FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 20

Regestennummer: 47.501 – 50.000

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                             zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

47501 (Poniec)

1833.15/VII. (Lubonia) MD. Stanisław Chłapowski dz-c Jurkowa, mł., l. 36, s. Macieja i Donaty z Rogalińskich szambel., dz-ców Czerwonejwsi, x M. v. Henryka Morawska l. 18, c. Józefa i Pauliny z Łubieńskich dz-ców Oporowa -- MJD. Tadeusz Ł. prałat. dom. Ojca Sw., z Krakowa wuj jej, dawał ślub -- sw. Jan Ł. dz-c Okuniewa, Marceli Czarnecki dz. Gogolewa

47502 (Poniec)

1834.7/V. (Gościejewice) G. Franc. Zychliński mł., pos. Tarchalina, l. 21, s. Ludwika akatolika, i Krystyny z Bojanowskich, dz-ców Bojanowa, Gołaszyna etc. x G. v. Ludwika Budziszewska z Gościejnic, l. 19, c. M. Djonizego B. i Ludwiki z Modlibowskich dz-ców Gośc. -- Nep. M. dz-c Swierczyny, Teodor Z. dz-c Grzymisławia

47503 (Poniec)

1839.15/I. (Golinka) GN. Nazary Pruski pos. Wieczyna z par. Zegocin., l. 26, s. Józefa i Serafiny Szczanieckiej x Antonina Aleksandra Anna Rożnowska v. l. 21, c. †-ych GM. Michała R. i Józefy Kozłowskiej, mieszk. u wuja G. Florjana R. dz-ca Golinki, od roku, -- GMD. Ignacy P., Nep. Radoński, Edward Roż.

47504 (Poniec)

1839.10/II. (Drzewce) GM. Marceli Zółtowski mł. l. 26, s. GM. Jana Nepom. dz-ca Ujazdu i Zbijewskiej, x JM. Józefa Mycielska v. l. 22, c. Franc. M. dz-ca Tuliszkowa, Drzewców etc. i Kunegundy z Zbijewskich -- ojciec jego, Franc. Morawski dz-c Luboni, Stan. Z. z Jarogniewic Teodor M. z Chociszewic

47505 (Poniec)

1842.4/VII. (Drzewce) NM. Jan hr. Zamoyski, mieszk. w Warsz. x NM. Anna Marja Antonina Nepom. hr. Mycielska v. z Drzewców -- M. Nep. hr. Zółtowski dz-c Ujazdu, And. hr. Z., Józef hr. M. dz-c Rokossowa

47506 (Poniec)

1850.23/IX. (Golinka) NM. Walerjan Rychłowski mł. l. 25 dz-c Goniembic x Jadwiga Modlibowska, v. l. 19, ur. z Gol. -- M. Nep. Modlib. dz-c Swierczyny i Kalikst Kęszycki dz-c Lginia

47507 (Poniec)

1853.19/IX. (Golinka) NM. Stanisł. Zakrzewski mł. l. 31 dz-c Baranowka x Nimfa Modlibowska v., l. 20 -- Stan. Radojewski prof. ze Wschowy N. Józef Pomorski z Grabianowa

47508 (Poniec)

1855.28/VIII. (Golinka) NM. Maks. Rychłowski m. l. 22, dz-c Węgorzewa, za zezwol. ojca, x Józefa Modlibowska v. l. 22, z Golinka, za zezw. ojca -- Józef M. z Gol., Hieronim R. z Zimnej Wody dz-ce

47509 (Poniec)

1866.11/VI. (Golinka) N. Karol Zychliński mł. l. 26, dz-c Twardowa x N. Anna Modlibowska V, c. dz-ców Golinka, -- Walerjan Rychłowski dz-c Drobnina i Stanisław Zakrzewski dz-c Zabna

47510 (Poniec)

1868.5/VI. arcybp. Ledóch. w Pozn. dał ślub: Józef Witold hr. Łubieński mł. l. 27, z Jabłoni w Kr. Pol. x Elżbieta Józefa Morawska v. l. 19, z Luboni, -- Józef M. i Edward hr. Poniński z Wrześni, Kajetan M.

47511 (Poniec)

1878.12/V. hr. Stanisław Plater Zyberk mł., dz-c Kaźmierzynek w Kurl., l. 27 x ks. Michalina Marja Helena Czartoryska v. z Rokossowa l. 21. (w kapl. dwor. R.) -- Ks. Roman Cz., dz-c Sarbinowa

47512 (Poniec)

1888.24/I. Józef Budziszewski kaw., dz-c d. Sowiny, x Justyna Matecka, bezż. zarządzająca domem, (przekroczyli 76 lat?) -- Gustaw de Langendorf dz-c dóbr, Jan Dalkowski nauczyc. Lud. z Sowin

47513 (Poniec)

1797.16/I. † Piotr, l. 8, s. M. Anton. i Kunegundy Bojanowskich pos. Sarbinowa, poch. Goruszki Ref. (Sarb. Dwór)

47514 (Poniec)

1798.18/X. † (Drzewce) M. Joanna z Zakrzewskich Rogalińska, poch. Górka u Ref. l. 74, paraliż

47515 (Poniec)

1800.23/XII. † (Drzewce) D. Marianna Pierzchlińska poch. Górka u Ref., l. 94

47516 (Poniec)

1801.15/V. † (Gościejewice) G. Michał Swierczyński ekon. Gość., poch. 17 kośc. tut., l. 65, febra

47517 (Poniec)

1803.15/X. poch. (Potrzebowo) MD. Aleksander Skoraszewski pos. P., † 13, l. 68, "exelteration"

47518 (Poniec)

1807.6/IX. † G. Władysław Budziszewski dawny dz-c Sowiny (?), poch. 8, l. 86

47519 (Poniec)

1807.22/X. † G. Eleonora Budziszewska dz-ka Gościejewic poch. 27, l. 80

47520 (Poniec)

1809.28/III. † G. Józef Sulefski (!) komisarz, poch. 30. cm. l. 78 (Rokossowo)

47521 (Poniec)

1813.5/XI. (Drzewce) † MD. Kunegunda z Zbijewskich Wilkońska wd., dz-ka Drzewców, poch. Ref. Osieczna, l. 68, suchoty

47522 (Poniec)

1818.9/VII. (St. Golina) † Zenon Rożnowski, s. MD. Florjana i Teresy z Wybickich dz-ców St. G. poch., cm. Ref. w Goruszkach, l. 2 haectica

47523 (Poniec)

1823.26/IV. † (Lubonia) Józef, s. G. Józefa Morawskiego dz-ca L. i Pauliny z Łubieńskich poch. 28. cm. oporow. l. 2 ospa (variolae)

47524 (Poniec)

1828.18/X. † (Jankowice) X. Felicjan Chłapowski kanon. kat. pozn., dr. ob. praw., prob. poniecki, † we wsi J., poch. 23, cm. tut. l. 61. astma

47525 (Poniec)

1834.22/II. † (Gościejewicze) MD. Djonizy Budziszewski dz-c Gość. Została wdowa Ludwika, l. 86, apopl. Syn Jan, wdowa Ludwika z Ulatowskich poch. 28, cm. paraf.

47526 (Poniec)

1841.2/II. † (Sarbinowo) na epilepsję Melania Kordula Szczaniecka v., c. dz-ca dóbr Ant. i Anny z Kowalskich l. 37. poch. 8. w Zakrzewie

47527 (Poniec)

1844.20/II. † (Golinka) NG. Florjan Rożnowski dz-c G-ki l. 72, mąż Teresy Wybickiej, poch. 4/III. rak oka

47528 (Poniec)

1850.16/IV. (Sarbinowo) † Włodzimierz Stanisław Ewaryst Rożnowski, l. 2 1/2, s. N. Edwarda dz-ca Sarb. i Wiktorii Ponińskiej, poch. 18

47529 (Poniec)

1855.9/IX. † (Lubonia) suchoty M. Zofja, l. 28, ż. M. Tadeusza Morawskiego, poch. 13/IX. Poniec z domu Taczanowska

47530 (Poniec)

1861.12/XII. † (Lubonia) Franc. Morawski wdowiec, l. 78, gen. w. p., poch. cm. oporow. 19/XII. marazm starczy

47531 (Poniec)

1862.6/III. † (Sarbinowo) suchoty Wiktoria z Ponińskich Rożnowska l. 36, ż. Edwarda, poch. 11/III.

47532 (Poniec)

1867.16/II. † (Rokossowo) Józef Mycielski hr. wdowiec, paraliż, l. 73. poch. 21/II. w Gostyniu

47533 (Poniec)

1869.26/IX. † (Rokossowo) Aniela Czartoryska, c. ks. Adama i Wandy z Działyńskich, poch. 29/IX. Jutrosiń lat. 29

47534 (Poniec)

1874.9/II. † (Widawy) Stanisław de Mycielski, dz-c Ponieca l. 50, suchoty, poch. 14 Gostyń. Wd. Maria Turno, 4 dzieci małol.

47535 (Poniec)

1880.19/XII. † (Rokossow) ks. Adam Konstanty Czartoryski l. 76, dz. dóbr, poch. 23, wdowy, 5 dzieci pełnol. z I i II małż.

47536 (Poniec)

1882.22/I. † (Rokossów) Emilja Paulina Laskowska l. 7, m. 7, c. Józefa kier. szkoły i Julji Wilhelmi, poch. 25, tyfus

47537 (Poniec)

1888.25/I. † (Sowiny) Józef Michał Djonizy Budziszewski l. 76, dz-c Sowin, s. dziedzica Gościejewic Djonizego i Ludwiki Modlibowskiej poch. 30, Donosi syn Lambert

47538 (Wyganów)

1784.24/III. (Dw. Targoszyce) ch. Katarzyna Józefa, c. MGD. Franciszka i Kat. z Sokolnickich Budziszewskich -- MGD. Walenty Modlibowski podczaszyc zithov. (!) i v. Jadwiga S.

47539 (Wyganów)

1785.23/II., * 19, (Dw. Łagiewniki) Franciszka Zuzanna, c. MG. Pawła i Marjanny z Wilczyńskich Wyganowskich -- G. Ignacy W. i G. v. Jadwiga W.

47540 (Wyganów)

1785.15/II. ch. (Wyganów) Juljanna, bekart M. Aleksandra Potockiego dz-ca Wyg. z prac. Marianny, c. prac. Józefa, ["meretrice et concubinae suae"] -- G. Jan Kmita plent dworu wyg.

47541 (Wyganów)

1786.4/VI. (Dw. Ochla) Marcelin Konstantyn, s. MGD. Franciszka i Agnieszki z Binkowskich Dzierzawskich -- MG. Antoni Dz. i MG. v. Joanna B.

47542 (Wyganów)

1786.28/IX. (Dw. Targoszyce) Michalina, c. MGD. Felicjana i Katarzyny z Przyjemskich Wierusz Walknowskich sędziów zs. kalis. -- cerem. na potem

47543 (Wyganów)

1787.13/IV. (Dw. Łagiewniki) Jan Nepomucen Józef, * 4, s. poprz. MG. Wyganowskich [Pawła i Marjanny z Wilczyńskich] -- M. Andrzej Kurowski i Ludwika z Przespolewskich W-a

47544 (Wyganów)

1787.6/XII. (Dw. Targoszyc) ch. z w. Barbara c. MG. poprz. [Felicjana i Katarzyny z Przyjemskich Wierusz] Walknowskich -- MG. August W. i nieszlachcianka

47545 (Wyganów)

1789.1/XI. (Dw. Targoszyce) Urszula Kordula Józefa, c. G. Hilarego i Jadwigi z Sokolnickich Borzęckich -- M. Karol Modlibowski podczaszyc wschow. i M. Kat. Sokolnicka dz-ka Rzemiechowa

47546 (Wyganów)

1790.26/IX. (Dw. Wyganow) cer. Antonina Nepom. Rozalja, c. G. Aleks. i Nepomuceny z Dzierzbińskich Potockich -- G. Nep. Milenski pułk. w. k. i Teofila Dz. podczaszyna dobrzyń. matka

47547 (Wyganów)

1794.26/I. (Dw. Wyganów) Ignacy Paweł Józef, s. G. Ludwika i Bogumiły z Dzierzbińskich Kuczkowskich -- G. Aleks. Potocki i JM. Weronika ze Zbijewskich Modlibowska pułk. JKMci, Walenty M. pułk. JKMci i Nep. z Dzierzb. Potocka

47548 (Wyganów)

1796.13/IV. (Wyganów Dw.) Jan Nep. Józef Wojciech, *12, s. G. poprz. Potockich [Aleks. i Nepomuceny z Dzierzbińskich] -- chrz. nieszl.

47549 (Wyganów)

1797.1/V. (Dw. Wyganów) Joanna Nep., * t. d., c. poprz. G. Potockich [Aleks. i Nepomuceny z Dzierzbińskich] -- chrz. nieszl.

47550 (Wyganów)

1798.14/VII. (Targoszyce) Bonawentura Ignacy, * 8, s. NN. Michała z woj. kalis. i Zofji z par. Grabów tegoż woj. Bąkowskich -- GD. Tomasz Trembiński podkom. JKMci GD. Jadwiga z Sokolnickich Korytowska

47551 (Wyganów)

1802.16/VII. ch. G. Kazimierz Goczałkowski dzierż. prob.

47552 (Wyganów)

1804.15/V. (Targoszyce Dw.) Zofja Nepom. * 15, c. DD. Michała Bąkowskiego (s. ol. D. Andrzeja i Agnieszki z Pniewkowskich) i Zofji z Swieykowskich (c. ol. D. Sebast. i Reginy z Nowakowskich) -- MGD. Walenty Modlibowski szambel. JKMci i GD. Urszula z Sokolnickich Borzęcka v. (!)

47553 (Wyganów)

1806.19/I. (Wyganów Dw.) Walerjan Paweł Eremita, s. MGD. Stanisława Rembowskiego cześnikowicza wieluń. (s. ol. Klemensa R. cześnika wieluń. z ol. Marjanny Osieckiej) i Eleonory z Kurnatowskich (c. Michała K. sty filkowskich (?) z ol. Franc. Zgierskiej) katolików, * 15/I. -- MGD. Michał Kurnatowski star. tajkowski (?) dziad dziecka i Kat. z Nieświastowskich Zarembina, ass.: Klemens i Marjanna z Osieckiech Rembowy (!!) dziadowie dziecka

47554 (Wyganów)

1806.24/II. * ch. 27/II. Juljanna Józefa (Dw. Targoszyce) c. poprz. DD. Bąkowskich [Michała i Zofji z Swieykowskich] (matka ojca Agn. de Pniewskie!) -- MGD. Eleonora z Kurnatowskich Rembowska cześnikowiczowa wiel. i szamb. Wal. Modlibowski

47555 (Wyganów)

1807.24/II. (Dw. Wyganów), * 19/II. Franciszka Antonina Wanda c. MGD. poprz. [Stanisława i Eleonory z Kurnatowskich] Rembowskich -- GD. v. Kat. R. podczasz. wieluń. GD. Michał Kurnatowski star. turkowski ojciec matki

47556 (Wyganów)

1808.27/IX. (Wygnanów Dw.) * 26, Klemencja Placyda, c. GD. poprz. [Stanisława i Eleonory z Kurnatowskich] Rembowskich -- MGD. Wal. Modlibowski pułk. JKMci, dz-c Kromolic, Wziąchowa, Małgowa, Mokronosu, i MGD. Marjanna z Osieckich R-a babka dziecka

47557 (Wyganów)

1809.5/IV. (Ochla Dwór) * 1, Jadwiga, c. GD. Jana i Anny z Domagalskich Piotrowskich -- GD. Marjanna P. siostra rodz. ojca

47558 (Wyganów)

1810.16/XI. (Wyganów Dw.) Pelagja Karolina, * 5, c. poprz. [Stanisława i Eleonory z Kurnatowskich] JJ. Rembowskich -- MG. Jadwiga z Sokolnickich 2-o v. Korytowska dożyw. targoszyc. i Izydor Moskorzewski pułk. JKMci, dz-c Magnuszewic, Jan Nep. Koryt. i Anna z Remb. M. ...

47559 (Wyganów)

1813.20/V. (Wyganów Dw.) * 16/V. Emilja Nep., c. JD. Stanisława sędziego pok. pow. krotosz. depart. pozn. i Eleonory z Kurnatowskich scianki tujkowskiej, Rembowskich -- GD. Ign. Ciński z ż. Otylią z Lipskich

47560 (Wyganów)

1814.22/X. (Ochla Dw.), * 29/VIII., Feliks Erazm, s. G. Józefa (?) i Tekli z Szczytowskich Wyganowskich pos. wsi Ochla, -- G. Ant. Czerwiński pos. Zalesic W. i Linkowa, G. Juljanna z Ciszewskich Kulesza ż. burm. kobyliń.

47561 (Wyganów)

1816.26/II. * (Łagiewniki Dw.) ch. 5/III. Kazimierz, s. G. Winc. Szawelskiego ekon. z Łag. i Joanny de Lintner -- MD. Nep. Wilczyński pos. Łag. i v. Franc. Wyganowska dz-ka Kawcza, Łag., Starkowca i Ochli

47562 (Wyganów)

1816.7/I. (Ochla Dw.) Honorata c. MGD. poprz. Wyganowskich [Józefa (?) i Tekli z Szczytowskich] pos. O., * 5, bez cerem.

47563 (Wyganów)

1816.9/VII. (Wyganów) Władysław Alojzy, s. JMG. poprz. Rembowskich [Stanisława i Eleonory z Kurnatowskich] sędziów pok. pow. krotoszyń. dz-ców Wyg., * 11/VI. -- MGD. Klemens R. i Marjanna z Osieckich R. dziadkowie dziecka

47564 (Wyganów)

1816.1/X. (Targoszyce) Michał s. D. Nob. Franc. Dobrzyckiego ekon. T-c i Ludwiki z Szawelskich, * 24, -- MD. Paschalis Pulisz dz-c T-c i MGD. Eleonora Rembowska dz-ka Wyg.

47565 (Wyganów)

1817.15/III. (Ochla) we dw. ochel. ch. Józefa Matylda, c. MGD. poprz. Wyganowskich [Józefa (?) i Tekli z Szczytowskich], * 14, cerem. 1819.11/VII. ass.: MGD. Juljanna z Trzasków Nieświastowska dz-ka Borku i MGD. Jan Nep. Trzaska mł.

47566 (Wyganów)

1817.2/XI. (Łagiewniki) Ludwik Karol Aleksander, s. GMD. Ludwika Brodowskiego pos. Łag. i Eugenji z Bronikowskich, * 28/IX. -- MGD. Karol Bronik. dziad dziecka, konsyl. pow. wschow. i MGD. v. Franc. Wyganowska dz-ka Łag., Ochli, Starkowca z Kaczewa, ass. Aleksander Brodowski dz-c Dębowej Łęki i Ludwika z Leslów Bronikowska babka dziecka

47567 (Wyganów)

1818.1/XI. (Łagiewniki) Stanisł. Jan, s. GMD. poprz. [Ludwika i Eugenji z Bronikowskich] Brodowskich, * 24/VIII. -- JMGD. Stan. Rembowski prezes sądu zs. pow. krotoszyń. W. X. Pozn., dz-c Wyganowa i MGD. Ludwika Bronikowska babka dziecka, MGD. Karol Bron. dziadek i MGD. Fryderyka Bron.

47568 (Wyganów)

1819.11/VII. (Ochla Dw.) Erazm, s. MGD. poprz. Wyganowskich [Józefa (?) i Tekli z Szczytowskich] pos. Ochli. * 31/V. -- MGD. Józef Nieświastowski dz-c Borku, MGD. Kunegunda Trzaskowa pos. Bruczkowa

47569 (Wyganów)

1820.30/III. (Dw. Łag.) Walerja Balbina, * 9, c. poprz. [Ludwika i Eugenji z Bronikowskich] MGD. Brodowskich, pos. Łagiewnik -- PMGD. Eleonora Rembowska dz-ka Wyganowa i Jan Nep. Kurbatowski dz-c Dusiny

47570 (Wyganów)

1820.22/X. ch. MG. Prakseda Przyłuska posesorka Starkówa

47571 (Wyganów)

1821.20/II. (Łagiewniki Dw.) Konstancja, z w. we dw. Łag., c. poprz. [Ludwika i Eugenki z Bronikowskich] MG. Brodowskich * 17. -- MGD. Nep. Modlibowska dz-czka Kromolic i MGD. Adam Wielowieyski pos. Czeluścina

47572 (Wyganów)

1821.8/V. (Wyganów Dw.) Jan Nep. Stanisław Antoni, s. poprz. PGMD. Rembowskich [Stanisława i Eleonory z Kurnatowskich] dz-ców Wygan., prezyd sądu krotoszyń. * 3/V. -- Maciej R. prezes sądu krym. warszaw. i Marjanna R. prezesowa tryb. kalis.

47573 (Wyganów)

1821.10/VII. (Ochla) Jan Nep. * 16/V., s. poprz. MGD. Wyganowskich [Józerfa (?) i Tekli z Szczytowskich] dz-ców O. -- MD. Erazm Kulesza i MD. Juljanna Kuleszowa

47574 (Wyganów)

1821.21/X. (Dw. Starkowic) Wiktoria Eleonora Joanna * 15/IX., c. MGD. Franciszka Przyłuskiego dz-ca Starkowca i MGD. Praksedy z Godlewskich P-ej. -- PMGD. Stanisław Rembowski i Eleonora R. dz-ce Wyganowa

47575 (Wyganów)

1822.16/III. (Łagiewniki) * 5, Roman, s. poprz. GD. Brodowskich -- MGD. Roman Bronikowski [Ludwika i Eugenji z Bronikowskich] dz-c Starygrodu i MGD. v. Eleukadja Bronik.

47576 (Wyganów)

1822.25/V. (Dw. Ochla) Stanisław, * 12, s. poprz. GD. Wyganowskich [Józefa i Tekli z Szczytowskich] pos. Ochli (ojciec od 6 mies. zmarły) -- X. i MG. v. Zuzanna Trzaskowa

47577 (Wyganów)

1798.22/II. (Dw. Targoszyce) GD. Tadeusz Swinarski kapit. w. król.; obecny przy ślubie GD. Jan Nepomucen Korytowski mł. chor. w. kor., l. 48. (s. Piotra i Ewy z Rokossowskich) x GD. Jadwiga Teresa z Sokolnickich Borzęcka wd. po Hilarym B-im, c. Kaz. i Kat. z Walk(n)owskich S-ch l. 49

47578 (Wyganów)

1806.18/V. (Ochla Dw.) w obec. MGD. Piotra Wybickiego ojca panny, posła na sejm pol. i Pawła Wyganowskiego komornikowica wschow.: X. Ignacy Bogucki prob. lutogniew. i starogrodz. dał ślub: MGD. Florjan Rożnowski l. 30 x MGD. Teresa Wybicka v. l. 23, c. M. GD. Józefa W. posła sejmowego (syna o. Piotra i Konst. Linskich) i Estery Kowalskiej

47579 (Wyganów)

1784.14/IV. (Wyganów) † GD. Elżbieta Zelazowska dzierż. pleb. wyganow., l. 73, poch. 17 cm. paraf.

47580 (Wyganów)

1786.14/VIII. (Wyganów) † G. Wiktoria z Zelazowskich Dąbrowska lat ponad 40, poch. 16

47581 (Wyganów)

1800.5/V. † (Ochla Dw.) Stanisława, 1 r. 6 m., c. G. Józefa i Agn. z Garczyńskich Skoroszewskich dzierż. Ochli, poch. 7/V.

47582 (Wyganów)

1804.14/VI. † (Wyganów Dw.) MGD. Aleksander Potocki, dz-c Wyg. i folw. Psie Pole, gangrena, l. 56, s. ol. Józefa i Teresy z Gajewskich dz-ców Wronczyna, Będlewa, Piotrowa i inn., poch. 17/VI. w podz. kośc. paraf.

47583 (Wyganów)

1810.17/II. (Ochla Dw.) † GD. Jan Piotrowski pos. O., l. 52, zostawił wdowę Annę z Domagalskich poch. cm. paraf. w Kobylinie

47584 (Wyganów)

1810.18/X. (Targosszyce Dw.) poch. Józef, s. G. Mich. i Zofji z Swiejkowskich Bąkowskich 1 1/2 r. † 14

47585 (Wyganów)

1818.18/XI. (Wyganów) poch. w kośc. tut. MGD. Marjanna z Osieckich Rembowska, ż. MGD. KLemensa R., matka Stanisława R. dz-ca Wyg., fundatora kośc. wyg., † w Sławoszewie 12/XI., l. 68

47586 (Wyganów)

1819.20/VI. (Wyganów) poch. w kośc. tut. MGD. Klemens Rembowski wdowiec, ojciec Stanisława, dz-ca Wyg., † poch. Sławoszewie (jego posesji) 18/VI., l. 66

47587 (Wyganów)

1820.15/VI. (Łagiewniki Dw.) † Walerja Balbina, 5 m., c. MGD. Ludwika Brodowskiego pos. Łag. i Eug. z Bronikowskich poch. 17 tu

47588 (Wyganów)

1821.1/XI. (Ochla) † MGD. Józef Wyganowski pos. O., mąż. żyj. Tekli Szczytowskiej, poch. cm.

47589 (Wyganów)

1822.14/XII. (Łagiewniki) † Stanisław l. 4, s. MGD. Ludwika Brodowskiego pos. Łag. i Psar i Eugenii, poch. 17 w kośc.

47590 (Wyganów)

1823.11/III. (Łag.) † Roman, l. 2, m. 5, s. poiprz. [Ludwika i Eugenii z Bronikowskich] MG. Brodowskich poch. 13

47591 (Wyganów)

1823.23/VIII. (Dw. Starkowic) ch. Władysław Prosper, * 25/VII. s. GM. Franc. Przyłuskiego dz-ca St. i Praksedy z Godlewskich -- X. Leon P. kan. metrop. pozn. prob. śrem. i GMD. Ewa Niemojewska dz-ka Jedlca

47592 (Wyganów)

1824.14/III. (Łagiewniki) Aleksandra Eugenja Marjanna, * 1/II., c. poprz. GMD. Brodowskich [Ludwika i Eugenii z Bronikowskich] pos. Łag., dz-ców Psar -- GD. Joanna Szczepkowska pos. Ochli i Aleks. Brod. dz-c Dębowej Łęki

47593 (Wyganów)

1825.5/IV. (Starkowic Dw.) ch. Kazimierz Paschalis * 24/II., s. poprz. [Franc. i Praksedy z Godlewskich] MGD. Przyłuskich dz-ców St. -- MGD. Roch. Zychliński pos. Przyborowa i MGD. Barbara Ożegalska dz-ka Gościejewa

47594 (Wyganów)

1825.19/X. (Dw. Łagiewniki) Eleukadja Brygida Karolina * 8/X., c. poprz. MGD. Brodowskich [Ludwika i Eugenii z Bronikowskich] -- MGD. Joanna Szczepkowska pos. Ochli i MGD. Karol Bronikowski pos. Popowa

47595 (Wyganów)

1827.9/I. (Dw. Starkowic) ch. Emilja Agnieszka Kunegunda, * 1826.21/XII., c. poprz. [Franc. i Praksedy z Godlewskich] MGD. Przyłuskich -- MGD. Kunegunda Modlibowska i mąż jej Józef M., dz-ce Wijewa

47596 (Wyganów)

1828.10/II. (Dw. Starkowic) Antoni Stanisław, * 17/I., s. poprz. [Franc. i Praksedy z Godlewskich] MGD. Przyłuskich. Ojciec dziecka syn Stanisława i Agnieszki z Dziębowskich (to wykreślone), Matka - Prakseda z Godlewskich c. Paschalisa i Joanny z Pruskich -- GD. Stan. Rembowski dz. Wyganowa, prezes. sądu zs. p. krotosz., i GMD. Nep. Modlibowska dz-ka Kromolic, Mokronosa etc.

47597 (Wyganów)

1832.19/II. (Dw. Starkowic) Mścisław Stanisław, * 1831.8/XII., s. poprz. [Franc. i Praksedy z Godlewskich] Przyłuskich (tu ojciec: s. Stan. i Agn. z Dziębowskich) -- M. Józef Grabowski dyr. Landszafty i MG. Franc. Wyganowska v., dz-ka Łagieniewnik

47598 (Wyganów)

1838.30/VII. (Dw. Starkowic) * syn nieżywy, s. poprz. [Franc. Przyłuskiego dz-ca St. i Praksedy z Godlewskich] G. Przyłuskich

47599 (Wyganów)

1840.13/VII. * (Ochla), ch. 2/IX. Ignacy Andrzej, s. Józefa de Morze pos. Ochli i Józefy de Baranowskiej -- Franc. i Prakseda Przyłuscy dz-ce Starkówca

47600 (Wyganów)

1857.15/VIII. * (Targoszyce) ch. 11/X. Napoleon Marjan Jan, s. Józefa de Chełmickiego i Jadwigi de Fryza pos. dóbr -- Franc. de Fr., Jadwiga de Fr.

47601 (Wyganów)

1861.12/III. * (Targoszyce), ch. 20/III. Helena Wanda, c. Teodora de Karwowskiego i Antoniny Szczepańskiej ekonomów -- Ildefons Chełkowski i Józefa Łukaszewicz

47602 (Wyganów)

1862.28/VIII. * (Wilcza, par. magnuszew.), ch. 26/X. Joanna Konstancja Marjanna, c. Ildefonsa Chełkowskiego dz-ca d. Wilcza i Józefy Łukaszewicz -- Józef Ł. i Jadwiga Fryza

47603 (Wyganów)

1867.7/II. * (Starkowiec) Franciszek, ch. 16/IX., s. Antoniego Przyłuskiego i Joanny de Sawickiej, dz-ców dóbr -- Franc. de S. i Emilja de Rożnowska

47604 (Wyganów)

1872.13/VI. ch. Ludwiki, * 1869.25/VIII. w Starkówku, c. poprz. [Antoniego i Joanny de Sawickiej] Przyłuskich dz-ców Starkowca -- Nep. Niemojewski i Anna Niem.

47605 (Wyganów)

1874.17/I. *, ch. 26/I. (Starkowic) Antoni, s. poprz. [Antoniego i Joanny de Sawickiej] Przyłuskich -- Wład. de Przyjemski i Antonina de Zaborowska

47606 (Wyganów)

1900.8/I. * (Łagiewniki), ch. 5/IV. Marja Fortunata, c. G. Franciszka Przyłuskiego dz-ca i G. Józefy Białobrzeskiej -- G. Stanisł. B. z Kalina i G. Joanna P. z Starkówca

47607 (Wyganów)

1905.9/XII. (Łagiewniki) *, ch. 1906.14/VI. Franciszek Marja Józef, s. poprz. Przyłuskich [Franciszka i Józefy Białobrzeskiej] -- G. Witold Celiński i Marja C. z Paprotni z Kr. Pol.

47608 (Wyganów)

1834.15/VIII. (Starkowiec Dw.) † syn (na imię okienko) l. 3, s. G. Franc. Przyłuskiego dz-ca St. i G. Praksedy z Godlewskich poch. cm.

47609 (Wyganów)

1840.22/VI. † (Starkowiec) G. Wiktoria Przyłuska v. l. 28. c. poprz. [Franc. i Praksedy z Godlewskich] P-ch, dz-ców Stark. febris

47610 (Wyganów)

1845.5/VI. † (Targoszyce) G. MD. Kat. de Rakowska nata Frisa, ż. komisarza G. Nep. R-go, l. 40, zapal. kiszek

47611 (Wyganów)

1826.26/XI. (Starkowiec) GMD. Józef Modlibowski cześnikowicz wschowski, mł. l. 26, dz-c dóbr Brenno, Wijew (?) etc. (s. GD. Walentego †-go i Weroniki ze Zbijewskich) x GMD. Kunegunda Godlewska v. l. 19. mieszk. w Stark., c. Paschalisa G. z Rudy i Joanny z Pruskich -- MD. Djonizy Budziszewski Józef Pruski, Franc. G. Przyłuski

47612 (Wyganów)

1846.26/XI. Dezydery Rożnowski dz-c Arcugowa mł. l. 32 x Emilja Kunegunda Agnieszka Przyłuska z Starkowca, v. l. 20 -- Józef Pruski dz-c Szelejewa i Franc. Prz. ze Starkowca

47613 (Wyganów)

1858.9/II. Stanisław Motty mł. z Pozn. l. 27. x Marjanna Łukaszewicz v., c. Józefa dz-ca z Targoszyc, l. 23 -- Wład. Przyłuski i Kaz. Szymański G.

47614 (Wyganów)

1861.12/XI. Mieczysław de Łyskowski sędzia z m. Brodnicy w Prusach Zach. x G. Marja Anna de Łukaszewicz, c. GD. Józefa Ł. dz-ca Targoszyc on wdowiec, ona "vidua post matrim. ratum"

47615 (Wyganów)

1870.6/VII. Ignacy de Bułakowski nob. z Pozn. x Małg. Bujakiewicz z Targoszyc, mł. 24, v. 22. -- Maks. Kiliński

47616 (Wyganów)

1898.27/IX. Nepomucyn de Chełkowski mł. z Borkowa x Ludwika Przyłuska v. ze Starkowca, mł. 31, v. 28, on s. Ildefonsa i Józefy z Łukaszewiczów, ona c. Ant. i Joanny z Sawickich -- Stanisł. Modlibowski z Gierłachowa; Wojciech Łubiński z Ksiączyna

47317 (Wyganów)

1902.23/I. G. Ignacy Łyskowski mł., prof. Unow Lwow. x Stefania Przyłuska v. z Starkówca, w Pozn. w kapl. Sw. Józefa, mł. 38, panna 30. on s. Mateusza i Malwiny Polewskiej, ona c. Ant. i Joanny z Sawickich -- GG. Nep. Chełkowski z Borkowa i Tomasz Ł. z Jelitowa

47618 (Wyganów)

1846.16/X. † (Starkowiec) G. Prakseda z Godlewskich Przyłuska, żona dz-ca St. l. 41, paraliż.

47619 (Wyganów)

1847.6/X. † (Starkowiec) Franc. Przyłuski l. 59, dz-c d. Starkówca, apopl.

47620 (Wyganów)

1849.31.XII. † (Czerminek dek. pleszew.) Stanisław Rembowski b. prezes sądu zs. l. 77

47621 (Wyganów)

1853.12/VIII. † (Wyganów) Michał de Roszkiewicz dz-c Wyg. l. 49

47622 (Wyganów)

1859.3/VI. (Targoszyce) † Seweryna de Łukaszewicz z d. Fryza, dz-ka Targoszyc l. 59

47623 (Wyganów)

1861.17/IX. † (Grębkowo, sep. Wyg.) Eleonora Rembowska dz-ka Wyg., ż. prezyd. sądu l. 74

47624 (Wyganów)

1861.18/IX. † (Targoszyce) Konstancja Łukaszewicz l. 17, c. Józefa dz-ca Targ. i †-ej Sew. Fryza, rak

47625 (Wyganów)

1872.11/VI. † (Wyganów) Justyn de Zaborowski dz-c Wyg., l. 74

47626 (Wyganów)

1873.13/II. † (Targoszyce) Józef de Łukaszewicz l. 75, dz-c dóbr

47627 (Wyganów)

1875.22/VI. † (Wyganów) Antonina de Zaborowska z d. Przyłuska l. 75 dz-ka

47628 (Wyganów)

1875.23/IX. † (Ostrowite) Józefa de Chełkowska z d. Łukaszewicz l. 35 dz-ka

47629 (Wyganów)

1889.27/XI. † (Koźmin) Antoni de Przyłuski l. 61, dz-c Starkowca, s. Franc. i Praksedy Godlewskiej paraliż. wdowa

47630 (Wyganów)

1897.5/I. † (Wschowa) Antoni de Zaborowski l. 70, homo priv., s. dz-ca Justyna i Ant. z Przyłuskich, paraliż

47631 (Wyganów)

1902.31/V. † (Łagiewniki) Antoni Franc. Stanisław dni 3, s. Franc. Przyłuskiego i Józefy Białobrzeskiej

47632 (Wyganów)

1902.8/V. † (w Pozn.) Joanna de Przyłuska 66, wd., c. Franc. Sawickiego i Benigny Przesmyckiej

47633 (Wyganów)

1921.2/V. (Starkowiec) † Aleksandra Zaborowska l. 91, wd., c. Jana Zawadzkiego pos. dóbr i Kat. Biernackiej

47634 (Wyganów)

1937.7/X. † (Łagiewniki) Franc. Przyłuski 71, dz-c Łag. Targoszyc, Łukaszewa, s. Ant. i Joanny Godlewskiej

47635 (Łaszczyn)

1828.11/VII. G. August. Białęcki dz-c folw. we wsi Słupia, mł. x Wilhelmina Białęcka v., mieszk. w Rawiczu u macochy -- G. Feliks Centkowski dziedzic wsi Stwolno z przyl. i Jan Karol Wollenhaupt notar. publ. w Rawiczu. On 42, ona 29

47636 (Łaszczyn)

1799.22/X. (Konarzew) Jadwiga Teresa Tekla, * 12, c. GD. Mateusza i Franciszki z Szpotańskich Kmitów dzierż. Kon. -- MD. Bogusław Szczaniecki dz-c Zakrzewa z ż. Franc. z Cząstkowskich

47637 (Łaszczyn)

1826.28/V. cerem. Helena Kamilla, (* 1825.30/IV. i ochrzcz. wtedy z wody) c. GG. Xawerego Bojanowskiego dz-ca Konarzewa i Korduli z Sczanieckich -- M. Józef Morawski dz-c Luboni i in., M. Ludwika z S-ch Pruska, wd., dz-ka Pudliszek

47638 (Łaszczyn)

1826.28/V. cerem. Bogusław * 21, s. poprz. [Xawerego i Korduli z Sczanieckich] G. Bojanowskich -- G. Kalikst B. dz-c Bilejewa i GD. Anna z Kowalskich, ż. Antoniego Sczanieckiego dz-ca Sarbinowa, babka dziecka

47639 (Łaszczyn)

1827.24/V. Antonina, * 23, c. G. Józefa Rembowskiego ekon. i Nepom. Musiałkowskiej mieszk. we dw. łaszczyń. -- chrz. nieszl.

47640 (Łaszczyn)

1831.21/I. (Konarzewo), * 2, Jadwiga Kornelja, c. G. Franc. Xaw. Bojanowskiego dz-ca K. i Kroduli Szczanieckiej -- G. Ant. S. dz-c Sarbinowa i v. Antonina S. z Zakrzewa

47641 (Łaszczyn)

1831.9/V. (Łaszczyn) Stanisław, * 7, s. M. Ignacego Szczanieckiego i Filipiny z Mielżyńskich, dz-ców Łaszcz. -- X. Jan Nep. Bińkowski ksiądz świec., rezyd. w Rawiczu, i Elżb. z Mielż. Mycielska wd. dz-ka Ponieca

47642 (Łaszczyn)

1832.25/III. * (Konarzewo), ch. 8/IV. Teofil Teodor, s. G. poprz. Bojanowskich [Franc. Xaw. i Korduli Szczanieckiej] -- G. Teofil Morawski i G. Józefa M-a

47643 (Łaszczyn)

1833.5/VI. (Łaszczyn) ch., * 30/V. Ludwik, s. poprz. [Ignacego i Filipiny z Mielżyńskich] M. Szczanieckich dz-ców Ł. i Międzychodu -- MD. Ludwik S. dz-c Boguszyna i MD. Franciszka de Wyganowska dz-ka Kawcza

47644 (Łaszczyn)

1833.30/IV. ch. z w. (Konarzewo) Albertyna Klaudyna, * 23/IV. c. poprz. M. Bojanowskich [Franc. Xaw. i Korduli Szczanieckiej] -- MD. Antoni B. i Helena córka B-ch

47645 (Łaszczyn)

1835.2/I. (Sierakowo) Dobrosław Kazim. Zygmunt s. G. Walerego de Kurowskiego pos. folw. w S. i Anieli de Brauneck * 2/I. -- G. Józef de B. i ż. jego Małgorzata de Budziszewska

47646 (Łaszczyn)

1835.18/XI. (Konarzewo) Antonina Taida Katarzyna, * 16, c. poprz. Bojanowskich [Franc. Xaw. i Korduli Szczanieckiej] -- Antoni Szczaniecki dz. Sarbinowa i v. Bogusława B. z Konarzewa

47647 (Łaszczyn)

1836.29/VIII. (Łaszczyn), * 26, Konstnty Andrzej, s. Nob. poprz. Szczanieckich [Ignacego i Filipiny z Mielżyńskich] -- Andrzej Zemrau dz-c Kunowa i G. Jadwiga z Wyganowskich S-a dz-ka Skoraszewa

47648 (Łaszczyn)

1836.28/XI. (Konarzewo), * 20, Klaudyna Barbara, c. poprz. G. Bojanowskich [Franc. Xaw. i Korduli Szczanieckiej] -- G. Wanda B.

47649 (Łaszczyn)

1838.16/IV. (Łaszczyn) Michał Leon, * 14, s. poprz. G. Sczanieckich [Ignacego i Filipiny z Mielżyńskich] -- G. Hr. Leon Mielżyński z Pawłowic i G. Konstancja z Czarneckich S-a dz-ka Boguszyna

47650 (Łaszczyn)

1834.12/IX. *, ch. 14. Kalikst Bogusław Antoni, s. poprz. Bojanowskich [Franc. Xaw. i Korduli Szczanieckiej] -- Hieronim Gorzeński z Gębic i Seweryna B-a z Skoraszewic (Konarzewa)

47651 (Łaszczyn)

1842.20/IX. * (ch. 9/XI.) Marja, c. M. poprz. Sczanieckich [Ignacego i Filipiny z Mielżyńskich] i bliźn. jej Elżbieta, (Łaszczyn) -- rodziców chrz. brak

47652 (Łaszczyn)

1857.10/II. poch. († 6/II.) Filipina Cecylja de Sczaniecka z domu Mielżyńska, ż. dz-ca Łaszczyna Ignacego l. 52, mies. Został mąż i dzieci: Stanisław 25 l., Ludwik 24 l., Konst. 21, Michał 19, Marja 15, Elżb. (bliźn.) 15.

47653 (Łaszczyn)

1861.14/XII. * (Łaszczyn), ch. 25/XII. Bronisława Filipina Marjanna, c. Bonawentury de Błeszyńskiego i Elżbiety de Sczanieckiej dz-ców Szuliszewic -- Ignacy S. dz-c Ł. i Bronisława Bł. z Częstochowy

47654 (Łaszczyn)

1863.1/XI. * a cerem. Wanda Eustachja Bogumiła Marjanna, c. Wiktora de Łakińskiego i Teresy de Goreckiej dz-ców dóbr -- Ignacy Sczaniecki przez prok. Ludwika S-go i Melanja de Łakińska oboje z Boguszyna

47655 (Łaszczyn)

1865.13/IX. * (Łaszczyn) ch. 14/IX. Michał, s. Stanisława de Długołęskiego i Teofili Cichowicz, "inspekt. villici" -- chrz. nieszl.

47656 (Łaszczyn)

1867.15/IV. * (Łaszczyn), ch. 23/IV. Marjanna Izabella Filipina Wacława, c. Michała de Sczanieckiego i Bogusławy de Kruszyńskiej dz-ców Ł. i Nawry -- Stan. S. dz-c Kazmina i Izabella z Kalksteinów Sadowska dz-ka d. Słupy

47657 (Łaszczyn)

1869.24/IX. * (Łaszczyn), ch. 5/X. Józef Marja Antoni Leon Władysław, s. poprz. [Michała i Bogusławy de Kruszyńskiej] Sczanieckich -- Leon hr. Mielż. z Pawłowic i Antonina Kalkstein z Pluskowęs

47658 (Łaszczyn)

1904.30/IX. * (Łaszczyn), ch. 11/X. Marja Elżbieta Jadwiga, c. G. Wład. Sczanieckiego dz-ca Ł. i G. Jadwigi Plucińskiej -- Michał S. dz-c Nawry i Ludwika P. z Pozn.

47659 (Łaszczyn)

1907.22/II. * (Łaszczyn), ch. 3/III. Józef Marja Maciej, s. poprz. [Wład. i Jadwigi Plucińskiej] Sczanieckich -- Maks. Mielżyński z Pawłowic i S-a z Nawry

47660 (Łaszczyn)

1908.17/VI. * (Łaszczyn), ch. 4/VII. Andrzej Marja Antoni, s. poprz. [Wład. i Jadwigi Plucińskiej] Sczanieckich -- Modlibowski z Gjerłachowa

47661 (Łaszczyn)

1940.26/III. * (Łaszczyn) ch. 11/IV. Stanisław Marja Michał s. poprz. [Wład. i Jadwigi Plucińskiej] G. Sczanieckich -- G. Józef Rychłowski z Łaszczyna i Marja Lossow z Grabonoga

47662 (Łaszczyn)

1860.17/IX. Bonawentura Błeszyński dz-c Szuliszewic w par. Stawy djec. kuj. x Elżbieta Sczaniecka c. dz-ców Łaszczyna on 25, ona 18, -- hr. Leon Mielżyński z Pawłowic i hr. Marceli Żółtkowski z Czacza

47663 (Łaszczyn)

1866.17/IX. Juljan de Poniński mł. z Komornik, par. Tulce. x Marja de Sczaniecka c. Ignac. S. dz-ca Łaszczyna i Filipiny z hr. Mielżyńskich on 29, ona 24, -- Leon hr. Mielż. z Pawł., Swinarski etc.

47664 (Łaszczyn)

1927.7/IV. † (Łaszczyn) Juljan Poniński (* 1837.22/III.) l. 90 weteran z r. 1863

47665 (Kucharki)

1757.8/VIII. (Czerminek) ch. Stefan Dominik s. N. Józefa Lagockiego i Małgorzaty -- M. Józef Trąmpczyński stolnikowicz sochaczewski i G. N. Nieborska

47666 (Kucharki)

1759.15/II. (Czerminek) ch. Lucjusz Walenty Juljan, s. G. Franciszka Chociszewskiego i Katarzyny -- GD. Jakub Kosicki i GD. Konst. Nieborska

47667 (Kucharki)

1760.23/IV. (Czerminek) ch. Ludwika, c. N. Józefa Lagockiego i Małgorzaty -- MD. Ignacy Trąmpczyński stolnikowicz sochacz. i GD. v. Ludwika Szkudlska

47668 (Kucharki)

1761.3/VII. (Szkudla) ch. Emiliana Marjanna, c. G. Wojc. Mostowskiego i Katarzyny -- G. Piotr M. i G. v. Praxina Radolińska

47669 (Kucharki)

1773.20/I. (Szkudła) Fabjan. s. G. Andrzeja Lewendowskiego i Kat. -- M. Adam Chmielewski z ż. M. Katarzyną

47670 (Kucharki)

1772.17/I. (Ciechel) ch. Antoni, s. MD. Marcjana i MD. Franciszki Prądzyńskich -- MD. Kaz. Wielowieyski z Chwałkowa i MD. Dorota z Wielowieski Pawłowska ze wsi Ciechel., cerem. 1775.19/IV.

47671 (Kucharki)

1776.24/II. (Cieśle) Dorota Wirydjanna, c. MD. Marcina i Franc. Prądzyńskich podstolich wendeń. -- MD. Ant. Szkolski i Dorota z Wielowieyskich Pawłowska matka

47672 (Kucharki)

1777.2/V. (Szkudla) Katarzyna Sieneńska Tekla, c. M. Wojc. Falkowskiego i Marjanny z Malczewskich -- MD. Antoni Szkolski, M. wdowa Franciszka Prusinowska

47673 (Kucharki)

1782.11/VI. (Kucharki), * 9, Antoni z Padwy Onufry, s. M. Franc. i Apolonii Bronikowskich pos. K. -- JD. Franc. Xaw. Sokolnicki podkomorzy kaliski, i MD. Justyna z Zakrzewskich Kuczkowska

47674 (Kucharki)

1763.3/IV. (Kuczarki) ch. Teodozja Anastazja Marjanna, c. MG. Antoniny Otto i Bony Trąbczyńskich -- MD. Ignacy Parczewski i Justyna Otto Tr-a v.

47675 (Kucharki)

1763.19/IV. (Czerminek) Katarzyna, c. GD. Józ. Łagockiego i Małgorzaty -- GD. Jan Korytowski de Koryta i M. v. Juljanna Trąmpczyńska

47676 (Kucharki)

1763.20/IX. (Szkudla) Marjanna Franciszka, c. G. Wojc. Mostowskiego i Kat. -- MD. Koźmiński chorążyc wsch. i ż. jego Franciszka, dz-c Szołowa

47677 (Kucharki)

1764.25/IV. (Ciechel) Katarzyna c. M. Franciszka i Teresy Chlebowskich -- M. Chlebowska

47678 (Kucharki)

1787.13/VI. (Krotoszyn m.) Fabianna, c. Nob. Janickiego i Elżb. -- X. i JMD. Urszula z Walichnowskich Szkudlska

47679 (Kucharki)

1769.1/I. † M. Juljanna Trąpczyńska v., l. 23 poch. 9/I.

47680 (Kucharki)

1769 (Czechel) † M. Andrzej Pawłowski pos. wsi Czechel l. 68, poch. 16/II. u Reform. kalis.

47681 (Kucharki)

1771.7/XII. (Szkudla) † M. Franciszka Kosicka l. 64. poch. 11 u Reform. kalis.

47682 (Kucharki)

1775.29/X. (Kucharki) † G. Marjanna Rowińska męż., l. 28. c. Franciszka de Laskowski Raczyńskiej matki i (było Bartłomieja Raczyńskiego ojca, ale Bartł. Racz. skreślone) i dopis.: Antoniego Kliszeyskiego ojca (??)

47683 (Kucharki)

1782.4/IV. † (Kucharki) MD. Teresa z Moraczewskich Bronikowska l. 76

47684 (Kucharki)

1783.14/IX. (Szkudli) † JMD. Franciszek Xawery Sokolnicki podkomorzy kaliski, poch. Kalisz u Reform.

47685 (Kucharki)

1785.11/II. † (Dw. Kucharki) MD. Antoni de Otto Trąmpczyński kolator tut. † nagle, l. 60, poch. kośc.

47686 (Kucharki)

1774. (* 13/VI.) ch. Antoni s. honest. And. i Kat. Lewandowskich -- MD. Stan. Przespolewski, syn sędziego zs. kalis. i MD. Rozalja z Wielowieyskich Pawłowska

47687 (Kucharki)

1769.12/XI. (Czechel) GD. Stefan Ostaszewski mł. x G. v. Helena z Chlebowskich -- M. Stan. Ch. i in.

47688 (Kucharki)

1777.26/IV. (Szkudla) G. Stan. Bielski, mł., nob. x v. Marjanna Beslińska z dw. w Szk. sługa -- G. Wojc. Laskowski etc.

47689 (Kucharki)

1781.29/VIII. (Kucharki) G. Wawrzyniec Kierzkowski mł. nob. x v. Justyna Skaradowiczówna -- MD. Franc. Bronikowski MD. Jan Pawłowski G. Florjan Nachlik

47690 (Kucharki)

1813.17/III. (Bobry) poch. Teodora, c. G. Ignac. i Justyny z Bogusławskich Stobieckich † 14/III., l. 18, poch. cm.

47691 (Kucharki)

1816.26/IX. † M. de Grudzielskich Kromoronki Wiktoria, l. 50, (?) (Karsy)

47692 (Kucharki)

1819.17/XI. (Kucharki) † MG. Kat. de Borzenckie ż. barona Emeryka Zeydlica l. 40, poch. cm.

47693 (Kucharki)

1820.16/IV. (Szkudla) † Sabina Felicjanna, 9 mies., c. M. Ludwika i Teresy Biskupskich dz-ców Sz.

47694 (Kucharki)

1820.6/XII. † (Ciechel) GD. Jakub Osiński dzierż. dóbr C., l. 75 (?), poch. 11.; Została wdowa Kunegunda z d. Karwosiecka syn Erazm mł., w Kr. Pol. i 6 córek: Balbina, Józefa, Marjanna mężatki, Tekla, Urszula, panny. Ludwika rozwiedz.

47695 (Kucharki)

1823.24/V. (Czerminek) † Teodora l. 3, c. G. Franc. i Zofji Koziorowskich poch. cm. (mieszkają z łaski w domu dworskim)

47696 (Kucharki)

1825.24/III. (Dw. Ciechel) † Marceli, l. 8, s. G. Mateusza i Marjanny Osińskich dzierż. C., poch. 26, w grobie mur. na cm.

47697 (Kucharki)

1825.3/VI. (Dw. Szkudla) † GD. Ludwik Biskupski l. 44, dz-c Szk., febra. wdowa Teresa z Szkudlskich l. 41

47698 (Kucharki)

1826.22/VI. † (Dw. Szkudla) Józefa, l. 9, febra nerw., c. G. Teresy z Szkudlskich Biskupskiej wdowy, poch. 24. grób na cm.

47699 (Kucharki)

1826.24/I. (Czerminek Dw.) † G. Elżb. z Trembińskich wd. po ol. Franciszku Skoraczewskim l. 31. haectica, suchoty, dzierż. Czerminka, poch. kośc. Brzezicki

47700 (Kucharki)

1829.15/VI. (Dw. Czerminek) † GD. Franciszek Skoraszewski wd. l. 48, kapit. w. p. pos. Czerminka p. pleszew. poch. 19/VI. w kośc. Brzezin.

47701 (Kucharki)

1830.11/II. (Karsy Dw.) † JMD. Józef Otto Trąmpczyński kolator tut., l. 92, sędzia pok. pow. odolanow., dz-c dd. Karsy, Wierzchosław, Ciechel, Fabjanów i inn. w p. pleszew.

47702 (Kucharki)

1832.21/IV. W. Jan i Józefa Godziszewscy, kasjer pow. pleszew., pos. wsi Ciechel, sprawili nowy ołtarz ukrzyż. Jezusa

47703 (Kucharki)

1832.11/VII. (Kucharki) † G. Marcin Szulczewski "custos granicici", l. 36, ospa mąż. Marjanny de Adamskie poch. na 3 dzień

47704 (Kucharki)

1832.25/IX. (Ciechel Dw.) † Tekla 1 1/2 r., c. G. Jana Godziszewskiego i Józefy z Mecweldowskich, kas. p. pleszew. pos. C. -- poch. na 3 dzień

47705 (Kucharki)

1832.26/XII. (Kucharki) † MD. Andrzej Osiński mł., l. 58, pisarz dworski, u M. Osińskiej, poch. na 3 dzień w grobie O-ch

47706 (Kucharki)

1833.1/IV. (Kucharki Dw.) † M. Alojzyna z Sroczyńskich Gomulewska po połogu l. 28, ż. Józefa G. dzierż. K. poch. cm.

47707 (Kucharki)

1833.5/XII. (Dw. Ciechel) † GD. Jan Mecweldowski wd., l. 74, poch. cm.

47708 (Kucharki)

1835.2/III. (Dw. Ciechel) † Teodora, 3 dni, c. G. Bonaw. Prapolewskiego (?!) i Antoniny z Kiedrowskich tenut. wsi Ciechel

47709 (Kucharki)

1837.22/I. (Szkudla Dw.) † MG. Antonina z Szkulskich Stokowska wd. l. 54, u siostry w Szkudli, M. Biskupskiej mieszkająca. poch. 23, w gr. na cm.

47710 (Kucharki)

1838.5/XII. (Kucharki Dw.) † poch. MG. Kunegunda z Karwosieckich Osińska wd., dzierż. wsi K., l. 84, 5 synów pełnol., poch. 9. w gr. mur. cm.

47711 (Kucharki)

1741.25/III. (Szkudla Dw.) † GD. Marjanna Biskupska v. l. 19, c. G. Ludwika B. †-go i Teresy z Szkulskich dz-ców Szk. poch. 29 na cm. w gr. mur.

47712 (Kucharki)

1841.13/VIII. (Szkudla Dw.) poch. MG. wdowa Teresa z Szkulskich Biskupska hectica, l. 54. zostało 4 synów i córek 3.

47713 (Kucharki)

1843.9/XI. (Czerminek Dw.) † GMD. Józef Trembiński wdowiec, l. 89. dziad., opiekun G. Ignacego Skoroszewskiego Pauliny, Romany Mikorskiej de Skoroszewskie i Józefy Sk. panny, poch. 14 w gr. rodz. kośc. brzezińskiego

47714 (Kucharki)

1847.27/III. (Kucharki) † N. Piotr Trąbczyński, liber, l. 89, bez subst. Córki jedna Florentyna

47715 (Kucharki)

1847.28/X. (Czechel) † Tomasz Trzaska censuarius l. 31, żonaty. Wdowa Elżbieta, 2 dzieci, (bez cech szl.)

47716 (Kucharki)

1848.24/XII. (Czechel) † Pelagia Gomoleska dziecko 11 mies., c. Józefa i Magdaleny, dz-ców wsi Czechel, febra

47717 (Kucharki)

1849.1/I. (Czerminek) † G. Stanisł. Rembowski pos. Cz., l. 73, Żona Eleonora 5 dzieci

47718 (Kucharki)

1849.25/IV. † Euzebjusz Biskupski "mendicans nobilis liber", l. 37

47719 (Kucharki)

1852.15/III. † W Kucharkach Józefa Galewska, c. Andrzeja i Florentyny z Swiętochowskich G-ch, kolatorów kośc. 19 lat, (gratis !!!)

47720 (Wielowieś)

1779.30/VIII. (Kromolice) X. Wojciech Wyssogata Zakrzewski dr. ob. praw kustosz kat. wikarjusz in spirit i oficjał gen. pozn. chrzci z cer. Konstancję siostrę swą rodz., c. PM. Anton. W. Z. i Agnieszki z Bielińskich Zakrzewskich klaństwa lędzkich, ass.: Roch Rola Zbijewski, klan kal., Marjanna z Olewińskich ż. jego; Izabela z Radomickich Zakrzewska klanowa santocka, Krzysztof Zakrz. tribunus milit.

47721 (Wielowieś)

1784.22/VI. (Wielowieś), t. d. * (nuper natum) Juljana de Tolentino, Alojza Marjanna, c. G. Antoniego i Justyny z Witkowskich Wyrozepskich pos. W. -- JM. Xawery i Antonina z Szczanieckich Zakrzewscy podczaszowie gnieźn.

47722 (Wielowieś)

1786.2/VI. (Kromolice), * przed 3 dniami, Petronella Józefa Helena Karolina, c. GM. Walentego i Weroniki ze Zbijewskich Modlibowskich podczaszyców wschow. -- MGD. Helena z Sułkowskich Zbijewska podstolina gn., babka dziecka, GMD. Karol M. cześnik wschowski dziad dziecka

47723 (Wielowieś)

1787.29/V. (Kromolice, dziś * Maksymiljan Roch Józef Jan Nep., s. poprz. [Walentego i Weroniki ze Zbijewskich] MD. Modlibowskich cubicularii SRM. dz-ców Kr., Mokronowa, Przybyszewa i inn. -- Hel. z Sułk. Zbijewska i Jan Zbijewski pułk. w. p. cerem. 18/XI.: Roch Zbijewski klan pozn. stryj matki, Zofja z Urbanowskich M-a stolnikowa wschow., matka ojca

47724 (Wielowieś)

1788.5/IX. (Kromolice), * dziś, Rozalja Ludwika Józefa, c. poprz. [Walentego i Weroniki ze Zbijewskich] JMD. Modlibowskich cubic. SRMtis -- Hel. z Sułk. Zbijewska i Karol M. podcz. wsch. 1790.23/V. cerem.: Anastazy podstolic gn. Zbijewski z ż. Józefą z Bojanowskich

47725 (Wielowieś)

1790.11/VIII. (Kromolice), nuper nata, Zuzanna Klara Zofja c. poprz. [Walentego i Weroniki ze Zbijewskich] JMD. Modlibowskich -- MD. Karol i Zofja z Urbanowskich M-cy, rodzice ojca, podczaszowie wschowscy

47726 (Wielowieś)

1793.9/VI. (Kromolice) cerem. Stanisław Paweł Bonawentura, s. poprz. [Walentego i Weroniki ze Zbijewskich] JD. Modlibowskich, * 9/V. ch. 20/V., ass.: MD. Paweł Sokolnicki, Kat. z Sokoln. Budziszewska, Franc. Budziszewski, Jadwiga z Sokol. Borzęcka Hilary Borzęcki, v. Tekla Sokol.

47727 (Wielowieś)

1779.30/VIII. (Kromolice) JM. Ignacy Wyssogota Zakrzewski klanic santocki, x J. Konstanscja c. PMD. Antoniego Wyss. Z-go obec. klana lędz. i Agnieszki z Bielińskich, za dysp. bo w III st. pokrew. -- PMD. Roch Rola Zbijewski klan kaliski z ż. Marjanną z Olewińskich Izab. z Radomickich Zakrzewska klanowa santocka matka pana młodego, Krzysztof Z. tribunus milit. Regni etc.

47728 (Wielowieś)

1787.12/VII. (Wielowieś) G. Franc. Lewicki mł., dzierż. Mycielinka wsi dziedz. Gajewskich x v. Helena Myszkowska -- JM. And. Bardzki pułk. w. kor., Nepomucyn M. podchor. reg. piesz. w. kor., Józef Chełmski chor. w. kor. i potem sporo nieszlachty

47729 (Wielowieś)

1779.16/IX. (Kromolice) † PM. Antoni Wyssogota Zakrzewski klan lędzki, kaw. Sw. Stan. poch. Kobylin Bernard.

47730 (Wielowieś)

1783.14/I. (Kromolice) † PMD. Agnieszka z Bielińskich Zakrzewska klanowa lędzka w Pakosławiu u ukochanej córki Konstancji Z-ej klanowej santockiej, poch. Bern. Kolylin 16/II.

47731 (Wielowieś)

1791.3/II. (Kromolice), poch. dziecko 1/2-roczne tylko co †-e, Zuzanna Klara Zofja, c. MD. Weroniki i Walentego Modlibowskich dz-ców Kromolic, poch. kośc.

47732 (Wielowieś)

1792.20/IV. (Kromolice) † dziecko urodz. przed. 2 tygod. Epifanjusz Wincenty Ferrarjusz Józef, s. poprz. MD. Modlibowskich [Weroniki i Walentego] poch. Bernard. Kobylin

47733 (Wielowieś)

1802.12/V. (Wielowieś) MG. Wojciech de Szatunek Szateński mł., * w woj. pozn. x MG. Zuzanna z Myszkowskich Myszkowska virgo (!) (l. 37, i 35) -- MG. Marcin Kęszycki dz-c dóbr w p. ostrołęckim i G. Bartł. Cybulski pos. Bielaw. w par. golińskiej

47734 (Wielowieś)

1825.21/VII. (Kromolice) ch. z w. Tekla Nepom. Prakseda, * 19/VII., c. M. Jana Nepom. i M. Nepomuc. z Malczewskich Modlibowskich dz-ców Kr., Mokronosa i inn. -- X. i M. Józefa Ożegalska dz-ka Gościejewa cerem. 14/VIII. -- MD. Djonizy Budziszewski i M. Ludwika z M-ch B-a małż., dz-ce Gościejewic, Małachowa i in.

47735 (Wielowieś)

1814.13/IX. (Kromolice) ch. a * 14/VIII. Marjanna Paulina Weronika, c. GMD. Nepomucena i Nepomuceny Modlibowskich cubicul. SRM., dz-ców Kr. i Mokronosa., -- GM. Andrzej Malczewski podstolic kaliski dz-c Swierczyny, wuj dziecka, GMD. Weronika Modlibowska szambelanowa, dz-ka Wziąchowa

47736 (Wielowieś)

1815.30/XI. ch., * 24/XI. (Kromolice) Stanisław Kostka Karol Walenty, s. poprz. [Nepomucena i Nepomuceny] JG. Modlibowskich -- JM. Walenty M. szamb. z Wziąchowa dziad dziecka i GM. Nepomucena Malczewska podstolina kaliska babka, dz-ka Swierczyny

47737 (Wielowieś)

1817.20/X. (Kromolice) ch. Teresa Jadwiga Nepom. Kordula, * 14, c. JMD. Nep. Modlibowskiego dz-a Kr. i Nep. z Malczewskich -- JMD. Józef Modlib. z Wijewa i JMD. Nep. z Modlib. Malcz. z Swierczyny, chorążyna

47738 (Wielowieś)

1819.22/I. (Kromolice) ch. Seweryna Honorata Marjanna * 10, c. poprz. [Nep. i Nep. z Malczewskich] JMD. Modlibowskich szambelanów -- JMD. Walenty Modlib. szambel. JKMci i Marjanna z Modlib. Mierzewska dz-ka Twardowa etc.

47739 (Wielowieś)

1820.(Kromolice) ch. Karol Kalikst Ka...n, * 20, IV. s. poprz. [Nep. i Nep. z Malczewskich] GD. Modlibowskich -- X. i MD. v. Weronika M.

47740 (Wielowieś)

1839.9/III. *, ch. 7/III., (Kromolice) Józef, s. G. Józefa Załęskiego i Elżb. z Kowalskich komisarzy -- Jan. Nep. Modlibowski dz-c i Prowid. Przyłuska dz-ka Starkówca

47741 (Wielowieś)

1924.27/XII. (Kromolice) † G. Józef Stanisław Modlibowski l. 61, m. 1, dni 17, pos. d. Kr., s. Stanisława i Albertyny z Budziszewskich. Zawiadamia Józef M. ze Skałowa poch. 31/XII. w grobie rodz. w Mokronosie

47742 (Wielowieś)

1880.1/IX. * (Kromlice), ch. 2/IX. Marja Henryka Irena, c. Henryka de Chosłowskiego i Józefy de Modlibowskiej dr. fil. -- Albertyna M., żona, z Kr., Stanisław M., mąż, dz-c Kr.

47743 (Wielowieś)

1879.28/X. Henryk de Chosłowski dr. fil., z Ułanowa par. Kłecko, mł. 29, x Józefa Modlibowska z Kromolic, v. l. 26. -- Zygm. Urbanowski z Turostowa Wład. Ch. mł. z Głuchowa par. Pogorzela

47744 (Wielowieś)

1929.29/X. Filip Borzych z Chełma k. Lublina mł., porucznik, * 1899.16/IV. w Lwówku x Pelagia Modlibowska z Kromolic, z d. Wciórka wd., * 1896.5/XI. w Kobylinie. On syn Michała B. i Anny Klapczyńskiej, ona c. Ant. Wc. i Elżb. Michalskiej

47745 (Pawłowice)

1842.18/XI. (Pałac Pawł.) * a ch. 5/XII. Anna Józefa Elżbieta c. JM. Leona hr. Mielżyńskiego dz-ca P., Kąkolewa i inn. i M. Felicji Potockiej z Będlewa -- chrz. nieszl.

