FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 24

Regestennummer: 57.501 – 60.000

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

57501 (Wilkowo Polskie)

1854.27/10. * (Popowo), ch. 10/12. Klemens Teodor, s. poprz. Szołdrskich [Józefa Szołdrskiego i Antoniny Węgierskiej] pos. folw. -- chrz. nieszl.

57502 (Wilkowo Polskie)

1856.13/8. * (Sniaty), ch. 7/9. Marjanna Juljanna, c. poprz. Rzewuskich [Antoniego Rzewuskiego i Korduli Majewskiej] dz-ców -- chrz. nieszl.

57503 (Wilkowo Polskie)

1857 (19/3. * w Słupi 1843.) teraz wpis., bo prob. w Słupi zapomniał Józef, s. Nob. Leonarda Sosnkowskiego i Kat. z Leszczyńskich poses. -- chrz. nieszl.

57504 (Wilkowo Polskie)

1858.18/6. * (Sniaty), ch. 23/6. Władysława, c. poprz. Rzewuskich [Antoniego Rzewuskiego i Korduli Majewskiej] dz-ców -- Hipolit Gurczyński pos., i Juljanna Majeska filia

57505 (Wilkowo Polskie)

1868 (10/12. we Wrzący *) (Popowo), ch.10/7. Emiljan Tadeusz s. Adama Węgierskiego i Nepom. z Grodzkich dz-ców Wrzący -- Roman Kalkstein dz-c Błotnicy i Ant. Szołdrska dz-ka Popowa, ass. Tad. Grocki z Wrąbczyna i Teodora W-a z Cieleckich de Sameta (???) dz-ce

57506 (Wilkowo Polskie)

1886.30/5. * (Wilk. Pol.), ch. 7/7. Antoni Hieronim Piotr Józef s. hr. Jana Czarneckiego i Wandy Ziemięckiej dz-ców -- hr. Ant. Cz. z Golejewka i Ant. Lipskiej dz-ka Lewkowa

57507 (Wilkowo Polskie)

1893.26/7. * (Popowo), ch. 6/8. Irena Anna Zofja, c. Józefa Rychłowskiego i Zofji Speichert, dz-ców -- Bronisława Sp. z Konojadu i Walery R. dz-c Drobnina

57508 (Wilkowo Polskie)

1895.13/10. * (Popowo), ch. 14/11. Wanda, c. poprz. Rychłowskich [Józefa Rychłowskiego i Zofji Speichert] pos. dóbr -- ch. położna

57509 (Wilkowo Polskie)

1894.14/4. † (Zegrowo) Antonina Szołdraska l. 72, c. Emiljana Węgierskiego dziedzica, generała i Albertyny Cieleckiej. Zawiad. Stanisł. Sz. poch. 18/4.

57510 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1819.26/8. cerem. ch. Zefiryna Konstancja v. Mycielska, c. hr. Stanisł. M-go dz-ca Kobelepola i hr. Anny z Mielżyńskich, * w Kobyl. 18/2.1807. -- ass. przycer. generał Jan Lipski dz-c d. Trebesz i hr. Anna Potocka dz-ka d. Zbaraż

57511 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1820.31/1.(W. N.) cerem. Tytus v. Skurzewski, s. Andrzeja v. S. dz-ca d. Gross-Kreutsch i inn. i Ludwiki z Krzyckich, * w Gr. Kr. 6/1.1814. -- hr. z Mycielskich Potocka

57512 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1820.19/5. (W. N.) Anna Jadwiga Joanna Nep., c. Stanisława v. Kołudzkiego pis. prow. z W. N. i Julji Klepackiej -- Anna z Mycielskich hr. Potocka właść. Zbaraża, Wilkowa i hr. Aleksy Jan v. Lipski

57513 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

122.9/2. * (W. N.), ch. 10/2. Józef, s. poprz. v. Kołudzkich [Stanisława v. Kołudzkiego i Julji Klepackiej] pis. prow. --chrz. nieszl.

57514 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1823.14/12. * (W. N.), ch. 15/12. Marja Juljana Stanisława, c. poprz. v. Kołudzkich [Stanisława v. Kołudzkiego i Julji Klepackiej] pis. prow. -- chrz. nieszl.

57515 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1826.18/7. * (W. N.), ch. 19/7. Ludwika Anna, c. poprz. v. Kołudzkich [Stanisława v. Kołudzkiego i Julji Klepackiej] -- chrz. nieszl.

57516 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1828.31/10. * (W. N.), ch. 1/11. Eufrozyna, c. poprz. v. Kołudzkich [Stanisława v. Kołudzkiego i Julji Klepackiej] -- chrz. nieszl.

57517 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1830.14/3. * (W. N.), ch. 15/3. Józefa, c. poprz. v. Kołudzkich [Stanisława v. Kołudzkiego i Julji Klepackiej] amtmanów i wójtów -- Izydor v. Jaraczewski mł. z Leipe i Józefa v. Bocheńska, ż. Juljana v. B-go komis. w W. N.

57518 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1832.24/1. * (W. N.), ch. 25/1. Paulina Juljana, c. poprz. v. Kołudzkich [Stanisława v. Kołudzkiego i Julji Klepackiej] -- Izydor Jaraczewski z Leipe i pani Józefina Bocheńska

57519 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1841. (W. N.) 7/10. ch. Marja v. Stablewska, * 6/9. c. Erazma v. Stablewskiego szambel. i Melanji hr. z Wilkońskich (dz-ca W. i Smyczyny)

57520 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1824.13/8. † (W. N.) Julja Kołudzka, m. 8, c. Stanisł. v. K. pis. prow. i Julji Klepackiej

57521 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1825.3/6. † (W. N.) Filip Franc. v. Kołudzki s. poprz. [Stanisława Kołudzkiego i Julji Klepackiej], dni 10

57522 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1830.1/1. † (W. N.) Anna Kołudzka, c. poprz. [Stanisława Kołudzkiego i Julji Klepackiej] l. 9, m. 8, dni 11

57523 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1854.26/8. † (W. N.) Franc. Xaw. v. Alkiewicz l. 83, m. 8,pos. dóbr - s. Pantaleona i Marji Krystyny v. Bertrant

57524 (Wilkowo Leszczyńskie Niemieckie)

1870.18/9. (W. N.) † Erazm v. Stablewski l. 68 komis. w d. Wilk. niem.

57525 (Mikorzyn)

1853.4/5. * (Domanin), ch. 13/7.53. Wanda Marjanna, c. G. Józefa Sulimierskiego i GD. Jadwigi Chrzanowskiej dz-ców D. -- G. Andrzej Drosewski dz-c M. i GD. Marjanna Karsznicka dz-ka Godziętów

57526 (Mikorzyn)

1854.13/7. * (Domanin), ch. 27/8. Marjanna Bronisława, c. poprz. G. Sulimierskich [Józefa Sulimierskiego i Jadwigi Chrzanowskiej] -- G. Jan Daszkiewicz mł. plent d. Olszowa i GV. Emilja Chrzanowska z Olszowy

57527 (Mikorzyn)

1857.22/4. * (Domanin), ch. 24/5. Feliks Jan, s. poprz. Sulimierskich [Józefa Sulimierskiego i Jadwigi Chrzanowskiej] dz-ców D. z przyl. -- G. Józef Ryll, dz-c d. Kochlowy akatolik, V. Emilja Chrzanowska z Olszowy, Aniela S. panna z Dom.

57528 (Mikorzyn)

1865.12/2. * (M.), ch. 19/3. Józef Augustyn, s. Kazimierza hr. Skrzydlewskiego i Anieli hr. Otockiej dz-ców M. -- Mateusz S. i Zofja S.

57529 (Mikorzyn)

1866.6/9. * (Tokarzew), ch. 17/10. Zofja Emilja Tekla, c. hr. Bronisława Grabowskiego i Michaliny Bronikowskiej dz-ców T. -- Antoni Br., Sabina Borucka

57530 (Mikorzyn)

1868.27/5. * (Mikorz), ch. 1/10. Antoni, s. poprz. de Skrzydlewskich [Kazimierza Skrzydlewskiego i Anieli Otockiej] dz-ców M. -- Czesław Baranowski i Jadwiga B.

57531 (Mikorzyn)

1867.9/12. * (Tokarzew), ch. 23/9.1869. Wojciech Xaw. Alojzy, s. poprz. Grabowskich [Bronisława Grabowskiego i Michaliny Bronikowskiej] dz-ców Tok. -- Karol Murzynowski i Jadwiga M.

57532 (Mikorzyn)

1869.2/12. * (Tokarzew), ch. 25/12. Kazimierz Xaw., s. poprz. Grabowskich [Bronisława Grabowskiego i Michaliny Bronikowskiej] -- Alojzy Bronikowski i Stanisława B-a († w Słupsku 16/4.1951.)

57533 (Mikorzyn)

1871.7/6. * (Rudniczysko), ch. 13/6.1871. Witold, s. G. J. Wojciecha Zakrzewskiego i GD. Teofili Lossow, dz-ców R. -- Seweryna L. dz-ka Gryżyny

57534 (Mikorzyn)

1871.24/8. * (Tokarzew), ch. 7/9. Marja Regina, c. poprz. hr. Grabowskich [Bronisława Grabowskiego i Michaliny Bronikowskiej], właść. Tok. -- Alojzy Bronikowski i Bronisława Osińska

57535 (Mikorzyn)

1873.18/9.* (M.), ch. 6/10. Józefa Marja Klementyna Ewa, c. G. Adolfa Wężyka i G. Marji Psarskiej dz-ców M. -- G. Stanisław P. dz-c Jeżewa w Pol. i Klementyna P-a dziadowie dziecka, Paweł W. z Myjomic i GV. Jadwiga P. z Jeżewa

57536 (Mikorzyn)

1873.12/12. * (Tokarzew), ch. 12/12. Emilja, c. poprz. Grabowskich [Bronisława Grabowskiego i Michaliny Bronikowskiej] dz-ców Tok. Cerem. 30/9.1874. nad synem tych G-ch 1) Kazimierzem, przydane im: Władysław Nepom. (* 2/12.1869.) i nad córką tą Emilją. Przydane imię: Nepomucena. 1-go chrzestni: Antoni Bronikowski dz-c Ziemięcina w Pol. i panna Stanisława B-a mieszk. przy rodzicach w Kaliszu 2-ej chrzestni: GM. Władysława Radoński dz-c Żegocina k. Pleszewa i GM. Marja z Moszczeńskich B-a, ż. Antoniego z Ziemięcina

57537 (Mikorzyn)

1897.15/5. * (Tokarzew), ch. 2/6. Michał Jan Jozef, s. Rogera de Brechau i Felicji de Oborskiej plentów w T. -- Ignacy Colonna O. i Felicja z Brechanow O-ce, dziadkowie z Warszawy

57538 (Mikorzyn)

1857.11/5. (M.) † Elżbieta Sulmierska l. 50, panna, c. Wojc. i Marjanny S-ch febra

57539 (Mikorzyn)

1857.26/12. † (Tokarzew) Wojciech Kołaczkowski wd., dz-c T., l. 65, s. Mikoł. K. i Marjanny Lubojeńskiej. Zawiad. Bronisław Grabowski z Polski

57540 (Mikorzyn)

1861.18/5. † (M.) Andrzej Droszewski l. 67, dz-c M.

57541 (Mikorzyn)

1864.14/5. † (Tokarzyn) Zofiryn Grabowski dz-c l. 45. Donosi Bronisław Gr. dz-c Tok. Spadkobiercy: żona Franciszka. Dzieci: 1) Kazimiera 20 l., 2) Andrzej 17, 3) Piotr 15, 4) Józef 10, 5) Marjanna 3

57542 (Mikorzyn)

1867.24/9. (M.) † Juljanna Jasińska ż. organ., l. 73, c. Mikołaja Jeżewskiego dz-ca dóbr na Mazowszu we wsi Wiśniewie k. Mławy i Marjanny Kołakowskiej, wedle zezn. męża Wojc. Jasińskiego. Dzieci pełnol.

57543 (Mikorzyn)

1872.13/5. (Rudniczysko) † Witold Zakrzewski mies. 11, dni 20, s. G. Wojc. Z. dz-ca R. i Teofili Lossow

57544 (Mikorzyn)

1872.19/8. (Tokarzew) † Marja Regina Grabowska, 1 r., c. Bron. G. dz-ca d. i G. Michaliny Bronikowskiej

57545 (Mikorzyn)

1876.11/11. (Tokarzew) † G. Alojzy Bronikowski l. 61, b. dz-c d. Wólka w Pol., rezyd. u córki, syn G. Romana i Ludwiki z Pruskich poch. koło kość. w grobie Grabowskich

57546 (Mikorzyn)

1901.5/7. * (Rudniczysko), ch. 24/7. Wacław, s. Bolesława Szczanieckiego i Walentyny Serafinawskiej, dz-ców d. Rudniczysko -- Kaz. S. z R. i Bronisława Seraf. civissa z Grabowa

57547 (Mikorzyn)

1904.24/3. * (Rudniczysko), ch. 22/5. Gabriela Marja, c. GD. Kaz. Sczanieckiego admin. dóbr: Celestyny Domicelli Serwatka (!) -- Edmund Góralski z Pozn. i Stan. Cybowna z Ostrzeszowa

57548 (Mikorzyn)

1905.10/6. * (Rudniczysko), ch. 27/8. Henryk Eugenjusz, s. Kaz. Sczanieckiego i Celestyny Serwatka, admin. dóbr -- GD. Bolesław S., Franciszka Gaebel (x 2.XII.1928. w Inowrocł. Marja Kamilla Pociecha)

57549 (Mikorzyn)

1906.13/9. * (Kępno), ch. 30., Halina Irena, c. Bolesława v. Sczanieckiego i Walentyny Serafinowskiej, dz-ców -- Edmund Stempniewcz z Ostrzeszowa, Marja S. z Rudn. panna

57550 (Mikorzyn)

1888.12/11. † (Tokarzew) Bronisława Osińska l. 64, panna, c. Ignac. de O. dz-ca dóbr i Marjanny Siewierskiej. Zawiadamia brat Władysław, nauczyciel szkoły

57551 (Mikorzyn)

1894.16/10. † (Tokarzew) Władysław de Osiński l. 61, od 34 nauczyciel ludowy "Ludidirector", s. Ignac. de O. dz-ca d. Olszowa i Marjanny de Siewierskiej. paraliż

57552 (Wyskoć)

1841.23/11. (W.) G. Konstanty Pawłowski mł. l. 23 x Marianna Rolińska, l. 25, oboje z W. -- G. Ignacy Szermer dz-c Rogaczewa i Jan Sliwiński kuchmistrz z Turwi

57553 (Wyskoć)

1845.13/11. * (W.), ch. 17/11. Konstancja (?) c. G. Stanisł. Pawłowskiego dzierżawcy i Franciszki Badekaw (??) -- Marjanna P. z W.

57554 (Wyskoć)

1846.30/7. * (W.), ch. 6/8. Emalia (!) Franciszka, c. G. Ignac. Pawłowskiego i Pauliny Gadkow (?), dzierż. -- chrz. nieszl.

57555 (Wyskoć)

1846.6/11. * (W.), ch. 7/11. Barbara, c. GD. Konst. Pawłowskiego i Marjanny -- D. Franciszka P-a

57556 (Wyskoć)

1846.16/1. * (W.), ch. 24. Antoni, s. Franc. Pawłowskiego pos. pleb. i Nep. Piechockiej, poses. pleb. -- chrz. nieszl.

57557 (Wyskoć)

1848.26/1. * (W.), ch. 31/1. Franciszek, s. Stanisł. i Franciszki Pawłowskich pos. pleb. -- chrz. nieszl.

57558 (Wyskoć)

1849.23/4. * (W.), ch. 22/4. Juljusz Leon, s. Ignac.i Pauliny Pawłowskich pos. ról pleb., stanu szlach. -- chrz. nieszl.

57559 (Wyskoć)

1850.1/1. ch. (a * 15/11.1849. Rogacz. M.) Bronisław Herman, s. Włodz. i Emilii Bojanowskich dz-ców Rog. M. -- Walery Rychłowski dz-c Gołębic

57560 (Wyskoć)

1850.11/4. * (W.), ch. 13/3. Leon, s. Ignac. Pawłowskiego i Pauliny de Richter, dzierż. -- chrz. nieszl.

57561 (Wyskoć)

1850.27/5. * (W.), ch. 29/5. Jan de Maria, s. G. Wojc. Grudzielskiego rządca w Turwi i Alfonsyny Morin -- G. Antonina Chłapowska

57562 (Wyskoć)

1850.4/9. * (Turwia) Stanisława a Kortes Rozalja Maria, ch. 7/9., c. Józefa Długołęskiego insp. roln. i Michaliny de Neyman -- Stanisław Dł. z Śremu i Franciszka N. z Leszna

57563 (Wyskoć)

1851.22/1. * (W.), ch. 2/2. Apolonia Marjanna, c. Stanisława Pawłowskiego i Franciszki (Bieda?) poses. pleb. -- chrz. nieszl.

57564 (Wyskoć)

1851.1/6. * (W.), ch. 8/6. Marjanna, c. ur. Konst. Pawłowskiego i Marjanny Bolińskiej, pos. pleb. -- ur. Stanisław P. i Nep. P-a

57565 (Wyskoć)

1852.12/2. * (W.), ch. 22/2. Walentyna Eleonora, c. G. Ignac. Pawłowskiego i G. Pauliny Gatka, pos. pleb. -- chrz. nieszl.

56566 (Wyskoć)

1852.8/6. * (Turwia), ch. 11/6. Antoni Medard, s. poprz. D. Długołęskich [Józefa Długołęskiego i Michaliny de Neyman] komis. T. -- gen. Dezydery Chłapowski i D. Stefania de Roze Neymanowa

57567 (Wyskoć)

1853.1/2. * (Rogaczewo M.), ch. 8., Jan Karol, s. poprz. GM. Bojanowskich [Włodzimierza i Emilii Bojanowskich] dz-ców R. M. -- GM. Józef Taczanowski wd., dz-c Moryni i GM. Tekla z Taczan. Rychłowska dz-ka Zimnowody

57568 (Wyskoć)

1853.18/3. * (Rogaczewo M.), ch. 4/4. Józef Maks., s. G. Jana Wężyka i Franc. de Jaskołoskie, ekon. -- G. Maks. Rychłowski mł. i Eugenja z R-ch Biernacka dz-ka Stawów w Pol.

57569 (Wyskoć)

1853.9/4. (W.) *, ch. 10/4. Marjanna, c. Stan. i Franc. Pawłowskich poses. pleb. -- G. Konstanty P., G. Paulina P.

57570 (Wyskoć)

1854.23/4. (W.) *, ch. 1/5. Teofila, c. G. Ant. i Rozalji Pawłowskich, poses. pleb. -- G. Stanisław P. i Nepomucena P.

57571 (Wyskoć)

1854.7/8. (W.) *, ch. 18/8. Antonina, c. Ignacego Pawłowskiego i Pauliny Gutke poses. -- Stan. P. i Rozalja Fierling

57572 (Wyskoć)

1854.26/8. * (W.), ch. 3/9. Marjanna, c. Stan. Pawłowskiego i Franciszki Biedak, dzierż. -- chrz. nieszl.

57573 (Wyskoć)

1854.15/9. * (Turwia), ch. 21/9. Stanisław Kostka, s. Wojc. Grudzielskiego rządcy w T. i Alfonsyny Morin -- Stanisław Chłapowski i Józefa Ch-a

57574 (Wyskoć)

1855.8/3. * (Rogaczewo Małe), ch. 22/3. Józef, s. poprz. Bojanowskich [Włodzimierza i Emilii Bojanowskich] dz-ców -- Hieronim Rychłowski i Jadwiga R-a

57575 (Wyskoć)

1843.4/6. G. Franc. Pawłowskich dzierż. Wyskoci, l. 22 x Nepomucena Piechocka panna de Wławie, l. 25 -- Konstanty P. dzierż. W. Filip Jaszkiewicz de Wławie

57576 (Wyskoć)

1843.1/10. G. Adolf Kosiński mł., 27 x Stanisława Sikorska V. 21 -- Jan S., Jan Sliwiński, obaj z Gurowia

57577 (Wyskoć)

1843.24/10. G. Igancy Pawłowski dzierż. mł. 20 x Paulina Gałkówna v. l. 21, oboje z Wyskoci

57578 (Wyskoć)

1846.16/5. J. Jan de Koźmian, mieszk. w Berlinie, mł. l. 30 x J. Zofja de Chłapowska z Turwi v. l. 22 Ślub w Berlinie -- ks. ks. Wilh. i Bogusław Radziwiłłowie w Berlinie mieszk.

57579 (Wyskoć)

1852.27/8. G. Antoni Pawłowski mł. 33, pos. pleb. x Rozalja Michalska l. 23, V., oboje z W. -- G. Konst. P., G. Ign. P. obaj posesorzy pleb. w W.

57580 (Wyskoć)

1843.13/11. † (W.) G. Józef Pawłowski 1 r., 2 m., s. Konst. dzierż. i Marjanny de Rulińskie

57581 (Wyskoć)

1846.7/11.† (W.) Barbara Pawłowska dzień 1, c. GD. Konst. i Marianny

57582 (Wyskoć)

1847.30/1. (W.) † Albertyna Pawłowska 3 l., c. GD. Franc. i Nepomuceny

57583 (Wyskoć)

1847.1/6. † (W.) G. Franciszek Pawłowski l. 25, pos. folw. pleb. w W.

57584 (Wyskoć)

1850.1/1. (Rogaczewo M.) † Bronisław Herman Bojanowski Włodz. i Emilii dziedziców R. M. syn, 1 m. 14 dni

57585 (Wyskoć)

1853.4/4. † (W.) Marjanna Pawłowska dni 11, c. G. Stan. i Franc. P-ch poses. pleb.

57586 (Wyskoć)

1857.9/8. * (Rogaczewo M.), ch. 19/8. Marja Melanja, c. poprz. Ill. Bojanowskich [Włodzimierza i Emilii Bojanowskich] dz-ców -- Walery Rychłowski z Drobnina i Melania z R-ch Mieczkowska z Belęcina

57587 (Wyskoć)

1858.9/8. * (Rogaczewo M.), ch. 15/8. Marjanna, c. poprz. Ill. Bojanowskich [Włodzimierza i Emilii Bojanowskich] dz-ców R. M. -- Walery Rychłowski dz-c Drobnina i Melanja Mieczkowska dz-ka Belencina

57588 (Wyskoć)

1858.22/8. * (Turwia), ch. 4/9. Józefa Marja Teresa Stanisława Zofja, c. G. Stanisł. Chłapowskiego dz-ca Szołdr i G. Zofji z Kurantowskich -- Ill. Stanisław Chł. dz-c Czerwonejwsi i J. Józefa Gutakowska dz-c Grabin z przyl.

57589 (Wyskoć)

1864.16/11. * (Rogaczewo), ch. 28/11. Stanisław Andrzej, s. poprz. GG. Bojanowskich [Włodzimierza i Emilii Bojanowskich] dz-ców R. Małego -- G. Józef B. dz-c de Głu... i Jadwiga Rychłowska dz-ka Drobnina

57590 (Wyskoć)

1867.5/5. * (Turwia), ch. 14/5. Zygmunt Antoni Marja Pius, s. J. Tadeusz Chłapowskiego i J. hr. Róży Jezierskiej dz-ców Turwi -- J. Dezydery Chł. dz-c T., hr. Marja z Morawskich J-a z Mińska, J. Stanisław Chł. dz-c Szołdr i panna Marcina Długołęska z dworu w T.

57591 (Wyskoć)

1870.4/5. * (Turwia), ch. 11/5. Antonina Marja Monika Róża, c. poprz. Ill. Chłapowskich [Tadeusza Chłapowskiego i Róży Jezierskiej] dz-ców T. -- J. Stanisław Koźmian ob. z Pozn. i J. Marja Chł. z Kopaszewa

57592 (Wyskoć)

1871.30/9. * (Turwia), ch. 23/10. Maria Joanna Bernarda Róża, c. poprz. Ill. Chłapowskich [Tadeusza Chłapowskiego i Róży Jezierskiej] dz-ców T. -- Hr. Karol Jezierski z Warsz., Elżbieta z Morawskich hr. Łubieńska

57593 (Wyskoć)

1877.10/7. * (Turwia), ch. 27/11. Ludwik Józefat Karol Dezydery Marja Prius, s. Tadeusza Chłapowskiego i Róży z hr. Jezierskich dz-ców -- Kajetan Morawski dz-c Jurkowa i Natalia Popiel ż. dz-ca Kurozwęk w Pol.

57594 (Wyskoć)

1858.28/3. † (Rogaczewo M.), poch. 30/3. Jan Bojanowski l. 5, s. poprz. [Włodzimierza i Emilii Bojanowskich] suchoty

57595 (Wyskoć)

1858.14/8. † (Rogaczewo M.), poch. 17/8. Józef Bojanowski l. 4, s. poprz. [Włodzimierza i Emilii Bojanowskich] † colicus

5756 (Wyskoć)

1864.13/9. † (Turwia), poch. 17/9. w Rąbiniu J. Zofja z Chłapowskich Mycielska l. 63, wdowa, c. J. Józefa Chł. dz-ca T. i Urszuli z Moszczeńskich. Paraliż. Żona Franciszka Myc. Jej spadkob. Dezydery Chł. dz-c T.

57597 (Wyskoć)

1865.25/2. † (Rogaczewo M.), poch. 2/3. Jll. Włodzimierz Bojanowski l. 45, dz-c R. M., s. JM. Józefa ol. dz-ca Chwałkowic i Marjanny Rychłowskiej Suchoty. Żona Emilja z Rychł. i 4 dzieci małol.

57598 (Wyskoć)

1879.2/2. † (Turew), poch. 6/2. Róża Chłapowska z hr. Jezierskich, l. 30 c. Karola h. J. i Marii Morawskiej. Przy połogu

57599 (Wyskoć)

1879.27/3. † (Turwia), poch. 1/4. J. Adam Filip Nereusz Dezydery Chłapowski, l. 89, s. Józefa Chł. starosty kość. i Urszuli z Moszczeńskich. Starość. Donosi syn Tadeusz

57600 (Wyskoć)

1879.28/8. † (Turwia), poch. 1/9. Tadeusz Chłapowski l. 53, dz-c Turwi, s. Dezyderego i Antoniny Grudzińskiej

57601 (Ostrzeszów)

1749.30/10. † MD. Bonawentura Krąkowski nagle, poch. 23. u OO. bern. (z Olszyny)

57602 (Ostrzeszów)

1750.24/7. † G. Michał Męciński capitanem, l. 50, poch. OO. bern.

57603 (Ostrzeszów)

1750.5/8. † Marjanna dziecko G. Stuszewskiego, 1 rok, poch. cm.

57604 (Ostrzeszów)

1750.8/12. † Wiktoria, c. GD. Ignacego Krąkowskiego, poch. bern. l. 6 (z Olszyny)

57605 (Ostrzeszów)

1675.22/8. ch. G. Franc. Rzepecki podpisek gr. ostrzeszow.

57606 (Ostrzeszów)

1675.24/11. ch. ch. GMD. Jan Leszczyński krajczy kor. i Nobili genere nata Anna Gilarowska

57607 (Ostrzeszów)

1676.31/10. ch. ch. GD. Jakub Przybyłowski i V. Petronella P-a

57608 (Ostrzeszów)

1681.26/2. ch. ch. GD. Krzysztof z Osin Wężyk dziedzic Kochlowski i Zofja żona jego

57608a (Ostrzeszów)

1681.8/4. Teresa Anna, c. GD. Jana Olszewskiego i GD. Kat. Kobierzyckiej -- GD. Stan. O. i MD. Dorota O-a, on brat rodz. tegoż Jana o-go, ona matka seu vitrica jego i obecnie dzierż. dochodów prob. w O.

57609 (Ostrzeszów)

1681.3/10. ch. ch. GD. Kaz. Gosławski sługa podczaszego kor. i GV. Gielarowska c. podstarościego ostrzeszow.

57610 (Ostrzeszów)

1681.21/10. ch. ch. GD. Mikołaj Krąkowski dzierż. Rogaszyc i GD. Kat. Węgierska ż. kolliktora i wojskiego ostrzeszow. i dz-ca Kobylogórski

57611 (Ostrzeszów)

1681.23/11. Mikołaj, s. GD. Aleksandra Marka z Psar Psarskiego dz-ca Rojowskiego i Marjanny de Zaborze Zaborskiej -- GD. Marcin Marcjan Głowacki i GV. Kat. z Psar P.

57612 (Ostrzeszów)

1682.12/7. Marjanna, c. GD. Florjana z Bielczewa Bielczewskiego dzierż. Rojowskiego i GD. Heleny z Zaborowa Bąkowskiej -- GD. Jan z Bielczewa Bielczewski i GV. Kat. Psarska

57613 (Ostrzeszów)

1682.24/11. ch. ch. G. Krzysztof Justowski podstar. ostrzeszow. i Anna Justynska (!), ob. ostrzeszowska

57614 (Ostrzeszów)

1683.15/6. Antonina Konstancja, c. GD. Krzysztofa Justowskiego podstarość. ostrz. i Konstancji-Elżb. Grotowny -- ass. Jan hr. z Leszna Leszczyński podczaszy kor., star. ostrzeszow. i MD. Kat. Gorska

57615 (Ostrzeszów)

1683.19/9. Cyprjan Antoni, s. GD. Mikoł. Kwiatkowskiego i Anny Gielarowskiej dzierż. Rojowskich -- GD. Jan z Mikorzyna Węgierski dz-c Lgoty i G. Anna G-a, matka tej Anny

57616 (Ostrzeszów)

1684.14/2. ch. ch. GD. Zygmunt Bąkowski dz-c Rojowa i GV. Kat. Mojaczewska

57617 (Ostrzeszów)

1684.11/6. Antoni Jan, s. MGD. Aleksandra Marka z Psar Psarskiego d-ca 2 części Rojowa i Marjanny Zaborskiej -- MD. Zygmunt z Zaborowa Bąkowski dz-c 3-ej cz. Rojowa i GD. Anna z Kraszkowic Zaborska, matka małej Marjanny Dz-c w Marszłkowicach i Kierznie

57618 (Ostrzeszów)

1684.27/9. Franciszka Jadwiga, c. GD. Krzysztofa Justowskiego podstarość. ostrzesz. i G. Konstancji-Elżb. Grotowny -- MD. Jakub z Mikorzyna Węgierski wojski ostrzeszow. i poborca z. wieluń. i ostrz. i GD. Marjanna de Kraszowice Psarskie

57619 (Ostrzeszów)

1684.17/10. Teresa Jadwiga, c. GD. Marcjanna Lubowieckiego dzierż. folw. kościel. i Marjanny Komornickiej -- JMD. Jan z Leszna Leszczyński podczaszy kor., star. ostrzeszow. i Kat. Węgierska, ż. wojskiego ostrzeszow., dz-ca Kobylegóry

57620 (Ostrzeszów)

1684.14/11. Katarzyna Marjanna, c. GD. Piotra z Mn. Góry Gorskiego i Kat. Anny z Niedzielska Madalińskiej -- GD. Jakub Przybyłowski i Konstancja Elżbieta Grotówna żona GD. Krzysztofa Justowskiego podstarość. ostrzeszow.

57621 (Ostrzeszów)

1685.25/6. Teresa Barbara, c. GD. Mik. Kwiatkowskiego i Anny Gielarowskiej, dzierż. Rojowskich -- GD. Zygm. Bąkowski dz-c 3-ej części Rojowa i GD. Jadwiga Chądzyńska

57622 (Ostrzeszów)

1686.23/1. Agnieszka Kunegunda, c. GMD. Wojc. z Zaborowa Bąkowskiego i MGD. Elżbiety Łąckiej -- JD. Jan z Leszna Leszczyński podczaszy kor., star. ostrzeszow. i GD. Katarzyna Ł-a babka dziecka

57623 (Ostrzeszów)

1686.5/9. Katarzyna Jadwiga, c. GD. poprz. Kwiatkowskich [Mikołaja Kwiatkowskiego i Anny Gielarowskiej] -- GD. Gorska

57624 (Ostrzeszów)

1686.1/12. Barbara, c. G. And. Rabickiego i ... -- G. Rabicki i G. Bogumiła Ostrowska łowczyna przedecka

57625 (Ostrzeszów)

1687.31/8. Antoni, s. D. Jana Przedzyńskiego i Doroty -- D. Ant. Rafalski i NV. Jadwiga Mojaczewska

57626 (Ostrzeszów)

1690.18/6. (O.) Marjanna, c. ND. Jana zarządcy wsi JD. podczaszego i N. Kat. Litfickiej -- GD. Zygm. Bąkowski i N. V. Jadwiga Gorszczanka

57627 (Ostrzeszów)

1692.27/6. Marjanna, c. GD. Wawrzyńca Witkowskiego i N. Ewy Osińskiej będącej w gość. u D. Skąpskiej -- GD. Jan Debruchowski regens gr. ostrz. i GD. Anna Gelarowska z Morska

57628 (Ostrzeszów)

1694.28/8. (O.) Konstancja Róża, c. N. D. Franc. Brozkowskiego pisarza komory król. ostrz. i Nob. Kat. Łampickiej -- J. Jan Leszczyński podczaszy kor., sta ostrz. i GD. Marjanna z Potockich Krąkowska

57629 (Ostrzeszów)

1694.2/12. (Olszyna) Andrzej Mikołaj, s. NGD. Wacława Lipskiego dz-ca w O. i N. Barbary Miaszkowskiej -- GN. Chryzostom Jarochowski pos. z Myślniowa i NGD. Kat. Węgierska wdowa z Kobylej Góry dz-ka, z domu Wielowieyska

57630 (Ostrzeszów)

1695.28/2. Anna, c. Nob. Andrzeja Gerwatowskiego pref. wsi Olszyna i Marjanny de Mieloby (???) -- chrz. sławetni

57631 (Ostrzeszów)

1695.21/3. (O.) Benedykt, s. N. Stan. Marszowskiego pref. wsi Rojów i Agn. Urbińskiej Nob. -- G. Franc. Brozkowski pis. komory król. ostrz. i N. Marjanna z Madalińskich Gorska

57632 (Ostrzeszów)

1696.1/1. (O.) Anna Marcjanna, c. GD. Franc. Jerzego Brozkowskiego pis. komory król. i Katarzyny -- GMD. Antoni Przecław Rupniowski cześnik zs. owrucki dz-c Chlewa i GD. Anna Gelarowska

57633 (Ostrzeszów)

1696.22/2. (Olszyna) Konstancja, c. poprz. GD. Lipskich [Wacława Lipskiego i Barbary Miaszkowskiej] (matka Miaskowska!) dz-ców O. -- GD. Piotr Gorski i GV. Jadwiga G. jego córka

57634 (Ostrzeszów)

1697.24/1. (O.) Helena Apolonia, c. poprz. GND. Brozkowskich [Franciszka Jerzego Brozkowskiego i Katarzyny] (matka Kat. Łampicka), urzęd. pis. komory król. O.-- GD. Wojc. Węgierski i N. Helena Twardowska, on z Kobylej Góry, ona z Mielęcina rodem

57635 (Ostrzeszów)

1697.11/6. (Rojów) Antoni, s. N. Stanisława Marszewskiego (na marg. tąż ręką: GD. M-go i GD. Urbińska) i N. Agnieszki Urbińskiej, admin. z R. -- ND. Paweł Marszczyński kustosz komory król. i N. Kat. Łampicka pisarzowa komory król.

57636 (Ostrzeszów)

1697.17/9. (Dw. Ostrz.) Franciszek Józef, s. G. D. Stanisł. Nowakowskiego admin. wsi Siedlikow i Rojow Stefana Leszczyńskiego sty ostrz. i GD. Joanny Aleksandry -- GD. Stanisław N. i GD. Klara Sabina Zofja Greyfenszterowa ze Sląska

57637 (Ostrzeszów)

1697.3/10. (Olszyny) Wacław Michał Franc., s. poprz. MGD. Lipskch [Wacława Lipskiego i Barbary Miaszkowskiej] dz-ców Ol. -- X. i GMD. z Madalińskich Gorska

57638 (Ostrzeszów)

1698.13/4. Franciszek a Paulo Wojciech, s. GMD. Stanisława z Karsów Karskiego pos. Bledzianowa zast. i Elżbiety Kowalskiej -- GD. M. Michał z Dzwonowa Rogaliński zast. pos. Topoli M.

57639 (Ostrzeszów)

1699.22/3. (O.) Józef Franc. Xaw., s. GD. Franciszka Jerzego Brozkowskiego i GD. Kat. Łęmpickiej -- GD. Jan de Ligota Węgierski i panna Zofja W. z Ligoty

57640 (Ostrzeszów)

1699.19/10. (Dw.) Jan Kanty Kaz. Antoni, s. poprz. GD. Nowadzkich [Stanisława Nowadzkiego i Joanny Aleksandry] -- Anna Leszczyńska starościanka ostrz.i Kowalska i GMD. Stanisław Rowiński ekonom starostwa ostrzesz.

57643 (Ostrzeszów)

1704.9/5. (O.) Stanisław, s. GD. Kaz. Józefa Czastarskiego sługa domu "Perillustris" i GD. Zofji Skrzińskiej -- GD. Joanna Aleks. Nowadzka

57644 (Ostrzeszów)

1705.3/7. (Bledzianów) Marjanna Rozalja, c. GMD. Michała Rogalińskiego i GMD. Anny Rudnickiej poses. w Bl. -- GV. Bogumiła Bielczewska i GD. Stan. Kozłowski oboje z Bl.

57645 (Ostrzeszów)

1706.21/6. (O.) Antoni Jan, s. GD. Pawła Mierzwińskiego podstar. ostrz. i GD. Kat. Tomickiej -- GD. Michał. Rogaliński i V. Marjanna Lipska

57646 (Ostrzeszów)

1708.9/7. (O.) Elżbieta Anna, c. GMD. Stanisława Grochowsiego podstarość. ostrz. i GD. Anny-Eleonory Zaleskiej -- GD. V. Marjanna Lipska i GMD. Michał Rogaliński z Bledzianowa

57647 (Ostrzeszów)

1708.13/10. (Bledzianów) Jadwiga Teresa, c. MD. Mich. Rogalińskiego dzierż. w Bl. i GD. Rudnickiej -- MGD. Michał Wardęski praef. milit. i MGD. Radzimska

57648 (Ostrzeszów)

1714.4/4. Wiktoryna, c. GD. Macieja Kwiatkiewicza i Kat., administr. Rojowa -- GD. Adam Głowacki admin-stwa ostrz. i M. G. Rogalińska

57649 (Ostrzeszów)

1714.3/11. Marcin, s. G. Antoniego Kosio (???) i ... pisarz komory JKMci ostrz. -- G. Stanisł. Chryniewiecki stol. wieluń. i G. Anna Rogalińska

57650 (Ostrzeszów)

1716.8/2. ch. GN. Sebastjan Zieliński pisarz skarb. komory ostrz.- 0/10. ch. ch. G. Wład. Woytiński admin. stwa ostrz. i G. Marjanna Kwiatkiewiczowa

57651 (Ostrzeszów)

1716.15/10. Michał Franc., s. G. Wład. Woytyńskiego podstarość. ostrz. i Zofji -- GD. Jakub Chrzanowski i GV. Konst. Lipska

57652 (Ostrzeszów)

1717.18/8. Mikołaj, s. poprz. GD. Woytyńskich [Władysława Woytyńskiego i Zofji] podstar. ostrzeszow. -- X. Mik. Kożuchowski prob. ostrz. i G. Barbara Lipska

57653 (Ostrzeszów)

1717.18/8. ch. ch. GD. Franc. Mirowski i Kat. Boczkowska

57654 (Ostrzeszów)

1717.0/12. (chyba taka data, bo to wklejona ta kartka?) Agnieszka, c. G. Kwiatkiewicza Mac. admin. Rojowa i Marjanny Jackowskiej -- D. Jan Justyński i G. Barb. z Lipska

57655 (Ostrzeszów)

1718.10/2. Marjanna, c. MGD. Stanisł. Baranowskiego i Anny -- chrz. sław.

57656 (Ostrzeszów)

1720.15/4. ch. Andrzej Michał, s. PMD. Jana Ostrowskiego cześ. woj. sier. i Teresy Bojszewskiej -- PMD. Adam (?) z Kurozwęk Męciński star. ostrzeszow. i MD. Anna Miękińska (!) sędzina zs. wiel.

57657 (Ostrzeszów)

1720.25/7. Magdalena Anna, c. poprz. MD. Kwiatkiewiczów Macieja admin. Rojow i Marjanny (?) -- X. i MD. Barbara Tyczyńska

57658 (Ostrzeszów)

1720.24/8. Ignacy Jakub, s. PMD. Władysława z Krąkowa Krąkowskiego wojskiego z. wieluń. i Juljanny z Kałdowskich -- MD. Kaz. Madaliński i ż. jego Anna M-a (Ingrossowane późniejszą na życzenie PMD. Ignacego Jakuba K-go młodzieńca)

57659 (Ostrzeszów)

1722.25/4. (O.) Jan Wojciech, s. G. Sebastjana Zieleńskiego pisarza komory R. P. i Zofji Mosińskiej -- chrz. nieszl.

57660 (Ostrzeszów)

1722.5/5. (Bledzianow) Zofja, c. G. Stanisł. Pawłowskiego sługi z Bl. i Doroty Wydrzanki -- chrz. nieszl.

57661 (Ostrzeszów)

1722.1/8. (O.) ch. ch. GD. Jakub Chrzanowski regens gr. i dzierż. stwa ostrzesz. z żoną Zofją

57662 (Ostrzeszów)

1723.18/4. (Rojów) Jan Wojc., s. ND. Mac. Kwiatkiewicza admin. z R. i ND. Marjanny Jackowskiej -- N. D. And. Wiesiołowski i D. Teresa Justyńska

57663 (Ostrzeszów)

1723.31/5. (Dw. Ostrz.) Anna Zofja, c. NGD. Jakuba Chrzanowskiego reg. gr.i dzierż. stwa ostrz. i GD. Zofji Zielonackiej-- MGD. Rafał z Osin Wężyk podkomorzy zs. wiel. i MD. Zofja Stoińska podstolina łukowska

57664 (Ostrzeszów)

1724.21/9. Michał, s. MGD. poprz. Chrząnowskich [Jakuba Chrzanowskiego i Zofji Zielonackiej] burgr. ostrz. -- GD. Antoni Stoiński i MGD. Anna Zielonacka

57665 (Ostrzeszów)

1725.7/10. Hieronim Franciszek, s. poprz. GD. Kwiatkiewiczów [Macieja Kwiatkiewicza i Marjanny Jackowskiej] admin. Rojowskich -- GD. Kręski i GD. Magdalena Kręska

57666 (Ostrzeszów)

1726.9/9. ch. ch. GD. Stanisł. Chodzyński [?] tow. M-ci Gniazdowskiego i GD. Zofja Chrzanowska prefektowa zamku ostrz.

57667 (Ostrzeszów)

1726.15/12. Antonina Wiktora, c. GD. Kaz. Leskiewicza i N. Marjanny Kobylanskiej --X. Mik. Kożuchowski prob. tut. i GD. Barbara Pawłowska

57668 (Ostrzeszów)

1727.13/2. ch. Wacław Skrzyński regens kanal. ostrzeszow.

57669 (Ostrzeszów)

1728.2/2. (Dw. O.) Józef, s. poprz. MG. Chrzanowskich [Jakuba Chrzanowskiego i Zofji Zielonackiej] pis. gr. ostrzesz. -- MGD. Michał Zielonacki i MGD. Marjanna Wiewiorowska

57670 (Ostrzeszów)

1728.12/4. ch. GD. Kat. Skorzewska - 1730.16/12. ch. GD. Sebast. Blachowski

57671 (Ostrzeszów)

1729.15/9. Ignacy Kajetan, s. poprz. PGD. Chrzanowskich [Jakuba Chrzanowskiego i Zofji Zielonackiej] pis. gr. ostrzesz. dzierż. starostwa ostrzesz. -- PGD. Władysław Wężyk sędzia gr. ostrz. i PGD. Helena Wężykowa podkomorzyna wieluńska

57672 (Ostrzeszów)

1729.8/11. Marcin Karol, s. G. Sebastjana Blachowskiego i sław. Kat. Panczykowny -- GD. Jan Ciesielski i GD. Marianna Kwiatkiewicziwa - ale już 3/7.1749. Marjanna, c. sław. Sebast. B. i Marjanny

57673 (Ostrzeszów)

1730.10/10. Franciszek Ksawery Djonizy Mikołaj, s. GD. Aleksandra Swiderskiego i GD. Agn. Smużeńskiej -- X. Mik. Kożuchowski prob. i dziek. ostrz. i PGD. Zofja Chrzanowska

57674 (Ostrzeszów)

1731.17/4. Marcina, c. G. Wojc. Kotowskiego i Kat. Kociębianki -- chrz. mieszcz. ostrz.

57675 (Ostrzeszów)

1732.0/9. Marjanna Brygitta Barbara, c. poprz. MD. Chrzanowskich [Jakuba Chrzanowskiego i Zofji Zielonackiej] -- GD. Ignacy Zielonacki i GD. Anna Z-a

57676 (Ostrzeszów)

1732.12/12. ch. ch. GD. Antoni Bykowski - ch. ch. 26/2.1736. MD. Antoni Minichen i GD. V. Anna Wolicka

57677 (Ostrzeszów)

133.26/1. syn (imię nie wpisane, okienko) GD. Aleksandra Swiderskiego i Agn. Meczęnskiej (?) -- GD. Bonawentura Rupniewski i GD. Zofja Chrzanowska

57678 (Ostrzeszów)

1734.19/3. (Dw.) Katarzyna Franciszka, c. poprz. Chrzanowskich [Jakuba Chrzanowskiego i Zofji Zielonackiej] -- GD. Wład. Krąkowski i GD. Zofja Chleboska

57679 (Ostrzeszów)

1735.0/12. Jan Antoni Adam, s. MD. Ant. Minich i MD. Anny Kwiatkiewicz PMGD. Wład. Krąkowski wojski wieluń. i MD. Franciszka Kręska. Ona nazwana dalej "GD. Minichen"

57680 (Ostrzeszów)

1736.26/3. Józef Anioł, s. MD. poprz. Chrzanowskich [Jakuba Chrzanowskiego i Zofji Zielonackiej] -- MD. Michał Chrz. i MD. Anna Chrz.

57681 (Ostrzeszów)

1739.0/10. ch. GD. Anna Chrząnowska virgo - 14/2.1740. X. And. Wężyk prob. ostrz.

57682 (Ostrzeszów)

1739.0/10. Karol, s. GD. Ludwika Stuszewskiego i Konst. Piotrowskiej -- X. i GD. Anna Chrzanowska

57683 (Ostrzeszów)

1739.0/12. Tomasz Piotr Jan, s. poprz. MD. Chrzanowskich [Jakuba Chrzanowskiego i Zofji Zielonackiej] -- M. D. Jan Siewierski, MD. Kat. Wężykowa

57684 (Ostrzeszów)

1741.31/10. (O.) Maksymilja German Jakub, s. poprz. MD. Chrzanowskich [Jakuba Chrzanowskiego i Zofji Zielonackiej] -- MD. Józef Doruchowski i Anna Chrzanowska

57685 (Ostrzeszów)

1741.29/10. (Folun) Juljanna Jadwiga Kat., c. GD. Ant. Minich i Anny -- Mac. Kwiatkiewicz i Marjanna K-wa

57686 (Ostrzeszów)

1745.21/2. (Rojów) Piotr Damian, s. GD. Jana Chryzostoma Zielenskiego i Marjanny Przanowskiej -- D. Maciej Kwiatkiewicz i GV. Anna Andruchowska

57687 (Ostrzeszów)

1747.4/5. (O.) Zofja Wiktoria, c. GD. Ludwika Stuszewskiego i Konst. Pietrowskiej -- D. Franc. P. i GD. Marjanna Głogowska

57688 (Ostrzeszów)

1748.2/4. (O.) Agnieszka, c. poprz. GD. Stuszewskich [Ludwika Stuszewskiego i Konstancji Pietrowskiej] -- GD. Głogoski i D. Marjanna Kwiatkiewiczowa

57689 (Ostrzeszów)

1749.26/10. (Olszyna) Jan Rafał, s. MD. Ignacego Krąkowskiego i MD. Marjanny Sieikowskiej -- MD. Konst. Siewierski i MD. Kat. Chlebowska

57690 (Ostrzeszów)

1750.1/3. (O.) Maciej, s. GD. Franc. Piotrowskiego i Zofji Minichowny -- GD. Ant. Olszewski i GD. Elżb. Wężykowa

57691 (Ostrzeszów)

1750.5/12. (O.) Barbara, c. GD. Franc. Wiśniewskiego i Jadwigi Peszczyńskiej -- GD. Józef Wężyk, GD. Marianna Doruchowska

57692 (Ostrzeszów)

1751.29/6. (O.) Jan, s. D. Franc. Piotrowskiego wiceregenta i Zofji Minichówny -- MD. Jan Siewierski podczaszy wiel. i GD. Elżbieta S. z Parzynowa

57693 (Ostrzeszów)

1751.4/7. ch. ch. X. Andrzej Wężyk dziek. ostrzesz. i GD. Zofja Doruchowska

57694 (Ostrzeszów)

1752.17/3. Józefa Gertruda, c. Sebast. Blachowskiego i Magdal. Bokrzyckiej -- GD. Michał Gandecki i sławetna

57695 (Ostrzeszów)

1752.7(1?)/8. (Olszyna) Marjanna, c. GMD. Ludwika K(r)ąnkowskego syna sędziego zs. wiel. i GMD. Antoniny Ch(l)ebowskiej -- GMD. Skiewierski podczaszy wiel. z żoną Ewą S-ą

57696 (Ostrzeszów)

1752.3/9. (O.) Mateusz, s. poprz. GD. Wiśniewskich [Franciszka Wiśniewskiego i Jadwigi Peszczyńskiej] (matka Pesczenska) -- GD. Ant. Ka(r)sznicki

57697 (Ostrzeszów)

1753.1/3. (O.) Marjanna, c. poprz. GD. (czy ? FD coś tu popraw.) Piotrowskich [Franciszka Piotrowskiego i Zofji Minichowny] -- MGD. Piotr Gorecki i MD. Zofja Minichowa

57698 (Ostrzeszów)

1753.18/11. (Olszyna) Wiktor Seweryn, s. GD. Ludwika Krąkowskiego i GD. Ant. Hlebowskiej -- GD. Konst. Siewierskiej i GD. Marjanna Wiewiorowska

57699 (Ostrzeszów)

1754.5/4. (Olszyna) Katarzyna, c. GD. Ignacego i GD. (im. brak?) Krąkowskich -- GD. Józef Zielonacki i GD. Elżb. Siewierska

57700 (Ostrzeszów)

1754.14/7. (O.) Joanna, c. GD. Franc. Wiśniowskiego i G. Heleny Boguckiej -- GD. Józef Pudłowski i D. Józefa Piotrowska

57701 (Ostrzeszów)

1755.5/10. (Olszyna) Kalikst Łukasz Piotr z Alkantary, s. GD. Krąkowskich tj. Ignacego i Marjanny -- GD. K-i dz-c Rogaszyc i MD. Jadwiga Zajączkowa matka żony

57701a (Ostrzeszów)

1757.27/3. (O.) Kat. Marjanna, c. Nob. Józefa (!) Wiśniewskiego z Ostrz. i Heleny Boguckiej -- MD. Michał Gąndecki pułk. reg. królowej pieszego i G. Justyna Jarocka

57702 (Ostrzeszów)

1758.26/6. (Rojów) Justyna, l. 2, c. G. Macieja i Katarzyny de Lubonskie Kwiatkiewiczów gub. w R. -- GD. Konstancja Gogolewska de Janki

57703 (Ostrzeszów)

1759.26/4. (Rojow) cerem. bl. GD. Jakuba i Kat. Orłowskich administr. w R. 1) Anna -- X. Stanisł. Taczanowski kan. warsz. i prob. grabow. i G. Anna z Łubińskich Magnuska 2) Barbara -- M. Ludwik Krąkowski i GV. Marjanna O.

57704 (Ostrzeszów)

1760.31/7. (Rojów) Magdalena Barbara Anna, c. G. Jakuba i Kat. z Pawłowskich Orłowskich admin. -- MD. Józef Kłossowski reg. nakiel., burgr. ostrz. i GD. Anna O.

57705 (Ostrzeszów)

1761.1/6. (Siedlików Soł.) Anton Felicjan, s. G. Wojc. Łęskiego i Ludwiki Sroczyńskiej -- X. i G. Juljanna S-a

57706 (Ostrzeszów)

1762.28/1. (Rojow) Józef Stefan, s. G. Józefa Orłowskiego i Kat. z Pawłowskich -- X. i G. Kat. Kwiatkowska

57707 (Ostrzeszów)

1762.5/4. (Olszyna) Aniela Balbina, c. MGD. Józefa Roli Kłosowskiego burgr. ostrzesz. i Anny z Rupniewskich -- ch. biedni z przytułku

57708 (Ostrzeszów)

1763.17/4. (Rojów) cerem. Józefata Marjanna, c. poprz. G. Orłowskich [Józefa Orłowskiego i Katarzyny z Pawłowskich] a ch. był 31/3. -- GD. Ludwik Krąkowski z ż. G. Antoniną z Chlebowskich

57709 (Ostrzeszów)

1763.4/8.(O.) Anna Tekla Marjanna, c. G. Stef. Wojakowskiego gub. star. ostrzesz. i G. Franc. z Podoskich -- GD. Józef Kłosowski burgr. gr. ostrz., GD. Anna z Rupniewskich K-a i inni

57710 (Ostrzeszów)

1764.29/7. cer. (Olszyna) Antonina Regina, c. poprz. MGD. Kłossowskich a chrzest był 20/6. -- X. Józef Szczytowski prob. sutmierz. i GD. Kat. z Pawłowskich Orłowska ekon. rojowska

57711 (Ostrzeszów)

1764.24/12. (O.) Marjanna, c. G. Stanisł. Stuszewskiego i Rozalji Nieruchalskiej -- sławetny i N. Zofja Piotrowska

57712 (Ostrzeszów)

1766.14/3. (Olszyna) Józef Gnyon, s. MD. Ludwika Krąkowskiego i Ludwiki z Chlebowskich -- X. i GD. Jadwiga Zajączkowa

57713 (Ostrzeszów)

1766.11/5. (Rojów) Marjanna Anna Kat., c. poprz. G. Orłowskich [Józefa Orłowskiego i Katarzyny z Pawłowskich] -- MD. Bonaw. Wiewiorowski cześnik Nonkolensis (???) i MD. Antonina z Chlebowskich Krąkowska

57714 (Ostrzeszów)

1767.15/6. (Rojów) ch. ch. MD. Górski komis. Roj. i MD. Helena Krąkowska

57715 (Ostrzeszów)

1767.17/8. (O.) Marjanna, c. G. Błażeja Sterkowskiego i Agn. z Trafarskich gub. zamku ostrz. -- X. i Helena Zajączków Krąkowska

57716 (Ostrzeszów)

1769.5/3. (Siedlików) Franciszka Anna Barbara, c. G. Jakuba Orłowskiego i Kat. Pawłowskiej -- X. i sławetna

57717 (Ostrzeszów)

1769.3/4. (O.) Józef Ignacy Teodor, s. G. Łukasz Cieszayka i Kat. Chojeckiej -- MD. Ign. Krąkowski burgr. ostrz. i GD. Ludwika Pfaltzowa

57718 (Ostrzeszów)

1769.10/8. (O.) Anna Magdalena, c. G. Jana Krusielnickiego(?) i Anny Tomaszewskiej -- X. i sł. Franciszka T-a

57719 (Ostrzeszów)

1769.12/11. (Zamek O.) Teresa Urszula, c. G. Mateusza i Magdaleny z Kąsinoskich Skalskich -- JMD. Franc. Stadnicki star. ostrz. i MD. Helena z Zajączków Krąkowska

57720 (Ostrzeszów)

1769.8/12. (O.) Adam Stefan, s. G. Szymona Magnuskiego i Konst. Trafarzanki -- X. i D. Franc. Tomaszewska

57721 (Ostrzeszów)

1770.2/10. (Olszyna) Michał Franciszek, s. M. Ludwika Krąkowskiego i Antoniny z Chlebowskich -- GD. Andrzej Pfaltz i GD. Ludwika Pfaltzowa

57722 (Ostrzeszów)

1770.11/10. (O.) Karol Marcin, s. G. Stanisł Stuszewskiego i Rozalji Nieruchalskiej --chrz. sławetni

57723 (Ostrzeszów)

1770.9/11. (Zamek O.) Franciszek Józef Jan, s. G. Józefa Koźmińskiego i Małgorzaty, gub. z O. -- MD. Kajetan Jabłkowski skarb. wiel. PMGD. Helena z Jordanów Wężykowa kasztelanowa konarska PMD. Franc. ze Stadnik Stadnicki star. ostrz. i MD. Cecylja J-a

57724 (Ostrzeszów)

1771.15/2. (O.) Julja Konstancja, c. G. Szymona Magnuskiego i Konst. Trafarskiej -- MGD. Franc. Wiewiorowski cześnik kołomyjski i D. Antonina Wysocka

57725 (Ostrzeszów)

1773.27/10. (O.) Salomea Antonina, c. G. Tom. Krajewskiego i Urszuli Pasieckiej (?) -- sławetni i G. Ant. Wysocka

57726 (Ostrzeszów)

1773.12/7. (O.) Bonawentura Jan, s. G. Jana Krusielnickiego i Anny Tomaszewskiej -- X. i sł. Franciszka T-a

57727 (Ostrzeszów)

1773.2/8. X. Piotr Załuskowski kan. gn., ofic. i kustosz wiel., komisarz wrocł., prob. ciszewski

57728 (Ostrzeszów)

1773.3/8. ch. ch. MD. Michał Piotrowski admin. ostrz. i GD. V. Franc. Karśnicka

57729 (Ostrzeszów)

1773.11/10. (Dw. Olszyna) Maksymiljan Brunon, s. G. Jana Gawłowskiego i Wiktorji Żółtowskiej -- X. i GD. Zuzanna z Kicińskich (?) Chlebowska (?)

57730 (Ostrzeszów)

1773.14/11. (O.) Salomea Helena, c. poprz. G. Magnuskich [Szymona Magnuskiego i Konstancji Trafarskiej] -- X. i G. D. Ant. Wysocka

57731 (Ostrzeszów)

1774.9/4. (O.) Marjanna Katarzyna, c. GD. Jakuba Orłowskiego i Kat. Pawłowskiej -- X. i GD. V. Franc. Karsnicka z zamku ostrz.

57732 (Ostrzeszów)

1774.8(?)/9. cerem. (Siedlików) Andrzej Franc., s. poprz. Orłowskich [Jakuba Orłowskiego i Katarzyny Pawłowskiej] ch. z wody 30/11.1771. -- X. i GD. Ant. Wysocka

57733 (Ostrzeszów)

1775.11/6. (Olszyna) Tekla Antonina, c. poprz. G. Gawłowskich [Jana Gawłowskiego i Wiktorji Żółtowskiej] -- X. i MGD. de Szatoskie Wiewiorowska stoln. owrucka

57734 (Ostrzeszów)

1775.8/10. (Olszyna) Maks., s. GD. Józefa Sicińskiego i Teresy Szafrańskiej -- X. i GD. Wiktoria Gawłowska

57735 (Ostrzeszów)

1776.21/4. (O.) Marianna Zofja, c. GD. Szymona Magnuskiego i Konst. Trafarząnki -- X. i GD. Ant. Wysocka

57736 (Ostrzeszów)

1776.3/12. (O.) Franc. Xaw. Andrzej, s. G. Jana Bogdańskiego i Ant. z Wolskich -- MGD. Jan Lipnicki i mieszczanka, MD. Serafin L. i MD. Jadwiga L-a

57737 (Ostrzeszów)

1778.2/10. (O.) Anna Franciszka, c. G. poprz. Krusielnickich [Jana Krusielnickiego i Anny Tomaszewskiej] -- X. i spect. Franc. Tomaszewska

57738 (Ostrzeszów)

1778.25/11. (Olszyna) Katarzyna Barbara, c. poprz. GD. Sicińskich [Józefa Sicińskiego i Teresy Szafrańskiej] -- GD. Wiktor Krąkowski i GV. Marcina K-a

57739 (Ostrzeszów)

1779.30/5. (O.) Petronella, c. G. Tom. Krajeskiego i Urszuli Paneckiej (??) -- Kasper Gorgoleski i Marjanna Kawecka

57740 (Ostrzeszów)

1779.14/8. (Siedlików) Marjanna, c. G. Jana Drozdzeskiego i Ewy Markiewiczówny -- GD. Wojc. Jastrzębski

57741 (Ostrzeszów)

1780.24/6. (Siedlików) Antoni s. GD. Andrzeja Przerackiego i GD. Franciszki Rzanskiej (?) -- MGD. Ignacy Wolicki żupnik wiel. i MD. Marjanna Orzelska

57742 (Ostrzeszów)

1780.8/8. (Dw. Rojowski) Jakub Józef, s. G. Józefa i Joanny Nep. z Dramińskich Walęckich pisarzy prow. dw. Roj. -- MGD. Józef Morzkowski burgr. zs. wiel. i GD. Elżbieta Czapska

57743 (Ostrzeszów)

1781.30/1. (O.) Antoni Paweł, s. G. Ignac. Paszewskiego i Teresy Stalfzowny -- MD. Ignacy Wolicki żup. zs. wiel. i M. Józefa z Wiesiołowskich małż.

57744 (Ostrzeszów)

1781.12/4. ch. ch. MGD. Roch Maks. Bogusławski vicesgerens zs. wiel. i ostrzeszow.

57745 (Ostrzeszów)

1782.23/3. (O.) Józefa Gertruda Elżbieta, c. MGD. Ignac. Czapskiego wicesgerenta gr. ostrzesz. i Elżbiety de Millerowej -- MGD. Józef Morzkowski burgr. zs. wiel. i MD. Gertruda Liposka

57746 (Ostrzeszów)

1782.27/3. (O.) Franciszek, s. D. Józefa Walęckiego i Nep. z Dramińskich -- MGD. Ignacy Czapski vicesgerens gr. ostrz.

57747 (Ostrzeszów)

1782.17/5. (O.) cerem. Agnieszka Teofila, ch. * 10/5., c. GD. Rocha Bogusławskiego viceger. zs. ostrzeszow. i GD. Konstancji z Zeromskich -- MD. Kaz. Karśnicki sędzia zs. wiel. i MD. Aleksandra Bronikowska miecznikowa dobrzyńska

57748 (Ostrzeszów)

1782.23/6. (Olszyna) Jan, s. poprz. G. Sicińskich [Józefa Sicińskiego i Teresy Szafrańskiej] -- D. Jan Dechnel dzierż. bledzianowski i sł. Marjanna Kawecka

57749 (Ostrzeszów)

1783.1/1. (O.) Adam Stefan Jan, s. D. Mateusza Marczeskiego i G. Józefy Cieszeykowej -- MGD. Stef. Waleski pis. gr. ostrz., MGD. Konstacja Psarska podkomorzycowa wiel.

57750 (Ostrzeszów)

1783.20/3. (O.) Juljusz Grzegorz, s. poprz. G. Czapskich [Ignacego Czapskiego i Elżbiety de Millerowej] -- M. Stefan Juljusz Kolumna z Walewic Walewski pis. gr. ostrz. i M. Anna Suchecka podsęd. zs. wiel., Zygmunt Passanta z Kiedrowic Kiedroski sędzia gr. ostrz. i M. Justyna Waleska pisarzowa gr. ostrzesz.

57751 (Ostrzeszów)

1783.22/10. (Budy) ch. ch. MG. D. Jan Kwiatkowski burgr. gr. ostrzeszow. i MGD. Marta Krąkowska

57752 (Ostrzeszów)

1784.16/4. (O.) Magdalena Helena, c. poprz. G. Czapskich [Ignacego Czapskiego i Elżbiety de Millerowej] wicesger. gr. ostrzeszow. -- GD. Wincenty Cz. i MGD. Helena Krąkowska podstolina obruc. (?)

57753 (Ostrzeszów)

1784.23/4. (O.) Agnieszka Kat., c. G. Mich. Rogowskiego i Anny Krusielnickiej -- X. i mieszczka

57754 (Ostrzeszów)

1784.14/8. (Olszyna) Zuzanna Klara, c. MGD. Wiktora Krąkowskiego sędziego zs. wiel. i Anieli ("Annielae") z Roszkowskich -- X. i Helena K. podstolina wiel.

57755 (Ostrzeszów)

1784.24/8. (Zamek O.) Stefan Kajetan Franciszek, s. MD. Stefana Kolumny Waleskiego pis. gr. ostrz. i Justyny de Dziembowskie (?) -- JM. Franc. hr. na Rożnowie i Stadnikach Stadnicki stan. ostrz. kaw. św. Stan. i Salomea z Psarskich Walewska ż. szambel. JKMci Michał W. podkom. JKMci i Kunegunda z W-ch Szambekowa łowczyna ostrz.

57756 (Ostrzeszów)

1784.5/9. (O.) Bartłomiej Ludwik, s. MD. (Strenuum?) Mateusza Marszewskiego i Józefy -- MD. Wojc. Psarski miecz. z. wiel. i Marjanna z Waleskich P-a

57757 (Ostrzeszów)

1784.7/9. (O.) Marjanna, c. GD. Łukasza Szyczeskiego i Franciszki geometrów zs. wiel. -- MD. Ignacy Czapski vicesreg. gr. ostrz. i Elżbieta Cz-a

57758 (Ostrzeszów)

1785.24/1. (Z. Ostrz.) Agnieszka Apolonia, c. G. Franc. Waselskiego (??) i Marjanny Koźmińskiej -- GD. Stef. Kolumna Waleski pis. gr. ostrz. i MGD. Justyna z Dziemboskich Waleska

57759 (Ostrzeszów)

1785.16/4. (Pieła Zamecka) Juljanna, c. GD. Józefa Bagińskiego i Marianny -- G. D. Ludwina Łęska

57760 (Ostrzeszów)

1785.0/10. (Olszyna) Ludwika Gertruda Joanna, c. poprz. PMD. Kolumna Walewskich [Stefan Kolumna Waleskiego i Justyny z Dziemboskich Waleska] sędziów ostrzesz. dz-ców O. -- X. i Antonina (de) Januszewskie Madaleńska

57761 (Ostrzeszów)

1786.26/1. (O.) cerem. Paweł, s. poprz. JD. Czapskich [Ignacego Czapskiego i Elżbiety de Millerowej], a ch. był 25/1. -- JD. Jan Krąkowski i Elżbieta K-a podstol. ostrzesz.

57762 (Ostrzeszów)

1786.0/2. ch. J. V. Pigłowska z dworu ostrzeszow. - 26/3. ch. ch. G. Walenty Wilkoński i JV. Marjanna P. córka administratora starostwa

57763 (Ostrzeszów)

1786.27/8. (Ex Deserto Parcina) Rozalja Ludwika Barbara, c. JGD. Andrzeja Jankowskiego i Urszuli Korytkowskiej -- PD. Wawrzyniec Wiewiorowski dz-c Ligoty i P. Anastazy Rzuchowski regent ostrzesz. i JV. Barbara Pigłowska z dw. O.

57764 (Ostrzeszów)

1787.19/4. (O.) Agnieszka, c. Józefa Orzelskiego i Marjanny Romeloczonki -- chrz. sław.

57765 (Ostrzeszów)

1787.23/2. (O.) Konstancja Justyna, c. poprz. GD. Czapskich [Ignacego Czapskiego i Elżbiety de Millerowej] (matka Milerówna) -- PD. Stefan Lucius Walewski podsędek sier. z żoną Justyną z W- ch, dz-ce Olszyny

57766 (Ostrzeszów)

1787.4/3. (O.) Juljanna Eleonora, c. G. Franciszka Golańskiego cel. król. i G. Kat. Bębnowskiej -- X. i Marjanna Kawecka z Ostrz.

57767 (Ostrzeszów)

1787.2/5. (O.) Jakub Zygmunt, s. G. Wojc. Pasczynskiego i G. s. szl. Wilhelminy Czuskin z Saks. -- X. i JMV. Marjanna Rudnicka z cła król. ostrz.

57768 (Ostrzeszów)

1787.30/5. (Dw. O.) Ignacy Antoni Piotr, s. G. Franc. Wąsalskiego i Marjanny Koźmińskiej -- X. i JMV. Wiktoria Pigłowska

57769 (Ostrzeszów)

1788.22/1. (O.) Jan Felicjan, s. D. Błażeja Walenckiego i Agnieszki Mirowskiej -- G. Jan Czapski burgr. gr. ostrz. i G. Ludwika Łęska

57770 (Ostrzeszów)

1788.13/2. * (O.) Marjanna Józefa, c. G. Mateusza Stanisławskiego i Rozalji Pasienskiej (?) -- JM. Anastazy Zuchowski regens gr., ostrz. i JMD. Cecylja Swinarska

57771 (Ostrzeszów)

1788.20/6. (Olszyna) Jan Wilhelm Franciszek Antoni, s. MD. Juljusza Stefana Kolumny Walewskiego podsędka sier., dz-ca w Olszynie i Justyny z Dziembowskich -- MD. Józef z Wybranowa Swinarski S. R. M. camerarius, dz-c Kochlowski i MD. z Magnuskich Kręska hr. z Grębanina

57772 (Ostrzeszów)

1788.4/7. ch. ch. GD. Wincenty Czapski burgr. ostrz. JV. Marjanna Rudnicka, c. G. R-go celnika w Ostrzesz.

