FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 25

Regestennummer: 60.001 – 60.677

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr'                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

60001 (Pogrzybów)

1806.20/7. (Przybisław), * 20/6. Jan Alojzy, s. poprz. G. Iłowieckich [Józefa i Marjanny Nasierowskiej] - G. Karol I. i G. Estera I.

60002 (Pogrzybów)

1807.21/5. ch. ch. (Pogrzybów) G. Józef Szczyciński ekon. i G. Anna Ostrowicka V., oboje z P.

60003 (Pogrzybów)

1808.11/1. (Przybisław), * 21/12.1807., Adam Tomasz, s. poprz. G. Iłowieckich [Józefa i Marjanny Nasierowskiej] - G. Adam I. i G. Nasiorowska

60004 (Pogrzybów)

1808.19/1. (P.), * 2., Juljanna, c. G. Rafała Karnkowskiego i G. Brygitty Rybińskiej - G. Adam K. i G. Marjanna Rębowska

60005 (Pogrzybów)

1808.13/6. (P.), * 11/6. Antonina, c. G. Józefa Szczycińskiego i Marjanny Szydłoskiej - chrz. nieszl.

60006 (Pogrzybów)

1808.14/10. (Radłowo), * 11., Grygitta, c. G. Konstantego Tuszyńskiego i G. Anny Ostrowieckiej - G. Rafał Karnkowski i G. Brygitta K-a z P.

60007 (Pogrzybów)

1809.5/3. (Przybisławice), * 24/2. Józef Konstanty, s. poprz. G. Iłowieckich [Józefa i Marjanny Masierowskiej] - G. Rafał Karnkowski z Pogrzybowa i G. Eleonora Skorzewska z Parczewa i G. Brygitta Karn. z Pogrzybowa, G. Adam Karn. i G. Antonina Smogorzewska

60008 (Pogrzybów)

1809.4/7. (Raszkówko), * 3., Józef, s. G. Jana Wolanoskiego i Marjanny Smelaczkiej - chrz. nieszl.

60009 (Pogrzybów)

1809.27/10. (Pogrzybowo), * 10/4.180(?) Marjannaa, c. poprz. Szczycińskich [Józefa i Marjanny Szydłoskiej], ch. 12/4. r. ... -- G. Józef Karnkowski z Czamanina, G. Brygitta K. z Pogrzyb. (bez cech szl.)

60010 (Pogrzybów)

1810.24/4. (Przybisławice), * 5., Leon Teodor, s. poprz. G. Iłowieckich [Józefa i Marjanny Nasierowskiej] G. Walentyn Skorzewski z Parczewa i G. Brygitta Karnkowska z Pogrzybowa

60011 (Pogrzybów)

1811.10/2. ch. ch. G. Piotr Baranowicz z Radłowa i G. Franciszka Bogusławska z Pogrzybowa

60012 (Pogrzybów)

1811.27/2. (Raszkówko), * 24., Aleksander, s. Marcina Kamieńskiego (czy szl.?) i Salomei Neymanówny G. Klemens Rembowski z Raszkówka i R-a z Wyganowa

60013 (Pogrzybów)

1811.4/5. (P.) cer. Antonina, * 11/6.1808., c. poprz. Szczycińskich [Józefa i Marjanny Szydłoskiej] (bez cech szl.!), ch. zw. 13/6.1808. G. Adam Karnkowski i G.V. Kat. Rybińska

60014 (Pogrzybów)

1812.23/2. (Przybisławice), * 6/1. Eleonora Konstancja, c. poprz. G. Iłowieckich [Józefa i Marjanny Nasierowskiej] - G. Józef Pągowski i Elżb. Sadoskich Bogdańska, X. i G.V. Izabela B. z Miedzianowa

60015 (Pogrzybów)

1815.1/1. (Przybisławice), * 6/12. Aleksander, s. G. Wincentego Koczarskiego i Agn. Krajewskiej - G. Józef Iłowiecki z Przyb. i G. Brygitta Karnkowska z Pogrzybowa

60016 (Pogrzybów)

1817.14/8. (Przybisławice), * 22/7. Ignacy, s. poprz. Iłowieckich [Józefa i Marjanny Nasierowskiej] stanu szlach., - Ignacy Karnkowski i Eleonora K. i Pogrzybowa, stanu szlach.

60017 (Pogrzybów)

1818.7/6. (Jelitowa), * 1., Antonina, c. Winc. Ługowskiego stanu szlach. i Marjanny z Wolskich - Ign. Karnkowski i Eleonora K., oboje z Pogrzyb.

60018 (Pogrzybów)

1818.8/12. (P.) Marjanna Antonina, c. Ignac. Topolskiego i Marjanny z Ziemiańskich, stanu szlach., * 6. - Walenty Skorzewski i Brygida Sk., stanu szlach.

60019 (Pogrzybów)

1820.28/5. * (P.) Piotr Paweł, G. Prokopa Skorzewskiego i Eleonory Karnkowskiej - G. Walenty Sk. i G. Marjanna Iłowiecka

60020 (Pogrzybów)

1820.19/7. * (P.) Hipolita Rozalja, c. Nob. Tom. Szulczewskiego i Tekli Karpińskiej - Józef Iłowiecki, Dorota Danielowa

60021 (Pogrzybów)

1820.16/10. * (Jelitowo) Urszula, c. Nob. Winc. Ługowskiego i Marjanny Wolskiej - chrz. nieszl.

60022 (Pogrzybów)

1820.13/10. * (Raszkówko) Józefa, c. Nob. Wojc. Laskowskiego i Rozalii Dameckiej - chrz. nieszl.

60023 (Pogrzybów)

1821.6/7. * (P.) Emilia Nep., c. poprz. Nob. Topolskich [Ignac. i Marjanny z Ziemiańskich] - Nob. Ign. Karnkowski dz-c i Nob. Barb. Lizakowa

60024 (Pogrzybów)

1821.9/8. * (P.) Wawrzyniec Włodzimierz, s. poprz. Nob. Skorzewskich [Prokopa i Eleonory Karnkowskiej] dziedziców - Walenty Sk., dz-c i Nob. Brygida Sk.

60025 (Pogrzybów)

1821.20/8. * (Raszkówko) Ludwika Benigna, c. Nob. Nepomucena Lisieckiego pos. i Justyny Otockiej - chrz. nieszl.

60026 (Pogrzybów)

1821.20/10. * (Jelitowo), ch. 25. Urszula, c. poprz. Nob. Ługowskiego [Winc. i Marjanny Wolskiej] - Ignacy Karnkowski i Brygida Skorzewska

60027 (Pogrzybów)

1823.17/2. * (Przybysławice), ch. 21. Izydora Antonina, c. Nob. Xawerego Osińskiego i Franciszki Piątkiewiczowej, poses. - Nob. Józef O., Nob. Julianna Pruska

60028 (Pogrzybów)

1823.2/6. * (P.), ch. 11. Antoni Erazm, s. poprz. Nob. Topolskich [Ignac i Marjanny z Ziemiańskich] - Ignacy Karnkowski dz-c i Nob. Marjanna Wieniańska

60029 (Pogrzybów)

1826.9/12. * (Przybisławice), ch. 14., G. Telesfor Karol, s. poprz. Osińskich [Xawerego i Franciszki Piątkiewiczowej] Nob. - chrz. nieszl.

60030 (Pogrzybów)

1818.3/6. Kaz. Kobelecki, mł., l. 29, stanu szlach. x panna Jadwiga Jackowska, panna l. 16, kondycji miejskiej, c. Łukasza i Krystyny J-ch - Ant. Bogusławski stanu szlach. i mieszanie

60031 (Pogrzybów)

1819.11/8. (P.) G. Prokop Skorzewski mł., l. 25, x G. Eleonora Karnkowska V. l. 20, za zezwol. opiek. Józefa S-go i Brygidy S-ej - G. Jakub Zbyszewski z Parczewa G. Tom. Trębiński z Krotoszyna, G. Andrzej Bogusławski z Pogrzybowa

60032 (Pogrzybów)

1804.3/12. poch. (P.) P.M.D. Franciszka z Rumockich 1-o voto Nowowieyska, 2-o v. Karnkowska lat †- 70, † 28/11. poch. kośc. obok ciała męża, kolatora i od nowa fundatora kośc. murow., dziedzica d. P-ch, P.M.D. Sylwestra K-go

60033 (Pogrzybów)

1805.21/1. † (Radłowo) G. Antoni Gorski l. 70, poch. 24. cm.

60034 (Pogrzybów)

1805.24/4. † (Radłowo) G. Barbara Gorska l. 70, poch. 27. cm.

60035 (Pogrzybów)

1808.5/6. † (Przybisław) Adam Tomasz, tyg. 24, s. G. Józefa i Marjanny Iłowieckich, poch. 7. kośc.

60036 (Pogrzybów)

1816.25/7. † (P.) G. Rafał Karnkowski Dz-c P., l. 45, poch. 27. nowy cm.

60037 (Pogrzybów)

1817.4/11. poch. (Raszkówka) Teofil Laskowski r. 1, kondycji szlach., s. Wojc. i Rozalii, † 31/10. Ospa

60038 (Pogrzybów)

1819.19/6. † (P.) Jadwiga Kobełecka, l. 20, po połogu poch. 19. cm.

60039 (Pogrzybów)

1820.30/10. † (P.) Urszula Ługowska, c. Nob. Winc. i Marjanny Wolskiej, 1 mies.

60040 (Pogrzybów)

1821.14/1. † (Raszkówko) Nob. Józef Lisiecki, s. Nob. Stanisł. i Marjanny Bemerówny, Z. Katarzyna, poch. cm. l. 58, suchoty

60041 (Pogrzybów)

1823.27/2. † (Przybisławice) Izydora Antonina Osińska, dni 11, c. Nob. Xaw. i Franc. Piątkiewicz, poses.

60042 (Pogrzybów)

1826.25/12. (Przybisławice) † Telesfor Karol Osiński, s. poprz. [Xaw. i Franc. Piątkiewicz] dni 14

60043 (Pogrzybów)

1832.25/7. * (Raszkówko), ch. 7/8. Jakub Ignacy, s. Nob. Macieja Kuczurskiego i Józefy Świderskiej - Nob. Stanisław Wichliński i G. Marjanna Bogdańska - ch. ch. 4/1.34. N. Stanisław Wichliński pos. P. i Nob. Franciszka W-a

60044 (Pogrzybów)

1842.23/1. * (Radłów), ch. 2/2. Józef, c. G. Jakuba Przespolewskiego i G. Tekli Objezierskiej dz-ców młyna i tributarii - G. Bonaw. P. Antonina P.

60045 (Pogrzybów)

1842.12/9.* (Przybysławice), ch. 15. Melania Konstancja, c. G. Kaspra Jełowieckiego i G. Eufrozyny Rzepeckiej dz-ców - G. Aleks. Nasierowski dz-c Wysocka G. Marjanna Rz., Leon J., Melania J.

60046 (Pogrzybów)

1843.2/9. * (Przybysławice), ch. 24. Stefan Edmund, s. poprz. G. Iłowieckich [Kaspra i Eufrozyny Rzepeckiej - Jełowieckich] dz-ców - G. Edmund Dembiński dzierżawca Bieganina, G. Apolina Krynkowska

60047 (Pogrzybów)

1844.9/6. * (Przybysławice), ch. 30. Marjanna Antonina, c. G. Józefa Jełowieckiego zamieszk. przy bracie i G. Florentyny Rzepeckiej - G. Edmund Dembiński pos. Bieganin i Apolonia Kremkowska z m. Raszkowa

60048 (Pogrzybów)

1846.10/2. * (Raszkówek), ch. 2/3. Arnold Artur Antoni, s. G.N. Stefana Bronikowskiego i G. Franc. Kozłowskiej i Nob. - J.G. Arnold Skorzewski M. z Lubostronia, G.M.V. Eleonora Sk. z Pogrzybowa

60049 (Pogrzybów)

1849.26/7. * (P.), ch. 19/8. Franciszka Kat. Anna, c. G.M. Franc. Niemojowskiego dzca P. etc. i G.M. Juljanny Eleonory Skorzewskiej - G. Konst. Zakrzewski dz-c Turska i G. Kat. Z-a z Turska

60050 (Pogrzybów)

1833.14/1. † (P.) Kat. Lisiecka l. 62, Nob., c. Franc. Turobickiego Nob. i Agnieszki hydrop. Donosi córka Franciszka

60051 (Pogrzybów)

1834.28/2. † (P.) Nob. Antoni Brzezowski, l. 85, m. hydrop. Donosi żona Magdalena

60052 (Pogrzybów)

1834.28/2. † (P.) Józef Wichliński l. 21, nob. moles, s. Stan. W. i Franc. Lisieckiej. Paraliż donosi ojciec

60053 (Pogrzybów)

1846.10/4. † (P.) G.M. Walenty Skorzewski, dz-c d. P., Szczury etc., l. 58, żonaty, s. Pawła Sk. i Eleonory z Szczanieckich poch. kośc.

60054 (Pogrzybów)

1847.17/3. † (P.) Stanisław Magnuski l. 48, mąż Albertyny, Nob. podinspektor lasów hydrop.

60055 (Pogrzybów)

1847.21/4. † (Krempe) Franciszka z Lisieckich Wichlińska, l. 58, ż. Stanisława, pos. Nob. suchoty. †-a w par. ostrowskiej, ale tu poch. w kośc. Mąż G. Stanisław W.

60056 (Pogrzybów)

1847.24/5. w Lubostroniu M. Franc. Niemojewski l. 35, mł. dz-c Słupi w p. ostrzesz. x Eleonora Skorzewska panna dz-ka Pogrzybowa, mieszk. w Lubostroniu l. 24

60057 (Pogrzybów)

1854.7/11. * (Pałac P.), Wincenty Bonaw. Nep. Leopold, s. G. Leopolda (!) Niemojowskiego i Eleonory Skorzewskiej dziedziców - Nepomucen N. ze Śliwnik z żoną

60058 (Podgrzybów)

1856.13/2. * (Pałac P.), ch. 24/3. Malanja Joanna, c. poprz. G. Niemojowskich [Leopolda(!) i Eleonory Niemojewskiej] (ojciec: Leopold!) dz-ców G. Piotr Skorzewski i G. pułkownikowa

60059 (Pogrzybów)

1857.2/7. * (P.), ch. 6/7. Witold Nep. s. Niemojowskich (Leopold!) dz-ców

60060 (Pogrzybów)

1863.28/4. * (Jelitowo), ch. 10/5. Klara Stanisława, c. Józefa Zaręby nob. ekon. i Emilii Hartebrod - Józef Trąbczyński i Stanisł. Wróblewska

60061 (Pogrzybów)

1867.13/1. * (P.), ch. 18., Józef Hilary, s. G. Tadeusza Braunek i Władysławy Kliszewskiej - Zygm. Drojecki, Karolina D-a

60062 (Pogrzybów)

1869.21/2. * (Raszkówek), ch. 4/3. Arnold Franciszek Kaz. Leon, s. G. Kaz. Skorzewskiego i Zofii Nasierowskiej - Leon S. Walentyna N-a

60063 (Pogrzybów)

1870.19/3. * (Raszkówek), ch. 1/7. Aleksander Józef Walenty Antoni s. poprz. G. Skorzewskich [Kaz. i Zofii Nasierowskiej] - Melania S., Walenty Nasierowski

60064 (Pogrzybów)

1877.3/12. * (Raszkówek), ch. 15/8.78. Bogumił Stanisław, s. Arnolda Krzyżanowskiego plenta i Anny Radojewskiej - Wiktor R., Wanda Nowakowska

60065 (Pogrzybów)

1879.27/4. * (Raszkówek), ch. 17/10. 80 Jerzy Włodzimierz, s. poprz. Krzyżanowskich [Arnolda i Anny Radojewskiej] - Wiktor Radojewski, Melania R.

60066 (Pogrzybów)

1833.0/11. * (Raszkówek), ch. w d. z w. 5/11. Marja Kazimiera c. poprz. hr. Skorzewskich [Kaz. i Zofii Nasierowskiej], dz-ców dóbr

60067 (Pogrzybów)

1852.5/7. † (P.) G. Stanisł. Feliks Franciszek Niemojowski dz-c d. P., l. 38, s. Gabriela dz-ca dóbr w Kr. Pol. i Katarzyny Lubowidzkiej. Apopl. † we Wrocł. ale tu poch.

