FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 21

Regestennummer: 50.001 – 52.500

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

50001 (Kobylin)

1784.16/IX. (K.), * 13, Nikodem Józef Mateusz, s. G. Jana Borzęckiego kapit. w. kor. i Ewy z Rucińskich -- MGD. Tomasz Smoliński pos. Baszkowa i MD. Kat. z Walknowskich Sokolnicka dożyw. Rzemiechowa

50002 (Kobylin)

1784.19/IX. (K.), * 17, Franciszek Serafin Tomasz Antoni, s. MD. Jana Kantego Wolskiego majora wojsk pieszych kor. i Marjanny z Walknowskich -- X. Józef Broniewski dziek. krot., prob. kob. i MD. Ewa Korytowska dożyw. M. Zalesia. Cerem. 12/XII., ass. MD. Piotr Krzyżanowski i Kat. z Walknowskich Sokolnicka, MD. Tomasz Smoliński i v. Jadwiga Sokolnicka

50003 (Kobylin)

1771.30/VI. (K.) N. N. Józef Kosiński mł. x Marjanna de Gromadzkie z d. Bogusławska -- N. Franc. Gr. brat rodz. jej i Franc. Czaplicki

50004 (Kobylin)

1784.25/I. (K.) G. Mateusz Skotnicki x v. Barbara Sypniewska -- JMD. Xawery Wyssogota Zakrzewski cześ. gn. pos. Kob., JMD. Piotr Krzyżanowski pos. Krzekotowic, G. Adam Snowacki

50005 (Kobylin)

1798.3/VI. (St. K.) N. Dominik Buczkowski ekon. mszyczyń., * w Szarogrodzie w wojew. raw., s. Jana i Marjany z Kaliskich l. 29 mł. x N. Kat. Ulkowska panna, c. Ludwika U. i Michaliny z Przyłuskich, * w Rogalinie, l. 20 -- NN. Łukasz Lutosławski ekon. Kobylin., z Janiszewa koło Koła *, Jan Ulkowski z Włostowa k. Krobi *, Józef U. w Rogalinie *, bcia rodz. panny

50006 (Kobylin)

1799.22/I. (K.) N. Jakub Lewandowski mł., ekon. w Daniszynie i Łąkocinach w par. Janków, s. G. Ant. L. i Kunegundy z Wykowskich z woj. inowrocł. x N. v. Barbara Kozłowska l. 24, c. Mateusza K. i Salomei z Pruskich -- Mateusz K. ojciec jej, G. Józef Dramiński pos. Rogowa, Józef K. brat jej, etc.

50007 (Kobylin)

1801.3/XI. (K.) G. Kazimierz, mł. l. 28, * w Myślenicach woj. krak., s. G. Wojc. Goczałkowskiego wtedy dzierż. tych dóbr jeszcze żyjącego, i †-ej Rozalji z Raszewskich x G. v. Katarzyna Kozłowska l. 35, * w Borzęciczkach, c. Mateusza dzierż. pleb. w Borzęc. i Salomei de Praskie -- MGD. Antoni Bojanowski dz-c Przybini i pos. Kob., Augustyn G. dz-c Czachorowa

50008 (Kobylin)

1803.31/VII. (K.) G. Jan Poraj Kozmiński mł., l. 25, s. GG. Franc. Poraj z Iwanowic K. żyjącego i †-ej Marjanny z Zabłockich, * w Gorzna x G. Marcina Goczałkowska panna, l. 20, c. G. Augustyna G., (który w III. r. b. †) i Zofji z Rożnowskich żyjącej, *-a w Bojanicach -- GD. Franc. Poraj K. ojciec, Antoni Bojanowski opiekun panny, GG. Bogusław B., Maciej P.-K., Ignacy Poraj Goczałkowski, Jan Sokolnicki, Kaz. G., Józef Dobruchowski, Kajetan Kownacki, Ignacy Wodpol

50009 (Kobylin)

1812.21/IX. (K.) G. Teodor Bilewski, strażnik, mieszk. w par. baszkowskiej, l. 34, * w Koninie, s. G. Teodora B. i Franciszki z Ambroszkiewiczów mł. x Aniela Sikorska z par. tut., panna, l. 27 i m. 8, c. Sław. Ant. S. rolnika i Kuneg. z Ciesielskich -- G. Józef Jaczewski kapit. i kom. miasta K. Xawery Osiński sekret. baszkowski i mieszczanie

50010 (Kobylin)

1820.20/XI. (K.) G. Andrzej Jemielewski l. 30, inspektor król., mł. l. 30, mieszk. w Zdunach x Franc. Kierblewska l. 22, c. Sł. Jana K. notar. kobyliń. i Kat.

50011 (Kobylin)

1790.20/VI. (K.), * 15, Wit Modest, s. N i G. Ludwika Ulkowskiego i Michaliny z Przyłuskich -- N. Jan Górski i Sław. Kuneg. Sikorska

50012 (Kobylin)

1797.29/VI. † X. Józef Broniewski prob. kobyl.

50013 (Kobylin)

1799.7/IV. (Kobylin) Wojciech Onufry, s. N. Józefa Kozłowskiego (s. Mateusza z Salomei z Praskich) i Marjany z Porczyńskich (c. o. Ant. P. i Małg. Głuszkowskiej) -- G. Onufry Laskowski regens, bawiący w Wyganowie, G. Kat. K. virgo, dzierż. prob. szpital. w Kob.

50014 (Kobylin)

1800.1/VII. Helena Joanna, c. N. Mich. Bąkowskiego, jak twierdzi pochodz. z Gałązek w par. Droszew., s. Andrzeja B. i Agn. z Pniewskich x Zofja, urodz. z Książnic, par. Grabow., c. Sebast. Swieykowskiego i Reginy z Nowakowskich, * 18/VI. -- MG. Jadwiga Korytowska dożyw. Targoszyc i MD. Walenty Modlibowski szambelan, dz-c Kromolic, Wziąchowa etc.

50015 (Kobylin)

1803.7/VII. (St. Kobylin) Antoni Jan Nep., s. N. Dominika Buczkowskiego (s. Jana i Magdal. z Kalewskich, ze wsi Jarugi koło Mohylewa na Ukrainie) i Kat. Ulkowskiej (c. Ludwika i Hel. z Przyłuskich) * 7/VI.

50016 (Kobylin)

1803.21/VIII. chch. G. Ant. Bojanowski mł., G. v. Józefa Goczałkowska G. Kaz. G-i

50017 (Kobylin)

1803.27/X. (Kob.) Rafał Tadeusz Maciej, s. G. Kaz. Goczałkowskiego (s. o. Wojc. z G. Rozalji Raszewskiej) i Kat. z Kozłowskich (c. ol. Mateusza K. z Salomei z Praskich posesorów prob. kobyl.) * 24/X. -- MG. Ant. Bojanowski pos. Kob. i dz-c Przybini i żona jego Kunegunda z G-ch, MGD. Augustyn G. dz-c Czachorowa i G. Józefa G. panna - G. Antoni B. mł.

50018 (Kobylin)

1804.6/X. (K.) Józefa Franciszka, c. G. Kajetana Kownackiego i Konstancji z Brylewskich -- G. Józefa Goczałkowska v.

50019 (Kobylin)

1805.11/VI. (K.) Erazm Augustyn Antoni, s. G. Kazimierza Poraj Goczałkowskiego (s. G. Wojc. i Rozalji z Raszewskich) i Kat. z Kozłowskich (c. o. Mat. i Salomei z Praskich) tenut. prob. kobyl., * 2/VI. -- MD. Antoni Bojanowski mł., z Józefą G. panną

50020 (Kobylin)

1805.7/XI. (K.) Feliks Karol Marcin, s. G. poprz. Kownackich [Kajetana i Konstancji z Brylewskich], mieszk. w K. * 5 -- G. Antoni Bojanowski mł. i G. Kat. z Kozłowskich Goczałkowska poses. prob. kobyl.

50021 (Kobylin)

1806.30/X. (Kob.) Felicitas Magdalena, c. G. poprz. Goczałkowskich [Kazimierza Poraj Goczałkowskiego i Kat. z Kozłowskich] * 26, -- MG. Magdalena z Kęszyckich Bojanowska z mężem Bogusławem Boj., poses. Krzekotowic, a dz-ce Konarzewa etc.

50022 (Kobylin)

1808.14/II. (Kob.), * 11, Eufrozyna Teresa, c. poprz. G. Goczałkowskich [Kazimierza Poraj Goczałkowskiego i Kat. z Kozłowskich] -- G. Teresa z Garczyńskich Urowska pos. Lipowa i G. Antoni Bojanowski pos. K., dz-c Przybini

50023 (Kobylin)

1809.15/XII. (K.) Walerjan Konrad, s. G. Walentego Grabowskiego kontrolera skarb. i Franciszki z Wilfingów, * 12 -- m-n i G. Kat. z Kozłowskich Goczałkowska pos. pleb. kob. i m-nie

50024 (Kobylin)

1812.31/VIII. (K.) Eufrozyna, c. poprz. D. Grabowskich [Walentego i Franciszki z Wilfingów] -- G. Kat. z Kozłowskich Goczałkowska pos. pleb. kob. i GD. Hilary Podgórski adw. sądu pok. pow. krotosz.

50025 (Kobylin)

1813.2/III. (K.) Helena Kunegunda Tekla, c. G. Teodora Bielawskiego excubitoris komory zduń. i Anieli z Sikorskich, * 4, -- G. Kaz. Goczałkowski pos. prob. i M. Juljanna Kuleszowa

50026 (Kobylin)

1815.10/IV. (K.) cerem. Zenobia Juljanna, mieszk. u M. Erazma Kuleszy burm. m. Kobylina, c. MD. Józefa Ciszewskiego i MD. Marjanny z Dramińskich -- MD. Juljanna Kuleszowa i Erazm K. burmistrz

50027 (Kobylin)

1816.8/VIII. (K.) Wawrzyniec Nepomucen, s. G. Teodora Bielawskiego i Anieli z Sikorskich, * 7 -- chrz. nieszl.

50028 (Kobylin)

1817.8/X. (K.) Franciszek Erazm, s. poprz. G. Bielawskich [Teodora i Anieli z Sikorskich], * 5/X. -- G. Franc. Przyłuski pos. Starkowca i G. Juljanna Kuleszowa burmistrzowa kob.

50029 (Kobylin)

1827.22/II. (Konarzew) MGD. Antoni Bojanowski mł., l. 39, pos. K., s. MG. Antoniego i Kunegundy z Goczałkowskich x MGD. Wiktoria Pustelnikow wdowa, l. 37, c. MGD. Wojciecha Bojanowskiego i Wiktorii z Kęszyckich -- X. i m-n

50030 (Kobylin)

1827.25/X. (Górka) Michalina Emilja Karolina, * 24, c. G. Kaz. Białeckiego i Domicelli z Bartoszewskich -- G. Franc. Rudnicki z M. Zalesia

50031 (Kobylin)

1830.5./V. (Górka) Leon Rudolf Stanisław, * 14/IV., s. poprz. G. Białeckich [Kaz. i Domicelli z Bartoszewskich] -- chrz. nieszl.

50032 (Kobylin)

1838.10/VII. (Kob.) Władysław Piotr, s. GD. Franc. Rakowskiego poses. prob. i Walerjanny urodz. Dąbrowskiej, * 28/VI. -- X. i GM.v. Anna Pustelnikow

50033 (Kobylin)

1843.25/XII. (K.) Melanja, * 25.XII, c. nieleg. G. v. Teofili Kozierowskiej zgwałconej, z Modliszewa -- G. Karol Ostaszewski komisarz gen. Modliszewa

50034 (Kobylin)

1829.6/II. (Górka) † Michalina, r. 1 1/2, c. G. Kaz. Białeckiego skryby dw. G. i Domicylli. Deb

50035 (Kobylin)

1838.18/III. (K.) † MGD. Eleukadja Pustelnikow v., l. 18, c. †-go MG. Dymitra P. i Wiktorii z Bojanowskich, 2-o v. B-ej, poch. cm. 20

50036 (Kobylin)

1900.23/I. Bronisław de Dobrogajski mł. z Prusinowa, par. Kackoriensi, l. 28, s. Artura de D. i Jadwigi de Krajewskiej x Kazimiera de Kutzner v. l. 20, c. Bronisł. de K. i Marji Kullak -- D. Stanisł. Chorłowski dz-c Czarnego Sadu i Celestyn Krajewski dz-c Skoraczewa

50037 (Kobylin)

1866.16/XII. (K.) † Józef de Bogucki l. 86 wd. i ob. niegdyś Poznania. Donosi córka Józefa

50038 (Kobylin)

1867.1/III. (K.) † Wiktoria Bogucka l. 51, panna, c. Melchjora ob. pozn. Febra. Donosi siostra

50039 (Dubin)

1820.5/VIII. chch. JM. Hr. Kasper Potulicki i ż. jego Teresa z hr. Mielżyńskich (dziecko chrzczone s. komisarza dóbr dupińskich)

50040 (Dubin)

1821.21/IV. chch. JM. Kaz. hr. Potulicki i jego żona Gabriela z hr. Mielżyńskich dz-ce d. jutrosińskich

50041 (Dubin)

1823.29/VI. ch. G. Franciszek Budziszewski, z Grąbkowa

50042 (Dubin)

1830.10/III. (Dupinek) ch. z w. Bolesław Kaz., s. (dodane współcz. "G. ") Adama Mateckiego, żołn. pol., pos. d. Dupin, Domaradzice, Szymonki i Goreczki, i Anny z Łaszczewskich, * 24/II. -- Franc. Rakowski i v. Paulina M.

50043 (Dubin)

1833.2/III. (Dupinek) Tadeusz Bronisław, s. GG. Adama Mateckiego i Anny Łaszczewskiej pos. d. Dupinek, Domaradzice, Szymanki, Goreczki i inn., * 27/II. -- G. Jan M. pos. de Silec i Anna Mioduszewska

50044 (Dubin)

1838.25/IX. * (Dupinko), ch. 7/X. Władysław Michał, s. poprz. Mateckich [Adama i Anny Łaszczewskiej] pos. D. -- Xaw. Bojanowski z Konarzewa i Jadwiga M. z Sielca

50045 (Dubin)

1841.16/XII. * (Osiek), ch. 1842.3/I. Anna, c. G. Apolinarego Daszkiewicza kon. i Karoliny Kieszkowskiej -- chrzchrz. nieszl.

50046 (Dubin)

1853.13/III. * (Dupin), ch. 20/III., Marjanna, c. Ant. (dodano "de") Lekszyckiego i Franc. Pawlickiej, obywatelki wdowy -- chrz. nieszl.

50047 (Dubin)

1864.17/IX. * (Osiek), ch. 18/IX. Michał Franciszek, s. Andrzeja de Strzyżewskiego ekonoma i Walerii de Szołdrskiej -- Emil i Emilja Sz-cy dz-ce Osieka

50048 (Dubin)

1833.5/V. (Dupinek) W-y Feliks Łaszczewski l. 30, s. W-ych Michała i Konstancji Ł-ch, obob. pozn., bawiący w D-ku u W-go Adama Mateckiego pos. tych dóbr x W-na Paulina Matecka, c. Jana i Joanny z Heznerów, posesorów maj. sileckiej k. Jutrosina, przebywająca u Adama M-go w Dup. -- Jan M. ojciec jej, Kacper M. stryj rodz.

50049 (Dubin)

1838.6/XI. (Dupin) G. Antoni Lekszycki, mł. l. 25, s. Anton. i Antoniny Pawlickiej, x Franciszka Pawlicka, c. Jana i Honoraty Szymańskiej, v., l. 20 - św. nieszl.

50050 (Dubin)

1838.4/XII. (Wrocław) G. Emil Szołdrski, mł. 24 l. x Hr. Amalja de Grudzińska v., l. 22, -- Melchjor Sz., Wiktor i Włodzimierz hr. hr. Sz-cy, Józef Sz. i Władysław Sz. (w kość. Sw. Winc. we Wrocł.)

50051 (Dubin)

1864.8/II. G. Wład. Lewiecki, dz-c dóbr z Krak., s. Feliksa i Konstancji, mł. l. 32 x G. v. Józefa Krzyżanowska z Osieka c. Józefa i Anieli -- Emil Szołdrski dz-c Osieka i Henryk Krz. dz-c Konarzewa

50052 (Oborniki)

1846.31/I. * (Bąblin), ch. 27/III. Marjan Stanisław Witold, s. G. M. Włodz. Biernackiego i Izabelli z Radzimińskich poses. B. -- chrz. nieszl.

50053 (Oborniki)

1846.6/III. * (O.), ch. 1/IV. Emilja Franc., c. GM. Henryka Gumperta ewang., landrata pow. oborn. i Barbary de Koczorowskiej -- GM. Erazm Dobrzycki i Michalina z K-ch D-a dz-ce Bąblina

50054 (Oborniki)

1848.30/IV. * (Bablin), ch. 10/V. Emilja, c. G. Jana Wężyka i Franciszki Jaskółowskiej, komisarzy -- chrz. nieszl.

50055 (Oborniki)

1851.23/II. * (Rudki W.), ch. 16/VI. Maciej s. G. Emiljana Sokolnickiego pos. i Władysławy Siodołkowicz -- G. Ludwik Sok. dz-c Sośnicy i Józefa S-a dz-ka Jezior

50056 (Oborniki)

1891.8/I. (Ob.) *, ch. 9/II. Seweryn, s. Aleksandra (dodano "de") Skrzetuskiego i Zofji Mazurkiewicz, ludimagistri. -- chrz. nieszl.

50057 (Oborniki)

1892.4/XI. * (Ob.), ch. 27, Karol, s. poprz. Skrzetuskich [Aleksandra i Zofji Mazurkiewicz] (bez cech szl.) -- chrz. nieszl.

50058 (Oborniki)

1892.26/X. * (Kowanówko) (domus vesanorum ???), ch. 27/XI. Wiktor Feliks, s. Józefa Madalińskiego dz-ca (pos.) d. Brzoza k. Wilenia i Magdal. Zygmanowskiej -- Aniela Walewska, ż. administratora Obrowa k. Obrzycka

50059 (Oborniki)

1902.8/X. * (Kowanówko), ch. 17/XI. Kazimierz Aleksander Bogusław Paweł, s. dra Adama Karczewskiego dr. med., dyr. zakł. w K. i Emilii Wiese -- Dr. med. Kaz. W.

50060 (Oborniki)

1902.8/VII. * (Kowanówko), ch. 22/VIII., Zdzisław Tadeusz Dobrogost Jan s. poprz. dr. Karczewskich [Adama i Emilii Wiese] -- Dr. Stanisł. de Swinarski medyk Ewa Bąkowska żona

50061 (Oborniki)

1906.10/XI. * (Gołaszyn), ch. 9/XII., Leszek Andrzej, s. Stanisława Jordana i Marji Szlagowskiej, dz-ców dóbr -- Atanazy J. i Helena Szl. conductorissa coloni [x 1933.10.X. we Wronkach Aniela Pajzderska]

50062 (Oborniki)

1907.27/VIII. * (Gołaszyn), ch. 7/IX. Aleksandra Emilja Helena, c. poprz. Jordanów [Stanisława i Marji Szlagowskiej], dz-ców Goł. -- Jakub Szlagowski admin. dóbr Franciszka Szl. wdowa

50063 (Oborniki)

1845.28/IV. † (Gołaszyn) Wincenty, poch. 1/V., l. 3, m. 9, s. G. M. Edmunda Swinarskiego dz-ca i Teodozji Rokossowskiej, febr. nerv.

50064 (Oborniki)

1848.5/V. † G. Mikołaj Dobrzycki z Bąblina, major b. w. pol., l. 55, poch. 6. W bitwie z Prusakami poprz. dnia postrzelony na lewym brzegu rzeki Warty, koło mostu, na drodze publ. przed karczmą zw. Pijaski

50065 (Oborniki)

1849.16/IV. † (Oborniki) Kunegunda (dodano "de") Szlagoska (dodano "w") urodz. Ostraszewska, poch. 19, wd. po Janie Szl. propiet., l. 60

50066 (Oborniki)

1902.2/XII. † (Kowanówko, Sanat.) Władysław de Kawczyński l. 38, dz-c d. Linowiec w Pr. Zach., s. Feliksa i Marii de la Grange. Eksport. do Linowca

50067 (Oborniki)

1910.2/VI. † (Ob.), poch. 5. Ludwik Kalkstein de Orłowski l. 66, m. 4, s. Karola i Marji de Polewskiej -- Janinga Magdzińska żona

50068 (Oborniki)

1910.5/VIII. † (Kowanówko, dom zdr., z Warszawy) Wojciech de Gawroński l. 42, prof. muzyki, s. Bolesława Andrzeja i Poraj Zuczewskiej - Donosi Zofja de G., Ur. Wisłocka, wdowa

50069 (Oborniki)

1912.17/VIII. † (Kołobrzeg, z Gołaszyna) Aleksandra Jordan l. 4 c. Stanisł. i Marii Szlagowskiej pos. dóbr

50070 (Oborniki)

1888.20/II. † (Kowanówko, dom mente captorum) Oskar de Bułhak, l. 46, pos. dóbr z Litwy. Z Dobośni k. Bobrujska gub. mińska

50071 (Oborniki)

1825.13/II. (Ob.) G. Erazm Dobrzycki szambelanic, mł. l. 28. z Baborowa x Michalina Kaczorowska landrat., v. l. 21 z Obornik

50072 (Oborniki)

1832.15/V. (Gołaszyn) G. Edmund Swinarski, mł. l. 26, pos. Bojanic z par. Sokolniki x G. Teodozja Rokossowska v. l. 29, dz-czka Gołaszyna, -- G. M. Nep. Dzierżanowski, dz-c Karniszewa i And. Skoraszewski dz-c d. Glinno, Wysoka etc.

50073 (Oborniki)

1840.6/II. G. Jakub Jaroszewski urzędnik ekonom w Kwilczu mł. l. 29 x Spect. v. Franciszka Wartalska, z Ob. l. 22. -- śwśw. nieszl.

50074 (Oborniki)

1849.3/VII. Piotr Bojanowski pos. wsi Pucołowo par. Brodnica, s. GG. Michała i Balbiny z Sarnowskich dz-ców d. x Paulina Mielęcka, c. GG. Walentego i Tekli z Kaczorowskich dz-ców d., z Bąblina. On 28, ona 26 -- Ignacy B., Erazm Dobrzycki

50075 (Oborniki)

1855.12/XI. (Gołaszyn) G. Kaz. Borowicki dz-c Krzekotowa par. Szczepanowice, pow. Mogilno, s. †-ych Kaz. i Petronelli z Dembińskich, mł. l. 34 x G. Władysława Swinarska, c. Edw. i Teodozji z Rokossowskich dz-ców Goł. v. l. 20 -- G. Ignacy Dembiński dz-c Łabiszyna i Leonard D. pos. Krzekotówka

50076 (Oborniki)

1864.26/I. (Gołaszyn) Nob. Wincenty Ignacy Urbanowski, dziedzic, s. Teofila U. dz-ca i Emilji z Łaszkowskich, rodem z Kowalskiego, mieszk. w Miłosławicach, mł. l. 31 x N. Wanda Elżb. Swinarska c. Edmunda dz-ca i Teodozji z Rokossowskich, rodem i mieszk. w G. v. l. 24 -- Franc. de Dobrzycki dz-c Bąblina i Antoni Krolikowski pos. Gołęb.

50077 (Oborniki)

1887.15/XI. Aleks. Skrzetuski mł., ludi mag. x Zofja Mazurkiewicz v., oboje z Ob., on * 1863.8/III., ona 1867.27/II.

50078 (Środa)

1796.7/X. (Śr.) bliźn. córki G. Piotra Smolińskiego i Elżbiety z Polinarskich, ** 28/IX. 1) Brygitta - 2) Marjanna -- chch. nieszlachta

50079 (Środa)

1796.8/X. (Zabikowo) Aniela Franc. Marjanna, c. MG. Antoniego Rzepnickiego i Juljanny z Zuromskich, * 2 -- G. Mik. Lutomski z Koszut i G. Zuzanna Rz. z Zabikowa. To dziedzice tej wsi. Cerem. 1797.22/II. -- MG. Józef Zabłocki podczaszy pozn., dz-c Koszut MGD. Marjanna Zuromska dz-ka Kobelnik, M. Antoni Mańkowski, dz-c Chwałkowa i MG.v. Juljanna Zabłocka

50080 (Środa)

1797.9/III. (Sr.) Teofila, c. G. Stanisł. Brulińskiego i Kunegundy, * 3 -- chch. mieszcz.

50081 (Środa)

1797.25/IX. (Zabikowo) Hipolit Ludwik Anastazy, * 21/VIII., s. GG. Anton. i Juljanny de Zeromskie Rzepnickich dz-ców tej wsi -- GD. Xawery Malczewski z żoną Ludwiką, dz-ce Babina

50082 (Środa)

1797.26/X. (Źrenica) Franciszka, c. G. Wojc. i Józefy Łakomskich pos. tej wsi -- JMD. Ignacy (?) Bniński sta średzki, z ż. Franciszką (?)

50083 (Środa)

1798.20/IX. (Zabikowo), * 19, Marjanna c. G. poprz. Rzepnickich. [Antoniego i Juljanny z Zuromskich]

50084 (Środa)

1799.29/VIII. (Zabikowo) Hipolit Ludwik Anasitum (?) * 22/VIII., s. poprz. GG. Rzepnickich [Antoniego i Juljanny z Zuromskich] (matka Zuromska !) dz-ców wsi -- G. Xaw. Malczewski z ż. Ludwiką dz-ce Babina

50085 (Środa)

1800.16/IV. chch. GD. Maciej Skaławski dz-c d. Gądki i GD.v. Anna Przenska z Kokanina

50086 (Środa)

1800.13/VII. (Jarosławiec) Estera Amalja Eleonora, c. G. Jana i Juljanny Kmitów pos. Jarosławca -- G. Wojc. Km. z ż. Juljanną, Feliks Radecki i v. Weronika Km.

50087 (Środa)

1804.5/II. chch. Kanty Zaborowski pos. wsi Topola i Józefa z Bogdańskich Zielińska dz-ka Bieganowa

50088 (Środa)

1801.22/III. (Zabikowo) Kazimierz Józef, * 3/III., s. poprz. GG. Rzepnickich [Antoniego i Juljanny z Zuromskich] dz-ców Z. -- Kanty Zaborowski dzierż. Topoli i Zuzanna Rz.

50089 (Środa)

1802.11/II. chch. MD. Bogusław de Horn Rogowski pow. średz. i MD. Ludwika Malczewska dz-ka Babina

50090 (Środa)

1803.25/III. chch. M. Tomasz Drwęcki i M. Franciszka Drw., oboje z Czarnego Piątkowa

50091 (Środa)

1806.11/V. (Słupca) Eleonora, * 10/IV., c. GG. Dominika i Anny Jaraczewskich -- G. Piotr Neyman i G. Marjanna N-owa oboje z Murzynówka

50092 (Środa)

1806.10/VIII. (Zabikowo), Pulcherja, * 29/VI., c. poprz. GG. Rzepnickich [Antoniego i Juljanny z Zuromskich] -- G. Dominik Jaraczewski z Słupi i G. Konstancja Zuromska z Zabikowa

50093 (Środa)

1809.10/IX. (Słupia), Tytus, * 30/VIII., s. G. Nikodema Jaraczewskiego i G. Marjanny z J-ch -- X. i G. Anna J. z Sł.

50094 (Środa)

1810.23/VII. (Sr.), * 16, Ignacy Jakub, s. G. Michała Gorskiego i Józefy z Koszuckich (?) (Miszickich ??) -- ch. nieszl.

50095 (Środa)

1810.30/XII. (Zdzychowice) bliźn. 1) Teofila Józefa 2) Wiktorja Joanna, ** 20, cc. GG. Be(ne ?)dykta Błociszewskiego i Marjanny z Brockich, ekonomów z Zdz. -- Winc. Koszucki pos. wsi Pławce i Joanna Kurnatowska dz-czka Zdz., G. Władysław Kornatowski i Joanna K. dz-ce Zdz.

50096 (Środa)

1811.28/VII. (Zielniki) Faustyna Seweryna, c. G. Ignacego Łaszkowskiego hipotek. Tryb. i pos. wsi Z. i Scholastyki z Zawadzkich * 16, -- G. And. Gutowski pos. Piasków i Kat. z Drzewieckich Z-a pos. Opatówka

50097 (Środa)

1812.17/X. (Strzeszki), * 2, Teresa, c. GG. Kaspra i Urszuli Sokolnickich -- X. Ant. Zarliński pleb. solecki i G. Teresa S. z Sulęcina

50098 (Środa)

1813.26/V. chch. G. Jan Kraszkowski komis. z Winnogóry i G. Barb. Radońska dz-ka Bieganowa

50099 (Środa)

1813.13/X. chch. G. Jan Zglinicki podprefekt pow. średzkiego i G. Juljanna Rzepnicka dz-ka Zabikowa

50100 (Środa)

1813.1/X. (Sr.) Michalina, * 17/IX., c. G. Michała i Józefy Gorskich ob. średz. - chrz. mieszcz.

50101 (Środa)

1813.21/XI. (Zdzychowice), Stanisław, * 13, s. G. Benedykta i Marjanny Błociszewskich ekon., -- G. Władysław Kornatowski i Reneta K. panna z Zdz.

50102 (Środa)

1813.2/XII. (Sr.) Jan Klemens, * 24/XI., s. G. Michała i Magdaleny Denisiewiczów -- mieszczanin i G. Joanna Raczkowska z Śr.

50103 (Środa)

1813.26/XII. (Strzeszki) Marjanna, * 3, c. G. Kaspra i Urszuli Sokolnickich -- G. Tadeusz S. i Nepomucena S-a

50104 (Środa)

1814.15/II. (Zdzychowice) Andrzej Władysław, * nie wiadomo kiedy, s. G. Władysł. Kurnatowskiego -- G. Jan Nep. Zglinicki podpref. p. sr. i G. Barbara Radońska z Bieganowa

50105 (Środa)

1815.19/XII. (Strzeszki) Józefa, * 15, c. G. poprz. Sokolnickich [Kaspra i Urszuli] -- G. Józef S. i Józefa S., oboje z Sulęcina

50106 (Środa)

1815.27/III. chch. GG. Józef i Antonina Kilińscy, oboje mł. z Zielnik

50107 (Środa)

1816.21/V. (Sr.) Zofja Barbara, * 12, c. G. Andrzeja i Elżbiety de Unrug Stoss -- J. Jan Henryk Dąbrowski gen. w. p. i GD. Barbara Rudnicka dz-ka Bieganowa, GD. Ant. Swiszalski pos. Krerowa i JD. Barbara D. dz-ka Winnogóry

50108 (Środa)

1817.26/III. (Sr.) Franciszek, s. G. Grzegorza i Magdaleny Zawackich mieszk. w Sr. -- chchrz. mieszczanie

50109 (Środa)

1817.15/VI. (Jarosławiec) Jan Nep. Józef Adolf, * 10, s. G. Kazimierza i Izabeli de Zerumskie (?) Zabłockich dz-ców J. -- G. Józef Zabł. podczaszy pozn. i G. Juljanna Ponińska dz-ka z Iwna

50110 (Środa)

1818.7/I. (Śr.) Ludwik, * 1817.18/XII., s. G. Magdaleny Dynisiewiczowej, wdowy -- N. Wojc. Boiński i Petronella Domagalska, oboje ze Sr.

50111 (Środa)

1818.17/VI. (Sr.) Paulina Juljanna Olimpia, * 11, c. G. Andrzeja i Elżbiety de Unrug Stoss, konsyl. pow. średz. -- G. Kaz. Zabłocki dz-c Jarosławca i Józefa U., Kierski z Garbów i Karolina U. ze Srody

50112 (Środa)

1818.21/VII. (Jarosławiec) Emilja Juljanna, * 30/VI., c. G. Kaz. i Izabeli z Zeromskich Zabłockich, dz-ców J. -- G. Józef Poniński dz-c Iwna i Teofila Z. z Wiktorowa z Kr. Pol.

50113 (Środa)

1818.16/IX. (Strzeszki) *, a 1820.5/VI. ochrzcz. Michał Sokolnicki s. GG. Kaspra i Urszuli Białoskórskich, chrz. w Mądrem (Dopisano w 1868 r.)

50114 (Środa)

1819.26/IX. (Sr.) Władysław, * 24, s. G. Marjanny Gozdziewskiej panny, nieślubny -- chrz. nieszl., 1819.17/X. chrz. G. Mateusz Gozdz.

50115 (Środa)

1819.21/XI. (Jarosławiec) Augustyna Aniela, * 1/IX., c. G. poprz. Zabłockich [Kazimierza i Izabeli z Zeromskich], dz-ców J. -- G. Tadeusz Radoński i Aniela Moszczyńska dz-ce z Bieganowa

50116 (Środa)

1820.11/VI. (Sr.), * 24/V. Bogusław Dezydery, s. G. Andrzeja i Elżbiety z Unrugów Stoss'ów konsyl. pow. średz. -- G. Kaz. Stoss, konsyl. pow. chodzies. i Józefa U. - G. Ant. Milęcki i Józefa Arnold, Jan A. i Nepomucena Stoss, Jan Kanty Zaborowski i Karolina U.

50018 (Środa)

1820.6/VIII. chch. GG. Franciszek Podgórski pos. z Bonic i v. Anna Malczewska z Babina

50119 (Środa)

1821.14/VI. (Sr.) Teresa Aniela, * 19/V., c. poprz. G. Stoss'ów [Andrzeja i Elżbiety z Unrugów] konsyl. p. średz. -- GMD. Tad. Radoński, dz-c Bieganowa i Teresa Białobłocka dz-ka Krześlic, Izydor (?) B. dz-c Krz. i Barbara Rudnicka dz-ka Bieganowa, Hier. Jaraczewski dz-c Jaraczewa i Barbara Dąbrowska dz-ka Winnogóry

50120 (Środa)

1821.24/VII. (Jarosławiec) Erazm Tadeusz, * 3/III., s. G. poprz. Zabłockich [Kazimierza i Izabeli z Zeromskich] -- G. Jan Kanty Zaborowski pos. Topoli i Juljanna Rzepnicka dz-ka Zabikowa

50121 (Środa)

1821.4/IX. (Rumiejki Szl., par. Winnogóra) Izabela Wiktoria, * 2, c. G. Mateusza i Marjanny de Niewieskie Dobrowolskich sędziów pow. średz.

50122 (Środa)

1823.2/XI. (Słupia) Seweryn Antoni, * 17/X., s. G. Nikodema i Marjanny z Jaraczewskich Jaraczewskich -- GG. Antoni i Seweryna z Gajewskich Krzyżanowscy dz-ce de Słupia

50123 (Środa)

1824.19/IX. (Zielniki) Rozalja Regina, * 4/IX., c. GG. Karola i Emilji de Dąbeckie (?) Kliszewskich poses. Z. -- chrz. nieszl.

50124 (Środa)

1825.19/II. (Śr.) Józef, * 17, s. GG. Mateusza i Kat. z Domagalskich Gozdziewskich -- chrz. nieszl.

50125 (Środa)

1827.4/XI. (Babin) Narcyz, * 29/X., s. G. Andrzeja i Krystyny z Mittelsztad Zurawskich -- chrz. nieszl.

50126 (Środa)

1843.14/VI. * (Zrzenica), ch. 29/VII., Juljanna Joanna, c. G. Teodora Mańkowskiego, dz-ca Zrz., Włostowa i inn. i Bogusławy Dąbrowskiej -- G. G. Napoleon M. mł. z Zrz., Barbara z Chłapowskich D-a wdowa, dz-ka Winnogóry

50127 (Środa)

1844.10/IX. (Śr.), ch. 1/X. Stefan, s. M. Walentego Koczorowskiego rezyd. i Anastazji Moraczewskiej -- M. Józef Kierski z Płaczek i v. Teodora K. z Płaczek

50128 (Środa)

1844.8/XII. * (Zrzenica), ch. 24/XII. Barbara, c. poprz. G. Mańkowskich [Teodora i Bogusławy Dąbrowskiej] -- G. Wacław M. z Borówki i Marja Kwilecka dz-ka Kobylnik cerem. 1845.9/XI.

50129 (Środa)

1846.10/II. * (Sr.), ch. 17/III. Zygmunt, s. Antoniego de Trąmpczyńskiego sędziego i notariusza i Weroniki Lutomskiej -- dr. Mac. Kapuściński i Eleonora de Grabska panna

50130 (Środa)

1848.10/III. * (Śr.), ch. 18/VIII. Bronisława, c. poprz. (tj. Ant. i Weroniki) [z Lutomskich] Trąmpczyńskich komis. sprawiedl. -- Antoni Grabski i Paula T. panna z Sr.

50131 (Środa)

1849.19/II. * (Sr.), ch. 21/II. Jadwiga Konstancja Konrada c. Konst. de Grabowskiego asses. sąd. i Laury de Gorzyńskiej -- Augustyn Grab. dz-c Dziembowa

50132 (Środa)

1849.7/VI. * (Sr.), ch. 17/VI., Wacław Ant., s. Antoniego de Trąmpczyńskiego i Weroniki de Withoite (?), komis. spraw.

50133 (Środa)

1850.17/IX. * (Sr.), ch. 13/III. Wanda Tekla Zdzisława, c. poprz. de Grabowskich [Konst. i Laury de Gorzyńskiej] sędziów -- Ant. Trąmpczyński notariusz, Tekla Przystanowska, żona, z Białężyna

50134 (Środa)

1851.6/VIII. (Jarosławki), ch. 3/IX. Augustyna Izabela, c. Erazma de Zabłockiego dz-ca i Heleny de Skrzydlewskiej -- Izab. Zielińska z Pozn. i Augustyn S. dz-c z Ocieszyna

50135 (Środa)

1852.7/IV. * (Sr.) ch. 1/VIII. Jadwiga Teodora c. Nikodema Goździewskiego ob. i Marjanny Laskowskiej -- Tomasz L. ob. z Sr. i Józefa Długołęska wd. de ib.

50136 (Środa)

1853.28/IV. * (Sr.), ch. 19/VII. Wacław Franc. Witalis, s. poprz. de Grabowskich [Konst. i Laura de Gorzyńskiej] sędziów -- Franc. Radoński dz-c z Dominowa i Anna G. wd. z Pozn.

50137 (Środa)

1854.28/I. * (Sr.) ch. 22/II. Helena Karolina, c. poprz. Goździewskich [Nikodema i Marjanny Laskowskiej] -- Wacł. Laskowski i Konst. Swinarska

50138 (Środa)

1855.7/I. * (Zdzychowice) ch. 13/II. Aleksander Paweł, s. Konstantego Karola Brodowskiego kalw. i Anieli Gregor, katol., dz-ca dóbr -- Aleks. Br. z Dębowejłęki dziedzic kalwin i Józefa G. z Pozn.

50139 (Środa)

1855.21/I. * (Sr.), ch. 26/II. Witold Adam, s. poprz. de Grabowskich [Konst. i Laury de Gorzyńskiej] -- Adam Gr. z Koninka i Jadwiga G. panna z Pozn.

50140 (Środa)

1856.28/I. * (Sr.), Kazimiera, c. poprz. Goździewskich [Nikodema i Marianny Laskowskiej] (civis generosus S. ved.) -- Piotr Laskowski kandyd. medyc. z Sr. i v. Józefa Długołęcka z Śr.

50141 (Środa)

1856.1/XII. * (Zdzychowice), ch. 1857.24/V. Józef, s. Maksymiliana Radzimińskiego pos. i Jadwigi Rogalińskiej -- Aleks. Guttry dz-c Paryża, Rogalińska dz-ka Ostrobudek

50142 (Środa)

1857.30/III. * (Jarosławiec), ch. 18/IV. Jan s. Jana de Lipińskiego i Emilji de Wierzbickiej, komis. -- Wład. Stroiński pos. z Konarzewa i Julja W. pos. z Wąwelna

50143 (Środa)

1858.5/I. * (Zdzychowice), ch. 24/V. Kazimiera c. poprz. Radzimińskich [Maksymiliana i Jadwigi Rogalińskiej], Nob., dz-ców Zdz. -- Kaz. Rogaliński dz-c Cerekwicy, Prowidencja Guttry dz-ka Paryża

50144 (Środa)

1861.4/VII. ch. (Zdziechowice) Michalina, c. poprz. de Radzimińskich [Maksymiliana i Jadwigi Rogalińskiej] * 21/VI. w Zdz. - Seweryn Ostrowski dz-c d. Gutowy i Leokadja Rogalińska dz-czka z Cerekwicy

50145 (Środa)

1863.27/X. (Sr.) Antoni Marian Mikołaj s. Mac. Powidzkiego dra medyc. i Pauliny de Jackowska, * 10/IX. -- Józef J. z Dobczyna par. Wieszczyczyn i Kat. Gintrowicz z Pozn.

50146 (Środa)

1872.28/X. * (Zielniki), ch. 29/X. Tadeusz Józef, s. Tadeusza de Braunek i Władysławy Kliszewskiej -- Nep. Kucner dz-c Pijanowic i Józefa Kucner panna z Pij.

50147 (Środa)

1874.11/VI. * (Zielniki), ch. 15/VII. Antoni Bernard, s. poprz. G. G. Braunków [Tadeusza i Władysławy Kliszewskiej], dz-ców -- Jan Dobiejewski prof. gimn. lubaw. i Stefania Br. panna z Zielnik

50148 (Środa)

1876.14/X. * (Zielniki), ch. 30/X. Jadwiga Lucyna, c. poprz. Braunków [Tadeusza i Władysławy Kliszewskiej] dz-ców Z. -- Adolf Karpiński i Stanisława K., oboje z Pokrzywnicy

50149 (Środa)

1880.14/X. * (Śr.), ch. 27/XII. Seweryn Kalikst Stefan, s. Władysł. Radziejewskiego (dodane późn. "Generosus") i Wandy Goździewskiej (dodane: "generosa"), kupców -- X. Stanisław R. redaktor w Król. Hucie na Sl. i Zuz. Jaraczewska z Głuchowa

50150 (Środa)

1884.21/X. * (Śr.), ch. 26/X., Stanisław, s. Józefa Maślińskiego i Magdaleny Madalińskiej -- chrz. nieszl.

50151 (Środa)

1888.4/VIII. * (Sr.), ch. 16/IX. Marja Jadwiga, c. G. Bolesława Bardzkiego i G. Izabeli Krystyny z Jaraczewskich dz-ców d. Biskupice par. Uzarzewo -- Władysław B. z Kłonów i Zuzanna J. z Głuchowa [x Pozn. Sw. Marcin 1913.22/VII.]

50152 (Środa)

1889. 22/IX. * (Kijewo), ch. 17/X. Lucyna Józefa Antonina, c. Kaz. Milewskiego dzierż. dóbr i Wandy Wilkońskiej

50153 (Środa)

1890.30/V. (Śr.), ch. 12/VI. Piotr Bolesław, s. Romana Trąmpczyńskiego sekret. pryw. i Anny Nowickiej -- ch. nieszl.

50154 (Środa)

1891.23/V. * (Kijewo), ch. 6/VI. Zofja Walerja, c. GG. Stanisł. Milewskiego i Stefanji Kowalskiej dzierż. K. -- Walenty Łanowski z Kromolic i Teofila K. z Warszawy

50155 (Środa)

1893.6/VI. * (Babin), ch. 13/VI. Anna Władysława Antonina c. Witolda Braunek i Franc. Znanieckiej, poses. -- Tad. B. z Zielnik, Antonina Z. z Góry

50156 (Środa)

1894.25/V. * (Babin), ch. 3/VI., Helena Marja Emilja, c. poprz. Braunków [Witolda i Franc. Znanieckiej] pos. -- Adam Znaniecki z Łąkocina i Wład. B. z Zielnik

50157 (Środa)

1896.(27/IV. ?) * (Babin), Irena Marja, c. poprz. Braunków [Witolda Braunek i Franc. Znanieckiej] pos. -- Napoleon Chełmicki z Gościejewa i Stef. Karłowska

50158 (Środa)

1887.17/IV. * (Kijewo), ch. 27/IV. Janusz Witold, s. Kazim. Milewskiego i Wandy Wilkońskiej -- Witold M. i Ant. Chlebowska, oboje z Pozn.

50159 (Środa)

1769.15/XI. (Sr.) G. Michał Kamiński mł. x v. Regina Molińska -- śwśw. nieszl.

50160 (Środa)

1770.19/II. G. Stanisł. Stoliński mł. x G. Franciszka Bilińska v. -- M. Marcin Krzyżanowski pułk. JKMci, dz-c Słupi i GD. Michał B., Krzysztof Lipski etc.

50161 (Środa)

1774.29/VIII. G. Roch Jełowiecki mł. x G. Zofja Kruszewska wd. mieszkająca w Śr. -- G. Józef Kozłowski

50162 (Środa)

1778.24/XI. (Sr.) G. Jan Zulicki mł. x v. Ludwika Wyganowska -- Józef Kozłowski, Stanisł. Stoliński

50163 (Środa)

1782.27/I. (Sr.) G. Tomasz Szczypkowski mł. x pudica v. Kat. Kozłowska -- GG. Ant. Karszewski pos. Zrzenicy

50164 (Środa)

1783.8/VI. G. Stanisł. Burzyński mł., ekon. zrzenicki x Sł. Magdal. Brzulska wd. -- G. Mac. Swiątkowski i m-e

50165 (Środa)

1784.24/XI. G. Tomasz Gostyński mł. x pudica Marcjanna Borkowska v. - śwśw. nieszl.

50166 (Środa)

1784.24/XI. G. Józef Krupecki mł. x pudica Barb. Łaniecka v. -- śwśw. mieszcz. śremscy.

50167 (Środa)

1785.0/I. (Babino) G. Kaz. Jaskolski mł. x pudica G. Salomea Woyciechowska v. -- M. Xawery Malczewski i Xawery Łukomski (29/I. ?)

50168 (Środa)

1785.2(?)/II. G. Jan Kroszyński x Barb. Mierczyńska v. -- G. Zachariewicz i mieszcz.

50169 (Środa)

1786.1/X. (Śr.) G. Franc. Rosalski wd. x G. v. Helena Chwiejewska -- G. Adam Dobrzycki i m-e

50170 (Środa)

1788.11/VIII. (Sr.) G. Michał Zułtowski mł., pos. wsi pus. Ruszki (??) x pudica v. Teresa Chybińska -- G. Sulikowski dzierż. prob. Mączniki i G. Chodupski dzierż. Przykut.

50171 (Środa)

1790.7/II. (Sr.), G. Michał Gorski mł. x pudica v. Józefa Mazicka -- śwśw. m-e

50172 (Środa)

1791.25/I. (Zrzenica) G. Ludwik Mąkowski x Małgorzata Klaystrowna akatol. -- Piotr Bielawski i inni

50173 (Środa)

1791.29/I. (Zrzenica) G. Piotr Bielawski x Marjanna Mąkowska -- G. Ludwik M. i inni

50174 (Środa)

1835.2/III. (Sr.) Bogusława, * 1832.23/IX., c. NN. Mateusza i Kat. z Domagalskich Gozdziewskich ob. średz. -- chch. mieszcz. śr.

50175 (Środa)

1835.3/IX. (Jarosławiec) Joanna Felicja, * 6/VIII., c. G. Faustyna i Izabelli z Zeromskich Zielińskich dz-ców wsi J. -- G. Feliks Ziel. i Antonina Z-a dz-ce wsi Moskowicew (??)

50176 (Środa)

1835.29/XII. (Zielniki), Łucja, * 21/X., c. G. Karola i Emilji z Dębeckich Kliszewskich pos. wiecz. Ziel.

50177 (Środa)

1794.16/XI. (Śr.) G. Michał Kamiński x Marianna Bolewiczowa, wdowcy z m. Sr. -- G. Stanisł. Zburzyński i m-e

50178 (Środa)

1795.16/I. (Śr.) G. Antoni Chełstowski mł. x Marjanna z Kłossowskich Bobrowska rozw. -- GG. Bartł. Zychlewicz i Maks. Kłossowski z tego miasta

50179 (Środa)

1777.24/II. Ks. Józef Korytowski kan. kat. gnieźn. i sędzia surrog. pon. daje ślub GD. Janowi K-mu pos. Włostowa, mł. x Anieli Dzierzbińskiej z Połażejewa z par. murzynow., tam u wuja mieszk. -- MGD. Józef Modlibowski pos. Połażejewa, Adam Dobrzycki wujowie, Stanisław M. pos. Pierzchna, Franc. Łuczyński pos. Będkowa [ślub dany w kaplicy wsi Chwałkowo]

50180 (Środa)

1799.3/II. (Sr.) G. Wawrzyniec Sieradzki mieszk. Ciświcy, mł. x G. v. Kat. Gozdzieska -- NN. Wojc. Boiński, Piotr Neyman, Piotr Węcki on 26, ona 24

50181 (Środa)

1802.20/II. (Sr.) G. Bartłomiej Kołakowski, mł. x G. Jadwiga Gostyńska -- św. mieszczanie. on 23 ona 13

50182 (Środa)

1803.2/V. (Sr.) G. Józef Męciński x Filipina Barska -- św. m-e on 30, ona 28

50183 (Środa)

1805.27/V. (Sr.) Sł. Karol Szwortz mł., ekon. z Zrenicy. x G. v. Franciszka Gozdzieska z Sr. on 25, ona 2 -- św. nieszl.

50184 (Środa)

1806.2/II. (Sr.) N. N. Karol Męciński wd. x Elżbieta Zbijewska wd., on 48, ona 38 -- św. nieszl.

50185 (Środa)

1807.24/XI. (Słupia) G. Nikodem Jaraczewski, mł., x v. Marjanna Jaraczewska, on 30, ona 20, -- GG. Dominik J. pos. wsi Słupia i Franc. Neyman z Murzynówka

50186 (Środa)

1808.30/X. (Zabikowo) G. Józef Popławski mł. x v. Józefa Łukaszewiczowa, oboje z Zabik. - on 31 ona 27 -- G. Kaz. Adaszewski z Pozn. i uczc. Szymon Dębecki ekon. z Prusinowa

50187 (Środa)

1810.11/II. (Sr.) G. Feliks Raczkowski mł. geometra, l. 34. x v. Joanna Chodubska l. 26, oboje z Sr. -- G. Witalis Siemiątkowski i Mateusz Bętkowski, dz-c Piątkowa

50188 (Środa)

1810.18/VI. (Sr.) G. G. Franciszek Serafin Tomasz Wolski, mł. pos. wsi Uleyno, l. 25. x v. Salomea Boińska, l. 15 -- op. Wojciech B. rajca sredzki, ojciec jej, Antoni B. ob. śr., brat rajcy

50189 (Środa)

1811.22/II. (Sr.) G. G. Antoni Myszkowski mł. l. 27 ze wsi W. Wieś p. szadkowskiego, x v. Urszula Brzozowska ze Srody, l. 22 -- Sław. Walenty B. jej ojciec, G. Jan Kamiński adwokat ze Sr.

50190 (Środa)

1815.4/II. (Śr.) G. Grzegorz Zawadzki mł. x prac. v. Franciszka Kulanka -- św. m-e sr.

50191 (Środa)

1815.20/VI. (Sr.) G. Szymon Kołakowski wd., x Sł. wd. Apolonia Mazicka (Muzicka ??) -- swsw. obob. średzcy

50192 (Środa)

1817.8/VII. (Sr.) G. Mateusz Gozdziewski mł., l. 35, s. Stan. i Kat. z Kołakowskich x Sł. Zuzanna Boińska v., l. 17. c. Anton. i Józefy z Długołęckich B-ch -- sw. mieszczanie sr.

50193 (Środa)

1817.27/X. (Sr.) Sł. Jan Szwadaciński, mł. l. 23., s. Karola i Agn. z Czernieskich Sz-ch x G. Marjanna Gozdziewska v. l. 20, c. Piotra i Marjanny z Kołakowskich -- śwśw. mieszcz. śr.

50194 (Środa)

1818.7/X. (Zabikowo) G. Bogusław Parczewski mł., l. 23., s. Fabjana i Krystyny z Szczanieckich x v. Aniela Rzepnicka l. 22, c. Antoniego i Juljanny z Zeromskich -- G. Kaz. Zabłocki dz-c Jarosławca i Jan Kanty Zaborowski pos. Topoli

50195 (Środa)

1820.21/VI. (Sr.) G. Mateusz Gozdziewski wd., l. 34, s. Stanisł. i Kat. z Kołakowskich G-ch., x v. Kat. Domagalska, l. 16, c. Józefa i Petronilli D-ch., -- Antoni Laskowski i Edward Klein asses. sądu pok.

50196 (Środa)

1825.24/X. (Sr.) N. Teofil Ossowski mł., l. 22, s. Bartł. i Marjanny z Goździewskich x Regina Zynińska (?) v. l. 21, c. Ant. i Kat. z Kropskich Z. - śwśw. mieszczanie średzcy

50197 (Środa)

1826.1/X. (Zdzychowice), N. Franciszek Kubacki mł. l. 23, s. Andrzeja i Marjanny z Borysławskich x v. Nepomucena Arnold v. l. 21, c. Stanisł. i Bogumiły z Winnickich -- G. Michał A. z Zdz. Wincenty Daleszyński z Dominowa

50198 (Środa)

1828.24/XI. (Zabikowo) G. Apolinary Czesław Wichliński mł. l. 22, dz-c Marszewa w par. wilczyńskiej, w Kr. Pol., s. Walentego i Anny z Radońskich x v. Pulcherja Rzepnicka l. 17, c. GG. Anton. i Julj. z Zurumskich Rz-ch., dz-ców Zabikowa -- G. Wojciech Zurumski G. Stanisław W. z Pogrzybowa w W. X. Pozn. i powyższy G. Wojc. Z. z Kempna

50199 (Środa)

1830.17/II. (Sr.) G. Maciej Krysztofowicz mł., l. 32, s. Jana i Barbary z Smiełowskich, Ur. w Pozn., x Marjanna Zychlewicz wd. l. 20, c. GG. Bartł. i Jadwigi z Gostyńskich Kołakowskich * w Sr., -- G. Goltz sędzia i Wirth assesor sąd. z Srody

50200 (Środa)

1897.8/II. † (Śr.) Marja Goździewska l. 77, c. Anton. G. i Marji Laskowskiej

50201 (Środa)

1834.25/VIII. (Jarosławiec) G. Henryk Poniński mł., l. 26, dz-c wsi Tulce x G. v. Emilja Zabłocka l. 16., c. G. Izabelli Milęckiej wdowy, -- G. G. Stanisł. P. z Wrześni, Apolonia Kurnatowska z Orzeszkowa

50202 (Środa)

1834.14/IX. (Jarosławiec) G. Faustyn Zieliński mł., l. 32, pos. wsi Zrzenica x G. Izabela Mielęcka wd., l. 40, dz-ka Jarosławca -- G. Henryk Poniński dz-c Tulec i Roman Z. z Markowic

50203 (Środa)

1837.23/X. (Kijewo) G. Jan Kozłowski mł., l. 22, s. G. Jakuba i Marjanny z Chlebowskich K-ch, dz-ców wsi Tarnówka par. Góra w dep. bydg. x G. v. Antonina Ostrowska l. 18, z Kijewa, c. G. Józefa i Teofili z Węsierskich †-ej, posesorów Kromolic i dz-ców Grochowa. -- G. Józef Fiiałkowski dz-c Głuchowa, i G. Karol Kliszewski dz-c Zielnik

50204 (Środa)

1849.13/IX. (Sr.) Emil de Kierski l. 35, referendarz sądu x Teofila Grochowska v. z Srody -- śwsw. mieszcz. l. 27

50205 (Środa)

1837.16/IV. (Zrenica) cerem. (z wody 27/III.) Stefania Marjanna, * 19/II., c. GG. Leona i Karoliny z Pawłowskich Wągrowieckich pos. wsi Zr. -- G. Florenty P. mł. i G. Anna W. panna z m. Września

50206 (Środa)

1904.26/VI. † (Sr.) Stanisław Zychliński l. 42, samobójca. donosi Karol Deręgowski

50207 (Środa)

1905.1/V. † (Jarosławiec) Agnieszka (to imię dopis.) Władysława Braunek l. 67, m. 3, dni 12, c. Karola Kliszewskiego i Emilji Dębeckiej, apopl., donosi mąż Tadeusz Br.

50208 (Środa)

1906.23/VIII. † (Babin) Józef Braunek, l. 39, s. Tad. i Władysławy Kliszewskiej. Donosi ojciec

50209 (Środa)

1851.12/II. (Sr.) Jan Hoffman tłumacz z Kość., wd. 38 x Bogusława Gozdziewska v., l. 19, z Sr.

50210 (Środa)

1852.24/II. (Śr.) Antoni de Grabski, dz-c Rusiborza, l. 28 x v. Paula Trąmpczyńska l. 18. z Sr. - Walenty G. z Kwilcza, Maciej Kapuściński dr. ze Srody

50211 (Środa)

1859.23/XI. (Zielniki) Tadeusz Braunek mł. de Wieczkowo, l. 24 x v. Władysława Kliszewska z Zielnik, l. 22 -- Stan. Budziszewski mł. z Grąbkowa, Wład. Szulczewski mł. z Boguniewa

50212 (Środa)

1862.12/XI. (Sr.) Edmund Chruszczyński mł. l. 24, mgr Ur. z Piotrowa par. Głuchowo, x Marjanna Goździewska v. 19 l. ze Sr. - śwśw. nieszl.

50213 (Środa)

1863.23/XI. (Sr.) Antoni Grabski, wd., z Rusiborza par. Giecz. x v. Marianna Trąmpczyńska ze Sr. -- Hipolit Tr. z Palwicy par. Zaniemyśl i Józef Węclewski ze Sr.

50214 (Środa)

1909.7/X. (Jarosławiec) † Tadeusz Braunek l. 75, rak, zawiadamia syn Witold

50215 (Środa)

1913.30/IV. (Henrykowo) † Franc. Swinarski, s. Sebast., l. 65

50216 (Środa)

1818.25/IV. (Słupca) poch. cm. Sw. Ducha, G. Dominik Jaraczewski l. 62, pos. wsi Słupia, † 23.

50217 (Środa)

1818.1/VII. (Śr.) poch. cm. Sw. Ducha G. Witalis Siemiątkowski, adwokat pow. średz., l. 63, † 29/VI. Zawiadamia syn. Ból żołądka

50218 (Środa)

1818.15/X. (Śr.) poch. cm. Sw. Ducha G. Zuzanna de Boińskie Goździewska l. 18, ż. Mateusza G., † 13, suchoty

50219 (Środa)

1840.8/VI. ch. (Zielniki) (* 1838.19/II.) Władysława Agnieszka, c. G. Karola Kliszewskiego i Emilji Dębeckiej, dz-ców Z. -- chrzchrz. nieszl.

50220. (Środa)

1841.21/IX. (Zielniki) Karolina Eustachja, * 19/IX., c. G. Karola Kliszewskiego, już †-go, dz-ca Zielnik i Emilji Dębeckiej -- X. i m-a

50221 (Środa)

1820.29/V. (Jarosławiec) poch. cm. G. Jan Nepom. Zabłocki l. 3., s. G. Kaz. i Izabelli de Zerumskie Z-ch. dz-ców J., † 26

50222 (Środa)

1821.26/IV. (Strzeszki) poch. w kośc. soleckim, G. Emilja Sokolnicka l. 5, c. GG. Kaspra i Urszuli z Białoskórskich S-ch, † 21, kaszel

50223 (Środa)

1822.27/IV. (Śr.) poch. cm. G. Samuel Zakobjelski l. 83, wdowa Helena z Zebrowskich, on † 25, Donosi syn, hydrops

50224 (Środa)

1823.1/XI. (Śr.) poch. cm. Emilja, 1 r., m. 4., c. G. Mateusza i Kat. z Domagalskich Goździewskich † 30/X.

50225 (Środa)

1870.5/III. (Sr.) † Petronella Molik, ż. Mik. robotnika, l. 36. de gente Goździewska

50226 (Środa)

1871.16/XII. (Sr.), ale † w Pozn. G. Izabela Zielińska, wd. z domu Zeromska 1-o v. Zabłocka, 2-o v. Milęcka l. 87, zawiadamia syn Erazm Zabł. z Biskupic

50227 (Środa)

1873.13/II. poch. w Sr., † w Choczu 7/II. Rozalja Regina Kliszewska l. 48, c. Karola Kl. pos. Zielnik i Emilji Dębockiej. Zawiadamia Tadeusz Braunek z Zielnik

50228 (Środa)

1827.29/VIII. (Sr.) poch. cm. G. Teofila Kwaśniewska wd., l. 64., † 27

50229 (Środa)

1828.4/I. (Sr) poch. G. Michał Gurski, l. 77, mąż, (wdowa Józefa G.) † 2

50230 (Środa)

1864.24/IX. † (Sr.) Antoni de Trąmpczyński, adwokat, l. 60. mąż Weroniki de Witkowska

50231 (Środa)

1866.22/I. † (Sr.) Helena Goździewska, c. Emiljii, 5 l., * w Śr.

50232 (Środa)

1831.6/V. poch. (Sr.) Teodozja, m. 3, c. NN. Mac. i Kat. Goździewskich † 3

50233 (Środa)

1837.28/II. (Sr.) poch. cm. G. Elżbieta de Unrug, ż. G. Andrzeja Stoss konsyl. l. 48, † 25

50234 (Środa)

1837.4/VIII. (Zielniki) poch. Bronisław Jakub, 1 r., s. G. Karola i Emilji Kliszewskich, † 1

50235 (Środa)

1831.23/XII. (Topola) poch. Zygmunt Bolesław, 1 m. i 3 dni, s. G. Gabriela i Józefy Piotrowiczów pos. wsi Topola, † 21

50236 (Środa)

1834.4/V. (Zielniki) poch. Władysław, l. 3, s. G. Karola i Emilji Kliszewskich pos. Zielnik, † 2

50237 (Środa)

1836.20/IX. (Jarosławiec) poch. Joanna Felicja, 1 r., c. GG. Faustyna i Izabelli z Zurumskich Zielińskich dz-ców J., † 17

50238 (Środa)

1836.6/XI. (Sr.) poch. Joanna Raczkowska l. 54, ż. G. Feliksa R-go, † 3

50239 (Środa)

1882.29/X. Stanisław Karłowski mł. z Mystek l. 28. x Stefania Braunek, panna z Zielnik, l. 21. -- Józef Czapski z Kuchar, Teodor Dembiński z Zubczyny

50240 (Środa)

1892.22/VI. Stanisław Lech Marjan Prądzyński z Czarnotek, par. Zaniemyśl., l. 24. x Wanda Rączkiewicz, wdowa Rząkowska l. 24, ona z Pławców -- Włodz. Karczewski z Czarnotek, Józef P. z Koźmina (czy to wszystko szlachta ?)

50241 (Środa)

1841.22/IV. poch. (Zielniki) Kliszewski Karol, l. 69, mąż Emilji Dębeckiej dz-c Z. † Pozn. 22/IV.

50242 (Środa)

1845.9/II. (Słupia) † GD. Józefa (na marg. dodano Eleonora Konstancja) de Hersztupskich Nieświastowska, ż. GD. Jana N-go, l. 34

50243 (Środa)

1848.8/IX. † (Jarosławiec) G. Faustyn Zieliński mąż Izabelli z domu Zeromskiej

50244 (Środa)

1849.7/IX. (Sr.) † cholera Józef Goździewski 1 r.

50245 (Środa)

1854.24/III. (Słupia) † Paulina de Szembek Nieświastowska żona, l. 18, febra

50246 (Środa)

1899.16/VIII. * (Babin), ch. 27 Marja Gabriela., c. Witolda Braunek i Franc. Znanieckiej pos. -- Zygm. Chełmicki z Pomorzan, i Kazimiera Ch. z Pom. [x Mączniki 1929.10/IX. Bronisław Nowakowski]

50247 (Środa)

1908.1/IX. * (Babin), ch. 4/X., Wanda Franciszka, c. poprz. Braunków [Witolda i Franc. Znanieckiej] pos. -- Stanisł. Madaliński z Dębicza i Anna B. z Bab.

50248 (Środa)

1914.23/II. * (Źrenica) Józef Marjan, ch. 8/III., s. Tadeusza Jańczakowskiego admin. dominium i Józefy Kiedrowskiej -- Dr. Stan. Pernaczyński z Pozn. i Dr. Hel. Miecznikiewicz z Katowic

50249 (Śmigiel)

1804.19/V. (Sm.) poch. w kość. Walenty, 8 l., s. N. G. Ludwika i Antoniny Trzcińskich dz-ców Chłapowa, † 18/V. ex febri in nervis w m. Sm.

50250 (Śmigiel)

1806.6/III. (Poledowo) poch. w kośc. Leon Augustyn, dni 14, s. N. G. Józefa Rzepeckiego i Marjanny, pos. P-a, † 4/III.

50251 (Śmigiel)

1806.19/IV. (Sm.) poch. w kośc. N. G. Elżbieta Malczewska panna, l. 19, c. Ignacego i Marcjanny, pisarzy gr. kalis., † w Sm. 16/IV. na suchoty

50252 (Śmigiel)

1810.25/I. poch. (Sm.) cm. D. Marjanna Elżbieta z Sadowskich Kierska, wd. l. 55, † 22

50253 (Śmigiel)

1811.15/VIII. (Sm.) poch. Franciszka Xawera, m. 9, c. NG. Kazimierza Tybiszewskiego i Barbary, † 13/VIII., suchoty

50254 (Śmigiel)

1811.28/VIII. (Sm.) poch. Eufrozyna, l. 4, c. poprz. Tybiszewskich [Kazimierza i Barbary] † 27/VIII., febra zapal.

50255 (Śmigiel)

1817.9/VII. (Morownica), poch. kośc. NG. Magdalena z Białobłockich Jaraczewska l. 73, wdowa, c. G. Józefa B. i Zofji, przed rokiem tknięta w M. paraliżem i tam u swej córki † 7/VII.