57773 (Ostrzeszów)

1788.13/7. (Pieła Zamecka) Ludwika Małgorzata, c. G. Józefa Bagińskiego celnika i Marjanny Pielarzówny -- G. Wincenty Czapski i G. Ludwika Łęska, oboje z O.

57774 (Ostrzeszów)

1788.20/7. (Dw. O.) Bonawentura Jan z Dukli, s. GD. Ignac. Czapskiego vicereg. gr. ostrzeszow. i M. Elżbiety Milerowny -- MGD. Roch de Moraski i MD. Barbara de Pigłowskie małż. M-cy stolnikowie smol.

57775 (Ostrzeszów)

1788.21/9. (O.) Konstancja Barbara Franciszka, c. G. Wojc. Paszczyńskiego i G. Augusty Wilhelminy Czuskin z Saks. -- MD. Wojciech Siewierski z Olszowej i MD. Konst.Wojakowska z Parzynowa, Józef W. burgr. gr. ostrzesz. i Joanna Szembergkówna

57776 (Ostrzeszów)

1788.8/10. (Parciny) Franciszek, s. G. And. Jankowskiego i Urszuli Korytkowskiej -- GD. Jan Czapski i GV. Kat. Pigłowska

57777 (Ostrzeszów)

1789.24/4. (Szklarka) Agnieszka Kat., c. MD. Michała Paczeskiego (?) i Elżbiety z Woiiczyńskich (?) -- chrz. nieszl.

57778 (Ostrzeszów)

1789.25/8.(O.) Zuzanna Marjanna Kat., c. G. Józefa i Joanny Wojakowskich burgr. ostrzesz. -- G. Józef W. kapit. w. kor. i G. Elżbieta Czapska ż. vicesgerenta, G. Ignacy Cz. wicereg. ostrz. i G. Marjanna Rudnicka, G. Jan Czapski i G. Helena Czapska

57779 (Ostrzeszów)

189.27/8. (O.) Augustyn Egidjusz Wincenty, s. G. Ignac. Czapskiego i Elżbiety vicereg. ostrzesz. -- G. Wincenty Cz. i G. Marjanna Rudnicka

57780 (Ostrzeszów)

1789.25/10. Jadwiga, c. G. Franciszka i Kat. Kempaczyńskich (matka z domu Krzywińska) -- G. Franc. Krzycki i GD. Barbara Moraska stolnikowa ostrzeszow.

57781 (Ostrzeszów)

1789.12/11. (O.) Marcin, s. G. Wawrzyńca Wercey (?)(ec) i M. Antoniny "de Domo Kruszelnica" -- PGD. Anastazy Rzuchoski regens gr. ostrz. i GD. Barbara Morawska stoln. ostrz.

57782 (Ostrzeszów)

1790.20/1. (Parciny) Katarzyna, c. G. And. Jankowskiego i Urszuli Kory(t)koskiej -- GD. Michał Pietrowski i G. Marcjanna Woyciechowska

57783 (Ostrzeszów)

1790.21/2. (O.) Leon Erazm, s. G. Józefa Westerowicza i Teresy de Gordeny -- PMGD. Anastazy Zuchowski regens gr. ostrz. i GD. Barbara Moraska stoln.ostrzesz.

57784 (Ostrzeszów)

1790.10/10. (O.) Jadwiga Teresa Barbara, c. PG. Ignacego i Elżbiety Czapskich vicereg. gr. ostrzesz. -- PMGD. Anastazy Rzukowski (!) regens gr. ostrz. i PMGD. Barbara Morawska stoln. ostrz. z zamku

57785 (Ostrzeszów)

1791.13/2. ch. ch. neofity: GM. Ignacy Sliwiński pos. Rojowa i GMD. Barbara Morawska stoln. ostrz. z zamku O., GD. Wincenty Czapski burgr. gr. ostrz. i GMD. Elżbieta Cz-a

57786 (Ostrzeszów)

1791.17/2. (Olszyna) Józef Anastazy, s. G. Rocha Babskiego i Jadwigi z Węgleskich -- GD. Wincenty Czapski burgr. gr. ostrz. i GMD. Barbara Morawska stoln. ostrz. z zamku star. o.

57787 (Ostrzeszów)

1791.24/5. (O.) Jan Nep. Erazm Józef, s. G. Franc. i Kat. Golańskich -- G. Józef Sliwiński pos. Rojowa i GD. Elżb. Czapska, ż. wicesregenta gr. ostrzesz., GD. Wincenty Cz. burgr. gr. ostrz. i GD. V. Marianna Rudnicka

57788 (Ostrzeszów)

1791.21/8. (O.) Jan Józef, s. G. Wawrzyńca Werecy (?) i M. Marjanny Kruszylnickiej -- GD. Anastazy Żuchowski regens gr. ostrzesz., GD. Aleks. Lipnicka, GD. Józef Sliwińska GD. Marjanna Nyszkowska, G. Karol Liposki i G. Marjanna Rudnicka

57789 (Ostrzeszów)

1792.28/1. (Pieła Zamecka) Antonina Marcjanna, c. G. Józefa Bagińskiego i Marjanny Pielarcanki (nad jej nazw. ręką XIX lub XX wieku nadpisane: "Paszkowska") -- chrz. sław.

57790 (Ostrzeszów)

1792.8/12. ch. ch. MGD. Franc. Chrzycki (!) i MGD. Barbara Swiniarska z Olszyny - 13/12. ch. MGD. Franc. Krzycki rewizor gen. komory Kr. Pol. i JG. Konstancja Wojakowska V.

57791 (Ostrzeszów)

1793.11/2. ch. ch. G. Antoni Swiniarski mł., G. V. Nepomucena S-a z Olszyn

57792 (Ostrzeszów)

1793.4/8. (O.) Wawrzyniec Ignacy, s. G. Ignacego Paszeskiego i Teresy Phaleowny -- PMG. Wawrzyniec Wiewiorowski dz-c Ligoty i GD. Zofja W. i inni

57793 (Ostrzeszów)

1793.4/. (O.) Piotr a vincul. Franciszek, s. G. Ignacego i Elżbiety Czapskich -- PMGD. Franc. Krzycki i GV. Helena Cz.

57794 (Ostrzeszów)

1794.22/4.(Dw. O.) Józefa Wiktorja Karolina, c. M. Wawrzyńca Wiewiorowskiego pis. gr. ostrzesz. i Zofii z Jabkowskich -- GD. Antoni Rupniewski dz-c z Xiążynic i MD. Ewa z Rokoszewskich Korytowska, G. Stef. Jasieński cel. ostrz. i G. Czapska, ż. wicereg. ostrz.

57795 (Ostrzeszów)

1794.27/6. (O.) Elżbieta, c. G. Wawrzyńca i Antoniny Werecych -- chrz. nieszl.

57796 (Ostrzeszów)

1795.4/12. (Dw. Olszyn.) cerem. Józef, s. JM. Stefana i Justyny Walewskich ( * 19/2. r. 1794.) i t. d. ochrzcz. w kość. Miedzrzeń -- JM. Xawery hr. z Ponina Poniński i JM. Justyna z Magnuskich Kręska

57797 (Ostrzeszów)

1797.28/1. (Olszyna) Marcellina Antonina Justyna, c. JMD. Stefana Juljusza Kolumny de Walewskiego i Justyny z Dziembowskich -- M. Florjan hr. z Kręskich Kręski i Justyna z Magnuskich K-a dożyw. w Grembaninie

57798 (Ostrzeszów)

1797.30/4. (O.) Witalis Stanisław, s. Wawrzyńca Werneczy (!!) i Antoniny Krusińskiej (bez cech szl. !) -- chrz. nieszl.

57799 (Ostrzeszów)

1798.23/9. (Olszyna) Wacław Michał, s. PMD. poprz. Walewskich [Juljusz Kolumny Walewskiego i Justyny z Dziembowskich] -- M. Jan Maciej de Korycki i MD. Ludwika W-a, V.

57800 (Ostrzeszów)

1798.11/11. (O.) Karolina Elżbieta, c. (dodano współcz. G.) Jana Bielskiego i Magdal. Stępkowskiej -- ch. ch. mieszcz.

57801 (Ostrzeszów)

1800.5/6. (Zamek O.) Antonia * 1., c. ND. Józefa Jasińskiego ekonoma w służbie dz-ca d. ostrz. i Zofji Cholińskiej -- GD. Ignacy Czapski archiwariusz kancel. stwa ostrzeszow. i Marjanna Bielska

57802 (Ostrzeszów)

1800.5/7. (Piła O-a), * 2. Jan, s. N. Józefa Bagieńskiego za R. P. byłego strażnika ceł, obec. inquil. w R. Rojowskiej i Marjanny Pasikorszczanki -- chrz. nieszl.

57803 (Ostrzeszów)

1802.4/4.(Borek) bliźnięta, c. Jana Bielskiego i Magdaleny Stempkowskiej 1) Ignacy -- PD. Wawrzyniec Wiewiorowski dz-c Elgoty i Karolina hr. Domina z Jabłkowskich 2) Cecylja -- PD. de Jabłkowski i PD. de W-a

57804 (Ostrzeszów)

1804.8/12. (Rojów) Emilja, c. PMD. Teodora de Trąbczyńskiego dz-ca części Kucharek i Izabeli de Psarskie -- PM. Marjanna z Walewskich P-a, dożyw. R. i Szklarki i JMD. Fryderyk Jakub z Psar P. podkomorzy wieluń, dz-c Myśniorza

57805 (Ostrzeszów)

1805.5/5. (Dw. O.) * 18/4. Marja Fortunata Franciszka, c. PM. D. Józefa Kiedrzyńskiego dzierż. dóbr O-ch i Petronelli z Bogdańskich -- JM. Franciszek Karol Rudolf de Zawadzki konsyl. zs. JKMci i PMD. Marjanna K-a z Kaliszkowic

57806 (Ostrzeszów)

1806.13/12. (Dw. O.), 11. *, Emilja Walerjana, c. PMD. Tomasza Poklękowskiego dzierż. dóbr O-ch i MD. z Szczaniewskich P-ej -- PMD. Alojzy Biernacki dz-c d. ostrzeszow. i MD. Józefa Jaraczewska

57807 (Ostrzeszów)

1807.27/2. (Dw. O.) bliźn. * * 24. 1) Kunegunda 2) Józefa, cc. GD. Leona Skarzyńskiego ekon. i D. Magdal. z Majewskich -- PM.D. Poklękowska; D. Stanisł. Koryciński, D. Beata Zakrzewska i D. Konstanty Jaraczewski

57808 (Ostrzeszów)

1807.29/6. (O.) Hieronim, s. G. Konstanty Jarasewskiego (!) ekonoma z. o. i Józefy z Rudnickich -- chrz. nieszl.

57809 (Ostrzeszów)

1688.28/7. † J. Wacław hr. z Leszna Leszczyński wda podlaski, w dobrach Skaradow, Niechaj żyje Wacław !

57810 (Ostrzeszów)

1690.6/9. † we wsi Rojow N. Helena Nowacka po połogu 2 mies. choroby (poch. franc. ostrzeszow.)

57811 (Ostrzeszów)

1691.13/4. † Katarzyna, c. N. Andrzeja Gierwatowskiego w Bledzianowie prefekta i Marjanny nagle, poch. kość. pf.

57812 (Ostrzeszów)

1691.25/9. † N. Kazimierz Dobrzański morbo maligna, b. kustosz komory król. poch. kość. 27.

57813 (Ostrzeszów)

1692.0/2. † na kołtun GV. Marjanna Tokarska, chora ciężko przez 4 lata, l. 77

57814 (Ostrzeszów)

1694.3/9. † N. Florjan Kozłowski przybysz z z. płoc., "pro suo furti excessu inter iudiciacartrensia capite plexus" poch. cm.

57815 (Ostrzeszów)

1695.4/2. † Paweł, s. N. And. Gierwatowsiego pref. w Olszynie, l. 3, poch. kość.

57816 (Ostrzeszów)

1697.4/6. † Jan hr. z Leszna Leszczyński podczaszy kor., starosta przez lat ponad 30 ostrzeszowski podagra, l. 54, bez 3 mies. poch. w kość. franciszk. obserw. tj. bernard 30/7.

57817 (Ostrzeszów)

1698.14/3. † Kazimierz, s. GD. Jana Olszowskiego, studiosus, puplis infectus, poch. 15. w grobie Mielęckich

57818 (Ostrzeszów)

1698.8/4. † GD. Piotr Gorski milesi aulicus, l. 77, astma poch. w grobie Mielęckich w kość.

57819 (Ostrzeszów)

1698.12/11. † N. Wład. Stuszowski mąż Rozyny Tyskiewicowej przybysz, m. colico 40 lat, poch. cm.

57820 (Ostrzeszów)

1699.27/4. † GD. Wojc. Ordęga dzierż. wsi Piwonice wracając od lekarza z Oleśnicy, † w drodze wśród lasów koło stawku Głęboka, na wozie. Z racji plica

57821 (Ostrzeszów)

1702.0/7. † GD. Wojciech z Zaborowa Bąkowski

57822 (Ostrzeszów)

1702.25/12. † NV. Teresa Boczkowska plica (Ostrz.) poch. 29. kość.

57823 (Ostrzeszów)

1703.23/2. † N. Rozyna Strzeszowska wd., uboga (O.)

57824 (Ostrzeszów)

1707.10/2. † (O.) GD. Zofja Bąkowska plena dierm. [?] poch. bernard.

57825 (Ostrzeszów)

1707.16/3. † GD.Adam Siewierski, poch. klan wieruszowski

57826 (Ostrzeszów)

1708.11/3. † Michał, s. GMD. Zygm. Pawłowskiego, 1 1/2 r. poch. cm.

57827 (Ostrzeszów)

1708.20/5. † Michał, s. Fam. (!) And. Stuszowskiego, populi, poch. 21. cm.

57828 (Ostrzeszów)

1709.15/3. † G. Jan Wisłobocki triarius wojewody ruskiego poch. bernard.

57829 (Ostrzeszów)

1710.3/7. † M. Wacław Lipski poch. cm. w Olszynie

57830 (Ostrzeszów)

1710.10/7. † G. Jadwiga Gorska Nob., poch. w lesie w Porębach

57831 (Ostrzeszów)

1710.11/7. † NV. Madalińska 12 lat, poch. w lesie w Porębach

57832 (Ostrzeszów)

1728.10/1. † Józef, s. GD. Michała Gorzyńskiego, l. 3, poch. bernard.

57833 (Ostrzeszów)

1729.1/2. † Wojciech, s. GD. tegoż Gorzeńskiego l. 2, poch. kość.

57834 (Ostrzeszów)

1733.15/12. † młodzieniec w ubóstwie egzyst. Mikołaj ze szlach. rodz. Trepka, l. 24, poch. cm.

57835 (Ostrzeszów)

1811.25/8. (Grabów) ch. ch. neofity JMD. Feliks Kiełczewski podprefekt pow. ostrz. i PMD. Weronika z K-ch Masłowska dz-ka d. Mielęcin

57836 (Ostrzeszów)

1812.23/8. ch. ch. (O.) GD. Piotr Tyminiecki i GD. Urszula Fabianowska V., oboje Godziętów

57837 (Ostrzeszów)

1818.22/4. (O.) ch. ch. GD. Stef. Wiesiołowski i GV. Kornelia Żychlińska

57838 (Ostrzeszów)

1751.21/2. † GD. Katarzyna de Zamoyskie Wężykowa l. 79 poch. u Św. Michała w grobie kość.

57839 (Ostrzeszów)

1751.24/2. † Marjanna, c. Seb. Blachowskiego l. 2 (O.) poch. cm. a 26/3. † Jan syn tegoż 1 r. poch. cm., a Sam Seb. Bl. † 1758. i poch. 22/2. l. 70

57840 (Ostrzeszów)

1752.30/6. † G. Jan Kazanowski (Kaczanowski?) zabity we wsi Łyskornie na zajeździe, l. 34, poch. cm.

57841 (Ostrzeszów)

1752.14/7. † Barbara, c. GG. Franc. Wiśniowskiego 1 r., poch. kość.

57842 (Ostrzeszów)

1752.23/8. † (O.) Jan, s. GD. Ludwika Stuszewskiego poch. cm. l. 6

57843 (Ostrzeszów)

1767.15/1. poch. cm. G. Józefa Piekarska (Pustka Okola) l. 37, † 8/1.

57844 (Ostrzeszów)

1767.19/3. † (O.) G. Zofja Pietrawska l. 39, poch. 21/3. u bernard.

57845 (Ostrzeszów)

1767.18/9. poch. (O.) D. Franc. Pietrowski vicesgerens gr. ostrzesz. l. 49 poch. bernard.

57846 (Ostrzeszów)

1770.23/8. poch. kość. filial. G. Justyna z Jarockich Paszewska l. 34 (Olszyna)

57847 (Ostrzeszów)

1771.9/10. poch. kość. filial. N. Kat. Kryszkowska l. 76 (Olszyna)

57848 (Ostrzeszów)

1771.30/4. poch. kość. (O.) G. Ludwik Stuszewski l. 73

57849 (Ostrzeszów)

1775.4/2. poch. cm. N. Ignacy Mojsłowski (?!) l. 49

57850 (Ostrzeszów)

1775.28/7. poch. cm. G. Jakub Orłowski l. 49

57851 (Ostrzeszów)

1778.14/10. (O.) poch. G. Konstancja Magnuska l. 31, poch. bernard. ostrzeszow.

57852 (Ostrzeszów)

1779.28/2. poch. GD. Kat. Orłowska l. 43, poch. cm.

57853 (Ostrzeszów)

1781.13/2. poch. (O.) GD. Jan Krusielnicki l. 35, poch. bern. ostrz.

57854 (Ostrzeszów)

1782.10/9. (O.) poch. N. Aleks. Krajewski l. 78

57855 (Ostrzeszów)

1782.28/9. (O.) poch. N. Zdanowski przybysz l. 19, nagle poch. kość. Św. Anny

57856 (Ostrzeszów)

1784.22/1. (O.) poch. N. Regina Krajewska wd., l. 67, poch. cm.

57857 (Ostrzeszów)

1785.4/5. (O.) poch. GD. Michał Royoski (Rogoski?) l. 40, poch. bernard.

57858 (Ostrzeszów)

176.26/10. poch. (O.) M. Konstancja Górska l. 80, poch. cm.

57859 (Ostrzeszów)

1786.21/11. poch. cm. G. Jan Osiński l. ok. 90

57860 (Ostrzeszów)

1787.7/12. (O. Dw.) † JGV. Anna Pigłowska, c. MM. P-ch, l. ok. 30 poch. bernard.

57861 (Ostrzeszów)

1788.25/2. (O.) † G. Walenty Wilkoński l. ok. 70 poch. bernard.

57862 (Ostrzeszów)

1788.16/5. (O.) † N. Zofja Zakowska ze wsi Przytocznica par. Doruchów, l. ok. 40, poch. cm.

57863 (Ostrzeszów)

1791.18/1. (Olszyna) † G. Wojciech, s. GD. Józefa Bernackiego (??) l. 4, poch. cm. kość. filial. w Olsz.

57864 (Ostrzeszów)

1791.1/8.(O.) † G. Aleksander Adamczewski l. ok. 80, poch. cm.

57865 (Ostrzeszów)

1791.4/8. (O.) † Marjanna, l. 2, c. G. Józefa Wojakowskiego poch. kość.

57866 (Ostrzeszów)

1793.11/9. (O.) † MG. Atanazy Rzuchowski w zamku stwa ostrzeszow., poch. 14. u bernard. ostrzeszow.

57867 (Ostrzeszów)

1796.2/5. (O.) poch. Marjanna, c. G. Błażeja Adamczewskiego ekon. i Marjanny de Kamocka, r. 1 i 7 m.

57868 (Ostrzeszów)

1800.18/4. (Rojów) poch. w kość. Roj. PM. Józefa Psarska c. MD. Wojc. P-go miecznika wieluń. i dz-ca R. i Marjanny Walewskiej †-a 14., l. 14, nerwy

57869 (Ostrzeszów)

1805.31/5. (O.) poch. Cecylja, c. G. Adama Walęckiego magistra szkoły ostrz. i Teresy Cichoszowny, 1 r.

57870 (Ostrzeszów)

1809.15/1. (Rojów) † PMD. Marjanna z Walewskich Psarska wd. po †-ym Wojciechu Stefanie P-im mieczniku wieluń., dz-cu Rojowa, Doruchowa, Unikowa i Szklarki l. 58, poch. kość. Roj.

57871 (Ostrzeszów)

1778.5/1. (O.) poch. Antonina, l. 3, c. G. Jana Krajewskiego, w kość. ostrzesz.

57872 (Ostrzeszów)

1778.14/10. poch. (O.) Jadwiga, c. G. Szymona Magnuskiego 3 dnipoch. u bern. ostrzesz.

57873 (Ostrzeszów)

1778.4/12. poch. (O.) Stanisław, 4 l., s. G. Jana i Antoniny Bogdańskich poch. cm. kość. O.

57874 (Ostrzeszów)

1780.26/2. (Siedlików) poch. Fabjan, l. 2, s. GD. Andrzeja Przerackiego poch. cm.

57875 (Ostrzeszów)

1781.19/10. (O.) poch. Petronella, l. 3, c. D. Jana Krajewskiego poch. cm.

57876 (Ostrzeszów)

1784.24/1. (O.) poch. Józefa l. 2, c. GD. Ignacego i Elżb. Czapskich poch. cm.

57877 (Ostrzeszów)

1784.9/11. (O.) poch. Juljan 1 1/2, s. poprz. Czapskich [Ignacego i Elżbiety Czapskich], poch. cm.

57878 (Ostrzeszów)

1787 poch. (Siedlików) Magdalena, c. G. Drozdowskiego, l. 2 poch. cm. Siedlik

57879 (Ostrzeszów)

1787.4/11. (O.) poch. Juljusz, s. G. Adamczewskich 1 r. 3 m.

57880 (Ostrzeszów)

1818.29/12. (Rojów), ch. Justyna Stefania Magdalena, * 20., c. G. Klementyna Psarskiego i Magdal. z Walewskich -- GD. Feliks W. i G. Magdal. z Kiełczewskich W-a

57881 (Ostrzeszów)

1820.13/7. * (Olszyna), ch. 6/8. Walentyna Weronika Ludwika, c. W- go Walentego Koryckiego kapit. gw. pol., kaw. Leg. Hon., dzierż. d. O. i W-ej Justyny Walewskiej -- W. Juljan Masłowski dz-c Mielęcina i Weronika z Kiełczewskich M-a z Mielęcina

57882 (Ostrzeszów)

1822.17/3. * (O.), ch. 17/3. Józef Aleksander, s. JP. Adama Waleńskiego i Teresy z Cichoszów, egzaktorów urzędu pobor. -- chrz. nieszl., głównie Niemcy, urzędnicy

57883 (Ostrzeszów)

1819.22/4. * (Olszyna), ch. 15/11.1822. Jan Juljan Józef, s. W-go Feliksa Walewskiego i W-ej Magdal. z Kiełczewskich dz-ców d. Dąbrowa w Kr. Pol. i współdz-ców d. Olszyny -- JW. Weronika Masłowska ż. Juljana M-go dz-ca Mielęcina i Hipolit M., Justyna z W-ch Korycka, ż. Walentego K-go współdz-ca Olszyny, Juljan M. dz-c Mielęcina

57884 (Ostrzeszów)

1822.16/12. * (Szklarka), ch. 29. Juljanna Eleonora, c. ur. Stanisł. Konarskiego i Agn. Krupińskiej, guwernerów z Kr. Pol.

57885 (Ostrzeszów)

1823.9/11. * (O.), ch. 13. Salomea, c. JMP. Piotra Bielickiego i Marjanny Mrozińskiej, kasjera i ławnika O-a -- JMP. Antoni Mr. prezes rady miej. i pani Marjanna Stanisławska

57886 (Ostrzeszów)

1824.28/3. * (O.), ch. 29., Apolonia, c. JP. Walentego Stanisławskiego ob. i JP. Marjanna z Bieleckich -- Pani Marjanna B. żona kasjera

57887 (Ostrzeszów)

1824.11/11. * (O.), ch. 30., Adolf Feliks Andrzej, s. poprz. JP. Walenskich [Adama Waleńskiego i Teresy z Cichonów] dozorców pobor. -- W-y Adolf Wężyk dz-c Rzetni, W-a Magdal. Psarska dz-ka d. Rojowskich etc.

57888 (Ostrzeszów)

1825.31/1. * (Rojów), ch. 22/2. Bolesław Feliks, s. poprz. W-ych Koryckich [Walentego Koryckiego i Justyny Walewskiej] dz-ców d. Szarowa w Kr. Pol. i współdz-ców Olszyny -- W-y Feliks Walewski dz-c d. Rusieckich w Kr. Pol. współdz-c Olszyny, Magdal. z W-ch Psarska dz-ka Rojowa W. panna Emilja Masłowska, Nikodem P. współdz-c Rojowa, panna Antonina M. z Mielęcina

57889 (Ostrzeszów)

1825.30/11. * (O.), ch. 4/12.1825., Jan Andrzej, s. poprz. JP. Bielickich [Piotra Bielickiego i Marjanny Mrozińskiej] kasjerów i ob. ob. -- JP. Antoni Mroziński prezes, W. Juljanna Rogowska ż. burmistrza

57890 (Ostrzeszów)

1826.25/2. * (Rojów), ch. 5/3. Leokadja, . W. Walentego Karsnickiego i W-ej Pauliny Krąkowskiej, dzierż. d. Mroczki w Ks. Pol. i współdz-ców Chlewa w WXPozn. -- W. Wacław Krąkowski, Magdal. Psarska dz-ka Rojowa

57891 (Ostrzeszów)

1841.28/10. * (Rojow), ch. 17/11. Aleksandra Stefania Franciszka, c. Franc. Frezera i Justyny Psarskiej, dz-ca R. pułkownika -- Emilja P. dz-c Doruchowa, Mikołaj P. dz-c dóbr, Henryka v. Borowska landratowa († 6/4.99.)

57892 (Ostrzeszów)

1843.4/5. * (Rojów), ch. 7/5. Józefa Marjanna Justyna, c. poprz. Frezerów [Franciszka Frezera i Justyny Psarskiej] pułk., dz-ców R.

57893 (Ostrzeszów)

1851.4/2. * (O.), ch. 5., Stanisław, s. Stef. Kowalskiego i Emilji Tymińskiej, nobilis -- Feliks Celiński i Düstke

57894 (Ostrzeszów)

1862.24/7. * (O.), ch. 27., Krystyna Anna, c. ur. Ant. Zaremby budown. żwirówek i Antoniny Woźnicak -- Walenty Ligocki i Marianna Mosińska

57895 (Ostrzeszów)

1817.14/5. (Rojów) † WP. Józefa z Daleszyńskich Psarska l. 38, ż. Tomasza P-go miecznikowicza, dz-ca d. R. i Siekierki

57896 (Ostrzeszów)

1818.31/3. (Olszyna) † W-a Justyna z Dziembowskich Walewska l. 60, ż. Stefana W-go sędziego apelac. i dz-ca d. O-ch

57897 (Ostrzeszów)

1818.31/12. (Olszyna) † JW. Stefan Juljusz Kolumna Walewski l. 73, dz-c dóbr (dodano w XX w.: wdowiec, mąż Justyny †-ej 31/3.1818. w Olszynie)

57898 (Ostrzeszów)

1819.28/8.(O.) † Szl. Ludwika z Piotrowskich Miłkowska 65 l., wd. po Franc. M-im ob. ostrzesz., apopl.

57899 (Ostrzeszów)

1819.18/12. (O.) † W-a Salomea z Dziembowskich Korycka 60 l., wd. po Janie K. dz-cu w Nagowczynie w wojew. krak.

57900 (Ostrzeszów)

1821.10/1. (Olszyna) † Antoni Korycki l. 36, s. †-go Jana i Salomei Dziembowskich, wielka choroba

57901 (Ostrzeszów)

1822.23/12. † (Rojów), poch. 27., W-y Klemens Psarski l. 45, dz-c R., Szklarki, Mielęcina, Doruchowa, Kuźncy Starej, Zalesia, Bierzowa etc., mąż Magdaleny z Walewskich a syn †-go Wojciecha P- go dz-ca tychże dóbr; †-ej Marianny z W-ch

57902 (Ostrzeszów)

1827.7/4. (Rojów) † ur. Zofji z Smolińskich Jakubowska l. 54, ż. hr. Stanisława J-go ekon. suchoty

57903 (Ostrzeszów)

1680.4/5. Ślub daje X. Kaz. Brzechffa komendarz kotłowski

57904 (Ostrzeszów)

1684.20/8. św. GD. Jan Sadowski podstar. z Olszyny

57905 (Ostrzeszów)

1685.6/3. GD. Kaz. Piątkowski x Anna Lubonska -- GD. Piotr Gorski, Aleksander Marek z Psar Psarski dz-c 2-ch części Rojowa i MGD. Kaz. Bielski locum tenens chor. Denhofowskiej z 10 kolegami stac. w Ostrz.

57906 (Ostrzeszów)

1685.10/5. GD. Krzysztof Osmolski, spod chor. GD. Franc. Dunina podstolego bełsk. towarzysza x GV. Kat. z Psar Psarska -- MGD. Kaz. Bielski por. chor., Stanisław z Bnina Mosiński, Jan Jastrzembski, Jan Hak, Stanisław Żeleński towarzysze

57906 (Ostrzeszów)

1685.26/8. GD. Aleksander Sadowski podstar. olszyński x Anna Mansfeldiana -- GD. Adam Jarosław z Bojanowa Bojanowski pos. olszyński i sławetni

57907 (Ostrzeszów)

1728.29/4. GD. Paweł Antoni Rudnicki x D. Ewa Stawicka (?) -- MD. Jakub Chrzanowski i inni

57908 (Ostrzeszów)

1747.11/11. Sław. Sebastjan Blachowski x Magdalena, c. G. Józefa Bokrzyckiego -- GD. Józef Głogowski etc.

57909 (Ostrzeszów)

1750.9/2. Franciszek, s. GD. Wiśniowskiego x Jadwiga Osuchowska wdowa -- GD. Józef Wężyk, GD. Nasalski etc.

57910 (Ostrzeszów)

1769.22/11. (O.) GD. Jan Michał Piotrowicz wicereg. gr. ostrzesz. x G. Anna Scholastyka Woyciechowska -- G. Błażej Styrkowski i G. Szymon Magnuski

57911 (Ostrzeszów)

1770.12/2. (Rojów) GD. Kaz. Zdąnoski x G. Ludwika, c. Andrzeja i Ludwiny Pfaltzowna -- MD. Jan Krąkowski, Ludwik Kr., Marek Ocieszalski

57912 (Ostrzeszów)

1771.25/11. (Rojów) GD. Ignacy Paszewski wd. x GD. Teresa c. G. Andrzeja i Ludwika Pfaltzowna -- GD. Jan Krąkowski

57913 (Ostrzeszów)

1772.25/2. (O.) D. Franc. Miłkowski x Ludwika, c. Franc. i Zofji Pietrowskich -- św. mieszcz.

57914 (Ostrzeszów)

1773.15/11. (Olszyna) GD. Józef Siciński, s. Wojc. i Anny z Krynickich x G.Teresa Szafrańska, c. Józefa i Zuzanny z Tuchlińskich -- MGD. Ignacy Krąkowski, G. Jan Gawłoski

57915 (Ostrzeszów)

1779.27/1. MGD. Jakub (s. Wojc. i Marianny) Krzyżanowski pułk. JKMci x MGD. Kat. (c. Ignacego i Marjanny) Krąkowska burgrabianka ostrz. -- MGD. Ludwik Kr. sędzic zs. wiel. i Piotr Kr. burgrabia ostrz.

57816 (Ostrzeszów)

1780.24/1. (Os.) Sław. Błażej (s. Marcina i Kat.) Walęckich x sł. Agnieszka (c. Egid. i Marianny) Miroska -- św. mieszcz.

57917 (Ostrzeszów)

1780.3/8. (O.) GD. Ignacy (s. Ant. i Kat.) Czapski x D. Elżbieta z Milerów Michalkiewiczowa wdowa -- św. mieszcz.

57918 (Ostrzeszów)

1784.24/11. (Piła zamku Osrz.) GD. Józef (s. Jana i Juljanny) Bagiński x Marjanna (c. Szymona i Marjanny) Pilarzówna -- GD. Jan Małuski, Michał Rogoyski

57919 (Ostrzeszów)

1788.1/1. (Olszyna) MD. Michał Pogończyk z Paruszewa Paruszewski burgr. gr. sier., s. MD. Szymona P. pis. gr. kruśw. dz-ca Stojanowa x MD. Marjanna, c. ol. M. Józefa z Niedzielska Madalińskiego łowczego z. wiel. dz-ca Niedzielska, z Ant. z Januszewskich - obecni rodzice jego; matka jej, M. Stefan Juljusz Kolumna z Walewic Walewski z ż. Justyną z Dziembowskich podsęd. zs. sier.

57920 (Ostrzeszów)

1788.14/5. JMD. Roch Morawski wd., stolnik owrucki x MD. Barbara Pigłowska -- X. Jan Jordan Krąkowski, JMD. Anastazy Zuchowski regent gr. ostrz., Ignacy Czapski wicereg. gr. ostrz., Jan Winc. Czapski burgr. gr. ostrz.

57921 (Ostrzeszów)

1788.11/11. (O.) PMGD. Józef Wojakowski burgr. gr. ostrz. i wieluń. (s. Józefa i Ludwiki z Zielonackich, kapit. w. kor., dz-ców cz. Parzynowa) x V. Joanna Schenbergkowa (c. ol. Franc. i Marjanny) (było PMG. ale skreślone) -- PMD. Roch Morawski stol. owrucki i miecznikowicz

57922 (Ostrzeszów)

1789.14/1. (O.) MD. Wawrzyniec Werecy (s. Ant. i Zofji z Pawłowskich), mł. x MV. Antonina Kruszylnicka -- PMD. Ignacy Czapski vicereg. gr. ostrz. i mieszczanin

57923 (Ostrzeszów)

1804.8/12. (Rojow) MD. Teoddor Trąbczyński dz-c wsi Kucharki x MD. Elżbieta Psarska jedyna córka M. Wojc. P-go dz-ca R., Szklarki, Doruchowa, Unikowa i Marjanny z Walewskich -- JD. Fryderyk Jakub P. podkom., dz-c Myślniowa, MD. Rafał Pstrokoński, MD. Józef Czaplicki

57924 (Ostrzeszów)

1809.20/5. ur. Wojc. Badyński ekon. z Rojowa, l. 25, ochrzcz. w par. bolesławskiej, s. Ant. ob. z m. Bolesławca i Kat. z Czekalińskich, †-ej przed 8 laty x ur. panna Antonina Łagiewska, c. ur. Ant. ngdy dzierż. w Stróży p. wiel. †-go przed 20 l. i Salomei z Zyglerów †-ej -- W. Paweł Pokrzywnicki l. 30, adwokat sądu pok. pow. ostrzeszow., W. Wawrzyniec Podlecki 25 l., pis. aktorzy w Ostrz. etc.

57925 (Ostrzeszów)

1819.29/8. (Olszyna) W-y Walenty Korycki l. 36, kapit. gwardii pol. ofic. Leg. Hon., dzierż. d. Olszyńskich, syn Jana ngdy dz-ca d. Niegownickich w Kr. Pol. †-go i Salomei z Dziembowskich x W-a Justyna Walewska, c. Stefana Juljusza Kolumny W-go sędziego apelac. b. Ks. Warsz., kaw. św. St., dz-ca d. Olszyny i Justyny z Dziembowskich już †-ych panna l. 22 Jej opiekun Juljan Masłowski -- św. ass., deputowany do układania systematu kredyt. z pow. ostrzeszow., dz-c Mielencina i Rudnik, Klemens Psarski dz-c Rojowa, Doruchowa, Szklarki. Krewni w 2 st. więc za dysp. Rzymu

57926 (Ostrzeszów)

1871.29/12. † (O.) Stefan de Kowalski l. 69, wd., obyw. donosi Aleks. Remelski

57927 (Ostrzeszów)

1877.22/1. † (O.), poch. 26/1. Marjanna Karśnicka 1-o v. Bilska l. 77, wdowa 1-o v., c. Kowalskiego "szlachcica zaściankowego" paraliż serce, donosi siostra Marcjanna Czaplicka

57928 (Ostrzeszów)

1877.14/7. † (Królewskie), poch. 17/7. Antoni de Szczytnicki l. 47, m. 2 kawaler, s. Franciszka Xaw. dz-ca Golini etc. i Praksedy Piątkowskiej, suchoty. Donosi matka

57929 (Ostrzeszów)

1841.19/12. † (O.) Emil Karol v. Zaremba l. 19, ekonom, s. Waw. Z-y pensjon. strażnika i Krystyny Jonas, kaszel

57930 (Ostrzeszów)

1845.10/1. (Rojów) Franciszek Frezer l. 46, dz-c R. pułk. w. p. s. Mac. i Krystyny Skoraszewskiej. Tyfus. Donosi ż. Justyna

57931 (Ostrzeszów)

1894.5/1. * (Bledzianów) Czesław Mścibój, ch. 15/1., s. Jana Laskowskiego dzierż. Bl. i Petronelli Masłowskiej -- Alfons L. i Jadwiga M. (wszyscy bez cech szl.) († 18/10.1895.)

57932 (Ostrzeszów)

1894.7/5. * (O.) Stanisław Ludwik Edward, ch. 12/6., s. dr. med. Wład. Jordana i Jadwigi Laskowskiej -- Anna J. i Józef Oświecimski

57933 (Ostrzeszów)

1895.13/8. * (Bledzianów folw.), ch. 18/10. Jadwiga, c. poprz. Laskowskich [Jana Laskowskiego i Petronelli Masłowskiej] dzierż. Bl.-- Wład. Jordan i Marja Gorgolewska

57934 (Ostrzeszów)

1884.6/8. * (Borek), ch. 11/9. Joanna Ludwika, c. Teodora de Raczyńskiego pos. folw. w B. i Apolonji Gomolewskiej -- Cyprjan Pomorski z Ostrowa i Eleonora Szurmińska

57935 (Ostrzeszów)

1877.21/4. * (Borek), ch. 27/5.1878. w Kucharkach Stanisław, s. poprz. Raczyńskich [Teodora Raczyńskiego i Apolonji Gomolewskiej] (bez cech szl.) -- X. i Stanisława Gomolewska z Czechla

57936 (Ostrzeszów)

1864.8/8. (O.), ch. 19. Julja Marjanna, c. Albina Prusimskiego i Xawery Czaplickiej -- Bol. Wężyk i Czaplicka

57937 (Ostrzeszów)

1895.19/10. † (Bledrianow) Jadwiga Marja, 2 m. i dni 14, c. poprz. Laskowskich [Jana Laskowskiego i Petronelli Masłowskiej] dzierż. Bl. dyfteryt

57938 (Ostrzeszów)

1896.8/4. † (O.) Maksymiljan Wilhelm Józef Fryderyk Brodzic Żochowski radca sądu okręg., l. 49, m. 8, dni 17, kawaler, s. Edmunda Br. Z. poses. Laskowa w pow. limanow. w Gal i Marii de Polanka Zawadzkiej - Donosi Konrad Br. Z. z Laskowej. Nagle, udar serca

57939 (Ostrzeszów)

1899.6/4. † (Rojow) Aleksandra Stefania Franciszka de Wężyk l. 57, m. 5, dni 9, c. Franc. Półkozica Frezera pułk. b. w. p. i Justyny Jastrzembiec Psarskiej dz-ki Rojow., Puchlizna i słabość serca. Pozostał mąż Bolesław Wąż Wężyk dz-c Rojowa. Bez dzieci

57940 (Ostrzeszów)

1900.17/6. † (Rojów) Franciszek Xaw. Bolesław Mieczysław z Osin Wężyk h. Wąż, l. 66, m. 7, dni 17, wdowiec, dz-c d. Rojów, Szklarka, Myślniewska, Rzetnia etc. s. Nestora W. dz-ce Myjomic i Józefy Wierusz-Kowalskiej choroba nerek - Donosi Adolf z O. W., dz-c Myjomic

57941 (Ostrzeszów)

1856.26/6. † (Rojów) G. Justyna Frezer l. 32, wdowa dz-ka Rojowa, c. dziedzica

57943 (Ostrzeszów)

1861.14/10. † (O., Borek) W. Teodor (dodane "v.") Raczyński l. 88, dziedzic, syn dziedzica. Donosi Antoni syn z 1-go małż. 4 pełnol., z 2-go 4, jedna małol.

57944 (Ostrzeszów)

1824.22/2. ur. Andrzej Zaremba ekon. d. rojowskich m. 25, s. hr. Franc. Z. i Agnieszki z Berow, ob. ob. m. Pszczewa x ur. Katarzyna z Karczewskich wd. po Wiśniakowskim registatorze z Kalisza, garderobiana z dworu rojow., l. 25

57945 (Ostrzeszów)

1828.14/2. (Rojów) G. Wacław Krąkowski, mł. l. 28 x G. Magdalena z Walewskich Psarska wd. l. 30, dz-czka Rojow. -- Korycki, Nikodem P.

57946 (Ostrzeszów)

1829.22/2. (Rojów) Nob. Nikodem Psarski mł. l. 27 x Nob. V. Emilja Walewska l. 28 -- Walenty Korycki, Winc. Krąkowski

57947 (Ostrzeszów)

1858.25/7. Teodor (dodane "von") Raczyński wdowiec, szlachcic l. 85 x Marjanna Ficherzka wolna, l. 55, oboje z Ostrzeszowa

57948 (Stary Gostyń)

1791.1/11. (Koszowo) ch. ch. MD. Antoni Domiechowski pos. wsi Kossowo i MD. Juljanna z Raczkowskich Mąkowska

57949 (Stary Gostyń)

1792.14/3.(Daleszyn) Franciszka Antonina, * 4. c. M. Macieja i Marjanny Koszutskich pos. D. -- MD. Anzelm Pomorski pos. Podrzecze, MD. Ant. z P-ch Białobłocka sędzia zs. gnieźn.

57950 (Stary Gostyń)

1792.3/6. ch. ch. MD. Walenty Biskupski pos. Goli i MD. Apolinja Orłowska siostra prob. tut.

57951 (Stary Gostyń)

1792.27/12. (Dusina) (* ch. z wody 27/3.1792.) Aleksander Jan Walenty, s. M. Kazimierza i Antoniny z Rychłowskich Moraczewskich. Teraz cerem. ass.: M. Rafał M. kapit. w. kor. stryj dziecka i M. Wiktorja z M-ch Zbijewska starościna łagiewn. siostra jego rodz. a ciotka dziecka

57952 (Stary Gostyń)

1793.3/1. (Gola) ch. ch. MD. Jan Radoliński dz-c tej wsi i MD. Wiktorja z Kierskich Biskupska

57953 (Stary Gostyń)

1793.27/3. ch. ch. M.D. Antoi i MD. Teresa z Rogaczewa oboje Domiechowscy

57953a (Stary Gostyń)

1794.5/5. (Kossowo), * 30/4. Katarzyna Sieneńska Petronella, c. M. Józefa i Juljanny Raczkowskich Mąkowskich -- M. Ant. Domiechowski mł. w Kossowie pos. i MV. Monika Domiechowska siostra jego rodz.

57954 (Stary Gostyń)

1795.1/9. (Kossowo) ch. ch. MD. Narcyz Kurowski i M. Marjanna Koszutska pos. Daleszyna

57955 (Stary Gostyń)

1796.4/6. (Dusina) ch. GV. Józefa Moraczewska, c. MGD. Kaz. M-go pos. Dusiny

57956 (Stary Gostyń)

1796.19/11. (Gola) Franciszek, * 31/10., s. G. Andrzeja i Anny Krzesińskich ekon. G. (to "generosorum wpisano współcz. ale po wyskrobaniu czegoś innego) -- M. Franc. Radoliński mł. dz-c Goli i GV. Juljanna Golańska z Brzyzia

57957 (Stary Gostyń)

1797.3/4. (Kossowo) Agnieszka, * 23/2., s. M. Józefa i Heleny z Dramińskich poses. Koss. -- M. Andrzej Dr. stryj i wuj dziecka i M. Salomea D-a z Kaczorowskich, babka dziecka

57958 (Stary Gostyń)

1800.13/3. ch. ch. G. Kaz. Kamieński mł., komisarz G. Teofili Mańkowskiej de Sielenki i G. Apolonia Orłowska V., siostra rodz. prob. tut.

57959 (Stary Gostyń)

1800.14/4. ch. ch. G. Benedykt Gutkowski ekonom GD. Paschalisa Radolińskiego i GV. Dorota Golańska ze wsi Brzyzie

57960 (Stary Gostyń)

1801.22/1. (Dusina) Anastazja Wincencja, * 20. na 21. nocą, c. M. Tomasza Moraczewskiego dzierż. D. i M. Józefy z Kierskich -- G. Jan Wilczyński ekonom tegoż M-go i M. Ludwika z Zakrzewskich Kierska babka dziecka

57961 (Stary Gostyń)

1801.28/9. (Daleszyn) Brygitta, * 25., c. M. Kaz. i Agnieszki Kamińskich pos. D. -- D. Karol Ressel mł., pos. z Gaworek i G. Apol. Orłowska siostra rodz. prob. tut.

57962 (Stary Gostyń)

1802.3/2. (Dusina) Andrzej de Corsino i Błażej, * 3., s. MG. Tomasza i Józefy z Kierskich Moraczewskich poses. -- G. Jan Wilczyński ekon. i nieszlach.

57963 (Stary Gostyń)

1803.5/3. (Daleszyn) z wody we dw. D. Kunegunda, * 21/2., c. MG. Jakuba i Marjanny z Żychlińskich Daleszyńskich pos. wsi D. -- Hon. Łukasz Szymański ekon. z D., i GV. Marjanna Michalska z dw. w D.

57964 (Stary Gostyń)

1803.17/10. ch. ch. MGD. Jan Mańkowski z Daleszyna, pos. St. Gost. i GD. Marjanna z Koszutskich Koszutska z Ostrowa par. kunowskiej -- MD. Tomasz Dąbrowski i MD. Marjanna z Żychlińskich Daleszyńska z Daleszyna

57965 (Stary Gostyń)

1803.23/10. (Dusina) ch. ch. GD. Józef Grodzki mł., sekret. ze wsi Wola, par. twardow. i GD. v. Magdal. Łapińska ze wsi Wyszki, par. magnuszew.

57966 (Stary Gostyń)

1804.8/7. (Daleszyn) Urban Antoni, * 21/5., s. MGD. Jakuba i Marjanny z Żychlińskich Daleszyńskich pos. D. -- MGD. Maciej Koszutów z ostrowa par. kunow. i MD. Franciszka Torunina (Turnina?) ze wsi Malewo

57967 (Stary Gostyń)

1805.8/9. (St. G.) Jan Nep., * 23/8., s. MD. Kaz. i Agnieszki Kamieńskich pos. St. G. -- X. i GD. Apol. Orłowska V. z St. G.

57968 (Stary Gostyń)

1805.19/6. (Malewo) Franciszek Maurycy, * 10., s. MG. Wojciecha i Kat. z Jonemanow Rasińskich pos. M. -- X. i MG. Józefa Mieszkowska (Mieczkowska?)

57969 (Stary Gostyń)

1806.30/9. (St. G.) Hieronim, ur. 25., s. MG. Kaz. i Agnieszki Kamińskich pos. wsi St. G. -- MGD. Jan Nep. Mańkowski i ż. jego Teofila z Trzcińskich

57970 (Stary Gostyń)

1808.3/1. (St. G.) Ignacy, * 30/12.1807., s. poprz. MGD. Kamińskich [Kazimierza i Agnieszki Kamińskich] -- MGD. Walenty Gromoliński pos. Malewa i MGD. Urszula G. ż. jego

57971 (Stary Gostyń)

1808.18/12. ch. ch. MD. Nep. z Malczewskich Helkowska dzierż. Kossowa - 1809.5/3. (Kossowo) Barbara, * 4., c. MG. Augustyna Chełkowskiego i Nep. z Malczewskich, poses.? Ossowa cerem. 10/4.: GM. Karol M. i G. Teresa Hersztopska

57972 (Stary Gostyń)

1809.19/3. (Gola) Jan Józef Andrzej, s. MGD. Augustyna Grabowskiego i MGD. Anny Moszczyńskiej pos. wsi Gola -- MGD. Józef Gr. stryj dziecka i MG. Marjanna M. "praavita" dziecka

57973 (Stary Gostyń)

1809.1/4. (Dusina) Wincenty, * 25/3., s. GD. Feliksa Bętkowskiego ekon. Dus. i Marjanny de Barskie -- MGD. Kaz. Kamieński pos. St. G. i żona jego Agnieszka

57974 (Stary Gostyń)

1809.20/5. (St.G.) Nepomucena Anna, * 17., c. poprz. MGD. Kamińskich [Kazimierza i Agnieszki Kamińskich] pos. St. G. -- nieszl. i G. V. Apol. Orłowska z St. G. cerem. 14/6. - MGD. Nep. Mańkowski z Daleszyna i MGD. V. Anna Malczewska

57975 (Stary Gostyń)

1810.3/2. (Gola) Marjanna Apolonia Teresa, * 2., c. poprz. MG. Grabowskich [Augustyna Grabowskiego i Anny Moszczyńskiej] pos. G. -- sługa i G. Bogumiła Dąbrowska - cer. 11/3. -- MGD. Konst. Starzeński dz-c Iłowca i MGD. Scholastyka żona jego

57976 (Stary Gostyń)

1811.28/1. (Daleszyn) ch. ch. MGD. Walenty Gromoliński pos. z Malewa i GD. V. Zofja, c. MGD. Franc. Mieczkowskiego pos. Daleszyna

57977 (Stary Gostyń)

1811.23/2. ch. GD. Ant. Liskowski pos. wsi Brzyzie - 30/7. ch. G. Nikodem Snowadzki mł., ze wsi Wieszkowa

57978 (Stary Gostyń)

1812.14/1. (St. G.) Honorata, c. G.Józefa i Barbary Siemianowskich pos. St. G., * 12. -- Rozalja, ż. G. Wojciecha Szymanowskiego ekon., babka dziecka

57979 (Stary Gostyń)

1812.7/2. (Gola) Anna Teofila, * 3., c. M. (było zrazu "Gnosi") Celestyna Szmidtkowskiego pos. G. i Anny (akatoliczki) -- organista i GV. Apol. Orłowska z St. G.

57980 (Stary Gostyń)

1816.23/2. (Daleszyn) Florentyna Eleonora, * 20., c. G. Karola Jonemana majora w. pol. i Karoliny de Gromolińskich -- G. Walenty Gr. dziad dziecka i Józefa Mieczkowska, Ludwika Rogalińska

57981 (Stary Gostyń)

1816.25/4. (St. G.) Wojciech Teofil, * 23., s. G. Bonawentury i Agnieszki Sulerzyckich - cerem. 25/4.1820.

57982 (Stary Gostyń)

1818.17/7. (St. G.) Emilja, * 1/7., c. poprz. G. Sulerzyckich [Bonawentury i Agnieszki Sulerzyckich] -- G. Bonaw. Modzelewski i honesta

57983 (Stary Gostyń)

1820.24/4. (St. G.) Juljanna, * 18/4., c. poprz. G. Bonaw. i Agnieszki z Gellertów Sulerzyckich -- G. Bonaw. Modzelewski i G. Rozalja z Ostarzewskich Gellertowa (Gellerci są honesti)

57984 (Stary Gostyń)

1821.14/10. ch. ch. G. Jan Nep. Kurnatowski i G. Eleonora Łagiewska

57985 (Stary Gostyń)

1822.3/12. (St. G.) Andrzej, * 30/11., s. poprz. G. Sulerzyckich [Bonawentury i Agnieszki z Gellertów Sulerzyckich] -- G. Jan Kulesza i G. Nep. Kąsinowska

57986 (Stary Gostyń)

1823.18/10. (St.G.) Jan Kanty Augustyn Napoleon, * w St. G. 17/10. s. G. Ludwika Łagiewskiego por. w. prus., kaw. Leg. Hon. i Kat. z Potrykowskich - cerem. 5/3.1824., G. Hipilit P. sędzia zs. gn. i ż. jego G. Zofja z Koszutskich

57987 (Stary Gostyń)

1824.8/6. (Pożegowo), * 26/5. w Poż. Antonina, c. M. Antoniego Mizerskiego pos. P. i Elżb. z Matuszewskich -- MG. Józef Szermer z Daleszyna i G. Krystyna Parczewska z Godorowa

57988 (Stary Gostyń)

1828.27/1. (Gola) Leokadja Salomea, * 12/12.27., c. M. Stef. i Teresy Snowadzkich ekon. -- G. Gustaw Potworowski dz-c Goli i M. Salomea Trojanowska z Kossowa

57989 (Stary Gostyń)

1828.14/5. (Dusina) Zofja Natalia, * w nocy, c. G. Jana Nep. i Zofji z Bojanowskich Kurnatowskich dz-ców D. -- G. Melchjor Kurowski z Malewa i GV. Józefa Koszutska z Łukowa -- Jej bliźn. Jan Nepomucyn, s. tychże katolików -- rodzice chrzestni ciż

57990 (Stary Gostyń)

1829.25/2. (Malewo) Ludwik Franc., * 29/1., s. G. Melchjora Kurowskiego i Józefy z Raczyńskich pos. -- G. Jan Kurnatowski dz-c Dusiny i G. Kordula Nieżychowska ze Spławia

57991 (Stary Gostyń)

1830.4/1. (Gola) Witold Teodor Kalikst * 28/12., s. GMD. akatolika Gustawa i katol. Klementyny z Chłapowskich Potworowskich (cerem. w Czerw. Wsi) -- MGD. Stanisł. Chł. dz-c Jurkowa i Donata z Rogalińskich Ch-a dz-ka Czerw. Wsi

57992 (Stary Gostyń)

1831.18/5. (Gola) Włodzimierz Stanisław Gustaw, * 7., s. poprz. G. Potworowskich [Gustawa Potworowskiego i Klementyny z Chłapowskich] -- G. Kalikst Bojanowski dz-c Bielewa i Florentyna Czarnecka dz-ka Gogolewa

57993 (Stary Gostyń)

1831.23/6. (Malewo) Kazimierz Jan, * 8/6., s. poprz. Kurowskich [Melchjora Kurowskiego i Józefy z Raczyńskich] pos. -- G. Jan Raczyński pos. z Konar i Magdalena Taylorowa z Szczodrochowa

57994 (Stary Gostyń)

1834.17/6.* (Gola), ch. 6/7. Bolesław Kazimierz, s. G. poprz. Potworowski [Gustawa Potworowskiego i Klementyny z Chłapowskich] dz-ców Goli -- G. Marceli Czarnecki dz-c Gogolewa i GM. Serafina z P-ch Bojanowska dz-ka z Bilewa

57995 (Stary Gostyń)

1836.6/5. * (Daleszyn), ch. 9/5. Seweryna Stanisława, c. poprz. Kurowskich [Melchjora Kurowskiego i Józefy z Raczyńskich] poses. -- G. Stanisł. Rębowski z żoną Eleonorą de Wyganowo

57996 (Stary Gostyń)

1837.9/10. * (Daleszyn), ch. 24/10. Aurelia Paulina Jadwiga, c. G. Alojzego Radońskiego i Kornelii de Zakrzewskiej dz-ców Dal. -- Napol. Z. dz-c Klenczewa i panna Paulina Z. z Dal.

57997 (Stary Gostyń)

1839.21/7. (Daleszyn), ch. 28/7. Anna-Benigna-Alojzja, c. poprz. GM. Radońskich [Alojzego Radońskiego i Kornelii de Zakrzewskiej] dz-ców -- Tad. Zakrzewski dz-c Smogorzewa -- Benigna Z. dz-ka

57998 (Stary Gostyń)

1841.11/7. * (Daleszyn), ch. 3/10. Stefan Piotr Hjacynt, s. poprz. Radońskich [Alojzego Radońskiego i Kornelii de Zakrzewskiej] dz-ców -- G. Piotr P. dz-c Prochów, GM. Klementyna Potworowska dz-ka Goli

57999 (Stary Gostyń)

1849.1/12. * (Gola), ch. 9. Elżbieta, c. G. Antoniego Węsierskiego i Ludwiki z Bojanowskich -- GM. Jan Nieświastowski dz-c Słupi i GM. Klementyna Potworowska dz. Goli

58000 (Stary Gostyń)

1855.29/1. * (Gola), ch. 28/1. (??!!) Kazimierz Józef, s. Józefa i Honoraty z Bussa Dembińskich ekonomów -- Maks. Gromadziński sędzia z Środy i Józefa Zaborowska z Wągrowca

58001 (Stary Gostyń)

1857.23/3.* (Gola), ch. 13/4. Antonina Józefa, c. Wiktora i Barbary z Bryfczyńskich Snowadzkich ekon. -- August Chmielewski skryba i Marjanna Kąkolewska V., wszyscy z Goli

58002 (Stary Gostyń)

1858.24/5. * (Dusina), ch. 31/5. Gustaw Jan Antoni, s. Jana Nepom. i Ludwiki z Potworowskich Kurnatowskich dz-ców -- Gustaw i Klementyna P-cy, dz-ce Goli

58003 (Stary Gostyń)

1859.8/7. * (Dusina), ch. 13., Tadeusz Józef Ludwik, s. poprz. Kurnatowskich [Nepomucena Kurnatowskiego i Ludwiki z Potworowskich] dz-ców -- Witold Potworowski dz-c Karmina i Zofja Chłapowska dz-ka Szołdr

58004 (Stary Gostyń)

1864.21/7. * (Kossowo), ch. 6/11. Marja Józefa Emilja, c. G. M. Bronisława i Heleny z Kościelskich Potworowskich dz-ców -- hr. Leon Mielżyński dz-c Pawłowic i GM. Klem. P-a z Goli

58005 (Stary Gostyń)

1865.7/7. * (Kossowo), ch. 6/8. Gustaw Czesław, s. poprz. Potworowskich [Bronisława Potworowskiego i Heleny z Kościelskich] dz-ców -- Gustaw P. dz-c Goli, Ludwika Kunatowka dz-ka Dusiny

58006 (Stary Gostyń)

1867.27/1. * (Kossowo), ch. 19/3. Jan Chryzostom, s. poprz. Potworowskich [Bronisława Potworowskiego i Heleny z Kościelskich] dz-ców -- G. Dezydery Chłapowski z Turwi i hr. Anna Czarnecka z Pakosławia

58007 (Stary Gostyń)

1867.15/5. * (Dusina), ch. 21/5. Feliksa Jan Nepom. Józef Marjan s. poprz. Kurnatowskich [Nepomucena Kurnatowskiego i Ludwiki z Potworowskich] dz-ców Dusiny -- chrz. nieszl.

58008 (Stary Gostyń)

1873.10/8. * (Dusina), ch. 14/8. Stanisław Wawrzyniec Ludwik, s. poprz. Kurnatowskich [Nepomucena Kurnatowskiego i Ludwiki z Potworowskich] dz-ców -- Stanisław Chłapowski dz-c Szołdr. Marja Potworowska dz-ka Chłapowa

58009 (Stary Gostyń)

1882.23/11. * (Gola), ch. 26/11. Wanda Maria Stanisława, c. Gustawa Potworowskiego i Franciszi Kurnatowskiej dz-ców dóbr -- Bronisław de P. z Kossowa i Eleonora de K. z Pożarowa (w kaplicy Goli 5/9.1911. x Mieczysław Chłapowski mł. z Sobiejuch)

58010 (Stary Gostyń)

1884.7/6. * (Gola), ch. 20/7. (dopis.: Gustaw) Augustyn Edward Stanisław Marja, s. poprz. Potworowskich [Gustawa Potworowskiego i Franciszki Kurnatowskiej] -- Roman Komierowski z Nieżychowa i Ludwika Kurnatowska z Dusiny

58011 (Stary Gostyń)

1885.31/8. * (Gola), ch. 14/9. Edward Bronisław Marjan, s. G. Gustawa Tadeusza Potworowskiego i Franc. Kurnatowskiej dz-ców -- Stanisław hr. Czarnecki z Pakosławia i panna Anna K. z Pożarowa (x Tekla Morawska V. Nob. w Jurkowie 8/6.1911.)

58012 (Stary Gostyń)

1889.23/3. * (Gola), ch. 6/5. Franciszka Marja Eleonora, c. poprz. de Potworowskich [Gustawa Tadeusza Potworowskiego i Franciszk Kurnatowskiej] dz-ców Goli etc. -- G. Jan P. mł. z Kossowa i G. Marja Komierowska z Komierowa (x 27/6.1918. w kapl. w Sobiejuchach Konstanty de Rozwadowski)

58013 (Stary Gostyń)

1896.20/6. * (Dusina), ch. 21/6. Felicja Marja Franciszka, c. G. Feliksa de Kurnatowskiego i Seweryny Julji de Lossow pos. D. z przyl. -- Zdzisław Cosma Franc. de Skrzydlewski dz-c Melhlina, Franc. z K-ch Potworowskich dz-ka Goli (x Stary Gostyń 16/1.1923. Witold Brzeski, mł. z Wódek)

58014 (Stary Gostyń)

1898.26/3. * (Dusina), ch. 3/IV. Jan Nepom. Marjan Józef Feliks s. poprz. de Kurnatowskich [Feliksa de Kurnatowskiego i Seweryny Julji de Lossow], dz-ców D. z przyl. -- Stanisław Kostka K., dz-c Mórki, Ludwika z Karśnickich Twardowska dz-ka Kobylnik (x Warszawa w kość. św. Krzyża 1929.12/02. Jadwiga Marja Mogilnicka V. z Bzowca par. chłaniow)

58015 (Stary Gostyń)

1899.24/2. * (St. G.), ch. 12/3. Stefania Kazimiera, c. Andrzeja de Topolskiego i Zofji Ludwiki Kowalskiej admin. d. St. G. -- chrz. nieszl.

58016 (Stary Gostyń)

1899.(17?)/7. * (Dusina), ch. 27/7. Marja Wanda Seweryna, c. poprz. de Kurnatowskich [Feliksa de Kurnatowskiego i Seweryny Julji de Lossow], dz-ców D. -- Mieczysław de Skrzydlewski dz-c Zbrudzewa i Róża z hr. Żółtowskich Czorba z Krajewic

58017 (Stary Gostyń)

1901.7/1. * (Dusina), ch. 15/1. Antonina Seweryna Marja, c. poprz. de Kurnatowskich [Feliksa de Kurnatowskiego i Seweryny Julji de Lossow], dz-ców Dusiny -- Zbigniew hr. Gorzeński-Ostrorog dz-c d. Tarce, Stanisława z Lossowów Skrzydlewska dz-ka Mechlina (x 19/2.1935. w Mościszkach par. Lubiń Juljusz Trzciński z Ostrowa n. Gopłem)

58018 (Stary Gostyń)

1902.7/3. * (Dusina), ch. 9/3. Joanna (de Chantal) Zofja Marja, c. poprz. G. de Kurnatowskich [Feliksa de Kurnatowskiego i Seweryny Julji de Lossow], dz-ców D. -- Dobrogost Lossow, dz-c Grabonoga, Zofja z L-ów Skrzydlewska dz-ka Zbrudzewa (2/9.1926. ustąpiła do ss. urszul. w Krakowie)

58019 (Stary Gostyń)

1904.8/3. * (Dusina), ch. 14/3. Józef Jan Marjan Feliks, s. poprz. de Kurnatowskich [Feliksa de Kurnatowskiego i Seweryny Julji de Lossow] -- Zdzisław Skrzydlewski z Mechlina i Marja Lossow dz-ka Grabonoga (x 8/9.1936. w Śremie Aleksandra Skrzydlewska z Mechlina)

58020 (Stary Gostyń)

1906.26/12. * (Dusina), ch. 27., Ludwika Marja Aleksandra Zofja, c. poprz. Kurnatowskich [Feliksa de Kurnatowskiego i Seweryny Julji de Lossow] (matka Seweryna Julja) dz-ców D. -- Edward Potworowski dz-c Goli, Aleksandra K. córka dz-ców D. Jan K., s. Feliksa K., c. tegoż

58021 (Stary Gostyń)

1796.13/8. (Kossowo) M. Józef Dramiński mł. l. 33 x Helena z D-ch Miłkowska 1-o v., l. 25, rozwiedz., siostra stryj. w 2-im stopniu (za dysp. Rzymu) -- M. Andrzej D., brat jego i M. Salomea, matka jej

58022 (Stary Gostyń)

1797.25/10. (Kossowo) G. Jan Nep. Klockiewicz, refer. Reg. Pozn. mł. l. 38 x Karolina, c. GG. Michała i Anny de Baranowskie Cybartów dzierż. Koss., V. l. 17 -- MGD. Józef Mąkowski dzierż. Lubinia, MGD. Adam Wasilkowski dz-c Rakówki

58023 (Stary Gostyń)

1808.6/11. (Kossowo) D. Antoni Giebel, wd., ekon. x MD. V. Helena Kurnatowska, c. MD. Maksymiljana K-go -- MGD. Augustyn Chełkowski pos. Kossowa i MGD. Karol Malczewski

58024 (Stary Gostyń)

1814.3/8. (Daleszyn) GD. Antoni Jankowski mł. ze Strzyżewka (s. G. Walentego iMarjanny z Piaseckich) x GD. Zofja Mieczkowska (c. G. Franc. M-go i Józefy de Joneman) z Daleszyna on 28, ona 22 -- GD. Walenty Karski de Wycisław i Antoni Joneman z Czachorowa

58025 (Stary Gostyń)

1815.17/5. (Malewa) G. Karol Joneman mł., major w. pol. x G. V. Karolina Gromolińska z M., on 35, ona 27 -- G. Bonawentura Sulerzycki i G. Norbert Lisiecki

58026 (Stary Gostyń)

1839.2/4. (Daleszyn) MGD. Roman Mielęcki pos. Gogolewa l. 27, s. M. G. Walentego M-go generałowicza i Tekli z Koczorowskich (†- ych) x MGD. Paulina Zakrzewska V. z Daleszyna, l. 22, c. Józefa i Tekli (†-ych) -- MGD. Alojzy Radoński dz-c Daleszyna i Malewa i G. Gustaw Potworowski dz-c Goli i Kossowa

58017 (Stary Gostyń)

1849.4/11. GM. Stanisław Chłapowski mł. z Turwi s. Dezyderego i Antoniny x GM. Zofja Kurnatowska V. z Dusiny, c. Jana Nep. i Zofji on 28, ona 21 -- GM. Marcin Czarnecki dz-c Gogolewa, M. Stanisław Chł. dz-c Czerwonejwsi

58028 (Stary Gostyń)

1856.3/2. G. Leon Żychliński mł. z Płaczek, s. Adama i †-ej Kat. x Nimfa Sokołowska c. And. i Józefy V. z Goli, on 26, ona 19 -- G. Stan. Mizerski ekon. z Goli i Paulin Kochanowski Ek. z Kossowa

58029 (Stary Gostyń)

1856.27/4. G. Jan Nep. Kurnatowski mł. z Dusiny s. Jana Nep. i Zofji x Ludwika Anna Marjanna Potworowska V. z Goli, on 28, ona 19, c. Gustawa i Kat. -- G. Ant. Koliński, G. Stanisł. Chłapowski z Szołdr

58030 (Stary Gostyń)

1911.5/9. Chłapowski Mieczysław Ludwik Egidjusz Pius, mł. z Sobiejusz, s. Kaz. i Anny z Ch-ch, ochrzcz. w Koparzewie 6/9.1874., l. 37 x Potworowska Wanda (Klementyna) Marja Stan. ochrzcz. w St. Gostyniu 26/11.1882., c. Gustawa i Franc. z Kurnatowskich -- Edward P. i Kaz. Chł. konsyl. zs. z Galicji

58031 (Stary Gostyń)

1917.18/7. Adam Leon de Kiciński mł. z Krak., l. 45 (s. Kaz. K. pos. d. Lechanice w grub. warsz. i Urszuli z Łempickich) x Józefa Marja de Morawska z Pozn., l. 22 1/2, c. Stanisł dz-ca Jurkowa i Józefy Marii z M-ch -- Edward Potworowski dz-c Goli i Kajetan M. dz-c Jurkowa

58032 (Stary Gostyń)

1923.16/1. Witold de Brzeski mł. z Wódek, chrz. w Płonkowie 18/12.1881., s. Erazma B. i Wandy Zielonackiej x Felicja de Kurnatowskie V. z Dusiny, chrz. w St. Gost. 21/6.1896., c. Feliksa i Seweryny Lossów -- Henryk B. dz-c Mącznik i Edward B. z Kołaczkowa p. Września

58033 (Stary Gostyń)

1791.14/4. (Kossowo) † MD. Marjanna Zabilska wd. l. 80 poch. kość. 16.

58034 (Stary Gostyń)

1791.4/8. (Dusina) † MD. Zofja z Mycielskich Nieświastowska wd. l. 27, poch. 8. Gostyń Filipini

58035 (Stary Gostyń)

1792.15/1. (St. G.) † G. Helena de Grembińskie Orłowska, matka X-a Kolumbana O-go prob. St. Gost. i G. Apolonii O-ej a żona ol. G. Mikołaja z Tolentino O-go (pochow. 1762.20/7. klaszt. lubiń.), lat 94, poch. 17. w kość.