60068 (Pogrzybów)

1857.4/7. † (P.) Eleonora Niemojewska l. 35, c. Walentego Skorzewskiego dz-ca dóbr i Franc. Karnkowskiej puerperium

60069 (Pogrzybów)

1862.17/12. † (P.) Leopold Niemojewski, l. 53, dz-c P-a i Jedlca, s. Makarego i Ewy N-sch, paraliż, 3 dzieci

60070 (Pogrzybów)

1871.6/1. † (Raszkówek) Izabella de Savage Nasierowska, l. 73

60071 (Pogrzybów)

1853.20/10. G.M.D. Leopold Niemojewski dz-c d. Jedlec mł. l. 46, x G.D. Eleonora de Skorzewska 1-o voto Niemojewskich wdowa, dz-ka Pogrzybowa, l. 30 ślub w Częstochowie - Nep. N. dz-c Śliwnik

60072 (Siedlec k. Zbąszynia)

1771.17/11. (Zołyń), ch. G.D. Józef Grzyboski ek. z Obry - 17/3.1777., ch. ch. M.G.D. Zygmunt Lossa obec. pos. Tuchony i M.G.D. Dzięmbowska z Powadowa

60073 (Siedlec k. Zbąszynia)

1792.9/9. (Sielec) ch. ch. Panny Eleonora i Teresa Haydes siostry O. Roberta de H. prob. i prowizora Obry

60074 (Siedlec k. Zbąszynia)

1770.17/5. kończąc trwający od ponad 22 lat skandal i obrazę Boską G. Józef Zakrzewski x G. Franciszka Grabowska. Tajemnie by oszczędzić wstydu potomstwu, której już nadzieja jest

60075 (Siedlec k. Zbąszynia)

1801.3/8. (Karna) ch. ch. M.G.D. Prot, s. M.G.D. Mielęckiego dz-ca K. i panna Katarzyna, tegoż M-go córkę - 1804.5/4. ch. M.D. Prot, s. M.D. pułkownika M-go dz-ca Karny i D. Anna, c. tegoż pułk.

60076 (Siedlec k. Zbąszynia)

1805.23/10. (Karna) ch. ch. G.D. Mikołaj Mielęcki mł. i G.D. Zofia M. panna, syn i córka G.D. pułkownika M-go dz-ca Karny

60077 (Siedlec k. Zbąszynia)

1816.2/6. (Karna) ch. ch. M.G.D. Prot Mielęcki i M.G.D. Anna M-a, panna dz-ca d. Karna

60078 (Siedlec k. Zbąszynia)

1819.24/9. (Kiałpiny) Marjanna Teresa Henrieta, c. G.D. Anton. Bielaskiego i Eleonory, poses. wsi K. i Charzymin - J.D. Henrieta Ernestyna de Pinto hr. i M.G.D. Karol Bronikowski konsyl. pow. babim. Cerem. 24/1. - ass. J.G.D. Henryk hr. de Pinto, dz-c d. Obra i M.G.D. Justyna Wittwer, sędzina pok. pow. babim., M.G.D. Stefan Dziembowski rotmistrz wojsk prus. i Jan Wittwer sędzia pok. p. babim. M.G.D. Ignacy Skrzycki pos. wsi Zodyń i Niebora

60079 (Siedlec k. Zbąszynia)

1820.23/4. (Zodyń) cer. (* 14/1.) Honorata Ludwika Dorota, c. G.D. Ignacego Skrzyckiego pos. wsi Ż. i Nieborza i Róży Engelrowny - J.D. Henrieta Ernestyna de Pinto hr. dz-ka Obra, G.D. Stefan Dziembowski dz-c d. Powodowo

60080 (Siedlec k. Zbąszynia)

1820.5/10. (Kiałpiny) * Franciszek Henryk, ch. 29/10. s. poprz. M.D. Bielaskich [Anton. i Eleonory] pos. d. K. i Chorzymin - chrz. Niemcy

60081 (Siedlec k. Zbąszynia)

1824.1/2. (Zodyń) *, ch. 7/2. Ignacy Antoni, s. poprz. G. Skrzyckich [Ignacego i Róży Engelrowny] pos. d. Z. i Nieborza - G. Antoni Bielaski pos. Chorzymina i mieszczka z Kościana (matka Engielrtin)

60082 (Siedlec k. Zbąszynia)

1825.5/1. * (Niebosz), ch. 7/1. Agnieszka, c. poprz. Nob. Skrzyckich [Ignacego i Róży Endrlrowny] (matka Englerówna), pos. d. Zodyń i Nieborza) - M. Eleonora Bielawska, ż. posesora Chorzym

60083 (Siedlec k. Zbąszynia)

1834.8/6. * (Karna), ch. 18/6. Jan Mikołaj Ludwik, s. M.G. Prota Mielęckiego, kapit. jazdy, kaw. Złot. Krzyża i M. Wandy Sokołowskiej, dz-ców K. i Rekliny - M.G. Kazimierz M. dz-c Belęcina, M.G. Emilja z Bnińskich Ostrowska, M.G.V. Antonina M., M.G. Henryk Sokołowski ze Smolska w Kr. Pol.

60084 (Siedlec k. Zbąszynia)

1835.13/5. (Karna), ch. 14. Konstancja Marjanna Emilia c. poprz. Mielęckich [Prota i Wandy Sokołowskiej] dz-ców K. i Reklina - M.G.V. Antonina M-a, pos. Zodynia i Nieborza i sługa

60085 (Siedlec k. Zbąszynia)

1836.11/8. * (Karna), ch. 28/8. Kazimierz Henryk, s. poprz. G.G. Mielęckich [Prota i Wandy Sokołowskiej] - G. Józef Sierakowski dz-c Otusza i G. Kat. z Kęszyckich M-a

60086 (Siedlec k. Zbąszynia)

1837.28/11. * (Karna), ch. 10/12. Seweryn Antoni, s. poprz. G.G. Mielęckich [Prota i Wandy Sokołowskiej] - J.M. Seweryn Ostrowski dz-c Gartów i Rytkowa kapitan i marszałkowa Ponińska z Wrześni

60087 (Siedlec k. Zbąszynia)

1839.6/2. (Karna), ch. 17/2. Ludwik Mścisław, s. poprz. G.G. Mielęckich [Prota i Wandy Sokołowskiej] dz-ców - Kanty Sokołowski dz-c Smólska, gub. mazow. senator, Adela Gajewska G.V. dz-ka Tłok

60088 (Siedlec k. Zbąszynia)

1845.19/8. * * (Karna), ch. 19/9. Józef Franciszek Maciej, s. Jana Bnińskiego dz-ca d. K. i Reklin i J. hr. Marjanny Mielżyńskiej - Maciej hr. M. dz-c Chobienic i Franciszka M-a H. dz-ka Iwna

60089 (Siedlec k. Zbąszynia)

1865.25/2. * (Karna), ch. 28/2. Stanisław Zygmunt Maciej, s. G. Stanisł. Bronikowskiego dz-ca K. i Reklina, kalwina i Antoniny Radońskiej katol. G. Tadeusz R. dz-c Koc. Górki Henryka B. wd., dz-ka Kosieczyna (x Wieleń 1919.19/8. Stanisława Gosławska)

60090 (Siedlec k. Zbąszynia)

1865.8/9. * (S.), ch. 10/9. Franciszek, s. G. Józefa Strykowskiego młyn. i Klary Staniszewskiej - Melchior Janiszewski właśc. i V. Franciszka Stan.

60091 (Siedlec k. Zbąszynia)

1820.30/10. ((Karna) M.G.D. Cyprian Jarochowski mł. z Sokolnik dziedzic (s. Józefa i Krystyny de Gołembowskich) x M.G. Zofia Mielecka V., c. J.M.G.D. Jana M. dz-ca Belęcina, Karny, kaw. sw. Stan. i Marjanny z Swiniarskich - M.G.D. Kazimierz M. z Gościeszyna i M.G.D. Adolf Kaczorowski

60092 (Siedlec k. Zbąszynia)

1855.6/11. G. Józefat Strykowski, mł. 31 x Klara Staniszewska V. 15, oboje z Sielca - św. nieszl.

60093 (Siedlec k. Zbąszynia)

1806.13/6. (Karna) † M.D. Marianna z Swinarskich Mielęcka, ż. M.D. Jana M. pułk., dz-ca Karny. poch. kl. w Obrze 15/6., l. 57

60094 (Siedlec k. Zbąszynia)

1807.27/1. (Dw. Karna) † G. Mikołaj Mielęcki, s. M.G.D. M-go pułk. i Marjanny z Swinarskich, poch. 30/1. w kl. w Obrze l. 18

60095 (Siedlec k. Zbąszynia)

1825.5/9. † (Karna) Zofia Jarochowska, 7 m., c. Cypriana J. i Zofii Mielęckiej, dz-ców d. Małe Skoki (!) p. szamotul. Donosi wuj Prot M.

60096 (Siedlec k. Zbąszynia)

1838.7/5. (S.) Katarzyna z Gilewskich, l. 42, ż. Ignac. Strychowskiego rezyd. na pleb., suchoty (czy szl.?)

[Brak 60097 w rękopisie]

60098 (Rogoźno)

1851.22/4. * (Gołańcz), ch. 4/9.1852. Józefa Rozalia, c. G. Józefa Wałdowskiego i Praksedy Kiedrzyńskiej pos. - Teodor K. dz-c Międzylesia i ż. Monika K-a

60099 (Rogoźno)

1853.9/9. * (Międzylesie) Stanisława Franciszka, c. Teodora Kiedrzyńskiego dz-ca i Tekli Modlibowskiej - Mik. Wysocki i Kiedrzyńska

60100 (Rogoźno)

1854.3/7. * (Studzieniec), ch. 30/7. Ignacy, s. G. Jana Nepomucena Dobrogojskiego i Teofili Siemiątkowskiej ekonomów - chrz. nieszl.

60101 (Rogoźno)

1854.2/6. * (Ninino), ch. 3/9. Emilia Rozalia, c. G. Faustyna Radońskiego dz-ca N. i G. Eleonory R-ej - G. August Grabowski dz-c Gorzewa, Paulina R. dz-ka Krześlic (Kruźlic?)

60102 (Rogoźno)

1868.1/1. * (12.), ch. 9/2. Mieczysław, s. Józefa Nob. Połomskiego adwok. sądu król. i Walerii Bibrowicz - Józef Gabrielski, dz-c Studzieńca i V. Kat. B. z Grodziska

60103 (Rogoźno)

1869.2/5. * (Żuromin w Pol.), ch. 12/7. Zygmunt Adam, s. Józefa de Kiedrzyńskiego i Aurelii de Gumkowska syna dz-ca (pos.) de Gołańcz - Apolinary K. dz-c pos. w Goł., Tekla K-a z Międzylesia

60104 (Rogoźno)

1869.22/6. * (R.), ch. 1/8. Władysław, s. poprz. Nob. Połomskich [Józefa i Walerii Bibrowicz] adwok. - Stanisław Bibrowicz, mł. Marjanna B. panna oboje z Grodziska (x Pozn. u Św. Marcina 22/7.1923. Michalina Broekere)

60105 (Rogoźno)

1869.15/10. * (R.), ch. 31., Jadwiga Emresa, c. G. Winc. Chmary aktuarjusza sądu król. G. Józefy Waszkowskiej - Stanisł. Mioduszewski z Runowa, Dorota de Chmara z Jakubowa

60106 (Rogoźno)

1870.1/10. * (R.), ch. 13/11. Stanisław Kostka, s. poprz. Połomskich [Józefa i Walerii Bibrowicz] - chrz. nieszl.

60107 (Rogoźno)

1872.28/5. rodzi się dziecko Alfreda Dierschke sędziego pow. i Nob. Wilhelminy Prądzyńskiej - N. Konst. P. z Berlina i N. wd. Marja P-a z Rogoźna

60108 (Rogoźno)

1874.8/3. * (R.), ch. 14/5. Józef, s. poprz. Połomskich [Józefa i Walerii Bibrowicz] (teraz bez cech szl., czy to więc szl.?) - chrz. nieszl.

60109 (Rogoźno)

1875.13/5. * (R.), ch. 9/6. Jan Stanisł. Franc. Xaw., s. poprz. Połomskich [Józefa i Walerii Bibrowicz] - X. Franc. Xaw. P. dziekan z Wąbrzeźna diec. chełm. i panna Prakseda Kiedrzyńska z Międzylesia

60110 (Rogoźno)

1875.30/7. * (R.), ch. 30/8. Wiktor Ignacy, s. Leon de Mąkowskiego i Konst. Gabrielskiej, tłumaczy sędu król. z R. - Józef Benedykt Połomski adwokat z R.

60111 (Rogoźno)

1877.7/3. * (R.), ch. 2/4. Hipolit, s. poprz. Połomskich [Józefa i Walerii Bibrowicz] adwok. - chrz. nieszl.

60112 (Rogoźno)

1879.28/5. M. Marja de Prądzyńska wd. z Opola (ch. ch. dziecka Wilhelminy z P-ch Diemmke)

60113 (Rogoźno)

1884.29/10. ch. (R.) Stefan Tadeusz Franciszek, s. Tadeusza de Kierskiego i (im. brak) Jaraczewskiej, dz-ców Pobórki[?] - Stefan K. dz-c d. Brzezna Polskie i panna Fraciszka Nieżychowska z Żelic

60114 (Rogoźno)

1893.30/4. * (Będzitowo p. inowrocł.), ch. 24/7. Jan, s. Ludwika Laskowskiego (czy szl.?) urzędn. gosp. i Jadwigi Połomskiej - Kier. Jasiński z Pozn., Marja P. Rog.

60115 (Rogoźno)

1899.8/11. * (Rudnicz), ch. 10/1. Jadwiga Irena, c. Bolesława de Belakowicza pos. w R. i Marii Wruk - X. Michał. de B. prob. ostrowicki, djec. chełmiń. i Helena de B.

60116 (Rogoźno)

1899.3/4. chrzczone bliźnięta (* 9/3.) (Sierniki) 1) Jan Antoni i Bernard Józef, ss. G. Mariana Maciejowskiego admin. w Siernikach i G. Bronisławy Skrzydlewskiej - 2-go Wład. S. z Pozn. Józefa S. - a 1-go Kaz. Rożański z Pozn. i Marja Szafarkiewicz ze Starołęki

60117 (Rogoźno)

1901.20/7. * (Rudzin), ch. 19/8. Juda Tadeusz Michał Stanisław, s. poprz. G. Nob. Belakowiczów [Bolesława i Marii Wnuk] pos. - Stanisław Krysiewicz i Elżbieta Kr. z Pozn. oboje

60118 (Rogoźno)

1882.26/9. Stanisław Sokolnicki hr. mł. ze wsi Pogrzybowo x Bronisławę Annę Balbinę Laskowką V. ze wsi Runowo - Piotr L. dr. med. z Wągrówca

60119 (Rogoźno)

1883.11/1. Bolesław Franciszek de Bardski wd. dz-c wsi Sanniki, par. pobiedz., l. 30 x Krystyna Izabella de Jaraczewska z m. Rogoźna, panna 18 1/2 - Józef de J. dz-c Głuchowa, Jan Sypniewski radca sąd. z Rog.

60120 (Rogoźno)

1884.7/9. Jan Chryzostom Ossowicki mł. z Pieruszewa par. Kurnik, l. 33 x Wanda Irena Wize, V. z Rog. 21 - Tad. O. z wójt. śrem. Walenty Łanowski z Kromolic par. Kurnik. Nazw. 1910 za rozp. urzęd. popraw. na Osowicki

60121 (Rogoźno)

1884.27/10. Hier. Jasiński mł. z Pozn., 36 x Helena Stanisł. Połomska V. z Rog. 22 - X. Michał de Jaraczewski prob. z Miasteczka

60122 (Rogoźno)

1885.10/2. Ludwik Laskowski mł. z Sulisławia, par. Janków Zaleśny, l. 30 x Jadwiga Połomska V. z Rog., l. 21, - Jan L. pos. Bledzianowa

60123 (Rogoźno)

1838.16/9. † G. Kalikst Zakrzewski dz-c Rudnicza l. 36, w Pozn., żona Seweryna, 3 dzieci

60124 (Rogoźno)

1840.6/5. (R.) † Julian Rzepecki 4 l., s. G. Wład. i Julii z Wolańskich

60125 (Rogoźno)

1840.3/9. (R.) † G. Justyna de Goskie Marska, obyw., l. 50, Mąż Stanisław, 4 dzieci, suchoty - † 1852.4/1. (R.) Stanisław M. ekom. kośc. l. 50, 4 synów. Florjan, Józef, Jan Stanisław niewdzięczne dzieci

60126 (Rogoźno)

1846.1/2. (R.) † G. Julianna Ptaszyńska z d. Jasińska, l.70, ż. pos.

60127 (Rogoźno)

1847.6/2. † (R.) Nepomucena Urbanowska l. 70, wd. Nob., w Rog. urodziny

60128 (Rogoźno)

1848.27/5. † (R.) Agn. Laskowska l. 90, civissa śred., matka X-a L-go. 6 dzieci: Tomasz 70, Antoni 66, Feliks dziekan 52, Salomea 50, Józefa 48, wnuków 90, prawnuków 32 (!)

60129 (Rogoźno)

1849.1/7. † (R.) G. Marcissno (?!) Ptaszyński wd. 50 † w Xenodochium, Donosi syn Józef

60130 (Rogoźno)

1849.3/8. † (R.) Salomea Lubomęska l. 68, Gen., ż. sędziego, mąż Ignacy, 2 ss., 2 cc.