47746 (Pawłowice)

1844.29/IV. ch. (Pałac P.), * 16/IV., Maksymiljan Lambert Stanisław, s. J. hr. poprz. [Leona i Felicji Potockiej] Mielżyńskich

47747 (Pawłowice)

1846.3/VIII. (Pałac P.) ch., (* 20/VII.) Eljasz Maciej Czesław, s. JD. poprz. Mielżyńskich [Leona i Felicji Potockiej] -- JD. Maciej hr. M. dz-c chobienic; G. Józefa Potocka z Będlewa babka dziecka, hr. Stanisł. Mycielski z Ponieica mł. i G. v. Dunin siostra †-go arcybpa

47748 (Pawłowice)

1851.12/I. (Pałac P.) ch. Marja Łucja, c. poprz. hr. Mielżyńskich [Leona i Felicji Potockiej] dz-ców P., Kąkolewa, Zytowiecka * 7/I. -- Józef Napoleon Czapski hr. dz-c Gołańczy, Smogulca i hr. Elżb. Mycielska z Ponieica, matertera dziecka. G. Erazm Stablewski szambel. i hr. Emilja Kościelska siostra matki dziecka

47749 (Pawłowice)

1860.26/VII. (P.) Anna Józefa Elżbieta, ch. już 1842.25/XII., z wody, c. poprz. Mielżyńskich [Leona i Felicji Potockiej] (dziedziców j. w. [Kąkolewa, Zytowiecka] i Słembowa na Pałukach)

47750 (Pawłowice)

1862 (Pawłowice, Pakosław) 10.VI. X. Michał Mycielski S. J., z klaszt. śrem. jako wuj chrzci Leona Stanisł. Jana, s. hr. Stanisł. Czarneckiego dz-ca Pakosławia i Anny hr. Mielżyńskiej (c. Leona i Felicji z Potockich) * 5/V. -- hr. Leon M. wuj., i Florentyna Cz. dz-ka Rakoniewic, Pol., Wilkowa, ...(?)

47751 (Pawłowice)

1864.27/I. * Pawł., ch. 9/II. Marceli Jan Krzysztof Mścisław Czarnecki s. poprz. [Stanisł. Czarneckiego i Anny Mielżyńskiej] hr. dz-ców Pakosławia -- Marceli Cz. hr. dz-c Rakoniewic i Felicja Mielżyńska ż. dz-ca P-c

447752 (Pawłowice)

1866.21/II. * (Pawł.), ch. 11/IV. Eleonora Józefa Felicja Czarnecka, c. poprz. [Stanisł. Czarneckiego Anny Mielżyńskiej] hr. Cz-ch, -- hr. Zygm. Cz. dz-c Gogolewa, Niepartu etc. i hr. Hel. Potworowska z Kosowa

47753 (Pawłowice)

1870.6/VII. *, a 29/VIII. cerem. (* we Wrześni) Edward Felicjan Izajasz Poniński ch. z w. 16/VII. we Wrześni, s. Stanisł. P. i Marji Mielżyńskiej, hr. dz-ców Dominowa -- hr. Edward P. dz-c Wrześni, hr. Felicja M. z Pawłowic

47754 (Pawłowice)

1869.24/X. * w Pakosławiu, cer. 6/XI. Józef Łukasz Stanisław Czarnecki (z w. 14/XI. w Pak.) s. poprz. [Stanisł. i Anny Mielżyńskiej] Cz-ch, dz-ców Pak. i Rak. -- hr. Maks. Mielżyński mł. z Pawł. i hr. Eleonora Czapska dz-ka Gołańczy etc.

4755 (Pawłowice)

1850.29/I. Józef Napoleon Czapski hr. mł. x G. Eleonora z hr. Mielżyńskich rozwiedz. Czarnecka hr. i dz-ka dd. Smogulec Gołańcz etc. -- G. Franc. Cz. hr. dz-c Bukowca Antoni Skorzewski hr. dz-c Kretkowa, Arnold Sk. hr. dz-c Lubostronia, Ignacy Szczaniecki, dz-c Łaszczyna, Seweryn M. hr. dz-c Miłosławia, Stanisł. Mycielski hr. z Ponieca, Michał Myc. z Pon. Leon Mielż. hr. dz-c Pawł., Aleks. Mielż. hr. z Baszkowa

47756 (Pawłowice)

1863.14/X. G. Bronisław Potworowski, dz-c Kossowa l. 30 mł. x G. Helena Kościelska * w Bożejewie, v. l. 19 -- G. Leon Mielż. hr. w Pawł., G. Aleksy Czarnecki hr. w Rakon.

47757 (Pawłowice)

1870.15/XI. † (Pawł.) G. Felicja z Potockich hr. Mielżyńska ż. hr. Leona M., c. Maks. P. i Józefy, l. 51, astma

47758 (Lubasz)

1809.30/VII. (Bzowo) * Ignacy Kazimierz, s. MGD. Jakuba Potockiego pos. Bz. i MGD. Marjanny z Krynkoskich -- MGD. Kaz. Paliszewski pos. Gębic i MGD. Zofja z Borzęckich Paliszewska

47759 (Lubasz)

1810.9/IV. (Ciszkowo) ch. Nicefor Benedykt, s. JMD. Walentyna Dulińskiego i Heleny de Sawińskie -- JMD. Jakub Potocki z Bzowa i JMD. Zofja Paliszewska z Gembic

47760 (Lubasz)

1810.2/XII. (Bzowo), * 22/XI. Leokadia Cecylja Marjanna, c. GG. poprz. Potockich [Jakuba i Marjanny z Krynkoskich] pos. Bz. -- JMD. Mikołaj Swinarski dz-c Lubasza i N. Helena Dulińska poses. Ciszkowa

47761 (Lubasz)

1812.24/I. (Bzowo), * 20, Walerja Waletyna Klara, c. poprz. JMGD. Potockich [Jakuba i Marjanny z Krynkoskich] -- X. i G. Klara Krynkowska cerem. 2/II. -- Kaz. Paliszewski dz-c Gębic i M. Franciszka z Miaskowskich Swinarska dz-ka Lubasza

47762 (Lubasz)

1814.27/II. (Bzowo), * 26, Maciej Józef, s. poprz. MGD. Potockich [Jakuba i Marjanny z Krynkoskich], pos. Bz. -- GD. Józef Karol Kobierski i G. v. Nep. Prusinowska

47763 (Lubasz)

1815.26/VII. (Stajkowo), * 22. Magdalena Prakseda, c. MD. Antoniego Łęskiego pos. St. i Domicelli de Zulickie -- GD. Adam Z. i MD. Agn. Ł.

47764 (Lubasz)

1819.21/II. (Stajkowo), * 9/II. Apolonja Wilhelmina Amalja, c. MD. Jana Gładysze pos. St. i Marjanny ze Starzyńskich -- MD. Józef Zech pos. Garb. i M. v. Wilhelmina Graszke z Szamotuł. - M. Tad. Gł. mł. z Bogdanowa

47765 (Lubasz)

1819.3/III. (Lubassz), * 22/II. Leontyna Zofja Stefanja, c. PMD. Nepomucena Bonaw. Sieroszewskiego dz-ca wsi Rakawa z przyl. w woj. kal. w Kr. Pol. i PMD. Apolonji z Swinarskich -- MD. Mik. z Wybranowa Sw., dz. Lubasza, Czarnkowa etc. z ż. Zofją z Miaskowskich

47766 (Lubasz)

1820.29/X. (Stajkowo) Jan Edward, * 19/X., s. poprz. MD. Gładyszów [Jana i Marjanny ze Starzyńskich] pos. St. -- chrz. nieszl.

47767 (Lubasz)

1822.17/XII. (Dembe) * 12, Nestor, s. JMGD. Piotra Koszutskiego dzierż. d. D. i Franc. z K-ch -- JMGD. Roman Swinarski dz-c Kruszewa i JMD. Elżbieta K-a dz-ka Gratkowa

47768 (Lubasz)

1824.21/VIII. (L.) Ernest Augustyn Mikołaj, * 15/VIII., s. JMD. Romana z Wybranowa Swinarskiego dz-a Kruszewa i inn. i Teofili z Zabłockich -- X. Leon Miaskowski, prob. kat. pozn., opat komendat. wągrow., prob. biezdzieski

47769 (Lubasz)

1825.8/X. (L.) Walerja Konst. Zofja, * 27/IX. c. JMD. poprz. [Romana z Wybranowa i Teofili z Zabłockich] Swinarskich -- JMD. Emiljan Sw. dz-c Dembego i Zofja z Miaskowskich S-a dz-czka L.

47770 (Lubasz)

1830.11/VI. (L.), * 27/V. Adolf Bolesław Jan, s. poprz. [Romana z Wybranowa i Teofili z Zabłockich] JMD. Swinarskich dz-ców Kruszewa -- JMD. Emiljan Sw. dz-c Czarnkowa, Dembego i inn. i JMD. Tekla Miaskowska klanicowa, (klanka) dz-ka Lubosza

47771 (Lubasz)

1831.6/XI. (Kruszewo) Helena Zofja, * 8/VIII. c. poprz. [Romana z Wybranowa i Teofili z Zabłockich] JMD. Swinarskich -- M. Kaz. Paliszewski dz-c Gembic i M. v. Tekla Swinarska de Jalnia

47772 (Lubasz)

1836.14/IV. (Dembe), * 10/IV., w Dembem, Zofja Tekla Joanna, c. GMD. Emiljana z Wybranowa Swinarskiego dz-ca Czarnkowa i Felicji de Kurczewskie -- Roman Sw. dz-c Kruszewa i Panna Tekla Bończa Miaskowska z Lubasza. cerem. 14/IV.

47773 (Lubasz)

1837.14/IX. (Sławno) Halena Walentyna, * 1835.11/V., we wsi Węgierki k. Wrześni, c. N. Stefana Stęszewskiego pos. tej wsi i Józefy Dulińskiej -- GMD. Kaz. Paliszewski dz-c Gembic i N. Marjanna Łakomicka

47774 (Lubasz)

1837.4/VI. (Dembe), * 25/V. Michalina Emilja Magdal. c. JMGD. Emila Makarego z Wybranowa Swinarskiego dz-ca Czarnk. i Dembego i GD. Felicji z Kurczewskich

47775 (Lubasz)

1839.17/I. (Lubasz) Jadwiga Antonina Anna, * 1838.24/XI., c. G. Józefa Szułdrzyńskiego i Elżbiety z Okuliczów dz-ców L. -- MD. Mateusz Sz. i GD. Antonina Wendorff

47776 (Lubasz)

1839.18/VIII. (Dembe) Marja Emilja Marta, c. poprz., Swinarskich [Emila Makarego z Wybranowa i Felicji z Kurczewskich] dz-ców Czarnkowa, * 29/VII. w D., -- X. i GD. Franc. Koszutska dz-ka Smieszkowa

47777 (Lubasz)

1841.13/V. (Lubasz) Marja Anna Helena, * 4/IV., c. poprz. [Józefa i Elżbiety z Okuliczów] GD. Szułdrzyńskich -- GD. Wojc. Okulicz dz-c Konar i GD. v. Helena O. z Konar

47778 (Lubasz)

1841.26/III. (Dembe) Jan Józef, * 8/III., s. poprz. JGD. Swinarskich [Emila Makarego z Wybranowa i Felicji z Kurczewskich] -- GD. Felicjan Bińkowski mł. z Mchów i JGD. Salomea B. dz-ka Mchów

47779 (Lubasz)

1843.25/XI. w Pozn. u Franciszkanów ch. Katarzyna, * 23/X. w Pozn. c. poprz. [Józefa i Elżbiety z Okuliczów] GD. Szułdrzyńskich -- GD. Jan Wilandt

47780 (Lubasz)

1844.31/X. (Ciszkowo) Marja Józefa, * 21/X., c. ND. Jana Wiese dzierż. Ciszk. i ND. Marii Zuz. Prędkiewicz -- X. i ND. Józefa Ławicka dz-ka Brod.

47781 (Lubasz)

1845.12/V. (Lubasz) Stanisław Zdzisław Karol, * 1844.25/XI. s. poprz. Szułdrzyńskich [Józefa i Elżbiety z Okuliczów] -- X. i Michalina Kurcewska † 1846.4/II.

47782 (Lubasz)

1846.4/X. (Dębo) Wacław Mikołaj, * 14/IX., s. poprz. JD. Swinarskich [Emila Makarego z Wybranowa i Felicji z Kurczewskich] dz-ców D-go -- JD. Helena Turno z Objezierza

47783 (Lubasz)

1851.16/IV. (Bzowo), * 27/III. Stanisław Leonard, s. GD. Ignacego de Seredyńskiego dzierżawcy i GD. Miachaliny Szpiller

47784 (Lubasz)

1857.27/VI. * w Bzowie, ch. 9/VIII. Marja Paulina Teresa, c. G. Florentego Chełmickiego i Walerji Rutkowskiej pos. Bzowa -- Piotr Ch. radca sprawiedl. z Pozn. i Bogumiła R. ż. lek. z Sierakowa

47785 (Lubasz)

1858.4/IX. * w Bzowie, ch. 9/XII. Justynjan Mieczysław Józef, s. G. poprz. [Florentego i Walerji Rutkowskiej] Chełmickich dz-ców Bz. -- X. Ludwik Rutkowski prob. pszczewski i v. Zuzanna R. z Bz. (dodane później: siostra matki)

47786 (Lubasz)

1860.10/III. * w Bzowie, ch. 20/V. Zofja Paulina Ludosława c. poprz. [Florentego i Walerji Rutkowskiej] MD. Chełmickich dz-ców Bz. -- Dr. med. Adam Rutkowski z Sierakowa i matka ojca Paulina Ch-a ż. Konstantego Piotra z Pozn.

47787 (Lubasz)

1861.2/V. * w Bzowie, ch. 30, Zygmunt Florjan Jan Bapt. s. poprz. [Florentego i Walerji Rutkowskiej] G. Chełmickich dz-ców Bz. -- G. Wiktor Ch. sędzia z Gniezna, G. v. Zuzanna Rutkowska, krewna, z Bzowa

47788 (Lubasz)

1861.8/X. * w Lubaszu, ch. t. d. Józef Władysław, s. JMD. Zygmunta Szułdrzyńskiego i Józefy z Zakrzewskich dz-ców Lub. -- † zaraz po chrzcie

47789 (Lubasz)

1863.25/IX. * w Bzowie ch. 26, Wacław, s. poprz. GD. Chełmickich [Florentego i Walerji Rutkowskiej] dz-ców Bz. -- Dr. Adam Rutkowski z Sierakowa z ż. Bogumiłą. † 1864.27/III.

47790 (Lubasz)

1864.19/X. * w Pozn. na ul. Podgór. Tadeusz Marjan Piotr, ch. 23/X. s. poprz. [Zygmunta i Józefy z Zakrzewskich] GJD. drów Szułdrzyńskich -- G. Napol. Zakrzewski dz-c Osieka i v. Józefa Sz. w nieobec. babki Elżbiety z Okuliczów Sz-ej

47791 (Lubasz)

1864.20/IX. * w Bzowie, ch. 11/XII. Eustachy Michał Tadeusz, s. poprz. G. Chełmickich [Florentego i Walerji Rutkowskiej] dz-ców dóbr -- GD. Mieczysł. Rutkowski dz-c Podlesia Kośc. i Teodozja Ch. sędzina z Gniezna

47792 (Lubasz)

1865.18/II. * w Sławnie, ch. 20/II. Albin Benedykt Stefan, s. D. Leona Wojc. Dublińskiego dz-ca Sławna etc. i G. Urszuli Karoliny de Bojanowskiej -- G. v. Julja B., GD. Piotr B. z Gołuchowa i GD. Zofja z Rymarkiewiczów Sarnowska dz-ka Zaborowa

47793 (Lubasz)

1866.22/IV. * w Pozn., ch. 2/V. Marja Elżbieta c. poprz. JD. Szułdrzyńskich [Zygmunta i Józefy z Zakrzewskich] -- Ludwik Zakrzewski dz-c Kokorzyna, GD. Józefa Z-a dz-czka dóbr Turowy, Gołemba etc.

47794 (Lubasz)

1866.13/VIII. * w Bzowie, ch. 28/XII. Hipolita Bronisława c. poprz. GD. Chełmickich -- GD. Wojc. Ch. dz-c Pomorzan i Leokadja Rutkowska z Kościana

47795 (Lubasz)

1867.6/VI. * w Lubaszu, ch. 6/VI. Zofja, c. poprz. J. Szułdrzyńskich [Zygmunta i Józefy z Zakrzewskich] -- G. Felicja Swinarska dz-ka Dembego († 7/VI.)

47796 (Lubasz)

1870.9/X. * w Dembem, ch. 23/X. Wacław Djonizy Mikoł. s. G. Wacława de Swinarskiego i Konstancji de Łubieńskiej dziedziców dóbr -- G. Bogusław Ł. dz-c Kiączyna i G. Michalina Kurczewska wd. z Czarnkowa

47797 (Lubasz)

1872.19/I. * w Dembem, ch. 25/II. Emil Henryk Stanisław Kostka, s. poprz. [Wacława de i Konstancji de Łubieńskiej] GG. Swinarskich dz-ców dóbr czarnkowskich i D-go -- Ernest Sw. dz-c Kruszewa i Felicja Sw. z Kurczewskich matka Wacława z D-go

47798 (Lubasz)

1873.25/VI. * w Dembem, ch. 26, Stanisław Prosper, s. poprz. [Wacława de i Konstancji de Łubieńskiej] G. Swinarskich -- G. Miecz. Bińkowski z Dembicza i G. Anna Łubieńska dz-ka Kiączyna

47799 (Lubasz)

1873.11/XII. * w Ciszkowie, ch. 1874.4/II., Marja Irena, c. G. dr. Hilarego Przystanowskiego i Julji Ozdowskiej, inspekt. ekonom. -- And. Skąpski z Karska v. Wiktorja O. z Murzynowa

47800 (Lubasz)

1874.29/VII. * w Dembem, ch. 19/VIII. Mikołaj Ignacy Bogusław, s. poprz. G. Swinarskich [Wacława i Konstancji de Łubieńskiej] -- GD. Leop. Paliszewski dz. Gembic i GD. Michalina z S-ch Wolniewiczowa

47801 (Lubasz)

1887.8/VI. * w Pozn., ch. 15/VIII. Karolina Marja Albertyna, c. G. Karola Nieżychowskiego dz-ca Zelic i G. Marji Elżb. Szułdrzyńskiej -- G. Teodor Moszczyński dz-c Wiatrowa i G. Aleksandra Zakrzewska prababka [x Warsz. 1920.8/IV. Teodor Moszczeński]

47802 (Lubasz)

1901.17/II. * w Prusinowie, ch. 14/IV. Władysław Kazimierz Ignacy s. Dr. Kaz. Szułdrzyńskiego i D. Zofji de Grabskiej dz-ców Pr. [x w Warsz. w kośc. Sw. And. 1931.2/IX. Aniela Stanisława Tarnowska]

47803 (Lubasz)

1904.6/IV. * w Lubaszu, ch. 9/V., Stanisława Barbara c. JD. Miecz. Szułdrzyńskiego i Janiny Zofji Marji Heleny hr. Szembek, dz-ców Lub. -- Dr. Zygm. Szułdrz. i hr. Gustowa Szembek [x Luba. 1936.27/VI. Stan. Szułdrzyński]

47804 (Lubasz)

1905.28/XII. * Lubasz ch. 1906.27/I. Mieczysław Zygmunt Józef Antoni Marja, s. poprz. [Miecz. i Janiny Zofji Marji Heleny hr. Szenbek] Szułdrzyńskich, cerem. 1908.7/VII. -- Aleks. hr. Szembek z Pozn. i Anna Szułdrz. z Siernik

47805 (Lubasz)

1907.4/II. * w Prusinowie ch. 21/II., Wojciech Marjan Marcin (?) Kazimierz s. Kazim. Szułdrzyńskiego i Zofji Grabskiej -- Miecz. Sz. z Lub. i v. Jadwiga G. ze Skotnik

47806 (Lubasz)

1908.22/XII. * w Lubaszu, ch. 1909.8/I. Irena Elżb. Ant. Marja, c. Mieczysława Stefana Marji Szułdrzyńskiego i Janiny z hr. Szembeków -- Dr. Tad. Sz. z Bolechowa i hr. Marja Szembek z Siemianic

47807 (Lubasz)

1835.27/I. (Bzowo) G. Feliks Taczanowski mł. l. 34, dz-c Sławoszewa koło Plesz. x G. Emilja Drwęska v. l. 23 z Bzowa -- G. Roch D. G. Józef T.

47808 (Lubasz)

1835.26/V. (Lubasz) G. Emil z Wybranowa Swinarski mł. l. 32 dz-c d. Czarnkowa x G. v. Felicjanna Kurczewska mieszk. we dw. lubaskim l. 23 -- G. Kaz. Paliszewski dz-c Gembic i G. Piotr Koszutski dz-c Smieszkowa

47809 (Lubasz)

1850.22/I. (Goraj) Wojc. Szułdrzyński mł. l. 30 ze wsi Lubasz x GN. Otylja de Unruh v. z Goraja l. 26 nawrócona świeżo z luter. -- Antoni Zaborowski

47810 (Lubasz)

1856.30/I. G. Włodzimierz Wolniewicz, dz-c Dębicza par. Mączniki, mł. l. 41 x G. Michalina Swinarska l. 19. c. †-go Emila i Felicji z Kurczewskich, dz-ki dóbr Czarnków i Dębe, -- Dr. Józef Szułdrzyński, dz-c Lubasza i opiekun, Dr. Ernest Sw. dz-c Kruszewa krewny

47811 (Lubasz)

1862.28/IX. G. Teodor Suchorski dz-c d. Smaszkowo par. Błaszki w Kr. Pol. m. l. 26 x G. Emilja Swinarska, c. dz-ki Czarnkowa i Dębego, v. l. 23 -- G. Leop. Paliszewski dz-c Gembic i G. Bolesław Sw. dz-c Sarbi

47812 (Lubasz)

1865.9/VII. D. Ludwik Thiel sędzia z Pozn. x N. Zuzanna de Rutkowska z Bzowa, mł. l. 29, v. l. 25 -- D. Florenty Chełmicki dz-c Bzowa i Kaz. T. sędzia, brat, z Pozn.

47813 (Lubasz)

1865.2/X. M. Paweł de Zakrzewski dz-c d. Turowy par. Tursko, mł. 28 x v. Józefa Szułdrzyńska dz. d. Golina i Potarzyca, z Lubasza, l. 28 -- Konstanty Z. ojciec i Wład. Sz., dz-c Siernik

47814 (Lubasz)

1867.13/VI. G. Józef Walknowski dz-c Piotrkowic i Staw (?) w Kr. Pol. x Emilja 1-o v. Suchorska z Swinarskich dz-ka z Dembego, mł. 35, wdowa bezdzietna 27 -- Włodz. Wolniewicz dz-c Dembicza, Leopold Paliszewski dz-c Gębic

47815 (Lubasz)

1885.11/IX. M. Karol de Nieżychowski dz-c Zelic par. Potulice x JD. Marja Szułdrzyńska, c. dz-ca Lubasza on 30 mł., ona 19 1/2 virgo -- Ludwik Zakrzewski z Pozn. Wład. Sz. dz-c Siernik

47816 (Lubasz)

1886.22/II. G. Kazimierz de Dziembowski Dr. med. z Szamotuł, mł. l. 26 x G. Zofja Paulina Ludosława de Chełmicka, c. dz-ca Bzowa v. l. 25 -- GD. Wiktor Ch. konsyl. sprawiedl. z Gniezna i Konstanty Dz., dz-c Roszkowa

47817 (Lubasz)

1822.3/VI. † (Sławno) N. Marcin Duliński l. 80, poch. 5/VI. cm.

47818 (Lubasz)

1822.26/VII. † (Lubasz) J. Ernest Mikołaj Andrzej Tymoteusz z Wybranowa Swinarski l. 25, s. Mik. dz-ca Lubasza i Zofji Bończy Miaskowskiej poch. 28/VII. w grobie na cm. paraf.

47819 (Lubasz)

1827.26/I. † (Gembice) w Pozn. PMD. Zofja z Borzęckich Paliszewska l. 65, ż. Kaz. P-go, dz-ca d. Gembice, poch. 4/II. w Lub.

47820 (Lubasz)

1837.7/III. † (Gembice) GD. Kazimierz Paliszewski, dz-c d. Gembice, wd., w Gemb. †, poch. 14/III. l. 69

47821 (Lubasz)

1837.16/XI. † (Dembe) Zofja Tekla Joanna, c. PGD. Emila z Wybranowa Swinarskiego i Felicji de Kurczew. 1 rok. poch. 19/XI.

47822 (Lubasz)

1838.4/IX. † (Dembe) JMD. Tekla Apolonja Scholastyka de Bończa Miaskowska v., kasztelanka, we wsi D., l. 62. poch. 7/IX.

47823 (Lubasz)

1841.5/III. † (Lubasz) Jadwiga c. N. Józefa Szułdrzyńskiego i Elżbiety Okulicz dz-ców L. l. 2, ospa poch. 10/III. ...(?)

47824 (Lubasz)

1841.6/III. † (Lubasz) Elżbieta, c. poprz. [Józefa i Elżbiety Okulicz] Szułdrzyńskich l. 6, ospa, poch. 10/III.

47825 (Lubasz)

1843.20/I. † (Dembe) Jan Józef, s. MGD. Emila z Wybranowa Swinarskiego i Felicji de Kurczewskie l. 2, szkarlatyna

47826 (Lubasz)

1846.13/V. † (Luban) Elżbieta, c. poprz. JMD. Szułdrzyńskich [Józefa i Elżbiety Okulicz] 4 mies., poch. 17/V.

47827 (Lubasz)

1846.27/XI. † (Lubasz) JD. Mateusz Szułdrzyński wdowiec, l. 76, poch. 1/XII.

47828 (Lubasz)

1848.2/VII. † (Kruszewo) GD. Roman z Wybranowa Swinarski dz-c Kr., † tamże, wdowiec, l. 55, zostawił 2 synów i córki poch. w Lub. 6/VII.

47829 (Lubasz)

1850.26/X. † (Sarbia) Zygmunt, s. GD. Ernesta z Wybranowa Swinarskiego z Sarbi i Bronisławy Raczyńskiej, poch. w gr. Swin. 29/X.

47830 (Lubasz)

1851.8/V. † (Dembe) GD. Makary Mikołaj Seweryn Emiljan z Wybranowa Swinarski dz-c d. Czarnków i Dembe, mąż Felicji Kurcewskiej l. 47, zostało 3 dzieci nielet., poch. 15/V.

47831 (Lubasz)

1853.10/XII. † (Kruszewo) Bronisław, s. MD. Ernesta Swinarskiego dz-ca Kruszewa i Bron. Raczyńskiej, m. 8, poch. 14

47832 (Lubasz)

1856.24/XII. † (Lubasz) Katarzyna c. D. poprz. Szułdrzyńskich [Józefa i Elżbiety Okulicz] dz-ców Lubasza, l. 13, poch. 27

47833 (Lubasz)

1857.20/I. † (Lubasz) Stanisława, c. poprz. D. Szułdrzyńskich [Józefa i Elzbiety Okulicz] dz-ców L. i Siernik, l. 5. dysynt. poch. 23/I.

47834 (Lubasz)

1858.18/X. † (Sławno) D. Helena Dulińska wd. po Walentym dz-cu Sł., l. 75. Syn Wojc. D. dz-c Sł.

47835 (Lubasz)

1858.12/III. † (Bzowo) Marja Paulina, c. G. Florentego Chełmickiego dz-ca Bzowa i Walerii z Rutkowskich 9 m., poch. 14/III.

47836 (Lubasz)

1859.10/VII. † (Lubasz) D. Józef Szułdrzyński, mąż Elżbiety Okulicz, dz-c L. i Siernik, † w Pozn., paraliż; 3 dzieci Władysław 30, Zygmunt 29 i Józefa 22; poch. 12/VII. Lubasz

47837 (Lubasz)

1861.8/X. † (Lubasz) po chrzcie z wody Józef Wład., s. J. Zygmunta Szułdrzyńskiego i Józefy z Zakrzewskich

47838 (Lubasz)

1861.16/X. † (w Bzowie) Franc. de Rutkowski dyr. domu poprawcz. w Kościanie, mąż. Leokadji Walerii Brix, l. 59, suchoty, pozostawił 4 dzieci nielet., † w czasie wizyty u krew. w Bzowie, poch. w Lub. na cm. 18/X.

47839 (Lubasz)

1862.9/II. † (Bzowo) Zygmunt s. G. Florjana Chełmickiego i Walerii Rutkowskiej dz-ców B. 3/4 r., poch. 11/II.

47840 (Lubasz)

1864.27/III. † (Bzowo) Wacław s. GD. Florentego Chełmickiego i Wal. z Rutk., r. 1/2, poch. 29/III.

47841 (Lubasz)

1864.30/VIII. † (Bzowo) Nob. mł. Władysław Marcin, s. G. Piotra Alkantary de Chełmickiego i Pauliny Minzberg konsyl. sprawiedl. i dz-ców dóbr, l. 23, suchoty * 1841, poch. w Gurowie koło Gniezna, dokąd przewiez.

47842 (Lubasz)

1867.7/VI. † (Lubasz) Zofja c. JD. Zygm. Szułdrzyńskiego i G. Józefiny z Zakrzewskich 9 godzin. poch. 8/VI.

47843 (Lubasz)

1869.12/II. † w Pozn. (Bzowo) Wojc., s. G. poprz. Chełmickich [Piotra Alkantary i Pauliny Minzberg] 10 mies., (* 1868.IV.) poch. 15/II.

47844 (Lubasz)

1869.30/IV. † na kuracji w Koenigsbrun k. Drezna, M. Bolesław Swinarski, dz-c Sarbi i Brzezna, mąż Adeli z Kurnatowskich, l. 38 (*1831) przenies. do grobów rodz. poch. 5/V.

47845 (Lubasz)

1870.31/III. † w Pozn. (poch. w Lub. 2/IV.) Marjan Walery Florenty, s. poprz. G. Florentego Chełmickiego i Walerji Rutkowskiej m. 3, poch. w grobach rodz. z Bzowa 2/IV.

47846 (Lubasz)

1873.26/VI. (Dembe) † Stanisł. Prosper de Swinarski mies. 1/2, s. G. Wacł. Sw. dziedzica Czarnk. i D. i G. Konstancji z Łubieńskich poch. 28/VI.

47847 (Lubasz)

1873.17/VI. † (w Ciechocinku u wód) G. Emilja z Swinarskich 1-o v. Suchorska, 2-o v. ż. Józefa Walknowskiego dz-ca Piotrkowic, * w Dembem l. 33, c. Emila i Felicji z Kurcewskich, poch. 23/VII. w grobie rodz.

47848 (Lubasz)

1876.26/IX. † w Sławnie Wojc. Duliński l. 77, mąż. 2-o v. Urszuli z Bojanowskich dz-c Sławna, poch. 29

47849 (Lubasz)

1883.26/V. † (Sławno) G. Urszula Dulińska z domu Bojanowska l. 59, wd. po Wojc., dz-ka dóbr

47850 (Lubasz)

1887.6/II. † (w Sławnie) Piotr de Bojanowski wd. po Paulinie z Mielęckich l. 65, u krewnych bawiący, s. Stefana B. z Gołuchowa

47851 (Lubasz)

1891.10/IX. † w Rogoźnie Felicja Swinarska z d. Kurcewska wd. po Emilu, l. 81, b. dz-ka Dembego syn Wacław Sw.

47852 (Lubasz)

1899.19/II. † w Lubaszu Aleksandra z Zakrzewskich Zakrzewska, l. 88, b. dz-ka Osieka

47853 (Lubasz)

1899.28/XII. † Dulinowo k. Sławna Wincenty de Wawrowski mąż Julji de Bojanowskiej l. 64, m. 5, admin. Sławna, paraliż. Zawiad. St. Duliński dz-c Sł.

47854 (Lubasz)

1902.4/IX. Pozn. † (ze Sławna) Stefan de Duliński l. 37 dz. Sławna, etc.

47855 (Lubasz)

1905.26/I. † w Pozn., G. Józefa Szułdrzyńska z d. Zakrzewska ż. dra Zygmunta, l. 65 poch. katakumby kośc.

47856 (Lubasz)

1907.29/X. † w Bzowie Marja nob. Nieżychowska z d. Szułdrzyńska l. 41, m. 6, c. Zygm. Sz. dz-ca Lubasza i Józefy Zakrzewskiej, ż. dz-ca Bzowa

47857 (Lubasz)

1908.30/XI. † w Stajkowie Józefa de Raczyńska z d. Karge, l. 58, dz-ka Stajkowa, c. Jana Nep. K. kupca i Julji Cichowicz

47858 (Lubasz)

1910.8/XI. † w Pozn. Stefan ze Skrzypny Twardowski l. 55, kupiec, s. Józefa T. dz-ca d. Rempa i Bronisławy Jarnatowskiej

47859 (Kamieniec)

1754.20/I. (Dw. Karczewo) ch. z w. Xawery Sebastjan Józef, s. MGD. Jana Daneykowicz Ostrowskiego skarb. pow. pińsk. sekret. JKMci, pos. K. i inn. i Ewy z Powalskich, łowczanki Ks. Infl. -- GD. Tomasz Strzałkowski i GD. Marianna Kręciewska v. (Bez cerem.)

47860 (Kamieniec)

1856.21/XI. (Dw. Karczewo), t. dnia *, Michał Tadeusz Stanisław, s. poprz. MGD. Daneykowiczów Ostrowskich [Jana i Ewy z Powalskich] -- GD. Nikodem Haybreder i GD. Marjanna Kręcjewska; cerem. 6/XII. ass. GD. Ludwik Chłapowski pułk. JKMci, dz-c Gordzichowa i G. Franc. z Moszczyńskich Kosicka, dz-ka Cykówka, i Jakub Watta - K. dz-c Cyk.

47861 (Kamieniec)

1858.14/VI. (Dw. Karczewo) Antoni Jan, s. GD. Antoniego Lewańskiego ekon. karcz. i Katarzyny -- GD. Jakub Watta Kosicki dz-c Cykówka i Cykowa i MD. Ewa z Powalskich Daneykwziczowa Ostrowska skarb. piń.

47862 (Kamieniec)

1759.27/IV. (Ujazd) Jan Nep. Maciej Antoni, s. GD. Jakuba Kozłowskiego pos. Gościeszyna i Górki i Józefy Marjanny de Gołęckie -- MGD. Maciej Kołaczkowski sędzia z. pozn. i GD. v. Marjanna Gołęcka

47863 (Kamieniec)

1759.21/X. chch. GD. Józef Objezierski pos. wsi Zielątkowo i GD. v. Agn. Kosicka z Cykówka

47864 (Kamieniec)

1760.11/IX. (Dw. Karczewo) Jakub Bogumił, s. GD. Marcina Kicińskiego ekon. karcz. i Reginy -- MGD. Jan Daneykowicz Ostrowski skarb. pin. i M. Urszula z Kwileckich Chłapowska z Gościchowa

47865 (Kamieniec)

1706.9/XI. (Cykówka) chch. GD. Franc. Rozniecki pos. Borysławia i GD. v. Apolonia Kosicka z Cykówka

47866 (Kamieniec)

1760.23/XI. chch. GD. Jan Nep. Objezierski pos. Kamieńca i GD. v. Apolonia O. siostra jego

47867 (Kamieniec)

1760.30/XII. (Ujazd) Marcjanna Józefata, c. GD. Adama Pruskiego i Antoniny z Gołeckich -- GD. Aleks. G. i GD. Kat. G-a, oboje rodzice matki

47868 (Kamieniec)

1761.29/XII. (Cykówko) Franciszka Barbara Urszula Ewa, c. GD. Józefa Objezierskiego poses. Skorzewa i Agn. z Kosickich -- X. Adam Opaliński kan. kat. pozn., dz. Grodziska i in. i GD. Franciszka z Moszczyńskich Kosicka dz-ka Cykówka i Cykowa

47869 (Kamieniec)

1766.27/V. (Ujazd) Marceli Józef, s. N. Jana Tyszki ekon. w U. i Franciszki -- GD. Józef Gołecki pos. K. i GD. v. Jadwiga G.

47870 (Kamieniec)

1766.25/VIII. (Dw. Ujazdu) Maks. Bernard Ludwik Bartł. s. GD. poprz. Pruskich [Adama i Antoniny z Gołeckich], cerem. 1770.4/I.

47871 (Kamieniec)

1766.19/X. chch. GD. Kaz. z Kalinowy Zaremba dz-c Płastowa i GD. Apolonia z Kosickich Okuliczowa z Karczewa

47872 (Kamieniec)

1766.22/XI. chch. GD. Jan Babski i GD. Kat. z Dameckich Gołecka dzierż. Ujazdu i inn.

47873 (Kamieniec)

1767.2/II. chch. GD. Lukasz Karwacki ek. kamieniec. i GD. v. Zofja Zarembianka z Cykówka

47874 (Kamieniec)

1767.20/IX. (Dw. Ujazd) Eustachy Aleks. Michał Franc. s. MD. Jakuba Kozłowskiego i MD. Józefy -- MD. Józef Gołecki dzierż. Kam. i D. Marcjanna Babska

47875 (Kamieniec)

1768.10/II. (Karczewo) Apolonja Marjanna, c. G. Jana i Apolonji z Koszickich Okuliczów, ekon. Karczewa i inn. -- G. Ignacy O. i G. v. Elżbieta K. ciotka macierzysta dziecka cerem. w Dw. Cykow. 13/III. (już po †-ci matki), * 9/II., -- GD. Jakub Swinarski dz-c Zielątkowa i GD. Franc. z Moszczyńskich Kosicka dz-ka Cykówka, i Jakub K. dz-c Cykówka z Ludwiką z Sobockich Chłapowską dz-ką Gozdzikowa

47876 (Kamieniec)

1770.4/VI. (Ujazd) cerem. Maks. Bernard Ludwik Bartł. s. poprz. GD. Pruskich [Adama i Antoniny z Gołeckich] -- X. i GD. Kat. z Dameckich Gołecka babka dziecka

47877 (Kamieniec)

1770.23/VI. cerem. Teresa, c. M. Józefa i Agn. Objezierskich -- MD. Ant. Kosicki

47878 (Kamieniec)

1772.4/II. chch. GD. Ignacy Małachowski pos. d. Słocin i GD. Franc. Kosicka z Cykówka

47879 (Kamieniec)

1773.7/I. chch. GD. Mechjor Dołwner ekon. karcz. i G. v. Brygitta Zarembianka z Płaskowa

47880 (Kamieniec)

1774.24/IV. (Ujazd) Agnieszka Józefa, c. GD. Wojc. Kmity admin. d. U. i Joanny z Elzanowskich -- GD. Beniamin Zaremba i v. Zofja Z-ka oboje z Płastowa

47881 (Kamieniec)

1774.12/VI. chch. X. Błażej Trzciński pleb. tut. i prob. kębłow. i GD. Weronika z Kosickich Dołwnarowa admin. Karczewa

47882 (Kamieniec)

1775.6/VI. chch. GD. Antoni Białobłocki pos. Cykówka i Agn. z Kosickich Objezierska

47883 (Kamieniec)

1775.11/VI. (Dw. Ujazd) Józefa-Agn., c. GD. Wojciecha Kmity admin. U. i Joanny -- X. Mich. Rogaliński op. bledzew i JMD. Anna R. ścina nakielska i obornicka, Kasper R. sta nakiel. i oborn.., kaw. Sw. Stanisł. i Nep. z Bieleńskich Kwilecka stolnikowa wschow. X. Wojc. Zakrzewski kust. kat. pozn., i v. Teodora R. ścianka nakiel.

47884 (Kamieniec)

1775.19/XI. chch. GD. Paweł Kęszycki pos. Gronówka i GD. Konstancja K. ż. posesora Kamieńca

47885 (Kamieniec)

1776.27/X. (Ujazd) Rafał Jan Kapistran, s. poprz. [Wojciecha i Joanny] GD. Kmitów -- Ignacy i Regina Szawrońscy małż., z tegoż dworu. Cerem. 1777.9/VII. -- MD. Feliks Łubieński z Urszulą z Kowalskich Gorzyńską, Kaz. G. z Teodorą Łub., i Piotr Rogaliński pułk. w. kor. i Marianna Wilczyńska panna

47886 (Kamieniec)

1778.26/VII. (Ujazd) Dorota Apolonia Anna c. G. Jana i Wiktorji Gudzickich pos. Gozdzichow. -- JMD. Jan Kwilecki klan biechow. i Anna z Golińskich Rogalińska ścina nakiel.

47887 (Kamieniec)

1778.14/VIII. (Ujazd) Kat., (w r. ub. ch. z wody, 28/X.) c. G. Ignac. i Reginy Szawrońskich -- JMD. Kasper Rogaliński sta nakiel. i Kat. Radolińska podkomorzyna wschowska

47888 (Kamieniec)

1778.31/X. (Cykówko) Stanisław Kostka, s. MD. Michała i Eleonory z Bnińskich Moszczeńskich dz-ów C. i inn. -- nieszl. chch.

47889 (Kamieniec)

1753.24/II. GD. Adam Mąkowski x GD. v. Anna Gołecka -- GD. Aleks. G. ojciec jej i GD. Aleksy Janicki brat tut. paroch. X. Mikoł. Tomasz J-go

47890 (Kamieniec)

1756.10/V. (Ujazd) GD. Jakub Kozłowski pos. wsi Górka i x GD. v. Józefa Gołecka -- G. Jakub Kosicki dz-c Cykówka i Cykowa i G. Józef Janiątkowski pos. Kamieńca

47891 (Kamieniec)

1760.17/XI. (Cykówko) NGD. Józef Objezierski x GD. Agn. Kosicka v. -- GD. Jakub Watta-Kosicki ojciec jej i MD. Jan Daneykowicz Ostrowski pos. Karcz.

47892 (Kamieniec)

1764.28/IV. (Cykówko) GD. Jan Okulicz x GD. v. Apolonja Kosicka -- GD. Ant. K. i GD. Ignacy Małachowski i GD. Kaz. Zaręba dz-c Płastowa

47893 (Kamieniec)

1771.25/XI. (Karczewo) GD. Melchjor Dołwnar skryba karcz. x v. Weronika Kosicka -- MD. Gabriel Skorzewski pułk. RP., dz-c Szczepowic, Łagiewnik, Kaz. Zaremba dz-c Płastowa

47894 (Kamieniec)

1777.15/IV. (Cykówko) G. Michał Moszczyński x Eleonora z Bnińskich wdowa Kosicka (dysp. rzym. z powodu pokrew.) -- GD. Franc. M., Melchjor Dołwner, Jan Kosicki

47895 (Kamieniec)

1777.5/VI. (Cykowo) G. Laskowski x Barbara Basiecka (?) (św. nieszl.)

47896 (Kamieniec)

1762.6/VI. (Cykówko) † Nob. Jakub Woziński, nagle

47897 (Kamieniec)

1767.13/IV. † (Kamieniec) GD. v. Jadwiga Gołecka lat †-30

47898 (Kamieniec)

1768.9/II. † (Karczewo) przy połogu GD. Apolonja z Kosickich Okuliczowa l. ok. 25, ekonomowa karcz. poch. Reform. Woźniki

47899 (Kamieniec)

1770.30/VI. † (Cykówko) G. Franciszka Objezierska poch. Ref. Woźniki

47900 (Kamieniec)

1771.25/V. † (Cykówko) GD. Jakub Kosicki dz-c Cykówka, Cykowa i Sepna, poch. 27 Ref. Woźniki

47901 (Kamieniec)

1773.10/VII. poch. (Karczewo) Ignacy, s. GD. Melchjora Dołwnara ek. karcz. i Weroniki, poch. kośc.

47902 (Kamieniec)

1778.22/X. (Kębłowo i Kam.) † x Błażej Trzciński prob. kębł. i pleb. kam., poch. Kębłowo gdzie †

47903 (Kamieniec)

1779.27/XI. † (Ujazd) JD. Anna z Golińskich Rogalińska wojewodzina inflantska, dz-ka Ujazdu, kolatorka, poch. 2/XII. w kośc. Sw. Stan. w Pozn.

47904 (Kamieniec)

1714.4/XII. (Lechowo) Barbara c. G. Mich. Stankowskiego i G. Konstancji -- MGD. Józef Rogaliński i MGD. Zofja Kucharska z Lechowa

47905 (Kamieniec)

1715 posesorzy Kamieńca: MGD. Teofil z Werbna Pawłowski z ż. swoją Ludwiką z Ossowskich i 1715.22/IX. chrzest ich dziecka Ewy -- PDM. Franc. Mielżyński klanic śremski; PMD. Franc. z Trąbczyńskich Pawłowska klanowa biechowska. †-a mając 1 rok

47906 (Kamieniec)

1722.9/II. chch. GD. Michał Chłapowski, dz-c Goździchowa i GD. Dorota Rokossowska dz-ka Płastowa

47907 (Kamieniec)

1724.18/I. (Karczewo) Józef Antoni, s. G. Jana Swierkowskiego i Jadwigi de Rokossowskie dzierż. Karcz. -- X. i Dorota R. wd., dz-ka Płastowa

47908 (Kamieniec)

1725.5/VII. Zofja-Jadwiga, c. poprz. [Jana i Jadwigi de Rokossowskie] G. Swierkowskich -- JD. Piotr Czapski klan chełm. i G. Zofja Koszutska z Ptaszkowa

47909 (Kamieniec)

1726.6/X. (Karczewo) Franciszek, s. J. Mac. Rozdrażewskiego i Franc. Zbijewski, z wody

47910 (Kamieniec)

1727.11/XI. (Ujazd) chch. GD. Jan Rogaliński i MG. Zofja z Głoskowskich R-a

47911 (Kamieniec)

1728.31/III. (Karczewo) Domicella Zofja Joanna Konstancja c. poprz. P. Rozdrażewskich [Mac. i Franc. Zbijewskiej] -- GD. Mac. Koszutski z Ptaszkowa i PMD. Konstancja z Miaskowskich Zbijewska podsędkowa pozn., matka Franciszki R-ej

47912 (Kamieniec)

1729.31/VII. ch. G. v. Krystyna Piotrowska -- 2/XI. ch. GD. Jadwiga z P-ch Bąkowska

47913 (Kamieniec)

1730.27/II. (Goździchowo) chch. GD. Kaz. Chłapowski i GD. Ludwika z Sobockich Ch-a

47914 (Kamieniec)

1731.20/VII. (Ujazd) chch. G. Baltazar Bronikowski i GD. Zofja Rogalińska z U.

47915 (Kamieniec)

1732.19/II. (Ujazd) chch. GD. Józef Rogaliński dz-c Ujazdu i GD. Zofja z Głoskowskich żona jego

47916 (Kamieniec)

1737.1/VI. (Kamieniec) Jan Antoni, s. G. Piotra Bąkowskiego i Jadwigi -- GD. Teofil Pawłowski i GD. Ludwika z Ossowskich żona jego

47917 (Kamieniec)

1737.4/XI. (Cykówka) z wody Karol Borromeusz, * 28/X. s. GD. Franciszka Krzyżanowskiego i Teofili de Zbijewskie - poses. C. -- MD. Tad. Korytowski wojski pozn. i żona jego Kornela (metryka ta dopisana znacznie później, inną ręką)

47918 (Kamieniec)

1738.28/XII. (Cykowo) Wiktorja Łucja, c. Nob. rodziców G. Piotra i Jadwigi z Piotrowskich Bąkowskich, mieszk. w C. -- PGD. Kasper Rogaliński podsędkowicz wschow., ścic oborn. z G. Zofją z Głoskowskich R-ą z Ujazdu

47919 (Kamieniec)

1740.9/I. (Karczewo) Marjanna c. G. Pawła i Franciszki Zbijewskich poses. K.

47920 (Kamieniec)

1740.13/XI. (Karczewo) chch. GD. Stanisł. Trąpczyński pos. w Cykówku i G. v. Konstancja Rozdrażewska

47921 (Kamieniec)

1741.21/I. (Karczewo) Agnieszka c. GGD. Pawła Zbijewskiego burg. pyzdr. i Franciszki ze Z-ch -- GD. Jan Rozdrażewski i v. Konstancja R. (bez cer.)

47922 (Kamieniec)

1743.9/X. (Karczewo) Fausta Tekla, c. poprz. [Pawła i Franciszki ze Z-ch] G. Zbijewskich tenut. Karczewa -- X. Kaz. Bieczyński prob. grodz. i GMD. Konst. z Miaskowskich matka matki dziecka, wd. po Józefie Zb. podsęd. z. pozn.

47923 (Kamieniec)

1745.14/II. Walenty, s. G. Mac. Wosińskiego i Reginy -- MD. Adam Chrościcki i MD. v. Aniela Łęska (ekonom. w Cykowo)

47924 (Kamieniec)

1747.10/II. (Cikowo) Tomasz, s. GD. poprz. [Mac. i Reginy] Wosińskich -- MD. Jakub Kosicki dz. Cyk. i GD. Teresa Małachowska z Cykowa

47925 (Kamieniec)

1750.15/X. (Cykowo) Jadwiga c. poprz. [Mac. i Reginy] GD. Wosińskich -- MD. Jakub Kosicki i GD. Aniela K. córka jego z C.

47926 (Kamieniec)

1714.12/VI. (Kamieniec) G. Franc. Koszutski x G. Zofja Ossowska v., stolnikowna wschowska -- PM. Adam Pawłowski klan biechowski i MD. Piotr Kamiński

47927 (Kamieniec)

1723 (1724?) G. Jan Swierkowski dzierż. Karczewa x G. Jadwiga Rokossowska w dworze płastowskim -- G. Walenty Będorski Mac. Koszutski, Michał Chłopowski z Gozdzichowa

47928 (Kamieniec)

1724.20/V. (Ujazd) G. Andrzej Droszewski x G. Izabella Kucharska -- G. Józef Rogaliński, Mac. Koszutski

47929 (Kamieniec)

1741.29/I. (Ujazd) G. Władysław Palendzki x G. v. Teresa Rogalińska -- G. Józef R. z U. i G. Jakub R.

47930 (Kamieniec)

1736.6/X. † (Karczewo) JMD. Maciej Rozdrażewski tenut. Karcz., poch. Woźniki

47931 (Kamieniec)

1737.9/VIII. † (Kamieniec) JMGD. Ludwika z Ossowskich Pawłowska, pani dożyw. Karcz. poch. Bern. Wschowa

47932 (Kamieniec)

1809.8/II. (Kamieniec) Henryk Błażej Gabriel, s. MD. Andrzeja Skorzewskiego dz-ca Kam. i Ludwiki z Krzyckich -- GMD. Jan Nep. Nieżychowski z Gronówka dziedzic i v. Józefa S. z Kopaczewa, siostra dziedzica Kam.

47933 (Kamieniec)

1811.6/III. (Ujazd) Józef Hipolit s. MD. Adama Wroniewicza ekonoma U. i Józefy z Głazewskich -- GM. Jan Nep. Zółtowski z ż. Józefą z Zbijewskich dz-ce U. i inn.

47934 (Kamieniec)

1814.8/II. (Ujazd) Adam Wojciech Anzelm, s. JGMD. Nepom. Zółtowskiego dz-ca U. i Józefy ze Zbijewskich, * 6, -- JGMD. Józef Biegański dz-c Cykówka i żona jego Barbara z Zółtowskich

47935 (Kamieniec)

1815.16/VII. (Ujazd) Aleksy Mateusz, * 12/VII., s. GG. (popraw. na MM.) Marcina Nowakowskiego admin. U. i Józefy Kardeckiej -- Nep. Zółtowski, sędzia pok. p. kość. dz-c U. i żona jego Józefa ze Zbijewskich

47936 (Kamieniec)

1816.20/X. (Ujazd) Wikor Łukasz s. GG (popraw. na MM.) Nowakowskich, [Marcina i Józefy Kordeckiej] * 17/X. -- JMD. Nep. Zółtowski, dz-c U. i GM. v. Karolina Raczyńska z U.

47937 (Kamieniec)

1818.5/X. (Ujazd) Franciszek Józef Wincenty, * 3/X., s. poprz. JGMD. Zółtowskich [Nepom. i Józefy ze Zbijewskich] -- GD. Winc. Koczorowski kapit. w. p., obec. nauczyciel we dw. w U. GD. Józefa z Kardeckich Nowakowska ż. Marcjana N. admin. U. 13/XII. cerem. -- Franc. Mycielski z ż. Kunegundą z Zbijewskich dz-ce Pierwoszewa

47938 (Kamieniec)

1819.1/II. (Ujazd) Ludwika Marcina, * 22/I., c. poprz. [Marcina i Józefy Kardeckiej] GG. (popraw. na MM.) Nowakowskich cerem. 22/II. -- Nep. Zółt. i Ewa Zbijewska dz-ka Białcza i inn.

47939 (Kamieniec)

1825.6/I. ch. JGMD. Hrabina Birgitta z Szczanieckich Mielżyńska dz-ka Karczewa i inn.

47940 (Kamieniec)

1829.8/I. (Cykowo) Józefa Barbara Dorota, * 1, c. GMD. Józefa Biegańskiego dz-ca C. i Franc. Raczyńskiej -- MG. Nep. Nieżychowski dz-c Granówka i GMD. Barbara z Zółtowskich B-a, dz-ka Potulic

47941 (Kamieniec)

1830.26/VII. (Cykowo) Franciszka Aniela Nepomucena, c. poprz. [Józefa i Franc. Raczyńskiej] GMD. Biegańskich -- GMD. Nep. Zółtowski dz-c Ujazdu i Barbara z Zółtowskich B-a dz-ka Potulic

47942 (Kamieniec)

1832.10/XII. (Cykowo), * 25/XI. Adam Filip, s. poprz. [Józefa Biegańskiego i Franc. Raczyńskiej] GMD. Biegańskich -- GMD. Nep. Raczyński pos. d. Głuponic i JMD. Józefa Zółtowska dz-ka Ujazdu

47943 (Kamieniec)

1833.5/VI. (Ujazd) Paulina Aniela, * 2/VI., c. GMD. Ignacego Swiętochowskiego i Zuzanny z Siemiątkowskich -- Nep. Zółt. z ż. Józefą ze Zbij.

47944 (Kamieniec)

1833.8/V. (Cykowo) cerem. Franciszek Józef Jarosław, s. GMD. Stanisława Mrozińskiego i Anieli z Biegańskich -- Nep. Zółt. z żoną

47945 (Kamieniec)

1837.18/IV. (Dw. Cykowo) Wincenty Antoni, * 5/IV., s. GMD. poprz. Biegańskich [Józefa i Franc. Raczyńskiej] -- GMD. Tad. Bieczyński z ż. Antoniną z Bieczyńskich, dz-ce Grąblewa

47946 (Kamieniec)

1844.5/III. (Kamieniec) Wanda Apolonja, * 8/II., c. GMD. Henryka Skorzewskiego i Ignacji z Kotarskich dz-ców Kam. -- GMD. Xawery K. mł. i GD. Stanisława Jarzębowska dz-ka W. Krzycka

47947 (Kamieniec)

1845.2/VI. (Kamieniec) Teodor Jan * 10/V., s. poprz. [Henryka i Ignacji z Kotarskich] GMD. Skorzewskich -- GMD. Tytus Kotarski mł. i GM. v. Felicja Sk. W. Krzycka

47948 (Kamieniec)

1847.16/III. (Kamieniec) Helena Franc., * 28/II., c. poprz. [Henryka i Ignacji z Kotarskich] GG. Skorzewskich -- GMD. Adam S. mł., dz-c Spławia i Franc. z Raczyńskich Biegańska dz-ka Cykowa

47949 (Kamieniec)

1848.21/XI. (Kamieniec) Tadeusz Andrzej, * 5/XI., s. poprz. [Henryka i Ignacji z Kotarskich] GMD. Skorzewskich -- GMD. And. Niegolewski dz-c Niegolewa, i Celestyna z Sokolnickich Sk-a dz-ka Gołanic

47950 (Kamieniec)

1841.27/VII. * (Ujazd), ch. 29, Ludwik Roman, s. G. Xaw. Wiktorowskiego admin. U. i Franc. Cisławskiej -- G. Telesfor Urbanowski mł. skryba dwor.

47951 (Kamieniec)

1850.8/VIII. * (Kamieniec), ch. 18/VIII., Józefa Marja, c. poprz. Skorzewskich [Henryka i Ignacji z Kotarskich] -- Tytus Kotarski dz-c Przecławia w Kr. Pol. i panna Izab. S. z Pozn.

47952 (Kamieniec)

1850.24/IX. * (Cykowo), ch. 28, Karolina Józefa Michalina Tekla, c. Antoniego Jana Nep. Onufrego Idziego Skarzyńskiego i Józefy z Biegańskich dz-ców Sokołowa -- Józef B. dz-c Cykowa, Sepna, etc., Kordula Nieżychowska panna z Kamieńca

47953 (Kamieniec)

1852.5/IV. * (Kamieniec), ch. 13/IV. Kazimierz Wincenty, s. poprz. Skórzewskich [Henryka i Ignacji z Kotarskich] -- Ant. Skarzyński dz-c Sokołowa Ludwika Wilczyńska dz-ka Krzyżanowa

47954 (Kamieniec)

1853.27/VI. * (Kamieniec), ch. 11/VII. Ignacy Jan, s. poprz. Skorzewskich [Henryka i Ignacji z Kotarskich] -- X. i panna Kordula Nieżychowska

47955 (Kamieniec)

1856.6./III. * (Ujazd) ch. 6/IV. Ewa cz. Ewelina Marja Florentyna Koletta, c. Adama Zółtowskiego i Cecylji Czarneckiej dz-ców U., Ptaszkowa etc. -- Stan. hr. Zółt. dz-c Jarogniewic i jego żona Seweryna z Ponińskich

47956 [??] (Kamieniec)

1856.21/V. * (Karczewo) ch. 18/IV. Stanisława Wanda, c. Wład. Sczanieckiego [??] ekon. i Anastazji Ziętkowskiej -- chch. nieszl. - Jan Z. kucharz z Jaraczewa

47957 (Kamieniec)

1858.15/VI. * (Ujazd), ch. 8/VI., Cecylja Marcelina Justyna Marja, c. poprz. Zółtowskich [Adama i Cecylji Czarneckiej], dz-ców U., Urbanowa etc., -- N. Aniela z Ponińskich Czarnecka hr. i szambel. Marceli Z. z Czacza

47958 (Kamieniec)

1861.9/VI. * (Ujazd) ch. 16/VII. Jan Nep. Felicjan Franc. Zygm. Adam, s. poprz. Zółtowskich [Adama i Cecylji Czarneckiej] dz-ców U. -- Franc. Z. dz-c Niechanowa i panna Helena Z. z Ujazdu

47959 (Kamieniec)

1875.24/I. * (Cyków), ch. 29/III. Aniela Barbara Józefa Biegańska c. Winc. B. i Antoniny z hr. Czarneckich, dz-ców dóbr -- hr. Ant. Cz. z Golejewka i Józefa Skarzyńska dz-ka Sokołowa

47960 (Kamieniec)

1875.29/XII. * (Ujazd), ch. 1876.26/. Ewa Barbara Celina Marja Seweryna Olimpia Rudomina c. N. Ant. R. dz-ca d. Hołonety i N. Hel. Zółtowskiej -- Ryszard R. dz-c d., tajny radca ces. ros. i dz-c d. Pigirelle, Celina Z. babka dziecka z U., Edward Z. dz-c Kocka i v. Ewa Z. z Ujazdu

47961 (Kamieniec)

1876.18/III. * (Cyków), ch. 9/III. Józef Biegański, s. poprz. [Winc. i Antoniny z hr. Czarneckich] dz-ców dóbr - bez cerem.

47962 (Kamieniec)

1889.22/III. * (Ujazd), ch. 7/IV. Stanisław Henryk Swinarski s. Zdzisława admin. dóbr i Stanisł. Szymańskiej -- Ludwik Przybyszewski dz-c Giżewaj

47963 (Kamieniec)

1828.14/II. (Cykowo) GMD. Józef Biegański mł. l 27 dz-c C. i inn., s. Józefa i Barbary z Zółtowskich dz-ców Potulic x Franciszka Raczyńska v. l. 25, z Szurkowa, c. GMD. Filipa i Doroty z Nieżychowskich R-ch, ślub dany w Pozn. w kość. Przem. Pań. u SS. Miłos. -- GMD. Hipolit Malczewski dz-c Niemczyna i Adam Daleszyński dz-c pomorzan. Nep. Zółt. dz-c Ujazdu

47964 (Kamieniec)

1828.20/V. (Karczewo) MD. N. Franc. Sampołowski mł., l. 40, dz. d. Wysoka w Pol., par. Kramsko x M. D. Emilja Matecka v. l. 17, c. †-go MD. Piotra M. poses. Podrzecza i †-ej Anny Fregerowny -- MD. hr. Mik. Mielżyński dz-c Karczewa, hr. Henryk Dzieduszycki dz-c Wronek

47965 (Kamieniec)

1832.8/VII. (Ujazd) GMD. Ignacy Swiętochowski mł. l. 34, s. Jana posesora i Teresy z Kosickich x GMD. Zuz. Siemiątkowska v. l. 28 - c. Witalisa i Marjanny ze Zbyszewskich -- Nep. Zółt. i Ant. Zółtowski pos. Ptaszkowa

47966 (Kamieniec)

1846.22/VII. (Kamieniec) GMD. Józef Kotarski, s. Kaz. i Józefy de Skorzewskie dz-ców d. Pocław x Felicja Skorzewska c. MD. Ant. Sk. i Ludwiki de Krzyckie dz-ców Kam., mł. 27, v. 25, -- GMD Stan. Jarzębowski dz-c Krzycka, Sew. Sk. dz-c Gołanic

47967 (Kamieniec)

1849.23/X. (Cykowo) MG. Antoni Skarzyński mł., dz-c Sokołowa, s: †-ch Antoniego Sk. i Karoliny z Nieżychowskich dz-ców Chełkowa i in. w p. kość. x MG. Józefa Biegańska c. Józ. i Franc. z Raczyńskich dz-ców Cyk. mł. 30, v. 19 -- Ant. Błociszewski dz-c Krzesławic i in.

47968 (Kamieniec)

1875.26/I. G. Antoni Winc. Klaudjusz Rudomino viceregens registr. colleg. w II prefekt. Senatu rządu w SPet. dz. d. Hołonety p. wiłkomir. l. 31 1/2 x G. Helena Aniela Hieronima Zółtowska c. Adama dz. Ujazdu i Cecylji hr. Czarneckiej, l. 22 -- Ryszard R. mł., Józef Z. dz-c Urbanowa

47969 (Kamieniec)

1879.10/VI. G. Roman Karśnicki dz-c Czachór par. Droszew l. 30 x Józefa Skórzewska c. dz-ców Kamieńca, l. 29 -- Kaz. K. mł. z Czachór Bronisław Sk. dz-c Kam.

47970 (Kamieniec)

1879.8/VII. G. Paweł Skórzewski dz-c Kwiatkowa i in. par. Ociąż l. 26 x, Cecylja Zółtowska c. dz-ców Ujazdu, l. 21. -- Ant. Rudomina Józef Zółt. dz-c Urbanowa

47971 (Kamieniec)

1885.13/I. Roman Trąmpczyński agent w Pozn. l. 25 x Anna Nowicka z Ujazdu, 26

47972 (Kamieniec)

1885.29/IV. G. Kaz. Grzegorz Karśnicki dz-c Głowczyna par. Iwanowice, gub. kal. wd. l. 39 x Wanda Apolonja Skórzewska, c. dz-ców Kamieńca v., l. 41 -- Bronisł. Sk. dz. Kam., brat jej, Roman K. dz-c Czachór, brat jego

47973 (Kamieniec)

1900.23/X. G. Franc. Karol Kiedrowski, typograf bydg. l. 28 x Kazimiera Kandulska z Ujazdu, l. 21 -- Paulin K. z Kosonowa

47974 (Kamieniec)

1901.25/IV. MG. Adam-Zbigniew Gorzeński-Ostroróg, dz-c d. Tarce i inn. w par. Wilkowyja l. 32 x MG. Aniela Barbara Józefa Biegańska, c. dz-ców Cykowa (w pryw. kapl. biskupiej w Pozn. dał bp. Edw. Likowski) -- hr. Jan Czarnecki, dz-c dóbr Czestram-Golejewko i Konstanty Zółtowski, dz-c dóbr Słupy

47975 (Kamieniec)

1821.21/VI. (Kamieniec) poch. M. Matylda Skórzewska v., c. MM. Andrzeja i Ludwiki Krzyckiej dz-ców Kam., † 18/VI.

47976 (Kamieniec)

1833.7/II. poch. (Cykowo) Franciszka Aniela Nepomucena, c. GM. D. Józefa Biegańskiego i Franciszki z Raczyńskich dz-ców Cykowo, † 5/II.

47977 (Kamieniec)

1841.15/IX. (Ujazd) poch. Ludwik Roman s. GMD. Xawerego Wiktorowskiego admin. d. Ujazd i Franc. Cisławskiej. † 12/IX.

47978 (Kamieniec)

1841.9/XII. (Ujazd) poch. G. Xaw. Wiktorowski ekonom, s. G. Walentego W. właścic. i Anny z Kalacińskich, † 6/XII. suchoty rok 29-y

47979 (Kamieniec)

1842.24/VII. (Karczewo) poch. w grobie rodziców JGD. Hr. Mikołaj Mielżyński dz-c K. i in. s. Maks. i Konstancji Czapskiej † hydrope 17/VII., w r. 62.

47980 (Kamieniec)

1842.3/I. (Kamieniec) poch. GMD. Andrzej Skorzewski dz-c Kam. s. Ludwika dz-ca Kopaszewa i Teodory z Niegolewskich † hydrope 1842.29/XII. (!), więc poch. 43 ! w r. 66. (zapis przy samym końcu r. 1842!)

47981 (Kamieniec)

1846.18/VIII. (Ujazd) poch., a † 15/VIII. w Uj., GDHr. Józefa ze Zbijewskich Zółtowska l. 58, c. Wincentego Zb. dz-ca Białcza i inn. i Ewy z Nieżychowskich, paraliż. poch. kośc. w Białczu w gr. ojc.

47982 (Kamieniec)

1846.9/XII. (Kamieniec) poch. Seweryna, c. MGD. Henryka Skorzewskiego dz-ca Kam. i Ignacji z Kotarskich † 6/XII., w 4 r. życia

47983 (Kamieniec)

1846.23/XI. † (Kamieniec) G. Teodor Skorzewski l. 2 s. Henryka dz-a Kam. i Ignacji Kotarskiej

47984 (Kamieniec)

1854.29/IX. † w Kamieńcu, Ignacy Jan Skórzewski r. 1, 3 mies., s. poprz. S-ch [Teodora i Ignacji Kotarskiej] dz-ców

47985 (Kamieniec)

1855.17/IX. † (Karczewo) Wanda Szczaniecka 1 r. 1 m., c. Wład. ekon. i Anastazji Ziętkowskiej, koklusz [zob. 47956 ?]

47986 (Stobnica)

1778.4/XII. (Brączewo) Antoni Klemens Stanisław Kostka s. M. G. Jana Nep. i Franciszki z Raczyńskich Powalskich zast. pos. Stobnicy, * 25/XI. -- MG. Antoni P. dziad i Marjanna z R-ch Trąmpczyńska matertera dziecka

47987 (Stobnica)

1779.21/X. (Brączewo) Urszula Kat., c. JM. poprz. Powalskich [Jana Nepomucena i Franciszki z Raczyńskich] dep. na Tryb. Kor., * 19, ch. z w. cerem. potem

47988 (Stobnica)

1781.22/IV. (Stobnica) Anna Nepom., c. G. Adama Krzeszyckiego leśniczego i Kunegundy -- JM. Jan Nepom. Powalski zast. pos. Stobnicy z żoną Franc.

