FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 2

Regestennummer: 2.501 – 5.000

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

2500 (Czacz)

1713.19/6. (Cz.) † Aleksy Józef s. PMD. Franc. Gajewskiego klanica santoc. i dz-a Czacza

2501 (Czacz)

1725.30/3. (Cz.) † X. Wojciech Gosławski wikary i mans. kość. Cz.

2502 (Czacz)

1728.4/10. (Białcz) † X. Józef Wojciech Degórski b. prob. cz., dziekan Fary kość., prob. Białcza

2503 (Czacz)

1733.20/5. (Cz.) † JMD. Franciszek z Błociszewa Gajewski klan konarski kuj. w m. Wolsztynie, poch. Cz. kość.

2504 (Czacz)

1745.17/12. † IM. Stanisław Gajewski klanic santocki, † w Rosnowie, poch. Cz. 15/2.1746.

2505 (Czacz)

1746.29/5. † (Cz.) IM. Andrzej Gajewski klanic konarski, poch. Cz.

2506 (Czacz)

1749.29/8. † (Cz.) Cyrylla, c. ol. Andrzeja Gajewskiego, l. 3. poch Cz.

2507 (Czacz)

1756.18/10. (Cz.) † GD. Franc. Borkowski ekonom cz.

2508 (Czacz)

1770.22/7. (Cz.) † IM. Wiktorja z Choińskich Gajewska klanowa konarska, l. 81, poch. Cz.

2509 (Czacz)

1775.19/9. (Cz.) † IM. Antoni z Wielkiego Błociszewa Gajewski klan nakielski, † we Wschowie, poch. Cz.

2510 (Czacz)

1789.21/4. (Cz.) † MD. Aleks. Sosnowski eques polonicae l. 90

2511 (Czacz)

1800.27/9. (Przysieka Pol.) † Antoni l. 4, mies. 3, s. MD.N. Franciszka Mieczkowskiego pos. Pol. Przys. i Józefy de Juneman, poch. 29

2512 (Czerwonawieś)

1730.24/9. (Czerw.wś) Weronika Tekla, c. G. Anton. Bartoszeskiego dz-a cz. i Teresy z Twardowskich -- G. Jan B. i G. Konstancja z Kierskich Skorzewska

2513 (Czerwonawieś)

1732.20/9. (Cz.) Marjanna Nepom. Faustyna Monika, c. G. Antoniego Bartoszewskiego dz-a Cz.wsi i Teresy z Tward. -- G. Sebastjan Bojanowski i MGD. z Zakrzewskich Kierska klanowa rogozińska

2514 (Czerwonawieś)

1734.12/9. (Jurkowo) Michał Franc., s. G. Karola Gratowskiego sługi i Bogumiły z Giczyckich -- G. Józef Nieżychowski i M. Helena Rogalińska, G. Michał Rogal. i G. Marjanna Lewińska

2515 (Czerwonawieś)

1735.25/4. (Cz.) Teresa Antonina Balbina, c. G. Franc. Korytowskiego i Doroty Bartoszewskiej -- GD. Antoni B. cz. dz. i GD. z Tward. żona jego

2516 (Czerwonawieś)

1739.0/1. (Jurkowo) Kasper, s. G. Wojc. Pogorzelskiego sługi M.G. Anton. Rogalińskiego - podsędka wschow. i Marjanny -- G. Ignacy Karczyński sługa tegoż i G. Agnieszka Janicka siostra księdza

2517 (Czerwonawieś)

1739.29/10. (Miaskowo) Teofila, c. GD. Karola Miaskowskiego, dz-a M. i Dzierżanowskiej -- GD. Andrzej Dzierzawski (!) i GD. Marta z Orlikowskich żona jego

2518 (Czerwonawieś)

1745.7/11. (Miaskowo) Teofila Leonarda, c. GD. Franc. Zygmuntowicza i Teresy -- GD. Michał Chłapowski z Ludwiką Chł.

2519 (Czerwonawieś)

1747.6/8. (Jurkowo) Wawrzyniec Antoni, s. G. Józefa Stawickiego ekonoma i Doroty -- GD. Franc. Zygmuntowicz i G.D. Teresa z Jarochowskich ż. jego

2520 (Czerwonawieś)

1740.4/12. (Miaskowo) Mikołaj Adam, s. G. Karola Miaskowskiego dz-a i Antoniny z Dzierżanowskich -- MGD. Wojc. M. stolnik pozn. i MGD. Aniela z Walichnowskich M. ścina gęmbicka

2521 (Czerwonawieś)

1742.19/1. (Miaskowo) Sebastjan Maciej, s. poprz. [Karola i Antoniny z Dzierżanowskich] Miaskowskich -- MGD. Michał M. sta gębicki i MGD. Zofja ze Skaławskich M. stolnikowa pozn.

2522 (Czerwonawieś)

1746.13/1. (Jurkowo) Ignacy Aleksy, s. poprz. GD. [Józefa i Doroty] Stawickich -- GD. Aleks. Janicki i GD. Kat. Kaliszewska v.

2523 (Czerwonawieś)

1751.18/6. (Woynowice) ch. w Rokoszewie przez prob. ponieckiego Piotr Paweł, s. GD. Antoniego Malskiego poses. W. i D. Anny z Czarnołoskich -- MGD. Antoni Krzycki klanic nakielski i MGD Teresa z Mycielskich Skoraszewska klanowa przemęcka

2524 (Czerwonawieś)

1758.8/10. (Dębiec) Brygitta, c. G. Józefa Głuchowskiego i Marcjanny z Chwapowskich (!) -- MG. Michał Chłapowski dz. Cz. i M. Kunegunda z Kuszkowa pisarzowa z Chłapowskich Nagłowska

2525 (Czerwonawieś)

1735.20/2. (Jurkowo) N. G. Józef Kawiecki z J. x G. Petronella Slepowrońska -- G. Jakub Miaskowski z Miaskowa dz., G. Karol Gratowski z Jurkowa

2526 (Czerwonawieś)

1740.3/7. (Woynowice) G. Marcin Stachurski sługa x Anna Woyciechowska -- sw. obyw. z Osiecznej

2527 (Czerwonawieś)

1741.9/2. (Cz.) G. Józef Stawicki ekonom Górki i Zimnic x G. Agnieszka Janicka -- G. Wojc. Kaliszewski

2528 (Czerwonawieś)

1743.29/1. (Cz.) MG.D. Karol Szeynech baron x G. Dorota Lukowna -- MGD. Zygmunt Wład. z Kurska Luka dz. Cz. i GD. Karol Orlik pułk. JKMci

2529 (Czerwonawieś)

1739.2/11. (Cz.) † GD. Marcin Janicki ojciec proboszcza

2530 (Czerwonawieś)

1744.12/3. (Miaskowo) † GD. Antonina z Dzierżanowskich Miaskowska poch. Reformaci

2531 (Czerwonawieś)

1750.17/9. † N. Małgorzata Janicka ciotka prob., panna, l. 65. Poch. tut.

2532 (Czerwonawieś)

1752.25/5. † plebanja, Rozalja Stawicka siostrzenica prob. l. 10

2533 (Czerwonawieś)

1766.0/1. (Cz.) dziecko lat 2, GD. Karola Chłapowskiego i Krystyny Zbijewskiej -- MDD. Ludwika Chł. i MD. Ludwik Chł. dz. Cz.

2534 (Czerwonawieś)

1773. (Grzymisławice) 1/11. Antonina Józefa Marjanna, c. N. Józefa i Anny Cińskich mieszk. w G., ma 23 hebdomad., ch. z wody w pf. Bardo. Tu cerem. -- JD. Ludwik Chłapowski pułk. JKMci, dz. Cz. i MD. Marjanna Ćwiklińska

2535 (Czerwonawieś)

1776.8/8. (Jurkowo) Ignacja Franciszka Nepomucena, c. JMD. Stanisława Rogalińskiego klana rogoziń. i Teresy z Zakrzewskich -- nieszl.

2536 (Czerwonawieś)

1777.25/10. (Jurkowo) Kunegunda Nepom. Barbara, c. JMD. Stanisława Rogalińskiego klana rogoziń. i Teresy z Zakrzewskich - dz-ów Jurkowa, Ziemnic, Górki, -- nieszl.

2537 (Czerwonawieś)

1779.29/9. (Miaskowo) Salomea, c. GD. Walentyna Białkowskiego i Katarzyny -- IGD. Ludwik Chłapowski gen. w.k. i Nepomucena z Modlibowskich Malczewska, ścina dębska

2538 (Czerwonawieś)

1780.14/8. (Jurkowo) Wojciech Ludwik, s. G. Ignac. i Elżb. z Kosickich Zglinickich, * 16/4.1778 w mieście Czempiniu i tam z wody chrz. rodzice dzierż. Gorzyczek -- JMD. Ludwik Chłapowski gen. w.k. dz. Cz. Marjanna Cwiklińska

2539 (Czerwonawieś)

1782.25/2. (Jurkowo) Wiktorja Helena Nepomuc. c. JM. Stanisława Rogalińskiego klana międzyrzec. i Teresy z Zakrzewskich -- X. Mikołaj Rychłowski ex jezuita i b. prefekt szkół wschow. i GD. Franc. Bertrandowa v.

2540 (Czerwonawieś)

1785.1/5. (Woynowice) Stanisław, s. D. Karola Zglińskiego i Agnieszki -- GD. Kaz. Borzewski ekonom W. i D. Regina Sobiechowska z Gorna

2541 (Czerwonawieś)

1782.3/2. M. Wiktor Wierusz Kowalski x Marjanna Chłapowska -- Maks. Mielżyński pis. kor., dz. Pawłowic, Rębina, Ponieca, Stanisł. Łodzia Rogaliński klan międzyrzecki, Ignacy K. brat rodz., Maciej K. też brat

2542 (Czerwonawieś)

1784.19/7. (Cz.) IG. Maciej Rabczewski mł. x Marjanna z Ćwiklińskich Chłapowska wdowa -- J. Józef Malczewski sta dębski, D. Antoni Jankowski etc.

2543 (Czerwonawieś)

1788.17/5. (Jurkowo) P.M. Paweł Gostomski, s. O. Andrzeja Konrada podkomorzego malbor. i Juljanny z Komierowskich, mł. z par. wałdowskiej x PMD. Marja(!) Nepom. Rogalińska v. c.o. Stanisława Łodzi R. klana międzyrzec., kaw. Sw. St., i Teresy z Zakrzewskich, z pf. tut. -- X. Ignacy Wyssog. Zakrzewski kan. pozn., Teresa z Zakrz. Rogal. matka, panna Donata R. siostra rodz., Wojciech R. chor. w.k., pos. tego miejsca

2544 (Czerwonawieś)

1794.23/1. (Jurkowo) PMD. Maciej Chłapowski podkomorzy JKMci, dz. Cz. i x PM.v. Donata Rogalińska c. klaństwa międzyrzec. z J. ślub w kaplicy Jurk. -- X. Ignacy Zakrz. kan. pozn., matka panny, Antonella z Zakrz. Potocka klanowa rogoz. Teodora z R. Bielińska pis. w.k., Paweł Gostomski chorąży pomor. z żoną, Antoni Białobłocki sędzia zs. gn., kaw. Sw. St. z ż. Antoniną z Pomorskich i Wiktor Kowalski z ż. Marjanną Chł., Józefa z Potoc. Kwilecka chorążycowa pozn., panna Joanna Kwilecka klanka międzyrzecka, Ignacy Potocki klana rogoz. syn

2545 (Czerwonawieś)

1771.19/6. † (Cz.) MD. Urszula z Kwileckich Chłapowska l. 45 poch. 21 tutaj

2546 (Czerwonawieś)

1773.9/11. (Jurkowo) † dziecko Paula, c. Rogalińskiego dz-a Jurkowa

2547 (Czerwonawieś)

1783.3/8. (Cz.) † PGMD. Ludwik Chłapowski gen. m. w Cz. dz. Poch. 5 tut.

2548 (Czerwonawieś)

1785.25/8. (Jurkowo) † JD. Stanisław Łodzia Rogaliński klan międzyrzecki, l. 52. Poch. Reform. Osieczna 30/8. Przewiezione zwłoki do Cz. 23/5.1830

2549 (Czerwonawieś)

1786.12/7. (Cz.) † Karol Malczewski l. 2 i m.2, s. PD. Józefa M. ścica Dębsk. i Nepom. z Modlibowskich poses. Cz., dz-ów Swierczyny. Poch. tut.

2550 (Czerwonawieś)

1788.24/4. (Cz.) † GD. Franc. Chrząstowski l. ok. 90. Poch. tut.

2551 (Czerwonawieś)

1789.28/2. (Cz.) † Jan Nep. l. 1, s. poprzed. [Józefa i Nepomuceny] Malczewskich podstolich kaliskich. Poch. tut.

2552 (Czerwonawieś)

1790.15/12. (Jurkowo) † MG. Apolonja Komorowska v. l. 30 ok. Poch. Reform. Osieczna

2553 (Czerwonawieś)

1795.28/10. (Cz.) Florentyna Izabella Antonina, c. PMD. Macieja Chłapowskiego i MD. Donaty z Rogalińskich, * 26/10. -- Helena R. klanka międzyrzecka z Jurkowa, i Leopold Kowalski z Gryżyny

2554 (Czerwonawieś)

1796.10/11. (Cz.) Stanisław Teodor Marcin, s. poprz. [Macieja i Donaty] Chłapowskich, * 9/11, -- nieszl., cerem. 1797.19/3. - Teresa z Zakrzew. Rogal. klanowa i JD. Antoni Białobłocki sędzia gn.

2555 (Czerwonawieś)

1798.24/11. (Cz.) Klemens Jan Nep. Józef, s. poprz. [Macieja i Donaty] Chłapowskich, * 23/11 -- Wiktor Kowalski dz. Gryżyny i ż. Marjanna z Chłap.

2556 (Czerwonawieś)

1800.22/2. (Cz.) Maks. Michał Ignacy, s. poprz. [Macieja i Donaty] Chłapowskich, * 19, -- Teresa z Zakrzew. Rogal. klanowa i Michał Chł. dz. Goździkowa

2557 (Czerwonawieś)

1802.4/8. Teresa Augustyna Nepom., * 3, c. PGMD. Kazimierza i Heleny z Rogalińskich Turnów dz-ów Radomicka -- chrz. nieszl.

2558 (Czerwonawieś)

1807.12/6. Klementyna Teresa Paulina, c. PGM.D. Macieja Chłapowskiego dz-a Cz. prezesa sędz. zs. pow. kość., * 11/6, i Donaty z Rogal. -- PGM. Teresa Gostomska v.

2559 (Czerwonawieś)

1817.2/3. Antoni Alfred Zygfryd, s. PGM. Ignacego i Karoliny z Chłapowskich Siemiątkowskich dz-ów d. Kalinowa in. w Król. Pol., * w Cz. 25/2. -- Maciej Chł. dz. Cz. ojciec matki ze swą córką panną Florentyną Izabellą Chłap.

2560 (Czerwonawieś)

1818.27/5. (Cz.) Izabella Donata Celestyna, c. poprz. [Ignacego i Karoliny z Chłapowskich] Siemiątkowskich, * 19/5.1818 -- Maciej Chłap. dz. Cz. dziad dziecka i Teofila z S. Mikorska siostra ojca, dz-a Sobotki i in.

2561 (Czerwonawieś)

1819.12/5. Bolesław Atanazy Stanisław, s. poprz. [Ignacego i Karoliny z Chłapowskich] Siemiątkowskich, * 16/4, -- Florentyna Izab. Chłap. virgo; 1820.23/5. cerem. -- Marceli Czarnecki dz. Sogolewa i Nepartu z ż. Florentyną Izab. Chłap.

2562 (Czerwonawieś)

1801.15/10. P. Kazimierz Turno, s. O. Jana stolnika kalis., z Korduli Gorzyńskiej, dz. Radomicka, l. 22 x Helena Wiktorja Rogalińska v., s.o. Stanisł. R. klana międzyrzec. i Teresy Zakrzewskiej, dz-ów Jurkowa, l. 18 -- Jej matka, jego matka, Józefa z Potockich Kwilecka siostra ciot. jej, Antoni i Antonina Białobłoccy małż. z synem Izydorem B., Maciej i Donata Chłap. z Cz., Walerjan Biliński dz. Michcina, Adam T. dz. Oporowa, brat rodz. jego

2563 (Czerwonawieś)

1809.8/11. IGD. Izydor Białobłocki dz. wsi Głębokie z pow. G. par. Staw. x J. Teresa Gostomska panna z Cz., u ciotki Donaty Chłapowskiej mieszkająca -- IGD. Antoni B. ojciec, Maciej Chłap., Wiktor Kowalski z Gryżyny

2564 (Czerwonawieś)

1816.27/2. MG. mł. Ignacy Siemiątkowski dz. Kalinowy z przyl. x Karolina Chłapowska c. dz-ów Cz. -- Maciej Chł. jej ojciec, Piotr Bieliński wda, dz. Grójca, Wiktor Kowalski dz. Gryżyny

2565 (Czerwonawieś)

1820.21/5. PMD. Marceli Czarnecki l. 27, dz. Sogolewa, Niepartu, s. Anton. dz-a Błociszewa i Barbary Kwileckiej x Florentyna Izabella Antonina Chłapowska l. 25 panna, c. Macieja Chł. dz-a Cz. i Donaty Rogalińskiej -- Ignacy Siemiątkowski dz. Kalinowy, Stanisław Chł. mł. z Cz.

2566 (Czerwonawieś)

1829 22/1. PMD. Gustaw Potworowski l. 28, dz. Goli, s. PMD. Andrzeja P. konsyl. zs. pow. wschow. i kość. x Klementyna Teresa Paulina Chłapowska l. 21 panna, c. szamb. Macieja dz-a Cz. i Donaty z Rogal. -- rodzice jej, i Ksawery P. brat jego, Kalikst Bojanowski dz. d. Bielewo, Marceli Czarn., Stan. Chł. mł. z Jurkowa

2567 (Czerwonawieś)

1862.16/11. MG. mł. Kazim. Chłapowski s. P.M. Dezyderego z Turwi Chł. i Antoniny, dz. Kopaszewa, Brodnicy z przyl. x Anna Chłapowska panna, c. dz-ów Cz. Stanisława i Henryetty

2568 (Czerwonawieś)

1800.20/6. Poch. Klemens Jan Nepom. Józef s. Macieja Chłapowskiego dz-a Cz. † 16/6, r. 1. mies. 7

2569 (Czerwonawieś)

1803.22/10. Poch. Maksymiljan, s. poprz. [Macieja i Donaty z Rogalińskich] Chłapowskich, l. 3 † 19

2570 (Czerwonawieś)

1804.28/11. Poch. JMD. Teresa z Zakrzewskich Rogalińska klanowa międzyrzecka, l. 55 i 5 m. † 21/11. w Wronczynie u swej siostry Potockiej klanowej, wracając z Pozn.

2571 (Czerwonawieś)

1834.19/7. † Maciej Chłapowski dz. Cz. Poch. 22/7

2572 (Czeszewo)

1751.15/4. (Czerlino) Józefata, c. G. Józefa Białoskorskiego i Bibjany Słoneckiej -- M. Adam Złotnicki miecznik dobrzyński i G. Franciszka z Miaskowskich Ponikiewska regentowa kcyń.

2573 (Czeszewo)

1752.3/4. (Morakowo) Katarzyna Ludwika Marjanna, c. N. Józefa Karczyńskiego ekon. i Franciszki -- G. Konst. Ponikiewski regens gr. kc. i G. Domiciela Pawłowska ze wsi Oleszna

2574 (Czeszewo)

1755.25/5. (Morakowo) Helena Joanna, * 19, c. poprz. [Józefa i Franciszki] Kurczyńskich -- G. Zofja z Bonikowskich Dąbrowska dz-a części Czeszewa

2575 (Czeszewo)

1757.3/9. (Czerlino) Teresa Helena, * 19/8, c. G. Jana Izbińskiego i Elżbiety Stanisławskiej -- G. Fabjan S. i Helena S., małż., poses. Cz.

2576 (Czeszewo)

1757.30/10. (Wiśniewo) Józef Antoni, * 21/9, s. M. Michała Izbińskiego miecznika(!) sochaczew. i Joanny z Gutowskich -- M. Józef Skotnicki podczaszy chęciński dz. części Cz. i G. Teresa Damecka z Czerlina

2577 (Czeszewo)

1759.0/1. (Czerlino), 19/11.1758 ch. Antoni Józef, * 7, s. G. Jana Izbińskiego miecznikowicza sochaczew. i Elżbiety Stanisławskiej - poses. Czerlina -- M. Michał I. miecznik sochaczew., z ż. Joanną, z Wiśniewa nie zanotowane w miejscu właść.

2578 (Czeszewo)

1760.9/12. (Wiśniewo) Katarzyna Barbara, * 21/11., c. G. Jana Izbińskiego miecznikowicza sochaczew. i Elżb. Stanisławskiej -- Michał Goczkowski burgrabia kcyń. z ż. Franc. z Miaskowskich dz-e Wiśniewa

2579 (Czeszewo)

1761.29/3. (Czerlino) Feliks Wojciech, s. G. Anton. i Franciszki z Sobockich Gutowskich poses. Czerlina -- M. Wojc. Kraszewski stolnik bracławski pos. Panigrodza i G. Konstancja Broniewska z Smuszewa

2580 (Czeszewo)

1761.29/3. (Czerlino) cerem. nad Walentym-Antonim, s. poprz. [Antoniego i Franciszki z Sobockich] Gutowskich, * 12/2.1754, -- G. Rozalja Sobocka, babka i G. Józef Białobłocki z Krześlic

2581 (Czeszewo)

1762.3/10. (Czeszewo) Wiktorja, c. G. Jana i Kat. Skotnickich -- M. Józef S. podczaszy chęciński i G. Kunegunda Gliszczyńska

2582 (Czeszewo)

1762.24/11., * 24/11, Jan Andrzej Józef, s. N. Józefa i Wiktorji z Chybin Karszyńskich ass. Adam Grudziński klanic pozn. i G. Uljanta Kołudzka v., cerem. 3/1.1763

2583 (Czeszewo)

1763.2/10. (Cz.) Jadwiga Teresa, c. G. Ignacego i Agnieszki z Zuchowkich Słoneckich -- M. Józef Skotnicki podczaszy chęciński i G. Teresa z Słoneckich Tomicka

2584 (Czeszewo)

1763.20/12. (Morakowo) Stanisław Kostka Zygmunt Mikołaj, * 13/11, s. G. Józefa i Wiktorji z Chybińskich Karszyńskich -- M. Zygmunt Grudziński klanic pozn. i G. Kat. z Kołudzkich Białoskórska

2585 (Czeszewo)

1764.6/5. (Cz.) Domicella Zofja, c. G. Wojc. i Marjanny Sicińskich -- MD. Józef Skotnicki podczaszy chęciń. i GD. Magdal. Gockowska v.

2586 (Czeszewo)

1765.8/3. (Wiśniewo) Joanna Franciszka, * 1/3, c. G. Baltazara Henryka i Ludwiki Seydlitz akatolików -- M. Józef Rola Skotnicki podczaszy chęciński i Franciszka z Miaskowskich Gockowska, ass. Michał Gockowski i G. Karolina Seydlitzowa ciotka dziecka panna i Karolina S. siostra dziecka panna

2587 (Czeszewo)

1765.28/4. (Czeszewo) bl. Ewa Agnieszka, * 23, c. G. Jana i Katarzyny z Rożnowskich Skotnickich -- chrz. Józef Rola Skot. podczaszy chęciń. i G. Marjanna Sicińska, syn Adam Jakub -- Gv. Joanna Gockowska

2588 (Czeszewo)

1766.5/2. * 28/1., Marjanna Weronika Agata, c. poprz. G. [Józefa i Wiktorji z Chybin] Karszyńskich ekonomów z Morakowa -- M. Józef Skotn. podcz. chęc. z Czeszewa i G. Magdal. Pęszyńska v. z dworu Strzelec a pos. chodziczkiej

2589 (Czeszewo)

1767.13/12. (Cz.) Andrzej, * 28/11, s. poprz. G. [G. Jana i Katarzyny z Rożnowskich] Skotnickich -- G. Michał i Franc. małż. Gockowscy z Wiśniewa

2590 (Czeszewo)

1770.21/10. (Czerlin), * 18, Piotr Alkantary Łukasz, s. G. -- G. Józef Skot. podcz. chęc. z Cz. i Stefana i Franciszki z Lisowskich Godurowskich G. Dorota z Lisowskich Grudzka ciotka dziecka

2591 (Czeszewo)

1771.19/1. (Czerlin), * 14, Hilary Tadeusz, s. poprz. MG. [Stefana i Franciszki z Lisowskich] Godurowskich -- M. Ludwik i Józefina z Miaskowskich Baranowscy dziedzice Grocholna

2592 (Czeszewo)

1777.3/7. (Cz.) Antoni Teodoryk, * 30/6, s. NG. Jana Andrzeja Romana i Teresy Katlerowny(?) -- nieszl.

2593 (Czeszewo)

1777.2/9. (Morakowo), * 17/8, Anna Ludwika, c. G. Józefa Rynarzewskiego (s. Mikoł. i Anny z Koźmińskich) i G. Marjanny Lewkowiczówny (c. G. Franc. i Anny z Nieborskich) -- M. And. Grudziński klanic pozn. dz. Morakowa i Józefa Koszutska z Łukowa dz-a z pf. Łekno

2594 (Czeszewo)

1777.9/11. (Wiśniewo) Franciszka Teodora, c. N. Grzegorza i Konstancji z Izbińskich Hazińskich -- G. Franc. Gockowska dz-a i G. Antoni Ponikiewski syn z Wiśniewa

2595 (Czeszewo)

1778.26/7. (Morakowo) Jakub Franciszek, s. G. Józefa i Marjanny z Lewkowiczów Rynarzewskich -- G. Franc. i Anna Lewkowiczowie dziadowie dziecka

2596 (Czeszewo)

1780.15/5. (Morakowo) Zofja Nepom., c. poprz. [Józefa i Marjanny z Lewkowiczów] Rynarzewskich, * 3/5, -- M. Zygmunt i Nep. z Arciechowskich Grudzińscy szambel., dz-ce z par. Chodzież

2597 (Czeszewo)

1784.1/9. (Wiśniewo) Stefan Gidjusz, s. GD. Anton. Ponikiewskiego i Zofji z Gostyńskich, * t.d., -- GD. Ludwik Gostyński i G. Franciszka z Miaskowskich Gockowska; cerem. 10/10, -- G. Jan Łącki i M.G. z Nieświastowskich Gostyńska i Józef Gostyń. i Franciszka z Łąckich Gostyńska

2598 (Czeszewo)

1785.2/2. (Morakowo) Ignacy Stanisław, s. G. Jana Kinowskiego i Bogumiły -- G. Marjanna Zabłocka i G. Stanisław Zabł. oboje z Morakowa

2599 (Czeszewo)

1786.6/1. (Czerlin) Józefa Agnieszka, c. MGD. Józefa Gostyńskiego i Franciszki z Łąckich -- MGD. Ant. Kosminski i MGD. Franciszka z Miaskowskich Gockowska

2600 (Czeszewo)

1786.23/1. (Morakowo) Karol Franciszek s. G. Pawła Błędowskiego i G. Józefy -- G. Jan Kinowski i G. Bogumiła Kin. ekonomy z Morak.

2601 (Czeszewo)

1786.23/7. (Wiśniewo), * 20, Jakub Apolinary, s. GM. Nepomucena Trzcińskiego i Zofji z Gostyńskich -- M. Józef Napruszewski i Franc. z Miaskowskich Gockowska

2602 (Czeszewo)

1790.0/10. (Morakowo) Antoni s. N. Stanisł. i Teresy z Radzimińskich Zienkowskich, * 1/6, -- M. Mikoł. Chulewicz pos. d. Cz. i MD. Katarzyna Busiowa

2603 (Czeszewo)

1791.23/10. (Cz.) Antoni, s. G. Stanisł. Zołątkowskiego i Brygidy -- M. Franciszek Gostyński z Wiśniewa i M. Barbara Radzimińska panna z Cz.

2604 (Czeszewo)

1792.27/11. (Wiśniewo) Jakub Teodor, s. M. Franc. Gostyńskiego i Barbary Radzimiskiej (!) -- M. Jakub Radzimiński dz. Czeszewa i M. Anna Binkowska dz. Smuszewa

2605 (Czeszewo)

1793.25/11. (Morakowo) Tekla, c. M.G. Jana i Franciszki Kiełpińskich -- IM. Antoni Grudziński dz. Morakowa i M. G. Konst. Gromczewska

2606 (Czeszewo)

1795.15/3. (Gręziny) Józefa c. G. Michała i Marjanny z Sliwińskich Jankowskich -- MD. Ignacy Gockowski i MD. Ludwika z Gostyńskich Gockowska

2607 (Czeszewo)

1754.7/7. (Wiśniewo) G. Michał Gockowski regent gr. kcyń. x Franciszka z Miaskowskich Ponikiewska wdowa -- G. Franc. Gorzeński z Łukowa i Fabjan Stanisławski possesorzy Czeszewa

2608 (Czeszewo)

1758.18/5. (Cz.) G. Józef Białoskórski z Legniszewa x Franciszka Trzcińska wd. pos-a cz. Czeszewa -- M. Józef Skotnicki podczaszy chęciński, Fabjan Stanisławski z Cz. i Michał Kołudzki z Oleszna

2609 (Czeszewo)

1760.14/1. (Cz.) G. Jakub Goczkowski x panna Teresa Markwartówna -- M. Józef Skotnicki podcz. chęciń., Jan Broniewski ze Smuszewa i Wojc. Siciński etc.

2610 (Czeszewo)

1763.9/10. (Cz.) N. Józef Skarzyński x Helena Woyciechowska wdowcy -- M. Józef Skot. podcz. chęc. i Stanisł. Gliściński, Walenty Gockowski etc.

2611 (Czeszewo)

1765.10/2. (Cz.) G. Władysław Chrząstowski z parafji Ftelneń. djec. kujaw., x G. panna Katarzyna Łakińska pf. zońskiej -- M. Stefan Trzciński miecznik, Ludwik Baranowski z Grocholna, Jakub Ł. z Jaktorowej Ignacy i Karol Bielińscy etc.

2612 (Czeszewo)

1771.4/2. (Cz.) G. Sebastjan z Lubrańca Sławoszewski x Marcjanna z Łaska Słonecka -- G. Józef Skot. podcz. chęciń., Kaz. Sławoszewski, Franciszek Lewkowicz

2613 (Czeszewo)

1772.3/2. (Czerlin) N. Mikoł. Skrzydlewski x Weronika Lewalska v. -- N. Franc. Orłowski i Wojc. L.

2614 (Czeszewo)

1774.25/9. (Cz.)_ N. Jan Radoszewski mł. x Jadwiga Skotnicka, c. G. Jana S. i Kat. Rożnowskiej, z Cz. -- G. Roch Rożnowski, Józef Skot. Maciej Koźmiński, Józef Rynarzewski

2615 (Czeszewo)

1776.28/10. (Morakowo) G. Józef Rynarzewski mł. x Marjanna Lewkowiczówna v. -- G. Adam i Zygmunt Grudzińscy klanice pozn. G. Józef Skotnicki podczaszy chęciński

2616 (Czeszewo)

1785.16/8. (Wiśniewo) GMD. Nepomucyn Trzciński mł. x Zofja wdowa Ponikiewska -- Ludwik, Karol, Kajetan TT. bcia m. s. rodzeni, Jan Łącki

2617 (Czeszewo)

1787.13/8. (Czerlin) M. Ludwik Gostyński mł. x M. Katarzyna Koźmińska v. -- M. Maciej Rynarzewski, Franc. Gostyński

2618 (Czeszewo)

1788.30/6. (Cz.) M. Ignacy Gockowski mł. x Ludwika Gostyńska v.

2619 (Czeszewo)

1788.4/7. (Czerlin) Klemens, s. G. Mikoł. Chulewica pos. Czeszewa i Franciszki -- Walenty Goczkowski i Franciszka Gostyńska

2620 (Czeszewo)

1793.21/2. (Morakowo) N. Józef Kiełpiński x Rozalja Naparowiczowa wdowa -- MD. Walenty Gockowski podwojew. gn. i MD. Ignacy Gockowski, Jan Kiełp. etc.

2621 (Czeszewo)

1795.15/2. (Cz.) G.D. Jakub Dąbrowski wd. x GD. Eleonora Widlicka v. -- Wal. Wiecki, Szymon Baczyński etc.

2622 (Czeszewo)

1752.15/7. (Wiśniewo) † G. Wojciech Karski, s. G. Stanisława, l. 22

2623 (Czeszewo)

1756.8/3. (Cz.) † N. Kat. Granowska l. ponad 90

2624 (Czeszewo)

1761.28/2. (Cz.) † G. Jakub Doruchowski mieszk. w Cz. l. ponad 60

2625 (Czeszewo)

1761.4/3. (Czerlino) † G. Franciszka z Sobotskich Gutowska pos. tej wsi ż. Antoniego Gut. Poch. Pozn. Bernard.

2626 (Czeszewo)

1761.10/3. † (Cz.) † G. Stanisław Skotnicki l. ponad 50

2627 (Czeszewo)

1762.23/2. (Cz.) † N. pani Kat. Bielawska l. ok. 70

2628 (Czeszewo)

1762.27/3. (Czerlin) † we dworze M. Walentyna Zukowskiego podwojew. kalis., G. Sebastjan Kamiński

2629 (Czeszewo)

1766.27/7. (Morakowo) poch. Zygmunt Mikołaj Stanisław Kostka dziecko, ok. 1, s. N. Józefa i Wiktorji z Chybińskich Karszyńskich, ekon. z M.

2630 (Czeszewo)

1767.5/7. (Czerlin) † G. Aleksander Kozłowski ok. 90 l., ekonom w Czerl.

2631 (Czeszewo)

1770.22/12. (Cz.) † N. Jan Zołczyński l. ok. 27

2632 (Czeszewo)

1773.17/8. (Cz.) † G. Sebastjan Sławoszewski pos. cz. Cz. poch. 20/8 u Dominikanów w Zninie

2633 (Czeszewo)

1774.4/8. (Cz.) † G.v. Marjanna Słonecka l. ok. 60

2634 (Czeszewo)

1775.15/6. (Cz.) † N. Walenty Biały starzec ok. 70

2635 (Czeszewo)

1775.28/11. (Czerlin) † N. Franciszek Miron mł. l. 24 ok.

2636 (Czeszewo)

1777.15/7. (Cz.) † G. Józef Skotnicki ok. 60 l., poch. 17. u Bernard. w Gołańczy

2637 (Czeszewo)

1780.11/1. (Cz.) poch. G. Teresa z Skotnickich Gockowska pos-a zast.cz. Cz. l. 80, poch. Bernard. Gołańcz. † 28/12.1779

2638 (Czeszewo)

1780.20/4. poch. (Wiśniewo) † 18/4 G. Michał Zakrzewski starzec

2639 (Czeszewo)

1781.12/5. (Morakowo) † N. Maciej Żelna ekonom Morakowski

2640 (Czeszewo)

1788.28/1. (Cz.) † M. Michał Gockowski regent kancel. kcyń. l. 60

2641 (Czeszewo)

1788.5/11. (Cz.) † M. Barbara Widlicka v.

2642 (Czeszewo)

1792.24/12. (Morakowo) † Stanisław 3 mies, s. N. Radzikowskiego i Karoliny z Gerzyckich

2643 (Czeszewo)

1794.3/6. (Czerlin) poch. Maksymiljan s. MD. Wojc. Rucińskiego pos. Czerl.

2644 (Czeszewo)

1794.12/6. (Czerlin) poch. MD. Elżb. z Łęskich Rucińska l. 30 po połogu

2645 (Czeszewo)

1796.11/5. (Wiśniewo) † MGD. Adam Zeromski poch. 14

2646 (Czeszewo)

1796.21/5. (Cz.) † GD. Ignacy Gockowski, poch. 24 w kl. Gołanieckim

2647 (Czeszewo)

1768.13/6. u Bernardynów w Gołańczy przyjęła katol. G. Eleonora z Rozbickich, ż. G. And. Miklaszewskiego

2648 (Czeszewo)

1798.11/6. (Nowa Kolonja Wisn.), * 28/5, Petronella Joanna, c. MD. Sicińskiego i Konstancji z Jaraczewskich -- X. Marcin Grudziński prob. w Gazycach i Zofja z Gostyń. Trzcińska

2649 (Czeszewo)

1798.6/12. (Czerlin) Hipolit Teodor, s. GD. Franciszka de Borek Gostińskiego i Barbary Radzimińskiej

2650 (Czeszewo)

1800.19/6. (Czerlin) Leon, s. MGD. poprz. [Franciszka i Barbary] Borków Gostyńskich -- M.GD. Franciszek Waszkowski i MGD. Ludwika z Gostyńskich Kiełpińska

2651 (Czeszewo)

1802.3/1. (Cz.) Agnieszka, * 27/12.1801, c. G. Ant. i Marjanny Dębińskich -- MD. Franc. Waszkowski mł. i MD. Teresa Waszkowska v.

2652 (Czeszewo)

1808.9/3. (Kujawko), * 5, Kaz. Jeremjasz, s. GD. Filipa Rzymskiego i Ludwiki z Typińskich -- GD. Wincenty Bądkowski mł. i GD. Eleonora Typińska v. z Cz.

2653 (Czeszewo)

1809.30/11. (Morakowo), * 11, Salomea Marjanna, c. G. Teodora Stryckiego i Teresy -- GD. Walentyn Bądkowski pos. Cz. i GD. Marjanna z Borzęckich Wilkońska ż. posesora Morakowa

2654 (Czeszewo)

1810.2/12. (Panigródz), * 20/11, Józef Piotr, s. G. Michała Konopińskiego ekonoma P. i Marjanny Kołaczkowskiej -- Nepomucena Ulkowska ekonomowa z Turzy

2655 (Czeszewo)

1812.10/11. (Wiśniewo) Pelagja Nepomucena, c. GD. dz-ów Wiśniewa (Ponikiewskich) - * 31/10, Stefana P. i Józefy z Gostyńskich

2656 (Czeszewo)

1814.26/12. (Wiśniewo) Juljan Stefan Józef, * 18/12, s. GD. Stefana Ponikiewskiego i MD. Józefiny Gostyńskiej - dz-ów W. -- chrz. nieszl.

2657 (Czeszewo)

1815.14/5. (Lęgliszewo) Wincenty Konstanty, * 4/4, s. GMD. Djonizego i Bogumiły z Dziembowskich Sławoszewskich pos. Czerlina i L. -- GMD. Konstanty Dz. dz. Kłudzina i G. Amelja Koszkowska v. z Ułanowa

2658 (Czeszewo)

1817.25/5. (Morakowo), * 10, Stanisław Antoni z Padwy s. N. Wojc. Kaczorowskiego ekonoma z M. i Agnieszki Czaplickiej -- N. Antoni Laskowski rządca dw. Grylew. i Józefata Wilkońska v. z dworu Lęgniszewskiego

2659 (Czeszewo)

1798.27/1. Poch. (Gręziny) D. Wojciech Trzciński - † 25, starzec

2660 (Czeszewo)

1806.24/11. (Gręziny) † GMD. Joanna Goczkowska v., l. 69 poch. Bernard. Gołańcz. 27

2661 (Czeszewo)

1808.13/9. (Gręziny) † G. MD. Walentyn Goczkowski dziedzic Gręz, poch. 17, Bernard. Gołańcz., l. 74

2662 (Czeszewo)

1814.29/7. † (Czeszewo) X. Nepom. Radzimiński prezbyter Cystersów l. 56, prob. czeszewski, poch. 30

2663 (Czeszewo)

1816.20/6. (Wiśniewo) Poch. Franciszek, s. MD. Stefana Ponikiewskiego i Józefy Gostyńskiej, † 18., l. 6

2664 (Czeszewo)

1818.20/7. (Morakowo) † Józef l. 5, s. G. Wojc. Kaczorowskiego ekon. i Agnieszki Czaplickiej

2665 (Czeszewo)

1807.3/5. (Cz.) GD. Filip Rzymski mł. 30 x GD. Ludwika Typińska 18 -- GMD. Walenty Bądkowski pos. Cz., Walentyn Goczkowski dz. Gręzin, Mąkowski pos. Czerlina

2666 (Czeszewo)

1808.23/2. (Cz.) GD. Tadeusz Borysławski 36, mł. x GD. Kat. Bądkowska v. 30 -- Wal. B., ojciec, Jakub Typiński pos. pleb. Cz.

2667 (Dakowy Mokre)

1622.16/5. Anna, c. MD. Mikoł. Dokowskiego -- GD. Tomicki i ND. Kat. Kąkolewska

2668 (Dakowy Mokre)

1652.14/3. Stanisław, s. Stanisława Rosowskiego i Anny -- Jan Dokowski i Zofja Kąkolewska

2669 (Dakowy Mokre)

1654.19/1. Ignacy Dokowski s. Jana i Anny -- Stanisł. Brudnowski i Anna Gnińska w Mokrem D.

2670 (Dakowy Mokre)

1646. Franciszek Dokowski w Pozn. w X. poprzed. syn, -- Andrzej Niegolewski i Chudzińska

2671 (Dakowy Mokre)

1647. Mikołaj Dokowski, w Kołaczkowie, poprzed. syn -- And. Kaczkowski i Anna c. jego

2672 (Dakowy Mokre)

1654.27/9. Katarzyna, c. D. Stanisł. Brudnowskiego i Elżbiety -- nieszl.

2673 (Dakowy Mokre)

1655.23/3. Wojciech Podgurski s. Jana i Anny -- Stanisł. Jeleniewski i Elżb. Brudnowska

2674 (Dakowy Mokre)

1659.10/1. Jadwiga, c. Stanisł. Brudnowskiego i Urszuli -- Piotr i Teresa bracia(?)

2675 (Dakowy Mokre)

1661.3/5. Elżbieta, c. N. Stanisł. Brudnowskiego i Urszuli -- Jan Dąbrowski i Jadwiga Bzowska

2676 (Dakowy Mokre)

1662.8/10. Jadwiga, c. D. Łukasza Bieczyńskiego i D. Marjanny -- Stanisław Brudnowski i Anna Błociszewska

2677 (Dakowy Mokre)

1664.21/12. Mikołaj, s. N. Łukasza Bieczyńskiego i Marjanny -- N. And. Sobocki i Małgorzata Pląskowska

2678 (Dakowy Mokre)

1665.26/1. Wincenty s. Jana Płaczkowskiego i Marjanny -- Piotr Brudnowski i Jadwiga Bzowska

2679 (Dakowy Mokre)

1666.23/1. Jan s. poprz. [Łukasza i Marjanny] Bieczyńskich -- Piotr Długoszewski i Zofja Bieczyńska

2680 (Dakowy Mokre)

1666.9/5. Anna, c. N. Franciszka i Urszuli Skrzetuskich -- Łukasz Bieczyński i Zofja S.

2681 (Dakowy Mokre)

1667.7/6. Stanisław, s. poprz. [Franciszka i Urszuli] Skrzetuskich -- Adam Gribowski i Marjanna Bieczyńska

2682 (Dakowy Mokre)

1670.14/6. Feliks, s. GD. poprz. [Franciszka i Urszuli] Skrzetuskich -- G. Wojc. S. brat jego i Teresa ż. jego

2683 (Dakowy Mokre)

1670.10/7. Jakub Stefan, s. GD. Wład. Nieżuchowskiego tenut. Dok. i Anny Marszewskiej -- G. Jan Ponicki i Regina Kępińska

2684 (Dakowy Mokre)

1671.27/9. Jan, s. GD. Piotra Koszutskiego tenut. Dok. i Barbary -- GD. Krzysztof Bronisz i Jadwiga Gronowska z Bytynia

2685 (Dakowy Mokre)

1675.8/6. Krzysztof, s. GD. Krzysztofa Zółtowskiego i Barbary -- GD. Franciszek Mańkowski i GD. Ragalińska

2686 (Dakowy Mokre)

1675.7/11. Elżbieta, c. GD. Wojc. Kurowskiego i G. Anny -- G. Franc. Skrzetuski i G. Kat. Kęszycka

2687 (Dakowy Mokre)

1676.25/8. Anna, c. G. Kaz. Wiśniewskiego i Zofji -- G. Franciszek Kwilecki i G. Barb. Zółtowska

2688 (Dakowy Mokre)

1680.25/7. Jakub, s. G. Czeszewskiego tenut. Dok. M. i G. Kat. -- G. Wojc. Choiński i Anna Grosuska(?) v.

2689 (Dakowy Mokre)

1681.10/10. Franciszka, c. G. And. Kucharskiego i Teresy -- G. Maciej Zado. i G. Urszula Kosicka

2690 (Dakowy Mokre)

1682.24/4. Józef, s. G. Wojc. Czeszewskiego tenut. Dok. i żony jego -- G. Jan Kęszycki i G. Kamieniecka

2691 (Dakowy Mokre)

1684.29/6. Rozalja, c. GD. Wacława Woźnickiego tenut. Dok. i żony jego -- G. Marcin W. i G. Anna Cielecka

2692 (Dakowy Mokre)

1686.29/3. syn G. Wojciecha Swięcickiego i G. Katarzyny -- G. Jan Kęszycki i G. siostra Swięcickiego

2693 (Dakowy Mokre)

1686.17/11. Andrzej, s. Stanisł. Kotłowieckiego(?) i Marjanny -- G. Stanisław Swięcicki i G. Teresa Skrzetuska

2694 (Dakowy Mokre)

1692.16/11. Marcin, s. MD. Rocha i Jadwigi Kozłoskich -- JMD. Jan z Bnina Opaleński sta śremski i MD. Bogumiła Kęszycka

2695 (Dakowy Mokre)

1695.6/11. (D.M.) Franciszka, c. GD. Jakuba Gzowskie. i Anny -- G. Stanisł. G. brat ojca i Teresa Kąsinowska Nv.

2696 (Dakowy Mokre)

1699.7/7. Piotr Jakub, s. GD. Jakuba Gzowskiego tenut. D. Suchych i Anny -- GD. Stanisł. Wietrzykowski tenut. Woynowic i GD. Marjanna Gieszyńska

2697 (Dakowy Mokre)

1702.30/7. Rozalja, c. G. Macieja Gądeckiego i Anny Boleszówny -- GD. Michał Krzyżański i D. Teresa Boleszowa

2698 (Dakowy Mokre)

1705.5/10. Teresa Jadwiga, c. GD. Benedykta Rosnowskiego i Marjanny Manikowskiej -- GD. Teresa Boleszowa z Uścięcic

2699 (Dakowy Mokre)

1706. 15/8. Marjanna, c. G. Macieja Gądeckiego i Anny Boleszówny -- Paweł Bolesz syn ojca i GD. Anna Gzowska z Such. Dok.

2700 (Dakowy Mokre)

1706.26/11. Katarzyna, c. N. Jakuba Sempolskiego i Anny - administrat. Dok. - dziedz. Opaleńskiego -- GD. Teresa Boleszowa z Uścięcic

2701 (Dakowy Mokre)

1709.12/5. Stanisław Józef, s. GD. Jakuba Stawiskiego z Such. Dok. i Anny -- MGD. Franc. Mielżyński klanic śrem. i Anna Opalińska dz-a Łęki

2702 (Dakowy Mokre)

1715.23/6. Jan Bapt. PiotrJuda Apost., s. MD. Stefana Brodzickiego i Rozalji -- MGD. Marjanna ż. Jana Kaz. Turny (Dok. M.)

2703 (Dakowy Mokre)

1717.16/2. Józef Ignacy, s. poprz. [Stefana i Rozalji] Brodzickich -- M. Piotr Kamiński z ż. Anną

2704 (Dakowy Mokre)

1718.13/3. (D.M.) Adam Antoni Józef, s. poprz. MD. [Stefana i Rozalji] Brodzickich -- MD. Jan Hosius i M. Marjanna ż. Jakuba Stawickiego

2705 (Dakowy Mokre)

1719.9/7. (Uścięcice) Józef Ignacy, s. MD. Jakuba Stawiskiego i Marjanny -- Wacław Opaliński ścic śremski i Krystyna ż. Michała Raczyńskiego klana gn.

2706 (Dakowy Mokre)

1720.15/9. (D.M.) Antoni Gabryel Wojciech, s. poprz. [Stefana i Rozalji] Brodzickich -- X. Stanisław z Bezdan Hosius bp. infl. i MD. Anna Praxeda, ol. wd. po Wojciechu H., jego matka

2707 (Dakowy Mokre)

1727.8/1. (Uścięcice) Agnieszka, c. N. Marcina Kudryckiego i Reginy -- GD. Antoni Małachowski i M. Urszula, ż. MD. Wojciecha Bieńkowskiego burgrab. pozn.

2708 (Dakowy Mokre)

1728.10/6. (D.M.) Jan Franciszek, s. Krzysztofa Nerskiego ekonoma Jana Karola Opal., ścica śrem. -- Teresa Opal. ścina śremska

2709 (Dakowy Mokre)

1729.6/2. (Uśc.) Maciej s. N. Marcina Kutrickiego i Reginy -- MD. Stanisław Opal. dz. D.M. i MD. Bieńkowska Wojciechowa burgrab. pozn.

2710 (Dakowy Mokre)

1731.5/4. Ludwika Eufrozyna, c. GD. Franciszka Priespolewskiego i Apolonji Nieświastowskiej -- MD. Franc. Junosza Bojanowski i Konkordja z Raczyńskich Zychlińska ścina stawiszyńska

2711 (Dakowy Mokre)

1731.27/10. Józef, s. G. Jana Gajewskiego i G. Agn. Oyzrzeszewskiej -- G. Józef Dobiński i Gv. Marjanna Majewska, wszyscy z Dokowa

2712 (Dakowy Mokre)

1731.29/11. (D.M.) Józefina, c. M. Franc. Junoszy Bojanowskiego i M. Franciszki de Turobolskie(?) -- M. Sebastjan Jun. Boj. i Barbara z Gruszczyńskich małż. 15/9.1733 Anna Skrzetuska ż. tegoż Boj.

2713 (Dakowy Mokre)

1732.23/7. (D. Suche) Anna, c. poprz. G. [Franciszka i Apolonji Nieświastowskiej] Przespolewskich tenut. Dok. -- G. Jan P. i Jadwiga P. siostra

2714 (Dakowy Mokre)

1734.28/7. Jakub, s. G. poprz. [Franciszka i Apolonji Nieświastowskiej] Przespolewskich -- GD. Teresa P. matka Franciszka P. i Jakub P. jego brat rodz.

2715 (Dakowy Mokre)

1734.25/4. (D.M.) Joanna Apol. c. D. Krzysztofa Nerskiego ekonoma tut. i Kat. de Pacyńskie -- GD. Franc. Przespol. i G. Apolonja z Nieśw. ż. jego

2716 (Dakowy Mokre)

1735.14/2. Karolina Anna, c. poprz. GD. [Franciszka i Apolonji Nieświastowskiej] Przespolewskich -- MD. Piotr Koszut.[...] surrog. zs. wsch. i MD. Konkordja z Raczyńskich ż. Jana Zychlińskiego sty Stawiszyń.

2717 (Dakowy Mokre)

1769.20/10. Ignacy, s. M. Samuela i Anny z Zadorskich Kęszyckich skarbników wschow. -- M. Jan Lipski miecznik i surrog. kaliski i M. z Malachowskich Rozdrażewska dz-a d. Ptasków i Urban

2718 (Dakowy Mokre)

1714.30/11. (D.M.) † G. Błażej Andrzejewski zabił się spadłszy z konia

2719 (Dakowy Mokre)

1715.2/2. (Uśc.) † GD. Jan Jarochowski, poch. Reform. Woźniki

2721 (Dakowy Mokre)

1720.10/4. (Uśc.) † Ignacy dziecko MD. Jakuba Stawiskiego poch. Reform.

2722 (Dakowy Mokre)

1720.7/5. (Uść.) † Anna l. 3, c. poprz. [Jakuba] Stawiskiego, poch. Ref.

2723 (Dakowy Mokre)

1732.1/11. (D.M.) † G. Agnieszka, żona G. Jana Gajewskiego ekon. Bojanowskiego

2724 (Dakowy Mokre)

1737.9/5. † GD. Teresa z Szczurskich, ż. Wojc. Zagorskiego, matka X. Kazimierza Z. proboszcza

2725 (Dakowy Mokre)

1735.15/12. † G. Aleksander Zagórski syn poprz. [Wojciecha], brat rodz. proboszcza

2726 (Dakowy Mokre)

1737.13/5. † G. Kat. Kaniewska ż. G. And. Grzywińskiego ekon. Uścięcic

2727 (Dakowy Mokre)

1743.17/6. (Wojnowice) † Weronika, c. MD. Wiktora Raczyńskiego i Magd. z Działyńskich wdziców pozn., dz-ów d. Dokowy Kościel.

2728 (Dakowy Mokre)

1744.26/2. (D.M.) † G. Wojciech Zagórski ojciec curata

2729 (Dakowy Mokre)

1754.1/3. (Uść.) † Aleksander, dziecko G. Piotra Zychlińskiego dziedzica Uścięcic

2730 (Dakowy Mokre)

1758.3/1. (Uść.) † Stefan s. N. Strzeleckiego sługi Kęszyckiego Samuela dzierż. Uśc.

2731 (Dakowy Mokre)

1758.30/1. (D.M.) † G. Maciej Zagórski brat prob. Dokow.

2732 (Dakowy Mokre)

1763.27/2. (Uść.) † N. Teresa Więckowska, ż. ol. G. Józefa Jelińskiego obec. N. Jakuba Krzesińskiego, poch. Woźniki

2733 (Dakowy Mokre)

1651.19/2. Wojciech Buszkowski x Anna Grzoniewska -- D. Mielżyński i Rogaliński

2734 (Dakowy Mokre)

1713.21/2. (Uść.) N. Franc. Maciejowski x Anna Jaroszewska z dworu

2735 (Dakowy Mokre)

1739.8/9. (D.M.) G. Stefan Nowosielski x Gv. Helena Zagórska z rodz. obec. plebana Dokow. -- G. Jakub Kosicki tenut. Uścięcic i G. And. Pawłoczyński etc.

2736 (Dakowy Mokre)

1743.5/7. (Uśc.) G. Adam Chrościcki x G. Barbara Kosicka v. c. G. Jakuba K. tenut. Uśc. -- X. Kaz. Zagórski prob. D., Antoni Małachowski pos. D.M. i Bol. Moszczeński

2737 (Dakowy Mokre)

1746.15/10. w Pozn. u Dominikanów G. Konstancja z Kotarbskich, ż. 1-o v. ol. G. Slichtynka, 2-o v. ol Bartłom. Jaranowskiego x Maciej Zagórski -- G. Antoni Stawiski, Antoni Kossowski etc.

2738 (Dakowy Mokre)

1753.26/2. (D.M.s. Kościelne) N. Teresa Jelińska wd. z plebanji, matka rodz. x N. Jakub Krzesiński -- G. Paweł Kęszycki tenut. D. Kośc. i Antoni Gutowski

2739 (Dakowy Mokre)

1757.29/11. (Uśc.) N. Józef Strzelecki sługa G. Samuela Kęszyckiego tenut. Uśc. x Katarzyna, c. G. Franciszka Miedzińskiego i Reginy - posesorów części wsi Wysocka -- G. Antoni Kołaczkowski i G. Marcin Magnuski ekon. Uśc.

2740 (Dakowy Mokre)

1762.2/2. (D. Kościelne) G. Antoni Mąkowski x Teresa Witkowska v., c. G. Pawła Kęszyckiego (!?) i Marjanny -- G. Franciszek Kęszycki pos. Będlewa i MG. Franc. Biegański dz. Potulic

2741 (Dakowy Mokre)

1730.5/7. (Uść.) Wiktorja Małgorzata, c. G. Franciszka Przespolewskiego i Apolonji Nieświastowskiej -- G. Stanisław P. brat rodz. i G. Anna ze Skrzetuskich Bojanowska ż. Franciszka B.

2742 (Dakowy Mokre)

1739.15/3. (Uść.) Teresa Agnieszka, c. G. Jakuba Kosickiego tenut. D.S. i Uść. i G. Franciszki Moszczeńskiej -- G. And. Pawłoczyński i G. Barbara Kosicka, c. Jakuba tegoż

2743 (Dakowy Mokre)

1739.8/9. (Uść.) Antoni Stefan, s. N. Macieja Wosińskiego ekonoma Uść. i Reginy -- G. Jakub Kosicki z ż. Franc. z Moszcz.

2744 (Dakowy Mokre)

1741.25/7. (Uść.) Jakub Franc., s. poprz. N. [Macieja i Reginy] Wosińskich -- G. Jakub Kosicki dzierż. i G. Franc. z Moszczeń. żona

2745 (Dakowy Mokre)

1743.23/4. (Uść.) Zofja, c. poprz. [Macieja i Reginy] Wosińskich sług Kosickich -- G. Antoni Małachowski pos. D. Kośc. i G. Teresa Kosicka, wd. po Mik. Bielawskim

2746 (Dakowy Mokre)

1744.19/1. (Uść.) Antoni Ignacy Xawery, s. poprz. G. [Jakuba i Franciszki Moszczeńskiej] Kosickich tenut. d. Uść., Suche Dakowy, Szewce -- M. Wiktor Raczyński, dz. D. Kośc. i in., G. Teresa Moszczeńska, ż. G. Ant. Małachowskiego tenut. D. Kośc.

2747 (Dakowy Mokre)

1745.8/12. (D. Kośc.) Mikołaj, s. N. Piotra Krzesińskiego admin. tych d. Wiktora Raczyńskiego wdzica pozn. dziedz. i Anny -- G. Jakub Kosicki Cykówka pos. i G. Regina ż. G. Pawła Oryewskiego pos. Granowa

2748 (Dakowy Mokre)

1754.18/10. (Uśc.) Piotr Wiktor, s. G. Piotra Zychlińskiego tenut. Uść. i Wilhelminy Juljanny, c. Karola Krzysztofa Nerott -- G. Paweł Kęszyc. tenut. Kość. Dok. i G. Anna Helena Dziembowska c. Bogusława Dz. dz. wsi Jaskółki

2749 (Dakowy Mokre)

1757.7/9. (Uść.) Stefan bękart, s. nieślubny N. Katarzyny Miedzińskiej v., i N. Józefa Strzeleckiego sługi G. Samuela Kęszyckiego -- N. Marcin Magnuski ekonom Uść. i N. Rozalja Radwańska v. z dworu

2750 (Dakowy Mokre)

1762.6/7. (Uść.) Marja Elżbieta, c. G. Bogusława Radeckiego ekonoma Uśc. i G. Domicelli Przysieckiej -- GD. Paweł Kęszycki pos. Mokrego, Suchego Dokowa i G. Marjanna ż. jego, Franciszek Grodzki ekonom Urbano. i G. Konstancja Witkowska, c. tychże Kęszyckich

2751 (Dakowy Mokre)

1765.20/5. (D. Kość.), * 4, Wiktor Feliks, s. O. G. Józefa Koźlińskiego i Marjanny Kęszyckiej -- GD. Paweł Kęszycki pos. D. K. i Suchego i ż. jego Marjanna

2752 (Dakowy Mokre)

1768.10/8. w kaplicy dwor. Woynowic. ch. IM. Magdalena i Michalina cc. IM. Kazimierza na Raczynie i Małoszynie pis. w.k., rotm. kaw. p., gen lejt. w. kor., sty czerwonogrodz. i Teresy z Moszczyńskich Raczyńskich -- Wojc. z B. Opaleński wda sier., z Anną z Radomickich Gurowską marszałkow., etc.

2753 (Dakowy Mokre)

1768.18/8. (D. Kość.) Helena Klara Marjanna, c. G. Tekli i Wawrzyńca Trąmpczyńskich -- GD. Paweł Kęszycki z żoną

2754 (Dakowy Mokre)

1770.24/8. (Uść.) cerem. nad Marcinem i Apolonją, s. i c. M. Samuela i Anny z Zadorskich skarbników zs. wschow. Kęszyckich i tenut.[?] Uścięcickiego -- IM. Teresa z Moszcz. Raczyńska, pis. w.k., Wojc. Opal. wda sieradzki, etc.

2755 (Dakowy Mokre)

1772.28/7. (D.) Marjanna, c. MD. Antoniego i Teresy z Witkowskich Mąkowskich -- MGD. Paweł Kęszycki tenut. kl. Dak. i Magdalena Raczyńska, c. pis. w.k.

2756 (Dalewo)

1628.8/12. Maciej, s. N. Wojc. Petkowskiego i Anny -- chrz. nieszl.

2757 (Dalewo)

1631.31/7. Stanisław s. N. Wojc. Petkowskiego sługi dwor. i Anny -- N. Jan Skrobiszewski de Zbechy i Jadwiga P.