58036 (Stary Gostyń)

1793.22/4. poch. "ossa una cum urna" ol. G. Józefa Zabilskiego wójta kossow. 1753.16/7. zabitego i przez 40 lat niepochow. w rezydencji obecnie 12/3. nocą tajemnie z nakazu G. Józefa Mąkowskiego pos. tego wójt. na cmentarz paraf. wyrzucone i pozostaw. "in semita" "per aliquot dies iacutia nos sine admiratione populi ad Ecclesiam praeterecutis" i pochow. 22/4.

58037 (Stary Gostyń)

1797.25/10. (Gola) † Józef, poch. 28/10., l. 2 i m. 6, s. G. Franciszka i Apolonii Gorskich, poch. cm.

58038 (Stary Gostyń)

1849.19/5. † (Dusina) Jan Nep. Kurnatowski l. 70, dz-c owdowiały po Zofji z Bojanowskich

58039 (Stary Gostyń)

1854.25/3. † (Gola) Katarzyna Żychlińska l. 54, Generosa, suchoty. Adam rezyd. w Goli mąż poch. cm.

58040 (Stary Gostyń)

1859.20/8.† (Dusina) Tadeusz Józef Ludwik Kurnatowski 1 1/2 roku s. Jana Nepom. i Ludwiki z Potworowskich dz-ców GG. poch. 23. cm.

58041 (Stary Gostyń)

1803.12/10. (Daleszyn), poch. Walentyn, † 10/10. s. M. Daleszyńskich poch. cm. 1 r. i 1 m.

58042 (Stary Gostyń)

1805.18/11. (St. G.) poch. Jan Nep., † 16., s. M. Kaakich poses. St. G., poch. kość. tyg. 11, kaduk

58043 (Stary Gostyń)

1805.9/2. poch. (Gola) † 7., Marjanna, c. G. Snowadzkiego skryby poch. cm. 1 dzień

58044 (Stary Gostyń)

1806.2/10., poch. (St. G.), † 1., Hieronim, s. MGD. Kaz. Kamińskiego pos. St. G. 1 tydzień poch. kość.

58045 (Stary Gostyń)

1814.14/5. poch. cm. (Daleszyn) G. Franc. Mieczkowski pos. D., mąż Józefy z Jonemanów, † 12., l. 58, paraliż

58046 (Stary Gostyń)

1815.31/1. (Dusina) poch. GD. Franc. Kurnatowski wdowiec, † 26/1., l. 80, astma

58047 (Stary Gostyń)

1815.27/10. poch. (St. G.) G. Apolonja Orłowska V., † 25., l. 75, febra

58048 (Stary Gostyń)

1818.11/1. † (Daleszyn) Eleonora Florentyna Jonemanowna w Dal., c. GG. Karola i Karoliny de Gromolińskie J-ów, l. 2, szkarlt., poch. cm. 13/1.

58049 (Stary Gostyń)

1861.7/12. (Daleszyn) † GM. Piotr Zakrzewski wdowiec po †-ej Benignie, rezyd. w D. l. 62, paraliż, poch. w grobie rodz. w Strzelcach 10.

58050 (Stary Gostyń)

1866.17/2. (Gola) † we Wrocł. GMD. Klementyna z Chłapowskich Potworowska, wd. po †-ym Gustawie, dz-cu Goli, l. ok. 58, paraliż poch. kość. 22.

58051 (Stary Gostyń)

1828.14/5. † (Dusina) G. Zofja z Bojanowskich Kurnatowska ż. M. Jana Nep. dz-ca Dusiny i Daleszyna, l. 38, poch. Gostyń Jasna Góra 17.

58052 (Stary Gostyń)

1836.27/3. (Gola) † Bolesław Kazimierz, s. G. Gustawa i Klementyny z Chłapowskich Potworowskich dz-ców Goli, 1 rok, 9 m. poch. cm. 30.

58053 (Stary Gostyń)

1879.10/4. (Dusina) † G. Jan Nep. Kurnatowski l. 58, dz-c Dusiny i Pożegowa, s. Jana Nep. i Zofji z Bojanowskich (poch-ej w kość. filipinów w Głogówku). Choroba św. Wita poch. w grobie K-ch w S. Gost. Żona Ludwika z Potworowskich

58054 (Stary Gostyń)

1881.0/12. † (Chłapowo) Marjanna z Radońskich Potworowska, ż. Witolda, † w Chł., a poch. w grobie P-ch tu

58055 (Stary Gostyń)

1884.24/11. † (Kossowo) Bronisław de Potworowski, l. 54 dz-c dóbr, s. Gustawai Klem. z Chłapowskich (wpisane znacznie później). Żona Helena Kościelska poch. grob. P-ch tu

58056 (Stary Gostyń)

1890.7/11. † (Gola) G. Gustaw Potworowski l. 6, m. 4, s. G. Gustawa i Franciszki z Kurnatowskich, dz-ców Goli. zapal. pł. poch. 10/4.

58057 (Stary Gostyń)

1892.12/7. † (Gola) Gustaw (dod.: Tadeusz) Potworowski l. 50 dz-c Goli, mąż Franciszki z Kurnatowskich, s. Gustawa akat. i Klementyny z Chłapowskich, apopl., poch. 16/7.

58058 (Stary Gostyń)

1893.1/12. † (St. G.) (dodane: de) Topolski Jan Zygm., l. 2, s. And. admin. d. St. G. i Zofji Ludwiki Kowalskiej

58059 (Stary Gostyń)

1893.13/12. † (Biarritz) Aurelia de Radońska l. 51, m. 2, dni 4, panna, c. Alojzego R. dz-ca Daleszyna i Malewa i Kornelii z Zakrzewskich - Apopl. serca. Donosi brat Stefan, poch. w grobie R-ch

58060 (Stary Gostyń)

1893.14/5.† (Wahren, klasztor Św. Jadwigi kreś. Wohlan) Witold de Potworowski l. 62, s. Gustawa dz-ca dóbr i Klem. z Chłapowskich - "Gehinschlag"

58061 (Stary Gostyń)

1899.5/8. † (Dusina) Marja Wanda Seweryna de Kurnatowska 16 dni, c. Feliksa i Sew. Lossow dz-ców D., poch. 8/8.

58062 (Stary Gostyń)

1903.27/12. † (Gola) Artur de Horwatt l. 73, dz-c Gorzyczek i na Litwie Narowli, s. Daniela i Ifigenii Ratyńskiej

58063 (Stary Gostyń)

1905.21/4. † (Pożegowo) Ludwika de Kurnatowska dz-ka P. l. 68, wd. po †-ym Janie Nep., c. Gustawa Potworowskiego kalw. dz-ca Goli i Klem. z Chłapowskich katol. Donosi syn Feliks K. z Dusiny

58064 (Stary Gostyń)

1913.26/7. † (Gola) Potworowski Franciszka, dz-ka Goli, St. Gost. Czajkówka, l. 51, wd. po Gustawie P., c. Stanisł. Kurnatowskiego i Eleonory z P-ch. W wypadku samochod. w drodze do Jerki. Donosi syn Edward P. z Zbrudzewa

58065 (Stary Gostyń)

1926.27/4. † (Marysin) Kurnatowski de Stanisław, l. 53 mąż Emilii Unrug, s. Jana K. dz-ca Dusiny i Ludwiki z Potworowskich. Przypadek "subitus de fenestra"

58066 (Stary Gostyń)

1929.17/1. † (Rawicz) poch. 20/1. Feliks de Kurnatowski dz-c Dusiny, l. 62, m. 4, mąż Seweryny de Lossow, syn Jan Nep. K-go i Ludwiki z Potworowskich, paraliż

58067 (Stary Gostyń)

1931.21/4. † (Kossowo) Gustaw Czesław de Potworowski l. 63, mł. s. Bronisława P. i Heleny Kościelskiej dz-ców Kossowa rak pł. Donosi Lucjan de Poniński admin.

58068 (Stary Gostyń)

1936.4/1. † (Mościerzyce) Ludwika Kurnatowska l. 29, c. Feliksa i Seweryny

58069 (Wronki)

1799.1/9. (Nowawieś) Jan Nepomucen, * 30/8., s. G. Jana Tarnowskiego i Leonory Bitnerówny -- G. Kaz. Białoszyński sekret. dwor. z Now.

58070 (Wronki)

1800.12/10. ch. G. Wojc. Urbanowski z folw. Mokrz. - 1/12. ch. G. Wojciech Wołuński ekon. z dw. w Nowejwsi

58071 (Wronki)

1802.21/10. ch. G. Agnieszka Węsierska "scribissa" z dworu Nowawieś

58072 (Wronki)

1820.2/1. ch. G. Kajetan Bogucki kom. Nowejwsi G. Deograta Białoszyńska ż. leśniczego ze Smolnego Dołu - 1820.7/10. ch. G. Joanna Nep. Raczyńska pos. Sokolnik

58073 (Wronki)

1822.2/11. * (Nowawieś), ch. 14/12. Edmund Józef, s. Jana Jezierskiego Nob. poborcy i Zofji z Markiewiczów -- Nob. Kajetan Bogucki kom. z NW. z ż. Krystyny B.

58074 (Wronki)

1832.17/9. * (Nowawieś), ch. 21/9. Henrieta Amalja Marjanna Franciszka, c. hr. Henryka Dzieduszyckiego dz-ca Nowejwsi i inn. i Teodory z Mielżyńskich -- hr. Aleks. M. i Brygida M. dz-ce Baszkowa

58075 (Wronki)

1838.9/4. * (Nowawieś), ch. 29/4. Aleksander, s. Nob. Piotra Radziejewskiego pos. N. W. i Matyldy z Kurtzów -- N. Andrzej Chrzański pos. wsi i Albina z Mikarych Kurtzowa dz-ka Konojadu

58076 (Wronki)

1840.13/12. * (Nowawieś), ch. 26., Marja Ludwika Łucja, c. poprz. N. Radziejowskich [Piotra Radziejowskiego i Matyldy z Kurtzów] pos. NW. -- NN. Ignacy i Ludwika Chłapowscy pos. Zador

58077 (Wronki)

1842.16/2. * (Nowawieś), ch. 6/3. Władysław Józef, s. poprz. N. Radziejewskich [Piotra Radziejowskiego i Matyldy z Kurtzów] pos. NW. -- GG. Jan Nep. Białoszyński nadleśn. z Smolnego Dołu i Deograta B-a

58078 (Wronki)

1844.21/3. * (Smolny Dół), ch. 10/4. Jan Nep. Benedykt Paweł, s. Nob. Józefa Białoszyńskiego i Pauliny z B-ej, Nob. rezyd. -- N. Jan Nep. B. i Florentyna Rozalska ż. pos. Samołoża

58079 (Wronki)

1846.25/3. * (Nowawieś, Poznań), ch. 20/4. Stanisław Wacław (?) s. G. Kaz. Rzymskiego i Ant. Zdanowskiej, sekret. dom. N. W. -- X. i G. Anna Janicka ob. z Pozn.

58080 (Wronki)

1875.19/6. * (W.), ch. 18/7. Józefa, c. Romana de Hulewicza i Heleny Boguckiej, kierown. domu popraw. -- Walerjan H. pos. Młodziejewic ("dirigens officinae corriariae", corrigariae?)

58081 (Wronki)

1876.9/. * (W.), ch. 17/4. Kazimierz, s. Maks. de Wilczewskiego budowniczego i Otylii Degórskiej -- chrz. nieszl.

58082 (Wronki)

1876.4/10. * (W.), ch. 29/10. Wiktor, s. Henryka de Rakowskiego sekret. poczty i Florentyny Marx -- Franc. R. ob. z W. i Joanna Ottersolm ob. z W.

58083 (Wronki)

1877.1/2. * (W.), ch. 11/3. Marja Eleonora, c. poprz. de Hulewiczów [Romana Hulewicza i Heleny Boguckiej] dyr. "officanae toriariae" -- Witilis Bogucki z Pozn. i Kamilla Kardolińska z Pozn.

58084 (Wronki)

1881.19/8. * (W.) Ferdynand Edmund, s. poprz. de Rakowskich [Henryka Rakowskiego i Florentyny Marx] rektorów poczty -- chrz. nieszl. (matka luter.)

58085 (Wronki)

1883.4/2. * (Nowawieś), ch. 4/3. Tadeusz Adam Marja, s. Bolesława de Grabowskiego i Marji de Garczyńskiej admin. NW. -- Konstanty Dziembowski dz-c Roszkowa i Xawera Gr. z Kęmpy (x 13/6.1912. w Lussowie Izabela v. Krajewska)

58086 (Wronki)

1885.17/6. * (Nowaiweś), ch. 22/2. Zofja Emilja Xawera, c. poprz. de Goetzendorf -Grabowskich [Bolesława de Grabowskiego i Marji de Garczyńskiej] plentów dominial. -- Włodzimierz de Goślinowski dz-c Kępy i Helena Dziembowska z Wronek

58087 (Wronki)

1886.20/10. * (W.), ch. 15/11. Zofja, c. Jana de Lasockiego i Zofji de Dziembowskiej pos. dóbr -- Roman de L. pos. dóbr w Polsce i Helena Dz. z Wronek

58088 (Wronki)

1886.8/11. * (W.), ch. 13/12. Zofja, c. Maks. de Wilczewskiego i Otylii Degórskiej, budowniczych -- X. i Antonina D. ob. z Wr. (x Wr. 28/1.1913. Ludwik, Begale)

58089 (Wronki)

1891.20/4. * (W.), ch. 25/5. Stanisława Halina, c. poprz. de Wilczewskich [Maksymiljana de Wilczewskiego i Otylii Degórskiej] budow. -- Józef de W. i Władysława Trzcińska z Degórskich

58090 (Wronki)

1841.16/5. G. Józef Białoszeński ze wsi Głęboka w RP. Krak. administrator x G. Paulina B., on 30, ona 30. On syn Pawła i Marjanny z Kunińskich (?) ona c. Jana Nep. i Deograty z Zieniewiczów -- X. i D. Piotr Radziejewski pos. Nowejwsi

58091 (Wronki)

1872.20/11. Maksymiljan de Wilczewski mł., budowniczy, s. Mik. sekret. sąd. i Zofji Matuszkiewicz, l. 27 x Otulja de Górska, V. c. Walentego kupca i Antoniny Bossman l. 20 -- św. nieszl.

58092 (Wronki)

1799.19/8. poch. (Nowawieś) w kość. Antoni, s. G. Józefa i Reginy Wołyńskich ekon. dwor. † 17/8., 25 tyg.

58093 (Wronki)

1802.25/1. (Nowawieś) † G. Marjanna Wołyńska wd. l. 80 poch. 25/1. w krypcie mn.

58094 (Wronki)

1802.7/6. poch. (W.) G. Teodor Rożyński kontroler król. prus., l. 40, † 5/6.

58095 (Wronki)

1802.28/12. (Nowaiweś) poch. cm. Nepomucena, c. G. Teodora Węsierskiego skryby z dw. NW. † 18., l. 6

58096 (Wronki)

1816.15/3. poch. cm. (W.) G.D. Karol Białoszeński straż. cel. komory wschowskiej, który tu przybył na mieszk. "post elapsum mentem suae habitionis", suchoty l. 78, † 13. (?)

58097 (Wronki)

1817.6/12. (Nowawieś) poch. Anastazja Brodnicka, c. GM. Karola B-go posesora NW. i Franciszki z K(i)erskich, † 5., l. 2 febris putrida

58098 (Wronki)

1817.9/11. (Nowawieś) † poch. Jan Nep. Brodnicki, s. poprz. GM. B-ch [Karola Brodnickiego i Franciszki z Kierskich] poch. 13. cm., l. 5, febris putrida

58099 (Wronki)

1817.10/12. (Nowawieś) † Prakseda Brodnicka, c. poprz. GM. B-ch [Karola Brodnickiego i Franciszki z Kierskich] poch. 13. cm, l. 11 febris putrida

58100 (Wronki)

1824.27/7. † (W.) Edmund Józef Jezierski l. 2, s. G. Jana i Zofji z Markiewiczów, Nob., poborców, poch. 29/7.

58101 (Wronki)

1828.25/11. † (Poznań) Ignacy hr. Dzieduszycki l. 30, m. 7, dz-c Krutz, s. hr. Antoniego i Marjanny z Koźmińskich poch. 2/12. w kość. paraf.

58102 (Wronki)

1840.2/3. † (Wronki), poch. 5/3. G. Jadwiga z Grzegorzewskich Kiełpińska l. 70, w domu syna (córki?)

58103 (Wronki)

1842.31/8. poch. † 28/8. (Smolny Dół) G. Deograta z Zienowiczów Białoszeńska, l. 56, zawiad. mąż

58104 (Wronki)

1845.1/7. †, poch. 5/7. (w Pozn. † ) N. Henryk hr. Dzieduszycki, dz-c dóbr s. Antoniego i Marjanny z Koźmińskich, l. 51

58105 (Wronki)

1854.9/6. poch., † 6/6. (W.) X. Franc. Xaw. Rutkowski, Nob., b. prob. biezdrowski, l. 79 (matka Jadwiga z Wąchalskich)

58106 (Wronki)

1877.1/7. † (Smolnica), poch. w Szamotułach Adam de Grabowski l. 26 jurysta, s. Stanisława Gr. dz-ca dóbr i Xawery z Goślinowskich febris nerv.

58107 (Wronki)

1880.6/2. † (Nowawieś), poch. kość. we Wr. Joanna Nepomucena Moszczeńska l. 80, wdowa, c. Leona de Bielickiego, Nob., dz-ca dóbr i Wiktorii Malczewskiej

58108 (Mchy)

1855.30/12. * (Jerzewo), ch. 13/5.56. Marjanna Aniela Paulina, c. G. Ludwika Karśnickiego dz-ca d. Mchy i Hel. Łasczewskiej -- G. Józef K. dz-c de Lobczyn (?) i M. Paulina Ł. z Jerzewa

58109 (Mchy)

1856.20/12. * (M.), ch. 17/1.57. Zofja Pelagia, c. poprz. G. Karśnickich [Ludwika Karśnickiego i Heleny Łasczewskiej] -- M. Feliks Łaszczewski pos. Jerzewa i M. Aniela K-a dz-ka Lubczyny

58110 (Mchy)

1860.2/8. * (M.), ch. 30/8. Ludwika Helena, c. poprz. G. Fundament Karśnickich [Ludwika Karśnickiego i Heleny Łasczewskiej] dz-ców M. -- G. Faustyn Sulmierski major, Anna Matecka dz-ka

58111 (Mchy)

1864.3/3. * (M.), ch. 6/3. Józef, s. poprz. G. de Karśnickich [Ludwika Karśnickiego i Heleny Łasczewskiej] dz-ców M. -- G. Wiktor Lalewicz dz-c, G. Kat. Brzezińska radczyni

58112 (Mchy)

1866.20/5. * (M.), ch. 25/6. Felicja Józefa, c. poprz. G. Karśnickich [Ludwika Karśnickiego i Heleny Łasczewskiej] dz-ców M. -- G. Stan. K. dz-c Lubczyna i GV. Rozalja Dobrowalska

58113 (Mchy)

1870.10/4. * (M.), ch. 22/4. Józef Leon, s. poprz. G. Karśnickich [Ludwika Karśnickiego i Heleny Łasczewskiej] dz-ców M. -- Paulina Łaszczewska dz-ka

58114 (Mchy)

1877.26/8. (M.) G. Henryk Józef de Skarzyński dz-c Miedzianowa, mł., l. 26 x G. Zofja Palagia Karśnicka V. z Mchów, l. 20 -- G. Feliks Łaszczewski, dz-c Wieczyna i Witold Sk. mł. ze Spławia

58115 (Mchy)

1880.10/10. (M.) G. Wincenty Colona (!) Walewski mł. z Dzierzbic w Kr. Pol. x G. Marjanna Karśnicka V. z Mchów, c. Ludwika i Heleny - on 31, ona 25 -- G. Henryk Skarzyński mł. z Miedzianowa i Feliks Łaszczewski dz-c Wieczyna

58116 (Mchy)

1881.28/4. (M.) G. Tadeusz Twardowski mł., ord. z Kobylnik, s. GG. Walentego i Teodory z Żychlińskich, l. 27 x G. Ludwika Karśnicka c. Ludwika i Heleny dz-ców M. lat 22 -- G. Feliks Łaszcewski dz-c Wieczyna i Stanisł. K. dz-c d. Luczyn

58117 (Mchy)

1885.22/9. G. Antoni Wincenty Taczanowski z Taczanowa p. Sowina l. 37, wdowiec, s. Juljana i Ludwiki Drwęskiej x G. V. Konstancja Helena Karśnicka, c. Ludwika i Heleny Łaszczewskiej l. 21 -- Henryk Skarżyński i Ludwik T.

58118 (Mchy)

1856.6/5. † (Kołacin) Władysław Osiński 1 r., s. Konst. de O. ekonoma i Teofili Buchner

58119 (Mchy)

1858.6/8. † (M.) Elżbieta Jadwiga de Karśnicka 1 m., c. poprz. K-ch dz-ców M. [Ludwika Karśnickiego i Heleny Łasczewskiej]

58120 (Mchy)

1863.26/1. † (M.) Antonina Helena Karśnicka, c. poprz. [Ludwika Karśnickiego i Heleny Łasczewskiej] 7 m., poch. cm. 29/1.

58121 (Mchy)

1865.20/8. † (M.), poch. cm. 23., Faustyn Sulimirski l. 57, wolny, emigr. z Pol., s. Mateusza S. dz-ca dóbr i Justyny S., paraliż św. Ludwik Karśnicki

58122 (Mchy)

1869.19/5. † (Pozn.) poch. cm. 22., G. Józef Żychliński l. 60 dziedzic z Brzustowni, s. Xaw. dz-ca Brodnicy i Ant. Trzebińskiej hydropis. św.: Józef i Helena Bieńkowscy

58123 (Mchy)

1881.5/5. † (M.) poch. 8. w kość. Felicjana Józefa Karśnicka l. 14, c. poprz. K-ch [Ludwika Karśnickiego i Heleny Łasczewskiej] serce

58124 (Trzcinica)

1746.6/9. Marja Aleksandra Anna, c. PMD. Piotra z Trzcinicy Trzcińskiego miecznika gostyn. i Urszuli Brzostkiewiczówny -- Walenty Wężyk kan. krak. i gn. i Anna B-wa

58125 (Trzcinica)

1746.0/10. Jan Kanty, s. Macieja Tarzeckiego i Magdaleny, nob. -- PMG. D. Wojciech. Brzostkiewicz skarb. JKMci camerarius i RR i PMD. Urszula Trzcińska miecznikowa gostyń.

58126 (Trzcinica)

1747.28/12. (T.) Stefan Jan Antoni, s. poprz. PMD. Trzcińskich [Piotra i Urszuli Brzostkiewiczówny] -- X. Walenty Wężyk bp. chełmski i PM. Marjanna Szembekowa miecznikowiczowa ostrzeszowska

58127 (Trzcinica)

1748.26/11. (T.) Katarzyna Cecylia, c. poprz. Nob. [Macieja i Magdaleny] Tarzeckich -- PMD. Piotr Trzciński miecznik gostyń. i PMD. Anna Brzostkiewiczowa

58128 (Trzcinica)

1749.27/1. (T.) Agnieszka Konstancja Eufrozyna, c. poprz. PM. Trzcińskich [Piotra i Urszuli Brzostkiewiczówny] miecz. gostyń. i PM. - PM. Józej Szembek miecz. ostrzesz. i JM. Brzostkiewiczówna

58129 (Trzcinica)

1750.1/3. (T.) Kunegunda Franciszka Kat., c. poprz. PMD. Trzcińskich [Piotra i Urszuli Brzostkiewiczówny] miecz. gostyń. -- PMD. Jan baron de Traugemberk na Cieciedzynie i PMD. Marjanna z Czernych Szembekowa dz-ka Siemianic, a chorążynaostrz. († 1814.14/6.)

58130 (Trzcinica)

1752.3/8. (T.) Ignacy Dominik Kajetan, s. poprz. PM. Trzcińskich [Piotra i Urszuli Brzostkiewiczówny] miecz. gostyń. -- X. PM. Brzostkiewiczowa

58131 (Trzcinica)

1755.6/5. Zofja, c. And. Pietraszeskiego Nob. i Teresy -- PMD. Piotr Trzciński z żoną

58132 (Trzcinica)

1756.27/2. (T.) Maciej Aleks. Józef, s. Mateusza Marszeskiego Nob. i Magdal. -- PMD. Józef Szembek i PM. Urszula Trzcińska, PM. Marjanna T. panna i jej brat Stefan T.

58133 (Trzcinica)

1758.26/7. cerem. Roch Egidiusz Walenty, s. poprz. PMD. Trzcińskich [Piotra i Urszuli Brzostkiewiczówny] miecz. gostyń., (był ch. z wody 17/5.)

58134 (Trzcinica)

1760.3/2. (T.) Apolonia Karolina Tekla (z wody), a poprz. PMD. Trzcińskich [Piotra i Urszuli Brzostkiewiczówny] miecz. gostyń. -- jako i PMD. Anna Brzostkiewiczowa

58135 (Trzcinica)

1763.17/11. ch. ch. M. Mateusz Marszewski i P. Marjanna Trzcińskia -- 1764.23/11. ch. ch. Stefan. T. i P. Marjanna, siostra jego 3/1.65. ch. P. Kunegunda T. panna

58136 (Trzcinica)

1765.12/6. (T.) Petronella Ludwika, c. G. Franc. Marszewskiego i Agnieszki Raczkoskiej Nob. -- PD. Roch Lasocki, skarb. rawski i PMD. Urszula Trzcińska miecznikowa gostyńska

58137 (Trzcinica)

1765.24/6. ch.ch. PP. Agnieszka i Kunegunda Trzcińska, miecznikówny gostyń. -- 28/9. ch. ch. Stefan T. miecznik gostyń. i siostra jego Marjanna T. 1767.15/8. ch. ch. P. Stefan z Trzcinicy T. z siostrą panną Kunegundą T-a

58138 (Trzcinica)

1768.16/5. ch. PM. Urszula Trzcińska miecznikowa gostyń. -- 20/6. ch. ch. PM. Aleksandra der Szembek, miecznik ostrzeszowski z panną Agnieszką Trzcińską

58139 (Trzcinica)

1768.30/12. ch. ch. (T.) M. Franciszek Marszeski ekon. dwor. i M. V. Joanna M. de Pomiany.

58140 (Trzcinica)

1769.4/3. ch. ch. PP. MMDD. Stefan Trzciński i Urszula T-a, dz-ce Trzcinieccy

58141 (Trzcinica)

1770.13/4. ch. ch. J. Hr. Szembek dz-c d. Widowskich, star. "Syrcoviensis" i PMV. Agnieszka z Trzcinnicy Trzcińska -- 7/6. ch. P.D.D. Aleks. Sz. dz-c Widawy. -- 1771.27/1. tenże Sz. dz-c d. Widawskich, Dombrowskich, Marcewskich, -- 1/3. on starosta styrkowski

58142 (Trzcinica)

1772.12/2. ch. ch. JD. Krzysztof Czyrnik z Trzcinicy; JV. Joanna Marszewska z Pomianów -- 21/2. JD. Krzysztof Czernik z T-ów Czyrnik 9/11.72. por. JKMci. polskiego

58143 (Trzcinica)

1772.4/7. (T.) ch. ch. PMD. Józef Masłowski i PMV. Agnieszka z Trzcinicy Trzcińska -- 1/10.72. ch. ch. Urszulę z Trzcinicy T. i PM. D. Stefan T.

58144 (Trzcinica)

1773.27/2. (Pomiany) ch. ch. PD. Krzysztof Czernik z dworu w T. i N. Marjanna Malanowska z dworu w P. -- 29/4. ch. JMD. Stefan Trzciński i JMD. Aniela T-a -- 20/8. ch. J.V. Anna Bigoska z dworu w T.

58145 (Trzcinica)

1773.29/8. ch. ch. PMD. Urszula z Trzcinicy Trzcińska i PMD. Stefan T. z Pomianów -- 24/9. ch. ch. PD. Mateusz Marszewski z Dzierżawnicy; JV. Marjanna Minska Trzcinnicka

58146 (Trzcinica)

1774.6/1. (T.) ch. ch. Józef (okienko) kasztelanic, s. JD. kasztelana "Brzostoviensis" z Czarnożył i JMD. Aniela Trzcińska ensiterides gost., z Pomian

58147 (Trzcinica)

1774.10/4. Jan Józef Dyzma, s. PMD. Stefana z Trzcinnicy Trzcińskiego i P. Anieli Jastrzembowskiej -- PMD. Aleksander Mączyński z Kępna i PMD. Urszula z Trzcinicy T-a

58148 (Trzcinica)

1775.8/3. (Pomiany) Józef Trzciński, s. poprz. T-ch, [Stefana i Anieli Jastrzembowskich] -- PM. Ignacy Szembek, dz-c Siemianic i PMD. Joanna Mączeńska z Kępna

58149 (Trzcinica)

1776.6/3. (T.) Kunegunda Franciszka, c. poprz. PMD. Trzcińskich [Stefana i Anieli Jastrzembowskiej] -- PMD. Urszula T. i X. Wiktor Pawłowski, paulin admin. dóbr Laskowskich

58150 (Trzcinica)

1776.11/7. ch. ch. JD. Krzysztof Czernik i JV. Anna Marjanna Kamocka, oboje z dw. T.

58151 (Trzcinica)

1777.6/10. (Pomiany) Stanisław Euzebjusz Brunon, s. poprz. MD. Trzcińskich [Stefana i Anieli Jastrzembowskiej] -- JD. Krzysztof Czernik dworzanin, i JV. Józefa Czernikówna z Pomian

58152 (Trzcinica)

1778.21/6. ch. ch. J. Marianna Szembek -- 24/12. ch. taż z domu Trzcińska

58153 (Trzcinica)

1779.4/2. Franciszka Karolina Ludwika, c. poprz. PMD. Trzcińskich [Józefa i Anieli Jastrzembowskiej] dz-ców T-cy -- P. Adam Czernik z Gizic i Marjanna Szembek wdzicowa infl. z Siemianic

58154 (Trzcinica)

1780.20/11. (Pomiany) Marjanna Józefa Salomea, C. poprz. PM. Trzcińskich [Stefana i Anieli Jastrzembowskiej] dz-ców d. T-ca -- MD. Augustyn Myszkowski z Węglowic i MD. Joanna Tomicka z Mroczenia, Baranowa etc.

58155 (Trzcinica)

1781.5/4. ch. ch. J. Krzysztof Czernik i J. Józefa Czernikowa -- 29/7. M. Józefa Czernikówna, panna -- 1784.10/4. J. Czernik komisarz dóbr T.

58156 (Trzcinica)

1781.19/8. ch. ch. J. Ignacy Kijański i MV. Kunegunda Trzcińska

58157 (Trzcinica)

1782.23/10. (T.) Ignacy Jan Kanty Piotr z Alkantary, s. poprz. JM. Trzcińskich -- X. i panna Kunegunda T.

58158 (Trzcinica)

1784.10/6. ch. ch. MD. Stefan Trzciński wojski wieeluński i JD. Urszula T-a - 29/6. ch. JV. Kat. Bigowska -- 1/9. ch. JV. Gertruda Jabłońska

58159 (Trzcinica)

1785.23/9. (Dzierżążnik) Tekla Joanna, c. J. Józefa Pruskiego ("Praski") i J. Józefa Czernikówny -- M.D. Trzciński, żona jego Aniela -- 11/4. ch. JD. de Pruska

58160 (Trzcinica)

1786.2/9. (Trzcinica) Rozalja Marjanna Józefa, c. poprz. JMD. Trzcińskich [Stefana i Urszuli] -- PD. Krzysztof Czernik komisarz w T. i Marjanna z T. ch. Szembekowa wojewodzicowa infl.

58161 (Trzcinica)

1787.21/7. ch. ch. M. Aniela Trzcińska i GD. Rafał T.

58162 (Trzcinica)

1787.7/8. (T.) Kajetan, s. J. Franciszka Pestkowskiego i Salomei Rzegotowny -- J. Stefan Trzciński i M. Aniela T. z T. ale już 24/11. t. r. ch. N. Salomea Pestkowska

58163 (Trzcinica)

1789.21/8. ch. ch. Krzysztof Czernik i panna Aniela Wielowieyska

58164 (Trzcinica)

1789.10/11. ch. ch. G. Jan Nep. Sakowski i M. Aniela z Jastrzembowskich Trzcińska

58165 (Trzcinica)

1790.8/4. (Laski) Juljan Antoni Jan, s. G. Adama Kubińskiego i Gertrudy Jabłońskiej -- X. i panna Marjanna Rodewald

58166 (Trzcinica)

1790.7/4. (Piotrówki) ch. ch. M. Maks. Wielowieyski i M. Aniela z Jastrzembowskich Trzcińska

58167 (Trzcinica)

1790.16/1. (T) Ignacy, s. G. Stepan. Sakowskiego ekon. i Justyny S. Marczewskich -- Roch Morawski stolnik sandom. i Aniela z Jastrzemb Trzcińska

58168 (Trzcinica)

1791.16/1. (Laski) Ignacy, s. G. Jana Jukarskiego i Marjanny Wiewiorowskiej -- Adam Hilary Kubiński z Lasek i Gertruda ż. jego

58169 (Trzcinica)

1791.21/3. (T.) Benedykt Józef, s. MD. Rocha Morawskiego stolnika sandom., pos. T., i Barbary Pigłowskiej -- MD. Stefan Trzciński wojski za wiel. i MDV. Franciszka T-a wojszczanka wiel., z T.

58170 (Trzcinica)

1791.6/10. (T.) ch. ch. M. Rafał Wojakowski i M. Marjanna Trzcińska

58171 (Trzcinica)

1793.5/5. (T.) ch. ch. Ignacy Białecki, Gertruda Kubińska

58172 (Trzcinica)

1793.16/7. (Pomiany) Franciszka, c. Jana Step. Sakowskiego i Justyny Marczewskiej (bez cech szl.) -- M. Ignacy Wolski chorąży malb. i M. Aniela Trzcińska -- 1795.8/12. ch. (T.) G. Jan Sakowski, ekonom

58173 (Trzcinica)

1794.22/8. (T.) ch. ch. M. Stefan Trzciński z córką M. Franciszką T.

58174 (Trzcinica)

1794.24/10. (Laski) Jan Stanisław s. G. Andrzeja Szczepańskiego ek. z L. i Jadwigi Czarneckiej -- M. Ignacy Wolski i M. Aniela Trzcińska

58175 (Trzcinica)

1796.15/10. (T.) ch. ch. J. Ignacy Trzciński i J. Franciszka T-a -- 18/12. (T.) ch. ch. J. Stefan T., J. Aniela T.-a

58176 (Trzcinica)

1797. Adam Kubiński (bez cech szl.) chrzci z ceerem swe dzieci: 1/Adam (matka nie wym.) * 16/8.1786. 2/Barbara (ta i następna z Gertrudy Jabłońskiej) * 2/12.1789. 3/Juljanna * 4/1.1790. 4/Ksawery * 7/12.1797.

58177 (Trzcinica)

1798.29/10. ch. ch. J. Marcin Zaremba z Pomianów, Gertruda Kubińska z Lasek -- 1810.19/3. ch. Xawery Kubiński (bez cech szl.!) skryba dworu w Laskach

58178 (Trzcinica)

1802.31/10. (Janówka) ch. ch. M. Daniel Wężyk i M. Marjanna Trzcińska -- 1803.17/4. (Laski) ch. MD. Marjanna Bogdańska

58179 (Trzcinica)

1804.29/10. (T.) ch. J. Mateusz Styrnalski -- 1805.21/1. JD. ol. Boblewska z Lasek -- 1810.26/4. tamci bez cech szlach. chrzci córka

58180 (Trzcinica)

1806.5/11. (Pawłówka) ch. ch. M. Aleks. Jastrzembski i M. Amalja Boblewska

58181 (Trzcinica)

1807.4/4. (Piotrówka) *, ch. 4/1. Wiktoria Magdalena, c. G. Józefa Sakowskiego i Józefy Bartlińskiej -- G. Mateusz Sternalski i G. Marianna Skotnicka

58182 (Trzcinica)

1807.9/3. (Pomiany), * ch. 25/3. Napoleon Józef, s. PMD. Ignacego Trzcińskiego i Tekli Ichnatowskiej, dz-ców T. -- Maks. Wielowiejski aedilis ostrzesz. i MD. Aniela T-ka

58183 (Trzcinica)

1807.10/4. ch. ch. MD. Mik. Prądzyński i MD. Tekla Trzcińska

58184 (Trzcinica)

1808.21/2. ch. ch. M. Franc. Czarnowski i M. Ludwika Jastrzembska -- 25/3. (Laski) ch. ch. G. Tom. Kleczyński i G. Amalja Boblewska

58185 (Trzcinica)

1808.26/6. * (T.) Kamilla Aniela, ch. 22/8., c. poprz. M. Trzcińskich [Ignacego i Tekli Ichnatowskiej] dz-ców T. -- Ignacy Kijewski capit. z Bolesławic i M. Marjanna z T-ch Psarska

58186 (Trzcinica)

1809.4/5. (Laski) ch. ch. M. Andrzej Laskowski z Dzierząźni i Anna z Korytowskich Boblewska. Tenże Amalja z Koryt. B-a (!!)

58187 (Trzcinica)

1809.10/10. ch. ch. MD. Ignacy Trzciński z T., MD. Ludwika Jastrzębowska panna -- 27/10. ch. ch. GD. Adam Czernik z Górki i MD. Tekla T. z T.

58188 (Trzcinica)

1810.18/2. ch. ch. neofity: J. Ignacy na Trzcinicy Trzciński konsyl. depart. kalis. i M. Amalia z Korytowskich Boblewska

58189 (Trzcinica)

18010.30/3. * (T.) Aniela Julja, ch. 8/4., c. I. Ignac. na Trzcinicy Trzcińskiego i Tekli z Ichnatowskich, dz-ców d. T-ch -- I. Aleks. Ortęga sędzia I inst. dep. kal. i M. Aniela z Jastrzembowskich T-a z Pomian

58190 (Trzcinica)

1810.21/4. * (T.) Teodora Balbina, ch. 26., c. Mateusza Sternalskiego ekon. T. i Magdal. Skotnickiej -- MD. Ignacy Trzciński i MD. Tekla T-a z T.

58191 (Trzcinica)

1810.13/5. * (T.) Antonina Marjanna, ch. 15/6., c. Andrzeja Laskowskiego i Marianny Odolińskiej -- GD. Ignacy na T. Trzciński i GD. Tekla z Ichnatowskich T-a -- 1811.8/1. ch. ch. G. Andrzej L. z Dzierżąż. i G. Magdalena Sternalska ekonom. w T.

58192 (Trzcinica)

1811.11/2. (T.) ch. ch. G. Mateusz Sternalski ekon. i Teofila Gosławska panna z T. -- 8/5. ch. Ludwika Jastrzębowska z Pomianów

58193 (Trzcinica)

1812.16/1. ch. (a * 11/10.1811.) (T.) Edward Wincenty s. poprz. [Ignacego i Tekli z Ichnatowskich] M. Trzcińskich dz-ców T. -- MD. Wojc. Żeromski dz-c Kempna i MD. Weronika Masłowska, dz-ka Mielęcina

58194 (Trzcinica)

1812.27/3. * (T.) Józef Teofil, ch. 30, s. Mateusza Sternalskiego ekon. wł. i Magdal. Skotnickiej -- M. Adam Czernik i M. Aniela Trzcińska

58195 (Trzcinica)

1813.17/6. (T.) *, Konstanty Alojzy Józef, ch. 26/6., s. G. Ignac. Urbańskiego i Marjanny Ząbkowskiej -- M. Konst. Kręski konsyl. dep. kal. i panna Franciszka Grabowska, Piotr Swięcicki rewizor komory w Kępnie

58196 (Trzcinica)

1774.3/5. PMD. Józef Masłowski z archidjec. gnieźn. x PMV. Aniela z Trzcinicy Trzcińska -- PMD. Wojc. Wielowiejski z Kurowa i PMD. Trzciński dz. T.

58197 (Trzcinica)

1778.31/8. (T.) IG. Marjan Zaremba jako Jv. Anna de Bigoska z par. T. -- p. Stefan Trzciński z T.; J. Krzysztof Czernik

58198 (Trzcinica)

1774.18/3. (Pomiany) poch. PD. Jan Józef Dyzma z Trzcinnicy Trzciński 8 tyg.

58199 (Trzcinica)

1774.17/6. (Pomiany) poch. Alojzy z Trzcinnicy Trzciński, s. PMDni, 1 rok i 10 tyg.

58200 (Trzcinica)

1775.0/8. (Dzieriennik) poch. Joanna Marszewska, l. 22 -- 23/9. poch. I. Mateusz M. z Dzierzawnika, l. 53

58201 (Trzcinica)

1784.17/2. (z Dzierzążnika) G. Ignacy Praski (!) x Jv. Józefa de Czernikówna -- PMD. Józef Kalasanty Masłowski dz-c Dęmbiny i Osiakowa, PMD. Walerjan Krusinowski wiceregens kancel. kalis. i P. Krzysztof Cz. z dwor. T.

58202 (Trzcinica)

1752.25/11. Mateusz Marzeski nob. x Magdal. Tarzecka -- PD. Piotr Trzciński i Anna Brzoskiewiczowa z Plewina

58203 (Trzcinica)

1778.12/9. (Dzierzażnik) poch. w kośc. T. P. Karol de Czernik l. 78

58204 (Trzcinica)

1784.3/11. poch. cm. JD. Zofja Strońska vilica alae Laskoviensis l. ok. 70

58205 (Trzcinica)

1791.11/9. (T.) poch. Augustyn, s. GD. Marcina i Katarzyny Rutkowskich ekon. wł., l. 5

58206 (Trzcinica)

1794.26/4. (Laski) poch. cm. w L. Tekla, c. D. Stef. Krajewskiego, l. 3

58207 (Trzcinica)

1796.2/1. (T.) poch. cm. T. Rafał, s. GD. Jana Sakowskiego, 9 tyg.

58208 (Trzcinica)

1799.4/3. jako poch. (T.) MID. Stefan na Trzcinnicy Trzcińska dz-c, † 18/2. na uczeniu, u dra Schneidera Constadien. poch. w kość. † na puchlinę

58209 (Trzcinica)

1802.17/12. (Laski) poch. Mateusz de Bogdański admin. dóbr l. 46

58210 (Trzcinica)

1791.7/6. (T.) GGNN. Jan Wituski x Kat. Bidgoska z T. -- MGD. Rafał Wojakowski z Parznowa i G. Adam Kubiński z Lasek

58211 (Trzcinica)

1799.5/5. (T.) Adam de Ciecznik wd. l. 50 x M. Franciszka Trzcińska V. -- MM. de Siewierski i de Schembek

58212 (Trzcinica)

1804.24/4. (T.) w Giżyckim kośc. (arch. gnieź.) JG. Franc. Psarski z Myśniowa rodem, kaw. x JM. Marjanna z Trzcinnicy Trzcińska, c. Stef. T. i Anieli z Jastrzembowskich -- PMD. Adam de Czernik ex Gizice i PMD. Ignacy de Pracki (!!)

58213 (Trzcinica)

1808.9/5. J. Mikołaj Prądzyński mł. rewizor gen. komór ks. pow.częstochow., dep. kalis., par. Borzykowskiej x Jv. Rozalja Trzcińska c. Stef. i Anieli z Jastrzębowskich, wojskich wieluń. -- JM. Maks. Wielowieyski edyl ostrzeszowski, z par. mieleszyń., Ignacy Kijeński z par. Bolesław.

58214 (Trzcinica)

1812.7/7. (T.) G. Kajetan Badyński mł. 24, x Marjanna Klugerówna l. 42 -- G. Marcin Zaręba G. Piotr Święcicki

58215 (Trzcinica)

1809.26/2. (T.) † MG. V. Marjanna Wyrzykowska l. 62, poch. cm. 28/2.

58216 (Trzcinica)

1811.4/2. (Dzierążnik) † Antonina Marjanna Laskowska 7 m., c. Andrzeja L. dzierż. Dzierężnika i Marjanny Odolińskiej

58217 (Trzcinica)

1812.7/11. † (Pomiany), poch. 16/11. JMD. Aniela z Jastrzębowskich Trzcińska wojska wieluń., dożyw. pani T-cy, l. 67, suchoty, c. Stefana J. chorążyca inowrocł. i Zofji z Pomiantowskich

58218 (Trzcinica)

1815.5/10. † (T.) X. Mateusz de Wyrzyki Wyrzykowski pleb. tut. kanonik kolegiaty wieluń., l. 74, poch. cm. w grob. starego kośc.

58219 (Trzcinica)

1837.21/4. † (Dzierząznik) Józef, l. 20,studiosus, s. Ludwika de Wielowieyskiego dz-ca d. Dz-i Marji Szulcówny

58220 (Trzcinica)

1682.22/10. (Pomiany) Jadwiga D., c. Hier. Niemojewskiego i Ludmiły D. Wirzchleyskiej -- Stan. de N. i Helena d. Wężyki

58221 (Trzcinica)

1684.23/1. (Pomiany) Anna Magdalena, c. poprz. d. Niemojewskich -- Jan Madaliński i Frankenbergowa z Komorowa

58222 (Trzcinica)

1686.22/9. (T.) Teresa Jadwiga, c. Sim. Mart. Trzcińskiego i Aleks. d. Myszkowskiej -- Jan d. Gorzeński, Jadwiga d. Myszkowska

58223 (Trzcinica)

1689.14/8. Anna Zuzanna, c. Mart. d. Trzcińskiego i Aleks. d. Myszkowskiej -- And. d. Skorzeski i Kat. d. Skorzeska

58224 (Trzcinica)

1690.22/12. (T.) Mar. Konst., c. poprz. d. Trzcińskich (Mart. i Aleks. d. Myszkowskiej) -- Jan Goligoski i Anna Bieniecka

58225 (Trzcinica)

1692.18/2. (T.) Eleonora, c. poprz. Trzcińskich (MArt. i Aleks. d. Myszkowskiej -- Mik. Myszkoski, Mar. Oleska Baza [?].

58226 (Trzcinica)

1693.29/3. (T.) Franciszka Antonina, c. poprz. Trzcińskich (Mart. i Aleks. d. Myszkowskiej) -- Stef. Goligowski z ż. Jadwigą

58227 (Trzcinica)

1694.4/7. (T.) Paweł Antoni, s. poprz. Trzcińskich (Mart. i Aleks. Myszkowskiej) -- And. d. Stoiński Marj. Oleska

58228 (Trzcinica)

1698.20/5. (Pomiany) Anna Zofja, c. Andrzeja d. Masłowskiego i Jadw. d. Myszkowskiej -- Adam Masł. i Anna Myszk.

58229 (Trzcinica)

1699.17/8. (Pomiany) Jadwiga Aleksandra, c. poprz. d. Masłowskich (Andrzeja i Jadw. d. Myszkowskiej) -- Adam d. M. i Aleks. d. Trzcińska

58230 (Trzcinica)

1705.7/6. (T.) Jan, s. Jerzego Pawłowskiego i Teresy Trzcińskiej -- Piotr T. i Jadwiga P.

58231 (Trzcinica)

1710.1/3. (T.) Zygmunt Stanisław, s. poprz. Pawłowskich (Jerzego i Teresy Trzcińskiej) -- Piotr Trzciński i Anna de Wolicka

58232 (Trzcinica)

1721.13/8. (T.) Teresa, c. Piotra d. Trzcińskiego i Joanny d. Mączyńskiej -- Biernacki, Mączyńska

58233 (Trzcinica)

1722.30/10. (T.) Jan Marcim, s. poprz. d. Trzcińskich (Piotra i Joanny d. Myszkowskiej) -- Ant. d. Stoiński i d. Biernacka

58234 (Trzcinica)

1759.20/3. poch. Roch, s. P. Piotra Trzcińskiego, 1 r. i kilka tyg.

58235 (Trzcinica)

1760.15/7. jako poch. Anna Brzostkiewiczowa w klaszt. wieruszow., matka żony Piotra Trzcińskiego, l. 60 i kilka

58236 (Trzcinica)

1763.18/2. † P. M. Piotr Trzciński miecznik gostyński, l. 68, poch. u franciszk. obserw. in w krypcie

58237 (Trzcinica)

1768.23/3. jako poch. Zofja, c. P. GD. Franc. Marszewskiego z T., m. 11, i tydz. 1

58238 (Nekla)

1681.29/8. ch. G. Stanisław. Rupniowski admin. N. -- 27/11. ch. GV. Kat. Głębocka

58239 (Nekla)

1684.0/2. ch. ch. GD. Michał Zdzychowski i GV. Hel. Grzybowska

58240 (Nekla)

1685.25/7. (N.) ch. ch. GD. Franc. Skałaski i GV. Kat. Rypniewska -- 1687.6/11. ch. ch. G. Stanisław R. i NV. Anna Głębocka z W.

58241 (Nekla)

1688.25/7. ch. ch. MGD. Florjan Zdzychowski i G. Teresa Kucharska -- 1690.12/1. dziedzic Nekli MGD. Wojciech Zdz. -- 1691.14/10. ch. ch. GD. Stanisław Zdz. i G. Kat. Głębocka

58242 (Nekla)

1693.30/5. (N.) ch. ch. GD. Krzysztof Judzki i GD. Anna Głębocka oboje z tut. par. -- 15/12. ch. GD. Adam Żychliński

58243 (Nekla)

1695.26/2. (N.) Marjanna, c. N. Michała Maciejowskiego ekon. N. i Elżbiety -- GD. Chryzostom Judzki

58244 (Nekla)

1695.1/5. Konstancja c. ND. Pawłowskiego i Kat. Rupniowskiej -- GD. Zdzychowski i N. Kat. Kawecka

58245 (Nekla)

1696.28/8. (N.) Bartłomiej, s. N. Wojc. Pawłowskiego i Katarzyny Rupniowskiej -- MD. Stef. Zdzychowski i MD. Teresa Z-a

58246 (Nekla)

1696.8/8. ch. GD. Anna Jucka. -- 13/11. ch. GD. Jan Chrysostom Kaczorowski

58247 (Nekla)

1697.7/3. (N.) ch. ch. GD. Dominik Przysiecki i GD. Anna Jucka -- 1698.13/1. ch. MD. Kaz. Zdzychowski

58248 (Nekla)

1698.20/8. (N.) Marja Ludwika, c. G. Kaz. Zdzychowskiego i Barbary -- GD. Stanisł. Zdz. pis. gr. pyzdr. i MD. Teresa Z-a stolnikowa pozn.

58249 (Nekla)

1700.25/11. (N.) Cecylia Kat., c. GD. Pawłowskiego i Katarzyny ekonomów. z N. -- MD. Stanisł. Zdzychowski pis. gr. pyzdr. i GV. N. (!) Kręska (popraw. na "Krzeska")

58250 (Nekla)

1703.5/4. (N.) ch. ch. GD. Stefan Łącki i GV. Anna Krzeska

58251 (Nekla)

1703.5/7. (N.) Stanisław bp., Jakub Ap., Prokop, s. MD. Franciszka Skałaskiego i Jadwigi, podczaszych pozn. -- JD. Stanisław Leszczyński wda. pozn. i JD. Anna L-a podskarbina kor.

58252 (Nekla)

1704.25/8. (N.) ch. N. GD. Kaz. Kurowski i NV. Anna Krzeska -- 18/10. ch. N. GD. Aleks. Wolski i G. Kat. Kurowska

58253 (Nekla)

1706.4/1. (N.) ch. GD. Ant. Rumiejewski -- 1708.5/9. (N.) ch. GD. Ant. Dąbrowski i GD. Rzepecka -- 1709.23/5. ch. Jan Rz. ekon. w N. z żoną Konstancją

58254 (Nekla)

1708.24/11. (N.) ch. ch. MD. Stefan Potocki kasztelanic rogoz. ze Strykowa i MD. Teresa Skałaska z N.

58255 (Nekla)

1712.30/3. ch. ch. MD. Zygmunt Woźnicki i MD. V. Teresa Kawecka MD. Ant. Dąbrowski i MGD. Marjanna Sobocka

58256 (Nekla)

1714.21/10. ch. Franc. Bolkowski ekon. z N. -- 1/11. G. Franc. Bolikowski ek. N. -- 1715.3/9. ch. G. Zofja Bolikowska z dz. N. ekonomowa N.

58257 (Nekla)

1715.15/2. (N) GD. Wojc. Switlicki majordom PMD. Mikołaja Zdzychowskiego i Zofja Bolikowska gubernatrix familiae aulie

58258 (Nekla)

1716.10/2. (Starczyn) ch. ch. MGD. Wojc. Urbanowski podstoli dobrzyń. i Zofja Bolikowska -- 1718.1/4. (N.) ch. GD. Jakub Czeluściński -- 23/4. ch. GD. Antoni Frezer

58259 (Nekla)

1720.21/4. ch. ch. MD. Mikołaj Wojciech Zdzychowski cześnik kaliski, i MPD. Jadwiga Gurowska chorążyna kaliska

58260 (Nekla)

1720.23/6. (N.) ch. G. Michał Kruczkowski dworz. z N. -- 1721.28/2. ch. G. Stanisław Kamiński ekonom z N. i G. Helena. Szczucka gubern. dworu w N.

58261 (Nekla)

1723.10/1. (N.) ch. ch. N. Paweł Drachowski dworz. z N. i N. Helena Szczucka z dworu w N. ( Ta gdzieindziej stale "G.")

58262 (Nekla)

1725.14/2. N. ch. ch. ND. Jan Perkowski gub. N. i G. Anna Szczucka V. z dworu w Siedlcu -- 15/6. ch. ch. MD. Jan Wodecki z Niemczyna; MV. Anna Zdzychowska, c. podczaszego wschow. -- 1727.13/3. ch. ch. G. Jan Perkowski ek. gen. N. i GV. Marjanna Zagórska z Dzierznicy

58263 (Nekla)

1727.27/4. ch. G. Anna Skrzeszewska ekonomowa z N. -- 1728.22/7. (N.) ekon. JM. Mikoł. Zdzychowski cześnik kal. i G. Konst. Laskowska -- GD. And. Laskowski i G. Marjanna Wiktorowska z Wysławic, G. Mac. Cudnowski i G. Anna Bogunska - 1729.24/3. N. D. Max. Cudnowski ekon. z N. z żoną Marjanną

58264 (Nekla)

1729.14/9. (N.) ch. ch. MD. Franc. Dzierzgowski ekon. z N. i ND. Marjanna Cudnowska -- 1730.17/3. Tenże GD. Dzierzkowski (!) ek. z N. i GD. Barbara żona jego -- 1730.19/9. ch. GD. C-i, ekon. Gutowski

58265 (Nekla)

1730.23/4. ch. ch. GD. Kaz. Leśniewski i GD. Barbara Dziergowska ekonomowa z N.

58266 (Nekla)

1732.16/3. ch. ch. GD. Jan Hoynacki i GV. Anna Gliszczyńska -- 1733.11/8. ch. ch. MGD. Antoni Bojanowski dz-c Dzierznicy i MGV. Magdalena Skaławska, c. Marcina S-go skarbnika pozn. -- 1735.5/3. ch. ch. MGD. Antoni Bojanowski podstoli kal., dz-c Dziernicy, i MGV. Antonina Skaławska c. Marcina skarb. pozn. i kolatora N. i Gutów

58267 (Nekla)

1748.10/4. (N.) ch. NV. Marjanna Przanowska z dw. w N.

58268 (Nekla)

1748.27/4. (dw. N.) Joanna Nep. Zofja, c. JMD. Franc. Wilkońskiego klana krzywiń. i Otylii -- G. Jan. W. mł. i G. Antonina Rogalińska

58269 (Nekla)

1757.2/9. (N.) ch. ch. PMD. Marjanna (klanka, castellanis) i PMD. Piotr Wilkońscy klanice krzywińscy, rodzeni

58270 (Nekla)

1752.17/4. JMD. D. D. Franciszek Odrowąż Wilkoński klan krzyw., kolator i dz-c d. N., Starczanowo, Stroszki, prezentował był proboszcza, który teraz instytuowany 20/5.

58271 (Nekla)

1763.10/1. ch. ch. (N.) MD. Józef Wilkowski klanic krzywiń. i G. Antonina W. kl. krzyw. -- 1/7. ch. ch. Ignacy W. klanic krzyw. i też MDV. klanka krzyw. -- 1767.5/2. ch. ch. Ignacy W. klanic i M. Franc. Milewska żona ekonoma N.

58272 (Nekla)

1770.5/11. ch. ch. MD. Andrzej Wilkowski klanic krzywiń. i GD. Magdalena W-a

58273 (Nekla)

1772.23/3. (Holędry Nek.) ch. ch. Aleksy Lipski generał i GD. Krystyna Wilkońska kl. krzywdń., MD. Andrzej W. klanic krzywiń. i MD. Ludwina L-a generałowa -- 1773.25/5. ch. GD. Nepomucena W-a kl. krzywiń.

58274 (Nekla)

1773.22/7. (N.) ch. ch. Magdalena, c. G. Jana Halickiego ekon. z N. i Ronj. [!] -- GD. Maciej Laskowski i JMD. Otylia Wilkowska kl. krzywiń.

58275 (Nekla)

1774.2/1. ch. ch. (Straszki) MD. Marcin Wilkoński kl. krzywiń. i MD. Krystyna -- W. kl. krzyw. -- 28/2. ch. ch. GD. Aleksy Lipski generał, i JMD. Otylia W-a kl. krzywiń., dz-ka Nekli

58276 (Nekla)

1779.4/3. (Starczanowo) ch. GD. Ignacy Kramber ekon. z N. -- 1782.16/4. ch. G. Aleks. Szostakowski ekon. z N.

58277 (Nekla)

1783.10/8. (N.) ch. ch. G. Bogusław Brodzeski i G. Marjanna Wyganoska z dworu w N. -- 23/8. ch. G. Wojc. Białkowski ekon. z N.

58278 (Nekla)

1784.17/4. (N.) Balbina, c. G. Ignacego i Jadwigi z Kłosowskich Rachemberg -- MD. Bogusław Horn. Rogowski pos. tut. i MD. Franciszka Malczewska sędziego pozn. nepotka, wd. JMD. And. Karczewski pos. Dzierzchnicy i MD. Zofja z Brudzewskich Rogowska Hornina, dzierżawczyni tut.

58279 (Nekla)

1762.10/6. (N.) ch. ch. MD. Piotr Wilkoński mł., klanic krzyw., s. dziedziców N. i MD. V. Ludwika Słucka scianka gniewk.

58280 (Nekla)

1791.25/9. (N.) ch. ch. GD. Zofja Horn Rogowska ż. dzierżawcy N. -- GD. Wojc. Gliszczyński dzierżawca Borzejowa

58281 (Nekla)

1780.16/10. ch. ch. Józef Zbijewski ind. i GD. Marjanna Wyganowska saroria GD. Legina posesora

58282 (Nekla)

1734.2/2. GD. Jakub Utynowski ekon. w N. x GV. Zofja Podgórska -- MGD. Marcin Skaławski skarb. poznański, MGD. Ant. Bojanowski podstoli kaliski

58283 (Nekla)

1763.15/1. św. G. Ignacy Małachowski ekon. z N. -- 1759.19/11. św. G. Łukasz Koryciński ekon. dworu w N.

58284 (Nekla)

1767/29/7. (N.) MGD. Aleksy Lipski pułk. x MGD. Ludwina Słucka -- JMD. Franc. Wilkoński klan krzywiń. i GD. Ambroży Kosucki

58285 (Nekla)

1722.19/11. † X. Piotr Tarło opat komentat paradyski, w czasie sejmu w Warszawie

58286 (Nekla)

1728. w mies. paźdz. sprzedał maj. Nekielską i z Gułtowem WJM. Mikołaj Zdzychowski cześnik kaliski, W. Jg. Mciorn P. Marcinowi i Marjannie z Xoskich Skaławskim skarbnikom pozn. (to z lib. cop. - mort.)

58287 (Nekla)

1765.18/6. † w Zakrzewie I. Franciszek Wilkoński klan krzyw. fundator kośc. paraf. w N., dz-c i pos. N. i inn., poch. w kośc. reform. w Goreczkach

58288 (Nekla)

1902.26/6. (N.) * Zofja Teodora Marja de Żółtowska, ch. 9/7. c. hr. Zygm. Ż. i J. Rozalji z Ponińskich -- J. Teodor hr. Żółtowski dz-c N., J. Zofja P. ż. dz-ca Kościelca

58289 (Nekla)

1903.17/6. ch. (N.), a * 1/5. Franciszek Marjan Antoni de Żółtowski s. poprz. (Zygm. i Rozalji Ponińskiej) -- Adolf hr. Poniński z Kościelca i Gabiela hr. Ż. z Głuchowa [x 27/12.1934. Brudzewo J.M.C. Aniela Antonina Sobańska]

58290 (Nekla)

1905.23/5. * (N.), ch. 8/6. Anna Marjanna Antonina de Żółtowska c. poprz. (Zygm. Rozalji Ponińskiej) -- Marceli hr. Ż. z Godurowa, Wandy h. Tyszkiewicz z Ociąża -- [x Nekla 15/2.1927. Ludwik Dembiński]

58291 (Nekla)

1908.16/1. * (N.), ch. 29/1. Elżbieta Marta Mariolina Róża Żółtowska, c. poprz. hr. Ż-ch (Zygm. i Rozalji Ponińskiej) -- J. Albin Poniński z Kościelca i J. Hr. Jadwigi Ż. z Wargowa

58292 (Nekla)

1912.18/7. * (N.) Adolf Edward Marjan Żółtowski s. poprz. JM. Hr. Ż-ch (Zygm. i Rozalji Ponińskiej) -- J. Edward hr. Poniński i J. Marja z Sapiechów [!] Ż-a

58293 (Nekla)

1919.18(?)/3. † (Nekla) Zygmunt Żółtowski hr., dz-c N. l. 42, s. Teodora o Franciszki z Niemojowskich

58294 (Nekla)

1893.9/6. † (N.) Franciszka Żółtowska, ż. patr. kośc., l. 42, c. Franciszka Niemojowskiego dz-ca Pogrzybowa i Eleonory ze Skorzewskich

58295 (Nekla)

1898.26/11. † (N.) Anna de Żółtowska l. 25, c. hr. Teodora Ż. i Franciszki z Niemojowskich

58296 (Nekla)

1899.18/11. † (N.) Seweryna hr. Żółtowska, ur. hr. Ponińska l. 80, m. 11, dni 22, wd. po hr. Stanisł. Ż., c. hr. Stan. P. z Września, marszałka sejmu prow. W. X. Pozn. pułk. w. p. 1830., Anny ż. hr. Sierakowskich. Matka patrona tut. hr. Teodora Ż-go, babka komendarza parafi, poch. Głuchowo 23/11.

58297 (Nekla)

1897.29/8. ślub daje X. Adolf Żółtowski

58298 (Słupia koło Kępna)

1737.6/5. ch. ch. PD. Niemojowski chorąży ostrzeszowski i PV. Barbara Trzcińska miecznikówna gostyńska

58299 (Słupia koło Kępna)

1737.1/11. (DW.) Urszula Teresa, c. PMD. Antoniego Wierusz Niemojowskiego chorążego ostrzesz. i Eufrozyny -- PMD. Remigiusz Stoiński, łowczy łukow. i PM. Barbara Trzcińska miecznikówna gostyń.

58300 (Słupia koło Kępna)

1737.16/10. ch. P. M. Joanna Niemojewska chor. ostrzeszow. -- 1739.30/3. ch. ch. Walenty Zdzenicki sługa dwor., nob. Eufrozyna Boczkoska V. Nob. z dworu

58301 (Słupia koło Kępna)

1739.30/5. (Dw.) Małgorzata Petronilla c. poprz. PM. Niemojowskich (Antoniego Wierusz i Eufrozyny) chorążych ostrzeszowskich (matka Eufrozyna z domu Podoska) -- Piotr Iwoński stolnik piotrk. i Zofja Karsznicka

58302 (Słupia koło Kępna)

1740.23/10. ch. ch. GD. Michał Jaroszewski i Nob. V. Rozalja Rossowska -- 28/10. ch. ch. Wawrzyniec Pruski -- Rossoska Roz. 22/42. [?]

58303 (Słupia koło Kępna)

1740.25/12. ch. ch. M. Wojc. Niemojowski i MD. Joanna N-a z dw. Sł. -- 27/12. ch. ch. M. Eufrozyna de N. i Joanna córka jej

58304 (Słupia koło Kępna)

1742.10/7. ch. ch. WD. Wojc. Jezierski i MD. Ludwika Jagodzińska

58305 (Słupia koło Kępna)

1743.1/2. ch. ch. MD. Józef Tomicki i PMD. Franciszka Niemojowska

58306 (Słupia koło Kępna)

1745.3/3. ch. ch. PMD. Kaz. Gosławski (łęczycki); PMD. V. Kat. Niemojewska -- 1746.25/1. Elżbieta Marjanna Barbara c. PMD. Kazimierza Gosławskiego send. (?) i Franciszki -- PMD. Adam Gosławski łowcz. lend. (?) i PMD. Eufrozyna Niemojowska chorąż. ostrzeszow. -- chyba sieradzki

58307 (Słupia koło Kępna)

1747.22/2. Konstancja Eleonora c. MD. Wojc. Zwierzchińskiego i Katarzyny -- PMD. Eufrozyna Niemojowska chor. ostrzeszow. i MD. Józef Tomicki

58308 (Słupia koło Kępna)

1747.7/5. ch. MD. Józef Suchorski -- 1752.19/6. ch. JMD. Petronella Niemojowska

58309 (Słupia koło Kępna)

1751.14/2. Scholastyka Eufrozyna Eulalia, c. PMD. Antoniego Olszeskiego podczaszyca i Kat. -- PMD. And. Niemojowski chorąży ostrzeszow. i PMD. Eufrozyna N. chor. ostrzeszow.

58310 (Słupia koło Kępna)

1753.28/9. Franciszka, c. PMD. Kaz. Gosławskiego łowcz. wiel. i Franciszki -- X. Walenty Wężyk bp. chełmski i PMD. Marjanna Szembekowa miecznik. ostrzeszow.

58311 (Słupia koło Kępna)

1754.5/11. ch. NV. Agnieszka Pawłowska -- 1755.9/5. ch. ch. M. Jakub Bartoszewski i PMD. Gertruda Tomicka

58312 (Słupia koło Kępna)

1755.26/1. Paweł Antoni, s. PMD. Antoniego i Katarzyny Olszewskich cześnik -- PMD. Józef Wężyk podcz. z żoną, PMD. Mikołaj Iwański podcz. i PMD. Teresa Niemojowska chor. ostrzeszow.

58313 (Słupia koło Kępna)

1760.4/12. Józef Mikołaj Franc. Xaw. Tomasz, s. MD. Jakuba Bartoszewskiego i Zuzanny ze Stodolskich -- JM. Józef Tomicki wojski i JMD. Eufrozyna Niemojowska chor. ostrzesz.

58314 (Słupia koło Kępna)

1761.13/11. Teodora Salomea Józefa, c. IMD. Sebastjana Psarskiego komor. sieradz. i Teresy (?), -- JM. Franc. P. sędzia zs. wiel. i podczaszy tejże ziemi z JMD. Eufrozyną Niemojowską chor. ostrzeszow.

58315 (Słupia koło Kępna)

1762.28/3. Tomasz z Aquinu Jan Boży, s. poprz. MD. Bartoszewskich (Jakuba i Zuzanny Stodolskiej) -- PMD. Andrzej Wierusz Niemojowski skarbnik wiel. i MD. Joanna wojska Tomicka

58316 (Słupia koło Kępna)

1762.20/6. Justyna Juljana, c. IMD. Feliksa Niemojowskiego chorążyca ostrzeszow. i Wiktorji -- PMD Aleks. Waleski chor. i Krystyna N. chor. ostrzeszow.

58317 (Słupia koło Kępna)

1766.11/5. Wojciech Stanisław, s. poprz. MD. Bartoszewskich (Jakuba i Zuzanny Stodolskiej) -- PMD. Xawery Woleski łowczyc wieleń. i JMD. Gertruda Tomicka stolnik. ostrzeszowska

58318 (Słupia koło Kępna)

1767.24/9. Hipolit Franciszek, s. PMD. Romana Rychłoskiego i Marjanny -- PMD. Józef Tomicki stolnik ostrzesz. i MD. Eufrozyna Niemojoska chorążyc. ostrzeszow.

58319 (Słupia koło Kępna)

1767.10/12. Barbara Marjanna, c. poprz. MD. Bartoszewskich (Jakuba i Zuzanny Stodolskiej) ekonom. -- PMD. Stefan z Trzcinnicy Trzciński miecznikowicz gostyń. i PMD. Zofja Tomicka stoln. (to ekonom ze Sł.)

58320 (Słupia koło Kępna)

1769.1/11. Marcelin Piotr Erazm, s. poprz. MD. Bartoszewskich (Jakuba i Zuzanny Stodolskiej) -- PMD. Kazimierz Szembek miecznikowicz zatorski; MD. Marjanna Rychłoska

58321 (Słupia koło Kępna)

1771.30/7. Aleksy Ignacy s. poprz. MD. Bartoszeskich (Jakuba i Zuzanny Stodolskiej) -- JMD. Roman Rychłowski kasztelanic

58322 (Słupia koło Kępna)

1773.26/12. ch. ch. GD. Wojc. Płoszyński -- 1772.12/1. ch. GD. Felicjan Lisocki

58323 (Słupia koło Kępna)

1773.20/1. Felicjan Paweł, s. poprz. GD. Bartoszewskich (Jakuba i Zuzanny Stodolskiej), * 10/1. -- JMD. Jacenty Tomicki stolnikowicz ostrzeszow. i JMD. Marjanna Tomicka stoln. ostrzesz.