50256 (Śmigiel)

1818.28/I. (Morownica) poch. cm. ND. Stefan Łukowski l. 64, ekonom morownicki

50257 (Śmigiel)

1834.23/I. * (Morownica), ch. 31/I. Wanda Marja Weronika, c. hr. Leonarda Kwileckiego i Tekli z Sieroszewskich, dz-ców d. Mor. -- M. Hr. Hektor Kw. dz-c Gosławic i Anna S. dz-ka Lulina. cerem. w Dw. M. 4/III.

50258 (Śmigiel)

1838.12/III. †, 15 poch. (Poladowo) Juljanna Berwińska l. 21, c. N. Bonaw. pos. dworu Polad. i Marjanny Bukoskiej, suchoty

50259 (Śmigiel)

1835.13/IX. * (Morownica), ch. 22/IX., Klemens Stefan, s. poprz. Hr. Kwileckich [Leonarda i Tekli z Sieroszewskich] -- Weronika Zembrzuska panna dworska

50260 (Śmigiel)

1839.29/V. * (Morownica), ch. 6/VI. Stefan Hipolit, s. poprz. Hr. Kwileckich [Leonarda i Tekli z Sieroszewskich] dz-ców Mor. -- chrz. nieszl. cerem. 1839.6/VI. -- G. Kwilecki z Kwilcza

50261 (Śmigiel)

1841.2/IV. * (Nowawieś), ch. 12/IV. Emilja Józefa Emma, c. Hipolita de Górczyńskiego i Ludwiki Krause - pos. rol, nob. cond. -- chch. hon. Krausowie, pos. rol.

50262 (Śmigiel)

1842.20/IV. * (Sm.), ch. 5/VI. Eugenjusz, s. Maurycego Puffke i Emmy de Kurowskiej, dz-ców Lipnicy p. szamotul. -- Nob. Stanisław K. konsyl. naj. rady pozwań (supremi consilii prodocationvs (etc. nieszl.)

50263 (Śmigiel)

1843.18/I. * (Nowawieś), ch. 29, Karol Hipolit Stanisł., s. poprz. Gorczyńskich [Hipolita i Ludwiki Krause] (bez cech szl. !) -- chrz. Niemcy

50264 (Śmigiel)

1844.27/VII. * (Nowawieś), ch. 31/VII. Anna Marja Adelajda, c. poprz. (matka Marja Ludwika) Górczyńskich [Hipolita i Ludwiki Krause], nob., pos.

50265 (Śmigiel)

1847.29/VI. * (Nowawieś), ch. 11/VII. Agn., c. poprz. Gorczeńskich [Hipolita Gorczyńskiego i Ludwiki Krause] dz-ców Nowejwsi -- chrz. nieszl.

50266 (Śmigiel)

1850.11/II. * (Nowawieś), ch. 10/II. Antonina Elżb. Klara, c. poprz. Gorczyńskich [Hipolita i Ludwiki Krause] pos. dóbr -- chrz. nieszl.

50267 (Śmigiel)

1850.10/VII. * (Koszanowo), ch. 2/IX. Mieczysław Wojciech, s. Rajmunda Szczawińskiego i Marjanny Skarzyńskiej. Ojciec: Nullo fungitur munere habitat in villa Koszanowo et vivit ex usura -- chrz. L. Wojciech Szcz. ze wsi Klonowiec, nullo fungens munere

50268 (Śmigiel)

1852.16/IX. * (Nowawieś), ch. 10/X. Jadwiga Walerja Ludwika, c. poprz. Górczyńskich [Hipolita i Ludwiki Krause] poses. folw. ziem. -- Krausowie z dóbr Witkowo

50269 (Śmigiel)

1854.6/V. * (Nowawieś), ch. 25/V. Antoni Stanisław, s. poprz. Gorczyńskich [Hipolita i Ludwiki Krause] pos. folw. -- X. i nieszl.

50270 (Śmigiel)

1855.28/VIII. * (Nowawieś), ch. 11/IX. Klara Agnieszka Balbina, c. poprz. de Górczyńskich [Hipolita i Ludwiki Krause] -- X. i nieszl.

50271 (Śmigiel)

1856.28/VIII. † (Nowawieś) Klara Agn. Balbina, 1 r., c. poprz. Górczyńskich [Hipolita i Ludwiki Krause]

50272 (Śmigiel)

1859.31/VII. † (Morownica) Barbara Trąmpczyńska l. 50, dziedziczka., c. Augustyna Chełkowskiego dz-ca i Nepom. Malczewskiej, rak - Pozostał mąż i 5 dzieci małol.

50273 (Ostroróg)

1754.19/II. (O.) ch. G. v. Eleonora Białogłocka (!), a 17/III. (Dobrojewo) ch. GD.v. Marjanna Malinowska z zamku Dobroj.

50274 (Ostroróg)

1754.9/IX. (O.) chch. JMD. Barbara z Lipskich Kwilecka klanowa lędzka dz-ka, d. Ost., Wróblewo, Kwilcz i GD. Józef Kościelski

50275 (Ostroróg)

1756.19/III. (Rudki) chch. MG. Jan Mańkowski dz-c R. i panna Anna Kąsinowska

50276 (Ostroróg)

1764.9/VIII. (Kluczewo) Ludwik Konstanty Michał, * 6, s. G. Jana Dębskiego i Katarzyny -- X. i G. v. Konstancja Stawska z dworu Kl.

50277 (Ostroróg)

1764.14/XI. (O.) Teodor Marcin, s. G. Ant. Leśniewskiego i Bogumiły -- X. i Marjanna Rucińska

50278 (Ostroróg)

1765.8/XII. (Bubulczyno) Tomasz Jan, * 27 s. GD. Andrzeja Kopińskiego i Zofji -- sławetny oraz G. Franciszka Dębska

50279 (Ostroróg)

1766.22/V. (Kulczewo), * 20, Jakub Józef, s. poprz. GD. Dębskich [Jana i Katarzyny] -- X. i GD.v. Marjanna Malinowska

50280 (Ostroróg)

1766.13/X. (Rutki) Jadwiga-Teresa, * 5, c. GD. Wojc. Łabuzińskiego i Marjanny -- GD. v. Agn. Rachenberkówna i GD. mł. Teodor Cielewski (!)

50281 (Ostroróg)

1766.10/X. (Rutki) Wiktorja-Józefata, z wody we dw. w R., * 6/III. c. GMD. Jana Mańkowskiego i MD. Zofji M. -- MD. Józef Bronikowski, dz-c Otorowa i MD. Joanna Wasielewska

50282 (Ostroróg)

1768.25/III. (Szczepankowo) Gabriel, s. PMD. Ignacego Kowalskiego i Joanny z Morawskich -- PMD. Rafał K.

50283 (Ostroróg)

1770.25/VIII. (O.) Ludwik Benon, * 1769.24/VIII., s. MGD. Jakuba Rożnowskiego wtedy dzierż. prob. O. i G. Zofji z Białobłockich -- ass. przy cerem. X. Bogusł. Chłapowski archidjak. śrem. i prob. w O. i MGD. Wiktoria Chłapowska dz-ka Wierzchaczewa

50284 (Ostroróg)

1770.28/VIII. (Szczepankowo) Rozalja Katarzyna Emilja, * 27, c. poprz. PMD. Kowalskich [Ignacego i Joanny z Morawskich], dz-ców Szczep. -- GD.v. Franciszka K. siostra rodz. ze wsi Białcz, i GD. Wiktor K. z Smiełowa cerem. 8/IX. ass. JMD. Zofja Niegolewska dz-ka Kąsinowa i MGD. Wiktor K. z Smiełowa

50285 (Ostroróg)

1768.26/III. Gabriel Agapit., s. poprz. M. Kowalskich [Ignacego i Joanny z Morawskich], z wody w koleg. szamotul. -- chrzchrz. MGD. Rafał K. brat rodz. i MGD. z Mieszkowskich K-a. Cerem. w Pozn.

50286 (Ostroróg)

1769.6/IV. z wody w koleg. szamotul. Józef Kajetan, * 6, s. poprz. M. Kowalskich [Ignacego i Joanny z Morawskich] -- GD. Stanisław K. brat stryj. i MGD. Zofja z K-ch Lnińska siostra rodz. ojca dziecka. Cerem. w kapl. wsi Piotrkówki

50287 (Ostroróg)

1773.3/II. Józef Marjan, s. G. Ant. Zawistowskiego ekon. Dobrojew. i Franciszki -- N. Stan. Majewski dworz. dobroj. i G. Konstancja Sulaszewska panna z tego dworu, a 12/IV. t. r. cerem. -- MG. Wojc. Węgorzewski łowczyc i Weronika z Łąckich Kwilecka dz-ka O.

50288 (Ostroróg)

1774.11/IV. (Dobrojewo) ch. z wody Leon Konstanty w domu JM. Adama z Kwilcza Kwileckiego klanica lędzk., posła na sejm warszaw., dz-ca O. i inn. i Weroniki z Łąckich -- G. Maciej Bolesz mł. i jego siostra rodz. G. Aurelja Boleszówna, dz-ce dóbr Łęsce

50289 (Ostroróg)

1775.25/II. Fabian Sebastjan Piotr, s. G. Ant. Zawistowskiego i Franciszki, -- G. Marcin Bąkowski dworz. z dw. Dobroj. i G. Agn. Jaworowiczowa, ekonomowa z Wierzchocina ass. przy cer.: MGD. Stef. Skorzewski pos. Wierzchocina i GD. Franc. Falęcka dzierż. Nossolewa

50290 (Ostroróg)

1775.28/IX. (Szczepankowo), (był pryw. z wody ch. 1773) teraz cerem. Nepomucena, c. poprz. Kowalskich [Ignacego i Joanny z Morawskich] dz-ców Szcz. -- X. Bogusław Chłapowski, archidjak. srem., prob. Ostr. i MG. Zofja Manikowska dz-ka Rudek i inn.

50291 (Ostroróg)

1775.9/XI. Ksawery Cyprjan, s. PMD. Adama z Kwilcza Kwileckiego dziedzica Ostroroga i in., klanica lędzkiego i JM. Weroniki z Łąckich -- G. Kotarbski i GD. Łączyńska z dóbr Nieczajna

50292 (Ostroróg)

1776.0/I. (Szczepankowo) Joanna Juljanna Marjanna, c. poprz. M. Kowalskich [Ignacego i Joanny z Morawskich] dz-ców Szczep. cerem. -- G. Maciej Tomczykowski ze wsi Smiełowo administrator i MGD. Franc. Kowalska panna z Smiełowa

50293 (Ostroróg)

1777.1/IV. chch. MG. Zofja Mańkowska dz-ka Rudek i inn. i GD. Teodor Cielecki pos. Lipnicy

50294 (Ostroróg)

1777.21/IV. ch. MGD. Jan Zaręmba z dóbr Prusko w woj. kalis., gość w Dobrojewie, we dworze

50295 (Ostroróg)

1778.18/VI. (Szczepankowo), ch. w domu Zofja, c. MG. poprz. Kowalskich [Ignacego i Joanny z Morawskich] dz-ców Szczep. -- G. Zofja Rożnowska i G. Gabriel K. syn tychże rodziców, rodzony brat dziecka

50296 (Ostroróg)

1771.27/VIII. Bartłomiej Władysław, ch. z w., s. G. Antoniego Zawistowskiego ekon. z Dobroj. i Franciszki -- chrz. nieszl. cerem. IX. -- G. Maciej Falęcki dzierż. Nossolewa i G. v. Marjanna Malinowska z dworu Dobroj.

50297 (Ostroróg)

1779.4/I. ch. z w. Aniela, c. poprz. JM. Adama na Kwilczu Kwileckiego, klana przemęc., dz-ca Ostroroga i in. i M. [Weroniki] z Łąckich -- J. Jan K. klan rogoz. i MG. Dorota Boleszowa z Łęsc

50298 (Ostroróg)

1779.28/V. (Bobolczyno), Katarzyna Wiktorja, * 12/IV., c. NN. Anton. Gadomskiego, wtedy w Bob. będącego, i Franciszki z Chryniewieckich -- MG. Zofja Manikowska dz-ka Rudek i MG. Teodor Cielecki dzierż. Lipnicy

50299 (Ostroróg)

1779.16/X. (Dw. Szczepankowo), Jadwiga Teresa, c. poprz. MG. Wierusz-Kowalskich [Ignacego i Joanny z Morawskich], dz-ców Szcz. -- MG. Jan Morawski sędzia surrog. wschow., dz-c Przystanek, Dąbrówki, M. Zofja Lninska dz-ka Rokitnicy

50300 (Ostroróg)

1780.30/V. (Ostr.) cerem. (ch. z wody był 1763) G. Mikołaj Rożnowski, l. 17, s. M. Jókuba, wtedy pos. prob. Ostr. i Zofji z Białobłockich -- MG. Jan Manikowski dz-c Rudek z ż. Zofją z Morawskich

50301 (Ostroróg)

1781.3/III. (Szczepankowo) ch. z w. Anastazja Marjanna, w domu, c. poprz. MG. Kowalskich [Ignacego i Joanny z Morawskich], dz-ców Szczep. -- MG. Salomea Dramińska, pos. w Gaju z synem

50302 (Ostroróg)

1781.26/VIII. (Dw. Dobrojewo) ch. z w. Hipolit Józef, s. poprz. M. Kwileckich [Adama i Weroniki z Łąckich] klaństwa lędzkich -- X. i G. Kwilecka a 15/XI. cerem. -- X. Bernard Niegolewski opat jędrzejowski i JM. matka jego Zofja N. z Kąsinowa

50303 (Ostroróg)

1781.14/V. chch. G. Michał Nieżuchowski pos. Brodziszewa i MG.v. Urszula Kowalska z Białcza

50304 (Ostroróg)

1783.13/II. (Szczepankowo) Konstancja Apolonia, c. poprz. M. G. Kowalskich [Ignacego i Joanny z Morawskich], dz-ców Szcz. -- MG. Michał Nieżuchowski pos. Brodziszewa i MG. Franc. Cielecka z Lipnicy

50305 (Ostroróg)

1784.12/IV. (Dobrojewo) (* t. r.) Gontram Łukasz Jan, s. poprz. JM. Kwileckich [Adama i Weroniki z Łąckich] klaństwa przemęc., dz-ców O. i inn. -- M. Michał Szczaniecki cześnikowicz i M. Marjanna Szcz.

50306 (Ostroróg)

1784.14/VIII. * 10, ch. w kapl. Smiełowa w par. szamotul., Wawrzyniec, s. poprz. MGD. Kowalskich [Ignacego i Joanny z Morawskich] dz-ców Szczepankowa -- MG. Maciej Kowalski z ż. Zofją z Morawskich dz-ce Rudek MG. Gabryel K. i MGD. Franc. Cielecka

50307 (Ostroróg)

1794.10/II. (Dobrojewo, Turkowo) cerem. Scholastyka Józefa c. M. Jana Nep. Lutomskiego i M. Kat. z Urbanowskich dz-ców wsi T. -- JM. Aniela Kwilecka klanowa przem. i N. Przezdziecki, chirurg pozn. [† po kilku godzinach., a i matka, gość w Dobroj., †-a nagle, poch. we wsi Woźniki]

50308 (Ostroróg)

1794.15/VI. ch. JM. Teodor Cielecki podkom. JKMci, z Rudek i JM. Weronika Kwilecka klanowa lędzka, z Dobrojewa

50309 (Ostroróg)

1797.6/VI. (Dobrojewo) cerem. Aniela Kwilecka klanka przemęc. m. lat 18 i mies. 5. -- JM. Antoni Dzieduszycki pis. lit. i JM. Anna Gurowska marszałk., Józef Moszczeński klan lędzki i Marjanna Dz.

50310 (Ostroróg)

1797.1/VII. (Ostr.) Anna Joanna, c. G. Józefa Grudzińskiego tu mieszk. i Erazmy z Tomaszewskich, * 23/VI. -- JM. Teodor Cielecki podkom. JKMci, dz-c Rudek i JM. Weronika Kwilecka klanowa przemęcka z Dobrojewa

50311 (Ostroróg)

1798.25/X. chch. G. G. Augustyn Okulicz i Salomea Linska z Smiełowa

50312 (Ostroróg)

1799.7/V. (Szczepankowo) cerem. G. Zofja Kowalska, c. poprz. G. K-ch. [Ignacego i Joanny z Morawskich], -- M. Teodor Cielecki podkom. JKMci., dz-c Rudek i Justyna Zołtoska z Wojnowic, M. Maciej C. major, dz-c Lipnicy i M. Urszula C. z Rudek

50313 (Ostroróg)

1800.24/V. (Ostr.) Jan Nep. Leon, * 22, s. poprz. Grudzińskich [Józefa i Erazmy z Tomaszewskich] -- JM. Teodor Cielecki z Rudek i ż. jego M. Urszula C.

50314 (Ostroróg)

1801.20/IX. cerem. nad Joanną, c. J. Józefa Wielowieyskiego starosty "Rzundoskiego" i Marjanny z Morzkowskich, z wojew. krak. starostów, -- J. Adam Kwilecki klan przemęcki i ż. jego Weronika Kw.

50315 (Ostroróg)

1802.9/XII. (Ostr.) Barbara Łucja, * 5, c. poprz. N. Grudzińskich [Józefa i Erazmy z Tomaszewskich] tu mieszk. -- G. Teodor Cielecki, dz-c Rudek z ż. Urszulą C.

50316 (Ostroróg)

1803.11/IV. (Dobrojewo) cerem. nad G. v. Falencką we dw. Dobr. im. Moniką, a dodane imię: Weronika -- JM. Adam Kwilecki klan przemęcki i żona jego Weronika

50317 (Ostroróg)

1803.22/XI. (Rudki) cerem. v. Apolonia Konstancja Urszula, c. MD. Józefa Szaniawskiego i MD. Jadwigi z Kowalskich ze wsi Brzezie koło m. Gostynia, mieszk. -- MD. Teodor Cielecki podkom. JKMci, dz-c Rudek i ż. Urszula

50318 (Ostroróg)

1804.21/X. (Rudki) Łukasz Teodor, * 18, s. G. Piotra Michała Bierkowskiego i Marjany de Jabłonskich -- MD. Teodor Cielecki, dz-c Rudek i podkom. JKMci, i Wiktorja Kwilecka klanowa przemęcka

50319 (Ostroróg)

1805.26/X. (Ostr.), * 27 (!) Szymon Tadeusz, s. poprz. N. Grudzińskich [Józefa i Erazmy z Tomaszewskich] -- X. i N. Nepom. Kowalska dz-ka Szczepankowa

50320 (Ostroróg)

1806.3/II. (Dobrojewo) cerem. MD. Barbara Weronika Rydzyńska -- JM. Adam Kwilecki klan przemęcki dz-c Dobr. i żona jego Weronika

50321 (Ostroróg)

1808.28/II. (Ostr.), * 21, Kunegunda Anastazja, c. N. Stanisł. Nehrebeckiego i Justyny z Rakowiczów -- chch. mieszcz.

50322 (Ostroróg)

1810.12/III. (Dobrojewo) Józef Wojciech, * 6/III., s. G. Augustyna Wargoskiego ogrod. i Franciszki z Dłuzewskich -- X. Bartł. Skrzydlewski prob. tut. i mieszczka

50323 (Ostroróg)

1812.12/X. (Dobrojewo) Franciszek Xawery, * 8, s. poprz. Nob. Wargoskich [Augustyna i Franciszki z Dłuzewskich] ogrod. dobr. -- X. i ekonomka

50324 (Ostroróg)

1810.26/IX. (Rudki) bliźn. * * 24, N. Andrzeja Tesko ekon. w R. i Justyny z Izbińskich 1) Wacław Michał -- Teodor Cielecki i Weronika Kwilecka klanowa 2) Michalina-Cyprjana -- Adam Kw. klan i Urszula Cielecka podkomorzyna

50325 (Ostroróg)

1813.31/I. (Rudki), (* 8/IV. !), s. poprz. G. Tesko [Andrzeja i Justyny z Izbińskich], ekon. z R, -- X. Wład. Skrzydlewski i MD. Michalina Cielecka dz-ka Lipnicy

50326 (Ostroróg)

1813.22/VIII. (Wielonek), * 15, Hipolit Franciszek, s. G. Franciszka Ruszkowskiego "procustodis silvae" i Marj. z Zakrzewskich -- G. Łukasz Ossowicki skryba prow. z Dobroj. i m-a

50327 (Ostroróg)

1813 (Rudki) Emilja 15/V. *, c. G. Franc. Bogdańskiego ekonoma i Michaliny Kapelskiej -- G. Wład. Skrzydlewski i MG. Urszula Cielecka dz-ka Rudek [Dopisane znacznie później]

50328 (Ostroróg)

1745.24/IX. (Dobrojewo) Adam Antoni, s. PMGD. Łukasza z Kwilcza Kwileckiego klana lędzk., star. mosiń. i Barbary z Lipskich, * 1742.12/VII. -- PMGD. Maciej Koźmiński wda kaliski i PMD. Teresa z Dąbskich Lipska. oboźna kor. (Dodane u końca tomu przed r. 1815)

50329 (Ostroróg)

1819. Józefa Ferdynanda, * 1816.14/III., w Kolnicach par. Nowe Miasto, c. G. Józefa Białoskórskiego, kapit. w. p. i Teresy z Kowalskich -- GD. Feliks K. dz-c Smiełowa i G. v. Domicella Zambrowska z Rudek (Szczepankowo)

50330 (Ostroróg)

1819.19/VIII. (Szczepankowo) ch., a * 1811.24/XI. w Bydgoszczy, c. tychże GG. Białoskórskich [Józefa i Teresy z Kowalskich] kapit. w. pol. -- X. Kajetan Kowalski kan. kat. gnieźn. i MD. Winc. Moszczyńska dz-ka Otorowa i inn.

50330 (Ostroróg)

1819.13/X. * (Ostr.), ch. z w. 5/XII. Jan Teodor, s. poprz. N. Bogdańskich [Franciszka i Michaliny Kapelskiej] mieszk. w O. ! (matka Sław. Kapelska !)

50331 (Ostroróg)

1819.29/XII. chch. JMD. Stanisł. Moszczeński dz-c Otorowa i Kazimierza, GDM. Anonyma (!) z Gajewskich Krzyżanowska dz-ka Murzynowa, GMD Feliks Topiński dz-c Tarnowa, Józefa z Bątkowskich Jonemanowa dz-ka Wygnańczyc

50332 (Ostroróg)

1870.10/II. * (Dobrojewo), ch. 2/V. Adam Leonard, s. hr. Stef. Kwileckiego i Barbary Mańkowskiej, dz-ców Dobr. -- hr. Arsen Kw. dz-c Kwilcza i Julja M.

50333 (Ostroróg)

1870.20/IV. * (Oporowo), ch. 8/V., Marja Julja Barbara, c. Mieczysława Marii Napoleona hr. Kwileckiego i Marji Julji Nepom. Mańkowskiej dz-ców Oporowa, -- hr. Stefan K. i Barb. K-a z Dobrojewa

50334 (Ostroróg)

1870.8/IX. * (Rudki), ch. 15/IX. Marja Barbara, c. Napoleona Xawerego de Mańkowskiego i Marii-Antoniny Chłapowskiej dz-ców R. -- Gen. Dezydery Chł. dz-c Turwi, i Bogusława M-a

50335 (Ostroróg)

1871.30/VII. * (Dobrojewo), ch. 25/VIII. Stefan Klemens, s. hr. Stef. Kwileckiego i Barbary Mańkowskiej, dz-ców Dobr. -- Napoleon M. dz-c Rudek, Wanda Niegolewska dz-ka Morownicy

50336 (Ostroróg)

1872.26/III. * * (Rudki Dw.) bliźn., chch. 20/IV. 1) Marja Jan Henryk Dezydery 2) Marja Teodor Jan Stanisław. s. poprz. de Mańkowskich [Napoleona Xawerego i Marii-Antoniny Chłapowskiej] dz-ców R. -- Bronisław Dąbrowski dz-c Winnogóry i Rozalja Zofja z Kórnatowskich Chłapowska dz-ka Szołdr, Stan.-Józef Chł. dz-c Szołdr i Marja z M-ch hr. Kwilecka z Oporowa

50337 (Ostroróg)

1873.7/X. * (Dobrojewo), ch. 11., Marja Tomasz Teodor, s. hr. Stanisł. Ostrowskiego i Julii de Mańkowskiej, dz-ców Kościelca w Galicji -- hr. Stefan Kwilecki z Dobr., hr. Marja Kw. z Oporowa

50338 (Ostroróg)

1873.11/XI. * (Dobrojewo) ch. 23/XI., Mieczysław Marja Kazimierz Marcin, s. hr. Stefana Kwileckiego dz-ca Dobr. z przyl. i Barbary de Mańkowskiej -- Mieczysław hr. K. dz-c Oporowa, Julja hr. Ostrowska dz-ka Kościelca

50339 (Ostroróg)

1875.19/VII. * (Oporowo), ch. 28/VII. Anna Marja Wincentyna, c. hr. Mieczysława Kwileckiego dz-ca Op. i Marji de Mańkowskie -- Hektor K. brat dziecka i Jadwiga K. siostra, oboje z Op.

50340 (Ostroróg)

1875.4/X. * (Dobrojewo) chrz. 3/XI. Franciszek Marja Wład., s. hr. Stef. Kwileckiego i Barbary de Mańkowskiej dz-ców Dobr. -- Franc. h. Kw. dz-c Kobylnik i Marja z Chłapowskich Mańk. z Rudek

50341 (Ostroróg)

1877.4/II. * (Oporowo), ch. 11/II. Julja Marja Izabella Weronika, c. hr. Miecz. Kwileckiego dz-ca Op. i Marji Mańkowskiej -- Hipolit Turno dz-c Objezierza i jego siostra Ludwika T. dz-ka Słopanowa

50342 (Ostroróg)

1826.26/VII. (Ostr.) Józef Winc., * 17/III., s. N. Florjana Rożyckiego rajcy m. Ostr. i N. Józefy z Jaraczewskich -- M. Antoni Kamiński, dz-c d. Przystanki, i N. Salomea J. żona patrona, D. Cecylja Pucjatowa ż. sekret.

50343 (Ostroróg)

1826.29/X. chch. MD. Ferdynand Cielecki mieszk. w Rudkach u krewnych i MD. Teodora Węgierska dz-ka Rudek

50344 (Ostroróg)

1830.2/X. * (Rudki), ch. 6/X. Adam Józef Franciszek, s. Emiliana Węgierskiego dz-ca dóbr R. i Teodory Cieleckiej -- Michał C. dz-c Lipnicy i ż. jego Weronika C.

50345 (Ostroróg)

1830.3/II. * (Ostr.) ch. 4/II. Juljan Andrzej, s. G. Pawła Woyciechowskiego kredencerza i Kat. ze Skrzypków -- chrz. nieszl.

50346 (Ostroróg)

1830.19/XI. * (Ostr.), ch. 5/XII. Elżbieta Barbara, c. G. Szymona Szydłoskiego i Barbary, ekonomów -- chrz. nieszl.

50347 (Ostroróg)

1832.18/IX. * (Rudki), ch. 26/IX. Michalina Leokadja, c. poprz. G. Węgierskich [Emiliana i Teodory Cieleckiej] dz-ców dóbr -- Ignacy Kamiński kapit. wojsk pol. i panna Ema W. z R.

50348 (Ostroróg)

1833.1/VII. * (Szczepankowo), ch. 29/VII. Helena, c. G. Wiktora Swięcickiego i Rozalji Janiszewskiej, dz-ców dóbr -- Leopold Sw. i Antonina Potocka, rodzeństwo m. sobą

50349 (Ostroróg)

1833.5/V. * (Dobrojewo), ch. 16/VI. Stanisław, s. G. Antoniego Janickiego wójta i Barbary Sypniewskiej -- chrz. nieszl.

50350 (Ostroróg)

1834.20/VI. * (Ostr.), ch. 22/VI. Jakub, s. G. Adama Niedzielskiego famulusa i Józefy Stelmach -- ch. nieszl.

50351 (Ostroróg)

1834.25/VII. * (Oporowo), ch. 25/VII. Anna Antonina, c. G. Anton. Cybulskiego ekon. i Marjanny Klapczyńskiej -- X. i m-a

50352 (Ostroróg)

1835.13/X. * (Oporowo), ch. 1/XI. Józef, s. poprz. N. Cybulskich /[Antoniego i Marianny Klapczyńskiej] -- Franc. C. nauczyciel z Turwi. Gdzieindziej C-y ci bez żadnych stanowych dodatków !

50353 (Ostroróg)

1835.21/XI. * (Szczepankowo), ch. 30/XI. Władysław, s. poprz. GG. Swięcickich [Wiktora i Rozalji Janiszewskiej] -- Antonina Potocka siostra ojca

50354 (Ostroróg)

1840.25/III. chch. G. Wincenty Kalkstein dz. Psarskiego i G. Leokadja K.

50355 (Ostroróg)

1838.27/III. * (Szczepankowo), ch. 1840.29/X. Weronika., c. poprz. de Swięcickich [Wiktora i Rozalji Janiszewskiej] dz-ców dóbr -- X. Bartł. Skrzydlewski prob. ostr. i G. Aniela Kurowska

50356 (Ostroróg)

1829.10/II. (Ostr.) † G. Franc. Bogdański ekon., l. 53. hydrops

50357 (Ostroróg)

1829.14/II. (Ostr.) † Juljan Woyciechowski dni 11., s. Pawła nob. dapiferi, i Kat.

50358 (Ostroróg)

1829.7/II. (Ostr.) † Konstancja Woyciechowska dni 4, c. poprz. [Pawła i Katarzyny Woyciechowskich]

50359 (Ostroróg)

1830.8/I. (Ostr.) † Nepomucena Szydłoska 1 r. 6 m., c. G. Szym. ekon. i Kat.

50360 (Ostroróg)

1831.26/X. (Rudki) † G. Michalina Cielecka l. 63, c. dziedzica dóbr, cholera

50361 (Ostroróg)

1832.23/III. (Oporowo) † G. Stanisław Cybulski ekon. l. 50, febris (w r. 1829 ten sam Stanisław pisany "fam. ")

50362 (Ostroróg)

1836.28/VIII. (Szczepankowo) † Wiktoria Swięcicka l. 3, c. G. Wiktora dz-ca dóbr i Rozalji Janiszewskiej

50363 (Ostroróg)

1838.13/VI. (Szczepankowo) † Kaz. Koszutcki l. 60, "Nobilis habens urbis Ryczywoł", febris

50364 (Ostroróg)

1841.15/V. (Rudki) † G. Emiljan Węgierski gen. w. p., dz-c Rudek, l. 54.

50365 (Ostroróg)

1844.7/XII. (Szczepankowo) † Zofja, dni 14, c. poprz. Swięcickich [Wiktora i Rozalji Janiszewskiej]

50366 (Ostroróg)

1829.14/III. (Rudki) Anna Konstancja, * 5, c. MD. Emiljana Węgierskiego dz-ca Rudek i inn., pułk. w. p. i Teodory z Cieleckich -- MD. Emiljan C. i MD. Michalina C., oboje z R.

50367 (Ostroróg)

1822.14/VI. * (Rudki), ch. 23/VI. Antonina, c. poprz. Węgierskich [Emiljana i Teodory z Cieleckich] dz-ców R. -- Ant. Kamiński pos. wsi Przystanki, i panna Kat. Szulmierska z dworu w R. cerem. 15/IX. -- MD. Mikołaj W., dz-c dóbr w Polsce i panna Sz.

50368 (Ostroróg)

1823.23/IV. * (Ostr.), ch. 27/IV. Teofila c. Franc. Bogdańskiego pos. i Michaliny z Kapelskich -- Kat. Kowalska i G. Teodor Cielecki z Rudek dz-c

50369 (Ostroróg)

1824.23/I. * (Dw. Rudki), ch. 8/II. Emilja Wincencja Józefa, c. MD. poprz. Węgierskich [Emiljana i Teodory z Cieleckich], dz-ców R., Gaju, etc. -- MD. Wojc. Trąbczyński dz-c Sokolnik i Michalina Cielecka wd., mieszk. u córki w R.

50370 (Ostroróg)

1825.1/I. (Ostr.) *, ch. 1824.29/I. (!!!) Kanut Józef, s. Florjana Rożyckiego i Józefy Jaraczeskiej, Generosi praetori. -- hr. Józef Kwilecki i Teresa Białoszyńska

50371 (Ostroróg)

1824.18/XI. G. Wawrzyniec Włochowicz por. w. pol., mieszk. w Ostr., nobilis, wd., bez zawodu, x Sł. Elżb. Siaszkowska panna z dw. Dobroj. on 49, ona 46. -- hr. Klemens Kwilecki dz-c Dobr. i jego syn hr. Hektor Kw.

50372 (Ostroróg)

1823.8/III. † (Rudki) Edmund Węgierski l. 3, m. 6., s. Emiljana i Teodory z Cieleckich

50373 (Ostroróg)

1823.17/V. † (Ostr.) Antoni Bogdański 1 r., s. Franc. ekon. i Michaliny z Kapelskich

50374 (Ostroróg)

1824.25/II. † (Dw. Dobrojewo) JMD. Adam Kwilecki, wd., kasztelan przemętski, dz-c Dobr., l. 82, s. Łukasza klana lędz. sty mosiń. i Barbary z Lipskich poch. 1/III. w kośc. w Kwilczu

50375 (Ostroróg)

1826.19/VII. † (Dobrojewo) Ignacy Grodzicki mł., komisarz l. 69, Nobilis, hydrops, poch. 21/VII. cm.

50376 (Ostroróg)

1828.1/I. (Ostr.) † G. Karol Kiliński, l. 2, m. 6., s. G. Ignac. praeceptora i Małg. z Sieradzkich, apopleksja. poch. 3

50377 (Ostroróg)

1828.28/III. (Ostr.) † Nob. Ignacy Kiliński l. 30, praecept., febris, poch. 30/III. cm.

50378 (Ostroróg)

1832.1/IV. (Oporowo) † Elżb. Cybulska ekonomowa l. 54, c. Stanisł. Morawskiego (??) ekon. i Barbary, febris

50379 (Ostroróg)

1832.18/IX. * (Rudki), ch. 26/IX. Michalina Leokadja, c. poprz. GG. Węgierskich [Emiliana i Teodory z Cieleckich] -- Ignacy Kamiński kap. w. p. i Ema W. panna z R.

50380 (Ostroróg)

1847.9/VIII. * (Szczepankowo), ch. 22/IX. Jadwiga, c. Wiktora Swięcickiego i Rozalii Janiszewskiej właścic. Szcz. -- X. Bartł. Skrzydlewski i Antonina Potocka

50381 (Ostroróg)

1848.30/VII. * (Dobrojewo), ch. 6/IX. Marjanna Konstancja Tekla, c. Winc. de Mazurkiewicza magistra sąd. i Seweryny de Mierosławskiej -- Kaz. Sieroszewski i Tekla Kwilecka dz-ka Dobroj.

50382 (Ostroróg)

1849.8/IV. * (Ostr.), ch. 14/IV. Teofila, c. Leona Chmary ekon. i Michaliny Kurczewskiej -- X. i Michalina Węgierska

50383 (Ostroróg)

1852.8/VII. ch. cerem. Anna, c. Emiljana Węgierskiego i Teodory Cieleckiej dz-ców Rudek -- Józef i Antonina Szołdrscy

50384 (Ostroróg)

1852.5/VIII. * (Ostr.), ch. 29/VIII. Stefan Winc., s. (dopis. potem Gsus) Józefa Ziemkowskiego pos. i Elżb. Cyberskiej -- chrz. nieszl.

50385 (Ostroróg)

1854.27/VII. (Rudki), ch. 27/VII. Anna Teodozja Apolonia, c. Romana Kalksteina ofic. w. prus. i Anny Węgierskiej -- Józef Kierski i Teodora W.

50386 (Ostroróg)

1858.6/VI. * (Szczepankowo), ch. 20/VI. Wiktor Feliks, s. Hipolita Kierskiego i Heleny Swięcickiej, komis. w Szczep. mieszk. -- Feliks Sw. i Ludwika K-a

50387 (Ostroróg)

1860.11/VII. * (Oporowo), ch. 19/VIII. Władysław Marja Bronisław, s. hr. Mieczysława Marji Napol. Kwileckiego i Marji Juljany Nep. de Mańkowskie -- Bron. Dąbrowski dz-c Winnog. i Eleonora z Potworowskich Kurnatowska z Pożarowa

50388 (Ostroróg)

1861.17/IX. * (Oporowo), ch. 9/XI., Jadwiga Marja Anna Bogusława Izabela, c. Mieczysława Kwileckiego i Marji Mańkowskiej dz-ców Op. -- Napoleon M. i Anna z K-ch Mielżyńska

50389 (Ostroróg)

1870.19/IX. (Szamotuły) † Teodora de Węgierskie urodz. Cielecka l. 73., wdowa mieszkaj. w Szamot. (Adam W. syn †-y;) Była dz-ka Rudek

50390 (Ostroróg)

1874.10/III. † (Dobrojewo), poch. 12 w Kwilczu Mieczysław Kwilecki m. 3 1/2, s. hr. Stef. dz-ca Dobr. i Barb. Mańkowskiej

50391 (Ostroróg)

1880.6/XII. † (Oporowo), poch. 9/XII. w Kwilczu, Władysław Kwilecki l. 21, m. 6., s. Mieczysława i Marji z Mańkowskich

50392 (Ostroróg)

1847.6/VI. † (Pozn.) Daniel Bażyński pos. dw. Nosalewo l. 64. † nagle poch. cm.

50393 (Ostroróg)

1851.8/II. † (Ostr.) Roman Ziemkowski l. 5, m. 10, s. Józefa Z. poses. i Elżb. Cyberskiej

50394 (Ostroróg)

1852.4/I. † (Dobrojewo). Klemens Kwilecki l. 17, studiosus, s. hr. Leonarda dz-ca Dobr. i Tekli Sieroszewskiej, febris, poch. Kwilcz

50395 (Ostroróg)

1852.10/VIII. † (Szczepankowo) Wiktor Swięcicki l. 58, dz-c Szcz. poch. 13/VIII., wdowa Rozalja

50396 (Ostroróg)

1852.29/XII. † (Ostr.) X. Bartłom. Skrzydlewski emeryt l. 78

50397 (Ostroróg)

1855.24/IX. † (Rudki) Teodor Mańkowski, l. 39, dz-c R. poch. Winnogóra. Donosi syn Napoleon

50398 (Ostroróg)

1857.5/VII. † (Rudki) Łucja Mańkowska l. 7, m. 6., c. Teodora dz-ca R. i Bogusławy Dąbrowskiej. poch. Winnogóra

50399 (Ostroróg)

1862.30/XI. † (Oporowo) Ignacy Rabski l. 33, ekon. poch. 3/XII.

50400 (Ostroróg)

1864.29/IV. † (Szczepankowo), Marjanna Madalińska l. 2, c. Józefa i Korduli Sośnickiej, rezyd. w Szczep.

50401 (Ostroróg)

1891.18/VIII. Adam Zółtowski mł., wł. Kadzewa, s. hr. Stefana z Głuchowa i Gabrieli Niemojewskiej x Marja Kwilecka hr. z Oporowa, c. hr. Miecz. Kw. i Marji z Mańkowskich -- Mieczysław Kwilecki, ojciec, z Dobroj., Stefan Z. ojciec

50402 (Ostroróg)

1897.12/X. Stanisław Jakub Niezabitowski z Uchercz. NS. Grabowskie (!), par. grodecensi, mł. 37., s. Włodzimierza i Kaz. hr. Badeni x Anna Marja hr. Kwilecka z par. ostrog., v. l. 22 -- hr. Stanisław Badeni, hr. Hektor Kw.

50403 (Ostroróg)

1882.15/X. G. Winc. Niemojewski dz-c d. Jedlec i in. w par. Tursko, m. l. 28, s. Leopolda i Eleonory ze Skorzewskich już †-ych x M. Jadwiga Kwilecka hr. z Oporowa, c. hr. Miecz. i Marji z Mańkowskich, dz-ców Op., Bobulczyna, Kluczewa, Zapust etc., panna l. 21 -- Marceli Krajewski z Op. Ignacy N. z Dzierznicy

50404 (Ostroróg)

1848.25/VI. Honest. Leon Chmara ekon. z Chlewisk l. 30. x honesta Michalina Kurczewska v., c. mieszczan Ostror. l. 21

50405 (Ostroróg)

1853.25/IX. G. Roman de Kalkstein por. 9 reg. piech., z par. Stettin na Pom. x G. Anna de Węgierska, c. dziedzica Rudek Emiljana, on 32, ona 24. -- Nep. Kościelski dz-c Smiełowa i Józef Szołdrski dz-c Popowa

50406 (Ostroróg)

1854.18/IX. N. Hipolit Kierski mł., s. dz-ców Gąsaw mieszk. obecnie w Ruchocinie par. Powidz. l. 31 x N. Helena Swięcicka c. dz-ców Szczepankowa, l. 22 -- Feliks Sw. i Józef K.

50407 (Ostroróg)

1855.17/VI. N. Józef Kierski dz-c Gąsaw, par. Szamotuły mł. l. 30, x N. Michalina Węgierska, c. dz-ców Rudek l. 23, panna -- NN. Józef Grabowski i Ignacy Kamieński

50408 (Ostroróg)

1857.29/IX. (w kat. pozn.) G. Hr. Mieczysław Marja Napoleon de Kwilecki dz-c Oporowa, l. 24 x G. Marja Nep. Julja de Mańkowska c. dz-ców Rudek, panna l. 20 -- Franc. hr. Zółtowski i Wład. hr. Kw.

50409 (Ostroróg)

1889.16/X. * (Kluczewo), ch. 26/XI. Marja Anna Prakseda, c. Ludwika de Koszutskiego i Bronisławy Jankowskiej inspektorów [x 1912.8.X. w kość. Ostr. Stanisł. Sobierajczyk]

50410 (Ostroróg)

1901.9/IX. * (Rudki), ch. 17/IX. Henryk Jan Xaw. Stanisł. Roman, s. Teodora de Mańkowskiego i Anny hr. Michałowskiej dz-ców R. -- Stan. br. Chłapowski z Szołdr i Marja hr. M. z Galicji

50411 (Ostroróg)

1902.6/VI. * (Dobrojewo), ch. 17/VI., Jan Bapt. Stefan., s. hr. Franc. Kwileckiego i Jadwigi z ks. Lubomirskich -- hr. Miecz. Kw. z Oporowa i X. Lubomirska z M. Wsi. [x 1934.19/VII. w Pozn. u Sw. Wojc. Marja Lipkowska]

50412 (Ostroróg)

1903.17/VI. * (Oporowo), ch. 3/VII. Marja Józefa Anna., c. bar. Ludwika Alojzego Konst. de Puget-Puszet i Julji Marji Izabeli Weroniki hr. Kwileckiej -- Miecz. hr. Kw. z Oporowa i Anna de Stablewska z Zakopanego [x Ostr. 1927.2/VIII. Stanisł. hr. Zółtowski]

50413 (Ostroróg)

1903.29/IV. (Dobrojewo), ch. 10/IX. Marja Barbara Leonja c. hr. Franc. Kwileckiego i ks. Jadwigi Lubomirskiej -- Stanisław hr. Kw. z Dobr. i Helena z Lubom. Gawrońska [x Stanisław hr. Dembiński (data nieczyt.)]

50414 (Ostroróg)

1903.17/IX. * (Rudki), ch. 8/X. Jadwiga Marja, c. poprz. de Mańkowskich [Teodora i Anny hr. Michałowskiej] -- Roman hr. Michałowski z Dobruchowa i Marja de Mańk. z Pozn.

50415 (Ostroróg)

1904.24/X. * (Dobrojewo) Krystyna Rafaela Józefa Filomena c. poprz. hr. Kwileckich [Franc. i Jadwigi ks. Lubomirskiej] dz-ców Dobr. -- ks. Zdzisław Lubomirski z M. Wsi i Barb. hr. Kw. z Pozn. [x 1925.23/IX. Stefan Antoni hr. Dembiński]

50416 (Ostroróg)

1839.5/IX. G. Władysław Euzebjusz de Kosiński dz-c Targowej Górki x G. Emma de Węgierska, c. dz-ców Rudek, on 24, ona 20. -- GG. Winc. Kalkstein i Jaruchowski

50417 (Tulce)

1789.31/V. (Sródka) Grzegorz Napom., s. J. Macieja i Anny Miaskowskich, * 9/V., -- Franc. Skałaski star. ujski i Petronella z Kosińskich M-a

50418 (Tulce)

1791.13/II. (T.) ch. z w. Dorota Agata Apolonja, c. JMD. Piotra i Wiktorii z Bielińskich Drwęskich pis. zs. pozn. -- JD. Piotr Zakrzewski dz-c Zernik i JMD. v. Honorata Będkowska z Czarnego Piątku

50419 (Tulce)

1793.6/XII. (Gowarzewo) cerem. Pulcherja, l. 7, c. M. M. Onufrego i Tekli Rozciszeskich -- MM. Lutomska (?) i M. Melch. Korytowski

50420 (Tulce)

1795.8/IX. (Tulce), * 29/VIII. Jan, s. Nob. Marcelego i Kat. Białoskowskich (!) -- Stanisł. Miernicki (?) i Rozalja Janicka, oboje z T.

50421 (Tulce)

1796.31/I. (T.) Wincenty Józef, s. GG. Franc. i Wiktorii Łukowskich pos. dóbr prob. T., * 22 -- GG. Józef syn i Barbara matka Mąkowscy, posesorzy d. Romianki

50422 (Tulce)

1801.7/IV. (Gowarzewo) cerem. Antoni Józef, * 1796, a ch. z wody 1796.16/I., w domu, s. G. Walentego Prusinowskiego i Ludwiki de Sulkowskie -- X. Józef Bończa Miaskowski bp. warszaw., kaw. O. Czerw. i GD. Zofja z Łąckich Mąkowska, G. MD. Hilary Lutomski i MD. Marcina Kosicka

50423 (Tulce)

1801.11/VI. ch. GD. Michał Mierzewski admin. de Tulce

50424 (Tulce)

1873.29/IX. * (Komorniki), ch. 12/X. Zofja Marjanna Michalina, c. Juljana Ponińskiego i Marjanny Szczanieckiej dz-ców, -- Napoleon Rekowski, dz-c Koszut, Jadwiga S. dz-ka Boguszyna

50425 (Tulce)

1802.1/XI. ch. G. Konstancja Mierzewska ekonom. z T. i G. Józef Hinczewski z Pozn. a ch. 7/XI. G. Makary Ołtarzewski ekon. ze Śródki

50426 (Tulce)

1803.16/I. ch. G. Józef Rzepecki z Zernik

50427 (Tulce)

1803.29/III. (Tanibórz) Józef Franciszek, s. G. Józefa Szpotańskiego pos. Taniborza i Rozalji, pos. T. -- MD. Marceli i Wiktoria z Grudzielskich Ponińscy, dz-ce Komornik i Wrześni z przyl.

50428 (Tulce)

1804.11/III. (Tulce), * 2, Józef, s. G. Wojc. Drzewiszewskiego custodi. silv. w T. i Marjanny -- G. Michał Mierzewski ekon. i sławetna

50429 (Tulce)

1804.24/VI. chch. GD. Józef Rogoski i MD. Jadwiga z Miaskowskich Lutomska z Gowarzewa

50430 (Tulce)

1804.5/VII. chch. MD. Anna z Swinarskich Zółtowska dz-ka Z. i MD. Feliks Zakrzewski pos. Zernik (Zerniki)

50431 (Tulce)

1805.19/V. chch. Michał Mierzewski admin. tulecki i G. Rozalja Szpotańska pos. Taniborza

50432 (Tulce)

1813.26/IX. (Taniborz) Michał, * t. d., s. GG. Anton. i Zuzanny Topolskich pos. wsi T. -- G. Józef Popławski ekon. tulecki i m-a pozn.

50433 (Tulce)

1813.22/XI. (Tulce) Stanisław Kostka, * 14, s. G. Jana i Małgorzaty de Taykowskie Popławskich ekon. tulec. -- JM. Ignacy Zółtowski podprefekt pow. śrem., dz-c Zernik i JM. Wiktorja z Grudzielskich Ponińska dz-ka Tulec

50434 (Tulce)

1814.17/IX. (Bylino) chch. JD. Teodor Witkowski pos. wsi Gowarzewo i M. Jadwiga Grudzielska panna

50435 (Tulce)

1815.25/II. (Taniborz) Józefa Agata, * 4/II., c. G. Ant. i Zuz. Topolskich, pos. T. -- JM. Ant. Swiszulski pos. z Krerowa i JM. Wiktorja z Grudzielskich Ponińska dz-ka Komornik

50436 (Tulce)

1815.16/IV. (Zerniki) Leon Dionizy, * 8/IV., s. G. (przerobione z "Fam. ") Tomasza i Nepomuceny (dodano: de Konarska) Chmarów ekon. -- JM. Wojc. Ulatowski dz-c Gwiazdowa. i JM. Anna z Swinarskich Zółtowska dz-ka Zernik

50437 (Tulce)

1816.1/VIII. (Tulce) Marjanna Zuzanna, * 31/VII., c. G. Antoniego i Anieli Turkowskich ekon., -- chrz. nieszl.

50438 (Tulce)

1806.9/XI. (Tulce), * 1/IV. Anastazy Stanisław, s. G. Jana i Małg. Popławskich, ekon. w T. -- G. Nepom. Konarska panna z dw. Zernik

50439 (Tulce)

1852.31/V. (Tulce) ch. Emilja Ponińska dz-ka Komornik

50440 (Tulce)

1807.11/VIII. (Zerniki), * t. d. Anna c. G. Tomasza i Nepomuceny z Konarskich Chmarów, admin. Zernik -- MD. Anna z Swinarskich Zółtowska dz-ka Zernik i MD. Bonaw. Gajewski

50441 (Tulce)

1808.14/IV. ch. MD. z Miaskowskich Lutomska dz-ka Gowarzewa a 5/V. chch. MD. z Mańkowskich Drwęska pos. Gądek i MD. Roch Drwęski pos. m. Opalenicy

50442 (Tulce)

1808.24/VII. (Zerniki), * 11, Pius Hieronim, s. GG. Tomasza i Nepom. z Konarskich Chmarów, ekon. Z. -- MD. Anna z Swinarskich Zołtowska dz-ka Z., MD. Paweł Brudzewski pos. dd. Sarbinowo, Paczkowo, Taniborz

50443 (Tulce)

1881.10/X. (w Pozn.) Jan Telesfor Bogusławski mł. z Kr. Pol., ekonom w Sobieszynie l. 28. x Kat. Xawera Bojanowska panna, z Garbów, l. 18. -- Alojzy Bog. i Jan Wolski w Garbach

50444 (Tulce)

1817.13/IV. chch. JM. Józef Poniński dz-c Komornik i JM. Wiktorja P. dz-ka dożyw. Tulec

50445 (Tulce)

1817.9/XI. (Tulce) chch. X. Antoni Grudzielski kan. kat. pozn. prob. niepartski i JM. Wiktorja z G-ch Ponińska dożyw. dz-ka Tulec

50446 (Tulce)

1818.16/V. (Zerniki) Piotr Anastazy, * 29/IV. s. G. (popraw. z honest.) Tom. Chmary, ekon. z Zernik i Nepom. z Konarskich -- JM. Maks. Konarski sędzia krym. pozn. i JM. Anna z Swinarskich Zółtowska dz-ka Zernik

50447 (Tulce)

1819.10/III. (Tulce) chch. JM. Piotr Zółtowski admin. Zernik i Wiktorja z Grudzielskich Ponińska dożyw. Tulec

50448 (Tulce)

1820.7/X. (Gawarzewo) chch. GM. Walenty Grabski dz-c d. Chrostowo, G. v. Weronika Witkowska z Gowarzewa., G. Teodor W. pos. Gow.

50449 (Tulce)

1820.8/XII. (T.) chch. JMD. Piotr Zółtowski dz-c d. Cieśle i Borowo (?) i PM. Wiktorja Ponińska dz-ka Tulec

50450 (Tulce)

1821.5/VII. (Gądki), * 27/VI. Władysław Józef Tomasz, s. Nepomucena Pągowskiego pos. wsi G. i Juljanny z Drwęskich -- Tomasz Drw. pos. Sokolnik i Marjanna Kurowska sędzina z Pozn.

50451 (Tulce)

1874.14/II. † (Berlin) Bernard Potocki hr., dz-c Tulec, l. 74. starcza debilitas (kamica), poch. 21/II. Testamentem ustanowił jako spadkob. 9-let. Alfreda hr. Radolińskiego, syna Hugona

50452 (Tulce)

1879.22/I. † (Komorniki, Zurawieniec) Jadwiga Ponińska l. 33, panna, c. Henryka P. dz-ca i Emilji Zabłockiej, poch. 27/I.

50453 (Tulce)

1879.27/VIII. † (Komorniki) Ignacy, (ch. z wody w domu) 1 dzień, s. Juljana Ponińskiego dz-ca i Marii Szczanieckiej poch. 29/VIII.

50454 (Tulce)

1883.1/III. † (Garby) Kaz. Czochron l. 71, pos., s. dziedzica poch. 5/III. ("per parentes" !!!)

50455 (Tulce)

1908.19/VI. † (Gądki) Wiktor Swięcicki l. 47, mł., ekon. s. Feliksa Sw. i Ludwiki Kierskiej. (rak żołądka)

50456 (Tulce)

1859.21/VIII. (Środka) Marjan Mieczysław Zygmunt, * 5, s. Nob. Marcjana Budzyńskiego dz-ca Śr. i Anny Einsporn -- Winc. B. dz-c Ujazdu i Zuz. Rogaczeska pos. Januszewa

50457 (Tulce)

1860.19/I. ch. panna Emilja Ponińska z Komornik

50458 (Tulce)

1861.3/IX. (Śródka) Benigna, * 19/VIII., c. poprz. Budzyńskich [Marcjana i Anny Einsporn] (bez cech szl.) dz-ców Sr.

50459 (Tulce)

1827.1/X. (Gowarzewo) ch. G. Weronika Witkowska, c. pos. G-a

50460 (Tulce)

1808.11/XII. (Dembina Gościmice) chch. GD.v. Kunegunda Koszutcka z Bieganowa i MD. Piotr Rogowski dz-c Tworzemirek

50461 (Tulce)

1809.19/VIII. (Komorniki) cerem. (z w. w Pozn. 1808.16/X.) Henryk Jan Kazimierz, s. MG. D. (dodano "comitis") Józefa i Juljanny z Zabłockich Ponińskich dz-ców: Iwna, Wiktorowa i inn. -- MGD. Marceli P. wojski gn., dz-c Komornik i inn. i MGD. Wiktoria z Grudzielskich żona jego

50462 (Tulce)

1809.27/VIII. (Sienowice), * 25, Marjanna, c. (współcześnie "Laboriorum" skreślono i napisano "Generosorum") Andrzeja i Marjany z Rybackich Gosławskich, leśniczych w S. -- D. Teodor Witkowski i MGD. Jadwiga z Miaskowskich Lutomska dz-ka Gowarzewa

50463 (Tulce)

1809.27/VIII. (Sienowice). * 25, Ludwik, s. tychże Gosławskich G. [Andrzeja i Mariany z Rybackich] -- chrzestni ci sami, co wyżej [D. Teodor Witkowski i MGD. Jadwiga z Miaskowskich Lutomska, dz-ka Gowarzewa]

50464 (Tulce)

1811.19/II. (Zerniki) Faustyn Józef, * 16/II., s. G. (popraw.) Tomasza i Nepomuc. (dodane de Konarskie) Chmarów, ekonomów -- JM. Ignacy Zółtowski podprefekt pow. śrem. i M. v. Anna Swinarska z Z.

50465 (Tulce)

1787.0/I. (Sródka) poch. poch. w kość. Antonina l. 8 i Marjanna l. 6, Miaskowskie, cc. J. Macieja i Anny M-ch pos. Śr., obie na "petocice"

50466 (Tulce)

1787.25/I. (Sródka) poch. kość. Wawrzyniec Miaskowski, l. 5, s. GG. poprz. M-ch [Macieja i Anny], petocie († przed 3 dniami)

50467 (Tulce)

1787.30/VIII. (Komorniki) poch. kośc. Anna Kamińska wd. nob. l. 40, † 28/VIII., "petocie" (we dworze w K. w służbie była)

50468 (Tulce)

1788.26/VIII. (Tulce) poch. (a † nuper.) Zuzanna, dziecko JMD. Michała i Magdaleny Brzozowskich tribuni militum, poch. w kośc.

50469 (Tulce)

1789.12/VI. (Sródka) poch. w kość. Wincenty 1 1/2, s. JMD. Macieja i Anny Miaskowskich († nuper)

50470 (Tulce)

1791.1/IV. (Komorniki) poch. Kunegunda, c. GD. Stanisława i Doroty Kamińskich ekonom., l. ok. 2

50471 (Tulce)

1793.11/XII. (Gowarzewo) † nagle, poch. 13. Wojc. Politoski nobilis., l. 60

50472 (Tulce)

1796.9/XI. † (Zerniki) G. Ignacy Jaszczut, komornik woj. pozn. l. 55, poch. 12. kośc.

50473 (Tulce)

1800.7/II. † (Gądki) MD. Franciszek Skaławski dz-c Gądek, wd., l. 74. w domu swoim, poch. 12/II. u OO. reform. w Pozn.

50474 (Tulce)

1801.3/VII. † GD. Walerjan Poklękowski pos. Sródki, l. 42, w swoim domu, poch. 5 cm.

50475 (Tulce)

1863.3/VIII. (Sródka) Apolinary, * 24/VII., s. (dodano Generosi) Marcjana Budzińskiego (było zrazu "Budzyńskiego") dz-ca Sr., i Anny Einszporn -- Wacł. B. admin. d. Tulce i Konstancja Tabaczkiewicz

50476 (Tulce)

1814.29/I. (Gowarzewo) poch. cm. JM. Hilary Lutomski l. 16, † 26 suchoty

50477 (Tulce)

1816.19/IX. poch. (Tulce) cm. JM. Tomasz Poklękowski sędzia Dep. pozn., l. 54, † w Pozn. 17/IX., suchoty

50478 (Tulce)

1818.9/XII. (Zerniki) † JM. Anna z Swinarskich 1-o. v. Mańkowska 2-o v. Zółtowska wdowa po †-ym Ignacym Z. podpref. pow. śrem. pani dożyw. Zernik, dz-ka Turostowa, eksport. 13 z Zernik do kośc. paraf. w Dąbrówce i tam koło ojca pochow., l. ok. 50

50479 (Tulce)

1803.21/XII. † GD. Józef Szpotański pos. Taniborza l. 58. † w Taniborzu, poch. 23, cm.

50480 (Tulce)

1804.10/XII. † Balbina, l. 8, c. G. Rozalji Szpotańskiej wdowy, posesorki Taniborza, poch. 12 cm.

50481 (Tulce)

1807.22/IV. poch. (Tanibórz) w kośc. G. Teresa de Lisowskie Prądzyńska l. 43, pos. T., † 19., suchoty

50482 (Tulce)

1808.22/X. (Komorniki) poch. cm. G. Elżb. Strzegocka wd., l. 60, matka rodziny we dw. w K., † 20

50483 (Tulce)

1811.28/II. (Gądki) poch. cm. D. Juljanna Bibianna de Miniori Górska (dodane znacznie poźn.: Generosa) l. 33, pos. wsi G. † 26

50484 (Tulce)

1812.27/VIII. (Gowarzewo) poch. cm. M. Jadwiga z Miaskowskich Lutomska, l. 42, wd., dz-ka G., † 25, suchoty

50485 (Tulce)

1824.21/VII. (Tulce) poch. kośc. JR. Ant. Grudzielski kanonik kat. pozn. prob. niepartski, l. 67, suchoty, † 18. we dworze T.

50486 (Tulce)

1827.7/V. (Tulce) poch. kośc. GMD. Wiktoria z Grudzielskich Ponińska wdowa, kolatorka, dz-ka dożyw. wsi T. † 4/V. l. 70

50487 (Tulce)

1829.7/I. (Sródka) poch. cm. G. Stefan Kurnatowski kawaler, brat rodz. posesora tej wsi. † 4/I. l. 65, bez substancji

50488 (Tulce)

1830.30/XI. (Nagrodowice) Stanisław Kostka, * 12/XI. s. GD. Franc. Koczorowskiego pos. wsi N. i Tekli z Zaborowskich -- G. Ferd. Z. brat rodz. matki, pos. d. Puglobki (!) i Ludwika z Swinarskich K-a z Wągrowca

50489 (Tulce)

1833.27/VI. (Tulce) Seweryn Jan, * 24/VI., s. GD. Tadeusza Radońskiego pos. wsi T. i Emilji z Lipskich -- X. i GD. Seweryna z Lipskich Zakrzewska dz-ka d. Rudnicze

50490 (Tulce)

1835.4/X. (Tulce) Józef Kazimierz, * 17/VIII., s. G. Henryka Ponińskiego dz-ca Komornik i Emilji z Zabłockich -- GM. Stanisław P. dz-c wsi T. i inn. i Izabela Zielińska dz-ka Jarosławca

50491 (Tulce)

1835.29/XI. (Komorniki) Walerja Teodora, * 9, c. G. Nepomucena Kościelskiego pos. K. i Kornelii z Zerońskich -- GG. Walery Raszewski pos. Bieganowa i Antonina Z. pos. Brzozy

50492 (Tulce)

1836.21/XII. (Gowarzewo) Tadeusz Antoni, * 17, s. Nob. Kazimierza Sniegockiego pos. G. i Marjanny z Sempołowskich -- Emilja Semp. dz-ka G.

50493 (Tulce)

1837.18/VI. (Komorniki) Antoni Marceli, * 1, s. G. poprz. Kościelskich [Nepomucena i Kornelii z Zerońskich] -- X. i G. Rozalja Kurowska ż. posesora wsi Kurowo i Ziemin

50494 (Tulce)

1837.7/V. (Tulce) Juljan Kazimierz, * 22/III., s. G. Henryka Ponińskiego pos. wsi T., dz-ca wsi Komorniki, i Emilji z Zabłockich -- G. Apolinary Kurnatowski pos. Iwna i Józefa Zychlińska dz-ka Węgierek

50495 (Tulce)

1838.21/VI. (Gowarzewo) Antoni, * 22/V., s. GD. Kazim. Śniegockiego pos. G-a i Marjanny Sempołowskiej -- G. Ant. Koczorowski, dz-c Kleszczewa i GD. Emilja Semp. dz-ka Gow.

50496 (Tulce)

1839.17/III. (Komorniki) Józef Stanisław, * 1, s. M. Jana Nepom. Kościelskiego pos. wsi K. i Kornelii z Zerońskich -- M. Wincenty Łukomski pos. i M. Jadwiga Moszczyńska dz-ka tamże Wydzierzewa

50497 (Tulce)

1840.6/X. (Gowarzewo) Michał, * 4/IX. s. poprz. GD. Śniegockich [Kazim. i Marjanny Sempołowskiej] pos. Gow. -- Telesfor Benda pos. Kromolic

50498 (Tulce)

1841.3/V. (Komorniki) Helena Eustachja Eleonora, * 21 (czy 1 ?)/2. c. M. Henryka Ponińskiego dz-ca Kom. i Emilji Zabłockiej -- Nob. mł. Erazm Z. i Eustachja P., ż. Edwarda P-go dz-ca Tulec

50499 (Tulce)

1841.22/XII. (Gowarzewo) Tomasz, * 21, s. poprz. Sniegockich [Kazim. i Marjanny Sempołowskiej], pos. Gow. - Stanisł. Sempołowski mł. i Józefa S. panna

50500 (Tulce)

1842.5/VI. (Tulce) Marjanna Joanna Katarzyna Anna, * 24/V. c. M. Edwarda Ponińskiego i Eustachji Grabskiej dz-ców wsi Tulce i inn. -- Stanisław P. i Anna P., dz-ce Wrześni etc.

50501 (Tulce)

1843.7/V. (Gowarzewo), * 8/IV., Djonizy Leon, s. poprz. Sniegockich [Kazim. i Marjanny Sempołowskiej] pos. Gow. -- Ludwik Sempołowski pos. wsi M. Siekierki i Kat. Zupańska ob. pozn.

50502 (Tulce)

1843.4/VI. (Komorniki), * 7/IV. Jadwiga Romana, c. M. Henryka Ponińskiego dz-ca Kom. i Emilji Zabłockiej -- G. Roman Zieliński dz-c Markowic i G. panna Augustyna Zabłocka z Jarosławca

50503 (Tulce)

1845.10/VI. (Tulce) cerem. (* 1843.11/VII., i t. r. ch. z wody) Zofja Józefa Pelagia, c. M. Edwarda Ponińskiego dz-ca T. i Eustachji Grabskiej -- G. Józef Taczanowski i M. Joanna Kwilecka

50504 (Tulce)

1846.9/VI. (Tulce) Stanisław Kostka Jan Eustachy, * 27/V. s. poprz. M. Ponińskich [Edwarda i Eustachji Grabskiej] -- M. Adolf Łączyński dz-c Kościelca i Seweryna Zółtowska, dz-ka Jarogniewic

50505 (Tulce)

1837.27/I. (Komorniki) poch. cm. Walerja, c. G. Nepom. Kościelskiego pos. i Kornelii z Zerońskich, † 23/I., 1 rok

50506 (Tulce)

1839.15/IX. (Tulce) † Władysław, 9 mies., s. G. Wład. Skrzydlewskiego dz-ca Sulęncina i Józefy de Czachurskich, poch. 18/IX.