2758 (Dalewo)

1655.25/5. Stanisław, s. GD. Krzysztofa Kozłowskiego(?) i G. Jadwigi -- GD. Szymański i GD. Małgorz. Gałeska de Zbechy

2759 (Dalewo)

1715.11/12. (Małpino) Krystjan Aleksander, s. N. G. Zygmunta Lossow i Marjanny -- MD. Stefan Czacki dz. Morki i MD. Marjanna Kąsinowska sędzina wałecka

2760 (Dalewo)

1741.16/2. (Wyrzeka) Józef, s. GD. Maks. Bąkowskiego i Magdaleny -- G. And. Balkowski i M. Kat. Woynicowa z Krajkowa

2761 (Dalewo)

1745.16/2. (Wyrzeka) Juljanna, c. GD. Maksymiljana Bąkowskiego i GD. Magdaleny -- GD. Aleksy Szczaniecki i Anna Majewska

2762 (Dalewo)

1747.23/2. (D.) Kunegunda, c. GD. Stefana Bagińskiego i Konstancji -- GD. Maks. Majewski i GD. Anna Swiderska v.

2763 (Dalewo)

1747.29/5. (Wyrzeka) Filip Antoni, s. poprz. GD. [Maksymiljana i Magdaleny] Bąkowskich -- GD. Józef Wyganowski i GD. Ludwika Błociszewska

2764 (Dalewo)

1749.18/10. (Wyrzeka) Łukasz Maks., s. GD. poprz. [Maksymiljana i Magdaleny] Bąkowskich -- chrz. nieszl.

2765 (Dalewo)

1749 (D.) Zofja, c. poprz. [Stefana i Konstancji] Bagińskich -- v. Konst. Zawacka

2766 (Dalewo)

1751. (Wyrzeka) 11/11. Salomea, c. poprz. GD. [Maksymiljana i Magdaleny] Bąkowskich -- G. Małgorzata Pradecka v. z Wławia

2767 (Dalewo)

1756. (Wyrzekka) 26/2. Karol Benedykt, s. poprz.[Maksymiljana i Magdaleny] Bąkowskich sołtysów -- MD. Józef Granowski dz. w Zaworach i MD. Ludwika Błociszewska w Lubiatówku, * 4/11.1754

2768 (Dalewo)

1764.20/2. przyjęła katol. MD. Krystyna de Horna Wyganowska

2769 (Dębno)

1633.24/2. Aleksander s. N. Tomasza Markockiego i Krystyny służących we dworze w D. u MD. Tom. Strzeleckiego -- Anna Wardeska z Nowegomiasta

2770 (Dębno)

1636. Krzysztof z Zegotek Zegocki prob. D. chrzci Marjannę w dzień nawiedz. sw. Elżbiety, c. JMD. Hieronima z Radomicka Radomickiego wdy inowrocław., sty wschow., i MD. Kretkowskiej - ol. Hieronima Rozdrażewskiego klana międzyrzec. 1-o v. żony, -- Stanisław Przyjemski MNK., GWP., Gv. Barbara R. córka wdy z 1-ej żony

2771 (Dębno)

1672.16/7. Marjanna Ludwika, c. JMD. Kaz. Radomickiego klana kal. i MD. Zofji -- X. Wojc. Domiechowski protonot. apostol. dz. Brzostkowa i starościanka przedborska

2772 (Dębno)

1674.6/2. MGD. Damjan Garczyński, s.o. chorążego chełmińskiego x IGv. Anna Radomicka klanka kaliska -- IGD. wielu panów. Ślub dał X. Wojc. Domiechowski

2773 (Dębno)

1671.24/5. Władysław, s. I.MD. Kaz. Radomickiego klana kalis. dz-a i Zofji -- Rey sta małgoscki i Gv. Anna R. klanka kaliska

2774 (Dębno)

1619.23/11. † N. Walentyn Kokowski ojciec tut. proboszcza

2775 (Dębno)

1631.12/7. † X. Maciej Kokowski prob. D.

2776 (Dębno)

1623. † GD. Andrzej, s. O. Szymona z Zegotek Zegockiego w niedzielę przed sw.sw. Jana Bapt.

2777 (Dębno)

1635. w wig. sw. Bartłom. Apost. † MD. Marcin z Zegotek Zegocki klan przemętski, urodz. z ol. Szymona Z. i Doroty Rudnickiej. Zostawił synów: Piotra Z. stę kościań., poch. Bernard. Sierakowskich

2778 (Dębno)

1638.24/10. † GD. z Gorzewa Gorzewska ol. ż. GD. Samuela Zegockiego, para.[...] Jej syn został Stanisław dziedzic Gorzyc (?), X. Karol Franciszkanin O. Walentyn Dominikanin i córka Bieganowska, poch. tutaj

2779 (Dębno)

1637. O. Gorski szlachcic, paroch w Panience

2780 (Dębno)

1629.0/12. N. Godurowski pochow. przez X. Krzysztofa Zegockiego tutaj

2781 (Dębno)

1666.20/8. † J. Barbara z Kretkowa Radomicka wdzina inowrocław. pani dożywotnia D., prawie 70-letnia. poch. Franciszkanie P. ...

2782 (Dębno)

1669.17/3. † N. Franc. Sielski sługa sty małogosckiego przybyły z posel. do klana kalis.

2783 (Dębno)

1698.18./11. (Magnuszewice) MGD. Michał Jan Kierski x MD. Konstancja Pruszakowa -- MD. Wład. Przyjemski w. kaliski, X. Kierski kanon. pozn., Chryzostom Dobrzycki z Noskowa., Łukasz Dobrzycki z Jaraszewa, Paweł Mąkowski z Kotlina

2784 (Dębno)

1700.23/2. (Magnuszewice) N. Kaz. Kiełczewski x Regina v. z dw. M. -- MD. Wojc. Maks. Hozjusz dz. Magnuszewic, Michał Kierski, Jan Linowski, Łukasz Dobrzycki, Mac. Kurczewski

2785 (Dębno)

1701.3/2. (Wyszki) NGD. z Robokowa Stefan Białobłocki x N.G. Joanna Kurczewska -- Wojc. Maks. Hozjusz dz. Magn. Franc. Kurcz., Myśliński, Maciej Kurcz.

2786 (Dębno)

1701.25/9. (Magn.) MGD. Władysław z Prusinowa Trąbczyński x MG. Ludwika Hozjuszówna v. w Kaliszu u Sw. Mikołaja ślub -- ojciec Wojc. Maks. H., Mac. Twardowski surrog. kaliski, Michał Kierski

2787 (Dębno)

1712.9/2. N. Franc. Grzybowski x panna Jabkowska służący we dworze Strzyżewo Wojc. Zakrzewskiego -- MD. Łukasz Daleszyński tenut. Ludyni i D. Wojciech Ostałowski ekonom

2788 (Dębno)

1713.26/2. X. Stanisław Hosius kanonik chełm. i krak. dał ślub D. Stefanowi Grodzickiemu wdowcowi i M. Rozalji siostrze swej -- MD. Węgierski i

2789 (Dębno)

1723.16/9. Józef Ludwik, s. M. Jana Hosiusa i M. Katarzyny -- M. Franc. Strzelecki poses. kaliski i M. Marjanna Kurnatowska podwojewodz. pozn.

2790 (Dębno)

1691.9/12. Chryzostom, s. NG. Franc. Grodzińskiego ekonoma Magnuszewic i NG. Marjanny -- MD. Chryzostom Gorzeński wojski pozn. żup. bydg. i MD. Sarleta Gorzeńska, ż. jego

2791 (Dębno)

1698.21/1. (Wyszki) Agnieszka, c. N. Tyczyńskiego i Reginy heretyków -- N. Kaz. Kiełczewski i GMD. Konstancja Bieniewska Pruszakowa z Magn.

2792 (Dębno)

1698 27/7. (Magnuszewice) Anna Dorota, c. GD. Stanisława Bieniewskiego Pruszaka i MD. Konstancji -- MGD. Modlibowski sędzia zs. kalis. i Mikołaj Wołowski wuj matki, Kat. Mąkowska z Kotlina

2793 (Dębno)

1701.6/3. (Magn.) Walentyn, s. G. Jakuba i N. z Białkowskich Woszczyńskich administr. -- GD. Rafał Tomicki i MGD. z Trapczyńskich Radońska

2794 (Dębno)

1702.16/3. (Magn.) Franciszka Teresa Kazimiera, c. MGD. Michała Kierskiego i Konstancji -- MGD. Aleks. Psarski mł. z Bachorzewa i Gv. Róża c. MD. Wojc. Maks. Hozjusza, dz-a Magn.

2795 (Dębno)

1704.28/9. (Magn.) Stanisław Michał Nikodem, s. G. Wład. Trąmpczyńskiego i Ludwiki -- X. Stanisław Hozjusz kant. kujaw. i Konst. Kierska

2796 (Dębno)

1705.17/12. (Wyszki) Agnieszka Kat., c. G. Macieja Kurczewskiego i Zofji -- Stanisław Gołecki i G. Anna K.

2797 (Dębno)

1706.21/12. (Wyszkowy) Marjanna, c. poprz. G. [Macieja i Zofji] Kurczewskich - G. Maciej Twardowski sędzia surrog. kaliski i GD. Anna K.

2798 (Dębno)

1718.28/8. Rozalja Ludwika, c. MG. Wawrzyńca i M. Ludwiki Brzustowskich (?) -- MG. Kaz. Koszucki i MG. Anna Pruszakówna

2799 (Dębno)

1719. Ignacy Franc. Onufry, s. MG. Stefana Brodzickiego i Rozalji -- G. Kaz. Koszucki i G. v. Kat. Zakrzewska

2800 (Dębno)

1722.0/4. Marjanna, c. GD. Jana Hozjusza i Kat. -- MD. Mikoł. Wołowski i Anna Hozjuszowa

2801 (Dębno)

1677. (Wyszki) 27/12. Swiętosław Zdzienicki prob. tut., chrzci Adama, s. NG. Jana Malczewskiego i Jadwigi -- N. Jan Ward. i NG. Barbara Malcz.

2802 (Dębno)

1666.12/9. (Magn.) Marjanna, c. N. Wojc. Paszkowskiego i Kat. -- N. Wojc. Gradecki i N.v. Kat. Gaszyńska

2803 (Dębno)

1725.6/5. (Magn.) Stanisław, s. MD. Konstyna Broniewskiego i Anny -- MD. Piotr Wasieleski dworz. i Kat. GD. Magnusz. H.(?)

2804 (Dębno)

1725.23/12. (Magn.) Andrzej Tomasz, s. MD. Bartłom. Osowskiego i Florentyny -- MD. Jan Hozyusz i Anna Hozjuszowa

2805 (Dębno)

1726.30/3 (Magn.) Anna Rozalja, c. MD. Jana Hozjusza dz-a i Kat. -- MD. Stefan Brodzicki i Gv. Kat. Koszucka

2806 (Dębno)

1727.28/4. Katarzyna Weronika, c. MD. Jana Hozjusza dz-a i Katarzyny -- MD. Kaz. Koszucki i MD. Teresa Glinicka

2807 (Dębno)

1728.29/10. (Magn.) Kajetan, s. MD. Jana Hozjusza i G. Kat.

2808 (Dębno)

1731.26/2. (Magn.) Anna Scholastyka, c. poprz. [Jana i Katarzyny] Hozjuszów -- MD. Jakub Glin. i MDv. Glinicka

2809 (Dębno)

1732.10/5. (Wilcze) Prakseda, c. MGD. Wawrzyńca Radolińskiego z Gałązek i Marjanny -- MD. Jan Hozjusz i MD. Rozalja Brodzicka

2810 (Dębno)

1671.8/12. (Magn.) Magdalena Eleonora, c. G. Krzysztofa Gorzyńskiego i Eleonory -- G. Jerzy Kręski katolik i G. Zofja Pogorska

2811 (Dębno)

1722.26/11. G. Franciszek Poklatecki x G. Konstancja Trampczyńska -- MG. Maciej Twardowski sędzia kaliski i Jan Hozjusz, Kaz. Kos.[...]

2812 (Dębno)

1740.10/8. (Magn.) Antoni Jan, s. MD. Piotra Radońskiego dz-a Magn. i Joanny -- MGD. Kaz. Koszucki i MGD. Rozalja Brodzicka

2813 (Dębno)

1740.1/1. Jan Stefan, s. G.MD. And. Pawłowskiego i Katarzyny -- MG. Gorski, Joanna Gorska

2814 (Dębno)

1710.15/2. G. Jan Gostkowski x Marjanna Godlewska -- G. Władysław Grzybowski, Kaz. Greliński, Marcin Pilawski

2815 (Dębno)

1717.7/3. MGD. Andrzej Kobyliński x G. Anna Kierzniowska -- M. Samuel Targowski i GD. Ziętkiewicz

2816 (Dębno)

1718.7/7. G. Jan Wyrzykowski x G. Konst. Kowalska -- św. nieszl.

2817 (Dębno)

1722.9/11. MGD. Stanisław Grabski x Katarzyna Radomicka klanka pozn. -- Maciej R. GWP, wda pozn., Władysław i And. wdzice pozn., Mielęcki, Szołdrski etc.

2818 (Dębno)

179.4/8. MD. dJan Gintyło x Joanna Buchowiecka pisarzowa brzezin. -- JD. Jerzy Felicjan Sapieha sta wilkow., Franc. Strzelecki surrog. sąd. kaliski, Aleks. Psarski, burgr. kalis., Michał Bratkowski

2819 (Dębno)

1740. pod koniec roku zostaw. miejsce na wpis małż. P.G. Ignacego Koźmińskiego sty wschow. z Marjanną hr. Sapieżanką -- potem luka

2820 (Dębno)

1758.15/8. (Orzechowo) Poch. Rafał Szpotański

2821 (Dębno)

1760.3/6. (D.) Poch. D. Kazim. Modlibowski dworzanin

2822 (Dębno)

1751.7/6. Antoni Jan, s GD. Macieja Malanowskiego i Marjanny -- X. Scholastyk kat. pozn., prob. kolleg. D. i Anna M. siostra jego

2823 (Dębno)

1757.2/3. (D.) Maciej Kaz. s. M. Stanisława Korczewskiego admin. d. D. i Rozalji -- X. Jan Guzowski i M. Rozalja Ryszewska

2824 (Dębno)

1757.12/4. (D.) Sulaldinus s. M. Głowęckiego tenut. dworu pleb. D. i Teresy z Gostkowskich -- M. Stanisł. Karczewski i Franciszka Mąkowska

2825 (Dębno)

1758.6/6. (* 28/5.) (D.) Antoni Bonifacy Norbert, s. G. Ant. Piątkowskiego i Marjanny, pisarzy prowent. D. -- X. Antoni Bończa Miaskowski schol. kat. pozn., prob. D. i Nowomiejski, i GD. Rozalja Karczewska ekonomowa z D.

2826 (Dębno)

1759.7/1. (D.) Marcjanna Marjanna, c. MD. poprz. [Stanisława i Rozalji] Karczewskich -- GD. Marjanna z Jaraczewskich Podziemska

2827 (Dębno)

1713.10/2. (D.) Wiktorja Helena, c. Franc. Glinickiego i żony jego -- PM. Maciej Radomicki wda inowrocł. GWP i Helena Grabska

2828 (Dębno)

1715.27/1. Maciej Fabjan Sebastjan, s. MD. Samuela Targowskiego i Katarzyny tenut. D., -- JMD. Maciej Radomicki GWP i ż. Ludwika

2829 (Dębno)

1734.12/3. (D.) Józef Paweł Jan, s. GMD. Zygmunta Łakieńskiego i Katarzyny z Zabłockich -- GM.D. Jan Zabłocki dziad i Jadwiga Bojanowska z Dzierznicy

2830 (Dębno)

1708.7/4. Marjanna Teofila, c. G. Jana i Katarzyny Błędowskich -- IM. Władysław wda i GWP i Barbara Miaskowska klanowa lędzka

2831 (Dębno)

1725.21/12. Mikołaj, s. G. Tomasza Stanisława Bojanowskiego i Juljanny -- MD. Stanisław Grabski stolnik bracław. i M. Katarzyna ż. jego

2832 (Dębno)

1744.8/2. Jan z Matwy, s. G. Wojc. Kowalskiego ekonoma D. i Teresy -- MD. Adam Zakrzewski z Raszew i Gv. Rozalja Reutzówna

2833 (Dębno)

1684.21/2. † N. Anna Bujalska, ż. Adama B. administrat. d. Dębno

2834 (Dębno)

1696.11/1. † X. Walentyn Murzynowski prob. D. poch. 13

2835 (Dębno)

1733.14/1. † PMG. Małgorzata z Swierczyńskich Zabłocka, poch. 7/2

2836 (Dębno)

1740.17/1. † G. Stanisław Chądzyński ekonom Wolicki

2837 (Dębno)

1713.6/7. † MD. Katarzyna Czaplicka de Krzan. poch. 8

2838 (Dębno)

1707.24/8. Stanisław Bartłomiej Józef, s. G. Stanisława †-go i G. Marjanny Goleckich - który w czasie inwazji mosk. na Polskę zamieszkał w D. w dworze Macieja Radomic. GWP, był zaś tenut. d. Radlina -- GD. Jan Kurczewski i JM. Barbara Miaskowska klanowa lędzka tenut. Mieszkowa

2839 (Dębno)

1733.9/6. G. Zygmunt Łakiński x v. Kat. Zabłocka -- IGD. Antoni Bojanowski podstoli, Michał Miłoński, Aleks. Psarski etc.

2840 (Długa Goślina)

1799.16/10. (Woynowo), w księgach 1782.27/10. był chrzest Teresy Marjanny Tekli * 13, c. M. Józefa i Estery z Kowalskich Wybickich szambel. JKMci, dz-ów d. Manieczki -- G. Swiętosław z ż. Magdaleną Twardowscy, poses. wsi Pawłowo. Cerem. 1799.16/10 -- GMD. Adam Kołaczkowski MD. z Zakrzewskich Potocka klanowa etc.

2841 (Długa Goślina)

1805.1/6. (Łomno) Teodozja Magdalena, Józefa, c. MGD. Ludwika de Kojen i Łucji z Urbanowskich -- GMD. Anna Swinarska v. z Łopuchowa, G. Antoni Swinarski i siostra rodz. Teresa Sw.

2842 (Długa Goślina)

1795.13/2. N. Walentyn Zbijewski Nob. x v. Eleonora Sokalska -- Andrzej Szreder ekonom dł. Gośl. i Sokalski brat jej. On 24, ona 18

2843 (Długa Goślina)

1804.29/10. G. Jan Nepom. Białoszyński mł. z Nowejwsi pf. Wojnow. x Bogumiła Deszpot Zieniewiczówna v., regentówna nakielska -- MD. Ignacy Kołaczkowski dz. Wojnowa i Józef Forsyth Radzimiński etc.

2844 (Długa Goślina)

1796.22/1. w Łopuchowie † GD. Piotr Swinarski l. 4, s. JMD. Wawrzyńca i Joanny z Przyjemskich dz-ów Łopuchowa

2845 (Długa Goślina)

1806.1/2. (Łopuchowo) † G. Jan Gałecki l. 55, u żony Zuzanny

2846 (Długa Goślina)

1811.20/7. (D.G.) † Kllotylda l. 4, c. MD. Ignacego i Józefy z Grudzińskich Kołaczkowskich z Woynowa

2847 (Długa Goślina)

1815.16/10. (Nowe Hęlodry) † G. Stanisław Dąbrowicz l. 14, s. G. Jana i Józefy z Boruckich

2848 (Długa Goślina)

1817.22/4. † (D.G.) † MD. Józef de Forsyth pos. ekonomji D.G. l. 66

2849 (Długie Stare)

1646.22/5. (Dł. St.) Katarzyna, c. Melchjora Goldz dzierżawcy i Barbary -- Adam Nerlich z W. Głogowa i Anna Heinin

2850 (Długie Stare)

1654.14/7. (Treben) Piotr Paweł, s. Mikołaja Luszkowskiego dzierż. i Marji -- Paweł Przybyszewski z Przybyszewa

2851 (Długie Stare)

1713.23/4. (* 5/3.) Ignacy Józef Kazimierz, s. G. Andrzeja Nieżychowskiego i Ludwiki -- Józef Gurowski opat bledzewski i Marjanna ż. Mikołaja Nieżychowskiego. † 22/9.1778 jako dziedzic i ostatni z rodziny Nież. Żona Ignacego była - Marja Ludwika Urszula Jabłonowska * 1/6.1718

2852 (Długie Stare)

1714.19/4. (* 1/4.) Jan Ambroży, s. poprz. [Andrzeja i Ludwiki] Nieżychowskich -- Jan Gurowski i Kat. Janowa Zakrzewska

2853 (Długie Stare)

1718.6/6. (* 1/6.) Marja Ludwika Urszula, c. MD. Mikoł. Jablonowskiego i Teresy -- MD. Andrzej Nieżychowski i ż. jego Ludwika. †-a 5/12.1806

2854 (Długie Stare)

1735.18/1. Ludwika Urszula Magdalena, c. MD. Jana Tworziańskiego i Katarzyny, cerem. 31/3.39. Ignacy Nieżychow. i Teresa Jabłono.

2855 (Długie Stare)

1761.20/5. (Dł. W.) Jan Nepom. Filip Feliks Barnard, s. P. Ignacego Nieżychowskiego podkomorzego wschow. i dz-a Dł. i Ludwiki z Jabłonowskich -- chrz. nieszl.

2856 (Długie Stare)

1766.6/7. (Trzybinio) cerem., a * 30/6. Marja Ludwika Emiljana, c. P. Adama Nieżychowskiego podkomorzyca wschow. dz. Trzybin. i Karoliny z Skorzewskich -- PMD. Ignacy N. podkomorzy wschow. dz. Długiego, Ludwika Chłapowska dz-a Rothdorff † 17/3.1817 jako zamężna Kraszkowska i poch. Dł.

2857 (Długie Stare)

1768.23/3. (Dł.W.) Ignacy Józef Marjan Piotr Alcantary, s. JMD. Stanisł. Krzyckiego podkomorzego król., dz. Krzycka i Weroniki Nieżychowskiej -- Kaz. K., gen. w.k. i Karolina N. dz-a Trzybini

2858 (Długie Stare)

1774.3/6. w W. Dł. *, a chrzci 4, Nepomucyn Piotr Karol, s. M. Adama Nieżychowskiego komor. JKMci, dz-a Drzeczkowa i Karoliny ze Skoszewskich -- Ludwika N. podkomorz. wschow.

2859 (Długie Stare)

1774.29/11. (Dł. W.) *, a 3/12 ch., Andrzej Ignacy, s. M. Marcelego Bronisza tenut. folw. dolnego Dł., generała w. kor. i Antoniny Ligockiej -- M. Benedykt Grzegorzewski komis. d. Trzybiń. i M. Marjanna Bogusławska ekonomowa Trzyb.

2960 (Długie Stare)

1780.1/2. Karol Franc., s. M. Jana Rembowskiego tenut. folw. dol. w Dł. i Justyny z Reczkowskich -- M. Franc. Tyminiecki z żoną. Cerem. 4/6.1782 -- Ludwika Nieżych. podkomorzyna wschow. i Bonaw. Gajewski klanic rogoz.

2861 (Długie Stare)

1787.28/1. (W.Dł.) (z w. w Drzeczkowie 1782.18/4.) Karolina Florentyna Tekla, c. J. Adama Nieżychowskiego szambel. król. dz-a Drzeczkowa, już †-go i Karoliny Skorzewskiej -- Stan. Krzycki chorąży wschowski i Ludwika Nieżychowska, podkomorzyna wschow.

2862 (Długie Stare)

1800.2/6. Stanisław Józef Onufry, s. N. Józefa de Jarzębkowskiego tenut. Falensis i Teresy de Krzyckiej, * 1, -- Onufry Krzycki dz. d. w Sielu i MD. Ludwika Nieżych., podkomorz. wsch., dz-a Dł.

2863 (Długie Stare)

1817.16/7. (Przybyszewce) Józefa Ewa Elżbieta Anna, * 10/7, c. MD. Franciszka Xaw. Mycielskiego dz-a P. etc. i Kunegundy ze Zbijewskich -- MD. Wincenty Zbijewski dz. Białcza i MD. Ewa z Nieżychowskich Zb. ż. jego

2864 (Długie Stare)

1774.19/11. † Makary Wincenty s. MD. Mrcelego Bronisza tenut. folw. w D., 11 mies.

2865 (Długie Stare)

1775.30/7. † MD. Marceli Bronisz gen. w. k., tenut. folw. Dol. Długie, poch. 1/8. Bernard. wschow.

2866 (Długie Stare)

1778.22/9. † IE.D. Ignacy Kazimierz Nieżychowski podkomorzy wschow., dz. W. i M. Dł., l. 65, 6 mies., 18 dni. Poch. 25, w gorob. rodz. na cm.

2867 (Długie Stare)

1783.30/8. † Weronika, l. 7, c. IE. Rafała Gurowskiego klana gn. sty kolsk. Poch. 1/9. Bernard. wschow.

2868 (Długie Stare)

1785.25/1. † X. Hilary Jabłonowski kanonik infl., prob. rydzyń., curatus w Dł., l. 85, poch. 27/1. Sparaliżowany od 20/10.1771

2869 (Długie Stare)

1787.18/1. † J. Karolina de Skorszewskich ż. Adama Nieżychowskiego szmbel. król., dz-a Drzeczkowa, l. 41., poch. cm. 22

2870 (Długie Stare)

1790.7/9. † Ludwika, córka po Ignacym Nieżychowskim podkomorzym wschow., dz-u Dł., lat. 31., tyg. 10, poch. 11, cm. Ona została exhumowana i w jej miejsce pochowana córka brata Adama Nieżychow. Ludwika z Nieżych. Kraszkowska 24/3.1817

2871 (Długie Stare)

1794.6/2. † na apopleksję Adam Nieżychowski b. dz. Drzeczkowa, l. 49. Poch. 8 cm. Własny grobowiec wystawiły mu 10/3.1818 syn i córki

2872 (Długie Stare)

W r. 1678 w VII kupił oba Długie Piotr Nieżychowski od Jana Wojc. Cieleckiego za 73.000 złp. wraz ze swoją ż. Kat. Drozdowską c. Stefana Dr. z Sędzina i Sędzin.[...] Dzieci ich: Andrzej, Mikołaj, Marjanna za Wojc.j Zbijewskim, Franciszka za Aleks. Gurowskim, Aleksandra za Lipskim, N. córka u Terszek w Pozn. 1689 Drozdowska owdowiawszy wyszła za starostę śrem. Cerekwickiego i kupiła t. z. za 70.000 złp mczko Xiąż, wsi Zakrzew, Kiełczyn, Rad. W r. 1701 objął Długie, Niepart Andrzej Nieżychowski. † 20/3.1729 mając za żonę Ludwikę Gurowską, c. Melchjora klana pozn. Dzieci ich: Ignacy, Józef, Katarzyna, ż. Jana Tworzyjańskiego klana przemęc. Ignacy * 4/3.1719, objął Dł. 1741., x 17/9.1739 Ludwika Marja Urszula Jabłonowska, c. Mikoł. z Przybyszewic i Teresy Zbijewskiej, † 22/9.17[...] wdowa † 5/12.1806. Odziedziczył Długie generał Lipski, Jan (?). Józef Lipski pol. rotm. i generał 24/6.1804 za 900.000 złp. kupił († 28/9.1812?) żona jego Józefa z Szułdrskich † 13/2.1811(?). Dzieci Marjanna * 16/7.1804. Aleksy * 14/7.1805. † 5/5.1822. w Lesznie. Poch. Czerniejewo, Marjanna z Szułdrskich Lipska 15/10.1823 z hr. Rajmundem Skurzewskim w Zytowiecku (ślub?)

2873 (Długie Stare)

1802.27/3. Poch. Marjanna, c. MD. Filipa Raczyńskiego z Brączewa i MD. Doroty Nieżychowskiej † 24. l. 9

2874 (Długie Stare)

1806.5/12. † MD. Ludwika z Jabłonowskich Nieżychowska podkomorzyna wschowska, l. 88, m. 6, dni 4. Poch. kość. Święciechowa

2875 (Długie Stare)

1817.24/3. Poch. MD. Ludwika Emiliana z Nieżychowskich Kraszkowska l. 50, 8 m. i 17 dni, ż. Tomasza K. dz-a Zelencina † 17

2876 (Długie Stare)

1821.18/6. (Spławie) † Michał v. Nieżychowski, dzierż. Spł. l. 43, m. 8, dni 18, s. Adama i Karoliny ze Skurzewskich, poch. cm.

2877 (Drzeczkowo)

1812.7/4. Romuald Teodor Anzelm, s. M. Wiktora de Trzebińskiego dz-a Drzeczkowa i Wolikowa i M. Michaliny ze Vissogota Zakrzewskich, * 7/4

2878 (Drzeczkowo)

1815.13/2. Emilja Walentyna Konstancja, c. M.G. Wiktora Trzebińskiego dz-a D. i Wol. i Michaliny Zakrzew. - * 13 -- M. Jakub Miaskowski posesor w Zaborowie i M. Kunegunda Kowalska v. z Gryżyny

2879 (Drzeczkowo)

1816.13/10. Anna Brygitta Leokadja, c. GD. poprz. [Wiktora i Michaliny z Zakrzewskich] Trzebińskich * 8, -- GD. Michał Morawski dz. Belęcina i Karkowa i M. Eufemja Zakrzewska v., ciotka z Osieka

2880 (Drzeczkowo)

1800.19/11. MGD. Florjan Borzęcki wd., ze wsi Witosław l. 36 x MGD. Róża Rudnicka wd. ze wsi Obozysk l. 55

2881 (Drzeczkowo)

1802.9/6. MD. Xawery Zychliński dz. Szczodrowa x MD. Antonina v. Trzybińska -- MD. Zofja z Rudnickich T. matka jej z synem Wiktorem T. jej bratem rodz., MD. Franciszek i Katarzyna Pruscy małż., dz-e d. Grab., on l. 28, ona 20

2882 (Drzeczkowo)

1807.20/6. (D.) MD. Xawery Karol Bronikowski l. 36, dz. d. W. Leźnicy x MD. Joanna Nepom Trzebińska v. l. 21. -- MD. Franc. Pruski dz. Starogrodu, MD. Wiktor T. dz. Drzeczkowa i MD. Xaw. Zychl. dz. Szczodrowa

2883 (Drzeczkowo)

1807.25/7. MD. Kajetan Majewski l. 39 x MD. Franciszka Brzezińska v. l. 24 -- św. nieszl.

2884 (Drzeczkowo)

1837. (D.) G. Konstantyn Miłkowski mł., dz. d. Marsewo (?) w pf. Kuchary djec. Gn. x Franciszka z Objezierskich Topińska wdowa, dz-a Rusocina -- G. Józef Ob. dz. D. i G. Józef M. dz. Drolnina

2885 (Drzeczkowo)

1842.29/8. (D.) † Władysław, s. G. Jana Lipińskiego pos. D. i Barbary Niklas - mies. 9

2886 (Dubin)

1709.1/1., ch. dziecko urodz. w r. zeszłym, dziecko MD. Adama Zakrzewskiego i M. Marjanny z Walichnowskich dz-ów m. Dupin i wsi Dupinko, Dom ar Zabie s. Małe Goreczki. Ochrzcił X. Władysław Wal. S.J., stryj dziecka, imię dane Andrzej. -- Antoni W. też stryj, sędzia dep. na T. K. Ewa Z.

2887 (Dubin)

1711.3/6. Antoni Józef, s. M. Józefa Skotnickiego i Agnieszki, we wsi Osiek -- M. Joanna Jankowska i M. Marjanna Zarińska

2888 (Dubin)

1711.21/7. Magdalena c. M.GD. Adama Zakrzewskiego dz-a i ... -- M. Maiciej Nowowieyski i M. Teresa Zakrzewska

2889 (Dubin)

1713.20/8. Bartłomiej Michał, s. MD. Adama Zakrzewskiego dz-a m. Dupin i Marjanny -- X. Jakub Woliński prob. D. i MD. Joanna Z.

2890 (Dubin)

1713.4/12. Barbara, c. G. Jana Zabłockiego i Małgorzaty -- Adam Zakrzewski dz. m. D. i GD. Joanna Zakrz. dz-a wsi Sląskowo

2891 (Dubin)

1715.20/5. Jan, s. GD. Prokopa Domaradzkiego i Marcjanny -- PMD. Jan Krzycki klan nakielski, i GD. Anna Niedźwiedzka

2892 (Dubin)

1715.10/6. Jan s. poprz. [Adama i Marjanny] Zakrzewskich -- Jan Z. dz. Surkowa i ż. jego

2893 (Dubin)

1715.24/11. Stanisław, s. GD. Jana Zabłockiego i GD. Marjanny -dzierż. Dupina -- GD. Mikołaj Kochowski i GD. Kochowska dzierż. wsi Szkaradowa

2894 (Dubin)

1717.10/5. Izydor Michał, s. D. Wojciecha Gutri i Anny -- GD. Adam Zakrzewski i GD. Marjanna Zakrzewska dz-e

2895 (Dubin)

1718.14/8. Wawrzyniec, s. GD. Wojc. Gutry i G. Anny -- GD. Adam Zakrzewski dz. i vG. Kat. Z.

2896 (Dubin)

1720.11/8. Wawrzyniec Roman, s. N. Wojciecha Gutri i Anny z Zabich Góreczek -- M.G. Adam Zakrzewski dz. i Gv. Kat. Zakrzewska

2897 (Dubin)

1720.11/12. Franciszek, s. IE. Władysława Nałęcz Kęszyckiego klana kalis. sty mosińskiego i Biegańskiej -- N. Wojc. Gutry i GD. Marjanna Zakrzewska dz-a

2898 (Dubin)

1722.19/2. Maciej, s. N. poprz. [Wojciecha i Anny] Gutrich -- GMD. Adam Zakrz. i Gv. Kat. Z.

2899 (Dubin)

1727.24/6. Anna Kat., c. MGD. Józefa Malachowskiego i JG. Krystyny -- MGD. Adam Zakrz. i MGD. Marjanna Szkałeska skarb. kaliska

2900 (Dubin)

1727.21/12. Jan Nep. Damazy Tomasz Adam, s. IMGD. Józefa Wyssogoty Zakrzewskiego i Ktarzyny z Twardowskich -- IMG. Adam Z. i IM. Teresa T.[...]

2901 (Dubin)

1784. Franciszek, s. G. Wlentyna Piaskowskiego i Marjanny -- Gv. Drelichowska

2902 (Dubin)

1741. Mikołaj s. G. Antoniego Myskiewicza i Ludwiki -- G. Kaz. ... i G. Marjanna Suchodolska

2903 (Dubin)

1742.3/8. Zaczyna pisać metryki po otrzym. prob. D. X. Ferdynand Szemioth kanonik kat. pozn., prepozyt D. i Mieleszyński

2904 (Dubin)

1747.22/3. Józef Benedykt, s. G. Macieja Korytkowskiego ekonoma osieckiego i Marjanny -- GD. Ambroży Koszutski - dz. Płaczkowa i G. ż. jego Teresa z Umińskich K.

2905 (Dubin)

1749.4/3. Marjanna c. G. Mateusza Korytkowskiego i Zofji -- Józef Skoraszewski klanic rogoziń. dz. d. Osieczna i Marjanna Krzycka pos-a d. Osiek

2906 (Dubin)

1750.18/6. Antonina Petronella, c. Macieja i Zofji Korytkowskich ekonomów osieckich -- Aniela Zakrzewska z Pakosławia

2907 (Dubin)

1710.2/3. MD. Maciej Podczaski x Gv. Zofja Zbijewska -- GD. Jan Zakrzewski, Kochowski, Zegota

2908 (Dubin)

1713.8/5. † Marjanna dziecko dz-a Adama Zakrzewskiego

2909 (Dubin)

1716.5/2. † Aleksander Kowalski podstarości z D.

2910 (Dubin)

1716.20/2. † dziecko G. D. Wojciecha Gutri

2911 (Dubin)

1716.3/4. † dziecko GD. Prokopa Domaradzkiego podstarość. D. poch. Goruszki

2912 (Dubin)

1716.24/10. † G. Kaz. Pogonowski

2913 (Dubin)

1717.17/4. † GD. Zofja Podczaska z Osieka, po połogu

2914 (Dubin)

1717.9/8. † Izydor s. GD. Wojc. Gutri z D.

2915 (Dubin)

1719.17/6. † dziecko GD. Wojc. Gutry z D.

2916 (Dubin)

1723.8/1. † dziecko ND. Wojc. Gutry

2917 (Dubin)

1729.8/4. † D. Anna Gutra z Domaradzic

2918 (Dubin)

1729.9/5. † N. Wojc. Gutry z Domaradzic

2919 (Dubin)

1747.29/12. † GD. Michał Zborowski dworz. J. klana krzywiń., dz-a Osieka. Poch. Reform. M. Górka

2920 (Dubin)

1804.2/3. (* 17/8.1802) Józefa Konstancja, c. Józefa Krzyckiego klanica krzywiń. i Maksymiljany Suchodolskiej -- X. Sławski prob. D. i N. Klara Nossowiczowna

2921 (Duszniki)

1624.8/7. Anna, c. N. Mikoł. Biegańskiego ze wsi Zakrzewko i Anny -- chrz. nieszl.

2922 (Duszniki)

1628.25/6. Jan, s. GD. Jerzego Buszewskiego i GD. Róży -- GMD. Wojc. Modrzewski i GM. Kat. Rozdrażewska

2923 (Duszniki)

1632.12/4. Aleksander Konstanty, s. GMD. Krzysztofa Rozrażewskiego i G. Doroty -- GD. Krystjan Marszewski i Marjanna Chełmska

2924 (Duszniki)

1633.7/10. Franciszek Andrzej, s. poprz. [Krzysztofa i Doroty] Rozrażewskich -- chrz. nieszl.

2925 (Duszniki)

1635.25/2. Maciej, s. GMD. Jerzego Pigłowskiego i G. Doroty -- MGD. Jan Niegolewski z m. Kazimierz sędzia zs. pozn. i MD. Jadwiga P.

2926 (Duszniki)

1637.29/10. Jan ze wsi Sarbia, s. G. Jerzego Pigłowskiego i Doroty -- G. Jan Zelendzki i G. Annna Kamińska

2927 (Duszniki)

1691.14/10. Teresa, c. N. Jerzego Pigłowskiego i N. Doroty, ze Sliwna małż. -- N. Piotr Konarzewski i v. Teresa Mielżyńska

2928 (Duszniki)

1644.29/8. Małgorzata Magdalena, c. GD. Aleksandra Bielińskiego i Marjanny - tenut. Sliwna -- GD. Swiętosław B. i Anna z Kąkolewa

2929 (Duszniki)

1644.14/8. Wawrzyniec, s. GD. Swiętosława Bielińskiego i Anny -- GD. Aleks. B. i Anna Odolińska wdowa

2930 (Duszniki)

1645.13/8. Hjacynt, s. MD. Aleks. i Marjanny Bielińskich tenut. Sliwna -- chrz. nieszl.

2931 (Duszniki)

1648.29/11. Andrzej, s. G. Hieronima Skałaskiego i G. Agnieszki Cerekwickiej -- G. Wojciech Marszewski i G. N. Kierska

2932 (Duszniki)

1649.6/9. Anna c. N. Krzysztofa Czackiego, krótko przed tym †-go i Kat. z Krajewic Krajewskiej -- N. Kat. Czacka, córka †-go i And. Korbas

2932 (Duszniki)

1649.31/10. Jan, s. G. Tomasza Swieykowskigo tenut. Sliwnic. i G. Zofji z Mielżyna -- G. Andrzej Stefan Drozdowski brat przyr. ojca z G. Barbarą z Niegolewa Mielżyńską matką matki

2934 (Duszniki)

1650. W dzień św. Stef. Katarzyna, c. poprz. GD. [Tomasza i G. Zofji z Mielżyna] Swieykowskich, we dworze śliwnic. -- G. Jakub Konarzewski i G. Barbara z Niegolewa Mielż. babka dziecka

2935 (Duszniki)

1650. W dzień św. Innocentego, w D. ch. Katarzyna, c. poprz. GD. [Hieronima i G. Agnieszki Cerekwickiej] Skaławskich -- G. Michał Objezierski i Gv. Marjanna S. ciotka dziecka

2937 (Duszniki)

1652.20/5. Stefan Franciszek, s. poprz.[Tomasza i G. Zofji z Mielżyna] Swieykowskich z Sliwna -- GD. Franc. Mielżyński z G. Chełmską

2938 (Duszniki)

1653.15/5. Petronella Zofja, c. poprz. [Tomasza i G. Zofji z Mielżyna] Swieykowskich -- X And. Swinarski oficjał pozn. chrzci -- Zelęcki i Drozdowska

2939 (Duszniki)

1653.2/8. Władysław s. N. Mikoł. Złyńskiego i Elżbiety - ze wsi Wilczyna -- chrz. nieszl.

2940 (Duszniki)

1654.25/5. Andrzej s. poprz. [Tomasza i G. Zofji z Mielżyna] Swieykowskich -- N. Jan Gorzeński i N.v. Anna Gronowska

2941 (Duszniki)

1655.12/8. Barbara, c. poprz. [Tomasza i G. Zofji z Mielżyna] Swieykowskich sędziów bydgos. -- GD. Marszewska

2942 (Duszniki)

1658.19/3. Maciej Kazim. s. poprz. [Tomasza i G. Zofji z Mielżyna] Swieykowskich -- G. Maciej Pigłowski i GD. Rokoszewska

2943 (Duszniki)

1661.6/11. Wojciech s. G. Stanisł. Kokalewskiego i G. Teresy Zółtowskiej z Turkowa -- G. Maciej Pigłowski z Kat. Woźnicką

2944 (Duszniki)

1662.8/10. Franciszek Andrzej, s. poprz. GD. [Stanisł. i G. Teresy Zółtowskiej z Turkowa] Kokalewskich -- G.v. Kokalewska

2945 (Duszniki)

1662.15/10. Teresa, c. GD. Macieja Jana Pigłowskiego i G. Marjanny Budziejewskiej -- JMD. Zygmunt Zelencki klan łęczycki podsędek i surrog. pozn. Gv. Barbara Z. córka klana, GD. Wojc. Marszewski

2946 (Duszniki)

1666.4/7. Marjanna, c. G. poprz. [Stanisł. i G. Teresy Zółtowskiej z Turkowa] Kokalewskich -- N. Franc. K. i Kat. Z.

2947 (Duszniki)

1669.12/5. (Zakrzewko) Kat. Teresa, c. GD. Mac. Mieszkowskiego i ME. Zofji Mieszk. -- MG. And. z Wierzchaczewa M. i MG. Teresa z Turkowa Kokalewska

2948 (Duszniki)

1669.0/7. (Sliwno dwór) Anna, c. G. Aleks. i Urszuli Rogoskich -- X. Jan Stan. Jabłoński dziekan fary lwówiec. i Kierska

2949 (Duszniki)

1670.20/1. Maciej, s. G. Stanisł. i Teresy z Zółtowskich Kokalewskich -- G. Wojc. Trampczyński i G. Konstancja Biskupska

2950 (Duszniki)

1671.30/4. (Turkowo) Jakub Michał, s. G. poprz. [Stanisława i Teresy] Kokalewskich -- G. Stefan Drozdowski i G. Anna K. c. tychże

2951 (Duszniki)

1672.28/2. Józef Antoni, s. G. Piotra Rosnowskiego pos. D. i G. Zofji Goździkowskiej -- G. Franc. Kokalewski i G. Kat. R. c. tychże. Cerem. 23/3 -- ciż

2953 (Duszniki)

1672.18/10. (Turkowo dwór) Łukasz Antoni, s. G. poprz. [Stanisł. i G. Teresy Zółtowskiej z Turkowa] Kokalewskich -- G. Sebastjan Zółtowski i G. Barbara Janowska

2954 (Duszniki)

1675.0/3. Joanna Teresa, c. N. Franc. Wielickiego i Zofji -- N. Teresa Kokalewska wdowa z Turkowa

2955 (Duszniki)

1675.24/9. Jakub Ignacy, s G. Wojc. Secimińskiego i Kat. Gnińskiej tenut. pleb. D. -- NG. Wład. Łączkowski i Teresa Zółtowska ż. jego

2956 (Duszniki)

1678.20/11. Franciszek, s. G. Sebastjana i Teresy Zółtowskich dzierż. Sliwna -- G. Stan. Gowarzewski i G. Teresa Łączkowska

2957 (Duszniki)

1680.28/4. Wojciech Stanisław, s. G. poprz. [Sebastjana i Teresy] Zółtowskich dzierż. Sliwna -- G. Wład. Łączkowski i G. Konstancja Zółtowska, c. ojca

2958 (Duszniki)

1681.12/1. Marjanna, c. N. Stanisł. Woyciechowskiego i Barb. Gutowskiej z D. -- N. Stanisł. Miekicki i G. Barb. W.

2959 (Duszniki)

1681.15/1. Paweł, s. G. D. Wład. Łączkowskiego i Teresy Zółtowkiej -- N. Stefan Ł. i N. Kat. Kokalewska

2960 (Duszniki)

1681.3/8. Anna, c. N. Jerzego Ponieckiego i Marjanny Bledzewskiej -- N. Jan Bl. brat rodz. i Anna Białoskórska v.

2961 (Duszniki)

1682.2/11. Kat., c. G. Łukasza Węgorzewskiego i Jadwigi Kędzierzyńskiej -- G. Andrzej Kędzierzyński i G. Teresa Łączkowska

2962 (Duszniki)

1684.13/8. Wawrzyniec Tyburcy, s. GD. Hieron(?) Ponieckiego i G. Marjanny -- X. P. prob. D. brat, i GD. Teresa Łączkowska

2963 (Duszniki)

1685.21/9. Marjanna, c. N. Jana Łosickiego i Katarzyny sług G. Jana Gurowskiego tenut. kl. Bukow. -- GD. Jan Gurowski i Gv. Teresa Rinarzewska

2964 (Duszniki)

1686.24/3. Teresa, Bogumiła, c. N. Adama Karlińskiego i Kat. Pianowskiej tenut. soł. D. -- G. Teresa Łączkowska i G. Marcin Kędzierzyński

2965 (Duszniki)

1687.11/11. Marcin, s. Jerzego Ponieckiego i Marjanny Bledzewskiej -- N. Adam Karliński i G. Kat. Kokalewska v.

2966 (Duszniki)

1688.13/5. (W. Sliwno) Jan s. N. Stanisława Lisowskiego i N. Marjanny - podstarościch Sl. -- G. Wojc. Kokalewski w Turkowie dz. i Marjanna Radomicka klanka kaliska

2967 (Duszniki)

1689.26/8. Michał, s. G. Mikoł. i Kat. Łanczkowskich -- G. Franc. Kokalewski i N. Marjanna Lisowska

2968 (Duszniki)

1690.14/6. Jan Wład., s. N. Franciszka Kraszewskiego podstarość. sliwnic. i Kat. -- M. Wład. Radomicki klanic kaliski i N. Gołkowska z D.

2969 (Duszniki)

1691.25/6. Marjanna Anna, c. G. And. i Kat. Mankowskich z Turkowa dz-ów -- G. Jan Wikowski i G. Jadwiga Skoraczewska

2970 (Duszniki)

1692.6/1. Jan Antoni, s. poprz. N. [Franciszka i Katarzyny] Kraszewskich -- N. Benedykt Gołkowski

2971 (Duszniki)

1692.11/11. Elżbieta, c. G. And. i Kat. Mańkowskich -- G. Sebastjan Zółtowski i G. Jadwiga Kotarpska

2972 (Duszniki)

1695.27/12. Barbara, c. N.N. Rossowskiego i Anny - ze wsi D. -- G. Antoni Cielecki

2973 (Duszniki)

1696.9/9. Ludwika Wiktorja, c. G. And. i Kat. Zółtowskich poses. Turkowa -- G. Krzysztof Z. stryj, i Gv. Barbara Z. siostra rodz.

2974 (Duszniki)

1698.21/8. Marjanna Zuzanna, c. G. Michała Kokalewskiego i Franciszki Beleckiej - dz-ów Zakrzewka, -- G. Antoni K. brat rodz. i G. Zofja Zółtowska v. z Turkowa

2975 (Duszniki)

1699.26/9. Ludwik, s. G. Mikoł. Łąckowskiego i Kat. Kokalewskiej -- G. Andrzej Zółtowski i N. Franciszka K.

2976 (Duszniki)

1701.10/7. (Zakrzewko) Krystyna Rozalja, c. G. Michała i Franciszki z Belinskich Kokalewskich dz-ów Z. -- X. And. Breza kan. pozn. i G-a

2977 (Duszniki)

1706.28/3. Józef Wojciech, s. G. Andrzeja Zółtowskiego i Anny Gwiazdowskiej dz-ów Turkowa -- G. Rafał G. i G. Konstancja Grudzielska

2978 (Duszniki)

1706.14/10. (O.) Jadwiga, c. N. Jana Sekuckiego i Jadwigi -- N. Jan Niedzwiecki i Nv. Elżb. Mankowska

2979 (Duszniki)

1702.22/1. Paweł, s. GD. Michała Lewalskiego i Barbary -- G. Andrzej Mankowski i G. Jadwiga Sławoszewska

2980 (Duszniki)

1702.3/12. Stanisław Sebastjan, s. GD. And. Zółtowskiego i G. Anny poses. Turkowa -- Sebast. Z. i Urszula Z.

2981 (Duszniki)

1713.31/8. (D.) Róża, c. GMD. Wojc. Masłowskiego i Marjanny - ekonom. D. -- GD. Michał Kokalewski i MGD. Kat. Swięcicka

2982 (Duszniki)

1716.29/2. (D.) Franciszka, c. poprz. [Wojciecha i Marjanny] Masłowskich -- IMGD. Wojciech Swięcicki klan santocki i panna Wiktorja Sw. klanka

2983 (Duszniki)

1717.1/9. (Zakrzewko) Bartłomiej Ludwik, s. N. Marcina Zebrowskiego ekonoma Z. i Anny -- GD. Józef Gosławski i GD. Kat. Horodyńska

2984 (Duszniki)

1718.19/1. Paweł, s. GD. Marcina Krzewińskiego i Agnieszki - z D. -- nieszl.

2985 (Duszniki)

1718.23/1. (D.) Agnieszka Róża, c. GD. Franc. Chorzyńskiego i Kat. ekon. -- GD. Ant. Rogaliński i DG.N. Bielaska, i GD. Tomasz Kowalski i GD. Kat. Chorodińska

2986 (Duszniki)

1719.4/6. (D.) Juda Tadeusz Józef, i córka Petronella bl., s. i c. GD. Ant. i Heleny Rogalińskich tenut. kl. Buk. -- G. Franc. Słaboszewski i G. Petrikowska -- Adam Pawłowski klan biech. i Twardowska

2987 (Duszniki)

1719.10/9. (Zakrzewko) Rozalja Marjanna Teresa, c. N.D. Andrzeja Radwańskiego i Teresy -- ND. Ant. Rogaliński i Gv. Ludwika Nieżychowska

2988 (Duszniki)

1722.8/4. (Sliwno) Józef Wojciech, s. G.D. Marcina Kołdoskiego ekonoma w dworze śliwneń. i GD. Marjanny -- MGD. Bogusław Zółtowski z MGD. Krystyną Gwiazdowską

2989 (Duszniki)

1723.7/2. X. Stanisław Płaczkowski komend. D. chrzci Franciszkę Joannę Gwiazdowską, c. GD. Rafała i Krystyny Bielickich -- GD. And. Zółtowski i GD. Zofja Mięszkowska

2990 (Duszniki)

1724.7/3. (Zakrzewko) Maciej Józef, s. G. And. i Teresy z Strachowskich Radwańskich - pos. Z. -- X. Piotr z Głogowy Kossowski, kan. kat. pozn. i G. Krystyna Gwiazdowska z Sliwna

2991 (Duszniki)

1724.6/4. (D.) Wojciech, s. G. Sebastjana Kozlickiego ekon. i Anny -- MG. Wojc. Mankowski i MG. Anna Sosińska

2992 (Duszniki)

1726.19/3. (Zakrzewo) Franciszka Ludwika, c. G. poprz. [Andrzeja i Teresy z Strachowskich] Radwańskich -- M. Rafał Gwiazdowski i G. Marjanna Bojanowska

2993 (Duszniki)

1726.10/3. (D.) Franciszka, c. N. Józefa Siedmierackiego i Agnieszki Trąbczyńskiej -- G. And. Radwański i M. Krystyna Gwiazdowska

2994 (Duszniki)

1727.17/1. (Wilczyna) Apolonja, c. N. Ludwika Kamieńskiego i Kat. de Strzeleckie -- G. And. Radwański i G. Jadwiga Marszewska

2995 (Duszniki)

1728.24/10. (Zakrzewko) Wojciech Ignacy Jan, s. N. Józefa Miecewskiego i Jadwigi, córki Andrzeja Radwańskiego i Teresy, którzy trzymają dziecko do chrztu - a może to dziecko tych RR. (!)

2996 (Duszniki)

1729.23/1. (D.) Agnieszka, c. N. Józefa Siemierackiego i Agnieszki z Trąbczyńskich - ekonomów -- G. Wojc. Trzaskowski i G. Zdziarska

2997 (Duszniki)

1729.8/5. (Sękowo) Zofja, c. G. Ludwika Kamińskiego i Kat. Strzeleckiej -- GD. Franc. Marszewski tenut. kl. Buk. i Gv. Apol. Radwańska Zakrzewska

2998 (Duszniki)

1729.20/11. (Zakrzewko), * 12/11., Antoni, s. poprz. [Andrzeja i Teresy z Strachowskich] Radwańskich -- GD. Józef Miszewski i G.v. Apolonja R.

2999 (Duszniki)

1732.11/5. (Sliwno) Stanisław Franciszek, s. G. Franciszka Młodawskiego i Konst. z Jazwińskich - ekonomów Rafała Gwiazdowskiego -- GD. And. Radwański tenut. Zakrzewka i GD. Ludwika Slichtinkowa z Wieszczyczyna

3000 (Duszniki)

1742.15/6. (Sliwno) Piotr Celestyn, s. M. Józefa z Łagowca i Konst. z Gwiazdowskich Szczanieckich dz-ów Sliwna -- J. Franciszek z Łagowca Szcz. dz. Nojewa i M. Ludwika z Gur. Slichtinkowa dz-a Drzeczkowa, * 19/5

3001 (Duszniki)

1744.18/2. (Sliwno) Franciszek Walentyn Ignacy, * 13, s. poprz. [Józefa i Konst. z Gwiazdowskich] Szczanieckich -- X. And. Cichowski i M. Slichtingowa z D.

3002 (Duszniki)

1745.29/4. (D.) Jakub Wojciech, * 18, s. N. Rocha i Agnieszki Bujalskich skrybów dwor. -- N. Korytkowska

3003 (Duszniki)

1747.21/9. (Sliwno) Ludwika Marjanna, * 2, c. N. Franciszka Majewskiego i Teresy -- J. Józef Szczaniecki sta średzki dz. Sliwna i Nepomucena Garczyńska stolnikowa kaliska, dz-a Rosadowka

3004 (Duszniki)

1747.22/10. (D.) Jadwiga Kordula, c. N. poprz. [Rocha i Agnieszki] Bujalskich -- MD. Florjan Bojanowski podstolic kaliski i J. Jadwiga Cywińska wojska pozn., * 13

3005 (Duszniki)

1747. Cerem. * i ch. 1744 w sw. Tom. 21/11. Barbara Bibjanna, c. G. Józefa i Franciszki z Zakrzewskich-Włodzimierskich -- GD. Kat. Z. i GD. Aleks. Hermanowski dz. Turkowa

3006 (Duszniki)

1732.4/10. (D.) † N.v. Magdalena Krajewska, z dworu D., sługa Franciszka Marszewskiego, l. 14

3007 (Duszniki)

1737.28/3. † (D.) G. Aleksandra Marszewska v. Poch. Ref. Woźniki

3008 (Duszniki)

1737.11/4. † (D.) G.D. Wojciech Marszewski mł., i tenut., poch. Woźniki

3009 (Duszniki)

1738.15/6. (Zakrzewko) † Józef Niezuchowski mł.

3010 (Duszniki)

1739.15/4. † (Sliwno) Jakub Zaleski ekonom Sl., poch. kl. sierakowski

3011 (Duszniki)

1730.22/10. G. Jan Golimowski x Agnieszka Zdziarska -- Konstantyn Marszewski klan przemęcki, Rafał Gwiazdowski, Wojc. Manikowski, And. Radwański, Franc. Marszewski, etc.

3012 (Duszniki)

1731.19/6. G. Konstantyn Kornatowski x G. Marjanna Dziembowska -- G. Konrad Dz., Zygmunt Dz., Stefan Janowski, etc.

3013 (Duszniki)

1731.7/10. (Sliwno) GD. Andrzej Slichnith x G. Ludwika Gwiazdowska -- Konst. Marszewski klan przem., Ant. Rogaliński, Józef Rogaliński, Franc. Marsz. tenut. kl. Buk., And. Radwański etc.

3014 (Duszniki)

1733. G. Józef Kosicki x G. Barbara Marszewska -- Konst. M. kla[...] Adam Pawłowski klan biechowski, MGD. Tom. Grodzicki, MGD. Wojc. Manikowski, MGD. Karol Rokossowski, MGD. Piotr Płonczyński, Aleks. Płoncz., Jakub i Wojc. Kosiccy, bracia rodz. jej

3015 (Duszniki)

1739.5/1. G. Stefan Bronikowski x G. Marjanna Marszewska -- Kwilecki klan lędzki, Piotr Płonczyński, Mańkowski, Sczanieccy

3016 (Duszniki)

1739.16/7. G. Jerzy Haza x Ewa Joanna Dziembowska v. -- IMG. Pawłowski, G. Aleksander H. z Lewic., etc.

3017 (Duszniki)

1752.2/1. (Sliwno), * 13/10, Edward Jan, s. N. Franciszka i Teresy Majewskich -- G. Dyzma Raszewski i MG. Petronella z Bojanowskich Sokolnicka dz-a d. Niewierz i Zakrzewko

3018 (Duszniki)

1753.30/5. (Sliwno) Jan Nep. Grzegorz Nazarjusz[?], s. G. poprz. [Franciszka i Teresy] Majewskich ekonomów z Sliwna -- X. Wład. Szczaniecki kleryk mn. Sw. z Sliwna i G. Regina Osińska z Wilczyny, * 9/5

3019 (Duszniki)

1754.6/10. (Zakrzewko) Helena Wiktorja, c. G. Anton. i Wiktorji Słowikowskich ekonomów z Z. -- X. Wawrzyniec Swinarski prepoz. wilczyński i M. Helena Zychlińska pos-a Z.

3020 (Duszniki)

1754.4/12. (D.) Mikołaj Xawery, * 2, s. G. Pawła i Antoniny ze Skurzewskich Moskorzeskich tenut. kl. Buk. -- Józef Sczaniecki podkomorzy kor. i MGD. Ludwika Slichtingowa z Drzeczkowa

3021 (Duszniki)

1755.29/4. (Sliwno) Jan Nepom., s. G. poprz. [Franciszka i Teresy] Majewskich -- G. Jakub Skorsz[...] i v. Marcjanna Swiderska

3022 (Duszniki)

1756.17/5. (Sliwno) Jan Nepom. Izydor Terpetus, * t. d., s. IM. Józefa z Łagowca i Krystyny z Mielżyńskich Sczanieckich podkoniuszych kor., stów średzkich

3023 (Duszniki)

1756.23/6. (Zakrzewko) Jan, * 25, s. G. Apolinarego i Marjanny Zbijewskich tenut. Z. -- G. Maciej Sokolnicki i G. żona Petronella

3024 (Duszniki)

1756.7/9. (D.) Manswet Egidjusz, * 3, s. G. poprz. [Pawła i Antoniny ze Skurzewskich] Moskorzeskich tenut. kl. Buk. -- MD. Maciej Sokolinski i MGD. Marjanna Dobk[...] stolnikowa czernich.

3025 (Duszniki)

1757.4/7. (Sliwno) Prokop Izydor, s. JMD. poprz. [Józefa i Krystyny z Mielżyńskich] Sczanieckich -- M. Antonina Moskorzewska i M. Sylwester S.

3026 (Duszniki)

1758.18/2. (Turkowo) Walentyn Maciej, * 8, s. G. And. i Kat. Zabilskich -- G. Agn. Róża Zkrzebowska i G. Wojc. Skrzebowski z Pawłówka

3027 (Duszniki)

1758.21/10. (Sliwno) Urszula, c. poprz. [Józefa i Krystyny z Mielżyńskich] Sczanieckich -- X. Adrjan Marszewski superjor S.J. wałec. i M. D. Józefa S.

3028 (Duszniki)

1764.18/11. (Turkowo) Stanisław Kostka Grzegorz, s. G. And. i Kat. Zabielskich -- M. Stanisł. Lutomski i G. Anna Konopczyna

3029 (Duszniki)

1767.28/5. Petroniela, c. M. Wawrzyńca i Marjanny Gościejeskich w D. ekonomów -- MD. Wojciech Karmiński i GD. Teodora Skowrońska pos-a kl. Buk.

