyczeska, l. 35. -- śww. nieszl.

46439 (Jutrosin)

1800 (Płaczkowo) MD. Djonizy Chrzanowski mł., l. 24 dz-c d. Dzbanki i Zagrodniki x Józefa Wężykowna v. l. 18, nepotka MD. Franciszki Jaraczewskiej wdowy, dz-ki Pł. i Smieszkowa -- M. Onufry Raczyński i Teodor J.

46440 (Jutrosin)

1806.12/X. (Grąbkowo) X. Dominik Drwęski prob. Jutr. daje ślub: M. Ignacy Budziszewski mł. dz-c Rokszyc x Antonina B-a z Gr. -- M. Anzelm Pomorski dz-c Swalna i M. Piotr P.

46441 (Jutrosin)

1785.18/X. (Sielec) † G. Michał Bronikowski, brat rodz. G. Antoniego B-go pos. d. S., poch. kośc.

46442 (Jutrosin)

1789.13/IX. (Rogozewo) † G. Benedykt Piwecki ekon. d. R., Sielec etc., poch. kośc.

46443 (Jutrosin)

1793.3/IV. (Grąbkowo) † X. Antoni Budziszewski, b. prob. Sw. Marcina w Pozn. poch. w Górce u Reform.

46444 (Jutrosin)

1796.7/VI. (J.) † N. Barbara Ziółkowska wd.

46445 (Jutrosin)

1797.3/XI. (Sielec) † N. Aleksy Prusinowski ekon. dworu S. poch. kośc. Sw. Krzyża

46446 (Jutrosin)

1801.14/IV. (Płaczkowo) † MG. Franciszka z Mielewskich Jaraczewska wdowa, dz-ka Pł. poch. 16/IV. w kośc. pf. w J.

46447 (Jutrosin)

1803.22/II. (J.) † X. Józef Gogolewski prob., poch. 25 kośc.

46448 (Jutrosin)

1803.5/X. (Szymonki) † G. Marianna Maciejewska l. 65

46449 (Jutrosin)

1806.28/III. (J.) † X. Antoni Leśniewski altarista "scapularis Jutrosin." poch. kośc. Sw. Kat. (ale tam i nieszl. tego nazw. !)

46450 (Jutrosin)

1810.9/IX. (Sielec) ch. Joanna Nep. Józefa, * 11/V., c. G. Jana Dunina i G. Józefy de Dunin pos. Sielca i Dupina -- G. Franc. Domiechowski dz-c Dalabuszek i GD. Rogowska dz-c Tworzymirek

46451 (Jutrosin)

1811.20/V. (Sielec) Aleksander * 20/V., s. G. poprz. [Jana i Józefy de Dunin] Duninów pos. S. i Dunina -- X. Marcin D. kan. metrop. gn.; Marjanna z Sczanieckich Wodecka ż. sędziego prok. cyrk. gnieźn.

46452 (Jutrosin)

1813.25/XI. (Sielec) Leopold Marcin, * 18, s. G. poprz. [Jana i Józefy de Dunin] Duninów pos. d. J. i Dupiń. -- X. Marcin D. kan. metrop. gn. i G. Teresa de Dunin

46453 (Jutrosin)

1814.10/VII. (J.) Emilja, c. G. Tadeusza Borysławskieg custodis limitum i G. Kat. de Bądkowskie, z J. -- chrz. nieszl.

46454 (Jutrosin)

1816.8/VII. chch. X. Dominik Drwęski prob. J. i G. v. Kat. Budziszewska z Grąbkowa

46455 (Jutrosin)

1819.31/XII. (Płaczkowo) Achilles Józef Jan Filip, * 18, s. G. Fryd. Wolh. Leopolda de Stocki, pos. wsi Pł. i Cecylji Fryderyki Wilh. de Greylich -- chrz. nieszl.

46456 (Jutrosin)

1820.28/XII. (Płaczkowo) Achilles Józef Jan Filip, s. poprz. [Fryd. Wilh. Leopolda i Cecylji Fryderyki Wilh. de Greylich] de Stocki, * 1819.18/XII. teraz cerem. -- G. Franc. Budziszewski dz-c Grąbkowa i Joanna Greylichowa ż. aptek. z Kobylina

46457 (Jutrosin)

1820.2/XII. (Płaczkowo) Stefan August Fryderyk, * 26, s. poprz. [Fryd. Wilh. Leopolda i Cecylji Fryderyki Wilh. de Greylich] Stockich -- Niemiec i GD. Kat. Budziszewska z Grąbkowa

46458 (Jutrosin)

1822.21/VII. (Płaczkowo) cerem. Kuno Fryderyk Józef * 1821.24/XII., s. poprz. [Fryd. Wilh. Leopolda i Cecylji Fryderyki Wilh. de Greylich] Stockich -- G. Franc. Budziszewski dz-c Grąbkowa

46459 (Jutrosin)

1813.11/XI. G. Maciej Koszutksi wd., dz-c Ostrowa x G. v. Marianna Duninówna z Sielca -- G. Jan D. pos. J. i Dupina G. Franc. Domiechowski dz-c Dalabuszek

46460 (Jutrosin)

1812.26/VI. (J.) † Anastazy 3 mies., s. Tad. Borysławskiego i Kat. z Bątkowskiech straż. pogran. z J.

46461 (Jutrosin)

1812.29/VII. (Sielec) † Aleksander, 1 r., s. G. Jana Dunina i G. Józefy de D. pos. f. Jutr. i Dup. poch. cm. Sielec

46462 (Jutrosin)

1815.14/V. (Grąbkowo) † G. Kat. Budziszewska, l. 50, ż. Franciszka B. dz-ca Gr. poch. kośc. j. paraf.

46463 (Jutrosin)

1818.29/III. † (Bartosiewice) GD. Marjanna z Przeradzkich Kaczarowska, l. 20, ż. Feliksa przy połogu sw. G. Piotr Kaczarowski pos. B-c pos. Dembienka, przy połop.

46464 (Jutrosin)

1820.20/I. (J.) † x. Dominik Drwęski prob. tut., paraliż l. 60

46465 (Jutrosin)

1821.19/II. † (Płaczkowo) Stefan, 2 m., s. poprz. [Fryd. Wilh. Leopolda i Cecylji Fryderyki Wilh. de Greylich] G. Stockich

46466 (Jutrosin)

1824.9/VI. (Płaczkowo) * i ch. Celstyn Ludwik, s. G. poprz. [Fryd. Wilh. Leopolda i Cecylji Fryderyki Wilh. de Greylich] Stockich -- chrz. nieszl.

46467 (Jutrosin)

1825./IV. (Grąbkowo) Roman Aleksander, * 28/II., s. G. Wojc. Langiewicza i Eleonory de Kluczeskie -- MD. Franc. Budziszewski dz-c Gr. i MD. Józefa Ożegalska z Gościejewa M. mł. Nereusz Sokolnicki i M. v. B-a, c. D. B-go

46468 (Jutrosin)

1825.14/X. (Płaczkowo) Walerja Michalina Elżbieta, * 29/IX. c. G. poprz. Stockich [Fryd. Wilh. Leopolda i Cecylji Fryderyki Wilh. de Greylich] -- G. v. Kat. Budziszewska z Grąbkowa

46469 (Jutrosin)

1824.4/IX. † (Zdziętowy) MD. Franciszka Umińska wdowa l. 70 "palatina Bielscensis" ze wsi Z. -- Sw. Jan Nep. U. generał w. p. syn, dz-c Smolic

46470 (Jutrosin)

1834.27/VII. (Grąbków) Marja Anna Wincentyna, * 19 c. JMD. Jana Budziszewskiego i Pelagii z Rembowskich dz-ców Gr. -- JMD. Stanisław R. dz-c Wyganowa i prezes krotoszyński z ż. Eleonorą R.

46471 (Jutrosin)

1830.12/VI. (Grąbkowo) G. Franciszek Budziszewski dz. Gr. l. 85, febra

46472 (Jutrosin)

1838.23/III. * (Grąbkowo), ch. 17/IV. Józef Stanisław, s. G. Jana Budziszewskiego i Pelagii z Rembowskich -- G. Jan Nep. R. i G. v. Zofja Kurnatowska

46473 (Jutrosin)

1839.13/XII. * (Grąbkowo) Antoni Łucjan Jan, ch. 29/XII., s. GD. poprz. [Jana i Pelagii z Rembowskich] Budziszewskich -- GD. Wład. Rembowski mł. i Salomea Tyczyńska, ass. G. Franc. B-i i G. Wiktorja B.

46474 (Jutrosin)

1842.30/VIII. * (Grąbkowo), ch. 18/IX., Marja Felicja Faustyna c. poprz. [Jana i Pelagii z Rembowskich] GD. Budziszewskich dz-ców Gr. -- G. Walerjan Rembowski i GD. Katarzyna Zakrzewska

46475 (Jutrosin)

1846.15/I. † (Rozkochowo) Józefa Pomorska, ż. Walentego Budziszewskiego b. dz-ka. dóbr, l. 54, suchoty

46476 (Jutrosin)

1854.19/XII. † (Grąbkowo) G. Jan Budziszewski dz-c Gr. l. 70, debilitas -- wd. Pelagja z Rembowskich. Dzieci: Wincentyna 20, Franciszek 19, Stanisław 16, Antoni 14, Marjanna 11, Józefa 8; spadek ok. 70.000 tal.

46477 (Jutrosin)

1861.16/IX. † (Grąbków) Eleonora z Kurnatowskich Rembowska poch. w Wyganowie, wd. l. 64, 3 dzieci pełnol., 1 małol.

46478 (Jutrosin)

1865.19/VIII. † (Grąbków) Stanisław. Józef Budziszewski, s. Jana i Pelegii B-ch, † w Pleszewic, poch. w J. 22/VIII., l. 27, m. 5

46479 (Jutrosin)

1866.28/III. † (Grąbków) Franciszek Budziszewski s. poprz. [Jana i Pelegii B-ch] B-ch l. 29 hydrops.

46480 (Jutrosin)

1870.1/XI. * (Grąbków), ch. 10/XI. Marjanna Pelagja Stanisława c. G. Leona Karłowskiego i Józefy Budziszewskiej dziedziców Gr. -- Mateusz K. i Marjanna B.

46481 (Jutrosin)

1872.18/II. * (Grąbków), ch. 10/III. Jan Kaz. Walenty, s. poprz.. [Leona i Józefy Budziszewskiej] Karłowskich -- Nep. Rembowski i Eugenja K. -- † 1872.14/III.

46482 (Jutrosin)

1873.8/VIII. * (Grąbków), ch. 19/VIII. Roman Hjacynt Józef Wawrzyniec, s. poprz. [Leona i Józefy Budziszewskiej] Karłowskich dz-ców dóbr -- G. Teodor Dembiński z Wierzenicy i G. Albertyna D-a

46483 (Jutrosin)

1875.3/IV. * (Rogozow) ch. 4/IV. Magdalena Józefa Pelagja Marta Helena, c. poprz. [Leona i Józefy Budziszewskiej] Karłowskich dz-ców dóbr -- G. Wład. Rembowski i G. Helena Trzebińska

46484 (Jutrosin)

1879.5/VIII. * (Grąbkowo), ch. 3/VIII. Stanisław Franc. Józef, s. poprz. [Leona i Józefy Budziszewskiej] Karłowskich -- Stan. Modlibowski dz. Gerlachowa i Klara Dembińska z Pozn.

46485 (Jutrosin)

1885.16/XII. * (Sielec St.), ch. 27/XII. Elżbieta Marja Helena Marcina Zofja Adelajda Klementyna c. ks. Zdzisława Czartoryskiego i G. Marji Heleny Zalewskiej -- GD. Józef Z. z Ostapkowic i Helena Plater, hr. Stanisł. Pl. i hr. Anna Czarnecka z Pakosławia

46486 (Jutrosin)

1888.25/X. * (Sielec) ch. 4/XI. Olgierd Aleksander Jan Paweł Karol Antoni, s. poprz. [Zdzisława i Marji Heleny Zalewskiej] ks. Czartoryskich -- ks. Adam Cz. i G. Marcina Zaleska

46487 (Jutrosin)

1872.15/III. † (Grąbków) Jan Kaz. Walenty, s. Leona Karłowskicgo dz-a dóbr i Józefy Budziszewskiej 1 mies.

46488 (Jutrosin)

1875.28/XI. † (Grąbków) Leontyna 9 m., c. poprz. [Leona i Józefy Budziszewskiej] Karłowskich

46489 (Jutrosin)

1895.10/IV. † (Grąbków) Leon Karłowski, poch. 13, l. 49, dz-c dóbr

46490 (Jutrosin)

1836.19/III. * (Grąbków), ch. 1/V. Antoni Franciszek Stanisław, s. Jana Budziszewskiego dz-ca Grąbkowa i Pelagji Rembowskiej -- Nep. Kurnatowski dz-c Dusiny i Kat. z B-ch Opińska

46491 (Jutrosin)

1846.22/II. * (Grąbków) ch. 8/III. Józefa Eleonora Paulina c. poprz. [Jana i Pelagii Rembowskiej] Budziszewskich -- Sw. Józef Sokolnicki z Wziachowa i ż. jego Paulina

46492 (Jutrosin)

1869.14/VIII. † (Grąbków) Pelagja z Rembowskich Budziszewska wdowa dz-ka Gr. l. 60, 2 dzieci dojrzałych

46493 (Gostyczna)

1801.30/VIII. (Wielopole), * 27. Ludwik Bartłomiej Augustyn s. G. Jana Samarzewskiego (ol. G. Sebastjana S. z ol. Rozalji Kurzyamskiej) i Urszuli, c. ol. prac. Wojciecha i Cecylji Nowickich, ze wsi W. -- X. i G. v. Katarzyna Krzyżewska ze wsi Leziona

46494 (Gostyczyna)

1802.16/II. (Gostyczyna Dwór) Wojciech Maciej Leon, s. MD. kolatorów Stanisława Augusta Piotra Myszkowskiego (s. ol. G. Karola M. i G. Justyny de Niwskie) i Tekli Katarzyny de Noskowskie, (c. G. Wojc. N. z G. Ewy de Jaraczewskie) * 7/II. -- G. Wincenty M. i żona jego Wiktorja z Wolickich

46495 (Gostyczyna)

1802.18/IX. (Zydow), * 24/VI. Bonawentura, s. GD. Marcina Jadamczewskiego (s. o. Anton. i Anny de Gnotoskie) i Marjanny Skotnickiej (c. Hjacynta Sk. i Kat. de Łogieski), * Vesperi, -- G. Ignacy Stanisławski, ekon. z Leziony i G. Justyna Zdzenicka z m. Kalisza

46496 (Gostyczyna)

1803.6/III. (Dw. Gostyczyna) ch., * 18/II. Gontram Wiktor Aleksander, s. poprz. GD. Myszkowskich [Stanisława Augusta Piotra i Tekli Katarzyny de Noskowskie] -- G. Andrzej Grabiński dz-c Leziony i inn. i Ewa z Jaraczewskich Noskowska babcia dziecka

46497 (Gostyczyna)

1804.23/II. (Gostyczyna Dw.), * 6. Teofil Teodor Roman, s. poprz. GD. Myszkowskich [Stanisława Augusta Piotra i Tekli Katarzyny de Noskowskie] -- G. Jakub Osiński z Psar, i ż. jego Kunegunda O. -- ass. Wojc. Kłodziński i v. Tekla O. z Psar

46498 (Gostyczyna)

1804.18/V. (Radziszew), v. d. * Feliks, s. N. Karola Krzyżewskiego (s. ol. NNGG. Jana i Wiktorii z Bąkowskich K-ch) i uczc. Marjanny de Ledaki (c. ol. Michała i Brygidy L-ów) -- chrz. nieszl.

46499 (Gostyczyna)

1804.26/V. (Kakawa, Smiłów) cerem. Konstancja, c. GD. Augustyna Zabłockiego i Franciszki z Sieraszewskich (c. ol. J. Antoniego S. i Teresy z Sołtyków, klaństwa) -- JD. X. Franc. Czechoski kust. kat. pozn. kan. metr. gn. i GD. Gorzyńska z Witaszyc

46500 (Gostyczyna)

1804.9/VII. ch. (Strzegowa Dw.) * 30/VI. Leon Paweł, s. GD. Tom. Miłkowskiego (ol. GD. Kajetana M. z G. Deograty de Nasioroskie) i Konstancji z Zarembów (c. ol. GD. Ignac. Z. i Marjanny z Wężyków) -- GD. Andrzej Grabiński dz-c Leziony i Marjanna Z-a babka dziecka, G. Paweł Piekarski i Kat. Z-a panna)

46501 (Gostyczyna)

1804.9/IX. (Zydów Dw.), * 19, Róża Marjanna, c. GD. Marcina Jadamczewskiego pos. Z. (s. ol. GD. Anton. J. z ol. Anny de Ichnatowskie) i Marjanny Skotnickiej (c. o. Stanisł. Sk. z ol. GD. Kat. de Łogieskie) -- GD. Jan Stanisławski i Marjanna Stanisławska

46502 (Gostyczyna)

1805.11/III. (Gostyczyna Dw.) * 27/II. Konstanty Kazimierz Grzegosz, s. GD. kolat. Myszkowskich [Stanisława Augusta Piotra i Tekli Katarzyny de Noskowskie] -- GD. Mich. Ordęga sędzia sieradz. i G. Anna ze Zboińskich Myszkowska; GD. Cyprian M. z G. Anielą z Wężyków Ordężyną

46503 (Gostyczyna)

1805.29/III. (Chotowo), * 1804.21/XII. Tomasz Longin, s. MG. Ignacego Kęsickiego (s. ol. Samuela i Anny Zatorskiej) i M. Anny Psarskiej ( c. ol. Tom. P. i Tranciszki Rupniewskiej) -- MD. Alojzy Niemojewski i MD. Józefa Czartkowska

46504 (Gostyczyna)

1806.25/V. (Strzegowa), * 21/V. Wincenty, s. GD. Ignacego Ząmbczyńskiego (s. ol. Szymona i Łucji Makowskiej) i Marcjanny (c. o. Piotra Majewskiego i Kat. Mrozowskiej) -- MD. Tom. Miołkowski pos. wsi S. i MD. Tekla Myszkowska dz-czka G.

46505 (Gostyczyna)

1806.1/VII. (Zydowo), * 30/VI. Petronella, c. GD. Franciszka Wstowskiego (s. o. Józefa i Wiktorii Jarczyńskiej) i Marjanny Płocennikówny (c. o. Ignac. i Zofji) -- M. Apolonja de Frankenberg v. z Zydowa

46506 (Gostyczyna)

1806.8/VIII. (Sobocin) Ignacy * 31/VII. s. GD. Jana Łąckiego (s. Stan. i Marjanny) i Róży (c. Szymona i Ewy Tomaszewskich) -- X. Jan Widłak, kanon. kaliski, prob. tut.; GD. Zofja Baczyńska z Smiełowa

46507 (Gostyczyna)

1806.23/VI. (Zydów), * 12, Antoni, s. G. Jana Kotkowskiego i Weroniki Woźniewskiej -- chrz. nieszl.

46508 (Gostyczyna)

1806.24/IX. (Węgry), * 15/IX. Józefa Teresa, c. G. Kazim. Otworowskiego (s. Rocha i Marjanny) i Katarzyny (s. ol. Marcina Jerzykowskiego i Anny Jankowskiej) -- chrz. nieszl.

