FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 22

Regestennummer: 52.501 – 55.000

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

52501 (Droszew)

1830.2/V. Ludwik Bogusławski Nob. z Młynowa, mł. l. 32 x Józefa Łaskaska wd. z Czachór Nob., dz-ka l. 33. -- G. Lipski dz-c Lewkowa i X.

52502 (Droszew)

1832.30/I. N. Roch Przespolewski z Wierzchosławia mł. l. 28 x spect. Franciszka Bonaszkiewicz z Pawłówka l. 21. panna -- N. Michał Fraijer pos. Droszewa i N. Ignacy Parczewski dz-c Kurowa

52503 (Droszew)

1832.19/XI. N. Michał Elzanowski mł. l. 27 x Fam. Justyna Stachowna, oboje z Gałązek W., ona panna l. 16. -- św. nieszl.

52504 (Droszew)

1834.25/X. M. Walenty Skorzewski z Szczurów, wd. l. 52. x N. V. Marjanna Bogdańska z Miedzianowa, panna l. 36, -- NN. Mateusz Sadowski i Prokop Skorzewski

52505 (Droszew)

1837.22/VIII. N. Karol Wojakowski mł. l. 26 x N. Augustyna Parczewska V. l. 23, oboje z Kurowa -- Florjan Bogdański dz-c Jankowa. Ignacy Parczewski dz-c

52506 (Droszew)

1839.17/III. N. Józef Sadowski mł. 28, z W. Gałązek x Emilja Lulinska (?) z Miedzianowa. V. l. 38 -- Mateusz i Józef S-cy

52507 (Droszew)

1841.10/VII. ID. Emiljan Cielecki dz-c Szydłowa (?) i inn., rozwiedz. l. 32 x D. ... Zuzanna Wituska panna z Jezior (!) l. 18 -- Mateusz i Antoni Sadowscy

52508 (Droszew)

1857.23/XI. N. Leopold Drwęski wd., l. 46, x Sław. Prakseda Pawlikowska z Pawłówka l. 22 - św. nieszl.

52509 (Droszew)

1864.16/X. G. karol Kossowski z Rudnik, mł. l. 21, (z par. Pierzniew, diec. włocł.) x G. Pelagja Wojakowska c. dz-ca Kurowa, panna, l. 22 -- G. Mich Biernacki dz-c Bagateli, G. Dominik Lisiecki dz-c Chotowa

52510 (Droszew)

1868.4/II. G. Józef Hegner, ekon., mł., l. 33, x G. Hel. Karśnicka z Czachór, c. dz-ców, panna l. 20 3/4. -- Józef Lipski dz-c Lewkowa Dominik Lisiecki dz-c Chotowa

52511 (Droszew)

1868.31/V. G. Jan Wallmoden z Piastowa w Kr. Pol. m. l. 25 1/2 x G. Bronisława Bronikowska V. z Gałązek W., l. 24 -- Wojc. Przysiecki pos. Gałązek W., Karol B. jej ojciec

52512 (Droszew)

1868.30/VI. G. Jan Załęski z Leonowa par. Drzwinów djec. kal. mł. l. 28. x G. Julja Przysiecka z W. Gał., c. posesora, V. l. 26 -- Józef hegner z Czachór, Karol Bronikowski z Gałązek W.

52514 (Droszew)

1870.26/VI. G. Teodor. Szeliski dz-c Przedborowa par. Mixtat., mł. l. 28 x G. V. Ant. Karśnicka, c. dz-ca Czachór, l. 19 3/4. -- Wład. i Kaz. K-cy

52515 (Droszew)

1877.7/II G. Stefan Sufferyński dz-c d. Ossa w par. Kurzeszyn archidjec. warszaw. mł. l. 42 1/2 x Antonina Dzierżykraj Morawska z Kotowiecka, panna l. 27 4/6. On syn Kaz. S. i Marji z Sokołowskich ona Józefa i Eugenji M-ch.

52516 (Droszew)

1881.27/II. G. Cyryl Józef Bądkowski z Kościelnej wsi w Kr. Pol. mł., ekonom, l. 31. x Władysława Wiśniewska, V. z Droszewa l. 23 c. admin. dóbr. On. s. Filipa Jakuba Br. i Anieli z Smardzewskich, ona c. Ant. W. i Józefy Sledzianowskiej -św. nieszl.

52517 (Droszew)

1881.2/VII. G. Kazimierz Karśnicki dz-c d. Główczyn w Kr. Pol., daw. parafii Droszew, mł. l. 33 x G. Teodora Wawrowska, urodzona Bronikowska, z Zamysłów par. doruchow., w kościele filial. w Bobrownikach ślub. Ona wd. l. 30. On. s. Antoniego K. i Teodory Bronikowskiej, ona córka Hilarego Br. i Józefy z Psarskich -- Walerjan Zygmanowski pos. Zamysłow, Nikodem Ps. pos. Doruchowa

52518 (Droszew)

1891.10/II. Wiktor-Albert-Józef Olschowka, kupiec z Wrocł. mł. l. 33 x G. Marja-Rozalja-Karolina Dzierżykraj Morawska z Kotowiecka ślub we Wrocł. w kośc. Sw. Michała. Ona Virgo l. 40 on * 58.15/II., s. Józefa sekret. sądu w Rosenbergu i Joanny Lellek, ona * 51.5/VII., c. Józefa M. i Eugenji M-ej, dz-ców Kotowiecka -- Józef O. ojciec jego, Wiktor Lellek, kupiec. wrocł.

52519 (Droszew)

1824.12/XI. † (Czachóry) Konstancja Józefa Laskowska m. 8, dni 22 c. Ignacego pos. Cz. i Józefy Zarębiny

52520 (Droszew)

1825.24/V. † (Kotowiecko) Juljan Morawski l. 5, m. 8, s. Kajet. dz-ca Kot. i Justyny z Załuskowskich, febris

52521 (Droszew)

1825.8/VI. † (Gałązki W.) Jan Smardowski dziedzic, l. 75

52522 (Droszew)

1826.2/VIII. † (Czachóry) Ignacy Romuald Józef Laskowski m. 6, s. poprzed. L-ch [Ignacego Laskowskiego i Józefy Zarębiny]

52523 (Droszew)

1826.27/IX. † (Miedzianów) Benedykt Sadowski l. 60, pos. z Górki, atak paraliżu

52524 (Droszew)

1828.20/VII. † (Zakowice) Józefa Lisiecka l. 70, ż. posesora Nob., c. Pawła Lubińskiego i Antoniny de Hilewskie zawiad. mąż

52525 (Droszew)

1828.20/XII. † (Czachóry) Ignacy Laskowski l. 41, pos., zawiad. żona

52526 (Droszew)

1829.6/I. † (Kotowiecko) Kajetan Morawski, dziedzic, zmarły w Pozn., febris nervosa, l. 42

52527 (Droszew)

1829.1/X. † (Miedzianów) Norbert Władysł. Sadowski, m. 5 s. Mateusza dz-ca Miedz. i Kunegundy z Wituskich

52528 (Droszew)

1831.13/III † (Miedzianów) Stefan Sadowski l. 4, s. poprz. S-ch [Mateusza Sadowskiego i Kunegundy z Wituskich] dz-ców Miedz. i Gałązek W.

52529 (Droszew)

1833.17/III. † (Gałązki W.) Nob. Franciszek Smardowski l. 50, s. Jana i Agaty Lewandowskiej, dziedziców Gałązek, żonaty. Debilitas

52530 (Droszew)

1834.23/I. † (Czachóry) Jan Tadeusz Bogusławski l. 3, s. Ludwika i Józefy Laskowskiej, dz-ców Cz. grypa

52531 (Droszew)

1834.4/IX. † (Kotowiecko) Mikołaj Bolesław Parczewski 1 r., 6 m., s. Ignacego i Ludwiki Pruskiej pos. Kot.

52532 (Droszew)

1834.14/XI. † (W. Gałązki) N. Antoni Kiedrowski l. 41, "Liber" Substentia s. dz-ca Gałązek, febris. Zawiadamia brat Józef. mediocris

52533 (Droszew)

1836.26/VIII. † (Eliżanki) Julja de Bronikowskich Frajer l. 32, mężatka, c. Bogusł. Br. i Marjanny Gorzeńskiej dz-ców d. Droszew. Mąż, 5 dzieci małol.

52534 (Droszew)

1837.7/II. † (Gałązki) Andrzej Romanowski l. 64, wdowiec s. dziedzica

52535 (Droszew)

1841.18/VII. † (Kurów) Bronisław Wujakowski l. 3, s. Karola W. i Augustyny Parczewskiej pos. Kurowa, dysynt.

52536 (Droszew)

1845.11/II. † (Czachóry) Teodora Bogusławska l. 29, Virgo, Nobilis febris

52537 (Droszew)

1845.14/XII. † (Kotowiecko) Ignacy Morawski dni 8, s. Józefa i Józefy M-ch, dz-ców Kot.

52538 (Droszew)

1848.1/X. † (Kotowiecko) Stanisław Antoni Morawski m. 2, s. Józefa i Eugenii M-ch, dz-ców

52539 (Droszew)

1849.18/III. † (Zakowice) Tekla Osińska l. 63, Libera, ojciec jej Nobilis. Zawiad. Mateusz O. Subst. 2000 imperi.

52540 (Droszew)

1850.10/VII. † (W. Gałązki) Michał Elzanowski l. 47, syn posesora, febris, zawiad. żona, Małgorzata. Dzieci 3

52541 (Droszew)

1852.8/X. † (Kotowiecko) Joanna Morawska l. 7, c. poprz. M-ch dz-ców [Józefa i Eugenji Morawskich] dz-ców

52542 (Droszew)

1852.20/X. † (Czachóry) Józefa Karśnicka l. 82, matka dz-ca Cz. 7 dzieci. Subst. nulla

52543 (Droszew)

1853.27/VIII. † (Kurów) Nob. Roch Parczewski l. 41, liber, s. Ksawerego i Teresy (?) dz-ców, suchoty, zawiad. siostra

52544 (Droszew)

1854.17/IV. † (Zakowice) Urszula Tomicka l. 67, m. 6, mężatka, córka dz-ca, febris nervosa. Zawiad. syn. Subst. : wieś Ż. Mąż Leonard, 6 dzieci

52545 (Droszew)

1854.3/VI. † (Kurów) Jadwiga v. Wujakowska l. 4, c. Karola v. W. i Augustyny Parczewskiej dz-ców K. febris

52546 (Droszew)

1855.3/VIII. † (Kurów) Ksawery v. Parczewski l. 10, s. Ignacego P. i Leokadji v. Kornatowskiej poses. "inopinatio in balneo"

52547 (Droszew)

1859.25/XII. † (Ostrowo) N. Leonard Tomicki l. 78, dz-c dóbr syn. dz-ców.Zawiad. syn Nepomucen. Wieś Żakowice, 6 dzieci

52548 (Droszew)

1856.27/IV. † (Kurów) Teresa ze Zbierzchowskich Parczewska l. 72 wdowa, c. dz-ca. Zawiad. córka

52549 (Droszew)

1864.16/XI. † (Czachóry) Antoni Karśnicki l. 56, dz-c Cz. s. Feliksa i Józefy Szeliskiej, dz-ców

52550 (Droszew)

1868.20/X. † (Gałązki W.) Stefan Przysiecki l. 29, mł., ekonom, s. Wojc. P. pos. i Marjanny Fryczyńskiej, posesorów Gał. W., suchoty

52551 (Droszew)

1869.5/VI. † (Kurów) Karol Wojakowski l. 58, m. 6, dz-c dóbr paraliż.

52552 (Droszew)

1871.25/I. † (Czachóry) Helena z Karśnickich Hegner, l. 24, c. Ant. i Teodory K-ch dz-ców dóbr, przy połogu

52553 (Ociąż)

1827.19/X. (Kwiatków) Józef Jan Bruno, * 5/VIII w Bukowinie na Sląsku, c. MG. Wojciecha i Stanisławy z Grodzickich Lipskich -- MD. Objezierski i MD. Nep. Grodziska dz-ka w Gruszczycach

52554 (Ociąż)

1827.28/X. ch. GD. Jan Trojanowski pos. 1-ej części Ociąża i MD. Magdalena z Goreckich Parczewska, 4/XI. ch. panna Apolonia T-a

52555 (Ociąż)

1827.2/XII. ch. ch. MD. Bogusław Parczewski dz-c i pos. Oc. i G. Helena Lipska z Szczypiorna

52556 (Ociąż)

1828.27/I. ch. ch. GG. Stanisł. Zarzecki i Ludwika Trojanowska

52557 (Ociąż)

1828.27/VII. (Ociąż) Jakub Apolinary Franciszek, s. M. Bogusława i Magdaleny z Goreckich Parczewskich, * 20/VII. -- chrz. nieszl.

52558 (Ociąż)

1829.16/IX. (Oc.) Stefan Władysław, s. poprz. M. Parczewskich [M. Bogusława Parczewskiego i Magdaleny z Goreckich] * 3. -- G. Jan Trojanowski z ż. Kunegundą, pos. ociążscy

52559 (Ociąż)

1830.14/XII. (Kwiatków) Franciszek Bogusław Andrzej, s. M. Bogusława Parczewskiego (s. ol. Fabjana P. i Krystyny z Sczanieckich P-ch) i Magdaleny z Goreckich (c. Franc. G. i Marjanny z Złotnickich) * 30/XI. -- G. Jan Trojanowski pos. 1-ej części Oc. i GV. Ludwika Korycińska

52560 (Ociąż)

1831.6/XI. (Oc.) Tadeusz Bogusław, s. poprz. M. Parczewskich [M.Bogusława Parczewskiego i Magdaleny z Goreckich] * 27/X, -- MD. Józef Pągowski współdziedzic 1/2 Ociąża i MD. Agn. Gorecka, c. M. Antoniego G. dz-ca Sobiejuch

52561 (Ociąż)

1833.4/VIII. (Oc.) Kajetan Ignacy Kalikst, s. poprz. M. Parczewskich [M. Bogusława Parczewskiego i Magdaleny z Goreckich], * 28/VII, -- MD. Ignacy P. z Konstancją Leśniowską i MD. Józef Pągowski i Marjanna Długoszewska

52562 (Ociąż)

1834.2/III. ch. D. Julianna Parczewska córka dz-ca Ociąża

52563 (Ociąż)

1839.5/VIII. * Teodor Antoni Teofil Michał, s. W. Teofila i Leokadji z Szczanieckich Morawskich właśc. Ociąża ch. z wody, -- Nepomucen S. właść. Sarbinowa w. p. krob. i Kornelja z Parczewskich Mniewska właść. Węgtczewa w pow. wartskim. († 1841.6/IX.). (to wszyte poświadczenie)

52564 (Ociąż)

1841.7/IX. (Oc.) * Antoni, s. Teofila i Leokadii z Szczanieckich Morawskich właśc. Oc., ch. z wody w Oc. -- Antoni S. i Wanda Bojanowska (wszyte pośw.)

52565 (Ociąż)

1841.3/II. * (Ociąż), ch. 5/II. Scholastyka, c. Piotra Radoszewskiego i Tekli Pokorowskiej, dzierżawców, -- Wojc. Komorski i Emilja Mazurkiewicz

52566 (Ociąż)

1851.6/X. * (Oc.), ch. 53.18/I. Leonard Kajetan, s. Bonaw. Przespolewskiego i Antoniny z Wiewiorowskich dz-ców -- Marceli Wiewiorowski i Tekla P.

52567 (Ociąż)

1852.7/IX. * (Oc.), ch. 24/IX Marjan Stanisław, s. N. Józefa Sikorskiego i Stanisławy Przespolewskiej poses. -- Bibjana v. Wyganowska dz-ka

52568 (Ociąż)

1856.29/II. * (Oc.), ch. 30/III Kazimiera, c. poprz. Sikorskich [N. Józefa Sikorskiego i Stanisławy Przespolewskiej] poses. -- Felicjan Wyganowski, Teodora Karznicka

52569 (Ociąż)

1860.4/VII. chrz. (a * 1841.7/IX.) (Ociąż) Antoni Michał Teodor, s. GM. Teofila Morawskiego i Leokadji z Szczanieckich, dz-ców Oc. -- Kunegunda Biernawska i Teodor M.

52570 (Ociąż)

1863.6/I. * (Nowawieś, gub. warsz.) ch. 1864.21/VI, Marjanna Stanisława Kornelia, c. GMN. Stanisława Podczaskiego i Kornelji Anny Magdal. Morawskiej dz-ców N. wsi -- GN. Wład. Podczaski rezyd. w Oc. G. Teodora Zakrzewska dz-ka Gutów

52571 (Ociąż)

1870.17/II. * (Marzenin, gub. piotrk.), ch. 18/IV. Antoni Sylwezy, s. G. Wład. Karśnickiego i G. Anny Parczewskiej Nob., dz-ców M. -- G. Leon Chlebowski i Teodora Karwosiecka

52572 (Ociąż)

1880.8/VIII. * (Kwiatków), ch. 15, Marja Cecylja Ewa, c. G. Pawła Piotra Skorzewskiego i Cecylji Żółtowskiej dz-ców d. -- Piotr Paweł Skórzewski i Ewa Sk. hr. Gorzeńska

52573 (Ociąż)

1884.4/IX. * (Kwiatków), ch. 7/IX Stanisław Ant. Józef, s. poprz. GM. Pawła Skórzewskiego i G. Cecylji Żółtowskiej, dz-ców d. -- G. Stefan Ż. z Głuchowa i Cecylja Ż. z Ujazdu

52574 (Ociąż)

1859.23/VI. G. Piotr Bachmat Rudlicki Nob. m. l. 33. x honesta Rozalja Kamocka, ona v. l. 27, oboje z Oc. -- GG. Tad. Zakrzewski, Stanisł. Podczaski, Franc. Parczewski

52575 (Ociąż)

1877.3/VII. G. Stanisł. hr. Tyszkiewicz z Siedlca tejże par. wd. l. 43 (* 34.12/XI.) x G. Antonina Anna Wanda Morawska, urodz. hr. Ponińska dz-ka Ociąża, wdowa l. 36 (* 41.15/IX.) -- Edward hr. P. dz-c Wrześni i Zdzisław hr. T. dz-c Weryni w Galicji

52576 (Ociąż)

1864.29/VIII. † (Oc.) Teodozja Zakrzewska l. 40, m. 3, ż. dz-ca d. Gutowy i Młyna (?), c. Teofila de Morawskiego i Leokadji Szczanieckiej, suchoty. Mąż Tadeusz, 5 dzieci małol.

52577 (Ociąż)

1867.1/IX. † (Oc.) Jakub de Podczaski l. 6, m. 11, dni 14, s. Stan. dz-ca i Kornelji z Morawskich cholera

52578 (Ociąż)

1871.9/XI. † (Oc.) Antoni Michał Teodor de Morawski l. 30, m. 2, dni 1, dz-c Oc., s. Teofila i Leokadji Szczanieckiej suchoty

52579 (Ociąż)

1875.21/IV. † (Oc.) Aniela Kowalska Nob., V. rezydentka, l. 85

52580 (Ociąż)

1850.22/VII. GD. Tadeusz Zakrzewski dz-c d. Gutowo, mł., s. †-go Augustyna Z. i Salomei Rzepeckiej l. 47. x GD. V. Teodora Morawska l. 27, c. Teofila M. i Leokadii Szczanieckiej dz-ców Oc. -- G. D. Antoni S. dziad z Wrocławia, Wład. Podczaski pułk. z Oc., Nep. Niemojewski dz-c Sliwnik

52581 (Ociąż)

1846.4/II. † (Kurów) Edmund Wojakowski l. 2, s. Karola dz-ca K. i Augustyny Parczewskiej

52582 (Ociąż)

1832.24/XI. † (Oc.) N. Konstancja Parczewska l. 58, wd., c. dziedzica dóbr, febris

52583 (Ociąż)

1853.13/X. † (Oc.) Stanisław v. Sikorski 1 r., s. Neandra (!) S. i Stanisławy v. Czapelskiej poses.

52584 (Ociąż)

1854.12/I. † (Oc.) N. Teofil Morawski l. 54, dz-c dóbr, s. dz-ców febris

52585 (Turkowy)

1729.3/X. Franciszek Ludwik Borzisławski, s. PGD. Kazim. B. z Polski, z par. Wojków, i PD. Marjanny Chrostowskiej -- PG. Junior Jan Maurycy de Klimowski ze Schrejbersdorf. D. Józef Lomgert etc.

52586 (Żytowiecko)

1796.8/V. ch. ch. G. Łukasz Koczorowski ekonom z Żytowiecka i G. Kat. Kropiwnicka z m. Krobja. ("Kropidnicka")

52587 (Żytowiecko)

1796.4/VII. (Żyt.), * 22/VI. Jan Bapt., s. G. Łukasza Koczorowskiego i Bogumiły, ekon. z Żyt. -- X. i GV. Józefa Trzcińska z m. Krobi, ass. przy cer. I. Tomasz Mielżyński, s. pisarza kor. i I. Konst. z Czapskich M-a pisarzowa kor. z Pawłowic, 12/VII. Matka stale gdzieindziej Teofila

52588 (Żytowiecko)

1796.28/VIII. ch. G. Marjanna z Jasińskich Glazewska ekonomowa w W. Łęce -- 1797.13(?)/VIII. ch. G. Franciszek Głazewski ek. w W. Łęce

52589 (Żytowiecko)

1800.4/VII. ch. ch. GD. Łukasz Koczorowski pos. wsi Mierzewo i GD. Bogumiła K-a pos. wsi M.

52590 (Żytowiecko)

1800.28/IX. ch. G. Prokop Polichnowski Rationista w W. Łęce

52591 (Żytowiecko)

1806.7/VI. ch. ch. G. Daniel Cieśliński pos. Żyt. i G. Bogumiła Koczorowska ż. pos. z Mierzewa

52592 (Żytowiecko)

1816.11/VIII. (Żyt.) ch. z w. Zuzanna Donata, * 6/VIII., c. (było honest. a popraw. na "Magn. i Gen.") Józefa Beczkowicza ekon. (dodano "i komis.") Żyt. i Klary z Jaruszewskich. -- G. Marjanna Mazurkiewiczowa V., c. komis. Żyt., cer. ass: MD. Kasper Błociszewski dz-c Ciołkowa i DV. Marj. Maz., ekonomówna Żyt. Cer. 1817.31/VIII.

52593 (Żytowiecko)

1817.13/IV. ch. ch. MD. Antoni Mierzejewski i MD. Anna M. z W. Łęki

52594 (Żytowiecko)

1818.11/VI. ch. ch. MD. Canerantris (?) Jaroszewski kontroler prow. płoc. i MD. Zofja z Beczkowiczów Błociszewska żona dz-ca Ciołkowa

52595 (Żytowiecko)

1826.6/VIII. ch. ch. JD. Aleksander Mielżyński Hr. i ID. Teodozja M-a hrabianka, oboje dz-ce Baszkowa i inn.

52596 (Żytowiecko)

1877.27/XI. * (W. Łęka), ch. 17/XII Felicja Ludwika Walerja Marja, c. hr. Macieja Mielżyńskiego i hr. Teresy Mycielskiej -- I. Leon hr. Mielż. z Pawłowic i Ludwika hr. Myc. z Zimnej Wody

52597 (Żytowiecko)

1793.5/II. (Żyt.) św. św. GD. Łukasz Kaczoroski ekon. w Żyt. i G. Józef Kropiwnicki w Wilkowiczkach

52598 (Żytowiecko)

1774.31/I. ch. GV. Apolonja Kropiwnicka; ona 4/XI. t. r., z Rokosowa - 1777.1/VI. ch. GD. Teodor Kr. ekon. z Rokosowa

52599 (Żytowiecko)

1779.6/III. X. Stanisław z Konar Konarski, kancel. koad. katedralny pozn., prob. poniec., cerem: Ludwik Roch Paweł (* 1776.24/VIII. w par. kostrzyń., ch. z wody we dworze tarnowskim) s. G. Łukasza z Konar Konarskiego i Antoniny z Miaskowskich -- IM. Roch Rola Zbijewski klan kal., kaw. O. B. i Sw. St. i IM. Franciszka z Skoroszewskich Krzycka klanowa Krzywińska

52600 (Żytowiecko)

1780.2/IX. ch. G. Damazy Borzęcki z Sarbinowa

52601 (Żytowiecko)

1790.3/VIII. (Pijanowice Dwór) Ignacy Józef, s. GDM. Kazimierza Przerackiego pos. i MD. Nastazji de Binkoskie (?) -- GD. Łukasz Przeradzki i GD. Rozalja z B-ch Koritowska szmbelanowa

52602 (Żytowiecko)

1792.20/XI. (Żyt.) * syn G. Łukasz Koczorowskiego ek. Żyt. i Deograty z Rowińskich, ochrzcz. †

52603 (Żytowiecko)

1792.23/XI. (Żyt.) Feliks, s. poprz. G. Koczorowskich [G. Łukasza Koczorowskiego i Deograty z Rowińskich] -- G. Józef Kropiwnicki z Wilkonic i panna Barb. Kwiatkowska, siostrzenica pleb. Żyt., cerem. 93.5/IV. I. Maks. Mielżyński pis. kor. i I. Józefa z Mielż-ch M-a z Miłosławia

52604 (Żytowiecko)

1795.6/I. (Żyt.) poch. Wawrzyniec, s. G. Łuk. Koczorowskiego i Deograty z Rowińskich

52605 (Żytowiecko)

1823.15/X. (Rokosowo, de Rożkowo i Czerniejewo) IMD. Rajmund Skorzewski mł., ryc. Ord. Malt., dz-c Kretkowa i inn. l. 34 x IMD. V. Marjanna Lipska l. 19, generałówna i dziedziczka Czerniejewa -- Jan Lipski op. i dziad panny, dz-c Rokosowa Melchjor Szołderski stolnik, jej wuj, dz-c Popowa. Ojciec jego Józef Sk. dz-c Łabiszyna

52606 (Żytowiecko)

1865.9/IV. † (Pijanowice) Leopold de Przyłuski pension. oficer, por., mąż Teofilji ur. Szmitkowskiej, l. 57 suchoty, poch. 12. Donosi wdowa

52607 (Żytowiecko)

1903.31/VIII. (W. Łęka) † Teresa hr. Mielżyńska ur. hr. Mycielska c. Teodora hr. Myc. dz-ca Chocieszewic i hr. Bisping, l. 47. Poch. 1903.4/IX. Donosi dyr. dóbr Bronisl. G. Karłowski

52608 (Wągrowiec)

1638.23/V. MD. wdowa Janowska x MD. Jan Borna -- MD. Walenty Karszewski, GD. Bartł. Gulczewski

52609 (Wągrowiec)

1664.25/II. G. Władysław Chełkowski x Konstancja Smogulecka -- NN. Konstanty Oleski, Łuk. Niemojewski, Józef Trzebiński

52610 (Wągrowiec)

1694.0/VIII. N. Paweł Urbański x Marjanna Ochenkowska -- Jakub Rzatkowski, Mateusz Tomaszewski

52611 (Wągrowiec)

1708.22/VIII. N. Jakub Dobrzycki x N. wd. Regina Jankowska -- N. Będkowski, Antoni Kowaliński organ. wągrow.

52612 (Wągrowiec)

1710.6/VI. Stanisław Kostrzewski miles x N. Kat. Choynacka -- N. Będkowski i sławetni

52613 (Wągrowiec)

1722.27/II. N. Stefan Ciechanowicz avus peregrinus, advena do miasta x N. Konstancja Marjanna Sosnowska advena -- św. nieszl.

52614 (Wągrowiec)

1700.8/II. † dziewczynka GD. Cucharskiego (Cucharski)

52615 (Wągrowiec)

1702.1/VI. † N. Aleksander Skrzypski

52616 (Wągrowiec)

1705.13/IV. † G. Katarzyna Kotarska, poch. kośc.

52617 (Wągrowiec)

1706.8/I. † G. Teresa Rudzka, poch. w katak.

52618 (Wągrowiec)

1706.24/XII. † G. Czaplewski poch. cm. kość. paraf.

52619 (Wągrowiec)

1707.26/IV. Wśród zamord. przez kopijników scytyjskich, pochow. na cm. paraf. G. Zaręba, G. Czeluściński, G. Skotniski i inni

52620 (Wągrowiec)

1708.17/VI. † na zarazę przywleczoną z Poznania córka Rogalińska a z męża Wysticka, poch. cm. w w Sw. - 5/VII † sama Rogalińska w Bielawach, poch. w ogrodzie Trzeciackich. † 10/VII syn Rogaliński w Bielawach, poch. w domu Kalkanisty Starego. (czy to szlachta ?) (Bielawy to najwidoczniej dzielnica Wągrówca)

52621 (Wągrowiec)

1708.28/VII. † córka Czaplewskiego Nob. w lesie Wilk, tu poch.

52622 (Wągrowiec)

1708.2/VIII. † NV. Anna Kaliska w Smolarach, poch. przy figurze Chrystusa - t. d. † N. Rosnowska w Smol., poch. przy figurze Chr. -- t. d. † NV. Kaliska, mała w Smol., a 3/VII † N. Ludwik, syn K-go w Smol. - 5/VIII † N. Jan Kaliski na Smol. w sadzie Rumieńskiego i tam poch. T. dnia tamże † żona jego

52623 (Wągrowiec)

1708.13/VIII. † Syn Kaliskiego - 25/VIII. † N. Bętkowska - 27/VIII. † Samuela Nob. Gostkowska - T. dnia córka G. Gowarzewskiej poch. cm.

52624 (Wągrowiec)

1737.5/IX. poch. PR Skaławski opat wągrow., poch. w kapl. Sw. Krzyża, a † we wsi Kaliszany

52625 (Wągrowiec)

1738.14/I. † M. Katarzyna Bielińska ze wsi Dobieszewo

52626 (Wągrowiec)

1739.14/I. poch. Ks. Arcybiskupa gnieźn. Teodora Potockiego. Obrzędy pogrzebowe mocno zaciemnione wielką burzą

52627 (Wągrowiec)

1742.19/I. † we wsi Rgielsko par. tarnow. Nob. Gen. Michał Turobojski

52628 (Wągrowiec)

1745.20/II. poch. N. wd. Dorota Bzoska luterka, poch. poza cment.

52629 (Wągrowiec)

1749.7/IV. † w Wągr. X. Wojciech Tymiński, altarysta B. M. V. Częstochow. w kośc. paraf. Wągrow. "musutus" (!?) l. 56

52630 (Wągrowiec)

1755.20/II. (Wągr.) † N. Konstanty Jezierski, poch. kośc.

52631 (Wągrowiec)

1756.11/III. łoży na przeniesienie kości MD. Wojciech Kraszkoski dzierżawca opactwa

52632 (Wągrowiec)

1757.29/V. (Wągr.) † MD. Zygmunt Łakiński, przebywający tu na kuracji. Poch. w kośc.

52633 (Wągrowiec)

1730.24/XII. Wiktorja, c. G. Michała Rogalińskiego i Jadwigi, -- Antoni Rypiński dworz. opata i Kat. Nochewiczowa wd.

52634 (Wągrowiec)

1734.24/XII. Franciszek Xawery Ferdynand, s. G. Józefa Szymona Szeligoskiego i Teresy -- X. i mieszczka

52635 (Wągrowiec)

1735 w dzień W. W, Sw. Tadeusz Józef, s. N. Jakuba Białoskórskiego dzierż. Nowej Wsi, i Barbary -- N. Baltazar Zeyglicz mł. i matka jego Anna Zeigliczowa

52636 (Wągrowiec)

1740.11/VII. Małgorzata Anna, c. N. Anton. Zołcińskiego ze wsi Rudnicze i Marjanny -- N. wd. Kozimińska i mieszczanin

52637 (Wągrowiec)

1743.21/IV. Wojciech, s. N. Franciszka Brzeskiego ze wsi Rudnicze i Marjanny -- G. Samuel Ponikiewski i GV. Barbara Przyłuska, wszyscy ze wsi Rudnicze

52638 (Wągrowiec)

1745.14/XI. (Rudnicze) Marjanna, c. poprz. Brzeskich [Franciszka Brzeskiego i Marjanny] -- G. Józef Kęszycki i G. Agn. Turopolska z Bobrownik

52639 (Wągrowiec)

1763.0/IX. (Rudnicze) Michał, s. G. Kazimierza Białego i Kat. -- Florjan Kęszycki i Felicjanna K-a

52640 (Wągrowiec)

1764.17/XI. (Olędzy Przysieckie Małe) Stanisław, s. G. Franciszka Borowskiego i Ludwiny z Doręgowskich - chrz. nieszl.

52641 (Wągrowiec)

1765.27/VI. (W.) Jan Piotr, s. G. Marcina i Rozalji Lewendowskich -- chrz. mieszczanie

52642 (Wągrowiec)

1773.4/X. ch. MGD. Ignacy Gostyński z Przysieki

52643 (Wągrowiec)

1773.23/XI. (W.), * 14, Stanisław Kostka Andrzej, s. Nob. Andrzeja i Marjanny Moszyńskich - chrz. mieszcz.

52644 (Wągrowiec)

1775.21/VIII. (W.), * 16, Helena Rozalja, c. Nob. GG. Mikołaja Rayskiego i Marjanny de Trzyńska -- X. Jakub z Drewnowa Lipski kan. pozn. prob. wągrow. i G. Franciszka Białoskórska a chrzcił X. Józef Doręgowski plebendan i komendan wągrow.

52645 (Witkowo)

1821.21/IV. ch. G. Michał Ulatowski z Małachowa Wierzbiczan i GV. Joanna Raszewska

52646 (Witkowo)

1821.24/IV. ch. G. Jan Kosicki mł. z m. Witkowa

52647 (Witkowo)

1821.7/VIII. ch. G. Jakub Kozłowski pos. z Małachowa Szemborowic 12/VIII ch. ch. G. Walerjan Gnaszeski (?) mł. z tejże wsi, Salomea Raszewska panna; 8/IX. ch. G. Anna Ulatowska z Małach. Wierzbiczan; 23/IX. ch. G. Michał Ul. mł. z Mał. Wierzbicza i G. Justyna Raczyńska V. z Mał. Wierzbiczan

52648 (Witkowo)

1822.27/IV. ch. G. Franciszek Ulatowski dz-c z Małachowa-Wierzbiaczy

52649 (Witkowo)

1823.27/XI. ch. * (Witkowo miasto), * 26/XI Franciszek Xawery Mikołaj s. G. Walentego Tłoczyńskiego nauczyc. z m. Witkowa i Anny de Knast - chrz. nieszl.

52650 (Witkowo)

1825.1/II. (Malinin), * 23/I Antoni Józef Serafin, s. (dodane "Generosorum") Józefa Koraszewskiego poses. i Rozalji de Białkowskie -- Andrzej Prondzyński pos. de Lubochna i Serafina Lipska z Gniezna

52551 (Witkowo)

1825.15/VIII. (Witkowo m.), * 11/III Józef Benedykt Gabriel, s. G. Jana Chełmickiego pos. i G. Michaliny de Wstowskie -- G. Napoleon Schrader mł. z Cielimowa i G. Teofila Ch. z Cielimowa

52652 (Witkowo)

1825.1/IX. (Witkowo m.), * 31/VIII. Tekla Marjanna c. poprz. G. Tłoczyńskich [Walentego Tłoczyńskiego i Anny de Knast] - chrz. mieszczanie

52653 (Witkowo)

1826.29/VII. (Mąkownica) * 9/VII. Julja Elżbieta Rozalja, s. G. Derydezego Koszutskiego pos. i G. Justyny Raczyńskiej -- G. Roman K. mł. z Grotkowa i GV. Karolina R. z Mąkownicy

52654 (Witkowo)

1826.8/X. (Małachowo Złych Miejsc), * 25/III Józef, s. G. Marcelego Gutoskiego i Małgorzaty de Młynoska -- M. Józef Szultz komis., sprawiedl. z Gniezna, M. Antonina Hopll z Skorzencina

52655 (Witkowo)

1826.15/X. ch. G. Jerzy Koszutski z Grodkowa; a 1827.12/I. ch. Izydor (!) K. pos. Mąkownicy i Karolina Raczyńska V. z Mąkownicy

52656 (Witkowo)

1827.31/III. (Malenin), * 18/I. Dominik Jan Nep. Walerjan, s. G. Józefa Koraszewskiego dz-ca i Rozalji de Białkowskiej -- G. Dominik Białkowski, konsyl. wojew. z Kielc i M. Sylwina Krasicka z Malczewa

52657 (Witkowo)

1827.3/IX. (Mąkownica), * 9/VIII Antoni Andrzej Ignacy, s. G. Derydezego Koszutskiego pos. wsi i Justyny Raczyńskiej -- GV. Karolina R. z M-cy

52658 (Witkowo)

1827.27/XI. (Małochowo Wierzbiczan), * 25, Marcin bp., Franciszek Borgian Ignacy Lojola, s. G. Mich. Ulatowskiego dz-ca i G. Emilji Nowackiej -- G. Marcelin Gutowski pos. Mał. Zł. M. i G. Nep. Raszewska z Mał. Szemboeowie

52659 (Witkowo)

1827.3/XII. (Witkowo m.), * 29/XI. Barbara Walerja, c. poprz. G. Tłoczyńskich [Walentego Tłoczyńskiego i Anny de Knast] precept. parafial. - chrz. nieszl.

52660 (Witkowo)

1828.3/V. ch. ch. G. Hipolit Branecki mł. z Mał. - Kempe i Magdalena B. z tejże wsi

52661 (Witkowo)

1828.19/XI. (Małachowo Wierzbiczen), * 16, Edmund Stanisław Kostka Władysław, s. poprz. G. Ulatowskich [Michała Ulatowskiego i Emilji Nowackiej] dz-ców -- M. Nowacka konsyljanowa ziem. z Gniezna

52662 (Witkowo)

1829.28/XI. (Malenin), * 4/X Barbara Teresa Nepom., c. poprz. G. Koraszewskich [G. Józefa Koraszewskiego i Rozalji Białkowskiej] dz-ców -- G. Walenty Sulerzycki z m. Witkowo i G. Katarzyna S. de ib.

52663 (Witkowo)

1831.13/II. (Mąkownica), * 24/I. Anna Rozalja, c. poprz. Koszutskich [Dezyderego Koszutskiego i Justyny Raczyńskiej] pos. -- Piotr Strzelecki kapit. wojsk. neapolit. z M-cy i G. Anna Szerer z Grodkowa

52664 (Witkowo)

1831.13/III. ch. ch. G. Marcelin Gutowski pos. Mał. Zł. Miejsc. i Emilja Ulatowska dz-ka z Mał. Wierzb.

52665 (Witkowo)

1831.22/IX. (Witkowo m.), * 13/IX. Bolesław Władysław Bronisław, s. Jana Krzyżanowskiego sędziegio i Teofilji Lutomskiej -- X. Wojc. Ozarowski prob. tut. i M. Magdalena Krzyż. z Poznania cerem. 7/XII -- G. Hipolit Potrykowski sędzia zs. gnieźn. z Magdaleną Krzyżanowską kupcową z Pozn., Stanisł. Loga dz-c Ruchocinka i Elżbieta P. z Gniezna

52666 (Witkowo)

1831.13/XI. (Małachowo Wierzbicz), * 9/XI. Joanna Teofila Józefa, c. Michała Ulatowskiego dz-ca i Emilji Nowackiej -- X. i G. Joanna Loga z Małach. Szemb.

52667 (Witkowo)

1832.23/II. ch. ch. Walenty Sulerzycki z m. Witkowa, Rozalja Koraszewska z Malenina

52668 (Witkowo)

1832.24/IX. (Mał. Złych Miejsc), * 15/VIII Jan, s. G. Walerjana Żelechowskiego i Genowefy z Zarębów -- GG. Stanisław Loga dz-c Ruchocinka Joanna Logowa dz-ka Mał. Szemb.

52669 (Witkowo)

1833.10/II. (Mał., Wierzb.) Apolonja Juljana Józefa, * 7, c. poprz. G. Ulatowskich [Michała Ulatowskiego i Emilji Nowackiej] dz-ców -- G. Walenty Sulerzycki de Lisia Góra i G. Barb. Rudzka z Mielżyna

52670 (Witkowo)

1832.30/XII. (Mąkownica) Jakub Józef, * 12/XII, s. Dezyderego Koszutskiego dz-ca części i Justyny Raczyńskiej -- Józef Słupski ze Skubarczewa i Elżbieta K. z Gradkowa

52671 (Witkowo)

1834.23/VI. (Witkowo wś.) Aleksy Łukasz Bronisław, * 7, s. G. Zenona Jaraczewskiego pos. d. Witkowo, i Praksedy Gutoskiej -- G. Łukasz Gut. dz-c Mielżyna i Rozalja z Łakińskich J-a

52672 (Witkowo)

1834.22/VIII. (Witkowo m.) Wiktoryn, * 19, s. poprz. Tłoczyńskich [Walentego Tłoczyńskiego i Anny de Knast] (bez cech szl. !) - chrz. nieszl.

52673 (Witkowo)

1835.8/II. (Lisia Góra) Michalina Agnieszka, * 14/I, c. Michała Walickiego z Lisiej Góry i Karoliny Sulerzyskiej -- Michał Ulatowski dz-c Małach Wierzbiczan i Sylwia z Prądzyńskich Krasicka z Malczewa, ass. Józef Kuraszewski

52674 (Witkowo)

1837.3/II. (Malenia), * 36.24/XII. Adam, s. Józefa Koraszewskiego i Rozalji Białkowskiej dz-ców -- Antoni K. mł. i Barbara K. panna

52675 (Witkowo)

1837.30/III. * (Mąkownica) ch. 3/IV, Józef Emil (Kamil ?), s. G. Dezyd. Koszuckiego i Justyny Raczyńskiej dz-ców -- Nep. Urbanowski mł. i Emilja Koszucka

52676 (Witkowo)

1836.27/XII. * (Mał. Złych Miejsc), ch. 1837.1/VIII. Ludwik Romuald s. G. Romualda Waliszewskiego i Józefy de Szultz poses. Mał. Zł. Miejsc -- G. Michał Ulatowski i G. Joanna Dembińska

52677 (Witkowo)

1838.30/V. * (Mał. Złych Miejsc), ch. 10/VIII Romuald Antoni, s. poprz. G. Waliszewskich [Romualda Waliszewskiego i Józefy de Szultz] poses. -- G. Michał Ulatowski dz-c i G. Joanna Dembińska

52678 (Witkowo)

1839.8/VII. * (Lisia Góra), ch. 28/IX. Włodzimierz Michał, s. Michała Walickiego i Karoliny z Sulerzyckich, dz-ców L. G. -- Zaborski pos. i Joanna Logowa, Michał Ulatowski i Niklewiczowa

52679 (Witkowo)

1844.31/V., * 12, Magdalena, c. G. Józefa i Teofiliz Funtowiczów Mikorskich -- G. Ignacy Łaczyński z żoną Zofją Ł.

52680 (Witkowo)

1846.19/I. * (Mał. Kempe), ch. 28, Wincenty s. G. Romana Kierskiego i Pauliny Braneckiej dz-ców -- Emiljan K. dz-c i Anna Stoff (?)

52681 (Witkowo)

1847.20/IV. * (Mał. Kempe), ch. 28/IV. Antonina, c. G. Marcina i Pelagii z Nowickich Wągrowieckich pos. -- Antoni W. i Karolina W.

52682 (Witkowo)

1848.3/X. * (Mał. Szemb.), ch. 16/X. Faustyna Władysława, c. G. Leopolda Przyłuskiego i G. Teofili Szmitkoskiej pos. -- G. Celestyn Szm. i Faustyna Kucner

52683 (Witkowo)

1849.3/IX. ch. (Gorzykowo), * 25/VIII Augustyn Michał, s. Wincentego Tuchułki i Ludwiki z Brzeźańskich, Nob. -- G. Augustyn B. pułk. dz-c Gołunia i G. Wiktorja z B-ch B-a

52684 (Witkowo)

1849.8/XII. (Małach. Kępe), * 20/XI Stanisława, c. G. Marcina Nowackiego pos. i Pelagii z Wągrowieckich G. -- G. Stan. W. z Kamienia i G. Marjanna N. z Trzemeszna

52685 (Witkowo)

1851.22/V. (Chłądowo) *, a 7/VI ch. Joanna Bogumiła, c. poprz. (Marcina Wojc.) Nowackich [Marcina Nowackiego i Pelagii z Wągrowieckich] pos. Chł. -- Roman Aleks. Langiewicz mł. i Stef. Wągrowiecka panna

52686 (Witkowo)

1851.11/VI. * (Mąkownica), ch. 28/VII Wincenta Aniela, c. Wincentego Krasickiego i G. Aleksandry z Moszczyńskich dz-ców M-cy -- G. Antoni M. i G. Nep. z Prądzyńskich M-cy Przysieki

52687 (Witkowo)

1852.2/VIII. * (Witkowo m.), ch. 15, Teodora, c. G. Ignac. Ozdowskiego i Wiktorji Kąsinowskiej pos. W. -- Salomea O. z Witkowa

52688 (Witkowo)

1852.26/X. * (Mąkownica), ch. 26/X Emilja Józefa, c. Wincentego de Krasickiego i Aleksandry de Moszczeńskiej dz-ców -- Józef Langiewicz doktor

52689 (Witkowo)

1853.30/VI. * (Mał. Kępe), ch. 30/X. Paulina Sylwia, c. Romualda (!) de Kierskiego i Pauliny de Braneckiej dz-ców -- Józef de Radoński dz-c i Sylwia de Krasicka dz-ka

52690 (Witkowo)

1821 (między 11/VI a 30/VIII) Franc. Xaw. Hoiński inspektor consumptionis Witkowskich, wd. l. 36, x G. Franc. Raczyńska z folw. Biały, panna, l. 18. On syn Szymona Judy H. i Kat. z Twarowskich, ona Józefa R. i Anny z Kołaczkowskich -- G. Jan Kosiński dz-c Podwiekowa i mieszczanie

52691 (Witkowo)

1823.27/VII Walenty Tłoczyński mł., nauczyciel szkoły paraf. z pośw. Reg. Pozn. stanu szlachec l. 21, s. Baltazara z Rożnowa i Marjanny de Skorczewskie x Anna Knastt, panna l. 18, stanu miejsk. z Witkowa, c. Kaz. i Marj. z Krajewskich - św. mieszcz.

52692 (Witkowo)

1825.23/XI. G. Marceli Gutowski mł. z Mał. Złych Miejsc, l. 28, s. Stanisława G. pos. Mągolnic. i Hel. z Chełkowskich x panna Małgorzata Młynoska, stanu pleb. z Mał. Zł. Miejsc l. 19, c. Doroty Mł. z Chociszewic (nieślubna) -- G. Jakub Kozłoski pos. Mał. Szemb., Michał Ulatowski dz-c Mał.-Wierzb. Stanisł. Kuroski pis. ze wsi Witkowo

52693 (Witkowo)

1832.11/I. Piotr Strzelecki mł. z Wybranowa l. 37, s. Franciszka i Anny z Raczyńskich x Karolina Raczyńska panna z Mąkownicy, l. 25, c. Jakuba i Rozalji z Gradanoskich -- G. Derydezy Koszutski z Mąkownicy

52694 (Witkowo)

1833.10/VI. MG. Alojzy Stanisław de Odzowąż Pieniążek de Strubina Strubiński, mł. l. 29, s. Stefana i Joanny de Logi x Magdalena z Żurawskich Branecka wdowa oboje stanu miejskiego. - Jej rodzice Michał Białobłocki i Petronella Zurawska de Białobłockie (!!!). -- Franc. Xaw. Skrzetuski kap. daw. w. p. pos. de Ciosny i mieszczanie witkowscy

52695 (Witkowo)

1821.19/I. † (M. Witkowo) Konstancja Gostyńska m. 4, dni 14, c. Karola żołn. franc. i Tekli de Żurawskie, poch. 21/I cm.

52696 (Witkowo)

1823.13/X. † (Mał. Kępe) Petronella Moraczeska wd. (czy szl. ?) l. 53, poch. 16 cm.

52697 (Witkowo)

1825.2/I. † (Mał. Wierzb.) Franciszek Ulatowski dz-c d. M. l. 57, hemoroidy, poch. 4/I. cm. paraf.

52698 (Witkowo)

1829.30/IV. † (Mąkownica) G. Felicjan Zieliński ekonom l. ok. 66 febra, poch. 1/V.

52699 (Witkowo)

1831.15/XII. † (Małachowo Wierzb.)Bolesław Ulatowski, s. G. Mich. i Emilji 1 r. i 3 m., phtisi, poch. 17

52700 (Witkowo)

1832.22/II. † (Małachowo Kępe) G. Józef Branecki dz-c l. 60, s. Stanisł. i Agn. z Broniszów, poch. 24, febr. nerv.

52701 (Witkowo)

1833.23/VIII. † (wś Chłondowo) G. Eustachy Byrzewski mł. l. ok. 32 s. Stanisława dz-ca wsi Bowyszyny (???) i Ludwiki (?) de P...ch, dz-c dożyw. wsi Chł., a po ojcu Olszowka w Polsce

52702 (Witkowo)

1833.22/X. † (Lisia Góra) Walenty Sulerzycki dz-c, mąż Katarzyny z Kąsinowskich l. 58, phtysi, poch. 25/X

52703 (Witkowo)

1837.19/X. (m. Witkowo) † X. Wojc. Ozarowski l. 63, proboszcz

52704 (Witkowo)

1837.29/XI. (Małachowo Kępe) † Hipolit Branecki l. 30, dziedzic. Donosi matka

52705 (Witkowo)

1839.22/VI. † (Małach. Wierzb.) Nep. Kruszewski l. 70, Nob., dz-c, starość, donosi córka

52706 (Witkowo)

1842.27/II. † (Mąkownica) Derydezy Koszutski l. 42, dz-c, mąż Justyny z Raczyńskich. Donosi żona. 5 dzieci małolet.

52707 (Witkowo)

1845.11/X. † (Mał. Szemb.) G. Joanna Logowa l. 90, dz-ka wsi Szemb.

52708 (Witkowo)

1847.23/XII. † (Kołaczkowo) Błażej Rutkowski l. 60 (czy szl. ?) pos. mąż Marjanny, ojc. 100 tal., 4dzieci małol.

52709 (Witkowo)

1848.31/VIII. † (Małach. Szemb.)Leon, 1 r. i 6 m., s. G. Leop. Przyłuskiego pos. i G. Teofili Szmitkoskiej

52710 (Witkowo)

1848.19/IX. † Marzeninskie) G. Jadwiga z Ulatowskich Kozłowska ż. Jakuba, l. 78, dz-ka córka v. Raszewskich

52711 (Witkowo)

1851.11/XII. † (Mał. Złych Miejsc) Marjanna Kościelska de domo Zninska (?) l. 90, wdowa, matka (Kozielska ?) żony Raszewskiego. Córka Marcjanna l. 49 (czy to szl. ?)

52712 (Witkowo)

1852.12/IX. † (Witkowo m.) Teodora, 1 m., c. Ignacego Ozdowskiego poses. i Wiktorji Kąsinowskiej ("Kaszynowska")

52713 (Witkowo)

1837.26/VII. G. Hieronim Chmara mł., dz-c z Gniewkowa l. 29 x G. Nepomucena Kraszewska panna ze Strzyżewa l. 25 -- Jakub Kozłowski i Michał Ulatowski z Małachowa

52714 (Witkowo)

1839.6/IX. Kajetan Loga de Mierzewo, mł. l. 34 x Anastazja Jaraczewska panna z Ruchocinka l. 34 -- G. Michał Ulatowski i Zenon J. z Ruchocinka

52715 (Witkowo)

1850.17/VI. G. Stanisław Hulewicz dz-c Kościanek, mł. l. 27 x G. Józefa Ulatowska panna l. 19, z Mał. Wierzbiczan, c. dziedzica. -- G. Ludwik Niklewicz dz-c Marzenina i Edmund Swinarski dz-c Gołaszyna

52716 (Witkowo)

1854.28/XI. Józef de Gostyński ekon. z Małachowa, mł. l. 36, s. Karola i Tekli Żurawskich x Urszula Kolacińska, panna l. 30, sługa z Witkowa, c. Michała i Marjanny Pietrasik, - św. nieszl.

52717 (Witkowo)

1795.12/X. DD. Ludwik Zbyszewski mł. l. 29 x Kunegunda Hornoska V. l. 27 -- GD. Józef Dydyński.GD. Józef Gruszczyński, etc.

52718 (Witkowo)

1797.28/XI. (Małach. Szymb.) G. Franciszek Żukowski l. 32 x Marjanna Godlewska V. l. 26 -- G. Paschalis God. z Rudy i Aleks. Żychliński z m. Witkowa. (Małach. Szymborowice)

52719 (Witkowo)

1800.14/VI. (Małachowo Kępy) G. Józef Branecki l. 28 x Magdalena Białogłocka (!) l. 22 -- Franc. Ulatowski i Franc. Żurawski

52720 (Witkowo)

1801.5/II. (Mąkownica) G. Jakub Raczyński mł. l. 41 x St. Rozalja l. 30. - św. nieszl.

52721 (Witkowo)

1810.25/VII. (Kołaczkowo wś.) Sł. Franciszek wd., l. 42 x G. Kat. Ponieńska V. l. 27 -- Stan Toczkiewicz, Piotr Helkowski, Tom. Zagorwski (!)

52722 (Witkowo)

1817.14/X. (Mał. Kępe) G. Leonard (?) Żurawski mł. l. 24 x Sław. Marjanna Konczewska V. l. 21. -- G. Józef Branecki Franc. Ulatowski, Żurawski etc.

52723 (Witkowo)

1795.26/I. † (Malinin) GD. paweł. Piekarski hydrop. l. ok. 63

52724 (Witkowo)

1795.24/VIII. † (Mał. Kępe) GD. Agn. Buczkowska wd., l. ponad 74

52725 (Witkowo)

1796.5/I. (Strzyżewo) Andrzej, 1 r. 5 m., s. GD. Mac. Zielińskiego i Franciszki, poch. cm.

52726 (Witkowo)

1796.29/I. † (Strzyżewo) GD. Konstancja Zielińska wdowa, l. 85

52727 (Witkowo)

1796.19/II. † (Kołaczkowice) Antoni, l. 2, m. 8, s. MD. Bonaw. Dydyńskiego i Brigitty

52728 (Witkowo)

1796.24/VII. † (Chłędowo) Tekla, c. GD. Agn. Gołębiewskiej wdowy, l. 4, poch. cm.

52729 (Witkowo)

1800.3/III. † (Kołaczkowo) G. Helena z Helkowskich Gutowska poch. Gniezno, l. 37, ból głowy

52730 (Witkowo)

1800.23/V. † (Kołaczkowo) Marjanna, c. G. Piotra i Elżbiety z Polinarskich Smolińskich poch. cm. l. 3

52731 (Witkowo)

1800.7/VI. † (wś. Witkowo) Michalina Antonina, c. G. Aleksandra i Elżbiety Brzezańskich poch. cm. tyg. 12

52732 (Witkowo)

1800.25/VII. † (Kołaczkowo) MD. Antoni Dembiński l. 75 poch. Gniezno Franciszk. starośc

52733 (Witkowo)

1801.8/IX. † (Małachowo Wierzbiczany) G. Benedykt Lukowski l. 21, poch. cm.

52734 (Witkowo)

1801.16/IX. † (Chłondowo) † Tamasz, s. G. Benedykta i Zofji Sibilskich l. 2, poch. cm.

52735 (Witkowo)

1801.23/IX. † (Witkowo m.) G. Cecylja Kiełczewska, l. 25, poch. cm.

52736 (Witkowo)

1802.21/II. † (Małach. Wierzbice) Infans nomine Agathus (!) M. Franciszka i Anny z Kruszewskich Ulatowskich l. 5 poch. Katakumby

52737 (Witkowo)

1802.23/II. † (Malenin) G. Wawrzyniec Trąbczyński poch. cm. l. 64

52738 (Witkowo)

1802.4/IV. † (Małach. Złych Miejsc) Konstancja Zuzanna, c. G. Bonawentury i Brygidy z Dembińskich Dydyńskich poch. cm., 27 tyg.

52739 (Witkowo)

1802.16/V. † (Mał. Zł. Miejsc) Michalina Brygitta c. poprz. G. Dydyńskich [Bonawentury Dydyńskiego i Brygidy z Dembińskich], 33 tyg. poch. cm.

52740 (Witkowo)

1802.15/X. † (Chłądowo) Piotr, s. poprz. G. Sibilskich [G. Benedykta i Zofji Sibilskich] 1 r. poch. cm.

52741 (Witkowo)

1803.10/IX. † (Ruchocinek) Piotr, s. G. Józefa i Doroty Biernackich tyg. 18, poch. cm.

52742 (Witkowo)

1804.9/VI. † (Kołaczkowo) Antoni, s. MD. Piotra i Marjanny z Rogalińskich Chylkowskich 1 r., poch. Grobowiec (podziemia)

52743 (Witkowo)

1804.5/X. † (Mąkownica) Nepomucena, c. MD. Jakuba i Rozalji Raczyńskich, dziecko, ospa, poch. podziemia

52744 (Witkowo)

1804.8/IX. † (Małach. Wierzb.) G. Józefata Rudzka V. z Mał. Wierzb. c. Stefana i Anny z Kraszewskich R-ch, l. 15

52745 (Witkowo)

1804.15/X. † (m. Witkowo) Wojciech, s. G. Ant. i Marjanny Stawskich poch. cm. 1 rok i 2 kwartały

52746 (Witkowo)

1805.17/XII. (Strzyżewo) † GD. Ignacy Winnicki, poch. koło kośc.

52747 (Witkowo)

1806.13/VI. † (Małach. Wierzb.) G. Franc. Smolińska l. 103 poch. cm.

52748 (Witkowo)

1809.2/VIII. † (Mał. Zł. Miejsc) MD. Ludwika Gorska l. 68. poch. w grobach pod kośc.

52749 (Witkowo)

1810.21/I. (Kołaczkowo) † Zenon Tomasz, s. poprz. G. Chełkowskich [Piotra Chełkowskiego i Marjanny z Rogalińskich] 1 r., poch. podziemia kośc.

52750 (Witkowo)

1811.28/IV. (Chłądowo) † Michał, s. G. Tomasza i Anny z Rowieńskich Zagorskich, poch. cm. l. 2

52751 (Witkowo)

1811.30/IV. (Chłądowo wieś) † Maksymiljan, s. poprz. G. Zagórskich [G. Tomasza Zagórskiego i Anny z Rowieńskich] 1 rok i 20 tyg.

52752 (Witkowo)

1813.29/III. (m. Witkowo) † GV. Zofja Żułtowska l. 41, poch. cm.

52753 (Witkowo)

1813.9/XI. (Mąkownica) † GD. Katarzyna Raczyńska wdowa l. ok. 100, poch. cm.

52754 (Witkowo)

1814.7/I. (Witkowo) † Cecylja, c. G. Ludwika i Teofili Sierakowskich r. 1 i tyg. 5, poch. cm.

52755 (Witkowo)

1814.5/VIII. (Mąkownica) † GD. Jakub Raczyński pos. tej wsi, l. 56, poch. podziemia kośc.

52756 (Witkowo)

1814.(18/IX ?) (Witkowo m.) † GD. Wiktorja z Woyniczów Żerkowska (??) wd. l. 58

52757 (Witkowo)

1818.2/IV. (Witkowo m.) † G. Joanna Piechowska, starość., poch. cm.

52758 (Witkowo)

1821.21/I. (Witkowo m.) † Konstancja, c. G. Karola i Tekli z Żurawskich Gostyńskich, tyg. 18

52759 (Witkowo)

1823.0/IX. † G. Petronella Moraczewska z Żurawskich, 1-ov., Białobłocka, 2-ov. M-a, ż. Walentego M. mieszk. w Polsce, l. 53, poch. cm.

52760 (Jaktorowo)

1704.9/III. ch. Venerab. Virgo Religiosa Zofja Łakińska a 21/IX. ch. MD. Aleksander Ł.

52761 (Jaktorowo)

1705.1/VI. ch. MGD. Paweł Łakiński

52762 (Jaktorowo)

1706.31/I. Anna, c. D. Franc. Miecznikowskiego i Marjanny

52763 (Jaktorowo)

1706.24/X. ch. MGD. Jan Łakiński z Jaktorowa a 14/XI. ch. ch. MGD. Aleksander Ł. z J. i N. Zofja Wałpińska

52764 (Jaktorowo)

1709.0/XI. ch. M. Małgorzata Bronikowska z Jakt. 1711.19/IV. ch. G. Teresa Szamarzewska panna z dworu

52765 (Jaktorowo)

1719.29/V. Stanisław, s. MGD. Jana Czekanowskiego i MG. Zofji z Bronikowskich, z Jakt. -- G. Stanisł. Kadłubowski i G. Anna z Łakińskich Kadłubowska

52766 (Jaktorowo)

1724.2/II. (J.) Mikołaj Tomasz Lubstoski, s. G. Andrzeja i Małg. -- G. Stefan Dunin i G. Eleonora Kat. Bukowiecka

52767 (Jaktorowo)

1725.5/IV. Józef Andrzej Lubstoski, s. poprz. GG. L-ch. [Andrzeja Lubstowskiego i Małgorzaty] -- G. Mac. Grabski i G. Kat. Bilińska

52768 (Jaktorowo)

1726.2/X. (J.) Joanna Zofja, c. G. Andrzeja Lubstowskiego pos. J. i Małgorzaty de Kalkreyter -- X. Aleks. Filip Kołudzki prob. metropol. gn. i G. Joanna Łakińska dz-ka J.

52769 (Jaktorowo)

1728.10/III. (J.) Elżbieta Eleonora, c. poprz. G. Lubstowskich [Andrzeja Lubstowskiego i Małgorzaty de Kalkreyter] -- G. Józef Gorzyński i mamka, oboje z J.

52770 (Jaktorowo)

1741.6/VIII. (J.) Jakub, s. G. Piotra Dzierżanowskiego dz-ca i pos. Dobrelewa, i Wiktorji z Łakińskich -- G. Faustyn Bieliński dz-c Dobieszewa i M. Joanna Ł-a dz-ka J.

52771 (Jaktorowo)

1735.24/VII. ch. ch. MGD. Józef Biliński i MGD. V. Kat. Łakińska

52772 (Jaktorowo)

1738.30/IV. (J.) ch. ch. G. Mikołaj Będkowski dz-c Szamocina i GV. Wiktorja Łakińska z J.

52773 (Jaktorowo)

1738.11/XI. (J.) Marcin, s. G. Jana Królikowskiego i Ewy -- G. Faustyn Bieliński z Słupowa i GD. Joanna Lakińska z J.

52774 (Jaktorowo)

1742.6/VIII. ch. G. Teresa Łakińska z dw. Jaktorowo; 1743.25/II. ch. MGD. Joanna z Jemielskich Ł-a dz-ka J. -- 25/II. ch. NV. Anna Rynarzewska z dw. J.

52775 (Jaktorowo)

1746.13/XI. ch. ch. G. Andrzej Czwirdzyński i G. Zofja Odorowska (Jakt.) -- 1750.7/IV. ch. MG. Piotr Dzierżanowski dz-c Dobrelewa

52776 (Jaktorowo)

1749.3/III. ch. IMD. Joanna Łakińska dz-ka Jakt. -- 8/XII ch. ch. G. Michał Goczkowski i MG. panna Teresa Ł. z Jakt.

52777 (Jaktorowo)

1752.15/VI. (J.) ch. M. Joanna z Jemielskich Łakińska dz-ka i pos. Jaktorowa -- 30/VII ch. G. Michał Gockowski pos. Nowego Dworu i panna Anna Ł. z dworu Jakt.

52778 (Jaktorowo)

1752.27/VIII. (J.) ch. ch. G. Władysław Gockowski i GV. Teresa Łakińska z dw. Jakt. -- 8/X. ch. G. Ignacy Bieliński -- 30/XI. ch. panna Katarzyna Ł. z dworu Jakt.

52779 (Jaktorowo)

1756.18/I. (Jakt.) Agnieszka Katarzyna Teresa, c. G. Jakuba Łakińskiego dz-ca Jakt. i Zofji -- G. Ignacy Bieliński i GV. Teresa Ł., oboje z dworu Jakt.

52780 (Jaktorowo)

1776.17/XI. (Dwór) † M. Jakub Łakiński, poch. w grobie przodków u Bernard. w Górce 2/XII

52781 (Jaktorowo)

1712.9/XII. G. Stanisław Kadłubowski x Anna z Łakińskich Bronikowska -- Jakub Br., Jan Ł. ek.

52782 (Jaktorowo)

1721 (1718 ?) (Jakt.) G. Andrzej Lubstowski x Małgorzata Kalkreyterowna -- G. Jakub Bieliński

52783 (Jaktorowo)

1728.12/III. (Jakt.) † Elżbieta Eleonora, c. G. Lubstowskiego, ochrzczona poch. w kośc.

52784 (Jaktorowo)

1772.9/VI. (Dw. Jakt.) Piotr, l. 1 1/2, s. G. Ant. Goczkowskiego poch. w Grobach nowowystaw. kośc.

52785 (Mieścisko)

1754.5/IX. (Koźlanka) G. G. Adam Przybysławski † Franciszka Kornatowska -- G. Maciej Padoliński, G. Mik. Węgorzewski G. Jan Skotnicki

52786 (Mieścisko)

1755.6/VIII. (M.) X. Ant. Skotnicki prob. tut. -- G. Antoni Zakoski x G. Apolonia Kooperacka (!) -- G. Maciej Radoliński pos. M. i G. Ant. Sikorski dz-c Kłodzina G. Aleks. Przyłuski dz-c Zakrzewa

52787 (Mieścisko)

1758.24/IV. (Koźlanka) G. Franciszek Raszewski x G. Kat. Trzybińska wdowa, -- G. Stanisł. Kurnatowski pos. Koźl. G. Ignacy Kurnat. pos. Niemielenka, G, Mik. Węgorzewski

52788 (Mieścisko)

1758.13/VII. (Zakrzewo) G. Franciszek Mężyński x GV. Antonina Przyłuska -- G. Jan P., G... Krzywosenski, G. Roch...