3030 (Duszniki)

1768.17/9. Elżbieta, c. M. poprz. [Andrzeja i Katarzyny] Zabielskich -- G. Jakub i Teodora Skowrońscy

3031 (Duszniki)

1770.7/11. (D.) Jan Marcin, s. G. Wojc. Makowskiego dworz. D., i Anny, * t.d., cerem. 11 -- Jan Chłapowski podsędek pozn. i MGD. Teodora Skowrońska

3032 (Duszniki)

1774.12/8. (D.) Tekla Klara Franciszka, c. P.M.G.D. Marcina Węgroskiego tenut. kl. Buk. i Marjanny z Zakrzewskich, * t.d., stolników smoleńskich -- IMv. Franciszka Z. podkomorzanka wendeńska

3033 (Duszniki)

1776.4/2. (Zakrzewko) Agnieszka Urszula, * 19, c. MD. Stanisława i Marjanny Woyciechowskich ekonomów Zakrzewka -- chrz. nieszl.

3034 (Duszniki)

1777.13/1. (Sliwno) Scholastyka Konstancja Apolonja,c. IMGD. Sylwestra Sczanieckiego i Anastazji ze Skorzewskich stów średzkich, dz-ów Sliwna -- Józef S. podkoniuszy kor., dz. Brodów i IMGD. Ludwika z Czapskich Skorzewska podkomorzyna pozn.

3035 (Duszniki)

1778.21/1. (D.) Agnieszka, * t.d., c. GD. Wojc. Makoskiego i Anny -- GD. Michał Terkoski pisarz dwor. i GD. Regina Jankoska

3036 (Duszniki)

1779.15/2. (Turkowo) Ezechiel Wojciech Jan Nep. Ignacy, ch. niegodnie 1760.10/4, s. MGD. Stanisława Lutomskiego i Korduli Ermanowskiej -- MGD. Jan L. i MGD. Wiktorja E.

3037 (Duszniki)

1779.15/2. (Turkowo) Teofil Jakub, ch. 23/7.1766, s. poprz. [Stanisława i Korduli] Lutomskich -- MGD. Jan L. i MGD. Franciszka z L. Krzywosędzka

3038 (Duszniki)

1779.15/2. (Turkowo) Salomea Apolonja, ch. w Buku ... c. MGD. Andrzeja i Kat. Zabylskich -- MG. Jan Lutomski i MGD. Franciszka z Lutom. Krzywosędzka. Kat. Zabielska z domu Konopczanka

3039 (Duszniki)

1762.17/9. Cyprjan Antoni Jan Nepom., Franc., s. poprz. [Stanisława i Korduli] Lutomskich

3040 (Duszniki)

1765.16/4. † Antoni Leon Jan Nep., s. poprz. [Stanisława i Korduli] Lutomskich

3040 (Duszniki)

1764.7/7. Józef, s. poprz. [Stanisława i Korduli] Lutomskich †

3041 (Duszniki)

1779.4/5. (Sliwno) Monika Marjanna, * 2, s. P.MGD. Sylwestra Sczanieckiego i Anastazji Skorzewskiej stów średz., dz-a Sl. Mościejewa etc. -- MGD. Stanisław Kostka Rogaliński i MGD. Marjanna Drwęska

3042 (Duszniki)

1780.14/3. (Sliwno) Hermenegild Onufry Tadeusz, s. poprz. [Sylwestra i Anastazji Skorzewskiej] Sczanieckich -- MG. Teresa Suikowska tenut. Miechorzewa. Cerem. 1/7. Michał Skorz. podkom. pozn. i żona jego Ludwika z Czapskich

3043 (Duszniki)

1746.2/9. (Sliwno) N. Franc. Majewski x Teresa Grabowska z dworu Sl. -- N. Antoni Korytkowski ekon. i Roch Bujalski pisarz z dw. D.

3044 (Duszniki)

1750.6/8. (Turkowo) GD. Franc. Krassowski x G. Józefa Ermanowska v. -- M. Józef Sczaniecki sta średzki, Garczyński stol. kaliski, Poklatecki

3045 (Duszniki)

1752. N. Antoni Łubkowski x Wiktorja Krukowiecka v. -- GD. Paweł Kęsicki i G. Stanisław Skorzewski

3046 (Duszniki)

1759.16/5. (Turkowo) M. Stanisław Lutomski kapitan IKMci x Kordula Ermanowska z Turkowa -- GG. Lutomscy, Chłapowscy etc.

3047 (Duszniki)

1764.27/11. indult, a ślub 1/12. G. Antoni Korzydłowski x Apolonja Pogorzelska v. -- G. Karol Zieliński tenut. d. bpich Komorniki i G. Józef Czaplicki ekonom Buk. etc.

3048 (Duszniki)

1772.5/2. (D.) D. Krzysztof Kantorski ekonom D. x Gv. Barbara Kurczewska -- MG. Benedykt Jerzy Frebell i MGD. Hilary Borzęcki ekonom z Sliwna

3049 (Duszniki)

1781.15/5. (Turkowo) IMG.D. Józef Zabilski x GD. Wiktorja Michałowska -- IMGD. Stanisław Lutomski i IMGD. Marcin Bąkowski tenut. Zakrzew.

3050 (Duszniki)

1749.9/6. (Duszniki) † G. Franciszek Bujalski "inserviens Rocho Bujalski scribae Dusznic." de Podlasie, seu aliende"

3051 (Duszniki)

1750.1/11. (Turkowo) † MD. Franciszka z Ermanowskich Krassowska l. ok. 15, poch. Woźniki Reform.

3052 (Duszniki)

1756.1/11. (Turkowo) † MG. Aleksander Ermanowski dz. wsi T., poch. Woźniki

3053 (Duszniki)

1758.7/4. (D.) † MD. Antonina ze Skorzewskich Moskorzewska tenut. kl. Buk., poch. Woźniki

3054 (Duszniki)

1765.1/6. Poch. Antoni Lutomski l. 3(?) s. Stanisł. i Korduli z Turkowa

3055 (Duszniki)

1766.23/7. (Turkowo) † M. Kordula z Ermanowskich Lutomska, poch. Woźniki wraz z synem Józefem, który żył 3 godziny, córka ol. Aleksandra E. dz-a Turkowa

3056 (Duszniki)

1781.6/12. Barbara Marjanna, * 5, c. IMGD. Marcina i Franciszki Bąkowskich tenut. wsi Zakrzewko -- IMGD. Felicjan Olszewski i IMGD. Dorota ż. jego

3057 (Duszniki)

1792.18/3. Teofila, przed rokiem ch. z wody, c. G. Józefa i Wiktorji Zabielskich ekonomów turkowskich -- M. Nepomucen Lutomski i Weronika z Łąckich Kwilecka klanicowa przemęcka. Teofil Łukomski mł. i Aniela Kwilecka klanka przemęcka v.

3058 (Duszniki)

1792.21/11. (Turkowo), * 20, Honorata Wiktorja Weronika, c. MGD. Nepomucena i Kat. z Urbanowskich Lutomskich dz-ów Turkowa -- MG. Stanisław Kostka U. mł. kapitan, tenut. d. Olsztyn, i GDv. Salomea Zabilska panna z Turkowa

3059 (Duszniki)

1793.16/5. (Turkowo) Nepomucen Hilary Feliks s. G. poprz. [Józefa i Wiktorji] Zabielskich ekon. turk. -- G. Jan Dłużewski, ek. z Gaju i GD. Salomea Z. v. z Turkowa

3060 (Duszniki)

1793.26/8. (D.) Nepomucyn Zacheusz, s. ND. Józefa i Kat. z Słuckich Radkiewiczów dz. D. -- MGD. Józef Bieczyński dz. d. Strzelcze i Anastazja z Skorzewskich Sczaniecka ścina średz., dz-a Sliwna

3061 (Duszniki)

1798.13/5. Honorata Marcjanna, * 24/1, c. G. Antoniego Jana Janickiego i Marjanny -- G. Kat. Koczorowska posesorka prepozyt. dusznic. i G. Barbara Bogusławska pos-a Zakrzewka

3062 (Duszniki)

1792.29/8. (D.) N. Józef Radkiewicz wd., dz. D. x Kat. Słucka v. -- MGD. Łukasz Szczaniecki ścic średzki i Łukasz Zaborowski tenut. wsi Brudki i G. Cyprjan Sadowski

3063 (Duszniki)

1795.3/6. (Duszniki) GD. Józef Charchowski mł. 30 x G. Elżbieta Frydrychowna v. l. 20 -- GD. Józef Bieczyński z Grablewa, D. Michał Zyc. tenut. prob. D.

3064 (Duszniki)

1796.24/10. (D.) N. Antoni Jan Janicki wd. ekonom z Trzcionki l. 33 x Marjanna Wnukowska wd. l. 28 z D. -- ND. Michał Zyc tenut. prob. D. i ND. Stefan Grundwalski ekonom dworu D.

3065 (Duszniki)

1791. Zostaje curatem D. po † X. Kaz. Frebena, X. Antoni z Lubieńca Niemojewski kan. kat. kujaw i pozn.

3066 (Duszniki)

1791.7/5. (Turkowo) † GD. And. Zabielski l. ok. 71

3067 (Duszniki)

1794.11/2. (Turkowo) † MGD. Katarzyna z Urbanowskich Lutomska dz-a Turkowa, l. 30, po urodz. córki Scholastyki Józefy, poch. Woźniki 18

3068 (Duszniki)

1794.26/11. (Turkowo) † GMD. Teofil Lutomski z Turkowa, przez całe życie chory na suchoty, l. ok. 27

3069 (Duszniki)

1796.10/12. (Turkowo) † GD. Józef Zabilski ekonom T. l. 40

3070 (Duszniki)

1796.26/7. (Zakrzewko) Anna Franciszka, * 25, c. G. Wojciecha i Barbary z Bąkowskich Bogusławskich pos-ów Zakrzewka, -- ND. Jan Grunwald. komisarz w D. i GD. Franciszka Bąkowska

3071 (Duszniki)

1798.24/1. (D.) Honorata Marcjanna, * 30/12.1797, c. G. Jana Anton. Janickiego i Marjanny -- G. Kat. Koczorowska pos-a prob. i G. Józef Koczorowski pos. prob.

3072 (Duszniki)

1798.11/12. (Zakrzewko) Mikołaj Tomasz, * 6, s. G. Wojc. i Barbary z Bąkowskich Bogusławskich pos-ów wsi Zakrzewko -- GD. Marcin Bąkowski pos. Jełowca i JMD. Anast. z Skorz. Sczan. ścina średzka

3073 (Duszniki)

1800. (Zakrzewko) 13/5. Leon Jan Nepom., * 10, s. poprz. GD. [Wojciecha i Barbary] Bogusławskich pos. Z. -- G. Ant. Dąbkowski ekon. Sliwn. i GD. Franciszka Bąkowska pos-a Jełowca

3074 (Duszniki)

1800.9/10. (Zakrzewko) cerem. Anna Marjanna Franciszka, c. poprz. [Wojciecha i Barbary] Bogusławskich, * 25/7.1796 -- MD. Melchjor hr. Łącki i Weronika z Łąc. Kwilecka klanowa przemęcka

3075 (Duszniki)

1801.14/5. (Zakrzewko) Florjan Stanisław, * 4, s. poprz. [Wojciecha i Barbary] Bogusławskich -- Łuk. Sczan. dz. Brodów i ż. jego Weronika

3076 (Głuszyna)

1759.9/9. † X. Józef z Werbna Pawłowski bp. niocheński, archidjak. i ofic. gen. pozn., prepozyt Sw. M. Magdal., i Głuszyński

3077 (Głuszyna)

1775.26/7. † X. Stefan Rola Skrzebowski archidjakon pszczewski, ofic. gen. pozn., prepozyt Sw. M. Magdal. i Głuszyński

3078 (Głuszyna)

1745.13/10. (Gł.) Antoni Franciszek s. G. Krzysztofa i Teresy Secuteckich ze dworu Gł. -- GD. Józef Myszkowski dzierż. Nynkowa i GD. Justyna Miaskowska dz-a Gądek

3079 (Głuszyna)

1746.12/2. (Garaszewo) Apolonja, c. GD. Antoniego Łączkowskiego i Ludwiki Bronikowskiej akatolików -- X. Jan Iwański kancl. kat. poz. i GD. Weronika Myszkowska tenut. Nynkowa

3080 (Głuszyna)

1751.28/2. (Nynkowo) Juljanna Konstancja, c. GD. Józefa i Weroniki z Krzywosędzkich Myszkowskich -- GD. Stanisł. Skrzetuski i GD. Róża Horodyska pos-a Garaszewa

3081 (Głuszyna)

1751.8/9. (Koninko) Zygmunt Aleks., s. G. Zygmunta Dziembowskiego i G. Joanny -- G. Jan Dz. z Glinna i M. Juljanna Miaskowska z Gądek

3082 (Głuszyna)

1752.12/10. (Nynkowo) Łukasz Franc., s. poprz. [Józefa i Weroniki z Krzywosędzkich] Myszkowskich -- X. And. M. dziekan kat. pozn. i GD. Barbara Czaplicka

3083 (Głuszyna)

1755.6/5. (G.) Gabryel Józef, * 18/3, s. G. Jakuba i Kat. Kulikowskich Chłochołów -- G. Jakub Skrzetuski dz. Krzesin i G. Jadwiga Skrzet. ż. jego

3084 (Głuszyna)

1756.30/10. (Garaszewo) Piotr z Alkantary Jan Kanty, * 19, s. G. Ignacego i Agnieszki z Potockich Kokowskich pos. Garaszewa -- G. Franc. Drachowski i G. Konstancja Skrzetuska

3085 (Głuszyna)

1759.12/2. (Garaszewo) Franciszek Salezy Józef, s. poprz. [Ignacego i Agnieszki z Potockich] Kokowskich pos. G. - X. Aleks. Mięszkowski wikary konw. Sw. Józefa w Pozn. chrzci -- GD. Rozalja Skrzebowska v. p-a Głuszyny

3086 (Głuszyna)

1765.15/7. Magdalena, c. GD. Szymona i Magdaleny z Jacobowskich Starzęckich pos. pleb. Gł. -- nieszl.

3087 (Głuszyna)

1765.3/7. (Gł.) Petronella Teodozja, c. G. Marcina Rudkowskiego i Joanny de Strybyn, pos. prepozyt. Głusz. -- GD. Teresa Gosecka dz-a z Konina

3088 (Głuszyna)

1767.8/1. (Swiątniki) Jan Fryderyk, s. akatolików G. Fryderyka i Teofili z Gleyszmierskich Dossow (Lossow?) pos-ów Sw. -- GD. Jan Chlebowski pos. Dziecmierowa i GD. Teresa Gorecka dz-a Konina i Sw.

3089 (Głuszyna)

1767.8/3. (Gł.) Józef Tomasz, s. G. Szymona i Magdaleny z Jakubowskich Staneckich pos. pleb. Gł., -- G. Jan Górski z Jadwigą Woyciechowską, cerem. 20 -- G. Maciej Skrzebowski i G. Konstancja z Skrzetuskich Skrzebowska pos-a Gł.

3090 (Głuszyna)

1771.27/1. (Starołęka) Marjanna, c. G. Michała i Barbary z Przyłuskich - Zychlińskich -- G. Franc. Kołudzki i G. Salomea z Karsznickich Przyłuska

3091 (Głuszyna)

1771.8/10. Ksawery, s. G. Walentyna i Rozalji ze Skrzybowskich Brezów -- GD. Maciej S., pos. Gł. i GD. Jadwiga S.

3092 (Głuszyna)

1772.14/2. (Ninikowo) Dorota Juljanna, * 6, c. G. Walentyna i Rozalji z Skrzebowskich Brezów -- G. Maciej Skrzebowski pos. Gł. i G. z Rokossowskich Skrzebowska

3093 (Głuszyna)

1772.24/9. (Wiorka) Mateusz Michał, s. G. Jana i Franciszki Chorzyńskich -- G. Agnieszka Bajerska z Pozn.

3994 (Głuszyna)

1774.7/4. (Ninikowo) Józef Walentyn, * 20/3, s. G. poprz. [Walentyna i Rozalji z Skrzebowskich] Brezów -- X. Stefan Skrzebowski ofic. kat. pozn. i Jadwiga z Rokossowskich Skrzetuska

3095 (Głuszyna)

1775.15/5. (Gł.) Józef Stefan Jan, * 13, s. G. Leona i Józefaty z Przyłuskich Przyłuskich -- G. Jan P. z G. Franciszką P. pos-y prob. G. Salomea z Karsznickich P. pos-a Starołęki i G. Aleks. P-i pos. Starołęki Urszula z Kierskich Wilkonska klanicowa krzywińska, dz-a Zernik

3096 (Głuszyna)

1776.10/3. (Ninkowo) Ludwika Magdalena, c. G. Karola i Eufemji z Brezów Kleystów -- GD. Ludwik B. pos. Ninikowa i Magadalena Ulatowska pos-a Pruchnowa

3097 (Głuszyna)

1779.29/8. (Szczytniki) Klara Elżbieta, c. G. Ignacego i Marjanny z Nieborskich Babskich ekonom. Szczyt.

3098 (Głuszyna)

1780.3/12. (Ninkowo) Kat. Weronika, * 9/11, c. G. Franciszka i Marjanny Kinowskich -- GD. Jan Loga pos. Ninkowa i GD. Weronika Bielicka v. -- GD. Franc. Strzelecki pos. Gł. i Gv. Barb. Daniecka

3099 (Głuszyna)

1751.7/2. † GD. Maciej Janiszewski we wsi Garaszewo

3100 (Głuszyna)

1759.27/5. † GD. Chryzostom Mięszkowski ojczym G. Kokowskich pos. Garaszewa

3101 (Głuszyna)

1760.6/5. † G. Jan Kramber ojciec Ignacego K. posesora Garaszewa

3102 (Głuszyna)

1760.15/9. † GD. Kat. Krambrowa w Garaszewie

3103 (Głuszyna)

1765.27/4. † GD. Wiktorja Winnicka matka rodziny w Łęce

3104 (Głuszyna)

1765.28/7. † GD. Joanna Rudkowska ż. Marcina R.

3105 (Głuszyna)

1767.29/5. † G. Ludgarda Kaczaroska z Krzeszyna

3106 (Głuszyna)

1776.24/9. † Jan dziecko 2 1/2 s. G. Michała i Barb. z Rachenbachów Trąmpczyńskich posesorów Piotrowa

3107 (Głuszyna)

1773.9/5. (Gł.) G. Leon Przyłuski dz. Przysieki x G. Józefa Przyłuska pos-a prob. Głusz. -- G. Aleks. P. pos. Starołęki i G. Maciej Skrzebowski pos. Gł.

3108 (Głuszyna)

1783.9/7. (Swiątniki) Anatolja Elżb., c. G. Krzysztofa i Heleny z Kasznickich Logów pos. Sw. -- GD. Maciej Skaławski ścic ujski i GD. Konstancja z Kralów Drogońska pos. Zydowa

3109 (Głuszyna)

1785.4/9. (Szczytniki) Teofila, c. poprz. G. [Ignacego i Marjanny z Nieborskich] Babskich administ. Sz. -- M. Franciszek Skaławski sta ujski dz. Gądek i M. Nepomucena Dzierzbińska v. z Januszewa

3110 (Głuszyna)

1788.4/3. (Gł.) Kazimierz Anastazy Medard, s. G. Franciszka i Anny z Raczyńskich Strzeleckich poses. Głuszyny -- G. Bartłomiej Tarchalski i Franc. Kiedrzyńska ekonomowa

3111 (Głuszyna)

1793.2/4. (Minikowo) Wincenty, s. G. Michała i Marjanny z Kierskich Kwiatkowskich ekon. -- M. Wiktorja Kiedrzyńska v. z Pozn.

3112 (Głuszyna)

1794.22/5. (Gł.) Felicjan Piotr Celestyn Filip s. MGD. poprz. [Franciszka i Anny z Raczyńskich] Strzeleckich pos. Gł. -- MGD. And. Raczyński dz. Mąkolna i MD. Petronella Gorczyńska z Pozn.

3113 (Głuszyna)

1795.23/8. (Garaszewo) Hjacynt Ludwik, s. GD. Jana i Joanny z Lutomskich Palędzkich poses. G. -- GD. Maciej Rogaliński pos. Lusowa i GD. Kat. Bylska z m. Pozn.

3114 (Głuszyna)

1797.21/7. (Głuszyna) Paweł Edmund, * 20/7, s. G.MD. Franc. Strzeleckiego i M. Anny z Raczyńskich poses. Gł. -- M. Piotr Thoroni i M. Felicjanna Karwyna

3115 (Głuszyna)

1799.4/2. (Starołęka) Adam Karol, s. G. Pawła i Salomei z Rohrembauch Brudzewskich pos. St. i Czapury -- G. Karol i Franciszka Brudzewscy siostra i brat, * 16/12.1798

3116 (Głuszyna)

1817.2/2. (Minikowo) Juljan Edward Maurycy Aleksander, s. MD. Stanisł. i Marjanny z Wronieckich Kurowskich, * 16/1 -- MD. Walerjan K. z siostrą Euzebją

3117 (Głuszyna)

1799.20/11. G. Jakub Poklatecki mł. z Pigłowic, pos. x Marjanna Arnoldówna v. z Piotrowa posesora córka -- G. Franc. Strzelecki pos. Gł. z ż., Białoskórski z żoną szwagier jego Tomasz A. ojciec jej

3118 (Głuszyna)

1801.5/7. Poch. Feliks Józef s. G. Pawła i Salomei Brudzewskich pos. Małołęki † 3, dzies. tygodni

3119 (Głuszyna)

1811.27/7. † w Pozn. G. Mikołaj de Radwan Arnold pos. Pakawia i Kłodziska Obornickiego Sep. poz,

3120 (Golejewko)

1589.31/5. † GD. Jerzy Chojeński s. O. GD. Wojciecha wojskiego poznań. l. 42

3121 (Golejewko)

1584. w wig. św. Kat. * córka poprz. [Jerzego chojeńskiego] GD. Katarzyna Słupska (z d. Chojeńska)

3122 (Golejewko)

1586. w wig. B. Narodz. * syn poprz. GD. [Jerzego Chojeńskiego] Jan Chojeński

3123 (Golejewko)

1612.7/2. * GD. Piotr Chojeński s. powyższego Jana z GD. Jadwigi z Rozdrażewa, (c. ol. Kaspra Rozdrażewskiego klana śrem.) * w Chojnie

3124 (Golejewko)

1614.6/5. w Chojnie * GD. Katarzyna Chojeńska c. tegoż Jana Ch.

3125 (Golejewko)

1615.13/7. w Chojnie * GD. Hieronim Chojeński s. tegoż Jana Ch.

3126 (Golejewko)

1617.0/6. G. Stanisław Chojeński * w Chojno; s. tegoż Jana Ch.

3127 (Golejewko)

1619. pon. po Niedz. Palm. * w Stwolnie GD. Mikołaj Chojeński, s. tegoż Jana Ch.

3127a (Golejewko)

1621.9/11. G. Elżbieta Chojeńska *, c. tegoż Jana Ch.

3128 (Golejewko)

1576.19/4. * Andrzej Opaliński bp. pozn., ingres na bpstwo 1608

3129 (Golejewko)

1584.25/XI. N. i Hon. v. Katarzyna Chojeńska *, c. GD. Jerzego Ch.; NG. Jadwigi z Siedlca

3130 (Golejewko)

1599.16/IV. † Gv. Helena Chojeńska pochowana kontens. MD. Piotra Chojeńskiego podszaszego królowej Anny

3131 (Golejewko)

1604. GMD. Piotr Chojeński mianow. klanem santockim

3132 (Golejewko)

1590.12/VII. * NGD. Jerzy Chojeński s. GMD. Piotra Ch. i NG. Jadwigi z Dzierżanowa

3133 (Golejewko)

1591.13/XI. * NGv. Helena Chojeńska, c. poprz. [GMD. Piotra Ch. i Jadwigi z Dzierżanowa] a siostra Jerzego

3134 (Golejewko)

1599.25/VII. w Pozn. * NGD. Andrzej Chojeński s. MGD. Piotra Ch. podszaszego królowej Anny i GD. Zofji z Kościelca

3135 (Golejewko)

1603.29/V. chrzestni: GD. Michał Chojeński sędzia na Tryb. Kor, Andrzej Chojeński 4-letni syn GMD. Piotra i GD. Zofji z Kościelca

3136 (Golejewko)

1617.1/VI. Stanisław s. GD. And. Chojeńskiego i GD. Jadwigi Siedleckiej -- MD. Krzysztof Cielecki podszaszy poznań.

3137 (Golejewko)

1619.8/VII. Jadwiga, c. N. Jana(?) Lubiatowskiego i N. Lubiatowskiej z Bułakowa -- N. Wojc. Lubiat.

3138 (Golejewko)

1619.11/XI. * Andrzej, s. ND. Jana Chojeńskiego i ND. Ewy -- ND. Maciej Ch. i ND. Jan Siekierzecki i D. Jan Kaniecki

3139 (Golejewko)

1622.10/V. Piotr s. N. Macieja Rudaskiego i Doroty, z Chojna -- N. Jan Swieykowski i Wojc. Rychlycina Radomscensis stud. pozn. i Urszula maretroks N. Adama Swieykowskiego

3140 (Golejewko)

1625.29/V. Wojciech s. N. Stanisł. Kolińskiego i N. Sabiny -- N. Jan Milewski de Goreczki i GN. Mikoł. Zakrzewski z Osieka i Anna Kawiecka ż. G. Jana Kaw. z Kawcza

3141 (Golejewko)

1627.11/VIII. Dorota, c. G. Stanisława Kachowskiego i G. Zofji, Pakosławskiej -- G. Roman z Sienna Sulmowski i GD. Dorota Radzewska

3142 (Golejewko)

1628.19/IX. (* w Chojnie 13) Andrzej, s. GD. Stanisł. Pierzchlińskiego i NG. Kat. Pakosławskiej -- GD. Stefan Kaczkowski i GD. Dorota Radzewska

3143 (Golejewko)

1673.18/VI. Jan Antoni, s. GD. Jana Ostrowskiego i GD. Katarzyny ze wsi Ostrobódz -- GD. Franc. Twarzyański z Gębic i GD. Marjannia z Konar Gorska

3144 (Golejewko)

1633.22/VI. Jan s. N. Kaspra Bryszkowskiego i Jadwigi, małż. z Pakosław -- nieszl.

3145 (Golejewko)

1640.2/III. (Ostrobótka) Kazimierz, s. Nob. D. N. Sakowskiego i Katarzyny -- G. D. Piotr Choiński i Anna G. Ponietowska Lipska de Niepart

3146 (Golejewko)

1640.18/III. Jadwiga, c. GD. Jana Boięnowskiego (!) i Kat. -- GD. Andrzej Konarzewski i GD. Piotr Choiński, Gv. Elżb. Choińska i Dorota Jeze.

3147 (Golejewko)

1640.15/VII. Anna, c. GD. Piotra Choińskiego i Doroty -- GD. Hieronim Ch. i N. N. Jezewska

3148 (Golejewko)

1641.22/V. Jakób, s. ND. Jakóba Milewskiego i Ewy -- ND. Mateusz M. i D. Zofja Bronikowska

3149 (Golejewko)

1645.3/I. Agnieszka, c. N. D. Jana Szewskiego i Katarzyny -- Jan Janisz[...]

3150 (Golejewko)

1645.19/XI. Jan s. GD. Hier. Chojeńskiego i Heleny -- MD. Jan z Chojna Chojeński i GD. Barbara z Gągolewa Pudliszkowska

3151 (Golejewko)

1646. Zofja Jadwiga, c. MD. Piotra Choińskiego i Doroty Biskupubskiej -- GD. Wojc. Konarzewski i GD. M. Urszula Melchjora Konarzewskiego

3152 (Golejewko)

1646.9/VII. Anna, c. ND. And. Szewskiego i Kat. -- GD. Mik. Choiński i GD. Dorota Choińska

3153 (Golejewko)

1648.10/I. Piotr Franciszek, s. MD. Hieronima Hoińskiego i Heleny -- GD. Piotr i GD. Zakrzewska z Osieka

3154 (Golejewko)

1648.22/V. Wojciech s. G. D. Franciszka Bronikowskiego i Ewy -- MD. Wojciech Rosnowski z Gogolewa i GD. Marjanna Miaskowska z Grębkowa (to w Goreczkach)

3155 (Golejewko)

1648.13/IX. Mikołaj s. Szymona Szewskiego i Katarzyny -- MD. Mikołaj Choiński z Chojna i GD. Helena ż. MD. Hier. Ch. z Ostrobódek

3156 (Golejewko)

1649.21/II. Konstancja c. D. Stanisł. Czaplińskiego i Jadwigi -- MD. Mikołaj Chojeński i ND. Kat. Szewska wszyscy z Chojna (gdzieindziej "hones" )

3157 (Golejewko)

1649.4/VII. Stanisław, s. MD. Hier. Chojeńskiego i Heleny -- MD. Stanisław Ch. i GD. Zofja Ch. z Choyna

3158 (Golejewko)

1650.7/I. Anna, c. GD. Stanisł. Chojeńskiego ze Stwolna i GD. Zofji GD. Hier. Ch. i GD. Zofja Ch. z Chojna

3159 (Golejewko)

1651.15/I. Teresa, c. MD. Hier. Chojeńskiego i Heleny -- GD. Andrzej Pudliszkowski i Gv. Marjannie P.

3160 (Golejewko)

1651.4/II. Zofja, c. ND. Stanisł. Szewskiego i Katarzyny -- GD. Mikołaj Choiński i GD. Dorota Ch. z Golejewka

3161 (Golejewko)

1651.14/III. Katarzyna, c. GD. Stanisł. Chojeńskiego i Zofji -- GD. Mik. Ch. i GD. Dorota Ch. z Gol.

3162 (Golejewko)

1651.2/VII. Hieronim, s. MD. Mikołaja Chojeńskiego i Zofji -- GD. Mikoł. Zakrzewski z Szurkowa i GD. Jadwiga Z. z Łaszczyna

3163 (Golejewko)

1653.16/III. Marjanna Elżbieta, c. GD. Stanisława Chojeńskiego ze Stwolna i Zofji -- GD. Zygmunt Paniński i GD. Dorota Ch. z Gol.

3164 (Golejewko)

1654.28/II. Zofja, c. GD. Stanisława Chojeńskiego i GD. Zofji -- Gv. Anna Ch., c. GD. Piotra Ch.

3165 (Golejewko)

1654.7/VI. Konstancja c. GD. Hier. Chojeńskiego i Elżbiety -- GD. Maciej Zakrzewski i Gv. Zofja Padliszkowska

3166 (Golejewko)

1655.14/III. Jadwiga, c. MD. Stanisława Chojeńskiego i Zofia -- MD. Stanisław Zakrzewski z Zakrzewa i MD. Helena Ch.

3167 (Golejewko)

1655.17/X. Aleksander s. GD. Józefa Grabowieckiego i Katarzyny -- GD. Piotr Chojeński i GD. Marjanna G. z Pakosławia

3168 (Golejewko)

1655.23/X. Marcin s. N. Stanisł. Czaplińskiego i Jadwigi -- GD. Mikoł. Choiński i N. Anna Kromulicka

3169 (Golejewko)

1655.24/X. Wojciech s. GD. Mikołaja Kromolickiego i Jadwigi -- GD. Józef Grabowiecki i Anna Chrzanowska z Konar

3170 (Golejewko)

1656.9/I. Franciszek, s. GD. Hieronima Choińskiego i Heleny GD. Piotr Ch. i Gv. Marjanna Pudliszkowska

3171 (Golejewko)

1657.12/VIII. Bartłomiej s. ND. Jana Borowskiego i Kat. ze Stwolna -- ND. Jan Dębowski i Anna Trzecieczka sługa GD. Mikoł. Ch.

3172 (Golejewko)

1657.2/IX. Teresa Elżbieta, c. GD. Stanisł. Chojeńskiego i Zifia, małż. ze Stwolna -- GD. Stanisław Zakrzewski GD. Helena Ch. z Ostrobódek

3173 (Golejewko)

1659.14/IX. Michał, s. GD. Stefana Mańkowskiego i Marjanny -- GD. Stanisław Chojeński i GD. Dorota Chojeńska

3174 (Golejewko)

1659.28/IX. Zofja c. GD. Stanisława Chojeńskiego i Zofji ze Stwolna -- GD. Stanisław Zakrzewski i GD. Zofja Choińska z Choyna

3175 (Golejewko)

1660.8/VIII. Wawrzyniec, s. N. Stanisława Czaplińskiego i Jadwigi -- GD. Piotr Chojeński i N. v. Bogumiła Siekierzecka

3176 (Golejewko)

1660.28/XII. Adam, s. GD. Stefana Mankowskiego i Marjanny Wilkońskiej z Ostrobótek -- GD. Adam Konarzewski i Gv. Anna Siekierzecka

3177 (Golejewko)

1661.1/XI. syn GD. Remigjana Żółtowskiego -- GD. Adam Karznicki GD. Melchjora Gurowskiego żona

3178 (Golejewko)

1662.18/V. Jan s. poprz. [GD. Remigjana Żółtowskiego] ND. Czaplińskich z Chojna -- N. And. Trzeciecki Nv. Bogumiła Siekerzecka

3179 (Golejewko)

1662.15/VI. Jan Antoni, s. GD. Józefa Grabowieckiego i Katarzyny -- GD. Stanisław Choiński i GD. Zofja Ch.

3180 (Golejewko)

1663.29/I. Maciej, s. ND. Andrzeja Trzecieckiego i Agnieszki -- GD. Józef Grabowiecki z żoną Kat.

3181 (Golejewko)

1663.31/III. Anna, c. GD. Stanisł. Chojeńskiego i Zofji -- ND. And. Trzeciecki Gv. Zofja Zakrzewska

3182 (Golejewko)

1664.19/II. Anna, c. poprz. [ND. Stanisł. Chojeńskiego i Zofji] ND. Trzecieckich -- GD. Zofja Chojeńska i GD. Stefan. Choj.

3183 (Golejewko)

1664.26/III. Krzysztof Stanisław, s. GD. Józefa Grabowieckiego i Katarzyny Zawackiej - z Gol. -- GD. Hieronim Konarzewski i GD. Anna Rogalin

3184 (Golejewko)

1665.19/VII. córka ND. Filipa Rebowskiego i Marjanny - z Gol. -- chrz. nieszl.

3185 (Golejewko)

1666.13/I. Sebastjan, s. ND. Jana Dzierzkowskiego i Małgorzaty -- GD. Stanisław Chojeński i Gv. Dorota Punińska

3186 (Golejewko)

1666.19/VI. Jan, s. GD. Stanisława Chojeńskiego i Zofji - z Ostrobóku -- GD. Hieronim Choj. i Gv. Dorota Punińska

3187 (Golejewko)

1668.11/II. Adam, s. GD. Bartłomieja Komornickiego i Anny Świetlic z Gol. -- GD. Maciej Zbijewski z Oczkowic i GD. Anna Konarzewska i bliźnię Ewa -- GD. Jan Sczurski z Konar i GD. Konarzewska

3188 (Golejewko)

1668.14/X. Franciszek s. GD. Albrachta Zakrzewskiego i Kat. - z Ostrob. -- GD. Stanisław Chojeński i GD. Dorota Z. z Zakrzewa

3189 (Golejewko)

1668.28/X. Marcin Stanisław, s. GD. Piotra Jastrzębskiego i Katarzyny z Mn. Góreczek GD. Stanisław Kamiński i GD. Elżbieta Krakowska

3190 (Golejewko)

1669.11/IV. Wojciech Michał, s. GD. Stanisł. Chojeńskiego i Zofji -- GD. Stanisław Zakrzewski z Zakrzewa i GD. Anna Rogalińska z Golejewka

3191 (Golejewko)

1670.22/VI. Małgorzata Anna, c. GD. Jana Ostrowskiego i Katarzyny z Ostrobótek -- GD. Hier. Chojeński i GD. Zofja Choj. z Gol.

3192 (Golejewko)

1674.1/I. Zofja, c. NGD. Mikoł. Kicińskiego i Marjanny -- GMD. Kaz. Rogaliński klanic nakielski i GMD. Zofja Chojeńska

3193 (Golejewko)

1674.26/VIII. bl. z Ostrobódek, GD. Jana Ostrowskiego i Kat.-Ewa: -- GD. Stan. Choj. z Stwolna i MGD. Anna Rogalińska klanowa nakiel. Adam: GD. Maciej. Karszeski i GM. Teresa Strobiszewska

3194 (Golejewko)

1675.3/III. Kazimierz, s. poprz. [NGD. Mikoł. Kicińskiego i Marjanny] Kicińskichl -- MD. Hier. Chojeński z Chojna i NGD. Dorota Zakrzewska z Zakrzewa

3195 (Golejewko)

1675.3/XI. Marcin s. G. Piotra Jastrzębskiego z W. Górek i Teresy -- DG. Gruszczyński z Domaradzic i MD. Barbara Zakrzewska z Sląszkowa

3196 (Golejewko)

1675.29/XI. (Ostrobótki) Barbara c. poprz. [Jana Ostrowskiego i Katarzyny] Ostrowskich -- Świętosław Bartoszewski i Barb. Robakowa obyw. z Miejskiej Górki

3197 (Golejewko)

1677.23/VII. Jakób, s. poprz. [NGD. Mikoł. Kicińskiego i Marjanny] Kicińskich -- GD. Hier. Chojeński i MG. D. Zofja Chojeńska

3198 (Golejewko)

1678.17/I. Agnieszka Teresa, c. poprz. [Jana Ostrowskiego i Katarzyny] Ostrowskich dzierż. Ostrobódek -- GD. Kaz. Rogaliński klanic nakielski i MGD. Jadwiga Rydzyńska

3199 (Golejewko)

1678.23/X. Anna Teresa, c. MGD. Karola Rydzyńskiego i GD. Jadwigi -- JMD. Jan Opaliński wda brzeski i GWP i Zofja ż. jego

3200 (Golejewko)

1679.5/III. (Chojno) Teresa c. poprz. [NGD. Mikoł. Kicińskiego i Marjanny] D. Kicińskich -- GMD. Stan. Chojeński i GMD. Zofja z Zakrzewa Chojeńska z Chojna

3201 (Golejewko)

1679.6/XI. Mikołaj s. MGD. Krzysztofa Korycyńskiego dzierż. Ostrobótek i MGD. Teresy -- MGD. Stanisł. Chojeński z Stwolna i v. Marjanna K.

3202 (Golejewko)

1680.28./V. Anna, c. N. Jakóba Goskowskiego sługi z Golejewka i Reginy -- MGD. Stan. Choj. z Stwolna i MGD. Anna Rogalińska klan. nakiel. z Gol.

3203 (Golejewko)

1680.22/IX. Józef Władysław, s. MG. Karola Rydzyńskiego z m. Rydzyny i GD. Jadwigi -- And. Mycielski miecznik. kaliski i Anna Rydzyńska klanowa nakiel. z Gol.

3204 (Golejewko)

1681.1/IV. Wojciech Józef, s. poprz. MGD. [Krzysztofa Korycińskiego i Teresy] Koryczińskich dzierż. Ostrob. -- MGD. Wład. Poniński i MGD. Kat. Zakrzewska z Radłow.

3205 (Golejewko)

1682.24/I. Kazimierz, s. MGD. Jana Dzierzanińskiego z Gol. i MGD. Teresy -- Gv. Marjanna Trzecieska z Chojna

3206 (Golejewko)

1682.1/III. Krystyna Kat. c. poprz. [NGD. Mikoł. Kicińskiego i Marjanny] D. Kicińskich z Chojna -- GMD. Zofja z Zakrzewa Choj. z Chojna

3207 (Golejewko)

1682.10/V. Katarzyna Apollina, c. poprz. [MG. Karola Rydzyńskiego i GD. Jadwigi] Rydzyńskich -- MGD. Kaz. Rogaliński kl. nakiel. i Anna Rogal. kl. nakiel. oboje z Gol.

3208 (Golejewko)

1683.26/III. Zofja Anna, c. poprz. [Krzysztofa Korycińskiego i Teresy] Korycińskich ze wsi Ochla -- MGD. Stanisł. Choj. ze Stwolna i MGD. Jadwiga K. kl. nekielska

3209 (Golejewko)

1683.23/V. (G) Jan s. poprz. [N. Jakóba Goskowskiego i Reginy] D. Goskowskich -- MGD. Stan. Choji. ze Stwolna i Anna Rogal. kl. nakiel. z Gol.

3210 (Golejewko)

1684.28/II. Walenty, s. N. D. Macieja Siekierzeckiego z W. Goreczek i ND. Jadwigi -- NGD. Jan Sczurski i Nv. Marcjanna, c. pani Inowrocł. z W. Goreczek

3211 (Golejewko)

1684.29/II. Anna Kunegunda, c. poprz. [NGD. Mikoł. Kicińskiego i Marjanny] NGD. Kicińskich z Chojna -- GMD. [...] z Zakrzewa Choj. z Chojna.

3212 (Golejewko)

1685.11/II. Zofja Zuzanna, c. MGD. Karola Rydzyńskiego z m. Rydzyny i Jadwigi chrzci X Łukasz R. kanon. gn. i pozn. -- MGD. Stanisł. Mięskowski z Mięszkowa i ż. Zofja

3213 (Golejewko)

1687.22/I. Agnieszka Teresa, c. NGD. poprz. [N. Jakóba Goskowskiego i Reginy] Goskowskich z Gol. -- MD. Anna Rogal z Gol.

3214 (Golejewko)

1687.15/V. Antoni, s. poprzed. [N. D. Macieja Siekierzeckiego i ND. Jadwigi] MGD. Siekierzeckich -- MGD. Stan. Choj. z Choj. MD. Teresa Skrobiszewska z Ochli

3215 (Golejewko)

1687.28/IX. Andrzej Szymon, s. MGD. Krzysztofa Rozrazewskiego z Rozraże. i MD. Teofili -- MGD. Kaz. Choj. i MD. Zofja Choj. matka jego * 23/X. w Ostrobótkach

3216 (Golejewko)

1688.31/VII. * Helena Zofja w Tarnowie, ch. 12/VIII w Czempiniu, c. MGD. Kaz[...] z Chojna Chojeńskiego i MD. Marjanny z Szołdr -- MD. Zofja Sz. z Tarnowa i MGD. Jakób Sz. z Iłowca

3217 (Golejewko)

1688.8/VIII. Marjanna, c. poprz. [N. D. Macieja Siekierzeckiego i ND. Jadwigi] MGD. Siekierzeckich -- MG. Zofja Chojeńska z Ostrobótek

3218 (Golejewko)

1688.4/X. Michał, s. D. Stanisława Łękowskiego nob. z Dębionka i Jadwigi -- MGD. Stanisł. Choj. z Chojna i Nv. Zofja Kycińska

3219 (Golejewko)

1682.10/X. Franciszek, s. D. Macieja Wiecheckiego ze dworu Gol. i D. Teresy -- MG. D. Karol Rydzyński arend. Choj. i MD. Anna Rogalińska kl. nakiel.

3220 (Golejewko)

1689.27/VII. Magdalena, c. poprz. [D. Macieja Wiecheckiego D. Teresy] ND. Wiecheckich -- MGD. Stanisław Chojeński z Choj. i Nv. Teresa Rydzyńska cześnikówna kaliska

3221 (Golejewko)

1689.3/VIII. *, a 9. chrz. Wiktorja Teresa, c. GMD. Kaz. z Chojna Chojeńskiego i MD. Marjanny z Sołdr -- MGD. Stanisław Ch. i MGD. Marjanna Gor. z W. Goreczek

3222 (Golejewko)

1689.25/VIII. Piotr s. NGD. Stefana Kuleszy mieszk. w W. Goreczkach, N. Katarzyny -- NGD. Stanisław Jaszkolecki dzierż. tej wsi

3223 (Golejewko)

1690.13/XI. Stanisław Marcin s. MGD. Krzysztofa Karskiego ze Strzyże i Zofji z Naramowic K. -- MGD. Stanisław Odrowąż Mieszkowski i MGD. Anna z Choyna Rogalińska kl. nakiel.

3224 (Golejewko)

1691.31/I. Adam s. N. G. Mac. Siekierzeckiego i Agnieszki z W. Goreczek -- GD. Stanisław Jaskólecki i dzierż. dóbr GD. Macieja S.

3225 (Golejewko)

1691.25/I. Marjanna, c. GD. Stanisł. Jaskóleckiego z W. Goreczek

3226 (Golejewko)

1691.20/IV. Wojc. s. GD. Jakóba Orłoskiego i G. Zofji -- G. D. Stanisław Choj. i G. Kicińska † 24/IV.

3227 (Golejewko)

1696.1/V. Stanisław, s. G. Wojciecha Rembowskiego i G. Marjanny -- GD. Chryzostom Dobrzycki i GD. Kat. Dobrzycka

3228 (Golejewko)

1696.10/VII. Franciszka Małgorzata, c. GD. Franc. Zbijewskiego z Goreczek i G. D. Jadwigi -- GD. Adam Zakrzewski z Dupina i GD. Zofja Miaskowska z Grunkowa

3229 (Golejewko)

1697.13/VIII. Eleonora Kat. c. G. Wojc. Rembowskiego i G. Marjanny -- GD. Marcjan Trąpczyński i GD. v. Teresa Rogalińska

3230 (Golejewko)

1698.24/VI. Zofja Petronella, c. JMD. Zygmunta Grudzińskiego ścica golemowskiego i JMD. Teresy, w Czeluścinie -- MD. Karol Rydziński cześnik kaliski i surrog. pozn. i MD. Zofja Mieszkowska, Gv. Apolinara Rydzyńska

3231 (Golejewko)

1700.9/VI. Petronella Marjanna c. MGD. Kaz. Rogalińskiego klanica nakiel. i MGD. Teresy - * 29/V., -- MD. Adam Zakrzewski z Domarodzic i MD. Marjanna Marszewska

3232 (Golejewko)

1701.21/VI. Jan Kaz., s. GD. Wojc. Rembowskiego i Marjanny -- MD. Kaz. Rogal. klanic nakiel. i MG. Anna Rogal. córka

3233 (Golejewko)

1701.27/VII. Konstanty Panteleon Stefan, s. poprz. [MGD. Kaz. Rogalińskiego i MGD. Teresy] Rogalińskich * 27/VII. a ch. 3/VIII. -- MD Konstantyn Marszewski i J. Franc. Herefelt comes de Straburk i MD. Zofja Skorzewska, Katarzyna H. hr. de St.

3234 (Golejewko)

1701.18/XII. Teresa Lucja, c. GD. Kaz. Bąkowskiego i Eufrozyny -- MD. Teresa Rogal. i GD. Jan Strachanowski ze Smolic

3235 (Golejewko)

1702.29/XII. *, a ch. 1703.3/I., Maciej Józef, s. MD. Stanisława Zbijewskiego -- MD. Kaz. Rogal. klanic nakiel. i v. Apolinara Rydzyńska

3236 (Golejewko)

1703.8/V. Zofja Juljanna, c. poprz. [G. Wojc. Rembowskiego i G. Marjanny] GD. Rembowskich -- MD. Helena Rydzyńska z Chojna

3237 (Golejewko)

1704.15/I. Antoni Franciszek Higin, s. GD. Stanisława Zbijewskiego i Urszuli Zb. -- MD. Franciszek Miaskowski z Gruntkowa i pani Marszewska. Franc. Zakrzewski i Zofja Miaskowska, Józef Zbi. panna Konstancja Miaskowska

3238 (Golejewko)

1705.25/XI. Karol Łukasz Stefan, s. MD. Stanisława Zbijewskiego i Urszuli Chojna - X. Karol Rydzyński archidjakon poznań. i MD. Helena Rydzyńska z Chojna

3239 (Golejewko)

1706.18/XI. Jadwiga Teresa Kat. c. poptz. [MD. Stanisława Zbijewskiego i Urszuli Chojna] M. Zbijewskich -- MD. And. Zakrzewski Pakosławia i MD. Teresa Rogalińska

3240 (Golejewko)

28.VIII. (Ostrobótki) Franciszka Florentyna, c. MD. Józefa Zbijewskiego i .... -- MD. Józef Rydzyński i MD. Franciszka Zakrzewska z Pakosławic

3241 (Golejewko)

1710.29/IV. Stanisław Józef, s. GD. Franc. Kędzierskiego z Podborowa i Reginy -- MD. Jan Zakrzewski z Szurkowa i MD. Franciszka Zakrzewska z Pokosławia

3242 (Golejewko)

1710.28/IX. Stefan Franciszek s. GD. And. Chmielewskiego i GD. Konstancji Widrowny -- MD. Jan Zakrzewski i MD. Teresa Bojanowska

3243 (Golejewko)

1711.6/IV. Teresa, c. G. [GD. Franc. Kędzierskiego i Reginy] Kędzierskich z folw. Podborowo -- MD Jan Grudzie Nv. Marjanna Jałowicka, oboje z Chojna

3244 (Golejewko)

1711.11/VI. bl. GD. Łukasza Łubonskiego podstarość. z Ostrobudek i Anny, Jan Antoni -- MD. Stan. Myrucki i MD. Teodora Grudzielska, Józef Łukasz -- ND. Jan Jankowski dzierż. wsi Goreczki; Nv. Kat Grudzielska z Chojna

3245 (Golejewko)

1711.18/XI. Andrzej Michał, s. GD. Antoniego Ktowicza (?!) i Marjanny -- MD. Jan. Grudzielski i N. v. Ludwika Pilchowska

3246 (Golejewko)

1712.25/I. Marjanna Agnieszka, c. ND. poprz. [GD. Franc. Kędzierskiego i Reginy] Kędzierskich -- MD. And. Zakrze z Pakosł. i MD. Zakrzewska z Szurkowa

3247 (Golejewko)

1712.8/III. Józef Kaz., s. N. Kaz. Janiszewskiego i Anny, ze wsi Zawady -- MD. Kat. Piasecka

3248 (Golejewko)

1712.14/III. Józef Juda Tadeusz, s. N. Stanisł. Jedleckiego i Anny - ze Stwo[...] -- MG. Andrzej Zakrzewski z Pakosł. i N. Regina Kędzierska

3249 (Golejewko)

1712.16/III. Teresa Krystyna, c. poprz. [GD. Andrzeja i GD. Konstancji Widrowny] Chmielewskich -- MD. Teresa Rogalińska kl. nakiel. z Gol., i GD. Aleks. Kierski tenut. Gierłachowa

3250 (Golejewko)

1712.22/XI. Andrzej Klemens, s. MD. Hieronima Piaszeckiego i Katarzyny z Chojna - * w wig. św. Klemensa. a † w dzień św. Klem -- GD. Aleks. Kierski i MD. Teresa Rogalińska z Gol.

3251 (Golejewko)

1713.9/VII. Prokop Jerzy Walenty, s. P. MD. Jana Sczanieckiego i MD. Heleny * 3/VII -- Gv. Marjanna Zakrzewska z m. Sarnowy (Ostrobótki)

3252 (Golejewko)

1713.16/XI. Jan Marcin, s. poprz. [GD. Franc. Kędzierskiego i Reginy] NGD. Kędzierskich -- NG. Łukasz Mysłowski i N. Zofja Starzechowska z Chojna

3252 (Golejewko)

1714.15/VII. Małgorzata Marjanna Magdalena, we dworze W. Choyna, cerem. 10/X., c. poprz. [MD. Hieronima Piaszecskiego i Katarzyny z Chojna] Piaseckich -- GD. Jan Tworzyański z Siedmirogowa i Gv. Marjanna Zakrzewska z m. Sarnowy

3254 (Golejewko)

1714.21/X. (* 12/IX.) Józef Mateusz, s. MGD. Aleks. Kierskiego i Teresy z dworu Gol. -- PMD. Konstantyn Marszewski z dw. Brod. i MD. Zofja Koźmińska podsędkowa kaliska

3255 (Golejewko)

1714.16/XI. Elżbieta Kat. c. GD. And. Bogońskiego i Anny - z W. Goreczeak -- GD. Stanisław Niedźwiedzki dzierż. i GD. Kat. Mirucka

3256 (Golejewko)

1646.29/I. ND. Stanisław Czapliński x Jadwiga z Ostrobódek -- GD. Maciej Zakrzewski GD. Hier. Choiński

3257 (Golejewko)

1653.9/II. N. Stanisław Łąkawski x Urszula ancilla ze Stwolna -- MD. Stanisław Chojeński Jakób Gumiński z Szymanowa

3258 (Golejewko)

1663.30/VII. ND. Jerzy Razewski z Biskupic x v. Anna Dobieszka z M. Górki -- ND. Józef Grabowiecki i ND. Stefan Sokołowski

3259 (Golejewko)

1667.21/II. GD. Jan Psarski x Gv. Dorota Punińska -- GD. Stan. Chojeński i Aleksander Zakrzewski z Szurkowa

3260 (Golejewko)

1675.15/IX. MGD. Krzysztof ze wsi Ochla Koryciński x MGv. Teresa Chojeńska -- MD. Franc. Zakrzewski, MD. And. Z., JD. Jan z B. Opaliński wda kaliski

3261 (Golejewko)

1677.14/XI. GD. Karol Rydzyński x PGv. Jadwiga Rogalińska klanka nakielska. JMD. Jan. Opal. wda. kalis. Tuczyński, Stanisław Chojeński Stan. Mieszkowski, Pantaleon Zakrzewski

3262 (Golejewko)

1679.12/VI. MGD. Stanisław Modlibowski x G. Dorota Cielecka ol. G. Hieronima Chojeńskiego 1-o voto żona -- JD. Jan z B. Opal. wda. brzeski, GWP i GD. Franciszek Miąskowski

3263 (Golejewko)

1679.15/X. D. Łukasz Zdzieszyński sługa Stan. Modlibowsk. skarb. kalis. x Gv. Anna Kosynska -- MGD. Krzysztof Koryciński z Ostrobótek dzierż. MD. Stanisław Suchorzewski z Osieka etc.

3264 (Golejewko)

1680.3/VI. MGD. Stanisław Rokossowski z Rozrazewa x G. Zuzanna Buzynska z W. Goreczek -- MGD. Ludwik Andrzej R., MGD. Stanisław Kaz. Naramowski, MGD. Stefan Drozdowski i Wojc. Miaskowski, Kaz. Lipski, Jan Sczurski

3265 (Golejewko)

1686.26/XI. MGD. Krzysztof Rozrazewski z Rozrazewa dzierż. w Miaskowie x NGv. Teofila Ponińska wychowywana w Stwolnie -- MGD. Krzysztof Koryciński z Ochli i Jan Rydzyński z Jezewa Andrzej Poniński etc.

3266 (Golejewko)

1701.26/IX. GD. Franc. Zakrzewski x MG. Anna Rogalińska -- MGD. Karol Rydzyński MG. Konstancja Marszewska, M. Zakrzewski etc.

3267 (Golejewko)

1704.25/VI. G. Andrzej Zakrzewski x G. Katarzyna z W. Goreczek - szw. multi nobiles et cives Dupinenses

3268 (Golejewko)

1704.16/VI. G. Kaz. Janiszewski x Anna Trzemińska z Gol. -- G. Stan. Zbijewski Koźmiński, Podbielski etc.

3269 (Golejewko)

1691.5/IX. † Gv. Anna Dobrzycka "a camino occisa in Majori Gorecki"

3270 (Golejewko)

1692.28/III. † G. Jakób Gostkowski

3271 (Golejewko)

1693.5/IX. † JMD. Anna Rogalińska klanowa nakiel., fundatorka Bractwa niepokal. poczęcia w kość. Czestram

3272 (Golejewko)

1694.19/IV. † MD. Aleksander Zakrzewski w Pokosławiu

3273 (Golejewko)

1697.4/IV. † MD. Stanisław Mieskowski z Rodosiewic

3274 (Golejewko)

1697.21/VI. † MD. Stanisław Chojeński dobroczyńca kościoła

3275 (Golejewko)

1698.18/V. † Gv. Maniecka

3276 (Golejewko)

1699.17/II. † M. Zofja Chojeńska

3277 (Golejewko)

1701.21/IV † GD. Kaz. Bąkowski w Chojnie prefekt dworu

3278 (Golejewko)

1701.17/XII. † GD. Marjanna Dębowska

3279 (Golejewko)

1702.8/II. † MD. Anna Nieżychowska w Goreczkach

3280 (Golejewko)

1702.28/III. † MD. Konstancja Strachanowska w Chojnie

3281 (Golejewko)

1702.7/V. † JMD. Jadwiga Rydzyńska (7 lub 17, umarła w niedzielę)

3282 (Golejewko)

1702.7/VI. † MD. Zofja Mieszkowska † w Pozn.

3283 (Golejewko)

1703.20/VIII. † dziecko MD. Adama Kaniewskiego, im. Maciej

3284 (Golejewko)

1705.23/II. † MG. D. Franciszek Zakrzewski

3285 (Golejewko)

1704.16/XI. † Gv. Zuzanna Węgierska w Chojnie, poch. Reformaci

3286 (Golejewko)

1704.26/X. † zabity w bitwie pod Stęszewem przez Szwedów GD. Adam Podbiel[...] sługa MD. Kaz. Rogalińskiego

3287 (Golejewko)

1704.26/VII † MD. Franciszek Miaszkowski de Grzentkowo (?)

3288 (Golejewko)

1706.25/II. † MD. Kazimierz Rogaliński

3289 (Golejewko)

1708.14/IX. † zabity GD. Bogusławski w Podborowie zastrzelił się sam

3290 (Golejewko)

1709.12/VI. GD. Aleks. Poniński ze Stwolna w Bojanowie

3291 (Golejewko)

1709.22/VI. † MD. Józef Rydzyński

3292 (Golejewko)

1710.19/IX. † Gv. Helena Borowska

3293 (Golejewko)

1713.10/VI † N. D. Marjanna Rębowska z Gol. wdowa

3294 (Golejewko)

1715.9/V. † MGD. Aleks. Kierski z dwrou Gol. poch. Goruszki

3295 (Golejewko)

1716.26/V. † GD. Jan Sczaniecki ze wsi Ostrobódki - poch. Paradyż

3296 (Golejewko)

1717.19/VII. † MGD. Stanisław Niedźwiecki, poch. Goruszki

3297 (Golejewko)

1721.10/IV. † GD. Hieronim Piaszecki

3298 (Golejewko)

1723.17/III. † NGD. Konstantyn Jarczewski dzierż. Chojna

3299 (Golejewko)

1722.14/II. † M. Teodora Grudzielska w dworze W. Chojna dzierż. poch. u Bernard. kościań.

3300 (Golejewko)

1735.30/VI. † W Chojnie GD. Konstancja Chmieleska ekonomowa MD. Kierskiej poch. 4/VII

3301 (Golejewko)

1710.2/VI. MD. Jan Sczaniecki x MD. Rydzyńska -- Pawłowski klan biechow. i inni

3302 (Golejewko)

1712.2/II. MGD. Hieronim Piaszecki x Mv. Kat. Grudzielska z Chojna -- PMGD. Józef Radoliński z Jarocina, MD. Jan Zakrzewski z Szurkowa

3303 (Golejewko)

1717.20/VI. N. Paweł Kunarski sługa z wsi Ostrob. x N. Kat. Rębowska z Golejowa -- MGD. Jan Grudzielski, Konst. Jarczewski i in.

3304 (Golejewko)

1719.16/I. MGD. Jan Niemojewski z Starogrodu x Gv. Jadwiga Jarczewska z Chojna -- JD. Radzewski sta wschowski, Bojanowski, Roman Rogaliński, Jan Grudzielski, Hier. Piasecki

3305 (Golejewko)

1719.8/VIII. GND. Józef Malczewski ze wsi Gostkowo x GNv. Teodora Wysocka z dw. Chojno -- MG. D. Jan Grudzielski, Wojc. M. z Luboni i Konst. Jarczewska z Chojna

3306 (Golejewko)

1722.21/V. GD. Józef Grudziecki x GD. Kat. Piasecka z Chojny. -- PMD. Kaz. Walewski klan spicimirski, Józef Rodoliński podkomorzy kaliski, Andrzej Radol., Franc. Wilkoński

3307 (Golejewko)

1735.29/VII. GD. Wojciech Kowalski famulus Kierskiej x Gv. Teresa Chmielewska z dworu Kierskiej -- GD. Jan. Lipski z Szurkowa i in.

3308 (Golejewko)

1652.14/XI. † ND. Wojciech Chojeński "Gui pauperriman vitam duxit et miserrime mortuus est, sine scitu alias hominis, sed tamen proprio nupta GD. Hier. Chojeński choneste ... Eccl. czeszem, sepultus est"

3309 (Golejewko)

1660.14/I. † ND. Jakób Borowski z Chojna

3310 (Golejewko)

1661.14/II. † GD. Józef Grabowiecki z Chojna

3311 (Golejewko)

1661.15/X. † GD. Piotr Chojeński poch. Goreczki

3312 (Golejewko)

1666.28/V. † N. Franc. Janiszewski z Chojna

3313 (Golejewko)

1673.8/I. † N. famulus Filip Rębowski z Gol.

3314 (Golejewko)

1678.16/III. † MGD. Hieronim z Choyna Chojeński poch. 23/V.

3315 (Golejewko)

1681.3/IV. † biedaczka N. Anna Domaracka w Dębionce

3316 (Golejewko)

1682.25/VI. † GD. N. Kat. Borowska wdowa, ze wsi Stwolna

3317 (Golejewko)

1683.8/VIII. † Nv. Anna Dorota, c. ND. Skoczeskiego z Gol.

3318 (Golejewko)

1684.28/IX. † MD. Zofja z Zakrzewa Chojeńska, dobrodz., † w Chojnie poch. 12/XII. w krypcie w kaplicy drew., tę kryptę wystawiła sobie, mężowi Mikołajowi Ch. i synowi Hieronimowi Ch.