46509 (Gostyczyna)

1807.4/I. (Chotowo) Marianna Augusta Nepomucena c. MD. Ignac. i Anny z Psarskich Kęszyckich komis. kom. wojsk. woj. kalis. dz-ców Kotowiecka. -- JMD. Nepomucen Leszczyc Dobrzycki chorąży kaliski. prezyd. kom. wojsk. woj. kal., kaw. Sw. Stanisł. z żoną Ewą z Koszutskich D-ą

46510 (Gostyczyna)

1807.22/V. (Osiek) Balbina Józefa, c. GD. Szym. Leszczyńskiego (s. Jana i Kat.) i Anny (c. Franc. i Heleny Doręgowskich) -- GD. Michał Wodzyński pis. osiecki i młynarka z Piwonic

46511 (Gostyczyna)

1807.10/V. (Dw. Gostyczyński) * 13/IV. Wiktor Hermengild Napoleon, s. poprz. GMD. Myszkowskich [Stanisława Augusta Piotra i Tekli Katarzyny de Noskowskie] kapitanów -- GMD. Józef Turkuł kapit. i GMD. i ż. jego Agnieszka z M-ch 1-o v. Czyżewska

46512 (Gostyczyna)

1810.28/IV. (Strzegowa), * 19/IV. Juljanna, c. ND. Stefana Rudnickiego ekon. i Józefy Skarzyńskiej -- MD. Tomasz Miłkowski cześnik i MD. Justyna z Zarembów Radońska z Słamkowa par. wroblew.

46513 (Gostyczyna)

1810.25/VIII. (Leziona Dw.) * 14, Józefa Nepomucena, c. GMD. Andrzeja Grabińskiego dz-ca L. z przyl. i Ludwiki Parczewskiej -- GMD. Fabjan P. dz-c Ociąsza, z. ż. Krystyną

46514 (Gostyczyna)

1810.19/IX. (Strzegowa Dwór) Mateusz Michał, s. GMD. Tom. Miłkowskiego i Konst. z Zarembów -- GMD. Maciej Koźmiński sędzia sier. i GMD. Tekla z Noskowskich Myszkowska z Gost. MD. Franc. Majerowicz i Teresa Miłk. v. siostra rodz. dziecka

46515 (Gostyczyna)

1811.21/IV. (Dw. Węgry), * 15, Marceli Wojc., s. G. Feliksa Paszkowskiego (Puszk.?) ekon. wsi W. i Anny Kurowskiej

46516 (Gostyczyna)

1812.27/II. (Zydowo), * 26, Maciej, s. G. Franc. Trawińskiego i Małg. z Wawrzyniaków - pisarzy w dw. zydow. -- chrz. nieszl.

46517 (Gostyczyna)

1812.12/III. (Leziona Dw.) Józefa c. ND. Jana Trojanowskiego komis. Dw. L. i Kunegundy Thedlatówny (?) -- N. And. Leszczyński ek. z Psar

46518 (Gostyczyna)

1812.23/XII. (Chotów Dw.) * 13, Marjanna Antonina Ewa c. GD. Maks. i Antoniny z Zawickich Bogdańskich -- GD. Adam. B. mł. i Anna B. panna, brat z siostrą rodzoni, z dw. ch.

46519 (Gostyczyna)

1813.1/I. Chrzci X. Stanisław Kostka z Kalinowy Zaremba kan. kol. kal., pleb. tut.

46520 (Gostyczyna)

1813.24/VII. (Leziona wieś) * 23, Jan Nep. Apolinary Aleksander, s. GMD. Andrzeja Corrini Grabińskiego i Ludwiki z Garczeskie -- GMD. Józef Leśniewski i ż. Konstancja de Parczeskie

46521 (Gostyczyna)

1813.14/IX. (Strzegowa Dwór) * 12/IX., Nikodem Cyprjan, s. MD. poprz. Miłkowskich [Tom. i Konst. z Zarembów] -- MD. And. Grabiński z Leziony i MD. v. Katarzyna Zarembianka, ciotka dziecka ze Strzałkowa

46522 (Gostyczyna)

1813.19/XII. (Gostyczyna Dw.), * 5/XII., Mikołaj, s. Md. Wincentego Zernickiego i MD. Joanny de Kobyłeckie -- JMD. Andrzej Grabiński z Leziony i MD. K-a babka dziecka

46523 (Gostyczyna)

1815.9/VII. (Gostyczyna) chrzest Józefa, Zyda, lat ponad. 66, krawca, -- GMD. And. Grabiński i GMD. Konstancja Leśniewska GMD. Ignacy Sobocki i GMD. Ludwika z Parczeskich G-a GMD. Kaz. Gałczyński i MD. Joanna z Kobyłeckich Zernicka

46524 (Gostyczyna)

1817.22/X. (Zmyślona do Chotowa należ.), * 14 Edward Szymon, s. ND. Tadeusza i Kat. z Będkowskiech Borysławskich -- NGD. Leon Skotnicki i GD. Marjanna Kiedrzyńska dz-ka Zydowa

46525 (Gostyczyna)

1818.22/VI. (Dw. Węgry) * 12/VI. Wojciech Heljodor, s. GD. Kajet. i Eleonory z Brzozowskich Morzów -- GD. Piotr Szelski i GD. Franciszka Białkowska z Panienki

46526 (Gostyczyna)

1821.21/I. * (Osiek) ch. 11/II. Jan Fabian Benda, s. N. Marcina, pos. i Antoniny Gołębeckiej -- Ignacy Arnold, Róża Bendowa

46527 (Gostyczyna)

1811.15/X. * (Julin p. obornicki) ch. 1823.30/VIII. Stanisław Swinarski s. Wawrzyńca dz-ca Smiłowa i Scholastyki Sierorzewskiej -- Antoni Sw. mł. Wiktorja Baczyńska wd.

46528 (Gostyczyna)

1823.23/XI. * (Węgry, część Walerjana), ch. 16/XII., Józef Klemens Andrzej, s. Macieja Krzesińskiego i Honoraty Plucińskiej szl., pos. części Węgier -- Emiljan Węgierski dz-c Węgier, Ewa Niemojowska dz-a Jedlca i Sliwnik Nikodem Węg. dz-c Unikowa Florentyna N., c. dz-ca Jedlca

46529 (Gostyczyna)

1824.25/XII. * (Leziona), ch. 1825.25/III. Jan, s. Franciszka Załuskowskiego i Róży z Koszutskich ekonomów -- Leon Z. i hr. Antonina Ankwicz

46530 (Gostyczyna)

1825.14/XI. * (Gostyczyna, prob.) ch. 27/XI. Edmund Romuald Sylwester, s. Mac. Krzesińskiego i Honoraty Plucińskiej szl., pos. probostwa -- Szl. Jan Cichowski pos. Chotowa i m-a

46531 (Gostyczyna)

1826.9/VII. ch. (Węgry cz. Walcjanna) Antoni, * 13/VI., s. G. Józefa i Anny de Gibasiewicze Lizak pos. wsi W. -- G. Ludwik Białoskórski pos. wsi W. części Wawrowrzczyzna i Konstancja Węgierska z Węgier - G. v. Augusta Białoskórska z Węg. Wawr.

46532 (Gostyczyna)

1827.8/V. * (Dw. Węgry część Xaveriana, s. Węgierszczyzna) ch. 10/V. Stanisław Antoni, s. Symforjana Węgierskiego i Konst. Pomorskiej szl. dziedziców -- chrz. chłopi

46533 (Gostyczyna)

1827.6/IV. chch. N. Bogusław Parczewski dz-c Ociąża części i Franciszka Pruska dz-a Stobna

46534 (Gostyczyna)

1827.29/XII. (G.), * 25, Anastazja Pelagja Ludwika, c. poprz. GD. Krzesińskich [Mac. i Honoraty Plucińskiej], pos. probostwa -- X. Józef Pluciński wikary kcyń. i MD. Ludwika Szczepkowska dz-ka Sławna GD. Bąkowska, posesorka Raduchowa, GD. Józef B. "magister equitum" pos. Rad. G. v. Karolina Pluc. mieszk. w Gostycz. u siostry rodz.

46535 (Gostyczyna)

1828.11/II. * 12/I., Adolf s. G. Jana i Anny Wrzesińskich dz-ców dóbr -- GG. Franc. Kotowski z ż. Antoniną

46536 (Gostyczyna)

1828.24/IV. (Chotów Dw.) Ludwika Kassylda, * 15, c. GD. Józefa Adolfa Wilhelma Radolińskiego pos. Ch. i Augustyny-Wilhelminy de Hertzfeld -- G. Maciej Krzesiński pos. prob. Gost. i Sław. Tekla z domu Zielińska 1-o v. Hertzfeld 2-o Ber. ob. kaliska, babka dziecka

46537 (Gostyczyna)

1828.24/V. (Dw. Węgry cz. Xaw.) Antoni Grzegorz, * 9, s. MGD. poprz. Węgierskich [Symforjana i Konst. Pomorskiej] -- GD. Mac. Krzesiński z ż. Honoratą z Plucińskich cerem. 1829.30/VII.: GD. Jan Nep. Pomorski mł.

46538 (Gostyczyna)

1829.8/II. (Węgry cz. Xaw.) Wiktoria-Konstancja, * 1828.12/XI. c. GD. Ambrożego i Magdaleny z Kozłowskich Kuklińskich pos. wsi W. części Xaw. -- MD. Symforjan Węgierski z ż. Konstancją z Pomorskich

46539 (Gostyczyna)

1829.6/III. (Dw. Osiek) cerem., * 14/I. Ignacy Kazim. s. G. Mich. Wyrzykowskiego skryby z dw. Osiek i Józefy Zuz. de Wierzbickie -- MD. Ignacy Parczewski pos. Osieka i Kurowa i Ludwika z Pruskich żona jego

46540 (Gostyczyna)

1829.8/VII. * (Smiełowo) Jan, s. ur. Franciszka i Agnieszki z Lubińskich Zakrzewskich właśc. dóbr -- ur. Ludwik Z. i Aniela z Rzepeckich Z-a ch. 1829.28/VII. (Kartka, innym charakterem)

46541 (Gostyczyna)

1829.4/VIII. (Węgry Dw.) Władysława Emilja, * 27/VI., c. GD. poprz. Węgierskich [Symforjana i Konst. Pomorskiej] -- MGD. Józef Cielecki dz-c Gierzyc z przyl. w Kr. Pol. i ż. jego Pelagja z Wstowskich

46542 (Gostyczyna)

1830.2/VII. (G.) Alojzja Władysława Teodozja, * 18/VI., c. GD. poprz. Krzesińskich [Macieja i Honoraty Plucińskiej] pos. pleb. G. -- chrz. nieszl. (chyba)

46543 (Gostyczyna)

1830.1/IX. (Dw. Sławin) Ignacy Wiktor., * 28/IV., s. MGD. Mikoł. i Ludwiki z Wiewiorowskich Szczepkowskich dz-ców Sł. -- chrz. nieszl.

46544 (Gostyczyna)

1830.22/IX. (Dw. Węgry) Ludwika Marjanna, * 24/VIII., c. MGD. poprz. Węgierskich [Symforjana i Konst. Pomorskiej] dz-ców W., części Węgierszczyzna -- GD. Nepom. Pomorski mł. wuj dziecka i v. Marjanna W., matertera dziecka

46545 (Gostyczyna)

1831.13/VII. (Sławin Dwór) * 18, Marjanna Ludwika Leokadia, c. MGD. poprz. Mikoł. i Ludwiki z Wiewiorowskich Szczepkowskich dz-ców Sł. -- GD. Józef Sz. mł. i GD. Antonina Sz. virgo, brat z siostrą dziecka

46546 (Gostyczyna)

1831.29/IX. (Chotowo), * 20/IX. Michał, s. G. Walentego i Doroty Czapiewskich -- G. Józef Radziejowski pos. Ch. i Symforjan Węgierski dz. Węgier

46547 (Gostyczyna)

1832.10/II. (Węgry) Marjanna Weronika, * 3, c. poprz. MGD. Węgierskich [[Symforjana i Konst. Pomorskiej] -- MGD. Lambert Raszewski dz-c Gorazdowa z ż. Eugenją z Pomorskich

46548 (Gostyczyna)

1832.2/IX. (G.) Symforjan Władysław z Gielnowa Nikodem, * 22/VIII., s. GD. poprz. Krzesińskich [Macieja i Honoraty Plucińskiej] -- GD. Józef Radoliński pos. d. pleb. w Rososzycy i ż. jego Augusta R.

46549 (Gostyczyna)

1832.6/XII. (Sławin Dw.) Elżbieta Natalja Klementyna * 19/XI., c. MGD. poprz. Szczepkowskich [Mikoł. i Ludwiki z Wiewiórowskich] dz-ców Sł. -- chrz. nieszl. (?)

46550 (Gostyczyna)

1833.19/XI. (Gostyczyna) Walerja Birgitta Elżbieta, * 17/X., c. GD. poprz. Radolińskich [Józefa Adolfa Wilhelma i Augustyny-Wilhelminy de Hertzfeld] -- D. Łukasz Ossowidzki dz-c tej wsi i ż. jego Elżbieta

46551 (Gostyczyna)

1834.25/V. (G.) Aniela, * 25, c. NGD. poprz. Krzesińskich [Macieja i Honoraty Plucińskiej] -- chrz. nieszl.

46552 (Gostyczyna)

1835.29/V. (Węgry Dw.) Wojciech, * 24/IV., s. MGD. poprz. Węgierskich [Symforjana i Konst. Pomorskiej] -- MGD. Wojc. Lipski dz-c Wewkowa i Antonilla W. babka dziecka z Węgier

46552 (Gostyczyna)

1836.22/X. (Węgry) Jadwiga Teresa, * 12, c. MGD. Józefa Gomalińskiego i Magdal. Jezierskiej pos. wsi W. (w latach poprz. "Famatus") -- ND. Maciej Krzesiński i Konst. Węgierski z W.

46553 (Gostyczyna)

1837.16/VII. (Węgry) Władysław Paweł, * 28/VI., s. GD. poprz. Krzesińskich [Macieja i Honoraty Plucińskiej] pos. wsi W. -- MD. Symforjan Węgierski dz. W. i D. Magdalena Gomolewska de W. (!)

46554 (Gostyczyna)

1838.4/IV. (Węgry), * 1837.10/VI. Paulina, c. GM. poprz. Węgierskich [Symforjana i Konst. Pomorskiej] -- MD. Emiljan W. dz. d. Rutki i Symforja W. z W.

46555 (Gostyczyna)

1838.30/IX. (Węgry) * 10. Konstancja, c. N. Józefa Gomolewskiego (!!) i Magdal. z Jezierskich. -- G. Mac. Krzesiński i Dorota Baranowska babka dziecka, z m. Pleszewa

46556 (Gostyczyna)

1838.23/X. (G.) * 13, Łukasz Edward, s. D. Józefa Reuth ekon. i Balbiny z Królikowskich -- D. Łukasz Osowicki i Elżbieta z Naymańskich O-a dz-ce G.

46557 (Gostyczyna)

1840.29/IX. (G.) * 13, Maksymiljan, s. D. Józefa Reut i Balbiny z Królikowskich -- JGD. Mik. Szczepkowski z ż. Ludwiką z Wiewiorowskich

46558 (Gostyczyna)

1941.25/II. (Węgry) * 6. Apolonja, c. D. Józefa Gomolewskiego i Magdal. Jezierskiej -- JGD. Symforian Węgierski i Marjanna Lisiecka dz-ka z Chotowa

46559 (Gostyczyna)

1842.1/IX. * (Gostyczyno) Jan Nep. s. M. Józefa Roberta Reut i MG. Balbiny Królikowskiej plentów -- M. Jan Nepom. Niemojowski dz-c Sliwnik i M. Elżb. Osowicka dz-a Gost.

46560 (Gostyczyna)

1843.19/I. * (Węgry) Juljan, ch. 31/I. s. poprz. Gomolewskich [Józefa i Magdaleny z Jezierskich] -- M. Ludwika Jezierska z Pleszewa

46561 (Gostyczyna)

1844.2/IV. * (Węgry) Wojciech, s. poprz. M. Gomolewskich [Józefa i Magdaleny z Jezierskich] -- M. Stanisław Węgierski dz-c wsi W. i Władysława W. panna z W.

46562 (Gostyczyna)

1844.9/IV. * (G.) Wojciech, s. poprz. [Józefa Roberta i Balbiny Królikowskiej] M. Reutów, plentów MD. Osowidzkiej -- M. Elżbieta O. z G.

46563 (Gostyczyna)

1845.2/VI. * (Węgry), ch. 29/VI. Joanna, c. poprz. Gomolewskich [Józefa i Magdaleny Jezierskiej] pos. W. -- M. Dominik Lisiecki dz-c wsi Chotów i żona Marjanna

46564 (Gostyczyna)

1851.10/VI. * (Osiek), ch. 17/VI., Jadwiga Katarzyna, c. MG.Józefa Czerwińskiego i MG. Stefanji de Parczewska poses. -- GM. Ignacy P. dz-c Osieka i Ludwika de Pruskie

46565 (Gostyczyna)

1856.3/IV. * (Smiłow), ch. 9/V. Józefa Franciszka, c. Józefa Radolińskiego ekonoma i Franciszki Ficnerskiej -- Józef R. i Augusta R.

46566 (Gostyczyna)

1854.1/VIII. * (Schmard w Sląku) ch. 1855.12/VI. Marja Antonina Józefa, c. Marcelego Wiewiorowskiego i Józefy Przespolewskiej, rezyd. w Ołoboku -- M. Józef Szczepkowski i Antonina P.

46567 (Gostyczyna)

1862.9/VI. * (Sławin), ch. 24/V. Ludwik Aleksander Józef, s. Józefa Szczepkowskiego dz-ca Sł. i Marjanny Brodowskiej -- Ludwik B. i Eugenja B.

46568 (Gostyczyna)

1863.1/VII. * (Gostyczyna), ch. 26/VII. Mścisław Dominik Strachowa s. Aleksandra Włodzimierza Kurnatowskiego dz-ca i Karoliny Cecylji Salomei Biernackiej -- Dominik Lisiecki i Róża Bogdańska

46569 (Gostyczyna)

1864.17/II. * (Sławin) ch. 19/III. Marjan Józef, s. poprz. Szczepkowskich [Józefa i Marjanny Brodowskiej], dz-ów Sł. -- Karol Ludwik Brodowski i Eugenja B.

46570 (Gostyczyna)

1866.9/V. * (Leziona) ch. 19/VIII., Adalberta, c. Hieronima Zabłockiego i Emilji Zakrzewskiej, dz-ców L. -- Wojc. Zakrzewski, Stanisława Lipska

46571 (Gostyczyna)

1866.3/IX. * (G.), ch. 31/V. Wiesław Samuel, s. poprz. Kurnatowskich [Aleksandra Włodzimierza i Karoliny Cecylji Salomei Biernackiej] dz-ców G. -- Samuell Czyrner, Augustyna Wojakowska

46572 (Gostyczyna)

1868.7/X. * (Sławin), ch. 15/X. Władysław Marek, s. poprz. Szczepkowskich [Józefa i Marjanny Brodowskiej] dz-ców Sł. -- Witold Murzynowski i Eugenja Brodowska

46573 (Gostyczyna)

1869.26/III. * (Smiełów), ch. 21/IV. Elżbieta Celina, c. Wład. Dehnel i Marji Zychlińskiej pos. Sm. -- Dominik Lisiecki Elżbieta Z.

46574 (Gostyczyna)

1872.7/IV. * (Sławin), ch. 24/IV. Aleksander Mikołaj, s. poprz. Szczepkowskich [Józefa i Marjanny Brodowskiej] dz-ców -- Ludwik Brodowski Eugenja B.

46575 (Gostyczyna)

1882.27/XI. przyjął katol. heretyk Hipolit Bronikowski l. 54 i t. d. Józef Wierzchaczewski, heretyk l. 52

46576 (Gostyczyna)

1892.29/VI. * (Smjełów) ch. 24/VII. Witold Piotr Paweł s. G. poprz. Szczepkowskich [Józefa i Marjanny Brodowskiej] dz-ców Sm. -- Aleksander Brodowski z Psar i Eugenja B.