58324 (Słupia koło Kępna)

1773.26/9. Józef Władysław Michał, s. JMD. Xawerego Walewskiego stolnika ostrzesz. i Teresy z Niemojeskich -- JM. Alesk. W. chorąży piotrk. i Eufrozyna z Podoskich N-a chorążyna ostrzeszow.

58325 (Słupia koło Kępna)

1775.0/8. Kunegunda Marjanna Tekla, c. poprz. GD. Bartoszewskich (Jakuba i Zuzanny Stodolskiej) -- PMD. Ignacy Szembek łowczy wiel. i Marjanna Tomicka stol.

58326 (Słupia koło Kępna)

1776.6/9. ch. ch. GD. Józef Bartoszewski i GD. Agn. Magnuska

58327 (Słupia koło Kępna)

1779.25/5. Stanisław Franciszek, s. poprz. PMD. Walewskich (Xawerego i Teresy Niemojeskiej) -- PMD. Felicjan Niemojowski podczaszy wieluń. i PM. Joanna stolnikowa ostrzeszow.

58328 (Słupia koło Kępna)

1781.17/2. cerem. M. Antoniego Niemojowskiego stolnikowicza wiel. -- ass. P. Feliksa cześnika wiel. i Joanna Tomicka stoln. ostrzeszow. Antoni N. był ochrzcz. z wody we dworze Pągów i wpis. w księgi chrztów kość. paraf. berzykowskiego Rodzice: Wojc. i Anna N-cy stolnik wiel. -- X. i MD. Zuzanny Rychłowska stoln. piotrk. panna. 13/6.1764. r., co 28/1.1781. potw. prob. berzykowskiej

58329 (Słupia koło Kępna)

1782.8/2. Marceli Józef, s. GD. Michała Zabińskiego i Marjanny Głuchowskich -- D. Józef Ligocki i GD. Zuz. Bartoszeska

58330 (Słupia koło Kępna)

1784.12/4. Wincenty Sykstus Izydor, s. MGD. Feliksa Wierusz Niemojowskiego cześnika wieluń., dz-ca Sł. i Anieli z Walichnowskich -- MGD. Michał Walewski podkomorzy JKMci i GD. Kat. z Walichnowskich N-a podczaszycowa ostrzeszow.

58331 (Słupia koło Kępna)

1786.30/4. cerem. nad. Gabrielem Benedyktem Wiktorynem, s. poprz. MGD. Wierusz Niemojowskich [Feliksa i Anieli Walichnowskiej] cześników wieluń., * 20/3. r. b. -- JMD. Gabriel Karwosiecki, podkomorzy płocki, Kaw. sw. Stan. i Paula z Radolińskich Walewska cześn. ostrzesz.

58332 (Słupia koło Kępna)

1787.4/9. Bonawentura Jan z Dukli Cyprian, s. poprz. MGD. Wierusz Niemojowskich cześników wiel. [Feliksa i Anieli Walichnowskiej] -- JMD. Adam Brzostowski klan płoc., kaw. O. B. i MGD. Balbina z Walich(n)owskich Mielęcka Michał generał wojsk JKMci żona

58333 (Słupia koło Kępna)

1789.11/6. Teodozja Marjanna Nodburga, c. poprz. GD. Wierusz Niemojowskich cześników [Feliksa i Anieli z Walichnowskiej] zs. wiel., dz-ców Słupi z przyl. -- MG. Stefan Trzciński wojski wieluń. i Marjanna z T-ch Szembekowa wdzicowa infl., * 29/5.

58334 (Słupia koło Kępna)

1743.17/2. MD. Józef Tomicki x PMD. Joanna Niemojowska chorąż. ostrzeszow.

58335 (Słupia koło Kępna)

1745.27/2. PMD. Kazimierz Gosławski łowczyc łęczycki (!) x Franciszka Niemajowska chorążanka ostrzeszowska

58336 (Słupia koło Kępna)

1760.19/11. MD. Antoni Łuczyński x Urszula Pytoska -- JMD. Józef Tomicki

58337 (Słupia koło Kępna)

1761.1/2. JMD. Sebastian Psarski, komornik sier. x JMD. Teresa Niemojowska chor. ostrzeszow. -- JMD. Andrzej Wierusz N. skarb.

58338 (Słupia koło Kępna)

1741.24/7. † JMD. Antoni Niemojowski chor. ostrzeszow., poch. kośc. Słup.

58339 (Słupia koło Kępna)

1766.11/5. ch. Wojciech Stanisław, s. MD. Jakuba Bartoszewskiego i Zuzanny

58340 (Słupia koło Kępna)

1779.25/5. † PMD. Teresa z Niemojowskich Waleska chor. ostrzesz. nagle, po połogu

58341 (Słupia koło Kępna)

1779.11/8. JMD. Eufrazyna z Podoskich Niemojoska chor. ostrzesz.

58342 (Słupia koło Kępna)

1806.16/9. (Sł.) † Xaweria 1/2 r., c. PD. Franciszka v. Psarskiego i Marjanny z Trzcińskich (* 7/5., poch. 18/9.)

58343 (Słupia koło Kępna)

1810.1/3. (Sł.) † Tekla Juljanna de Kuczyńska 9 m., c. Tom. de K. ekonoma z Sł. i Marjanny de Chmielewskich, poch. 3 cm. ospa

58344 (Słupia koło Kępna)

1813.4/7. † Adolf, 1. v., s. PD. Wojc. Psarskiego kolat. i P. Tekli Nieznańskiej, poch. cm.

58345 (Słupia koło Kępna)

1815.5/9. (Sł.) † Antonia, c. poprz. PD. Psarskich [Wojc. i Tekli Nieznańskiej] 1 rok, koklusz poch. 8. w grobie mur. na cm.

58346 (Słupia koło Kępna)

1792.14/6. (Sł.) Norbert Wincenty Antoni, JMD. Feliksa Niemojowskiego dziedzica, MD. Anieli z Walichnowskich -- JD. Myszkowski, dz-cz i Salomea Walewska podkomorzyna z Wieruszowa

58347 (Słupia koło Kępna)

1809.29/3. (Sł.) Józef Ignacy Antoni, * 27., s. PD. Wojciecha de Psarskiego dz-ca Sł., Tekli z Nieznańskich -- JD. Ignacy Trzciński dz-c Trzcinicy, MD. Konst. z P-ch Walewska i JD. Antoni Puschet

58348 (Słupia koło Kępna)

1810.12/6. (Sł.) Edmund Ignacy Xawery, * 10., s. poprz. PMD. Psarskich [Wojc. i Tekli Nieznańskiej] dz-ców d. Sł., Jankowy, Donaborów -- Tomasz d. Kuczyński i D. Marja z P-ch. Ciemniewska

58349 (Słupia koło Kępna)

1811.29/10. (Sł.) Teodor Aleksander (* t. d. ? ) s. GD. Andrzeja Żabickiego komis. Sł., D. Tekli Skubińskiej -- D. Jakub Psarski mł., s. Józef P-go, ze wsi Myślniew ; panna Nepomucana P. c. D. Jakuba P-go

58350 (Słupia koło Kępna)

1813.11/2. (Kuźnica) Tekla, * 12/12.1812. w Biskupicach de Gór. c. JD. Ignacego Trzcińskiego dz-ca Zagórowa z przyl. w Sł. pow. konin. i JD. Tekli Ignatowskiej, mieszkaj. tymczas. w Kuźnicy -- JD. Franc. Psarski pos. kuźnicy; JMD. Tekla P-a pani Słupi

58351 (Słupia koło Kępna)

1813.20/4. (Szpigiel) Józef, * 11/3., s. JD. Franc. de Biskupskiego pos. z Spigla, i Nepom. z Czaplickich -- JD. Józef de Cz. skryba sąd. pok. ostrzesz.; Mariana de Belina ż. jego

58352 (Słupia koło Kępna)

1817.17/1. (Sł.) Wojciech Józef, * 31/12.1816., s. GM. Ignacego Konopnickiego dz-ca Bronowa i M. Józefy z Walewskich dz-ki Kościelca, -- GM. Wojc. Psarski dz-c Sł. i Donaborowa i GM. Tekla ż. jego, G. Józef P. z panną Katarzyną Wyrzykowską

58353 (Słupia koło Kępna)

1820.5/11. (Sł.) ch. ch. JMD. z Nieznańskich Psarski dz-ka Sł. Jankowa i Donaborowa; MGD. Jakub P. mł. dz-c Mysłowa

58354 (Słupia koło Kępna)

1823.24/2. (Sł.) † MD. Nepomucena z Masłowskich Psarska wd., l. 38, plewa, pani Popowa w Kr. Pol. w p. sieradz. poch. 27. cm. w Sł.

58355 (Słupia koło Kępna)

1794.20/6. (Sł.) MD. Kasper de Binkowski wł., x MD. Aniela de Niemojowska wł. -- JD. Marceli de Bartoszewski i Nob. Ignacy de Dembicki

58356 (Słupia koło Kępna)

1807.19/4. (Sł.) Karol de Kamieński ekon., z cyrk. krak., l. 40 x V. Agnieszka Cichecka rodem z Trzcinnicy, służ. w Spiglu u MD. Franciszki de Psarskiej, l. 22 -- św. nieszl.

58357 (Słupia koło Kępna)

1808.1/6. (Sł.) JM. Ignacy de Konopnicki dz-c Bronoszczyzny w pow. sieradz. x JM. Józefa de Walewska, c. Marjanny W-ej z domu Praskiej, a obecnie wd. Ciemniewskiej -- Wojciech v. P. kolator, D. Teodor de Trąbczyński ze Sklarki i D. de Belina z Bobrownik. On 40, ona 16

58358 (Słupia koło Kępna)

1815.28/6. GD. Jan Druet (?) wd. l. 36, pos. dw. Sł. x G. V. Józefa Ostrzycka l. 23, z dw. Sł. -- MD. Wojc. Psarski dz-c Sł. i MD. Franc. P. pos. Kuźnicy

58359 (Słupia koło Kępna)

1821.1/3. (Sł.) G. Andrzej Szerszeński mł., ekon. krak. d. klanowa l. 28, x GV. Konstancja Zbrożek ze wsi Sł., l. 28 -- JMD. Wojc. Psarski dz-c Słupi i Jakub P. z Mysłowa

58360 (Słupia koło Kępna)

1837.14/7. W-y Jędrzej Olszowski, z Twrzyńca, kawaler, szlachcic, x W-a Emilja Czarzewska panna z Sł., on 34, ona 19

58361 (Słupia koło Kępna)

1852.2/11. * we Wrocławiu, ch. z cer. 15/6.1856. Włodzimierz Ksawery Edward s. W. Napoleona (to imię zapisano potem) Edwarda hr. Kręckiego i W-ej Alojzji K-ej z Uherek, dz-ców d. Masłowie w Kr. Pol. -- W. Ludwik Walewski dz-c Pstrzekonic i W-a Aniela Dembińska dz-ka Nieznanic, oboje z Kr. Pol.

58362 (Słupia koło Kępna)

1852.27/5. * Wrocław (daty z pewnością takie) chrz. z cer. 15/6.1856. Zofja, c. poprz. hr. Kręckich [Napoleona Edwarda i Alozji z Uherek] -- ch. ch. Ci co wyżej

58363 (Słupia koło Kępna)

1855.14/12. * Wrocław, Kazimierz Ludwik, ch. z cer. 15/6.1856. s. poprz. W. hr. Kręckich [Napoleona Edwarda i Alozji z Uherek] -- ch. ch. cał.

58364 (Słupia koło Kępna)

1878.9/11. * (Sł.) ch. 8/12. Felicja Marja Jadwiga, c. Aleks. hr. Szembeka i Marii hr. Engeström, dz-ców Słupi z przyl. Aleks. hr. Sz. dz-c Wysocka z przyl. Juljanna de Borzewska

58365 (Słupia k. Kępna)

1880.4/11. * Słupia, ch. 10/12. Helena Ewa Karol, c. poprz. hr. Szembeków [Aleks. i Marii hr. Engeström] dz-ców Słupi z przyl. -- Józef hr. Sz. dz-c Parczewa Jadwiga hr. Engeström

58366 (Słupia k. Kępna)

1882.3/5. * Słupia, ch. 18/5. Zofja Marja Julja, c. poprz. hr. Szembeków [Aleks. i Marii hr. Engeström] - dz-ców Sł. z przyl. - Wawrzyniec hr. Engeström dz-c d. w Szwecji, mieszk. w Pozn.; Julja hr. Sumińska z Galicji

58367 (Słupia k. Kępna)

1879.24/9. † 9. (poch. 27/9.) Felicja Marja Jadwiga hr. Szembek c. poprz. [Aleks. i Marii hr. Engeström] 10 (Sł.) m. 15 dni

58368 (Jaraczew)

1762.6/1. (J.) Leon Karol Xawery, 11/4.1761. "oblatum" s. JMG. Tadeusza Jaraczewskiego starosty solec. i Marjanny z Wielopolskich -- chrz. biedni z przytułku

58369 (Jaraczew)

1763.10/2. (z Wojciechowa) Ignacy Józef Antoni * 29/3.1762. s. JM. Piotra Kołaczkowskiego margrab. pozn. i Kuneg. z Kowalskich -- Hier. Dobrzycki i Konst. z Kołaczkowskich Kowalska

58370 (Jaraczew)

1764.4/6. (Łobez) Nepomucen Józef Antoni s. MG. Józefa i Reginy z Dzierzbińskich -- JM. Konst. Radoliński z ż. Joanną

58371 (Jaraczew)

1764.5/10. (Wojciechowo) Franciszek Ludwik Ambroży, s. MG. Adama Koszutskiego i Franc. z Kołaczkowskich

58372 (Jaraczew)

1766.30/11. (Wojciechowo) Mikołaj Franciszek s. M. Piotra Kołaczkowskiego i Kunegundy -- M. Kaz. Jaraczewski

58373 (Jaraczew)

1768.6/4. (Dw. Wojciechowo) Weronika Bogumiła c. poprz.[Piotra i Kunegundy] M. Kołaczkowskich -- JM. Ludwik Błociszewski i JM. Marjanna Kołacz.(?)

58374 (Jaraczew)

1770.9/8. (Wojciechowo) Aniela Marjanna c. poprz. [Piotra i Kunegundy] JM. Kołaczkowskich -- MG. Sebastian Prusinowski i MG. Ludwika Koł.

58375 (Jaraczew)

1772.5/4. (z Wojciechowskich) Franciszka Katarzyna, c. J. Fabiana i Wiktorii Prusinowskich -- MG. Piotr Kołaczkowski z ż. Kunegundą

58376 (Jaraczew)

1773.8/11. ch. ch. JM. Hieronim Jaraczewski starościc solec. i JM. V. Eleonora Ponieńska

58377 (Jaraczew)

1774.5/4. (Dw. Łobez) Marjanna Eleonora, c. M. Andrzeja i Kat. Koźmińskich -- J. Tad. Jaraczewski z Jaraczewa, sta solecki i panna Eleonora Ponieńska

58378 (Jaraczew)

1778.2/10. (Dw. Wojciechowo) Teresa Jadwiga, c. G. Jana i Ludwiki .....skich (poprawione ze słów "sine ceremonis" na nieczytelne nazwisko) -- G. Piotr Kołaczkowski i Ludwika Lewkowiczowa

58379 (Jaraczew)

1779.8/6. (Dw. J.) Nepomucena, c. JM. Jana Zaremby szambel. JKMci i Eleonory z Poni(n)skich

58380 (Jaraczew)

1780.9/9. (Dw. J.) cerein. nad Ignacym Adamem Hieronimem starościcem soleckim, ochrzcz. z wody 1764.6/2., s. JM. D. Tadeusza na Jaraczewie Jaraczewskiego i JMD. Marjannie z Wielopolskichhr. hr. -- chrz. Jan i Marjanna, ubodzy a ass. przy cerem. Wilhelm Antoni Józef, starościc solecki, s. tychże

58381 (Jaraczew)

1786.5/9. (J.) Marjanna Faustyna, c. Józefa i Urszuli Bukowskich -- M. Ignacy Kuroski z ż. Salomeą z Bielejewa

58382 (Jaraczew)

1788.13/10. (J.) Teresa Pelagia, c. G. Józefa i Urszuli Bukoskich sług. dwor. -- G. Stanisł. Krynicki komisarz, i Karolina Szlaynicowa, majorową powszechnie zwaną, akatol., z dw. J. oboje

58383 (Jaraczew)

1769.12/11. (Dw. Wojciechowo) JM. Fabian Sebastjan Prusinowski x Wiktoria Kołaczkowska V. -- Rodzice Piotr i Kunegunda K-cy, Nep. Gajewski, Kaz. Prosinowski i inni

58384 (Jaraczew)

1778.2/3. (J.) G. Antoni Pławiński x V. Anna Sosnowska -- M. Józef Jaraczewski, Piotr Kołaczkowski, Karol Lewkowicz

58385 (Jaraczew)

1778.4/8. (dwór) J. Jan Zaremba szambel. IKMci x V. Eleonora Ponieńska -- I. Roch Zbijewski klan kaliski, Tadeusz Jaraczewski starosta solecki

58386 (Jaraczew)

1796.13/2. JMG. Leopold Schultz mł. x G. Eleonora Kieszkowska [!] wdowa, oboje z par. J. -- G. Stanisław Krzywiński komis. i Józef Bukowski dwor., Mac. Poplewski ekon.

58387 (Jaraczew)

1769.20/1. (Wojciechowo) poch. Weronika Bogumiła, c. J. Piotra i Kunegundy Kołaczkowskich, 10 mies.

58388 (Jaraczew)

1769.10/4. (z Dworu) JM. Marjanna z Wielopolskich Jaraczewska starościna solecka, l. 34

58389 (Jaraczew)

1769.2/5. (Wojciechowo) † JM. Joanna z Zadorskich Kołaczkowska wł., l. 68. poch. kość

58390 (Jaraczew)

1770.0/5. (Wojciechowo) poch. Franciszek Gutri, † nagle w drodze

58391 (Jaraczew)

1771.25/3. (Wojciechowo) * poch. Jan Zdziaski (!) nob. miles pol. mł., l. 23 ranny w starciu z wrogiem

58392 (Jaraczew)

1773.23/9. (Wojciechowo) poch. w kośc. M. Zofja Radońska l. 63

58393 (Jaraczew)

1775.31/7. (Dw. J.) poch. MG. Wiktor, s. J. Tad. Jaraczewskiego starosty solec., l. 7 1/2

58394 (Jaraczew)

1777.22/9. poch. Antoni Sosnowski, l. 87

58395 (Jaraczew)

1777.26/12. (J.) poch. Karol Sosnowswki (bez cech szl.) mł. l. 16, s. Antoniego i Zuzanny

58396 (Jaraczew)

1792.5/4. (J.) † Teresa, l. 2, c. G. Józefa i Urszuli de Markowskie Bukowskich, poch. cm.

58397 (Jaraczew)

1795.4/12. poch. (J.) JM. Tadeusz na Jaraczewie Jaraczewski, starosta solecki kaw. O. B. i sw. St., dz-c J. i wielu inn., 4/9. ruszył do swych dóbr Jeziora, tam zapadł na astmę, i 22/10. wyjechał do Pozn., gdzie zwołano 5 lekarzy (wśród nich najdoświadcz. Wulf) a 1795.1/12. umarł 3/12. do kościoła w G. i tu poch.

58398 (Jaraczew)

1791.17/5. (J.) Zofja Nepomucena, c. G. Józefa i Urszuli Bukoskich dworz., -- X. i sławetna

58399 (Jaraczew)

1793.26/12. (J.) cer. Teofila, ch. z wody 27/10., c. poprz. G. Bukoskich [Józefa i Urszuli Markowskiej] -- X. i G. Petronella Wyszyńska dzierż. Kępy w pf. Niezamyśl.

58400 (Jaraczew)

1795.11/11. (J.) Tekla Salomea, * 9., c. G. Mateusza i Marjanny Poplewskich -- G. Michał Jastrzębski skryba i Marjanna ogrodowa cerem. 22/11.95. -- ass. G. Stanisł. Krynicki komis. d. J.

58401 (Jaraczew)

1797.20/4. (villa J. alter Chytrowo ex aula) Prudencja Anastazja * 13., c. G. Mateusza i Marjanny de Kminkoskie Popleskich ekonomów -- X. i pudice V. Wiktorja P. ciotka dziecka, z Czeszewa

58402 (Jaraczew)

1797.4/10. (Wojciechowo) Michalina, * 29/9., c. G. Mac. i Salomei Grocholskich ekon., -- G. Józef Bukowski komis. J. i V. Kunegunda Boroska oboje z J.

58403 (Jaraczew)

1797.17/11. (m. J.) Salomea Cecylia, c. G. Józefa i Urszuli Bukoskich -- X. i G. Marjanna z Kminkoskich Popleska ekonom . z J.

58404 (Jaraczew)

1798.22/12. (J.) Wiktoria Ewa Honorata, * 19/12., c. G. Szymona i Agn. Sokołowskich stawniczych -- G. Maciej Grocholski ekon. z Wojciechowa i Urszula Bukowska ż. komis. z J.

58405 (Jaraczew)

1800.21/1. (Dw. Chytrowo) Józefa Dorota, * 17., c. G. Mateusza i Marjanny z Kminkowskich Popleskich ekon. J. -- G. Teodor Łukaszewicz dzierż. Czeszewa wuj dziecka i Magdalena Kminkowska ekonomowa z Boguszyna, macocha matki dziecka

58406 (Jaraczew)

1800.18/5. (m. J.) Pankracy Wincenty, * 12/5., s. G. (jak sam zapewnia) Józefa Bukoskiego komis. d. J. i Urszuli z Markoskich stanu miejsk., -- chrz. nieszl. cerem. 27/7.

58407 (Jaraczew)

1802.29/7. (m. J.) Antoni, * 27., s. G. (jak mówi sam ojciec) Stanisława i Magdal. z Łukomskich Czaplickich, mieszk. tymczas. w J. -- ch. nieszl.

58408 (Jaraczew)

1802.17/10. (Chytrowo czyli raczej Dworski) Łukasz Felicjan, s. poprz. G. Bukoskich [Józefa i Urszuli Markoskiej] komis. d. J. -- N. Szymon Sakołoski (!) stawniczy; ż. jego Agnieszka Sak.

58409 (Jaraczew)

1804.17/6. wś. Chytrowo, czyli właściwie dwor. J., Małgorzata król. Szkocji i Antonina, * 10., c. poprz. G. Bukoskich [Józefa i Urszuli Markoskiej] komis. d. J. -- G. Wojc. Zajączkowski i ż. jego Małgorzata, leśn. z J.

58410 (Jaraczew)

1811.30/7. (Chytrowo) Józef Ignacy, * 29., s. N. Jakuba Bonaw. Berwińskiego pis. prow. dwor. i Marjanny Faustyny z Bukowskich -- JD. Hieronim Jaraczewski dz-c d. J. i G. Urszula Bukowska ż. Józefa B-go komis. d. J.

58411 (Jaraczew)

1829.9/8. Emilja Elżbieta, * 29/7., c. N. Walentego Kinowskiego ekonoma d. J. i G. Karoliny z Jaraczewskich -- G. Jan J. pos. Łowęcic i Emilia J. córka komisarza

58412 (Jaraczew)

1831.26/11. * (J.), ch. 8/12. Wdysław Andrzej, s. Andrzeja Tokarskiego, Nob. emeryt. por., i Franciszki Korytoskiej -- G. Kasper Malczewski i G. Emilja Koczorowska z Szypłowa

58413 (Jaraczew)

1833.1/11. * (J.), ch. 21/11., Bronisława, c. poprz. G. Tokarskich [Andrzeja i Franciszki Korytoskiej] -- chrz. nieszl.

58414 (Jaraczew)

1840.18/2. (Chytrowo) cerem. Tadeusz Ildefons Konstanty (był ochrzcz. z wody w Polsce 1837.26/2.), * 1837.17/2. (ch. przez prob. Goreckiego) we wsi Węchadłowo w Polsce, s. MG. Edwarda Józefa Hieronima Jaraczewskiego, dz-ca d. J. z przyl. i MG. Konstancji Józefy Chwalibóg -- MG. Izydor J. dz-c Lipna i V. Małgorzata Gosławska z Łowęcic

58415 (Jaraczew)

1841.30/6. * (Chytrowo), ch. 3/7. Anna Lucyna, c. poprz. G. Jaraczewskich [Edwarda Józefa Hieronima i Konstancji Józefy Chwalibóg] dz-ców J. -- W. Karol Marcinkowski, dr. med. z Pozn. i GV. Henryka Chwalibóg

58416 (Jaraczew)

1852.31/3. * (Chytrowo), ch. 13/4. Mieczysława Kazimierza, c. Kaz. Chmielewskiego (dodane Generosi) leśniczego i Elwiry Boersch -- G. Jan Kurnatowski z Dusiny i panna Henryka Jaraczewska

58417 (Jaraczew)

1854.29/1. (Chytrowo) *, ch. 11/3. Kazimiera Konstancja, c. poprz. G. de Chmielewskich [Kazimierza i Elwiry Boerskich] leśn. -- G. Winc. Bukowski pos. i Konstancja Jaraczewska dz-ka

58418 (Jaraczew)

1855.3/3. * (Chytrowo), ch. 15., Bronisława Marja, c. poprz. G. Chmielewskich [Kazimierza i Elwiry Boerskich] przełoż. lasów J. -- chrz. nieszl.

58419 (Jaraczew)

1856.14/3. * (Chytrowo), ch. 24/4. Wanda Antonina, c. poprz. G. Chmielewskich -- G. Zygm. Jaraczewski dz-c J., z Chytrowa, G. Ant. Bukowska z Łowęcic, ż. Winc. B-go pos. Ł-c, G. Edward Koczorowski dz-c Piotrowic i panna Henrietta J-a

58420 (Jaraczew)

1857.24/11. * (Gola), ch. 14/12. Bolesław Tadeusz, s. poprz. G. Chmielewskich [Kazimierza i Ewy Boerskich] przełoż. lasów J. -- G. Tadeusz Jaraczewski, dz-c Łowęcic i Wojciechowa i Elżbieta J-a dz-ka J.

585421 (Jaraczew)

1858.23/3. * (Chytrowo), ch. 5/4. Zygmunta Katarzyna Irena, c. G. Zygmunta Jana Hieronima Jaraczewskiego i G. Elżbiety Marji Emilii Stablewskiej -- dz-ców J. - G. Tad. J. dz-c Wojciechowa i Ławęcic G. Emilia Szczaniecka z Stablewskich, ż. Zygm. Szczanieckiego, dz-ka Wąsowa -- G. Stefan Stabl. pos. Więckowsie i babka G. Justyna z Sucheckich

58522 (Jaraczew)

1860.28/7. * (Chytrowo), ch. 3/9. Chwalibóg dz-ka Węchodłowa Edward Ignacy, s. poprz. G. Jaraczewskich [Zygm. Jana Hieronima i Elżb. Marji Emilii Stablewskiej] -- dz-ców J. -- G. Tad. J. dz-c Łowęcic i Wojciechowa; G. Kordula Stablewska z Mościejewa

58423 (Jaraczew)

1861.27/3. * (Chytrowo), ch. 14/4. Bogdan Ignacy, s. poprz. G. de Chmielewskich [Kazimierza i Elwiry Boersch] poses. ról pleb. -- X. i Marja Boersch, panna z J.

58424 (Jaraczew)

1861.5/7. * (Łowęcice, Wojciechowo) ch. 14/7., a z cer. 1862.8/4. Zygmunt Wilhelm, s. G. Tadeusza de Lipowskiego i Anny de Jaraczewskiej, dz-ców Lubczy w Galic., rezyd.. w Łowęc. -- G. Tad. J. mł. z Łow., dz-c Łow. i Wojc. -- Elżbieta J. ż. Zygmunta J. dz-ca Chytrowa, to assyst., a ch. ch. byli Konstanty L. i G. Konstancja J.

58425 (Jaraczew)

1861.6/11. * (Gola) ch. 20/11. Napoleon Leonard Konstanty s. G. Edwarda Koczorowskiego dz-ca d. Gola i Henryetty Jaraczewskiej -- G. Zygm. J. dz-ca Chytrowa i G. Tekla K-a dz-ka Piotrkowic

58426 (Jaraczew)

1862.2/5. * (Chytrowo), ch. 27., Bogumiła Antonina Urszula, c. poprz. G. Chmielewskich [Kazimierza i Elwiry Boersch] pos. ról pleb. -- X. i Urszula Andersz wdowa z Ch.

58427 (Jaraczew)

1863.14/2. cerem. G. Stefan Nowicki dz-c wsi Barczewo i Raszkowo w Kr. Pol., syn Franciszka Borgiana, patrona Tryb. Kalis. Karoliny Sulimierskiej, ch. z wody 1835.5/7. ch. ch. Ludwik Sulimierski i Marjanna S-a Teraz ass. Konstancja Jaraczewska i Ludwik Karśnicki

58428 (Jaraczew)

1863.12/3. * (Chytrowo), ch. 16/3. Gabriela Emilja Józefa, c. poprz. G. Jaraczewskich [Zygm. Jana Hieronima i Elżb. Marji E,ilii Stablewskiej] dz-ców d. J-ch -- G. Tertuljan Stablewski dz-c Szlachcina i G. Konstancja J. dz-ka Łowęcic

58429 (Jaraczew)

1864.28/10. * (Chytrowo), ch. 28/3. Bogumiła Marja, c. poprz. G. Chmielewskich [Kazimierza i Elwiry Boersch] dzierż. d. pleb. -- Karol Jordan dz-c D. Turzańsk k. Leska (k. Sanoka) i kupcowa z J.

58430 (Jaraczew)

1866.16/8. * (Gola), ch. 31/8. Izabela Henrjetta Marja, c. poprz. G. Koczorowskich, [Edwarda i Henryetty Jaraczewskiej] dz-ców G. -- G. Tad. Jaraczewski dz-c Łowęcic Elżbieta z Stablewskich J-a, ż. Zygm. J-go dz-ca J.

58431 (Jaraczew)

1878.8/6. (Chytrowo) *, ch. 11/7., cerem. 1879.2/3. Maciej, s. G. Mac. de Stablewskiego i Lucyny de Suchorzewskiej, dz-ców Ch. -- G. Stanisł. St. dz-c Zalesia i G. Emilja Scz. dz-ka Pakosławia

58432 (Jaraczew)

1879.26/4. *, (Chytrowo), ch. 24/2.82. Lucyna Melonja, c. poprz. G. de Stablewskich [Tertuljana i Konstancji Jaraczewskiej], dz-ców Ch. -- GG. Marjan Suchorzewski i Regina de Such. de Zawadzka

58433 (Jaraczew)

1907.22/10. * (Chytrowo), ch. 6/11. Halina Marja, c. G. Bogdana Bolesława Józefa Dionizego, z Nieciszewa Szeligi Trzebińskiego i G. Janiny Józefy z Lubrańca Dąmbskiej, dz-ców d. Ch-ch. -- G. Erazm Sz. T. z Będzitowa, Marja z Lubr. D. dz-ka Ludwik G. Stanisław z D-ch Bartoszewicz z Hieinina z Ks. Pol. [x J. 3/9.1929. Wacław Bylina]

58434 (Jaraczew)

1909.17/7. * (Chytrowo), ch. 5/8. Izabela Marja, c. poprz. G. Trzebińskich [Bogdana Bolesława Józefa Dionizego z Nieciszewa i Joanny Józefy z Lubrańca Dąmbskiej] -- G. Janusz Dąmbski dz-c Luszewa, G. Stanisława Bartoszewicz [x J. 30/10.1935. Tadeusz Jaraczewski]

58435 (Jaraczew)

1911.29/10. * (Chytrowo), ch. 28/11. Janina Marja Teresa, c. poprz. JW. Szeliga Trzebińskich [Bogdana Bolesława Józefa Dionizego z Niesiszewa i Joanny Józefy z Lubrańca Dąmbskiej] -- JW. Antoni Łodzia Łebiński dz-c Tworzymirek i Anna Dąmbska z Ludzik

58436 (Jaraczew)

1813.28/2. G. Tomasz Sokołowski ekon. z Mieszkowa mł. s. Wojc. i Jadwigi x Magdalena Borowska, c. Aleks. i Barbary ob. ob. z Jaraczewa -- św. nieszl.

58437 (Jaraczew)

1820.26/6. (Chytrowo) Honest. Walenty Kinowski mł. l. 23 s. And. i Marjanny, ob. ob. z Jaraczewa x G. Karolina Jaraczewska V., c. GG. Kaz. i Kat. J-ch, l. 21

58438 (Jaraczew)

1826.23/10. G. Ignacy Libiszowski mł., pisarz prowent. w Ostrobudkach l. 23 x Nepomucena Poradzisz, panna z J. l. 25 -- Tom. Sokołowski i Józef Bukowski

58439 (Jaraczew)

1836.16/2. (Chytrowo) Sław. Walenty Kinowski wd., rolnik z J., s. t-ych rodziców † GV. Emilja Jaraczewska z Chytrowa, c. G. Konstantego i Józefy z Rudnickich J-ch -- św. nieszl.

58440 (Jaraczew)

1840.18/5. N. Andrzej Marcin Beck, mł. rajca w J., s. Franc. i Kat. Werniewicz. x G. Józefa Biskupska V. z Chytrowa, c. G. Pawła B. ekon. i Zofii Bukowskiej -- D. Jan Kulesza kapitan z Gostynia i Winc. Buk. komis. d. J-ch

58441 (Jaraczew)

1844.29/4. Sław. Ignacy Czabajski wł., z Gostynia, ob., s. sław. †-go Tom. i Julijany Radziejeskiej x G. Józefa Uleyska V. z J., G. Adama U., byłego komis. d. ziem. i Marty z Michałoskich -- Tomasz Cz. z Gostynia i Walenty Bukowski komis. d. J. On 32, ona 21

58442 (Jaraczew)

1856.27/11. G. Edward Ludwik Roch Koczorowski dz-c Piotrkowic par. Czempińskiej, s. Jana dz-ca P. i Tekli z Trzcińskich mł. l. 23, x Henryetta Agnieszka Teresa de Jaraczewska, c. Edwarda dz-ca J. i Konstancja z Chwalibogów z Chytrowa, V. l. 16 -- hr. Stanisł. Żółtowski, dz-c Jarogniewic i Bol. Potocki dz. Będlewa

58443 (Jaraczew)

1863.15/2. (Łowencice) G. Stefan Nowicki mł., dz-c wsi Barczewo i Ruszkowo s. Franc. Borgiano, patrona Tryb. kal. i †-ej G. Karoliny z Sulimirskich x G. Kazimiera Jaraczewska V., c. †-go Edwarda J. dz-ca D. J-ch, Łowęcickich Wojciechowskich etc. i G. Konstancja Chwalibóg -- Franc. Borgin Nowicki ojciec, Konstancja J-a, matka jej, Zygmunt J. z ż. Elżbietą dz-ce Chytrowa, Tadeusz J., Mieczysław J., Edward Koczorowski dz-c Goli z ż. Henryietta, Tad. Lipowski dz-c Wojciechowa z ż. Anną Ludwik Karśnicki dz-c Mchów z ż. Heleną, Faustyn Sulimierski major pol. z Mchów ch.

58444 (Jaraczew)

1879.16/4. G. Antoni Bazyli Rostkowski dr. med. praktyk. w Koninie w Kr. Pol. w pow. ostrow. gub. łomż., s. Winc. R. dz-ca Gorzejewa i Tadei Zglczewskiej, mł. l. 31 x Bronisława Chmielewska, c. G. Kaz. ch. agenta winn. (agentis vinorum) i Elwiry Boersch, z Chytrowa V. l. 24 -- Bol. i Bogdan Ch-cy jej bracia

58445 (Jaraczew)

1929.3/9. Wacław de Bylina z Chytrowa mł. l. 27 (* w Malicach, par. Worsówka Łuck - Żytom.) 1902.2/1. (s. Wacława de B. i Izabel Grodzieckiej) x Halina Marja de Trzebińska z Chytrowa l. 22, * 1907.22/10., c. Bogdana de T. o Janiny de Dąmbskiej -- Wacław B. z Warszawy i Bogdan T. z Chytrowa

58446 (Jaraczew)

1935.30/10. Tadeusz Nikodem Zaremba Jaraczewski z Szelejewa p. Gąsowa, l. 31, s. Stefana -- Bogumiła z J. i Eleonory Zofji Koköly x Izabela Marja Trzebińska z Chytrowa l. 26, c. Bogdana i Janiny Dąmbskiej -- Franc. Unrug z Wyszkowa i Mieczysław Z. J. refer. ze Srody

58447 (Jaraczew)

1802.18/10. † (Chytrowo, folw. dworski) Felicjan Łukasz, s. G, Józefa i Urszula z Markoskich Bukoskich komis. 4 godz. po urodz.

58448 (Jaraczew)

1803.14/2. (Zdziesz.) † J. Melchior Pomorski prob. i dziek. borecki, l. 85

58449 (Jaraczew)

1804.2/6. (wś Chytrowo, czyli raczej folw. dworski) † G. Agnieszka z Duszyńskich Sakołoska (!), de genere nobili (jak się mówiła) l. 35 m. hydrop. (puchlina)

58450 (Jaraczew)

1806.11/5. (m. J.) † G. Marjanna de Kąsinowskie Zadrowiczowa od jakiegoś czasu tu z mężem mieszkająca, hydrops. paraliż 27, poch. cm.

58451 (Jaraczew)

1808.24/12. (m. J.) † G. Teresa z Mańkoskich Jaskulska l. ok. 40, ż. G. Wojc. J-go mieszk. w J., chorowała ok. 12 tyg., hydrops. poch. za miastem w kaplicy św. Krzyża

58453 (Jaraczew)

1810.11/3. (wś Gola) † Urban Mnieski, miles pol. dimissus officiose in Upone pułk. Turny, * we wsi Cinno(?) w wojew. Ylodislav., z ojca Wojc. M-go, mąż Agn. Grodnickiej, ze wsi Międzychód par. Dolsk pochodzącej poch. 13. cm. kaplicy św. Krzyża za miastem

58454 (Jaraczew)

1819.26/2. poch. Nob. Leon Brudnicki, skryba dworski, l. 28 † nagle 24., plewa poch. cm.

58455 (Jaraczew)

1825.9/10. (L.) † Łucja z Mieszkowskich Libiszewska żona pokojowca w J., jak mówią ur. nobil., l. 60, poch. kośc. Św. Krzyża mąż i córka

58456 (Jaraczew)

1829.25/8. (J.) † Leopold, z Nob. Ludwika Sypniewskiego roln. i Teofili z Bukowskich m. 9 (1 r. 9 m.?)

58457 (Jaraczew)

1829.11/10. (J.) † Emilja, c. Nob. Tomasza Sakołowskiego rajcy J. i Magdal. z Borowskich -- l. 2, m. 3

58458 (Jaraczew)

1830.5/1. (Chytrowo) † Józefa, c. sław. Walentego Kinowskiego, ekonoma, i G. Karoliny z Jaraczewskich l. 4, pytocie

58459 (Jaraczew)

1830.13/3. † (Łowęcice par. Cerekwicka) G. Antonina Jaraczewska wd. z Łow., l. 45, pytocie, poch. na tut. cm.

58460 (Jaraczew)

1830.23/4. (J.) † Władysław s. poprz. N. Sypniewskich [Ludwika i Teofili Bukowskiej] roln. l. 4

58461 (Jaraczew)

1831.22/11. (J.) † N. Tomasz Sokołowski rajca m. J. mąż Magdal. z Borowskich, l. 44, thabes, poch. cm.

58462 (Jaraczew)

1831.14/12. (Chytrowo) † G. Antini Jaraczewski wd. rezyd. u brata, obecnego dz-ca J., Zygmunta J-go, l. 72, zak., poch. cm.

58463 (Jaraczew)

1832.19/4. (J.) † N. Magdal. Sokołowska wd., c. Aleks. i Barbary Borowskich, l. 46, paraliż, poch. obok męża

58464 (Jaraczew)

1832.6/10. † (J.) Władysław, s. G. Andrzeja Tokarskiego kapit. emeryta i G. Franc. z Korytoskich, r. 1

58465 (Jaraczew)

1833.3/12. (Chytrowo Domininn) † G. Faustyn Jaraczewski l. 46, s. Wojc. i Ignacji Kczeskiej, thabes

58466 (Jaraczew)

1835.22/6. (Dom. Chytrowo) † w Salzbrun GM. Tadeusz Jaraczewski mł., przyszły dz-c wsi Łowęcice i Wojc. ciało przewiez. do J. i 1/7. poch. w grobie rodz. Syn GM. Zygmunta J-go, obec. dz-ca J. i Anny z Szatkoskich (†-ej), l. 20, m. 3, dni 12, m. thabes

58464 (Jaraczew)

1836.8/1. (Strzyżewko par. Cerekwica) † M. Józef Bukowski, ob. Jaraczewski, mąż Urszuli z Markowskich l. 89, poch. cm. koło kośc. 10/1.

58468 (Jaraczew)

1836.17/2. (Strzyżewo) † M. Urszula z Markowskich Bukowska wd. ob. jaraczew., suchoty, l. 60, poch. cm. 18/2.

58469 (Jaraczew)

1840.20/6. (Chytrowo) † Jan Cezary Jaraczewski 1 r. 10 m., s. G. Edwarda J. dz-ca J. i Konstancji Chwalibóg pytocie

58470 (Jaraczew)

1841.8/11. (Chytrowo) † G. Henryka Chwalibóg z Węchodłowa w Pol., virgo, c. Jana Ch. dz-ca dóbr w Pol. i Justyny Sucheckiej, thabes, l. 25. Mieszkała u siostry dz-ki J.

58471 (Jaraczew)

1842.15/2. (J.) † G. Konstanty Jaraczewski wd., rezyd. z łaski siostry, l. 56, thabes, poch. cm.

58472 (Jaraczew)

1844.25/3. (Chytrowo) † Pozn. u lekarzy (hydropis) MG. Edward Jaraczewski dz-c d. J-ch, mąż Konstancji Chwalibóg syn Zygmunta dz-ca Łowęcice i Wojciechowa i Anna z Szatkoskich (†-ej), poch. tu 27., l. 33

58473 (Jaraczew)

1845.27/2. (Chytrowo) poch. szczatki JMG. hr. Hieronima Jaraczewskiego, bezż., dz-ca J. †-go 1822.19/11. w Paryżu przywiez. tu z Paryża. do grobu rodz. w nowym kośc.

58474 (Jaraczew)

1849.1/7. (Chytrowo) † w Lesznie u lekarzy MG. Zygmunt Jaraczewski dz-c Łowęcice z przyl. w par. Cerelinie, poch. w grobach rodz. 4., hydrop. l. 83

58475 (Jaraczew)

1863.30/7. (Chytrowo) † Bogumiła Antonina Urszula Chmielewska 1 r., 3 m., c. Kaz. Ch. pos. ról. pleb. i Elwiry Boersch pusdulae

58476 (Jaraczew)

1874.16/6. † (Wojciechowo) Klementyna z G. Pomorskich, de Bogdańska, l. 48 -- żona dz-ca W-a, c. G. Franc. Pomorskiego i G. Antoniny z Przyjemskich, dz-ców dóbr; mąż Przemysław Bogd. dzieci: Bronisław 19, Kazimierz 17, Mieczysław 14, spisała 1874. testament w sądzie śrem. zostawiła 5. 000 tal.

58477 (Jaraczew)

1877.17/4. (Gola) † Bolesław Swidziński 1 r., 1 m., 7 dni, s. Adama S-go admin. d. Gola i Józefy Krajewskiej

58478 (Jaraczew)

1884.26/2. (Wojciechowo) † Tadeusz Golski l. 9, m. 3, dni 25, s. Teofila G-go dz-ca W-a, i Kazimiery Einsporn sczupulosa

58479 (Jaraczew)

1884.25/10. † (Chytrowo) Lucyna z Suchorzewskich Stablewska l. 29, ż. dz-ca Ch., c. G. Aleksandra Such. dz-ca dóbr i Lucyny Gondeckiej -- suchoty

58480 (Jaraczew)

1896.1/5. † (J.) G. Nepom. Karwowski l. 80, nauczyciel., s. Antoniego de K-go, ob., i Eleonory Szubert Donosi syn Roman K.

58481 (Jaraczew)

1897.27/2. † (Pozn.) poch. 3/3. G. Maciej de Stablewski l. 54, dz-c Chytrowa, s. G. Karola dz-ca dóbr i Korduli z Szczanieckich, apopl. Donosi brat Stanisław St.

58482 (Jaraczew)

1911/27/4. † (Chytrowo, a 30/4. poch. Ludzisko) G. Joachim Bartoszewixz, s. G. Jana B. dz-ca Wicinina i G. Stanisł. z Lubrańca Dąmbskiej, krup, dziecko

58483 (Jaraczew)

1928.29/12. (Chytrów) † Teresa Trzebińska l. 17, c. Bogdana T. pos. dóbr i Janiny Dąmbskiej, zap. mózgu

58484 (Jaraczew)

1932.12/10. † (Chytrów) G. Bogdan Józef Trzebiński l. 57, pos. Ch., s. G. Józefa i Marji Zielonackiej, paraliż

58485 (Dalewo)

1830.12/10. (D.) Maksymiljan, s. G. Józefa i Petronelli Lewandoskich pos. wsi. D., * 23/9. -- x Beda Ostaszewski opat kl. lubiń. i MD. Salomea

58486 (Dalewo)

1831.14/8. ch. G. V. Ludwika Walicka z D.

58487 (Dalewo)

1880.11/9. (Małpin), ch. 25/10. Wiktor Jan Prot, s. G. Jana de Swinarskiego poses. fundum dom. w Jaszkowie, i G. Róży Unrug -- G. Wiktor U. dz-c Małpina i Lubiatowa i G. Maria de Długołęska, panna z dw. w Turwi

58488 (Dalewo)

1806.26/1. (D.) G. Ignacy Wolicki wd., dzierż., wsi Kuznia w par. choc. x G. V. Juljanna Mąkowska, c. G. Józefa M. dzień. D. -- JMD. Józef Chłapowski dz-c Turwi, GD. Józef Rożnowski dzierż. Dolska, on 38, ona 19

58489 (Dalewo)

1813.16/2. (D.) D. Józef Lewandowski mł. z par. lubsiń. sekret. ekonomii kościań. we wsi Jerka, s. uczc. Jana L-go ob. z m. Grodziska x G. V. Petronella Mąkowska, c. GD. Józefa i Juljanny M-ch, dóbr narod. Dalewo i Wyczeka poses. -- JMD. Józef Chłapowski dz-c Turwi, starosta kośc. kaw. O. B. i sw. St. i GD. Łukasz Bojanowski s. Franciszka z Murki on 32, ona 19

58490 (Dalewo)

1814.31/7. (Dalewo) D. Antoni Koppe wd., z par. Wyskoć, syn komisarza we wsi Turew Bernarda K. i Elżbiety, dawniej dz-ca Parska i Zydowa x G. V. Teodozja Mąkowska c. G. Józefa i Juljanny z Raczkowskich M-ch, pos. dóbr nar. D. i Wyrzeka -- GD. Józef Rożnowski pos. z m. Dolska i D. Józef Lewandowski pos. obecny z D. i Wyrzeki on 34, ona 30

58491 (Dalewo)

1834.23/6. (D.) D. Ludwik Wilkowski mł., ekon. z Czachorowa, pos. gostyń., x G. V. Juljanna Lewandowska V., c. G. Józefa i Petronelli L-cz, pos. z D. -- D. Ignacy Zbyszewski poborca z Leszna i G. Stanisław L. jej brat z D. on 27, ona 19

58492 (Dalewo)

1835.25/9. (D.) Władysław Józef, s. D. Ludwika Wilkowskiego sub. -- pos. z Dalewa i Juljanny z Lewandowskich, * 22. -- D. Józef L. pos. D. i D. Salomea Szczawińska wd. pos. Maściszek

58493 (Dalewo)

1838.2/6. (D.) Heliodor Feliks, s. poprz. D. Wilkowskich [Ludwika i Juljanny Lewandowskiej] sub. -- pos. D. Zygmunt Koppe pos. Lenartowa i D. Petronella Lewandowska pos. Dal.

58494 (Dalewo)

1843.22/10. ch. MD. Antoni Jaraczewski pos. Dalewski- 27/1.1844. ch. ch. D. Aleksander Trąmbczyński pos. z Murki i D. Walerja J-a pos. Dalewa

58495 (Dalewo)

1800.9/11. (D.) poch. w kośc. Honorata, c. GD. Józefa Mąkowskiego pos. D. i Juljanny † 6, mies. 10

58496 (Dalewo)

1814.1/3. poch. (D.) w kośc., G. Juljanna z Mąkowskich, ż. G. D. Ignacego Walickiego, † 27/2., l. 28, suchoty

58497 (Dalewo)

1814.12/3. poch. (D.) w kośc. GD. Józef Mąkowski wd., pos. d. nar. Dalewo i Wyrzeka ekonomii kościańskiej, † 10/3. l. 64, z rany sobie zadanej

58498 (Dalewo)

1814.10/5. (D.) poch. w kośc. G. V. Joanna Nep. Walicka, c. G. Ignacego i Juljanny W-ch, † 8/5., l. 5, suchoty

58499 (Dalewo)

1817.1/5. poch. w kośc. Józef, s. D. Józefa Lewandowskiego pos. D. i G. Petronelli, † 30/4., 6 tyg. spazmy

58500 (Dalewo)

1846.15/9. (D.) Stefania Klaudyna, * 28/8. c. D. Antoniego Jaraczewskiego pos. folw. Dal. i D. Walerji z Fijołkowskich -- D. Józef F. dz-c Głuchowa i D. Klaudyna Speichert dz-ka Chybów

58501 (Dalewo)

1846.27/10. (D.) ch. D. Antoni Trąmpczyński pos. Murki

585002 (Dalewo)

1831.31/10. (D.) poch. kośc. Maksymilian, s. D. Józefa i Petronelli Lewandowskich pos. Dal. † 29/10. 1 r., 1 m., zęby

58503 (Długie Stare)

1716.17/2. św. MD. Melchior Gurowski star. kośc., JD. Mikołaj Jablunowski

58504 (Długie Stare)

1716.2/2. PMD. Mikołaj Jablonowski wd., x PM. V. Teresa, c. PJMD. Jerzego Sbijeskiego -- PJMD. Andrzej i Mik. Niezichoscy

58505 (Długie Stare)

1705.27/10. † córka MD. Mikołaja Niezikowskigo

58506 (Długie Stare)

1718.1/6. *, ch. 6., Marja Ludwika Urszula, c. PJMD. Mikołaja Jabłońskiego i Teresy -- PJMD. Andrzej Nieżychowski z ż. swoją Ludwiką. [† 1806.5/12. jako dziedziczka d. Długich, dobrodz. tut. kośc. paraf. "obii eodem anno in quo a militibus Bawariensibus villam Długiensis praedata est ut pote Die 26 Novembris 1806.]

58506 (Długie Stare)

1766.6/2. JMD. Stanisław Krzycki podkom. JKMci, dz-c Krzyckow. x Weronika, EMNci. [?] Ignacego Niezychowskiego podkom. wschow. i dziedzica wsi Długie panna -- JMD. Adam podkomorzyc wschowski, dz-c Trzebini i JMD. Adam Skoraszewski dz-c Osiec.

58508 (Długie Stare)

1829.17/9. * (Alt Laube), ch. 25/11. Elżbieta Florentyna Władysława c. Antoniego V. Studniarskiego ochm. Alt Neulaube i Emilii v. Kutzner -- Antoni S. i panna Karolina V. Jacobi

58509 (Długie Stare)

1832 (16/2.1831 *) 6/1. Antonina Adelajda Bronisława, c. poprz. v. Studniarskich [Antoniego i Emilii v. Kutzner] (chyba zarządcy) d. Alt und Neu Laube -- Hilary v. Skorzewski z Jankowa

58510 (Grodziszczko)

1804.8/3. (Drzązgowo) ch. ch. M. Wojciech Łukomski z żoną Juljanną z Tymińskich

58511 (Grodziszczko)

1804.11/3. ch. G. Jan Jastrzębski -- 20/5. (Drzązgowo) ch. ch. G. Stanisław Szczucki dz-c Szuchowa i G. Julja Łukomska

58512 (Grodziszczko)

1804.5/8. ch. ch. G. Stanisław pos. Borzejewa i G. Petronella Trzcińska V. z Chłapowa

58513 (Grodziszczko)

1804.31/7. (Borzejewo) Marjanna Anaeta, c. G. Stanisł. i Kat. z Prądzyńskich Swiniarskich -- G. Józef Bąkowski pos. Czerlejna i G. Teresa P-a

58514 (Grodziszczko)

1804.23/12. (Chłapowo) ch. ch. G. Ignacy Zuchowski leśniczy i G. Zofja z Gutowskich Olsztyńska

57515 (Grodziszczko)

1869.1/11. (Biskupice) Bronisław Zygmunt, s. G. Antoniego Dobrogojskiego dz-ca B-c i G. Jadwigi Krajewskiej * 14/9. -- G. Wilhelm Lossow, dz-c Leśniewa i G. Daograta Kr., babka dziecka, z Komorza

58516 (Krerowo)

1860.20/5. (Bieganowo) Tadeusz Stanisław, * 9/5., s. G. Teodora Czaykowskiego i Konstancji de Klembczyńskia, nauczyc. element. -- Stanisław Klemczyński, ob. z Kościana i Kat. Czaykowska, ob. z Kurnika

58517 (Krerowo)

1860.30/9. ch. ch. G. Ludwik Sempołoski i G. Juljanna Michalska posesorzy

58518 (Krerowo)

1861.23/3. (Kr.) Bolesław Franciszek, * 9., s. G. Ludwika Sempołoskiego i Pauliny z Brychczyńskich, pos. Kr. -- G. Florian Majeski i G. Anna Rekowska dz-ka Koszut

58519 (Krerowo)

1862.3/3. (Bieganowo) Jan Boży, * 15/2., s. poprz. G. Czaykowskich [Teodora i Konstancji de Klembczyńska] (matka Klempczyńska) -- G. Hipolit Cz. i Xawera Szymańska

58520 (Krerowo)

1862.29/7. (Kserowo) Anna, * 19., c. poprz. N. Sempołoskich [Ludwika i Pauliny Brychczyńskich] pos. tego dworu -- N. Karol Kirszensztejn z Kostrzynia i NV. Elżbieta S.

58521 (Krerowo)

1865.7/5. (Krerowo) Leon, * 4/4., s. G. poprz. Sempołoskich [Ludwika i Pauliny Brychczyńskich] -- N. Michał Sniegoski mł. i V. Joanna Michalska

58522 (Krerowo)

1873.26/1. (Zimino) Helena Antonina, * 18., c. G. Jana Gładysza, i Franciszki de (Gaudyńskie) (??) pos. -- N. Ant. Gand. inspektor z Z. i GV. Helena Gł. z Z. [† 5/2.1944. w Pozn.]

58523 (Krerowo)

1878.24/6. * (Zimino) ch. 30/6. Anna Władysława, c. poprz. Gładyszów [Jana i Franciszki], (matka: Gałdyńska !) pos. dom. -- Antoni i Salomea Gałdyńscy

58524 (Krerowo)

1880.26/1. * (Zimino), ch. 11/4. Bolesława, c. poprz. Gładyszów [Jana i Franciszki] pos. ról. domin

58525 (Krerowo)

1860.19/3. (Bieganowo) MD. Florenty Radoński wolny l. 53, dz-c B. x uczc. Agnieszka Mąkoska, l. 34, wol. z B. -- św. nieszl. małż. zawarto celem legitym. potomka: 1) Józefa, którego chrzestni: M. Michał Sokolnicki i uczc. Xaw. Szymańska, * 25/7.1849. 2/Leokadia, * 30/11.1850. w Kaliszu

58526 (Krerowo)

1888.18/11. * (Bieganowo), ch. 9/12. Władyślaw Wiktor Piotr s. Witolda de Chełmickiego nob. (herus) pos. i Kazim. Mateckiej -- Wiktor de Ch. i Helena Chat.

58527 (Krerowo)

1892.10/4. * (Bieganowo) ch. 16/5. Józef Ezelhiel s. Kazimierz de Milewskiego poses. i Weroniki de Wilkońskiej -- Józef M. prof. Uniw. Jagiell., Helena Kozłowska

58528 (Krerowo)

1869.11/10. (Stańkszewo), ch. 31/10. Irena Zofja, c. Stanisława Lecha Prądzyńskiego, Nob. pos. dóbr i Wandy Rączkiewicz -- chrz. nieszl.

58529 (Krerowo)

1899.4/8. * (Staninewo), ch. 20/8. Izabella Stefania, c. Lecha Stan. Prądzyńskiego i Wandy Rączkiewicz, (pos.) dóbr -- chrz. nieszl.

58530 (Krerowo)

1900.23/6. * (Stanisłzepo), ch. 1/7. Witold Bolesław s. G. poprz. Prądzyńskich [Lecha Stan. i Wandy Rączkiewicz] (ojcieec: Stanisław Lech) dz-ców dóbr -- chrz. nieszl.

58531 (Krerowo)

1903.30/8. * (Januszewo), ch. 27/9. Janusz Józef Bronisław, s. G. Michała Górskiego i G. Jadwigi Twardowskiej pos. -- Ludwik Jarnatowski z Pozn., Julja Tw. z Pozn.

58532 (Krerowo)

1891.16/10. † (Zimino) Jan Gładysz l. 71, dzierż. Z-a s. Wojc. i Marii, suchoty. Donosi syn Juliusz

58533 (Krerowo)

1900.27/9. (Staniszewo) † Witold Bolesław de Prądzyński 3 mies., s. Stan. de Pr. i Wandy Rączkiewicz, pos. dóbr

58534 (Krerowo)

1892.27/3. (Januszewo) † G. Nikodem Górski l. 84, pos., S. Marcina i Marjanny Jarockiej zapal. płuc. Donosi Michał G. z Januszewa

58535 (Krerowo)

1904.8/9. † (Owińska) Marja Matecka de domu M-a (było "von" ale skreślone, dodane: de domo Generosei" l. 42, 6 m., wd. c. G. Wład. dz-ca Bieganowa; G. Heleny Zaleskich, paraliż. Donosi siostra Zofja Chełmicka

58536 (Kleszczewo)

1778.8/12. (Nagradowice) Karolina Katarzyna, c. N. Ignacego i Anny Wróblewskich -- MD. Franciszek Woropański pos. wsi Wydzierzewice, i M. Józefa Swiniarska "virgola"

58537 (Kleszczewo)

1781,21/6. ch. ch. MGD. Marcin Kozłowski pos. Nagrodowic, MGD. Marjanna Woropańska z Wydzierzewic

58538 (Kleszczewo)

1781.1/9. (Kleszczewo) ch. ch. MG. Ludwika z Trzybickich Malczewska starościna kleszczewska i MGD. Franciszek Xawery Malczewski dz-c d. Babina

58539 (Kleszczewo)

1782.17/10. (Kl.) ch. ch. GD. Eljasz Woropański z Wydzierzewic i GD. Katarzyna Koszutska dz-ka Poklatek

58540 (Kleszczewo)

1783.27/12. (Nagrodowice) Marcin Jan Ewang. s. G. Antoniego i Rozalii Trzcińskich -- MD. Marcin Kozłowski pos. N. ex parte Krzyżownik i D. Marjanna Woropańska z Wydzierzewic

58541 (Kleszczewo)

1784.24/4. (Kl.) ch. ch. G. Bartł. Głowicki i GMV. Tekla Trzebicka, oboje z dw. Kl. -- 1/7.1787. ch. G. Bartł. Głowicki

58542 (Kleszczewo)

1787.14/11. cerem. Andrzej Walenty s. MD. Jana Nep. i Katarzyny z Ciesielskich Łączkowskich dz-ców cz. Miniszewa ( ch. z wody 21/10.1783. w kośc. szymanowickim) -- MD. Marcin Kozłowski pos. Nagrodowic i matka jego Helena z Kozieroskich Kozłowska, oboje z Nagr.

58543 (Kleszczewo)

1787.26/3. ch. ch. MD. Maciej Miaskowski pos. wsi Srodka i MV. Barbara M. z Lenogóry -- 1788.30/3. (K.) ch. G. Ignacy Trzebicki nob.

58544 (Kleszczewo)

1789.10/5. (Kl.) ch. ch. MGD. Melchior Malczewski i MGD. Franciszka Nieżychowska -- 1790.26/12. (Nagrodowice) ch. G. Franciszek Zieliński z Bieganowa i GV. Kunegunda Rowińska z Nagrodowic

58545 (Kleszczewo)

1791.28/5. (Kl.) ch. ch. MD. Melchjor Malczewski podstoli kuj.; i JMD. Ludmina M. kantel. rogoz.

58546 (Kleszczewo)

1791.25/9. (Nagrodowice) Tekla Michalina Zofja, c. MD. Tad. i Marjanny Skaławskich poses. Nagr. w części Krzyżowniki -- MD. Franc. Zieliński i MD. V. Zofja Z., oboje z Bieganowa

58547 (Kleszczewo)

1792.28/10. (Nagrodowice) Urszula Sabina, c. poprz. M. Skaławskich [Tadeusza i Marcjanny] -- MD. Franc. Sk. dz-c Gądek i M. Marjanna Zielińska wd., dz-ka

58548 (Kleszczewo)

1793.14/7. (Nagrodowice) ch. ch. G. Tadeusz Skaławski i G. Marcjana z Zielińskich S-a, posesorzy Nagrodowice w częsci Krzyżownik

58549 (Kleszczewo)

1794.22/4. (Nagrodowice) cerem. Albina Anastazja Teresa, (z wody 30/3. t. r.), c. poprz. M. Skaławskich [Tadeusza i Marcjanny] pos. Nagr. -- MD. Franc. Zieliński dz-c Bieganowa i M. Teresa Bogdańska dz-ka Pigłowic

58550 (Kleszczewo)

1781.18/6. (Nagrodowice) poch. N. Franc. Wróblewski l. 35, ekon.

58551 (Kleszczewo)

1777.28/12. (Nag.) Jan Antoni, s. D. Ignacego Wróblewskiego i Anny -- chrz. chłopi

58552 (Kleszczewo)

1797.5/2. (Kl.) ch. ch. GD. Jan Szymanowski pos. Dębe (?) i GD. Apolonia Bujakiewiczowa z tejże wsi GD. Józef Kamiński i Kat. Lipińska GD. Ignacy i Kat. Dankowska

58553 (Kleszczewo)

1802.1/2. (Nagrodowice) ch. ch. MD. Józef Bąkowski pos. Czerleina i MD. Anastazja z Lipskich Molska

58554 (Kleszczewo)

1804.18/9. (Kl.) Franciszka, * 12., c. G. Alojzego i Antoniny Katerlów -- x i nieszlachc.; Alojzy K. ek. kleszczewski

58555 (Kleszczewo)

1806.3/5. (Kl.) ch. ch. GD. Józef Malczewski, pos. Kl. i GD. Ludwika M-a, dz-ka Babina

58556 (Kleszczewo)

1806.9/8. (Taniborz) Zuzanna Helena (* 4.), c. G. Benedykta i Zofii Sibilskich -- G. Michał i Teresa Prądzyńscy posesorzy T.

58557 (Kleszczewo)

1807.18/6. (Kl.), Ludwika Antonina * 30/3. c. G. Karola i Elżbiety Zorowskich z dw. Kl. -- MGD. Józef Malczewski dz-c z Dębina i Ludwika M. dz-ka Babina

58558 (Kleszczewo)

1807.19/8. (Wydzierzenice) cerem. Franciszek Piotr (z wody 14/5.(?) 1806.), s. MG. Leona i Teresy Grudzielskich dz-ców Węgorzewa -- MG. Piotr i Józefa Żółtowscy posesorzy Wydzierzowic

58559 (Kleszczewo)

1809.23/1. (Kl.) Józefa Melchiora, * 6/1., c. G. Andrzeja i Barbary Rutkowskich, ekon. Kl. -- chrz. nieszl.

58560 (Kleszczewo)

1809.2/7. (Nagrodowice) Spect. Wojciech Wasielewski, wd. ob. z Niezamyśla, l. 53 x G. Rozalja Szpotańska wd. l. 41, z Nagr. -- G. And. Rutkowski ekonom z Kl. i sławetni

58561 (Kleszczewo)

1812.31/3. (Kl.) Józef Aleksander, * 9/3. s. G. Franciszka i Anny z Katerlów Swiderskich ekon. z Kl. -- G. Ignacy Kurczewski ekon. z Wydzierzenic i panna Teresa Mańkowska z Topoli [!]

58562 (Kleszczewo)

1815.4/5. (Kl.) Teodor Karol, * 5/4., s. G. Karola i Elżbiety z Krokizyuszów Szeynów ekon. z Kl. -- MGD. Piotr Stemler dzierż. Kl. i G. Karolina Payker dzierż. d. Tarnowo, G. Teodor Meysner z m. Pozn. i Wilhelmina Pilawska dzierż. Czerlinska

58563 (Kleszczewo)

1827.18/2. (Nagrodowice) Ludwika Urszula, * 24/10., c. MG. Franc. Koczorowskiego pos. Nagr. i Tekli z Zaborowskich -- MG. Ferdynand Z. pos. d. Karcz. i G. Anzelmina K-a pos. Buskowic

58564 (Kleszczewo)

1829.21/6. (Nagrodowice) Prowidencja Bogumiła * 8/6., c. G. Stanisława Koczorowskiego pos. Buszkowo i Anzelminy Przeszkodzińskiej -- GD. Ferd. Zaborowski pos. d. Karcz. i GD. Tekla K-a, pos. Nagr.

58565 (Kleszczewo)

1829.23/8. (Nagrod.) ch. ch. MG. Marceli Urbanowski pos. Komornik i MG. Tekla Koczorowska pos. Nagrodowic -- 1/11. G. Adam Szeynic pos. Buszkowic

58566 (Kleszczewo)

1831.30/11. (Nagrod.) Stanisław Kostka, * 12/11. s. GD. Franc. Koczorowskiego pos. Nagr. i Tekli Zaborowskiej -- G. Ferd. Z. brat rodz., matki dziecko pos. Przylepek i Ludwika z Swiniarskich K-a z Wągrówca

58567 (Kleszczewo)

1831.6/3. (Kl.) Aniela Antonina, * 20/2. c. G. Antoniego i Joanny de Au. Koczorowskich poses. -- G. Franc. K. pos. z Nagrodowic, M. Katarzyna Au. saccarorum conditorissa z Pozn., Józef Au, kandydat praw i Juljanna Neumann, ż. sekret. kancel. Regencji z Pozn.

58568 (Kleszczewo)

1832.13/2. (Nagrodowice) Weronika Agata, * 5/2., c. G. Franc. Koczorowskiego pos. Nagr. i Tekli z Zaborowskich -- G. Ferd. Z. pos. Przylepek i Joanna K-a ż. pos. Kleszczewa

58569 (Kleszczewo)

1833.3/9. (Nagrodowice) Jadwiga Roża, * 25/8., c. poprz. G. Koczorowskich [Franc. i Tekli Zaborowskiej] -- G. Antoni K. posesor Kl. i Józefa Zakorowska ż. pos. z Przylepek

58570 (Kleszczewo)

1835.13/9. (Nagrodowice) Rozalja Marjanna, * 4., c. poprz. G. Koczorowskich [Franc. i Tekli Zaborowskiej] pos. Nagr. -- x i G. V. Marjanna Kupska z Kl.

58571 (Kleszczewo)

1837.6/7. (Nagrodowice) Jan Alojzy, * 20/6., s. poprz. G. Koczorowskich [Franciszka i Tekli Zaborowskiej] pos. Nagr. -- Nep. Kościelsko pos. Nagr. i G. Kornelia z Żerońskich Kościelska z Komornik

58572 (Kleszczewo)

1831.16/4. † (Kl.) G. Józef Koczorowski, l. 78, s. G. Felicjana i Marjanny Koczorowskich, posesorów, mąż Katarzyny z Turoboyskich, hydrop. poch. 18/4. cm. Kl.

58573 (Kleszczewo)

1831.18/6. † (Nagrodowice) G. Stanisław Kostka 7 m., 15 dni, s. G. Franc. i Tekli z Zaborowskich Koczorowskich poses. poch. 19. cm. Kl.

58574 (Kleszczewo)

1832.6/12. (Kl.) † M. Joanna Koczorowska l. 21, c. M. Karola Mateusza i Kat. z Bogolskich Au, kupców, ob. pozn. katol. ż. G. Antoniego K-go pos. w Kl., poch. 10. cm. Kl. zostało 2 dzieci: Antonina 1 rok i Teofil 1 godzina

58575 (Kleszczewo)

1846.11/1. (Nagrodowice) Lucyna Teresa, * 31/12. ch. z w. 1/1. c. GMD. Michała Moszczeńskiego i Teresy Suchorzeskiej poses. -- GMD. Moszcz. dz-c Żołędowa i MD. Izab. Chrościcka z Pozn.

58576 (Kleszczewo)

1849.29/5. (Nagrodowice) Michalina, * 22/7.1848. c. poprz. MD. Moszczyńskich [Michała i Teresy Suchorzeskiej], pos. Nagr. -- MD. Wiktor M. i Justyna Suchorzeska dz-c z Tarnowa

58577 (Kleszczewo)

1852.30/6. ch. ch. G. Józef Bińkowski dz-c Wydzierzenic i G. Teresa Moszczyńska dz-c Grzymisławic

58578 (Kleszczewo)

1844.12/11. † (Kl.) Nob. Kat. Koczorowska l. 87, rezyd. u Antoniego K-go, poses.