47989 (Stobnica)

1781.26/VII. (Brączewo) Joanna Nepom., c. poprz. JMD. Powalskich [Jana Nepomucena i Franciszki z Raczyńskich] -- JMD. Mik. Swiniarski i Leonora z Bińkowskich Gliszczyńska podczaszyna

47990 (Stobnica)

1782.18/I. (Brączewo) cerem. Urszula Kat., c. poprz. M. Powalskich [Jana Nepomucena i Franciszki z Raczyńskich], ch. z w. 1779.21/X. -- JM. Kaz. Raczyński GWP i Kat. z Racz. Radolińska podkomorzyna wschowska

47991 (Stobnica)

1782.1/IX. (z Papierni) Antoni Augustyn, s. G. Adama Krzeszyckiego leśn. i Kuneg. -- chrz. nieszl., cerem. 3/X. ass. X i Juljana z Niegolewskich Zółtowska z Popówka

47992 (Stobnica)

1783.16/II. (Brączewo) ch. z w. Apolonja, c. poprz. M. Powalskich [Jana Nepomucena i Franciszki z Raczyńskich] -- M. Wojc. Dramiński pos. Gaju i Franc. Xaw. z Trębińskich Skoraszewska

47993 (Stobnica)

1784.11/VII. (Brączewo) Marja Magdalena Pulcherja, c. M. poprz. Powalskich [Jana Nepomucena i Franciszki z Raczyńskich], podkomorzych JKMci. -- MD. Jakub Raczyński reg. gr. gn. i MD. Marjanna z Racz. Trąmpczyńska matertera

47994 (Stobnica)

1788.13/II. (Brączewo) cerem. nad Apolonją, c. poprz. Powalskich [Jana Nepomucena i Franciszki z Raczyńskich] (ch. z w. 1783.16/II.) -- GD. Prądzyński

47995 (Stobnica)

1794.1/II. chch. GD. Maciej Wargowski ekon. z Gaju i GD. Brygida z Falińskich Breańska komis. z dw. brączewskiego

47996 (Stobnica)

1796.8/IV. (Brączewo) *, ch. 10, Konstancja Wiktoria Józefata, c. MD. Filipa Raczyńskiego i Doroty z Nieżuchowskich

47997 (Stobnica)

1796.17/IV. (Brzączewo) chrzest dziecka, * 14 t. m., im. Józefata Djonizja, c. G. Filipa Raczyńskiego i Doroty z Nieżuchowskich [!!!] -- G. Twardowski dz-c Szczuczyna i G. Kat. Rynarzewska z Raczyńskich ass. G. Jan Rynarzewski i v. Marj. Bielska z Szczuczyna

47998 (Stobnica)

1798.10/VI. (Brączewo) z w., * 3, Wilhelmina, Antonina Justyna Wiktorja Alojzja, c. poprz. Raczyńskich [Filipa i Doroty z Nieżuchowskich] -- GD. Augustyn Brudzewski dz-c Słopanowa i GD. Marjanna Zuromska z Kobylnik dz-ka Wojc. Z. i v. Karolina B. z Słopanowa

47999 (Stobnica)

1800.15/IV. (Brączewo) ch. z w. Anzelm Józef Kajetan * 28/III., s. G. poprz. Raczyńskich [Filipa i Doroty z Nieżuchowskich] -- G. Michał Nieżuchowski i siostra jego Karolina N.

48000 (Stobnica)

1801.10/V. (Brączewo), ch. we dworze Florjan Teodor Stanisław Filip, * 4., s. poprz. Raczyńskich [Filipa i Doroty z Nieżuchowskich] -- WJP. Teodor Cielecki dz-c wsi Rudki i WJPani Ludwika Kraszkowska z Nieżuchowskich z Rosnowa

48001 (Stobnica)

1801.10/V. cerem. Orszula Karolina, c. poprz. Raczyńskich [Filipa i Doroty z Nieżuchowskich] -- WJP. Tom. Kraszkowski i Pani Urszula z Kowalskich Cielecka

48002 (Stobnica)

1802.6/X. (Brączewo) ch. z w. Ludwika Teresa Franciszka * 3, c. poprz. G. Raczyńskich [Filipa i Doroty z Nieżuchowskich] -- G. Ant. Kraszkowski mł. i Karolina R. mł. G. Ludwika K-a z Rosnowa

48003 (Stobnica)

1803.7/I. (Brączewo) cerem. nad poprzednią Raczyńską [Ludwika Teresa Franciszka, c. Filipa i Doroty z Nieżuchowskich] -- Jan Nep. Nieżuchowski z ż. Franc. z Kościelskich. Tu im.: Ludwika Franciszka Teresa

48004 (Stobnica)

1803.12/VI. (Papiernia), * 3, Antonina, c. G. Józefa Grodkowskiego i Agn. de Cramkie (!?), leśnicz. -- X. i N. Franciszka z Maciejewskich Radujowski ekon. z Niemieszkowa

48005 (Obrzycko)

1798.26/XII. (Kobylniki) ch. z w., Klemens, * 3/XII., s. MGD. Wojc. i Marj. Zeromskich dz-ców Kob. -- MGD. Filip i Dorota Raczyńscy z Brączewa

48006 (Obrzycko)

1798.8/X. (Kobylniki) Franciszek s. M. Józefa i Konstancji z Zychlińskich Dąbrowskich -- D. Kat. D. i Józef leśniczy Kob. cerem. 1800.7/VII., Dodane imię Józef. Ass.: MGD. Nepom. Kierski i żona jego Anna Kayzerówna

48007 (Obrzycko)

1801.3/VI. * Jan Bapt. ch. 22/VII., s. poprz. MM. Dąbrowskich [Józefa i Konstancji z Zychlińskich] poses. 8-ej części Kobylnik -- MGD. Jan Twardowski dz-c Szczurzyna i MD. Anna z Kayzerów Kierska z Kobylnik

48008 (Obrzycko)

1805.24/IX. (Kobylnik) * Franciszek, s. G. Michała Bogdańskiego ogrodnika i Kat. Kolskiej -- chrz. nieszl.

48009 (Obrzycko)

1806.22/V. (Kobelniki) ch. Józef Bernard, * 21. s. GG. Henryka Wolskiego i Anny z Popielów -- MD. Mateusz Wilant pos. Kob. i Elżb. Cichoszewicz ż. jego

48010 (Obrzycko)

1806.31/XII. (Obrzycko), * 30. Jan s. Nob. D. Melchjora Kiełpińskiego milit. pol. i Jadwigi -- chrz. nieszl.

48011 (Stobnica)

1783.20/VII. (Braczewo) GMD. Michał Grzegorz Prądzyński ekonom dworski, x GD. Teresa Joanna Lisoska -- MD. Nep. Powalski

48012 (Stobnica)

1798.4/II. poch. Stobn. kośc. NG. Stefan Chraszewski leśniczy stobn. l. 69. † ost. I.

48013 (Stobnica)

1804.28/I. † MGD. Dorota z Nieżuchowskich Raczyńska dzierż. Brzączewka l. 34, poch. Reform.

48014 (Stobnica)

1804.28/III. † w Pozn. G. Filip Raczyński dzierż. Stobnicy l. 43, poch. Pozn. Bernard.

48015 (Stobnica)

1779.7/XI. (z Brączewa) † MGD. Antoni Lewald Powalski, poch. Franc. Obserw. Szamotuły 10, w r. 78-ym

48016 (Stobnica)

1781.15/X. (Papiernia) poch. Anna Nepom., c. G. Adama Krzeszyckiego leśnicz. i Kunegundy. † 12

48017 (Stobnica)

1782.30/XII. (Papiernia) poch. D. Walenty Krzeszycki l. ok. 80, poch. 31 cm.

48018 (Stobnica)

1783.8/IV. (Brączewo) poch. Urszula Kat., c. M. Jana Nep. i Franciszki z Raczyńskich Powalskich pos. Stobnic l. 3. † 7/IV.

48019 (Stobnica)

1798.29/I. (Papiernia Stobn.) N. Stef. Chroszewski nadleśniczy (praefectus silvarum) x Marjanna Radeńczańka ze wsi St. -- Bartł. Radecki ze Stob. On. 69, ona 24

48020 (Obrzycko)

1809.6/II. (Kobelniki) G. Wojciech Okulicz mł. pos. wsi Linie x Rozalja Willantówna v. -- MD. Teodor Cielecki dz-c Rudek i G. Roch Dunin burgr. pozn.

48021 (Obrzycko)

1798.14/IV. (Obrzycko) poch. w kośc. M. Franc. z Gorskich Falęcka ż. M. Macieja F-go, l. 45. † 12 m. caduco

48022 (Obrzycko)

1798.4/VIII. (Obrzycko) poch. M. Maciej Falęcki wdowiec, l. 78. wd. hemoroidy

48023 (Obrzycko)

1805.2/I. (Kobelniki) poch. G. Kat. Dąbrowska † 1804.29/XII., l. 70. poch. w kośc.

48024 (Obrzycko)

1820.2/VIII. ch. Aniela Marianna, * 2, c. GD. Marka Kowalskiego pos. d. Dzierzchnica w p. średz. i Marjanny z Molińskich -- G. D. Mikoł. M. pos. Kobelnik i GD. Gertruda Geppertowa mieszk. w Kobelnikach (Kobelniki)

48025 (Obrzycko)

1827.4/X. * 4, Leopold Franciszek, s. MD. Piotra Kanarzowskiego gen. komis. obrzyckich dóbr i Józefy z Koryznów

48026 (Obrzycko)

1828.7/XII. (Augustburg) Pulcheria Urszula, * 29/X. c. GD. Piotra Kananowskiego gen. kom. dóbr obrzyc. i GD. Józefy z Koryznów -- GD. Paliszewski dz-c Gębic i GD. Konst. Seredyńska ż. pos. Ordzina

48027 (Obrzycko)

1829.6/I. (Obrowo) Józef Stanisław, * 6, s. G. Józefa Madalińskiego gen. ekon. ordzińskiego i Nepomuceny z Bilewiczów -- v. Józefa B-wa

48028 (Obrzycko)

1811.27/IX. † (Kobelniki) G. Józef Dąbrowski l. 44. 8-ej części Kobylnik (co?) poch. 30/IX., m. tabetis Wdowa: Konst. z Zychlińskich i 2 synów

48029 (Obrzycko)

1812.25/XI. † (Obrzycko i Kobelniki) G. Wojc. Zdziarski wd., ekon. dwor., z 8-ej części Kobylnik, † u chirurga w Obrzycku, l. 70, poch. 27 cm.

48030 (Obrzycko)

1814.25/IX. (Kobelniki) M. Marek Kowalski mł. l. 36, pos. Baborówka, (s. Józefa i Marcjammy K-ch) x v. Marjanna Molińska l. 24, z Kobelnik, c. Mik. i Salomei z Wilantów) pos. Kob. -- MD. Chryzostom Gronowski pos. Ocieszyna i Józef Czachorski pos. Zydowa

48031 (Obrzycko)

1818.18/VI. (Obrzycko) Nob. Tom. Nurkowski ekonom d. sierakow., mł., l. 33 x GD. Anna Magdal. z Zawadzkich Więckowska panna l. 23 -- GD. Florjan Ustynowicz rewizor obrzycki

48032 (Obrzycko)

1825.30/I. (Obrzycko) GD. Ignacy Załuskowski mł., pos. Uścikowa, l. 30 x D. Marianna Sapinowska v. mieszk. w swym domu w Ob. l. 18 -- GD. Teodor Z. z Uścikowa

48033 (Obrzycko)

1833.30/V. (Obrowo) Juljusz Antoni, * 22, s. Józefa Madalińskiego ekonoma i Nepomuceny z Bilewiczów -- Stanisł. Bilewicz łowczy z Nowejwsi

48034 (Obrzycko)

1833.3/X. (Braczewo) Wład. Józef, * 29/IX., s. MGD. Józefa Nehringa gen. pos. i GD. Eleonory de Küfcow -- GD. Teofil Kifer kupiec z Czarnk. i GD. Józefa Kananowska żona gen. komis. z Wielgora (?)

48035 (Obrzycko)

1834.9/X. (Obrzycko) Michalina Antonina, * 29/IX., c. Józefa Madalińskiego ekon. i Nep. z Bilewiczów -- chrz. nieszl.

48036 (Obrzycko)

1837.29/IX. chch. GD. Józef Hulewicz pos. Słopanowa i GD. Prowid. Grabska ż. GD. Walentego G-go

48037 (Obrzycko)

1838.3/VI. (Annaberg) ch. Zygmunt-Mieczysław, * 8/IV. s. G. Leona i Teofili z Warnke Jasińskich, pos. folw. A. -- X. i G. Teresa Chołobukowska z Obielewa

48038 (Obrzycko)

1837.29/VI. (Annaberg) G. Leon Jasiński mł. l. 29, s. G. Florjana i Józefy z Połczyńskich, dz-ców Topoli par. Dzwierzchno x Teofila de Warnke Jankowska wd., l. 20 -- G. Florjan Jas. z Topoli i Jan Kozłowski pos. Mrowieńca. Jej 1-y mąż Bernard Jank., honestus pos. Annaberg l. 39 † 1836.7/VI.

48039 (Obrzycko)

1839.11/IX. † (Brączewo) Heljodor Atanazy l. 4 i 2 m., s. MD. Józefa Nehringa gen. pos. d. Br. i Eleonory Kiefer poch. 14 cm. obrzyc.

48040 (Obrzycko)

1840.20/IV. (Brączewo) Bolesława Helena Eleonora * 8, c. Gd. Józefa Nehring pos. Br. i Eleonory de Kiefer -- Leop. N. i Gd. v. Hel. Kiefer

48041 (Obrzycko)

1842.22/V. (Brączewo), * 1, Jan Nep., s. MD. poprz. Nehringów [Józefa i Eleonory de Kiefer] -- MD. Teofil Radkiewicz mł. kupiec z Wronek i MD. v. Helena Kiefer de Krucz

48042 (Obrzycko)

1852.25/IV. chch. GMD. Antonina Ostrowska dz-ka Słopanowa

48043 (Obrzycko)

1845.26/XI. (Słopanowo) MD. Augustyn Bartłomiej Lubomęski mł. l. 25 ze wsi Głajkowo par. Pieranie x MD. v. Gabriela Ostrowska ze Słopanowa, l. 20., c. MM. Feliksa i Antoniny O-ch., dz-ców Słop. -- MD. Nepom. Kościelski dz-c Szmiłowo MD. Winc. Jaraczewski z Szamotuł i MD. And. Kamieński z Przystanek

48044 (Obrzycko)

1842.28/III. (Brączewo) †Wład. Nehring, l. 9 s. MD. Józefa poses. Br. poch. cm. o.

48045 (Obrzycko)

1884.16/XII. * (Kobylniki) ch. 1885.8/I. Ludwik Teodor Dobrogost, s. Tadeusza de Twardowskiego i Ludwiki de Karśnickiej, pos. dóbr -- Winc. Walewski z Dzierzbicy Halina K. z Mchów

48046 (Obrzycko)

1886.21/VI. * (Kobylniki), ch. 25/VII. Stefan Dobrogost, s. poprz. de Twardowskich [Tadeusza i Ludwiki de Karśnickiej] dziedziców -- Ant. Taczanowski z Taczanowa i Zofja Skarzyńska z Miedzianowa

48047 (Obrzycko)

1891.10/II. * (Kobylniki) Jan Tadeusz Dobrogost, s. poprz. Twardowskich [Tadeusza i Ludwiki de Karśnickiej] pos. majoratu -- Józef Leon Karśnicki z Mchów i Seweryna Lossow z Grydzyny

48047a (Obrzycko)

1900.17/II. * (Pęckowo), ch. 25/II. Zygmunt, s. Prota de Mielęckiego pos. dóbr i Marji de Niegolewskiej dzierżawców -- Zygm. N. z Niegolewa, Marja M. [x w Pozn. 1936.4/VII. w kośc. Sw. Marcina Olga Bieńkowska]

48048 (Obrzycko)

1902.9/II. * (Słopanowo), ch. 9/II. Marian-Leonard, s. Leonarda Mieczysława Franciszka de Kęszyckiego i Władysławy Suchowiak, nauczyc. -- chch. nieszl.

48049 (Obrzycko)

1903.4/IX. * (Słopanowo) ch. 6/IX. Zofja Rozalja, c. poprz. de Kęszyckich [Leonarda Mieczysława Franciszka i Władysławy Suchowiak] -- chch. nieszl.

48050 (Obrzycko)

1887.12/II. † (Obrzycko) w Koźminie, poch. w Ob. 15/II. Ignacy Krzywosędzki l. 98, viduus inquilinus, heres, s. Rocha i Magdaleny. Donosi Wojciech Krzyw. (bcez cech szlach.) (było "ing", popraw. na "heres")

48051 (Słopanowo)

1871.28/I. * (Słopanowo) Marjanna Helena Józefa Wincencja, c. Gotarda de Turno i Ludwiki de Turno dz-ców -- Miecz. de Kwilecki Marja de Mycielska

48052 (Słopanowo)

1845.26/XI. August Bartłomiej de Lubomęski x Gabriela de Ostrowska ze Słopanowa, on 25, ona 20 -- Nep. Kościelski dz-c i Winc. Jaraczewski

48053 (Słopanowo)

1848.24/III. † w Słopanowie Ewa Stefania Koszutska l. 4. c. Romana K. pos. i Emilji Ostrowskiej. Donosi matka

48054 (Obrzycko i Słopanowo)

1854.20/V. * w Kobylnikach ch. 3/XII. Tadeusz Dobrogost Franciszek, s. Teodora de Twardowskiego i Walentyny de Zychlińskiej dz-ców Kob. i Szczuczyna -- Ludwika de Budziszewska, Dobrogost T.

48055 (Obrzycko i Słopanowo)

1854.22/V. sprowadz. z Brzozowa w Galicji zwłoki arcybpa gn. Ignacego Raczyńskiego i poch. w sklepie kośc. w O., gdzie już pomnik stoi

48056 (Obrzycko i Słopanowo)

1856.26/X. Marcin Krzywosędzki famulus x Małg. Błoch, ob. z Koźmina, on 24, ona 24 -- bez cech szl., św. nieszl. m. in. Józef Błoch, rolnik

48057 (Bronikowo)

1806.9/XII. chch. ND. Grzegorz Drahowski z dw. Sokołowo i D. Marjanna Dominikowska pos. z dw. Harbielin

48058 (Bronikowo)

1808.19/XI. (Bronikowo) (cerem. 21) Katarzyna-Elżbieta, c. ND. Michała Jastrzembskiego ekon. br. i Marjanny z Woyciehowskich -- GD. Józef Bukowski i G. v. Zofja B. córka komisarza dóbr Jaraczew.

48059 (Bronikowo)

1829.19/V. (Bronikowo) Stefania Halina, c. MGD. Juljana Jaraczewskiego i Antoniny z Koszutskich dz-ców Br. i Boguszyna * 31/III. -- MGD. Zygmunt z Jaraczewa J. dz-c Jaraczewa z przyl. i MGD. Faustyna z Bielińskich Koszutska dz-ka Głuchowa, ass. MG. Melchjor Szołdrski i Hel. z Kołaczkowskich Sz. z Popowa

48060 (Bronikowo)

1830.1/VIII. (Bronikow) Eleonora Albertyna, c. poprz. MGD. Jaraczewskich [Juljana i Antoniny z Koszutskich], * 24/VII. -- MGD. Izydor J. z Lipna i MD. Albertyna z Kołaczkowskich Szołdrska z Popowa

48061 (Bronikowo)

1833.30/IV. (Bron.) Mścisław s. poprz. Jaraczewskich [Juljana i Antoniny z Koszutskich] * 25/II. -- MGD. Jan Nep. Zółtowski dz. Ujazdu i Teresa z Zbijewskich Zółt.

48062 (Bronikowo)

1834.17/X. (Bronik.) Marjanna c. MGD. poprz. Jaraczewskich [Juljana i Antoniny z Koszutskich] dz-ców Bron., Boguszyna i Głuchowa, * 26/IX.

48063 (Bronikowo)

1836.15/I. (Bronik.) Tadeusz s. poprz. MG. Jaraczewskich [Juljana i Antoniny z Koszutskich] * 1835.15/XII. -- JM. Leonard Kwilecki i Tekla z Sieraszewskich Kwil. dz-ce Morownicy i inn.

48064 (Bronikowo)

1837.13/VI. (Bronik.) Gustaw s. poprz. MG. Jaraczewskich [Juljana i Antoniny z Koszutskich] * 28/V. -- MGD. Gustaw Potworowski dz-c Goli i MGD. Konst. J-a dz-ka Jaraczewa i inn.

48065 (Bronikowo)

1828.11/II. poch. († 5/II. w Pozn.) a ciało do Bronikowa MD. Franc. z Szczawińskich Jaraczewska, matka M. Juljana J-go dz-ca Bronikowa l. 46. Synowie: Juljan i Izydor J-cy

48066 (Doruchów)

1756.9/II. M. Michał Nieniewski podsędkowicz z. wieluńskiej x M. Aniela Bylinówna, c. o. Macieja Byliny stolnika wizk. i Anny z Madalińskich -- PMD. Józef Grodzicki podstoli wieluński, Konstanty i Józef Siewierscy (Bobrowniki)

48067 (Doruchów)

1756.2/X. (Godziętowy) G. Łukasz Cieszayko z Litwy rodem x Marjanna Chojecka -- MD. Stefan Wolicki komor. ostrzeszow. M. Felicjan Orzelski, Józef Strzycki

48068 (Doruchów)

1759.11/II. (St. Kuźnica) M. Ludwik Skorzewski x M. Marjanna Witwicka -- M. Felicjan Orzelski, Józef Zielonacki, Eustachy Sk., Ignacy Wolicki, Jan Madaliński, Hilary Kuczyński

48069 (Doruchów)

1759.25/XI. (Bobrowska Kuźnica) M. Franc. Domaniewski starościc. szczurowiecki x M. Antonina Magnuska wojska piotrkowska. -- PMD. Józef Wężyk stol. wieluń., Stef. Bronikowski miecznik dobrzyń.

48070 (Doruchów)

1760.1/VI. (Marszałkowy) G. Michał Kórnicki sługa MD. Stef. Bronikowskiego miecz. dobrzyń. x Kat. Mrozowna -- MD. Ignacy Wolicki, Jan Madaliński, Ign. Rudnicki

48071 (Doruchów)

1761.16/VIII. (Bobrowniki) M. Franc. Zelisławski x M. Teresa Bilinowna -- MD. Józef Grodzicki chorążyc wiel.

48072 (Doruchów)

1762.28/VIII. (Bobrowniki) M. Marcin Murzynoski burgr. gr. sier. x. M. Agn. Bilinówna stolnikówna wiska -- MD. Józef Grodzicki chorąży ostrzeszowski Michał Nienieski podsędkowicz wieluń., Józef Kłososki burgr. gr. ostrzeszow.

48073 (Doruchów)

1765.23/I. (Kuźnica Bobroska) MD. Joachim z Kręska Kręski dz-c Gręmbalina z przyl. chorążyc ostrzeszow. s. wieluń. x M. Justyna Magnuska wojszczanka piotrkowska -- PM. Tom. Radoński komor. kalis., M. Wiewiorowski z Lgoty

48074 (Doruchów)

1778.13.1. (z Doruchowa i Plugawic) G. Józef Twardowski ekon. MD. Jana Wierzbięty Doruchowskiego podczaszego żytom. x Zofja, c. Wawrzyńca Ryttherskiego dzierż. w Dor. propinacji doruchowskich, -- G. Jan Trojanowski etc.

48075 (Doruchów)

1779.16/V. (Przytocznica) G. Jan Pietroski, s. G. Jana P. x Marjanna, c. Andrzeja Jęndrzejeskiego ekon. przytocznickiego -- MM. Mik. i Jakub Doruchowscy i inni. M. Krzysztof Lipnicki dz-c Przytocznicy

48076 (Doruchów)

1781.21/II. (Doruchów) M. Piotr s. M. Jana Wierzbięty Doruchowskiego podczaszego żytom. x M. Petronella, c. ol. M. Ludwika Sucheckiego łowczego bielsk. -- M. Józef Łempicki, And. Wężyk

48077 (Doruchów)

1784.12/IX. (Zalesie) N. Andrzej Jankowski wd. x N. Urszula Korytkowska v. -- M. Mikołaj Orszkoski, Jakub Doruchowski

48078 (Doruchów)

1788.6/II. (Bobrowniki) MG. Melchjor Koszucki x Marcina, c. o. M. Ludwika Krąkowskiego -- M. Jan Madaliński łowczyc dobrzyń. Jakub Wierzbięta Doruchowski

48079 (Doruchów)

1788.23/I. (Doruchów) M. Mateusz Psciński x M. Kat. c. o. M. Ignac. Doruchowskiego -- M. Ant. Rumiewski z Książenic i Mik. D. (w kośc. grabowskim konw. sw. Franc.)

48080 (Doruchów)

1788.26/I. (Skrzynki) G. Ant. Putacz, ek. x Lucja, c. Kaz. Ptak -- św. nieszl.

48081 (Doruchów)

1791.17/II. (Doruchów) G. Józef Wilski, s. Józefa x Salomea, c. G. Mich. Doruchowskiego -- M. Ignc. Wolicki żup. z. wiel. i M. Stan. D.

48082 (Doruchów)

1773.6/IV. (Bobrowniki) † M. Marjanna de Wolickie Bolikoska l. ok. 60, poch. 15/IV. kośc. doruch.

48083 (Doruchów)

1774.20/XI. † (Bobrowniki) G. Jan Siceski z woj. sier. rodem, od kilku lat w służbie ekonom. MD. Jana Madalińskiego l. ok. 22, poch. kośc. Mówił iż pochodzi z d. Gieski k. Piotrk.

48084 (Doruchów)

1775.15/II. † (Doruchów) M. Kat. z Kamienieckich Doruchoska stolnikowa nowogrodzka lat ok. 70, poch. kośc. dor.

48085 (Doruchów)

1776.2/V. † (Bobrowniki) M. Stanisław Bylina stolnikowicz wiski, l. ok. 30, poch. kośc. dor.

48086 (Doruchów)

1777.1/III. (Bobrowniki) † M. Ignacy Madaliński l. ok. 70, poch. kośc.

48087 (Doruchów)

1777.9/III. † (Zalesie) Ignacy, s. M. Ludwika Skorzeskiego 1 1/2 r. poch. kośc.

48088 (Doruchów)

1777.2/VII. (Pieczyska) † M. Jan Szawelski l. ok. 80, poch. kośc.

48089 (Doruchów)

1778.15/VIII. (Bobroska Kuźnica) † MD. Walenty Wiewioroski stolnik kołomyjski, poch. w konw. franc. obserw. ostrzeszow.

48090 (Doruchów)

1781.12/IX. (z Ostrzeszowa) † G. Franc. Pawłowska l. ok. 50, poch. Dor.

48091 (Doruchów)

1784.19/IV. (Pieczyska) † MD. Dorota Więckoska l. 14 chorowała (decumbens) l. ok. 50, poch. kośc.

48092 (Doruchów)

1784.16/VI. (Bobrowniki) † Honorata, c. MD. Ludwika Byliny l. ok. 4

48093 (Doruchów)

1786.23/XI. (Doruchów) † M. Kat. z Zuraskich Doruchoska (Domorcka ??) l. ok. 75

48094 (Doruchów)

1787.4/I. (Kolebki, przyl. Bobrownik) † MD. Teresa Madalińska v. l. ok. 60, poch. kośc.

48095 (Doruchów)

1787.11/IV. † (Bobrowniki) M. Ludwik Krąkowski poch. Ostrzeszów franc. obserw.

48096 (Doruchów)

1789.30/IV. † (Zalesie) M. Antonina z Chlebowskich Krąkowska l. ok. 57, poch. kośc.

48097 (Doruchów)

1790.2/I. (Bobrska Kuźnica) † MD. Franc. z Karsnickich Wiewiorowska, poch. Dor. kośc.

48098 (Doruchów)

1790.9/XII. (Marszałki) † G. Paweł Dobruchowski ekon. dwor., poch. kośc.

48099 (Doruchów)

1791.28/III. (z Kolebek przyl. Bobrownik) † M. Joanna de Balikoskie Madalińska l. 39, poch. kośc.

48100 (Doruchów)

1794.5/II. (Skrzynki) † Ewa, m. 2, c. G. Ant. Pułacza ekonoma skrz., poch. cm.

48101 (Doruchów)

1794.27/VIII. † (Kolebki) G. Kat. Adamczewska wd., z Kobylańskich, l. ok. 50, poch. cm.

48102 (Doruchów)

1795.30/I. (Bobrowniki) † Djonizy, 1 r., s. M. Mikołaja Krąkowskiego i Tekli z Bylinów, poch. kośc.

48103 (Doruchów)

1792.11/II. (Bobrowniki) MGD. Ignacy Romiński x M. Kat. Madalińska, c. Jana łowczyca nur. -- MD. z Komorza Wolicki żup. wiel., Kaz. M. dz-c Bobr. burgr. gr. ostrzeszow.

48104 (Doruchów)

1794.14/V. (de Doruchów) G. Piotr Tymieniecki x v. Anna de Rytterskie -- śwśw. nieszl.

48105 (Doruchów)

1794.20/X. (St. Kuźnica) G. Tom. Anczykowski x Marjanna, c. G. Andrzeja Szyszkowskiego (?) -- G. Stanisł. Doruchowski

48106 (Doruchów)

1795.19/X. (Doruchów) M. Wiewiorowski wdowiec x M. Marjanna de Rupniewskie Doruchowska wdowa -- MD. Piotr D. z Brzezin i M. Ant. Rupniewski z Książewic

48107 (Doruchów)

1795.15/XI. (Skrzynki) Andrzej, s. Piotra Gawrona x G. Teresa c. G. Andrzeja Jankowskiego i Kat. z Zajączków -- G. Piotr Tymieniecki

48108 (Doruchów)

1796.18/IX. (Doruchów) G. Paweł s. G. Józefa Bartlińskiego x Marjanna c. G. Adama Taczanowskiego -- MD. Wolski chor. malbor. i MD. Tom. Wiewiorowski

48109 (Doruchów)

1798.7/II. (de Kiałpin ?) GD. Ign. Boblewski z Plugawic x G. Emiljanna, c. GD. Piotra Korytowskiego -- MD. Piotr Doruchowski z Brzezin i MD. Wojciech Madaliński z Bobrownik on l. 20, ona 20

48110 (Doruchów)

1802.30/VIII. (Bobr.) Józef, s. o. G. Franc. Czaplickiego i Juljanny z Jarychowskich x Marjanna, c. o. Ludwika Byliny dz-ca Bobr. i Jadwigi Psarskiej, on 30, ona 20

48111 (Doruchów)

1803.9/X. (Doruchów) Józef, s. GD. Piotra Konskiego (?) i G. Wiktorii z Zycińskich x Marcjanna, c. GD. Tom. Białeckiego i Ewy z domu Więckowskiej, on 24, ona 20 -- MD. Ignacy B. pos. Dor. i GD. Piotr Tymieniecki

48112 (Doruchów)

1804.23/I. (Doruchów) MD. Ignacy, s. o. M. Tom. Białeckiego i Urszuli Wolskiej x Marjanna wdowa Rachwalska, c. o. Rafała Chlebowskiego i Wiktorji Korytowskiej. Syn naturalny z nich zrodz., ch. 1802.29/VIII. Egidjusz Winc. on 42, ona 41 -- GD. Piotr Tymieniecki i G. Józef Petrykowski

48113 (Doruchów)

1805.26/II. (Bobrowniki) MD. Paweł Pokrzywnicki z par. Mikorzyn. x M. Bogumiła, c. M. Ludwika Byliny i Jadwigi z Psarskich. On 26, ona (luka) -- MD. Walenty Rostkowski

48114 (Doruchów)

1808.8/II. (Doruchów) G. Leopold Rupniewski, s. Wiktora i Marianny z Doruchowskich x G. Antonina, c. G. Jakuba Korzeniewskiego (?) i Kat. z Kozmińskich, on 26, ona 29 -- M. Ign. Białecki pos. Dor. Hipolit Myszkowski pos. Przytocznicy

48115 (Doruchów)

1817.21/X. (Doruchów) N. Ludwik Rożański, wd., ob. bolesławski, x G. v. Rozalja Jaworska l. 20 -- G. Ludwik Marcinkiewicz socer i N. Wojc. Borowski

48116 (Doruchów)

1825.16/V. (Przytacznica) G. Walenty Karznicki de Chlewo, s. ol. Feliksa K. dz-ca wsi Chl. i żyj. Józefy z Szeliskich, l. 25 x v. Lukrecja Paulina Jordan Krąkowska l. 24, z Przyt., c. o. Mikołaja J. Kr. dz-ca ol. Gawłowic i Tekli z Bylinów -- Teodor Bronikowski dz-c Marszałków, Józef Czaplicki assesor sądu pow. jarociń., i Hipolit Bylina z Bobrownik

48117 (Doruchów)

1826.VIII zapow. małż. MG. -- Aleksander de Brochwicz Wojakowski l. 41. katol. x v. Albertyna Materne l. 30. ewangel.

48118 (Doruchów)

1829.(15/II. ?) (Doruchów) GM. Nikodem Józef Adolf z Psar Psarski współdz-c Dor., s. G. Klemensa i Józefy z Daleszyńskich †-ch x Emilja Kolumna Walewskiej z Rojewa, c. Stefana i Justyny z Walewic Kolumna W-ch, †-ych on 23

48119 (Doruchów)

1834.9/VI. (Godziętowy) G. Piotr Czyżewski z Polski, ze wsi Czartki W., mł. 40 x G. v. Nepomucena Kowalska de Godziętowy l. 26 -- G. Paweł i Marceli Czapliccy

48120 (Doruchów)

1835.25/VIII. (Godziętowy) G. Xawery Karśnicki mł. l. 30 dz-c Sienkowic djec. kal. w Kr. Pol. x G. Marjanna z d. Kowalska 1-o v. Bielska wd. ze wsi G. l. 31 -- G. Ignacy K.

48121 (Doruchów)

1835.15/X. (Bobrowniki) G. Jakub Przespolewski przybysz z par. Sośnic., mł. l. 39. x v. Tekla Tomaszewska, oboje z Koźnicy Bobrowskiej, ona 21. -- św. nieszl.

48122 (Doruchów)

1839.16/VII. WJMP. Józef Kiedrowski dr. med. i chirurg powiat. z m. Błaszki w Król. Pol. x WJ. Panna Franciszka Kowalska ze wsi Godziętowy on 32, ona 30, ślub w kośc. w Kraszewicach Kr. Pol. -- W. Xaw. Karśnicki dz-c wsi Godziętowy W. Ant. Pokrzywnicki bawiący w Godz.

48123 (Doruchów)

1808.14/VI. (Bobrowniki) ch. Antoni Jan Nep., * 25/V., s. MD. Filipa Skalskiego i Józefaty Kurczewskiej -- MD. Kajetan Wiewiorowski dz-c Kuźnicy Bobrowskiej, MD. Zofja z Jabłkowskich W-a

48124 (Doruchów)

1808.29/VII. (Bobrowniki) Antonina Florencja, * 20/VI., c. MD. Pawła Pokrzywnickiego i Bogumiły Bylinówny -- MD. Florjan Skalski pos. Bobr. i M. Jadwiga z Psarskich Bylinowa

48125 (Doruchów)

1810.2/VII. (Stara Kuźnica, Bobrowniki) Leon Paweł, * 20/VI. s. G. Filipa Jakuba Skalskiego i Józefy z Kurczewskich -- G. Bonaw. Wężyk i Ewa z Mączyńskich Wężyk żona

48126 (Doruchów)

1810.11/IX. (Bobrowniki) Pelagja Brygitta Franciszka, c. M. Bonaw. z Osin Wężyka i Ewy Mączyńskiej -- G. Ignacy Boblewski i Amalja z Korytowskich B-a

48127 (Doruchów)

1811.19/IV. (Doruchów) Anastazja, c. G. Józefy Kowalskiej wdowy "quae peperit absque legitimo marito" -- G. Wiktor Rupniewski i G. Tekla K., ob. z Doruchowa

48128 (Doruchów)

1811.18/VIII. (Kiełpin) Wojciech Roman (?), s. MD. Andrzeja Laskowskiego i Marjanny Odolińskiej, "nielegalnych małż.". * 9, -- MD. Ignacy Boblewski pos. 1-ej części Bobr. i MD. Marjanna Białecka z Dor. ass. M. Ignacy Białecki pos. Doruchowa i Emilja Boblewska z Rogaszyc

48129 (Doruchów)

1812.8/V. (Bobrowniki) Florentyna, c. G. Filipa Jakuba Skalskiego i Józefaty z Kurczewskich -- G. Piotr Tyminiecki i Anna z Ryteskich Tyminiecka

48130 (Doruchów)

1813.7/II. (Kopec) Feliks Paweł s. G. Andrzeja Laskowskiego i Marjanny Odoleńskiej, nielegal. małż. -- M. Kajetan Wiewiorowski i M. Marjanna Białecka

48131 (Doruchów)

1814.1/V. (Kiełpin, Skrzynki) Ignacy Wojciech Wawrzyniec, s. G. Józefa Sakowskiego, pos. K. i Józefaty Bartlińskiej -- MD. Ignacy Białecki i MD. Zofja Wiewiorowska, MD. Tom. Jabkowski i M. Marjanna Białecka

48132 (Doruchów)

1814.28/VIII. (Przytocznica) Marjanna Cecylja c. G. Ant. Wężyka i G. Petronelli de Kurzydłowskie Głuszkowskiej złączonych małż. cywilnym w m. Kępno -- GD. Piotr Tyminiecki i żona Anna z Ryterskich

48133 (Doruchów)

1814.19/XII. (Bobrowniki) Józef Damazy Ireneusz, s. G. Filipa Skalskiego i Józefaty z Kurczewskich, * 11, -- G. Teodor Bronikowski i G. Józefa Karśnicka

48134 (Doruchów)

1815.28/X. (Tokarzewo) Urszula Marjanna, c. G. Jana Swierkockiego i Agnieszki Lewandowskiej, * 20, -- GMD. Jan Bielski dz-c wsi Godziętowy pos. Tokarzewa i Marjanna Białecka ż Ignac. pos. Doruch.

48135 (Doruchów)

1816.27/II. (Bobrowniki) Aleksander Alojzy Faustyn, s. poprz. G. Skalskich [Filipa i Józefaty z Kurczewskich], * 16 -- GD. Andrzej Jabczyński i GD. Kasznicka z Chlewa

48136 (Doruchów)

1816.17/XI. (Kopce) Teodora Aleksandra, c. poprz. GD. Skalskich [Filipa i Józefaty z Kurczewskich] -- MD. Hipolit Bylina i Janicka. Ojciec pisarz komory cel. na granicy Kr. Pol. Bylina to dz-c 1/2 Bobr. Bibiana Janicka, ż. podpiska komory tejże D. Stanisław Jan podpisek i G. Józefa Skalska

48137 (Doruchów)

1817.13/VII. (Bobrowniki) Emilja Małg. Marjanna, * 7, c. G. Mac. Baszyńskiego, i Anastazji ("de Sakiewiczow ?") -- D. Wojc. Nowicki pos. 1/2 Bobr. i G. Marjanna Skalska

48138 (Doruchów)

1818.18/I. (Przytocznica) Józef, * 27/XII., s. G. Szymona Kossowskiego ekon. P. i Tekli Rupniewskiej -- chrz. nieszl.

48139 (Doruchów)

1818.8/II. (Folw. Bylinie należ. do wsi Bobrowniki) doręczono proboszczowi pismo donoszące iż 1818.15/I. prob. w Bukownicy ochrzcił (* 3) Apolinarego Daniela Juljana s. poprz. G. Skalskich [Filipa i Józefaty z Kurczewskich] -- MD. Ant. Cichowicz i M. Marjanna z Kurcewskich Skalska

48140 (Doruchów)

1819.24/V. (Doruchów) Józef Jan, * 14, s. G. Feliksa Uniszewskiego i Kunegundy Potockiej -- X. Franciszek Daleszyński prob. tut. i MD. Marjanna z Chlebowskich 1-o v. Rafalska 2-o v. Białecka ż. Ignacego B-go pos. Dor.

48141 (Doruchów)

1819.28/V. (Marszałki), * 27, Emilja Antonina, c. JMD. Teodora Macieja de Oppel Bronikowskiego dz-ca wsi Marszałki i Rozalji z Karśnickich -- JMD. Aleks. O. B. i M. Antonina Szeliska ass. D. Walenty K. i D. Karolina z B-ch Pryswiczowa

48142 (Doruchów)

1819.19/VII. (Bobrowniki) Antoni Onufry, * 11, s. G. Tadeusza Borysławskiego i Marjanny z Kiedrzyńskich -- M. Hipolit Bylina dz-c 1/2 Bobr. i GD. Józefa z Kurczewskich Skalska

48143 (Doruchów)

1819.30/XII. (Zmyślona) Antoni Józef Symplicjusz, * 19/XI. s. GD. Józefa Plewkiewicza z ceł król. i Ant. Winnickiej -- M. Kajet. Wiewiorowski dz-c Bobr. Kuźnicy etc.

48143a (Doruchów)

1820.20/I. (Bobrowniki) Wilhelmina Palemona Antonina, * 10, c. poprz. G. Skalskich [Filipa i Józefaty z Kurczewskich] -- M. Ant. S. pis. cel. Kr. Pol. koło Grabowa i M. Marjanna z Kurcewskich S-a ż. pisarza

48144 (Doruchów)

1821.15/II. (Zmyślona) Ludwik Ignacy, * 30/I. s. poprz. GD. Plewkiewiczów [Józefa i Ant. Winnickiej] -- GD. Karol Jan Otto Vogiel inspekt. ceł. i MD. Magdalena Wunsterowa dz-ka Książewic

48145 (Doruchów)

1821.6/III. (Gruszkowe) Florjan Andrzej, * 1818.20/II., ch. w Zajązkach, s. G. Aleksego Sokołowskiego, pos. folw. Gruszkowo (!) i Petronelli z Bartlińskich -- G. Nepom. Jarszewski geometra ze wsi Jayki i GD. Roża z Petrykowskich Uniszewska pos. wsi Jajki

48146 (Doruchów)

1821.6/III. (Gruszkowo) Kazimierz Józef, * 3, s. poprz. G. Sokołowskich [Aleksego i Petronelli z Bartlińskich] dzierż. Gr., -- MD. Kanty Szaniawski mecenas z Kr. Pol. i M. Marcjanna z Białeckich Petrykowska

48147 (Doruchów)

1821.16/IX. (Bobrowniki) Michalina, * 10, c. G. Teodora Bielawskiego z ceł i Anieli de Sikorskie -- MD. Stanisł. Błeszyński pos. Bobr. i G. Antonina z Winnickich Plewkiewiczowa

48148 (Doruchów)

1821.4/XII. (Bobrowniki) Bibjanna Barbara Xawera * 1, c. G. poprz. Skalskich [Filipa i Józefaty z Kurczewskich] -- G. Walenty Karśnicki i G. v. Paulina Krąkowska

48149 (Doruchów)

1821.17/XII. (Bobroska Kuźnica) Cecylja, * 9, c. M. Kajetana Wiewiorowskiego dz-ca B. K. i Balbiny Zegrzdziny (†-a)

48150 (Doruchów)

1822.20/I. (Marszałki) Hilary Feliks Marceli, * 11., s. poprz. MD. Teodora Bronikowskiego [Teodor Maciej de Oppel Bronikowski] dz-ca M. z przyl. i Filipiny Róży z Karśnickich -- MD. Piotr Zychliński konsyl. zs. pow. ostrzeszow. i Józefa K-a dz-ka Chlewa, Piotr Szelski dz-c Przedkorowa i Aleks. z Mielęckich Zychlińska

48151 (Doruchów)

1822.27/II. (Doruchów) Juljanna Marcjanna, * 26, c. N. Aleksego Sokołowskiego pos. folw. Gruszkowo i Petronelli z Bartlińskich -- N. Józef Sakowski socer Petronelli z B-ch i GD. Zofja Jakubowska ż. komisarza Doruchowa

48152 (Doruchów)

1823.12/I. (Bobrowniki) Konstancja Marcjanna Honorata, * 9, c. G. poprz. Skalskich [Filipa i Józefaty z Kurczewskich] -- MD. Stanisł. Błeszyński pos. 1/2 Bobr. z żoną swoją Konstancją z Wojakowskich 1-o v. ...wierską (?)

48153 (Doruchów)

1823.20/II. (Kolebki) Ignacy Walenty Józef, * 13, s. M. Kajet. Wiewiorowskiego dz-ca Bobroskiej Kuźnicy z przyl. i M. Balbiny Zegdzianki -- MD. Ignacy Białecki dz-c Skrzynek z przyl. i Skrzynna z ż. Marjanną z Chlebowskich

48154 (Doruchów)

1823.25/III. (Bobrowniki), Józefa, * 21, c. G. Teodora Bielawskiego z ceł i Anieli Sikorskiej -- MD. Winc. Białecki mł. i M. v. Józefa Błeszyńska

48155 (Doruchów)

1823.7/IV. (Kolebki) cerem. nad Ignacym Walentym Józefem s. poprz. MD. Wiewiorowskich [Kajet. i Balbiny Zegdzianki] (z w. ch. 20/II.) -- ass. Rozalja z Rafalskich Brockierowa i GD. Piotr Tyminicki

48156 (Doruchów)

1823.29/IV. (Marszałki), * 25, Marcelina Domicella, c. poprz. MD. Bronikowskich [Teodora Macieja de Oppel Bronikowskiego i Filipy Róży z Karśnickich] -- X. i MD. Józefa Karśnicka dz-ka Chlewa

48157 (Doruchów)

1824.5/V. (Kolebki) Marceli Józef Tadeusz, * 26/IV., s. M. poprz. Wiewiorowskich [Kajet. i Balbiny Zegdzianki] -- M. Filip Skalski i M. Magdal. Wonsterowa M. Tad. Wonster i M. Józefa Sk.

48158 (Doruchów)

1824.26/VI. (Folw. Bobrowski Bylinie) Florentyna Marjanna Monika, * 12, c. poprz. M. Skalskich [Filipa i Józefaty z Kurczewskich] pos. Blinia

48159 (Doruchów)

1824.12/VII. (Pustkowie Gruszkowe) Julja Marjanna, c. G. Aleksego Sokołowskiego pos. i Petronelli Bartlińskiej * 12/V. -- M. Winc. Białecki mł. z Skrzynek i M. Rozalja z Rafalskich Bielinow (?) pos. Doruchowa

48160 (Doruchów)

1824.9/IX. (Godziętowy) Rozalja, * 3, c. G. Winc. de Skinder ekonoma i Tekli Seidlitz katolików -- N. Jan Bielski, dz-c d. Godziętowy i ż. Marjanna z Kowalskich (†-a)

48161 (Doruchów)

1826.2/II. (Kolebki) Antonina Marjanna Józefa, * 17/I. c. G. Kajetana Hipolita Józefa de Wiewiorowskiego dz-ca Bobr. Kuźnicy i Balbiny de Zegrzda -- M. Teofil Sulimierski dz-c Domanina z ż. Ant. z Wąsoskich

48162 (Doruchów)

1826.12/V. (Godzientowy) Stanisław Florjan, * 3/V. s. poprz. MD. de Skinderów [Winc. de Skinder i Tekla Seidlitz] (ona Zeidlitz) (†)

48163 (Doruchów)

1826.7/VII. Marjanna Elżbieta, * 6, c. poprz. G. Skalskich [Filipa i Józefaty z Kurczewskich] pos. folw. Bylinie -- G. Albin Bylina syn dziedzica Bobr. i Józefa, c. Stan. Błeszyńskiego pos. zast. cz. Bobr.

48164 (Doruchów)

1826.13/VII. (folw. Gruszkowe należ. do Doruchowa) Anna Józefa, * 10, c. G. poprz. Sokołowskich [Aleksego i Petronelli Bartlińskiej] (ona Bartlińska) -- G. Stanisław Jakubowski ekon. doruch. i G. Józefa, ż. Pawła Jaworskiego pos. wsi Hulenie

48165 (Doruchów)

1827.25/III. (Zalesie), * 1/III. Albin Józef, s. MD. Pawła Jaworskiego pos. Z. i Józefy Pabjanowskiej -- M. Piotr Tyminiecki zast. Ostrówka i MD. Magdal. z Walewskich wdowa Psarska dz-ka Dor.

48166 (Doruchów)

1827.6/V. (Godziętowy) Józefa, * 1, c. poprz. N. de Skinderów ekon. [Winc. de Skinder i Tekla Seidlitz] -- GM. Antoni Wężyk dz-c Tokarzewa i v. Konstancja Lintzen z Tokarzewa

48167 (Doruchów)

1828.8/IV. (Folw. Gruszkowe od Doruchowa) Paweł Teodozjusz * 15/III., s. N. Andrzeja Pokrzywnickiego pos. tego folw. i Anieli Duszyńskiej -- Teodozjusz P. z Doruchowa i Emilja Wężyk z Rogaszyc v., Nikodem Psarski z St. Kuźnicy i v. Pelagia W. Antoni Pokrz. z Doruch. i MD. Ewa ż. Bonaw. Wężyka dz-ca Rogaszyc

48168 (Doruchów)

1829.30/XI. (Zalesie) Andrzej s. N. poprz. Pokrzywnickich [Andrzeja i Anieli Duszyńskiej] poses. Zal., * 6, -- N. Antoni Duszyński z Kalina i N. v. Teodora Duszkowska z Radomska

48169 (Doruchów)

1830.12/IV. (Dw. Doruchów) Józefa Marjanna Klementyna, * 19/III., c. MD. Nikodema Psarskiego dz-ca Dor. i Rojowa i Emilji z Walewskich -- MD. Jan Bielski i MD. Marjanna z Kowalskich B-a dz-ce Godziętów

48170 (Doruchów)

1830.3/XII. (Bobrowniki) Elżbieta Marjanna Walerja, c. N. Pawła Jaworskiego i Franciszki z Pabjanowskich poses. cz. B-k., ch. z wody a 26 w Ostrówku w Kr. Pol. z cerem. -- MD. Piotr Tymieniecki pos. Ostrówka i ż. jego Anna de Rytterskie

48171 (Doruchów)

1831.5/VIII. (Dw. Bobrowniki) Wanda Barbara, c. MD. Albina Maksymiljana de Byliny i Balbiny Wirydianny de Przeniewskie dz-ców 2-ej cz. Bobr., * 25/VI. (ch. z wody)

48172 (Doruchów)

1831.22/IX. (Zalesie) Euzebja Hipolita Romana, c. N. poprz. Pokrzywnickich [Andrzeja i Anieli Duszyńskiej], * 13/VIII. -- NN. Antoni P. i Marjanna Duszyńska, on z Grabowa, ona z Ostrzeszowa

48173 (Doruchów)

1832.11/III. (Doruchów) bliźnięta Kajetan Stefan Nikodem i Klementyna Franc. Emilja, s. i c. G. poprz. Psarskich [Nikodema i Emilji Walewskiej], * * 10/III. -- D. Paweł Grabowski komisarz w St. Koźminie i G. Bogumiła Pokrzywnicka - G. Leon Gorzeński mł. i G. v. Franc. Kowalska

48174 (Doruchów)

1832.11/X. (Bobrowniki) Kasjan Hipolit, * 13/IX. s. G. poprz. Jaworskich [Pawła i Franciszki z Pabjanowskich] -- G. Symplicjusz Zegrzda i G. Balbina Wiewiorowska, Andrzej J. i Marcjanna J-a

48175 (Doruchów)

1833.ok. 13/IV. (Doruchów), * 30/III. Tadeusz, s. poprz. G. Psarskich [Nikodema i Emilji Walewskiej] -- G. Magdal. Walewska i jej syn Jan W.

48176 (Doruchów)

1833.13/VII. (Bobrowniki), ch. w kośc. wieruszowskim Władysław Hipolit Józef, * w Bobr. 13/I., s. G. Albina Byliny i Balbiny z Przeniewskich -- G. Józef P. i Xawera Kłokocka Michał Kł. i Teofila Zwierska (To skreślone)

48177 (Doruchów)

1837.7/X. * (w Boborownikach) ch. 14/X., Edward Ludwik, s. Albina Byliny i Balbiny Przeniewskiej dz-ców Bobr. II-o -- Artakserkses Rekowski dz-c Rudniczyska i v. Teodora Bronikowska z Marszałek, Stefan Walewski i Ant. Przeniewska

48178 (Doruchów)

1838.19/V. * (Doruchowo) ch. 17/VII. Melanja Franc. Feliksa, c. poprz. de Psarskie [Nikodema Psarskiego i Emilji Walewskiej] dz-ców Doruchowa

48179 (Doruchów)

1842.23/IX. * (Bobr.) ch. 25/IX. Michał Józef, s. poprz. Bylinów [Albina Byliny i Balbiny Przeniewskiej] dz-ców B. -- Mich. Białecki dz-c Strzyżyna w Kr. Pol. i wd. Agn. Bylinowa

48180 (Doruchów)

1845.12/VI. * (Doruchów) ch. 13/VII., Emil Ludwik, s. poprz. Psarskich [Nikodema Psarskiego i Emilji Walewskiej] dz-ców Dor. -- Hilary Bronikowski dz-c i Justyna Frezer

48181 (Doruchów)

1853.17/IV. * (Stare Kuźnice) ch. 16/V. Teodora Emilja Józefa, c. ur. Hilarego Bronikowskiego i Józefy Psarskiej, dz-ców d. Marszałki -- Rozalja B. i Nikodem P. dz-c

48182 (Doruchów)

1854.5/X. * (Marszałki), ch. 26/XI. Bogusław Marceli s. poprz. Bronikowskich [Hilarego i Józefy Psarskiej] kalwina i katoliczki, dz-ców dóbr M. -- Rappord landrat i Emilja P. dz-ka

48183 (Doruchów)

1855.31/XII. * (Bobrowniki) ch. 1856.4/I., Wacław Dominik Sylwester, s. ur. Bolesł. Rudnickiego i Władysławy Węgierskiej dziedziców -- Dominik Lisiecki dz-c Kotowa i Honorata W. dz-ka Węgier

48184 (Doruchów)

1856.29/XII. * (Bobrowniki) ch. 1857.24/I. Eugenja Marjanna Bogumiła, c. ur. Zygmunta Miłkowskiego i Wandy Belina, dzierż. folw. Belinie -- ur. Józef M. były dz-c i Balbina B. dz-ka Bobrownik

48185 (Doruchów)

1858.15/III. * (Marszałki) ch. 10/VI. Eugenjusz Józef, s. ur. poprz. Bronikowskich [Hilarego i Józefy Psarskiej] kalw. i kat. -- ur. Eug. Kaczkowski dz-c Godziętów i ur. Emilja Olszewska dz-ka Torzyńca

48186 (Doruchów)

1859.29/VII. * (Marszałki) ch. 11/IX. Kajetan Juljan, s. poprz. ur. Bronikowskich [Hilarego i Józefy Psarskiej] kalw. i kat., dz-ców M. -- Emilja Psarska dz-ka i Juljan Skalski ekon.

48187 (Doruchów)

1859.2/X. * (Bobrowniki) ch. 4/XII., Michał Albin Zygm. s. poprz. ur. Miłkowskich [Zygmunta i Wandy Belina] dzierż. -- ur. Agnieszka Belina i Albin B.

48188 (Doruchów)

1860.25/I. * (Marszałki) ch. 1860.3/III. Józef Hilary s. poprz. ur. Bronikowskich [Hilarego i Józefy Psarskiej] -- Bolesław Br. mł. i Melanja Psarska v.

48189 (Doruchów)

1865.16/IV. ch., * 1864.21/XI. (Broniszew) Stanisław Kajetan, s. ur. Wacława Szczytnickiego i Melanji Psarskiej dz-ców dóbr -- Ant. S. kawaler i Józefa Bronikowska dz-ka Marszałek

48190 (Doruchów)

1866.7/VII. (Doruchów) *, ch. z w. 2/VIII., dziewczynka, c. ur. Stef. Psarskiego i Józefy Frezer, dziedziców

48191 (Doruchów)

1868.30/VIII. * (Bobrowniki), ch. 29/X. Felicja Marja Michalina Celina, c. ur. Walerego Chrzanowskiego i ur. Stanisławy Ch-ej, dz-ców -- ur. Juljan Ch. dzierż. i ur. Ludwika Daszkiewicz

48192 (Doruchów)

1874.28/III. * (Kuźnica), ch. 2/IV. Stefan Nikodem, s. G. Emila Ludwika Psarskiego i G. Wandy Aleksandry Kuczyńskiej dz-ców St. Kuźnicy -- G. Aleksandra K-a dz-ka Charłupi w Kr. Pol.

48193 (Doruchów)

1870.12/VII. * (Marszałki), ch. 1871.12/IX. Marjanna Teofila Teodora, c. Walerego Zygmanowskiego pos. d. M. i ur. Józefy Psarskiej -- X. Teofil Z. pleb. mikorzyński i v. Teodora Bronikowska

48194 (Doruchów)

1843.10/I. W. Ignacy Teodozjusz Pokrzywnicki pos. z Mycielinka par. chockiej w Kr. Pol. mł. l. 37 x W. Antonina Przeniewska v. 27., z Bobr.

48195 (Doruchów)

1849.6/II. W. Włodz. Wonster s. dziedziczki Książenic, mł. 27 x W. Marcelina Bronikowska c. dz-ki Marszałków, v. 26, ślub w kośc. w Bukownicy -- W. Ant. Karśnicki dz-c Czachór i X.

48196 (Doruchów)

1852.3/VII. W. Hilary Bronikowski dz-c Marszałek mł. 30. x W. Józefa Psarska, c. d-ca Doruchowa, panna 22 -- Antoni Karśnicki dz-c Czachór Ign. Raszewski dz-c Rudnierzyska

48197 (Doruchów)

1855.27/XI. ur. Zygmunt Miłkowski dzierż. folw. Belinie mł. l. 24 x ur. Wanda Belina, c. dz-ca Bobrownik, v. l. 23, ślub w kośc. w Bobr. -- ur. Wojc. Kołaczkowski dz-c Tokarzewa, Teodora Pokrzywnicka dz-c Karszca

48198 (Doruchów)

1856.23/VII. ur. Teodor Przeniewski, dzierż. dóbr z Ostałowa, w Kr. Pol., mł. 47 x ur. Emilja Bronikowska v. l. 36, c. dzierż. folw. z Zamysłowa -- Wojciech Kołaczkowski dz-c Tokarzewa Albin Belina dz-c Bobr.

48199 (Doruchów)

1869.12/IX. Walery Zygmanowski rządca dóbr, l. 34 mł. x ur. Józefa Bronikowska współdziedziczka d. Marszałków wd. l. 39., on stanu miejsk. ślub w kośc. w Bukownicy -- Dr. Albin Przyjemski i X.

48200 (Doruchów)

1872.24/XI. G. Władysław Wawrowski pos. Pakawia z par. biezdrow. mł. l. 32 x G. Teodora Bronikowska c. dz-ca Marszałek v. 19

48201 (Doruchów)

1873.18/V. Kaz. Thiel sędzia z Grodziska, wd. l. 39 x Józefa Psarska z domu Frezer wd. 30, ślub we Wrocł. u Sw. Wojc. -- Bolesław Wężyk dz-c Rojowa, Kaz. Szuman obrońca praw.

48202 (Doruchów)

1840.17/X. † w Zalesiu W-a Marjanna Pokrzywnicka posesorka l. 35, rak, 1 dziecko małol.

48203 (Doruchów)

1840.2/XI. † w Doruchowie W. Paweł Czaplicki dzierż. pleb., l. 34, suchoty, wdowa i 4 dzieci małol.

48204 (Doruchów)

1841.11/II. † w Pieczyskach ur. Alojzja Sikorska, wd., obywatelka, l. 60, starość. ani familii, ani majątku

48205 (Doruchów)

1842.30/VI. † w Doruchowie W-a Justyna Korycka dz-ka wsi Szaramów w Kr. Pol., l. 45, zawiad. Frezer dz-c Rojowa

48206 (Doruchów)

1845.1/III. † w Doruchowie Kat. Kurzawska Grabowska wd., obywatelka, l. 64. starość, zeznał Maciej K.

48207 (Doruchów)

1847.13/XII. † w Godziętowach ur. Franciszek Eligiusz Ignacy Karśnicki dz-c d. Godz. l. 46., paraliż., zawiad. Wojc. Kołaczkowski dz-c dóbr Tokarzewo

48208 (Doruchów)

1851.21/IX. † w Godziętowach W-a Emilja Kowalska szlachc., l. 45, wdowiec został

48209 (Doruchów)

1852.5/IX. † w Zalesiu Jan Pokrzywnicki dzierżawca l. 54. Zawiad. Władysław P.

48210 (Doruchów)

1857.17/XII. † w Bobr. Kuźnicy Tekla Daszkiewicz wd. po ekon., l. 65. Zawiadamia syn Józef

48211 (Doruchów)

1858.19/IX. † w Kuźnicy ur. Marjanna Myszkowska szlachc., l. 51. Zawiad. hr. Nikodem Psarski

48212 (Doruchów)

1859.18/I. † w Bielinie do Bobrownik ur. Zygmunt Miłkowski dzierż. l. 28 suchoty. Zezn. Albin Belina

48213 (Doruchów)

1862.21/I. † w Torzeni Starej ur. Eugeniusz Kaczkowski dz-c d. Godziętów l. 49, suchoty zeznaje ur. Andrzej Olszewski

48214 (Doruchów)

1864.9/I. † w Bobrownikach Jadwiga Florentyna Belina panna, l. 26, 2 m., 22 dni, c. Albina B. dz-ca dóbr i ur. Balbiny Przeniewskiej, suchoty

48215 (Doruchów)

1866.24/VII. † w Doruchowie dziecko płci żeń., c. Stefana Psarskiego dz-ca i Józefy Frezer, dzień 1, zaraz po chrzcie z wody

48216 (Doruchów)

1868.7/XI. † w Zamysłach ur. Antonina Garlicka szlachc. l. 67. Zawiad. Rozalja Bronikowska siostra

48217 (Doruchów)

1869.29/III. † w Zamysłach ur. Róża Bronikowska dz-ka dóbr l. 75. Zawiadamia ur. Teodor Przeniewski

48218 (Doruchów)

1869.26/III. † w Berlinie ur. Stefan Psarski dz-c Doruchowa l. 32, paraliż. wdowa Józefa P.

48219 (Doruchów)

1870.9/IX. † w Bobrowskiej Kuźnicy ur. Ignacy Wiewiorowski dz-c dóbr, l. 47, puchlina

48221 (Śrem)

1800.3/I. (Sr.), ch. w domu Kasper, s. G. Marcina i Marjanny Grudzińskich, cerem. 15

48222 (Śrem)

1800.15/X. (Sr.) Antoni, s. G. Jana i Joanny Grodzickich mieszk. w Śr. -- G. Ignacy Kęszycki dz-c wsi Wójtostwo i m-a

48223 (Śrem)

1800.21/XII. (Wójtostwo) Prowidencja Bibjanna, c. G. Ignacego i N. Kęszyckich dz-ców W-a -- G. N. Bojanowski dz-c Mórki i G. N. Krzyżanowska dz-ka Rusocina

48224 (Śrem)

1801.31/VII. (Sr.) Antonina, c. G. Jana i Nepomuceny Grodzieckich mieszk. tu. -- G. Łojewski z żoną

48225 (Śrem)

1801.3/IX. (Nachowo) Michał, s. G. Walerjana i Juljanny z Golańskich Wolińskich pos. wsi Nachowo (?) -- G. Jan Molski pos. wsi Pełczyn i Józefa W. panna, siostra dziecka

48226 (Śrem)

1802.19/III. (Łęg) Adam Bogumił (ochrzcz. już 2/XI.) s. G. Joachima i Józefy Kurcewskich pos. Łęgu -- MD. Malczewski dz-c tej wsi i G. Krzyżanowska dz-ka Rusinowa

48227 (Śrem)

1802.5/XI. (Sr.) (z wody ch. VI.) cerem. Barbara Joanna, c. G. Ludwika i Kat. Borkowskich leśn. -- G. Ant. Olszewski i v. Barb. Winiewiczowna z kl. mniszek

48228 (Śrem)

1804.12/IV. (Nachowo) Juljana Helena Apolonia, c. G. G. Walerjana i Juljany z Golińskich Wolińskich pos. tej wsi. * 14, -- chrz. nieszl.

48229 (Śrem)

1806.10/XI. (Sr.) Ludwika Salomea Józefa, c. G. Ludwika i Rozalji z Korytowskich Kurnickich rendantów śrem. -- chrz. nieszl.

48230 (Śrem)

1811.26/X. (Sr.) Ewaryst Teodor s. GG. Teodora i Juljanny z Koszutskich Czerkaskich burgrabich sądu pow. śrem. -- chrz. nieszl., (cerem. 5/XI.) ass. X. Jan Lutomski prob. wieszczyczyń. i G. v. Anna Malczewska z klaszt. śrem.

48231 (Śrem)

1812.9/VIII. (Sr.) Marjanna Paulina, c. NN. Anny z Rosińskich wdowy i Pawła Budzińskiego olim podsędka śrem., * Pozn. 20/VI. -- G. Józef Białkowski podsędek p. śrem. i N. Zofja Latkowska ż. pis. śrem.

48232 (Śrem)

1813.23/XI. (Śr.) Alfons Klemens s. G. Józefa i Franc. z Silskich Białkowskich podsędków. pow. śrem.

48233 (Śrem)

1815.16/VII. (Niesłabin) ch. z w. Karolina Aniela, * 5, c. G. Stanisł. i Marjanny z Ulatowskich Zakrzewskich poses. Niesłabina, a cerem. 28. w kośc. Jaszkowa -- Franc. Xawery Wilczyński dz-c Krzyżanowa i G. Kat. Bilińska dz-ka Zabna i Baranowa

48234 (Śrem)

1815.22/X. (Sr.) Prowidencja, c. †-go G. Teodora i Juljanny z Koszutskich Cerkaskich

48235 (Śrem)

1816.12/V. (Sr.) Florentyna Teodora Klara, c. G. Ant. i Agnieszki z Szczytowskich Prusinowskich podsędków pow. śrem., * 4, -- X. i M. Ludwika Lewińska dz-ka Włościejewek (cerem. 9/VI.)

48236 (Śrem)

1816.8/X. (Sr. St. Miasto) Jan Antoni, ch. z w. 11/VII., s. N. Stan. i G. Marjanny de Lenieckie Długołęckich -- G. Eleona Zabłocka de Srem

48237 (Śrem)

1816.24/X. (Zbrudzewo) Adela Anna Marja, c. G. Maks. i Joanny Nep. de Heynow Wottpoll, pos. Zbr. -- Wandalin W. ich syn i Kat. Zaleska

48238 (Śrem)

1817.11/VI. ch. G. Maciej Kierski dz-c Chrząstowa

48239 (Śrem)

1817.17/I. (Niesłabin) Ksawery s. Stan. de Zakrzewskiego i Marjanny z Ulatowskich pos. N-a, * 11/I. (dopisane to w r. 1874)

48240 (Śrem)

1818.15/XI. (St. Miasto Sr.) Stanisława Teofila, c. G. G. Jana i Marj. de Goździeckie Swadaszyńskich * 11. -- chrz. nieszl.

48241 (Śrem)

1818.16/XII. (Niesłabin) Kat. Marj. c. GM. poprz. Zakrzewskich [Stanisława i Marjanny z Ulatowskich] * 24/XI. -- MD. Maks. i Nepomucena Wodpolowie, pos. Zbrudzewa

48242 (Śrem)

1819.29/III. (Grzymisław) Kajetan Ludwik Teodor, s. G. Teodora i Eleonory Stablewskich Zychlińskich (!) -- GG. Zarembowie, Apol. Objezierska i Józef St.