50507 (Tulce)

1844.20/III. (Gowarzewo) † Djonizy Leon, 1 r., s. Kaz. Śniegockiego pos. Gow. i Marjanny Sempołowskiej, poch. 23

50508 (Tulce)

1865.14/XI. (Srodka) Walerjan Szymon, * 27/X., s. Marcjana Budzyńskiego dz-ca Sr. i Anny Einsporn -- Teofil Golski komis. wsi Tulce i Wanda B.

50509 (Tulce)

1867.25/VIII. (Komorniki) Józefa Joanna Marja, * 21/VIII. c. M. Juljana Ponińskiego dz-ca wsi Kom. i Bylino i Marji Jadwigi Józefy Szczanieckiej -- M. Michał Sz. dz-c Łaszczyna i M. wd. Elżbieta Zielińska

50510 (Tulce)

1868.5/XII. (Komorniki) Marja Emilja Barbara, * 1, c. poprz. M. Ponińskich [Juljana i Marji Jadwigi Józefy Szczanieckiej] -- Bonawentura Błeszyński dz-c Skoraczewa i Helena Zielińska dz-ka Gaju w Pol.

50511 (Tulce)

1870.30/IX. *, ch. 11/X., (Komorniki) Jadwiga Augustyna Hieronima, c. G. Juljana Kaz. Ponińskiego i Marji Szczanieckiej -- hr. Stan. Czarnecki z Rakoniewic i panna Augustyna Zabłocka z Pozn.

50512 (Tulce)

1871.22/VIII. (Gądki) cerem. (* w Warsz. 1870.12/V.) Witold Józef Pankracy, s. Aleksego Mielcarzewicza, sędziego pow. w Falkenbergu na Śląsku prus. i Marji Borzęckiej -- Tadeusz B. senator sąd. w W-wie, którego zastęp.

50513 (Tulce)

1872.6/VI. * (Komorniki) Elżbieta Marja Norberta, ch. t. d., c. poprz. Ponińskich [Juljana Kaz. i Marji Szczanieckiej] dz-ców -- Henryk P. ojciec Juljana i Elżbieta Mycielska z Kobylopola, hr.

50514 (Tulce)

1857.1/III. (Gowarzewo) * jako już †-y dziecko Stanisł. Sempołowskiego i Stefanji Lalewicz, dz-ców Gowarzewa, poch. cm.

50515 (Tulce)

1857.15/III. (Gowarzewo) † M. Stefania de Lalewicze Sempołowska l. 21, ż. Stanisława S. dz-ca Gow., poch. 18

50516 (Tulce)

1834.8/XII. (Gowarzewo) Stanisław Kostka Antoni Tadeusz, * 2/XI. s. spectabil. Kaz. i Marjanny z Sempołowskich Sniegockich pos. G-a -- G. Emilja Semp. dz-ka Gow.

50517 (Rogaszyce)

1690.26/VII. ch. Joanna Krystyna, c. MGD. Marjanny de Potok (Potockiej) Krąkowskiej i MD. Mikołaja Krąkowskiego -- GMD. Swiętosław de Tokarzow Tokarski i GM.v. Helena Kr.

50518 (Rogaszyce)

1697.31/I. ch. Marcina Marjanna, c. MD. Wojciecha Balickiego i G. Heleny Krąkowskiej -- MD. Mikołaj K. z żoną swą Marjanną Potocką

50519 (Rogaszyce)

1700.19/I. ch. Antoni Józef, s. MGD. Andrzeja Krąkowskiego i GD. Teresy Doruchowskej -- MGD. Bartł. D. komornik wieluń. i MGD. Marjanna z Potocka K-a

50520 (Rogaszyce)

1702.2/III. ch. Marjanna Kunegunda, c. MG. D. Andrzeja Gorskiego i Anny Krąkowskiej -- MGD. Mik. K. ojciec i ż. jego Marjanna z Potockich Kr.

50521 (Rogaszyce)

1705.20/XII. ch. Tomasz, s. GD. Witkowskiego i GD. Osynskiej -- GD. Kaz. Poniatowski i MGD. z Potoka Krąkowska

50522 (Rogaszyce)

1707.25/X. ch. (de Kochlowy), * nocą we dworze, Urszula Kunegunda, c. GMD. Antoniego z Osin Wężyka dz-ca wsi K. i GM. Marjanny Siemieńskiej -- Jakub Bratkowski syn 1-o voto i Katarzyna W-na, córka 2-o v., wszyscy z Kochlew

50523 (Rogaszyce)

1712.16/X. ch. Franciszka-Teresa, c. GM. D. Wład. de Krąkow Krąkowskiego i MD. Ludwiki de Kobierzycko Kałdowskiej -- GMD. Antoni de Kochlowy Wężyk i GMD. Marj. z Potoka Potocka matka powyższego pana

50524 (Rogaszyce)

1713.29/X. ch. Władysław Szymon., s. GMD. poprz. Krąkowskich [Wład. de Krąkow Krąkowskiego i Ludwiki de Kobierzycko Kałdowskiej] -- Antoni Kr. brat ojca i Marjanna Kałdowska matka matki

50525 (Rogaszyce)

1715.13/I. ch. Marcella Wiktoryna, c. poprz. MGD. Krąkowskich [Wład. de Krąkow Krąkowskiego i Ludwiki de Kobierzycko Kałdowskiej] -- GMD. Tyburcy Krzeniowiecki (!) z żoną Anną

50526 (Rogaszyce)

1716.17/V. ch. Zofja, c. poprz. MD. Krąkowskich [Wład. de Krąkow Krąkowskiego i Ludwiki de Kobierzycko Kałdowskiej] -- MD. Tomasz Radzimski de Parzynow i MD. Kat. Wężykowa de Kochlowy

50527 (Rogaszyce)

1720.24/VIII. ch. Ignacy Jakub, s. MGD. poprz. Krąkowskich [Wład. de Krąkow Krąkowskiego i Ludwiki de Kobierzycko Kałdowskiej] -- GD. z Niedzielska Madaliński i G. Rogowska Ur. Madalińska

50528 (Rogaszyce)

1718 ch. Bonawentura, s. poprz. MGD. Krąkowskich [Wład. de Krąkow Krąkowskiego i Ludwiki de Kobierzycko Kałdowskiej] wojskich wieluńs., -- MGD. Rafał z Osin Wężyk podkomorzy wiel. z żoną

50529 (Rogaszyce)

1725.20/III. ch. Marjanna, c. poprz. MD. Krąkowskich [Wład. de Krąkow Krąkowskiego i Ludwiki de Kobierzycko Kałdowskiej] wojskich wiel. -- MD. Jan Kałdowski i Kat. Wężykowa

50530 (Rogaszyce)

1694.12/III. † Maciej Falęcki Nob., sługa MGD. Mikołaja Krąkowskiego, lat †/- 40, poch. 14/III. w kośc. tut.

50531 (Rogaszyce)

1698.15/VIII. † dziewczynka Joanna Krystyna Krąkowska l. 8, poch. bernard. ostrzeszow. Biegunka

50532 (Rogaszyce)

1706.2/XI. † GMD. Mikołaj Krąkowski, dz-c Rogaszyc. l. 64, poch. bernard. ostrzeszow.

50533 (Rogaszyce)

1707.13/II. † X. Marcin z Roxic Dąbrowski dziekan ostrzeszow., pleb. grabowski

50534 (Rogaszyce)

1708.21/XI. † GD. Aleksander Krąkowski mł., poległ w bitwie koniecpolskiej, i w tym mieście poch.

50535 (Rogaszyce)

1709.5/VII. † Nob. Stanisław Smoliński sługa GD. Ant. Krąkowskiego, l. ok. 40. poch. kośc.

50536 (Rogaszyce)

1712.24/I. † Nob. Jan Zieliński sługa MD. Wład. Krąkowskiego l. ok. 40., poch. kośc.

50537 (Rogaszyce)

1718.19/X. † MGD. Marjanna z Potoka Krąkowska l. ok. 70 poch. u bernard. ostrzeszowskich

50538 (Rogaszyce)

1727.22/I. † Stanisł. Swierzkowski, Nob., prokurator dw. Rog. l. ok. 70., poch. 23 kośc.

50539 (Rogaszyce)

1766.0/III. śwśw. X. Bartłomiej Józef Zadorski pleb. rog. i PMD. Helena Krąkowska ż. Jana Kr. dz-ce Rog.

50540 (Rogaszyce)

1751.7/XI. ch. G. Franc. Pudłowski admin. kochlowjcki

50541 (Rogaszyce)

1757.16/I. (Kochlowy) Agnieszka, c. MD. (Stanisława) Daliesięskiego (!) komis. w Kochl. i Petronelli Pentkowskiej -- PMD. Jan Krąkowski dz-c Rogaszyc, PMD. Jadwiga Zajączkowa wtedy bawiąca w Rog.

50542 (Rogaszyce)

1761.7/V. chch. PMD. Kajetan Jabkowski i żona jego Cecylia, dziedzice w Kochlowach

50543 (Rogaszyce)

1764.9/XII. ch. Tomana, c. PMD. Kajetana Jabłkowskiego i Cecylji z Zielonackich, starościców zgierskich, dz-ców Kochlow. -- JMD. Adam de Zagorowski i Marjanna żona jego, poses. w Rzetui, przy cerem.: PMD. Władysław Biernacki chor. sieradzki z ż. Salomeą z Zielonackich

50544 (Rogaszyce)

1775.27/XI. (Kochlowy) Marjanna Cecylja Barbara, c. G. Józefa Jasińskiego i Agn. Jaskowskiej (?) -- JMD. Walenty Wiewiorowski cześnikowicz wieluński i JMD. Cecylja Jabłkowska skarbnikowa sieradz. dz-ka Kochl.

50545 (Rogaszyce)

1782.10/II. (Kochlowy) Walenty, s. GD. Krzysztofa Karskiego ekonoma kochl. i Petronelli Zarembskiej -- ch. nieszl.

50546 (Rogaszyce)

1799.9/IX. ch. neofity Izaaka Bielskiego skryby ekonoms. z Ostrzeszowa - Imię Jan, l. 39 -- MD. Ignacy de Jabłkowski z żoną MD. Karoliną Filipiną de Scheinaüch Carolat z Kochlow

50547 (Rogaszyce)

1803.9/X. ch. Franciszek Xawery, s. D. D. Jana Bielskiego poses. Kochl. i Magdaleny B-ej, * 9/IX. -- ch. nieszl.

50548 (Rogaszyce)

1776.3/IX. JMD. Ignacy de Wiewiorowski, s. Walentego W. cześnikowicza kołomyj. x JMD. Cecylja z Zielonackich Jabłkowska -- Jan Krąkowski stolnik ostrzeszow. dz-c Rogaszyc, Nepomucen Z. brat jej

50549 (Rogaszyce)

1778.17/I. MD. Zygmunt Kretkowski, klanic kowalski x M. v. Salomea z Jabłkowskich skarbnikowa sieradzka -- MGD. Jakub Psarski i inni

50550 (Rogaszyce)

1785.19/III. (Kochlowy). PMD. Józef Swinarski x PMD. Cecylja z Zielonackich Wiewiorowska wdowa, dz-ka Kochl. -- PMD. Jan Krąkowski podstoli ostrzeszow.

50551 (Rogaszyce)

1802.12/I. GD. Egidjusz Spakowski mł. x panna Nob. Józefa Zigratowna, ze Sląska, z m. Byczyna -- św. nieszl.

50552 (Rogaszyce)

1772.25/X. † PMD. Kajetan de Jabłkowski dz-c Kochlow, l. 54, poch. bernardyni

50553 (Rogaszyce)

1780.28/XI. † Salomea, c. GD. Krzysztofa Karskiego i Petronelli Zaremskiej l. 2, poch. kośc. (Kochlowy)

50554 (Rogaszyce)

1788.6/III. (Kochlowy) † GD. Kaz. Gorski, ojciec ukochany, l. 70, poch. kośc.

50555 (Rogaszyce)

1796.9/V. † GD. Jakub Wilkostowski, paraliż, l. ok. 53, poch. cm.

50556 (Rogaszyce)

1812.20/V. Otto Emanuel, synek PMD. Karola Cerbonni di Sposetti dz-ca wsi Chochlowy i Józefiny Fryderyki, † w Chochl. 18, 1 r. i 1 mies. Ciało wysłane do grobu do Wrocławia

50557 (Rogaszyce)

1875.13/VI. * (Rog.), ch. 4/VII. Anna Antonina Marja, c. Nestora Wężyka i Jadwigi Niegolewskiej dz-ców Rog. -- Alfons Oświecimski z Oświecimia i hr. Marja Kręska z Grębanina

50558 (Rogaszyce)

1879.16/II. * (Wrocław), ch. 25/V. Adelajda Justyna Izabela, c. Kaz. Thiel radcy sądu nadziem. i Józefy Frezer nob. genere natae (* we Wrocł., ch. tu) -- Bolesław Wężyk Aleksandra W.

50559 (Rogaszyce)

1885.8/XI. * (Dobra), ch. 30/XI. Salomea Józefa Marja, c. Teofila Wężyka dz-ca dóbr i Józefy Mielęckiej -- Nestor W. z Rog. i Salomea M-a z Nowejwsi

50560 (Rogaszyce)

1887.2/I. * (Dobra), ch. 11/IV. Zofja Marja Elżb., c. poprz. Teofila Węzyka i Mielęckiej [Józefy] -- Wład. W. dz-c Myjomic i Elżbieta Szenic z Pleszewa [x w Chojnicach 1919.18/X. Janusz Koczorowski]

50561 (Rogaszyce)

1887.17/V. * (Królewskie), ch. 30/V. Janusz Antoni, s. Bronisława Wężyka dz-ca Kr. i Stanisławy Mieczkowskiej -- Nestor W. dz-c Rog. i Stan. Mieczkowska z Belencina

50562 (Rogaszyce)

1888.6/V. * (Dobra), ch. 1/VII. Stanisław Idzi Marjan, s. poprz. Teofila Wężyka i Mielęckiej [Józefy] -- Feliks W. z Reszewa i Marja Mrozowska z Laskowa w Kr. Pol.

50563 (Rogaszyce)

1888.7/VII. * (Królewskie), ch. 18/VII. Stefania Melanja, c. poprz. Bronisł. Wężyka i Mieczkowskiej [Stanisławy] -- Feliks W. z Reszewa i Marja Cioromska z Klonówca [x Wrocł. 1918.25/VI. Kaz. Glabisz]

50564 (Rogaszyce)

1890.20/IV. * (Dobra), ch. 27/IV., Bolesław Wojciech, s. poprz. Teofila Wężyka i Mielęckiej [Józefy] -- Bolesław W. dz-c Rojowa Aleksandra W. dz-ka z Rojowa

50565 (Rogaszyce)

1890.7/VII. * (Królewskie), ch. 21/VII., Wojciech Ludwik, s. poprz. Bron. Wężyka i Mieczkowskiej [Stanisławy] -- Teofil W. z Dobry i Jadwiga W. z Rog.

50566 (Rogaszyce)

1891.20/XII. * (Dobra), ch. 1892.19/I. Henryk Kaz. Marjan, s. poprz. Teofila Wężyka i Mielęckiej [Józefy] -- Ryszard Oświecimski z Plugawic i Stanisława W. z Król. [x Gniezno 1920.10/II. w kość. Sw. Tr. Wanda Kierska]

50567 (Rogaszyce)

1892.16/II. * (Królewskie), ch. 10/IV. Ludwik Władysław s. poprz. Bronisł. Wężyka i Mieczkowskiej [Stanisławy] -- Kaz. M. z Dębia i Elżb. Szenic z Pleszewa

50568 (Rogaszyce)

1894.14/VII. * (Dobra), ch. 30/IX. Kazimierz Teofil Józef, s. poprz. Teofila Wężyka i Mielęckiej [Józefy] (dziecko * w Ostrowie) -- Konst. Pągowski z Laskowa w Kr. Pol. i Anna W. z Rog. [x 1933.19/I. w Pozn. Marja Stanisława Wichrzycka]

50569 (Rogaszyce)

1908.23/V. * (Rog.), ch. 10/VI. Andrzej Bronisław Marjan Dezydery, s. W-go Józefa Wężyka i Wnej Jadwigi Grabskiej dz-ców Rog. -- Józef G. z Sokolnik i Jadwiga W. z Ostrzeszowa

50570 (Rogaszyce)

1910.24/I. * (Toruń), ch. 20/II. Anna Marja Jadwiga Teodozja c. poprz. Józefa Wężyka i Grabskiej [Jadwigi] -- Nestor W. z Ostrzeszowa i Bronisława Grabska ze Skotnik

50571 (Rogaszyce)

1771.26/IV. chch. JMD. Wład. Krąkowski podstolic bracł. i G. Agn. Marszewska ż. ekon. z Rogaszyc -- 24/V. ch. GD. v. Marta Kr. i GD. Mich. Ocieszalski

50572 (Rogaszyce)

1772.11/XI. (Rog.) chch. MD. Jan Kanty Krąkowski i MD. Helena Kr. podczaszyna bracł. (pocillatorissa)

50573 (Rogaszyce)

1773.21/II. chch. MD. Józef Swinarski i Helena z Zajączków Krąkowska podstolina bracławska (subdapi ferissa) 7/VI. ch. MD. Marjanna Siewierska v.

50574 (Rogaszyce)

1774.13/II. chch. MD. Ant. Malczeski i MD. Rozalja z Objezierskich Zajączkowa

50575 (Rogaszyce)

1774.30/X. (Królewskie) Szymon Tadeusz Ignacy, s. GD. Michała i Magdal. z Kuczyńskich Oczoszalskich ekonom. -- MD. Jan Krąkowski podstoli (subdaficer) bracł. i kolator i MD. Cecylja z Zielonackich Jabłkowska skarbnikowa ostrzeszow.

50576 (Rogaszyce)

1775.19/XI. (Rog.) chch. MD. Józef z Wybranowa Swinarski dzierż. tej wsi

50577 (Rogaszyce)

1775.30/XI. (Króleskie) Katarzyna Barbara Antonina, c. poprz. GD. Oczoszalskich (matka de Kuczyskie) [Michała i Magdal. z Kuczyńskich], nobilium -- poprzedni Swinarski [Józef z Wybranowa] dzierż. tej wsi i panna MD. Antonina Jabłkowska, c. skarb. ostrzeszow., MD. Wewiorowski regens i panna Salomea J.

50578 (Rogaszyce)

1776.29/I. (Rog.) Agnieszka Weronika, c. GD. Marcina i Reginy Błaszkowskich -- MD. Jan Krąkowski kolator i ż. jego Helena z Zajączków

50579 (Rogaszyce)

1777.5/I. (Rog.) Kasper s. (dodano "GD.") Józefa Wisnieskiego ekonoma w Rog. i G. Kat. de Staniszeskie -- MD. Tomasz Kuczyński i GD. Kat. Lewendoska

50580 (Rogaszyce)

1777.17/V. (Kroleskie) Helena Zofja Domicela, c. poprz. GD. Oczoszalskich [Michała i Magdal. z Kuczyńskich] (matka de Kuczyńskie !) -- MD. Józef z Wybranowa Swinarski i MD. Helena Krąkowska, kolat. tut. kośc.

50581 (Rogaszyce)

1778.12/VI. (Krolewskie) Onufry Józef Antoni, s. poprz. GD. Oczoszalskich [Michała i Magdal. z Kuczyńskich] -- MD. Józef Swinarski dzierż. Rog. i MD. Helena Krąkowska dz-ka Rog.

50582 (Rogaszyce)

1778.14/VI. (Rog.) Antonina Justyna, c. GD. Teodora Domaradzkiego i Agaty z Rupniewskich -- X. i G. Kat. D.

50583 (Rogaszyce)

1779.21/XI. (Rog.) Felicjan Jan Adam, s. poprz. GD. Oczoszalskich [Michała i Magdal. z Kuczyńskich] -- MD. Wacław Zakrzewski i MD. Hel. Krąkowska dz-ka Rog.

50584 (Rogaszyce)

1780.12/XI. (Rog.) Cecylja Salomea, c. Józefa Wiśniewskiego i Kat. Owczarzanki (bez żadnych cech szl.) - M. Helena Krąkowska i M. Władysław Kr.

50585 (Rogaszyce)

1780.10/XII. (Króleskie) Ambroży Tomasz, s. poprz. Ocieszalskich (!) [Michała i Magdal. z Kuczyńskich Oczoszalskich] -- MD. Franc. Zapolski i MD. Helena Krąkowska dz-ka

50586 (Rogaszyce)

1792.20/I. (Dw. Rog.) Fabjan Sebastjan, s. GD. Błażeja Wodzyńskiego i GD. Brygidy Łyskowskiej -- G. Melchjor Pawłowski i G. Marjanna W.

50587 (Rogaszyce)

1795.13/III. (Rog.) Grzegorz Józef, s. GG. Leona i Agnieszki Prusinowskich -- GD. Rafał Wojakowski i GD. Kunegunda Siewierska

50588 (Rogaszyce)

1797.29/I. (Dw. Rog.) Fabjan Sebastjan, s. GM. Macieja Dembickiego i Anny Rogoskiej, ekonomów we dw. Rog. -- X. Antoni Kamiński pleb. i kanonik parzynowski i G. v. Marjanna K.

50589 (Rogaszyce)

1805.4/VIII. Aniela Marjanna, c. D. Jakuba Gajkowskiego ekon. Rog. i D. Salomei Magnuskiej, * 28/VII. -- PMD. Bonaw. Wężyk dz-c Rog. i JM. Elżbieta Wężykowa z Tokarzewa

50590 (Rogaszyce)

1806.27/IX. Józef Nikodem Adam, s. JMD. Bonawentury Wężyka dz-ca Rog. i JMD. Ewy de Mączyńskie, * 14 -- MD. Rafał Wojakowski de Ossowa i JMD. Paulina M. de Lutomiersk

50591 (Rogaszyce)

1808.10/III. Jan Marcin Konstanty, * 6, s. G. Jana Lubańskiego pozost. w służbie GMD. Wężyka, i Wiktorii Stefańskiej -- PMD. Ignacy de Trzcinica Trzciński dz-c T-cy i PMD. Ewa Wężykowa

50592 (Rogaszyce)

1809.7/VIII. Emilja Aniela, c. poprz. PMD. Wężyków [Bonawentury i Ewy de Mączyńskie], dz-ców Rog. -- PMD. Rafał Wojakowski zarządca dóbr Kolebki (?) par. doruchow. i PMD. Kunegunda Siewierska z domu Wolska aut Trzcińska, ż. Jana S-go dziedzica jednej części Olszowa

50593 (Rogaszyce)

1810.2/II. chch. D. Mikołaj de Sokolnicki s. Piotra posesora d. Przyborów pow. radom. dep. kalis., l. 22 i MD. Amalja Boblewska, ż. Ignacego B. pos. Rog.

50594 (Rogaszyce)

1810.24/IV. PMD. Ignacy de Boblewski pos. Rog. i PMD. Elżbieta de Wężykowa wd., dożyw. pani w Królewskim (Ta Elżbieta z domu Siewierska) ch. cerem. 1813.1/I.

50595 (Rogaszyce)

1815.28/VIII. (Rog.) chch. MD. Józefa z Wężyków Zarembina ze swym synem MD. Hjacyntem Zarembą de Gorzędow i Lubsyna

50596 (Rogaszyce)

1816.4/VIII. (Rog.) cerem. Dominik Kajetan, l. 4, (był ch. z wody w Ostrzeszowie) s. MD. Jana Daleszyńskiego i Marjanny Ludwiki Koźmińskiej -- MD. Ignacy Boblewski pos. Rog. z ż. MD. Amelją z Korytowskich

50597 (Rogaszyce)

1840.17/X. * (Rog.), ch. 15/XI. Julja Konstancja, c. Józefa Wężyka dz-ca Rog. i Stefanji v. Rekowska -- Kołaczkowski dz-c Tokarzewa, wdowa Góra z Kempna

50598 (Rogaszyce)

1839.8/V. * (Królewskie), ch. 1842.29/XII Stanisława, c. poprz. Wężyków [Józefa Wężyka i Stefanji v. Rekowskiej] dz-ców Rog. -- Adolf W. dz-c d. Żytni. i panna Elżbieta Rekowska

50599 (Rogaszyce)

1842(!).13/XII. (Rog.), ch. 29/XII Feliks Adam Euzebjusz, s. poprz. Wężyków [Józefa Wężyka i Stefanji v. Rekowskiej] -- Feliks W. dz-c d. Morczyna (?) i Aniela W.

50600 (Rogaszyce)

1845.3/XI. * (Rog.) Elżbieta Konstancja Emilja, c. Józefa de Wężyka i Stefanji de Rekowskiej dz-ców maj. Rog. -- Konstanty de R. i Emilja Głowacka (pokojówka)

50601 (Rogaszyce)

1847.4/IX. * (Rog.) ch. 10/X Teofil Napoleon, s. poprz. Wężyków [Józefa de Wężyka i Stefanji de Rekowskiej] -- Napoleon Rekowski dz-c Kęszyc i Bibianna z Wiesiołowskich Kossecka dz-ka

50602 (Rogaszyce)

1849.16/XII. * (Rog.), ch. 50.9/I. Marjan Bronisław s. poprz. Wężyków [Józefa de Wężyka i Stefanji de Rekowskiej] (ojciec: Józef z Kupertyny W.) -- Xawery Fink, ob., Józefa Rekowska z Rudniczyska

50603 (Rogaszyce)

1823.20/IV. † (Rog.) Helena z Rudnickich Olkowa l. 80 wd. po †-ym Jakubie Olku, c. szlachcica

50604 (Rogaszyce)

1825.20/III. † (Kochlowy) Anna Zielińska l. 2, m. 7, dni 14, c. Walentego nauczyc., szlachc., i Antoniny z Pawelców

50605 (Rogaszyce)

1825.15/IV. (Królewskie) † Jan Woyciechowski l. 80, szlachcic starszy ekonom., apopleksja

50606 (Rogaszyce)

1831.21/IV. † (Rog.) Justyna z Tarnowskich Lipowska l. 68, szlachc., wdowa służąca, ż. Józefa L-go komis., już †-go, † na plebanji

50607 (Rogaszyce)

1833.16/IV. † (Królewskie) WJP. Antoni Wężyk, daw. dz-c Tokarzewa i Godziętow, l. 46 wdowiec mieszk. u matki, syn Andrzeja dz-ca Tok., Godziętów i 1/2 Myjomic, i Elżbiety z Siewierskich na Królewskim. Maj. zostało mało, bo wieś Tokarzów b. zadłużona

50608 (Rogaszyce)

1833.25/X. † (Królewskie) W. Elżbieta z Siewierskich Wężykowa ż. Andrzeja l. 83, wdowa, dożyw. Król., c. Konst. S. dz-ca Olszowej, i Elżbiety Zielonackiej, starość

50609 (Rogaszyce)

1854.4/XI. † (Rog.) Józef Wężyk l. 48, dz-c Rog., s. Bonaw. i Ewy Mączyńskiej. Febra nazw. (?). Żona Konstancja Rekowska i 9 dzieci

50610 (Rogaszyce)

1873.9/X. † (Rog.) Władysław Jan Marjan, m. 8, s. Nestora Wężyka dz-ca Rog. i Jadwigi Niegolewskiej, ząbkowanie

50611 (Rogaszyce)

1826.30/VIII. W. Aleksander Wojakowski mieszk. w Bobrownikach, szlachcic, l. 41, kawaler, x Panna Albertyna Materna, mieszk. w Parzynowie przy bracie Erneście M. dzierżawcy Parz., l. 30. (ona ewang.) -- W. Adolf Wężyk dz-c Rzetni, Wojc. Siewierski Bonaw. Wężyk, dz-c Rog., Hipolit Bylina

50612 (Rogaszyce)

1830.18/XI. WJP. Wojc. Kołaczkowski pos. wsi Kisiele i inn. w obw. piotrk., kawaler l. 37 x JW Panna Julia Wężykówna l. 19, c. Anton. dz-ca dawniej Tokarzewa. -- Adolf W. z Rzetni, Nestor W. z Myjomic, Antoni W. ojciec panny

50613 (Rogaszyce)

1834.20,27/IV. ; 4/V. Zapowiedzi do ślubu WJMP. Józefa Wężyka s. Bonaw. i Ewy z Mączyńskich dz-ców Rog., Królewskiego, Dobruchowa w Polsce i inn. x i panny Stefanji Rekowskiej c. c. R-ch dz-ców d. Rudniczyska i Borzewiska

50614 (Rogaszyce)

1840.14/X. * (Rog., Pustkowie Malinowie) ch. 26/XII Jadwiga Teresa, c. J. P. Aleksego Sokołowskiego i Petronelli Bartlińskiej, dzierż. pustkowia u J. P. Ostrzyckiego. -- nieszl.

50615 (Rogaszyce)

1836.7/XI. * (Królewskie), ch. 7/XI Karol Nestor, s. Józefa Wężyka i Stef. Rekowskiej dz-ców Rog. -- Nestor W. dz-c Myjomic i Artakserkses R.

50616 (Oborzyska)

1786, odnot. opuszczona metryka z 1770/VI (Ob.) X. Józef Mierzewski pleb. tut. chrzci Antoniego, s. G. Michała i Zofji z Szołdrskich Jerzykowskich dz-ców 1/2 Ob. -- M. Łukasz Płonczyński dz-c Łagiewnik i M. Kat. z Jabłonowskich, ż. M. Jana Gruszczyńskiego sędziego wałec. z Jasienia

50617 (Oborzyska)

1788.13/VI. (Ob.) cerem. GD. Jan Nep. Józef Mąkowski l. 32, s. M. ol. Zygmunta i Antoniny z Jerzykowskich -- MD. Ant. Mąk. komornik zs. i żona jego M. Marjanna de Grodzisko dz-ce wsi Kobylniki

50618 (Oborzyska)

1788.29/XII. (Ob.), * 21, Bogusław Tomasz, s. M. Ignacego Roznowskiego i Marjanny z Koszutskich -- M. Xawery K. łowczyc pozn. i M. Krystyna z Chlebowskich R-a ż. Melchjora R-go dz-ca 1/2 Sepienka dziedzica części Ob.

50619 (Oborzyska)

1789.6/IX. (Ob.) Augustyn Ludwik Michał, s. G. Michała i Augustyny z Dzierzbińskich Brzezańskich, dz-ców 1/2 Ob. -- G. Józef Gromadzki i Kat. z Jabłonowskich Gruszczyńska sędzina wałecka. Cerem. 23/V -- X. Michał Konarski prob. i dziek. fary Grodziskiej i M. Anna z Gliszczyńskich Przeuska stolnikowa czernich.

50620 (Oborzyska)

1790.20/XII. notuje się opuszczoną dawniej metrykę.; 1775.18/XI. Józef Mierzewski pleb. Ob. chrzci Józefa Karola, s. G. Andrzeja i Józefy Mierzewskich pos. 1/2 Ob. -- G. Karol Jerzykowski i G. Anna z M-ch ż. G. Marcina Zglinickiego pos. d. Chrzona

50621 (Oborzyska)

1791.13/V. ch. ch. G. Aleks. Brzeżański tow. wojsk kor. i G. wd. Marjanna z Zakrzewskich Bielawska

50622 (Oborzyska)

1792.9/III. ch. MD. Paweł Kurcewski burgr. pozn., dz-c Jasienia i GD. Józefata Mierzewska, ż. Andrzeja M-go daw. dz-ca części Ob., obecnie swej części dzierżawcy

50623 (Oborzyska)

1795.25/II. ch. ch. G. Wojc. Kmita i ż. jego Franc. z Szpotańskich dzierżawcy Ob.

50624 (Oborzyska)

1803.4/VI. ch. ch. M. Bartłomiej Łukomski dz-c Parusewa i Parusewka, zast. pos. Ob., jego córka panna Tekla Ł.

50625 (Oborzyska)

1804.22/I. ch. ch. G. Jakub Urbanowski admin. d. Jasienie M. Joanna z Sokolnickich Małachowska dz-ka Ob.

50626 (Oborzyska)

1805.24/I. (Jasienie) Agnieszka Petronella, c. G. Jakuba Urbanowskiego admin. J. i Marjanny de Hepkowskiej, * 22 -- M. Ignacy Małachowski dz-c Ob. i m-ka

50627 (Oborzyska)

1806.1/VIII. ch. ch. X. Maciej Sokolnicki prob. kat. pozn., opat komend. lędzki, i M. Barbara z Szczytnickich Potocka ż. Ignacego P. dz-ca Piotrkowic

50628 (Oborzyska)

1806.14/IX. (Ob.) Leon Franc. s. G. Antoniny Rynarzewskiej ojciec niezn. -- GG. Leon i Antonina Bielawscy brat i siostra

50629 (Oborzyska)

1807.1/IX. (Jasienie) Jan Ignacy, s. poprz. G. Urbanowskich [Jakuba Urbanowskiego i M. Joanny z Sokolnickich Małachowskiej] ekon. z J., * 30/VIII -- M. Zofja z Kurzewskich Kurcewska (?) pani dożyw. J.

50630 (Oborzyska)

1812.19/IV. ch. ch. GD. Stanisł. Kurzewski ze wsi Jasień i MD. Joanna z Sokolnickich Małachowska dz-ka Ob.

50631 (Oborzyska)

1814.12/X. ch. ch. MG. Maks. Potocki dz-c Będlewa i wdowa Zofja Kurcewska dz-ka Jasienia

50632 (Oborzyska)

1820.19/I. ch. ch. MD. Józef Dobrosławski mł. z Kurowa i MD. Józefa Kurcewska panna z Jasienia

50633 (Oborzyska)

1817.9/II. ch. ch. G. Jan Nep. Gorgoliński ek. z Piotrkowic i G. panna Marjanna Szczucka, c. komisarza z Oborzysk

50634 (Oborzyska)

1824.22/VIII. ch. ch. MD. Anzelm Chłapowski dz-c Bonikowa i MD. Ludwika Koczorowska dz-ka Mikoszek

50635 (Oborzyska)

1785.7/VII. G. Ant. Sadokierski x panna Antonina Mierzewska c. Michała M. -- GG. Andrzej i Jan M-cy, jej bracia stryjeczni, Tomasz Mąkowski, M. Kat. Gruszczyńska sędzina wałecka

50636 (Oborzyska)

1788.16/VI. (Ob.) G. Stanisł. Mierzewski x Marjanna Brzezańska v. -- G. Ignacy Babski, Michał. Brzeź., Roch Brzeź. i Aleksander, bracia, Augustyna Brzeź., ż. Michała

50637 (Oborzyska)

1799.19/XI. MG. Florjan Borzęcki pos. Witosławia, wd. x MG. Róża z Stempczyńskich wd. po Stanisł. Rudnickim posesorka Ob. -- G. Jan Dambrowski pos. Pijanowa etc.

50638 (Oborzyska)

1800.29/V. (Ob.) N. Ant. Gorski, ek. z Ob., mł. x G. v. Aniela Zagórska -- M. Florjan Bonęcki pos. Ob., Dambrowski pos. folw. Pijanowo

50639 (Oborzyska)

1804.19/XI. (Jasienie) G. Jakub Urbanowski mł., administr. w Jas., s. ol. Ignac. z ol. Józefaty z Nieżychowskich x Marjanna Hepkowska panna, św. św. nieszl.

50640 (Oborzyska)

1850.16/VI. Aleksander Graeve mł., dz-c dóbr Kołaczkowo, par. Witkowo, s. Karola i Joanny z Jeziorkowskich dz-ców Borku, x Emilja Koczorowska c. Ant. dz-ca Jasieńce i Turnianki, on 30, ona 19 -- Winc. Turno dz-c Objezierza Adam T. jego ojciec, z Ob. Mich. Górzyński dz-c Witaszyc

50641 (Oborzyska)

1856.1/VI. Nob. i G. Ignacy de Raszewski dz-c Szczepowic par. Kowojad, mł. x G. Józefa de Koczorowska, c. Anton. K. i Augustyny z Turnów, dz-ców Jasienia, -- Mich. Gorzeński, dz-c Witaszyc, Napoleon Zakrzewski dz-c Osieka, Dr. Bogusław Palicki chirurg z kośc.

50642 (Oborzyska)

1789.3/XI. (Jasień) † M. Kat. z Jabłonowskich Gruszczyńska sędzicowa wałecka. pos. Jas. l. ok. 60. poch. w kośc. Domin.

50643 (Oborzyska)

1791.24/I. (Ob. Dw.) † G. Augustyna z Dzierzbińskich Brzeżańska, ż. Michała dziedzica 1/2 Oborzysk. l. 28. poch. kośc. Ob.

50644 (Oborzyska)

1791.14/III. (Ob.) † Jan Nepomucen Tadeusz, 2 m., s. G. Mich. Brzeżańskiego dz-ce 1/2 Ob., wdowca, poch. koło matki w kośc. Ob.

50645 (Oborzyska)

1795.28/VI. (Ob.) † G. Marjanna z Zakrzewskich Bielawska, c. ol. Mich. Z. z ol. Heleny de Charzyńskie Z-ch., wd. po Janie B-im, a siostra tut. proboszcza, l. 45, suchoty, poch 1/VII kośc.

50646 (Oborzyska)

1797.21/V. (Pub. Ob.) † G. Katarzyna Bielawska panna, c. o. G. Jana i Marjanny z Zakrzewskich B-ich, siostrzenica prob., suchoty, l. 10 poch. kośc.

50647 (Oborzyska)

1797.19/X. (Ob.) † G. Aniela Bielawska panna, c. o. Jana i Marjanny z Zakrzewskich B-ch, siostrzenica prob., l. 12, suchoty, poch. kośc.

50648 (Oborzyska)

1799.12/III. poch. (Jasienie) † 8 MD. Paweł Kurcewski, burgr. pozn., dz-c Jas. W., hydropisi, l. 42., poch. Dominik - kośc.

50649 (Oborzyska)

1799.5/IV. (Jasienie) poch. G. Jan Kurcewski brat rodz. dz-a Jasienia † 3., tuptura i apopl., l. 50. poch. cm.

50650 (Oborzyska)

1800.18/III. (Ob.) poch. G. Franciszek, s. Antoniego Bielawskiego i Ewy z Zawistowskich nepos proboszcza, † 16. (ospa) l. 3. poch. kośc.

50651 (Oborzyska)

1805.10/VII. (Dw. Ob.) 10/VII poch. M. Stefan Małachowski, kawaler, brat rodz. M. Ignacego M-go dz-ca Ob., † 8., l. 58, paraliż, poch. kośc.

50652 (Oborzyska)

1805.21/XI. (Ob.) poch. Anna, c. N. Józefa Michałowskiego ekon. i Magdal. z Witkowskich, † 19., poch. cm.

50653 (Oborzyska)

1806.16/IX. (Jasienie) poch. Agnieszka, c. G. Jakuba Urbanowskiego ekon. jas. i Marjanny de Hepkowskie, † 15, l. 2, poch. cm.

50654 (Oborzyska)

1810.10/III. (Ob.) poch. kośc. MD. Ignacy Małachowski dz-c Ob., l. 69, † 7

50655 (Oborzyska)

1812.25/V. (Ob.) poch. Ignacy Ferrarius, m. 7 tyg., s. Ignac. i Julianny Kurowskich pos. pleb. Ob. † 23 suchoty

50656 (Oborzyska)

1818.26/I. (Jasienie) poch. MD. Zofja z Kurzewskich Kurcewska dz-ka wsi J., poch. cm., † 17, l. 72

50657 (Oborzyska)

1830.1/I. (Jasien) † Helena Anna Salomea, c. GM. Ant. Kaczorowskiego i Augustyny de Turno, dz-ców Jas., poch. 3 w Głuchowie

50658 (Oborzyska)

1826.17/XII. (Jasień) ch. z w. w domu Helena Anna Salomea, c. IM. Antoniego Koczorowskiego i Augustyny z Turnów, dz-ców Jas., * 16. -- MD. Jan K. i MD. Helena T. Cerem. nad Salomeą, Heleną 30/VI w pozn. w Koleg. Sw. M. Magdal.

50659 (Oborzyska)

1828.8/X. (Jasień) Emilja Ludwika Anna Marja, c. M. poprz. Koczorowskich [Antoniego Koczorowskiego i Augustyny z Turnów] -- M. Ludwika K-a dz-ka Mikoszek i M. Augustyn Gorzeński, dz-c Wyciążkowa

50660 (Oborzyska)

1830.19/II. (Jasień) Kazimierz Bonawentura Józef Ildefons, s. poprz. GM. Koczorowskich [Antoniego Koczorowskiego i Augustyny z Turnów] dz-ców Jas., * 17 -- GM. Jan K. stryj dziecka i Helena z Rogalińskich Turnowa babka, Augustyn Gorzeński i Ludwika K.

50661 (Oborzyska)

1835.5/V. (Ob.) Józef Anzelm Edward, s. GMD. Antoniego Raczyńskiego i Barbary ze Skaławskich -- chrz. nieszl.

50662 (Oborzyska)

1857.19/III. (* w m. Borek), ch. 21/VI. Ludwik Jan Antoni, s. MD. G. Aleks. Graeve barona i MD. G. Emilii Koczorowskiej, dz-ca Borku -- MDG. Ant. K. dz-c. Jasienia i panna Aurelia Turno z Jas.

50663 (Oborzyska)

1859.9/VIII. * (Jasień), ch. 16/VIII. Marja Romana Bogusława, c. MD. Ignacego de Raszewskiego i MD. Józefy Koczorowskiej dz-ców Szczepowic -- Dr. Bogusł. Palicki dr. med. i panna Antonina K. z Jas.

50664 (Oborzyska)

1861.7/III. * (Jasień), ch. 7/IV. Antoni Tomasz Marjan Józef Aleks., s. poprz. MD. Raszewskich [Ignacego de Raszewskiego i MD. Józefy Koczorowskiej] dz-ców Szczepowic -- Aleks. bar. de Graeve dz-c Borku, i Józefa Rekowska dz-ka Gorazdowa

50665 (Oborzyska)

1862.25/VII. * (Jasień), ch. 3/VIII Anna Marja Emilja Teofila, c. poprz. MD. Raszewskich [Ignacego de Raszewskiego i MD. Józefy Koczorowskiej], dz-ców Szczepowic -- Hipolit Szczawiński i Emilja Chłapowska, Stanisław Koczorowski i Teofila Szcz.

50666 (Oborzyska)

1864.27/II. * (Jasień), ch. 6/III Kazimierz Aleksander Ignacy, s. poprz. MD. Raszewskich [Ignacego de Raszewskiego i MD. Józefy Koczorwskiej], dz-ców Szczepowic -- MD. Antoni de Koczorowski, dz-c Jas. i MD. Tekla K-a dz-ka Piotrkowic

50667 (Oborzyska)

1865.3/IV. * (Jasień), ch. 3/IV Ryszard Witold Józef, s. poprz MD. Raszewskich [Ignacego de Raszewskiego i MD. Józefy Koczorowskiej], dz-ców tych Szczepowic -- Antoni i Augustyna Koczorowscy dz-ce Jas. . Cerem. 23/IV

50668 (Oborzyska)

1859.11/X. GD. Józef de Lipski, dr. ob. praw, dz-c Lewkowa w p. odolan. syn †-go Wojc. i Stanisławy x GD. Antonina Koczorowska panna z Jasienia, c. Ant. i Augustyny z Turnów dz-ców Jas. on 32, ona 19 -- Aleks. bar. Graeve z Borku, Feliks Wężyk dz-c Mroczyna i Baranowa p. ostrzeszow.

50669 (Oborzyska)

1860.11/IV. † (Jasień) Marja Romana Bogusława de Raszewska m. 8, c. poprz. [Ignacego de Raszewskiego i MD. Józefy Koczorowskiej] dz-ców Szczepowic, poch. 15/IV

50670 (Oborzyska)

1872.15/IX. † (Jasień) Ryszard Witold Józef de Raszewski l. 7, m. 5, s. poprz. [Ignacego de Raszewskiego i MD. Józefy Koczorowskiej] dz-ców wsi Bilewo, poch. 17

50671 (Oborzyska)

1875.21/VI. † (Jasien) MD. Antoni Koczorowski l. 75, m. 2, dni 14 dz-c Jasienia, poch. Głuchowo 27/VI

50672 (Myjomice)

1693.9/X. ch. ch. GD. Stefan Wężyk z Mokorzyna i MGD. Helena W-wa z Myjomic

50673 (Myjomice)

1694.25/VI. ch. GV. Anna Słomowska z Myjomic

50674 (Myjomice)

1696.11/II. ch. ch. GD. Wojc. Węgierski z Góry i MGD. Helena Wężykowa z Myjomic. Taż 30/IV gdzie jako "pisarzowa"

50675 (Myjomice)

1697.29/X. ch. ch. GD. Stanisław Wężyk z Praszki i MD. Helena W-wa

50676 (Myjomice)

1700.8/XII. ch. GD. Stanisław Skorzewski

50677 (Myjomice)

1701.4/I ch. MGD. Rafał Wężyk pis. zs. wiel. z żoną

50678 (Myjomice)

1702.20/IX. ch. GD. Jan Pawłowski (z Myjomic ?)

50679 (Myjomice)

1703.15/VII. ch. ch. MGD. Rafał z Osin Wężyk pis. z wieluń., D. Marjanna z Niemojewa Skorzewska

50680 (Myjomice)

1705.1/V. ch. ch. MGD. Rafał z Osin Wężyk pis. z. wiel. i panna Teresa Skorzewska. Oboje pisarstwo Wężykowie 1712.26/III; pisarz i panna Marjanna Pigłowska 22/V; Oboje pis. 1713.5/III

50681 (Myjomice)

1714.1/XI. ch. ch. GD. Kaz. Siewierski i MGD. Zofja Stoińska podstolina łukowska, z Grembalina

50682 (Myjomice)

1715.23/X. (Kierzno) Franciszka Wiktorja, c. MD. Franciszka Karśnickiego i MD. K-ej -- MD. Mienkowski (Mieszkowski ?)

50683 (Myjomice)

1719.5/II. ch. ch. MGD. Rafał z Osin Wężyk podkom. z. wiel. i GV. Helena Skorzewska

50684 (Myjomice)

1722.6/IV. chch. GD. Franc. Łempicki i GDV. Helena Skorzewska a 20/V. Rafał Wężyk podkom. z. wiel., dz-c Myjomic i żona jego Helena

50684 (Myjomice)

1678.25/X. chch. GD. Franc. Ziółkowski i G. Jadwiga Szachowska oboje z Kierzna

50685 (Myjomice)

1678.8/XI. Marcin, s. GD. Krzysztofa Sołowskiego i Teresy -- GD. Marcin Sołowski z córką Petronellą, oboje z Kierzna

50686 (Myjomice)

1679.22/X. Jadwiga c. GD. Krzysztofa Szołowskiego i Teresy posesorów -- GD. Piotr Pigłowski i GD. Kat. Mielęcka wszyscy z Kierzna

50687 (Myjomice)

1680.5/X. Franciszek, s. GD. Stanisł. Szachowskiego i Jadwigi -- GD. Krzysztof Szołowski z Kierzna i G. Zofja Bogucka z Doruchowa

50688 (Myjomice)

1680.8/XII. Barbara, c. GD. Krzysztofa Szołowskiego i Teresy -- D. Jerzy Kręski z żoną z Kępna

50689 (Myjomice)

1688.28/XII. Jan, s. Nob. Kaz. Paprockiego i Marjanny Wężykówny -- GD. Adam Kołdowski i GD. Kat. Kołd. z Kierzna

50690 (Myjomice)

1700. Małgorzata Marjanna, c. GD. Jana Moglewskiego i Anny -- GD. Rafał Wężyk pis. z. wiel. i MD. Marjanna Skorzewska

50691 (Myjomice)

1707.12/I. chch. MGD. Michał. Wulf praefecto legionis D. Smigielski i V. Marjanna Pigłowska, MD. Konstanty Wężyk

50692 (Myjomice)

1707.23/XII. ch. ch. GD. Michał Skorzewski i MGD. Anna Zofja Vileszantt Kowalska

50693 (Myjomice)

1711.19/XI. ch. ch. MD. Franc. Karśnicki z Kierzna i Helena Wężykowa pisarzowa z Myjomic

50694 (Myjomice)

1713.23/IV. Józef Djonizy, s. MD. Franc. Kraśnickiego i Anny -- MD. Jerzy K. IKMci oberstlejt. -- i MD. Krystyna K-a

50695 (Myjomice)

1714.4/X. Stanisław Franciszek, s. MD. i Franc. i Anny Karśnickich -- Jerzy K. i panna Ludmiła Siewierska

50696 (Myjomice)

1715.30/X. Franciszka Wiktorja, c. poprz. MD. Karśnickich [Franciszka i Anny Karśnickich] -- MD. Mieszkowski

50697 (Myjomice)

1717.21/XII. (Myjomice) Tomasz, s. D. Jana Rossowskiego i Elżbiety, de Kierzno (!) -- MGD. Rafał z Osin Wężyk pis. z. wiel. i GV. Anna Słomowska

50698 (Myjomice)

1721.3/IV. Marjanna Aniela, c. MD. Franc. i Anny (Siewierskiej) Karśnickich podstolich bracł., -- MGD. Helena Wężykowa podkomorzyna z. wiel. i GD. Paweł K.

50699 (Myjomice)

1723.2/I. (Kierzno) Sebastjan Marceli, s. poprz. MGD. Karśnickich [Franciszka i Anny Karśnickich] podstolich bracław. -- X. Andrzej K. infułat. prob. łaski i MD. Barbara K. z Domanina, wojska ostrzeszowska

50700 (Myjomice)

1724.20/VIII. (Kierzno) ch. MGD. V. Teresa, c. Krzysztofa Wężyka a 24/IX ch. Rafał z Osin Wężyk podkom. wiel., dz-c Myjomic i żona jego Teresa ze Skorzewskich W-a

50701 (Myjomice)

1725.18/I. (Kierzno) Agnieszka Ludwika, c. IMD. poprz. Karśnickich [Franciszka i Anny Karśnickich] -- MGD. Jan Siewierski dz-c w Olszowa i MGV. Magdalena córka tegoż Franciszka K. podstolego bracław.

50702 (Myjomice)

1726.4/VI. ch. ch. GMD. Jan Egidjusz Wężyk pis. zs. wieluń., dz-c Mikorzyno i GMD. Helena ze Skórzewskich W-wa podkomorzyna wieluń.

50703 (Myjomice)

1726.7/III. (Kierzno). Kazimierz-Tomasz, s. poprz. IMD. Karśnickich [Franciszka i Anny Karśnickich] -- IMD. Rafał z Osin Wężyk podkom. wiel., dz-c Myjomic z żoną

50704 (Myjomice)

1732.12/X. ch. ch. GD. Józef Wężyk stolnik i GV. Agnieszka W-wa oboje z Myjomic

50705 (Myjomice)

1735.29/V. ch. ch. IMD. Franc. Karśnicki podstoli bracł., dz-c Kierzna i MD. Marjanna z Wężyków Slesińska

50706 (Myjomice)

1735.16/X. ch. ch. GMD. Antoni Slesiński z Brzezin i żona jego GMD. Marjanna z Wężyków

50707 (Myjomice)

1738.8/III. X. Andrzej Wężyk pleb. ostrzeszowski, chrzci Joachima Józefa Fryderyka, s. IMD. Jana Doruchowskiego dz-ca Plugowic, Stryjowa, Skarzydrowa, Brzezin i inn. i Md. Agnieszki Wężykówny z Myjomic -- MD. Kat. z Zamoyskich Wężykowa dz-ka Myj. i Józef W.,dz-c Myjomic

50708 (Myjomice)

1742.24/IX. (Myjomice) Konstancja Faustyna, c. MD. Józefa z Osin Wężyka dz-ce Myj. i Elżbiety z Siemierskich -- X. Andrzej W. pleb. ostrzesz. i Kat. z Zamoyskich W-wa, a a przy cerem. tenże ksiądz i Katarzyna matka jego

50709 (Myjomice)

1743.29/VI. (Kierzno). Jan Bapt. Piotr, s. MD. Franc. Topolskiego pos. Kierzn. i Reginy -- MD. Franc. Karśnicki dz-c Kierzna, stolnik ostrzeszowski z żoną Marcjanną z Ostrowskich K-ą

50710 (Myjomice)

1743.7/XI. (Myj.) Katarzyna Aleks., c. MD. Józefa z Osin Wężyka i Elżb. z Siemiańskich dz-ców Myj. -- IMD. Jan Siewierski skarb. ostrzeszow. dz-c d. Olszowa i MD. Marcjanna z Iwańskich Karśnicka (!) stolnikowa wieluń. z Domanina

50711 (Myjomice)

1744.12/X. (Myj.) Maksymiljan Łukasz, s. poprz. Józefa z Osin Wężyka dz-ca Myj. i Heleny (!) z Siemiańskich, * 11/X, cerem. 1/XI. -- IMD. Ludwik z Praszki W. klanic wieluń. i MD. Agn. z W-ów Doruchowska z Pluganic

50712 (Myjomice)

1745.12/XII. (Myj.) Franciszek Xawery Mikołaj, s. poprz. MD. Józefa i Heleny Wężyków, * 3/XII -- MD. Jan Egidjusz W. dz-c Mikorzyna i Rudniczyska, pis. z. ostrzeszow. i IMD. Franciszka z Kraszkowskich Siewierska stolnikowa ostrzeszow. w Olszowej (Potem już stale Helena !!) a nazw. Siemieńska

50713 (Myjomice)

1746.29/XII. (Myj.) Jan Tomasz, s. poprz. MD. Wężyków [Józefa i Heleny Wężyków] -- MD. Hjacynt Pigłowski (?) i MV. Barbara Wydawska z Dw. Myjom.

50714 (Myjomice)

1748.3/XI. (Myj.) Marjanna Elżbieta, c. PM. poprz. Wężyków [Józefa Wężyka i Heleny z Siemiańskich] (matka znów Elżbieta !) -- JMD. Wojc. Mączyński star. ostrzeszow. ze swą żoną Marjanną Elżbietą M.

50715 (Myjomice)

1751.4/II. (Kierzno) Ignacy Wincenty, s. MD. Sebastjana Karśnickiego dz-ca Kierzna i Franciszki z Węgierskich -- MD. Józef K. z żoną swoją MD. Józefą Węgierską z Wyszanowa

50716 (Myjomice)

1752.21/V. Antonina Helena, c. MD. poprz. Karśnickich [MD. Sebastjana Karśnickiego i Franciszki z z Węgierskich] stolnikowiczów ostrzeszow. dz-ców Kierzna -- MV. Cecylja Węgierska i MD. Antoni W. burgrabia rawski

50717 (Myjomice)

1753.5/XII. (Myj.) Andrzej Adam, s. JMD. Józefa z Osin Wężyka dz-ca Myj. i Tokarzewa, stolnika ostrzesz. i Hel. z Siemieńskich -- X. And. W. archiprezbit. Ostrzesza i Virgo

50718 (Myjomice)

1754.28/II. (Kierzno) X. Wiktor Karśnicki definiter i gward. konw. wieruszow. Paulinów, chrzci Kazimierza Józefa, s. poprz. MD. Karśnickich [Sebastjana Karśnickiego i Franciszki Węgierskiej] stolnikowiczów ostrzeszow., dz-ców K. -- MD. Józef K. z Lubaszyny z żoną

50719 (Myjomice)

1755.22/I. ch. ch. GMD. V. Konstancja Wężykowa stolnikówna ostrzeszow. GMD. Xawery W. stolnikowicz. ostrz., GMV., Konstancja Żernicka z dworu Myjom.

50720 (Myjomice)

1755.8/IV. (Kierzno) Wincenty Franc., s. poprz. JMGD. Karśnickich [Sebastjana Karśnickiego i Franciszki Węgierskiej] -- GD. Antoni K. stolnikowicz ostrzeszow., pisarz RP. w Grabowie, dz-c K. i panna Cecylja Węgierska z Lubaszyny

50721 (Myjomice)

1755.29/IV. ch. ch. GD. Franc. Pudłowski ekonom kochlewski i MG. D. Elżbieta Wężykowa stolnikowiczowie ostrzeszow.

50722 (Myjomice)

1756.7/VI. (Kierzno) Antoni Wincenty, s. IMD. poprz. Karśnickich [Sebastjana Karśnickiego i Franciszki Węgierskiej] stolnikowiczów ostrzeszow. -- MD. Antoni Węgierski burgr. rawski. i Elżbieta z Siemieńskich Wężykowa stolnikowiczowa ostrzeszow.

50723 (Myjomice)

1758.19/XI. (Kierzno) Elżbieta Katarzyna, c. IMD. Antoniego Karśnickiego pis. w Grabowie i ID. Elżb. Radolińskiej -- IMD. Józef Wężyk stolnik ostrzeszow. z ż. Elżb. z Siemieńskich

50724 (Myjomice)

1759.23/I. (Kierzno) Aniela Marjanna, c. MD. Sebast. Karśnickiego podstolica ostrzeszow., dz-ca K. i Franciszki z Węgierskich -- MD. Eustachy W. i GMD. V. Cecylja W. z Lubaszyny

50725 (Myjomice)

1761.28/I. (Kierzno) Agnieszka Tekla, c. IMD. Seb. Karśnickiego podstolica ostrzeszow. dz-ca K-a i MD. Franc. Węgierskiej -- GMV. Antonina K., c. podstolica ostrzeszow. z bratem rodz. Wincentym K. MD. Maciej Starczewski burgrabia z żoną MG. Jadwigą z W-ch

50726 (Myjomice)

1762.23/IV. (Myj.) córka 2 imion (nieczytelne P...) MD. Michała Wężyka podstolego inowrocł. (syna sędziego zs. ostrzeszow.) i Konstancji Wężykówny (c. Józefa stolnika dobrzyń) -- Józef W. dz-c Myjomic, stolnik dobrzyń., z żoną Elżbietą z Siemieńskich

50727 (Myjomice)

1762.27/VII. (Kierzno) Anna Jóżefa, c. MD. poprz. Kraśnickich [Sebastjana Karśnickiego i Franciszki Węgierskiej] -- Józef i Józefa K-cy, łowczowie bielscy i Antoni z Heleną K-cy komornikowie ostrzeszow.

50728 (Myjomice)

1763.7/II. (Kierzno) cerem. Adam Jan Bapt., (z wody 27/XII) s. M. Antoniego i Franciszki Karśnickich -- MD. Józef K. i żona Józefa, łowczowie bielscy

50729 (Myjomice)

1766.2/V. (Kierzno) Wincentyna Katarzyna, c. M. Sebast. Karśnickiego i Franc. Węgierskiej dz-ców K. -- PMD. Jan K. podstoli bielski i Jadwiga Starczewska ze Swiątkowic

50730 (Myjomice)

1766.23/XI. (Kierzno) Feliks Jan, s. M. Antoniego i Heleny Karśnickich komorników zs. wiel., -- IMD. Ignacy Kiciński star. kotulnicki z ż. Ludmiła z Iwańskich dz-ką Domanina

50731 (Myjomice)

1767.17/II. ch. ch. MD. Xawery Wężyk z siostrą swą Marjanną z W-ów Zarembina

50732 (Myjomice)

1768.17/VI. (Myj.) Józef Antoni Wit., s. IMD. Ignacego Zaręby i Marjanny Wężykówny -- IM. Wężyk z Osin z żoną Elżbietą

50733 (Myjomice)

1769.20/XI. (Myj.) Salomea Elżbieta, c. poprz. IMD. Zarębów [IMD. Ignacego Zaręby i Marjanny Wężykówny] -- IM. z Osin Wężyk z ż. Elżbietą

50734 (Myjomice)

1770.12(?)/V. (Kierzno) Józefa Domicella, c. MD. Ant. Karśnickiego rewizora komory wieruszow. i Heleny Radoleńskiej -- MD. Mikołaj Iwański stol. piotrk. i MD. Zuzanna Kicińska ścianka knecowska

50735 (Myjomice)

1776.6/IV. (Myj.) Katarzyna Marjanna, c. PMD. poprz. Zarębów [IMD. Ignacego Zaręby i Marjanny Wężykówny] -- Xawery Wężyk z matką swą Elżbietą W-ą

50736 (Myjomice)

1783.12/IX. (Kierzno) † Franciszka, c. MD. Bartł. Kobileńskiego 1 v. poch Kapl. Sw. Rocha w kość. Kierzn.

50737 (Myjomice)

1789.19/VIII. (Myj.) † Zuzanna, c. IMD. Xawerego Wężyka dz-ca Myj., l. 7. poch. kośc. Myj.

50738 (Myjomice)

1789.15/XII. (Myj.) † Józef, s. tegoż Wężyka, [IMD. Xawerego dz-ca Myj.] 8 mies., poch. ib.

50739 (Myjomice)

1810.1/IV. (Kierzno) † PMD. Józef Karśnicki komornik gran, dz-c 1/2 Kierzna, kolat. tut. kośc., poch. 3/IV. l. 56

50740 (Myjomice)

1811.5/III. (Kierzno) † 3/III, poch. 5/III. GD. Petronella de Magnuski Rayska l. 70, ż. GD. Wojc. R-go, zarządcy dworu w K.

50741 (Myjomice)

1812.18/III. (Kierzno) † 16/III, poch. 18/III. G. Maciej Wolski ekonom dworu w K., mąż Teresy Sokołowskiej, teraz wdowy, l. 48

50742 (Myjomice)

1817.30/IX. (Myj.). † na suchoty m. l. 50, IMD. Marja Wężykowa z domu Karsznicka wdowa, pani dożyw. Myj.

50743 (Myjomice)

1828.19/IV. (Kierzno) PMD. Jan Bielski dz-c Godzientów pos. w Tokarzewie, wd., l. 36, x PMD. Marjanna Kowalska panna l. 17 c. Tom. i Wincentyny z Karsznickich dz-ców Kierzna -- MD. Bartłomiej Kobylański dz-c Mikorzyna; Amand vuego Bogumił Sulimierski dz-c Domanina

50744 (Myjomice)

1821.5/II. W. Łukasz Kobienycki kawaler, szlachcic, dz-c dóbr Dąbrowa W., Pyszków, Lipno w Kr. Pol., s. †-ych Michała i Magdal. Pstrokońskiej x Faustyna Wężykówna szlachc., panna, c. †-ych Xawerego i Marjanny Karśnickiej on 36, ona 18., -- W. Józef Kob., dz-c m. Burzynin z przyl. w Kr. Pol., Adolf W. dz-c Rzetni

50745 (Myjomice)

1821.31/V. * (Myj.), ch. 22/VI. Petronella Emilja, c. Nestora Wężyka i Józefy Kowalskiej, szlachc., dz-ców Myj. -- Józef Kobierzycki dz-c Burzynina, Marjanna z W-ów K-a z Kr. Pol.

50746 (Myjomice)

1822.23/V. (Myj.), ch. 26/V Joanna Rozalja, c. poprz. Wężyków [Nestora Wężyka i Józefy Kowalskiej] -- Adolf W. dz-c Rzetni i Rozalja z Węgierskich Karśnicka dożyw. Komornik

50747 (Myjomice)

1823.3/VIII. * (Myj.), ch. 14/VIII Ludwik August, s. poprz. Wężyków [Nestora Wężyka i Józefy Kowalskiej] -- z wody w domu, z racji niebezp. życia

50748 (Myjomice)

1824.10/IX. * (Myj.) ch. 14, Mikołaj Michał, s. poprz. Wężyków [Nestora Wężyka i Józefy Kowalskiej] -- Jan Trojanowski ex wojsk, Winc. Dzieżożyńska, panna dwor.

50749 (Myjomice)

1827.10/IV. * (Myj.) ch. 11/V Xaweryn Anzelm, s. poprz. Wężyków [Nestora Wężyka i Józefy Kowalskiej] -- Józef Karśnicki dz-c Lupczyny i Magdal. z K-ch Sulimierska pos. Węglowic

50750 (Myjomice)

1829.15/II. * (Myj.), ch. 15/II. Paweł Bolesław, s. poprz. Wężyków [Nestora Wężyka i Józefy Kowalskiej] -- Doktór i panna Julja W. dz-cka Tokaszewic

50751 (Myjomice)

1830.14/IV. * (Kierzno), ch. 17, Emilja Stefanja Wincentyna, c. Stef. Kowalskiego szlachc., poses. i współdz-ca i Emilji Tyminiskiej -- W. Anna Karśnicka bawiące w K., rodz. ciotka ojca dziecka

50752 (Myjomice)

1831.20/XI. * (Myj.), ch. 30/XI. Tomasz Władysław, s. poprz. Wężyków [Nestora Wężyka i Józefy Kowalskiej] szlachc., dz-ców Myj. - z wody

50753 (Myjomice)

1823.1/IV. † (Myj.) Rozalja z Boczkowskich Wilkostowska uboga szlachc., l. 70

50754 (Myjomice)

1823.24/VI. † (Myj.) Emilja Petronella Wężykówna l. 2, dni 24, c. Nestora i Józefy Kowalskiej

50755 (Myjomice)

1823.15/VIII. † (Myj.) Ludwik August Wężyk dni 13, s. tychże [Nestora i Józefy Kowalskiej]

50756 (Myjomice)

1824.3/V. † (Kierzno) Tomasz Kowalski, mąż Wincentyny z Karśnickich l. 60, dz-c Kierzna, s. Felicjana i Petronelli z Magnuskich, apopl.

50757 (Myjomice)

1827.8/IV. † (Kierzno) Józef Kowalski l. 25, samotny szlachcic, pisarz prowentory s. K-go i Marjanny z Rayskich Hyndrykowskiej, wielka choroba

50758 (Myjomice)

1827.19/X. † (Myj.) Xawery Anzelm Wężyk m. 6, s. poprz W-ów [Nestora Wężyka i Józefy Kowalskiej] dz-ców Myj. konwulsje

50759 (Myjomice)

1828.31/I. † (Kierzno) Feliks Kowalski l. 5, s. Józefa K. szlachc. i Róży Trzasko poses. wsi W. Grojec, zapal. mózgu

50760 (Myjomice)

1828.11/XII. † (Kierzno) W. Wincentyna z Karśnickich Kowalska wd. po Tom. Kow., l. 58, dz-ka Kierzna, c. Sebast. i Franciszki z Węgierskich, apopl.