60131 (Rogoźno)

1853.10/8. † (Studzieniec) Zygmunt Dobrogoyski l. 2, m. 4, s. ekonoma Jana Nepom. i Teofili

60132 (Rogoźno)

1854.29/6. † (Międzylesie) Stanisława Kiedrzyńska 10 m., c. Nob. pos. Teodora i Tekli, dz-ców dóbr

60133 (Rogoźno)

1855.6/1. † (R.) Teofil Chmara l. 8, s. Teofila i Doroty, Nob. pos., krup

60134 (Rogoźno)

1856.12/10. † (R.) Leopold Szeliski l. 41, dziedzic s. Konstanty i Scholastyki, suchoty. Siostry: Pelagia, Waleria, Emilia, Joanna, Nep.

60135 (Rogoźno)

1861.25/1. † (R.) Wiktoria Ptaszyńska 1-o voto Wojciech, ur. Chudzyńska l. 50, Mąż Józef, z 1-go małż. 3 cc.

60136 (Rogoźno)

1861.1/5. † (Runowo) Sulpicjusz Szulczewski l. 25, s. dz-ca Donosi brat Walenty. febr. nerv.

60137 (Rogoźno)

1869.17/12. † (Ninino) G. Faustyn Radoński l. 64, dz-c N. Donosi Teodor R., "zarośnienie kiszki"

60138 (Rogoźno)

1870.22/3. † (Międzylesie) Wiktoria Modlibowska ur. G. Pądzyńska l. 84, wdowa. Donosi Teodor Kiedrzyński zięć

60139 (Rogoźno)

1870.15/11. † (R.) Nob. Tomasz Ferdynand Kalkstein - Osłowski l. 34, tłumacz sędu pow., apopl., Wdowa Augusta, córka Maria

60140 (Rogoźno)

1870.15/10. † (Ninino) Bolesław, l. 6, s. Augusta Bieczyńskiego ekon. i Eleonory Sosnowskiej (czy szl.?)

60141 (Rogoźno)

1871.12/6. † (Ninino) Włodzimierz Radoński Nob. l. 21, s. Faustyna R. dz-ca i Eleonory R-ej, chor. cukrzyca. Donosi matka

60142 (Rogoźno)

1872.4/4. † (R.) Paula Nob. Prądzyńska ur. Karlowitz l. 30, ż. kap. Nob. Bogusława P. dzieci Maria 4, Wincenty 2. Donosi sędzia Dierschke

60143 (Rogoźno)

1875.13/4. † (Międzylesie) Tekla Kiedrzyńska ur. Modlibowska l. 58, ż. dziedzica, c. Kajetana Modib. i Wiktorii z Prądzyńskich, apopl.

60144 (Rogoźno)

1876.18/1. † (R.) Pelagia Ziółkowska de Szeliska, 56, ż. Wojc. Z.

60145 (Rogoźno)

1876.22/4. † (R.) Walerja Jaraczewska z d. Fijałkowska wd. rak

60146 (Rogoźno)

1879.20/4. † (Berlin) Anna Bronisława Laskowska, ur. Szulczewska l. 41, dz-ka Runowa, c. Jana Sz.

60147 (Rogoźno)

1883.1/9. † (Sierniki) Franc. Bobiński l. 90, pułk. w. p.

60148 (Rogoźno)

1885.18/4. † (Runowo) Ludwik Laskowski dz-c R., l. 62, 8 m.

60150 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1824.23/4. * (Cz.), ch. 24., Bogumił, s. Nob. Wojciecha Baczyńskiego poses. i Franciszki Połomskiej - X. i Klara Wojciechowska, obyw.

60151 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1824.27/8. † (Cz.) Bogumił. Wojc. Baczyński 4 m., s. Wojc. B-go i Franc. z Połomskich

60152 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1827.30/7. † (Wieś Cz.) Antonina Baczyńska l. 16, m. 2, v. Nob. c. poprz. [Wojc. i Franc. z Połomskich] poses. febra krwawa

60153 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1828.22/9. * (Wś. Cz.), ch. 16/11. Edmund, s. Józefa Przyradzkiego Nob. i Łucji Raszewskiej - Józef i Honorata Korytowscy małż.

60154 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1829.15/12. † (Cz. Wieś) Wojciech Baczyński pos. Cz. pleb. conditio ojca niezn., s. Dominika (?) i Zuzanny. Zawiad wdowa

60155 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1831.1/2. * (Cz.), ch. 11/2. Brygitta Józefa, c. Józefa Korytowskiego (Conditio - nygus!!!) i Honoraty Zbijewskiej - Adam Zb. N. i Teofila Hełmicka N.

60156 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1831.8/4. (Cz.) Józefa Brygitta Korytowska m. 2, c. Józefa i Honoraty K-ch, Nob.

60157 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1835.18/7. Mateusz Wolniewicz pos. wsi Palędzie kośc. wd. l. 42 x G.V. Joanna Spanska z Cz. l. 40, - Mikołaj Alkiewicz z Cz.

60158 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1835.17/8. Józef Całowski wójt ze Stęszewa, mł. 24, x Nob. V. Teofila Radoszewska V. z Cz. l. 20

60159 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1838.2/2. * (Cz.), ch. 16/2. Walenty, s. Adolfa Bogusławskiego szlachcica i Kat. Grocholskiej - Walenty Prądzyński pos. Prowidencja Kurnatowska

60160 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1839.26/11. * (Kąpiel), ch. 29/12. Jarosław Kazimierz, s. ur. Ignacego Bończy Miaskowskiego szl., dz-ca Kąp. i ur. Zenobii Liszewskiej - Feliks Nałęcz Chełmicki kap. w. p., Kuroszewska z Białkowskich dz-ka Chalinina

60161 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1839.20/6. † (Cz. Wieś) Helena Zamorska l. 70, Nob.

60162 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1839.30/6. † (Cz.) Jan Szostakowski l. 90, nob.

60163 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1840.28/5. * (Cz. Wieś), ch. 28/5. Stanisława Nep., c. ur. Mikołaja Alkiewicz i Ur. Małg. Poklateckiej szlachty - Onufry A., Marjanna P.

60164 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1841.27/6. * (Cz. Wieś), ch. 29., Ignacy Robert, s. Jakuba Trzcińskiego i Kat. Kossowskiej, szlachc. - Antoni Wągrowiecki pos., Małg. Alkiewicz leśniczowa

60165 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1842.8/5. * (Cz. Wieś), ch. 22/5. Jan Nep., s. poprz. Alkiewiczów [Mikołaja i Małg. Poklateckiej] szlachty - Antoni Poklatecki, dz-c Pierzysk (???) i Augustyna A. z Borzykowa

60166 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1845.30/3. * (Cz. Wieś), ch. 25/3. Prowidencja Józefa, c. ur. Feliksa Właznowskiego i Agn. Karaszkiewicz szlach. strzelców - chrz. nieszl. (Właznowski!)

60167 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1847.10/4. * (Pałac), ch. 7/4. Bolesłw, s. poprz. ur. Właznowskich [Feliksa i agn. Karaszkiewicz] szlachc., strzelców - Teofil Florkowski i Maciej Alkiewicz

60168 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1847.15/9. * (Cz. Wieś), ch. 3/10. Fryderyk Wilh. Nikodem, s. ur. Franc. Kawieckiego i ur. Nimty Pinkowskiej, szlach. - Kasper Nowacki, Kar. Witkowska

60169 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1847.6/6. † (Cz.) G. Tekla z Ciesielskich Waliszewska l. 80, Gen. wdowa, poch. w Marzeninie

60170 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1847.27/8. † (Cz.) Nob. Helena Dobiejewska l. 80, gener. virgo

60171 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1848.20/2. † (Cz.) Kazimiera Petrykowska 1 r. c. Nob. Campovis[?] c. Wojc. P. i Salomei Sławińskiej

60172 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1848.29/5. † (Cz. Wieś) Ludwika Alkiewicz 1 m, c. komisarza dóbr Mikoł. i Małgorzaty

60173 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1848.1/8. † (Cz. Wieś) Zygmunt, l. 3, m. 6, s. Piotra Swinarskiego stat. equestr. i Weroniki Nehrebeckiej

60174 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1848.18/9. (Kapiel) umiera dziecko Władysław, s. Hilarego Florkowskiego Flork. stanu miejskiego dzierżawcy i Marjanny Alkiewicz

60175 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1849.13/5. * (Cz. Wieś), ch. 27., Florentyna, c. poprz. Alkiewiczów [Mikołaja i Małg. Poklateckiej stat. Nob. leśniczych Czern. i komis. - G. Konstancja Szynalska, ż. kapitana, Hilary Florkowski pos. folw. Kąpiel

60176 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1849.7/6. * (Cz. Wś.) Mieczysław Feliks, s. poprz. Feliksa Łaznowskiego (!!!) i Agn. Karaszkiewicz (stat gen., inculator z pałacu) - chrz. nieszl.

60177 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1853.19/8. * (Cz. Wś.), ch. 12/9. Stefan, s. poprz. Alkiewiczów [Mikołaja i Małg. Poklateckiej], stat. Nob., leśniczy - Wincenty A. G.V. Olimpia Mieczkowska, c. dz-ca Zajezierzyc

60178 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1856.20/5. * (Cz. Wś.), ch. 15/6. Władysław, s. poprz. Nob. Alkiewiczów [Mikołaja i Małg. Poklateckiej], leśn. Cz. - Jan i Marjanna Poklateccy st. szl., dz-ce folw. Pierzyska k. Łukowa

60179 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1856.9/12. * (Cz. Wś.), ch. 15 Kazimierz Ambroży, s. Józefa Ignacego Długołęckiego Nob., komis. d. Cz. i Machaliny Neumann - G. Nikodem Goździewski ob. średz., Józef Dł. Nob. v z Śremu

60180 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1856.21/12. † (Cz. Wś.) Władysław Alkiewicz 8 m. s. poprz. [Mikołaja i Małg. Poklateckiej]

60181 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1857.5/1. * (Warsz.), ch. 19/2. Marja Teresa Kasparyna Helena Gabriela Ewa, c. hr. Zygmunta Skorzewskiego dz-ca Cz. i hr. Konst. Potulickiej - Stanisław hr. P. z Obór i pannę Marta hr. P. z Obór

60182 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1858.6/11. * (Cz. pałac), ch. 22., Włodzimierz Aleksy Józef, s. poprz. [Zygmunta i Konstancji Potulickiej] hr. Skorzewskiego - Józef Potulicki hr. dz-c Jezior k. Zaniemyśla i Marja z Lipskich S-a dz-ka Bucza k. Kośc.

60183 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1858.1/11. (Żołcz) † Marjanna z Jerzewskich Florkowska l. 79, G. wd., mieszk. w pałacu Cz.

60184 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1859.19/2. * (Cz. Wieś), ch. 3/3. Marja Józefa, c. poprz. Nob. Długołęckich [Jozefa Ign. i Michaliny Neumann] komis d. Cz. - G. Marjanna Laskowska z m. Środy

60185 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1860.5/5. * (Golinowo), ch. 30/5. Władysława Monika c. Teodora Gadomskiego stat. nob. pos. wsi G. i Teodory Zayder

60186 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1860.22/10. * (Kąpiel), ch. 15/11. Feliks Wincenty, s. Winc. Alkiewicz i Jadwigi Han, stat. Generosi, pos. folw. K.

60187 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1860.7/12. (Czerniejewo), ch. 23/12. Antonina Ewa, c. G. Konst. Jaworskiego i Joanny Lubińskiej

60188 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1859.6/12. † (Cz. Wieś) Kazimiera Marjanna Alkiewicz dni 21, c. Mikoł. leśniczego i Małg. Poklateckiej

60189 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1860.10/2. † poch. 12/2. (Pakszyn) Kazimierz Koczorowski l. 2, m. 4, s. G. Józefa, ekonoma i Teofili Murkowskiej (Nurkowskiej?)

60190 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1861.3/5. (Palekszyn), ch. 9./5. Władysław Józef, s. poprz. G. Koczorowskich [Kazimierza i Teofili Murkowskiej (Nurkowskiej?)] komis. d. Czern. - Nob. Józef Długołęcki komis. d. Czern. i G.V. Kornelia Swinarska

60191 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1861.1/11. (Cz. Wieś), ch. 7/11. Tadeusz Franc. Xawery, s. poprz. Nob. Długołęckich [Józefa Ign. i Michaliny Neumann] - Józef Sł. - Nob. V. z Turwi

60192 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1861.9/5. † (Pakszyn) G. Józef Koczorowski l. 42, ekon. Thabes.

60193 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1862.30/11. * (Kąpiel), ch. 28/12. Maria, c. poprz. G. Alkiewiczów [Mikołaja i Małg. Poklateckiej?] (matka: Hahn), pos. folw. K.

60194 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1862.13/12. * (Golimowo), ch. 8/1.63. Łucja Bolesława, c. poprz. Nob. Gadomskich [Teodora i Teodory Zayder] pos. G. - G. Piotr Swinarski leśniczy Teodozja Kocrowska wdowa

60195 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1863.12/11. * (Cz. Wś.), ch. 19/11.63. Stefania Kat. Stanisł. c. poprz. N. Długołęckich [Józefa Ign. i Michaliny Neumann] komis. d. Czern. - N. Piotr Laskowski dr. med. z Wągrowca i G.V. Jaruszewska (!) z Żydowa

60196 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1864.9/6. † (Cz. Wś.) Józef Szynalski l. 76, 3 m., status Gen., kap. w. p. thabes.

60197 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1864.2/12. * (Cz.), ch. 25/12. Alfons, s. G. Konst. Jaworskiego i Joanny Lubińskiej - G. Konstanty Z. dziad dziecka i ż. leśniczego, nieszl.

60198 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1864.26/12. * (Herbipolis, Würtzburg, w Baw.), ch. 26/2.1865. Witold Stefan Bolesław, s. G.D. Hr. Zygm. Skórzewskiego wd. Czer. i hr. Konstancji Potulickiej - G. Hr. Aleks. Mielżyński, Hr-ka Marja P. z Obór

60199 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1865.2/8. * (Kąpiel), ch. 13/8. Jan, s. poprz. G. Alkiewiczów [Mikołaja i Małg. Poklateckiej?] pos. K. - G.G. Jan i Marjanna Poklateccy dz-ce folw. Pierzyńska

60200 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1865.10/2. † (Cz.), Franc. Jaworski 1 r, 6 m, 7 d, s. G. poprz. J-ch [Konst. i Joanny Lubińskiej], koklusz

60201 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1866.28/1. urodziło się dziecko z małż. Nob. Augustyn Woinke z Pozn. i Stanisława Alkiewicz. Chrzestni G. Wincenty A. pos. folw. Kąpiel i Marjanna Florkowska ż. pos. Żołcza

60202 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1866.19/6. † (Golimowo) Teodora de Zeydlery Gadomska l. 39, m. 10, d. 15, Status Generosi, ż. pos. Gol. paraliż

60203 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1867.18/4. * (Kąpiel), ch. 5/5. Zofia Prakseda, c. poprz. G. Alkiewiczów [Mikołaja i Małg. Poklateckiej?] (matka: Hahn) pos. folw. Kąpiel - N. Wład. Hann asesor sądu pozn., G. Flor. Alkiewicz V.

60204 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1867.23/3. † (Cz.) G. Antoni Winnicki l. 83 pensjon. kontroler spożycia

60205 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1868.15/6. * (Noskowo), ch. 13/8. Helena, c. G. Włodzimierza Jańczkowskiego i Emilii de Musielskie, pos. dóbr - Nob. Filip Michalski pos. Szczytnik, Julja z Kośnieckich, ż. jego

60206 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1869.16/4. (Cz.) † Mikołaj Alkiewicz l. 75, były nadleśn. Cz.

60207 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1869.20/11. † (Cz. Wieś) Jarosława Masłowska, l. 3, m. 11, d. 7, c. Jana stat. nob. i Korneli de Swinarskiej

60208 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1870.4/9. * (Radomice), ch. 23/10. Kazimierz, s. poprz. Janczakowskich [Włodzimierza i Emilii de Musielskie] stat. gen., pos. R. - chrz. nieszl.