46577 (Gostyczyna)

1892.26/VIII. * (Chotów) ch. 19/IX. Emilja Marjanna Wanda, c. G. Tadeusza Bronikowskiego i G. Julji Stablewskiej dz-ców -- Stanisław St. i Wanda Br. [x Zakopane 1919.28/X. Adam ... Stanisł. Schlachtowski]

46578 (Gostyczyna)

1898.3/V. * (Chotów), ch. 31/VII. Marjanna Felicja Helena, c. poprz. [Tadeusza i Julji Stablewskiej] G. Bronikowskich dz-ców -- Seweryn Radoński i Elżb. Stablewska [x Zakopane 1919.28/X. Stanisław Izydor Kamocki]

46579 (Gostyczyna)

1836.11/IV. (Chotów) N. Dominik Lisiecki pos. Ch. x Aniela Rudnicka 1-o v. Marlińska, Nob. -- D. Łukasz Ossowicki dz-c G. on 34, ona 37

46580 (Gostyczyna)

1836.21/IX. (G.) ekonom Józef Robert Reutt mł. z Parczewa x Balbina Królikowska z G. -- D. Łukasz Ossowidzki dz. G. i Józef Radoliński mieszk. G. on 26, ona 27

46581 (Gostyczyna)

1841.2/VIII. (Smiłow) G. Klemens Szczaniecki, dz-c Sarbinowa i G. v. Paulina de Krinkowsie ze Smił. -- GD. Kasper Iłowiecki dz-c Przybysławic i Stefan Sukul (?) dz-c Smiłowa on 42, ona 19

46582 (Gostyczyna)

1845.26/XI. G. Roman Zmorski mł. x G. Tekla Parczewska v. u rodziców, oboje z Osiecka on 27, ona 21 -- G. Nep. Grabiński z m. Kalina

46583 (Gostyczyna)

1805.1/V. (Węgry) poch. u Reform. kalis. MD. z domu Gelartów wd. Węgierska dz-ka 1/2 Węgier † 27/IV., l. 73, paraliż

46584 (Gostyczyna)

1806.10/VIII. poch. (Sobocin) GD. Róża Łącka pozostawiając syna Ignacego l. ok. 43, hydrop. po połogu

46585 (Gostyczyna)

1808.26/VIII. poch. (Leziona) N. Jan Krzyżewski l. 86, s. ol. Pawła i Wiktorii, † 25/VIII. pozostał syn Karol l. 30, i córki Kat. 36, Antonina 30 (!)

46586 (Gostyczyna)

1809.19/XI. (G.) poch. w kośc. tut. X. Jan Widłak kan. kalis. prob. G. l. 62 † 16, starość

46587 (Gostyczyna)

1811.1/X. poch. (Dw. Leziona) cm. Gost. MG. Marjanna Nowowieyska v., l. 80 † 29/IX.

46588 (Gostyczyna)

1813.26/XI. (Zydów) poch. Franc. Trawiński, jak mówią, stanu szlachec. l. 37, † 24., suchoty, poch. cm.

46589 (Gostyczyna)

1813.8/XII. (G.) poch. N. Szymon Wasileski l. 60, suchoty, † 5/XII.

46590 (Gostyczyna)

1813.19/XII. (Smiełów) poch. N. Zofja Zielińska wd. l. 80 suchoty † 17/XII.

46591 (Gostyczyna)

1814.2/I. Stanisław Kastka z Kalinowy Zaremba kan. koleg. kal., prob. tut. chowa

46592 (Gostyczyna)

1814.20/I. (Smiłów Dw.) poch. JGD. Teresa z Sołtyków Czetwertyńska (?) dz-a Sm. hydroptis. † 17/I. l. ponad 60

46593 (Gostyczyna)

1814.4/VI. (Dw. Strzegowa) poch. Nikodem 10 mies., s. GMD. Tom. i Konstancji z Zarembów Miłkowskich, † 2/VI.

46594 (Gostyczyna)

1817.19/X. (Chotów na granicy Polski gdzie leży kolonia ws. Zmyślona) poch. GD. Katarzyna z domu Bądkowskich ż. G. Tad. Borysławskiego urzędnika celnego. † 17. t. m. wydawszy na świat syna

46595 (Gostyczyna)

1820.15/XII. † (Lewiana) N. Rozalja Niedzielska, c. N. Franc. Sławińskiego, l. 80 pozostała G. Marjanna Skotnicka

46596 (Gostyczyna)

1821.26/VIII. † (G.) Karol August Bogdański Nob., s. Gotliba B. urzędnika gran., 4 dni (gdzieindziej "tamati")

46597 (Gostyczyna)

1822.23/XII. † (Sławin) N. Tekla Szczepkowska l. 42 c. Jana Sz. dziedzica i Kat. Kurnatowskiej. Pozostał brat Mikołaj

46598 (Gostyczyna)

1826.10/XI. (Węgry Dw., część Waleriana) poch. Antoni Lizak m. 4, dni 26, s. G. Józefa i Anny z Gibasiewiczów pos. W.

46599 (Gostyczyna)

1829.7/VIII. poch. (Węgry Dw.) Antoni Grzegorz Wegierski 1 r. 2 mies., 25 dni, s. MGD. Symforiana i Konstancj. z Pomorskich dz-ców d. W. cz. Wegierskiego † 4/8.

46600 (Gostyczyna)

1829.30/XII. (Wegry) poch. cm. Wiktorja Konstancja Kuklińska 1 r. 1 m. 11 dni, c. G. D. Ambrożego i Magdal. z Kozłowiczów, pos. d. W. części Węgierszcz.

46601 (Gostyczyna)

1831.8/IV. (G.) poch. Władysława Ambrozja Teodozja Krzesińska m. 9, dni 18, c. GD. Macieja i Honoraty z Plucińskich pos. pleb. w G. † 6//4.

46602 (Gostyczyna)

1831.27/VII. (Słavin Dw.) poch. Marjanna Ludwika Leokadja Szczepkowska, dni 18, c. MGD. Mik. i Ludwiki z Wiewiorowskich Sz-ch, dz-ców Sł. † 25/7.

46603 (Gostyczyna)

1833.21/IV. (Węgry) † G. Marianna Jarandowska l. 46, ko... puchlina, poch. cm. 24. mąż Józef J., Józefa Kupicka mężatka l. 27, Franciszka l. 18 (Franciszek ?), Wojciech 19, Marcin 13, Florenty 10, Felicjan 8

46604 (Gostyczyna)

1833.1/VIII. (Dw. Chotów) poch. cm. GD. Tekla de Manickie 1-o v. Rogowska 2-o v. Kobyłecka l. 54, Suchoty. † 29/VII. Syn Leopold R. 28 mąż Stanisław Kob.

46605 (Gostyczyna)

1834.26/V. (Gostyczyna) † Aniela Krzesińska 7 godzin c. N. GD. poprz. K-ch. poch. 28

46606 (Gostyczyna)

1835.10/I. (Sławin Dw.) † NG. mł. Ignacy Konarski l. 75 s. Sebastjana K. i Kazimiery z Kurnatowskich poch. 13, na cm. paraf. Ołoboc.

46607 (Gostyczyna)

1838.7/IV. (G.) † Juljan Radoliński, s. Józefa i Augustyny, 2 l. 2 m. poch. cm. 9/IV.

46608 (Gostyczyna)

1846.17/VIII. † (Ostrowo, Węgry) Stanisław Węgierski, l. 22 stud. gmin., s. Symforiana dz-ca dóbr Węgry i Konstancji

46609 (Gostyczyna)

1850.11/IX. † (Węgry) M. Antonina Węgierska, l. 91 u syna W-go mieszk.

46610 (Gostyczyna)

1855.1/VII. † (Węgry) Wojciech Węgierski l. 20, s. [Józefa i Augustyny] W-ch, suchoty

46611 (Mieszków)

1762.25/XI. (Wolica) Salomea Katarzyna, c. MD. Jakuba Kerstopskiego komor. zs. wschow. i MD. Antoniny -- MD. Ludwik H. pis. gr. wsch. dz. M. i MD. Anna Kosicka z Bielejewa

46612 (Mieszków)

1763.24/V. (M.) Adalbert Ludwik s. N. GD. Jana Zeydlicza z Miniszewa i GD. Kunegundy -- MD. Ludwik Hersztopski dz-c M., pis. zs. wsch. z MD. Antoniną H-ą komornikową wsch. z Wolicy

46613 (Mieszków)

1764.21/III. (Wolica) ch., * 2/III. Kunegunda Franciszka Balbina, c. poprz. M. Herstopskich [Jakuba i Antoniny] komorn. wschow. zs. pos. Wolicy (matka Antonina z Skrzetuskich) -- M. Ludwik Nagłowski reg. gr. kośc. i M. Marcjanna z Grabskich H-a pis. zs. wsch.

46614 (Mieszków)

1765.28/V. (Wolica) Petronilla Marjanna, c. poprz. Herstopskich komor. [Jakuba i Antoniny] zs. wsch. pos. W. -- MD. Antoni pułk. JKMci i RP. i Marjanny małż. Janowscy

46615 (Mieszków)

1766.20/IX. Mateusz Maks. Gabriel, s. GD. Jana Zeydlica i Kunegundy de Białoskórskie -- GD. Gabriel Skorzeski pułk. JKM. i RP. i Marcjanna z Grabskich Herstopska podsędkowa zs. wschow.

46616 (Mieszków)

1766.28/IX. (Wolica) Marek Joachim Władysław Michał, * 22, s. M. poprz. Herstopskich [Jakuba i Antoniny] komor. zs. wsch. -- MD. Ludwik H. dz-c M., podsędek wsch. i Kat. z Umińskich Grabska stolnikowa bracławska

46617 (Mieszków)

1768.30/IV. ch. Józef Piotr Stanisław, s. MM. Ludwika i Marcjanny z Grabskich Herstopskich podsędków zs wsch. dz-ców M. z przyl., * t. d., -- X. Józef Damecki prob. jaroc. i MD. Kat. z Umińskich G-a stol. bracł. wd. z N. Miasta pani dożyw. a cerem. 21/VIII. Z dodaniem imion Wład. i Ant. z Padwy -- X. Piotr Sapieha w. smol. i z Radomickich Gurowska M. W. X. L. i innymi

46618 (Mieszków)

1769.25/I. (Osiek) Józef Jan Franc. s. G. Józefa Krzickiego (?) i Agnieszki (było Jeruzalskiej ale skreśl.) -- M. Józef Glinicki i Kat. Bobrowska, MD. Franc. Tworowicz i MD. Marjanna G. GD. Mac. Bobrowski i GD. v. Franciszka Radolińska

46619 (Mieszków)

1768.12/XI. (Osiek Dw.) ch. z w. Gertruda Salomea, a cerem. 1769.27/IV., c. MD. Józefa Glinickiego i Marjanny, dz-ców O. -- G. Tom. Kobyliński i Franc. Radoliński

46620 (Mieszków)

1769.1/VI. (Wolica Pusta) Helena Magdalena, Marjanna, c. G. poprz. Zeydliców [Jana i Kunegundy de Białoskórskie] -- MD. Józef Glinicki dz-c O. i MD. Marianna ż. jego

46621 (Mieszków)

1773.25/IV. (Wolica Pusta) Joachim Józef Adalbert, s. G. poprz. Zeydliców [Jana i Kunegundy de Białoskórskie] -- G. Ignacy Skrzetuski i G. Kat. Nagłowska, cerm. MD. Kajet. Graboski stolnikowicz bracław. i MD. Marcjanna Herstopska dz-ka Mieszkowa, podsędkowa zs. wsch. z domu Grabska

46622 (Mieszków)

1774.18/I. Antoni Fabjan Sebastjan, s. NN. GD. Józefa Trojanowskiego (?) i Reginy mieszk. wtedy w Osieku -- GD. Ignacy Skrzetuski i Marjanna Glinicka, GD. Ignacy Maciejowski i GD. v. Urszula Malechowska z Szypłowa oboje

46623 (Mieszków)

1758.24/IX. G. Wojciech Kransiński (Krasiński?) x G. v. Marcjanna Białoskórska -- MD. Ludwik Hersztopski pis. gr. wschowski, pos. Miesz. i GD. Jakub H. komor. wschow. zs.

46624 (Mieszków)

1761.5/II. † N. Stanisław Zbuszewski poch. kośc.

46625 (Mieszków)

1764.11/I. † Jan Lisicki Nob. mł. poch. cm.

46626 (Mieszków)

1770.17/XII. † (Mieszków) GD. Anna Dobrołęcka, poch. kośc.

46627 (Mieszków)

1771.25/VI. (Wolica) † Staruszka D. Anna Białoskórska Nob.

46628 (Mieszków)

1776.25/V. (Mieszków) † D. Barbara de Herstopski Kobylińska poch. w grobie fundat. w nowym kościele

46629 (Mieszków)

1777.15/XI. (Pusta Wolica) * 14, Stanisław Leopold, s. GG. Jana i Klary z Kobylińskich Kmitów -- G. Filip Kmita i Krystyna z Km. Wołyńska cerem. 1779.7/II. - dodane im.: Seweryn Samuel Ignacy -- M. Samuel Kęszycki skarb. wschow. i Marcjanna z Grabskich Herstopska podsędkowa zs. wschow.

46630 (Mieszków)

1780.21/VI. (Mieszków), * 13, Antonina Justyna, c. GG. Franc. i Klary z Pniewskich Zembrzuskich ekonom. w M. -- M. Józef Herstopski podsędka wschow. syn i Elżbieta H-a

46631 (Mieszków)

1781.10/XI. (Osiek) * 6, Teodor Marcin, s. GG. Stanisława i Franciszki Modzelewskich pos. O. i Pustej Wolicy -- G. Stef. Pilchowski z Bielejewa i Elżb. Herstopska

46632 (Mieszków)

1783.6/V. (Wolica), * 4 Elżbieta, c. poprz. [Stanisława i Franciszki Modzelewskich] G. Modzelewskich pos. W. Pus. i Osieka -- M. Ignacy Malechowski i Elżbieta Herstopska

46633 (Mieszków)

1783.5/XII. (Wolica Pusta) * 5 Barbara, c. G. Winc. Kurnickiego i Anny Sobockiej -- G. Mateusz Kozłowski ekon. i m-a

46634 (Mieszków)

1786.19/III. (Osiek), * 2, Józef, s. G. poprz. Modzelewskich [Stanisława i Franciszki] pos. O. -- G. Mac. Bobrowski i Zofja Hornina

46635 (Mieszków)

1790.9/XI. (Mieszkowo), * 7, Marcin Leopold, s. N. Jana i Franciszki Sabatyńskich -- M. Leopold Herstopski mł. pisarzewicz gr. wschow. i M. v. Kunegunda H. pisarzówna gr. wsch.

46636 (Mieszków)

1793.28/IV. (Mieszkowo) Katarzyna Józefa Nepomucena c. M. Michała i Salomei Biskupskich -- M. Maciej Bobrowski, M. Marjanna Bobr. Joachim Herstopski i M. v. Józefa Bobr.

46637 (Mieszków)

1794.30/IV. (Mieszków) Ludwik Jakub Filip, s. M. Józefa i Konstancji de Malczewskie Herstopskich dz-ców M. z przyl. -- G. Maks. i Karolina małż. M-cy, cerem. 3/V. Józef i Konstancja H-cy podkomorzowie JKMci, rodzice - M. Bogusław Horn-Rogowski podkom. JKMci i M. Malczewska

46638 (Mieszków)

1794.6/V. (Mieszkowo) Nepomucena, c. N. Mikoł. i Magdal. Sośnickich. -- G. Ignacy Malechowski

46639 (Mieszków)

1795.31/I. (Pusta Wolica) Brygitta, c. N. Rocha i Magdaleny Krzywosęskich ekon. wolic. -- G. Bogusław Malczewski i G. Józefa Zadulska

46640 (Mieszkowo)

1795.29/IV. (M.) Piotr Jan Nep. Antoni, * 27, s. M. poprz. Herstopskich [Józefa i Konstancji de Malczewskie], podkomorzych JKMci -- M. Józef Dramiński i M. Zofja Horn-Rogowska G. Bogusław Malczewski i M. Karolina D-a

46641 (Mieszkowo)

1795.28/XI. (M.), * 27, Cecylja, c. poprz. Sośnickich [Mik. i Magdal.] mieszk. w M. -- m. i G. Anna Skąpska

46642 (Mieszkowo)

1796.8/II. (Pusta Wolica), * 25/I. Agnieszka, c. N. Rocha i Magdal. Krzywoseskich -- N. Onufry Jaworowicz i N. Józefata Zadulska

46643 (Mieszkowo)

1796.6/VI. (M.) Antoni, * 5, s. N. Kaz. i Juljanny Zułtowskich mieszk. w M. -- chrz. nieszl.

46644 (Mieszkowo)

1796.29/VIII. (M.), * 22, Augustyna Sabina, c. M. Ludwika i Zofji Białoskurskich -- chrz. nieszl.

46645 (Mieszkowo)

1796.4/XI. (M.) Karol, s. N. Mateusza i Kunegundy Ziaradzkich -- chrz. nieszl.

46646 (Mieszkowo)

1796.19/XI. (Stramice) Franciszek Xawery Józef, s. G. Jana Nep. i Wiktorii z Kozłowskich Rupniewskich 5/XII. cerem. -- M. Franc. Majewski pos. Stramic i G. Ludwika Skorzewska

46647 (Mieszkowo)

1796.26/XII. (M.) Tomasz Franciszek Bonaw., s. Antoniego i Anny Skąpskich -- M. Józef Herstopski i G. Zofja Horn-Rogowska

46648 (Mieszkowo)

1797.3/II. (M.) Marjanna Katarzyna, c. M. poprz. Herstopskich [Józefa i Konstancji de Malczewskie] podkom. JKM -- G. Maks. Malczewski i sławetna położna

46649 (Mieszkowo)

1798.4/V. Zofja Nepomucena Katarzyna, * 3, c. M. poprz. Herstopskich [Józefa i Konstancji de Malczewskie] -- G. Antoni Potocki i m-a 5/VI. cerem. -- M. Józef Sczaniecki i M. Rychłowska

46650 (Mieszkowo)

1799.17/VIII. (M.) Roch. Konstansty, * 16, s. N. Antoniego i Anny Skąpskich -- G. Ant. Potocki i M. Konstancja Herstopska

46651 (Mieszkowo)

1799.7/IX. Stefan Józef Gabriel, * 2, s. poprz. M. Herstopskich [Józefa i Konstancji de Malczewskie] dz-ców M. z przyl. -- G. Gabriel Malczewski i G. Zofja M.

46652 (Mieszkowo)

1800 N. Jan Rakowski "lutheranus inflammatus" przyjął katolic. 2/I.

46653 (Mieszkowo)

1801.7/VI. (M. wieś) Katarzyna Sien., Józefa Tekla * 27/V., c. poprz. MD. Herstopskich [Józefa i Konstancji de malczewskie] -- M. Józef Szczaniecki z żoną Jadwigą z Wyganowskich

46654 (Mieszkowo)

1803.5/IX. (M.) Józef Hieronim Michał, * t., dnia, s. M. poprz. Herstopskich [Józefa i Konstancji de Malczewskie] -- G. Maks. Malczewski i v. Franciszka Osuchowska, cerem. 11/IX. -- chrz. nieszl.

46656 (Mieszkowo)

1776.17/IX. GD. Jan Worona Kmita x GD. Klara Kobylińska -- Ludwik Herstopski z Władysł. Mazowiecki

46657 (Mieszkowo)

1785.19/IX. G. Jan Nepom. Kurowski x G. v. Elżbieta Herstopska -- G. Bogusław Horn pos. Mieszkowa

46658 (Mieszkowo)

1792.8/II. (M.) N. Józef Franciszek Olszewski ekon. M. x N. v. Józefa Zagórska w służbie M. Kunegundy Herstopskiej pisarzewiczowej gr. wsch. -- Józef H. podkomorzy JKMci, Bogusław Horn-Rogowski, Kunegunda H-a, Zuzanna i Agn. Gurzyńskie etc.