50761 (Myjomice)

1872.19/I. ( * 1871.24/VIII.) ( * Kępno) Józefa Augusta, c. G. M. Pawła Wężyka i GM. Eleonory Kamockiej, rezydującego u brata M. Władysława W. dz-ca Myj. -- X. i GM. Helena Kobierzycka z Pyszkowa i GM. Adolf W. dz-c Mierzyna i GM. Zofja W. siostra dziecka [x 1909.21/X. Bernard Chrzanowski]

50762 (Myjomice)

1870.12/IV. w Warszawie *, ch. 1872.25/XII Aniela, c. poprz. Wężyków [Pawła Wężyka i Eleonory Kamockiej] dz-ców dóbr w Kr. Pol. -- G. Adolf W. dz-c Mikorzyna i G. Aniela W. dz-czka Myj.

50763 (Myjomice)

1862.7/VII. † (Myj.) Nestor Wężyk, dz-c Myj., patron kość. l. 67, 4 m. s. Ksawerego i Marjanny Karwickiej, zapal. płuc dz-ca Borkowa, ... i Myj.

50764 (Myjomice)

1872.30/VII. † Myj. G. Józefa Wężyk, ur. 1800, l. 70, dz-ka Myj. c. G. Kowalskiego dz-ca dóbr hydropis., Donosi syn Władysław W.

50765 (Myjomice)

1833.2/III. cerem. Tomasz Władysław, s. MD. Nestora Wężyka dz-ca Myj. i GD. Józefy Kowalskiej, * 1831.20/XI. -- MD. Łukasz Kobieszycki dz-c d. Dąbrowa w Pol. i MD. Karżnicka z Luboszyny MD. Józef Karżnicki z Luboszyny i MD. Faustyna Kob.

50766 (Myjomice)

1833.1/III. * (Kierzno), ch. 14/III Ksaweryna Albina Kazimiera, c. GD. Pawła Czaplickiego i GD. Marjanny z Kowalskich mieszk. w par. Myj. -- G. Xaw. Karżnicki, G. Marj. Bielska z Godziętów

50767 (Myjomice)

1833.10/X. * (Myj.), ch. 31/X Franciszek Xaw. Bolesław Mieczysław, s. poprz. GD. Wężyków [Nestora Wężyka i Józefy Kowalskiej], dz-ców Myj. -- GD. Feliks W. dz-c Mroczenia i żona jego Kat. z Lipskich

50768 (Myjomice)

1839.27/VI. * (Kierzno), ch. 3/VIII. Paulina Franc. Justyna, c. poprz. Czaplickich [Pawła Czaplickiego i Marjanny z Kowalskich] posesjonatów (br. cech szlach.) -- G. Frezer posesjonat z K. i Justyna Fr.

50769 (Myjomice)

1839.30/XI. * (Myj.), ch. 10/XII, Helena, c. poprz. GD. Wężyków [Nestora Wężyka i Józefy Kowalskiej] -- GD. Bolesław Kobierzycki dz-c d. Kalinowa i panna Marja K. (potem zamężna Walewska)

50770 (Myjomice)

1844.4/IV. * (Myj.), ch. 3/XII Adolf Izydor, s. poprz. GD. Wężyków [Nestora Wężyka i Józefy Kowalskiej] dz-ców Myj. -- GD. Józef W. dz-c d. Rzetnia i GD. Faustyna Kobierzycka z Dąbrowy w Kr. Pol.

50771 (Wilczyna)

1801.30/III. ch. ND. Wojciech Trąmpczyński dz-c wsi Piersko

50772 (Wilczyna)

1801.6/IX. (Piersko), * 2/IX. Prowidencja Tekla Salomea, c. M. Wojc. Trąmpczyńskiego dz-ca P. i Marjanny z Nieżychowskich -- M. Ignacy Tr. dz-c wsi Góra par. Tarnow. i Brygida z T-ch Zaleska dz-ka Gunic w par. Staw.

50773 (Wilczyna)

1802.16/XII. (Piersko) Ofelia Konstancja Antonina, c. poprz. G. Trąmpczyńskich [Wojc. Trąmpczyńskiego i Marjanny z Nieżychowskich] -- G. Maciej Zalewski dz-c Gąnic p. pyzdr. i G. V. Antonina Niegolewska z Bytynia. G. Andrzej N. z Bytynia i G. Kat. Goślinoska z Pierska

50774 (Wilczyna)

1802.21/II. (Koszanowo) Konstantyn, * 16, s. G. Józefa Pławińskiego pos. wsi Skrzynki i Marjanny z Boguckich -- G. Ignacy P. pos. Sękowa i G. Wiktorja B., babka dziecka, z Koszanowa

50775 (Wilczyna)

1842.21/XI. * (Piersko), ch. 11/XII Bolesław Józefat, s. GD. Ludwika Sulerzyckiego i Konstancji z Szulczewskich poses. ról. -- Franc. Baranowski admin. Sędzin i Anastazja Sz. ż. nauczyciela z Wilczyny

50776 (Wilczyna)

1805.13/V. (Koszanowo), * 30/IV. Katarzyna, c. poprz. G. Pławińskich [Józefa Pławińskiego i Marjanny z Boguckich] mieszk. w Kosz. -- G. Kajetan Bogucki dz-c Sokolnik M. i G. Emiljana, G. Ignacego B-go, pos. Kosz., córka, panna dojrzała

50777 (Wilczyna)

1805.31/X. (Piersko), * 30/X. Marceli Karol Emeryk., s. poprz. Trąmpczyńskich [Wojciecha Trąmpczyńskiego i Marjanny z Nieżychowskich] - chrz. nieszl.

50778 (Wilczyna)

1806.14/VII. (Koszanowo), * 14/VI. Cecylja, C. poprz. G. Pławińskich [Józefa Pławińskiego i Marjanny z Boguckich] pos. Kosz. -- G. Tomasz Bogucki s. Ignacego B. mieszk. w Sokolnikach W. i G. Kat. B. panna, mieszk. w Kosz.

50779 (Wilczyna)

1807.19/VII. (Kiersko), * 17/VII Hieronima-Józefa-Magdalena, c. poprz. M. Trąmpczyńskich [Wojciecha Trąmpczyńskiego i Marjanny z Nieżychowskich] dz-ców P. -- M. Ignacy T. dz-c Góry i M. panna Brygida Zbyszewska z Czeluścina

50780 (Wilczyna)

1807.7/XII. (Koszanowo), * 30/XI. Franciszka Barbara, c. G. Elżbiety Boguckiej panny mieszk. w Koszan. Ojciec nieznany -- G. Józef Pławiński dzierż. Kosz. i ż. jego Marjanna z B-ch

50781 (Wilczyna)

1808.18/XII. (Piersko), * 14/XII Wiktorja Konstancja, c. poprz. Nob. Trąmpczyńskich [Wojciecha Trąmpczyńskiego i Marjanny z Nieżychowskich] dz-ców P. -- N. Zygm. Poray Konarzewski brat consobrinus ojca dziecka, i N. Rozalja T. panna siostra rodz. dziecka oboje z Pierska. Cerem. 1811.20/I. M. Mac. Wierzbiński pułk. 4 reg. piesz. w. p. i Karolina z Nieżychowskich Wierzbińska ż. jego, dz-ce Bagrowa

50782 (Wilczyna)

1809.10/III. (Sękowo), * 6/III, Marcjan Achilles Eugenjusz, s. G. Ignacego Pławińskiego podsądka pow. międzyrzec., dzierż. wsi narod. Sękowa, i G. Elżb. z Boguckich -- G. Wiktorja B. ż. Ignacego, mieszk. w Sokolnikach M.

50783 (Wilczyna)

1809.19/XI. (Koszanowo), * 13/XI. Salomea Elżbieta, c. MD. Józefa Pławińskiego dzierż. Kosz. i MD. Marjanny z Boguckich -- Tomasz B., s. Ignac. z Sokolnik M., i panna Konstancja B., c. tegoż Ignacego

50784 (Wilczyna)

1810.7/VI. (Sękowo), * 6/VI. Klotylda Anna Sydonia, c. G. Ignacego Pławińskiego podsądka pow. międz., dzierż. wsi nar. Sękowa i G. Elżb. Boguckiej -- G. Marjanna z B-ch P-a, ż. dzierż. Koszanowa

50785 (Wilczyna)

1810.24/VII. (Piersko), * 23/VII, Teofila Krystyna Anna, c. poprz. N. Trąmpczyńskich [Wojciecha Trąmpczyńskiego i Marjanny z Nieżychowskich] dz-ców P. -- M. Piotr Kurnatowski skryba fori solinari, w m. Sieraków i M. Balbina T., c. tegoż Wojc. panna dojrzała

50786 (Wilczyna)

1812.8/VII. (Piersko), * 5/VII, Aleksy Cyprian, s. poprz. M. Trąmpczyńskich [Wojciecha Trąmpczyńskiego i Marjanny z Nieżychowskich] -- M. Michał Przanowski commisarius alimenial militaris z m. Szamotuł, i M. Marjanna Wierzbińska wd. z P. Panna Rozalia T. dorosła siostra dziecka

50787 (Wilczyna)

1812.1/XI. (Sękowo), * 30/X. Olimpia Kordula, c. poprz. Ignacego i Elżb. Pławińskich -- MD. Tomasz Bogucki, s. Ignacego, dzierżawcy folw. Czyściec i Teresa de Żelazowska P-a, babka dziecka, z Sękowa 1812.16/XII cerem. nad powyższym dzieckiem Pławińskich

50788 (Wilczyna)

1813.7/VI. ch. ch. MD. Marjanna z Boguckich i Józefa Pławińskiego dzierż. Burzewa w par. Otorow. MD. Michał Epifaniusz Eug. Gątkowski notar. publ. pow. międzyrzec. z m. Międzyrzecz i Elżbiety

50789 (Wilczyna)

1815.13/III. (Sękowo), * 02/III. Henryk Fryderyk Herkules, s. poprz. MD. Ignac. Pławinskiego dzierż. i podsęd. pow. międzyrze. i Elżbiety -- Panna Kat. Bogucka, c. MD. Ignacego Bogna, mieszk. w Konarzewie, cerem. 1818.22/I.

50790 (Wilczyna)

1817.29/III. ch. ch. MD. Stanisł. Pławiński kalkulator Regencji Secundi Ordinis w m. pozn. i MD. Kasylda, panna, c. MD. Ignacego Pł. dzierż. Sękowa

50791 (Wilczyna)

1819.17/I. ch. MD. Wojc. Trąmpczyński, dz-c Sokolnik W. i MD. Franc. z Unrugów ż. MD. Roberta Bocguet dzierż. general. Dusznik p. szamotul.

50792 (Wilczyna)

1821.6/II. (Wilczyna), * 1820.6/XII, Nepomucen Juljan, s. M. Józefa Pławińskiego dzierż. "in Fundo Coloni prioi legiati" we wsi Wilczyna, i M. Marjanny z Boguckich -- M. Elżbieta z B-ch P-a dzierżawczyni Ławicy w par. Skorzew. p. pozn., wdowa

50793 (Wilczyna)

1823.31/VIII. ch. M. Norbert Chełkowski dzierż. Sarbi w par. Ceradz. i M. Anna, ż. Jana Prusimskiego dz-ca Konowa par. bytyń.

50794 (Wilczyna)

1869.16/II. * (Wilczyno), ch. 19/III. Helena Józefa, c. Józefa de Rzepnikowskiego i Józefy Giebwrowskiej, Nobil., admin. folw. pleb. -- Ludwik G. wd. z Górki Duch., panna Petronella de z Strzelsza

50795 (Wilczyna)

1871.1/I. * (Wilczyna), ch. 4/I. Mieczysława, c. poprz. de Rzepnikowskich [Józefa Rzepnikowskiego i Józefy Giebwrowskiej] -- Seweryn de Rz. mł. z Wilcz. i panna Stanisława de Wienkowska

50796 (Wilczyna)

1873.13/II. * (Sękowo), ch. 17/II. Juljan, s. Walerjana Chmary właśc. folw. i Teofili Szefner -- Tomasz Chm. mł. z Jakubowa, panna Irena Dakowska

50797 (Wilczyna)

1875.3/III. * (W.) ch. 28, Kazimierz Aleksander, s. Aleks. de Grotkowskiego i Kazimiery de Gąsiorowskiej admin. ról. pleb. -- Józef Roman de Gąsior. dz-c wsi Iberki p. września i panna Felicja de Gr. z Gniezna

50798 (Wilczyna)

1801.28/X. (Piersko) † Józef, s. M. Wojc. Trąmpczyńskiego dz-ca P. i Marjanny, poch. 30. u Reform. w Szamot. w grobie rodz. 1 r. i 9 m. astma

50799 (Wilczyna)

1802.26/VII. (Koszanowo) † Franciszek, s. D. Józefa Pławińskiego i Marjanny, mieszk. w Kosz., poch. 28 w kośc. 1 r. i 6 m., epilepsja

50800 (Wilczyna)

1806.10/II. (Koszanowo) † Józef Bogucki mieszk. w Kosz. we dworze, poch. 13/II cm., † nagle, l. 57, m. 6. hectica

50801 (Wilczyna)

1806.3/III. † (Sękowo). Brigida z Orłowskich, ż. Ignacego Pławińskiego pos. Sękowa, poch. 6 w Pozn. w Koleg. Sw. M. Madgal. l. 42, hectica

50802 (Wilczyna)

1806.21/IV. (Piersko) † Marceli, s. poprz. G. Trąmpczyńskich [M. Wojc. Trąmpczyńskiego i Marjanny] poch. 23/IV. kość., m. 6. konwulsje

50803 (Wilczyna)

1806.16/V. (Koszanowo) † Prowidencja, c. G. Józefa Pławińskiego pos. Kosz. i G. Marjanny z Boguckich, poch. 19/V w kośc., l. 3. zęby

50804 (Wilczyna)

1807.8/II. (Koszanowo) † Adolf, s. poprz. G. Pławińskich [Józefa Pławińskiego i Marjanny z Boguckich] dzierż. Kosz. - poch. 13/II kośc., l. 2, m. 6

50805 (Wilczyna)

1809.25/V. (Piersko) † Hieronima, c. poprz. Nob. Trąmpczyńskich [Wojc. Trąmpczyńskiego i Marjanny] poch. 27/V kośc. 1 r. 9 m.

50806 (Wilczyna)

1817.23/III. (Sękowo) † Ignacy Pławiński dzierż. Sękowa, poch. 26/III cm., l. 53. hydrop.

50807 (Wilczyna)

1822.10/I. (Wilcz.) † Wiktor, s. D. Józefa Pławińskiego dzierż. uprzywilej. pół kmiectwa w Wilcz. i D. Marjanny z Boguckich, poch. 12 cm., l. 10. febri maligna

50808 (Lubin)

... 15/VI. Jan, s. GD. Adama, * w Sołectwie ... z Zofji Godurowskiej

50809 (Lubin)

1641.0/III. X. Ludwik Skrobiszewski prob. Starogostyń. chrzci Kazimierza s. Jana S-go i Barbary, * 3/III -- And. Krzyżanowski i Anna Maniecka panna z Mieszkowa

50810 (Lubin)

1641.12/V. Sta(nisław), s. Adama Swiniarskiego i Anny de Zbęchy -- Stanisł. Maliński z Lubinia i Kat. Sw. z Wieszkowa

50810 (Lubin)

1644.3/V. Wojciech Stanisław, s. GD. Pawła Makowskiego rodz. brata ks. opata lubiń., i Katarzyny de Gorzno Daleszyńskiej -- G. Grzegorz Makowski i Zofja siostra Katarzyny M-ej

50811 (Lubin)

1644.14/V. ch. ch. G. Paweł Makowski ekonom opata lubiń., N. Anna Gałęska de Zbęchy

50812 (Lubin)

1644.29/VI. ch. ch. sługa GD. Skrobiszewskiego i Anna córka tegoż S-go, z Lubinia

50813 (Lubin)

1644.18/IX. ch. ch. sługa GD. Olędzkiego z Bielewa i Jadwiga córka N. Swiniarskiego †-go z Wieszkowa

50814 (Lubin)

1644.5/IV. Leonard, s. Jana i Barbary Nob. Skrobiszewskich z Lubinia -- Paweł Makowski, rodz. GD. Opata i Katarzyna c. ND. Katlewskiego z Lub.

50815 (Lubin)

1645.15/V. Zofja, c. GD. Pawła Makowskiego rodz opata X. Stanisława M-go, i Kat. z Gorzna Daleszyńskiej -- N. Maciej Katlewski i Skaławska prababka dziecka

50816 (Lubin)

1646.8/IV. Wojciech, s. N. Stanisł. i Jadwigi Raczyńskich de Żelazno -- N. Aleks Karchowski i N. Anna Katlewska

50817 (Lubin)

1646.20/VII. Anna, c. Wojc. i Marjanny Nob. Zemeckich -- Stanisł. Wolski de Stęwnica i Zofja Kobelińska

50818 (Lubin)

1647.8/V. ch. N. Jan Białoskórski

50819 (Lubin)

1647.16/VI. Jan Ignacy Piotr, s. N. Stanisł. Roznowskiego i N. Anny - chrz. nieszl.

50820 (Lubin)

1647.10/VIII. Wawrzyniec Wojc., s. GD. Wojc. Swiniarskiego i N. Anny, małż. de Bielewo -- GD. Mac. Katlewski z Lub. i N. Zofja Olęska z Bielewa

50821 (Lubin)

1648.19(?)/I. Maciej, s. Michała i Doroty Pierzchlińskich z Bielewa -- Bartł. Swiniarski i Zofja Sw. z Bielewa

50822 (Lubin)

1649.19/III. Wojciech, s. GD. Wojc. Swinarskiego i Anny, dzierż. Bielewa -- Wojc. Olęcki i Jadwiga Sw.

50823 (Lubin)

1652.25/VII. ch. ch. ND. Andrzej Olęndzki i panna Barbara O. siostra jego

50824 (Lubin)

1652.25/VIII. ch. ch. ND. Jan Gałęski dzierż. soł. i Katarzyna Pisarzewska, oboje de Zbęchy

50825 (Lubin)

1654.2/VIII. Maciej, s. GD. Jana Strachoskiego i Katarzyny -- GD. Jan Skrobiszewski Jan i Dorota Skoraczewska

50826 (Lubin)

1658.12/VIII. Wawrzyniec, s. GD. Zygm. Olęckiego i Katarzyny -- GD. Jan Daleszyński

50827 (Lubin)

1659.0/VII. Anna Małg., c. GD. Chryzostoma Jarochowskiego i Katarzyny. -- Jan Gorzyński i Kat. Radolińska

50828 (Lubin)

1660.4/IV. Katarzyna Konstoncja, c. GD. Zygm. Olędzkiego i GD. Katarzyny -- GD. Kaz. Gałęski i GD. Urszula Konarska

50829 (Lubin)

1662.0/II. Florjan, s. Andrzeja Bronikowskiego i G. Bojanowskiej żony jego

50830 (Lubin)

1662.11/VI. Anna Małg. c. GD. Chryzostoma Jarochowskiego z Katarzyny -- Jan Gorzyński i Kat. Radolińska (zob. wyżej 50827 !)

50831 (Lubin)

1662.23/VII. Jan, s. GD. Jakuba Zbikowskiego i Zofji -- GG. Jan Rokicki i Kat. Olendzka

50832 (Lubin)

1662.21/X. Rozalja,c. GD. Krzysztofa Jarczewskiego i Marjanny -- Jan Rachocki miles. zwiazek (?) z Kat. Ossuchowską de Wonieścia(I tenże zapis powtórnie 1663.21/X !)

50833 (Lubin)

1664.3/I. Stefan Jan, s. G. Jakuba Zbikowskiego i Zofji -- G. Stanisław Piasecki i Katarzyna P.

50834 (Lubin)

1664.3/I. Jan Chryzostom, s. G. Krzysztofa Jarczewskiego i Marjanny -- Jakub Zbikowski i panna Barb. Sławoszewska z Lub.

50835 (Lubin)

1668.16/XI. Helena Dorota, c. GD. Prokopa Targowskiego i GD. Zofji -- G. D. Wojc. Pętkowski i GD. Agn. Zielińska z Korzmina

50836 (Lubin)

1670.7/IV. Wojciech Prokop, s. GD. Prokopa Targowskiego i GD. Zofji -- GD. Wojc. Pętkowski i GD. Drzewiecka z Bielewa

50837 (Lubin)

1672.22/I. Samuel Sebastjan, s. poprz. GD. Targowskich [GD. Prokopa Targowskiego i GD. Zofji] -- GD. Krzysztof Płaczkowski i GD. V. Boczkowska

50838 (Lubin)

1672.3/IV. Wojc., s. GD. Jana Wiskickiego i GD. Teresy -- GD. Prokop Targowski z Lub. i GD. Zofja T-a

50839 (Lubin)

1672.22/XI. Elżbieta, c. N. Jana i Kat. Piaseckich, z Jerki -- MD. Andrzej Zakrzewski podstoli kaliski. i GD. Apolinara Skorzewska z Gryżyny

50840 (Lubin)

1673.13/VI. (Bielewo) Jan Antoni, s. MD. D. Jana i Doroty Bodzewskich -- MD. Jan Piasecki i N. Marjanna Wierzbicka z Bielewa

50841 (Lubin)

1673.5/X. ch. GD. Urszula Pijanowska z Wierzkowa

50842 (Lubin)

1674.6/IV. ch. ch. GD. Wojc. Pętkowski i Barb. Słaboszewska wszyscy z Lub.

50843 (Lubin)

1674.13/VI. ch. ch. GD. And. Olendzki i GD. Dorota Bodzewska dzierż. Lub.

50844 (Lubin)

1675.28/II. Paweł Maciej, s. GD. Jana Piaseckiego i GD. Katarzyny ze wsi Jerka, ... Radlicki

50845 (Lubin)

1676.23/I. ch. GD. Krzysztof Płaczkowski

50846 (Lubin)

1676.10/V. Jan, s. GD. Stefana Garboskiego i Zofji, Nob. z Jerki -- MG. Jan Bodzewski

50847 (Lubin)

1676.10/VI. ch. ch. GD. Wojc. Pętkowski i MD. Dorota Bodzewska z Lub.

50848 (Lubin)

1677.10/IV. ch. ch. N. Seweryn Cielimowski i GD. Dorota Bodzewska

50849 (Lubin)

1693.28/XII. Franciszka, c. G. Franc. i Zofji Żuchowskich -- GD. Ławicki (?) i Marjanna Przedzyńska

50850 (Lubin)

1694.28/IX. Władysław Antoni, s. MD. Kaz. Nieżuchowskiego i Jadwigi, z Bielewa -- MD. Andrzej Małachowski i G. Anna Grabowska

50851 (Lubin)

1695.19/II. (Wieszkowo) Antoni Józef, s. poprz. GG. Żuchowskich [G. Franc. i Zofji Żuchowskich] dzierż. soł. w W. -- D. Kaz. Maczutkowski i G. Anna Gumowska

50852 (Lubin)

1696.28/II. Marjanna, c. G. poprz. Żuchowskich [G. Franc. i Zofji Żuchowskich] dzierż. soł. w Wieszkowie - nieszl. chrzestni

50853 (Lubin)

1698.1/I. (Bielewo) Józef Antoni, s. MM. Kaz. i Jadwigi Nieżuchowskich -- M. D. Franc. Rozdrażewski klan międzyrzecki i GV. Anna Olędska

50854 (Lubin)

1698.22/V. (Jerka) Joanna Juljana, c. G. Franc. Pawłowskiego i Anny -- MD. Jan Zakrzewski i GD. Anna Olędzka

50855 (Lubin)

1699.12/I. (Bielewo) Zofja, c. poprz. M. Nieżuchowskich [MD. Kaz. Nieżuchowski i Jadwiga z Bielewa] -- MD. Franc. Przeuski i M. Krystyna Olędzka

50856 (Lubin)

1699.17/III. ch. ch. MD. Jan Umiński i MD. Kat. Włostowska

50857 (Lubin)

1699. 16/VIII. O. Michał Swinarski wiceprzeor. konw. lubiń. objął probostwo lubińskie

50858 (Lubin)

1700.8/IV. ch. ch. MD. Antoni Włostowski i MD. Barbara Poklatecka

50859 (Lubin)

1700.17/X. ch. ch. GN. Anna Witkowska i GND. Andrzej Goliński

50860 (Lubin)

1701.6/IX. (!) Michał, s. G. Szymona Franciszka Blachniewskiego i Kat. Trzecieckiej -- G. Rafał Witkowski i G. Barbara Poklatecka (Lubiń)

50861 (Lubin)

1702.12/VI. ch. NV. Katarzyna Poklatecka

50862 (Lubin)

1702.8/XI. ch. ch. GM. Władysław Skoraszeski i M. Kat. Blachniewska

50863 (Lubin)

1702.3/XII. ch. ch. GD. Zygmunt Olęndzki i GV. Marjanna Nieżychowska

50864 (Lubin)

1703.18/III. ch. ch. G. Barbara Poklatecka i G. Konstanty Przybełowski

50865 (Lubin)

1703.19/IX. ch. ch. GD. Antoni Mysłowski i GD. Barbara Poklatecka

50866 (Lubin)

1703.26/IX. ch. ch. NV. Marjanna Nieżuchowska i N. Jakub Nieżuchowski

50867 (Lubin)

1703.21/XII. ch. ch. ND. Franc. Poklatecki i N. D. Katarzyna Blachniewska

50868 (Lubin)

1704.31/III. ch. ch. N. Stanisław Zadorski i N. Barbara Poklatecka

50869 (Lubin)

1704.19/IX. ch. ch. N. Antoni Poklatecki i NV. Katarzyna P-a

50870 (Lubin)

1705.8/V. ch. ch. GD. Wojc. Zajączkowski i GV. Marjanna Nieżychowska

50871 (Lubin)

1706.7/VI. ch. ch. G. Kat. Poklatecka i Antoni Poklatecki a 14/VI ch. MD. Barbara P.

50872 (Lubin)

1706.24/VI. ch. ch. GV. Marjanna Nieżychowska i GD. Szymon Blachniewski

50873 (Lubin)

1706.6/VII. ch. ch. N. V. Kat. Poklatecka i GD. Maciej Kiszewski

50874 (Lubin)

1706.15/VII. ch. G. Zofja Kułakowiczówna panna

50875 (Lubin)

1706.18/VII. ch. ch. G. Kat. Poklatecka i G. Stanisław Mierucki

50876 (Lubin)

1707.8/III. ch. ch. MD. N. Andrzej Trzecieski i NV. Wiktorja Blachniewska

50877 (Lubin)

1707.26/VIII. ch. ch. D. Maciej Kiszewski tubicin. Monasterii i GV. Wiktorja Blachniewska

50878 (Lubin)

1707.8/XII. ch. ch. G. Maciej Olbiński i G. Teofila Miaskowska

50879 (Lubin)

1708.(22/I. ?) ch. ch. MD. Wojc. Rusiecki i NMD. Barbara Poklatecka

50880 (Lubin)

1708.12/II. ch. N. Krzysztof podchorąży Poklatecki

50881 (Lubin)

1708.16/VII. ch. ch. GD. Wawrzyniec Kułakowicz i GD. Barbara Poklatecka

50882 (Lubin)

1710.9/VIII. Rozalja Zuzanna, c. Nob. Zofji i Wawrzyńca Kułakowiczów dzierż. lubiń. -- GMN. Jadwiga Racięcka panna i GMD. Franc. K-cz

50883 (Lubin)

1712.8/II. chch. MD. Franc. Pożaroski i MD. kat. Rusiecka wdowa

50884 (Lubin)

1712.3/VIII. ch. ch. G. Józef Łęski i GV. Jadwiga Racinska (!) z Lub.

50885 (Lubin)

1712.7/VIII. ch. ch. MD. Andrzej Bieliński i MD. Kat. Rusiecka wdowa

50886 (Lubin)

1713.7/V. (Lub.) Katarzyna Monika, c. GD. Zygm. Olędzkiego i Ludwiki z Tomickich -- IM. Aleksander Gorzeński miecznik woj. kalis. i IM. Katarzyna T. babka dziecka

50887 (Lubin)

1713.14/II. ch. ch. GD. Ludwika Olędzka i GD. Ant. Mysłowski

50888 (Lubin)

1714.22/III. (Bielejewo) Józef GrzegorzBenedykt, s. PMD. Aleksandra Gorzeńskiego miecznika kalis. i Anny z Koźmińskich -- PM. Stefan Czacki i PMD. Wiktoria z Bułakowskich Radzewska starościna wschowska

50889 (Lubin)

1714.21/VII. ch. ch. MD. Kat. Rusiecka i MD. Konstanty Mik. Poklatecki

50890 (Lubin)

1715.28/I. ch. ch. GD. Walenty Kokowski de Gorzno i GD. Ludgarda Daleszyńska pisarzowa konińska

50891 (Lubin)

1715.17/X. (L.), Michał Łukasz, s. GD. Krzysztofa Starzeńskiego i Konstancji z Bartuchowskich -- X. Ant. Rozdrażewski opat lubiń. prob. Sw. Mich. na zamku krak., kan. warszaw. i G. MD. Anna z Smigielskich Błociszewska

50892 (Lubin)

1715.6/XI. ch. ch. GD. Aleksander Bartochowski i GD. Kat. Rusiecka (Jerka)

50893 (Lubin)

1716.15/XII. (L.) Wiktoria Łucja, c. GD. poprz. Starzeńskich [GD. Krzysztofa Starzeńskiego i Konstancji z Bartuchowskich] -- Aniela Płaczkowska ksieni śremska

50894 (Lubin)

1718.21/II. (L.) Maciej Maurycy, s. poprz. GD. Starzeńskich [GD. Krzysztofa Starzeńskiego i Konstancji z Bartuchowskich] -- GD. Wojc. St. stryj i GD. Barbara Poklatecka

50895 (Lubin)

1718.21/IX. (L.) ch. ID. Filipina Rozdrażewska klanowa międzyrzecka, z rodu hr. de Heister i X. Antoni R. opat lub. jej syn

50896 (Lubin)

1718.20/XI. ch.ch. MG. Kat. Rozdrażewska scina odobanowska i MD. Prokop Kuligowski. (to ekonom lubiński. ch. 3/XII on i GV. Jadwiga Blaszanka)

50897 (Lubin)

1722.24/IX. (L.) Jan Maciej Ignacy, s. MGD. Franciszka hr. na Rozdrażewie Rozdrażewskiego klanica międzyrzec. i Ludwiki z Miaskowskich -- Zakonnik i GV. Elżbieta Miaskowska stolnikówna pozn.

50898 (Lubin)

1718.21/II. (L.) Maciej Maurycy, s. G. Krzysztofa Starzeńskiego i Konstancji z Bartochowskich -- GD. Wojc. St. stryj i Barb. Poklatecka

50899 (Lubin)

1724.5/VI. ch. ch. G. Franc. Krzyżanowski, V. Marjanna Starzeńska

50900 (Lubin)

1727.27/X. (L.) Weronika Brygida, c. I. Franc. Rozdrażewskiego starosty pyzdr. i Ludwiki Miaskowskiej -- I. Józef Mycielski starosta kruświcki i Weronika z Konarzewskich Myc. chorążyna nadw. Kor.

50901 (Lubin)

1729.4/VI. (L.) Filipina Ignacja Franc. Xsawera, c. IMGD. Aleksandra Ponińskiego, łowczego wschow. i Katarzyny z Rozdrażewskich -- Wład. Poniński klan pozn. i ID. Filipina Rozdr. międzyrzecka

50902 (Lubin)

1730.12/III. (L.) Konstancja, c. GD. Józefa Kopiejewskiego ekon. lub. i Anny -- GD. Krzysztof Starzeński i D. Dorota Racicka

50903 (Lubin)

1733.3/X. ch. ch. IMD. Adam Rozdrażewski ("Zazrazewski") star. pyzdrski i GV. Eleonora Skorzeska

50904 (Lubin)

1733.13/XII. (L.) Feliks Andrzej Mik. Benedykt, s. G. Antoniego Bartoszewskiego i Teresy z Twardowskich -- G. Mikołaj Kochowski i ID. Filipina Rozdrażewska klanowa międzyrz.

50905 (Lubin)

1734.1/IV. ch. ch. GD. Andrzej Skorzewski i GV. Marjanna Starzeńska

50906 (Lubin)

1735.6/X. (L.) ch. ch. GD. Maks. Bąkowski i MD. Barbara Popławska

50907 (Lubin)

1737.11/VI. (L.) Joanna Scholastyka, c. (G) ntum chyba to nie szl. muzyk klaszt. ! Macieja i Marjanny Szymańskich -- MGD. Karolina Rozdrażewska klanowa rogoz. i MGD. Jakub R. klanic

50908 (Lubin)

1738.16/II. ch. ch. GD. Max. Bąkoski i GD. Barbara Sosnoska

50909 (Lubin)

1746.16/IV. ch. ch. PMD. Jakub Rozdrażewski klanic rogoz. i siostra jego rodz. Weronika R. 23/XII Inne jego siostra rodz. Fryderyka R.

50910 (Lubin)

1746.27/XII. (L.) Katarzyna Ludwika c. G. Józefa Zabilskiego i Marianny -- X. Aleks. Miaskowski opat kon. lub. i I. Ludwika Rozdrażewska klanowa rogoz. siostra jego rodzona

50911 (Lubin)

1750.27/IV. (L.). cerem. (już 1744.14/XI. ch. z wody) Andrzej, s. Jana i Marjanny z Snowackich, wtedy w Mrowinie, dziś w Lub, mieszk. -- IM GD. Jakub Rozdrażewski klanic rogoz. i IM V. Weronika R. siostra jego rodz.

50912 (Lubin)

1750.27/IV. (L.) cerem. (już 1747.30/XII. ch. z wody) Adam, s. poprz. GG. Snowackich [Jana i Marjanny Snowackich] -- IMGD. Adam Rozdrażewski klanic rogoz. sta pyzdr. i M. Fryderyka R. siostra jego rodz.

50913 (Lubin)

1750.6/V. Po rezygn. X. Stef. Skrzebowskiego notar. konsyst. pozn. intromit. O. Florjan Balicki konv. lubin. przeor, na prob. tut.

50914 (Lubin)

1750.28/V. ch. ch. GD. Jan Snowacki i GD. Dorota Racięcka 22/XI. GD. v. Wiktorja Strachowska. Ten Snow. to dzierżawca

50915 (Lubin)

1751.27/XII. ch. ch. Adam, Jakub de Miaskowska Rozdrażewscy klanice (!!) bracia rodzeni, i IMGD. Marjanna z Tomaszeskich Dobkowa Weronika R. klanka (!!!)

50916 (Lubin)

1753.24/VI. (L.) Jan, s. N. (jak zapewnia) Fabjana Płoskiego z dóbr Płoski i Piłko woj. mazow. i N. Krystyny de Malanowska -- Marjanna Snowadzka

50917 (Lubin)

1755.17/I. ch. ch. Mgd. Franciszek Chelkowski i GD. V. Franciszka Brzeska

50918 (Lubin)

1757.30/I. (L.) Piotr Nolacso, s. GD. Fabjana Płoskiego i Krystyny Nob. -- GD. Marjanna Snowacka z Zelazno

50919 (Lubin)

1765.22/IX. cerem. Marianna, c. G. Jana Jasielskiego i Jadwigi z Winiarskich -- X. Mich. Lipski pis. w. k., opat lubin. MD. Marjanna Potworowska, Marjanna Dobkowa z mężem

50920 (Lubin)

1774.5/VI. (Cichowo) ch. M. Hjacynt Brodzenski sekret. Regni referendaris (to zn. sekret. referendarza Kor.)

50921 (Lubin)

1763.4/I. (Jerka) Stefan Jan Maur, s. G. Stefana Ruzyckiego i Agnieszki - chrz. nieszl.

50922 (Lubin)

1762.6/VII. (L.) ch. ch. IMD. Krzysztof Starzeński klanic gn. i panna Juljanna Snowadka (!) de Żelazna

50923 (Lubin)

1764.4/IV. ch. ch. PMD. Jan Niegolewski łowczy pozn. z córką panną Joanną. O. Maciej Glisciński OSB. dziekan. 23/IV ch. ch. GD. Max. Majewski ekon. z Nowegodworu 16/XII ch. GD. Marjanna Zabilska de Kossowo

50924 (Lubin)

1667.3/III. ch. ch. D. Adam Snowadzki mł. z Żelaznej i D. Franciszka, matertera tego Adama. 8/III Tenże Adam S. mł. z siostrą panną Juljanną. 1771.29/I. ch. G. Adam S. ekon. Lub. z siostrą Julianną

50925 (Lubin)

1776.20/V. ch. M. D. Hjacynt Brodziński sekretarz X. Lipskiego referendarza Kor. 1769.13/XI. Spect. Brodziński sekret. refer. kor.

50926 (Lubin)

1770.5/IX. X. Augustyn Snowadzki proboszcz krzywiński 1771.10/I. O. Nepomucen Niegolewski O. S. B. prof. lubiński

50927 (Lubin)

1775.26/II. (Żelazna) Michał Maciej, s. GG. Macieja i Julianny Markowskich -- G. Hjacynt Brodziński i Weronika Nazwańska. Cerem. 5/III. JD. Michał. Lipski refer. kor. i MD. Marjanna Dopkowa

50928 (Lubin)

1714.5/VI. poch. w kośc. "mój najdroższy z siostry nepos" Wojciech Poklatecki który w kwiecie młodości swej we wsi starosta wschow. Franciszka Radzewskiego koło m. Śremu, zwanej Łęg, utonął 2/VI

50929 (Lubin)

1714.27/IX. (Bielejewo) poch. w kość. paraf. lubiń. GD. Stanisław Gorzeński l. 21

50930 (Lubin)

1729.30/III. (L.) † Marcin Pilawski ekon. lubiń., poch. cm.

50931 (Lubin)

1729.5/IV. (L.) † Anna Poklatecka "mater mea", poch. w klasztorze

50932 (Lubin)

1732.14/I. ( † we wsi Gaj) MD. Justyna z Przeuskich Sokolnicka poch. w Grobie Olędzkich w Lub. u fary

50933 (Lubin)

1735.2/IV. † (Nowy Dwór) GD. Stanisław Bogucki miles, poch. cm.

50934 (Lubin)

1737.20/X. (L.) O. Augustyn Starzeński, prob. lub. poch. klaszt.

50935 (Lubin)

1737.20/IV. (L.) poch. M. Anna Żołądkowska, w kość.

50936 (Lubin)

1737.22/VI. (L.) poch. MGD. Jan Rozdrażewski klanic rogozn. l. 3 w klasztorze

50937 (Lubin)

1743.5/I. (L.) poch. ID. Franciszek Rozdrażewski klan rogoz. starosta pyzdrski, poch. kośc. klaszt.

50938 (Lubin)

1752.27/V. † (L.) IMGD. Adam de Mjaskoska (!) Rozdrażewski, klanic rogoz., starosta pyzdrski, dobrodzej klasztoru, poch. w kośc. klaszt.

50939 (Lubin)

1749.23/III. ch. ch. IM. Jakub Rozdrażewski klanic rogoz. IM. Marjanna Dobkowa stolnikowa sier.

50940 (Lubin)

1652.11/II. ND. Jan Skuraszewski x Dorota Skrobiszewska ślub dał O. Celestyn Pruski przeor lub. -- N. Jan Skrobiszewski ojciec, Jan Kobeliński

50941 (Lubin)

1652.25/VII. ND. Andrzej Rokossowski x ND. Kat. Bujelska wdowa -- ND. Grzegorz Mąkowski, Jan Skrobiszewski, Andrzej Olęndzki

50942 (Lubin)

1661.19/VII. Stefan z Piaseczna Piasecki opat lub. sekret. król. daje ślub: G. Chryzostom Jaruchowski x G. Katarzyna Olędzka -- G. Jan Daleszyński sędzia pozn. i Jan Skrobiszewski

50943 (Lubin)

1662.8/I. G. Krzysztof Jarczewski x Marjanna Pisarzowna de Zbęchy. -- G. Swiętosław Bojanowski i G. Chryzostom Jarochowski

50944 (Lubin)

1671.8/XI. GD. Jan Wiskicki i GD. Teresa Pisarzowna de Zbęchy -- GD. Jan Skoraszewski de Zbęchy, GD. Wojc. Pętkowski z Lubinia

50945 (Lubin)

1674.29/I. N. Rafał Witkowski de Luszkowo x GD. Teresa Pętkowska -- MGD. Jan Piasecki, GD. Jan Bodzewski dzierż. lubiński

50946 (Lubin)

1697.12/II. GD. Franc. Pawłowski x G. V. Anna Witkowska -- MD. Jan Zakrzewski dz-c Kopaszewa i MD. Stanisław Rydziński i MD. N. Mirzewski

50947 (Lubin)

1699.16/II. MD. Franc. Przeuski x M. Anna Olędzka -- M. Jan Zakrzewski łowczy i Jan Naramowski, Jan Nieżychowski

50948 (Lubin)

1788.10/VIII. X. Augustyn Snowadzki prob. krzywiń. daje ślub: GD. Antoni Kubiński mł., x Panna Marjanna, c. D. Karola Snowadzkiego. -- GD. Józef Mąkowski z Żelazna GD. Biskupski z Kossowa

50949 (Lubin)

1911.31/VII. * (Cichowo), ch. 3/VII August Ignacy Bukowiecki s. Mieczysława dz-ca i Aleksandry Dzierżykraj Morawskiej -- Kaz. Chłapowski pos. Koparzewa i hr. Jadwiga Łubieńska z Florencji

50950 (Lubin)

1912.10/VI. * (Cichowo), ch. 8/VII Ignacy Juljan Paweł Bukowiecki s. poprz. [Mieczysława Bukowieckiego i Aleksandry Dzierżykraj Morawskiej] -- Paweł Dzierżykraj Morawski z Kaczkowa i panna Halina B. z Czachorowa

50951 (Lubin)

1780.18/IX. (Żelazno) Rozalja Xawera, c. GD. Adama Snowackiego i Bibjanny z Glińskich -- IRD. Kaz. Lipski opat komend, lub. i MD. Kat. Mazowiecka

50952 (Lubin)

1783.28/IV. (Żelazno) Witalis Ignacy, s. D. Adama Snowackiego i Bibjanny -- MD. Gabriel Gliński i Xawera Rybicka. Cer. 7/V: IMD. Ignacy Zakrzewski stolnik i IMD. Antonina z Szczanieckich Z-a

50953 (Lubin)

1783.25/IX. (L.) Tekla Justyna, c. D. Karola Snowackiego i Marjanny -- X. Kaz. Lipski prepozyt inf. chocki, opat komend. lub. i IMD. Dominika z Krzywotulskich Lipska

50954 (Lubin)

1787.12/V. (Żelazno) Zofja Nepom., c. D. Adama Snowackiego i Bibjanny -- GD. Gabriel Gliński i D. Marjanna S. ż. ekonoma lubiń.

50955 (Lubin)

1788.14/IX. (Wieszkowo) Maurycy Nikodem, s. D. Karola Snowadzkiego i Marjanny -- GD. Ant. Kubiński i G. Kat. Wilgowa, babka dziecka, oboje z W.

50956 (Lubin)

1789.31/V. (Wieszkowo) Augustyn Nereusz, s. GD. Antoniego Kubińskiego i Marjanny -- X. Kaz. Lipski opat kom. lub. i GD. Juljanna Mąkowska z Żelazna

50957 (Lubin)

1790.7/XI. Marceli, Żyd, dr. med. chrzciny -- X. Stanisław Kieszkowski, dr. sw. Teol., opat lub. chrzci. -- MD. Maks. Mielżyński pis. kor. i IMD. Franc. z Mycielskich Skoroszewska podkomorzyna IKMci, hrabina z Osieczna IMD. Skoroszewski "comes de Osieczna" podkom. IKMci i MD. z Korytowskich Krzyżanowska

50958 (Lubin)

1795.8/VIII. (L.) ch. z w. Prakseda Anna Symforoza, c. MGD. Józefa Mąkowskiego, dzierż. d. Lub. i Juljanny * 17/VII. -- GD. Feliks Kieszkowski mł. i GD. Wiktorja Kłossowska, oboje z Lubinia. cerem. 96.27/XI

50959 (Lubiń)

1796.9/X. (Bielejewo) Michał Hieronim, s. GD. Hieronima Jasielskiego ekonoma W-go deputa kościań., i Rozalji, * 28/IX. -- MD. Józef Mąkowski dzierż. L. i GD. Bibjanna Snowadzka sołtyska z Żelazna

50960 (Lubiń)

1798.19/III. (Ossowia) z wody Gertruda Józefa, c. GD, Ignacego Walickiego i Rozalji z Jagodzińskich * 12, -- G. Nep. Snowadzka v. i G. Jakub Gliński

50961 (Lubiń)

1799.10/III. (L.) ch. ch. GD. Feliks Kieszkowski, mł. i G. Juljanna Mąkowska, c. dzierżawcy z Dalewa

50962 (Lubiń)

1799.9/IV. ch. ch. G. Karol Snowadzki z Wieszkowa i G. Marjanna Baszyńska, ż. ekonoma lubiń.

50963 (Lubiń)

1801.27/IX. ch. ch. IRD. Stanisław Mikołaj de Kieszków Kieszkowski opat lub. i GD. Wiktorja Kłossowska wd. z Lub.

50964 (Lubiń)

1802.29/VII. ch. G. Bibjanna Snowadzka z Żelazna toż 1803.27/III

50965 (Lubiń)

1806.24/IV. (folw. wsi Jerka) Emilja Fortunata Józefa, c. MD. Ludwika (wyzn. augsb.) i Krystyny z Bojanowskich (katol.) Żychlińskich -- MD. Andrzej z Bielewa Potworowski landrat kość. pow. i MD. Rozalja Boj. z Mórki

50966 (Lubiń)

1807.17/V. (Żelazna) Jan Nep. Walerjan, s. D. Aleksego Głogowskiego komis. z Kębłowa i Xawery (Snowadzkiej dopis.) * 15. -- GD. Ignacy Sn. mł. i GD. v. Józefa Wąlińska

50967 (Lubiń)

1808.8/III. ( * 26/II) (folw. wsi Jerka) Józef Aleksander, s. MD. poprz. Żychlińskich [Ludwika Żychlińskiego i Krystyny z Bojanowskich] (ojciec augsb., matka katol.) -- MD. Stanisław Kostka Sczaniecki z Godorowa i MD. Jadwiga z Wyganowskich Szcz-a z Boguszyna

50968 (Lubiń)

1809.26/II. (Żelazno) ch. ch. GD. Tomasz Snowadzki mł. z Wieszkowa i GD. Neponucena S-a virgo z Żelaznej

50969 (Lubiń)

1809.3/XI. (Jerka, "Irka") Emilja Franciszka Ludwika, c. poprz. MD. Żychlińskich [Ludwika Żychlińskiego i Krystyny z Bojanowskich] (ojciec augsb.) -- MD. Jan Pruski z Pudliszek i MD. Rozalja z Szczanieckich Bojanowska z Mórki

50970 (Lubiń)

1811.23/I. (Żelazno) Sebastjan Adam, s. G. Ignacego Snowadzkiego i Józefy z Walińskich -- GD. Adam Sn. z Żelazna i GD. Marjanna S-a z Wieszkowa

50971 (Lubiń)

1811.13/II. (Irka) Ludwika Franciszka Agata, c. poprz. MD. Żychlińskich[Ludwika Żychlińskiego i Krystyny z Bojanowskich] (ojciec wyzn. augsb. -- MD. V. Zofja Bojanowska z Mórki. Cer. 21/II -- MD. Zbijewski z żoną

50972 (Lubiń)

1811.29/V. (Irka) Paulina Joanna, c. GD. Ludwiki Radoszewskiej i Józefa Osińskiego skryby, nieleg. urodz. 27, -- GD. Łukasz Bojanowski mł. z siostrą Zofją z Mórki

50973 (Lubiń)

1812.5/III. (Mościnki) ch. G. Teodozja Mąkowska V. z Dalewa 6/IV ch. (Wieszkowo) G. Nikodem Snowadzki mł.

50974 (Lubiń)

1813.X/I. (Irka) Franciszek Stanisław Makary, s. poprz. GMD. Żychlińskich [Ludwika Żychlińskiego i Krystyny z Bojanowskich] ( ojciec pos. dóbr narod. kościań, augsbu) -- X. Mikołaj Stanisł. Kierzkowski op. lubiń. i M. Rozalja Bojanowska z Mórki

50975 (Lubiń)

1813.7/II. ch. ch. MD. Franc. Domiechowski prezes rady pow. kośc. z żoną Teklą z Rogowskich dz-ce Dalabuszek i Piotr Rogowski z żoną Justyną z D-ch., dziedzice Tworzymierek

50976 (Lubiń)

1813.21/II. ch. ch. G. Bonaw. Modzelewski i panna Ludwika Korytowska, G. Benedykt Gutkowski i panna Marjanna, wszyscy z Bielewa

50977 (Lubiń)

1813.5/V. ch. ch. G. Domicella Koczorowska panna z dworu Ircensi

50978 (Lubiń)

1813.13/V. (Wieszkowo) Jan Nep., s. D. Stef. Snowadzkiego pos. soł. i Teresy, * 10 -- D. Nikodem Sn. ekon. w Gasinie i Józefa S-a z Żelazna, Ignacy Sn. pos. soł. w Żelazno i Elżb. Orłowska z Wieszkowa

50979 (Lubiń)

1813.7/VI. (Żelazno) cerem. Walerjan, s. GD. Ignacego Snowadzkiego i Józefy z Walińskich, * 1812.2/IV -- GD. Bibjanna Sn. -a ass. : GD. Aleksy Głogowski z Miłosławia i Mieczkowska z Koszowa

50980 (Lubiń)

1813.6/X. ch. MD. Honorata Skorzewska z Kopaszewa

50981 (Lubiń)

1813.31/XII. (Żelazno) Wiktorja Pelagia, c. GD. Ignacego Snowadzkiego poses. sołt. i Józefy z Walińskich, * 15 -- GD. Jakub Gliński i Bibjanna Sn. cerem. 1814.20/II. ass. GD. Nikodem Sn. ekon. z Jasin i Eleonora Mieczkowska z Koszowa

50982 (Lubiń)

1814.17/I. ch. G. MD. Agata Rogowska panna z Tworzymirek 28/VIII ch. GD. Barbara Podczaska dzierż. z Mórki

50983 (Lubiń)

1815.6/IV. (Irka) Bogusława Marjanna Krystyna, c. poprz. M. Żychlińskich [Ludwika Żychlińskiego i Krystyny z Bojanowskich] (on. pos. ekon. narod. kość., konf. augsb), * 30/III -- MD. Bogusław i Magdalena Bojanowscy małż., dz-ce Skoroszewic

50984 (Lubiń)

1816.18/II. (Żelazno) ch. z w. Apolonja Xawera, c. D. Ignacego Snowadzkiego pos. soł. i Józefy z Walińskich, * 4. -- Bibjanna Sn., babka dziecka, a 1819.14/III cerem. DD, ass. : Stefan S. i Nepomucena Głogowska

50985 (Lubiń)

1817.27/IV. ch. ch. X. Jan od Krzyża Beda Ostaszewski opat elekt lub., dr Sw. teol. i MD. Justyna z Rogowskich Domiechowsk dz-a Tworzymirek

50986 (Lubiń)

1817.28/XII. (Mościszki) Nikazy Wojciech Zygmunt, s. MGD Jana Szczawińskiego, b. podpułk. w. pol., obec. pos. wsi Mościszki i Biezeń (?) i Henryetty de Pannewitz * t. d. -- GM. Łukasz Bojanowski, dz-c Mórki i Salomea Szcz., babka dziecka

50987 (Lubiń)

1818.2/IX. (Irka) Jan Nepom. Aleksander, s. poprz. GMD. Żychlińskich [Ludwika Żychlińskiego i Krystyny z Bojanowskich] (on dz-c d. Bojanowo, i dzierż. ekon. król. Irka wyzn. augsb.), * 28/VIII -- GMD. Łukasz Bojanowski dz-c Mórki i v. Zofja B-a, ciotka dziecka

50988 (Lubiń)

1819.16/II. (Wieszkowo) Walenty Juljan, s. D. Stef. Snowackiego pos. soł., i Teresy, * 12, -- GD. Bonaw. Modzelewski pos. wsi Brzezie

50989 (Lubiń)

1819.14/III. (Żelazno) Cyprjan Józef, s. D. Ignacego Snowadzkiego pos. soł. i Józefy de Walińskie, * 7, -- X. Jan Beda Ostaszewski opat. lub. i D. Marjanna S. dziedziczka dożyw. soł. w Wieszkowo

50990 (Lubiń)

1819.2/V. (Mościszki) Rajmund Henryk, s. GD. poprz. Szczawińskich [Jana Szczawińskiego i Henryetty de Pannewitz] podpułk. w. p., obec. dzierż. d. M. i Biezeń (!), * 14/IV. -- GD. Jan Nep. Koszutski dzierż. Malewa i wd. Katarzyna Podczaska. ( z wody w domu) [a 1823.26/II Nep. Kosz. z Ostrowa]

50991 (Lubiń)

1821.8/II. (Wieszkowo) Konstanty Walenty, s. D. Nikodema Snowadzkiego pos. soł. i Konstancji Matuszkiewiczówny * 1, -- ch. ch. Sławetni

50992 (Lubiń)

1822.1/IX. (Bielewo) Ludwika, c. GD. Wincentego Rupniewskiego tenut. biel. i Marjanny Smitkowskiej, * 24/VIII. --- GD. Piotr R. tenut. szczodzochow. i D. Anna Smitkowska z Siedmiorogowa

50993 (Lubiń)

1824.6/VIII. ch. ch. M. Kalikst Bojanowski i Serafina z Potworowskich B-a małż., dz-ce de Bielewo

50994 (Lubiń)

1825.11/XI. ch. ch. GMD. Kalikst Bojanowski dz-c Bielewa i Antonina z B-ich Gorzeńska dz-ka Smiłowa

50995 (Lubiń)

1825.28/XI. (Bielewo) Kornelia, c. GMD. Kalksta Bojanowskiego dz-ca Biel. i Serafiny Potworowskiej (wyzn. ewang.), * 23/XI. -- GMD. Seweryn Boj. dz-c Konarzewa koło Rawicza i Magdalena z Kęszyckich Boj. z Krzekotowic k. Kobylina dz-ka

50996 (Lubiń)

1826.16/VII (Biezeń) ch. ch. GD. Jan Szczawiński b. podpułk. w. p. dzierż. dóbr, i jego matka wdowa Salomea Szcz.

50997 (Lubiń)

1827.30/IV. (Bielewo) Marja Emilja, c. poprz. GMD. Bojanowskich [Kaliksta Bojanowskiego i Serafiny Potworowskiej] (katolik i ewangeliczka), * 1826.12/XII, -- GMD. Gustaw Potworowski z Goli i Antonina Gorzeńska z Smiełowa dz-ce

50998 (Lubiń)

1828.4/V. (Bielewo Dw.) Ludwika Salomea, c. poprz. MD. Bojanowskich [Kaliksta Bojanowskiego i Serafiny Potworowskiej] ( * 27.17/XI.) -- GMD. Ludwik Żychliński z Grzymisławia i Marjanna z Kosickich Mielęcka z Ziołkowa

50999 (Lubiń)

1829.24/II. (Bielewo) Antonina, c. poprz. GMD. Bojanowskich [Kaliksta Bojanowskiego i Serafiny Potworowskiej] dz-ców, * 25/I -- GD. Jan Nep. Kęszycki i Konstancja Ulkowska, ż. ekonoma, wszyscy z B.

51000 (Lubiń)

1829.19/X. (Bielewo) Wiktoryn, s. D. Łukasza Ulkowskiego ekonoma, i Konst. z Dzięczkowskich, * 5/IX. -- GMD. Kalikst Bojanowski z B. i Konstancja z Boj. Łubińska dz-ka Kiączyna

51001 (Lubiń)

1830.26/II. (Bielewo) Hygin Gustaw (dopis. : Bogusław), s. poprz. GMD. Bojanowskich [Kaliksta Bojanowskiego i Serafiny Potworowskiej], dz-ców (matka ewang.), * 11/I. --MD. Wojc. Matecki dzierż. Lub.

51002 (Lubiń)

1830.14/VIII. (Lub.) Teresa Lawuntja, c. GD. Ludwika Sypniewskiego ekon. i Teofilji Bielewskiej, * 10 -- GD. Józef Bieliowski (?) z Jaraczewa i Marjanna Berwińska z ...

51003 (Lubiń)

1831/24/III. (Bielewo) Gabriel Franciszek Xawery s. poprz. GMD. Bojanowskich [Kaliksta Bojanowskiego i Serafiny Potworowskiej], * 18, -- GD. Roch Żychliński z Przyborowa

51004 (Lubiń)

1831.5/XII. (Bielewo) Franciszek Xawery, s. poprz. D. Ulkowskich [D. Łukasza Ulkowskiego i Konstancji z Dzięczkowskich] * 28/XI. -- MGD. Kalikst Bojanowski z B. i Magdalena B-a z Krzekotowic, dz-ce

51005 (Lubiń)

1832.10/V. (Bielewo) Magdalena Derydezja. c. poprz. MGD. Bojanowskich [Kaliksta Bojanowskiego i Serafiny Potworowskiej], * 12/IV. -- MGD. Karol Stablewski z Zalesia i Klementyna Potworowska z Goli

51006 (Lubiń)

1851.21/I. * (Lub.), ch. 23/I. Jan Chryzostom, s. Teodora Ossowidzkiego i Emilii Kukawskiej, ekon. pleb. (poprz. 1878 na: Osowicki) -- X. Gwalbert K. i panna Antonina K. z Siemowa

51007 (Lubiń)

1851.1/VI. * (Łaszkowo), ch. 10/VI. Stanisław Antoni, s. Józefa Gładysza dz-ca Ł. i Emilji de Torge -- X. Ant. Gł. wik. borecki i panna Marjanna Gł. z Ł.

51008 (Lubiń)

1853.18/X. * (Lub.) ch. 19/X Maks. Piotr, s. poprz. Ossowidzkich [Teodora Ossowidzkiego i Emilji Kukawskiej] -- Jan Gw. Kukawski i spect. v. Antonina K.

51009 (Lubiń)

1837.22/II. (L.) Józef, s. G. Aleks. Kraszewskiego ekon. w Koszowie i G. Urszuli Wilkońskiej w dworze Koszk. goszczącej nielegalny, * 21

51010 (Lubiń)

1837.3/VIII. (Wieszkowo) Witold Ludwik Jan Nep., * 29/VI, s. GD. Józefa Braunek dz-ca W. i Małgorzaty z Budziszewskich -- GD. Jan Nep. Modlibowski dz-c Swierczyny i GD. Ludwika Budziszewska dz-ka Gościejewic

51011 (Lubiń)

1840.1/II. (L.) Ignacy Walenty, * 31/I. s. ekon. Teodora Ossowidzkiego i Emilii Kukawskiej -- X. Kuk.

51012 (Lubiń)

1840.13/X. (Wieszkowo) Albertyna Brygida Konstancja, * 10/X, c. poprz. G. Braunków [Józefa Braunek i Małgorzaty z Budziszewskich] dz-ców folw. w W. -- G. Konstanty Budziszewski mł. z Gościejewic i panna Albertyna Budz. z Małachowa

51013 (Lubiń)

1842.29/III. (Lub.) Antoni Jakub, * 26/III., s. poprz. Ossowidzkich [Teodora Ossowidzkiego i Emilii Kukawskiej], -- X. Paweł Szulczewski pleb. w Siemowie i panna Ant. Kukawska z Siemowa

51014 (Lubiń)

1842.15/XII. (Wieszkowo) Helena Kat. Kordula, * 1, c. poprz. M. Braunków [Józefa Braunek i Małgorzaty z Budziszewskich] dz-ców W. -- M. Prot Budziszewski dz-c wsi Czachowo i Sikorzyn i żona jego Kordula Modlibowska

51015. (Lubiń)

1846.23/I. (Lub.) Wincenty Anastazy, s. poprz. Ossowickich [Teodora Ossowidzkiego i Emilii Kukawskiej] ekon. pleb. -- X. Szulczewski i Anna Kukawska, ż. ek. z Lub.

51016 (Lubiń)

1805.18/II. (Żelazno) G. Aleksy Głogowski mł., komis z dworu kębłow. x G. Xawera Snowadzka V. -- D. Hier. Jasielski ek. z Bielewa i D. Karol S. sołt. z Wieszkowa on 25, ona 24 1/2. Jasielscy gdzie indziej "honesti"

51017 (Lubiń)

1809.22/V. (Żelazno) Nob. Aleksy Głogowski wd. z Miłosławia x N. V. Heponnusza Snowadzka de Żel. -- GD. Ignacy Sn. z Mił. i GD. Tomasz Sn. z Wieszkowa. On 30, ona 22

51018 (Lubiń)

1806.29/XII (Mościnki) poch. w kośc. MD. Ignacy Podczaski pos., † 27.febris, l. 61

51019 (Lubiń)

1807.7/I. (Wieszkowo) poch. GD. Karol Snowadzki † 3, l. 67

51020 (Lubiń)

1808.10/X. (Irka) poch. w kość. Emilja, c. MD. Ludwika Żychlińskiego † 8., l. 2 1/2

51021 (Lubiń)

1810.17/X. (Irka) poch. w kość. Emilja Franciszka Ludwika, c. poprz. MD. Żychlińskiego [Ludwika Żychlińskiego i Marjanny z Kosickich Mielęckiej]. † 16, rok 1

51022 (Lubiń)

1811.25/V. (Mościnki) poch. kośc. MD. Marjanna Kurowska panna, † 23, l. 36, m. hydropio

51023 (Lubiń)

1814.24/X. poch. w gr. braci OSB., IRD. Mikołaj Stanisław z Kieszkowa Kieszkowski opat. lub., prob. tut. l. 77. † na astmę 18

51024 (Lubiń)

1815.1/V. (Mościnki) † w Pozn. GD. Barbara z Kurowskich Podczaska wd., dzierż. d. narod. Mośc. i Biezen., * poch. 3 cm. l. 47, febris nervosa

51025 (Lubiń)

1816.14/VII. (Bielewo) poch. w Gost. u Filip. IMD. Kat. z Lipskich rozw. hr. Szołdrska, dzierż. B., † 11/XII (nocą.), l. 40. ok. m. hydropis

51026 (Lubiń)

1817.14/V. (Lub.) poch. cm. G. Wiktorja Kłosowska wd. po ol. G. Melchjora, † 12. l. 88

51027 (Lubiń)

1819.1/II. (Żelazno) poch. cm. D. Bibjanna z Glińskich Snowadzka wd. po ol. D. Adamie S. dożyw. pos. soł. Ż. † 29/I. l. 70

51028 (Lubiń)

1819.13/VIII. (Wieszkowo) poch. cm. Walenty Juljan Snowadzki s. D. Stefana pos. soł., i Teresy, † 11., rok 1

51029 (Lubiń)

1821.13/III. (Mościnki) poch. cm. Rajmund Szczawiński, s. GD. Jana Szcz. podpułk. w. p., dzierż. d. M. i Biezeń, i Henrietty de Pannowitz już †-ej † 11., 1 rok i 11 m.

51030 (Lubiń)

1824.9/I. (Wieszkowo) poch. D. Marjanna z Wilgów Snowadzka wd., dożyw. dzierż. wójt. W., żona †-go Karola S., c. Macieja i Kat. W-ów †-ych, † 5, l. 76

51031 (Lubiń)

1847.2/VIII. (L.) Aniela Dominika, * 1, c. Teodora Ossowickiego ekon. pleb. i Emilji Kukowskiej - chrz. nieszl.

51032 (Lubiń)

1850.18/I. (Łuszkowo) Antonina Emilja, * 14, c. D. Józefa Gładysza dz-ca Ł. i Emilji de Torge -- panna Balbina G. z Ł.

51033 (Lubiń)

1851.23/I. (L.) Jan Chryzostom, * 21, s. poprz. D. Ossowidzkich [Teodora Ossowickiego i Emilji Kukowskiej] ek. plebań. -- X. Jan Gwalbert Kukowski, komend. tut. i pana Antonina Kuk. z Siemowa

51034 (Lubiń)

1863.21/VII. ch. ch. G. Xawery Zakrzewski, dz-c Cichowa, G. Józefa Morawska z Jurkowa, G. Stanisław M. mł. z Jurkowa

51035 (Lubiń)

1867.22/III. * (Cichowo), ch. 28/IV. Franciszka Marja, c. G. Lucjana Szulczewskiego i Antoniny Skarzyńskiej poses. folw. -- D. Teofil Sz. dz-c z Kopaszyna i D. Konstancja, Sz. z Bogumierza

51036 (Lubiń)

1853.19/VI. * ch. (Łuszkowo) Ernest Bronisław, * 11., s. poprz. D. Gładysza [D. Józefa Gładysza i Emilji ge Torge] dz-ca. -- panna Anna Gł. z Ł.