60209 (Czerniejewo - dupl. WAPP)

1874.2/4. * (Radomice), ch. 26/4. Marja, c. poprz. Janczkowskich [Włodzimierza i Emilii de Musielskie] stat. gen., pos. d. R. - G. Władysław Chrzanowski pos. wsi i Józef[a] z Musielskich ż. jego

60210 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1892.24/12. *, ch. 9/1. Kazimiera, c. Romana Trąmpczyńskiego sekret. i Anny Nowickiej, - Józef Weber, kupiec, V. Stef. Wielewieyska

60211 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1894.4/2. *, ch. 4/3. Zofia Albertyna Weronika, c. Stef. Cegielskiego pos. fabryki i Albertyny Nieżychowskiej - Jan Motty adwok. i Franciszka Moszczeńska ż. dziedzica dóbr

60212 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1899.27/10. *, ch. 10/12. Anna Marja Antonina, c. Bolesława Broekere dra med. i Szeliskiej - Antonina Szeliska, babka dziecka, Seweryn Matuszewski, woźnica. (x 29/1.1924. w Pozn. Franciszek Czapski)

60213 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1901.3/5. *, ch. 2/6. Ewa Helena Izabella, c. Edwarda de (von) Mieczkowskiego pos. dóbr i Zofii Heyduckiej - Stanisław M. ojciec, Izabella H. wdowa

60214 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1902.5/9. *, ch. 23/11. Jadwiga Marja Helena, c. poprz. dr. med. Broekere [Bolesława i Antoniny Szeliskiej] - Melchior Wierzbicki adwokat, Jadwiga Mellis mężatka

60215 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1902.29/1. *, ch. 18/12. Marja Ludwika Stanisława, c. poprz. de (von) Mieczkowskich [Edwarda i Zofii Heyduckiej] pos. d. Sirosławek par. swieć. - Edward Donimirski pos. i Helena M. mężatka

60216 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1903.26/10. *, ch. 25/11. Oleńka, Marja Antonina, c. Walerjana Józefa Konrada Łebińskiego i Haliny Korybut Daszkiewicz, redaktorów "Wielkopolanina" czasopisma - Józef Krzeczunowicz pos. dóbr, wd. Aleksandra Kunow (x w Pozn. u Św. Marcina Antoni Peretiatkowicz)

60217 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1905.7/10. *, ch. 23., Bogusław Leopold, s. poprz. Nob. Mieczkowskich [Edwarda i Zofii Heyduckiej] poses. dóbr - Stanisł. M. architekt, Anna Karwowska ż. doktora

60218 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1906.19/6. * 5/8. Marja Antonina, c. Juliana Hermana von Gościńskiego i Walerii Żakowskiej, kapital. - chrz. nieszl.

60219 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1888.17/4. Antoni Chłapowski dr. med. ze wsi Hochstublau (Zblewo) djec. chełmiń. x Adamina Ziemniewicz przy matce w par. tut., mł. 33, panna 30 - Konstanty Chł. insp. dóbr, Ant. Stefański sekret.

60220 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1889.4/6. Leon Górski dr. med. ze Stęszewa mł. 44, x Marja Szulc, V. 24 - Marceli Motty, prof., Nikodem G. dz-c dóbr

60221 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1891.3/2. Aleksander Jordan dz-c Chomęcice, par. Konarzewo mł. 28 x Kazimiera Kaniewska u ojca w par. tut., l. 20 - św. nieszl. ślub daje X. Aleksander J. pleb. z Niepruszewa

60222 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1894.20/10. Bogdan Wichierkiewicz z Gdańska, mł. 39 x Marja Sławska u rodziców, z par. tut., l. 19 - Stanisław W. radca sąd. i Bogdan W. dr. med.

60223 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1895.30/4. Winc. Pawłowski bud. z Odolanowa, mł. 27 x Wanda Kierska l. 35 - Emanuel K. bud., Aleks. Kalk

60224 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1895.26/11. Bronisław Wize dz-c d. Dakowy mł. l. 28 x Marja Krzyżanowska z par. tut., l. 19 - Sędzia Meissner z Leszna i Filip W. z Jeżewa

60225 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1898.8/11. Witold Mora de Korytowo Korytowski prawidus b.r. directionis finans de Leopoli (* 8/8.1850.) mł. x Wanda Zaborowska z par. tut., panna (* 15/6.1878.) - Mieczysław hr. Dąmbski pos. dóbr, Lech Z. pos. dóbr

60226 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1900.6/11. Feliks Franc. de (von) Siemiątkowski dr. fil. z Drohobycza, mł., (* 9/2.1867.) x Aniela Józefa Thiedeman, u matki, w par. tut. V. (* 22/7.1878.) - św. nieszl.

60227 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1901.6/10. Feliks de (von) Drwęski murarz mł. * 24/5.1876., x Kat. Martocińska de gente Hałas wd., * 3/11.1863. - św. nieszl.

60228 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1902.25/6. Stanisław de (von) Swięcicki kupiec pozn. z par. Św. Marcina mł., * 20/5.1872. x Aniela Pelec, V. z Lubinia, * 1/8.1882. - Jerzy hr. Tyszkiewcz pos. fabryki

60229 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1903.17/6. Kaz. Jarnatowski dr. med., z par. św. Marcina, * 13/3.1872. x Paulina Józefa Stefania Krzyżanowska z ul. Szewskiej * 13/3.1883. - Witold Brodnicki, kupiec, Bronisł. Wize rolnik

60230 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1904.21/7. Józef de Truski "opulentus" z ul. Głog. wd., * 31/1.1839. x Anna Jachowska, u rodziców na W., Garbarach V. * 5/11.1873. - Roman J. rzeźnik

60231 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1905.20/11. Jan Dobrzycki admin. dóbr ze Smigla, mł. * 13/5.74. x Władysław Ritter, u rodziców w Rynku, V. * 26/5.86. - Zachariasz R. aptekarz, Ludwik Romocki adwokat

60232 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1905.13/2. Bolesław (dodane "Książę Gedroyć") Jurkowski kupiec z ul. Wrocł., mł., * 25/12. 77. x Stefania Lausch, u matki na ul. Gołębiej - Czesław i Ludwik L.L. kupcy. Dopisek "poprawił ks. Jany na podstawie wywodu rodowego sporządzonego przez heraldyka notariusza Dr. Mudreckiego dnia 14/4.1943. w Krakowie"

60233 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1907.2/2. Edward Gnosus Gąsiorowski mł. * 14/10.75., szewc z W. Garbar x Stanisław Białek, V. * 19/4.78., z W. Garbar - św. nieszl.

60234 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1907.27/6. Cezar Gnsus Budziszewski, fenerator ul. Dominik., wd. * 27/8.1823. x Klementyna Banaszkiewicz, wd., ul. Dominik, * 2/2.51. - św. nieszl.

60235 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1908.25/2. Kazim. Madaliński inż. kultury z Sieradza, * 11/1.1869. x Wiktorja Morawska V. * 17/2.1874. - Ignacy M. ojciec, Stefan Mor. adwokat, brat

60236 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1910.20/9. G. Kiejstut Henryk Piskorski urzędnik bank. w Przejeździe, * 14/11.1882. x Stanisława Biskupska. * 11/11.1887.

60237 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1900.27/1. † Leon Wituski (* 27/6.1825.), emeryt prof. gimn. Św. M.M. s. Józefa admin. dóbr, i Agn. Chudzińskiej. Donosi syn Tadeusz

60238 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1900.14/2. † (poch. 17.) Pelagia Trzebuchowska de gente Sławińska, * 4/3.1827., mężatka c. Andrzeja T.(!!!) (von/de) pos. dóbr i Julj. Pijon. Edmund syn zmarłej

60239 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1901.24/6. † (poch. 27.) Władysław (de) von Chosłowski, kupiec * 14/6.1845., s. Teofila pos. dóbr i Florentyny de (von) Krzyckiej

60240 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1901.21/9. † Helena Święcicka z hr. Dąmbskich, * 31/12.1849. mężatka, c. Gustawa D. pos. dóbr i Leokadji D. kurcz serca, mąż

60241 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1902.3/1. † (poch. 6.) Walerja de (von) Żelazowska z d. Rankowicz, * 14/10.1862., c. Rudolfa R. admin dóbr i Leopoldyny Jaekel. Donosi mąż Władysław Ż.

60242 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1902.21/12. † (poch. 24.) Wincenty de (von) Chrzanowski * 5/4.1837., człowiek prywatny, s. Pawła pos. dóbr i Józefiny V. Bronisz pażdz. Donosi syn Przemysław

60243 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1903.14/2. † (poch. 17.) Roman de Rogala Koczorowski l. 60, agent s. Walentego pos. dóbr i Anastazji de (von) Moraczewskiej. Donosi wdowa Anna z d. Bjeńkowska

60244 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1903.5/5. (poch. 8.) Witold hr. Dąmbski * 1844., urzędnik bankowy, s. Gustawa D. i Leokadii D., rak, Donosi dr. Heliodor Święcicki

60245 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1903.1/11. † (poch. 4.) Marja de (von) Krzyżańska * 15/4.1873. c. Stanisława Krzyżanowskiego (!!!) kapital. i Anny Radońskiej. Donosi ojciec, zapal. płuc, krwotoki

60246 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1905.14/1. † (poch. 17.) Maksymiljan de Jackowski, * 12/10.1815., kapital. s. Józefa pos. dóbr i Józefy Brzezińskiej. Syn donosi

60247 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1905.9/11. † (poch. 12.) G. Eustachja Alkiewicz * 21/10.1825. wdowa, c. G. Wilh. Lekszyckiego i Michaeli Gottwald. Donosi córkę

60248 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1905.9/12. † (poch. 12.) Józef hr. Tyszkiewicz, * 19/10.1851. pos. dóbr, s. Winc. hr. T. pos. d. i Marii ks. Radziwiłłówny. Rak. Donoszą SS. Sw. Winc.

60249 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1906.20/4. † (poch. 24.) G. Seweryn Walenty Tadeusz, * 10/2.1821., dyr. sądu ziemiań., s. G. Michała Cypriana pos. d. i G. Ewy Deręgowskiej

60250 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1906.25/11. † (poch. 27.) G. Kazimierz Sczaniecki * 17/2.1869. pos. d. Międzychód, s. G. Konst. pos. d. i Zofii hr. Ponińskiej, apopl. Donosi brat

60251 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1908.23/2. † (poch. 27.) G. Piotr Radoński * 0/6.1841., b. pos. dóbr s. Anastazego i Pauliny Białobłockiej, apopl. Donosi syn

60252 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1908.9/6. † (poch. 12.) G. Marja Ulaniecka * 1855., mężatka, c. G. Mikoł. Węsierskiego pos. dóbr i G. Bolesławy Pruskiej. Ch. św. Wita

60253 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1909.4/11. † (poch. 8.) Kamilla Pfitzner de gente Generosa Kosińska, * 7/4.1832., wdowa, c. G. Józefa K. kapit. w. p. i Apolonji Sochowicz. Zapal. żył

60254 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1909.25/11. † (poch. 29.) G. Marjanna Koszutska * 9/1.1849. mężatka, c. Augusta Zimmermanna nauczc. gimn. i Leokadii Sleżańskiej, paraliż serca. Mąż

60255 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1910.5/3. † (poch. 8.) G. Edmund Dzierzgowski * 27/10.1856., aptekarz, s. G. Stanisława, ob. zs. i G. Rozalji Wybickiej paraliż mózgu. Żona

60256 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1911.10/1. † (poch. 13.) G. Cezar Budziszewski * 27/8.1823., rentier, s. Dionizego i Ludwiki Modibowskiej, serce

60257 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1911.28/11. † (poch. 1/12.) G. Włodzimierz Taczanowski * 18/4.1847. w Słanoszewie w p. pleszew., s. Feliksa T. pos. Sł. i Hieronimy Radońskiej, apopl. Donosi Stanisł. T. z Podrzecza

60258 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1912.24/3. † (poch. 27.) G. Jan Dobrzycki * 13/5.1874. pos. dóbr, s. Henryka pos. Baborowa i G. Hel. Łubieńskiej Del. tremens

60259 (Poznań - Św. Maria Magdalena)

1912.27/11. † (poch. 30.) Józef Jenike, * 20/12.1830., wd. c. G. Franc. Brzeskiego pos. d. i Ant. Swinarskiej

60260 (Poznań - Św. Wojciech)

1895.7/2. † (poch. 10.) Józef de Borecki, l. 83, emeryt komis. pow. s. Marcina de B.

60261 (Poznań - Św. Wojciech)

1903.16/5. † (poch. 18.) G. Ignacy Łukomski l. 63, kapital., s. G. Marcelego dz-ca Paruszewa i G. Józefy Pawłowskiej

60262 (Poznań - Św. Wojciech)

1903.8/6. † (poch. 10.) G. Melania Plecińska l. 69. c. Marjana Pl. i Karoliny Retz dzierż domny Kribrki (???)

60263 (Poznań - Św. Wojciech)

1906.23/9. † (poch. 26.) G. i Nob. Emma Kosmowska ur. G. i N. Falkowska l. 53, rentierka, c. G. Józefa P. i G. Agn. Prędkowskiej

60264 (Poznań - Św. Wojciech)

1907.17/10. † (poch. 20.) Ludwika Kramarkiewicz, z domu Godlewska l. 81, m. 5, dni 25, wdowa, c. Marcelego Gozdawy G-go i Józefy Przyłuskiej

60265 (Poznań - Św. Wojciech)

1910.3/3. † (Zakopane) (poch. 8.) Roman Ziołecki l. 66, wyższy urzęd. państw., s. Romana sędziego i dz-a d. Sepno i Matyldy Aksamitowskiej. Wdowa

60266 (Poznań - Św. Wojciech)

1910.20/9. † (poch. 14.) G. Florentyna Odrowąż V. Wilkońska z domu v. Bojanowska l. 75, wd. po pos. dóbr, c. G.N. Łuk. B. dz-ca Mórki i G. Józefy v. Miłkowskiej. Donosi córka

60267 (Poznań - Św. Wojciech)

1912.31/7. † (poch. 1/8.) G. Anna Zakrzewska 1 dzierż., c. G. Stan. Z. urzęd. burm. i G. Marii Mieszkowskiej

60268 (Poznań - Św. Wojciech)

1912.9/9. † (poch. 12.) Ant. Szenic kupiec, l. 61, s. Jana pos. d. i Marjanny Bartkowiak

60269 (Poznań - Św. Wojciech)

1912.25/10. † (poch. 28.) Stanisław Mittelstaedt l. 53, inż. s. Juliana dz-ca d., Emilii M.

60270 (Poznań - Św. Wojciech)

1913.16/8. † (poch. 19.) G. Stefania Busse l. 30, c. G. Bol. dz-ca d. i Hel. Eitner

60271 (Poznań - Św. Wojciech)

1918.17/10. † (poch. 20.) G. Jarosław Jaraczewski l. 74, s. Józefa J. pos. Sobiejuch i Jaworowa i G. Emilii Sikorskiej

60272 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1817.4/9. (Sk.) Leokadja Ludwika Róża, * 25/8. c. G.M. Tadeusza Gostyńskiego pos. Sk. i Rozalii Trąpczyńskiej - M.D. Ant. Stanisławski i M. Marianna T., X. i V. Prowidencja T. Cerem. 17/10. G. Józef G. i G.D. i Marjanna T.

60273 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1819.13/6. (Dąbrówka) G.D. Albin Bieńkowski de Marsko (!) mł. l. 28, s. G.D. Ma. B-go z Marska (!) i D. de Joa. de Bronikowskie x G.D. Cecylia Chłapowska V., z Dąbrówki, l. 24, c. G.D. Ant. i Kat. Ch-ch G.D. Chł. z Łopuchowa i G.D. Gostyński ze Sk.

60274 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1821.21/7. * (Dąbrówka), ch. 9/8. Ksawera, c. Albina Bieńkowskiego i Cecylji Chłapowskiej. Nob. poses. - chrz. nieszl.

60275 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1821.10/8. † (Ławica) Ignacy Bogucki l. 73, Nob. pos. poch. 13.

60276 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1822.23/4. * (Sk.), ch. 26/5. Emilja, c. poprz. Gostyńskich [Tadeusza i Rozalii Trapczyńskiej] Nob. pos. - Nob. Tad. Binkowski i Cecylja B. posesorzy

60277 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1822.29/1. † (Marcelin) Eufemia Dzierżawska 1 r. 3 m., c, N. Marcelego Dz. dz-ca M. i Julji Michałowskiej

60278 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1822.29/4. † (Pozn.) Kat. Urbanowska l. 60, Nob. c. Radońskich dz-ców, poch. 2/5.

60279 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1823.18/8. * (Sk.), ch. 24/8. Ludwik, s. poprz. Gostyńskich [Tadeusza i Rozalii Trąpczyńskiej] pos. Sk.

60280 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1824.23/4. * (Dąbrówka), ch. 23/5. Stanisław Józef Wojciech, s. poprz. Bienkowskich [Albina i Cecylii Chłapowskiej] pos. D. - Antoni Chł. i Barbara Dąbrowska z Winnogóry, Generałowa

60281 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1824.26/10. * (Sk.), ch. 5/12. Marjanna Franciszka Barbara, c. poprz. Gostyńskich [Tadeusza i Rozalii Trąpczyńskiej] pos. Sk. - Warzyniec Wierzbicki dz-c dóbr i Marja Trąmpczyńska dz-ka D.

60282 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1824.2/7. † (Ławica) Cecylja Pławińska, c. pos. ekonoma Marcina P. poch. 5., i Teresy Boguckiej, poch. 5. febrę. szkralat.)

60283 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1824.24/9. † (Ławica) Marceli Pławiński l. 15, c. dotychczas posesor wsi. Szkarlat.

60284 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1825.6/5. * (Marcelino), ch. 12/5. Stanisław, s. poprz. Dzierżawskich [Marcelego i Julji Michałowskiej] dz-ców Raszynic (?) - chrz. nieszl.