3319 (Golejewko)

1686.23/II. † Gv. Agnieszka Siekierzecka prawie 90 lat, poch. 5.III. Goruszki

3320 (Golejewko)

1687.1/XII. † Gv. N. Anna Molska

3321 (Golejewko)

1688.18/III. † ND. Teofila Kozłowska staruszka, wdowa w Gol.

3322 (Golejewko)

1715.10/X. *, ch. 11/XI. córka PMD. Jana Sczanieckiego i Heleny Ostrob. -- IGD. Ludwik Szołdrski chor. pozn. z m. Czempiń i Jv. Dorota Broniszówna klanka kalis. z Racatu

3323 (Golejewko)

1716.2/I. Aleksandra Anna, c. MGD. Aleksandra Kierskiego †-go i M. Teresy z Gol. -- MGD. And. Zakrzewski z Pakosławia i MD. Marjanna Marszewska z Brodów, * 1715. w sw. Jana Ewangelisty

3324 (Golejewko)

1716.8/IX. Michał Egidjusz Franciszek, s. MGD. Hieronima Piaszeckiego MD. Kat. - ze wsi Chojna - * 31/VIII. -- Jan Grudzielski dziad dziecka i Gv. Petronella Rogalińska z Gol.

3325 (Golejewko)

1716.21/IX. Konstancja Franciszka, c. ND. And. Chmielewskiego prefekta dworu w Gol. i ND. Konstancji -- MGD. And. Zakrzewski z Pakoskławia i MD. Teresa Kierska z Gol.

3326 (Golejewko)

1716.25/XI. Andrzej, s. ND. Konstantyna Jankowskiego i Franciszki -- MD. Piaszecki i MD. Zofja Jarczewska

3327 (Golejewko)

1716.10/XII. Mikołaj Tomasz, s. N. Anton. Bogdańskiego i Zofji, z Gorecz. -- GD. Konstantyn Jarczewski i Gv. nepotka jego Katarzyna J.

3328 (Golejewko)

1719.9/I. Łucja Wiktorja Konstancja, * 1718.13/XII. c. MG. Hieronima Piaseckiego i G. Kat. - z Chojna. MPD. Marcin Skaławski skarb. pozn. z Konar i MD. Teodora Grudzielska matka pani Piaseckiej, Konst. Jarczewski

3329 (Golejewko)

1719.12/III. Franciszka Marjanna, c. poprz. [ND. And. Chmielewskiego i ND. Konstancji] ND. Chmielewskich -- MG. Franc. Wilkoński z Ostrobótek i M. Teresa Kierska z Gol.

3330 (Golejewko)

1719.31/XII. (Chojno) Zofja Wiktorja Ewa, * 24/XII., c. MGD. Jana Niemojewskiego i Jadwigi - z Starygrodz., MD. Konst. Jarczewski z Chojna dzierż. i MD. Anna J. z Gostynia

3331 (Golejewko)

1720.27/III. * (Ostrobótki) Franciszka Kunegunda, c. MGD. Franciszka Wilkońskiego i Heleny - ch. 18/III. (!?) -- MD. Adam Zakrzewski z Domaradzic, Dorota Wilkońska z Zakrzewa, etc.

3332 (Golejewko)

1721.5/V. Helena Anna, (* 0/IV.) c. GD. Jana Niemojewskiego i Jadwigi - ze wsi Chojno -- MD. Antoni Radoński stolnik podolski i MD. Teresa Kierska z Gol.

3333 (Golejewko)

1721.14/IX. (Ostrobótki) Wacław Hipolit, (* 13/VIII.) s. MD. Franciszka Wilkońskiego i MD. Heleny - ze wsi Ostrob. -- GD. Ludwik Szołdrski klan gn. z m. Czempiń i MD. Joanna Zakrzewska z m. Sarnowa

3334 (Golejewko)

1723.18/III. (Małe Goreczki) Marjanna, c. N. Józefa Sokołowskiego i Salomei -- GD. Józef Kierski z Gol. i MD. Zofja Garczewska z Goreczek M. dzierż.

3335 (Golejewko)

1723.14/IV. (Podborowo) bl. Zofja, c. N. Stanisł. Jankowskiego i Franciszki z folw. Podborowo - a 16/IV. Stanisław -- GD. Józef Kierski i MD. Zofja Jarczewska

3336 (Golejewko)

1728.2/IX. (Golejewko) Józef Augustyn, s. N. Macieja Orłowskiego ekonoma Gol. i Marjanny -- G. Józef Kierski student poetyki i Gv. Aleksandra K. z Chojna

3337 (Golejewko)

1739.10/XII. Marjanna, c. G. Wojc. Kowalskiego i G. Teresy - I. Franc. Wilkoński klan krzywiński i G. Teresa Kierska z Chojna (Olbina)

3338 (Golejewko)

1740.11/IX. (Gol.) Augustyn Rufin, s. M. D. Konstantyna Rogalińskiego i Antoniny -- MD. Wacław Zakrzewski z Gryżyny i MD. Teresa Kierska

3339 (Golejewko)

1743.5/II. Ignacy Józef s. MGD. Stanisł. Glińskiego i Zofia ze wsi Ostrobótki -- MGD. Konstantyn Rogaliński z Gol. i MGD. Teresa Kierska z Chojna

3340 (Golejewko)

1743.7/VI. Teresa Jadwiga Małgorzata c. poprz. [M. D. Konstantyna Rogalińskiego i Antoniny] MD. Rogalińskich -- IMD. Michał Bratkowski skarbnik kaliski i MD. Teresa Kierska z Chojna * 3/XI.

3341 (Golejewko)

1744.10/IX. (G.) bl. Hipolit Euzebjusz Wawrzyniec, i Anna Teresa Klara, s. i c. MD. Konst. Rogalińskiego dz-a Gol. i M. D. Antoniny -- P. Franc. Wilkoński klan krzywiń. i ż. jego Otolja; Sokoliński (!) chorąży pozn. i Teresa Kierska z Chojna

3342 (Golejewko)

1746.28/VII. (Gol.) Pantaleon Abdon Ignacy s. poprz. [MD. Konst. Rogalińskiego i M. D. Antoniny] MD. Rogalińskich -- IMD. Witalis Węgierski miecznikowicz kaliski, i Otolia Wilkońska klanowa krzywińska z Zakrzewa

3343 (Golejewko)

1747.9/X. (Gol.) Marek Djonizy Józef s. poprz. [MD. Konst. Rogalińskiego i M. D. Antoniny] MD. Rogalińskich -- MD. Karol Ponikiewski z Chojna i Marjanna Wilkońska klanka z Zakrze.

3344 (Golejewko)

1758.25/I. MD. Karol Ponikiewski x MD. Franciszka Chmielewska z Chojna -- MD. Ambroży Koszutski z Płaczkowa, MD. Antoni Gniazdowski z Szurkowa

3345 (Golejewko)

1736.8/IX. † we dw. Gol. NGD. Antoni Skomorowski femulus Rogalińskiego

3346 (Golejewko)

1736.30/X. † w Chojnie NGv. Aleksandra Kierska, poch. Reform Goruszki 3/XI.

3347 (Golejewko)

1757.6/I. † Regina Magnuska (bez cech szl.) l. ok. 60

3348 (Golejewko)

1758.22/XI. † MD. Teresa Kierska l. 76. z Chojna, poch. Goruszki

3349 (Golejewko)

1758.2/XII. † MD. Marcjanna Walknowska z Chojna, l. 16. poch. Bernard. Kobylin

3350 (Golejewko)

1765.8/XII. † MD. Kaz. Stawiski poch. Goruszki

3351 (Golejewko)

1768.9/VIII. † IMD. Konstantyn Rogaliński dz. d. Gol. Ostrobudki, Chojno., l. 67, poch. Goruszki Reformaci

3352 (Golejewko)

1769.21/III. † MD. Marjanna Siniecka l. 65 z Chojna

3353 (Golejewko)

1751.29/IX. (Gol.) Brygitta Justyna Tekla, c. MD. Konstantyna Rogalińskiego i Antoniny dz-ów Gol. - Ostrob. -- MD. Ambroży Koszucki z Płacz. i MD. Teresa Kierska z Chojna

3354 (Golejewko)

1751.26/XI. (Chojno) Katarzyna Jadwiga Helena, c. N. Jana Rozbickiego i Marjanny - akatolików -- MD. Michał Szczeniecki z Klęki i MD. Zakrzewska, MD. Helena Karczewska, Dziembowski

3355 (Golejewko)

1753.8/III. (Gol.) Jan Boży Stan. Kostka Tomasz z Auquinu s. poprz. [MD. Konstantyna Rogalińskiego i Antoniny] Rogalińskich (ona Antonina ze Skaławskich) -- MD. Teresa Kierska z Chojna

3356 (Golejewko)

1754.27/VIII. (Gol.) Rejmund Jan, s. poprz. [MD. Konstantyna Rogalińskiego i Antoniny] Rogalińskich -- Nv. Teresa Poradowska z Gol.

3357 (Golejewko)

1757.26/VIII. * Gol. Zefiryn Antoni Jan Nep. s. MD. Konstantyna z Dzwonowa Rogalińskiego i Joanny z Zakrzewskich -- X. Konstanty Iłowiecki opat lędzki i MD. Teresa Kierska z Chojna

3358 (Golejewko)

1759.26/II. (Gol.) Atanazja Eleonora Otolja, c. poprz. [MD. Konstantyna Rogalińskiego i Antoniny] Rogalińskich -- IMD. Franc. Wielkoński klan krzywiń. z Zakrzewa i JMD. Eleonora Jaraczewska klanowa lędzka

3359 (Golejewko)

1761.20/II. (Chojno) Eleonora Konstancja c. MD. Karola Ponikiewskiego i Franciszki -- MD. Joanna Rogalińska z Gol. i MD. Antoni Gniazdowski z Szurkowa

3360 (Golejewko)

1761.25/VII. (G.) Jakób Tadeusz, s. poprz. [MD. Konstantyna Rogalińskiego i Antoniny] Rogalińskich -- IMD. Tadeusz Jaraczewski sta solecki z m. Jaraczewa i IMD. Marjanna Zakrzewska klanowa kaliska z m. Sarnowa

3361 (Golejewko)

1762.28/IV. Witalis, s. MD. Anton. Walewskiego i Weroniki z Kamieńskich -- MD. Konstanty i Joanna Rogalińscy z Gol.

3362 (Golejewko)

1762.10/VIII. (Gol.) Wawrzyniec Kasper Benedykt, s. poprz. [MD. Konstantyna Rogalińskiego i Antoniny] Rogalińskich -- Kasper P. sta nakielski, Rozalja Twardowska wdzina kaliska

3363 (Golejewko)

1768.19/III. (Gol.) Józef, s. MD. Antoniego Walewskiego i Weroniki z Kamieńskich, cerem. 9/X. 1768 -- IMD. Ant. Gniazdowski ścic nowomieyski z Szurkowa i INv. Anastazja Rogalińska z Gol.

3364 (Golejewko)

1769.0/X. Anna, c. IM. Jana Turny stol. kalis. i Korduli Gorzeńskiej -- J. Antoni G. chorąży kaliski i M. Joanna z Zakrzew. Rogalińska z Gol.

3365 (Golejewko)

1773.2/X. (Chojno) Eustachy Jan Napom., Isydor, * 20/IX. s. M. Hipolita i Ludwiki z Zakrzewskich Rogalińskich z Chojna -- M. Piotr R. i M. Izab. z Radomickich Zakrzewska d-a d. Białcza

3366 (Golejewko)

1775.13/II. (Ostrobodki) Walentyn Józef Konstantyn, * 12. s. poprz.[Hipolita i Ludwiki z Zakrzewskich] Rogalińskich z O. -- MD. Antoni Gniazdowski ścic nowodwor. (!?) i dz. 1/2 Szurkowa i M. Izab. z Radomic. Zakrzewska dz-a Białcza

3367 (Golejewko)

1776.11/VIII. (Ostrob.) Ignacy Piotr Kajetan, * 31/VII. s. poprz. [Hipolita i Ludwiki z Zakrzewskich] Rogalińskich dz-ów O. -- JP. Ignacy Zakrzewski dz. Pokosławia z matką Izabellą z Radomickich panią Białcza

3368 (Golejewko)

1779.4/XI. (Ostrób.) Hubert Józef Karol Boromeusz, * 2. s. poprz. [Hipolita i Ludwiki z Zakrzewskich] Rogalińskich -- MD. Antoni Gniazdowski ścic nowodwor. i dz. 1/2 Szurkowa i M. Franc. z Zakrzew. Skurzewska z Dąbrówki

3369 (Golejewko)

1782.30/XII. (Ostrob.) Izabella Antonina Genowefa, Anna, * 28/XII. c. poprz. [Hipolita i Ludwiki z Zakrzewskich] Rogalińskich -- Ant. Gniazd. i Izab. z Radomic Zakrz.

3370 (Golejewko)

1783.13/VIII. (G.) Wiktor Hipolit Alojzy Gonzaga. Jan Nep. s. MD. Antoniego Bronikowskiego i Atanazji z Rogaliskich -- MD. Ant. Gniazd., szambelan., MD. wd. Kat. Sokolnicka, z Rzemiechowa 28 cerem. Konstanty Br. de Szymonki i M. Joanna z Zakrzewskich Rogalińska wd.

3371 (Golejewko)

1785.11/IX. (Ostrob.) Anna Franciszka Tekla, c. poprz. MD. [Hipolita i Ludwiki z Zakrzewskich] Rogalińskich -- Ant. Gniazd., Izab. z Radomic Zakrz.

3372 (Golejewko)

1787.5/II. Ostrob. Agata Franciszka Konstancja, c. poprz. [Hipolita i Ludwiki z Zakrzewskich] Rogalińskich -- Izab. z Radom. Zakrz. i Ant. Gniazd.

3373 (Golejewko)

1787.15/II. (Podborowo) Teodor Walentyn s. M. Józefa Żelazowskiego i Anny, pos-ów Podb. -- chrz. nieszl.

3374 (Golejewko)

1789.11/VIII. (Ostrob.) Krystyna Konstancja Zuzanna, c. poprz. [Hipolita i Ludwiki z Zakrzewskich] Rogalińskich dz-ów O. i 1/2 Chojna -- Konstancja Zakrzewska stolnikowa pozn. dz. Pokosławia i Ant. Gniazd.

3375 (Golejewko)

1793.5/XII. (dw. M. Chojno) Franc. Xaw. Jan Nep., s. M. Jana Kamieńskiego i Franciszki z Pławińskich z cz. dworu M. Ch. -- M. Józef Pierzchliński i Rozalja z Swiderskich małż., z wielkiego dworu Rogalińskich w Chojnie

3376 (Golejewko)

1792.1/XI. *, a 93.5/VI. chrz. Józef Jan Nepom., s. poprz. [M. Jana Kamieńskiego i Franciszki z Pławińskich] Kamieńskich -- M. Franciszek Pławiński pos. Stwolna., części Gajewskiej Chojna już †-y i Joanna z Zakrzew. Rogalińska

3377 (Golejewko)

1795.29/VIII. (* 26) (Zielonawieś) Angustyn s. G. Józefa Bagińskiego celnika król. i Marjanny

3378 (Golejewko)

1798.22/VI. * Jan Bapt., s. G. Stanisł. Kozłowskiego folw. Dębionk poses. i Anny -- M. Walentyn Rogaliński mł. z Ostrobódek i wd.. Rozalja Pierzchlińska z Chojny

3379 (Golejewko)

1799.30/XI. Andrzej Franc. Xaw., s. poprz. [G. Stanisł. Kozłowskiego i Anny] G. Kozłowskich -- M. Wal. Rogal. i M. Rozalja Pierzchlińska wdowa

3380 (Golejewko)

1801.21/IV. * (we dw. M. Chojna) Wojciech Marcelli, s. G. Jakóba Modzelewskiego chor. i Elżbiety -- M. Walentyn Gromolicki cz. M. Chojna z ż. Urszulą pos.

3381 (Golejewko)

1801.21/VII. (Dębionek) Magdalenia, c. poprz. [G. Stanisł. Kozłowskiego i Anny] G. Kozłowskich -- M. Wal. dz. Ostrobódek z ż. Ludwiką z Nieżychowskich Rogalińską

3382 (Golejewko)

1775.20/III. M. Kaz. Gorzeński regent gr. nakielski x Urszula Wilczyńska z Kowalskich - wdowa, ślub u pani Rogalińskiej -- Ant. Gniazdowski, Józef Rogal., Józef Wilkoński z Smolic, etc.

3383 (Golejewko)

1782.14/X. (Gol.) IMD. Antoni Bronikowski pos. Jutrosina z przyl. i Wronków x IM. Atanazja Rogalińska v. -- Tad. Jaracz. sta z Jaraczewa, MD. Hipolit R. dz. Ostrob. i 1/2 Chojna, Ant. Gniazd. z Szurkowa, Ign. Zakrz. z Pakosł.

3384 (Golejewko)

1789.22/II. N. Piotr Kamiński z ziemi nurskiej mł. x Marcjanna Pławińska panna ze Stwolna -- Feliks K. brat rodz., Jan Dambrowski, etc.

3385 (Golejewko)

1791.7/III. M. Jan Kamieński mł. podsędek zs. nurski x Franciszka Pławińska, c. M. Franciszka Pł. i Teresy z Zelazowskich pos-ów Stwolna z przyl. -- M. Feliks K. brat rodz. Michał Franciszek Pł. ojciec, Ignacy Pł. z żoną Brygittą i Melchjor Kluczewski pisarz skarb. kor.

3386 (Golejewko)

1793.17/VII. G. Stanisław Kozłowski pos. Dębionka mł. x Anna Binkowska c. młynarza ze Sworowa - św. nieszl.

3387 (Golejewko)

1773.21/VI. † IM. D. Augustyn ze Zwonowowa (Roga)liński poch. 25. Gol.

3388 (Golejewko)

1796.6/VI. † (Chojno) N. Józef Pierzchleński administrator części Choyna M. Hipolita Rogalińskiego dziedz. l. 44. † w Ch. poch. Reformaci

3389 (Golejewko)

1796.28/VI. † (Ostrobódki) † N. M. Franciszka z Chmielewskich Ponikiewska wd. l. 80. rezyd. w O. poch. Reform. Goruszki

3390 (Golejewko)

1801.18/XII. (Chojno) † M. Józef Jarochowski pos. cz. Chojna należ. do małego dworu, poch. 21 u Reform. w Goruszkach l. 56.

3391 (Golina)

1728.6/VI. Antoni Norbert s. G. Stanisława Kososkiego ekonoma Golińsk. i Franciszki -- MD. Glinicki i Teresa ż. jego z Gorzenskich

3392 (Golina)

1731.19/I. Fabjan Sebastjan, s. G. Stanisł. Kossowskiego ekon. Goliń. i Franciszki -- PGD. Franc. Kąsinowski kapitan

3393 (Golina)

1745.22/VI. Marjanna, c. G. Franc. Smolińskiego ekonoma Golin. Nobiles i Katarzyny -- PMGD. Stanisław Karwosiecki z Zakrzewa i PMGD. Barbara Karw. v., siostra jego z tejże wsi

3394 (Golina)

1757.4/XII. Barbara c. G. Adama Strobiszewskiego ekonoma Golin i Teresy -- Małgorz. Barczyńska matka rodziny plebań.

3395 (Golina)

1760.6/IV. Katarzyna Sejeneńska, c. G. poprz. [G. Adama Strobiszewskiego i Teresy] Strobiszewskich ekonomów Golin. i G. Teresy -- G. Antoni Gąsiorowski i G. Marjanna Szaniawska tenut. pleb. Golińska

3396 (Golina)

1762.10/I. Agnieszka c. G. Adama Strobiszewskiego i Teresy -- PG. Andrzej Szczytnicki pos. Gol. i G. Urszula Dobrzycka pos. Noskowa

3397 (Golina)

1764.4/IX. G. Franciszka Korytowska c. G. Franciszka i Anny z Szczytnickich -- PMD. Kaz. Bobrowski stolnik smoleń. i PGD. Ludwika Szczytnicka

3398 (Golina)

1769.6/IX. Wojciech Stefan Michał s. PGD. Mikoł. Taczanowskiego charążego wieluńskiego i PG. Pelagii z Szczytnickich -- P. G. Wojciech Szczyt. dz. Goliny i MG. Konstancja Mańkowska ze Słaborowic, Wojciech Szczyt. dz. Gol., dziadek dziecka, Ludwika S. ż. Wojciecha

3399 (Golina)

1770.27/XII. Marjanna Lucja c. G. Szymona Brzezanskiego ekonoma Gol. i G. Doroty -- X. Józef Damecki prob. Potarzycki i MD. Ludwika Szczytnicka dz-a Gol.

3400 (Golina)

1774.12/VI. Juljanna Ludwika c. G. Kajetana Cieleckiego i G. Franciszki -- PX. Józef Brudnicki kanon. warszaw. z IMD. Ludwiką z Dobrzyckich Szczytnicką dz. Goliny

3401 (Golina)

1728.28/II. G. Marcin Krukowiecki x Magdalena Bernacka -- M. Józef Małachowski, Stefan Godlewski, Jakób Glinicki

3402 (Golina)

1732.21/II. G. Stefan Mroczkowski x Ewa Glinicka -- MD. Michał Bratko[...] JD. Maks. Miaskowski skarbnik kaliski, G. Jakub Glinicki

3403 (Golina)

1732.11/XI. G. Paweł Korzbok Zawadzki x Marjanna Bernawska -- Maks. Miaskowski skarbnik kaliski, G. Józef Małachowski, Jan Host[...]

3404 (Golina)

1732.29/XI. G. Maciej Orłowski x Helena Rynarzewska -- G. Wawrzyniec Karwosiecki i Stanisław Karczewski

4305 (Golina)

1735.5/IX. G. Jan Karczewski x G. Kunegunda Łęska -- Iwański klan brzeski z ż., G. Jakób Glinicki z ż. Teresą z Gorzyńskich, Mik. Trąmpczyński z ż.; Franc. i Ant. Gorzyńscy bcia rodz.

3406 (Golina)

1740.21/II. PMGD. Stanisław Karwosiecki pos. Zakrzewa i Prusów dz. x PMGD. Teresa z Gorzeńskich Glinicka wdowa po-a d. Goliny -- Stefan Brodzicki klan kamieński z ż. Rozaljią, Ignacy i Antoni Brodziccy klanice, Paweł Zawadzki etc.

3407 (Golina)

1741.21/V. † PMG. Teresa z Gorzeńskich Karwosiecka po połogu, poch. 22 Bernard. Koźmin.

3408 (Golina)

1757.31/VII. G. Adam Strobiszewski ekonom Golin. x Teresa wdowa -- G. And. Szczytnicki pos. Gol.

3409 (Gołańcz)

1623.12/X. Jakób s. G. Stanisława Dzierżanowskiego z Tomczyc pos. i dz-a i Doroty - * 30/IX. -- G. Jakób Pruszczyński i Jadwiga Pogorzelska

3410 (Gołańcz)

1626.XI. Stanisław, s. G. poprz. [G. Stanisława Dzierżanowskiego i Doroty] Dzierżanowskich z Tomczyc - * 20. -- MD. Jan Smogulecki senjor i GD. Modliszewska

3411 (Gołańcz)

1639.10/II. Jan ze wsi Jeziorki s. N. Kiljana Kaliszewskiego i Anny -- N. Mikoł. Grabowski z Czesławic

3412 (Gołańcz)

1640.21/VIII. Adam Hiacynt, s. MD. Jana Albrachta Smoguleckiego -- Wojciech Surgal i staruszka żebraczka

3413 (Gołańcz)

1642.30/VII. Marcina Jezabela, c. MD. Jana Albrachta Smoguleckiego i Ewy -- MD. Władysław wojewodzic pomorski i M. żona Eremjasza Dębińskiego

3414 (Gołańcz)

1644.16/VI. Teresa, c. GMD. Łukasza Gorayskiego podstolego poznań. i Heleny -- Swiętosław Sulkowski i Elżb. Zbyrkowska

3415 (Gołańcz)

1662.2/XII. Teresa, c. G. Marcina Miełaczewskiego pos. wsi Czesławic i Jadwigi -- G. Wojciech Drachowski i G. Teresa Bronikowska

3416 (Gołańcz)

1706.31/I. Franciszek s. G. Kazimierza Turny i Marjanny Łakińskiej (G.) -- GD. Aleksander Ł. i Gv. Zofja Podczaszanka ze Smogulca

3417 (Gołańcz)

1688.8/II. Teresa c. MD. Jana Kwileckiego i Katarzyny -- GD. Maciej Błociszewski i G. Anna Wojnarowska

3418 (Gołańcz)

1689.19/VI. Władysław Antoni s. GD. Hjacynta Pigłowskiego i Jadwigi -- MD. Stan. Tomicki i G. Zofja Swiniarska

3419 (Gołańcz)

1689.18/IX. Piotr Karol, s. MD. Jana Kwileckiego i Katarzyny pos-ów Tomczyc -- MD. Jacek Pigłowski i G. Konstancja Ciecierska

3420 (Gołańcz)

1690.3/XII. Marcin Andrzej s. MGD. Jakóba Dzierżanowskiego dz-a Tom. i MG. Krystyny -- GMD. And. Kołudzki i GD. Jadwiga Pigłowska

3421 (Gołańcz)

1692.8/VI. (G.) Joanna c. G. Jerzego Swierskiego i Katarzyny -- M.D. Jakób Dzierżanowski i Gv.

3422 (Gołańcz)

1692.9/IX. (Tomczyce) Samuel, s. GMD. poprz. [MGD. Jakóba Dzierżanowskiego] Dzierżanowskiego i Marjanny (?) -- G. Franc. Dz. mł. i G. v. Zofja Wysocka

3423 (Gołańcz)

1694.3/V. (Tomczyce) Andrzej s. G. D. Jakóba Dzierżanowskiego i Krystyny -- Trzinski i Tomicka

3424 (Gołańcz)

1698.31/VIII. Kasper Zygmunt s. GD. Jana Brudzenskiego i GD. ... -- IMD. Marcin Smogulecki sta nakiel. i G. Gorzewska Ewa

3425 (Gołańcz)

1704.5/VI. syn G. Kaz. Turny tenut. G. i G. Marjanny z Łakińskich -- IMD. Franciszek Paweł Tuchołka sta jasiniecki i GD. Konstancja Borzęcka

3426 (Gołańcz)

1794.27/VII. Jakób Józef s. N. Jana Mirosławskiego i Marjanny Wolskiej -- G. Kaz. Turno i G. Marjanna z Łakińskich ż. jego

3427 (Gołańcz)

1704.15/X. Jadwiga Kat., c. GD. Kaz. Jagniątkowskiego i Teresy Leśniowskiej -- GD. Stefan Brudnowski i GD. Teresa ż.jego

3428 (Gołańcz)

1663.25/XI. G. Stanisław Goryszewski x Kat. Miłaczewska -- G. Jan Gałczyński, Wojc. Drachowski

3429 (Gołańcz)

1672.28/VIII. G. Chryzostom Suikowski regens kancel. wałeckiej x G. Jadwiga Pigłowska v. z dworu Kat. Smoguleckiej ściny nakiel. w kość. Boż. Ciała w Pozn. -- MGD. Jacek P. pis. gr. nakiel. Mac. S., Jan Falenski

3430 (Gołańcz)

1710.28/VI. MG. Krzysztof Zaylicz x MG. Anna Brudzewska z Tomczyc -- MGD. Melchjor B. i MGD. Kaz. Turno

3431 (Gołańcz)

1718.31/VIII. MGD. Andrzej Korytowski x MGD. Karolina Rogalińska -- MGD. Piotr Raczyński, Franc. Dobiejewski, Antoni Władysław, Walenty, Jan Korytowscy

3432 (Gołańcz)

1719.18/V. MGD. Józef Zajączek x MGD. Jadwiga Nieżuchowska -- MGD. Aleks. N. deputat piotrk., Łukasz Dobrzycki

3433 (Gołańcz)

1740.8/XII. M. Józef Ciecierski cześnik podlaski x M. Anna z Malechowskich łowczanka kaliska -- M. Ignacy Cieszkowski sta kleszczelowski, Stefan ze Skrzypna Dunin sędzia radom. i G. Antoni Miaskowski

3434 (Gołańcz)

1742.5/II. G. Stanisław Pawłowski x G. Domicella Zabłocka -- MG. Józef Będkowski i G. Jakób Modelski (Ciosławice)

3435 (Gołańcz)

1743.10/II. (G.) G. Mateusz Węgierski x G. Marjanna Kaczorowska -- G. Franc. Tomicki i Stanisław Pawłowski

3436 (Gołańcz)

1747.17/X. (Tomczyce) G. Bogusław Lossa x Marjanna z Zaydliców -- G. Mikoł. Nieżuchowski, Aleks. L., August. Z. ślub we dworze T.

3437 (Gołańcz)

1716. † MGD. Elżbieta z Kierskich Korytowska w Bożego Ciała 11/VI. poch. w Pozn. u Braci Młodszych

3438 (Gołańcz)

1728.2/XII. † IM. GD. Jan Przebendowski krajczy (G.) poch. klasztor Goł.

3439 (Gołańcz)

1732.26/III. † 4-letnia córka IM. Macieja Malechowskiego łowczego kalis. kolatora - im. Katarzynia - poch. 1/IV. Bernardyni

3440 (Gołańcz)

1733.11/VIII. † Józef s. poprz. [JM. Macieja Malechowskiego] Malechowskiego poch. ibid.

3441 (Gołańcz)

1736.2/III. † M. Stanisław Malechowski poch. kl. Goł.

3442 (Gołańcz)

1739.0/IX. † w Pozn. M. Maciej Malechowski łowczy kaliski dz. Goł. poch. Bernard. Goł.

3443 (Gołańcz)

1742.20/VII. † Franc. Mirosławski (G.) poch. na cment. parafial.

3444 (Gołańcz)

1743.3/I. (G.) † G. Mateusz Koczorowski poch. Bernard.

3445 (Gołańcz)

1751.13/IV. Apolonia Barbara, c. G. Józefa Raczyńskiego i Krystyny z Gąsioroskich -- G. Piotr Raczyński z Czesławic i G. Kat. Tomicka

3446 (Gołańcz)

1741.6/XII. *, 30/XII. ch. (G.) Marjanna Barbara, c. IM. Józefa Ciecierskiego cześnika podlas. i M. Anny z Malechowskich -- PMD. Łukasz Kwilecki klan lędzki i M. Marjanna Mal. łowczyna kaliska

3447 (Gołańcz)

1755.24/VI. (Tomczyce) Joanna Ludwika Wilhelmina, c. M. Baltazara Zaydlicza i Joanny -- MD. Michał Kołudzki i v. Elżbieta Szlichtinówna

3448 (Gołańcz)

1756.5/X. (Tomczyce) Konstantyna Karolina c. poprz. [M. Baltazara Zaydlicza] M. Balt. Zeyglicza i Joanny -- M. Maciej Milszenski i M. Kalucka

3449 (Gołańcz)

1760.16/III. Jan Józef Ignacy s. I. Macieja Milrzeńskiego sty Radziejowskiego i Seweryny - * 8.III., - klan kaliski i klanowa

3450 (Gołańcz)

1752.7/VIII. (Tomczyce) MD. Baltazar Zelglic x MD. Katarzyna Zelgnicowna -- MD. Jan Slichtynk i Karol Nieżuchowski

3451 (Gołańcz)

1755.10/V. (Tomczyce) M. Michał Kościeński x MD. Ewa Lubonska -- MD. Józef Białoskorski i MD. Balt. Zaydlic

3452 (Gołańcz)

1761.4/IV. (Czesławice) M. Kazimierz Raczyński x M. Teresa Moszczenska dał ślub opat z Obry -- M. Maciej Mielżyński starosta

3453 (Gołańcz)

1707.6/II. (Goł.) Anna Ludwika Gertruda, c. M. Kaz. Turny pos. G. i Marjanny -- Jan Łakiński i Konstancja Ł.

3454 (Gołańcz)

1707.6/VI. (Chojna) Franciszek s. M. Jana z Błeszyna Błeszyńskiego klanica międzyrzeckiego i Eleonory Raczyńskiej -- M. Piotr R. IM. Tuczyńska klanowa gn.

3455 (Gołańcz)

1708.4/III. (G.) Maciej Kaz. s. poprz. [M. Kaz. Turny i Marjanny] G. Turnów tenut G. -- G. Stanisław Wieszczycki i G. Anna Bronikowska

3456 (Gołańcz)

1710.28/III. (G.) Marjanna c. G. Kaz. Szotkiewicza i Anny -- G. Cecy[...] Baranowska i G. Kaz. Turno

3457 (Gołańcz)

1710.9/XII. (Krzyżyn s. G.) Marjanna Barbara, c. MGD. poprz. [M. Kaz. Turny i Marjanny] Turnów -- MGD. Hier. Bronikowski i MGD. Konst. Łakińska

3458 (Gołańcz)

1711.15/II. (Oleszno) Aniela Kat. c. MGD. Macieja Borzęckiego i Eleonory - z Oleszna -- MGD. Rozbicki i MGD. Marjanna Turnowa

3459 (Gołańcz)

1712.14/I. (G.) Paweł Sebastjan, s. MGD. poprz. [M. Kaz. Turny i Marjanny] Turnów -- MGD. Kaz. Bronikowski i MGD. Konstancja Borzęcka

3460 (Gołańcz)

1713.14/IV. Joanna, c. MGD. Krzysztofa Zaylicza i MGD. Barbary Brudzewskiej -- Stanisław Jarocki organ. i Anna v. z plebanij

3461 (Gołańcz)

1716.1/III. (Rybowo) Józef Ignacy Kazimierz, s. MGD. -- Stanisł. Mejera i MGD. Magdaleny Fakinetowej - MGD. Franciszka Trzcińska z Prochnowa

3462 (Gołańcz)

1716.17/X. (Tomczyce) Jan Fryderyk, s. MGD. Krzysztofa Zaylicza i MGD. Barbary Brudzewskiej -- MGD. Marjanna Bronikowska

3463 (Gołańcz)

1717.14/X. (Rospętek) Zofja Teresa, c. MGD. Marcina Będkowskiego i MGD. Jadwigi Baranowskiej -- MGD. Ludwik Baran. i z ż. z Grocholina

3464 (Gołańcz)

1719.23/VII. (Morakowo) Jan Piotr Paweł, s. P. MGD. Wojciecha Trzebickiego klanica spicimir. i Zofji Zdzychowskiej -- MGD. Maciej Twardowski sedzia i surrog. kaliski i MGD. Kat. Raczyńska

3465 (Gołańcz)

1719.13/VIII. (Tomczyce) Balcer s. MGD. Krystjana Zaylicza i Anny Brudzewskiej

3466 (Gołańcz)

1720.25/VIII. (Oleszno) Józef s. MD. Józefa Kozłowskiego i Marjanny Kołakurskiej -- MGD. Stanisł. Mąkowski i MGD. Chędzyńska

3467 (Gołańcz)

1722.20/IX. (Tomczyce) Ewa Marjanna, c. MGD. Krystjana Zaylicza i Barbary -- MG. Adam Kalkreyter i GD. Fromolt i MD. Urszula Bronikowska

3468 (Gołańcz)

1723.4/II. (Hawłodno) Fryderyk Wojciech Zygmunt, s. GD. Karola Fryd. de Brink i Ludwiki Jadwigi a Sydow -- Wojc. Wieszczycki i Kat.-Elżb. Gordonowna

3469 (Gołańcz)

1728.4/IV. (Tomczyce) Adam Cyprjan, s. MGD. Krzysztofa Zaydlicza i MGD. Barb. Brudzewskiej -- MGD. Stefan Dunin i MGD. Ludwika z Piekarskich Smoleńska

3470 (Gołańcz)

1729.6/XII. (G.) Zofja Barbara, c. MGD. Wojc. Boboleckiego i MGD. Ewy Wałdowskiej -- MGD. Antoni Sliwiński i MGD. Bogumiła Wałd.

3471 (Gołańcz)

1731.15/IV. Joanna Katarzyna, c. MGD. Krzysztofa Zaylicza i Barb. z Brudzewskich -- MGD. Balcer August Z. i MGD. Zayliczowa (Tomaczyce)

3472 (Gołańcz)

1732.27/I. (G.) Józef Wincenty, s. PMD. Macieja z Konar Malechowskiego łowczego kalis. i PMD. Marjanny Golińskiej, dz-ów Goł. -- Hieronim Kołaczkowski sędzia wschow. i z Bnińskich Rydzyńska

3473 (Gołańcz)

1732.2/VIII. Piotr Paweł, s. G. Walentyna Rowińskiego i G. Katarzyny z Kwileckich -- G. Antoni Miaskowski i M. Marjanna z Golińskich Malechowska

3474 (Gołańcz)

1734.4/IV. (Tomczyce) Antonilla Joanna, c. G. Walentyna Rowińskiego i Kat. z Kwileckich -- JM. Maciej z Konar Malechowski łowczy kaliski, M. Korytowska

3475 (Gołańcz)

1734.29/V. (G.) Helena Magdalena c. IM. Mac. Malechowskiego łowczego kal. i Marjanny z Golińskich -- Piotr Raczyński i M. Teofila Pigłowska

3476 (Gołańcz)

1735.13/XI. (G.) Michał Franciszek, s. IM. D. poprz. [JM. Mac. Malechowskiego i Marjanny z Golińskich] Malechowskich -- IM. Stefan Dunin sędzia radom. i M. Kat. Bilińska

3477 (Gołańcz)

1736.6/V. (Czerlino) Jakób s. G. Anton. Zdunowskiego i G. Konstancji -- GD. Franc. Tomicki i G. Racięska

3478 (Gołańcz)

1736.30/X. (Czesławice) Piotr Michał Wacław, s. MD. Józefa Rogalińskiego pisarzewicza kalis. i M. Justyny z Raczyńskich -- IM. Piotr Racz. i M. Helena z Tworzyjańskich Rogalińska pisarzowa kaliska

3479 (Gołańcz)

1761.10/IX. (G.) Franciszek s. ID. Macieja Mielżyńskiego dz-a G. sty radziejow. i M. Seweryny Lipskiej -- M. Jan L. oboźnic i M. Julja Skotnicka

3480 (Gołańcz)

1763.20/XI. Prokop Rufin Józef s. IM. Macieja Mielżyńskiego i Seweryny z Lipskich dz-ów Goł., -- MG. Ignacy Wiesołowski i J. Zofja z Skaławskich Miaskowska wdzina kaliska

3481 (Gołańcz)

1765.26/X. (G.), * 14., Stanisław Józef Jan Daniel., s. poprz. [IM. Macieja Mielżyńskiego i Seweryny z Lipskich] Mielżyńskich -- IM. Józef z Brudzewa Nowina M. klan pozn. i Wirydjanna z Bnina ż. jego

3482 (Gołańcz)

1766.1/V. (Tomczyce) Marek Filip Jakób, * 25.IV. s. G. Stefana Kozłowskiego i Rozalji z Pradrzyńskcih -- G. Ignacy Wiesiołowski i MG. Weronika z Rydlińskich Wiesiołowska z Dobieszewa dz-a.

3483 (Gołańcz)

1767.16/VII. (G.), * 10., Anna Józefa, Marja Teresa, c. poprz. [Macieja Mielżyńskiego i Seweryny z Lipskich] Mielżyńskich stów wałeckich -- Franc. M. i GD. Joanna Ozemkiewiczowa

3484 (Gołańcz)

1769.8/X. (G.), * 10/VIII., Klara, c. G. Jakóba Cieńskiego i Brygitty Tańskich -- M. Wojc. Kraszewski stolnik bracław i tenut G. i M. Kat. Cybulska tenut. d. Danaborz i Grylewo, pf. Łekno

3485 (Gołańcz)

1764.27/XI. (G.) G. Tomasz Kamiński x G. Eleonora Dziembowska -- IMGD. Maciej Mielżyński sta radziejowski i GD. Jan Broniewski

3486 (Gołańcz)

1770.28/XI. (G.) † M. Teresa Zdzichowska l. 77., poch. 1/XII.

3487 (Gołańcz)

1771.22/IV. (G.) † MG. D. Deograta Soszyńska panna, l. 70

3488 (Gołańcz)

1764.27/XI. (G.) odrzekła się luteranizmu G. Eleonora Dziembowska

3489 (Gołańcz)

1772.2/I. (G.) * 6/XII. H. Franciszka Xawera c. N. Jakóba Cieńskiego i Brygitty Tańskiej -- M. Filip Raczyński sta mieścicki i Teresa Racz. pisarzowa kor.

3490 (Gołańcz)

1778.9/X., * 7/IV. 76 Djonizy Antoni, s. G. M. Józefa Cińskiego i Franciszki Zalewskiej -- J. Wawrzyniec Rzekaczewski prob. G. i nakiel. i MG. Dorota Chybińska v.

3491 (Gołańcz)

1779.29/IX. (Smolary), * 26, Michał s. G. Józefa Gosiorowskiego i Teresy - chrz. nieszl.

3492 (Gołańcz)

1781.8/IV. (Tomczyce), * 5, Wojciech Wincenty Terencjusz Hilary Leon s. IM. Franciszka Kołudzkiego i Jadwigi -- chrz. nieszl.

3493 (Gołańcz)

1787.19/VIII. (Laskownica W.), * 12, Wawrzyniec Roch Nepomucyn s. MG. Józefa Jakowickiego i Magdaleny z Gronowskich -- MGD. Józefa Koszucka dz-a Łukowa

3494 (Gołańcz)

1784.1/III. (Grabowo) N. Wojc. Pawłowski mł. 24., x Marjanna Bagniewska panna l. 18. - św. nieszl.

3495 (Gołańcz)

1786.15/VI. (G.) MD. Ignacy Drzewiecki mł. x G. Anastazja Łaszkowska v. -- MGD. Xaw. Wiesiołowski i D. Jasiński

3496 (Gołańcz)

1775.25/X. † N. Wojciech Radziński l. 58. (G.)

3497 (Gołańcz)

1781.10/IV. † (G.) G. Jakób Nawrocki l. 60.

3498 (Gołańcz)

1789.24/II. cerem. nad mł. l. 25. s. ol. Adama i Franciszki z Kołaczkowskich Koszuckich, dz-ów d. Skórki w p. gn., parafji Jaraczewo (!?) ch. z wody był tam odbyty 1764.5/X. imiona: Franciszek Ludwik Ambroży -- G. Józef Leszczyc z Pierzchna Koszucki dz. Łukowa z pf. Łekno i M. Józefa z Wyssogota Zakrzewskich Koszucka ż. jego

3499 (Gołańcz)

1789.13/V. (G.) * 5., Antoni s. N. Macieja Zaborowskiego ekonoma dwor. i N. Marjanny z Sulikowskich -- Maks. Mielżyński pis. w k. dz. Gołańczy i Konstancja z Czapskich M. ż. jego

3500 (Gołańcz)

1790.29/VIII. (G.) Bartłomiej Ludwik, s. poprz. [N. Macieja Zaborowskiego i N. Marjanny z Sulikowskich] N. Zaborowskich -- Gv. Katarzyna Osowiecka

3501 (Gołańcz)

1793.11/II. (G.), * 3., Jakób, s. poprz. [Macieja Zaborowskiego i Marjanny z Sulikowskich] N. Zaborowskich ekonomów dwor. -- chrz. nieszl.

3502 (Gołańcz)

1797.23/IV. (Czesławice) * 18, Adolf, s. G. MD. Kajetana Trzcińskiego i Józefy z Lipskich posesorów Czesławic -- MD. Walenty Goczkowski dz. Gryziny i MD. Józefa Ulatowska posesorka Konar

3503 (Gołańcz)

1802.26/XII. (Buszewo), * 20. Katarzyna c. N. Walentyna Piątkowskiego i Marjanny Blińskiej -- N. Wojc. Kucharski ekonom z Wyszyn i N. Brygitta Rozanska z Czesławic

3504 (Gołańcz)

1808.14/VI. (Tomczyce) Antoni Aleksy (* 11) s. MD. Jana Rasińskiego, Barbary Rylskiej pos-ów T. -- Stefan Ros. pos. Morkowa i Franciszka Rylska z Tomczyc cerem. 1814.14/II. Franc. Wiekoński pos. Moukowa, i Tekla z Wiesiołowskich Komierowska dz-a Komierowa

3505 (Gołańcz)

1794.11/V. (Czesławice) G. z Brezów Ulatowski mł. (!) l. 25. x G. Marjanna z Jaruchowskich Jeziorkowska panna (!) l. 20. -- G. Maciej Łakiński, Felicjan Jeziurkowski

3506 (Gołańcz)

1796.28/VII. (G.) G. Franc. Kamiński mł. x G. Anna Koźmińska v., G. Antoni Koźm. i nieszl.

3507 (Gołańcz)

1803.2/VIII. (G.) Sław. Mikołaj Otocki mł. z m. Gostynia x N. Marjanna Goczkowska v. zm. Gołańczy -- sw. nieszl.

3508 (Gołańcz)

1793.7/IX. † Jakób s. N. Macieja i Marjanny Zoborowskich poch. 19

3509 (Gołańcz)

około r. 1799. † w Gołańczy wedle świadków Weronika z Rydzyńskich Wiesiołowska poch. Bernardyni

3510 (Gołańcz)

1802.26/XII. † N. wdowa Wiktorja z Naramowskich Piekarska l. 80.

3511 (Gołańcz)

1803.16/XI. † (G.) Zofja l. 8., c. G. Józefa i Marjanny Rynarzewskich

3512 (Gołańcz)

1804.13/II. (Czesławice) † Ludwika l. 4., c. G. And. Rozanskiego posesora

3513 (Gołańcz)

1805.21/VIII. (G.) † G. Katarzyna Niedzielska l. 83., poch. 22.

3514 (Gołanice)

1776.17/IV. (* 1774.30/V.) Stanisław Kostka Franciszek Ksawery Bartłomiej, s. I. Stanisława Krzyckiego i Weroniki, podkomorzych JKMci, dz-ów Gołanic, Jezierzyc, W. Krzycka, -- ID. Bartłomiej Stecki ryc. malt.; panna Weronika Gurowska klanka poznań.

3515 (Gołanice)

1778.28/III. (G.) Marja Tekla Ludwika Teofila, c. poprz. [J. Stanisława Krzyckiego i Weroniki] I. Krzyckich chorążych wschowskich, * 26., I. D. Jan Korytowski chorąży kaliski i Teofila Korytowska chorążyna kaliska

3516 (Gołanice)

1747.10/XII. M. Andrzej Twardowski x Petronella Żychlińska wd. -- MGD. Ignacy Nieżychowski i GD. Rozbicki

3517 (Gołanice)

1757.31/XI. (Rogowo pf. Krobia) MG. Jerzy Twardowski mł. x Krystyna Konstancja z Bronikowskich Lukowa wd., dz-a Rogowa w pf. Krobia. -- MG. Andrzej Twardowski szambelan króla prus., pos. Gołanic i Jezierzyc Zygmunt Unrug dz. części Drzewców

3518 (Gołanice)

1733.19/IV. poch. Ewa Elżbieta, córeczka MD. Bogusława Kornatowskiego

3519 (Gołanice)

1757.16/VIII. † (G.) Karolina Wiktorja, córeczka MD. And. Twardowskiego 10 mies. kalwinka

3520 (Gołanice)

1781.18/III. (G.) * Józef Kazimierz s. I. Andrzeja Korsini z Kiekrza Kierskiego klanica kamieńskiego posesora Gołanic i Jezierzyc i Anny z d. Gruszczynska (?), 26/VII. cerem. -- ID. Kaz. K. klan kam. dz. Ruchocic i Ludwika z Jabłonowskich Nieżychowska, wd. po Ignacym podkomorzym wschow., dz. Długich

3521 (Gołanice)

1782.21/VI. (G.) * Ludwika Alojzja Katarzyna Anna, c. poprz. [J. Andrzeja Korsini z Kiekrza Kierskiego i Anny] Kierskich cerem. 4/VI., -- Stanisław Krzycki chorąży wschowski, dz. Krzycka, Goł., i Katarzyna Gruszczyńska wd. po Janie Gr. sędzim zs. (!) wał. d. Jeszyna dz-u

3522 (Gołanice)

1783.28/XII. (G.) Petra Alekanta Urszula Antonina Kat. Genowefa * 28/X., c. poprz. [Stanisława] Krzyckiego i Weroniki z Nieżychowskich -- Tad. Jaraczewski sta solecki, Katarzyna Małachowska, ż. Anton. sekret. kor., dz-a Morownicy

3523 (Gołanice)

1786.31/I. (G.) Karolina Franciszka c. M. Jakóba Chełmickiego wojskiego dobrzyń., pisarza skarbu kor. leszneń. i pos. G. i Teofili z Przyłubskich, c. Jakóba Stefana P. wojskiego bydgosk., * 29/I., -- Wojciech Szczawiński podstolic i pisarz skarbu kor. w Lesznie, z Niewieśckińskich Przytulska wojska bydgosk. Salomea z Kurowskich Szczaw., tegoż żona

3524 (Gołanice)

1787.18/VI. (G.) G. Augustyn Zaborowski wiceregent zs. i gr. wschowski x Antonina de Leszczyńskie Bronikowska wdowa -- G. Binkowski

3525 (Gołanice)

1779.14/IX. † GD. Kajetan Kowalewski (G.) dzierż. folw. Mn. s. Soł., fundator kość. Nowa Goł. poch. 16

3526 (Gołanice)

1794.13/V. † (G.) IGD. Stanisław Kostka z Krzycka Krzycki chorąży wschowski dz. W. Krzycka, Gołanic, Nowejwsi, apopleskja nagła l. 69. poch. Goł. 16

3527 (Gołanice)

1805.27/VI. Erazm Michał Ludolf s. G. Józefa v. Jarzębowskiego kapitana JKMci pol. dz-a Gołanic i Teresy Krzyckiej -- Michał Nieżychowski dzierż. Szurkowa i generałowa Ludwika Lipska ż. gen. majora Jana, dzierż. Trzebien

3528 (Gołanice)

1818.22/IV. (Petersdorf) Konstantyn Wojciech, s. Stan. Stokowskiego ekonoma i Michaliny Gałęskiej, * 4/IV. -- Józef Bystry z Laube, Marjanna Jarecka

3529 (Gołanice)

1832.3/VII. Stanisław v. Jarzębowski, s. Józefa, x panna Stanisława Skorzewska c. Andrzeja S. on l. 32, ona 26, krewni w 2 stopniu

3530 (Gołanice)

1853.24/VIII. Edmund v. Mikorski z Brzezia, l. 35, x hr. Anna Sokolnicka w Gołanicach, c. hr. Józefa i Seweryny Mycielskich l. 28. ślub w Pozn. u sw. Wincentego a Paulo -- Józef Mikorski, Seweryn Skorzewski dz. Goł.

3531 (Gołanice)

1815.4/III. (G.) † MD. Marja Teresa Jarzębowska zrodz. Krzycka ż. MD. Józefa J. dz-a Gołanic, sparaliżowana, l. 47. poch. 7 tamże

3532 (Gołanice)

1870.2/VI. † Bolesław v. Jarzembowski l. 27, s. Stanisława v. J. i Stanisławy Skorzewskiej

3533 (Gołanice)

1872.3/XI. † Izabella Taranczewska, urodz. v. Starzyńska wdowa, c. Andrzeja v. S. i Antoniny v. Brankowskiej l. 50

3534 (Gołanice)

1873.11/IX. † Seweryn v. Skorzewski l. 61, dz. Gołanic etc., s. Andrzeja Sk. i Ludwiki Sk.

3535 (Gołanice)

1895.24/II. † Celestyna v. Skórzewska 78, wdowa, po Sewerynie, c. Józefa hr. Sokolnickiego i Seweryny Mycielskiej

3536 (Gołaszyn)

1639.0/XI. Elżbieta, c. G. Samuela i Anny ... -- GD. Jerzy ... GD. Katarzyna ... z W. Goliny

3537 (Gołaszyn)

1644.25/VIII. córka ... G. ... Golińskich z Wielkiej ... -- G. Piotr ... i G. Marjanna ...

3538 (Gołaszyn)

1645.0/VIII. Leonora Maksymiljana, c. G. Zygmunta i Anny Zuzanny Oprsodorf (?) podkomorzych JCesMci -- ojciec ojca i hr. a ...

3539 (Gołaszyn)

1645. ... Franciszek s. G. Jana i Anny Golinskich -- G. Hier. Konarzewski z Konarzewa i G. Anna Miaskowska z Gierłachowa

3540 (Gołaszyn)

1647. ... Marjanna, c. poprz. [G. Zygmunta i Anny Zuzanny] Oprsodorfów (!) -- Barbara Bojanowska i ... Bojanowski

3541 (Gołaszyn)

1653.10/IX. Władysław, s. G. Jana i Anny Ponińskich z Goliny -- G. Stefan Ry... i G. Barbara Cielecka

3542 (Gołaszyn)

1655.8/VIII. Jan, s. G. Wojc. i Barb. Zawackich -- G. Stefan Bojanowski surrog. pozn. z Goł. i Kat. Bielawska z Goliny

3543 (Gołaszyn)

1656.20/II. Konstancja, c. G. Jana i Anny Golinskich -- Stefan Bojanowski surrogator pozn. z Goł. i Gv. Konstancja Rogalinska

3544 (Gołaszyn)

1656.13/VIII. Anna Marjanna, c. GD. Mikołaja i Katarzyny ...clawskich -- GMD. Jan Dalesinski sędzia pozn. i G. ...ucka de Lubonia

3545 (Gołaszyn)

1666.10/VIII. Ludwik, s. GD. Jakóba Milinskiego komornika pozn. i Urszuli -- D. Jan Dzierżanowski z Dzięczyny i Kat. Bielawska z Goliny

3546 (Gołaszyn)

1670.28/XI. Barbara, c. N.G. Stefana Wolskiego i Marjanny Bodziewi... -- GD. Bogusław Bojanowski, z Goł., N. Golińska z Gościejewa

3547 (Gołaszyn)

1672.5/V. Ewa Katarzyna, c. GMD. Marcjana i Katarzyny Bojanowskich z Gierłachowa -- GM. Wład. Gostkowski z Szurkowa i GM. Ewa Bojan. z Goł.

3548 (Gołaszyn)

1674.3/IV. Anna c. GD. And. Sczurskiego i Konstancji z Golinki -- GD. Jakób Kosicki z Luboni i Gv. Marjanna Bielawska z Golinki

3549 (Gołaszyn)

1678.18/IX. Teresa, c. G. Stanisł. i Anny Symanskich z folw. Dambrówka -- G. And. Konarzewski z Konarzewa i G. Teresa B. ...

3550 (Gołaszyn)

1679.10/XII. Barbara, c. G. And. i Barb. Kucharskich z Dąbrówki -- G. Stanisław Zakrzewski z Zakrzewa i G. Podleska z Kokoszek

3551 (Gołaszyn)

1705.18/I. Marcjanna Agnieszka, c. G. Jana i Anny Bernackich z m. Boj. -- ID. Franc. Zygm. Gałecki wda kaliski i GD. Zakrzewska z Zakrzewa

3552 (Gołaszyn)

1706.31/X. Magdalena, c. poprz;. [G. Jana i Anny] G. Bernackich -- G. Józef B. z G. Marjanną rodz. B.

3553 (Gołaszyn)

1708.2/VII. Rajmund, s. G. poprz. [G. Jana i Anny] Bernackich -- GD. Sebastjan Bojanowski ze wsi Chojno i GD. Kosiewiczowa z Ciołkowa

3554 (Gołaszyn)

1703.17/V. Józef Eryk, s. poprz. [G. Jana i Anny] G. Bernackich z m. Boj. -- G. Bojan. Goł. i GD. Teresa Dzierżanowska z Konar

3555 (Gołaszyn)

1700.14/X. Marjanna, c. G. poprz. [G. Jana i Anny] Bernackich -- G. Krzysztof Dzierżanowski z Dzięczyny

3556 (Gołaszyn)

1710.23/I. Sebastjan Fabjan, s. G. Marcina i ... Janiszewskich (lub Jaruszewskich ?) ze wsi Tarnowa

3557 (Gołaszyn)

1710.27/III. Katarzyna c N. Jana i Anny Bernackich de opp. Boj. -- N. Kat. Koszucka z Zawady i N. Andrzej B. ze wsi Staszewice

3558 (Gołaszyn)

1711.30/VI. Anna, c. N. poprz. [G. Jana i Anny] Bernackich -- Nv. Barb. Rogoska z Gościejewa i N. Piotr Węgorzeski z Dłoni

3559 (Gołaszyn)

1713.9/III. Kazimierz, s. N. poprz. [G. Jana i Anny] Bernackich -- N. Mich. Węgorzeski ze wsi Dłonie i Nv. Zofja Kosicka ze wsi Zawada

3560 (Gołaszyn)

1725.30/IX. (* 15) Konstancja Barbara, c. D. Łukasza i Rozalji Marjanny Sobockich -- GN. Aleks. Bojan. z W. Goliny i Kat. Rogowska z Gościejewic

3561 (Gołaszyn)

1726.7/IV. Benedykt, s. N. G. Mikoł. i Marjanny Kosuckich z W. Goliny -- NID. Franc. z Bn. Radzewski podkom. pozn. Anna Eleonora de Ranssendorffin Kottitzin Izin

3562 (Gołaszyn)

1726.3/XI. Katarzyna, c. D. Łukasza i Rozalji Marjanny Sobockich dzierż. Gołasz. -- Wojc. i Bogumiła Jezierscy, szlachta dzierż. Goliny

3563 (Gołaszyn)

1728.2/VI. Jan Karol, s. N. Sylwestra Ignacego i Magdaleny Sawelskich tenut. -- N. Andrzej Nalentz superintendent WP. i Anna Weliszowa komisarzowa król. pol.

3564 (Gołaszyn)

1730.22/IV. Magdalena, c. N. Karola i Anny Kwiatkowskich tenut. w m. Boj. -- chrz. nieszl.

3565 (Gołaszyn)

1739.9/X. † IMD. Józef Rola Zbijewski dobrodziej Bractwa św. Aniołów Stróżów

3566 (Gołaszyn)

1741.19/VIII. Helena Rozalja Ludwika, c. N. Antoniego i Zofiny Sadlowskich w służbie we dworze Gołaszyń. -- N. Ludwik Unrug de Cawitz Szarlota Bojanowska

3657 (Gołaszyn)

1743.17/IX. (* 23/IV.) Wojciech, s. poprz. [N. Antoniego i Zofiny Sadlowskich] N. Sadłowskich -- GD. Tłukomski z Drzewców, Bogusław i Stefan Bojan. bcia, Karolina Bojanowska i Joanna Hoza siostry

3568 (Gołaszyn)

1745.18/IV. Anna Marja, c. N. Ant. i Zofji Sadłowskich służ. Bojan. Piotr Koszutski

3569 (Gołaszyn)

1748.19/V. Stanisław Walentyn Jan Nepom., * 8/V. s. N. Józefa i Agaty Lipskich substytutów pis. cel. m. Bojanowa -- MD. Stefan Bojanowski dz. Bojanowa i Goł., Szlensdorfu i GD. Anna Mościcka pos. Potrzebowa

3570 (Gołaszyn)

1757.9/IX. Marja Teresa Ludwika, c. N. Józefa i Petronilli Dziembowskich z m. Bojan. -- MGD. Stefan Bojan. dz. i GD. Helelna Sabina Unrug dz-a Kawcza

3571 (Gołaszyn)

1762.14/V. (* 9) Jan Nep. Stanisław Grzegorz, s. N. P. M. Aleksandra Koszutskiego sty stanisławowskiego i Juljany -- X. Marcjan Grodzicki i Joanna Rokoszewska stolnikowa wschowska

3572 (Gołaszyn)

1762.3/VI. Jan Filip Nep. Marcjan, s. PM. Piotra Korytowskiego i Ewy -- X. Marcjan Grodzicki i stolnikowa Rokoszewska

3573 (Gołaszyn)

1640.19/II. G.N. Jan Golski x Jadwiga Bojanowska v. -- GN. Władysław Maniecki, Maciej Gorzyński

3574 (Gołaszyn)

1643. pon. Ziel. sw. N. Maciej Radowicki x v. Marjanna Włostowska -- N. Jakób Bielawski, Maciej Kucharski

3575 (Gołaszyn)

1647. N. Jan Czerwiński x wdowa Jadwiga po †-ym Pawle Rogowiczu -- N. Zygmunt Włostowski i in.

3575a (Gołaszyn)

1647. Ost. dzień. N. Hieronim Zakrzewski x v. Krystyna Gultowska z Gryżyny -- Kostka sta lipnicki i Jakub Bielawski

3576 (Gołaszyn)

1648.13/X. G. Baltazar Kosucki z Luboni x v. Anna Bielawska z Goliny -- M. Jakób B. i Maciej Kucharski, Zygm. Włostowski

3577 (Gołaszyn)

1650.16/I. GG. wdowcy Jakób Sniegocki x Dorota Staniszewska, c. Zygmunta Włostowskiego -- N. Andrzej Włostowski, Piotr Jezewski, Maciej Kucharski

3578 (Gołaszyn)

1650.3/VIII. G. Władysław Krzyżanowski x Kat. Bielawska -- G. Jakób Zakrzewski, Jerzy Kaczkowski, Jan Kaczk., Mac. Kucharski, Zygm. Włost.