52789 (Mieścisko)

1758.24/IX. (Zakrzewo) G. Franciszek Krzywosedzski x Krystyna Swięcicka wdowa -- GG. Wojc. Dorpowski, Wiktor Koszutski Franc. Mężyński, Roch Przyłuski

52790 (Mieścisko)

1759.30/VII. (Starostwo Mieściskie) G. Tomasz Jaranowski x GV. Ludwika Golemowska -- G. Grabski pos. Nieświastowic G. Krzysztof Rucki pos. Zakrzewa, G. Jan Skotnicki

52791 (Mieścisko)

1765.17/VII. (Miłosławice) poch. G. Michał Skotnicki, w kość. pf.

52792 (Września)

1884.9/V. * (Chociczka), ch. 1/VI. Zofja Helena, c. Oskara de Grabowskiego dzierżawcy wsi i Florentyny de Szeliskiej -- Witold Sz. z Mroczyna ad Baranów, Jadwiga Dobrogoyska z Pozn., Kazimierz Sz. z Rudy Wieczyńskiej (Pol.), Marja Chełmicka z Gutowa ad Żydowa

52793 (Września)

1767.12/VII. (Chocicza Mn.) Wincenty Ignacy, s. G. Józefa i Petronelli Dziesewskich -- Wiktor Boniński mł. i G. Helena Dobrzycka

52794 (Września)

1767.10/VII.(Wrz.) cer. Marjanna Magdalena, c. G. Stefana i Ludwiki Dębińskich, mieszk. w par. marzenińskiej -- GV. Anna Baranowska z dworu we Wrześni

52795 (Września)

1767.3/VIII. (Wrz.) ch. G. Agnieszka Bujalska, wd. ze wsi Staw

52796 (Września)

1767.20/IX. (Gutowo W.) ch. ch. G. Antoni Jankowski na służbie we dw. w G-ch, G. Domicella Grudziecka, miesz. w G-ch

52797 (Września)

1767.21/XII. (Chocicza) ch. ch. M. Augustyn Bardzki, mł. z Białężyc i M. Antonina Łaszczyńska panna z Chociczy

52798 (Września)

1768.13/I. (Chocicza) ch. ch. tenże Bardzki [M. Augustyn] i GV. Zofja Grudzielska z Sokołowa

52799 (Września)

1768.11/II. (Września) Apolonia, c. GG. Łukasza i Kat. Kozłowskich ekon. z Nowejwsi -- chrz. nieszl.

52800 (Września)

1768.10/IV. (Wrz.) ch. ch. MD. Marceli Poniński, komisarz gen. i GV. Zofja Grudzielska z Sokołowa -- 1769.8/VIII ch. G. Adam Koszutski

52801 (Września)

1768.4/XI. (Sokołowo) ch. ch. G. Roch Suski pos. Bierzglinka, i G. Anna Baranowska panna z dworu

52802 (Września)

1768.4/XII. (Wrz.) Antonina, c. G. Piotra i Krystyny Moczarskich -- MD. Marceli Poniński komis. gen. dóbr Września i GV. Anna Baranowska z tamt. dworu

52803 (Września)

1769.7/I. (Wrz.) ch. G. Ignacy Dobrzycki mł. i GV. Anna Mejerowna

52804 (Września)

1769.8/VII. (Wrz.) Estera, c. G. Łukasza i Katarzyny Kozłowskich -- chrz. nieszl.

52805 (Września)

1769.7/VIII. ch. z wody Ludwik Kajetan Wawrzyniec, * 6, s. G. Adama i Anny z Kaczorowskich Grudzielskich poses. Sokołowa. -- G. Leon Gr. i Elżbieta z Łaszczyńskich Walknowska dz-ka Gulczewa - cerem. 1771.20/II. -- G. Józef Urbanowski dz-c, z ż. Konstancją z K-ch

52806 (Września)

1769.13/XII. (Sokołowo), ch. ch. G. Jakub Gorski mł. ; 9/XII (Wrz.) ch. G. Helena Dobrzycka

52807 (Września)

1769.14/XII. (Września) Łukasz, s. nieśl. Józefaty z domu Tarzyńskiej, wdowy po ol. G. Tomaszu Stawskim -- X. i GV. Anna Mejerówna

52808 (Września)

1770.5/IV. (Bierzglino) Eleonora Kornelia, c. G. Kaspra i Marjanny z Lewandoskich Gołeckich -- G. Wawrzyniec Dobrzycki i G. Krystyna Moczarska

52809 (Września)

1770.21/IX. (Chocicza Mn.) Mateusz Michał, s. G. Stanisława i Domicelli Grodzieckich na ów czas w służbach -- G. Wojc. Lipski komor. zs. kaliski, i G. Anna Grudzielska pos. Sokołowa

52810 (Września)

1770.31/XI. (Chocicza Mn.) ch. G. Domicella z Dziembowskich Grodziecka

52811 (Września)

1771.19/V. (Gutowo Mn.) Jan Nep., s. G. Franciszka i Teresy Pławińskich pos. Gutowa W. -- chrz. biedni

52812 (Września)

1771.8/XI. (Wrz.) bliźn. G. Łukasza i Katarzyny Kozłoskich, na onczas w służbach: 1) Salomea 2) Elżbieta -- chrz. nieszl.

52813 (Września)

1772.26/I. (Obłaczkowo) Karolina Marja, c. G. Stanisł. i Domicelli z Dzięmbowskich Grodzieckich -- M. Karol Łaszczyński pułk. I. K. M. i RP. i M. Marjanna Ł. z Chociczy

52814 (Września)

1772.22/II. (Wrz.) ch. G. Wiktor Poniński; 11/V (Wrz.) ch. G. Jan Poniński i G. Franciszka Milewska

52815 (Września)

1772.21/VIII. (Białężyce) Róża Franciszka, c. M. Jakuba i Brygitty z Bardskich Kiedrzyńskich burgrab. kalis. dz-ców Biał. -- cerem. 3/XI. ass. X. Jan Kiedrz. kan. na z. gn. Sw. Jerzego, prob. penit. metropol. i MD. Marjanna Łaszczyńska

52816 (Września)

1772.28/IX. (Psary) ch. G. Marjanna Łaszczyńska a 73.3/V. ch. PM. Kalikst Poniński chorężyc wsch. i MD. Anna Grudzielska

52817 (Września)

1773.11/VII. (Wrz.) Antoni Benon, s. GD. Ignacego Dobrzyckiego -- G. Adam Grodzielski pos. Sokołowa i GD. Helena z Szczytnickich D-a

52818 (Września)

1773.8/IX. ch. ch. G. Franc. Korytowski i Katarzyna Suska

52819 (Września)

1773.8/IX. (Bierzglino) Franciszek, s. Stanisł. i Barbary Piekarskich wtedy mieszk. w B. -- chrz. ubodzy

52820 (Września)

1774.24/I. (Białężyce) ch. G. Wojc. Baranowski -- 13/IX. ch. GD. Kat. Suska pos. Bierzglinka

52821 (Września)

1774.11/VII. (Wrz.) cerem. Marjanna, (już chrzcz. z wody w Król. Prus.) c. G. Piotra ("Pri") i Marjanny Szelskich -- chrz. nieszl.

52822 (Września)

1774.31/VII. (Dw. Chociczy Mn.) cerem. Józefina Ernesta Xawera Karolina c. M. Karola i Marjanny Łaszczyńskich pułk. IKMci, poses. W. i M. Chociczy -- M. Ignacy Ł. (okienko) wschowski

52823 (Września)

1774.17/IX. (Sokołowo) Anna Antonina c. G. (okienko) i Zofji Osłowskich (cerem. 18/IX -- M. Kaczorowski z żoną)

52824 (Września)

1775.16/III. (Wrz.) cerem. (z wody był ch. we dw. czerniejewskim) Marcin Stanisław, s. G. Ignacego i Anny Dobrzyckich -- G. Rafał Mejer i G. Barbara z Płonczyńskich Lipska

52825 (Września)

1776.6/II. (Chocicza) ch. ch. M. Marceli Poniński pos. Wrześni i M. Antonina z Łaszczyńskich Bronikowska -- 28/II ch. G. Dorota Swierczyńska

52826 (Września)

1776.11/IV. (Wrz.) Wiktorja, c. G. Franc. i Katarzyny Napruszeskich -- MD. Marceli Poniński pos. Wrz. i G. Teresa z Betkoskich Pierzchlińska

52827 (Września)

1776.13/IV. (Wrz.) Barbara Katarzyna, c. G. Stanisł. i (okienko) Domagalskich ze wsi Ostrowo ekon. -- G. Józef Piekarski mł. i G. Helena Dobrzycka

52828 (Września)

1776.19/XII. (Wrz.) Jan, s. G. Krzysztofa i Wiktorji Dempskich -- GG. Roch i Katarzyna małż. Suscy

52829 (Września)

1777.4/I. (Wrz.) Sylwester, s. G. Ignacego i Anny Dobrzyckich -- G. Andrzej Szczytnicki z Guniczek i GD. z Kuczborskich Szczytnicka z Chwalbogowa

52830 (Września)

1777.18/II. (Wrz.) ch. ch. X. Jan Kiedrzyński i MD. Anna de Kaczoroska Grudzielska z Sokołowa

52831 (Września)

1777.26/IV. (Wrz.) Wiktorja, c. GG. Franciszka i Kat. Napruszewskich mieszk. wtedy w mieście -- MD. Marceli Poniński pos. Wrześni z przyl. i G. Teresa z Bentkowskich Pierzchlińska

52832 (Września)

1777.17/V. (Gutowo W.) Barbara Kat., c. G. Stanisława i (okienko) Domagalskich ekonomów z Ostrowa -- G. Józef Piekarski mł. i G. Anna Dobrzycka

52833 (Września)

1778.6/I. (Sokołowo) ch. ch. G. Adam Grudzielski z ż. Anną posesorowie Sokołowa

52834 (Września)

1778.3/II. (Wrz.) ch. ch. G. Marcin Zarnczyński i G. Wiktorja Piekarska wdowa

52835 (Września)

1778.15/IV. (Gutowo W.) Konstanty, s. G. Kazimierza i Wiktorji Mańkowskich ekonomów z Gut. -- chrz. nieszl.

52836 (Września)

1778.22/VII. (Białężyce) Jan Antoni Alojzy, s. G. Jakuba i Brygidy z Bardzkich Kiedrzyńskich, † dziecko

52837 (Września)

1778.22/VIII. (Gutowo W.) ch. ch. G. Franc. Woyciechowski ekonom i GV. Zofja Piekarska

52838 (Września)

1778.19/XII. (Wrz.) ch. z w. Józef Adam Tomasz, s. M. Marcelego i Rozalji z Grudzielskich Ponińskich pos. m. Wrześni z przyl. - a przy cer. ass. : IMG. Jan Łodzia P. kapit. w. kor. i RP. i IMD. V. Wiktorja Gr.

52839 (Września)

1779.13/II. ch. ch. M. Jan Gwalbert Zembrzuski superintendent i M. Marjanna Łaszczyńska pułkownikowa

52840 (Września)

1779.19/VII. (Wrz.) Małgorzata, c. G. Łukasza i Kat. Kozłowskich mieszk. w mieście -- G. Marcin Żarczyński pisarz komory skarb. RP. i mieszczka

52841 (Września)

1779.1/XI. ch. ch. G. Wojciech Baranowski mł. i G. Wiktorja Dępska

52842 (Września)

1780.20/I. (Dw. Września) ch. z wody Anna Marjanna Agnieszka, c. poprz. M. Ponińskich [Marcelego Ponińskiego i Rozalji z Grudzielskich] pos. W. z przyl. -- M. Adam Grudzielski z ż. Anną z Koczorowskich poses. dóbr Swięcin

52843 (Września)

1780.23/I. ch. ch. G. Nowowieyski pos. Gorzyc i GV. Kat. Wolińska

52844 (Września)

1780.18/IV. (Wrz.) Wojciech, s. G. Krzysztofa i Wiktorji Dępskich

52845 (Września)

1780.1/VI. (Gutowo Mn.) ch. ch. G. Woliński pos. Gutowa Mn. z córką swą Katarzyną W-ą

52846 (Września)

1781.11/I. (Wrz.) ch. GV. Bogumiła Pacinowska -- ch. 21/I. G. Wojc. Baranowski mł.

52847 (Września)

1781.12/II. (Dw. Wrz.) cer. Anna, c. poprz. M. Ponińskich [Marcelego Ponińskiego i Rozalji z Grudzielskich] pos. W. z przyl. -- M. Karol z Werbna Łaszczyński pułk. IKMci i RP. pos. Chociczy i M. Koczorowska

52848 (Września)

1767.12/IX. (Gutowo W.) G. Stanisław Grudziecki mł. x Domicella Dziembowska V., oboje z par. wrzes. -- G. Tomasz Dzięboski, G. Wojciech Grodziecki

52849 (Września)

1768.21/IX. (Gutowo W.) Antoni Jankowski mł. x GV. Marjanna Kowalska G. Piotr Moczarski i mieszcz.

52850 (Września)

1771.3/IX. (Wrz.) G. Piotr Brodzikoski (peregrinus ?) x hon. Jadwiga Sosińska -- św. mieszcz.

52851 (Września)

1774.17/IX. (Wrz.) G. Maciej Urbanoski mł. x G. Marjanna (?) Mierzyńska -- Kaczorowski, dz-c Marłowic (?) i MD. Marceli Poniński pos. Wrześni

52852 (Września)

1782.7/II. (Wrz.) został pobłogosław. związek małż. między G. Leonem Grudzielskim mł. (tekst urwany)

52853 (Września)

1782.26/II. (Września) Dany ślub między G. Marcinem Czarnozyńskim mł. (tekst urwany)

52854 (Września)

1787.6/V. (Wrz.) ch. ch. G. Jan Wilkoński, G. Ignacy Prasnawski

52855 (Września)

1787.12/XI. (Wrz.) Marjanna Teresa Salomea, c. IMD. Marcelego i Rozalji z Grudzielskich Ponińskich dz-ców Wrz. z przyl. -- X. i MD. Kat. Suska

52856 (Września)

1788.9/V. (Gutowo) * poświadczenie świadków, iż G. Piotr Woyciechowski, s. GG. Franc. i Anny W-ch, mieszk. w G., ochrzczony był przez pleb. tut. w lutym 1778 r. -- chrzestni G. Józef i Kat. małż. Cińscy

52857 (Września)

1789.13/III. (Dw. Wrz.), * 5, Władysław Kazimierz Tomasz, s. IMD. Marcelego Ponińskiego wojsk. więk.. gnieźn., dz-ca Wrz. i Rozalji z Grudzielskich -- MD. Leon Grudzielski i MD. Anna Gr.

52858 (Września)

1789.8/VIII. (Wrz.) cerem. M. Józef Antoni Poniński, s. poprz. IU. [Marcelego Ponińskiego i Rozalji z Grudzielskich] -- Md. Jan P. major w. kor. i M. Wiktorja Grudzielska, M. Kajetan Gr. i Joanna P.

52859 (Września)

1789.13/VIII. ch. ch. MD. Stefan Dobrogoyski z ż. Kat., dz-ce d. Zberki

52860 (Września)

1789.21/VIII. (Białężyce) MGD. Maciej Zabłocki z siostrą swoją M. Jadwigą Z.

52861 (Września)

1790.12/II. (Wrz.) Błażej Walenty, s. G. Wiktora i Józefy Ponińskich -- chrz. mieszczanie

52862 (Września)

1790.28/II. (Gutowy W.) Walenty Józef Leon, ch. z wody we dworze, s. M. Marcjana i Marjanny z Raczyńskich Bieńkowskich dz-ców d. Gut. -- X. Józef R. opat koadjut. trzemesz. i M. z R-ch Powalska

52863 (Września)

1781.27/VI. (Wrz.) Rozalja Joanna, c. G. Wiktora i (okienko) Ponińskich przebyw. wtedy we Wrz., a 3/VII cerem. -- GD. Jan Gwalbert Zembruski superint. prow. W. Pol. i MD. Rozalja z Grudzielskich Ponińska dz-ka Wrz.

52864 (Września)

1781.3/VIII. (Wrz.) Wawrzyniec, s. GG. Łukasza i Katarzyny Kozłoskich mieszk. w mieście -- chrz. nieszl.

52865 (Września)

1781.17/IX. (Białężyce) Józefa, c. G. Trawińskich -- X. Jan Kiedrzyński kan. koleg. gn. prob. wrzesiń. i MD. Brygida z Bardzkich K-a

52866 (Września)

1781.18/XI. * (Wrz. Dw.) (z wody chrz. 25) Stanisław Kostka Antoni Feliks, s. poprz. MD. Ponińskich [Wiktora Ponińskiego i Józefy] pos. W. z przyl. -- MD. Antoni Rożnowski pis. gr. gnieźn. z żoną Jadwigą z Poleskich

52867 (Września)

1782.13/II. (Białężyn) cerem. nad dzieckiem (im. brak, okienko) i ochrzcz. już z wody, M. Jakuba i Brygitty z Bardzkich Kiedrzyńskich -- MD. Madaliński pułk. w. kor. i MD. K-a

52868 (Września)

1782.20/III. (Wrz.) Anna Zofja, c. D. Antoniego i (okienko) Ostow mieszk. we Wrz. -- X. proboszcz tut. cerem. -- M. Karol. z Werbna Łaszczyński pułk. IKMci i Rozalja z Grudzielskich Ponińska dz-ka Wrz.

52869 (Września)

1782.21/VI. (Wrz.) ch. G. Józef Hulewicz ekonom dworski -- 3/VIII. ch. ch. G. Tomasz Gliński mł. i GV. Ludwika Prądzyńska z dworu

52870 (Września)

1782.24/VIII. ch. MD. Katarzyna z Cielmowskich Suska posesorka wsi Bierzglinek

52871 (Września)

1791.5/V. (Gutowo W.) Nepomucena Helena, c. IG. Marcina i Marjanny z Raczeńskich Bieńkowskich podkomorzych IKMci, -- X. Sokolnicki, kan. kat. pozn., opat komendat. lędzki, prob. powidz., i IG. Rozalja Ponińska wojska gn., dz-ka Wrz.

52872 (Września)

1791.15/V. (Białężyce), * 8, Djonizy Filip Jakub, s. GM. Jakuba I Kat. z Kronkowskich Krzyżanowskich, pos. wsi B. -- G. Karol Łaszczyński pos. Chociczy i Chociczki i ż. jego Marcina z Czachurskich Ł-a

52873 (Września)

1791.23/XII. (Dw. Wrz.) Franciszek Tomasz Adam, s. poprz. IGD. Ponińskich [Wiktora Ponińskiego i Józefy] -- X. i IGD. Katarzyna Suska pos. Bierzglinka

52874 (Września)

1792.8/X. (z par. Grzybowskiej) * Brygitta Teresa, c. G. i N. Franciszka i Józefaty Trzebiatowskich, ochrzcz. tu z racji nieobecności tamtejszego proboszcza, -- GI. Jan Puchalski i GI. Aniela Zalewska

52875 (Września)

1794.18/VI. (Białężyce Dw.) Ignacy, s. G. Jakuba i Katarzyny Krzyżanowskich pos. wsi B., * i ochrzcz. z wody 8/V --IMD. Marceli Poniński i żona jego Wiktorja z Grudzielskich dz-ce Wrz.

52876 (Września)

1794.30/XI. (Dw. Gutowy W.), * 22, Bibjanna Barbara, c. G. Marcina i Marjanny z Raczyńskich Bieńkowskich dz-ców d. G. -- G. Franc. Raszewski i Wiktorja Ponińska

52877 (Września)

1795.12/VII. (Dw. Sokołowo) cerem. Stanisław, ochrzcz. z wody w niebezp. życia 1795.1/V, s. G. Jana i Kat. de Paszhlińskie (?) Gromadzkich ekon. w S. -- IG. Marceli Poniński z żoną Wiktorją z Grudzielskich

52878 (Września)

1795.29/IX. (Dw. Gutowo W.), Barbara Tekla, * 95.24/VIII., c. G. Michała i Konstancji Mierzeskich -- GD. Jakub Bieńkowski dz-c Mirzejewo i G. Marjanna B. dz-ka d. Gut.

52879 (Września)

1795.11/XI. ch. GD. Maciej Skrzypiński dz-c d. Gulczewo -- 1795.7/IV. ch. N. Ostrowska starościna gromowska, dz-ka Cerekwicy

52880 (Września)

1796.6/I. (Chocicza W.) Franciszek Kasper Józef, s. G. Macieja Puchalskiego i Anny z Zakrzewiczów -- PMD. Józef Skorzewski starosta gn. i G. Ludwika z Czapskich S-ka podkomorzyna pozn.

52881 (Września)

1796.1/XI. (Chocicza Dw.), * 1/VIII. Zuzanna, c. M. Macieja i Anny Puchalskich ekonomów z Ch. -- chrz. nieszl.

52882 (Września)

1797.22/V. (z par. Bardo) Petronella, * 19/V, c. G. Józefa i Marjanny z Miaskowskich Bogusławskich -- GMD. Józef Poniński mł. i Wiktorja z Grudzielskich P-a

52883 (Września)

1797.5/VI. (Gutowy W.) ch. ch. GM. Marjanna z Raczyńskich Bieńkowska dz-ka d. Gutowy, GM. Marcin B. jej mąż, i G. MD. Józefa B. córka

52884 (Września)

1798.6/II. (Gutowy W.) Florentyna Agnieszka, c. G. Michała i Konstancji Mierzewskich -- MG. Jan Kierski z ż. Marjanną posesorzy Gut. Mn.

52885 (Września)

1798.26/II. (Wrz.) ch. ch. MG. Stanisław Poniński, syn dz-ców Wrz. i G. Kat. Suska posesorka Bierzglinka

52886 (Września)

1798.6/IV. (Wrz.) ch. ch. MG. Józef Poniński, s. dziedzica Wrz. i MGV. Anna Trapczyńska z Grzybowa

52887 (Września)

1798.17/VI. (Sokołowo), * 6, Antoni, s. G. Jana i Kat. z Paszklińskich Gromadzkich, ekon. z S. -- G. Walenty Sulkowski ekon. z Chwałkówka i mieszczka

52888 (Września)

1799.2/V. (Białężyce Dw.) Franciszka Konstancja, c. MG. Jana i Marjanny Kosmowskich poses. B-c -- X. i GD. Aniela Gorska z Żydowa

52889 (Września)

1799.6/VII. (Zawodzie) Elżbieta, c. G. Antoniego i Marjanny Numińskich, ekon. z Z. -- G. Paweł Plewicki ekon. z Bierzglinka i Marjanna Wróblewska

52890 (Września)

1799.2/VIII. (Chocicza), * 26/VII Ignacy, s. G. Józefa i Marjanny z Miaskowskich Bogusławskich -- chrz. mieszcz.

52891 (Września)

1799.22/X. (Chocicza), * 11, Rajmund Tadeusz, s. D. Mac. Puchalskiego ekon. z Ch. i Anny -- PMD. Rajmund Skorzewski, s. Józefa b. starosty gnieźn., małoletni, i MDV. Weronika Drwęcka, 1-a dworka

52892 (Września)

1800.25/III. * (Dw. Gutowy W.) Wincenty Anastazy, s. G. Kaz. Bieńkowskiego i Kat. z Trąmpczyńskich, ch. z w. 30/III -- GG. Marcin i Marjanna małż. B-cy, dz-ce dóbr Gutowy

52893 (Września)

1800.0/IV. (Wrz.) ch. G. Antoni Łodzia Czarnecki dz-c wsi Gorardowo z żoną Antoniną

52894 (Września)

1801.9/IV. (Wrz.) Franciszek a Paulo, s. G. Jana Nep. i Marjanny z Korzeniewskich Brzostowskich (* 20/III) -- GD. Maciej Pomorski z Ostrowa i GD. Marjanna Kosmowska pos. z Białężyc

52895 (Września)

1801.14/IV. (Gutowy) Anna Prowidencja, c. G. Feliksa i Antoniny Zieleńskich, pos. z Gutów M. -- G. Antoni Mieleński z ż. Anną

52896 (Września)

1802.13/V. (Wrz.) ch. MD. Marjanna Otocka pos. z Żernik -- a 1804.12/VIII. (Zawodzie) ch. G. Antoni Umiński

52897 (Września)

1804.8/IX. (Gutowy M.) Ludwik Bertrand, s. G. i Nob. Jana Popławskiego ekon. M. Gutowa i Małgorz. z Tylikowskich ch. cer. 15/X -- chrz. nieszl.

52898 (Września)

1805.17/I. ch. Ludwik, s. poprz. Popławskich [Jana Popławskiego i Małgorzaty z Tylikowskich] (bez cech szl.) ekonomów -- chrz. chyba nieszl.

52899 (Września)

1805.4/VIII. ch. G. Konstancja z Izbińskich Alkiewiczowa 1788.9/V. G. Pior Woyciechowski, s. G. Franciszka i Anny W-ch chrzcz. w Gutowie (to poświadczają 2 mieszczanie z Wrześni), a chrzczony był w łutym 1778 -- G. Józef i Katarzyna Cińscy małż. 1788.9/V

52900 (Września)

1794.2/II. (Wrz.) MG. Marceli Łodzia Poniński wdowiec, wojski gn. x V. Wiktorja Grudzielska -- GM. Adam G., Leon G.

52901 (Września)

1796.2/II. G. Kaz. Bieńkowski pos. d. Wneka, l. 22 x V. Kat. Trąmpczyńska z Gutów W. l. 18. -- G. Jakub B. z Mierzejewa Jakub Raczyński z Mąkownicy etc.

52902 (Września)

1803.16/V. (Gutowy) Nob. Jan Popławski mł., ekon. l.25 x V. Marjanna Tylikowska, l. 25 -- GD. Jakub Raczyński i Józef Szaybrowski z Zaleśnego Bierzglina

52903 (Września)

1806.1/IX. (Chocicza) Nob. Marcin Grzyboski mł. l. 22 x Kunegunda Kossowska V. l. 20 -- św. nieszl.

52904 (Września)

1806.27/X. (Gutowy W.) Nob. Józef Koralewski mł. l. 25 x G. Marja Marta Ewa Rokossowska V., c. G. Macieja i Józefy R-ch stolnikostwa wschowskich, ol. Strzałkowa dz-ców -- G. Felicjan Moraczewski pos. Białężyc, Józef Zalewski dz-c Kleparna. Ona l. 29. Z dekretu Reg. Pozn. ślub dany po oddaleniu przeszkód od niejakiego G. Piotra z rodziny Rokossowskich

52905 (Września)

1808.24/XII. (Wrz.) G. Andrzej Rutkowski mł. l. 30, ekon. z Gutów W. x Sł. V. Barbara Rybicka z Wrz. l. 18 -- św. mieszczanie

52906 (Września)

1807.25/XI. (Par. Nadarzyce) Nob. Antoni Topolski ekon. z Węgierek l. 28 x Zuzanna Pawłowska V. z Nadarzyc l. 25 -- GM. Marceli Poniński dz-c Wrz., Stanisław P. pułk. i Józef Dobrzycki dz-c Chociczy

52907 (Września)

1812.18/XI. (Wrz.) G. Piotr Dydyński, wd., l. 48, ekon. z Ostrowa x Sł. V. Franciszka Cienkuszewska, l. 27, z Wrz. -- św. mieszczanie

52908 (Września)

1813.29/VI. (Wrz.) G. Konstanty Rudnicki mł. x G. Joanna Nep. Rymkiewiczowa V. -- G. Wojc. Pogorzelski kap. w. p., Antoni Umiński komis. Wrześni, i nieszlachta

52909 (Września)

1815.11/VI. (Dw. Września) G. Adam Moszczeński, mł. l. 28, podpref. pow. pyzdr. pos. d. Mn. Gutowo x Jadwiga Estera Grudzielska l. 21, panna, mieszk. we dworze wrzes. -- IMD. Sebastjan Bieńkowski podkomorzy pozn. (!) dz-c d. Mchy, Stanisław Poniński pułk. w. p., dz-c d. Węgierki Marceli Urbanowski, Onufry Jasiński podpułk.

52910 (Września)

1816.23/VI. (Wrz.) G. Wincenty Aleksander Żambrzycki mł. l. 27, poborca w m. Czerniejewo x Józefa Gertruda Echlerowa, V. l. 26, z m. Wrześni -- św. mieszcz.

52911 (Września)

1816.24/XI. (Chociczka) G. Melchjor Dawid Sylwester Korytowski mł. l. 25 x Petronella, panna, l. 18 -- G. Ignacy Dobrzycki Leon Dzierzbiński, Ignacy Gosławski

52912 (Września)

1818.22/I. (Wrz.) G. Franciszek Tomaszewski mł. l. 42, ekonom Sokołowa x N. Magdal. Jewasińska, l. 18, panna z Wrz. -- G. Antoni Umiński admin. gen. d. Wrz. Konstanty Rudnicki admin. prob. tut. etc.

52913 (Września)

1821.7/II. (Wrz.) G. Jan Korzeniewski mł. l. 44, ekon. W. Gutowa x G. Joanna Nep. z Rymkiewiczów Rudnicka wd. l. 30, -- GD. Ananjan Gozimirski pos. W. Gutowa, G. Franc. Gliszczyński adwokat (wójt ?)

52914 (Września)

1825.23/V. (Wrz.) G. Ignacy Rzeszewski, s. GG. Tom. i Tekli R-ch x N. Marjanna Bląkowska (?) -- św. nieszl. on 28, ona 2. (Bykowska, Bąkowska ??)

52915 (Września)

1788.29/I. † (Wrz.) G. Barbara de Wisnieskie Ponińska wd. l. ok. 80 uboga

52916 (Września)

1789.2/I. (Wrz.) † Michał, dziecko, Dępski, l. 5., poch. grobowce

52917 (Września)

1789.23/IV. (z par. Grzybowskiej) † X. Jan Łoyko, kanon. infl., paraliż. Ciało z Grzybowa 28 przewiez. i 29 pochow. pod kośc.

52918 (Września)

1789.15/V. (Wrz.) † GD. Maciej Kurczewski, poch. kośc.

52919 (Września)

1789.31/XII. (Wrz.) † MD. Marjanna z Aurelewskich Ponińska wd., l. ok. 70, poch. kapl. Sw. Ant.

52920 (Września)

1790.6/VI. (Wrz.) † M. Rozalja z Szołdrskich Kurczewska l. ok. 60, poch. kośc.

52921 (Września)

1790.18/VII. † (Dw. Gutowy) Walenty, dziecko, s. GD. Marcina i Magdal. Bieńkowskich poch. pod kapl. Sw. Ant.

52922 (Września)

1791.29/IX. † Walenty, s. G. Wiktora i Józefaty Ponińskich, poch. kośc.

52923 (Września)

1792.11/I. † (Dw. Wrz.) IGMD. Rozalja z Grudzielskich Ponińska l. 30 poch. 16 pod. kapl. Sw. Ant.

52924 (Września)

1792.11/XI. (Wrz.) † G. Zofja Widlicka poch. pod kapl. Sw. Ant. 13

52925 (Września)

1794.29/X. poch. (Gutowy W.) † 27 Nepomucena l. 2, c. G. Marcina i Marjanny Bieńkowskich dz-ców W. i M. Gutowa i Bierzglina

52926 (Września)

1795.31/XII. (Wrz.) poch. Kunegunda 4 l., c. G. Pawła i Elżb. Smolińskich, mieszk. we Wrześni

52927 (Września)

1796.11/III. (Wrz., z par. Grzybowo) poch. w kośc. G. Franc. Trzebiatowski l. 29 apopl.

52928 (Września)

1796.17/IV. (Wrz.) poch. G. Józefata Grobleska, l. 20, przy nieślub. porodzie

52929 (Września)

1797.12/II. poch. (Wrz.) G. Franc. Skotnicki l. 50, rak

52930 (Września)

1799.11/I. poch. G. Wiktor Poniński poch. kość. l. 74 hydrop.

52931 (Września)

1799.9/XII. (Chociczka) poch. na cm. pf. G. Marjanna Kososka z Poleskich l. 28, przy połogu

52932 (Września)

1800.3/V. (Bierzglinko Dw.) poch. G. Marcin von Baranowski, pod kapl. Sw. Ant., l. 43, phtisi. † 1/V.

52933 (Września)

1800.19/VII. (Białężyce) poch. w grob. Franciszka, c. G. Jana Kosmowskiego i Marjanny z Pławińskich pos. B. 1 rok

52934 (Września)

1802.16/IV. (Gutowo W.) poch. GD. Marjanna z Raczyńskich Bieńkowska dz-ka G., † 13, a poch. w kośc. w Lądzie l. 48, hydropa

52935 (Września)

1802.8/IV. (Wrz.) poch. dziecko Stanisław, s. G. Józefa Grobelskiego l. 6

52936 (Września)

1802.2/IX. (Dw. Wrz) poch. I. Kazimierz Poniński l. 14, mł., s. Marcelego i Rozalji z Grudzielskich dz-ców Wrz. febris nervosa

52937 (Września)

1802.16/IX. (Wrz.) poch. 9. Stanisław Nieborski mendicus z Gniezna l. 73

52938 (Września)

1805.2/X. (Wrz.) poch. N. Kat. de Strzerkowskie Szadkowska l. 72 phtisi

52939 (Września)

1806.20/V. (Wrz.) poch. G. Teresa de Kurczewskie Bąkowska l. 70

52940 (Września)

1807.25/IX. (Dw. Gutowski) poch. G. Antoni Orlikowski l. 90, hydropa

52941 (Września)

1807.12/X. (Nadarzyce par. Gozdowo) poch. GMD. Jan Łodzia Poniński major wojsk IKMci i RP., pos. Nad., l. 56, dysynteria

52942 (Września)

1809.2/III. (Psary W.) poch. G. Mateusz Umiński † 28/II, żona Urszula z Wojciechowskich, on l. 75

52943 (Września)

1810.3/XII. (Zawodzie) poch. Leon, 9 m., s. G. Ant. i Małg. Umińskich populis

52944 (Września)

1811.8/I. (Chocicza) poch. G. Bonawentura Bronikowski w 80 r. życia, poch. cm.

52945 (Września)

1813.15/I. (Węgierki) poch. Walerjana, 6 tyg., c. G. Stanisł. Ponińskiego w. p. pułk. i Anny z Sierakowskich dz-ców W.

52946 (Września)

1814.12/IV. (Wrz.) poch. Aleksandra Izabella 1 r., c. G. Wojc. Pogorzelskiego kapit. w. p. i Tekli z Potrykowskich

52947 (Września)

1814.19/IX. (Wrz.) poch. Prowidencja Dorota, l. 3 1/2, c. G. Ignacego Głuchowskiego i Katarzyny z Bętkowskich

52948 (Września)

1814.17/X. (Wrz.) poch. GD. Anna z Kaczorowskich Grudzielska l. 85, poch. pod kapl. Sw. Ant.

52949 (Września)

1815.13/XI. (Wrz.) poch. G. Ignacy Głuchowski l. 52, † 9/XI, paraliż

52950 (Września)

1816.27/IX. (Dw. Wrz.) † IMD. Marceli Łodzia Poniński, dz-c Wrz., Komornik i innych, poch. 1/X pod kapl. Sw. Ant.

52951 (Września)

1817.10/VIII. (W. Psaty) poch., a † 9. Elżbieta, c. G. Franc. i Kat. z Umińskich Zielińskich (l. 8 ?)

52952 (Września)

1818.26/X. poch. (Sokołowo), † 24, G. Antoni Małachowski l. 89, poch. cm.

52953 (Września)

1819.29/V. poch., † 27 (Września prob.) G. Konstantyn Marcin Teodor Rudnicki l. 37, suchoty, poch. cm.

52954 (Września)

1820.5/I. poch. (Chociczka) † 7. G. Apolonja z Objezierskich Bronikowska wd, 91 l., poch. 5 cm. paraf.

52955 (Września)

1820.27/XII. (Węgierki par. Gozdowo) †, poch. 30 IMD. Teodora z Krzyckich Sierakowska l. 25, † w Węgierkach, a pochow. tu w Grobie Ponińskich

52956 (Września)

1820.28/XII. (Wrz.) † Wiktorja Seweryna Krystyna, 7 tyg., c. I. Józefa Sierakowskiego i Teodory z Krzyckich, poch. w gr. Ponińskich 30

52957 (Września)

1821.14/I. † (Gutowo M.) G. Apolonja z Grabowskich Żabicka, ż. G. Walentego Ż-go, l. 35, poch. 16 cm.

52958 (Września)

1821.12/III. † (Chociczka) Franciszka, 18 mies., c. G. Melchjora Korytowskiego i Petronelli z Kaweckich, poch. cm. 15

52959 (Września)

1821.15/VIII. † (Gutowo M. ad Judicium remissum) G. Walenty Żabicki pos. Mn. Gut. l. 51, poch. 17 cm., suchoty

52960 (Września)

1822.21/I. † (Chocicza) G. Karol Urbanowski l. 21, mł., suchoty, poch. 24 cm.

52961 (Września)

1822.27/I. † (Wrz.) Xawery, 9 tyg., s. G. Jana Korzeniewskiego i Joanny Nep. z Rymkiewiczów, poch. 29 cm.

52962 (Września)

1807.15/X. (Wrz.) Joanna, * 12, c. G. Adama i Elżb. Zakrzewskich feltfebli "legionis aquilonaris" -- G. Jan Godlewski kapit. tego legionu i mieszczka

52963 (Września)

1808.18/V. (Zawodzie) Piotr Kalosinas, * 17, s. G. Ant. Umińskiego ekon. Wrz., i Małgorzaty -- chrz. Franc. Tomaszewski ek. Sokołowa i mieszczka

52964 (Września)

1809.10/III. (Wrz.) * Teofil Aleksander, ch. t. d., s. G. Jana Winnickiego i Joanny z Radeckich -- chrz. mieszczanie

52965 (Września)

1809.6/IX. ch. ch. G. Kajetan Grudzielski i G. V. Jadwiga G. mieszk. we dworze Wrz.

52966 (Września)

1810.28/X. (Małe Psary) Antonina, * 23, c. G. Kaz. Winnickiego ekon. Żernik i Marjanny z Kujawskich -- chrz. nieszlachta

52967 (Września)

1811.14/III. ch. GV. Emiljana Bieńkowska z W. Gutów

52968 (Września)

1811.28/VII. ochrzcz. Żyd. Lewek Marek, l. 36, szklarz (vitriolus) we Wrz. przybiera imię Ignacy, nazw. Lipczyński -- IMD. Józef Lipski gen. w. p., dz-c Czerniejowa, i Wiktorja z Grudzielskich Ponińska Stefan Lossa pos. Mn. Gutowa i Wiktorja Broniszowa, Stanisław Swinarski dz-c wsi Ostrow i Apolonja Broniszowa, Szymon Trąmpczyński i Nepomucena Lossowa, Józef Rzepecki pos. Młodziejowic i panna Izabela Dzierżanowska z Mn. Gutowa

52969 (Września)

1811.16/VIII. ch. ch. X. Antoni Grudzielski kan. kat. pozn., prob. niepartski i MD. Anna G., PGD. Stanisł. Poniński pułk. i IMD. Wiktorja z G-ch P-a

52970 (Września)

1813.13/V. ch. ch. GD. Kajetan Grudzielski inspektor dep. pozn. i Nepomucena z Grąmpczewskich Lossowa pos. Mn. Gutowa

52971 (Września)

1813.29/V. (Wrz.) Aleksandra Izabela, * 28/III w mieście Konin, c. G. Wojc. Pogorzelskiego kapit. w. pol., i Tekli z Potrykowskich -- GMD. Winc. Suchorzewski dz-c d. Bardo i Wiktorja z Grudzielskich Ponińska Stanisław Pon., pułk., dz-c Węgierek, i Józefa Dobrzycka, Józef Such. i Jadwiga Grudzielska

52972 (Września)

1813.30/VII. ch. ch. GD. Marcin Bieńkowski, dz-c Gutów i Honorata Hodoręska pos. d. Gulcowo i Leon H. i Bibjanna B-a

52973 (Września)

1813.1/XI. (Chociczka) Teofila, * 27/X, c. Nob. Stan. Makoskiego ekon. Ch-i i Eleonory z Kozłowskich -- N. Józef Słubicki ekon. z Raszew i G. Joanna Nep. Rudnicka z prob. wrześ.

52974 (Września)

1814.5/IV. (Wrz., prob.) Konstancja Balbina, * 31/III, c. G. Konstantego Teodora Marcina Rudnickiego admin. prob. wrzesiń. i Joanny Nep. z Rymkiewiczów -- X. i G. Barbara z Skoraszewskich Rudnicka

52975 (Września)

1814.23/X. ch. G. Ignacy Głuchowski -- 1815.21/X. ch. G. Ant. Umiński

52976 (Września)

1815.23/I. (M. Gutowo) Józefata Marajnna, * 6, c. G. Józefa Porębskiego ekon. i Katarzyny z Podziemskich, mieszk. w M. Gut. -- G. Adam Moszczeński podprefekt pow. pyzdr. pos. M. Gut. i panna Jadwiga Grudzielska

52977 (Września)

1815.14/VI. (Wrz.) cerem. Konstancja Apolonja, * 18/IV, c. poprz. G. Pogorzelskich [G. Wojc. Pogorzelskiego i Tekli z Potrykowskich], komendantów m. Wrześni -- X. Antoni Grudzielski kan. kat. pozn., prob. w Nieparcie i MD. z G-ch Moszczeńska pos. M.Gutowa

52978 (Września)

1815.20/X. (Wrz. prob.) Ludwik Bertrand, * 8/X s. poprz. G. Rudnickich [G. Konstantego Teodora Marcina Rudnickiego i Joanny Nep. z Rymkiewiczów] admin. prob. Wrz. -- GD. Kat. z Bętkowskich Głuchowska, G. Andrzej Tokarski inspector consumptionis i GD. Joanna Lipińska, wszyscy z m. Wrześni

52979 (Września)

1816.18/V. (Zawodzie) Feliks, s. G. Anton. Umińskiego i Małg. z Tabaków, komis. d. Wrz. -- GG. Stanisław Radojewski i Cecylja Mąkowska, oboje z Wrz.

52980 (Września)

1817.27/II. (Wrz. prob.), Juljanna, * 17, c. poprz. G. Rudnickich [G. Konstantego Teodora Marcina Rudnickiego i Joanny Nep. z Rymkiewiczów] -- X. prob. tut. i G. Balbina z Jarockich Lussowa pos. W. Gutowa

52981 (Września)

1817.21/V. (Dw. Września) Joanna Nep. Wiktorja Józefa, * 15, c. GG. Stanisława Kostki Ponińskiego pułk. w. pol. i Anny z Sierakowskich, dz-ców Wrześni -- PMD. Józef P. dz-c Iwna, Komornik i inn. i Wiktorja z Grudzielskich P-a pani d. Tulce

52982 (Września)

1817.1/VI. (Dw. Chociczka) Feliks, * 30/V, s. G. Melchjora Dawida Sylwestra Korytowskiego i Petronelli z Kawieckich, mającej l. 19 (!) -- G. Ignacy Gosławski pos. Chociczy i Józefa z Bronikowskich Dobrzycka dz-ka Chociczy i Chociczki

52983 (Września)

1817.5/IX. (M. Gutowo) ch. dziecko, * 28/VIII, z GG. rodziców Stanisł. Wybieralskiego i Weroniki z Bogdańskich, mieszk. w M. Gut. -- G. Józef B. i Marjanna z Kamińskich B-a wdowa, ib. mieszk. Imiona: Justyna Rozalja

52984 (Września)

1818. Notatka, iż Paulina Urszula Wiktorja, * 1815.21/X, c. IG. Stanisł. Ponińskiego i Anny z Sierakowskich dz-ców Węgierek, była ochrzcz. w Pozn.

52985 (Września)

1818.27/XI. * (Dw. Wrz.) Seweryna Barbara Teresa, c. poprz. IG. Ponińskich [IG. Stanisława Ponińskiego i Anny z Sierakowskich] pułk. w. p. dz-ców Wrześni, ch. z wody 3/XII -- G. Kasper Krzymuski poseł na sejm warszawski, dz-c Wilczyna i Teresa Pierzchlińska pos. Liborowa

52986 (Września)

1819.16/II. ch. GD. Stanisł. Kamieński dz-c Chwalbogowa a 6/II ch. GD. Adam Moszczeński landrat, Juliana K-a dz-ka Chwalbogowa, Liskowski dz-c Wólki i Jadwiga M-a

52987 (Września)

1819.15/IV. (Wrz.) *, Prakseda Teresa Zofja, c. M. Adama Moszczeńskiego landrata pow. wrześ. i Jadwigi z Grudzielskich ch. 20, -- X. Ant. Gr. kan. kapl. pozn. prob. nieparcki i Józefa z G-ch Żółtowska, Michał Moszcz. dz-c Miedźwiady i Wiktorja z G-ch Ponińska

52988 (Września)

1820.7/IV. (Wrz.) * Walerjana Scholastyka Anna, c. poprz. IG. Moszczeńskich [Adama Moszczeńskiego i Jadwigi z Grudzielskich] landratów wrzes., mieszk. we Wrześni, ch. 15, -- IGD. Stanisław Poniński pułk., dz-c Wrz. i Scholastyka M., Maks. M. i Anna z Sierakowskich P-a

52989 (Września)

1820.12/X. (Białężyce) * * bliźnięta G. Konstantego Tomasza Kamienieckiego ekon. B. i Ludwiki z Ulkowskich 1) Maksymiljan -- MG. Józef Skoraszewski i Ludwika Dobieińska, 2) Edward -- MG. Ant. Joachimowicz i Magdal. Gosławska, ass. Ignacy Gosławski

52990 (Września)

1820.25/XI. (Zawodzie) * Anna Franc., c. G. Franc. Olszyńskiego ekon. d. Września i Apolonji z Marszalkowskich, ch. 4/XII. -- IMD. Stan. Poniński pułk. i Franc. Bnińska scianka średzka

52991 (Września)

1821.28/I. (Chociczka) * Marjanna, c. G. Kazim. Winickiego i Marjanny z Kujawów, ch. 31, -- Dobrzycka dz-ka Chociczy

52992 (Września)

1821.7/V. (Obłaczkowo) ch. Filipina Krystyna, * 1/V, c. G. Zygmunta Konarzewskiego i Honoraty z Malczewskich, mieszk. w Obł. -- G. Marjanna z M-ch Hendriksowa z m. Konina

52993 (Września)

1821.17/VI. (Dw. W. Gutowo) ch. Onufry Antoni, * 11, s. G. Ananiasz Gozimirskiego i Praksedy z Moszczeńskich pos. W. Gutowa -- G. Józef Grzymkowski kap. w. p. i G. Jadwiga z Grudzielskich M-a

52994 (Września)

1821.13/VIII. (Września) ch. P. Katarzyna z Goślinowskich Baranowska dz-c d. Sobiesiernia

52995 (Września)

1821.2/XII. (Prob. Wrz.) Ksawery, * 16/XI, s. G. Jana Korzyniewskiego admin. prob. wrzes. i Joanny Nep. z Rymkiewiczów -- X. i GD. Weronika Gliszczyńska z Wrz.

52996 (Września)

1822.1/IV. (Wrz.) * Franciszka, c. G. Walentego Jezierskiego i Ludwiny z Mariańskich, ch. 9, -- chrz. nieszl.

52997 (Września)

1822.29/X. (Chocicza M.) * Teofil, s. G. Kaz. Winnickiego i Marjanny z Kujawów, ch. 18/XI. -- G. Teofil Urbanowski i panna Kordula Skorzewska de Rabino (?)

52998 (Września)

1823.5/VI. (Zawodzie) * Florentyna, c. poprz. G. Olszyńskich [G. Franciszka Olszyńskiego i Apolonji z Marszalkowskich] ekon. d. Wrz. mieszk. w folw. Z. -- G. Ignacy Gosławski pos. Chociczy i G. Jadwiga z Grudzielskich Moszczeńska pos. M. Gutowa

52999 (Września)

1824.17/V. (Dw. W. Gutowo) Melania Anna Wiktorja, (chrzci z cerem. X.Maciej Węsierski prob. w Kościelcu, dziekan inowrocł.), * Węgierski 1823.12/IV, c. M. Hr. Józefa Sierakowskiego i Wiktorji z Dąbskich poses. Węg. -- GMD. Józef Stablewski z Kołaczkowa i Anna z Sierak. Ponińska dz-ka Wrześni

53000 (Września)

1824.6/V. * (Dw. W. Gutowo) Antoni Michał Jan, s. poprz. MM. Sierakowskich [Józefa Sierakowskiego i Wiktorji z Dąbskich] poses. W. Gutowa, ch. 17/V -- GMD. Antoni Milęcki z Płaczek i Prakseda z Dąbskich Stablewska dz-ka Kołaczkowa

53001 (Września)

1824.1/VII. (Wrz.) * Aleksy, s. G. Walentego Jezierskiego egzek. pow. wrzesiń. i Ludwiki z Mariańskich -- GD. Adam Moszczeński landrat wrzesiń., ch. 9/VII

53002 (Września)

1824.23/VIII. (Prob. Wrz.) * Emilja, c. G. Jana Korzeniewskiego ekon. prob. wrzesiń. i Joanny Nep. z Rymkiewiczów, ch. 13/IX. -- X. i G. Katarzyna z Korzeniewskich Ampleska mieszk. w Mącznikach za Gnieznem

53003 (Września)

1825.10/IV. (Zawodzie) * Władysław, s. GG. Franc. Olszyńskiego ekon. z Wrz. i Apolonii z Marszałkiewiczów, ch. 30/IV -- GM. Adam Moszczeński landrat pow. wrzesiń. GV. Rozalja Ponińska

53004 (Września)

1825.12/IV. (Gutowo W.) * Konstanty Józef, s. N. Tomasza Krzewskiego ekon. i Juljanny z Węsierskich, ch. 1/V -- G. Franc. Tomaszewski ekon. z Sokołowa i Kat. Rybicka z Wrz. (Ten Krzewski 1827.12/III nazwany "honestus")

53005 (Września)

1825.9/VII. (Wrz.) * Ignacy, s. G. Ignacego Rzeszewskiego i Marianny z Bąkowskich, ch. 26 t. m. -- G. Józef Czekoński

53006 (Września)

1826.24/I. ch. ch. G. Andrzej Dobrzycki pos. Chociczki i Magdalena z Jaraczewskich Gosławska pos. W. Chociczy -- 11/II ch. G. Kat. Zielonacka dz-ka d. Goniczki. -- 8/II ch. G. V. Agn. Winnicka

53007 (Września)

1826.8/IV. (Wrz.) * Leon, s. G. Andrzeja Pilichowskiego ekon. d. Waliszewo, i Elżbiety z Ryterów, ch. 9 t. m. -- chrz. nieszlachta

53008 (Września)

1826.5/IV. ch. ch. IMD. Józef Stablewski prezyd. Tryb. Pozn., dz-c Kołaczkowa i Hr. Anna z Sierakowskich Ponińska dz-ka Wrz.

53009 (Września)

1826.28/V. (Gutowo M.) * Petronella, c. G. Ant. Sokołowskiego kucharza i Juljanny z Klempczyńskich, ch. 4/VI -- chrz. nieszl.

53010 (Września)

1826.13/VIII. (Zawodzie) * Hipolit, s. N. i G. poprzed. Olszyńskich [Franciszka Olszyńskiego i Apolonii z Marszałkiewiczów] ekonomów d. Wrz., ch. 26 t. m. -- GMD. Józef Sierakowski hr. pos. d. gutowskich, i MGD. Anna Ponińska dz-ka Wrz.

53011 (Września)

1826.29/X. (Chociczka) * Ignacy Karol, s. G. Melchjora Dariusza Sylwestra Korytowskiego i Petronelli Kawieckiej -- G. Ignacy Gosławski pos. Chociczy i G. Józefa Dobrzycka, ch. 4/XI

53012 (Września)

1827.25/I. (Wrz.) * Weronika, c. G. Józefy Lenartowskiej z ojca nieznanego, ch. 26, -- chrz. nieszl.

53013 (Września)

1827.28/III. (Wrz.) * Leon Juljan, s. G. Józefa Czekońskiego kalkulatora pow. wrześn. i Augusty de Srek (?) ewangel., ch. 11/IV. -- GD. Ignacy Gosławski pos. Chociczy i Jadwiga Moszczeńska radczyni

53014 (Września)

1827.30/IV. (Wrz.) * Jakub Bolesław, s. G. Winc. Daleszyńskiego i Leopoldy z Chruścickich, pos. Dominowa, ch. 9/V -- G. Jakub D. z Dominowa i G. Kat. Jasińska ze wsiu Mogiełka

53015 (Września)

1827.12/VII. (Prob. Wrz.) * Wincenty, s. poprz. G. Korzeniewskich [G. Jana Korzeniewskiego i Joanny Nep. z Rymkiewiczów] ch. 26, -- X. i G. Marjanna Kopowa

53016 (Września)

1827.10/VI. ch. ch. G. Feliks Trąpczyński z Grzybowa i Jadwiga z Grudzielskich Moszczeńska

53017 (Września)

1827.30/VIII. (Dw. Wrz.) * Aniela Józefa Tekla, c. GI. Stan. Kostki Ponińskiego pułk., dz-ca Wrześni, i Anny z hr. Sierakowskich ch. 28/IX -- GI. Hr. Józef Bniński, dz-c Samostrzela i Wiktorja hr. z Dąbskich S-a

53018 (Września)

1827.1/VIII. (Obłaczkowo) * Hipolit, s. G. Piotra Białego i Tekli z Brozowskich mieszk. w O., ch. 4/X. -- X. i Justyna Krzekotowska z O.

53019 (Września)

1827.2/XI. (Wrześ.) * Klementyna Salomea, c. G. Józefa Kłossowskiego (traversore Judicii) tłum. sąd. i Kat. z Wągrowieckich, ch. 18, -- G. Franc. Xaw. Kłoss.

53020 (Września)

1828.2/I. (Wrz.) * Józef, s. G. Feliksa Kuczkowskiego katol. i Karoliny de Blindów, ch. 13 -- M. Józef Liszkowski, dz-c Wólki i G. Amelja Węckowa z Wrz.

53021 (Września)

1828.7(?)/XI. (Wrz.) * Marjanna, c. G. Walentego Jezierskiego i Ludwiki z Maryańskich -- mieszcz. i G. Józefa Moszczeńska

53022 (Września)

1829.19/III. (W. Gutowo Dw.) * Władysław, s. G. Józefa Szułdrzyńskiego i Elżbiety z Okuliczów, ch. 23/IV. -- G. Mateusz Sz. poses. dz-c d. Zbąszyń i Rozalja z Wilantów Okulicz poses. Kaczlina

53023 (Września)

1830.10/IV. (Folw. Psarski) * Stanisław Juljan, s. G. Gabriela Hyczewskiego ekon. i Juljanny z Rakowiczów, ch. 2/V -- G. Juljan hr. z Kościelca Dąbski i GV. Róża Ponińska

53024 (Września)

1830.15/X. (Gutowo W.) * Zygmunt Wojciech, s. N. Józefa Szułdrzyńskiego dz-ca d. Grodzisko, pos. d. Gutowy W., i Elżbiety de Okulicza, ch. 28 -- G. Wojc. O. pos. Kobelina i G. Weronika Loga dz-ka Ruchocinka

53025 (Września)

1830.7/XII. (Wrz.) * Teofila, c. G. Jana Korzeniewskiego i Joanny z Rynkiewiczów (!), ch. 16, -- chrz. nieszl.

53026 (Września)

1831.22/VI. (Opieszyno) * Bronisław Józef Jan, s. GM. Adama Moszczeńskiego konsyl. pow. wrześn. i Jadwigi z Grudzielskich ch. 23/VII -- GM. Marceli Łukomski dz-c Parussewa i Józefa M-a córka tegoż konsyljana

53027 (Września)

1832.5/IV. * (Wrz.) Feliks Maksymiljan ch. 22/IV, s. G. Feliksa Kuczkowskiego katol. aktuariusza i Karoliny Blindow, ewang. -- Józefa Dobrzycka dz-czka Chociczy, G. Ignacy Gosławski pos. wsi

53028 (Września)

1832.15/IV. * (Gutowo W.), ch. 2/VI. Władysław, s. G. Jakuba Prus Jaruntowskiego, ekon., i Marjanny Schoeps -- Ur. Stanisł. Moszczeński, dz-c Otorowa, Elżb. Szułdrzyńska dz-ka Grodziska

53029 (Września)

1833.6/I. * (Obłaczkowo), ch. 22/I. Marjanna, c. G. Wawrzyńca Wolskiego pos. roli, i Nepom. Lisieckiej -- Ign. Bąkowski pos. i Marjanna Kretkowska

53030 (Września)

1835.12/I. ch. Marceli Łukomski dz-c Parussewa -- 28/I ch. Józefa Dobrzycka dz-ka Chociczy

53031 (Września)

1836.14/VI. * (Chocicza), ch. 23, Stanisława Antonina Joanna, c. GM. Ignacego Gosławskiego pos. Ch. i GM. Anieli Jaraczewskiej -- GM. Zygmunt J. dz-c J., Róża J. z Jaworowa

53032 (Września)

1837.21/II. * (Gutowo M. Dw.) Józef Władysław, s. G. Ignacego Wendorffe i Antoniny Szułdrzyńskiej pos. wsi -- G. Mateusz Sz. pos. Grodziska i Elżbieta Sz. posesorka

53033 (Września)

1837.26/II * (Wrz.), ch. 26/III Bolesław Józef, s. poprz. Kłossowskich [G. Józefa Kłossowskiego i Kat. z Wągrowieckich] asses. sąd. (bez cech szl.) -- chrz. nieszl.

53034 (Września)

1838.12/I. * (Chocicza) ch. 17/II Witold Antoni, s. G. Ignac. Gosławskiego i Anieli Jaraczewskiej, pos. Ch. -- IGM. Teofil Gorzeński dz-c Woli Książęcej i Franc. z J-ch Gorzeńska

53035 (Września)

1838.12/X. * (Obłaczkowo), ch. 15/X. Maksymiljana Józefa, c. G.Ambrożego Bącza (!) Skarzyńskiego, barona ces. Franc. i gen. w. p. i G. Józefy Wandy z Sokołowskich -- GG. Epitaniusz Kazimierz i Magdalena Skarzyńscy

53036 (Września)

1840.3/V. * (Sokołowo), ch. 10/V Florentyna, c. Ignac. Ozdowskiego, ekon., status egestris, i Wiktorji Kąsinowskiej -- Antonina Wardęska

53037 (Września)

1840.13/IV. * (Gutowo W.), ch. 12/V Seweryna Barbara Marjanna, c. G. M. Józefa Kamińskiego i GM. Józefy Dzierżanowskiej poses. wsi Sędziwojewa -- Jan K. dz-c wsi Gałezewo (? Golczewo ??) G. Marjanna Dz., Ignacy Dz. i Barbara K.

53038 (Września)

1840.29/XII. * (Wrz.) Leopoldyna Józefina, ch. 1841.21/I., c. G. Feliksa Kuczkowskiego rendanta sąd. i Karoliny Blindow -- chrz. nieszl.

53039 (Września)

1841.2/II. * (Dw. Chocicza), ch. 24/IV. Marja Klaudia, c. poprz. G. Gosławskich [Ignacego Gosławskiego i Anieli Jaraczewskiej] pos. Ch. -- GMD. Edward Jaraczewski dz-c Jaraczewa i (G.) Anna Jaskólska, G. Łukasz Jask. i Konstancja Jar.

53040 (Września)

1841.6/V. * (Wrz.), ch. 3/VII Włodzimierz Antoni, s. poprz. Kłossowskich [G. Józefa Kłossowskiego i Katarzyny z Wągrowieckich] sędziów zs. i miejsk. -- chrz. nieszl.

53041 (Września)

1841.28/XI. * (Nowy Folw.), ch. 5/XII Walerjusz, s. G. Antoniego Wardęskiego i Antoniny Ozdowskiej, ekon. -- G. Antoni O. ekon. i Wiktorja O.

53042 (Września)

1842.29/VII. * (Wrz.), ch. 26/VIII Anna-Aniela-Kunegunda, c. G. Piotra Wałkowskiego pos. i Franciszki Koppe -- chrz. nieszl.

53043 (Września)

1842.10/IX. * (Chociczka), ch. 13/IX Władysława Tekla, c. G. Wincentego Waliszewskiego i Kat. Pawłowskiej -- X. i Tekla P.

53044 (Września)

1843.19/III. * (Sokołowo), ch. 25, Emilja, c. G. Ignac. Ozdowskiego i Wiktorji Kąsinowskiej ekon. -- G. Antoni O. ekon. i Anna Kozielska

53045 (Września)

1844.9/IV. * (Chociczka), ch. 14/IV Bolesław, s. G. Winc. Waliszewskiego ekon. i Kat. Pawłowskiej ekon. -- G. Andrzej Dobrzycki dz-c wsi Chocicze i Magdal. Szadkowska

53046 (Września)

1844.19/IV. * (Wrz.), ch. 28/IV Teofil, s. poprz. G. Ozdowskich [G. Ignac. Ozdowskiego i Wiktorji Kąsinowskiej] -- G. G. Józef i Anna O-cy

53047 (Września)

1844.15/IV. * (Wrz.), ch. 4/V Anna Otylja Elżb. Balbina, c. poprz. G. Kuczkowskich [G. Feliksa Kuczkowkiego i Karoliny Blindow] (matka akatol.) tend. sądu Wrz. -- Piotr Daszkiewicz kupiec i Otylja de Radosz. (!)

53048 (Września)

1845.10/VIII. * (Sokołowo), ch. 17/VIII. Julja, c. poprz. G. Ozdowskich [G. Ignac. Ozdowskiego i Wiktorji Kąsinowskiej] -- Aleks. Sroczyński ekon. i panna Aniela O.

53049 (Września)

1846.13/III. * (Chociczka), ch. 13/IV Józef Wincenty, s. poprz. G. Waliszewskich [G. Wincentego Waliszewskiego i Kat. Pawłowskiej] ekon. -- Tekla Pawłowska

53050 (Września)

1847.1/IX. * (Obłaczkowo), ch. 19/IX Wacłw Edward, s. G. Winc. Ustymowicza i Magdaleny Smiłowskiej wdowy Krzekotowskiej sekret. sądu wrz. -- Stanisław U. nauczyciel szkoły w Smiciskach i panna Józefa Smiłowska

53051 (Września)

1848.1/I. * (Chociczka), ch. 13/I. Kazimiera Józefa, c. poprz. G. Waliszewskich [G. Wincentego Waliszewskiego i Kat. Pawłowskiej] ekon. -- GM. Andrzej Dobrzycki dz-c wsi Chocicze, i Józefa Otocka dz-ka Chwalbogowa

53052 (Września)

1850.7/VIII. * (Dw. Chocicza), ch. 29./VIII Lucjan Michał, s. G. Atanazego Dobrogórskiego i G. Teofilji Szeliskiej pos. Ch. -- And. Dobrzycki dz-c Chociczy i Chociczki i Stanisława de Węsierska

53053 (Września)

1852.18/IV. * (Obłaczkowo), ch. 16/V Gabriela, c. poprz. G. v. Ustymowiczów [G. Winc. Ustymowicza i Magdaleny Smiłowskiej wdowy Krzekotowskiej] sekret. sąd. wrz. -- chrz. nieszl.

53054 (Września)

1853.25/III. * (Obłaczkowo), ch. 4/IV Marja Florentyna, c. poprz. G. Ustymowiczów [G. Winc. Ustymowicza i Magdaleny Smiłowskiej] -- Józef U. prof. gimn. pozn. i panna Józefa Smiłowska

53055 (Września)

1855.5/IX. * (Wrz.), ch. 29/X. Marja Wiktorja, c. G. Ludwika Potworowskiego sędziego sądu pow. pow. wrześ. i G. Leokadji Radońskiej -- GMD. Xawery P. dz-c Dąbroszyna i Hieronima Taczanowska dz-ka Sławoszewa (on akatolik)

53056 (Września)

1856.14/IV. * (Srem), ch. 27/VII Władysław Józef, s. G. Nestora Kierskiego pos. wsi. i G. Bronisławy Molińskiej. -- G. Józef M. pos. i G. Gertruda Kowalska z Kicięcina

53057 (Września)

1856.18/XI. * (Wrz.), ch. 1857.15/I. Bronisław Grzegorz, s. Piotra Daszkiewicza, kupca i dz-ca wsi Olszowa, i Ludwiki Chrzanowskiej -- pana Emilja Ch. i medyk Konst. Tabernacki

53058 (Września)

1858.20/II. * (Wrz.), ch. 21/III Karol Eucharjusz, s. poprz. G. Potworowskich [G. Ludwika Potworowskiego i G. Leokadji Radońskiej] -- GD. Faustyn Radoński dz-c Ninina i G. Klementyna z Chłapowskich P-a

53059 (Września)

1858.2/IV. * (Wrz.), ch. 18, Stanisł. Franc. Marjan Teofil Jan s. G. Władysł. Mierzyńskiego i G. Ludmiły Sławoszewskiej dz-ców d. Morzyce w Pol. -- GMD. Jan M. dz-c Bytynia i Róża z Ostaszewskich M-a dz-ka d. Wąsosz w Pol., Tadeusz M. dz-c d. Wąsosz i Aleks. z Rożnowskich Raszewska z Wojtonki w Pol.

53060 (Września)

1860.11/VIII. * (Nowy Folw.), ch. 2/IX Stefanja Zuzanna, c. Antoniego Wardęskiego ekon. i Ant. Ozdowskiej -- Wiktorja O.

53061 (Września)

1861.22/II. * (Wrz.), ch. 7/IV Stefan, s. poprz. G. Potworowskich [G. Ludwika Potworowskiego i G. Leokadji Radońskiej] -- GM. Bronisław P. mł. o Marja z Radońskich P-a dz-ka Karnina

53062 (Września)

1861.15/IX. * (Chocicza), ch. 26, Stefan Witold, s. poprz. G. Waliszewskich [G. Winc. Waliszewskiego i Kat. Pawłowskiej] ekon. -- chrz. nieszl. (matka Pawłowska napewno nieszl. !)