60285 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1825.3/6. * (Dąbrówka), ch. 22/6. Marjanna, c. poprz. Bieńkowskich [Albina i Cecylii Chłapowskiej] pos. D. - Antoni Chłapowski z Pozn. i Rozalia Gostyńska

60286 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1826.12/6. * (Sk.), ch. 25., Antonina, c. poprz. Gostyńskich [Tadeusza i Rozalii Trąpczyńskiej] pos. - Tad. Pągowski refer. w Pozn.

60287 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1826.26/2. † (Ławica) Teresa Pławińska l. 90, Nob. c. Mac. i Apolonii Zeluzińskich

60288 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1826.30/4. † (Pozn.) Antoni Chłapowski l. 65, Nob., s. Wojc. Chł. i Kat. Radon(skiej) poch. 2/5. Kaszel

60289 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1827.4/6. * (Ławica), ch. 29/6. Bonawentura, c. Feliksa Pągowskiego i Antoniny Zaborowskiej, dz-ców Ł. - Kanty Z. i Ludwika Krzyżanowska posesorzy dóbr

60290 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1827.11/9. * (Dąbrówka), ch. 8/10. Wacław, s. poprz. Bieńkowskich [Albina i Cecylii Chłapowskiej] pos. dóbr - chrz. nieszl.

60291 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1827.16/5. † (Dąbrówka) Klemens Chłapowski l. 42, Nob. s. Xawerego i Nepomuceny dz-ców wsi, poch. 20., hectica

60292 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1928.27/10. † (Dąbrówka) Maria Bieńkowska l. 2, c. poprz. B-ch [Albina i Cecylii Chłapowskiej] pos. D. kaszel, poch. 30.

60293 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1829.15/1. * (Dąbrówka), ch. 24/2. Antonina, c. poprz. Bieńkowskich [Albina i Cecylii Chłapowskiej] poses. - chrz. nieszl.

60294 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1829.6/3. * (Sk.), ch. 1/4. Wiktor, s. poprz. Gostyńskich [Tadeusza i Rozalii Trąpczyńskiej] poses. - Nep. Żółtowski z ż. Józefa, dz-a Ujazdu

60295 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1831.1/5. † (Marcelino), M. Dzierżawska l. 56, pos., poch. 1/5. (to oczywiście Marceli !) rodzice: ojciec nieczytelny, matka Agnieszka

60296 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1835.11/10. *, ch. 11/9.1836., (Sk.) Maksymiljan, s. Jakuba Jarantowskiego ekon. i Marjanny Baranowskiej - G. Stefan Dziembowski i G. Marja (Monika?) Tempelhoh dz. z Dąbrówki

60297 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1837.15/2. * (Sk.), ch. 12/3. Józefa, c. poprz. Jarantowskich [Jakuba i Marjanny Baranowskiej] ekon. - G. Karol Tempelhoff, G. Matylda Dziembowska

60298 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1838.7/8. * (Sk.), ch. 14/8. Marjanna Ludwika, c. poprz. Jarantowskich [Jakuba i Marjanny Baranowskiej] ekon. - Edward i Joanna Tempelhoff dz-ce Dąbrówki

60299 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1850.26/2. * (Dąbrówka) Ryszard Fryderyk Stefan, s. G. Edwarda Tempelhoff; G. Luizy Dziembowskiej, akatol., dz-ów D. - G. Stefan Dz. i G. Malwina T. ze Skórzewa

60300 (Skórzewo - dupl. WAPP)

1863.8/4. † (Sobiesiernie) Jan Rojewski l. 75, dziedzic żonaty. Donosi syn

60301 (Lussowo - dupl. WAPP)

1817.9/5. ch. Marjanna Skałaska ż. Franciszka S-go pos. Lussowa

60302 (Lussowo - dupl. WAPP)

1818.31/1. * 6., Piotr, s. G. Teodora Żeromskiego ekon. wsi L. i Józefy de Będówny

60303 (Lussowo - dupl. WAPP)

1820.20/1. ch. ch. G. Walentyn Sulerzyski pos. de Baluszkowo (!) i G. Nepomucena, ż. G. Augustyna Kąsinowskiego (!) pos. d. Swadzim - 1820.12/3. ch. Nepomucena de Szermer, ż. Augustyna K-go

60304 (Lussowo - dupl. WAPP)

1820.29/1. poch. cm. G. Róża z Myszkowskich Zeromska, wd. po Antonim Z. † 26., l. 70

60305 (Lussowo - dupl. WAPP)

1821.24/3. * (Sierosław), ch. 21/4. Wojciech Lech, s. G. Leona Jarnatowskiego i Marjanny Wilzyrowny, - chrz. nieszl. to rajcy, "honesti"

60306 (Lussowo - dupl. WAPP)

1829.7/6. ch. ch. G. Józef Szerner, dz-c z Góry i G. Nepom. Kąsinowska ze Swadzimia

60307 (Lussowo - dupl. WAPP)

1837.26/11. ch. ch. M.G. Tomasz Ottocki z ż. Felicjanna Ott., dz-ce d. Lussowo

60308 (Lussowo - dupl. WAPP)

1838.11/3. ch. ch. G. Juljan Korytkowski i G.V. Anna Zabłocka de Gwiazdowo

60309 (Lussowo - dupl. WAPP)

1840.2/5. (L.) Helena Aniela, * 29/4., c. G. Tomasza i Felicji de Poditrowdiskich (???) Ottockich (Ottoskich ?) dz-ców L. - M.G. Augustyn Kąsinowski dz-c Swadzimia z siostrą swą M. Kat. Sulerzycką. Cerem., 18/6. - tenże Kąs. i M. Aniela Milęska dz-ka Piątku Inn. z Kr. Pol.

60310 (Lussowo - dupl. WAPP)

1843.16/12. (Swadzim) Władysława Franciszka Katarzyna, * 30/11. c. M.M.G.G. Augustyna Kąsinowskiego i Józefy z Zabłockich dz-ców Sw. - M.G. Józef ze swą żoną Franciszką dz-ce Gwiazdowa

60311 (Lussowo - dupl. WAPP)

1845.24/4. (Sady), * 3/4. Wacław Augustyn Ryszard, s. M.G. Juljana Zaremby i Florentyny z hr. Bnińskich pos. wsi Sady - M.G. Aug. Kąsinowski dz-c Sw. wadzi. i M. Nepomucena B. dz-ka Biezdrowa.

60312 (Lussowo - dupl. WAPP)

1845.11/9. ch. ch. Juljan Korytkowski mł. i G.V. Marjanna Zawadzka z Kr. Pol.

60313 (Lussowo - dupl. WAPP)

1845.16/10. ch. ch. M.G. Tomasz Otocki z ż Felicją O.

60314 (Lussowo - dupl. WAPP)

1846.29/11. (Sady) Zofja Łucja, * 11/11. c. poprz. M.G. Hr. Zarembów [Juljana i Florentyny z Bnińskich], dz-ców d. Sobiesziecznie i pos. d. Sady i Swadzim - M.G. Hr. Aleksander Bniński dz-c Popówko i M.G. Eleonora B. dz-ka Biezdrowa

60315 (Lussowo - dupl. WAPP)

1848.2/12. ch. ch. M.G. Józef Krzyżanowski i M.G. Flor. Zarębina pos. wsi Sady

60316 (Lussowo - dupl. WAPP)

1850.26/5. (Swadzin) Juljan Augustyn Florenty, * 24/5. s. M.G. Józef i Franciszki Xawery z Zarembów Krzyżanowskich ze Sw. - M.G. Augustyn Kąsinowski dz-c Sw. i M.G. Florentyna Z-na.

60317 (Lussowo - dupl. WAPP)

1850.25/6. ch. ch. (Przeźmierowo), G. Ludwik Myszkowski komisarz

60318 (Lussowo - dupl. WAPP)

1862.25/12. * (Kobylniki), ch. 29/12. Adam Antoni, s. Józefa Jachimowicza i Stanisław z Bąkowskich dz-ców K. M.G. Józef B. z ż. Marjanną, oboje z K.

60319 (Lussowo - dupl. WAPP)

1837.28/5. (Swadzim) poch. G. Nepomucena Kąsinowska ż. M.G. Augustyna dz-ca Sw. † 26/5., l. 60

60320 (Lussowo - dupl. WAPP)

1839.7/12. (L.) poch. cm. M.G. Weronika z Bojanowskich Ottocka dz-ka Wronczynka w Kr. Pol. † 3/12., l. 60

60321 (Lussowo - dupl. WAPP)

1844.9/1. (Sw.) poch. cm. M.G. Józefa z Zabłockich Kąsinowska ż. Augustyna, dz-ca Swądzimia, † 6/1., l. 19 przy połogu.

60322 (Lussowo - dupl. WAPP)

1862.9/8. † (Sady), poch. 12/8. Narcyz Olizar, hr. kasztelan i senator Król. Pol. l. 74. Donosi August Kąsinowski dziedzic d. Sady i Swadzim.

60323 (Lussowo - dupl. WAPP)

1865.25/8. † (Swadzin) Józef Krzyżanowski, mąż Xawery z Zarembów. l. 54, pos. Swadzimia

60325 (Lussowo - dupl. WAPP)

1811.25/8. ch., * 18/18. Ludwika (Lussówek), c. Teodora Zeromskiego ekonoma, mł. 34, Zofii z Będownów (!), l. 19

60326 (Lussowo - dupl. WAPP)

1871.23/5. † (Pokrzynice) Pelagia Raczyńska l. 61, dz-ka, ż. Edwarda R. Mąż 5 dzieci pełnol.

60327 (Kobierno - dupl. WAPP)

1812.15/11. Ur. JKMci Ignacy Czachórski, kapitan, nadleśn. d. Krotoszyn, mł. l. 60, mieszk. w Jasnym Polu, s. ol. Franciszka dz-ca Gołoni w dep. pozn., i Barbary z Skonowskich (!) x Ur. IMć. panna Józefa Pyrowna l. 21, mieszk. przy rodzicach w Chwalszewie

60328 (Kobierno - dupl. WAPP)

1822.20/9. (K.) Bernard (ch. z wody 2/9.) s. J.P. Jana Synorackiego i Józefy Sreytnówny (?) poses.

60329 (Kobierno - dupl. WAPP)

1826.12/6. † (K.) Aniela Sreder l. 24, c. dzierż. S-a i Słoneckiej. Suchoty

60330 (Kobierno - dupl. WAPP)

1837.9/5. † (K.) X. Walenty Domaradzki prob. 82

60330 (Mielżyn)

1818.31/5. ch. (Jaworowo), ch. 24/5. Petronella, c. Tadeusza Jaraczewskiego i Róży z Łakińskich, Nob. d. Jaraczewo - Apolinary Łakiński dz-c dóbr Mielżyna (?) i Leokadja Gutowska

60331 (Mielżyn)

1821.26/1. ch. * (Jaworowo), * 25/1. Józefa, c. N. dz-ca Jaworowa, Tadeusza Jaraczewskiego s. i Róży Łakińskich - N. Ignacy Ł. i służąca

60332 (Mielżyn)

1821.14/10. ch. (Ruchocin), * 23/9. Antoni Józef Walenty, s. Nob. Łukasza Gutowskiego pos. R. i Leokadii Łakińskiej - N. Walenty Sikorski dz-c Krostkowa i N. V. Elżbieta G.

60333 (Mielżyn)

1859.8/12. † (M.) G. Marianna Sikorska l. 12, c. Ignacego dz-ca dóbr i Apolonii Grabowskiej, febra

60334 (Mielżyn)

1867.5/8. * (Mielżynek), ch. 17/9. Józef Marja Władysław, s. G. Wład. Sikorskiego i G. Leokadii Jaraczewskiej dz-ców dóbr - G. Ignacy Gutowski, G. Prakseda J.

60335 (Mielżyn)

1869.21/7. * (Jaworowo), ch. 25/7. Zygmunt Józef, s. Zygmunta de Jaraczewskiego i Heleny de Gutowskiej dz-ców - Józef J., Pralinda J.

60336 (Mielżyn)

1873.9/1. * (Jaworowo), ch. 14/2. Emilja Maria, c. poprz. G. Jaraczewskich [Zygmunta i Heleny de Gutowskiej] dz-ców d. - G. Józef Gutowski z Odrowąża G. Marja Malczewska z Swiniarek

60337 (Mielżyn)

1873.24/8. † (Mielżynek) G. Kazimierz Krąkowski 1 mies., s. G. Józefa, pos. benef. i G. Salomei Koszutskiej

60338 (Mielżyn)

1874.17/6. * (Lipie), ch. 22/6. Kazimierz, s. Jakuba Łysakowskiego (czy szl. ?), dz-ca dóbr i Elżb. Rochon - G. Józef Krąkowski z Mielżynka i Ewa Rochon z Lipego

60339 (Mielżyn)

1874.1/9. * (Mielżynek), ch. 27/9. Władysław, s. poprz. G. Krąkowskich [Józefa i Salomei Koszutskiej] poses. - G. Włodz. Koszutskich z Mielżynka i G. Prakseda Kosz. z Gniezna

60340 (Cerekwica k. Borku)

1859.4/8. *, a 27/8. chrzcz. córka Józefa Niklassa pos. Strzeżewka i Nepom. Mieczkowskiej - M.G. Józefa z Rychłowskich wd. Gorzeńska

60341 (Cerekwica k. Borku)

1861.5/7. * (Łowęcice Dw.), ch. 14/7. Zygmunt Wilhelm, s. Tad. Lipowskiego i Anny de Jaraczewskiej, dz-ców Lubczy w Galicji - M.D. Tad. J. mł., dz-c Łowęcic i Elżbieta z Stablewskich J-a dz-ka Jaraczewa

60342 (Cerekwica k. Borku)

1863.15/2. M. Stefan Nowicki mł., dz-c d. Barczewo, par. Brzeźno w Kr. Pol., l. 32 x M. Kazimiera Jaraczewska V. l. 21, c. M. Edwarda i Konstancji z Chwalibogów - M.D. Winc. Bukowski z Dalewa i Ludwik Karsznicki z Mchów dziedzic (ślub w kośc. jaraczewskim)

60343 (Cerekwica k. Borku)

1861.12/1. M.D. Leon Duliński dz-c d. Sławno, par. Lubasz wd. l. 62, x M.V. Urszula Bojanowska z dw. cerekwic. l. 32 - M. Anastazy Czapski, dz-c Chwalęcinka i M. Ant. Rymarkiewicz dz-c Zaborowa

60344 (Cerekwica k. Borku)

1864.4/10. M. Władysław Koczorowski mł., dz-c Czerminka w par. Kucharki, l. 27 x M.V. Wanda Rotkiewicz l. 19, ze wsi Bruczków (ślub w kośc. Św. Wojc. we Wrocł.) - M.D. Stanisław hr. Żółtowski i Edward Stanisław K-cy dz-ce dóbr

60345 (Cerekwica k. Borku)

1864.20/11. † (poch. 24. w krypcie kośc.) (Cerekwica Dw.) Józef z Rychłowskich Gorzeńska, 1-o v. Gajewska wdowa, l. 68, 8 m., c. Ignacego K. i Faustyny z Grodzickich hydrop.

60346 (Cerekwica k. Borku)

1869.8/11. (poch. Oporowo 11.), Matylda Morawska, l. 2, m. 4, dnia 16, c. Tadeusza Dzierżykraj M-go dz-ce dóbr i szambelana (króla prus. i Tekli hr. Ostrowskiej). Tyfus.

60347 (Cerekwica k. Borku)

1869.13/12. † (poch. 14.) (Bruczków Dw.) Władysław Antoni, m. 6, s. Tytusa Plecińskiego pos. Br. i Idy Jordan

60348 (Cerekwica k. Borku)

1870.5/4. † (poch. 8.) (C. dwór) Helena Anastazja Aleksandra 1 m. 10 dni, c. Bolesł. Czapskiego dz-ca C. i Marii de Skorzewskiej

60349 (Cerekwica k. Borku)

1872.19/2. † (poch. 22.) (Łowęcice Dw.) Izabella Romana, c. Ludwika Dobrzyńskiego dz-ca Łowęcice i Ludwiki z Moraczewskich, dni 12, ospa

60350 (Cerekwica k. Borku)

1868.13/8. * (Dw. C.), ch. 25/8. Marja Helena, c. Bolesława Czapskiego i Marji de Skorzewskie, dz-ców C.

60351 (Cerekwica k. Borku)

1869.22/6. * (Bruczków), ch. 11/7.1869. Władysław Antoni, s. poprz. Plecińskich [Tytusa i Idy Jordan] (matka Ida Helena) pos. Br. - X. i Wanda Koczorowska dz-ka Br.