3579 (Gołaszyn)

1658.20/I. D. Stefan Wolski sługa Stefana Boj. x Marjanna v., c. obyw. pozn. -- GD. Mik. Bielawski, Wojc. Zawacki, Piotr Goliński

3580 (Gołaszyn)

1666.24/VIII. D. Marcin Gwiazdowski x v. Barb. Kotwicewa -- N. Wilhelm Pogorella, Maciej Pogorella, z Gołaszyna, Stefan Wolski z Bojanowa

3581 (Gołaszyn)

1667.21/II. G. Franciszek Prusak de Kawcze x Nv. Anna Milenska c. GD. Jakóba M. komornika pozn. -- GD. Maks. Miaskowski klan krzywiń., Jarosław Bojan, Piotr Osowski, Kaz. Cielecki, Mikoł. Bielawski

3582 (Gołaszyn)

1678.12/I. N. And. Helkowki x Nv. Marjanna Leben sługa D. Bog. Boja[...] -- D. Marcjan Bojan. Chryzostom Gorzyński, Hieronim Bronikowski, Kat. Bielawska, Konst. Szczurska

3583 (Gołaszyn)

1683.2/III. N. Marcin Raikowski x v. Anna Bernatowiczowa -- Baltazar G. Adam Lipski z Niepartu

3584 (Gołaszyn)

1695.17/IV. G.D. Ferdynard Otto de Ehrenfeldt pułkownik JCesMci ze Slą[...] x Gv. Anna Helena de Frankenberg -- GD. Sebast. Boj., Michał de Kendler

3585 (Gołaszyn)

1708.23/VI. N. Szymon Kwiatkowski z parafii drużbińskiej x Marjanna Wawrowska z par. skalmier. -- GN. Marcin Jaruszeski z żoną

3586 (Gołaszyn)

1710.23/I. N. Franciszek Prądzyński x Agnieszka Roszkowska -- MD. Jakób Trzciński i N. Jan Bernawski i And. Bernawski

3587 (Gołaszyn)

1723.18/VII. (Boj.) N. Wojciech Jezierski x Bogumiła Czachórska -- D. Jan Kolkoski i N. Kalkraiter

6588 (Gołaszyn)

1639.10/XII. † N. Jan Jaskowski famulus Jakóba Bielewskiego, zabity

3589 (Gołaszyn)

1643.4/II. † G. Krzysztof Bielawski z zakonu kaznodziejskiego

3590 (Gołaszyn)

1643.4/II. poch. G. Anna de Jedlec Kucharska

3591 (Gołaszyn)

1644.4/XI. † Krystyna, c. GD. Bibron barona ze Sląska

3592 (Gołaszyn)

1644.8/XI. † G. Katarzyna z Miaskowa Golinska

3593 (Gołaszyn)

1647.1/IV. † G. Jan Bielawski z Goliny, poch. 15/IV

3594 (Gołaszyn)

1653.6/X. † GD. v. Kat. Bojanowska

3595 (Gołaszyn)

1654.10/XII. † G. Jan Staniszewski z Tarchlina

3596 (Gołaszyn)

1656.6/VI. † syn D. Franciszka Daleszyńskiego z Daleszyna

3597 (Gołaszyn)

1656.5/XI. † v. N. Barbara Babska z Bojanowa

3598 (Gołaszyn)

1657.5/VIII. † GD. Jan Goliński z Goliny

3599 (Gołaszyn)

1659.27/III. † GD. Kat. Kolinska w Golinie

3600 (Gołaszyn)

1659.10/V. † syn D. Jana Mielenskiego z Goliny

3601 (Gołaszyn)

1660.30/III. † G. Marcin Płonski w Golinie

3602 (Gołaszyn)

1662.6/II. † D. Jan Plinski zabity na rynku Bojan. z Goliny

3603 (Gołaszyn)

1663.10/XII. † nagle GD. Jan Mielenski z Goliny

3604 (Gołaszyn)

1664.7/III. † G. Kat. Mielenska ż. Jana M. z Goliny † nagle

3605 (Gołaszyn)

1666.18/XII. † GD. Piotr Golinski z Goliny, ranny w rękę przez brata rodz. Andrzeja, a przez niesprawiedliwość chirurga †

3606 (Gołaszyn)

1667.11/III. † GD. Marjanna Krajewska wdowa

3607 (Gołaszyn)

1676.6/IX. † N. Kaz. Rudnicki famulus Bogusł. Boj.

3608 (Gołaszyn)

1680.2/IX. † GD. Jan Grabia famulus Rogowskiego z Gościejewic od rany odebranej

3609 (Gołaszyn)

1681.23/IX. † Stefan Wolski famulus Bogusł. Boj.

3610 (Gołaszyn)

1703.0/III. † GD. Sakowski z Goł.

3611 (Gołaszyn)

1712.21/VI. † N. Franciszek Gostkowski z Dąbrówki

3612 (Gołaszyn)

1739.20/II. † G. Zacharjasz Eljasz Klein, b. rycerz cesarski

3613 (Gołaszyn)

1763.21/VI. Antoni Benon, s. NMED. Felicjana Napruszewskiego i Marcjanny dz-ów Chociczy -- NMED. Stanisł. Pierzchlinski kapitan Sułkowskiego i vNM. Frnciszka, c. Franciszka Olęskiego

3614 (Gołaszyn)

1764.2/I. Stefan, s. MD. Aleksandra Kornatowskiego i Jadwigi z Koszuckich pos-ów w d. z Borzewo -- MD. Stefan Bojan. gen. JKMci, i Helena z Dzierżanowskich Unrużyna pos-a Kawcza

3615 (Gołaszyn)

1765.13/IV. Józef Wojciech, s. M. Augustyna Błociszewskiego i Anny z Wilczyńskich Bł., dz-ów Ciołkowa

3616 (Gołaszyn)

1765.15/VI. Antoni Wincenty, s. MD. Aleksego Lipskiego i Ludmiły Załuskiej -- Otylia Wilkońska klanowa krzywiń. pos.-a Zakrzewa i Piotr Franciszek Wilk. syn

3617

1765.30/IX. Adam Michał s. MD. Karola Kłapowskiego i Krystyny ze Zbijewskich -- Ludwika wd. po Michale Kł. pos-a Czer. Wsi

3618 (Gołaszyn)

1766.16/IX. Mateusz Mikołaj, s. M. poprz. [M. Augustyna Błociszewskiego i Anny z Wilczyńskich Bł.] Błociszewskich z Schalkowo -- MD. Ignacy, s. Augustyna Bł.

3619 (Gołaszyn)

1768.5/IV. * 22/III. Józef, s. MD. Jana Roszalskiego sługi celnego cła Bojanow. i Marji -- chrz. nieszl.

3620 (Gołaszyn)

1768.18/V. Antonina Rozalja Marjanna, c. PMD. Hilarjona Umińskiego skarbnikowicza JKMci i Franciszki z Ryszewskich -- MGD. Rozalja R. babka dziecka i MGD. Józef Modlibowski burgrabia kaliski

3621 (Gołaszyn)

1768.13/X. Maksymiljan Piotr z Alkantary Tadeusz, s. MGD. Bogusława Koszutskiego łowczego JKMci podlaskiego i Salomei z Nieświastowskich pos. Dąbrówki -- MGD. Igancy Suchorzewski i Marjanna z Sokolnickich Suchorz. posesorzy Sarnowy

3622 (Gołaszyn)

1771.4/VIII. (* 15/VI.) Bennon Wit Onufry, s. MGD. Józefa Łukaczewicza i Marjanny Dobrosławskiej -- JMD. Justyna z Węgorzewskich Malczewska ż. Ignacego Skarbka Malczewskiego sty płow, M. Konfed. wojew. WPol. i Ludwik Młodziejewski pisarz zs. wschow.

3623 (Gołaszyn)

1774.9/IX. Marja Serafina Jadwiga, c. MGD. Mikoł. Wierusz Kowalskiego dz. "Emeicinensis et Dąbrowien" i Salomei -- MGD. Anna z Przanowskich Kowalska ż. MD. Piotra Wierusz K. żona, i MGD. Xawery Leszcyc Koszutski s. Bogusława K. łowczego podlaskiego

3624 (Gołaszyn)

1780.6/IV. Weronika Antonina Marjanna Józefa, * t. d. c. IED. Jana Suchorzewskiego podkomorz. JKMci dz. d. Tarnowo i Joanny z Przyjemskich -- Józef P. generał lejt. JKMci, dz. Gierłahowa i Jadwiga z Nieświastowskich ż. jego Synanem tego Józefa jest Piotr, chrzestny 1781.5/III.

3625 (Gołaszyn)

1782.20/V. Felisk Jan Nepom., s. MGD. Michała Swierczyńskiego pisarza ceł [...] w Bojan. i Małgorzaty Kłapotowskiej, * 16, -- MGD. Karolina, ż. Jerzego Unruga, dziedzica d. Woscensi, GD. Jan Pruszski dz. d. "Carcensi"

3626 (Gołaszyn)

1782.31/V. Jerzy, (* 1774.21/IV. ch. z wody w par. Psizevensi), s. poprz. [MGD. Michała Swierczyńskiego i Małgorzaty Kłapotowskiej] Swierczyńskich -- Fryderyka de Kotfic Bojanowska, wd. po Stefanie Boj. generale JKMci, i dz-u m. Bojanowa, Gołaszyna, Guhlina i Franciszek Boj. dzierż. Ponieca

3627 (Gołaszyn)

1782.31/V. Jan, s. MD. Józefa Lypińskiego celnika komory Bojan. i Franciszki Katarzyny -- Marjanna Bojanowska, c. gen. Stefana, i Franc. Boj. dzierż. Ponieca

3628 (Gołaszyn)

1783.10/X. * Franciszek Tadeusz Józef Marek Walentyn, s. poprz. [Jana Suchorzewskiego Joanny z Przyjemskich] Suchorzewskich wojskich wschowskich -- Jan Nep. Mycielski sta ośnicki z Rawicza i Jadwiga z Nieświastowskich Przyjemska ż. Józefa gen. lejt., babka dziecka

3629 (Gołaszyn)

1784.25/IV. Teofila Helena, c. poprz. [Michała Swierczyńskiego i Małgorzaty Kłapotowskiej] Swierczyńskich -- Jakób Chełmicki wojski dobrzyński i Helena Unrużyna z Kawcza

3630 (Gołaszyn)

1785.21/I. Jadwiga Antonina, c. poprz. [Jana Suchorzewskiego Joanny z Przyjemskich] Suchorzewskich dz-ów Tarnowa, -- Jan Nep. Mycielski sta ośnicki, dz. Rawicza i Frayderyka de Kolmilzowa Bojanowska wdowa

3631 (Gołaszyn)

1786.26/II. Romana Kunegunda, c. poprz. [Michała Swierczyńskiego i Małgorzaty Kłapotowskiej] Swierczyńskich -- Ludwik Młodziejewski klan nakielski i Cecylja Młodziejewska żona jego

3632 (Gołaszyn)

1787.12/VI. Antonina Estera Małgorzata, c. IED. Piotra i Heleny Przyjemskich dz-ów Gierłachowa -- Szymon i Estera Komorowscy dz-e Swadzimia

3633 (Gołaszyn)

1791.22/V. Karolina, c. MGD. Jana Koczorowskiego i Marjanny -- JGD. Konstancja Swinarska sędzina starodubowska i Karol Swin. sędzia starodubowski dz. Belęcina

3634 (Gołaszyn)

1791.11/X. Franciszek Maks. Edward Kaz., s. MG. Ignacego Skaławskiego i dożywotnika pos. Gierłachowa, dz-a Strykowa, i Heleny z Koczorowskich -- Jan Koczorowski pos. Dąbrówki i Konarzewa z ż. Marjanną

3635 (Gołaszyn)

1766.25/XI. Karol Rosnowski s. D. Michała R. pisarza m. Szlichtingowy x wdowa Elżbieta, po Jerzym Brinhelder. "praxatoris" Rydzyńskim

3636 (Gołaszyn)

1767.15/VII. M. Fryderyk Leonard Rudolf hr. de Logau x Anna Teresa Zychlinska panna -- GG. Karol Wład. Unrug, Jan Ernest Z., G. Juljanna de Geisler Z. matka jej, Konstancja Karolina z Z. Unrugowa

3637 (Gołaszyn)

1771.4/II. IMGD. Jan Onufry, chorąży chor. kopij. JKMci i RP., s. Stanisława Malczewskiego podczaszyca wschow., Swierczyny, Krzemieniewa i Chielunkowa dz-a x IMGD. v. Barbara Rozalja, c. IMGD. And. Dzierżanowskiego wojskiego pozn., dz-a Prochów i Pruszkowa -- Jadwiga ż. gen. Józefa Przyjemskiego dz-a Gierłachowa, Salomea ż. Bogusł. Koszutskiego łowczego podlas. dz-a Dąbrówki, Józef Zakrzewski pułk. JKMci dz. d. Wrze(?)

3638 (Gołaszyn)

1775.8/X. MGD. Ignacy Józef z Rybytw Rybyski, s. MGD. Jerzego z RR. x MGD. v. Xawera Barbara Glińska, c. D. Franciszka -- Gabryel Skorzewski dz. d. Dąbrowiansis i Jadwiga ż. Józefa Przyjemskiego z Gierłachowa

3639 (Gołaszyn)

1779.11/II. IED. Jan Suchorzewski podkom. JKMci, s. Jakóba dz-a Tarnowa x IEv. Joanna Przyjemska, c. Józefa gen. JKMci, dz-a Gierlachowa -- Ignacy S. dz. Serbinowa i Przyborecka i Mikołaj Wierusz Kowalski dz. wsi Emercian

3640 (Gołaszyn)

1779.15/XI. MGD. Adam Snowadzki, s. Franciszka x MGv. Bibjanna Glińska c. Adama G. -- Józef Szczaniecki, z Sarnowy podkoniuszy kor. i Gabryel Skorzewski gen. JKMci, dz. Dąbrówki, Igancy Józef Rybicki

3641 (Gołaszyn)

1784.25/X. MGD. Jakób Bronisz wd., pos. wsi Dąbrówki x MGD. Zofja de domo Rosarsenka (!) Cerequiska, wd. po MGD. Kasprze Cerequiskim, dz-a Przylepu i Boreczek -- MGD. Ludwik Błodziszewski, Michał Swierczyński

3642 (Gołaszyn)

1785.3/II. MGD. Antoni de domo Corivin Wysocski, s. Pawła x wdowa Anna Elżbieta, wd. po D. Janie Stieler obyw. Bojan. -- Ludwik Błodziewski dożyw. Tarchalina i Michał Swierczyński

3643 (Gołaszyn)

1763.21/V. † Igancy Naramowski pos. wsi Tarche l. ok. 60

3644 (Gołaszyn)

1769.24/XI. † MD. Stanisław, D. Tomasza Bilskiego obyw. m. Promelens

3645 (Gołaszyn)

1770.31/III. † IMGD. Andrzeja Przyjemskiego podstolego wschowskiego syn Jan mający 1 godzinę

3646 (Gołaszyn)

1783.20/III. † Tekla Swierczyńska, c. MGD. Michałą l. 11

3647 (Gołaszyn)

1783.9/VIII. † Feliks Jan Nep. Swierczyński, s. Michała, 1 r. i 3 m.

3648 (Gołaszyn)

1788.12/VIII. † MD. Józef Raczkowski Teperita S. R. M. Pol. Telonieis Civ Bojan.

3649 (Gołaszyn)

1799.12/III. Franciszka Barbara Pelagja Tekla, c. IMD. Igancego Skolawskiego i Heleny 1-o v. Przyjemskiej dożywotniczki Gierlachowa, * 6. -- MGD. Antoni, syn Bogusława Szczanieckiego dz-a Zakrzewa i Serbinowa, Barbara c. Sebastjana Bieńkowskiego dz-a Brzustowni cerem. 5/IV. odprawił X. Antoni Grudzielski prob. z Niepartu -- Sebastjan Bieńkowski dz. Mchów, i Brzustowia i Barbara z Koczorowa Bieńk. z Koczorowskich Grudzielska z Adamem Grudziel. pos-y Workowic w pf. Nieparc.

3650 (Gołaszyn)

1801.24/VI. * Anna Klementyna c. poprz. [Igancego Skolawskiego i Heleny 1-o v. Przyjemskiej] Skałaskich -- Estera Koczoro.

3651 (Gołaszyn)

1802.7/II. Adam Mojaczewski rotmistrz dz. d. Bojanowo, Gołaszyn, Schlensdorf

3652 (Gołaszyn)

1803.3/II. (* Bojanowo 31/I.) Leokadja Ludwika Franciszka, c. IMD. Antoniego Szczanieckiego dz-a Sarbinowa i Przyborowa i Balbiny Anny Kowalskiej -- Bogusław S. dz. Zakrzewa dziad, i Anna de Bolesabava Jan Pruski dz. Pudliszek i żona jego Ludwika z S.

3653 (Gołembin)

1810.17/IX. Hipolit Kazimierz, s. MGD. And. Koszutskiego pos. G. i Faustyny z Bilińskich, * 4/VIII. -- ID. Antoni Czarnecki kaw. O. B., dz. Błociszewa i ż. jego Barbara

3654 (Gołuchów)

1743.2/VII. (z dworu Srockiego) Józef Albin, s. PMD. Wiktora i Anny Chlebowskich de Bielawskie -- PD. Mikoł. z Wybranowa Chlebowski sta liwski i Weronika Krzycka, kl. nakiel.

3655 (Gołuchów)

1743.11/VIII. (G.) Kajetan Wawrzyniec, s. GD. Jana Luciemskiego i Kat. z Brodnickich poses. pól plebatń. -- MD. Józef Parczewski i M. Barbara Sniecińska

3656 (Gołuchów)

1745.30/VIII. Bibjana Helena, c. poprz. Chlebowskich Wiktora i Anny z Bielawskich -- Abraham Chleb. miecznik wieluński i Teresa Ch. ścina liwska

3657 (Gołuchów)

1746.13/V. (Ilce) Helena Franciszka, c. MGD. Jakóba Iwanowskiego i Franciszki z Lisieckich -- ID. Mikoł. z Wybr. Chlebowski, sta liwski na Goł., Tursku, Jedlcu i Wiktorja z Chleb. Rokossowska podstolina

3658 (Gołuchów)

1743.15/VIII. (Markowice) Kajetan Mikołaj, s. MG. Aleksandra Roscieckiego (?) i Krystyny Zielinskiej -- Mik. Chlebowski sta liwski dziad dziecka i żona jego Anna Swinarska cerem. 1750.28/III.

3659 (Gołuchów)

1752.18/XII. (dwór G.) Katarzyna Anna Albertyna, c. IM. Macieja Mycielskiego klanica sieradz. i Krzyckiej -- Mik. Chlebowski sta liwski i MGD. Teresa Myc. klanowa sieradzka

3660 (Gołuchów)

1753.26/VII. (zamek G.) Marcjanna Magdalena, Małgorzata Rozyna c. poprz. [JM. Macieja Mycielskiego i Krzyckiej] Mycielskich -- Józef Radoliński podkomorzyc wschow. z Swinar, Chlebowska ścina liwska

3661 (Gołuchów)

1754.18/IV. (dw. G.) Aleksandra Kunegunda, c. G. Franc. Zielinskiego i Marjanny -- Mikołaj Chleb. sta liwski i G. Aleks. Zielinska

3662 (Gołuchów)

1755.26/VII. (dw. G.) Jan, s. poprz. [Macieja] Mycielskiego i Weroniki z Krzyckich -- Piotr Sokolnicki chorąży poznań. i Teresa z Załuskich Chlebowska ścina liwska

3663 (Gołuchów)

1756.28/X. (Dw. G.) Rufin Andrzej Mikołaj, s. poprz. [JM. Macieja Mycielskiego i Krzyckiej] Mycielskich -- Mikołaj Chlebowski klan kaliski, sta liwski i Anna Chleb.

3664 (Gołuchów)

1774.28/II. (Dw. G.) Honorata Anna Agnieszka, c. I. olim Stefana Garczyńskiego wdy pozn. gen. JKMci i Weroniki z Krzyckich -- Ignacy Lipski łowczyc wschow. i Barbara Lipska ż. jego

3665 (Gołuchów)

1775.29/VI. (G.) Piotr Paweł, s. G. Igancego Ociusalskiego Nob. i G. Kat. -- IX. Stanisław Gurzewicz prob. Gołuchow. i N. v. Ludwika Szkulska

3666 (Gołuchów)

1775.15/VI. (Wszołów) Ludwika Krystyna Franciszka, c. MD. Bogusława i Franciszki Szczanieckich -- X. Stanisław S. prob. pleszew. i D. Krystyna S.

3667 (Gołuchów)

1745.0/VIII. IMD. Adam Chlebowski x Mv. Teresa Sarnecka -- MD. Mikoł. Chleb. sta liwski, Abraham Chl. miecz. wieluński opiekuni panny

3668 (Gołuchów)

1752.21/II. M. Maciej Mycielski klanic sieradzki x Weronika Krzycka kl. nakielska -- MD. Mikołaj z Wybranowa Chlebowski sta liwski, ojciec adopc. etc.

3669 (Gołuchów)

1757.15/VIII. M. Jan Goczałkowski x Józefata Zielińska -- MD. Józef Rokossowski z ż., Mikołaj Z., Szymon Rudnicki

3670 (Gołuchów)

1761. (G.) M. Michał Strachowski x Józefa z Wybranowa Chlebowska -- M. Chleb., Rafał Chlebowski

3671 (Gołuchów)

1764.2/IX. G. Andrzej Zaręba x Katarzyna panna, z m. Grodziska mieszk. w Czerminku, -- św. nieszl.

3672 (Gołuchów)

1744.28/III. † Michał, s. MD. Józefa Parczewskiego i Marjanny de Gorgotowskie

3673 (Gołuchów)

1746.12/VI. † X. Wojciech Walentyn Lisiecki prob. jedlecki

3674 (Gołuchów)

1747.12/VII. † Walentyn s. ID. D. Mikołaja z Wybranowa Chlebowskiego sty liwsk. i Anny ze Swinarskich l. 3 1/2, † na Sląsku w m. Zheburg u doktora pochowany obok brata Stanisława Kostki i siostry Róży

3675 (Gołuchów)

1749.24/VIII. poch. Władysław Zielinski ojciec prob. tut. X. Aleksandra l. 88, ciało przywiezione z dóbr dziedz. Markowice par. krerow.

3676 (Gołuchów)

1751.15/II. (G.) poch. X. Aleksander Zielinski kanonik i kustosz pozn., prob. Goł.

3677 (Gołuchów)

1757. (G. Dw.) † IM. Mikołaj z Wybranowa Chlebowski klan kaliski, sta liwski, poch. 4/III.

3678 (Gołuchów)

1758.19/III. † (G.) G. Jan Gerpiłowski sługa klanowej kalis. l. ok. 45

3679 (Gołuchów)

1758.6/IV. (Dw. G.) † Mikołaj, s. M. Mik. Mycielskiego klanica sieradz. l. 1 1/2

3680 (Gołuchów)

1758.7/IV. (Dw. G.) † Jan s. poprz. [M. Mik. Mycielskiego] Mycielskiego l. 3

3681 (Gołuchów)

1765.5/I. † MD. Józef Rokoszewski

3682 (Gołuchów)

1781.28/VIII. † PGD. Wojciech Sarnecki pułk. kopij. el. sask., (Wszołów) poch. Reformaci Kalisz

3683 (Górzno)

1766.2/II. (G.) Aleksandra, c. G. Franc. Koźmińskiego i Salomei Myszkowskiej, * w Kościelnej Wsi -- G. Stanisław Wieszczycki i ż. jego Brygitta

3684 (Górzno)

1787.27/I. wyznanie wiary od herezji M. Helena z Lossowow Koźmińska, luteranka

3685 (Górzno)

1764.26/X. Szymon Jan Kanty, Józefat, s. G. Franciszka Koźmińskiego i Salomei z Myszkowskich -- M. Franciszek Scoruchowski cześnik kal. i Franciszka K. chorążanka

3686 (Górzno)

1767.21/IX. (G.) * 28/VIII., Róża Teresa Brygitta, c. poprz. [G. Franciszka Koźmińskiego i Salomei z Myszkowskich] Koźmińskich dz-ów G. -- MD. Maciej Trąmpczyński z ż. Teresą z Kornatowskich, Filip Hulewicz z Antoniną Koźm., Józef Smardowski i Katarzyna Kornatowska

3687 (Górzno)

1769.24/V. Wojciech, s. G. Teodora i Agnieszki Winnickich -- MD. Jan Czyzewski dz. Biniowa i Marjanna Smardowska, Franc. Gromadzki i Franciszka Glewiczowa

3688 (Górzno)

1772.20/II. (G.) Manswedt Ignacy, s. MG. Franciszka Koźmińskiego i G. Marjanny Zabłockiej -- G. Ant. Rubach z Szczur i GD. Elżbieta Zabł. Matka pani

3689 (Górzno)

1773.26/I. (G.) Marcjanna Agnieszka Ludwika, c. poprz. [G. Franciszka Koźmińskiego i Marjanny] Koźmińskich -- G. Stanisław Przespolewski, i GD. Marjanna Zabłocka Matka

3690 (Górzno)

1774.8/XI. (Biniów) Józefa Elżbieta Marjanna, * 31/X., c. G. Józefa i Marjanny z Gromadzkich "Kosinsciorum" poses. d. B. -- G. Stanisław Przespolewski i G. Konstancja Mańkowska wdowa

3691 (Górzno)

1774.8/XI. Ludwik Bartłomiej, ch. z w. w Pempowie 1772., s. G. Jana Bogusławskiego i Marjanny Gromadzkiej -- G. Franciszek G. i Gv. Rozalja Wilkotarbska

3692 (Górzno)

1775.12/I. (G.) Weronika Ludwika Apolonja, c. poprz. [G. Franciszka Koźmińskiego i Marianny] MD. Koźmińskich cerem. 23/III. -- MD. Franc. Gromadzki i MD. Marjanna Koźmińska babka dziecka

3693 (Górzno)

1775.3/IX. (Biniow Czyżewski) cerem. nad G. Franciszkiem Czyżewskim ch. 1766., im. Franciszek Józef Stanisław -- G. Stan. Szczucki i Konst. Mańkowska wd., Józef Kosicki i Magdalena Czyżewska wdowa

3694 (Górzno)

1776.5/V. (Biniow Kosiński) * 16/IV. Katarzyna Monika Konst. c. G. Józefa i Marjanny z Gromadzkich Kosickich -- G. Jan Czyżewski i G. wd. Konstancja Mańko.

3695 (Górzno)

1776.27/X. (G.) Jan Rafał Teodor, s. MD. Franc. i Marjanny Koźmińskich dz-ów G. -- MD. Michał Biernacki dz. Czekanowa i MD. Marjanna Kosińska dz-a Biniowa

3696 (Górzno)

1777.2/VI. (Biniów) * 22., Leon Jan, s. MD. Franc. i Róży Gromadzkich -- MD. Józef Kosiński i MD. Marjanna Kosińska

3697 (Górzno)

1778.4/III. (Biniów) * 25/II., Aleksander Juljan, s. MD. Józefa Kosickiego i Karoliny -- MD. Jan Czyżewski i Apolonja Łukomska v. z Gutów.

3698 (Górzno)

1778.22/IV. (G.) * 20, Józef Erazm Jan, s. MD. poprz. [MD. Franc. i Marjanny Koźmińskich] Koźmińskich dz-ów G. -- MD. Maciej K. i MD. Aleksandra K. v.

3699 (Górzno)

1778.11/V. (Biniów) Marjanna, c. MD. Józefa i Marjanny z Gromadzkich Kosickich pos. B. -- G. Tom. Arciszewski i Helena Arcisz.

3700 (Górzno)

1779.28/III. (Biniów), * 21., Józef Igancy, s. GD. Teodora i Agn. Winnickich -- MD. Igancy Malczewski pos. Będzieszyna i MD. Franc. Łobocka z Słaborowic

3701 (Górzno)

1779.16/VIII. (Biniów), * 4., Dominik Kajetan s. MD. Józefa i Karoliny Kosickich pos. B. -- MD. Wojciech Falkowski z Biniowa i MD. Anna Hulewiczowa z Młyn.

3702 (Górzno)

1779.24/X. (Biniów- Falkowski), * 8., Djonizy Józef, s. GD. Wojciecha i Marjanny z Malczewskich Falkowskich, poses. Biniowa -- MD. Stanisław Przespolewski z Gałązek M. i MD. Rozalja Zajączkowa z Sobótki

3703 (Górzno)

1779.13/X. (G.) * 10, Adam Jan Ewang. Sylwester, s. MD. poprz. [MD. Franc. i Marjanny Koźmińskich] Koźmińskich

3704 (Górzno)

1780.2/IV. (Gorzno Rokoszewska), cerem. G. Eleonora Marjanna, ochrzcz. 2 [...] z w Szurkowie -- MD. Marjanna z Zabłoc Koźmińska dz-a G.

3705 (Górzno)

1781.18/IX. (Biniów), * 16, Józef a Copertino Michał Mateusz, s. MD. Jakóba i Franciszki Chlebowskich dz-ów de Gałuski Wielkie -- G. Jan Czyżewski i G. Joanna Kotarbska z Biniowa

3706 (Górzno)

1781.1/X. (Biniów) * 28/IX. bl. Tekla Justyna, c. MD. Józefa i Karoliny z Malczewskich Kosickich pos-ów B. -- MD. Jakób Chlebowski z Gałązek i GMD. v. Justyna Bernacka - Teresa Katarzyna -- MD. Jakób Chle. i Kat. de Sukowskie Kocicka

3707 (Górzno)

1783.15/V. (Biniów), * 6, Stanisław Jan, Nepom. Jakób, s. MD. Jakóba i Franciszki Chlebowskich dz-ów Gałązek W. -- MD. Ant. Chl. mł. i Agnieszka C.

3708 (Górzno)

1783.18/V. (G.) Stanisław Antoni Roch, s. MD. Franciszka i Heleny Lossow Koźmińskich dz-ów Górzna, -- MD. Kasper Zakrzewski dz. Gutów, MD. Karolina Lossowa dz-a Karchowa

3709 (Górzno)

1784.16/II. (Biniów) * 6, Teodor Ignacy, s. MD. Stanisława i Katarzyny de Łokomska Szczuckich dz-ów B. -- G. Jan Czyżowski wd. i GD. Joanna Kotarbska wdowa

3710 (Górzno)

1785.29/XII. (G.) * 24., Wiktor ... s. G. Anton. i Elżb. Zielinskich -- GD. Prokop Grabiński z G.D. Elżb. Gromadzką

3711 (Górzno)

1786.30/VII. (Biniów), * 17, Aleksy Erazm, s. MD. Stanisława i Katarzyny z Łukomskich Szczuckich dz-ów B. -- MD. Ant. Nepom. S. i MD. Marjanna z Lipskich Wyganowska z Warszówki

3712 (Górzno)

1787.11/VII. (G.) * 9., Małgorzata, c. G. Stanisł. Bielskiego i Marjanny -- G. Józef Krzyżanowski pos. d. G. i G. Salomea Rokossowska wd. z G.

3713 (Górzno)

1788.6/VII. (G.) * 28/VI. Marjanna Tekla, Teresa, c. MD. Wojc. i Marjanny z Malczewskich Falkowskich pos. G. -- MD. Franc. Remigiusz Jezierski i MD. Teresa żona jego

3714 (Górzno)

1790.29/IV. (G.) cerem. M. Jan Ewang. Koźmiński, chrzci z wody koło 1779. Im. Jan Ew. Adam Sylwester. -- I. Ignacy Malczewski pis. gr. kalis. i I. Salomea Lipska z Lewkowa

3715 (Górzno)

1791.23/X. (G.) * 14, Kalixt Piotr z Alkantary s. M. D. Łukasza i Teodory z Wierzchlewskich Przeradckich poses. G. -- MD. Stan. Miniszewski wd. dz. Bendzieszyna i MD. Konstancja Przeradzka wdowa

3716 (Górzno)

1768.8/XI. (Biniów) G. Teodor Winnicki x Agnieszka Gliwiczowna MD. Franc. Koźmiński, G. Jan Czyżowski, etc.

3717 (Górzno)

1772.26/XI. (G. Dw.) G. Antoni Zwoliński sługa dworski x G. Teresa Pławińska v. z dw. G. -- G. Antoni Koźmiński dz. i pos. G. i Jan Czyżowski dz. Biniowa

3718 (Górzno)

1773.10/I. (G. dw.) G. Kaz. Bilski G. Antonina, c. MD. Franciszka Koźmińskiego dz-a G. -- MD. Stanisław Przespolewski, i MD. Jan Czyżewski Ant. Kiedrzyński

3719 (Górzno)

1775.27/XI. (Biniów) G. Franc. Xaw. Gromadzki x G. Rozyna Wilkotarbska v. oboje z B. -- GMD. Franc. Koźm. i Stanisław Przespolewski, Józef Kosinski

3720 (Górzno)

1767.18/X. † MD. Salomea z Myszkowskich Koźmińska l. 37 po poł. poch. Franciszk. kaliscy

3721 (Górzno)

1771.14/V. (G.) poch. G. Kat. Rynowieczka l. 40

3722 (Górzno)

1771.25/VII. (Bieniewo) poch. G. Wojciech Gliwicz l. 2

3723 (Górzno)

1772.29/IV. (G. Dw.) poch. Erazm Ignacy s. MD. Franc. Koźmińskiego

3724 (Górzno)

1774.29/I. † Ludwika 1 r. dziecko MD. Koźmińskiego

3725 (Górzno)

1777.24/II. (Biniow) poch. Marjanna Franc., c. GD. Teod. Winnickiego mies. [...]

3726 (Górzno)

1777.18/XI. (G.) poch. Jan Rafał Teodor, s. MD. Franc. z Iwanowic Koźmińskiego i Marjanny Kolatorow. 1 rok.

3727 (Górzno)

1778.11/V. (Biniów) poch. Kat., c. MD. Józefa i Marjanny z Gromackich Kosińskich pos-ów B. 1 rok.

3728 (Górzno)

1779.17/II. (Biniów) poch. Katarzyna, c. M. Wojc. i Marjanny Falkowskich pos. B. 2 l.

3729 (Górzno)

1780.29/II. (Dw. G.) † MD. Joanna z Grabińskch Koźmińska l. 95

3730 (Górzno)

1780.9/III. (Biniów) † G. Józef Glewicz l. 85

3731 (Górzno)

1780.13/IV. (Biniów) † GD. Zofja Orotynska l. 70

3732 (Górzno)

1781.3/X. (Biniów) † G. Teodor Winnicki l. 40

3733 (Górzno)

1781.7/IV. (G.) † ND. Marjanna z Zabłockich Koźmińska dz-a Górzna, l. 40 poch. Reformaci kaliscy

3734 (Górzno)

1782.5/I. † (Biniów) GD. Antoni Kotarbski l. 65

3735 (Górzno)

1785.30/X. † (Biniów Czyżewski) GD. Romuald Jan Czyżewski l. 60, poch. Refomraci kal.

3736 (Górzno)

1786.15/IX. † (Biniów) GD. v. Kat. Winnicka l. 16

3737 (Górzno)

1787.12/VII. (Szczury) † G. Józef Koźmiński, s. M. Franciszka K. z Marjanny Zabłockiej l. 8 1/2 † we dworze ojc.

3738 (Górzno)

1789.29/VI. (Szczury) † G. Monna Koźmińska, c. Franc. i Heleny Lossow r. 1 1/2, † we dworze ojc.

3739 (Górzno)

1789.7/VI. (Biniów) † M. Stanisław Przespolewski z par. Droszew. ze wsi Małe Gałązki l. 79 poch. Kalisz Reformaci

3740 (Głuchowo)

1682.29/VI. (Mikoski) Piotr, s. GD. Stanisława Zakrzewskiego dz-a w Mikoszkach i Katarzyny -- G. Michał Golinski s. G. Adama G. i Gv. Teresa Barska

3741 (Głuchowo)

1682.16/XI. (Jarogniewice) Józef, s. G. Pawła Dąbrowskiego (mieszk. na folw. G. Adama Golinskiego) i G. Barbary -- G. Adam Gol. dz. J. i G. Anna Bułakowska dz-a Piotrkowic

3742 (Głuchowo)

1683.5/IX. (Mikoszki) Anna, c. G. Stanisł. Zakrzewskiego dz. M. i Kat. -- G. Wojciech Gliszczyński i G. v. Zofja Golinska, c. Adama dz-a Jarogniewic

3743 (Głuchowo)

1684.6/XI. (Srocko) Barbara, c. GD. Franc. Kierskiego dz-a Sr. i G. Doroty -- GD. Antoni Bułakowski dz. Piotrkowic i G. Barbara Kucharska

3744 (Głuchowo)

1685.21/II. (Piotrowo) Maciej, s. G. Jana z Sokołowa Barskiego i G. Heleny -- G. Zojfa Miłaczewska

3745 (Głuchowo)

1685 29/III. (G.) Józef s. G. And. Łęskiego i Jadwigi -- G. Adam Golinski dz. Jarog. i G. Anna Bogucka dz-a Gł.

3746 (Głuchowo)

1685.3/IX. (Srocko) Marjanna, c. G. Stanisł. Zakrzewskiego dz-a Mikoszek i G. Kat. -- X. Teodor Korzeniewski archidjakon pszczew. i kan. pom. i proposzcz kość. i G. Ludwika Korytowska podwojewodzina poznań.

3747 (Głuchowo)

1686.4/III. (Srocko) Marjanna, c. poprz. [GD. Franc. Kierskiego dz-a Sr. i G. Doroty] G. Kierskich -- G. Stanisław Zakrzewski dz. Mikoszek i G. Kunegunda Golinska dz-a Jarogniewic

3748 (Głuchowo)

1706.9/III. (Mikoszki) Franciszka, c. N. Pawła Moraczeskiego i Zofji -- Maks. Haza i Kat. Zakrzewska Nobiles

3749 (Głuchowo)

1698.0/V. (Srocko) Marjanna, c. G. Rafała Wilkońskiego i Doroty -- G. Michał Golinski i G. Jadwiga Kierska

3750 (Głuchowo)

1713.13/III. Jan Roch s. N. Stanisława Zbijewskiego i Urszuli Zadorskiej (G.) -- Hier. Kołaczkowski podczaszy kaliski i Nv. Kat. Zbij. z Siekowa

3751 (Głuchowo)

1717.26/VI. (G.) Władysław Antoni Adam s. Józefa i Anny Zakrzewskich dz-ów Mikoszek -- N. Michał Golinski i Urszula Zarembina

3752 (Głuchowo)

1716.10/X. Franciszek Łukasz Dyzma, s. N. Stanisł. Zbijewskiego i Urszuli z Zadorskich -- N. Krzysztof Koszutski i Elżbieta Kołaczkowska sędzina wschow.

3753 (Głuchowo)

1714.19/III. Jan Ignacy s. N. Stanisł. Zbijewskiego i Urszuli Zadorskiej -- X. Michał Zakrzewski prob. czempiń. i N. Marjanna Prądzyńska

3754 (Głuchowo)

1720.4/XI. Stanisław Szymon Juda, s. N. Józefa Zakrzewskiego dz-a Mikoszek i Anny Zychlinskiej -- X. Michał Z. prob. czemp. i N. z Kurczewskich kl. santocka, w Szczodrowie pani

3755 (Głuchowo)

1724.30/VII. Igancy Jakób Hieronim, s. G. Adama Kołaczkowskiego dz-a Gł. i Kat. -- N. Hier. K. i Zakrzewska matka

3756 (Głuchowo)

1724.1/X. Franciszek Remigiusz, s. N. Stanisł. Zakrzewskiego dz-a Mikoszek i Anny -- N. Antoni Zaręba i Kunegunda Golinska

3757 (Głuchowo)

1726.13/I. (G.) Marjanna Agnieszka, c. G. Adama Kołaczkowskiego dz-a G. i Kat. Zakrzewskiej -- N. Aleks. Bielinski stolnik wschow. i Marjanna Szołdrska wdzina kaliska

3758 (Głuchowo)

1726.6/X. (Mikoszki) Michał, s. G. Stanisława Zakrzewskiego dz-a M. i Anny Zychlinskiej -- G. Michał Głuchowski i G. ... regens kościański

3759 (Głuchowo)

1727.6/I. (Sierniki) Tomasz Melchjor s. N. Anton. Grudkowskiego i Teresy -- N. Józef Zakrzewski i B. z Kierskich Koszutska matka

3760 (Głuchowo)

1727.6/I. (Jarogniewice) Karol Franciszek s. N. Jana i Zofji Gumińskich -- N. Wład. Ziołkowski pos. i Helena Rogalińska

3761 (Głuchowo)

1729.19/VII. (G.) Jakób, s. Piotra Majewskiego nowo z hebraizmu ochrzczonego i Marjanny - "canponis Głuchovien." -- N. Ludwik Goliński z Jarog. i Katarzyna z Zakrzewskich Kołaczkowska z Głuchowa

3762 (Głuchowo)

1729.25/VII. (Piotrowo) Anna Marjanna, c. N. Józefa i Teodory Malczewskich -- N. Adam Kołaczkowski z Głuchowa i N. Chłapowska z Gozdzikowa

3763 (Głuchowo)

1760.21/V. (Mikoszki) Józef Hermenegild s. N. Jana i Anny Lisowskich panów w M. -- N. Wład. na Gryżynie Zakrzewski i Kat. z Zakrzewskich Kołaczkowska pani w Gł.

3764 (Głuchowo)

1736.20/VI. (Jarogniewice) Joanna Teodozja, c. G. N. Ludwika Golinskiego dz-a i Doroty z Bilinskich -- Józef Biliński dz. Kadzewa i Kat. z Zakrzewskich Kołaczkowska podkomorz. kaliska

3765 (Głuchowo)

1736.0/VI. (Piotrowo) Anna, c. N. Marcina Rzeczkowskiego sługi dwor. Piotr. i Katarzyny Bielskiej -- Adam Kołaczkowski podkom. kaliski i v. Małgorzata Bielinska klanka lędzka

3766 (Głuchowo)

1738.2/II. (Jarogn.) Ludwika Marcelina Barbara, c. poprz. [G. Ludwika Golinskiego i Doroty z Bilinskich] M. Golińskich -- M. Stanisław Bieliński klanic lędzki i siostra jego rodz. Małgorzata B.

3767 (Głuchowo)

1740.9/V. (Jarogn.) Katarzyna Helena Marjanna, c. poprz. P.ND. Doroty z Bielinskich Golinskiej podczaszyny wschowskiej i ol. PM. Ludwika Los. Golińskiego podczaszego wschow., pogrobowa -- PMD. Stanisł. Bielinski klanic lędzki i Marjanna Kołaczkowska v. podkomorzanka kaliska

3768 (Głuchowo)

1743.3/IV. (Jarogn.) Marjanna Anna, c. G. Jakóba Manieckiego ekonoma Jarogn. i Kat. ze Skąpskich -- M. Dorota z Bilinskich Golińska podczaszyna wschow. i Stanisław Biel. klanic lędzki jej brat z Widzimia

3769 (Głuchowo)

1743.20/II. (Srocko) bl. Albin Józef Symplicjisz i Marcin Mateusz Roman ss. G. Wiktora Chleboeskiego i Anny posesorów S. -- IM. Mikołaj Chleb. sta liwski z Gołuchwoa i M. Weronika Krzycka klanka nakiel. v. rodzice chrzestni Józefa 2-go (?!) -- G. Kaz. Buniecki i Marjanna Sarnecka v.

3770 (Głuchowo)

1744.9/VI. (Srocko) Helena Justyna Małgorzata, c. G. Wiktora i Anny z Bielawskich Chlebowskich -- G. Jan Chleb. i Gv. Marjanna Sarnecka

3771 (Głuchowo)

1747.18/IX. (Mikoszki) Rafał Mateusz, s. G. Antoniego i Teresy Przanowskich poses. Mikoszek -- G. Bartłomiej Marszewski i Zofja ż. jego z Kościana

3772 (Głuchowo)

1749.27/IV. (Srocko) Wojciech Jakób Stanisław s. N. Pawła Lewaldi i Kat. z Góry Gorskich -- N. Jan Żuroski dworz. z Pawłowskich Bielińskigo kl. lędz. i Franc. Sypniewska ekonomowa Gł.

3773 (Głuchowo)

1749.6/VIII. (Mikoszki) Wawrzyniec Dominik Piotr, s. G. Anton. i Teresy Przanoskich poses. d. M. -- N. Jan Gozdoski sługa i Kat. Laskoska wd.

3774 (Głuchowo)

1749.6/XII. (Gł.) Barbara Elżb. Kat., c. N. Wawrzyńca i Franciszki Sypniewskich, * 17/XI., -- N. Ant. Sadłoski ekonom czemp. i v. Barb. Jaroszewiczowna

3775 (Głuchowo)

1751.18/IX. (Mikoszki) Michał Franc. Ludwik, s G. poprz. [G. Anton. i Teresy Przanowskich] Przanowskich

3776 (Głuchowo)

1682. Po rozwodzie dokonanym z G. Aleksandrem Rozdrażewskim G. Jadwigi Boguckiej w konsyst. pozn., G. Andrzej Łęski ją poślubił w dzień Translat. S. Adalb. -- G. Stanisł. Małachowski G. Piotr Bogucki

3777 (Głuchowo)

1684.20/I. Marcin Pukarzewski sługa G. Adama Golinskiego x G. Teresa Zaleszkowska -- G. Adam Goliński Kucharski

3778 (Głuchowo)

1725.29/VIII. N. Józef Hijlkowski x Aleksandra Glińska -- I. Potocki wda kijowski i Łukasz Kołaczkowski pisarz zs. gn.

3779 (Głuchowo)

1727.28/II. N. Jan Pruski x v. Marjanna Siemieńska z dw. Głuchow. -- ND. Kat. z Zakrzewskich Kołaczkowska dz-a Gł.

3780 (Głuchowo)

1738.4/V. (dw. Jarogn.) M. Pantaleon Bieczyński dz. Strzelców i in. x Małgorzata Bielinska v. klanka lędzka -- Adam Kołaczkowski podkomorzy kaliski i Wacław Wyssogota Zakrzewski

3781 (Głuchowo)

1738.27/V. (Mikoszki) Adam Remiszewski x Urszula Zakrzewska v.

3782 (Głuchowo)

1741.8/I. (Srocko) MGD. Jan Lisowski x Marjanna Bielawska v. w Kościanie -- M. Działyński sta nakielski, i MD. Maciej Bielawski ze Srocka

3783 (Głuchowo)

1743.23/V. (Jarogniew) G. Stefan Koczkowski x Magdalena Kostrzewska w służbie z Biel. Golińskiej podczaszyny wsch. -- Stan. Biel. klanic i Pantal. Bieczyński

3784 (Głuchowo)

1747.13/IX. (Srocko) I. Melchjor Kasper Modlibowski klan międzyrzecki wd. l. ok. 60, x Agnieszka Bielinska klanka lędzka, lat ok. 16, c. J. Aleksandra Biel. ol. klana lędzkiego -- IMD. Adam Kołaczkowski podkomorzy kaliski i Stanisław Bielinski klanic lędzki, M. Walichnowski

3785 (Głuchowo)

1750.26/X. (Gł.) IM. Franc. Rostworowski starosta żytomierski, podkom. JKMci x Marjanna Kołaczkowska v. podkomorzanka kaliska -- Augustyn Działyński wda kaliski, klan bełski, sta radziejow. etc.

3786 (Głuchowo)

1739.6/XII. † MD. Ludwik Los. Golinski dz. Jarogniewic † nagle, poch. Bernard. Kość.

3787 (Głuchowo)

1740..8/V. † D. Anna z Zychlińskich Lisowska pani dożyw. Mikoszek poch. Bernard. Kość.

3788 (Głuchowo)

1745.30/VI. poch. (Gł.) IR. Łukasz z Błociszewa Błociszewski dziekan Fary K. curatus Gł.

3789 (Głuchowo)

1750.3/V. (Jarogn.) † N. Wojciech Rynarzeski dworz. Jarogn., l. ok. 40

3790 (Głuchowo)

1751.6/VII. (Mikoszki) poch. Rafał 3 1/2, s. G. Ant. Przanowskiego

3791 (Głuchowo)

1752.19/VIII. (Gł.) † IM. Dorota Zakrzewska ścianka radziejowska, l. ok. 5, c. Antoniego Z. sty radziejow., w opiece kolatorów

3792 (Głuchowo)

1682.12/III. † G. Jan Bogucki dz. Głuchowa, † w Pozn. Poch. Bernard. pozn.

3793 (Głuchowo)

1683.14/I. † GD. Wojciech Zbijewski dobrodz. tut. kość. † w Gąsawach poch. Bernard. Pozn.

3794 (Głuchowo)

1724.9/XI. † N. Anna Chądzyńska olim Srocka ekonomowa

3795 (Głuchowo)

1725.22/VII. poch. u Bernadr. kość. N. Michał Goliński dz. Jarogniewic

3796 (Głuchowo)

1728.4/VIII. † N. Anna Golińska pani Jarogn. poch. Bernard. kość.

3797 (Głuchowo)

1728.14/VII. † N. Józef Zakrzewski dz. Mikoszek poch. Bernard. kość.

3798 (Głuchowo)

1734.15/VI. † N. Antoni Przedzyński dz. ...

3799 (Głuchowo)

1757.15/I. (Piotrowo) Agnieszka Barbara, c. MD. Franciszka i Juljanny z Mielęckich Koszutskich dz-ów Piotrowa i in. - cerem. 1776

3800 (Głuchowo)

1758.21/I. (Piotrowo) Antonina Marjanna, c. poprz. [MD. Franciszka i Juljanny z Mielęckich Koszutskich] Koszutskich †

3801 (Głuchowo)

1759.22/IV. (Piotr.) Anzelm Wojciech, s. poprz. [MD. Franciszka i Juljanny z Mielęckich Koszutskich] Koszutskich pos. P. -- chrz. nieszl.

3802 (Głuchowo)

1761.18/X. (Gł.) Łukasz Jan Kanty s. N. Bartłomieja i Zofji Domarackich ekonomów Gł. -- MD. Franciszek Koszucki dz. Piotrowa i pos. i MD. v. Zakrzewska podczaszanka wschowska

3803 (Głuchowo)

1762.25/XI. (Głuchowo) Adam Ignacy sędzic ziemski pozn. Kołaczkowski cerem. l. 1 1/2 -- I. Józef Zakrzewski podczaszy wschow. i Kat. z Zakrzewskich Kołaczkowska podkomorzyna kaliska

3804 (Głuchowo)

1764.4/III. (Srocko) Sebastjan Józef Kaz., s. G. Józefa Modlibowskiego plenta Bielinskiej klanowej lędzkiej i Teresy z Łęskich, * 21/I -- Ant. Zakrzewski klan biechowski i Elżb. z Pawłow. Biel. klan lędzka -- GD. Stefan Płaczkowski i Agn. z Biel. Zakrzewska, klanowa biechow., Adam Biel. klanic lędzki i Dorota z Biel., Gol. podczasz. wschow.

3805 (Głuchowo)

1768.7/VIII. (Gł.) Salomon Layzer żyd żonaty ochrzczony jako Józef Wawrzyniec Dobrowolski -- IMD. Józef Starzeński klan gn., Marjanna z Kołaczkowskich Rostworowska ścina żytomier., Stanisł. Chłap. klan międzyrzec. i Estera Kowalska podsędk. wschow. v., Adam Kołaczkowski sędzic zs. pozn. Małol. i v. Roża Dobrzycka

3806 (Głuchowo)

1773.6/III. (Gł.) Franciszek Fabjan Sebastjan, s. M. Michała i Barbary Dramińskich

3807 (Głuchowo)

1774.15/V. (Jarogn.) Józefa Dorota Nepom. Zofja, c. I. M. D. Józefa i Anieli z Bieczyńskich Zołtowskich, * 24/IV. -- IMD. Stanisław Chłapowski klan międzyrzecki i IMD. Dorota z Biel. Gol. podczaszyna wschowska

6808 (Głuchowo)

1785.31/V. (Jarogn.), * 27, Jan Antoni, s. M. Klemensa i Marjanny Rembowskich pos-ów J. -- MD. Salczyński pisarz skarbu kor. i Teresa ż. jego

3809 (Głuchowo)

1786.10/IX. (Jarogn.) Maciej Walentyn, s. poprz. [M. Klemensa i Marjanny Rembowskich] G. Rembowskich (* 1782.8/II.) posesorów J. -- G. Michał Krąkowski pis. skarbu wschow. i G. Bogumiła z Remb. Kr. żona jego

3810 (Głuchowo)

1786.14/XI. (Piotrowo u z Mielęckich Koszutskiej) * 14., Felix de Vallois Stanisław Kostka, Jakób s. IM. Karola i Teresy Jadwigi z Koszutskich Bielinskich sędzich nakiel., pos. d. Wonieść., Dębowa Łęka -- Marjanna Koszutska v., c. O. Ambrożego

3811 (Głuchowo)

1787.6/V. (Jarogn.) Filip Jakób Florjan, s. poprz. [M. Klemensa i Marjanny Rembowskich] M. Rembowskich pos. J.

3812 (Głuchowo)

1788.18/VIII. (Mikoszki) Marjanna Zuzanna, c. G. Józefa i Agnieszki Mejer pos. d. M. -- GD. And. Kozmiński pos. Piotrkowic w pf. czempiń. i GD. Apolonja Mejerowa pos. Glinna

3813 (Głuchowo)

1773.22/II. (Jarogn.) M. Józef Żółtowski x Aniela Bieczyńska v. w kaplicy dworu Jarogn. -- IMD. Stanisław Chłapowski klan międzyrzecki i IMD. Jan Kwilecki pos. Srocka, MD. Pantaleon B. wojski wschow. dz. Strzelców

3814 (Głuchowo)

1778.2/III. (Jarogn.) M. Ignacy Wilczyński x Franciszka Golinska v. c. Antoniego Los G. podczaszego gnieźn. -- Antoni L. G. ojciec jej Franc. Błociszewski sta grójecki, Augustyn Bł. i in.

3815 (Głuchowo)

1778.20/VI. (Piotrowo) M. Józef Korytowski l. ok. 40, s. ol. Michała dz-a Rogowa, Runowa, Grochowisk x Zofja Koszutska v. l. ok. 24, c. ol. Franciszka dz-a Piotrowa - ślub u Dominikanów Kościań. -- Wojciech Koryt. jego brat rodz., etc.

3816 (Głuchowo)

1781.30/IV. (Piotrowo) PMD. Karol Bieliński pisarz nakielski, dz. Laskownicy w woj. gn., pos. Wonieścia, rozw. dekretem archidjec. gn., roku zeszłego z M. Teresą z Trzcińskich Bielińską x M. Jadwiga Teresa Koszutska l. ok. 23, c. O. Franciszka dz-a Piotrowa -- G. Stanisław Grocholewski komisarz d. Gł. i Nep. Butler skryba dwor. Gł.

3817 (Głuchowo)

1781.11/VI. (Bieczyny) G. Kaz. Bojeński pos. d. Manieczki l. ok. 30, s. ol. G. Pawła Boj. x Anna Magdalena Rumińska v. l. ok. ... c. G. Franicszka -- G. Franc. Rum. ojciec, Łukasz Rum. brat, i Stanisław Grocholewski

3818 (Głuchowo)

1784.1/V. (Jarogn.) G. Michał Krąkowski pisarz skarbu wschow. l. ok. 25 s. G. Florjana Kr. z woj. sieradz. x G. Teofila Rembowska v. l. ok. 30, c. ol. G. Michała R. -- M. Klemens P. pos. J.

3819 (Głuchowo)

1758.28/I. (Gł.) † N. Marcin Swierczyński ekonom Gł. l. ok. 60

3820 (Głuchowo)

1758.2/IX. (Gł.) † N. Seweryn Kulczycki dworz. Rostworowskiego sty żytom. l. ok. 36 z Rusi

3821 (Głuchowo)

1759.6/III. (Gł.) † J. Konstantyn starościc, l. ok. 3, s. J. Koszutckiego sty Stanisł[...]

3822 (Głuchowo)

1762.25/I. (Gł.) † I. D. Adam z Konar Kołaczkowski podkomorzy kaliski dz. Gł. kollator i fundator tut. kość., l. ok. 76, poch. Dominik. kość. 18/II.

3823 (Głuchowo)

1762.25/XII. † ID. Kat. z Zakrzewskich Kołaczkowska podkmorzyna kal. dz-a Głuchowa i Siernik, l. ok. 58,

3824 (Głuchowo)

1760.30/VIII. (Piotrowo) † Anzelm Wojciech 1 1/2, s. G. Franc. Koszutskiego z Piotrowa

3825 (Głuchowo)

1760.7/VIII. (Piotr.) † Antonina 1 1/2, c. poprz. [G. Franc. Koszutskiego] Koszutskiego

3826 (Głuchowo)

1764.23/I. (Gł.) † IMD. Katarzyna z Twardowskich Zakrzewska podczaszyna wschow., dz-a Dąbrówki, Skorzewa, i in. l. ok. 57, z wizytą w Gł. sparaliżowana, poch. Bernard. Pozn.

3827 (Głuchowo)

1765.29/XII. (Srocko) † Ignacy ok. 4 mies., s. G. Józefa Modlibowskiego plenta klanowej Bielińskiej

3828 (Głuchowo)

1766.4/I. (Srocko) Konstanty 1/2 s. IMD. Ant. Zakrzewskiego klana Bie.

3829 (Głuchowo)

1767.7/IV. † (Piotrowo) M. Franciszek Koszutski pos. Piotrowa, l. ok. 67 jadąc do Wschowy do lekarza, † po drodze blisko Czacza bez sakramentów poch. Bernard. kość.

3830 (Głuchowo)

1767.16/VIII. (Srocko) † I. Adam Bieliński klanic lędzki, l. ok. 30 poch. 27 u Bernard. Grodecenses

3831 (Głuchowo)

1768.18/VII. † (Srocko) N. v. Franciszka Zarembianka dworka klanowej lędzkiej l. ok. 37. † w S., poch. Bernard. kość.

3832 (Głuchowo)

1768.30/VIII. (Jarogn.) † N. Franciszka Wołyńska panna dworska l. 18, c. N. Jana ekonoma, poch. Bernard. kość.

3833 (Głuchowo)

1769.19/IV. † (Srocko) J. Elżbieta z Pawłowskich Bielińska klanowa lędzka l. ok. 69, pani dożyw. Srocka, Bieczyn i in. poch. 26 Bernard. Gordzisk

3834 (Głuchowo)

1774.0/III. † (Jarogn.) Józefa Dorota, c. M. Józefa i Anieli Żółtowskich hebdomad. 46

3835 (Głuchowo)

1776.0/XI. (Jarogn.) † MD. Dorota z Bielinskich Golinska podczaszyna wschow. l. 66, wdowa .. ponad † w Pozn. i tam poch. u jezuitów

3836 (Głuchowo)

1776.6/X. (Piotrowo) † NM. Agnieszka Koszutska v. l. ok. 17, c. O. M. Koszut., † w Pozn. poch. tu

3837 (Głuchowo)

1778.9/IV. (Jarogn.) † M. Antoni Los Golinski cześnik gnieźn., dz. J., l. ok. 50, † nagle bez sakram. poch. w Sremie u Franciszk. 12/IV.

3838 (Głuchowo)

1781.20/I. (Gł.) † IMD. Marjanna z Kołaczkowskich Rostworowska ścina żytomier., dz-a Gł., Wełny i in. l. ok. 55., poch. w kość. w Parkowie

3839 (Głuchowo)

1781.23/II. (Mikoszki) † M. Agnieszka z Zuromskich Swięcicka pisarzowa pyzdrska, wd. po Franc. l. ok. 70., poch. Dominik. kość. dz-a d. Mikoszki

3840 (Głuchowo)

1781.3/X. (Gł.) † G. Zuzanna z Markoskich Dogiełło (?) ż. Stanisława ekonoma Gł. l. ok. 70 apopleskja

3841 (Głuchowo)

1781.31/X. † (Gł.) IMD. Franc. Rostworowski sta żytomierski, dz. d. Gł., Wełna, † w Wełnie

3842 (Głuchowo)

1784.3/VI. † (Gł.) N. Antoni Zawistowski ekonom Gł. l. ok. 60

3843 (Głuchowo)

1786.25/II. (Piotrowo i Woźniki) † MD. Zofja z Koszutskich Korytowska ż. Józefa K., dz-a Grochowisk w woj. gn., l. ok. 30 † w Piotrowie u Matki, poch. Reform. Woźniki

3844 (Głuchowo)

1786.5/IV. † GD. Jan Władysław Lichnowski eques., bawiący w Jarogn. l. ok. 69

3845 (Głuchowo)

1789.4/III. (Woźniki, Piotrowo) † MD. Karol Bielinski sędzia nakielski, pos. d. Wonieść, przyszły dz. Piotrowa, † przedwcześnie w Pozn. poch. t. w kość. św. Stanisł. l. ok. 47

3846 (Głuchowo)

1789.6/XI. (Gł.) Karolina Eleonora Franciszka, c. I. Antoniego Gliszczyńskiego klanica biechow. i Marjanny Kwileckiej kolatorów Gł., dz-ów -- J. Franc. Kw. sta wschowski, kaw. O. B. i sw. St. i Eleonora Gliszczyńska klanowa biechow.