53063 (Września)

1865.20/IV. ch. (Chocicza) Zygmunt Polikarp, * 1864.22/XII., s. Józefa de Krąkowskiego i Salomei de Koszutskiej ekon. -- Szymon Drzeński pos. wsi Nowy Dwór i Prakseda Kosz. z Pawłowa

53064 (Września)

1870.2/II. * (Wrz.) ch. 3/IV. Zygm. Karol Teofil, s. Stef. Thiel'a i Marji Krajewskiej sędziów pow. wrzes. -- Józef Chosłowski z Ułanowa

53065 (Września)

1870.6/VII. * (Września, Opieszyno), Edward Izajasz, s. I. Stanisława Ponińskiego i Marji hr. Mielżyńskiej, pos. d. Domanin -- hr. Edward P. z Wrz. i hr. Felicja M. z Pawłowic

53066 (Września)

1870.4/IX. * (Chociczka), ch. 23/IX. Stefan Dominik, s. G. Stanisł. Szeliskiego i Marji Jaruntowskiej dz-ców Ch. -- G. Stef. Dobrogojski dz-c Prusinowa

53067 (Września)

1871.24/I. * (Wrz.), ch. 5/II Walerja Kazimiera, c. Walerjana de Wardęskiego komor. m. Wrz. i Marjanny Bednarowicz -- chrz. nieszl.

53068 (Września)

1871.17/VII. * (Dominowo, par. Giecz), a ch. 1872.19/IV. Felicjan Leon Aleksy, s. poprz. hr. Ponińskich [I. Stanisława Ponińskiego i Marji hr. Mielżyńskiej], dz-ców -- Hr. Leon Mielżyński z Pawłowic Eustachja hr. Bnińska z Wrześni

53069 (Września)

1874.1/XI. * (Wrz.) ch. 18/I. Aniela Marja, c. poprz. Thielów, [Stef. Thiel'a i Marji Krajewskiej] (matka Marja de Krajewska) adwok. i notar. -- Józef de Kr. dz-c Zawór, Izabella Szuman, ż. adwokata z Pozn.

53070 (Września)

1834.16/VII. Adolf Bogusławski mł., ekon. de Mrozki, par. Nekla stanu Nob. l. 28 x Katarzyna Grocholska, panna z m. Wrz. l. 18. -- G. Walenty Prądzyński, pos. d. Stróżki i Ignacy Szefer pos. probostwa

53071 (Września)

1836.3/II. G. Andrzej Dobrzycki pos. wsi Chociczka, kawaler, l. 49 x GMD. Józefa z Bronikowskiech wdowa Dobrzycka dz-ka d. Chocicza, l. 64. -- Adam Moszczeński dz-c Wydzierzenic i Ignacy Gosławski pos. Chociczy

53072 (Września)

1836.13/IV. Jan Nep. Niemojewski, dz-c Sliwnik, mł. l. 33, z par. Skalmierzyce, stanu szlach. x GM. Joanna Nep. Ponińska V. z Opierzyna l. 19 -- GM. Ambroży Skarżyński gen. w. p. hr. Arsen z Kwilcza Kwilecki

53073 (Września)

1839.30/I. G. Apolinary Kropiwnicki, sekret. domin. z Kościelca l. 30 x Marjanna Poturalska V. l. 23, ona z m. Wrz. -- św. nieszl.

53074 (Września)

1839.12/II. G. M. Józef Kamiński mł., pos. wsi Sędziwojewo, par. szemborowskiej, l. 23. x G. Józefa Dzierżanowska V. z Gutowa W. l. 19 -- GG. Stanisł. Loga i Szymon Trąpczyński

53075 (Września)

1840.7/I. IMG. Adolf Łączyński mł., konsyl. Dyr. Tow. Kredyt. Kr. Pol., dz-c d. Białe par. Gostynin., l. 43 x IMG. D. Rozalja z Ponińskich hr. Dąbska wdowa, dz-ka Kościelca, l. 27. -- IG. Ambroży Skarżyński gen. w. pol. i Józef Kłossowski sędzia z Wrz.

53076 (Września)

1841.17/XI. G. Wincenty Kaliszewski mł., ekon. l. 30 x Katarzyna Pawłowska V., ona l. 19, oboje z Chociczki. -- G. Ignacy Gosławski i G. Franc. Wasilewski dz-c Grzymisławia

53077 (Września)

1847.8/VI. Wincenty de Ustymowicz mł., sek. ref. sądu we Wrz., l. 40. x Magdalena Krzekotowska wdowa, ze wsi Obłaczkowo

53078 (Września)

1825.17/II. † (W. Gutowy) Melania Anna Wiktorja l. 2, c. G. Józefa Sierakowskiego i Wiktorji z Dąbskich, poses. W. Gutowa

53079 (Września)

1825.21/III. † (Wrz.) G. Piotr Dydyński l. 79, hydrop. poch. cm. paraf.

53080 (Września)

1825.24/IX. † (Zawodzie) Władysław, 6 m., s. G. Franc. Olszyńskiego ekon. d. Września i Apolonii, poch. cm.

53081 (Września)

1826.15/IV. † (Wrz.) G. Urszula Umińska, wd. l. 79, hydrop., poch. 17 cm.

53082 (Września)

1827.14/XI. †, poch. 16, (Wrz.) G. Franciszek Glisciński adwokat przy sędzia wrześn.

53083 (Września)

1828.17/III. † (Wrz.) G. Barbara de Skoraszewskie Rudnicka wd. l. 78, poch. 19 cm.

53084 (Września)

1829.10/II. † (Wrz.) G. Teresa Małachowska l. 78, wd., poch. 12 cm

53085 (Września)

1829.29/IX. † (Gutowo W.) G. Wincenty Szułdrzyński l. 23, mł., nagle, poch. 2/X cm.

53086 (Września)

1830.14/X. † (Chociczka), poch. 16, G. Leon Dzierzbiński, wdowiec, mieszk. u GG. Dobrzyckich, l. 65, zostało 2 synów

53087 (Września)

1831.16/V. † (Chociczka Dw.), poch. 18 G. MD. Józef Dobrzycki dz-c d. Chocicza i Chociczka, mąż Józefy z Bronikowskich, l. 70

53088 (Września)

1825.23/XI. G. Fryderyk Stolpe, kapitan l. 42 x G. Karolina Waliszewska l. 22, V., mieszk. u opiek. G. Gosławskiego -- G. Zygm. Jaraczewski, Feliks Kuczkowski etc.

53089 (Września)

1826.22/XI. (Wrz.) G. Józef Kłossowski mł. l. 30 x G. Katarzyna Wągrowiecka V., l. 18, m. 8, dni 23, -- G. Ludwik Jekiel sędzia sądu zs. gnieźn., Feliks Kuczkowski aktuariusz sądu wrześn.

53090 (Września)

1830.15/XI. (Opieszyno Dw.) IGM. Juljan Dąmbski Hr, z Kościelca, mł., l. 29. x Rozalja Ponińska, V., z Op., l. 19 -- IGMD. Józef Stablewski prezyd., Józef Bniński Hr., Józef Sierakowski Hr.

53091 (Września)

1838.16/X. † (Obłaczkowo) Maksymiljana Józefa, 3 dni, c. GM. Ambrożego Skarzyńskiego i Józefy Wandy Sokołowskiej bar. ces. Franc. i Reg. Pol.

53092 (Września)

1839.10/XI. † (Wrz.) Stanisław, dni 3, s. Józefa Kłossowskiego sędziego, stanu miejsk. i Kat. Wągrowieckiej

53093 (Września)

1840.2/III. † (Dw. Chociczka) Józefa z Bronikowskich Dobrzycka l. 79, dz-ka Chociczy

53094 (Września)

1847.4/XI. † (Berlin) IGMD. Stanisław Kostka hr. Poniński, pułk. b. w. pol., poch. w kośc. wrzes. Wdowa Anna i 8 dzieci

53095 (Września)

1848.12/IX. † (Wrz.), Wacław, 1 r., s. G. Winc. Ustymowicza i Magdal. Smiełowskiej

53096 (Września)

1849.23/IX. † (Wrz.) Bolesław, l. 5, s. G. Winc. Waliszewskiego ekon. i Kat. Pawłowskiej

53097 (Września)

1852.4/II. † (Chocicza) G. Atanazy Dobrogojski l. 43, pos. wdowa Teofila i 3 dzieci, poch. Giecz

53098 (Września)

1852.10/VII. † (Chocicza) Lucjan, 1 r. i 6 m., s. G. Atanazego Dobrogojskiego i Teofili Szeliskiej

53099 (Września)

1852.14/IX. † (Wrz.) G. Ignacy Lubomęski l. 72, sędzia-emeryt cholera

53100 (Września)

1855.21/III. † (Chocicza) Karol de Wiewiorowski l. 64, kapitan ze starości

53101 (Września)

1856.15/I. † (Chocinka) G. Andrzej Dobrzycki 72 l., wd., kapit. b. w. p., dz-c Chociczy

53102 (Września)

1856.13/VIII. † (Wrz.) Władysław Józef, m. 4, s. G. Nestora Kierskiego poses. i G. Bronisławy Molińskiej

53103 (Września)

1856.16/XI. † (Obłaczkowo) G. Wincenty Ustymowicz l. 52, sekretarz sądu wrzes. Wdowa Magdalena i 3 dzieci

53104 (Września)

1859.3/XI. (Wrz.) poch. IGMD. Anna z hr. Sierakowskich hr. Ponińska wd. po hr. Stanisł. P. pułk. w. p. dz-cu Wrześni, l. 72, † w Kościelcu 4/VIII., poch. w kość. we Wrz.

53105 (Września)

1859.28/XII. † (Wrz.) Joanna Nepom. z Białobłockich Skaławska l. 40, dz-c d. Babin, 30 przewiez. do grobów w kość. we Wronczynie. Wdowiec Stanisław Sk. i 6 dzieci

53106 (Września)

1861.22/II. † (Nowy Folwark) Stefania, m. 6, c. Ant. Wardęskiego stanu miejsk. ekonoma i Antoniny Ozdowskiej

53107 (Września)

1866.23/VII. † (Wrz.) Ludwik, l. 21, famulus lanionis, s. Apolinarego Kropiwnickiego ekon. i Marjanny Poturalskiej, cholera

53108 (Września)

1875.10/XII. † (Chociczka) Celestyn Jaruntowski l. 83, b. dziedzic starość, uwiadamia zięć Szeliski

53109 (Broniszewice)

1835.6/II. * (Br.), ch. 7/II Leopold Doroteusz Makary Florenty, s. Józefa i Józefy Niemojewskich Skorzewskich dz-ców Br. -- chrz. nieszl.

53110 (Broniszewice)

1853.10/V. * (Br.), ch. 14/V Walerja Bronisława, c. G. Kaspra Chłapowskiego i G. Weroniki Cetkowskiej pos. ról pleb. -- Józef Kunkiewicz, Walerja Cet.

53111 (Broniszewice)

1857.29/X. * (Br.), ch. 15/XI. Helena Aniela Teresa, c. G. Andrzeja Skorzewskiego i G. Anny Unrug dz-ców Br. -- GG. Ant. i Emilja Taczanowscy z Kuczkowa

53112 (Broniszewice)

1862.2/XII. * (Br.), ch. 64.4/I. Kazimierz, s. G. Maks. Obrąpalskiego i Anieli Portasiewicz, ekonomów -- chrz. nieszl.

53113 (Broniszewice)

1866.1/XII. Ludwik de Brzeziński pos. roli z Psieni par. czermiń. mł. l. 43, x Paulina Więckowska, z Polskiego, V. l. 17 1/2 -- św. nieszl.

53114 (Broniszewice)

1871.8/I. Albin Zeigner, mgr. szkoły elem. w Węglewie mł. l. 21. x Agnieszka de Węsierska sługa u dziedziców Br., panna l. 24

53115 (Broniszewice)

1838.18/VIII. (Polskie) † Cecylja ze Zbyszewskich Malczewska pos. d. Pol. l. 50, 4 dzieci nielet.

53116 (Broniszewice)

1844.6/VI. † Juljanna z Białoskórskich Gruszczyńska vulgo mularka, ż. Chryzostoma akatol. l. 54, 5 dzieci (czy ona szl. bo brak cech stanowych ?)

53117 (Broniszewice)

1847.29/X. (Br.) † G. Ewa z Pruskich Niemojewska, l. 79, dz-ka d. Jedlec 4 dzieci już dojrzałych, poch. w Jedlcu w gr. rodz. 4/XI.

53118 (Broniszewice)

1855.22/I. † (Morawin) Józef de Skorzewski l. 55, dz-c Br. i Polskiego

53119 (Broniszewice)

1855.10/VI. † (Broniszewice) Walerja Chłapowska 1 r. 6 m., c. Kaspra i Weroniki Ch-ch posesorów

53120 (Broniszewice)

1863.7/X. † (Br.) Jan Skorzewski l. 41, s. Józefa i Józefy S-ch, dz-ców Br. i Polskiego (* 1821.5/V. w Jedlcu)

53121 (Broniszewice)

1871.8/IV. † (Br.) Katarzyna de Baranowska matka męża dz-czki Br., l. 86, apopl.

53122 (Broniszewice)

1700.24/V. X. Łukasz Wielewieyski, kanonik kij. i prob. tut. ; 1708.22/II dziekan katedr. Kamieńca Podol. ; 1714.17/VII prob. i dziedzic Br. i Polskiego

53123 (Broniszewice)

1710.24/VI. (Br.) ch. G. Mikołaj Skrzynecki ekon. ; 1711.24/III ch. G. Jan Więckoski (Br.) t. d. ch. ch. G. Aleksander Wielewiejski i jego siostra Ludwika; 1710.23/IX. (Polskie) ch. ch. G. Jan Tański i Ewa Skrzynecka

53124 (Broniszewice)

1714.27/X. (Br.) ch. G. Urszula Trzebuchowska; 1717.29/VI. (Br.) ch. ch. Paweł Ciwiński i Rozalja C.

53125 (Broniszewice)

1721.27/I. (Br.) Petronella Kunegunda, c. G. Aleksandra Wielewiejskiego i Marjanny -- G, Stanisław Korytowski i Zofja K.

53126 (Broniszewice)

1724.30/VIII. (Br.) Joanna Helena, c. poprz. Wielewiejskich [Aleksandra Wielewiejskiego i Marjanny] -- X. Władysław Wierzbiński, kan. koleg. chockiej i G. Barbara Lipska

53127 (Broniszewice)

1741.3(?)/II. ks. Łukasz Krzysztof z Bużenina Wielewiejski, biskup kambizopolit., archidiakon łowicki, dziedzic Br. i Polskiego, prob. Br.

53128 (Broniszewice)

1742.29/IV. ch. ch. G. Zygmunt Gosławski i GV. Petronella Wielewieyska

53129 (Broniszewice)

1743.10/III. (Br.) Grzegorz, s. G. Wojc. Raczyńskiego i Anny -- G, Zygmunt Gosławski i V. Dorota Wielewiejska

53130 (Broniszewice)

1743.17/III. (Br.) Józef Antoni, s. G. Franciszka Zorawińskiego i Heleny -- G. Aleksander Wielewiejski, dz-c Br. i Pol.

53131 (Broniszewice)

1743.6/IV. (Br.) ch. ch. Józef Łochowski i V. Petronella Wielewiejska 15/IV. ch. ch. G. Kazimierz W. i Dorota W. ; 3/V ch. Helena W.

53132 (Broniszewice)

1744.5/VII. (Br.) Antoni, s. G. Andrzeja Pawłowskiego i Katarzyny -- G. Władysław Wolski i Dorota Wielewiejska

53133 (Broniszewice)

1744.4/XI. (Br.) ch. ch. G. Jan Kowalewski i V. Konstancja Wielewiejska

53134 (Broniszewice)

1745.29/II. (Br.) Kazimierz, s. G. Andrzeja Pawłowskiego i Kat. de Wolskie która † przy połogu -- G. Michał Szulmirski i Petronella Wielewiejska

53135 (Broniszewice)

1746.8/VI. (Br.) ch. ch. G. Franciszek Sobolewski admin. dw. i Petronella Wielewiejska

53136 (Broniszewice)

1748.1/I. (Br.) Aleksander Hieronim Baltazar, s. G. Kazimierza Wielewiejskiego i Konstancji z Pawłowskich -- G. Andrzej P. i Kat. Grodzicka

53137 (Broniszewice)

1748.11/I. (Br.) cerem. (z wody 1747.29/VIII.) Róża, c. G. Andrzeja Pawłowskiego i Doroty z Wielewiejskich -- G. Ludwika z W-ch Szulmirska

53138 (Broniszewice)

1748.18/I. ch. ch. G. Wojc. Grudziecki i G. Helena Wielewiejska -- 15/IV. ch. ch. G. Szymon Sobolewski i G. Konstancja W.

53139 (Broniszewice)

1748.16/VIII. (Br.) Kunegunda Aniela, c. G. Andrzeja Pawłowskiego i Doroty -- G. Maksymiljan Wielewiejski i Petronella W.

53140 (Broniszewice)

1748.17/VIII. (Br.) ch. G. Józef Łochowski; 1756.1/II. ch. ch. G. Bartł. Sliwiński i G. Marjanna Drozdowska

13141 (Broniszewice)

1749.19/X. (Pol.) Franciszka Wiktorja, c. G. Andrzeja Pawłowskiego i Doroty z Wielewiejskich pos. P. -- G. Maks. W.

53142 (Broniszewice)

1751.9/III. (Pol.) Józef Ignacy Wojciech, s. poprz. G. Pawłowskich [G. Andrzeja Pawłowskiego i Doroty z Wielewiejskich] pos. Pol. -- G. Wojc. Jarnkowski (?) pos. żegociński

53143 (Broniszewice)

1752.3/VII. (Pol.) Jakub, s. poprz. G. Pawłowskich [G. Andrzeja Pawłowskiego i Doroty z Wielewiejskich] pos. Pol.

53144 (Broniszewice)

1753.20/III. (Br.) Marjanna, c. G., Józefa Wężyka i Hel.de Gozdowy -- G. Kazimierz Błeszyński i Teresa Bł.

53145 (Broniszewice)

1756.12/III. (Br.) Marja Anna Krystyna c. poprz. G. Wężyków [G. Józefa Wężyka i Hel. de Gozdowy] dz-ców w Br. (!) -- G. Tomasz Moszczyński ekon. i G. Marjanna Drozdowska oboje z Br.

53146 (Broniszewice)

1756. 20/III. ch. ch. G. Felicjan Raszewski i G. Jadwiga Rayska; 1758.24/III. ch. G. Kunegunda Rozrażewska

53147 (Broniszewice)

1759.19/XI. ch. ch. G. Bartłomiej Sliwiński i Konstancja Rozrażewska

53148 (Broniszewice)

1761.17/V. (Br.) Florjan Stanisław, s. G. Felicjana Rozrażewskiego i Felicjany -- X. i G. Marjanna Damecka dz-ka w Łęgu

53149 (Broniszewice)

1764.19/VIII. (Pol.) Joanna, c. G. Stefana Mąkowskiego i Katarzyny -- G. Józef Wężyk dz-c w Br. i córka jego Teresa W.

53150 (Broniszewice)

1768.15/II. (Br.) Walentyn Józef, s. G. Felicjana Rozrażewskiego i Felicjany -- G. Józef Majer i G. Zofja Wężykówna

53151 (Broniszewice)

1771.1/I. (Pol.) ch. ch. G. Michał Przeradzki pos. w Polskiem; 9/IV. ch. G. Karol Gorski ek. ; 1772.26/V. ch. G. Juljanna Podkowska

53152 (Broniszewice)

1777.14/III. (Br.), * 23/I Maciej Kazimierz, s. G. Józefa Mrowińskiego i Katarzyny -- ID. Wężykowna de Jordany, (urząd ?) G. Atanazy Rzochowski

53153 (Broniszewice)

1777.7/IX. (Br.) Joachim Ludwik August, * 31/VIII, s. G. Józefa Mańkowskiego i Katarzyny Glińskiej -- X. Ignacy Gl. prob. tut., G. Marianna Żołądkowska

53154 (Broniszewice)

1778.22/III. (Br.) ch. G. Wiktorja Łochowska ekon. ; 30/III ch. Wiktorja Łaszewska (!) ekon.

53155 (Broniszewice)

1779.15/VI. (Br.) Feliks Józef Antoni, s. G. Anton. Przeradzkiego i Kunegundy Zielonackiej -- X. Franc. Skrzyński prob. jedlecki, dziek. pleszew. i G. Konastancja P.

53156 (Broniszewice)

1779.26/VIII. ch. G. Marjanna Żołądkowska z Grodziska; 1781.21/X ch. GD. Kunegunda Przeradzka pos. Br.

53157 (Broniszewice)

1780.17/IX. (Polskie) Rozalja Marjanna, c. G. Michała Przeradzkiego i Doroty -- G. Józef Żołądkowski z ż. Kunegundą

53158 (Broniszewice)

1782.17/XII. (Polskie) bliźn. Adam i Ewa, * * 10/XII, dzieci GD. Rocha Morawskiego pos. dzierż. P-go, i Barbary -- G. Franc. Pruski i Kunegunda Przeradzka, Antoni Przeradzki i Kat. Pruska

53159 (Broniszewice)

1783.28/IV. (Dw. Br.) Józefa Marjanna, * 21/III c. GI. Wojc. Lipskiego i Salomei, sędziów surrog. gr. kalis. -- X. Kaz. Lipski prepozyt koleg. choc. i opat komend. lubiń., Marjanna z Sapiechów Dąbska wojewodzina brzesko-kuj.

53160 (Broniszewice)

1783.14/IX. (Polskie) Rozalja, c. M. Kajetana Kamieńskiego kapit. wojsk IKMci, i Barbary -- G. Ignacy Krąkowski i G. Józefa Zadulska, G. Michał Z. i G. Kat. Zielonacka

53161 (Broniszewice)

1784.11/III. ch. G. Jan Mąkowski; 1785.23/VIII ch. G. Marcin Gliszczyński; 1787.4/I ch. G. Stanisław Sikorski ekonom

53162 (Broniszewice)

1787.8/VII. (Br.) cerem. Konstancja, c. G. Kaz. Dobrzelewskiego i Józefy (* 87.11/II. w par. Grabinic. i tam ch. z wody) -- IM. Ludwika Skorzewska podkomorzyna pozn., pos. Br. i G. Józef Woyszleger

53163 (Broniszewice)

1787.23/XI. (Polskie) Joanna, * 20, c. G. Jana Zadulskiego i Wiktorji -- chrz. nieszl.

53164 (Broniszewice)

1789.5/III. (Polskie) Franciszka, * 4/III., c. poprz. G. Zadulskich [Jana Zadulskiego i Wiktorji] ekon. -- G. Marjanna Małachowska ekon. Br.

53165 (Broniszewice)

1790.21/IV. (Br.) Wojciech, * 20, s. G. (okienko na imię ojca) Arkuszewskiego i Konstancji -- chrz. nieszl.

53166 (Broniszewice)

1791.21/III. (Br.) ch. ch. G. Marjanna Pągowska pisarzowa kal. i X. Ignacy Gliński prob. tut.

53167 (Broniszewice)

1794.18/II. (Br.) ch. ch. JM. Ksawery Chełmski skarb. wschow. i Marcjanna Byszewska generałowa

53168 (Broniszewice)

1802.23/I. ch. ch. G. Wincenty Gosławski; 1812.20/XI. ch. G. Ignacy Zuchowski, leśniczy z Br.

53169 (Broniszewice)

1806.5/X. (Br.) Brygida, * 3, c. G. Marcina Janickiego ekon. i Anny -- Ludwik Łukoski z żoną Brygitą ze wsi Mamoty

53170 (Broniszewice)

1814.24/III. (Br.) Marjanna, * 23, c. G. Jana Zuchowskiego i Franciszki Kąkoleskiej podleśniczów -- chrz. nieszl

53171 (Broniszewice)

1814.17/IX. (Br.) Franciszek Serafin Antoni Nikodem, * 15, s. GD. Jana Chryzostoma Chyczewskiego i Józefy Gałczyńskiej pos. Br. -- G. Florjan Radoński, Jan, G., Marjanna Ch. i Antonina R.

53172 (Broniszewice)

1818.18/I. (Polskie) Pelagia Józefa Marjanna, * 17, c. GMD. Jana Nepom. Pągowskiego i Julianny Drwęckiej poses. Pol. -- GMD. Tomasz Drw. pos. z Sokolnik, Anna Chrzanowska pos. z Żegocina

83173 (Broniszewice)

1819.15/X. (Polskie) Jan Cortinus (?), * 6, s. G. Kajetana Kossakowskiego i Magdal. Kowalskiej ekon., -- G. Antoni Dąbrowski ekonom (G. Antoni D., komisarz Br.)

53174 (Broniszewice)

1824.20/IV. (Br.) cerem. Jan Makary Józef, * 21.5/V, s. JMD. Józefa Skorzeskiego i Józefy Niemojewskiej dz-ców Br., -- ass. J. Jan Lipski gen., dz-c Czerniejewa, J. G. Ewa Niemojewska dz-ka Jedlca

53175 (Broniszewice)

1824.20/IV. (Br.) Michał Leon Makary, * 13, s. poprz. JMD. Skorzewskich [JMD. Józefa Skorzeskiego i Józefy Niemojewskiej] -- JM. Józef Pruski dz-c d. Grab, JMD. Helena Sk. dz-ka Komorza; ass.: JMD. Ignacy Sk., dz-c Nekli, Prakseda Przyłuska dz-ka Starkówca

53176 (Broniszewice)

1824.27/IX. (Br.) cerem. Ludwika Anastazja (ch. z wody w Jedlcu 1823), * 1/III), c. poprz. JM. Skorzewskich [JMD. Józefa Skorzeskiego i Józefy Niemojewskiej] dz-ców Br. -- asyst. X. Wojc. Lipski prob. infuł. chocki, JMD. Anastazja Szczawiecka dz-ka Wąsowa

53177 (Broniszewice)

1800.12/VIII. (Polskie) Jan Bogdański, mł., s. G. Jakuba B. i Marjanny Jaruszewskiej, x panna Marjanna, c. Filipa Krysińskiego i Zofii Mąkowskiej

53178 (Broniszewice)

1805.11/II. (Polskie) Wojciech, mł., s. G. Konstantego Kaczkowskiego i Magdaleny Witonówny, z par. Kretków x panna Katarzyna c. G. Kaz. Arciszewskiego i Marjanny Mąkoskiej -- G. Jan Jankowski i G. Karol Zdański (?)

53179 (Broniszewice)

1819.2/V. (Polskie) G. Wojciech Dłużewski mł., s. G. Jana i Cecyli Zukkowskiej (?) pos. w Lewkowo (?) x panna Tekla Jerzykowska z Polskiego, c. G. Antoniego J. i Marjanny Mąkoskiej komis. z Giwartowa, G. Józef Cywiński ek.

53180 (Broniszewice)

1742.19/II. † X. Łukasz Krzysztof z Bużenina Wielewiejski bp. kombiropolit., archidjak. łowic., prob. i dz-c Br. i Pol., poch. Kalisz jezuici. Tu rządził kościołem ok. 50 l.

53181 (Broniszewice)

1742.2/IV. † GD. Marjanna z Korytowskich Wielewiejska, ż. Aleks. W., dz-ca Br., poch. Grodzisk

53182 (Broniszewice)

1745.20/II. † G. Katarzyna z Wolskich Pawłowska pos. Polskiego, poch. w kość. w Sobocie

53183 (Broniszewice)

1745.19/VII. † GD. Aleksander Wielewiejski dz-c Br. i Pol.

53184 (Broniszewice)

1774.25/VI. utonęła w Prośnie wskutek przewrócenia się powozu w drodze do Chocza G. Katarzyna Lipieńska, "mater familiae" X. Józefa Krystjana Gędziorowskiego, plebana tut., który też wtedy utonął

53185 (Broniszewice)

1796.27/IV. † X. Ignacy Gliński pleb. Br. od 1774.IX., l. 54, b. jezuita

53186 (Broniszewice)

1795.1/II. † N. Jan Gliński l. 54, hydrop. (Br.)

53187 (Broniszewice)

1806.24/XII. (Polskie) † G. Antoni Mąkowski l. 45

53188 (Broniszewice)

1807.0/VIII. (Br.) Brygida, c. G. Marcina Janickiego i Anny Pietruszówny (?)

53189 (Broniszewice)

1808.1/IX. (Br.) † Cecylia, c. G. Stan. Zakrzewskiego i Marji Szydłoskiej organ., m. 9

53190 (Broniszewice)

1810.11/IX. (Br.) † Roch, s. poprz. G. Zakrzewskich [G. Stan. Zakrzewskiego i Marji Szydłoskiej], organ. tyg. 4

53191 (Broniszewice)

1814.14/I. (Br.) Franciszek Serafin Antoni Nikodem, s. GD. Jana Chryczewskiego i Józefy Gałczyńskiej pos.

53192 (Broniszewice)

1819.23/III. (Pol.) † Pelagia Józefata, c. G. Jana Pągowskiego i Juliany Drwęckiej pos. Pol., poch. 25 w Żerocinie

53193 (Broniszewice)

1819.20/VIII. (Br.) † G. Józefa Brocka strażniczka l. 29, suchoty

53194 (Broniszewice)

1823.12/XI. (Br.) † G. Zofja de Mąkowskie, ż. hon. Krysińskiego, l. 70, poch. 15, 2 synów, 4 córki

53195 (Broniszewice)

1827.2/XII. (Br.) Antoni Franc. Józef, * 30/XI., s. MD. Józefa Skorzewskiego i Józefy Niemojewskiej dz-ców br. i Pol. -- chrz. nieszl.

53196 (Broniszewice)

1829.10/III. (Br.) Józef Winc., * 9, s. G. Walentego, Nidzierowicza (?) wójta i Nepomuceny z Bogdańskich -- chrz. nieszl.

53197 (Broniszewice)

1740.12/I. (Br.) G. Józef Gliwicz x Kunegunda Linowska -- św. nieszl.

53198 (Broniszewice)

1740.4/II. (Br.) G. Michał Bieliński x Wiktoria Hersztopska, w obecności rodziców i jej brata Jana (?)

53199 (Broniszewice)

1746. przed dniem Adwentu (Pol.) G. Andrzej Pawłowski pos. Pol. x Dorota Wielewiejska V., w kość. Grodzic.

53200 (Broniszewice)

1761. (Br.) G. Felicjan Rozrażewski x V. Felicjanna Drozdowska -- G. Walenty Damecki (?) dz-c wsi Łęk i G. Józefa Rutkowska

53201 (Broniszewice)

1776.9/X. (Br.) G. Józef Mańkowski x GV. Kat. Glińska -- GD. Franc. Pruski Michał Przerański

53202 (Broniszewice)

1778.2/III. G. Stefan Mąkowski, wd. x Urszula Wasielewska wd. -- Wojc. Łaszewski ekon.

53203 (Broniszewice)

1780.2/II. (Pol.) G. Kaz. Arciszewski wd. x V. Marjanna Mąkowska -- G. Michał Skotnicki (?) i G. Michał Przeradzki

53204 (Broniszewice)

1784.25/I. (Pol.) G. Szymon Otocki mł. x Marjanna z Mąkoskich Arciszewska wd. -- Antoni, Jan, Ignacy M-cy

53205 (Broniszewice)

1718.28/XI. † G. Helena Trzebuchowska z dw. Bronisz., poch. kość. Grodzisc.

53206 (Broniszewice)

1749.10/XI. † G. Marjanna Czaplińska poch. kość. tut.

53207 (Broniszewice)

1776.20/X. † G. Jakub Mąkowski z Pol., poch. kość.

53208 (Broniszewice)

1783.21/VII. † M. Hilary Załuskowski podkom. JKMci, poch. cm.

53209 (Broniszewice)

1792.19/V. (Pol.) † Ignacy Mąkowski Nob., ubogi, l. ok. 40

53210 (Gogolewo)

1816.5/IV. M. Józef Dobrosławski pos. d. Gogolewo

53211 (Gogolewo)

1816.24/VIII. (Boguszyno) Józefata * 21, c. N. N. Nepom. Szomańskiego ekon. wsi B. i Konstancji z Leśnikowskich -- M. Józef Dobrosłowski pos. G. i N. Kunegunda Krześlicka z Gogol.

53212 (Gogolewo)

1816.15/IX. ch. ch. M. Stanisław Piaskowski adwokat przy sądzie Tryb. Pom. i M. Anna Dobrosławska z Kurowa M. Antoni Grudzielski kasjer Regencji Dep. Pozn. i M. V. Tekla D.

53213 (Gogolewo)

1818.21/IV. (Boguszyn) Edmund Franciszek, * 20/IV., s. MD. Nepomucena Szomańskiego ekon. w B. i Konstancji de Leśnikowskie -- G. Piotr L. ze wsi Skoraczewo i M. Jadwiga z Wyganowskich Sczaniecka dz-ka d. Międzychód, Boguszyn i inn.

53214 (Gogolewo)

1818.22/XI. (Gogol.) cerem. Nikodem Józef, (ch. z wody 9/IX.), s. M. Józefa i Marianny Kierskich -- M. Kaz. Radoński pos. Rudnik i M. Ludwika R-a, dz-c Niemierzewa

53215 (Gogolewo)

1819.14/IX. (Gogol.) Józefa Tekla, * 10, c. M. poprz. Kierskich [M. Józefa i Marianny Kierskich], poses. Gog. -- MD. Nepom. K. dz-c Zbarzewa i MD. Józefa z K-ch Moraczewska dz-ka Zielątkowa

53216 (Gogolewo)

1820.11/VI. (Gogol.) ch. MD. Maciej Kierski dz-c Chrząstowa i MD. Marianna K. pos. Gogol. -- 1821.8/VI. ch. MD. Ignacy Roznowski pos. Gogol.; 1821.18/XII. ch. M. Katarzyna Chodacka dz-ca wsi Zawory i Kowalskie

53217 (Gogolewo)

1823.23/III. ch. ch. M. Ignacy Roznowski pos. Gogol. i G. V. Marjanna R. wnuczka jego

53218 (Gogolewo)

1825.9/X. ch. G. Marjanna Malczewska dz-ka d. Gogolewo (!)

53219 (Gogolewo)

1825.24/XI. (Gogol.) Edward Erazm Jan Kanty, * w Pyzdrach 21/X. s. G. Józefa i Teodory z Mąkowskich Koczorowskich, mieszk. w m. Pyzdry -- G. Erazm Mąk. i G. Marjanna z Goślinowskich M-a żona jego, dz-ce Gogolewa

53220 (Gogolewo)

1826.28/III. ch. ch. G. Wincenty Daleszyński mł. ze wsi Dominowo i GV. Leopoldyna Jasińska z Gogol.

53221 (Gogolewo)

1831.6/XI. ch. ch. GG. Faustyn Chodacki de Zawory i Marjanna Mąkowska dz-ka Gogolewa

53222 (Gogolewo)

1839.14/III. ch. ch. MD. Józef Mielęcki pos. Gogol. i MD. Nepomucena Bińkowska V., córka dziedz. Mchy

53223 (Gogolewo)

1852.30/I. * (Gogolewo), ch. 52.20/III. Bolesław, s. M. Klemensa Grabowskiego i Józefy Otockiej, poses. Gogol., -- M. Kaz. Otocki, dz-c Chwalibogowa i M. Józefa Żychlińska dz-ka Węgierek

53224 (Gogolewo)

1857.28/IV. * (Gogol.), ch. 30/IV. Marjanno Józefa, c. G. Adolfa de Otockiego i Teresy de Skrzydlewskiej dziedziców Gogol. -- G. Augustyn S. i Teodozja Suchodolska

53225 (Gogolewo)

1825.24/XI. (Gogol.) G. Erazm Mąkowski dz-c wsi Słowencin w Pol. mł., l. 27 x G. Marjanna z Goślinowskich Malczewska wdowa, dz-ka Gogolewa, l. 35 -- G. Józef Dobrogojski pos. Bagrowa

53226 (Gogolewo)

1856.19/VI. M. Antoni Kalikst Rymarkiewicz dr. med. z Kalisza, wd. l. 31 x M. Stefania de Otocka, c. Kaz. O. i Józefy z Gałczyńskich V. l. 19 -- Napoleon O. dz-c Pietrzykowo; Nep. O. dz-c z Wrąbczynków

53227 (Gogolewo)

1818.24/V. (Gogol) † Aleksy Kierski mł. l. 25, poch. 26 cm., syn M. Rafała i Weroniki

53228 (Gogolewo)

1839.17/IV. poch. (Gogol.) Roman v. Otocki r. 1, s. Kaz. O-go dz-ca d. Gogolewo († w Pozn. 37.1/X. i tu w kość. przenies. i poch.)

53229 (Gogolewo)

1856.6/II. † (Gogol.), N. Kazimierz Otocki l. 56, dz-c Gogol. godz. 1. Apopl.

53230 (Gogolewo)

1856.6/II. † (w Berlinie) Józefa z Gałczyńskich Otocka l. 52, ż. Kazim. O., godz. 4-a po poł. puchlina

53231 (Gogolewo)

1858.10/VI. * (Gogol.), ch. 18/IX. Kazimierz, s. Adolfa Otockiego dz-ca Gogol. i Teresy Skrzydlewskiej -- chrz. nieszl. cerem. 1859.28/VIII. -- Napoleon O. dz-c Pietrzykowa, Aniela Rekowska z Koszut, Napoleon R. dz-c Koszut i Władysława O. z Pietrzykowa

53232 (Gogolewo)

1861.12/II. * (Gogol.), ch. 24, Józef Władysław, s. poprz. M. Otockich [Adolfa Otockiego i Teresy Skrzydlewskiej] dz-ców Gogol. -- M. Mateusz Skrzydlewski pos. Zaborowa i panna Aniela O. z Gogol.

53233 (Gogolewo)

1862.30/XII. * (Gogol.), ch. 1865.4/I. Zofja, c. poprz. G. Otockich [Adolfa Otockiego i Teresy Skrzydlewskiej] dz-ców Gogol. -- Józef Skrzydlewski dz-c Dzierążna i Zofja S. dz-ka Ocieszyna

53234 (Gogolewo)

1864.3/XI. * (Gogol.) ch. 1865.4/I. Stanisław, s. poprz. G. Otockich [Adolfa Otockiego i Teresy Skrzydlewskiej] -- Włodz. Skrzydlewski, dz-c Wojcina i Tekla S. dz-ka Mechlina

53235 (Gogolewo)

1866.14/IV. * (Gogol.), Władysław Jan Nep. s. poprz. G. Otockich [Adolfa Otockiego i Teresy Skrzydlewskiej] dz-ców Gogol. -- Nep. O. dz-c Wrąbczynka i Idalia Suchodolska V. (utonął w Warcie 1877)

53236 (Gogolewo)

1867.25/XI. * (Gogol.), ch. 68.6/I. Teresa Kat., c. poprz. Otockich [Adolfa Otockiego i Teresy Skrzydlewskiej] dz-ców Gog. i Młodzikowa -- Roman de O. mł. z Młodzikowa i Bibjana Rembowska, ż. dz-ca Skotnik

53237 (Gogolewo)

1869.6/II. * (Gogol. Dwór), ch. 19/III. Adolf Józef, s. poprz. Otockich [Adolfa Otockiego i Teresy Skrzydlewskiej] dz-ców Gog. i Młodzikowa z przyl. -- G. Kaz. Skrzydlewski dz-c Mikorzyna i Walerja de Karczenska, dz-ka Wyszakowa

53238 (Gogolewo)

1876.14/III. * (Gogol.), ch. 14/III. Władysław, s. Ignacego Szafarkiewicza i Marjanny de Otockiej -- Stefan Skrzydlewski i Teresa de O. Ignacy Sz. był inspektorem dóbr w Młodzikowie

53239 (Gogolewo)

1877.23/VI. * (Gogol.), ch. 78.22/IV. Władysław, s. Bolesława de Bątkowskiego i Marjanny Cichowicz poses. d. Gogol. -- chrz. nieszl.

53240 (Gogolewo)

1879.15/IV. ch. (Gogol.), * 78.30/VII. Marjan, s. poprz. Bątkowskich [Bolesława de Bątkowskiego i Marjanny Cichowicz] poses. Gogol. -- chrz. nieszl.

53241 (Gogolewo)

1861.24/VII. M. Kaz. Skrzydlewski dz-c d. Wola, mł. l. 30 x M. Aniela de Otocka, c. Kaz. i Józefy z Gałczyńskich †-ych, z Gogol., panna l. 20 -- Adolf O. dz-c Gogol. i Mateusz S. dz-c Mechlina

53242 (Gogolewo)

1870.26/XI. G. Roman Otocki mł., l. 34 1/4 x G. Teresa de Skrzydlewskia Otocka, wdowa, oboje z Gogol. ona l. 34 1/4 -- św. X. i nauczyciel domowy w Gogol.

53243 (Gogolewo)

1874.29/IX. G. Ignacy Szafarkiewicz dz-c d. Szczytniki par. Kędziezyn diec. gn., mł. l. 30 x G. Marjanna Otocka, c. dz-ca Gogol., V. l. 18 -- G. Ludwik Kunkel z Pozn. i Józef Poleski z Walentynowa

53244 (Gogolewo)

1896.12/II. Antoni de Głębocki, s. †-ych Nep. Gł. i Wiktorii Żorawskiej mł. l. 42 z Kadzewa par. Śrem. x Eleonora Cichowicz c. Ignac. i Anastazji Gimzickiej dz-ców d. Gogolino V. l. 37 -- Jan de Gł. adwokat i not. i Ludwik C. adw. i not., obaj z Pozn.

53245 (Gogolewo)

1862.29/VIII. † (Gogol.) Augustyn Skrzydlewski l. 78, wdowiec, dz-c d. Ocieszyn, apopl., poch. w Ocieszynie w krypcie kapl. dwor.

53246 (Gogolewo)

1869.14/III. † (Pozn.) Adolf de Otocki l. 44, m. 1, dz-c Gogol. i Młodzikowa, s. Kaz. i Józefy Gałczyńskiej paraliż

53247 (Gogolewo)

1869.1/VIII. (Dw. Gogol.) Adolf Józef Otocki m. 7, s. G. Adolfa dz-ca Gogol. i G. Teresy Skrzydlewskiej

53248 (Gogolewo)

1880.5/VII. * (Gogol.), ch. 1893.8/IX. Emilja, c. poprz. Bądkowskich [Bolesława de Bątkowskiego i Marjanny Cichowicz] dz-ców dóbr -- Ignacy Cichowicz i Antonina C.

53249 (Gogolewo)

1892.24/XII. * (Gogol.) ch. 93.12/XI. Zdzisław, s. poprz. Bądkowskich [Bolesława de Bątkowskiego i Marjanny Cichowicz] -- ks. Ant. Sułkowski ord. Rydzyń. i M. Julia Mieroszewska z Piesk. Skały

53250 (Komorniki)

1820.20/V. (K.), * 21/I. Gabriela Emilja Rozalia, c. G. Józefa Fijałkowskiego i G. Henriety -- X. Antoni F. kan. kat. kuj. i D. Rozalia Hilgendorf radczyni skarb. pozn.

53251 (Komorniki)

1820.10/VIII. (Głuchowo), * 6/VIII. Izabella Zuzanna, c. G. Francisco Borgiano i z matki G. Marianny Skaławskich -- G. Augustyn Kąsinowski ze wsi Swadzim i G. Antonina Pomorska z Roznowa; 24.14/VI. ch. G. Nepom. Kąsinowska ze Swadzimia

53252 (Komorniki)

1821.20/III. ch. ch. G. Franc. Pomorski z Rosnowa i G. Kąsinowska ze Swadzimia; 11/VI. ch. G. Karolina Fijałkowska V. z Komornik

53253 (Komorniki)

1821.9/XI. (Komor.) Tytus Antoni Juljusz, * 9/X., s. poprz. G. Fijałkowskich [G. Józefa Fijałkowskiego i G. Henriety] -- X. Ant. F. kan. kat. kuj.; 1821.16/XII. Henrieta F. żona posesora król. w Kom. ch-a

53254 (Komorniki)

1822.15/IV. (Głuchowo) Józefa Anastazja, * 15, c. G. Franc. Skaławskiego i Marjanny z Krzyżańskich pos. Głuch. -- chrz. nieszl.

53255 (Komorniki)

1823.14/IV. * (Głuchowo), a ch. 15/VI. Walerjan, s. poprz. G. Skaławskich [G. Franc. Skaławskiego i Marjanny z Krzyżańskich] pos. Gł. -- chrz. nieszl.

53256 (Komorniki)

1823.21/VII. * (Rosnowo), a ch. 22/VII. Józef Ignacy Apolinary s. G. Franc. Pomorskiego i Antoniny z Przyjemskich pos. Rosn. -- D. Teodor Konrady nauczyciel z tegoż dworu i GV. Barbara Skaławska

5325 (Komorniki)

1825. (Rosnowo) ch. 16/V., Klementyna (* 1821.2/IV.) c. poprz. G. Pomorskich [G. Franc. Pomorskiego i Antoniny z Przyjemskich] -- M. Stanisław Krzyżanowski (!) dz-c Zakrzewa i M. Nep. Kąsinowska ż. dz-ca Swadzimia ass. przy cer. G. Ludwik Krzyżański mł. i GV. Barb. Skaławska

53258 (Komorniki)

1826.4/V. * (Głuchowo), a ch. 14/V. Florjan Ignacy Mikołaj, s. poprz. G. Skaławskich [G. Franc. Skaławskiego i Marjanny z Krzyżańskich] pos. król. -- G. Augustyn Kąsinowski dz-c Swadzimia i ż. jego Nepomucena

53259 (Komorniki)

1829.22/II. * (Rosnowo), ch. 22/II. Roman, s. poprz. G. Pomorskich [G. Franc. Pomorskiego i Antoniny z Przyjemskich] -- G. Walef dr medyc. z Pozn.

53260 (Komorniki)

1829.27/IX. * (Głuchowo) Michalina Barbara, ch. 28, c. poprz. G. Skaławskich [G. Franc. Skaławskiego i Marjanny z Krzyżańskich] -- G. Augustyn Kąsinowski pos. Swadzimia i Helena Sk. z Strykowa

53261 (Komorniki)

1834.25/VII. (Rosnowko) ch. ch. G. Kaz. Pomorski mł. i G. Waleria P. panna, oboje z dw. Rosnowskiego

53262 (Komorniki)

1837.3/I. (Rosnowo) ch. Walerja Wanda, c. G. Edwarda Raczyńskiego i Pelagii de Pomorskie poses. R. -- G. Józef Fijałkowski dz-c Głuchowa i ż. jego Henryjetta

53263 (Komorniki)

1840.26/IV. (Rosnowo) ch., Mieczysław Stefan, s. Nob. poprz. Raczyńskich [G. Edwarda Raczyńskiego i Pelagii de Pomorskie] pos. R.

53264 (Komorniki)

1841.17/VI. * (Głuchowo), ch. 21/VII. Józef Kalasanty Jan, s. G. Antoniego i Walerii z Fijałkowskich Jaraczewskich pos. Dalewa -- X. i G. Gabriela F. panna z Gł.

53265 (Komorniki)

1843.8/X. (Głuchowo), * 10/IX. Henryk Wacław Michał, s. NN. poprz. Jaraczewskich [G. Antoniego i Walerii z Fijałkowskich Jaraczewskich] pos. Dalewa, G. Ignacy Gosławski dziedzic i G. Henrietta Fijałkowska

53266 (Komorniki)

1844.27/IX. * (Rosnowo), ch. 11/XI. Antoni Franciszek, s. G. Eustachego Cetkowskiego i Walerii z Pomorskich poses. -- Franc. P. i Barb. Raczyńska, Ant. Jaraczewski i Antonina P.

53267 (Komorniki)

1846.27/I. * (Głuchowo) Klaudyna Józefa, ch. 19/II., c. G. Tadeusza Trąpczyńskiego i Gabrieli Fijałkowskiej poses. -- G. Józef F. i Klaudyna Speichert z Dopiewa

53268 (Komorniki)

1847.3/X. (Rosnowo) ch. ch. G. Stanisł. Skałaski i G. Klementyna Pomorska z Rosnowa

53269 (Komorniki)

1851.5/III. * (Głuchowo), ch. 18/III. Wiktor Teofil, s. poprz. Jaraczewskich [G. Antoniego i Walerii z Fijałkowskich Jaraczewskich] poses. -- Julja Jakubowicz panna

53270 (Komorniki)

1858.25/IX. * (Głuchowo), ch. 10/X. Michał, s. poprz. de Jaraczewskich [G. Antoniego i Walerii z Fijałkowskich Jaraczewskich] dz-ców emfit. -- Józef Stasiński pos. Konarzewa, Paulina Mizerska z Pozn.

53271 (Komorniki)

1864.16/VIII. * (Głuchowo), ch. 2/IX. Krystyna Izabella c. poprz. M. Jaraczewskich [G. Antoniego i Walerii z Fijałkowskich Jaraczewskich] dz-ców -- Józef J. mł. i Stefania J. panna, oboje z Głuch.

53272 (Komorniki)

1866.10/VIII. * (Głuchowo), ch. 13/IX. Jadwiga Anna, c. Jana Sypniewskiego sędziego z Pozn. i Stefanii Jaraczewskiej -- Anastazy S. z Pozn. i Jadwiga Masławska (!) z Dopiewca

53273 (Komorniki)

1867.26/VII. * (Głuchowo), ch. 11/VIII. Kazimierz Ant. Witold, s. poprz. Sypniewskich [Jana Sypniewskiego i Stefanii Jaraczewskiej] sędziów w Steinau na Sląsku -- Józef Jaraczewski z Gł. Helena S. z Lwówka

53274 (Komorniki)

1868.12/VIII. * (Głuchowo), ch. 13/IX. Bernard Stefan, s. poprz. Sypniewskich [Jana Sypniewskiego i Stefanii Jaraczewskiej] sędziów w Steinau -- Jan Koszutski nauczyciel w Ducz i Walerja Jaraczewska z Głuchowa

53275 (Komorniki)

1796.11/X. (Rosnowo) W obecn. M. Łukasza Konopki opiekuna panny MGD. Franciszek Przeuski miecznikowicz kaliski x Ludwika Starzeńska, kasztelanka gnieźn., panna -- X. Leon Miaskowski kan. kat. pozn., G. Ignacy Małachowski i Wład. i Maciej Przeuscy on l. 24, ona 28. Łukasz Konopka to pleban Komornicki

53276 (Komorniki)

1800.28/VII. (Rosnowo) G. Antoni Kamiński, wdowiec, ekonom w Będlewie x Barbara Szurzyńska, panna -- G. Józef Koczorowski z Stęszewa i N. Jan Nurkowski, ekon. z Rosnowa

53277 (Komorniki)

1814.6/II. (Rosnowo) G. Xawery Wyganowski mł., s. G. Ignacego i Julianny z Kęszyckich W-ch, ze wsi Chotowo p. kalis. x G. Tekla c. G. Mateusza i Anny Drogońskich ze wsi Rosnowo -- G. Konstanty Suchodolski pos. Rzgowa, Wojciech W., Stanisł. Krzyżanowski z Komornik, Tomasz Rakoski z Góreczek

53278 (Komorniki)

1856.8/VII. Stanisław Zygmunt Ignacy Stoc, aktuariusz sąd. w Schwerin, ze Skwierzyny mł. l. 29 x Teodozja Jaraczewska panna z Głuchowa l. 24 -- Edward Speichert z Dopiewa Konstanty Masłowski z Dopiewca

53279 (Komorniki)

1839.28/X. (Rosnówko) † Antonina Grabska l. 19, panna mieszk. u G. Fr. Pomorskiego w Rosnówku

53280 (Komorniki)

1842.26/XII. † (Rosnowo) Kaz. Pomorski l. 28, m. 9, s. Franc. P. dz-ca dóbr R. i Antoniny Przyjemskiej

53281 (Komorniki)

1843.31/I. † (Rosnowo) Emilja Pomorska l. 30, m. 4, panna, c. tychże P-ich [Franc. P. i Antoniny Przyjemskiej], febris

53282 (Komorniki)

1848.29/II. † (Rosnowo) Franciszek Pomorski l. 59, pos. febris i apopl. wdowa Antonina, dzieci i dobra R.

53283 (Komorniki)

1850.30/IX. † (Głuchowo) Leon Jaraczewski 1 r. i 4 m., s. Ant. i Walerii, posesorów

53284 (Komorniki)

1870.22/XII. † (Pozn.) Antoni Jaraczewski l. 61, dz-c d. Głuchowo wdowa: Walerja z Fijałkowskich, dzieci: Józef (* 41.17/VI.), Henryk (* 43.10/IX.), Stefan, Wiktor 18 (* 52.5/III.), Michał 12 (* 1858.25/IX.), Izabella 6 (* 64.16/VIII.), Tyfus

53285 (Komorniki)

1876.22/IV. † (Rogoźno) Walerja Jaraczewska z domu Fijałkowska l. 54 wdowa po Antonim. Dzieci: Józef, Henryk, Stefan, Wiktor, Michał, Krystyna (!), rak

53286 (Komorniki)

1885.14/X. (Sanniki p. Kostrzyń) Walerja Bardzka 1 r. 6 m., c. Bolesł. i Izabelli de Jaraczewskiej

53287 (Kostrzyń)

1834.4/I. * (Kostrzyń), ch. 15. I. Władysław, s. Wład. Chłapowskiego i Marianny Cichorzewskich, stanu nob., poses. wsi Gramblewo koło m. Grodziska - Matka nieoczekiwanie odwiedzając swą rodzinę -- chrz. nieszl.

53288 (Kostrzyń)

1838.12/XI. * (Puszczykowo), ch. 11/XII. Władysław Stanisław Kostka, s. Władysława Skrzydlewskiego stanu szlach. pos. wsi P. i Józefy Czachurskiej -- Jan Suchorzewski z ż. Justyną dz-ce Tarnowa, X. i Zofja Trąpczyńska z Puszczykowa

53289 (Kostrzyń)

1847.27/X. * (Kostrzyń), ch. 14/XI. Andrzej Tadeusz, s. Kazimierza Dulińskiego i Franc. Bronisz, dz-ców folw. Andrzejewo -- Tekla, żona Stanisława D. dz-ce folw. Czerlinko

53290 (Kostrzyń)

1848.21/XI. * (Turek), ch. 30, Andrzej, s. Stanisł. Topolskiego dz-ca dóbr i Antoniny Tomaszewskiej -- Michał Moszczeński pos. Nagrodowic z ż. Teresą z Suchorzewskich

53291 (Kostrzyń)

1857.11/V. * (Kostrzyń), ch. 57.17/V. Jan Lucjan, s. Józefa Teofila Ustymowicza prof. Gimn. M. Magdal. w Pozn. i Antoniny Gabrieli Węsierskiej -- Winc. Sławoszewski dz. d. Komorowo i Stanisława W. z Żernik

53292 (Kostrzyń)

1857.17/VII. * (Franowo, folw. Kostrzymia), ch. 23/IX. Ludwik Jan, s. G. Jana Koszutskiego de Leszczyc i Praksedy Krąkowskiej dz-ców folw. -- Józef Kosz. kupiec i G. Teofila z Brzezańskich K-a

53293 (Kostrzyń)

1859.29/X. * (Franowo), ch. 5/XII. Narcyza Leokadja, c. Jana Koszutskiego de stirpe Leszczyc, i Praksedy Kronkowskiej de Jordan - dz-ców folw. -- Konstanty Kosz. kapitan, Michalina Kr., matka matki dziecka

53294 (Kostrzyń)

1861.1/VI. * (Franowo), ch. 16/VI., Jadwiga Petronella, c. poprz. Koszutskich [Jana Koszutskiego i Praksedy Kronkowskiej de Jordan] -- Szymon Drzeński z Nowego Dworu i Pelagia z K-ch D-a

53295 (Kostrzyń)

1869.9/X. * (K.), ch. 17/X. Czesław Djonizy, s. Aleksego Starzyńskiego (?) nob. i Pryski Marii Benda - dz-ców dóbr Jankowie -- Jan Fabjan B. i Anna Zadorska on z Klejna, ona z Pozn.

53296 (Kostrzyń)

1873.1/VIII. * (Tarnowo), ch. 21, Maria Kazimierza, c. Stanisława Sokolnickiego Nob. i Stanisławy Moszczeńskiej, stanu szlach. -- Jan Suchorzewski z Tarnowa, Józefa Sok. z Jezior Teresa Moszcz. z Tarnowa, Tadeusz Sok. z Pozn.

53297 (Kostrzyń)

1874.23/VII. * (Tarnowo), ch. 25/VII., Stefan, s. Bartł. v. Sokolnickiego i Lucyny Moszczeńskiej, dz-ców folw. -- N. Aleksy Suchorzewski dz-c Puszczykowa, N. Teresa M. wd. po dz-cu Tarnowa

53298 (Kostrzyń)

1874.23/VII. * (Tarn.), ch. 25/VII. Michał, bliź. poprz. [Stefana], s. poprz. Sokolnickich [Bartł. Sokolnickiego i Lucyny Moszczeńskiej] -- N. Stan. Sok. z Pozn., N. Michalina Kowalska z Pozn.

53299 (Kostrzyń)

1875.3/IX. * (Tarnowo), ch. 17/X. Władysława Tekla, c.tychże Bartł. i Lucyny Sokolnickich [Bartł. Sokolnickiego i Lucyny Moszczeńskiej] dz-ców T. -- Franc. S. i Antonina Okulicz z Pozn.

53300 (Kostrzyń)

1876.4/V. * (Tarnowo), ch. 20/X. Zofja Helena, c. N. Stanisł. Sokolnickiego i N. Stanisławy Moszczyńskiej dz-ców dóbr -- Lucyna Sokol. ż. dz-ca Tarnowa

53301 (Kostrzyń)

1890.4/XI. * (Puszczykowo), ch. 7/VI. Franciszek Karol, s. Nob. Antoniego Zakrzewskiego i Nob. Józefy Rychłowskiej dz-ców d. Puszczyk. -- Stanisław Z. z Baranowa k. Lema, Ludwika Rychł. d. Dopiewa par. Konarzewo

53302 (Kostrzyń)

1892.15/VIII. * (Puszczykowo), ch. 6/XI. Bartłomiej Antoni Marjan, s. poprz. Nob. Zakrzewskich [Nob. Antoniego Zakrzewskiego i Nob. Józefy Rychłowskiej] -- Maks. Rychłowski z Dopiewa i Nimfa Z. z Baranowa

53303 (Kostrzyń)

1894.26/VI. * (Puszczykowo), ch. 18/VII. Jan B. Adam Piotr, s. poprz. Nob. Zakrzewskich [Nob. Antoniego Zakrzewskiego i Nob. Józefy Rychłowskiej] -- Bartł. Sokolnicki dz-c Tarnowa z ż. Lucyną S.

53304 (Kostrzyń)

1844.31/I. Ludwik Sempołowski pos. d. Made Siekierki, l. 32, x Paulina Brykczyńska z Kostrzynia, c. †-go Andrzeja B. i Salomei z Wojniewiczów, żyjącej z 2-gim mężem Gustawem de Kirschonstein ob. Kostrz., panna l. 17

53305 (Kostrzyń)

1850.9/V. Jan Nep. Głębocki komis. z Kobylnik p. Biały. l. 26 x Wiktoria Żorawska V. z Kostrz. l. 20 Matka jego Anna de Hettemeniskich (?), 1-o v. wd. Gł., 2-o v. Kraszewska i Marja Aniela z Kosiorowskich (?) 1-o v. Ż-a, 2-o v. Wiśniewska z Kostrz. -- Tad. Radoński dz-c Kociałkowej Górki i Sowiński kupiec z Kostrz.

53306 (Kostrzyń)

1871.25/VI. Stanisław Sokolnicki Nob. mł. l. 27, dziedzic Męszkowo (?) x Stanisława Moszczeńska V., Nob., l. 24, z Tarnowa -- Sew. Radoński dz-c Kociałkowej Górki, Ludwik Sok. dz-c Pigłowic k. Środy

53307 (Kostrzyń)

1872.21/I. Karol Bronikowski mł., Nob., l. 26 x Cecylia Bothe, panna, z Orchowa, par. Kostrzyń., l. 30 -- Włodzimierz Br. z Smiłowa k. Wrześni

53308 (Kostrzyń)

1873.26/V. Marceli Erazm Nikodem Kuba dr. med., wd. l. 28 x Marja Sempołowska G. V., z Kostrz. oboje, ona l. 21 -- X. i Ludwik S. z Trzemeszna

53309 (Kostrzyń)

1873.23/X. Bartłomiej Sokolnicki Nob., mł. l. 25, z Pigłowic x Lucyna Moszczeńska Nob., V. z Tarnowa, l. 26 -- Walerjan Hulewicz z Młodziejewic, Ludwik Sok. z Pigłowic, Franciszek Sok, z Jezior M.

53310 (Kostrzyń)

1905.11/II. * (Tarnowo), ch. 16/II. Michał Bartłomiej Franciszek s. Nob. Michała Sokolnickiego i N. Barbary Żerońskiej dz-ców T. -- Nob. Lucyna S. z Pozn. i N. Michał Ż. dz-c Brzozy par.

53311 (Kostrzyń)

1907.31/III. * (Tarnowo), ch. 6/IV. Jan Tadeusz s. poprz. N. Sokolnickich [Nob. Michała Sokolnickiego i N. Barbary Żerońskiej] dz-ców T. -- Bartł. S. i Marja z Żerońskich Moszczeńska, oboje z Pozn.

53312 (Kostrzyń)

1905.27/X. * (Nieświastów par. Konin, gub. kalis.), ch. 5/IV. Zofja, c. G. Stanisł. Skrzydlewskiego i G. Walerii Zielonackiej, ojciec admin., mieszk. w Libartowo -- Leon Z. z Sielca p. Żnin

53313 (Kostrzyń)

1908.28/VI. * (Tarnowo), ch. 2/VII. Marja Michalina, c. poprz. Nob. Sokolnickich [Nob. Michała Sokolnickiego i N. Barbary Żerońskiej] pos. -- N. Bol. Kościelski, prob. św. Wojc. w P. i N. Michalina Moszczeńska z Pigłowic

53314 (Kostrzyń)

1908.21/X. * (Libartowo), ch. 11/XII. Zygmunt, s. poprz. G. Skrzydlewskich [G. Stanisł. Skrzydlewskiego i G. Walerii Zielonackiej] admin. gen. Iwna -- Antonina Zielonacka z Pozn.

53315 (Kostrzyń)

1852.12/IV. † (K.) Cecylia Białoskórska l. 58, panna, c. Feliksa poses. i Joanny z Kurowskich

53316 (Kostrzyń)

1854.29/XII. † (Gwiazdowo) MD. Teodor Rogaliński dz-c Gwiazdowa i provisor kość. tut. l. 59, hydrop.

53317 (Kostrzyń)

1856.9/III. † (Tarnowo) G. Justyna Suchorzewska l. 62, dz-ka T. etc.

53318 (Kostrzyń)

1857.27/II. † (Libartowo) Bronisława Wielgoszewska, m. 3, dni 14, c. Ignacego dziedzica folw. L. i Adaminy Białoskórskiej

53319 (Kostrzyń)

1862.9/IV. † (Tarnowo) G. Michał Moszczeński, mąż GD. z Suchorzewskich M-ej, l. 45, mieszk. w T. u Suchorzewskiego

53320 (Kostrzyń)

1862.9/IV. † (Poznań), ale tu poch. Bolesław Suchorzewski, 1 r. i 6 m. s. Antoniego s-go dz-ce Budzisławia w Pol. i Florentyny Lutostańskiej

53321 (Kostrzyń)

1870.29/III. † (Tarnowo) Ignacy Suchorzewski 50, l. mł., s. Jana dz-ce Tarn., Puszczykowa, i Justyny Suchorzewskiej apopl., zawiadamia Teresę Moszczeńską

53322 (Kostrzyń)

1872.18/I. † (K.) Telesfor Benda l. 60, wd., dz-c folw. Kostrzynia. Daje znać Jan B.

53323 (Kostrzyń)

1873.3/I. † (Jankowo, par. Usarzewo) Zofja Aniela Starzeńska m. 3, dni 26, c. Aleksego St. dz-ca folw. i Stanisł. Tomaszewskiej

53324 (Kostrzyń)

1874.27/II. † (Pozn.) G. Jan Suchorzewski, l. 90, m. 8, wdowiec, s. Wład. dz-ca d. Tarnowo i Puszczykowo, i Marjanny. Dzieci: 1) Antoni Feliks, 2) Teresa Róża, 3) Antonia Euzebia 4) Aleksy Józef. Donosi G. Aleksy S. dz-c w Puszczykowo

53325 (Kostrzyń)

1888.1/IV. † (Tarnowo) Teresa Moszczeńska z d. Suchorzewska wd. po Michale M., l. 67, dz-ka Tarnowa, c. Jana S. z Justyny S-ej. Dzieci: 1) Lucyna Sokolnicka 2) Stanisława Sokolnicka 3) Michalina M-a. Daje znać Bartłomiej Sokoln.

53326 (Kostrzyń)

1895.16/V. † (Puszczykowo) Józefa Zakrzewska z d. Rychłowska l. 37, żona żyj. Antoniego Z. c. Maks. R-go Nob. poses. wsi Puszczykowo i Józefy Modlibowskiej (chyba raczej mąż jej był tym poses.?) suchoty. Synowie: Franciszek l. 4, Bartłomiej l. 2

53327 (Kostrzyń)

1903.30/VIII. † (K.) Rozalja Gąsiorowska z d. Żychlińska l. 77, wd. po Andrzeju G. z Zaniemyśla, c. Józefa Ż. i Wiktorii. Dzieci: 1) Juljanna 50, 2) Franciszka 47, 3) Stanisława 41, 4) Michał 37

53328 (Kostrzyń)

1914.12/XII. † (Libartowo) Jerzy Grabski 1/2 godziny, s. Józefa G-go, Nob. dyrektora, i Anieli Sikorskiej Nob.