51037 (Lubiń)

1826.31/III. poch. cm. (Wieszkowo) D. Marcin Bendo dzierż. folw. W. mąż Antoniny Gołembeckiej - s. Franciszka B. †-go i Teodory Wolniewicz † 29., l. 31, m. 4

51038 (Lubiń)

1826.2/X. poch. cm. (Bielewo) G. Emilja Bojanowska, c. M. Kaliksta i Serafiny Potworowskiej, dz-ców B. † 30/IX., m. 10, dni 7

51039 (Lubiń)

1828.27/V. poch. cm. (Mościnki) G. MD. Jan Szczawiński wd., po †-ej Henryecie de Pannewitz poddzierż. M. i Biezenia, podpułk. w. p., kaw. leg. kon., s. †-go Wojc. Szcz. i żyj. Salomei z Kurowskich, † 25, l. 46

51040 (Lubiń)

1829.29/V. (Bielewo) poch. cm. G. Antonina Bojanowska, c. GM. poprz. B-ich.[Kaliksta Bojanowskiego i Serafiny Potworowskiej] -- † 27, m. 4, dni 2

51041 (Lubiń)

1848.5/IX. † (Cichowo) G. Paulina Zakrzewska l. 32 żona Xawerego Z. dz-ca C., c. Mirosława Kierskiego dz-ca Chrzypsko i Kat. † przy połogu, poch. 8

51042 (Lubiń)

1850.17/X. † (L.), Ignacy Walenty Ossowidzki l. 10, m. 8, dni 17. s. Teod. ek. pleb. i Emilji, poch. 20

51043 (Lubiń)

1852.3/X. † (Łuszkowo) Antonina Emilja Gładysz l. 2, m. 8, dni 18, poch. 6/X, c. Józefa dz-ca i Emilji

51044 (Lubiń)

1853.18/III. † (L.) Aniela Dominika Ossowidzka, l. 5, m. 7, dni 18 c. Teodora ek. pleb., poch. 21/III

51045 (Lubiń)

1855.8/XII. † (Łuszkowo) Ernest Bronisław Gładysz l. 2, m. 5, dni 28, s. Józefa dz-ca, poch. 11/XII

51046 (Lubiń)

1855.22/XII. † (L.) X. Jakub Paweł Szulczewski, l. 76, protes klaszt. lub., przeor, a po karesie komend. kośc. paraf. w Siemowie, potem tutaj kom. Syn Jakuba i Magdaleny poch. 27/XII

51047 (Lubiń)

1862.25/XI. G. Teodor Dembiński mł. z Kopaszewa, par. krzywiń. x G. Albertyna Brigitta Konstancja Braunek v. z Wieszkowa.On 28, ona 22 - on syn Teodora i Teresy żyjących, ona c. †-go Józefa i żyj. Małg. z Budziszewskich -- G. Konstanty Budziszewski dz-c Książa i Tadeusz Br. dz-c Wieszkowa

51048 (Lubiń)

1833.6/IV. poch. (Bielewo) cm. Gabriel Franc. Xaw., s. GMD. Kalksta Bojanowskiego dz-ca B., † 4, l. 2, dni 17

51049 (Lubiń)

1854.23/IV. ch. D. Artur Sulerzyński dz-c de Zbęchy

51050 (Lubiń)

1834.14/VI. (Mościnki) poch. cm. G. Atanazy Szczawiński, s. G. Władysława Szcz. i Szarlotty de Anger (ewang.), †-ych, † 12, l. 21, m. 1, dni 13

51051 (Lubiń)

1864.21/V. † (Wieszkowo) Józef Wojciech Teodor Dembiński m. 5, dni 6, s. Teodora D. komis. w Rąbiniu i Albertyny Braunek, poch. 23/V

51052 (Lubiń)

1866.26/X. † (Wieszkowo) Teodor Filip Tadeusz Dembiński 1 r. 5 m., s. poprz. D-ch [Teodor Dembiński i G. Albertyna Brygitta Konstancja Braunek] kom. w Rąbiniu, poch. 29/X

51053 (Lubiń)

1835.19/XI. (Mościnki) poch. cm. Władysław, s. D. Ludwika Witkowskiego pos. i D. Juliany z Lewandowskich, † 16, 2 mies.

51054 (Lubiń)

1843.16/V. (Wieszkowo) poch. cm. G. Józefę Budziszewską, panna, c. G. Franciszka dz-ca Grąbkowa i Kat. z Sokolnickich †-ych, lat 60, † 13

51055 (Lubiń)

1845.17/IX. † (Cichowo) G. Katarzyny de Kaysek Kierska, dz-c d. Wielkie Chrzypsko, i 20 eksport. tam do jej kośc. paraf., l. 68 febris

51056 (Lubiń)

1846.10/III. (L.) poch. cm. Wincenty Anastazy Ossowicki, s. Teodora ek. pleb. i Emilji Kukawskiej., † 8, m. 1 i dni 14

51057 (Lubiń)

1847.29/X. (Wieszkowo) poch. cm. Witold Ludwik Jan Nep. Braunek s. GD. Józefa, dz-ca W. i Małg. Budziszewskiej., † 26, l. 10, m. 2

51058 (Lubiń)

1847.26/XII. (Wieszkowo) poch. cm. Józef Braunek, dz-c folw. W., mąż żyj. Małgorzaty z Budziszewskich, syn Józefa i Brygidy Zborzewskiej †-ych, † 23, l.23, m. calidus

51059 (Lubiń)

1916.9/VIII. (Cichowo) * Leon Samuel Hieronim, s. Mieczysława Kamila Eustachego Bukowieckiego i Aleksandry Jadwigi Marii

51060 (Lubiń)

1919.1/X. (Cichowo) * Jadwiga Natalia Julieta Maria, c. poprz. Bukowieckich [Mieczysława Kamila Eustachego Bukowieckiego i Aleksandry Jadwigi Marii]

51061 (Lubiń)

1923.13/VII. (Cichowo) * Natalja Emilja (Amelia ?) Maria, c. poprz. Bukowieckich [Mieczysława Bukowieckiego i Aleksandry Jadwigi Marii]

51062 (Lubiń)

1925.21/V. (Jerka) * Irena Teresa, c. Witolda Wańkowicza i Marii

51063 (Mórka)

1801.4/X. ch. ch. MD. Wincenty Koszutski, s. drugi MD. Józefa dz-ca wsi Łukowo. MD. Krystyna Bojanowska, c. MM. Franc. i Rozalji (c. natu major) dz-ców Murki (!)

51064 (Mórka)

1804.29/I. ch. ch. MD. Bogusław Kurnatowski pos. wsi Gawrony i MD. Krystyna Bojanowska z Mórki

51065 (Mórka)

1804.2/IX. ch. ch. GD. Józef (!) Kurnatowski pos. w Gawronach i GD. Krystyna z Bojanowskich Żychlińska z Jarki

51066 (Mórka)

1805.19/II. (Morka) ch. Rozalja Juljanna, * 17/II, c. GD. Ludwika Żychlińskiego pos. d. Jerka i Krystyny z Bojanowskich -- GMD. Franciszek B., dz-c Mórki i GMD. Franciszka Szczaniecka dz-czka Zakrzewa

51067 (Mórka)

1806.3/I. ch. ch. GD. Bogusław Kurnatowski pos. w Gawronach i MD. Jadwiga z Wyganowskich Szczaniecka dz-ka dóbr Międzychód

51068 (Mórka)

1807.1/X. (M.) Michał Hieronim Franciszek, * 29/IX., s. G. Łukasza Radoszewskiego, ekonoma w Mórce i Katarzyny -- G. Franciszek Bojanowski dz-c Mórki i Rozalja z Koszutskich B-a, żona MD. Franciszka B-go

51069 (Mórka)

1810.31/XII. (M.) Tomasz Jakub, * 30, s. poprz. G. Radoszewskich [G. Łukasza Radoszewskiego i Katarzyny] -- G. Łukasz Bojanowski i GMD. Rozalja B., oboje z Mórki

51070 (Mórka)

1811.17/XI. (M.) ch. ch. Łukasz Radoszewski ekon. dwor. i G. Fortunata Swirczyńska służąca dworska

51071 (Mórka)

1813.18/I. (M.) Ludwik Paweł Marceli, * 11, s. poprz. G. Radoszewskich [Łukasza Radoszewskiego i G. Fortunaty Swirczyńskiej] ekon. M. -- MG. Ludwik Żychliński pos. Jerki i panna Zofja Bojanowska c. dz-ca Mórki

51072 (Mórka)

1815.30/VII. (M.) Jakub Apostoł, * 5/VII, s. poprz. G. Radoszewskich [Łukasza Radoszewskiego i G. Fortunaty Swirczyńskiej] -- G. Ignacy Bojanowski dz-c wsi Mełpina i Lubiatowo i G. Zofja B-a panna z Mórki

51073 (Mórka)

1818.15/III. (Mórka), Krystyna Franciszka, * 5/III, c. poprz. G. Radoszewskich [Łukasza Radoszewskiego i G. Fortunaty Swierczyńskiej] poses. prob. w Mórce -- G. Ignacy Bojanowski dz-c Mełpina i Lubiatowa i Krystyna Żychlińska pos. Jerki

51074 (Mórka)

1821.27/VIII. (Małpin) Augustyn Wiktor, s. GG. Jana i Marii (?) de Boimska Rozmarynowskich ekonomów -- Cerem. w kość. Wilkow. 30/IX

51075 (Mórka)

1825.27/II. (Mórka) Atanazy Maciej, s. MG. Łuk. Bojanowskiego dz-ca M. i Anastazji z Godlewskich -- MG. Xawery Żychliński dz-c Brodnicy i MG. Julianna Bojanowska, dz-ka Ostowieczna, GM. Ignacy B. z Mełpina i Antonina Żychlińska

51076 (Mórka)

1826.12/XII. (Morka), Franciszek Xawery, * 3., s. poprz. G. Bojanowskich [Łuk. Bojanowskiego i Anastazji z Godlewskich] -- G. Tomasz B. dz-c Ostrowieczna i Salomea z Kurowskich Szczawińska

51077 (Mórka)

1828.7/II. (Morka) Wincenty Henryk, * 18/I., s. poprz. GM. Bojanowskich [Łukasza Bojanowskiego i Anastazji z Godlewskich] dz-ców M. -- M. Nep. Kurnatowski i Ewa Niemojowska i Ignacy B. i Józefa Koszutska

51078 (Mórka)

1829.6/XII. ch. ch. M. Józef Modlibowski dz-c Wijowo i M. Anastazja Bojanowska dz-ka Mórki

51079 (Mórka)

1840.5/I. ch. ch. MD. Wojc. Miłkowski pos. wsi w Król. Pol. i Deograta M-a dz-ka d. Drobin. M. Józef M. dz-c d. Drobnin (!) i Józefa Bojanowska dz-ka Mórki

51080 (Mórka)

1834.20/VI. * (Mórka), ch. 25/VI. Florentyna Melanja, c. MD. Łukasza Bojanowskiego i MD. Józefy de Miłkowskiej, dz-ców M. -- Ignacy B. dz-c Mełpina i Marjanna M. dz-ka Macewa (?)

51081 (Mórka)

1844.19/V. cerem. Helena Romana Józefa, c. M. G. Aleksandra Trąbczyńskiego i Barbary Hełkowskiej poses. d. Mórka (z wody 1843.4/III. we dworze Konarzewskim przez prob. baszkowskiego) a * 1843.28/II -- MD. Szymon T. dz-c Grzybowa ze swą żoną Katarzyną, Tadeusz Tr. z Grzybowa i Waleria Jaraczewska, żona posesora Dalewa

51082 (Mórka)

1845.6/I. * (Mórka) Juljana Konstancja c. poprz. Trąmpczyńskich [Aleksandra Trąbczyńskiego i Barbary Hełkowskiej] (matka Chełkowska) pos. M. etc. -- MD. Konstantyn Miłkowski dz-c Macewa i Elżb. Krzyżańska dz-ka Góry

51083 (Mórka)

1846.17/XI. * (M.), ch. 7/XII Marja Elżbieta Barbara, c. poprz. Trąmpczyńskich [Aleksandra Trąmpczyńskiego i Barbary Hełkowskiej] pos. M. etc. -- M. Ant. Jaraczewski pos. Dalewa i Tekla Morawska dz-ka Konarzewa

51084 (Mórka)

1849.5/IV. * (M.), ch. 17/IV Wincenty Leon, s. Ant. Jaraczewskiego pos. Mórki, i Walerji Fijałkowskiej -- Wincenty Bukowski z żoną Antoniną, z Wincentowa

51085 (Mórka)

1851.16/XI. * (M.), ch. 15/XII Ludwik Edmund, s. G. Józefa Dzierzbickiego i Anny Szmitkowskiej poses. M. -- Celestyn Szm. i Ludwika Dz. z Pijanowa

51086 (Mórka)

1854.28/II. * (M.), ch. 21/III. Józef Roman, s. poprz. G. Dzierzbickich [Józefa Dzierzbickiego i Anny Szmitkowskiej] pos. M. dzierżawców -- Leopold Przyłuski z Kokorzyna, Ludwika Parczewska z Osieka, Franciszek Parcz. i Walentyna Mazurkiewicz

51087 (Mórka)

1858.29/X. * (Mełpin), ch. 28/X Rozalja Marja Zofja, c. M. Wiktora Unruga i M. Emilji Bojanowskiej, dz-ców Mełpina etc. -- GG. Stan. Chłapowki i Zofja Chł.

51088 (Mórka)

1860.20/II. * (Mełpin), ch. 5/III Antoni Ignacy Stefan Józef, s. poprz. G. Unrugów [Wiktora Unruga i Emilji Bojanowskiej] dz-ców M. i Lubiatowa -- Józef Bartł. U. z Szołowa Magdal. Gorzyńska z Gembic. Stefan hr. Zamoyski i Zofja Chłapowska

51089 (Mórka)

1861.30/IX. * (Mełpin), ch. 12/XI. Franciszek Henryk Tad., s. poprz G. Unrugów [Wiktora Unruga i Emilji Bojanowskiej] -- Henryk U. i Rozalja Potworowska

51090 (Mórka)

1863.19/V. * (Mełpin), ch. 23/VI. Kazimierz Bolesław Ludwik, s. poprz. G. Unrugów [Wiktora Unruga i Emilji Bojanowskiej] -- Bolesław Potocki z Będlewa i Ludwika Kurnatowska z Dusiny

51091 (Mórka)

1865.14/I. * (Mełpin), ch. 21/I. Ignacy Józef Marjan, s. poprz. Unrugów [Wiktora Unruga i Emilji Bojanowskiej] -- W. Winc. Wilkoński, dz-c z Mórki i Marja Błociszewska z Przecławia

51092 (Mórka)

1865.9/XI. * (Mórka), ch. 14/XI. Zofja, c. Winc. Wilkońskiego dz-ca Mórki i Jelenczewa i Florentyny Bojanowskiej -- Teofil W. dz-c dóbr i Józefa Zarębina wdowa

51093 (Mórka)

1867.18/V. * (Mełpin), ch. 1/VI Izabela (Elżbieta) Marja, c. poprz. W-ych Unrugów [Wiktora Unruga i Emilji Bojanowskiej] -- hr. Ludwik Plater mł. z Góry, hr. Marja P. panna z Góry

51094 (Mórka)

1867.25/VIII. * (Mórka), ch. 26/IX Helena, c. poprz. W-ych Wilkońskich [Winc. Wilkońskiego i Florentyny Bojanowskiej], dz-ców M. -- Maciej Bojanowski wł. wsi Kamyka w Kr. Pol., Emilja Unrug. dz-ka Małpina

51095 (Mórka)

1868.22/IX. * (Mełpin) ch. 17/X Tadusz Krzysztof Wiktor, s. Ur. Wiktora Edwarda Unruga i Ur. Emilji Florentyny Bojanowskiej dz-ców Mełpina -- Tad. U. kapit. artyl. gwardii w Berlinie i hr. Gabriela z Niemojewskich Żołtowska z Kadzewa

51096 (Mórka)

1870.9/I. * (Mełpin). ch. 10/II, Karol Konstanty Wiktor, s. poprz. W-ych, Unrugów [Ur. Wiktora Edwarda Unruga i Ur. Emilji Florentyny Bojanowskiej] -- Stef. hr. Żółtowski z Kadzewa i Zofja z hr. Ponińskich Szczaniecka z Międzychodu

51097 (Mórka)

1871.11/IX. * (Mełpin) ch. 16/IX Bolesław Wojciech Wiktor, s. poprz. Unrugów [Ur. Wiktora Edwarda Unruga i Ur. Emilji Florentyny Bojanowskiej] -- Henryk Wojc Xaw. U. z Sielca mł., Rozalja U. z Mełpina

51098 (Mórka)

1804.10/V. (Mórka) GMD. Ludwik Żychliński (ewang.) mł. l. 34, * w Golenczewie, pos. d. Jerka x Krystyna Bojanowska panna, l. 22, * w Godorowie, c. kolatorów Franciszka i Rozalji B-ich. -- GMD. Józef Szczaniecki dz-c Międzychodu, Jan Pruski, dz-c Pudliszek, Andrzej Potworowski dz-c Bielejewa, Leon Koszutski

51099 (Mórka)

1842.23/I. G. Feliks Łaznowski anlicus, mł. l. 32 x honesta panna Agn. Karaśkiewicz, oboje z Mórki, ona l. 33. - św. nieszl.

51100 (Mórka)

1846.9/II. M. Maks. Palęcki mł., dz-c Kowalewa l. 26 x panna Anna Karska z par. baszkow., l. 25 -- M. Aleks. Trąmpczyński pos. Mórki, Józef P., Stan. Zienkowski ekon. z Mórki

51101 (Mórka)

1848.1/III. MGD. Ignacy Bojanowski mł. l. 65, dz-c Mełpina x honesta panna Jadwiga Nowacka, goszcząca we dworze Mełp. ślub w tymże dworze, ona l. 34 - Slub dany we dworze w niebezp. † pana młodego. Sw. Sw. urzędnicy sądowi z Sremu

51102 (Mórka)

1815.26/II. (Dw. Mórka) MD. Franc. Bojanowski l. 74, dz-c M. i inn., poch. w kośc., † demanie

51103 (Mórka)

1841.4/V. † (Mórka) Józefa Bojanowska wd., dz-ka Mórki, l. 32, suchoty, poch. cm., c. Andrzeja Miłkowskiego dz-ca d. Marcewo etc., Marjanny Pruskiej hydrops

51104 (Mórka)

1846.17/XI. † (Mórka) Helena Trąmpczyńska l. 3 m. 9, c. Aleks. T. pos. M. i Barbary Chełkowskiej

51105 (Mórka)

1857.14/III. † (Mełpiń) Ignacy Bojanowski l. 75, dz-c M. zawadamia GD. Wielkoński, dz-c Mórki

51106 (Łódź)

1824.14/X. (Będlewo) Franciszek Eustachy, * 17/IX. s. GD. Maksym. Potockiego dz-ca Będl. i Józefy Marjanny de Wyszyńskie, -- MG. Ignacy P. dz-c de Worczyn (!) z ż. Barbarą z Szczytnickich Teofil Urbanowski mł., dz-c d. Kowalskie i panna Nepomucena P. de Wronczyn

51107 (Łódź)

1824.30/XI. ch. MD. Joanna z Sokolnickich Małachowska wdowa, dz-ka Oborzysk

51108 (Łódź)

1888.17/IX. * (Trzebaw), ch. 7/X. Marjan Józef Franciszek, s. G. Franciszka Grabskiego i G. Antoniny Wilczyńskiej, pos. dóbr -- Stanisław Gr, de Kosnowo (?) i Anna Wilczyńska z Pozn.

51109 (Łódź)

1848.9/IV. † w Żninie Wiktor de Potocki z Będlewa, l. 27, dz-c dóbr, s. Maks. P. i Józefy Wyszyńskiej. Zabity przez żołn. pruskich poch. w Łodzi 15/IV

51110 (Łódź)

1850.25/X. † (poch. 31 w Łodzi) w Słembowie Fraanciszek Eustachy Potocki l. 26, dz-c dóbr, s. Maks. P. i Józefy z Wyszyńskich, zabił się sam może przypadkowo zastrzelił się

51111 (Łódź)

1862.7/XI. † w Pozn., poch. w Łodzi, Helena z hr. Kwileckich Potocka dz-ka Będlewa, l. 22, przy połogu, żona Bolesława P-go

51112 (Łódź)

1863.1/X. † w Kobylnikach, poch. Łódź, Marja hr. Kwilecka l. 48, wdowa, dz-ka, hydrops, zawiad, syn Franciszek

51113 (Łódź)

1887.16/I. † (Trzebaw) dziecko płci męsk., martwo urodz., Franciszka de Grabskiego i Antoniny z Wilczyńskich

51114 (Koźmin)

1670.11/X. ch. GD. Wojc. Przedzyński; 20/XI ch. GD. Łukasz Kamiński

51115 (Koźmin)

1671.27/IV. ch. GD. Jadwiga Kamińska; 1672.7/I. ch. ch. GD. Wojciech Płaczkowski, GV. Anna Koszuczka (?)

51116 (Koźmin)

1672.19/III. Zofja, c. GD. Krzysztofa i Barbary Zdzarskich -- X. i MD. Dorota Przyjemska dz-ka Koźminia; chorążyna kaliska 12/X

51117 (Koźmin)

1672.13/X. ch. ch. GD. Łukasz Dobrzycki i G. Anna Kobierzycka z dworu

51118 (Koźmin)

1673.22/VIII. ch. ch. PMD. Krzysztof Przyjemski klanic chełmiński i PMV. Katarzyna P. c. chorązego kalis. Taż. Kat. ch. 1674.21/VI

51119 (Koźmin)

1673.1/X. ch. ch. GD. Piotr Doruchowski i NV. Anna Kossoska

51120 (Koźmin)

1673.0/XI. Jan Stanisław, s. Jadwigi i Stanisława Daleszyńskich -- Piotr Doruchowski i Ewa Dobrziniecka (wszyscy bez cech szlach!)

51121 (Koźmin)

1674.22/III. ch. ch. Mateusz Rzeszotarski, 25/III. GD. Barbara Zdzarska podstarościna

51122 (Koźmin)

1674.17/VIII. ch. ch. GD. Wojc. Płaczkowski i D. Ewa Wykoska Tomaszewa. ona 1675.24/VI. "Ewa Tomaszowa z Wykow" !

51123 (Koźmin)

1674.21/XI. ch. ch. GD. Piotr Doruchowski dworzanin I Domini, i Anna Pomorska; 7/IX ch. G. Stanisł. Radzikowski (chyba też z dworu) Famata Anna Pomorska 1682.2/I

51124 (Koźmin)

1675.24/VI. Jan Antoni, s. GD. Kaz. Gzoskiego i Konstancji -- D. Łukasz Clinger dr. med. i GV. Kat. Przyjemska

51125 (Koźmin)

1675.11/VI. ch. MD. Ewa Dobrzyniecka; 1676.5/X. ch. ch. GD. Stefan Żychliński (?) i GD. Zuzanna Wolska; Ewa D-a civ. koźm. 1679.13/I

51126 (Koźmin)

1676.4/VIII. ch.: GV. Barbara Wolska; 30/IX ch. ch. G. Tomasz Wykowski i P. Kat. Przyjemska; 4/X GD. Ewa Tomaszowa de Wykowy Gdzie ińdziej (1684.12/II.) Fam. Tomasz Wykoski !

51127 (Koźmin)

1680.23/II. ch. G. Kat. Młodziejewska; 1682.23/I. ch. ch. PM. Piotr Opaleński wda łęczycki i PM. Dorota Przyjemska chor. kaliska

51128 (Koźmin)

1682.1/III. Kazimierz Józef, s. MGD. Stanisł. Olewińskiego i Anny -- X. i GV. Anna Kosowska z dworu I. Doroty Przyjemskiej

51129 (Koźmin)

1682.23/VI. Jan Franc., s. G. Andrzeja Jackowskiego naonczas praesidis in. Koźmin, i G. Zofji -- G. Wład., Czesayko i G. Marjanna Mojaczewska

51130 (Koźmin)

1684.12/I. Dorota, c. MD. Jana Gorskiego i MD. Anny -- GD. Stanisław Radzikowski i IMD. Dorota (Przyjemska) chorążyna kaliska

51131 (Koźmin)

1685.27/V. rafał. s. N. i GD. Jana Gorskiego Anny Nob. -- X. i Koszewska

51132 (Koźmin)

1687.28/XII. Barbara, c. G. Andrzeja Prusinowskiego i Małg., gości - chrz. nieszl.

51133 (Koźmin)

1688.5/VI. ch. ch. 12/IX. MDG. Franc. Sadokierski prefekt IM. dziedzica i GV. Zuzanna Wolska; 1689.7/II. ch. GV. Marjanna Szadokierska

51134 (Koźmin)

1689.16/VII. ch. GV. Kat. Łempicka; ch. 12/XII GD. Anna Szadokierska

51135 (Koźmin)

1692.23/II. ch. ch. MGD. Konstanty Kąsinowski i Marjanna Gowarzewska z dworu

51136 (Koźmin)

1692.2/X. ch. ch. GD. Stanisł. Domański i G. Dorota Boryszewska z dworu; 1693.21/IX. ch. ch. GD. Józef Sadokierski i GD. V. Dorota Bor.

51137 (Koźmin)

1695.28/I. Józef walenty, s. G. D. Jana Wilkowskiego i G. Teresy -- MD. Franc. Szadokierski i GD. Anna Sz.

51138 (Koźmin)

1696.11/XII. ch. ch. GMD. Stanisł. Umiński i GMV. Anna Skrzetuska; 23/II ch. ch. GMD. Kaz. Głuchoski i GMDV. Marjanna Klonoska; 26/II ch. GD. Adam Krzyżanoski

51139 (Koźmin)

1696.13/X. Jadwiga Teresa, c. G. Sebastjana Boguckiego i (okienko) -- I. Wład. Przyjemski klan kal., star, międzyrzecki z ż. Kat.

51140 (Koźmin)

1697.13/V. ch. ch. G. Sebastjan Bogucki i GV. Konstancja Baranowska; 9/VI ch. GD. Zofja Walewska z dworu

51141 (Koźmin)

1697.27/VIII. Kazimierz Ludwik, s. GD. Wojc. (?) Gosczyńskiego i G. Franciszki -- X. Mateusz Bielowski prob. koźm. i dziekan i I. Kat. Przyjemska; 10/X. ch. GV. Magdal. Bielowska

51142 (Koźmin)

1698.21/I. ch. ch. G. Józef Rogaliński i G. Barbara Zdzarska 2/VI GD. Sebast. Bogucki i GD. Franciszka Gosczyńska

51143 (Koźmin)

1698.1/XI. ch. ch. G. Kaz. Konarzewski i G. Kat. Mosczyńska

51144 (Koźmin)

1699.6/III. ch. ch. neofity żyd. : PMD. Jan Sapieha sta bobrujski i PGV. Ludwika Opalińska wdzianka łęczycka

51145 (Koźmin)

1699.0/IV. Ludwika, c. GD. Sebastjana Boguckiego i G. Heleny -- ID. Andrzej Przyjemski (klan) kal. ; I. Ludwika Opalińska

51146 (Koźmin)

1699.17/V. Domicella, c. GD. Kazim. Konarzewskiego i GD. żony jego -- ID. And. Przyjemski i I. Kat. P-a

51147 (Koźmin)

1741.6/II. Apolonia, c. G. Stanisł. Kossowskiego i Franciszki (z nowego folw. Orla) - X. i mieszczka

51148 (Koźmin)

1741.23/XI. ch. ch. M. Koszutski pułk. IKMci i M. Anna K. X. Piotr Mirowski kan. later., prob. i dziek. koźm., borzęcicki i M. Marjanna z zakrzewskich Radolińska

51149. (Koźmin)

1743.29/IV. ch. MD. ekonomowa koźm. Teresa Jankowska, c. Piotra Witowskiego, a 7/V Teresa W-a ekonom. koźn., c. Piotra W. a 26/VIII znów Teresa J. ek. koźm., c. Piotra W-go

51150 (Koźmin)

1744.7/IV. (Koźmin) Katarzyna, c. GN. Tom. Karwowskiego i Marjanny, z m. Koźm. -- GN. Feliks Bartł. Grabowski i G. Teresa Jankowska ekon. koźm.

51151 (Koźmin)

1746.13/III. ch. ch. MGD. Aleks. Bojanowski i MD. Teresa z Nieświastowskich Zakrzewska; MD. Zofja z N-ich B-a

51152 (Koźmin)

1746.13/VII. ch. ch. MD. Michał Zadulski, marszałek I E. Piotra Sapiehy wdy smol. i GD. Józefa Zaleska, MD. Mik. Machwicz dworz. i G. Teresa Jankowska z Koźmina

51153 (Koźmin)

1747 w dzień Sw. marcina, ch. ch. neofity żyd. MD. Jan Tworzyjański klan przemęcki i MD. Franc. z Kornatowskich Nieświastowska

51154 (Koźmin)

1746.29/XI. ch. ch. MGD. Jan Nieświatowski i MG. Teresa Zakrzewska dz-c (!) d. Wrześnica

51155 (Koźmin)

1748.13/II. z ch. ch. G. Teresa Jankowska i G. Kaz. Gajewski ze wsi Staniewo (?)

51156 (Koźmin)

1749.15/II. Maciej, s. G. Ant. i Marjanny Żaworskich -- X. i Sł. panna Kat. Jaworska z Koźm.

51157 (Koźmin)

1749.11/VIII. ch. ch. MG. Urszula Boniecka i G. Antoni Zalewski z (dworu) Koźm. ; 1751.21/XI G. Ant. exmurgrabia zamku

51158 (Koźmin)

1750.19/V. ch. ch. G. Kaz. Łackowski i MGD. Józefa Chlebowska panna

51159 (Koźmin)

1751.7/IX. (Koźmin) Bartłomiej, s. G. Franc. Sosińskiego i G. Barbary, przebyw. w m. Koźm. -- G. Mich. Rosnowski i GD. Zofja Korytkowska ekon. koźm.

51160 (Koźmin)

1752.26/IX. ch. ch. G. Jan Przespolewski i GV. Ludwika Przyjemska

51161 (Koźmin)

1752.21/VII (?) ch. ch. MGD. Kaz. Sokolnicki ze wsi Starygród i MGD. Ludwika Trąbczyńska

51162 (Koźmin)

1745.10/IV. ch. M. Helena Błeszyńska pos. wsi Orla i X. Piotr Mirowski kan. later. prob. koźm.

51163 (Koźmin)

1758.1/I. (K.), Piotr, s. G. Michała Berezińskiego i Reginy małż. z Koźm. -- X. Mirowski i MD. Teresa z Nieświastowskich Zakrzewska dz-c Brześnicy

51164 (Koźmin)

1851.2/IX. * (Orla), ch. 26/IX Wanda Jadwiga Stefania, c. Ernesta Swinarskiego dz-ca d. Kruszew, i Bronisławy Raczyńskiej -- Ant. R. i Pelagia R.

51165 (Koźmin)

1853.10/V. * (Orla), ch. 2/VI. Bronisław Roman, s. poprz. Swinarskich [Ernesta Swinarskiego i Bronisławy Raczyńskiej] -- Edward. Raczyński i Pomorska

51166 (Koźmin)

1853.25/X. * (K.), ch. 1/XII Jadwiga Weronika, c. Józefa Ruszczyńskiego kancel. sąd. i Eufrozyny Koszutskiej -- Wawrzyniec Wierzbiński i Pelagia Raczyńska

51167 (Koźmin)

1857.14/IV. ch. ( * 56.24/X. w Czarnym Sadzie) Stanisław Ignacy Rafał, s. Juljana de Falkowskiego dziedzica d. Pacholewskich i Józefy Murzynowskiej -- Wawrzyniec i Otolia Wierzbińscy Ignacy F. i Anna Łubieńska

51168 (Koźmin)

1865.10/IV. * (Biały dwór), ch. 1/V Teodora Anna Zofja, c. Bronisława de Domaradzkiego Nob. i Anastazjia de Gółkowskiej nob., dz-ców B. Dw. -- Nep. Jackowska Anna J.

51169 (Koźmin)

1866.12/XI. * (Biały Dwór), ch. 13/XI. Bolesław Marcin, s. Poprz. de Domaradzkich nob. [Bronisława de Domaradzkiego i Anastazji de Gółkowskiej] -- Mac. Powidzki dr. med. i Paulina P., oboje ze Śremu

51170 (Koźmin)

1763.30/III. (K.) Aniela Joanna, c. PMD. Andrzeja Przyjemskiego podstolego wichowskiego i Teresy z Nieświastowskich -- PM. D. Joanna Sapieżyna wdzina smol. i J. Rafał Gajewski klan rogoziń. Katarzyna klanowa rogoz. i J. Piotr hr. Sapiecha wda smol.

51171 (Koźmin)

1763.25/VIII. ch. P. MD. Marjanna Kurcewska

51172 (Koźmin)

1765.21/XI. (K.) Stanisław Kostka, s. Michała Chrzanowskiego Nob. i Franciszki X. -- i mieszczka

51173 (Koźmin)

1768.16/V. (K.) Jan Nep., s. G. Józefa Lisowskiego i Wiktorji X. -- i G. Wiktorja Kurowska

51174 (Koźmin)

1770.22/VIII. (K. na ekonom.) Tekla Marianna, c. GD. Józefa Kmity i Kunegundy z Rozdrażewskich, -- GD. Marjanna Jasińska i X. Piotr Kościesza z Mirowic Mirowski kan. reg. kal., prałat perpet., dziekan farny i prob. koźm., wałkowski etc., panna G. Magdalena Żeromska i G. Aleks. Gorzyński

51175 (Koźmin)

1772.17/V. (K.) Elżb. i Neponucena i Antonina, cc. GD. Walentyna Karsznickiego komis. d. koźm., i Franciszki -- GV. Katarzyna Dambrowska i X.

51176 (Koźmin)

1774.2/X. (Orla) Michał Franciszek, s. G. Wojc. Cetkowskiego i Kuneg. -- MD. Feliks Junosza Zawadzki cześnik bręcław., komisarz gm. d. koźmiń. i radlińskich, i mieszczka

51177 (Koźmin)

1775.18/IV. (Staniewo) Marjanna, c. MGD. Aleks. i Anny z Chlebowskich Gurzyńskich, kalwinistów, pos. St. -- MD. Feliks Junosza Zawadzki komis. d. Koźm. i M. Marjanna Chl. babka dziecka

51178 (Koźmin)

1777.12/IX. (Staniewo) Józef Kaz., s. poprz. MD. Gorzyńskich [Aleksandra Gorzyńskiego i Anny z Chlebowskich] akatol., pos. St., kalw. -- ID. Józef Mierzejewski oboźny Kor. i ks. Elżbieta Sapieżyna wdzicowa mieszkowska

51179 (Koźmin)

1779.2/V. (K.) ch. ch. neofitki żyd. : IMD. Kat. Gajewska z Tworzyjańskich klanowe rogoz. i GD. Karol Chłapowski szambel. król.

51180 (Koźmin)

1779.9/IX. (K.) cer. Józef Piotr Erazm Kazim. (z wody ch. parafii Gostymyń.) s. MGD. Antoniego Sieroszewskiego generała i Teresy z Sołtyków -- ID. Kaz. Raczyński gen. major w. kor. i hr. Elżbieta Sapieżyna wojewodzicowa mościsław., bis. Kaz. S. dz-c Koźm., I. Mielżyński etc.

51181 (Koźmin)

1779.10/IX. (Staniewo) Elżbieta Teofila, c. poprz. MGD. Gorzyńskich [Aleksandra Gorzyńskiego i Anny z Chlebowskich] dysyd., pos. St., -- ks. Elżb. Sapieżyna, Kaz. Raczyński gen., MGD. Teresa Sieroszewska z Sołtyków i Mielżyński pis. w. k.

51182 (Koźmin)

1782.9/IV. ch. G. Rozalja Czechowska, matka prob. koźm. (X. Franc. Cz. kanonik lwow., prob. koźm. i wałkowski, potem kan. kat. pozn. i gnieźn.)

51183 (Koźmin)

1782.7/XII. ch. GD. Stanisław Dambrowski kapit. w. lit.

51184 (Koźmin)

1783.24/I. (K.) Paweł, s. Nob. Michała i Juljanny Chrzanowskich - chrz. nieszl.

51185 (Koźmin)

1784.22/XI. (K.) Elżbieta, c. G. Ant. i Kat. Malanowskich -- X. i mieszczka

51186 (Koźmin)

1787.9/IV. (Czarny Sad) Bogusław-Benedykt, s. MD. Fabjana i Krystyny z Szczanieckich Parczewskich -- MD. Wojciech Morawski i MD. z Stanisławskich Modlibowska pis. gr. kal.

51187 (Koźmin)

1788.11/V. (K.) Franciszek Stanisław, s. IGD. Kaz. Moraczewskiego komornika pozn., obec. z Woj. gn. na Tryb. Kor. dep. i Antoniny z Rychłowskich -- MD. Piotr Krzyżanowski wojski gn. i Justyna z Grabskich R-a, babka, klan. santoc. (?)

51188 (Koźmin)

1788.11/V. cerem. Katarzyna Tekla, c. poprz. Moraczewskich [Kazimierza Moraczewskiego i Antoniny z Rychłowskich] l. ok. 2, (chrzczona po połogu w domu we wsi Zambow.) -- GD. Apolinara z Rychłowskich Zakrzewska i jej mąż Benedykt Z. pisarewicz kośc., posesorzy Zimnej Wody)

51189 (Koźmin)

1796.11/X. (K.) Jadwiga, c. Anton. i Moniki Mieskowskich Nob., * 9., - chrz. nieszl.

51190 (Koźmin)

1801.6/I. ch. ch. GM. Józefa Kurcewska, M. Nepomucen K., stud. filoz. szkoły pijarów w Rydzynie, mł.

51191 (Koźmin)

1806.25/XI. ch. Zofja Amalja de Kalkreuth, urodzona de Żychlińska; 1809.25/X ch. G. M. Fryderyk Kalikreuth dz-c d. Koźmin i M. Zofja Amalja K. pos. d. Orla

51192 (Koźmin)

1776.29/VIII. † Jan, s. G. Aleks. Gorzeńskiego kalw. (Staniew)

51193 (Koźmin)

1776.12/X. † (K.) GD. Feliks Junosza Zawadzki l. 35, poch. grob. miejski

51194 (Koźmin)

1776.17/X. † (K.) G. Anna Dambrowska l. ok. 90., poch. w kośc. OO. Bernard.

51195 (Koźmin)

1778.18/VI. (K.) † GD. Wojc. Rybicki, l. ok. 60. poch. w kośc. OO. Bernard.

51196 (Koźmin)

1778.4/VIII. † (Staniew) Józef, l. ok. 1, s. GD. Aleks. i Anny z Chlebowskich Gorzyńskich pos. St., poch. kość. w Sośnicy. Rodzice kalwiniści

51197 (Koźmin)

1778.23/XII. (K.) † G. Chryzostom Kowaleski l. ok. 60, poch. kośc. pf.

51198 (Koźmin)

1779.16/X. (K.) † G. Ludwik Brzeziński l. ok. 70, poch. kośc. pf.

51199 (Koźmin)

1780.3/VI. (K.) † O. Józef Ant. Dambrowski kapelan fundacji Przyjemskich w kośc. paraf., l. 41

51200 (Koźmin)

1781.24/VIII. (K.) † Franc. Chodkowski "de stirpe nobili", l. 68, nauczyciel szkoły koźmińskiej, poch. kośc. pf.

51201 (Koźmin)

1781.19/IX. (Czarny Sad) † MGD. Franc. Błociszewski starosta grojecki, pos. d. Czarny Sad, l. ok. 86, poch. OO. Franciszkan.

51202 (Koźmin)

1786.23/XI. (Wałków) † Stanisław, l. ok. 6, s. G. kamińskiego i Barbary, poch. kośc. pf.

51203 (Koźmin)

1790.7/III. † Piotr, s. MD. Wawrzyńca i Franciszki Maszyńskich poch. kośc. Sw. Krzyża (niepewne bo większość tekstu poźniej niby "umocniona")

51204 (Koźmin)

1901.1/XI. * (K.), ch. 17, Marjanna, c. Czesława de Trąmpczyńskiego (popr. 1912 na "Trąpczyński") pisarza sąd. i Jadwigi Tołkacz

51205 (Koźmin)

1796.10/I. † ID. Karol Kurczewski Nob. l. 65., poch. kośc. pf. hectica

51206 (Koźmin)

1796.24/X. (K.) † Nob. Jan de Prusinowski, mł., l. 18, poch. cm. Sw. Trójcy

51207 (Koźmin)

1797.13/XII. † M. Teresa z domu Czapska 1-ov. Daleszyńska 2-o. Piasecka nagle. poch. kośc. pf. (Cegielnia) l. 76

51208 (Koźmin)

1798.13/V. † G. Marjanna Kurczewska poch. kośc. pf. l. 80 (?)

51209 (Koźmin)

1798.3/VI. † G. Franciszek Prusinoski, poch. u Sw. Tr. (K.) l. 50 m. hydropico

51210 (Koźmin)

1818.15/VIII. ch. Karol de Kalkrayter pos. d. Bułakowo

51211 (Koźmin)

1906.29/VI. * (K.), ch. 23/VII Zbigniew Jan, s. Wład. Wyszyńskiego dra med. i Zofii Chosłowskiej -- Dr Janusz Ch. z Czarnego Sadu i Helena Chrzanowska ze Stanisławowa

51212 (Koźmin)

1823.26/XI. (K.), * 17/VII Maksymiljan Telesfor, s. G. Telesfora Melchjora Głębockiego sędziego krym. i Anny Rozyny (?) z Pacholow -- X. i mieszczka

51213 (Koźmin)

1824.1/IX. (K.) Adolf Józef, 23.13/IV. *, s. Franc. Dandelskiego kapit. 18 reg. prus. i G. Józefy z Woynarowskich -- Fryderyk Wilhelm ks. następca pruski i M. Ludwika de Stechow, ż. hr. de Kalkreuth dz-ca d. Koźm.

51214 (Koźmin)

1826.3/V. (K.) Erazm Teodor, * 5/IV, s. N. poprz. Głębockich [Melchjora Głębockiego i Anny Rozyny] (ona de Pachale) -- N. Ludwik Karol Wolsborn admin. więz. koźm. i wdowa Michalina Loffler z Koźm.

51215 (Koźmin)

1870.7/VI. * (K.) ch. 13/VIII. Anna Władysława, c. Wojc. de Przysieckiego i Eugenii Bronikowskiej dz-ców folw. [† 70.26/XII.]

51216 (Koźmin)

1870.15/XII. † (K.), ch. 1871.28/I. Helena Adelajda, c. Jana Załęskiego Nob., człow. prywat. i Julji Przysieckiej -- X. i panna Marjanna P. z K.

51217 (Koźmin)

1871.24/VII. * (K.), ch. 10/VIII Józef Ignacy, s. poprz. Przysieckich pos. folw. [Wojc. de Przysieckiego i Eugenii Bronikowskiej] -- X. i panna Helena Bronikowska z Ruchocina

51218 (Koźmin)

1754.5/II. (K.) MGD. Michał Zadulski x MGD. Józefata Zalewska wd. -- X., X. i MGD. Marcin Daleszyński, D. Przygocki

51219 (Koźmin)

1755.9/XI. (K.) G. Aleks Jackowski x Magdalena Tuczyńska. -św. mieszcz.

51220 (Koźmin)

1760.2/II. (Orla) G. MD. Walenty Wilkowski ze wsi Ruda x G. Elżbieta Zajączkówna z Orli -- MD. Piotr Malczewski, MD. Kajetan Zajączek etc.

51221 (Koźmin)

1763.26/XI. (K.) N. Antoni Bortnowski, pochodzący z Litwy x Sław. virgo Anna Wysocka z m. Wieluń - św. mieszcz.

51222 (Koźmin)

1764.8/VIII. (Nowy Koźmin) G. Wojc. Centkowski nob. mł. x Sław. Repina Berezińska wd., oboje z K. - św. mieszcz.

51223 (Koźmin)

1764.18/IX. (K.) Franc. Zalewski, ubogi nob. x Łucja Wstawska uboga wd., też nob., wędrowcy - św. nieszl.

51224 (Koźmin)

1771.25/V. (K.) N. Antoni Bortnowski wd. x virgo Jadwiga Czerniewiczówna. - św. nieszl.

51225 (Koźmin)

1771.14/VII. (Staniewo) G. Franc. Borczyński x Marjanna Mąkowska "personas nobiles" -

51226 (Koźmin)

1780.29/XI. (Czarny Sad) MGD. Augustyn Błociszewski dz-c Ciołkowa i Lubiatówka wd. x MGD. Konstancja Błociszewska panna, starościanka grójecka, -- GD. Ludwik Bł. z Tarcholina etc.

51227 (Koźmin)

1781.31/I. (Czarny Sad) M. Ignacy Kosicki, generał adjutant x Antonina Błociszewska starościanka grojecka panna, -- GD. Franc., Ludwik, Antoni B-cy, Wojc. Gliszczyński

51228 (Koźmin)

1750.5/XI. (K.) † GD. Kazimierz Bartłomiej Maliszewski l. ponad 60, poch kośc.

51229 (Koźmin)

1755.16/II. † MG. Marjanna Koszutska l. ok. 60, poch. kośc. OO. Bernard.

51230 (Koźmin)

1759.29/IV. † G. Antoni Churzaczewski, starzec Nob., sługa dwor. w Wykowach., nagle, poch. kolegiata koźm.

51231 (Koźmin)

1760.27/III. † G. Tomasz Żurawski, poch. OO. Bernard.

51232 (Koźmin)

1763.17/V. † MD. Maciej Karliński, poch. OO. Bernard. Koźm.

51233 (Koźmin)

1763.1/X. † GD. Teresa Centkowska altero nomino Jankowska poch. cm.

51234 (Koźmin)

1765.7/IV. † (Mogielnica) Nob. Stefan Sledzianowski, poch. cm.

51235 (Koźmin)

1769.15/I. (Staniewo) † M. Wawrzyniec Rozbicki, poch. u OO. Bern.

51236 (Koźmin)

1771.23/I. (Koźmin) † Cels. ks. Piotr Sapieha wda smol., w m. Preszew na Węgrzech

51237 (Koźmin)

1772.6/I. † (K.) GD. Ignacy Cętkowski l. 46, dobrodziej kośc. pf. poch. tu

51238 (Koźmin)

1772.13/V. † ks. Piotr Mirowski prałat kal., kan. reg. later. dziekan i prob. koźm., wałkowski, l. 68., poch. w kośc.

51239 (Koźmin)

1827.14/I. (K.) Antonina Adolfina, * 26.13/XII., c. G. Ant. Olszewskiego registratora i Róży z Kobierskich -- N. Jan Jackowski aktuariusz i mieszczka

51240 (Koźmin)

1828.24/VII. (K.) Aleksander, s. N. Jana Jackowskiego registr. krym. koźm. i Ludwiki z Adamkiewiczów -- N. Karol Szymon aktuariusz i panna Zofja J., oboje z Koźm.

51241 (Koźmin)

1829.20/VI. (K.) Marjanna Michalina, * 11/V., c. N. Telesfora Głębockiego, sędziego i Anny Rozyny de Tyzler -- NN. Stef. i Michalina Jurkiewiczowie

51242 (Koźmin)

1810.22/V. † X. Franc. Czechowski kustosz kat. pozn., kan. metrop. gn., prob. sieradzki, koźm., wałkowski, poch. kośc. koźmin l. 70, paraliż

51243 (Koźmin)

1812.15/X. † Palcherina, c. Józefa Grodzieckiego Gener., burm. Wielkiego Miasta (Koźm.), poch. kośc. pf., 1 rok (ale są tu liczni nieznani, G-cy!)

51244 (Koźmin)

1827.5/IV. (Mogielnica) G. Wincenty Daleszyński mł. l. 27, s. G. Jakuba i ol. Marjanny x panna Leopolda Jasińska l. 26, c. Piotra Chruścickiego i Marjanny de Goślinoskich Mąkowskiej (!!!) - św. nieszlachta

51245 (Koźmin)

1889.8/V. * (Czarny Sad), ch. 89.1/XII. Stefan Seweryn Stanisław s. Stanisł. Chosłowskiego i Lucylli Chrzanowskiej, pos. Cz. S. -- Stef. Thiel, notar. publ., Józefa T. ż. sędziego z Wrocł.

51246 (Koźmin)

1875.1/VI. Stanisł. Wilkrzycki (?) de Grabow inspektor rolniczy mł. l. 29 x Stanisława Zielonacka, c. ol. mieszk. de Koźm. v. l. 23. -- Henryk Wiegant. Franc. Galiński (może być nazw. jego; Wichrzycki !) brak cech szlach.

51247 (Koźmin)

1849.20/II. (Czarny Sad) Bogusław Łubieński mł. l. 24, z Włókna par. Skoki x Anna Wierzbińska panna, l. 24 -- Nereusz Sokolnicki z Wrotkowi i Faustyn Chodacki z Chwałkowa

51248 (Koźmin)

1849.14/X. w kośc. Sw. Stan. w Pozn. Ernest Swinarski l. 25 mł. z Sarbi par. Czarnków, x panna Bronisława Raczyńska l. 19 -- Piotr Łaskowski z Kruszewa, Jan Nieświastowski z Słupi

51249 (Koźmin)

1853.1/V. (K.) Maks. Kalkreuth z Serafinowa, mł. 31 l. x panna Marja Cieszyńska l. 21, - św. nieszl.

51250 (Koźmin)

1814.2/I. † Jan, s. G. Bartłomieja Leszczyńskiego poch. cm. 2 dni

51251 (Koźmin)

1820.7/I † G. Konst. Nowowieyski, rodem ze wsi Wola k. Wągrowca, poch. koło kośc., l. 41

51252 (Koźmin)

1822.16/IV. (K.). poch. N. Tekla Jackowska, † 14., ż. N. Jana J. l. 31

51253 (Koźmin)

1866.5/XII. (Biały Dwór) † Anastazja Domaradzka l. 29, żna dz-ca B. Dw., c. Katarzyny Gołkowskiej. Zawiadamia mąż Bronisław D. Dzieci: Teodora, Bolesław

51254 (Koźmin)

1870.26/XII. (K.) † Anna Władysława Przysiecka m. 6, c. Wojc. P. pos. folw. i Eugenji Bronikowskiej

51255 (Koźmin)

1871.14/VI. † (K.) Winc. Przysiecki l. 23, mł. s. Wojc. P. pos. folw. i †-ej Marjanny Fryczyńskiej, suchoty. Donosi ojciec

51256 (Koźmin)

1871.17/VIII. † (K.) Apolonia Objezierska z domu Zaremba l. 95, dziedziczka wdowa. Donosi syn Józef O. Pozostało 2 dzieci

51257 (Koźmin)

1871.21/XII. † (K.) Klementyna Przysiecka l. 19, panna c. Wojc. pos. dóbr i Marjannie Fryczyńskiej †-ej, suchoty

51258 (Koźmin)

1872.2/V. † (K.) Józef Przysiecki m. 9, s. Wojc. pos. folw. i Eugenii Bronikowskiej, suchoty

51259 (Koźmin)

1879.21/IX. † (Biały Dwór) Honorata de Wyg(a)nowskie Borkowska, l. 63, wdowa po dziedzicu B. Dw., c. Józefa Wyganowskiego i Tekli Szczytowskiej

51260 (Koźmin)

1881.26/IX. † (Biały Dwór) Józef de Bieńkowski l. 67, mąż Walerii Moszczeńskiej, s. Ignacego B. właść. B. Dw. i Salomei Walichnowskiej, hydropis. Zostali synowie

51261 (Koźmin)

1903.15/VII. † (K.) Domicella Grochowska ur. Podczaska 71 lat, wd., c. Franc. P. dz-ca Niedźwiedzia i Domicelli Podpełskiej poch. Miłosław 1903.15/IV. w gr. rodz.

51262 (Koźmin)

1848.19/V. (Zamek K.) † Michał Chłapowski l. 46, dz-c Sośnicy żonaty, z ran odebranych od żołnierzy pruskich 22/IV, poch. 22 w Sośnicy w grobach rodz.

51263 (Koźmin)

1850.21/XII. (Czarny Sad) † Ludwika, c. Wawrzyńca i Balbiny Wierzbińskich dz-ców dóbr, paraliż, l. 30, poch. 24 cm. Dolcensi w gr. rodz.

51264 (Koźmin)

1859.18/XII. (Czarny Sad) † NGD. de Nałęcz Wawrzyniec Wierzbiński, żonaty, starzec, 77 lat, współpatron kośc. koźm. dz-c Cz. S., poch. kość. koło kaplicy Przyjemskich 22/XII

51265 (Kępno)

1752.5/XI. Teresa, c. M. Stefana Sokołowskiego ekon. dw. Kępiń. i Juliany. -- MD. Józef Siemieński i MV. Agn. Suchocka, nobiles

51266 (Kępno)

1755.1/III. ch. MD. Piotrowska dz-ka Kępna i MD. Jan Trepko jej Brat rodz., kalwini oboje

51267 (Kępno)

1755.20/IV. ch. ch. PGMD. Aleksander Mączyński starosta, i Jadwiga Zofja Trepczyna dz-ka Mielęcina, M. Jan Trepko syn tej Jadwigi i MD. Joanna Piotrowska dz-ka Kępna

51268 (Kępno)

1755.11/X. ch. ch. GMD. Ksawery Sokolnicki chor. pozn. katol. i MD. Jadwiga Trepczyna z Mielęcina, akatol.

51269 (Kępno)

1759.15/II. ch. ch. MD. Julianna Dziębowska i MD. Wojciech Porcziński, dzierż. Kępna, katolicy

51270 (Kępno)

1760.21/V. ch. ch. X. Marcin Taczanowski, kan. warszaw., pleb. grabowski, i MD. Antonina de Dziębowska pos. Kępna Katol.

51271 (Kępno)

1761.10/V. ch. ch. MD. Urszula de Trzcinica Trzińska pani na T-cy, D. Franc. Karwath conductor in pozmem

51272 (Kępno)

1763.15/I. ch. ch. MD. Józef Tomicki dz-c Baranowa i MD. Antonia de Dziębowska conductorissa kemp.

51273 (Kępno)

1763.19/XII. Tekla, c. G. Ant. Malinowskiego i Anny Kuznikówny -- G. Wojc. Porczenski i G. Joanna Ubyszka (!)

51274 (Kępno)

1764.20/VIII. (K.) Rozalja, c. GD. Marcina Pawłowskiego i Zofji katol., -- GD. Wojc. Falkowski i GD. Juljana (!) Ubyszowa

51275 (Kępno)

1765.21/II. (K.) Marjanna Józefa, c. Anton. Malinowskiego civis i Anny Kuzniczonki -- G. Antoni Nowacki kat. i MD. Joanna Mączeńska kalw.

51276 (Kępno)

1765.25/V. (K.) Jan, s. GD. Marcina Brodowskiego i Marjanny Gadomskiej, katol. - mieszczanie chrzestni

51277 (Kępno)

1767.2/II. (K.) Franciszka, c. G. Antoniego Malinowskiego i Anny Kuźnikówny - chrz. mieszcz.

51278 (Kępno)

1772.22/III. (K.). Józef Teodor, s. GD. Jana Gorskiego i nob. matris Salomei Reichówny -- Felicjan Libiszowski i Joanna Gadomska ob. ob. z K.

51279 (Kępno)

1774.18/VIII. (K.) ch. ch. MD. Stefan Trcieński i MD. V. Kunegunda T., katolicy

51280 (Kępno)

1778.8/VII. (K.) Jan Bonaw., s. Jana Trojanowskiego i Marcjanny Boczkowskiej, nobilium personatum -- X. i m-a

51281 (Kępno)

1778.26/IX. (K.). Henryk Adam Mateusz Stefan Xawery, s. Pertlusa Xawerego Popiela wojskiego sandom., i P. Zofji z Piotrowskich -- Wolfowa ż. kapit. ros. i P. Józef Smiskal Domanowicz

51282 (Kępno)

1778.10/X. (Osimy). Stanisława Tekla, c. JM. Przednoskich -- Perill. V. Kęmpska. Dyssyd. - [Rodzice tak szybko opuścili te strony, że nie zanotował ich imion]

51283 (Kępno)

1779.4/X. (K.) Adolf, s. poprz. Perillust. Popielów wojskich sandom. - chrz. osoby ze szpitala kemp.

51284 (Kępno)

1790.26/VII. (K.) Anna Marjanna, c. G. Józefa Chudzińskiego i tekli Koziarskiej -- G. Jan Stępniewski i Joanna Borkowska

51285 (Kępno)

1792.12/XI. (K.) teodor, s. GD. Jana Manieckiego i G. Franciszki Zmieręckiej -- X. i G. Marjanna Nimieroska

51286 (Kępno)

1793.22/II. (K.) Maciej, s. G. Leonarda Scisłowskiego i Kat. Pawłowskiej -- X. i G. Marjanna Gerzmanowska

51287 (Kępno)

1793.30/II. (K.) Stanisław, s. G. Mich. Paczewskiego i G. Elżbiety Oszczeńskiej - chrz. biedni

51288 (Kępno)

1795.13/XII. (K.) Wiktorja, c. G. Józefa Chądzeńskiego i Tekli Koziarskiej, nobil. - chrz. mieszcz.

51289 (Kępno)

1796.16/VIII. (K.) Zofja Aurora Faustyna Eugenia, c. IMD. Samuela de Oppeln Bronikowskiego, hrab., kaw. Sw. St., Orła Czerw., dz-ca dóbr Kemp. i Anny Fabore (!), katol., -- M. Karol Lediwari (?) pułk. pruski, i IM. Teofila Zofja hr. de Salisch pani na Dalbersdorff. IM. Konstancja Bronikowska i M. Franc. Karol de Zawadzki Regis Bonorum a Consiliis Economicis per. Distr. Ostrzeszow.

51290 (Kępno)

1798.5/VIII., * 2, Tekla, c. GD. Jana Wieruszkowalskiego i Józefy Rayskiej -- X. Mik. Ordęga i Petronella R.

51291 (Kępno)

1801.22/I. (K.), * 7, Ernest Juljusz, s. poprz. IMD. hr. de Opel Bronikowskich [Samuela i Anny] (ona Anna de Fabris !) - chrz. okienko

51292 (Kępno)

1801.15/X. (Mianowice), * 13, Jadwiga Teresa, c. poprz. G. Kowalskich [Jana Wierusz Kowalskiego i Józefy Rayskiej] ekon. d. M-ce. -- Antoni i Dorota Dębiccy

51293 (Kępno)

1803.13/III., * 11, Józef, s. poprz. G. Kowalskich [Jana Wierusz Kowalskiego i Józefy Rayskiej] -- MD. Tomasz K. i Anna Kasznicka

51294 (Kępno)

1804.19/2. (K.), * 15, Konstanty Adalbert, s. Kaspra Glothr fizyka pow. i G. Zofji Stroynowskiej -- ID. Wojc. Zeromski dz-c Kępna i Marjanna Z. dz-ka K.

51295 (Kępno)

1804.27/III. (K.), * 25, Józef Adalbert Fryd., s. Fryd. Fink justitz-komis. i G. Józefy Swinarskiej -- I. Fryd. Miller major i I. Marjanna Zeromska dz-ka Kępna

51296 (Kępno)

1805.14/X., * 9, Jadwiga Teresa, c. G. Andrzeja Lubożęskiego celnika i Anny Zieleńskiej -- MD. Konstanty de Czewo Krencki i MD. Marjanna Zaurembska (!) dz-ka Kępna. [Dalej: MD. Marjanna Zarembska i chyba ta forma poprawna]

51297 (Kępno)

1807.1/X. (K.) Aniela Eufemia, c. MD. Franciszka Psarskiego i MD. Marjanny Trzcienskiej -- MD. Aniela z Jastrzęboskich Trzczieńska i MD. Franc. Bąkoski prezes komisji

51298 (Kępno)

1808.19/I. (K.) Marceli Sebastjan Łukasz, s. MD. Wiktora Psarskiego i MD. Anny Słuckiej (?) -- MD. Feliks Dąbieński i MD. Zuz. Wachowiczowa

51299 (Kępno)

1808.25/II. (K.) Eleonora Kunegunda Agnieszka, c. G. Mac. Winskiego i G. Heleny Chmieleskiej -- IMD. Wojc. Żerumski (!) dzc. K. i G. Agn. Prasnaska

51300 (Kępno)

1808.28/VIII. (K.), * 14/VI. Magdalena Eufrozyna, c. GD. Anton. Skalskiego skryby kemp. i Marjanny z Kurczewskich -- IMD. Bonaw. Rempowski konsyl. prefekt. kalis. i MD. Tekla z Nieznańskich Psarska dz-ka ze Słupi

51301 (Kępno)

1808.7/X. (K.), * 5, Aleksander Napoleon, s. MD. Piotra Żeremskiego kap. leg. 4 konn., i MD. T Teofili, Żeromskiej (Żeremskiej?) -- MD. Feliks Dębiński major tegoż reg., kaw, Krzyża wojsk. i MD. Helena z hr. Stadnickich hr. Męcińska, pułkownikowa w. pol., hr. Wojc. M. pułk. tegoż reg. kaw. Krzyża wojsk. i Marjanna Żeremska (!!!) dz-ka Kępna. MD. Tekla Żelisławska, c. majora

51302 (Kępno)

1809.3/VI. Aleksander Augustyn, s. G. And. Lubojeńskiego strażnika i Joanny Zieleńskiej -- MD. Gwalbert Zelisławski i M. Zofja Kilcieńska

51303 (Kępno)

1810.29/IV. (Osiny) Jan, s. G. Jana Tomaszewskiego ekon. w O. i G. Reginy Magdaleny Rembowskiej, -- MD. Gwalbert Żelisławski z Słomowa i MD. Zofja Chilczyńska

51304 (Kępno)

1810.26/IX. (K.) Kornelia Tekla, c. MD. Stanisława Parczewskiego i MD. Konstancji z Morawskich -- MD. Józef Podczaski i MD. Izabella Żaromska cerem. 7/X., MD. Michał Morawski dz-c Mikołajowic p. wartes. i MD. Krystyna z Szczanieckich Parczewska z Ociąża p. odolan. MD. Fabjan Parcz. dz-c Ociąża i MD. Marjanna z Obarzankowskich Żeromska dz-ka K. MD. Antoni Morawski i MD. Teresa Parczewska

51305 (Kępno)

1810.2/XII. (K.) Edmund Feliks, s. M. Antoniego i Marjanny z Kurcewskich Skalskich, nob. - * 12/XI. -- MD. Mac. Droszewski sędzia pok. pow. ostrzeszow. i M. Elżb. Wężykowa ze wsi Królewskie Ignacy Trzciński dz-c Trzcinnicy i M. Eufrozyna Rembowska

51306 (Kępno)

1811.12/V. (K.) Jan Feliks, s. D. Jana Dederko i Justyny Bilskiej -- MD. Ant. Myszkowski insp. sier. MD. Józef Madaleński i G. Elżb. Bilska

51307 (Kępno)

1811.29/VII., * 15 (K.) Marjanna Antonina, c. G. Macieja de Zaremba Kamińskiego straż. pogran. i Ant. Skampskiej - chrz. bez cech szl.

51308 (Kępno)

1811.1/XII. (Osiny), * 28/XI. Franciszek Xaw., s. G. Jana Tomaszewskiego ekon. z O. i Magdal. Rymkoskiej -- MD. Michał Morawski i MD. Tekla Żelisławska

51309 (Kępno)

1812.15/III. Józef Feliks, s. poprz. MD. Skalskich [Anton. Skalskiego i Marjanny z Kurczewskich], * 13 -- MD. Ant. Myszkowski insp. skarb., M. Ewa Wężykowa. MD. Piotr Łuszczewski pułk. W. X. Warsz. i Ludwika Podlecka

51310 (Kępno)

1812.6/IV. (K.) Wincenty Antoni, s. poprz. G. Lubojenskich [G. And. Lubojeńskiego i Joanny Zieleńskiej] custodi vectigalin -- GD. Karol Żołędzowski i G. Wiktoria Gnieworzewska

51311 (Kępno)

1812.9/V. (K.), * 5, Antonina Małg., c. G. Karola Żołędzińskiego cust. canural i G. Joanny Kozłowskiej -- Felicjan Brzezieński i Agata Braunowa

51312 (Kępno)

1812.30/VII. (K.), * 12, Sabina Augusta, c. MD. Karola Fijałkowskiego skryby kamery cel. Kęp. i MD. Honoraty Lubkowskiej -- MD. Andrzej Taczanowski sekret. dyr. dep. Kalis. i MD. Zofja Zieleńska z Osieka

51313 (Kępno)

1812.23/XII. Antoni Adam, s. G. Hipolita i Teodory de Koszkowskie Tańskich, utr. parte nob. -- MD. Wojc. de Zeromino Żeromski (!!!) dz-c m. Kępna i D. Jadwiga Kaszyńska

51314 (Kępno)

1813.28/II. (K.), Agnieszka Romana, c. G. poprz. Skalskich [Anton. Skalskiego i Marjanny z Kurczewskich] * 24, -- MD. Wojc. de Zeromino Żeromski dz-c m. K. i D. Teresa Morawska, Michał M. i Tekla Żelisławska

51315 (Kępno)

1813.2/V. (K.), * 29/IV. Petronella, c. poprz. G. Lubojeńskich [G. And. Lubojeńskiego i Joanny Zieleńskiej] -- G. Ant. Gniewaszewski i G. Karolina Żołędziowska

51316 (Kępno)

1813.9/X. (K.) Xawery, s. poprz. G. Tomaszewskich [G. Jana Tomaszewskiego i Magdal. Rymkoskiej] (matka Rembowska !), * 8, -- G. Ant. Żeromski, s. dz-ca Kępna i Konst. Parczewska z K.

51317 (Kępno)

1817.16/III. (K.) Józef. Aleks., s. Famat (!) Andrzeja Lubojeńskiego i Anny Zielińskiej, * 10, - chrz. mieszcz.

51318 (Kępno)

1817.23/X. (Osiny) Józef August, s. Lab. (!) Jana Tomaszewskiego i Magdal. Rembowskiej, * 19, -- Józef Milewski i Zuz. Braunowa

51319 (Kępno)

1817.27/XI. (K.) Katarzyna Antonina, c. G. Ludwika Milewskiego i Ant. Koszkowskiej (?), * 25, - chrz. biedni

51320 (Kępno)

1818.10/II. (K.) Auerljan, s. G. Ant. Żeromskiego i Marjanny z Magnuskich, * 8, -- G. Woj. Ż. dz-c Kępna i G. Izabella z Ż-ch Zabłocka Kazimierz Zabłocki i Tekla Żelisławska

51321 (Kępno)

1686.5/II. ch. Konstancja Eleonora, c. Jerzego Fogel (na marg. gotykiem "Vogel") i N. Dorory Żychlińskiej, luteranów (on się potem nawrócił) -- GD. Ludwik Chmieliński podstar. baranowski i GD. Trzcińska dz-ka w Nosalu. Ten Jerzy Fogel to rajca Kemp.