48243 (Śrem)

1820.12/II. (Psarskie) Ignacy Ludwik, s. G. Michała Tadrzyńskiego i Antoniny de Michalskich, ekonomów, * 28/I. -- G. Ignacy Cieński pos. Dobczyna, Zuzanna Koszutska, v., c. dz-ców Psarskiego

48244 (Śrem)

1820.11/III. (Niesłabin) Franciszka, c. GM. poprz. Zakrzewskich [Stanisława i Marjanny z Ulatowskich], * 9, -- G. Maks. Wodpol z ż. Joanną Nep. pos. Zbrudzewa

48246 (Śrem)

1820.20/V. (Grzymisław) Józef Karol, s. G. Teodora i Eleonory ze Stablewskich Zychlińskich pos., * 19 -- Tekla St.

48247 (Śrem)

1821.23/VIII. (Niesłabin) Marjanna c. GM. poprz. Zakrzewskich [Stanisława i Marjanny z Ulatowskich] poses. N-a, * 15 -- MG. Wojc. Rasiński z Grzybna i G. Magdalena Ulatowska z Mosiny

48248 (Śrem)

1822.24/III. (Zbrudzewo) Józefa c. poprz. GG. Wodpolów [Maksymiljana i Joanny Nepomuceny de Heynow Wottpoll] pos., * 17 -- Dr. i G. Marjanna Zakrzewska pos. Niesłabina

48249 (Śrem)

1822.1/X. * (Grzymisław) ch. 30/X. Ludwik Józef Teodor s. G. Teodora Zychlińskiego i G. Eleon. Stablewskiej pos. stwa srem. -- Józef St. dz-c i Kat. Węsierska dz-ka

48250 (Śrem)

1822.15/XII. * (Niesłabin), ch. 1823.1/I., Ireneusz, s. G. poprz. Zakrzewskich [Stanisława i Marjanny z Ulatowskich] pos. wsi -- kupiec z żoną

48251 (Śrem)

1823.6/IX. * (Śr.), ch. 9/IX. Marjanna Józefa, c. G. Marcina Osowickiego i N. Wiktorii Woyniewicz, poses. wsi -- chrz. nieszl.

48252 (Śrem)

1824.31/V. * (Psarskie), ch. 6/VI. Paulina, c. Mich. Tadrzyńskiego ekon. i Ant. Michalskiej -- M. Xaw. Koszutski syn G. Emilja Lukomęska posesorka

48253 (Śrem)

1824.2/VIII. * (Grzymisłow), ch. 7/VIII. Józef Kajetan Emil Gustaw s. G. poprz. Zychlińskich [Teodora i Eleonory Stablewskiej] pos. starostwa -- Filip Zakrzewski dz-c Wrześnicy i v. Teresa Bogucka z Lubiatówka

48254 (Śrem)

1826.13/III. * (Niesłabin), ch. 18/III. Matylda Zofja, c. poprz. GG. Zakrzewskich [Stanisława i Marjanny z Ulatowskich] dz-ców -- G. Franc. Skaławski, adwokat z Srody

48255 (Śrem)

1826.16/VII. * (Sr.), ch. 26/VII. Otto Krzysztof, s. G. Ottona Franc. Berndes akatol. sędziego i G. Joanny Zakrzewskiej katol. -- G. Józef Z., dz-c Wrześnicy i Teresa Bogucka z Lubiatówka

48256 (Śrem)

1829.29/IV. * (Grzymisław) Melanja Emilja Helena Kordula, c. G. Teodora Zychlińskiego akatol. i Eleonory Stablewskiej katol., pos. dd. król. starostwa -- GM. Tad. St. i Melanja St.

48257 (Śrem)

1830.25/VI. * (Grzymisław) Teodor Władysław Bronisław, ch. 28/VIII., s. poprz. GMD. Zychlińskich [Teodora i Eleonory Stablewskiej] (ojciec akatolik) -- GMD. Ant. Stablewski dz. d. Strzeszki i GMD. Nepomucena Zemrau dz-ka Konowa. Józef S. dz-c Wygody i Ludwika St.

48258 (Śrem)

1837.11/V. (Kadzewo) cerem., Tekla, c. GMD. Ludwika i Tekli z Chełkowskich Krzyżańskich pos. K., Marszewa, Bodzyniewa, * 1835.10/I. w Rostworowie -- X. Józef Ch. sufrag. pozn. i GM. Tekla z Rogalińskich Morawska dz-ka

48259 (Śrem)

1837.2/XII. cerem. (Niesłabin) dziewczyna l. 18 mająca Barbara, c. GMD. Bonifacego i Józefy z Trąmpczyńskich Drwęckich dz-ców Grabionowa, 1819.20/V. *, i 21 przez prob. brodnic. ochrzcz. z wody. Wtedy ch.: Ignacy Kurowski i Petronella córka jego oboje z Chaław. Dziś assyst.: D. Paweł Naguszewski z ż. Marjanną, oboje z Niesł.

48260 (Śrem)

1839.14/V. (Zbrudzewo) * Nepom. Bonifacy Józef, s. NN. Leona Dembińskiego i Barbary Drwęskiej -- m., i N. Elżb. Dembińska ż. pos. Karcewa

48261 (Śrem)

1844.6/X. * (Góra) Ludwik Kaz. Alojzy Stanisł. Apolinary Brunon Józef Maria, s. Cezarego Platera i Stef. hr. Małachowskiej dz-ców Góry, ch. z w. 8. -- m. Ludwik P. sen.-klan i Ludwika M. babka, cerem. 1844.21/XI.

48262 (Śrem)

1844.2/VI. cerem. Jan Nep., s. Zaborowskiego i Przyłuskiej (bez imion !) dz-ców Iłowca -- X. Leon P. admin. archidjec. gn.

48263 (Śrem)

1845.30/XI. * (Góra) Marianna Franciszka Barbara Józefina Justyna Hortensja, c. poprz. hr. Platerów [Cezarego i Stefanii Małachowskiej], ch. 1845.5/XII. -- Dezydery Chłapowski dz-c Turwi i hr. Hortensja Małachowska Ludwik P. i Ludwika M., Stanisława Chłap. i Paulina Pl., Kajetan Morawski i Taida M.

48264 (Śrem)

1852.16/I. * (Góra), ch. 25/I., Józef Kazim. Marceli Antoni Paweł Marja, s. poprz. hr. Platerów [Cezarego Platera i Stefanii Małachowskiej] -- Jan Koźmian z Taidą Rzewuską, Adam P. z Zofją Koźmian

48265 (Śrem)

1854.9/III. * (Sr.), ch. 24, Helena Marja, c. Kajetana de Waligórskiego komis. obwod. i Fryderyki Hirsekorn -- X. i akuszerka

48266 (Śrem)

1854.12/VIII. * (Tworzykowo), ch. 7/IX. Zymunt Tadeusz, s. Romana de Wesołowskiego alias Wiesiołowskiego i Ludwiki z bar. Landelle - urzędnika franc. minist., służbie nieczynnego, za paszportem kabinet., dzierż. Tworzykowa -- Jan Kozmian i Stef. z Małach. Platerowa Zygm. Pl. dz-c Psarskiego i Florentyna z Chłapowskich Kęszycka dz-ka Błociszewa

48267 (Śrem)

1854.7/XI. * (Srem) ch. 21/XI. Józef Aleks., s. Aleks. de Hoffman i Emilii de Borzęckiej, drów med. -- Józef B. pułk. z Sremu Flor. Kęszycki z Błociszewa

48268 (Śrem)

1854.27/XII. * (Mechlin), ch. 21/I. Antonina Joanna Kat., c. Walerjana Chrzanowskiego pełnomoc. dóbr rogaliń. i Franc. Ulatowskiej -- Teofila Ch. z Mechlina

48269 (Śrem)

1855.22/V. * (Sr.), ch. 26/VI. Roman Tytus Wojc. Maks., s. poprz. de Waligórskich [Kajetana i Fryderyki Hirsekorn] komis. obow. (ona Hyrsekorn)

48270 (Śrem)

1855.20/IX. * (Zbrudzewo) ch. 21. Michał, s. Hipolita de Krasnosielskiego i Ludwiki Urbanowicz., dzierż. († 1855.27/X.)

48271 (Śrem)

1855.19/X. * (Sr.) Marja Aleksandra, ch. 30/X., c. Tad. de Swięcickiego dra med. i Doroty de Korytowskiej -- W. Wład. Sw. dzierż. z Mościejewa i W. Michalina Sw. z Rogowa

48272 (Śrem)

1856.2/II. * (Mechlin), ch. 17/II., Kazimierz Marjan, s. poprz. de Chrzanowskich [Walerjana i Franc. Ulatowskiej] rządców dóbr rogal. -- hr. Roger Raczyński z Rogal. i W. Paulina Irzykowska z Rog.

48273 (Śrem)

1856.15/IX. * (Zbrudzew), ch. 22 Wacław, s. poprz. de Krasnosielskich [Hipolita i Ludwiki Urbanowicz] -- G. Andrzej Kiedrowski z Sulmierzyc i G. Pelagia Irzewicz (?)

48274 (Śrem)

1858.9/V. * (Sr.), ch. 18/V. Zofja Władysława Zdzisława, c. poprz. Swięcickich [Tad. de Swięcickiego i Doroty de Korytowskiej], drów med. -- Wład. Smitkowski, dz-c Borowa k. Czempinia, Antonina z Swięcic. Smitk. z Borowa

48275 (Śrem)

1858.11/V. * (Zbrudzewo), ch. 31/V. Zofja, c. poprz. Krasnosielskich [Hipolita i Ludwiki Urbanowicz] dzierż. -- Teodozja z Kurcewskich Urbanowicz, dz-ka Paprotni w Kr. Pol., Jan Berger, dz-c Niesłabina

48276 (Śrem)

1857.2/VII. * (Mechlin), ch. 1858.23/VI. Władysław Stanisław Erazm s. poprz. Chrzanowskich [Walerjana i Franc. Ulatowskiej] komis. dóbr -- Pelagja Ch. z Mechlina

48277 (Śrem)

1859.15/X. * (Sr.) Jadwiga, ch. 27, c. poprz. Swięcickich [Tad. de Swięcickiego i Doroty de Korytowskiej], drów med., -- Flor. Kęszycka dz-ka Błociszewa, Hipolit Bronikowski dzierż. Mechlina

48278 (Śrem)

1860.11/VI. * (Góra), ch. 17/VII. Juljusz Cezary Karol Barnabasz Marja Józef Kazimierz, s. hr. Cezarego Platera i Julji z hr. Bobryńskich, właść. dóbr -- hr. Karol Jezierski z Mińska k. Warsz., hr. Julja B. z Florencji hr. Zygm. P. z Psarskiego, Olga Engestrom ze Szwecji

48279 (Śrem)

1860.3/VIII. * (Śr.), ch. 4/VIII. Marja Ludwika, c. Stan. Szenica dra fil. i Walentyny Konikiewicz -- Antoni Sz. kleryk sem. w Pozn., Balbina K. ob. z Sr.

48280 (Śrem)

1861.22/II. * (Mechlin), ch. 22/III. Stanisława, c. Bronisława Kucharkowskiego ekon. i Seweryny Załuskowskiej -- Tad. Radoński dz-c Koc. Górki Wanda Bronikowska, ż. dzierż. Mechlina

48281 (Śrem)

1861.25/I. * (Sr.), ch. 11/V. Wanda Seweryna, c. poprz. Swięcickich [Tad. de Swięcickiego i Doroty de Korytowskiej], drów med. -- WW. Seweryn Radoński, Wanda Bronikowska

48282 (Śrem)

1861.14/VI. * (Zbrudzewo), ch. 24/VI. Anna, c. poprz. Krasnosielskich [Hipolita de Krasnosielskiego i Ludwiki Urbanowicz] dzierż. -- Ant. Urbanowicz Mich. Leporowska

48283 (Śrem)

1862.17/IV. * (Sr.) Stanisława Zofja, ch. 30/IV., c. poprz. Szeniców [Stan. Szenica i Walentyny Konikiewicz] prof. gimn., dr. fil. -- burmistrz Lehmann i Nep. Zychlińska dz-ka Brzost. k. Książa

48284 (Śrem)

1862.10/V. * (Sr.), ch. 1/VII. Helena, c. Leopolda Dunina i Julji Wędzickiej, sekret. od adwokata -- Wojc. W. ob. z Sr. Krystyna Radoszewska v. z Sr.

48285 (Śrem)

1862.26/I. * (Mechlin), ch. 3/VII. Mieczysław Tytus Polikarp s. Mateusza de Skrzydlewskiego i Tekli de Mukułowskiej dz-ców M. -- Ant. S. dz-c Ocieszyna i Zofja de Suchodolska z Częstochowy

48286 (Śrem)

1863.2/XII. * (Mechlin), ch. 10/XII. Marja Anna Bibjana, c. poprz. de Skrzydlewskich [Mateusza i Tekli de Mukułowskiej] dz-ców dóbr -- Ant. S. dz-c Ocieszyna p. Objezierze, i Nep. Mukułowska dz-ka Kotlina

48287 (Śrem)

1864.24/III. * (Sr.), ch. 2/IV. Władysław Jan, s. poprz. Szeniców [Stan. Szenica i Walentyny Konikiewicz], prof. matem. przy progimn. -- X. i Flora Kęszycka z Błociszewa

48288 (Śrem)

1864.27/IV. * (Sr.), ch. 1/V. Stanisława Teofila, c. Stanisł. Stoc i Teodozji de Jaraczewskiej sekret. sądu -- Antoni J. dz-c Głuchowa

48289 (Śrem)

1864.23/X. * (Sr.) ch. 24/X. Franc. Xawera, c. Franciszka Sempińskiego prof. i Bronisławy de Zagrodzkiej -- X. i Marjanna Z. babka dziecka

48290 (Śrem)

1865.7/XI. * (Śr.), ch. 23/XI. Kazimierz Marjan Herkulan, s. Mac. Powidzkiego dra i Pauliny z Jackowskich -- Maks. J. dz-c z Pomarzanowic Jadwiga Palewska z Pozn.

48291 (Śrem)

1865.5/XI. * (Mechlin), ch. 26/XII. Teresa Emerencjana, c. poprz. Skrzydlewskich [Mateusza i Tekli de Mukułowskiej] dz-ców M. -- Adolf Otocki, dz-c Gogolewa i Józefa S. z Sulencina

48292 (Śrem)

1866.23/VII. * (Sr.), ch. 26/VII. Anna Zofja, c. poprz. Szeniców [Stan. Szenica i Walentyny Konikiewicz] prof. gimn. -- X. Hilary Koszucki prob. z Mielżyna

48293 (Śrem)

1867.0/VIII. * (Góra) chłopiec martwo urodz., s. poprz. hr. Platerów [Cezarego i Julji z hr. Bobryńskich] (matka hr. Bobryńska 1-o v. Jezierska)

48294 (Śrem)

1868.11/II. * (Sr.), ch. 20/II. Walentyna Zofja, c. poprz. Szeniców [Stan. Szenica i Walentyny Konikiewicz] -- G. Józef Sz. ob. z Sr., G. Walerja Bieńkowska ob. Sr.

48295 (Śrem)

1870.10/II. * (Sr.) ch. 22/II. Józefa Helena, c. poprz. Szeniców [Stan. Szenica i Walentyny Konikiewicz] -- Balbina Konikiewicz ob. sr.

48296 (Śrem)

1871.18/VIII. * (Sr.) ch. 27/VIII., Helena Flora, c. poprz. Szeniców [Stan. Szenica i Walentyny Konikiewicz] -- Flora Kęszycka z Błociszewa i Józef K. jej syn

48297 (Śrem)

1872.15/XII. * (Sr.), ch. 30/XII. Kazimiera Wanda, c. poprz. Szeniców [Stan. Szenica i Walentyny Konikiewicz] -- Paulina Powidzka ż. lekarza

48298 (Śrem)

1865.4/V. * (Kobylałąka w Kr. Pol.), ch. 1873.22/IV. Stanisława Florentyna, c. Antoniego Chłapowskiego Nob. i Malwiny Zaleskiej (mieszkaniec, który dawniej zarządzał wsią) -- chrz. nieszl.

48299 (Śrem)

1874.5/III. * (Sr. w kl. jezuitów) ch. 14/VI. Marja Józefa, c. Emiljana Sieniawskiego dr. fil. i nauczyc. gimn. i Anny de Skrzydlewskiej -- Józef de Skrz. dz-c Dzierżąźni i Teresa de Otocka ż. dz-ca Gogolewa

48300 (Śrem)

1874.23/III. * (Sr.), ch. 6/VIII. Tadeusz Ant. Józef, s. Aleks. Mielcarzewicza i Marii Borzęckiej, sędziego -- Ant. Maks. Szaniawski centurio milit. pol., mieszk. w Galicji i Kornelja z Czachronów M-cz z Gądek

48301 (Śrem)

1874.5/IX. * (Sr.), ch. 24/IX., Zofja Balbina Jadwiga Róża c. poprz. Szeniców [Stan. Szenica i Walentyny Konikiewicz]

48302 (Śrem)

1880.8/VIII. * (Śr.), ch. 17/X. Tadeusz Stefan, s. Dr. med. Antoniego i Anieli Woleńska Brekere, nob. -- Stanisław Grossmann sędzia z Szamotuł i ż. jego Olga G. [x 1910.25/IX. w Pozn. w kapl. Sw. Józefa Zofja Hel. Karchowska]

48303 (Śrem)

1884.5/V. * (Psarskie), ch. 15/V. Kazimierz Filip Józef, s. nob. G. Bronisława Grodzickiego i Nob. G. Marii Lipskiej, dz-ców -- Wojc. Gr. mł., stud. fil. we Wrocł. i Stanisława L. dz-ka Lewkowa

48304 (Śrem)

1886.18/IX. * (Sr.), ch. 26/IX. Józefa, c. Jana Dembińskiego rybaka, nob. i Nep. Zakońskiej -- chrz. nieszl.

48305 (Śrem)

1887.24/III. * (Psarskie) Stanisław Marjan Nep., s. poprz. Grodzickich [Bronisława i Marii Lipskiej], dz-ców -- Kaz. Lipski z Lewkowa i Stan. Czarnecka dz-ka Małych Jezior

48306 (Śrem)

1888.5/VI. * (Psarskie), ch. 8/VII. Andrzej Ignacy Piotr Paweł, s. poprz. Grodzickich [Bronisława i Marii Lipskiej] dz-ców -- Ign. Raszewski, radca Ziemstwa z Pozn. i Ant. Lipska dz-ka Lewkowa

48307 (Śrem)

1890.12/IV. * (Kadzewo), ch. 27/IV. Stanisław, s. Leona Kalkstein Orłowskiego i Cecylji z Osińskich - rządców dóbr -- chrz. nieszl.

48308 (Śrem)

1890.7/V. * (Wójtostwo), ch. 12/V. Aniela, c. Maks. Osowidzkiego i Marji Oświecimskiej dz-ców -- Józef Ośw. dz-c w Oświecimiu, Emilja Osow. dz-ka, Srem.

48309 (Śrem)

1890.30/I. * (Psarskie), ch. 3/VI. w Gruszczycach w Kr. Pol. Filip Józef Ludwik, s. poprz. Grodzickich [Bronisława i Marii Lipskiej] -- Józef G. dz-c z Wrzący, Klotylda G. z Równy, par. Gruszczyce

48310 (Śrem)

1891.27/VIII. * (Psarskie), ch. 1/IX. Marja Nep. Anna, c. poprz. GG. Grodzickich [Bronisława i Marii Lipskiej] dz-ców -- G. Antonia Lipska ż. dz-ca Górzna, G. Wojc. G. mł. z Równego w Kr. Pol.

48311 (Śrem)

1892.8/IX. * (Śr.) ch. 16/X. Franciszek Marjan Antoni, s. Zygmunta Tadrzyńskiego rendanta kasy powiat. i Zofji de Wężyk -- Dr. fil. Antoni Grabski z Pozn. i Marja Ossowicka, ż. dz-ca Wójtostwa [x Zerków 1924.26/XI. Zofja Ozdowska]

48312 (Śrem)

1892.22/XI. * (Kadzewo), ch. 4/XII. Adam, s. poprz. de Kalkstein-Orłowskich [Leona Kalkstein-Orłowskiego i Cecylji z Osińskich] inspekt. d. Kadz. [x Niepruszewo 1926.31/X. Stanisława Skibińska]

48313 (Śrem)

1892.16/XI. * (Psarskie), ch. 19/XII., Anna Józefa Nepom., c. poprz. GG. Grodzickich [Bronisława i Marii Lipskiej] dz-ców dóbr P. i Manczki -- Józef hr. Czarnecki z Dobrzycy i G. Józefa Raszewska z Pozn.

48314 (Śrem)

1894.13/III. * (Mechlin) ch. 19, Witold Jan, s. G. Zdzisława Kosmy Franciszka Skrzydlewskiego i G. Stanisławy Ewy Lossow -- G. Miecz. Skrz. dz-c Zbrudzewa i Paulina Powidzka wd. z Sr.

48315 (Śrem)

1895.16/V. * (Mechlin), ch. 28/V. Tekla Marja Zofja, c. poprz. G. Skrzydlewskich [Zdzisława Kosmy Franciszka i Stanisławy Ewy Lossow] dz-ców dóbr -- Aleks. Lossow dz-c Gryżyny i G. Marja Hulewicz, ż. dz-ca Młodziejewic

48316 (Śrem)

1895.9/VI. * (Kadzew), ch. 19/VI. Janina Marja Anna Gabriela, c. hr. Adama Zółtowskiego dz-ca K. i Marji hr. Kwileckiej -- Stef. hr. Z. dz-c Głuchowa Anna hr. Mielżyńska z Drezna Maria hr. K-a z Oporowa

48317 (Śrem)

1895.25/VI. * (Zbrudzewo) Tadeusz Jan Mieczysław, s. G. Mieczysława Skrzydlewskiego dz-ca dóbr i Zofji Lossow -- G. Zdzisł. S. dz-c Mechlina i G. Joanna Lossow z Gryżyny

48318 (Śrem)

1896.27/I. ch. (* 1895.31/XII. w Psarskim) Antonia Nep., c. poprz. G. Grodzickich [Bronisława i Marii Lipskiej] dz-ców -- G. Józef Zychliński dr., dz-c Modliszewa, G. Zofja Lipska z Lewkowa

48319 (Śrem)

1896.25/VIII. * (Zbrudzewo), ch. 4 Jerzy Ludwik Mieczysław, s. G. Miecz. Skrzydlewskiego i Zofji Lossow dz-ców dóbr -- Antoni S. z Pozn. i Stanisława S-a z Mechlina

48320 (Śrem)

1897.16/XII. * (Mechlin), ch. 21. Hieronim, s. G. Zygmunta Kaysiewicza i Marii Włoszkiewicz, admin. dóbr -- Kaz. K. ze Srody i Bogusława Wł. z Kościana

48321 (Śrem)

1898.18/I. * (Zbrudzewo), ch. 5/II. Teresa Joanna Mieczysł., c. G. Miecz. Skrzydlewskiego i Zofji Lossow -- Dobrogost L. dz-c Grabonoga i Marja Hulewicz dz-ka Młodziejewic

48322 (Śrem)

1898.2/X. * (Kadzewo), ch. 19/X. Cecylja Marja Gabriela Aniela c. G. Adama Zółtowskiego i Marji hr. Kwileckiej dz-ców -- Stefan Kw. hr. z Dobrojewa Gabriela Z. hr. z Głuchowa

48323 (Śrem)

1899.17/V. * (Zbrudzewo) Elżbieta Felicja Marja Mieczysł. c. poprz. G. Skrzydlewskich [Miecz. i Zofji Lossow] -- Felicja S. ż. dz-ca Ocieszyna Feliks Kurnatowski dz-c Dusiny

48324 (Śrem)

1899.22/VI. * (Mechlin), ch. 11/VII. Zofja Marja Paulina c. G. Zdzisława Watta-Skrzydlewskiego i Stanisław Lossow, dz-ców dóbr -- Dobrog. L. dz-c Grabonoga i Zofja S. z Pozn.

48325 (Śrem)

1900.5/I. * (Łęg), ch. 14/I. Marjanna, c. Stefana de Rekowskiego inspekt. dóbr i Idy Kaszubowskiej -- chrz. nieszl.

48326 (Śrem)

1900.5/II. * (Mechlin), ch. 6/II. Marja Józefa, c. poprz. G. Kaysiewiczów [Zygmunta i Marii Włoszkiewicz] insp. dóbr -- chrz. nieszl.

48327 (Śrem)

1901.4/I. * (Mechlin), ch. 12/I. Mateusz Antoni Zdzisław s. G. Zdzisł. Skrzydlewskiego i Stanisł. Lossow dz-ców -- Antoni S. z Pozn. i Marja Lossow ż. dz-ca Grabonoga

48328 (Śrem)

1901.16/II. * (Zbrudzewo), ch. 25/II. Anna Seweryna Marja Mieczysł. c. G. Miecz. Skrzydlewskiego i G. Zofji Lossow -- G. Teodor Twardowski mł. z Kobylnik i G. Seweryna Kurnatowska z Dusiny

48329 (Śrem)

1902.20/X. * (Mechlin) ch. 27, Jan Kanty Stanisław Marja Zdzisław, s. G. Zdzisł. Skrzydlewskiego i Stanisławy Lossow, dz-ców dóbr -- X. Dr. Lucja S. prob. w Poniecu i Marja S., ż. dz-ca dóbr, z Pozn.

48330 (Śrem)

1903.28/I. * (Zbrudzewo), ch. 11/II. Helena Stanisława Marja Mieczysł., c. G. Mieczysława Skrzydlewskiego i Zofji Lossow dz-ców dóbr -- Apolinary Osowidzki stud. z Wrocł. Stanisława S. ż. dz-ca Mechlina

48331 (Śrem)

1906.7/XII. * (Mechlin), ch. 9/XII. Marja Franciszka Stanisława Tekla, c. G. Zdzisł. Skrzydlewskiego i Stanisławy Ewy Lossow ob. ziem. -- Tekla Marja Zofja S. Witold Jan S. [x w kapl. w Mechlinie 1931.9/V. Antoni Krzysztoporski]

48332 (Śrem)

1908.17/IV. * (Łęg) ch. 8/VI. Zofja Marja, c. Władysł. de Szczepkowskiego i Leonii de Grabskiej wł. dóbr -- Aleks. Brodowski i Bronisława G. [x 1933.4/IX. w Pozn. w par. Sw. Mich. Kaz. Ignasiński]

48333 (Śrem)

1910.22/VI. * (Mechlin) ch. 24/VI. Cecylja Marja Paulina, c. G. Zdzisł. Skrzydlewskiego i Stan. Lossow, dz-ców dóbr -- Witold S. z Mechl. i Marja S. z Mechl.

48334 (Śrem)

1910.12/VII. * (Łęg), ch. 3/VIII. Mikołaj Jan, s. poprz. G. Szczepkowskich [Władysł. i Leonii de Grabskiej] właść. dóbr -- Ludwik Sz. ze Smiełowa Marja Nieżychowska z Kaliszan

48335 (Śrem)

1911.8/XI. * (Mechlin), ch. 11/XI. Aleksandra Marja Joanna, c. G. Zdzisł. Skrzydlewskiego i G. Stan. Lossow, właść. dóbr -- Witold S. i Zofja S. [x w kapl. w Mechl. 1936.8/IX. Józef Jan Marjan Feliks Kurnatowski]

48336 (Śrem)

1912.6/XII. * (Zbrudzewo), ch. 12, Gustaw Marja Józef s. G. Edwarda Potworowskiego i G. Tekli Morawskiej właść. dóbr -- Kazimierz M. Franc. P-a. [x w kaplicy kard.-prymasa Hlonda, ten dał ślub 1937.12.X. z Anną Szujską]

48337 (Śrem)

1822.28/V. G. Jan Nepom. Lubomęzki dz-c Objelewa par. Góra, m. 42 x G. Emilja de Koszutskich Miaskowska, c. G. Fabjana i Urszuli K-ch, dz-ców Psarskiego, wdowa 25. -- G. Ignacy Tański pos. z Góry i G. Walentyna L-a, dz-c dóbr

48338 (Śrem)

1822.22/VIII. G. Andrzej Białkowski z wojew. kalis. par. Iwanowice, mł. 29 x G. Józefa Jeżycka, mieszk. w St. Mieście u mniszek v. 29 -- G. Kajetan Stablewski z Zalesia i G. Rafał Objezierski z Roskowa (?)

48339 (Śrem)

1822.5/XI. N. Marcin Osowidzki pos. Bogusławek par. gostyń. mł. 40 x N. Wiktorja Woyniewicz v. 20., mieszk. w Sr. u rodziców

48340 (Śrem)

1824.29/II. (Psarskie) G. Euzebjusz Hipolit Potrykowski mł., s. o. Franc. P. i Joanny de Prasnawskie, lat 25. prac. sądu gn. zs. x G. Zuzanna Euzebja Marjanna, panna c. G. Fabjana i Urszuli z Lipskich Koszutskich, dz-ców dóbr Psarskie -- Konstanty Palędzki dz-c Szrapek

48341 (Śrem)

1835.28/XI. G. Euzebjusz Dembiński wd., poses., l. 40 x G. Józefa Drwęska wd. po dz-cu, l. 50, oboje z Niesłabina -- G. Ignacy Pomorski rotm. pensjon. i kowal ze Śremu

48342 (Śrem)

1836.12/V. G. Juljusz Karchowski mł., kancel. u komisarza sprawiedl. x Urszula Gubańska mł. 25, v. 22.

48343 (Śrem)

1837.2/XII. G. Leon Dembiński z Karczewa par. niechanow. x G. Barbara Drwęska, u matki w Niesłabinie, m. 34, v. 19. -- G. Paweł Nagurzewski z Niesł.

48344 (Śrem)

1842.21/XI. Ant. Raymann nauczyc. szkoły śr. x Walerja Szeliska, mieszk. w Sr. wd. 40, panna 21. -- Alfons Białkowski dz-c dóbr

48345 (Śrem)

1843.30/V. Stanisł. Benda pos. Zimina, mł. 30 x Antonina Kadzidłowska ob. ze Śr., v. 19

48346 (Śrem)

1843.19/IX. M. Leopold Dunin pos. wsi Pawłowo, mł. 29 x Julja Wędzicka, c. ob. śrem. v. 21

48347 (Śrem)

1855.17/V. W. Piotr Przespolewski kupiec z Pozn., kaw. 25, x W-a Helena Skaławska panna ze Śr. 20 -- W. Ant. Raczyński z Nochowa, Przemysław Bogdański z Jankowa Karol Porawski radca sądu śr.

48348 (Śrem)

1859.28/IX. Stanisł. Szenic dr. filol., naucz. z Sremu mł. 28 x Walentyna Konikiewicz panna ze Sr. 19.

48349 (Śrem)

1878.0/VI. Wojciech Ludwik Jaruchowski Nob., z Wrocł. x N. Jadwiga Michalina Moraczewska z Sremu -- Adolf Mieszkowski (?) z Wrocł. Witold Skarzyński dziedzic wsi

48350 (Śrem)

1883.22/V. Adam Hulewicz 28 x Marja Anna Bibljana Skrzydlewska 19 -- Dr. med. Maciej Powidzki ze Śr.

48351 (Śrem)

1893.5/VII. Teodor de Dziębowski wd. z Ostrowa l. 27 x Joanna Buchwald v. z Sr. 26.

48352 (Śrem)

1893.2/XII. G. Zygmunt Henryk Stabrowski pos. dóbr koło Moskwy, l. 27, x Aniela Klara Kwaśniewska l. 22, v. z Sr. -- G. Donat S. kupiec z Pozn.

48353 (Śrem)

1905.1/X. Gustaw Załuskowski mł. z Wójtostwa l. 33, s. † Aleks. i Praksedy Akoszewskiej x Anna Stucka, v. ze St. Miasta 24, c. Józefa i † Zofji Sikora -- św. nieszl. Brak cech szl. !

48354 (Śrem)

1906.29/XII. G. Aleksander Heliodor Rościszewski l. 51, s. Mariana i Leokadji Podczaskiej x Helena Jankowiak v. z Śr. l. 32, c. Józefa J. i Emilji Opalskiej

48355 (Śrem)

1828.15/VIII. † w Psarskiem GM. Urszula de Koszutska l. 80., ż. Fabjana K. dz-ca

48356 (Śrem)

1828.14/XII. † Sr. Mikołaj Czaplicki l. 73, ekonom z Jaszkowa, mieszk. w Sr.

48357 (Śrem)

1834.15/IX. † w Górze Karol Gliszczyński l. 62, dz. Góry, Górki, Szymanowa, Tworzykowa (wdowa Adolfina de Totleben ?)

48358 (Śrem)

1835.17/VII. † w Berdychowie k. Międzyborza, par. włościejewska Albina l. 4 m. 6, c. G. Djonizego Dąbroskiego ekon. w Międzyborzu i G. Nepomuceny Białkowskiej

48359 (Śrem)

1840.22/III. † (Niesłabin) Euzebjusz Dembiński ekonom poch. 25

48360 (Śrem)

1842.23/XI. † (Śr.) Rafał de Nosarzewski konsyl. zs. pow. śrem. apopl., poch. 26. wd., l. 62

48361 (Śrem)

1848.2/VI. † (Śr.) Adolf Mizerski l. 19, s. Ant. dzierż. Borowa

48362 (Śrem)

1851.15/XI. † w Górze Kazimierz Plater l. 2, s. hr. Cezarego i Stef. Małachowskiej, zapal. mózgu

48363 (Śrem)

1853.17/II. † w Nochowie Maksymiljan Wotpol, l. 70, dz-c niegdyś i dzierż. w Zbrudzewie, s. Tomasza i Reginy Konopka, suchoty

48364 (Śrem)

1854.6/VIII. † w Śr. Marja Helena Waligórska, m. 6., c. Kajetana komis. obwod. i Fryderyki

48365 (Śrem)

1855.27/X. † w Zbrudzewie Michał Krasnosielski, 1 mies. s. Hipolita dzierż. i Ludwiki Urbanowicz

48366 (Śrem)

1856.9/I. † w Zbrudzewie panna Franc. Bienkowska l. 60, c. Stefana dzierż. dóbr. suchoty. Donosi Hipolit Krasnosielski

48367 (Śrem)

1857.3/XII. † w Mechlinie Antonina Chrzanowska l. 3, c. Walerjana plenip. dóbr i Franc. Ulatowskiej żółtaczka

48368 (Śrem)

1858.25/X. † w Mechlinie Franciszka Chrzanowska ż. plenipotenta, l. 32, c. Ant. Ulatowskiego i Katarzyny Przesławskiej Suchoty 2 dzieci: Kazimierz 2 1/2 Władysław 5 m. Wdowiec: Walery Ch.

48369 (Śrem)

1860.22/I. † w Śr. Roman Waligórski l. 5, s. Kajet. komis. obwod. i Fryderyki Hirsekorn, słabość z urodz.

48370 (Śrem)

1860.7/II. † w Sr. Fryderka Waligórska l. 30, m. 6., z domu Hirsekorn, ż. kom. obwod. Suchoty

48371 (Śrem)

1860.14/XII. † w Górze Dominik Kajsiewicz l. 76, plent hr. Platera, zapal.

48372 (Śrem)

1861.11/III. † w Sr. Zofja Swięcicka l. 2, m. 9., c. Tad. dra med. i Doroty Korytowskiej zapal. mózgu

48373 (Śrem)

1861.1/XI. † w Sr. Kajetan Waligórski l. 51, kom. obw. paraliż

48374 (Śrem)

1862.12/XI. † w Śr. Walerja Rajman, ż. nauczyc., l. 38, c. Konstant. Szeliskiego dz-ca dóbr i Scholastyki Jaraczewskiej suchoty. Mąż Antoni R.

48375 (Śrem)

1864.1/III. † w Sr. Marja Swięcicka l. 8, m. 6, c. poprz. S-ch [Tad. Swięcickiego i Doroty Korytowskiej], ...(?) febra

48376 (Śrem)

1866.6/VII. † w Śr. Marja Józef Ignacy, m. 11, s. poprz. Swięcickich [Tad. i Doroty Korytowskiej] zapal. mózgu

48377 (Śrem)

1866.1/VII. † w Mechlinie Mateusz Skrzydlewski, 35, mąż, dziedzic, utopił się przy kąpaniu

48378 (Śrem)

1866.24/VII. † w Mechlinie Teresa Skrzydlewska 1 r., c. Mateusza de S. dz-ca dóbr i Tekli de Mukułowskiej koklusz

48379 (Śrem)

1897.20/III. † Śr. Aleksja Poleska l. 38, żona, c. prof. Wojc. Rakowskiego i Faustyny z Rakowskich. mąż Xawery P. z Sr. Marjanna 3 l., Józef i Jan bliźn. po 5, Franciszek 7, Wojc. 12, Jadwiga 14, Lucyna 16

48380 (Śrem)

1867.24/VI. † w Sr. Apolinary Drwęski, l. 18, tercjaner w Gimn. s. Hier. dz-ca dóbr i Heleny Wilkońskiej, utopił się

48381 (Śrem)

1867.14/VIII. † w Psarskiem Barbara Raczyńska l. 68, dz-ka dóbr, c. Ignacego Skaławskiego dz-ca dóbr, puchlina

48382 (Śrem)

1869.9/II. † w Górze (poch. 12 w Jaszkowie par. Zabno) Cezary Augustyn hr. Plater l. 59, m. 5, dz-c Góry z przyl. s. hr. Kaz. i Apolinary de Zaba wojewodzianki mieszkających w Dusiatach koło Dynaburga. Dzieci: Cezary Juljusz Kaz. 8 8/XII. l., Stanisław Konst. Józef 6 9/XII. l.

48383 (Śrem)

1869.24/XII. w Śr. † Leopold Marcin Dunin l. 56, s. Jana Nep. dz-ca i Józefy Dunin, paraliż. Dzieci: Stanisław 25, Marja 23, Jadwiga 19, Anna 16, Jan Nep. 12, Helena 8, spadek 3.000 tal.

48384 (Śrem)

1869.27/XII. † w Sr. Andrzej Swinarski, nob., porucznik l. 89, wdowiec, s. Franc. dz-ca Sroczyc i Krystyny Prokop. Dzieci: Józef 53, Antoni 49, Franciszek 43, Józefa 38, Adam 33. Paraliż

48385 (Śrem)

1870.15/II. † w Śr. (poch. Kamieniec k. Grodziska) Tadeusz Skorzewski l. 20, mł., uczeń gimn. srem., s. Henryka Sk. dz-ca Kamieńca, paraliż

48386 (Śrem)

1872.23/II. † w Sr. Tadeusz Swięcicki, dr. med., mąż, wdowa Dorota z Korytowskich małol. dzieci: Heliodor, Ofelia, Jadwiga, Wanda

48387 (Śrem)

1872.5/XI. † w Śr. Dorota Swięcicka l. 42, wd. po lekarzu, c. Korytowskiego dz-ca dóbr (rak)

48388 (Śrem)

1873.7/V. † (Wójtostwo) Teofil Osowicki l. 28, s. Teodora dz-ca wsi i Emilji Kukawskiej serce. Daje znać brat, dr. med.

48389 (Śrem)

1874.11/II. † w Sr. (13 poch. w Otocznej) Nazary Bronisz l. 19., gimnazjalista, s. Jana dz-ca i Pelagii Trąmpczyńskiej

48390 (Śrem)

1874.30/VI. † Psarskie, poch. 2/VII. Edward Raczyński m. 6., s. Stefana (agricola nobilis) i Józefy Karge

48391 (Śrem)

1874.29/VIII. † w Sr., poch. 31. Jadwiga Swięcicka, nob. l. 17, v., c. Tad. dra med. i Doroty Korytowskiej, suchoty

48392 (Śrem)

1876.19/IX. Stanisław Skoraczewski, Srem, kupiec mł. 33 x Nob. Wanda Ciesielska Srem v. 20. -- Teodor Osowicki dz-c Wójt. Filip Skoraczewski Bagatela

48393 (Śrem)

1879.8/IX. † w Śr. Władysław Broekere m. 3, s. Ant. dra med., nob. i Emilji Wolańskiej nob.

48394 (Śrem)

1879.27/XI. † w Pozn. (poch. 29) Leopold Raczyński l. 72 mąż, nob., dz-c Niesłabina

48395 (Śrem)

1881.14/IV. † w Śr. Józef Dzierzbicki nob., l. 65

48396 (Śrem)

1883.29/IV. † w Zakrzewie, poch. 2/V. Nob. Tekla Skrzydlewska wd., 42, c. Teodora Mukułowskiego dz-ca dóbr i Nepom. Bojanowskiej

48397 (Śrem)

1883.28/VIII. † w Sr., poch. 30/VIII. Ludwika Dramińska v. l. 54, c. Wiktora, nob., dz-ca i Felicji Stremler

48398 (Śrem)

1885.10/VI. † w Śr., poch. 12, Stanisława Biała, nob., m. 8, dni 9, c. Nob. Hipolita B. i Zuzanny Pomorskiej (ojciec "ethnicus")

48399 (Śrem)

1887.7/VII. † w Sr., Wojciech Ciesielski l. 82, pozasłużbowy insp. celny, s. † Serafina dz-ca dóbr Ostrowite k. Trzemeszna i † Tekli z Kozłowskich Zawiadamia Stanisław Skoraczewski zięć, kupiec z Sr.

48400 (Śrem)

1888.4/III. † w Śr. Marja Wilczyńska l. 60, niezamężna c. Xawerego dz-ca Krzyżanowa i Ludwiki, poch. 10/III. w Brodnicy

48401 (Śrem)

1888.27/V. † w Sr., Leopold Karpiński, l. 63, rzecznik i notar., s. Leona i Magdal. z Radolińskich, wdowa - Otolja z Jarochowskich wycieńczenie sił. Ojciec - urzędnik ziem. w Pozn.

48402 (Śrem)

1889.26/IV. † w Śr. Aleksander Wolański l. 44, rentjer, s. Juljana W. dz-ca Rybitw k. Pakości i Marii Brodowskiej suchoty pacierzowe. Donosi szwagier Dr. Broekere

48403 (Śrem)

1890.14/I. † w Sr. Teofila Heinrych, l. 72, wd. po Karolu H. z Wierzenicy, c. Józefa Antoniewicza wł. dóbr Włostki k. Rawicza i Marjanny z Tomickich, ból brzucha. Donosi brat - Władysław A. z Śr.

48404 (Śrem)

1892.26/XII. † Sr. Joanna de Radoszewska l. 83, v., c. Łuk. posesora i Kat.

48405 (Śrem)

1893.16/III. † w Psarskim, Anna de Grodzicka m. 4, c. Bron. dz-ca dóbr i Marii de Lipskiej

48406 (Śrem)

1893.24/X. † w Sr. G. Otolja Ciesielska l. 73, wd., komis. obw. z domu Heinrich starość

48407 (Śrem)

1894.11/IX. † w Sr. Tomasz de Gądkiewicz l. 66, ob., s. Alojzego de G. dz-ca dóbr i Franciszki de Chłapowskiej zapal. płuc. błony

48408 (Śrem)

1895.19/I. † w Śr. G. Jan Swinarski, l. 46, pos. dóbr Jaszkowo, s. Anton. i Konstancji Długołęckiej, wodna puchlina

48409 (Śrem)

1896.24/I. † w Śr. Emilja Kmita v. l. 77, c. Ant. pos. dóbr i Karoliny Tańskiej, wodna puchl.

48410 (Śrem)

1898.18/I. † w Śr., Zofja Tadrzyńska l. 34, c. G. Pawła Wężyka dz-ca dóbr i G. Eleonory Kamockiej. suchoty

48411 (Śrem)

1900.1/IV. † w Sr. (w Zakł. Ubogich) G. Mieczysław Koppec l. 75, ubogi, s. G. Ludwika K. dz-ca dóbr i Apolonii Bernagowicz

48412 (Śrem)

1900.26/V. † w Śr. (w Zakł. Ubogich) G. Ant. Koczorowski 48, ubogi, s. Rocha dz-ca dóbr i Róży Koszutskiej

48413 (Śrem)

1901.24/XI. † (Wójtostwo) Jerzy Oświecimski l. 8, m. 6., s. Józefa O. dz-ca i Moniki Laskowskiej, szkarlat.

48414 (Śrem)

1902.5/IV. † w Mechlinie G. Józef Karwat 50, rolnik, s. Juljana dz-ca dóbr i Urszuli Białobłockiej, serce

48415 (Śrem)

1902.2/XI. † w Sr. (Zakł. Ubogich) Józefina Karczewska 77. wd., c. G. Jana Jerzewskiego pos. i Marii, starość

48416 (Śrem)

1903.12/I. † Śr. G. Marja Sokolnicka v. 48, c. G. Tad. S. dz-ca dóbr i G. Kazimiery S-ej, influnza

48417 (Śrem)

1903.22/III. † w Sr. (Zakł. Ub.) Stanisława Przyłuska l. 52, uboga, c. kapit. Leopolda P. i Teofili Smitkowskiej

48418 (Śrem)

1907.2/I. † w Śr. Józef Gładysz l. 89, m. 10, s. Jana i Marji Starzeńskiej

48419 (Śrem)

1907.27/VIII. † w Sr. Antoni Swinarski 90, s. Andrzeja i Tekli Olszowskiej

48420 (Śrem)

1907.28/VIII. † w Sr. (w Domu Ub.) Agnieszka Kurczewska 63, c. Józefa Zakrzewskiego i Doroty (?)

48421 (Śrem)

1909.12/I. † w Sr. Antoni de Broekere 65, lekarz, s. Ludwika właśc. ziem. i Prowidencji Brudzewskiej

48422 (Śrem)

1909.30/I. † Dziekanka Gniezno Kaz. de Powidzki r. 1. s. Macieja P. lekarza i Pauliny de Jackowskiej

48423 (Śrem)

1910.24/I. † w Zbrudzewie G. Mieczysław de Skrzydlewski l. 48, właść. dóbr, s. G. Mateusza właść. dóbr i Tekli Mukułowskiej paraliż serca

48424 (Śrem)

1914.12/VIII. † w Pozn. Stanisława Gątkiewicz panna l. 50, c. Tom. G. dzierżawcy i Marji Sokolnickiej

48425 (Śrem)

1915.12/VI. † w Łęgu Mikołaj Szczepkowski l. 5, s. G. Władysł. właśc. dóbr i G. Leonii Grabskiej

48426 (Śrem)

1916.28/II. † w Górze Juljusz Cezar Karol Barnaba Marja Józef Kaz. hr. Broel.-Plater dz-c Góry i Szymanowa, l. 56, s. Cezar. i Julji hr. Bobrinskiej paraliż. poch. Jankowo

48427 (Wieszczyczyn)

1778.17/IV. (Malinie dwór) Stefan Wojciech, s. M. Franciszka i Teresy Modlibowskich, z wody

48428 (Wieszczyczyn)

1778.27/IV. (W.) ch. MD. Antonina Miaskowska MD. Franciszki de Slichting Miaskowskiej kolatorki córka

48429 (Wieszczyczyn)

1778.8/VI. (Dobczyno) Jan Nep., s. Nob. Józefa i Teresy Jabłońskich -- MD. Czarnecki pis. łęczycki i MD. Franc. Miaskowska szambelanowa dz-ka Wieszczyczyna

48430 (Wieszczyczyn)

1779.0/V. (Chrząstowo) bliźn. M. Walentego i Konstancji z Kierskich Biskupskich, dzierż. Chrząstowa, 1-y Roch (-- M. Stefan Kierski dz-c Chrząstowa i MD. Salomea B.) 2. Nepomucen (-- MD. Michał B. stryjeczny dziecka i MD. Zofja z Będkowskich K-a)

48431 (Wieszczyczyn)

1779.7/X. (Malinie) Brygitta c. M. Józefa Wielewieyskiego i Franciszki z Objezierskich poses. wsi M. -- MD. Karol Krzyżanowski dz-c Rusocina i MD. Franc. Miaskowska dz-ka W. i Jarosławek

48432 (Wieszczyczyn)

1779.17/X. (Olędry Chrząstowskie) Franciszka, c. G. Ant. i Teresy Olszewskich -- G. Franc. Degurski i GD. Kossowska

48433 (Wieszczyczyn)

1780.15/V. (Chrąstowo) Jan Nepom. s. M. Stefana i Zofji Kierskich dz-ców Chr. -- MD. Franc. Będkowski brat rodz. matki, i MD. Barb. z Lipskich Dzimińska pos. Dobczyna

48434 (Wieszczyczyn)

1781.24/III. (Chrząstowo) Karol Benedykt Józef, s. MD. Franc.-i Teresy Modlibowskich -- MD. Stef. Kierski i MD. Marjanna K-a z Chrz.

48435 (Wieszczyczyn)

1781.2/V. (Chrząstowo) Kat. Zofja, c. MG. Stefana Kierskiego dz-ca Chrz. i Zofji z Będkowskich -- MG. Wawrzyniec Lutomski i MGD. Teresa z K-ch Modlibowska ciotka dziecka

48436 (Wieszczyczyn)

1781.8/XI. (Rusocin) Franciszka Karolina, c. MGD. Karola Krzyżanowskiego d-ca R. i Joanny z Korytowskich -- MGD. Ignacy Krzyżanowski mł., brat dziecka i MGD. v. Konstancja Krzyż., ciotka dziecka

48437 (Wieszczyczyn)

1783.17/VIII. chch. JMD. Konst. Miaskowski podkomorzyc JKM i JMD. v. Antonina M. siostra jego; 1783.20/IX. chch. MD. Wojc. M. podkomorzyc i JMD. v. Konstancja Krzyżanowska

48438 (Wieszczyczyn)

1783.8/IX. (Russocin) Stefan, s. MGD Karola Krzyżanowskiego i Joanny z Korytowskich dz-ców -- X. Stef. Łubiński kan. metrop. gnieźn., prezyd. Tryb. Kor. i M. v. Konstancja Krz. ciotka dziecka

48439 (Wieszczyczyn)

1784.12/III. chch. JMD. Wawrzyniec Zbijewski syn starosty łagiewnic. i JMD. Antonina Dąmbrowska panna, c. skarbnika brzeziń. z woj. łęczyc.

48440 (Wieszczyczyn)

1784.22/VIII. chch. GD. Konstanty Miaskowski podkomorzyc JKM, pos. w Wieszczyczynie i GD. Franciszka z Szlichtyngów M-a matka, dz-ka w W. i Jarosławkach, PMD. Józef M., poseł na sejm i GD. v. Antonina M.

48441 (Wieszczyczyn)

1786.28/XII. ch. MGD. Barbara z Koczorowskich Bienkowska podstolina gnieźn., dz-ka w Mchach

48442 (Wieszczyczyn)

1786.10/XII. chch. GD. Benedykt Skrzetuski pos. Chrząstowa i GD. Konstancja Skrzebowska z Chrz.

48443 (Wieszczyczyn)

1787.10/I. (Masłowo) Piotr Franciszek (ch. z w. Modlibogowicach par. Grabianice) s. JMD. Nereusza Koczorowskiego dz-ca Masłowa i Agnieszki z Kurczewskich -- JMD. Jan Kocz. brat rodz. ojca dziecka i GD. Rozalja z Pogorzelskich Sawicka pos. wsi Drzonek

48444 (Wieszczyczyn)

1787.18/VII. (Malinie) Ignacy s. G. Antoniego i Katarzyny Malanowskich dzierż. wsi Malinie -- G. Leon Karsznicki dzierż. prob. wieszcz. z ż. Apolonją z Radzikowskich, cerem. 7/VIII.

48445 (Wieszczyczyn)

1787.29/VII. (Malinie) Aleksy Jakub s. GD. Piotra Smolińskiego i Elżb. z Polinarskich -- MGD. Karol Krzyżanowski dz-c Russocina i Aniela z Kurczewskich Koczorowska

48446 (Wieszczyczyn)

1788.1/I. (Rusocino) cerem. Antoni, s. poprz. JMD. Krzyżanowskich [Karola i Joanny z Korytowskich] -- X. Stan. Mieszkowski opat lubiń. i Aniela z Kurczewskich Koczorowska dz-ka Masłowa

48447 (Wieszczyczyn)

1788.4/I. (Wieszczyczyn), * 3, Telesfor Antoni Daniel, s. MGD. Leona Karsznickiego i Apolonji z Radzikowskich -- chrz. famati

48448 (Wieszczyczyn)

1789.26/II. (Wieszczyczyn) ch. z w. Maciej, s. G. Andrzeja Krzesińskiego ekonoma w W. i Anny de Gazińskie (?) -- chrz. famati

48449 (Wieszczyczyn)

1789.8/XI. (Chrząstowo) Karol Józef, s. MGD. Macieja Urbanowskiego dzierż. wsi Ch. i Swierczewskiej (im. brak) -- GD. Leon Karsnicki dzierż. prob. W. i GD Rozalja z Zarembów Wolniewiczowa żona pos. Donatowa

48450 (Wieszczyczyn)

1789.22/XI. (Russocin) ch. z w. Józef Stan. Kostka Leopold, s. poprz. MGD. Krzyżanowskich [Karola i Joanny z Korytowskich] dz-ców R. i Stążkowa -- MGD. Tad. K. dz-c Włościejewek i Międzyborza i Ant. z Miaskowskich Konarska dz-ka Kołacina, a cerem. 13/XII. ass. MGD. Łukasz Krzyż. pis. zs. wsch. i MGD. Ant. z Miask. Konarska

48451 (Wieszczyczyn)

1790.11/II. (Malinie) Juljanna Konstancja, c. GD. Antoniego i Kat. z Czarneckich Malanowskich tenut. wsi M. -- MGD. Augustyn Błociszewski dz-c Lubiatówka i Ciołkowa i GD. Konst. z Błociszewskich Błociszewska

48452 (Wieszczyczyn)

1791.9/II. (Chrząstowo) Kazimierz Teodor, s. MGD. Macieja Urbanowskiego i Marjanny z Swierczewskich, pos. Chrz. -- X. i panna Antonina U. siostra dziecka

48453 (Wieszczyczyn)

1791.16/VIII. chch. X. Jan Nep. Lutomski pleb. Wieszczyc. i GD. Ludwika z Siedleckich L-a

48454 (Wieszczyczyn)

1795.14/I. chch. G. Augustyn Zakrzewski i M. Teresa z Sczerskich Krajewska z Jarosławek

48456 (Wieszczyczyn)

1795.9/VIII. (Masłowo) Kajetan Wawrzyniec, s. GD. Józefa Drwęskiego pos. M. i Chrząstowa i G. Honoraty z Bętkowskich -- MD. Nereusz Koczorowski dz-c M. i pos. dożyw. Ostrowieczka i GD. Anna z Budziszewskich Bętkowska babka dziecka, z Czarnego Piątkowa

48457 (Wieszczyczyn)

1786.18/VI. (Chrząstowo) GD. Antoni Płonczyński mł. x GD. v. Weronika Skrzetuska -- GD. Benedykt S., Franc. Modlibowski Jan Kącki

48458 (Wieszczyczyn)

1786.26/IX. (Biekowo) GD. Marcjan Ardzichowski (!) x Sł. Kat. de Kaminskie Winklerowa rozw. -- św. nieszl.

48459 (Wieszczyczyn)

1779.10/I. † (Malinie) MD. Antoni Zadorski l. ok. 66 w Maliniu, poch. kośc.

48460 (Wieszczyczyn)

1779 w poł. maja † MD. Marcin Pawłowski z rodziny kolatorki, mł. (Wieszczyczyn s. Jarosławki)

48461 (Wieszczyczyn)

1779.2/X. † (Masłowo) Md. Zofja Koczorowska dz-ka M., Trąbinka etc., l. ok. 80, poch. 6/X. franciszkanie śrem.

48462 (Wieszczyczyn)

1779.29/X. (Malinie) † Marcin Wielowieyski l. 3. s. M. Józefa i Franciszki z Objezierskich pos. wsi M. poch. kośc.

48463 (Wieszczyczyn)

1780.0/IV. † (Masłowo) MD. Adam Koczorowski l. 80. dz. M., Trąbinka. † u córki swej Dramińskiej i poch. w Szamotułach u Reform.

48464 (Wieszczyczyn)

1780 w poł. X. (Rusocin) † Jadwiga, maj. kilka dni, c. M. Karola i Joanny z Korytowskich Krzyżanowskich dz-ców R., poch. kośc.

48465 (Wieszczyczyn)

1781.6/V. (Chrząstowo) † Kat. Zofja, maj. 1 tydzień, c. M. GD. Stef. Kierskiego dz-ca Chrz. i Zofji z Będkowskich poch. kośc.

48466 (Wieszczyczyn)

1781.31/VIII. (Chrząstowo) poch. Karol, synek G. Franc. i Teresy z Kierskich Modlibowsich poch. kośc.

48467 (Wieszczyczyn)

1782.11/III. (Dobczyn) † Sabina l. 6, c. JMD. Ignacego i Barbary z Lipskich Dzimińskich poch. kośc.

48468 (Wieszczyczyn)

1783.27/IV. (Rusocin) † Karolina, 1 r., c. JMD. Karola i Joanny z Korytowskich Krzyżanowskich dz-ców R. poch. kośc.

48469 (Wieszczyczyn)

1783.7/V. (Chrząstowo) † JMD. Ignacy Maciejowski pos. Ch. l. ok. 50, poch. franc. śrem.

48470 (Wieszczyczyn)

1786.5/IV. † (Chrząstowo) N. Antoni Olszewski, l. ok. 59, poch. cm.

48471 (Wieszczyczyn)

1787.29/VIII. † (Jarosławki) JMD. Franc. z Szlichtyngów Miaskowska podkomorzycowa (!) JKMci, dz-ka W. i Jarosławek, kolatorka. paraliż., poch. kośc.

48472 (Wieszczyczyn)

1787.24/IX. † (Wieszcz.) M. GD. Jan Miaskowski mł. l. ok. 18. poch. kośc.

48473 (Wieszczyczyn)

1787.18/X. † (Wieszcz.) MD. v. Antonina Miaskowska l. 21, poch. kośc.

48474 (Wieszczyczyn)

1787.27/X. † (Masłowo) Franciszek, 1 r., s. M. Nereusza i Anieli z Kurczewskich Koczorowskich poch. kośc. Mchy

48475 (Wieszczyczyn)

1788.7/V. † (Malinie) Petronella l. 2, c. G. Karola Smolińskiego i Agnieszki

48476 (Wieszczyczyn)

1789.13/III. (Russocino) † GD. Konstancja Krzyżanowska † we wsi Lubin i tam poch.

48477 (Wieszczyczyn)

1789.9/XI. (Chrząstowo) † Karol dni 7, s. G. Macieja i Katarzyny Urbanowskich poch. kośc.

48478 (Wieszczyczyn)

1790.29/I. (Chrząstowo) † G. Franc. Modlibowski l. ok. 50, poch. kośc.

48479 (Wieszczyczyn)

1793.2/IV. (Chrząstowo) poch. syn NG. Urbanowskich dzierż. Ch.

48480 (Wieszczyczyn)

1794.7/X. (Olędry Chrząstowskie) † G. Piotr Skrzycki l. 32

48481 (Wieszczyczyn)

1796.16/VI. (W. Dw.) Antonina, c. MGD. Tom. Kraszkowskiego pos. tej wsi i MGD. Ludwiki de Nieżychowskie, * 13/VI. -- MGD. Nepom. N. pos. Sniecisk i v. Helena Skorzewska ze wsi Kopaszewo

48482 (Wieszczyczyn)

1797.3/V. (Chrząstowo) (* w Sokolnikach 1795.15/XII., ch. z w. 16). Euzebjusz Tomasz, s. MGD. Ant. Dęmbińskiego poses. Ch. i MGD. Urszuli Kierskiej -- ass. MGD. Józef Drwęski regens zs. pozn. i MD. Anastazja Szczaniecka ścina średzka

48483 (Wieszczyczyn)

1797.25/VII. (Chrząstowo) z w. Jakub Ignacy Lojola, * w Ch. 25/VII. s. MGD. poprz. Dembińskich [Ant. Dęmbińskiego i Urszuli Kierskiej] pos. Ch. cerem. 5/VIII. -- ass. MG. Stefan Krzyżanowski mł. z Rusocina, MG. v. Anna Kierska siostra matki dziecka

48484 (Wieszczyczyn)

1797.2/X. (W.) Tekla Michalina * 23/IX. w W., c. MGD. Antoniego Jerzykowskiego pos. dóbr Kościel. W. i Marjanny -- MGD. Jan Miaskowski szambel. JKM, mł. dz. i pos. W. i Jarosławek, MGD. v. Rozalja Rudnicka wd. pos. Oborzysk

48485 (Wieszczyczyn)

1798.17/IX. (W.) Konstanty Wojciech, (z wody w kośc. w Zydowie 1798.19/IV.) s. Gd. Wojc. Krzywińskiego z Lulina i Rozalji z Krukowskich -- MGD. Józef Bończa Miaskowski podkom. JKMci, dz-c W. i MGD. Józefata z Kuklińskich Węsierska dz-ka Strzałkowa, Sławna, ...(?)

48486 (Wieszczyczyn)

1804.3/IV. (Powiedziska) cerem. nad dzieckiem 18 tyg. Karolem, s. G. Konstantego i Scholastyki Szeliskich -- MD. Karol Krzyżanowski i żona jego Joanna K., dz-ce Russocina

48487 (Wieszczyczyn)

1815.14/IV. (Dobczyn) Nepomucena * 3, c. D. Wojc. i Krystyny Wesołowskich -- D. Xaw. Rogowski z Malczewa, D. Franc. Przybylska z Kijewa

48488 (Wieszczyczyn)

1817.17/VIII. (Olędry Chrząstowskie) * 15, Adam Wojciech, s. G. Leona Krzyckiego i Jadw. z Litkowskich -- Jan L. mł. z Olędry Bystrkie i Marjanna Litkowska de ib.

48489 (Wieszczyczyn)

1817.31/VIII. (Dobczyn) cerem. Cecylja Alcantara Ernestyna Fryderyka Marjanna, * w Pozn. 1817.29/I. i tamże ch. z w., c. G. Franc. Trzcińskiego i Anieli z Molskich, z Kawęczyna w woj. gnieźn. -- GD. Marcin Molski tribunus milit. i GD. Otolja z Lipskich Cińska z Dobczyna. Ignacy C. z Dobcz. i Alcantara z Lipskich Molska z Kaweczyna

48490 (Wieszczyczyn)

1800.31/VII. poch. (Chrząstowo) († 29) GD. Stefan Modlibowski mł. l. 22, dyssynterja, poch. kośc.

48491 (Wieszczyczyn)

1801.19/IX. poch. (Jarosławki) († 16) G. Petronella de Piegłowskie Mokierska, l. 78, starość. poch. kośc.

48492 (Wieszczyczyn)

1802.13/III. (Jarosławki) poch. († 11) N. Roch Gaszyński służący we dw. w Konarskiem, jako ekonom, † w Jarosławkach, l. 50

48493 (Wieszczyczyn)

1802.16/X. (Wieszczyczyn) poch. GD. Kat. z Sławińskich Kossowska pos. ról plebańs. † 14, l. 62. poch. kośc.

48494 (Wieszczyczyn)

1807.9/V. (Ruchocino) † G. Antonina Szeliska l. ok. 24 poch. 13 franciszkanie srem.

48495 (Wieszczyczyn)

1815.7/I. (Malinie) † Eleonora c. D. Teodora i Juljanny z Koszutskich Cerkowskich poch. 9.

48496 (Wieszczyczyn)

1815.19/IV. (Masłowo) † G. Józef Domagalski pos. M. poch. 21. l. 40

48497 (Wieszczyczyn)

1815.9/V. (Malinie) † G. Teodor Czerkawski, poch. 12, l. 60

48498 (Wieszczyczyn)

1820.13/IV. (Obreda Masłoska) poch. cm. M. G. D. Rozalja z Dramińskich Mokierska pos. Obredy M., † 11, l. 58. starość

48499 (Wieszczyczyn)

1823.24/II. (Rusocin) poch. cm. MG. Stanisław Kostka Będa pos. R., l. 47, mąż M. Róży z Gołębeckich, † 21.

48500 (Wieszczyczyn)

1821.18/II. (Olędry Chrząstowskie) Franc. Feliks Skrzycki * 12, s. GG. Leona S. okupnika (!) i Jadwigi z Litków -- chch. okupnicy. (Z czegoś innego przerob. współcześnie na "GG. " i dodane "Generosorum")

48501 (Wieszczyczyn)

1824.7/III. (Olędry Chrząstowskie) Józef Maksymiljan, (* 4) s. G. Leona Skrzyckiego z O. Ch. i Jadwigi z Litków -- chch. okupnicy

48502 (Wieszczyczyn)

1825.23/I. (Obreda Masłoska) Adam Wiktor, * 22/XII., s. G. Mikołaja Dramińskiego i Petronelli de Iwelskie dziedziców O. -- GD. Mac. Kierski z Chrząstowa i Anastazja Pomorska z Karczewa GD. Ignacy Pom. z Karcz. i G. Józef Męczyński z m. Gostynia

48502a (Wieszczyczyn)

1826.24/XII. (Olędry Chrząst.) Weronika, c. poprz. Skrzyckich [Leona i Jadwigi z Litków] ("HH. " popraw. współcz. na "Generosorum") okupników -- chch. okupnicy

48503 (Wieszczyczyn)

1829.10/VI. (Ol. Chrząst.) Ignacy s. Famat. i N. N. poprz. Skrzyckich [Leona Skrzyckiego i Jadwigi z Litków] okupników - chrz. okup.

48504 (Wieszczyczyn)

1830.28/II. (Obreda) Mikołaj Karol Wawrzyniec, * 28/I. s. G. poprz. Dramińskich [Mikołaja i Petronelli de Iwelskie] dz-ców O. -- GD. Mik. Radoszewski dz-c Wieszcz. i GD. Marjanna Dębińska z Obredy

48505 (Wieszczyczyn)

1833.30/V. (Olędry Chrzęst.) Teofil, * 30, s. N. poprz. Skrzyckich [Leona i Jadwigi z Litków] okupników -- chch. okupnicy

48506 (Wieszczyczyn)

1870.6/XII. * (Rusocin) Stanisław Ludwik Teodor Mik. Aleksy, s. G. Feliksa Topińskiego i Kazimiery z hr. Rozdrażewskich dz-ców Rusocina -- Antoni Szydłowski z Witkowic w Kr. Pol. Ludwika z Nasierowskich hr. Rozdr. de Poradzew Aleksy hr. R. de Poradzew w Kr. Pol.

48507 (Wieszczyczyn)

1876.12/I. * (Rusocin), ch. 12/III. Feliks Czesław, s. poprz. GG. Topińskich [Feliksa i Kazimiery z hr. Rozdrażewskich], dz-ców dóbr -- MD. Aleks. Szembek z Sien. i Bogumiła de Skóraszewska z Turska

48508 (Wieszczyczyn)

1877.4/VI. * (Rusocin) Anna (Marjanna Ludwika Heliodora), ch. 10/VI., c. G. G. poprz. Topińskich [Feliksa i Kazimiery z hr. Rozdrażewskich] -- Stanisł. de Skoraszewski dz-c Turska Antonina T. dz-ka Jaroszewic w Kr. Pol.

48509 (Wieszczyczyn)

1884.21/II. * (Jarosławki) Franciszek Tadeusz Kazimierz ch. 14/IV., s. Wład. Wąsowicza dz-a J. i Anny Braun -- Franc. B. dz-c Donatowa i Antonina B. z Gniezna

48510 (Wieszczyczyn)

1885.8/IV. * (Jarosławki) Stanisława Rozalja, ch. 17/IV., c. poprz. Wąsowiczów [Wład. i Anny Braun], dz-ców dóbr -- Franc. Braun z Donatowa i Marja W. v. z Jarosł.