53329 (Niepart)

1636.31/VII. Barbara, c. GD. Benedykta Rosnowskiego i Barbary -- GD. Piotr Pawłowski i GD. Anna R.

53330 (Niepart)

1636.31/XII. Andrzej, s. MD. Macieja Gostkowskiego i Elżbiety -- GD. Piotr Jeżewski i Małgorzata Galicka. Wszyscy z Gostkowa

53331 (Niepart)

1637.17/I. Franciszek, s. MD. Jana Karszewskiego i Jadwigi -- MD. Karszewski i GD. Barbara Rosnowska

53332 (Niepart)

1638.15/III. Władysław, s. GD. Stanisł. Gostkowskiego i Marjanny -- GD. Mikołaj G. i GD. Barbara Turzyńska, wszyscy z Szurkowa

53333 (Niepart)

1638.2/V. Wojciech, s. GMD. Mikoł. Zakrzewskiego i Doroty -- GD. Benedykt Z. i GD. Kat. Buławska (!) de Burkowo (!)

53334 (Niepart)

1638.21/X. chrz. dziecko (im. brak!) MD. Jana Skarszewskiego i Jadwigi -- GMD. Stanisław Lipski i MD. Anna Domaracka

53335 (Niepart)

1638.3/XI. Katarzyna, c. GD. Macieja Gostkowskiego i Elżbiety -- GD. Mikołaj Goliński i GMD. Anna Lipska

53336 (Niepart)

1639.7/IV. Chryzostom., s. GDD. Stanisława (Gostkowskiego) z Szurkowa (nazw. brak) i G. Marjanny -- G. Maciej G. z Gostkowa i GD. Anna Mierzewska

53337 (Niepart)

1639.29/XII. Anna, c. GD. Adama Gajewnickiego i GD. Zofji -- GM. D. Anna Lipska i Walerjan Jabłoński

53338 (Niepart)

1640.22/IV. Anna, c. GD. Stanisł. Gostkowskiego i Marianny -- chrz. nieszl.

53339 (Niepart)

1640.10/IV. Barbara, c. GD. Macieja Gostkowskiego i Elżbiety -- GMD. Zofja Lipska i GD. Aleksander L.

53340 (Niepart)

1641.2/VI. Barbara, c. GD. Jana Golińskiego i Anny -- GD. Marcin Puniński i GD. Barb. Rosnowska

53341 (Niepart)

1641.25/VII. Anna, c. GD. Wojciecha Malachowskiego i Zuzanny -- GD. Stanisł. Karszyński (?) i Korzeniewska

53342 (Niepart)

1641.4/VIII. Marianna, c. GD. Stanisława Pogorzelskiego i Anny -- G. Mac. Gostkowski i GDV. Jadwiga Cielecka z Gostkowa

53343 (Niepart)

1641.28/IX. Zuzanna, c. GD. Adama Gajewnickiego i Zofii -- GD. Aleks. Lipski i Regina Żuchowska

53344 (Niepart)

1642.17/III. Marianna, c. G. Macieja Gostkowskiego i Zofii -- GD. Stanisł. Lipski i GD. Pogorzelska

53354 (Niepart)

1642.21/IX. Jadwiga, c. GD. Mikoł. Zakrzewskiego i (Elżb)iety -- GD. Piotr Pruszak i GD. Jadwiga Z. z Łasczyna

53346 (Niepart)

1642.19/X. Benedykt, s. GD. Jana Golińskiego i Anny -- GD. Benedykt Rosnowski i GD. Dorota Zakrzewska z Szurkowa

53347 (Niepart)

1643.16/VI. Teresa, c. GD. Stanisł. Gostkowskiego z Szurkowa i Marjanny -- G. Maciej G. z Gostkowa i Marjanna G. z Gostkowa

53348 (Niepart)

1643.30/VII. Jakub, s. G. Macieja Gostkowskiego i Elżbiety -- GD. Piotr Choiński i virgo Anna Staniszewska

53349 (Niepart)

1645.15/I. Władysław, s. GD. Wojciecha Malachowskiego i GD. Zofii (!) -- GD. Jan Zawadzki i GD. Kat. Błociszewska

53350 (Niepart)

1646.10/IX. Benedykt Rafał, s. GD. Piotra Rosnowskiego i matki (okienko) ze wsi Gogolewo -- X. i GD. Barbara R.

53351 (Niepart)

1647.7/IV. Bogumiła, c. GD. Stanisł. Gostkowskiego i Marianny ze wsi Szurkowo -- GD. Jakub Szeklicki i GV. Anna Mierzewska

53352 (Niepart)

1647.11/VII. Małgorzata Jadwiga, c. GD. Stanisława Lipskiego i G. Anny z Niepartu -- chrz. biedni ze szpitala

53353 (Niepart)

1648.17/IX. Franciszek, s. GD. Stanisł. Gostkowskiego i Marjanny, z Szurkowa -- X. prob. tut. i GD. Marianna Mierzewska

53354 (Niepart)

1648.15/XI. Marcin, s. GD. Piotra Rosnowskiego i G. Anny, z Gogolewa -- GD. Stanisław Lipski z Niepart. i GV. Kat. Zakrzewska z Osieka

53355 (Niepart)

1649.22/VIII. Teresa, c. MD. Stanisł. Lipskiego i G. Anny, z Niepartu -- GD. Andrzej Kłobuczyński i GV. Anna Krzyżanowska

53356 (Niepart)

1649.17/X. Franciszek, s. GD. Piotra Rosnowskiego i G. Anny, z Gogolewa -- GD. Jan Goliński i Anna Kusznierka

53357 (Niepart)

1649.26/X. Katarzyna, c. GD. Stanisł. Gostkowskiego i Marjanny, ze wsi Szurkowo -- X. i GV. Marianna Mierzewska

53358 (Niepart)

1649.5/XI. Anna, c. GD. Jana Golińskiego i G. Anny z Gogolewa -- GD. Mikołaj Zakrzewski i GD. Anna Lipska z Niepartu

53359 (Niepart)

1650.17/V. Jadwiga, c. GD. Macieja Gostkowskiego i G. Elżbiety, ze wsi Gostkowo -- chrz. nieszl.

53360 (Niepart)

1650.23/X. (* 8/X.) Stanisław, s. N. Piotra Rosnowskiego i N. Anny -- ND. Maciej Zakrzewski rodzony brat (czyj?) i MD. Z-a babka dziecka, a matka R-ej "puerperae"

53361 (Niepart)

1651.29/I. Jan Chryzostom, s. GD. Stanisł. Gostkowskiego i Marianny -- X. i Anna G., c. Macieja G-go

53362 (Niepart)

1652.27/I. Adam, s. GD. Stanisł. Gostkowskiego i Marianny -- Aleks. Spławski i Małg. Gulicka

53363 (Niepart)

1652.6/VI. Ewa, c. GD. Lipskiego stolnika poznań. i GD. Anny -- X. i GV. Kat. Gątkowska siostra rodz. "puerperae"

53364 (Niepart)

1652.7/VII. ch. Barbara Malachowska Domina w Przyborowie

53365 (Niepart)

1653.9/II. Zuzanna, c. G. Stanisława Malachowskiego i (okienko) -- GD. Stanisław Karsznicki i GD. Błociszewska

53366 (Niepart)

1653.29/XII. Anna, c. GD. Zygmunta Rokoszeskiego i Elżbiety -- GD. Stefan Jaraczeski i GD. Kat. Pruszakowa ze wsi Kawne

53367 (Niepart)

1654.4/I. Maciej, s. GD. Jana Golińskiego i Anny -- GD. Maciej Miaskoski i GD. Zakrzeska

53368 (Niepart)

1654.31/V. Anna, c GD. Stanisł. Malachowskiego i (okienko) z Przyborowa -- GD. Wocj. Karznicki i GD. Malachowska z Przyborowa

53369 (Niepart)

1654.29/VII. Anna, c. GD. Piotra Rosnoskiego i GD. Anny -- X. i GD. Anna Zadorska

53370 (Niepart)

1655.23/VI Maksymiljan, s. G. Stanisł. Gostkowskiego i Marianny G. -- Anna (okienko) i G. Franciszek Malachowski

53371 (Niepart)

1655.7/IX. Anna, c. G. Mikoł. Olechmowicz i Zofii -- G. Franciszek Malachowski i G. Anna M-a, wszyscy z Przyborowa

53372 (Niepart)

1656.3/XI. Anna, c. MD. Stanisł. Lipskiego i Anny -- X. i G. Anna Krzyżanowska

53373 (Niepart)

1656.14/XII. Jan, s. GD. Zygm. Rokosowskiego i Elżbiety -- G. Stanisł. Jaraczewski i G. Marianna Koszucka z Gostkowa

53374 (Niepart)

1658.8/I. Adam, s. GMD. Stanisł. Lipskiego i (wydarte) -- X. i GV. Kat. Gądkowska

53375 (Niepart)

1658.27/II. Katarzyna, c. G. Zygm. Rokosowskiego i Elżbiety -- X. i GV. Urszula (wydarte)

53376 (Niepart)

1658.19/V. ch. Zofja Olechniewiczowa; 19/VI. ch. GV. Kat. Gądkowska z Niepartu

53377 (Niepart)

1658.20/X. Katarzyna, c. GD. Adama Rokoszewskiego i G. Zofii, ze wsi Gogolewo -- GD. Maciej R. i G. Pruszacka (!) (oczywiście: Pruszakowa)

53378 (Niepart)

1660.15/VIII. Anna, c. GD. Jana Malachowskiego i GD. Kat. Mal. ze wsi Przyborowo -- GD. Andrzej Korzeniewski i GV. Anna Mal.

53379 (Niepart)

1660.14/X. Kazimierz, s. GD. Stanisł. Lipskiego i GD. Anny, z Niepartu -- GD. Jan Malachowski i GD. Jadwiga Karszecka

53380 (Niepart)

1660.24/X. Stanisław, s. GD. Jana Strachowskiego i G. Katarzyny, ze wsi Gogolewo -- X i GV. Anna Katlewska

53381 (Niepart)

1661.6/III. Kazimierz, s. GD. Adama Rokoszewskiego i GD. Anny, ze wsi Gogolewo -- GD. Piotr Rosnowski i ż. jego Anna, wszyscy z Gogolewa

53382 (Niepart)

1661.6/III. Wojciech, s. GD. Stanisława Malachowskiego i GD. Barbary z Przyborowa -- GD. Łukasz Błociszewski i GD. Anna Karszyńska (!)

53383 (Niepart)

1661.10/III. Wojciech, s. Mikoł. Olechniewicza (bez cech szl.!) i Anny ze wsi Przyborowo -- G. Franc. Malachowski i Kat. Krawiecka, wszyscy z Przyborowa

53384 (Niepart)

1661.2/X. Franciszek, s. GD. Jana Malachowskiego i GD. Katarzyny z Przyborowa -- GD. Jan Kołucki (?) i GD. Anna Lipska

53385 (Niepart)

1662.23/XI. Andrzej, s. GD. Jana Malachowskiego i GD. Katarzyny, z Przyborowa -- X. i GD. Zuzanna M.

53386 (Niepart)

1663.27/II. Barbara, c. GD. Piotra Rosnowskiego i G. Doroty -- GD. Benedykt R. i GD. Rokosowska

53387 (Niepart)

1663.26/III. Barbara, c. G. Aleks. Zakrzewskiego z Szurkowa i Jadwigi -- G. Adam Suchorzewski podkom. kalis. i GD. Dorota Z.

53388 (Niepart)

1664.9/IV. Anna Ewa, c. GD. Jana Malachowskiego i Kat., z Przyborodwa -- X. i GV. Ewa Lipska z Niepartu

53389 (Niepart)

1665.4/VIII. Dorota, c. GD. Aleksnadra Zakrzewskiego i G. Marianny, z Szurkowa -- GD. Stanisł. Z. i GD. Dorota Suchorzewska

53390 (Niepart)

1665.13/VIII. bliźn. GD. Adama Rokoszewskiego i GD. Zofii 1) Jakub 2) Jan, ze wsi Gogolewo -- GD. Franc. Zakrzewski i GD. ANna Lipska

53391 (Niepart)

1666.ostatni/II. Maciej Kazimierz, s. GD. Jana Malachowskiego i GD. Katarzyny z Przyborowa -- GD. Władysław Gostkowski i GV. Ewa Lipska

53392 (Niepart)

1666.3/X. Zofja, c. GD. Aleks. Zakrzewskiego i G. Marianny, ze wsi Szurkowo -- G. Hieronim Z. i GD. Zofja Chojeńska z Chojna

53395 (Niepart)

1667.24/VII. Anna, c. GD. Adama Rokoszewskiego i G. Zofii ze wsi Gogolewo -- X. i GD. Malczewska

53394 (Niepart)

1667.14/IX. Stanisław, s. G. Jana Malachowskiego i G. Katarzyny, ze wsi Przyborowo -- G. Adam Lipski i G. Anna Krzyżanowska

53395 (Niepart)

1668.10/IV. Stanisław, s. G. Adama Malczewskiego i (brak im.) z Gogolewa -- G. Franc. Kęszycki i GD. Marianna Górska z Konar

53396 (Niepart)

1668.15/IV. Mikołaj, s. GD. Aleks. Zakrzewskiego i Marjanny, z Szurkowa -- G. Adam Suchorzewski i GD. Dorota Z.

53397 (Niepart)

1668.8(?)/VII. Anna Marianna, c. GD. Władysł. Gostkowskiego i G. Ewy, ze wsi Szurkowo -- GD. Jan Malachowski i GD. Anna Lipska

53398 (Niepart)

1669.21/III. ch. ch. GD. Wocj. Miaskowski i G. Anna Krzyżanowska

53399 (Niepart)

1669.13/IV. Jadwiga, c. GD. Adama Rokoszewskiego i GD. Zofii z Gogolewa -- X. i GD. Anna Pruszakowa

53400 (Niepart)

1670.15/I. Katarzyna, c. GD. Władysława Gostkowskiego i G. Ewy, z Szurkowa -- GD. Maciej G. i GV. Kat. G.

53401 (Niepart)

1670.12/VII. Dorota, c. GD. Aleksandra Zakrzewskiego i G. Marianny, z Szurkowa -- GD. Dorota Z. z Zakrzewa

53402 (Niepart)

1670.22/X. Piotr, s. G. Adama Rokoszewskiego i GD. Zofii, z Gogolewa -- Andrzej Malechowski i GD. Anna Miaskowska

53403 (Niepart)

1671.2/I. Stefan, s. GD. Franc. Gostkowskiego i Elżbiety "illegiti morum coniuqum" z Gostkowa -- chrz. nieszl.

53404 (Niepart)

1751.16/VI. ch. ch. GD. Wiktor z Wybranowa Chlebowski pos. Gostkowa i GD. Anna z Bielawskich ż. jego

53405 (Niepart)

1751.11/X. (Przyborów) ch., (* w Konarzewie) Franciszek Marjan Jan Nep. Piotr Regalata, s. M. Józefa, Gorzeńskiego łowczyca wschow., dz-ca Przyborowa i Salomei z Nieświastowskich -- Franc. N. dz-c Konar. i Zofja G. łowczyna wschow. cerem. 1751.17/XI.

53406 (Niepart)

1753.6/XII. ch. ch. M. Teresa Sokolnicka chorążyna pozn. dz-ka Gogolewa i GD. Wiktor z Wybranowa Chlebowski pos. Gostkowa

53407 (Niepart)

1754.20/XI. (Gogolew) Feliks Stanisław Kostka, s. M. Jana Nepom. Sokolnickiego chorążyca pozn. i M. Teresy z Trąmpczyńskich dz-ców Gog. -- G. Jakub Biały ekon. w Gog. i M. Anna Chlebowska cerem. w Choczu -- M. Piotr S. chor. pozn. i Ludwika z Korytoskich Godlewska

53408 (Niepart)

1755.6/VIII. (Gogolew), (* w Rawiczu) Kunegunda, c. poprz. M. Sokolnickich [M. Jana Nepom. Sokolnickiego i M. Teresy z Trąmpczyńskich] cerem. 1755.15/V. ass. G. Anna Chlebowska z Gostkowa i G. Jakub Trąmpczyński (a chrzestnymi byli taż Anna i MGD. Antoni Tr.)

53409 (Niepart)

1756.14/III. (Szurków) Jan Ewang. Józef, s. GD. Cyriaka Gostkowskiego i GD. Konstancji ze Skorzewskich, t. r. †

53410 (Niepart)

1756.4/IV. (Gogolew) Marjanna, c. poprz. M. Sokolnickich [M. Jana Nepom. Sokolnickiego i M. Teresy z Trąmpczyńskich] -- X. GV. Marjanna Trąmpczyńska

53411 (Niepart)

1759.23/VII. Zeznanie Zofii z Zapolskich wd. po ol. Józefie Glińskim, że Stanisław Gł. obecny pos. Niepartu a syn jej * w Myszkowie, par. Kaźmierska, w dzień. Sw. Stan. Bpa 1700, a byli chrzestnymi Samuel Targowski pos. Brzezna i pani Kat. Kaliszkowska pos. Myszkowa

53412 (Niepart)

1757.8/VIII. (N.) Zuzanna Helena Rozalja, c. GD. Stanisł. Glińskiego i Zofii z Dramińskich -- G. Barbara Dr. i X. tut. pleban

53413 (Niepart)

1758.25/VIII. (Szurków) Tomasz Stefan Jan, s. GD. Cyriaka Gostkowskiego i Konstancji z Skorzewskich -- X. i G. Marianna Zwierzchowska z Szurkowa, ass. JD. Franc. Wilkoński klan Krzywiński i JD. Marjanna Zakrzewska klanowa kaliska

53414 (Niepart)

1759.1/II. (N.) Piotr de Nolasco, s. G. Wawrzyńca Sypniewskiego ekon. z Niep. i Franciszki -- G. Zofja Jezierska, Ass. przy cerem. 15/VII.: MGD. Maciej Mycielski klanic sieradzki i MGD. Weronika z Krzyckich M-a, żona dz-ca Niepartu

53415 (Niepart)

1759.31/III. (Szurków) Józef Ant. Nep., s. Józefa Zwierzchowskiego i Marjanny, Nob. -- MGD. Ant. Gniazdowski ścic nowom. i MGD. Joanna z Zakrzewskich Rogalińska dz-ka Golejewka

53416 (Niepart)

1759.2/VI. (Gogolew) Antoni Marcelin, s. poprz. MGD. Sokolnickich [M. Jana Nepom. Sokolnickiego i M. Teresy z Trąmpczyńskich] -- GD. Antoni Trąmpczyński i GD. Anna z Bielawskich Chlebowska cerem. 1760.2/III., ass.: MGD. Stanisław Tr. dz-c Grzybowa i MGD. Joanna z Zakrzewskich Rogalińska dz-ka Golejewa, MGD. Andrzej Wilczyński z Pudliszek, Teresa Bratkowska podczaszyna kaliska, Konst. Rogalińska dz-c Golejewka i pani Urszula W. z Pudliszek

53417 (Niepart)

1760.9/V. (Szurków) Helena Joanna Julianna, c. GD. Cyriaka, Glaubisz (!) Gostkowskiego i Konstancji ze Skorzewskich dz-ców jednej części Sz. -- GD. Andrzej Sk. i MGD. Dorota z Chłapowskich S-a dz-ka Kopaszewa

53418 (Niepart)

1760.2/XI. (Gostków) Szymon Franciszek, s. G. Józefa Zwierzchowskiego ekonoma w Gostk. i Marjanny -- MGD. Nep. Sokolnicki chorążyc pozn. dz-c Gogolewa i ż. jego Teresa z Trąmpczyńskich

53419 (Niepart)

1759.26/XII. (Gostków) Barbara Joanna, c. G. Karola Siemiątkowskiego i Julenty z Golimowskich poses. Gostkowa -- G. Wiktoria S. i G. Franciszek Chrościcki posesorzy Woszczkowa

53420 (Niepart)

1761.4/V. (Gogolew) Florjan Stanisław s. poprz. MGD. Sokolnickich [M. Jana Nepom. Sokolnickiego i M. Teresy z Trąmpczyńskich] -- X. i MV. Marjanna Trąmpczyńska z Grzybowa i to ass. a przy chrzcie z cerem. byli ch. ch. GD. Kaz. Gutartowski sługa dworski Gogol. i GV. Brygita Przegocianka z dw. Gogol.

53421 (Niepart)

1761.31/VII. (Niepart) Ignacy Stanisław Kostka, s. MGD. Macieja Mycielskiego kasztelanica sieradz. i Weroniki z Krzyckich dz-ców N. -- GD. Chrościcki i G. Franc. Sypniewska ekonomowa Niep.

53422 (Niepart)

1761.9/VIII. (Szurkowo) Zuzanna Helena, c. poprz. GD. Gostkowskich [GD. Cyriaka, Glaubisz (!) Gostkowskiego i Konstancji ze Skorzewskich] -- MGD. Teresa z Trąmpczyńskich Sokolnicka chorążyna pozn. i MGD. Andrzej Wilczyński z Pudliszek i Urszula z Kowalskich W-a i Nepom. Sokolnicki chorążyc pozn.

53423 (Niepart)

1761.17/IX. (N.) Brygitta Teresa, c. poprz. G. Sypniewskich [G. Wawrzyńca Sypniewskiego i Franciszki] ekon. z Niep. -- MG. Weronika z Krzyckich Mycielska kl. sier. i MGD. Nep. Sokolnicki chorążyc pozn., Teresa Sok. z Gogolewa; X.

53424 (Niepart)

1762.6/VII. (Dw. Gogolewski) Piotr Prokop, s. poprz. M. Sokolnickich [M. Jana Nepom. Sokolnickiego i M. Teresy z Trąmpczyńskich] -- MGD. Maks. Trąmpczyński i GV. Brygitta Rzegocianka

53425 (Niepart)

1763.25/II. (Szurków) Maciej Kazimierz, s. poprz. GD. Glaubisz (!) Gostkowskich [GD. Cyriaka, Glaubisz (!) Gostkowskiego i Konstancji ze Skorzewskich] dz-ców jednej części Sz. -- chrz. chłopi - cerem. Dominica Septuag. 1764, ass. ciż chłopi i X.

53426 (Niepart)

1764.13/IV. (N.) Wojciech, s. GD. Józefa Szymankiewicza ekon. z N. i Brygitty Dąbkowskiej -- GD. Józef Kałdowski pos. Gostkowa i MGV. Barbara Kowalska, c. podsędka zs. wschow. z Chwałkowa

53427 (Niepart)

1764.26/IX. (Gostkowo) Michał, s. G. Józefa Kałdowskiego pos. Gostk. i G. Joanny de Elrzanowskie (??) -- cerem. 1765.18/II, ass.: M. Wojc. Morawski sędzia zs. wschow. i ż. jego Jadwiga de Solmierskie

53428 (Niepart)

1769.6/I. chch. M. V. Kunegunda Sokolnicka z Gogolewa i M. Piotr Kierski z Gostkowa

53429 (Niepart)

1769.23/XII. (Szurków) Wiktoria Ewa, c. G. Melchjora i Krystyny de Chlebowskie Rożnowskich -- M. Marjanna Chl. z Gałązek i G. Ignacy R. brat dziecka, ass. cerem. MD. Otilia z Skaławskich Wilkońska klanowa krzywiń. MGD. Antoni Goczałkowski z Bojanic, GD. Juliana Czyżewska z Kokoszek i GD. Andrzej Mierzewski pos. Krajewic

53430 (Niepart)

1772.27/VII. ch. ch. MD. Ignacy Suchorzewski dz-c Sarbinowa z ż. Marianną S.

53431 (Niepart)

1774.22/V. (Szurkowo) Michał Józef Jan Nepomucen, s. MD. Ignacego Kurowskiego poses. części Szurkowa i MD. Salomei -- MD. Antoni Gniazdowski starościc nowom., dz-c Szurkowa i MD. Joanna z Zakrzewskich Rogalińska dz-ka Golejewka

53432 (Niepart)

1776.17/I. ch. ch. MD. Wawrzyniec Glaubicz Rokossowski pos. Woszczkowa i M. Nepom. Sokolnicka panna z Sarbinowa

53433 (Niepart)

1777.30/VII. ch. ch. MD. Józef Suchorzewski z Sarbinowa i jego siostra rodz. Nepomucena S.

53434 (Niepart)

1778.29/IV. (Gostków) Wojciech, s. G. Franc. Zwierszewskiego (!) ekon. Gostk. i Małgorzaty -- chrz. nieszl. - cere. nie odbyta bo dziecko t. r. †

53435 (Niepart)

1781.26/V. (Rzeczkowy) Filip Nereusz, s. Ignacego Swierkockiego (bez cech szl.!) poses. d. Rz. i Elżbiety de Smolińskie -- MD. Wawrzyniec Glaubicz Rokossowski i Małgorzata z Kurczewskich Racięska

53436 (Niepart)

1781.29/VIII. (Przyborów) Ludwik, s. M. Ignac. Racięckiego i Małgorzaty z Kurczewskich poses. Przyb. -- MD. Winc. Suchorzewski i Jadwiga R. pos. Zakrzewa. cerem. 1783.25/XII. ass. MD. Jakub i Teodora z Kurcewskich Skowrońcy, dz-ce Rychnowa

53437 (Niepart)

1781.14/IX. (Gostków) Bartłomiej Ludwik, s. G. Franc. Wirszewskiego ekon. Gostk., i Małgorzaty -- chrz. nieszl. - cerem. 26/IX. ass. MGD. Jagniątkowska i X.

53438 (Niepart)

1783.31/III. (Przyborów) Franciszka Paulo, s. MD. Ignacego i Małgorz. z Kurcewskich Racięckich poses. P. -- cerem. 25/XII. ass. MD. Franciszek Glaubicz Rokossowski pos. Woszczkowa i MD. Marianna z Wróblewskich Skowrońska pos. Wilkowa

53439 (Niepart)

1785.16/II. (Przyborów) Ignacy Józef Piotr z Alkantary, s. M. poprz. Racięckich [MD. Ignacego i Małgorz. z Kurcewskich Racięckich] pos. P. -- MD. Ignacy Suchorzewski dz-c Kołaczkowa i MD. Marjanna Nep. z Suchorzewskich Sokolnicka pos. Szemborzy

53440 (Niepart)

1785.9/VI. (Rzeczkowy) Małgorzata ... Regina, c. MG. Ignacego i (brak im.) ze Smolińskich Swierkockich pos. d. Rz. -- MG. Mał. z Kurczewskich Racięcka pos. Przyborowa i X.

53441 (Niepart)

1786.7/I. (Gogolew) Telesfor Melchjor Józef (* 5), s. MD. Piotra Sokolnickiego, podkomorzego JKMci, dz-ca d. Gogolewo, i Nepomuceny z Suchorzewskich -- MD. Ignacy Suchorz. dz-c Kołaczkowa z córką swą, panną Anną, cerem. 7/I. ass. MD. Ignacy Such. chorążyc bydg. i MD. Kat. Sokoln. dz-ka Rzemiechowa

53442 (Niepart)

1786.22/IV. (Szurków) Anzelm Wojciech Józef, s. M. Tomasza Kobylińskiego komornika zs. wschow. i Justyny de Skorzewskie zast. pos. 1/2 Szurkowa -- G. Franc. Gliniecki i GD. Kunegunda Kmitowa z Podrzecza. Cerem. 1789.13/IX., ass. JMD. Ignacy Zakrzewski stol. pozn. i poseł sejmowy dz-c Pakosławia i Białcza z przyl. i PM. Franciszka Sczaniecka dz-ka Zakrzewa

53443 (Niepart)

1786.3/VI. (Przyborowo) Marjanna Joanna, * 22/V, c. poprz. MD. Racięckich [MD. Ignacego i Małgorz. z Kurcewskich Racięckich] -- MD. Bogusław Sczaniecki dz-c Zakrzewa i ż. jego M. Franciszka

53444 (Niepart)

1787.22/IV. (Szurków) Anastazy Wojc., * 16, s. Józefa Mateckiego ekon. Szurk. i Marjanny -- MD. Wawrzyniec Rokossowski pos. Woszczkowa i MD. Justyna z Skorzewskich Kobylińska, zast. pos. Szurkowa

53445 (Niepart)

1788.2/IV. (Gostków) ch. ch. MD. Maks. Grabski podkom. JKMci, zast. pos. Gostkowa i MD. Józefa z Sczanieckich Skoroszewska wd., dz-ka Sarnowy

53446 (Niepart)

1788.11/X. ch. MD. Tekla z Raczyńskich Żmichowska poses. d. Przyborowa -- 1789.14/VII. ch. ch. MD. Franc. Garczyński rotm. kaw. narod., pos. zast. Gostkowa i siostra jego rodz. M. Eleonora

53447 (Niepart)

1790.24/X. (Przyborowo), * 23/X., Józef Tadeusz Nepom., s. M. Augustyna i Antoniny z Łaszczyńskich ("Requla") de Zaborowo Zaborowskich burgr. zs. wschow., poses. Przyb. -- M. Xawery Bronikowski i M. Elżb. z Ł-ch B-a, dz-ka Krzyżanek, cerem. 1790.18/XII. ass. M. Łukasz Z. komisarz woj. pozn. i GV. Józefata Trzcińska

53448 (Niepart)

1790.18/XII. (Gogolew) Jan, s. JM. Franciszka i Weroniki z Micielskich Garczyńskich, rotmistrzów kawal. narod., i komisarzy cyw. wojsk. pow. kośc. i ziemi wschow. † i poch. 21/XII.

53449 (Niepart)

1792.19/V., ch. ch. MD. Ant. Gniazdowski podkom. JKMci, dożyw. części Szurkowa; 1793.25/IV. ch. M. Joanna z Zakrzewskich Rogalińska wdowa

53450 (Niepart)

1793.3/VI. (Przyborowo) Franciszka Nep., * 2, c. poprz. M. Requla (!) de Zaborowo Zaborowskich [M. Augustyna i Antoniny z Łaszczyńskich Zaborowskich] burgr. zs. wschow. -- M. Franc. Sczaniecka dz-ka Zakrzewa, cerem. 9/VI. taż babka z mężem swym MD. Bogusławem Scz. Antoni syn i Ludwika córka

53451 (Niepart)

1794.19/I. ch. MD. Magdalena z Urbanowskich Skorzewska poses. Przyborowa

53452 (Niepart)

1795.23/I. ch. ch. M. D. Jan Przespolewski pos. części Szurkowa i GV. Bibianna Korytowska adneta

53453 (Niepart)

1795.20/VIII. ch. ch. MD. Florjan Skorzewski z ż. Magdal. z Urbanowskich pos. Przyborowa

53454 (Niepart)

1795.30/XII. (Gostkowo), * 16/XII. Adam Jan, s. G. Antoniego Uleyskiego ekon. w G. i Ewy -- G. Ignacy Garczyński i G. Wilczewska matka rodziny z G. -- Cerem. 96.15/VIII. ass. G. Wawrzyniec Rokosowski i G. Marjanna Baranowska

53455 (Niepart)

1796.29/VI. (Gogolewo) Małgorzata, * 6, c. G. Tom. i Reginy Grodzkich ekon. -- G. Winc. Wilkoński i G. Marjanna Baranowska

53456 (Niepart)

1796.29/XII. (Rzyczki) Marianna Barbara, * 27, c. G. Kajetana i Konstancji Kornackich -- G. Stan. Brylewski dzierż. wsi Rz. z ż. swoją Moniką

53457 (Niepart)

1797.3/VII. (Gogolewo) Antoni Jan Paweł, s. M. Józefa Antoniego i Karoliny z Koszutskich Dramińskich, * 26/VI. -- X. Antoni Grudzielski Prob. niepartski, i M. Jadwiga z Jeziorkowskich Kowalska dz-ka Chwałkowa. Cerem. 17/VIII., ass.: M. Leon Kowalski dz-c Chw. z córką swą Anną

53458 (Niepart)

1797.3/VII. (Gostkowo) Antonina Michalina Juliana, c. G. Ant. i Ewy Huleyskich (!) ekon. Gostk., * 19/VI. -- chrz. nieszl. cerem. 28/VII., ass. : G. Paweł Garczyński i G. Marjanna z Juńskich Baranowska

53459 (Niepart)

1797.11/IX. ch. ch. G. Walenty Brylewski mł. z Rzyczek i GBV. Róża B. siostra jego rodz.

53460 (Niepart)

1798.8/VI. (Dw. Gostkowo), * t. d., Antoni Onufry Ignacy, s. M. Józefa i Heleny Dramińskich, dz-ców Gostkowa -- G. Ignacy Rozmysłowski i MD. Salomea z Koczorowskich D-a

53461 (Niepart)

1800.29/I. ch. ch. GD. Józef Dramiński dz-c d. Niepart i GD. Salomea z Koczorowskich D-a dz-c Gostkowa

53462 (Niepart)

1800.9/IV. (Dw. Dembina) Konstanty Djonizy Leon, * 6., s. G. Józefa i Marianny Cywińskich pos. wsi D. -- MD. Józef Dramiński dz-c Niepartu i M. Salomea z Koczorowskich Dramińska

53463 (Niepart)

1800.17/VIII. (Gostkowo) Klara Ludwika Marjanna, * 12, c. M. Józefa i Heleny Dramińskich dz-ców Gostkowa i Niepartu -- MGD. Adam Grudzielski ze swą żoną MD. Anną z Koczorowskich poses. wsi Woszczkowo

53464 (Niepart)

1800.7/VIII. (Gostkowo) cerem. nad dzieckiem Ignacym Onufrym Antonim który 1798.8/VI. * i ochrzcz. z wody we dworze Gostkowskim (syn Dramińskich) -- teraz przy cerem. ass. MD. Józefa Dr. ze swą żoną MD. Karoliną z Koszutskich pos. wsi Rogow.

53465 (Niepart)

1801.31/III. (Gostkowo Dw.) cerem. Kazimierz Wiktor, był ch. 1795.19/III., s. M. Józefa i Heleny z Dramińskich Dramińskich (!) dz-ców Niep. i Gostk. -- ass. GD. Leon Grudzielski dz-c Lopieno (?) i G. Salomea z Koczorowskich D-a

53466 (Niepart)

1801.13/XII. ch. ch. MD. Piotr Krzyżanowski i G. Magdalena Jaraczewska

53467 (Niepart)

1802.7/IX. (Dw. Dembina) Justynian Teodor, * 31/VIII., s. M. Józefa i Marianny z Rozmysłowskich Cywińskich pos. wsi D. -- MD. Wiktor Dramiński mł. i MD. Salomea z Koczorowskich D-a i M. Jan Kowalczewski i MD. Helena D-a dz-ka Niepartu i Dembiny

53468 (Niepart)

1804.11/IV. (Gogolewo Dw.) Leon, * 7, s. G. Franc. i Zofii z Rzepeckich Skałeckich ekon. -- X. i G. Marianna z Juńskich Baranowska

53469 (Niepart)

1805.21/II. (Dembina) Konstancja Leonora, * 17, c. poprz. M. Cywińskich [M. Józefa i Marianny z Rozmysłowskich Cywińskich] poses. D. -- M. Benedykt Gutkoski (?) i M. Franciszka z Rozmysłowskich Zbyszewska

53470 (Niepart)

1805.31/VI. ch. ch. MD. Michał Nieżuchowski pos. Szurkowa i MD. Marianna Baranowska

53471 (Niepart)

1806.4/X. ch. ch. Tomasz Mokierski pos. wsi Woynowa i MD. Marianna z Jańskich Baranowska

53472 (Niepart)

1807.15/III. (Gostkowo) Katarzyna Balbina, * 13, c. poprz. M. Cywińskich [M. Józefa i Marianny z Rozmysłowskich Cywińskich] pos. Gostk. -- M. Kat. z Rozmysłowskich Pruska pos. Karczewa; Konstanty C. brat dziecka

53473 (Niepart)

1807.1/XI. ch. ch. GD. Maciej Maszkiewicz dzierż. Woszczkowski i MD. Marjanna z Jusiskich Baranowska z Niepartu (oni "Famat.")

53474 (Niepart)

1808.4/II. (Dw. Gostkowo) Salomea Karolina Ludwika * 27/I, c. MD. Franciszka i Franciszki z Dramińskich Kowalewskich (!) -- MD. Leon Kowalski (!) dz-c Chwałkowa i MD. Salomea z Koczowskich Dramińska z Gostkowa

53475 (Niepart)

1809.29/VIII. (N.) Augustyn Feliks, * 28, s. G. Augustyna i Brygidy Brodowskich skrybów w N. -- X. i G. Marianna z Juńskich Baranowska

53476 (Niepart)

1810.4/VIII. (Gogolewo) Maksymiljan Teofil, * 1, s. G. Bartłomieja i Franciszki Leszczyńskich ekon. z G. -- G. Mateusz Błociszewski dz-c Rogowa i Marjanna Cywińska ż. posesora Gostkowa Józefa C.

53477 (Niepart)

1811.3/II. (Przyborowo) Karol, * 27/I. s. G. Piotra Duchyńskiego ekon. Przyborow. i Barbary z Winiewiczów -- chrz. nieszl. a przy cer. 16/III. ass.: MD. Antoni Szczaniecki dz-c Sarbinowa i M. Julianna Pruska dz-ka Pudliszek

53478 (Niepart)

1812.9/XI. ch. ch. MD. Juljanna z Mąkowskich Walicka z Niepartu i X. Antoni Grudzielski kan. kat. pozn. prob. tut., GD. Teodozja Mąkowska panna, Cecylja M. panna, Wiktor Dramiński mł., Agata Mokierska panna, Ambroży Mąkowski mł., Petronella Mąkowska panna, Tomasz Mokierski pos. folw. pleb. w Poniecu

53479 (Niepart)

1813.20/X. ch. ch. MD. Marianna z Dramińskich Dębińska z mężem Franciszkiem Dęb. poses. Gostkowa

53480 (Niepart)

1813.27/XI. ch. ch. GD. Xawery Turzański z m. Rawicza, z Marcjanny z Dramińskich Dębińska pos. Gostkowa i Franc. Dęb. pos. G. z Marjanną z Rozmysławskich 1-o v. Cywińska 2-o v. Tukańska

53481 (Niepart)

1813.19/XII. ch. ch. GD. Michał Jankowski ekon. z Chojna i GD. Joanna z Błeszyńskich Zawadzka kapitanowa w. pol.

53482 (Niepart)

1814.28/VII. (Dw. Gostkowo), * 19, Wincencja Prakseda, c. GD. Franciszka Dębińskiego poses. Gostkowa i Marcjanny z Dramińskich -- GD. Xawery Koszucki i MD. Wiktoria z Mleckich K-a ż. jego poses. d. Strzelcza cerem. 1815.13/VIII. (tu nazwana Wincencją Petronellą!) ass. X. Grudzielski i MDV. Nep. Mąkowska

53483 (Niepart)

1815.18/X. (Gostkowo) Michalina Franciszka, c. GM. poprz. Dembińskich [GD. Franciszka Dębińskiego i Marcjanny z Dramińskich] pos. G., * 27/IX. -- MD. Mik. Dramiński

53484 (Niepart)

1816.10/II. (Oczkowice) Józef Alpinus, * 19/VIII., s. GM. Tomasza i Franciszki z Drogońskich Rakowskich dz-ców wsi O. -- Maks. R. i siostra jego, dzieci tychże rodziców

53485 (Niepart)

1817.22/III. (Szurków) Józef Maciej Franciszek Antoni, * 14, s. GD. Franc. Koczorowskiego i Tekli z Zaborowskich poses. Sz. -- GD. Maciej Z. pos. Sz. dziad dziecka i GM. Franciszka Sczaniecka dz-ka Zakrzewa

53486 (Niepart)

1817.28/IX. (Woszczkowo) Franciszka Marjanna Antonina, * 24, c. G. poprz. Dembińskich [GD. Franciszka Dębińskiego i Marcjanny z Dramińskich] pos. W. -- X. Grudzielski i G. Barbara Kamieńska ż. poses. Sobiałkowa

53487 (Niepart)

1819.12/IV. (Oczkowice) Franciszka Kassylda Elżbieta Nimfa, * 2, c. poprz. GMD. Rakowskich [GM. Tomasza i Franciszki z Drogońskich Rakowskich] -- GG. Józef i Melanja R-cy, dzierż. tychże cerem. 13/VI.

53488 (Niepart)

1819.6/VIII. (Woszczkowo) Marjan Kajetan Teofil, * 5, s. poprz. GD. Dembińskich [GD. Franciszka Dębińskiego i Marcjanny z Dramińskich] pos. W. -- X. Grudzielski i GD. Karolina z Koszuckich Miaskowska pos. de Rossowo

53489 (Niepart)

1819.12/VIII. (Gostkowo) Wawrzyniec Józef Arsenjusz, * 10, s. GD. Onufrego i Tekli z Niedźwieckich Dramińskich dz-ców G. -- G. Józef Niedźw. pos. Domachowa, GD. Magdalena z N-ch Dramińska dz-ka G.

53490 (Niepart)

1819.16/IX. ch. GMD. Teofila z Rynarzewskich Woźnicka, ż. posesora Niepartu - 12/X. ch. G. Weronika z Grodzkich Sledzianowska z Niep. z prob.; - 1820.20/II. ch. G. Telesfor Woźnicki pos. N.

53491 (Niepart)

1820.6/V. (Gogolewo) ch. ch. GMD. Antoni Czarnecki Praecustafor Regis, dz-c Błociszewa i GMD. Florentyna z Chłapowskich Cz-a, dz-ka Gogolewa

53492 (Niepart)

1820.30/VIII. ch. ch. GMD. Franc. Dembiński pos. Woszczkowa i D. Weronika Sledzianowska kanonika, mater familias, z Niepartu

53493 (Niepart)

1820.5/IX. (Niepart) ch. GD. Franc. Zaborowski pos. wsi Rzeczkowy i GD. Teofila Woźnicka ż. pos. Niep.

53494 (Niepart)

1820.18/IX. (Gostków) Cyprian Nikodem, * 14, s. GMD. Onufrego Dramińskiego i Tekli z Niedźwieckich dz-ców Gostk. -- GD. Jan N. mł. z Domachowa GD. Ant. z Radoszewskich Jaraczewska wd. de Lichenki

53495 (Niepart)

1820.1/X. ch. ch. GD. Antoni Zaborowski pos. Szurkow. i GMD. Anastazja z Pomorskich Dramińska z folw. Zmysłowo

53496 (Niepart)

1820.26/XI. (Woszczkowo) Feliks Michał Symplicjusz, * 20, s. poprz. GMD. Dembińskich [GD. Franciszka Dębińskiego i Marcjanny z Dramińskich] poses. W. -- GMD. Tomasz Rakowski dz-c d. Konarskich i GD. Teofila Woźnicka ż. posesora Niepartu. (To Teofila z Rynarzewskich)

53497 (Niepart)

1821.4/II. (Zmysłów) Ludwika Franciszka Izabela, * 24/I., c. GD. Ignacego i Anastazji z Dramińskich Pomorskich dz-ców Gostkowskich -- GD. Piotr P. ze wsi Stwolno i Franciszka z P-ch Centkowska z Chojna, Józef Woźnicki pos. Niep. i Tekla z Niedźwieckich Dramińska. Cerem. 23/IV. ass. GMD. Piotr P. pos. Stw. sędzia

53498 (Niepart)

1797.25/VIII. (Gostkowo) poch. Antoni Jan Paweł, 7 tyg., s. G. Józefa i Karoliny Dramińskich pos. Gostkowa, † 23., poch. kość.

53499 (Niepart)

1797.9/II (Gostkowo) poch. G. Ignacy Garczyński starzec, l. 70, plura poch. kośc.

53500 (Niepart)

1799.3/III. (Szurkowo) poch., a † 2, Piotr Gniazdowski kleryk mn. święcki, poch. u ref. w Miejskiej Górce, paraliż.

53501 (Niepart)

1800.10/VII. (Niepart) † MGD. Wit Modest Pomorski dz-c Siedmiogorza, l. 56, † w Niep., poch. 12 w kość. w Borku na Zdzierzu

53502 (Niepart)

1801.2/III. (Woszczkowo) poch. GMD. Adam Grudzielski pos. W. l. 77, † 26/II., poch. kość. tut.

53503 (Niepart)

1801.6/III. (Gostków) † GMD. Józef Dramiński dz-c Gostk. i Niepartu, l. 36, poch. w Rawiczu u reform. 9

53504 (Niepart)

1802.15/VI. (Gierłachów) poch. Anna, 1 rok, c. GD. Heleny z Kaczorowskich Skaławskiej wdowy po dz-cu Gierłachowa i Strzychowa † w Gierł. 14, poch. kość. tut.

53505 (Niepart)

1802.29/VI. (Gostkowo) † MDV. Apolonia Dramińska, l. 22, c. M. Salomei z Koczorowskich D-ej, poch. 1/VII. u reform. w Miej. Górce

53506 (Niepart)

1802.12/VII. (Dw. Dembina) poch. Teodor, 1 rok, 10 tyg., s. M. Józefa i Marjanny Cywińskich, † 11/VII., poch. kość.

53507 (Niepart)

1803.5/I. (Gostkowo) † GMD. Wiktoria z Koczorowskich Korytowska l. 59, poch. 10 kość.

53508 (Niepart)

1803.10/VIII. (Gostkowo) † MD. Andrzej Dramiński l. 30 kaduk, † nagle, poch. 12 u ref. w Miej. Górce

53509 (Niepart)

1804.7/IX. (N.) poch. G. Aleksander Chrząnowski l. 100, † 6, poch. cm.

53510 (Niepart)

1805.9/IX. (Gostkowo) † MD. Helena Dramińska wdowa, l. 32 dz-ka G. i Niep., † nagle, wyspowiad. w dzień. Narodz. Najśw. M. P. w m. Gubin poch. w Miej. Górce u reform.

53511 (Niepart)

1808.8/II. (Niepart. Dw.) † Maksymiljan, ok. 4 mies., s. M. Jana Mąkowskiego i Agnieszki, poch. cm.

53512 (Niepart)

1810.8/IV. poch. (Gostkowo) († 7) MD. Salomea z Koczorowskich Dramińska, l. 60, poch. kość.

53513 (Niepart)

1812.22/I. (Gostkowo) poch. GD. Józef Cywiński pos. G., l. 48, † 19, poch. kość.

53514 (Niepart)

1812.9/VI. (N.) poch. GD. Marcjanna z Juńskich Baranowska wd., l. 59, † 7, suchoty, poch. kość. tut.

53515 (Niepart)

1816.9/X. (Szurków) † G. Justyna Sulkowska wd., l. 92, poch. cm.

53516 (Niepart)

1819.8/III. (Woszczkowa) poch. GMD. Teofila z Koszuckich Dramińska 2-o v. Papiewska wd. † 4, poch. cm., l. 50

53517 (Niepart)

1819.28/VIII. (Gostkowo) poch. Arsenjusz, s. GD. Onufrego Dramińskiego i Tekli z Niedźwieckich dz-ców Gostkowa † 26, 3 tyg. poch. cm.

53518 (Niepart)

1819.2/IX. (Gostkowo) poch. MD. Magdalena z Niedźwieckich Dramińska, dz-ka Gostkowa, l. 21, ż. Wiktora, † 30/VIII. poch. cm.

53519 (Niepart)

1822.28/I. (Rzeczkowy) poch. cm. Aleksy, 1 1/2 lat, s. GD. Franciszka i Justyny z Mainerowiczów Zaborowskich poses. † 26, febris

53520 (Niepart)

1822.30/I. (Rzeczkowy) poch. Anzelm, s. poprz. GD. Zaborowskich [GD. Franciszka i Justyny z Mainerowiczów Zaborowskich] † 28, lat 5, febris

53521 (Niepart)

1824.21/VII. (Tulce) poch. w kość. Tulec. X. Antoni Grudzielski kanon. archikat. pozn. i prob. niepart., † 18, l. 70

53522 (Niepart)

1827.5/II. (Zmysłów) poch. cm. Helena Franciszka Aleksandra, c. GD. Wiktora dz-ca folw. Zm. i Felicjanny de Stremler Dramińskich, † 3, mies. 7, koklusz

53523 (Niepart)

1830.11/I. (Gostków) poch. GD. Onufry Dramiński dz-c Gostkowa, mąż Tekli z Niedźwieckich, † 5, l. 32

53524 (Niepart)

1798.19/II. (Gostkowo) G. Stanisł. Rozmysłowski, rodem ze wsi Główno, par. pozn., mł. l. 36 x prac. Cecylja V., c. kmiecia gostkow., l. 25 -- św. chłopi

53525 (Niepart)

1799.17/VI. (Gostkowo) G. Józef Cywiński, komis. Gostk., mł., l. 36 x GV. Marjanna Rozmysłowska l. 23 -- GMD. Józef Dramiński dz-c Niep. i Gostk., Adam Grudzielski pos. Woszkowa Ignacy R. brat jej

53526 (Niepart)

1805.12/XI. (Dw. Gogolewo) N. Augustyn Brodowski skryba dwor. x Sław. Brygida Fryczewska, V. z m. Krobi -- św. Sł. Józef Ciuromski ekon. gogol. i Jan C. syn ekonoma

53527 (Niepart)

1817.23/XII. (Przyborów) G. Aleksander Dąbrowski ekon. dw. Przybor., mł. l. 32 x Sł. Marjanna Kubacka, V., l. 21, z Przybor. -- G. Roch Żychliński pos. Przybor. i G. Tertuljan Koczorowski dz-c Gościeszyna

53528 (Niepart)

1823.13/V. (Wosczkowo) GD. Wiktor Dramiński, wd. dz-c folw. Zmysłowo, l. 28 x G. Felicjana Stremler, V. z Pozn., l. 25, przebyw. u DD. Dembińskich, ślub u Ref. w Górce -- G. Franc. Dembiński pos. W. i Franc. Zaborowski pos. wsi Rzeczkowy

53529 (Niepart)

1825.23/XI. (Zmysłowo) GD. Euzebjusz Tomasz Dęmbiński dz-c wsi Skarsewo, par. Niechanow. pow. gnieźn., x GM. Klara Ludwika Marjanna Dramińska z par. tut., z folw. Zm. on mł. l. 30, ona V. l. 25 -- św. Wiktor i Onufry Dramińscy Franc. Demb.

53530 (Niepart)

1831.23/I. (Oczkowice) GD. Walerjan Kurowski sędzia sądu krym. w Krotoszynie, mł. l. 25 x GD. Aniela Brauszek V. l. 25

53531 (Niepart)

1821.21/V. (Gogolew) Antoni Nepom. Stanisław, * 16, s. GMD. Marcelego i Florentyny z Chłapowskich Czarneckich "Praegustatorum", dz-ców Gog. i Niep. oraz inn. -- GMD. Maciej Ch. szambel. dz-c Czerw. Wsi, GMD. Barbara z Kwileckich Cz-a, dz-ka Błociszewa, GMD. Antoni Cz. praegustator Reg., dz-c Błoc. i Donata z Rogalińskich Ch-a dz-ka Czerw. Wsi

53532 (Niepart)

1822.12/IV. (Gostków) Tyburcja Eleonora, * 11/IV., c. G. Onufrego Dramińskiego i Tekli z Niedźwieckich, dz-ców Gostk. -- GD. Wiktor Dr. dz-c Zmysłowa i GV. Ludwika Dr. z Gostk.

53533 (Niepart)

1823.2/IV. (Gogolew) Zygmunt Donat Józef Joachim Stanisław Konstanty, * 20/III., s. poprz. GM. Czarneckich [GMD. Marcelego i Florentyny z Chłapowskich Czarneckich] -- GM. Stan. Chłapowski mł., dz. Czerw. Wsi i M. Konstancja z Cz-ch Sczaniecka dz-ka Boguszyna

53534 (Niepart)

1823.10/V. (Woszczkowo) Leokadja Józefa Hiacynta Teofila, * 28/IV., c. GD. Franciszka i Marjanny z Dramińskich Dembińskich pos. W. -- G. Wiktor Dr. dz-c folw. Zmysłowo i V. Petronella Demb. z W. - cerem. 16/VI. GMD. Antoni Zaborowski mł. pos. Gorki i Barbara z Nowowiejskich Kamieńska dz-ka Gulczewa, Stanisław Unrug dz-c Krępina i Teofila z Rynarzewskich Woźnicka, Józef W. pos. Chojna i Felicjana ze Stremlerów Dramińska, dz-ka folw. Zmysłowo

53535 (Niepart)

1824.17/II. (folw. Zmysłów) Wincenty Józef, * 12, s. G. Wiktora i Felicjanny de Strimler Dramińskich dz-ców f. Zm. -- G. Jan Niedźwiedzki mł. z Domachowa, G. Marjanna Dębińska żona pos. Woszczkowa

53536 (Niepart)

1825.30/V. (Woszczków) Aniela Kazimiera Aleksandra, * 18, c. poprz. G. Dembińskich [GD. Franciszka i Marjanny z Dramińskich Dembińskich], pos. wsi W. -- X. i G. Aleksandra Swięcicka ż. pos. Oczkowic, Ant. Zaborowski pos. Miejskiej Górki i V. Aniela Brunck z Oczkowic

53537 (Niepart)

1826.8/X. (Oczkowice) Tadeusz Xawery Florjan, * 26/VIII., s. GM. Ignacego Tomasza i Aleksandry de Braunek Swięcickich pos. Oczk. i Goreczki -- MD. Dominik Sw. i D. Kordula Bojanowska dz-ka Konarzewa, Xawery Boj. z panną Anielą Br. z Oczkowic

53538 (Niepart)

1826.5/XI. (Gogolewo) Cecylia Jadwiga Teresa Marjanna Nep. * 10/X. c. GM. Marcelego i Florentyny z Chłapowskich Czarneckich krajczyców, dz-ców Gogolewo i Nep. -- GM. Karolina z Chł. Siemiątkowska dz-ka Kalinowy i inn. G. Kalikst Kęszycki hr. Ilgin (!)

53539 (Niepart)

1827.19/VIII. (Gostków) Józef Cyriak * 7, s. G. Onufrego, Ignac. Anton. i Tekli z Niedźwiedzkich Dramińskich dz-ców Gostk. -- GD. Jan N. pos. Domachowa, G. Euzebjusz Dembiński pos. Węgorzewa, Ludwika z Dram. Kemb.

53540 (Niepart)

1827.26/VIII. (Szurkowo) Cyryl. Ignacy Ludwik Hipolit, * 23, s. GD. Nepomucena i Karoliny z Raczyńskich Wilczyńskich dz-ców Sz. -- GD. Nep. R. pos. Osieka z ż. Józefą z Jaruchowskich

53541 (Niepart)

1827.24/IX. GMD. Antoni Prusinowski assessor indicii foranei Gostyń. i GD. Florentyna z Chłapowskich Czarnecka dz-ka Gogolewa i Nep.

53542 (Niepart)

1828.10/VIII. (Oczkowice), * 18/VII., Władysław Szymon, s. GD. Ignacego Tomasza Swięcickiego †-go i N. Aleksnadry de Brauszek posesorki O. i Goreczek -- Antoni i Albertyna brat i siostra dziecka. Cerem. 29.26/II. GD. Dominik Sw. z Karsznic i G. Antonina Sczaniecka panna, Antoni Scz. dz-c Sarbinowa i GD. Brygitta Br.

53543 (Niepart)

1829.20/II. (Zmysłowo), t. d. * Eufrozyna Ludwika, c. Nob. Wiktora i Felicjanny de Stremler Dramińskich dz-ców folw. Zm. -- GD. Feliks Pomorski pos. Karsewa i Tekla z Niedźwieckich D-a, assyst. GD. Euzebjusz Dembiński pos. Węgorzewa i Anastazja P.

53544 (Niepart)

1829.10/VI. (Szurków) * 2, Tadeusz Seweryn Xawery, s. MD. Nepomucena Wilczyńskiego i Karoliny z Raczyńskich, dz-ców Sz. -- MD. Xawery W. konsyliarz ziem. pow. śrem. z Krzyżanowa i panna Seweryna Lipska z Rudnicza p. wągrow.

53545 (Niepart)

1830.18/I. (Gogolewo) Stanisław Nepom., * 6, s. poprz. GD. Czarneckich [GM. Marcelego i Florentyny z Chłapowskich Czarneckich] kolatorów -- GD. Ludwik Sczaniecki kapit. dz-c Boguszyna i GD. Donata Chłapowska z Czerw. Wsi GD. Antoni Cz. i panna Ludwika Kwilecka z Błociszewa

53546 (Niepart)

1830.19/VII. (Gostkowo) Marjanna Symforoza Joanna, * 16, c. GD. Onufrego Dramińskiego (†-go 30.5/I.) i Tekli z Niedźwieckich dz-ki Gostkowa -- GD. Jan N. mł., i MD. Felicjanna ze Stremlerów D-a, dz-ka folw. Zmysłów

53547 (Niepart)

1831.19/VI. (Zmysłowo) Roch Stanisł. Ant., * 10, s. GD. Wiktora i Felicjanny ze Stremlerów Dramińskich -- GD. Roch Żychliński pos. Przyborowa i GD. Antonina Jaraczewska pos. Łowęczyna

53548 (Niepart)

1831.20/XII. (Gogolewo) (Helena) Marja Barbara, * 30/XI., c. poprz. GD. Czarneckich [GM. Marcelego i Florentyny z Chłapowskich Czarneckich] dz-ców Gog. i Niep. z przyl. -- GD. Zygmunt Cz. z siostrą Cecylią -- cerem. 32.22/I. Wtedy dodane imię Helena ass. Ignacy Siemiątkowski z Pol. i Klementyna z Chłapowskich Potworowska dz-ka Goli

53549 (Niepart)

1834.2/VI. (Rzeczki) * ch. 19/VI., Adam, s. GD. Franc. Olszyńskiego poses. i Apolonii de Marszałkiewicza -- chrz. nieszl.

53550 (Niepart)

1835.11/II. * (Oczkowice), ch. 16, Józef, s. MG. Józefa Braunek pos. O. i Małgorzaty Budziszewskiej -- M. Walenty Rogaliński dz-c Ostrótek. M. Józefa Raczyńska ż. pos. z Chojna, M. Florjan Br. major w p. i MD. Kat. Opcińska (?) de Szczypiczno

53551 (Niepart)

1836.22/XI. ch. ch. MD. Florian Braunek admin. Oczkowic i M. Albertyna Swięcicka V., c. dziedziczki O.

53552 (Niepart)

1838.22/IV. ch. ch. GD. Karol Kalksztayn dz-c dóbr koło Gdańska i GD. Anna Szczaniecka dz-ka Sarbinowa

53553 (Niepart)

1839.7/IV. ch. ch. GMD. Antoni Szczaniecki dz-c Sarbinowa i GM. Leokadja Morawska, żona pos. Zakrzewa

53554 (Niepart)

1839.16/VIII. M. Tomasz Niewitecki syn dziedzica Zmysłowa i M. panna Juljanna Jasielska c. posesora Oczkowic

53555 (Niepart)

1840.12/VI. ch. ch. G. Polimon Wilczyński i G. Pelagia Raczyńska, on. mł. syn dziedziczki Szurkowa, ona panna, c. posesora tychże dóbr

53556 (Niepart)

1842.11/III. (Zmysłowo) Jan Stanisław, * 7, s. Tomasza Niewiteckiego, dz-ca Zmysłowa i Józefy Jasielskiej (bez cech szlach.!) -- Stanisł. Błociszewski dz-c Ciołkowa i panna Juljanna J. z Zembowa

53557 (Niepart)

1846.13/V. (Szurkowo) Marja Rozalja, * 25/III., c. Palemona Wilczyńskiego dz-ca Sz. i Anny Cieleckiej -- Franc. Kumorowski i Marjanna Krzeszewska

53558 (Niepart)

1846.26/VIII. (Zmysłowo) * 24 Ludwik Augustyn Kalikst, s. Tom. Błociszewskiego pos. i Elżb. Schlej -- Kalikst Bojanowski i Ida Schlej

53559 (Niepart)

1847.9/I. (Szurkowo), * 46.12/XII. Marianna, c. Stan. Żurkowskiego ekon. i Florentyny Altfilisz (?) -- Feliks Wyganowski i Filipina Wilczyńska

53560 (Niepart)

1847.5/VI. (Gogolewo) * 22/V. Józef Maria Nepom., s. Nob. Adama Żółtowskiego dz-ca Urbanowa i Cecylji Czarneckiej -- Hr. Nep. Ż. dz-c Ujazdu i Nob. Flor. Czarnecka dz-ka Gogolewa

53561 (Niepart)

1847.26/XII. (Gogolewo) * 16, Zygmunt Józef Emil, s. Józefa Gładysza ekon. dwor. i Emilji Torge -- Antoni G., Balbina G.

53562 (Niepart)

1848.17/III. (Szurków) * 19/II., Zojfa Apolonia, c. poprz. Wilczyńskich [Palemona Wilczyńskiego i Anny Cieleckiej] dziedziców -- Michał Cielecki i Rozalia C.

53563 (Niepart)

1849.25/III. (Gogolewo) * 18, Anna Marja Józefa Gabriela, c. Anton. Czarneckiego dz-ca Golejewka i Anieli Ponińskiej -- Marceli Cz. i Anna P.

53564 (Niepart)

1850.13/I. (Szurkowo)* 4/XII. Barbara Karolina, c. poprz. Wilczyńskich [Palemona Wilczyńskiego i Anny Cieleckiej] dz-ców Sz. -- Edward Rożnowski dz-c Sarbinowa i panna Filipina W., dz-c Oczkowic

53565 (Niepart)

1851.6/XI. (XII.?) * (Szurkowo), a ochrzcz. 26/XII. Zygmunt Edward s. poprz. Wilczyńskich [Palemona Wilczyńskiego i Anny Cieleckiej] dz-ców Sz. -- Teodora Węgierska wd. generałowa, Karol Węg. kap. w. p. Filipina Wilcz. dz-ka Oczkowic, Michał Cielecki dziad dziecka

53566 (Niepart)

1853.24/I. * (Gogolewo), ch. 26/II. Marcelin Marja Antonii, s. Zygm. Czarneckiego hr., dz-ca Gogol. i Niep. i Marjanny Giżyckiej -- hr. Marceli Cz. dz-c Rakoniewic hr. Antonina Moszczeńska z Paryża

53567 (Niepart)

1853.13/IX. (Oczkowice) * ch. 15/IX. Karolina Józefa Ignacja, c. Walentego Nasierowskiego i Filipiny Wilczyńskiej dz-ców Oczk. (ojciec: Walenty Stanisław Andrzej N.) -- Jan Budziszewski, Pelagia B.

53568 (Niepart)

1853.14/X. * (Szurkowo), ch. 13/XI. Anna Jadwiga, c. poprz. Wilczyńskich [Palemona Wilczyńskiego i Anny Cieleckiej] dz-ców Sz. -- Emil Szołdrski, dz-c Osieka, Antonina Sz. ż. dz-ca Popowa

53569 (Niepart)

1854.12/VIII. (Gogolewo) * ch. 21/VIII. Wacław Jan Michał, s. poprz. hr. Czarneckich [Zygm. Czarneckiego i Marjanny Giżyckiej] -- Antoni Cz. z ż. Anną Ponińską († 55.19/V.)

53570 (Niepart)

1854.10/XII. * (Oczkowice), 29/XII. Witold Józef Aleksander, s. poprz. Nasierowskich [Walentego Nasierowskiego i Filipiny Wilczyńskiej], dz-ców O. -- hr. Emil Szołdrski z Osieka panna Wincencja Budziszewska

53571 (Niepart)

1856.12/III. (Oczkowice) * ch. 30, Marianna, c. poprz. Nasierowskich [Walentego Nasierowskiego i Filipiny Wilczyńskiej] -- Stanisław Wilczyński i Marjanna W.

53572 (Niepart)

1857.26/II. * (Gogolewo), ch. 4/IV. Józef Anastazy Jan Kazimierz, s. poprz. Czarneckich hr. [Zygm. Czarneckiego i Marjanny Giżyckiej] dz-ców Niep. i Gog. -- hr. Stan. Cz. Helena Cz., Wiktor Cz., Anna Cz.

53573 (Niepart)

1857.10/VI. * (Oczkowice), ch. 30/VI. Zofja Antonia, c. poprz. Nasierowskich [Walentego Nasierowskiego i Filipiny Wilczyńskiej] -- Palemon Wilczyński dz-c Szurkowa i Pelagia Budziszewska dz-c Grabkowa

53574 (Niepart)

1857.28/IX. * (Szurkowo), ch. 16/X. Antonina Michalina Wacława, c. poprz. Wilczyńskich [Palemona Wilczyńskiego i Anny Cieleckiej] -- Władysław W. i Franciszka Graffa

53575 (Niepart)

1858.17/XI. * (Gogolewo) ch. 25/XI. Michalina Ludwika Katarzyna Elżbieta Cecylia, c. poprz. hr. Czarneckich [Zygm. Czarneckiego i Marjanny Giżyckiej] dz-ców Niep. i Gog. -- Hr. Hr. Marceli Cz., Florentyna Cz. dz-ce Rakoniewic, a dziadkowie dziecka - Wiktor Cz. z Gogolewa, Zofja Cz. z Golejewka oboje młodzi hr. hr.