46659 (Mieszkowo)

1793.21/I. (M.) N. Roch Krzywosęski mł., ekon. wolicki x honesta Magdalena Szymańska v., z Mieszkowa -- św. nieszl.

46660 (Mieszkowo)

1794.9/II. (M.) N. Ignacy Chudzyński adultus z miasta Pyzdry x N. Joanna Malechowska v. adulta z par. tut. -- G. Ignacy M., M. Joachim Herstopski etc.

46661 (Mieszkowo)

1795.20/IX. (Pusta Wolica) N. Felicjan Kurzewski mł. x Kat. Krzywińska v. ze wsi P. W. -- G. Gabriel Malczewski Bogusław M. etc.

4662 (Mieszkowo)

1799.24/I. G. Józef Zelazowski wd. x N. Weronika Zukowska -- M. Józef Herstopski z żoną etc.

46663 (Mieszkowo)

1781.5/I. (M.) † Marcjanna z Grabskich, c. M. ol. Stanisł. G-go stolnika bracław. z Katarzyny z Radomickich zamężna Herstopska podsędkowa zs. wschowska poch. 30 - w kośc.

46664 (Mieszkowo)

1783.13/VI. (Wolica) † dziecko 5 tyg., Elżbieta, c. G. Stanisława Modzelewskiego pos. Wolicy i Osieka, poch. kośc.

46665 (Mieszkowo)

1786.16/I. (M.) † virgo adulta Helena, c. M. Aleks. Korzbok Zeydlitza rotm. i Zofji z Brudzewskich

46666 (Mieszkowo)

1786.5/VII. (Osiek) † Józef, 4 mies., s. G. Stanisława i Franciszki Modzelewskich pos. Osieka, poch. kośc.

46667 (Mieszkowo)

1788.9/IV. † (M. miasto) Antoni, l. 5, s. N. Głowczewskich b. ekonomów w M., poch. 11

46668 (Mieszkowo)

1789.26/I. (M.) † m. l. 74 MD. Ludwik z Herstopu Herstopski sędzia zs. wsch., dz-c dóbr Mieszkowa, Cząszczewa, Wolicy, Osieka, Stramnic, Bucza, Smiełowa, Ciało 3/II. z dworu do kość., a uroczyste złoż. do grobu 26/V. Syn Józef H.

46669 (Mieszków)

1790.30/V. (M.) † N. Kat. Krzesińska wd. l. ok. 60, poch. cm.

46670 (Mieszków)

1791.6/III. (Wolica Pusta) † N. Franc. Tuszyński skryba dwor., lat ponad 40, poch. kośc.

46671 (Mieszków)

1793.6/V. (M.) † Katarzyna Józefa Nepom. Biskupska 8 dni, poch. kośc.

46672 (Mieszków)

1795.25/II. (Pusta Wolica) † M. Michał Zadolski chor. wojsk pol., pos. Wolicy Pustej, l. 86, starość. poch. kośc.

46673 (Mieszków)

1795.12/III. (M.) † G. Ignacy Malechowski l. 55, poch. kośc.

46674 (Mieszków)

1795.14/III. (Pusta Wolica) † Brygida, 1 m. i dni 17, c. M. Rocha i Magdaleny Krzywosęskich poch. kośc.

46675 (Mieszków)

1795.10/V. (M.) † M. Tedor Roghkemba ze wsi Grzemisławie pow. średz. l. 28, morbo haectical poch. kośc.

46676 (Mieszków)

1795.11/VII. (M.) † Ludwik Jakub Filip Herstopski, s. M. Józefa i Konstancji podkom. JKMci, 14 m., 10 dni, poch. kośc.

46677 (Mieszków)

1796.9/III. (Pusta Wolica) † Marcin Krzywosęnski mł. l. 2, s. N. Rocha i Magdal. poch. kośc.

46678 (Mieszków)

1796.9/IV. (M.) † Franciszek Skąpski s. N. Ant. i Anny l. 3, poch. kośc.

46679 (Mieszków)

1696.8/VI. (M.) † Antoni Zułtowski 1 dzień.

46680 (Mieszków)

1796.22/VI. (M.) † G. Karolina Malczewska morbo hectica l. 66, poch. kośc.

46681 (Mieszków)

1797.12/IV. (M.) † G. Franciszek Szomański morbo hect. l. 60, poch. kośc.

46682 (Mieszków)

1797.11/V. (M.) † Marjanna Kat. Herstopska, 8 dni, c. M. Józefa i Konstancji, morbo caduci, poch. kośc.

46683 (Mieszków)

1797.17/VIII. (M.) † G. Jadwiga Gutkowska wd., l. 70, starość poch. kośc.

46684 (Mieszków)

1798.23/V. (M.) † N. Marcjanna Kruska l. 85, starość, poch. cm.

46685 (Mieszków)

1799.20/XII. (M.) † Zofja Nepom. Katarzyna Herstopska c. [N. Rocha i Magdal] M. H-ch [Józefa i Konstancji de JMalczewskie], 1 r., 7 m. poch. kośc.

46686 (Mieszków)

1800.11/I. (M.) † N. Jan Rakowski l. 50, m. hect. poch. cm.

46687 (Mieszków)

1800.17/VI. (Osiek) † Ignacy Malczewski, s. G. Bogusł. i Zofjii z Skałaskich poses. O. 4 mies.

46688 (Mieszków)

1805.13/IV. (M. miasto) Anastazja Nepom., * 12, c. N. Jana i Kat. Karłwowskich (!) z Chwałowa par. Mogilno -- chrz. nieszl.

46689 (Mieszków)

1808.25/II. (M. wś) Eleonora Józefa Konstancja, * 21, c. M. Józefa i Konstancji z Malczewskich Herstopskich dz-ców Mieszkana -- Gabriel Malczewski kapit. wojssk. X. Warsz. i M. Jadwiga Sczaniecka z Boguszyna, M. Józef Sczan. sędzia zs. pozn. i M. Józefa Malczewska

46690 (Mieszków)

1809.22/V. cerem. Józefa Marianna, c. N. Józefa i Zuzanny z Wieczerskich Grodzieckich * 2/X. i t. d. 1808 ochrz. z wody w m. Koźminie -- M. Franc. Radoliński dz-c Jarocina i M. Konst. z Malczewskich Herstopska M. Jan Koczorowski i M. v. Kat. Herst.

46691 (Mieszków)

1810.21/II. (M.) cerem. Antonina Marcella Konstancja, c. M. Gabriela i Józefy de Sutkowskie Malczewskich (była ch. w kośc. w Izbicy) -- M. Franc. Radoliński dz. Jarocina i Konstancja z M-ch Herstopska, Józef H. i Karolina z Koszutskich Miaskowska

46693 (Mieszków)

1814.31/III. (M. wieś) Balbina Wiktoria Aleksandra, * dziś c. M. poprz. [Gabriela i Józefy de Sutkowskie] Malczewskich poses. M. -- M. Piotr Herstopski

46694 (Mieszków)

1714.31/V. (M. wś) cerem. nad poprz. [Balbiną] Malczewską [c. Gabriela i Józefy de Sutkowskie], dodane imiona: Aleksandra Wiktoria -- Józef Herstopski podkom. JKMci i Faustyna Rychłowska z Cerekwicy, Eustachy Grabski i Katarzyna H.

46695 (Mieszków)

1814.21/VI. (Osiek) Justyna Alojzja, c. G. Macieja Wilczewskiego admin. d. Mieszkowo i Zofji de Janowskie, * 15, -- M. Józef Herstopski podkom. i M. Józefa Malczewska z M., Eustachy Grabski i Katarzyna H.

46696 (Mieszków)

1816.13/XII. (Wolica Pusta) Wiktoria Marjanna, * 11, c. G. poprz. [Macieja i Zofji de Janowskie] Wilczewskich -- M. Piotr Herstopski dz. Mieszkowa i G. Anna Skomska

46697 (Mieszków)

1817.26/I. (M. miasto) Marcella Karolina, * 15, c. M. poprz. Malczewskich [Gabriela i Józefy dee Sutkowskie] pos. dóbr Osiek, Bielejewo -- M. Piotr Herstopski dz. M-a i M. Ludwika Lewińska ze wsi Włościejówki

46698 (Mieszków)

1818.11/I. (Osiek), * 4, Honorata Agnieszka, c. N. Wojc. Łaznowskiego i Agn. Szczerkowskiej -- M. Jan Koczorowski z Szypłowa i M. Józefa Malczewska z O.

46699 (Mieszków)

1819.2/VI. (Osiek) Antoni Onufry, * 1, s. poprz. [Wojc. i Agn. Szczerkowskiej] NN. Łaznowskich ekon. -- M. Piotr. Herstopski dz-c Mieszkowa i M. Anna Prusimska z Sędzin

46700 (Mieszków)

1820.6/XI. (M. wieś) * 28/X. Salomea, c. N. Jana i Brygitty z Juńskich (?) Szczypkowskich skrybów dwor. Mieszk. -- M. Piotr Herstopski dz-c M. i N. Anna Skapska z M.

46701 (Mieszkowo)

1821.17/XI. * (Osiek), ch. 30. Edmund Włodzimierz, s. Franc. Skąpskiego i Florentyny z Łubieńskich pos. O. -- Piotr Hersztopski dz-c M. i Anna Sk.

46702 (Mieszkowo)

1823.16/VI. * (Osiek), ch. 2/VII. Adolf Antoni, s. poprz. [Franc. Skąpskiego i Florentyny z Łubieńskich] G. Skapskich -- Kaz. i Teresa Kalińscy ze wsi Kolniczki

46703 (Mieszkowo)

1810.20/VIII. (M. miasto) G. Franciszek Józef Kasper Antoni Głowczewski x G. Nepomucena Marjanna de Bronisze Skrzetuska wd., mieszk. w Mieszkowie -- M. Wład. Mazowiecki podkom. bawar.

46704 (Mieszkowo)

1815.15/VIII. (M. wieś) M. Eustachy Grabski, s. Jakuba i Józefy z Dąmskich (!) mł., dz-c d. Wieczyno x M. v. Katarzyna Herstopska, c. Józefa i Konst. z Malczewskich, dz-ców M. z przyl. -- M. Onufry G. i Gabriel Malczewski

46705 (Mieszkowo)

1804.23/IV. (M. wieś) † Józef Hieronim Michał Herstopski 8 m., s. M. Józefa i Konstancji z Malczewskich poch. kośc.

46706 (Mieszkowo)

1804.26/VIII. † (M. wieś) Stefan Józef Gabriel, Herstopski l. 5, s. poprz. [Józefa i Konstancji z Malczewskich] poch. kośc.

46707 (Mieszkowo)

1804.0/X. † świeżo narodz. Adam Herstopski, s. poprz. [Józefa i Konstancji z Malczewskich] poch. kośc.

46708 (Mieszkowo)

1808.22/IX. (M. wieś) † G. Maks. Malczewski l. 85, nagle, poch. kośc.

46709 (Mieszkowo)

1810.18/I. (M. miasto) † Józef Białęski l. 58, poch. katak.

46710 (Mieszkowo)

1812.4/II. (Szypłowo) poch. M. Justyna z Zakrzewskich Kuczkowska poch. cm.

46711 (Mieszkowo)

1813.1/II. (Mieszkowo wieś) poch. († 13/I. popraw. na 30/I.) M. Konstancja z Malczewskich Herstopska, ż. M. Józefa l. 44, poch. kośc.

46712 (Mieszkowo)

1815.24/XI. (M. wieś) † M. Józef Herstopski dz-c Mieszkowa z przyl. l. ok. 48 wdowiec poch. kośc.

46713 (Mieszkowo)

1817.8/IX. (Osiek) † M. Gabriel Malczewski pos. O., l. 50 morb. haect. poch. cm.

46714 (Mieszkowo)

1818.19/IV. † (Stramice) N. Konstancja Glińska l. ponad 80, poch. katak.

46715 (Mieszkowo)

1818.21/XI. † (Osiek) Marcella córeczka M. Gabriela i Józefy z Sutkowskich Malczewskich 18 mies., poch. 21/XI.

46716 (Mieszkowo)

1818.25/XII. † (Osiek) M. Józefa z Sutkowskich Malczewska wd., l. 38, febris consumptiva, poch. cm.

46717 (Mieszkowo)

1822.23/III. † (Osiek wieś) Edmund Włodzimierz, m. 4, s. Franc. Skąpskiego i Flor. Łubieńskiej

46718 (Mieszkowo)

1829.26/II. ch. (1828.27/IX. *) w Osieku Tekla Otalia, c. G. Anastazego i Wiktorii Czapskich posesorów

46719 (Mieszkowo)

1830.3/VII. * (M. wieś) Eustachy Hilary, s. GG. Franciszka i Florentyny Skąpskich pos. -- v. Emilja Koczorowska z Szypłowa

46720 (Mieszkowo)

1829.29/X. * w Twierdzy Zamość w Pol., ch. 1830.19/X. Ludwik Ewaryst Roch, s. G. Jana Skąpskiego kap. w. p. i Matyldy z Glińskich -- G. Franc. S. pos. Mieszkowa i Anna S. matka, Roch S. pos. Chartowa i Florencja S-a ż. posesora M.

46721 (Mieszkowo)

1831.11/VII. * (Osiek), ch. 7/VIII. Józef Sabin, s. G. Anastazego i Wiktorji Czapskich pos. -- G. Jan Koczorowski dz-c Szypłowa i Otolja Grabska z Chociczy

46722 (Mieszkowo)

1835.16/II. * (Osiek), ch. 15/III. Juljan Walenty Ignacy, s. G. Anastazego Czapskiego i Wiktorji Sikorskiej poses. -- G. Hieronim Rychłowski dz-c Zimnowody, G. Józefa Gajewska dz-a Cerekwicy

46723 (Mieszkowo)

1841.12/IV. * (M. wieś), ch. 12/IV. Jan Nep. s. G. Józefa Wolskiego i G. Marjanny Snowickiej ekon. -- Antoni Sn. ek. z Chwałkowa

46724 (Mieszkowo)

1843.23/II. G. Wojc. Kurowski wd. x Michalina Lewandowska oboje z m. Mieszkowa, on 36, ona 24 -- nieszl. św.

46725 (Mieszkowo)

1827.4/VII. (Mieszków wś) † Barbara z Hersztopskich Przyłuska l. 50, haectica

46726 (Mieszkowo)

1836.1/III. † (Choryń) G. Katarzyna Taczanowska dz-ka d. mieszkowskich i choryńskich, l. 35. poch. w gr. kolat.

46727 (Mieszkowo)

1845.9/II. † (Słupia) Józefa Nieświastowska dz-ka d. Słupia, l. 37, poch. kośc. diaria

46728 (Mieszkowo)

1845.8/IX. † (Mieszków, miasto) G. Franc. Skąpski l. 50

46729 (Mieszkowo)

1862.13/IV. † (Szypłowo), poch. 16/IV. Katarzyna, l. 3 m. 3, c. GG. Władysława Taczanowskiego i Deograty Herstopskiej (??) poch. w krypcie Mieszk.

46730 (Mieszkowo)

1891.1/I. † (M.), poch. 4/IV. G. Józef Walerjan Kurowski l. 46, 9 m. (curatus loci. ojciec) s. Edwarda i Felicji de Węgierskiej

46731 (Gryżyna)

1880.23/VII. * (Osiek), ch. 12/VIII. Izabella Magdalena Marja, c. Januarego de Zakrzewskiego i Marii de Paliszewskiej dz-ców O. -- Leopold P. z Gembic p. czarnk., G. Wacław Z. dz-c Bojanic, G. v. Marja Z. z Drezna

46732 (Gryżyna)

1882.1/II. * (Osiek), ch. 23/II. Ignacy Marjan Aleksander, s. poprz. [Januarego i Marii de Paliszewskiej] de Zakrzewskich dz-ców O. -- Wład. Z. dz-c Kokoszyna i Zofja Paliszewska ch. z cerem. 1891.12/IV.

46733 (Gryżyna)

1883.11/I. * (Osiek), ch. 27/I. Marja Klementyna, c. poprz. [Januarego i Marii de Paliszewskiej] de Zakrzewskich dz-ców O. -- Wład. Paliszewski dz-c Hutki k. Czarnk. i Juzefa z Z-ch Szułdrzyńska ż. dz-ca Lubasza

46734 (Gryżyna)

1884.18/VII. * (Osiek), ch. 30/VII. Janina Zofja Józefa, c. poprz. [Januarego i Marii de Paliszewskiej] de Zakrzewskich dz-ców O. -- Paliszewska z Gembic i Chłapowska z ...

46735 (Gryżyna)

1885.28/X. * (Osiek), ch. 3/XI. Tadeusz-Kazimierz s. poprz. [Januarego i Marii de Paliszewskiej] de Zakrzewskich dz-ców O. -- Ignacy Z. major w. prus. z Pozn. i Eleonora ze Skarzyńskich Szypowska z Kr. Pol.

46736 (Gryżyna)

1888.27/II. * (Osiek), ch. 7/III. Zygmunt-Józef, s. poprz. [Januarego i Marii de Paliszewskiej] de Zakrzewskich dz-ców O. -- Józefa z Z-ch Szułdrzyńska dz-a Lubasza

46737 (Gryżyna)

1889.31/XII. * (Osiek) ch. 1890.14/I. Stanisława Jadwiga Melanja c. poprz. [Januarego i Marii de Paliszewskiej] de Zakrzewskich dz-ców O. -- Józefa Szułdrzyńskia dz-a Lubasza i Wacław Z. dz-c Klenana

46738 (Gryżyna)

1868.19/IV. chch. Napoleon Zakrzewski dz-c Osieka i córka jego Jadwiga Z.

46739 (Gryżyna)

1867.6/V. we Wrocł. w kośc. Sw. Wojc. (daw. dominikanów) G. Wojciech Zakrzewski l. 30, dz-c Rudniczyska w p. pleszew., s. †-go Kaliksta i żył z Lipskich x v. akatoliczka Teofila Lossow. l. 22, c. dz-ców Gryżyny Apolinarego i Seweryny Lossow, z domu Twardowskiej -- Sw. Napoleon Z. dz-c Osieka i Hieronim Zabłocki sędzia na Sląsku w m. Frankenstein

46740 (Gryżyna)

1875.27/VI. Wład. Paliszewski dz-c Hutki k. Czarnk., m. 30 x G. v. Maria Zakrzewska, c. dz-ca Osieka, l. 21 -- G. Eologiusz Z. i G. Kajetan Morawski dz-c Jurkowa

46741 (Gryżyna)

1892.4/VII. G. Feliks Kurnatowski dz-c Dusiny, mł. l. 24 x Seweryna Lossow akatol., c. G. Aleksandry i Joanny, v. l. 19 -- G. Stanisław Chłapowski dz-c Szołdr, baron Dr. Ossowicki, radca medyc. Pozn.

46742 (Gryżyna)

1893.2/V. G. Zdzisł. Skrzydlewski ze Śremu mł. l. 32 x G. v. Stanisława Lossow z Gryżyny, akatol. on 32, ona 20. -- G. Tad. Twardowski z Kobylnik, Feliks Kurnatowski z Dusiny

46743 (Gryżyna)

1894.19/VI. G. Miecz. Skrzydlewski mł. ze Sremu x Zofja Lossow G. v. akatol. z Gr. -- Dr. Ossowicki, Skrzydlewski z Pozn.