51322 (Kępno)

1687.8/II. ch. GD. Stanisław Piątkowski w służbie MD. Katarzyny Olszowskiej dz-ki opatowskiej

51323 (Kępno)

1688.2/II. Stanisław Franciszek Xawery, s. Jerzego Fogel, katol. wójta m. Kemp. i Doroty Żychlińskiej akatol., -- GD. Jan z Mikorzyna Węgierski, GD. Krzysztof Schołowski i ż. jego GD. Teresa Szołowska. 1690.17/V. ch. Anna Dorota Foglerin de domo Żychl.

51324 (Kępno)

1688.13/VI. ch. ch. GD. Stanisł. Łochyński, MGD. Eleonora Tworzyjańska łowczyna wschowska 29/VII ch. ch. GD. Elżbieta Twardowska dz-ka Mielęcina

51325 (Kępno)

1697.26/XII. ch. ch. MGD. Maliński, IMD. Dalerjan Radecki star. romanowski

51326 (Kępno)

1708.25/X. ( * r. b.) Szymon, s. N. Stanisł. Zaleskiego i Heleny. -- MGD. Adam Sierputowski koniuszy IKMci, i pani referendarzowa Kor. Datum w Szczecinie. A metryka z 1710.02/I. Stefana syna powyższych dat. w Straslundzie -- X. Kaz. Wawrowski, Kapelan Królowej. [Tę metrykę z 1708 mam błędnie pod 1718]

51327 (Kępno)

1717.4/XI. ch. ch. IMD. Andrzej de Olszowa Olszowski starosta wieluński i MD. Chlebowska, a 14/XI. tenże O. i MD. Blandyna Wolffin

51328 (Kępno)

1721.0/IX. (7?) ochrzcz. bliźn. Mateusz i Michał Stanisł. Zaleskiego (bez cech szl. !) karczmarza krankowskiego, †-go 23/IV r, b. i Heleny, katol. - Wśród chrz. nieszl. N. Franc. Kosucki

51329 (Kępno)

1722.29/X. ch. ch. G. Jan Olszowski i G. Marjanna Pruska

51330 (Kępno)

1724.3/II. ch. G. Józef Nowosielski ekon. baranowski; 1725.6/I GD. Jakub de Olszowa Olszowski ekonom d. Kempna

51331 (Kępno)

1728.12/VIII. ch. MD. Stanisław na Olszowej Olszowski. Tenże 1732.5/III. ch. dz-c Kempna i matka ch. M. Franciszka Pytowska

51332 (Kępno)

1738.11/V. ch. ch. MD. Józef Tomicki, GD. Józef Jaworski ekon. z Kępna

51333 (Kępno)

1746.29/XII. ch. ch. PMD. Stanisł. Miniszewski i PMD. Ewa M-a; 1747.6/I. ch. PMD. Antoni de Olszowa Olszowski

51334 (Kępno)

1820.25/II. (z m. K.) Juljan Fortunat, s. MD. Stanisława Witkowskiego aktuarjusza pokoj. (sądu) i Joanny Krehawiczawa, * 10, -- MD. Franc. Lewandowski sędzia pok. i Karolina Czerwińska, ż. celnika

51335 (Kępno)

1820.4/XI. (z m. K.) bliźn. 1) Bolesław Józef, 2) Wład. Józef, ss. MD. Franc. Lewandowskiego sędziego pok. w K. i G. Marjanny Plucińskiej, * * 19/III, -- MD. Karol Caulfus sędzia krym. z Koźm. i G. Tekla Żelisławska

51336 (Kępno)

1821.20/III. (z m. K.) Marjanna Pelagja, c. MD. Andrzeja Rudewald i G. Urszuli Doruchowskiej, * 15, -- Doruchowscy jej rodzice. Dalej 1821.22/III. Andrzej R. "famatus"

51337 (Kępno)

1821.18/VIII. (z m. Kępna) Euzebja Marjanna, c. Poprz. Witkowskich [MD. Stanisława Witkowskiego i Joanny Krehawiczawa] (bez cech szlach. !) aktuar. sądu w K. (matka Krachawiczowa) * 14. -- Józef Czerwiński, celnik w K. i G. Felicjanna z Krobanowskich Żelisławska

51338 (Kępno)

1822.27/V. (z m. K.) Włodzimierz Jan z Oleju, s. G. Antoniego Żeromskiego i Marjanny Magnuskiej de Wola Piurawa * 7, -- G. Wojc. Ż. dziad dziecka, G. Teofila Ż. z Wiktorowa, G. Wilhelm Ż.; i G. Tekla Żelisławska

51339 (Kępno)

1823.10/III. ch. ch. dziecka Rudewaldów: G. Piotr Tyminiecki i G. Aniela Siewierska

51340 (Kępno)

1823.3/IV. (z m. K.) Konstancja Julja, c. poprz. MD. Witkowskich [MD. Stanisława Witkowskiego i Joanny Krehawiczawa] aktuarjuszy, * 20/III -- G. Wojc. Siewierski i G. Marjanna Osińska z Olszowy. [Ten. Witk. dalej 1824.1/VII. wyraźnie "Famatus"]

51341 (Kępno)

1825.10/II. (z m. K.) Emiljan Stanisław, s. G. Franciszka Karola Melchjora Przyjemskiego i Joanny Chrystjanny de de Milbiczaw P-ej, super contractum in Telonie Kemp." * 10/I. -- X. Alojzy Grzybowski prob. tut. i Joanna Szarlotta Winkler, G. Mac. Kowalski i Zofja Burchart

51342 (Kępno)

1825.13/VII. (z m. K.) Władysław Piotr, s. G. Antoniego Żeromskiego i Marjanny Magnuskiej, * 24/VI. -- Stanisł. Czajkowski i Felicjanna Żelisławska

51343 (Kępno)

1826.15/X. (z m. K.) Mieczysław Tomasz, s. poprz. GG. Żeromskich [G. Antoniego Żeromskiego i Marjanny Magnuskiej], * 18/IX. - ch. biedni

51344 (Kępno)

1827.20/IV. (z m. K.) Juljan Franciszek Albin, s. G. Franciszka Przyjemskiego i Uljany Milbicz, * 13. -- X. Grzybowski Alojzy tut. prob. i Franciszka Szmit, babka dziecka

51345 (Kępno)

1829.26/XII. (K.) Ryszard Tomasz, s. MD. Augustyna Edwarda Oswicinskiego i Wilhelminy Krystyny Braum (!) * 21. -- Emilja Żelisławska, Klemens Żeromski

51346 (Kępno)

1834.10/II. (K.) Kryspin Stefan, s. MD. Edwarda Augustyna Oświecimskiego poses. i Krystyny Wilhelminy Braun luter., * 1833.25/X. -- Salomea Radzikowska Braun

51347 (Kępno)

1835.7/XII. (Osiny) *, ch. 25, Tadeusz Ambroży s. poprz. Oswiecińskich [Edwarda Augustyna Oświecimskiego i Krystyny Wilhelminy Braun], Nob. pos. - ch. nieszl.

51348 (Kępno)

1842.2/III. ch. ch. N. Feliks Wężyk z Mrowina, N. Jo. Wężyk z Myjomic

51349 (Kępno)

1864.13/IV. * (K.), ch. 30/IX Zofja, c. Maurycego de Rabskiego i Wiktorii Korytkowskiej sędziów pow. -- X. Jan K. prob. z Trzcinicy, i Aniela Szafartriewicz, czecznikowa z Kępna

51350 (Kępno)

1864.24/IV. * (Kępno), ch. 29/V Stanisława Bona, c. Dr. Juljana Szafarkiewicza, rzecznika, i Anieli Łukomskiej -- Józef Adam Ł. auskultator i b. kapit. w. p. i Ludwika Pawłowska z Kalisza

51351 (Kępno)

1865.27/IV. * (K.), ch. 6/VI. Władysław, s. poprz. de Rabskich [Maurycego de Rabskiego i Wiktorii de Korytkowskiej] sędziów pow. -- Juljan Korytowski (Korytkowski ?) z Swadzimia k. Pozn. i Lucyna Kiedrowska z Kępna

51352 (Kępno)

1867.17/III. * (K.), ch. 24/III. Bronisław Maurycy, s. poprz. de Rabskich [Maurycego de Rabskiego i Wiktorii de Korytkowskiej] -- Dr. med. Edward Kiedrowski (zapis obcięty od dołu przy oprawianiu !)

51352 (Kępno)

1869.4/II. * (K.), ch. 11/IV Juljan, s. Dr. Edmunda de Kiedrowskiego dra med. i Lucyny de Morzyckiej -- X. Wojc. Sierakowski pleb. z Opatowa i hr. Marja Kręska z Grębanina

51354 (Kępno)

1872.9/VIII. * (K.), ch. 2/IX. Włodzimierz Roman, s. Winc. de Chmary i Józefy Waszkowskiej, aktuar. sąd. - chrz. nieszlachta

51355 (Kępno)

1872.12/V. * (K.), ch. 30/X. Helena, c. poprz. de Kiedrowskich [Edmunda de Kiedrowskiego i Lucyny de Morzyckiej] -- Włodzimierz de Morzycki z Niedzielska i Józefa de Lewiecka z Grzybania k. Wielunia

51356 (Kępno)

1874.16/III. * (K.), ch. 9/VI. Marja Jadwiga Amalia Bernardyna, c. Henryka Alberta Teodora Geissel i Stefanii Barbary Marii hr. Dąmbskiej, sędziów -- Bernardyna Wartensleben de genta hr. D-h

51357 (Kępno)

1875.22/VI. * (K.), ch. 5/VIII. Marjanna Bronisława, c. poprz. de Chmarów [Winc. de Chmary i Józefy Waszkowskiej] - chrz. nieszl.

51358 (Kępno)

1875.12/XI. * (K.), ch. 1/XII Juljan Alfred, s. Telesfora de Wilczewskiego i Wandy Chiżyńskiej, tłum. pow. -- X. Chiżyński prob. z Baranowa, Ludwik Ch. de Poxpłomyki (?)

51359 (Kępno)

1876.11/IV. * (K.), ch. 7/V. Paulina Rozalja, c. Pawła de Wężyka i Eleonory de Kamockiej, rezyd. u brata w Myjomicach -- Mich. Kobierzycki dz-c Pyszkowa i Rozalja de Kaczkowska z Częstochowy

51360 (Kępno)

1877.11/V. * (K.), ch. 2/V. Stanisława Marta, c. poprz. de Wilczewskich [Telesfora de Wilczewskiego i Wandy Chiżyńskiej] komis. pow. -- Edward W. z Grodziska i Emilja Cieszyńska z Gogolina

51361 (Kępno)

1877.11/X. * (K.), ch. 30/X Wincenty Henryk, s. poprz. de Chmarów [Winc. de Chmary i Józefy Waszkowskiej] aktuar. i równ. asyst. sąd. - chrz. nieszl.

51362 (Kępno)

1879.29/VI. * (K.), ch. 5/IX. Marjan Piotr, s. poprz. de Chmarów [Winc. de Chmary i Józefy Waszkowskiej] sekret. sądu - chrz. nieszl.

51363 (Kępno)

1732.0/I. GD. Kazimierz Stodulski x GD. V. Anna Pawłowska -- IMD. Stanisł. Olszowski, dziedzic

51364 (Kępno)

1752.7/V. N. Antoni Zaleski sługa P. MD. Ludwika Sucheckiego dzierżawcy Kępna x Katarzyna Pękowska, sługa tegoż pana. -- N. Stefan Sakołowski (!) sługa tegoż pana

51365 (Kępno)

1756.25/II. MD. Aleksander Mączyński starosta lubolski katol., x MD. wd. Joanna Piotrowska, rel. refom., kalwin., dz-ka Kępna, -- MD. Wład. Bartochowski łowczy sier., M. Felicjan Wierzchlejski łowczy dobrzyń. i M. Jakub Madaliński cześnik ostrzeszowski

51366 (Kępno)

1759.20/IX. GMD. liber baro de Schlichten Schlichting katol. x GMD. V. Renata Heintzin luter.

51367 (Kępno)

1761.26/X. G. mł. Marcin Zdrodowski x Sław. panna Marcjanna Gadamska, -- Józef Tokarski i Mac. Łękowski

51368 (Kępno)

1762.8/XI. PGD. Joachim Leopold de Arenswaldt "officialis" pruski x P. Herula Joanna Elżb. de Prittwitz in Namslavia

51369 (Kępno)

1763.25/I. GD. Antoni Malinowski ex Ducatu Wolensi x honesta V. Anna, c. Mac. Kuznika ob. Kępin, oboje katol. - sw. sw. mieszcz. z K.

51370 (Kępno)

1773.3/IX. GD. Józef Kaułdowski (!) x GV. Jadwiga Trepkiana, katolik i kalwinka -- MD. Aleksander Mączeński i MD. Wojc. Stokowski

51371 (Kępno)

1799.16/I. (K.) G. Józef Kozubski mł. x GV. Franciszka Dzierzbida

51372 (Kępno)

1807.22/VII. (K.) G. Jan Prasnawski mł. x GV. Agn. Szumańska - sw. mieszcz.

51373 (Kępno)

1807.21/XI. (K.) IMD. Piotr Żerumski mł., kapitan, x MD. V. Teofila Żeromska -- MD. Adrjan Żelisławski i MD. Franc. Psarski

51374 (Kępno)

1810.7/XI. G. Adam Ignacy Ocieszalski mł. x Elżbieta Kasprzycka panna, - sw. nieszl.

51375 (Kępno)

1814.11/I. (z m. K.) G. Jan Osiakowski mł. l. 36 x V. Zofja Przybylska, l. 17. -- Bonaw. P. i Józef Staniewski

51376 (Kępno)

1816.13/V. (z m. K.) GMD. Kaz. Zabłocki wd. l. 40, rodem z Murzynowa x GMD. Izabella de Kempistow Żeromska virgo, l. 20, z Kępna, -- Dziedzic Kępna Wojc. Ż. op. jej, Piotr Ż. krewny jej

51377 (Kępno)

1817.17/II. (z m. K.) G. Antoni Żeromski mł. l. 21, syn dz-ca Kępna x GV. Marjanna Magnuska l. 16, z Woli Piorowej rodem, -- Wojc. Ż. ojciec, Wojc. Żelisławski. Franc. Psarski

51378 (Kępno)

1824 (w akcie błędnie 1823 !) 20/V. (z m. K.) G. Szymon Bogumił Milewski, wd., l. 31., celnik w Baranowie x Antonina Augustowska, stanu plebejskiego, l. 24, rodem z Rudnik - sw. nieszl.

51379 (Kępno)

1827.21/VI. (z m. K.) G. Anastazy Bieńkowski mł. l. 27, przybysz x Sł. Agn. Szymańska, panna, l. 24, z Wieruszowa rodem, - sw. nieszl.

51380 (Kępno)

1828.2/VIII. (z m. K.) G. M. Ignacy Zagrodzki, wd. l. 39., b. kapit. w. pol., obec. gen. inspektor lasów hr. Wiktora Szołdrskiego, z Borówka rodem, z par. czempiń. x MD. Marjanna Czerwińska, panna z m. Kępna, l. 28, stąd rodem., - sw. nieszl.

51381 (Kępno)

1754.25/IV. † Kat. Suchecka, c. MD. S-go, l. 12

51382 (Kępno)

1757.1/VI. † (K.) Jan Trepka, kalw. l. 24

51383 (Kępno)

1860.30/IX. Konrad Jan Oswiecimski sędzia z Pleszewa, mł., 33, x panna Malanja Góra z K., l. 25 -- Ignacy Urbanowski dz-c d. Łęczyca w Ks. Pol. i Alfons O. brat pana mł.

51384 (Kępno)

1763.14.IV. † PMD. Wojciech Jerzy de Dziębowski dziedzic na Suchan i zarządca d. Kępinia, l. 41, poch. 18/IV w krypcie kośc. w K.

51385 (Kępno)

1763 † (K.) 23/VI. GD. Jadwiga Treperyna kalw., dz-ka Mielęcina, poch. Tabor, l. 60

51386 (Kępno)

1764.26/VIII. † Rozalja, c. GD. Jakuba Pawłowskiego katol. 5 dni

51387 (Kępno)

1766.16/XI. † GD. Marcin Rudnicki l. 63, wędrowca w Krąskowęch

51388 (Kępno)

1767.29/V. † Tekla, c. GD. Ant. Malinowskiego kat., l. 3

51389 (Kępno)

1769.25/V. † Antoni Malinowski Nob., l. 45

51390 (Kępno)

1770.5/VIII. † Antoni Zdrowski Nob., tabularius., 8 lat

51391 (Kępno)

1771.14/II. † MD. Franc. Lubieniecki w bitwie pod Kępnem konfed. z Moskwą, zbity

51392 (Kępno)

1772.14/VIII. † Nob. Józef Paszenski ur. Kleupe, l. 26

51393 (Kępno)

1777.10/I. † Zofja Psarska, Władysława Parskiego i Rozalji z Bartochowskich córka, l. 7

51394 (Kępno)

1781.27/II. † GD. Wojc. Broniowski l. 56

51395 (Kępno)

1781.14/VIII. † ks. Jan z Kaliszkowic Załuskowski, prob. Kęp., asesor konsyst. trzciniec. i dr. teol., in Societate ponad 30 lat., tu rządził l. 5, l. 55

51396 (Kępno)

1795.7/I. (Mianowice) † G. Marjanna Kowalska l. 76, poch. kapl. sw. Opatrzn.

51397 (Kępno)

1801.19/I. (K.) † IMD. Anna de Fabrie (?) ż. IMD. Samuela de Oppl Bronikowskiego szambel. IKMci, dz-ca m. Kępna, l. 30, poch. kośc. po połogu

51398 (Kępno)

1801.18/III. † (K.) MD. Stanisława de Gocziołkoskie, ż. MD. Ignacego G-i, l. 30, suchoty

51399 (Kępno)

1806.25/VII. (K.) † MD. Balbina Waleska l. 22, suchoty

51400 (Kępno)

1806.24/VIII. (K.) † MD. Franc. z Cińskich Domanieska l. 56, puchlina

51401 (Kępno)

1806.27/VIII. (Osiny) † Karolina, c. D. Jana Tomaszewskiego ekon. Kaszel 10 mies.

51402 (Kępno)

1809.8/X. † IRD. Mikoł. Ordęga kan. infl., prob. kęmp. rządził lat 27, l. 58, poch. cm.

51403 (Kępno)

1810.29/X. (Krąszkowy) † MD. Sebastjan Madaliński l. 64. poch. cm.

51404 (Kępno)

1811.16/XII. (Osiny) † MD. Zofja z Zeromskich Balcewiczowa l. ok. 37, poch. cm., w. choroba

51405 (Kępno)

1812.16/VI. † (K.) Napoleon, s. Filipa Waleskiego [to napewno nie szl.] ! r. 1., poch. cm. Ospa

51406 (Kępno)

1815.15/V. (K.) † G. Honorata z Łupkowskich Fiałkowska w 30-ym r. ż., suchoty, poch. cm.

51407 (Kępno)

1816.5/III. (K.) † G. Xawery Łagiewski w 31 r. ż., m. hydropis poch. cm.

51408 (Kępno)

1817.10/XI. (K.) Zawiadamił MD. Jan Łącki o † syna swego Jana Bogumiła Andrzeja, zrodz. z żony Golumbuwny, 1 rok. poch. cm. 26/XI

51409 (Kępno)

1824.27/IX. † (z m. K.) G. Józefa Baczyńska z domu Zabłocka, r. ż. 36, suchoty, ż. Barylego B-go., poch. kośc. (Zabłoccy są tu b. liczni mieszczanie !)

51410 (Kępno)

1825.4/VIII. (z m. K.) † G. Emeryk Zabłocki w r. 52-im, kawaler., prezes societatis combustionis w Kr. Pol., m. hydropitio

51411 (Kępno)

1826.7/IX. (z m. K.) † G. Petronela Doruchowska z domu Suchecka w r. ż. 68, febra, ż. Piotra D-go, poch. cm.

51412 (Kępno)

1827.1/VIII. (z m. K.) † G. Piotr Doruchowski wd., w r. 80-ym starość., poch. cm.

51413 (Kępno)

1827.21/XII. (Osiny) † Xawery Tomaszewski, w r. ż. 15-ym szkarlat., s. Jana i Magdal. Rembowskiej

51414 (Kępno)

1828.1/X. (z m. K.) † G. Adrjan Żelisławski, w 38 r. ż. mąż Felicjanny Krobanowskiej, poch. cm.

51415 (Kępno)

1830.27/II. (K.) † G. Marjanna Żeromska z domu Obarzankowska, 1-ov. Żelisławska, w 74 r. ż., debilitas starcze., poch. cm.

51416 (Kępno)

1831.24/IX. (K.) † G. Anna Maliszewska wd. z domu (!) Gawryło, w r. 70-ym, m. cathars, żona Mateusza Gawryło, Rusina, poch. cm.

51417 (Kępno)

1832.4/VI. (K.) † G. Wojc. Żeromski, dz-c m. Kępna, z przyl., w r. ż. 71, m. debilitas

51418 (Kępno)

1909.28/V. Ludwik de Milewski, kat. ( * Krotoszyn 1869.26/VII.) farmaceuta, Antoniego de M. i Ant. Sikorskiej) x Maria Trzcińska, * Oborniki, 1889.22/III., c. Józefa i Wład. Degorskiej on z Sierakowa ona z Kępna

51419 (Kępno)

1833.27/I. (K.) † MD. Edward Karol Czerwiński mł. w 21 r. ż., suchoty, s. Józefa i Karoliny Weisal (?) poch. cm.

51420 (Kępno)

1834.20/VII. † G. Konstancja Korycka l. 29, suchoty, mężatka, poch. cm.

51421 (Kępno)

1840.1/VII. † (K.) Szczepan l. 7, s. Augustyna Oświecimskiego dz-ca Plugawic, i Braunówny, na gardło

51422 (Kępno)

1864.17/IX. (K.) Kaz. Darewski l. 44, dziedzic wsi Wojcina w Polsce, suchoty gardła, żona i 6 dzieci małol.

51423 (Kępno)

1873.23/III. † (Wrocław) Jan Roch de Kuczyński l. 18, stud., s. Jana dz-ca Charłupi W. i Aleksandry de Weckiewicz (uszkidzone od dołu więc lekcja nazwiska matki niepewna)

51424 (Kępno)

1874.12/XI. † (K.), Jan Gwalbert de Karsznicki l. 52, dz-c d. Łyskornia w Pol., s.Egidjana K. dz-ca i Coronaty Korzuchowskiej. Wdowa z domu Rokosowska. Dzieci brak Zawiadamia Stanisław Karszn. z Lubczyny

51425 (Kępno)

1876.15/XII. † (K.) Jakub de Kiedrowski, 5 mies., s. Edmunda dra med. i Lucyny de Morzyckiej

51426 (Kępno)

1899.16/I. (K.) † Lucyna Trzcińska 1 m, 14 dni, c. Józefa T. dra med. i Władysławy Degórskiej

51427 (Kępno)

1891.7/I. * (K.), ch. 17/IX Irena Lucja, c. Bronisława Daszkiewicza dr. med. i Janiny de Koczorowskiej -- Józef D. pos. Olszowy, Wanda Jezierska, ż. posesora Przystani

51428 (Kępno)

1893.12/II. * (K.), ch. 13/VIII Halina Ludwika, c. poprz. Daszkiewiczów [Bronisława Daszkiewicza i Janiny de Koczorowskiej] -- Wład. de Jezierski pos. Przystani, wd. Ludwika D.

51429 (Kępno)

1894.3/III. * (K.) ch. 2/IX Wanda, c. poprz. Daszkiewiczów [Bronisława Daszkiewicza i Janiny de Koczorowskiej] -- Juljan de Łukomski, panna Emilja Chrzanowska z Bobrownik

51430 (Kępno)

1895.4/IV. * (K.), ch. 29/VII. Bogdan, s. poprz. Daszkiewiczów [Bronisława Daszkiewicza i Janiny de Koczorowskiej] -- Bolesław de Łukomski gimnazista, Irena D. panna

51431 (Kępno)

1898.4/XII. * (K.), ch. 26/XII. Lucyna, c. poprz. Trzcińskich [Józefa Trzcińskiego i Władysławy Degórskiej] dr. med. - chrz. nieszl.

51432 (Kępno)

1899.17/V. * (K.), ch. 17/X. Stefania, c. poprz. Daszkiewiczów [Bronisława Daszkiewicza i Janiny de Koczorowskiej] dr. med. -- Wacław de Koczorowski mieszk. w Kaliszu, Celina de Dobek z d. Słupca w Kr. Pol.

51433 (Kępno)

1907.4/IV. * (K.), ch. 15/IV. Władysław Józef, s. dr. Józefa Trzcińskiego i Heleny Ulatowskiej drów med. -- Jan T. i Marja T-a

51434 (Chobienice)

1773.19/III. (Ch.) cerem. 1) Konstanty Franciszek Józef Nepom. 2) Anna Marjanna Teresa Józefa, s. i c. IMD. Macieja i Seweryny starostów wałeckich (Mielżyńskich) ass. 1) IMD. Maks. M. scie kcyń. i IMD. Wirydjanna M.klanowa pozn., 2) IMD. Józef M. klan pozn. i IMD. Konstancja M. sc. kcyń.

51435 (Chobienice)

1773.8/VII. ch. ch. IMD. Estera Raczyńska klanowa Sandecuń. i MGD. Franc. Rozniecki dzierżawca Godziszewa

51436 (Chobienice)

1776.1/XII. (Ch.) cerem. nad córką 5-letnią Antonellą Marjanną Genowefą, c. IMD. Józefa Radolińskiego chorążego wschow. i Katarzyny -- IMD. Konst. Kwilecki chor. pozn. i Wirydjanna Mielżyńska klanowa pozn.

51437 (Chobienice)

1776.26/XII. ch. ch. IMD. Filip Raczyński gen. w. k., IMD. Seweryna Mielżyńska starościna wałecka

51438 (Chobienice)

1788.22/V. (Grójce) Zofja Nepomucena, c. GD. Pawła Gruntkowskiego i Kunegundy -- ID. Wirydjanna Mielżyńska wdzina pozn. i PMD. Wiktor Bojanowski generał

51439 (Chobienice)

1791.23/III. (Babimost) Józef Nep., s. MGD. Józefa Grudzińskiego w urzędzie skarbn. kor. w Bab. rewizora i Erazmy de Tomaszesina -- O. Onufry Wierzbiński op. bledzewski, i ID. Wirydjanna z Radolińskich Kwilecka scina wschow.

51440 (Chobienice)

1792.30/IX. ch. GD. Neponucena z Gromadzewskich (?) Dzierżanowska

51441 (Chobienice)

1781.22/I. M. Józef Dzierżanowski x Nepomucena Grąbczewska panna -- M. Ignacy Zakrzewski, Walenty i Piotr Dz-cy (Zakrzew)

51442 (Chobienice)

1792.26/XII. (Dw. Ch.) I. Antoni Chłapowski camer. IRM. mł. x Katarzyna Radolińska panna, c. podkom. wschow. -- Maciej Antoni na Kwilcu Kwilecki sta wschowski, Xawery Chł. podczaszy wsch.

51443 (Chobienice)

1793.23/V. (Dw. Ch.) P. Stanisław Breza podkom, IKMci, x Antonina Radolińska podkom. wschow., panna -- I. Antoni Poniński sta kopan., kaw. O. B. i Sw. St., Antoni Kwilecki sta wschowski, kaw. Sw. Stan., Antoni Chłapowski podkom. IKMci, Michał Sokolnicki chorążyc, kal.

51444 (Chobienice)

1786.27/XII. (Ch.) † G. D. Józef Chomętowski, poch. cm.

51445 (Chobienice)

1792.22/VII (Ch.) † GD. Justyna Kurkowska l. 38, poch. cm.

51446 (Chobienice)

1794.27/I. (Ch.) † GD. Piotr Kostanecki, b. marsz. dworu w Ch. obecnie dzierż. domu plebań. z gruntem, l. 48, poch. cm.

51447 (Chobienice)

1796.21/I. (Godziszewo) ch. we dw. Adam Zefiryn, s. MD. Walentego Gutowskiego i MD. Kat. z Koszutskich, pos. tej wsi, * 1795.23/XII. -- MD. Ignacy Pl(awiński) i MD. Brygitta z Orłowskich Pławińska pos...

51448 (Chobienice)

1796.18/V. (Ch.) cerem. Józefa Agnieszka Wirydjanna, c. D. Teodora Breańskiego i MD. de Falęckie B-ej, -- ass. IMD. Wirydjanna Mielżyńska wdzina pozn. i IMD. Filip Raczyński kaw. Sw. St.

51449 (Chobienice)

1798.26/III. (Ch. pałac) Gabriela, Marjanna Konstancja Józefa, c. PMD. Prokopa Mielżyńskiego poz. kaw. narod. (tribuni), kaw. Sw. Stan. i Kat. z M-ch -- MD. Józef Gajewski syn starosty powidz. i IMD. Konstancja z Czapskich M-a pisarzowa w. k. z Pawłowic cerem. 5/VI. t. r. -- Maks. M. pis. w. k., z żoną

51450 (Chobienice)

1799.3/XI. (Ch.) Konstancja Seweryna Anna Stanisł., * t. d., c. poprz. ID. Mielżyńskich [Prokopa Mielżyńskiego i Kat. z M-ch] dz-ców Chob. -- Stan. Mycielski wdzic inowrocł. i Konst. z Czapskich Mielż. pis. w. k.

51451 (Chobienice)

1821.12/XII. (Ch. pałac), *, a ch. 14, Marja Kat. Franc. Gabriela Łucja, c. IMD. hr. Macieja Mielżyńskiego dz-ca m Chob. i Konstancja z hr. M-ch, pani tych dóbr -- IMD. Józef M. sta klonow., dz-c Miłosławia i żona jego Franciszka z Niemojewskich

51452 (Chobienice)

1824.17/III. (Ch. pałac) *, a ch. 19, Józef Prokop Seweryn Kazim., s. poprz. IMD. hr. Mielżyńskich [IMD. hr. Macieja Mielżyńskiego i Konstancji z hr. M-ch] -- Seweryn M, mł., ścic klonow. z Miłosławia i IMD. Teresa z M-ch Potulicka dz-ka Niechanowa. Kazim. P. dz. w Potulicach i Seweryna Sokolnicka dz-ka Jarogniewic

51453 (Chobienice)

1828.15/XI. (Ch. pałac) *, ch. 17. Katarzyna Adelajda Ignacja Gertruda, Apolonja, c. poprz. IMD. hr. Mielżyńskich [Macieja Mielżyńskiego i Konstancji z hr. M-ch] -- Kaz. Potulicki, dz-c Jutrosina, Sielca, Potulic, i Adelajda Gajewska, c. dz-ców Wolsztyna

51454 (Chobienice)

1836.6/V. * (Ch. pałac), ch. 11. Teresa Stanisława, c. poprz. IMD. hr. Mielżyńskich [Macieja Mielżyńskiego i Konstancji z hr. M-ch] -- Kasper Potulicki dz-c Obór, Niechanowa i MD. Seweryna Łukaszewicz ż. inspektora Bibl. z Pozn.

51455 (Chobienice)

1838.18/VII. (Ch.) * Karol Ignacy, s. poprz. IG. hr. Mielżyńskich [Macieja Mielżyńskiego i Konstancji hr. M-ch] dz-ców Chob. -- Karol Marcinkowski dr. med. z Pozn. i ID. Virgo Marjanna M. z Chob.

51456 (Chobienice)

1841.28/VIII. (Ch.) *, Gabriela Franc. Marja Augustyna, ch. 12/IX, c. poprz. ID. hr. Mielżyńskich [Macieja Mielżyńskiego i Konstancji z hr. M-ch] -- Józef M. stud. z Pozn. i V. Franciszka Mielżyńska z Chob.

51457 (Chobienice)

1845.19/VIII. (Chob.) * Józef Franciszek maciej, s. I hr. Jana Bnińskiego dz-ca d. Karna i Reklin, i I hr. Marjanny z Mielżyńskich, ch. 19/IX. -- hr. Maciej M. dz-c Ch., Dąbrowy, Kotowa, Gośc. etc. i I. starościna hr. Franciszka M-a, dz-c Iwna, Kazimierza etc.

51458 (Chobienice)

1864.31/VIII. * (Ch.), ch. 31, Jadwiga, c. Jana Bąkowskiego komis. dóbr i Emilji de Orter de domo de Jachimowicz - chrz. nieszl.

51459 (Chobienice)

1866.19/III. * (Ch.), ch. 9/VII. Mieczysław Józef, s. poprz. Bąkowskich [Jana Bąkowskiego i Emilji de Orter] -- Józef B. ze Skotnik, Jadwiga Czypicka z Nowiny

51460 (Chobienice)

1867.17/VII. * (Ch.), ch. 19/IV (??) Władysław, s. poprz. Bąkowskich [Jana Bąkowskiego i Emilji de Orter] -- Karol hr. Mielżyński z Chob. i Emilja hr. Bnińska z Samostrzela

51461 (Chobienice)

1868.15/VI. * (Ch.), ch. 18, Jan Maciej Feliks, s. Karola hr. Mielżyńskiego i Emilji z hr. Bnińskich -- hr. Maciej M. z Kazimierza, Emilja hr. Bn. z Samostrzela, Ignacy h. Bn. i Emilja Szczaniecka z Pakosławia

51462 (Chobienice)

1871.23/II. ch. w kość. Sw. Wojc. w Pozn. Ignacy Maciej Karol, * 19/II s. poprz. ID. hr. Mielżyńskich [Karola Mielżyńskiego i Emilji z Bnińskich] dz-ców Chob. i in. -- ID. Stefan Gajewski dz-c Wolsztyna i Emilja Szczaniecka mieszk. na ul. Małe Garbary (wypis z ksiąg Sw. Wojc. Pozn.)

51463 (Chobienice)

1873.8/IV. * (Ch.), ch. 24/IV. Emilja Konstancja Kat., c. poprz. hr. Mielżyńskich [Karola Mielżyńskiego i Emilji z Bnińskich] dz-ców Chob., Kazim. i in. -- Leon hr. M. dz-c Panłowic i Emilja hr. Bnińska z Samostrzela

51464 (Chobienice)

1877.6/XII. * (Ch.), ch. 16, Mieczysław Mik., s. Franc. Bąkowskiego rządcy dóbr i Felicji Niewiteckiej -- X. Jan H. prob. z Łodzi, hr. Emilja Mielżyńska z Chob.

51465 (Chobienice)

1874.10/II. * (Ch.), ch. 16, Kazimierz Walenty, s. Leona Powidzkiego i Eufrozyny Drażdżyńskiej -- Walenty Dr. ob. z Gn. i Helena D. panna z Gniczna

51466 (Chobienice)

1831.27/XII. (Ch.) GD. Józef Łukaszewicz mł. insp. Bibl. Publ. w Pozn., stanu nob., l. 33., s. †-go GD. Teodora Ł. i G. Katarzyny z Pawłowskich żyj. x GD. Seweryna Friza V., z dworu Chob. stanu szlach., l. 31, c. †-go GD. Piotra F. i żyj. GD. Konstancji z Miklaszewskich -- IMD. Maciej Mielżyński dz-c Chob. i August Busse, komis. d. Chob.

51467 (Chobienice)

1816.14/II. (Chob. Pałac) IMD. Kasper Piotr Aleksander hr. Potulicki, mł., dz-c Więcborga i inn. w par. więcb. x IMD. Teresa Konstancja hr., Mielżyńska V. l. 21, 9 m., -- IMD. Stanisł. hr. M. i GMD. Michał Mycielski. On l. 25

51468 (Chobienice)

1819.23/V. (Chob. Pałac) IMD. Ludwik Łukasz Gwidon Ignacy hr. Potulicki mł., l. 25, mies. 4, s. †-go Mich. P. dz-ca Potulic, i Elżb. Wodzickiej x Gabriela Konstancja Mielżyńska V., l. 20, m. 3, c. Prokopa i Kat. z M-ch, †-ych. ; Op. jej Józef hr. M. sta klonowski, dz-c Miłosł. -- Stan. hr. M. dz-c Pawł., Józef Żołtowski dz-c Ujadu

51469 (Chobienice)

1869.13/X. * (Chobienice), ch. 17/X. Maciej Ignacy Przecław, s. Karola hr. Mielżyńskiego i Emilji hr. Bnińskiej -- Józef hr. M. z Iwna, panna Marja h. Bn. z Samostrzela. [x Berlin Wiktoria Adutt, w kośc. Sw. Jadwigi 18.9/IV.]

51470 (Chobienice)

1820.6/VII. (Pałac Chob.) IM. maciej Mielżyński mł., l. 21, s. IM. Józefa starosty klonowskiego, dz-ca Miłosławia, Dąbrowy, Kazimierza, i Franc. z Niemojewskich x IM. Konstancja Seweryna Anna Stanisława Mielżyńska, panna, l. 20 i 9 mies., c. IM. Prokopa hr. M. dz-ca Chobienic tribuni excerc. R. P., kaw. Sw. St. i Katarzyny z Mielżyńskich, †-ych, (a rodzice pana młodego żyją). Opp. panny: Józef M. sta klonow. Stanisław M., b. gen. w. kor. dz-c Pawłowic, Mikołaj M. dz-c Baszkowa -- hr. Kasper Potulicki dz-c Więcboga, hr. Kaz. P. na Potulicach

51471 (Chobienice)

1891.31/I. G. Stanisław Łącki hr., mł. z Konina par. Pniewy, l. 26 x hr. Emilja Mielżyńska z Chob. panna, l. 19, za dysp. krym. z tytułu pokrew. -- Witold Skorzewski, Stef. Ł., Stef. Mycielski z Wolsztyna

51472 (Chobienice)

1901.8/I. Aleksander ks. Sułkowski z Rydzyny mł. l. 27 x Aniela hr. Mycielska, * w Smogoczewie, obec. mieszk. w Chob. panna l. 19. Dysp. konsyst. z racji pokrew. stop. 4 attingentis 3-go -- Maciej hr. M. z Chob., Henryk Maury pokojowiec

51473 (Chobienice)

1796.5/III. (Chob.) poch. cm. MD. Teresa de Pieniąszkowne Solecka wdowa, † 13/III., l. 78. Plewra

51474 (Chobienice)

1797.9/IX. (Chob.) † ID. Wirydjanna klanowa santocka, ż. ol. ID. Leona Raczyńskiego, a matka Filipa, Katarzyny i Estery R-ch, 2-o voto Mielżyńska wdzina pozn., fundatorka tego kośc. i dobrodz., eksport. 13 do Reform. do Woźnik, l. 77

51475 (Chobienice)

1800.28/V. (Chob.) † IMD. Prokop Mielżyński tribunus E. R. P., kaw. Sw. St., dz-c Chob., l. 31, febris maligna poch. 31 eksport. z Chob. do Ref. do Woźnik

51476 (Chobienice)

1801.15/VIII. (Chob.) poch. cm. MD. Franciszek Rozniewski żyjący we dworze "in gratia et respecti" IMGD. Kat. Mielżyńskiej wdowy. † 13/VIII. l. 78 ruptura ventosa

51477 (Chobienice)

1802.31/VII. (Chob.) poch. cm. MD. Jan Nep. Chomentowski mieszk. we dworze "in gratia et respecti" wdowy M-ej, † 28. l. 50, m. astmathico

51478 (Chobienice)

1817.14/II. (Dw. Chob.) † IMD. Kat. z Mielżyńskich M-a, wda po Prokopie M., dz-ka Chob., Woźnik, Niechanowa i in. l. 41, febris hectica eksport 20 do OO. Ref. w Woźnikach i tam poch. 15

51479 (Chobienice)

1817.13/X. poch. MGD. Rudolf Mackiewicz b. sędzia pok. pow. babim., m. hydropico, l. 62, a † 10/X

51480 (Chobienice)

1824.23/VII. † (Pałac Chob.) IMD. Seweryna z Mycielskich Sokolnicka w Morownicy (??). Pogorzeli dziedzic, l. 26, przy połogu odbyw. u krewnych, na 4-y dzień eksport. do Gostynia do Filip.

51481 (Chobienice)

1904.20/XII. † (Chob.) Emilja Felicja Józefa Aniela Gabriela hr. Mielżyńska, * 1903.28/XII., c. hr. Mac. M. na Brudzewie i Felicji hr. Potockiej, poch. 21/XII

51482 (Gnin)

1771.9/VII. (G.) * Marjanna Małgorzata, c. G. Antoniego Grzybowskiego i Justyny, ch. z w. 12, cerem. 22/VII. MD. Wojc. Swinarski i MD. Urszula de Kierskie cartelanides

51483 (Gnin)

1772.26/V. ch. ch. MD. Jan Mileński (!) miecznikowicz wschow. dz-c d. N. i St. Jabłona, i MD. Zofja Mielencka dz-ka de Hamer

51484 (Gnin)

1779.24/II. ch. ch. G. Teodor Kropiwnicki i G. Apolonja Mejerowa dzierż. Gnina

51485 (Gnin)

1779.26/IX. Ludwika Elżbieta Franciszka, c. GD. Ludwika Mejer i Ludwiki (!) dzierż. Gnińskich, we dworze Gniń. -- GD. Józef M. brat rodz. Ludwika

51486 (Gnin)

1779.26/IX. Justyna Franciszka Józefa, c. G. Ludwika i Apolonii z Kropiwnickich Mejerów pos. Gnina, -- G. Józef Mejer i IM. Zofja Kierska kl. kamieńska, G. Melchjora de Wolińskie Brykierowa

51487 (Gnin)

1783.8/V. (G.) Zofja Nepomucena, c. GD. Ludwika i Apolonii z Kropiwnickich Mejerów pos. G. -- G. Józef M. i IM. Zofja Kierska klanicowa kamieńska

51488 (Gnin)

1785.27/XII. Jan Swiętosław, s. poprz. G. Mejerów [Ludwika Mejera i Apolonii z Kropiwnickich] pos. d. Gn. -- G. Józef M. stryj, pos. d. Berzyna i G. Agn. z Koźmińskich M-a żona jego

51489 (Gnin)

1821.7/I. J. Mikołaj Mielżyński dożyw. pos. Gnina (L. Bapt.)

51490 (Gnin)

1852.24/XI.

  • (G.), ch. 16/XI. Elżbieta Kat., c. Antoniego Karchowskiego pos. Rozanowo (?) i Marjanny -- Józef Rywoli praceptor silval i panna Rozalja Szczepańska z Budcza

51491 (Goniembice)

1797.7/XII ch. ch. MD. Józef Cieśliński z dw. Kloniwiec i siostra jego M. Antonina C., panna -- 1798.7/III. ch. G. Józefa C., panna z Kl.

51492 (Goniembice)

1798.8/III. ch. ch. MD. Antoni Onufry Skarzyński i IMD. Kordula z Gorzeńskich Turnowa

51493 (Goniembice)

1800.22/X. (Gon.) ch. ch. ID. Franc. Xaw. Ziemkiewicz (!) star. ducki z żoną Ludwiką z Turnów

51494 (Goniembice)

1801.14/IV. (Gronówko) ch. ch. MD. Ignacy Łakiński i MD. Józefa Koziarska, oboje z dw. Gron.

51495 (Goniembice)

1801.10/V. ch. MD. Daniel Cieśliński pos. Wolkowa mł. i M. Antonina C. panna z Klonówca

51496 (Goniembice)

1801.23/X. (Grunówko) ch. Jan Franciszek, s. GD. And. Ziarkowskiego ekon. z Gr. i Urszuli z Szostakowskich, * 23 -- Apolonia Sz. wd. z tegoż folw.

51497 (Goniembice)

1801.10/XII. ch. ch. PMD. Antoni Onufry Skarzyński dz-c Wyciężkowa i IED. Kordula z Gurzyńskich Turnowa stolnikowa kal., dz-ka G-ic 1802.26/I. ch. GD. Marcin Mieczkowski pos. d. Zakowa

51498 (Goniembice)

1803.13/III. ch. ch. MD. Antoni Onufry Bończa Skarzyński dz-c Wyciążkowa z przyl. -- MD. Urszula z Prusimskich Turnowa ż. dz-ca Oporowa z przyl.

51499 (Goniembice)

1809.31/V. ch. ch. G. Józef Podbielski ekon. z Wyciążkowa mł. G. Antonina Cieślińska panna z Klonówca

51500 (Goniembice)

1810.16/IX. ch. ch. G. Piotr Kaczorowski mł. pos. Popowa, - 1811.8/III. ch. G. Tomasz Jaworski pos. folw. zw. Janopol - 21/IV. ch. G. Józef Podbielski skryba z Żakowa

51501 (Goniembice)

1814.10/VII. (Klonowiec), Apolonia, Antonina, Małgorzata, c. G. Franc. Skarżyńskiego pos. Zegrowa k. Smigla i G. Antoniny z Cieślińskich, * 8/VII -- G. Józef C. dz-c Klanówca mł., z siostrą panną Nepomuceną C. z Kl., cerem. 7/X.

51502 (Goniembice)

1817.30/VI. (z miasta Przemęt) cer. Katarzyna, (ch. z wody w m. P. 8/IV.), c. G. Józefa Kłodawskiego pos. Przem. i G. Marjanny Krzyżanowskiej -- GD. Józef Cieśliński, dz-c Klonowca i GD. Katarzyna C. jego matka z Kl.

51503 (Goniembice)

1818.23/IV. ch. ch. G. Antoni Onufry Skarżyński z ż. G. Katarzyną z Nieżuchowskich

51504 (Goniembice)

1820.15/VIII. (Zakowo) Michał Dominik, s. G. Franc. Skarzyńskiego dz-ca Z. i Antoniny Cieślińskiej, * 2 -- GD. Dominik Swięcicki pos. wsi Siekowo i Kasznice, i G. Karolina Sk., ż. Antoniego Sk. dz-ca Helkowa z przyl.

51505 (Goniembice)

1822.28/I. cerem. Kordula, c. poprz. GD. Skarzyńskich [Franciszka Skarzyńskiego i Antoniny Cieślińskiej] (ch. z wody w kośc. w Górce 1812.27/III.) -- ass. GD. Józef Cieśliński dz-c Klonowca i GD. Karolina z Nieżychowskich S-ka, dz-ka Chełkowa

51506 (Goniembice)

1838.11/VII. (Żakowo) *, ch. 29/VII. Stophasia (!!) Eufemia, c. Hipolita v. Szczawińskiego i Apolonii v. Skarzyńskiej -- Marjanna v. Sk. z Ż. i Wojciech v. Szcz. z Żak.

51507 (Goniembice)

1840.6/II. * (Klaene), ch. 16/II. Weronika Anna Apolonia, c. poprz. v. Szczawińskich [Hipolita v. Szczawińskiego i Apolonii v. Skarzyńskiej] -- Stanisł. v. Jarzębowski i Anna v. Skarzyńska

51508 (Goniembice)

1841.31/X. * (Żakowo), ch. 1/XII Izydor Zdzisław, s. poprz. v. Szczawińskich [Hipolita v. Szczawińskiego i Apolonii v. Skarzyńskiej] (Gutobesitzer) -- Izydor v. Jaraczewski, Weronika v. Sulerzycka zam. J-a

51509 (Goniembice)

1843.28/V. * (Goniembice), ch. 29. Maria Tekla Emilja, c. Włodzim. v. Bojanowskiego i Emilji v. Rychłowskiej, dzierż. (?) G-c -- Franc. B. dz-c Wojnieścia. Tekla v. R. z Zimnowody

51510 (Goniembice)

1844.14/I. * (Klaene), ch. 18 Weronika, c. poprz. v. Szczawińskic [Hipolita v. Szczawińskiego i Apolonii v. Skarzyńskiej] -- Rajmund v. Szcz. i Weronika v. Jaraczewska

51511 (Goniembice)

1844.19/V. * (Goniembice), ch. 20/V. Bolesława Tekla, c. poprz. v. Bojanowskich [Włodzimierza v. Bojanowskiego i Emilji v. Rychłowskiej] -- Rajmund v. Szczawiński, dzierż. (?) Goniembic, Tekla Rychłowska z Zimnowody

51512 (Goniembice)

1846.12/II. * (Goniembice), ch. 13/II Stanisław Walenty, s. poprz. Bojanowskich [Włodzimierza Bojanowskiego i Emilji Rychłowskiej] dziedziców

51513 (Goniembice)

1848.7/II. * (Goniembice), ch. 13/II, Witold Romuald, s. poprz. v. Bojanowskich [Włodzimierza v. Bojanowskiego i Emilji v. Rychłowskiej] dz-ców -- Nep. v. B. dz-c Kadzynia i Melanja Rychłowska z Zimnejwody

51514 (Goniembice)

1848.10/IV. * (Saśke ??), ch. 25/IV. Stanisław Wojciech, s. Aleksandra v. Trąmpczyńskiego i Barbary v. Chełkowskiej dziedziców -- Tadeusz v. Tr. dz-c Dachowa, Gabriela v. Tr.

51515 (Goniembice)

1851.28/VI. * (Goniembice), ch. 13/VII. Marja Kunegunda Leokadja, c. Walerjana de Rychłowskiego i Jadwigi de Modlibowkiej, dz-ców Drobnina -- Józef M. dz-c St. Golinki i Tekla R. dz-ka Zimnejwody

51516 (Goniembice)

1872.30/XI. * (Wyciążkowo), ch. 3/XII Tadeusz Andrzej Franciszek Xawery Marja Pius, s. hr. Józefa Witolda Łubieńskiego dz-ca i Elżbiety Dzierżykraj Morawskiej -- X. Wojc. M. kanonik kamienie. i płocki, dz-c Oporowa i Amelja z Jezierskich hr. Ł-a z Wyc.

51517 (Goniembice)

1874.7/VI. * (Wyciążkowo), ch. 10, Zofja Aniela Marja, c. poprz. hr. Łubieńskich [Józefa Witolda Łubieńskiego i Elżbiety Dzierżykraj Morawskiej] -- Kaz. Chłapowski dz-c Koparzewa i Tekla Dzierżykraj Morawska z Luboni.

51518 (Goniembice)

1875.25/VI. * (Żakowo), ch. 4/VIII Roman Józef Izydor, s. Bronisława de Cioromskiego i Wandy de Jaraczewskiej, dz-ców Ż. -- Adam Skarzyński dz-c Spławia, Weronika J. dz-ka Zalesia

51519 (Goniembice)

1876.8/XI. * (Wyciążkowo), ch.16/XI. Marja Celestyna Elżbieta Pia, c. poprz. hr. Łubieńskich [Józefa Witolda Łubieńskiego i Elżbiety Dzierżykraj Morawskiej], dz-ców Wyc. -- X. Jan v. Koźmian. kan. i prałat metrop. pozn. Rozalja Chłapowska z Turwi

51520 (Goniembice)

1877.10/VIII. * (Klonowiec), ch. 10 Alfons, s. Hipolita de Cioromskiego dz-ca i Marji Melanji de Mieczkowskiej

51521 (Goniembice)

1838.1/II. GM. Edward Poniński dz-c d. Tulce, s. GM. Stanisława P. i Anny z Sierakowskich l. 30 x GM. Eustachja Grabska panna, c. GM. Eustachego i Kat. z Herstopskich, l. 20., z Wyciążkowa -- GM. Jan Taczanowski, Hier. Rychłowski, Nepom. Niemojewski

51522 (Goniembice)

1839.14/IV. Jan Leon Nieświastowski Nob., wd., * w Jeziorach, l. 36, dz-c M. Jezior., x Józefa wdowa Skorzewska, urodz. Hersztopska dz-ka Wyciążkowa, l. 31. -- Józef Taczanowski z Choryni, Tad. Węsierski (?) z Napachania

51523 (Goniembice)

1843.30/X. Rajmund Karol de Szczawiński, s. Władysława Leona Ludwika Szcz. i Szarloty de Anger (?) x Marjanna Xawera Franciszka Skarzyńska, c. Franc. Xaw. i Antoniny z Cieślińskich z Żakowa, on mł. * 1822.18/IX., ona panna * 1816.5/IX. -- G. Izydor Jaraczewski dz-c Sepna i Hipolit Szcz. dz-c Klonowca

51524 (Goniembice)

1887.27/II. MD. Maksymiljan de Cioromski dz-c Goniembic patron tut. kośc., s. †-go Józefa i Berty Storck x Elżbieta wdowa Littmann dz-ka d. Sulejewo i Pustepole, c. †-go Karola Seidel, dz-ca d. na Sląsku i Amalji. Slub w pałacu w Sulejewie on mł. -- X. i Rau, ekonom z Sulejewa

51525 (Goniembice)

1830.9/IX. poch. G. Nepomucena z Cieślińskich Koczorowska ż. separ. G. Piotra K-go, † 6. (Klonowiec) l.53

51526 (Goniembice)

1834.6/X. poch. cm. G. Joanna Konstancja z Wałkowskich Littmanowa, ż. Von. Adama Littmann, pos. Sulejewa, l. 26. † 2

51527 (Goniembice)

1835.6/II. poch. G. Antonina z Cieślińskich Skarzyńska, pani na Klonowcu, ż. G. Franciszka S-go, dz-ca Żakowa i in. l. 56. († w Kl.) 3/II

51528 (Goniembice )

1835.16/XI. poch. cm. G. Franc. Skarżyński dz-c Żakowa i inn. † 10, nagle, l. 52. 3 synów i 1 córka

51529 (Goniembice )

1837.14/II. poch. cm. G. Franciszka Józefa z Wierzbickich Littmanowa, ż. Won. Adama L. dz-ca Sulejewa, † 10, l. 30

51530 (Goniembice )

1848.19/VI. † (Goniembice) Witold Romuald Bojanowski, 4 m., s. Włodz. i Emilji Rychłowskiej

51531 (Goniembice )

1865.28/XI. (poch. kość. Gon.) † w Lesznie Józef Teodor de Cioromski dz-c Wyciążkowa

51532 (Goniembice )

1866.8/I. † (Brylewo) Hipolit de Szczawiński 1 rok i 3 m. s. Hipolita de Szcz. i Marjanny Raszewskiej

51533 (Goniembice )

1867.28/X. † (Brylewo) Marja de Szczawińska l. 50, m. 10, c. poprzednich S-ch. [Hipolita Szczawińskiego i Marjanny Raszewskiej]

51534 (Goniembice )

1874.25/II. † (Brylewo) Zdzisław de Szczawiński l. 32, dz-c Brylewa. Zawiadamia ojciec

51535 (Góra)

1799.8/X., * 2/X, Franciszek Djonizy, s. G. Józefa Daniela Piotrowskiego ekon. ze wsi Loba i Zuzanny -- G. Józef Bukowski komis. dóbr m. Jaraczew i m-a

51536 (Góra)

1799.11/X., * 2, Franciszka, c. G. Rocha Krzywosądzkiego insp. lasów należ. do Góry i Magdaleny -- GD. Kaz. Paszkowski pos. Bnostowa i Anna Modaleska ? panna z Panienki

51537 (Góra)

1800.1/X. (Bnostów) Michał Wincenty, * 24/IX. s. G. Jana Kantego Paszkowskiego i Bogumiły de Metelskie, poses. Brzostowa -- G. Jan Nep. Szostakowski komis. IM. Wiktora Szołdzskiego i Marjanna, ż. N. Ant. Zandrowicza insp. lasów w Górze

51538 (Góra)

1800.16/X., * 29/IX. (Hollani ad Łobez) Michał, s. poprz. G. Krzywosądzkich [Rocha Krzywosądzkiego i Magdaleny] -- D. Franc. Swiderski i Marjanna, ż. G. Antoniego Zandrowicza insp. z lasów z Góry

51539 (Góra)

1806.12/VI. (Góra) bliźn. * * 11/VI. 1) Ludwik 2) Antonina, s. i c. NN. Augustyna i Doroty Poplewskich, leśniczych w Górze -- N. Ant. Łukaszewicz mł. i panna Barb. Szymanowska, -- G. Kat. Łukaszewiczowa, wd. pos. Czeszewa w zak. pyzdr. i Wojciech Sz. ekon. w G.

51540 (Góra)

1806.2/VIII. * (G.) Dominik, s. G. Michała Rybińskiego i Rozalji z Lesińskich, pos. fundum pleb. -- N. Jan Drozdzyński mł., ekon. z wsi Noskowo i Marjanna Sikorska ż. And. S. pos. wsi Klęka k. Nowego Miasta

51541 (Góra)

1814.28/VIII. (Góra) Marjanna Róża, * 23, c. G. Ant. Grotskiego inspect. majoris. lasów G. i Balbiny (Sosnowskiej !!) -- G. Marjanna de Szymanowskie Kośmidroska z Góry

51542 (Góra)

1816.22/VII. (G.) cerem. Ferdynand, * 26/V, s. poprz. G. Grotskich [G. Ant. Grotskiego i Balbiny] (matka Balbina de Sypniewskie - chrz. nieszl.

51543 (Góra)

1823.24/VIII. ch. G. V. Franciszka Hodoręska, c. poses. wsi Góra

51544 (Góra)

1833.3/VI. * (G.), ch. 23, Piotr Paweł, s. Józefa Sośnickiego i Wiktorii Radoszewskiej pos. wsi Góra -- Wojc. R. z Wierzczycina i Michalina R. z Jarosławic, Generosi

51545 (Góra)

1889.11/X. * (Zalesie), ch. 13, Henryk Stanisław, s. Stanisł. Wagnera i Franciszki de Trąmpczyńskiej, nauczyciela, -- Anna T. ze Szczur

51546 (Góra)

1811.11/II. (G.). D. Józef Siemianowski (!) mł., pos. wsi Stary Gostyń x Barbara Medecka wd. po Szymonie M. †-ym w Błociszewie, mieszk. w Górze, - św. nieszl.

51547 (Góra)

1811.3/II. (G.) D. Michał Kośmidrowski mł. l. 34, ekon. ze Strykowa par. Modrze, x GV. Marjanna Szymanowska l. 20, c. GG. Wojc. i Rozalji Sz-ch, ekonomów d. Góra. -- G. Józef Ossowski leśniczy w G., Józef Gruszczyński ekonom w Modrzu, Józef Siemianowski pos. St. Gostynia

51548 (Góra)

1818.22/VII. (Brzostów) G. Karol Kliszewski pos. wsi Roszkowo l. ok. 40. x panna Emilja Dembecka l. 18 -- Szymon D. jej ojciec i inni

51549 (Góra)

1819.17/V. (Łobez) G. And. Pilichowski z par. Włościejewo, wd. l. 28. x spect. Elżb. Rytterowna panna, l. 25, z dw. w Łobzu -- G. Walenty Swiderski mieszk. w Łobzu u stryj. And. Grotski nadleśn. w G.

51550 (Góra)

1819.3/V. (Łobez) GM. Leon Szołdrski kap. w. p., kaw. krzyża wojsk., l. 33 mł., x G. panna Józefa Swiderska l. 21. mieszk. w Górze -- M. Józef Białkowski podsędek sredski, obec. pos. wsi Panienka, G. Józef Sw. stryj jej, Walenty Sw. brat rodz. jej

51551 (Góra)

1821.3/III. (G.) N. Bonaw. Müntzberg wd. l. 39, ob., kupiec i prezes rady Gniezna, x G. Urszula Hodoręska panna, l. 22, za zezwol. rodziców i w obec. ich: -- Walentyn H. i Honorata de Gurowska, poses. w Górze

51552 (Góra)

1837.17/XII. Edward Kurowski x Felicja Węsierska Łobez, stanu nob., mł. 27, panna 26 -- Feliks Królikowski z Suliszkowa, Antoni W. i Maciej Kreftt, obaj z Prus Zach.

51553 (Góra)

1799.22/X. poch. cm. GD. Marjanna z Gałczyńskich, ż. G. Stanisława Labeckiego mieszk. w Hol. Łobez, gruntów tam dziedzica i pos. † 19/X. l. 56, m. hydropico

51554 (Góra)

1799.28/X. poch. Franciszek, s. G. Rocha Krzywosądzkiego insp. lasów w Górze i Magdaleny, † 26, 15 dni

51555 (Góra)

1800.22/X. Franciszek Djonizy, † 20, s. Józefa i Zuzanny Piotrowskich viceinsp. lasów w Górze, r. 1

51556 (Góra)

1800.26/XII. poch. G. Józef Daniel Piotrowski z wojew. podlas., jak zapewniał, rodem, w Górze podinsp. lasów, † 24, l. 48, suchoty. Wdowa - Zuzanna, 2 synów, 3 córki

51557 (Góra)

1806.12/III. (Łobez) poch. G. Ignacy Swiderski, nie mający stałego zamieszk., mąż G. Józefy de Rydzyńskie, mieszkającej w m. Buk z czynszu, zachorował na m. hydrop. w Srodzie i przybył do brata G. Józefa pos. Łobza, kilka dni tu chorował i † 9/III., l. 42

51558 (Góra)

1808.18/I. (G.) poch. GD. Ant. Dmochowski kawaler, wiele lat mieszk. we dworze w G., † 14, l. 70

51559 (Góra)

1808.22/VI. (G.) poch. G. Dorota ż. G. Augustyna Poplewskiego nadleśn. (custodis majoris), † 20/VI, l. 35, suchoty

51560 (Góra)

1808.27/VIII. (G.) poch. Józef, s. G. Augustyna Poplewskiego wdowca, custod. majoris silv., † 25/VIII, l. 7

51561 (Góra)

1809.17/VI. (G.) poch. G. Augustyn Poplewski wd., custos major silv. do Góry należ., † 15/VI, l. 36, konwulsje

51562 (Góra)

1811.18/V. (G.) poch. cm. Józef Ossowski insp. lasów, klucza G., mąż Apolonji Gogoleskiej wdowy, † 16/V, suchoty, l. 36

51563 (Góra)

1813.20/IV. (G.) poch. spect. Teresa Grodska, ż. G. Antoniego G-go, majoris cust. silv. w d. Góra, l. 39, m. cancer, † 17

51564 (Góra)

1834.1/X. † (Łobez) Joanna Węsierska l. 45, pos. wsi Łobez, suchoty, został mąż

51565 (Kórnik)

1800.2/XI. (K. pałac), * 15/X. Walenty Nepomucen, s. G. Piotra Pawła i Juljany de Sepna Sepińskich praefect. borrarum Kornic. - chrz. nieszl. ("Nobilis ortu")

51566 (Kórnik)

1801.2/IX. (K. pałac), * 27/VIII Teofila Clodina, c. IMD. Xawerego i Justyny z Dziaduszyckich hr. Działyńskich, d. Kórnik i inn. dziedziców - Magistraty Kórn. i Bnina

51567 (Kórnik)

1805.13/X. (K.), * 6, Franciszek Tadeusz Maksymiljan, s. N. Józefa i Marjanny Jordanów, naonczas w K. mieszk. -- G. Jan Meysner kasjer ID. Dział. z dworu i N. Rozalja Sruberska wd. z K.

51568 (Kórnik)

1806.21/I. (Kanowo), * 14 Marceli Feliks, s. G. Bartł. i G. Tekli z Jaworskich (Janowskich ?) Zbońkowskich (!) ekon. mieszk. we dworze Kun. -- GD. Juljanna Węsierska ż. ober. econoni de Proventu

51569 (Kórnik)

1807.21/VII. (K.) Dziecko nieślub., * 13/VII Anna Marjanna, c. uczc. Reginy Sypniewskiej wdowy, przybyszki, i MD. Karola Miaskowskiego, mieszk. w K. -- X. i GD. Juljanna Węsierska ekonom. prowent. kórnic.

51570 (Kórnik)

1814.2/X. ch. ch. IMD. Tadeusz Radoński prezes rady dep. pozn. i IMD. Anna Żółtowska dz-ka Żernik ek., podprefektowa pow. śremskiego, Ignacy Ż. podprefekt pow. śrem. i Barbara Radońska ż. prezesa

51571 (Kórnik)

1814.23/X. (Trzebiesławki) cerem. Józef Aleksander, * 25/IV., s. M. Piotra Gadomskiego i Weroniki Choszczyńskiej, dzierżawców. -- IMD. Józef Zabłocki dz-c Koszut, Jarosławic, Murzynowa etc. IMD. Ponińska prefektowa dep. pozn., dz-czka Nagrodowic etc.

51572 (Kórnik)

1816.2/V. (Trzebiesławki), * 30/IV. Józefa, c. poprz. D. Gadomskich [Piotra Gadomskiego i Weroniki Choszczyńskiej] poses. wsi T. -- X. i panna Marjanna Hoszczyńska

51573 (Kórnik)

1818.13/I. (Dziećmierowo), * 12, Marjanna Honorata, c. Józefa i Antoniny z Trepków Kiedrowskich -- Antoni Węsierski pos. Konarskiego i Ant. Cetkowska Lemicza de Provent.

51574 (Kórnik)

1829.22/X. X. Teofil Wolicki arcybp. gn. i pozn. chrzci w Zamku Kórn. dziecko * 28/IX syna IM. Tytusa z Kościelca i Celestyny z hr. Zamoyskich hr. Działyńskich dz-ców K. i Bnina. Imiona Jan Kanty. - chrz. chrz. prac. Walenty Lichnowski właść. cząstki w Dziećmiarowie, były żołn. legii półn. Sokolewkiego i IM. Justyna z hr. Dzieduszyckich hr. Działyńska, Sław. Ant. Smoczyński, ob. bnin, b. żołn. w pułku Mielżyńskiego i IM. Jadwiga z hr. Zamoyskich hr. Sapieżyna, prac. Wojc. Sowiński z Dziećmiarowa, b. żołn. w pułku ks. Ant. Sułkow. i IM. Klaudyna z hr. Dział. hr. Potocka

51575 (Kórnik)

1842.30/I. (K.), * 25/I. Emilja, c. NN. Anton. i Karoliny de Pruss Pawłowskich, nauczyc. -- I. Hr. Maks. Taczanowski i panna Albertyna Eichberg (ale już dziecko ch. 44.22/II. "Spect." !!!)