48511 (Wieszczyczyn)

1886.26/II. * (Jarosławki) ch. 29/III. Marja, c. poprz. Wąsowiczów [Wład. i Anny Braun] dz-ców J., -- X. i Rozalja Braun dz-czka Donatowa

48512 (Wieszczyczyn)

1887.2/IV. * (Jarosławki) Halina Władysława Franciszka, ch. 1887.11/IV., c. poprz. Wąsowiczów [Wład. i Anny Braun] dz-ców J., -- Franc. Braun pos. Donatowa, Marja Czewujewska z Srody

48513 (Wieszczyczyn)

1868.29/XI. † (Obreda) Stanisław de Rostkowski l. 47, dz-c d. Obreda, s. Stanisł. i Anny Zimińskiejm sędziego powiat., poch. w Golinie dokąd przewieziony. wd. Józefa ze Skaławskich 1-o v. Palicka Syn Mikołaj Kazimierz Gerward On poch. w gr. Polic. w kośc.

48514 (Wieszczyczyn)

1873.23/VII. † (Wieszczyczyn) Jan Kalasanty Piotr Mikołaj de Krzysztoporski l. 69 użytkownik d. W-a, s. Kaz. i Benedykty z Bogusławskich dziedziców dóbr w Kr. Pol.

48515 (Wieszczyczyn)

1884.10/VIII. † w Jarosławkach Kazimierz Franc. Tadeusz Wąsowicz m. 6, s. Wład. W. i Anny Braun

48516 (Wieszczyczyn)

1885.30/XII. † (Jarosławki) Wincenty Wąsowicz l. 71 dziedzic dóbr, s. ekonoma

48517 (Wieszczyczyn)

1864.8/III. * (ch. 1866.9/IX.) Antoni Aleksy Jan Mieczysław s. N. Feliksa Topińskiego i Kaz. z Rozdrażewskich dz-ców dóbr -- Aleksy R.

48518 (Wieszczyczyn)

1864.13/IV. * (Jarosławki) Jan Nepom., s. Winc. Wąsowicza dz-ca folw. i Wiktorii Dyderskiej -- Józef Krzysztoporski z Wieszczycz. Faustyn Haak dz-c Nowca

48519 (Wieszczyczyn)

1797.28/II. G. D. Józef Miłkowski mł. x GD. v. Tekla Rudnicka -- GD. Franc. Pruski dz-c de Graby i GD. Ignacy Rudnicki pos. N. Miasta z przyl.

48520 (Wieszczyczyn)

1807.24/XI. (Russocino) GD. Tymoteusz Hieradzki wd., por. 3-ego reg. pol. x honesta v. Jadwiga Poniecka z dworu russoc. on 38 ona 25 -- GD. Jan Nep. Bojanowski dzierż. Ostrowieczna Teodor Czarkowski dzierż. pleb. w W.

48521 (Wieszczyczyn)

1817.23/VII. (Dobczyn) GD. Franc. Kotowicz mł. (w kośc. niechanowskim zapow.) x GD. Marcjanna Tadrzyńska v., mieszk. w Gurowie par. niechanow. on 26, ona 30 -- św. nieszl.

48522 (Wieszczyczyn)

1826.2/VIII. (Rusocin) MGD. Anzelm Kurowski mł. z Dembna l. 33 x MGD. Roża Bendowa wd. poses. Rusocina, l. 30. -- MGD. Wawrzyniec Wierzbiński dz-c Nowca i MGD. Jan Nep. Domański pos. Trąbinka i Jan Gołębecki pos. Wierkowa

48523 (Wieszczyczyn)

1886.8/III. Rafał de Potworowski pos. Dąbroszyna w Kr. Pol. mł. l. 35 x Józefa Apolonia Walentyna Palicka, dz-ka Wieszczyczyna z przyl., v. l. 29 -- Konstanty Sczaniecki dz-c Międzychodu i Feliks Topiński dz-c Rusocina

48524 (Rydzyna)

1817.27/V. (Zaborowo), * 24/V. Urban Ignacy, s. MD. Karola Miaskowskiego pos. folw. Z. z matki Justyny, nielegal. urodz.

48525 (Rydzyna)

1820.13/XII. w Zamku Rydzyń. * August Antoni Aleksander Józef Karol, s. ks. Ant. Sułkowskiego i ks. Ewy ch. z wody 14/XII. [† 1882.20/XI., poch. Rydzyna]

48526 (Rydzyna)

1827.17/IV. ch. Karolina Antonina, * 14/IV., c. G. Franc. Dandelskiego kapit. w. prus. i Józefy z Woynarowskich -- X. Ant. Sułkowski z matką Karoliną Sułk.

48527 (Rydzyna)

1832.13/VI. arcybp. gnieźn. i pozn. X. Marcin Dunin bawiąc w Rydz. z racji imienin księcia, dnia 14 t. m. w kaplicy zamk. utwierdził sakrament 1) Benignie Dłuskiej ż. Mamerta D., generała dyw. wojsk pol. za ost. rewol., dodając imiona Tekla Helena 2) X. Augustowi Sułk. - Tadeusz 3) X-ce Ewie - Konstancja 4) X-ce Teresie - Benigna i odprawił ceremonie chrztu Taida, Ewa i Teresa, to cc. X-a Antoniego, August syn, - Mamert Dłuski z żoną Benigną hr. de Potworowski Sara de Szeczyńska (?)

48528 (Rydzyna)

1832.28/VIII. * (ch. 8/IX.) Augusta Ewa Teresa, c. G. Franciszka de Dandelskiego i Józefy de Waynerowskiej, kapit. w. prus. -- X. Ant. Sułk. i k-a Taida S.

48529 (Rydzyna)

1831.8/XII. * (cerem. ch. 1833.2/VIII.) ch. była z wody w Warszawie, Antonia Ludwika Teresa Helena Marja, c. hr. Ludwika Kickiego i Natalji z Bispingów -- X. Antoni Sułk. i panna Teresa Kicka, hr. Henryk Potocki i X-ka Taida S.

48530 (Rydzyna)

1832.18/IV. *, ch. 6/III., (cerem. 1834.19/V.) urodz. w Pozn. Bolesław August, s. Piotra Alkantary de Nałęcz Chełmickiego posła na sejm prow. W. Ks. Pozn. konsyl. gen. prow. i konsyl. sądu najwyż., pos. Zydowa i Pauliny Münsterberg. -- ass. Ks. August Sułk., s. X-cia Ant. i Ks-ka Taida S.

48531 (Rydzyna)

1834.27/VIII. * w Zamku Rydzyń. Rodryk Ludwik Antoni Samson Adalbert, s. hr. Henryka Potockiego i ks. Heleny Sułkowskiej, c. ks. Antoniego. ch. 5/IX. -- X. Antoni S. i córka jego Taida S.

48532 (Rydzyna)

1841.13/XI. * w Zamku Rydzyń. Helena Taida Marja Elżb., c. hr. Henryka Wodzickiego dz-ca Kościelnik w RP. Krak. i X. Teresy Sułkowskiej ch. z w. 14, cerem. 28/XI. -- ass. ks. August Sułk. i siostra jego h. Ewa Potocka

48533 (Rydzyna)

1843.4/I. * w Zamku Rydzyń., ch. 24. Stanisław Kostka Karol Tytus, s. poprz. hr. Wodzickich [Henryka i Teresy Sułkowskiej] -- hr. Józef Mycielski z Rokossowa zastąpiony przez X. Aug. S-go i hr. Karolina Mycielska

48534 (Rydzyna)

1844.6/II. * w Zamku Rydzyń. Antoni Ryszard Józef Stanisł. Kostka Karol, s. ks. Augusta Sułkowskiego i ks. Marii Anny (Marjanny) z Mycielskich -- Józef i Karolina M-cy, Roman hr. Załuski i hr. Karolina M. córka powyższych [† Monachium 1909.15/VI.]

48535 (Rydzyna)

1845.31/X. * w Zamku Rydz. Józef Marja Stanisław Kostka Karol, s. poprz. ks. Sułkowskich [Augusta i Marii Anny (Marjanny) z Mycielskich], ch. 6/XI. -- Henryk hr. Potocki z Chrząstowa i Petronilla hr. Wodzicka z domu Jabłonowska i Michał hr. Mycielski

48536 (Rydzyna)

1848.6/XII. * w Zamku Rydz., a ch. 17/XII. Elżbieta Marja Barbara, c. poprz. ks. ks. Sułkowskich [Augusta i Marii Anny (Marjanny) z Mycielskich] -- Teresa Wodzicka i hr. Józef Mycielski. cerem. 1850.2/VIII.

48537 (Rydzyna)

1852.5/V. * w Zamku Rydz. a ch. 14/V. Karol Stanisław Józef, s. poprz. ks. ks. Sułkowskich [Augusta i Marii Anny (Marjanny) z Mycielskich] ordynatów rydzyń. -- Stanisław hr. Mycielski dz-c Dembowa i Teresa M., ż. hr. Teodora dz-ca Chociszewic

48538 (Rydzyna)

1873.18/IX. * w pał. rydzyń. ch. 22/IX., Aleksander Tomasz Józef Piotr z Alkantary Augustyn Anatol Adam Antoni z Padwy Hubert, s. ks. Anton. Sułkowskiego i Emmy Marji Anatolii Józefiny Glisaśny (?) Glisneanae (!) z hr. d'Alcantara -- Maria bar. Villagas Pellenberg ze wsi Inachelen w Belgii, przez prok. Pauliny Franciszki hr. d'A. i ks. ord. August Sułk. Karolina hr. Krasińska i Adam hr. Kr. z Radziejowic

48539 (Rydzyna)

1874.3/X. * w Zamku Rydz., ch. 4/X. Franciszek, s. poprz. Anton. Ryszarda Józefa Stan. Kostki ks. Sułkowskiego i Emmy Marji Anatol. Glisneanae d'Alcantara -- X. August S. i X-a Marjanna S.

48540 (Rydzyna)

1812.6/IX. (R.) G. Filip Jakub Mrowczyński kontroler z m. R. x honesta v. Wiktorja Marczyńska z m. Jutrosin, on i ona po 27, -- św. nieszl.

48541 (Rydzyna)

1833.31/VII. (Pałac Rydz.) mł. Henryk hr. Potocki, s. hr. Michała P. z Chrząstowa w Kr. Pol. i Ludwiki (?) z hr. Ostrowskich x v. Helena ks. Sułkowska, c. ks. Ant. ord. rydz. i ol. Ewy z Kickich. On 22, ona 20 -- ks. Ant. ojciec, Taida, Ewa i Teresa SS. siostry, Michał P. z ż., Aleks. hr. Wielopolski z ż., hr. Adam Wielopolski z ż. Teresą Kicką i inni

48542 (Rydzyna)

1838.15/VII. (Pałac Rydz.) Henryk hr. Wodzicki, s. hr. Józefa i ks. Petronelli Jabłonowskiej, z Kościelnik, w RP. Krak. x ks. Taida Sułkowska, c. ks. Ant. S. ord. rydz., b. gen. w. pol. i Ewy z hr. Kickich, on 26, ona 27 -- ks. August S., najw. konsyl. W. X. P., Henryk i Wład. Potoccy Michał Mycielski etc.

48543 (Rydzyna)

1838.19/III. MD. Władysław Potocki z Chrząstowa x ks. Ewa Sułkowska w Dreźnie -- D. Leopold Frankenberg Ludvigsdorf prezes sądu apelac. Prow. Pozn. Tom. hr. Potocki, Henryk hr. Pot. Aleks. Ostrowski z Maluszyna

48544 (Rydzyna)

1898.20/VIII. ks. Antoni Sułkowski, z pałacu rydzyńsk. x Józefa Elżbieta Franciszka Schmidt z Rydzyny (pałacu) "princeps vinculo matrimonio antea erat obstrictus" on 54, ona 39. ślub we Wrocławiu w kośc. NMP. "in Arena" -- śwśw. nieszl.

48545 (Rydzyna)

1817.11/IX. (Oficyna Rydzyńska) poch. w gr. Sułk. w kośc. JMD. Hr. Karolina de Fernemont l. 86, † 7/IX.

48546 (Rydzyna)

1824.24/V. † (R.) ks. Ewa Sułkowska z domu Kicka ż. ks. Ant. S. ord. rydzyń. l. 38

48547 (Rydzyna)

1827.17/VI. † (Pałac Rydzyński) JE. Jan Wacław hr. de Bubna i Lititz kaw. B. Orła, od wielu lat mieszk. w pałacu l. 68. hydropis, poch. w 38 dni potem w grobie kolat.

48548 (Rydzyna)

1831.7/I. † (Pał. Rydz.) ks. Karolina Sułkowska z domu Bubna Littitz wdowa po ks. Antonim Sułk. wdzie kalis., matka ks. Antoniego S. ord. rydzyń. l. 72

48549 (Rydzyna)

1836.13/IV. † (Pałac Rydz.) poch. 20/IV., ks. Antoni (Paweł Antoni) Sułkowski, wódz nacz. W. Pol., marsz. sejmu W. X. P., wdowiec, l. 51 [dopisek późn.: * w Lesznie 1785.31/XII.]

48550 (Rydzyna)

1852.29/V. † (Pałac Rydz.) ks. Karol Stanisław Józef Sułkowski dni 24, s. ks. ord. Augusta S. i Marjanny

48551 (Rydzyna)

1869.21/IX. † (Wiesbaden) ks-ka Elżbieta Sułkowska l. 20, m. 9., v., c. ks. Augusta ord. i Marjanny, serce

48552 (Rydzyna)

1898.12/XII. † (Gardone we Włoszech) ks. Franciszek Sułkowski l. 24, s. ord. Antoniego i ks. Emmy Marji Anatolii Glisnany d'Alcantara, suchoty

48553 (Rydzyna)

1902.1/III. † w Gałowie Aniela z hr. Mycielskich Sułkowska, l. 31, żona ks. Aleks., c. hr. Ignacego M. z Smogorzewa i Izabelli z Moszczeńskich, suchoty poch. 6/III. w Rydz. w gr. rodz.

48554 (Rydzyna)

1905.10/V. † (San Remo Riviera) Aleksander Józef Tomasz ks. Sułkowski l. 31 (* 1878.18/IX.) ordynat, s. ks.-ord. Ant. i Emmy hr. d'Alcantara †-ej. Suchoty. Z depeszy żony

48555 (Rydzyna)

1909.15/V. † (Monachium) ks. Antoni Sułkowski ostatni dziedzic Ord. Rydzyń. l. 65, s. ks. Augusta S. i Marji Mycielskiej z Rokossowa, paraliż. Poch. na cm. Sw. Ludwika w Monachium 17/VI., w obecn. żony Józefy Schmidt

48556 (Grabów)

1717.26/I. śwśw. GD. Kaz. Szadkowski, GD. Franc. Łobodziński 31/I. św. GD. Józef Chmielewski pisarz pow. grabowsk.

48557 (Grabów)

1716.0/XI. śwśw. GD. Michał Baranowski pis. celny RP. i JKMci i Franciszek Łobodziński admin. stwa grabowskiego

48558 (Grabów)

1719.12/II. śwśw. GD. Stan. Grochowski administr. "districtus Graboviensis"

48559 (Grabów)

1721.2/II. św. GD. Kazim. Przyjemski "corporalis legionum RP. "

48560 (Grabów)

1721.25/II. GD. Jan Szczytowski wd. x GD. v. Bogumiła Skorzewska -- GD. Stanisław Sk. administr. distr. grab. Rafał Sk. jego brat rodz. Michał Sk. też brat, GD. Szarzyński i Józef Chmielowski i GD. Aleks. Alembreck por. reg. RP.

48561 (Grabów)

1740.4/VII. G. D. Stanisław Szymański x GD. Zuzanna Grochowska v. Nob. -- GD. Adam Słotpiński

48562 (Grabów)

1741.6/V. G. Bonawentura Rupniewski x G. Antonina Skorzewska v. -- M. Stanisław Gosławski łowczy wieluń., G. Adam Słotwiński pis. cel. JKMci

48563 (Grabów)

1744.9/VI. G. Tomasz Lassota x G. Anna Kownacka -- X. Marcin Radziwiłł star. grabowski, G. Jan Grabowski

48564 (Grabów)

1749.29/I. (G.) N. Łukasz Piotrowski x N. v. Jadwiga Moczydłowska -- MD. Męczeński i M. Michał Radzyński

48565 (Grabów)

1764.4/III. (Kuźnica) Daniel s. M. D. Magnuskiego i Kunegundy - J. Marcin Taczanowski kan. gn., prob. grabow. chrzcił -- M. Mikołaj T. łowczy sier. i M. Antonina Domanieska capitaneida

48566 (Grabów)

1764.7/III. (G.) Grzegorz papież, s. N. N. Michała Zarzuckiego i Justyny z Zakrzeskich -- Błażej Górski

48567 (Grabów)

1765.21/IV. (Gr.) Katarzyna, c. N. Stanisł. Strzałkowskiego i Zofji -- N. Adam Taczanowski i ND. Kunegunda Rupniewska

48568 (Grabów)

1760.16/II. N. Sebastjan Osmolski x N. Marjanna Płońska -- GD. Maciej Cybulski, Stanisł. Strzałkowski

48569 (Grabów)

1761.28/I. (G.) N. Michał Zarucki x hon. v. Justyna Zakrzewska, przybyła -- N. Szymon Tokarski etc.

48570 (Grabów)

1763.20/XI. (Książnice) N. Sebastjan Swieykowski x Regina Nowakówna -- N. Antoni Laskowski, N. Ant. Koller

48571 (Grabów)

1765.23/I. (Kuźnica) M. Joachim Kręski chorążyc sieradzki x M. Justyna Magnuska

48572 (Grabów)

1766.10/IX. (G.) Fabjan Suski x Teresa Biskupska v., Nobiles

48573 (Grabów)

1767.18/II. (G.) N. Ludwik Grochowski wd. x N. v. Marjanna N. (advena) -- Jan Rojowski i N. Wład. Strzałkowski

48574 (Grabów)

1768.9/II. (G.) N. Jan Niedźwiecki przybysz x v. Marjanna Dembieńska c. Jerzego D. -- Walenty Gwiazdowski, Ant. Jagielski i inni obb. i NobNob.

48575 (Grabów)

1773.28/IX. N. Łukasz Piotrowski wdowiec x Katarzyna wdowa Biskupska z domu Okońska -- Fabjan Suski Mac. Lesiewicz

48576 (Grabów)

1773.9/II. Sław. Piotr Lesiewicz wd. x N. Marjanna, wd. po N. Grochowskim -- Stanisław Strzałkowski

48577 (Grabów)

1738.30/VI. † MD. Krystyna Bratkowska, poch. bernard. ostrzeszow., l. 40

48578 (Grabów)

1742.13/VIII. † Perillustris v. Konstancja Słotwińska l. 40, poch. kośc.

48579 (Grabów)

1745.2/V. † GD. Adam Słotwiński pisarz komory cel. gr., poch. kośc.

48580 (Grabów)

1745.22/XI. poch. w kośc. GD. Ewa Szymańska

48581 (Grabów)

1750.9/I. poch. N. Andrzej Milewski l. ok. 60, poch. cm.

48582 (Grabów)

1752.13/VIII. (G.) poch. N. Peregryn Stanisław Mierzejeski l. ok. 60. poch. cm. ("Peregryn" chyba tzn. wędrujący?)

48583 (Grabów)

1754.6/III. poch. N. Anna Grochowska l. 90, poch. kośc.

48584 (Grabów)

1756.6/V. poch. N. Roch Goielewski (!?) l. ok. 40. poch. cm.

48585 (Grabów)

1757.25/V. poch. NGD. Mikołaj Rogoziński l. 50

48586 (Grabów)

1758.3/II. (G.) poch. N i GD. Jan Porowski († 30/I.) l. 80., poch. w konw. franc. grab., gdzie †

48587 (Grabów)

1758.13/III. (Książenice) poch. GD. Zuzanna Rogaska l. 80, poch. w kośc. franc.

48588 (Grabów)

1759.2/V. poch. Paweł, synek MGD? Kaz. i Konst. Wielowieyskich l. ok. 5, poch. kośc. franc.

48589 (Grabów)

1759.19/V. (G.) poch. G. N. Barb. Drułtowska (Rdłutowska ?) l. ok. 45 † 17

48590 (Grabów)

1762.5/I. (G.) poch. w kośc. GD. Michał Radzimski kustosz ceł król. i RP. l. 46.

48591 (Grabów)

1762.18/IX. (G.) † G. Konstancja Wielowieyska l. 41. poch. w kośc. franc.

48592 (Grabów)

1762.20/V. (G.) poch. dziecko Karolina Radzimska poch. kośc.

48593 (Grabów)

1764.5/III. (G.) † przy połogu GD. Teofila z Taczanowskich Wielowieyska, poch. kośc. franc.

48594 (Grabów)

1765.7/III. (G.) † N. Marjanna Radzińska l. ok. 40., poch. kośc.

48595 (Grabów)

1765.14/X. (G.) † N. Stanisław Szymański l. ok. 60 kilka. poch. kośc.

48596 (Grabów)

1766.21/V. (G.) † N. Anna ż. Ludwika Grochowskiego l. ok. 50, poch. kośc.

48597 (Grabów)

1769.14/XI. (G.) † N. konfederat Maciej Myśliborski l. 47. poch. cm.

48598 (Grabów)

1769.19/XII. (G.) utonął nocą N. konfed. Stanisław Jaraczowski poch. kośc.

48599 (Grabów)

1769.22/XII. (G.) † ND. Salomea Taczanowska l. 19, poch. kośc.

48600 (Grabów)

1770.20/III. (G.) † N. Stanisław Strzałkowski l. 38, poch. cm.

48601 (Grabów)

1771.0/IX. (G.) † N. Ludwik Grochowski, l. ok. 53, poch. kośc.

48602 (Grabów)

1773.20/III. (G.) † Alojzy, s. N. Wojc. Wrońskiego ok. 1 1/2 r. poch. kośc.

48603 (Grabów)

1773.1/VIII. (G.) † GD. Szymon Konopnicki l. 36, poch. w kośc. franc.

48604 (Grabów)

1774.23/XII. † (G.) Tomasz, 2 tyg., s. G. Wawrzyńca i Urszuli z Głogowskich Woynowskich poch. kośc.

48605 (Grabów)

1726.10/II. G. Franc. Jaworski x Gertruda Czechowska -- G. Mich. Baranowski Sylwester Szawelski pis. celny

48606 (Grabów)

1731.7/I. GD. Wojciech Gliwicz x G. Anna Zapalska

48607 (Grabów)

1736.23/I. N. Franciszek Ziemecki kustosz ceł x Regina Leszewiczowa wdowa -- św. mieszcz.

48608 (Grabów)

1736.21/V. D. Jan Pruski x D. Gertruda Jaworska -- Wojc. Gliwicz i ... Janicki

48609 (Grabów)

1737.5/III. Mikołaj Lorkowicc syn, z par. tut. x Elżbieta Wielowieyska, wdowa

48610 (Grabów)

1721.3/XI. † MGD. Stanisław Skorzewski dzierż. sta grab. l. 28, poch. kośc.

48611 (Grabów)

1723.9/V. poch. dziecko G. Stanisława Skorzewskiego dzierż. Grab. poch. kośc.

48612 (Grabów)

1725.5(15?)/IV. D † Regina Wielowieyska (bez cech szl. !) l. 90, poch. cm.

48613 (Grabów)

1725.15/VI. † G. Baranowski l. 50

48614 (Grabów)

1725.0/VII. † GD. Rafał Skórzewski l. 40 poch. kośc.

48615 (Grabów)

1731.10/I. † GD. Joanna Słotwińska l. 58, poch. kośc.

48616 (Grabów)

1733.9/VI. † GD. Zofja Skrobiszewska poch. kośc.

48617 (Grabów)

1735.2/I. † N. Kaz. Klimecki l. 42

48618 (Grabów)

1737.29/VII. † MD. Stanisław Grochowski l. 60, poch. kośc.

48619 (Grabów)

1865.13/III. * (Zamość), ch. 10/IV. Władysław Nicefor s. Mac. Bojanowskiego dz-ca dóbr i Rozalji Zychlińskiej -- hr. Franc. Stadnicki i Leokadia B.

48620 (Grabów)

1890.9/IX. ch. (* Warsz. 1889.12/I.) Helena Kazimiera c. Jana de Zawadzkiego pos. wsi Juników w Kr. Pol. i Marii de Suchorzewskiej

48621 (Grabów)

1896.29/XI. * (Książnice) Marja Tekla Halina, c. Stanisł. Dobrogojskiego i Zofji Oświecimskiej właść. dóbr -- Ryszard O. Tekla D.

48622 (Grabów)

1901.20/III. * (Gr.), ch. 23/VI. Antoni Joachim Franciszek s. Zygm. de Miłkowskiego dra med. i Marji de Murzynowskiej -- Tadeusz Belina pos. d. Wielkie Strzelce i Marja B. panna z tejże wsi

48623 (Grabów)

1873.19/XII. † (Karolew) Honorata Wąster l. 58, c. Karola i Magdal. Kwaśniewskiej, dz-ców Książenic, panna Brat Włodzimierz W.

48624 (Grabów)

1877.12/V. Bronisław Zegrzda l. 40, dzierż. s. †-go Symplicjusza i Apolonji z Wąstrów daje znać Włodzimierz W.

48625 (Grabów)

1878.30/IX. † (Książenice) Juljan Skalski 60, inspektor gosp., bezżenny delirium

48626 (Leszno)

1817.14/VI. (L.) ch. Teofila Joanna Nepomucena, c. JW. Józefa Szostakowskiego książęcego kasjera dominial. i Eleonory Weigtin

48627 (Leszno)

1822.8/IV. (L.) Wiktoria Joanna Nepomucena *, c. G. Józefa Kalasantego Putyatyckiego prof. matem. gimn. w L. i Wiktorii Marks, ch. z w. w domu 10/IV., cerem. 1825.2/III. -- Jan Popliński prof. gimn. L. i Aleks. ze Swiderskich Bąkowska

48628 (Leszno)

1823.14/IX. ch. Cezary Walenty August, s. MD. Djonizego Budziszewskiego dz-ca Gościejewic z par. poniec. i inn. dóbr i Ludwiki z Modlibowskich * 27/VIII. w L. -- JM. D. Walenty M. podkom. JKMci, dz-c Wijewa, Brenna, dziad., i MD. Nepom. z Malczewskich M-a, ż. Nepomucena Modlib. konsyl. pow. krotoszyń. dz-ca Kromolic i M. Logowa, N. Jan Thilmann prezyd. leszcz. i M. v. Weronika M.

48629 (Leszno)

1798.7/V. * w dobrach Franc. hr. Czapskiego wdy chełm. w Prusach Zach. Stanisław, s. G. Wiktora z Grochowa Logi sędziego burgrab. grodz. warszaw., obecnie konsyl. JKMci, i Joanny-Deodaty de Komońskie obec. 1823.28/XII. w L. cerem. i dodanie imion: Djonizy Stanisław Wiktor -- M. Djonizy Budziszewski, M. v. Zofja Bojanowska i Józef Boj. kap. w. p. dz-c Raczkowa w Kr. Pol. i Ludwika z Modlib. Budz.

48630 (Leszno)

1825.2/III. ch. Kazimierz Ignacy * 9/I., s. M. Józefa Kalasantego de Putyatyckiego prof. gimn. leszczyń. i Emilji Arnoud -- mł. Jan Popliński prof. gimn. L. i G. Klara Zant, ż. dra med.

48631 (Leszno)

1825.30/IV. ch. (Wyciążkowo, par. Goniembice) Teofila Weronika, * 25/IV., c. G. Józefa Madalińskiego ekonoma wyciążk. i Joanny Nep. de Bilewyczowa -- M. Prot Badziszewski gimnazista i M. v. Weronika Modlibowska

48632 (Leszno)

1828.11/IV. * Kazimierz Maksymiljan, s. G. Wiktora Molińskiego kontrolera urzędu akcyzy król. i Anieli ur. Czekońskiej ch. z w. 10/V. -- Ignacy Fudziński gimnazista i siostra Juljana M.

48633 (Leszno)

1828.21/IX. cerem. G. Józefa, dodane imiona Anna, l. 19, c. G. D. Bazylego de Brożnowskiego prof. gimn. w Zbarażu w Galicji i G. Marjanny de Rowińska już †-ych. Sierotę przyjęła i adoptowała JMD. Hr. Anna de Potockie Mycielska dz-ka m. Zbaraż i in. -- JMD. Hr. Anna z P. M. wdowa, i MD. And. Skórzewski dz-c wsi Kamieniec etc.

48634 (Leszno)

1829.10/VI. (L.) ch. bliźniąt Feliksa Mieczysława, * 24/V. i Klemensa-Bolesława, * t. d., synów poprz. M. Putyatyckich [Józefa Kalasantego de Putyatyckiego i Emilji Arnoud] -- Amalja Zanth, c. dra med. i Ignacy P. brat, sekretarz Landszzafty w W. Ks. P. - Józefina P. córka profesora i Ignacy P. sekretarz Dyr. narodowej kasy (!)

48635 (Leszno)

1830.15/XI. * (L.) Stanisława c. G. Jana Poplińskiego prof. i Kat. Herrwig, ch. z w. 1/XII. -- Józef Kalas. Putyatycki prof. i D. de Kurowska, Obstetrix Konstancja Herrmann. cerem. 1832.20/VII. w Koleg. Sw. M. Magdal. w Pozn. im.: Stanisława-Kat.-Albertyna -- D. Jan Motthy prof. franc. i G. Albertyna z Lipskich Nieżychowska

48636 (Leszno)

1831.25/VIII. (L.) Roman Wład. s. poprz. M. Putyatyckich [Józefa Kalasantego de Putyatyckiego i Emilji Arnoud] (matka kalwinka), * 5/VIII. -- Ignacy P. sekret. Landszafty i GD. Kat. Poplińska z domu Herrwig

48637 (Leszno)

1831.13/XI. (L.) ch. Apolonja Antonia Franciszka, c. MD. Bonawentury Garczyńskiego majora 19 król. prus. regim. i Franciszki, z d. Pełczyńskiej z Szkaradowa k. Rawicza. * 31/X. -- MD. Franc. Dondelski kap. 19 reg., Jakub Miaskowski posesor, etc.

48638 (Leszno)

1833.22/VII. (L.) Bronisław Jan Nepom. Apoloniusz, s. MD. Napoleona de Zakrzewskiego dz-ca Kleszczewa i M. Józefy Honoraty z domu Z-ej * 7/VII. -- Jan Nep. Modlibowski dz-c Swierczyny z ż. Nepom. z Malczewskich - G. Jan Popliński prof. gimn. król. i MD. Kornelja Z. virgo

46639 (Leszno)

1844.11/IV. * (ch. 15/IV.) Marja von Kierska, c. Nikodema v. K. i Melanji z K-ch, z Kokorzyna k. Kościana - Apolinary K. Emilja Metzig

48640 (Leszno)

1844.28/III. * w Lesznie, ch. 18/IV. Józefa Stefania von Chłapowska c. Stef. v. Chł. i Aleksandry von Szczerskiej, z Garzyna -- Michał Ch., Bogumiła v. Miłkowska, Antoni v. Kowalski, Wirydjanna v. Zelisławska

48641 (Leszno)

1848.25/II. * (L.), ch. 9/VII. Wiktor Stanisław v. Karwowski s. Adama v. K. i Ferdynandy v. Białoskórskiej, nauczyc. gimn. -- Teresa v. B. [† w Berlinie 1917.13/V.]

48642 (Leszno)

1849.10/XI. * (L.), Jan Andrzej v. Karwowski s. poprz. [Adama i Ferdynandy v. Białoskórskiej], cerem. 1850.6/VIII. -- Emilja v. K.

48643 (Leszno)

1851.11/VIII. * (L.), ch. 7/IX. Marja Ignacja Zuzanna, c. poprz. v. Karwowskich [Adama i Ferdynandy v. Białoskórskiej] -- Seweryn v. Kowalski i Teresa v. Białoskórska

48644 (Leszno)

1857.16/VIII. * (ch. 14/IX.) Feliks Roch, s. Romana v. Putyatyckiego i Wandy Salomei v. Rokosowskiej kupców -- Emilja v. P., Antoni v. Rokosowski [† 1901.17/II.]

48645 (Leszno)

1859.9/VII. * (L.), ch. 5/VIII. Leokadja Zenona, c. poprz. von Putiatyckich [Romana i Wandy Salomei v. Rokosowskiej] kupców -- Nepomucena i Mikołaj v. Rokosowscy

48646 (Leszno)

1861.6/IV. * (L.), ch. 15/V. Ignacy Bronisław s. poprz. v. Putjatyckich [Romana i Wandy Salomei v. Rokosowskiej] kupców -- Bronisława Rokosowska Ludwik v. P.

48647 (Leszno)

1862.5/X. * (L.), ch. 9/XI. Jadwiga Marta Amalja, c. Stanisł. v. Chmielewskiego i Pauliny Kitzmann, katol. i luter. -- Jan Bogumił v. Frankenberg

48648 (Leszno)

1863.12/XII. * (L.) ch. 25/I. Mieczysław Adam, s. poprz. von Putjatyckich [Romana i Wandy Salomei v. Rokosowskiej] -- Józefa v. P.

48649 (Leszno)

1864.26/IX. * (L.), ch. 3/XI. Małg., c. poprz. v. Chmielewskich [Stanisł. i Pauliny Kitzmann] ober-kontrolerów

48650 (Leszno)

1864.30/X. * (L.), ch. 24/XI. Marja Józefa Juljanna c. Maks. v. Poussardier'a i Konstancji v. Mieczkowskiej, wł. dóbr -- Stef. v. Chłapowski Józefa v. Chł. Juljanna v. M.

48651 (Leszno)

1865.19/VIII. * (L.), ch. 23/X. Natalja Kazimiera, c. Ludwika v. Putiatyckiego i Wandy ur. Douglas, kupców -- Wanda v. P. Roman v. P.

48652 (Leszno)

1866.16/II.

  • (L.), ch. 4/III. Roman Stanisław, s. Stef. v. Rogowskiego i Augusty Winderlich [samobójstwo 1885.7/IX.] -- Augusta Herkner

48653 (Leszno)

1866.11/VI. * (L.), ch. 22/VIII. Marja Emilja Nepom., c. Romana Putjatyckiego nob. i Wandy Rokossowskiej nob. -- zast. Kaz. i Wiktorii P-ch

48654 (Leszno)

1867.17/IX. * (L.), ch. 13/X. Stefan Maksym. Edward, s. Stef. v. Rogowskiego malarza i Augusty Wunderlich († 1872.10/IX.)

48655 (Leszno)

1868.9/IX. * (L.), ch. 29/IX. Bolesław Euzebjusz Gorgonjusz s. Ignacego v. Kuczkowskiego i Zofji Müller, superrewiz. vectigalium

48656 (Leszno)

1870.14/VI. * (L.), ch. 10/VII. Stefan Marceli Adolf, s. poprz. v. Rogowskich [Stef. i Augusty Wunderlich] (matka Winderlich), malarzy († 1872.12/IV.)

48657 (Leszno)

1871.26/I. * (L.), ch. 23/II. Klemens Roman, s. poprz. Romana v. Putjatyckiego i Wandy v. Rokossowskiej kupców -- Feliks i Leokadja P-cy

48658 (Leszno)

1871.5/I. * (L.), ch. 24/II. Marja Feliks Franc. Aleks. Kasper, s. Stanisł. v. Mielżyńskiego hr. i Anieli hr. Rönne -- Franc. z Wilkszyckich M-a hr. z Miłosławia i ks. Michał Ogiński

48659 (Leszno)

1872.20/X. * (L.), ch. 5/XI. Kazimierz Jan Kanty, s. Romana v. Putiatyckiego i Wandy Rokossowskiej kupców -- Kaz. i Wiktoria P-cy

48660 (Leszno)

1873.6/X. * (L.), ch. 9/XI. Bronisława Małg. Wanda, c. poprz. v. Rogowskich [Stef. i Augusty Wunderlich] mal. († 1880.9/VI.)

48661 (Leszno)

1872.27/IX. * Holendry koło Podhajec, Galicja, ch. 1874.28/VII. Zofja Stanisława Wincencja, c. Wincentego Jastrzembiec Fundament v. Karśnickiego i Ferdynandy Pnicinia Karwowskiej -- Dr. Stanisław Pnicinia K. Wincenty Białoskórski h. Abdank

48662 (Leszno)

1974.15/VIII. * (L.), ch. 16/IX. Wiesław Jan Andrzej, s. And. v. Mieczkowskiego i Leokadji Gintrowicz -- Wanda v. Putiatycka i Mikołaj G.

48663 (Leszno)

1875.21/VII. * (L.), ch. 8/XI. Franciszka Marja Joanna c. poprz. Rogowskich [Stef. i Augusty Wunderlich] (bez "v.") malarzy

48664 (Leszno)

1878.7/IV. * (L.), ch. 12/V. Władysław Erazm, s. Roberta v. Kiełpińskiego i Marii Schmidic, krawców

48665 (Leszno)

1877.15/VI. * (L.), ch. 1879.16/IX. Aleksander Florjan Feliks Adolf, s. poprz. v. Rogowskich [Stef. i Augusty Wunderlich] († 1880.22/I.)

48666 (Leszno)

1880.17/I. * (L.), ch. 7/III. Antonina, c. poprz. v. Kiełpińskich [Roberta i Marii Schmidic] krawców mistrzów

48667 (Leszno)

1882.13/VIII. * (L.), ch. 10/IX. Klara Marja Jadwiga, c. Alfonsa v. Zórawskiego sekret. sądu ziem. i Józefy Gross -- Robert i Domicella Owsińscy

48668 (Leszno)

1883.4/XII. * (L.), ch. 15/XII. Alfons Roman, s. Winc. v. Kuczkowskiego i Florentyny Balickiej (tonsor)

48669 (Leszno)

1883.13/XII. * (L.), ch. 1884.19/I. Łucja Helena, c. v. Chmary i Józefy Waszkowskiej -- Alfons v. Zorawski

48670 (Leszno)

1885.4/XII. * (L.), ch. 25/XII. Mieczysław Mikołaj s. poprz. v. Kuczkowskich [Winc. i Florentyny Balickiej]

48671 (Leszno)

1886.7/VIII. * (L.), ch. 14/VIII. Małgorzata Weronika, c. Faustyna v. Bielińskiego ekon. i Anny Sucker

48672 (Leszno)

1887.18/I. * (L.), ch. 16/X. Józef Walery Stanisław, s. Dr. Stanisława de Odrowąż Plucińskiego i Ludwiki de Nałęcz Rychłowskiej drów sprawiedl. -- Walerjan N. R. dz-c Drobnina, Małg. P-a rentierka z L., Wacław O. P. dz-c Węgorzewa

48673 (Leszno)

1885.19/VI. * (L.), ch. 28/VI. Jadwiga Ludwika Małgorzata c. Stanisł. v. Plucińskiego i Ludwiki v. Rychłowskiej, obrońców praw. -- Jadwiga R. i Józef P.

48674 (Leszno)

1891.29/XII. * (L.), ch. 3/II. Roman Walenty Bronisław s. Bronisł. v. Brykczyńskiego i Leokadji v. Putiatyckiej, kupców w Ostrowie -- Bronisław v. P. kupiec w L., Helena v. P. ż. dra med. z L., Wanda P. wd. z L. Walenty v. B. mgr z Slesina

48675 (Leszno)

1897.27/X. * (L.), ch. 4/I. Antoni Lucjan, s. Mieczysława v. Kalinowskiego (* 1874.9/IV. w Ojrzanowie, pow. Lubin) i Marji Pressler, (* 1869.16/VI. w Pakości) -- Lucjan v. K. z Pozn.

48676 (Leszno)

1898.29/VII. * (L.), ch. 31/VII. Władysław Marceli, s. Djonizego v. Brykczyńskiego (* 1872.3/IV. w Nakle) i Juljany Matuszewskiej, (* 1871.6/VI.) w Witschenschke) -- Stan. v. B. z Pozn. i Magdal. Słupińska z L.

48677 (Leszno)

1903.6/XII. ch. (* L. 22/XI.). Napoleon Mieczysław s. Kaz. v. Siemiątkowskiego kupca (* 1873.30/IX. w Rożagóra k. Znina) i Marji Konarskiej (* w Pozn. 1877.7/I.) -- Ant. Zakowski, kupiec z L. i Helena v. S. z Pozn. [x 1944.23/XII. w Pozn. w par. Sw. Wojc. nie podano z kim]

48678 (Leszno)

1904.3/VIII. * (L.), ch. 11/VIII. Antonina Jadwiga, c. Kazim. v. Putjatyckiego (* w L. 1872.20/X.) i Jadwigi Rost (* w Racacie 1878.16/X.). -- Maks. v. Pokrzywnicki z Pozn. i Marja Ernestyna z Putjatyckich (czy jego ż. ?) z Pozn.

48679 (Leszno)

1904.12/X. (L.) *, ch. 30/X. Malwina Barb., c. Jana v. Borowskiego kupca (* 1877.20/X. w Czarlinie pow. kartuski) i Florentyny Christmann (* w Dobrzycy 1883.3/V.)

48680 (Leszno)

1905.24/VIII. * (L.), ch. 8/X. Witold Marceli, s. poprz. v. Borowskich [Jana i Florentyny Christmann] kupca, -- Januaryn B. ze Strzałkowa kupiec, Józefa v. B. z Kołudy k. Inowrocł.

48681 (Leszno)

1907.6/IX. * (L.), ch. 8/IX. dziecko zmarłe Ignacego Bronikowskiego kupca, (* Komorze, p. Jarocin, 1881.27/I.) i Bronisławy v. Chmara, * Kempno 1875.22/VII.)

48682 (Leszno)

1908.10/IX. * (L.), ch. 29/IX. Aleksander, s. poprz. Oppeln Bronikowskich [Ignacego Bronikowskiego i Bronisławy v. Chmara]-- Aleks. Jaruchowski z Pozn. i Bronisława Bieczyńska z Pozn.

48683 (Leszno)

1909.2/II. * (L.), ch. 4/II. Monika, c. Stanisława v. Chmara księgarza (* w Kępnie 1871.4/V.) i Melanji Olejniczak (* 1878.25/V. w Pomorzanach) -- Stefan v. Ch. refer. z L.

48684 (Leszno)

1912.9/IV. * (L.), ch. 28/III. Helena Marja, c. poprz. v. Chmarów [Stanisława i Melanji Olejniczak] -- v. Putjatycka

48685 (Leszno)

1912.13/XI. * (L.), ch. 24/XI. Halina Helena Wanda, c. Wacł. v. Zabłockiego kapit. (* 1879.28/VIII. w Czerlinie k. Wągrówca) kat., i Marji v. Vietinghoff-Scheel (* w Mokwie 1879.23/XII.) gr.-katol. -- Wanda Z. z Inowrocłl. i Henryk Z. z Pawłowic

48686 (Leszno)

1818.7/XI. Mikołaj Wolski (* w Doruchowie k. Ostrowa) x Eufrozyna v. Szanowska c. †-go Hjacynta właśc. dóbr (* w Krobi) -- Nikodem v. Paprocki, Krzysztof Wise. on 25, ona 18

48687 (Leszno)

1820.31/I. Teofil Kühnel inspektor ceł x v. Wilhelmina v. Miaskowska z Zaborowa -- Nikodem Paprocki Jakub v. M. brat

48688 (Leszno)

1827.20/VIII. MD. Jan de Kornatowski dz-c Dusiny i in. x MD. hr. (!) Zofja de Bojanowska -- Stan. Rembowski prezes sądu zs. krotosz. dz-c Wygonowa, Leon Koszucki z Łukowa, Ignacy B. z Małpina

48689 (Leszno)

1828.28/IX. GD. Juljan de Bocheński komis. w d. Wilkowo hr. Potockiego, s. Józefa i Franciszki z Borowieckich, x G. v. Józefa Brożniowska c. Bazylego prof. gimn. zbaras. i Marjany z Rowińskich †-ych -- JMD. Józef Morawski z Luboni refer., Andrzej Skórzewski z Kamieńca, sędzia pok. On 26, ona 19

48690 (Leszno)

1830.1/VII. G. Franc. Xaw. Rogowski ek. z Izdebna par. Chrzypsko x G. Ludwika Szarlotta Franc. Gertowicz c. †-go sołtysa Ant. G. on 42, ona 23

48691 (Leszno)

1868.21/VII. Ignacy Wichliński vir gen. pos. Giecza k Krotosz. l. 26 x Emilja Bojanowska virg. gen., l. 24, -- Rychłowski z Drobnina, Boj. op. mieszk. w Prusach Wsch., Lekrzycki z Pozn.

48692 (Leszno)

1869.25/V. Winc. Karśnicki mł. gen. z Byszowa, par. Horożanka (Galicja), l. 35 x Ferdynanda Karwowska v., gen., c. prof. gimn. l. 23 -- Tad. Karwowski, Stefan Karw.

48693 (Leszno)

1879.4/XI. Ludwik v. Kurnatowski mł., ekonom w Starej Dąbrowie, k. Gościeszyna, l. 30 x virgo Walerja Malinowska z Gościeszyna l. 29 -- Jan M., Włodz. K., Benedykt Meciński, Mieczysław Mal.

48694 (Leszno)

1880.15/VI. Bolesław v. Bronikowski wł. dóbr ryc. Marszałki, par. Doruchów x Marja Bojanowska z Rogaczewa, par. Wyskoć urodz., mieszk. w L. l. 26 -- dr. Zygmanowski Walerjan v. Rychłowski

48695 (Leszno)

1887.5/X. Bronisł. v. Brykczyński mł. l. 28, kupiec w Ostrowie x v. Leokadja Zenona v. Putyatycka z L. 28. -- Dr. med. Feliks v. P. i Roman v. P. kupiec z L.

48696 (Leszno)

1897.13/VI. Djonizy v. Brykczyński mł., kupiec z L. (* 1872.3/IV. w Nakle, s. Stanisł. v. B. i Raeticji ur. Stamm z Pozn.) x Juljana Matuszewska, panna z L., * 1871.6/VI. w Witschenschke par. Golembitz (c. Józefa i Barbary Koniecznej) -- Stan. v. B. z Pozn. i Józef M. z L.

48697 (Leszno)

1906.17/XI. Ignacy v. Bronikowski mł. kupiec z Pozn., paraf. Sw. M. Magdal., * 1881.26/I. Komorze par. Pogorzelica, s. Włodz. v. B. i Rozalii Nowaczyk, inspektorów dóbr x Mar. Bronisława v. Chmara z L., * 1875/22. w Kępnie, c. Winc. i †-ej Józefy Waszkowskiej -- Winc. v. Chm. i Józef Olęderczyk kupiec z L.

48698 (Leszno)

1819.19/V. † (Zaborowo) Eleonora v. Miaskowska z domu v. Garczyńska właść. m. Z. l. 72, poch. 21/V.

48699 (Leszno)

1822.5/V. † w L. mł. JWP. Aleksy Lipski l. 17, suchoty, s. † Józefa generała i Józefy z Szołdrskich. †-ej, dz-ców Czerniecka, W. Długich i in. 7/V. eksport. do gr. rodz. w Cz.

48700 (Leszno)

1823.7/VIII. † (L.) G. Wawrzyniec Klebrowski wd., 75 l., apopl. ur. w Niemarzynie k. Miejskiej Górki, †-a żona Kat. Kołogórska, dzieci brak. poch. 9/VIII. Ignacy Koppe spadkobierca

48701 (Leszno)

1824.28/I. † w L. MD. Walenty de Modlibowski, podkom. JKMci, dz-c d. Wijewo, Brenno, Lache i inn., l. 76. hemoroidy, Zona - M. Weronika z Zbijewskich, poch. 3/II. w Mokronowie

48702 (Leszno)

1824.28/VIII. † w L. MD. Andrzej de Malczewski, podstolic, dz-c Swierczyny i inn., l. 33, "ob vomicam in pectore" poch. w grobie rodzic. 2/IX.

48703 (Leszno)

1827.27/II. † w L. MD. Józef Bojanowski b. kapit. w. pol., l. 75, ż. M. Rozalja z Lutomskich poch. 1/III.

48704 (Leszno)

1827.8/VI. † w L. MD. Zofja de Paprocka, ur. de Baczyńska l. 70 ż. MD. Nikodema de P., emeryt. al. JKMci i "consumptionis Steur Rendenta", poch. 11/VI.

48705 (Leszno)

1827.27/VIII. † w L. wdowa MD. Rozalja z Koszuckich Bojanowska l. 67, konwulsje, poch. w Mórce 30/VIII.

48706 (Leszno)

1827.7/XII. † w L. Nikodem v. Paprocki wd. emeryt JKMci, Steur Amt Rendant., l. 76, apopl., poch. 10/XII., koło żony Zofji z Baczyńskich

48707 (Leszno)

1828.22/I. † w L. virgo Józefa Dzierzbicka l. 17, c. MD. Ludwika dz-ca Pijanowic p. Krob. i Józefy z Parczewskich, poch. 24/I.

48708 (Leszno)

1828.3/II. † w L. Małgorzata de Zawidzka, ur. Chełmicka l. 67, † Franc. Z-go pos. Brzustownicy par. swierczyń. żona, a M. Karola de Ch. dz-ca Sędziwojewa, par. Szemborowo, i Anny z Koczorowskich córka poch. 5/II.

48709 (Leszno)

1829.26/I. † w L. N. wdowa Łucja Kunicka, l. 72, ż. †-go Rocha K. z Pozn., c. Stanisł. Zbarskiego pos. pod Pozn. i Zofji z Grzymałów poch. 29/I.

48710 (Leszno)

1829.4/XII. † w L. JMD. Hr. Anna Potocka, ur. Mycielska l. 64, apopl., ż. JDM. Winc. P. podkomorzego kor., dz-ka Wilkowa i Smyczyny. poch. filip. gostyń.

48711 (Leszno)

1830.2/XI. † w L. Nob. Joanna de Wałkowska ur. Koppin, ze wsi Saul l. 46, ż. Piotra de W. assesora sądu pok. w Buku poch. 5/XI. w Goniembicach

48712 (Leszno)

1831.8/XI. † w L. Jan Nep. de Garczyński l. 6., s. MD. Bnaw. de G. majora 19 reg. prus. landwehry i Franc. Pełczyńskiej, poch. 10/XI. do Szkaradowa

48713 (Leszno)

1832.28/X. † w L. Klemens Bolesław de Putyatycki l. 13 i 6 mies. (5 ?) s. M. Józefa Kalas. de P. prof. matem. gimn. leszcz. i Emilji Arnaud poch. 2/XI.

48714 (Leszno)

1835.22/IX. † w L. MD. Atanazja de Bronikowska z domu Rogalińska, dz-ka Golejewka, starość, l. 80, ż. †-go 1806 Antoniego B-go

48715 (Leszno)

1836.8/II. † Małgorzata v. Zbyszewska ur. Sieradowska l. 42, * w Zierkowie, ż. Ignacego Zbysz. urzędnika król. akcyzy w Rawiczu, poch. 10/II.

48716 (Leszno)

1836.20/IV. poch. w Rydzynie Antoni z Padwy Paweł August Franc. a Paulo, Karol Borromeusz v. Sułkowski ks. ord.-rydz. radca król. prus., 50 lat 3 m. 13 dni a † 13/IV.

48717 (Leszno)

1841.3/IV. † (6/IV. poch.) Marja Dandelska ur. Krzyżanowska

48718 (Leszno)

1843.21/XI. † (w L.) Benigna Hjacynta Anastazja a Zakrzewska l. 27., ż. Piotra a Z. pos. Wyżek w p. pleszew., z domu Z-a

48719 (Leszno)

1846.8/II. † w L. Franciszka Konstancja Adelajda Jadwiga a Promińska dni 16, c. Andrzeja P. żandarma i Jadwigi Rozalji Thomas

48720 (Leszno)

1846.19/II. † w L. Joanna a Małachowska z d. Sokolnicka l. 84, wd., apopl., poch. cm. w Pawłowicach 23/II.

48721 (Leszno)

1847.27/IX. † w L. Franciszka Marja Klementyna Immakulata c. poprz. a Promińskich [Andrzeja i Jadwigi Rozalji Thomas] m. 9

48722 (Leszno)

1853.6/II. † w L. Marja v. Karwowska 1 r., 5 m., c. Adama prof. gimn. i Ferd. v. Białoskórskiej

48723 (Leszno)

1857.27/VI. † w L. Teresa v. Białoskórska ur. v. Kowalska wd., l. 76

48724 (Leszno)

1857/17/X. † w L. Franc. v. Koczorowski l. 66, pos. dóbr wdowa Tekla ur. Zaborowska *-y w Kawczu 1799.23/IX.

48725 (Leszno)

1859.8/III. † w L. Tekla v. Zaborowska ur. v. Krzyżanowska wd., l. 81.

48726 (Leszno)

1859.31/VIII. † w L. Franciszka v. Clausen, ur. v. Tyszkiewicz wd. l. 85

48727 (Leszno)

1865.28/XI. † w L. Józef v. Cioromski l. 67, m. 8 właśc. dóbr

48728 (Leszno)

Jako załącznik genealogja Cioromskich: Piotr, 1738 posiadacz Mielnik pow. Białystok x Regina Kamelska - syn Jan, - syn Józef Teodor Karol. * Sarnow 1798.22/III. † L. 1865.28/XI. (Potw. szl. w Prusach Berlin 1863.30/V., wł. Wyciążkowa, Goniembic, Zakowa, Koronowa i od 1832 Klonowca. x 1842.3/V. Berta Storck, ur. w Trzebani k. Osieczny 1819.11/VIII., † L. 1866.11/VI. Dzieci: Maksymiljan Józef, * L. 1843.5/V., wł. Goniembic, por. prus. Stanisląwa Valeska, * L. 1844.6/V. x L. 1865.18/X. Wład. v. Kaniewski wł. Mionskowa (?) p. kość. Bronisław Apolinary Emil., * L. 1846.8/X. † Graz 1908.XI. b. właść. Zakowa, oż. się z 1874.12/VIII. z Wandą Jaraczewską * Lipno 1847.12/VI. Syn ich Roman Józef Ingor * Zakowo 1875.25/VI. † Wieden 1908.9/XII. ożeniony z N. N. ojciec Heliodora. * Graz, 1890 † 1908.21/XI. Hipolit Eugenjusz Alfons Mieczysław * L. 1850.20/IX., wł. Klonowca, x 1896.18/X. we Wrocł. Marja v. Mieczkowska * Belęcin 1857.21/XI. † L. 1917.10/VI. (Klonowiec). Tych dzieci: Halina Melanja * Klon. 1881.29/III. Józef Ludwik * Klon. 1886.23/III. wł. Klon. x 1917.20/III. Krystyna v. Sypniewska, * Czarnkowo 1898.24/VII. Wanda Paulina, * L. 1854.30/VIII. † Drezno 1900.21/XI.

48729 (Leszno)

1869.28/VII. † w L. Anastazja Gertruda Joanna Rogowska, c. Stef. v. R. mal. i Augusty Winderlich., m. 6

48730 (Leszno)

1870.1/I. † w L. Karol Jan Chryzostom Ziołecki dyr. kancel. sądu pow. L., l. 68. Zawiad. syn apopl.

48731 (Leszno)

1872.1/V. † w L. Florentyna v. Jarzębowska panna, 72

48732 (Leszno)

1872.12/VIII. † w L. Emilja de Paris, z d. Podgórska wd. l. 78, m. 7, dni 9, apopl. córka Amanda

48733 (Leszno)

1872.8/IX. † w L. Karol Aleks. Juljusz v. Oyrzyński l. 44 m. 8, dni 8, mąż, ż. Dorota Anlauf

48734 (Leszno)

1872.12/IX. † Adolf Stefan v. Rogowski l. 2, m. 3 i 10/IX. Maks. v. R. l. 5, synowie, Stef. i Augusty Wunderlich, szkarlat.

48735 (Leszno)

1874.15/II. † w L. Wincenty Jastrzembiec Fundament v. Karśnicki l. 39, "Sortier", mąż Ferdynandy z Karwowskich, s. Jana K. i Józefy Pruskiej

48736 (Leszno)

1875.26/VI. † w L. Emilja Teofila Karolina v. Putjatycka wdowa, l. 74, m. 2 (dopisek: mąż Józef Kalas. prof. † 1855.22/VII.)

48737 (Leszno)

1875.10/XII. † Tekla Eugenja v. Rychłowska z d. v. Taczanowska l. 74, m. 2 dni 17 wdowa, poch. w Taczanowie

48738 (Leszno)

1879.10/X. † w L. Augustyna v. Stosch, ur. v. Podgórska l. 79, wd., landratowa, apopl. zawiad. Paris

48739 (Leszno)

1880.26/VI. † Bronisława Małg. Wanda, w L., c. poprz. v. Rogowskich [Stef. i Augusty Wunderlich] l. 6, m. 8, dni 23, dyfteryt

48740 (Leszno)

1881.2/III. † w L. Apolinary v. Rakowski dr. ob. pow. radca landrat., mąż, l. 54 serce

48741 (Leszno)

1884.7/IV. † w L. Bolesław Rychłowski nobilis, l. 56, kawaler

48742 (Leszno)

1885.7/IX. † w L. Stefan Rogowski, malarz, l. 50

48743 (Leszno)

1886.31/I. † Łucja Helena v. Chmara, * 1884.13/XII. w L. c. Winc. (* w Rogoźnie 1837.17/I.) i Józefy Waszkowskiej (* w Wągrówku 1842.13/III.)

48744 (Leszno)

1886.20/V. † w L. Tekla v. Koczorowska ur. v. Zaborowska l. 87, wdowa

48745 (Leszno)

1886.11/VIII. † w L. Adam v. Karwowski l. 74, prof. gimn.

48746 (Leszno)

1886.16/IX. † w L. Mikołaj v. Kuczkowski m. 9., s. Winc. i Florentyny Bateckiej

48747 (Leszno)

1886.7/XI. † w L. Ludwika v. Górczyńska z d. Krause, l. 66

48748 (Leszno)

1888.10/I. † w L. Wanda v. Zakrzewska ur. v. Kosińska l. 45, c. Wład. K. i Emmy Węgierskiej. Mąż Władysław Z. † 1893.29/XII.

48749 (Leszno)

1891.1/I. † w L. Bogumiła Bielewicz ur. de Zaborowska l. 53, wdowa, rentierka

48750 (Leszno)

1891.26/X. † w L. Marja v. Szołdrska ur. Rychłowska l. 40, c. właść. Drobnina

48751 (Leszno)

1892.16/I. † w L. Domicylla v. Winkler-Kętrzyńska z d. Staniszewska (* 1811.7/V., wd. po Ignacym W.-K. †-ym 1873.5/III. w L.)

48752 (Leszno)

1893.29/XII. † w L. Władysław Teodor v. Zakrzewski * Pozn. 1837.22/VII., plent ks. Radziwiłła, mąż Wandy Kosińskiej (* 1841.24/VII. Pozn. † 1888.19. L.). Syn Ludwika Z. dz-ca Kokorzyna, *-go 1804.26/VIII. w Bedlnie w Kr. Pol. i Elizy de Dickens, * 1800.2.XI., w Kalkucie w Indiach. Donosi Dr. med. Franc. Z. z Bad-Langenau k. Wrocł. (o akty zejścia Władysława i Wandy prosi wnuk ich Jan W. Z. pisząc z México 1949.27/IX.)

48753 (Leszno)

1897.25/III. † w L. Józefa Barbara Kordula v. Putjatycka (* we Wschowie 1812.2/XII.). Panna, c. Józefa Kalas. P. rektora szkoły we Wsch., i Wiktorii Marse. Zawiad. Dr. Feliks. R.

48754 (Leszno)

1898.6/VI. † w L. Ludwika Heyn z d. Nieżychowska (* 1815.11/V. w Rosji) wd. po emeryt. naucz. lud. Karolu H., (* w Głog. 1817.13/V.) Wnuczka - Wanda Czempińska

48755 (Leszno)

1899.21/IX. † w L. Józef Walery Stanisław v. Pluciński, * w L. 1887.18/I., gimnazjasta, s. Stan. Odrowąża Pl. i Ludwiki de Nałęcz Rychłowskiej

48756 (Leszno)

1900.25/VI. † w L. Małgorzata de Odrowąż-Plucińska, * 1833.13/VII. w Bydgoszczy, wdowa po Józefie O. Pl. (* 1825.27/I.) właśc. dóbr ryc. sama c. Wojc. de Rakowskiego prof. gimn. w Bydg. i Faustyny de Rakowskiej

48757 (Leszno)

1900.20/VII. † w L. Józefa de Zaborowska z d. Busse, (* w Wągrówcu 1816.6/IV.), wd. po Ferd. Z. admin. dóbr. Donosi Weronika Koczorowska

48758 (Leszno)

1901.17/II. † w L. Feliks Roch v. Putiatycki, * 1857.16/VIII. w L., Dr. med., mąż Heleny z Ulatowskich, (s. Romana i Wandy Salomei z Rokosowskich)

48759 (Leszno)

1901.18/IX. † w L. Władysław v. Rożański, * w Padniewie k. Mogilna 1855.8/X., s. Jana i Apolonii Polzin mąż Marii z d. Theinert (* 8/IX.18.. koło Wschowy w Wośne)

48760 (Leszno)

1903.1/V. † w L. Katarzyna v. Koczorowska, * 1818.22/XI. w Sniatach k. Smigla, panna, c. Franc. †-go w L. 1857.17/X. i Tekli z Zaborowskich * 1799.25/IX. w Kawczu par. Zakrzewo. Donosi siostra Weronika Z.

48761 (Leszno)

1904.29/IV. † w L. Józef v. Putiatycki * 1903.20/VII.1 s. Kaz. (* w L. 1872.20/X.) i Jadwigi Rost, (* w Racocie 1878.16/X.). Donosi dziad - Bolesław R. nadleśniczy

48762 (Leszno)

1904.17/XII. w L. † Emilja v. Bojanowska, urodz. v. Rychłowska *-a w Zimnej Wodzie 1823.28/V. ż. Włodz. B. z Rogaczewa, c. Hier. R. wł. Zimnej Wody i Tekli z Taczanowskich

48763 (Leszno)

1905.4/II. † w L. Józefa v. Chmara z d. Waszkowska, * 1842.14/III. w Wągrówcu, żona Winc. Ch. (* 1837.6/I. w Rogoźnie), c. W-go referend. w Wągrówcu i Emilji Szrajber "(?)" Syn Stanisław Ch.

48764 (Leszno)

1906.16/III. † w L. Mieczysław Adam v. Putjatycki (* w L. 18/XII.1863.) s. †-go Romana Władysł. kupca (*-go 1830.7/VIII. w L.) i Wandy v. Rokossowskiej * 1836.17/XI. w Nowejwsi p. konin.) Zawiadamia Kaz. P.

48765 (Leszno)

1906.15/V. † w L. Melanja v. Mieczkowska urodz. v. Rychłowska, * 1828.28/V. w Zimnej Wodzie, żona †-go właśc. dd. ryc. Ludwika v. M. c. Hier. R. dz. Zimnej Wody i Tekli Taczanowskiej Zawiad. zięć Cioromski reumatyzm

48766 (Leszno)

1909.4/V. † w L. Alfons Józef v. Zórawski * 1840.28/VIII. w Książu k. Śremu s. Marcina (* 1790.11/XI.) i Marji Albretyny Pauliny Karoliny Emmy v. Unruch (* 1804.4/IV. w Wendtstadt, Kr Guhrau)

48767 (Leszno)

1909.18/V. † w L. Monika v. Chmara (* 2/II.) c. Stanisł. v. Ch. (* 1871.4/V.) i Melanji Olejniczak (* 1878.25/V.)

48768 (Leszno)

1910.7/II. † w L. Dr. Stanisław Alkiewicz * 1859.17/VII. w Kąpielu, lekarz prakt. mąż Urszuli Chrzanowskiej (* 1868.6/III.), s. Winc. v. A. dzierż. Kąpieli, (* 1827.18/VII. w Broniszewicach, † w Kąpielu 1895.10/VII.) i Jadwigi Hahn (* 1839 w Pile (Schneidemühl) † 1875.18/I. w Kąpielu). Zawiad. syn Tadeusz

48769 (Leszno)

1914.17/XI. † w L. Weronika v. Koczorowska * 1838.4/II. Nagrodowice p. pozn. c. Franc. właść. dóbr († w L. 1857.17/X.) i Tekli Zaborowskiej (* 1799.23/IX. w Kawcu)

48770 (Leszno)

1917.10/VII. † w L. Marja v. Cioromska urodz. v. Mieczkowska, ż. Hipolita C. (* 1852.20/IX.), sama * w Belęcinie 1857.21/XI. c. Ludwika M. †-go w Owińskach 1901.12/XII. i Melanji Rychłowskiej. Dzieci: Halina i Józef

48771 (Leszno)

1919.1/III. † w L. Wacław v. Kuczkowski, * 1852.14/VI. w Nakle, mąż Florentyny Balickiej (* w Pozn. 12/II.), s. Ant. v. K.

48772 (Leszno)

1920.28/XI. † w L. Antoni Trąmpczyński l. 84, * 1869.1/XI. Zawory k. Sremu

48773 (Leszno)

1923.7/VII. † Stanisław Polikarp Franc., * 1922.13/IV. w L. s. Polikarpa kier. Banku Ziemiań. i Kornelii Jackowskiej poch. 10/VII.

48774 (Leszno)

1927.28/I. † w L. Stanisław Sobieszczański inż., emeryt. dyr. banku, * 68.18/II. na Woł. Szepetówku, s. Stan. roln. i Hipolity Chodakowskiej. udar serca. poch. 31/I.

48775 (Leszno)

1928.25/X. † w L. Stanisław Bojanowski b. posiedziciel zs., * 1851.26/IX. w Kowalewie, s. Macieja i Rozalji Zychlińskiej, udar serca poch. 28/X.

48776 (Leszno)

1928.20/X. † Wacław Wysocki dzierż. maj., * 1850.15/VIII. w Bestrzycy p. mogileński, s. Mik. i Józefy Kiedrzyńskiej, udar serca, bezpot., poch. 23/X.

48777 (Leszno)

1930.2/I. † w L. Władysław Borysławski dyr. Banku Pol. * 1878.21/VI. Piaski, s. Adama właśc. ziem. i Józefy Wiśniewskiej, udar serca. poch. 5/I.

48778 (Leszno)

1931.4/VIII. † w L. Dr. Stanisław Korczak Idziński wiceprezes sądu okr., s. Józefa nacz. izby skarb. i Józefy Jodłowskiej, * Brzesko woj. krak. 1869.28/IV.

48779 (Targowa Górka)

1816.21/IX. (Stępocin), * 19/IX. Walenty Stanisław, s. G. Michała Gliszczyńskiego ekon. stęp. i G. Heleny de Ulatowskiej -- G. Walenty Prądzyński i Joanna Kurnatowska ass. G. Wład. Szuberski i Nep. Prądzyńska

48780 (Targowa Górka)

1817.14/XII. (Chwalszyce) Mikołaj Nikazy, * 9, s. G. Wojc. Dalkowskiego mającego 43 lata i Nepomuceny Ciesielskiej (32-ej) -- G. Wawrzyniec Buynowski pos. Pełczyna i GD. Rozalja Nawrocka pos. Gąsiorowa

48781 (Targowa Górka)

1820.24/II. (Stępocin) ch. z w. Józefa c. NN. Antoniego i Marjannny z Więckiewiczów Liskowskich pos. Stęp. -- GD. Ant. Prądzyński kapit. w. pol., dz-c Biskupic i Giecza i G. v. Nepomucena Pr. ze Stroszek (Wpisane później, 1849.22/III.)