46744 (Gryżyna)

1914.11/II. Tytus Aleksander Wierzbicki, pos. d. Podsędkowice par. Biała Rawska x Stanisława Melanja Zakrzewska v. z Osieka, c. dz-ców, on 25, ona 25 -- Tad. Z. i Zygm. Z. z Osieka

46745 (Gryżyna)

1932.18/IV. Władysław Kazimierz Doria-Dernałowicz kawaler * 1890.11/V. x Zofja Helena Marja Lossow panna, z. Gr. * 1907. 14/V. On s. Stef. i Zofji Kamieńskiej, ona c. Józefa i Heleny Szembek -- Józef L. z Gr. Stefan D-D. z W-wy

46746 (Gryżyna)

1875.24/II. † (Pozn., poch. Gr.) G. Napoleon Zakrzewski dz-c Osieka l. 74, paraliż

46747 (Gryżyna)

1910.22/X. † (Gryżyna, poch. 26/X. w Ceradzu) hr. Wawrzyniec Benzelstierna-Engeström Sodalis Marianus l. 81, pos. majoratu w Szwecji

46748 (Gryżyna)

1820.22/V. (Gr.) Klara Eustachja Sixta, c. M. Antoniego Kowalskiego i Kunegundy Kowalskich -- MG. Wiktor K. dz-c Gr. i G. Wirydjanna K. * 28/III.

46749 (Gryżyna)

1823.12/I. ch. (Gr.) Seweryn Bonaw. Aleksander, s. MD. Antoniego Kowalskiego i Kunegundy z Chłapowskich, * 8/I. -- M. Makary K. i MD. Wincenty K., oboje mł.

46750 (Gryżyna)

1823.19/V. (Gr.) cerem. ch. Seweryn Wiktor Nestor, s. MD. Felicjana Kowalskiego dz-ca Smiłowa i Franciszki z Gliszczińskich

46751 (Gryżyna)

1826.16/V. (Osiek) cerem. ch. MD. Teofila Nepomucena Wyssogota Zakrzewska c. MD. Karola W. Z. i Tekli z Krosnoskich -- ass. MD. Józef W. Z. dz-c Nielęgowa; MD. Anna de Starzeńckie Z-a MD. Stanisł. Chłaposki i MD. Marjanna z Chł. Kowalska

46752 (Gryżyna)

1827.23/X. (Nielęgowo) cerem. ch. MD. Antonina Nepomucena, c. MDG. Józefa Zakrzewskiego i Tekli de Zaborskie, z Nielęg. -- Ass.: MDG. Jan Kanty Zab. dz-c Iłowca (?) W. i M. i MGD. Józefa Zakrz. dz-ka Bojanic etc.

46753 (Gryżyna)

1827.7/XII. (Gr.) ch. we dw. Barbara Bibjanna Marja c. MD. Felicjana Kowalskiego i Franciszki z Gliszeńskich dz-ców Smiłowa, * 1 -- MD. Nepom. Gliszczeński dz-c dd. i MD. Marjanna K. dz-ka Gr. - cerem. 1828.1/I. ass. MD. Stanisł. Chłapowski mł., dz-c Jurkowa i MD. v. Klementyna Chł. z Czerw. wsi. MD. Makary K. mł. z Gr. i MD. v. Józefa Zakrzewska z Kleszczewa

46754 (Gryżyna)

1842.14/V. (Osiek) Wacław Wincenty Karol Pankracy * 12/V., s. GD. Napoleona i Aleksandry z Zakrzewskich Zakrzewskich -- GD. Karol Z. i GMD. Henryka Chłapowska z Czerwonej wsi

46755 (Gryżyna)

1844.30/VII. (Osiek), ch. we dw. O. Henrieta Antonina Joanna, * 24/VI., c. G. poprz. [Napoleona i Aleksandry z Zakrzewskich] Zakrzewskich -- G. Kamil Z. z Mszyczyna i G. Anton. Chłapowska z Grudzińskich z Turwi

46756 (Gryżyna)

1846.1/XI. (Osiek), ch. we dw. O. Janusz Ignacy Ludwik Eweryst * 26/X. s. G. poprz. [Napoleona i Aleksandry z Zakrzewskich] Zakrzewskich -- Emilja z Kaczorowskich Chłapowska dz-a Bonikowa. Teofil Z. dz-c Janowca G. Karol Z. rezyd. we wsi O. i G. Augustyna Koczorowska dz-a Piotrowa

46757 (Gryżyna)

1849.13./V. ch. przez prob. Brodów w Brodach z powodu niebezp. życia Jadwiga Emilja Konstancja Józefa, * 19/III., c. poprz. [Napoleona i Aleskandry z Zakrzewskich] Zakrzewskich -- Konstanty Z. dz-c Turka i Emilja Sczaniecka dz-a Pakosławia

46758 (Gryżyna)

1850.22/VIII. (Osiek) ch. Kazimierz Ignacy, * 31/VII., s. poprz. [Napoleona i Aleskandry z Zakrzewskich] GG. Zakrzewskich, dz-ców Os. -- G. Tadeusz. Z. stryj dziecka dz-c Linowca i G. Józefa Morawska ż. Kajetana M. dz-a Jurkowa

46759 (Gryżyna)

1858.25/VII. (Nielęgowo) ch. Ludwik Antoni, * 21, s. G. Józefa Morze i Teodozji z Nierzuchowskich ekon. -- Stan. Mizerski mł., ekon. z Przysieki Niem. i Barbara Snowacka ż. ekon. z Osieka

46760 (Gryżyna)

1819.12/VII. (Gr.) X. Kajetan Kowalski kan. metrop. gn. daje ślub: MD. Antoni Kowalski mł. l. 30 x M. v. Kunegunda Kowalska l. 32 -- MD. Antoni Sczaniecki dz-c Sarbinowa i MD. Józef Wybicki dz-c Przylepek

46761 (Gryżyna)

1819.3/VII. (Osiek) MD. Piotr Rupnieski mł. l. 38, pos. Wyciąszkowa x MD. v. Eufemja Zakrzewska l. 40 -- MD. Karol Z. dz. Os.

46762 (Gryżyna)

1824.26./X. (Gr.) za zgodą GMD. Tomasza Zelisławskiego, ol. sędziego pow. kalis. i GM. Marjanny de Chłaposkiej Wierusz Kowalskej ślub: GMD Jan Zelisławski mł. l. 40, sędzia pok. pow. pleszew. x GMD. Wirydjenna Wierusz Kowalska v. l. 33 -- GM. i Makary Wierun Kowalski dz-c Gr. Xawery Z. pos. Wolki

46763 (Gryżyna)

1839.30/VI. (Osiek) G. Napoleon Zakrzewski dz-c Kleszczewa, wd., l. 38 x G. Aleksandryna de Zakrzewska v. l. 25, c. Karola Z. dz-ca O. i †-ej Tekli z Krosnowskich 1-o v. Faiglowej -- G. Stanisław Chłapowski dz-c Jurkowa i Tad. Z. dz-c Sarnowy

46764 (Gryżyna)

1860.20/XI. (Osiek) D. Zygm. Wojciech Szułdrzyński mł., l. 30, dz-c Lubasza s. †-go Józefa i żyj. Elżbiety z Okuliczów x v. Józefa Marja Apolonia Monica Tekla Zakrzewska l. 19, c. G. Napol. i Aleksandry z Z-ch dz. Osieka -- Ludwik Z. dz-c Kokorzyna i Wład. Sz. dz-c Siernik

46765 (Gryżyna)

1820.5/X. (Gr.) † MD. Wiktor Kowalski dz-c Gryżyny, l. 79 morbo thussis -- poch. 12/X. cm. tut.

46766 (Gryżyna)

1832.15/XI. (Osiek) † G. Prakseda Eufemja Magdalena Krystyna Rupniewska z Zakrzewskich, * 1772.27/VII., poch. cm. 17

46767 (Gryżyna)

1833.14/I. (Osiek) † poch. O. GD. Anna Zakrzewska ze Skarzyńskich dz-ka Osieka, Nielęgowa Dębca l. 93, poch. 21 cm. chor. - starość.

46768 (Gryżyna)

1835.12/X. (Gr.) † w Lesznie MD. Marjanna z Chłapowskich Kowalska, wd., dożywotn. Gr. wd. po Wiktorze K-im, poch. 15 w kośc. w Gr.

46769 (Gryżyna)

1856.21/XI. † (Januszewo) G. Karol Zakrzewski, wdowiec, l. 80, poch. w gr. rodz. koło kośc. Gr.

46770 (Otorowo)

1802.3/X. (O.) Eustachy Michał Kleofas, * Poznań 25/IX., s. JM. Stanisława i Wincencji z Moszczeńskich Moszczeńskich, dz-ców O. i inn. -- M. Franc. Moszcz. dz-c Złotnik i M. Eleonora z Bnińskich M-a, dz-ka Kazimierska

46771 (Otorowo)

1803.7/II. (Dw. Lipnicki) * 1, Aleksander, s. G. Izydora Mniewskiego i Agnieszki z Masłowskich, dz-ców Mielęcina, w gościnie u krewnych bawiących -- G. Mac. Cielecki major w. p. i Franciszka z Miaskowskich Moszczeńska kasztelanowa

46772 (Otorowo)

1803.5/I. chch. G. Aleksander Ciesielski pos. Lipnicy i G. Józefa Gostyńska v. z Brodziszewa

46773 (Otorowo)

1803.6/III. chch. MD. Jan Ratkowski z Buszewka i MGD. Ludwika Moszczeńska z Dębiny

46774 (Otorowo)

1803.1/V. chch. X. Jan Urbanowski prob. tut. i MD. Marcjanna Ratkowska pos-ka Buszewka

46775 (Otorowo)

1805.8/V. chch. GD. Antoni Kamieński, pos. wsi Przystanki i GD. Weronika Wasilkowska z tejże wsi

46776 (Otorowo)

1805.20/X. (Lipnica) chch. GD. Konstanty Miaskowski z Otorowa i GMD. Michalina z Cieleckich Cielecka dz-ka Lipnicy

46777 (Otorowo)

1805.7/XII. chch. Ignacy Gosławski skryba z Ot. i G. v. Joanna Chodubska z Lipnicy

46778 (Otorowo)

1805.13/XII. chch. X. Bartł. Skrzydlewski prob. w Ostrorogu i MGD. Michalina Cielecka dz-ka Lipnicy

46779 (Otorowo)

1806.8/IV. chch. GD. v. Józefa Gostyńska i GD. Tadeusz Gost. mł., c. i s. dzierżawców praeturii brodziszewskiej

46780 (Otorowo)

1806.20/V. ch. MGD. Andrzej Karczewski z W. Sokolnik

46781 (Otorowo)

1807.8/IX. chch. GD. Józef Gostyński pos. Brodziszewa i GMD. Michalina Cielecka dz-ka Lipnicy

46782 (Otorowo)

1808.19/IV. (Wierzchaczew par. Kazimierska), * 15, s. Michała de Grodzkiego ekon. z W-a i Karoliny Grodzieckiej -- GMD. Michał Cielecki mł., i GM. v. Teodora C., oboje z Lipnicy [ale ten Grodzki ekonom dalej "tenu."]

46783 (Otorowo)

1809.26/I. (Przystanki) ch. z w. Ignacy Walenty, * 18, s. GM. Antoniego Kamińskiego pos. P. i GM. Urszuli z Grabskich -- M. Teodor Cielecki dz. Rudek i M. Wiktorja G-a dz-ka Słapanowa

46784 (Otorowo)

1810.2/IV. (Przystanki) Józef Wojciech, s. G. Ant. Kamińskiego poses. P-k. i Urszuli z Grabskich -- G. Józef Gostyński pos. z Brodziszewa i MG. Franciszka z Miaskowskich Moszczyńska klanowa lędzka, dz-ka Otorowa ass. G. Wojc. Trąbpczyński dz-c Pierska i MG. v. Tekla Miaskowska

46785 (Otorowo)

1810.16/XII. chch. M. Józef Pławiński, pos. Buszewa i M. v. Kat. Bogucka z Sokolnik M. Tomasz Bogucki z M. Konstancja B-a, oboje z Sokolnik

46786 (Otorowo)

1811.21/II. (Buszewo) Achilles Klaudjusz Zefir, s. G. Józefa Pławińskiego i Marjanny z Boguckich, pos. Buszewa -- N. Józef Dzierzgowski leśniczy buszewski i v. Konstancja B. z Sokolnik

46787 (Otorowo)

1811.17/X. (Przystanki) Feliks Tadeusz, s. GM. poprz. Kamińskich [Ant. i Urszuli z Grabskich] pos. P-k. -- GM. Tadeusz Gostyński mł., syn posesorów Brodziszewa i GMD. Wiktorja Grabska dz-ka Słopanowa. Ass.: GM. Ant. Załuskowski i M. v. Eleonora Grabska c. pos. Słop., GMD. Józef Gostyński pos. Brodziszewa i GM. Magdalena Miaskowska

46788 (Otorowo)

1811.10/XI. (Brodziszewo) Franciszek-Tadeusz (ch. z w. 1810.3/IX.) s. GM. Stefana Ponikiewskiego, dz-ca Wiśniewa, i Józefy z Gostyńskich ass. G. Józef G. pos. Brodziszewa i JGM. Wiktorja Kwilecka klanowa przemęck., G. Tadeusz Gostyński, JMG. Tekla Miaskowska v., córka klana gnieźn.

46789 (Otorowo)

1812.24/II. chch. G. Władysław Skrzydlewski, MG. v. Teodora Cielecka z Lipnicy

46790 (Otorowo)

1812.6/IV. (Buszewo) Wiktor Napoleon, s. G. Józefa i Marjanny z Boguckich Pławińskich poses. Buszewa -- G. Ignacy Pł. sędzia pow. międzyrzec. i G. Emiljana B., ass.: G. Tomasz B. i G. Kasylda Pł.

46791 (Otorowo)

1813.23/V. (Przystanki) Jan Nepom. Antoni, s. GMD. poprz. Kamińskich [Ant. i Urszuli z Grabskich] pos. P-k, -- X. Kajetan Kowalski, kanon. metropol. gn., dz-c Szczepankowa prob. otorowski, i pobiedziski i JMGD. Urszula z Kowalskich Cielecka dz-ka Rutek, podkomorzyna, ass.: GMD. Józef Gostyński pos. Brodziszewa i GMD. Anna z Taylerów Unrugowa dz-ka Lubosiny, GM. Tadeusz Gostyński z Brodz. i Teodora Cielecka, c. dz-ców Lipnicy. GM. Wiktorja z Miaskowskich Grabska dz-ka Słopanowa, GM. Eleora G. córka ze Słop. GM. Michał Cielecki syn dz-ców Lipnicy i GMD. Rozalja Wasielkowska c. dz-ców wsi Rakowka

46792 (Otorowo)

1815.18/V. (Lipnica) chch. JMG. Emiljan Węgierski tribunus wojsk. pol. i JMG. Teodora Cielecka c. dziedziców Lipnicy

46793 (Otorowo)

1815.10/IX. (Dębina) chch. MG. Wawrzyniec Cielecki i MG. Rozalja Trąbczyńska, MG. Michał C. dz-c Wierzchaczewa

46794 (Otorowo)

1816.11/VIII. chch. MGD. Hieronim Jaraczewski, dz-c Jaraczewa i GD. v. Tekla Miaskowska dz-ka Lubasza, X. Leon Miask. prob. kat. pozn. i MG. Domicilla Zambrowska

46795 (Otorowo)

1816.20/XI. chch. JMD. Tertuljan Koczorowski dz-c Gościeszyna i JM. Teodora Węgierska dz-ka Lipnicy. GM. Kajetan Bogucki dz-c Mn. Sokolnik i GM. Domicilla Zambrowska

46796 (Otorowo)

1818.9/VIII. (Przystanki) chch. JMD. Stanisław Kostka Moszczeński dz-c d. Otorowo, Dębina, Kuzle, Buszewko, Szymanowo, Kamionek, Krzeszkowice i JMD. Emilja z Niegolewskich Zółtowska dz-ka Kąsinowa. Jan Z. jej mąż i Wincencja z Moszcz. Moszcz. żona Stanisława Kostki GMD. Ant. Kamiński dz-c Przystanek i Urszula Cielecka dz-ka Rudek i Gaju GD. v. Nep. Kowalika z Szczepankowa

46797 (Otorowo)

1818.27/IX. (Lipnica) X. Węgierski kan. kat. warszaw. cerem.: (a z wody 6/VIII., a * 31/VII. r. b.) Emma Anna c. MD. Emiljana Węgierskiego dz-ca L. i Teodory Józefy z Cieleckich -- chch. byli MD. Kajetan Bogucki pos. folw. Czyściec i MGD. Michalina C. wd. ass.: JMD. Teodor C. dz-c Rudek i Gaj.

46798 (Otorowo)

1818.21/X. (* 17) (Buszewko) Wincencja Wiktoria Urszula, c. GD. Wincentego Koszutskiego pos. B-a i Salomei z Koszutskich -- MD. Epifanjusz Miaskowski pos. d. Dębina, Szymanowo, Kozle (?) i MD. Wincencja z Moszczeńskich Moszczeńska dz-ka Otorowa i Kazimierza -- GD. Cyprjan K. ze wsi Poklatki i MD. Emilja Miaskowska ż. Epifanjusza z Dębiny

46799 (Otorowo)

1820.3/I. chch. JMD. Stanisław Moszczeński dz-c Ot. i Kazimierza i JMD. Eleonora z Bnińskich Moszczeńska dz-ka Wierzenicy

46800 (Otorowo)

1820.14/IX. (Lipnica) cerem. (a * 1819.14/XI.) ch. z 1819.30/XI., Edmund Stanisław, s. GMD. Emiljana Węgierskiego dz-a Lipnicy i Teodory z Cieleckich -- MD. Michalina Cielecka wd., babka dziecka i Michał C. mł. wuj., ass. GMD. Józef C. z żoną swoją Pelagją z Witkowskich z Gorzyc w p. kalis. w Kr. Pol.

46801 (Otorowo)

1822.1/XI. chch. Md. Maks. Mljcki dz-c Kazimierza i MD. Winc. Moszczeńska dz-ka Otorowa MD. Józefa Joneman dz-ka Wygnańczyc

46802 (Otorowo)

1824.3/X. (Lipnica) X. Kajetan Kowalski kan. metr. gn. pleb. Otor., cerem.: (* 3/II.). (ch. z w. 23/II.) Weronika Urszula, c. GM. Mich. Cieleckiego dz-ca Lipnicy i Rozalji z Wasielkowskich -- MG. Wawrzyniec C. dz-c Wierzchaczewa, ass.: GMD. Antoni Kamieński dz-c d. Przystanki i GM. Teodora z C-ch Węgierska dz-a Rudek i Emiljan W.

46803 (Otorowo)

1829.30/VII. * (Przystanki), ch. 9/VIII., Emilja Ignacja, c. G. Alojzego Zaborowskiego i Katarzyny Cecylji de Swinarskich posesor. wsi P.

46804 (Otorowo)

1830.23/IV. * (Lipnica), ch. 2/V. Helena Albertyna Stanisława, c. G. Michała Cieleckiego i Rozalji z Wasilkowskich dz-ców L. -- G. Wojc. Trąbczyński dz-c d. W. Sokolniki, i v. Nep. Powalska

46805 (Otorowo)

1833.12/X. * (Lubosina) ch. 22/X. Władysław Maksymiljan, s. MG. Alojzego Zaborowskiego i Kat. z Swinarskich -- MG. Ignacy Goślinowski dz-c Lubosiny i Marjanna G-a pos. Buszewka, ass. Józef G. i Wilhelmina G-a

46806 (Otorowo)

1834.30/VIII. * (Dw. Buszewko), ch. 18/IX. Władysław Felicjan Józef, s. G. Józefa Goślinowskiego pos. i Marcjanny de Rakoska 1-o v. Koronowiczowa -- G. Wojc. Trąbczyński dz-c W. Sokolnik, Seweryna Zółtowska dz-a Zajączkowa, Ignacy Gośl. dz-c Lubosiny i v. Justyna Tr.