58579 (Kleszczewo)

1844.2/2. (Nagrodowice) zawiad. o † -a Antonina 1/2 godz., c. Michała i Teresy z Suchorzeskich Moszczeńskich dzierż., a † -a 31/12.1843., poch. cm. kostrzyński

58580 (Kleszczewo)

1860.1/1. † (Huby Kluczewo) Karolina Olszewska l. 56, wd. właścicielka, Nob. c. Stefana Zwierzchowskiego pos. nob. i Teodory Milewskiej, debilitas - została córka Wiktoria l. 28

58581 (Gułtowy)

1795.31/5. cerem. nad. 2 -- Anna Józefa, c. M. Ignacego i Franciszki z Bnińskich Bnińskich pos. i dz-ców G. -- M. Józef Wolski

58582 (Gułtowy)

1795.19/9. z żoną córką C..n...ma, ch. przy połogu, * t. dnia, c. poprz. M. Bnińskich [Ignacego i Franciszki z Bnińskich], stów sredz., pos. i dz-ców G.

58583 (Gułtowy)

1795.7/12. (G.) Mikołaj Ambroży, * 5., s. G. Mich. Trojanowskiego komis. i Marjanna de Kieler, -- X. i MV. Brygitta Bnińska

58584 (Gułtowy)

1796.19/7. (Sokolniki Klonowskie) Anna * 10., c. MG. Jana i Deograty Paszkowskich poses. -- G. Karol Czaplicki i ż. jego Katarzyna z Libartowic (?)

58585 (Gułtowy)

1799.4/12. (G.) Barbara Łucja, c. D. Wojc. i Józefy Łakomickich, poses. G.

58586 (Gułtowy)

1800.23/9. (Drzązgowo) Brygitka, * 21., c. M. Bartłomieja i Bogumiły Łukomskich dz-ców, pos. D. -- M. Jan Ł., mł. i Marjanna Ł. panna, oboje z Drz.

58587 (Gułtowy)

1801.18/1. ch. G. Antonilla Jaruchowska z pałacu Gułt.

58588 (Gułtowy)

1802.18/2. (Drzązgowo), Maciej, * 16/2., s. G. Ant. Zalewskiego i Anny Sobańskiej -- M. Wojc. Łukomski dz-c Drzązgowa i M. Anna Ł-a dz-ka

58589 (Gułtowy)

1802.3/10. (Sokolniki Drzązgowskie) Michał, * 25/9., s. G. Tomasza i Teresy Jaroszewskich -- GD. Tomasz Bogucki z Chwalibogow i GV. Franciszka Łukomska z Wyszławic

58590 (Gułtowy)

1803.17/4. ch. ch. JM. Józef Miąskowski dz-c i pos. wsi Węgierskie i innych i JM. Brygitta Bnińska V.

58591 (Gułtowy)

1803.22/3. (Pałac G.) Franciszka Benedykta Joachima * 20/3. c. Ignac. Bnińskiego starosty średz. i Franc. z Bnińskich dz-ców i pos. G. -- JM. Brygitta B. córka i siostra, panna i G. Franc. Urbanowski mł., oboje z G.

58592 (Gułtowy)

1803.11/6. (G.) ch. ch. JM. Józef Drzewiecki dz-c Bednar.

58593 (Gułtowy)

1803.5/9. (G.) Tekla Joanna, c. G. Ignacego i Estery a Sliwińskich (Rayskich?) Racziskich (??), * 1., -- G. Mikoł. Radoszewski marsz. dworu i G. Antonella z Woyszyńskich Hermanowa, ż. komisarza G.

58594 (Gułtowy)

1803.30/11. ch. G. Marjanna Rayska -- 1804.21/4. ch. ch. M. Aleksander Stanisław Rufin Bniński i M. Brygitta Bn. oboje młodzi z pałacu G. -- 1804.7/10. ch. G. Estera R. ekonom. z G.

58905 (Gułtowy)

1804.24/10. ch. ch. JM. Łucja Bnińska i G. Ignacy Rynarzewski guwerner oboje z Gułtów -- 1804.25/11. i 3/12. ch. JM. Teodor Białobłocki mł. dz-c Krześlic

58596 (Gułtowy)

1805.20/1. ch. M. Florenty Bniński mł. -- 7/7. Tenże, starościc średzki i ch. M. Brygitta Gąsiorowska, oboje z G.

58597 (Gułtowy)

1805.19/9. (G.) ch. ch. MG. Chryzostom Niegolewski stolnikowicz wschowski, MG. Brygitta wdowa (to imię ?) Gasiorowska z dje. kuj. -- 1806.23/3. GD. Ludwika Dzierżanowska wd.

58598 (Gułtowy)

1806.3/7. (G.) Ignacy Jan Bapt. Prosper, s. M. Tomasza i Brygitty z Bnińskich Gąsiorowskich dz-ców dóbr w djec. kuj. * 25/6. -- JM. Łukasz Bniński marszałek w ces. Ros. i JM. Franciszka z B-ch B-a wdowa, dz-ka G.

58599 (Gułtowy)

1806.8/12. ch. G. Franc. Skałecki ekonom -- 27/12. GD. Ignacy Rynarzewski guwerner starościców -- 1808.4/12. ch. ch. GW. Franciszek Urbanowski i GM. V. Józefa Bnińska -- 4/12. ch. ch. GM. Ludwik Kraszewski mł. przybysz i MV. Emilja Bnińska starościanka

58600 (Gułtowy)

1814.6/3. (G.) ch. G. Helena Gliszczyńska ekon. z G.

58601 (Gułtowy)

1805.16/5. (G.) MG. Chryzostom Niegolewski stolnikowicz wschowski, starościc pobiedziski, mł. dz-c Chlewisk i Młodaska l. 25 x MG. Łucja Bnińska V., starośc. średzka, c. JM. Ignacego i Franciszki z B-ch B-ch, dz-ców G. l. 20 -- JM. Konstanty B. klan. chełmiński z żoną i Józef Wolski starosta bydg. z żoną

58602 (Gułtowy)

1805.22/6. (G.) MG. Tomasz Gąsiorowski mł. z djec. kuj. l. 27 x MG. Brygitta Bnińska V. l. 21 starościanka sredz., c. poprz. B-ch [Ignacego i Franciszki z Bnińskich] -- JM Jan Bapt. Dąbski klan inowrocł. z żoną, Józef Wolski, star. bydg. z żoną, Józef Drzewiecki podkom. IKMci, jako kurator. w asyście matki jej

58603 (Gułtowy)

1808.14/2. (G.) D. Piotr Sliwiński mł., ekon. d. Młodziejewice l. 24 x D. Ludwika Dzierżanowska wd., l. 26 -- D. Franc. Skałecki ekon. z G., D. Mik. Radoszewski

58604 (Gułtowy)

1808.15/11. (Dw. G.) Stanisław Kostka Łodzia Poniński mł. l. 27, pułk. w. p., dz-c wsi Węgierki i inn. w p. pyzdr. x MG. Anna Marja Nepom. Helena z Bnińskich Sierakowska V., c. M. Antoniego i Wiktorji z B-ch S-ch już † -ych, l. 20, -- J. Konstanty B. klan chełm. i MG. Marceli Poniński dz-c Wrześni

58605 (Gułtowy)

1810.14/1. G. Ignacy Rynarzewski mł., guwerner Florentego Bnińskiego od lat 6, mł. l. 25, x G. Marjanna Wiktoria Sypniewska V., l. 22, w służbie Bnińskiej starościny średz., od l. 4 -- GD. Mik. Radoszewski komis. G. ek.

58606 (Gułtowy)

1811.20/8. (G.) JM. Jakub Kęszycki pułk. w. p., wd. z par. Mosina, l. 28, x Brygitta z Bnińskich Gąsiorowska wd. z G., l. 25 -- JM. Aleks. B. kap. w. p. brat jej

58607 (Gułtowy)

1819.3/2. (Drzązgowo) MG. Michał de Walknowski dz-c m. Slesin i Pietrykozy w Kr. Pol., w Kal., mł. l. 33 x MG. Franciszka Łukomska V. z Drz. l. 25 -- GD. Wojc. Ł. jej ojciec, Tom. Bogucki dz-c Nożyczyna, And. Rożnowski z Węgierskiej, Marceli Ł. z Paruszewa

58608 (Gułtowy)

1819.25/11. (G.) GD. Ignacy Rakowski mł., s. G. t-go Józefa i Faustyny, l. 27 x N. Marjanna Falgierska, V. c. Wojc. i Konstancji, sług dworu Gułt., l. 23 -- MGD. Mik. Radoszewski pos. G.

58609 (Gułtowy)

1799.28/6. (G.) poch. JM. Urszula z Bnińskich 1-o voto Chwałkowska, 2-o v. Godzimierska, 3-o v. Lutomska † 24/6., m. hydropis, l. ponad 60

58610 (Gułtowy)

1801.21/3. (G.) poch. Kazimierz Franciszek Józef, s. M. Ignacego i Franciszki z Bnińskich Bnińskch dz-ców i pos. G., † 18/3. l. 4, dni 14

58611 (Gułtowy)

1801.21/3. (G.) poch. kośc. Wiktoria, c. poprz. M. Bnińskich [Ignacego i Franciszki z Bnińskich], † 19/3. dolar Qutturis l. 6, m. 7

58612 (Gułtowy)

1804.25/9. (G.) poch. kość. JM. Ignacy Bniński star. średzki † 22/9. m. febris internis, l. 64

58613 (Gułtowy)

1805.21/11. (G.) poch. koło kość. G. Katarzyna c. G. Witalisa i Marianny ze Zbyszewskich Siemiątkowskich, † 19., pustelis l. 15, pytocie

58614 (Gułtowy)

1810.27/3. poch. (G.) JM. Franciszka z Bnińskich Bnińska wdowa starościna średzka, w gr. w kość., † 22/3. we wsi Zagorzyce pow. radziejow. pytocie, l. 50

58615 (Gułtowy)

1816.13/1. poch. (G.) kość. panna Marjanna Radecka, c. G. Heleny 2-o v. Gliszczyńskiej, † 11/1. l. 14, z upływu krwi

58616 (Gułtowy)

1815.11/1. ch. ch. JM. Aleksander Bniński poseł na sejm w Warsz. pułk. wojsk ks. Warszaw. i JM. Marjanna B. castellanidis chełmiń., z Samostrzela

58617 (Gułtowy)

1815.25/4. (G.) Wojciech Stanisław, * 16/4., s. G. Michała Gliszczyńskiego i z Heleny Ulatowskich 1-o v. Radeckiej -- JM. Stanisł. hr. Moszczyński ze wsi Szczytniki i MD. Kunegunda Bąkowska z Biskupic, podsędkowa średzka. Ten Gl. to ekonom w G.

58618 (Gułtowy)

1816.29/5. ch. ch. JM. Jakub Jan hr. Kęszycki pułk., ze wsi Sowiniec i JM. Józefa z Bnińskich Węsierska z Gorzuchowa

58619 (Gułtowy)

1817.9/4. (G. pałac) Julja Walentyna Aleksandra, * 13/2., c. JM. Aleks. hr. Bnińskiego pos. G., dz-ca Sierakowa i inni, i Marii z Radziwiłłów -- JM. Florenty Bn., dz-c Biezdrowa, ks. Marta R-wa, wdowa, matka, Józef B. z Samostrzela z Łucją Niegolewską, Chryzostom Niegol. z Józefą Więsierską, Jakub Kęszycki pułk. z Sowińca z panną Emilją B.

58620 (Gułtowy)

1819.23/2. (Drzązgowo) cerem. G. Franciszka Łukomska, virgo, (ch. z wody w Pozn. w kośc. Św. M. Magdal. 1794.9/12., a * 2/12.) c. MG. Wojciecha Ł. i Barbary z Mikorskich z Drzązgowa -- ass. MG. And. Roznowski i MG. Juljanna z Timinskie Ł-a

58621 (Gułtowy)

1828.18/5. ch. ch. M. Seweryn Ostrowski dziedzic z Czesławic i Leokadia Bąkoska panna z Biskupic (czy ona szl?)

58622 (Gułtowy)

1833.14/9. (G.) cerem. M. Wanda Emilia Sokołowska, * we (Vladislaviae) Włocławku w Kr. Pol. 11/1.1815., chrz. z wody w kośc. Krzyszyńskim, c. M. Jana Kantego Wiktorii z Sierakowskich Sokołowskich, dz-ców d. Smulsko i inn. -- ass. Stanisław Poniński z Wrześni i Emilja Ostrowska z Gutów

58623 (Gułtowy)

1834.11/10. (G.) Hieronim, * 24/9., s. G. Ant. Pielatowskiego wójta w G. Elżb. z Tybińskich -- Winc. Wojtecki skryba i Anna T. wujenka dziecka

58624 (Gułtowy)

1854.27/1. ch. GV. Jadwiga Łakińska

58625 (Gułtowy)

1833.14/9. (G.) M. Piotr Mielęcki mł. l. 46, major wojsk pol. kaw. złotego krzyża x Wanda Emilja Sokołowska V. l. 18, -- Stanisław Poniński z Wrześni Tertuljan Koczorowski z Gościeszyna i Seweryn Ostrowski z Gutów

58626 (Gułtowy)

1841.11/4. (G.) MG. Hr. Adolf Bniński z Biezdrowa l. 25 za zezwol. matki swej Nepomuceny x MG. Eleonora Węsierska V. z Gułt. l. 22 -- hr. Józef Bn. z Samostrzela Seweryn Ostrowski dz-c Gułt.

58627 (Gułtowy)

1844.20/6. N. Teofil Biskupski mł., l. 30, ekon. w G. x V. Anna Minecka [Mierzecka], garderobiana z dworu G. l. 32(22?), -- św. nieszl.

58628 (Gułtowy)

1853.28/11. † w Pozn. GM. Emilja z Bnińskich Ostrowska dz-ka Gułtów, * 1794.18/7., poch. 1/12. w kośc. Gułt.

58629 (Gułtowy)

1866.5/11. † w Zakrzewie (par. Sławno do Gniezna) Seweryn de Ostrowski l. 75, wd. dz-c d. Retkowo k. Sanbinia[?] -- zawiadomia JM. Adolf Bniński

58630 (Gułtowy)

1881.5/4. † (G.) Adolf hr. de Bniński l. 66, dz-c G. -- syn Florentego B-go dziedzica Biezdrowa i inn.: Astma -- zawiad. syn hr. Seweryn Bn.

58631 (Gułtowy)

1909.13/6. † w Pozn. Seweryn hr. de Bnin Bniński, dz-c d. Gust. s. hr. Adolfa dz-ca Gułtów i Elżbiety z Węsierskich Donosi brat.

58632 (Grylewo)

1809. (Rybowo) 29/1. W-y Serafin Ulatowski dz-c R. i W-y Józef Kierski, dz-c Pokorki, syn zmarłego ośw., iż 27/1. r. b. † WJMPan Jan Nep. Kierski. pos. Porazyna w p. kośc. lat 70, w domu Serafina U-go i żony jego Anastazji z K-ch, córki t-go

58633 (Grylewo)

1821.24/4. (G.) Rozalia, c. MD. Kajetana Szczepkowskiego i MD. Aleksandry z Ostenów pos. d. Rakowskich * 14/3. -- JMGD Józef Grabowski i Antonina G-a, dz-ce Gryl.

58634 (Grylewo)

1821.25/12. ch. ch. MD. Franc. Łakiński z Laskownicy W. i MD. Emilja Grabowska panna z Gryl.

58635 (Grylewo)

1822.25/1. ch. ch. MGD. Seweryn Ostrowski dz-c Czesławc i MGD. Antonina Grabowska dz-ka Grylewa

58636 (Grylewo)

1823.6/5. (Rybowo) poch. MD. Serafin Ulatowski dz-c R. i Morakowa, l. 58, wd. † 3/5., morbo spastico

58637 (Grylewo)

1829.21/9. (Rybowo) poch. MD. V. Kunegunda Ulatowska, l. 70, † 17., ze starości

58638 (Grylewo)

1831.28/7. (Rybowo) † G. Franc. Mostowski mł., poch. cm. 30., l. 56, rozbił się

58639 (Grylewo)

1833.13/6. (Rybowo) ch. ch. G. Józef Ulatowski i GV. Anna Komierowska z Komirowa, Tomasz K. i G. Xawery K-a

58640 (Grylewo)

1833.18/9. (Gr.) ch. ch. GD. Heliodor Skorzewski hr. z Pruchnowa, NG. V. Leokadja Grabowska z Gr.

58641 (Grylewo)

1834.12/7. * (Rybowo) Serafin Andrzej Mateusz, ch. 26., s. GN. Józefa Ulatowskiego dz-ca R., GN. Anny z Komierowskich -- JG. Mateusz (?) Rydzyński hr. z Werbna de Nierzuchowska (???) G. Tekla Jezierska z Komierowa

58642 (Grylewo)

1836.27/3. (Rybowo) ch. ch. GD. Stefan Malczewski dz-c Toniszewa i GV. Xawera Komirowska z Komirowa

58643 (Grylewo)

1838.26/8. (Rybowo) * Xawery s. MG. Józefa Ulatowskiego dz-ca R-i Morakowa i MG. Anny z Komierowskich -- G. Teodor Dembiński z Jaktorowa i MGV. Xawera K-a z Komierowa, GD. Karol Osłowski mł. i GV. Józefa D-a, † 20/11.1839., 1 r. 2 m. poch. 23.

58644 (Grylewo)

1840.5/3. (Kopaszyn) ch. ch. GD. Stef Malczewski dz-c Toniszewski i GDV. Stefania Ponikiewska panna z Wiśniewa, G. Apolonia Gostyńska

58645 (Grylewo)

1842.18/1. * (Rybowo Dw.) Józefa Marja, c. poprz. GD. Ulatowskich [Józefa i Anny Komierowskiej] ch. 13/2. -- GD. Tomasz Komirowski z Komierowa i GD. Cecylia Binkowska dz-ka Smuszewa

58646 (Grylewo)

1846.9/5. * (Gr.) ch. 14/5. Izabella Marja Zofja, c. JG. Hr. Edwarda de Grabowskiego i JGD Józefy z Kościelskich dz-ców d. Radzevien. i in. -- N. Teodor v. d. Osten i JG. Izabella G-a

58647 (Grylewo)

1854.12/10. * (Laskowice M.) Maks. Maurycy s. Włodz. Domańskiego i Józefy z Swiniarskich Nob. dziedziców

58648 (Grylewo)

1856.15/7. W-y Teofil Szulczewski mł. z Boguniewa par. Parkowo. l. 29 x Wna Stanisława Skorzyńska panna z Kopaszyna l. 24,

58649 (Grylewo)

1856.28/4. † (Gr.) Wincenty hr. Tyszkiewicz, mąż JW. Izabeli z Grabowskich dzieci 1-o v.: Tadeusz l. 23, Stanisław l. 20, Hortensja l. 18, 2-o voto Józefa l. 5,

58650 (Grylewo)

1856.2/8. * (Kopaszyn) Stanisław Marjan, s. W-go Teofila Szulczewskiego i Stanisł. ur. Skarzyńskiej poses.

58651 (Grylewo)

1857.8/3. † (Gr.) Józef hr. Grabowski 78, mąż Antoniny z Nieżychowskich dz-c wielkich dóbr i dzieci pełnol.: Edward, Emilia, Izabela, Leokadia

58652 (Grylewo)

1858.6/6. * (Laskownice W.) Mieczysław, s. Alojzego Przeradzkiego ekon. ... i Apolonii Karwaszewskiej (to jej nazw. po 1-ym mężu)

58653 (Grylewo)

1858.5/12. * (Kopaszyn) Władysław, s. poprz. W-ych Szulczewskich [Teofila i Stanisławy Skarzyńskiej] poses.

58654 (Grylewo)

1858.2/12. † w Siedlcu pod Kostrzyniem Józefa hr. Tyszkiewiczówna c. wdowy Izabeli h. T-ej

58655 (Grylewo)

1859.15/2. (Gr.) * Wincenty Kaz. Józef, s. JW. Hr. Stanisł. Tyszkiewicza i Julii Celińskich dz-ców Skarbkowej w Kr. Pol.

58656 (Grylewo)

1859.3/4. (Kopaszyn) † Stanisław 13/4. r., s. poprz. Szulczewskich [Teofila i Stanisławy Skarzyńskiej]

58657 (Grylewo)

1860.23/5. * (Nowe) Franciszka Kazimiera Antonina, c. Kazimierza Nieżuchowskiego dz-ca i Jadwigi z Kierskich

58658 (Grylewo)

1860.4/11. * (Kopaszyn) Wiktor Karol, s. poprz. Szulczewskich [Teofila i Stanisławy Skarzyńskiej] dzierż.

58659 (Grylewo)

1862.30/8. * (Nowe) Rozalja Marja, c. poprz. Nieżychowskich [Kazimierza i Jadwigi Kierskiej] dz-ców

58660 (Grylewo)

1862.16/7. * (Kopaszyn) Marja, c. poprz. Szulczewskich [Teofila i Stanisławy Skarzyńskiej] dzierż.

58661 (Grylewo)

1864.5/3. * (Kopaszyn) Tomasz Józef, s. poprz. Szulczewskich [Teofila i Stanisławy Skarzyńskiej] poses.

58662 (Grylewo)

1865.14/4. * (Kopaszyn) Stanisława, c. poprz. Szulczewskich [Teofila i Stanisławy Skarzyńskiej] poses. † a 2/8.65.

58663 (Grylewo)

1865.22/2. Lucja Szulczewska mł. 28 x Antonina Skarzyńska l. 25 panna z Kopaszyna

58664 (Grylewo)

1866.24/5. * (Kopaszyn) Kazimiera Joanna, c. Teofila i Stan. Szulczewskich dzierż.

58665 (Grylewo)

1867.26/9. * (Kop.) Konstancja Franc., c. poprz. Szulczewskich [Teofila i Stanisławy Skarzyńskiej] dzierż.

58666 (Grylewo)

1872.11/9. † (Grylewo) M. Hr. Antonina z Nieżychowskich Grabowska l. 84, dz-ka Gr. z przyl. donosi córka hr. Izabela Tyszkiewiczowa

58667 (Grylewo)

1812.23/8. okazane dziecko Stanisław Amilkar Hipolit, syn WJMP. Józefa Grabowskiego dz-ca d. Grylewskich ml. 33, a dziecko * 19/8. z matki Antoniny z Nieżychowskich ml. 25

58668 (Grylewo)

1812.1/3. Roman Józef, * w Rybowie 29/2., s. JWIMP. Serafina Ulatowskiego dziedzica Rybowa (l. 45) i Józefy z Kierskich (l. 24)

58669 (Grylewo)

1814.25/3. Kordula Józefa, * 23/3. w Grylewie c. poprz. W. JMP. Grabowskich [Józefa i Antoniny Nieżychowskiej] † 10/10.1814.

58670 (Kiszkowo)

1821.19/5. (Rybno) Agnieszka Ludwika, * 23/4., c. MGD. Ludwika de Wierszchaczewskiego pos. Rybna i Joanny de Coss(??) de Lossow, akatol., MGD. Ferd. Cnap. pos. de Jaroczewo i MGD. Zofja z Zielińskich Kozłowska pos z Rybna W.

58671 (Kiszkowo)

1824.29/4. (Rybno) Emilja Karolina, * 30/3. c. poprz. MGD. Wierszchaczewskich [Ludwika i Joanny de Coss(??), (matka Joanna de Loswa) kalw. pos. Rybna -- MGD. Wład. Lossow pos. Radłówka i żona jego Karolina

58672 (Kiszkowo)

1833.12/6. (K.) Pelagja Franc., * 1/6, c. G. Chlebowskiego Kalwina, ngdyś kapit. wk. pol., obecnie prus. i Teresy de Winter(!) -- GD. Franciszek Skałaski de Dobrzychel Radzimiński żona dz-ca i obec. katol. GD. Ignacego R-go z Rybna †-a 2/1.1837.

58673 (Kiszkowo)

1835 (Sroczym) Józefa, c. N. Józefa Januszewskiego i G. Eleonory z Gawrońskich, * 9/9. -- G. Teodor G. i Petronella G-a, oboje ze wsi Żelisław

58674 (Kiszkowo)

1836.4/2. (Rybno) Ignacy * 30/1. s. N. Jana Karola Chlebowskich kapit., akatol. i Teresy de Gynter(!) -- katol. -- MGD. Ignacy Radzimiński dz-c Rybna z córką panną Izabelą

58675 (Kiszkowo)

1843.8/9. * (Żurawita) Władysław Adrjan, s. G. D. Antoni Ręboskiego pos. wsi i GD. Marjanny Jaworskiej -- X. Piotr Siemiątkowski prob. łagiew. i MD. Julja Ziemska

58676 (Kiszkowo)

1844.28/11. * (K.) Franciszka Xawera, c. Adolfa Bogusławskiego Nob. i Kat. Grocholskiej, Nob. -- Winc. Budzyński i Nepomucena Chmara

58677 (Kiszkowo)

1845.14/4. * (Żurawita) Walerja Honorata, ch. 12/5.1845., c. poprz. Remboskich [Antoniego i Marjanny Jaworskiej dzierż. -- Teodor Kaczkowski i Honorata K-a dz-c Mieszewa

58678 (Kiszkowo)

1847.8/1. * (K.) Tymoteusz, ch. 7/2. s. poprz. GD. Bogusławskich [Adolfa i Kat. Grocholskiej] dzierż. pleb -- GD. Barbara B-a

58679 (Kiszkowo)

1849.18/2. * (K.) Bronisława Helena, ch. 4/3., c. poprz. GD. Bogusławskich [adolfa i Kat. Grocholskiej] dzierż. pleb. -- Winc. Budziński dz-c Ujazdu i Nepomucena Chmara z Gniewkowa

58680 (Kiszkowo)

1849.27/8. (K.) † Teofila v. Bogusławska, panna l. 32, c. Wojc. V. B. i Barbary V. Bąkowskiej, poses. Donosi brat febra

58681 (Kiszkowo)

1850.2/2. (Maksymiljanowo) † Wawrzyniec Skałaski l. 54, dziedzic, s. Tadeusza i Wiktorii, suchoty, Donosi gospodyni Rozalja

58682 (Kędzierzyn)

1821.15/4. (Lubochnia) ch. ch. MD. Tomasz Krzywosądzki kapit. i MD. Tekla Młodzianowska ż. dzierżawcy Lubochni

58683 (Kędzierzyn)

1821.28/1. MD. Józef Młodzianowski ze wsi Gurówko (?) par. Św. Wawrzyńca Gnieźn., dz-c wsi Swiniarki wdowiec, l. 56 który rozw. był zonaty z MD. Ludwika de Wierzchleyskia 1-o v. Przeradzka. On syn M. Antoniego i Krystyny M-ch dziedziców wsi Swiniarki x MD. Tekla z Szumowskich 1-o v. Zaboroska wd. l. 40, ze wsi Lubochnia. (wd. po MD. Jakubie Zaborskim dzierż. L.) c. MD. And. i Barbary Sz-ch pos. wsi Łychów -- MD. Władysław Mł. Tomasz Krzyworędzki kapitan

58684 (Kędzierzyn)

1825.10/2. ch. Jan Nep. Bolesław, * 9/1. w Szczytnikach, s. G. Romualda Waliszewskiego pos. kl. Szczytnickiego i G. Józefy de Szultze -- G. Ludwik Schildenor Bau Inspector M. Marjanna Schultz ż. Karola Ants Ratcha † 14/4.1825.

58685 (Kędzierzyn)

1825.29/3. † w Szczytnikach Kazimiera Pelagia Waliszewska, c. poprz. W-ch, [Roamualda i Józefy de Szultze] 1 r. i 7 m., poch. 31.

58686 (Kędzierzyn)

1826.10/12. (Szczytniki) Kajetan Bolesław * 23/10., s. poprz. GG. Waliszewskich [Romualda i Józefy de Szultze] pos. kl. Szcz. -- JX. Kajetan Kowalski kan. kat. gn. MD. Sylwia Krasicka pułk., dz-ka Malczewa MD. Jan Kr. pułk.

58687 (Kędzierzyn)

1828.20/7. (Lubochnia) ch. Jan, Karol, * 1/8., s. G. Andrzeja i Apolonii de Szulce Prądzyńskich pos. L. -- M. Karol Sz. amtrath dz-c wsi Kornaty i M. Sylwia Krasicka dz-c Malczewa

58688 (Kędzierzyn)

829.21/1. (Braunsfeld) poch. GD. Scholastyka Kurowska, i GD. Wawrzyńca K-go, ol. kapit. wojsk prus., c. G. Antoniego i Marjanny Morzyckich dz-ców wsi Boguszki, † na febrę 19., l. 36

58689 (Kędzierzyn)

1830.11/4. (Szczytniki) Józef, * 19/2., s. poprz. G. Waliszewskich [Romualda i Józefy de Szultze] pos. kl. Sz-go cerem. 1832.

58690 (Kędzierzyn)

1830.7/10. (Lubochnia) Marjanna Petronella, c. poprz. M. Prądzyńskich [Antoniego i Apolonii de Szultze] (* 26/8.) dzierż. L. -- GD. Romuald Waliszewski dzierż. Szczytnik i MD. Marjanna Szulcowa dz-ka Radłowa, ass. G. Walenty Szulc dz-c Kornat i G. Józefa W-a ż. dzierż. Szczytnik † 7/11.1830.

58691 (Kędzierzyn)

1830.31/10. ch. G. D. Józef Wawrzyniec Kurowski inspektor lasów kraj.

58692 (Kędzierzyn)

1832.9/7. (Lubochnia) Józef Antoni, * 4/7. s. poprz. M. Prądzyńskich [Andrzeja i Apolonii de Szulce] dzierż. L. -- G. Marcin Hoppe pos. Skorzęcina i Folwarku i GD. Antonina ż. jego

58693 (Kędzierzyn)

1832 cerenn. (Szczytniki), a * 4/7. Pelagia c. poprz. G. Waliszewskich [Romualda i Józefy de Szultze] GD. Szchodolski dz-c wsi Radłowo i M. Józefa Rukowska (Bykowska) ż. landratha

58694 (Kędzierzyn)

1833.15/12., (Lubochnia) Stanisław Kostka Marcin, * 13/11., s. poprz. M. Prądzyńskich [Andrzeja i Apolonii de Szulce] dzierż. L. -- M. Wit Piotr Józef Strawiński sędzia zs. i MV. Tekla Modlibowska

58695 (Kędzierzyn)

1835.21/2. (Lubochnia) Antoni Hieronim, * 12/1., s. poprz. G. Prądzyńskich [Andrzeja i Józefy de Szulce] -- G. Hier. Czaski(?) i Kat. Cz-a, ass. G. Ludwik Suchodolski dz-c Radłowa i Rozalja Cz-a

58696 (Kędzierzyn)

1836.10/4. (Lubochnia) Wiktorja Teresa, * 27/1., c. poprz. G. Prądzyńskich [Andrzeja i józefy de Szulce] dz-ców L. -- GD. Józef P. kapit. wojsk "inż." pol. i G. Wiktoria Modlibowska ż. pos. wsi Podlasie

58697 (Kędzierzyn)

1837.10/4. (Lubochnia) Hieronim Wawrzyniec Jan, * 3/9., s. G. Józefa i Augustyny de Fergieny Dąbrowskich dz-ców wsi L. -- G. Józef Kurowski kap. w. prus. ze wsi Braunsfeldt i G. Franciszka D-a z Rudek ass. Jan D. z Rudek i G. Michalina K-a z Braunsfeldt

58698 (Kędzierzyn)

1842.8/11. (Lubochnia, G. Józef Grodziecki) komisarz d. Sołłacz wdowiec po d. G. Anieli z Dembińskich, l. 38, mieszk. poch. L. syn Jana i Joanny de Wizoskie G-ch, dz-ców d. Radzewo x G. V. Eufemia Dembińska, l. 26, c. G. Jana i Teresy z Politowskich D-ch, -- G. Apolinary Cembrowicz dz-c L. Stef. Wesołoski organ. etc.

58699 (Kędzierzyn)

1844.5/3. (Kędzierzyn) G. Jan Koszutski wd. z Borowca, l. 31, mąż tej Józefy z Drzewieckich, syn Franciszka K-go i Balbiny z Miaskoskich, dziedziców wsi Soki x Marjanna Okonieska alias Barc panna z Kędz. l. 17, c. Jana i Marjanny de Wolskie O-ch, -- Sw. nieszl. (po 1845.24/3. gdzieindziej uczeń Jan i Marjanna z Wolskich Barcowie, robotnicy)

58700 (Kędzierzyn)

1848.28/1. † (Truskołom) Antoni Radoszewski 78, pos. d. Czeviniensium poch. 31.

58701 (Kędzierzyn)

1871.24/4. † (Wola) Nob. pos. Tomasz Apolinary de Mroziński l. 53, m. 9, pos. folw. Wola Skórz., s. Stan. i Anieli de Biegańskiej

58702 (Kotłów)

1850.18/11. * (Strzyżów) ch. 15/10.51. Ludwik Stanisław Kostka, s. JP. Aleksander Włodzimierz Kornatowski kalwin dzierżawca i JP. Karoliny Cecylji Salomei Biernackiej -- Włodzimierz Wunster z Książenic i Leokadia Parczewska

58703 (Kotłów)

1820.7/3. ch. MD. V. Juljanna Kiedrzyńska z plebanii -- 1820.16/4. ch. MD. Rozalja z Szeliskich Wiesiołowska dz-ka części w Strzyżewie

58704 (Kotłów)

1820.23/7. ch. ch. GD. Józef Wiesiołowski ze Strzyżewa i GD. Marjanna Kaszyńska de Nowolelepsze[?] -- 6/7. ch. GD. V. Juljanna Kiedrzyńska V. z Kotłowa z pleb. -- 3/10. ch. G. Mik. Garlicki de Nowolepsze mł.

58705 (Kotłów)

1820.26/1. † MGD. Stanisław Florian Wiesiołowski wdowiec, cześnikowicz łucki, l. 75 i 9 m., poch. cm. paraf. 31 w nowo mur. grobie rodz.

58706 (Kotłów)

1820.23/3. † (Pus. Kaliszkowic Kaliskich) Franc. Bogdański 1 r. s. G. B-go i Ant. Cichowiczowej, z Pust. Kalisk. kat. † 23/3. poch. cm. 25. propustulos

58707 (Kotłów)

1820.4/4. † (Pus. Kaliszkowice Kal.) Antoni Bogdański 1 r. s. G. Józefa B. i Marjanny Kędziąki, populas rubente, poch. cm. 6.

58708 (Kotłów)

1820.9/6. † (Kaliszkowice Ołobockie) GD. Franciszka de Grabałowskie Jerczeńska 29 l., ż. D. Jana J-go dyr. szkoły w Kal. Ołob., poch. 29/6. cm.

58709 (Kotłów)

1840.26/1. † (Antonin) Karol Dąbrowski 3 mies., stanu szlach., s. Jana Dąbrowskiego gościnnego i Karoliny Fischer

58710 (Kotłów)

1843.16/3. † (Szperk) Szarlota Anna Nepom. m. 4, dni 14, c. poprz. JP. Dąbrowskich [Jana i Karoliny Fischer] gościnnych, stan szlach.

58711 (Kotłów)

1821.15/1. * (Kaliszkowice Kaliskie) ch. 16., Konstancja, c. ur. Józefa Bogdańskiego i Marianny Będziąki, stanu szlach. komorników -- Ur. Teodor Bogd. stanu szlach., dzierż. folw. i chłopka Zofja Soberakowa

58712 (Kotłów)

1821.29/1. * (Kolonia Kaliszkowice Kaliskie), ch. 4/2. Marjanna, c. Ur. Teodora Bogdańskiego, stanu szlach. dzierż folw. Masłoszczyzna, i Antoniny Cichowiczówny -- JP. Wojc. Kulerski nauczyciel ur. Leonia B-a panna, i Wincenty, c. stanu wiejsk. i okupnica

58713 (Kotłów)

1822.2/1. * (Strzyżew), ch. 24/1. Wincenty Karol, s. Ur. Michała Wodzieńskiego, okupnika, stanu szlach., i Agn. Trzańskiej -- X. i WJPani Rozalja Wiesiołowska dz-ka folw. Zielonatczyzna

58714 (Kotłów)

1822.15/5. * (Strużew Dwór) ch. 26. Ludwika Antonina Zofja, c. WJP. Stefana Wiesiołowskiego dz-ca S. i GWJP. Anny Skarbkówny hrabianki -- WJP. Antoni Bogusławski radca powiat. JW. Hr. Ludwika Skarbkowa dz-ka .... Woli, Kasper hr. Sk. kaw. św. Stan. Biblianna Kossecka dz-ka Kęszyc

58715 (Kotłów)

1823.2/7. * (folw. Nowolepsze) ch. 13/7. Józef Kalasanty s. WJP. Mikołaja Garlickiego i WJP. Antoniny Karśnickiej stanu szlach. -- WJP. Teodor Bronikowski dz-c Marszałków, WJP. Józefa Karśnicka pos. Chlewa WJP. Antoni Żychliński por. landwehry, panna Paulina K-a

58716 (Kotłów)

1823.1/1. † (Kolonia Kaliszkowice Kal.) Marjanna Bogdańska l. 6, stanu szlach., c. Józefa i Marjanny Kędziąki(!)

58717 (Kotłów)

1823.25/2. † (Dw. Strzyżewski) JW. Hr. Kasper Skarbek 62, b. rotm. w. p., kaw. św. Stan. Puchlina

58718 (Kotłów)

1824.4/1. † (Kolonia Kaliszkowice Kal.) poch. Karolina c. Józefa Bogdańskiego komornika, stanu szlach. Marjanny Kędziąki -- chrz. chrz. okupnicy

58719 (Kotłów)

1823.15/7. * (Kaliszkowice Kal.) ch. 24/4.24. Heinrich Ludwik, s. WJP. Antoniego Ludwika v. Zerboni di Sposetti i Joanny Franciszki Eleonory Henryety Goetz, dzierż. tej wsi -- kowal z d. S. dzierż. dd. Kochlowa i Czachur i inni Niemcy

58720 (Kotłów)

1824.22/7. * (Dw. Strzyżewki) ch. 27/7. Wacław Bonawentura s. poprz. WJP. Wiesiołowskich [Stefana i Anny Skarbek dz-ców d. Strzyżowa - z wody

58721 (Kotłów)

1824.28/9. * (Nowolepna) ch. 24/10. Michalina Wacława c. poprz. WJP. Garlickich, [Mikołaja i Antoniny Karśnickiej] stanu szlach., z folw. N. -- WJP. Ignacy Wiesiołowski kapit. w. p., Rozalja Bronikowska z Marszałków Xawery W. kawaler, panna Marjanna Nowacka, gwern. z dw. Kęszyce

58722 (Kotłów)

1818.14/2. ch. ch. MGD. Stefan Wiesiołowski dz-c Strzyżewa i MGD. Biblianna z W-ch Kossecka dz-ka Kęszyc

58723 (Kotłów)

1818.18/7. ch. GD. Juljanna Kiedrzyńska panna z Kotłowa -- 3/8. ch. MGD. Rozalja z Szeliskich Wiesiołowska ze Strzyżewa

58724 (Kotłów)

1818.11/8. * (Dembnica) ch. 15. Rozalja Ludwika, c. G. Ignacego Kołakowskiego i Zofji Dąbrowskiej -- MGD. Izydor Lekszycki konsyl. pow. odolan. vulgo landrat i MD. Fryderyka Lizakowa ż. Dzierżawy Przygodzic, MD. Antoni Lizak, dzierż. P-c. i MGD. Helena Lekszycka landratowa

58725 (Kotłów)

1819.14/3. ch. ch. GD. Ignacy Bilski poleśniczy z Biskupic i GD. Marjanna Kaszyńska z folw. Nowolepsze Strzyżewskiego

58726 (Kotłów)

1819.1/5. * (Strzyżew) ch. 11., Nepomucena c. GD. Michała Wodzińskiego i Agn. Trzcińskiej, mieszk. w S. -- X. i GD. Salomea Jamiołkowska pos. Kotłowska

58727 (Kotłów)

1839.8/10. WJP. Ludwik Byszewski mł. 28 z krakowskiego x WJPanna Ludwika Wiesiołowska z Strzyżowa panna l. 20 -- dwaj X-a

58728 (Kotłów)

1839.15/10. (Kol. Strzyżew) † Antoni, l. 3, m. 6, s. Mikoł. Garlickiego szlachc. i Anton. Karznickiej, zapal. piersi

58729 (Kotłów)

1836.12/4. * (Saporek) ch. 26/6., Juljanna, c. poprz. Dąbrowskich [Jana i Karoliny Fischer] szlachc. gościnnych -- chrz. nieszl.

58730 (Kotłów)

1837.28/2. * (Strzyżew) ch. 29/3. Władysława Filipina, c. Xawerego Wiesiołowskiego dz-ca folw. i Konstancji Konarzewskiej -- X. i Filipina Wojczyńska pos. Kotłowa

58731 (Kotłów)

1837.10/2. † (Ulrykenfeld) Teodor Bogdański l. 46, komor. stanu szlach. kolski, donosi żona

58732 (Kotłów)

1838.28/9. † (Ulrikenfeld) Walenty l. 3, szlachcic, s. Józefa Bogdańskiego komor. i Marii Kędzionki

58733 (Kotłów)

1833.2/2. * (Kaliszkowice Kal.) ch. 19/3. Marjanna c. ur. Józefa Bogdańskiego i Marjanny z Kędziów -- stanu szl. wyrob. -- Ur. Antoni B., Ur. Eleonora B.

58734 (Kotłów)

1833.15/3. * (Folw. Zielonatczyzna) ch. 8/4. Józef, s. W-go Xawerego Wiesiołowskiego i Konstancji z Konarzewskich dz-ców folw. -- W-a Ant. Garlicka

58735 (Kotłów)

1833.20/5. * (Kolonia Kaliszkow. Kalickich!) ch. 2/6. Domicella, c. Ur. Teodora Bogdańskiego i Antoniny z Cichowiczów wyrobników stanu szlach -- chrz. chłopi

58736 (Kotłów)

1834.13/10. * (Pustkowie Chymowskie Seperek), ch. 2/1., Edward Franc. s. poprz. Dąbrowskich [Jana i Karoliny Fischer] gościnnych

58737 (Kotłów)

1835.16/2. * (folw. Folw. Zielonatczyzna) ch. 17/2. Julian s. poprz. W-ych Wiesiołowskich [Xawerego i Konstancji Konarzewskiej] dzierż. folw., stanu szlach. -- Michał Wodzyński ekon. i Ant. Garlicka tejże daty 16/2 godz. 2-gi syn tychże Nestor -- Michał G. dzierż. Zofja Krzymańska -- Bliźnięta z nich Juljan † 17/2. a Nestor † 10/3.

58738 (Kotłów)

1836.1/6. * (Strzyżew) ch. 28/6. Andrzej Piotr, s. poprz. Garlickich [Mikołaja i Antoniny Karznickiej] poses., szlachty -- Skalski pos. i Kossecka dz-czka

58739 (Kotłów)

1825.3/9. * (Dw. Strzyżewski) ch. 29/9. Roman Stefan, s. WJP. Stefana Wiesiołowskiego i Anny Skarbek hrabiny dz-ców S. -- Hr. Michał Skarbek dz-c Żelazowej Woli, Weronika z Kiełczewskich Masłowska dz-ka Mielęcina, Konstanty Kossecki dz-c Kęszyc, Aleksandra Żychlińska konsyliarzowa ziemiańska, Piotr Ż. konsyliarz ziem., Biblianoa[?] z W-ch Kossecka dz-ka Kęszyc

58740 (Kotłów)

1827.25/3. * (Pustkowie Biskupic Zabarcznych) ch. 17/4. Józef Antoni Piotr, s. Ur. Ignac. Bielskiego podleśn. borów król. i ur. Faustyny z Grabińskich -- Ur. Brygitta Wielowiejska ksieni ołobucka, Ur. Jan Trojanowski z Ociąsza, ur. panna Salomea Grabińska

58741 (Kotłów)

1827.9/4. * (Folw. Małolepsze) ch. 22/4. Bogumiła Dorota c. ur. Michała Durskiego i ur. Ant. z Zajączkowskich poses. -- ur. Józef Skorzewski wojewodzic z Wysocka i Dehnelowie z Parczewa i z Wysocka

58742 (Kotłów)

1827.12/9. † (Folw. Zielonatczyzna) Piotr Adrjan Wiesiołowski 4 dni, s. ur. Xawerego W. i ur. Konst. Konarzewskiej

58743 (Kotłów)

1828.14/2. * (K.) ch. 7/8. Eleonora Weronika, c. ur. Ludwika Sarnowskiego i W. Józefy Waener[?] dzierż. wsi K. -- Franc. Przeradzki prob., W. Joanna Brygida Milbitz

58744 (Kotłów)

1828.4/8. JP. Konstanty Kluczyński kucharz z Szczur, mł. 24, x ur. Salomea, Grabińskich stanu szlach. panna l. 25, zamieszk. w Biskupicach Zabarycznych -- ur. Ignacy Bielski podleśniczy i JP. Franc. Łukowski ekonom z Będzieszyna

58745 (Kotłów)

1827.22/12. * (Dw. Strzyżów) ch. 8/1. Hipolit Wiktor, s. W-go Stef Wiesiołowskiego i Anny z hr. Skarbków, stanu szl., dz-ców S. -- W. Juljan Masłowski dz-c Mielęcina i Bibianna z W-ch Kossecka dz-ka Kęszyc

58746 (Kotłów)

1829.22/8. * (K. Dwór) ch. 6/9. Ludwika Józefa, c. poprz. Ur. Sarnowskich [Ludwika i Józefy Waener?] (matka Wasner?) dzierż. K. -- W. Jan Chmielewski dzierż. Wenecji

58747 (Kotłów)

1829.28/8. * (Folw. Zielonatczyzna) ch. 24/9., Kornelia Augusta c. W-ych Xawerego Wiesiołowskiego i Konst. z Konarzewskich dz-ców folw. Z. -- Mik. Garlicki dzierż. Bibjanna z W-ch Kossecka dz-ka Kęszyc

58748 (Kotłów)

1829/2/10. * (Kol. Kaliszkowic Kaliskich) ch. 4/10. Michał Mateusz s. ur. Józefa Bogdańskiego i Marjanny z Kędziów, stanu szlach., komorników -- Michał Kędzia owczarz Zuz. Sęk, panna

58749 (Kotłów)

1829.11/9. * (Biskupice Zabaryczne) ch. 14/10. Tekla Faustyna c. poprz. ur. Bielskich [Ignacego i Faustyny Grabińskiej], stanu szlach., król. podleśn. -- chrz. nieszl.

58750 (Kotłów)

1829.5/12. † (Biskupice Zabaryczne) † ur. Ignacy Bielski l. 54, stanu szlach., król. podleśniczy

58751 (Kotłów)

1828.14/7. * (Kaliszkowice Kaliskie) ch. 27/6.1830. Bruno Ludwik s. ur. Antoniego Ludwika Zerboni di Sposetti Kapinan i Joanny Franciszki Eleonory Henriety Götz, szl. dzierż. -- chrz. Niemcy

58752 (Kotłów)

1831.22/5. * (Dw. Kotłów) ch. 22/6. Helena Ludwika Brygida c. poprz. ur. Sarnowskich [Ludwika i Józefy Waener?] poruczników stanu szl., dzierż. K. (oraz Wasnerów) -- ur. Fryd. Unruk, Karol August U. kasjer z d. Przygodzkich

58753 (Kotłów)

1831.22/9. † (Kolonia Strzyżewska) Józefa Wodzeńska l. 2, c. ur. Michała W-go, stanu szlach., okupnika, Jadwigi z Trzcińskich

58754 (Imielno)

1819.10/1. (Wierzyce) Leokadia Wiktoria, * 31/1.1818., c. G. Jana Witana pos. wsi W., Joanny z Kolskich -- G. Ignacy Ulatowski pos. Leśniewa, GV. Marjanna K. G. Józef Szymanowski pos. Nowej wsi i G. Ludwika u. z Leśniewa (to G. Joanna z Kolskich Wielandt)

58755 (Imielno)

1819.8/7. * (I.) Józef Kalasanty Ignacy, ch. 8., s. GN. Piotra Białego pos. de Lubiecz emfit. i Tekli z Brzozowskich -- X. i G. Józefa Przanowska matki dziecka siostra

58756 (Imielno)

1820.19/3. ch. ch. G. Jakub Wiśniewski de Jezierce insp. król. i G. Agata z Mokierskich Szymanowska z Nowejwsi

58757 (Imielno)

1822.13/3. * (Wierzyce) Józef, s. Józefa i Rozalji Żychlińskich stanu szlachec.

58758 (Imielno)

1822.9/5. * (I.) Stanisław Karol, s. Jana Nep. i Brygidy Koszuckich szlachty.

58758 (Imielno)

1823.30/4. * (I.) Stanisław Florjan, s. Jakuba i Zofi Włastowskich szlachty

58759 (Imielno)

1822.7/3. (Imielno) † Weronika Turknoska(!) szlachc., l. 76

58760 (Imielno)

1822.29/4. (Lenna Góra) Józef Nowakowski szl., l. 46

58761 (Imielno)

1822. † (Nowawieś) Delfina, dziecko 10 tyg., szlach. Palęckich

58762 (Imielno)

1823 † Józef, 1 r. i 5 m. i 2 dni, syn Włastowskich pos. tut. pleb.

58763 (Imielno)

1824.24/11. Nob. Antoni Frezer mł. bez zawodu l. 40 x Marjanna Żuraska panna wiejska, l. 36 (virgo rusticalis)

58764 (Imielno)

1825.2/2. † (I.) Józef Kazimierz Adamowski biedny szlachcic ojciec tut. ubogiego plebana, kaleka l. ok. 83, b. oficjalista rząd. pruski

58765 (Imielno)

1826.11/5. * (I.) ch. B. Jan, s. Ant. Gostowskiego curial., poses. i Kat. Adamowskiej -- Ang. Brzezańskich nob. Kat. Szymanowska Nob. † 11/5. (to wyraźnie: conditio civil.)

58766 (Imielno)

1828.20/6. †(Wierzyce) Józefata Zakrzewska Nob. inquil., l. 60

58767 (Imielno)

1829.16/4. * (I.) Stanisław ch. 26/4. s. Ant. Frezera i Marjanny de Żurawskie nob. operar. -- prac. And. Ż. sługa prac. Magd. Wesołowska, colantosa

58768 (Imielno)

1829.9/2. * (Trlag) ch. 24/7.29. Kamilla Anna, c. Tad. Brzozowskiego nob. poses. w Krzyżow. i Salomei z Swiniarskich -- Edward Sw. Nob. pos. i Eleonora Kozłowska c. pos.

58769 (Imielno)

1829.3/5. (Nowawieś) poch. 5/5. Marjanna z Żółtowskich Swinarska wd., generosa l. 60

58770 (Imielno)

1829.9/12. † (Wierzyce) poch. 12., Rozalja Żychlińska l. 17, c. Józefa kustosza lasów W-ch, szlachc., Rozalja -- Belka

58771 (Imielno)

1830.28/2. † (w Wiśniewie par. pobiedz.) Marjanna Wiśniewska l. 43, nob. paraliż

58772 (Imielno)

1831.27/1. G. Adam Adolf Scewola, mł. 33 x G. V. Karolina Szczaniecka V. l. 30 -- Józef Kozłowski pos. Nwsi Karol z Nowejwsi Kutzner dz-c Częchórek

58773 (Imielno)

1831.25/1. † (I.) poch. 26., Stanisław Frezer 1r. 6 m., stanu szlach. s. Ant. i Anny Żurawskich

58774 (Imielno)

1833.26/4. * (I.) ch. 29., Joanna Hep., c. Ignac. Cybulskiego i Justyny de Żabickich, stanu szl. pos. pleb. -- M. Kajetan Libiszewski dz-c Wierzyc i Delfina Kutzner dz-czka Czechórek

58775 (Imielno)

1833.20/1. G. Juljan de Roeder pos. Goranina x Nob. Weronika Szulczewska panna z Imielnenka, 25 i 21

58776 (Imielno)

1833.6/5. Nob. Franc. Nowakowski mł., skryba, l. 26 x Marjanna z Binkowskich wd. Szymańska ona l. 28, oboje stanu szlach. z Wierzyckich Holędrów -- N. Walenty Adamski ona ek. z Chwałkowa

58777 (Imielno)

1835.8/2. M. Wład. Sobeski z Łubkówka, s. dziedzica Łubowa i komis. sprawiedl. l. 24 x G. Florentyna Zembrzuska z J., c. Dyr. polic. gnieźń., l. 22 -- G. Piotr Strawiński asesor sąd. zs. gn. G. Napoleon Szrazder mł. pos. Gorowa, Felicjan Jaksiewicz pos. folw. Wiśniewa

58778 (Imielno)

1841.19/12. † (Wierzyce) Apolonia Józefa Libiszewska 1 r. 2 m., c. G. Kajet. dz-ca i Apoloni i Eufrozyny z Dziembowskich

58779 (Imielno)

1856.30/8. ch. G. Nicefor Chrzanowski dz-c Jarząbkowa

58780 (Imielno)

1867.25/2. G. Wincenty Chmara wd. z Rogoźna, l. 29 x Józefa Waszkowska, panna z Nowejwsi, l. 25 -- Bolesław Chełmicki Józef Szrajber

58781 (Kwilcz)

1819.13/8. (Poznań) † G. Hipolit Kwilecki, s. JM. Klemensa i Anieli z K-ch, K-ch, dz-ców d. Kw., w Pozn., poch. tu przewiez. i pochow. w kość., l. 16 Febra

58782 (Kwilcz)

1822.27/2. * (Krzeszkowo), ch. 19/2. Aniela Teofila, c. G. Adama Żychlińskiego i G. Kat. de. Berwinskie, poses. -- G. Gustaw Haza dz-c Lewic, Henryka Ż. panna, mieszk. u wuja w Mnichęcy

58783 (Kwilcz)

1823.3/4. * (Krzeszkówko!) ch. 15/4. Teodozja c. G. Adama Żychlińskiego reform. i Kat. z Czerwińskich katol. dziedziców -- G. Franciszek Cz. dz-c Krzeszkówka dziad i Eleonora Hazowa z Lewic panna

58784 (Kwilcz)

1826.15/2. w Objezierzu † JM. Klemens hr. Kwilecki dz-c Kr. ek. l. 53. Rak piersi

58785 (Kwilcz)

1829.22/6. * (Krzyszkówko) ch. 23., Florentyna Józefa Marjanna, c. poprz. G. Żychlińskich [Adama i Kat. Czerwińskiej] dz-ców K. -- Adolf Haza dz-c Lewic Matylda Comberg(?) Haza szambel. Anhald Hodie(?)

58786 (Kwilcz)

1834.17/6. † (Krzyszkówko) Apolinary Żychliński 1 r. 6 m. s. poprz. Ż-ch [Adama i Kat. Czerwińskiej] dz-ców K. kaszel

58787 (Kwilcz)

1836.5/1. † (Orzeszkowo) Juljanna Katarzyna Kurnatowska 1 r., c. Apolinarego K. pos. O. i Izabeli z Ponińskich, kaszel

58788 (Kwilcz)

1835.30/1. * (Orzeszkowo) ch. 24/2. Juljanna Katarzyna, c. Apolinarego akatol. i Izabeli z Pon(in)skich Kurnatowskich dz-ców d. Iwno etc. -- Stefan Ziemięcki gen. b. w. pol., Kat. Rogalińska dz-ka

58789 (Kwilcz)

1836.22/2. * (Krzyszkówko) ch. 20/11. Emila, c. poprz. G. Żychlińskich [Adama i Kat. Czerwińskiej] dz-ców dóbr -- Wilhelm Slichting, dz-c z Karskiej G. Eleonora Haza z Lewic

58790 (Kwilcz)

1840.11/1. (Kwilcz) Adam Arsen Józef Kurnatowski syn dz-c Iwna Apolinarego i Izabeli Ponińskiej 3 mies. poch. 13/1.

58791 (Kwilcz)

1840.9/8. † (Kobylniki) Marjanna Kwilecka l. 2, c. hr. Walerjana i Marji Lubowickiej dz-ców Kobylnik. poch. 11/8.

58792 (Kwilcz)

1841.7/8. * (Krzyszkówko), ch. 14/8. Melatia, Antonina c. Wiktora Drwęskiego dz-ca K., Marjanny Urbanoskiej -- ch. nieszl. i G. Marjanna z Czerwińskich panna z Krzeszkówka

58793 (Kwilcz)

1843.30/8. † (Marienbad w Czechach) JW. Hektor hr. z Kwilcza Kwilecki dz-c d. Gosławskich, l. 42, suchoty. Donosi brat Arsen Kw. imiona: Hektor Juljan Roman poch. 10/1.1844.

58794 (Kwilcz)

1844.27/11. Nob. Jan Gładysz pos. mł. wod. "Borowy Młyn" z Pszczewa mł. l. 31 x sław. Magdalena Zlubscher(?) V. z Orzeszkowa -- X. i sł. Tadeusz Gł. pos. młyna

58795 (Kwilcz)

1845.17/3. † (Pozn.) JWPi Aniela hrabina z Kwileckich Kwilecka l. 67, dz-ka Dobrojewa, Gaju, Lunia(?) etc., wdowa poch. Kwilcz 20/3. Donosi syn Antoni hr. Kw.

58796 (Kwilcz)

1852.4/1. † (Dobrojewo) Klemens hr. de Kwilecki l. 17, s. GM. Leonardy hr. K-go i Tekli z Sieroszewskich dz-ców dóbr tyfus, poch. 7/1.52. Donosi Arsen hr. Kw.

58797 (Kwilcz)

1855.13/17 † (Swidnica) GD. Izabella hr. Kwilecka, z domu hr. Taufkrichen Engelburg, dz-ka d. Swidnicy (Zedlitz) l. 48. Rak donosi GD. Władysław hr. Kw. z Swidnicy syn poch. 16/7.

58798 (Juncewo - duplikaty WAP)

1808.20/11. (Starężyn) WJP. Jan Markiewicz pos. St., l. 30 (wedle metryki z Mąkolina) s. Józefa M. pos. wsi Międzylesia i Rozalji z Raciąskich x J. panna Marjanna Raciązka, l. 26 (wedle metryki z kość. kłobieńskiego) w asyście stryja WJP. Pawła R-go ( jej ojciec † gdy była dzieckiem) -- Sw. Bieganowski szwagier jego, Franciszek M. brat jego, ur. Paweł R. stryj

58799 (Juncewo - duplikaty WAP)

1831.10/4. * (Damasławek) Kazimierz Józef, s. W. Stanisława i Eufrozyny Mrozińskich dziedziców -- W. Józef Kozłowski, Rozalja K-a wiek

58800 (Juncewo - duplikaty WAP)

1831.13/3. * (Piotrkowice) Bronisław Wilh. Ant., s. W. Wilhelma i Niepom. z Prądzyńskich Szmaksofer poses. (Szmekfferów!)

58801 (Juncewo - duplikaty WAP)

1831.20/12. † (Starężyn) W. Weronika Markiewicz l. 17

58802 (Juncewo - duplikaty WAP)

1831.30/12. † (Starężynek) W. Karol Toporski l. 42

58803 (Juncewo - duplikaty WAP)

1831.4/6. † (Starężyn) W. Nepomucena Bieganowska l. 14

58804 (Juncewo - duplikaty WAP)

1832.24/2. (Domasław) * Kazimierz Juljan, s. W. Juljana i Emilii Brodzkich -- W. Leon Zalewski i W. Michalina Brodzka

58805 (Juncewo - duplikaty WAP)

1832.24/8. (Dąbrowa) * Bartłomiej Wincenty, s. W. Leona i Józefy z Minczbergow Zalewskich -- W. Winc. Sobierayski i W. Marjanna Ostaszewska

58806 (Juncewo - duplikaty WAP)

1832.14/1. † (Dobrowa) Elżbieta Zalewska l. 80

58807 (Juncewo - duplikaty WAP)

1833.29/4. † (Damasławek) W. Stanisław Mroziński l. 45, dz-c D.

58808 (Juncewo - duplikaty WAP)

1834.6/2. * w Dąbrowie Romuald Józef Daniel, s. W. Leona i Józefy Zalewskich dz-ców -- W. Winc. Sobieralski i W-a Ostaszewska

58809 (Juncewo - duplikaty WAP)

1834.22/7. † w Dąbrowie Pelagia, c. W-ych poprz. Zalewskich [Leona i Józefy] dz-ców 3 l. i 6 mies.

58810 (Juncewo - duplikaty WAP)

1835.18/5. * w Dąbrowie, Filipina, c. poprz. W. Zalewskich [Leona i Józefy] dz-ców -- W. Piotra Chełmickich i Urszula Miedzbir

58811 (Juncewo - duplikaty WAP)

1836.27/9. * * bl. Kaliks Bogusław i Jadwiga, w Dąbrowie s. i c. poprz. W. Zalewskich [Leona i Józefy] dz-ców -- W. Nep. Chranowskich i W. Urszuli Mędzberk, W. Florjan Brodzki i W. Michalina Sadowska -- Z nich Kaliks Bogusław † 29/9.36. a Jadwiga † 4/3.37.

58812 (Juncewo - duplikaty WAP)

1812.7/7. (Starężynek) † G. Marjanna z Kurkoskich Staykowska l. 54, poch. 10.

58813 (Juncewo - duplikaty WAP)

1813.17/8. (Paryż) † G. Antoni Guttry dz-c P. i Piotrkowic poch. 24.

58814 (Juncewo - duplikaty WAP)

1816.11/9. (Starężyn) † Ignacy l. 3, s. G Jana i Marjanny Markiewiczów poch. 12.

58815 (Juncewo - duplikaty WAP)

1810.19/4. (Starężyn) Wojciech, s. GN. Jana i Marjanny z Raciązkich Markiewiczów pos. St. -- GN. Józef i Rozalja M-wie, pos. Międzylesia

58816 (Juncewo - duplikaty WAP)

1810.19/8. ch. ch. G. Michał Guttry z Piotrkowic i G. Aleksandra Żychlińska z Damasławia

58817 (Juncewo - duplikaty WAP)

1811.25/8. (Sielec) ch. ch. G. Ignacy Guttry z Paryża i G. Zofja Złotnicka z Sielca

58818 (Juncewo - duplikaty WAP)

1811.29/12. (Paryż) Józef Tomasz, s. G. Józefa i Nep. z Kozłosk. Ulkowskich -- G. Ignacy Guttry i G. Anastazja Wichrowska z Damasławka

58819 (Juncewo - duplikaty WAP)

1814.15/8. ch. h. GG. Ignacy i Honorata Guttrowie

58820 (Juncewo - duplikaty WAP)

1815.7/12. (Damasław) Józefa Barbara Brygitta, c. GN. Stanisł. i Anieli z Biegańskich Mrozińskich -- chrz. nieszl.

58821 (Juncewo - duplikaty WAP)

1816.10/3. ch. ch. G. Jana Nep. Chrzanowski z Obiecanowa i G. Tekla Wolska z Paryża

58822 (Juncewo - duplikaty WAP)

1816.8/8. (Sielec) Ignacy Wojciech, s. G. Leona i Kat. z Jelonków Borzyskowskich -- G. Wojc. Mieczkowski i dz-c Słębowa i G. Krystyna Złotnicka z Sielca

58823 (Juncewo - duplikaty WAP)

1818.10/5. (Starężyn) Józef Winc., s. poprz. G. Markiewiczów [Jana i Marjanny Raciązkiej], * 12/2. -- GD. Józef Brzeski z Międzylesia i GD. Anna Dobroniecka z Popowa

58824 (Juncewo - duplikaty WAP)

1817.18/5. ch. ch. G. Jerzy Złotnicki i Joanna Zł. siostra jego, z Sielca

58825 (Juncewo - duplikaty WAP)

1820.20/4. (Starężyn) Wojciech, s. G. poprz. Markiewiczów [Jana i Marjanny Raciązkiej] -- ch. nieszl.

58826 (Juncewo - duplikaty WAP)

1820.18/4. (Starężyn) † Józef, 3 dni, s. poprz. G. Markiewiczów [Jana i Marjanny Raciązkiej] poch. 21.

58827 (Juncewo - duplikaty WAP)

1821.28/7. (Damosławek) † W. Aniela Mrozińska, szlachc. c. Józefa i Barb. z Żółtowskich Biegańskich l. 25, puchlina wodna poch. 2/8. (a tymczasem 1822.25/2.! ch. ch. G. Stanisław Mr. z żoną Anielą)

58828 (Juncewo - duplikaty WAP)

1822.27/7. ch. ch. (Dąbrowa) G. Leon Pułczyński i G. Justyna Bogudzka, oboje z D-wy

58829 (Juncewo - duplikaty WAP)

1824.25/3. ch. ch. G. Walerjan Jaraczewski z Dąbrowy i G. Honorata Radkoska z Turzy

58830 (Juncewo - duplikaty WAP)

1824.26/8. ch. ch. G. Józef Kiełczewski z Piotrkowic i G. Emilja Wolska z Paryża

58831 (Juncewo - duplikaty WAP)

1824.9/2. (Damasławek) † Stanisław 1 5/12. r., s. G. Stanisława i Eufrozyny Mrozińskich, poch. 11.

58832 (Juncewo - duplikaty WAP)

1825.27/4. (Dąbrowa) (* 27/8.) Teofil, s. G. Leona i Kuneg. Zalewskich -- G. Jan Radkowski i G. Justyna Bogudzka z D. z Turzy

58833 (Juncewo - duplikaty WAP)

1826.17/9. (J.) * 10., Faustyna Tekla, c. G. Jana i Józefy z Kineckich Rudkowskich -- X. i G. Kunegunda Rakowska z Rydlewa

58834 (Juncewo - duplikaty WAP)

1828.10/22 (Damasław) † G. Józef Czerwiński l. 52

58835 (Juncewo - duplikaty WAP)

1829.18/3. (Dąbrowa) † GD. Kunegunda Zalewska l. 31, dz-ka Dąbrowy

58836 (Juncewo - duplikaty WAP)

1829.1/4. (Turza) † GD. Jan Radkowski l. 66

58837 (Juncewo - duplikaty WAP)

1829.12/5. (Paryż) † GD. Leon Guttry dz-c P., l. 74

58840 (Juncewo - duplikaty WAP)

1829.23/9. (Dąbrowa) † Antoni, s. G. Leona i Kunegundy Zalewskich l. 2

58841 (Juncewo - duplikaty WAP)

1829.29/10. (Damasław) † G. Leonard Retz l. 24

58842 (Juncewo - duplikaty WAP)

1830.13/2. (Paryż) G. Juljan Brodzki mł. l. 32 pos. Bąku x GV. Emilja Wolska z P. l. 27 G. Jan Rakowski z J.

58843 (Juncewo - duplikaty WAP)

1830.26/2. (Leonardowo) G. Walenty Prądzyński mł. l. 37 pos. Strożek x G. Anna Czerwińska wd., l. 36, pos. L. -- G. Józef P. ze Strożek, G. Jan Markiewicz z Strążyna

58844 (Juncewo - duplikaty WAP)

1830.13/12. (Dąbrowa) * Pelagia Lucja Bronisława, c. Leona i Józefy Zalewskich -- W. Jerzy Złotnicki z Sielca i W. Marjanna Męcberg

58845 (Juncewo - duplikaty WAP)

1841.13/3. (Paryż) † W-a Julja Guttrowa l. 22

58846 (Juncewo - duplikaty WAP)

1843.10/11. (Starężyn) † W. Weronika Koszucka l. 25

58847 (Juncewo - duplikaty WAP)

1844.8/5. (Dąbrowa) G. Antoni Chłoposki mł. pos. Niedźwiadów l. 28 x GV. Malwina, panna, m. l. 20, z Dąbrowy -- G. Maciej i Ignacy, bracia jego i G. Leon Zaleski dz-c Dąbrowy i Winc. Sobierayski dz-c Kopaniny

58848 (Juncewo - duplikaty WAP)

1845.28/4. (Dąbrowa) † W. Leon Zalewski l. 57, dziedzic żona i 5 małol. dzieci

58849 (Juncewo - duplikaty WAP)

1851.19/1. św. św. G. Józef Daleszyński, G. Aleksandra D., obaj z Damasławka

58850 (Juncewo - duplikaty WAP)

1852.31/12. (Damasławek) * Janusz - daniel -- Józef, s. G. Józefa i Józefy z Frezów Daleszyńskich dz-ców D.

58851 (Juncewo - duplikaty WAP)

1853.31/12. (Damasławek) * Jadwiga Honorata Aniela, c. poprz. G. Daleszyńskich [Józefa i Józefy z Frezów] dziedziców Damasł. -- X. i GJ. Jadwiga Fresa siostra D-ej

58852 (Juncewo - duplikaty WAP)

1855.19/11. * (Starężyn) Helena, c. Aleksandra i Marj. Markiewicz(ów) dziedziców

58853 (Juncewo - duplikaty WAP)

1855.10/9. † (Piotrkowice) ur. Hipolit Gutty, dziedzic, l. 56

58854 (Juncewo - duplikaty WAP)

1857.3/3. * (Starężyn) Kazimiera Kunegunda, c. G. Antoniego i Walerjany z Markiewiczów Kownackich

58855 (Juncewo - duplikaty WAP)

1857.19/3. (Starężyn) †-a G. Walerja z Markiewiczów Kownacka

58856 (Juncewo - duplikaty WAP)

1859.7/3. G. Leopold Józef Bilarzewski z Turzy x GV. Anna Markiewicz z Starężyna -- Jego ojciec B., jej ojciec G. Stanisł. M. ze Star.