60352 (Cerekwica k. Borku)

1869.27/7. * (Zimnowoda Dw.), ch. 29/7. Krystyna Marja Amelia Zofja, c. hr. Witolda Józefa Łubieńskiego i Elżb. Dzierżykraj Morawskiej dz-ców Z. W., Głoginina etc. - Tad. M. szamb. i Krystyna M. ż. Kajetana z Jurkowa

60353 (Cerekwica k. Borku)

1870.26/2. * (C. Dw.), ch. 8/3. Helena Anastazja Aleksandra c. poprz. Czapskich [Bolesława i Marji de Skorzewskiej], dz-ców C. - M. Józef Cz. dz-c kucharz i Helena z Skorzewskich Niegolewska z Włościejewek

60354 (Cerekwica k. Borku)

1870.27/2. * (Łowęcice Dw.), ch. 13/3. Halina Romana Aleksandra Michalina, c. poprz. Dobrzyńskich [Ludwika i Ludwiki Moraczewskiej], dz-ców Ł. (dodano przy ojcu "comes") - V. Zofja M. cerem. 14/4.

60355 (Cerekwica k. Borku)

1870.18/8. (Bruczków), ch. 15/9. Józef Ludwik, s. poprz. Plecińskich [Tytusa i Idy Jordan] pos. Br. - Kordula Madalińska pos. Potarzycy [x 8/11.1910. w kośc. B. C. w Pozn. Helena Jordan)

60356 (Cerekwica k. Borku)

1871.9/5. * (Dw. Zimnowoda), ch. 11/5. Zofja Marja (Marja Zofja?) Stanisława Jadwiga, c. poprz. hr. Łubieńskich [Witolda Józefa i Elżb. Dzierżykraj Morawskiej] - Henryk Morawski z Luboni i V. hr. Łubieńska z Jabłoni w Kr. Pol.

60357 (Cerekwica k. Borku)

1871.24/8. * (Dw.C.), ch. 19/9. Ludwika Marja Anastazja Teresa, c. poprz. Czapskich [Bolesława i Marji de Skórzewskiej] - M. Kaz. Niegolewski dz-c Włościejewek, i Tekla z Cz-ch Karłowska z Pozn.

60358 (Cerekwica k. Borku)

1872.8/2. * (Łowęcice), ch. 16/2. Izabella Romana, c. poprz. Dobrzyńskich [Ludwika i Ludwiki Moraczewskiej] (comes!) dz-ców Ł. - Franciszkę Moraczewską z Chaław

60359 (Cerekwica k. Borku)

1872.29/1. ch. spect. Józef Madaliński pos. Potarzycy

60260 (Cerekwica k. Borku)

1872.12/2. * (Dw. Bruczków) Kazimierz Walenty, s. poprz. Plecińskich [Tytusa i Idy Jordan] pos. Br. - Spect. V. Walentyna Pl. de Grodzien

60361 (Cerekwica k. Borku)

1873.28/4. * (Dw. Łowęcice), ch. 4/5. Cezary Piotr Vitalis, s. poprz. Dobrzyńskich [Ludwika i Ludwiki Moraczewskiej] dz-ców Łow. - M. Zofja Z. Moraczewskich Brudzewska z Lennogóry i Wład. Łaszczyński z Grabowa

60362 (Cerekwica k. Borku)

1873.20/9. * (Cer. Dw.), ch. 5/10. Franciszek Eustachy Ansgary, s. poprz. Czapskich [Bolesława i Marji de Skorzewskiej] dz-ców d. C. i Strzeżewko - M.D. Walerjan Rychłowski dz-c Drobnina i Józefa z Kalksteinów Cz-a z Kuchar. Z rozp. wojewody pozn. z 21/9.1937. zezwolono mu używać rodowego nazwiska w pełnym brzmieniu "Hutten" Czapski" [x 29/1.1924. w koleg. pozn. Anna Marja Broekere]

60363 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1818.15/8. (Woźniki) Augustyn Hipolit, * 12/8. s. G. Walentego i Kat. z Rumieńskich Mizerskich admin. W. - M. Teodor Breański pos. Baranowa i nieszl.

60364 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1818.3/2. (Gurówko Dw.) G. Tomasz Waliński z Rosnowa par. komorow. x Nob. V. Regina Kosińska z tut. par. - G. Feliks Cetkowski dz-c Gurówka, G. Nep. Raczyński pos. Gradkowa i mieszczanie.

60365 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1819.6/9. (W. Cierpięgi) Fryderyka Augusta, * 22/8. c., G. Jana Fryderyka i N. Zuzanny de Zuraskie 1-o v. Neymanowej (więc jak?) - chrz. niemieccy urzędnicy

60366 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1819.18/7. poch. (Dw. Gurówko), † 15/7. Bronisława, c. G.N. Feliksa i Franciszki z Pomorskich Cetkowskich, dz-ców G. 2 l., 3 m.

60367 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1819.3/10. (W. Cierpięgi) poch. cm. Jan, s. G. Józefa i Franciszki de (Rakosie??) Rozmarynoskich organ. Św. Tr. † 11/10., r. 1, m. 9

60368 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1820.18/6. ch. G. Józef Pawłowski kupiec gnieźn. - 21/8. ch. G. Andrzej Szawłowski

60369 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1820.18/9. poch. cm (Dw. Piekary) G.M. Teresa z Rokossowskich paraf. kośc. Św. Piotra i Pawła 20/10. G.N. de Józefie Bielińskim, † 10/3. l. 60

60370 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1821.22/6. ch. Antoni Stanisław, * 24/5., s. G. Antoniego Miaskowskiego †-go, adwokata, i Wiktorji z Kiedrzyńskich - Niemiec i mieszczka

60371 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1821.22/3. † (we wsi Skieroszewo) Nob. Emilja Joanna Baranowska, c. G. Wojc. B. pos. Skier. i Konstancji de Rowinskie, 10 mies., poch. 24/3.

60372 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1821.23/3. † (na przedm. Słomianka), Nob. Antoni Miaskowski ol. adwokat, l. 38, poch. 25/3. Wdowa G.Wiktorja z Kiedrzyńskich, mieszk. tamże

60373 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1821.15/7. † (przedm. Słomianki) N. Antoni Miaskowski, s. †-go Ant. adwok. i wdowy Wiktorii z Kiedrzyńskich, m. 2, poch. 2/6.

60374 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1821.26/12. † (w Silberberg) G. Epifaniusz Miaskowski, pos. wsi Cielmowo, l. 34, poch. 31/12. w Silberberg - G. z Kosseckich ??, Kossowskich M-a żona †-go i Antoni M. brat rodz. †-go

60375 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1822.3/2. ch. (przedm. Targowisko) Barbara Konstancja, * 16/12. c. G. Rocha Dzierzbińskiego, tłumacza sądu zs. gn. i Franc. z Osowskich - ch. ch. Niemcy

60376 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1823.15/2. † (w n. Śrem) G. Teofila z Przyłubskich Chełmicka dz-ka Gurowa, l. 63, poch. 17/2. cm. w Gurowie. - G. Piotr Ch. sędzia zs. gnieź., córki

60377 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1823.27/12. † (we wsi Cielmowo) G. Aleksy Chełmicki l. 33, poch. 31/12. - wdowa Teofila de Strawińska (?)

60378 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1824.28/10. (Słomianka) poch. na cm. Św. Krzyża G. Anna de Zboralskie, ż. †-go G. Kaspra Raykowskiego pos. d. Jaroszewo, † 26/10., l. 50

60379 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1825.21/7. poch., 19/7. (Dw. Piekary), Aleksandryna z Palędzkich 1-o v. Zdębińska, 2-o v. Bielińska, l. 28, posesorka wieczysta, w połogu

60380 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1825.2/10. poch. , † 30/9. (Gurowo Sklep) Teofil Chełmicki s. ur. Jana Ch-go, b. kapit. w. p. i ur. Michaliny Ch-ej r. 1, suchoty

60381 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1826.27/10. * (Gurówko), ch. 5/11. Marja Elżb. c. W. Józefa Korytowskiego pos. Gur. i W Honoraty Zbijewskiej - W. Wład. Młodziajewski dz-c, W. Magdal. Schreder z Cielimowa

60382 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1826.22/9. † (Gurówko) G. Józef Młodzianowski, Nob. l. 75, febra

60383 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1826.25/9. † (Graboszewo) G. Jan Chełmicki, l. 38, pos. suchoty

60384 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1827.11/12. (Gurówko), ch. 21/12. Wiktorja Korytowska c. Józefa i Honoraty ze Zbijewskich poses. G. - ur. Józef Przyradzki pos. z Anną Pilichowską

60385 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1827.14/9. poch. , † 11/9. (Słomianka) Elżbieta de Tyborowska de Czarneckie, szlachc. uboga, l. 56

60386 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1828.14/1. † (Gurówko) Wiktoria Korytowska, m. 1, 8 dni, c. poprz. [Józefa i Honoraty Zbijewskiej]

60387 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1831.2/4. * (Cierpięgi), ch. 10/4. Wojc. Jarząbkowski, s. Walentego i Kat. de Miaskowskie, ojciec "miles regionalis" - chrz. nieszl.

60388 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1831.21/6. † (Gurowo), Cecylja Chełmicka, r. 1, c. Piotra, sędziego, dziedzica i Pauliny de Müntzberg

60389 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1832.1/8. G. Marcin Morawski mł., murarz, x spect. V. Ludwika Głamińska z Dalek, on 25, ona 22

60390 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1832.20/3. † (Gurowo) Józefa Chełmicka posesorka, l. 58, suchoty

60391 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1833.5/1. † (Słomianka) G. Jan Nep. Izbiński l. 30, asyst. kancel., s. Józefa I. pos. i Józefy z Gliszczyńskich, suchoty

60392 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1833.21/7. † (Gurowo) G. Mikołaj Hulewicz pos. l. 87

60393 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1834.1/1. † (Skiereszewo) Wojciech Juljan Baranowski mł. s. Wojc. B. pos. dóbr i Konst. de Rowiński febr. nerw.

60394 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1834.21/10. † (Gurowo) Atanazja Chełmicka r. 1, s. Piotra sędziego dziedzica Pauliny Müntzberg, suchoty

60395 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1835.9/3. * (Słomianka), ch. 7/5. Bolesław Kanieski, s. G. Macieja i G. Ant. de Wasielewskie, tłom. Konst.

60396 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1836.4/4. G. Napoleon Schrader mł., pos. Gurowo, l. 28 x Michalina de Wstowskie 1-o v. Hełmicka wd. l. 30 - G. Piotr Strawiński, Feliks Chełmicki kap.

60397 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1836.9/10. G. Michał Zieliński mł. l. 36, sekret. V. Józefa Hartwich l. 27, oboje paraf. de Targowisko - sw. nieszl.

60398 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1836.26/4. * (Gurowo), ch. 22/5. Piotr Zygmunt Schrader, s. Napol. i Michaliny, pos. G. - G. Piotr Strawiński i panna Joanna S.

60399 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1840.1/7. * (Gurówko), ch. 21., Teodozja, c. G. Celestyna Jarantowskiego pos. i Teofili - G. Józef Kuraszewski (?) i G. Wiktorja Młodzianowska

60400 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1840.8/5. † (Targowisko) G. Adam Ostaszewski l. 70, kapit. w. p. plewa.

60401 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1840.7/12. † (Gurowo) Tomasz Szrader dni 12, s. G. Napol. pos. i Michaliny

60402 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1841.21/9. G. Jan Nep. Antoni Daszkowski mł., kier. kasy pow. wągrow., l. 48 x G. Franciszka Teofila Barbara de Strawińska, 1-o v. Chełmicka wd. z Gurowa l. 39 - G. Piotr Ch. dz-c wielu dóbr, sędzia sądu najw. w Pozn. Piotr Str. sędzia sądu grodz., G. Józef Chodoręski syndyk konsyst. gn.

60403 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1842.16/5. G. Stanisław Bronisz dz-c Bieganowa x G.V. Tekla Grabska z Piekar, par. Św. Wawrzyńca on 27, ona 20, - G. Hr. Gorzeński dz-c Smiełowa G. Józef Skorzewski dz-c Skoków, Hipolit Czapski dz-c Piekar

60404 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1841.18/1. * (Mnichowo), ch. 2/2. Julinta Marjanna Pryska Rozrarzewska, c. G. Stank. R. dz-ca i Tekli de Łekińskie - G. Hipolit Czapski dz-c Piekar i Tekla Łekińska dz-ka

60405 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1842.28/2. * (Gurowo), ch. 1/5. Roman Kazimierz Schrader s. poprz. Napol. S. i Michal. Witowskiej pos. Gurowa - G. Józef Chodoręski syndyk konsyst. gn. i G. Magdal. S. ż. konsyl. ministerial.

60406 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1842.26/7. * (Gurówko), ch. 27., Pantaleon, s. Celestyna Jarantowskiego i Teofili Binert, pos. G. - G. Franc. Domiński i G. Teresę v. Zaborowska ż. pos.

60407 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1842.4/1. † (Cierpięgi W.) G. Jan Mejer l. 68, kiedyś major w. p. suchoty

60408 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1842.1/3. † (Gurówko) Teofil Jarantowski l. 13, s. poprz. G. J-ch {Celestyna i Teofili Binert] pos. G. febra

60409 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1842.18/8. † (Gurówko) Pantaleon Jarantowski dni 11, s. poprz. [Celestyna i Teofili Binert] kaszel

60410 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1842.18/8. † (Dw. Mnichowo) G. Teofila Lęmbińska V. l. 23, m. 8, c. L-go dz-ca Gołkowa i Tekli L. suchoty

60411 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1843.3/4. * (Piekary) Otylja Jolanta, c. G. Stanisława Bronisza dz-ch Bieganowa i Tekli z Grabskich ch., 25/4. - G. Jan B. dz-c dóbr i G. Józef Gorzeńska

60412 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1844.13/5. * (Gurowo), ch. t. d. Hermenegilda Paulina Magdalena Schrader c. poprz. [Napol. i Michaliny Witowskiej] G. pos. Gurowa - G. Leon Chodoręski dz-c dóbr sędzina Paulina Chełmicka

60413 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1845.25/9. * (Dw. Skiereszewo), ch. 27/12. Stanisława Jolanta, c. G. Stanisł. Bieńkowskiego pos. Sk. i G. Franciszki z Karskich - G. Amilkar Brzeski i Rozalia Brzeska dz-ce

60414 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1846.27/11. † (Targowisko) G. Władysław Młodzianowski l. 95, ngdy dz-c d. Gurowo

60415 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1847.27/1. * (Drachówko), ch. 25., Stanisława Marjanna Paulina, c. G. Józefa Białoszyńskiego pos. i Pauliny - G. Celestyn Jaruntowski pos. i Teofilę J. pos.

60416 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1847.10/7. † (W. Cierpięgi) Józef Kowalski l. 9, m. 4, s. G. Józefa K. niegdyś dz-ce Murzynna i G. Ludwiki de Szawelskie (?)

60417 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1849.14/7. * (Drachówko), ch. 2/7.1850. Ignacy, s. poprz. Białoszyńskich [Józefa i Pauliny] Nob., pos. - chrz. nieszl.

60418 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1850.2/7. * (Dalki), ch. 28/8. Jadwiga Marjanna, c. Juljana Zabłockiego dz-ca dóbr i Pauliny Bussmann - Winc. Baranowski, Ludwik B.

60419 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1848.17/9. M.G. Juljan Piotr Zabłocki dz-c c.d. Gwiazdowo mł. l. 27, x V. Paulina Busemann z Dalek i Obory l. 18 - Stanisł. Jasiński ze Wstakowic (?), Zefiryn Chełmicki z Żydowa

60420 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1848.10/10. † (Dziekanka) Antonina Urbańska ż. dziedzica c. Ignac. Zaremby i Jadwigi Gołębiewskiej po poł. l. 26

60421 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1848.2/11. † (Dziekanka) Ignacy Zaremba dziedzic folw. l. 88., Wdowa Jadwiga

60422 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1848.4/11. † (Dziekanka) Jadwiga Zaremba wd. Gołembieska l. 60 ż. poprz. [Ignacego]

60423 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1848.11/11. † (Dziekanka) Franciszka Urbańska 1 mies. i 8 dni c. Ignacego młyn. i Antoniny Zaremba

60424 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1857.8/5. * (Piekary), ch. 9/2.1858. Stanisława, c. Franciszka Kęszyckiego dz-ca P. i Alojzy Kuczborskiej

60425 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1858.6/7. * (Piekary), ch. 25/6. Wacław Hieronim, s. poprz. Kęszyckich [Franciszka i Alojzy Kuczborskiej] dz-ców P.