53576 (Niepart)

1860.29/VII. (Oczkowice) ch. 31/VII. Marja Magdalena Cecylia Anna c. poprz. Nasierowskich [Walentego Nasierowskiego i Filipiny Wilczyńskiej], dziedz. O. -- Tad. Wilczyński mł. i Anna W. dz-c Szurkowa

53577 (Niepart)

1861.11/IX. * (Gogolewo), 7/X. Michał Stefan Prot, s. poprz. hr. Czarneckich [Zygm. Czarneckiego i Marjanny Giżyckiej] -- hr. Antoni Cz. dz0c Golejewka; Grocholska siostra matki dziecka

53578 (Niepart)

1863.22/VIII. * (Gogolewo), ch. 13/IX., Stefan Wacław Bolesław, s. poprz. Czarneckich hr. hr. [Zygm. Czarneckiego i Marjanny Giżyckiej] dz-ców Niep. etc. -- Maks. Bniński hr. dz-c Pamiątkowa i Klementia Potworowska dz-ka Goli

53579 (Niepart)

1866.29/X. * (Gogolewo), ch. 3/XI. Szymon Marjan Tadeusz Zygmunt s. poprz. hr. Czarneckich [Zygm. Czarneckiego i Marjanny Giżyckiej], dz-ców Niep. i Gogol. -- Hr. Marceli Cz. dziad dziecka, dz-c Rakoniewic, Michalina Giżycka babka - Józef Cz. brat dziecka, Ludwika Cz. siostra

53580 (Niepart)

1867.30/VII. * (Woszczków), ch. 2/IX. Jan Stefan, s. Teodora Liske i Stanisławy Węsierskiej pos. dom. W. -- Józef Wulkowski Eleonora Węs, - 1868.13/IX. ch. panna Róża Węs.

53581 (Niepart)

1877.19/IX. * (Gogolew), ch. 27/IX. Stanisław January Zygmunt. (cer. 78.16/X.), s. Wiktora Czarneckiego i Eufrozyny Sobańskiej, hr. dz-ców dóbr -- hr. Zygm. Cz. z ż. Marjanną hr. Antoni Cz. i panna Ludwika Cz.

53582 (Niepart)

1878.3/X. * (Gogolewo), ch. 16/X. Tekla Marja Jadwiga Teresa, c. poprz. hr. Czarneckich [Wiktora Czarneckiego i Eufrozyny Sobańskiej] -- hr. Adam Żółtowski z ż. Cecylią

53583 (Niepart)

1879.9/VIII. * (Szurków), ch. 5/IX. Zofja Maria Antonia, c. Władysł. Wilczyńskiego i Jadwigi Zakrzewskiej dz-ców -- Anna W. wd. Zygmunt W. mł.

53584 (Niepart)

1756.11/II. G. Antoni Dymowski x GV. Marianna Szczypiorska z Szurkowa -- MD. Jan Nep. Sokolnicki chorążyc pozn. i GD. Cyriak Gostkowski z Szurkowa

53585 (Niepart)

1758.30/VIII. (Szurków) G. Józef Zwierzchowski z dw. Sz. x Marianna Łęcka wd. -- G. Wawrzyniec Sypniewski ekon. z N. i G. Franc. Drozdowski dworz. z N.

53586 (Niepart)

1763.6/IX. (N.) M. Stefan Garczyński wojewodzic pozn., gen. w. kor. x M. Weronika z Krzyckich Mycielska wd. kaszt. sier. -- M. Konst. Rogaliński z ż. Joanną z Zakrzewskich dz-ce Golejewka, M. Wojciech Morawski sędzia zs. wschow. i żona jego Jadwiga, dz-ce Zakrzewa

53587 (Niepart)

1774.12/IV. (Gogolewo) M. Władysław Suchorzewski pułk. w. kor. x M. Marjanna Sokolnicka chor. pozn., -- MD. Ignacy Such. i M. Józef Jaraczewska

53588 (Niepart)

1789.22/X. (Gogolew) PMD. Fryderyk Skorzewski podkom. JKMci, dz-c m. Łabiszyn, Margonin etc. x M. V. Antonina Garczyńska dz-ka Niep., Gogol., generałówna w. kor. -- JMD. Koźmirski rotm. kaw. nar. Tomasz burgr. gnieźn. Karol Miaskowscy

53589 (Niepart)

1790.5/III. (Gostków) JMD. Franc. Garczyński rotm. w. kor. i komis. pow. kość. i z. wschow. komisji c. wojsk. Dobrego porządku dz-c Gostk., mł. x JMD. Weronika, c. JMD. Jana Nepom. Mycielskiego starosty osnic., dz-ce Rawicza, panna -- Aleks. Prusinowski i inni

53590 (Niepart)

1790.13/VI. (Gogolew) JMD. Adam Gajewski kasztelanic rogoz. x JMV. Eleonora Garczyńska -- Franc. Antoni Garcz. rodz. brat i inni

53591 (Niepart)

1793.12/VIII. MG. Walenty Cieśliński mł. pos. Rogowa (par. Krobia) x Justyna ze Skorzewskich Kobylińska wdowa posesorka części Szurkowa -- G. Jan Cieśliński, ojciec, dziedzic Skąpego, Kasper Binkowski pos. Pijanowic, Józef B. dz-c Strzeszek, Marcin B.

53592 (Niepart)

1795.2/VIII. (Gostków) G. Antoni Uleyski ekonom, mł. x Ludwika Ewa Wilczewska V., adulta, w służbach JM. Weroniki z Krzyckich Garczyńskiej poses. Gostkowa -- MD. Jan Przespolewski pos. Rogowa

53593 (Niepart)

1920.22/V. * (Gogolewo), ch. 27/V. Roman Wiktor, Henryk Witold Marjan Edward (na konfirm. 1930.25/VIII. Roman Aleksander) s. Stanisł. hr. Czarneckiego i Eleonory z Komierowskich -- Marja K. z Nieżuchowa i Józef Cz. z Dobrzyny

53594 (Niepart)

1923.24/VIII. * (Gogolewo), ch. 30/VIII. Maria Bernadetta Teresa Eufrozyna Tekla Ludwika, c. poprz. hr. Czarneckich [Stanisława Czarneckiego i Eleonory z Komierowskich] dz-ców Gogol. i Niep. -- Stanisł. Kurnatowski z Pożarowa, Roman Komierowski szamb., Ludwika hr. Żółtowska z Godurowa, Marja Ż. córka

53595 (Niepart)

1927.15/IV. * (Przyborów), ch. 1/V. Zygmunt Aleks., s. Marjana de Zaremba urzędn. gosp. i Marii Kasprzak -- chrz. nieszl.

53596 (Niepart)

1904.6/IX. Roman Piotr hr. Bniński z Berezna w gub. wołyń. l. 35 (36?) x Marja Tekla Czarnecka z Gogolewa, V. l. 26 -- Wiktor hr. Cz. z Gogolewa, Józef hr. Cz. z Dobrzycy

53597 (Niepart)

1832.12/III. (Oczkowice) poch. GD. Ludwik de Braunek subcapitanens wojsk pol. † 10/III. l. 26, suchoty

53598 (Niepart)

1832.3/XII. (Szurkowo) † Aniela, c. G. Nepom. Wilczyńskiego i M. Karoliny z Raczyńskich, dz-ców Sz., poch. 6 w kość. Zakrzew.

53599 (Niepart)

1833.19/XII. (Oczkowice)† dziewczynka ledwie narodz. c. M. Józefa Braunka i Małg. Budziszewskiej brata dz-ca O.

53900 (Niepart)

1837.20/VII. (Oczkowice)† Józef Swięcicki, s. GD. Aleksandry, z Braunków S-ej wdowy, dz-ki O. i Goreczek, mł., uczeń Gimn. Pozn., na wakacjach w O., r. 14-y, utonął w stawie Gogolew., poch. cm.

53601 (Niepart)

1846.6/IX. (Zmysłowo) † Ludwik Augustyn Kalikst, s. Tomasza Błociszewskiego pos. i Elżb. Schlej, dni 13

53602 (Niepart)

1852.3/VI. (Wrocław) † we Wr. gdzie była uczyć się Helena Cielecka V. Nob. z Szurkowa c. Michała i Rozalii C-ch, dz-ców Sz., l. 18, poch. 5 w kość. Niep. Strofuły

53603 (Niepart)

1853.20/VII. (Gogolewo) † Marcelina Maria Antonia, c. Zygm. i Marjanny Czarneckich, dz-ców Gogol., Niep., mies. 7 paraliż

53604 (Niepart)

1857.10/IX. (Oczkowice) † Zofja Antonia c. Walent. i Filipiny Nasierowskich dz-ców O., m. 3

53605 (Niepart)

1864.31/V. (Szurków) † Karolina, c. Polemona i Anny Wilczyńskich dz-ców Sz., virgo, suchoty

53606 (Niepart)

1868.13/II. (Oczkowice) † Tadeusz Seweryn Xawery Wilczyński l. 38, m. 7, dni 15, Nob., mł., s. Nepomucena i Karoliny, paraliż., Zostały 2 siostry dorosłe

53607 (Niepart)

1876.15/XI. (Oczkowice) † Marjanna Nasierowska, l. 18, m. 8, dni 2, panna, c. Walentyna i Filipiny Wilczyńskiej

53608 (Niepart)

1887.6/III. † (Pozn.) Mieczysław Wilczyński l. 9, s. Władysława dz-ca Szurkowa i Jadwigi Zakrzewskiej

53609 (Niepart)

1916.27/XI. † (Gogolewo) Dr. jur. Wiktor hr. Czarnecki patron kośc. dz-c Gogolewa i Niep., pos. dóbr., s. Zygm. hr. Cz. i Marii Giżyckiej l. 66, 1 m., 13 dni. astma i osłab. serca. Syn Stanisław

53610 (Starygród)

1781.0/I. (St.) Katarzyna Małgorzata c. PM. Pawła i Antoniny Sokolnickich dz-ców i kolat. St. -- X. i N. Róza Jezierska, V. z dworu St. Cerem. 22/II. - PM. Józef Budziszewski z żoną

53611 (Starygród)

1782.15/VII. (St.) Małgorzata, c. poprz. PM. Sokolnickich [PM. Pawła i Antoniny Sokolnickich] dz-ców St. -- PM. Katarzyna S., babka dziecka z ojca

53612 (Starygród)

1783.13/VII. (St.) dziecko bezimienne, zaraz †-e, poprz. PM. Sokolnickich [PM. Pawła i Antoniny Sokolnickich]

53613 (Starygród)

1784.28/XI. (Dw. St.) Marianna, c. poprz. PM. Antoniny z Budziszewskich i Pawła Sokolnickich [PM. Pawła i Antoniny Sokolnickich] kolat. -- X. i Krystyna z Suchorzewskich Sokolnicka

53614 (Starygród)

1786.18/I. ch. ch. N. Antoni Miecznikowski ekon. Kuklinow. i G. Marjanna Wiśniewska ekon. Starogr. z żoną

53615 (Starygród)

1786.22/VI. (Dw. St.) Antoni Paweł, s. poprz. PM. Sokolnickich [PM. Pawła i Antoniny Sokolnickich] dz-ców i kolat. -- PM. Tekla S. virgo, córka i X. ass. przy cer. 1/VII.: P. Dionizy Budziszewski z żoną z Masłowskich podstolowie sieradzcy

53616 (Starygród)

1787.9/IX. (St.) Mikołaj Tolentinno Gorgonim Józef, s. poprz. P. Sokolnickich [PM. Pawła i Antoniny Sokolnickich] dz-ców i kolat. -- PMD. Kaz. S. podstoli pozn. z żoną Urszulą z Golińskich

53617 (Starygród)

1791.22/XII. (Kuklinow) Katarzyna, c. N. Michała i Elżbiety Broniszów, nobilium w służbie ekonom. dworu Kukl. -- chrz. nieszl.

53618 (Starygród)

1793.10/XII. (cerem. 1794.I.), Marjanna Melchjora ch. w Buczu, c. GD. Wawrzyńca i Antoniny Mikołajewskich -- PM. Ludwik Chłapowski z ż. Teklą z Sokolnickich

53619 (Starygród)

1793.1/XII. Biblianna Barbara, c. GD. poprz. Mikołajewskich [GD. Wawrzyńca i Antoniny Mikołajewskich] * w Benicach -- PM. Paweł. Sokolnicki i PM. Katarzyna z S-ch Budziszewska

53620 (Starygród)

1786.8/VIII. † (Kuklinów) † Antoni, dzicko M. Rembowskich pos. K. poch. w grodzie dziecięcym

53621 (Starygród)

1792.12/XI. † PM. Antonina z Budziszewskicsh Sokolnicka suchoty, pochow. w kość. Mąż Paweł

53622 (Starygród)

1793.17/IX. PMD. Ludwik Chłapowski dz-c Gościejowa x PM. Tekla Sokolnicka C., c. PMD. Pawła S. i †-ej Antoniny z Budziszewskich -- PM. Paweł. S., PM. Celestyn S., PM. Franc. B. PM. Michał Chł.

33623 (Starygród)

1795.24/VI. Joanna, c. GD. Kazimierza, ekon. w Kuklinowie, i G. Agata, małż. Borzewskich, * 24/VI. -- PMGD. Ludwik Chłapowski dz-c Gościejewa i PM. Tekla z Sokolnickich żona jego

53624 (Starygród)

1796.14/II. Walentyna Faustyna, * 14/II., c. GD. Wawrzyńca Mikołajewskiego de St. profesora we dworze i Antoniny -- PM. Ludwik i Tekla Chłapowscy

53625 (Starygród)

1797.4/I. ch. ch. PM. Łukasz Sokolnicki i MV. Antonina Szkulska

53626 (Starygród)

1798.20/XI. Antonina, c. poprz. G. Mikołajewskich [GD. Wawrzyńca Mikołajewskiego i Antoniny], * t. d., -- PM. Jan Korytowski z ż. Urszulą z Sokolnickich panią dożyw. Targorzyc

53627 (Starygród)

1801.11/V. ch. ch. P. Jan Sokolnicki s. dziedzica i P. Marianna S-a córka tegoż

53628 (Starygród)

1801.15/VI. ch. ch. P. Józef Budziszewski i P. Katarzyna B-a ż. dziedzica Grąbkowa

53629 (Starygród)

1803.28/II. ch. ch. M. Ignacy Odpol dzierżawca Kuklinowa i M. Teresa Urowska M. Bernard U. pos. Lipowca i G. Marianna Kunowska ż. ekon. z Kukl.

53630 (Starygród)

1803.29/V. ch. ch. M. Jan Korytowski i M. Urszula z Walknowskich Sokolnicka

53631 (Starygród)

1806.3/X. (Kuklinow) Izabella Marjanna, * 12/IX., c. NM. Józefa Szumlańskiego posesora "officinae Czemati" w Kukl. i M. Teresy -- MD. Ignacy Wodpol pos. Kukl. i MV. Marjanna Kosicka z Ziołkowa

53632 (Starygród)

1807.27/X. ch. ch. G. Józef Swinarski mł. bawiący w Kobylinie i GV. Nepomucena Korzeniewska

53633 (Starygród)

1808.10/IV. Antoni Wiktor, * 25/III., s. PM. Mateusza Błociszewskiego dz-ca Rogowa w par. Krobia i Barbary z Pruskich -- PM. Wikotr Bronikowski mł. z Golejewka i Kat. z Rudnickich (?) Pruska ż. dz-ca St.

53634 (Starygród)

1808.23/VII. (Kuklinowo) elestyn Soter, * 17/VII., s. GD. Józefa Szumlańskiego i Teresy z Korzeniewskich -- M. Nepom. Węgorzewski dz-c Kuklinowa i Eleonora de Kornatowskie Kossakowska (?) -- Sz-cy są posesorami prepinacji w. k.

53635 (Starygród)

1819.9/XI. * Teodor, s. P. Mateusza i Marianny Osińskich pos. St. cerem. 25/XII. -- PD. Józef Pruski, dz-c Grabu i Ewa Niemojowska dz-ka Jedlca

53636 (Starygród)

1825.17/I. * (St.), ch. z w. 19/I. Eweryst Dezydory Nepom., s. PM. Romana Bronikowskiego i Ludwiki z Pruskich dz-ców dóbr, gener. cerem. 1839.26/XII. chrz. z wody: PMD. Józefa Ożegalska dz-ka Gościejewa. Ass. M. Franciszka Szczerska z Garzyna i panna Izabela Br., c. dz-ców St. Ass. przy cer. P. Winc. Gądkiewicz dz-c Rudy w Polsce, radca Tow. Kred. Tekla Morawska dz-ka Konarzewa w p. krotoszyń.

53637 (Starygród)

1825.27/XII. ch. ch. PM. Franciszka Szczerska z Kuklinowa PM. Teresa Kotarbska wd. z Kukl. PM. Nepom. Szczerska V. z Kukl., Stanisława Szcz. V. z Kukl.

53638 (Starygród)

1830.26/VI. * (St.), ch. 11/VII. Jadwiga, c. GM. Winc. Gątkiewicza dz-ca Rudy w Kr. Pol. i G. Izabelli z Bronikowskich -- GG. Stanisł. Rasiński, refer. z Krotoszyna i Aloizy Br. brat matki dziecka GG. Pelagia i Emilja Rembowskie z Wyganowa. Tomasz G. dziad dziecka i Atanazja Br. prababka Roman Br. i Karolina Gątk. dziad i babka

53639 (Starygród)

1830.7/XI. * (Kuklinów), ch. 11/XI. Prowidencja Marja Tekla Bronisława, c. GM. Józefa Chełkowskiego pos. Garzyna i GM. Nepomuceny Szczerskiej -- GM. Jan Nowacki sędzia pow. Krotoszyna, z Benic, i GM. Stanisława Szcz. siostra rodz. matki dziecka

53640 (Starygród)

1833.13/VII. * (St.), ch. 23/VII. Małgorzata Anna, c. M. Karola Lowickiego i M. Prowidencji z Gutrych -- G. Leon Radzyński pos. St. GV. Apolonia Pigeti

53641 (Starygród)

1833.20/VII. * (Kuklinów), 23/VII. Eliasz Władysław, s. M. Józefa Miołkoskiego (!) i M. Bogumiły z Szczerskich ojciec dz-c Lipoviensis

53642 (Starygród)

1834.3/IX. * (St.), ch. 24/IX. Eufrozyna Marja, c. P. Karola Lowickiego i P. Prowid. z Gutrych pos. St. -- Ant. Kurowski pos. Ptaczkowa z córką panią Emilią K.

53643 (Starygród)

1835.29/XI. * (St.), ch. 22/XII. Prowidencja Saturnina, c. poprz. MD. Łowickich [P. Karola Lowickiego i P. Prowid z Gutrych] pos. St. -- G. Leon Kadzyński ekon. cerem. 36.21/VI.

53644 (Starygród)

1839.6/IX. * (Kuklinow), ch. 14/IV. Franciszek a Paulo Celestyn s. GM. Józefa Chełkowskiego dz-ca K. i GM. Stanisł. Sczerskiej -- G. Ludwik Krzyżański z Kadzewa z ż. Elżb. z Ch-ch

53645 (Starygród)

1868.3/VIII. * (St.), ch. 8/VIII., cer. 4/X. Józef Feliks Stefan, s. GM. Franc. Chełkowskiego i GM. Felicji z Wężyków dz-ców dóbr -- GM. Ildefons Ch., G. Józefa Krzyżanka ass. Józef Ch. dz-c Kuklinowa z ż. Stanisławą Ch.

53646 (Starygród)

1808.27/IV. M. Roman Bronikowski, mł. l. 23 x M. Ludwika Pruska V. l. 19 -- M. Wiktor Br., Wiktor Trzebiński, Xaw. Br., M. z Rogalińskich B-a matka pana mł., M. Franc. P. ojciec panny

53647 (Starygród)

1819.21/XI. (St.) PD. Franciszek Przyłuski mł. ze Starkowca x P. Prakseda Godlewska V. ze Starygrodu -- P. Józef Pruski Roman Bronikowski, Józef Ożegalski

53648 (Starygród)

1829.1/II. PM. Józef Miłkowski mł. z Milejewa, s. Andrzeja i Marjanny z Pruskich dz-ców Macewa i Milejewa x PM. Bogumiła Szczerska V., c. PM. Stanisława i Franciszki z Bogusławskich Szczerskich dz-ców Kukl., on. l. 27, ona 22 -- św. rodzice obojga

53649 (Starygród)

1829.15/V. PM. Józef Helkowski mł. z Łosińca x PM. Nepomucena Szczerska V. z Kuklinowa, c. Stanisł. i Franciszki z Bogusławskich -- Rodzice, Józef Miłkowski, Jan Nowacki sędzia etc.

53650 (Starygród)

1829.9/IX. PM. Wincenty Gątkiewicz mł. z Rokutowa, l. 32, x PM. Izabela Bronikowska V., c. PM. Romana i Ludwiki B-ch. l. 19 (ślub w kość. w Tursku) -- PM. Józef Pruski dz-c Grabu, Antoni Morze dz-c Bronowa

53651 (Starygród)

1832.29/XI. G. Aleksy Gruszczyński skryba z Kuklinowa mł., l. 25 x Józefa Jankoska, V. z Rojowa l. 22 -- św. nieszl.

53652 (Starygród)

1808.23/XI. (St.) † PM. Franciszek Pruski, dz-c St., mąż Katarzyny de Rudnickie, l. 81, poch. w kość. 27

53653 (Starygród)

1810.6/IX. (St.) † G. Józefa ze Skrzetuskich ż. G. Karola Torma kom. ekonom. we dw. St., l. 30, suchoty poch. cm.

53654 (Starygród)

1814.25/VIII. † w Gościejowie PM. Łukasz Sokolnicki, s. ol. PM. Pawła S-go przed laty 9 dziedzica Starygrodu, i M. Antoniny z Budziszewskich l. 39; Tu ciało przywiez. i do grobu ojca; który kościół odbudował przed l. 10, z ostatecznej ruiny dźwigając, złożono 29/VIII.

53655 (Starygród)

1817.31/V. (St.) † Napoleon Błociszewski, l. 11, s. G. Mateusza i Barbary B-ch, poch. kość.

53656 (Starygród)

1826.28/IX. † (Kuklinowo) PM. Jan Nepom. Węgorzewski dz-c dd. K. i Drobnie (?), l. 84, m. 1 poch. cm. Rozwodnik a jego żonę pojął pułk. Garczyński

53657 (Starygród)

1832.17/III. † (Kuklinowo) Prowidencja, c. G. Józefa Chełkowskiego i Nepom. z Szczerskich 1 r. 4 m.

53658 (Starygród)

1833.25/V. † (St.) Małgorzata Łowicka r. 1, m. 3, c. M. Karola Ł. i Prowidencji z Gutrych, koklusz, poses. St.

53659 (Starygród)

1835.13/IX. † (Kuklinów) Stanisław Szczerski l. 59, dz-c Kuklinowa, Drobnina etc; małżonek

53660 (Starygród)

1837.26/XI. † (Kuklinów) Franciszka Sczerska z Bogusławskich dz-ka Kukl. i Drobnina. l. 53, plica

53661 (Starygród)

1838.2/XI. † (Kuklinów) M. Marjanna z Rogalińskich Chełkowska l. 72, wdowa, c. dz-ca dóbr

53662 (Murowana Goślina)

1803.11/I. (Zamek Gośliński) Kasper Józef, * 7/I. s. GD. Andrzeja Antoniego Grekowicza kap. w. pol. i Marjanny z Wojakowskich -- M. Anna Marianna Werowa akatol., żona posesora Gośl.

53663 (Murowana Goślina)

1804.3/V. (Mściszewo) Teofila Anastazja, * 28/IV., c. GMD. Jana Stupnickiego i Anny z Zakrzewskich -- GMD. Jan Nep. Z. mł. i GD. Franciszka Stobierska pos. wsi król. Starczanowo

53664 (Murowana Goślina)

1805.9/V. (miasto) Stanisław s. GD. Kurczewskiej z ojca niesz.

53665 (Murowana Goślina)

1805.8/V. * Anastazy, s. G. Jana Stupnickiego i Anny -- G. Stanisław Zakrzewski i Anastazja Z. Ten Stan. Z. z Żabna, Klementyna de St., siostra

53666 (Murowana Goślina)

1816.12/I. (z folw. Pielskiego) Honorata, c. N. Józefa Kuczyńskiego komis. i Rozalji z Kołaczkowskich, * 4, -- N. Józef Umiński kontroler i Marjanna Lewandowska oboje z miasta

53667 (Murowana Goślina)

1817.1/IX. ch. X. Xawery Józef de Trzebiatowski kan. kat. gn. i koleg. kamieńca, sędzia metropol. II instancji, archidjak. kamieniecki, oficjał, kość. arcyprezbit. w Więcborgu prob.

53668 (Murowana Goślina)

1818.20/IV. (Stawiany) Emilja, * 6, c. D. Józefa Kuczyńskiego ekon. i G. Rozalji z Kołaczkowskich -- JD. Xawery Chłapowski podczaszy dz-c Łopuchowa i JD. Józefa Kołaczkowska dz-czka Wojnowa

53669 (Murowana Goślina)

1818.7/VI. (M. Gośl.) Jan Feliks, * 30/V, s. D. Kaspra Hebanowskiego nauczyc. z Gośl. i Marjanny z Klawińskich -- chrz. mieszcz. z G.

53670 (Murowana Goślina)

1819.24/II. ch. MD. Michał Rogowski konsyl. zs. pow. obor. z Mściszewa -- 1821.25/II. ch. Anna R., ż. Konsyl., z Mściszewa

53671 (Murowana Goślina)

1820.20/X. (Pławno) Michał Franciszek, * 1, s. G. Mateusza Przepałkowskiego, karczmarza, i Nepomuceny -- chrz. sławetni z M. Gośl.

53672 (Murowana Goślina)

1820.13/XII. (miasto) Karol, * 4, s. N. Józefa Umińskiego faktora i Julianny z Borkowskich -- X. i mieszczka

53673 (Murowana Goślina)

1821.15/IV. ch. ch. Ludwik i Konstancja Rogowscy, młodzi, oboje z Mściszewa

53674 (Murowana Goślina)

1821.25/VII. (M. Gosł.) cerem. Marianna Honorata Teofila Rogozińska c. G. Fabiana i Justyny, * 1784.2/I. -- G. Michał Rogowski konsyliarz ziem. pow. obornic. z Mściszewa i G. Marianna Lewandowska pos. z Raczkowa

53675 (Murowana Goślina)

1821.25/VII. (M. Gosł.) cerem. Antoni, * 1803.3/VII., s. G. Honoraty Rogozińskiej z ojca Jana Zabłockiego -- N. Jan Lewandowski pos. Raczkowa i mieszczka Goślińska

53676 (Murowana Goślina)

1821.29/VII. ch. G. Józef Grudzielski pos. Boduszewa -- 5/VIII. ch. G. Józef Umiński kontroler

53677 (Murowana Goślina)

1821.5/VIII. (Huta) Antonina, * 13/VI, c. G. Marcina Popowskiego i Magdaleny -- Franc. Pawłowski pos. i Ant. Michalska, oboje z miasta

53678 (Murowana Goślina)

1803.5/V. (miasto) D. Jan Dawid Szefler przełoż. ceł król. w Goślinie, wd., akatolik x D. Anna Elżbieta Plucińska młynarka, ze wsi Piła, wdowa, katol. -- św. mieszczanie

53679 (Murowana Goślina)

1803.14/VIII. (Mściszewo) MD. Jan Stupnicki mł. l. 18 x MD. Anna Zakrzewska z Mśc. V. l. 19 -- MD. Jan Wer pos. w Goślince, MD. Malczewski

53680 (Murowana Goślina)

1803.14/VIII. (Mściszewo) MD. Karol Brose akatol., mł., l. 24 x MGD. Katarzyna Zakrzewska V., c. poses. Mściszewa, l. 16 -- MD. Jan Wer pos. Goślinki, MGD. Jan Stupnicki

53681 (Murowana Goślina)

1817.20/VIII. (miasto) Sław. Kasper Hebanowski mł., nauczyc. l. 25 x Marianna Klawińska V. l. 21 -- św. mieszczanie z G.

53682 (Murowana Goślina)

1838.7/VIII. (M. Gośl.) G. Józef Falkowski mł. de Schlegenberg z Górn. Śląska x N. V. Agn. Prędkowska z M. Gośl. -- św. mieszczanie

53683 (Murowana Goślina)

1824.15/III. (Syczno?) Wilhelm Marcin, * 29/X. r. ub. s. G. Marcina Popowskiego i Magdal. z Michalskich -- C. Antoni Radziwiłł nam. i Ludwika z Ks. Pruskich żona jego

53684 (Murowana Goślina)

1835.20/II. * (Trojanowo) ch. 3/III. 1) Wanda Eleonora i 2) Józefa Honorata (* Usłodziny 1834.10/I.), cc. G. Kaspra Malczewskiego i Justyny z Koczorowskich, dz-ców -- G. Wojc. M. z Węgierskiego i Antonina M. panna z Kopaszewa; G. Jan K. z Szypłowa i Joanna Węsierska de Łobza

53685 (Murowana Goślina)

1797.16/X. (miasto) † G. Kat. z Gosławskich Kwiatkowska poch. cm. l. ok. 70

53686 (Murowana Goślina)

1799.15/I. (Piła) † GD. Łucja Morawska wd., l. 60, plica

53687 (Murowana Goślina)

1799.9/IX. (Zielonka) † GD. Klemens Kaczarowski, l. 12, s. GD. Ignaca prefekta lasów w Z. i D. Fryderyki, l. 12, poch. kość.

53688 (Murowana Goślina)

1802.1/III. (miasto) † Melchjor, s. G. Stef. Floreckiego i Elżbiety l. 3, plica

53689 (Murowana Goślina)

1805.1/I. (miasto) † GD. Marianna de Jarzyna Swiętochowska l. ok. 70, poch. 5 cm.

53690 (Murowana Goślina)

1805.3/VIII. (miasto) † Stanisław, s. GD. Kurczewskiej 3 mies. bydrop.

53691 (Murowana Goślina)

1817.22/IX. (wś Stawiany, par. Dąbrowska) † N. Melchjor Milewski pos. tej wsi l. 24, mł., kapit. w. p. 24 poch. cm. za miastem

53692 (Murowana Goślina)

1819.12/III. (Mściszewo) † Józef, zaraz po połogu, s. G. Mich. Rogowskiego konsyl. zs. i Anny de Kłonowskie, poch. 13 kość.

53693 (Murowana Goślina)

1821.7/III. (Pławno) † G. Mateusz Przepałkowski, karczmarz, l. 52, suchoty, poch. 9 cm.

53694 (Murowana Goślina)

1821.6/I. (Z Mściszewo) † nagle w Rogoźnie JMD. Michał Rogowski konsyl. zs., żonaty, l. 42, poch. cm. tut. 14

53695 (Murowana Goślina)

1831.17/XI. (Odrzykożuch) † G. Franc. Pawłowski wd., l. 70 pos. febra

53696 (Skalmierzyce)

1802.23/I. ch. N. Teresa z Lipskich, ż. Pawła Wyganowskiego pos. Skalm.

53697 (Skalmierzyce)

1802.23/VI. (Dw. Mączniki) (* 21) Antonina Juljanna, c. M. Wojc. Iłowieckiego (s. Stanisława I. i Miaskowskiej) i Estery z Nasierowskich, posesorów M. -- chrz. nieszl.

53698 (Skalmierzyce)

1802.15/XI. ch. ch. M. Ludwika Pruska panna z Grabu, i siostra rodz. M. Niemojoskiej

53699 (Skalmierzyce)

1802.16/XI. (Mączniki Dw.) Walenty Stanisław Kosntka Andrzej s. M. Józefa i Antoniny z Polewskich Nasierowskich dz-ców tej wsi, * 10 -- MM. Józef mł. i Antonina V., brat i siostra. JM. Pawła Skorzewskiego stol. pozn. i Eleonory z Sczanieckich dzieci

53700 (Skalmierzyce)

1803.24/IV. (Sliwniki) ch. ch. M. Wojc. Ostraszewski (!) pos. w Swięcy i M. Barbara, c. MM. Franc. i Kat. Pruskich dz-ców d. Grab. i inn.

53701 (Skalmierzyce)

1803.5/VI. (Sliwniki Dom.) Florjan Nepomucen Wojciech * 4/V., s. M. Makarego Wierusz Niemojoskiego (s. ol. Prokopa i Róży z Lipskich - podczaszych ostrzeszow. † dz-ców W. Sliwnik) i Ewy z Pruskich (c. Katarzyny z Rudnickich Pruskiej łowczyny) 1-o v. Zielonackiej, -- X. Wojciech Lipski prob. inf. chocki i Kat. z N-ch ż. M. Stanisława Zbijewskiego dz-ca d. Zegrow, rodz. siostra ojca dziecka, Ildefons N. mł., bratanek Makarego N. i M. V. Ludwika, c. powyższej matki chrzestnej

53702 (Skalmierzyce)

1803.23/XII. (Mączniki Szlach) Florentyna Kazimiera Fryderyka Beata, c. MG. Józefa Korytkowskiego (s. Józefa K. i Barbary z Chylewskich pos. d. Kowale) i Tekli (c. G. Tomasza i Florentyny z Krajewskich Suskich poses. M.) * 7 w Korytha (Korytka?) -- M. Kaz. Więckowski kapit. pos. d. król. Kolno, s. ol. G. Józefa W. i Doroty z Krajewskich i G. Ewa, siostra babki dziecka, ż. G. Mich. Brochowskiego d. Piotrowo (?) pos.

53703 (Skalmierzyce)

1805.6/I. (Sliwniki Dw.) Inocenty Kasper, * 1804.28/XII. s. poprz. N. Niemojowskich [M. Makarego Wierusz Niemojoskiego i Ewy z Pruskich] -- X. i G. Kunegunda z Karwosieckich, ż. Jakuba Osińskiego pos. d. Psary

53704 (Skalmierzyce)

1805.10/II. ch. ch. G. Józef Leśniewski, pos. 1/2 Ociąża i Aniela z Raszewskich Rokossowska z Czechór, G. Tomasz Rok. pos. Czachór i Konstancja z Parczewskich L-a, z Ociąża

53705 (Skalmierzyce)

1805.27/VI. (Podkoce Dw.) Jan Baptysta Alojzy Gonzaga Antoni z Padwy, s. MD. Piotra Miłkowskiego (s. ol. Kajet. M. kapit. w. pol. i Bogumiły z Nasiorowskich) i Jadwigi z Wituskich (c. ol. Adama i Bogumiły W-ch), poses. wsi Podkoce * 19 -- X. i M. Teresa z Lipskich Wyganowska pos. Skalm. M. Paweł W. pos. Skalm. i M. Bogumiła z N-ch M-ka wdowa, matka ojca dziecka

53706 (Skalmierzyce)

1806.19/VI. (Szczypierno Dw.) Marjanna Justyna, c. G. Antoniego Morze (s. ol. Dominika i Magdaleny z Ambrożewiczów z pow. stanisławow. ziemi halic.) i Korduli (c. ol. G. Walentego i Zofjii z Rudnickich Trzebińskich) poses. Szczypierno, * 1805.2/I., ch. z wody 28 t. r. -- M. Makary Niemojowski z Sliwnik i V. Joanna T. siostra rodz. Korduli. Teraz ass. przy cer. M. Aleksy Pawłowski dz-c Grudzielca i Szczypierna i M. Justyna z Skrzypińskich wdowa Tomicka z Brunowa

53707 (Skalmierzyce)

1806.7/VIII. (Skalm.) Teresa Kunegunda Helena, * 2, c. G. Jana Nep. Grzybowskiego i Józefy z Łojewskich, mieszk. w domu prob. -- X. i M. Teresa z Lipskich Wyganowska ż. pos. Skalm.

53708 (Skalmierzyce)

1806.17/VIII. ch. G. Jan Miaskowski ekon. dwor. (w Skalm.)

53709 (Skalmierzyce)

1806.16/X. (Sliwniki Dw.) Florentyna Teresa Ludwika, c. poprz. M. Niemojowskich [M. Makarego Wierusz Niemojoskiego i Ewy z Pruskich] dz-ców Sl. * z 12 na 13 -- M. Wincenty N. mł., s. o. Feliksa N. z Słupi i panna Ludwika Pruska z Starygrodu, siostra rodz. matki dziecka

53710 (Skalmierzyce)

1809.30/III. (Podkoce) GG. Antoni i Antonina z Nasiorowskich Smogorzewscy poses. wsi P.

53711 (Skalmierzyce)

1809.29/V. chch. M. Teodor Niemojowski mł., s. ol. M. Ignacego i Katarzyny z Waliknowskich dz-ców Psar, i M. Tekla z Łagowskich Bielska pos. Sliwnik

53712 (Skalmierzyce)

1809.2/VII. (Sliwniki) cerem. Tomasz Antoni, s. G. Adama Bielskiego (s. o. Stef. i Marjannny z Chwaliszewskich) i Heleny Ostaszewskiej (c. o. Stef. i Heleny z Chlebowskich) * 1806.18/XII. we wsi Chryskow (?) par. Gorec., pow. Szadkow. ich wtedy posesji, a 20 t. m. ch. z wody przez prob. Goreckiego, dziek. w Lutomiersku, ass. przy tej cer.: Antoni B. brat ojca dziecka, pos. Sliwnik z ż. Teklą z Ługowskich

53712a (Skalmierzyce)

1809.8/X. (Szczypierno Dw.) Franciszka Aniela, * 24/IX. c. G. Grzegorza i Salomei z Chodubskich Winnickich, pos. Szczyp. -- G. Ant. Smogorzewski z ż. Anotniną z Nasiorowskich pos. d. Podkoce

53713 (Skalmierzyce)

1811.3/IX. (Boczków) ch. ch. M. Józef Nasiorowski dz-c tych dóbr i Estera z N-ch, ż. G. Wocj. Iłowieckiego pos. d. Zadowice (?)

53714 (Skalmierzyce)

1811.13/IX. (Mączniki Dw.) Nimfa Salomea, c. M. Józefa Nasierowskiego dz-ca M. (s. o. Ant. i Łucji z Skorzewskich, dz-ców M-k) i Antoniny Polewskiej (c. o. Ludwika i Wiktorii P-ch), * 4, w dw. w Mączu -- M. Chryzostom Sadowski z Paprotni p. sochaczew. dep. warsz. frater sororinus ojca dziecka i Estera z N-ch, ż. Wojc. Iłowieckiego pos. Zadowic Wojciech I. z Antoniną z N-ch Smogorzewską, Antoniego Sm. pos. Podkoców żoną

53715 (Skalmierzyce)

1813.16/IX. (Mączniki Dw.) Eufemia Józefa, * 27/VIII., c. J. Jana Nepomucena i Nepomuceny z Tomickich Rozdrarzewskich poses. M. -- M. Józef T. dz-c Suchorzewa, brat rodz. matki dziecka, mł. i MV. Róża T. z Brudzewa, ciota dziecka

53716 (Skalmierzyce)

1815.26/III. * (Mączniki), ch. 11/IV. Aleksander Erazm, s. poprz. GG. Rozdrażewskich [J. Jana Nepomucena i Nepomuceny z Tomickich Rozdrarzewskich] -- MD. Aleksy Pawłowski i Justyna z Skrzypińskich P-a z Grudzielca

53717 (Skalmierzyce)

1817.16/V. (Mączniki) Rozalja, * 12/IV., c. nieślubna G. Marianny Broniewiczówny i G. Ignacego Bystrama kapit. w. p. -- Sł. Walenty Sokołowski ek. test. i GV. Kat. Polewska tu mieszk.

53718 (Skalmierzyce)

1817.17/VIII. (Szczypiorno) Marjanna Zuzanna, * 8, c. G. Jerzego Winnickiego dzierż. Szczyp. i Salomei z Chodubskich -- G. Mik. Falkowski curtos militum vulgo strażnik i G. Elżb. Freydenreich z Kalisza

53719 (Skalmierzyce)

1818.9/X. ch. ch. G. Józef Pągowski i G. Teresa z Parczewskich małż. dzierż. Boczkowscy

53720 (Skalmierzyce)

1819.17/I. (Szczypiorno Dw.) Marcjanna Zofja Kunegunda, * 7, c. poprz. G. Winnickich [G. Jerzego Winnickiego i Salomei z Chodubskich] dzierż. Szczyp. -- Dr. z Kalisza i GV. Zofja Alojzja Mikorska z Sobótki, Xawery Franc. M. mł. z Sobótki V. Róża Tomicka z Grudzielca

53721 (Skalmierzyce)

1819.8/VI. ch. ch. MGD. Andrzej Grabiński marszałek dziedzic Ociąża i inn. i GM. Eleonora Parczewska dzierż. Gwiazdowska, G. Józef Pągowski dzierż. Boczkowa i G. Ludwika Grabińska dz-czka Oc., Bogusław Parczewski dzierż. Oc. i Teresa Pągowska

53722 (Skalmierzyce)

1819.2/XII. (Boczków Dw.) Franciszek Ksawery Seweryn, z wody w domu, s. G. Józefa Pągowskiego pos. Boczk. i Teresy z Parczewskich * 1/XII. -- G. Józef Parcz. dzierż. Kurocia i JM. Konstancja Leśniewska ż. sędziego tryb. w Kaliszu

53723 (Skalmierzyce)

1827.22/XII. (Mączniki) * ch. 28/XII. Zenon Fabjan, s. poprz. Pągowskich [G. Józefa Pągowskiego i Teresy z Parczewskich] pos. M. -- G. Ignacy Parczewski pos. Gniazdowa i G. Franciszka de Retelskie Pruska dz-ka Stobna

53724 (Skalmierzyce)

1856.26/II. * (Gniazdów), ch. 1/IV. Wiktor Marjan, s. Jana Nepomucena Wyganowskiego i Emilii Ossowickiej dz-ców Gn. -- G. Jan Nep. Niemojowski i G. Joanna N. z Sliwnik

53725 (Skalmierzyce)

1857.23/III. * (Gniazdów), ch. 9/IV. Henryk Czesław, s. poprz. Wyganowskich [Jana Nepomucena Wyganowskiego i Emilii Ossowickiej] dz-ców -- Piotr Duczmalski z Droszewa i Bibjanna W.

53726 (Skalmierzyce)

1858.25/IX. G. Feliks Skarzyński dziedzic d. Poborz w Kr. Pol. w par. Trąbki x G. Józefa Niemojowska z Grudzielca, mieszk. w Kajewie par. Gołuch., on 33, ona 20 -- G. Nepom. N. dz-c Sliwnik G. Sokolnicki dz-c Kajewa

53727 (Skalmierzyce)

1864.12/I. G. Wojciech Morkowski dz-c Iwanowic w Kr. Pol. x G. Juljanna de Załuskowska Wężyk. On. 27, ona 25. -- św. św. nieszl.

53728 (Skalmierzyce)

1866.6/II. G. Stefan Żółtowski dz-c Kadzewa par. śrem. s. Stanisł. dz-ca Jarogniewic i Seweryny Ponińskiej x G. Gabriela Niemojowska z Sliwnik, c. Franc. dz-ca Pogrzybowa i Eleonory Skorzewskiej, on. 26, ona 18 -- G. Edward P. dz-c Wrześni. Marceli Ż. dz-c Czacza

53729 (Skalmierzyce)

1867.10/VI. G. Teodor Żółtowski dz-c Nekli, s. Stanisł. Ż. i Seweryny Ponińskiej x G. Franciszka Niemojowska mieszk. w Sliwnikach c. Franc. i Eleonory Skorzewskich dz-ców Pogrzybowa, on. 25, ona 18 -- G. Piotr Sk. dz-c Rossoszycy i G. Marceli Ż. dz-c Czacza

53730 (Skalmierzyce)

1877.2/X. M. Zygmunt Celiński dz-c Strzepieszyna par. Kościelec x M. Melania Niemojowska z Sliwnik, mł. l. 21, V. l. 21 -- M. Ferd. Radziwiłł z Antonina i M. Józef Morawski z Koroniecka

53731 (Skalmierzyce)

1892.12/X. MD. Franciszek Morawski dz-c d. Hruszów par. Niemirow, mł. l. 24 x JD. Wiktoria hr. Łubieńska, v. z Krakowca djec. przemys. l. 21 -- M. Józef M. z Kotowiecka, Dr. Franc. Chłapowski z Pozn.

53732 (Skalmierzyce)

1904.16/IV. Stanisław hr. Skorzewski mł. z Sliwnik, l. 23 x Marta Haackówna, V. l. 22, z Dębicy w Kr. Pol. -- Winc. Niemojowski dz-c Sliwnik

53733 (Skalmierzyce)

1873.8/IV. † (Sliwniki) Jan Nep. Niemojowski, dz-c Sliwnik, l. 70, s. Makarego i Ewy, apopl. od serca

53734 (Skalmierzyce)

1881.7/VIII. † (Sliwniki) Joanna Niemojowska l. 81, c. dz-ca d. Wrześni Stanisława (Ponińskiego) i Anny z Sierakowskich, apopl. zawiadamia Wincenty N.

53735 (Oporowo)

1795.16/IX. ch. ch. G. Maciej Malczewski i G. Zofja M. panna ze wsi Kleszczewo; 1798.26/VII. ch. ch. G. Maciej M. z siostrą Teresą M. z Kleszczowa

53736 (Oporowo)

1796.30/III. ch. ch. G. Wojc. Rogaliński z ż. Marianną, pos. Oporowa G. Jan Kornatowski z Wrotkowa i GV. Kat. R. z Op.

53737 (Oporowo)

1799.17/II. ch. ch. G. Józef Cieśliński pos. wsi Drzewiec i V. Marjanna Rogalińska z Op., siostra posesora tej wsi

53738 (Oporowo)

1800.21/I. ch. ch. G. Józef Malczewski z ż. Nepomuceną, dz-ce Krzemieniewa

53739 (Oporowo)

1801.14/V. ch. ch. X. Józef Chelkowski prob. Opor. i G. Teofila Koczorowska, ż. posesora Mierzewa

53740 (Oporowo)

1803.17/VII. ch. ch. G. Nepomucena Malczewska i jej syn Andrzej, dz-ce Krzemieniewa i Popowa

53741 (Oporowo)

1803.17/VII. (Op.) cerem., a * 1/VI. Jan Baptysta, dodane teraz imiona Nikodem Franc., s. G. Augustyna i Nepomuceny Chełkowskich, poses. Oporowa -- G. Sylwery Zakrzewski sędzia i G. Anna Z. ż. jego, ze wsi Osiek, G. Norbert Ch. i V. Nepomucena Malczewska

53742 (Oporowo)

1804.25/I. ch. ch. G. Kaz. Turno dz-c Radomicka i inn. i G. Urszula z Prusinskich (!) Turnowa, dz-ka Oporowa etc.

53743 (Oporowo)

1804.9/VII. ch. ch. G. Teodor Chociszewski, komisarz d. Lubonia i J. Urszula z Prusimskich Turnowa dz-ka tej wsi

53744 (Oporowo)

1807.15/VI. (Drobnin) Nepomucena Józefa, * 3, c. Stanisława i Franciszki z Bogusławskich Szczerskich (brak cech szl.!) ekon. z Dr. -- Piotr Koczorowski i Józefa B-a. Cerem. 12/VII. ass. MD. Jan Nep. Węgorzewski dz-c Drobnina i Ewa Zbijewska dz-ka Białcza

53745 (Oporowo)

1808.27/III. ch. ch. G. Hersztopska dz-c Brilewa i Nepomucena Chełkowska ż. posesora Czajkowa

53746 (Oporowo)

1809.1/XII. (Drobnin) Bogumiła Kunegąda, c. G. Stanisława i Franciszki Szczerskich komisarzy z Dr., * 1808.8/X. -- Winc. Bogusławski i Józefa B. jego siostra, Bogumiła Koczorowska pos. Oporowa, cerem. 1/XII. - M. Nep. Węgorzewski dz-c Dr., Kuklinowa etc. i m. Ewa Zbijewska dz-ka Białcza Mierzewa etc. - 1809.28/X. ch. MD. Bogumiła z Rowińskich Koczorowska z Op.

53747 (Oporowo)

1809.28/X. ch. ch. M. Stanisł. Szczerski pos. wsi Garzyn i Drobnin, komisarz ekonom -- G. Franciszek Koczorowski z dw. Opor. i M. Franciszka Szczurska ż. pos. Gampic

53748 (Oporowo)

1810.9/XII. ch. ch. Piotr Koczorowski pos. z Popowa i Wiktoria Szczerska ekon. z Drobnina

53749 (Oporowo)

1813.11/III. ch. ch. G. Jakub i Marjanna Urbanowscy, pos. folw. Bielawy

53750 (Oporowo)

1813.31/VII. (Op.) Hipolit Roman, * 25, s. G. Stanisł. i Ludwiki Mikarów, pos. Op. -- G. Nep. Węgorzewski dz-c Drobnina, Kuklinowa etc. i G. Zofia Morawska dz-ka Op. wdowa X. Chełkowski i Karolina Unrużyna wd. z Dzięczyny

53751 (Oporowo)

1815.8/VI. ch. ch. JD. Franc. Morawski, dz-c Luboni i Apolonia M. dz-ka Oporówka

53752 (Oporowo)

1816.2/VII. (Bielawy) Jan Piotr, s. G. Jakuba i Marjanny Urbanowskich pos. folw. B. * 27/VI. -- M. Andzej Malczewski, dz-c wsi Bojanice, Kliszczewo i JM. Nepomucena M. z Swierczyny

53753 (Oporowo)

1818.27/VIII. (Bilawy) Ludwik Bartłomiej, s. poprz. G. Urbanowskich [G. Jakuba i Marjanny Urbanowskich] pos. B., * 20 -- MD. Nep. Węgorzewski dz-c Drobnina i M. Marjanna Malczewska dz-ka Kliszczewa

53754 (Oporowo)

1819.7/IV. ch. Anna Malczewska V. z Drobnina -- 1820.31/XII. ch. G. Teresa Hersztopska dz-ka Brylewa

53755 (Oporowo)

1822.26/IX. ch. ch. M. Tekla Morawska dz-ka Belęcina -- 20/X. ch. Nepom. Szczerska V. z Garzyna

53756 (Oporowo)

1872.20/VI. Zygmunt de Szołdrski mł., dz-c Garzyna l. 26 x Marja Nałęcz Rychłowska, c. Walerego i Jadwigi dz-ców Drobnina, V. l. 21, ślub w Pozn., w kość. N. M. P. in Summo -- Bolesław Sz. dz-c Modliszewka, Tad. Dzierżykraj Morawski dz-c Luboni, Witold hr. Łubieński dz-c Wyciążkowa

53757 (Oporowo)

1879.19/I. Stanisław de Ponikiewski gen., dz-c Brylewa mł. l. 28 x Jadwiga de Rychłowska gen., c. Walerego R. i Jadwigi z Modlibowskich dz-ców Drobnina, V. l. 24 -- Leon hr. Mielżyński z Pawłowic, szamb. Tad. Morawski z Luboni, Stanisł. Zakrzewski dz-c Żabna

53758 (Oporowo)

1879.8/VII. Stanisław Pluciński gen. adwokat, dr. ob. praw z par. Leszno, mł. l. 28 x Ludwika Rychłowska, c. G. Walerjana dz-ca Drobnina, V. l. 18 -- Leon hr. Mielżyński z Pawłowic Stanisł. Modlibowski z Gierłachowa

53759 (Oporowo)

1891.24/VI. G. Piotr Fundament Karśnicki dz-c Majkowa par. Kalisz, w Kr. Pol. mł. l. 23 3/4 x G. Kunegunda Symfonina Nałęcz Rychłowska, V. l. 28, c. G. Walerjana dz-ca Drobnina i Jadwigi z Modlibowskich -- Stanisław M. dz-c Gierluchowa i Karol Żychliński dz-c Twardowa

53760 (Oporowo)

1894.28/XI. Stanisł. Speichert mł. z Barchlina, l. 29, pos. Barchlina, s. Xaw. z Konojadu i Karoliny z Rychlickich x GV. Antonina Szołdrska, c. Zygm. żyj. i Marji z Rychłowskich †-ej, on 29, ona 20 -- G. Stanisław Ponikiewski dz-c Brylewa, Piotr Fundament Karśnicki dz-c Majkowa

53761 (Oporowo)

1910.23/X. Mieczysław Eustachy Bukowiecki dz-c Cichowa mł. l. 41 x G. V. Aleksandra Jadwiga Dzierżykraj Morawska c. dz-ców Oporowa, V. l. 20 -- Henryk Dz. M. dz-c Luboni i G. Witold Hauzner z Krak.

53762 (Oporowo)

1826.25/XI. cerem. Felicjanna Chełkowska c. Piotra i Marjanny z Rogalińskich -- X. Chełk. prob. tut. i MD. Tekla Morawska dz-ka Belęcina

53763 (Oporowo)

1834.16/I. (Oporówko) chch. J. Józef Morawski dz-c Oporowa i córka jego panna Eugenia M.

53764 (Oporowo)

1836.9/XI. (Op.) Zofja (* 9), c. J. Józefa i Eugenji z Morawskich Morawskich, dz-ców Kotowiecka -- IV. Paulina M. c. dz-ców Op. i Stanisław Chłapowski dz-c Jurchowa

53765 (Oporowo)

1838.23/III. (Op.) Józefa Jadwiga, c. poprz. Morawskich [J. Józefa i Eugenji z Morawskich Morawskich] gen., dz-ców Kotowiecka, * 22 -- GM. Józef M. dz. Op. i GM. Józefa Łubieńska dz-ka Pudliszek

53766 (Oporowo)

1839.10/VI. (Drobnin) Helena Nepom., * 15/V. c. GD. Józefa Miłkowskiego dz-ca Drobnina i G. Teofili (Bogumiły) de Szczerskich -- JD. Leon Mielżyński mł., hr. dz-c Pawłowic i GD. Juljanna Bojanowska z d. Miłkowska, z Ostrowieczna

53767 (Oporowo)

1840.3/XI. ch. ch. GD. Kajetan Morawski mł. z Op. i G. Róża M. panna, c. kolat. tut.

53768 (Oporowo)

1841.12/XII. (Drobnin) Andrzej Saturnin, * 29/XI, s. poprz. GD. Miłkowskich [GD. Józefa Miłkowskiego i G. Teofili (Bogumiły) de Szczerskich] -- GD. Konst. Miłk. mł. i Stanisława Miłkowska z Kuklinowa

53769 (Oporowo)

1841.14/XII. (Oporowo) Zbigniew Marcin Stanisław, * 41.7/XI. s. poprz. GD. Morawskich [J. Józefa i Eugenji z Morawskich Morawskich] dz-ców Kotowiecka -- Hr. Roman Ankwicz i ż. jego hr. Antonina

53770 (Oporowo)

1843.29/XI. (Drobnin) Zygmunt, * 1831.1/V. w Kuklinowie, s. poprz. GD. Miłkowskich [GD. Józefa Miłkowskiego i G. Teofili (Bogumiły) de Szczerskich]. Teraz cer. -- GD. Ludwik M. mł. i GD. Wiridjanna z Kowalskich Zezysławska (!) de Potrebowy

53771 (Oporowo)

1843.29/XI. (Drobnin) cerem., Władysław, * 1833.21/VII. w Kuklinowie, s. GD. Miłkowskich [GD. Józefa Miłkowskiego i G. Teofili (Bogumiły) de Szczerskich]-- GD. Stef. Chłapowski dz-c Garzyna i GD. wd. Joanna z Sokolnickich Małachowska z Pawłowic

53772 (Oporowo)

1849.24/X. (Oporowo) Cezary Władysław, * 1849.1/I. s. GD. Romana Wiesiołowskiego alias Wesołowskiego urzędnika franc. Minist. Robot. publ. i ofic. pol. i Ludwiki z domu Landelle de Pelissier, (z Tulczy) -- P. Hr. Cezary Plater, dz-c Góry i Psarskiego i P. Irena Morawska, c. dziedzica O. i O-ka

53773 (Oporowo)

1850.31/X. (Oporówko) Maria Emilja Alfonsyna Lucylia, * 31/X. c. GD. Wojciecha Józefa Bolesława Morawskiego i GD. Marii Józefy Honoraty z Chołoniewskich Grocholskiej -- J. Józef M. referendarz stanu, dz-c O. i O-ka i GD. Henrieta z M-ch Chłapowska żona dz-ca Czerwonej Wsi

53774 (Oporowo)

1853.22/II. (Op.) Maria Rozalia Karolina, * w Kotowiecku 51.5/VII. i tam ochrzci z wody 51.6/VII. c. JD. Józefa Morawskiego dz-ca Kot. i Eugenii z M-ch -- J. hr. Józef Łubieński z Pudliszek i JD. Rozalia z Ł-ch Sobańska wdowa, dz-ka wielkich dóbr na Podolu

53775 (Oporowo)

1855.25/X. (Dom. Drobnin) Jadwiga Nimfa Kunegunda, c. GD. Walerego Ignacego Rychłowskiego dz-ca d. Drobnin i GD. Jadwigi z Modlibowskich, * 55.7/X. -- GD. Jan Nep. M. dz-c Swierczyny i GD. Nimja Kęszycka

53776 (Oporowo)

1865.27/VIII. (Dom. Drobnin) bl. Tadeusz Hieronim Bartłomiej i Ludwika Felicjana Tekla, s. i c. poprz. GD. Rychłowskich [GD. Walerego Ignacego Rychłowskiego i GD. Jadwigi z Modlibowskich] -- 1) MD. Felicja Mielżyńska z Pawłowic i G. Wocj. Morawski z Warszawy 2) X. i MD. Felicja M. z Pawłowic, ** 26/VIII.

53777 (Oporowo)

1867.22/VII. * (Drobnin), ch. 24/VIII. Kunegunda Symforiana, c. poprz. Nałęcz Rychłowskich [GD. Walerego Ignacego Rychłowskiego i GD. Jadwigi z Modlibowskich] dz-ców Dr. -- Stanisł. Modlibowski z Golinki i Florentyna Jonnemann ze Wschowy

53778 (Świerczyna)

1870.4/I. * (Brylewo), Magdalena Maria, c. Hipolita Szczawińskiego i Teofili Raszewskiej dz-ców

53779 (Świerczyna)

1870.15/IX. * (Brylewo), ch. 7/X. Marjan Juljusz, s. Zdzisława Szczawińskiego i Marjanny Ponikiewskiej dz-ców -- Hipolit S. Tekla P.

53780 (Świerczyna)

1873.10/VII. * (Garzyn), ch. 20/VII. Gustaw Marjan Zygmunt, s. Zygm. de Szołdrskiego i Marii de Rychłowskiej dz-ców -- Walery de R. Antonia de Sz.

53781 (Świerczyna)

1873.18/IV. * (Brylewo), ch. 5/VIII. Leon, s. Zdzisława de Szczawińskiego i Marii de Ponikiewskie, dz-ców -- X. i Jadwiga Rychłowska

53782 (Świerczyna)

1875.3/VI. * (Garzyn), ch. 20/VI. Antonina, c. poprz. de Szołdrskich [Zygm. de Szołdrskiego i Marii de Rychłowskiej] dz-ców -- Emil Sz. i Jadwiga Rychłowska

53783 (Świerczyna)

1877.21/IV. * (Ziemnice), ch. 20/V. Stefania Lucyna Helena, c. Piotra de Trzebuchowskiego i Florentyny Tribus (?) pos. -- Stanisł. Wiesiołowski i Jadwiga T.

53784 (Świerczyna)

1877.6/X. * (Garzyn) Jadwiga Marja Teresa, ch. 17/X. c. poprz. de Szołdrskich [Zygm. de Szołdrskiego i Marii de Rychłowskiej] dz-ców -- Walerjan de Rychłowski i Nimfa de Zakrzewska

53785 (Świerczyna)

1878.3/IV. * (Ziemnice), ch. 13/IV. Anna Zofja Berta Genowefa, c. Piotra de Trzebuchowskiego i Florentyny Triebus (?) dz-ców -- Stanisław de T., Marja de T.

53786 (Świerczyna)

1879.28/VII. * (Bojanice), ch. 1881.26/IV. Hiacynt Napoleon, s. Wacława de Zakrzewskiego i Konstancji de Z-ej dz-ców -- Konstanty de Z. i Aleksandra (Z.?)

53787 (Świerczyna)

1880.5/V. * (Brylewo), ch. 17/VI. Zofja Monika, c. Stanisława Ponikiewskiego Nob. i Jadwigi Rychłowskiej nob. dz-ców Br. -- Franc. P. z Pozn. i Jadwiga R. z Drobnina

53788 (Świerczyna)

1881.13/III. * (Bojanice), ch. 26/IV. Napoleon Wacław Jan, s. poprz. de Zakrzewskich [Wacława de Zakrzewskiego i Konstancji de Z-ej] dz-ców -- Paweł Z., Henrietta Z.

53789 (Świerczyna)

1881.21/VI. * (Brylewo), ch. 25/VIII. Stefan Alojzy, s. poprz. de Ponikiewskich [Stanisława Ponikiewskiego Nob. i Jadwigi Rychłowskiej] dz-ców -- Walery de Rychłowski i Tekla de P. (ślub w Oborzyskach 1918.6/VIII. z Zofją Raszewską)

53790 (Świerczyna)

1883.10/I. * (Brylewo), ch. 12/II. Julja Marja, c. poprz. de Ponikiewskich [Stanisława Ponikiewskiego Nob. i Jadwigi Rychłowskiej] dz-ców -- Wacław de P., Maria de Szczawińska

53791 (Świerczyna)

1886.17/V. * (Kleszczewo), ch. 23/V. Marja Gabriela Aleksandra c. Wacława de Zakrzewskiego i Konstancji de Z., dz-ców -- Jan de Z., Marja de Z.

53792 (Świerczyna)

1887.18/II. * (Bojanice), ch. 6/III. Konstancja Zofja, c. Kazimierza de Strzyżowskiego i Teresy Kolczewskiej, nauczycieli -- Andrzej de Strzyżowski i Helena S. (x Poznań (Sw. Wojc.) 1921.17/IX. Stanisław Bok)

53793 (Świerczyna)

1891.24/I. * (Bojanice) ch. 5/II. Marja Kazimiera, c. poprz. de Strzyżowskich [Kazimierza de Strzyżowskiego i Teresy Kolczewskiej] praecept. -- Mich. S. z Iłowca i Helena S. z Lewic

53794 (Świerczyna)

1894.14/XI. * (Bojanice), ch. 2/XII. Stanisław Klemens, s. poprz. de Strzyżowskich [Kazimierza de Strzyżowskiego i Teresy Kolczewskiej] praecept. -- Michał de S. z Niem. Przysieki z ż. Zofją de S. - (x Jaworzno djec. krak. 1922.4/VI. Ludwika Zacher)

53795 (Świerczyna)

1920.2/III. * (Brylewo), ch. 11/IV. Andrzej Stanisław Adam de Ponikiewski, s. Hipolita i Elżbiety de Kęszyckiej, dz-ców -- Stefan P. dz-c Drobnina, Helena Lossow z Gryżyny

53796 (Świerczyna)

1850.6/IV. (Garzyn) † Bolesław Antoni Chłapowski s. Stef. Chł. i Aleksandry 3 mies. (bez cech szl.)

53797 (Świerczyna)

1853.26/IX. † (Swierczyna) Nepomucena Modlibowska, ż. G. Nepom. M. dz-ca Sw., i patrona tut. kość., l. 67, dysynteria. 4 dzieci dorosłych, poch. 30 w kość.

53798 (Świerczyna)

1856.12/X. (Garzyn) † Stefan Chłapowski, s. G. Stef. i Aleksandry Ch-ch, 13 mies., poch. 15 cm.

53799 (Świerczyna)

1858.29/III. (Belencin) † Ludwika Mieczkowska Marta, l. 2, c. G. Ludwika i Melanii

53800 (Świerczyna)

1858.12/IV. (Swierczyna) † Nepomucen de Modlibowski patron. kość. dz-c l. 71, syn Karola M. dz-ca. Dobra: Sw., Bielawy, Mokronos, i Kromolice, 2 synów

53801 (Świerczyna)

1866.8/XI. (Brylewo) † Hipolit de Szczawiński r. 1., s. Hipolita i Teofili dz-ców

53802 (Świerczyna)

1867.29/X. (Brylewo) † Marjanna de Szczawińska l. 6, c. poprz. [Hipolita i Teofili]

53803 (Świerczyna)

1874.16/VIII. (Garzyn) † Roman de Szołdrski dni 8, s. Zygm. i Marii Sz-ch, dz-ców

53804 (Świerczyna)

1877.10/III. (Garzyn) † Zdzisław Szółdrski r. 1, s. poprz. Sz-ch. [Zygm. i Marii Sz-ch] dz-ców, duszność

53805 (Świerczyna)

1882.28/XI. (Kleszczewo) † Wacław Marja January Napoleon de Zakrzewski dni 8, s. Wacł. i Konstancji Z-ch, dz-ców

53806 (Świerczyna)

1888.17/II. (Kleszczewo) † Konstancja de Zakrzewska, l. 30, mężatka, ż. Wacława Z. dz-ca, suchoty

53807 (Świerczyna)

1897.28/IV. (Sw.) † Franciszek de Brzeski l. 41, m. 6, proboszcz s. Macieja de B. pos., potem ekonoma, i Aleksandry Szpinger, paraliż.

53808 (Świerczyna)

1922.22/II. † (Swierczyna) Walerja Modlibowska l. 74 eks dz-ka, poch. 25/II. starość

53809 (Świerczyna)

1909.19/X. Stefan Daniel de Kęszycki z Polwicy pow. średz. mł., l. 25, s. Stef. K-go i Małgorzaty Ducan x Julja Maria de Ponikiewska z Brylewa pow. Leszno V. l. 26, c. Stanisł. i Jadwigi z Rychłowskich -- hr. Maks. Mielżyński z Pawłowic i Stanisław Modlibowski z Golenki

53822 (Świerczyna)

1911.29/IV. Bogumił Hebanowski Dr. jur., dz-c Brzostkowa, mł. l. 30 x Zofja Monika Ponikiewska Nob. z Brylewa V. 30, c. Stanisł. i Jadwigi Rychłowskiej -- X. i Stefan P. z Drobnina

53823 (Mokronos)

1742.5/III. ch. ch. MD. Kazimierz Stawiski miles i GD. Franciszka Boleszówna V. z dw. Wziąchowskiego

53813 (Mokronos)

1742.17/IX. ch. MD. Zofja Koczorowska tenut z Małgowa - 1743.21/IX. ch. ch. MD. Piotr Bitomski pos. Mokr. i MD. Marianna Zbijewska dz-ka Wziąchowa i Małgowa -- Bytoński!

53814 (Mokronos)

1744.5/I. ch. ch. GD. Józef Korytowski, s. Andrzeja K. pos. Gościejewa i GDV. Apolonia Krasińska (?) z dworu Gośc.