51576 (Kórnik)

1843.9/III. (Kromolice) Petronella Kazimiera, * 22/II, c. M. Józefa Bendy i Marjanny Kolickiej, poses. K-c -- M. Wawrzyniec K. pos. Grudna i Anna Simon, właśc. z Pozn.

51577 (Kórnik)

1843.20/XII. (K.) Walerja Albina, * 12, c. G. Apolinarego Dzierzawskiego i Eudoksji Sławczyńskiej, właśc.- chrz chrz. mieszcz. Kórn.

51578 (Kórnik)

1845.13/IX. (Pustkowo) ch. ch. G. Xawery Górski leśniczy i GV. Karolina Trąpczyńska, oboje z Provent Bnin

51579 (Kórnik)

1846.30/I. (K.) Józef Maks. Karol. Nep. * 5/XI. s. G. Aleks. Hofmana dra med. i Adelii Wodpol -- X. i G. Joanna W. z Pozn., G. Maks. W. i Pelagia Raczyńska, oboje de Provent Bnin

51580 (Kórnik)

1846.2/XI. ch. w zamku Kórn., * t. d., Anna Zofja, c. IM. Tytusa z Kościelca i Celestyny z hr. Zamoyskich hr. Działyńskich dz-ców Kórnika i Bnina -- G. Winc. Kielisiński, mł., bibliot. i IM. Izabela hr. Dz. panna

51581 (Kórnik)

1847.10/II. (K.) Albin Henryk, * 19, s. G. (było "spect.", ale popraw.) Apolinarego i Eudoksji z Szławczyńskich Dzierzawskich właśc. - chrz. nieszl.

51582 (Kórnik)

1848.5/X. (K.) Hieronim Michał, * 29/IX. s. G. (poprawne "spect.") poprz. Dzierżawskich [Apolinarego Dzierżawskiego i Eudoksji z Szławczyńskich] - chrz. nieszl.

51583 (Kórnik)

1851.1/VII. (K.) Aniela Juljanna, * 22, c. poprz. Dzierżawskich [Apolinarego Dzierżawskiego i Eudoksji z Szławczyńskich] (bez cech stan. !) - chrz. nieszl.

51584 (Kórnik)

1851.29/IX. (K.) Michał Mikołaj, * 10, s. G. Hipolita i Marjanny de Zimerman Górskich kupców, właśc., - chrz. nieszl.

51585 (Kórnik)

1853.5/VII. (Runowo). Władysława Gabriela, Modesta, * 15, c. G. Marcjana i Anny de Einszporn Budzińskich inspekt. d. Kórnic. - chrz. nieszl.

51586 (Kórnik)

1854.9/X. (Runowo)., Mateusz, * 21/IX. s. poprz. G. Budzyńskich [Marcjana Budzińskiego i Anny de Einszporn] (popraw. i na y urzędowo 89.6/II.) -- G. Edward Einsporn i Matylda E. dz-ce wsi Śródka

51587 (Kórnik)

1856.20/VII. (Runowo) Klaudyna Elżb. Anna, * 7, c. poprz. G. Budzińskich [Marcjana Budzińskiego i Anny de Einszporn] -- Wacław B. mł., ekon. z Konarzewa i Viktorja Einsporn V. ze Śródki

51588 (Kórnik)

1856.27/XI. (Pierzchno) Stanisława, * 2, c. G. Teofila i Magdaleny z Wołyńskich Dramińskich ekon. -- G. Antoni Kruszeski i Rozalja K. dz-ce Witkówka

51589 (Kórnik)

1885.6/X. (Szczodrzykowo), ch. 1887.20/III, Maria, c. Jakuba Szlagowskiego i Heleny Wize - kondukt. wsi, * 1885.6/X -- Józef Szl. z Runowa i Emilja W. z Dachowa

51590 (Kórnik)

1887.17/II. * (Szczodrzykowo), ch. 20/III. Jadwiga, c. poprz. Szlagowskich [Jakuba Szlagowskiego i Heleny Wize] Filip Wize kond. Dachowa i Emilja Wize z Dachowa

51591 (Kórnik)

1888.27/XI. * (Szczodrzykowo), ch. 12/II Józef Walerjan, s. poprz. Szlagowskich [Jakuba Szlagowskiego i Heleny Wize] -- Stanisł. Szl. z Runowa i Franciszka Szl. z Pozn.

51592 (Kórnik)

1859.16/III. (K.). Helena Kazimiera, * 2, c. G. Hipolita i Marjany de Zimerman Górskich kupców, właśc., -- Marcjan Budziński dz-c wsi Srodka i wd. Zuzanna Rogaczewska pos. wsi Januszewo

51593 (Kórnik)

1860.22/IV. (Pierzchno) Antoni Wincenty, * 30/III, s. poprz. Dramińskich [Teofila Dramińskiego i Marjanny z Wołyńskich] (ale "spectab.") -- G. Ant. Kruszewski dz-c Witkowa

51594 (Kórnik)

1868.7/III. (K.) Józefa, * 5, c. Sław. Antoniego kucharza i Anastazji de Ulatowska -- X. i Teresa Wardęska wd. z K.

51595 (Kórnik)

1890.28/V. * (Pierzchno), ch. 29/VI Zofja Felicja, c. Jana Osowickiego conduct. wsi i Wandy Wize -- Walenty i Franciszka Łanowscy, conduct. Kromolic

51596 (Kórnik)

1891.28/II. * (Szczodrzykowo), ch. 6/IV. Anna, c. poprz. Szlagowskich [Jakuba Szlagowskiego i Heleny Wize] -- Kaz. Grosman, Magdalena Paulina Fusiecka, ob. z Kąkolewa

51597 (Kórnik)

1892.1/IV. * (Pierzchno), ch. 24/IV. Marja Teodora, c. poprz. Osowickich [Jana Osowickiego i Wandy Wize] pos. dóbr -- Maks. O. z Wojtostwa i Kat. Wyczyńska z Brodnicy

51598 (Kórnik)

1892.30/IV. * (Szczodrzykowo), ch. 20/V Jan Nep., s. poprz. Szlagowskich [Jakuba Szlagowskiego i Heleny Wize] -- Jan Wize z Tuliszkowa, Wanda Grossmann z Kąkolewa

51599 (Kórnik)

1896.8/XII. * (Dachowa), ch. 17/XII Tadeusz Marjan Filip, s. Bronisława Wize i Marji Krzyżanowskiej conduct. D. -- Filip W. z Jeżewa i Stefania K. z Pozn.

51600 (Kórnik)

1898.3/VI. * (Dachowa), ch. 12/VI Witold Józef s. poprz. Wizów [Bronisława Wize i Marji Krzyżanowskiej] -- Józef Meissner sędzia z Kośc. i Emilja W. z Jeżewa

51601 (Kórnik)

1901.2/VII. * (Dachowa), ch. 11/VII Elżbieta Marja, c. poprz. Wizów [Bronisława Wize i Marji Krzyżanowskiej] dzierż. wsi -- Feliks W. z Koszkowa, Zofja Bąkowska z Szczepankowa

51602 (Kórnik)

1905.23/II. * (Runów), ch. 24/IV. Lech, s. Stanisł. de Broekere generosi, i Stefanji May - dzierż. domin. -- Wojc. M. z Pozn. i Walerja B. z Kcyni

51603 (Kórnik)

1906.15/I. * (Dachowa), ch. 21/I. Aleksandra Marja Bronisława, c. poprz. Wizów [Bronisława Wize i Marji Krzyżanowskiej] -- Witold Krzyżanowski z Pozn. i Marja Langner z Lipska

51604 (Kórnik)

1906.17/IV. * (Runów), ch. 13/V. Danuta Helena, c. poprz. Broekere [Stanisława de Broekere i Stefanji May] dzierż. -- Melchior Grądzielewski z Ujazdu, Stan. May z Pozn. (x Września 1942.8/XII Walenty Pernak)

51605 (Kórnik)

1800.13/I. (Runowo) G. Mikołaj Sypniewski ("personae dignae fidei dixere illum esse nobilam ortu"), Nob., ekon. w Krajkowie x G. V. Juliana Szostakowska. On syn †-go S-go, ona Jana Nep. i Marjanny Sz-ch, komisarzy dóbr Kórn. (matka †) -- G. Wawrzyniec Lutomski plent dworski i Wacł. Neüsztope pos. Szczytnik

51606 (Kórnik)

1800.3/II. (Runowo), G. Stanisł. Kostecki ("Kostecki guidem metrican non produxit quoniam ex pactibus avalsis ortam dicit: sed hic communiter nobilis dicitur et creditur") wd., Nob. x GV. Szostakowska. On s. Piotra i Anny K-ch, z woj. lubel. ona c. Jana i Marjanny Sz-ch komis. d. Kórn. -- MD. Antoni Milewski pos. Markowic i Januszewa i G. Wawrzyniec Lutomski plent dworski. [Imienia panny młodej brak !]

51607 (Kórnik)

1804.21/VII. (Kórnik) G. Jakub Sobocki wd. x G. Małgorzata Głowczewska wd., oboje mieszk. w K. On s. Franciszka i Małg., "siedzących w Gnieźnie na bruku", oboje †-ych, -- sw. mieszk. Kórn. on 50, ona 50

51608 (Kórnik)

1846.3/III. (K.) G. (popraw. za "specti")Józef zawadzki mł. de Provent Bnin sekret., l. 22 x Michalina Nawrocka panna z K. l. 20, -- Walenty N. właśc. z K. i Hipolit Trąpczyński wd. dw Provent Bnin

51609 (Kórnik)

1848.17/II. (K.) w pałacu Dział. w Pozn. za zezwol. Leona Przyłuskiego arcyb. gn. i pozn., daje ślub prob. kórn. IM. ks. Adam Czartoryski wd., l. 44, mieszk. w Dreźnie x IM. Elżbieta Marja Działyńska panna, l. 21, c. IM. Tytusa i Celestyny z Zamoyskich hr., dz-ców K. i Bnina (pokrew. III pomiesz. z II stop.) -- IM. hr. Jan Z. z Warszawy, Józef Stasiński plent hr. Dz-go de Provent Bnin

51610 (Kórnik)

1855.19/VI. prob. kórn. w pałacu Dział. w Pozn: IM. Zygmunt hr. Grudziński l. 20, dz-c Drzązgowa x IM. Marjanna hr. Działyńska l. 20, c. poprz. [IM. Tytusa Działyńskiego i Celestyny z Zamoyskich] -- X. Adam Czartoryski, G. Tad. Chłapowski referend. sąd.

51611 (Kórnik)

1866.7/II. M. Stanisław hr. Potocki mł. l. 30, dz-c dóbr Tomaszpole na Podolu x IM. Anna, hr. Działyńska v. l. 19 z Kórnika, c. poprz. IM. hr. Dział. [IM. Tytusa Działyńskiego i Celestyny z Zamoyskich] -- IM. Andrzej hr. Zamoyski z Warszawy, Zygm. hr. Grudziński dz-c Drzązgowa

51612 (Kórnik)

1873.15/VI. Kaz. Grossmann, mł., dz-c wsi Garby par. Spławie, x Marjanna Szlagowska panna z Runowa, on 29, ona 19 -- Mich. Paruszewski dz-c Obudna

51613 (Kórnik)

1893.10/X. Lech Chrzanowski Gen. mł., z Rudy, l. 29. x Zofja Tulewicz panna z Kórn. l. 20 - św. nieszl.

51614 (Kórnik)

1897.26/I. Juljan de Gładysz gen. (Nob.), mł. z Zimina, l. 28 x Izabella Tulewicz, panna z Kórn. l. 20 -- Leon i Zygm. T-c z Kórn.

51615 (Kórnik)

1906.13/XI. Izydor de Sempłowski mł. z Moszczanek par. Bobrowniki w Kr. Pol. (d. w Małachowie) l. 47. x V. Józefa Limańska z Kórn. (d. w Małachowie). l. 27 -- św. nieszl.

51616 (Kórnik)

1919.27/I. Roman Aleks. Pasławski mł. z Zamościa, s. Juljana i Joanny Swiczanskiej x V. Zofja Osowicka z Pierzchna, c. Jana O. (Ossowidzkiego) i Wandy Wize on 39, ona 28 -- Jan i Maks. O-ccy

51617 (Kórnik)

1795.20/VIII. † w Czempiniu mieście swym dziedz. IMD. Feliks Szołdrski dz-c d. Kórnik, Runowo, Czempiń i Tomyśl (chorował od ok. IV. 95) poch. tamże 4/IX, w kośc. a chował go O. Szołdrski, opat przemęcki

51680 (Kórnik)

1790.26/XI. w nocy powyższy Feliks Szołdrski dowiedział się o śmierci matki swej Teofili z Działyńskich Potulickiej starościny borzechowskiej. †-a na zamku kórn. poch. w Kórn.

51619 (Kórnik)

1802.25/VIII. (K.) † GD. Kęsiecka wd., matka GD. Wojciecha K-go ekonoma w Prusinowie, poch. 25/VIII na cm. l. 80

51620 (Kórnik)

1805.22/V. poch. (K.) † 12 X. Antoni Stawski prob. tut. paraf. przez l. 43, w w. l. 72 i 1 mies. Chował X. Franc. St. pleb. Dubiński, kanon. honor. łęczycki

51621 (Kórnik)

1812.17/V. † (Poznan) IMD. Anna z Radomickich 1-ov. Działyńska wdzina kalis. (matka †-go Ignacego, Xawerego wdy pozn. (!) dz-ca Konarzewa, Granowa, Wierów etc. i 4 córek: Nepomuceny Koźmińskiej, Brygitty klanowej chełm. Czapskiej, Doroty wdziny malbor. Czapskiej (z Brygitty pochodzą z . . Oskiczko, ... Katarzyna... Hyczen ścina marienburska) l. 88., 2-ov. ż. IMD. Władysława Gurowskiego daw. M. W. W. X. L. (z nim bp.) umarła jako wdowa, poch. w Konarzewie 20/V.

51622 (Kórnik)

1812.23/VIII. † GD. Marjanna Szwiszulska we wsi Krezowo, poch. u Bernard. w Pozn.

51623 (Kórnik)

1812.24/VIII. † GD. z Miaskowskich Lutomska we wsi Gowarzewo poch. w Tulcach

51624 (Kórnik)

1894.28/XII. † (K. dominum) Edmund Załuskowski l. 38, skarbnik dworski, s. Aleks. ekonoma i Praksedy Akoszewskiej. Daje znać. Józef Snowacki

51625 (Kórnik)

1897.15/IX. † (K.) Adam Górski nob. l. 54, civis agric., s. Hipolita G. nob. civ. i Marjanny Zimmerman, rak

51626 (Kórnik)

1898.29/V. † (Kromolice) Zygm. Łanowski l. 54, s. Walentego dzierż. Kromolic i Franc. Wize

51627 (Kórnik)

1898.20/VII. † (K., resp. Provent Bnin) Seweryna Jaranutowska de gente Zabłocka 59, żyj. ze swych pieniędzy, c. Feliksa pos. dóbr i Karoliny z Bojanowskich. Donosi córkę Adaninę Salkowską

51628 (Kórnik)

1901.8/VII. † (K.) Stanisława Kapuścińska, l. 44, ż. medyka z Pozn., c. Jana Bendy ol. pos. d. Ulejno, tuberk. poch. cm. Sroda

51629 (Kórnik)

1902.12/I. † (K.) Pralneda Wolska l. 64, wdowa, c. dz-ca dóbr a nazw. ojca: Perlików (!!!)

51630 (Kórnik)

1903.4/IV. † (Kromolice Dw.) Walenty Łanowski l. 94, pos. wsi Kromol., żołn. 1830. (matka Marja Milewska); zawiadamia Kazimierz Milewski z Bieganowa

51631 (Kórnik)

1903.8/VIII. † (K. Provent) G. Hipolit Marjan Janowski l. 37, m. 11. dyr. lasów, s. Ignacego de J. sędziego-konsyl. i Walerii de Lutomskiej. Tuberkuły

51632 (Kórnik)

1904.12/III. † (Pierzchno) Kaz. Osowicki l. 16, s. Jana pos. P. i Wandy Wize. tuberk.

51633 (Kórnik)

1869.23/X. † (Szczodrzykowo) Wojc. Golski m. 6, s. Teofila G. pos. Szcz. i Kaz. Einsporn

51634 (Kórnik)

1871.14/VIII. † (Szczodrzykowo) Piotr Golski 1 m. 11 dni, s. poprz. [Teofila Golskiego i Kazimiery Einsporn]

51635 (Kórnik)

1871.24/XI. † (Szcz.) Konstancja Golska l. 4, m. 9, c. poprz. [Teofila Golskiego i Kazimiery Einsporn] tyfus

51636 (Kórnik)

1872.4/III. † (Kromolice) Kazimiera Łanowska panna, l. 15, c. spect. Walentego Ł. pos. Kr. i Franc. Wize suchoty

51637 (Kórnik)

1873.2/VI. † (Szcz.) Michał Golski m. 8, s. poprz. [Teofila Golskiego i Kazimiery Eisporn]

51638 (Kórnik)

1876.23/X. † (Kromolice) Marjanna Rakowska, ż. Feliksa R. z Pozn. l. 28, c. Walent. Łanowskiego pos. Kr. i Franc. Wize, suchoty

51639 (Kórnik)

1876.29/XII. † (Szczodrz.) Walerja Jadwiga Golska 1 r. 2 m., c. poprz. [Teofila Golskiego i Kazimiery Eisporn]

51640 (Kórnik)

1879.17/II. † (Kromolice) Franciszka Łanowska panna, 25, c. poprz. [Walentego Łanowskiego i Franciszki Wize] suchoty

51641 (Kórnik)

1880.30/III. † (K. zamek) IM. Jan Kanty hr. Działyński dz-c d. Kórn. l. 50, m 5, s. Tytusa †-go i Celestyny z Zamoyskich apopl.

51642 (Kórnik)

1844.2/V. (K.) † Jadwiga, l. 2 i 2 m, c. G. Michała Wodpol i Klementyny Goupil. Fanowski już †-ej

51643 (Kórnik)

1850.23/II. † w Dreźnie Konstanty Xawery Zdzisław Teodor Jan, 3 1/4 mies., s. ks. Adama Konst. Czartoryskiego i Elżbiety Marii z Działyńskich, poch. w kośc. Kón. 2/III.

51643 a) (Kórnik)

1861.12/IV. † w Pozn. w pałacu Dział. IM. Tytus z Kościelca hr. Działyński dz-c K. i Bnina, l. 64, apopl., poch. 16 w kośc. Kórn.

51644 (Iwno)

1853.16/II., * (Iwno), ch. 23/III. Kazimierz Walenty, s. M. Nepomucena Garczyńskiego i Emilii Bogusławskiej pos. dóbr --- Wawrzyniec G. pos. d. i Eleonora G.

51645 (Iwno)

1854.4/VIII. * (Iwno), ch. 21/VIII. Anastazy Wawrzyniec, s. poprz. M. Garczyńskich [Nepomucena Garczyńskiego i Emilii Bogusławskiej] -- Wawrzyniec G. i Franciszka Mielżyńska

51646 (Iwno)

1856.6/XI. * (Iwno) ch. 23, Tadeusz Andrzej, s. poprz. M. Garczyńskich [Nepomucena Garczyńskiego i Emilii Bogusławskiej] pos. Iwna -- M. Nepomucena G. z Kłonów

51647 (Iwno)

1869.2/IX. * (Iwno), ch. 14/IX Marja Franciszka Konstancja, c. hr. Józefa Mielżyńskiego i Emilji Bnińskiej, dz-ców I. -- hr. Maks. B. i Franciszka M.

51648 (Iwno)

1871.4/VIII. * (Iwno), ch. 14/VIII Gabriela Izabella Seweryna, c. poprz. hr. Mielżyńskich [Józefa Mielżyńskiego i Emilji Bnińskiej] -- hr. Karol M. z Chobienic i Izabella Kwilecka Węsierska z Wróblewa

51649 (Iwno)

1873.2/II. * (Iwno). ch. 24/III Konstancja Juljana Marja, c. poprz. hr. Mielżyńskich [Józefa Mielżyńskiego i Emilji Bnińskiej] -- MD. Edmund Żółtowski z Myszkow i MD. Juljanna Moszczyńska z Stempuchowa

51650 (Iwno)

1875.8/I. * (Iwno), ch. 13/I. Seweryna Emilja Marja Julja Joanna c. poprz. hr. Mielżyńskich [Józefa Mielżyńskiego i Emilji Bnińskiej] -- Paweł Kończe dz-c d. Łukiny na Litwie hr. Julja Sumińska dz-ka Ryńska

51651 (Krzycko Małe)

1822.0(1 ?)/XI. * (K.), ch. 1/XI. Felicja Barbara, c. Andrzeja von Skurzewskiego i Ludwiki, poses. -- Melchior Szołdski i Barbara Forset.

51652 (Krzycko Małe)

1837.5/I. (W. Krzycko), ch. Adam Józef Wiktor v. Jarzębowski (* 1836.23/XII.), s. Stanisława v. J., wł. d. W. Krzycko i Stanisławy v. Skorzewskiej -- Teodor S. i Florentyna J.

51653 (Krzycko Małe)

1838.19/III. ch. (W. Krzycko) Józef Stanisław v. Jarzębowski, s. poprz. [Stanisława v. Jarzębowskiego i Stanisławy v. Skorzewskiej] (* 1838.6/III.) -- Józef J. i panna Izabella Skorzewska z Gołanic cerem. 38.13/V. -- hr. Leon Kwilecki z Morownicy i pani Józefa Sk. z Wyciążkowa

51654 (Krzycko Małe)

1839.25/III. ch. (W. Krz.) Helena Kunegunda, * 1839.10/III., c. poprz. von Jarzębowskich [Stanisława v. Jarzębowskiego i Stanisławy v. Skorzewskiej]

51655 (Krzycko Małe)

1840.3/VIII. * (W. Krz.), ch. 12/VIII. Wacław Stefan, s. poprz. v. Jarzębowskich [Stanisława v. Jarzębowskiego i Stanisławy v. Skorzewskiej] -- v. Morawski i panna Izabella Skorzewska

51656 (Krzycko Małe)

1842.10/IV. * (W. Krz.) ch. 16/V Zygmunt Teodor Nep., s. poprz. v. Jarzębowskich [Stanisława v. Jarzębowskiego i Stanisławy v. Skorzewskiej] -- Michał Skarzyński wł. Hełkowa, Kordula v. Nieżychowska

51657 (Krzycko Małe)

1846.7/III. * (W. Krz.), ch. 12/III. Celestyna Marja v. Jarzębowska c. poprz. [Stanisława v. Jarzębowskiego i Stanisławy v. Skorzewskiej] wł. dóbr ryc. W. Krz. -- Celestyna v. Skorzewska, hr. hr. v. Sokolnicka, z Gołanic, Henryk v. Sk. z Kamińca

51658 (Krzycko Małe)

1847.2/X. * (W. Krz.), ch. 21/X Seweryn Czesław v. Jarzębowski s. poprz. [Stanisława v. Jarzębowskiego i Stanisławy v. Skorzewskiej] -- Ignacja v. Skorzewska, Izydor Jaraczewski, Celestyna Sk., Henryk Sk.

51659 (Krzycko Małe)

1848.10/XII. * (W. Krz.), ch. 14. Stefan Erazm Andrzej v. Jarzębowski s. poprz. [Stanisława v. Jarzębowskiego i Stanisławy v. Skorzewskiej] -- Anna hr. Sokolnicka z Gołanic, Erazm Stablewski król. szambel., właść. d. ryc.

51660 (Krzycko Małe)

1861.21/VIII. * (W. Krz.), ch. 1/IX. Michał Franc., s. ND. dra Kaz. Józefa Plebańskiego i Kazimiery v. Jarzębowskiej, prof. w Gimn. Wrocł. -- G. Stanisł. J. dz-c W. Krz. i panna Izabella Skorzewska z Pozn.

51661 (Krzycko Małe)

1870.17/VI. * (W. Krz.), ch. 20/VI. Antonina Marja Teresa, c. Józefa v. Jarzębowskiego Holewa i Bolesławy ur. Bojanowskiej Junosza, właśc. dd. ryc. -- Adam v. Jakubowski wł. d. w p. unic. i Marja Skorzewska panna z Gołanic

51662 (Krzycko Małe)

1876.24/XII. * (M. Krz.), ch. 1877.1/I. Ewa Matylda Eufemia Joanna, c. J. Michała hr. Rzyszczewskiego majora sztabu wojsk włos., szefa szwadr. włosk. i Eufemii z ks. Radziwiłłów c. ks. Wilh. generała z Berlina -- Ojciec R. dz-c M. i W. Krzycka. -- Janusz ks. R., s. ks. Wilh., ks. Matylda Windischgralt, na Harberg, Krasin

51663 (Krzycko Małe)

1877.28/XI. * (M. Krz.), ch. 1/XII Eufemja Zofja Wilhelmina, c. poprz. hr. Rzyszczewskich [J. Michała hr. Rzyszczewskiego i Eufemji z ks. Radziwiłłów] -- Wilhelm ks. Radziwiłł z Chocieszewic p. krol. por. pruski i Zofja hr. Wodzicka z Krak.

51664 (Dłużyna)

1794.17/VI. (Szczepankowo) ch. M. Jan Łakiński pos. tej wsi

51665 (Dłużyna)

1800.1/III. (Sokołowo) ch. M. Franciszek Borzęcki dz-c Sok. i panna Marjanna siostra jego

51666 (Dłużyna)

1801.10/III. (Sokołowo), ch. M. Franc. Wilkoński pos. wsi Sniaty i Julianna Borzęcka c. dziedziczki Sokołowa

51667 (Dłużyna)

1801.28/VII. (Szczepankowo) ch. IMD. Józef Małachowski wdzic maroniecki i IM. D. Józefa Krzycka c. dziedziczki Popowa

51668 (Dłużyna)

1802.4/V. (Dw. Sokołowski), * 2, Flirjan Jan Nep., s. M. Franc. Wilkońskiego pos. Sniat i Marjanny -- M. Urszula Borzęcka dz-ka Sokołowa i matka tej Marjanny

51669 (Dłużyna)

1802.11/X. (Sokołowo), ch. ch. Wincenty Wilkoński pos. Szczepankowa i Julianna Borzęcka dz-ka Sokołowa

51670 (Dłużyna)

1803.27/IV. (Sokołowo) ch. M. Stanisław Kostka Zabłocki dz-c Sokoł. i Julianna Borzęcka poses. Charbielina

51671 (Dłużyna)

1804.24/I. (Dw. Sokołowski) cerem. Prowidencja Franciszka, c. M. Stanisł. i Franciszki Zabłockich dz-ców Sok. -- MD. Swięcicki z ż. Eufrozją, dz-ce Siekowa

51672 (Dłużyna)

1804.23/X. (Dw. Sokołowski), * 21, Tadeusz Rafał, s. poprz. M. Zabłockich [M. Stanisława i Franciszki Zabłockich] -- Jan Urbanowski ekonom tut. i panna Marcjanna Drachowska w tymże dworze mieszk. Cerem. 1805.7/VII.

51673 (Dłużyna)

1806.10/II. (Dw. Sokołowo), * 3/II Konstanty Walenty, s. Nob. M. poprz. Zabłockich [Stanisława i Franciszki Zabłockich] dz-ców Sokoł. -- M. Franc. Chłapowski, dz-c d. Smigielskich i M. Marjanna Wilkońska pos. Kąkolewa

51674 (Dłużyna)

1806.9/IX. ch. M. Franciszka z Borzęckich Zabłocka dz-ka Sokołowa

51675 (Dłużyna)

1808.24/VII. (Dw. Sokołowski), * 21. Anna Prakseda, c. M. Franc. Wilkońskiego poses. Kąkolewa k. Leszna i Marjanny z Borzęckich -- M. Stanisł. Zabłocki dz-c Sokołowa i ż. tego Franc. z B-ch

51676 (Dłużyna)

1816.20/II. (Dłużyna) Antonina, c. G. Antoniego Mierzejewskiego dzierż. pleb. i Marjanny - chrz. nieszl.

51677 (Dłużyna)

1801.12/VII. (Dw. Sokołowo) ID. Franciszek Wilkoński pos. wsi Sniaty l. 30 x M. Marjanna Borzęcka c. dziedziczki Urszuli B-ej l. 25 -- M. Xawery Chłapowski b. stol. król. dz-c Śmigla i IMD. Swięcicki dz-c Siekowa

51678 (Dłużyna)

1780.13/IV. (Dł.) Pochowanie kości za staraniem MD. Morawskich Benedykta i Anny, małż. poses. wsi Popowa i Borchlina

51679 (Dłużyna)

1787.26/XII. poch. cm. Brygitta, c. MM. Nieborskich Aleksandra i Leokadji, pos. Szczepankowa

51680 (Dłużyna)

1790.29/VI. (Charbielino) poch. cm. Ludwika, dziecko M. Mieszkowskiego pos. tego folw.

51681 (Dłużyna)

1791.24/XI. (Machcin) poch. w kośc. I. Ludwika z Przyjemskich Sułkowska dz-ka Dłużyny i Machow0

51682 (Dłużyna)

1799.27/XII. poch. cm. N. Marcin Jeziorski ol. ekon. sokołow. biedaczyna 100-letni (pauperculus)

51683 (Dłużyna)

1803.26/III. (Dw. Sokołowski) † M. Urszula z Boleszów Borzęcka dziedziczka Sok., Harbielina, Trzebidza, poch. u Reform. w Osieku l. 80, † nagle

51684 (Dłużyna)

1808.31/XII. (Dw. Sokołowski) poch. kośc. M. Stanisław Kostka Zabłocki dz-c d. Sokoł. l. 60

51685 (Dłużyna)

1843.1/II. * (Sokołowo), ch. 6/II Seweryna Józefa, c. W-go Henryka Skorzewskiego pos. Sok., a dz-ce Kamieńca i W-ej Ignacji z Katarskich (!) -- W. Stanisł. Jarzębowski dz-c W. Krzycka i Izabella Sk. z Gołanic

51686 (Dłużyna)

1850.24/IX. * (Cykowo), ch. 28/IX. Karolina Józefa Michalina Tekla, c. W-go Antoniego Skarzyńskiego i Józefy z Biegańskich dz-ców Sokołowa -- Kordula Nieżychowska panna, Józef B. dz-c Cykowa

51687 (Dłużyna)

1854.20/IX. * (Sokołowo), ch. 10/IX. Franciszek z Assyżu Antoni Adam Józef, s. W-ych poprz. Skarzyńskich [W-go Antoniego Skarzyńskiego i Józefy z Biegańskich] -- Adam Sk. dz-c Spławia, Paulina Sk. dz-ka ze Spławia

51688 (Dłużyna)

1822.25/III. † (Sokołowo) W-y Daniel Cieśliński mł., l. 51, pos. Pakosławia k. Lwówka, s. W. Józefa C. dz-ca Klonowca. Poch. w Goniębicach

51689 (Dłużyna)

1826.23/III. † (Machcin) W-y Walerjan Bieliński dz-c M., Dłużyny i Boszkowa, kolat. i fund. nowego kościoła, l. 64, kawaler., s. Stanisława B-go dz-ca Widzimia i Marjanny z Rogalińskich suchoty i obstrukcja

51690 (Dłużyna)

1843.4/X. † (Machcin) W-y pan kolator Stanisław Micara l. 66, dz-c, s. dz-ca, starość

51691 (Dłużyna)

1837.15/V. W-y Henryk Skórzewski pos. z Turkowa l. 28, x W-a Ignacya Kotarska z Sokołowa, l. 22 -- And. Sk. dz-c Kamieńca, ojciec jego, W. Tytus K., mł. z Turkowa. Ślub w kość. w Charbielinie

51692 (Dłużyna)

1848.31/XII. † (Machcin) Marjanna Łakomicka pani dz-ka l. 46, m. 3, c. Walentego Dulińskiego dz-ca i Heleny z Sawińskich rak maciczny

51693 (Dłużyna)

1858.22/V. † (Sokołowo) Franciszek Skarzyński l. 3 m. 8, s. Ant. dziedzica i Józefy z Biegańskich. Krup

51694 (Dłużyna)

1862.12/II. † (Machcin) WP. Mateusz Łakomicki l. 70, dziedzic Boszkowa, s. Wojc. dz-ca i Józefy z Tylczyńskich. Paraliż

51695 (Książ)

1797.15/I. (Zaborowo) Stefan, * 96.23/XII., s. G. Franciszka i Heleny z Kiszewskich Trzcińskich administr. wsi Z. -- G. Michał Trojanowski komisarz w tej wsi M. Bronisza, i G. Małgorzata Górska z m. Książa

51696 (Książ)

1797.8/V. (Ks.) ch. ch. GMD. Franciszek Mieczkowski pos. dóbr Ks. i M. Ludwika Kruszyńska pos. Zakrzewa, a 28/V. ch-a MD. Józefa z Junemanów M-a pos. Ks.

51697 (Książ)

1797.11/VII. ch. G. Marcin Górski skryba z dw. ks.

51698 (Książ)

1797.27/XII. (Ks.) Antoni Stanisław, * 1/XI, s. G. Wojc. Krajewskiego admin. d. Konarskie i Teresy -- G. Michał Trojanowski komis. Zaborowa

51699 (Książ)

1798.29/I. (Książek), * 26, Weronika, c. GM. Franciszka Mieczkowskiego pos. d. Książeń. i Józefy z Jonemanów -- GMD. Dominik Swięcicki pos. d. Panienka i GMD. Katarzyna z Jonemanów Rasińska pos. Piechanina

51700 (Książ)

1798.3/II. (Zaborowo) Marjanna, * 31/I, c. G. Michała Trojanowskiego komis. d. Zaborowo, i Marjanny -- X. i G. Małgorzata Gorska pos.

51701 (Książ)

1799.9/I. (Zaborowo) bliźn. 1) Marjanna 2) Antonina, * * 7, córki poprz. Trzcińskich [Franciszka Trzcińskiego i Heleny z Kiszewskich], admin. Zaborowa, -- X. i Marjanna Głazewska, ż. admin. Księża

51702 (Książ)

1800.20/VI. (Zaborowo) Joanna Antonina, * t. dnia, c. poprz. G. Trzcińskich [Franciszka Trzcińskiego i Heleny z Kiszewskich] byłych admin. Z. - chrz. nieszl.

51703 (Książ)

1802.3/X. (Kiałczyń), * t. d. Ludwik Michał, s. G. Ignacego Gostyńskiego i Reginy, sługi jego, -- X. i GV. Bogumiła Gorska z Książa

51704 (Książ)

1802.22/XI. (Książek) Salomea, * 18, c. G. Marcina Gorskiego i Julianny -- M. Franc. Poleski pos. d. Książ i M. Konstancja Herstopska dz-ka z Mieszkowa

51705 (Dłużyna)

1846.10/I. * (Książek), ch. 25/I. Helena Józefa, c. G. Konstantego Budziszewskiego i G. Jadwigi Suchorzewskiej dz-ców d. Książa - chrz. nieszl.

51706 (Dłużyna)

1847.20/IV. * (Książek), ch. 27/IV Ludwika Czesława, c. poprz GG. Budziszewskich [G. Konstantego Budziszewskiego i G. Jadwigi Suchorzewskiej] -- G. Faustyn Hodacki pos. Chwałkowa i Ludwika B. dz-ka Małachowa

51707 (Dłużyna)

1849.13/I. * (Zakrzewo), ch. 20/I. Kazimiera Jadwiga, c. poprz. Budziszewskich [G. Konstantego Budziszewskiego i G. Jadwigi Suchorzewskiej] dz-ców Książa -- Karol Porawski sędzia w Śremie

51708 (Dłużyna)

1849.24/V.* (Książ), ch. 11/VI Anastazy Konstanty, s. bar. Adalberta de Unruh rezydenta i Kasyldy de Rakowskiej - chrz. nieszl.

51709 (Dłużyna)

1850.1/VII. * (Zaborowo), ch. 6/VIII. Leon Julian, s. Flirjana de Znanieckiego i Zofji Pin (Gin ?), poses. Zaborowa -- Leon Szmitkowski dz-c Łęgu i Nep. Żychlińska dz-ka Brzostowni

51710 (Dłużyna)

1850.25/XI. * (Książek), ch. 5/XII Wiktorja Zofja, c. poprz. M. Budziszewskich [G. Konstantego Budziszewskiego i G. Jadwigi Suchorzewskiej] -- Jan Suchorzewski (dalszy ciąg obcięty)

51711 (Dłużyna)

1852.5/XI. * (Książek), ch. 14/XI. Aleksander Konstanty Bronisław s. poprz. M. Budziszewskich [G. Konstantego Budziszewskiego i G. Jadwigi Suchorzewskiej]

51712 (Dłużyna)

1853.30/X. * (Książ), ch. 27/XI. Albertyna, c. poprz. G. Unruhów [Adalberta de Unruh i Kasyldy de Rakowskiej] rezyd. barona - chrz. nieszl.

51713 (Dłużyna)

1856.15/I. * (Zawory), ch. 8/II. Józefa Marja, c. M. Józefa Dzierzbickiego dz-ca Z. i Anny Smitkowskiej -- Józef Sm. pos. Łążka i Faustyna Kucner dz-ka Lubiatówka

51714 (Dłużyna)

1860.4/X. * (Zaborowo), ch. 31/X Zdzisław Kosma Franciszek, s. M. (popraw na G.) Mateusza Skrzydlewskiego (dodane "de") i Tekli Marii Mukułowskiej, poses. Zaborowa -- Erazm Zabłocki dz-c Tunowa i Kunegunda Baranowska z Kotlina (w r. 1863 dz-cem Zaborowa już dr. Antoni Rymarkiewicz)

51715 (Dłużyna)

1863.7/XII. * Wrocł. ch. 65.13/XII. Tomasz Abdon Albin, s. Zdzisława de Błeszyńskiego mieszk. w Kr. Pol. w Żelisławiu, par. Błaszki. i Józefy de Radoszewskiej, dz-ców Żel. -- M. Bonaw. Bł. dz-c Skoraczewa i Elżbieta z Szczanieckich B-a

51716 (Dłużyna)

1865.23/I., * w Żelisławiu, ch. 13/XII Ludwika Józefa Bronisława, c. poprz. Błeszyńskich [Zdzisława de Błeszyńskiego i Józefy de Radoszewskiej] -- M. Ludwik Szczaniecki dz-c Boguszyna i panna Marja S. z Koraczewa

51717 (Dłużyna)

1875.7/VII., * (Ks.), ch. 7/XI. Czesław Teofil, s. Tadeusza de Morze i Jadwigi Kompff, praefecta economi w Boguszynie - chrz. nieszl.

51718 (Dłużyna)

1809.3/V. (Zaborowo), * 28/IV. Joanna Regina, c. G. Franciszka Bielskiego ekon. d. Zab. i Tekli Glińskiej -- G. Bogusław Kornatowski z Gawron i MG. Jadwiga z Wyganowskich Szczaniecka dz-ka Boguszyna

51719 (Dłużyna)

1813.8/V. (Konarskie) Stanisław, * 5, s. GM. Antoniego i Joanny Węsierskich poses. -- M. Michał Górski i Helena Chiszewska posesorzy z m. Książa

51720 (Dłużyna)

1814.8/V. (Ks.), * 10/IV Stanisław, s. G. Łukasza i Konstancji z Grodziskich Zakrzewskich pos. ról pleb. w Ks. -- G. Stanisław Gwozdziecki mł. z m. Nowe Miasto i MGD. Kat. Rasińska dz-ka Chwalęcina

51721 (Dłużyna)

1815.29/I. (Konarskie), * 24, Ignacy Tymoteusz, s. poprz. M. Węsierskich [GM. Antoniego i Joanny Węsierskich] pos. wsi K. -- G. Maciej Kierski dz-c Chrzastowa i M. Rozalja Dąbecka ekonom. z Prusinowa

51722 (Dłużyna)

1815.24/XII. (Kolonia Konarskie), * 25/XI Antoni Xawery, s. G. Marcina i Marjanny Górskich, mieszk. wtedy w Kol. Kon. -- GG. Antoni i Joanna Węsierscy, poses. wsi Kon.

51723 (Dłużyna)

1816.27/XI. (Kol. Kiełczyn), * 11. Adam, s. G. Anton. i Józefy Lewandowskich, mieszk. wtedy w Kol. Kieł. -- G. V. Barbara Lipska z Nowa i Samuel Ludwik Wilke, minister August. z m. Książa

51724 (Dłużyna)

1818.31/VI. (Konarskie), * 28, Emilja, c. poprz. G. Węsierskich [Antoniego i Joanny Węsierskich] pos wsi K. -- D. Szymon Dąbecki ekon. z Brzostowo i ż. jego Rozalja

51725 (Dłużyna)

1822.19/VIII. (Zawory) cerem. Faustyn Kajetan (już ochrzcz. z wody, w Pozn. 1811.23/III, a *, ibid. 20/II r. r.), s. G. Jakuba i Katarzyny z Kowalskich Chodackich dzców wsi Zawory, -- X. i panna Joanna Ch. z Zaworów

51726 (Dłużyna)

1835.11/X. (Zaborowo) ch. GV. Zanetta Hodacka z Zawor

51727 (Dłużyna)

1837.15/VI. (Zaborowo) ch. G. Katarzyna Hodacka dz-ka Zawor, wd.

51728 (Dłużyna)

1840.13/IX. (Ks.), * 28/VIII. Alfons Józef s. Marcina Żorawskiego kapit. emeryta i G. Albertyny Unruh -- GG. Adalbert U. i Kasylda Rakowska. (Przy nazw. ojca było dodane pózniej "Generocus", ale skreślone dekreten Prow. Pozn.) 90.7/VIII.)

51729 (Dłużyna)

1841.3/IV. (Ks.) Konstancja Franciszka, c. G. Adalberta Unruh i Kassyldy Rakowskiej, mieszk. w Ks., * 7/III. -- Marcin Zorawski kapit. pens. i G. Antonina Hein

51730 (Dłużyna)

1841.10/VII. (Ks.) G. Roman Mielęcki pos. Zaborowa

51731 (Dłużyna)

1844.7/I. (Ks.) Teofil Hipolit Józef, * 1843.8/XII., s. Sław. (!) Marcina Zurawskiego i Albertyny Unruh - św. nieszl.

51732 (Dłużyna)

1844.21/IV. (Książek), * 7/IV. Marja Konstancja, c. G. Konstantego Budziszewskiego i Jadwigi Suchorzewskiej dz-ców d. Książeńskich -- X. i Neponuc. Żychlińska dz-ka Brzustowni

51733 (Dłużyna)

1882.23/III. * (Zawory), ch. 3 IX Irena, c. Stef. Raczyńskiego dz-ca d. Zawory, i Józefy z domu Karge

51734 (Dłużyna)

1884.26/I. * (Ks.), ch. 21/II Zofja Helena, c. Jana de Karchowskiego dra med. i Marii Gregor -- Henryk G. z Rakoniewic i Antonina de Karchowska z Pozn.

51735 (Dłużyna)

1886.3/V. * (Zawory), ch. 20/V Helena, c. poprz. Raczyńskich [Stefana Raczyńskiego i Józefy Karge] nob. dz-ców Z. -- X. Piotr Wawrzyniak admin. par. srem. i Orłowska

51736 (Dłużyna)

1898.13/IV. * (Zawory) Halina Marja Emilja Aniela, c. Teodora de Sypniewskiego i Haliny z Dembińskich, pos. d. Zawory - (chrzestni obcięci)

51737 (Dłużyna)

1802.29/II. (Xiążek) G. Marcin Gorski x Juljanna Minorowna rodem z Bydgoszczy, obec. w służbie M. Franc. Poleskiego pos. Książa)

51738 (Dłużyna)

1790.18/X. † (Konarskie) Katarzyna 1 rok, c. G. Walentego i Nepomuceny z Broniszów Skrzetuskich, poch. 21 grob. w kośc. ks.

51739 (Dłużyna)

1791.31/I. † (Konarskie) Brigitta, c. poprz. G. Skrztuskich [Walentego Skrzetuskiego i Nepomuceny z Broniszów] dz-ców tej wsi., poch. 2/II w kośc.

51740 (Dłużyna)

1791.21/X. (Zaborowo0 † Antoni (!), 3 mies., córka G. Franc. i Heleny Trzcińskiej ekonomów, poch-a cm. 22

51741 (Dłużyna)

1792.26/I. (Konarskie) † Antoni, l. 7, s. poprz. M. Skrzetuskich [Walentego Skrzetuskiego i Nepomuceny z Broniszów] dz-ców Kon., poch. kośc.

51742 (Dłużyna)

1792.2/II. (Zakrzewo) † Tadeusz l. 5, s. G. Wawrzyńca i Kat. z Pierzchlińskich Lubojeńskich poses. w Z., poch. 4. w kość.

51743 (Dłużyna)

1792.4/II. (Provent) † Antoni, l. 2, s. M. Benedykta i Apolonji Zakrzewskich pos. w Książu, poch. kość. 5

51744 (Dłużyna)

1793.29/X. (Książek) † Ignacy, dziecko, s. G. Franc. i Józefy Mieczkowskich pos. Ks. 2 tyg., poch. kośc.

51745 (Dłużyna)

1798.7/IV. (Zaborowo) poch. Marjanna, c. Michała i Marjanny Trojanowskich † 4

51746 (Dłużyna)

1799.10/IX. (Zaborowo) † Antonina, 7 m., c. Franc. i Heleny Trzcińskich admin. Z., poch. 11

51747 (Dłużyna)

1800.7/VII. (Brzostownia) poch. w kośc. GM. Teresa z Kwiatkowskich Dzierżawska † 5/VII, w Brz., m. hydrop.

51748 (Dłużyna)

1803.22/XI. (Brzostownia) poch. G. Adam Dzierżawski, l. 90, † 18

51749 (Dłużyna)

1804.13/VIII. (Zawory) poch. w grobie dobrodz. konw. Franciszk. w Śremie a † 10/VIII. w Zaw. M. Wiktorja 1-ov. Janowska, 2-ov. Starzęcka, 3-ov. Koszutska, ż. M. Konstantego K-go dz-ca Zawor., lat ponad 90

51750 (Dłużyna)

1806.14/II. (Zaborowo) poch. cm. Wiktorja z Kołaczkowskich Prusinowska (bez cech szl. !) † 11, l. ok. 50

51751 (Dłużyna)

1815.6/VII. (Brzostownia) poch. na cm. za miastem MGD. Wiktoria z Piotrowskich Miroszewska l. 45, pos. wsi B., ż. MGD. Józefa M. pos. B., † 4, suchoty

51752 (Dłużyna)

1815.22/XI. (Konarskie Kolonia) poch Ignacy, 3 m., s. G. Marcina i Marjanny Gorskich mieszk. tu. † 20

51753 (Dłużyna)

1816.3/VI. (Brzostownia) poch. cm. G. Franciszek Grodzki ekon. l. 63, mąż G. Gertrudy z Wojciechowskich, † 1, m. hectico

51754 (Dłużyna)

1817.5/XI. (Konarskie) poch. cm. Marceli, 1 r., s. G. Ant. i Joanny Węsierskich, pos. K., † 4

51755 (Dłużyna)

1820.25/VII. (Zawory) poch. cm. MGD. Józef Chodacki l. 57, dz-c wsi Z. mąż Katarzyny z Kowalskich wdowy, † 22. paraliż

51756 (Dłużyna)

1844.23/III. (Ks.) poch. Marjanna de Unruh l. 76, wdowa, † 21

51757 (Dłużyna)

1848.29/IV. (Ks.) † Juljan Jaraczewski l. 18, uczeń gimn. Śrem., s. Jana J. pos. Bielejewa. † w bitwie pod Książem

51758 (Dłużyna)

1852.14/XI. † (Książek) M. Jadwiga Budziszewska l. 29, dz-ka, ż. Konstantego B-go, przy połogu

51759 (Dłużyna)

1856.18/IV. † (Chromiec) Jan Szczepkowski l. 76, pos. d. Chr.

51760 (Dłużyna)

1866.20/VIII. † (Brzostownia) Nepomucena z Bieńkowskich Żychlińska l. 52, dz-ka d. Brz. Tytuł. Zawiadamia mąż Józef Ż.

      • (Krzyżowniki)

Brak metryk szlacheckich

51761 (Nosków)

1791.25/VIII. Bartłomiej Wawrzyniec, * 23, s. G. Ludwika i Wiktorji z Rudnickich Amadey pos. Noskowskiej -- G. Jan A. ze wsi Onang (???) pos. i G. Marjanna Zegdowa z wojew. koniń. (!!!)

51762 (Nosków)

1793.9/IV. (N.), * 6, Wojciech Józef, s. MD. Walentyna Kamińskiego leśniczego i Julianny de Tasiemskie -- Józef T. leśniczy w Gorze i Anna Banaszka z N. Tasiemscy honesti

51763 (Nosków)

1794.24/II. cerem., * 2/II Anna Eufrozyna, c. poprz. G. Amadejów [Ludwika Amadey i Wiktorji z Rudnickich] pos. N. -- G. Józef Amadey, brat rodz. tejże Eufrozyny i G. Marjanna Żegdowa z woj. koniń. (Koninensi popraw. na "Konenensi" !)

51764 (Nosków)

1795.5/IV. ch. z w. Wojciech Wincenty, s. poprz. G. Amadeyów [Ludwika Amadey i Wiktorji z Rudnickich] pos. N. -- G. Ignacy i Antonina Szomańscy

51765 (Nosków)

1797.12/VII. Elżbieta Anna, c. M. Ignacego i Antoniny de Wardęskich Szomańskich, * 8, poses. pleb. -- M. Maciej i Teodora Sz-cy

51766 (Nosków)

1797.15/IX. cerem. Antoni, s. poprz. M. Amadeyów [Ludwika Amadey i Wiktorji z Rudnickich] (był ch. z wody w par. Gierzyce) -- M. Piotr Magnuski i Wiktorja z Rudnickich A-a, M. Kaz. Paszkowski i Anna Leśnieska

51767 (Nosków)

1799.13/X. ch. G. Roch Krzywosęski; 3/XI. (Noskowo) ch. G. Hier. Dramiński dzierż. pleb.

51768 (Nosków)

1819.9/IX. (N.) Marjanna Zenobia, * 8, c. G. Marcina Chodubskiego i Honoraty de Janickie poses. ról pleb. w N. -- N. Antoni Wnukowski pos. wsi Strzyżewko i G. Antonina s Chodubskich Wolslegrowa z Ciążenia

51769 (Nosków)

1823.19/XII. (N.) ch. GD. Anna z Radolińskich Zarembina z Suchorzewka

51770 (Nosków)

1833.7/XI. * (N.), ch. 20/XI. Stanisław Engelberd, s. MD. Wojc. Lizaka majora i MD. Barbary Moszkowskiej, poses. N. -- MD. Ludwik Bogusławski dz-c Czachor, MD. Józefa B-a

51771 (Nosków)

1795.3/II. G. Antoni Krobski, ob. Now. Miasta., l. 24 x G. V. Agnieszka Dzimińska. l. 18

51772 (Nosków)

1802.18/I. G. Andrzej Trabski mł., l. 56, ekon. z Górzy x V. Magdal. Bąblewska z pleb. Nosk. l. 21 -- X. i m-a

51773 (Nosków)

1792.15/IX. † Franciszka, l. 4, m. 7, c. G. Ludwika I Wiktorii Amadey pos. N., poch. kośc.

51774 (Nosków)

1792.23/IX. † Antonina l. 3 m. 4, c. poprz. G. Amadey [Ludwika Amadey i Wiktorji z Rudnickich] pos. N., poch. kość.

51775 (Nosków)

1794.22/III. † Wawrzyniec, l. 2 m. 7, s. poprz. G. Amadey [Ludwika Amadey i Wiktorji z Rudnickich] pos. N. poch. kość.

51776 (Nosków)

1795.20/IX. † Wojciech Wincenty, l. ok. 6, s. poprz. G. Amadey [Ludwika Amadey i Wiktorji z Rudnickich], poch. kość. kaduk

51777 (Nosków)

1796.20/X. † Jan Bapt., s. poprz. 4 godziny po urodz., s. poprz. M. Amadey [Ludwika Amadey i Wiktorji z Rudnickich] poch. kośc.

51778 (Nosków)

Allegat dokumentacyjny z papierów posiad. przez plebanów: Dokument erekcyjny z r. 1434. NN. vivi Jakub z Noskowa i Krzywosąd z Wławy, bcia rodzeni, armigeri pozn. djec. fundują kośc. w N. Dat. ostat. w 1434 Umowa JMP. Chryzostoma Dobrzyckiego kolat. fundat. i dz-ca d. Noskowo z plebanem nosk. Poniedz. przed Sw. Marcinem 1679. 1682 ptk po Sw. Kat. Tenże Dobrzycki na sumach swych, zwłaszcza, na sumie 5100 zł. którą ma u G. Jana Pęcherzewskiego dz-ca Kosmowa i Pęcherzewa zap. 200 złp. kościołowi w N. Podpis: Chryzostom Leszczyc Dobrzycki. W r. 1730 dz-cem był Rafał Leszczyc Dobrzycki, dz-c N., Parzynczewa, Kapalicy, a pos. zast. Noskowa - Karol Bichlicki Rafał D., s. ol. Chryzostoma, dz-c wsi poprzednich w p. py. i Łukasz D., s. o. Chryzostoma części N., Parynczewa i cz. Kapalicy dz-c, części swe w tych wsiach bratu rodz. Rafałowi za 18484 złp. sprzedał 1719. Łukasz w im. własnym i Franciszka pupila i Rafał D-cy dobra Łobez, Władysławowi D-mu, a Władysław i Łukasz w im. sw. i Franciszka, bratanka swego Rafałowi D-mu rezygnuje 1728. 1745. Zygmunt i Wawrzyniec D-c, ss. ol. Rafała D-go i Konstancji Gawłowskiej z I i pan Józef Leszczyc D., ol. Michała z Anny Radzewskiej z II kontrakt sprzed. dóbr ich po ojcu: N., i Parzynczewa os. i Kapalicy pus., za 67.000 złp. 1765 Jolenta D., c. o. Józefa z ol. Urszuli Prusiemskiej, ż. Jana Nep. Mycielskiego, ona c. dz-ca N., Parzynczewa i Kapalicy Józef D. żył jeszcze 1749

51779 (Nosków)

1884.12/III. † (N.) Zygmunt Rakowski l. 87, ekonom, s. Ignacego pos. i Joanny de Trepka

51780 (Nosków)

1916.26/III. † (N.) Aleksandra Rakowska panna l. 74, c. Zygmunta R. ekon. i Magdal. Krysieńskiej paraliż, u brata proboszcza R-go a X. W. Rakowski prob. już 1874

51781 (Lechlin)

1800.14/IX. ch. G. Marjanna Bojanowska, ż. Konst. B. pos. Grzybowa w tejże par.

51782 (Lechlin)

1800.19/X. GD. Joanna Kaczkowska, ż. G. Aleks. K-go pos. Lechlina

51783 (Lechlin)

1801.9/VIII. we dw. Grzybowskim cerem. Florentyna Krystyna, * 20/VI, (a 24/VI ch. z w.) c. G. Konstantego i Eufrozyny (!) Bojanowskich poses. G. z przyl. -- ND. Petronella Jasińska, ż. N. Adama J. niegdyś pis. scabinati w magistr. pozn., matka matki dziecka, N. spect. D. Winc. Mierzyński pos. emfit. wsi Sienna, G. Wojc. B. mł. mieszk. u rodziców dziecka

51784 (Lechlin)

1801.27/VIII. ch. GD. Longin Osteń dzierż. wsi Roszkowo

51785 (Lechlin)

1802.21/IV. (Dw. Przynicki) ch. ch. M. Franc. Skoroszewski pos Przyniki z siostrą rodz. Marją (Marjanną)

51786 (Lechlin)

1802.25/V. (Dw. Lechlin) Jan Nepom. Jakub Grzegorz, s. M. Aleks. i Joanny Kaczkowskich dzierż. L., * 14 t. m., -- Panna Aleksandra Żychlińska c. Ludwika współdz-ca Wiatrowa, a nepotka K-go akatoliczka (Rodzice dziecka katolicy). Cerem. 7/VI. -- N. Franc. Budzyński ojciec matki dziecka i M. Teodora z K-ch Koszkowska siostra rodz. ojca dziecka, z Michalczy. Hipolit Koszkowski dz-c i pos. Michalczy i N. Wiktorja Budzyńska matka matki dziecka, dzierż. wsi Polska Wieś

51787 (Lechlin)

1802.9/XI. Mowa o tym, iż dz-ce Lechlina I. Gliszczyńskie klanki lędzkie

51788 (Lechlin)

1803.21/II. (Dw. Kociszewski) Konstantyna Katarzyna, c. G. Ignacego i Marjanny z Żółtowskich Daleszyńskich dz-ców i pos. Kociszewa

51789 (Lechlin)

1803.1/VI. (Dw. L.) bliźn. poprz. G. Kaczkowskich [Aleksandra i Joanny Kaczkowskich] (matka Budzyńska) Nobilibus., 1) Antoni Hipolit, 2) Jan Nep. Aleks., ch. z wody z obawy ś. matki

51790 (Lechlin)

1806.30/VI. (Kociszewo) Antonina Felicjana, c. M. Teodora i Konstancji de Dąbsciis Ortenów poses. K. -- M. Kat. de Dąbsciis ż. M. Franc. Xaw. Żółtowskiego chor. b. wojsk pol. i jej syn Bogusław jeszcze małol., wszyscy szlachta

51791 (Lechlin)

1797.(15/XI.) ch. ch. Antoni kwilecki dz-c siernik, starosta nepos. i ż. jego Wirydjanna Radolinska

51792 (Lechlin)

1814.18/I. (Przysieka) Wincencja Marjanna Agata Apolonia Konst. c. G. Jana Nep. Zakrzewskiego ekon. P. i Xawery z Boguckich (Bokuckich !)* 16/I. - chrz. nieszl. -- cerem. 2/V GD. Wincenty Kalsztyn z Miekszyna i MD. Konstancja Swinarska v. ze Skoków

51793 (Lechlin)

1816.18/VIII. (Rakujady) Hipolit Wawrzyniec, s. MD. karola Pogorzelskiego i Juljanny de Parsteńskie pos. R., * 6/VIII. -- M. Maciej Klaffaczyński nadleśn. skocki i panna Małgorzata Pogorzelska z R. córka ojca dziecka

51794 (Lechlin)

1817.28/XII. (Wiatrowo) cerem. GMD. Wincenty Józef Ignacy, ch. z wody ante alignot annos w Stempuchowie, s. GMD. dz-ców Wiatrowa Aleksandra Moszczyńskiego i Marjanny z Radzimińskich -- GM. Józef M. brat rodz. chrzczonego, ze Strzelec, M. Franciszka z R-ch Sulerzycka z Jaworczyna, wdowa

51795 (Lechlin)

1817.28/XII. (Wiatrowo) cerem. Teodor Józef Mateusz, * i ch. z w. w Pozn., s. GD. Antoniego Moszczeńskiego i Nepom. z Prądzyńskich dz-ców d. Brudzeń -- GD. Józef M. ze Strzelców, M. Marjanna M. z Wiatrowa, Aleks. M. z Wiatrowa i M. Franciszka z R-ch Suchorzewska z Jaworczyna i G. Mateusz M. mł. z panną Pralnedą M. z Brudzynia

51796 (Lechlin)

1818.5/IV. ch. ch. MG. Józef Swinarski dz-c Lechlina i MG. Kierska

51797 (Lechlin)

1818.17/V. ch. ch. GD. Stef. Chosłowski dz-c d. Sienno

51798 (Lechlin)

1818.17/XII. (Chociszewo) Jan Józef, s. M. Kaz. (Sław. dalej) Dutkiewicza i M. Magdal. z Ziułkowskich, pos. Ch., * 8/XII -- GD. Teodor de Osten i Konst. de Szczypkowska ż. jego, wszyscy z Ch.

51799 (Lechlin)

1822.3/VI. (Przysieka) Antoni Stefan Tadeusz, s. G. Ant. Moszczyńskiego i M. Nepom. z Prądzyńskich, dz-ców i pos. P., * 31/V. -- G. Ignacy M. s. ojca dziecka i M. Sylwia z P-ch Krasicka z Malczewa

51800 (Lechlin)

1823.4/II. (Przysieka) cerem. Aleksander Izydor Marjan, s. poprz. G. Moszczeńskich [Antoniego z Moszczeńskich i Nepom. z Prądzyńskich] dz-ców P. -- G. Aleks. M. dz-c Wiatrowa i M. Aniela z Radońskich M-a dz-ka Stempuchowa

51801 (Lechlin)

1824.4/I. (Chociszewo) Konstanty Kazimierz, s. G. Jana Szpotańskiego admin. d. Choc. i Zuzanny Kayzerówny, * 25/XII. -- Sł. Kaz. Dutkiewicz pos. d. Rudnicze i MV. Konstancja Daleszyńska z Chociszewa

51802 (Lechlin)

1826.15/I. (Chociszewo) Edmund Feliks, s. G. Nikodema Jaraczewskiego admin. Ch. i Marjanny de J-e, * 13/I. -- G. Józef Lukomęski dz-c d. Tupadły i MV. Emilja J., córka rodziców dziecka z Ch.

51803 (Lechlin)

1829.3/V. (Grzybowo) Konstanty Bonaw., * 12/IV, s. N. Antoniego Brzeskiego pos. wsi G. i Nob. Marciny Kurowskiej ż. -- N. Jan Gołębecki pos. wsi Rosinno i N. Anna Gartig pos. Marlewa

51804 (Lechlin)

1832.17/IV. (Wiatrowo) *, ch. 4/VI. Teodora Jadwiga, c. MD. Mateusza Moszczeńskiego i Heleny Domiechowskiej dz-ców Brudzenia. -- MD. Ignacy M. dz-c Przysieki i MD. Marjanna M. dz-ka Wiatrowa

51805 (Lechlin)

1833.23/VII. (Wiatrowo) ch., * 5/VII Aleksander Ignacy, s. M. poprz. Moszczeńskich [Mateusza Moszczeńskiego i Heleny Domiechowskiej] dz-ców Brudzewa -- MD. Antoni M. i MD. Marjanna z Radzimińskich M-a

51806 (Lechlin)

1841.18/V. (Holędry Lechlińskie), * 9/V. Juljanna, c. N. Ignacego Sulerzyckiego ekon. i Józefy Tomaszewskiej -- chrz. nieszl.

51807 (Lechlin)

1841.7/X. (Chociszewo), (* 1838.29/IV.) Stanisława Wincencja, c. MD. Józefa Seredyńskiego dz-ca Chociszewa i MD. Marjanny Getrówny -- MD. Winc. Ławicki dz-c Swinar i MD. Kat. Swinarska dz-ka Rakujad

51809 (Lechlin)

1842.6/III. (Wiatrowo), * 3/I. Teodor, s. MD. Ignacego Moszczenskiego dz-ca i Józefy M-ej -- MD. Aleks. M. starosta, i Marcina z Bronikowkich Prądzyńska prababka, MD. Jan Krasicki dz-c Malczewa i M. Marjanna z Prądzyńskich M-a ż. Aleksandra

51810 (Lechlin)

1843.9/VII. (Wiatrowo) * 24/V. Joanna Aniela, c. MG. Ignacego Moszczeńskiego i Józefy M-ej, dz-ców W. -- MG. Wincenty M. dz-c Stępuchowa, ojciec matki dziecka i MD. Marjanna M. babka matki dziecka

51811 (Lechlin)

1844.29/VII. * (Wiatrowo), ch. 5/X. Marjanna Emilja, c. poprz. MD. Moszczyńskich [Ignacego Moszczeńskiego i Józefy M-ej] -- MD. Ignacy Prądzyński b. gen. w. p. i MD. Nep. Moszczeńska, siostra rodz. jego, dz-ka Przysieki i matka ojca dziecka

51812 (Lechlin)

1847.23/I. (Wiatrowo) *, a 14/II. ch., Aleksander, s. poprz. M. Moszczeńskich [Ignacego Moszczeńskiego i Józefy M-ej] dz-ców W. -- MD. Leonard Brzeski dz-c Jabłkowa i MDV. Józefa M.

51813 (Lechlin)

1846.12/I. (Wiatrowo), *, a ch. 15/II Joanna Nepom. Albertyna, c. MD. poprz. Moszczeńskich [Ignacego Moszczeńskiego i Józefy M-ej] -- MD. Józef Radoński dz. d. Rudnicze i MD. Albertyna Nieżychowska dz-ka Żylic

51814 (Lechlin)

1849.21/IV. * (Wiatrowo), ch. 27/V. Ludwik Władysław, s. poprz. MD. Moszczeńskich [Ignacego Moszczeńskiego i Józefy M-ej] dz-ców W. -- MD. Ambroży Skarzyński gen. pol. i MD. Sylwia Krasicka wd. dz-ka Karczewa (!)

51815 (Lechlin)

1853.28/III. (Wiatrowo), * 12/II Bolesław Kazimierz, s. Józefa Dębińskiego ekon. i Honoraty Busse - chrz. nieszl. (urzędowe stwierdz. że nazw. nie "Dęmbińska" lecz "von D." 1903.11/III.)

51816 (Lechlin)

1855.2/VI. (Chociszewo), * 1842.26/VI. Pelagia, c. G. Józefa Seredyńskiego dz-ca Choc. i Marjanny Gerter - chrz. nieszl.