46807 (Otorowo)

1837.1/II. * (Dw. Buszewko) ch. 21/V. Aleksander Ignacy, s. poprz. [Józefa i Marjanny de Rakoska] MG. Goślinowskich pos. B. i Szymanowa -- MG. Stan. G. dz. Złotnik i Pawłowa i hr. Wincencja Moszczeńska dz-ka O. i Napachnia

46808 (Otorowo)

1839.6/II. * (Dw. Buszewko) ch. 17/II. Helena Wanda, c. MG. Nepom. Pomorskiego i Emilji Rose - posesorów -- N. Antoni Rose, brat matki, z Pozn. i G. Justyna Cuno, matka poses. Dębiny

46809 (Otorowo)

1840.19/II. * (Dw. Buszewko) ch. 5/XI. Aniela, c. poprz. [Nepom. i Emilji Rose] MG. Pomorskich pos. d. B., Kwilc i Szymanowo -- N. Winc. Rose ob. pozn. ojciec matki, MGD. Wincencja Moszczeńska dz-a O.

46810 (Otorowo)

1842.6/I. (* 1841.27/XI.) Zofja Anna, c. poprz. [Nepom. i Emilji Rose] MGD. Pomorskich -- N. Teodor Tad. Kaczkowski dz-c d. Mierzewo, ob. pozn. i N. Józefa Rose, babka dziecka

46811 (Otorowo)

1842.8/XII. * (Dw. Otorowo), ch. 16/XII. Marjanna Stanisława, c. MG. Florianna Opoczyńskiego dz-ca d. Siekierzany w gub. podol. i hr. Michaliny Moszczeńskiej -- JM. Michał M. ojciec matki, hrabia, dz-c Ladyzynka na Ukrainie i MD. Winc. z M-ch M-a dożyw. Otorowa hrabina, ciotka matki

46812 (Otorowo)

1842.28/XII. * (Dw. Buszewko), ch. 22/I. Marja Salomea Helena, c. poprz. MG. Pomorskich [Nepom. i Emilji Rose] pos. wsi B. i Kuźle -- N. Witold Rose dr. med. mł. z Warsz., N. Honorata Kaczkowska dz-ka Mierzewa ob. pozn.

46813 (Otorowo)

1843.1/IV. * (Dw. Lipnica) ch. 20/V. Kamil Spiridjon Bruno, s. Maurycego Puffke, dra fil. dz-ca Lipnicy i Krystyny (?) Kurowskiej -- MG. Spirydjon K. i Marja Morze krewni matki dziecka

46814 (Otorowo)

1844.28/VII. * (Przystanki Dw.) Henryk Botwid Antoni, s. NGD. Ignacego Kamińskiego i Salomei Zółtowskiej dz-ców i P. -- Antoni K. dziad dziecka z Przyst.; wd. Teodora z Cieleckich Węgierska dożyw. Rudek

46815 (Otorowo)

1852.5/I. chch. MG. Włodz. Goślinowski mł. z Kępy i Helena Swięcicka c. dziedzica Szczepankowa, Krystyna Węgierska, c. dz-ców Rudek

46816 (Otorowo)

1853.13/VI. * (Dw. Otorowo) Józef Wincenty Antoni Ignacy, ch. 18/VI. s. JMG. Ignacego Kruszewskiego wodza wojsk belg., dz-ca Lipnicy i Polko, kaw. malt., ord. pol. i belg. i Eufrozyny hr. Moszczeńskiej -- Winc. z M-ch M-a wd. dożyw. O. ciotka matki, dziecka i hr. Michał M. ojciec matki dziecka rezyd. w Ot. cerem. 1857.2/V. w Belgii

46817 (Otorowo)

1860.29/III. * (Buszewko), ch. 5/IV. Józef Leon, s. GD. Józefa Jachimowicza i Stanisławy Bąkowskiej, ekon. w B.-Koźle i Szymanowo -- G. Aleks. Brackera mł. z Łabiszynka i Antonina Sawicka dz-ka Rybna i 1/3 Otorowa

46818 (Otorowo)

1864.16/II. * (Kuźle), ch. 28/II. Kanut Józef, s. G. Józefa Laskowskiego i Juljanny Wilhelmi -- nauczyciela element. -- chch. jej rodzice: honestus Józef W. nauczyc. w szkole lubosińsskiej z ż. Klarą

46819 (Otorowo)

1866.12/I. * (Kóźle) ch. 14/I. Mieczysław Hilary, s. poprz. [Józefa i Juljanny Wilhelmi] G. Laskowskich -- chch. nieszl.

46820 (Otorowo)

1897.27/IX. * (Buszewo), ch. 25/X. Stanisław Kostka, s. Edwarda hr. Mycielskiego i Heleny Ponińskiej, rezyd. w B. -- Leon hr. Mielżyński z Drezna, Marja z Łąckich Mycielska z Zimnej wody

46821 (Otorowo)

1797.26/II. (Otorowo) G. Marcin Waligórski mł., ur. w Kucborowie par. Kokoszki x Sł. Tekla Zwolińska v. z O. -- św. nieszl.

46822 (Otorowo)

1808.6/XI. (Brodziszewo) MGD. Stefan Ponikiewski mł., dz-c Wiśniewa w par. czeszewskiej x MG. Józefa Gostyńska v. c. pos. Brodziszew -- GD. Adam Knilecki klan przem. dz-c Ostroroga i Maciej Cielecki major w. p., dz-c Lipnicy

46823 (Otorowo)

1815.19/VI. (Lipnica) MGD. Emiljan Węgierski dz-c wsi Węgier i MGD. Józefa Teodora Urszula Cielecka v. dz-a Lipnicy. -- MGD. Teodor C. szambel., dziedzic wsi Rutki i Kajetan Bogucki dz-c M. Sokolnik

46824 (Otorowo)

1822.18/VIII. (Przystanki) GMD. Michał Cielecki l. 30, s. MD. Michaliny z Cieleckich C-ej wdowy w Rudkach, dz-c Lipnicy x GMD. Rozalja Wasielkowska v. l. 25, sierota, dz-ka folw. Rachówka, we wsi Przystanki mieszk., -- MD. Stan. Moszczeńskiego dz-c O. i Napachania, Emiljan Węgierski dz-c Rudek, Ant. Kamieński pos. Przystanek

46825 (Otorowo)

1829.21/IX. Nepom. Koronowicz mł., nob., pos. Kołaczkowa l. 27 x G. Marcjanna Rakowska v., c. G. poses. Buszewka, pod op. matki, l. 27 -- Wiktor R. dziedzic wsi Buko (?!) Slub dany u Karmelitów w Pozn.

46826 (Otorowo)

1830.31/VIII. G. Tadeusz Węgierski mł., pos. wsi Napachnie, l. 29 x Anna Moszczeńska G. v., z Otorowa, l. 24 -- Stanisław M. dz-c O. i Maks. Mlicki, dz-c Kazimierza

46827 (Otorowo)

1832.20/X. GM. Józef Goślinowski, s. Aleksandra i Nepomuceny z Tuszyńskich z Lubosiny, mł., l. 25 x G. Marcjanna z Rakowskich 1-o v. Koronowieczowa, pos-a Buszewka, wd. l. 28. -- Wacł. Przepałkowski Stan. Krynicki, Ignacy G. brat, dz-c Lubosiny

46828 (Otorowo)

1840.27/VI. N. i G. Mich. Radoszewski s. Łuk. i Kat. R-ch, posesorów, mł. l. 32, ekon. w Lipnicy x Sław. v. Anna Piątkowska z dw. lipnic. l. 19 -- Sw. nieszl.

46829 (Otorowo)

1842.18/I. MGD. Ignacy Marceli Kruszewski, s. Winc. i Katarz. z Kossowskich, * w Kr. Pol., praefectus secundae cohortis equitum venatorum Regni Pol. 1831, obec. praefectus secundae cohortis equitum Regni Belgiae x MG. Eufrozyna Moszczeńska c. hr. Michała M., wdowca mieszk. w Otorowie od r. 1838 i Febronii z Szałayskich -- MG. Sewer. Mielżyński dz-c Miłosławia i MGD. Aleksander Brudzewski dz-c Wierzenicy

46830 (Otorowo)

1859.19/VII. GD. Józef Jachimowicz s. Anton. i Franc. Grodzkiej †-ych, ekonomów z Buszewka, l. 27, x Stanisł. Bąkowska, c. Józefa komis. dw. Otorow. i Marjanny z Brzezińskich l. 21 -- Jan Bąkowski jej ojca brat z Kazimierza k. Konina

46831 (Otorowo)

1863.27/I. G. Józef Laskowski naucz. szkl. w Kuźlu, s. Franc. i Józefy z Biorkowskich, wdowy, l. 21 x uczc. Juljanna Wilhelm., c. Józefa naucz. szk. w Lubosinie i Klary Grubert, l. 20

46832 (Otorowo)

1880.8/I. MG. Józef Chłapowski z Zegocina,s. Stanisł. i Henryki Morawskiej, z Czerwonejwsi, l. 27 x Teofila z ks. Woronieckich, c. ks. Lucjana i Marji Łuszczewskiej, dz-ców Bielic, l. 22 -- Jan Ł. z Pęcic jej wuj, Stanisł. Chł. z Szołdr.

46833 (Otorowo)

1880.31/V. MG. Stefan Łącki s. Wład. dz-ca Lwówka, Posadowa etc. i Antoniny hr. Skorzewskiej l. 28 x G. Konstancja Mierzyńska c. MG. Jana M. dz-ca Lipnicy, Sokolnik, Wierzchaczewa, Pierska z przyl. i Aleksandry z Łuszczewskich slub w Pozn. w kapl. Sw. Józefa -- Adolf Koczorowski z Dębna i Jan Ł. z Warszawy

46834 (Otorowo)

1882.11/VI. G. Józef Szatkowski rendant w Lipnicy, s. Ant. i Faustyny z Wnętkowskich x Agnieszka Sikorska v. virgo cubicularia z dw. lipn. c. Jana i Franc. z Kaulów

46835 (Otorowo)

1795.30/XI. poch. (Brodziszewo) u Reform. w Szamotułach MGD. Michał Nieżychowski l. 55, † 23. konwulsje

46836 (Otorowo)

1796.21/III. poch. (Buszewko) cm. N. Jan Nierzanowski l. 43. † 19

46837 (Otorowo)

1796.10/VIII. poch. (Buszewko) Pelagja, m. 7, c. GG. Jana i Marcjanny Nierzanowskich

46838 (Otorowo)

1796.1/XII. poch. (Otorowo) w kośc. MGD. Rozalja z Bnińskich Moszczeńska Klanowa lędzka l. 73, † 26/XI., m. hydropico

46839 (Otorowo)

1797.19/I. (Buszewko) poch. kośc. Tekla, 1 rok, i m. 9, c. G. Marcjanny Nierzanowskiej wd. † 17

46840 (Otorowo)

1797.20/V. (Dębina) poch. cm. G. Melchjor Kański ekon. l. 58, † 18, suchoty

46841 (Otorowo)

1797.29/IX. (Przystanki) poch. Józefa, c. G. Mich. Grodzkiego i Karoliny, ekon., l. 2. † 27

46842 (Otorowo)

1799.2/I. (Brodziszewo) poch. u Reform. szamotul. Rozalja z Glisczyńskich Nowińska ekonom. l. 48. † 1798.29/XII.

46843 (Otorowo)

1800.16/XII. poch. (Otorowo) w kośc. JMD. Józef Moszczeński klan lędzki, l. 56, † 12, paraliż

46844 (Otorowo)

1803.2/VII. poch. (Otorowo) kośc. Eustachy, s. JM. Stanisława i Wincencji Moszczeńskich dz-ców O., m. 9, † 30

46845 (Otorowo)

1804.9/II. poch. (Otorowo) X. Jan Urbanowski prob. O. l. 49, † 6 we wsi Łężce, konwulsje

46846 (Otorowo)

1810.1/II. (Buszewo) poch. cm. Achilles Klaudiusz Zefir, s. G. Józefa Pławińskiego i Marjanny z Boguckich pos. B.

46847 (Otorowo)

1813.26/V. (Przystanki) poch. cm. Józef Wojc., l. 3, s. G. Anton. Kamińskiego pos. i Urszuli z Grabskich

46848 (Otorowo)

1813.13/XII. (Przystanki) poch. MG. Anna z Przamowskich (!) Kowalska wd., l. 70

46849 (Otorowo)

1814.18/VIII. (Lipnica) poch. na cm. Konwent w Samotułach JMGD. Maciej Zaremba Cielecki dz-c Lipnicy i Wierzchaczewa, żonaty, l. 66

46850 (Otorowo)

1816.14/III. (Otorowo) † JMGD. Franciszek Salezy Miaskowski klan gnieźn., kaw. Sw. Stan. i Orła Białego, eksport. 18 do par. Lubasz

46851 (Otorowo)

1817.13/IV. (Otorowo) † JMD. Franciszka z Miaskowskich Moszczyńska wdowa, klanowa lędzka, l. ok. 46, eksport. 17 do par. Lubasz

46852 (Otorowo)

1819.18.I. (Przystanki) poch. GMD. Weronika z Kamieńskich Wasielkowska wd., l. 53. † 13 hydrops

46853 (Otorowo)

1828.3/I. † (w Lipnicy) Weronika Cielecka, l. 3, m. 11. c. G. Mich. i Rozalji z Wasielkowskich dz-ców L.

46854 (Otorowo)

1828.26/I. † (Przystanki) Leopold Xawery Zaborowski l. 17, s. G. Ignacego i Elżbiety de Johnemanów, pos. wsi. Tabes, Donosi Alojzy Z pos. P-k brat †-go. Matka, bracia i siostry

46855 (Otorowo)

1828.6/IX. (Przystanki) † Marianna Zaborowska 1 godzina, c. G. Alojzego pos. i Kat. ze Swinarskich, poch. 8/IX.

46856 (Otorowo)

1829.7/VI. (Buszewko) † Wawrzyniec Rakowski l. 61, m. 9, pos. Buszewka, s. G. Mateusza posesora i Zofji z Kąsinowskich poch. 10/VI. cm., hydrop.

46857 (Otorowo)

1832.4/II. (w Pozn.) † G. Anna Węsierska l. 24, pos. w Napachaniu, żona Tadeusza W.

46858 (Otorowo)

1837.11/II. † w Pozn. Stanisław hr. Moszczeński, mąż M. Wincencji z M-ch, dz-c Otorowa, Dębiny, Buszewka, Napachania, etc. s. Michała, dz-ca Kazimierza, Gorzuchowic, Komorowa i Eleonory z Bnińskich, l. 57, 13/II. ciało przenies. do dworu O., a 15/II. poch. koło kośc. o., 1838.11/II. przenies. do kapl. nowowobud.

46859 (Otorowo)

1843.3/X. † W Rusiborzu p. średz., MGD. Feliks Kamiński mąż Cecylji z K-ch bp. została wdowa, on. l. 31 pos. w Kr. Pol., s. MGD. Ant. K. dz-ca Przystanek i Urszuli Grabskiej. Thabes. Brat rodz Ignacy, dz. P-k

46860 (Otorowo)

1851.1/III. † w Przystankach Dworze MG. Antoni Kamiński wd., dz-c P-k., s. Kajet. praef. cohortis w kor. i Elżb. z Kowalskich, paraliż, poch. 6/III. Syn Ignacy, dz-c P-k

46861 (Otorowo)

1856.7/II. † we dw. Otorowo poch. 14/II. w kaplicy wybud. 1837. MGD. Wincencja z Moszczeńskich Moszczeńska hrabina, wdowa po Stanisł. M., l. 77 c. hr. Aleks. M-go i Marjanny z Trembińskich starość.

46862 (Otorowo)

1858.14/II. † w Pozn., poch. 18/II. MG. Aleksander Brudzewski bezżenny, kaw. krzyża wojsk. 1831, dz-c Otorowa i Łabiszynka, s. MG. Augusta, dz-ca Słopanowa konsyl. pow. obornic. i Katarz. z Moszczeńskich, l. 44. tabes, poch. cm.

46863 (Otorowo)

1880.6/II. † we Dw. Lipnica MGD. Jan Mierzyński dz-c d. Lipnica, Sokolniki W., Wierzchaczewo, Piersko, z przyl. kapit. w. p. 1831, dobrodziej kośc. bytyń. i otorow., mąż Aleksandry z Łuszczewskich kaw. ord. v. Milit., l. 79, m. 1 dni 12, s. MG. Rafała dz-a d. Wąsorze w Kr. Pol. i Marianny Zagajewskiej

46864 (Otorowo)

1881.3/VII. † we Dw. Lipnica JMD. Aleksandra Mierzyńska wdowa, pani dożyw. Lipnicy po † męża Jana, c. JMD. Adama Łuszczewskiego †-go w Pozn. i Teofili ze Skarzyńskich Skarzyńskiej (!) l. 44

46865 (Krobia)

1795.23/XII. GD. Klara Krynkowska, ż. GD. Michała Krynk. pos. kl. krob.

46866 (Krobia)

1796.30/III. chch. MD. Michał Krynkowski pos. kl. Krob. i MD. Magdalena Skorzewska, ż. Florjana Sk. pos. Przyborowa

46867 (Krobia)

1796.23/V. (Kokoszki) ch. * 30/IV. Bolesław Jan Antoni s. MG. Franciszka Pruskiego pos. Kokoszek i Franciszki de Retelskie -- MG. Jan Pruski dziedzic Pudliszek i Kuczyny i Franciszka z Cząstkowskich Szczaniecka dz-a Zakrzewa, Antoni Wyganowski dz-c Kawcza i Ludwika z Szczanieckich Pruska, dz-a Pudliszek

46868 (Krobia)

1796.31/VII. chch. G. Salomea Dzierżanska, dz-ka Mn. Włostowa, G. Jakub Potocki jej syn, mł., i Klara Krynkowska, ż. Michała K.

46869 (Krobia)

1796.14/VIII. chch. G. Agnieszka Niedźwiedzka posesorka Potorzyczy i G. Józef Niedźw. pos. P-cy

46870 (Krobia)

1796.12/IX. ch. Jan Molski pos. Ciołkowa

46871 (Krobia)

1796.10/XI. ch. G. v. Joanna Molska, c. poprz. [Jana]

46872 (Krobia)

1797.11/II. chch. MG. Walenty Cieśliński pos. Rogowa i Róża Rudnicka dz-ka Dobczyna

46873 (Krobia)

1797.24/III. chch. MG. Fidelis Bębnowski z Ciołkowa, wd.,

46874 (Krobia)

1797.30/IV. (Potarzyca), * 27, Michalina Józefa Jadwiga, c. GD. Józefa Niedźwiedzkiego pos. P-cy i A gn. z Wolskich -- GD. Mich. Krynkowski pos. kl. Korb. i GD. Jadwiga Kowalska dz-ka Chwałkowa

46875 (Krobia)

1798.23/I. chch. G. Teofil Korytowski pos. Pijanowic i v. Marjanna Krynkowska c. pos. Krobi

46876 (Krobia)

1798.25/II. ch. G. Ludwik Dzierzbicki admin. d. Pudliszki

46877 (Krobia)

1798.4/IX. chch. M. Leon Kowalski dz-c Chwałkowa, i M. Anna Boleszowa pos. W. Włostowa

46878 (Krobia)

1798.29/IX. chch. M. Mateusz Błociszewski dz-c Ciołkowa, M. Marjanna z Brudzewskich Działyńska poses. wójt. zychlewskiego

46879 (Krobia)

1798.1/XII., we dw. Pudliszki, * t. d., Franciszka Xawera Barbara Tekla, c. MG. Jana Pruskiego i Ludwiki, z Szczanieckich dz-ców dóbr P. Kokoszki, Kuczyna -- G. Ant. S. brat Pruskiej, mł., i Rozalja z Koszutskich Bojanowska. Cerem. 1799.16/X.