58857 (Juncewo - duplikaty WAP)

1859.16/6. (Sielec) † Bolesław, l. 2, s. G. Bogusł. i Marii z Legów (Logów?) Marcinkowskich

58858 (Juncewo - duplikaty WAP)

1860.11/3. * (Damasławek) ch. 12/10. Teresa Pelagia Dorota, c. Józefa Daleszyńskiego i Józefy Fryze dz-ców -- Franc. F. i Jadwiga Chełmicka

58859 (Juncewo - duplikaty WAP)

1861.24/1. † (Domasławek) Teresa Pelagia Dorota Daleszyńska m. 9, c. Józefa dz-ca i Józefy de Fryze

58860 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1819.19/7. (Stęszewko) Marjanna Antonina, * 14., c. G. Rafała i Marjanny z Jankowskich Skotnickich

58861 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1820.21/3. (Stęszewko) * 10., Albin, s. G. Andrzeja i Karoliny z Tolkmitt Kierskich -- G. Albert T. wuj, mł.

58862 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1821.6/10. (Stęszewko) Tekla Michalina, c. G. poprz. Skotnickich [Rafała i Marjanny Jankowskiej] -- ch. nieszl. -- cerem. 12/11. nieszl. ass. (Olędry Stęszewskie)

58863 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1821.5/9. (Poznań) † G. Petronilla z Jaraczewskich Urbanowska dz-ka wsi Kowalskie tut. par., pojechała stąd do Pozn. do lekarza i tam †-a poch. cm. Fary, l. 58m. affilictione

58864 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1821.27/12. * w Stęszewie ch. 11/1.1822., Jan Andrzej, s. poprz. Kierskich [Andrzeja i Karoliny z Tolkmitt] szlachc. poses. Łagiewnik i Stęszewa -- August Tolkmit konsyl. JKMci i Tekla K.

58865 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1822.28/6. * (Bednary) ch. 28/7. Piotr Paweł, s. Teodora Iwańskiego i Barbary Ryliny, szlach., kucharzów -- chrz. nieszl.

58866 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1822.27/9. (Bednary) ch. 1/11. Marcin Andrzej, s. Józefa Niezgodzkiego i Marjanny Szmitt mł., szlach. (popraw. z "Wyczysk") ekonomów -- szl. Leon Zawadzki mł., szl. Wiktoria Daleszyńska

58867 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1823.11/8. * (Kowalski) ch. 12/8. Hipolit, s. Stanisł. v. Kierskiego i Kunegundy Daleszyńskiej, szlach. poses. -- lokaj i gospodyni

58868 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1823.11/11. * (Łagiewniki) ch. 15/12. Klementyna, c. And. v. Kierskiego i Karoliny Tolknit, szlach. -- chrz. nieszl.

58869 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1824.10/7. * (Kowalskie) ch. 13/7. Felicja, c. Stanisł. Kierskiego i Kunegundy Daleszyńskiej -- szl. pos. K-go -- Teofil v. Urbanowski dz-c K-go i panna Józefa D.

58870 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1824.11/11. * (Stęszewo) ch. 14/11. Andrzej Stanisław, s. Rafała Skotnickiego szlach. kupce i Marjanny Jankowskiej -- chrz. nieszl.

58871 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1825.22/1. * (Krześlice) ch. 15/2. Juljanna Marjanna Nepomucena, c. Izydora Białobłockiego i Teresy Gostomskiej, szl. dz-ców kilku maj. -- hr. Ant. Grudziński z ż. Anną Gr.

58872 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1825.15/7. * (Łagiewniki) ch. 31/7. Leokadia c. And. Kierskiego i Karoliny de Tolkmitt, szl. pos. wł. -- Onufry v. Jasiński i Anna J.

58873 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1826.21/2. * (Stęszewko), ch. 2/3. Piotr, s. W-go Augusta Tolkmitta i Marjanny Rożnowskiej ob. katol., pos. Stęszewka, szlach.

58874 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1826.26/1. (Wronczyn) ch. ch. W-y BiałoleLocki mł. i panna Paulina B.

58875 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1826.24/4. * (Holendry Stęszewskie) ch. 15/5. Stanisław s. Ant. Skotnickiego szlachc. G. i Katarzyny Reztere(??) -- chrz. nieszl.

58876 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1827.28/4. * (Olędry Stęszewske) ch. 8/5. Tekla, c. Rafała Skotnickiego szlach. i Marjanny Jankowskiej -- chrz. nieszl.

58877 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1827.4/7. * (Stęszewko) ch. 22/7. Józef, s. poprz. Tolkmitów [Augusta i Marjanny Rożnowskiej], szlach. pos.

58878 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1827.10/8. (Olędry Wronczyńskie) ch. ch. W-y Ant. Białobłocki z siostrą Pauliną

58879 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1827.4/12. † (Olędry Stęszewskie) Tekla Skotnicka m. 8, stanu szlach., c. Rafała i Marjanny

58880 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1828.7/2. † (Łagiewniki) Leokadna Kierska l. 3, c. And. i Karoliny szlach. pos. suchoty

58881 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1829.27/7. * (Stęszewko) ch. 18/8. Klara, c. poprz. W-ych Tolkmitów [Augustyna i Marjanny Rożnowskiej] dzierż. S-ka

58882 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1829.23/2. Ignacy Poklękowski z Kiszkowa stanu mieszc. l. 32, x Rozalja Skotnicka st. szlach. z Olędrów Stęszewskich l. 23, on wd., ona panna -- Antoni Sk. jej brat

58883 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1837.17/4. * (Krzyślice) Teofila Józefa, c. G. Piotra Radkiewicza i Juljanny Lorkiewicz, ekonomów -- Marcin Bączkowski Hel. Mikołajewska

58884 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1838.18/11. * (Kowalskie), ch. 14/4. Walerjan, s. G. Teofila Urbanowskiego i G. Emilji Łaszkowskiej, dz-ców d. K-c -- chrz. nieszl.

58885 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1839.25/7. * (Krześlice), ch. 28. Ignacy, s. poprz. (dodane "G") Rotkiewiczów [Piotra i Juljanny Lorkiewicz] ekon. -- chrz. nieszl.

58886 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1841.1/1. * (Krześlice), ch. 6/1. Juljan, s. poprz. Radkiewiczów [Piotra i Juljanny Lorkiewicz] (bez cech szlach.) ekon. -- chrz. nieszl.

58887 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1841.16/12. ch. ch. G. Leon Zawadzki dz-c Betnar, Paulina Kalksteir dz-ka de Kawiory(?)

58888 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1842.20/3. * (Kowalskie), ch. 28/3. Aniela Kat., c. poprz. G. Urbanoskich [Teofila i Emilji Łaszkowskiej Nob. -- G. Leon Zawadzki de Promno, G. Seweryna Żółtowska dz-ka Zajączkowa

58889 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1842.9/7. * (Krześlice), ch. 16., Eleonora c. poprz. Radkiewiczów [Piotra i Juljanny Lorkiewicz], ekon., nob. -- G. Antoni Białobłocki i G. Juljan B.

58890 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1845.10/8. * (Kowalskie), ch. 4/9. Zygmunt Wawrzyniec, s. poprz. Urbanowskich [Teofila i Emilji Łaszkowskiej (matka Emilja Laczkowska) dz-ców K-go -- Zygm. Jaraczewski dz-c Łowęcic, Antonina J. z Głuchowa

58891 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1845.23/9. † (Pozn.) Antoni Białobłocki l. 31, kolator kość. tut. dziedzic, syn †-ej Teresy B-ej. Suchoty. Donosi Anastazy Radoński

58892 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1856.17/3. † (Poznań) Marja, l. 8, c. Nob. G. Anastazego Radońskiego dz-ca Krześlic, i G. Pauliny Białobłockiej

58893 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1858.6/3. ch. * 4/4.58. (Krześlice) Wiktor Anastazy Józef, s. G. Anastazego Radońskiego dz-ca Krześlic i Głębokiego, i Pauliny Białobłockiej -- Piotr Izydor R. Teresa Joanna R., brat i siostra rodzeni dziecka

58894 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1861.16/7. M. Kazimierz Brodnicki (dz-c) dóbr Dziećmiarek w par. sławskiej mł. l. 28 x M. Teresa Radońska z Krześlic, panna l. 23 -- Piotr R. Wład. B.

58895 (Wronczyn - duplikaty WAPP)

1866.26/8. M. Alfons Pilaski, dz-c d. Zieleniec k. Wrześni x G. Helena Radońska z Krześlic on mł. 28, ona V. 18/2. -- GG. Anastazy R., Józef Grabski ze Stęszewka

58896 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1818.30/12. (Łabiszynek) Salomea, * 2/11. c. M. Adama Dawida i Karoliny de Muntzbergi Ostaszewskich -- chrz. nieszl.

58897 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1820.26/11. (Piotrowo) Franciszka Konstancja * 4/10., c. MD. Hieronima i Katarzyny (de) Zdębińskie Karskich -- MD. Ignacy Zd. s. Czewujewa i M. Franciszka z Gozimirskich Janiszewska z Mielna, M. Djonizy K. i M. Konstancja z Jasińskich z Dębińska

58898 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1820.30/7. (Grzybowo Monialium) wojskowy Augustyn Stankiewicz mł., s. G. Jana i Anieli z Trzcińskich S-ów, l. 26 x sł. Marjanna Piechocka, V. l. 29, c. Bartł. i Marjanny -- św. św. sławetni

58899 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1820.28/11. (Grzybowo Monialium) G. Antoni Bułakowski mł. l. 31, s. G. Macieja i Marjanny s. Gliszyńskich B-ch x Honesta Marjanna Jędrzejeska, l. 40, -- św. sw. nieszl.

58900 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1821.25/11. ch. (Ławiczyn) * 9., Leopold, s. Nob. Alojzego Wróblewskiego leśnicz. i Józefy de Białęckie -- G. Józef Chiczewski i D. Franc. Białęcka

58901 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1821.26/2. G. Stanisław Bilski ekon. z Łabiszynska, mł. l. 36 x sław. Katarzyna Marjanna Sarnowska V. l. 25 -- M. Maciej Fudzyński z Niechanowa, M. Adam Ostaszewski z Łabiszynka

58902 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1822.8/12. ch. (Jankowo) * 1/12. Franciszek Xawery, s. G. Stanisł. Bielskiego admin. i Kat. z Sarnowskich -- MD. Adam Dawid Ostaszewski z Łabiszyna i MD. Urszula z Chodoręskich Müntzberg

58903 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1823.5/10. ch. (Łobiszynek) * 17/8. Joanna Franciszka, c. poprz. GD. Ostaszewskich [Adama i Karoliny z Chodoręskich Müntzberg] pos. Ł. -- MD. Józef Jeska dz-c Bożejewic i MD. Eleonora z Münzbergów Miaskowska

58904 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1824.9/3. ch. (Piotrowo) * 8., Kazimiera Pelagia, c. GD. Hier. Karskiego nob. pos. i Kat. ze Zdębińskich

58905 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1824.16/3. ch. (Łowiczeń) * 4/3. Wincenty, s. G. poprz. Wróblewskich [Alojzego i Józefy de Białęckie] Nob. leśniczych (matka Białecka) -- GD. Xawery Koszutski pos. i i G. Karolina de Mützberg Ostaszewska

58906 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1825.13/3. ch. (Arkuszewo) * 9., Józefa Franciszka, c. G. Wojciecha Pokrzywnickiego, ekonoma, nob. i Antoniny de Moraczewskiej -- G. Napoleon Koszkowski mł. i G. Anna K-a, virgo

58907 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1825.4/6. † (Arkuszewo) GD. Hipolit Koszkowski, nob. pos. s. G. Franciszka K-go i Anny, l. 59, poch. 6/6. wdowa GD. Teodora de Kaczkowska, paraliż

58908 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1826.27/3. ch. (Grzybowo), * 22., Antonina, Józefa, c. Tomasza Skowrońskiego, nob. w służbie i Jadwigi de Walendowicze

58909 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1826.2/5. ch. (Arkuszewo), * 24/4. Teofil Stanisław s. poprz. Pokrzywnickich [Wojciecha i Antoniny de Moraczewskiej] nob., ekon., -- G. Ant. -- Kwiatkowska pos. wsi i GV. Anna Koszkowska

58910 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1826.3/7. ch. (Łabiszynek) * 1/6. Paulina Marjanna, c. poprz. G. Ostaszewskich [Adama i Karoliny z Chodoręskich Müntzberg] pos. Ł. -- MD. Józef Jeska dz-c Łubowa i MD. Marjanna Müntzberg Bonawentura Müntzber, negotiator i Marianna Długołęcka z Gurowa

58911 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1826.5/2. G. Leon Ryttel ze wsi Winiary stanu szlach., puł. prow., mł. l. 26 x Agata Bakalarska z Grzybowa stanu miejsk., V. l. 19 -- św. nieszl. ojciec "Honestus" Nast. dziecko 1827.

58912 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1826.31/10. † (Poświątne) G. Florjan Szadkowski l. 39, nob. inspektor, s. Stefana i Franciszki. Tabes. Wdowa -- Agnieszka z Komorowskich, poch. 2/11.

58913 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1827.16/12. † (Łabiszynek) Paulina Marjanna Ostaszewska 1 r., 6 m., c. G. Adama O. Nob. pos. i Karoliny de Müntzberg poch. 19.

58914 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1828.30/4. G. Leon Rynarzewski mł., służący w Gnieźnie, l. 30 x sław. V. Marjanna Głębocka l. 36, z Grzybowa Monial. -- N. Józef Grochowski mł. i nieszl.

58915 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1828.3/10. † (Piotrowo) Marjanna Pawłoska l. 4, c. G. Stanisł. P-go dispositora, i Marjanny de Gądeckiej

58916 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1829.26/7. ch. (Łabiszynek) * 28/6. Emilja Anna, c. poprz. Ostaszewskich [Adama i Karoliny z Chodoręskich Müntzberg], Nob. pos. Ł. -- Bonaw. Müntzberg kupiec, Eleonora Miaskowska dz-ka Pomorzan

58917 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1829.6/3. † (Wełnica) Stanisław Kosiński l. 60, Nob. pos. folw. s. Franciszka i Kunegundy Miaskowskiej, poch. 9/3. Donosi żona Marcina Borkowa

58918 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1835.4/3. * (Winiary), ch. 2/4. Kazimierz, s. Franc. Kręglewskiej pos. i Salomei de Ostaszewskiej -- Ant. Miaskowski dz-c z Dąbrowy i Karola O.

58919 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1836.14/3. * (Arkuszewo), ch. 15/3. Juljanna Marianna, c. M. Hieronima Karskiego i M. Kat. Zdębińskiej -- M. And. Prądzyński, dz-c Lubodzic

58920 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1836.23/4. * (Arkuszewo), ch. 13/5. Antoni, s. G. Wojc. Żurumskiego i Franc. Rojeskiej - ekonomów -- M. Hier. Karski dz-c Ark. i M. Elżbieta Potrykowska ż. sędziego z Gniezna

58921 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1842.25/5. Stanisław Felicjan Bieńkowski mł. l. 26, dz-c wsi Babin, s. Ignacego i Salomei z Walchnowskich x Franciszka Konstancja Karska V. l. 23, z Arkuszewa, c. Hier. i Kat. Zdębińskiej -- Hieronim K. Ignacy B.

58922 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1842.25/5. Franciszek a Paulo Amilkar Brzeski, dz-c wsi Krotoszyn mł. l. 31, s. Jana i Kat. z Nieżychowskich x Rozalja Teresa Karska V. l. 22, z Arkuszewa c. Hier. i Kat. Zdębińskiej -- Hieronim K. Jan Brzeski

58923 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1843.22/2. Edward Ludwik Witkowski dz-c d. Skąpe, wd. l. 39 s. Karola Fryd. i Anny Marjanny z Miłkowskich x V. Rozalja Szczepkowska, ze Skrzynek, stat - nob. l. 22, c. Kajetana i Stanisławy de Ostenowa -- Hipolit Potrykowski sędzia, Stanisł. Chełmicki major Wład. Szcz., Józef Łukowicz

58924 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1845.26/1. M. Felicjan Bieńkowski mł. l. 26, x M. Urszula Zdębińska V. z l. 26, -- brat Ignacy B. ojciec Hier. Karski, Stanisław B. (brat)

58925 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1845.25/5. M. Romuald Gozimirski mł. z Kołdrąbia l. 27, x M. V. Kazimiera Karska z Arkuszewa, l. 21 -- M. Hier. K., ojciec jej Franc. Amilkar Brzeski, Moszczeński brat matki jego, Stanisław Felicjan Bieńkowski

58926 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1845.14/3. † (Piotrowo) Joanna de Pałubicka wd. po ol. Chrystianie Douglas, Nob. l. 70 -- c. Adama P. i Ludwiki poch. 19/3.

58927 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1847.21/1. † (Korzeczny) Honorata de Hulewicze Koszutska (żona) Xawerego K-go, l. 66, nob. Jana dz-ca w Modliszewie i Małgorzaty, febra -- Donosi M. Koszutska ż. Napoleona

58928 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1847.5/11. (Arkuszewo) Katarzyna ze Zdębińskich Karska l. 57, dz-ka Ark., c. Ignacego Zd., dz-ca Marcinkowa i Franc. Gozimirskiej. Donosi mąż Hieronim K.

58929 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1849.8/2. * (Arkuszewo), ch. 11/3. Hieronim Ananiasz Jan, s. Romualda Gozimirskiego pos. Ark. Nob. i Kaz. Karskiej -- MD. Hier. Karski dz-c Ark. i MD. Prakseda G. dz-ka Kołdrąbia

58930 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1849.4/11. Aleksy Trąpczyński mł. 37, pos. w Dębłowie x Walentyna Dobiejewska V. z Piotrowa l. 33 -- Konst. D. pos. jej ojciec, Cyprian Jarochowski z Sokolnik, Augustyn Kąsinowski ze Swadzimia August Miszewski z Modliszewka

58931 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1849.8/5. † (Łabiszynek) Bonawentura Goślinowski l. 55, m. 10, dni 24, dz-c Łab., s. Jana i Brygity Trąmpczyńskiej febra gartx - Donosi Konstanty Dobiejewski pos. Łab.

58932 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1849.27/11. † (Skrzynki) Józef Głowacki, nob. ekon. s. Winc. i Józefy Rozbickiej -- wdowa Marjanna Mroczkoska

58933 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1853.23/12. † (Łabiszynek) Michalina Breker l. 15, V. c. †-go już posesora. Donosi matka

58934 (Gniezno - Św. Michał - dupl. WAPP)

1858.30/8. G. Józef de Grabski pos. wsi Zakrzewo mł. l. 26, x G. Helena de Broeker z Łabiszynka, V. 22, -- M. Aleks. Breker z Łab., Stan. B. z Kempna

58935 (Śnieciska)

1802.27/9. ch. ch. M. Józef Jarczeski i Eleonora Bierzglińska żona, dz-ce d. Jeziory

58936 (Śnieciska)

1882.19/7. ch. Józef hr. Czarnecki, dz-c Zaniemyśla

58937 (Śnieciska)

1806.22/9. (Winna) ch. G. V. Zofja Gliszczyńska "aulae in Winna mater familiae"

58938 (Śnieciska)

1809.26/6. ch. G. Marjanna Srzemska c. ekonoma polwickiego

58939 (Śnieciska)

1810.14/3. (Sn.) Franciszek Tomasz, * 7., s. G. Antoniego i Joanny z Miszewskich Węsierskich -- GD. Szymon Dęmbecki i ż. jego Rozalja

58940 (Śnieciska)

1811.10/6. (Jaszkowo) Antoni, * 4. w J., s. G. Stanisława i Justyny z Dydyńskich Chludzińskich ekon. wsi J. -- chrz. nieszl.

58941 (Śnieciska)

1811.2/10. (Winna) Juljana Tekla * 18/9. c. G. Franc. Kańskiego i Jadwigi z Wojciechowskich pisarzy prow. w W. -- X. i M. Magdalena Jaraczewska V. z dworu z W-ej

58942 (Śnieciska)

1813.30/1. (Płaczki) Marceli Karol, * 20., s. G. Macieja Lewendowskiego pis. prow. i Konstancji z Malinowskich -- MD. Antoni Miliński dz-c Markowic i GV. Anna Zielińska c. posesora Sniecisk

58943 (Śnieciska)

1813.24/12. (Jankowo) Mikołaj * 6/12., s. poprz. G. Chludzińskich [Stanisława i Justyny Dydyńskiej] ekon. J. -- X. i MD. Marjanna z Bogdańskich Zielińska z G. Z-go z Sniecisk

58944 (Śnieciska)

1813.10/1. (Winna) Anastazja Franciszka * 4., c. poprz. G. Kańskich [Franc. i Jadwigi Wojciechowskiej] pisarzy z dw. w W. -- G. Stanisł. Chludziński ek. Jankowice i D. Franciszka Kucnerowa z miasta Zaniemyśl

58945 (Śnieciska)

1816.6/12. (Płaczki) Teofila Walerjana, * 5., c. G. Antoniego i Marjanny de Więckiewicze Liskowskich pos. wsi P. -- G. Anastazy Szatkowski pos. wsi Brzostek i Anna Raszewska z m. Gostynia

58946 (Śnieciska)

1817.18/2. (Winna) Faustyn, * 15., s. poprz. Kańskich [Franc. i Jadwigi Wojciechowskiej] (bez cech szlach.) pisarzy prow. dworu w W. -- G. Stanisław i Justyna Chludzińscy ekonomwie z Jaszkowa i Winnej

58947 (Śnieciska)

1850.17/3. (Jarzkowo) Tadeusz Józef Roman * 19/2., s. Nob. Felicjana i Emili z Skorzewskich Plucińskich komis. -- Józef P. z Rygielska ; V. Kat. P. z Wągrowca

58948 (Śnieciska)

1854.20/4. (Płaczki) Józefa Marjanna, * 19/3. c. N. Michała i Rozalii z Czerwińskich Jaxinskich dz-ców wsi P. -- N. Roch Kramarkiewicz ob. pozn. i Marjanna Lewicka ob. z Srody

58949 (Śnieciska)

1807.23/5. (Winna) N. Stanisław Chludziński mł., pis. prow. dworu w W. x sław. panna Justyna Dydyńska w służbie dworu w W. -- św. nieszl.

58950 (Śnieciska)

1810.14/10. (Winna) G. Franciszek Kański mł. ze wsi Hienna i Jadwiga Wojciechowska V. l. 22, c. Ant. i Anny W-ch z Winny -- Stanisł. Chludziński i Franc. Kałamakowska ekon.

58951 (Śnieciska)

1811.21/5. (Jaszkowo) † Teodor Chludziński v. 1, mies. 6, s. Stanisł. i Justyny z Dydyńskich ch. ch., ekon. w J. należ. do dz-ców Winnej

58952 (Śnieciska)

1815.28/3. (Jankowo) † G. Małgorzata Chludzińska, l. 72, kaszel. ż. G. Teodor Ch-go, mieszk. w Jaszkowie u syna Stanisława ekonoma, poch. 30. cm.

58953 (Śnieciska)

1815.27/4. (Płaczki) † G. Wincenty Bętkowski mł. l. 6, s. G. Felicjana i Marjanny z Barskich, ekon. w Pł. poch. 29. cm.

58954 (Śnieciska)

1818.22/9. (Płaczki) Nepomucena Aniela, * 16., c. G. Antoniego i Marjanny z Więckiewiczów Liskowskich poses. wsi Pł. -- Jan L. z miasta Srody i Ant. Raszewska panna z m. Gostyń

58955 (Śnieciska)

1819.3/4. (Polwica) Ryszard Wincenty, * 28/2., s. G. Bonawentury i Marjanny z Bukowieckich Berwińskich komis. d. Jeziory i inn. -- Wincenty Buk. i Teofila Buk. z Jaraczewa

58956 (Śnieciska)

1821.6/7. (Polwica) Piotr, * 3., s. poprz. G. Berwińskich [Bonawentury i Marjanny Bukowieckiej] (tu matka Bukoska !) komis. z Jezior - X. i GV. Antonina Bukowska (!) z Jaraczewa

58957 (Śnieciska)

1823.17/5. (Polwica). Teofil, Nep. * 16., s. poprz. G. Berwińskich [Bonawentury i Marjanny Bukowieckiej] (matka i tu Bukowska !) komis. d. Jeziora -- X. i GV. Teofila B. z Jaraczewa

58958 (Śnieciska)

1824.13/10. (Polwica) † Piotr, s. poprz. G. Berwińskich [Bonawentury i Marjanny Bukowieckiej] l. 3, m. 21, apopl. poch. 15. cm.

58959 (Śnieciska)

1826.27/1. (Polwica) Antonina Weronika, * 24., c. poprz. G. Berwińskich [Bonawentury i Marjanny Bukowieckiej] komis. Jezior i P. Zaniemyśl. -- G. Józef Bukowski

58960 (Śnieciska)

1826.8/8. (Sn.) Antoni Ernest Adolf, * 5/7. s. N. Andrzeja Brownsforda akatol. i Anny Albertyny Franciszki de Schadyki katol., poses. Sn. -- NN. Julja Szarlotta de Oucisser Schmeidykowa z m. Pozn. i Walenty Raczkiewicz z m. Międzyrzecza, Józef z Brychczyńskich Rączkiewiczowa z Międz. i Fryd. Ernest Schmaedik z Pozn.

58961 (Śnieciska)

1826.8/8. (Sniec.) cer. Ludwika Julja Helena * 23/8.1824. i ch. z wody w Pozn. c. poprz. N. Brownsfordów [Andrzeja i Anny Albertyny Franc. de Schadyki] pos. Sn. -- ass. ciż co wyżej

58962 (Śnieciska)

1827.22/4. (Polwice) Rudolf Wojciech, * 18., c. poprz. G. Berwińskich [Bonawentury i Marjanny Bukowieckiej] komis. Jezior z przyl. -- N. N. Józef i Paulina B-cy brat i siostra dziecka, z dw. Polw.

58963 (Śnieciska)

1829.28/11. (Sn.) Franciszek Artur Waldemar, s. poprz. G. G. Bronsfordów [Andrzeja i Anny Albertyny Franc. de Schadyki], * 23., -- G. Józefa de Brychczyńskie Rączkiewiczowa z Międzyrzecza i GD. Henryk Wolkiewicz z m. Pozn.

58964 (Śnieciska)

1829.30/12. (Polwice) Tomasz Ignacy, * † t. d., s. poprz. G. Berwińskich [Bonawentury i Marjanny Bukowieckiej] komis. z Jezior z przyl.

58965 (Śnieciska)

1835.8/2. ch. ch. MG. Nepomucen Radoński pos. Polwicy i Anna Nieświatowska z Jezior Mn.

58966 (Śnieciska)

1842.28/12. ch. ch. G. Ewaryst Bronikowski z Starygrodu i Aniela B-a dz-ka Węgierskiego

58967 (Śnieciska)

1844.26/5. ch. ch. G. Benedykt Moraczewski pos. Krerowa i Teodozja Kierska z Płaczek -- 26/5. ch. ch. G. Emiljan Kierski pos. Chrypska i Józefa Kierska z Płaczek

58968 (Śnieciska)

1845.30/10. (Polwica) Jan Nepom., * 15/7. s. G. Telesfora i Stanisławy z Koszutskich Kierskich pos. wsi Polwica i Luboniec, -- G. Franc. Dunin z Lechlina w p. Wągrow. i Marjanna Koszutska z Polwicy, Jan Nieświastowski dz-c Słupi i panna Teodora Kierska, c. dziedzica Płaczek

58969 (Śnieciska)

1833.23/9. (Polwice) MD. Antoni Mizerski wd. ze wsi Borowo z przyl. dziedzic, z par. czempiń., s. Jakuba i Brygity ze Szpetkowskich M-chl. 41, x M. V. Paulina Berwińska, l. 20, c. Bonaw. i Marjanny z Bukowskich B-ch, komis. d. Jeziory i inn. -- G. Jan Kulesza burm. Gostynia i kapitan.

58970 (Śnieciska)

1840.27/5. (Płaczki) G. Stefan Bronikowski mł. ze wsi Starogród l. 22 x GV. Franciszka Roznowska, ze wsi Płaczki, l. 24, c. Tadeusza R. i Barbary z Kossowskich R-ch dz-ców Biskupic w pow. konin. w Kr. Pol. -- G. Ludwik Gąsiorowski dr. med. z Pozn. i X.

58971 (Śnieciska)

1842.16/12. poch. (Płaczki) Władysław Mikołaj 2 tyg., s. G. Stef. i Franciszki Rożnowskich Bronikowskich dz-ców Pł. † 14.

58972 (Gołębin Stary)

1896.26/4. (Goł. St.) † Teodor de Szołdrski, l. 43, dz-c dóbr, s. Władysława dz-ca i Aleksandry, paraliż

58973 (Górka Duchowna)

1820.25/8. (Dw. Górka) Józef Wojciech Antoni, s. MGD. Józefa Rzepeckiego, centur. w. pol. i MGD. Marjanny z Rębowskich, * 23/4. -- MGD. Antoni Rębowski prezes Tryb. Kalis. i ż. jego Marcjanna

58974 (Górka Duchowna)

1836.5/6. (Dw. G.), ch. 6/7. Witold Ernest, s. Telesfora Rzepeckiego successturionis i pos. dzierż. dóbr G. Targowisko i Henriety de Schichfass -- Eliza Sch. dz-ka d. Baumgarten MGD. Nep. Kornatowski i MGD. Marjanna Rz.

58975 (Górka Duchowna)

1796.17/4. X. Jan Szołdrski opat przemęcki daje ślub: PM. Onufry Krzycki, wdowiec x MD. V. Józefa Szołdrska z par. wilkow. -- MD. Kaz. K., MD. Ant. Wyganowski JMD. Jan Suchorzewski, MD. Józef Kozucki on 36, ona 18

58976 (Górka Duchowna)

1824.9/6. (G.) MD. Franciszek Krynkowski wd. pos. kl. Krobia i Umiętki x MDV. Apolonia Kurowska z dworu w G. -- MD. Wiktor Trzebiński dz-c Drzeczkowa MD. Antoni Kurowski pos. Piotrkowic on 29, ona 33

58977 (Górka Duchowna)

1904.14/4. Stanisław de Chmara, s. Winc. i Józefy Waszkowskiej, z Leszna mł. 33 x Melania Olejniczak, c. And. i Kat. Mizgalskiej, z G. Duch. V. l. 26 -- dwaj księża

58978 (Górka Duchowna)

1839.23/4. (St. Krobia) poch. cm. MD. Seweryna Kurowska, c. MD. Melchjora K-go i MD. Józefy z Raczyńskich, dz-ców St. Krobi, † 20. na serce, l. 3

58979 (Odolanów)

1812.23/2. (O.) ch. ch. G. Tekla Zaborska z Czarnego Lasu, G. Józef Lizak de Swieca i G. Nep. Bielińska de Baby (współcześnie tu Lizakowie jako famati !!!) -- 22/3. ch. G. Antoni L. admin. dóbr z Bab

58980 (Odolanów)

1812.2/4. ch. ch. G. Tomasz Wardyński zarządca lasów de Gliśnica i G. Anna Lizakowa z Bab; 4/12.1812. GD. Antoni Lizak gen. admin. starosta odolanow.; G. Józef L.

58981 (Odolanów)

1817.1/4. (Górka) * Djonizy, s. N. Wojc. Zwierzchleyskiego i Marjanny z Gustawów -- X. i M. Anna Lizakowa ze wsi Swieca M. Józef Lizak

58982 (Odolanów)

1832.15/2. * ch. 11/3. (Dw. Baby) Wanda Helena, c. Nob. Tom. Szymańskiego i Ant. Buławeckiej aktuariuszy w B. -- M. Karol Greve pos. G... z ż. Joanną G.

58983 (Odolanów)

1833.9/8. * (Baby), ch. 10/9. Bronisława Elżb., c. poprz. N. Szymańskich [Tom. i Ant. Buławeckiej] -- X. i nieszl.

58984 (Odolanów)

1832.4/6. *, ch. 10/6. (Nabyszyce) Marceli Antoni, s. G. Eugeniusza Jezierskiego rektora szkoły i Franc. Szczycińskiej -- chrz. nieszl.

58985 (Odolanów)

1834.3/1. * ch. 7. (Nabyszyce) Paweł Marceli, s. poprz. G. Jezierskich [Eugeniusza i Franc. Szczycińskiej] -- chrz. nieszl.

58986 (Odolanów)

1834.15/6. *, ch. 6/7. (Dw. Baby) Wanda Tekla Łucja Karolina c. M. Karol v. Greve i M. Joanna z Jezierkowskich -- pos. gen. d. Baby -- M. Łucja Psarska z Rędzin

58987 (Odolanów)

1835.13/12. *, 13/12. (Nabyszyce) Marjanna, c. poprz. Nob. Jezierskich [Eugeniusza i Franc. Szczycińskiej] dyr. szkoły -- chrz. nieszl.

58988 (Odolanów)

1837.14/4. *, ch. 20/4. (Nabyszyce) Paulina, c. poprz. Jezierskich [Eugeniusza i Franc.Szczycińskiej] (bez cech stanowych) dyr. szkoły -- chrz. nieszl.

58989 (Odolanów)

1838.18/5. *, ch. 24/5. (Nabyszyce) Joanna Juljanna, c. poprz. Jezierskich [Eugeniusza i Franc. Szczycińskiej] -- chrz. nieszl.

58990 (Odolanów)

1839.10/7. *, chrz. 10/8. ( Pustkowie Chałupki) Wanda Marjanna Deograta c. poprz. Spe. Szymańskich [Tom. i Ant. Buławieckiej] dz-ców Chałup -- chrz. nieszl.

58991 (Odolanów)

1840.13/2. *, ch. 16., (Nabyszyce) Franciszek, s. poprz. N. Jezierskich [Eugeniusza i Franc. Szczycińskiej] rekt. szkoły -- chrz. nieszl.

58992 (Odolanów)

1845.22/10. * (Gorzyczki), ch. 26/10. Nepomucena Konstancja, c. N. Józefa Dębińskiego i Zuzanny de Kocińskie, pos. G. chrz. nieszl.

58993 (Odolanów)

1803.5/2. † (O.) G. Franc. Roznowski mł. l. 39, poch. cm. Św. Barbary

58994 (Odolanów)

1804.29/6. poch., † 27. (Górka) Franciszek s. G. Jana i Marjanny Czapskich 3 m., poch. c. Św. Barb.

58995 (Odolanów)

1824.15/5. (Rynek) † M. Tomasz Wardyński kapit. w. p. mąż Marjanny z Jabłonoskich l. 80, poch. cm. Św. Barb.

58996 (Odolanów)

1828.10/8. (Dw. Baby) † Bogusław Greve 1 r., 6 m., s. Karola G. pos. d. Baby i Joanny z Jeziorkoskich

58997 (Odolanów)

1844.5/11. (Gorzyczki) G. Józef Dębiński mł. z Sieroszewic, s. Wojc. i Konstancji z Kiedrzyńskich x Zuzanna wd. z Gorzyczek, c. Jana i Agnieszki Ławickich (?) on 23, ona 38

58998 (Bojanowo - Gołaszyn) * 1810-1922 † 1811-1929 x 1811-1917

1812.30/8 (Tarchalin Dwór), * Ludwik Wawrzynic Jakub, s. GD. Mikołaja Radoszewskiego pos. wsi Tarch. i D. Tekli de Szynalskich - MG. Zuzanna z Myszkowskich Szatańska ż. pos. Chojna i M. Kasper Błociszewski pos.Potrzebowa M. Wojc. Szatański pos. Chojna i Zofja Bł. ż. Kaspra

58999 (Bojanowo - Gołaszyn)

1815.22/8. MD. Józefa Dzierzbicka dz-ka Pijanowic

59000 (Bojanowo - Gołaszyn)

1821.24/4. (Tarchalin), * 22, Stanisław Adalbert, s. GMD. Jana de Szczepkowskiego pos. T. , katol. i Joanny de Luke H. coufess. - JMD. Edward de Leipcyger dz-c d. Wenstut k. Głogowa z żoną de Luke

59001 (Bojanowo - Gołaszyn)

1822.2/7. (Boj.), * 4/6. Ignacy Aleks. Feliks, s, G, Feliksa de Niesiołowskiego komisarza poczty JKMci, w m. Bojanowo i Flory Marjanny. Arnold - Virgo ing. Karolina Wilh. Radinska i kupiec z B.

59002 (Bojanowo - Gołaszyn)

1822.12/12. (Tarchalin), * 1/11. Teodor Karol, s. tychże MD. de Szczepkowskich katol., pos. T. - M. de Mieczkowski pos. Goniembic i de Zeidlic dz. c. Pokrzywnicy, M. Wilh. de Lüke pos. Waszkowa, de Lossow pos. Tworzeanic z ż. Juljaną de Zeidlic dz-kę Pokrz.

59003 (Bojanowo - Gołaszyn)

1823.25/9. (Gołaszyn Dw.), * 21, Marjanna Ludwika Krystyna, c. JMD. Frnaciszka de Kossowskiego dz-ca Pięcznic i Rozalji z Żychlińskich, mieszk. u swej matki, dz-ki Goł., katolików - JMD. Zofja de Bojanowska i Henryk de Unruch dz-c Dzięczyny

59004 (Bojanowo - Gołaszyn)

1824.22/4. (Goł.Dwór) cerem. nad. powyższa córka JMD. Kossowskich ch. z wody 25/9. 23, - JMD. Rozalja z Koszutskich Bojanowska prababka dziecka, i Antoni de Szczaniecki dz-c Sarbinowa

59005 (Bojanowo - Gołaszyn

1824.4/8. (Goł. Dw.) ch. dziecka ing. Florjana Willmann pedagoga i Teodory de Prusinowskiej katolików. - JM V. Zofja de Bojanowska i M. Antoni de Pr. assesor Król. Sądu pok. w Gostyniu, jego żona Agnieszka Szczytowska

59006 (Bojanowo - Gołaszyn)

1827.5/6. (Goł.) ch. ch. MD. V. Ludwika de Żychlińska, c. dziedziczki i (Goł.) Franciszka Ż. syn dz-ki, MV. Zofja de Bojanowska i MV. Józefa de Koszucka, Józef de Ż. i Jan Nep. de Ż., synowie dz-ców

59007 (Bojanowo - Gołaszyn)

1827.30/6. (B.) Stanisław Wilh. Michał, s. ing. MD. poprzednich de Niesiołowskich [Feliksa i Flory Marianny Arnold], matka: Marjanna Ludwika Florentyna de Arnauld, -- chrz. nieszl.

59008 (Bojanowo - Gołaszyn)

1830.20/5. ch. MD. Krystyna de Żychlińska dz-ka Goł.

59009 (Bojanowo - Gołaszyn)

1833.3/4. (B.) cer. Anna Kamilla Krzemińska, * 24/7.1818., c. G. Jana K. i Franciszki ur. Raszewskiej -- X. i mieszczka z B.

59010 (Bojanowo - Gołaszyn)

1822.28/10. (Goł.) JM. mł. Franciszek Remigiusz z Głogowy Kossowski dz-c d. Pięczniewskich, s. Józefa K. i Marjanny de Roseny podczaszych inowrocł. i starostów bolkowskich dz-ców Rudnik, l. 26, x Rozalja Żychlińska, c. †-go Ludwika de Ż., i Krystyny z Bojanowskich dz-ców Goł. Bojanowie, na Gołaszynie i Szemzdrowo najstarsza, l. 17 katol. -- JM. Józef Bojanowski, dz-c Chwałkowa i Franc. Xaw. B. Potworowski dz-c Bielejewa

59011 (Bojanowo - Gołaszyn)

1829.18/5. (Goł.) JMD. Karol Głogowa de Kossowski mł. dz-c Rudnik w Pol., s. †-go Józefa z Gł. K-go, dz-ca Rudnik i Marjanny de Roseni l. 24 x V. Ludwika Żychlińska, c. †-go Ludwika dz-ca Goł. i Krystyny z Bojanowskich -- JMD. Józef de B. z Chwałkowa Franciszek de K. z Pręczniewa

59012 (Bojanowo - Gołaszyn)

1821.2/10. (Tarchalin) † Stanisław Wojc. de Szczepkowski s. MD. Jana pos. T. i Joanny de Luka, 6 m.

59013 (Bojnowo - Gołaszyn)

1828.21/8. (Tarchalin) † dziecko Aniela Joanna, 9 dni, c. M. Joanny de Skoraszewskiej poch. 24.

59014 (Bojnowo - Gołaszyn)

1835.20/1. G. Emiljan Cielecki dz-c d. Szydłowo, s. o. Stanisława i Walerji C-ch, z ks. Mazow. w Kr. Pol. x G. Bogusława Żychlińska c. d. Ludwika i Krystyny Ż-ch dz-ców Boj. Goł. ek. on 28, ona 19 -- GG. Teodor Ż. z Grzymisławka i Józef G. z Świątkowic p. Kaliskiego

59015 (Bojanowo - Gołaszyn)

1843.26/8. honest. Karol Sewery Fritsch, mł. z Boj. syn Stan. Józefa i Eleonory Kunkel ob. ob. i szewców z Boj. i jednocześnie organ. w Goł. x MD. Barbara Hendell, wdowa, dziedziczka d. Tarchalin, z domu Rydzyńska c. MD. Franc. R. hr. i Józefy Kwileckiej hrabianki on 21 ona 47, -- Sw. nieszl.

59016 (Bojanowo - Gołaszyn)

1845.3/6. N. Tomasz Lekszycki mł., ekon. z Potrzebowo, s. N. Antoniego i Antoniny z Pawlickich L-ch poses. x N. Józefa Antonina Olimpia Hendell, panna, c. MD. Antoniego i Barbary z Rydzyńskich dz-ców Tarchalina, on 32, ona 25 1/2 -- św. nieszl.

59017 (Bojanowo - Gołaszyn)

1842.17/10. Filip Koliński, wd., ekonom z Glinki par. ponieckiej, s. Stanisł. Michała i Agn. z Bączkiewiczów, scrinarii z Gostynia x N. Weronika de Zaborowska V. dawniej z Golinski, obec. z Bojanowa -- św. nieszl. On 34, ona 33

59018 (Bojanowo - Gołaszyn)

1856.24/11. Stanisław v. Niebielowski z Pocułowa l. 28 x panna Adelajda Frinks z Bojanowa 22

59019 (Bojanowo - Gołaszyn)

1874.11/8. Djonizy v. Budziszewski z Ostrowiecka x Zofja v. Budziszewska, z Gierłachowa, mł. 24, panna 23 -- Józef Modlibowski z Alt-Guhle i M. z Momronosa

59020 (Bojanowo - Gołaszyn)

1837.22/1. ur. i † Kazimierz Zygmunt Stanisław s. GD. Franciszka i Ludwiki z Budziszewskich Żychlińskich pos. Tarchalina 10 mies., 14 dni

59021 (Bojanowo - Gołaszyn)

1861.20/2. (Baersdorf) † Feliks v. Niesiołowski, emeryt poczciarz l. 77, s. Ignacego v. N. i Magdaleny v. N.

59022 (Bojanowo - Gołaszyn)

1835.26/2/ (Tarchalin) Walentyna Franciszka Nep., c. G. D. Franc. Żychlińskiego pos. T. i Ludwiki z Budziszewskich, * 13/2. -- G. M. Teodor Żychliński, kapit., dz-c Grzymisławia, i Ludwika B-a, pani dożyw. Gościejewie, Cezary B. malec (parvulus), i Rozalia t-a, virgo parvub.

59023 (Bojanowo - Gołaszyn)

1836.17/3/ (Tarchalin), * 6/3. Kazimierz Zygmunt Stanisław, s. poprz. GD. Żychlińskich [Franc. i Ludwika Budziszewska] pos. T. -- GM. Nep. Modlibowski dz-c Swierczynym Krystyna Żychlinska dz-ka Gołaszyna

59024 (Bojanowo - Gołaszyn)

1837.19/4. (Tarcholin), * 7/4. Wincenty Djonizy Ludwik, s. poprz. GD. Żychlińskich [Franc. i Ludwika Budziszewska] pos. T. -- MD. Ludwik Budziszewski i Ludwika B-a dz-ka i dożyw. Gościejewic

59025 (Bojanowo - Gołaszyn)

1861.4/8. * (B.), ch. 11., Jadwiga Berta Antonia v. Trzebuchowska c. Stan. Leopolda v. T. i Marji Anny ur. Frincki(?) pos. -- Stanisław v. Niesielowski, Adelajda v. N. ur. Prinski (Trinski), Wład. Łącki Kazimiera Ł.

59026 (Bojanowo - Gołaszyn)

1871.30/6. * (Gerlachowo), ch. 6/7. Tadeusz Józef Emil v. Modlibowski s. Stanisł. v. M. i Czesławy Budziszewskiej -- Józef v. M. i Emilja v. M-a, urodz. Borysławski Czesławy

59027 (Bojanowo - Gołaszyn)

1873.5/10. * (Gorlachowo), ch. 9/11. Stanisław Czesław Józefy s. poprz. v. Modlibowskich [Stanisł. i Czesławy Budziszewskiej] -- Karol i Anna Żychlińscy

59028 (Bojanowo - Gołaszyn)

1874.13/11. (Gerlachow), ch. 26/11. Julja Czesława, c. poprz. v. Modlibowskich [Stanisł. i Czesławy Budziszewskiej] -- Józef v. M., Helena v. Budziszewska

59029 (Bojanowo - Gołaszyn)

1878.2/3. (Gierłachowo), ch. 14/3. Jakub Stanisław s. Stanisława de Modlibowskiego i Czesławy de Budziszewskiej, dz-ców dóbr -- Wład. de Wilczyński z Szurkowa i Zofja de B. z Malechowa

59030 (Bojanowo - Gołaszyn)

1891.18/11. † (Golinka par. Poniec) Emilja de Modlibowska z domu de Borysławska l. 76, wdowa, donosi syn Stanisław

59031 (Biskupice - Ołoboczne)

1832.24/4. (B.) † Bronisław Prądzeński, s. G. Antoniego i Leokadii 1 rok, poch. 26.

59032 (Biskupice - Ołoboczne)

1832.10/7. (B.) † Józef Kalasanty Prądzeński, s. tychże G. P-ch. [Antoniego i Leokadii] 6 dni, poch. 13.

59033 (Biskupice - Ołoboczne)

1834.21/6. (Borzujewo) † Franciszek Bronsford Nob. Andrzeja i Albertyny syn dziedziców l. 4, poch. 23. cm. ospa

59034 (Biskupice - Ołoboczne)

1834.27/6. (Bonujewo) † Paulina Bronsford, c. tychże dz-ców [Antoniego i Albertyny] l. 1, poch. 23. cm. ospa

59035 (Biskupice - Ołoboczne)

1837.1/1. (Biskupice) † Antonina Prądzyńska, c. tychże G. P-ch [Antoniego i Leokadii] l. 4, poch. cm. 3.

59036 (Biskupice - Ołoboczne)

1844.26/1. (B.) † GD. Leokadja z Bąkowskich Prądzyńska dz-ka B., krosty poch. 29/1. cm., lat 38, mąż Antoni kapit.

59037 (Biskupice - Ołoboczne)

1849.25/9. (Drzązgowo) † GM. D. Anna Grudzińska wd. 66 l. dz-ka Drz., poch. 28/9. cm. paraf. w Grodziszczku

59038 (Biskupice - Ołoboczne)

1862.31/3. (Dominowo) † G. Teofil Radoński s. Franciszka R-go (z Lewczyny już †-go) dz-ca Chłapowa z przyl. l. 20, suchoty, poch. 4/4. w grobie rodz. w Grodziszczku

59039 (Biskupice - Ołoboczne)

1865.6/9. (Dominowo) † G. Franciszka Radońska, dz-c Chłapowa z przyl. † w Pozn., wdowiec, tut. kolator (t.) w Grodziszczku poch. w gr. rodz. w Gr. paraliż, l. 63

59040 (Biskupice - Ołoboczne)

1865.17/9. † w Pozn. G. Antoni Prądzyński kapit. w pol. dawny dz-c Biskupic, wd., poch. w kość. w Grodziszczku 20/9. l. 79

59041 (Biskupice - Ołoboczne)

1836.29/1. * (Kęszyce), ch. 6/3. Marja Klaudyna Emilja c. MD. Napoleona Królikiewicza nob. i MD. Józefy de Kosseckie -- MD. Bibjanna Kossecka nob. z Kęszyc.; Nob. J. M. D. Stefan Kossecki pułk. dz-c Sieroszewic

59042 (Biskupice - Ołoboczne)

1836.19/3. * (Psary), ch. 1/5. Józef Jan Tadeusz, s. JMD. Ludwika de Brodowskiego akatol. i Eugenji de Bronikowskiej katol. dz-ców d. Psary -- MD. Karol de Bron. posesor Rokutowa, brat matki, i Leokadja Bron. siostra matki

59043 (Biskupice - Ołoboczne)

1840.23/10. * (Psary), ch. 20/12. Helena Cecylia, c. poprz. JMD. Brodowskich [Ludwika i Eugenji de Bronikowskiej] -- chrz. nieszl.

59044 (Biskupice - Ołoboczne)

1842.18/3. * (Kęszyce), ch. 17/4. Konstanty Józef Gabriel, s. poprz. Królikiewiczów [Napoleona i Józefy deKosseckie] dz-ców Kuźnicy w Pol. -- Stef. Wiesiołowski dz-c Strzyżewa i wdowa Henrieta Kr. z Kuźnicy

59045 (Biskupice - Ołoboczne)

1845.15/2. * (Kęszyce), ch. 0/2. Bolesław Konstanty, s. M. Napoleona Rekowskiego i Teofili Kosseckiej, dz-ców Kęszyc -- M. Bobjanna Kossecka, M. Artakserkses R.

59046 (Biskupice - Ołoboczne)

1846.3/3. * (Kęszyce), ch. 12/3. Konstanty Kazimierz, s. poprz. G. Rekowskich. [Napoleona i Teofili Kosseckiej] dz-ców K. -- G. Bibjana K. z Kęszyc i G. Artaks. R. babka i wuj

59047 (Biskupice - Ołoboczne)

1853.2/3. * (Kęszyce), ch. 3/4. Felicja Symplicja, c. Konstantego Rekowskiego generosi i Małgorzaty Niegolewskiej -- G. Andrzej N. z Niegolewic G. Brygitta Kręska z Grębonina, Konstanty R. i G. Stanisława Lipska

59048 (Biskupice - Ołoboczne)

1854.20/10. * (Kęszyce), ch. 11/12. Jan Andrzej, s. poprz. G. Rękowskich [Napoleona i Teofili Kosseckiej] pos. dóbr

59049 (Biskupice - Ołoboczne)

Nota proboszcza(?) Kęszyce należały do Marcina Kosseckiego Tenże oddzielił od Kęszyc część którą nazwano Latowicami, żona jego Bibjanna od jej imienia nazwano części, też oddzielone od K-c i rozparcelowane. W r. 1896. sprzedał Kęszyce dziedzic Władysław hr. Sokolnicki (żona Joanna Rutkowska) Żydowi a ten od ręki odprzedał Landbankowi czyli Tow. do krzew. Niemczyzny (HKT) cena 240.000 m. (z zapisek X. Spychałowicza)

59050 (Biskupice - Ołoboczne)

1837.25/9. MD. Józef Witalis Migowski wd., adwokat Tryb. Kalis. l. 34 x MD. Stefania Kossecka panna l. 21 -- św. nieszl.

59051 (Biskupice - Ołoboczne)

1843.21/8. (Kęszyce) MG. Napoleon Rekowski mł. l. 28, x MG. V. Teofila Kossecka, c. Konst. K. dz-ca i Bibjanny z Wiesiołkowskich l. 21 -- M. Teodor Krąkowski ze wsi Morawki w Polsce i Artakserkses R. z Rudniczyska

59052 (Kębłowo)

1853.31/8. * (Wroniawy), ch. 10/9. Aleksander Kazimierz, s. Hr. Kaz. Ożarowskiego i Lidii z ks. Gagarin, dz-ców z Polski -- Adam hr. O. i Ludwika Plater

59053 (Kębłowo)

1854.30/10. * (Wroniawy), ch. 4/11. Konstanty Albert s. poprz. Hr. Ożarowskich [Kaz. i Lidii z ks. Gagarin], dz-ców z Pol. -- Stanisł. hr. O. i Zofja Bartwald[?]

59054 (Kębłowo)

1855.28/12. * (Wroniawy), ch. 30/12. Kazimierz Tomasz, s. Stanisława hr. Platera i Kat. Mielżyńskiej -- hr. Adam P. dz-c Proch Marjanna Bnińska hrabina z Karny

59055 (Kębłowo)

1857.26/8. * (Wroniawy), ch. 27/8. Marja Ludwika Konstancja Antonina c. poprz. hr. Platerów dz-ców Wr. -- hr. Karol Mielżyńaki z Kotowa, Antonina P. z Wroniaw

59056 (Kębłowo)

1860.31/1. * (Wroniawy), ch. 6/2. Eleonora Marja Franciszka, c. poprz. hr. Platerów [Stanisława i Kat. Mielżyńskiej] dz-ców Wr. -- hr. Maciej Mielżyński z Kotowa, GV. Adela Gajewska

59057 (Kębłowo)

1851.8/5. (Wroniawy) † Stanisław Plater dziedzic, l. 68, nagle

59058 (Kębłowo)

1840.17/9. MG. Apolinary Gajewski dziedzic Wolsztynski l. 39, x MG. Eleonora Garczyńska z Wroniaw l. 31 -- MG. Hr. Stanisław Plater z Wroniaw ND. Jan Röhr architekt z Wrocławia

59059 (Kębłowo)

1824.18/4. * (Wroniawy), ch. 15/5.1824. Adam Kazimierz Stanisław Ludwik Plater, s. GD. Stanisława Pl. i GD. Antoniny Gajewskiej cerem. 23/3.1842. -- ass. GD. Adam Gaja dz-c Wolsztyna z żoną Eleonorą

59060 (Kębłowo)

1814.11/6. (Klembłow) † X. Maciej Urowski kanonik infl. prob. tut. i kamieniecki, rządził lat 37, l. 62 paraliż

59061 (Konary)

1849.10/11. * (Konary), ch. 27/12. Joanna Wilhelmina Wanda, c. MG. Juljana Wolańskiego dz-ca d. Konary, Pijarki, Zalesie i Marjanny de Brodowskie -- Jan Budziszewski dz-c Grabkowa i Ludwika Rogalińska dz-ka Ostrolendek

59062 (Konary)

1851.10/1. * (Konary), ch. 17/2. Helena Zofja Ignacja, c. poprz. MG. Woleńskich [Juljana i Marjanny de Brodowskie] dz-ców d. K. etc. -- Aleks. Brodowski dz-c W. Łęki i M. Amalja Szołdrska dz-ka Osieka

59063 (Konary)

1852.18/8. * (Konary) i t. d. ch. Emilja Władysława Kazimiera, c. GD. poprz. Wolańskich [Juljana i Marjanny de Brodowskie] -- Tadeusz W. dz-c w Pokość, Wróble etc. i G. Wilhelmina de Schröeter ż. jego

59064 (Konary)

1856.6/6. *, ch. 24. (Konary) Witold Karol Cichomir Juljan, s. poprz. GM. Wolańskich [Juljana i Marjanny de Brodowskie] dz-ców Konar -- MG. Józef W. dz-c Wróble i MG. Marja de Pruskie dz-ka

59065 (Konary)

1858.14/7. *, ch. 25. (Piaski) Benigna, c. G. Teodora Karwowskiego ekon. i Antoniny z Szczepańskich -- Tytus Pleciński ek. z K. i Antonina Gruszczyńska ekon. z Chojna

59066 (Konary)

1851.5/4., poch. 7/4. (K.) Joanna Wilhelmina Wanda, c. poprz. GD. Wolańskich [Juljana i Marjanny de Brodnickie] 1 r., 5 m.

59067 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1832.12/4. (Zagórze) Piotr Stanisław, * 9., s. G. Stanisława i Bogusławy z Dzierżanowskich Kamińskich -- G. Piotr Sliwiński i sław. Józefa Rose, ob. pozn.

59068 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1833.20/12. (Chwaliszewo) Witold Euzebjusz, * 15., s. Nob. (popr. z "honostorum") Ignacego Bończy Miaskowskiego i Zenobii z Ciszewskich -- Ignacy Pomorski i Karolina z Koszutskich M-a z Pozn.

59069 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1835.3/3. (Zagórze) Stanisław Henryk * 18/1. s. G. Izydora Lekszyckiego byłego konsyl. i Michaliny Gotdwald -- G. Stanisł. Puniński i G. Scholastyka Dunin z ulicy Kat.

59070 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1832.10/5. (Chwaliszewo) G. Józef Rokossowski wd., rodem z Wągrówca l. 57, x Juljanna de Rozańskie Orłowska wd. l. 28, oboje mieszk. na Chwal. -- św. nieszl.

59071 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1832.26/11. JM. Leonard hr. Kwilecki mł., l. 28, s. †-go Klemensa; żyj. Anieli K-ch, dz-ców Morownicy w par. Smigiel. x Tekla Sieroszewska panna l. 25, c. M. Kaz. S-go dz-ca Lulina w par. Żydowo -- JM. Hektor hr. Kw. dz-c Swidnicy i inn., Roman Swinarski, dz-c d. Radzyny Antoni Sw. dz-c Koszut (Przejezdni)

59072 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1833.23/1. (Chwaliszewo) † G. Jakub Malachowski wd., l. 88 m. hydropis, poch. cm.

59073 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1834.17/11. † X. Xawery de Ulatowski, kanon. metropol. pozn. l. 77, poch. kość. kat. koło kapl. B. Ciała

59074 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1834.13/8. (Chwaliszewo) † G. Teresa z Goreckich, ż. Wiktora Łakińskiego, m. kurcz. l. 38, poch. cm.

59075 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1836.1/12. † (Chwaliszewo) G. (popraw. z honestus) Wincenty Daleszyński mąż. G. (to dodano) Leopoldy Chruścickiej m. żółtaczka l. 38, poch. cm.

59076 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1839.25/6. (Tum) Jadwiga Paulina, * 23., c. G. Telesfora Kierskiego i Stanisławy Koszuckiej dz-ców d. Ostrowo -- G. Józef K. i G. Marjanna z O.

59077 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1840.20/4. (Zagórze) cerem. Anna Helena ch. z wody 25/5.37., c. G. Józefa Kosińskiego kapit. w. pol. i Apolonia z Sąchowiczów -- G. Jan Plichta i Anna Jasińska z Pozn.

59078 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1840.20/4. (Zagórze) Bronisława Pelagia, * 24/3., c. poprz. GG. Kosińskich [Józefa i Apolonii Sąchowicz] -- Juljan Stoc i Juljanna Umińska z Pozn.

59079 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1840.1/7. (Grobla) Juljanna Aniela, * 18/6., c. poprz. G. Kierskich [Telesfora i Stanisławy Koszuckiej] dz-ców Ostrowa -- X. i G. Scholastyka Dunin

59080 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1841.28/12. Władysław Bolesław, * 22., s. G. Jakuba Sosnoskiego (na marg.: herbu Godziemba) dworz. arcybiskupiego i Kunegundy Alkiewicz -- X. i Magdalena Regenbrecht z ul. Tum.

59081 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1840.24/5. (Grodzisk) G. Władysław Chłopowski mł. l. 31, pos. d. Zdroje x aław. Franciszka Ozdowska V. z m. Grodziska, l. 31, -- św. nieszl.

59082 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1842.31/5. (Miłosław) G. Seweryn de Mielrzyński(!) palatinus(!) dz-c Mił., mł., l. 37 x G. Franc. Wilxzycka dz-ka d. Ryńsk V. l. 36 -- G. Karol Kalkstein G. Maciej M. G. Stanisława Bernard Lecki(??)

59083 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1843.14/2. (Lubostroń) G. Arnold de Skorzewski Hr. i dz-c Lub. x Antonina Melanja de Skorzewska dz-ka d. Szczury, mł. l. 26, virgo l. 24 -- Franc. Czapski z Bukowca, Heliodor Sk. z Pruchnowa i Walentyna Sk. z Szczur

59084 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1845.29/1. (Ostrówek) Hon. Walenty Konieczyński wd. l. 38, x G. V. Anastazja Przyłwska l. 39, oboje z Chwaliszewa -- św. mieszczanie

59085 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1837.30/10. † X. Józef de Chełkowski bp. "Tricomiensis"(?) i kanonik sufrag. pozn., suchoty, l. 71, poch. kapl. B. Ciało

59086 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1839.2/4. (Tum) † X. Jakub de Miszewski prob. kość. metrop. pozn., l. 89, poch. kapl. Sw. Krzyża

59087 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1842.26/12. † w Pałacu Arcybiskupim Marcin de Dunin l. 68, 1 m., 15 dni, arcybp. gn. i pozn., legat urodz., kaw. O. Czerw. II kl. m. telis in lapides convegsi et apoplexia

59088 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1844.4/7. * (Chwaliszewo), ch. 6/7. Jadwiga Józea c. Franc. Wasilewskiego i Józefy Koszutskiej, civ. -- Adam Moszczeński konsyl. i Aniela K. z Modliszewa

59089 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1844.23/6. * (Chwaliszewo), ch. 18/9. Felicjana, c. G. Józefa Bieńkowskiego i Walerii Moszczińskiej -- poses. -- G. Adam M. i G. Michalina Kurcewska

59090 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1845.6/1. (Chwal.) Mieczysław Emanuel Wojciech, * 25/12.1844. s. G. Ignacego Bończy Miaskowskiego dz-ca d. Kąpiel. i Zenobii z Ciszewskich h. Zadora -- G. Wojc. B. M. kapit. w. p.

59091 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1845.27/2. (Chwal.), ch. 25/3. Anastazja, c. G. Cypriana Słupeckiego i Doroty Dobrzyńskiej -- chrz. nieszl.

59092 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1845.14/10. (Chwal.), ch. 25. Tadeusz Karol Józef s. G. Napoleona Kamieńskiego ksiągaża i G. Scholastyki Jachimowicz -- Karol Libelt dr. fil. i Joanna Dürkop

59093 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1846.3/4. * (Chwal.), ch. 10/4. Elżbieta, c. G. Ant. Pińskiego malarza i Józefy z Hinczewskich -- chrz. nieszl.

59094 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1846.27/8. * (Chwal.), ch. 5/9. Adam Jan, s. G. Nikodema Kruszewskiego i Kat. Frankiewicz, robotnika († 19/1.48.)

59095 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1846.10/6. G. Kaz. Sokolnicki hr. mł., z Małgowa par. Mokronos, m. l. 25 x G. V. Marja Koszutska l. 22, z Dalabuszek par. Kunowo -- c. G. Piotra K. i Franciszki -- jej rodzice i X.

59096 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1846.26/11. G. Dezydery Rożnowski mł., dz-c Arcugowa l. 35 x G. Emilja Agn. Kuneg. Przyłuska V., l. 19, c. Franc. P-go dz-ca Starkowca i Praksedy Godlewskiej -- G. Nazary Pruski i X.

59097 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1852.6/7. Antoni Gorzeński dz-c Gembic par. Pempowo, mł. 24 x Magdalena Bojanowska współdz-ka Skoraszewic, V. 24. -- św. księża

59098 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1854.14/2. Wilhelm Alkiewicz mł. z m. Leszna, l. 27 x Eustachja Lekszycka V. z Chwaliszewa l. 24 -- X. Juljusz A. prob. z Wilkowa i Michał L.

59099 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1854.19/6. Konstanty Żychliński mł., aktuarjus sądu król. w Pozn., z Chwaliszewa l. 27 x Józefa Pilz, V. z Zawad l. 30 ten Konstanty von Ż. -- Ta Józefa P. to nieślubna potem legit. córka Klemensa v. Żychl. z którego testam. z 4/2.59. wynika, iż ślubna. Wobec czego na mocy rozporządz. Rej. z 16/11.1870. wpisano to w księgę ślubów z r. 1854.

59100 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1855.4/9. Stanisław Stablewski mł., dz-c wsi Zalesie koło Gostynia, par. Strzelce, l. 23 x Honorata Szczaniecka panna z Zalesia l. 19 -- Ignacy Lipski Konstanty S.

59101 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1856.5/2. G. Aleks. Skrzetuski kancelista z Zagórza, l. 32 mł. x Michalina Królikowska V. z Chwaliszewa l. 30 -- św. nieszl.

59101 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1857.29/9. Mieczysław Kwilecki dz-c Oporowa, mł. l. 24 x Marja Nep. Julja Mańkowska dz-ka d. Rudki Lutczyce[?] par. Ostroróg, V. l. 20 -- Winc. Turno, Wład. Kwilecka

59102 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1845.23/2. (Chwaliszewo) † Marjanna Ciszewska l. 60, wdowa c. Michała Dramińskiego dziedzica dóbr i Kowalskiej Donoszą Wojciech Miaskowski i Ignacy M. -- Zenobja z C-ch Miaskowska

59103 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1845.5/8. (Chwaliszewo) † Kaz. de Krzyżański 58, kapit. w. p. s. Stanisława K-go -- Zawiad. X. Zieliński, prob. z Tarnowa

59104 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1845.9/9. (Chwaliszewo) † Józefa Mager l. 29, małżonka, c. Marcelego Dzierżawskiego kap. w. p. i Juljanna z Wierzbickich, paraliż. Donosi mąż

59105 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1846.7/6. † (Chwal.) Józefa de Lekszycka l. 25, mł. V., c. Izydora L. konsyl. król. i Michaliny Gottwald suchoty

59106 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1846.2/10. † (Śródka) Ignacy de Kiełpiński l. 33, robotnik, s. Kaz. de K. pos. dóbr i Wiktorii z Goczkowskich Donosi żona. 2 dzieci

59107 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1846.13/12. † (Zagórze) Felicjanna de Rożnowska l. 77, wdowa c. Józefa Górczyczewskiego i Franciszki Jagniątkowskiej starość. Donosi córka Balbina Wincencja

59108 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1847.8/1. (Wenecja) † Józefa I voto Grzelachowska, II voto Pińska ż. G. Anton. P-go, c. Józefa Hinczewskiego i Katarzyny Donosi mąż. l. 40, m. 3 kurcz

59109 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1847.5/11. † (Zagórze) Anna Koerner, l. 89, wdowa, c. Michała Trąpczyńskiego pos. d. i Barbary

59110 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1847.12/11. (Zagórze) † Emilja Skrzetuska l. 30, m. 6; c. G. Xawerego S-go pos. folw. †-go i Kat. Dobrosławskiej

59111 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1860.30/1. * (Chwal), ch. 12/2. Marja Józefa, c. Wilhelma Alkiewicza z Osiecka k. Międzyrzecza i Eustachji Lekszyckiej ojciec "faber aedium" -- Mieczysław L. i panna Domicella Rohrer

59112 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1863.8/3. * (Zagórze), ch. 7/4. Aleksander, s. Aleksandra (dodane "Generorus") Skrzetuskiego i Michaliny Królikowskiej obyw. -- chrz. nieszl.

59113 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1864.27/2. * (Chwal.), ch. 15/3. Wacław Wiktor, s. Wiktora Wilkowskiego rewizora dróg publ. "reviser cursus publici" z Kutna i Teodory Niementowskiej -- Teofil Skrzycki negotiator, Ewa Kowalewska wdowa

59114 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1868.24/6. * (Chwal.), ch. 5/7. Anna Marcella, c. Antoniego Maks. de Kamińskiego sekret. komory cel. król. i Eleonory Marji Ueberle -- Paweł de K. z Pozn. i Marja U. z Ostrowa

59115 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1846.6/12. * (Podstolice k. Wrześni), ch. 10/2.47. Marcin Mikołaj, s. Telesfora Kierskiego dz-ca P., Chwalszyc, Lasek etc. i G. Stanisławy Filomeny Koszutskiej -- X. i GV. Scholastyka Dunin

59116 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1847.14/2. * (Chwal.), ch. 28. Walenty, s. G. Cypriana Słupeckiego (zawód -- campo) i Doroty Dobrzyńskiej -- chrz. nieszl.

59117 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1847.31/7. * (Zawady), ch. 21/9. Aniela, c. Konst. Żychlińskiego sekret. sądu i Józefy Ż-ej -- Józef Pilz i Joanna Draste

59118 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1848.25/2. * (Chwal.), ch. 12/3. Maciej, s. G. Nikodema Kruszewskiego i Kat. z Frankiewiczów -- Wojc. Mańkowski, Marjanna Cichocka

59119 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1849.1/6. * (Zawady), ch. 4/9. Bronisław, s. poprz. Żychlińskich [Konst. i Józefy Żychlińskiej] sekret. sąd. -- Józef Pilc i Emilia Tefnau

59120 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1849.29/9. * (Zagórze), ch. 4/11. Konstancja Juljana, c. Hilarego Mańkowskiego i Domicelli Starzeńskiej (ojciec "civis, heres villae") -- Xawery Tailer, Julja Umińska

59121 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1853.14/12. * (Zagórze), ch. 3/4. Zygmunt Tytus Jan, s. Maksym. Alberta Peyne medyka, diactariusa Rej. Pozn. i Józefiny de Czapskiej -- Bolesław de Cz. z Kuchar

59122 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1856.15/3. * (Zagórze), ch. 13/4. Stanisław Józef, s. G. Ludwika i Nepom. Dziorobek, sekret. magistr. Pozn. -- chrz. nieszl.