51817 (Lechlin)

1855.2/VI. (Chociszewo), * 1843.6/I. Bolesław, s. poprz. GG. Seredyńskich [Józefa Seredyńskiego i Marjanny Gerter] - chrz. nieszl.

51818 (Lechlin)

1860.4/XI. * (Lechlin), ch. 11/XI. Marcin, s. N. Michała Sulerzyckiego frenificis, i Wiktorii Kobierzyckiej - chrz. nieszl.

51819 (Lechlin)

1861.3/VII. (Lechlin), ch. 1/VIII. Teresa, Wanda, c. GD. Ludwika Wilkońskiego i Stanisławy Toczkowskiej -- GD. Franc. Dunin dz-c d. Lechlin, Łosieniec i Ostrowite i GD. Apolonia W-a dz-ka Chwalibogowa

51820 (Lechlin)

1861.8/X. * (Wiatrowo), ch. 30/XII. Wincenty Mateusz, s. G. G. Ignacego Moszczeńskiego i Józefy z M-ch, dz-ców W. -- G. Mateusz M. dz-c Srebrnogóry i Julja z Bnińskich M-a dz-ka Stempuchowa

51821 (Lechlin)

1864.11/IV. * (Lechlin), ch. t. d. Ludwik, s. N. Bolesława Gąsiorowskiego pos. Załachowa i Walerji Jurkiewicz -- Paweł Jasiecki ekon. z Łosińca, NV. Wanda Paprocka krewna N. Franc. Dunina dz-ca L.

51822 (Lechlin)

1885.30/XII. cerem. (Lechlin) Jan, ur. w Kr. Pol. mający l. 24 s. G. Ludwika Lasockiego dz-ca dóbr i G. Zofji Dunin -- Konst. Dziembowski, dz-c Roszkowa i Emilja L. dz-ka L.

51823 (Lechlin)

1902.5/IX. * (Steinrode), ch. 14/IX. Teresa, c. Stef. de Popowskiego i Salomei Banach, kupca (negocjator pecuarius), -- Franc. B. ze Starego, Teodora Ławicka ze Starego

51823a (Lechlin)

1759.24/V. G. Jakub Orlikowski i Jadwiga ...ukaczowna, - (św. Oddarci)

51824 (Lechlin)

1731. poch. (Grzybowo) Dorota, c. G. G. Prząnoskich

51825 (Lechlin)

1802.17/VI. św. św. G. Ignacy Daleszyński dz-c Kociszewa Longin i Wirydjanna z Logów Ostenowie pos. Roszkowa

51826 (Lechlin)

1818.19/IV. (Chociszewo) GD. Stanisław Wolszlegier * na Śląsku mł., ludimagistr., mieszk. w Ciążyniu x G. Antonella Chodupska V., * w m. N. Miasto. -- GD. Ignacy Daleszyński dz-c Choc. i Felicjan Raczkowski pos. tych dóbr, on 39, ona 38

51827 (Lechlin)

1823.14/VI. (Lechlin) G. Franciszek Dunin, mł. z Ostrowitego x M. V. Wiktorja Załuskowska dz-ka Lechlina, on 35, ona 17 -- G. Józef Czachórski z Ocieszyna i G. Izydor Witkowski rządca z Gowarzewa

51828 (Lechlin)

1824.27/XI. (Wiatrowo) G. Florjan Wilkoński mł. ze wsi Czerlino x MV. Prakseda Sulerzyska on 26, ona 19 -- G. Aleksander Moszczeński dz-c Wiatrowa, Antoni M. dz-c Przysieki

51829 (Lechlin)

1841.12/I. (Wiatrowo) za dysp. Rzym. MD. Ignacy Moszczeński mł. l. 28, dz-c Wiatrowa, s. Anton. M-go dz-ca Przysieki i Nepomuceny z Prądzyńskich x MD. V. Józefa M. l. 16, c. MD. Winc. M. dz-ca Stępuchowa i MD. Anieli Radońskiej †-ej, ślub z racji spalenia kośc. w kapl. plebań. -- MD. Józef Łubieński dz-c Budziszewa i Mateusz Moszcz. dz-c Brudzynia

51830 (Lechlin)

1845.20/I. (Wiatrowo) MD. Wincenty Krasicki mł., l. 27, s. Jana i Sylwii z Prądzyńskich dz-ców Malczewa w par. Janibkowo, x MD. Aleksandra Moszczeńska V. l. 22, od dziecka mieszk. w Wiatrowie, u dziadka i babki starostów Ch-ch, c. MD. Wincentego M. i Anieli Radońskiej †-ej, dz-ców Stępuchowa -- Antoni M. dz-c Przysieki, Mateusz M. dz-c Brudzynia

51831 (Lechlin)

1847.12/I. (Wiatrowo) MD. Leonard Brzeski wd., l. 35, dz-c Jabłkowa x MD. Michalina Moszczeńska V. l. 24, c. Winc. dz-ca Stempuchowa i Anieli Radońskiej, mieszk. od dziecka w W. -- Antoni i Władysław M-cy

51832 (Lechlin)

1860.26/VIII. (L.), GD. Ludwik Wilkoński mł. l. 27, z Chwalibogowa x GD. Stanisławę Torzkowską V. l. 23 z L. -- GD. Franc. Dunin dz-c L. i Lucjan Jurkiewicz pos. Ostrowitego

51833 (Lechlin)

1814.6/III. (Wiatrowo) poch. † 3/III GD. Hieronim Sulerzyski dz-c dóbr Wiewiorczyn, mąż Franciszki z Radzimińskich, l. 34, poch. kośc.

51834 (Lechlin)

1814.20/X. (Chociszewo) † M. Wirydjana z Logów Ostenowa wd., l. 27, poch. cm.

51835 (Lechlin)

1816.7/III. (Grzybowo) poch. MD. Zuzanna z Pawłowskich Tapalska ż. MD. Ant. T. poses. G., † 4/III. l. 29, z upływu krwi. poch. cm.

51836 (Lechlin)

1821.29/IX. (L.) poch., G. Józef Załuskowski, b. wojsk. pol. szef jazdy. † 27/IX., l. 66, poch. cm.

51837 (Lechlin)

1823.10/IV. (L.) poch., a 8/IV † G. Antoni Załuskowski wd., dziedzic L., paraliż. l. 78, poch. kośc.

51838 (Lechlin)

1823.13/IV. (L.) poch., † 11/IV M. Wiktorja Załuskowska wd. l. 70 pro hydropsi, poch. cm.

51839 (Lechlin)

1827.22/VIII. poch. (Ostrowite), † 19/VIII w Ostr. M. Wiktorja z Załuskowskich Dunin, ż. G. Franc. D., ciało pochow. tu. Obecny Klemens D. dz-c Ostrowitego. suchoty

51840 (Lechlin)

1827.3/XI. poch. (L.), † 1/XI. w Ostrowitem Leonard, s. G. Franc. Dunina dz-ca L. i M. Wiktorii z Załuskowskich dz-ki tych dóbr († 19/VIII) 1 rok i 6 tyg.

51841 (Lechlin)

1829.28/III. † w Przysiece na szkarlat. G. Antoni Stefan Tadeusz Moszczeński l. 6, m. 10, s. Ant. i Nep. z Prądzyńskich dz-ców Przysieki, poch. 30, cm.

51842 (Lechlin)

1830.1/X. † w Chociszewie MD. Konstancja Seredyńska z domu Daleszyńska l. 27, poch. 4. Wdowiec Józef S. dz-c Choc. i 5 dzieci małol.

51843 (Lechlin)

1832.7/XI. † w Chociszewie I. Marjanna z Żółtowskich Daleszyńska wdowa po dz-cu Choc.

51844 (Lechlin)

1841.1/X. (Lechlańskie Holędry) † Juliana, 5 m., c. Ignac. Sulerzyckiego i Józefy Tomaszewskiej, poch. 3/X cm.

51845 (Lechlin)

1846.26/VII. † MD. Aleksander Moszczeński dz-c Wiatrowa etc. l. 87, zostawił wdowę MD. Marjannę z Radzimińskich i 4 synów pełnol. : Antonina (było Antoni i popraw.) l. 62, Józef 60, Wincenty 56, Mateusz 50. Donosi - Antoni (!) M.

51846 (Lechlin)

1847.31/VII. † (Wiatrowo) MD. Marjanna Moszczeńska, c. Józefa Radzimińskiego wdy gn. i Michaliny Złotnickiej l. 85, wd. po Aleksandrze dz-cu Wiatrowa. Pozostało 4 synów dorosłych: Antoni, Józef, Wincenty, Mateusz, poch. w gr. rodz. w Kozielsku

51847 (Lechlin)

1854.21/II. † (Prusce) G. Ignacy Wendorf l. 71, m. 5, mąż Antoniny Szułdrzyńskiej ojciec: Zygmunta, l. 13 1/2, Józefa 11 1/2, Mieczysława 9., poch. Lubasz 24

51848 (Lechlin)

1855.14/X. (Przysieka) † na cholerę MD. Antoni Moszczeński l. 76, mąż Nepomuceny z Prądzyńskich, poch. 18 w Kozielsku. Zostawił 1 syna Ignacego, dz-ca Wiatrowa etc.

51849 (Lechlin)

1858.8/VIII. (Wiatrowo) † Antoni, 1 r. i 6 m., s. MD. Ignacego Moszczeńskiego dz-ca i Józefy M-ej, poch. na nowym cm. wiatrowskim 10

51850 (Lechlin)

1858.8/XII. (Przysieka) † MD. Nepomucena z Prądzyńskich Moszczeńska wd., l. 68, dz-ka, poch. w nowym grobie rodz. na cm. wiatr. Syn jedyny Ignacy M.

51851 (Lechlin)

1866.4/XI. (L.) † ze starości MGD. Franciszek Dunin wd., l. 71, dz-c d. L. i Łosieniec, poch. kośc. 8. Pozostała siostra Magdalena, zamężna 2-ov. Napierałowicz i 3 synów swego brata Antoniego D. dz-ca dóbr w Kr. Pol., jako spadkobiercy

51852 (Lechlin)

1874.20/IV. † (L.) Konstanty Napierałowicz, l. 62, dz-c d. L. i Łosieniec, serce, mąż Magdaleny Dunin

51853 (Lechlin)

1878.18/V. (L.) † Rozalja Kierska l. 74, wdowa, c. Piotra Brodnickiego dz-ca dóbr

51854 (Lechlin)

1878.15/VIII. (Goerbersdorf) † Marja Lasocka l. 14, c. ol. Ludwika dz-ca dóbr i Zofji z Duninów

51855 (Lechlin)

1878.19/XII. † (Pozn.), poch. 23/XII w gr. rodz. w Wiatrowie, Józefa Moszczeńska l. 60, * w Stempuchowie, c. Wincentego i Władysławy

51856 (Lechlin)

1880.21/III. (Wiatrowo) †, (poch. 24/III Wiatr.) Ignacy Moszczeński l. 67, dz-c Wiatr., s. Antoniego dz-ca Przysieki i Nepomuceny, zapal. płuc

51857 (Lechlin)

1887.7/I. (Pozn., hotel Franc.), poch. 87.11/I. Roman Lasocki l. 69., * w Żołwinie k. Warszawy, s. Anton. i Marjanny Rogoskiej dz-c dóbr Lechlin i Łosiniec

51858 (Lewków)

1851.27/IV. * (L.), ch. t. d. Antonina, c. Michała Jezierskiego i Gabrieli Wilczyńskiej dz-ców d. Czekanowo, stanu szlach. -- Konstanty Rekowski provisor bon. Kęszyc i Elżbieta Kossecka dz-ka Sieroszewic, cer. 1864.18/IV

51859 (Lewków)

1852.5/V. * (Bagatella), ch. 6/V Zdzisław Pins, s. GN. Michała Biernackiego i Gabrieli de Wilczyńskiej dz-ców dóbr - cerem. 1864.15/IV

51860 (Lewków)

1853.14/XII. * (Bagatela), ch. 18/XII Ananian Zbigniew Ignacy Józef, s. poprz. G. G. Biernackich [Michała Biernackiego i Gabrieli de Wilczyńskiej] dziedziców Czekanowa, stanu szlach. - cerem. 1864.15/IV

51861 (Lewków)

1855.20/XII. * (Bagatela), ch. 26/XII, Junona Zofja Gabriela, c. poprz. G. Biernackich [Michała Biernackiego i Gabrieli de Wilczyńskiej] dz-ców dóbr, cerem. 1864.15/IV

51862 (Lewków)

1857.3/V. * (Bagatela), ch. 10/VI Erazm Władysław Paweł s. poprz. G. Biernackich [Michała Biernackiego i Gabrieli de Wilczyńskiej] dz-ców Bagateli i Czekanowa

51863 (Lewków)

1859.12/II. * (Bagatela), ch. 21/II Walentyna Leoniza Franciszka c. poprz. G. Biernackich [Michała Biernackiego i Gabrieli de Wilczyńskiej] dz-ców dóbr

51864 (Lewków)

1860.14/V. * (Bagatela), ch. 17/V. Bonifacja Anna Franciszka, c. poprz. G. Biernackich [Michała Biernackiego i Gabrieli de Wilczyńskiej] dz-ców d. tych

51865 (Lewków)

1860.22/VII. * (L.), ch. 29/VII Antoni Nepom. Wojciech, s. G., Józefa Lipskiego i G. Antoniny Koczorowskiej dz-ców L. etc. -- Ant. K., Stanisława L., Filip Grodzicki Augustyna K.

51866 (Lewków)

1862.13/II. * (Bagatela), ch. 20/II. Michał Juljan Stanisław, s. poprz. ur. Biernackich [Michała Biernackiego i Gabrieli de Wilczyńskiej] dz-ców d. -- X. i Franciszka Wyganowska z Smiłowa

51867 (Lewków)

1862.1/II. * (L.), ch. 24/II Marja Amalia Ignacya, c. poprz. G. N. Lipskich [Józefa Lipskiego i Antoniny Koczorowskiej] -- Tad. Grodzicki i Augustyna Koczorowska

51868 (Lewków)

1863.20/X. * (L.), ch. 21/XI. Stanisława Marja Nep., c. poprz. hr. Lipskich [Józefa Lipskiego i Antoniny Koczorowskiej] -- ur. Aleks. Graeve, Teodozja Grodzicka

51869 (Lewków)

1865.19/XII. * (Bagatela), ch. 1866.14/I. Marja Pelagia, c. poprz. G. Biernackich [Michała Biernackiego i Gabrieli de Wilczyńskiej] -- X. i Karolina B.

51870 (Lewków)

1870.8/VI. * we Wrocł., ch. 20/XI. Kazimierz Antoni Medart s. poprz. G. Lipskich [Józefa Lipskiego i Antoniny Koczorowskiej] -- Hier. Ziemięcki i Emilja Chłapowska

51871 (Lewków)

1886.25/II. * (Psarskie, par. Srem), ch. 6/X. Włodzimierz Augustyn Antoni, s. GN. Bronisława Grodzickiego i GN. Marji Lipskiej dz-ców dóbr -- Teodozja de G.

51872 (Lewków)

1892.15/IV. * (L.), ch. 8/VI. Jan Józef s. G. Wojciecha de Lipskiego i GN. Zofji de Lipskiej, dz-ców Lw. -- Hieronim Ziemięcki gen. w Krak. i Marja hr. Zabiełła z Rygi [x Wielkie Strzelce 1924.24/VI. Antonina Żółtowska]

51873 (Lewków)

1862.12/VIII. † (Gostyczyna) Władysław Kurnatowski l. 14, s. Włodz. dz-ca dóbr i Karoliny Biernackiej suchoty

51874 (Lewków)

1864.16/VII. † (Lewków) Filip Grodzicki l. 62, s. Józefa dz-ca dóbr Słuszków w Kr. Pol., i Nep. z Zielonackich żona P... de Szydłowskich (?) i 2 dzieci małol.

51875 (Lewków)

1871.22/IX. † (L.) Józefa Grodzicka, c. GN. Józefa Gr. dz-ca d. i Nepom. z Zielonackich miserere, lat ?

51876 (Lewków)

1873.13/VI. † w Ostrowie Anna Biernacka l. 75, * 1798, c. GN. Stef. Kosseckiego dz-ca dóbr i Elżbiety Gorzeńskiej. Syn Michał. B.

51877 (Lewków)

1881.28/I. † (L.) Anastazja Grodzicka l. 80, c. Józefa G. dz-ca d. i Nepomuceny z Zielonackich, poch. 31/I. Donosi Józef Lipski

51878 (Lewków)

1884.11/I. † (L.) Józef de Lipski, l. 56, m. 5, dni 6, s. Wojc. L. i Stanisławy Grodzickiej serce. poch. 15

51879 (Lewków)

1897.10/X. † (Sulmierzyce) M. Gabriela Biernacka z domu Wilczyńska, l. 73, m. 8, c. N. Jana Nep. W-go i Karoliny N. Raczyńskiej

51880 (Prochy)

1814.8/V. (P.) ch. GMD. Joanna z Kierskich Radońska pos. dóbr Grodzisk

51881 (Prochy)

1814.12/IV. (Wilkowo) cerem. Neponucen, * 10/IV. s. GM. Karola Brodnickiego dz-ca W. i Franciszki z Kierskich (ch. z w. 1813.14/IX.) -- GMD. Swięcicki pos. Siekora i MD. Urszula z B-ch Swinarska

51882 (Prochy)

1811.11/II. (P.) GMD. Maciej Skaławski dz-c Sapowic, mł. x GM. V. Marjanna Kierska, c. GM. wdowy Rozalji z Malczewskich K-ej, dożyw. dóbr Prochy i Proszkowo w 2-gim stop. pokrew. za dysp. rzymską. -- GMD. Piotr Radoński pos. d. Grodziska i Karol Brodnicki dz-c Wilkowa, on 44, ona 28

51883 (Prochy)

1811.12/V. (Prochy) GMD. Serafin Ulatowski wd., dz-c d. Rybowo. x GM. Józefa Kierska, v., c. wdowy Rozalji z Malczewskich K-ej, dz-ka d. Prochy i Proszkowa -- GMD. Karol Brodnicki dz-c Wilkowa i GMD. Kaz. Radoński dz-c Rudnik i Jastrzębnik pos. on i ona po 24

51884 (Prochy)

1816.2/VI. (Prochy) GM. Józef Kierski de Gnuszyna, wd., l. 36, s. Józefa K. i Ludwiki z Zakrzewskich x G. Marjanna z K-ch, wdowa Skaławska l. 30, c. Piotra i Rozalji z Malczewskich -- Michał K., Serafin Ulatowski, Piotr Radoński, Kaz. R., Karol Brodnicki

51885 (Prochy)

1816.22/IX. † (Prochy) MD. Rozalja Kierska wdowa, pani dożyw. P. i Proszkowa, (od ol. Piotra K. dz-ca), z domu Malczewska l. 68, córki zamężne: Joanna Radońska, Marjanna K-a, Franciszka Brodnicka, Józefa (już †-a) Ulatowska, która zostawiła z U-im syna jedynego. ; † w Rybowie, poch. w kość.

51886 (Prochy)

1834.16/XI. * (P.), ch. 23/XI, Joanna, c. MGD. Tadeusza Radońskiego i Emilji. -- dz-ców Kociałkowej Górki, -- GMD. Piotr R. dz-c Prochów, ż. jego Joanna z Kierskich

51887 (Prochy)

1853.11/VII. * (P.), ch. t. d. Marja Ludwika Antonina Pelagia, c. M. Hr. Adama Platera dz-ca P. i Anny z hr. P-ów. -- Stanisław. P. dz-c Wronicz i Lawra z Garczyńskich Gajewska dz-ka Wolsztyna

51888 (Prochy)

1855.6/II. * (P.), ch. 18, Ludwika Marja Adelajda Dorota, c. poprz. M. Hr. Platerów [Adama Platera i Anny z hr. P-ów] -- M. Apolinary Gajewski dz-c Wolsztyna i panna Adela G.

51889 (Prochy)

1856.21/IX. * (P.), ch. 28 Stanisław Adam Mateusz Marjan Andrzej Mikołaj, s. poprz. M. Hr. Platerów [Adama Platera i Anny z hr. P-ów] -- M. Adolf Koczorowski dz-c Gośc. MH. Antonina P.

51890 (Prochy)

1855.24/XII. *, ch. 1856.30/XI. Eleonora Ewa Antonina, c. MHr. Kaz. Wodzickiego i MH. Eleonory Plater, dz-ców d. w Galicji -- Apolinary Gajewski dz-c Wolsztyna i żona jego Eleonora G.

51891 (Prochy)

1858.11/XII. * (P.), ch. 18/XII Adam Marcjan Mik. Józef Joachim s. poprz. hr. Platerów [Adama Platera i Anny z hr. P-ów] pos. P. -- Józef Gajewski z Kosmowa w Pol. i Stefania P. z Litwy

51892 (Prochy)

1850.30/VI. GD. Ludwik Orpiszewski mł. ze wsi Kłubka x G. Hr. Anna Plater-Zyberg V. ze wsi Lisna on 40, ona 29.-- M. Apolinary Gajewski dz-c Wolsztyna, hr. Adam P. dz-c Pr.

51893 (Prochy)

1858.7/VI. † (Pr.) Teofil Plater, l. 33, pos. d. Krasnałęka, s. Adama i Ludwiki z Grabowskich, pos. d. Krasław na Lit. hectica. Donosi Adam P. pos. Pr.

51894 (Ludomy)

1808.11/II. ch. z. w. Walentyna Agata, c. G. Walerjana Jaraczewskiego i Balbiny Zaleskiej -- G. Piotr Z. i V. Kat. Z., wszyscy z dworu Gorzewo

51895 (Ludomy)

1810.23/IV. ch. Józefa Marjanna, * 19/III., c. poprz. G. Jaraczewskich [Walerjana Jaraczewskiego i Balbiny Zaleskiej] dzierż. folw. Biskupiny -- GV. Kat. Zaleska siostra matki dziecka z Gorzewa

51896 (Ludomy)

1811.12/V. ch. z w. Jan Józef Otto, s. ND. Franc. Karola Brennessel pos. d. Dąbrówka i Zofji Lipskiej, * 5/V. -- M. Józef L. dz-c Jaktorowa

51897 (Ludomy)

1814.1/IV. † (L.) G. Neponucena Hulewiczówna V., c. G. Mik. H. pos. L. i Franc. z Raczkowskich l. 18, poch. cm.

51898 (Ludomy)

1815.27/IX. (Gorzewo) † G. Kat. Zaleska v., c. Wojc. pos. Gorzewa i †-ej Elżbiety z Kąsinowskich, poch. cm. 30

51899 (Ludomy)

1816.5/IV. † (Gorzewo) G. Piotr Zaleski, kawaler, l. 68. poch. 7/IV cm.

51900 (Ludomy)

1821.18/VIII. † (Dw. Gorzewo) Prakseda Anna, c. G. Walerjana Jaraczewskiego dzierż. G. i Balbiny Zaleskiej poch. 20/VIII. cm. dni 38

51901 (Ludomy)

1821.3/V. † (Dw. Gorzewo) G. Józef Zaleski kawaler, s. †-go Wojc. Z. b. tenut. Gorzewa i G. Elżb. z Kąsierowskich, l. 49. w obecn. matki i siostry, poch. cm. 15/V

51902 (Ludomy)

1823.7/I. † (Gorzewo) G. Balbina z Zaleskich Jaraczewska ż. dzierż. G. Pozostał wdowiec Walerjan i 3 córki: Walentyna l. 14, Józefa l. 12, Elżbieta l. 7, poch. 9/I. cm. l. 40

51903 (Ludomy)

1814.25/VIII. M. Stanisław Kostka Marcin Teodor Dembiński praefectus canae tributorum Dep. Bydg., mł. l. 26 x Teresa Antonina Beatrycza Lipska, c. o. Chryzostoma L. dz-ca Ludom v. l. 22 -- IM. Jan Chmielewski Dyr. skarbu publ. dep. pozn. i X.

51904 (Ludomy)

1816.20/VII. (Gorzewo Dw.) G. Franc. Antoni Sadowski s. o. And. S. i Rozalji de Pluty x Michalina z Zaleskich Gulczyńska wd., c. o. Wojc. Z. i Elżb. z Kąsinowskich, obecna dzierż. d. Gorzewo. Oboje po 24 l. -- G. Nep. Bogucki i N. Wojc. Matecki dzierż. Hinina

51095 (Ludomy)

1817.7/IV. ch. (Dw. w Gorzewie) *, 20/III. Melanja Marjanna, c. G. Franc. Anton. Sadowskiego dzierż. G. i Michaliny Zaleskiej -- G. Kuneg. Z. ż. dzierż. Dąbrowy

51906 (Ludomy)

1821.27/VII. (Dw. w Gorzewie), ch., * 10/VII., Prakseda Anna, c. G. Walerjana Jaraczewskiego dzierż. G. i Balbiny Zaleskiej - chrz. nieszl.

51907 (Ludomy)

1836.20/III. * (L.), ch. 26/III. Józef, s. Leona Pstrokońskiego i Teresy de Skarzyńskie, divorsa facta Lipska, dzierż. Ludom - chrz. nieszl. - cerem. 36.14/XI. ass. -- Józef Grabowski dz-c Łukowa Marjanna Mlicka dz-ka Kazimierza

51908 (Ludomy)

1839.20/I. * (L.), ch. 21/II. Marjanna, c. poprz. Pstrokońskich [Leona Pstrokońskiego i Teresy de Skarzyńskie] - chrz. nieszl.

51909 (Ludomy)

1841.21/IV. * (L.), ch. 31/V. Jadwiga Teresa, c. poprz. Pstrokońskich [Leona Pstrokońskiego i Teresy de Skarzyńskiej] -- Augustyn Grabowski dz-c Gorzewa, Rozalja Błociszewska ż. dz-ca Przecławia

51910 (Ludomy)

1853.23/VI. * (Gorzewo), ch. 5/VII. Helena Antonina, c. G. Józefa Patricias (??) Bojanowskiego i G. Konst. Grabowskiej, dz-ców d. Głupczyn -- G. Antoni Kowalski pos. Orłowa, i nieszl.

51911 (Ludomy)

1874.15/IX. * (Sierakoskie Chuby), ch. 20/IX Michalina, c. Ur. Henryka Zabłockiego i Marji Kolskiej, dziedziców Rybna -- Wiktor Łakomicki dz-c Dąbrówki i Albertyna Grabowska z Gorzewa

51912 (Ludomy)

1868.2/I. Walery Rutkowski, mł. 30, s. Ignac. i Alodji z Sulerzyńskich R-ch, z Piotrkowic, par. Ludziskiej x Władysława Bojanowska panna, 18, c. Józefa i Konstancji z Grabowskich z Górzewa -- Izydor Gr. z Pozn., Wiktor Łakomicki z Dąbrówki

51913 (Ludomy)

1870.22/XI. Ur. Henryk Zabłocki dz-c Legniszewa, mł. 25 x Marja Kolska z Dąbrówki panna, 18 -- Wiktor Łakomski z Dąbrówki Karol Libelt z Czeszewa

51914 (Ludomy)

1871.28/IX. Władysław Stanisław, (s. Ur. Franc. i Albertyny Siemiątkowskich) z Piotrkowic, mł. 28 x panna Helena, c. Maks. i Anieli Sypniewskich, 20, z Górzewa -- Wiktor Łakomicki z Dąbrówki i Juljan Sypn.

51915 (Ludomy)

1875.27/IV. Ludwik Tuchołka, dz-c d. Radunki, wd. 30 x Wanda Grabowska z Bydg., panna 24

51916 (Ludomy)

1827.24/X. (Dąbrówka) Franciszek Xawery Skarzyński pos. dzierż. wsi Hinina, par. rogoziń., x panna Franciszka Łakomicka c. Józefa i Elżbiety Tylenpińskiej, dz-ców Dąbrówki Ludomskiej mł. 28, panna 28 -- Franciszek Sk. stryj, z Żakowa i Ignacy Lipski z Ludom

51917 (Ludomy)

1835.11/XI. Leon Pstrokoński mł., z par. kazimier., s. †-go Feliksa i Mlickiej, l. 32 x Teresa z Skarzyńskich Lipska rozw. (dekr. konsyst. gn. 25/IX), l. 36. -- G. Józef Grabowski dz-c Łukowa G. Franc. Koszutski, dz-c Ryczywołu

51918 (Ludomy)

1801.3/III. † Rozalja a domu Leitke, 1-ov. Naporowiczowa, 2-ov. ż. Józefa Kiełpińskiego l. 51, suchoty, poch. kośc. 5

51919 (Ludomy)

1802.2/V. poch. w kośc. G. Wojciech Zaleski dzierz. Gorzewa, † 29/IV. l. 72 (Dw. Gorzewski)

51920 (Ludomy)

1808.1/X. (Pałac Ludowy) † M. Jan Chryzostom Lipski dz-c L. Wdowa Beatrycza z Chmielewskich. On l. 58 i 8 m. poch. 5 kośc. febris maligna

51921 (Ludomy)

1803.9/X. (Dąbrówka) N. Michał Jahliński wd. pos. dzierż. w Radosiw x Joanna V. Ur. Stoykoska c. dzierż. Dąbrówki on 32, ona 21 -- M. Jan Chryzostom Lipski dz-c L. i X.

51922 (Ludomy)

1809.19/V. (Dw. Gorzewski) G. Walerjan Jaraczewski podpor. w. p. l. 28 x GV. Balbina Zaleska l. 25, -- M. Jan Chryzostom Lipski dz. L. i X.

51923 (Ludomy)

1825.10/IV. (Dąbrówka) † G. Walenty Kurowski wd., l. 70, b. ekonom zostało 3 synów: Stanisław, l..., Augustyn l. 31, Michał l... 2 córki: Ludwika, l... Emilja l. 2, wszyscy w różnych, służbach

51923a

1821.13/V. (Dw. Gorzewo) † G. Józef Zaleski, kawaler, l. 49, dzierż. Koloni, s. †-ego Wojciecha dzierż. Gorzewa i Elżb. z Kąsinowskich hydrop.

51924a

1821.18/VIII. (Dw. Gorzewo) † Prakseda Anna Jaraczewska

51924 (Ludomy)

1826.11/V. (Dąbrówka) † Wojc. Krzywiński wd. l. 80, daw. dzierż. dóbr. 4 synów w służbach: Mikołaj l... Wojciech l. 30, Wawrzyniec, l... Ignacy l. 22, 1 córka Apolonja, zamęż. Jakubowicz l. 26

51925 (Ludomy)

1833.26/IV. (Dąbrówka Ludomska) Józefa Łakomicka z d. Tylczyńska l. 67 żona dz-ca D. L. Wdowiec Wojciech Ł., 3 ss: Mateusz, Wincenty, Wiktor, 5 cc. Marja Czerwińska i Franciszka Skarzyńska, Barbara Freymannowa, Tekla Biczkowska, Konstancja panna

51926 (Ludomy)

1837.26/VIII. (Gorzewo) † Bolesław Kazimierz, 1 r., s. Franc. Skarzyńskiego pos. G. i Franciszki Łakomickiej

51927 (Ludomy)

1840.28/I. (Drzonek) † Wojc. Łakomicki wd., l. 69, m. 10, dz-c Dąbrówki z przyl.

51928 (Ludomy)

1846.7/XI. (Dąbrówka) † Karol Marcinkowski l. 46, dr. med. z Pozn. Suchoty, Doniósł. Łakomicki

51929 (Ludomy)

1861.16/V. (Nowe Ludomy), poch. 21/V w L. Ignacy Lipski l. 72 dz-c, s. Chryzostoma i Beatryczyny z Chmielewskich. Tyfus zawiadomiła żona

51930 (Ludomy)

1868.4/I. poch. (Ryczywół) † 4/I. w Gorzewie. Augustyn Grabowski l. 56, dz-c G., s. Jana Nep. dz-ca i Augusty z Brandowskich suchoty. Donosi brat Izydor

51931 (Ludomy)

1874.30/VIII. † w Dąbrówce, poch. Poznań, Albertyna Rolska, l. 78 przy córce dz-ce Dąbrówki, . Zawiadamia Henryk Zabłocki rak

51932 (Ludomy)

1875.16/XI. † w Berlinie Albertyna Grabowska l. 60, dz-ka Górzewa, c. Stanisł. i Any Powelskich dz-ców, po operacji

51933 (Ludomy)

1879.8/III. † w Wojnowie (na wizycie) Wiktor Łakomicki l. 74, dz-c Dąbrówki zapal. płuc. Donosi Henryk Zabłocki

51934 (Ludomy)

1882.11/I. † w Dąbrówce Anna Łakomicka l. 64, c. Kolskiego i Albertyny Koswig, dz-ka, chor. cukrowa. Zawiadamia Zabłocki dz-c Rybna

51935 (Michorzewo)

1802.11/V. (M.), Neponucena, c. G. Franc. Bogdańskiego skryby M. i Ludwiki z Cebulskich -- X. Sebastjan Witkowski kan. NMP. na Górce i IM. Anastazja ze Skorzewskich Sczamicka starościna sredzka

51936 (Michorzewo)

1802.7/X. (Rudniki) ch. ch. MD. Tadeusz Radoński z żoną Barbarą z Koszutskich

51937 (Michorzewo)

1803.14/I. (Rudniki). ch. ch. MG. Brodnicki dz-c Wilkowa i MG. Barbara z Koszutskich Radońska, M. Tad. R. i MG. Franciszka B-a, M. Józef Neyman i MG. Józefa Kierska

51938 (Michorzewo)

1803.14/IV. (Krystjanowo) Aniela, c. G. Adama i Teresy de Glizierskie Zulicki pos. K., * 6., cerem. 18 --IM. Anastazja ze Skorzewskich Szczaniecka ścina średz., pani dożyw. Wąsowa, M., Sliwna etc. fundatorka kość. w N. i MD. Tad. Radoński pos. Rudnik

51939 (Michorzewo)

1803.1/XI. (M.) ch. G. D. Łukasz Zaborowski pos. Pakosławia

51940 (Michorzewo)

1804.8/IV. (Kuslin) ch. ch. MD. Adam Zulicki komisarz dóbr Wąsowo i MD. Anna Ziolicka (?) matka posesora Michorzewka

51941 (Michorzewo)

1804.20/V. (Krystjanowo) ch. ch. GD. Adam Zulicki komis. d. Wąsowo i G. Apolonia Glesnierska panna, siostra jego (!) 27/V ch. G. Teresa Zolicka posesorka Krystjanowa, zamężna

51942 (Michorzewo)

1804.21/VIII. ch. ch. MGD. Łukasz Sczaniecki dz-c folw. Tomaszewo z matki MGD. Anastazją S-ą, starościna sredzka, z Wąsowa wdowa

51943 (Michorzewo)

1805.4/VII. (Rudniki) ch. ch. GD. Jan Nep. Lutomski dz-c Turkowa i GD. Neponucena z Kierskich, ż. GD. Karola Brodnickiego pos. Wilkowa

51944 (Michorzewo)

1805.20/VIII. (Michorzewko) Marjanna Tekla, * 15, c. G. Adama Zulickiego (!) pos. M-ka i Teresy de Glesnierskie -- X. i IM. Anastazja z Skorzewskich Szczaniecka ścina średzka

51945 (Michorzewo)

1807.20/IV. (M.) Jan Nep., * 10/IV., s. G. Franc. Bogdańskiego ekon. M. i Ludwiki z Cebulskich - chrz. nieszl. cerem. 17/V -- GD. Józef Skorzewski dz-c Nekli i Anastazja z Skorz. Sczanicka

51946 (Michorzewo)

1807.27/VI. (Michorzewko), * 26, Piotr Paweł, s. poprz. G. Zulickich [Adama Zulickiego i Teresy de Glesnierskie] pos. M-a, żył 12 godzin tylko

51947 (Michorzewo)

1808.4/III. (Rudniki) Lucjan Józef, * 2/III, s. G. Kaz. i Nep. z Kierskich Radońskich, pos. R. i Jastrzębnik -- G. Tadeusz R. z Bieganowa i G. Józefa Wolicka z Dusznik

51948 (Michorzewo)

1808.27/XII. (Krysjanowo) Tomasz Jan, * 18/XII, s. G. Anton. i Anny z Targowskich Dąbkowskich pos. folw. Kr. -- IMD. Łukasz z Łagowa Sczaniecki sędzia pokoju p. pozn., dz-c Brodów i Anastazja S-a ścina sredzka z Wąsowa, Hr. Mik. Mielżyński dz-c Bankowa i Weronika Scz. starościanka średz. z Brodów

51949 (Michorzewo)

1809.18/VI. (Rudniki) Teofil Antoni z Padwy, * 8/VI. s. poprz. G. Radońskich [G. Kaz Radońskiego i Nep. z Kierskich] -- X. Teofil Wolicki, kan. i archid. pozn., prob. metrop. gn., pleb. kolegiaty średz. i Dusznik, i G. Joanna z Kierskich, ż. Piotra R-go pos. d. Grodziskich

51950 (Michorzewo)

1810.20/V. (Michorzewko) Antoni z Padwy, * 15, s. poprz. G. Bogdańskich [G. Franciszka Bogdańskiego i Ludwiki z Cebulskich] -- X i IMD. Anastazja Szczaniecka scina średz. wd. z Wąsowa

51951 (Michorzewo)

1810.13/IX. (Krystjanowo) Mikołaj z Tolentino Franc. Serafin * 17, s. poprz. G. Dąbkowskich [G, Antoniego Dąbkowskiego i Anny z Targowskich] komis. w Wąsowie etc. i pos. folw. Kr. -- PMD. Anastazja Sczaniecka i X.

51952 (Michorzewo)

1811.12/III., Józef, * 7, s. D. Ant. Zulickiego i Anny Łęskiej -- D. Adam Ż. i Anna Dąbkowska

51953 (Michorzewo)

1812.19/V. (Rudniki) Derydezy Nep., * 17, s. G. Kaz. Radońskiego i Nep. z Kierskich -- GD. Piotr R. pos. d. Grodziskich i GD. Franciszka Brodnicka dz-ka Wilkowa

51954 (Michorzewo)

1813.20/IX. (M.), Nikodem, * 11, s. GD. Ant. Żulickiego i GD. Anny Łęskiej. D. Ant. Dąbkowski komis. d. Wąsow. i GD. Teresa Żulicka pos. Michorzewka

51955 (Michorzewo)

1814.1/V. (Rudniki) cerem. (ch. już z wody 9/I, * 7/I.)Seweryna Telesfora Taiela, c. poprz. G. Radońskich [G. Kaz. Radońskiego i Nep. z Kierskich] pos. Rudnik i Jastrzębnik -- M. Onufry R. dz-c d. Grodziskich, i G. Marjanna z Kierskich Skaławska wd. ze wsi Prochy

51956 (Michorzewo)

1815.3/IX. (Rudniki), * 29/VIII Rozalja, c. poprz. G. Radońskich [G. Kaz Radońskiego i Nep. z Kierskich] -- Piotr. R. pos. m. Grodziska i MD. Weronika z Zakrzewskich Sczaniecka dz-ka Głuponi etc., Karol Brodnicki dz-c Wilkowa i GD. Honorata z Lutomskich Drwęska z Opalenicy

51957 (Michorzewo)

1817.18/II. (Rudniki) Eleonora Eufrozyna, * 11, c. poprz. M. Radońskich [G. Kaz Radońskiego i Nep. z Kierskich] -- G. Józef Kierski i G. Joanna R. ciotka, pos. m. Grodziska

51958 (Michorzewo)

1818.11/X. (Rudniki) Hieronima Regina, c. poprz. G. Radońskich [G. Kaz. Radońskiego i Nep. z Kierskich] -- G, Norbert Helkowski pos. Wilkowa i G. Zofja Chełkowska pos. Wilkowa

51959 (Michorzewo)

1820.9/IV. (M.) Honesta Anna Kacenelbogen, ż. G. Karola Alojzego Ostroroga, ona z m. Międzychód rodem, l. 25, nawraca się z luter. - św. św. G. Kaz. Radoński i G. Anastazja Sczaniecka

51960 (Michorzewo)

1821.10/XI. (Rudniki) Leokadja, c. poprz. G. Radońskich [G. Kaz. Radońskiego i Nep. z Kierskich] * 3/X. -- G, Melchjor Łącki dz-c Lwówka i Posadora i G. Kat. Prusimska dz-ka Sędzina, Sędzinka i inn.

51961 (Michorzewo)

1821.20/XII. (Krystjanowo) 1) Adam Sylwester s. G. Franciszka i Agn. Rychłowskich (?) Szczerbińskich pos. Kr., z bliźniąt 12 urodzonych -- G. Kaz. Radoński i Anast. Sczaniecka 2) Ewa Teofila, -- X. i G. Nep. Radońska

51962 (Michorzewo)

1822.22/IV. (Rudniki) cerem. Nep. Tadeusz, s. poprz. G. Radońskich [G. Kaz. Radońskiego i Nep. z Kierskich] -- G. Andrzej Malczewski dz-c Swierczyny etc. i G. Katarzyna Prusimska dz-c Sędzin

51963 (Michorzewo)

1827.6/X. ch. MD. Kornelia z Radońskich Sczaniecka dz-ka d. Głupowie, Brody

51964 (Michorzewo)

1829.29/III. (Rudniki), * 25/II. Kaz. Łukasz, s. GMD. Konst. Sczanieckiego i MGD. Kornelli z Radońskich, dz-ców d. Brody, Bródki, etc. -- GMD. Kaz. R. pos. Rudnik i Jastrzębnik, dz-c d. Siernicza w Polsce i Anastazja Sczaniecka ścina sredzka

51965 (Michorzewo)

1824.26/XI. G. Konstanty Szczaniecki dz-c d. G. Głuponie x G. Kornelia Radońska v., on 22, ona 17, -- Melchjor Łącki i Józef Zakrzewski

51966 (Michorzewo)

1834.23/VI. GD. Franc. Radoński z Kąkolewa mł. 27, x GD. Seweryna R. z Rudnik, panna, 20 -- GD. Karol Brodnicki dz-c Wilkowa, GD. Józef Kierski dz-c Niemierzewa

51967 (Michorzewo)

1860.25/XI. N. Władysław Szafarkiewicz ekon. z Wojnowic par. Buk., mł. 28 x Anastazja Kosińska r. 23 -- prof. Józef Sz. z P. i X.

51968 (Michorzewo)

1804.18/XI. (folw. Krystjanowo) poch. cm. Aniela, † 15/XI., c. G. Adama i Teresy Zulickich semimedii anni

51969 (Michorzewo)

1807.22/II. (Michorzewko) poch. cm. Tekla, c. poprz. G. Zulickich [G. Adama i Teresy Zulickich], pos. w M. † 20/II. 1 1/2, konwulsje

51970 (Michorzewo)

1807.5/VI. (Michorzewko) poch. cm. G. Józef Zulicki, s. poprz. G. Z-ch. [G. Adama i Teresy Zulickich], † 2/VI., l. 14, katarowa febra

51971 (Michorzewo)

1807.28/VI. (Michorzewko) poch. Piotr Paweł., s. poprz. G. Zulickich [Adama i Teresy Zulickich] † 27/VI. miał 12 godzin

51972 (Michorzewo)

1808.2/V. (Michorzewko) poch. w Kl. woźnickim GD. Teresa Zulicka ż. Adama Z. pos. M-ka, † 28/IV. febra, l. 36. Zostały 2 córki: Domicella i Krystyna

51973 (Michorzewo)

1810.1/V. (Krystjanowo) poch. cm. G. Tomasz Dąbkowski chłopiec, † 29/IV., krosty, fryzle, s. GG. Ant. D. komis. d. Wąsowa i pos. folw. Kr. i Anny z Targowskich

51974 (Michorzewo)

1810.14/IX. (M.) poch. cm. chłopiec Bogdański Antoni, s. G. Franc. i Ludwiki z Cebulskich, † 12, tyg. 18

51975 (Michorzewo)

1810.16/IX. (M.) poch. cm. G. Ludwika Bogdańska vulgo Ekonomka l. 35, z domu Cebulska, ż. G. Franc. B. ek. w M. † 14, suchoty

51976 (Michorzewo)

1811.31/III. (Rudniki) poch. cm. Balbina Aniela, c. G. Kaz. i Nepom. Radońskich pos. Rudnik, † 28/III, 2 godziny, po chrzcie 1/2 godz.

51977 (Michorzewo)

1812.17/II. (M.) poch. cm. Neponucen, 4 lata, s. Franciszka Bogdańskiego wdowca, ekon. M., dolor gutturis laboris. † 15

51978 (Michorzewo)

1812.4/VIII. (Michorzewko) poch. cm. MGD. Ignacy Zulicki l. 65, wdowiec, ekonom u swego brata Adama Z. pos. M-ka, † 2/VIII. nagle

51979 (Michorzewo)

1818.14/XII. (Krystjanowo) poch. cm. Antoni Dąbkowski, komisarz G. Sczanieckiej, mąż Anny z Targowskich, l. 68, † w Kr. 10

51980 (Michorzewo)

1819.19/II. (Krystjanowo) poch. cm. Anna Dąbkowska pos-a z folw. Kr. † 16/II, l. 32

51981 (Michorzewo)

1820.14/XII. (Michorzewko) poch. cm. w Woźnikach koło klaszt. Adam Zulicki pos. M-ka, † 11, l. 86. puchlina

51982 (Michorzewo)

1821.21/IV. (Krystjanowo) poch. cm. Magdalena, c. N. Franc. i Agnieszki Szczerbińskich pos. Kr., † 19/IV. 3/4 roku

51983 (Michorzewo)

1822.2/IX. (Rudniki) poch. cm. Antoni Radoński, † w R. 30/VIII, l. 87, suchoty

51984 (Michorzewo)

1833.1/VIII. (Rudniki) poch. G. Kaz. Radoński pos. Rudnik i Jastrzębnik mąż. Neponuceny z Kierskich, poch. cm., † 30/VII, l. 61. Inflamm. pectoris

51985 (Michorzewo)

1836.23/V. (Głuponie) poch. G. Stanisław Sczaniecki, dz-c d. Głuponie, mąż. Melanii z Drwęskich, l. 38, poch. kośc., † 21. Poznań

51986 (Michorzewo)

1840.17/II. (Głuponie) poch. Melanja Sczaniecka wd., dz-ka d. Głuponie i inn., poch. koło męża Stanisława w kośc. w M., † 13 w Gł. choroba wewn.

51987 (Michorzewo)

1840.28/XII. (Głuponie) poch. GD. Roch Drwęski wd. l. 55, † 21/XII hydropis

51988 (Michorzewo)

1841.16/VI. (Rudniki) † Ludwika de Kurc (!!) Chłapowska ż. Ignacego Chł. pos. R. i Jastrzębnik, poch. 19, poch. w grobie rodziców w Konojadzie, suchoty, l. 22

51989 (Michorzewo)

1842.8/XI. (Rudniki) poch. Antoni Snowadzki, s. Karola S. ekon. i Marjanny Brukwickiej - † 6. 1 dzień

51990 (Michorzewo)

1835.1/III. (Wąsowo) † Nob. Anastazja Aczaniecka starościna, c. Mich. i Ludwiki Skorzewskich l. 87 (85?), poch. 16/III kośc.

51991 (Michorzewo)

1836.21/V. (Pozn.) † GD. Stanisł. Sczaniecki, dz-c d. Głuponie etc., l. 29, s. Łukasza i Weroniki z Zakrzewskich, poch. 23 w Kośc. febris

51992 (Michorzewo)

1843.25/V. † (w Pozn.) Karol Stablewski nob. l. 46, dz-c Zalesia

51993 (Michorzewo)

1855.24/VI. † (Głuponie) Kaz. Małecki r. 1, m. 9, s. Jana pos. i Eleonory Rudnickiej

51994 (Michorzewo)

1856.30/VIII. † (M.) Kazimierz Wize, 1 r. 5 m., c. Feliksa W. pełnomoc. Em. Sczanieckiej, i Konstancji Dutkiewicz

51995 (Michorzewo)

1858.10/VI. † (M.) Stanisława Wize, c. poprz. [Feliksa Wize i Konstancji Dutkiewicz], 2 m., poch. 12

51996 (Michorzewo)

1863.18/I. (Halin) † Zygmunt Sczaniecki, l. 32, pos. wsi Mościejewo, poch. 21, s. Konst. dz-ca Brodów i Wąsowa i Korduli (?) Radońskiej Tyfus. Żona Emilja, ss. Henryk, Tadeusz i córka

51997 (Michorzewo)

1864.17/XII. (M.) † Feliks Wize l. 39, (poch. 21), pełnomoc., s. Jana W. i Kat. Milewskiej. Żona Konstancja. Dzieci: Kat. Witold, Stefan, Wanda

51998 (Michorzewo)

1867.8/VIII. † (Pakosław) Kordula Sczaniecka l. 25, c. Konstantego dz-ca Brodów i Kornelii Radońskiej, tyfus

51999 (Michorzewo)

1873.4/VII. (M.) † Konstanty Sczaniecki l. 70, dz-c Brodów etc.

51200 (Michorzewo)

1875.6/IX. (M.) † Stanisław de Sczaniecki l. 19, s. Zygmunta i Emilji de Stablewskiej

52001 (Michorzewo)

1878.24/VIII. (Potsdam) † Józef d. Stablewski (Witold d. Maciej Józef) l. 21 m. 6, miles (centurio), s. Stefana dz-ca dóbr i Anny d. Breza

52002 (Michorzewo)

1886.17/VIII. (Liniec, par.Pniewy) † Witold Marjan Hjacynt Wize l. 27, mł. s. Feliksa adm. Pakosławia i Konst. Dutkiewicz zawiadamia Filip W. z Dachowa

52003 (Michorzewo)

1890.3/IX. (M.) † Felicja Sczaniecka, ur. hr. Czarnecka dz-c d. M. l. 24, m. 6., c. Stanisł. hr. Cz. dz-ca Pakosławia i Anny z hr. Mielżyńskich. Suchoty. Zawiad. mąż Tadeusz Scz.

52004 (Michorzewo)

1890.16/XII. † (Pozn.), poch. 20. Kornelja Sczaniecka z domu Radońska l. 84, dz-ka Brodów i Wąsowa, c. Kaz. R. dz-ca Rudnik i Nepomuceny, zawiadamia wnuk Tadeusz Scz.

52005 (Michorzewo)

1905.26/XII. † (Pozn.) Klaudia Sczaniecka panna, l. 70 c. Konst. dz-ca Brodów i Wąsowa i Kornelii Radońskiej starość. Zawiadamia Tad. S.

52006 (Michorzewo)

1844.5/III. *, ch. 9, (Rudniki) Anna Wiktorja, c. Karola Snowackiego ekon. i Ant. Brukwickiej, Ign. Chłapowski Anna Niegolewska

52007 (Michorzewo)

1846.26/I. * (Sierakowo w Ks. Pol.) Władysława Aleksandra, c. Aleks. Mateckiego Nob. i Michaliny Niklarówny -- Wojc. M. dziadek dziecka i Aleksandra M. babka

52008 (Michorzewo)

1855.19/II. * (M.) Kazimiera Magdalena, c. Feliksa Wize i Konst. Dutkiewicz, komis. dominial. -- Walenty Łanarski pos. Wiewiórczyna i Magdalena D. z Smogulca

52009 (Michorzewo)

1856.22/IX. * (M.) ch. 16/X Katarzyna Jadwiga, c. honest. Feliksa Wize i Konst. Dutkiewicz -- N. Kaz. D. i Emilja Sczaniecka dz-ka M.

52010 (Michorzewo)

1858.6/IV. * (M.), ch. 6/V. Stanisława, c. poprz. N. Wizów [Feliksa Wize i Konstancji Dutkiewicz] -- Jan Nep. Milewski i Teresa Ziołkowska

52011 (Michorzewo)

1859.31/VII. * (M.) ch. 15/VIII Witold Marjan Hjacynt, s. poprz. Wizów [Feliksa Wize i Konstancji Dutkiewicz] -- X. Jan Hebanowski prob. z Lwówka i Aniela Rose z Pozn.

52012 (Michorzewo)

1860.1/VIII. * (M.) ch. 15/VIII Stefan Wiesław Dominik, s. poprz. N. Wizów [Feliksa Wize i Konstancji Dutkiewicz] -- Marjan Cybulski z Pozn., Franc. Łanowska pos. Dachowa

52013 (Michorzewo)

1862.15/XII. * (M.), ch. 30, Wanda Irena, c. poprz Wizów [Feliksa Wize i Konstancji Dutkiewicz] pełnomoc. w M. -- Filip W., Ludwika Cybulska

52014 (Michorzewo)

1866.16/XI. * (M.), ch. 2/XII Karol Jan Kapistun, s. Filipa Wize i Emilji Rakowskiej pełnomoc. -- Walenty Łanowski Marjanna R.

52015 (Michorzewo)

1867.7/XI. * (M.), ch. 18/XI. Bronisław Teodor., s. poprz. Wizów [Filipa Wize i Emilji Rakowskiej] pełnomoc. -- Jan W., Konstancja W.

52016 (Michorzewo)

1869.17/X. * (M.), ch. 12/XII Feliks, s. poprz. Wizów [Filipa Wize i Emilji Rakowskiej] plentów -- Dr. med. Teodor Rakowski z Inowrocł. Ludwika Cybulska z Pozn.

52017 (Michorzewo)

1887.1/VII. * (Michorzewo), ch. 8. Emilja Marja Józefa Stanisława, c. Tadeusza Sczanieckiego dz-ca M. i Michorzewka i Felicji z hr. Czarneckich -- Leon Mielżyński z Pawłowic i Emilja S. z Pakosławia [x 1909.25/XI. Mieczysław Chłapowski z Glesna]

52018 (Michorzewo)

1887.30/IV. * (M.), ch. 19/VII Emilja Kat., c. Nazarego de Brzeskiego i Marjanny de Popławskiej, dyr. fabryki aguavit.

52019 (Michorzewo)

1888.17/IX. * (M.), ch. 27/IX, Stanisław Zygmunt Henryk Marja, s. poprz. de Sczanieckich [Tadeusza Sczanieckiego i Felicji z hr. Czarneckich] -- Stan. hr. Czarnecki z Pakosławia i G. Emilja S. z Pozn.

52020 (Modrze)

1871.17/IV. * (Drożdżyce), ch. 23/IV Karol Boromenn, s. Adama Snowackiego i Józefy Kosel, inspekt. ekonomii

52021 (Modrze)

1871.10/II. * (Wrączyn), ch. 10/IX. Kazimiera Ludwika, c. Klemensa Zorawskiego i Flory Szmyt, komis. Wr. -- Nep. Głębocki z psarskiego

52022 (Modrze)

1877.23/XI. * (Wrączyn), ch. 21/I. Lucyna Klementyna, c. poprz Żórawskich [Klemensa Żórawskiego i Flory Szmyt] komis. d. Wr. -- Józef Szmyt i Leonida Kosińska

52023 (Modrze)

1816.2/VI. (Dw. Wronczyński) MGD. Józef Biskupski, s. ol. Walentego B. i Konstancji z Kierskich mł. l. 31., dz-c wsi Brzuskiego (??), podpułk. w. p., x GMD. Antonina Potocka c. ol. Aleks. i Nep. z Dzierzbińskich Potockich, dz-ców Wyganowa, panna l. 26. -- MGD. Ignacy Potocki dz-c Wronczyna z przyl. MGD. Józef Kierski dz-c Łężców MGD. Maks. P. dz-c Będlewa, MGD. Franc. Xaw. Szczytnicki dz-c Goliny i Potarzycy

52024 (Modrze)

1824.25/XI. (Dw. Wronczyn) M. Michał Bardzki kapitan exereitus Jaculatorii pedertris, mł. z par. Sieradz. x Nepomucena Potocka V. z par. Modrze. On s. Jana i Marjanny ze Zbijewskich, l. 40, ona c. Aleks. i Nep. z Dzierzbińskich panna l. 25. -- M. Ignacy P. dz-c Wr., Andrzej Niegolewski dz-c Włościejewek, Maks. Potocki dz-c Będlewa, Józef Biskupski dz-c Trzcielina

52025 (Modrze)

1830.17/I. (Wronczyn) G. Paweł Biskupski ekon. będlew. wd., l. 37 x GV. Barbara Szukalska, c. Józefa i Marjanny Szokalskich (!), ekon., l. 23

52026 (Modrze)

1830.25/XI. (Strykow) MG. Ant. Raczyński, l. 26 x GM. Barbara Skaławska V., l. 30, c. GM. Ignacego i Heleny z Kaczorowskich -- GMD. Maks. Potocki dz-c Będlewa, Wronczyna, Zaparcina, GMD. Anzelm Chłapowski, GMD. Franc. Skaławski, GMD. Franc. Pomorski dz-c Rożnówka

52027 (Modrze)

1852.18/II. (Strykowo) G. Wojc. Palicki wd., l. ok. 50, dz-c Wieszczyczyna x Józefa, c. Franciszka i Marjanny z Krzyżańskich Skaławskich, dz-ców Strykowa V. l. ok. 30. -- MD. Augustyn Kąsinowski dz-c Swadzimia z przyl., MD. Antoni Raczyński pos. Nochowa

52028 (Modrze)

1858.13/VI. (Wronczyn) Stan. Snowadzki wd., l. 44, z Wronczyna x V. Kat. Duczmal l. 22, z Wr., c. And. i Łucji - sw. nieszl.

52029 (Modrze)

1874.15/V. † (Wrączyn), poch. 18/V Leopold Edmund de Kietliński (alias Hipolit Wyganowski), mł., kapit. w. p., s. Aleks. de K. pos. d. Politowo w p. sandom. i Salomei de Szwejkowskiej l. 71, została siostra, ż. Teofila Januszkiewicza skarb. szkoły pol. w Batigniol w Paryżu

52030 (Modrze)

1876.22/III. †, a poch. 26/III. (M.) Helena de Przespolewska l. 40, żona, c. Franc. de Skaławskiego dz-ca Strykowa i Marjanny Krzyżańskiej

52031 (Modrze)

1878.8/V. † (Drożdżyce) poch. 12/V. Adam Snowadzki l. 19, m. 6, s. Adama insp. dóbr i Józefy Kosel - febris nerw.

52032 (Modrze)

1838.5/VII. (Zadory) Prowidencja Elżbieta, * 5/VII, c. honest. Karola i Rozalji z Guttrych Łowickich, pos. d. Zadorskich. -- D. And. Rożański pos. Padniewa, D. Xawera Rabska z Lwówka

52033 (Modrze)

1850.28/VII. (Strykówko) ch. ch. D. Kaz. Skaławski mł. i siostra jego Helena, oboje ze Strykowa

52034 (Modrze)

1816.11/XII. Złożone serce PM. Eufemii, †-ej Pozn. 28/III, c. IMD. Wawrzyńca i Rozalji z Chłapowskich Engeström hr. i dz-ców dóbr M. i Jankowice, poch-ej u Bernard w Pozn. ministra szwedz.

52035 (Modrze)

1821.26/II. (Piotrkowice), m. l. 55 † IM. Józefa Kat. Nepom. c. IM. Józefa z Potoka Potockiego klana rogoz. i IM. Antonelli z Zakrzewskich, 1-ov. Kwilecka, 2-ov. ż. Stanisł. Poraj Mojaczewskiego, gen. w. kor. poch. 5/III cm.

52036 (Modrze)

1824.13/XII. (Dw. Wronczyn) poch. tu cm. IM. D. Ignacy Potocki dz-c Wronczyna i inn., † 6 b. m. w m. Wolsztynie nagle, l. 55

52037 (Modrze)

1833.28/X. (Strykowo) poch. cm. MD. Helena z Koczorowskich 1-ov. Przyjemska, 2-ov. Skaławska wd., † 23 we wsi dziedz. Strykowo, w r. ż. 18, nagle

52038 (Modrze)

1835.4/IX. (w Strykowie) † M. Barbara z Koczorowskich Binkowska, ż. Sebastjana B., dz-ca Mchów i inn. 5 przewiez. do Mchów

52039 (Modrze)

1859.20/IX. (Wronczyn) † Antoni Koczorowski insp. d. Wr. 75 l., wd., hydrope (czy szl. ?)

52040 (Modrze)

1862.9/IX. (Strykowo) † Marjanna Koczorowska, c. Ignac. i Marjanny, 1 m. 15 dni (czy szl. ?)

52041 (Opatówko)

1753.1/X. (Podstolice) * Aleksander Franciszek, s. G. Żółtowskiej żony G. Ż-go, dz-ca Studzieńca, był chrz. z wody po urodz. 18/X a cerem. 1754.19/II. Dodane 3-e imię Remigiusz -- X. Aleksander Remigiusz Ożarowski kan. gn. i M. Kat. Szczaniecka podczaszyna dobrzyńska

52042 (Opatówko)

1754.1/XII. (Op.) Teresa, c. G. Mich. Kopańskiego i G. Marjanny z Osiakowskich. Teraz cerem. -- MG. Jan Morawski pis. gr. pozn. i Konst. Miaskowska Dodane 2-e imię Barbara

52043 (Opatówko)

1763.7/I. (Podstolice) Melchjor Piotr z Alkantary Jan Nep. s. M. Aleksego Lipskiego pułk. w. kor. i RP. i Ludwiki Słuckiej * 5/I., cerem. 1/V., -- M. Jan L. surrog. kal. i I. Ofelia Wilkońska ż. klana krzywiń.

52044 (Opatówko)

1764.22/IV. (Podstolice) * córka (na marg. : Alcantara) c. poprz. M. Lipskich [Aleksego Lipskiego i Ludwiki Słuckiej] (matka: Ludwina) - 19/VIII cerem. : Alcantara Kat. Tekla -- I. Franc. Wilkoński, klan krzywiński, z Nekli, i Tekla L., ż. Jana L. surrog. kalis. z Sremborowa

52045 (Opatówko)

1765.5/X. (Op.) cerem. Łukasz Józef, s. G. Jana Radolińskiego i Teresy de Zagórskie -- X. Józef Nossadyni kan. gn. i M. Wiktorja Łaszczyńska, i Karola Łaszcz. pułk. wojsk IKMCi

52046 (Opatówko)

1766.22/IV. cerem. (Podstolice) Antoni Wincenty Ferrazjusz, s. poprz. M. Lipskich [Aleksego Lipskiego i Ludwiki Słuckiej] pułk. w. kor., -- IM. Piotr Wilkoński, klanic, z Zakrzewa z Drewnowa i G. Wiktorja z L-ch Łukomska siostry powyższego M. L-go. * 1765.14/VI. w m. Bojanowo

52047 (Opatówko)

1766.16/IV. (Zerniki) * Józef, Wojciech, s. G. Bogumiła Będkowskiego i G. Magdal. z Nossowiczów, ch. 11/V. -- G. Ant. Podgórski pos. Opat i GV. Klara N. z Żernik

52048 (Opatówko)

1766.24/VIII. (Podstolice) * Otolia Ludwika, c. poprz. M. z Drewnowa Lipskich [Aleksego Lipskiego i Ludwiki Słuckiej], cerem. 16/X -- M. Wojc. L. z Czechowa i G. Teofila Romanowa z Opatówka

52049 (Opatówko)

1768.13/II. ch. G. Michał Roman pos. Op. i Mn. Górki, mąż Teofili R.

52050 (Opatówko)

1769.10/VII. * (Op.), ch. z w. 14/VII. Małgorzata, cerem. 1771.1/IX. Małgorzata Ludwina, c. G. Mich. Romana i G. Teofili Złotnickiej -- chrz. M. Anna Mękarska łowczyna siostra rodz. Teofili Romanowej. -- ass. X. Walenty Zł. kleryk mn. sw., z Dobieszewic i Ludwina z Słuckich Lipska z Podstolic

52051 (Opatówko)

1770.6/I. (Podstolice) Wincenty Kasper Melchjor, s. poprz. M. z Drewnowa Lipskich [Alsksego Lipskiego i Ludwiki Słuckiej] gen. w. kor. Cerem. 16/I. -- M. Jan z Dr. L. miecznik kal. i surrog. z Sremborowa, i I. Otolia Wilkońska kl. wd. z Nekli

52052 (Opatówko)

1771.28/III. ch. ch. G. Antonina Skrzypińska z Żernik i G. Maciej S. jej syn

52053 (Opatówko)

1771.26/IV. (Podstolice) * Józef Marcelin Wojciech, s. poprz. M. Lipskich [Aleksego Lipskiego i Ludwiki Słuckiej] cerem. 1/VI. ans. biedni

52054 (Opatówko)

1771.7/VIII. (Op.) * Kajetan Franc. Józef., s. poprz. G. Romanów [Michała Romana i Teofili Złotnickiej] cerem. 2/X -- G. Kaz. Skrzypiński i M. Anna Mękarska łowczyna, ass. G. Kajetan Falędzki i G. Teofila S., G. Ignacy Złotnicki i panna Jadwiga Skrz.

52055 (Opatówko)

1773.15/IX. (Podstolice) ch. z w. Nikodem, s. poprz M. Lipskich [Aleksego Lipskiego i Ludwiki Słuckiej] * we środę. ass. cerem. M. Jan L. surrog. kal. i wdowa Otolia Wilkońska klanowa krzywiń. Dodane imię Jan, cer. 1776.27/V.

52056 (Opatówko)

1773.22/XII. (Op.) ch. Paweł Tomasz, s. G. Józefa Logi i Franc. z Jaraczewskich, * 19/XII cerem. 1774.10/I. ch. ch. X. Paweł Soldadini kan. metrop. gn. i M. Konstancja Korytowska ścina grabowska, asyst. M. Jan Korytowski mł. i panna Teofila Jaraczewska. Patrini de villa Padniewo

52057 (Opatówko)

1775.15/X. (Podstolice) ch. z w. Teresa, c. poprz. M. Lipskich [Aleksego Lipskiego i Ludwiki Słuckiej] cerem. 27/V.76, dodane imię Jadwiga. -- ch. ch. M. Wojc. Słucki z Głogowy i panna Nep. Wilkońska klanka z Zakrzewa

52058 (Opat