53815 (Mokronos)

1745.17/I. chch. MD. Piotr Bytoński pos. Małgowa i GD. Anna Kwiatkowska dzierż. Mokr.

53816 (Mokronos)

1745.28/XI. (Gościejewo) Edmund Teodor, s. MD. Andrzeja Korytowskiego i Karoliny z Rogalińskich poses. Gośc. -- MD. Kaz. Wielowieyski i GV. Marjanna Kwiatkowska z dw. Mokr.

53817 (Mokronos)

1746.4/IV. ch. GV. Teresa Kwiatkowska z dw. Mokr. -- 20/XI. ch. GD. Józef Motylewski dyrektor M. Macieja Zbijewskiego (z Wziąchowa)

53818 (Mokronos)

1747.9/I. ch. MD. Urszula Korytowska, c. Andrzeja pos. Gościejewa -- 2/II. ch. MD. Kaz. Stawiski tenut. Małgowski i G. Anna Kuszyńska z Małgowa

53819 (Mokronos)

1747.28/X. ch. ch. GD. Józef Węglicki dworski i GD. V. Marjanna Swiderska, oboje z Wziąchowa

53820 (Mokronos)

1751.9/V. ch. GD. Marjanna Zbijewska z Wziąchowa -- 27/VII. ch. ch. GD. Kaz. Stawiski dzierż. Mokr. i GD. V. Marianna Swiderska z dw. Wziąchow.

53821 (Mokronos)

1751.24/X. (Małgow) Jan Kanty Ignacy Tadeusz, s. MD. Sebastjana Koszutskiego i Katarzyny z Niemojewskich, poses. Małg. -- X. i MD. Anna Jarczewska z Sulejewa, Ambroży K., dz-c Ptaszkowa i V. Marjanna Zbijewska, c. Ignacego Roli Zb. dożyw. Małgowa i Wziąchowa

53822 (Mokronos)

1799.8/V. ch. ch. M. Walentyn Modlibowski podkom. JKMci dz-c Wziąchowa i M. Franciszka z Drwęskich Taczanowska chorążycowa wieluń. z m. Pogorzeli

53823 (Mokronos)

1799.18/V. ch. ch. M. Ludwik Chłapowski i M. Tekla z Sokolnickich małż., dz-ce Gościejewa

53824 (Mokronos)

1799.5/IX. (Wziąchowo) Józef Stefan Henryk, * 1/IX., s. M. Walentego podkomorzyca JKMci Modlibowskiego i Weroniki z Zbijewskich -- M. Jan Nep. i M. Jadwiga z Sokolnickich Korytowscy małż. z Targorzyc

53825 (Mokronos)

1800.4/II. ch. ch. M. Michał Kurnatowski dz-c Wrotkowa i Skałowa i M. V. Barbara Dzierżawska ze wsi Gałązki

53826 (Mokronos)

1800.3/X. (Gościejewo) Mateusz Michał * 21/IX. s. M. Ludwika i Tekli z Sokolnickich Chłapowskich dz-ców Gośc. -- M. Celestyn Sok. stol. pozn. i M. Urszula, żona jego, dz-ce Wijowa i inn

53827 (Mokronos)

1800.22/XII. (Wziąchów) Wiktoria Nimfa, * 21/XII., c. poprz. M. Modlibowskich [M. Walentego Modlibowskiego i Weroniki z Zbijewskich] podkom. JKMci, cerem. 1802.26/IX. -- M. Stanisł. Rębowski i ż. jego M. Eleonora z Starzeńskich pos. Wyganowa

53828 (Mokronos)

1801.15/V. ch. ch. MD. Jan Sokolnicki z Starygrodu i MD. Tekla Chłapowska z Gościejewa

53829 (Mokronos)

1802.11/IV. (Gościejewo) Franciszka Katarzyna, * 1/IV., c. poprz. M. Chłapowskich [M. Ludwika i Tekli z Sokolnickich Chłapowskich] -- Michał Chł. (z Wziąchowa?) i Józefa z Rudnickich Sokolnicka ze Szkudli

53830 (Mokronos)

1802.25/VIII. (Wziąchów) Klara Helena, * 14/VIII., c. poprz. M. Modlibowskich [M. Walentego Modlibowskiego i Weroniki z Zbijewskich] podkom. JKMci -- M. Józef i Zofja z Malczewskich Zakrzewscy sędzicostwo zs. wsch. z Nielongowa

53831 (Mokronos)

1802.19/IX. ch. G. Kajetan Modlibowski ekon. z Wziąchowa

53832 (Mokronos)

1802.24/X. (Bułaków) cer. nad dorosł. Teresą Wiktorją, c. M. Anzelma i Marjanny Pomorskich pos. Buł. -- M. Piotr P. z Chlądowa i Eleonora z P-ch Jasińska z Chlądowa odprawił X. Hilary P. prob. Topicki

53833 (Mokronos)

1753.28/IX. ch. MD. Agnieszka Koszutska dzierż. Małgowa

53834 (Mokronos)

1754.5/II. (Gościejów) Agata Dorota, c. D. Wojc. Dzierzgowskiego ekon. Gośc., i Heleny -- X. i M. Antonina Moskorzewska dzierż. Sośnic

53835 (Mokronos)

1754.27/V. (Małgów) Antoni, s. MD. Sebastjana Koszutskiego pos. M. i Kat. z Niemojewskich

53836 (Mokronos)

1755.30/VI. (Sosnic) Marianna Elżb., c. D. Wojc. Dzierzgowskiego mieszk. w. S. i (okienko) -- MD. Kaz. Stawiski dzierż. Mokr. i MD. Ant. Moskorzewska dzierż. S. - 28/IX. ch. MD. Kazimierz Gozdawa St. poz. Mokr. i MD. Marjanna Modlibowska V. z dworu Kromolic

53837 (Mokronos)

1755.18/XI. ch. MD. Marjanna Chrościcka V., c. Ch-ch. pos. Bułakowa -- 1756.24/VIII. ch. GD. Marjanna Radolińska z Wrotka

53838 (Mokronos)

1757.27/II. ch. MD. Stanisł. Łabęcki sługa dworski z Borzęcic i MD. V. Marjanna Kalinoska z Bułakowa

53839 (Mokronos)

1757.15/VIII. (Małgów) Helena Zuzanna Ludwika, c. MD. Adama Grudzielskiego dzierż. M. i Anny de Kaczorowskie -- M. Józef Gr. pos Szkudli i MD. Wiktoria Nasierowska tenut. Dobrzycy

53840 (Mokronos)

1758.5/IX. (Małgów) Róża, c. poprz. M. Grudzielskich [MD. Adama Grudzielskiego i Anny de Kaczorowskie] pos. M. -- MD. Adam Koczorowski dz-c Wizalesia i żona jego MD. Zofja

53841 (Mokronos)

1759.10/V. (Gościejow) Józef Stanisław, s. MD. Stanisława Świderskiego pos. Gośc. i MD. Karoliny Piątkowskiej -- MD. Kaz. Gozdawa Stawiski pos. Mokr. i MD. Zofja Majewska (?) Matka tegoż Swiderskiego

53842 (Mokronos)

1759.22/IX. ch. ch. MD. Jakub Skowroński pos. Rzemiechowa i MD. Karolina Swiderska dzierż. Gościejewa

53843 (Mokronos)

1759.6/X. ch. ch. MD. Kaz. Kurczewski burgrabia gn. i MD. V. Myślińska z Gałązek

53844 (Mokronos)

1759.1/XI. (Wrotków) Tadeusz Szymon s. MD. Andrzeja Radolińskiego pos. Wrotk. i MD. Marjanny z Bronikowskich -- X. i PMD. Daniela z Chozyuszów Radolińska tenut. d. Lubieni

53845 (Mokronos)

1759.19/XII. (Kacza Górka) Ambroży Tomasz, s. D. Jana Wierzbickiego ekon. w Zalesiu i Kat., mieszk. w K. Górce -- MD. Marcin Witkowski pos. K. Górki i MD. Marjanny z Mycielskich Kurczewska burgrab. gn., tenut. Gałązek

53846 (Mokronos)

1804.0/XII. (Sośnia) M. Antoni Stanisławski ze wsi Mrowiniec x MV. Antonina Chmielewska ze wsi Sośnia, mł. l. 26, virg. 29 -- Kaz. Koszutski pos. Bułakowa i Leon Korsak pos. Sośni

53847 (Mokronos)

1809.1/I. (Wziąchowo) M. Djonizy Budziszewski podstoli sieradzki z Gościejewic x MV. Ludwika Modlibowska z Wz. -- M. Franc. B. dz-c Grumbkowa i Stanisł. Rębowski pos. Wyganowa

53848 (Mokronos)

1809.20/XI. (Bułakowo) M. Józef Wyganowski pos. Osieka (par. Mieszkowska) mł. x MV. Tekla Szczytowska z Buł. -- MGD. Józef Zegrzda pos. Buł. i Kaczejgórki i Walenty Bielawski pos. Wesołki

53749 (Mokronos)

1812.5/X. (Wziąchowo) M. Leon Mierzewski dz-c wsi Osiecza woj. kal., mł. x M. Marjanna Modlibowska V., c. dz-ców Wziąchowa, Małgowa i inn., on. 23, ona 23 -- PM. Stanisł. Rębowski sędzia pok. pow. krotosz. (?) ze wsi Wyganowo i Bonaw. R. konsyl. woj. pozn.

53850 (Mokronos)

1813.28/II. M. Mateusz Błociszewski wd., dz-c Rogowa par. krob., x Tekla z Rudnickich Miłkowska z Gościejewa, rozwódka -- M. Łukasz Sokolnicki pos. Gośc. (jej 1-e małż. unieważn. dekretem konsyst. gnieźn.)

53851 (Mokronos)

1815.2/XII. (Gościejewo) M. Józef Ożegalski notar. publ. krotoszyń. wd. x M. Józefa z Rudnickich Sokolnicka wd., dz-ka Gośc. (on 39, ona 31) -- M. Mateusz Błociszewski dz-c Rogowa

53852 (Mokronos)

1760.24/VIII. (Małgów) Ludwika Franciszka, c. MD. Adama Grudzielskiego i Anny de Kaczaroskie pos. Małg. -- X. Józef Gr. cysters i MD. Zofja K. dzierż. Zalesia

53853 (Mokronos)

1761.8/II. ch. ch. MD. Michał Drabiński pos. Czarkowa i MD. Anna z Kalinowskich Grudzielska dzierż. Małgowa

53854 (Mokronos)

1762.22/VIII. ch. GD. Elżbieta Milewska panna z dw. Kacze Górki -- 26/XII. ch. M. D. Adam Koszutski pos. Mokronowa i ch. MD. Zofja, c. MD. Grudzielskich z Małgowa

53855 (Mokronos)

1763.26/IV. (Małgów) chch. D. Leon Grudzielski syn i D. Zofja G. córka posesorów Małgowa

53856 (Mokronos)

1763.15/V. (Dw. Gościejów) Marianna, c. MD. Karola Chłapowskiego dz-ca Gośc. i Krystyny Zbijewskiej -- cerem. wyznacz. do Czerwonej Wsi

53857 (Mokronos)

1764.24/II. (Wrotków) Teresa Jadwiga, c. MD. Andrzeja Radolińskiego pos. Wrotkowa i żony z Bronikowskich -- PMD. Roch Zbijewski dz-c Pogorzeli, klan kal. Brygida z Gałeckich ż. Jana R-go podkomorzyca wschow., dz-ce Jarocina

53858 (Mokronos)

1764.29/IV. (Kaczagórka) Katarzyna, c. Jana Wierzbickiego ekon. z Zalesia i Kat. z Kaczej Górki -- D. Walenty Cichoski dyr. z dworu i D. Elżb. Mileska V. z dw. w K. G.; 1765.29/VIII. ch. horesta Kat. W. z Kaczej Górki

53859 (Mokronos)

1767.16/XI. ch. GD. Krystyna Moskorzewska dz-ka z Magnuszewic

53860 (Mokronos)

1768.25/I. (Mokronos) Marcjanna Agnieszka, c. D. Michała Krukowieckiego dzierż. pleb. Mokr. i Marjanny z Papieskich -- J. Wyssogota Zakrzewski klan biechowski, dożyw. dz-c Kromolic i Mokr. i J. Agnieszka z Bielińskich Z-a żona jego

53861 (Mokronos)

1768.21/VIII. (Mokronos) Rozalja Ludwika Marianna, c. DD. Michała Dramińskiego i Barbary z Kowalskich pos. Mokr. -- D. Leon K. i MD. Ludwika K. dz-ka Chwałkowa

53862 (Mokronos)

1768.25/X. (Małgów) Franc. Borgiasz, s. D. Franc. Swierkoskiego ekon. Małg. i Franciszki -- D. Józef Bogusławski ekon. z Wziąchowa i DV. Xawera Glińska z dw. Gośc.

53863 (Mokronos)

1770.18/I. ch. GD. V. Franciszka, c. GD. Marcina Witkoskiego dzierżawcy Kaczej Górki

53864 (Mokronos)

1770.11/X. (Wrotkowo) Teresa Jadwiga Brygitta, c. GD. Piotra Radolińskiego pos. d. Czerlinek i Luberz i mecenasa na Tryb. Kor. i Anny z Radolińskich -- GD. Stanisł. Ulatowski dz-c Koszkowa i Juljanna, c. DD. R-ch, dz-ców Wrotkowa i inn.

53865 (Mokronos)

1770.17/X. ch. ch. G. Józef Modlibowski dzierż. pleb. Mokr. z żoną GD. Teresą z Łęskich

53866 (Mokronos)

1771.24/II. (Dw. Gościejewo) Maciej Kazimierz, s. MGD. Karola Chłapowskiego pułk. w. kor., dz-ca Gośc. i Goździkowa i MD. Krystyny z Zbijewskich -- MD. Jakub Skowroński pos. d. suśnickich i duśnickich, bukowskich, ż. jego z Kurczewskich

53867 (Mokronos)

1771.24/II. (Wziąchowo) Maciej Wiktoryn, s. D. Franciszka Swierkoskiego ekon. Wz. i D. Franciszki -- D. Józef Modlibowski dzierż. pleb. Mokr. i MD. Elżb. Ulatoska dz-ka Koszkowa

53868 (Mokronos)

1771.27/III. (Bułaków) Gabriel, s. D. Jana Wierzbickiego nob., ekonoma z Buł., i Katarzyny -- GD. Franc. Witkowski, syn Marcina W-go dzierż. Kaczej Górki i Buł. i GD. V. Franciszka, córka tegoż W-go. 1771.8/XI. (Wrotkowo) cerem. nad dziećmi: 1) Teresa, c. ol. GD. Andrzeja Radolińskiego dz-ca Wr. i G. Marjanny de Bronikoskie -- D. Jan Radoliński dz-c Jarocina, podkomorzyc wschowski i JD. Marianna Zbijewska klanowa kal. dz-ka m. Pogorzela 2) Teresa, c. Piotra Radolińskiego mec. Tryb. Kor. i Anny z Radolińskich -- J. Roch Zbijewski klan kal., dz-c m. Pogorzele; z Gałeckich R-a podkomorzycowa wschow. dz-ka Jarocina

53869 (Mokronos)

1771.30/XII. (Suśnie) Franciszek Salezy Sylwester, s. D. Wojciecha Grzegorzewskiego ekon. z Suśnic i D. Jadwigi de Bogusiskie -- MD. Franc. Pławiński dzierż. Mokr. i ż. jego z Zelazoskich

53870 (Mokronos)

1772.24/XI. ch. ch. D. Jan Gliński ekon. z Targoszyc i D. Justyna c. D. Franciszka Pławińskiego dzierż. Mokr.

53871 (Mokronos)

1773.9/XII. (Wziąchów) Marjanna Łucja, c. D. Franc. Swierkoskiego i Franciszki, podstarościch z Wz. -- GD. Ant. Bronikowski dzierż. m. Jutrosina i GD. Balbina Walknowska, c. Franciszka sędziego zs. kalis., dz-ca Targoszyc, Wziąchowa etc.

53872 (Mokronos)

1774.23/I. chch. G. Franc. Witkoski mł., s. dzierżawczy Bułakowa, z siostrą GD. Justyną, panną

53873 (Mokronos)

1774.12/III. (Mokronos) Paweł Teodor, s. D. Wawrzyńca Skąpskiego dzierż. Mokr. probostwa i Wiktorii z Przybysławskich -- MD. Jadwiga Racięcka, ż. ekonoma z Suśni

53874 (Mokronos)

1774.17/VII. (Mokronos) Małgorzata Anna, c. Jana Franciszka Pławińskiego dzierż. Mokr. i D. Teresy z Żelazoskich -- GD. Zygmunt Ż. dzierż. pleb. wyganow. i D. Justyna, c. tegoż. P-go ass. cerem.: MD. Karol Chłapowski podkom. JKMci, dz-c Gościejewa i D. Dorota Krzywokulska z dw. Gośc.

53875 (Mokronos)

1775.7/VII. (Skałów) Elżbieta, c. MD. Jakuba Godlewskiego dz-ca d. Wieczysz i Julji de Radolińskie -- GD. Kaz. Wągroski pos. Walewic i GD. V. Teresa R. z Wrotkowa

53876 (Mokronos)

1775.27/IX. (Bułaków) Stanisław, s. poprz. D. Wierzbickich [D. Jana Wierzbickiego i Katarzyny] ek. z Buł. -- GD. Franc. Witkowski, s. Marcina dzierż. Buł. i GD. V. Elżbieta Milewska z dw. Buł.

53877 (Mokronos)

1776.9/XII. (Wziąchów) Julja, c. poprz. D. Swierkoskich [D. Franc. Swierkoskiego i Franciszki] ekon. z Wz. -- GD. Józef Zelazoski mł. z Wyganowa i GD. V. Justyna Pławińska c. GD. Franciszka dzierż. Mokr.

53878 (Mokronos)

1777.4/II. ch. JMD. Katarzyna Gajewska klanowa rogoz., dz-ka Borzęciczek i inn.

53879 (Mokronos)

1777.11/IV. (Mokr.) Józef Wojc., s. poprz. G. Pławińskich [Jana Franciszka Pławińskiego i Teresy z Żelsakowskich] dzierż. Mokr. -- chrz. starcy ubodzy

53880 (Mokronos)

1777.28/VIII. (Skałów) GD. Teresa Radolińska c. wdowy Marianny R. dożyw. dz-ki Skałowa

53881 (Mokronos)

1778.14/V. (Wziąchów) Jan Nepom., s. poprz. D. Swierkoskich [D. Franc. Swierkoskiego i Franciszki] ekon.z Wz. -- MGD. Andrzej Mielęcki dz-c Piątku, generał saski i MGD. V. Kat. Walknowska sędzina zs. kaliska

53882 (Mokronos)

1778.19/VI. (Mokr.) cerem. Honorata, c. G. Jana Dąbrowskiego i Justyny z Pławińskich -- N. Xawery Pł. i Franciszka Pł. rodzeni, ass. przy cerem.: X. i G. Marjanna P. panna

53883 (Mokronos)

1779.10/IX. (Dw. Wziąchów) Gorgoniusz Mateusz Michał, s. MGD. Józefa Walknowskiego, sędzica kalis., dz-ca Wziąchowa i Katarzyny z Sulerzyckich -- GD. Jan Nep. Gliński ekon. Wz. i Wiktoria Dąbrowska Nob.

53884 (Mokronos)

1779.26/XII. ch. ch. GD. Stan. Ulatowski pos. d. Koszkowo i MGD. Anna Radolińska z Wrotkowa

53885 (Mokronos)

1780.3/III. (Mokr.) Kazimierz, s. GD. Ignacego Swierkockiego (!) ekonoma Mokr. i Elżbiety -- MGD. Karol Kurczewski z Mycielinka i MGD. V. Justyna Witkowska z Bułakowa

53886 (Mokronos)

1780.8/VIII. (Dw. Wziąchowo) Zuzanna (?) Klara, c. JMD. Józefa Wierusz Walknowskiego sędziego zs. kalis., dz-ca Wziąchowa i Małgowa i MD. Kat. z Sulerzyckich -- GD. Jan Nep. Gliński ekon. z Wz. i GD. Wiktoria Dąbrowska, Nobiles

53887 (Mokronos)

1780.21/XII. (Skałow) ch. ch. PM. Piotr Radoliński pis. zs. gn. i JM. Marjanna R., MD. Stanisł. Ulatowski i MD. V. Teresa R. MD. Adam Drzewiecki i M. Elżbieta U-a, MD. Hipolit R. i PD. Anna R.

53888 (Mokronos)

1781.30/X. ch. ch. GMD. Wiktor Kowalski mł., pos. Kociug i GMD. Marjanna Chłapowska, V. z Gościejewa

53889 (Mokronos)

1782.9/III. ch. ch. GD. Jakub Modzelewski Nob. z Mokr. i GD. Kunegunda Kierzkowska V. z dworu Kromolickiego

53890 (Mokronos)

1782.10/IV. ch. ch. GD. Antoni Wyrozimski pos. Mokr. i GD. Dorota Krzywokolska V. z Gościejewa

53891 (Mokronos)

1782.8/VI. ch. ch. MGD. Ignacy Myśliński pos. Królikowa i MGD. Elżbieta Milewska V. z Bułakowa

53892 (Mokronos)

1782.8/X. (Wziąchów) Tekla Józefa, c. MD. Jana Nep. Glińskiego i GD. Katarzyny de Roszczyńskich (?), przebyw. we Wziąchowie -- JMD. Franc. Witkowski pos. Bułakowa i Kaczej Górki i JMD. Elżbieta z Milewskich Myślińska ze wsi Susnie

53893 (Mokronos)

1782.21/X. (Bułaków) Jan Kapistran, s. GD. Urszuli Dzierzbickiej Nob. z ojca nieznanego -- chrz. sławetni

53894 (Mokronos)

1782.13/XI. (Dw. Gościejewo) Leopold Dydak, s. JM. Wiktora Kowalskiego pos. Kociug i JM. Marianny z Chłapowskich, z wody -- JMGD. Karol Chł. podkom. JKMci, dz-c Gośc., Goździkowa, Grabonoga i inn. GD. V. Dorota Krzywokulska z dw. Gośc.

53895 (Mokronos)

1782.4/XII. (Gościejow) Barbara Bibjanna, c. GD. Józefa Masłowskiego kucharza we dw. Gość. i Marcjanny -- MGD. Wiktor Kowalski pos. Kociug i MGD. V. Anna Chłapowska z Gośc.

53896 (Mokronos)

1783.25/II. (Dw. Mokr.) Wiktoria Joanna, c. G. Antoniego i Justyny z Witkowskich Wyroziębskich, dzierż. Mokr. -- G. Ignacy Myśliński i G. Elżb. z Milewskich Myślińska ż. jego, posesorzy d. Snica w stwie odolanow. cerem. 26/II. PMGD. Karol Modlibowski cześnik wschow. i PMGD. Marjanna z Chłapowskich Kowalska z Kociug

53897 (Mokronos)

1783.31/III. (Dw. Wziąchów) Balbina, c. PMGD. Józefa Wierusz Walknowskiego sędzica (?) zs. kal., dz-ca Wz. i Katarzyny z Sulerzyckich -- GD. Ant. Jaraczewski i GD. Barb. Piotrowska ekon. z Targorzyc † (bez cerem.) m. 3 1/2 mies. z powodu niedopatrzenia rodziców

53898 (Mokronos)

1784.18/III. (Dw. Wziąchów) Józefata Marjanna, c. poprz. PMD. Wierusz Walknowskich [Józefa Wierusz Walknowskiego i Katarzyny z Sulerzyckich] sędziców zs. kal. -- GD. Klemens Jaraczewski ekon. Wziąch. GD. Agn. Zdanowska

53899 (Mokronos)

1784.29/VII. chch. GD. Ignacy Łaszkowski i GD. V. Kat. Radolińska z Wrotkowa -- 13/IX. ch. G. Kat. Kiełczewska Nob. "mater familias" dworu Bułak.

53900 (Mokronos)

1785.1/V. ch. ch. G. Franc. Witkowski i MGD. Teresa z Radolińskich ż. jego posesorzy Bułakowa i Kaczej Górki

53901 (Mokronos)

1787.25/I. (Wziąchów), ch. ch. PMD. Walenty Modlibowski cześnik wschowski i PMD. Zofja M. cześnikowa z Wz.

53902 (Mokronos)

1788.2/VI. (Wziąchowo) ch. G. Józef Kołdowski dzierż. probostwo Mokr. -- 2/X. ch. MGD. Andrzej Barski pos. d. Suśnie i GV. Zuzanna Myszkowska Nob.

53903 (Mokronos)

1789.19/IV. (Suśnie) Agnieszka Anastazja, c. G. Michała i Salomei Brzeżańskich ekonomów -- GD. And. Bardzki pos. Suśni i G. Zuzanna Myszkowska V. z Wielowsi

53904 (Mokronos)

1791.10/X. (Suśnie) Franciszek Borgiasz, s. poprz. N. Brzeżańskich [G. Michała i Salomei Brzeżańskich] ekonom. -- JM. Stanisław Dobrski komisarz woj. kalis. i M. Marianna Bardzka ze wsi Suśnie (pułkownikowa?)

53905 (Mokronos)

1791.27/XII. (Wrotkowo) Honorata Agnieszka, c. M. Michała i Franciszki z Zgierskich Kurnatowskich dz-ców Wrotkowa i Kałowa -- M. Franciszek i M. Julianna z Karskich Kurnatowscy

53906 (Mokronos)

1793.15/XII. ch. ch. M. Roch Myszkowski z Wielowsi i M. Katarzyna z Sokolnickich Budziszewska ze wsi Sośnie

53907 (Mokronos)

1795.7/IV. (Gościejewo) Marianna Anastazja, * 5/IV., c. M. Ludwika Chłapowskiego i Tekli z Sokolnickich -- M. Paweł S. i Urszula z Walichnowskich S-a, jego żona, ze Starygrodu

53908 (Mokronos)

1795.25/V. (Wziąchów) cerem. Monika Weronika Nep., * 12/V. c. M. Walentego i Weroniki ze Zbijewskich Modlibowskich podkom. JKMci -- JM. Józef Skarbek Malczewski podstoli kal. kaw. Sw. St. i JM. Nepomucena z Modlibowskich żona jego dziedzice Swierczyny Bojanic, Kleszczewa etc.

53909 (Mokronos)

1795.1/XII. (Skałów) ch. ch. MD. Michał Kurnatowski ze wsi Wrotków, Juljanna K. ze wsi Skałów, MD. Franc. K. ze Skałowa

53910 (Mokronos)

1798.9/IV. (Gościejewo), * 22/III. Józefa Katarzyna (na Marg. dopisano później Józefa Chłapowska) -- chrzestni: M. Stanisław Rębowski pos. wsi Sośnie i M. Marjanna Sokolnicka ze wsi Starygród, JM. Ant. Siemiątkowski pis. zs. sier., kaw. Sw. Stan. i żona jego Marjanna z Ch-ch. To córka M. Ludwika Ch-go i Tekli z Sokolnickich

53911 (Mokronos)

1806.11/VII. (Gościejewo) Nepomucena Brygida Michalina, * 1805.8/X. c. M. Rafała i Nepomuceny z Rudnickich Kaczorowskich pos. Czajkowa, w Gośc. przebywającym -- M. Łukasz Sokolnicki pos. Gośc. i Józefa Goczałkowska z Gośc.

53912 (Mokronos)

1807.13/I. (Dw. Wziąchowo), * 7/I. Karol Edward, s. MG. Walentego i Weroniki Modlibowskich dz-ców Wziąchowa -- MD. Jan Nep. syn ich i MD. Marianna córka z Wz.

53913 (Mokronos)

1807.4/V. ch. ch. M. Józef Zegrzda pos. Kaczej Górki i M. Józefata Sokolnicka z Gościejewa

53914 (Mokronos)

1808.26/XII. ch. ch. M. Djonizy Budziszewski podstoli sier., z Gościejewic i MD. V. Ludwika Modlibowska z Wziąchowa

53915 (Mokronos)

1808.19/VI. (Skałowo) cerem. Stanisław, s. M. Kaspra i Zofii Błociszewskich pos. Sk. -- M. Augustyn i Antonia z Błocisz. Waliknowscy dz-ce Piotrowa, małż.

53916 (Mokronos)

1809.24/XI. (Wrotkowo) Ignacy Feliks, * 20/XI., s. M. Ludwika i Józefy z Parczewskich Dzierzbickich pos. Wr. i Skałowa -- JM. Józef Leśniewski sędzia Tryb. kalis. i JM. Konstancja z Parczewskich L-a ż. jego, ze wsi Piwonice

53917 (Mokronos)

1810.18/III. ch. ch. M. Józf Roznowski pos. Dolska i M. Helena Zakrzewska łowcz. z Wrześni

53918 (Mokronos)

1810.24/III. (Wrotkowo) Serafina Kat., c. N. Augustyna Idzikowskiego i Heleny z Wolińskich, ekon. Wrotkowa i Skałowa -- MD. Ludwik Dzierzbicki z ż. Józefą z Parczewskich, pos. Wr. i Skałowa

53919 (Mokronos)

1810.30/V. (Gościejewo) cerem. Nereusz Filip Jan, s. M. Łukasza i Józefy z Rudnickich Sokolnickich, pos. Gośc. -- M. Paweł Sokolnicki, dz-c Witosławia i M. Tekla z S-ch Chłapowska dz-ka Gośc. i Sośnicy

53920 (Mokronos)

1811.8/V. (Kaczagórka) Wojciech Stanisław, * 23/IV., s. G. Feliksa Bętkowskiego i Marjanny z Barskich -- X. And. Bielawski kan. kijew., prob. Mokr. i M. Marianna de Szczytowskie Zegrzdzina pos. Bułakowa

53921 (Mokronos)

1811.31/V. (Wrotkowo) Felicjan Fabjan, * 30/V., s. poprz. M. Dzierzbickich [M. Ludwika i Józefy z Parczewskich Dzierzbickich] pos. Wr. i Skałowa -- M. Mateusz Błociszewski dz-c Rogowa i Konstancja z Parczewskich Leśniowska pos. Piwonic, sędzia kalis.

53922 (Mokronos)

1811.18/VIII. (Kaczagórka) Augustyn, s. M. Jana i Marjanny Wolanowskich ekon. -- G. Franc. Zegrzda i M. Marjanna Zegrdzina

53923 (Mokronos)

1814.6/VI. (Gościejewo) ch. ch. M. Jan Sokolnicki z Wójtostwa i M. Józefa z Rudnickich S-a z Gośc. -- 4/IX. ch. G. Jan Nep. Bielawski z pleb. Mokr.

53924 (Mokronos)

1814.18/VIII. (Kromolice) Marjanna Paulina Weronika, c. M. Nepom. i Nepomuceny z Malczewskich Modlibowskich dz-ców Kr. i Mokr., * 14/VIII. -- M. And. Malcz. dz-c Swierczyny i M. Weronika Modlib. z Wziąchowa

53925 (Mokronos)

1815.13/XII. ch. M. Józfa z Rudnickich Ożegalska, notar. publ. z Gościejewa

53926 (Mokronos)

1816.18/IV. (Skałowo) Wojciech, s. M. Michała Bielińskiego i Antoniny Stolpe -- chrz. nieszl.

53927 (Mokronos)

1818.8/X. (Gościejewo) cerem. Franciszek, * 1816.21/XI. w Zimnowodzie, s. M. Józefa Ożegalskiego i Józefy z Rudnickich, dz-ców Gośc. -- G. Elżb. z Mierzejewskich Mycielska ścina kon. wd. i jej syn Stanisław Myc.

53928 (Mokronos)

1819.26/V. (Gościejewo), * 24/V. Joanna, c. poprz. M. Ożegalskich [M. Józefa Ożegalskiego i Józefy z Rudnickich] cerem. 2/XII. -- M. Józef Gajewski z Cerekwicy i Nep. z Rudnickich Gorczyczewska i Jan Gorcz. z Golenczowa i Józefa z Rychłowskich Gajewska z Cerekwicy.

53929 (Mokronos)

1820.30/IV. (Bielawki), * 20/IV. Karol Kalikst Cajus, s. M. Jana Nep. i Nepom. z Malczewskich Modlibowskich dz-ców Kromolic i Mokronosa, -- X. i panna Weronika Modlib. cerem. 7/V. - M. Kalikst Kęszycki i M. Nimfa z Modlibowskich Kęszycka ż. jego

53930 (Mokronos)

1823.1/I. ch. N. M. Nereusz Sokolnicki stud. i M. Nepomucena Gorczyczewska landratowa obornicka

53931 (Mokronos)

1824.21/IV. (Wrotków Dw.) cerem. nad * 1822.21/V. Teodoreus, s. M. (przerob. chyba z Nob.) D. Józefa Beczkiewicza i M. (przerob.) D. Klary z Jaruszewskich, poses. Mszyczyna -- G. (przerob. z Nob.) D. Michał Umiński pos. Borzęciczek i ND. Marcjanna Turzańska

53932 (Mokronos)

1824.25/IV. (Dw. Wrotków), * 3/III. Kazimierz, s. poprz. MD. Beczkiewiczów [M. D. Józefa Beczkiewicza i M. D. Klary z Jaruszewskich] -- N. Marianna Mazurkiewiczówna - przy cerem. X. i MD. Rozalja Umińska pos. Borzęciczek

53933 (Mokronos)

1826.26/V. * (Wrotków), ch. 27/V. Emilja Marjanna c. poprz. Beczkiewiczów [M. D. Józefa Beczkiewicza i M. D. Klary z Jaruszewskich] pos. -- chrz. nieszl.

53934 (Mokronos)

1826.19/VIII. * (Bułaków), ch. 27/VIII. Benigna Róża, c. M. Wocj. Lizaka i M. Barbary z Moskowskich pos. -- M. Juljan Radoliński dz-c i Józefa R. dz-czka

53935 (Mokronos)

1828.3/I. (Skałowo) cerem. Ignacy Tyburcy, * 1825 w Jaraczewie, s. M. Jana Jaraczewskiego i M. Antoniny z Bukowskich -- Izydor J. z Lipna dz-c i M. Józefa Ożegalska dz-ka Gościejewa

53936 (Mokronos)

1828.3/I. (Skałowo) Franciszek Juljan, * 1827.3/XII. s. poprz. M. Jaraczewskich [M. Jana Jaraczewskiego i M. Antoniny z Bukowskich] -- MD. Zygm. J. i M. Franciszka J-a

53937 (Mokronos)

1829.4/VI. (Wziąchowo) cerem. Antonina, * 1826.25/I. i ochrzc. w domu, Antonina, c. G. Wincentego i Marjanny z Smitkowskich Rupniewskich pos. Wz. -- N. Józef Stefański pos. Małgowa i G. Ant. Suchodolska z Szetlewka

53938 (Mokronos)

1830.4/VII. (Małgów Dw.) Jarosława, * 26/VI., c. G. Józefa i Emilii z Smitkowskich Stefańskich pos. Małgowa -- G. Kaz. St. pos. Wilkowa i G. Anna Smitkowska ż. posesora Siedmirogowa

53939 (Mokronos)

1833.28/V. * (Małgów), ch. 13/VI. Antonina Pelagia, c. poprz. Stefańskich [G. Józefa i Emilii z Smitkowskich Stefańskich] pos. M. -- M. Winc. Rupniewski pos. Zalesia W. i Faustyna Szmitkowska pos-ka Zmysłowa

53940 (Mokronos)

1839.1/II. * (Wrotków), ch. 2/II. Marjanna Michalina Seweryna, c. G. Nereusza Sokolnickiego i G. Pauliny Radzimińskiej dz-ców -- JMD. Piotr Lubicz R. kasztelan, dz-c Żurawia i G. Józefa Ożegalska dz-ka Gościejewa

53941 (Mokronos)

1840.23/IV. * (Wrotków), ch. 26/V. Mścisław Wacław Napoleon s. poprz. MD. Sokolnickich [G. Nereusza Sokolnickiego i G. Pauliny Radzimińskiej] dz-ców Wr. -- X. i M. Pamila Radzimińska V. -- cerem. 5/VI. ass.: MD. Erazm Dobrzycki dz-c Bąblina, MD. Józefa Ożegalska dz-ka Gościejewa, Mikołaj D. major w. p. i Michalina D. dz-ka Bąblina

53942 (Mokronos)

1840.15/V. * (Wziąchów), ch. 18/V. Władysław Antoni, s. JD. Józefa Sokolnickiego i JD. Pauliny Suchorzewskiej dz-ców Wz. i Małgowa -- G. Kaz. Suchorzewski mł. i G. Anna Such. V.

53943 (Mokronos)

1845.7/IX. (Wrotków) ch. Czesława Bolesława, c. Nereusza Sokolnickiego i Palmiry (!) Radzimińskiej dz-ców Wr. * 1845.3/VIII. -- Maks. R. i Józefa Chylkowska z Kuklinowa (notka wszyta)

53944 (Mokronos)

1846.31/VIII. * (Wrotków) Michał Ziemowit, s. WP. Sokolnickiego i Palmiery z Radzimińskich dz-ców Wr., * 31/VIII. -- Stanisław S. Hr. z Małgowa i W. Michalina Dobrzycka, Erazm D. z Bąblina i W. Józefa Ożegalska z Ochli. Chrzest 1846.25/X. w kościółku Sw. Rozalji (Nota)

53945 (Mokronos)

1870.28/III. w Mokr. oświadcza W. Nereusz Sokolnicki dawny dz-c Wrotkowa, teraz mieszk. w Korzeniu w Kr. Pol. iż we Wr. rodziły mu się m. inn. też dzieci, omyłkowo w księgi kośc. nie wpisane: Zbigniew, * 1849.12/X. i Wieńczysława * w połowie r. 1848

53946 (Mokronos)

1851.27/VIII. * (Gościejewo), ch. 27/VIII. Franciszka, c. Franc. Ożegalskiego i Józefy Suchorzewskiej dz-ców ch. tylko z wody

53947 (Mokronos)

1853.27/IV. ch. Roch. Przespolewski pos. Skałowa

53948 (Mokronos)

1854.23/XII. * (Gościejew) Władysław Adam, s. poprz. Ożegalskich [Franciszka Ożegalskiego i Józefy Suchorzewskiej] dz-ców dóbr -- Wład. Suchorzewski dzierżawca i Aleksandra S-a dz-ka

53949 (Mokronos)

1856.9/II. * (Gościejew), ch. 29/IV. Kazimierz Walenty, s. poprz. Ożegalskich, [Franciszka Ożegalskiego i Józefy Suchorzewskiej] dz-ców -- Ignacy Suchorzewski dz-c i Paulina Pieniążek

53950 (Mokronos)

1858.6/VII. (Wziąchów), ch. 20/VIII. Jan Antoni Izajasz Józef Bernard Mycielski, s. JM. hr. Franciszka M. i Walerii hr. Tarnowskiej, dz-ców Wz. -- ks. Ant. Sułkowski z Rydzyny hr. Anna M. z Rokosowa

53951 (Mokronos)

1860.11/III. * (Domasławek par. Juncewo), ch. 18/X. Teresa Pelagia Dorota c. G. Józefa Daleszyńskiego i Józefy Fresa -- Franc. Fresa Józef Chęłmicki i Jadwiga Ch.; ojciec posesor

53952 (Mokronos)

1860.3/V. * (Gościejewo), ch. 17/X., Teresa, c. Nob. Józefa Chełmickiego i Jadwigi Fryse, poses. d. Gośc. -- chrz. służba

53953 (Mokronos)

1861.26/XI. * (Gościejewo), ch. 1862.19/I. Adam Grzegorz Stanisław, s. Józefa Gabriela de Nałęcz Chełmickiego i Jadwigi Fryze dz-ców Gośc. -- Franc. Fyza i Jadwiga F.

53954 (Mokronos)

1864.9/IX. * (Wziąchów), ch. 1/X. Cecylia Maria Anna Karolina Waleria Elżb. Petronella Józefa Antonina Franc., c. poprz. hr. Mycielskich [JM. hr. Franciszka M. i Walerii hr. Tarnowskiej] dz-ców Wz., Małgowa i folwarków -- Jan Dzierżykraj na Dzikowie hr. Tarnowski, Karolina z hr. T-ch hr. T-a

53955 (Mokronos)

1860.17/X. † (Gościejewo) Teresa, m. 5, poch. 19/X., c. Józefa Chełmickiego dz-ca Gośc. i Jadwigi Frysa

53956 (Mokronos)

1862.10/X. † (Gościejow) Adam de Chełmicki, 10 m., 14 dni, poch. 12, s. poprz. pos. d. Gośc. [Józefa Chełmickiego i Jadwigi Frysa]

53957 (Mokronos)

1863.20/X. † (Wziąchów), poch. Gostyń Kazimierz, Stefan Józef Jan Ewang. Winc. Paweł, l. 3, m. 3., s. poprz. Hr. Mycielskich [JM. hr. Franciszka M. i Walerii hr. Tarnowskiej]

53958 (Mokronos)

1853.25/I. Ładysław Suchorzewski s. dziedzica z Kajewa, mł. 26 x panna Wanda Radzimińska, c. dziedziczka l. 22 -- Nereusz Sokolnicki i Józef Sok., dziedzice

53959 (Mokronos)

1866.24/III. * (Serafinów), ch. 10/IV. Helena Józefa Eleonora, c. Józefa Wulkowskiego i Jadwigi de Węsierskiej dz-ców dóbr -- Napol. Szreder dz-c Skałowa, Eleonora de W.

53960 (Mokronos)

1870.17/IV. * (Mokr.), ch. 15/V. Stanisław Prot Dionizy, s. G. Walentego Modlibowskiego i G. Bronisławy Budziszewskiej dz-ców dóbr -- G. Prot B. i G. Albertyna M.

53961 (Mokronos)

1872.23/IX. * (Małgów), ch. 26, Michalina, c. poprz. Chełmickich [Józefa Chełmickiego i Jadwigi Frysa] dz-ców dóbr -- Kaz. Szymański i Salomea Daleszyńska

53962 (Mokronos)

1875.23/X. † (Gościejewo) Kazimierz Chełmicki, poch. 26, l. 4, s. poprz. dz-ców [Józefa Chełmickiego i Jadwigi Frysa]

53963 (Mokronos)

1876.24/IV. poch. (Gościejewo), Józef Chełmicki l. 50, żonaty dz-c dóbr. Zamordowany w podróży i ciało ...[?] ciało znaleziono w wodzie pod Wrocławiem

53964 (Mokronos)

1865.12/VI. G. Teofil Chrzanowski (s. Stan. i Balbiny Masłowskiej) mł. l. 30 x Magdal. Szrader, c. Napoleona i Michaliny ..towskich, v. l. 20 -- Józef Chełmicki i Nicefor de Ch. (Wąsowskiej??)

53965 (Mokronos)

1761.30/III. (Wziąchów) JMD. Karol Chłapowski (s. MD. Michała z Czerw. Wsi) szambelan i dz-c Gościejewa x MD. Krystyna Zbijewska (c. MD. Ignacego Roli Zb. dz-ca Wz.) -- PMD. Ludwik Chł. pułk. i dz-c Koparzewa i MD. Andrzej Skorzewski dz-c Parzynczewa

53966 (Mokronos)

1764.1/X. (Gościejów) D. Ant. Dąbrowski dworski i Wiktoria Żelazowska z dworu Gośc. -- MD. Karol Chłapowski dz-c Gośc. i MD. Ż. dzierż. Wyganowa

53967 (Mokronos)

1767.2/III. (Wrotków) JG. Stanisław Ulatowski wd., dz-c Koszkowa x JGD. Elżbieta Radolińska V., c. And. i Marjanny R-ch pos. Wrotkowa -- Roch Rola Zbijewski klan kal., dz-c Pogorzeli Rafał Gajewski, klan rogoz. na Wolsztynie, Borzęciczkach dz-c

53968 (Mokronos)

1769.7/II. (Wrotków) MGD. Piotr Radoliński mecenas Tryb. ww. pozn. i kal. pos. d. Ostrowo x GD. V. Anna R., c. And. i Marjanny dz-ców Wrotkowa -- JM. Edward Garczyński klan rozpir. z ż. Kat. z R-ch, Jan R. podkomorzyc wschow. Ludwik pułk. w. kor. i Helena de Kwileckie małż., Karol, podkom. JKMci, bracia m. s. rodz. Chłapowscy i Krystyna z Zbijewskich żona, Gabryel Skorzewski i N. Nagłowski

53969 (Mokronos)

1773.24/VIII. (Bułaków) G. Władysław Wężyk, dzierż. Łowęcic x Franc. Witkowska v. z Byłakowa -- GD. Kaz. Jaraczewski pos. Jezior i Wawrzyniec Skąpski

53970 (Mokronos)

1773.20/XI. (Skałow) G. Jakub Godlewski wd. łowczyc wschowski, dz-c Wieczyna x DV. Julja z Radolińskich ze Skałowa -- Jan R. podkomorzyc wschow. dz-c Jarocina, GD. Mateusz Leśniowski Stan. Ulatowski

53971 (Mokronos)

1777.27/XI. N. Jan Dąbrowski x V. Justyna de Pławińskie -- G. Zygmunt Żelazowski i G. Józef Ż.

53972 (Mokronos)

1780.22/IV. (Skałów) GMD. Józef Jasiński Nob. mł. x Kat. de Daleszyńskie, Nob. V. -- PMD. Piotr Radoliński pis. zs. gn. i JM. Stan. Ulatowski pos. Koszkowa i Głuchowa

53973 (Mokronos)

1782.3/II. (Czerwonawieś z Gościejewa) M. Wiktor Kowalski x Marjanna de Chłapowskie V. -- JD. Maks. z Brudzewa Mielżyński dz. Pawłowic, Żytowiecka, Ponieca, pis. kor. J. Stan. z Dzwonowa Rogaliński klan międzyrzecki, GG. Maciej i Ant. K-cy bracia stryj.

53974 (Mokronos)

1782.18/V. (Mokr.) G. Ant. Wyrozębski x V. Justyna Witkowska -- G. Damazy Borzęcki pos. d. Dąbcze i G. Chryzostom Rafalski pos. Konarzewa, Jakub Modzelewski

53975 (Mokronos)

1782.14/IX. G. Ignacy Myśliński x GV. Elżb. Milewska -- GD. Jan Pruski pos. d. Kawcze, Dzięczyna, GD. Antoni Wyrozębski pos. Mokr., GD. Franc. Witkowski pos. Bułakowa i Kaczej Górki, N. Jakub Modzelewski

53976 (Mokronos)

1784.18/IX. (Wrotków) M. Piotr Zaremba pos. m. Dubin z przyl. x Elżbieta z Radolińskich Ulatowska rozw. -- PMD. Piotr R. pis. zs. gn. i PMD. Jan Z. podkom. JKMci

53977 (Mokronos)

1784.8/VI. (Wrotków) GD. Walenty Wierzbicki ekon. z Wr. mł. x GD. V. Antonina de Thorzewskie -- MGD. Franc. Witkowski pos. Bułakowa i Kaczej Górki i GD. Franc. Kurczewski z Mycielinka

53978 (Mokronos)

1784.16/X. (Wrotków) MG. Franc. Witkowski mł., pos. Bułakowa i Kaczej Górki x V. Teresa Radolińska -- PMD. Piotr R. pis. zs. gn. i Jan Zaremba podkom. JKMci

53979 (Mokronos)

1775.31/XII. Stan posiad. w parafii: Wziąchów - JMD. Franciszka Wierusz Walknowskiego sędziego zs. kal. - Małgowo tegoż. W-go - Bułakowo PMD. Rafała Gajewskiego klana rogoz. - Kaczagórka tegoż G-go dz-ca w Borzęciczkach - Wrotkowo MD. Piotr Radolińskiego, Stanisł. Ulatoskiego i Jakuba Godlewskiego - Skałowo M. Marjanny z Bronikowskich Radolińskiej dożyw. - Suśnia Rafała Gajewskiego klana rogoziń. - Gościejewo JMD. Karola Chłapowskiego podkom. JKMci - a 1776. Mokronos PMD. Wyssogoty Zakrzewskiego klana krzywiń. a 1778 Mokr. - JMD. Agnieszki Z-ej. kl. lędzkiej Wziąchów Józefa Walknowskiego sędzica zs. kalis. Toż Małgów Bułakowo - Gajewskiej klanowej rogoz. Tejże Katarzyny G-ej Kaczagórka. Tejże Suśnie 1779 Mokron. - Agnieszki z Bielińskich Zakrzewskiej klan lędzkiej a 1780 Mokron. - Karola Modlibowskiego cześnika wschow. ale pod dożyw. poprzedniej, a 1783 tu Walenty M. cześnikowicz wschowski, 1786 w Wziąchowie Karol Modl. cześ. wschow. tenże w Małg. w Bułakowie Adam i Bonaw. Gajewscy klanice rogoz. Ciż. w Kaczej Górce. W Suśni Bonaw. G. w Gościejewie: Michał, Ludwik i Maciej Chłapowscy szambelanice 1788 w Wrotkowie Paschalis Radoliński mec. Tryb. Tenże w Skałowie. W Suśni Bonaw. Gajewski sta powidzki w Gośc. Ludwik i Mac. Chłapowscy

53980 (Mokronos)

1754.21/VII. (Bułaków) † Karol, s. MD. Jana Chrościckiego pos. Bułakowa, i Urszuli z Radwańskich, poch. kość.

53981 (Mokronos)

1754.14/IX. (Małgów) † Józef, s. MD. Sebast. Koszutskiego i Kat. pos. M. - poch. kość.

53981a (Mokronos)

1754.16/IX. (Małgów) † Agn., c. poprz. MD. Koszutskich [MD. Sebast. Koszutskiego i Kat.] (matka Kat. z Niemojowskich) pos. M., poch. kość.

53982 (Mokronos)

1761.14/XII. (Małgów) † Nobili starzec Józef Skwarski z M. poch. cm.

53983 (Mokronos)

1765.17/XII. † (Wziąchów) MD. Ignacy Rola Zbijewski dz-c Wz. i Małgowa, Proska(?) poch. Kobylin Bernard.

53984 (Mokronos)

1771.17/XI. † (Gościejewo) MD. Krystyna ze Zbijewskich Chłapowska, ż. Karola pułk. JKMci, dz-ca Gościejewa i inn. poch. Kobylin, Bernard.

53985 (Mokronos)

1773.1/II. † (Wrotkowo) Teresa, c. DD. Piotra i Anny Radolińskich dz-ców Wr., poch. Bernard. Koźmin

53986 (Mokronos)

1775.10/VII. (Skałów) † MD. Julja z Radolińskich Godlewska ż. Jakuba G. łowczyca inowrocł., dz-ca Wieczyna, poch. Bernard. Koźmiń.

53987 (Mokronos)

1776.1/VIII. (Mokr.) † Anna, l. 3, c. MD. Franc. i Teresy Pławińskich pos. Mokr., poch. kość.

53988 (Mokronos)

1776.5/VIII. (Mokr.) † Jan, l. 5, s. poprz. MD. Pławińskich [MD. Franc. i Teresy Pławińskich] poch. kośc.

53989 (Mokronos)

1778.28/VI. (Dw. Kaczagórka) † GD. Marianna z Gorskich Milewska l. 82, mieszk. w K., poch. kość.

53990 (Mokronos)

1778.8/XII. (Bułakow) † Konstancja, c. D. Jana Wierzbickiego ekon. z B. i Kat., poch. cm.

53991 (Mokronos)

1781.10/III. † (Bułaków) GMD. Marcin Witkowski herb. Złotogoleńczyk Nowina pos. d. B. i Kaczejgórki, poch. kośc. Dobrodz.

53992 (Mokronos)

1781.5/V. † (Kaczagórka) † Jan Trzciński nob., leśniczy poch. cm.

53993 (Mokronos)

1783.6/VII. † (Wziąchów) Balbina, dziecko po chrzcie, c. PMD. Józefa Wierusz Walknowskiego sędzica zs. kal. i Kat. z Sulerzyckich dz-ców Wziąchowa, poch. 10/VII.

53994 (Mokronos)

1783.18/II. (Dw. Gościejewo) † JMD. Karol Chłapowski podkom. JKMci, l. 50, po 1-rok. chorobie, poch. 24/II. u Bern. w Kobyl.

53995 (Mokronos)

1786.3/IX. (Mokr.) † MGD. Teresa z Łęskich Modlibowska ż. Józefa M., 2 lata choroby, poch. 7/IX. kośc.

53996 (Mokronos)

1787.8/XII. (Bułaków) † G. Jan Wierzbicki l. ok. 80, poch. cm.

53997 (Mokronos)

1789.29/XI. † (Mokr.) M. Józef Kołdowski l. 22, poch. kośc.

53998 (Mokronos)

1791.22/IX. † (Wrotków) Aniela, c. M. Michała Kurnatowskiego i Franciszki, 1 r., poch. kośc.

53999 (Mokronos)

1792.14/I. † (Wrotków) Honorata Agn. c. poprz. M. Kurnatowskich [M. Michała Kurnatowskiego i Franciszki] poch. kośc.

54000 (Mokronos)

1793. † M. Karol Modlibowski dz-c Wziąchowa i Małgowa poch. Bern. Kobylin

54001 (Mokronos)

1795.20/V. pochow. kośc. sumpter M. Franc. Kurnatowskiego pos. Skałowa

54002 (Mokronos)

1799.3/II. † G. Barbara Małaska w domu brata swego M. Michała Kurnatowskiego dz-ca Wrotkowa i Skałowa l. 70

54003 (Mokronos)

1803.29/VI. (Bułaków) MD. Teresa Pomorska, a 27 † matka MD. Anzelma P-go, pos. Był. l. 77, poch. kośc.

54004 (Mokronos)

1803.22/XI. (Wziąchowo) † Klara Helena, c. M. Walentego i Weroniki z Zbijewskich Modlibowskich podkom. JKMci, dz-ców Wz. i Kromolic. 1 rok, poch. kośc.

54005 (Mokronos)

1805.30/XII. † M. Prokop Żeromski, krewny M. dziedzica Wrotkowa, kawaler, poch. kośc., l. 45 paraliż.

54006 (Mokronos)

1807.3/III. (Wziąchowo) poch., a † 1/III. Karol, s. M. Walentyna Modlibowskiego i Weroniki z Zbijewskich 1 rok, m. sexto

54007 (Mokronos)

1808.15/IV. (z innej parafii) † G. Weronika z Brochockich Bielawska z Wesołki, par. Biżanowskiej, † w Kaliszu u doktora, pochow. w Mokronosie w kośc. jako dobrodz. tego kośc. Mąż Walentyn Biel. i 3 synów: Maciej, Antoni i Nepomucyn. l. 31, suchoty (Maciej † 1814.18/IV.)

54008 (Mokronos)

1808.6/X. (Kaczagórka) † Augustyn, s. G. Józefa i Marjanny z Szczegłowskich Zegrzdów, poch. kośc. r. 1 dysynt.

54009 (Mokronos)

1810.30/V. (Wrotków) † Ignacy, s. M. Ludwika i Józefaty z Parczewskich Dzierzbickich pos. Wrotkowa, 1 r., poch. Grobowiec

54010 (Mokronos)

1814.20/IV. (Mokronos) poch. G. Maciej Bielawski, s. Walentego i Weroniki z Brochockich pos. d. Wesołki, w dep. kaliń. w 6-ej klasie w Kaliszu, † 18/IV., l. 18, suchoty

54011 (Mokronos)

1814.25/VII. † (Gościejewo) M. Łukasz Sokolnicki pos. Gość., poch. kośc. w Starogrodzie 28/VII. wdowa Józefa z Rudnickich i 2 synów małol. l. 34, suchoty

54012 (Mokronos)

1815.20/IX. (Suśnia) † G. Franciszek Lewicki pos. d. Suśnia, wdowa i 2 synów dojrzałych, l. 62

54013 (Mokronos)

1821.1/IV. † X. Andrzej Bielawski kanonik honor. kijow., prob. Mokron., poch. 4 w kośc. l. 76, starość.

54014 (Mokronos)

1822.24/XII. (Dw. Gościejew) † MD. Józef Ożegalski dz-c Gośc. mąż Józefy z Sokolnickich, poch. 28/XII. na cm. paraf. Mokr. spadkobiercy: Franciszek O., Stefan O., Emilia O. i Nereusz Sokolnicki on. l. 45, febris nervosa

54015 (Mokronos)

1824.28/I. (Mokronos) † M. Walenty Modlibowski, dz-c Wijewa, Brenna etc., podkomorzy wschowski, mąż Weroniki ze Zbijewskich † w Lesznie u doktora med., poch. 3/II. w kość. l. 67

54016 (Mokronos)

1840.8/XII. (Wziąchów) † Władysław Antoni Sokolnicki 6 m. 24 dni, s. Józefa dz-ca Wz. i Małgowa i Pauliny Suchorzeskiej

54017 (Mokronos)

1842.21/IV. † (Wrotków) Józef Łukasz Bronisław Sokolnicki 1 r., s. G. Nereusza S. i Palmiry Radzimińskiej

54018 (Mokronos)

1844.7/VII. † Stefan, s. Józefa i Józefy Orzegalskich dz-ców Gościejewic l. 28, w. choroba

54019 (Mokronos)

1848.15/IV. (Gościejów) † Józefa Ożegalska l. 70, dziedziczka Gościejewa -- Franciszek O. l. 38. córka Emilja Chłapowska l. 26

54020 (Mokronos)

1852.26/VIII. † (Wrotków) Bronisława Sokolnicka l. 10, c. Nereusza i Palmiry Radzimińskiej dz-ców Wrotkowa

54021 (Mokronos)

1852.5/IX. † (Wziąchów) Józfa Rudnicka l. 60, dzierżawczyni Wziąchowa. Mąż Antoni, dzieci doletnie. cholera

54022 (Mokronos)

1852.17/IX. † (Sudziniów) Józef Nieborski l. 75, dziedzic, cholera., żona Juljanna de Morlet

54023 (Mokronos)

1837.26/XI. (Gościejewo) G. Michał Chłapowski dz-c Sośnicy mł. x V. Emilja Ożegalska l. 19 -- G. Franc. Przyłuski dz-c Starkówca

54024 (Mokronos)

1847.12/XI. (Wrotków) Władysław Garczyński mł. 40 x Anna Suchorzewska V. l. 26 -- Nereusz Sokolnicki i Palmira z Radzimińskich Sokolnicka

54025 (Mokronos)

1882.7/V. *, ch. 26/VI. (Mokronos) Stanisław Nepomucen Karol s. G. Nep. Modlibowskiego i G. Haliny Chosłowskiej, dz-ców Mokr. -- GG. Stanisław M. i Emilia Ch.

54026 (Mokronos)

1889.29/III. * (Mokronos), ch. 7/V. Józef Walenty Karol, s. poprz. GG. Modlibowskich [G. Nep. Modlibowskiego i G. Haliny Chosłowskiej] dz-ców dóbr -- GG. Walenty M. i Albertyna M.

54027 (Mokronos)

1890.8/II. * (Gościejewo), ch. 23/II. Joanna Jadwiga Antonina c. G. Napoleona Chełmickiego i Marii Znanieckiej dz-ców dóbr -- Leopold Tabaczyński i Jadwiga Ch.

54028 (Mokronos)

1892.10/III. * (Mokronos), ch. 17/V. Karol Stanisław Nepomucen, s. MD. Jana Nep. Modlibowskiego dz-ca Mokr. i Haliny z Chosłowskich -- M. Józef M. dz-c Kromolic, i Albertyna M. babka - (1929.15/X. w Pozn. w kośc. Sw. Marcina Izabela Pawłowska)

54029 (Mokronos)

1892.21/VII. * (Gościejów), ch. 31/VIII. Zdzisław Marjan Franciszek, s. GD. Napoleona Chełmickiego i GD. Marii z Znanieckich dz-ców dóbr -- GG. Ildefons Chełkowski dz-c Kuklinowa, Targoszyc, Sośnicy i w. Kr. Pol. Borkowa, Antonina Z. z Góry K. Inowrocł.

54030 (Mokronos)

1894.31/III. * (Mokronos), ch. 11/VI. Zofja Halina Maria, c. poprz. de Modlibowskich [MD. Jana Nep. Modlibowskiego dz-ca Mokr. i Haliny z Chosłowskich], dz-ców d. -- X. i J. Jadwiga Chosłowska z Ostrowa (x 1923.9/X. Stanisław Harnuliński (?), por. 3 p. szwol.)

54031 (Mokronos)

1898.3/III. *(Gościejewo), ch. 9/III. Halina Maria, c. poprz. de Chełmickich [GD. Napoleona Chełmickiego i GD. Marii z Znanieckich] dz-ców Gośc. -- Alfred de Ch. syn dz-ca Gośc. i Marja de Węgierska z Brończyka koło Błaszek

54032 (Mokronos)

1899.22/XII. * (Gościejewo), ch. 1900.29/I. Stefania Marja, c. poprz. de Chełmickich [GD. Napoleona Chełmickiego i GD. Marii z Znanieckich], dz-ców Gośc. -- Witold Braunek z Babina pos. i Marja Robińska, ż. budowniczego z Krotoszyna

54033 (Witkowo)

1609.3/III. N. Stanisław Malachowski x Ewa, c. olim Macieja M-go -- N. Jan M. zw. Myślibor i inni

54034 (Witkowo)

1627.14/II. Marcin Małachowski x Zofja Karcewska -- Albertus M. zw. Koziełek

54035 (Witkowo)

1627.21/XI. Daniel Bronisz pisarz grodz. inowrocł. x Katarzyna Łubianka we dworze wsi Ruchocinko -- Adam Mosczyński, Marcin Br.

54036 (Witkowo)

1628.29/XII. N. Jan Bieganowski x Helena Mosczyński -- N. Jakub Łuba i Mikołaj Bieg.

54037 (Witkowo)

1629.9/I. N. Wojciehc Małachowski x Anna Drachowska -- Wocj. i Melchjor M-cy, Jan Wiganowski

54038 (Witkowo)

1636.21/XI. ch. ch. NN. Jan Radecki i Jan Wyganowski

54039 (Witkowo)

1639.6/III. N. Krzysztof Bieganowski x Marianna Malachowska -- Jan Radecki, Wojc. M., Krzysztof Widzierzewski

54040 (Witkowo)

1643.16/II. G. Wojciech Jastrzembski x Marjanna, c. G. Bartłomieja z Rojowa Kaczkowskiego chorążego inowrocław. -- Andrzej i Swiętosław z Rojewa K-cy

54041 (Witkowo)

1643. pon. po Podnies. Sw. Krzyża, GD. Piotr Żydowski x Marjanna Sołoszinska (?) -- N. Jan Gierkowski

54042 (Witkowo)

1643. Jan Gierkowski mł. x Kat. Rakowska wd. "quendam nobilis" -- GD. Bartł. Kaczkowski chor. inowrocł., Radecki

54043 (Witkowo)

1643.23/XI. GD. Mikołaj Cielecki x Dorota, c. GD. Jana Radeckiego we dworze Chłądowa -- GD. Bartł. z Rojewa Kaczkowski i Cielecki

54044 (Witkowo)

1644.17/IV. G. Aleksander Ceciminski x G. Anna, c. Marcina Małachowskiego, w ich prywat. domu -- G. Jan Radecki, Stanczewski (?) Wojciech M.

54045 (Witkowo)

1646.11/II. GD. Walerjan Skrzetuski wd. x G. Barbara, c. N. Piotra Małachowskiego, w domu prywat. -- GD. Jan Radecki, Krzysztof M.

54046 (Witkowo)

1650.6/VI. (ślub bierze jej sługa) GD. Zofja z Bogusławic Sierakowska wd. po ol. Bartłomieju z Rojewa Kaczkowskim chorążym inowrocł., patronka kość. Witkow. -- św. św. GD. Wojciech Jastrzębski, Kasper Cielecki, Jan Siedlecki

54047 (Witkowo)

1650.10/XI. mł. Wojc. Żernicki x Kat. wd. Orłowska -- G. Wojc. Ostrowski, G. Marcin Raczłakowski

54048 (Witkowo)

1668.9/III. ch. Marjanna, c. G. Macieja Słupskiego i Izabelli ze wsi Małachowo Wielkie -- G. Stanisław Grabski ze wsi Skorzęcino i G. Konst. Tarnowska ze wsi Grabostowo

54049 (Witkowo)

1668.5/XI. ch. Barbara, c. G. Jana Pęgowskiego i Jadwigi ze wsi Wrąsczewo (?) -- Kaz. Radziecki (!) i Barbara Radecka ze wsi Chlundowo

54050 (Witkowo)

1668.4/XII. Katarzyna Barbara, c. G. Franciszka Radeckiego i Anny ze wsi Chlundowo -- G. Jan R. de Chlundowo i Zofja R. de villa ...kowo

54051 (Witkowo)

1669.2/VI. Andrzej, s. G. Stanisława Grzybowskiego i Marianny, ze wsi Małachowo Górne -- G. Jan Swierczewski ze wsi Małachowo Pańskie i Agn. Jaroszewska ze wsi Żołcze

54052 (Witkowo)

1669.18/VIII. Andrzej, s. G. Jana Kaczkowskiego i Anny ze wsi Wrotków (?) -- G. Andrzej K. i G. Elżbieta Sobocka z folw. Trzurkołowo (?)

54053 (Witkowo)

1669.8/IX. Zofja, c. G. Jana Kościelskiego i Marianny ze wsi Wygrozowo -- G. Jan Pęgowski i G. Apolonia Radzicka też z Wygrozowa

54054 (Witkowo)

1669.14/IX. Mikołaj, s. G. Hjacynta Małachowskiego i Teresy, ze wsi Małachowo Wielkie -- G. Krzysztof M. z Mał. Górnego i Teresa Mosczyńska z Mał. Wielkiego

54055 (Witkowo)

1669.16/IX. Mikołaj, s. G. Aleksandra Grabskiego i Elżbiety ze wsi Małachowo Szymborowice -- G. Mikołaj Deręgowski z Kołaczkowa i Kat. Tumicka z Mał. Szymbor.