48782 (Targowa Górka)

1822.29/VII. (Dzierzchnica) Józef Kalasanty, s. G. Marka Kowalskiego pos. Dz. i Marjanny z Molińskich, * 17/VII., -- G. D. Mik. M. pos. i Gertruda Gepertowa oboje z Bogoniewa

48783 (Targowa Górka)

1824.20/IV. (Dzierzchnica) Wincenty Kwiryn, s. poprz. M. Kowalskich [Marka i Marjanny z Molińskich], pos. Dz., * 30/III. -- MD. Mikołaj Moliński pos. Bogoniewa i Gertruda Geppertowa de ib.

48784 (Targowa Górka)

1824.8/VIII. (Dzierzchnica) Wawrzyniec Franc., s. N. Łuk. Krzyżańskiego i Józefaty z Karczewskich, ekon. w Dz. * 2., -- X. i G. Kat. Moraczewska pos. Dz-cy

48785 (Targowa Górka)

1825.17/IV. (Mysłki) Juljan Wojciech, s. G. Wojciecha Mieszkowskiego i G. Marjanny de Krakisyusz, * 8/IV. -- G. Aleks. Balgin Krakisiusz ojciec tej Marjanny i N. Małg. Arnold babka matki dziecka

48786 (Targowa Górka)

1825.25/XI. ch. N. Antoni Poklatecki ekon. w Mystkach

48787 (Targowa Górka)

1828.21/IV. (Targowa Górka) Wojciech, s. G. Łuk. Zakrzewskiego †-go i G. Konst. z Grodzickich -- chrz. nieszl.

48788 (Targowa Górka)

1829.27/I. (Dzierzchnica) Walenty, s. Łuk. Krzyżańskiego ekon. i Jadwigi z Rychlickich * 23 - ch. nieszl. (Bez cech szl.)

48789 (Targowa Górka)

1829.27/III. (T. Górka) Marianna Prowidencja, c. N. Wojc. Urbanowskiego pos. z T. G. i N. Emilji z Koszutskich * 26 -- X. i G. Honorata K. matka z Modliszewa

48790 (Targowa Górka)

1832.10/VI. (T. Górka) Bronisława Antonina, c. poprz. GG. Urbanowskich [Wojc. i Emilji z Koszutskich] pos. T. Górki * 1830.18/V. -- G. Telesfor Koszucki dz-c Modliszewa i N. Ludwika Hoyer ż. kom. sprawiedl. z Pozn.

48791 (Targowa Górka)

1834.7/IV. (T. Górka) Józef, s. Sław. Ant. Krzyżańskiego lignifabri i G. Konstancji z Rudnickich * 20/II.

48792 (Targowa Górka)

1834.10/VIII. (T. Górka) Jadwiga, c. poprz. G. Urbanowskich [Wojc. i Emilji z Koszutskich], * 1833.15/X. -- G. Winc. Sobierayski z Kopanina i Józefa z Bronikowskich Dobrzycka dz-ka Chociczy i Chociczki, Nepomucyn U. de Gaworek

48793 (Targowa Górka)

1835.24/II. (Dzierzchnica), * 5/I. Anna Wanda, c. G. Nikodema Szafarkiewicza i Rozalji z Suppinger (?) -- GD. Ignacy Modliński pos. Kopaszyc i G. v. Marjanna Kolicka de Kruszewnia

48794 (Targowa Górka)

1836.6/III. (Dzierzchnica) Helena Waleria, * 2/II. c. poprz. G. G. Szafarkiewiczów [Nikodema i Rozalji z Suppinger] -- X. Michał Szczodrowski z Giecza i GD. v. Faustyna Kolicka z Pozn.

48795 (Targowa Górka)

1836.9/X. (Chwalszyce) Michalina, c. G. Ignacego Libiszowskiego i Nepom. de Paradziszów, * 29/IX. -- D. Beniamin Passow pos. Podstolic i G. Prowidencja Kornatowska pos. Stępocina

48796 (Targowa Górka)

1836.7/XI. (T. Górka) Bogusława Emilja, * 23/IV. c. poprz. GD. Urbanowskich [Wojc. i Emilji z Koszutskich] pos. T. G. -- GD. Napoleon Koszutski dz-c Modliszewa i GD. Emilja Wimmer ż. radcy pow. średz.

48797 (Targowa Górka)

1838.3/XI. (Dzierzchnica) Ignacy, s. G. poprz. Szafarkiewiczów [Nikodema i Rozalji z Suppinger] poses. -- G. Ignacy Modliński pos. Gorazdowa G. v. Teofila Raszewska z Gorazdowa

48798 (Targowa Górka)

1839.7/I. (T. Górka), * 26/XII., Telesfor Napoleon, s. poprz. GG. Urbanowskich [Wojc. i Emilji z Koszutskich] -- G. Kaz. Otocki dz-c Chwalibogowa i G. Aniela Koszutska dz-ka Modliszewa

48799 (Targowa Górka)

1841.9/VI. (T. Górka) Władysław, * 1, s. G. Mich. Radoszewskiego ekon. i Anny z Piątkowskich -- chrz. nieszl.

48800 (Targowa Górka)

1841.24/VII. * Wanda Emilja w Pozn., i ch. 1/VIII. w kośc. Sw. M. Magdal. (ale tam chrztu tego brak), c. Wład. i Emmy Kosińskich -- chrz. Józef Szołdrski z Popowa, i Ant. Węgierska (zam. Sz-a) z Rudek, cerem. w Berlinie; 1860.13/X. ass. Ludwik Zakrzewski dz-c Kokorzyna radca ziem. i hr. Ponińska z Paryża. Pismo wystaw. w Targ. Górce 1865.3/III., poświadczone przez rodziców i chrzestnych, z prośbą o wpis. (wpisu nie dokonano)

48801 (Targowa Górka)

1842.20/II. (Dzierzchnica) Rozalja, * 30/I. c. poprz. G. Szafarkiewiczów [Nikodema i Rozalji z Suppinger] --MD. Modesta z Mayerów Drojecka ż. pos. Chraplewa i G. Józef Sz. z Słaboszewa p. mogileń.

48802 (Targowa Górka)

1843.8/VIII. (T. Górka) cerem. Roman Seweryn Ant., * 1829.8/VI., i t. d. chrz. z wody, s. MGD. Kaspra de Waligórskiego i Teofili de Wiktor, mieszk. w Pozn. -- GD. Wład. Kosiński dz-c T. Górki i MGD. Honorata Piasecka z Chociczy

48803 (Targowa Górka)

1845.12/VIII. (T. Górka) Adelajda Jadwiga, ch. 27/VII., c. MG. D. Wład. Kosińskiego i Emmy z Węgierskich, dz-ców T. Górki, Racławek i Dzierzchnicy -- MGD. hr. Adolf Bobrowski dz-c Grodźca w Galicji koło Wadowic i Teodora z Cieleckich W-a dz-ka Rudek

48804 (Targowa Górka)

1846.27/IX. ch. GD. Ludwika Arnold dz-ka Mystek

48805 (Targowa Górka)

1847.26/IV. (Dzierzchnica) cerem. Stanisława, * 30/III., c. poprz. DD. Szafarkiewiczów [Nikodema i Rozalji z Suppinger] dz-ców Dz. -- chrz. v. Emilja Sz.

48806 (Targowa Górka)

1847.30/XII. chch. GD. Roman Kalksztajn, GD. Tad. Trąbczyński dz-c Grzybowa i G. Anna Węgierska v. z Rudek

48807 (Targowa Górka)

1849.14/X. (Mystki) Włodzimierz, * 16/IX. s. G. Cyprjana Arnolda i Marjanny z Alkiewiczów -- G. Onufry Alk. dziad dziecka i G. Jadwiga Balgin G. Ant. Poklatecki i Józefa P. dz-ce z Osowa

48808 (Targowa Górka)

1850.21/IV. (T. Górka) Emilja Stanisława, * 1849.9/V. c. poprz. MGD. Kosińskich [Wład. i Emmy z Węgierskich] -- D. Teofil Matecki dr. med. z Pozn. i MD. Agnieszka Baranowska dziedziczka Marszewa

48809 (Targowa Górka)

1850.16/VIII. (Racławki) Stefan Władysław, * 4/VI., s. GD. Piotra Bojanowskiego i Pauliny z Mielęckich pos. R. -- chrz. nieszl.

48810 (Targowa Górka)

1852.7/IX. (Dzierzchnica) Ignacy Nikodem, * 1851.22/XII. w Londynie s. D. Juljana Morgenstern i Emilji z Szafarkiewiczów -- D. Nikodem Sz. i D. Rozalja de Suppinger małż., dz-ce Dz. D. Ludwik Kunkel i Marjanna z Sz-ów K-l, ob.ob. inowrocł.

48811 (Targowa Górka)

1857.10/V. (Stępocin) Edward Karol, * 10/III., s. G. Walentego Jagodzińskiego i Julji z Nowakowskich, dz-ców St. -- D. Oswald Kincl, prok. sądu król. we Wrześni i G. Tekla Karśnicka dz-ka Mystek

48812 (Targowa Górka)

1859.23/I. (Stępocin) Juljan Walenty, s. GD. poprz. Jagodzińskich [Walentego i Julji z Nowakowskich] dz-ców St. -- D. Wilhelm Lossow pos. Starczanowa i D. Rozalja Szafarkiewicz z Dzierzchnicy

48813 (Targowa Górka)

1863.20/VIII. (Targowa Górka) Hipolit Ludwik Marjan, * 13, s. GD. Wład. Zakrzewskiego i Wandy Kosińskiej pos. T. G. -- G. Mieczysław K. mł. z T. G. i G. v. Jadwiga Kierska z Podstolic [† w Czachórach 1917.23/IX.]

48814 (Targowa Górka)

1865.23/I. (Stępocin) Józef Konstanty Teofil, * 22, s. D. Teofila Koperskiego i Konst. Rude, dz-ców St.

48815 (Targowa Górka)

1868.29/III. (Stępocin) Józef Wład. Antoni, * 8, s. poprz. D. (dodane "Generosi") Koperskich [Teofila i Konst. Rude] dz-ców St.

48816 (Targowa Górka)

1870.20/II. (Stępocin) Antoni Józef Alojzy, * 8/I. s. D. (dodane "G") poprz. Koperskich [Teofila i Konst. Rude] --D. Mik. K. pos. Rumiejek i D. Marjanna Węsierska z Bożejewa

48817 (Targowa Górka)

1874.11/III. chch. Józef Chłapowski, dz-c Sośnicy i Eliza Radońska dz-ka Zegocina

48818 (Targowa Górka)

1874.3/V. (Dzierzchnica) Michał Antoni Jan Nepom. * 18/IV. s. G. Ignacego Niemojowskiego i Antoniny z Chłapowskich dz-ców Dz. -- G. Józef Chł. dz-c Sośnicy i G. Joanna z Ponińskich N-a dz-ka Sliwnik

48819 (Targowa Górka)

1878.26/X. * (Dzierzchnica) ch. 10/XII. Jan Winc. Ewaryst. s. G. poprz. Niemojowskich [Ignacego i Antoniny z Chłapowskich] dz-ców Dz. -- G. Winc. N. z Sliwnik i Jadwiga z Chłapowskich Zdziechowska z Dzierzchnicy

48820 (Targowa Górka)

1796.29/X. (Chwalszyce) N. Michał Kornatowski ekon. wd., x Agnieszka virgo de Gąsiorowo -- św. nieszl. on 50 ona 36

48821 (Targowa Górka)

1811.12/II. (T. Górka) N. Stanisł. Krzekotowski kucharz dworski w Bardo, mł. x N. Justyna Pomorska v. aulta z T. G. -- JMD. Winc. Suchorzewski dz-c Barda i GD. Józef Szreybrowski dzierż. Buchwałdu, on 22, ona 30

48822 (Targowa Górka)

1811.21/VIII. (T. Górka) JM. Amilkar Kosiński gen. wojsk Ks. Warsz. kaw. Krzyża Wojsk., z par. Sw. Marcina w Pozn., mł. x Adelajda hr. de Keijserling panna, -- MD. Archibald de K., brat jej, Augustyn Zabłocki dz-c Koszut on 40 ona 21

48823 (Targowa Górka)

1830.17/V. (Dzierzchnica) N. Roch Mielcarzewicz, sekret. reg. pozn., l. 30, s. Kajetana, †-go i Anastazji z Orlikowskich x Kornelja Czochron v. l. 18 c. N. Kaz. i Kat. z Łagowskich -- G. Wawrzyniec Urbanowski pos. Targ. Górki i N. Tom. Sulkowski, dz-c Opatówka

48824 (Targowa Górka)

1833.11/II. (T. Górka) Sław. Antoni Krzyżański mł. lignifaber z T. G. (s. Marcina i Marjanny, ferrifabrorum de Brody), l. 29 x G. Konstancja Rudnicka v., l. 18, c. †-go Konst. Teodora Marcina R. administr. prob. wrzesiń. i Joanny Nepom. de Rymkiewicze

48825 (Targowa Górka)

1841.25/V. (Mystki) G. G. Juljan Taczanowski, dz-c Kuczkowa l. 28, (s. Maks. i Franciszki z Drwęskich) x Ludwika Drwęska, c. G. Józefa D. i Heleny z Zakrzewskich †-ych, v. l. 20, z Mystek. -- G. Walenty Tyxicki, sędzia z Pleszewa Wojc. Rydenberg komis. sąd. i not. z Plesz. Napoleon Tacz. z Węgrzynowa, etc.

48826 (Targowa Górka)

1856.4/VIII. (Dzierzchnica) G. Otto-Konstanty Grabski mł., pos. Ciemierowa w Kr. Pol. l. 36, s. Kaliksta i Emmy de Hardman, GG., x N. Anna Szafarkiewicz v. l. 22, c. N. Nikodema i Rozalji Suppinger, dz-ców Dz. -- Nikodem Sz. ojciec, N. Ludwik Kunkel, Wład. Sz. brat jej

48827 (Targowa Górka)

1801.9/IV. † (Racławki) dziecko Katarzyna, c. G. Walentego i Teresy Topolskich pos. R., l. 5

48828 (Targowa Górka)

1810.29/IV. † (Dzierzchnica) JMD. Marjanna Wolska generałowa, dz-ka Dz., l. 59 suchoty, mężatka, poch. cm. 2/V.

48829 (Targowa Górka)

1815.13/VI. † (Dzierzchnica) JMD. Jan Kanty Wolski dziedzic Dz., sędzia p. średz. wdowiec, l. 70, pułk. (!) w. p. poch. 5/VI. na cm.

48830 (Targowa Górka)

1823.10/III. † (T. Górka) apopl., JMD. Amilkar Kosiński l. 53, gen. wojsk Ks. Warsz., gen. lejt. w. pruskich dz-c T. G. i Dzierzchnicy. poch. 13/III. cm. [wdowa po nim Adelajda Konst. Kaiserling 1856.4/IX.]

48831 (Targowa Górka)

1826.9/VIII. (Dzierzchnica) † G. Józefa z Moraczewskich zamęż. Kłossowska l. 44, poch. 12 cm.

48832 (Targowa Górka)

1833.12/IV. (Dzierzchnica) † G. Weronika Zbijewska v., l. 50, poch. 14, choroba głowy

48833 (Targowa Górka)

1833.14/VI. (Mysłki) † N. Małgorzata de Grodziskich Arnold l. 86, ż. Tomasza A., poch. 16 cm.

48834 (Targowa Górka)

1837.14/I. (T. Górka) † Mieczysław, l. 2, s. GD. Wawrzyńca Urbanowskiego i Emilji z Koszutskich pos. T. G., poch. 14 cm.

48835 (Targowa Górka)

1837.5/XII. (Mysłki) † G. Michał de Arnold ofic. w. prus., l. 60 mąż Bogumiły de Tomickie poch. cm.

48836 (Targowa Górka)

1841.10/III. † (Stępocin) Prowidencja Kurnatowska l. 35, ż. GD. Karola K., dz-ca St., poch. cm.

48837 (Targowa Górka)

1843.29/I. (Mystki) † G. Aleks. Balgen dz-c d. M. kap. w. prus. l. 80, mąż G. Jadwigi de Arnold, poch. cm.

48838 (Targowa Górka)

1848.29/IX. † (Mystki) G. Maks. Poklatecki l. 42, s. G. Jakuba i Marjanny z Arnoldów dz-ców w Osowo, poch. cm.

48839 (Targowa Górka)

1849.20/XII. (Racławki) † G. Balbina z Sarnowskich Bojanowska wd., l. 55, (wd. po Michale B.)

48840 (Targowa Górka)

1853.16/IV. (Stępocin) † D. Aleksander Cunow dz-c wsi Stępocina, l. 38, mąż Melanji de Schmidt, poch. cm.

48841 (Targowa Górka)

1856.4/IX. (T. Górka) † JMD. Adelajda-Konstancja z hr. Kajserling wd. Kosińska l. 65, poch. cm.

48842 (Targowa Górka)

1865.24/I. (Stępocin) † Józef Konst. Teofil, 2 dni, s. D. Teofila Koperskiego i Konst. Rude, dz-ców Stęp.

48843 (Targowa Górka)

1867.3/XII. (Amilkarowo) † ze starości Ewa ze Slagowskich Kosińska l. 74, ż. Józefa poch. cm.

48844 (Targowa Górka)

1870.11/IX. (Mystka) † G. Karol. Karśnicki dz-c M. kaw. Krzyża Wojsk., l. 66, mąż Tekli z K-ch poch. cm.

48845 (Targowa Górka)

1871.2/I. (Amilkarowo) † Józef Kosiński wd., l. 75, (bez cech szl. !)

48846 (Objezierze)

1720.4/VIII. (O. dw.) Zuzanna Antonina, c. MD. Zygmunta Objezierskiego i Apolonji z Golińskich, dz-ców O. -- GD. Antoni O. mł., i G. v. Anna O. rodzeń.

48847 (Objezierze)

1721.13/X. (Nieczajna Dw.) Antoni Franciszek, s. GM. Macieja Malczewskiego i Jadwigi z Przyjemskich -- GD. Krzysztof P. i G. v. Wieszczycka

48848 (Objezierze)

1722.6/IV. (O.) Bartłomiej Wojc., s. G. Jana Jackowskiego i Agn. -- X. i G. v. Apolonja Karsznicka

48849 (Objezierze)

1722.1/VI. chch. GD. Jan Swinarski dz-c Kowalewka i G. v. Konstancja Objezierska

48850 (Objezierze)

1722.23/VII. (Twardowo) chch. G. Stanisł. Ulatowski i G. v. Krystyna Twardowska

48851 (Objezierze)

1722.6/IX. (Ob.) chch. GD. Michał Swinarski i G. v. Anna Objezierska, GD. Stanisław O. mł. i G. v. Konstancja O.

48852 (Objezierze)

1722.5/XI. (Górka) Michał Karol, s. GG. Franc. Grodzickiego i G. Zofji z Kromolickich -- GD. Michał Turoboyski pis. wałec. i G. v. Anna Orzelska

48853 (Objezierze)

1722.15/XI. chch. G. Wacław Twardowski mł. i G. v. Teresa Gostkowska

48854 (Objezierze)

1723.31/XII. (Nieczajna) Józef Sylwester, s. poprz. M. Malczewskich [Macieja i Jadwigi z Przyjemskich] dz-ców N. -- JMD. And. z Przymy Przyjemski podkom. kaliski, i Kat. z Modlibowskich Rogowska

48855 (Objezierze)

1723.18.12. (Górka) Mikołaj Tomasz, s. GD. poprz. Grodzickich [Franc. i Zofji z Kromolickich] dz-ców G. -- M. Franc. Kąsinowski star. Powicensis, i M. z Lichnowskich Kąsinowska klanowa nakielska

48856 (Objezierze)

1724.13/II. (Slepuchowo) Maciej Józef, s. N. Jakuba Kakowskiego i Marjanny de Radwańskie - administr. -- G. Józef Kierski i G. Apolinara Objezierska

48857 (Objezierze)

1724.21/V. (Ocieszyno) chch. G. Ludwik Objezierski i G. v. Elżbieta Bielawska

48858 (Objezierze)

1725.28/I. (Nieczajna) Jadwiga, c. G. poprzednich Malczewskich [Macieja i Jadwigi z Przyjemskich]. Chrzci X. Władysław Przyjemski pleban cerekwicki -- M. Wojc. M. sędzia zs. pozn. i M. Kat. z Przyjemskich Ulatowska

48859 (Objezierze)

1725.20/VIII. (Nieczajna) Jakub Franciszek, s. G. Kazimierza i Barbary Bartoszewskich -- G. Krzysztof Przyjemski podkomorzyc kaliski i G. Jadwiga Malczewska siostra jego rodzona

48860 (Objezierze)

1725.24/XI. (Objezierze) Klemens s. Jana i Agn. Jackowskich sług G. Węgorzewskiego -- GD. Ant. Mierucki i v. Marcjanna Kierska

48861 (Objezierze)

1726.12/I. (Ob.) Mikołaj Melchjor, s. N. Wojciecha i Franciszki Słotwińskich administrat. O. -- G. Jan z Wybranowa Swinarski i G. v. Anna Gostkowska

48862 (Objezierze)

1726.3/II. (Chrostowo) Józef Maciej, s. N. Józefa i Agnieszki (de Podzickie ??) Malinowskich admin. Chr. -- G. Józef Kierski i G. Anna z Gajewskich Węgorzewska

48863 (Objezierze)

1727.7/I. (Nieczajna) Tomasz Nikazy, s. G. poprz. Malczewskich [Macieja i Jadwigi z Przyjemskich] -- Ulatowski pułk. JKMci

48864 (Objezierze)

1729.2/I. (Górka) Teresa, c. G. Szymona i Barbary Jaworskich ekonomów w G. -- G. Maciej Malczewski, G. v. Anna Objezierska z Zelaskowa

48865 (Objezierze)

1729.20/I. (Nieczajna) Jan Ignacy Sylwester, s. G. poprz. Malczewskich [Macieja i Jadwigi z Przyjemskich] -- GD. Marcin Miełaczewski dz-c wsi Zydowo i GD. Anna z Gajewskich Węgorzewska dz-ka O.

48866 (Objezierze)

1729.25/IV. (Niemieczkowo) Felicjan Józef, s. G. Macieja i Konstancji z Trąbczyńskich (?) Ossowskich -- G. Józef Kierski dz-c Popówka i G. v. Marcjanna K-a

48867 (Objezierze)

1731.29/VI. (Nieczajna) Juljanna Ludwika, c. M. poprzednich Malczewskich [Macieja i Jadwigi z Przyjemskich] -- M. Ludwik ur. z Granowa Granowski star. kiślacki z ż. Teresą z Łąckich

48868 (Objezierze)

1731.25/VII. (Nieczajna) Ignacy s. NN. Mac. i Anny Bąkowskich ekon. N. G. -- Jan z Wybr. Swinarski i G. Jadwiga z Przyjemskich Malczewska

48869 (Objezierze)

1731.9/XI. (Wargowo) Juljana Katarzyna Klementyna, c. G. Władysława i Anny z Gostkowskich Malczewskich poses. "Latus Wargowa" -- MD. Wojc. M. sędzia zs. pozn. i MD. Marcjanna Kierska, klanicowa rogoz.

48870 (Objezierze)

1732.19/VII. (Wargowo) Joanna Barbara, c. G. poprz. Malczewskich [Macieja i Jadwigi z Przyjemskich] poses. W. -- MD. Jan Gurowski star. obornicki i Joanna M. ksieni owińska

48871 (Objezierze)

1734.15/II. (Kowalewko) chch. GD. Józef Malczewski komornik pozn. i G. Kat. z Sobockich Swinarska dz-ka tej wsi

48872 (Objezierze)

1734.23/II. chch. Elżb. z Orzelskich Gąsiorowska i G. Marcin Linkowski

48873 (Objezierze)

1734.26/XII. (Wargowo) Elżbieta Anna, c. M. Wojc. i Kat. z Jełowieckich Dobrzyckich -- MM. Stef. i Krystyna z Rokossowskich Jełowieccy małż. pos. Górki

48874 (Objezierze)

1735.21/III. (Wargowo) Józef Benedykt, s. N. Franc. Siedleckiego i Marjanny -- G. Franciszek Gostkowski i G. Anna z G-ch Malczewska pos. W.

48875 (Objezierze)

1735.0/VI. Wargowo Zuzanna Teresa, c. G. Władysł. i Anny z Gostkowskich Malczewskich -- GG. Karol i Barb. Jełowieccy małż. cerem. 1735.26/VI.

48876 (Objezierze)

1737.22/VIII. (we dw. Górki) ch. z w. Ewa, c. GD. Jakuba Grodzickiego i Franc. z Urbanowskich -- M. Krzysztof Przyjemski podkomorzyc kaliski, z żoną

48877 (Objezierze)

1738.22/I. Teresa Franciszka c. G. Józefa i Elżbiety Gąsiorowskich dziedziców Niemieczkowa, a ch. z wody 1737.8/X. -- M. Maciej Koszutski, pisarz wschowski i G. Anna Orzelska v.

48878 (Objezierze)

1738. (Między IV a VI) (wieś Górka) Maciej, s. G. Jana Kuczbowskiego i Marjany de Szarzenskie dz-ców G. -- G. Michał Skurzewski podkom. JKMci, dz-c wsi Komorze i Ludwika z Capskich żona (wpis. znacznie później)

48879 (Objezierze)

1738.10/VII. (Wargowo) Piotr Paweł, s. G. Józefa i Magdal. Zakrzewskich, pos. W. -- G. Franc. Gostkowski i Barbara Jaworska wd.

48880 (Objezierze)

1738.23/IX. (Nieczajna) Władysław Maciej, s. ol. N. Ant. Rosalskiego i Agn. -- N. Krzysztof Nierski administ. Ob., i G. Florianna Gliszczyńska

48881 (Objezierze)

1838.27/XI. (Górka) Kat., c. GG. Jakuba i Franciszki z Urbanowskich Grodzickich -- G. Michał Gr. i G. v. Zofja U. † i poch. 1740

48882 (Objezierze)

1739.11/I. chch. G. Franc. Jedlecki i G. Kat. Nerska administrat. Objezierza

48883 (Objezierze)

1740.17/III. (Swierkowski) Feliks Klemens, s. G. Józefa i Magdaleny z Karwowskich Zakrzewskich -- G. Józef Gostkowski i Zofja K. materetrix dziecka (rodzice poses. Sw.)

48884 (Objezierze)

1740.23/V. (Ocieszyn) bliźniaki GG. Józefa Grodzickiego i Apolinary z Granowskich 1) Jan Nep. Tom. Ludwik 2) Joanna Teresa Juljanna -- Stefan Grodz. i G. v. Franciszka Grodz.

48885 (Objezierze)

1740.15/VI. (Wargowo) Antoni Jan, s. Walentego Wosczyńskiego i Doroty z Dobczyckich -- G. Rafał Objezierski i wd. Jadwiga Malczewska

48886 (Objezierze)

1740.24/XI. (Wargowo) Kat. Barbara, c. G. Józefa i Bogumiły (Dobińskich ?) -- G. Franc. Gostkowski pos. Wargowa i Barbara Jaworska wd. z W.

48887 (Objezierze)

1741.14/IV. (Swierkówki) Marjanna Balbina, c. GG. Józefa i Magdaleny z Karwowskich Zakrzewskich pos. Sw. -- G. Wojc. Gostkowski i G. Anna G. wd.

48888 (Objezierze)

1741.16/IV. (Kowalewko) Zofja Ludwika Hewa, c. akatol. GG. Aleks. i Bogumiły Bronikowskich dz-ców i pos. K. -- GD. Fran. Gostkowski i GD. Zofja z Naramowskich Przyjemska dz-ka Lulina

48889 (Objezierze)

1741.19/VII. (Ob.) Magdalena Anna, c. N. Krzysztofa Nerskiego i Katarzyny -- MD. z Łąckich Węgorzewska (rodzice administr. Ob.)

48890 (Objezierze)

1742.22/IV. (Wargowo) Zofja Monika, c. G. poprz. Wosczyńskich [Walentego i Doroty z Dobrzyckich] -- G. Cyrjak Gostkowski i G. Bogumiła Dobińska z Wargowa

48891 (Objezierze)

1742.14/VII. (Swierkówki) Krystyna Antonina, c. G. poprz. Zakrzewskich [Józefa i Magdaleny z Karwowskich] pos. Sw. -- G. Cyrjak Gostkowski i G. v. Krystyna Twardowska

48892 (Objezierze)

1744.15/VI. (Wargowo) Marcjanna c. G. Franc. Siedleckiego i Marjanny -- MG. Kat. Bronikowska MGD. Józef Malczewski dz-c Nierajny

48893 (Objezierze)

1744.13/VI. (Swierkówki) Marjanna, c. GD. Franc. Chrząstowskiego i ... z Korytowskich pos. wsi Sw. cerem. 1745.11/I.

48894 (Objezierze)

1745.14/I. (Wargowo) dziecko zmarłe zaraz po chrzcie poprz. G. Zakrzewskich [Józefa i Magdaleny z Karwowskich] -- Piotr mł. Z. i G. Barb. Jaworska

48895 (Objezierze)

1745.22/I. (Wargowo) Józefata Agnieszka c. G. Walentyna i Doroty z Dobrzyckich Woszczyńskich -- G. Rafał Objezierski dz-c Zelądkowa i M. v. Justyna Węgorzewska łowczanka pozn.

48896 (Objezierze)

1745.27/V. (Niemieczkowo) Marjanna c. D. Józefa Przemyskiego i Urszuli z Łochockich -- GD. v. Krystyna Gąsiorowska i G. Marcin Zegota, dworzanin

48897 (Objezierze)

1746.14/IV. Walerjan Franc., s. G. Stanisł. Kłosowskiego i Marjanny, admin. d. Chrostowo -- MD. Józef Malczewski dz-c Nieczajny i Sepna i MD. v. Justyna Węgorzewska łowcz. pozn.

48898 (Objezierze)

1747.29/I. (Niemieczkowo) Agnieszka Justyna, c. poprz. Nob. Przemyskich [Józefa i Urszuli z Łochockich] -- G. Walenty Rowiński i G. v. Wilamowska

48899 (Objezierze)

1747.25/VI. (Ob.) Jan, s. N. Wawrzyńca Sypniewskiego i Franciszki, admin. O. -- G. Józef Malczewski dz-c Nieczajny i G. Gronowska dz-ka Wargowa

48900 (Objezierze)

1748.9/III. (Górka) Franciszka c. Szymona i Heleny Polewskich Nob., mieszk. w G. -- G. Michał Kamiński i G. Kat. Neczówna

48901 (Objezierze)

1748.26/X. (Niemieczkowo) Franciszka c. poprz. Nob. Przemyskich [Józefa i Urszuli z Łochockich] -- N. Felicjan Kłosowski admin. Chrząstow. i Dorota Stawicka

48902 (Objezierze)

1749.5/V. (Wojcieszyno) Franciszka Gorecka, c. o. G. Wład. Gor. i Apolinary z Granowskich teraz cerem. -- MG. Józef Grodz. i G. Marjanna Zaleska

48903 (Objezierze)

1751.2/VI. * (Ob.) Anna Petronella Wiktoria, c. G. Ignacego Malczewskiego i Justyny z Węgorzewskich -- M. Marcin Skarbek Malcz. i M. Wiktorja z Łąckich W-a, łowczyna pozn.

48904 (Objezierze)

1752.21/V. (Nieczajna) Jan Nep. Antoni, s. N. Jana Rożyckiego i Heleny -- G. Ignacy Malczewski dz-c Niecz. i GM. Wiktoria Węgorzewska łowczyna pozn.

48905 (Objezierze)

1752.16/VI. (Nieczajna) Antonina Juljanna Cecylja, c. poprz. G. Malczewskich [Ignacego i Justyny z Węgorzewskich] -- GD. Jan Węgorzewski łowczyc i GD. Cecylja W. (†-a)

48906 (Objezierze)

1753.8/V. (Nieczajna) Jan, s. Nob. Franciszka Siedleckiego i Marjanny -- G. Walenty Rowiński i Helena Rozycka

48907 (Objezierze)

1753.24/VI. (Nieczajna) Dyzma Franciszek, s. poprz. MD. Malczewskich [Ignacego i Justyny z Węgorzewskich] -- X. i G. v. Anna Sulińska z dworu N.

48908 (Objezierze)

1753.7/X. (Ob.) Marjanna Zofja c. G. Kaz. Kaczyńskiego i Kat. -- MD. Węgorzewska łowczyna i M. Jan W. łowczyc pozn.

48909 (Objezierze)

1753.27/12. (Niemieczkowo) Kat. Cecylja, c. poprz. Przemyskich [Józefa i Urszuli z Łochockich] (bez cech stan. !) -- GD. Józef Raczyński i M. Cecylja Węgorzewska łowczanka

48910 (Objezierze)

1754.30/I. (Górka) Franciszka Marjanna, c. G. Michała Grodzickiego dz-ca Górki i Kat. z Bronikowskich -- GD. Józef Br. z Kowalewka i Marjanna z B-ch Moszczyńska

48911 (Objezierze)

1754.3/II. (Wojcieczyno) ch. z w. Nepomucen Chryzostom Ignacy, s. MG. Józefa z Kotulina Grodzickiego i Zofji z Tomickich, cerem. 24/II. -- MGD. Tomasz z Kotulina Gr. z ż. Kat., Mich. Malachowski i v. Magdal. Tomicka

48912 (Objezierze)

1754.2/V. (Chrostowo) Marjanna Wirydjanna c. G. Marcina Trajańskiego i Marjanny -- GD. Raczyński i Zuz. Gałecka

48913 (Objezierze)

1754.15/XI. (Nieczajna) Teresa Jadwiga Katarzyna, c. poprz. MG. Skarbek-Malczewskich [Ignacego Malczewskiego i Justyny z Węgorzewskich] -- X. Andrzej de Rowina Rowiński prob. Objez. i MG. Kat. z Bronikowskich Grodzicka dz-c Górki

48914 (Objezierze)

1755.5/X. (Nieczajna) Aniela Brygida c. poprz. M. Skarbek Malczewskich [Ignacego i Justyny z Węgorzewskich] -- X. i M. v. Węgorzewska łowczanka pozn.

48915 (Objezierze)

1724.2/II. (Nieczajna) N. Kaz. Bartoszewski x Barbara Korzemborowna -- M. Ulatowski pułk. JKMci GD. Malczewski etc.

48916 (Objezierze)

1740.26/XI. (Ob.) X. Jan Koszutski kanon. kat. pozn. dał ślub MG. Piotr Węgorzewski łowczy pozn. x MGD. Wiktoria Łącka wdowa, w kaplicy 3 Hostji kośc. karmelit. B. Ciała -- GD. Józef Ł. klanic kal., Stef. Chmielewski, Jan Osiński

48917 (Objezierze)

1741.23/IX. (Nieczajna) G. Aleksander Goślinowski x Jadwiga z Przyjemskich, ol. Malczewskiego żona, -- Krzysztof P. podkomorzyc kal., brat rodz., Walenty Rowiński Jakub Krzycki, Małż. ratyfik. za kons. konsyst. gn. pozn. 1741.11/IX.

48918 (Objezierze)

1744.28/X. (Niemieczkowo) N. sługi G. Gąsiorowskiego dz-ca tej wsi: Józef Przemyski x v. Urszula de Łochockie -- G. G. Józef i Stan. Gąsiorowscy, Marcin Zegota Walenty Rowiński

48919 (Objezierze)

1750.9/II. (Niemieczkowo) MG. Józef Raczyński podczaszyc wieluń. x Krystyna Gąsiorowska z N. -- G. Wład. Bronikowski, Adam Gliński, Wojc. Karsznicki

48920 (Objezierze)

1750.18/V. G. Ignacy Malczewski x M. Justyna Węgorzewska v. łowczanka pozn. -- Prokop Lipski oboź. w. k., Sczaniecki sta średzki, Gabriel Skórzewski pułk. Jozef Grodzicki

48921 (Objezierze)

1722.20/VIII. (Wargowo) † GD. Jan Gostkowski dz-c W. i Swirkowa poch. bernard. pozn.

48922 (Objezierze)

1738.6/II. poch. G. Szymon Jaworski poch. kośc.

48923 (Objezierze)

1738.15/VIII. (Nieczajna) † MD. Maciej z Malczewa Skarbek Malczewski, poch. w konw. szamotul.

48924 (Objezierze)

1742.9/V. poch. G. Marcjanna de Drwęckie Domaracka

48925 (Objezierze)

1742.20/VIII. poch. (Nieczajna) GD. Jadwiga z Przyjemskich 1-o v. Malczewska, 2-o v. Goślinowska, pochow. w konw. w Szamot.

48926 (Objezierze)

1743.27/IV. (Swierkotki) poch. Marjanna, c. GD. Chrząstowskich

48927 (Objezierze)

1744.29/VI. (Kowalewo) † MG. Kat. z Modlibowskich 1-o v. Rogowska 2-o v. Kurczewska dz-ka i pos. K-a poch. u dominikanów w Pozn.

48928 (Objezierze)

1744.4/XII. (Wargowo) Magdalena z Karwowskich Zakrzewska, poch. kośc.

48929 (Objezierze)

1748.13/XII. (Wargowo) † G. Franc. Gostkowski 18 przewiez. do franc. pozn.

48930 (Objezierze)

1749.17/IV. † w Pozn. GD. Józef Sylwester Malczewski dz-c Nieczajny † przypadkowo. Ciało przewiez. 20 do Szamotuł do franc. obserw.

48931 (Objezierze)

1751.1/IX. (Ob.) † Faustyna l. 6, c. M. Piotra i Wiktorii (Węgorzewskich) łowczych pozn., poch. kośc.

48932 (Objezierze)

1754.5/I. poch. N. Piotr Ossowski, poch. cm.

48933 (Objezierze)

1755.7/I. † (Wojcieszyno) M. G. D. Józef z Kotulina Grodzicki poch. u franc. obserw. pozn.

48934 (Objezierze)

1755.16/II. † X. And. Rowiński 1-y assessor kongreg. dek. obornic. pleb. Objez.

48935 (Objezierze)

1755.18/VIII. (Wargowo) poch. N. Krystyna Kaczorowska v. l. 60 ok. poch. kośc.

48936 (Objezierze)

1807.1/I. (Obj.) Ludwika Eutolja * 1806.23/VIII., c. N. Kaspra Reykowskiego komis. dóbr Ob. i Anny de Zboralskie -- X. Tom. Sołtyk kan. krak. i MD. Joanna z Kwileckich Wyganowska dz-ka d. Łask

48937 (Objezierze)

1807.15/VIII. (Nieczajna Dw.) Helena Benigna, * 14, c. M. Tom. i Józefy z Kierskich Moraczewskich, dz-ców Zielądkowa, a wtedy pos. N. -- G. Jakub M. współdz-c Soboty i MD. Ludwika K. pos. Wielkiego

48938 (Objezierze)

1812.28/I. (Zydowo) cerem. w kapl. w Ocieszynie, nad G. v. Eleonorą Czachórską, ur. we dw. Z. 1795.11/VII. i t. d. ochrzcz. z wody w kośc. pobiedziskim c. GM. Rocha Cz. i Barbary z Klimińskich -- JMD. Andrzej Gorzeński prezyd. Tryb. cyw. i inst. Dep. pozn., dz-c Smiełowa i MD. Teresa z Gronowskich Czechórska dzierż. Zydowa

48939 (Objezierze)

1814.22/VI. (Dw. Ob.) Włodzimierz Adolf, * 17, s. G. Ant. Wolniewicza i Teresy z Swinarskich, mieszk. we dw. Ob. -- JMG. Mik. Sw. dz-c Lubasza i in. i JM. Aniela z Kwileckich Węgorzewska dz-ka Ob.

48940 (Objezierze)

1818.18/II. (Nieczajna) Walentyna Teofila, * 5, c. G. Aleksandra Moraczewskiego tenut. N. i Kat. z Ługowskich -- G. Jakub M. dzierż. Zielądkowa, Marja Magdal. Krzyżanowska z domu Joneman dzierż. Bytkowa

48941 (Objezierze)

1822.16/IV. * (ch. 22), (Chrostowo). Leon Antoni, s. G. Walentego Grabskiego i Prowid. Brodnickiej -- X. Leon Miaskowski prob. kat. pozn. Franciszka B-a pos. Ronowa

48942 (Objezierze)

1823.18/IV. † (Chrostowo), ch. 29, Juljan Józef, s. poprz. G. Grabskich [Walentego i Prowid. Brodnickiej] pos. -- Karol Brodnicki dz-c Wilkowa Wiktorja G. dz-ka Słopanowa

48943 (Objezierze)

1824.24/V. † (Dw. Slepuchowo) ch. 24/V. Stanisław Jan Nep., s. poprz. G. Grabskich [Walentego i Prowid. Brodnickiej] -- G. Józef Czachórski z ż. Teresą z Gronowskich dz-ce Ocieszyna

48944 (Objezierze)

1824.2/X. * (Chrostowo), ch. 17/X. Teofila Franciszka, c. Marcelego Zalewskiego ekon. i Joanny Prasnowskiej -- MD. Nep. Koszucki pos. Rozbitka i M. v. Eleonora Grabska z Chrostowa

48945 (Objezierze)

1826.10/VIII. chch. MD. Izydor Białobłocki dz-c Krześlic i MD. Teresa Czachórska dz-ka Ocieszyna (z aktu skreślonego)

48946 (Objezierze)

1826.23/X. (Chrostowo) Władysław Teodor, * 22, s. N. Marcelego Zalewskiego i Joanny z Prasnowskich, ekon. Chr. -- MD. Teodor Witkowski pos. Jaworzewa i MD. v. Celestyna Grabska z Chr. [Dalej jako "Honesti"]

48947 (Objezierze)

1830.15/VII. (Dw. Ob.) Marjanna Małgorzata Klemencja, * 3, c. JMG. Hr. Winc. Turno i Heleny z Kwileckich, dz-ców Ob. i inn. -- chrz. nieszl. cerem. 1832.3/III. -- MD. generałowa de Valdec i G. Hr. Arsenjusz Kwilecki z Kwilcza

48948 (Objezierze)

1830.7/X. (Górka Dw.) Stanisław Michał, * 26/IX., s. G. Józefa Kuczborskiego współdz-ca G. i Petronelli z Kurnatowskich -- GMD. Stan. Kuczb. współdz-c i pos. G. i v. Marjanna Szulczewska z dw. G.

48949 (Objezierze)

1831.27/XI. (Chrostowo) Florentyna Lucyna, * 17/X., c. N. Marcelego Zalewskiego ekon. i Joanny z Prasnowskich -- N. Krzysztof Busse, pos. Urbanic i Karolina P. ekon. z Rusiborza. Stefan P. ek. z Rusib. i Wiktorja Prędkowska v. z dw. Chr.

48950 (Objezierze)

1832.25/VIII. (Dw. Ob.) Ludwika Aleksandra Helena, * 24, c. JMG. poprz. Turnów [Winc. Turno i Heleny z Kwileckich] dz-ców Ob. i inn. -- JM. Hr. Leonard Kwilecki dz-c Mrowińca i JM. Aleksandra T. panna z Ob.

48951 (Objezierze)

1832.3/X. (Dw. Slepuchowo) Rozalja Teresa, * 4/IX., c. G. poprz. Grabskich [Walentego i Prowid. Brodnickiej] pos. folw. Sl. -- MD. Józef Kierski, dz-c Pobórki i MD. Teresa Czachórska dz-ka Ocieszyna

48952 (Objezierze)

1834.7/IV. (Slepuchowo), * 7/III. Józef, s. poprz. G. Grabskich [Walentego i Prowid. Brodnickiej] -- G. Felicjan Kamiński współdz-c Przystanek i G. v. Eleonora G. c. posesorki Chrostowa

48953 (Objezierze)

1834.15/XII. (Dw. Wargowo) Walerja Marja, * 6, c. MG. Nep. Koszutskiego dz-ca W. i Klotyldy z Zakrzewskich -- MG. Tad. Z. dz-c Smogorzewa i Teresa Czachórska dz-ka Ocieszyna

48954 (Objezierze)

1835.28/V. (Dw. Ob.) Witold Stefan Juljusz Augustyn Józef, * 21, s. JMG. hr. poprz. Turnów [Winc. Turno i Heleny z Kwileckich] -- JMG. Józef Grabowski dz-c Łukowa i JMG. Augustyna Koczorowska dz-ka Jasienia

48955 (Objezierze)

1837.6/II. (Dw. Wargowo) Emilja Ludwika, * 30/I. c. G. poprz. Koszutskich [Nep. i Klotyldy z Zakrzewskich] -- GD. Piotr Zakrzewski dz-c Wyszek i G. Emilja Szczaniecka dz-ka Pakosławia

48956 (Objezierze)

1842.16/VI. (Dw. Górka) Bronisława, * 22/III. c. G. Franciszka Hieron. Kęszyckiego dzierż. i Alojzy z Kuczborskich -- chrz. nieszl.

48957 (Objezierze)

1843.22/IV. (Wyżki i Wargowo) Stefan, * 1834.14/VI. s. G. Piotra Zakrzewskiego i Benigny z Z-ch, dz-ców Wyżek -- G. Nep. Koszutski i żona jego Klotylda dz-ce Wargowa

48958 (Objezierze)

1845.18/VI. (Dw. Górka) Antonina Marja, Zofja, * 11/V., c. G. Ignacego Gosławskiego i Anieli z Jaraczewskich, dz-ców Górki -- G. Teodor J. dz-c i Emilja J. dz-ka

48959 (Objezierze)

1846.10/V. (Maniewo) ch. Adam Filip Jakub, s. G. Józefa Daleszyńskiego sekret. kasy Ziem. pozn. i Józefy z d. Fryze -- GD. Augustyn Skrzydlewski dz-c Ocieszyna i inn. i Eleonora Czachórska z Oc.

48960 (Objezierze)

1859.10/X. (Ob.) Jadwiga Franciszka, * 17/IX., c. Franc. de Koziorowskiego i Klementyny Ruszczyńskiej, komisarzy w Ob. -- chrz. nieszl.

48961 (Objezierze)

1859.20/X. (Ocieszyn) Lucjan Teodor Remigiusz, * 1/X. s. Anton. de Skrzydlewskiego i Zofji Mukułowskiej dz-ców Oc. -- August. Skrz. dziad dziecka i Kunegunda de Baranowska

48962 (Objezierze)

1861.25/II. (Ob.) Bronisława Helena, * 23, c. Franciszka Kozierowskiego ekon. i Klementyny Ruszczyńskiej -- Bron. Oppen i Aleksandra Turno z Ob.

48963 (Objezierze)

1861.21/IV. * (Ocieszyn) Tadeusz Teodor Anzelm, s. poprz. GG. Skrzydlewskich [Anton. de Skrzydlewskiego i Zofji Mukułowskiej] dz-ców Oc., ch. z w. 1861.6/V. -- G. Augustyn S. ojciec rodziny i Kunegunda Baranowska v. z Kotlina

48964 (Objezierze)

1862.4/V. (Ob.) Zofja Marta * 28/IV., c. poprz. Kozierowskich [Franciszka i Klementyny Ruszczyńskiej] ekon. (matka Roszczyńska)-- Hipolit Turno i Helena T.

48965 (Objezierze)

1862.17/V. (Ocieszyn) Helena Marja Izydora, * 10, c. poprz. G. Skrzydlewskich [Anton. de Skrzydlewskiego i Zofji Mukułowskiej] -- Augustyn S. i Eleonora Królikowska z Gołębowa

48966 (Objezierze)

1863.28/I. (Wargowo) GM. Marja Ewa, * 16, c. GM. Mieczysława Ludwika Michała i Walerji z Koszutskich hr. Skarbków -- MG. Hr. Karol S. z Drzązgowej Woli w Kr. Pol. i M. Klotylda K. dz-a Wargowa i Swierkówka

48967 (Objezierze)

1863.29/VI. (Ob.) Bolesław Jan, * 20, s. ("Honest.") przerob. na "Generosi") poprz. Kozierowskich [Franciszka i Klementyny Ruszczyńskiej] ek. Ob. -- MD. Winc. Turno dz-c Ob. z córką Marja z T. Mycielska, dz-ka Ponieca

48968 (Objezierze)

1866.27/VI. * (Ob.) Stanisław Wincenty Witold Erazm s. Hipolita i Marji z hr. Skórzewskich, Turnów dz-ców Ob., ch. 7. -- GM. Winc. T. dz-c Słopanowa i GM. Emilja hr. Sk., dz-ka Zaniemyśla

48969 (Objezierze)

1866.16/VIII. (Ob.) cerem. Helena Marja Aleks., c. G. Gotarda i Ludwiki z Turnów - Turno * 1863.3/II. na Litwie, we wsi Strychów, gub. Grodz., ch. z wody tam 11/II. w kośc. paraf. kobryń. -- GM. Winc. T. dz-c Słopanowa i GM. Marja T. dz-ka Ob.

48970 (Objezierze)

1866.22/XI. (Ob.) Marja Klementyna, * 5, c. poprz. Kozierowskich [Franciszka i Klementyny Ruszczyńskiej] -- G. Hipolit Turno, dz-c Ob. i żona jego Marja T.

48971 (Objezierze)

1867.8/VIII. * (Ob.), ch. 29/VIII. Helena Marja, c. Hipolita de Turno i Marii de Skorzewskiej, dz-ców Ob. -- Seweryn Ostrowski dz-c Gołtów i Helena T. z Słopanowa

48972 (Objezierze)

1867.28/X. (Ocieszyn), ch. 2/XI. Józefa Marja Judyta, c. Anton. de Skrzydlewskiego i Zofji de Mukułowskiej dz-ców -- Lucjan S. z Ocieszyna i Tekla S. z Mechlina

48973 (Objezierze)

1868.25/IX. * (Górka), ch. 3/X. Stanisława Rozalja, c. GM. Seweryna de Mielęckiego i G. Marjanny de Błociszewskiej dz-ców G. -- Bolesław B. z siostrą Anielą Bł., oboje z Przecławia

48974 (Objezierze)

1868.12/X. * (Dw. Ob.), ch. 20/XI. Witold Winc. Maks. Mieczysław s. poprz. Turnów [Hipolita de Turno i Marii de Skorzewskiej] dz-ców Ob. -- Miecz. hr. Kwilecki dz-c Oporowa i Aleksandryna T. z Słopanowa

48975 (Objezierze)

1868.31/X. * (Ob.), ch. 17/XI. Mieczysław Klemens, s. poprz. G. Kozierowskich [Franciszka i Klementyny Ruszczyńskiej], komis. -- GM. Gotard Turno z ż. Ludwiką dz-ce Słopanowa

48976 (Objezierze)

1869.7/VII. * (Ocieszyn), ch. 14/VII. Roman Mateusz Apolonjusz s. poprz. G. Skrzydlewskich [Anton. de Skrzydlewskiego i Zofji de Mukułowskiej] dz-ców Oc. -- GM. Kaz. S. z Pozn. i GM. Nep. Mukułowska dz-ka Kotlina

48977 (Objezierze)

1870.7/III. * (Ob.), ch. 31/III. Kazimiera Izabella, c. poprz. G. Kozierowskich [Franciszka i Klementyny Ruszczyńskiej] komis. d. -- Franc. Ruszczyński ek. z Kowalewka i siostra jego panna Izabella R. sługa dwor. w Ob.

48978 (Objezierze)

1870.1/X. * (Ob.), ch. 30/X. Jan Kaz. Remigiusz, s. poprz. GM. Turnów [Hipolita de Turno i Marii de Skorzewskiej] -- Hr. Leon Skorzewski dz-c Lubostronia i hr. Marja Mycielska z Ponieca

48979 (Objezierze)

1871.31/I. (Górka) *, ch. 5/III., Antoni Bolesław Jan, s. poprz. G. Mielęckich [Seweryna de Mielęckiego i Marjanny de Błociszewskiej] dz-ców G. -- Aleks. hr. Bniński dz-c Popówka i Rozalja Błociszewska dz-ka Przecławia

48980 (Objezierze)

1874.4/VII. * (Drzązgowa Wola), ch. 4/VII., Bronisława Barbara, c. Karola Skarbka i Ewy Lazarow, dz-ców -- Mieczysław hr. S. z Wargowa i Prakseda Olszewska

48981 (Objezierze)

1875.2/II. * (Górka), ch. 14/II. Marja, c. G. poprz. Mielęckich [Seweryna de Mielęckiego i Marjanny de Błociszewskiej] (matka Marja Bł.), dz-ców dd. -- Tad. Szołdrski, dz-c Rostworowa Rozalja Błociszewska z Przecławia

48982 (Objezierze)

1879.4/VIII. * (Ob.), ch. 15, Marja Izabella Dominika, c. GM. Hipolita Turny dz-ca Ob. i Marji hr. Skórzewskiej -- GM. Tekla hr. Tyszkiewicz dz-ka Siedlca, Gotard Turno, dz-c Słopanowa

48983 (Objezierze)

1879.30/V. * (Gołaszyn), ch. 3/VII. Feliks Antoni Marja Leon, s. G. Antoniego Swinarskiego i Marji Działowskiej, dz-ców dd. -- MG. Eustachy Dz. z Działowa i MG. Marja Dz.

48984 (Objezierze)

1880.12/VIII. * (Przecław), ch. 31/VIII. Rozalja Zuzanna Helena Marja, c. G. Bolesł. Błociszewskiego i G. Jadwigi Kąsiniowskiej, dz-ców dd. -- G. Ant. Bł. z Przecławia Aleksandra K. ze Swadzimia

48985 (Objezierze)

1881.13/IV. * (Zydowo), ch. 4/IV. Jan Wiktor Antoni, s. G. Jana hr. Szołdrskiego i G. Antoniny Zychlińskiej, dz-ców Zydowa -- Antonina z Kraszkowskich Lipska a w jej miejsce Teresa hr. Sz. z Brodowa, Włodzimierz hr. Sz. Marja hr. Sz. z Pozn., Józef Z. z Uzarzewa, Józefa Rogalińska z Cerekwicy, Wiktor hr. Sz. z Brodowa [x 1908.1(?)/IX. w kośc. w Jutrosinie ks. Izabela Czartoryska z Sielca]

48986 (Objezierze)

1882.20/V. * (Zydowo), ch. 31/V. Marja Zenobia Antonina Józefa c. poprz. hr. Szołdrskich [Jana i Antoniny Zychlińskiej] -- hr. Wiktor Sz. dz-c Brodowa, Zenobia Zychlińska dz-ka Uzarzewa

48987 (Objezierze)

1893.19/IV. * (Lulin) Marja Barbara Stanisława, c. G. Stanisł. Turny i G. Barb. Mańkowskiej dz-ców Objezierza z przyl. -- Wacław M. z Brodnicy i Marja T. z Ob. [x 1915.10/II. Kajetan Józef Morawski z Jurkowa]

48988 (Objezierze)

1899.1/VII. * (Ob.), ch. 10/VII. Zofja Marja Antonina, c. poprz. GM. Turnów [Stanisł. Turny i Barb. Mańkowskiej] -- Stanisław Chłapowski z Szołdr, Ant. ze Skórzewskich Łącka z Posadowa [x w kośc. Sw. Wojc. w Pozn. 1924.30/IV. Edward Morawski]

48989 (Objezierze)

1900.22/X. (Wargowo), ch. 6/XI., Henryk Teodor Wojciech Stanisław, s. GM. Hr. Stanisł. Zółtowskiego i Jadwigi hr. Plater-Zyberk dz-ców W. -- Teodor hr. Z. z Nekli Henryk hr. P-Z. z Litwy

48990 (Objezierze)

1902.31/I. * (Ob.), ch. 18/II. Róża Marja Stanisł. Gabriela c. poprz. G. Turnów [Stanisł. Turny i Barb. Mańkowskiej] -- Hektor hr. Kwilecki z Kwilcza, Marja z Mycielskich Turno [x w Pozn. u Sw. Wojc. 1929.17/X. Marceli hr. Zółtowski]

48991 (Objezierze)

1902.13/III. * (Wargowo), ch. 21/V. Stefan Józef Antoni Wacław, s. poprz. hr. Zółtowskich [Stanisł. i Jadwigi Plater-Zyberk], dz-ców Wargowa -- Winc. Niemojewski z Sliwnik i Emilja z Szczyttów hr. Plater-Zyberk [x w Ostrorogu 1927.2/VIII. Marja bar. Puget-Puget]

48992 (Objezierze)

1904.21/I. * (Ob.), ch. 31/I. Kat. Agn. Stanisława Barbara c. poprz. G. Turnów [Stanisł. Turny i Barb. Mańkowskiej] -- G. i M. Stanisł. Łącki hr. z Pakosławia Antonina z Chłapowskich Mańkowska z Brodnicy [x w Pozn. w kośc. Sw. Wojc. 1933.29/IV. Tadeusz Jerzy Sylwester Breza, małż. unieważn. jako niedopełn.]

48993 (Objezierze)

1905.27/II. * (Wargowo), ch. 7/III. Józef Adolf Konst., s. poprz. hr. Zółtowskich [Stanisł. i Jadwigi Plater-Zyberk] -- Konstanty Z. ze Słup i Wanda hr. Tyszkiewicz z Ociąża

48994 (Objezierze)

1819.15/II. (Ob. i Sypniewo) JM. Józef Grabowski mł. l. 28, dz-c Sypniewa dep. kwidzyń. mieszk. w S., s. o. Adama kapit. i Ludwiki z Turnów, 2-o v. Zienkowiczowej mieszk. w Wełnie x M. v. Klementyna Wyganowska l. 22, u swej ciotki Anieli z Kwileckich Węgorzewskiej w Ob. mieszk., c. o. Ant. i Joanny z Kwil. W-ch, w asyście wuja i op. hr. Klemensa Kwil. dz-ca Kwilcza, -- Ten hr. Henr. K. Nep. hr. Kw. dz. Kobylnik, wuj jej. - Xawery Zienkowicz z Wełny capit., kaw. Sw. Stan. ojczym, Adam Gr. brat rodz. dz-c Wełny, Ant. Wolniewicz por.

48995 (Objezierze)

1820.2/V. (Wargowo) N. Celestyn Jarątowski mł. l. 25, ek. z Nieczajny, s. Wojc. i Krystyny, mieszk. w W. Lubinia x Teofila Binertówna l. 20, c. o. Kaz. B. ob. szamotul. i Marjanny 2-o v. Stroińskiej ekonomowej z Wargowa -- N. Jakub J. ekonom z Chraplewa brat rodz. starszy etc. (nieszl.)

48996 (Objezierze)

1849.23/VII. G. Erazm Tadeusz Zabłocki mł., dz-c d. Jarosław i inn. x G. Helena Skrzydlewska v., c. Augustyna S. dz-ca Ocieszyna, ślub w kapl. Ocieszyn, on 28, ona 21 -- G. Wład. S. stryj, dz-c Solencina i Solca (?), Włodz. S. jej brat, współdz-c Oc.

48997 (Objezierze)

1852.22/VI. GM. Hr. Stanisł. Mycielski mł. dz-c Ponieca x GM. Marja Turno, v. c. dz-ców Objezierza, on 27, ona 22 -- GM. Hr. Arsen Kwilecki dz-c Kwilcza, Józef hr. Grabowski dz-c Łukowa

48998 (Objezierze)

1856.1/VII. Adolf Otocki z Gogolewa x Teresa Skrzydlewska z Ocieszyna, w kapl. ociesz. on 36, ona 24 -- Adolf Lutomski i Adam O.

48999 (Objezierze)

1861.29/IV. G. Hr. Mieczysław Skarbek z Drzązgowej Woli w Pol., gub. warsz. x G. v. Walerja Koszutska z Wargowa, on 24, ona 25. -- Hipolit Turno Bolesław Potocki z Będlewa

49000 (Objezierze)

1866.26/II. G. Wład. Zakrzewski z Pleszewa x G. Helena Z. z Wargowa, on mł. 33, ona v. 30 -- G. Józef Objezierski dz. Ruska, G. Napoleon Z. dz-c Osieka

49001 (Objezierze)

1807.17/X. poch. (Chrustowo Dw.) w kośc. G. v. Magdalena Zagurska z Dw. Chr. l. 70, hydrop. † 14

49002 (Objezierze)

1812.17/II. poch. (Dw. Ob.), † 12/II., JMD. Wojc. Węgorzewski gen. w p., konsyl. Dep. Pozn. kaw. Sw. St., dz-c d. Ob. i in., starość, l. 72, poch. w krypcie kośc. ob.

49003 (Objezierze)

1817.11/IV. (Nieczajna) poch. cm. ob. G. Andrzej Ługowski, żonaty, dzierż. Niecz., suchoty † 9, l. ok. 70

49004 (Objezierze)

1817.14/XII. (Nieczajna) poch. cm. ob. Anastazy 1 1/2, s. G. Aleks. i Kat. z Ługowskich Moraczewskich, pos. wsi N. † 13, szkarlat.

49005 (Objezierze)

1819.25/III. (Ob.) poch. cm. G. Maciej Majewski nauczyc. szk. paraf. Ob., mł., l. 58, suchoty. † 23

49006 (Objezierze)

1821.30/XI. † (Wargowo) Antoni Jarątowski m. 10. s. Celestyna J. ekon. i Teofili Binert

49007 (Objezierze)

1822.1/V. † (Ob.) Aniela z Kwileckich Węgorzewska l. 56, dz-ka Ob. i inn., c. Jana K. dz-ca Kwilcza i Wiktorii z Gajewskich, wd. po Gen. Wojc. poch. 3/V.

49008 (Objezierze)

1823.11/II. † (Ocieszyn) G. Roch Dunin, s. Romualda i Anny Zielińskiej, l. 65 Spadkob.: 1) Klemens. D. mieszk. w Ostrowitem p. Mogilno, 2) Tesalja z D. Balcerowska siostra rodz. mieszk. w Pozn. 3) Walenty, Józef i panna Józefa Paproccy, rodzeństwo pełnol., dzieci †ej Balbiny z D-ów P-ej siostry rodz. †-ego, mieszkający w Kaliszu

49009 (Objezierze)

1823.10/IV. † (Ocieszyn) G. Jan Chryzostom Gronowski l. 99, m. 3, dz-c Ocieszyna, Wargowa, Swierkówek i in. s. G. Jana i Franciszki Domachowskiej (!) starość

49010 (Objezierze)

1824.18/VII. † (Dw. Górka) G. Maciej Kuczborski dz-c G., l. 85, starość

49011 (Objezierze)

1826.15/II. † (Ob.) JMD. hr. Klemens Kwilecki dz-c Ob., Kwilcza i in. poch. Kwilcz 23/II., l. 55

49012 (Objezierze)

1831.28/III. † (Dw. Górka) Józefa, c. MG. Stanisława Kuczborskiego współdz-ca i pos. wsi G. i Antoniny z domu Bieleckiej, l. 13 suchoty

49013 (Objezierze)

1832.14/I. † (Ocieszyn Dw.) G. Józef Czachórski dz-c wsi Oc., febra i apopl. l. 75

49014 (Objezierze)

1832.21/VI. (Chrostowo) † JMD. Marcin Miaskowski ryc. malt., dożyw. d. Chr. i in., † w Chr. starość, l. 80

49015 (Objezierze)

1834.24/I. (Chrostowo) poch. G. Jan Nep. Kurnatowski, kapit. w. pol., † 22, l. 86, starość

49016 (Objezierze)

1837.1/III. (Górka) † G. v. Magdalena Kuczborska c. GG. Stanisł. pos. i współdz-ca G. i Ant. z d. Bieleckiej, suchoty l. 20

49017 (Objezierze)

1838.25/IV., † (Dw. Wargowo) Emilja Ludwika, c. GM. Nepom. Koszutskiego i Klotyldy z Zakrzewskich dz-ców Wargowa i Swierkówki, 1 r., m. 3

49018 (Objezierze)

1839.1/IX. (Wargowo) † Aureljusz, s. poprz. G. Koszutskich [Nepom. i Klotyldy z Zakrzewskich] 1 r. 3 m.

49019 (Objezierze)

1843.21/IV. † (Ocieszyn) G. Tytus Skrzydlewski, s. GG. Augustyna dz-ca Tonowa i †-ej Józefy Czachórskiej, suchoty, l. 17 poch. 24

49020 (Objezierze)

1847.27/VI. † (Dw. Górka) Antonina, c. G. Ignacego Gosławskiego i Anieli z Jaraczewskich dz-ców wsi G., l. 2, febra

49021 (Objezierze)

1851.7/VIII. † (Dw. Górka) G. Ignacy Gosławski dz-c wsi G., rak, l. 63

49022 (Objezierze)

1851.8/XII. † (Ob. Dwór) MG. Adam Turno wdowiec, gen. (tribunus) w. p., kaw. v. Milit. i leg. hon. l. 77, starość

49023 (Objezierze)

1862.29/VIII. (Ocieszyn) † G. Augustyn Skrzydlewski starzec, l. 78, we wsi Gogolewo k. Książa, poch. w kapl. dwor. w Oc. 4/IX.

49024 (Objezierze)

1864.20/VIII. (Ob.) † Nepomucena l. 6, c. G. Franc. de Kozierowskiego i Klem. Ruszczyńskiej. poch. 23

49025 (Objezierze)

1866.9/III. † (Ob.) G. Karol Turno, generał, (tribunus) wojsk pol. l. 80, 7 razy ordery, paraliż, poch. 18

49026 (Gostyń)

1780.4/VII. (z par. Swieczyna), * 23/VI. Jan Bapt. Alojzy, s. G. Augustyna i Barbary Zielińskich, pos. Brylewa -- X. i GD. Kat. Cybulska pos. Goli

49027 (Gostyń)

1783.7/XII. (Brzezie) cerem., * 10/XI., Katarzyna, c. DD. Andrzeja i Anny Ługowskich, dzierż. wsi B. -- MGD. Piotr Krzyżanowski pos. Krzekotowic i MGD. Zofja z Mycielskich Nieświastowska dz-ka 1/2 Gostynia i inn.

49028 (Gostyń)

1786.5/VI. (Gostyń), * 1/VI. Feliks, s. M. Łukasza i Franciszki Kiedrzyńskich -- MD. Wiktor Kowalski pos. Grabonoga, MD. Zofja z Mycielskich Nieświastowska z Dusiny

49029 (Gostyń)

1786.30/XI. (Czachorów) cerem. (z wody 27/VI.) Antoni, s. MG. Antoniego Bojanowskiego i Kunegundy z Goczałkowskich -- MGD. Antoni G. i MD. Zofja B. z Trzebini

49030 (Gostyń)

1795.23/II. (Gostyń), * 22, Piotr Florjan, s. G. Józefa Kamińskiego i Teofili -- GG. Józef i Konstancja Karwowscy

49031 (Gostyń)

1796.31/III. (Gostyń), * 24, Wilhelm Henryk Karol Kolumban, s. NN. Ignacego Kolumbana z Sosnowca Sosnowskiego poborcy podatków król., katol. i Henryki Florentyny de Wedel akatol. -- N. Karol Holtz prezes sądu i G. v. Juljanna Golańska

49032 (Gostyń)

1796.2/IX. (Czachorow), (* 1795.13/XII., we wsi Jastrzębie woj. łęczyc., a 15, ch. z wody w kośc. w Grabowie) Damazy, s. M. Ignacego Goczałkowskiego i Konstancji z Podczaskich -- M. Józef Gocz. i Kunegunda Bojanowska z Sarbinowa

49033 (Gostyń)

1796.4/XI. (Gostyń), * 30/X., Teodor Marceli, s. G. Marcelego Szokalskiego i Zofji -- M. Augustyn Goczałkowski dziedzic Czachór i Urszula Wilkońska, ż. Piotra W. dz-ca Krajewic

49034 (Gostyń)

1797.16/I. (Gostyń), * 14, Antonina, c. G. Jana Chmielewskiego i Magdaleny -- G. Kaz. Jaraczewski z Lipia i m-a

49035 (Gostyń)

1799.12/III. (Czachorów) chch. M. Paweł Goczałkowski kawaler i M. Zofja G-a, ż. dz-ca Cz.