46880 (Krobia)

1799.27/VIII. chch. G. Maciej Błociszewski, dz-c Ciołkowa i G. Karolina z Koszutskich Dramińska z Rogowa

46881 (Krobia)

1800.28/IX. ch. G. Jadwiga z Jeziorkowskich Kowalska dz-ka Chwałkowa

46882 (Krobia)

1803.6/V. ch. M. Klara de Elsnery Krynkowska, ż. Michała pos. kl. Krob., v. Katarzyna K. z m. Krobi

46883 (Krobia)

1804.8/V. (Rogowo), * 2/V. Stanisław Filip, s. MG. Mateusza Błociszewskiego dz-ca Rog. i Barbary z Pruskich -- MG. Ant. Szczaniecki dz-c Sarbinowa i G. Franciszka S-a dz. Zakrzewa

46884 (Krobia)

1804.4/IX. (Kuczyna), * 23/VIII. Ludwika Franciszka Krystyna, c. G. Ludwika Dzierzbickiego pos. wsi Kuczyna, i Józefaty z Parczewskich -- G. Jan Pruski dz-c Pudliszek i G. Franc. Szczaniecka dz-ka Zakrzewa

46885 (Krobia)

1804.1/XI. (Pudliszki), * 26/X., Józefa Judyta, c. MG. Jana Pruskiego dz-ca d. Pudliszki, Kuczyna, Kuczynka i Ludwiki z Szczanieckich -- MG. Stanisław S. dz-c Godurowa i MG. Franciszka z Cząstkowskich S-a dz-ka Zakrzewa i Zołędnicy

46886 (Krobia)

1805.18/VII. (Rogowo), * 3/VII. Prowidencja Katarzyna, c. G. Macieja Błociszewskiego dz-ca Rogowa i Barbary z Pruskich -- MGD. Sebast. Bieńkowski, podstoli, dz-c Mchów i MG. Ludwika z Szczanieckich Pruska dz-ka Pudliszek, MG. Kasper Bieńk. brat poprz. [Sebastiana] i Franciszka z Bieńk. Korytowska dz-ka Pijanowic

46887 (Krobia)

1806.4/V. (Kuczyna) * 23/IV. Adelajda, c. poprz. G. Dzierzbickich [Ludwika i Józefaty z Parczewskich] pos. Kuczyny -- GD. Antoni Sczaniecki dz-c Sarbinowa i G. Ludwika z Sczan. Pruska dz-a Pudliszek

46888 (Krobia)

1807.27/II. (Zychlewo), * 18, Napoleon Erazm Józef, s. G. Teodora Raczyńskiego wójta zychl. i Nepomuceny de Wodpole -- X. i G. Klara Krynkowska pos. kl. Krob.

46889 (Krobia)

1808.10/VII. (Kuczyna), * 29/VI. Krystyna, c. G. poprz. Dierzbickich [Ludwika i Józefaty z Parczewskich] pos. Kuczyny -- G. Franciszek Krynkowski pos. Potarzycy i Krystyna Parczewska

46890 (Krobia)

1808.13/IX. (Potarzyca), * 9, Walerjan Dezydery, s. G. Franciszka Krynkowskiego pos. Pot. i Józefy z Potockich -- G. Feliks Jabłoński i G. Kat. z Krynk. J-a z Krobi

46891 (Krobia)

1809.11/IV. (Zychlewo) * 10, Teofil Leon, s. G. Teodora Raczyńskiego wójta Zychl. dożywot. i Nepom. de Wodpole -- chrz. nieszl.

46892 (Krobia)

1809.11/IV. (Humiętki), * t. d. Stefania, c. GD. Jana Nepom. Jabłońskiego kapit. w. p. i Kat. z Krynkowskich -- D. Józef Niedziecki pos. Domachowa; Klara Kr. pos. kl. Krobia

46893 (Krobia)

1809.6/VIII. (Rogowo), * 25/VII. Anna Kat., c. G. poprz. Błociszewskich [Macieja i Barbary z Pruskich] -- GD. Jan Pruski dz. Pudliszek i Kat. Pruska dz-ka Starygrodu

46894 (Krobia)

1810.14/III. chch. JM. Roman Bronikowski sędzia pok. pow. Krob., dz-c Krzyżanek, i M. Józefa z Potockich Krynkowska z Potarzycy. M. Józef Białkowski pisarz tego sądu i N. v. Józefa Rokossowska, c. podsędka

46895 (Krobia)

1810.1/IV. (Potarzyca), * 1/I. Edmund Telesfor Jakub, s. G. poprz. Krynkowskich [Franciszka i Józefy z Potockich] dzierż. Pot. -- MG. Jakub Potocki dzierż. Bzowa, Józef Niedźwiedzki pos. Domachowa i Marjanna z Krynk. Potocka

46896 (Krobia)

1810.2/VI. chch. G. Wojciech Rokossowski podsędek pow. Krob. i G. Jadwiga Kowalska dz. Chwałkowa

46897 (Krobia)

1811.27/I. (Humiętki) * t. d. Klara Felicja, c. poprz. G. Krynkowskich [Franciszka i Józefy z Potockich] -- G. Wojc. Jabłoński i Kat. z Krynk. Jabłońska

46898 (Krobia)

1811.20/XII. (Zychlewo) * 16, Jan, s. G. Ignacego Kraszewskiego ekonoma wójt. zychl. i Anny Moczyńskiej -- G. Nepomucena Raczyńska z Zychlewa

46899 (Krobia)

1812.13/XI. (Potarzyca), * 11, Florentyna-Klara, c. poprz. G. Krynkowskich, [Franciszka i Józefy z Potockich] pos. P. -- m. i G. Klara K. pos. Krobi.

46900 (Krobia)

1813.6/I. (Karzec), * 4, Tekla c. G. Ant. Janiszewskiego ekon. i Cecylji z Swierczyńskich -- G. Mateusz (!) Błociszewski dz. Rogowa i Ludwik z Sczanickich Pruska dz. Pudliszek

46901 (Krobia)

1813.16/III. (Żychlewo), * t. d. Józef, s. poprz. Kraszewskich (bez "G."!) [Ignacego i Anny z Potockich] ekon. -- chrz. nieszl.

46902 (Krobia)

1814.1/III. (Karzec), * 27/II. Klementyna Romana, c. G. Jana Janiszewskiego ekon. z K. i Cyrylli z Swierczyńskich -- G. Konst. Pruski i v. Ludwika Pr., oboje z dw. pudliszk.

46903 (Krobia)

1814.20/V. (Rogowo), ch. z wody we dw. Rog. 19/V., t. d. * c. G. Mateusza Błociszewskiego dz-ca R. i Tekli z Rudnickich -- MG. Jan Pruski, dz-c Pudl. i Franc. z Cząstkowskich Sczaniecka de Zakrzewa. Imię dziecka: Joanna

46904 (Krobia)

1814.27/XII. (Potarzyca) cer. (była 18/VIII. ch. z wody) Leokadja Benigna, c. poprz. G. Krynkowskich [Franciszka i Józefy z Potockich] pos. dzierż. Potarzycy i Posadowa -- G. Maks. Potocki sędzia krym. dep. pozn. i Klara z Elsnorów Krynkowska pos. Krobi. G. Józef Kobierski kap. w. p. i Kat. z Krynk. Jabłońska z dep. kalis.

46905 (Krobia)

1815.23/VII. (Karzec), * 22, Marianna Magdalena, c. N. poprz. Janiszewskich [Jana i Cyrylli z Swierczyńskich] ekon. -- X. i GD. Franc. Pruska pos. Kuczyny

46906 (Krobia)

1816.26/II. ch. Klementyna Eleonora, * 20, c. poprz. G. Krynkowskich [Franciszka i Józefy z Potockich] -- G. Józef Niedźwiedzki i G. Klara K-a

46907 (Krobia)

1816.21/XI. (Pijanowice) Józef Ludwik, s. M. Ludwika Dzierzbickiego i Józefy Parczewskiej dz-ców Pij. -- Ludwik Szczaniecki dz-c Boguszyna i M. v. Józefa Pruska z Pudliszek

46908 (Krobia)

1817.22/XII. (Ciołkowo), * t. d. Tomasz, s. MD. Kaspra Błociszewskiego i Zofji Beczkowiczówny, dz-ców Ciołkowa z przyl. -- MD. Wojc. Muszyński kasjer pow. krob. i rawic. i G. Klara Beczkowiczowa ekon z Zytowiecka

46909 (Krobia)

1818.1/VI. (Potarzyca) Paulina Klara, * 30/V. c. MD. poprz. Krynkowskich [Franciszka i Józefy z Potockich] pos. Pot., Sułkowic, Posadowa -- MD. Józef Niedźwiedzki pos. Domachowa i Klara Kr. babka dziecka

46910 (Krobia)

1819.13/VI. z w. domu ch. Włodzimierz Faustyn Barnaba, * 11/VI., s. MD. Józefa Bojanowskiego i Marjanny Rychłowskiej dz-ców Chwałkowa -- MD. Józef Gajewski i Józefa z R-ch G-a dz-ka w Sarnowie i Cerekwicy

46911 (Krobia)

1819.31/VIII. (Kuczyna0 ch. w domu Franciszek Fabjan Symforjan, * 22, s. M. Ignac. Parczewskiego i Ludwiki Pruskiej -- Jan Pr. dz-c Pudliszek i in. i M. Franciszka de Szczątkowskie (!) Szczaniecka dz-a Zakrzewa

46912 (Krobia)

1820.19/VIII. (Chwałkowo) z w. ch. Benigna Józefa Nepomucena, * 16, c. M. poprz. Bojanowskich [Józefa i Marjanny Rychłowskiej] dz-ców Chw. -- X. i MD. v. Zofja B. z Swięczichowy

46913 (Krobia)

1821.19/IV. (Humiętki) Bolesław Konstanty, * 15/IV., s. MD. Franc. Krynkowskiego pos. amctwa krob. i Józefy z Potockich -- M. Kaz. P. mł., i Kat. Jabłońska pos. Krzeczkowic

46914 (Krobia)

1822.13/VI. (Pudliszki) Antonina Teofila, * 12/VI., c. N. Jana Janiszewskiego ekon. i Cyrylli Swierczewskiego -- MD. Antoni Szczaniecki dz-c Sarbinowa i Ludwika Pruska dz-ka Pudl.

46915 (Krobia)

1822.27/XI. ch. MD. Kasper Błociszewski dz-c Ciołkowa

46916 (Krobia)

1823.22/III. (Chwałkowo) ch. z w. Józef Patrycjusz, * 17/III. s. MD. Józefa Bojanowskiego i Marjanny z Rychłowskich dz-ców Chw., Włostowa, Włostówka, Krzymowa i in., cerem. 1826.19/III.

46917 (Krobia)

1823.16/X. ch. MD. Teofila Woźnicka poses. w Miej. Górce

46918 (Krobia)

1824.20/IV. (Chwałkowo) ch. w dom. z w., Bronisława Rozalja Faustyna, * 16/IV., c. MD. poprz. [Józefa i Marjanny z Rychłowskich] Bojanowskich dz-ców Chw., Krzymowa, Wonieysca i inn. -- MD. Hier. Rychłowski z Zimnowody i Faustyna R-a dz-ka Goreczki

46919 (Krobia)

1824.5/V. chch. MD. v. Adela Dzierzbicka, MD. Józefa Dz. dz-ka Pijanowic

46920 (Krobia)

1824.9/V. (Chumiętki) ch. z w. w domu Ludgarda Wenancja * 7/V., c. MD. Jana Nepom. Jabłońskiego kapit. pol. i Kat. z Krynkowskich -- MD. Leop. Potocki i Klara Kr.

46921 (Krobia)

1825.26/VII. (Pudliszki), * 23, Tekla Anna, c. G. Józefa Łubieńskiego hr. dz-ca wsi P., Kokoszki, Karzec, Kuczyna, Kuczynka, Jeżewo, i G. Józefy Pruskiej -- G. Józef Morawski, dz-c Luboni, refer. Kr. Pol., wuj dziecka, G. Ludwika Pr. b. dz-ka Pudli, babka dziecka

46922 (Krobia)

1826.19/III. (Chwałkowo) Józefa (?) Marjanna Barbara, c. G. Józefa Bojanowskiego pułk. w. p. i Marjanny z Rychłowskich, * 1825.1/XII.

46923 (Krobia)

1827.2/II. (Pudliszki) ch. z w. w domu, Franciszka, c. poprz. Łubieńskich [Józefa i Józefy Pruskiej] dz-ców Pudl. -- Jan Ł. i Anna Szczaniecka

46924 (Krobia)

1827.10/XII. (Chwałkowo) Jan Nepom. Xawery, * 1/XII. s. G. poprz. [Józefa i Marjanny z Rychłowskich] Bojanowskich -- G. Józef Morawski, refer. Kr. Pol. i G. Ludwika Pruska dz-ka Pudliszek

46925 (Krobia)

1832.26/X. (Pudliszki) Marja Paulina Róża, * 25/X., c. J. G. poprz. Łubieńskich [Józefa i Józefy Pruskiej] hr. dz-ców Pudliszek -- J. Józef Grabowski dz-c Łukowa i Paulina z Ł. Morawska z Lubani

46926 (Krobia)

1835.1/VII. * (w Rogowie), ch. z w. 18/VIII. Paweł Mateusz, s. Stanisł. Błociszewskiego pos. Rog. i Józefy de Wyganowskiej -- Mateusz Błoc. ojciec Stanisława Bł., Franc. Wyganowska z Kawcza, † przed cerem. ch.

46927 (Krobia)

1836.17/IX. * w Rogowie, ch. z w. 18/IX. Włodzimierz Józef, s. poprz. [Stanisł. i Józefy de Wyganowskiej] Błociszewskich dz-ców R.

46928 (Krobia)

1837.20/VIII. (Rogowo) ch. Antoni, Napoleon, s. poprz. [Stanisł. i Józefy de Wyganowskiej] Błociszewskich, * 12/VIII. -- Antoni de Bł. mł. i Rozalja de Skarzyńska v. z Grabonoga

46929 (Krobia)

1838.27/X. (Rogowo) Paweł Bronisław, * t. d. s. G. N. poprz. [Stanisł. i Józefy de Wyganowskiej] Błociszewskich -- G. Mich. Wesołowski i GD. Ludwika Pruska z Pudliszek

46930 (Krobia)

1839.14/VII. (Pudliszki) ch. z w. Ludwika Joanna, c. JM. hr. poprz. Łubieńskich [Józefa i Józefy Pruskiej] dz-ców P., -- Władysław i Tekla Ł-cy, brat i siostra dziecka

46931 (Krobia)

1842.9/IX. (Pudliszki) Antoni Kasper, * 7, s. F. Leopolda Nejmana ekon. i G. Letycji de Błociszewskie -- G. Augustyn Bł. dz-c Krzyżanek i JG. Tekla Łubieńska v. c. dz-a Pudliszek

46932 (Krobia)

1845.17/VIII. (Pijanowice) ch. Ludwik, s. G. Józefa Dzierzbickiego dziedzica P-c i Anny (metryka niedokończona)

46933 (Krobia)

1845.6/XI. (Pudliszki) Feliks Karol, s. GMD. Pawła Łubieńskiego hr. i Tekli z domu Ł-ej, dziedziców d. Gole w Kr. Pol., * 4/XI. -- GMD. Józef Ł. hr. dz-c Pudl. i żona jego Józefa hr. z Pudl.

46934 (Krobia)

1846.5/VII. (Sikorzyn) Kazim. * 7/VI., s. G. Józefa Górskiego nauczyc. i Honoraty de Saganowskie -- Ignacy Offierzyński nauczyc. z Chwałkowa

46935 (Krobia)

1847.9/III. * (Pudliszki, Basinowo w Polsce) Piotr Józef Franc. s. GMD. Pawła Łubieńskiego i Tekli z Łub., ch. 10. -- M. Włodz. Ł. i Morawska z Lubani

46936 (Krobia)

1848.11/VII. * (Pudliszki) ch. 20/VII. s. poprz. [Pawła i Tekli z Łub.] Łubieńskich hr. - Józef Henryk Pius -- ch. Antoni Szczaniecki i v. Antonina Ł. z Pudl.

46937 (Krobia)

1853.9/III. * (Krobia) ch. 20/III. Kazimiera Zofja, c. Jana Błociszewskiego szlachc. pos. dóbr i Emilji Białęskiej -- chch. nieszl.

46938 (Krobia)

1855.3/VI. * (Krobia) ch. 13/VI. Zofja Antonina Helena, c. Franc. Antoniewicza dra i Józefy Parczewskiej -- P-i i Antonina Łubieńska z Pudliszek

46939 (Krobia)

1880.11/X. * w Krobi Leon Fryderyk August Juljusz, s. Franc. Baranowskiego "ministri cursus publicis" i G. Walerji Borzyszkowskiej -- Józef Pomorski z Kr. i Marja Borzyszkowska z Prus. Zach.

46940 (Krobia)

1890.11/VIII. * w Krobi, ch. 31/VIII. Nob. Marjan Józef Gładysz, s. G. (von) Pawła Gł. i Agn. Dziedzińskiej, administr. dóbr -- Józef G. nob. de Szrimm. [x Rawicz 1924.4/VI. Ludwika Kossobudzka]

46941 (Krobia)

1787.23/X. † w Lesznie u lekarza JMD. Ludwik Młodziejowski, klan nakielski kaw. Sw. Stan., o. Stanisława Kostki Mł. bp. pozn. i warszaw. K. W. K., w Warszawie przed 6 laty †-go brat rodz., klucza krob. przez l. 19 posesor, l. 58, suchoty

46943 (Krobia)

1788.2/X. (Zychlewo Wojt.) † G. Jan Woycicki mł. l. ok. 48 (43?) poch. kośc.

46944 (Krobia)

1789.16/VII. (Ciołkowo) † Franciszek Augustyn, ok. 1 r. s. GD. Wojc. i Eleonory Jasińskich pos. C. poch. kośc.

46945 (Krobia)

1791.1/IV. (Kokoszki) † MG. Wiktoria Gorzeńska v. l. 15, c. MG. Kaz. G. regenta gr. nakl. wdowca i ol. Urszuli z Kowalskich 1-o v. Wilczyńskiej suchoty. poch. 4/IV. in fornice kośc. krob.

46946 (Krobia)

1793.6/V. (Zychlewo) † NG. v. Wiktorja Baykowska, z wójt. zychl., l. ponad 60, poch. in fornice kośc.

46947 (Krobia)

1794.26/IV. (Krobia) † NG. Zofja de Myszkiewicze Kropiwnicka, G. Józefa pos. folw. prob. krob. żona, l. 42

46948 (Krobia)

1794.21/VIII. (Łęg.) † JMGD. Cecylja z Węgorzewskich Młodziejowska klanowa nakiel. ż. ol. Ludwika M., l. ponad 60, † w swych dobrach dożyw. Łęg, Łęzek, poch. u Reform.

46949 (Krobia)

1795.31/VIII. (Zychlewo) † GN. Andrzej Woycicki wójt Zychl., l. ponad 50, poch. 3/IX. in fornice kośc. krob.

46950 (Krobia)

1795.9/X. (Sulkowice) † MG. Franciszka Czerwińska ż. Filipa Cz. ekon. kl. krob., l. 40, przy połogu poch. in fonice kośc.

46951 (Krobia)

1796.6/IV. Józefa, 1 r., c. GD. Józefa Niedźwiedzkiego pos. Potarzycy i Agn. z Wolskich

46952 (Krobia)

1797.6/III. poch. MG. Nepomucena z Molskich Bębnowska, ż. MG. Fidelisa B-go, l. 20, w domu swego ojca Jana M. posesora Ciołkowa po połogu zaraz poch. Reform. dziecko martwe

46953 (Krobia)

1797.7/X. poch. Michalina, m. 5, c. G. Józefa Niedźwiedzkiego pos. Potarzycy i Agn. Wolskiej poch. in fornice kośc. tut.

46954 (Krobia)

1799.7/VIII. poch. GD. Nepomucena z Kurnatowskich Dzierzbicka c. Ludwika, l. 27, † we dworze w Kuczynie przy połogu, poch. in fornice kośc.