54056 (Witkowo)

1669.29/XII. Jan, s. G. Stanfislai Gosławski i Katarzyny, ze wsi Wiercho ...(urwane) -- Krzysztof Małachowski ze wsi Mała (reszta urwane)

54057 (Witkowo)

1670.8/I. Mikołaj, s. G. Marcina Michałowskiego i Zofii ze wsi Wierzchowiska -- X. Jan Kuniński, kan. pozn. i G. Jadwiga Zbyszewska ze wsi Wierzchowiska

54058 (Witkowo)

1670.19/IX. Barbara, c. G. Jana Bryszewskiego i Katarzyny ze wsi Małachowo Męczychowo -- G. Jan Mosczyński ze wsi Małachowo W. i Kat. Tumicka ze wsi Małachowo Pańskie

54059 (Witkowo)

1670.14/XII. ch. ch. X. Jan Kuniński kan. pozn., prob. ...loviensis i G. Agn. Deręgowska z Kołaczkowa

54060 (Witkowo)

1670.22/XII. ch. ch. G. Jan Sobocki z folw. Trzuskołom i G. Anna Bieganowska ze wsi Kośc. Witkowo

54061 (Witkowo)

1671.10/V. G. Mikołaj Deręgowski ze wsi Kołaczkowo i G. Anna Małachowska ze wsi Małachowo Górne

54062 (Witkowo)

1671.12/V. Wojciech, s. G. Macieja Buczyńskiego i Marjanny ze wsi Wygrozowo -- G. Jan Sobocki z folw. Trzuskołom i G. Zofja Radecka ze wsi Chłundowo

54063 (Witkowo)

1671.7/VI. Jan, s. G. Stanisława Pęgowskiego i Jadwigi, ze wsi Wygrozowo -- G. Stanisław Dębicki ze wsi Cwiczdzino i G. Teresa Deręgowska z Kołaczkowa

540640 (Witkowo)

1671.5/VII. ch. ch. G. Mikołaj Deręgowski z Kołaczkowa i Anna Małachowska z Mał. Górnego -- 7/VII. ch. G. Benedykt Rogowski -- 25/VII. ch. Teresa Mosczyńska z Mał. Górnego - 24/VIII. ch. G. Jadwiga Sarnowska z Skorzęcina

54065 (Witkowo)

1672.1/I. Marjanna, c. nielegalna G. Jakuba Kowalskiego i Reginy Nowakówny -- N. Byczkowski i G. Barbara Szamarzewska

54066 (Witkowo)

1672.8/IV. Wojciech, s. G. Stanisł. Wierzbińskiego z Malachowa Dolnego i G. Zofji Małachowskij -- G. Benedykt Rogowski i N. Anna Mał.

54067 (Witkowo)

1762.26/IV. Wojciech, s. GD. Chryzostoma Moszczyńskiego z Małachowa W. i Anny -- GD. Jan Fabicki i G. Anna Racieszka

54068 (Witkowo)

1672.30/VI. Anna, c. N. Jana Bryszewskiego z Małachowa Dol. i Katarzyny -- G. Hjacynt Małachowski i G. Elżbieta Lipnicka

54069 (Witkowo)

1672.14/VIII. Bartłomiej, s. GD. Stanisł. Grzybowskiego i Marjanny, z Małachowa Gór. -- Rektor szkoły i N. Rogowska

54070 (Witkowo)

1672.13/XI. ch. ch. N. Jerzy Sobocki i N. Teresa Doręgowska

54071 (Witkowo)

1673.19/IX. MG. Jan Tomicki x G. Teresa Mosczyńska -- MGD. Stanisław T. i MGD. Chryzostom Moscz., stryjowie jego i jej

54072 (Witkowo)

1673.24/IX. G. Wojc. Kamienieski de Magno Kamienino x sław. Regina Skiczyna w służbie MGD. Lipnickiej -- GD. Stanisław Wierzbiński i Jan Władysław Moszczyński

54073 (Witkowo)

1674.2/IX. G. Adam Struś x Marjanna Szadokierska w służbie MGD. Andrzeja Kaczkowskiego dz-ca Witkowa -- Sw. tenże MGD. oraz MGD. Mikołaj Dorengowski

54074 (Witkowo)

1676.26/V. G. Andrzej Łaskawski x G. Marianna Karszec(ka)?? -- MD. Andrzej Kaczkowski, Krzysztof Małachowski, Stanisław Dembiński

54075 (Witkowo)

1677.2/III. GD. Kazimierz Cwiczdziński x GV. Elżbieta Małachowska z Małachowa Górnego -- G. Chryzostom Moszczyński z tejże wsi, GD. Mik. Doręgowski z Kołaczkowa

54076 (Witkowo)

1678.13/I. GD. Felicjan Małachowski x GD. Elżbieta Grzymska -- GD. Jan Kaczkowski, Ludwik M.

54077 (Witkowo)

1678.21/II. GD. Kazimierz Kęszycki x GD. Konstancja Malachowska -- MD. D. Wyganowski, Karczewska, Grzybowski

54078 (Witkowo)

1679.27/VIII. G. Jan Załuski x Anna Małachowska -- G. Adam Zberkowski, Ludwik Mał. i G. Kurek (!) Zakrzewski (Szymborowo, Małachowo)

54079 (Witkowo)

1680.6/VII. (Witkowo) N. Wawrzyniec Łęczyński x N. Dorota Uwielińska

54080 (Witkowo)

1689.3/VII. N. Michał Risinski x Kat. Mosciska V. -- Jan Pogowski i Maciej Wilkowski z Chłądowa

54081 (Witkowo)

1698.25/VIII. G. Hieronim Ciński x G. Zofja Wilczyńska wdowa -- JM. Michał Działyński chorąży pomorski, Michał Jezierski, Piotr Radoszewski, Kaz. Kiełczewski, Konstanty C., Mateusz Uwieliński, Maciej Kokowski

54082 (Witkowo)

1689.13/XII. N. Walenty Mięszkowski x Zofja Jezierska -- JM. Michał Działyński chorąży pomorski, Wład. Mieszkowski

54083 (Witkowo)

1690.17/I. N. Jan Kaliski x V. Zofja Włoszanowska z par. Odrowąż -- Krzysztof Marszewski, Jan Popowski, Franc. Jaraczewski

54084 (Witkowo)

1690.24/I. N. Adam Kamiński x Zofja Wilkowska V. z Chłądowa -- JM. Michał Działyński chorąży pomor. i Mac. Kosicki, Wład. Mięszkowski

54085 (Witkowo)

1690.3/IX. N. Michał Jezierski x V. Zofja Małachowska z Małachowa -- chor. Działyński, Jan Kaczkowski miecznik inowrocł., G. Franc. Bagiński, Wład. Mięszkowski, Wład. Długołęski

54086 (Witkowo)

1692.18/II. N. G. Maciej Godzymirski x G. V. Katarzyna Mięszkowska -- Kaz. Przyłuski burgr. trzemeszeński (!) Maciej Wilkowski, Wład. Długołeski

54087 (Witkowo)

1694.28/IV. NGD. Jan Małachowski x Anna Godzimirska -- Mik. Deręgowski i G. Andrzej Radoszewski

54088 (Witkowo)

1695.5/XI. (Małachowo Pańskie) G. Stanisław Kotarbski x Marianna Chmieleska z Mał. Pań. -- Jan Bieganowski i GD. Andrzej Psarski

54089 (Witkowo)

1697.23/IX. św. św. GD. Andrzej Rożnowski i GD. Krzysztof Konopka 19/II. św. św. MGD. Jan Kaliski, Jan Koszucki, Wład. Raszewski

54090 (Witkowo)

1699.24/II. MGD. Stanisław Gostkowski x MGD. Krystyna Jarocka -- MGD. Aleksander Rogaliński, GD. Jakub Swieykowski, Grzegorz Mieszkowski, Franc. Raszewski

54091 (Witkowo)

1702.20/II. NGD. Stanisław Czarłomski x GV. Teresy Dedyńska w kaplicy w Małach. Szymborowie -- GMD. Adam Chociszewski GD. Adam Małachowski

54092 (Witkowo)

1706.10/II. GMD. Kazimierz Obwarzankowski x GV. Barbara Dedyńska, w kapl. w Mał. Szymborowie -- GD. Adam Małachowski

54093 (Witkowo)

1709.25/XI. Franciszek neocatwolieus z judaizmu, karczmarz x Marjanna Walewska Nob. -- św. św. kmieć i Wojc. Kęmpiński

54094 (Witkowo)

1710.3/III. JD. Jerzy z Łabiszyna Latalski x Eleonora z Kościelca Działyńska V., kasztelanka brzesko- kuj. -- J. Michał z Kośc. Dział. klan brzeski- kuj. i P. Andrzej Tuczyński starosta powidzki

54094a (Witkowo)

1712.14/VIII. GD. Aleksander Wolski x GV. Helena Kamińska -- G. Ludwik Gosławski, GD. Mik. Wilkowski

54095 (Witkowo)

1716.23/VII. GD. Wojciech Gałęski x GV. Urszula Wydzierzewska

54096 (Witkowo)

1711.5/V. GD. Zofja Ostaszewska dzierż. Kołaczkowa †, i poch. w kość. Witk.

54097 (Witkowo)

1713.7/IX. † G. Stanisław Pilczyński z Chlądowa, poch. kośc. Witk.

54098 (Witkowo)

1713.20/IX. † JMD. Michał Działyński kolator kośc. Witk., dz-c wsi Witkowo, kasztelan brzeski, poch. w Katedrze Gnieźn.

54099 (Witkowo)

1714.10/XI. † NV. Anna Bogusławska, c. G. Adama B., we wsi Makownica (?) poch. w kośc. w Lądzie

54100 (Witkowo)

1715.7/II. † GN. Aleksandra Prądzyńska, poch. kośc. Witk.

54101 (Witkowo)

1715.13/III. † N. Anna Grzywińska, poch. kość. tut.

54102 (Witkowo)

1716.28/I. † N. Jan Grzywiński, w Małachowie Szymborowie poch. kośc. Wikt.

54103 (Witkowo)

1716.29/I. † N. Michał Jasiński w Witkowie, poch. kośc. Wikt.

54104 (Witkowo)

1716.26/IV. †GD. Jakub Bąkoski sługa MD. Dorengowskiego pos. Witkowa, poch. kośc. W.

54105 (Witkowo)

1720.26/I. † GD. Adam Bogusławski dzierż. Mąkownicki poch. 1/II. w kość. w Lądzie

54106 (Witkowo)

1720. bezpośred. po 19/II. zrezygnował z beneficium w Witkowie, X. Stanisław Przeuski, benedyktyn lubiński

54107 (Witkowo)

1720.13/XI. poch. GD. Bębnowski w Małachowie Górnym

54108 (Witkowo)

1723. † G. Anna Zięmienska, poch. kośc. Witk.

54109 (Witkowo)

1723. † syn 5 lub 6-letni GG. Domaradzkich z Witkowa, poch. kośc.

54110 (Witkowo)

1725.15/II. † G. Katarzyna Małachowska poch. kośc. W.

54111 (Witkowo)

1725.27/II. † N. Agnieszka Zurowska, poch. cm.

54112 (Witkowo)

1725. ostatniego lutego † G. Krzysztof Żółtowski z Małach. Górnego poch. kośc. Witk.

54113 (Witkowo)

1727.15/V. poch. dziewczę 14 letnie, Franciszka Godzimirska ze wsi Witkowo

54114 (Witkowo)

1727.6/XI. poch. pod. ołt. Sw. Krzyża, G. Teresę Małachowską staruszkę

54115 (Witkowo)

1728.25/I. poch. N. Zelski sługa G. Brzychwiny w Chłądowie

54116 (Witkowo)

1729.28/VI. † G. Wojcieh Koziorowski dz-c części Małachowa Górnego poch. kośc.

54117 (Witkowo)

1730.23/I. poch. G. Aleksander Wolski, pos. części Witkowa, poch. kośc. († 1729.24/XII.)

54118 (Witkowo)

1730.14/IX. poch. ciałko synka GG. Smukalskich z Chłądowa

54119 (Witkowo)

1730.24/XI. poch. G. Wojciech Małachowski, poch. kość., chory od lat

54120 (Witkowo)

1731.11/V. poch. G. Elżbieta (czy innego im.) Małachowska, ż. ol. Wojciecha wdowa, poch. w kość. koło męża

54121 (Witkowo)

1732.13/VII. poch. Jan, dzieciątko, GG. Wojciecha i N. Jaranowskich z Małach. Szymborów córka, poch. kość.

54122 (Witkowo)

1732.31/VIII. poch. Dzieciątko GG. Liskich (Leskich?), w karczmie będących, pod portykiem od wejścia

54123 (Witkowo)

1733.24/III. poch. MD. Jakub Zaleski, poch. kośc. W. a † we wsi Malisz

54124 (Witkowo)

1736.21/V. poch. Antoni Małachowski Nob. l. ok. 76 (?), poch. kośc.

54125 (Witkowo)

1736.13/IX. † N. Zofja Paprocka z Witk., poch. cm.

54126 (Witkowo)

1737.22/III. † Jakub Paprocki sługa X. Błażeja Działyńskiego kan. gn.

54127 (Witkowo)

1737.11/V. † Dzieweczka GD. Józefa Małachowskiego z Małachowa poch. kośc.

54128 (Witkowo)

1737.27/VI. poch. M. Teresa Urbanoska de Kołaczkowo? poch. kośc.

54129 (Witkowo)

1737.6/VII. poch. MD. Wojciech Urbanski de Kołaczko(wo), poch. kośc.

54130 (Witkowo)

1738.6/I. poch. G. Stanisław Kowalewski, poch. kośc.

54131 (Witkowo)

1738.17/V. poch. ciałka N. Tomasza Lipińskiego synka 3-letniego Władysława, w kośc.

54132 (Witkowo)

1734.4/VIII. M. Kazimierz Cielecki starosta powidzki, †-y w Powidzu tu poch.

54133 (Witkowo)

1738 (ostatni XII.) poch. G. Adam Trzciński † w Chłądowie w par. witkow., tu poch. (data jest 1739, ale wyraźnie "ultimae xbris" więc może to tylko odnosić się do r. 1738)

54134 (Witkowo)

1739.15/IV. † dziecko G. Bogusławskiego, poch. kość.

54135 (Witkowo)

1746.27/X. † M. Ludwika Deręgowska poch. kość.

54136 (Witkowo)

1749.22/V. poch. G. Piotr Rechnicz, l. 75, poch. kość.

54137 (Witkowo)

1750.18/III. † X. Stanisław Koszucki, kleryk mn. św., poch. kość. Witk.

54138 (Witkowo)

1750.26/XII. G. Joanna z Tańskich Brochocka l. 20, poch. w Gnieźnie u Franciszkanów

54139 (Witkowo)

1751.9/II. † G. Rozalja Słaboszewska l. 30, poch. kość.

54140 (Witkowo)

1752.2/VI. † G. Marjanna Raczyńska z Małachowa Górnego, l. 11, poch. kośc

54141 (Witkowo)

1755.9/XI. † G. Antonina Zakowska v. l. 18, poch. w grob.

54142 (Witkowo)

1755.20/XII. † G. Ignacy Żakowski z Kołaczkowa, l. ok. 14, poch. kośc

54143 (Witkowo)

1756.17/II. † NV. Agnieszka Koczorowska l. ok. 70, poch. cm.

54144 (Witkowo)

1757.17/V. † G. Aniela Wyszyńska l. 22, poch. kośc

54145 (Witkowo)

1756.21/XII. † M. Jakub Działyński wojewoda malborski, † w Działyniu poch. w katedrze w Gnieźnie

54146 (Witkowo)

1758.3/I. † G. Helena Wolska (?) wd., l. ok. 60, w grob. kośc. tut.

54147 (Witkowo)

1760.10/IV. † G. Maciej Brochocki l. 37, nagle, poch. 21 w grob. tut. kośc.

54148 (Witkowo)

1760.6/XII. † G. Franciszka Nieborska wd. z Witkowa, l. ok. 20. (z Malinina), poch. kośc

54149 (Witkowo)

1761.9/V. † G. Marcin Petrikowski l. ok. 45, poch. 11 w kośc.

54150 (Witkowo)

1764.26/I. † G. Franciszek Frezer, l. ok. 76, poch. kośc

54151 (Witkowo)

1766.21/IX. Opatrzona sakram. N. Petronella de Gładeszewskie Janowska, matka tego kośc., † 20 (!!!)

54152 (Witkowo)

1767.30/III. † G. Antoni Ryszewski dz-c Chłądowa i innych dóbr posesor., wracając do siebie ciężko zachorował w drodze i † w Królikowie, poch. u Franc. w Gnieźnie

54153 (Witkowo)

1768.1/X. † GD. Tyszkiewicz (!) z wojew. kalis. ze wsi Gałaski postrzelony w nogę w m. Grodzisk od Moskala, † w par. tut. poch. cm.

54154 (Witkowo)

1769.9/IV. † G. Antoni Gniewkowski z woj. kal., przez Kozaków "in pectore perculsus deinde crudeliter et immaniter frameis confossus" † t. dnia w m. Witkowie, i 10/IV. poch. na cm.

54155 (Witkowo)

1770.13/II. poch. G. Dominik Baczyński z Małachowa Wierzbicze l. ok. 50, poch. cm.

54156 (Witkowo)

1771.17/IV. poch. G. Antoni Baranowski, l. 47, poch. kośc

54157 (Witkowo)

1771.4/VI. poch. G. Antoni Czarnecki l. 23, "ex decreto militari Jaculatorio (vis?) inferfutus" w m. Kunin, poch. u Reformatorów

54158 (Witkowo)

1771.10/VI. † G. Rozalja z Umińskich Ryszewska l. 65, poch. Gniezno u Franciszkanów

54159 (Witkowo)

1771.29/VII. † nagle bez żadnego rozporządz. G. Antoni Raczyński l. 50 czy 60, poch. cm.

54160 (Witkowo)

1771.5/XI. † G. Antoni Stanisławski l. 78, poch. kośc

54161 (Witkowo)

1771.14/XII. † G. Franciszek Puchalski l. 89, poch. Gniezno u Franc.

54162 (Witkowo)

1772.13/III. † G. Antoni Szawicz lat 36 vel 37, poch. cm.

54163 (Witkowo)

1773.15/III. † G. Mateusz Chorchowski lat 77, poch. cm.

54164 (Witkowo)

1773.7/VI. † G. Nepomucen Żurawski l. ok. 7, poch. kośc

54165 (Witkowo)

1773.21/VIII. † G. Aleksandra Raczyńska l. ok. 55, ze wsi Małachowo Wierzbicze (!), nagle poch. cm.

54166 (Witkowo)

1776.8/I. † G. Stanisław Zurawski nagle, l. 32, z Mał. Złych Miejsc., poch. kośc

54167 (Witkowo)

1776.5/III. † G. Reina Gurzyńska ze Strzyżewa, l. 70, poch. cm.

54168 (Witkowo)

1776.25/VI. † Adam Józef, dziecko 6 1/2 tyg., s. GG. Stembowskich de Malenia

54169 (Witkowo)

1778.15/IV. † Antoni Ryzeski (Ryszewski?) (brak cech szl.) z Chłądowa, l. 90, cm.

54170 (Witkowo)

1778.16/VI. † Marianna, l. 3., c. G. Izydora Ciesielskiego i Józefy (z Mał. Wierzb.)

54171 (Witkowo)

1778.29/VI. † G. Tomasz Zieliński z dworu G. Piekarskiego pos. w Malinie, l. ok. 80, poch. cm.

54172 (Witkowo)

1778.6/VII. † Ignacy Antoni, dni 5, s. N. Jana Chmielewskiego i Marianny, poch. kośc

54173 (Chodzież)

1815.15/I. ch. ch. N. Józef Łakomicki kapit wojsk Ks. Warsz., Mateusz Ł. mł., syn dzierżawcy (?) (fundatoris) d. Wyszyny i N. V. Franciszka Ł., c. "fundatorii" (!)

54174 (Chodzież)

1817.13/IV. ch. MD. Michał Guttry pos. Zgrzeszewic (??)

54175 (Chodzież)

1819.28/VIII. (Ch.) Klotylda Paulina, * 3/VI., c. MD. Tomasza Daszkiewicza assessora sądu pok. i Konstancji Dembińskiej -- MD. Jan Chmielewski dz-c z Pietrzanek i Augusta Oachowa (!) dz-ka Strzel. (Strzelców?) ze wsi Prosna gospodarze: Łakomi- Łakomiccy

54176 (Chodzież)

1820.1/VII. ch. ch. D. Walenty Łakomicki i JD. Anna Magdalena Małgorzata Raczyńska dz-ka d. Wyszyny (Ł-cy to oczywista nieszlachta)

54177 (Chodzież)

1821.14/I. (Ch.) Matuzala Prowidencja, * 4, c. GMD. Tom. Daszkiewicza assesora sądu pok. i Konstancji z Dembińskich -- X. i M. Anna Marja Demb.

54178 (Chodzież)

1822.3/II. (Ch.) Hilary Mieczysław, * 4/I., s. poprz. D. Daszkiewiczów [GMD. Tom. Daszkiewicza i Konstancji z Dembińskich] sędziów pok. -- D. Ignacy Drzewiecki z ż. Anastazją z Młyna Kramsko

54179 (Chodzież)

1823.29/III. (Ch.) Władysław Tomasz Konstanty, * 7, s. poprz. D. Daszkiewiczów [GMD. Tom. Daszkiewicza i Konstancji z Dembińskich] -- D. Jan Nep. de Dembiński i Aniela de Demb. z Czermina

54180 (Chodzież)

1824.25/VII. (Ch.), * 2/VI., Erazma Wanda, c. poprz. GMD. Daszkiewiczów [GMD. Tom. Daszkiewicza i Konstancji z Dembińskich] sędziów pok. -- MD. Stanisł. Jasieński i Nepomucena Stosch

54181 (Chodzież)

1825.25/IX. (Ch.) * 19/VI. Julianna Lukrecja, c. poprz. MD. Daszkiewiczów [GMD. Tom. Daszkiewicza i Konstancji z Dembińskich] sędziów pok. -- MD. Karol Stosch konsyl zs. i D. Tekla Tabernacka pos. Chodzieży

54182 (Chodzież)

1828.30/VI. (Ch.) Józefa, * 1, c. poprz. MG. Daszkiewiczów [GMD. Tom. Daszkiewicza i Konstancji z Dembińskich] sędziów pok. -- MD. Józef de Topolski radca zs. sąd.

54183 (Chodzież)

1840.10/X. (Oleśnica) Pelagia Józefa Franciszka Romana Albertyna Lawrencja, * 22/IX., c. MD. Romana de Saganowskiego pos. Ol. i Józefy Antoniny Celler -- X. i Franc. Rożańska

54184 (Chodzież)

1842.23/V. (Oleśnica) Franciszek Leopold, s. poprz. MD. Saganowskich [MD. Romana de Saganowskiego i Józefy Antoniny Celler] pos. Ol., * 19 -- X. i MD. Agn. Urbańska

54185 (Chodzież)

1843.12/I. cerem. (Wyszyny) Teofila Walentyna Hilarja, * 1828.13/I. we wsi Gorzewo, i Wacława Tekla, * 1832.23/IX, ib., cc. D. Mateusza Łakomickiego dzierż. W. i D. Marii Dulińskiej ** t. dnia

54186 (Chodzież)

1846.9/VII. (Oleśnica) bl. dzieci poprz. MD. Saganowskich [MD. Romana de Saganowskiego i Józefy Antoniny Celler] dzierż. Ol. 1) Władysława Romana Jadwiga, 2) Mieczysław Roman

54187 (Chodzież)

1893.9/XI. * (Ch.), ch. 26/XII. Antonina Melanja Teodora, c. Teodora Zieglera, sekret. sąd. i Heleny Trzcińskiej -- Dr. Józef T. z Jaraczewo (czy ci T-cy szl. ??)

54188 (Chodzież)

1828.6/VII. (Ch.) † Izabella Józefa, mająca 5 tyg., c. MD. Tomasza Daszkiewicza sędziego pokoju i Konstancji Dembińskiej

54189 (Chodzież)

1832.9/X. (Ch.) † panna Otylia Minin, l. 20 1/4, c. †-go kupca Tymoteusza (?) M. i Nepomuceny z de Unrugów 1-o v. Mińska, 2-o v. MD. Kaz. de Stosch landrata pow. Chodzies. poch. cm.

54190 (Chodzież)

1837.11/X. (Ch.) † MD. Kazimierz de Stosch, l. 56, pensjonowany landrat pow. chodz., mąż Nepomuceny de Unrug 1-o v. Tymosii Minin, kupca żony, cholera

54191 (Chodzież)

1837.18/X. (Ch.) † MD. wdowa Nepomucena de Unrug l. 44, cholera, żona 1-o v. Tymosii, tussiei, kupca, 2-o v. Kazimierza de Stosch, landrata

54192 (Chodzież)

1846.21/VIII. (Oleśnica) † Władysława Romana Józefa de Saganowska dni 13, i Mieczysław Józef Roman, dni 13, bliźniaki, dzieci M. Romana de S. dzierż. Ol.

54193 (Golejewko)

1802.24/IV. (Ostrobudki) ch. we dw. w O., * 23, Erazm Wojciech Roman s. M. Walentyna Rogalińskiego i Ludwiki z Nieżychowskich dz-ców d. O. -- M. Atanazja z R-ch Bronikowska z synem Romanem z Golejewka - cerem. 9/VI. ass.: M. Hipolit R. dziad dziecka i Magdalena z Wilkońskich Ostroska z Retkowa Antoni Br. dz-c Gol. i Ludwika z Zakrzewskich R-ka z Drużbic

54194 (Golejewko)

1803.18/IV. (Dw. Ostrobudki) Kazimierz Józef Wiktor, s. poprz. MM. Rogalińskich [M. Walentyna Rogalińskiego i Ludwiki z Nieżychowskich] dz-ców O., * ubiegłej nocy we dw. O. -- M. Wiktor Bronikowski mł. z matką swoją Atanazją z R-ch B-ą dz-ką Golejewka

54195 (Golejewko)

1806.2/V. ch. ch. M. Piotr Pomorski pos. dworu Mn. Chojno i M. Atanazja z Rogalińskich Bronikowska dz-ka Gol.

54196 (Golejewko)

1805.11/II. N. mł. Józef Ciwiński z dworu Stwoliń. x N. V. Antonina Woszczyńska z dw. Gol. -- M. Piotr Pomorski, Walenty Gromaliński posesorzy wsi Chojno

54197 (Golejewko)

1809.8/II. (Chojno) GD. Mikołaj Radoszewski kawaler, pos. Tarchalina, l. 44 x GV. Anna Tekla l. 24, c. Marjanny z Myszkowskich Szynalskiej wdowy mieszk. u G. Szateńskiego pos. wsi Chojno -- GD. Wojc. Slateński pos. Chojna i GD. Bogusław Bojanowski dz-c Konarzewa

54198 (Golejewko)

1809.13/VIII. (Stwolno) GD. Mateusz Statkiewicz ekonom w Kuszewie, bż., l. 33 x G. Juljanna Karwoska l. 21, z dw. Stw. -- G. Winc. Wilkoński dz-c Grabonoga i Augustyn Brzostowski sekret. magistr. sarnowskiego

54199 (Golejewko)

1810.27/XI. (Stwolno) G. Feliks Cetkowski kapit. i pos. wsi Trzepowo (?) l. 34 x G. Franciszka Pomorska V., l. 20, c. GD. Anzelma P-go dz-ca Stwolna i inn. dóbr -- Agustyn Czermiński pos. Amtu Bialskiego i Benon C. z dworu miasta Dobrzyca

54200 (Golejewko)

1810.27/XI. (Stwolno) G. Stanisł. Goślinowski pos. Rokitnicy l. 27, s. G. Adama i Konstancji z Gorczyczewskich x G. Wiktorja Pomorska V. lat 17, c. Anzelma P-go dz-ca Stw. i Franciszki de Warzankowskich (Obwarzankowskich?) -- X. Jan Garczyczewski kan. kat. pozn. i Piotr P. pos. Chojna

54201 (Golejewko)

1806.10/X. † (Golejewko) M. Antoni Bronikowski, l. 63, m. hydropico (przez l. 4) dz-c Gol. i inn., kolator

54202 (Golejewko)

1807.5/IX. † (Golejewko) M. Konstanty Bronikowski, nagle, dz-c d. Krzyżanki, l. 65, poch. Gol.

54203 (Golejewko)

1808.26/VIII. † (Stwolno) Teofila z Pomorskich Politowska, kapitanowa, l. 21, fabes, † w domu stryja Piotra Pom. pos. Chojna

54204 (Golejewko)

1809.7/III. ch. ch. MD. Roman Bronikowski sędzia pok. pow. krob. i dz-c wsi Krzyżanki i G. Konstancja Wosińska V. dojrzała, służ. we dworze golejewskim

54205 (Golejewko)

1810.7/I. ch. ch. M. Wiktor Bronikowski, bż., pos. wsi Kotlin i GV. Wiktoria Pomorska z dw. Stwolno

54206 (Golejewko)

1810.9/III. ch. ch. G. Feliks Cetkowski kapitan, w. p., bż., GV. Jasińska ze wsi Chojno

54207 (Golejewko)

1810.29/V. (Golejewko), * 26, Prakseda Nepomucena Prowidencja, c. GD. Józefa Cywińskiego ekonoma dw. Gol. i Antoniny de Woznickiej (?) -- M. Walenty Rogaliński dz-c Ostrobudek i M. Anastazja Bronikowska dz-ka Gol.

54208 (Golejewko)

1810.19/VI. ch. ch. G. Ignacy Koszutski dz-c Poklatek i G. V. Franciszka Rogalińska z Ostrobudek

54209 (Golejewko)

1810.16/XII. (Dembionka) Wincenty, s. G. Anton. Lekszyckiego ekon. dworu w Ostrobudkach i Antoniny z Pawlickich -- G. D. Walenty Rogaliński dz-c Ostr. i ż. jego GD. Ludwika R.

54210 (Golejewko)

1811.14/I. (Chojno) cerem. Joanna Salomea, c. G. Wojc. Szateńskiego pos. Ch. i Zuzanny z Myszkowskich (ch. przyw. 1810.12/XI.) -- ass. G. Ludwik Białoskórski pos. wsi Cinin i G. Helena z M-ch. Lewicka pos. Zalesia M. Suśni i Unisławia

54211 (Golejewko)

1811.11/II. ch. ch. MD. Roman Bronikowski dz-c wsi Krzyżanki i sędzia pok. pow. krob., z żoną Ludwiką z Pruskich G. Józef Dąbrowski plent dworu Gol. i G. V. Nep. Płonczyńska, panna respekt. w dw. Gol.

54212 (Golejewko)

1811.29/VII. ch. ch. G. Tomasz Rakowski dz-c Goreczek W. i GD. Marjanna ż. Nep. Kęszyckiego dz-ca Konar

54213 (Golejewko)

1811.25/XI. ch. ch. G. Piotr Pomorski pos. wsi Chojno i Leonora Jasińska wdowa, siostra Piotra P-go, z Chojna

54214 (Golejewko)

1812.9/IX. ch. N. N. Roman Pomorski pos. Oczkowic i G. Antonina, ż. Franciszka P-go, pos. wsi Słupia

54215 (Golejewko)

1813.13/I. ch. ch. M. Pomorski pos. Chojna, i M. Antonina z Przyjemskich ż. Franciszka Pom. dz-ca wsi Słupia

54216 (Golejewko)

1813.10/III. (Chojno) Ludwika Kunegunda, c. G. Wojc. Szateńskiego pos. Ch. i Zuzanny z Myszkowskich -- G. Nepom. Kęszycki dz-c Konar i ż. jego Marjanna z Drogońskich K-a

54217 (Golejewko)

1813.15/VI. (Goreczki W.) Emilia Nicofea, c. GD. Rakowskiego dz-ca G. W. i Franciszki z Dragońskich -- Anzelm Pomorski dz-c Stwolna i inn. i Leonora Jasińska siostra rodz. Anzelma Pom. dz-ca Chojna (!!)

54218 (Golejewko)

1814.8/IX. (Goreczki W.), * 5, Melania Anatazia, c. GD. Tomasza Rakowskiego dz-ca Goreczek W. i Franciszki z Drogońskich -- G. Piotr Kraszewski assessor Tryb. Cyw. Kalis.

54219 (Golejewko)

1814.15/X. ch. ch. M. Marjanna ż. M. Józefa Kurowskiego dz-ca m. Pogorzela i G. Alojzy Bronikowski mł. z Golejewka

54220 (Golejewko)

1814.27/X. (Młyn Słupski), * 20, Felicjan Michał, s. Specr. (!) Anton. Lekszyckiego poses. młyna słup. i Antoniny z Pawlickich -- X. i Marjanna, ż. Wojc. L-go, leśniczego ze wsi Ugoda (?)

54221 (Golejewko)

1815.18/I. (Goreczki W.) cerem. Józef (z wody już daw. ch. w domu) s. Tomasza Rakowskiego dz-ca G. W. i Franc. z Dragońskich

54222 (Golejewko)

1814.4/IV. † (Goreczki W.) Emilja Niwsa (?), m. 9, c. G. Tomasza Rakowskiego ("Raczyńskiego") dz-ca G. W. i Franciszki z Drogońskich

54223 (Golejewko)

1815.18/I. (Goreczki W.) † Józef, l. 7, s. G. poprz. Rakowskich [G. Tomasza Rakowskiego i Franciszki z Drogońskich] dz-ców G. W., poch. kośc

54224 (Golejewko)

1817.21/II. ch. ch. G. Nep. Kęszycki z ż. Franc. z Drogońskich dz-ce wsi Konary

54225 (Golejewko)

1817.23/VII., ch. ch. M. Roman Bronikowski dz-c wsi Krzyżanki i M. Ludwika, ż. M. Walentego Rogalińskiego dz-ca wsi Ostrobudki, G. Józef Dąbrowski plent dworu Gol. i M. Ludwika Br. z Krzyżanek

54226 (Golejewko)

1817.1/XI. (Gol.) z wody we dw. Gol., * 29/X. Antoni Marcelin Nepom. Alojzy, s. MD. Wiktora Bronikowskiego, obec. pos. d. Tumyśl. i MD. Aleksandryny z Garczyńskich, małż. -- MD. Roman Br. dz-c Krzyżanek, z ż. Ludwiką z Pruskich

54227 (Golejewko)

1818.24/III. (Dembionka), * 18, Józef, s. GD. Felicjana Koczorowskiego pos. d. Demb. i GD. Marianny z Przeradzkich -- MD. Michał Umiński pos. Borzenciczek i MD. Teoflia Kocz. pos. Bartoszewic, MD. Józef K., MD. Rozalja U., MD. Ant. Zakrzewski i MD. Tekla K.

54228 (Golejewko)

1818.24/I. (Podborowo), * (1817).29/XII. Seweryn Antoni, s. GD. Ignacego Pomorskiego pos. Podk. i Anathazii z Dramińskich -- X. Ant. Grudzielski kan. kat. pom., prob. w Nieparcie i G. Petronella z Iwalskich ż. Mik. D-go, pos. wsi Werkowo, GD. Tomasz Rakowski dz-c Oczkowic i G. Marjanna Dembińska ze wsi Workowo

54229 (Golejewko)

1819.25/IV. ch. ch. M. Rajmund Bronikowski dz-c Golejewka i M. Anatazja Br., matka jego, dożyw. dz-ka Gol.

54230 (Golejewko)

1820.12/V. (Podborowo), * 4/V. Ewa Ludwika Franciszka, c. GD. Walentego Budziszewskiego dz-ca folw. P. i G. Józefy z Pomorskich -- MD. Franciszek B., dz-c Grąbkowa i M. Ludwika z Modlibowskich ż. M. Dionizego B-go, dz-ca Gościejewic, MD. Djonizy B., dz-c Gośc. i MD. Antonina z Przyjemskich ż. Franc. Pomorskiego dz-ca Roznowa

54231 (Golejewko)

1820.23/XI. (Chojno) * 22/VIII. Symforiana Klemencja Flora, c. MD. Feliksa Cetkowskiego kapit. daw. w. p., kaw. rożnych ord., m. in. Krzyża zł. wojsk. i M. Franciszki z Pomorskich dz-ców Chojna -- M. Piotr P. pos. Stwolna i Ant. z Przyjemskich ż. Franc. Pom. dz-ce Rosnowa, GD. Ignacy Pomorski daw. pralporitus wojsk pol. i wd. Eleonora z Pomor. Jasińska z Stwolna

54232 (Golejewko)

1821.1/I. ch. ch. G. Alojzy Bronikowski mł. i V. Izabela B. brat z siostrą z Golejewka

54233 (Golejewko)

1821.18/I. ch. ch. GD. Walenty Gromoliński pos. wsi Debionka i GD. Franciszka ż. Feliksa Cetkowskiego dz-ce Chojna

54234 (Golejewko)

1822.28/IV. (Chojno), * 13, Hermenegild Tyburcy Walerjan, s. MD. Feliksa Pobóg Cetkowskiego kapit. daw. w. p. pos. Chojna i MD. Franc. z Pomorskich -- Ignacy P. praepositus daw. w. p., pos. Gostkowa z żoną Anatazją z Dramińskich

54235 (Golejewko)

1822.3/IX. (Stwolno) ch. ch. GD. Roman Pomorski pos. Stwolna, z. siostrą Leonorą z P-ch. Jasińską, wdową -- 8/X. ch. GD. Franciszek Dembiński pos. wsi Oczkowo - 12/XII. ch. GD. Piotr Jasiński z Stwolna - 1829.25/V. V. Rozalja J. siostra jego

54236 (Golejewko)

1823.27/VII. (Stwolno), * 13, Melanja Małgorzata Rozalja, c. G. Walentego Budziszewskiego i Józefy z Pomorskich posesorki folw. Podborowa -- GD. Roman P. pos. Stwolna i GD. Eleonora Jasińska wd., siostra jego, ze dw. Stwolno

54237 (Golejewko)

1824.3/IX. (Chojno), * 6/VI. Norbert Władysław Bronisław, s. poprz. MD. Cetkowskich, spadkob. d. Chojnickich -- G. Piotr Jasiński bż. z folw. Podborowo i G. Karolina ż. M. Karola Jonemana, mieszk. w Młynie Słupeckim prywatnie

54238 (Golejewko)

1833.13/I. * (Chojno), ch. 6/II. Józefa Marjanna, c. G. Józefa Załęckiego pos. wsi Ch. i Elżb. z Kowaleskich -- X. i G. Kat. Czerwińska

54239 (Golejewko)

1833.4/VIII. * (Goreczki W.), ch. 7/X. Michał Maks., s. G. Feliksa Łaszczewskiego pos. G. W. i Pauliny z Mateckich -- Anna M. i Kasper M. z Sielca

54240 (Golejewko)

1836.29/IV. ch. ch. G. Anastazy Cętkowski i G. Klemencja C. oboje ze Stwolna -- 4/XII. ch. ch. GG. Lucyna C. i G. Piotr Jasiński

54241 (Golejewko)

1840.18/VI. * (Goreczki W.), ch. 24/VI. Helena Marcelina Walentyna Aleksanra, c. G. Antoniego Bronikowskiego i Albertyny ze Swięcickich -- G. Walenty Rogaliński dz-c Ostrobutek i Aleksandra Sw-a dz-ka Oczkowic

54242 (Golejewko)

1841.20/XII. ch. ch. GV. Alojzja Krzyżanowska dz-ka z Pakosławia -- G. Walenty Rogaliński dz-c Ostrobutek

54243 (Golejewko)

1849.21/VII. ch. ch. G. Walenty Rogaliński z Ostrobudek i G. Aniela Czarnecka z Golejewka

54244 (Golejewko)

1850.6/XII. ch. (Gol.), * 25/X. Maria Karolina Barbara, c. J. Antoniego hr. Czarneckiego dz-ca Gol., Chojna, Stwolna, i Anieli z hr. Ponińskich -- J. Florentyna hr. Cz. babka dziecka dz-ka Rakoniewic, J. Zygmunt hr. Cz. wuj dziecka, dz-c Gogolewa, Niepartu etc.

54245 (Golejewko)

1852.30/IV. * (Gol.), ch. 6/V. Zofja Joanna Nepom. Rozalja c. poprz. hr. Czarneckich [J. Antoniego hr. Czarneckiego i Anieli z hr. Ponińskich] -- G. Stan. Chłapowski dz-c Czerwonej wsi, i G. Róża Łączyńska z hr. Ponińskich dz-ka Kościelca

54246 (Golejewko)

1852.16/VII. ch. G. Antoni Bronikowski pos. z miasta Ostrowa

54247 (Golejewko)

1854.2/IV. * (Golejewko), ch. 7, Antonina Józefa Franciszka, c. poprz. hr. Czarneckich [J. Antoniego hr. Czarneckiego i Anieli z hr. Ponińskich] -- G. Edward Rożnowski dz-c Sarbinowa i G. Joanna Niemojewska z hr. Ponińskich dz-ka Sliwnik

54248 (Golejewko)

1856.29/III. * (Gol.), ch. 6/IV. Jan Antoni Eustazy Stanisław s. poprz. M. Hr. Czarneckich [J. Antoniego hr. Czarneckiego i Anieli z hr. Ponińskich] -- M. Hr. Marceli Cz. dziad dziecka i M. Konstancja Sczaniecka z Brzostkowa

54249 (Golejewko)

1874.26/VIII. * (Dembionka), ch. 30/VIII. Jan, s. G. Gustawa Kurnatowskiego i G. Antoniny Rogalińskiej dziedziców dóbr w Kaliskim -- GD. Eustachy R. i Helena R.

54250 (Golejewko)

1888.10/XII. * (Gol.), ch. 89.5/I. Janusz (Januarius) Hieronim Marjan, s. Jana hr. Czarneckiego i Wandy bar. Ziemięckiej, dz-ca Gol. -- hr. Bniński i Gustawa bar. Z.

54251 (Golejewko)

1893.8/II. * (Gol.), ch. 27/II. Marja Stella Bogdana Elżbieta, c. poprz. hr. Czarneckich [Jana hr. Czarneckiego i Wandy bar. Ziemięckiej] -- Zygm. hr. Cz. z Ruska i Elżbieta hr. Gorzeńska z Tarn.(?) [1925.27/X. poszła 2-o v. za Adolfa Kaszowskiego w Gostyczynie]

54252 (Golejewko)

1894.29/VII. * (Gol.), ch. 26/VIII. Anna Marja Józefa Henryka Florentyna Gobriela, c. poprz. hr. Czarneckich [Jana hr. Czarneckiego i Wandy bar. Ziemięckiej] -- Bronisław de Grodzicki z Psarskiego i Joanna Niemojowska ze Sliwnik [x 1916.18/I. Mieczysław Wierusz Niemojowski]

54253 (Golejewko)

1887.16/VI. * (Gol.) ch. 12/VII. Teresa Marja Zofja Stanisława, c. poprz. hr. Czarneckich [Jana hr. Czarnekcsiego i Wandy bar. Ziemięckiej] -- Stanisł. hr. Cz., Zofja hr. Dąbska [x 1908.14/VII. Piotr Skorzewski z Rososzyczy]

54254 (Golejewko)

1824.3/I. (Stwolno) † Ewa Ludwika Franciszka Munika, l. 3, m. 7, c. G. Walentego Budziszewskiego i Józefy z Pomorskich, mieszk. prywatnie we dw. Stw., m. pustuli poch. 5 cm.

54255 (Golejewko)

1824.6/VI. (Stwolno) † Melanja, m. 11, c. poprz. Budziszewskich [G. Walentego Budziszewskiego i Józefy z Pomorskich] poch. 8 cm.

54256 (Golejewko)

1825.23/I. (Chojno) † Anzelm, l. 9, s. G. Feliksa Cetkowskiego kap. b. w. p., spadkob. dziedz. Chojna i Franc. z Pomorskich choroba głowy, poch. 25 cm.

54257 (Golejewko)

1826.4/IX. (Stwolno) † Zuzanna Eufrozyna Róża, 1 r., c. poprz. G. Cetkowskich [G. Feliksa Cetkowskiego i Franc. z Pomorskich] dz-ców Stw., m. febris, poch. 6 cm.

54258 (Golejewko)

1826.16/X. (Gol.) † GMD. Wawrzyniec Rogaliński wd., l. 64 dz-c Pomorzan z przyl. w p. gn., bawiący od 10 tyg. u rodziny w Gol., nagle wpadł w febrę quotib. i umarł, poch. 18 w grobie rodz.

54259 (Golejewko)

1828.24/IX. (Gol.) † MD. Wiktor Bronikowski dz-c Osieka i in. wd., l. 45, s. o. Anton. Br. dz-ce Gol. i Anathazji z Rogalińskich, obecnie wdowy dz-ki Gol. dożywotniej, febra nieprzytomny przez niespełna 2 tyg., poch. 26 w gr. rodz. w kośc.

54260 (Golejewko)

1829.18/VI. (Gol.) † G. Józef Dąbrowski, kawaler, l. 57 od młodości przy potomstwie Golejewskim, zrazu jako preceptor synów M. Antoniego Bronikowskiego dz-ca Gol., potem jako plent, był i konsyl. pow. krob., m. hydrop. poch. 20 cm.

54261 (Golejewko)

1832.20/X. †, poch. 23, G. wd. Eleonora de Jasińska, po G. Wojciechu de J. l. 69, m. hydrop. (Chojno)

54262 (Golejewko)

1819.10/II. (Stwolno) M. Walenty Budziszewski mł. z par. jutrosin., l. 28, s. Franciszka dz-ca Grąbkowa i Katarzyny z Sokolińskich (!!) †-ej x M. Józefa Pomorska V. l. 27, c. Anzelma P. dz-ca d. Stwolno, Chojno i in. i Marianny z Owarzankowskich, oboje †-ych, za zezwol. i w asyście stryja i op. M. Piotra P. pos. Stwolna -- M. Djonizy B. dz-c Golściejewic i G. Józef Woźnicki pos. Niemaszyna

54263 (Golejewko)

1823.10/VIII. (Ostrobodki) G. Bonawentura Zwierzchowski bż. ekonom, l. 42 ze wsi O., s. o. Mikołaja oficjal. z m. Wielichowa i Agn. de Dłuszkich x Sław. Alojzja Wierzychowna V., l. 40, z dw. Ostr., c. o. Ignacego Wierzycha ekon. golejew. i Jadwigi z Nowickich -- Tom. N. organ. Golej. i Bogusław Hebka (?) braxator Gol.

54264 (Golejewko)

1839.29/XII. (Goreczki W.) MG. Antoni Marceli Bronikowski mł. z Gol. x MG. V. Albertyna Swięcicka z Goreczek W. -- G. Rajmund Br. z Gol. i G. Józef Braunek dz-c Wiszkowa on l. 22

54265 (Golejewko)

1841.28/V. (Twozimirki) G. Bonaw. Maciejowski komis. pow. mł. z Maniewa par. Chojnic x GV. Izabella Rogowska pos. wsi Tw. par. Kunow. -- G. Walenty Rogaliński dz-c Ostrobutek, G. Piotr M. ojciec pana młodego z Tw.

54266 (Golejewko)

1886.11/VIII. (Schandau) † Antoni de Czarnecki hr. l. 65, dz-c Gol., poch. 16/VIII.

54267 (Golejewko)

1886.20/XI. (Wilkowo, Pol. W.) † Antoni Hier. Piotr Józef de Czarnecki dziecko Jana de Cz. i Ziemięckiej, hr. dz-ców Gol. poch. 23

54268 (Golejewko)

1864.15/VII. † (Gol.) Wanda, c. Leopolda i Stanisławy z Żuchowskich Dembińskich 1 r., 6 m., poch. 17

54269 (Golejewko)

1864.21/I. † (Ostrobodki) Ur. Kazimierz Rogaliński, mąż Ur. Leokadji z Brzeskich, dz-c Cerekwicy k. Żnina l. 61 Została wdowa i 3 dzieci: Jadwia zamężna Radzimińska, l. 29, Mieczysław l. 27, Wanda 17, w Cerekwicy, choroba piersiowa

54270 (Golejewko)

1869.26/XII. † (poch. 29) Rajmund Bronikowski l. 82, † w Ostrowie poch. tu, paraliż

54271 (Golejewko)

1834.15/IV. † (Goreczki W.), poch. 19, Maksymiljan, s. G. Feliksa i Pauliny Łaszczewskich, m. 7

54272 (Golejewko)

1835.22/IX. † (Gol.) JMGD. Atanazja z Rogalińskich Bronikowska, kolatorka, † w Lesznie, poch. cm. 25, l. 76, m. 6, dni 27

54273 (Golejewko)

1835.30/IX. † (Gol.,), poch. 31, syn G. M. Erazma Rogalińskiego dz-ca i Marciny Markowskich † zaraz po ochrz. par.

54274 (Golejewko)

1839.15/X. † (Ostrobutki), poch. 18, Józef Ludwik s. G. Erazma Rogalińskiego i Antoniny z Markowskich l. 3, m. 1, dni 3

54275 (Golejewko)

1840.20/VII. † (Goreczki W.), poch. 22 Helena Marcellina Walentyna Aleksandra, c. G. Anton. i Albertyny Bronikowskich m. 1 dni 5

54276 (Golejewko)

1840.23/VIII. † (Goreczki W.), poch. 25, GD. Brygida Braunek ur. Borzewska, wd. po Józefie Br., dz-cu w Grunówku l. 76, hydrop

54277 (Golejewko)

1852.3/III. † (Ostrobutki), poch. 6. GD. Walenty Rogaliński dz-c d. O., ugoda, Niedźwiątki, Dębiątka, mąż GD. Ludwiki R-ej, z domu Nieżuchowskich, l. 77, m. hydrop.

54278 (Golejewko)

1868.19/II. Władysław hr. Bniński mł. z par. Biezdrowo x Anna hr. Czarnecka, V. z Gol., on 26, ona 18, -- Adolf hr. B., Antoni hr. Cz. z Gol., Stanisław hr. Cz. z Pakosławia

54279 (Golejewko)

1873.30/IX. G. Gustaw Kurnatowski mł. akatolik, ex Lashii in. Pol. x Antonina Rogalińska V. z Ostrob. ślub w Pozn. w kośc. NMP. in Summo -- Erazm i Eustachy R-cy

54280 (Golejewko)

1874.27/I. (Gol.) GM. Wincenty Biegański, mł., dz-c dóbr Cymowo(?) z par. Kamieniec x Antonina hr. Czarnecka V. z Gol. - on 39, ona 19 -- Antoni hr. Cz., Stefan hr. Dąmbski

54281 (Siemowo)

1802.23/V. ch. ch. (Brylewo) MG. Michał Szumański z par. Strzelce i MG. Barbara Herstopska V., siostra rodz. dziedzica Brylewa Joachima H-go -- 1806.18/XII. ch. ch. ten H. i żona jego M. Teresa z Głoskowskich

54282 (Siemowo)

1809.11/V. cerem. G. Zofji Nepom. c. GD. Adama i Bibianny z Glińskich Snowadzkich -- ass. GD. Tomasz Sn. z Wieszkowa mł. i GD. Katarzyna Kędzierzyńska z Siemowa

54283 (Siemowo)

1809.29/XI. GD. Tomasz Snowadzki mł. z Witkowa par. Lab. (?) l. 30 x GD. Kat. Kędzierzyńska V. l. 22 -- GMD. Rokossowski, podsędek Krob., GMD. Herstopska z Brylewa GD. Liskowski pos. de Brzyzie

54284 (Siemowo)

1811.30/VII. poch. GD. Marcin Naguszewski ojciec tut. plebana † 28, l. 67, suchoty poch. cm.

54285 (Siemowo)

1867.27/I. * (Kossowo), ch. 19/III. Jan Chryzostom, s. G. Bronisława, Potworowskiego i Heleny z Kościelskich dz-ców Kossowa i Siemowa -- G. Dezydery Chłapowski z Turwi, i G. Anna Czarnecka z Pakosławia

54286 (Siemowo)

1879.5/V. * (Brylewo), ch. 17/VI. Zofja Monika, c. Nob. Stanisł. Ponikiewskiego i Jadwigi z Rychłowkich dz-ców Bryl. -- Nob. Franciszek Ponik. z Pozn. i N. Jadwiga Rychłowska z Drobnina [x w kośc w Siennowie 1911.29/IV. Dr. Bogumił Hebanowski, dz-c Brzostkowa]

54287 (Siemowo)

1884.21/VIII. * (Kossowo), ch. 31/VIII. Adolf Rafał Jan, s. hr. Karola Bnińskiego i Emilii z Potworowskich, dz-ców Buszewa -- Bronisław P. dz-c Kosmowa i hr. Eleonora B-a z Gułtow [x Łabiszyn 1919.27/I. Marja Jadwiga Konst. Skórzewska]

54288 (Siemowo)

1839.25/XI. Teodor Ossowidzki z Lubinia ml., l. 25 x. Emilia Kukawska V., z plebanii, l. 21 -- Jan Szulczewski pos. Żydowa, wuj jej i Ludwik Kukawski z Lubinia vitricus jego on syn Anny de Rębackie, obec. Kukawskiej. Ona c. Leona K. i Franciszki Szulczewskiej †-ych

54289 (Iłowiec)

1799.15/VI. ch. ch. GD. Franciszka Bąkowska pos. Ił. -- 1798.26/XII. ch. ch. MD. Marcin B. i MD. Aniela Starzeńska virgo (Iłowiec W.)

54290 (Iłowiec)

1805.20/IV. ch. ch. GD. Jan Milencki mł. -- 1806.1/X. ch. ch. MD. Antoni Cieński i ND. Anna Kierska ż. pos. Ił. W. (Iłowiec W.)

54291 (Iłowiec)

1804.2/VI. † (Iłowiec M.) Ludwika, c. D. Antoniego i Wiktorii Trąbczyńskich leśniczych, l. 3 1/4 hydrop

54292 (Iłowiec)

1798.13/II. poch. † 10, MV. Elżbieta Bąkowska, c. MD. Józefa i Franciszki B-ch. (Iłowiec W.)

54293 (Iłowiec)

1809.16/VIII. † w Iłowcu W. ND. Anna ze Stanisławskich Kierska mężatka, ż. GD. Józefa K-go, pos. W. Ił., l. 29, m. hydrop.

54294 (Iłowiec)

1830.14/I. (Iłowiec M.) MG. Jan Kanty Zaborowski dz-c Iłowca wol. l. 65 x D. Teresa Bonikowska V., l. 50, od lat wielu goszcząca u niego -- D. Karol Kliszewski, pos. Zielnik, D. Antoni Laskowski, kupiec z Srody, D. Mateusz Krzysztofowicz, rolnik pow. srodz.

54295 (Iłowiec)

1848.24/X. (Iłowiec M.) MD. Nepomucen Bojanowski l. 21 pos. Chudzic w p. średz x V. Emilja Zaborowska l. 23 c. dz-ca Ił. -- GMD. Włodzimierz B. dz-c Goniembic., brat jego Gustaw (Justyn?) Z. brat jej

54296 (Iłowiec)

1818.28/III. (Grzybno) Wiktor Apolinary, * 13, s. ND. Wojc. Rasińskiego i Katarzyny de Jonemany -- ND. Stanisław R. brat dziecka, student szkół kalis. i Sław. Cecylia Raszczyńska na służbie dworu w Grzybnie

54297 (Iłowiec)

1819.31/XII. (Ił. Mały) ch. ch. M. GD. Konstanty Starzeński dz-c Ił. i D. Agn. Borecka pos. wsi W. Ił., D. Piotr Boreczki pos. W. Ił.

54298 (Iłowiec)

1820.13/III. (Grzybno) Seweryn Józef, * 11, s. poprz. GD. Rasińskich [ND. Wojc. Rasińskiego i Katarzyny de Jonemany] pos. wsi Grzybno -- chrz. nieszl.

54299 (Iłowiec)

1821.16/II. (Ił. M.) Józef Tytus, * 15, s. JMGD. Konstantego Starzeńskiego dz-ca Iłowca i Marjanny z Kilnarowskich małż. cywil. -- D. Piotr Borecki, pos. W. Ił. i ż. jego D. Agn. B.

54300 (Iłowiec)

1824.2/XII. (Ił. Wielki) Jan Franc., * 26/XI., s. M. Jerzego Starzeńskiego majora w. pol., kaw. krzyża leg. honor. i M. Teresy z Żukowskich (którzy mówią, że są legal. kościel. małż.) -- MV. Paulina Komorowska mieszk. we dworze w Ił.

54301 (Iłowiec)

1825.25/II. (Ił. M.) Jerzy Aleksander, * 24, s. GM. Konstantego Starzeńskiego dz-ca Ił. i Marianny z Kilnarowskich, -- chrzestna nieszl.

54302 (Iłowiec)

1825.23/XI. (Ił. W.) Zygmunt Klemens, ch. z wody, s. M. Jerzego Starzeńskiego majora w. p., kaw. leg. hon., pos. W. Ił. i Tersy z Żukowskich -- chrz. położna z Pozn.

54303 (Iłowiec)

1832.27/XII. (Ił. M.) Juljan Roch Konrad, * 26/XI., s. G. Justyna Zaborowskiego dz-ca Ił. i Antoniny z Przyłuskich -- G. Roch Żychliński pos. Dąbrówki, GDV. Juljanna Jonemann dz-ka Tylewic

54304 (Iłowiec)

1836.5/II. (Ił. M.) Apolonia Józefa, * 29/XII., c. poprz. MD. Zaborowskich [G. Justyna Zaborowskiego i Antoniny z Przyłuskich] -- M. Jan Z. mł., brat dziecka, MV. Julianna Przyłuska, siostra matki

54305 (Iłowiec)

1837.7/V. (Ił. M.) Ludwika Barbara, * 23/IV., c. poprz. M. Zaborowskich [G. Justyna Zaborowskiego i Antoniny z Przyłuskich] -- M. Jan Z. brat dziecka i M. Julianna Hacke, pos. Słupi

54306 (Iłowiec)

1840.17(7?)/X. (Ił. M.) Nikodem, * 14/IX. s. poprz. de Zaborowskich [G. Justyna Zaborowskiego i Antoniny z Przyłuskich] -- Jan Z. syn, przyszły dziedzic, i Teresa Z. rezyd. w domu plebań.

54307 (Iłowiec)

1849.24/X. (Ił. M.) Jadwiga Antonina, c. MG. Nepomucena i Emilii z Zaborowskich Bojanowskich pos. wsi Pawłowice -- M. Justyn i Antonina z Przyłuskich Z-cy dziadowie dziecka, dz-ca Ił.

54308 (Iłowiec)

1824.9/I. (Ił. M.) Marianna Starzeńska, 5 m. i 7 dni, c. MG. Konst. dz-ce Ił. i Marianny z Kilknarowskich, z małż. niekośc., poch. cm. w Ił. († 7) (K-cy półkmiecie ib.)

54309 (Iłowiec)

1828.28/X. (Borowo) † MGD. Stanisław Krzyżanowski, mąż G. Ludwiki z Pągowskich, dz-c Borowa w par. Czempiń. l. 48 m. 5, dni 17, poch. cm. w grob.

54310 (Iłowiec)

1831.11/X. (Grzybno) GD. Wojc. Rasiński pos. Grzybna, l. 69, mąż Kat. z Jonemanów, † 8, poch. cm.

54311 (Iłowiec)

1832.13/II. (Ił. M.) M. Jan Kanty Zaborowski, mąż M. Teresy z Bonikowskich, dz-c Il., l. 67, † 8, poch. cm.

54312 (Iłowiec)

1832.21/II. (Ił. M.) Anna Zaborowska, 1 r., 7 m. i 3 d. c. M. Justyna Z. obecnego dz-ca Ił. i Ant. z Przyłuskich, poch. koło pradziada Jana Kantego, † 16

54313 (Mądre)

1791.19/IV. ch. ch. JM. Antoni Korytowski dz-c Chwałkowa i M. Teresa de Miestawice (?) wd. i M. Karol K. z Chw. i M. Marjanna wd. Poklękowska

54314 (Mądre)

1791.25/IV. (Holendry Sulęckie) cerem. Antonina Marjanna, (z wody 1786), c. G. Jana Kantego i Marianny Stankowskich -- M. Wojc. Rokossowski komor. wieluń. i GD. Antonina Waszkowska dzierż. Sulęcina

54315 (Mądre)

1791.3/V. (Dw. Garbowski) cerem. nad G. Józefą z Głuszkowskich Rokossowską, c. M. Wojciecha Komor. wiel. i Franciszki z Głuszkowskich R-ch -- ass. M. Ludwik Bogdański z ż. Teresą z Rozdrażewskich, ze wsi Sulęcino par. Solec. p. pyzdr., G. Sebastjan Gł. ojciec Franciszki, z G. Urszulą Kierską z Czarnego Piątkowa, par. wągrow.

54316 (Mądre)

1795.15/IV. (Pigłowice Wieś) Marianna, c. GD. Franciszka Bronikowskiego ekon. pigł. i GD. Apolonii z domu Czołakiewiczówny -- MD. Feliks Zieliński z Markowic par. krerow. i MD. Teresa z Rzdrażewskich Bogdańska dz-ka Pigł.

54317 (Mądre)

1795.21/V. (Dw. Chwałkowski) Ewa Józefa Alojzja, c. MD. Antoniego Korytowskiego dz-ca Chwałkowa z przyl. i MD. Bibianny z Biernackich * 6/V. -- MD. Kaz. B. z Siąszyc, par. grochow., chorąży piotrk. i MD. Józefa z Zielonackich B-a, z Siąszyc, M. Filip Raczyński pos. Sniecisk, i M. Marjanna z Korytowskich Poklękowska dzierż. Płaczkowa, M. Tomasz Pokl. z Płaczek i M. Dorota z Nieżuchowskich R-a, z Sniecisk dzierż.

54318 (Mądre)

1796.19/VI. (Dw. Chwałk.) Gracjanna Paulina Alojzja, c. poprz. MD. Korytowskich [MD. Antoniego Korytowskiego i MD, Bibianny z Biernacjich] * 18/VI. -- G. Kaz. Wulkanowski ekonom chwałk. i GV. Kat. Szczepańska z dw. chwałk. cerem. 96.3/VII. -- Paweł K. pułk. z Chw. i Teresa z Brzeskich Nieżuchowska z Nieświastowic

54319 (Mądre)

1809.13/II. (Garby Dw.) M. Ignacy Łaszkowski wd., pos. Z. Zieluńsk., metrykant hipot. dep. pozn. x MV. Scholastyka z Drzewieckich Zawadzka, c. Katarzyny dzierż. wsi Garby -- Józef D. dz-c Bednar za Pobiedziskami, szambel. JKMci, kaw. Sw. Stan., Franc. Gutowski z Rzegnowa k. Gn., Łukasz G. z Rzgowa. on 51, ona 22

54320 (Mądre)

1817.1/I. (Nadziejewo) G. Wojciech (Adalbertus Albertus) Malinowski notar. publ. dep. pozn., z par. Sw. M. Magdal. w Pozn., l. 38 x G. Teresa Rulewiczówna V. z par. tut. l. 16 -- MD. Izydor Białobłocki sędzia pow. gnieźn. z żoną z domu Gostomską, MD. Kaz. Kierski pos. wsi Garby i MD. Leonard Kobieliński notar. publ. Dep. pozn.

54321 (Mądre)

1821.17/X. (Nadziejewo) GD. Franc. Zakobylski wd., kontroler z m. Srody, l. 40, s. G. Samuela z m. Srody i G. Heleny z domu Zebrowskich -- G. Barbara Owsiana, V. ze wsi Nadr., l. 30, c. G. Ludwika O. i G. Anny z Nieszkowskich -- GD. Feliks Zakobielski (!) dz-c wsi Podgórze k. Torunia i GD. Wojc. Malinowski konserw. hipot. dep. pozn. z żoną G. Teresą z Rulewiczów

54322 (Mądre)

1799.8/VIII. ch. ch. GD. Jakub Poklatecki pos. Pigłowic 1800.11/VIII. (Dw. Pigłowski) Kajetan Dominik, * 4/VIII., s. GD. tegoż P-go, dzierż. Pigł. i GD. Marjanny z Arnoldów -- X. i GDV. Józefata Arnoldowna, GD. Tomasz A. pos. Piotrowa z córką Jadwigą A-wna, z Piotrowa, z par. głuszyńskiej

54323 (Mądre)

1801.20/IX. ch. ch. MD. Teofila Karczewska ze wsi Czarnotki M. Bogusław Ludwik K. z Czarnotek

54324 (Mądre)

1802.19/IX. (Dw. Pigłowski), * 18/IX. Tytus Leopold Faustyn, s. M. Feliksa Zielińskiego pos. Pigł. i M. z Bogdańskich (imię nieczytelne?) -- Marceli de Rozdrażewska (!!!) Matre, Bogdański (!!) ze wsi Chocicza, M. Magdal. Skałaska pos. Zrzenicy par. średz.

54325 (Mądre)

1802.24/XI. (Dw. Pigłowski) cerem. Tytus Leopold Faustyn, s. MD. Feliksa Zielińskiego pos. Pigł. i MD. Antoniny z Bogdańskich -- JMD. Jan Korytowski generał i JMD. Nep. K-a, z Węgierek, małż.

54326 (Mądre)

1803.14/X. (Chwałkowo) bl. Łukasz i Jadwiga, ** 14/X. dzierż. G. M. Andrzeja Karczewskiego ekon. chwałk. i Magdaleny -- chrz. nieszl.

54327 (Mądre)

1806.20/IX. (Dw. Pigłowski), * 9/IX. Ignacy Dominik, s. poprz. MD. Zielińskich [MD. Feliksa Zielińskiego i MD. Antoniny z Bogdańskich] pos. Pigłowic -- GD. Jan Kanty Zaborowski pos. Topoli, GD. z Bronikowskich Wilkońska Zofja, pos. Strzeszek, par. srod. Cerem. 5/X. - MD. Piotr Sokolnicki szambel. JKMci, dz-c Sulencina i Pigłowic i ż. jego Nepomucena z Suchorzewskich

54328 (Mądre)

1806.1/XII. (Garby Dwór) cerem. Józef Jan Nepom., s. G. Walentego Kamińskiego i Marjanny de Niezgockie -- GMD. Franc. Gutowski z wojew. gn. i M. Zuzanna Zawadzka V. ze wsi Garby, a ch. z wody 13/XI., zaś * 1/XI. a ch. ch. czyli sław (!) Jan Kamiński ze wis Garby i G. Dorota Łaszewska de ib.