3847 (Głuchowo)

1790.14/IX. (Gł.) Prot. Franc. Serafin Józef, s. poprz. [J. Antoniego Gliszczyńskiego i Marjanny Kwileckiej] Gliszczyńskich

3848 (Głuchowo)

1791.30/I. (Jarogn.) Jan Chryzostom Józef Alojzy, * 27, s. ID. Celestyna i Urszuli z Golinskich Sokolinskich (!!) podczaszych poznań., dz-ów J. - kaw. Sw. St. -- Walerjan Bielinski klanic lędzki, poseł na S. Warszaw. i Franciszka z Gol. Wilczyńska pułkownikowa, dz-a Krzyżanowa

3849 (Głuchowo)

1792.6/IV. (Jarogn.) Teodora, c. poprz. [JD. Celestyna i Urszuli z Golinskich Sokolinskich] M. Sokolnickich -- X. Maciej S. opat lędzki i Joanna z S. Małachowska

3850 (Głuchowo)

1793.25/XII. (Gł.) Teofila Nepom. Tekla, c. poprz. [J. Antoniego Gliszczyńskiego i Marjanny Kwileckiej] IM. Gliszczyńskich dz-ów G. -- IM. Swinarski dz. Skoków i IM. Franciszka z Gl. Zembruska starośc.

3851 (Głuchowo)

1791.12/VI. (Gł.) G. Jan z Dukli Kiełpinski mł., ekonom z Jarogn. l. ok. 32, s. G. Ant. K. x Franciszka Cymbrowczowna dworzanka pokoj. Głuchow l. 21, c. Stanisława z Wroblewa K. Biezdrowa -- G. Ant. K. ojciec i Józef Czayczyński ekonom Gł.

3852 (Głuchowo)

1793.17/IV. (Mikoszki) G. Tomasz Mokierski x Rozalja Dramińska -- G. Józef i Kaz. DD. ona dostała ataku kaduka w czasie ślubu i po przyjściu do siebie przysięgła. Z tej racji ślub w kaplicy w Mikoszkach

3853 (Głuchowo)

1789.14/VI. † (Srocko) ID. Jan Kwilecki klan międzyrzecki, kaw. O. B. i Sw. St., dz. Kwilcza z przyl., 1/2 Srocka i Bieczyn, † w Berlinie gdzie bawił dla zdrowia, l. ok. 55, poch. tamże w Berlinie

3854 (Głuchowo)

1790.11/III. (Jarogn.) † D. Stanisław Sokolnicki l. ok. 5, s. Celestyna S. podczaszego pom.

3855 (Głuchowo)

1790.19/IV. (Piotrowo i Wonieść) † MD. Teresa Jadwiga z Koszutskich Bielińska wd. po Karolu B. sędzim nakiel. l. ok. 33, † w Chobienicach u doktora, poch. Cystersi w Obrze

3856 (Głuchowo)

1790.18/VIII. (Piotrowo) † Józefa Marjanna, c. ol. M. Karola Bielinskiego sędziego nakiel., pogrobowa, nepotka zaś Juljanny z Mielękcich Koszutskiej, pod. op. babki, żyjąca, ok. 1 roku 1 1/2 mies.

3857 (Głuchowo)

1791.10/II. (Bieczyny) † Józef, s. M. Ignacego Zaborowskiego pos. 1/2 Srocka i Bieczyn, l. ok. 2

3858 (Głuchowo)

1791.15/IX. † (Gł.) Prot. Franciszek Józef, s. I. Anton. Gliszczyńskiego klanica biechow., posła na S. Warszaw., kollatora, 1 r.

3859 (Głuchowo)

1798.31/VII. (Mikoszki) Ignacy Pantaleon, s. M. Bonawentury i Ludwiki z Szczanieckich Koczorowskich, * 31/VII. dz-ów m. -- M. Stanisław Chełmski skarbnik wschow. dz. d. Ludomia i I. Ludwika z Czapskich Skorzewska podkomorzyna pozn., ścina pyzdr., prababka dziecka

3860 (Głuchowo)

1800.7/IV. (Mikoszki) Antoni Epifanjusz, s. M. poprz. [M. Bonawentury i Ludwiki z Szczanieckich Koczorowskich] Koczorowskich dz. d. Mikoszki, Piotrow. i Łagiewniki * 7/IV. cerem. 23/XI. -- Józef Drogosław Skorzewski, sta gnieźń., Kaw. Sw. Stan. dz. d. Komorza, Nekla, Anastazja z Skorzewskich Sczaniecka ścina średzka z Wąsowa

3861 (Głuchowo)

1808.22/III. (Mikoszki) bl. z nich jedno zaraz †, drugie - Emilja Pelagja c. IM. poprz. [M. Bonawentury i Ludwiki z Szczanieckich Koczorowskich] Koczorowskich -- M. Franciszek K. i MD. Barbara Bińkowska z Mchów

3862 (Głuchowo)

1811.26/II. (Gł.) bl. - N. Antoniego Majewskiego z pow. kujaw. i N. Tekli Gruszczyńskiej, * 13/II. -- N. Paweł G. ze wsi Góra i ND. Salomea Jaworska ekonom de Srocko trzymali 1-ą Anielę Klotyldę, 2-gą zaś Teklę Walentynę -- N. Marjanna Popielewska de Stolec, ż. ekonoma z Piotrowa

3863 (Głuchowo)

1811.11/X. (Mikoszki), * 22/IX. Franciszek Maurycy s. poprz. [M. Bonawentury i Ludwiki z Szczanieckich Koczorowskich] Koczorowskich -- MD. Jacek Zakrzewski, konsyljarz, dz. Strykowa, ż. jego Monika z Sczanieckich

3864 (Głuchowo)

1817.20/X. (Jarogniewice) Stanisław, * 18/X., s. I. hr. komornika JKMci, Józefa Sokolnickiego dz-a J. i I. Seweryny z Mycielskich -- MGD. Ludwik M. wdzic z Kobylopola i Gabryela hrabianka Mielżyńska z Chobjenic

3865 (Głuchowo)

1815.5/VI. (Mikoszki) † Franciszek, s. MGD. Bonaw. Koczorowskiego sędziego pokoju, l. 3 1/2

3866 (Głuchowo)

1817.19/VII. † (Gł.) GD. Tekla z Rudnickich Błociszewska, ż. Mateusza Bł. poses. Gł. l. 38. poch. 21/VII.

3867 (Głuchowo)

1809.12/IX. (Gł.) Marja Dorota, c. G. Ignacego Czarneckiego ekonoma i Anny Bergerowej -- chrz. nieszl.

3868 (Głuchowo)

1810.11/VI. (Mikoszki) Jan Paweł, s. poprz. [MGD. Bonaw. i Ludwiki z Szczanieckich] M. Koczorowskich cerem. -- MD. Maciej K. sędzia i MD. Estera z Grudzielskich Kąsinowska * 1803.26/VI.

3869 (Głuchowo)

1810.6/II. (Mikoszki) G. Hipolit Kostarzecki x G. Honorata Ciszewska -- G. Ant. Wuczkowski i Elżbieta ż. jego z pleb. etc.

3870 (Głuchowo)

1809.28/II. (Mikoszki) † G. Józefa Koczorowska dziecko l. 1/2

3871 (Głuchowo)

1810.7/XI. (Mikoszki) † Ignacy, s. MD. Bonaw. Koczorowskiego sędziego kość. poch. 9/XI.

3872 (Gnin)

1742.25/XI. (G.) Andrzej Klemens, s. G. Jana i Rozalji z Kotarbskich Swierczyńskich -- G. Jan K. ojciec matki, i Gv. Franciszki K.

3873 (Gnin)

1752.24/III. (G.) Jan Nep. Jakób, * 1/I. s. G. Józefa Mielińskiego i Teofili -- GD. Jan Donaykiewicz Ostrowski tenut. i komis. d. G. i GD. Franciszka Gromacka

3874 (Gnin)

1742.4/V. (G.) † Zofja Kat. c. G. poprz. [G. Jana i Rozalji z Kotarbskich] Swierczyńskich tenut. G. r. 1

3875 (Gnin)

1754.6/IV. (Jabłonna) † N. Jan Jaroszewski we wsi J. mieszk. poch. 8/IV.

3876 (Gnin)

1769.21/XII. (G.) † MGD. Jan Bukowiecki w bitwie pod Grodziskiem z Moskalami ranny, poch. cm. G.

3877 (Gnin)

1782.10/IX. (G.) † GD. Teodor Kropiwnicki tenut. gn.

3878 (Gnin)

1799.4/III. Maciej Kaz., s. G. Franc. Wolskiego i Heleny z Chełmickich -- G. Ludwik Mejer pos. Gn. i jego córka Justyna M. panna

3879 (Gnin)

1791.2/VII. (G.) † Nv. Nepomucena Mejerówna l. 8

3880 (Gnin)

1800.29/XII. (Jabłonna) Andrzej, s. GD. Jana Chryzosotma Nadrowskiego kustosza lasów w Jabł. i Reginy Strzeleckiej, * 25/XI. -- G. Stanisł. Kościewski komis. d. .. Wioski

3881 (Gnin)

1802.30/I. (J.) Andzej, * 28., s. G. poprz. [GD. Jana Chryzostoma Nadrowskiego kustosza lasów w Jabł. i Reginy Strzeleckiej] Nadrowskich -- chrz. nieszl.

3882 (Gnin)

1799.1/I. † PMD. Maksymiljan Mielżyński pis. w. k., kaw. O. B., i św. St., w Pawłowicach, tut. kollator i dobrodziej

3883 (Gnin)

1813.18/VII. † PMD. Konstancja z Czapskich Mielżyńska pis. w. k. patronka kość. tut.

3884 (Goniembice)

1789.26/XII. (G.) M. Adam Grabowski kapitan x M. Ludwika Turno

3885 (Goniembice)

1804.24/I. (Klonowiec) G. Aleksy Szczawiński x G. Józefa Cieślińska

3886 (Goniembice)

1763.13/VII. (Klonowiec) M. Antoni Cieśliński x M. Kat. Krzyżanowska

3887 (Goniembice)

1797.16/I. (G.) IMD. Antoni Onufry Bończa Skarżyński x M. Kat. Turnowa panna on l. 29, ona 24 -- Ignacy Gockowski, Wojc. Rogaliński

3888 (Goniembice)

1843.30/X. (Zakowo) Rajmund Karol de Szczawiński x Marjanna Xawcza Franc. de Skarżyńska ona z Zakowa on z G.

3889 (Goniembice)

1838.1/II. G. Edward Poniński dz. Tulec x G. Eustachja Grabska z Wyciążkowa

3890 (Goniembice)

1811.10/VI. G. Franciszek Skarzyński pos. Zakowa i Górki l. 30 x Gv. Antonina Cieślińska z Klonowca panna -- Tad. Krzyżanowski dz. Włościejewek i Ant. S. dz. Chełkowa

3891 (Goniembice)

1836.27/IX. G. Hipolit de Szczawiński z Zakowa l. 24 s. O. Władysł. i Agnieszki de Angern dz-ów Agorzyc na Śląsku x Apolonja Antonina Małgorzata de Skarżyńska z Zakowa, c. Franciszka S. i Anton. Cieślińskiej l. 24 -- Michał i Adam Skarżyńscy Chełkowa i Spławia dziedzice Izydor Jaraczewski

3892 (Goniembice)

1820.17/XII. G. Ignacy Swięcicki mł. x G. Aleksandra Braunek ob. z Wolkowa -- św. nieszl.

3893 (Goniembice)

1839.14/IV. N. Jan Leon Nieświastowski wd., dz. Małych Jezior x Józefa Hersztupowska wd. Skórzewska z Wyciążkowa

3894 (Goniembice)

1816.9/IX. (Klonowiec) G. Józef Kłodawski pos. folw. w Przemęcie x Gv. Marjanna Krzyżanowska on 35, ona 30 -- G. Józef Cieśliński i G. Daniel pos. Gronowa

3895 (Goniembice)

1887.27/II. Maks. de Cioromski z Gon. x Elżb. Littman wd., z d. Seidel z Sulejewa

3896 (Goniembice)

1809.6/II. G. Michał Tyszka dz. d. Nadborgna Mazow., mł. l. 26. x G. Józefata Franciszka de Skarzyńskie Gumkowska z Wyciążkowa, rozwódka, l. 38 -- GD. Antoni Onufry Skarżyński dz. Helkowa i G. Józef Cixśliński dz. Klonowca

3897 (Goniembice)

1822.29/I. (Klonowce) G. Piotr Koczorowski mł. l. 30. pos. z Karchowa s. Łukasza i Rowińskiej x Gv. Nepomucena Cieślińska z Klonowca panna l. 40 c. Anton. C. i Kat. Krzyżanowskiej G. Daniel Cieśliński, Franciszek Koczorowski, Franc. Głowczewski i Franc. Skampski

3898 (Goniembice)

1804.14/VII. N. Rajmund Olszyński kamerdyner Kaz. Turny x Nv. Marjanna Lipska. Inni Olsz. honesti

3899 (Goniembice)

1828.22/VI. G. Walenty Sępinski prokurator (ekonom) l. 28 z Sokołowa x G. Kornela Sarnecka l. 23 z Zakrzewa panna

3900 (Goniembice)

1796.10/VII. (Grunówko) Tadeusz, s. G. Tad. Białkowskiego i Anastazji Ulatowny, * 8 -- chrz. obojętni, cerem. 29/VIII. -- JD. Makary Gorzeński, klan kamieński i Ludwika z Turnów Grabowska ścina lipsk.

3901 (Goniembice)

1796.24/IX. (Wolkowo) Kordula Józefa, c. G. Felicjana Szwaykowskiego i Justyny Malczyńskiej -- I. Józef Grabowski syn starosty z Dziembowa i Kordula Turno dz-a G.

3902 (Goniembice)

1799.13/V. X. Michał Skarżyński curatus G. chrzci Teresę Nepom. Józefę Annę, c. MD. Antoniego Onufrego Bończy Skarżyńskiego i MD. Katarzyny z Turnów z Wyciążkowa, * 13, -- IMD. Augustyn Gorzeński gen. kaw. O. B. i św. St. i IMD. Kordula z Gorzeńskich Turnowa

3903 (Goniembice)

1802.5/IX. (Koronowo) * 8/VII., Karolina, c. MD. Augustyna Chelkowskiego i M. Nepomuceny z Malczewskich ,poses. K. -- MD. Józef M. i M. Nepomucena M. ż. jego z Kleszczewa

3904 (Goniembice)

1805.29/X. Kordula Franciszka, c. MD. Antoniego Onufrego Bończy Skarżyńskiego dz-a Spławia z przyl. i Nieżuchowskiej -- MD. Kraszkowski dz. Zielęcina i IMD. Kordula z Gorzeńskich Turnowa

3905 (Goniembice)

1807.4/VII. (G.) Kordula Teresa Nepomucena, c. IM.D. Kazimierza Turny trybuna wojsk odradzającej się ojczyzny, dz-a G. z przyl. i Heleny z Rogalinskich

3906 (Goniembice)

1808.21/XI. (G.) Bronisław Donat Felicjan, s. poprz. [JMD. Kazimierza Turny i Heleny z Rogalinskich] IM. Turnów * 20 -- G. Feliks Radecki kom. d. Jurkowo i IM.D. Donata z Rogalinskich Chłapowska dz-a Czerwonejwsi cerem. 31/XII. -- Xaw. Zienkowicz dz. Wełny z przyl. i Ludwika z Turnów ż. jego

3907 (Goniembice)

1809.4/VI. Kordula Tekla Antonina, c. N. Wojc. Szczepkowskiego inspekt. magaz. sol. we Wschowie i G. Marjanny Dąbskiej -- IM. Kordula z Gorzeńskich Turnowa dz-a Wyciążkowa i G. Franc. Skarzyński dz. Zakowa

3908 (Goniembice)

1811.29/VII. (Trzebania) Józefa Kunegunda Paulina, c. G. Tomasza Orłowskiego poses. T. i Elżb. Mazurowiczówny, * 24/VII. -- chrz. nieszl.

3909 (Goniembice)

1811.14/XII. (G.) Amelja Barbara Nep. Teresa, c. poprz. [Kazimierza Turny i Heleny z Rogalinskich] Turnów genera Ks. warszaw., * 5. -- MD. Maciej Chłapowski dz. Czerw. wsi i MD. Donata Chłapowska, ż. jego

3910 (Goniembice)

1796.13/IX. (G.) IMD. Xawery Zienkowicz x Ludwika z Turnów Grabowska wdowa -- Makary Gorzeński i Augustyn Gorz. on l. 28, ona 38

3911 (Goniembice)

1832.10/VI. (Zakowo) G. Edmund Krynkowski, s. G. Franciszka quasi dz-a d. Stara Krobia i Franciszki z Potockich, l. 23, mł. x Kordula Skarżyńska, panna z Z., l. 21, c. Franciszka Sk. dz-a Z. i inn. i Antoniny Cieślińskiej -- Teofil Wilkoński dz. Grabanowa, Izydor Jaraczewski dz. Lipna

3912 (Goniembice)

1800.9/IV. † Katarzyna z Turnów Skarzyńska, ż. Antoniego Onufrego Bończy Sk. dz-a Wyciążkowa † w Wełnie poch. 12/IV. w Parkowie

3913 (Goniembice)

1801.26/XII. † w Koronowie M. v. Magdalena Starżyńska z Koronowa, l. 73

3914 (Goniembice)

1807.21/II. (Wyciążkowo) † MD. Małgorzata z Turnów Swinarska l. 98

3915 (Goniembice)

1809.22/II. (Wyciążkowo) poch. G. Michał Tyszka, w 14 dni po ślubie jadąc z ż. Józefatą ze Skarżyńskich Gumkowską do siebie na Mazowsze zabity został przez konia koło wsi Zakowa przy moście na drodze wiodącej do G. † 20 l. 25

3916 (Goniembice)

1809.12/IV. † (Wyciążkowo) G. Apolonja Skarzyńska v. l. 22 poch. 17

3917 (Goniembice)

1809.5/VI. (G.) † N. Ewa Skorzewska v. poch. 7 l. 72

3918 (Goniembice)

1816.15/I. poch. (Wyciążkowo) IMD. Kordula z Gorzeńskich Turnowa wd., wraz z X. Michałem Skarzyńskim wtedy prob. G., wybudowała kościół z wieżą † nagle 8/I l. 79

3919 (Goniembice)

1817.18/VIII. (Wyciążkowo) poch. Antonina Braunek v. 70, c. G. Antoniego †-go B. i Salomei Rupniewskiej poses. W. † 16/VIII.

3920 (Goniembice)

1817.27/XI. poch. (G.) IMD. Kazim. ze Stręczna Turno generał bryg. w. p. 8/XI. † w Dobrzycy (gdzie pochow. jego serce i wnętrzności 24/XI.) sam poch. tu l. 39

3921 (Goniembice)

1819.25/I. poch. X. Michał Skarzyński dz. wsi Zakowo, curatus G., b. prof. Pijarów Rydzyńskich l. 11, sędzia pokoju pow. wschow. za Ks. Warszaw. l. 7, prob. goniemb. wystawił kościół 1815. † 20/I. l. 62

3922 (Goniembice)

1819.15/III. poch. G. Katarzyna z Krzyżanowskich Cieślińska wd., dz-a Klonowca † 10/III. l. 75

3923 (Goniembice)

1822.28/III. poch. MD. Daniel Cieśliński mł. l. 51 pos. Pakosławia w pow. bukow., † 25/III. w Sokołowie p. kość. apopleskja

3924 (Goniembice)

1822.7/V. poch. G. Michalina Skarżyńska l. 5, c. G.D. Franciszka S. dz-a Zakowa i Ant. Cieślińskiej † 3/VI.

3925 (Górka Duchowna)

1725.10/VIII .(Olszewo) Anna, c. Kaspra i Anny Psarskich ekonomów tej wsi -- chrz. nieszl.

3926 (Górka Duchowna)

1736.26/VII. (G.) Anna Krystyna Prakseda, c. MD. Józefa Starzeńskiego Eufemji -- MD. Stefan Skoraszewski z Parska i MD. Konstancja Starzeń.

3927 (Górka Duchowna)

1737.1/IX. (G.) Jakób Ignacy, s. poprz. [MD. Józefa] Starzeńskiego kapit. artyl. kor. i Eufemji - tenut. kl. Gorec. -- IGD. Maciej Szymanowski sta wyszogrodz. i klonowski, podkom. JKMci i Wiktorja z Drzewieckich Błociszew. ścina grójecka

3928 (Górka Duchowna)

1743.5/X. (G.) Anna Weronika, c. GD. Karola Łęckiego i Barbary -- chrz. nieszl.

3929 (Górka Duchowna)

1731.2/I. (G.) † G. Anna z Błociszewskich Bartochowska poch. Osieczna R.

3930 (Górka Duchowna)

1803.15/V. (G.) Jan Nepom. Bonifacy Andrzej, * 14, s. MGD. Anton Domiechowskiego i MD. Teresy z Malczewskich, dz-ów Rogaczewa -- IMD. Józef Malcz. podstoli kaliski i IMD. Nep. z Modlibowskich ż. jego dz-e Popówka, dziadowie dziecka, MD. And. Malcz. mł. podstolic kaliski i MD. Nep. Malczewska v. podstolanka z Popowo

3931 (Górka Duchowna)

1804.27/IV. (G.) * 18/IV. Emilja Salomea Leokadja, c. MGD. Józefa Kurowskiego i MD. Marjanny Drwęskiej, dz-ów d. Chaławy -- MD. Apolonja K. panna i MD. Jan Nep. K. mł. z G. cerem. 10/VI. MGD. Ignacy K. dziad dziecka

3932 (Górka Duchowna)

1804.7/XI. (Olszewo) Brygitta Regina, c. GD. And. Szykorskiego tenut. Olszew. i Marjanny, * 6 -- MD. Antonina Kurowska v. z G. i GD. Karol Koppe mł. z dw. Sulewskiego

3933 (Górka Duchowna)

1812.27/III. (G.) Kordula Katarzyna, c MGD. Franciszka Skarzyńskiego tenut. i MD. Antoniny z Cieślińskich, * 22 -- MD. Józef C. mł.

3934 (Górka Duchowna)

1817.15/IX. (G.) Wiktor Ludwik, s. MGD. Józefa Rzepeckiego centurio w. król. pol. i MGD. Marjanny z Rębowskich, * 25/VIII. IED. Wiktor hr. Szołdrski i MGD. Teresa Herstopska z Brylewa

3935 (Górka Duchowna)

1815.21/II. poch. (G.) Weronika, c. GM. Józefa Rzepeckiego tenut. G. † 18, l. 3 1/2

3936 (Górka Duchowna)

1815.12/VI. poch. (G.) MD. Felicjan Rzepecki † 10. l. 78

3937 (Górka Duchowna)

1834.26/XI. poch. (Daleszyn) MD. Kazimierz Kurowski, s. MD. Melchjora K. i Józefy Raczyńskiej pos-ów Dal. † 22. l. 4

3938 (Granowo)

1675.18/VII. (Jaskółki) Stanisław, s. N. Stanisł. Włostowskiego i Kat. -- GD. Wincenty Granowski i Nv. Konstancja Godorowska siostra pani Włostowskiej

3939 (Granowo)

1675.18/VIII. (G.) Marjanna, c. N. Stanisł. Wocechowskiego i Barbary z dw. Gr. - MD. klana kaliskiego -- GD. Kaz. Brudnicki i GD. Zofja ż. jego

3940 (Granowo)

1675.15/XII. (Dalekie folw.) Jadwiga, c. GD. Wincentego Granowskiego i Barbary -- GD. Kaz. Brudnicki i GD. Bogumiła Kowalewska

3941 (Granowo)

1677.25/V. (Kotowo) Jan Antoni, s. ND. Sebastjana Perkowskiego i N. Zofji -- GD. Jan Teodor Cielecki z Kotowa i GD. Barb. Niwska z Urbanowa

3942 (Granowo)

1677.24/VI. (Granówko) Małgorzata, c. N. And. Korytowskiego i Kat. -- N. Stanisław Wociechowski prefekt klana kalis. i ND. Zofja Brudnicka

3943 (Granowo)

1677.26/VII. (Kakolewo) Konstancja, c. GD. Jana Kazim. Jezewskiego i Marjanny -- GD. Zygm. Bieczyński i GD. Barb. Granowska

3944 (Granowo)

1678.22/V. (Dalekie folw.) Konstancja, c. poprz. [GD. Wincentego Granowskiego i Barbary] Granowskich -- GD. Franc. Proski i Nv. Marjanna Arcemberska

3945 (Granowo)

1678.15/XII. (Kotowo) Tomasz Józef, s. ND. Zygmunta Wilkowskiego i N. Zofji Goczalkowskiej -- GD. Stanisław Rosnowski i GD. Anna Cielecka dzie Kotowa

3946 (Granowo)

1679.15/II. (G.) Konstancja c. N. Stanisł. Woyciechowskiego i Barbary - z dworu Kaz. Radomic. klana kalis. -- GD. Winc. Granowski z Granówka i Nv. Marjanna Gutowska

3947 (Granowo)

1680.2/XI. (Jaskółki) Zofja, c. NGD. Gabryela Skorzewskiego i NGD. Ma[... -- NGD. Zygmunt Bieczyński i Nv. Kat. Damecka

3948 (Granowo)

1681.7/II. (Granówko) Maciej, s. N. And. Koritowskiego i Katarzyny -- MGD. Prokop Granowski i NGD. Barbara Granowska z Granówka

3949 (Granowo)

1682.11/I. (Kakolewo) Agnieszka, c. N. Wład. Dziewanowskiego i N. Anny -- chrz. nieszl.

3950 (Granowo)

1682.14/VI. (Jaskółki) Anna Kat., c. NGD. poprz. [NGD. Gabryela Skorzewskiego i NGD. Ma[...] Skorzewskich -- NGD. Stanisł. Wilczewski i NGD. Barb. Granowska z Granówka

3951 (Granowo)

1683.8/V. (Kąkolewo) Stanisław, s. NGD. Wawrzyńca Dokowskiego dz-a K. i Anny -- N. Wład. Dziwanowski z ż. Anną

3952 (Granowo)

1683.14/X. (Granówko) Zofja Jadwgia, c. ND. Franciszka Przybysławskiego i Jadwigi -- N. Zygm. Bieczyński i ND. Kat. Karlińska

3953 (Granowo)

1683.25/XI. (Kotowo) Barbara Teresa, c. NGD. Jana Teodora Cieleckiego i N. Anny -- NGD. Marcin Woźnicki z NGD. Zofją Idzikowską

3954 (Granowo)

1684.3/I. (Kąkolewo) Katarzyna, c. N. Wład. Dziwanowskiego i N. Anny -- ND. Franc. Przybysławski z NGD. Anną Dokowską z Kakolewa

3955 (Granowo)

1684.28/IV. (Dalekie folw.) Stanisław, s. NGD. Winc. Granowskiego i Barb. -- NGD. Stanisłaaw Buszewski i NG. Zofja Gruszczyńska dz-a Granowa

3956 (Granowo)

1684.23/XI. (G.) Leopold Konstantyn, s. NGD. Marcina Szczodrowskiego i Konstancji Zakrzewskiej -- Kaz. Tomicki i NGD. Anna Z. ten-a d. Granowskich

3957 (Granowo)

1685.26/IV. (Granówko) Władysław Aleksander, s. N. Franciszka Przybysławskiego i Krystyny -- ND. Stanisław Buszewski i Nv. Katarz. Gruszczyńska

3958 (Granowo)

1686.4/IV. (Granówko) Konstancja, c. N. And. Korytowskiego i Kat. -- ND. Stanisł. Ossowski i Nv. Anna Granowska

3959 (Granowo)

1686.8/VII. (Kąkolewo) Anna Marcjana, c. N. D. Andrzeja Łęskiego i N. Jadwigi Boguckiej -- ND. Stanisław Ossowski z Zador i N. wd. Jadwiga Kromolicka

3960 (Granowo)

1687.17/III. (Jaskółki) Józef Wincenty, s. NG. Władysława Skorzewskiego i Zofji Dameckiej -- NGD. Wincenty Granowski i NG. siostra jego Anna Damecka

3961 (Granowo)

1687.6/VIII. (G.) Mikołaj Adam, s. MD. Macieja Radomickiego klanica kalis. i Ludwiki Gorskiej -- ND. Barb. Wyganowska

3962 (Granowo)

1687.16/XI. (Granówko) Katarzyna, c. N. poprz. [N. And. Korytowskiego i Kat.] Korytowskich -- D. Maciej Ptaszkowski ojciec proboszcza tut. i ND. Barb. Granowska z Granówka

3963 (Granowo)

1691.28/III. (Dalekie folw.) Zofja Kat., c. NGD. Wojc. Bieczyńskiego i N. Teresy Czaplickiej -- NGD. Franc. Błociszewski i NGD. Zofja Anna Chyłkowska

3964 (Granowo)

1691.28/IV. (Granówko) bl. córki N. Wojc. Wilkowskiego i Marjanny Granowskiej - Barbara -- GD. Winc. Gran. z GD. Marjanną Skorzewską (?) - Anna -- X. Jan Kaz. Granowski rodzony matki i N. Anna Damecka

3965 (Granowo)

1692.2/III. (Jaskółki) Eleonora Teresa, c. ND. poprz. [NGD. Władysława Skorzewskiego i Zofji Dameckiej] Skorzewskich -- GD. Wincenty Granowski i Nv. Anna Damecka

3966 (Granowo)

1692.4/V. (G.) Stanisław, s. N. Jerzego Ostrowskiego sługi klanica kalis. i Marjanny -- ND. Jan Wojucki z honestą matką matki dziecka

3967 (Granowo)

1692.30/VII. (Dalekie Folw.) Konstancja, c. N. D. Wojc. Wilkowskiego i Marjanny Granowskiej -- ND. Krzysztof Przyborowski i ND. Barbara Granowska

3968 (Granowo)

1693.6/IV. (Jaskółki) Magdalena Dorota, c. GD. Wład. Skorzewskiego i ND. Zofji Dameckiej -- ND. And. Damecki i N. Dorota siostra jego

3969 (Granowo)

1694.10/III. (Dalekie folw.) Maciej Kaz. s. poprz. [N. D. Wojc. Wilkowskiego i Marj. Granowskiej] ND. Wilkowskich -- N. Krzysztof Szarzyński i ND. Zofja Roznowska

3970 (Granowo)

1695.14/II. (Kotowo) Maciej, s. M. Wawrzyńca Jarochowskiego i M. Anny -- M. Winc. Granowski i G. Kat. Kąsinowska

3971 (Granowo)

1695.7/V. (G.) Stanisław, s. G. Wojc. Wilkowskiego i Marjanny -- G. Ludwik Granowski i G. Barb. Helkowska

3972 (Granowo)

1696.21/II. (Kotowo) bl. Adam i Ewa, dzieci G. Wawrzyńca Jarochowskiego i G. [...] -- G. Wojciech Gorzyński i G. Anna Kamieńska -- GD. Piotr Kamieński i GD. Marjanna Gierzyńska

3973 (Granowo)

1697.17/III. (Dalekie Folw.) Anna, c. poprz. [G. Wojc. Wilkowskiego i Marjanny] N. Wilkowskich -- ND. Stan. Wargowski i ND. Barb. Granowska

3974 (Granowo)

1697.24/VIII. (Jaskółki) Adam s. G. Michała Mieleskiego i G. Kat. -- MD. Lud. Granowski sta żytomierski i GD. Marjanna Rosnowska

3975 (Granowo)

1698.20/VI. (Granówko) Wincenty, s. G. Jakóba Trzcińskiego i G. Anny -- G. Winc. Granowski i G. Marjanna Bieczyńska

3976 (Granowo)

1699.15/VIII. (Kąkolewo) Regina, c. N. Jakóba Sempolskiego i Anny -- D. Tomo Wolski i GD. Barbara Granowska

3977 (Granowo)

1699.8/XI. (Kotowo) Józef, s. GD. Władysł. Kąsinowskiego i GD. Konstancji -- GD. Konstantyn K. i GD. Anna Gzowska

3978 (Granowo)

1701.15/XII. (Kotowo) Katarzyna Marjanna, c. GD. poprz. [GD. Władysł. Kąsinowskiego i GD. Konstancji] Kąsinowskich -- GD. Piotr Kamieński burgrabia grodzki i GD. Kat. Mielżyńska klanka śrem

3979 (Granowo)

1702.22/I. (Jaskółki) Zofja Ludwika, c. N. And. Cieszkowskiego i Kat. -- N. Jan Rubiszewski ekonom z Karczewa i MGD. Barb. Granowska

3980 (Granowo)

1703.29/IV. (Granówko) Wojciech, s. GD. Jakóba Trzcińskiego i G. Anny -- GD. Stanisław Granowski i GD. Konstancja Błociszewska

3981 (Granowo)

1703.5/IX. (Kotowo) Wiktorja Franciszka, c. poprz. [GD. Władysł. Kąsinowskiego i GD. Konstancji] GD. Kąsinowskich -- GD. Jak. Gzowski i Gv. Wiktorja klaryska poznańska

3982 (Granowo)

1705.25/VI. (Dalekie folw.) Jan, s. GD. Ant. Zawadzkiego i GD. Teresy -- GD. Stanisław Puchalski i GD. Konstancja Błociszewska

3983 (Granowo)

1709.19/III. (Kąkolewo) Petronilla, c. GD. Michała Kosobudzkiego i GD. Marjanny -- GD. Jan Biliński i GD. Elżb. Kołaczkowska

3984 (Granowo)

1713.12/IV. (Kokalewo) Wojciech, s. NGD. Jana Zaręmby tenut. kokalew. i Franciszki -- MD. Wincenty Granowski z ż. Barbarą

3985 (Granowo)

1714.1/V. (Jaskółki) Franciszek, s. GD. Wład. Rosnowskiego i Jadwigi -- GD. Franciszek Przeuski i GD. żona jego

3986 (Granowo)

1715.13/I. (Kokalewo) Marjanna Kat., c. GD. Jana i Franciszki Zarębów tenut. Kokal. -- GD. Wincenty Granowski i GD. Anna Przyłuska

3987 (Granowo)

1716.22/III. (Dalekie Folw.) Marjanna Anna, c. ND. Jana Olszańskiego i Marjanny -- MD. Wincenty Granoski i MD. Konstancja Błociszewska

3988 (Granowo)

1716.5/XI. (Granówko) Stanisław Władysław, s. MD. Franciszka Przeuskiego pos. Granówka i M.D. Anny chrzci stryj rodz. dziecka X. Stanisław P. profes benedyktynów lubiń., prob. z Witkowa -- MD. Ludwik Granowski sta mieścicki i MD. Ludwika Pawłowska z Kamieńca

3989 (Granowo)

1720.25/II. (Granówko) Andrzej-Walenty-Maciej, s. poprz. [MD. Franciszka Przeuskiego i MD. Anny] MD. Przeuskich pos. G. -- MD. Zakrzewski z Gryżyny i MD. Anna Strachanowska z Brodów

3990 (Granowo)

1722.21/VI. (Granówko) Anna Małgorzata Bogumiła, c. MGD. Melchjora Nieżychowskiego i GD. Jadwigi z Przeuskich -- MGD. Stanisław P. i MGD. Nieżychowska, X. Stanisław P. chrzci

3991 (Granowo)

1724.24/XI. (Granowo) Marcin Andrzej, s. GD. Stanisł. Jasińskiego ekonoma Granowskiego i G. Agaty -- ID. Jan Radomicki sta międzyrzecki i osiecki i P. Wiktroja Szułdrska panna

3992 (Granowo)

1726.22/III. (Dalekie) Józef, s. GD. Macieja Wilkonskiego i GD. Katarzyny z Błociszewskich -- GD. Franc. Błociszewski ojciec matki dziecka i GD. Barb. z Granowskich Tarnowska wujenka ojca dziecka

3993 (Granowo)

1727.11/VIII. (Dalekie) Franciszek Wawrzyniec, s. poprz. [GD. Macieja Wilkonskiego i GD. Katarzyny z Błociszewskich] G. Wilkonskich -- G. Aleks. Płonczynski z Łagiewnik i G. Marianna Stawicka z Drożdżyc

3994 (Granowo)

1727.28/IX. (Granowo) Jadwiga Teresa, c. G. Stanisł. Jasińskiego ekonoma Granow. i Agnieszki -- G. Franciszek Przeuski i G. Urszula Zółtowska

3995 (Granowo)

1727.25/XI. (G.) Magdalena, c. GD. Kaz. Bardskiego i GD. z Debinskich -- X. Bistrun opat obrski i GD. Barb. Miełaczewska z Żydowa

3996 (Granowo)

1728.30/XII. (G.) Jan Tomasz, s. GMD. Kaz. Bardskiego i Konstancji

3997 (Granowo)

1729.18/XII. (Kotowo) Józef Klemens Krzysztof, s. I. Franciszka Mielżyńskiego klana śrem. i Krystyny Skaławskiej -- And. Mielż. sta kcyński i Jadwiga Skał. chorążyna poznań.

3998 (Granowo)

1731.20/V. (G.) Stanisław Jerzy, s. IMD. Józefa Malczewskiego komornika zs. pozn. i Teodory Sobockiej -- IMD. Franc. Przeuski stolnik czerniechowski, Granówka pos. i G. Anna Maliczewska v. siostra ojca dziecka

3999 (Granowo)

1732.1/I. (Kotowo) Jan Maciej Józef, s. poprz. [J. Franciszka Mielżyńskiego i Krystyny Skaławskiej] Mielżyńskich -- And. Mielżyński sta kcyński i Jadwiga Skaławska chorążyna pozn.

4000 (Granowo)

1732.23/XI. (G.) Rozalja Kat., c. poprz. [JMD. Józefa Malczewskiego i Teodory Sobockiej] Malczewskich -- MD. Michał Chłapowski i MD. Kołaczkowska, ż. Adama K. pułk. JKMci

4001 (Granowo)

1733.19/X. (Kotowo) Hipolit Maciej Józef, s. poprz. [J. Franciszka Mielżyńskiego i Krystyny Skaławskiej] Mielżyńskich -- I. Michał Raczyński wda kaliski i MD. Grabska

4002 (Granowo)

1737.24/X. (Dalekie) Gabryel Józef, s. GD. Jana Konopki i Barbary -- PD. Franc. Przeuski stolnik czerniech. i G. Wiktorja ż. pisarza kalis. Skrzetuskiego

4003 (Granowo)

1738.17/X. (Dalekie) Andrzej Łukasz, s. poprz. [GD. Jana Konopki i Barbary] Konopków pos. tego folw., -- GD. And. Przeuski stolnikowicz czerniechow. i ND. Marjanna Strach. krewna Konopków

4004 (Granowo)

1675.4/VI. (Granówko) N. Wojc. Glinicki x Nv. Eufroz. Zadorska -- GND. Kaz. Galęcki, Winc. Granowski, Zygm. Bieczyński, Kaz. Brudnicki

4005 (Granowo)

1676.29/IX. (Granówko) N. Andrzej Korytowski x Kat. Wargowska wd. -- GD. Zygm. Bieczyński, Jan Jezewski, Kaz. Brudnicki

4006 (Granowo)

1677.6/VI. (Granówko) N. Jan Markiewicz x v. Kat. Gozdowska -- GD. Zygm. Bieczyński, Kaz. Brudnicki

4007 (Granowo)

1679.19/I. (Kotowo) N. Jan Daszkowski x Anna Załuska -- Jan Tomaszewski, Kaz. Wędlewski

4008 (Granowo)

1686.26/II. (Jaskółki) N. Wład. Skorzewski x Zofja Damecka -- GND. Wincenty Granowski i Gabryel Skorzewski, Wacław Woźnicki

4009 (Granowo)

1688.13/VII. (Jaskółki) N. D. Konstantyn Gołecki x Nv. Kat. Damecka -- ND. Wincenty Granowski, Wojc. Bieczyński, Stanisław Trzebiński etc.

4010 (Granowo)

1689.3/I. (Kotowo) G. Piotr Ostaszewski x N.v. Elżbieta Cielecka z Koto. -- NGD. Wincenty Granowski, Wacław Woźnicki, Marcin Woźnicki

4011 (Granowo)

1689.6/II. (Dalekie folw.) ND. Marcjan Domaracki x Nv. Katarzyna Buszewska -- GND. Łukasz Gajewski, Adam Gołyński, Franc. Proski

4012 (Granowo)

1689.26/IX. (Granówko) ND. Wojciech Wilkonski x Nv. Marjanna Granowska -- NG. Gabryel Skorzewski, Franc. Proski, Stanisław i Maciej Wilkonscy

4013 (Granowo)

1696.27/XI. (Granówko) MGD. Jakób Trzynski x MGD. Anna Granowska -- MGD. Winc. Bieczyński i MGD. Wojc. Damecki

4014 (Granowo)

1700.25/XI. (Granówko) N. Wojciec Niwski x N. Jadwga Granowska -- GD. Ludwik Granowski i GD. Wojc. Bieczyński

4015 (Granowo)

1704.22/XI. (Dalekie folw.) MGD. Antoni Zawadzki x MGv. Gruszczyńska -- MGD. Franc. Błociszewski dz. Szczepowic i MGD. Michał Kosobucki z Kakolewa

4016 (Granowo)

1704.9/XI. GD. Michał Kosobucki x Gv. Marjanna Objezierska -- G. Stanisł. Kowalski i G. Stanisław Trzebuchowski

4017 (Granowo)

1711.12/II. (Dalekie folw.) GD. Krzysztof Skarszewski x G. Jadwiga Podchocka -- GD. Ant. Zawadzki i GD. Franc. S.

4018 (Granowo)

1716.29/X. (Dalekie) honor. Franc. Rozański x N. Kat. Korytowska -- MD. Winc. Granowski, Jan Grabowski admin. wsi Zadory, Wojc. Trzciński

4019 (Granowo)

1721.14/VII. (Granówko) G. Melchjor Nieżychowski x G. Jadwiga Przeuska -- Konstantyn Marszewski, Stanisł. Nieżychowski, Władysław Zakrzewski

4020 (Granowo)

1723.30/VI. (Granówko) GD. Samuel Dobiecki x G. Zofja Ossowska

4021 (Granowo)

1725.20/XII. poch. (Gronowko) G. Stefan Gorzyński

4022 (Granowo)

1713.23/V. † G. Barbara Granowska poch. Woźniki

4023 (Granowo)

1716.18/XII. † (Dalekie) N. Marjanna Olszanska

4024 (Granowo)

1718.18/IV. † G. Stanisła. Garczyński poch. Grodzisk kl.

4025 (Granowo)

1723.23/II. † G. Aleksandra Dobiejewska ekonomowa z Gronówka

4026 (Granowo)

1765.4/XII. (Kotowo) poch. dziecko MD. Samuela Kęszyckiego pos. K.

4027 (Granowo)

1766.1/V. (Granowo) † MD. Szymon Strzelecki ojciec X-a S. prob. tut. kan. kat. pozn.

4028 (Granowo)

1772.7/IX. (Kąkolewo) † GD. Jan Kurceski podczaszy mielnicki, dożyw. pos. K., poch. Woźniki Reformaci

4029 (Granowo)

1777.19/VI. (Granówko) † GD. Paweł Kęszycki pos. G. l. ok. 70 poch. Woźniki

4030 (Granowo)

1778.6/VIII. (G.) † GD. Onufry Trembiński, s. MD. Marcina burgrabiego pozn., posesora G. lat. 28 na chorobę kaduka, poch. tu 8/VIII.

4031 (Granowo)

1779.23/IX. (Kąkolewo) † N. Joanna Ciszewska l. 7

4032 (Granowo)

1779.9/X. (Kąkolewo) Zofja, l. 2. mies. 4., c. D. Ciszewskiego ekonoma

4033 (Granowo)

1780.7/II. (Kąkolewo) † N. Jadwiga Bykowska wd. staruszka

4034 (Granowo)

1783.1/III. (Kąkolewo) † GD. Józef Rozmysłowski pos. K., l. 73

4035 (Granowo)

1768.2/II. (Granowo) G. Ignacy Okulicz x Franciszka Grzybowska v. -- G. Józef Sokalski ekonom Gran. i Piotr Stawiński pisarz z dw. G.

4036 (Granowo)

1768.26/VII. Wojciech Oskza Strzelecki kan. Kat. pozn., prob. Gran., zaślubia M. Józefa Jagniątkowskiego chroążego podlas. wdowca z Rosnow. x G. Wiktorja Strzelecka v. -- G. Xaw. Kęszycki i G. Jan Lutom. (Druzen)

4037 (Granowo)

1773.18/VII. (Kąkolewo) G. Jan Okulicz wd. x Marjanna Koziorowska v. -- GD. Jan Lutomski, pos. Gr. i in.

4038 (Granowo)

1773.4/X. (Kąkolewo) Franc. Treleski neofita x Zofja Swidurska

4039 (Granowo)

1777.25/XI. (Druzen) G. Józef Kosicki x G. Aniela Mieszkowska v. -- G. Józef Jagniątkowski chor. podlaski, G. Paweł Kąszycki

4040 (Granowo)

1732.29/XI. (Dalekie) G. Antoni Olszewski x G. Anna Kułokowniczowa -- G. Skrzetuski pis. gn. i G. Wawrzyniec Kułakowicz ojciec

4041 (Granowo)

1760.22/XII. (Kąkolewo) † G. Antoni Kurzewski l. 18 poch Woźniki

4042 (Granowo)

1736.19/III. † (G.) IM. Wojciech Malczewski sędzia zs. pozn. † nagle we dworze Granow., w dzień. św. Józefa

4043 (Granowo)

1737.24/IV. (Kokalewo) † G. Rozalja Bogucka

4044 (Granowo)

1744.24/IX. (Kakolewo) † Egidjusz, s. MD. Jana Kurzewskiego komisarza

4045 (Granowo)

1751.18/VIII. (G.) † G. Kat. Chmielewska

4046 (Granowo)

1753.24/VI. (G.) † G. Stanisław Chełmicki tenut. fundum Plebanji

4047 (Granowo)

1756.25/IV. (Drużyn) † GD. Franc. Strzelecki brat proboszcz. l. 15

4048 (Granowo)

1758.15/V. † GD. Stanisław Granowski b. dziedzic Granówka

4049 (Popowo Kościelne)

1688. G. D. Stanisław Zagórski skarbnik wschowski, dziedzic i pos. Popowa, kollator kościoła

4050 (Popowo Kościelne)

1688.20/X. (Kuszewo) Łukasz, s. G. Jana i Agnieszki Rogalinskich -- G. Wojc. Kozłoski i Agnieszka Kozłoska

4051 (Popowo Kościelne)

1689.20/III. (Łosieniec) Zofja, c. G. Hjancynta i Kat. Trzebińskich dz-ów tej wsi -- G. Marjanna Objezierska i Jan Jastrzembski

4052 (Popowo Kościelne)

1690.16/I. (Kuszewo) Ewa, c. poprz. [G. Jana i Agnieszki Rogalinskich] G. Rogalińskich -- chrz. nieszl.

4053 (Popowo Kościelne)

1690.30/I. (Plaskowo) Agnieszka, c. N. Franciszka i Marjanny Gogoleckich -- G. Samuel Jełowiecki i G. Marjanna Sekucka

4054 (Popowo Kościelne)

1690.20/II. (Budziejewo) Dorota, c. G. Andrzeja i Anny Choińskich -- G. Marcin Węsierski i Zofja Rogalińska

4055 (Popowo Kościelne)

1690.26/XII. (Łosieniec) bl. N. Stanisława i Konstancji Trafarskich Tomasz -- G. Hjacynt Trzebiński i Konstancja Trzeb. i Jan -- G. Samuel Orzelski i Kat. Trzebińska

4056 (Popowo Kościelne)

1691.19/I. (Chociszewo) Marjanna, c. G. Piotra i Zofji Losa dz-ów tej wsi -- N. And. Grusczyński i Anna Gałęska

4057 (Popowo Kościelne)

1691.13/XI. (Łosieniec) Michał, s. G. Hjacynta (Trzebińskiego) †-go i żyj. G. Katarzyny, dz-ów Łos. -- G. Stanisław Zagórski skarbnik wschowski i GD. Anna Chlebowska

4058 (Popowo Kościelne)

1692.11/VII. (Chociszewo) Marjanna, c. G. Jana i Anny Buszkowskich -- G. Jadwiga Zagórska skarbnikowa wschowska i Jan Rogalinski

4059 (Popowo Kościelne)

1692.3/XI. (Chociszewo) Kat., c. N. And. i Kat. Woronieckich -- chrz. nieszl.

4060 (Popowo Kościelne)

1692.12/XII. (Choc.) Tomasz, s. N. Stanisł. i Anny Woronieckich -- N. Barb. Lossowna v.

4061 (Popowo Kościelne)

1693.19/II. (Łosiniec) Anna, c. G. Stanisł. i Kat. Swiniarskich -- N. Anna i Maciej Trzebińscy rodzeni

4062 (Popowo Kościelne)

1693.16/VIII. (Budziejewo) Barbara, c And. i Anny G. Choińskich -- N. Adam Krzywkowski i G. Barbara Sniegocka

4063 (Popowo Kościelne)

1694.10/VIII. (Łosiniec) bl. Franciszek-Wawrzyniec i Antoni-Jan, ss. poprz. [G. Stanisł. i Kat. Swiniarskich] G. Swiniarskich -- Franc. Rokoszewski i Anna Trzebińska Wojc. Rogaliński i Helena Rogoska

4064 (Popowo Kościelne)

1695.22/VI. (Nieświastowice) Konstancja, c. N. Jakóba i Marjanny Rogalińskich -- N. Petronella Paruszewska i Krzysztof Garczyński

4065 (Popowo Kościelne)

1696.10/II. (Pląskowo) Franciszek, s. N. Macieja i Zofji Mankowskich -- N. Maciej i Kat. Wardęscy

4066 (Popowo Kościelne)

1698.20/VI. (Pląskowo) Antoni, s. N. Jana i Zofji Mańkowskich -- N. Franc. Zagórski i Konstancja Rosnowska

4067 (Popowo Kościelne)

1699.30/VIII. (Kuszewo) Krzysztof Bartłomiej, s. N. Franciszka i Anny Gogolewskich -- G. Wojc. Rogaliński i Elżb. Brudzewska

4068 (Popowo Kościelne)

1703.12/VII. (Pląskowo) Jan, s. N. And. i Kat. z Godzimirskich Radoszewskich -- N. Jan Jabłonski i G. Teresa Zagórska

4069 (Popowo Kościelne)

1703.12/XII. (Nieświastowice) Jan, s. N. Kaz. i Elżb. Woinskich -- G. Zofja Nieświastowska

4070 (Popowo Kościelne)

1704.18/X. (Pląskowo) Józef Piotr, s. N. Stanisł. i Kat. Zielezińskich -- N. Józ. Szawkowski i Zofja Radecka

4071 (Popowo Kościelne)

1707.29/I.-17/II. (Plskowo) Marjanna, c. poprz. [N. Stanisł. i Kat. Zielezińskich] N. Zielezińskich -- N. Marjanna Paproc. Maciej Rzeczkowski

4072 (Popowo Kościelne)

1707.22/VII. (Pląskowo) Anna, c. N. Adama i Marjanny Paprockich -- N. Ag. Gogolewska i Mikołaj Bułakowski

4073 (Popowo Kościelne)

1708.29/I. (Nieświastowice) Teofila Marjanna, c. N. Chryzostoma i Kat. Giżyckich -- G. Marjanna Rogalińska

4074 (Popowo Kościelne)

1708.30/III. (Nieświast.) Zofja, c. N. Jana i Heleny Podgórskich -- N. Zofja Giżycka i Adam Trzebiński

4075 (Popowo Kościelne)

1708.9/IX. (Pląskowo) Franciszek s. N. poprz. [N. Adama i Marjanny Paprockich] Paprockich -- G. Wład. i Zofja Przybysłascy

4076 (Popowo Kościelne)

1708.24/XI. (Podlesie Wysokie) dziecko G. Piotra i Doroty z Trzebińskich Romanów -- G. Stanisław Swinarski i G. Marjanna Rogalińska

4077 (Popowo Kościelne)

1709.25/IV. (Nieświast.) Wojciech, Wład. s. G. Antoniego i Zofji Giżyckich -- G. Wawrzyniec Nieświastowski i żona jego

4078 (Popowo Kościelne)

1709.11/V. (Nieświast.) Wojciech Teofil, s. G. Chryzostoma i Katarzyny Giżyckich -- GD. Kaz. Weiecki i G. Zofja Giżycka z Nieświastowskich

4079 (Popowo Kościelne)

1710.2/III. (Budziejewo) Maciej Józef s. G. Samsona i Marjanny z Rosnow. Garczyńskich, ch. w Popowie z powodu zarazy -- G. Aleks. Garczyń. i Gv. Franciszka Przedzinska

4080 (Popowo Kościelne)

1710. dziedzice i posesorzy Popowa, Michał i Jan Zagórscy bracia rodz.

4081 (Popowo Kościelne)

1710.10/XI. (Pląskowo) Antoni, s. GD. Jakóba i Marjanny Zielezińskich ze Pl. -- GD. Tomasz chorąży saski z G. Urszulą Bułakowską wd. z Popowa

4082 (Popowo Kościelne)

1711.29/III. (Podlesie Wysokie) Anna, c. G. Piotra i Doroty Romanów -- GD. Jadwiga Ponińska i GD. Michał Moraczewski (?)

4083 (Popowo Kościelne)

1711.21/IV. (Budziejowo) Kat. Zofja, c. G.D. Jana Samsona i Marjanny Garczyńskich -- MGD. Marjanna Teresa G. i GD. Jan G. z Podlesia

4084 (Popowo Kościelne)

1712.21/II. (Nieświast.) Helena Petronella Apolonja, c. GD. Anton i Zofji Giżyckich -- GD. Andrzej Garczyński mł. i MGD. Kat. Garczyńska

4085 (Popowo Kościelne)

1712.25/IX. (Budziejowo) Rozalja Bogumiła, c GD. Samsona i Marjanny z Roznowskich Garczyńskich -- GD. Kat. Przedzińska, z Zakiczyna i GD. Wojc. Mankowski dz. Sarbi

4086 (Popowo Kościelne)

1712.9/XII. (Raczkowo) Franciszek Mikołaj, s. GD. And. Gniewkowskiego i Kat. z Krzyżanowskich -- GD. Piotr Zaylic z Wysokiej i GD. Kat. Niedźwiecka wd. z Bliżyc

4087 (Popowo Kościelne)

1713.2/II. (Podlesie Wys.) Józef Ignacy, s. G. Kazimierza i Kat. Chyiczewskich tenut. wsi Podlesie Wysokie -- G. Maciej Urbanowski z Kołybek i G. Urszula Bułakowska z Popowa G. Elżb. Mańkowska z Sarbi

4088 (Popowo Kościelne)

1713.18/II. (Pląskowo) Aleksandra, c. G. Stanisł. i Franciszki Gogolewskich -- G. Agnieszka G. i G. Paweł Korytowski, z Pomarzanek

4089 (Popowo Kościelne)

1713.25/VIII. (Budziejowo) Franciszka Barbara, c. poprz. [GD. Samsona i Marjanny z Roznowskich] G. Garczyńskich †-a w kilka dni potem -- G. Marjanna Sobocka i GD. Jan Roznowski

4090 (Popowo Kościelne)

1713.1/XII. (Pląskowo) Zofja Jadwiga c. G. Franciszka i Teresy Gogoleskich ze wsi Pl. -- GD. Zofja z Nieświastowskich Giżycka, dz-a cz. Nieświastowic i GD. Kaz. Kraszewski z Miłosławic

4091 (Popowo Kościelne)

1714.15/VI. (Podlesie Wys.) Antoni Jan, s. G. Kaz. i Kat. Chiczewskich tenut tej wsi -- GD. Samson Garczyński i G. Kat. Mankowska

4092 (Popowo Kościelne)

1714.4/XI. (Podlesie Wys.) Marcin, s. G. Józefa i Ewy Zakrzewskich z Podl. Wys. -- G. Wojc. Chlebowski i Gv. Kat. Zagórska z Popowa oboje

4093 (Popowo Kościelne)

1714.7/XI. (Nieświastowice) Marjanna Kat., c. G. Anton. i Zofji Giżyckich z Nieśw. -- G. Kat. G. i G. Jakub Nieświastowski

4094 (Popowo Kościelne)

1715.11/IV. (Budziejowo) Wojciech Stanisław, s. poprz. [GD. Samsona i Marjanny z Roznowskich] GD. Garczyńskich -- GD. Stanisł. Garcz. z Podl. Kościel. i Gv. Kat. Dzierżanowska z Miłosławic

4095 (Popowo Kościelne)

1715.11/VIII. (Budziejowo) Anna Konstancja, c. G. Kaz. i Kat. Niesiołowskich ze wsi Budz. -- G. Konstancja N. i G. Samson Garczyński

4096 (Popowo Kościelne)

1715.16/IX. (Podl. Wys.) Michał Franciszek, s. G. Kaz. i Kat. Chiczewskich poses. tej wsi -- GD. Grzegorz Ch. i GD. Eleonora z Działyńskich Latalska

4097 (Popowo Kościelne)

1716.26/IV. (Budziejowo) Antoni Franciszek, s. GD. poprz. [GD. Samsona i Marjanny z Roznowskich] Garczyńskich pos. tej wsi -- GD. Stanisław G. i GD. Teresa z Trzcińskich Płowińska

4098 (Popowo Kościelne)

1716.30/VIII. (Nieświast.) Wawrzyniec Jakób, s. GD. Ant. i Zofji Giżyckich -- GD. Wojc. Dzierżanowski pan ze wsi Miłosławice i GD. Zofja z Baranowskich Zagórska pani ze wsi Kuszowo

4099 (Popowo Kościelne)

1716.22/XI. (Pląskowo) Wiktorja, c. G. Franciszka i Teresy Gogoleskich ze wsi Pl. -- GD. Zofja Giżycka ze wsi Nieśw. i GD. Wojc. Chelbowski rezyd. w Pop.

4100 (Popowo Kościelne)

1716.6/XII. (Jaroszewo) Władysław Jan, s. G. Mikoł. i Zofji Woynowskich kalwin. ze wsi Waroszewo -- G. Wład. Przybysławski i MGD. Eleonora Latalska

4101 (Popowo Kościelne)

1717.5/II. (Podlesie Wys.) Tekla Pryska Agnieszka, c. G. Michała i Marjanny Kęszyckich posesorów Podl. Wys. -- G. Wojc.. Mankowski z Sarbi i G. Juljanna Biegańska z Potulic

4102 (Popowo Kościelne)

1718.20/II. (Budziejewo) Teresa Apolonja c. poprz. [GD. Samsona i Marjanny z Roznowskich] GD. Garczyńskich pos. B., -- MGD. Teresa z Trzcińskich Płowińska i GD. Andrzej G. mł.

4103 (Popowo Kościelne)

1718.16/IV. (Nieświast.) Józef Wojciech, s. G. Anton. i Zofji Giżyckich, Z. Nieświast. -- GD. Samson Garczyński i GD. Marjanna Garczyńska żona ze wsi Budziejewo

4104 (Popowo Kościelne)

1718.29/VI. (Podl. Wys.) Ignacy Piotr Paweł, s. G. poprz. [G. Michała i Marjanny] Kęszyckich z Podl. Wys. -- G. And. K. mł. rodzony i G. Anna v. Trzebińska

4105 (Popowo Kościelne)

1718 17/VII. (Pląskowo) Władysław Jan, s. N. Stanisława i Kat. Zielezińskich -- GD. And. Łochyński mł. i G. Kat. Giżycka wd.

4106 (Popowo Kościelne)

1719.4/VI. (Budziejowo) Juljanna Anna, c. poprz. [GD. Samsona i Marjanny z Roznowskich] MGD. Garczyńskich -- MGD. Paweł Płowiński i GD. żona jego

4107 (Popowo Kościelne)

1720.14/I. (Podl. Wys.) Agnieszka, c. N. Stanisł. i Ewy Zakrzewskich -- GD. Urszula Bułakowska wd. i G. Jan Baranowski

4108 (Popowo Kościelne)

1720.30/I. (Podl. Wys.) Aleksandra Apolonja, c. GD. poprz. [G. Michała i Marjanny] Kęszyckich -- GD. Sam. i GD. Marjanna Garczyńscy małż.

4109 (Popowo Kościelne)

1720.14/IV. (Kuszewo) Wojciech Franciszek Jan, s. G.D. Tomasza i Marjanny Belęckich z Kussowa -- GD. Kościelecki i GD. Barbara z Trzcińskich Kościelecka

4110 (Popowo Kościelne)

1720.15/VI. (Budziejowo) Antoni Jan, s. N. Mikoł. i Marjanny Kozmińskich -- MGD. Jan Samson Garczyński i MGD. Marjanna Kęszycka

4111 (Popowo Kościelne)

1720.29/IX. (Nieświastowice) Mikołaj Franciszek, s. G.D. Antoniego i Zofji Giżyckich -- GD. z Biegańskich Kęszycka

4112 (Popowo Kościelne)

1720.10/XI. (Pląskowo) Teresa, c. N. Macieja i Kat. Rzeczkowskich -- GD. Urszula Bułakowska, GD. Dobrogost Wyganowski mł.