46955 (Krobia)

1803.30/VII. poch. G. Marjanna Czamańska, matka rodziny we dworze w Pudliszkach, l. 50, m. hydrop. poch. cm. tut.

46956 (Krobia)

1803.30/XII. poch. MG. Agnieszka z Wolskich Niedźwiedzka ż. Józefa N. pos. Domachowa l. 28, † we dw. domach. po połogu poch. in fornice kośc. krob.

46957 (Krobia)

1804.3/I. poch. Walenty, dziecko poprz. [Józefa i Agn. Wolskiej] Niedźwiedzkich 1 r. i 11 m. † 2/I., poch. ib.

46958 (Krobia)

1805.22/XI. poch. G. Antoni Zochowski wd., kucharz, l. 45, suchoty. poch. cm. (Sikorzyn)

46959 (Krobia)

1805.30/XI. poch. (Karzec) MG. Jan Pruski, żonaty, l. 62, pos. wsi Karzec, suchoty † w K., poch. in fornice

46960 (Krobia)

1805.23/XI. poch. (Ciołkowo) MG. Konstancja z Błociszewskich Błociszewska wdowa, dożyw. C. wd. po Augustynie B. dz-cu C. l. 57, † w Poznaniu poch. ib. in fornice kośc. Bernard.

46961 (Krobia)

1806.11/X. poch. (Rogowo) Prowidencja, c. GD. Mateusza Błociszewskiego dz-ca R. i Barbary z Pruskich, 1 r., † 9/X. poch. cm.

46962 (Krobia)

1807.30/VI. (Krobia Dw.) poch. MD. Michał Krynkowski pos. kl. krob., żonaty, l. 69, luter, ale nawróc. na łożu śmierci to jest 28, a † 29/VI., poch. in fornice kośc.

46963 (Krobia)

1807.26/VII. (Karzec) poch. G. v. Joanna Trzcińska dojrzała, l. 60, uboga, żyjąca z łaski M. Jana Pruskiego dz-ca Pudliszek i Karca 24/VII. †, hydrop. poch. cm.

46964 (Krobia)

1808.3/III. poch. (Pudliszki) Katarzyna 10 dni, c. N. Augustyna Idzikowskiego ekon. i Heleny Wolińskiej, † 2/III. poch. cm.

46965 (Krobia)

1808.7/III. poch. (Kuczyna) MG. Magdalena de (okienko) Dzierzbicka wdowa, l. 80, we dw. Kucz. u syna MD. Ludwika, poses. tej wsi † 3/III. poch. kośc.

46966 (Krobia)

1808.19/IX. poch. (Potarzyca) Walerjan, dni 6, s. G. Franc. Krynkowskiego pos. Pot. i Józefy z Potockich † 14/IX., poch. cm.

46967 (Krobia)

1809.27/III. poch. (Zychlewo) N. Magdalena de Wiśniewskie ż. Ignac. Kraszewskiego ekonoma zychl. l. 27, † 25/III. suchoty, poch. cm.

46968 (Krobia)

1809.5/VII. poch. (Zychlewo) Ludwik l. 6, s. G. Teodora Raczyńskiego pos. wójt. zychl. i Nepomuceny de Wodpole, † we dw. zychl. 4/VII. poch. cm.

46969 (Krobia)

1811.4/I. poch. (Humiętki) G. Wojc. Dąbrowski wd., z woj. sier. l. 78, † w Hum. u syna Antoniego D. ekonoma tamt. 2/I., suchoty. poch. cm.

46970 (Krobia)

1811.29/VII. poch. (Humiętki) Stefana l. 1 1/2 c. G. Nepom. Jabłońskiego i Kat. z Krynkowskich, † we dw. Hum. 27/VII. poch. cm.

46971 (Krobia)

1812.9/VI. poch. (Krobia) G. Józafata Trzcińska virgo devota, l. 60 † w domu parafial. 7/VI., od młodości epilepsje, tu w Krobi ślubowała po wyzdrow. służyć Kościołowi

46972 (Krobia)

1814.4/I. poch. (Rogowo) N. Wawrzyniec Lewalt Górski, mieszk. pozn., żonaty l. ok. 60, † 1/I. poch. cm. Jechał z Pozn. do Wrocł., wioząc uzbrojenia polskie. Powóz wywrócił się koło Rogowa

46973 (Krobia)

1814.26/XI. (Kuczyna) poch. G. Bolesław Pruski mł., l. 19, s. o. Franc. i Franciszki de Retelskie † 25, poch. kośc.

46974 (Krobia)

1815.4/II. poch. (Karzec) Juljana l. 2, c. G. Jana Janiszewskiego ekon. i Cyrylli Swierczyńskiej † 3/II., poch. cm.

46975 (Krobia)

1820.1/IX. (Chwałkowo) † Benigna Józefa, dni 15, c. M. D. Józefa Bojanowskiego i Marjanny Rychłowskiej poch. kośc. chw.

46976 (Krobia)

1823.15/VII. (Krobia) † X. Tomasz Krajewski kan. łęczycki, dziekan emeryt i prob. krobski, l. 80, poch. cm.

46977 (Krobia)

1824.1/VI. (Pudliszki) † MD. Jan Pruski, dz-c P-k, Kuczyny, Kuczynki, Karzca, Kokoszek, Jeżewa, Stobna z Osiekiem nagle, l. 82. Był posłem na sejm 1779, a za Ks. Warszaw. sędzia pokoju w Kaliszu

46978 (Krobia)

1831.10/III. † (Pijanowice) W. Józefa Dzierzbicka dz-czka Pijanowic, l. 58

46979 (Krobia)

1833.28/IV. poch. (Pudliszki) Franciszka, we wsi Zakrzew, c. M. Kr. Józefa i Józefy Łubieńskich † 26, 1 m. 6 dni

46980 (Krobia)

1836.13/II. poch. (Ciołkowo) M. Kasper Błociszewski, dz-c C. † 9/II., l. 55, febrisnervosa

46981 (Krobia)

1837.30/IX. (Rogowo) poch. Antoni Napoleon, s. M. Stanisława Błociszewskiego dz-ca i Józefy Wyganowskiej † 29, 1 m. i 18 dni

46982 (Krobia)

1839.14/X. poch. (Pudliszki) G. Ludwika z Szczanieckich Pruska wd. po dz-cu Pudliszek. † 10, l. 64, wiek.

46983 (Krobia)

1843.8/II. poch. (Pudliszki) Ludwika, c. JM. Józefa Łubieńskiego hr. i Józefy z Pruskich † 5, l. 4, febra

46984 (Krobia)

1845.29/IV. poch. (Ciołkowo) G. Zofja Błociszewska dz-ka C. wdowa, l. 58, † 29/IV.

46985 (Krobia)

1847.23/X. † (Pudliszki) l. 68, bż. mieszk. we dworze Konstanty Pruski

46986 (Krobia)

1849.8/I. † (Pijanowice) Ludwik Dzierzbicki dz-c, l. 82, wd. (żona † przed 18, Józefa) poch. u Filip. w Gostyniu

46987 (Krobia)

1852.7/V. † we Wrocławiu (Ciołkowo) Józefa Błociszewska l. 34, dz-ka Smogorzewa i Ciołkowa, ż. Stanisława, poch. Krobia 13

46988 (Krobia)

1856.14/XII. † (Krobia, w Sląskowie) Jan Błociszewski 40 lat, żonaty z Emilją, mieszk. u dziedzica wsi. Nobilis.

46989 (Krobia)

1786.5/VI. (Potarzyca) G. Augustyn Kąkoleske

46990 (Krobia)

1787.15/VIII. (Kokoszki) N. Mik. Czaplicki mł. x Marjanna Sarnecka v., będący na ten czas u MD. Sokolińskich (!) -- św. nieszl.

46991 (Krobia)

1795.28/XII. (Ciołkowo) GD. Feliks Bębnowski mł. x MGD. v. Nepom. Molska z par. krób. -- MGD. Jan Molski jej ojciec, MG. Xaw. Molski i Zefiryn Rogaliński z Sarnowy

46992 (Krobia)

1796.26/I. (Krobia) G. Józef Kropiwnicki wdowiec x N. Nepomucena Hanczeska v. z dworu kl. krob. -- MD. Michał Krynkowski pos. dzierż. kl. krob. i M. Józef Niedźwiedzki pos. Potarzycy

46993 (Krobia)

1799.6/V. (Krobia i Włostowo) GD. Jakub Potocki dz-c Włostowa, mł. x v. G. Marianna, c. G. Michała Krynkowskiego pos. kl. krob. i Klary Elsner -- G. Józef Niedźwiedzki pos. Domachowa i Józef Kropiwnicki affinis panny

46994 (Krobia)

1801.29/I. (Pijanowice) Wojciech Gliński, mł., l. 30, z Franciszka i Suzanny G-ch, x v. Kat. Grabińska l. 20, c. Jana i Agn. G-ch, ur. w Brudzewie, oboje służą Tofilowi Korytowskiemu dz-cowi Pijanowic -- św. nieszl.

46995 (Krobia)

1807.23/XI. (Pijanowice) honest. Andrzej Szpringer olitor dyssyd. z Bielejewa mł. x G. Juljana Boińska pokojowa z dworu P-c, c. G. Kaz. B. i ol. Juljany, v., za zgodą G. Aleksandry B-ej jej ciotki -- św. nieszl.

46996 (Krobia)

1808.12/IX. (Krobia) GD. Jan Nepom. Jabłoński kap. w. p. ze wsi W. Łyczkowska w dep. kal. mł., s. G. Wawrzyńca i Kunegundy z Więckowskich x v. Katarzyna Krynkowska, c. Michała K. dzierż. kl. krob. i Klary z Elsnerów on 31, ona 18 -- G. Józef Niedźwiedzki pos. Domachowa i Franciszek Kr. pos. Potarzycy

46997 (Krobia)

1811.10/VI. (Pudliszki) G. Jan Antoni Janiszewski ek. z Pudl., mł. l. 25, s. o. Michała i Zuz. Stobińskiej x v. Cyrylla Swierczyńska, c. o. G. Michała Sw. i Małgorzaty z Kłopotowskich, służąca w dw. Pudl. l. 20 -- G. Konstanty Pruski

46998 (Krobia)

1812.11/II. (Potarzyca i Kalisz) G. Franc. Kuberski mł., l. 27, prof. Gimn. Nar. Kalis., s. G. Kaz. i ol. Marcjanny de Pruszaki z pow. michałow., dep. byg. x G. Antonina Łucja, 1-o v. Polichowska wdowa, z domu Staniewska, c. o. Jana St. i Marjanny de Wanskie, l. 28 -- G. N. Jan Nep. Jabłoński z p. szadkow., Franc. Kryszkowski pos. Potarzycy Augustyn Brzostowski sekret. subprektury krob.

46999 (Krobia)

1818.29/IX. (Kuczyna) MD. Igncy Parczewski mł. l. 24, ze Skrzypna x MD. v. Ludwika Pruska, c. Kaz. i Ludwiki Retelskiej, z Kuczyny, l. 18 -- MD. Jan P. z Pudliszek i Mateusz Błociszewski z Rogowa

47000 (Krobia)

1823.18/V. (Pudliszki i Kraków) J. Józef hr. Łubieński z cyrk. krak., mł. l. 26 1/2, s. J. Feliksa Ł. i Tekli z Bilińskich x MD. Józefa Pruska v. l. 18 1/2 c. MD. Jana P. i Ludwiki z Szczanieckich dz-ców d. Pudliszki Karzec, Kuczyna i inn. -- J. Ignacy Parczewski i Józef Morawski

47001 (Krobia)

1823.28/X. (Kuczyna i Łęg) MD. Mikołaj Suchorski mł., pos. Łęgu, s. MD. Kaspra S. dz-ca i Róży z Borzęckich x MD. v. Elżbieta Pruska, c. Franc. P. i Franc. z Retelskich pos. Kuczyny i Kuczynki -- MD. Jan Pr. dz-c Pudliszek i Ludwik Dzierzbicki, dz-c Pijanowic

47002 (Krobia)

1827.20/II. (Pijanowice) G. Adam Mazurkiewicz adwokat w Kaliszu x G. Adelajda Dzierzbicka z P-c -- G. Józef Łubieński, Ant. Prusinowski i Franc. Krzyszkowski on 32, ona 24

47003 (Krobia)

1841.19/X. (Chwałkowo) Franc. Leopold Nejman x GM. Letycja Błociszewska -- August i G. Łuszczewski

47004 (Chwałków)

1802.5/V. MD. Antoni Szczaniecki dz-c Sarbinowa i Przyborowa x MD. Anna z Chwałkowa Kowalska -- MD. Bogusław S. z Zakrzewa i MD. Leon K. i MD. Jakub Potocki z M. Włostowa

47005 (Chwałków)

1849/I. (Pijanowice) † Ludwik Dzierzbiński wdowiec, l. 82, dziedzic - Żona Józefa †-a przed 18 l. Dzieci: Ludwika Dz. panna l. 44, w Pijanowicach. Adelajda Mazurkiewicz l. 42, w Polsce. Krystyna dz. l. 38, w Pozn. Felisk l. 37. Stanisława Matecka l. 34, w Polsce

47006 (Chwałków)

1854.28/VI. † (Pudliszki) Filip Skalski l. 80, chorąży wojsk pol., wdowiec, dzierż. dóbr (żona d. Józefata z Kurcewskich. Dzieci: Antoni 45, Aleks. 38, Juljan 36, Antonina 28, Barbara 27)

47007 (Kunowo)

1721.3/VIII. (K.) Anna Jadwiga, c. GG. Anton. Wargowskiego i Marjanny -- G. Kleparski i G. żona jego, z Pierzchna

47008 (Kunowo)

1721.24/VI. chch. G. Stanisław Mąkowski, pos. Tworzymierek i G. Teresa Urbanowska

47009 (Kunowo)

1721.20/VII. chch. G. Wojciech Urbanowski i G. Ludwika Malechowska z Gaju

47010 (Kunowo)

1722.11/I. Marjanna, c. G. Andrzeja Będkowskiego dzierż. malechow. i G. Jadwigi -- G. Stef. Sulimirski z Dalabuszek i G. Anna Zasadzka

47011 (Kunowo)

1722.12/IV. chch. G. Józef Błaszkowski z Tworzymirek i G. v. Konstancja Skorzewska

47012 (Kunowo)

1723.23/V. Zofja, c. G. Józefa i Teresy Błaszkowskich dzierż. Tworzymierek -- G. Antoni Wargowski i G. Jarczewska dzierż. m. Gostynia

47013 (Kunowo)

1724.27/VIII. Piotr Ignacy, s. poprz. [Józefa i Teresy] G. Błaszkowskich pos. Tworzymirek, -- G. Stef. Sulmirski z Dalabuszek i G. Marjanna Wargowska z Kunowa

47014 (Kunowo)

1725.19/VIII. Wawrzyniec Roch, s. G. Anton. i Marjanny Wargowskich z Kunowa -- G. Józef Błaszkowski i G. Marjanna Bieganowska

47015 (Kunowo)

1725.4/X. Eustachy Michał Józef s. G. Wojc. i Teresy Urbanowskich -- G. Ant. Wargowski i Barb. Sulimirska z Dalabuszek

47016 (Kunowo)

1727.11/VIII. Krystyna Marjanna, c. poprz. G. Błaszkowskich [Józefa i Teresy] z Tworzym. -- Paweł Bł. i G. Krystyna Trzaskowska z Kunowa

47017 (Kunowo)

1730.27/IV. Teofila, c. G. Pawła i Ludwiki Kęszyckich dzierż. -- G. Ant. Rzeszotarski z Teofilą żoną swoją

47018 (Kunowo)

1731.19/I. (okienko) dziecko G. poprz. Błaszkowskich [Józefa i Teresy] z Tworzym.

47019 (Kunowo)

1731.26/II. Joanna Apolonia, c. G. Pawła Kęszyckiego i Ludwiki, dzierż. Gaju -- G. Józef K. mł. i G. v. Anna Błaszkowska z Tworz.

47020 (Kunowo)

1731.28/XII. Jan, s. G. Aleksandra Celińskiego i Anny, dzierż. Gaju -- G. Paweł Błaszkowski i G. v. Anna Bł., z Tworzym.

47021 (Kunowo)

1733.27/I. (Gaj) Wiktorja Anna, c. poprz. [Aleksandra i Anny] Celińskich -- G. Abraham Chlebowski i G. Kat. Trzebińska

47022 (Kunowo)

1734.0/VI. (Gaj) Nepomucen, s. poprz. [Aleksandra i Anny] G. Celińskich

47023 (Kunowo)

1736.9/VIII. chch. G. Józef Polinarski dzierż. Ostrowa i G. v. Anna Wargowska z Kunowa

47024 (Kunowo)

1737 23/X. chch. G. Józef Pulnarski dzierż. ostrowski i G. Kat. z Krzyżanowskich Ruszkowska wojtowostwa kunow. posesorka

47025 (Kunowo)

1738.24/VIII. Wawrzyniec Józef, s. G. Radzikowskiego i Katarzyny dzierż. Gaju -- G. Koszutski z Mszyczynna i G. Wojc. Morawski pis. gn.

47026 (Kunowo)

1739.29/IX. chch. G. Wojc. Ruszkowski z Kunowa i G. v. Konstancja Bartoszewska z Dalabuszek

47027 (Kunowo)

1741.6/III. Józef, s. G. Andrzeja Wosińskiego i Zofji de Strachockie -- MD. Antoni Bartoszewski z Dalab. i MD. Joanna Szołdrska ścina wschow. z Malechowa

47028 (Kunowo)

1743.4/IV. Izydor s. G. Anton. i Teresy Bartoszewskich dz-ców Dalabuszek -- X. Miaskowski opat lubin. i MD. Rozrażewska klanowa rogoz.

47029 (Kunowo)

1745.22/I. (K.) Sebastjan, s. G. Teodora Dałuskiego (!) sługi dworu kunowsk. i Agn. -- G. Wojc. Roszkowski i G. Teresa Bartoszewska z Dalab.

47030 (Kunowo)

1743.6/II. Kazimierz, s. G. Teodora Dalukornkiego (???) sługi kunow. -- chrz. nieszl.

47031 (Kunowo)

1745.21/XII. (Ostrowo) Wiktoria Ewa, c. G. Antoniego i Ewy Strachowskich dzierż. -- G. Paweł i Eleonora Woyciechowscy dzierż.

47032 (Kunowo)

1746.6/VIII. Barbara Aniela c. G. Władysł. Wykowskiego i Kat. dzierż. Ostrowa -- G. Wojc. Roszkowski z żoną

47033 (Kunowo)

1739.6/X. Brygitta-Franciszka, c. G. Wojc. i Kat. z Krzyżanowskich Roszkowskich, poses. wójt. kunow. -- MD. Ant. Bartoszewski dz-c Dalabuszek i GD. Petronella de Kraińskie Roszkowska babka dziecka

47034 (Kunowo)

1741.12/II. Walentyn, s. G. poprz. [Wojc. i Kat. z Krzyżanowskich] Roszkowskich, * t. d. -- cerem. MD. Ludwik R. i M. Barbara z Słuckich ż. jego, dziecka stryj rodz.

47035 (Kunowo)

1745.3/IX. Hieronim Piotr z Alkantary, c. G. Wojc. i Konstancji z Bartoszewskich Roszkowskich -- X. Wład. z Wielawsi Cielecki, kan. kat. pozn. i JMD. Teresa z Swięcickich Zakrzewska, klana santocka

47036 (Kunowo)

1748.29/III. Kwiryn Franc. Józef, s. G. poprz. [Wojc. i Konstancji z Bartoszewskich] Roszkowskich -- GD. Antoni Bogucki i GD. Apolonia Objezierska i MD. Kat. Sokolnicka

47037 (Kunowo)