54329 (Mądre)

1806.26/XII. (Nadziejewo) chch. MD. Bogusław Karczewski dz-c Czarnotek i MD. V. Zuzanna Zawadzka, MV. Scholastyka Z. z Garbów

54330 (Mądre)

1807.15/X. (Dw. Pigłowski) * 29/IX., Michalina Aniela Aleksandra, c. poprz. MD. Zielińskich [MD. Feliksa Zielińskiego i MD. Antoniny z Bogdańskich] pos. Pigł. -- MD. Aleks. i Zofja z Z-ch Kozłowscy, krewni

54331 (Mądre)

1809.26/X. (Pigł. Dwor) ch. ch. MD. Tadeusz Sokolnicki z matką Nepom. z Suchorzewskich i MD. Elżbietą Sok. z Sulęcina oboje urodz. z tej Suchorzewskiej

54332 (Mądre)

1810.15/I. (Garby Dw.) ch. ch. MD. Ignacy Łaszkowski pos. Zielnik, par. Sredz. i MD. V. Zuzanna Zawadzka z Garbów

54333 (Mądre)

1812.21/IX. (Chwałkowo) Franciszek Maksymiljan, * 16/IX. s. G. Feliksa i Antoniny Radojewskich -- X. i G. Zofja z Gutowskich Olsztyńska, G. Weronika Gliszczyńska

54334 (Mądre)

1817.9/V. ch. ch. GD. Stanisław Trzecki z miasta Słupca i GD. żona jego Antonina z Arnoldów

54335 (Mądre)

1820.5/VI. (Strzeszki) Emilja Nepomucena, * 1816.27/IV., c. MD. Kaspra Sokolnickiego pos. wsi Strzeszki i MD. Urszuli z Białoskórskich -- MD. Józef S. pos. Sulęcina i MD. Nepom. z Suchorzewskich Sok. dz-ka Pigłowic

54336 (Mądre)

1820.5/VI. (Strzeszki) Michał Kasper, * 1818.16/IX., s. poprz. MD. Sokolnickich [MD. Kaspra Sokolnickiego i MD. Urszuli z Białoskórskich] -- MD. Tad. S. z Pigłowic i M. Józefa z Chłapowskich S-a, ż. Józefa Sok. pos. Sulęcina

54337 (Mądre)

1824.1/XII. (Pigłowice) Franciszek, * 21/XI., s. MD. Józefa Sokolnickiego dz-ca Strzeszek i pos. Pigłowic, i MD. Józefy z Chłapowskich -- M. Tad. S. dz-c Sulencina i Pigłowic i MV. Franciszka Chł. z Sośnicy

54338 (Mądre)

1828.11/XI. (Pigłowice) Pelagia Gabriela, * 1/XI., c. G. Piotra i Franciszki z Koszuckich Koszuckich pos. -- GD. Tadeusz Sokolnicki dz-c Solenciński i Klementyna Suchodolska pos-a Chociczy

54339 (Mądre)

1830.18/VII. (Pigłowice) Nepomucena, * 9/VI., c. G. Józefa i Józefy z Chłapowskich Sokolnickich, z Pigł., -- MD. Antoni Chł. i MD. Tekla Chł.

54340 (Mądre)

1831.10/VII. (Pigłowice) Marianna Antonina, * 26/VI. c. poprz. G. Sokolnickich [Józefa i Józefy z Chłapowskich Sokolnickich] -- GD. Alojzy Gądkiewicz dz-c Jaworowa i GV. Antonina Chłapowska dz-ka Sośnicy

54341 (Mądre)

1835.12/VIII. (Nadziejewo) Paulina, * 29/V., c. GG. Józefa i Józefy z Brzeskich Jackowskich pos. w Nadz. -- X. i m-a

54342 (Mądre)

1842.29/III. (Pigł. Dw.) Wojciech Józef Jan Nep., * 9/II., s. G. Tadeusza i Kazimiery z Sokolnickich Sokolnickich -- G. Józef S. i Tekla Chłapowska dz-ka Sośnicy, G. Tomasz Drwęski, dz-c Starkówca i Nepomucena S-a

54343 (Mądre)

1843.12/II. (Mądre Szkoła) Bronisław Andrzej, * 31/I. s. G. Józefa i Antoniny de Zielewskich Swinarskich -- X. i G. Petronella Gawrońska

54344 (Mądre)

1845.21/IX. (Mądre) Walerja, c. G. Józefa Swinarskiego i Ewy z Bogackich, * 20/VIII. -- G. Andrzej Sw. kapitan i Marianna B. ob. z Sremu

54345 (Mądre)

1847.28/III. (M.) Ludmiła, c. poprz. G. Swinarskich [G. Józefa Swinarskiego i Ewy z Bogackich] nauczycieli * 21/III. -- Franc. Bogacki, brat matki, z Sremu i panna Józefa Sw. z miasta Bnin

54346 (Mądre)

1848.11/X. (Pigłowice) Bartłomiej, * 21/VIII. s. G. Tadeusza Sokolnickiego i Kazimiery S-ej, dz-ców Pigł. -- G. Józef S. i Józefa S. z M. Jezior

54347 (Mądre)

1849.27/III. (Mądre) Włodzimierz, * 24, s. poprz. G. Swinarskich [G. Józefa Swinarskiego i Ewy z Bogackich] (magistri scholae) -- X. i GV. Izabela Karczewska, c. dz-ców Czarnotek

54348 (Mądre)

1850.8/XII. (Mądre) Henryk, * 3/XI., s. poprz. G. Swinarskich [G. Józefa Swinarskiego i Ewy z Bogackich] -- D. Stan. Długołęski z m. Srem i Marjanna Bogacka z Sremu

54349 (Mądre)

1852.8/V. (Pigłowice) Izydor Zygmunt Jakub, * 1., s. "Laboriosorum Thadaei Sokolnicki et Casimirae Sokolnicka Haeredum Leg. coni." (!!!) -- Kaz. Trybek i Kat. Domagała

54350 (Mądre)

1852.27/XII. (Wyszaków) Konstanty Kazimierz, * 30/X. s. (dodano "generosi") Telesfora Karczewskiego i Walerii Otockiej dz-ców Wysz. -- Kazmierz O. dziad, dz-c Chwalibogowa i Marianna R. babka z Czarnotek

54351 (Mądre)

1855.9/IX. (Wyszaków) Wanda Helena Józefa * 22/V., c. poprz. GM. Karczewskich [Telesfora Karczewskiego i Walerii Otockiej] dz-ców Wysz. -- GM. Napoleon Rekowski d-c Koszuy i Józefa Żychlińska dz-ka Węgierek

54352 (Mądre)

1857.25/VIII. (Wyszakowo) Zofja Klaudyna Walerja, * (dodano: 13/VI.), c. poprz. GM. Karczewskich [Telesfora Karczewskiego i Walerii Otockiej] dz-ców Wysz. -- GM. Adolf Otocki dziad dziecka, dz-c Grądkowa (?) i Stef. Żychlińska z Pozn.

54353 (Mądre)

1860.16/I. (Wyszakowo) Eleonora Walerja Marja, * 9/XII. c. poprz. GM. Karczewskich [Telesfora Karczewskiego i Walerii Otockiej], dz-ców Wysz. -- GM. Teodor Puławski i Zofja Kossak, Mieczysław P. i Cecylia Puławska de Siązyc w. Kr. Pol.

54354 (Mądre)

1863.5/X. (Wyszaków) Maria Kazimiera Władysława, c. poprz. Karczewskich [Telesfora Karczewskiego i Walerii Otockiej] dz-ców * 26/IX. -- G. Stanisł. Żychliński z Murzynowa Leśnego i Władysława Otocka z Pietrzykowa w Kr. Pol.

54355 (Mądre)

1866.30/XII. (Nadziejewo cz. Biały Dwór pod Koźminem) Bolesław Marcin, s. Non. Bronisława Domaradzkiego pos. wsi Biały Dwór i MD. Anastazji z Gółkowskich, * 2/XI. -- Dr. Maciej Powidzki z Sremu i Paulina z Jackowskich P-a z Sremu

54356 (Mądre)

1891.11/XII. * (Nadziejewo), ch. 1892.22/II. Antoni Karol, s. Jana Poplińskiego conductoris N. i Zofji Moszczeńskiej -- G. Kaz. Rozański dz-c Gwiazdowa i Aleksandra Kunow wd. z Pozn.

54357 (Mądre)

1876.12/VI. * (Pigłowice), ch. 18/VI. Wanda Julja, c. G. Bolesława Adama Moszczeńskiego i Michaliny Sokolnickiej dz-ców, cerem. 10/IX. -- G. Franc. Xaw. M. z Pozn. i G. Antonina Niemojewska z Dzierzchwicy, to ass. przy cerem. a ch. ch. byli Nep. Jackowski pos. Nadziejewo, Maria Gądkiewicz z m. Jezior

54358 (Mądre)

1907.10/IX. * (Wyszaków), ch. 10/X. Kazimierz, s. G. Stanisł. Rembowskiego i Jadwigi Ciszewskiej, dz-ców Wysz. -- G. Kaz. Niegolewski dz-c Polwicy i G. Marja Karłowska z Pozn.

54359 (Mądre)

1875.17/VIII. (Pigłowice) G. Adam Bolesław Moszczeński, s. Franc. Xaw. i Julianny Scholastyki Sulerzyckiej hr. M-ch. z Jeziorek x G. Michalina Sokolnicka, c. Ludwika i Emili z Ożegalskich S-ch, dz-ców Pigłowic, Mł. l. 20 virgo l. 18 -- GG. Władysław M. i Lucyn (!) Jaraczewski

54360 (Mądre)

1877.15/V. G. Andrzej Rafał Franc. Zakrzewski z Warszawy mł. l. 28, s. Walentego i Marjanny de Piaszeryńskich (!) ze wsi Strzemeszny w Kr. Pol. x G. Wanda Helena Józefa Karczewska c. G. Telesfora i Walerii z Otockich z Wyszakowa panna l. 22 -- Nep. Jackowski pos. Nadziejowa

54361 (Mądre)

1784.4/III. † (Pozn.), poch. tu 8/III. N. Tadeusz Sokolnicki l. 80, wdowiec, dziedzic, 4 dzieci: 1) Wojc. 31 l., 2) Stanisław, 30 l., 3) Bartłomiej 25 l., 4) Marjanna 20 l.

54362 (Mądre)

1876.16/XI. † (Jeziory M.) poch. 20 Władysława de Siodołkowiczów Sokolnicka l. 52, wdowa, c. Nepom. Siod. zapal. płuca. Dzieci: 1) Józef 33, 2) Maciej 26, 3) Jadwiga 28

54363 (Mądre)

1841.28/IV. (Pigłowice) G. Tadeusz Sokolnicki mł. l. 30 x G. Kazimiera Sokolnicka V. l. 20, dz-ka Pigł. -- G. Michał Herestopowski (?), dz-c Snio (?) i GD. Tomasz Drwęski i GD. Ant. Stablewski dz-c Strzeszek

54364 (Mądre)

1803.18/X. (Dw. Chwałkowo) poch. Jadwiga, dni 4, † 17/X., c. G. Andrzeja Karczewskiego, ekon. Chwałk.

54365 (Mądre)

1804.5/III. (Chwałkowo) poch. Łukasz, † 3, s. G. Andrzeja i Magdaleny Karczewskich, ekon. 4 mies.

54366 (Mądre)

1806.24/V. (Garby Dwór) poch., a † 21/V. GD. Marjanna ze Zbyszewskich Siemiątkowska, poch. cm. Kurcz żoładka, l. 40

54367 (Mądre)

1808.26/X. (Dwór Chwałkowski) † Józef Korytowski l. 11, s. MD. K-go sędziego średz. i MD. Bibjanny z Biernackich poch. cm. puchlizna

54368 (Mądre)

1815.16/I. (Chwałkowo) † GD. Antoni Korytowski dz-c wsi Chw., Płaczki, mąż Kat. z Roznowskich, l. 63, poch. kośc

54369 (Mądre)

1841.3/V. (Płaczki) † GD. Katarzyna Korytowska l. 64, dz-ka wsi Płaczki, m. hydrop., poch. 6 cm.

54370 (Mądre)

1843.4/V. (Pigłowice) † GD. Nepomucena Sokolnicka wd., l. 77, dzieci: 1) Józef l. 50 2) Tadeusz l. 40, 3) Karolina l. 30 (?) poch. tu cm.

54371 (Mądre)

1843.25/V. (Mądre) † G. Antonina Swinarska z Zielewskich żona mag. scholae Józefa, l. 19, suchoty, 2 synów 1) Antoni l. 2 3/4, 2) Bronisław 1/4 r., poch. cm. 27

54372 (Mądre)

1843.14/VII. (Mądre) † Bronisław, s. G. Józefa i Ant. z Zielewskich Swinarskich, suchoty, poch. 16 cm.

54373 (Mądre)

1844.4/I. (Nadziejewo) poch. cm. G. Józefa Jackowska, ż. Józefa J-go dziedzica dóbr, l. 44, † 1843.30/XII. Wdowiec i 10 dzieci: 1) Maksymilian 28, 2) Nepomucen 26, 3) Tomasz 24, 4) Emilia 21, 5) Antoni 19, 6) Józefa 17, 7) Katarzyna 15, 8) Marianna 13, 9) Rozalia 11, 10) Paulina 8

54374 (Mądre)

1884.22/I. * (Nadziejewo), ch. 10/II. Franciszek Xawery Maria Aleksander Nepomucen, s. Maks. Jackowskiego i Marii Teresy Sekerka de Sedwicz hr. Wrschowetz conduktora folw. Nadz. -- Franc. Xaw. hr. Wrschowetz mł. i Paulina Powidzka, ż. dra ze Śremu

54375 (Mądre)

1886.22/VIII. * (Nadziejewo), ch. 11/X. Jan Nep. s. poprz. Nobil. Jackowskich [Maks. Jackowskiego i Marii Teresy Sekerka de Sedwicz] (conduct.) admin. z Nadziejowa Mądre -- N. Jan Nep. J. i Rozalja z J-ch Adamska z Pozn.

54376 (Mądre)

1870.22/XI. (Pigłowice) G. Witold Biernacki, s. Włodzimierza i Izabeli z Radzimińskich z Żychowa z par. Linków Kr. Pol. mł. 24 x G. Tekla Chłapowska, c. Michała i Emilii z Ożegalskich Ch-ch z Sośnicy, V. l. 24

54377 (Mądre)

1872.10/II. (Pigłowice) G. Jan Zdziechowski, s. Józefa i Pelagii z hr. Krasickich, z Krakowa ml. 32 x G. Jadwiga Chłapowska, c. Michała i Emilii z Ożegalskich dz-ców Pigł. V. l. 21 -- G. Ludwik Chł. dz-c Sośnicy i Nepom. Sokolnicki dz-c Pigłowic

54378 (Białężyn)

1827.14/II. (B.) Tymoteusz Fabjan Sebastjan, * 20/I. s. MG. Kazim. Gorzeńskiego i Tekli de Bilewicz, pos. B. -- GD. Franc. Ziemkowicz z Wełny i MGD. Ludwika z G-ch Zakrzewska z Gutów

54379 (Białężyn)

1828.12/VII. ch. ch. GMD. Kaz. Gorzeński pos. Białężyna i GMD. Honorata Falkowska ż. pos. Pacholewa

54380 (Białężyn)

1829.5/IV. (B.) Laura Helena, * 28/III., c. poprz. GMD. Gorzeńskich [MG. Kazim. Gorzeńskiego i Tekli de Bilewicz] pos. B. -- MGD. Marcjan Leon Twardowski konsyl. król. pow. obornic. i MGD. Laura z G-ch Tomson

54381 (Białężyn)

1834.13/IV. (B.) Wanda Ksawera, * 1833.2/XII., c. GMD. Maksymiliana Przystanowskiego, akatol., pos. wsi B. i MGD. Tekli z Billewiczów -- MGD. Ignacy Falkowski pos. Pacholewa i MGD. Rozalia Wierzbińsa V. z Pachlewa

54382 (Białężyn)

1835.11/IX. (B.) Apolonia Tekla, * t. d., c. poprz. GMD. Przystanowskich [GMD. Maksymiliana Przystanowskiego, i MGD. Tekli z Billewiczów] pos. B. -- GMD. Marianna Billewicz i N. Józef Bucki, guwerner

54383 (Białężyn)

1837.22/III. * (B.), ch. 15/V. Pelagia Józefa, c. poprz. GM. Przystanowskich [GMD. Maksymiliana Przystanowskiego, i MGD. Tekli z Billewiczów] (on akatoli) pos. -- chrz. nieszl.

54384 (Białężyn)

1839.19/X. (Pacholewo) Walerja Jadwiga, c. GM. Ignacego Falkowskiego (Fulkowskiego?) i Joanny z Chodackich -- MD. Augustyn Nehring z Słomowa i GMD. Róża Wierzbińska V. z Nowca

54385 (Białężyn)

1841.15/IX. † (B.) ch. 20/VII. Maksymiljan Władysław, s. poprz. GM. Przystanowskich [GMD. Maksymiliana Przystanowskiego, i MGD. Tekli z Billewiczów] pos. dóbr -- GM. Karol Łowicki GMV. Paulina Mielęcka

54386 (Białężyn)

1841.20/V. * (Pacholewo), ch. 14/IX. Kamil Józef Stanisław, s. Ignac. Falkowskiego (!) i Joanny Chodackiej dz-ców dóbr -- GD. Faustyn Ch. i GD. Emilja Ch.

54387 (Białężyn)

1845.1/I. * (Nieszawa), ch. 45.22/VII. Stefan, s. GD. Józefa Mielęckiego i GD. Walerji Mlickiej pos. dóbr -- GD. Marianna Ml. z Rokitnicy i GD. Stan. Chełmski z Myszakowa

54388 (Białężyn)

1846.19/V. * (Nieszawa), ch. 21/VI. Stefan Jakub Piotr, s. GD. Franc. Koszutskiego i GD. Michaliny Mleckiej dz-ców d. -- GD. Józef Mielęcki i GD. V. Stef. Szczawińska

54289 (Białężyn)

1848.12/III. * (B.), ch. 19/III. Grzegorz Józef, s. poprz. GD. Przystanowskich [GMD. Maksymiliana Przystanowskiego, i MGD. Tekli z Billewiczów] pos. d. -- chrz. nieszl.

54390 (Białężyn)

1849.25/V. * (B.), ch. 14/VIII. Jadwiga Helena, c. poprz. Przystanowskich [GMD. Maksymiliana Przystanowskiego, i MGD. Tekli z Billewiczów] pos. -- chrz. nieszl.

54391 (Białężyn)

1850.17/IX. * (B.), ch. 20/XII. Wanda Tekla, c. G. Konst. Graboskiego asesora sądu średz. i G. Laury Gorzeńskiej -- G. Tekla Przystanowska

54392 (Białężyn)

1851.24/I. * (Nieszawa), ch. 19/III. Wanda Józefa Marja, c. Józefa Mielęckiego i Walerii Mleckiej dz-ców d. -- Florentyna Zaręba i Pius Arnoldt, Michalina Koszucka i Leon Pstrokoński

54393 (Białężyn)

1855.16/VIII. * (B.), ch. 10/IX. Ludwik Roch Faustyn, s. G. Emila Kierskiego i G. Melanii Żychlińskiej pos. d. -- Faustyn Radoński z Ninina i Ludwika R-a z Rudnina

54394 (Białężyn)

1859.3/II. * (B.), ch. 8/III. Marja Magdalena, c. poprz. G. Kierskich [G. Emila Kierskiego i G. Melanii Żychlińskiej] dz-ców d. -- G. Joanna Falkowska

54395 (Białężyn)

1848.25/I. (B.) Konstanty Graboski mł. l. 30 x Laura Gorzeńska V. l. 19 -- GD. Maks. Przystanowski i Tymoteusz Gorz.

54396 (Białężyn)

1849.20/V. (Nieszawa) GD. Jakub Stanowski mł. l. 32 x GV. Helena Mielęcka V. l. 26 -- Stanisł. Chełmski z Łubowa i Roman M. z Mierogniewic

54397 (Białężyn)

1830.26/XI. † (Pacholewo) Józefa Gorska l. 21, V., c. Józefa pos. dóbr i Honoraty de Wierzbińskie, suchoty. Została matką

54398 (Białężyn)

1831.28/VIII. † (B.) Kazimierz Gorzeński l. 31, dziedzic, s. G. Makarego i Teofili Morszkowskiej, suchoty

54399 (Białężyn)

1833.28/VII. (Pacholewo) † Honorata Fulkowska l. 50, mężatka, c. dziedzica dóbr, hydrops

54400 (Białężyn)

1844.4/III. † (B.) Elżbieta Łowicka l. 6., c. Karola pos. d. i Prowidencji Gutrówny

54401 (Białężyn)

1848.15/II. † (Białężyn) Maksymiljan Przystanowski l. 8, s. Maks. pos. dóbr i Tekli P-ej, paraliż

54402 (Białężyn)

1848.30/VI. † (Białężyn) Helena Przystanowska l. 4, m. 5, c. poprz. [Maks. i Tekli P-ej] szkarlatyna

54403 (Białężyn)

1848.10/VII. † (B.) Grzegorz Józef Przystanowski m. 3, s. poprz. [Maks. i Tekli P-ej] szkarlat.

54404 (Białężyn)

1851.3/III. † (B.) Tymoteusz Gorzeński l. 25, dz-c wsi, s. Kazim. dz-ca dóbr i Tekli, suchoty

54405 (Białężyn)

1852.4/V. † (Nieszawa) Józefa Maria Wanda Mielęcka 1 r. 3 m., c. Józefa M. dz-ca dóbr i Walerii Mleckiej, kaszel

54406 (Białężyn)

1868.14/VI. † (Pachlewo) Ignacy Falkowski l. 94, dz-c P. donosi syn Kamil

54407 (Białężyn)

1940.17/II. †(Uchorowo) Wanda Grabowska l. 88, virgo, c. dz-ca dóbr. Donosi kasjerka

54408 (Borek)

1737.8/III. (B.) Józef, s. MD. Jana Nieświastowskiego i Franciszki -- JMD. Jan Tworzyjański star. nieszawski i JMD. Leonora Jaraczewska kl. lędzka

54409 (Borek)

1738.19/III. (B.) Gertruda, c. poprz. MD. Nieświastowskich (tj. Jana i Franciszki z Karnatowskich) -- MD. Zakrzewski z Wrześnicy, z żoną swoją

54410 (Borek)

1739.22/II. (B.) Maciej, s. N. Franc. Michalskiego i Anny -- MD. Jan Nieświastowski i NV. Anna Boniecka

54411 (Borek)

1742.30/XI. (B.) ch. MG. Katarzyna virgo Nieświastowska, c. M. Jana N-go dzierż. d. Boreckich

54412 (Borek)

1743.18/III. (B.) * 2, Kazimierz Józef, s. MG. Franciszka Michalskiego i Anny -- X. i panna Kat. Nieświastowska c. MG. N-go

54413 (Borek)

1749.27/XII. (Siedmirogów) Marianna Teresa, c. Józefa Bogdańskiego i Wiktorii -- Kasper Rogaliński starosta obornicki i Ludwika Tworzyjańska klanka

54414 (Borek)

1754.1/I. * we Dw. Dryżyna, djec. Wrocł. Katarzyna Melchjora Józefa Weronika Barbara, c. Rafała Gurowskiego sty kolskiego, brdow., podkom. JKMci, i Gurowskiej kasztelanki poznań. imię zrazu tylko Katarzyna przy chrzcie z wody. Wtedy ch. chrz.: babka Kat. z Nieżychowskich Tworzyjańska kl. przem. A cerem. 1754.25/XI. we dworze Siedmirog. Wtedy odprawił ją X. Józef Kierski bp. bolem. sufrag. pozn. ass. -- Melchjor G. klan pozn. i Kat. Tworzyjańska kl. przem., Jan Tw. kl. przem. i Weronika G. klanka pozn.

54415 (Borek)

1757.18/VI. (Siedmirogowo Dw.) * Jan Bapt. Jan Nep. Alojzy Antoni Atanazy Gabriel Ignacy, s. PMD. Rafała Gajewskiego sty gnieźn. i Kat. Tworzyjańskiej klanki przemęckiej, ch. z w. 30/VI., cerem. 11/VII. w kapl. Siedm. -- JMD. Jan Tw. klan przemęc. i JMD. Wiktoria z Choińskich Gajewska klanowa konar. (?) i Antoni G. kan. nakiel. i z Nieżuch. Tworzyjańska klanowa przem.

54416 (Borek)

1757.29(?)/X. (B.) Bartłomiej, s. Józefa Małachowskiego Nob. i Apolonii -- Nob. Józef Nieświastowski i Nob. Teresa Zakrzewska ze wsi Wrześnica

54417 (Borek)

1757.4/X. (Zalesie) Brygida Teresa, c. N. Kaz. Zielińskiego i Kat. -- M. Jan Nieświastowski z Borku i M. Zofja Bojanowska z Trzebini

54418 (Borek)

1795.22/VI. (B.) cerem. MD. Prokop Józef Kalesanty Nieświastowski s. M. ol. Józefa, dz-ca m. Borku i inn., szambel. JKMci, i ol. Zofja z Mycielskich, już 1782.4/VII. w pałacu rawickim z powodu niebezp. śmierci, z wody ochrzcz., w obecn. GD. Małgorzaty Kurowskiej, która to zezn. pod przysięgą -- dziś assyst.: MD. Michał Kurnatowski starosta tuliszkowski i Kat. z N-ch. Zarembina Prokopa Józefa ciotka

54419 (Borek)

1795.22/VI. (B.) cerem. M. Eleonra Apolonia Kurnatowska V., c. MD. Michała de Bytoń (!) i Franciszki de Gierskie (!) K-ch, starostów tuliszkowskich, był chrzest z wody w par. Siedlisie w ziemi łuckiej, woj. wołyń. 1787.14/II. a wtedy chrzestni chłopi. asyst. przy cerem: MD. Franc. i Juljanna K-cy małż. chrzczonej ... (co?)

54420 (Borek)

1796.21/II. (B.) Maciej, * 19, s. N. Jana i Marianny Guzoskich -- X. Melchjor Pomorski prob. i dziek. w B. i G. Kat. Zarembina

54421 (Borek)

1796.1/X. (B.) Andrzej Michał, * wczoraj, s. GG. (przerob. z "Lonestorum") Macieja i Magdaleny z Woyciechowskich Franciszkowskich -- M. Józef Nieświastowski dz-c B. i M. Kat. Zarembina dzierż. tych dóbr

54427 (Borek)

1797.1/IV. ch. ch. Antoni Białobłocki sędzia zs. gnieźn. i M. Antonina B. żona jego -- ch. 20/III. GV. Anna Radoszewska z dworu w B.

54423 (Borek)

1798.1/I. (B.) Feliks, (* 1797.25/XII.) s. NN. Franciszka i Anny Szpotańskich mieszk. B. -- M. Piotr Pomorski i V. Franciszka Niemojewska

54424 (Borek)

1798.25/II. (B.) Kazimierz Maciej, * 24, s. G. Jana i Marianny Guzoskich mieszk. Borku -- Sł. Karol Langner burmistrz. i mieszka z B.

54425 (Borek)

1803.26/XI. (Siedmierogowo) Klemens Eustachy, * 21, s. M. Marcin i Nepomuceny de Zarembina Wesierskich dz-ców Siedm. -- MD. Egidjusz Moskorzewski i MD. Kat. Nieświastowska

54426 (Borek)

1800.9/XI. (Siedmirogowo) Tadeusz Karol, * 4, s. poprz. G. M. Wesierskich [M. Marcin i Nepomuceny de Zarembina Wesierskich] -- G. Józef Nieświastowski i MD. Weronika Szczaniecka

54427 (Borek)

1813.4/X. ch. ch. Józef Kalasanty Nieświastowski dz-c d. Borek, Bruczków etc. i GM. T. Magdalena Łapińska z dw. w B.

54428 (Borek)

1815.27/IX. (Dw. Borkowski) cerem Rozalja Ludwika Nimfa, * 27/VIII., c. M. Józefa Drwęckiego pos. d. B. i Heleny z Zakrzewskich -- M. Józef Kalasanty Nieświastowski dz-c d. B., MV. Teresa Zakrzewska z Wrześnicy, ass. M. Kurnatowski dz-c Duszyny, M. Weronika z Zakrz. Szczaniecka dz-ka Głupoń., M. Kajetan Stablewski dz-c Zalesia i Katarzyna z Zakrzewskich Kowalska pos. Studzienica, M. Marcin Węsierski dz-c Podrzecza, M. Faustyna z Zarębów Zakrzewska dz-ka Wrześnicy

54429 (Borek)

1816.12/III. ch. ch. M. Roch Drwęski pos. m. Opalenicy i M. Helena z Zakrzewskich D-a pos. d. B.

54430 (Borek)

1818.31/I. (Zdziesz) Ignacy, * 26, s. Nob. Konst. Rogowskiego i Tekli Biskupskiej -- N. Antoni Zaręba i N. V. Joanna Zakrzewska z Wrześnicy

54431 (Borek)

1859.24/VI. * (Dw. Karolowo), ch. 26/VII. Joanna Józefa Emilja, c. M. Aleks. Graeve i Emilii Koczorowskiej dz-ców B. -- M. Józef Lipski dz-c Lewkowa i M. Emilja Rodkiewicz dz-ka Bruczkowa

54432 (Borek)

1860.27/XII. * (Dw. Karolewo) Karol Jan Wincenty s. poprz. M. Graeve [M. Aleks. Graeve i Emilii Koczorowskiej] dz-ców B., ch. 61.11/I. -- X. i Koczorowska dz-ka Jasienia

54433 (Borek)

1862.27/XII. * (Dw. Karolowo), ch. 2/II. Armelia Marja Augustyna c. G. poprz. Graeve [M. Aleks. Graeve i Emilii Koczorowskiej] dz-ców d. B. -- G. Ant. Koczorowski dz-c Jasienia z ż. Augustyną K.

54434 (Borek)

1864.13/VI. * (Dw. Karolowo), ch. 26, Antoni Władysław Karol, s. poprz. G. Graeve [M. Aleks. Graeve i Emilii Koczorowskiej] dz-ców B. -- Wład. Koczorowski dz-c Czerminka i Wanda Rotkiewicz dz-ka Bruczkowa

54435 (Borek)

1868.4/V. * (Karolew), ch. 12, Stanisław Adam Florian Marian s. G. Aleksandra Graeve i Franciszki Slaskiej dz-ców B. -- Halina Cieciszewska z Warszawy, Ant. Koczorowski z Jasienia

54436 (Borek)

1820.14/III. (Zdzież) Józef, * 12, s. Nob. Konst. Rogowskiego i Tekli z Biskupskich -- G. Nep. Trzaska pos. B. i G. Anna Smitkowska pos. w Siedmiorogowie

54437 (Borek)

1823.16/II. ch. ch. G. Apolonia Objezierska z Koszkowa

54438 (Borek)

1825.28/IX. (Skoków) Tekla Emiljanna, * 22, c. N. Wawrzyńca Kołuckiego i Antoniny z Wojciechowskich pos. Sk. i ekon. w Borku -- N. Piotr Jakowicki, pos. ról. w B., na Zdzieszu wójt, N. Juljanna Tomaszewska wd. z B.

54439 (Borek)

1826.13/VIII. (Trzecianów) Anna Marjanna, c. N. Wojc. Łabujewskiego ekonoma w Zdzieszu i Józefy z Wolskich -- X. i M. Helena Trzaskowa z Kr. Pol., Nep. Trzaska z Kr. Pol. i Juljanna, Nieświastowska dz-ka B.

54440 (Borek)

1819.1/VII. † (Bruczkow) G. Marjanna z Piaseckich Jankowska l. 49, ż. G. Walentego pos. Br., poch. cm. Zdz.

54441 (Borek)

1822.2/V. † (B.) G. Franciszka Borowska l. 30, poch. 4/V. cm. Zdz. † przy połogu

54442 (Borek)

1823.10/XII. (B.) † Marianna, c. N. Franc. Zglińskiego i Antoniny mieszk. w B., l. 10, suchoty poch. cm. Zdz. 12

54443 (Borek)

1828.30/X. * (Zdzierz), ch. 31/X. Zenobia Franciszka, c. Nob. Franc. Olszyńskiego i Apolonji Marszałkiewicz, poses. -- X. Jan M. prob. i Domicella M. V.

54444 (Borek)

1829.7(?)/X. * (B.), ch. 12/X. Arsen Gwido, s. Moraczewskiego i Brygidy nob. -- X. Bartł. Jarczewski pleb. i V. N. Anastazja Rychłowska

54445 (Borek)

1831.1/III. * (Zdzierz), ch. 10/IV. Franciszka Wanda, c. poprz. Olszyńskich [Nob. Franc. Olszyńskiego i Apolonji Marszałkiewicz] pos. prob., Nob. -- chrz. nieszl.

54446 (Borek)

1833.11/IV. * (B.), ch. 28/IV. Władysław, s. Nob. Franciszka Moraczewskiego i Brygidy Krajewskiej, szl., ale bez pos. -- M. Walerjan Rychłowski i Emilja R. dz-ce Zimnej Wody

54447 (Borek)

1835.24/II. N. Wład. Kucner, wd., pos. Kempy, par. Niezamyśl. s. Franc. K. i Franc. Pierzchlińskiej wd. l. 38 x N. Faustyna Smitkowska v. l. 29, c. N. Celestyna S. pos. i Anny z Białkowskich z Siedmiorogowa

54448 (Borek)

1877.23/II. * (Karolew) ch. 2/IV. Witold Aleksander Mikołaj Marja, s. M. Kazimierza Slaskiego i M. Heleny Graeve dz-ców d. Orłowo -- M. Aleksander Gr. dz-c Borku MM. Slaski z Trzebcza, Dobiecki z Warszawy, Raszewski z Pozn. August Koczorowski z Jasienia, Marja Gr. z B.

54449 (Borek)

1879.13/VII. * (Karolów), ch. 7/IX. Cecylja Maria Franc. Emilia, c. M. Bronisł. Dobieckiego i Marii Graeve, dz-ców dóbr Obiechowo w Małopol. -- Antoni Turski z MPol. i Augusta z Turnów Koczorowska z Jasienia

54450 (Borek)

1880.3/VII. * (Obiechów), ch. 1881.2/IX. Alfred Aleksander Eustachy Marjan, s. M. Bronisł. Dobieckiego pos. d. i M. Marii Graeve -- M. bar Aleksander Graeve z Karolewa i Emilja Rotkiewicz z Bruczkowa

54451 (Borek)

1883.8/VII. ch. * 1881.11/VI. (Obiechów w MPol.) Marja Helena Joanna Aniela, c. poprz. M. Dobieckich [M. Bronisł. Dobieckiego i M. Marii Graeve] pos. d. w MPol. --M. Mieczysław Raszewski z Pozn. i Franciszka Graeve

54452 (Borek)

1886.20/VIII. * (Karolew), ch. 29, Marjanna Bernardyna, c. Wincentego v. Dembińskiego i Wandy Hoppe, plentów dóbr -- chrz. nieszl.

54453 (Borek)

1892.27/III. * (Karolew), ch. 96.17/III. Marjanna Emilja, c. Ant. bar. Graeve i Anny Liczbińskiej, dz-ców B. -- Franciszka bar. G. z Biskupic w Kr. Pol. i X. [x w Borku 1914.27/X. Włodzimierz Sulerzyski, Ur. z par. Brzyskorzystew]

54454 (Borek)

1896.6/VI. * (Karolew), ch. 13. Zofja Franciszka, c. poprz. M. bar. Graeve [Ant. bar. Graeve i Anny Liczbińskiej] dz-ców B. -- Bar. Franciszka G. i bar. Stanisław G. [x w Borku 1920.24/VIII. M. Jerzy Chrzanowski Ur. z Łabiszyna]

54456 (Borek)

1900.2/IX. * (Dw. Karolew), ch. 3/IX. Stefanja Helena, c. poprz. M. Graeve [Ant. bar. Graeve i Anny Liczbińskiej] dz-ców B. -- X. i Wanda Dormanowska [x Borek 1921.27/IX. G. Bogusław Skrzydlewski, ur. w Wojcinie]

54457 (Borek)

1842.26/VII. (Dw. Siedmirogowo) G. Józef Dzierzbicki mł., s. G. Ludwika i G. Parczewskiej dz-ców Pijanowic x G. V. Anna Smitkowska, c. G. Celestyna Sm. i Anny Białkowskiej dz-ców Siedmirogowa i Cielnic

54458 (Borek)

1843.9/VI. (Karolowo) M. Krzysztof Rotkiewicz, mł., dz-c Kraczyc w Kr. Pol., pos. wsi Kamionna l. 25 x M. Emilja Graeve V., c. m. Karola G. i Joanny z Jeziorkowsich dz-ców Borku -- M. Aleksander G. syn dziedzica i Józef R.

54459 (Borek)

1846.16/VI. (Dw. Siedmiorogowo) M. Leopold Przyłuski mł. ze Starkowca l. 36 x M. Teofila Smitkowska V. l. 34 c. dziedziców Siedm. -- M. Franc. P. dz-c Starkowa i G. Józef Sm. brat panny

54460 (Borek)

1778.10/IX. † (Siedmirogów) MD. Wojciech Szamocki, chorąży z warszaw., poch. 22/IX. w kośc. Zdz. l. ok. 65 (2 zapisy w 1) data 10/IX, w 2-gim 9/IX.)

54461 (Borek)

1782.26/I. † (B.) MD. Józef Nieświastowski podkom. JKMci, dz-c d. m. Borek, Zalesie i inn. l. 45, poch. kość. na Zdz. 4/II.

54462 (Borek)

1782.21/X. (Zdzierz) † G. Magdalena z Komoroskich Radzikoska l. 40, poch. w kość. Zdz. 24/X.

54463 (Borek)

1782.6/XII. (B. i Zdzierz) † X. Antoni Gomoliński dziek. i prob. borecki i zdzieski, l. 99, był prob. w B. l. 45, poch. kość. 16

54464 (Borek)

1830.13/VI. † (Trzecianów) Tadeusz Trzaska l. 4, s. Nob. Jana Nep. T. pos. wsi w Kr. Pol. i Tekli Piotroskiej, astma

54465 (Borek)

1833.8/V. † (B.) Brygida Muraczewska z Sierankiewiczów l. 29, nobilis utor famati!

54466 (Borek)

1833.12/VI. † (Dw. Baby w par. Odolanów) M. Dorota Graeve l. 13, m. 7, c. M. Karola G. dz-ca Borku i M. Joanny Jeziorkowskiej zapal. płuc

54467 (Borek)

1838.15/VIII. * (Cielmice), ch. 16, Tadeusz Józef, s. Józefa Stefańskiego pos. wsi i Emilii Smitkowskiej -- Ignacy Sm. dz-c folw. Dworzysk i Anna Sm. dz-ka Siedmirogowa Ten Józef Stef. † 1837.8/XII. l. 37, w Cielmicach

54468 (Borek)

1839.17/III. * (Trzecianowo), ch. 18/IV. Klara Matylda Honorata Karolina, c. M. Karola de Graeve i Joanny Jeziorkowskiej dz-ców B. -- GG. Antoni i Łucja małż. Psarscy dz-ce wsi Rędczyn w Pol.

54469 (Borek)

1836.15/VI. † (Trzecianów) N. Kat., 1-o v. Czekała, 2-o v. Jeziorkowska, z domu Nowacka, l. 78, Nob. wdowa, dz-ka d. Brzoza

54470 (Borek)

1841.8/V. † (Karolowo) Wanda Graeve l. 8, c. Karola dz-ca Borku i Joanny Jeziorkowskiej

54471 (Borek)

1845.11/XI. † (Siedmiorogowo) Ludwik Dzierzbicki m. 4, s. Józefa dz-ca dóbr i Anny Smitkowskiej. Donosi dziad Celestyn Sm.

54472 (Borek)

1845.3/X. * (Kamionka w Kr. Pol.), ch. 1850.16/I. Wanda c. G. Krzysztofa Rotkiewicza i Emilii Graeve pos. dóbr -- X. i Joanna G. dz-ka B.

54473 (Borek)

1850.17/VI. * (Cielmice), ch. 51.22/V. Marianna, c. Władysł. Smitkowskiego pos. dóbr i Antoniny Swięcickiej -- Chrzci X. Teofil Sm. pleb. solecki -- Celestyn Sm. dz-c Siedmiorogowa i Emilja Stefańska, c. poprz. dz-ca

54474 (Borek)

1851.7/IX. * (Cielmice), ch. 13. Tadeusz Wiktor, s. poprz. Smitkowskich [Władysł. Smitkowskiego i Antoniny Swięcickiej] -- Wiktor i Rozalia małż. Swięciccy dz-ce Szcupankowa

54475 (Borek)

1851.25/X. * (Karolowo), ch. 16/XI. Kazimierz Karol Ludwik Rafał, s. Aleks Graevego i Emilji Koczorowskiej GG. dz-ców Kołaczkowa -- Karol G. dz-c B. i Ludwika K. dz-ka dóbr

54476 (Borek)

1853.13/I. * (Cielmice), ch. 8/I. Włodzimierz Stefan, s. poprz. Smitkowskich [Władysł. Smitkowskiego i Antoniny Swięcickiej] ojciec "civis posessor vilae" -- Feliks Swięcicki syn dz-ca Szcupankowa i Jarosława Kucner, ż. posesora wsi

54477 (Borek)

1854.6/III. * (Karolowo), ch. 17/IV. Helena Marjanna Emilja Michalina, c. poprz. Graeve [Aleks Graevego i Emilji Koczorowskiej] dz-ców Kołaczkowa -- Emilja Rotkiewicz, dz-ka Bruczkowa, Michał Nałęcz Gorzeński dz-c Witaszyc, kaw. krzyża wojsk.

54478 (Borek)

1856.26/I. * (Karolowo), ch. 1857.17/IV. Marianna Antonina c. poprz. M. Graeve [Aleks Graevego i Emilji Koczorowskiej] dz-ców Borku -- Ignacy Raszewski dz-c Szczepowic i panna Antonina Koczorowska siostra matki dziecka

54479 (Borek)

1857.19/V. * (Karolowo), ch. 1858.21/VI. Ludwik Jan Antoni, s. poprz. Graeve [Aleks Graevego i Emilji Koczorowskiej] dz-ców d. Borkowskich -- Antoni Koczorowski dz-c Jasienia i Aneta (?) Turno

54480 (Borek)

1853.22/XII. † (Karolów) Karol de Graeve l. 63, dz-c d. Borkowskich. Opuchlizna. Żona Joanna

54481 (Borek)

1854.13/XI. † (Borowo, par. Czempin) Celestyn Smitkowski l. 74 były dz-c Siedmirogowa. Starość. Donosi syn Władysław

54482 (Borek)

1857.11/II. † (Bruczków) Joanna z Jeziorkowskich V. Graeve l. 58, dz-ka d. Borkowskich, paraliż. Donosi syn Aleksander G.

54483 (Czerwonawieś)

1822.27/VI. * (Cz.), ch. 8/VII. Marja Władysława Nepomucena, c. JM. Ignacego Siemiątkowskiego dz-ca d. Kalinowa w Pol. i Karoliny z Chłapowskich -- Stanisław Ch. i Klementyna Ch. z Cz.

54484 (Czerwonawieś)

1834.6/X. * (Jurkowo), ch. 8/X. Marja Paulina Karolina Anna, c. PM. Stanisł. Chłapowskiego dz-ca Jurkowa i PM. Henryki z d. Morawskiej -- PM. Józef M. dz-c Oporowa i Donata Ch. dz-ka Czerw. wsi

54485 (Czerwonawieś)

1836.24/VIII. * (Jurkowo), ch. 26, Paulina Anna Teresa, c. poprz. PM. Chłapowskich [PM. Stanisł. Chłapowskiego i PM. Henryki z d. Morawskiej], dz-ców J. -- PM. Paulina Teresa Morawska dz-ka Oporowa i syn Wojciech M.

54486 (Czerwonawieś)

1838.3/III. * (Jurkowo), ch. 8/III. Maciej Kazimierz Józef, s. poprz. PM. Chłapowskich [PM. Stanisł. Chłapowskiego i PM. Henryki z d. Morawskiej] dz-ców J. -- PMD. Marceli Czarnecki z ż. Florentyną Izabellą z Chł-ch, dz-ce Gogolewa, Niepartu etc.

54487 (Czerwonawieś)

1836.14/X. ** (Wojnowice) bliźn. Józefina i Florentyna c. Adama Jordana i Weroniki Bogackiej, dz-ców W. -- chrzestni nieszl.

54488 (Czerwonawieś)

1839.26/IV. * (Woynowice), ch. 29/V. Antoni Władysław, s. poprz. Ur. Jordanów [Adama Jordana i Weroniki Bogackiej] właść. maj. W. -- chrz. nieszl.

54489 (Czerwonawieś)

18.9.11/XI. * (Jurkowo), ch. 14, Teresa Eugenja, c. poprz. JN. Chłapowskich [PM. Stanisł. Chłapowskiego i PM. Henryki z d. Morawskiej] dz-ców J. -- Józef Morawski i Eugenja z M-ch M-a ż. jego, dz-ce Kotowiecka

54490 (Czerwonawieś)

1841.22/XI. * (Czerwonawieś), ch. 25, Karol Feliks, s. poprz. PMD. Chłapowskich [PM. Stanisł. Chłapowskiego i PM. Henryki z d. Morawskiej], dz-ców Cz. -- X. i M. Teodora Łuszczewska

54491 (Czerwonawieś)

1843.15/II. ch. ch. JM. Stanisław Chłapowski dz-c Cz. i JM. Józefa z Łempickich Morawska dz-ka Jurkowa

54492 (Czerwonawieś)

1843.17/V. * (Cz.), ch. 19, Anna Augustyna, c. poprz. JM. Chłapowskich [PM. Stanisł. Chłapowskiego i PM. Henryki z d. Morawskiej] dz-ców Cz. -- Dezydery Chł. gen. dz-c Turwi i Klementyna z Ch-ch Potworowska dz-ka Goli

54493 (Czerwonawieś)

1843.13/X. * (Jurkowo), ch. 20/X. Juljanna Jadwiga Eugenia, c. PM. Kajetana Morawskiego i M. Józefiny z Łempickich dz-ców J. -- Józef M. z ż. Pauliną Teresą M. dz-ce Oporowa

54494 (Czerwonawieś)

1845.15/VIII. * (Cz.), ch. 15/VIII. Jan Stanisław, s. poprz. JM. Chłapowskich [PM. Stanisł. Chłapowskiego i PM. Henryki z d. Morawskiej] dz-ców Cz. -- Dr. Pulicki dr. z kośc. i Emilja Palewska z dw. Cz.

54495 (Czerwonawieś)

1846.18/IX. * (Cz.), ch. 25, Franciszek z Asyżu Stanisław Kostka s. poprz. PM. Chłapowskich [PM. Stanisł. Chłapowskiego i PM. Henryki z d. Morawskiej] dz-ców Cz. -- Józef Morawski dz-c Kotowiecka, panna Joanna M. z Oporowa

54496 (Czerwonawieś)

1847.13/X. * (Jurkowo), ch. 15. Zofja Jadwiga Eugenia, c. M. poprz. Morawskich [PM. Kajetana Morawskiego i M. Józefiny z Łempickich] dz-ców J. -- Franc. M. dz-c Luboni i panna Cecylia Łempicka

54497 (Czerwonawieś)

1848.30/IX. * (Cz.), ch. 2/X. Hieronim Michał, s. poprz. WJP. Chłapowskich [PM. Stanisł. Chłapowskiego i PM. Henryki z d. Morawskiej], a * we Wrocławiu, dokąd rodzice wyprowadzili się dla edukacji dzieci -- Seweryna Morawska panna i X.

54498 (Czerwonawieś)

1850.13/I. * (Jurkowo), ch. 14/I. Stanisław Kostka Seweryn Kajetan s. poprz. PM. Morawskich [PM. Kajetana Morawskiego i M. Józefiny z Łempickich] dz-ców J. -- PM. Stan. Chłapowski dz-c Cz. i panna Irena M., c. Józefa dz-ca Oporowa, Jan Koźmian z Turwi i Henryka Ch. dz-ka Cz.

54499 (Czerwonawieś)

1852.29/I. * (Jurkowo) ch. 1/II. Kazimierz Franciszek, s. poprz. PM. Morawskich [PM. Kajetana Morawskiego i M. Józefiny z Łempickich] dz-ców J. -- Józef M. dz-c Kotowiecka i Zofja Koźmian, dz-ka Rąbinia i Koparzewa

54500 (Czerwonawieś)

1852.10/XI. * (Cz.),ch. 11/XI. Józef, s. poprz. PM. Chłapowskich [PM. Stanisł. Chłapowskiego i PM. Henryki z d. Morawskiej] dz-ców Cz. -- PM. Jan Koźmian, dz-c Koparzewa z ż. Zofją z Ch-ch.

54501 (Czerwonawieś)

1854.24/I. * (Jurkowo), ch. 25/I., Marja Teresa, c. poprz. PM. Morawskich [PM. Kajetana Morawskiego i M. Józefiny z Łempickich] dz-ców J. -- PM. Jan Koźmian dz-c Koparzewa i panna Aniela Kuncewicz z Jurkowa

54502 (Czerwonawieś)

1854.17/I. * (Miąskowo), ch. 10/II. Bruno Kaz., s. Maurycego Puffke dra fil. i Emmy de Kurowskie dz-ców M. -- M. Roman Moraczewski i M. Franc. z Zakrzewskich M-a dz-ce d. Haławy

54503 (Czerwonawieś)

1856.9/X. * (Jurkowo) Tadeusz Marceli Djonizy, s. poprz. PM. Morawski [PM. Kajetana Morawskiego i M. Józefiny z Łempickich] dz-ców J., cerem. 23/X. --PM. Marceli Żółtowski dz-c Czacza i Adela Łubieńska

54504 (Czerwonawieś)

1858.26/V. * (Cz.), ch. 27, Ludwik Ignacy Stanisław Filip Nereusz Egidjusz, s. poprz. PM. Chłapowskich [PM. Stanisł. Chłapowskiego i PM. Henryki z d. Morawskiej] dz-ców Cz. -- PM. Franc. a Paulo Morawski gen. w. p., dz-c Luboni i panna Marja Chł. w im. hr. z Łubińskich Sobańskiej z Wasilowców na Podolu

54505 (Czerwonawieś)

1859.4/XI. * (Jurkowo), ch. 6/XI. Zdzisław Karol, s. poprz. PM. Morawskich [PM. Kajetana Morawskiego i M. Józefiny z Łempickich] dz-ców J. -- WP. Zdzisław Lubieniecki i Henryka Chłapowska dz-ka Cz.

54506 (Czerwonawieś)

1864.25/V. * (Jurkowo), ch. 26/V. Maria Teresa Rozalja Kat., c. poprz. PM. Morawskich [PM. Kajetana Morawskiego i M. Józefiny z Łempickich] dz-ców J. -- PM. Kaz. Chłapowski dz-c Koparzewa i Rozalia O. z Oporowa. (Dodano że †)

54507 (Czerwonawieś)

1866.18/IV. * (Cz.), ch. 30. Paula Ifigenja, c. M. Macieja Chłapowskiego dz-ca Cz. i M. Marii Horwatt -- M. Dezydery Ch. z Turwi i Anna Chł. z Koparzewa

54508 (Czerwonawieś)

1867.6/X. * (Cz.), ch. 8/X. Henryk Stanisław, s. poprz. M. Chłapowskich [M. Macieja Chłapowskiego i M. Marii Horwatt] dz-ców Cz. -- Franc. Chł. stud. med. brat i Franc. Potworowska dz-ka Przysieki Niem.

54509 (Czerwonawieś)

1869.23/V. * (Cz.), ch. 1/VI. Maurycy Daniel Nikodem, s. poprz. M. Chłapowskich [M. Macieja Chłapowskiego i M. Marii Horwatt] dz-ców Cz. -- M. Kajet. Morawski dz. Jurkowa i panna Róża M. z Oporowa

54510 (Czerwonawieś)

1870.15/VIII. * (Jurkowo), ch. 22, Zygmunt Stefan Marjan Pius s. J. hr. Ludwika Platera Broel dz-ca Niekłania w Kr. Pol. i J. Zofji z Morawskich, c. dz-ców J. -- J. Dezydery Chłapowski dz-c Turwi, b. wódz w. p. i Józefa M. z Jurkowa, babka dziecka

54511 (Czerwonawieś)

1871.17/III. * (Cz.), ch. 11/IV. Gustaw Gabriel Józef, s. poprz. M. Chłapowskich [M. Macieja Chłapowskiego i M. Marii Horwatt] dz-ców Cz. -- Maurycy Horwatt, brat matki, panna Julja Morawska, c. dz-ców Jurkowa

54512 (Czerwonawieś)

1873.3/III. * (Cz.) ch. 10/III. Gabriele Kunegunda Helena Marja, c. poprz. Chłapowskich [M. Macieja Chłapowskiego i M. Marii Hirwatt] dz-ców Cz. -- Kaz. Chł. dz-c Koparzewa i Józefa Morawska ż. dz-ca Jurkowa

54513 (Czerwonawieś)

1874.25/VII. * (Cz.), ch. 3/VIII. Franciszek, s. poprz. de Chłapowskich [M. Macieja Chłapowskiego i M. Marii Horwatt] dz-ców Cz. -- Józef Chł. mł. i Kurnatowska, ż. dz-ce Pożarowa

54514 (Czerwonawieś)

1888.21/VI. w kośc. paraf. w Potoku chrz. Konstantego Marii t. d. *, s. M. Tadeusza Morawskiego i Marii z Iżyckich (wprawione pismo prob. potoc. z 1889.6/II.), a cerem. 1889.6/II. tu Rodzice dz-ce Potoka Złotego

54515 (Czerwonawieś)

1890.24/III. * (Jurków), ch. 27/III. Tekla Marja Józefa, c. Stanisł. Morawskiego i Tekli de M-ej dz-ców J. -- Józef M. z Kotowiecka i Zofja M. z Czeluścina [x 1911.8/VI. w Pozn. Edward Potworowski]

54516 (Czerwonawieś)

1892.23/IV. * (Jurkowo), ch. 25/IV. Kajetan Józef Wojciech, s. poprz. de Morawskich [Stanisł. Morawskiego i Tekli de M-ej] dz-ców J. i Wymysłowa -- Franc. Chłapowski dr. med. z Pozn. i Marja Ch-a dz-ka Czerw. [x 1915.10/II. w Objezierzu Maria Barbara Turno, c Stanisł.]

54517 (Czerwonawieś)

1893.28/VI. * (Jurków), ch. 6/VII. Tadeusz Leon Jan Bapt., s. poprz. de Morawskich [Stanisł. Morawskiego i Tekli de M-ej] dz-ców J. -- Żółtowski dz-c Ujazdu i M-a z ...

54518 (Czerwonawieś)

1894.3/XII. * (Jurkowo), ch. 8/XII. Józefa Maria Tekla, c. poprz. de Morawskich [Stanisł. Morawskiego i Tekli de M-ej] dz-ców J. -- Zygm. Plater i Józefa Chłapowska z Koparzewa [x w Goli 1917.18/VII. Adam Leon de Kiciński]

54519 (Czerwonawieś)

1900.24(?)/XI. * (Jurkowo), ch. 8/XII. Jan Kanty Stanisław Kostka Maria, s. poprz. de Morawskich [Stanisł. Morawskiego i Tekli de M-ej] Dzierżykraj, dz-ców J. -- Augustyn de Cieszkowski dz-c Wierzynicy i Aniela de Chłapowska, ż. dz-ca Cz.

54520 (Czerwonawieś)

1850.17/X. WP. Stanisław Rychliński dzierż. Potulic., k. Nakła mł. 25 x W panna Matylda Jordan, c. pos. Wojnowic Adama J. l. 26 -- D. Karol J. jej brat i Teodor R. brat jego

54521 (Czerwonawieś)

1854.10/X. (Cz.) G. Aleksander Daszkowski insp. lasów mł. l. 30 x Anna Zander, c. gościa w Cz. v. l. 18 -- M. Hipolit Osiński komisarz d. Bonikowo i Jan Stirmer nauczyciel

54522 (Czerwonawieś)

1862.16/XI. JMD. Kaz. Chłapowski dz-c Koparzewa i Brodnicy l. 27 x PMD. Anna Chł., c. Stanisł. i Henrietty z Morawskich dziedziców Cz., l. 19 -- Maciej Ch. z Cz. i Tadeusz Chł. dz-c Turwi

54523 (Czerwonawieś)

1869.2/X. J. Ludwik Plater dz-c Niekłania w Kr. Pol. mł. 23 x M. Zofja Morawska, c. dz-ca Jurkowa, virgo l. 21. Ślub w kaplicy dwor., dawał X. Jan Koźmieny prałat pozn. -- Kajetan M. ojciec jej. Józef M. jej brat prezes Ziemstwa, Władysław i Adam Platerowie

54524 (Czerwonawieś)

1882.14/II. D. Stefan de Michałowski mł. 30 x Marja de Morawska V. 27, c. dz-ca Jurkowa -- Kaz. Chłapwoski dz-c Koparzewa, Ludwik Plater dz-c Niekłania

54525 (Czerwonawieś)

1885.11/X. Dr. Tadeusz Jackowski dz-c Pomarzanowic, mł. l. 26 x Paula Chłapowska, c. Mac. i Marii z Horwattów, V. l. 17, -- Kaz. Chł. dz-c Koparzewa i Dr. med. Franc. Chł. z Wrocł.

54526 (Czerwonawieś)

1834.19/VIII. † (Cz.) JW. Maciej Chłapowski l. 63, dz-c Cz. starość

54527 (Czerwonawieś)

1836.28/X. † (Wojnowice) Józefina Jordan, c. Adama i Kat. Bogackiej, dz-ców W., dni 15

54528 (Czerwonawieś)

1836.1/XI. † (Wojnowice) Florentyna Jordan, c. tychże, [Adama i Kat. Bogackiej] dni 18

54529 (Czerwonawieś)

1841.7/I. † (Cz.) JMD. z Rogalińskich Donata Franciszka Nepomucena Chłapowska, dz-ka Cz. l. 65, apopl.

54530 (Czerwonawieś)

1841.25/I. † (Jurkowo) Teresa Eugenja, 1 r., 3 m., c. PM. Stanisł. Chłapowskiego i Henryki z Morawskich dz-ców J. obra i szkarlan.

54531 (Czerwonawieś)

1845.24/VIII. † (Cz.) Jan Stanisław, dni 9, s. poprz. Chłapowskich [PM. Stanisł. Chłapowskiego i Henryki z Morawskich]

54532 (Czerwonawieś)

1850.14/XI. † (Wojnowice) Adam Jordan dz-c W. l. 73

54533 (Czerwonawieś)

1863.17/IV. † (Cz.) JW. Henrietta z Morawskich Chłapowska ż. Stanisława, dz-ka Cz., l. 48, choroba długotrwała

54534 (Czerwonawieś)

1868.8/VII. † (Cz.) Daniel Horwatt, szwagier (socer) patrona Macieja Chłapowskiego, dz-c Niewoli w Gab. mieszk. l. 58 suchoty

54535 (Czerwonawieś)

1877.24/IX. † (Cz.) Franciszek de Chłopowski l. 2, s. Macieja dz-ca Cz. i Marii Horwatt

54536 (Czerwonawieś)

1880.13/VIII. † (Jurkowo) Kajetan Morawski l. 64, dz-c J. i Wymysłowa, apopl. wdowa

54537 (Czerwonawieś)

1883.6/IX. † (Cz.) Maciej Chłapowski, dr ob. praw, l. 47, dz-c Cz. chorował 12 lat. Żona i bracia

54538 (Czerwonawieś)

1894.7/II. † (Hake w prow. Sas.) Maurycy de Horwatt, l. 13, s. Maurycego H. dz-ca Hołowczyc w gub. miń. i Marii de H.

54539 (Czerwonawieś)

1902.12/VI. † (Kowanówko) Michał de Chłapowski l. 53, m. g. b. dziedzic Krzycka, s. Stanisł. i Henryki z Morawskich chor. psych.

54540 (Czerwonawieś)

1908.12/XII. † (Jurkowo) Stanisław de Morawski l. 58, m. 11 dz-c J., s. Kajetana i Józefy Łempickiej -- chor. wener. wdowa

54541 (Czerwonawieś)

1909.20/X. † (Babelsberg k. Poczdamu) Henryk de Chłapowski l. 42, dz-c Cz. Zapal. płuc. Żona

54542 (Koszuty)

1819.17/X. (K.) Aniela Marjanna, * 1/X., c. M. Antoniego i Franc. z Sieroszewskich Swiszulskich, w k. mieszk. -- MD. Kaizmierz Sier. z ż. Anną Swinarską dz-ce Lubina

54543 (Koszuty)

1823.19/V. (K.) cer. nad. panną M. Teofilą Zabłocką z Koszut, c. M. Augustyna i Franc. z Sieroszewskich Z-ch ochrzcz. z wody 1806 w m. Kaliszu -- ass. X. Leon Miaskowski prob. archikat. pozn. i M. Julianna Ponińska z Iwna Zofja Swinarska z Lubasza i Józef P. z Iwna, Tekla M. klanicowa z Smieszkowa i MD. Antoni Swiszulski z Koszut

54544 (Koszuty)

1852.11/VI. (K.) cer. Marianna (ch. z w. 1851.21/V. a * 19) c. G. Napoleona i Anieli z Szwiszulskich Rekowskich dz-ców Koszut -- GM. Ludwik Szczaniecki dz-c Brzostkowa i Tekla Kwilecka dz-ka Dobrojewa

54545 (Koszuty)

1819.27/V. (K.) M. Antoni Swiszulski mł. pos. Krerowa, l. 45, s. ol. MM. Józefa i Marianny x M. Franciszka z Sieroszewskich Zabłocka wd. l. 33. z Koszut, c. o. PM. Antoniego i Teresy Sieroszewskich -- Fryd. Słomowicz, ekonom, Marcin Zbierski organ etc.

54546 (Koszuty)

1823.19/V. (K.) PM. Roman Swinarski mł. l. 30, dz-c Kruszewa i inn., s. Mikoł. i Zofii z Miaskowskich x panna Teofila Zabłocka z Koszut, l. 17, c. PMD. Augustyna i Franciszki z Sieroszewskich dz-ców Koszut -- MD. Józef Poniński prefekt pozn. dz-c Iwna, Kazimierz Sier. dz-c Lunina, Antoni Swiszutski z Koszut

54547 (Koszuty)

1829.17/VI. (K.) GM. Napoleon Józef Otocki mł., dz-c Pietrzykowa w par. Szamarzewo w Kr. Pol. l. 27, s. Marcina sędziego pow. pyzdr. i Weroniki z Bojanowskich x panna Konstancja Zabłocka mieszk. w K. l. 26, c. Augustyna Z-go dz-ca K. i Franc. z Sieraszeskich -- G. Kaz. Sier. dziedzic wsi Julino(?) i Marcin O. ojciech pana młodego

54548 (Koszuty)

1850.5/VI. (K.) G. Napoleon Rekowski l. 34, wd., dz-c Kęszyc w p. odolan., par. Biskupice x panna Aniela Szwiszulska dz-ka Koszut, l. 29 -- G. Bolesł. Swiniarski i Jan Nieświastowski dz-c Słupi z Kruszewa

54549 (Koszuty)

1831.26/V. (K.) poch. G. Ignacy Sadoski organ. z K. † 23/V. została wdowa Franciszka Płachecka (Płacheska?) l. 58

54550 (Koszuty)

1873.27/IV. G. Witold Kosiński mł. z Połażejewa, l. 26, x G. Marja Rekowska, c. dz-ców Koszut, panna l. 21 -- G. Ernest Swinarski dz-c Kruszewa i G. Nestor Wężyk dz. Rogarzyc

54551 (Koszuty)

1900.18/VII. G. Kazimierz Roman Niegolewski dz-c d. Polwice i Luboniec x G. Konstancja Żabińska, córka dziedziczki Koszut, Marii Kosińskiej -- Witold K. dz-c Koszut Stanisław N. z Niegolewa

54552 (Koszuty)

1879.18/V. † (Koszuty) G. Napoleon Rekowski l. 64, dz-c K. wdowa Aniela, m. diabetes

54553 (Koszuty)

1895.3/III. † (K.) G. Aniela Marjanna Rekowska z domu Swiszulska l. 75, m. 5, c. Anton. i Franciszki z Sieroszewskich dz-ców Koszut.

54554 (Kołaczkowice)

1817.18/V. (Dłoń) ch. ch. MD. Melanja Wilkońska, v. z Dłoni i MD. Franc. Xaw. Bojanowski pos. Konarzew

54555 (Kołaczkowice)

1827.1/I. (Dłoń Dw.) cerem. Władysław Józef Kajetan, * 1826.19/IX., s. GMD. Erazma Stablewskiego z Zalesia i Melanii z Wilkońskich, ch. z w. 1826.21/IX. -- GMD. Kajetan St. dz-c Zalesia i Prakseda z Dąbskich St.-a dz-ka Kołaczkowa, Józef St. dz-c Koł. i panna Helena Kwilecka

54556 (Kołaczkowice)

1833.28/VII. (Dłoń Dw.) * 29/VI, Melanja Stefanja Wanda, c. poprz. JMG. Stablewskich [GMD. Erazma Stablewskiego z Zalesia i Melanii z Wilkońskich], dz-ców Dłoni, Kołaczkowic, Raszew, Czeluścina -- GMD. Tadeusz St.

54557 (Kołaczkowice)