60426 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1858.18/11. † (Drachowo) Bogusława Wysocka, l. 4, m. 3, c. Mik. W-go pos. i Józefy Kiedrzyńskiej. Szkorbut

60427 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1860.15/5. Hilary Koszucki ekon. z Kunowa, par. Kwiecirzewo, mł. 43 x Juljanna Radomska daw. z Kunowa obec. w Gn. mieszk., V. l. 27

60428 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1860.8/5. † (Piekary) Stanisława Kęszycka c. poprz. [Franciszka i Alojzy Kuczborskiej] l. 3

60429 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1861.20/5. G. Wiktoryn Chełmicki sędzia sądu gn. mł. 38 x G. Teodozja Raszewska z Gurowa, V. l. 22, ślub w kośc. w Żydowie - G. Piotr z Alkantara ch. sędzia sądu apelac. w Pozn. dz-c Żydowa, G. Romuald Zalewski dz-c Bożejewiczek

60430 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1865.31/12. * (Cielmowo), ch. 13/2.1866. Mieczysław Sylwester s. Juljana Raszewska pos. i Jadwigi Węsierskiej - Walerian z Gurowa i Stanisława de W. z Żernik

60431 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1866.25/5. † (Gurowo) Wacław Zachariasz Marian de Chełmicki m. 9, s. Bolesława de Ch. dziedzica i Izabeli Grim

60432 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1867.14/7. * (Cielmowo), ch. Walerian Bonawentury, s. poprz. Raszewskich [Juljana i Jadwigi Węsierskiej] poses. - Bolesław de Chełmicki z Żydowa, Teodozja de Ch. z Gn.

60433 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1868.7/9. † (Żydowo) Bronisław Chełmicki m. 6, s. Bolesława Ch. dz-ca dóbr i Izabeli Grem (!)

60434 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1868.29/12. † (Targowisko) Stafan Koszycki 1 m. 6 d. s. Jana K. inspektora i Praksedy Kronkowskiej

60435 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1869.22/7. * (Gurowo), ch. 9/4.1870. Krystyna Aniela, c. poprz. de Chełmickich [Bolesława i Izabeli Grem] (matka Grimm!) dz-ców - Atanazy Chmara z Gurowa za Juljana Ch-go z Kosmowa Marjanna Rutkowska z Gurowa za Wandę de Ulatowską z Małachowa

60326 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1870.23/8. † (Gurowo) Justyn de Chełmicki l. 37, dziedzic s. Piotra z Alcantary Ch-go i Pauliny Müntzberg, suchoty

60437 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1870.2/10. † (Poznań) Wanda Ulatowska l. 40, żona c. Piotra z Alcantary Chełmickiego i Pauliny Münzberg suchoty

60438 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1871.24/4. * (Gurowo), ch. 4/6. Stanisław Kazimierz Jerzy, s. Bolesł. de Chełmickiego i Izabelli de Grimm, dz-ców - Kaz. Ch. z Cielimowa i Jadwigę Ch. z Gurowa

60439 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1871.20/3. † (Gurowo) Krystyna de Chełmicka r. 1, m. 9, c. poprz. [Bolesława i Izabelli de Grimm] dz-ców

60440 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1871.6/4. † (Gn.) Antoni Brzeżański l. 52, s. Augustyna dz-ca i Wiktorii. Donosi siostra

60441 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1871.2/7. † (Gurowo) Izabella de Grimm Chełmicka l. 30, m. 2, c. dz-c, hydropis.

60442 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1872.7/1. † (Gn.) Stanisław Koszucki m. 1, 20 dni, s. Jana, inspekt. ekon., i Praksedy Kronkowskiej

60443 (Gniezno - Św. Wawrzyniec - dupl. WAPP)

1873.11/5. † (Gn.) Honorata Kąsinowska l. 63, wd., donosi syn

60444 (Krzywiń)

1834.30/7. † (Kopaszewo) Antoni Skorzewski l. 26, syn dz-ca, hydrops - donosi żona Józefa z Herstapskich

60445 (Krzywiń)

1835.9/2. † (Swiniec) Jadwiga Kosinska l. 43, gość, donosi mąż Wojciech sługa, febra (czy szl.?) chyba nie szl.!

60446 (Krzywiń)

1846.21/11. ch. Władysława Sokolnicka dz-ka z Miaskowa

60447 (Krzywiń)

1863.18/10. * (Kopaszewo), ch. 21/10. Stanisław Henryk, s. G. Kaz. Chłapowskiego dz-ca Kopaszewa, Kopaszewka, Brodnicy i G. Anny Ch-ej - G. Dezydery Ch. gen. z Turwi Morawska dz-ka Oporowa, babka dziecka.

60448 (Krzywiń)

1864.18/10. * (Kopaszewo), ch. 25/10. Tadeusz Wacław Łukasz Karol Jan Kanty, s. poprz. Chłapowskiego [Kaz. i Anny Chłapowskiej] dz-ców Kop. - G. Gutakowski i Długołęcka z Turwi

60449 (Krzywiń)

1824.14/5. * (K.), ch. 15/5. Jan Nepomucen, s. G. Michała Niesiołowskiego "possesor hospitatis" i Juljanny z Bogusłaskich - chrz. nieszl.

60450 (Krzywiń)

1757.30/7. (Kopaszewo) Anna Barbara, c. M. Cyriaka i Konstancji Gostkowskich dz-ców Szurkowa - M. And. Skorzewski i Dorota z Chłapowskich Sk-a dz-ce Kopaszewa

60451 (Krzywiń)

1858.30/4. (Kopaszewo) w kapl. kopasz. ch. Petronella Ludwika Marja, c. M. And. i Doroty Skorzewskich - M.D. Ludwik Skorzewski i M.D. Ludwika Chłapowska dz-ka Czerwonej wsi

60452 (Krzywiń)

1760.25/11. (Swiniec!) Weronika Ludwika Katarzyna, c. G.D. Mikoł. i Barbary Straszewskich - M.D. Konst. Woynicz wiceregens gr. pozn. i M.D. Katarzyna Przepałkowska, a cerem. 1765.28/7. - M.D. Daniel Woynicz z Swinca i Dorota z Chłapowskich Skorzewska z Kopaszewa

60453 (Krzywiń)

1760.12/10. (Kopaszewo) cerem. Konstancja Ludwika Dorota, c. poprz. G.G. Gostkowskich [Cyriaka i Konstancji] (we wrześniu z wody), - X. Franc. Michał Starzeński opat dopełnił - ass. M.G.D. Ludwika Chłapowska z Czewonejwsi

60454 (Krzywiń)

1768.4/12. (K.), ch. G.D. Andrzej Kitowicz i G. Konst. Straszewski

60455 (Krzywiń)

1769.1/10. cer. (ch. r. w był 28/12.1765.) Jan, s. G. Macieja i Juljany Łaszewskich - G.D. Adam Snowadzki i Juljanna S-a

60456 (Krzywiń)

1770.15/8. (K.) Marjanna Teresa, c. poprz. G.G. Łaszewskich [Macieja i Juljanny], cerem. 12/9. t. r. X. Augustyna Snowadzkiego prob. tut. G.V. Mart. Żuchowska

60457 (Krzywiń)

1765.28/5. (Kopaszewo) P. Adam Nieżuchowski podkom. wschowskiego syn x P.V. Karolina Skorzewska z Kopaszewa - J. Stanisław Chłapowski klan międzyrzecki i Ludwik Chł. pułk. wojs. saskich

60458 (Krzywiń)

1766.5/4. G. Jakub Woynicz x G.V. Teresa Kosińska - G. Karol Snowadzki, G. Barb. Straszewska

60459 (Krzywiń)

1767.11/2. G. Jan Snowadzki wd. x G. Franciszka z Mireckich Gliścińska wdowa - G.G. Kaz. Osińska etc.

60460 (Krzywiń)

177315/7. G. Maciej Morkoski (Markoski?) mł. x G. V. Juljanna Snowadzka - G.M.D. Stan. Swiderski (?), Mac. Łaszewski

60461 (Krzywiń)

1777.25/11. (K.) G.D. Marcin Kowalski ek. w Zimnicz, mł. x D. Jadwiga Milińska V. - G.D. Stanisł. Rogaliński etc.

60462 (Krzywiń)

1780.18/9. (Kopaszewo) G. Wojc. Obrębski ekon. kopaszewski x G.V. Joanna Krynicka - M.D. And. Skorzewski dz-c i Gabriela Sk-i tego generała syn i inni.

60463 (Krzywiń)

1783.26/11. (K.) G. Stanisław Rozbicki mł. ek. z Kuszkowa (?) x G. Weronika Narwanska (?) - G. Ant. Jankowski ek. z Czerw. wsi, Karol Snowadzki ek. z Lubinia etc.

60464 (Krzywiń)

1760.9/10. (Kopaszewo) † Ludwika Skorsewska l. 3, c. G.D. Antoniego S. poch. 12. w kośc.

60465 (Krzywiń)

1764.23/3. † (Kn.) dziecko G.D. Stanisława Grzegorzewskiego z Krzyw.

60466 (Krzywiń)

1772.23/3. † G.D. Rozalia Narwańska (?) l. ok. 5

60467 (Krzywiń)

1773.27/4. † (K.) G.D. Walenty Kędzierzyński l. 60

60468 (Krzywiń)

1615.15/2. Dorota, c. Nob. Jana Głuchowskiego i Anny, z Kopaszewa - chrz. nieszl.

60469 (Krzywiń)

1778.31/5. cer. Marek Franciszek Andrzej, s. M. Ludwika i Teodory z Niegolewskich Skorzeskich dz-ców Pomarzanowic, - P.M.D. Ludwik Chłapowski generał RP. i IKM., dz-c Czerwonejwsi, i M.D. Dorota Sk. z Kopaszewa, był chrz. z w. 10/10.1776. w kośc. pobiedziskim - X. i V. Magdalena Niegol.

60470 (Krzywiń)

1774.8/12. (Swiniec) † G. Barbara Straszewska l. ok. 50

60471 (Krzywiń)

1775.16/5. † G. Kaz. Wojeński l. 93, poch. 20. cm.

60472 (Krzywiń)

1781.29/3. † (K.) G. Xawery Łaszewski mł. l. 12

60473 (Krzywiń)

1782.30/10. (Kopaszewo) † P.M.D. Andrzej Skorzewski dz-c Kopaszewa, l. 70, poch. u bernard. w Kościanie

60473 (Krzywiń)

1786.9/1. (Koparzewo) † P.D. Dorota Skorzewska z Chłapowskich, poch. bern. Kościan.

60475 (Krzywiń)

1786.20/4. (K.) † G. Weronika z Narwańskich Rozbicka siostra prob., poch. kośc.

60476 (Krzywiń)

1786.14/9. (Żelazno) † G. Anna Glinska l. 65

60477 (Krzywiń)

1788.16/5. † G. Gabriel Glinski l. 83

60478 (Krzywiń)

1788.17/7. (K.) † G. Michał Staykowski l. ok. 60

60479 (Krzywiń)

1790.27/8. (K.) † X. Augustyn Snowadzki prob. krzywiń. l. ok. 53

60480 (Krzywiń)

1791.27/3. (Koparzewo) † Samuel, l. 4, s. M. Wojc. i Apolonii z Kęszyckich Bojanowskich poses. Kop., poch. bernard. Kościan.

60481 (Krzywiń)

1793.29/1. (K.) † Józef, l. 5, s. G. Antoniego Wolskiego i Marjanny z Potockich poch. kośc.

60482 (Krzywiń)

1793.16/7. (K.) † Mikoł. Kamiński Nob. w przytułku krzyw. l. ok. 80

60483 (Krzywiń)

1794.23/8. (K.) † G. Krzysztof Gątowski l. ok. 60, poch. cm.

60484 (Krzywiń)

1795.7/10. (K.) † dziecko Józefa, Nob. Sulkoskiego i Józefy

60485 (Krzywiń)

1789.23/12. Wiktoria Ewa, c. P.M.D. Wojc. Bojanowskiego pos. Kopaszewa i Rogaczewa i Magdaleny z Kęszyckich - X. Augustyn Snowadzki prob. i G.V. Ludwika Koźlinska (?) - cer. 3/1.90. - Franc. Czapski wda. chełm. i M.G. Teresa z Boj. Goczałkowska

60486 (Krzywiń)

1791.9/2. (Kopaszewo) Teodor Józef Walenty, s. poprz. P.M.D. Bojanowskich [Wojc. i Magdaleny Kęszyckiej] - M.G. Franc. B. dz-c Murki, i M. Rozalia z Koszuckich B-a

60487 (Krzywiń)

1633.18/5. (* 17/5.) Wojciech, s. G. Krzysztofa Ponieckiego i Zofii z Chrzypskich (?) - G. Wojciech B. i G. Iłowiecka z Wolsztyna

60488 (Krzywiń)

1615. N. Anna Wilkowska de Miaskone (!) nobila legat.

60489 (Krzywiń)

1616. G.D. Stanisław Bojanowski nawrócił się w dzień WW. Św. i † 22/11.

60490 (Krzywiń)

1630.(?) 14/9. † G. Anna Załuska w Popowie, poch. kośc. 15/9.

60491 (Krzywiń)

1631.13/12. Krzysztof Damecki, s. G. Jana D. †, poch. 22. Wonieść

60492 (Krzywiń)

1632.30/10. † N. Jerzy Beczyński, poch. 8/11. w Wonieść

60493 (Krzywiń)

1633.7/6. † G. Małgorzata Bojanowska wska

60494 (Krzywiń)

1633.7/6. † G. Anna Sobocka w Pawłowskich.

60495 (Krzywiń)

1633. w dzień sw. Stef., nazaj. po BN. † G. Katarzyna de Piotrowo Damecka, ż. Janaa D-go , poch. Wonieść

60496 (Krzywiń)

1635.0/10. † G. Stanisław Sobocki de Chwalczewo † w Popowie, poch. 0/12. w Osiecznie

60497 (Krzywiń)

1635.0/9. † G.D. Dorota z Czempinia Daleszyńska, ż. G.D. Jana D. pisarza zs. pozn. poch. Lubiń

60489 (Krzywiń)

1639.22/10. † N. Szymon Niezuchowski dz-c w Kuszkowie

60499] (Krzywiń)

1643.26/6. † G.N.D. Katarzyna Bojanowska, z Chojna z rodz. Habdanków z Góry

60500 (Krzywiń)

1744.27/7. † P.M. Adam z Przymy Przyemski klan gnieźn.

60501 (Krzywiń)

1649.26/3. † G. Anna Nieżuchowska z Kuszkowa

60502 (Krzywiń)

1655.28/5. † G.D. Samuel Bojanowski z Kopaszewa

60503 (Krzywiń)

1656.22/4. † G.N.D. Jan z Kopaszewa Bojanowski paraliż

60504 (Krzywiń)

1659.8/2. † G. Kat. Chociszewska l. 12, c. Piotra Ch. z Chociszewa i Kat. ze Strykowa

60505 (Krzywiń)

1659.27/1. † puer G.D. Malechowskiego z [?]

60506 (Krzywiń)

1637.2/4. G.N. Jan z Kopaszena Bojanowski z rodu Junosza x G.N. Kat. z Chojna z rodu Habdanecz - G.N. Olbrycht z Przymy Przyjemski klan gn., Ant. Konarzewski, etc.

60507 (Krzywiń)

1863.10/10. Franciszek, s. poprz. G.N. Bojanowskich [Jana i Katarzyny z Chojna] - N. Jan B. Cichy i G.N. Roza Choińska

60508 (Krzywiń)

1640.7/3. Jadwiga, c. poprz. G. N. Bojanowskich [Jana i Katarzyny z Chojna] w Golejewku - G. And. Konarzewski dz-c z Pempowa i Elżb. Choińska

60509 (Krzywiń)

1641.5/12. Barbara, c. poprz. G.N. Bojanowskich [Jana i Katarzyny z Chojna] - X. Jan Zminiewski prob. krzyw. i G.N. Zofja z Dębowej łąki Sęndzińska

60510 (Krzywiń)

1643.26/6. Zofia, c. poprz. G.N. Bojanowskich [Jana i Katarzyny z Chojna] - G. Samuel B., Kat. Brzelska [?] † wkrótce po chrzcie

60511 (Krzywiń)

1638.0/3. lub 0/4.) Marjanna, c. N. Jerzego Żyszkowskiego (w służbie G.D. Żaradeckiego) i Anny Służewskiej z z. sandom. - G. Jan Bojanowski i Ewa Elżb. z Sztemberka Żaradecka

60512 (Krzywiń)

1643.2/8. Anna, c. G.N. Andrzeja Rokoszowskiego i Anny z Krzycka Krzyckiej, córki ol. Ludwika K-go - G.N. Jerzy z Chwalczewa Sobocki i Marjannę z Krzycka Konarzewską, we wsi Jurkowo pow. kośc.

60513 (Krzywiń)

1656.20/9. Teresa, c. G.D. Wojc. i Anny Ramultów ze wsi Wławie - G.D. Marcin Grudzielski

60514 (Krzywiń)

1661.15/12. Jan, s. G.D. Macieja Karszeckiego de Susnie, i Jadwigi, - G. Skoroszeski i G. Karszecka

60515 (Krzywiń)

1662.13/3. Anna Zofja, c. G.N. Mikołaja Zakrzeskiego i G.N. Urszuli Droszeskiej - N. Wład. Krzyżanowski i G. Anna Dr.

60516 (Krzywiń)

1662.1/4. Marjanna, c. N. Wacł. i Barb. Sczerskich - G. M.K. Zakrzeski i G. Anna Wilkońska

60517 (Krzywiń)

1663.0/6. Wojciech, s. M.G. Świętosława z Kopaszewa Bojanowskiego i Ewy - Kucharski i Jadwiga Ryszarzewska

60518 (Krzywiń)

1663.7/7. ch. ch. G. Jan Ostrowski i G.V. Kat. Bojanowska - 1664.6/1. ch. G. Stefan B.