49036 (Gostyń)

1799.2/VIII. (Gostyń), * 26/VII., Ignacy Hipolit, s. G. Marcelego Szokalskiego i Zofji -- m-n i G. Kat. Ługowska, c. Andrzeja Ł. pos. Brzezia

49037 (Gostyń)

1801.26/VII. (Brzyzie), * 17, Adolf Józef Kalasanty, s. G. Józefa Szaniawskiego dzierżawcy B. i Jadwigi -- MG. Koszucka dz-ka Strzelców

49038 (Gostyń)

1801.4/VIII. (Gostyń) ch. z w. Ignacy, s. G. Jana Baczyńskiego i Teofili a 10/VIII. cerem. -- G. Paprocki i Zofja Paprocka, * 26/VII.

49039 (Gostyń)

1801.5/IX. (Czajków), * 4, Tadeusz Edward s. GN. Teodora Raczyńskiego i Nepomuceny, pos. Cz. -- GN. Maks. Wodpoll dz-c d. Szubin i G. Zuzanna R. dzierż. Konowa

49040 (Gostyń)

1803.3/VII. (Gostyń), * 25/VI. Joanna Nep. Paulina, c. G. Wojc. Daszkowskiego i Brygitty -- X. i MD. Urszula Wilkońska dz-ka Krajewic

49041 (Gostyń)

1803.14/VII. (Gostyń), * 27/VI. Piotr Paweł, s. G. Marcelego Szokalskiego i Zofji -- JM. Józef Nieświastowski dziedzic Gostynia i M. Barbara Rudnicka, M. Ignacy R. pos. Podrzecza

49042 (Gostyń)

1803.25/VIII. (Gostyń), * 19, Ludwik, s. G. Leona Modzelewskiego i Ludwiki -- G. Daniel Cieśliński z Konarzewa i m-a

49043 (Gostyń)

1804.20/X. (Gostyń), * 8 Maurycy Franciszek, s. G. Jana i Teofili Baczyńskich -- X. i G. Franc. Zbyszewska z miasta G.

49044 (Gostyń)

1806.9/IX. G. Helena Kurnatowska luteranka, przyjęła katolic. w kośc. filipinów, w obecn. X. Józefa Chełkowskiego pleb. oprow., oraz JM. Augustyna i Nepomuceny małż. Ch-ch

49045 (Gostyń)

1807.30/III. (Gostyń), * 29, Balbina Placyda, c. poprz. N. Baczyńskich [Jana i Teofili] -- X. i m-a

49046 (Gostyń)

1807.9/VII. (Czajkowo) cerem. Zofja Barbara, c. GMD. Augustyna Chylkowskiego i Nepomuceny z Malczewskich -- GMD. Franc. Przyłuski z ż. Ludwiką

49047 (Gostyń)

1807.19/VII. * Wincenty, s. G. Leona i Ludwiki z Raszewskich Modzelewskich -- X. i G. Franciszka Zbyszewska

49048 (Gostyń)

1808.13/III. (Gostyń), Józef, * 9, s. NGD. Marcelego Szokalskiego i Zofji -- JGMD. Józef Kalas. Nieświastowski dz-c Gost. i GMD. Teresa Koszucka z Podrzecza

49049 (Gostyń)

1809.14/II. (Czajkowo) Hipolit, s. MGD. Józefy z Malczeskich Rzepeckiej, z wody

49050 (Gostyń)

1812.5/I. (G.), * 1811.29/XII., Wiktoria Emilja, c. N. Leona Modzelewskiego i Ludwiki z Raszewskich -- GMD. Piotr Kaczorowski komisarz z Dusiny i Anna P. ob. gostyńska

49051 (Gostyń)

1812.5/IV. (Brzezie) z wody, Emilja Józefa, * 31/III., c. N. Antoniego Laskowskiego pos. wsi B. i Marjanny z Więckiewiczów -- N. Winc. Luna pos. prob. gost. i Anna Raszewska, ob. gost.

49052 (Gostyń)

1818.1/I. (Brzezie) chch. GG. Bonaw. Modzelewski mł., pos. wsi B. i Teresa, ż. Stef. Snowackiego pos. wsi Weszkowa

49053 (Gostyń)

1818.12/I. (G.) Justus Tomasz Józef, s. G. Ant. i Agn. z Szczytkoskich Prusinowskich, assessorów sądu gostyń, * 1817.21/XII., -- GD. Józef Niedźwiecki pos. Domachowa i Franciszka de Elznerów, ż. Jana Gelerta pos. Likorzyna

49054 (Gostyń)

1818.9/IV. (G.) Anna Anastazja Xawera, c. GG. Wojc. i Anny z Lesińskich Mańkowskich, kancelistów sądu gostyń., * 3/IV. -- G. Augustyn Konkiel adwokat sądu gostyń. i G. Marjanna, ż. Tom. Morawskiego aktuarjusza sąd.

49055 (Gostyń)

1818.27/VII. (G.) z wody, Anna Kamilla, c. G. Jana i Franciszki z Raszewskich Krzymińskich, * 24, -- D. Karol Arent, pisarz mag. G. i v. Antonina R. (cerem. 1833.3/IV. w Bojan.-Gołaszyn)

49056 (Gostyń)

1818.6/IX. (Czachorowo) Juljan Seweryn Atanazy, s. G. Józefa i Kat. z Wodpolów Leszczyńskich, pos. Cz., * 22/VII. -- G. Jan Szczypkowski pos. Goli i Zuzanna Raczyńska wd. z Gostynia

49057 (Gostyń)

1819.18/IV. (G.) z wody Teodora Anna Marjanna, c. G. Wojciecha i Anny z Lesińskich Mańkowskich kancelistów sądu gostyń. * t. dnia -- mieszcz. i G. Filipina ż. Józefa Męcińskiego poborcy gostyń. Cerem. 20

49058 (Gostyń)

1819.7/VII. (G.) Edward Feliks Piotr Celestyn,, s. G. Augustyna Kąnkiel adwok. sądu gost. i Michaliny z Gelertów, * 18/V. -- G. Antoni Prusinowski assessor sądu gostyń. i Klara Krynkowska pos. wsi St. Krobia

49059 (Gostyń)

1819.19/VII. (G.) Aleksy, s. G. Ant. Prusinowskiego assess. sądu gost. i Agnieszki z Szczytowskich, * 13 -- G. Augustyn Kąkiel adw. sądu gost. i Franciszka ż. Jana Kuleszy prezyd. gostyń. Cerem. 1821.20/VIII. -- MD. Kajetan Stablewski dz-c Zalesia i Józefa, ż. Ludwika Dzierzbickiego dz-ca Pijanowic

49060 (Gostyń)

1820.27/XI. (G.) z wody Kamilla Anna, c. G. Jana i Franc. z Raszewskich Krzymińskich, * 1818.24/VII.

49061 (Gostyń)

1821.20/VIII. (G.) Roman Ludwik, s. poprz. G. Prusinowskich [Ant. i Agnieszki z Szczytkoskich], * 9 -- G. Ludwik Dzierzbicki dz-c Pijanowic i Józefa, ż. Franc. Krynkowskiego pos. kl. krol. v. Teodora P-a

49062 (Gostyń)

1822.12/IV. (G.) Elżbieta Salomea, * 1820.24/X., c. G. poprz. Mańkowskich [Wojciecha i Anny z Lesińskich] -- G. Jan Lesiński kancelista sąd. w Krotoszynie i Tekla Lewandowska ż. kupca

49063 (Gostyń)

1822.12/IV. (G.) cerem. Polikarp Roman Teofil, * 17/II., s. G. poprz. Mańkowskch [Wojciecha i Anny z Lesińskich] -- GG. Wład. Lewandowski kupiec i Marjanna Raczyńska wd.

49064 (Gostyń)

1823.5/VIII. (G.) Ignacy Edward, * 26/VII. s. poprz. G. Prusinowskich [Ant. i Agnieszki z Szczytkoskich] -- G. Edward Kropinicki (!) stud. teol. Uniw. Wrocł. i wd. Zuzanna z Raczyńskich Raczyńska z G.

49065 (Gostyń)

1823.15/IX. (G.) Mikołaj i Marjanna Otolja, ** t. d., dzieci G. Augustyna i Józefy z Strygnerów Konklów adwok. sądu pok. gostyń., cerem. 15 nad Marjanną Otolją -- G. Franc. Gellert aktuar. sąd. gos. i v. Elżb. Strygnerowa

49066 (Gostyń)

1824.19/V. (G.) * Antonina Jadwiga, c. G. poprz. Mańkoskich [Wojciecha Mańkowskiego i Anny z Lesińskich] -- X. i m-a

49067 (Gostyń)

1824.18/XI. (G.) Stanisława Leopold Edmund, * 14, s. G. Franciszka Xawerego i Rozalji z Ostaszewskich Gellertów aktuar. sąd. pok. G. -- GG. Franc. i Agn. małż. O-cy

49068 (Gostyń)

1826.20/X. * (G.), ch. 1/XI. Felicjan Karol Leonard, s. poprz. G. Gellertów [Franciszka Xawerego i Rozalji z Ostaszewskich] -- G. Karol Arent rajca Bojanowa, Franc. Krymińska panna z G.

49069 (Gostyń)

1828.25/XII. * (G.), ch. 29. Wanda Ewa Julja Antonina, c. poprz. G. Gellertów [Franciszka Xawerego i Rozalji z Ostaszewskich] -- G. Konst. Bałdowski kupiec, Agn. Prusinowska, Ant. Prusinowski i Marjanna Baczyńska panna z G.

49070 (Gostyń)

1830.30/VI. * (G.), ch. 15/VII., Marjanna Stefana Wanda, c. poprz. G. Gellertów [Franciszka Xawerego i Rozalji z Ostaszewskich] Ignacy G. stud. gimn., panna Stefania Konkiel c. adwokata

49071 (Gostyń)

1830.18/VIII. * (G.) ch. 17/IX. Ludwika-Jadwiga, c. poprz. G. Mańkowskich [Wojciecha i Anny z Lesińskich] 1-ych kancel. sądu pok. gost. -- Józef Raszewski rzeźnik, i m-a

49072 (Gostyń)

1833.5/VII. * (Bogusławski), ch. 25/IX. Pelagja, c. G. Wojc. Zglinickiego pos. B. i Magdal. Borkowskiej

49073 (Gostyń)

1833.7/IV. *, ch. 13/X. (Brzezie) Juljan Stanisław, s. GD. Walentego Sepińskiego ekonoma i Korduli Sarneckiej -- Ludwik Wilkowski ekonom z Czachorowa i v. Ant. Sarnecka z Chociszewic

49074 (Gostyń)

1835.2/VII. * (G.), ch. 13/VII., Marjanna Józefa, c. G. Macieja Jana Kuleszy i Franc. Łopińskiej, ? prezyd. gostyń., a kapit. za ces. Napol. -- Józef Cioromski kupiec z Leszna, dz-c wsi Koronowo i Juljanna K. ż. prezyd. Kobylina

49075 (Gostyń)

1836.18/V. * (G.), ch. 22, Filip Nereusz Jan, s. G. Józefa Modzelewskiego i Elżb. Müller -- Jan M. ob. gost. "cominarius" Ludwika M. wd. z G.

49076 (Gostyń)

1838.19/IV. * (G.), ch. 8/V., Jan, s. poprz. G. Modzelewskich [Józefa Modzelewskiego i Elżb. Müller] -- Winc. M. rzeźnik i Kat. Müller v., oboje z G.

49077 (Gostyń)

1838.17/IV. * (G.), ch. 5/VI. Juljan Stanisł. Józef, s. poprz. G. Kuleszów [Macieja Jana i Franc. Łopińskiej] rajców gostyń., kapit. za Napol.

49078 (Gostyń)

1839.30/IX. * (G.), ch. 13/X. Franciszka, c. poprz. G. Modzelewskich [Józefa i Elżb. Müller] (matka akatol.) - ojciec "Gen. civis" -- Ludwika M. G. wd.

49079 (Gostyń)

1840.15/III. * (G.) ch. 5/IV. Władysław, s. G. Macieja Kędzierskiego i Michaliny Trzemskiej (ojciec G. sachararjus) -- G. Marceli Urbanowski mł. z G. i m-a

49080 (Gostyń)

1840.8/XII. * (G.), ch. 16/XII. Teofila Marjanna Józefa, c. poprz. G. Modzeleskich [Józefa Modzelewskiego i Elżb. Müller] (ojciec G. Agricola) -- chrz. nieszl.

49081 (Gostyń)

1841.23/IV. * (G.), ch. 4/V. Albertyna Bronisława, c. G. Michała Woyciechowskiego kancel. sądu gost. i Franc. Ciesielskiej -- chrz. nieszl.

49082 (Gostyń)

1842.19/III. * (G.), ch. 10/IV. Józefa, c. poprz. N. G. Modzelewskich [Józefa i Elżb. Müller] -- mieszcz. i Teofila, ż. młyn. Wyzykowskiego

49083 (Gostyń)

1842.1/VI. * (Czajkowo), ch. 13/VI. Helena Emeryka Filipina, c. Wiktora Małeckiego pos. i Stanisł. Dzierzbickiej -- Ludwik Dz. dz-c Pijanowic i Nepomucena Zumro (!) ż. dz-a Kunowa

49084 (Gostyń)

1842.5/VI. * (G.), ch. 2/VIII. Bonifacy Jan, s. G. Tertuljana Stanisława Krzesińskiego i Anieli Zegarkowskiej aktorów -- Jan Kurnatowski dz-c Dusiny i Franciszka Kuleszowa ż. kapitana

49085 (Gostyń)

1843.28/X. * (G.) ch. 20/XI. Tadeusz Szymon, s. G. poprz. Kuleszów [Macieja Jana i Franc. Łopińskiej] prezyd. G., kapit. za Napol. -- chrz. Ant. Bukowska

49086 (Gostyń)

1844.5/IV. * (G.) ch. 30/IV. Stanisława Marjanna, c. G. Antoniego Freudenreicha, medyka i Nimfy Kulesza -- Juljan K. mł. i Marjanna K. panna, krewni z G.

49087 (Gostyń)

1844.25/X. * (Czachorowo), ch. 18/XI. Djonizy Jan Nep. Józef, s. MD. Prota Budziszewskiego, dz-ca Cz. i Korduli Modlibowskiej -- Józef Dionizy Michał B. dz-c Sowiny i Nepom. Modlib., ż. dz-ca Swierczyny

49088 (Gostyń)

1845.28/I. * (G.), ch. 22/II. Marjanna Xawera, c. G. N. Leona Borka i Ant. Malczewskiej -- Wład. i Aniela BB. syn i córka rodziców dziecka

49089 (Gostyń)

1845.24/VI. * (G.), ch. 21/IX. Paulina, c. poprz. G. Modzelewskich [Józefa i Elżb. Müller] -- chrz. nieszl.

49090 (Gostyń)

1846.16/VIII. * (Czachorowo), ch. 24, Ludwika Nep. Bronisława, c. poprz. MD. Budziszewskich [Prota i Korduli Modlibowskiej] -- GM. Nep. Modlibowski dz. Swierczyny ojciec matki dziecka, i Ludwika B. dz-ka Małachowa, matka ojca

49091 (Gostyń)

1847.9/VIII. * (Czachorowo), ch. 6/IX. Walenty Feliks Antoni, s. poprz. GM. Budziszewskich [Prota i Korduli Modlibowskiej] -- GM. Jan Modlibowski dz-c Swierczyny i jego córka

49092 (Gostyń)

1848.12/V. * (G.) ch. 13/VIII. Zofja, c. poprz. N. Modzelewskich [Józefa i Elżb. Müller] -- Ludwika M. z G.

49093 (Gostyń)

1848.16/VIII. * (G.), ch. 20, Konstancja, c. poprz. N. Borków [Leona i Ant. Malczewskiej] -- Teofil Wilkoński dz-c Grabonoga, i Franc. Kuleszowa ż. rajcy

49094 (Gostyń)

1861.25/VIII. (G.) Ludwika Magdalena Prowidencja, * 22/VII. c. Famat. Stanisława de Broekere sędziego i Stefanii Kwadyńskiej -- Józef de Grabski, pos. Zakrzewka i Marja Węclewska, ż. prof. de Culma

49095 (Gostyń)

1863.14/VII. (G.) *, ch. 19/VII. Maksymiljan Bonaw. s. poprz. de Broekere [Stanisława i Stefanii Kwadyńskiej] sędziów król. -- Franc. Szczerbiński i v. Wanda Kwadyńska

49096 (Gostyń)

1872.24/X. * (G.), ch. 10/XI. Ludwik Marcin Leonard, s. Alfonsa Zórawskiego (Nob.) i Józefy Gross, tłómaczów sądu gostyń. -- chrz. nieszl.

49097 (Gostyń)

1873.22/I. * (Czachórowo), ch. 17/IV. Marja-Józefa-Wincentyna, c. Walentego Modlibowskiego (Nob.), d-a Czachorowa i Bronisławy Budziszewskiej -- Prot B. dz-c Cz. i Albertyna M. z Kromolic

49098 (Gostyń)

1874.12/XI. * (G.), ch. 6/XII. Marja Albertyna Stanisława, c. poprz. de Zórawskich [Alfonsa i Józefy Gross] -- chrz. nieszl.

49099 (Gostyń)

1877.14/XI. * (G.), ch. 27/XII. Jadwiga Teodora Barbara Erdmunda, c. Teodora Geissel adwok. akatol. i Stefanji Dąmbskiej hrabianki katol. -- hr. Bernardyna Dąmbska z hr. Wartensleben

49100 (Gostyń)

1908.25/X. * (Wrocław), ch. 3/XII. Walenty Prot Mieczysław, s. Stanisł. Modlibowskiego dz-ca Czachorowa i Wandy Podczaskiej -- Nep. M. dz-c Mokronosa i Marja Roehr wd., z Gdańska

49101 (Gostyń)

1910.19/XI. ** (Czachórow) bliźn. Marja Bronisława i Wanda Stanisława, chch. z wody, 10/II., c. poprz. Modlibowskich [Stanisł. i Wandy Podczaskiej] dz-ców Cz. -- Zygmunt i Michalina małż. Rychłowscy

49102 (Gostyń)

1914.12/VIII. * (Czachorów), ch. 13/IX. Bolesław Marjan, s. Nob. Leona Średnickiego admin. dóbr i Marji Piśniewskiej [x 1939.1/X. u Sw. Jana Kantego w Pozn. Zofja Wolna]

49103 (Gostyń)

1796.1/IX. (G.) N. Franc. Lewandowski ekon. ze wsi Lgów, wd. l. 36, x G. v. Anna Mościcka l. 37 -- św. nieszl.

49104 (Gostyń)

1796.25/X. (G.) G. Maciej Bawrowski z Orpiszewka, kawaler, l. 37 x Franc. Kościelanka 30 -- św. nieszl.

49105 (Gostyń)

1796.26/IX. (Brzezie) G. Walerjan Woliński x N. v. Juljanna Golańska - on 30, ona 20 -- M. Tom. Dobroniecki i X.

49106 (Gostyń)

1797.1/II. Dysp. na ślub G. Anton. Miłkowskiego mł. x Honorata v. Tekla Swiderska (ale wpisu ślubu w księdze brak)

49107 (Gostyń)

1800.12/X. (Czachorow) G. Franc. Magowski mł., l. 30 x honesta Małgorzata Borowiczowa wd. l. 42 -- MG. Augustyn Goczałkowski dz-c Cz. i G. And. Ługowski dzierż. Brzezia

49108 (Gostyń)

1802.22/XI. (G.) G. Leon Modzelewski ("Zmodzelewski") mł. z G. x v. Ludwika Raszewska, on 28, ona 24, -- św. nieszl.

49109 (Gostyń)

1810.31/VII. (G.) N. Bonaw. Sulerzyski mł. 27 l. x Agnieszka Kamińska wd. l. 36

49110 (Gostyń)

1830.31/V. Winc. Bukowski. pos. wsi Zawory, mł. 27 x Antonina Łopińska z G. l. 19 -- G. Jan Kulesza rajca gost. i Augustyn Konkiel adwokat. sądu gostyń.

49111 (Gostyń)

1831.29/V. Kaz. Zyliński (Zgliński ?), Nob. (kucharz ?), ze wsi Podrzecze, mł. 29 x Tekla Niestrawska, Sław. v. z m. Gost. l. 23 -- św. nieszl.

49112 (Gostyń)

1833.28/I. Józef Braunek pos. Oczkowic, mł. x Małgorzata Budziszewska v. z Czachorowa, oboje GG. i MM. -- GM. Walenty Nep. Koszucki i G. M. Franc. Miełkowski dz-c Czachorowa

49113 (Gostyń)

1853.27/III. (G.) † N. Franciszka de Pomorska l. 60, wd. ż. Feliksa Cetkowskiego kapitana za Ks. Warsz. Spadkobiercy: Eustachy dz-c w Orpiszewku "et Cementeria Virgo Chlebach pod Poznaniem" l. 30 3. Lucyna v. l. 27 w Gost. 4. Weronika Chłapowska w Dobrzycy pos. l. 24 5. Walerjan l. 26 w Orpiszewku, 6. Władysław l. 25 7. Stanisława l. 17

49114 (Gostyń)

1855.22/V. (G.) † N. Marjanna Kurnatowska v. l. 84

49115 (Gostyń)

1855.8/IX. w Pozn. † MGD. Jan Nieświastowski wd., l. 52, dz-c wsi Słupia i inn., poch. kośc.

49116 (Gostyń)

1856.11/I. (G.) † G. Maciej Jan Kulesza były burm. Gost. i kap. za Napol. Wdowa Franciszka de Lopińska, l. 70. Dzieci: Marjanna l. 20, (* 1835), Juljan, l. 17 (* 1838), Tadeusz l. 13 (* 1843)

49117 (Gostyń)

1864.29/VIII. Wincenty Bojanowski kawaler, kapital. z Małpina pow. Dolsk, l. 29 1/2 x Kat. Kuczmerowicz panna z G. l. 20 1/2 -- św. nieszl.

49118 (Gostyń)

1869.10/V. W-y Walenty Modlibowski mł. z Kromolic x W-a panna Bronisława Budziszewska z Czachorowa, on 24, ona 22 -- św. 2 księża

49119 (Gostyń)

1881.27/VI. GN. Witold Franciszek Taczanowski mł. z Pieruszyc l. 38 x GN. v. Kat. Węsierska, z Podrzecza p. Strzelce W. l. 28 -- G. Józef W. z Podrzecza i Maciej Rutkowski z G.

49120 (Gostyń)

1783.10/XII. (Drzenczewo) † N. Anna Moscinska l. 56, poch. cm.

49121 (Gostyń)

1784.17/V. (Brzezie) † G. Florjan Golański pos. wsi B. poch. kośc.

49122 (Gostyń)

1785.16/IV. (G.) † N. D. Karolina Rychlewska l. 60, poch. kośc.

49123 (Gostyń)

1785.26/VII. † Małgorzata, 2 mies., c. DD. And. i Anny Ługowskich pos. wsi Brzezie, poch. kośc.

49124 (Gostyń)

1789.5/III. (Czachorów) † Zofja, 6 m., c. G. Antoniego i Kunegundy Bojanowskich, poch. kośc.

49125 (Gostyń)

1795.21/VIII. (G.) † G. Wiktoria Zagórska l. ok. 42, poch. 23 kośc.

49126 (Gostyń)

1801.2/II. (G.) † Helena de Bęndurskie Zakrzewska wd. l. ok. 90. w domu Sł. Jana Boratińskiego ob. gost., poch. cm.

49127 (Gostyń)

1804.12/I poch.. (Brzyzie) † 10 Adam, s. M. Józefa Szaniawskiego pos. tej wsi, i Jadwigi, poch. cm., dni 10

49128 (Gostyń)

1804.18/IV. w Podklasztorzu † MD. Salomea Kowalska, hydrop. poch. 20/IV. w kośc. filip.

49129 (Gostyń)

1805.18/V. † (Brzyzie) Marjanna, 1 tydz., c. M. Józefa i Jadwigi Szaniawskich pos. B., poch. 20. cm.

49130 (Gostyń)

1805.10/XI. (G.) † Antoni, l. 2., s. G. Franc. i Elżbiety Bajerwskich poch. 12. cm.

49131 (Gostyń)

1809.5/I. † M. Katarzyna Pruska l. ok. 45, petocie, poch. 8 cm.

49132 (Gostyń)

1809.11/III. † N. Ludwika Zabielska l. ok. 59, hectica, (Gostyń) poch. 14

49133 (Gostyń)

1809.21/X. (G.) † NMD. Kaz. Kamiński pos. prob. gostyń. l. 45, poch. 23. puchlizna

49134 (Gostyń)

1814.4/VII. (G.) Nepomucena, c. Leona i Ludwiki Modzelewskich (bez cech szl. !) 7 tyg. suchoty

49135 (Gostyń)

1862.16/IX. † (G.), poch. 18. Bronisława, c. sędziego Stan. Brekere i Stef. Kwadyńskiej, 1/4 r.

49136 (Gostyń)

1862.3/XI. † (G.), poch. 7. Weronika Miłkowska dz-ka, l. 67, suchoty

49137 (Gostyń)

1863.19/VII. † (G.) poch. 20, Maks. Bonaw., s. poprz. Broekere [Stan. i Stef. Kwadyńskiej] dni 6

49138 (Gostyń)

1863.15/X. † (G.) poch. 17. Juljan Mizerski daw. dzierżawca l. ok. 75 suchoty

49139 (Gostyń)

1865.27/X. † (Podrzecze) poch. 30/X. Mik. Węsierski dz-c P. Mojkowa i Bogusławek, l. 52 s. Marcina z P. i Kat. Łucji Zaremba z Rutek. 4 dzieci: małol. (a uzup. 1915 wedle św. Stan. Tacz.) Kazimierz, Józef, Marja, Anna

49140 (Gostyń)

1869.25/I. † w Paryżu (poch. Gost.) W-y Kaz. Węsierski l. 54, właśc. dóbr

49141 (Gostyń)

1871.23/VI. † (Tarce), poch. 27, W-y Antoni Węsierski l. 60, wł. dóbr. poch. Gost.

49142 (Gostyń)

1874.25/X. † (G.) Wincenty Bojanowski l. 38, bez. zatrudn. wdowa, 3 małol. dzieci

49143 (Gostyń)

1879.1/IV. † (Sikorzyn) W-y Prot Budziszewski l. 67, dz-c Czachorowa i inn., s. podczaszego król., suchoty. Zawiadamia Walenty Modlibowski

49144 (Gostyń)

1882.26/II. † (Kobylopole) W-na Hr. Izabela Mycielska z Brzostowskich l. 82, dz-ka Kobyl., poch. u filip. w gr. rodz.

49145 (Gostyń)

1702.30/IV. MGD. Stanisław Zakrzewski x G. MD. Anna Chlebowska -- MG. Aleks. Chl. chorąży wieluń., MGD. Jan Potocki

49146 (Gostyń)

1714.18/XI. w kośc. filip. MGD. Zygmunt Działyński mł. x MG. v. Teresa Tarłówna starośc. goszczyń. -- X-a Wiśniowiecka, Władysław Radomicki wda pozn., Franc. Radzewski sta mchow. i JMD. Maciej Mycielski

49147 (Gostyń)

1715.11/VII. GD. Adam Trzebiński x G. v. Katarzyna Chlebowska chorążanka wieluńska, w kośc. filipinów -- MD. Aleks. Chl. chorąży wieluński i GD. Adam Szaramowicz. Aleks. z Wybranowa Ch. oświadcza, iż Trzebiński, choć urodzony z Ch-ej nie jest jego krewnym, bo z racji rozrodzenia się już 4-go pokolenia. Dziad T-go Stanisław Ch. a on od pradziada Macieja Ch. A. Szaramowicz z pow. brańsk. że panna młoda, córka z 1-go małż. Aleksandra Chl. chorążego wieluń., nie spokrew. z T-im

49148 (Gostyń)

1704.20/II. poch. w kośc. MG. Teresa Pijanowska

49149 (Gostyń)

1705.12/VII. † GMD. Hjacynt Rynarzewski dzierż. gost. poch. filip.

49150 (Gostyń)

1847.22/XI. (Czachorowo) † GMD. Kordula de Modlibowska ż. GMD. Prota Budziszewskiego dz-ca Cz. l. 29

49151 (Gostyń)

1845.18/XII. (Podrzecze) † GM. Katarzyna z Zarębów 1-o v. Nieświastowska, 2-o v. Węsierska dz-ka d. Gost., poch. przy 2-gim mężu w kośc., l. 58

49152 (Gostyń)

1843.1/XI. (G.) † GMD. Bogusław Jan Kurnatowski mł., l. 69 choroba starość

49153 (Gostyń)

1837.22/V. † GMD. Anna Krzyżanowska, ż. Jana Nieświastowskiego dz-ca d. Słupia, l. 27, suchoty

49154 (Gostyń)

1837.22/X. (G.) † Władysław, s. GM. Franc. i Apolonji z Kurowskich Krynkowskich 7 m. zęby

49155 (Gostyń)

1837.15/XII. † G. Józefa z Lenartowskich Holewinska (?) wd. l. 38, m. hydrop.

49156 (Gostyń)

1829.8/I. (G.) † Wanda Ewa, c. G. Franc. Xaw. i Rozalji z Ostaszewskich Gellertów, dni 13

49157 (Nietrzanowo)

1791.19/IV. chch. M. Antoni Korytowski z Chwałkowa i M. Teresa Nieżuchowska z Nieświastowic wd., M. Karol K. z Chw. i M. wdowa Poklękowska z Płaczek

49158 (Nietrzanowo)

1791.0/V. (Dw. Garbowski) cerem. G. Józefa de Głuzkowskie Rokossowska c. M. Wojc. i Franc. de Głusk. R-ch., -- ass. - M. Ludwik Bogdański i Teresa z Rozdrażewskich B-a, ż. z Sulęcina, Sebastjan Głuszkowski ojciec i G. Urszula Będkowska z Czar. Piątkowa

49159 (Nietrzanowo)

1794.24/XII. (Murzynowo JW Zabłockiego) Adam, s. G. Łukasza Andruszkiewicza gubernat. Murzyn. i Apolonji -- chrz. nieszl.

49160 (Nietrzanowo)

1795.21/V. (Dw. Chwałkowski) Ewa Józefa Alojzja, c. MD. Antoniego Korytowskiego dz-ca Chw. z przyl. i MD. Bibianny Biernackiej, * 6/V. -- MD. Kaz. B. z Siąszyc, chor. piotrk. i MD. Józefa z Zielonackich B-a żona, z Siąszyc, M. Filip Raczyński z Sniecisk, i Marj. z Korytowskich Poklękowska z Płaczek, Tomasz P. z Płaczek i MD. Dorota z Nieżuchowskich R-a z Sniecisk

49161 (Nietrzanowo)

1796.19/VI. (Dw. Chwałkowski) Gracjanna Paulina Alojzja, c. MD. Antoniego Korytowskiego capit. i Bibjanny z Biernackich, * 18/VI. -- GD. Kaz. Wulkanski (!) ekonom chw. i GD. v. Kat. Szczepińska z Dw. Chw. cerem. 1796.3/VII. -- MD. Paweł K. pułk. z Chw. i Teresa de Brzeskie Nieżychowska

49162 (Nietrzanowo)

1776. cerem. Władysław Piotr Paweł, s. M. Mac. Łodzi Brodnickiego dzierż. Łaskaw i Honoraty Frezerowny -- Stanisław B. pis. gr. pozn. i Kat. Mazowiecka szambel. bastar dożyw. N. Miasta

49163 (Nietrzanowo)

1798.3/V. (Brodowo) MD. Maksymiljan Taczanowski z miasta Pogorzeli x MD. Franciszka Drwęska -- MD. Konst. Koszutski z Zaworów, Józef D. regent. gr. kośc. stryj.

49164 (Nietrzanowo)

1775.29/VI. (Łaskawy) ch. z w. Władysław Piotr Paweł, s. M. Mac. Łodzi Brodnickiego pos. Ł. i M. Honoraty Frezerówny -- G. Ignacy Nosowicz ekonom. Ł. i G. v. Urszula Malechowska z Szypłowa

49165 (Nietrzanowo)

1767.13/IX. (Murzynowo) Wiktoryn, s. M. Sebastjana z Pierzchna Koszutskiego dz-ca Murz. i Kat. z Niemojewskich -- MD. Aleks. K. capitaneus Stanisław dz-c Staszęcina (??) z ż. Justyną

49166 (Nietrzanowo)

1767.13/XI. cerem. Andrzej Koszutski (z wody w mokronoskim kośc. 1754.27/V.) s. M. Sebastjana z Pierzchna K. dz-ca Murzynowa i Kat. Niemojewskiej -- M. Mik. Bojanowski dz-c Chylina i Jan Rokossowski stol. wschow.

49167 (Nietrzanowo)

1767.1/I. (Slachcino) ch. Konstanty Franciszek, * 1766.29/IX., s. M. Mikołaja Bojanowskiego i Krystyny z Chłapowskich -- X. Konstanty Iłowiecki komisarz gen. na Pol. i Litwę zak. cyster. op. lędzki i M. Juljanna z Zakrzewskich Koszutska starościna stanisławowska, babka dziecka

49168 (Nietrzanowo)

1772.13/IX. chch. G. Jan Wilkoński z ż. Jadwigą z Laskowskich pos. dzierż. Włastowa

49169 (Nietrzanowo)

1774.27/XII. (Grojec) cerem. Felicjanna Rozalja, c. G. Michała Pogorzelskiego dz-ca Gr. i Nietrzanowa i Reginy -- G. Maciej Brodnicki i G. Anna Będkowska z Czarnego Piątkowa

49170 (Nietrzanowo)

1774.27/XII. (Grojec) ch. Cyprjan Andrzej, s. G. poprz. Pogorzelskich [Michała i Reginy] -- M. Jan Będkowski dz-c Czar. Piątkowa i Kat. Brodnicka z N.

49171 (Nietrzanowo)

1775.12/XI. (Slachcino) ch. z wody Bibjanna Salomea, c. M. Mikoł. Bojanowskiego -- M. Aleksander Koszutski star. stanisławowski dz-c Slachcina i Juljanna Rokossowska stolnikowa wschow.

49172 (Nietrzanowo)

1777.2/III. (Murzynowko, Slachcino) Weronika Krystyna, c. M. Mik. Bojanowskiego dz-ca Sl. i Krystyny z Chłapowskich -- M. Aleks. Koszutski star. stanisł. i Krystyna z Szembeków Turnina dz-ka d. Nekla, m. Górka etc.

49173 (Nietrzanowo)

1778.26/IV. (Slachcino) cerem. nad powyższą Bibjaną Salomeą Bojanowską -- M. Walenty Zbijewski, miecznik wschowski i Katarzyna Raczyńska chor. wchow. T. d. cerem. nad Sikst. ? Wincentym Hilarym, s. JMD. Józefa Rokossowskiego chor. wsch. i Hel. Zbijewskiej

49174 (Nietrzanowo)

1779.13/IX. (Dw. Slachcino) Marceli Józef Felicjan, s. J. Mik. i Krystyny Bojanowskich dz-ców Chylin. -- JM. Felicjan Wierzchlewski pis. wsch. i G. Józefa z Zakrzewskich Koszutska

49175 (Nietrzanowo)

1780.23/I. (z Bud Murzynowa) Marjanna, c. G. Karola Karczewskiego i Urszuli, -- G. Józef Modlibowski i G. v. Anna Koszutska z dw. Murz.

49176 (Nietrzanowo)

1782.16/VI. (Brodowo) Antoni Onufry, s. MD. Karola Ziklińskiego (!) dz-ca Br. i in., i Anny -- X. i MD. Franc. Korytowska v. chorążanka kaliska

49177 (Nietrzanowo)

1783.10/IV. chch. M. Karol. Zieliński pos. Brodowa i JM. Anastazja z Skorzewskich Sczaniecka ścina średzka

49178 (Nietrzanowo)

1784.1/VII. (Slachcino, Murzynowo Leśne) Piotr, s. M. Józefa Zabłockiego cześnik. pozn. i Augustyny z Sniegockich -- MD. Melchjor Krzyżanowski i MD. Ant. Lutomska

49179 (Nietrzanowo)

1785.8/XI. (Murzynówko) Marceli Karol, s. MD. Benedykta i Magdaleny Kowalewskich ekonomów -- MD. Erlich, leśniczy dóbr Miłosław

49180 (Nietrzanowo)

1786.11/VI. (Zrzenica) cerem. Elżbieta Ludwika (adulescentula), c. GD. Ant. i Domicelli Karszewskich pos. Zrz. -- JM. Łukasz z Łag. Sczaniecki i Ludwika S. siostra rodz., ścianka średzka, dz-ce Nietrzonowa, Wąsowa, Sliwna, Mościejewa i inn. (była ch. z wody 1782.23/XI. i wtedy chrz.: G. Tad. Koszucki i G. v. Juljanna Dębińska)

49181 (Nietrzanowo)

1787.6/IV. (Murzynowo Olędry, vulgo Piekło) cerem. nad Maciejem maj. l. 5, s. GG. Jana i Kat. Karczewskich -- MGD. Józef Zabłocki cześ. pozn. i Wiktorja z Niemojewskich Zbijewska

49182 (Nietrzanowo)

1787.5/VIII. (Olczewo) cerem. Marjanna Kleofa, c. G. Józefa Kurcewskiego i Agnieszki, * 1785.7/IV. w Spławiu, ch. z w. 9/IV. -- Jan Zakrocki i Agn. Kurc., ass. MD. Ignacy Mierzewski wojski wschow. i JMD. Juljanna z Zakrzewskich Koszutska ścina stanisł.

49183 (Nietrzanowo)

1787.1/IX. (Brodowo) bl. syn i córka G. Piotra Drwęskiego pis. zs. pozn. i Wiktorii z Bielińskich -- G. And. Walicki i G. Franciszka D., siostra rodz. bliźniąt

49184 (Nietrzanowo)

1788.21/I. (Murzynówko) Kasper, s. G. Ant. i Marj. Lutomskich leśniczych -- chrz. nieszl.

49185 (Nietrzanowo)

1787.20/X. (Brodowo) cerem. nad jedynym z bliźn. ** 24/IX. JM. Piotra Drwęskiego pis. zs. pozn. i Wiktorji z Bielińskich dz-ców Br., 1) Wacław Gerard Władysław Piotr z Alkantary -- ass. MD. Kraszkowski a cerem. 27/X. nad córką (imię nie podane). ass. Anastazja z Skórzewskich matka i Łukasz Sczaniecki syn, dz-ce N.

49186 (Nietrzanowo)

1796.9/III. (Pleb. Nietrzan.) Kazimierz Józef, * 1., s. N. Jana i Anieli Korytowskich dzierż. pleb. -- M. Jan Taroni dz-c Pierzchna

49187 (Nietrzanowo)

1776.8/II. (N.) G. Mac. Brodnicki pos. N. x G. v. Honorata Frizerowna -- Sw. G. G. Pierzchliński i Luboński

49188 (Nietrzanowo)

1777.11/XI. (Olszewo) G. Ant. Karszewski pos. Zrzenicy ze stwa średz. x v. Domicella Swiątkowska

49189 (Nietrzanowo)

1796.22/VI. (Brodowo) G. Felicjan Bentkowski x Marjanna Bardska -- G. Teofila Rogowska pos. Włostowa i Jan R. oraz Józef R. - on 32, ona 20

49190 (Nietrzanowo)

1767.23/III. † G. Kat. Szawońska avuncula tut. pleb., l. 81. poch. kośc.

49191 (Nietrzanowo)

1767.18/IV. † G. Wojc. Buynowski z dw. slachcińskiego

49192 (Nietrzanowo)

1771.0./IV. † G. Marjanna Łącka l. 63 we dworze N., poch. kośc.

49193 (Nietrzanowo)

1778.16/II. (Slachcino) † JM. Aleksander Koszutska starosta stanisławowski, dz. Sl., Olszewa i inn. poch. reform. Pozn.

49194 (Nietrzanowo)

1783.1/I. † G. Urszula Karczewska (Murzynowo) poch. kośc.

49195 (Nietrzanowo)

1787.27/I. (N.) † MD. Domicella Karszewska l. 26, poch. u dominik. w Srodzie

49196 (Nietrzanowo)

1787.14/XI. (Szlachcino) † JMD. Juljanna z Zakrzewskich Koszutska ścina stanisław, dz-ka Szl., poch. u ref. w Pozn.

49197 (Nietrzanowo)

1788.17/X. (Brodowo) † dziecko Eufrozyna, c. MG. Piotra Drwęskiego pis. zs. pozn. poch. kośc.

49198 (Nietrzanowo)

1790.18/VII. (Pierzchno) G. Józef Woyciechowski wd. x Lab. Małgorzata Marcinowa wd. -- św. chłopi

49199 (Nietrzanowo)

1796.10/VII. (Brodowo) Emil Bonaw., * 9, s. G. Andrzeja i Marjanny Hodupskich -- And. Kurowski ekon. i Kat. Tarchalska cerem. w Choryni

49200 (Nietrzanowo)

1797.20/XI. (Olendry Murzynowa) Marcin, * 10, s. G. Karola i Marjanny Karczewskich "colonorum" -- chrz. nieszl.

49201 (Nietrzanowo)

1799.13/V. (Brodowo) cerem. (z wody 12/III. w Pogorzeli) Józef Grzegorz Mik. Piotr s. G. Maks. i Franciszki Taczanowskich dz-ców P. -- G. Józef Drwęski pos. Czar. Piątkowo i M. Wiktorja Drw. dz-ka Brodowa

49202 (Nietrzanowo)

1799.11/VI. (Murzynowo), * 8, Antoni Jan, s. G. Józefa i Józefy Olszewskich, leśniczych w M. -- G. Jan Zieliński ekon. i nieszl.

49203 (Nietrzanowo)

1799.25/VII. (N.) Jakub Aleksy, * 23, s. GG. Ant. i Rozalji Orłowskich ekon. w N. -- G. v. Kat. Tarchaska

49204 (Nietrzanowo)

1800.11/II. (Czarne Piątkowo) cerem. Juljanna Marjanna Tekla, c. G. Józefa i Honoraty Drwęskich reg. zs. pozn., pos. Cz. P. -- G. Stan. Chełmski podkom., i G. Anastazja Szczaniecka ścina średzka

49205 (Nietrzanowo)

1801.6/IV. (N.) Franc. Józef, s. G. poprz. Orłowskich [Ant. i Rozalji] ek. N. -- G. Józef Drwęski reg. zs. pozn. i ż. jego Honorata

49206 (Nietrzanowo)

1802.4/VII. (Grojec) Jan, s. G. Macieja Wargawskiego i Kunegundy -- chrz. nieszl.

49207 (Nietrzanowo)

1803.7/IV. (Slachcin) Ludwika Marjanna, c. poprz. G. Orłowskich [Ant. i Rozalji] -- GD. Franc. Gościejewski z ż. Magdal. z Ołaczewa

49208 (Nietrzanowo)

1804.13/VI. (Brodowo) Antonina, c. G. Ludwika Drwęskiego dz-ca Br. i Agnieszki, c. prac. Jarosza, półkmiecia, małż. nieślub. * 6. -- chrz. nieszl. a cerem. 2/VII. -- GD. Teofila Rogowska pos. Włostowa i X. Dominik D. prob. jutros. dziekan krobski

49209 (Nietrzanowo)

1805.16/X. (Brodowo), * 10, Jadwiga, c. poprz. Drwęskiego [Ludwika] i prac. Agn. Jaroszanki, nieślub. -- chrz. nieszl.

49210 (Nietrzanowo)

1806.31/X. chch. G. Magdalena z Urbanowskich Skurzewska z Gorzyc z par. biechow. i G. Nereusz Urb. jej brat, z Pierzchna

49211 (Nietrzanowo)

1807.22/III. (Brodowo), * 16, Justyna, c. poprz. G. Ludwika Drwęskiego dz-ca Br. i nieśl. żony Agn. Jaroszanki prac. -- G. Józef Drw. brat dz-ca Br.

49212 (Nietrzanowo)

1797.21/V. (Piekło) honest. Wojc. Wroblewski x G. Faustyna Karszewska v., -- G. Augustyn Kołakowski i Karol Karszewski on 40, ona 20

49213 (Nietrzanowo)

1798.20/I. (Slachcin) G. Karol Wargawski ekon. Sl. x v. Marjanna -- G. Antoni Masławski i honest. Franc. Olszyński, on 34, ona 36

49214 (Nietrzanowo)

1797.22/I. (Murzynówko) G. Alojzy Katerla x Antonina Abrachamczykowa v. -- X. i G. Ant. Masławski i G. Dominik K. on 25, ona 16

49215 (Nietrzanowo)

1798.3/V. (Brodowo) G. Maks. Taczanowski dz-c Pogorzeli x v. Franciszka Drwęska -- G. Józef D. stryj jej, z ż. Honoratą, G. Konst. Koszutski klanic śremski. on 20, ona 18

49216 (Nietrzanowo)

1800.30/IV. (Brodowo) M. Józef Kurowski komisji sprawiedl. Reg. Pozn. notarjusz publ. i assessor krym. x Marjanna Drwęska c. pis. zs. pozn. -- X. i m-n. On 26, ona 16

49217 (Nietrzanowo)

1800.10/VIII. (Murzynowo) G. Wojc. Falkowski wd. x G. Kat. Kęszycka leśn. lasów murzynow. -- św. nieszl. on 24, ona 18

49218 (Nietrzanowo)

1800.27/X. (Murzynowo Olendry) G. Jan Pieniążek de Sparuszewo x v. Małgorzata Karczewska z M. Ol. -- św. nieszl., on i ona po 24

49219 (Nietrzanowo)

1811.16/VI. (Murzynówko) Honest. Antoni Augustyn Mierzyński kucharz, mł., l. 27, s. Wojc. ekonoma ol. w Kiekrzu i †-ej Marjanny Szymańskiej x G. v. Juljanna Barbara Karznicka l. 19, c. ol. G. Leona K. b. dz-ca Koronowa i żyj. Apolonji z Radzikowskich, mieszk. w M. -- Jan M. brat i inni nieszl.

49220 (Nietrzanowo)

1812.26/I. (Murzynówko) G. Adam Ciesielski mł. l. 41, komisarz w M. s. G. Józefa C. i ol. Urszuli Lisowskiej x Barbara de Szczepskie Ostroska wd. l. 20, c. Marcina i Marjanny de Szczanieckie -- MGD. Ant. Krzyżanowski dz-c M-ka, Wojciech C. z Janowca, brat jego Antoni Łuczyński pos. Włoszanowa par. Janowiec i Andrzej Kurczewski woźnica MD. Krzyżanowskiego

49221 (Nietrzanowo)

1813.20/X. (Olszewo) G. Tomasz Ciemierski mł., l. 23, pisarz we wsi Olszewo, s. Józefa C. leśniczego we wsi Tomice, par. szymanoska, i Anieli z Szydłowskich x Uczc. Marcjanna Barbara Nowacka v. l. 23, c. Jana i Petronelii z Piątkowskich, braxat. we wsi Slachcino -- św. nieszl.

49222 (Nietrzanowo)

1819.24/V. (Brodowo) G. Wojc. Tyburcy Chodupdski mł., l. 25, s. G. Andrzeja i ol. Marjanny Drwęskiej x v. Kunegunda Drwęska l. 17, c. MD. Ludwika dz-ca Br. i ol. Agnieszki, c. Jarosza -- MD. Mateusz Dobrowolski sędz. pok. Józef D. stryj. jej z żonami

49223 (Nietrzanowo)

1823.24/V. (Szlachcino) G. Wojc. Topolski wd., ekon. w Słupi par. Sroda, l. 35, s. ol. Winc. i Marjanny x N. Teodozja Nowacka, v. l. 23, c. Jana braxat. w Szl. i Petronelli -- N. Jan Nowacki sędzia pok. w Krotoszynie, brat jej, G. Tom. Ciemierski ekon. w Olszewie

49224 (Nietrzanowo)

1824.21/VI. (Brodowo) G. Edward Potocki mł., l. 24, s. MD. Jakuba P. pos. wsi Lubowo i ol. Marjanny de Strynkowskie x G. v. Antonina Drwęska l. 20, c. MD. Ludwika D. dz-ca Br. i ol. Agnieszki de Jarosz -- M. Mateusz Dobrowolski sędzia pok. pow. średz. dz-c Rumiejek Szlacheckich, Józef Drw. pos. Zydowa, Leopold P. z Lubowa

49225 (Nietrzanowo)

1831.15/VIII. (Murzynowo Kośc.) G. Piotr Wilkoński mł. z Zimina l. 29, c. G. Tad. i Zofji z Bronikowskich x Apolonja Drwęska adopt. córka G. Ludwika Drw. dz-ca Brodowa -- G. Wincenty W. pos. Sukowa i Feliks Raczkowski geometra z Srody

49226 (Nietrzanowo)

1833.18/II. G. Alojzy Bronikowski pos. de Piaski x G. Prakseda Białkowska on l. 22, -- Karol Br., Faustyn Zieliński

49227 (Nietrzanowo)

1867.21/V. (N.) hon. Józef Ozdowski kaw., l. 28, pos. Katarzynowa w par. brudzew. x Józefa Golska v., l. 18, c. Józefa i Joanny G-ch, pos. N. -- św. ksks.

49228 (Nietrzanowo)

1870.30/VII. G. Wacław Zaremba dr. med., z Sadów, par. Lussowo, kaw. l. 25 x G. v. Marja Białkowska, c. dz-ców Pierzchna i Chudzic, l. 27 -- G. Adolf Bniński dz-c Gułtów, G. Florenty Białk. pos. agri colonialis w Pierzchnie

49229 (Nietrzanowo)

1881.7/VI. G. Wacław Zaremba dz-c Pierzchna, dr. med., wd. x v. G. Zofja Białkowska z P.

49230 (Nietrzanowo)

1797.11/I. (Olszewo) poch. G. Marjanna Swiątkowska † 9. l. 70 starość

49231 (Nietrzanowo)

1797.8/VI. (Olszewo) † GD. Maciej Swiątkowski, poch. Sroda u OO. Dominik. 16, l. 86

49232 (Nietrzanowo)

1800.26/VI. (N.) † Jakub Aleksy, s. G. Ant. i Rozalji Orłowskich ekon. N. 1 rok, poch. cm.

49233 (Nietrzanowo)

1806.17/IV. (Brodowo) poch., † 15/IV. Agnieszka, c. GD. Ludwika Drwęskiego dziedzica i prac. Agn. Jaroszanki, poch. kośc.

49234 (Nietrzanowo)

1806.2/IX. (Murzynówko) † Teresa, c. G. Piotra Neymann i Weroniki Zabielskiej, coniugum non copulat. poch. 4 cm. 1 dzień

49235 (Nietrzanowo)

1807.29/VIII. poch., † 27/VIII. Franciszek Józef, s. G. Ant. i Rozalji z Sabackich Orłowskich ekonom. w Szlachcinie, 17 mies., poch. cm.

49236 (Nietrzanowo)

1809.11/I. (Pustkowo) † G. Karol Karczewski komis. MD Józefa Zabłockiego, we wsi Murzynowo, l. 76, poch. kośc. 14

49237 (Nietrzanowo)

1810.5/VI. (Rumiejki Szlach.) poch., a 2/VI. † G. Jakub Zatorski dziedzic R. Szl., mąż Marjanny de Niewieckie, l. 38, puchlina

49238 (Nietrzanowo)

1811.19/VII. (Rumiejki Szlach.) † Damian, s. G. ol. Jakuba Zatorskiego Marjanny z Niewieckich dz-ki Rum. Szlach., l. 5, poch. cm. puchlina

49239 (Nietrzanowo)

1812.21/VIII. poch. (Murzynówko) † 19/VIII. G. Marjanna de Szczanieckie Scypska, ż. Marcina Sc. "incolae" l. 65, poch. cm.

49240 (Nietrzanowo)

1815.2/II. (Pierzchno) † G. Nereusz Urbanowski s. GD. Konstancji de Kaciorowskie U-ej, wdowy, dz-ki Pierzchna i Chudzic l. 56, suchoty. poch. 6/II. w kośc. u wejścia

49241 (Nietrzanowo)

1819.3/VII. † (Brodowo) G. Kunegunda de Drwęskie Chodupska l. 17, ż. Wojc. Ch. poch. cm.

49242 (Nietrzanowo)

1820.29/I. (Pierzchno) † MD. Konstancja z Kaczorowskich Urbanowska wd. l. 86, dz-ka P. i Chudzic, poch. 3/II. kośc.

49243 (Nietrzanowo)

1822.16/V. (Szlachcino) † Małgorzata, l. 9, c. †-go Karola Wargackiego ol. ekon. i Marjanny Olejniczak poch. 18, suchoty

49244 (Nietrzanowo)

1825.24/I. (Rumiejki Szlach.) † Emilja, 6 mies., c. G. Mateusza Dobrowolskiego sędziego pok. i Marjanny de Niewieckie poch. 25 w kośc. w Winnogórze

49245 (Nietrzanowo)

1828.5/VIII. (Olszewo) † Marjanna Wargacka wd. l. 30. m. portulanus

49246 (Nietrzanowo)

1830.15/X. (Pierzchno) † G. Jakub Dąbrowski ekon. l. 56, zawiadamia G. Józef Lipski

49247 (Nietrzanowo)

1831.18/II. † (Pozn.) G. Mateusz Dobrowolski sędzia pok. pow. średz., dz-c Rumiejek, l. 50, wdowa Marjanna z Niewickich

49248 (Nietrzanowo)

1831.18/III. † (Murzynowo) G. Marcin Karczewski mł. l. 33, m. febris zawiadamia brat Jan K.

49249 (Nietrzanowo)

1832.11/II. † (Pierzchno) G. Józef Białkowski, dz-c Pierzchna, mąż Franciszki z Szeliskich l. 50, paraliż

49250 (Nietrzanowo)

1838.7/II. † (Brodowo) G. Ludwik Drwęski dz-c Br., l. 61, paraliż płuc. Donosi Piotr Wilkoński

49251 (Nietrzanowo)

1846.18/V. † (Pierzchno) G. Franc. z Szeliskich Białkowska dz-ka d. Chudziec, l. 58

49252 (Nietrzanowo)

1848.6/IX. (Pierzchno) † Franciszka, c. GG. Alfonsa i Stefanii z Bnińskich Białkowskich dz-ców P., l. 2, zęby

49253 (Nietrzanowo)

1851.11/XI. (Murzynowo Borowe) † G. Antoni Krzyżanowski dz-c M. B., l. 75, mąż Seweryny Gajewskiej

49254 (Nietrzanowo)

1853.10/I. (Murzynowo Borowe) † Jan Suchorzeski, l. 31 mł., s. G. Winc. i Juljanny S-ch, †-ch dz-ców Barda, syfilis. Zawiad. N. Józef Sokolnicki z Murz. Bor. Subst. nulla. Spadkob.: Antonina Zuromska, Paulina Sokoln., Anna Garczyńska, Marjanna Długołęska, Franciszek Such. i Ignacy Such.

49255 (Nietrzanowo)

1858.3/VII. (Pierzchno) † G. Maciej Prądzyński l. 80, wd., b. pos. Ołaczewa, mąż †-ej Antoniny Boguckiej, ani subst. ani dzieci

49256 (Nietrzanowo)

1863.16/XI. (Pierzchno) † G. Alfons Białkowski l. 79, dz-c d. P. i Chudzice, mąż Stefanii hr. Bnińskiej "Percussus offense a Gallo quodam nomine Judas cum quo ludens dimicabat" Dzieci: Florentyn 23, Marja 21, Zofja 14, Józefa

49257 (Nietrzanowo)

1880.6/IV. (Pierzchno) † G. Marja de Zaremba urodzona Białkowska dz-ka P., c. G. Alfonsa B. i Stefanii z hr. Bnińskich l. 36

49258 (Nietrzanowo)

1885.30/VI. (Brodowo) † G. Wiktor hr. Szołdrski, mąż G. Teresy z hr. Grudzińskich, l. 68, s. Wiktora i Melanji z Krzyżanowskich małż. dz-ów Br.

49259 (Nietrzanowo)

1886.6/VIII. † (Pierzchno) G. Stefania Białkowska z domu hr. Bnińska wd. po Alfonsie B., l. 66, b. dz-ka P., c. Florentego Bn. i Nep. Zółtowskiej. Zawiad. syn Florenty

49260 (Nietrzanowo)

1887.28/X. † (Brodowo) Teresa Hr. Szołdrska z hr. Grudzińskich wd. po dz-cu dóbr, c. Ant. i Anny G-ch

49261 (Nietrzanowo)

1892.7/V. † (Slachcin) G. Kazimiera Stablewska z domu Łącka l. 60, dz. Sl., c. G. Ant. Ł. i Nimfy Sczanieckiej Kam. żółc.

49262 (Nietrzanowo)

1895.15/IV. † (Slachcin) G. Tad. Stablewski l. 58, m. 4, dz-c dóbr, s. G. Karola i Korduli Sczanieckiej

49263 (Nietrzanowo)

1910.26/XII. † (Pozn.) G. Zofja Zarembina z d. Białkowska l. 61, wd. po Wacł. Z. dr. med., ol. w Pierzchnie, c. Alf. B. i Stefanii z hr. Bnińskich, poch. w Gr. Białk.

49264 (Wielkie Strzelce)

1745.31/VII. (Szelejewo) Antoni-Jan, s. GD. Sebast. Koszutskiego i GD. Kat. -- Michał Smardowski (?) i v. Jadwiga, oboje z Sz.

49265 (Wielkie Strzelce)

1746.29/X. (Podrzecze) Jan Kanty, s. GD. Antoniego Kmity i Kat. -- MD. Karol Łojek i GD. Anna Jarczewska gubernatrix dwor. szelejew.

49266 (Wielkie Strzelce)

1746.5/XI. (Grodnica) Salomea (* 4), c. GD. Józefa Koczanowskiego i Doroty

49267 (Wielkie Strzelce)

1749.30/III. (Strzelce W.) MD. Karol Koszutski miecznik kalis. dz-c S. W.

49268 (Wielkie Strzelce)

1749.26/V. (Godorowo) we dw. God. N. mł. Michał Doczkowski x N. v. Helena Kornatowska -- GD. Seb. Koszutski, Kaz. Dąbrowski

49269 (Wielkie Strzelce)

1749.28/IX. (Grodnica) ND. Mac. Tuchowski mł. x v. Marjanna -- św. nieszl.

49270 (Wielkie Strzelce)

1746.24.7. (Koszkowo) † N. Marjanna Gutkowska, l. 45, poch. cm.

49271 (Wielkie Strzelce)

1747.17/II. (Podrzecze) † N. starzec Jan Blachniewski poch. cm.

49272 (Wielkie Strzelce)

1849.31/X. (Koszkowo) poch. cm. dziewczynka 3-letnia c. ND. Marcjanny Brodowskiej wdowy po Hjacyncie Br., imieniem Rozalja

49273 (Wielkie Strzelce)

1750.2/III. (S. W.) Konstanty Józef Mikołaj, s. MGD. Karola Leszczyc z Pierzchna Koszutskiego miecznikowicza kalis. i MGD. Anny de Mańkowskiej -- MD. Józef Dobrzycki i MGD. Anna M. Cerem. assyst. X. i MD. Krystyna Zielonacka chorążyna bielska, MD. Anna M. dz-ka Słaborowic, babka dziecka

49274 (Wielkie Strzelce)

1750.17/XI. (Smogorzewo) Marja Salomea, c. MD. Kaspra Miaskowskiego podstolego pozn. i Joanny. Cerem. 1751.25/I. -- ass. X. Józef Tad. Kierski prob. kat. pozn. i (buk)

49275 (Wielkie Strzelce)

1752.16/V. (Zalesie) Jan Nep. Kajetan, s. Nob. Anton. Zdanowskiego admin. tej wsi i Agnieszki z Kozickich -- MGD. Stanisław Branecki pos. Koszkowa, mł. i MGD. v. Katarzyna Nieświastowska z Borku, Nobiles

49276 (Wielkie Strzelce)

1752.23/V. (Podrzecze) Bernard Ignacy, s. ND. Ant. Kmity i Katarzyny, cerem. 4/VI. ass. MD. Albraham Chlebowski i MD. Anna Koszutska dz-ka w W. S.

49277 (Wielkie Strzelce)

1753.0/I. (Grodnica) Stefan s. N. Ant. Tuchowskiego i Marjanny -- GD. Adam Pierzchliński w służbach dworu w Godorowie; nieszl.

49278 (Wielkie Strzelce)

1753.19/III. (S. W.) Eleonora Aleksandra, c. G. Felicjana Zagórskiego Nob. i Zuzanny -- MD. Franc. Czaplicki ekonom tej wsi i nieszl.

49279 (Wielkie Strzelce)

1753.17/XI. (Zalesie) Salomea, c. Ant. Zdanowskiego ekon. w Z. i Agn., * 14 -- GD. Franc. Czaplicki ekon. w W. S. i GD. Joanna Rogozińska rezyd. w prob. S. W.

49280 (Wielkie Strzelce)

1754.21/II. (W. S.) Kunegunda, c. GG. Pawła i Joanny Rogozińskich -- G. Franc. Czaplicki i Rozalja

49281 (Wielkie Strzelce)

1754.21/II. (Godurowo) Ludwika Joanna Zofja Jadwiga, c. GG. Złotnickich posesor. G. -- M. Mojaczewski i M. Kornatowska

49282 (Wielkie Strzelce)

1755.21/I. (Godurowo) Krystyna Agnieszka, c. M. Michała i Krystyny z Bojanowskich Sczanieckich dz-ców i pos. G. -- X. Roch Koszutski kan. uniejow., dziekan śremski, prob. strzelecki, turkowski i GD. Anna Jarczewska

49283 (Wielkie Strzelce)

1755.15/II. (Podrzecze) Filip Józef, s. G. Anton. i Kat. Kmitów cerem. 17/III. -- X. Józef Kierski bp. boliński, sufrag. pozn. i JD. Zofja Radzewska podkomorzyna pozn.

49284 (Wielkie Strzelce)

1755.22/VII. (Zalesie) z wody Anna, c. G. Anton. i Agn. Zdanowskich ekonom. w Z. -- ass. przy cer. MD. Nieświastowski dz-c Z. i inn.

49285 (Wielkie Strzelce)

1756.29/V. (Godurowo) Józef Filip Nereusz, * 25/V., s. poprz. M. Sczanieckich [Michała i Krystyny z Bojanowskich] -- M. Karol Leszczyc z Pierzchna Koszutski miecznikowicz kaliski z ż. Anną z Mańkowskich

49286 (Wielkie Strzelce)

1756.19/VI. (Grodnica) z wody Regina Nep. Magdalena, c. G. Anton. i Rozalii de Stawskie Dramińskich pos. Gr. -- cerem. 30/VII. ass.: X. Jan Koszutski kan. kat. pozn. i MD. Salomea z Nieświastowskich K-a dz-ka Mszyczyna

49287 (Wielkie Strzelce)

1757.16/V. (Zalesie) Nereusz s. N. Anton. Zdunowskiego ekon. w Z. i Agnieszki -- GD. Ambroży Koszutski i GD. Anna Szczaniecka

49288 (Wielkie Strzelce)

1757.26/VII. (Strzelce W.) z wody Jan, s. Karola Koszutskiego miecznikowicza kalis. i Anny z Manikowskich. Cerem. 1759.2/V. ass. -- Konstanty K. s. tychże rodziców, i v. Urszula K. z Goli, wsi Stanisława K-go - † 1759.3/V.

49289 (Wielkie Strzelce)

1758.21/V. (Godurowo) Zofja Juljanna, c. M. poprz. Szczanieckich [Michała Sczanieckiego i Krystyny z Bojanowskich] * 1/V., -- M. Aleks. Bojanowski i ż. jego Zofja z Nieświastowskich

49290 (Wielkie Strzelce)

1758.21/XI. (Grabonóg) Ludwika Zofja, c. G. Karola Mojaczewskiego i Anny z Mielęckich, kalwinów, -- M. Karol Koszutski miecznikowicz kal katol. i G. Zofjanna z Kurnatowskich Nyszkoska kalw.

49291 (Wielkie Strzelce)

1759.11/III. (Godurowo) Rozalja Kunegunda, * 28/III. (!!), c. Józefa i Ludwiki z Szczanieckich, małż. Koszutskich -- MD. Stan. K. z Goli, ojciec ojca dziecka, i Krystyna z Bojanowskich S-a dz-ka God.

49292 (Wielkie Strzelce)

1760.13/IV. (Zalesie) Marjanna Kat., c. MD. Kaz. Zielińskiego ekonoma, i Katarzyny -- MD. Jan Piotrowski ze wsi Zimnawoda i nieszlachcianka

49293 (Wielkie Strzelce)

1761.31/V. (W. S.) Filip Nereusz Antoni, s. G. (to dopisane nieco później) Franc. Czaplickiego ekonoma z S. i Agn. -- X. i MD. Krystyna Szczaniecka dz-ka Godurowa, Drogoszewa etc.

49294 (Wielkie Strzelce)

1766.29/VI. (Podrzecze) Piotr Paweł, s. MD. Marjanny i Walentyna Błędowskich ekonom. w P. -- MD. Augustyn Miaskowski chorążyc i MD. Teofila Rogowska dz-ka Grabonoga

49295 (Wielkie Strzelce)

1767.30/VI. (Grabonóg) z wody Jan Bapt. Nep., * 29/VI. s. M. Krzysztofa Rogowskiego i Teofili z Korytowskich -- M. Kaz. Wielowieyski z ż. M. Teresą z Zakrzewskich

49296 (Wielkie Strzelce)

1768.25/VII. (Grabonóg) Józef Bonaw. * 12/VII., s. M. Krzysztofa Hinczy Rogoskiego i Teofili z Korytowskich -- M. Karol z Pierzchna Koszutski miecznikowicz kalis. i M. Anna Dobkowa podczaszyna czerniechowska

49297 (Wielkie Strzelce)

1768.19/X. (Szelejewo) Łukasz, s. G. Andrzeja i Kat. z Modlibowskich Koźmińskich, * 14, -- X. i J. Zofja z Czarnkowskich Radzewska podkomorzyna pozn. Dziecko †-o

49298 (Wielkie Strzelce)

1769.20/IX. * (Szelejewo) Eustachy Mateusz, s. poprz. G. Koźmińskich [Andrzeja i Kat. z Modlibowskich] -- G. Antoni Kmita z Podrzecza i mieszczka

49299 (Wielkie Strzelce)

1769.29/X. (Grabnóg) Kalikst Piotr z Alkantary, s. poprz. M. Hincza Rogowskich [Krzysztofa i Teofili z Korytowskich] -- M. Augustyn Miaskowski, chorążyc wsch. pułk. konfed. WW. wielkopol. i Malczewska ż. marszałka tej konfederacji

49300 (Wielkie Strzelce)

1753.5/VIII. (Szelejewo) N. Andrzej Kozłowski x v. Barbara Jastrzembska -- G. Ant. Dramiński i G. Franc. Czaplicki komisarz w W. Strzelcach

49301 (Wielkie Strzelce)

1759.19/VIII. (Koszkowo) N. Piotr Pomorski wd. x Agnieszka Chudzesińska (?) wd. -- Piotr Gruszczyński ek. z tej wsi i Agn. Zdunoska

49302 (Wielkie Strzelce)

1760.22/VI. (W. S.) G. Franc. Czaplicki x Agata v. Kabusińska -- MGD. Ignacy Miaskowski i Aleks. Kurnatowski

49303 (Wielkie Strzelce)

1762.27/XI. (Grabonóg) MGD. Ludwik Ulkowski x MGD. Rozalja Korytowska -- MGD. Krzysztof Rogoski z ż. Teofilą dz-c tej wsi

49304 (Wielkie Strzelce)

1767.23/XI. (W. S.) M. D. Andrzej Koźmiński ekonom szelejew. x MD. v. Katarzyna Modlibowska -- X. i GD. Jan Ferd. Szmit., dzierż. W. S.