59123 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1859.29/1. * (Zagórze), ch. 20/2. Kazimierz, s. Aleksandra (dodany "Generosus") Skrzetuskiego, ob. i Michaliny Królikowskiej -- Walenty Schmidt i Bronisława Dembińska

59124 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1883.30/6. Marceli Brzeski z Chwal. wd. l. 56, s. Stanisł i Marjanny Leszczyńskiej x Wanda Kurczewska z Chwal. V. l. 32, c. Teofila i Honoraty Brzeskiej -- św. nieszl.

59125 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1889.17/9. (Chwal.) Xawery, Jan de Belakowicz cerevisiae coctor mł. l. 31 x Władysława Marta Gałężewska V. z Chwal. l. 36 -- Stanisław de B. ojciec jego, Stanisław de B. brat jego

59126 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1864.12/7. (w katedrze) G. Zbigniew Węsierski Kwilecki Hr. pos. d. Wróblewo par. Biezdrowo, mł. 26 x G. Izabela Bnińska hr. z Cmachowa par. Biezdrowo V. l. 17 -- GG. Józef Morawski pos. dóbr i Seweryn Ostrowski pos. dóbr

59127 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1868.15/6. Józef Witold hr. Pomian Łubieński mł. dz-c d. Jabłoń w Kr. Pol. s. hr. Seweryna i Amalji z hr. Jezierskich x G. Elżbieta Józefa Dzierżykraj Morawska c. Tad. dz-ca Luboni, szambel. króla prus. i G. Zofii z Taczanowskich -- G. Józef Morawski dz-c d., Edward hr. Poniński dz-c Wrześni Kajetan Morawski, dz. Jurkowa (kośc. NMP.)

59128 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1871.26/9. G. Kazimierz Józef Ciesielski kupiec, mł. l. 34, z par. Św. Marii Magdal. x V. Aleksa Józefa Keller z par. Św. Małg. -- Józef Moliński prof., Lepold C. Artur C. (Katedra)

59129 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1872.12/11. G. Bolesław Obrąpalski mł. pos. z Rogalinka l. 32 1/2 x V. Józefa Nehring, z par. tut. l. 42 -- X. i Dz. Witold Milewski, konsyl. (katedra)

59130 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1874.3/2. G. Kazimierz Boniński z par. Czermin x G. Bolesława Brzeska V. z Jabłkowa, par. Raczkowo -- Stef. Chłapowski z Bonikowa i Teodor Żółtowski z Nekli (katedra)

59131 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1871.18/7. M. Jan Czorba mł. z Warszawy x MV. Róża hr. Żółtowska z Niechanowa -- Andrzej hr. Zamoyski Marceli Ż. i ks. Jerzy Lubomirski (kośc. NMP.)

59132 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1874.11/11. Kazimierz Handke, mł. l. 25, kupiec z par. Św. Marcina (ul. Długa) s. Józefa i Seweryny Leśniewskiej x V. Wincentyna Daleszyńska z par. Św. Małg. (ul. Tam.) c. Bolesł. i Marjanny de familja Goska -- Winc. Kotowski mł. Bol. Dembiński, dyr. muzyki (katedra)

59133 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1875.12/9. Ignacy de Chrzanowski, s. GG. Michała i Wiktorii Borzystowskiej z ul. Tama, wd. l. 54 x Kunegunda Józefa Krupska z domu Szmitkiewicz, c. Stanisława i Petronelli -- św. nieszl. (katedra)

59134 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1878.19/11. G. Antoni Dłużewski z ul. Wodnej, s. Kaspra Melchiora i Emilji Franke, rzeźnik, wd. l. 32 x V. Emilja Beyer z Chwaliszewa, c. Roberta rzeźnika, Emilja Thiel, l. 19 -- Rudolf Dł. (katedra)

59135 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1879.16/8. G. Tadeusz Wacław Mieczysław Sulerzyski z par. Mszanno w Prusach Zach., mł. l. 35 x G. Katarzyna Kornelja Helena wd. Jarocińska, z domu Wężyk z gub. Kal. z par. Zadzim -- G. Walerjan Rutkowski pos. Markowic i G. Michał Wybicki pos. Niewierza (kość. NMP)

59136 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1892.27/4. G. Zygmunt Kurnatowski z Przysiecki, s. Stanisł. i Leonii z hr. Potworowskich pos. Biezdrowa x V. Marja hr. Mielżyńska, c. hr. Józefa i Emilji z hr. Bnińskich pos. Iwna (kośc. NMP.)

59137 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1894.5/2. JMHr. Stanisław Rey z Nagłowic pos. Sliechowa i Bukowina, s. hr. Stanisł. pos. Przyborowa w Gal. i JM. Wilhelminy Anny Głogowskiej poses. d. Psary x JM. Hr. Cecylia Potocka, c. hr. Stanisł. i Anny z hr. z Kościelca Działyńskiej poses. d. Rymanów -- Hr. Antoni P. pos. d. Olsza i ks. Zdzisław Czartoryski pos.d. Jutrosin (katedra, Kaplica Złota)

59138 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1895.20/2. G. Józef Piątkowski mł., l. 43, s. G. Alojzego i Heleny z Jarzynów architektów, mieszk. w Louvain w Belgii x G. Jadwiga Maria Aniela Radziszewska V. l. 26, c. G. Józefa i Wandy z Jaworskich, z par. Busko w Kr. Pol. -- Leon Przyłubski pos. d. Kątyń w Kr. Pol. i Aleks. Kuczyński archit. (katedra, Kaplica Złota)

59139 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1896.1/9. Stanisław Sczaniecki mł. x Emilja Jaraczewska, panna z Jaworowa (w kośc. NMP.)

59140 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1900.26/4. Stanisław Kaz. Kajetan Stablewski, mł. * 7/9.1863, s. Tertuljana i hr. Kazimiery Łąckiej, x G. Emilja Franciszka Marja Chłapowska, panna, * 10/12.1877., c. Michała i G. Izy Kalkstein -- Michał Chłapowski Bniński vulgo Bobo etc.

59141 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1903.11/7. Stefan Ludwik Chełmicki * 15/8.73., s. Florentego i Walerji Rutkowskiej x Kazimiera Kalicka (żyjący w konkub.) * 5/1.1881., c. Tomasza i Marjanny Gronkowskiej -- św. nieszl.

59142 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1903.27/10. (w kośc. NMP.) G. Władysław Sczaniecki z Łaszczyna x G. Jadwiga Plucińska z par. Św. Marcina -- G. Stanisław Modlibowski i ks. Zdzisław Czartoryski

59143 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1894.3/4. (w kośc. NMP.) PJ. Bronisław Dembiński prof. Uniw. Lwow. x JM. Anna Thiel panna z Wrześni

59144 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1860.4/10. † (Chwal.) Anna Lizak l. 70, wd. po Ant. pos. dóbr 3 synów i 2 córki pełnol.

59145 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1861.25/1. † (ul. Arcykatedralna) Michalina Lekszycka l. 66, wdowa po Izydorze L., konsyl, c. Karola Gotwalda i Nepom. Borer. Syn jej wikarjusz katedral. donosi Dzieci: Mieczysław 46 l., Eustachja Alkiewicz 35, Stanisław 26

59146 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1861.16/4. † (ul. Arcykat.) Stanisław Lekszycki l. 26, wikary kośc. katedral., s. poprz. L-ch [Izydora i Michaliny Gotwald].

59147 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1861.27/7. † (Chwal.) Izabella Maćkiewicz l. 39, ż. Jana M. skryby -- c. Ignacego Pomorskiego pos. d. i † -ej Anastazji Dramińskiej. Donosi mąż dzieci: Kazimierz 14, Katarzyna 13, Stanisław 11, Wanda 1 r. i 3 mies.

59148 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1862.17/11. † (Chwal.) Ludwik Rożnowski l. 34, złotnik s. Marcelego R. pos. dóbr i Anieli Swiniarskiej †ej. Donosi żona Agn. Kuklińska dzieci: Marceli 9 l., Stanisław 8, Aniela 4

59149 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1864.25/4. (Chwaliszewo) Wacław Wilkoński 2 m., s. Wiktora komis. dóbr i Teodory Niementowskiej -- Donosi Prakseda Skrzycka

59150 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1865.12/3. † w pał. arcybiskupim Leon Przyłuski arcybp. gn. i pozn. l. 76, s. Stanisł. i Agn. dz-ców dóbr tyfus i paraliż

59151 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1865.27/10. † (Ostrówek) Antoni Zimkowicz l. 45 laicio !, s. dz-ca dóbr suchoty. Wdowa Michalina Scheibe -- syn Konst. 15 l.

59152 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1868.13/7. (Chwal.) † Paulina de Białoszyńska l. 56, wd. po. pos., c. nadleśniczego, poch. 17/7.68. cm. w Granowie

59153 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1874.26/11. † w "nosocomio" diakon ul. Zagórze, poch. 28/11. Antoni Kierski l. 23, mł. s. Emila pos. dóbr i Melanji Żychlińskiej. Suchoty. Donosi Radoński

59154 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1875.10/1. † (koło Katedry), poch. 28/10. w Czerw. wsi G. Ludwik Alojzy Gonzaga Chłapowski, l. 16, mł., s. Stanisława dz-ca Cz. W. i Henryki z Morawskich. Tyfus. Donosi kanonik Jan Koźmian

59155 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1875.31/3. † ( Chwaliszewo), poch. 3/4.75. cm. Św. M. Magdal. Jan Mieczysław de Miaskowski, 11 mies., s. Macieja tłum. urzęd. i Marjanny Chłapowskiej, zęby

59156 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1877.19/9. † (Wenecja, w hotelu św. Marka wracając z Rzymu) w poch. katak. Katedry 29/9. Jan Koźmian, l. 63, m. 9 kan. metropol. pozn., prałat i protonot. Apostolski s. Jana pos. d. Wronowo w Kr. Pol. G. Wiktorii Mikulicz

59157 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1849.4/3. † (Zagórze) Kazimierz Malczewski l. 8, s. Albina M. dziedzica i Anny Rowińskiej, krosty

59158 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1850.5/4. † (Zagórze) Kazimiera Malczewska l. 13, c. poprz. M-ch [Albina i Anny Rowińskiej], febris nervosa

59159 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1851.20/6. † (Zagórze) G. Ignacy Pomorski l. 61, wd. podpułk. w pol., s. Teofila dz-ca d. Gurowo, i Elżb. Obarzankowskiej. Donosi syn Seweryn

59160 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1852.27/6. † (ul. Król.) Scholastyka Dunin, V. l. 71, c. pos. dóbr a siostra Marcina D. arcybpa pozn. i gnieźn.

59161 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1852.27/12. † (Tum) Adolf Zalewski kap. w pol., mł. l. 48 s. Tomasza, archiwar. i Bożeńskiej. Hydrop. Donosi Ludwik Plichta

59162 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1853.4/4. † Jan Dąbrowski l. 62, sufragan pozn.

59163 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1853.19/12. † (Śródka) Michał Kozierowski l. 37, ob., s. Ant. pos. dóbr; Julji Krzyckiej hydrop., donosi żona Klementyna córka Wanda l. 4

59164 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1855.16/2. † (Zagórze) G. Maksymiljan Aleksander Skrzetuski l. 74, b. kapit. w. pol. i prus., s. Walentego dz-ca d. Konarskie Elżb. Górczyńska. Syn 1 Aleksander l. 32, poch. 19/2.

59165 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1856.22/11. † (Zawady) Anastazja Maćkiewicz 1 m., 21 dni, c. Jana pis. konsyst. Arcybp. i Izab. Pomorskiej, poch. 25/11. spazmy

59166 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1858.1/2. † (Chwal.) Bronisława Miaskowska l. 9, c. Ignacego M-go, taksatora i Zenobii Ciszewskiej, poch. 3/2. donosi Izab. Maćkiewicz

59167 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1882.21/3. † (Chwal.) Stanisława Rożnowska, ż. Romana Golisz c. Marcelego R-go pos. wsi i Anieli Swinarskiej, l. 50, tyfus poch. 24/3. Donosi mąż

59168 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1891.28/12. † (Śródka) Tomasz de Drwęski l. 60, kupiec, poch. 31/12.

59169 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1894.27/3. † (Wieżowa) Emilja Łucja de Dembińska r. 1, m. 9, dni 2, c. rybaka Ignacego de D. i Józefy Glowalla, poch. 30/3. dyfteryt

59170 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1896.8/4. † Laura de Trąmpczyńska wd. z domu Szuman z par. Św. Marii Magdal. poch. na tamt. cm. 11/4.

59171 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1899.30/12. † (Chwal.) Teofila v. Busse z domu v. Stablewska l. 76, wd. po Stanisławie poch. 1/1.1900.

59172 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1901.7/6. † (Śródka) Kazimierz Bolesław v. Tuchołka m. 6, dni 19, s. Bolesł. kupca i Kazimiery Matuszak biegunka, poch. 8/6.

59173 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1905.24/3. † (Tylne Chwal.) Jan Zenon de Dembiński rybak l. 63, s. Leona i Barbary Drwęskiej, poch. 25/3.

59174 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1906.8/1. † (Bydg.) Władysław Suchorzewski l. 80, ekonom

59175 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1906.30/6. † (Ostrówek) Mieczysław Józef de Ciemierski 1 dzień, s. Józefa, kupca, i Anny Menclewskiej

59176 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1908.28/1. † (Chwal.) Bronisława Dembińska V. l. 34, c. sp. Zenona rybaka i Marjanny Drzewieckiej

59177 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1908.27/7. † (Chwal.) G. Bolesław Wolski l. 51, m. 10, dni 10, aptekarz poch. 28/7.

59178 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1908.15/9. † (Bydgoska), poch. 19. Bronisław de Wilkoński l. 71, m. 9, dni 4

59179 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1910.15/7. † (Chwal.), poch. 18., G. Anastazja de Korczyńska Binkowska l. 45, m. 6, dni 23, wdowa

59180 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1876.3/2. * (Chwal.), ch. 26/3. Apolonia Walentyna, c. G. Tomasza Drwęskiego i Cecylji Ustarbowskiej, prac. księgar. -- chrz. nieszl.

59181 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1876.1/7. * (Chwal.), ch. 5/8. Anna Marja, c. Franc. Lukowieckiego de gente nob. i Anny Szarafinskiej (?), tłum. urzęd. sąd. -- chrz. nieszl.

59182 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1902.11/7. * (Chwal.), ch. 20. Czesław, s. Stefana de Bronikowskiego ("de" dodane na skutek rozp. Ref. z 15/2.1908., von Oppeln Br.) i Stanisławy Piaseckiej, pistor. -- Teofil Wierzbicki i Leok. Piasecka (x 23/10.1923. w kośc. Św. M. Magd. Helena Krzywińska)

59183 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1903.13/2. * (Tylne Chwal.), ch. 22. Helena Krzywińska Kazimierz s. G. Mich. Skoraszewskiego i Franc. Jędraszak -- chrz. nieszl.

59184 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1903.16/4. * (Chwal.), ch. 26., Roman Stanisław, s. poprz. G. Tuchołków [Bolesława i Kazimiery Matuszak] kupców -- Wład. T. kupiec i panna Salomea Mroczkowska (x 29/12.1931. w Farze Pozn. Teresa Dolata)

59185 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1904.13/9. * (Zagórze), ch. 25/9. Maksymiljan, s. poprz. G. Skoraszewskich [Mich. i Franc. Jędraszak], szewców -- chrz. nieszl.

59186 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1905.13/2. * (Chwal.), ch. 19/2. Franciszek - Józef, s. poprz. Tuchołków [Bolesława i Kazimiery Matuszak] kupców -- Józef T. uczeń gimn. i Zofja panna

59187 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1905.16/2. * (Zagórze), ch. 21/2. Nepomucen -- Kaz. s. Jana de Dembińskiego i Walerji Pawlikowskiej, rybaków -- Marjanna D.

59188 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1905.28/11. * (Zagórze), ch. 28., Telesfor, s. poprz. Skoraszewskich [Mich. i Franc. Jędraszak] szewców

59189 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1906.6/5. * (Chwal.), ch. 3/6. Stanisław., s. G. (dodane) Wład. Matczyńskiego kupca, i Wacławy Offierskiej -- Ignacy M. i Kaz. Czechowska

59190 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1906.29/6. * (Ostrówek), ch. 30., Mieczysław Józef, s. G. Józefa de Ciemierskiego i Anny Menclewskiej, kupców -- Teodor Dziembowski i Paulina M.

59191 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1906.4/11. * (Wenecka), ch. 18. Felicja, c. G. Aleksego Dembińskiego i Wandy Skornia, serrar. -- Józefa D.

59192 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1906.9/12. * (Chwal.), ch. 26., Halina Leokadja, c. G. Zygm. Antoniewicza i Józefy Kurzyńskiej, mal. -- Stef. Kaszewski, Augusta A-cz

59193 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1907.23/7. * (Sienna), ch. 1/8. Zofja, c. G. Henryka Seweryna Krzyckiego i Władysławy Chlebowskiej, rolników -- chrz. nieszl.

59194 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1877.18/12. * (koło Kat.), ch. 13/1.1878. Franc. Xawery (chrzci X. Stanisł. Trąmpczyński), s. Kaliksta Rucińskiego i Anny de Trąmpczyńskiej -- dyrektorów "Westy" -- dr. Teofil Matecki i panna Hel. Szuman

59195 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1878.7/4. * (ul. Sienna), ch. 20., Leon s. G. Stef. Mąkowskiego i Hel. Szraetter, literatów -- Jan Wieczyński radca sąd. i Stanisława Leitgeber mężatka

59196 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1912.30/9. * (Seminaryjna) Wanda Maksymiljana gen. Dembińska z d. Braun, * 1833., ż. dyr. muzyki Bolesława c. prof. Maks. Br. i Julji Drwęskiej (w tej parafii metryki całej rodziny D-ch, muzyków i organ. notor nieszlachty !)

59197 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1914.7/8. † Bolesław Dembiński) (poch. 9) dyrektor chóru archid. * (19/5.1834.) starość

59198 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1916.18/5. † (św. Wojciech, Przytulisko) Apolonja Werner, z d. Potocka c. Stef pos. dóbr Marji Żukowskiej l. 57, wd., poch. 21

59199 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1920.16/11. † (Chwal., z Przemienienia) Julja Tuchołka * 6/6.1849., c. Florjana Marskiego właśc. ziem. i Anny Szubert. Apopl.

59200 (Poznań - Św. Małgorzata - Katedra)

1883.13/1. * (Śródka Rynek), ch. 1/2. Stanisław, s. Tad. Stan. de Wolańskiego gen. b. pos. Zborówka i Marjanny Stabrowskiej, służącej (legit. pomarł 23/2.92.) w Znaimiu na Mazurach.)

59201 (Wonieść)

1851.16/12. (Spławie), ch. 4/2.52. Henryk Józef, s. MD. Adama Skarżyńskiego dz-ca Spławia i MD. Pauliny z Gorzeńskich -- MD. Antoni Sk. dz-c Sokołowa Józefa G. dz-ka Cerekwicy

59202 (Wonieść)

1853.30/10. (W.), ch. 12/11. Zofja Rozalja Teodora, c. MD. Franc. Bojanowskiego i MD. Benigny B-ej, dz-ców W. i Gniewowa -- MD. Juljanna B-a wdowa i Franc. Zumelski nauczyciel szkoły w W.

59203 (Wonieść)

1863.8/3. (Przysieka Niem.), ch. 8/4. Franciszka Gabriela Ludwika, c. G. Artura Horwatta i hr. Karoliny Potworowskiej, dz-ców Narowli na Litwie Pol. -- hr. Edward P. dz-c Przys. Niem. i Delfina Skarżyńska ż. dz-ca Chełkowa

59204 (Wonieść)

1871.10/12. * (Chełkowo), ch. 14/12. Karol Stefan, s. Aleksa. Krudzensterna pos. Wróblaczyna koło Niemirowa w Galicji i Marji de Skarżyńskiej -- Michał L. pos. Ch. i hr. Franciszka Potworowska z Przysieki

59205 (Wonieść)

1885.26/9. * (Przysieka Niem), ch. 7/10. Jadwiga Emilja Anna, c. G. Romualda Jezierskiego insp. econ. i Walerji Graczyńskiej -- chrz. nieszl.

59206 (Wonieść)

1888.27/11. * (Spławie), ch. 9/12. Anna Marja, c. Witolda de Skarżyńskiego i Anny Chłapowskiej dz-ców -- Juljan Poniński z Kurzej Góry i G. Eustachja P. z Wrześni -- cerem. 5/6.1901.

59207 (Wonieść)

1890.25/2. * (Spławie), ch. 6/3. Adam Piotr, s. poprz. de Skarżyńskich [Witolda i Anny Chłapowskiej] dz-ców -- Antoni Sk. z Sokołowa cerem. 6/3.90.

59208 (Wonieść)

1894.11/6. * (Przysieka), ch. 24/6. Emilja Franciszka Maria c. Zygm. Kurnatowskiego i Marji z hr. Mielżyńskich dz-ców -- Józef hr. M. i Emilja z Bnińskich M-a cerem. 24/7. ass. Maks. hr. B. z Pamiątkowa i Eleonora K. z Pożarowa (x Karol Koczorowski z Gośc.)

59209 (Wonieść)

1895.20/5. * (Przysieka), ch. 19/6. Andrzej Adam Zygm. Stanisław Józef Bernard, s. poprz. Kurnatowskich [Zygm. i Marji Mielżyńskiej] -- Stan. K. z Pożarowa i hr. Gabriela Mielżyńska z Iwna

59210 (Wonieść)

1896.12/8. * (Spławie), ch. 20/8. Paulina Marja c. poprz. Skarżyńskich [Witolda i Anny Chłapowskiej] pos. -- Alfred Chłapowski mł. z Bonikowa i Skarżyńska żona, z Sokołowa

59211 (Wonieść)

1898.28/3. * (Przysieka), ch. 3/4. Eleonora Marja Józefa Emilja, c. poprz. Kurnatowskich [Zygm. i Marji Mielżyńskiej] dz-ców -- Józef hr. Mielżyński z Iwna Karolina Horwatt dz-ka z Gorzyczek

59212 (Wonieść)

1899.15/6. * (Przysieka), ch. 21/6. Marja Franciszka Anna Seweryna c. poprz. Kurnatowskich [Zygm. i Marji Mielżyńskiej] poses. -- Tad. hr. Morsztyn pos. Strzelewa i Franc. Potworowska z Goli

59213 (Wonieść)

1901.23/3. * (Przysieka), ch. 9/4. Adam Gabriel Józef Zygmunt Paweł s. poprz. Kurnatowskich [Zygm. i Marji Mielżyńskiej] poses. -- Edward Łodzia K. z Biezdrowa Franc. Potworowska z Goli

59214 (Wonieść)

1849.15/2. MD. Michał Skarzyński dz-c Chełkowa, mł. s. MD. Antoniego Sk. i Karoliny z d. Nieżychowskiej dz-ców Chełkowa Kazmirza, Spławia x MD. Aleksandra Delfina Lubowiecka V. z Przysieki c. Ignacego L. i Karoliny Gliszczyńskiej on 41, ona 27 -- MD. Walerjan Kwilecki, dz-c Kobylnik Teofil Wilkoński, dz-c Grabonoga

59215 (Wonieść)

1861.12/2. MGD. Artur Horwatt z Narowli gub. miń. wdowiec, l. 30 x M. Hr. Karolina Potworowska V. c. hr. Edwarda P. i Franciszki z Lubowieckich dz-ców Przysieki Niem. l. 20 -- hr. Adolf P. dz-c Parzenczewa, G. Stan. Chłapowski z Czerwonejwsi Daniel Horwatt dz-c Narowli X. Aleksy Prusinowski prob. grodziski

59216 (Wonieść)

1870.22/6. Aleksander de Kruzenstern mł. gen. z Koniuch, par. Guby, djec. lubel. w Kr. Pol. x Maria vel Marianna de Skarżyńska V. gen., c. dziedzica Chełkowa, on 26, ona 18, -- G. Ant. Lubowiecki dz-c Malic gub. lubel., G. Ant. S. dz-c Sokołowa

59217 (Wonieść)

1871.5/9. Gustaw Węgleński mł., nob. dz-c Miączyna w Pol. l. 36, x V. G. Anna Skarzyńska, c. Michała dz-ca Chełkowa i Delfiny Lubowieckiej l. 18 -- Ant. S. dz-c Sokołowa i hr. Franc. Kwilecki dz-c Kobylnik

59218 (Wonieść)

1880.23/6. † (Spławie) Adam Skarżyński l. 71, dz-c dóbr s. Antoniego i Karoliny z Nieżychowskich Donosi syn Witold

59219 (Wonieść)

1887.29/12. † (Chełkowo) Michał de Skarżyński l. 81, wd. dz-c s. Antoniego i Karoliny z Nieżychowskich Donosi Witold Sk.

59220 (Wonieść)

1821.17/6. (Spławie) † Michał Nieżychowski, de stirpe nob., mł. pos. l. 44, m. 21, Apopl. Donosi jego rodz. siostra poch. Długie

59221 (Wonieść)

1845.9/3. † (Chełkowo) MD. Anna Ludwika Skarzyńska panna l. 34, m. 6, c. Antoniego Sk. dz-ca i Karoliny z Nieżychowskich. Febra Donoszą bracia

59222 (Wonieść)

1845.9/8. † (Chełkowo) Franciszka Nieżychowska wd., rezydująca we dworze w ch., l. 65, debil.

59223 (Wonieść)

1861.11/8. (Wojnieść) † Pelagia Janczakowska l. 25, virgo nob., c. †-go Ignacego J. nob. pos. dóbr i G. Nepomuceny Biernackiej. Suchoty. Donosi brat X. Antoni J. rector kość. tut.

59224 (Wonieść)

1864.12/2. † (Spławie) Anastazja Pruska l. 16, virgo nob. G-ae c. Anastazego P-go †-go dz-ca dóbr, Pauliny Górzeńskiej 1-o v. P-ej 2-o v.; Skarżyńskiej. Donosi Adam Sk. mąż 2-gi matki jej Pauliny. Febris nerv.

59225 (Wonieść)

1864.1/6. (Przysieka Niem.) Hr. Roman Potworowski 20, mł. † s. Edwarda P. hr. i G. Franciszki Lubowieckiej suchoty

59226 (Wonieść)

1866.11/9. † (Przysieka) Anna Kurnatowska wd., ż. generała l. 74, starość - Donosi Stanisław K. dz-c Pożarowa syn starszy

59227 (Wonieść)

1868.17/8. † (W.) Nepomucena Janczakowska wd., z domu Biernacka l. 59, ż. ol. pos. d. nob. suchoty. Zostało 3 dorosłych synów (jeden prob. tut.) żadnej substancji

59228 (Wiry)

1756.11/11. (W.) bliźnięta G. Krystiana Mieczkowskiego dzierż. W. i G. Ewy Doroty M-ej: 1) Marcin Leopold -- G. Józef M. i G. Karolina M. 2) Marcin Bogusław -- G. Karol M. i G. Karolina M. cerem. nad tymi 27/12.

59229 (Wiry)

1758.19/6. (W.) Justyna Anna c. G. Wojc. Zbyszewskiego i Doroty z Błociszewskich poses. d. Wiry -- G. Jan Dąmbrowski i G. Ludwika Bł.

59230 (Wiry)

1761.24/4. (W.), * 17/4. Wojciech Stefan, s. G. Macieja Kozłowskiego i Ludwiki R-ej poses d. W. -- G. Józef K. i G. Helena z Koziorowskich Kozłowska poses. Trzebnia

59231 (Wiry)

1762.22/4. (W.) Katarzyna Jadwiga Rysina, c. poprz. GD. Macieja Kozłowskiego dzierż. W. i G. Ludwiki z Urieskich -- G. Kaz. Mąkowski i G. Anna K-a

59232 (Wiry)

1763.27/1. (W.) Anastazy Jan, s. Npb. Józefa Orłowskiego i Magdaleny -- G. Maciej Kozłowski i G. Dorota Jagniątkowska

59233 (Wiry)

1763.30/8. (W.) Regina c. G. Mac. Kozłowskiego i G. Ludwiki z Orieskich -- G. Józef O. i G. Franciszka K. cerem. nad Reginą Ludwiką w 0/10 lub gdzieś w końcu roku ass. G. Józef Jagniątkowski i G. Barbara K.

59234 (Wiry)

1764.17/9. (W.) Brygitta, c. N. poprz. Orłowskich [Jóefa i Magdaleny] -- G. Jan Dąmbrowski i G. Dorota Jagniątkowska

59235 (Wiry)

1764.27/12. (W.), * 7/12. Mikołaj Ambroży, s. poprz. Kozłowskich [Mac. i Ludwiki Orieskiej] (matka Orieska) -- G. Stanisław K. i G. Kat. z Mirkowskich K-a cerem. 9/12.1770 -- G. Franc. Sewer Godziszewski komis. dóbr Gurowskich MWXL., i GD. Zofja Lutomska pos. Gronowa

59236 (Wiry)

1766.25/4. (W.), * 9., Florian Dionizy s. poprz. G. Kozłowskich [Mac. i Ludwiki Orieskiej] (matka Oryewska) pos. W. -- G. Jan Dąmbrowski i G. Franc K-a cerem. 10/6.1770. -- G. Jakub K. i Józefa z Oryjewskich Smogorzewska

59237 (Wiry)

1767.30/8. (W.) Florjan Augustyn, s. poprz. Orłowskich [Józefa i Magdaleny] -- G. Wawrzyniec Kozioroski i G. Ludwika Kozłowska

59238 (Wiry)

1773.31/1. (W.) cerem. (X. Piotr Watta Kosicki prob. mosiński) nad. dzieckiem ochrzcz. 13/9.1772. Michał Marjan s. G. poprz. Kozłowskich, * 7/9.1772. -- Stanisław K., a ass. przy ur. MD. Stansław Kurzewski star. kurzeszyński i Ludwika z Gurowskich Zakrzewska podstolina wschow., ów z Trzebania ona z Skorzewa(?) tego Kurzewskiego ż. Eleonora ch. 28/3.1774.

59239 (Wiry)

1775.25/6. (Lasek) A. Daniel Woolpal młyn. z Łęczycy -- 29/6. ch. GD. Zofja z Krzywosędzkich Smogorzewska

59240 (Wiry)

1775.27/12. ch. ch. G. Marcin Kozłowski mł. pos. de Sparka i G. Anna K. V. z Wirów

59241 (Wiry)

1776.7/8. (W.) Kajetan Aleksander Wawrzyniec Florjan, s. G. Tomasza i Teodozji Kozłowskich Kobylińskich -- G. Antoni Kozł. mł. i GV. Anna Kozł.

59242 (Wiry)

1774.5/4. przyjęła katol. luteranka Joanna Weepoldin panna z Łęczycy

59243 (Wiry)

1759.29/6. za zezwol. X. Jana Wyssogoty Zakrzewskiego kom. koadjut. kat. pozn., prob. brodnic., dany tu ślub M. Adamowi Zakrzewskiemu (podczaszycowi Łęczyc.) x GV. Katarzynie (nazw. brak) -- G. Adam Wilczewski i Jan Dąbrowski

59244 (Wiry)

1759.21/11. (Lasek i Łęczyca) Daniel Faalpal mł. z Ł. wdowic x Regina Chonen z Lasku -- św. św. oficerowie ros.

59245 (Wiry)

1774.23/11. (W.) X. Andrzej Myszkowski dziek. kat. pozn. daje ślub: GD. Stanisław Smogorzewski mł. x GV. Zofja Krzywosędzka -- GD. Józef M., GD. Seweryn Godziszewski komis.

59246 (Wiry)

1773.4/12. (Wiry) † Barbara zaraz po chrzcie, c. G. Tomasza i Barbary Mąkowskich, poch. kość.

59247 (Wiry)

1881.27/3. * (Lenczyca), ch. 11/5. Zygmunt Józef Roch., s. Bronisł. de Dymińskiego i Heleny Braun, pos. L. -- X. Roch de Kościelski prob. w Śmigle, Benigna D. panna ze Smigla i inni

59248 (Wiry)

1822.18/5. (W.) poch. D. Teofila z Węsierskich, ż. GD. Fózefa Ostrowskiego ekon. z W., c. MD. Antoniego i Juljanny de Bielonskie(?) W-ch, admin. nigdyś d. Wirskich † 16/5., l. 17, suchoty

59249 (Wiry)

1842.26/6. (Puszczykówo) Łukasz Dramiński l. 56, pos. dóbr s. Jana pos. dóbr i Ludwiki z Kołaczkowskich, zapal. płuc żona Felicja, dzieci: Józef 11, Xawera 10, Ignacy 8, Zuzanna 6, Paulina 2

59250 (Wiry)

1874.27/1. (Żabikowo) † Józef Wolski l. 25, uczeń szkoły rolniczej, s. Tomasza W. dz-ca i pos. dóbr i Emilji Zienkowicz (Selbststmord) donosi kolega

59251 (Wiry)

1883.31/7. † (Łęczyca) poch. 3/8. Kazimiera de Kamińska z domu de Tarnowska l. 34, ż. poses. d. Łęczyca, c. Jana de T. i Emilji de Węgierskiej został mąż Karol de K. i małe dzieci: Emilja i Kazimierz

59252 (Żabno)

1791.20/11. (Baranowo), a z wody 14/8. Ludwika ale na 1-ym miejscu Roch s. GD. Zygmunta i Barb. Szymanowskich -- GD. Paweł Kurczewski burgr. pozn. i GD. Kat. Gierłowska GD. Ant. Kropiewnicka wiceregens pozn. i Ewa Zaborowska

59253 (Żabno)

1793.13/1. (Ż.) ch. ch. MGD. Marcin Rowiński burgr. wałecki, z Góry i MD. Katarzyna Bilinska z Ż.

59254 (Żabno)

1794.19/4. (Ż.) *, ch. z wody 21/4. Antonina Joanna Nep. c. MD. Jakuba i Kat. Bilińskich poses. Ż. -- M. Jakub Piotrowski ze wsi Boreczek, M. Magdalena Taronia kupcowa pozn. cerem. 13/5., ass.: MD. Antoni Chłapowski podkom. JKM., z ż. Kat., oboje z Dąbrówki, par. Skorzewskiej

59255 (Żabno)

1796.16/7. (Krajkowo) Felicjan s. Nob. Antoniego i Cecylji Alexandrowiczów admin. wsi Krajkowo -- GD. Bonaw. Oczykowski admin. czempiń. * 1/7.

59256 (Żabno)

1797.23/4. (Ż.) cerem. G. Marjanna Ulatowska, c. GG. Wojc. i Magdal. U-ch, * przed ok. 9 laty, rodzice z m. Mosina -- GMD. Jakub de Piotrowski z Boreczka i MD. Kat. de Bilińska z Ż.

59257 (Żabno)

1799.4/10. ch. ch. GMD. Jakub Piotrowski z Lubiatówki i GD. Kat. Bilińska, regentowa z Ż.

59158 (Żabno)

1800.13/5. (Baranowo dwór) ch. ch. G. Ant. Kropiwnicki i pudica Wiktoria Piotrowska z Lubjatówka, GD. Jan P.

59259 (Żabno)

1817.11/5. cerem. Ignacy Hieronim, * 24/7.1816. w m. Lwówku s. Wojc. de Grodzkiego i Honoraty de Piotrowskiej mieszk. wtedy w Lw. -- MD. Stanisł. Zakrzewski pos. Niesłabina i Kat. Bilińska, żona dziedzica Żabna

59260 (Żabno)

1797.21/6. św. GMD. Jakub Biliński dożyw. pos. Ż. i Jakub Piotrowski z Boreczka

59261 (Żabno)

1804.15/11. (Ż.) † G. Konstancja Lipska V., l. ok. 24 poch. 17. stary cm.

59262 (Żabno)

1810.3/8. † we Wrocławiu V. Antonina Bilińska * w Ż. 19/4.1794., jedyna córka JMD. Jakuba B-go i Kat. dz-ców Ż., a 6 t. mies. we Wrocł. febris purp.

59263 (Żabno)

1810.5/8. † we Wrocławiu V. Eleonora Piotrowska l. 18, c. MG. Wojc. i Teresy P-ch, poses. Padarzewa poch. 7. we Wrocł. służyła we Wrocławiu Antoninie Bilińskiej febris purp. † w dni po swej pani

59264 (Żabno)

1815.0/10. pochow. kości dokonane nakładem JMD. Jakuba Bilińskiego i żony jego Katarzyny sędziów zs. pozn. ze Król. Pol., sędziów pok. i 1-tch konsyl. pow. śrem. ze Ks. Warszaw., dziedziców Żabna i Baranowa, którzy własnym kosztem kościół nowy wznieśli

59265 (Żabno)

1828.2/12. (Żabno), ch. 6., Bibiana Xawera, c. Stanisława Zakrzewskiego i Marjanny Ulatowskiej dz-ców Ż. -- Franc. Skaławski komis. w Ż., Marjanna Ż. matka dz-ca Ż.

59266 (Żabno)

1838.26/11. GM. Roman Moraczewski pos. Chwałkowa s. GM. Tomasza i Józefy z Kierskich M-ch, dz-ców Zieladkowa p. oborn. mł. l. 32, x GM. V. Franc. Zakrzewska c. G. M. Stanisł. i Marjanny z Ulatowskich Z-ch dz-ców Żabna, l. 19 -- Jej ojciec, i Józef Pomorski pos. Grabianowa

59267 (Żabno)

1823.18/1. † (Ż.) Jakub Biliński l. 80, 5 m., 24 dni, dz-c Żabna i Baranowa z przyl., b. sędzia. zs. pozn., ostat. 1-y konsyl. pos. (dalej obcięte) s. Michała i Konst. Woyniczówny tenut. Grabowskich debilitas

59268 (Żabno)

1826.24/9. † (Ż.) Katarzyna Bilińska (dodano: de Woynicza) l. 72, dożyw. Żabna i Baranowa z ich Holendrami -- febris.

59269 (Żabno)

1827.5/9. † (Ż.) Antoni Kropiwnicki de Stemmate Sass l. 78, notar. publ. w Pozn., starość

59270 (Żabno)

1838.30/3. † (Ż.) Marjanna de Bilińskie Zakrzewska l. 86, matka dziedzica Ż., c. poses. dóbr. Donosi syn Stanisław (Zakrz.) dz-c Ż.

59271 (Żabno)

1842.20/6. * (Baranowo), ch. 11/7., Stanisław Mikołaj s. G. Aleksego Sokolnickiego i G. Malwiny Kurowskiej poses. B. -- Stanisław Zakrzewski dz-c Ż., Marjanna Z.

59272 (Żabno)

1844.3/9. * (Baranowo), ch. 15/9. Walerjan Szymon Tadeusz s. poprz. GG. Sokolnickich [Aleksego i Malwiny Kurowskiej] poses. dóbr -- G. Józef Pomorski pos. Grabianowa i G. Aniela P.

59273 (Żabno)

1846.8/2. * (Baranowo), ch. 8/3. Maciej Hipolit Franciszek, s. poprz. GG. Sokolnickich [Aleksego i Malwiny Kurowskiej] pos. dóbr -- Stanisław Zakrzewski mł. syn dz-ca Ż., i Franc. Moraczewski żona dziedzica Chaław

59274 (Żabno)

1848.8/5. * (Ż.), ch. 18/5. Stanisława Ludwika Seweryna Bogdana c. G. Erazma Zaremby dz-ca dóbr i G. Matyldy Zakrzewskiej -- Stanisław Zakrz. dz-c i Barbara Raczyńska ż. dz-ca pos. Baranowa

59275 (Żabno)

1848.13/11. (Jaszkowo), ch. 30/11. Marjanna Stanisława Alojzja, c. G. Hr. Włodzimierza Szołdrskiego i G. Marianny Sz-ej, dziedziców dóbr -- G. Melchjor Sz. ojciec matki i hr. Aniela Sz. matka ojca

59276 (Żabno)

1854.7/6. (Baranowo), ch. 7/6. Antoni Robert Aleksander s. G. Stanisł. Zakrzewskiego dz-ca B. i G. Nimfy Modlibowskiej -- dr. med. i Franc. Moraczewska ż. dziedzica Chaław

59277 (Żabno)

1855.2/9. * (Baranowo), ch. 23/9. Stefania, c. poprz. GG. Zakrzewskich [Stanisł. i Nimfy Modlibowskiej] -- Budziszewski dz-c Książa, i Aniela Pomorska współdz-ka Grabianowa

59278 (Żabno)

1857.7/6. * (Baranowo), ch. 4/7. Stanisław Medard, s. poprz. GG. Zakrzewskich [Stanisł. i Nimfy Modlibowskiej] dz-ców d. -- G. Józef Modliński dz-c Golinki i G. Xawera Dzięgielowska pos. Lututowa(?)

59279 (Żabno)

1861.12/7. * (Żabno), ch. 20/8., Jadwiga Klara Wanda, c. poprz. Zakrzewskich [Stanisł. i Nimfy Modlibowskiej] dz-ców Ż. i Baranowa Matka: Nimfa Franciszka Walery Rychłowski dz-c Drobnina i Jadwiga Kordula de Modlibowska

59280 (Żabno)

1847.1/6. G. Erazm Zaremba mł. l. 30, s. GG. Ignacego i Bibianny z Wasilewskich, dz-ców d. Odrzywół x GV. Matylda Zakrzewska, c. GG. Stanisł. i Marjanny Ulatowskich dz-ców Żabna, l. 20 - Jej ojciec i Stanisław Z. jej brat

59281 (Żabno)

1853.2/12. G. Maks. Dzięgielowski nob. mł. l. 30, s. GD. Józef Nob. i GD. Anny (c. Jakuba de Słupskiego) administr. d. Wilanów x G. V. Franc. Zakrzewska l. 25, c. G. Stan. Z. dz-ca Żabna i G. Marjanny z Ulatowskich - Jej ojciec, i Stan Z. jej brat, dz-c Baranowa

59282 (Żabno)

1890.15/11. Wojciech de Grudzielski pos. d. Czarnotul. mł. l. 38 x V. Marta de Zakrzewska z Baranowa, l. 25

59283 (Żabno)

1843.2/11. † (Baranowo) Tadeusz Sokolnicki l. 3, m. 4, s. G. Aleksego S. pos. d., Malwiny Kurowskiej kaszel

59284 (Żabno)

1843.13/11. † (Baranowo) Klementyna Morze 1 r., 8 m., c. G. Ildefonsa M. pos. dóbr i Eugenii z Kurowskich

59285 (Żabno)

1847.15/3. † (Żabno) G. Marjanna z Ulatowskich Zakrzewska l. 59, żona dz-ca Żabna, c. Wojc. U-go, dz-ca Gwiazdowa i Magdaleny Hydrop. donosi mąż Stanisław Z.

59286 (Żabno)

1851.10/10. † (Jaszkowo) G. Józefa Kołaczkowska l. 80, m. 7, wdowa c. Zygmunta hr. Grudzińskiego dz-ca dóbr i G. Teresy Krzyckiej. Donosi córka Albertyna Szołdrska

59257 (Żabno)

1857.2/5. † (Chaławy) G. Roman Moraczewski l. 51, dz-c Ch. pozostała żoną Franciszka i 9 dzieci: Maciej, Marja, Zofja, Helena, Ludwika, Kazimierz, Stefan, Józef, Jadwiga

59288 (Żabno)

1859.10/2. (Grabianowo, par. Brodnica) Rafał Tadeusz Parczewski 3 m., s. G. Józefa dz-ca przyszłego i G. Ant. z Pomorskich. Donosi Józef Pomorski

59289 (Żabno)

1870.22/2. † (Grabianowo) Antonina Józefa Parczewska m. 8, c. poprz. P-ch [Józefa i Antoniny Pomorskiej], dz-ców Grab. koklusz

59290 (Żabno)

1873.12/6. † (Baranowo) Stanisław Zakrzewski l. 86, dz-c Żabna, rak, donosi syn Stanisław Z.

59291 (Wierzenica)

1856.1/10. * (W.), ch. 15/10. Paweł Adam Jeremiasz s. G. G. ks. Lucjana de Woronieckiego i Marii de Łuszczewskiej dzierżawców -- August hr. Cieszkowski dz-c W. i Konstancja de Wodzyńska wd. p senat. pol.

59292 (Wierzenica)

1859.31/7. * (W.), ch. 14/8. Krzysztof Paweł Zygmunt Ignacy, s. hr. Augusta Cieszkowskiego i Heleny z C-ch -- ks. Lucjan Woroniecki i Tekla Rudzka

59293 (Wierzenica)

1867.18/6. * (W.), ch. 8/7. Stefan Marek Teodor, s. G. Teodora de Dembińskiego i Albertyny de Braunek pos. -- G. Norbert Szuman właść. dóbr i ż. jego G. Helena

59294 (Wierzenica)

1868.4/7. * (W.), ch. 6/7. Marjanna Małg, Teresa, c. poprz. de Dembińskich [Teodora i Albertyny de Braunek] dzierżawców -- Konst. de Budziszewski pos. Małg. de Braunek

59295 (Wierzenica)

1870.3/7. * (W.), ch. 17/7. Teodor Stanisław s. poprz. de Dembińskich [Teodora i Albertyny de Braunek] dzierż. -- Leon de Karłowski dziedzic i Stanisława de Kuczyńska V.

59296 (Wierzenica)

1871.20/9. * (W.), ch. 1/11. Stanisław Kostka Eustachy, s. poprz. de Dembińskich [Teodora i Albertyny de Braunek] dzierż. -- Antoni de D. mł. i Józefa de D. panna

59297 (Wierzenica)

1872.16/12. * (W.), ch. 1/1.1873. Teresa Klara Augusta c. poprz. de Dembińskich [Teodora i Albertyny de Braunek] pos. -- hr. August Cieszkowski V. i Klara D-a

59298 (Wierzenica)

1876.11/11. * (W.), ch. 20/11. Marcin, s. poprz. Dembińskich [Teodora i Albertyny de Braunek] dzierż. -- Tadeusz Braunek i Władysław Br.

59299 (Wierzenica)

1877.20/5. * (W.), ch. 25/5. Teodora Albertyna Elżbieta, c. Teodora de Lutomskiego i Marii de Budziszewskiej poses. -- Teodor i Albertyna Dembińscy

59300 (Wierzenica)

1894.?/3. † (Wierzenice, Poznań) August Ciszkowski pos. Wierzenicy [Dopisane rnacznie później]

59300a (Wierzenica)

1901.12/2. † (Kobelnica) Krzysztof Cieszkowski l. 41, pos. wsi s. hr. Augusta C. i Heleny C-ej, paraliż

59301 (Ryczywół)

1807.1/10. Konstancja Zuzanna, c. N. D. Wojciecha Łakomickiego pos. d. Wyszyny i Nob. Józefy Tylczyńskiej -- ND. Jana Ł. skryba dwor. i Konstancja de Surzyńska V., wszyscy z dw. W.

59302 (Ryczywół)

1813.3/5. ch. ch. G. Leon Zalewski ze wsi Gorzenie Marjanna Łakomicka ze wsi Wyszyny G. Walerjan Jaraczewski z Bukowca

59303 (Ryczywół)

1816.14/2. (Bukowiec) Elżbieta Ludwika c. G. Walerjana Jaraczewskiego i Balbiny Zalewskiej * 30/1. - MD. Wojc. Łakomicki i Wyszyn i V. Elżbieta Kutrzerówna c. M. K-ra z Ryczywołu

59304 (Ryczywół)

1817.3/8. (Wyszyny) Scholastyka Anna, c. G. Piotra Stanisławskiego i Doroty Maćkowskiej * 26/7. - Wojc. Matecki dzierż. Ninina V. Marjanna Łakomicka z Wyszyn

59305 (Ryczywół)

1817.27/9. (Wyszyny) Karol Edward Atanazy s. J. Atanazego hr. z Raczyna Nałęcz Raczyńskiego dziedzica Wyszyn i inn. i Anny Elżbiety z Ks. Radziwiłów ur. w Pozn. 19/8. - J. Hr. Edward Raczyński i Emilja Ludwika ks. Radziwiłł i J. Hr. Xawery Działyński

59306 (Ryczywół)

1819.24(?)/1. (Las Tłukawy) Feliks Franciszek Antoni, s. G. Franc. Krzymińskiego Ludwiki z (nieczytelne, starte) * 12/1. -- Sław. Tom. Karobowicz organ. z R. i G. Józefa Jabłońska z Tłukaw. Cerem. 13/2. ass. MD. Kajetan Modlibowski pos. Redgoszczy(!) i M. D. Serafina Lipska z Bielaw

59307 (Ryczywół)

1819.15/8. ch. ch. I. Jan Chmielewski dz-c R. i G. Helena Korsakowna, panna c. MD. Korsaka

59308 (Ryczywół)

1819.23/1. * (Wyszyny) ur. w Berlinie Wanda Izabella Klara Eugenja Atanazja, c. poprz. J. Hr. Raczyńskich [Atanazego i Anny Radziwiłł] dz-ców W. i inn. ochrz. w kość. Św. Jadwigi 18/2. -- Ks. Edward Lubomirski i ks. Marta Radziwiłłówna, babka dziecka

59309 (Ryczywół)

1836.14/4. * (Ryczywół, Lopiszewo), ch. 15/4. Kazimierz Wojciech Józef, s. G. Franc. Koszutskiego i G. Michaliny Mlickiej, dz-ców d. R. -- G. Leon Pstrokoński z Ludom i G. Marjanna M-a dz-ka z Kazmirza(?)

59310 (Ryczywół)

1838.15/3. * (Lopiszewo), ch. 18/4.1838. Marjanna c. poprz. G. Koszutskich [Franc. i Michaliny Mlickiej] dz-ców R. -- chrz. jak wyżej

59311 (Ryczywół)

1840.7/10. * (R.), ch. 1/1.41. Leopold Stanisław, s. G. Józefa Garczyńskiego i Romany Neumann, kamerdynerów -- Leopold N. ekonom, z Ninina Balbina Gertych V.

59312 (Ryczywół)

1842.0/11. * (Ninino), ch. 22/1.43. Klementyna Karolina Marjanna c. G. Faustyna Radońskiego i Leonory de Radońskiej dz-ców Ninina i Nininka

59313 (Ryczywół)

1844.12/5. * (Skrzetusz), ch. 13/5. Rozalja Bolesława c. Józefa Łukoskiego i Salomei Lemańskiej -- ojciec praeceptor generosus -- chrz. Franc. i Aleksandra Ł-cy, rodzice

59314 (Ryczywół)

1845.27/5. * (Łopiszewo), ch. 8/6. Felicjan Aleksander s. G. Józefa Broniewskiego kucharza i Marjanny Cymbrowicz -- G. Faustyn Radoński i G. Eleonora R-a

59315 (Ryczywół)

1865.3/4. (R.), ch. 15/4. Zygmunt Zdzisław, s. G. Franciszka Rzepeckiego ekon. i Teofili de Sikorskiej -- chrz. nieszl. [† 18/9.1865.]

59316 (Ryczywół)

1868.16/8. * (R.) Nepomucena Honorata, c. poprz. de Rzepeckich [Franciszka i Teofili de Sikorskiej] dzierż. prob.

59317 (Ryczywół)

1870.28/4. * (R.), ch. 30/6. Wanda c. poprz. de Rzepeckich [Franciszka i Teofili de Sikorskiej] poses. -- chrz. nieszl.

59318 (Ryczywół)

1870.31/5. ch. ch. G. Włodz. de Radoński i G. Eleonora de R. oboje z Ninina

59319 (Ryczywół)

1871.24/6. * (R.), ch. 31/12. Elżbieta, c. poprz. de Rzepeckich [Franciszka i Teofili de Sikorskiej] poses. -- chrz. nieszl.

59320 (Ryczywół)

1830.9/5. (Ninino), * 20/4. z par. rogoz. Stanisława Katarzyna, c. G. Franciszka Skarzyńskiego i Franciszki -- ch. Ignacy Lipski z Ludom i M. Marjanna Czerwińska z Dąbrówki

59321 (Ryczywół)

1833.25/6. (Ninino) Antonina Onufria, * 12/6. c. poprz. G. Skarzyńskich [Franciszka i Franciszki] (matka z d. Łakomecka) dziedz. N. -- M. D. Wiktor Ł. mł. z Kianayna i MD. Teresa Lipska dz-ka Ludom

59322 (Ryczywół)

1808.24/11. (R. i Uście) Sław. Jan Łakomicki mł., ob. s. ol. Michała, ob. z m. Uściec, l. 35, x Agata Miklejewska, V., c. Józefa M. ob. z R. l. 23 -- św. mieszczanie ryczywolscy

59323 (Ryczywół)

1814.16/2. (Tłukawy) G. Mikołaj Jabłoński daw. miles w. pol. obecnie custos silv. tłuk., mł. x sław. Barbara de Grobusow Zbieralska wdowa -- Michał Grabusiewicz z Rycz., Józef Miklejewski etc.

59324 (Ryczywół)

1816.3/6. (Łopiszewo) GMD. Józef Łakomicki wolny kap. w pol. mieszk. w dobrach Łekno x GMV. Elżbieta Kutner c. MD. Augustyna K-ra dzierż. Łop.

59325 (Ryczywół)

1814.4/3. (R.) poch. X. Ignacy Rola Zbijewski prob. ryczywolski, † 2/3., morbo hectico

59326 (Ryczywół)

1815.13/11. (Las Tłukaw) poch. sław. Barbara de Grabusiewiczów 1-o v. Pawłowska, 2-o v. Zbieralska, 3-o v. Jabłońska, l. 34, ż. G. Mikołaja J-go leśnicz. z Tł., po nieszczęśliwym połogu 10/11. †

59327 (Ryczywół)

1815.24/12. (Folwark kośc.), poch. cm. G. Mateusz Konarski l. ok. 80, † 22/12. starość

59328 (Ryczywół)

1817.23/9. † (Las Tłukaw) poch. Tekla, l. 3, c. G. poprz. Jabłońskich [Mikołaja i Barbary de Grobusow Zbierska] † 21/9. ospa

59329 (Ryczywół)

1845.31/5. (Skrzetusz) † Rozalja Bolesława Łukowska 1 r., dni 19, c. Józefa Salomei Lemańskiej

59330 (Ryczywół)

1865.18/9. (R.) † Zygmunt, 5 m., 15 dni s. Franc. de Rzepeckiego pos. i Teofili de Sikorskiej

59331 (Ryczywół)

1869.1/2. (Skrzetusz) † Salomea de Łukowska de gente Lemańska l. 60, ż. kier. szkoły Józefa L. został mąż jedna córka Aniela

59332 (Zielęcin)

1814.1/3. ch. ch. M. Antoni Kraszkowski mł. i M. V. Karolina K-a, ob. z Z. -- 1816.7/7. ch. ch. MD. Michał Nieziokowski mł. z Wąbiewa i M. Karolina Kr., panna z Z.

59333 (Zielęcin)

1817.4/2. ch. ch. MD. Antoni Kwiatkowski mł. pos. Myszczyna i MD. Karolina Kraszkowska panna, c. MD. Tomasza, dz-ca Z.

59334 (Zielęcin)

1817.4/10. ch. ch. MD. Michał Nieżykowski(?) mł. z Wąbiewa i MV. Józefa R. z Z.

59335 (Zielęcin)

1818.10/4. ch. ch. MD. Maciej Górczyński komis. dóbr Ruchocice i MV. Urszula Kraszkowska z Z.

59336 (Zielęcin)

1819.14/10. ch. ch. MD. Nepom. Wilczyńska pos. Ruchocic i Parzęczewa i MV. Antonina Kraszkowska z Z.

59337 (Zielęcin)

1820.22/10. ch. ch. MD. Feliks Stęszewski major wojsk Król. Pol. mł., de Grodz., M. Antonina Kraszkowska z Z.

59340 (Bytyń)

1795.29/12. (B.) ch. ch. X. Adam Ciecierski, pleb. tut. i PMD. Michalina z Targowskich Kowalska pos. Witkowic

59341 (Bytyń)

1797.21/3. (B.) Leokadja, c. G. Wojc. Dymkowskiego nauczyc. z dw. B. i G. Marjanny de Gutowskie, * 18., -- G. And. Niegolewski mł. i G. Leokadja N-a, oboje dzieci kolatorów

59342 (Bytyń)

1798.19/4. (Młodasko) cerem. nad synem MD. Michałem Szczanieckiego pos. Mł. i MD. Gustawy d'Engeström, * 17/9. "Goravie" i tam ch. z wody 1797. imiona: Teodor Dominik -- JMD. Dominik Szcz. dz-c Chełmno, brat rodz. ojca i JMD. Kat. z Chłapowskich Prusimska dz-ka dd. Gorawic i Sendziny

59343 (Bytyń)

1799.10/1. (Gorgoszewo) Tekla Antonina, c. G. Tom. Grodzkiego ekonoma byłego z Ceradza Nowego i Ernestyny, * 30/12.98. -- . Marjanna Niegolewska starościna pobiedz. i G. And. Kowalski pos. Wiktowic

59344 (Bytyń)

1799.10/4. (B.), ch. ch. JM. Felicjan Niegolewski starosta pobiedz. i M. V. Marjanna Szczytnicka c. pułk. Franc. S-go

59345 (Bytyń)

1799.20/5. (Młodasko), ch. ch. M. Aleksy Kurnatowski pos. wsi Roszczki i M. Gustawa, ż. Michała Szczanieckiego pos. Mł.

59346 (Bytyń)

1799.16/12. cer. (Młodasko) Klaudjusz * 17/2., ch. z w. 24/2., s. poprz. Szczanieckich [Michała i Gustawy d'Engeström] pos. Mł. -- M. Wojc. Węgorzewski dz-c Objeziene i M. Anastazja ze Skorzewskich Szczeniecka dz-ka d. Brody

59347 (Bytyń)

1800.22/1. (Młodasko) z wody Rozalja Kornelja, * 17/1. c. poprz. M. Sczanieckich [Michał i Gustawy d'Engeström] pos. Mł. -- M. And. Kowalski pos. Witkowic

59348 (Bytyń)

1800.4/2. (B.), ch. ch. Andrzej Niegolewski s. JG. Felicjana N-go sty pobiedz. i G. Marjanna N., c. d. Józefa N-go chorążego pozn., sty pobiedz. -- 16/3. ch. Emilja N. c. Felicjana

59349 (Bytyń)

1800.14/12. (Młodasko), ch. ch. M. Wojc. Trąbczyński dz-c d. Piersko i Gustawa ż. Mich. Szczanieckiego pos. Mł.

59350 (Bytyń)

1801.4/11. (Bytyń), ch. G. Jakub Masłowski ale on zaraz potem "spect." leśniczy w B. -- 1802.24/3. ch. Michał Łukomski ekon. z Roszczek

59351 (Bytyń)

1802.11/7. (B.) ch. ch. MG. Apolinary Niegolewski i MG. Antonina N-a -- 30/7. ch. ch. I. Onufry Wierzbiński opat bledzew. i JGD. Magdalena Niegolewska

59352 (Bytyń)

1803.11/4. (B.) ch. ch. JM. Katarzyna z Chłapowskich Prusimska starościna oborn. i JM. Jakub Kęszycki wdzic gnieźn., JM. Leokadja Niegolewska i JM. Nepomucen Umiński starościc bełzcen.

59353 (Bytyń)

1805.22/3. (B.) ch. ch. M. Apolinary Niegolewski stolnikowicz wschowski i starościc pobiedz. i MV. Nepomucena Żołtowska M. Chryzostom Niegolewski brat 1-go chrzestnego: siostra jego Emilja N-a stoln. wsch. i star. pobiedz.

59354 (Bytyń)

1806.9/10. (Roszczki) Franciszka Brygitta, * 4., c. GD. Antoniego Kowalskiego i Michaliny z Targowskich pos. R. -- MGD. Andrzej Niegolewski i MGV. Antonina N. stoln. wschow.

59355 (Bytyń)

1808.13/5. (Młodasko) Felicjan * 4., s. JMG. Chryzostoma Niegolewskiego stolnikowicza wschow., dz-ca Chlewisk i pos. Mł. i Łucji z Bnińskich starościanki środz. -- JM. Felicjan stolnik wschow., star. pobiedziski, kaw. św. Stan. dz-c Byt. i Franciszka z Bnińskich B-a, starościna średz. dz-ka Gutow, oboje dziadkowie dziecka

59356 (Bytyń)

1811.25/2. (B.) ch. ch. MGV. Nepomucena Żółtowska i MGD. Maciej Rogaliński pos. Skorzewa, goście we dworze bytyńskim

59357 (Bytyń)

1812.3/6. ch. ch. JM. Magdalena z Potockich Niegolewska stolnikowa wschow. dz-ka Bytynia i M. Maks. Potocki z Będlewa jej bratanek

59358 (Bytyń)

1819.15/4. ch. ch. GD. Jan Prusimski dz-c Kunowa i in. i GM. Elżbieta Dobrosłaska z Kunowa, gośc.

59359 (Bytyń)

1820.27/10. ch. ch. GD. And. Kowalski pos. Witkowic i MD. Antonina Niegolewska V. z Bytynia

59360 (Bytyń)

1824.6/9. ch. ch. GD. Stanisł. Borowski ze wsi Dominopol w Pol. w pow. sochaczew. i D. Tekla Dobrosławska z Kunowa

59361 (Bytyń)

1826.9/3. (B.) Wiktoria Franciszka Pelagia c. GMD. Jana Żółtowskiego i MD. Emilii z Niegolewskich dz-ców Kąsinowa i Miszkowa i inn. * 6., -- chrz. nieszl.

59362 (Bytyń)

1816.30/3. ch. ch. GD. Wojc. Trąbczyński ze wsi Sokolniki W. i G. V. Marjanna Kowalska z Witkowic

59363 (Bytyń)

1816.12/6. ch. ch. JMD. Magdal. z Potockich Niegolewska dz-ka i JD. Walerjan N., s. Chryzostoma dz-ca Bytynia

59364 (Bytyń)

1796.10/3. poch. X. Adam Ciecierski pasterz tut. parafii l. ok. 50, † 5.

59365 (Bytyń)

1804.4/4. (B. Dwór) rodzice Felicjan i Magdalena Niegolewscy dz-ca B., Roszczek, Wiktoria, stowie pobiedz. i stoln. wschow. i JM. Jakub Kęszycki sta. mosin., wdzic gnieźn. mąż od roku ub. Leokadja ich córka tracą ją l. 17 po połogu poch. reform w Szamot.

59365 (Bytyń)

1810.13/2. (B.) poch. mł. Apolinary l. 34, dz-c Bytynia s. MG. Felicjana i Magdal. z Potockich Niegolewskich dz-ców B., Roszczek, Witkowic, Młodaska, † w Pozn. 10/2. dziedzic Niegolewa poch. w Bytyniu

59367 (Bytyń)

1769.30/8. (B.) G. Wojc. Dymkowski x Marjanna Gutowska V., sługi dwor. byt. on 30, ona 24

59368 (Bytyń)

1803.29/5. (B.) JM. Jakub Kęszycki starosta mosiński s. o. Xawerego wdy gn. i Barbary z Kwileckich mł., l. 24, x JM. Leokadja z Niegolewskich c. Felicjana sty pobiedz., stol. wschow., dz. Nieg., Byt., Witk., Chlew., Brezna, Młod., Roszczek, Gorgoszena, i Magdal. z Potockich panna l. 18, -- Adam Kwilecki klan przemęcki kaw. O. B. Ludwik Skurzewski podkom. JKMci, Winc. Prusiński scic obornicki.

59369 (Bytyń)

1810.0/10. MG. Jan Żółtowski mł., l. 29, s. MG. Marcelego i Juljanny z Niegolewskich †-ych dz-ców Kąsinowawa, Piaskowa, Myszkowa x MG. Emilja Ignacja Alojzja Niegolewska c. poprz. N-ch [Felicjana i Magdaleny] -- JMG. Wojc. Węgorzewski gen. wojsk Ks. Warsz. kaw. św. St. z żoną z Kwileckich Chryzostom N. dz-c Chlewisk z ż. z Bnińskich, MGD. Jakub Daleszyński pos. Niegolewa, Wojc. Trąbczyński dz-c Pierska, And. Kowalski pos. Roszczek

59370 (Bytyń)

1826.6/3. * (B.), ch. 9/3. Wiktoria Franc. Pelagia c. Jana Żółtowskiego dz-ca Kąsinowa i Emilji z Niegolewskich

59371 (Bytyń)

1823.29/5. (B.) MD. Wilhelm Zoromski dz-c d. Grabowiec, Wolna p. kalis., s. Walentego i Tekli z Kempiotych x MD. Józefa Potocka c. Aleks. i Anny on 31, ona 28 -- MD. Jan Żółtoski z Kąsinowa i D. Artur Kowalski z Witkowic, D. Potocki opiekun i wuj jej i D. Maks. P. brat

59372 (Bytyń)

1825.25/1. † (Młodasko) Walerjan Niegolewski l. 17 mł., s. Chryzostoma i Łucji z Bnińskich dz-ców Byt. i inn. febra

59373 (Bytyń)

1813.13/3. poch. JMD. V. Marjanna Niegolewska V., c. JM. stolnikowicza wschow., l. 72 1/2

59374 (Bytyń)

1815.9/8. (B.) † JMD. Felicjan Niegolewski dz-c B. i inn. star. pobiedz., stolnik wschow., kaw św. Stan. i O. B., w domu córki swej Żółtowskiej, w Kąsinowie poch. Byt.

59375 (Bytyń)

1819.8/4. poch. (B.) JMD. Magdalena z Potockich Niegolewska dz-ka Byt., inn. ścina pob., stoln. wschow. wd. po Felicjanie, † w Pozn. 3/4. l. 65

59376 (Bytyń)

1825.7/2. poch. (B.) G. Joanna Kowalska V., † 4., l. 20 bawiąc w gościnie

59377 (Bytyń)

1896.18/2. * (Kunowo), ch. 21/2. Antoni Wawrzyniec, s. G. Witolda de Grabskiego i G. Rozalji de Kowalskiej dz-ców Kunowa -- Stanisław de Grabski

59378 (Bytyń)

1897.4/8. * (Kunowo), ch. 4/9. Teresa Marja, c. poprz. G. Grabskich [Wiktora i Rozalji Kowalskiej] -- Wawrzyniec Kowalski dz-c Wysoczki

59379 (Bytyń)

1898.18/9. (Kunowo), ch. 7/11. Ignacy Karol, s. poprz. Grabskich [Wiktora i Rozalji Kowalskiej] pos. wsi -- Franc. G., Stanisława Kowalska

59380 (Bytyń)

1841.3/2. * (B.) Bronisława Teofila, x. G. Ludwika Sulerzyskiego i Konstancji z Szulczeskich, ekon. -- Napoleon Neyman pos. Dusznik, Julja Sulerzyska panna z Swadzimia

59381 (Bytyń)

1835.1/4. † (B.) G. Jan Koczorowski l. 38, ptaetor regins, -- wójt stanu szlach., s. K-go dzierż. i Rowińskiej. Donosi Piotr K. poch. 4/4. cm. w Buku

59382 (Bytyń)

1835.25/5. † (B.) Nob. Antonina Niegolewska l. 61, nob. c. N-go dz-ca dóbr i de Potockiej puchl. wod. Donosi brat Chryzostom N. poch. kośc. tut., 30/5.

59383 (Bytyń)

1835.16/5. (Włodasko) † Nob. Florjan Niegolewski l. 28, s. N-go i Bnińskiej, hectica. Donosi ojciec poch. 17/6. kość.

59384 (Bytyń)

1841.25/4. † (B.) Leopold Sulerzyski 1 r., 6 m., s. Ludwika ekon. i Konstancji z Szulczewskich poch. 28/4. kośc.

59385 (Bytyń)

1860.27[?]/5. * (B.), ch. 3/6. Konstancja Marja Teofila Dezyderja c. G. Jana Mierzyńskiego i G. Aleksandry Łuszczewskiej dz-ców dóbr -- G. G. Winc. Skarżyński Albin Żychliński Konstancja Wodzińska, Antonina S-a

59386 (Bytyń)

1866.1/1. * 6/12.65. (Kunowo) Witold Tadeusz, s. G. Stanisł. Grabskiego i G. Klaudyny Prusimskiej dz-ców d. G. Franc. G. z Krześlic i G. Prowidencja G-a z Pozn.

59387 (Bytyń)

1867.5/12. *, ch. 31/1.1868. (Kunowo) Bronisław Jarosław Wincenty s. poprz. Grabskich [Wiktora i Rozalji Kowalskiej] dz-ców ek. -- G. Józef Giza Stęszewska i G. Teresa Prusimska z Sarbi

59388 (Bytyń)

1869.18/2. † (Kunowo), ch. 18/3. Jadwiga Eleonora c. poprz. G. Grabskich [Wiktora i Rozalji Kowalskiej] dz-ców d. -- G. Henryk Prusimski z Sarbi G. Rozalja Kierska z Bobotki(!) p. wyrzeysk

59389 (Bytyń)

1870.11/9. * (Kunowo), ch. 17/10. Wanda Marja, c. poprz. G. Grabskich [Witolda i Rozalji Kowalskiej] dz-ców d. -- Juljan G., Kornelja G.

59390 (Bytyń)

1846.13/12. † (Poznań) G. Łucja z Bnińskich Niegolewska l. 60, żona dz-ca Młodaska etc., hydrop. suchoty poch. kość. 18/12.

59391 (Bytyń)

1860.9/10. † (B.) G. Tekla Skarżyńska l. 49, V., c. G. Maks S-go †-go i G. i Marii Lubieńskiej (!) epilepsja. Donosi brat G. Bronisław Sk.