4113 (Popowo Kościelne)

1721.7-14/VII. (Podl. Wys.) Adam, Ewa i Konstancja 3 dzieci N. Stanisława i Ewy z Trzebińskich Zakrzewskich -- GD. Michał Kęszycki, G. Katarzyna K., panna K.

4114 (Popowo Kościelne)

1721.14/VII. (Kuszewo) Władysław Jan, s. GD. Tom. i Marjanny Belęckich -- GD. Dobrogost Wyganowski mł. i Gv. Konstancja Puchalska

4115 (Popowo Kościelne)

1722.12/I. (Jaroszewo) Ludwika Bogumiła, c. G. Mikołaja i Zofii Woynowskiej -- GD. Franc. Przybysławski i Gv. Marjanna Przybysławska

4116 (Popowo Kościelne)

1722.9/II. (Budziejowo) Marjanna, c. N. Michała i Marjanny Orlewskich(?) -- N. Kat. Giżycka wd. i Stanisław Kostrzewski sługa

4117 (Popowo Kościelne)

1722.14/VI. (Podl. Wys.) Antonina Petronella, c. GD. Michała i Marjanny Kęszyckich -- GD. And. Łochyński i GD. Urszula Bułakowska z d. Zagórska

4118 (Popowo Kościelne)

1723.4/III. (Pląskowo) Konstancja, c. N. Kaz. i Kat. Niedzwieckich -- GD. Andrzej Łochyński i GD. wd. Bułakowska

4119 (Popowo Kościelne)

1723.11/X. (Podl. Wys.) Franciszek, s. N. Stanisł. i Ewy Zakrzewskich -- G. Michał Kęszycki i GD. Dorota Romanowa

4120 (Popowo Kościelne)

1724.25/IV. (Podl. Wys.) Anna Zofja, c. GD. Michała i Marjanny Kęszyckich z Podlesia Wysokiego -- GD. Komirowski

4121 (Popowo Kościelne)

1724.26/X. (Jaroszewo) Bogusław Wacław, s. GD. Mikoł. i Zofji Woynowskich kalwinów -- GD. Kaz. Narburt i GD. Katarzyna ż. jego, ze wsi Kłodzino

4122 (Popowo Kościelne)

1725.27/II. (Pląskowo) Walentyn Kazimierz, s. N. Wojc. Woynackiego i Agnieszki -- GD. Wład. Przybysławski i GD. Kat. Giżycka wdowa

4123 (Popowo Kościelne)

1725.17/VI. (Podl. Kościelne- Sarbia) Kat., c. N. Macieja i Ewy Łochowskich ze wsi Sarbia -- chrz. nieszl.

4124 (Popowo Kościelne)

1725.29/VII. (Podl. Wys.) Antoni Jakób, s. GD. poprz. [GD. Michała i Marjanny] Kęszyckich -- GD. Urszula Bułakowska z Zagórskich wdowa i GD. Michał Trzebinski

4125 (Popowo Kościelne)

1726.24/VI. (Budziejewo) Anna, c. N. Andrzeja i Marjanny Zaleskich -- MG. Eleonora Rydzyńska i MGD. Jan Osten

4126 (Popowo Kościelne)

1726.19/IX. (P.) Michał Jan Chryzostom s. MG.D. Jana Zagórskiego i GD. Barb. z Trzebuchowskich -- MG.D. Ludwik Derpowski pułk. kawalerji Augusta II i GD. Ludwika Chlebowska

4127 (Popowo Kościelne)

1726.24/XI. (Pląskowo) Katarzyna, c. N. Franciszka i Franciszki Niestachowskich -- GD. Urszula Bułakowska wd. i GD. And. Łochyński

4128 (Popowo Kościelne)

1727.15/III. (Plaskowo) Anna, c. N. Mac. i Kat. Wyganowskich -- N. Franc. Niestachowski i N. Agn. Radoszewska

4129 (Popowo Kościelne)

1727.11/V. (Pląskowo) Katarzyna Zofja, c. N. Wojc. i Anny Woynackich -- MGD. Andrzej Łochyński i GD. Kat. Giżycka wd.

4130 (Popowo Kościelne)

1728.26/II. (Jaroszewo) Andrzej Kaz., s. MGD. Jana i Barbary Zagórskich -- X. And. Skaławski opat wągrówicki i MG. Eleonora Rydzyńska

4131 (Popowo Kościelne)

1728.2/VI. (Pląskowo) Antoni Józef, s. N. Stanisł. i Agnieszki Radoszewskich -- MGD. Jan z Werbna Rydzyński i MGD. Barb. z Trzebuchowskich Zagórska

4132 (Popowo Kościelne)

1728.19/XII. (Budziejewo) Marjanna, c. N. And. Zaleskiego i Marjanny z dw. Budz. -- MGD. And. Łochyński i GD. Katarzyna Giżycka wd.

4133 (Popowo Kościelne)

1729.19/IV. (Jaroszewo) Kat. Konstancja, c. poprz. [MGD. Jana i Barbary] Zagórskich dz-ów tej wsi -- MGD. Michał Z. i MGD. Urszula z Z. Bułakowska rodzeni między sobą, oraz G. Jana Z-go

4134 (Popowo Kościelne)

1729.3/VI. (Kuszewo) Anna, c. N. And. i Kat. Szawelskich będących w służbie dworu kuszew. -- MGD. And. Łochyński i MGD. Anna z Trzebińskich Garczyńska

4135 (Popowo Kościelne)

1730.12/II. (Pląskowo) bl. Walentyn i Maciej, ss. N. Franc. i Franciszki Niestrachowskich -- GD. Franc. Koszutski i N. wd. Anna Rayska ND. Stanisław Radoszewski N. Kat. Niedźwiedzka

4136 (Popowo Kościelne)

1730.9/III. (Popowo) Franciszka Barbara Magdalena, c. MGD. Ludwika Dorpow. pułkownika i Marjanny z Gniazdowskich, dz-ów Popowa -- GD. Stefan Przyłuski i Gv. Marjanna Dąbrowska

4137 (Popowo Kościelne)

1730.22/VII. (Pląskowo) Jakób, s. N. Stanisł. i Agnieszki Radoszewskich -- N. Kaz. Niedzwiecki i GD. Zofja Gizycka z Nieświastowskich

4138 (Popowo Kościelne)

1731.14/VII. (Łosiniec) Anna Zofja, c. GD. Anton. i Ludwiki Smolenskich dz-ów tej wsi -- GD. Ludwik Modzelewski i GD. Agnieszka z Swieykowskich ż. jego

4139 (Popowo Kościelne)

1731.5/VIII. (Podl. Wys.) Anna Małgorzata, c. MGD. Michała i Elżbiety Kęszyckich -- GD. Anna Gorecka i MGD. Ludwik Dorpowski pułk. dz. P.

4140 (Popowo Kościelne)

1731.19/VIII. (P.) Marjanna Teresa, c. MGD. poprz. [MGD. Ludwika Dorpow. i Marjanny z Gniazdowskich] Dorpowskich -- MGD. And. Romiejewski i MGD. Zofja Swinarska pułkownikowa z d. Skorzewska

4141 (Popowo Kościelne)

1731.26/VIII. (Kuszewo) Marjanna, c. N. Andzeja i Jadwigi Słupskich służ. we dworze K. -- GD. Michał Kęszycki i GD. Barb. z Trzebuch. Zagórska

4142 (Popowo Kościelne)

1732.25/XI. (Podl. Wys.) Barbara Kat., c. GD. poprz. [MGD. Michała i Elżbiety] Kęszyckich -- MGD. Agnie. Napruszewska, i MGD. Jan z Werbna Rydzyński

4143 (Popowo Kościelne)

1732.27/XI. (Kuszewo) Katarzyna Brygitta, c. MGD. Franciszka i Anny Koszutskich -- MGD. Eleonora Rydzyńska i MG. And. Łochyński

4144 (Popowo Kościelne)

1732.21/XII. (Pląskowo) Kat. Marjanna, c. N. Stanisł. i Agnieszki Radoszewskich z Pl. -- GD. Franc. Koszutski i ND. Kat. Niedźwiedzka

4145 (Popowo Kościelne)

1733.28/I. (P.) Teofila Rozalja, c. poprz. [MGD. Ludwika Dorpow. i Marjanny z Gniazdowskich] MGD. Dorpowskich -- MGD. Jan Kawecki i GM. Anna Kadłubowska

4146 (Popowo Kościelne)

1734.10/I. (P.) Antonina Eleonora, c. poprz. [MGD. Ludwika Dorpow. i Marjanny z Gniazdowskich] MGD. Dorpowskich -- MD. Michał Sieciński i MD. Anna Siecińska

4147 (Popowo Kościelne)

1734.6/VII. (Kuszewo) Józef Ignacy, s. GD. Franc. Koszutskiego pos. K. i Anny Bułakowskiej -- GD. Michał Sieciński i M. Eleonora Rydzyńska z Podlesia Kościel.

4148 (Popowo Kościelne)

1734.8/VIII. (Nieświast.) Apolonja Jadwiga, c. GD. And. Łochyńskiego i Anny z Objezierskich -- MD. Jan Rydzyński dz. Podlesia Kościel. i panna Jadwiga ciotka dziecka

4149 (Popowo Kościelne)

1734.24/XII. (P.) Magdalena Eufrozyna, c. poprz. [MGD. Ludwika Dorpow. i Marjanny z Gniazdowskich] MGD. Dorpowskich -- GD. Michał Miecznikowski z ż. Teresą

4150 (Popowo Kościelne)

1736.18/III. (Pląskowo) Józef Michał, s. G. Stanisł. Radoszewskiego i Agnieszki -- M. Ludwik Dorpowski pułk. dz. Pop. i G. Koszutska z Kuszewa

4151 (Popowo Kościelne)

1737.12/III. (P.) Antoni Kaz., s. poprz. [MGD. Ludwika Dorpow. i Marjanny z Gniazdowskich] MD. Dorpowskich -- G. Michał Sieciński pos. d. Turza i G. Kadłubowska z Miełosławic

4152 (Popowo Kościelne)

1739.17/III. (P.) Józef Ludwik, s. poprz. [MGD. Ludwika Dorpow. i Marjanny z Gniazdowskich] Dorpowskich -- G. Franc. Miecznikowski i G. Ludwika Widlicka pos. wsi Rakojady

4153 (Popowo Kościelne)

1740.0/III. (P.) Teresa Józefata, c. poprz. [MGD. Ludwika Dorpow. i Marjanny z Gniazdowskich] Dorpowskich -- GD. Adam Rozbicki pos. Sarbi

4154 (Popowo Kościelne)

1740.20/III. (Łosiniec) Wojciech, s. G. Franciszka Jaraczewskiego i Jadwigi Kawieckiej -- G. Stanisław Ząbiński mł. i G. Eleonora K. z Łos.

4155 (Popowo Kościelne)

1741.4/IV. (P.) Wirydjanna Barbara, c. MD. poprz. [MGD. Ludwika Dorpow. i Marjanny z Gniazdowskich] Dorpowskich -- MD. Konstancja Czekanowska i MD. Wojciech D. mł.

4156 (Popowo Kościelne)

1741.28/VIII. (Łosiniec) Antoni Bartłom. Roch, s. G. Siostrzolitowskiego i Anny z Zakrzewskich -- G. Michał Zuliński i X. Teodora Woroniecka v., c. dz-ów Podlesia Wysokiego

4157 (Popowo Kościelne)

1742.23/IX. (Nieświastowice) Józef Dominik, s. GD. And. Łochyńskiego dz-a cz. Nieśw. i Anny z Objezierskich -- X. Władysław Miecznikowski prob. Pop. i G. Ludwika Sikorska v. z Kłudzina

4158 (Popowo Kościelne)

1743.26/IV. (Jaroszewo) Zofja, c. G. Michała Gidelskiego i Konstancji z Niedźwiedzkich -- GD. Barb. Zagórska z Jaroszewa i X. Wład. Micznikowski prob. Pop.

4159 (Popowo Kościelne)

1745.4/VII. (P.) Magdalena Nepomucena Eleonora, c. poprz. [MGD. Ludwika Dorpow. i Marjanny z Gniazdowskich] Dorpowskich dz-ów Popowa -- GD. Sebastjan Stanisławski pos. Budziejewa i G. Stanisławska ż. jego

4160 (Popowo Kościelne)

1747.12/I. (Pop.) Ludwika Marjanna, c. poprz. [MGD. Ludwika Dorpow. i Marjanny z Gniazdowskich] Dorpowskich -- X. Wład. Miecznik. prob. i GDv. Eleonora D.

4161 (Popowo Kościelne)

1749.19/VIII. (P.) Ignacy Ludwik Onufry, s. poprz. [MGD. Ludwika Dorpow. i Marjanny z Gniazdowskich] Dorpowskich -- MD. Antoni D. brat dziecka i MD. Franciszka v. siostra

4162 (Popowo Kościelne)

1752.23/V. (Nieświast.) Andrzej, Piotr Antoni, s. GD. Franciszka Gorzeńskiego dz-a Łukowa i G. Apolonji z Łochyńskich -- GD. And. Ł. dz. Nieświastowic i G. Anna Ł. ż. jego, rodzice matki dziecka

4163 (Popowo Kościelne)

1755.27/III. (Łosieniec) Józef Antoni, s. G. Ant. Radzikowskiego ekonoma z Ł. i Reginy -- X. Wład. Miecznik, prob. tut. i MD. v. Teofila Dorpowska c. dz-ów P.

4164 (Popowo Kościelne)

1757.31/V. (Nieświastowice) Petronilla Anna, c. GD. Wawrzyńca Grabskiego pos. cz. Nieśw. i Eleonory -- N. Józef Szczepański sługa i GD. Marjanna Szumańska z Karsewa, ciotka dziecka

4165 (Popowo Kościelne)

1758.5/VII. (Nieśw.) Piotr Paweł, s. G. Wawrzyńca Grabskiego pos. cz. N. i Eleonory z Zielińskich -- GD. Paweł Cielecki i GD. Anna Zielińska dz-a Nieśw.

4166 (Popowo Kościelne)

1758.16/VIII. (Nieświast.) Dominik Roch, s. MD. Romualda Dunina pisarza radziejow. i Anny z Zielińskich -- chrz. nieszl.

4167 (Popowo Kościelne)

1760.1/I. (Nieświast.) Barbara, c. GD. Franc. Dziezzgowskiego dz-a Nieśw. i Teresy z Zielińskich -- X. Miecznikowski i Rozalja Dz. siostra dziecka

4168 (Popowo Kościelne)

1760.14/VI. (Nieśw.) Antoni Nikodem Feliks, s. GD. Wawrzyńca Grabskiego i Eleonory z Zielińskich -- MD. Wojc Rydzyński podstoli poznań. dz. Podlesia Kościel. z ż. Teresą

4169 (Popowo Kościelne)

1761.22/II. (Jaroszewo) Roman Ignacy, s. GD. Kazimierza Zagórskiego dz-a części J. i Heleny z Grotowskich -- G. Wawrzyniec Grabski z ż. Eleonorą z Nieś.

4170 (Popowo Kościelne)

1761.4/VIII. (Nieśw.) Dominik Antoni, s. GD. poprz. [GD. Franc. Dzierzgowskiego i Teresy z Zielińskich] Dzierzgowskich dz-ów N. -- G. Tomasz Dz. student syn, i Gv. Marjanna Ruszkowska oboje z N.

4171 (Popowo Kościelne)

1762.18/IV. (Jaroszewo) Anastazja, c. GD. Michała Zagórskiego części J. dz-a i Anny -- G. Kaz. Z. i GD. Bogumiła Brezina z J.

4172 (Popowo Kościelne)

1762.15/VIII. (Nieśw.) Apolonja Marjanna, c. GD. Jana Glazimirskiego części N. tenut. i Joanny - akatolików -- GD. Michał Zagorski z Jaroszewa i GD. Teresa Dzierzgowska z Nieśw.

4173 (Popowo Kościelne)

1762.20/VI. (Jaroszewo) Marjanna Józefata, c. GD. Kazimierza Zagórskiego z Jar. i G.D. Heleny z Gratowskich -- X. Antoni Skotnicki i GD. Helena Gliszczyńska Jabłkowa

4174 (Popowo Kościelne)

1763.27/XII. (Jaroszewo) Barbara Salomea, c. GD. Kaziemirza Zagórskiego części Jaroszewa dz-a i G. Heleny z Gratowskich -- MD. Konstanty Rydzyński klanic lędzki, dz. Miłosławic i MD. Józefata z Rydzyńskich Dobrzycka siostra jego rodzona

4175 (Popowo Kościelne)

1764.30/IX. (Nieświast.) cerem. nad Stanisławem Dzierzgowskim, s. M. dz-ów cz. Nieśw. -- GD. Stefan Gliński i G. Teresa ż. jego oboje z Olexyna

4176 (Popowo Kościelne)

1765.30/IV. (P.) Wojciech Ignacy, s. GD. Marcina Malczewskiego i Nepomuceny -- G. Felicjan Błędowski dworz. cerem. 20/V. dopełnił X. Józef Dorpowski kanonik Warszawski, dz. Popowa, Helena Skoroszewska klanka przemęcka z Janowca

4177 (Popowo Kościelne)

1765.16/VI. (Nieśw.) Teresa Juljana, c. GD. Jana Gladzimirskiego tenut i ż. N. - akatol. -- GD. Kaz. Zagórski i GD. Anna z Prokopów Michałowska Zagórska z Ja.[...] oboje

4178 (Popowo Kościelne)

1765.22/XII. (Budziejewo) Mikołaj Antoni, s. N. Jakóba Radoszewskiego ekonoma Podlesia Kościel. i Joanny -- GD. Helena Gliszczyńska z Zbietki

4179 (Popowo Kościelne)

1766.25/III. (Jaroszewo) Franciszka Józefa, c. GD. Kaz. Zagórskiego dz. cz. J. i Heleny z Gratowskich -- Konst. Rydzyński klanic lędzki i siostra jego Józefa z R. Dob[...]

4180 (Popowo Kościelne)

1767.13/V. (P.) * 21/IV. Wojciech Józef Ludwik, s. GD. Marcina Malczewskiego i Nepomuceny -- G. Felicjan Błędowski

4181 (Popowo Kościelne)

1767.9/VIII. (Budziejewo) Anna Magdalena, c. G. poprz. [N. Jakóba Radoszewskiego i Joanny] Radoszewskich -- GD. Gliszczyński i G. Zofja Gl. virgo siostra jego

4182 (Popowo Kościelne)

1767.23/XI. (Jaroszewo) * 5, Edward Antoni Franciszek, s. GD. Kaz. Żągórskiego i G. Heleny -- GD. Antoni Młodzianowski z Swiniarek i MD. Justyna Daleszyńska sędzicowa kaliska z Chociszewa

4183 (Popowo Kościelne)

1763.5/XII. * (Jaroszewo) Mikołaj Tomasz, s. G. Michała Zagórskiego i Anny z J.

4184 (Popowo Kościelne)

1768.20/VII. (Budziejewo) Magdalena, c. G. poprz. [N. Jakóba Radoszewskiego i Joanny] Radoszewskich ekonomów Podleskich -- G. Felicjan Błędowski i Gv. Zofja Gliszczyńska

4185 (Popowo Kościelne)

1769.16/III. (Jaroszewo) Helna Krystyna, c. G. Kazim. i Heleny Zagórskich z Jaroszewa -- G. Stniasław Gliszczyński i GD. Józefa Garczyńska z Kaszkowa

4186 (Popowo Kościelne)

1769.18/III. (Jaroszewo) Józef Jakób, s. G. Michała i Anny z Prokopów Zagórskich z J. -- GD. Józefa Młodzianowski i GD. Aniela Gawrońska

4187 (Popowo Kościelne)

1769.30/IV. (Łosieniec) Stanisław, s. G. Michała Fogielskiego i Marjanny -- GD. Kaz. Nieżychowski z Nieświastowic i GD. v. Marjanna Iłowiecka z Ł.

4188 (Popowo Kościelne)

1770.28/X. (Jaroszewo) Franciszek s. M. Michała Zagórskiego i Anny z Prokopów dz-ów Jaroszewa -- X. Józef Dorpowski kanon. warszaw. dz. Popowa i MD. Magdalena Miaskowska z Chlebowa

4189 (Popowo Kościelne)

1770.28/XII. (P.) bl. Adam Stefan i Ewa Anastazja, ś. i c. G. Józefa Radomskiego i Anny, mieszk. w P. -- G. Felicjan Błędowski i G. Zofja Gliszczyńsa v.

4190 (Popowo Kościelne)

1772.1/VII. (Budziejewo) Franciszka Katarzyna, c. M. Franc. i Nepomuceny Kościelskich pos-ów B. -- nieszl.

4191 (Popowo Kościelne)

1772.15/VIII. (Jaroszewo) Zofja, c. G. Antoniego Zielinskiego i Marjanny -- GD. Kaz. Nieżychowski i G. Eleonora ż. jego

4192 (Popowo Kościelne)

1776.4/I. (Nieświast.) Adam, s. G. Antoniego i Róży ...romskich (?) -- GD. Tomasz Dzierzgowski z siostrą rodz. v. Barbarą Dz.

4193 (Popowo Kościelne)

1780.21/XI. (Nieśw.) Marcin Feliks, s. GD. Anton. Paprockiego i GD. Baldwiny -- GD. Franc. Zagórski pos. Kobyłek i Anna z Zielin. Dzierzgowska z Nieśw.

4194 (Popowo Kościelne)

1781.4/II. (Nieśw.) Karol Tomasz, s. GD. Józefa Paprockiego pos. cz. N. i GD. Rozalji -- GD. Kaz. Nieżychowski dz. Plewisk i G. Eleonora ż. jego z Zielinskich

4195 (Popowo Kościelne)

1784.0/X. (Łosiniec) Ludwika Zofja, c. G. Andrzeja Tarnaskiego i Anny -- MD. Józef Daleszyński i GD. v. Marjanna Iłowiecka

4196 (Popowo Kościelne)

1786.10/XII. (Nieświast.) Stanisława Honorata, c. M. Jakuba Nieżychowskiego i Teresy dz-ów N. -- MD. Franc. Krzycki, klanic biechowski i MD. Konstancja Rydzyńska siostra rodzona

4197 (Popowo Kościelne)

1788.29/I. (Kuszewo) Marjanna Agnieszka, c. GD. Franciszka Gostyńskiego

4198 (Popowo Kościelne)

1789.10/XI. (Budziejewo) Petronella, c. GD. Ludwika Gostyńskiego i Katarzyny z Koźmińskich -- GD. Konsta. Rydzyńska i GD. Maks. Grabski, dz. Miełosławic

4199 (Popowo Kościelne)

1790.10/V. (Budziejowo) Franciszek, s. GD. Ludwika Gostyńskiego poses. i Katarz. -- GD. Franciszek Gostyński rodzony brat i GD. Zofja Zabłocka

4200 (Popowo Kościelne)

1790.9/III. (P.) Wojciech, s. G. Franc. Piszkorskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

4201 (Popowo Kościelne)

1790.3/IV. (P.) Anna, c. G. Piotra Brzeskiego pisarza gr. gnieźn. i Małgorzaty Dorpowskich -- GD. Franc. Rydzyński dz. Podlesia Kościel. i Barbara Chrościcka z Rybna

4202 (Popowo Kościelne)

1794.16/VI. (Popowo) Antonina Anna, c. MD. Antoniego Grudzińskiego dz-a Popowa i Marjanny z Dorpowskich -- MD. Swinarski dz. Skok. i MD. Małg. Grabska z Miłosławic

4203 (Popowo Kościelne)

1799.7/V. (Kuszewo) Stanisław, s. G. Franc. Gostyńskiego pos. K. i Barbary z Radzimińskich -- G. Jakób Daleszyński i Anna Gostyńska

4204 (Popowo Kościelne)

1796.8/III. (P.) Albina Franciszka, c. G. Jana Kiełpińskiego i Franciszki -- GD. ąntoni Goczkowski dz. Ustaszewic i siostra G. Katarzyna G.

4205 (Popowo Kościelne)

1796.16/VII. (P.) Małgorzata Konstancja, c. MD. poprz. [Antoniego Grudzińskiego i Marjanny z Dorpowskich] Grudzińskich, * 13, -- GD. Rafał Objezierski mł. i D. Konstancja Tolchmitowna v.

4206 (Popowo Kościelne)

1797.7/IV. (Kuszewo) Krystyna Józefata, c. GD. Jana Palędzkiego i Joanny z Lutomskich, * 30/III. -- GD. Tomasz Silski pos. wsi Kamionki i GD. Ewa Lutomska z Łukowa

4207 (Popowo Kościelne)

1793.23/III. (P.) Wojciech, s. GD. poprz. [G. Franc. Piszkorskiego i Marjanny] Piskorskich, * 10

4208 (Popowo Kościelne)

1797.6/IX. (P.) cerem. nad dzieckiem ochrzcz. z wody w Pozn. Józef Antoni, s. M. Stanisława Bryzy dz-a Swiątkowa i Antoniny Radoliń. -- GD. Maciej Bryza brat rodz. i Wirydjanna Kwilecka

4209 (Popowo Kościelne)

4797.24/IX. (P.) Justyna Michalina, c. poprz. [G. Jana Kiełpińskiego i Franciszki] G. Kiełpińskich -- X. Wojc. Miaskowski gość i Justyna Czarnecka

4210 (Popowo Kościelne)

1799.24/VIII. (P.) Bernard Ludwik, s. G. Józefa Zielinskiego i Marjanny * 20

4211 (Popowo Kościelne)

1802.19/X. (Kuszewo) Teresa Małgorzata, c. G. Michała i Salomei Rulewicz -- MD. Maks. Grabski dz. Jabkowa i MD. Anna Białobłocka, sędzina zs. gnieźn.

4212 (Popowo Kościelne)

1804.14/VI. (P.) Antoni Jan, s. G. poprz. [G. Michała i Salomei Rulewicz] Rulewiczów, * 12, -- MD. Antoni Grudnzin. dz. Popowa i MD. żona jego Marjanna

4213 (Popowo Kościelne)

1805.12/V. (P.) Anastazy Nepomucyn, s. GD. Józefa Zielińskiego i Marjanny -- ID. Adam Broniec dz. d. Popowa z ż. Marjanną

4214 (Popowo Kościelne)

1808.4/II. (Kakulin) cerem. nad Wojciechem Piskorskim chrz. z wody s. G. Franc. i Marjanny -- chrz. nieszl.

4215 (Popowo Kościelne)

1809.26/XI. (Nieświast.) Dezydery Piotr, s. MG. Franciszka Nieżychowskiego i Brygidy z Bilenskich, * 15

4216 (Popowo Kościelne)

1811.3/III. (P.) Eleonora Józefa, c. G. Piotra Jachoskiego i Elżbiety -- Józef Zieliński sługa dworu P. z ż.

4217 (Popowo Kościelne)

1816.27/XII. (Budziejewo) Leon Sylwester, * 13, s. N. And. Sulkowskiego i Anny z Kowalskich

4218 (Popowo Kościelne)

1691.3/XII. (Łosieniec) G. Stanisław Swiniarski x G. Kat. Trzebińska

4219 (Popowo Kościelne)

1693.3/VIII. (P.) G. Maciej Błociszewski x Jadwiga Zagórska skarb. wschow. -- G. Adam Kwilecki, Stanisł. Bł., Jan Soszyński

4220 (Popowo Kościelne)

1794.9/I. (Nieświast.) N. Jan Olęcki x Marjanna wdowa -- G. Michał Zagórski

4221 (Popowo Kościelne)

1694.18/II. (Nieśw.) N. Adam Gołembowski x Marjanna Dzięgielska -- N. Jan Olecki i G. Michał Zagorski

4222 (Popowo Kościelne)

1694.25/X. (P.) N. Wawrzyniec Podbielski x Kat. Jędrzejewszczanka -- św. nieszl.

4223 (Popowo Kościelne)

1696.24/XI. (P.) GD. Mikołaj Bułakowski x G. Urszula Zagórska -- G. Michał Zagórski, Walerjan Wilczyński, Jakób Rogaliński, Andrzej Roznoski, Adam Jaraczewski, Stanisł. Dobrzycki

4224 (Popowo Kościelne)

1696.8/X. (Pląskowo) N. Franc. Suchorzewski x Regina ancille -- N. Jan Manikowski, Franc. Gogolecki

4225 (Popowo Kościelne)

1697.24/XI. (P.) N. Walerjan Modliszewski x Konstancja Radzicka -- GD. Zagórski, Wojc. Rogaliński

4227 (Popowo Kościelne)

1703. (Pląskowo) N. Adam Paprocki x Marjanna Zduńska v. -- G. Józef Szawkowski, Wład. Przybysławski, Michał Zagórski

4228 (Popowo Kościelne)

1705.15/XI. (Pląskowo) G. Franciszek Gogoleski wd. x Marjanna Centkoska v. -- G. Jan Pilchoski, Michał Zagorski, Franc. Przybysławski

4229 (Popowo Kościelne)

1708.16/II. (Podlesie Wys.) N. Piotr Roman z Grzybowa x v. Dorota Trzebińska -- G. Stanisław Swinarski, Stanisł. Garszyński, Jan Zagórski etc.

4230 (Popowo Kościelne)

1710.2/II. (P.) N. Walenty Gizyński x v. Zofja Radecka -- N. Wojc. Zagórski i Antoni Giżycki

4231 (Popowo Kościelne)

1710.23/II. (Pląskowo) N. Stanisław Gogoleski x Franciszka Niedzwiedzka -- N. Stanisł. Zieleziński i Piotr Niedźwiecki

4232 (Popowo Kościelne)

1710.9/III. (Nieświast.) N. Stanisław Bogucki x Marcjana Prusińska v. (Krusińska?) -- N. Ant. Giżycki, Wojc. Zagórski

4233 (Popowo Kościelne)

1710.2/VI. (Pląskowo) N. Piotr Pawłoski x Marjanna Niedźwiecka v. -- Franciszek Zielezinski, Stanisław i Kazim. Niedźwieccy

4234 (Popowo Kościelne)

1713.22/II. G. Łukasz Zakrzewski x Ewa Trzebińska z Podlesia -- G. Kazim. Chyiceski

4235 (Popowo)

1714.16/I. N. Wojciech Woynacki x v. Gogoleska z Pląskowa -- N. Franc. G. jej ojciec oraz Franc. Gogoleski z Kłodzina, Michał Trzebiński z Podlesia

4236 (Popowo)

1722.12/II. (Pląskowo) N. Kaz. Niedźwiecki x Kat. Zielezinska wd. -- GD. Wład. Przybysławski i GD. Mikoł. Woynacki z Jaroszewa

4237 (Popowo)

1725.11/XI. (Pląskowo) G. Stanisław Radoszewski mł. x G. v. Agnieszka Zielezinska z Pl. -- MGD. Jan z Werbna Rydzyński, Michał Kęszycki i Ant. Gizycki

4238 (Popowo)

1726.18/II. (Pląskowo) N. Franc. Niestrachowski x Franc. Gogoleska -- GD. Stanisław Trzciński i G. Chudzyńska

4239 (Popowo)

1746.20/II. (Nieświast.) G. Stefan Malanowski pos. cz. Karcewa x Marjanna Gizycka v. z Nieśw. -- Ludwik Dorpowski pułk. dz.[?], Braza, Białobłocki etc.

4240 (Popowo)

1751.21/II. (Nieświast.) G. Franciszek Gorzeński wdowiec, dz. Łukowa, x Apolonja Łochyńska v. z Nieśw. -- G. Trzciński dz. Pawłowa Kucharski Rzedgoszczy pos., G. Ant. Przybysławski, G. Gizycki

4241 (Popowo)

1752.15/II. (Jaroszewo) G. Djonizy Załuskowski x Kat. Zagorska v. z Jaroszewa -- G. And. Łochyński z Nieświast. Franc. Gorzeński, z Łukowa Michał Chyliński z Imielinka

4242 (Popowo)

1754.4/VI. (Popowo) MD. Franc. Czapski sta nieszczewicki x MD. Franciszka Dorpowska pułkownikówna, v. -- Wojc. Wolski stolnik inowrocł., Kaz. Raczyński, stolnikowicz owrucki

4243 (Popowo)

1754.6/X. (P.) N. And. Zabochlicki ekonom z P. x Joanna Brudzewska -- MD. Ludwik Dorpowski pułk. JKMci dz. Popowa

4244 (Popowo)

1755.31/VIII. (P.) MD. Jan Dęmbiński pos. M. Żerniki x MD. Teofila Dorpow. pułkownikówna -- MD. Adam Skororszewski klanic przemęcki, Mikołaj Radolinski podkomorzyc wschowski

4245 (Popowo)

1760.21/II. (P.) MD. Tomasz Niegolewski ścic pobiedziski x MD. v. Magdalena Dorpowska pułkownikówna -- Niegol. brat jego, Mokierski etc.

4246 (Popowo)

1760.13/IV. (Nieświast.) GD. Franciszek Żychliński x G. Franciszka Dzierzgowska -- Rydzyński, Sikorski etc.

4247 (Popowo)

1760.9/XI. (Jaroszewo) GD. Kazim. Zagórski dz. cz. Jaroszewa x G. Gratowska v. -- GD. Wawrzyniec Grabski, Michał Z. etc.

4248 (Popowo)

1762.21/II. (P.) MD. Wojc. Sadowski komornik gran. pozn. x MD. Antonina Dorpowska pułkownikówna -- Jan Dembiński stolnik bracł., Stanisł. Chociszewski, Antoni D. pułkownik JKMci

4249 (Popowo)

1763.25/XII. (P.) G. Marcin Malczewski wdowiec x Nepomucena Wilsonówna v. -- M. Antoni Dorpowski sta soponiński z Jabkowa i Jan Dembiński stolnik bracławski

4250 (Popowo)

1765.7/II. (Budziejewo) G. Jakub Radoszewski ekonom z Podlesia Kościel. x v. Joanna Dołuska z B. -- Teodor Dołuski, Stefan Zakrzewski

4251 (Popowo)

1767.26/IX. (Nieświastowice) GD. Kazim. Nieżychowski x GD. Eleonora Grabska wdowa z Nieświast. -- M. Jan N. z Mościsk, Michał i Kaz. Zagórscy z Jaroszewa

4151 (Popowo)

1768.8/IX. (Łosieniec) G. Michał Fogielski dworz. z Ł. x v. Marjanna Magnuska -- m. Wawrzyniec Iłowiecki pis. gr. wałecki z Łos. i Józef Daleszyński sędzic kaliski z Chociszewic

4253 (Popowo)

1771.27/XII. (Nieśw.) MD. Adam Goliszewski komornik gran. pozn. x Mv. Marjanna Dzierzgowsk a-- Ant. Dorpowski sta soponiński, Józef Daleszyński sędzic kaliski

4254 (Popowo)

1774.9/V. (Nieśw.) M. Jakób Dzierzgowski mł. x Anna z Zielińskich Duninowa wdowa -- Józef Dz. jego ojciec, Jan Nepom. Kornatowski i G. Felicjan Błędowski

4255 (Popowo)

1779.10/II. (Jaroszewo i Kłodzin) G. Wojcieh Nerski pos. Jaroszewa x G. v. Anna Choinska z Kłodzina -- G. Józef Daleszyński, G. Mikoł. Grodzicki i G. Michał Zagórski

4256 (Popowo)

1782.18/II. (Nieświastowice) G. Andrzej Krzesiński x Barbara Dzierzgowska z Nieśw. -- Józef Paprocki pos. N. i Jakób Dz. z tej wsi pos. 3-ej części

4257 (Popowo)

1787.18/VIII. (P.) GD. Jan Piotr Brzeski x Małgorzata z Chrościckich Dorpowska panna -- GD. Xawery Krzycki, Adam i Jan Mielżyńscy bcia rodz.

4258 (Popowo)

1797.8/I. GD. Józef Sokalski mł. x G. Marjanna Kiełpińska v. -- G. Jakub Nieżychowski, Jan K.

4259 (Popowo)

1797.18/VI. (Jaroszewo) G. Stefan Garczyński x v. Kat. Goliszewska z J. -- G. Fryderyk Skorzewski i Franc. Garczyński

4260 (Popowo)

1805.7/XI. (P.) GD. Adam Broniec mł. x GD. Marjanna z Dorpowskich rozw. z Antonim Grudzińskim w konstyst. gn. -- Józef Zieliński i Michał sługa dworu popow.

4261 (Popowo)

1811.20/II. (Nieświast.) N. Jan Zakrzeski mł. x Xawera Zakrzeska v. -- GD. Franc. Nieżychowski etc.

4262 (Popowo)

1815.19/VII. (Kuszewo) G. Wincenty Ignacy Bogusławski mł. z pf. Zbąszyń. x G. Krystyna z Niesiołowskich Frejerowa wd. z pf. tut. -- GD. Wojc. B., Karol N., Xaw. Marczyński etc.

2463 (Popowo)

1819.20/V. (P.) G. Wincenty Zelisławski mł. ze wsi Modła pf. Chleb. s. Tomasza i Weroniki Z., x Cecylja Zielińska v. z Popowa Kościel., c. Feliksa i Antoniny z Bogdańskich -- G. Ant. Milinski, Anton. Ziel. i Jan Zelisławski

4264 (Popowo)

1688.27/X. poch. (Kuszewo) Łukasz, s. G.D. Jana Rogalinskiego

4265 (Popowo)

1689.5/II. † (Podlesie Wysokie) GD. Potencjana Swieykowska

4266 (Popowo)

1691.1/I. poch. (Nieświast.) GD. Jan Nieświastowski dziedzic N., żonaty

4267 (Popowo)

1691.6/II. † (Łosieniec) GD. Hjacynt trzebiński dziedzic Łos. poch. Bernard. Ła.

4268 (Popowo)

1692.5/II. poch. (P.) N. Franc. Bilanski

4269 (Popowo)

1692.11/XII. † (Jaroszewo) G. Jadiwga Łaskaska

4270 (Popowo)

1693.8/II. † (P.) MGD. Stanisław Zagórski dz. P., patron i dobordz. kość.

4271 (Popowo)

1712.22/I. † (Łosieniec) GD. Kat. Swinarska

4272 (Popowo)

1713.18/feria tertia Paschalis † GD. Maciej Karwowski ze wsi Białebłoto

4273 (Popowo)

1713.2/XII. (Chlebowo) † N. Barbara Rokoszewska z d. Swiniarska † w Chle

4274 (Popowo)

1716.27/III. † (P.) Paweł, s. G. Wojc. Chlebowskiego zabity przypadkiem na dworze se strzelby przez N. Modliszewskiego studenta pozn., l. 13

4274 (Popowo)

1719.24/XII. † (P.) GD. Kat. Zagórska v. poch. dominikanie poznań.

4276 (Popowo)

1720.2/VII. † (Budziejewo) GD. Marjanna z Roznowskich Garczyńska poch. pozn. Bernardyni

4277 (Popowo)

1723.6/VII. † (Podlesie Wysokie) ND. Józef Zakrzewski

4278 (Popowo)

1726.12/VIII. † (Podl. Wys.) MGD. Marjanna z Biegańskich Kęszycka poch. 28/VIII. Bernard. Gołańcz

4279 (Popowo)

1726.0/II. † (Kuszewo) ND. Maciej Rakowski sługa And. Garczyńskiego

4280 (Popowo)

1709.15/VII. zaczęło się powietrze. Dziennie marło po kilku ludzi, umarli pan Bułakowski z 4 dzieci i 6 czeladzi

4281 (Popowo)

1736.17/IX. (Łosieniec) † G. Jan Kawiecki poch. Bernard. Gołańcz

4282 (Popowo)

1736.7/IV. † (P.) G. Teresa Miecznikowska matka prob. tut.

4283 (Popowo)

1736. † G. Jan Kęszycki w Podlesiu Wysokim, mł., poch. Gołańcz Bernard.

4284 (Popowo)

1736. † Zdzychowski kleryk mniejszych święc., s. MD. Rydzyńskiej we dworze budziejewskim poch. Bernard. Gołańcz.

4285 (Popowo)

1740.28/X. † (Kuszewo) G. Kat. z Mieczkowskich Koszutska

4286 (Popowo)

1743.15/VII. † (P.) G. Franciszek Miecznikowski stryj proboszcza

4287 (Popowo)

1751.18/XI. † (Jaroszewo) N. Kaz. Niedzwiecki

4288 (Popowo)

1752.2/II † (P.) M. Anna Dorpowska v., c. M. dziedzciów pierworodna † w P.

4289 (Popowo)

1752.28/VII. † (Nieświast.) GD. Kat. Giżycka wdowa

4290 (Popowo)

1753.4/VI. † (Nieświast.) G. Marjanna Nieliboska wd., staruszka

4291 (Popowo)

1757.3/XII. † (P.) MD. Ludwik Dorpowski pułk. JKMci i RP., dz. P. i in. poch. pozn. reformaci

4292 (Popowo)

1761.18/IV. † (P.) M. Marjanna z Gniazdowskich Dorpowska pułkown. dz-a P. i in. † tamże poch. pozn. reformaci

4293 (Popowo)

1762.22/I. (Nieświast.) † tamże G. Franc. Dzierzgowski dz. tej wsi poch. pozn. reformaci

4294 (Popowo)

1763.17/I. (Jaroszewo) † tamże G. Michał Mężyński dz. Poklatek † w Jaroszewie "casualiter aegratus"

4295 (Popowo)

1763.9/II. (Jaroszewo) † G. And. Zagórski poch. pozn. dominik.

4296 (Popowo)

1765.20/I. (Łosieniec) † N. Mateusz Jabłonski sługa

4297 (Popowo)

1766.21/VIII. † (Nieświast.) G. Wawrzniec Grabski dz. cz. Nieśw. tenut poch. 23

4298 (Popowo)

1768.27/IX. (Budziejewo) † N. Paweł Zbyszewski

4299 (Popowo)

1775.2/V. † (P.) G. Dominik Zuromski starzec

4300 (Popowo)

1776.21/XII. † (Nieświast.) M. Anna Zielińska wdowa

4301 (Popowo)

1797.31/III. † (Łosiniec) GD. Marjanna Iłowiecka v.

4302 (Popowo)

1799.31/I. † (Łosiniec) N. Marjanna Karnieska z d. Daleszyńska po połogu 3 nagle

4303 (Popowo)

1799.17/II. † (Łosiniec) N. Konstantyn Iłowiecki l. 80 nagle

4304 (Popowo)

1800.12/IV. † (Nieświast.) N. Teresa Nieżychowska z d. Brzeska dz-a Nieśw., l. 45

4305 (Popowo)

1801.10/IV. † (Nieświast.) G. Józef Korytowski l. 72

4306 (Popowo)

1806.26/VI. † (Jaroszewo) N. Marjanna z Żychlińskcih Daleszyńska pos-a Jaroszewa, l. 35

4307 (Popowo)

1806.26/XII. † (P.) w Pozn. panna Pelagja, c. MG. Anton. i Marjanny Grudzińskich

4308 (Popowo)

1814.17/XI. (Podl. Wys.) † G. Rozalja Czarnecka, c. G. Ignacego Cz. ekonoma podles. l. 36

4309 (Popowo)

1815.20/V. (Kuszewo) † G. Antonina - Niesiołowska v., 14 l. c. G. Karola i Krystyny NN.

4310 (Popowo)

1818.10/V. (Nieświast.) † tamże GD. Jakub Nieżychowski wd., l. 84

4311 (Popowo)

1820.7/IV. (P.) † Joanna Weronika Emilja, c. G. Winc. Zielisławskiego i Cecylji Zielinskiej, dni 11

4312 (Gułtowy)

1731.1/III. Wiktorja Kunegunda, c. MD. Macieja Cudnowskiego ekon. G. i Marjanny -- IMGD. Marjanna z Gzowskich Skaławska dz. G. i Wład. Tomicki z Drzązgowa

4313 (Gułtowy)

1733.29/I. Jan Nep. Marcin Franc. Xaw., s. IMGD. Andrzeja Niegolewskiego chroążyca wschow. i Anny ze Skaławskich -- MGD. Marcin Skaławski skarbnik pozn. i IMGD. Marjanna z Gzowskich Skaławska skarbnikowa pozn. żona ojca ich

4314 (Gułtowy)

1739.9/XI. Teresa Antonina, c. M. And. i Anny Niegolewskich chorążyców wschowskich, cerem. ass. Marcin Skaławski skarb. pozn. i Eleonora Miaskowska z Rusiborza

4315 (Gułtowy)

1743.17/IX. Marjanna, c. N. Kaz. i Marjanny Liesniewskich -- IMD. Franciszek Wilkoński klan krzywiński z ż. Otylją ze Skaławskich

4316 (Gułtowy)

1745.18/VII. Onufry Piotr Bonawentura, s. M. Ludwika i Barbary Roszkowskich -- Franc. Wilkoński klan krzywiński z żoną Otolją z Skaławskich

4317 (Gułtowy)

1749.16/IX. Franciszek Piotr Alkantara s. M. Ludwka i Barbary Roszkowskich poses. G. -- Jerzy Słucki mł. i G. Marjanna Bogucka wd. l. 90

4318 (Gułtowy)

1753.11/II. Piotr Alkantara Antoni Walenty, s. MD. Ludwika Roszkowskiego i Barbary ze Słuckich poses. wsi Gułtowo -- M. Wojciech Roszkowski brat rodz. i M. Małgrz. Słucka

4319 (Gułtowy)

1754.30/IX. Michalina Aniela, c. poprz. [MD. Ludwika Roszkowskiego i Barbary ze Słuckich] MD. Roszkowskich -- NG. Piotr Słucki i Jv. Marjanna Wilkońska klanka krzywiń.

4320 (Gułtowy)

1755.22/XI. * Klemens Stanisław Kostka, s. poprz. [MD. Ludwika Roszkowskiego i Barbary ze Słuckich] M. Roszkowskich -- I. Zygmunt Turno stolnik kaliski i Teresa Słucka ścina gniewkowska

4321 (Gułtowy)

1766.9/XI. Łukasz (?) Wincenty Franciszek, s. M. Wojciecha i Jadwigi z Jarnowskich Słuckich dz-ów G. -- Oyolja z Skaławskich Wilkońska klanowa krzywińska, dz-a Nekli i Łukasz Jarn. pos. G.

4322 (Gułtowy)

1767. Aniela, c. N. Józefa i Estery Pogorzelskich -- M. sędzia Potocki i IMD. Ludwina z Słuckich Lipska pułkownikowa i Aleksy Lipski pułk. i M. Lisiecka

4323 (Gułtowy)

1768.0/II. Józef Andrzej Cossinus, s. M. Wojc. i Jadwigi Słuckich dz-ów G. M. Norbert Kościeski i M. Salomea Jarnowska - 1/IX. cerem. nad Józefem, * 18/III. (!) s. poprz. [M. Wojc. i Jadwigi Słuckich] -- I. Antoni Niewieściński kleryk i MD. Kat. Mieszkowska dz-a Dzierznicy

4324 (Gułtowy)

1769. Anna, c. M. Wojc. i Jadwigi Słuckich dz-ów G. -- Konrad Jarnows. syn, tenutarjusza i G. Brygitta Słucka, córka dz-ów i siostra rodz. dziecak

4325 (Gułtowy)

1771.0/VIII. - X. Karol Stefan Kajetan, s. G. Józefa i Petronilli Grochowalskich -- M. Ewa Kościeska

4326 (Gułtowy)

1771.19/VIII. Anna Joanna, c. M. Wojc. i Jadwigi Słuckich dz-ów Gułt. -- G. Józef Grochowalski pos. Gułt. i MD. Salomea Jarnowska

4327 (Gułtowy)

1777.23/I. bl. Emerencja †-a po chrzcie i Józefa-Marjanna, cc. I. M. Wojc. i Salomei Lipskich stów szamborowskich -- IM.D. Ludwika z Słuckich Lipska i MD. Maraczewski podkomorzy (!!) poznań.

4328 (Gułtowy)

1784.18/XII. Brygitta Marjanna, c. IM. Ignacego i Franciszki z Bnina Bnińskiego dz-ów i pos. Gułt. -- G. Felicjana Kiełczewska i X. Ant. Patrzykowski prob.

4329 (Gułtowy)

1789.19/IV. Ignacy Piotr, s. M. Witalisa i Marjanny z Zbyszewskich Siemiąkowskich -- IM. Ignacy Bniński sta średzki i ż. Franciszka z Bnińskich

4330 (Gułtowy)

1733.8/IX. IMD. Kazimierz Słucki sta gniewkowski x Magdalena Skaławska c. Marcina i Marjanny skarbników poznań. -- MD. Wojc. Roszkowski i IMD. Ant. Bojanowski podstoli kaliski

4331 (Gułtowy)

1793.6/VIII. (G.) Wawrzyniec, s. G. Stanisł. i Heleny de Szuławy Pinskich -- chrz. nieszl.

4332 (Gułtowy)

1737.27/III. (?) † PMD. Marjanna z Gzowskich Skaławska l. 42., poch. Reform. pozn.

4333 (Gułtowy)

1740.30/VI. poch. G. Rozalja Leśniewska ekonomowa Gułt.

4334 (Gułtowy)

1743.13/II. † IMD. Marcin Skaławski skarbnik poznań., poch. 27/II. Reform pozn.

4335 (Gułtowy)

1765.14/VI. poch. Antonina dziecko MD. Józefa i Elżbiety Pogorzelskich 11 tygodni

4336 (Gułtowy)

1771.10/V. poch. M. Łukasz Jarnowski

4337 (Gułtowy)

1779.20/II. poch. N. Antoni Chrzonowski zabity przez Mateusza "caupo" w Nowojewie z chciwości pieniędzy

4338 (Gułtowy)

1784.0/IV. poch. Piotr Bniński l. 2, s. klanica B. dz-a Gułt.

4339 (Gułtowy)

1786.27/IV. poch. M. Józef Dybysławski pos. Sokolnik Kłonowskich

4340 (Gułtowy)

1758.0/VI. M. Franc. Słucki x ... v. Słucka -- Franc. Wilkoński klan krzyw. i Otolja ze Skaławskich żona jego, Słucki sta gniew.

4341 (Grodzisko)

1716.17/IX. Franciszek Ignacy, s. G. Macieja Kurczewskiego i Elżbiety -- I. Maciej Radomicki wda. inowrocł. GWP i Jadwiga Bojanowska podstolina kaliska Kurcz. to tenut. G. (Grodzisko)

4342 (Grodzisko)

1718.14/IV. Józef Antoni, s. poprz. [G. Macieja Kurczewskiego i Elżbiety] G. Kurczewskich -- M. Józef Bojanowski podstoli kaliski i G. Helena Słonecka (Grodzisko)

4343 (Grodzisko)

1719.12/VI. Anna Regina, c. poprz. GM. Macieja Kurczewskiego i Heleny -- IED. Maciej Radomicki wda inowrocł. GWP i żona Ludwika (G.)

4344 (Grodzisko)

1722.13/VII. Aleskander Bonawentura, c. G. Stanisława Bojanowskiego i Juljanny Zabłockiej -- X. And. Bryszewski kanon. Kat. i prob. św. Jana w Gnieźnie i G. Małgorzata Zabłocka babka dziecka (G.)

4345 (Grodzisko)

1723.17/VI. Antoni Jan * 23/V., s. G. Stanisł. Bojanowskiego i Juljanny Zabłockiej -- MGD. Antoni Bojanowski podstoli kaliski i MG. Lipska (G.)

4346 (Grodzisko)

1724.4/VII. Marjanna Małgorzata, * 6/VI., c. poprz. [G. Stanisł. Bojanowskiego i Juljanny Zabłockiej] N. Bojanowskich -- MG. Jan Zabłocki dziad dziecka i G. Marjanna Trąbczyńska (G.)

4347 (Grodzisko)

1687.3/XI. (Rokutow) Marcin Samuel, s. G. Piotra i Marjanny Czechowskich -- G. Wojc. Molski i G. Konstancja Zaleska v. †

4348 (Grodzisko)

1689.4/VI. Jan Józef, s. G. poprz. [G. Piotra i Marjanny Czechowskich] Czechowskich -- G. Józef Molski i G. Zofja M. (Rokutow)

4349 (Grodzisko)

1710.29/IX. Michał, s. GD. Macieja Kurczewskiego i GD. Zofji -- GD. Franc. Kurczewski i GD. Agn. K. (Rokutów)

4350 (Grodzisko)

1712.26/I. Sebastjan Jan, s. GD. Mac. Kurczewskiego i Zofji -- PD. Stanisław Domaradzki prob. tut. i GD. Jadwiga Włostowska (Rokutów)

4351 (Grodzisko)

1715.7/I. Adam Antoni, s. Józefa Burzenskiego (obok jako chrzestny nazwany GD.) i Katarzyny -- chrz. nieszl. (Rokutow)

4352 (Grodzisko)

1725.5/IX. Michał Hjacynt, s. G. And. Rzeszotarskiego i Urszuli Kurcewskiej -- G. Wojc. Myśliński tow. chor. pancer. i wdy kalis. i Barbara Karwatska (Rokutów)

4353 (Grodzisko)

1666.10/XII. (Zawidowicze) Regina Barbara, c. GD. And. Trzecieskiego i G. Agnieszki -- GD. Stefan Sokołowski i GD. Barbara Zaleska

4354 (Grodzisko)

1640.20/V. (Pacinowice) Stanisław Dominik, s. Jana Skrzypińskiego z P.

4355 (Grodzisko)

1644.2/II. (Pacanowice) Ignacy Władysław s. N. Stanisł. Karskiego i Jadwigi -- N. Wacław Karski i N. Marjanna Milewska

4356 (Grodzisko)

1652.6/X. (Pacanowice) Kat., c. N. Aleskandra Milewskiego i Marjanny -- N. Jarosz Kowalski i Małg. Milewska

4357 (Grodzisko)

1652.6/VIII. (Pacinowice) Teresa, c. N. Walentyna Gęslinowskiego i Jadwigi -- chrz. nieszl.

4358 (Grodzisko)

1656.30/IV. (Pacanowice) Katarzyna Joanna, c. G. Hieronima Kowalskiego i Teresy -- chrz. nieszl.

4359 (Grodzisko)

1658.1/I. (Pacanowice) Barbara Magdalena, c. poprz. [G. Hieronima Kowalskiego i Teresy] GD. Kowalskich -- GD. Adam Miaskowski i Zofja Łękawska

4360 (Grodzisko)

1659.19/III. (Pacanowice) Kazimierz, s. N. Alesknadra Milewskiego i Marjanny -- GD. Milewska

4361 (Grodzisko)

1660.15/VII. Anna, c. G. Alesk. Milewskiego i Marjanny -- Marcin Gałeski Zbik z Anną Gałeską

4362 (Grodzisko)

1664.10/II. Teresa Marjanna, c. N. Hieronima Wierusz Kowalskiego i Teresy -- Jan Łękawski i Barb. Zieleńska

4363 (Grodzisko)

1665.7/IX. Barbara Magdalena, c. G. Hier. Wierusz Kowalskiego i Teresy -- G. Adam Miaskowski i Anna Kowalkowska (?), córka tych rodziców

4364 (Grodzisko)

1667.24/VIII. Marjanna Salomea, c. poprz. [G. Hieronima Kowalskiego i Teresy] Kowalskich -- G. Urszula K. i G. Franciszek K.

4365 (Grodzisko)

1668.16/XII. Elżbieta Krystyna, c .G. poprz. [G. Hieronima Kowalskiego i Teresy] Wierusz Kowalskich -- G. Aleks Milekwski Konstancja Sczurska

4366 (Grodzisko)

1671.23/VI. Ewa Małgorzata, c. GD. poprz. [Hieronima i Teresy] Wierusz Kowalskich -- Jan Łękawski i GD. Marianna Milewska

4367 (Grodzisko)

1686.10/XI. (Paczanowice) bl. Alesknader i Teresa, dzieci N. Stanisława Paxinskiego i G. Teresy Kowalskiej

4368 (Grodzisko)

1688.21/VIII. (Paczanowice) Hjacynt Franciszek, s. GD. Adama i Anny Bogusławskich -- GD. Adam Grabiński z Wszołowa i GD. Teresa Kowalska

4369 (Grodzisko)

1691.11/VII. (Paczanowice) Jan Prokop, s. GD. Stanisł. Karskiego i Anny -- GD. Adam Bogusławski i GD. Teresa Kowalska

4370 (Grodzisko)

1697.11/IV. (Paczanowice) Zofja, c. N. Jana Głuchowskiego i N. Marjanny Pakczyńskiej z Pacinowic małż. nielegalnych (!) -- chrz. nieszl.

4371 (Grodzisko)

1701.10/I. (Paczanowice) Agnieszka, c. N. Wojc. Grochowickiego i Domicelli -- N. Adam Głuchowski i Dorota Stępkowska

4372 (Grodzisko)

1706.17/III. (Paczanowice) Teresa, c. G. Adama (!) Głuchowskiego i G. Marjanny małż. nielega. (?) -- G. Marjanna Miniszewska i G. Szymon Głuchow.

4373 (Grodzisko)

1711.15/III. (Paczanowice) Marjanna, c. pogrob. N. Franc. Szumowskiego i Anny -- N. Aleks. Wielowieyski z siostrą Ludwiką

4374 (Grodzisko)

1714.11/XI. (Paczan.) Marcin Antoni, s. GD. Marcjana Łuszczewskiego i GD. Anny z Paczanowic -- GD. Antoni Bojanowski i MD. Ludwika Radomicka

4375 (Grodzisko)

1718.29/V. (Paczan.) Antoni, s. G. Marcjana Łuszczewskiego i Marjanny -- G. And. Bratkowski i M. Jadwiga Bojanowska podstolina kaliska

4376 (Grodzisko)

1721.3/VIII. (Paczan.) Jakób Ignacy s. GD. Jana Świętochowskiego i Zofji -- GD. Gabryel Lipnicki i G. Jadwiga Bojanowska v.

4377 (Grodzisko)

1722.9/VII. (Paczan.) Ignacy Franciszek s. G. Jakóba i Moniki Chudzińskich -- G. Franc. Bartochowski i Rozalja Rzeszotarska v.

4378 (Grodzisko)

1718. (Broniszowice) Franciszek, s. M. Alesknadra Wielewieyskiego i Marjanny -- M. Mikoł. Swinarski i M. Dorota W.

4379 (Grodzisko)

1720.28/I. (Broniszewice) Dorota Agnieszka, c. poprz. G. Aleskandra Wielewieyskiego i Marjanny Korytowskiej -- MG. Piotr Koźmiński sędzia gr. kaliski i M. Jadwiga Bojanowska stolnikowa kaliska

4380 (Grodzisko)

1721.27/I. Petronella Konstancja Kunegunda, c. poprz. [M. Alesknadra Wielewieyskiego i Marjanny Korytowskiej] G. Wielewieyskich -- G. Stanisł. Korytowski i Zofja Korytowska

4381 (Grodzisko)

1725.28/X. Maksymiljan Szymon Andrzej, s. poprz. [M. Alesknadra Wielewieyskiego i Marjanny Korytowskiej] Wielewieyskich -- G. Wład. Korlytowski dziad dziecka i Anna z Łąskawskich Koryt.

4382 (Grodzisko)

1693.19/I. (Pacinowice) MGD. Kaz. Karski x v. Ewa Kowalska -- NGD. Franciszek Kowalski, Stanisław Karski etc.

4383 (Grodzisko)

1715.28/II. (G.) GD. Andrzej Rzeszotarski x GD. Urszula Kurzleńska? -- GD. Jan Mirosławski i GD. Piotr Witowski

4384 (Grodzisko)

1721.3/VII. (G.) G. Antoni Miaskowski x G. Eleonora Zabłocka -- GD. Wojc. Lipski, Jan Zabłocki, stryj jej, Marcin Łuszczewski etc.

4385 (Grodzisko)

1692.1/XI. (Rokutowo) † MGD. Samuel Thumicki, poch. Poznań.

4386 (Grodzisko)

1712.2/V. † (Rokutowo) MD. Anna Kurczewska zastawniczka Rokutowa

4387 (Grodzisko)

1691.16/IX. (Pacinowice) † GD. Marjanna Milewska wdowa poch. Pleszew

4388 (Grodzisko)

1695.16/III. (Pacanowice) † GD. Adam Bogusławski poch. 21 Pleszew

4389 (Grodzisko)

1696.31/III. (Pacanowice) † GD. Jan Milewski nagle

4390 (Grodzisko)

1710. zaraza † † G. Grochowicki z żoną Domicelą (i in. 74 osoby) poch. za wsią koło Figury Bożej męki

4392 (Grodzisk)

1662.16/X. Katarzyna, c. N. Jakuba Piotrowskiego i Anny -- chrz. nieszl. (gdzieindziej bez N.)