49305 (Wielkie Strzelce)

1771.22/IX. (Godurowo) M. Fabjan Parczewski mł. x v. Krystyna Szczaniecka -- PM. Józef S. podkomorzy kor. i Aleks. Bojanowski Józef Modlibowski burgrabia kośc.

49306 (Wielkie Strzelce)

1756.14/XII. (Koszkowo) † MD. Katarzyna z Przyjemskich Ulatowska dz-ka K., l. 68, poch. u Goruszkach u reform.

49307 (Wielkie Strzelce)

1759.3/III. (Smogorzewo) † MD. Joanna z Malczewskich Miaskowska chorążyna wschowska, poch. 15 reform. w Goruszkach

49308 (Wielkie Strzelce)

1759.15/IV. (Godurowo) † MD. Ludwika z Szczanieckich Koszutska l. 19, poch. w kl. gostyń. 18

49309 (Wielkie Strzelce)

1769.15/IV. (Grabonóg) † Anna l. 10, c. MD. Ant. Strachowskiego poch. kośc.

49310 (Wielkie Strzelce)

1772.1/IX. (Smogorzewo) † mł. Kasper Koszucki (?) Nobilis., l. 32, poch. kośc.

49311 (Wielkie Strzelce)

1794.14/IX. (Szelejewo) Józef Hjacynt, * 11, s. N. Wojc. i Marjanny Tomaszewskich administr. Sz. -- N. Wojc. Sutarski admin. klucza Chociszewice i GD. v. Teresa Garczyńska z dw. Sz.

49312 (Wielkie Strzelce)

1794.6/XI. (Grabonóg) Karol, * 2, s. N. Wojc. i Zofji Szumińskich admin. G. -- nieszlachcic i G. v. Marjanna Cieńska z dw. G.

49313 (Wielkie Strzelce)

1795.18/VIII. (Lipie), * 13 Marjanna Salomea c. G. Andrzeja i Teofili z Koszutskich Dramińskich poses. części wsi L. -- G. Józef i Karolina z K-ch D-cy małż. pos. Gogolewa

49314 (Wielkie Strzelce)

1795.20/X. (Smogorzewo) Teresa Tekla, * 15, c. M. Fabjana i Krystyny z Sczanieckich Parczewskich poses. Sm. -- GD. Winc. i Ewa z Nieżychowskich Zbijewscy dz-ce Białcza

49315 (Wielkie Strzelce)

1795.1/XII. (S. W.) Nepomucena, * 28/XI., c. N. Andrzeja i Teresy Rowińskich, organ. w kośc. w S. -- G. Piotr Kurzewski pisarz prow. w Zalesiu i M. Ludwika z Mielęckich Koszutska pos. cz. S.

49316 (Wielkie Strzelce)

1796.17/V. (Szlejewo) cerem. Jan (* 6) s. poprz. N. Tomaszewskich [Wojc. i Marjanny] ekon. w Sz. -- N. Jan T. stryjeczny dziecka i Barbara Rakowska

49317 (Wielkie Strzelce)

1797.27/III. (S. W.) Teofila, * 19/III., c. poprz. Rowińskich [Andrzeja i Teresy] organ. -- X. i Eleonora, siostra matki, ż. Macieja Benkiel, camponis w m. Piaseczna Góra

49318 (Wielkie Strzelce)

1797.26/V. (S. W.), * 24/V. Roch Jan Nep. s. MD. Maks. i Ludwiki z Mielęckich Koszutskich pos. S. -- X. i Teofila z K-ch Dramińska pos. wsi Lipie

49319 (Wielkie Strzelce)

1794.27/VI. (Szelejewo) † GD. Wiktorja z Majewskich Kostanecka wd., służąca w tym dworze, l. 60, febra putrida, poch. kośc.

49320 (Wielkie Strzelce)

1797.24/II. (Piaseczna Góra) † MD. Kat. z Rychlewskich Zbyszewska ż. Xawerego Zb., ex pustulis, l. 39, poch. cm.

49321 (Wielkie Strzelce)

1797.26/II. (S. W) † X. Rafał Modlibowski, kan. infl., prob. S. febra kwartana, l. 56, poch. 7/III. kośc.

49322 (Wielkie Strzelce)

1797.8/V. (Smogorzewo) † Rozalja l. 3, c. MD. Fabjana i Krystyny Parczewskich poses. Sm., poch. filipini Gostyń

49323 (Wielkie Strzelce)

1797.13/VI. (Piaseczna Góra), † Faustyna (* 1797.14/II.), c. G. Xaw. Zbyszewskiego wdowca, mieszk. w mieście P. G. poch. cm.

49324 (Wielkie Strzelce)

1799.18/V. (Lipie) Helena Tekla, c. M. Andrzeja i Teofili Dramińskich -- Jan Cieplewski ekon. i M. Kat. Majkowska. Cerem. ass. G. Franciszka D-a v. i G. Ignacy Koszutski z W. S.

49325 (Wielkie Strzelce)

1800.2/I. (S. W.) Ignacy, s. poprz. G. Rowińskich [Andrzeja i Teresy] organ., * 17/IX. -- X. i M. Wiktoria z Mleckich Koszutcka dz-ka S. W.

49326 (Wielkie Strzelce)

1800.11/VIII. (Szelejewo) Antonina Zuzanna, c. poprz. Tomaszewskich [Wojc. i Marjanny] (bez cech stan.) -- chrz. nieszl.

49327 (Wielkie Strzelce)

1800.25/IX. (W. S.) Józefa Nep. Prowidencja, * 22, c. G. Xawerego i Wiktorii z Mleckich Koszutckich -- G. Teofila Dramińska ze wsi Lipie, i Kajetan Iwelski pos. Gajewa

49328 (Wielkie Strzelce)

1800.26/X. (S. W.) Jan Kanty, s. Józefa i Heleny Rembowskich Nobilium, ekon., * 4/X. -- G. Xaw. Koszutcki i G. Antonina Jaraczewska

49329 (Wielkie Strzelce)

1800.28/XII. (Piaseczna Góra) Antonina, c. Ant. i Balbiny Skaleckich Nobilium, * 21 -- G. Józef Niedźwiedzki z Domachowa i G. Marjanna z Brudzewskich Działyńska ze wsi Zychlewo

49330 (Wielkie Strzelce)

1801.14/VII. (W. S.) cerem. Józefa Nep. Prowidencja, c. GG. Koszutckich ze wsi W. S. -- GG. Szymon Komorowski ze wsi Swadzim i G. Justyna Urbanowska pos. Mszyczyna

49331 (Wielkie Strzelce)

1801.10/IX. (Podrzecze0 Karol Mateusz Mikołaj z Tolentino s. G. Filipa i Anny z Rożnowskich Kmitów pos. cz. P. * 7/IX. -- X. G. Franciszka ze Szpotańskich Kmitowa ż. pos. Konarzewa

49332 (Wielkie Strzelce)

1801.22/X. (Smogorzewo) Łukasz Ewang. Piotr z Alkantary s. G. Mateusza i Jadwigi Błociszewskich ze wsi dziedz. Rogowo, * 18/X. -- G. Sebast. Binkowski z Mchów i G. Krystyna Parczewska z S.

49333 (Wielkie Strzelce)

1801.25/XI. (Szelejewo) Elżbieta Józefa, c. poprz. Tomaszewskich [Wojc. i Marjanny] (bez cech stan.), ekonomów w Sz., * 18/XI. -- Magdal. T. z Siepowa

49334 (Wielkie Strzelce)

1802.1/VII. (Lipie) Jan Ignacy, s. G. Teodora i Antoniny Jaraczewskich * 24/VI. -- G. Józef i Agn. z Duninów Wolskich Niedźwiedzcy pos. Domachowa

49335 (Wielkie Strzelce)

1802.9/IX. (S. W.) Mikołaj Józef Prot, s. G. Xawerego i Wiktorii z Mleckich Koszutckich pos. W. S. -- G. Roch Mileński ze wsi Jułowice (!) i G. Karolina z K-ch Dramińska dz-ka Kurówka

49336 (Wielkie Strzelce)

1802.18/XI. (Szelejewo) Stefan Andrzej, s. Nobil. Kazimierza Ostrowskiego i Marcjanny z Rakowskich, * 16 -- MG. Stefan Karczyński dzierż. Sz. z ż. Katarzyną ("Garczyński" ?)

49337 (Wielkie Strzelce)

1802.18/XII. (Grabonóg) Teofil, s. MG. Winc. Wilkońskiego dóbr Grabonóg dz-ca i Teresy z Umińskich, * 15 -- G. Ignacy Koszutski dz-c Poklatek i G. Ludwika Lipska dzierż. Trzebini

49338 (Wielkie Strzelce)

1804.27/II. (S. W.) Konstanty Marcelin Józef, * 27/II. s. G. Xawerego Koszutckiego i Wiktorii z Mleckich

49339 (Wielkie Strzelce)

1804.15/VII. (Szelejewo) Anna Leonora, c. poprz. Tomaszewskich [Wojc. i Marjanny] (bez cech stan.) -- X. i G. Marcjanna Ostrowska ż. skryby prow. z Sz.

49340 (Wielkie Strzelce)

1804.8/VIII. (Zalesie) Tekla Klara, c. G. Kajet. i Rozalji (dopis. pot. "z Korytowskich") Stablewskich, * 4/VIII. -- G. Nep. Mielencki z Tworzyjanic i G. Teodozja Szumańska z Biezdziadowa

49341 (Wielkie Strzelce)

1804.6/XI. (S. W.) Rafał, s. G. Andrzeja i Hel. Rowińskich organ. -- X. i G. Wiktorja Koszutcka z W. S.

49342 (Wielkie Strzelce)

1805.9/XII. (W. S.) Konstanty, s. G. Xaw. i Wiktorji Koszutckich pos. W. S. -- G. Konstanty K. dz-c Smogorzewa i W. S. z przyl. i G. Rozalja z Mleckich Pstrokońska dz-ka Rożniatowa

49343 (Wielkie Strzelce)

1807.22/II. (Zalesie) Napoleon Walenty Leon, s. G. Kajetana i Rozalji Stablewskich, * 18/II. -- G. Stanisł. Szczaniecki dz-c Godorowa i G. Wiktorja Koszutcka pos. W. S., G. Xawery K. pos. W. S. i T. Nepom. Mańkowska z Godurowa

49344 (Wielkie Strzelce)

1807.26/II. (Koszkowo) Faustyna Wiktorja, c. G. Józefa i Magdal. Dąbrowskich, * 15/II. -- G. Xaw. Koszutcki pos. W. S. i G. Faustyna Zakrzewska dz-ka Brześnicy, G. Kajetan Stablewski z Zalesia i G. Wiktoria K. pos. W. S.

49345 (Wielkie Strzelce)

1808.5/VIII. (Zalesie) Elżbieta Prakseda, c. G. Kajet. i Rozalji z Korytowskich Stablewskich dz-ców Z. z przyl., * 8/VII. -- G. Stef. Garczyński dz-c Szelejewa i Wiktorja z Mleckich Koszutcka z W. S.

49346 (Wielkie Strzelce)

1809.11/I. (S. W.) Antonina, c. G. And. i Hel. Rowińskich, * 10, -- G. Xaw. Koszutcki ze wsi W. S. i G. Joanna K. z Smogorzewa

49347 (Wielkie Strzelce)

1809.10/VII. (Szelejewo) Rudolf Antoni, s. G. Stefana i Kat. z Goliszewskich Garczyńskich, * 22/VI. -- chrz. nieszl.

49348 (Wielkie Strzelce)

1809.11/VII. (Koszkowo) Paulina Felicjana Augustyna, c. G. Rafała i Apolonji z Zarembów Objezierskich, * 26/VI. -- G. Hier. Jaraczewski z m. Jaraczewa i G. wd. Katarzyna Z. z m. Borek

49349 (Wielkie Strzelce)

1809.15/X. (Szelejewo) Nepomucena Franc., c. poprz. Tomaszewskich [Wojc. i Marjanny] ekon., * 2, -- chrz. nieszl.

49350 (Wielkie Strzelce)

1811.3/II. (Koszkowo) Józef Tymoteusz, s. G. poprz. Objezierskich [Rafała i Apolonji z Zarembów] pos., * 24/I. -- G. Józef Stablewski mł. z Zalesia i G. v. Helena Zakrzewska z Wrześnicy

49351 (Wielkie Strzelce)

1811.29/X. (Podrzecze) Antoni Szymon Seweryn, s. G. Marcina i Kat. Węsierskich dz-ców P., * 28.10 -- Winc. W., Ant. Broniewski GG. GG. Józef B. i Apolonia Objezierska

49352 (Wielkie Strzelce)

1812.11/X. (Koszkowo) Eleonora Franciszka Hieronima, c. G. Rafała i Apolonji Objezierskich pos. dóbr K., * 16/IX. -- chrz. nieszl.

49353 (Wielkie Strzelce)

1812.0/X. (S. W.) Konstanty, s. poprz. GG. And. i Heleny Rowińskich organ., * 17/X.

49354 (Wielkie Strzelce)

1812.14/XII. (Podrzecze) Mikołaj, s. G. Marcina Józefa Adama i Katarzyny Łucji z Zarembów Węsierskich, dz-ców d. Gostyń z przyl. * 7/XII. -- G. Jan Z. dz-c Ruska i G. Faustyna Zakrzewska wd. z Brześnicy

49355 (Wielkie Strzelce)

1813.19/XII. (S. W.) Konstanty, s. poprz. G. Rowińskich [And. i Heleny], * 17, -- chrz. nieszl.

49356 (Wielkie Strzelce)

1814.19/VII. (Bodzewo), chch. G. Augustyn Konkiel komisarz wojsk ros. z miasta Krobi, i G. Helena Kurnatowska pos. z B.

49357 (Wielkie Strzelce)

1814.31/VII. (Szelejewo) Antoni Adam, s. G. Stef. i Kat. Garczyńskich * 13/VI. -- chrz. nieszl.

49358 (Wielkie Strzelce)

1814.23/X. (Szelejewo) Emilja Antonina, * 21/X., c. G. Antoniego i Brygitty z Goliszewskich Silewiczów -- G. Rudolf Garczyński mł. i G. Marjanna Tomaszewska, oboje z Sz.

49359 (Wielkie Strzelce)

1814.20/XI. (Grabonóg) Edmund Wojciech Stanisław, s. G. Walentego i Teresy z Umińskich Bojanowskich, * 14/XI. -- G. Wojciech B. i Apolonia z Kęszyckich B., oboje z Czachorowa

49360 (Wielkie Strzelce)

1815.5/VII. (Podrzecze) Kazimierz Benon, s. G. poprz. Węsierskich [Marcina Józefa Adama i Katarzyny Łucji z Zarembów] dz-ców P. i Gostynia, * 16/VI. -- chrz. nieszl. - cerem. 1817.12/VIII.

49361 (Wielkie Strzelce)

1815.20/VII. (Grabonóg) Teofil, s. G. Franc. Xaw. i Elżbiety Ostrowskich ekon., * 27/IV. -- G. Walenty Bojanowski i Wiktorja B., ob. z Grabonoga

49362 (Wielkie Strzelce)

1815.5/XI. (S. W.) Ignacy, s. G. poprz. Rowińskich [And. i Heleny], * 1/XI. -- X. i G. Nepom. Mańkowska z Godurowa

49363 (Wielkie Strzelce)

1815.28/XII. (Smogorzewo) Aleksy, * 3/XI. s. G. Aleksego i Joanny z Bielińskich Łazarof dziedziców w Sm. -- chrz. nieszl.

49364 (Wielkie Strzelce)

1816.3/V. (Koszkowo) Zofja Anastazja, * 5/IV., c. G. Marcina i Kuneg. z Kossowskich Grzybowskich ekon. -- G. Rafał Objezierski pos. K. i G. v. Eleonora Stablewska z Zalesia

49365 (Wielkie Strzelce)

1816.30/XII. (Zalesie) Kajetan Stablewski, dz-c wsi Zalesie z ż. Rozalją z Korytowskich oświadczają pod przysięgą, iż synowie ich 1) Antoni Jan Chryzostom i 2) Jan Erazm są już ochrzczeni w kośc. krobskim i tylko przez niedopatrzenie chrzest ich nie wpisany w tamtejsze księgi

49366 (Wielkie Strzelce)

1817.27/II. (Smogorzewo) Teodor, s. G. Aleksego i Anny z Bielińskich Łazaroff, dz-ców Sm., * 20/II. -- chrz. nieszl.

49367 (Wielkie Strzelce)

1817.16/XI. (S. W.) Joanna-Leopolda, c. G. Nepomuceny Rowińskiej * 14/XI. -- chrz. nieszl.

49368 (Wielkie Strzelce)

1817.5/XII. (S. W.) Andrzej, * 1/XII., s. G. And. i Heleny z Ostrowskich Rowińskich -- chrz. nieszl.

49369 (Wielkie Strzelce)

1818.10/III. (Smogorzewo) Barbara Marja Anastazja, c. G. Aleksego i Joanny z Bieleńskich Łazarow dz-ców Sm. i W. Strzelców, * 2/III. -- chrz. biedni

49370 (Wielkie Strzelce)

1818.19/IV. (Koszkowo) ch. z wody Marjanna Elżbieta, * 5/IV., c. poprz. G. Objezierskich [Rafała i Apolonji] -- G. Teodor Zychliński, dz-c Grzymisławic i G. v. Eleonora Stablewska z Zalesia

49371 (Wielkie Strzelce)

1818.2/IX. (Szelejewo) Rozalja, * 31/VIII., c. Jana i Marjanny z Przybylskich Tomaszewskich ekonom. -- chrz. nieszl.

49372 (Wielkie Strzelce)

1819.6/I. (S. W.) Sylwester Karol, s. G. Walentego i Krystyny Doroty Kwiatkowskich pos. d. Masne (!) Strzelcza, małż. cywil., * 1818.31/XII. -- Kat. Kw. babka dziecka z Zytowiecka i nieszl.

49373 (Wielkie Strzelce)

1819.1/II. (Smogorzewo) bliźn. G. Aleksego i Joanny z Bieleńskich Łazarow dz-ców S. W. i Smog. z przyl. ** 1819.30/I. 1) Helena, 2) Konstancja -- chrz. nieszl.

49374 (Wielkie Strzelce)

1819.14/XI. (Szelejewo) Rozalja, c. Winc. i Magdal. Tomaszewskich ekon., * 11/XI. -- chrz. nieszl.

49375 (Wielkie Strzelce)

1820.1/VII. * (w Smogorzewie) Piotr Paweł Jan, s. Aleksego Łazaroff szlachcica, religii greckiej i Joanny, ch. 6/VII. -- Jan Zeydlic i Juljanna Zeydlicowa

49376 (Wielkie Strzelce)

1820.5/XI., * 5/XI. (Godurowo) Adam, s. Stanisł. i Konstancji Parczewskich szlachc., dz-ców -- Stanisław Szczaniecki i Teresa Morawska

49377 (Wielkie Strzelce)

1821.21/II., * 1/II. (Organki) Franciszek, s. Józefa i Kat. Jankowskich szlachc., leśniczych -- chrz. nieszl.

49378 (Wielkie Strzelce)

1821.13/VI. * 13/VI. (Pudliszki), Dezydera Joanna Tekla, c. Ur. Ignacego i Ludwiki Parczewskich, szlachty, -- Stanisł. Szczaniecki, dz-c Godorowa i Ludwika Pruska

49379 (Wielkie Strzelce)

1821.23/IX., * 23/IX. (Godorowo) Józefa Marjanna, c. Teofila i Leokadji Morawskich, urodz., właścic. -- Stanisł. Szczaniecki i Franc. S-a

49380 (Wielkie Strzelce)

1821.30/XII. * 24/XII. (Szelejewo) Anastazja Katarzyna, c. Anton. i Marianny Garczyńskich, szlachc., leśniczych -- Ur. Stanisław i Kat. G-cy właściciele ...

49381 (Wielkie Strzelce)

1823.28/III. *, a 1824.25/IV., chrz. (Zalesie) Maksymiljan, s. Ur. Józefa i Zuzanny z Gajewskich Trzebińskich, ekonomow -- X. i m-a

49382 (Wielkie Strzelce)

1824.24/X. *, a 31/X. chrz. (Smogorzewo) Paulina, c. Winc. i Magdal. Tomaszewskich ekonomów -- chrz. nieszl.

49383 (Wielkie Strzelce)

1826.24/VIII. * (Grabonog), ch. 3/IX. Teofil Winc. Bartł., s. Ur. Teofila i Korduli (dodano: Skarzyńska) Wilkońskich, dz-ców, -- Ur. Jan Nep. Nieżychowski i Ur. Teresa Bojanowska

49384 (Wielkie Strzelce)

1826.16/XI. * (S. W), ch. 21, Emilja, c. And. i Hel. Rowińskich organ. -- chrz. nieszl.

49385 (Wielkie Strzelce)

1826.18/IX. * (Kołaczkowice), ch. 1827.1/I., Władysław Józef Kajetan s. hr. Erazma i Emilji Stablewskich dz-ców Koł. -- Kajetan S. dz-c Zalesia i Prakseda S-a dz-c Kołaczkowa (?)

49386 (Wielkie Strzelce)

1828.30/V. * (Zalesie), ch. 30/V. Feliks Erazm, s. Erazma i Emilji Stablewskich, dz-ców, szlachty - z wody, † zaraz

49387 (Wielkie Strzelce)

1828.27/VI. * (Grabonog), ch. 1/VII. Bolesław, s. poprz. Wilkońskich [Teofila i Korduli z Skarzyńskich], dz-ców, szl., -- Erazm Stablewski, dz-c Zalesia i Karolina Skarzyńska z Helkowa (!)

49388 (Wielkie Strzelce)

1829.23/VII. * (Pijaski), ch. 26/VII. Karolina, c. Ur. Teodora i Wiktorji Bagińskichm egzekutorów powiat. -- hr. Aureli Zakrzeski dz-c Strzelcza i m-a

49389 (Wielkie Strzelce)

1830.15/XII. * (Zalesie), ch. 28/XII. Tadeusz Adelmant (!) Bruno Józef s. Ur. Karola i Korduli z Szczanieckich Stablewskich dz-ców Z. -- Józef i Prakseda Stablewscy

49390 (Wielkie Strzelce)

1831.25/VI. * (Pijaski), ch. 28, Emilja, c. Ur. Gotliba i Wiktorii Bagińskich (ojciec ewang., matka katol.) egzek. pow. -- Andrzej Rowiński organ., Magdal. Tomaszewska

49391 (Wielkie Strzelce)

1832.5/I. * (Zalesie), ch. 12 Stanisław Konstanty Tertuljan, s. Ur. Karola i Korduli (z) Szczanieck Stablewskich, dz-ców Z. -- Ur. Konstanty Szcz. i Franc. z Bnińskich Kaczorowska

49392 (Wielkie Strzelce)

1833.8/VI. * (Ziołkowo), ch. 13/XII. Władysław Antoni Teodor, s. W-go Aurelego i Teodory z Mielęckich Zakrzewskich, dz-ców d. strzeleckich -- Tad. Z., Marjanna M., Gustaw Potworowski i Kordula Stablewska

49393 (Wielkie Strzelce)

1829.16/VIII. † (Godurowo) Ur. Stanisław Szczaniecki młodzian 87, dz-c G., starość

49394 (Wielkie Strzelce)

1831.12/VIII. † (Poznań) JW. Hjacynt Zakrzewski l. 87, kolator kośc.

49395 (Wielkie Strzelce)

1834.14/III. * (Zalesie), ch. 23, Matylda Nimfa Emilja, c. W-go Karola i Korduli z Sczanieckich Stablewskich dz-ców -- Józef St. i Emilja Scz.

49396 (Wielkie Strzelce)

1835.12/IV. *, ch. 12/IV. (Lipie) Piotr Józef, s. Ur. Ignac. Pomorskiego pos. i majora wojsk prus., i Ur. Anastazji z Dramińskich -- chrz. nieszl.

49397 (Wielkie Strzelce)

1836.10/XII. *, ch. 1837.15/I. (Zalesie) Tertuljan, s. poprz. Ur. Stablewskich [Karola i Korduli z Sczanieckich] dz-ców -- Tertuljan Koczorowski i Melanja Wilkońska S-a

49398 (Wielkie Strzelce)

1838.14/XII. * (Zalesie), ch. 1839.16/I. Elżbieta, c. poprz. Ur. Stablewskich [Karola i Korduli z Sczanieckich] dz-ców Z. -- Stefan i Emilja S-cy, oboje z Z. z wody

49399 (Wielkie Strzelce)

1839.21/V. * (Koszkowo) Tadeusz Tomasz, s. Ur. Tom. Wilkońskiego i Kunegundy z Chodubskich, poses. -- Ur. Ur. Wojc. Ch. i Józefa W., oboje z K.

49400 (Wielkie Strzelce)

1839.18/XII. * (Grabonóg), ch. 27/XII., Jerzy Antoni Stefan, s. JW. Teofila Wilkońskiego i Korduli ze Skarzyńskich dz-ców -- W. Rafał W. z Krajewic i Aleksandryna Nieświastowska z Bogusławek

49401 (Wielkie Strzelce)

1840.10/VIII. * (Smogorzewo), ch. 27 Sylwester Włodzimierz, s. Ur. Stanisł. Błociszewskiego i Józefy z Wyganowskich, szlachc., dz-ców -- Kamil Zakrzewski z Mszyczyna dz-c i Karolina Wilczyńska z Leszna

49402 (Wielkie Strzelce)

1841.24/III. * (Grodnica), ch. 27, Leon, s. Feliksa i Jadwigi Plecińskich (dodano "Wny") poses. -- W. Maks. Sosiński dz-c z Koszkowa i W-a Zofja Pl. pos z Gr. (Metryki dzieci tych P-ch i przedtem i potem bez cech. szlach. Ona z domu Gierczyk !)

49403 (Wielkie Strzelce)

1841.15/IV. * (Grabonóg), ch. 24, Stefan Teofil, s. poprz. Ur. Wilkońskich [Teofila i Korduli ze Skarzyńskich] dz-ców -- Winc. W. z Grabonoga i Anna Czarkowska z ...

49404 (Wielkie Strzelce)

1842.28/II. * (Smogorzewo), ch. 28/II. Eucharjusz Antoni, s. poprz. Ur. Błociszewskich [Stanisł. i Józefy z Wyganowskich] dz-ców -- Ur. Antoni Raczyński z Pałczyna i Gabriela Wilczyńska z Kawcza

49405 (Wielkie Strzelce)

1837.9/X. Wy Antoni Błociszewski, kawaler z Przecławka, l. 27 x Rozalja Skarzyńska panna z Grabonoga l. 22 -- Teofil Wilkoński i Antoni Bojanowski

49406 (Wielkie Strzelce)

1839.23/III. Wny Tomasz Wilkoński kawaler l. 26 x Kunegunda Hodubska panna l. 19, oboje z Koszkowa -- Wojc. H. z Koszkowa, Stanisł. Urbański z W. S.

49407 (Wielkie Strzelce)

1843.1/I. * (Szelejewo), ch. 8. Telesfor Anastazy, s. Wgo Józefa Szenica i Nepomuceny, poses. -- Jan Sz. z W. Srok i Alojzja Sz. z Szel.

49408 (Wielkie Strzelce)

1843.18/X. * (Grabonóg), ch. 30, Kazimierz Łukasz, s. poprz. Ur. Wilkońskich [Teofila i Korduli ze Skarzyńskich], dz-ców Gr. i Krajewiczek -- Ur. Edmund Bojanowski z G-ga i Anna Skarzyńska z Przesławia

49409 (Wielkie Strzelce)

1846.13/VIII. * (Podrzecze) G. Józef, s. G. Mik. Węsierskiego i G. Bolesławy Pruskiej poses. dóbr (wpis znacznie późniejszy)

49410 (Wielkie Strzelce)

1847.25/IX. * (Podrzecze), ch. 10/X. Kazimierz Antoni Anatazy (!) s. Ur. Mikołaja Węsierskiego i Bolesławy z Pruskich dz-ców P. -- Jan Nieświastowski z Słupi i Pelagja Radońska z Zegocina

49411 (Wielkie Strzelce)

1848.20/X. * (Szelejewo) ch. 6/XI. Zofja Zenobja Wanda, c. Ur. Nazarego Pruskiego i Antoniny z Rożnowskich dz-ców d. Szel. etc. -- Ur. Antoni Sylwester Kurowski z Szel., kapitan i Wiktoria R.

49412 (Wielkie Strzelce)

1849.1/VII. * (Smogorzewo), ch. 16/VII. Marjan Stanisław, s. Ur. poprz. Błociszewskich [Stanisł. i Józefy z Wyganowskich] dz-ców -- Feliks Wyganowski z Droszewa i Franciszka W-a z Smiłowy

49413 (Wielkie Strzelce)

1850.12/XII. * (Podrzecze), ch. 16/XII. Marja Serafina Kat., c. poprz. Ur. Węsierskich [Mikołaja i Bolesławy z Pruskich] dz-ców P. -- Ant. W. z Skoraszewic, Pelagja Radońska z Zegocina, Jan Nieświastowski z Słupi, Ludwika W. Z Skoraszewic

49414 (Wielkie Strzelce)

1856.1/I. * (Smogorzewo), ch. 20/II. Józef Tytus Aleks., s. W-go Stanisł. i Marji z Gostyńskich Błociszewskich dz-ców Sm. -- Wawrzyniec Wierzbiński i Rozalja G., Otolja W-a i Tadeusz G.

49415 (Wielkie Strzelce)

1859.28/XII. * (Zalesie), ch. 1860.20/II. Marja Ludwika, c. Stanisława i Stanisławy z Sczanieckich Stablewskich, dz-ców Z. -- Józef St. i Emilja Scz.

49416 (Wielkie Strzelce)

1861.29/V. * (Zalesie), ch. 23/VI. Zygmunt Wacław, s. poprz. Stablewskich [Stanisława i Stanisławy z Sczanieckich] dz-ców Z. -- Erazm. St. z Dłoni i Emilja Sczaniecka z Pakosławia

49417 (Wielkie Strzelce)

1862.1/VII. * (Smogorzewo), ch. 31/VIII. Mieczysław Juljan Mateusz, s. W-ych Stanisł. i Marjanny Błociszewskich dz-ców -- Wy Juljan Bukowiecki i W-a Apolonja Kulesińska

49418 (Wielkie Strzelce)

1862.21/XII. * (Zalesie), ch. 1863.10/I. Julja Zofja, c. poprz. Stablewskich [Stanisława i Stanisławy z Sczanieckich] dz-ców -- Stefan S. i Tekla z S-ch Kurcewska

49419 (Wielkie Strzelce)

1864.28/V. * (Zalesie), ch. 21/VI. Irena Elżbieta Kazimiera, c. poprz. Stablewskich [Stanisława i Stanisławy z Sczanieckich], dz-ców -- Maciej S., Eliza Jaraczewska, Tadeusz St. Izabela Radońska, Zygm. hr. Łącki Bronisława Szczaniecka

49420 (Wielkie Strzelce)

1865.2/VIII. * (Zalesie), ch. 28/IX. Kazimierz Ignacy, s. poprz. Stablewskich [Stanisława i Stanisławy z Sczanieckich] dz-ców d. -- Ignacy Bniński z Samostrzela, Kaz. z Łąckich S-a z Szlachcina

49421 (Wielkie Strzelce)

1867.28/III. * (Smogorzewo), ch. 3/IV., a dopełn. cer. 25/IX., Maria Maksymiljan Ludwik Teodor, s. JW. Hr. Ignacego i Jadwigi z Moszczeńskich Mycielskich na Sm. dziedziców -- przy cer.: Maks. Godzimirski i Hr. Ludwika z Biszpingów Myc. z Chociszewic

49422 (Wielkie Strzelce)

1868.8/I. * (Zalesie), ch. 2/II., Jan Chrzciciel Seweryn Stanisław, s. poprz. Stablewskich [Stanisława i Stanisławy z Sczanieckich] dz-ców -- Zygm. Łącki z Konina i pani Seweryna Szczaniecka z Pakosławia

49423 (Wielkie Strzelce)

1868.24/III. * (Smogorzewo), Ludwik Marja Maciej, s. poprz. Hr. Mycielskich [Ignacego i Jadwigi z Moszczeńskich] dz-ców S.

49424 (Wielkie Strzelce)

1869/21/VII. (Smogorzewo), ch. 15/X. Aniela Marja Michalina Czesława, c. poprz. hr. Mycielskich [Ignacego i Jadwigi z Moszczeńskich] dz-ców -- Hr. Maks. Mielżyński i hrabianka Józefa Myc.

49425 (Wielkie Strzelce)

1872.17/III. * (Smogorzewo), ch. 12/III., cer. 15/V.72 Elżbieta Marja Monika Kaz., c. poprz. hr. Mycielskich [Ignacego i Jadwigi z Moszczeńskich]

49426 (Wielkie Strzelce)

1885.3/II. * (Godurowo), ch. 5/II. Stefan Błażej, Zygmunt Marjan Ignacy Józef, s. G. Marcelego Zółtowskiego i Ludwiki hr. Czarneckiej dz-ców G., Strzelców i Brześnicy -- hr. Marceli Z. z Cz i hr. Marja Cz. z Ruska

49427 (Wielkie Strzelce)

1886.19/I. * (Zalesie), ch. 1/III. Helena, c. G. Jana Nep. Sokolnickiego i Marji Stablewskiej, dziedziców -- Stanisł. St. dz-c Zal. i Michal. Moszczeńska z Pigłowic

49248 (Wielkie Strzelce)

1887.29/XI. * (Godurów), ch. 11/XII. Elżbieta Marja Józefa, c. poprz. hr. Zółtowskich [Marcelego i Ludwiki hr. Czarneckiej] -- Celina Z. z Ujazdu i Jan Czorba z Krajewic

49429 (Wielkie Strzelce)

1889.7/II. * (Godurowo), ch. 27/II. Juljan, s. Ant. Logi Nob. i Klementyny Biterlich, ekon. -- Helena L. z Gniezna

49430 (Wielkie Strzelce)

1894.6/VII. * (Godurów), ch. 22/VII. Ludwik Jan Marja Józef, s. poprz. hr. Zółtowskich [Marcelego i Ludwiki hr. Czarneckiej] -- Józef hr. Czarnecki z Dobrzycy i G. Anna Z. z Nekli

49431 (Wielkie Strzelce)

1826.10/X. Ur. Franciszek Gajewski pos. Grąblina, mł. l. 33 x Ur. panna Emilja Garczyńska z Szelejewa l. 27. w kaplicy w Szelejewie

49432 (Wielkie Strzelce)

1829.19/VII. Ur. Tadeusz Dąbrowski mł., komisarz, l. 32 x panna Józefa Sagańska l. 26, oboje z W. S. -- Nep. Szomański ekonom i Wojc. Głowacki ek. Szelejewa

49433 (Wielkie Strzelce)

1854.12/XI. Ur. Zygmunt Sczaniecki, mł. l. 26 x Ur. Emilja Stablewska panna z Zalesia, l. 21 -- Erazm St. dz-c Dłoni Konst. Scz. dz-c Bród, Antoni St. Józef St.

49434 (Wielkie Strzelce)

1877.28/VIII. G. Zygm. Radoński mł. z Krześlic, l. 27 x G. Helena Stablewska panna z Zalesia, l. 21 - On syn Atanazego i Pauliny Białobłockiej, ona c. Stan. i Stanisławy z Szczanieckich -- Zygm. Łącki i Karol Scz.

49435 (Wielkie Strzelce)

1884.8/I. ks. Florjan Stablewski prob. z Wrześni dał ślub Janowi Nep. Sokolnickiemu i Marji Stabl. z Zalesia, on 33, ona 22 on s. Ludwika Sok. i Emilji de Orzegalskie, ona c. Stan. Stabl. i Stanisł. z Sczanieckich -- Jan Niemojowski, Zygm. hr. Potulicki

49436 (Wielkie Strzelce)

1890.30/IV. G. Tad. Swinarski z Niegolewa, mł. l. 27, s. Anton. i † Heleny de Warnka x Władysława Lipińska z Strzelców W., panna l. 24, c. Klemensa i Stanisławy Rajcka (!)

49437 (Wielkie Strzelce)

1891.18/XI. G. Tadeusz Bronikowski mł. z Chotowa dz-c, l. 33, s. Wandy B-ej x G. v. Julja Stablewska l. 29, c. Stanisł. i Stanisławy ze Sczanieckich (ślub dał nominat arcybp. Florjan) -- GG. Stan. Stabl. z Zalesia, Maciej St. dz-c Chytrowa

49438 (Wielkie Strzelce)

1881.23/VI. Witold Taczanowski mł. z Pieruszyc, l. 40 x G. Anna Węsierska v. z Podrzecza, l. 26, c. Mik. i Bolesławy -- hr. Franc. Zółtowski z Miechanowa, Jan Czorba z Krajewic

49439 (Wielkie Strzelce)

1893.6/IV. O. Michał Mycielski z Krak. daje ślub G. Ludwikowi Mycielskiemu z Gałowa mł. x hr. Elżbiecie M-ej z Smogorzewa, w kapl. prywat. w Zimnowodzie

49440 (Wielkie Strzelce)

1893.2/XII. Maks. hr. Mycielski z Smogorzewa, mł. l. 26, s. Jadwigi z Moszczyńskich, x Dorota Stern (ślub w Berlinie w kośc. Sw. Jadw.) Ona protest. -- Stefan hr. Myc. z Wolsztyna

49441 (Wielkie Strzelce)

1799.13/X. poch. (Piiaseczna Góra) G. Józef Maykowski, † 10/X. starzec, l. 73, poch. kośc.

49442 (Wielkie Strzelce)

1800.3/V. poch. (Piiaseczna Góra) cm. Bonawentura, s. GG. Wojc. i Teresy Jaskólskich, † 1/V., l. 6

49443 (Wielkie Strzelce)

1800.1/X. poch. (W. S.) Teofila, c. And. i Teresy Rowińskich., † 29/IX. l. 3 m. 7 Nobilium

49444 (Wielkie Strzelce)

1801.18/IX. (Podrzecze) poch. Mateusz Karol Mikołaj, z Tolentino, s. GG. Filipa i Anny Kmitów, † 16/IX. dni 10

49445 (Wielkie Strzelce)

1801.3/X. poch. (W. S.) Ignacy, s. poprz. GG. Rowińskich [And. i Teresy], organistów † 1/X., 1 r. 3 mies., suchoty

49446 (Wielkie Strzelce)

1801.3/XI. (Smogorzewo) poch. G. Jadwiga Błociszewska dz-ka Rogowa † 1/XI., l. 27, † przy połogu, poch. u filip. gostyń.

49447 (Wielkie Strzelce)

1802.12/I. poch. (W. S.) Tekla Juljanna Anna c. GG. Bonawentury i Anny Woydałowiczów, † 10/I. l. 3 m. 6, bolenie gardła

49448 (Wielkie Strzelce)

1802.8/III. poch. (Bodzewo) Marianna Magnuszewska, ż. ekonoma † 6/III. l. 60 suchoty

49449 (Wielkie Strzelce)

1803.10/II. poch. (Zalesie) Małgorzata, (tyg. 31), c. M. Wojc. i Małg. Cabańskich, † 8/II.

49450 (Wielkie Strzelce)

1803.1/VIII. (Smogorzewo) poch. cm. Grzegorz Józef Osiński ekon, nobil. † 30/VII., l. 60. kolka

49451 (Wielkie Strzelce)

1804.18/VI. poch. (Godorowo) cm. Józefa Koszutska Gv., z m. Kostrzyń do wsi God. utopiona w czasie powodzi 14/VI., l. 27

49452 (Wielkie Strzelce)

1804.22/VI. poch. (Godorowo) G. Karolina z Koszutskich Szredzowa z m. Kalisza, utop. w czasie powodzi do Godurowa 14/VI. l. 30. wydobyta 21/VI.

49453 (Wielkie Strzelce)

1805.24/I. poch. (S. W.) Rafał, s. poprz. G. Rowińskich [And. i Teresy] organ. † 22/I., tyg. 12

49454 (Wielkie Strzelce)

1807.5/XI. poch. (S. W.) G. Szymon Rowiński, † 3/XI., l. 83, starość, poch. cm.

49455 (Wielkie Strzelce)

1808.25/II. poch. (S. W.) cm. Konstancja, c. G. And. i Hel. Rowińskich † 23/II., tyg. 3

49456 (Wielkie Strzelce)

1808.28/III. poch. (Zalesie) kośc. Napoleon, s. G. Kajetana i Rozalji Stablewskich † 26/III., mies. 13

49457 (Wielkie Strzelce)

1809.3/I. poch. (Szelejewo) kośc. filip. w Gost. G. Paulina Garczyńska c. G. Stef. i Kat. z Goliszewskich. † 1/I., l. 8

49458 (Wielkie Strzelce)

1810.14/V. poch. (Zalesie) kośc. G. v. Elżbieta Prakseda Stablewska † 12/V., c. G. Kajet. i Rozalji z Korytowskich dz-ców Zal., 1 r. i 9 m. ex thussi

49459 (Wielkie Strzelce)

1812.1/VIII. (S. W.) poch. cm. G. Marjanna Rembowska małż., † 30/VII., l. 83, febris putrida

49460 (Wielkie Strzelce)

1813.7/IV. poch. (S. W.) kośc. Kajetan, s. GG. Xaw. i Wiktorii z Mleckich Koszutskich poses. W. S. - † 5/IV., l. 16, ex pustulis

49461 (Wielkie Strzelce)

1813.24/VIII. (S. W.) poch. kośc. G. Konstantyn Koszutcki, żonaty, klanic śremski, † we wsi dziedz. Zawory 21/VIII., l. 64, paraliż

49462 (Wielkie Strzelce)

1819.7/III. poch. (Smogorzewo) kośc. G. Aleksy, s. G. Aleksego i Joanny z Bieleńskich Łazarow, † 6/III., l. 30, "na krop"

49463 (Wielkie Strzelce)

1819.13/III. poch. (Smogorzewo), kośc. G. Teodor,, s. poprz. GG. Łazarowow [Aleksego i Joanny z Bieleńskich Łazarow] (matka wyrażnie "Bieleńska") † 12/III., l. 2 "na krop"

49464 (Wielkie Strzelce)

1822.14/I. † (Stefanowo) Anastazja Katarzyna Garczyńska, dni 21, c. Anton. i Marcjanny G-ch, szlachc., leśniczyc Kaszel

49465 (Wielkie Strzelce)

1836.24/II. † (Zułkowo) Ur. Aureli Zakrzewski, dziedzic, l. 33. Febra neurosa

49466 (Wielkie Strzelce)

1838.10/I. † (Zalesie) Wy Kajetan Stablewski l. 75, były dziedzic

49467 (Wielkie Strzelce)

1843.21/XI. † (Leszno) Ur. Benigna Zakrzewska l. 27, dz-ka dóbr Wyzków

49468 (Wielkie Strzelce)

1848.24/XI. † (Szelejewo) Józef, l. 3, m. 8, s. W-go Macieja i Emilji z Rożnowskich Bronikowskich 1 rok, cholera

49469 (Wielkie Strzelce)

1852.20/VII. † (W. S.) Kamill, dni 3, s. W-go Anton. i Emilji Rembowskich pos. W. S.

49470 (Wielkie Strzelce)

1853.9/III. † (W. S.) Emilja Rembowska l. 21, posesorka, c. Adolfa i Cecylji Liske, mąż Antoni R.

49471 (Wielkie Strzelce)

1854.23/VIII. † (Grabonóg) Bolesław Wilkoński l. 29, kawaler, dziedzic, s. Teofila i Korduli, suchoty

49472 (Wielkie Strzelce)

1862.27/I. † w Daleszynie, par. starogostyń. Piotr Zakrzeski poch. w par. S. W. w kośc.

49473 (Wielkie Strzelce)

1866.24/VIII. † (Grabonog) Jerzy Wilkoński l. 27, s. dziedzica Teofila i Korduli W-ch, suchoty

49474 (Wielkie Strzelce)

1878.27/II. (Godurowo) † Marja Loga m. 4

49475 (Wielkie Strzelce)

1878.9/X. † (Poznań) Teofil Wilkoński, l. 76

49476 (Wielkie Strzelce)

1884.11/II. † (Smogorzewo) Ignacy Mycielski l. 42, hr. i dziedzic, s. Teodora i Anieli z Mielżyńskich, paraliż. Żona Jadwiga z Myciel.

49477 (Wielkie Strzelce)

1892.5/II. † (Piaski) Andrzej Wężyk l. 94, ekonom, s. Wojc. pos. i Elżbiety. Córka Weronika Schmidt (bez cech szlach. !)

49478 (Wielkie Strzelce)

1898.4/XII. † (Koźmin) G. Władysław Zakrzewski l. 66, s. Aurelego pos. d. Ziółkowo i Teodozji Mielęckiej, poch. w grobie rodz. w kośc.

49479 (Wielkie Strzelce)

1903.30/VI. † (Poznań) Stefan Wyssogota Zakrzewski, l. 68, s. Piotra i Benigny, starość. Uwiad. siostra

49480 (Wielkie Strzelce)

1904.16/VI. † (Poznań) G. Jan Bapt. Stablewski dz-c Dąbrówki, kawaler l. 36, s. Stanisł. i Stanisł. Sczanieckiej, zapal. płuc. Brat uwiadamia

49481 (Wielkie Strzelce)

1904.21/II. † (Zalesie) G. Stanisł. Stablewski l. 72, s. G. Karola St. i Korduli Sczanieckiej, małżonek, starość, zawiad. synowie. poch. 25/II.

49482 (Lwówek)

1753.3/I. chrzci X. Stanisław Koszutski komend. i koncjon. Lw. chch. G. Wojc. Gościejewski

49483 (Lwówek)

1753.22/I. chch. PD. Michał z Werbna Pawłowski klanic biechow. i JD. Jadwiga Nep. z Pawłowskich Garczyńska podkomorzyna wschow.

49484 (Lwówek)

1753.4/II. ch. GD. Anna Zielińska, a 19/II. ch. GD. v. Marjannna Z. GD. Wojc. Gościejewski

49485 (Lwówek)

1753.28/II. (Posadowo) ch. J. Władysław Leszczyc Koszutski podkomorzy JKMci

49486 (Lwówek)

1753.28/XII. (Dw. Bolewice) Adam Nepom. Ignacy, s. MD. Dyzmy Franciszka i Teresy z Krzyżanowskich Raszewskich pos. B. -- GD. Andrzej Lewicki i GD. Elżb. Nowicka

49487 (Lwówek)

1754.3/VII. (Nietrzeba) Jan, s. GD. Józefa i Kat. Kobuszewskich Nobilium -- X. Stan. Koszutski komend. i konc. tut. i MG. v. Krystyna Poklatecka

49488 (Lwówek)

1754.21/XII. (Dw. Bolewice) Barbara Jadwiga Balbina, c. poprz. MD. Raszewskich [Dyzmy Franciszka i Teresy z Krzyżanowskich] pos. B. -- D. And. Lewicki i D. Anna Zebrowska

49489 (Lwówek)

1755.10/VIII. (Posadowo) Wawrzyniec Franciszek, s. GD. Józefa i Jadwigi Tomaszewskich ekonom. P. -- P. Stef. Garczyński wdzic pozn. i P. Jadwiga Nep. z Pawłowskich G-a podkomorzyna wschow.

49490 (Lwówek)

1756.0/I. (Bolewice) ch. z wody Franciszek (?) Baltazar, s. MD. poprz. Raszewskich [Dyzmy Franciszka i Teresy z Krzyżanowskich] -- MD. Marceli i Marjanna de Nowickie małż.

49491 (Lwówek)

1757.12/IV. (Lw.) chch. GD. Marcin Gezierski i GD. Teresa Raszewska z Bolewic

49492 (Lwówek)

1758.10/XI. chch. MGD. Jakub Komorowski łowczy lubaczowski, dz-c Konino etc. i JGD. Petronella Sokolnicka ze wsi Niewierz

49493 (Lwówek)

1759.27/II. (Posadowo) Juljan Bogusław Onufry Stanisł. Kostka Józef Jan Nep. Antoni, s. P. MGD. Józefa i Jadwigi Nep. z Pawłowskich Łąckich klaniców kruświc. -- MD. Aleksy Skrzypiński pis. kalis. i MD. Nieżychowska z Miechorzewa

49494 (Lwówek)

1759.25/VII. (Bolewice) Jakub, s. G. Józefa i Kat. Wolskich ekon. B. -- G. v. Anna Czaykowska

49495 (Lwówek)

1761.7/I. (Posadowo) Klet Kasper Melchjor Baltazar, s. JD. poprz. Łąckich [Józefa i Jadwigi Nep. z Pawłowskich] podkomorzych brzesk.-kuj. -- X. i GD. Barb. Nieżychowska a z wody G. Wiktorja Szczaniecka

49496 (Lwówek)

1764.26/II. (Posadowo) cerem. nad 2 dzieci poprz. M. Łąckich [Józefa i Jadwigi Nep. z Pawłowskich] 1) Stanisław Józef Piotr, w r. 1763.1/XII. * - ass. X. Ant. Jabłonowski wda pozn. i JM. Anna z Radomickich Działyńska wdzina kal. 2) Klet Kasper Melchjor Balt., * 1761.7/I. -- JM. Ign. Twardowski wda kalis. i Franciszka z Radomickich Szołdrska wdzina inowrocł.

49497 (Lwówek)

1766.27/IX. (Posadowo) cer. Jakub Franc. Józef, * 7/IX., s. GG. Wojc. i Barbary Giżyńskich -- X. i M. Barbara z Marszewskich Nieżychowska

49498 (Lwówek)

1767.2/XII. (Posadowo) cerem. Bibjana Barbara Tekla, * 30/XI., c. M. poprz. Łąckich [Józefa i Jadwigi Nep. z Pawłowskich] podkom. b.-kuj. - dz-ców Pos., Lw., i inn. -- X. i M. Rozalja Wolińska

49499 (Lwówek)

1767.30/VI. (Dw. Chmielinka) cerem.: 1) Jerzy Wojciech, * 1767.26/IV. 2) Agnieszka Katarzyna, * 1765.20/IV. c. M. Józefa i Rozali -- Wolińskich I Walenty Zbijewski dz-c Chudzic, Franc. Chłapowska dz-ka Sędzin II Wład. Pawłowski pos. Chartowa i Helena Zb. dz-ka Chudzic

49500 (Lwówek)

1772.12/VI. (Lw.) Onufry Wincenty, ch. z wody we dw. lw., s. M. Stanisława i Ludwiki Urbanowskich pos. Lw. -- X. i G. Teresa Tomaszewska

49501 (Lwówek)

1772.23/VII. (Lw.) Stanislaw Bartłom., s. G. Franc. i Marjanny Rowińskich -- GG. Jan i Józefa Sokalscy pos. Zgierzynka

49502 (Lwówek)

1773.1/VI. (Dw. Lw.) Tomasz, 1766.16/XII. *, i ch. z wody we dw. Tomice s. poprz. M. Urbanowskich [Stanisława i Ludwiki]. Teraz cerem. ass. -- M. Ignacy U.

49503 (Lwówek)

1775.31/XII. (Posadowo) cerem. Barbara, (ch. z wody w Lubaszu) c. G. Mikoł. i Anny z Bnińskich Swinarskich -- M. Stanisł. Bn. szambel. i Anna Radolińska podkomorzyna, a ass. przy cer. Łuk. Bn. sta sokol. z ż. Jadwigą z Pawłowskich

49504 (Lwówek)

1776.1/I. (Lw.) Joanna Genowefa, c. G. Adama i Róży Reuttów, mieszk. w Lw. -- X. i GD. Anna Brudzewska

49505 (Lwówek)

1776.7/IV. (Wierzeja) cerem. Mikołaj z Tolentino, * 1772.10/IX., s. G. Tomasza i Małgorzaty Arnold -- JM. Łukasz Bniński star. sokolnic. i Urszula Sokolnicka chorążyna gn.

49506 (Lwówek)

1776.30/XII. (Lw.) Adam Stefan, s. G. poprz. Kabacińskich [??] -- X. Brunon Zadarnowski prob. lw. i JMD. Anna Brzozowska

49507 (Lwówek)

1777.10/II. (Lw.) Weronika Agata, c. G. Adama i Rozalji Reutów -- JMD. Józef Moszczyński i JMD. Eleonora Kosicka

49508 (Lwówek)

1777.18/XII. (Lw.) dziecko (luka na imię) G. Ant. i Marjanny Zawistowskich -- JD. Melchjor Łącki podkomorzyc brzeski kuj. i MD. Anna Brzozowska

49509 (Lwówek)

1778.15/I. (Lw.) Marcjanna, c. G. Ignac. i Reginy Janiszewskich, ekon. -- chrz. nieszl.

49510 (Lwówek)

1778.27/XII. (Lw.) cerem. Saba, Mikołaj, s. G. poprz. Reuttów [Adama i Rozalji], (13/XII. z wody -- M. Józef Brzozowski z ż. Anną) -- ass. JM. Łukasz Bniński star. sokolnicki, dz-c Lwówka i in. i M. Eleonora Moszczyńska dz-ka Cykówka

49511 (Lwówek)

1779.1/IV. (Lw.) Anna Marjanna, c. poprz. G. Kabacińskich [??] -- MD. Franc. Hełmicki i M. Anna Brzozowska

49512 (Lwówek)

1779.6/IV. (Lw.) chch. Zyda nawróc.: JM. Stanisł. Bniński, dz-c Lubosza i inn., Jadwiga Nepom. z Pawłowskich Bnińska starościna sokolnicka, dz-ka Lwówka i inn., JM. Józef Moszczyński podczaszy pozn., dep. na Tryb. Kor. i Eleonora z B-ch M-a

49513 (Lwówek)

1779.6/IV. (Lw.) Karol. s. poprz. G. Janiszewskich [Ignac. i Reginy], ekon. lw., (z wody był ch. 18/III. wtedy chch. nieszl.) -- ass. M. Józef Rynarzewski i M. Rozalja Moszczyńska dz-ka Otorowa

49514 (Lwówek)

1779.1/XI. (Bolewice) Szymon Jan, s. G. Walentyna i Zofji Zglińskich -- GD. Maciej Pląskowski i GM. Anna Brzozowska

49515 (Lwówek)

1781.24/XII. cerem. w kaplicy Posadowa Marjanna Anna Jadwiga, c. M. Anton. i Zuzanny Machnickich, już ch. z wody, - ass. -- JM. Łukasz i Jadwiga Bnińscy stowie sokolniccy

49516 (Lwówek)

1782.2/IV. (Lw.) Teodozja, c. poprz. G. Kabacińskich [??] -- G. Ignacy Janiszewski i m-a

49517 (Lwówek)

1783.13/I. (Zembowo) Eleonora, c. Nob. Adama i Róży Reut -- X. i Nob. Kat. Wolska

49518 (Lwówek)

1783.18/X. (Lw.) chch. Zyda nawróc.: JM. Łukasz Bniński sędzia zs. pozn., star. sokoln., kaw. Sw. Stan., dz-c m. Lwówka i inn. i M. Barbara z Swiniarskich Krzyżanowska

49519 (Lwówek)

1785.3/V. (Zembowo) Stanisław Ignacy, s. MD. Kazim. i Antoniny Moraczewskich -- G. Łukasz Krzyżanowski i G. Teresa Raszewska

49520 (Lwówek)

1786.19/IV. (Posadowo) cerem. w kapl. posad. dwojga dzieci M. Augustyna i Anny Barskich poses. Kijkowa: 1) Ludwik Roch, ch. z wody w Gwiazdowie 1775.11/VIII. przez prob. imielińskiego -- G. Wojc. Piotrowski i Czyżewski, obec. ass.: J. Łukasz Bniński sędzia zs. pozn., star. sokoln., kaw. Sw. St. i Rozalja Moszczeńska klanowa lędzka 2) Dydak Stanisł. Kostka Józef, ch. z wody w Kijkowie 1779.13/XII., bez chrzestnych, obecnie chch. Józef Moszczeński klan lędzki, kaw. O. B. i Sw. Stan. i J. Jadwiga z Pawłowskich Bnińska starościna sokolnicka

49521 (Lwówek)

1786.16/IX. (Posadowo) chch. G. Jan Będziński i G. Nepomucena Urbanowska

49522 (Lwówek)

1838.6/VIII. * (Posadowo), ch. 21/IX. Zygmunt Stefan Adam Mieczysław s. Anton. Korzbok Łąckiego dz-ca Lw. etc. i Nimfy Sczanieckiej -- G. Karol Stablewski dz-c Zalesia i Konstancja Mielżyńska dz-ka Chobienic

49523 (Lwówek)

1843.25/II. * (Lw.) Stefania Honorata, c. G. Wiktora Drwęskiego pos. dóbr i Marjanny Urbanowskiej -- G. Adam Mościcki pos.

49524 (Lwówek)

1788.23/XII. (Lw.) chch. G. Józef Brzozowski i G. Teresa Koszkowa

49525 (Lwówek)

1789.1/X. (Posadowo) Hieronim Nep. Franc. Brunon, s. G. Andrzeja i Katarzyny Stanikowskich -- X. i JD. Nepomucena z Pawłowskich Bnińska sędzina ziem. pozn., starośc. sokolnic. i babimojska, dz-ka Lwówka

49526 (Lwówek)

1789.8/IV. chch. G. Ignacy Janiszewski ekon., i Rozalja Reutowa a 23/V. chch. G. Mateusz Pląskowski i G. Teresa Koszkowa zaś 31/V. chch. G. Michał Kałdowski i G. v. Franciszka Reutówna

49527 (Lwówek)

1791.25/I. (Zembowo) Nepomucen, s. G. Zygmunta i Marjanny Rzątkowskich -- J. Melchjor Łącki podkomorzyc brzeski kuj. dz-c Lw. i G. v. Magdalena Urbanowska

49528 (Lwówek)

1791.21/IV. (Grudna) Franciszka Katarzyna Nepom., c. poprz. G. Stanikowskich [Andrzeja i Katarzyny] -- JD. Melchjor Łącki podkomorzyc brz.-kuj. dz-c Lw. i G. v. Magdal. Urbanowska

49529 (Lwówek)

1791.10/IX. (Lw.) chch. MD. Józef Biegański pos. d. Linie i JMD. Ludwika Szczaniecka starośc. średz. z Sliwna

49530 (Lwówek)

1792.20/V. (Grodna) Jan Nep. Antoni Józef, s. M. And. i Kat. Stanikowskich -- G. Mac. Pląskowski pos. Zgierzynka i G. Kat. Jezierska z miasta Pszczew

49531 (Lwówek)

1793.3/V. (Zembowo) chch. G. Stanisł. Modzelewski i G. Marjanna Rzątkowska

49532 (Lwówek)

1793.13/VI. (Pawłówko) Agnieszka Antonina, c. G. Ant. i Róży Orłowskich -- G. Krystjan Machnicki z ż. Agnieszką

49533 (Lwówek)

1793.24/IX. (Zembowo) Teresa Jadwiga Tekla, c. G. Zygmunta (popraw. z Józefa) i Marjanny (dodano Tebirska ??) Rzątkowskich -- G. Mac. Pląskowski pos. Zgierzynka i G. Teresa Koszkowa ekon. Posad.

49534 (Lwówek)

1794.26/VII. (Bolewice) Melchjor Jakub, s. G. Walentego i Katarzyny Białkowskich -- JM. Melchjor Łącki rotm. kawal. narod. podkomorzyc b.-k., dz-c Lw., kaw. Sw. St. i MGD Zuzanna Machnicka z Linia

49535 (Lwówek)

1794.29/X. (Lw.) Juda Tadeusz Marceli s. G. Ant. i Teresy Orłowskich -- X. i G. Anna Karczewska z Posadowa

49536 (Lwówek)

1795.18/V. (Bolewice) Jan Nepom., s. G. Stef. Czamańskiego dworskiego z Bol. i Petronelli z Danielow, * 15, -- MD. Machnicki pos. Linia

49537 (Lwówek)

1795.28/V. (Lw.) Juljana Zuzanna, c. Krzysztofa Machnickiego skarbnika hr. Łąckiego, i Agn. z Piątkiewiczów, (Kątkiewicz ?), * 22/V. -- MD. Antoni Machnicki notariusz pozn. i MD. Zuzanna M-a z Twardowskich

49538 (Lwówek)

1849.2/IV. * (Zajączkowo), ch. 27/V. Helena Jadwiga Anna, c. Aleksandra Mateckiego i Michaliny Niklas, pos. Z. -- Adam M. pos. dóbr z ż. Anną

49539 (Lwówek)

1796.24/III. (Zembowo) Krystyna Józefa, * 13, c. G. Zygm. Rzątkowskiego i Marjanny z Tabenskich, ekon. zemb. -- MD. Ant. Machnicki i MD. Zuzanna M. żona, pos. Linia

49540 (Lwówek)

1796.26/VII. (Grudna) Melchjor Antoni, s. G. Jakuba Jezierskiego i Magdal. z Urbanowskich, * 24 -- Melchjor Korzbok Łącki dz-c Lw. i Zuzanna z Twardowskich Machnicka pos. Linia

49541 (Lwówek)

1796.12/XII. (Bolewice) Łucja Leokadia, * 10, c. G. Bonawentury Turskiego i Kat. z Brodoskich -- G. Ant. Orłowski ekon. lw. i Agnieszka Machnicka

49542 (Lwówek)

1797.30/I. (Grudna) Arkady Feliks, * 13, s. G. Antoniego Studniarskiego ekon. w Bolewicach i Eleonory z Dobrzeckich (Dobrzyckich ?) -- Melchjor Łącki dz-c Lw. i G. Zuz. z Twardowskich Machnicka z Linia

49543 (Lwówek)

1797.17/IV. (Bolewice) Józef, * 12, s. G. Walentyna Białkowskiego i Katarzyny z Musieleckich -- MD. Józef Kęsicki dz-c Kamieńca i G. Nepom. z Urbanowskich Jezierska

49544 (Lwówek)

1797.14/V. (Posadowo) Anna Teresa Zofja, * 11, c. D. Wojciecha Wężyka i Elżbiety z Kapelskich -- G. Antoni Machnicki pos. Linia i G. Teresa Koskowa

49545 (Lwówek)

1797.29/VII. (Lw.) Ignacy Jakub, * 24, s. G. Ant. Orłowskiego ekonoma ze dw. lw. i Rozalji z Zabackich -- MD. Mac. Pląskowski pos. Zgierzynka i G. Anna Karczewska ż. notar. król.

49546 (Lwówek)

1797.19/VIII. (Lw.) chch. MGD. Antoni Komorowski rotm. kaw. nar. i kaw. ord. polskiego i MGD. Józef K. rotm. kaw. nar. i kaw. ord. ord. polskiego i zagranicznego i Agn. Machnicka z dw. lw.

49547 (Lwówek)

1798.19/IV. (Zębowo) Ludwika Antonina Tekla, * 16, c. G. Zygmunta Rzątkowskiego ekon. z Z. i Marjanny z Taberskich (sic) -- G. Maciej Pląskowski z Zgierzynka i G. Teresa Koskowa z Posadowa

49548 (Lwówek)

1799.6/II. (Grudna) Antonina Weronika Nepomucena, * 3, c. G. Andrzeja Stankowskiego komis. i Kat. Moroskiej -- G. Józef Brzozoski i Teresa Koszkowa

49549 (Lwówek)

1799.3/VI. (Lw.) Ludwika Wilhelmina, * 26/V., c. Nob. Walentyna Kuroskiego i Ludwiki -- G. Józef Brzozowski i Anna Kabacińska ass. G. Mac. Pląskowski i Kat. Zagórska

49550 (Lwówek)

1855.19/I. (Posadowo) * Marjanna Antonina Emilja, ch. 28/I. c. Hr. G. Władysł. de Korzbok Łąckiego i Hr. G. Antoniny Skórzewskiej dz-ców Lw., Posadowa -- hr. Heliodor Sk. dz-c Próchnowa i Zaniemyśla z ż. Emilją Sk., Hr. Antoni Ł. dz-c Zembowa z córką swą panną Kazimierą Ł.

49551 (Lwówek)

1859.30/VII. * (Posadowo) Izabela Emilja Weronika, ch. 31/VII., c. poprz. Hr. Korzbok-Łąckich [Władysł. i Antoniny Skórzewskiej] dz-ców Lw. i Posadowa -- hr. Stanisław Skórzewski z Pruchnowa i hr. Emilja Sk. dz-ka Pr.

49552 (Lwówek)

1861.12/V. * (Posadowo) Mieczysław Jan, ch. 14/VI., s. poprz. Hr. Korzbok-Łąckich [Władysł. i Antoniny Skórzewskiej] dz-ców Lwówka i Posad. -- G. Bron. Dąbrowski dz-c Winnogóry, G. Emilja Sczaniecka dz-ka Pakosławia i Michorzewa Zygmunt Ł. dz-c Konina, mł., Kazimiera Ł. panna, dz-ka Nietrzanowa i Szlachcina

49553 (Lwówek)

1862.20/IX. * (Posadowo) Helena Józefina, ch. 2/XI., c. poprz. Hr. Korzbok-Łąckich [Władysł. i Antoniny Skórzewskiej], dz-ców Lw. i P. -- G. Seweryn Ostrowski dz-c d. Gułtowy Hr. Izabella z Grabowskich Tyszkiewiczowa d-ka d. Niewierz

49554 (Lwówek)

1863.22/VIII. * (Posadowo) Irena Ofelja, ch. 10/IX., c. poprz. hr. Korzbok-Łąckich [Władysł. i Antoniny Skórzewskiej] dz-ców Lw. i P. -- Hr. Zygm. Ł. dz-c. Konina i Hr. Ofelja Potulicka ż. dz-ca Jezior

49555 (Lwówek)

1866.31/I. * (Posadowo) Stanisław Antoni, ch. 9/II., s. poprz. hr. Korzbok-Łąckich [Władysł. i Antoniny Skórzewskiej] dz-ców Lw. -- G. Hr. Ignacy Bniński dz-c Samostrzela, hr. Emilja Skórzewska dz-ka Zaniemyśla i Jezior

49556 (Lwówek)

1870.27/I. * (Posadowo) Antonina Zofja, ch. 27/I. c. poprz. hr. Korzbok-Łąckich [Władysł. i Antoniny Skórzewskiej] dz-ców Lw. i P. -- Stefan Ł. i panna Marja Ł. cerem. 1870.29/IX. -- Leon hr. Skorzewski dz-c Łabiszyna i Lubostronia i Kazimiera Stablewska ż. dz-ca Szlachcina

49557 (Lwówek)

1800.5/IX. (Lw.) Faustyna Tekla, * 9, c. G. (przerob. z "Nobilis") Wawrzyńca Rakowskiego ekon. lw. i Franc. Bramińskiej -- X. i m-a

49557 a