59392 (Bytyń)

1973.14/8. † (Kunowo), poch. 18. Teresa de Prusimska z domu de Brodnicka wd. po Maks P. †-ym w Marienbadzie l. 63, dz-ka Sarbi, c. Karola Br. dz-ca Wilkowa i Franciszki de Kierskiej †-ej w Pozn. tyfus. Syn Henryk i córka Klaudyna de Grabska poch. Ceradz

59393 (Skrzebowa)

1812.10/8. ch. ch. P. Feliks Gorzeński gen. lej. pol. -- lith. dz-c d. Chorzew i Ludwika z G-ch Zakrzewskich, dz-ka d. Gutów, siostra jego. To pułkownik G.

59394 (Skrzebowa)

1812.12/10. ch. G. Mikołaj Rapacki ekonom folw., S.

59395 (Skrzebowa)

1817.14/7. * 7/7. Jan z Dukli Cyryl, s. G. Stanisława Wichlińskiego (lat 40) i G. Franciszki z Lisieckich (lat 25), pos. dd. S. i Biniew -- G. Nep. L. syn pos. Roszkowa a sam współpos. Biniewa i G. Marjanna Skotnicka, siostra D. Wichlińskiego, G. Mich. Mierzewski mł. i Faustyna Otocka V., sororissa D. W-ej

59396 (Skrzebowo)

1820.23/9. * a 26. ch. (S.) Józef Seweryn Lisiecki s. Nepom. L-go, stanu Nob. pos. S. i Szczur i G. Justyny z Otockich 2-o v. Skotnicka, G. Leon Sk. G. Kat. L.

59397 (Skrzebowo)

1819.8/5. Paweł Drogosław Skorzewski dz-c Roszkowa, Skrzebowy, Szczur, Bieniewic, Będzieszyny, Parczewa, Wysocka, Rososzycy, Bystrzy, Sadowia, m. Dobrzy w Pol. i w okolicy wsi 17, -- senator wojew. pol., za młodu rotm. konf. barskiej potem stolnik kaliski, ze insur. kaw. i organizator poseł kość. na sejm 1794. kaw. św. St. O. B. i krzyża wojsk. † w Parczewie poch. w Wysock. Zostawił 3 synów i córkę ze Zbyszewskich pogrzeb Kaliszu. 17/6. (56. pów, ponad 200 księży !)

59398 (Obra)

1788.22/7. ch. G. D. Marcin Wróblewski pisarz celny -- 6/7. tenże GD. Marii Wr., z Kębłowa, pis. celny; z Kiebłowa 17/7. - 6/1.1791. pis. cel. z m. Kębłów toż 1792. i 29/4.93

59399 (Obra)

1795.1/1. (O.), ch., a * 28/12.1795. Anna Ignacja Józefa c. MD. Antoniego Kornatowskiego i Teresy -- GD. Józef Falęcki pos. Putolensis i GD. Juljanna z F-cz Haydes, GD. Józef Haydes pos. Groiecensis i V. Eleonora de H. z O.

59400 (Obra)

1847.8/9. (O.), *, ch. 30/9. Anna Marja Teresa Weronika c. MD. Sylwina Wilhelma Józefa de Anlock i Zofji Wielbach dz-ców -- GD. Rudolf v. Dziembowski mł., dz-c w O., MD. Antonina Mielęcka V. z Niepruszewa, GD. Karolina v. Unrug V. z dworu w O. etc. (Niemcy)

59401 (Obra)

1849.22/8. * (O.), ch. 16/9. Franciszek Bernard Henryk, s. poprz. MD. de Anlock [Sylwina i Zofji Wielbach] dz-ców -- chrz. nieszl.

59402 (Obra)

1851.9/7. * (O.), ch. 21/7. Paweł Józef Henryk s. poprz. MD. de Anlock [Sylwina i Zofji Wielbach] dz-ców -- MD. Karol de N. mł. MD. V. Matylda de A. (i inni Niemcy)

59403 (Obra)

1852.14/11. † (O.) Karol Antoniewicz l. 45, superior o. jezuitów s. Józefa N. dz-ca d. Skwarzewskich w Galicji i Józefy z Nikorowiczów, cholera poch. 17/11.

59404 (Rusko)

1848.19/9. GMD. Antoni Szydłowski dz-c d. Storbkowice i Wołkowyja (?) w Kr. Pol. gub. lubel. wd. l. 33, x GM. Elżbieta Richthofen, V., c. dz-ców d. Lussowo z przyl. w Prusach l. 20, -- GMD. Jan Kamiemiecki krewny jego z Pol. i Józef Objezierski dz-c d. Drzeczkowo i Wielka w Prusach (!)

59405 (Rusko)

1879.5/11. G. Marceli Adam Zdzisław de Żółtowski hr. i dz-c d. Godurowo, W. Strzelce etc. mł. l. 29 x Marja Cecylja Ludwika hr. Czarnecka, c. hr. Zygmunta dz-ca R., V. l. 21 -- ks. Eugenjusz Lubomirski z Kruszyny w Pol., hr. Zygm. Grudziński z Drzązgowa, hr. Stefan Ż. z Głuchowa, hr. Adam Ż. z Ujazdu, hr. Wiktor Cz. z Gogolewa, ks. Leon Sapieha z Krasiczyna, Józef Ostrowski z Maluszyna, Józef Mycielski z Ponieca

59406 (Jeżewo)

1867.13/10. Bolesława Bogdan Trąbczyński s. GG. Antoniego i Weroniki z Lutomskich mł., ekon. z de Rusco (?) w par. Wianyczyn (?) l. 24, x G. Stanisława Florentyna, c. Feliksa Plucińskiego i Emilji Skorzewskiej pos. de Jawore, V. l. 24 (on * w Pozn. na Chwalisz. 25/2.1843., ona * w Amt Buk 23/4.1843.) -- G. Józef Pl. pos. Konojadu. Florjan Majewski dz-c Zbietki

59407 (Boruszyn)

1905.7/3. * (B.), ch. 15/4. Marja Helena Jadwiga Joanna c. G. Józefa Lossowa dz-ca i Heleny hr. Szembek - Aleks. Sz., Zofja Skrzydlewska z Zbrudzewa [x w Gryżynie 1/12.1934. Adam Daszewski]

59408 (Boruszyn)

1907.14/5. * (B.), ch. 25/5. Zofja Helena Marja c. poprz. G. Lossów [Józefa i Heleny Szembek] -- Wawrzyniec hr. Benzelstierna Engeström Stanisława Skrzydlewska z Melhlina [x Gryżyna 8/4.1933. Kazimierz Władysław Doria [?] Dernałonin]

59409 (Boruszyn)

1908.10/7. * (B.), ch. 18/7. Halina Gabriela Marja, c. poprz. Lossów [Józefa i Heleny Szembek] -- Teodor Twardowski z Wojnowa i Zofja Niemojowska z Marchwiana

59410 (Boruszyn)

1824.4/1. (B.) Juljanna Antonina c. G. Chryzostoma Pielawskiego pos. wsi B. i Fryderyki Augusty Anny Burghatt, * 9/12.1823. -- G. Samuel B. supermus pos. de Powiedziska i panna Juljanna Albertyna B. z tegoż miasta

59411 (Bnin)

1879.19/6. * (Biernatki), ch. 1/7. Mieczysław Eugeniusz Tadeusz, s. G. Henryka de Topór Trąmpczyńskiego i M. Pauliny de Pągowskiej pos. d. B. i Prusinowo -- X. i Apolonia dr Matecka z Pozn.

59412 (Bnin)

1894.1/4. * (20/12.93.) (Radzewo) Władysław Klemens, s. G. Józefa Mejer i G. Leonii Żorawskiej pos. d. R. -- chrz. nieszl.

59413 (Bnin)

1908.19/2. * (Dworzysko), ch. 8/3. Stanisław Maciej, s. Andrzeja Feliksa Jankowskiego nob. i Wiktorii Pilachowskiej, dzierż. folw. -- Maciej z Pozn. [x Skwierzyna 10/4.1948. Branisława Krupińska]

59414 (Bnin)

1909.31/10. * (Dworzyska), ch. 8/11. Antoni Krzysztof Sebastian s. poprz. Jastrzembiec Jankowskich [Andrzeja Feliksa i Wiktorii Pilachowskiej] dzierż. D. -- Franc. J. z Genewy, Stanisł. Jaworska z Dw.

59415 (Bnin)

1912.18/7. * (Dworzyska), ch. 27/7. Czesława Marja, c. poprz. G. Jankowskich [Andrzeja Feliksa i Wiktorii Pilachowskiej] dzierż. Dw. -- Walenty J. z Pozn., Stanisława Jaworska z Dw.

59416 (Bnin)

1916.27/8. * (Dworzyska), ch. 2/9. Bogdan Cezary, s. poprz. Jankowskich [Andrzeja Feliksa i Wiktorii Pilachowskiej] dzierż. -- Antoni J. z Dw., Klara J. z Pozn.

59417 (Bnin)

1918.12/4. * (Dworzyska), ch. 14/4. Wanda Katarzyna, c. poprz. Jankowskich [Andrzeja Feliksa i Wiktorii Pilachowskiej] dzierż. -- J. Wawrzyniec z Pozn., Jaworska Stan. z Dw.

59418 (Bnin)

1888.28/10. Józef de Mejer ze Skokówka mł. 31 x Leonia Zofja de Żórawska z Radzewa, V. l. 20 -- św. nieszl.

59419 (Bnin)

1845.14/8. † G. Walerja Trąmpczyńska, ż. inspektora lasów po połogu, l. 34, poch. cm.

19420 (Morkowo)

1840.24/3. (Lipe), * 5/3. Lucjan Bronisław s. Izydora v. Jaraczewskiego i Weroniki v. Sulerzyckiej, cer. 10/5. -- Zygmunt J. i Konstancja J-a

59421 (Morkowo)

1842.21/5. (Lipe) * Izydor Juljan s. poprz. G. v. Jaraczewskich [Izydora i Weroniki v. Sulerzyckiej] -- Stanisław v. J.

59422 (Morkowo)

1845.10/7. * (Lipe) Wanda Franciszka Rozyna, c. poprz. v. Jaraczewskich [Izydora i Weroniki v. Sulerzyckiej] dz-ców L., ch. 27/7. -- Stanisław v. Jarzembowski i Michał v. Skarzyński z Żakowa (!?)

59423 (Morkowo)

1864.31/12. cer. Adam Bolesław Moszczeński z Jeziorek, s. Franc. Xaw. M-go i †-ej żony Juljanny z Sulerzyckich (* w Jeziorkach 1/11.1853. -- przy cer. i G. wd. Weronika Jaraczewska z domu Sulerzycka, G. Izydor Juljan Jaraczewski mł.)

59424 (Wielichowo)

1730.9/8. (W.), ch. GD. V. Jadwiga Krzywosądzka 29/8. ch. ch. MGD. Andrzej K. dzierż. kl. Wiechowskiego

59425 (Wielichowo)

1732.25/2. (Gradowice), ch. GD. Marjanna Krzywosądzka 18/4. ch. ch. GM. And. Krzywoszeński (!) z dw. W. i GMV. Kat. Kierska z dworu

59426 (Wielichowo)

1733.12/4. ch. JMD. Teresa Dzierżanowska dz-ka d. Prochy 5/10. ch. MD. Zofja Rapacka V. z Prochów 20/10. -- ch. MD. Regina Sawicka ż. ekon. dw. W.

59427 (Wielichowo)

1734.12/9. ch. M. V. Kat. Brodnicka t. d. ch. MV. Zofja Rapacka z dw. Prochy

59428 (Wielichowo)

1735.27/11. Katarzyna Barbara c. GD. And. Sawickiego i Reginy, z dw. W. -- X. i GV. Franc. Rudlicka

59429 (Wielichowo)

1736.12/6. (Zimin) PMD. Rafał Gajewski starościc kośc. i PMD. Anna G. jego siostra

59430 (Wielichowo)

1738.15/9. ch. M. Anna Smoleńska dzierżawczyni prob. W. 1739.22/12. ch. MGD. Dzierżanowska dz-ka Prochów

59431 (Wielichowo)

1740.12/8. ch. MD. Marjanna Snowadzka -- 1742.18/2. ch. MD. Helena Smolińska -- 18/2. ch. MD. V. Ewa Rokossowska

59432 (Wielichowo)

1743.3/1. ch. GD. V. Franc. Rynarzewska bawiąca wtedy we dworze W. -- 15/10. ch. MD. Ewa Rokossowska V.

59433 (Wielichowo)

1743.17/5. (W.) Jan Antoni, s. GD. Ant. Smolińskiego dzierż. prob. w W. i Heleny GD. Karol Rokossowski dzierż. klucza W. i GD. Tarkowska z Ziemina 29/7.1744. taż T-a dzierż. z Z.

59434 (Wielichowo)

1745.19/5. ch. MG. V. Eleonora Rokossowska z dw. W. -- 1746.28/8. ch. GD. Katarzyna Bogdańska V. z dw. Taż 15/7.1747.

59435 (Wielichowo)

1754.24/8. ch. GD. Kat. Chylkowska -- 27/9. ch. ch. GD. Józef Ligowski mł. i GD. Marjanna Rychlewska ekon. W. -- 1755.26/6. MD. Karolina (!) Rychlewska ekon. W. i tak dalej (!)

59436 (Wielichowo)

1757.7/8. ch. MD. Stanisław Branecki pos. d. Rakoniewice -- 1763.14/4. ch. GD. Florentyna Skapska z W.

59437 (Wielichowo)

1764.10/10. ch. G. Wawrzyniec Skapski ekonom, z matką swą -- 13/12. ch. G. Katarzyna Rychlewska (!)

59438 (Wielichowo)

1765.9/1. (W.) Kasper Melchior Balcer, s. MD. Wawrzyńca i Wiktorii Skąbskich -- M. Jakub Swinarski i G. Karolina Rychlewska

59439 (Wielichowo)

1765.17/9. ch. ch. GD. Jan Tarnowski ekon. Kl. W. i GD. Zofja Grzegorzewska z W.

59440 (Wielichowo)

1766.30/10. (W.) Seweryn Szymon Tadeusz, s. G. Felicjana i Rozalji Kłosowskich -- M. Franc. Dąmbrowski i M. Kat. z Kosickich żona jego

59441 (Wielichowo)

1767.15/6. ch. GD. Kat. Maykowska dzierż. probostwa 1767.27/12. ch. ch. PMD. Teresa Dzierżanowska z Proch i PMD. Jan Malczewski

59442 (Wielichowo)

1768.28/5. (W.) Józef Antoni s. G. Felicjana Kłosowskiego ekon. W. i Rozalji z Strzelewskich -- X. Józef Korytowski kanonik gn., prob. śmigiel., sędzia pozn. i JMGD. z Malczewskich Dzierżanowska Teresa, z d. Prochy

59443 (Wielichowo)

1769.10/8. ch. ch. MD. Józef Dzierżanowski chorąży z Prochów i M. Rozalja ze Strzeleckich Kłosowska

59444 (Wielichowo)

1770.22/2. ch. MD. Felicjan Wierzchlejski -- 1771.11/2. ch. MGD. Maciej Dąbrowski suscept. gr. pozn. i MD. Anna z Szpotańskich Szuciczowa (!) ekon. W. - taż 14/5.

59445 (Wielichowo)

1770.20/8. (W.) Helena c. MD. Józefa Szusciewicza ekon. W. i Anny Szpotańskich -- MD. Joanna z Tysiewiczów Kierska dz-ka Ruchocic, MD. Stanisł. Dzierżanowski, MGD. V. Józefa Dz. Szuściewicze ekonomowie ujazdowscy 1773.

59446 (Wielichowo)

1773.24/5. (Ziemin) Joanna Magdalena c. GD. Antoniego Radeckiego ekon. Z. i Ludwiki z Zbyszewskich -- chrz. nieszl.

59447 (Wielichowo)

1773.10/12. ch. ch. G. D. Gabriel Gliński, GD. V. Aniela [?] Mięszkowska

59448 (Wielichowo)

1778.16/4. (W.) Lambert Adalbert, s. MD. Ignacego Glińskiego i Elżbiety - MD. Gabriel G. i ż. jego Anna

59449 (Wielichowo)

1738.11/2. MG. Nob. persone Jan Jaworski x Marjanna Lakociąnka -- św. mieszczanie

59450 (Wielichowo)

1741.9/4. † Nob. Jan Jaworski poch. cm.

59451 (Wielichowo)

1749.20/1. (W.) † dziecko M. Michała Narwańskiego ekonoma W., poch. kośc.

59452 (Wielichowo)

1788.22/4. (W.) Marjanna Nep. Krystyna, c. MD. Macieja Markowskiego i Juljanny, a cerem. 14/3. -- ass i X. Ignacy Prandota Rawicz Trzciński, UJD (?) kanonik i komisarz gen. dóbr kapit. pozn., prob. w Winnej Górze i MD. Marjanna Milęcka miecznikowa wschow. i MD. Adam M. miecznikowicz wschow. i D. Anna Cichoszewska

59453 (Wielichowo)

1788.13/5. ch. MD. Juljanna ze Snowackich Markowska poses. prob. W. -- 1793.1/9. G. Ignacy Olszewski ekon. w W. (dalej tylko "D.")

59454 (Wielichowo)

1787.28/7. św. św. MD. Ignacy Rudnicki z ż. Barbara i MD. Ignacy, bratem rodz. tej Barbary

59455 (Wielichowo)

1789.25/8. (W.) † X. Ignacy Prandota Rawicz Trzciński U. JD. kanonik, komis., dóbr kapitały i deputat na Tryb. Kor. poch. Pozn.

59456 (Wielichowo)

1795.2/3. poch. Paweł dziecko G. Ant. i Kat. Chmielewskich 1 rok, poch. kośc. (W.)

59457 (Wielichowo)

1829.15/1. Nob. Ignacy Schoenitz pos. wsi Siekowo, z par. przemęckiej l. 34 x GMD. V. Urszula de Wilkońskie mieszk. "GMD Wincentego Wilkońskiego pos. Zimina, stryjecznego swego l. 24 -- MD. Wincenty Wilk. jej stryjeczny (pos.Zimina) i Nob. Stanisław Mikara jego wuj, pos. Czacza

59458 (Tuchorza)

1767.23/8. (Boreczki) ch. G. Ignacy Czerznicki admin. T. -- 27/9. ch. G. V. Kat. Pscynska, c. adopc. poprz. Cz-go ch. G. Józef Łokowski leśniczy w T.

59459 (Tuchorza)

1768.22/8. (T.) * Szymon de Lip Fryderyk Wincenty, s. MGD. Józefa Leona de Rutkowica Pobóg Rutkowskiego sędziego zs. dobrzyń i Faustyny z Zielińskich córki PMD. Szymon Z. chorąży zs. nurskiego -- 21/10.1770. ch. PGD. Leon Rutkowski sędzia dobrzyński, dz-c T.

59460 (Tuchorza)

1772.6/2. (T.) ch. MGD. Joanna Konstancja Lossowa z Belęcina

59461 (Tuchorza)

1772.15/2. * (T.) Konstncja Eleonora Faustyna, c. poprz. PMGD. [Józefa Leona de Rutkowica i Faustyny Zielińskiej] (Józef Leonor) Rutkowskich (ojciec też pułk. usarski) -- JMD. Katarzyna z Radolińskich Garczyńska klanowa rozpirska i JMD. Rafał Gajewski klan rogoziń.

59462 (Tuchorza)

1773.7/3. (Belęcin) Jan Boży Józef, s. G. Kajetana Miaskowskiego i Anny z Nieborskich -- PGD. Leon Rutkowski sędzia dóbr dz-c Tuchorzy i MG. Joanna -- Konst. Lossowa z Belęcina

59463 (Tuchorza)

1782.3/8. (T.) ch. G. V. Fryderyka, c. G. Zygmunta Lossa pos. T. -- 1783.5/12. ch. ch. G. Józef Łukowski leśniczy T. i GV. Andreeta (!) Kurnatowska -- 29/1.1784. ch. G. Fryderyka Konstancja Lossowka

59464 (Tuchorza)

1793.12/3. ch. ch. P. Mikołaj i Anna Mielęccy z Belęcina 1795.1/1. ch. ch. M. G. Antonina M., virgo pułkownikówna z Belęcina i G. Gabriel Turski leśniczy w T.

59465 (Tuchorza)

1794.18/3. † G. Józef Łukowski l. ponad 70, poch. cm.

59466 (Tuchorza)

1796.3/4. (T.) *, a ch. 4. Katarzyna c. D. Gabriela Turskiego leśnicz. T. i Katarzyny -- GM. Kat. Mielęcka panna pułkownikówna z Belęcina i MGD. Mikołaj M., s. MD. Jana M-go, pułk. dz-ca Bel.

59467 (Tuchorza)

1798.25/12. (* 20.) Józef Ignacy s. poprz. GD. Gabriela Turskiego leśn. Tuch. i Kat. Miszewskiej -- GD. Józef Charchowski pos. T. i D. Elżbieta Ch.

59468 (Tuchorza)

1801.28/4. * Ignacy s. poprz. D. Turskich [Gabriela i Kat. Miszewskiej] de stripe nobili -- chrz. nieszl.

59469 (Tuchorza)

1802.12/6. ch. (* 11.) Bonifacy Antoni s. D. Józefa Charchowskiego stanu nob. pos. T. i Elżbiety Fridrikowny -- D. Kat. Turska i nieszl.

59470 (Tuchorza)

1815.13/8. ch. MD. Fryderyk Ernest Henryk von Kottwitz dz-c d. Tuchorza

59471 (Skoki)

1854.25/8. ch. ch. G. Mieczysław Kalkstein i G. Marjanna K. wd. -- 5/6. ch. ch. GD. Bogusław Łubieński dz-c Kiączyna i GD. Konstancja Wodpol dz-ka Budziszewa -- 23/7. ch. GD. Marjanna K. była dz-ka dóbr

59472 (Skoki)

1855.20/5. ch. ch. GD. Stanisław Łubieński dz-c Potrzanowa i G. Kat. Swinarska dz-ka Roszkowa

59473 (Skoki)

1855.19/8. ch. G. Józef Seredyński dziedzic Chociszewa

59474 (Skoki)

1852.4/4. ch. ch. G. Michał Szczaniecki i G. Florentyna Swinarska -- 17/10. ch. ch. Ignacy Sw. dz-c Roszkowa i G. Aniela Seredyńska c. dziedzica Chociszewa

59475 (Skoki)

1853.19/2. ch. G. de Rolla Józef Janicki -- 10/4. ch. ch. GD. Ignacy Swinarski dz-c Roszkowa GD. Marjanna Kalkstein ol. dz-ka Mieleszyna -- 25/12. ch. G. Aniela Szczaniecka dz-ka Harbowa (!)

59476 (Skoki)

1856.10/3. ch. ch. G. Marcin Krzyżanowski i G. Katarzyna Swinarska dz-ka -- ch. 15/1. G. Eleonora Łubieńska, ż. dziedzica

59477 (Skoki)

1856.27/10. ch. ch. G. Stanisław Łubieński dz-c Potrzanowa i G. Konstancji Wodpol dz-ka Budziszewa

59478 (Skoki)

1858.9/8. * (Włókna), ch. 28., Paula Klara Kaliksta, c. MG. Stanisława Łubieńskiego i MG. Eleonory Jaraczewskiej dz-ców Potrzanowa -- MD. Konstancja Wodpol z Budziszewa

59479 (Skoki)

1859.2/10. * (Włókna), ch. 4/10. Franciszek Marjan Adam, s. poprz. [Stanisława i Eleonory Jaraczewskiej] G. Łubieńskich (dopisano de "Pomian") dziedziców Potrzanowo (dopisano "potem Budziszewo") -- G. Maciej Ł. z siostrą Gabrielą, syn i córka dziedzica

59480 (Skoki)

1857.19/3. * (Paryż we Francji), ch. 0/3. Tadeusz Stanisław Aleks, s. M. Hr. Stanisława Ponińskiego i M. Leokadji Kalkstein -- M. Hr. Aleks. Miączyński dziedzic Pawłowa, K. Kat. Swinarska dz-ka Roszkowa -- Cer. 23/9.1860.

59481 (Skoki)

1861.4/11. ch. G. Aleksander Dzierżanowski inspektor lasów w Glinnie, Anna Wierszewska, c. ol. dziedzica z Blizic -- Tenże Dz. ch. 10/5.63.

59482 (Skoki)

1861.23/2. * (L.), ch. 3/3.62. Bronisław s. G. Ignacego (dodane "de Nałęcz") Kąsinowskiego i Pauliny (dodano "generosae") Seredyńskiej, browarników -- G. Michał Szczaniecki dz-c Harbowa i G. M. Kat. Swinarska dz-ka Roszkowa

59483 (Skoki)

1864.27/12. ch. G. Bolesław Skarbek

59484 (Skoki)

1860.24/10. * (Lenartowice), ch. 10/2.1865. Emilja, c. G. Konst. Dziembowskiego dz-ka Roszkowa, Rakujad, współkolat. kośc. w Sk. i G. Seweryny Urbanowskiej -- G. Emilja U. matka jej z Turostowa i G. Jan Żółtowski z Zajączkowa

59485 (Skoki)

1864.11/4. * Bronisława (Kłudzisz par. Łopienna) c. poprz. G. Dziembowskich [Konst. i Seweryny Urbanowskiej] -- G. Teofila Dz. siostra Konstancja Roszkowa, Urbanowski dziedzic z Miłosławic

59486 (Skoki)

1865.12/10. * (Roszkowo), ch. 15/11. Katarzyna Helena, c. poprz. G. Dziembowskich [Konst. i Seweryny Urbanowskiej] dz-ców d. Roszkowo, Rokojady, Podlesie, Wysokie, Kłudzin, Sosnówka, Nadmłyn [† 12/10.1953. w Pleszewie]

59487 (Skoki)

1866.19/4. * (Sk.), ch. 20/5. Władysław, s. poprz. G. Kąsinowskich [Ignacego i Pauliny Seredyńskiej] browarników -- G. Józef Wierzbiński z Włókna i G. Stanisława Dzierżanowska ze Skoków

59488 (Skoki)

1868.4/10. * (Roszkowo), ch. 12/1.1869. Mieczysław Franciszek Alfred s. poprz. G. Dziembowskich [Konst. i Seweryny Urbanowskiej] -- G. Jan Majkowski księgarz z Warszawy i G. Teofila Dz., siostra Konstantego

59489 (Skoki)

1870.17/5. * (Sk.), ch. 22. Helena, c. G. Marcina Popowskiego i Józefy Bentkowskiej (ojciec lignifaber) -- chrz. nieszl.

59490 (Skoki)

1871.16/4. * (Roszkowo), ch. 5/8. Julja Adela, c. poprz. G. G. Dziembowskich -- Czesław Dz., s. Konstantego i Melanja Dz. c. tegoż Konstantego (x w Sobocie 1/9.1914. Stanisław Jakub Karol de Modlibowski) s. Stanisława i Czesławy z Budziszewskich * w Gierłachowie 2/3.1878. -- św. św. Czesław Dz. i Stanisław de ch.)

59491 (Skoki)

1873.19/1. * (Roszkwo), ch. 19/4. Henryk Władysław s. poprz. G. Dziembowskich [Konst. i Seweryny Urbanowskiej] G. G. Kaz. Dz. z Rudnicza i G. Emilji Dz. z Raczkowa [w Sobocie 1/10.1829. Ewa Ewelina Ruge]

59492 (Skoki)

1860.17/5. przed tą datą G. Adrjana Plucińska wyszła za G. (!) Juljana Dalkiewicza dra med. ch. ch. jej córki 6/6.1873. G. Józef P. z Trzebawia, G. Stanisława Dzierżanowska ze Skoków

59493 (Skoki)

1872.20/11. przed tą datą Jolanta de Trzcińska wyszła za Tom. Sniegockiego księgarza z Bydg. 22/11.1874. ch. ch. jej córki G. Wład. T. pos. d. Piotrkowo Jadajewno (!) w Pol.[ * 11/9., ch. 3/11.]

59494 (Skoki)

1878.11/9. przed tą datą Gabriela de Łubieńska wyszła za Bolesł. Sowińskiego dra medyc. -- 3/11. ch. ch. jej córki Marji G. Juljan Jaraczewski dz-c Lipnicy, G. Zofja Dobrzycka pos. d. Włókno

59495 (Skoki)

1881.14/10. * (Glinno), ch. 30/5. Izabela Kazimiera Irena c. G. Kaz. Drwęskiego i G. Klaudyny Skoroszewskiej dz-ców Glinna i Antoniewa -- Dr. Bol. Sowiński i G. Teresa Sk.

59496 (Skoki)

1882.20/6. * (Antoniewo), ch. 9/7. Władysław s. G. Jana Dąbrowskiego i Joanny Kriger, admin. dóbr -- Wiktor Dalski admin. z Glinna i G. Klaudyna Drwęska z Gl.

59497 (Skoki)

1882.13/8. * (Sk.), ch. 8/11. Mieczysław Wacław, s. Bol. Sowińskiego dra med. i G. Gabrieli Łubieńskiej -- G. Aleks S. kapitan z Pozn. i G. Marja Trąmpczyńska Jażdżewska, ż. mecenasa z Pozn.

59498 (Skoki)

1883.11/8. * (Sk.), ch. 14/8. Tadeusz Paweł. s. G. Pawła Wyskoty Zakrzewskiego i G. Stanisławy Łubieńskiej dz-ców d. Skoki i Skąpe, oraz Korzewo cz. Karolewo -- G. Wacław Hjacynt Wyskotą Z. dz-c Kleszczewa -- G. Konst. z Wybranowa Swinarska [ksiądz od 11/2.1906. bp. łomż. 22/9.1938. bp. ord. płocki 12/4.1946., † 26/11.1961.)

59499 (Skoki)

1884.18/8. * (Skoki Domin.), ch. 25/9. Marja Kat. Faustyna s. poprz. GM. Zakrzewskich [Pawła Wyskoty i Stanisławy Łubieńskiej] (dz-ców d. Skoki, Młodzikowo ad, Środa, Skąpe ad Września, Nożyczyn ad Inowrocław, komand. Św. Grzegorza W. -- G. Bol. Łubieński dz-c Kiączyna, G. Marja Z. siostra dz-ca Skok

59500 (Skoki)

1886.17/6. * (Skoki), ch. 26., Stanisław Stefan, s. poprz. drów med. Sowińskich [Bolesława i Gabrieli Łubieńskiej] -- G. Franc. Dobrzycki pos. d. Włokna, G. Rozalja Łubieńska dz-ka ze Stogszewa k. Kalw. Zebrzyd. w Galicji [x 7/7.1915. w Popowie Wanda Marja Majewska (?), c. * w Rudzie ad Mieścisko 9/12.1892. -- św. Teodor Swinarski z Budziszewa i Gabriela Sow. z Pozn.]

59501

1855.23/6. † (S), poch. 26/6. Henryka Tomicka m.5, dni 8, c. G. Eugeniusza T-go, daw. pos. dóbr, mieszk. obec. w Sk. i Anny Klinger, a sam G. Eugeniusz T. daw. pos. wsi Huta, s. daw. dziedzica Budzisławia i Potrzonowa l. 33 † w Sk. 15/8., a poch. 18/8.

5902

1856.1/1. † (Roszkowo), poch. Sk. 4/1. G. D. Ignacy Swinarski (* 1790.1/7.) l. 65, dz-c dóbr, s. G. Winc. i G. Kat. Gliszczyńska

59503

1857.2/2. † (Rószkowo), poch. 5/2. Sokolniki M. Marcjanna Kalkstein, ol. dz-ka d. Mieleszyn

59504

1859.2/10. † (Włókna), poch. 5/10. Paula klara Kalińska Łubieńska 1 r., 2 m., c. GD. Stan. dz-ca Potrzanowo i Eleonory Jaranowskiej

59505 (Skoki)

1863.4/12. † (Roszkowo), poch. 7/12. Leon Wojciech Dąbrowski l. 58, leśniczy, (dopis. syn G. Winc. i Marjanny) Donosi żona Marjanna dzieci: Franciszek 24, Konstancja 20, Wincenty 18, Magdalena 15

59506 (Skoki)

1865.24/5. † (Sk.), poch. 27/5. Bolesław Kąsinowski 1 dzierż s. Ignacego i Pauliny, obywateli

59507 (Skoki)

1852.10/11. GD. Michał Szczaniecki dz-c wsi Harbowo, mł. 27 x G. Aniela Seredyńska, c. dz-ca chociszewa, z Roszkowa V. 26 -- GD. Ignacy Swinarski i ksiądz

59508 (Skoki)

1853.31/1. G. Ignacy Korytowski młynarz z Miłosławia l. 27, x Marjanna Minkwitz wd. ze Skoków -- św. nieszl.

59509 (Skoki)

1858.24/11. Wojciech v. Popowski murarz ze Skoków mł. l. 32 x Marjanna Joachimowska V. ze Sk. l. 23 -- Marcin P.

59510 (Skoki)

1860.30/7. G. Augustyn Mieczkowski de Kozaki, par. Długa Goślina, wd. l. 55 x G. V. Barbara Kąsinowska ze Sk., l. 40 -- X. i G. Ignacy K.

59511 (Skoki)

1860.13/8. G. Ignacy Kąsinowski ze Skoków mł. 31, x G. Paulina Seredyńska z Roszkowa V. 29 -- G. Józef S.

59512 (Skoki)

1864.21/6. G. Aleksander Dzierżanowski z Glinna mł. l. 40, x sław. Stanisława Wierszewska ze Sk., V. 30 1/2. -- G. Edmund Swinarski z Gołaszyna, G. Leopold Ciesielski

59513 (Skoki)

1870.28/4. G. Franciszek Dobrzycki dz-c d. Bablin wd. 36, x G. Zofja Wierzbińska, c. dz-ca Potrzonowo i Włókna V. 21 -- G. Józef W. dz-c Wł. i Potrz. i G. Henryk D. dz-c Bąblina

59514 (Skoki)

1871.3/10. G. Henryk Dobrzycki dz-c Baborowa (!) par. Szamot. mł. 35 x Marja Wierzbińska V. 20, c. Józefa W. dz-ca Włókna i Potrzonowa

59515 (Skoki)

1877.8/1. G. Aleksander Morzczeński s. Ignac. dz-ca Wiatrowa, sam dz-c Przysieki mł. l. 30, -- G. M. Marja Dziembowska V. 18, c. Konst. dz-ca Roszkowa i Seweryn Urbanowski -- Ignacy M. dz-c Wiatrowa brat jego Władysław Dz., brat Konstantego, wuj panny

59516 (Karmin -- dupl. WAPP)

1820.2/1. * (Kamin), ch. 11/2. Genowefa c. Teofila Gorzeńskiego dz-ca Wilkowic i Franc. z Jaraczewskich -- W. Róża J. dz-ka Jaworowa, W. Zenon J. 5/8. t. r. ch. ch. W. Wit Gorzeński dz-c Karmina i W-a Franciszka G. dz-ka Wilkonic

59517 (Karmin -- dupl. WAPP)

1827.16/6. * (K.), ch. 19/6. Paulina Antonina c. Wita Gorzyńskiego dz-ca K. i Florentyny z Niemojewskich -- chrz. nieszl.

59518 (Karmin -- dupl. WAPP)

1832.12/7. * (K.), ch. 30/7. Aniela, c. W-go Teofila Gorzeńskiego i Franciszki Jaraczewskiej dz-ców -- W. Józef J. i W. Aniela J-a dz-ka

59519 (Karmin -- dupl. WAPP)

1832.14/5. ch. ch. W. Zenon Jaraczewski z Jaworowa, W-a Kamila Gorzeńska z Wilkowic

59520 (Karmin -- dupl. WAPP)

1844.3/12. (K.) † W-y Wit Gorzeński l. 47, m. 6, stanu szlach., dziedzic Swiadek, Teofil brat. Hemoroidy, kamień

59521 (Karmin -- dupl. WAPP)

1847.30/1. * (K.), ch. 20/6. Antonina Marta Apolonia c. Teofila Chosłowskiego i Florentyny Krzyckiej plentów -- Feliks Rembowski z ż. Marjanną dz-c z Wilczy

59522 (Karmin -- dupl. WAPP)

1848.2/9. * (K.), ch. 28/12. Michał Stanisław, s. poprz. Chosłowicz [Teofila i Florentyny Krzyckiej] plenip. -- Ludwik mł. i panna Izabela, rodzeństwo Thiel z Pozn.

59523 (Karmin -- dupl. WAPP)

1851.22/7. * (K. Dw.), ch. 24/7. Marja Magda c. poprz. Chosłwskich [Teofila i Florentyny Krzyckiej] plentów -- chrz. nieszl. -- z dwojga bliźniąt nieżywa

59524 (Karmin -- dupl. WAPP)

1851.31/7. (Dw. K.) Florentyna Chosłowska l. 31, m. 1, "stan nie wiadomy" żona plenta. Po połogu

59525 (Kretków -- dupl. WAPP)

1825.20/5. ch. Eufrozyna Rembowska dz-ka Miniszewa

59526 (Kretków -- dupl. WAPP)

1849.7/2. † (Miniszew) Bonawentura Rembowski l. 70, dz-c Miniszewa. Zawiadamia ż. Eufrozyna

59527 (Kretków -- dupl. WAPP)

1850.1/10. W. Zygmunt Jakub Jan Nep. Gliszcyński mł. z Tomic, z Kr. Pol. l. 24 x Joanna Helena Skorzewska panna z Kr., l. 22

59528 (Kretków -- dupl. WAPP)

1850.9/2. W-y Apolinary Sydow mł. l. 33 x Ludwika Rembowska panna z Miniszewa, l. 30 -- Rajmund S. i Nepomucen R.

59529 (Kretków -- dupl. WAPP)

1850.14/12. * (Miniszewo), ch. 23/2. Anna Antonina Józefa, c. Jana (?) Sydowa i Ludwiki Rembowskiej, dz-ców -- Jan J. i Eufrozyna R.

59530 (Kretków -- dupl. WAPP)

1851.19/12. * (Miniszew), ch. 16/5.62. Józef Nep. Ludwika c. W-go Apolinarego Sydow i Ludwiki Rembowskiej dz-ców -- Nepomucen R. i Kat. Zakrzewska

59531 (Kretków -- dupl. WAPP)

1852.25/11. JW. Hr. Stanisław Mycielski dz-c Żerkowa i Debno l. 50 x WJ. panna Aleksandra Ruszkowska l. 17 z Warszawy -- Rodzice i W. Walery Rembowski (a?)

59532 (Kretków -- dupl. WAPP)

1852.25/12. (Miniszew) † W -a Eutrozyna Rembowska l. 70, dz-ka M. Donosi WJ. Sydow. Starość

59533 (Kretków -- dupl. WAPP)

1834.4/11. (Kr.) Bronisław, ch. 24/7.1853., c. Antoniego Skorzewskiego i Antoniny Czapskiej, dz-ców Kr. -- chrz. nieszl.

59534 (Kretków -- dupl. WAPP)

1854.28/6. (Miniszew), ch. 23/7. Stanisław Bonaw. Franc. s. poprz. Sydowów [Apolinarego i Ludwiki Rembowskiej] dz-ców M. Ludwiki Sydow archit. z Ostrowa i Wirginia Rębowska siostra z Kuczej Woli w Polsce

59535 (Kretków)

1855.21/3. (Kr.) † Antoni de Skorzewski l. 52, dz-c dziedzic dóbr i patron kośc., s. Józefa i Heleny de Skorzewski paraliż. Donosi żona Antonina z Czapskich

59536 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1818.19/7. (Panigradr), * 12. Małgorzata Juljanna, c. GM. Józefa Droszewskiego pos. d. Panigródz i Michaliny ur. Kurowskiej -- chrz. nieszl.

59537 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1819.5/3. ch. ch. GM. Seweryn Ostrowski dz-c Cesłowic i M. Marjanna Wilkońska dz-ka Czerlina

59538 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1819.25/4. (Morakowo), * 12. Aleksandra Teofila c. G. Zygmunta Dziembowskiego poses. Morakowa i Justyny z Garczyńskich -- chrz. nieszl.

59539 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1819.18/2. (Wiśniewo) † Jan, l. 6, s. GM. Stefana Ponikiewskiego dz-ców W. i Józefaty z Gostyńskich poch. 20. suchoty

59540 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1820.9/2. (Wiśniewo) Wincenty, * 1., s. G. Stefana Egidjusza Ponikiewskiego dz-ca Wiśniewa i Józefaty z Gostyńskich -- GD. Leon Kosucki i MD. Józefata K. dz-ca Łukowa

59541 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1822.17/1. (Wiśniewo), a * 27/12.1821. Stefanja Józefa, c. poprz. MG. Ponikiewskich [Stefana Egidjusza i Józefaty Gostyńskiej] dz-ców W. -- Leon Zalewski pos. Dąbrowy i Michalina Sobieralska dz-ka Kopanino

59542 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1822.23/1. (Morakowo) * 21/1. Franciszek Antoni s. Zygmunta Dziembowskiego pos. M. i Justyny Garczyńskiej chrz. nieszl.

59543 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1822.26/1. † (Morakowo) Franciszek Antoni, s. poprz. Dziembowskich [Zygmunta i Justyny Garczyńskiej] poses. 3 dni, poch. 28/1.

59544 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1822.6/10. † (Wiśniewo) Zofja 1-o v. Ponikiewska Trzcińska, wdowa, daw. dz-ka Wiśniewa, c. Andrzeja Gostinskiego pos. l. 80, poch. 8/10.

59545 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1823.30/11. rodzi się Józefowi Gorzejewskiemu pos. w Wiśniewie ur. Nepom. Arcichowskiej. Wśród chrzestnych Ur. Brygitta Archichowska

59546 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1824.19/2. rodzi się dziecko Janowi Bredkreycz pos. Morakowa i Katarzyny de Zawadzkiej

59547 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1824.2/3. † (Morakowo) G. Kat. Bredkreyczyna ż. pos., c. G. Stanisława Zawackiego pos. i Katarzyny Gierłowicz, l. 28. w połogu poch. 6/3.

59548 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1826.19/7. (Wiśniewo) *, ch. 22/7. Józef Kalasanty, s. MG. Stefana Ponikiewskiego i MG. Józefy z Gostyńskich dz-ców -- G. Antoni P. mł.

59549 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1827.11/12. (Wiśniewo), cerem. 8/4.1828. Marjanna Walerja Konstancja Eufrozyna c. poprz. GM. Ponikiewskich [Stefana i Józefy Gostyńskiej] dz-ców W. -- G. Modest Brankowski i G. Zofja Rynarzewska

59550 (Czeszewo -- dupl. WAPP)

1829.6/6. * (Cz.), ch. 20/6. Norbert Franc. Józef Maurycy s. Maurycego Szumana i Henryki Hoyer dz-ców -- Franc. Wilkoński, Helena H. i Józefa Ponikiewska

59551 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1821.6/3. * (L.), ch. 20/3. Józefa G. c. Walentego Skarzyńskiego pos. pleb. i Róży Waliknowskiej -- GM. Józef Bogdański G. M. Róża Kurcewska

59552 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1821.3/6. * (L.), ch. 3/6. Stanisław s. G. M. Józefa Kurcewskiego dz-ca Kowalewa i Róży K-ej -- † wkrótce po chrzcie

59553 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1821.3/1. † (L.) Salomea Bogdańska matka dziedzica, c. G. Kawieckiego dz-ca i Zielonackiej, l. 90

59554 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1822.29/2. * (L.), ch. 18/3. Teofil Józef s. Nob. Antoniego Brzezińskiego pos. pleb. i Józefy Kemczyńskiej -- Ewa Zarembska, Józef B., Józefa Kurcewska

59555 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1828.9/11. † (Lipowiec) MD. Teresa z Garczyńskich Urowska l. 58, wd., dożyw. tenut. L., febr. nerv.

59556 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1831.(9/2.) ch. ch. Ur. Bonaw. Przespolewski pos. Węgrzynowa ur. Józefa Bogdańska dz-ka Lutyni (1/7.) ch. -- Antonina P-a, żona poprz.

59557 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1834.(15/8.) ch. ch. Ur. Józef Bogdański dz-c L. i ur. Romana Kurcewska "pani sędziczka z Pozn."

59558 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1842.22/12. * (Węgrzynowo), ch. 29/12. Teofila, c. W-go Edmunda Mikorskiego dzierżawcy i Romany z Skoraszewskich -- chrz. nieszl. † -a 1/1.1843. dni 9

59559 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1842.29/1. † (w Węgrzynowie) W-y Djonizy Taczanowski dz-c dawnej d. Pleszewskich, mąż Marjanny z Byszewskich l. 75, † nagle Pleszewie

59560 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1844.14/1. * (Węgrzynów), ch. 6/2. Anna Franciszka, c. poprz. Mikorskich [Edmunda i Romany Skoraszewskiej] dz-ców -- Dr. Feliks Biskupski z Pozn. i Marjanna Profesorowa z Kalisza

59561 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1845.1/3. * (Węgrzynów), ch. 21/7. Marjanna c. poprz. W-ych Mikorskich [Edmunda i Romany Skoraszewskiej] dz-ców -- W. Wiktor Zbijewski i Kazimiera z Mikorskich małż. dz-ce Rzgowa w Kr. Pol.

59562 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1846.16/10. † (L.) Wa Józefa z Otuckich Bogdańska l. 81 dz-ka, żona Józefa B. Daje znać mąż

59563 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1848.8/6. * (L.), 28/11. Józef Faustyn s. W-go Dezyderego Radońskiego dzierż. i Pelagi Kurcewskiej -- Faustyn R. i Eleonora R.

59564 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1848.10/1. ch. ch. W. Józef Bogdański dz-c L. i Wa Wiktorja Modlikowska właść. gruntu w Orpiszew

59565 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1849.12/8. * (L.), ch. 28/10. Bogumiła Marjanna c. Bogumiła Kurcewskiego właśc. gruntu i Honoraty Brzeskiej -- Marceli B. i Paulina B-a

59566 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1849.14/1. † (Lutyńka) Józef Joachim Kurcewski 1 r., 11 dni, stanu szlach., s. poprz. K-ch [Bogumiła i Honoraty Brzeskiej] właśc. febra

59567 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1850.22/9. * (L.), ch. 29/10. Aurelja Anna, c. poprz. W-ych Radońskich [Dezyderego i Pelagii Kurcewskiej] dziedziców -- W. Ludwik Żychliński i Leokadja R.

59568 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1851.13/10. * (L.), ch. 25. Wanda Anastazja, c. poprz. Kurcewskich [Dezyderego i Pelagii Kurcewskiej] właść. -- Marceli Brzeski i Anastazja B.

59569 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1851.18/8. † (Lutyńka) Józefa Brzeska l. 17, panna dworska c. Stanisława i Marjanny B-ch ekonomów. Donosi brat febra

59570 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1852.24/12. * (L.), ch. 25. Franciszka Izabela, c. poprz. Kurcewskich [Dezyderego i Pelagii Kurcewskiej] właśc. -- W. Teodor Kiedrzyński i Franciszka Kiedrzyńska

59571 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1852.19/5. † (w Krotoszynie) Wy Józef Bogdański l. 75, stanu szlach. poch. tu w kośc. 22/5.

59572 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1852.21/11. † (w Pozn.) Wa Pelagja Radońska l. 29, stanu szlach. c. Wgo Dezyderego R - go, suchoty poch. tu w kośc. 24/11.

59573 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1854.6/1. † (Lutynia) Bogumił Kurcewski właśc. l. 54 wdowa Honorata, 3 dzieci małol. suchoty

59574 (Lutynia -- dupl. WAPP)

1863.21/1. urodził(.) się córka Teodorowi Marcelinowi Waszkiewiczowi i G. Anieli Załęskiej poses. pleb. -- G. Jan Z. z Pozn.

59575 (Siemianice)

1839.31/1. * (S.) Marja Eleonora Henrieta V. ch. 10/2. Elżbieta c. Aleksandra hr. Szembeka i Elżbiety de Objezierskiej -- Zofja de Koszucka z dw. Siem. -- cerem. 28/11.1847., ass. M. Józef O. i M. Katarzyna Wężyk, ż. Feliksa W.

59576 (Siemianice)

1842.26/2. * (S.) Aleksander, ch. 6/4., s. J. Aleksandra he. Szembeka i J. Felicji Niemojewskiej dz-ców S. -- Piotr hr. Sz. dz-c S. i Henryka Sz. z S. z domu ze Becu, ż Piotra hr. Sz.

59577 (Siemianice)

1843.16/4. * (S.) Piotr Franciszek, ch. 13/5., s. poprz. hr. Szembeków [Aleksandra i Felicji Niemojewskiej] dz-ców S. -- Franc. hr. Sz. dz-c Kościelca w RP. Krak. i Katarzyny ż. Franc. hr. Sz. z Kościelca

59578 (Siemianice)

1844.16/8. * (S.) Jan Kazimierz, ch. 1/10., s. poprz. h. Szembeków [Aleksandra i Felicji Niemojewskiej] dz-ców -- Piotr hr. Sz. dz-c S. Henryka de Becu, ż. Piotra hr. Sz. z S.

59579 (Siemianice)

1847.12/3. * (S.) Józef Felicjan, ch. 16/3., s. poprz. hr. Szembeków [Aleksandra i Felicji Niemojewskiej] dz-ców Sieroków (?) na Sląsku -- JP. Piotr hr. Sz. dz-c S. z ż. Henryką de Becu

59580 (Siemianice)

1849.5/8. * (S.) Stanisław Feliks, ch. 20/8., s. poprz. M. Hr. Szembeków [Aleksandra i Felicji Niemojewskiej] dz-ców d. Sierokan -- J. Piotr hr. Sz. dz-c S. i ż. Henryką de Becu

59581 (Siemianice)

1859.3/2. * (S.) Piotr Tadeusz, ch. z W. 7/2., s. M. Stanisława de Sczanieckiego ze Skoraszewa i Marji z h. Szembeków dz-ców d. Skoraczew -- Piotr hr. Sz. dziad i Henrieta Szembek ż. generała, babka dziecka

59582 (Siemianice)

1854.26/2. G. Jan Nep. Nieświastowski dz-c Słupi w p. średz. wd. l. 48, x M. Paulina hr. Szembek, c. Wincentego panna, l. 18, -- Feliks Wężyk dz-c d. Mroczeń i G. Aleks. Konieski (?) ze Słupi

59583 (Siemianice)

1858.12/4. G. Stanisław de Szczaniecki ze Skoraczewa s. G. Ignacego i Filipiny Mielżyńskiej, z Łaszczyna, mł. l. 29 x M. Maria hr. Szembek, c. Aleks. i Elżb. Objezierskiej V. 19 - hr. Leon Mielżyński z Pawłowic, hr. Stanisł. Mycielski z Ponieca

59584 (Siemianice)

1862.3/3. J. Maurycy Rabski sędzia, s. Tomasza R. magistvi civium i Zofji Zagórskiej z Kempna (Lwówek), m. 49 x G. Wiktorja Korytkoska c. N. K-go i Wiktorii Zandrowicz, z Pol., V. 28 -- G. Feliks Wężyk dz-c Mroczynia, hr. Aleks Szembek dz-c Słupi i X.

59585 (Siemianice)

1866.29/5. Nob. Ludwik de Olszowski s. Andrzeja de O. i Emilji de Czarzewskiej, dz-c d. Torzynca, mł. 29, x M. Julja Szembek c. M. Winc. hr. Sz. i Emilji de Beck, akatolików, V. l. 28 -- Nob. Stanisł. de Karśnicki, dz-c d. Lubczyna i M. Hr. Aleks. Sz. dz-c Siem. i Słupi

59586 (Siemianice)

1839.8/6. (Pozn.) † i przewiez. do S-c i tam poch. M. Elżbieta hr. Szembek ur. Objezierska l. 21, ż. J. Hr. Aleksander dz. S-c, c. Rafała O. dz-ca Ruska i Apolonii z Zarembów (leczył dr. Marcinkowski w Pozn. bo on świadek zgonu)

59587 (Siemianice)

1848.13/12. † (S.) Jan Kaz. hr. Szembek 4 l., 27 dni, s. hr. Aleks. i Felicji z Niemojewskich, desynteria

59588 (Siemianice)

1866.21/3. † (S.) Piotr Szembek Hr. b. gen. w. pol. l. 77, 3 m., 7 dni, dz-c S-c, mąż Henryki de Becu, s. Ignacego hr. dz-ca dóbr i Kunegundy z Walewskich, * 14/12.1788. Donosi hr. Winc. Sz.

59589 (Siemianice)

1870.10/10. † (S.) Henryka Szembek l. 78, wd. po Piotrze dz-cu S-c., c. N. de Becu. Donosi hr. Aleks. Sz. Nagle

59590 (Przemęt)

1809.24/5. ch. ch. G. Jan Święcicki dz-c Kokorzyna i G. Eufrozyna z Gajewskich Swięcicka pos. Siekowa, G. Paschalis Radolińska pos. Kluczewa i G. Joanna z Łochowskich Swięcicka z Kokorzyna

59591 (Przemęt)

1810.1/1. X. Aleksander Szołdrski prof. i superior przemęc. ch. ch. G. Karol Myśliński i G. Eufrozyna z Gajewskich Swięcicka, oboje z Siekowa

59592 (Przemęt)

1814.6/2. ch. G. Dominik Swięcicki pos. d. Siekowo. -- 29/3. ch. G. MD. Salomea z Rupnieskich Bromkowa (Bronikowa ?) nadleśnicza z Mochów. Tenże M. Dominik Sw. pos. Siek. 11/2.1816., oraz 7/9.1817. 24/2.1822.

59593 (Przemęt)

1823.8/5. ch. MD. Balbina Szołdrska z Popowa Niem.

59594 (Przemęt)

1829.8/9. * (Kluczewo) Helena Marjanna, ch. 8/9., c. Edwarda Raczyńskiego i Pelagii Pomorskiej, poses. -- G. Franc. Skałarski mł. ze Strykowa i dziedzic Barbara Bińkoska z Mchów

59595 (Przemęt)

1830.29/12. * (Kluczewo), ch. 3/1.1831. Bronisława Antonina c. poprz. Raczyńskich [Edwarda i Pelagii Pomorskiej] poses. -- G. Emil Mieszkowski dz-c de Konkolewo i V. Ant. Pomorska z Rosnowa

59596 (Przemęt)

1832.2/6. * (Kluczewo), Bolesław, ch. 19/8., s. poprz. Raczyńskich [Edwarda i Pelagii Pomorskiej] nobil., pos. -- Nob. Antoni R. pos. Karsznic i Kunegunda Modlibowska dz-ka Wijewa

59597 (Przemęt)

1833.22/8. * (Siekowo), ch. 24/8. Władysław Ignacy, s. G. Wincentego Wilkowskiego i Marianny z Pogorzelskich pos. -- Nob. Józef Krolikowski, nauczyciel, G. V. Józefa W. z Siekowa

59598 (Przemęt)

1834.22/1. * (Kluczewo), ch. 18/3. Marjanna Kazimiera, c. poprz. Raczyńskich [Edawrda i Pelagii Pomorskiej] pos. -- chrz. nieszl.

59599 (Przemęt)

1835.25/2. * (Kluczewo), ch. 12/4. Tadeusz Władysław, s. poprz. G. Raczynskich [Edwarda i Pelagii Pomorskiej] pos. -- G. Juljan Jaraczewski dz-c Bronikowa i Kunegunda Modlibowska dz-ka Wijewa

59600 (Przemęt)

1866.13/10. * (Błotnica), ch. 27/12. Stanisław Wincenty Emiljan s. Romana ur. Kalksteina i Anny z Węgierskich, pułk. w. pol. -- Józef ur. Szołdrski z Popowa Teodora generałowa W-a z Szamotuł, Bolesław Sz. Wanda z hr. Kwileckich Niegolewska

59601 (Przemęt)

1863.17/7. * (Prenzlan w Brandenburgu), cerem. 27/12.1866. Marja Teodora Katarzyna, c. poprz. ur. Kalksteinów [Romana i Anny Węgierskiej] pułk. dz-ców Błotnicy -- Wład. Niegolewski z Murawnicy Antonina z Węgierskich Szołdrska, Adam W. z kaliskiego, Natalja ur. Wandel z Błotnicy

59602 (Przemęt)

1798.4/11. (S.) MD. Dominik Swięcicki mł., syn starosty międzyrzeckiego x MD. Eufrozyna Gajewska wdowa Swięcicka -- MD. Jan i Michał S-cy

59603 (Przemęt)

1821.23/9. G. Wincenty Wilkowski pos. wsi Zmin, mł. l. 41 x G. Marjanna Pogorzelska z Siekowa, V. l. 25 -- św. św. nieszl.

59604 (Przemęt)

1797.7/12. (Siekowo) poch. kośc. MD. Ludwika Lipińska wd. l. 70, † 5., starość

59605 (Przemęt)

1810.15/3. (Popowo) † u swej rodziny w Pop. w par. wilkowskiej X. Andrzej Szołdrski kan. kat. płocki, poch. 20/3. na cm. tut. lat ponad 70

59606 (Przemęt)

1813.27/1. (Siekowo) poch. GMD. Zofja z Lipińskich Swięcicka l. 46, † 21/1., morbo hydrop.

59607 (Przemęt)

1828.22/9. † (Przemęt) Helena Szołdrska l. 80, wdowa nob.

59608 (Przemęt)

1829.12/7. † (Siekowo) Dominik Swięcicki l. 83, pos. Donosi Wincenty Wilkowski

59609 (Przemęt)

1833.8/7. † (Kluczewo) Bolesław, 1 r., s. poprz. Raczyńskich [Edwarda i Anny Węgierskiej] pos. Donosi Edward R.

59610 (Przemęt)

1834.5/8. † (Kluczewo) Marjanna Kaz., c. poprz. Raczyńskich [Edwarda i Anny Węgierskiej] 6 mies.

59611 (Przemęt)

1817.30/10. (S.) poch. N. Kaz. Paszkowski b. ekonom. Siek., † 28., l. 80

59612 (Przemęt)

1868.19/1. † (Błotnica) Stanisław Wincenty Emilian 1 r., 3 m., s. Romana de Kalkstein pos. dóbr i Anny de Węgierski zęby

59613 (Przemęt)

1870.31/5. † (Błotnica) Roman de Kalkstein l. 52, dz-c dóbr. Suchoty. ż. Anna -- córki Anna 16, Marja 6

59614 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1817.23/11. (Działyń) WJP. Jan Chlebowski mł., posesor Sulina, l. 27 x W. Juljanna z Wołłowiczów Goziemierska wdowa, l. 28 -- JW. Hr. Eustachy Wołłowicz W-y Łukasz Wołłowicz, Maks. Wodpol

59615 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1826.27/11. (Rzegnowo) W. Józef Bieliński wd. l. 50 x W. Elżbieta Gutowska panna, l. 40 -- WW. Wojc. Baranowski W. Łukasz G., brat panny

59616 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1819.9/7. (Działyń) * Antoni Stanisław Michał Anatoliusz s. JW. Eustachego i Julji z Brzezów (!) Wołłowiczów Hrabiów -- Henryk Breza i Gabriela Potulicka

59617 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1823.8/7. (Działyń) * Marjanna Teofila Michalina Bronisława c. JW. Eustachego i Julji z Brezów Wołłowiczów Hr. -- JW. Stanisław i Antonina BB.

59618 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1825.18/7. (Działyń) * Witold Zygmunt Joachim Michał, s. poprz. JW. Hr. Wołłowiczów [Eustego i Julji z Brzezów] dz-ców d. Działyńskich -- chrz. ubodzy

59619 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1817.24/4. (Działyń) † JW. Michał Wołłowicz Hr., l. 67, dz-c d. Dział., poch. kość.

59620 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1823.27/12. (Rzegnowo) † Katarzyna Gutowska wd., z domu Przybyszewska l. 72

59621 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1824.10/6. (Działyń) † Marjanna Teofila Michalina Bronisława mies. 11, c. poprz. JW. Hr. Wołłowiczów [Eustachego i Julji z Brzezów]

59622 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1825.13/9. (Nowawieś) † Zofja Branecka (czy szl. ?) wd. l. 75

59623 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1826.26/2. (Działyń) † JW. Wirydjanna z Radolińskich 1-o v. Kwilecka, 2-o v. Fiszerowa wd. l. 65 poch. cm.

59624 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1821.16/3. (Brzozogaj) † Agnieszka Roznowska mężatka l. 28 (czy szl.?)

59625 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1827.11/5. (Strychowo) † Józefa Roznowska z d. Złotnicka stanu szlach., l. 71

59626 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1828.24/1. ch. (Rzeganowo) Kazimierz, * 17/1. s. Józefa Starczewskiego nob. ekon. i Józefy z Malczewskich -- G. Stanisł. Gutowski dz-c Rz. i nieszlachcianka

59627 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1828.30/10. ch. (Dz.) Eustachy Józef Michał Anioł 1/10. s. poprz. JM. Hr. Wołłowiczów [Eustachego i Julji z Brzezów], kaw. św. St., b. pułk. w. p., dz-ców Dz. -- chrz. biedni

59628 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1828.18/8. † G. Józef Łakomicki pos. D., kap. w. pol. l. 36, febra nerw., poch. 20.

59629 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1829.25/11. Nepomucen Rożnowski de Kamieniec, mł. 25 x Elżb. Jaworska ze Strychowa V. 24, on s. Wawrzyńca R-go -- Maciej Malczewski, Tom. Strzyżewski, Marcin Winiecki (czy to wszystko szlachta?)

59630 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1829.14/3. ch. (Sulin) Jadwiga Józefa, * 12/3., c. G. Wojc. Mieczkowskiego pos. i G. Marji de Krokczyusz -- G. Antoni Arnoldt pos. Słupowa, G. Jadw. Balgenowa †-a 18/8.1829.

59631 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1829.17/5. ch. (Sulin) Wojciech, s. G. Wojc. Grudzielskiego dz-ca S. i G. Amalji de Koszkowskie -- G. Bonaw. Karoński G. Józefa Rowińska

59632 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1829.25/2. † (Sulin) GM. Wojciech Grudzielski dziedzic, poch. 28. febris nerv.

59633 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1830.24/1. ch. (Działyń) Jadwiga, c. poprz. JM. Hr. Wołłowiczów [Eustachego i Julji z Brzezów] dz-ców Działynia, Dębnicy, Witkowa

59633 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1833.20/6. Honest. Michał Bukowski dz-c z Gościeszyna, wd. 46, x G. Karolina Hulewicz, c. pos. D. l. 38 - G. Józef H. syn pos. D. Edward Swiniarski

59634 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1833.20/6. G. Antoni Rudnicki kap. w. p. wd. z Łopienna l. 38 x G. Józefa Chulewicz, c. poz. D., l. 40 jej ojciec G. Mikołaj H. pos. D. -- G. Teofil Urbanowski dz-c Kowalskiego JG. Edmund Swiniarski dz-c Gołaszyna

59635 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1835.12/9. (Działyń) * Konstancja Eustachia, c. Franc. i Nep. z Koźmińskich Jarzyńskich (czy szl.?) ekon. -- JW. Stanisł. b. min. stanu, dz-c Swiątkowa i JW. Hr. Juljanna Wołłowiczowa z Działynia

59636 1841.17/11. (Rzegnowo)

WJP. Dionizy Sobeski mł. l. 26 x W. Józefa Antonina Karońska V. l. 21, -- W. Józef S., W. Xaw. Zgleński

59637 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1842.2/2. (Rzegnowo) W. Xawery Chylewski mł. 26 dz-c Strychowa x W. Anna Balbina Karońska V. 19 -- W. Ant. Poklatecki, Aleks. Daleszyński

59638 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1843.20/5. (Strychowo) * Ludwik Marcin Antoni, s. W. Xawerego Chylewskiego dziedzica i Balbiny z Karońskich -- W. Bonaw. K. i Marcjanna Ch.

59639 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1843.9/7. * Aleksy Ignacy, s. W. Maksymiliana Polewskiego pos., Praksedy Kryszkowskiej -- W. Eug. Lisowski pos. Kopydłowa i Anna Piskorska

59640 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1844.4/2. (D.) W. Ignacy Chylewski mł. l. 31 x W. Emilja Paulina Cunow, V. 20 -- W. Fryd. C. opiekun W. Xawery Ch.

59641 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1845.14/3. * (Sulin) Józefa Marjanna, c. Maks. Polewskiego dzierż., Praksedy Krzyszkowskiej

59642 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1845.21/9. * (Dz.) Jadwiga, c. poprz. hr. Wołłowiczów [Eustachego i Julji z Brzezów]

59643 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1844.16/11. * (Strychowo) Pelagia Leokadia Wiktorja Stanisława Helena Kazimiera, c. Xaw. Chylewskiego dz-ca i Ur. Balbiny Karońskiej cer. 13/4.46.

59644 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1846.21/10. W. Juljan Kutzener z Teresina, mł. 27 x Ur. Stanisława Nep. Karońska ze Strychowa, V. 23

59645 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1850.9/8. * (Strychowo) Wacław Hier. [Hier. i Balbiny Karońskiej], s. poprz. Chylewskich dz-ców S.

59646 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1851.19/1. † Kazimierz Śniegocki dziedzic, w Rzegnowie, mąż Marjanny z Sepołowskich, l. 52, dzieci: Józef 23.1/2., Cecylia 18, Stanisław 16, Tadeusz 14, Antoni 13, Michał 10, Tomasz 9, wsie Rz. i Kruszewnia, wart. ok. 55.000 tal.

59647 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1852.24/2. † (Strychowo) Kazimierz s. Balbiny Chylewskiej wd., dz-ki Str. l. 4

59648 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1855.25/3. * (Rzegnowo), ch. 29/4. Marjanna Kat., c. Wład. Poplińskiego i Cecylji Smigowskiej (!) pos. Rz. -- W. Ludwik Sempołowski z Krerowa

59649 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1856.19/3. (Rzegnowo), ch. 31/3. Jan Józef Kaz., s. W-ych poprz. Poplińskich [Władysława i Cecylji Smigowskiej] (ona Sniegocka ?) dz-ców Rz. -- W. Nep. Budzyński dz-c, W a Marjanna S-a, babka dziecka

59650 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1856.8/10. W. Leon Feliks Muzolff mł., pos. wsi z par. chocz. mł., 32 x Panna Karońska l. 23

59651 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1869.3/7. * (Strychowo), ch. 31/8. Stanisław Kostka Ignacy s. Ignacego (de) Mukułowskiego i Hieronimy de Brzeskiej dz-ców -- de Brzeski i Nepomucena de M.

59652 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1870.25/10. * (Strychowo), ch. 11/10. Marja, c. poprz. de Mukułowskich [Ignacego i Hieronimy de Brzeskiej] dz-ców dóbr -- Teodor de M. Rozalja de Brzeska

59653 (Dębnica - duplikaty WAPP)

1873.19/5. przed tą datą Wanda v. Wierzbicka wyszła za Jana Radachowskiego (Strychowo), chrzestni jej syna 15/6. Władysław v. W., Helena v. W., Rad. chyba administr.

59654 (Rawicz)

1810.16/1. (R.) Eugenja Wiktoria, * 22/1.1809., c. G. Jana Zmichowskiego podsętka z R. i Wiktorii z Kiedrzyńskich -- G. Anzelm Pomorski dz-c Stwolna i M. Franciszka Sczaniecka, ż. dziedzica Zakrzewa

59655 (Rawicz)

1812.2/6. (R.) Józefa Franciszka, c. G. Franc. Karkowskiego pisarza komory rawic. i Weroniki Szulcowny -- GD. Franciszek Garczyński plac komendant z R. i Ludwika Helwigowa kupcowa z R.

59656 (Rawicz)

1813.15/12. cer. (z Sarnawy), * 11/8. z wody, Hipolit, s. MD. Walentego i Franciszki z Soboleskich Morawskich, mieszk. w Sarnowie, kontrolerów -- J. Hr. Stanisł. Mielżyński dz-c Sarnowy i Baszkowa, i MD. Franc. Szczanecka dz-c Zakrzewa, wdowa

59637 (Rawicz)

1814.12/3. (Rawicz), * 17/1. Jan, s. MGD. poprz. Zmichowskich [Jana i Wiktori z Kiedrzyńskich] podsędków pow. krob. -- MD. Józef Kalasanty Woźnicki komisarz "horrei" pow. krob. i MV. Franciszka Grodzka wszyscy z R.

59658 (Rawicz)

1814.25/10. (R.) Antoni Józef, * 23., s. G. D. Ludwika Zadorskiego (Zatorskiego) podpref. pow. krob. i Teofil z Czarneckich -- chrz. nieszl.

59659 (Rawicz)

1815.15/8. (R.), * 6/6. Antoni Nikodem, s. Franc. Nikodema Karkowskiego pisarza i Weroniki de Szelazowa (!) -- chrz nieszl.

59660 (Rawicz)

1817.4/6. ch. ch. G. Piotr Pomorski pos. wsi Hoynol (!) i Zofja de Beczkowicze, ż. G. Kaspra Błociszewskiego dz-ca Ciołkowa

59661 (Rawicz)

1818.25/10. (R.) Nemezja Kordula, * 23., c. G. Karola Jonemann b. pos. wsi Trąbinko w par. dolskiej i Karoliny z Gromolińskich, obec. mieszk. w Rawiczu -- chrz. nieszl.

59662 (Rawicz)

1824.24/9. (R.) Franciszek Xawery Jan Nepom., * 5., s. G. Stanisława v. Łukowicza kapit. reg. 18, konsyst. w Rawiczu -- G. Jan Nep. v. Grąbczewski kapit. teg