4393 (Grodzisk)

1663.4/IX. Katarzyna, c. M. Stanisł. Błociszewskiego i Katarzyny -- M. Konstancja Sobocka

4394 (Grodzisk)

1663.7/X. Franciszek s. MD. And. Sobockiego i Konstancji - wtedy w G. będących -- MD. Łukasz Bieczyński fiducjarius wsi Dokowo, wyderkaw. i Kat. Czekanowska

4395 (Grodzisk)

1671.29/IX. chrzczone "ob imebecillitatem" dziecko we dworze wsi Rataje GD. Jana Drwęckiego i ... -- Nv. Anna Kotarpska

4396 (Grodzisk)

1674.24/I. Jakób, s. N. Władysł. Szczerskiego i Jadwigi, wtedy mieszk. w G. -- GD. And. Nieracki i Jadwiga Cichoszeska

4397 (Grodzisk)

1676.28/VI. Jan, s. N. Andrzeja Rumanowskiego i Reginy, "qui propter invasit Scytharum hunc venerant" z Ukrainy -- chrz. nieszl.

4398 (Grodzisk)

1679.13/II. Kazimierz s. G. Macieja Piekarskiego mieszk. wtedy w G. i Katarzyny -- G. Marcin Rogowski i G. Jadwiga P.

4399 (Grodzisk)

1701.1/XII. zapłata za pogrzeb I. Zofji Opaleńskiej kalnki poznań.

4400 (Grodzisk)

1702.29/XII. zapłata po † G. Niegolewskiego

4401 (Grodzisk)

1704.6/III. zapłata za exeg. po † X. Korzeniewskiego kan. kat. pozn., archidjak. pszczewsk.

4402 (Grodzisk)

1704.21/IX. zapłata po † G. Proszyńskiej ekonom. Zelencinskiej

4403 (Grodzisk)

1704.9/X. zapłata za exeg. po † N. Aleskandra Zalewskiego klana nakiel.

4404 (Grodzisk)

1704.1/X. zapłata po † GD. Kaz. Chłapowskiego

4405 (Grodzisk)

1704.23/X. zapłata przy pogrzebie G. Anny Prądzyńskiej w kość. klasztor.

4406 (Grodzisk)

1704.29/XII. zapłata przy pochow. w klaszt. ciała Nv. Kowalskiej z dworu GD. Koszuckiej w Ruchocicach

4407 (Grodzisk)

1705.17/III. zapłata po † N. Agnieszki Kołaczkowskiej † w Ptuszkowie

4408 (Grodzisk)

1705.31/III. zapłata po † GD. Marjanny Zbijewskiej z Wroniaw

4409 (Grodzisk)

1705.13/IV. zapłata po † GD. Jana Zbijewskiego z Wroniaw

4410 (Grodzisk)

1705.13/VII. zapłata po † GD. Jana Wilkonskiego tenut. gniń.

4411 (Grodzisk)

1705.16/IX. zapłata po † dziecka G. Mikołaja Bieczyńskiego poch. kl.

4412 (Grodzisk)

1706.25/IX. † GD. Andrzej Lisiecki w Kamieńcu

4413 (Grodzisk)

1707.25/VIII. † GD. Antoni Bogatek

4414 (Grodzisk)

1708.0/I. po † GD. Marcjanny Proskiej v. z Łęk zapłata

4415 (Grodzisk)

1708.30/IV. po † GD. Zgierzyńskiej z Woźnik zapłata

4416 (Grodzisk)

1708.2/VII. † GD. Bartłomiej Piechocki

4417 (Grodzisk)

1711.13/XI. msza za duszę N. Teresy Proskiej panny

4418 (Grodzisk)

1713.19/I. poch. GD. Jadwiga Zbijewska

4419 (Grodzisk)

1713.26/IV. poch. Anna, c. GD. Jana Granowskiego z Kurowa, † 22.

4420 (Grodzisk)

1713.27/IV. † MD. Franciszek Opaliński

4421 (Grodzisk)

1713.13/XII. poch. córka D. Jana Granowskiego z Kurowa

4422 (Grodzisk)

1744.0/XI. exeg. za duszę ojca D. Jana Turny tenut. grodzisk.

4423 (Grodzisk)

1745.17/II. za duszę GD. Kaz. Bolesza ze wsi Głuponie

4424 (Grodzisk)

1745.11/II. za duszę IMD. Marjanny Szołdrskiej ze wsi Prochy

4425 (Grylewo)

1780.2/IX. (G.) Antoni Michał, s. M. Michała Zabłockiego zast. pos. G. i Konstancji "Bocianka" małż. - cerem. 22/X. -- Chryzostom Lip., Piotr Grabowski, Dorota z Ostenów Grabowska i Kat. Gockowska

4426 (Grylewo)

1781.19/V. (G.) Stanisław Piotr Celestyn, s. M. Stanisława i Doroty z Ostenów Grabowskich podkomorzych JKMci, dz-ów G. -- M. Chryzostom Lipsk. i G. Zofja z Prądzyńskich Łakińska * 17

4427 (Grylewo)

1781.16/VII. (Rybowo) cerem. nad GD. z Morawskich Ulatowską Juljanną ż. M. Stanisława U., dz-a R. -- ass. MD. Michał Zabłocki i MD. Ulatowska

4428 (Grylewo)

1782.16/I. (Nowe) Jan Stefan Marceli, * 23/XII, s. G. Wojc. i Teresy Szczepkowskich -- G. Paweł Kolecki komis. d. Zbyszewic i G. Antonina Dąbska z Dziewoklucza

4429 (Grylewo)

1783.24/V. (G. dwór) Aleskander Feliks, * 17, s. MGD. Stanisł. i Doroty z Ostenów Grabowskich podkomorzych JKMci, dz-ów G. -- cerem. 1/VII. G. Michał Zabłocki i ż. jego Konstancja

4430 (Grylewo)

1783.10/XII. (G.) Marjanna Anna, * 7, c. poprz. [M. Michała Zabłockiego i Konstancji "Bocianka"] Zabłockich poses. G. -- GD. Jan Iłowiecki pos. Kobelca i G. Zabłocka pos. Elżbietki

4431 (Grylewo)

1785.18/III. (Danaborz) Marjanna Józefa, c. G. Ignacego i Gertrudy Zabińskich, * 7, -- chrz. nieszl.

4432 (Grylewo)

1786.21/XI. (Laskownica M.) Marjanna, c. G. Michała Korczyńskiego i Antoniny -- MD. Jan Wierzbiński i ż. jego z Koszutskich, dz-e wsi Laskownica M.

4433 (Grylewo)

1787.28/I. (Danaborz dwór) Marjanna Jadwiga c. poprz. [G. Ignacego i Gertrudy] G. Zabińskich * 24 -- Agnieszka Marjanna Żuchowska z dw. Gryl.

4434 (Grylewo)

1790.15/VIII. (Rybowo dw.) X. Ulatowski, kan. kat. pozn., dep. na Tryb. Kor., chrzci z cerem. Serafina Ulatowskiego -- M. Jan Radka i G. Ewa z Koszutskich Wierzbińska

4435 (Grylewo)

1796.1/XII. (Laskownica Dw.) Karol-Bogumił, s. G. Marcina i Marjanny z Białkowskich Bydłowskich * 3/XI. -- MG. Stanisław Grabowski i MG. Kat. Wałdowska z Miastowic

4436 (Grylewo)

1799.2/VI. (Laskownica Mała) Petronella Antonina, c. M. Jana Wierzbiń. dz-a tej wsi i Marjanny Ulatowskiej -- G. Bartłom. W. i M. Ant. Ulatowsk adz-a Rybowa cerem. 15/IX. X. Wierzbiński opat Bledzew. i M. Antonina Ulat. dz-a Rybowa

4437 (Grylewo)

1764.21/II. (Nowe) Agnieszka Franciszka, c. MD. Marcina Jeszka i Marjanny -- IMD. Stanisław Odpol z Gościejewa i MD. Ewa Jeszkowa z m. Wągrówca

4438 (Grylewo)

1768.31/I. (Laskownica M.) * 26, Rozalja Marjanna, c. G. Ignacego i Teodory Bielińskiech -- G. Jakób Łakinski dz. Jaktorowa i G. Rozalja Irzeńska (?!) miecznikowa dobrzyńska z dworu

4439 (Grylewo)

1768.1/III. (Nowe) * 22/II., Rozalja Antonina, c. poprz. [MD. Marcina Jeszka i Marjanny] M. Jesków -- chrzestni Fam. Jan Marzelwski obyw. wągrowiec. i Fam. Ewa Jaskowa z Wagrówca

4440 (Grylewo)

1771.9/IX. (Rybowo) * 31/VIII. Michał Mikołaj, s. G. Jana i Magdaleny Zusraskich (!?) -- PG. Józef Ulatowski dz. Rybowa i G. Juljanna Urbanowska

4441 (Grylewo)

1775.6/XII. (Laskownica M.) * 15/XI., Katarzyna Marjanna, c. MG. Karola i Teresy Bielińskich -- G. Marcelin Trzciński i Teodora Bilinska wdowa, oboje z Karczewa z pf. Dąmbrowskiej

4442 (Grylewo)

1776.12/III. (G.) * 4., Kazimierz Józef, s. M. Jakóba i Jadwigi Milczewskich -- chrz. nieszl.

4443 (Grylewo)

1777.11/XI (G.) * 4., Karolina Konradyna Katarzyna, c. P. M. Stanisława i Doroty Grabowskich dz-ów G. -- IGD. Ignacy Wiesiołowski dz. Dobieszewa i PGM. Kowadyna Ostenowa dz-a Radowicka

4444 (Grylewo)

1779.27/III. (G.) * 13, Józef Jerzy Egidjusz, s. IM. Stanisław Grabowskiego i Doroty z Ostenów - dz-ów G. podkom. JKMci -- chrz. nieszl.

4445 (Grylewo)

1705.31/XI. Poncjanna Róża, c. G. Antoniego i Konstancji Brezów -- X. And. Breza kanonik pozn. i G. Jadwiga Pigłowska dz-a Gryl.

4446 (Grylewo)

1711.0/VI. ochrzczona G. Wiktroja Lucja Meierowna, c. G. Stanisława Lewald M. i Magdaleny Fakinetty, wojskich inflanc. którzy wtedy z powodu zarazy w Rybowie bawili -- M. Franc. Jemielski klanic nakielski i G. Baranowska

4447 (Grylewo)

1777.15/III. † (G.) Franciszek, s. poprz. [JM. Stanisław Grabowskiego i Doroty z Ostenów] Grabowskich l. 1 1/2

4448 (Grylewo)

1778.12/XI. (G.) † Konradyna, c. poprz. [JM. Stanisław Grabowskiego i Doroty z Ostenów] Grabowskich l. 1

4449 (Grylewo)

1781.20/VII. (Rybowo) M. Stanisław Ulatowski dz. Rybowa x Juljanna Morawska v. -- M. Xaw. Grabski, X. Xaw. Ulatowski etc.

4450 (Grylewo)

1794.8/X. (Gr. dwór) MD. Marcin Bydłowski pos. Laskownicy W. x G. M. Marjanna Białkowska v. -- Stanisł. de Gottzendorff Grabowski [...] pol., Maks. Łakinski dz. Oleszna, i G. Schachmayer dz. Rozpętku

4451 (Grylewo)

1804.12/VI. (Gr.) Stanisław v. Grabowski dz. G. wd., x Teresa v., Słupecka -- Franc. Moszczyński i Szymon Malicki

4452 (Grylewo)

1818.14/II. (Rybowo) MG. Jan Nepom. Szypowski lat 24, pos. wsi [...] z pf. Koźle, s. MGD. Ludwika Sz. i Józefy Ulatowskiej, dz-ów Małachowic i Barchowic x Antonina Petronella Wierzbieńska v. l. 19, z Rybowa, c. ol. MG. Jana W. i Marjanny z Ulatowskich -- MD. Serafin Ulatowski wuj narzeczonych, dz. Rybowa Franciszek Mostowski (?) brat rzeczonych z Rybowa

4453 (Grylewo)

1783.18/VI. (G.) poch. Stanisław Celestyn † 17., s. M. Stanisł. i Doroty z Ostenów Grabowskich l. 2., dni 30

4454 (Grylewo)

1783.4/VII. (G.) poch. Aleskander Feliks, s. poprz. [M. Stanisł. i Doroty z Ostenów Grabowskich] Grabowskich mies. 1 i dni 16

4455 (Grylewo)

1796.17/III. (Rybowo) † G. Józef Grzybowski ekonom Rybow. poch. 19., l. 81,

4456 (Grylewo)

1806.11/XI. (Rybowo) poch. u Bernard. w Gołańczy MGD. Antonina Ulatowska dz-a d. Rybowa † 5. l. 89

4457 (Grylewo)

1807.29/I. poch. (G.) MDG. Konstantyn Słupecki † 27. l. 70

4458 (Grylewo)

1812.25/III. (Rybowo) poch. MGD. Józefa de Kierskich l. 24, ż. MGD. Serafina Ulatowskiego dz-a Rybowa † 22

4459 (Grylewo)

1814.12/X. (G.) poch. Kordula Józefa mies. 7., c. MD. dz-ów Grylewa, Józefa Grabowskiego i Antoniny z Nieżychowskich † 1814.10/X

4460 (Grylewo)

1818.11/I. (Rybowo) poch. N. Tomasz Łęgowski ekonom Rybow. l. 54. mąż Marjanny z Majewskich † 8

4461 (Grylewo)

1818.21/I. (Rybowo) poch. N. Marjanna z Majewskich Łęgowska wd. l. 36 † 18

4462 (Grylewo)

1823.3/I. † (Rybowo) MD. Serafin Ulatowski wdowiec, dz. Rybowa i Morakowa l. 47., mies. 1, dni 3, kaszel poch. 19/VI

4463 (Grylewo)

1829.21/IX. (Rybowo) poch. MD. Kunegunda Ulatowska v. 70 lat. † 17

4464 (Grylewo)

1831.28/VII. (Rybowo) † G. Franciszek Mostowski mł. poch. 30, l. 56

4465 (Grylewo)

1832.20/III. (Rybowo) † MD. Zofja Ulatowska v. poch. 24., l. 70

4467 (Grylewo)

1835.30/XII. † (Kopaszyn) G. Zofja Malczewska wdowa, poch. 36.2/I. l. 70, został syn Stefan

4468 (Gryżyna)

1742.24/VIII. (Osiek) Franciszek Józef, s. G. MD. Karola Zakrzewskiego i Franciszki - dz-ów Os. -- MGD. Wacław Wyssogota Z. i żona Krystyna z Marszewskich

4469 (Gryżyna)

1744.13/V. Zofja, c. GD. Walentyna Krasowskiego i Ludwiki Mąkowskiej -- X. Wacław M. prob. Gryżyn. i MD. Krystyna Zakrzewska

4470 (Gryżyna)

1747.10/VI. Krystyna Józefa, c. MD. Ludwika Chłapowskiego sędziego zs. pozn. i MD. Juljanny z Zakrzewskich -- MD. Krystyna Zakrzewska i MD. Józefa Malczewski podsędek zs. poznań.

4471 (Gryżyna)

1744.17/XI. Krystyna, c. MD. poprz. Karola Zakrzewskiego i Franciszki z Wilkonskich -- MD. Wacław Z. i MD. Krystyna Z.

4472 (Gryżyna)

1747.29/VII. X. Antoni Czapski J. chrzci Ignacego Hipolita, s. poprz. [G. MD. Karola Zakrzewskiego i Franciszki] MD. Zakrzewskich -- MD. And. Z. podczaszy pozn. i surrog. i MD. Otolja Z. klanowa Krzywińska

4473 (Gryżyna)

1750.2/IV. Karol, s. G. Stanisł. Mościckiego i G. Anny, z Mielęgowa -- MD. Konstanty Kwilecki sta mosiński IMD. Franciszka Zakrzewska ścina Szadkowska

4474 (Gryżyna)

1777.28/III. † PMD. Karol Wyssogota Zakrzewski starosta szadkowski, d. Gryżyna Nielęgowo, Osiek, etc. dziedzic, l. 61, poch. 3/IV. w Osiecznej u Reformatów

4475 (Gryżyna)

1777.14/V. † Leopold Edmund, z Nielęgowa, s. M. Urbanowskich 1/2 roku

4476 (Gryżyna)

1777.15/VII. † Feliks s. M. Zakrzewskich z Osieka 23 tygod.

4477 (Gryżyna)

1750.17/III. Walentyn Józef s. D. Piotra Siemińskiego i Franciszki -- MD. Konstantyn Kwilecki sta mosiński i MD. Krystyna Chłapowska

4478 (Gryżyna)

1751.17/IX. Wojciech Mikołaj, s. G. Wojc. Błazejewskiego i D. Anny -- G. Franciszek Goczałkowski i Kat. Mielcarka

4479 (Gryżyna)

1752.30/VI. Barbara Marjanna, c. MGD. Alesknadra Koszutskiego i MD. Juljanny - stów stanisławowskich -- GMD. Andrzej Zakrzewski klan kaliski i MD. Koszutska z Oporowa

4480 (Gryżyna)

1753.14/II. Anna, c. poprz. [G. Wojc. Błażejewskiego i D. Anny] G. Błażejewskich

4481 (Gryżyna)

1754.6/II. (Racat) Antoni Adam Brunon Bronisz, s. M. Józefa komisarza Br. i ... -- I. Wład. Szołdrski, GWP i Ks. Dorota Jabłono[...]

4482 (Gryżyna)

1754.26/IV. (Nielęgowo) Anna, c. G. poprz. [G. Stanisł. Mościckiego i G. Anny] Mościckich -- Gv. Eleonora Grodzicka

4483 (Gryżyna)

1756.22/III. (Racat) Józef Benedykt, s. poprz. [G. Wojc. Błażejewskiego i D. Anny] Błażejewskich ekonomów -- MGD. Józef Bronisz i X. Dorota z Broniszów Jabłonowska

4484 (Gryżyna)

1756.27/XI. (G.) Andrzej Tomasz, s. G. Michała Szadkowskiego i Agnieszki -- GD. Wawrzyniec Pierzchlinski komisarz racacki i GD. Zofja z Marszewskich Karśnicka

4485 (Gryżyna)

1757.21/IV. Feliks Wincenty s. P. MGD. Aleskandra Koszutskiego starosty stanisławow. i MGD. Juljanny żony jego -- X. Konstantyn Iłowiecki opat lędzki i Krystyna z Marszewskich Zakrzewska babka dziecka

4486 (Gryżyna)

1759.8/II. Marta Konstancja, c. GD. poprz. [G. Wojc. Błażejewskiego i D. Anny] Błażejowskich -- IMD. Augustyn Działyński wda kaliski i Konstancja Dział. wdzina malborska

4487 (Gryżyna)

1759.2/IX. Ludwik Bernard s. G. Józefa Kwiatkowskiego pisarza z Racatu i Heleny -- GD. Ignacy Rzadkiewicz i GD. Anna Błażejewska * 20/VIII

4488 (Gryżyna)

1763.13/VIII. Franciszka c. G. Aleks. Stronskiego ekonoma z Racatu i Kat. -- G. Hjacynt Dąmbrowski i G. Anna Łukaszewiczowa

4489 (Gryżyna)

1768.7/IV. (Racat) Marcjanna, c. G. Stanisł. i Jadwigi z Broniszów Braneckich -- I. Władysław Gurowski M. N. K. i ks. Dorota z Broniszów Jabłonowska wdzina rawska

4490 (Gryżyna)

1770.16/XII. (Osiek) Franciszka Ludmiła Konstancja, ch. z w. 12/III., c. MD. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego pisarza gr. kościań. i Anny ze Starzeńskich -- MD. Sylwery Z. ojciec jej i MD. Konstancja Gostkowska - cerem. Franciszka z Wilkońskich Zakrzewska ścina szadkow.

4491 (Gryżyna)

1771.6/XII. (Racat) Szymon Tadeusz, s. GD. Jana i Magdaleny Kraszkowskich -- X. Antoni Bronisz prob. horyński i G. Antonina Ligoska v. z dworu X. Jabłon. (dalej nazw. Hon. Kraszkiewicze)

4492 (Gryżyna)

1772.24/VII. (Osiek) Praskeda Eufenja Magdalena Krystyna, c. MGD. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego pis. gr. kość. i Anny Starzeńskiej cerem. w Iłowcu

4493 (Gryżyna)

1773.24/X. (Osiek) Michalina Brygitta Teresa, c. poprz. [MGD. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego i Anny Starzeńskiej] Zakrzewskich -- MD. Konstancja Gostkowska i Wojc. Ciesielski administator Osieka cerem. 1803.3/XI. -- MD. Apolonja z Rychłowskich Z. i mąż jej Benedykt Wyssogota Z.

4494 (Gryżyna)

1775.12/II. (Osiek) Agata Dorota Apolonja, c. poprz. [MGD. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego i Anny Starzeńskiej] Zakrzewskich -- MGD. Kasper Wyssogota Z. pisarzewicz gr. kość. i MD. Konstancja Gostkowska

4495 (Gryżyna)

1776.14/IV. (Osiek) Wojciech, s. GD. Kajetana i Katarzyny Piątkowskich ekonomów z Os. -- IMD. Karol Wyssogota Zakrzewski sta szadkowski Anna z Starzeńskich Z. pisarzowa gr. kość.

4497 (Gryżyna)

1776.18/XI. (Nielęgowo) Leopold Edmund, s. MGD. Macieja i Anny z Swierskich Urbanowskich -- Gv. Anna Mąkowska de Hilkowo

4498 (Gryżyna)

1777.11/I. (Osiek) Agaton Feliks Paweł Eremita, s. poprz. [MGD. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego i Anny Starzeńskiej] Zakrzewskich pis. gr. kość. -- cerem. 6/IV. Gv. Marjanna Rutkowska

4499 (Gryżyna)

1767.24/VI. (Osiek) X. Jan Wyssogota Zakrzewski kan. Kat. pozn. daje ślub M. Sylweremu Wyssogocie Zakrzewskimu pisarzowi gr. kość. x i Annie de Starzęckie Zakrzewskiej wdowie -- Karol W. Z. sta szadkowski

4500 (Gryżyna)

1772.1/III. (Racat) MGD. Marceli Bronisz adjutant wojsk. JKMci x MG. Antonina Ligocka -- Stanisław Chłapowski klan międzyrzecki, Karol Wyssogota Zakrzewski starosta szadkowski Sylwery Zakrzewski pisarz grodzki kościański

4501 (Gryżyna)

1773.26/IX. G. Kajetan Piątkowski ekon. z Nielęgowa x Katarzyna v. -- św. nieszl.

4502 (Gryżyna)

1775.25/II. (Osiek) MG. Kasper Wyssogota Zakrzewski pisarzewicz gr. kościańsk. x MG. Konstancja de Skorzewskie Gostkowska wdowa -- GD. Karol W. Z. sta szdkowski i GD. Sylwery W. Z. pis. gr. kość.

4503 (Gryżyna)

1770.17/XII. † (Osiek) Józef Gracjan s. G. Wojciecha Ciesielskiego administr. Os.

4504 (Gryżyna)

1772.24/XI. † (Osiek) Ludmiła l. 2., c. M. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego pisarza gr. kość. i Anny ze Starzęckich

4505 (Gryżyna)

1773.15/XI. (Racat) † Ks. Dorota z Broniszów Jabłonowska wdzina rawska l. ok. 72, poch. 1774.11/III. w kość. pf. Stęszewskim

4506 (Gryżyna)

1778.26/VII. (Osiek) Franciszka Anna Rufina, * 10/VII, c. P. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego i M. Anny Starzeńskiej -- Franciszka z Wilkońskich Z. ścina szadkowska, i Jan Starzeński chor. JKMci

4507 (Gryżyna)

1779.23/V. (Gryżynka) Karol Nepom. * 28/IV., s. GD. Tomasza i Anton. z Kołuckich Jaskólskich -- GD. Dominik Ostrowski i GD. Apolonja Szczepańska de Kuszkowo

4508 (Gryżyna)

1779.17/IX. (Dębiec) Józef z Kuperfino Maurycy s. GD. Bartłomieja i Apolonji z Ostrowskich Szczepańskich -- Stanisław Rogalinski kl. rogoz i Franc. z Wilkońskich Zakrzewska

4509 (Gryżyna)

1780.10/VI. (Osiek) Teodozja Ludmiła Petronella, c. M. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego i Anny Starzeńskiej - pisarzy gr. kość. -- G. Kunegunda Wyganowska v. i Piotr Berezinski nauczyciel Zakrzewskich

4510 (Gryżyna)

1781.7/IX. (Osiek) Wiktoryn Onufry, s. poprz. [M. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego i Anny Starzeńskiej] MGD. Zakrzewskich -- GD. Apol. Szczepańska cerem. 1785.25/IX. G. Józef Dzierzgowski pos. Gryżynki i MGD. Juljanna z Z. Koszutska ścina stanisławowska

4511 (Gryżyna)

1781.3/XII. (Gryżynka) Barbara, c. G. Bartłom. i G. Teresy z Wilczakowskich Gruszczyńskich pos. folw. G. cerem. 1782.30/III. -- Franciszka z Wilkoń. Zakrzewska i Piotr Wilkoński klanic krzywiński

4512 (Gryżyna)

1783.10/IX. (Osiek) Rozalja Teodozja Nepom., * 3., c. poprz. [M. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego i Anny Starzeńskiej] Zakrzewskich -- GD. Franciszek Chelkowski i Teodozja z Starzeńskich Chełkowska ż. Franciszka pos-a wsi Górka

4513 (Gryżyna)

1788.13/IV. (Gryżyna) Makary Józef, * 10., s. M. Wiktora i Marjanny z Chłapowskich Kowalskich dz-ów G. - 1826.10/XII. cerem. nad Makarym Józefem Donatem -- M. Maciej Chłapowski i MD. Donata Chłapowska dz-e Czerwonejwsi

4514 (Gryżyna)

1789.23/VII. (G.) Jakób Apolinary, s. MD. poprz. [M. Wiktora i Marjanny z Chłapowskich Kowalskich] Kowalskich -- MD. Maciej Chłapowski szambelan JKMci, dz. Czerwonejwsi i MD. Anna z Starzeńskich Zakrzewska sędzina zs. wschowska

4515 (Gryżyna)

1791.17/II. (Gryżyna) Wirydjanna Konstancja, * 13, c. poprz. [M. Wiktora i Marjanny z Chłapowskich Kowalskich] Kowalskich -- MDv. Ludwika Nieżychowska szambelanka, MD. Ludwik Chłapowski szambelanic

4516 (Gryżyna)

1792.17/VI. (G.) Felicjan Antoni, * 9., s. PMD. Wiktora i Marjanny z Chłapowskich Kowalskich sędzich ziemiań. pow. kość. i z. wschow. dz-ów G. -- Józef Zółtowski sędzia ziemiań. p. kość. i z. wschow. i z Masłowskich Budziszewska sędzina z. pow. kość. i z. wschow.

4517 (Gryżyna)

1786.15/IX. (Osiek) Faustyna Tekla Anna, * t. d., c. PD. poprz. [M. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego i Anny Starzeńskiej] W. Zakrzewskich sędziów zs. wschowskich, dz-ów d. Osiek, Dębiec, Mielęgowo - cerem. 1794.5/V. -- GD. Magdalena Twardowska wdowa, GD. Norbert Chełkowski z Koronowa

4518 (Gryżyna)

1798.20/VIII. (Osiek) Marja Antonina Anna, * 2/VII., c. GD. N. Leona i Apolonji z Radzikowskich Karśnickich, gości wtedy w m. Nowemiasto -- MGD. Anna ze Starzeńskich Zakrzewska sędzina zs. wschowska i Wiktor Wierusz Kowalski dz. Gryżyny

4519 (Gryżyna)

1780.13/X. (Osiek) † Teodozja Ludmiła Petronilla, c. PM. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego l. 4

4520 (Gryżyna)

1780.20/X. (Osiek) † Franciszka Anna Rufina, c. poprz. [M. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego] Zakrzewskiego l. 2

4521 (Gryżyna)

1781.16/VIII. (Osiek) † Józefa a Cupertino, s. G. Szczepańskich

4522 (Gryżyna)

1781.19/XII. (Gryżynka) † G. Józefa z Wilczałkowskich Gruszczyńska l. ok. 23

4523 (Gryżyna)

1785.8/III. (Osiek) † Rozalja Teodozja Nepom., c. poprz. [M. Sylwerego Wyssogoty Zakrzewskiego] Zakrzewskiego 1 1/2

4524 (Gryżyna)

1785.25/VIII. (G.) † PMGD. Franciszka z Wilkońskich Zakrzewska ścina szadkowska, wdowa, 64., poch. Osieczne Reform.

4525 (Gryżyna)

1785.14/X. (Osiek) † Onufry Wiktor s. MD. Sylwerego W. Zakrzewskiego l. 4 1/2

4526 (Gryżyna)

1816.30/XII. (Nielęgów) Paulina Antonina, Nepom., c. MG. Józefa i Tekli z Zaborskich Zakrzewskich dz-ów N. -- MG. Adam Daleszyński konsyl. Depart. pozn. i MG. Antonina Zakrzewska

4527 (Gryżyna)

1811.19/VI. (Osiek) MD. Wiktor Trzebiński dz. Drzeczkowa m. l. 31 x M. Michalina Zakrzewska v. l. 37, c. MD. Sylwerego Z. dz. -- Sylwery Z., Wiktor Kowalski, Xaw. Zychliński, dz. Szczodrowa Józef Z. pos. Nielęgowa

4528 (Gryżyna)

1814.12/IX. (Osiek) m. Kajetan Libiszewski mł. pos. wsi Karwicka l. 30 x MD. Dodrota Zakrzewska v. l. 39., c. Sylwerego Z. -- MD. Wawrzyniec Starzeński dz. Wierzei i MD. Wiktor Kowalski

4529 (Gryżyna)

1813.18/I. † Sylwery Zakrzewski dz. Osieka, l. 72, "hydropico" poch. Osieczna Reform.

4530 (Gostyczyna)

1769.11/XII. (Osiek) Franciszek s. MGD. Leona de Boncza Miaskowskiego klana (?), d. Osieka i Sławna dziedzica i MG. Marjanny de Gembart -- MD. Ant. Radlowski tenut. G. i MG. Joanna Radloska z G. (wpisane innym charakterem)

4531 (Gostyczyna)

1770.30/V. (G.) Petronella Magdalena c. G. Ant. i Apolonji z Pogorzelskich Kurzydłowskich -- M. Jan i Franciszka z Brodzickich Szczepkowscy ze wsi Sławin

4532 (Gostyczyna)

1773.22/III. (G.) Franciszek Ignacy, * 1772.2/X., s. M. Anton. i Apolonji Korzydłowskich z G. -- G. Ignacy Niemojewski podczaszyc kaliski i Joanna Grabińska ścina Sastrzębińska de Sadowie

4533 (Gostyczyna)

1773.5/VII. (Węgry) * 23/VI., Jan, s. N. Franc. i Barb. Czyzanskich -- N. Stefan Ksziążeński de W. i N. Barb. Stamierowska v. z G.

4532 (Gostyczyna)

1774.14/I. (G.) * 8/VI. Justyna, c. G. Teodora i Jadwiga Domarackich -- X. Stanisław Radoński kanonik kaliski, prob. G. -- MD. Kat. Szczepkowska ze Sławina

4533 (Gostyczyna)

1774.23/IX. (Strzegowa) Wawrzyniec Józef Kajetan Antoni, * 12/VIII., s. MD. Kajetana i Doroty Madalińskich -- MG. Antoni Sieroszewski poseł wtedy kaliski, generał JKMci z Smiełowa i MD. Marjanna Kożuchowska podczaszyna kaliska z Woli

4534 (Gostyczyna)

1774.14/XI. (Strzegowa) Salomea Bogumiła Tekla, * 16., c. MD. Mikoł. i Wiktroji "Pigłoviciis" parentum Nobilium -- MD. Kajetan Madaliński z S. i MD. Anna Malczewska

4535 (Gostyczyna)

1775.14/VI. (G.) Antonina, * 13., c. N. Michała i Antoniny Glinskich -- X. Stanisław Radoński kan. kalis. prob. powidzki i gostyczyński i MD. Zofja Tarnogórska z Kalisza

4536 (Gostyczyna)

1775.14/VI. (G.) Helena Antonina c. poprz. [M. Anton. i Apolonji Korzydłowskich] G. Korzydłowskich * 20/V. -- X. Radoński i G. Kat. Szczepkowska ze Sławina

4537 (Gostyczyna)

1775.19/VIII. (Sławin) Marjanna Tekla, * t. d., c. G. poprz. [M. Jan i Franciszka z Brodzickich Szczepkowscy] Szczepkowskich -- GG. Ant. i Apolonja Korzydłowscy (dalej że * 19/IX.)

4538 (Gostyczyna)

1775.28/VIII. (Strzegowo) * 20., Hjacynt Jakób, s. MD. poprz. [MD. Kajetana i Doroty Madalińskich] Madalinskich -- MD. Adam Szypowski podstoli sieradzki, podstarości wielkoński i MD. Anna Węgierska de Węgry

4539 (Gostyczyna)

1775.28/VIII. (Ib.) Juljanna, * ... c. poprz. [MD. Kajetana i Doroty Madalińskich] Madalinskich -- MD. Anton. Łętkowski stolnik łęczycki i MD. Ludiwka z Kożuchowskich Szypowska podstarościna wieluńska

4540 (Gostyczyna)

1776.26/II. (Osiek) * 26/I. Polikarp Paweł, s. MD. Leona i Marjanny Miaskowskich klaniców lędzkich -- MD. Marcjan M. klan lędzki z O. i MD. Apolonja Korzydłowska z G.

4541 (Gostyczyna)

1776.3/VI. (Strzegowa) Benedykt Józef Stanisław, s. M. Kajetana i Doroty Madalińskich dz-ów S.

4542 (Gostyczyna)

1776.9/X. (Strzegowa) * 2., Michał Stanisław Kostka, c. poprz. [M. Kajetana i Doroty Madalińskich] Madalińskich -- X. Stanisław Kłosowski kustosz, kanon. koleg. kalis. i M. Franciszka Kiedrzyńska wd. z Kalisza

4543 (Gostyczyna)

1776.10/XII. (Sławin), * 6., Mikołaj Franc. Xaw. s. M. Jana i Katarzyny z Kurnatowskich Szczepkowskich -- M. Szymon Rudnicki i G. Daleszyńska

4544 (Gostyczyna)

1777.1/III. (Smiełow dwór) * 28/II., Roman Józef Jan Nepom., s. G. Antoniego i Teresy de Sołtyki (Sieroszewskich) pułkowników wojsk kor. -- chrz. nieszl.; cerem. 31/V. w Ołoboku Kazimiera Sławianowska i ksieni

4546 (Gostyczyna)

1777.10/V. (Osiek) * córeczka i †-a bezimiennie, c. M. Marjanny z Gembartów ż. Leona Miaskowskiego

4547 (Gostyczyna)

1777.23/V. (Strzegowa), * 11/V., Józef, s. G. D. Mileskiego i Skarzyńskiej -- GD. Przespolewski z Gałązek i G. Dorota Madalinska

4548 (Gostyczyna)

1778.24/II. (Smiełów dw.) * 10/II., Scholastyka Józefata Tekla, c. GM. Anton. Sieroszeskiego pułk. w. kor. i Teresy z Sołtyków -- chrz. nieszl.

4549 (Gostyczyna)

1778.11/V. (Strzegowa) Urszula Józefata, c. M. Kajet. i Doroty Madalińskich -- nieszl.

4550 (Gostyczyna)

1780.30/VIII. (Węgry Dw.) Franciszka Klara, c. M. Faustyny de Węgierskie i Adama Poroskich -- G. Maciej Węgierski i Gv. Joanna Węgierska, oboje z Sulisławic

4551 (Gostyczyna)

1781.10/VIII. (Osiek) Franciszka Joanna Klara, c. G. M. Marcina Bogdańskiego i Marjanny z Kiedrzyńskich pos. wsi O. -- G. Kajetan Madaliński i ż. jego Dorota

4552 (Gostyczyna)

1781.16/IX. (Smiełow) * 12., Tekla, c. IM. Antoniego Sieroszewskiego generała adjut. JKMci, konsyliarza R. Nieust. i Teresy z Sołtyków -- chrz. nieszl.

4553 (Gostyczyna)

1782.9/I. (Kotowo) Telesfor Kasper Melchjor, s. G. Józefa Magnuskiego i Rozalji -- M. Leon Węgierski i M. v. Joanna Węgierska z Sulisławic

4554 (Gostyczyna)

1783.12/II. Kazimierz, s. JW. Ant. i Teresy z Sołtyków Sieroszewskich -- WIP. Felicjan Zwierzchlewski i WIMP. Zwierzchewska

4555 (Gostyczyna)

1783.12/V. (z wody 1782.13/VI. M...?) Antoni Andrzej Grzegorz Józef, s. M. Józefa Nowowieyskiego chorążego wieluń. i Józefaty -- X. And. Grabinski dziekan koleg. kalis. dz. d. Strzegowa i M. Joanna Łętkowska stolnikowa kaliska, M. Agnieszka Gorzeńska (Leziona)

4556 (Gostyczyna)

1783.12/V. (Leziona) Katarzyna Alesk. Joanna, c. poprz. [M. Józefa Nowowieyskiego i Józefaty] M. Nowowieyskich -- M. Antoni Łętkowski stolnik kaliski i M. Marjanna N., M. Michał Bobrowski, M. Monika Grabińska

4557 (Gostyczyna)

1783.1/VI. (Smiełów) cerem. Tekla Petronilla Małgorzata, c. IM. Antoniego Sieroszewskiego gen. adjut. i kaw. Sw. St. i Teresy -- Kęszycki klan kaliski, kaw. O. B. i M. Gorzeńska

4558 (Gostyczyna)

1783.18/X. (Węgry) Łukasz, s. G. Mikołaja i Zuzanny Straszewskich -- MD. Leon Węgierski i Mv. D. Elżbieta W. z Kotowa

4559 (Gostyczyna)

1784.12/II. (Smiełów) Franciszka Marjanna, c. poprz. [JM. Antoniego Sieroszewskiego i Teresy] Sieroszewskich wojskich -- X. Franc. Czechowski kanonik gn. i D. Franciszka Kwiatkowska

4560 (Gostyczyna)

1784.24/VII. (Węgry) Jakób, s. G. Józefa i Rozalji Magnuskich -- MD. Xaw. Węgierski i Mv. Emiljanna Węgierska z Sulisławic

4561 (Gostyczyna)

1786.25/VI. (Smiełów) Ludiwka, c. poprz. [JM. Antoniego Sieroszewskiego i Teresy] Sieroszewskiego klana krzywiń. kaw. św. Stanisł. i Teresy -- MD. Józef Mikorski i MD. Krystyna Mikorska

4562 (Gostyczyna)

1786.8/IX. (Leziona) Marjanna, c. D. And. i Antoniny Górskich -- D. Leon Węgierski z Chotowa i G. Józefata Nowowieyska z Leziony

4563 (Gostyczyna)

1786.7/XII. (Smiełów Dwór) Ksawery s. GD. Jana i Kat. Sieroszewskich mieszk. we wsi Gorzuchy -- MD. Xawery Mikorski i G.D. Salomea Kiałczewska

4564 (Gostyczyna)

1786.7/XII. Sm. Dwór) cerem. nad Ignacym, ochrzczonym już tu z wody, s. poprz. [Jana i Katarzyny] Sieroszewskich -- GD. Józef Kiałczewski chor. kaliski i MD. Teresa S. klan. Krzywińska

4565 (Gostyczyna)

1788.25/III. (Smiełow) chrzcz. 1787.0/VI. Bonifacy Nepom., s. ID. Antoniego i Teresy Sołtykówny Sieroszewskich klanów krzywiń. -- ID. Kaz. Sołt. sekret. JKMci i GD. Anna Gorzyńska

4566 (Gostyczyna)

1788.25/VIII. (Smiełowo) * Zuzanna Marjanna Romana, c. MD. Antoniego i Teresy z Sołtyków Sieroszewskich klaniców krzywińskich -- MG. Józef Kiełczewski chor. kaliski i M. D. Konstancja Gorzyńska, podkomorzyna

4567 (Gostyczyna)

1788. (Wielopole) Eleonora, c. GD. Pawła i Agnieszki z Rosnowskich Nowowieyskich -- X. Placyd Bolesz i G. Anna Nowowieyska - cerem. w Ołoboku 1789.4/I

4568 (Gostyczyna)

1789.9/VII. (Osiek) Marjan, chrzczony kiedyś z wody s. GD. Leona i Marjanny Teresy z Gembarthów Miaskowskich klaniców łęczyckich (!) -- X. Marcin Czyżewski kanonik kolleg. kalis., prob. tut. i GD. Agnieszka z Zielinskich Zelisławska

4569 (Gostyczyna)

1789.28/VI. (Osiek) Piotr, s. GD. Anton. i Anny Woyciechowskich -- GD. Piotr Jastrzębski i GD. Róża Korzydłowska, Ludwik Psarski i G. Petronilla Korzydłowska

4570 (Gostyczyna)

1789.19/VII. * (Zydowo) Bonawentura, c. G. Piotra i Marjanny ze Straszewskich Jastrzębskich -- I. M. D. Antoni Sieroszewski i Teresa z Sołtyków Sieroszewska klanicowa krzywińska

4571 (Gostyczyna)

1789.26/VII. * (Chotowo) Symforoza, c. MGD. Leona i Antonelli de Gociołkowskie Węgierskich -- MD. Augustyn Goczołkowski i Marjanna Węgierska

4572 (Gostyczyna)

1790.19/I. z w. (Smiełów dw.) Wilhelma Antonina, c. ID. Ant. i Teresy z Sołtyków Sieroszewskich kl. krzywiń. -- MD. Nicefor Gorzeński i Marjanna G. klanka kaliska

4573 (Gostyczyna)

1790.16/VII. * (Chotów dw.) Symforoza Juljanna Emiljanna, c. MD. Leona Antoniny z Kociołkowskich Węgierskich -- GD. Ant. Korzydłowski Gv. Elżbieta W.

4574 (Gostyczyna)

1790.22/VII. * (Zydowo dw.) Magdalena Krystyna, c. MD. Piotra i Marjanny ze Straszewskich Jastrzęmskich -- MD. Kajetan Suchorski pos. d. Wola i GD. Miaskowska klan. łęczycka dz-a d. Osieka

4575 (Gostyczyna)

1792.7/V. * (Osiek) Pijus Stanisław Flrojan, s. G. D. Jana Chryzostoma z Rafałów i Marjanny Chlebowskiej Rafalskich -- ID. Wojciech Zuromski sędzia woj. kalisk. dz. Osieka, i Słabna i MD. Józefa Strachowska v. siostra Rafalskich

4576 (Gostyczyna)

1793.11/VIII. * (Gostyczyna) Zuzanna Klara Marjanna, c. GD. Piotra i Klary z Maliszewskich Korzydłowskich -- GD. Antoni Korzydłowski i Maliszewska

4577 (Gostyczyna)

1793.22/XII. (Węgry) Franciszek Xaw., * 11/XII., s. N. M. Pawła Kosowskiego i Kat. -- MD. Xaw. Węgierski i MD. Marjanna Kiedrzyńska

4578 (Gostyczyna)

1794.23/II. * (Sobocin) Marjanna Weronika, c. M. Andrzeja Gorskiego i Antoniny -- MD. Rafał Umiński pos. Strzegowy i Teresa Sieroszewska kl. Krzywińska z Smiełowa

4579 (Gostyczyna)

1794.17/VIII. (Chotow) * 8., Marjanna Zuzanna Klara, c. MGD. Leona i Antonelli z Gociałkowskich Węgierskich

4580 (Gostyczyna)

1794.19/XI. (G.) Józefa Salomea Katarzyna, * 16., c. MD. Piotra Korzydłowskiego i Klary z Maliszewskich -- MD.Kat. Szczepkowska ze Sławina

4581 (Gostyczyna)

1794.30/XI. (Wielopole nobilium też Skalmierzyce) Franciszek Dyonizy, * ..., s. GD. Franciszka i Marjanny Grabińskich kapitanów w. pol. -- X. Andrzej Grabiński dziekan koleg. kalis. i MD. Marjanna de ...skie Mączyńska klanicowa sieradzka

4582 (Gostyczyna)

1794.30/XI. (Wielopole) Franciszka Teresa, c. poprz. [GD. Franciszka i Marjanny Grabińskich] Grabińskich t. dnia urodz. -- Anna z Łojewskich Ostraszewska

4583 (Gostyczyna)

1795.1/I. * (Węgry dwór) Ewa Apolonja, c. GMD. Ignacego Chlewskiego i Marjanny -- GMD. Józef Węgierski z Susławic i GMD. Antonella Węgierska z Chotowa (Dalej matka dziecka nazwana Agnieszką)

4584 (Gostyczyna)

1797.26/IX. (Wielopole) Józefata Michalina, c. GD. Józefa i Katarzyny z Jarocinskich Wilskich -- GD. Agnieszka Jarocinska i H. Franc. Deręgowski de Borki

4585 (Gostyczyna)

1798.9/XII. (Leziona) Bibjanna Barbara, c. * 30/X. c. GD. Franciszka i Ludwiki z Malickich Szuragiewiczów -- GD. Józef Kossowski z Rudnik i MD. Małgorzata Wójcicka z G.

4586 (Gostyczyna)

1806.6/XII., * 21/XI. (Wielopole) Andrzej, s. G. Franciszka Klimeckiego (s. ol. G. Jakóba K. z ol. Barbary Małachowskiej) i Agnieszki z Mężeńskich (c. ol. G. Anton. M. i ol. G. Agnieszki Stokowskiej) -- GD. Bartłom. Kąsinowski pos. d. G. i MD. Joanna ż. jego

4587 (Gostyczyna)

1772.2/II. (G.) M. Teodor Domaracki x M. Jadwiga Stamierowska v. -- Kajet. Madaliński ze Strzegowej i Michał Kiedrzyński Franciszek S. ojciecj jej chor. chor. byłego króla Aug. III.

4588 (Gostyczyna)

1774.4/VIII. (G.) G. Michał Gliński x Gv. Antonina Lipska -- M. Ant. i Apolonja Korzydłowscy, X. Marcin Korzydłowski i Jan Kamieński, Wawrzyniec Jankowski

4589 (Gostyczyna)

1774.15/VIII. (Wielopole) M. Roch Czartkowski x Marjanna Pniewska wd. -- M. Józef Nowowieyski, Mikołaj Balicki, Ludwik Bogusławski, Michał Jaraczewski, Walerjan Garbowski

4590 (Gostyczyna)

1775.27/II. (Węgry) G. Adam Poroski z Noskowa x Faustyna Węgierska v. -- Antoni Niemojewski, Ant. Nosiorowski, Ant. Korzydłowski z G. Walerjan W. z Susławic

4591 (Gostyczyna)

1776.19/XI. (Osiek) N. Kaz. Woyciechowski x hon. v. Jadwiga Dobrzanieska -- M. Piotr Łojeski dzierż. Osieka i M. Ant. Korzydłowski pos. G.

4592 (Gostyczyna)

1791.18/VI. (G.) MD. Hipolit Myszkowski structor mensae wojew. (!) wieluń. i x GD. Róża Korzydłowska v. -- GD. Antoni, Piotr Korzydłow. Jan Koszucki etc.

4593 (Gostyczyna)

1794.22/II. (Żydów Szlachecki) MD. Józef Kurczewski wd. x MD. v. Magdalena Kiedrzyńska

4594 (Gostyczyna)

1798.8/V. (Węgry) MD. Józef Stawski mł. l. 24 x MD. v. Emiljanna Węgierska l. 20, z we wsi Węgry -- Ksaw. W. z Węgier, Biernacki z Susławic

4595 (Gostyczyna)

1803.16/V. (Smiłów) X. Marcin Czetwertyński sta suszyński, mł. l. 26 x I. Teresa z Sołtyków Sieroszewska klanicowa krzywińska l. 64 -- MD. Augustyn Zabłocki i M. Franciszka z Sieroszewskich Zabłocka ż. jego

4596 (Gostyczyna)

1804.26/V. (Smiełów) GMD. Wawrzyniec Swiniarski wd. z Łopuchowa p. pozn., par. Długa Gośl. l. 36 x Scholastyka de Sołtyki Sieroszewska panna z Smieł. l. 21 -- GMD. Gorzyński z Witaszyc i Augustyna Zabłocka z Kąkawy

4597 (Gostyczyna)

1804.4/VI. (Węgry) GD. Walenty Rudnicki z Drzewców p. koniń. l. 32 x Tekla Węgierska v. z Węgrów, l. 30 -- GD. Franc. Xaw. W. dz. Węgro., GD. Stanisław Myszkowski kolat. tut.

4598 (Gostyczyna)

1805.16/II. (Węgry) MD. Walentyn Zaboklicki sekret. JKMci, mł. z Klukowa l. 25 x M. Nepomucena Węgierska v. z Węgier l. 20. MD. Marjanna pułkownikowa matka jej i brat Xawery

4599 (Gostyczyna)

1807.24/VI. IMD. Jan Jasionski komisarz Najjaśn. RPltej x IM. Romana Sieroszewska klanka ze Smiłowa v. on. l. 30, ona 25 -- św. nieszl.

4600 (Gostyczyna)

1807. prob. tut. Jan Nep. Widłak, 1810. X. Stanisław Kostka z Kalinowy Zaremba

4601 (Gostyczyna)

1811.20/V. (Strzegowa) MDG. Piotr Maciej Michał Józef Mierzewski mł., dz. Sługocinka l. 26 x MDv. Kat. Teresa Miłkowska l. 19 c. Tom. i Elżb. Radunskiej Miłk. pos. wsi Strzegowa -- And. Miłkow. stryj. i [...] M. Wojc. Iłowiecki, Ludwik Rudoński [...] Antoni M. jego brat rodz.

4602 (Gostyczyna)

1811.9/IX. (Smiłow Dw.) P. M. Bonawentura Niemojowski x Antonina Sieruszewska -- M. Kaz. S., Jan Nep. S. Augustyn Zabłocki, Jasiński, Bartłom. Baczyński komis. d. Smiłow.

4603 (Gostyczyna)

1819.21/XI. (Leziona) NMD. Nepomucyn Lisiecki mł. ze Skrzebowa x NMD. Justyna Otocka v. z Leziony -- MD. Leon Skotnicki, MD. Walentyn Wihlinski i Konstantyn Skotnicki

4604 (Gostyczyna)

1830.31/V. (Sławin Dwór) N. Antoni Rutecki mł. 30, urzędnik w Komisji woj. kalis. Katol. x MGD. Józefata z Grudzielskich 1-o v. Kaliszowa, 2-o v. Rudnicka wd., l. 60 z dw. Sł. -- MGD. Mikołaj Szczepkowski dz. Sławina, Józef Bąkowski tenut Raduchowa etc.

4605 (Gostyczyna)

1772.5/V. (Strzegowa) poch. Anna, c. M. Madalinskich l. 4

4606 (Gostyczyna)

1775.12/X. (Sławin) poch. Leon Józef, s. G. Jana i Kat. Szczepkowskich

4607 (Gostyczyna)

1775.1/XII. (G.) Antonina, 18 tyg., c. G. Ant. i Apol. Korzydłowskich

4608 (Gostyczyna)

1776.26/IV. (G.) † X. Antoni Lipski komendarz tut.

4609 (Gostyczyna)

1776.23/V. (G.) poch. Fam. Antonina Libska, ol. M. Glinskiego wdowa † 22/V.

4610 (Gostyczyna)

1777.6/I. (Osiek) † Józefa, c. M. Piotra i Agnieszki Łojewskich pos. O., l. 3

4611 (Gostyczyna)

1777.5/VI. (Smiełów) poch. Roman Jan Nepom. s. G. Ant. i Teresy z Sołtyków Sieroszewskich pułk. kor.

4612 (Gostyczyna)

1778.22/IX. (Sławin) † M. D. Jan Szczepkowski dz. Sł., poch. Ref. kalis.

4613 (Gostyczyna)

1779.8/V. (Wielopole) † MD. Antoni Daleszyński tenut. pos. W.

4614 (Gostyczyna)

1774.14/VII. odebrała sobie życie panna G. Ewa Stamierowska l. ok. 60

4615 (Gostyczyna)

1783.7/IX. (Leziona) † MD. Marcin Rowinski l. 50

4616 (Gostyczyna)

1789.17/II. (Wilopole) † Eleonora 1/2 r., c. GD. Pawła i Agnieszki Nowowieyskich

4617 (Gostyczyna)

1789.20/VII. (Osiek) † G. Barb. Dobrzyniecka

4618 (Gostyczyna)

1790.17/V. (G.) † GD. Franciszek Korzydłowski l. 18

4619 (Gostyczyna)

1791.26/IV. (G.) † GD. Apolonja z Pogorzelskich Korzydłowska

4620 (Gostyczyna)

1792.14/VI. (Osiek) † GD. Kat. z Kropinickich (!) Chełmicka [...]

4621 (Gostyczyna)

1792.23/VIII. (Zydowo) † Gv. Franciszka Kiedrzyńska l. 7, m. 7. c. GD. Kaspra K.

4622 (Gostyczyna)

1793.26/III. (Smiełów) † MD. Józef Sieroszewski s. Ant. i Teresy SS., l. 14

4623 (Gostyczyna)

1793.25/V. (Sławin) † z szlachet. pnia Franciszka z Grodzickich Wardencka l. 70

4624 (Gostyczyna)

1794.6/VIII. (Węgry) poch. Franciszek Borgjasz 1 rok, s. MD Igancego Chlewskiego i Marjanny

4625 (Gostyczyna)

1794.18/IX. (Zydowo) † D. Marjanna Modlibowska l. ok. 50 (z nią ostrożnie bo tu wspomnina raz osoba tego nazw. notor. nieszl.)

4626 (Gostyczyna)

1798.3/I. (Wielopole) † córka GD. Józefa i Kat. Wilskich l. 4

4627 (Gostyczyna)

1800.28/IV. † MD. Franciszek Kozierowski l. 60

4628 (Gostyczyna)

1800.9/XII. † (Wielopole) G. Barb. Klimecka l. 107. Jej syn Franciszek i gener. Józef Słubicki

4629 (Gostyczyna)

1803.16/VI. (Wielopole) † G. Wiktorja z Bąkowskich ż. Jana Krzyżewskiego l. 70 hydropis

4630 (Gostyczyna)

1804.20/V. (Radziszew) poch. Feliks, s. N. Karola Krzyżewskiego 1 dzień.

4631 (Gostyczyna)

1804.9/VIII. (Wielopole) poch. G. Kat. z Klimeckich Słubicka ż. G. Józefa Sł., siostra Franciszka Kl. l. 58 † 7

4632 (Gogolewo)

1677. (G.) Barbara, c. MG. Przecława z Iłowca Iłowieckiego burgrab. zs. kościań. i Katarzyny -- MGD. Barb. z Rozdrażewa Pogorzelska i G. Wojciech Iłowiecki

4633 (Gogolewo)

1680.9/IV. (G.) Anna, c. G. Przecł. Jełowieckiego i Katarzyny z Marszewskich -- GD. Wojc. Raczyński i Gv. Barb. J.

4634 (Gogolewo)

1681.5/VIII. (G.) Piotr, s. poprz. [MG. Przecława z Iłowca Iłowieckiego i Katarzyny] GD. Iłowieckich -- MGD. Wład. Nieżuchowski i GMD. v. Konstancja Gorajska

4635 (Gogolewo)

1696.20/XI. Katarzyna, c. MG. Jana Rokossowskiego i Ludwiki -- MGD. Franc. Grabski dz. Nowegomiasta i Gogolewa i M. Wałdowska

4636 (Gogolewo)

1711.23/VIII. Katarzyna Klara, c. G. Anton. i Marjanny Siemonskich z Zakrzewa z powodu zarazy, mieszk. w Książu -- MD. Kat. Cerekwicka ścina śremska

4637 (Gogolewo)

1716.6/I. (Zaborowo) Wiktorja, c. MD. Dąbrowskiego i Anny -- MD. Melchjor Skorzewski tenut. Z. PMD. Zofja Kozłowska z Zakrzewa ekonomowa

4638 (Gogolewo)

1718.22/XI. (Swiecin) Andrzej Franciszek, s. GD. Jana Gorzynskiego tenut. Sw. i M. Doroty -- M. Franciszek Gorzyński i MD. Helena Grabska

4639 (Gogolewo)

1719.25/XI. (Swięcin) Cecylja Kat., c. MD. Ignacego Kręskiego tenut. Sw. i Konstancji -- MD. Kaz. Koszutski i MD. Teresa Koszutska

4640 (Gogolewo)

1725.19/XI. (Chocicza) z w. 18/V. Aleskandra Klara, c. G. Bartłomieja Ossowskiego i Florencji z Ciecholewskich ze wsi Chocicza -- MGD. Stanisł. Grabski i MGD. Helena Grabska stolnik. bracław.

4641 (Gogolewo)

1681.6/V. † GD. Bartłomiej Koźmiński z Zaworów

4642 (Gogolewo)

1681.13/VIII. † Hieronim s. GD. Benedykta Zakrzewskiego

4643 (Gogolewo)

1685.0/III. † Barbara, c. GD. Przecława Jełowickiego

4644 (Gogolewo)

1705.30/VIII. poch. dziecko z Zaborowa, MD. Mikołaja Swięcickiego

4645 (Gogolewo)

1748.6/XII. poch. GD. Wojciech Godinski

4646 (Gogolewo)

1749.8/V. poch. (G.) Anna, c. G.D. Ostrowskiego

4647 (Gogolewo)

1751.19/III. (G.) † N. Zuzanna, matka rodziny MD. Stefana Janowskiego

4648 (Gogolewo)

1752.22/X. Jadwiga Teresa, c. MG. Bartłomieja Grabskiego i Lucji Kotarbskiej -- MGD. Antoni Janowski kapit. JKMci i Wiktorja Godińska

4649 (Gogolewo)

1750.10/X. (Swiecin) Maksymiljan, c. M. Karola Zieleńskiego i żony -- Tom. Wenatowski i M. Franciszka Mierzewska

4650 (Gogolewo)

1751.20/VII. (G.) Ignacy, s. MD. Józefa Ostrowskiego i GD. Jadwigi O. -- MG. Stefan Janowski i GD. Jadwiga Mierzewska

4651 (Gogolewo)

1743.4/IV. (Swiecin) Franciszek s. N. Józefa Ostrowskiego i Reginy -- chrz. nieszl.

4652 (Gogolewo)

1743.25/IV. (G.) Wojciech, s. GMD. Hjacynta Brodoskiego i Marcjanny -- IMGD. Antoni Zakrzewski klanic santocki i N. Kat. Dzienbińska

4653 (Gogolewo)

1746.24/I. (Swięcin) Paweł, s. GD. Józefa Ostrowskiego i Reginy -- Gd.Wojc. Samborski i Anna Młynacka

4654 (Gogolewo)

1746.18/VII. (Swiecin) Bonawentura, s. G.D. Walentyna Dankowskiego i Reginy Gedrzeskiej (?) -- MG. Stanisław Porciński i GD. Anna Dogodyńska (?)

4655 (Gogolewo)

1748.17/III. Marjanna Konstancja, c. Walentyna Donkowskiego (bez cech szl.) i Reginy -- MGD. Kaz. Sobierzynki (?) i GD. Godińska v.

4656 (Gogolewo)

1749.16/II. (G.) bl., ur. z GD. Józefa Ostrowskiego i Jadwigi O. -- MGD. Maciej Zakrzewski klanic santoc., z. m. Książa i GDv. Wiktorja Godyn. podaje Kunegundę Konstancję MGD. Stefan Janowski dz. G. z Dv. Krystyna Zakrzewska podają Macieja Walentyna

4657 (Gogolewo)

1683.2/III. MD. Marcjan Otta Trąmbczyński x Konstancja Gorawska c. o. podstolego pozańskiego -- MD. Zaręba, Aleks. Cielecki, Stanisław Szołdrski (?) Prokop Iłowiecki

4658 (Gogolewo)

1685.6/III. MD. Jan Ramułt x v. Barbara Gełowieczka, c. DM. Geł. Anny -- MD. Marcjan Otta Trąmbcyzński i rodz. jej Przecław Gełow.

4659 (Gogolewo)

1698. G. Stanisław Kaszewski x G. Anna Krąkowska -- MG. Franciszek Grabski dz. Nowegomiasta, Paweł Grabski, G. Kalenski i G. ...

4660 (Gogolewo)

1719.14/II. G. Jan Roman x G. Jadwiga Kropiwnicka v. -- MD. Wojc. Skampski, Jan Gorski

4661 (Gogolewo)

1721.4/XII. GD. Kaz. Barski x G. Teresa Bogucka v. -- MD. Wawrzyniec Kułokowicz, G. Józef Szczepanowski

4662 (Gogolewo)

1741.3/I. MGD. Ludwik Skrzetucki x MD.G. Katarzyna Pietrowska -- MGD. Stefan Janowski i etc.

4663 (Gogolewo)

1748.30/IV. G. Józef Ostrowski x G. Jadwgia Znaniecka -- GMD. Stef. Janowski i MD. Ludwik Skrzetuski i M. Szczaniecki

4664 (Gogolewo)

1756.16/II. (G.) Maciej Józef Wojc., s. Jana i Franciszki Bilskich z G. -- GD. Kat. Brodnicka dzierżawczyni

4665 (Gogolewo)

1765.24/XII. Adam Tomasz, s. Tom. Wolskiego administr. Zaborow. i Petronelli * w Zaborowie 21 -- MD. Krzysztof Starzeński klanic gn. i pos. Gogolewa i Teodozja Chylkowska tenut. Górki

4666 (Gogolewo)