60519 (Krzywiń)

1668.23/7. ch. ch. x Ignacy Zakrzewski kan. pozn. i M.D. Barbara Z. podstolina kaliska

60520 (Krzywiń)

1669.1/5. Stanisław, s. M.G.D. Andrzeja Wyssogoty de Zakrzewo Zakrzewskiego podstolego kalis. i Barbary z Żelęcina klanki międzyrzeckiej (która w 5-tym tyg. po poł. †) M.G.D. Adrian Miaskowski z ż. Anną Żelęcka klanką międzyrzecką a to dziecko * 24/4.

60521 (Krzywiń)

1678.4/7. Paweł Kazim., s. M.D. Wojc. i Kat. Radowickich - G.D. Świętosław Bojanowski i G. Zofja Pawłowska

60522 (Krzywiń)

1678.4/9. Katarzyna, c. G.D. Wojc. i Kat. Radowickich - G.D. Franc. Piasecki i G.D. Bojanowska

60523 (Krzywiń)

1679.24/12. Stefan Jan, s. G.D. Marcina i Anny Węsierskiej dzierż. kopaszewskich - G.M. Jan Pierzchliński dz-c Miaskowic i G.D. Marjannę z Kosikowa (?) Kurska

60524 (Krzywiń)

1681.19/2. Helena Kunegunda, c. G.D. Marcina Węsierskiego dzierż. Kopaszewa i G.D. Anny - X. i Kat. c. G.D. Stanisława Kurskiego

60525 (Krzywiń)

1669.26/5. † G. Barbara z Żelęcina Zakrzewska klanka międzyrzecka ż. G. M.D. Andrzeja podstolego kalisk.

60526 (Krzywiń)

1669.5/9. † G. And. Dąmbrowski z Kuszkowa

60527 (Krzywiń)

1669.2/11. † N. Marcin Koweski we wsi Swieniec

60528 (Krzywiń)

1659.24/2. G. Kazimierz Gałęski x Helena Chociszewska we wsi Jurkowo - G. Wład. Strykowski etc.

60529 (Krzywiń)

1670.11/1. G. Mikołaj Krzyżanowski x G. Zofja Zbikowska we dw. Czerw. wsi - Maciej Zakrzewski i Jan Skrobiszewski

60530 (Krzywiń)

1691.6/7. Marjanna Ludwika, c. G.M. Jana Zakrzewskiego i Konstancji - G.M. Stanisław Z. i M.G. podczaszyna Anna Kierska

60531 (Krzywiń)

1693.25/6. Barbara Małgorzata, c. G.M. poprz. Zakrzewskich [Jana i Konstancji] z Kopaszewa - G.D. Jan Strzelecki z Rambosza (!) i G. Marjanna Kurska z Kuszkowa

60532 (Krzywiń)

1698.12/4. Katarzyna Vastanen. (!), c. G.D. Pukińskiego i Elżbiety, z soł. Swinciec - G.D. łowczy pozn. Jan Zakrzewski pos. Kopaszewo i G.D. Marjanna Głoskowska z Gurkowa

60533 (Krzywiń)

1698.8/6. Felicjan Józef, s. poprz. G. Zakrzewskich [Jana i Konstancji] łowczych pozn., poses. Kopaszewa G. Krystjan Kierski klan rogoz. i G.D. Joanna Z-a

60534 (Krzywiń)

1699.(?)4/10. Franciszek, ur. w Jurkowie, s. G. Bartłomieja Kaliszewskiego i Łucji - chrz. nieszl.

60535 (Krzywiń)

1702.30/4. ch. ch. M.D. Kaz. Nieżychowski z Bielewa i G.V. Marjanna Zakrzewska, c. Jana łowczego (pozn., dz-ce Kopaszewa)

60536 (Krzywiń)

1743.19/9. January Tomasz, s. sław. Pawła i Barbary Bystrych burm. krzywiń. X. i m-a

60537 (Krzywiń)

1743.27/10. ch. ch. G. Teofil Krzyżanowski i G. Ludwika Brzostkowska sługi we dw. kopaszew. M. Andrzeja Skorzewskiego - 13/9.1744. ch. G. Antoni Wierzbicki dworz. S-go

60538 (Krzywiń)

1745.4/2. (Dw. kopaszewski) Karolina Marjanna Nep., c. M. Andrzeja Skorzewskiego i M. Doroty z Chłapowskich, cerem. 1757.2/12. M. Michał Chł. i M. Ludwika Ch-a dz-ka Czerwonejwsi

60539 (Krzywiń)

1745.7/4. cer. Michał Rionald Leonory, s. poprz. M.D. Skorzewskich [Andrzeja i Doroty Chłapowskiej] z Kopaszewa - M.D. Ludwik Chłapowski i G.V. Franciszka Kosiorowska służ. (Dziecko było ch. z wody 11/1.1744.)

60540 (Krzywiń)

1746.1/5. ch. ch. G. Ludwik Ulkowski i G. Ludwika Brzostkowska

60541 (Krzywiń)

1746.4/12. Feliks Franciszek Xawery, s. M.D. poprz. Skorzewskich [Andrzeja i Doroty Chłapowskiej] dz-ców Kopaszewa - M.D. Chłapowska dz-ka Czerw. wsi, matka pani s-ej z synem swym Ludwikiem Ch-im, chorążym IKMci

60542 (Krzywiń)

1748.22/9. ch. ch. G. Daniel Woynicz i G.V. Kat. Kaliszewska

60543 (Krzywiń)

1749.12/1. (Dw. Kopaszewa) Hygin Gabriel Jan Nep. ch. zw. we dw. Kop. s. poprz. M. Skorzewskich [Andrzeja i Doroty Chłapowskiej], * 11/1., a cer. 2/12.1749. - M. Michał Chłapowski i M. Ludwika Ch-a dziedzice Czerw. wsi.

60544 (Krzywiń)

1749.20/11. chrzcz. X. Michał Jelita Kaliszewski prob. krzywiń. ch. ch. G.D. Daniel Woynicz pos. wsi Swiniec (sołectwa)

60545 (Krzywiń)

1750.26/7. ch. X. Michał Manicki prob. rąbiński.

60546 (Krzywiń)

1750.2/8. (K.) Piotr, s. M.G.D. Antoniego Straszewskiego i M.D. Katarzyny - M.D. And. Korytowski i M.D. Ludwika Chłapowska

60547 (Krzywiń)

1753.1/4. (Kopaszewo) Franciszek Xawery Wincenty Ilinntus (!) s. M.D. poprz. Skorzewskich [Andrzeja i Doroty Chłapowskiej], dz-ców Kop. - M. Karol Chłapowski rodzony matki i V. Karolina S., c. tychże rodziców

60548 (Krzywiń)

1753.2/7. Feliks Michał Karol, s. G. Anton. i Kat. z Kaliszewskich Straszewskich - M.D. Dorota z Chłapowskich Skorzewska dz-ka Kopaszewa i M.D. Karol Chł. brat jej

60549 (Krzywiń)

1755.1/3. ch. M.D.G. Ludwik Nagłocki (!) regens kośc. - 31/3. ch. ch. G.D. Konst. Woynicz, G.V. Barb. Nowicka - 9/5. ch. M.D.G. Katarzyny Skórzewskiej, c. And. dz-ca Kop.

60550 (Krzywiń)

1697.14/2. poch. w kośc. tut. G.D. Anna Gumińska de Kunkowo (?) par. Czerw. wieś

60551 (Krzywiń)

1697.9/3. poch. G.D. Mik. Sczodrowski

60552 (Krzywiń)

1744.22/4. N. Kaz. Osiński x sł. wd. Barb. Glibicka, ob. krzyw. sw. sw. mieszcz.

60553 (Krzywiń)

1749.8/9. G. Antoni Straszewski x G.V. Katarzyna Anna Kaliszewska rodzona siostra prob. - M.D. Michał Chłapowski z żoną, dziedzice Czerwonejwsi M.D. And. Skórzewski z żoną, dz-ce Kopaszewa, G.D. Maks. Bogusławski dzierż. Kleszczewa, G.D. Daniel Woynicz pos. Swiniec i inni

60554 (Krzywiń)

1753.20/12. w Kościanie u Dominik. G. Cyriak Gostkowski x V. Konstancja Skorzewska

60555 (Krzywiń)

1755.5/7. (Święciec) M. Mik. Straszewski Nob. x M.V. Barbara Nowacka - M. Daniel Woynicz i M. Andrzej Szpotański i M.D. Straszewscy z Krzywinia

60556 (Krzywiń)

1740.19/2. poch. G. Marjanna de Starzyńska Skorzewska po poł. 16/2. (Kopaszewo) poch. 19.

60557 (Krzywiń)

1745.9/1. poch. matka prob., Łucja Kaliszewska, † 7/1.

60558 (Krzywiń)

1748.2/3. † N. Józef Pukiński, w Swińcu

60559 (Krzywiń)

1749.18/3. poch. M.V. Franciszka Chołdakowska Chorowała l. 4, w Szpitalu poch. kośc.

60560 (Krzywiń)

1750.4/6. † G. Wojc. Kaliszewski w drodze do Śremu gdy wracał od brata z Krzywinia przez Zabójcę G. Jakuba Modibowskiego syna Chryzostoma, zamordowany

60561 (Krzywiń)

1755.3/4. † X. Michał Kaliszewski prob. Krzywiń. poch. 8. w kośc.

60562 (Krzywiń)

1796.26/8. ch. ch. M. Ignacy Mierzewski dz-c Kokorzyna i M. Teodora Skorzewska dz-ka Kopaszewa

60563 (Krzywiń)

1797.9/6. (K.) Antonina, c. G. Ant. Kubińskiego i Marjanny * 30/5. - chrz. nieszl.

60564 (Krzywiń)

1808.4/2. (Kopaszewo), ch. zw. (* t. d.) Antoni, s. J.M. Ludwika i Honoraty z Brzychwów Skorzewskich, dz-ców Kop. - J.M. Franc. i Eufrozyna Brzychwowa cer. 21/2. Ant. Poniński stan kopanicki i M.D. Apol. Gorzeńska

60565 (Krzywiń)

1808.26/1. ch. ch. M.D. Józef Bogucki i M.D. Józefa Skorzewska oboje z par. Wyskóc. etc.

60566 (Krzywiń)

1822.8/1. (K.) Makary Hygin, s. D. Stef. Snowadzkiego i Teresy poses. folw. Xenodochialis, * 3., - N. Bonaw. Modzielewski pos. wsi Brzezie i D. Julja Fibier, ż. pos. Miaskowa, augob.

60567 (Krzywiń)

1824.15/5. (K.), * 14., Jan Nep., s. G. Mich. Niesiołowskiego pos. xenodoch. i Juljanny z Bogusławskich - chrz. nieszl.

60568 (Krzywiń)

1850.14/9. * (Kopaszewo) Antonina Nep., c. M. Stanisława i Zofii z Kurnatowskich Chłapowskich - dezydery Chł. dz-c Turwi i Antonina Ch-a dz-a Turwi i inni

60569 (Krzywiń)

1866.23/7. w kapl. dwor. w Kopaszewie Marianna Henrietta Ant. Anna, c. G. Kaz. Chłapowskiego dz-ca Kopaszewa i Anny Chłapowskiej * 23/7. - Maciej Chł. pos. Czerwonejwsi i V. Zofja Morawska z Jurkowa

60570 (Krzywiń)

1869.14/6. (Kopaszewo), ch. w kapl. Zofja Pia Monika Teresa Anna, c. Kaz. i Anny Chłapowskich dz-ców Kop., * 15/5. - X. Jan Kaźmierz prałat - Ch-a z Szołatr

60571 (Krzywiń)

1872.14/1. (Kopaszewo) w Kapl. dwor. Kazimierz Lucjan Pins, s. G. poprz. Chłapowskich [Kaz. i Anny] dz-ców Kop., Rogaczewa, Brodnicy, * 6/1. - Michał. Chł. brat matki dz-c Krzycha i G. Ch-a dz-ka Turwi

60572 (Krzywiń)

1877.18/1. (Kop.) Ludwika Anna Rozalja Pia, c. poprz. G. Chłapowskich [Kaz. i Anny] dz-ców Kop., * 12/1. - Józef Chł. student górn. i Roża Morawska z Oporowa

60573 (Krzywiń)

1803.3/3. † (Kopaszewo) C.K.D. Teodora z Niegolewskich Skorzewska dz-ka Kop. poch. 7. a bern. w Kościanie, l. 51, krwotok

60574 (Krzywiń)

1824.21/12. poch. na cm. Krzyw. G. Michał Niesiołowski posesor hospitatis agrorum, l. 56, † 19.

60575 (Krzywiń)

1872.24/2. (Kopaszewo) † Anna Pawłowska wd. Kajsiewicz, * na Litwie 1785, wykształc. staraniem stryja bpa żmudzkiego, po r. 1831. wraz z mężem posesji na Litwie pozbawiona przeniosła się do W.X. Pozn. i mieszkała od r. 1846, u hr. Cezarego Platera w Górze koło Śremu. Tu 1861. obchodziła złoty jubil. małż. z Kap., błogosław. przez syna X. Hieronima Kajsewicza prob. Zmartwychwst. w Rzymie. Poch. na cm. Pozostali: synowie: X. Hier. i inny, rolnik w Roszkowie k. Skoków córkę w zak. sw. Winc. a Paulos w Pozn. † a we dworze w Kopaszewie, gdzie od 3 lat mieszkała

60576 (Krzywiń)

1884.5/8. w kapl. Kopal. G. Xawery Ignacy hr. Krasicki pos. d. Skurcze w Kr. Pol. x G. Marja Antonina Henrietta Chłapowska V. z Kop. - Józef Ch. i Dz. Franciszek Chł.

60577 (Krzywiń)

1892.26/4. G. Bronisław Szlunkowski mł., dz-c d. Olczewnica, par. Radzyń, w Kr. Pol. x G.V. Zofja Chłapowska z Kop., w kapl. Kop. On syn Stanisława Szl. i Anny Prędowskiej (?), ona c. Kaz. Chł. i Anny Chłap. - Józef Chł. dz-c Żegocina, Stan. Morawski dz-c Jurkowa

60578 (Krzywiń)

1874.1/9. * G. w Sobiejuchach Mieczysław Ludwik Egidiusz Pius, s. Kaz. i Anny Chłapowskich x 5/9.1911. Wanda Klementyna Marja Potworowska, V. * w Goli, ślub w kapl. w Goli.

60579 (Pniewy)

1830.3/6. * (Chełmo), ch. 15/6. Władysław, s. Nob. Jana Wężyka ekon. i Marjanny Maciejewskiej - N.V. Zofja Szembek Winc. Pietrakowski nauczyciel

60580 (Pniewy)

1831.14/12. * (Chełmo), ch. 16/12. Walentyna, c. poprz. N. Wężyków [Jana i Marjanny Maciejewskiej] - Karol Danysz mieszcz., rolnik, N. wd. Marjanna Szembek.

60581 (Pniewy)

1834.27/2. * (Chełmo), ch. 14/4. w Wiktor, s. poprz. Wężyków [Jana i Marjanny Maciejewskiej] G. Teodor Sczaniecki dz-c Chełma: G. Nimfa Łącka dz-ka Lwówka

60582 (Pniewy)

1842.27/4. * (Chełmno), ch. 1/5. Teofila Kat. Zofja, c. G. Mikoł. Radońskiego i Zofii Janiszewskiej - poses. wsi Chełmo "Pater naturalis G. Nicol. R."(!)

60583 (Pniewy)

1848.15/4. * (Chełmno), ch. 25/5. Nepomucena, c. Eugeniusza (dodano "de") Raczyńskiego i Stefani Duenliny (??) Zofii de Szczanieckiej poses. - Stan. Raubski pedag. i N.V. Józef Block z dw. pniew.

60584 (Pniewy)

1859.11/12. * (Konin k. Lw.), ch. 8/2. Adam Kaz. Aleksy, s. Franc. Żuchowskiego dzierż. Konina i Cecylii Kropiwnickiej - X. Aleksy Prusinowski prob. grodziski, Marjanna K-a

60585 (Pniewy)

1862.16/2. * (Konin k. Lw.), ch. 17/2. Kazimierz, s. poprz. Żuchowskich [Franc. i Cecylii Kropiwnickiej] pos. Kon. - i bliźniak * t. d. Leonard - X. i Franciszek Ż-a

60586 (Pniewy)

1796.8/5. (Linie) poch. kośc. Franciszek, s. N. Antoniego i Zuzanny Machnickiej, † 5. ospa l. 8

60587 (Pniewy)

1798.21/5. nakł. G. Marianny Borzęckiej wd., pos. Pniew pochow. kośc. na cm.

60588 (Pniewy)

1799.8/9. † (Dw. Pniewy) poch. 11. G. Nep. Kurowski pos. d. Pniew. sparaliż. w kośc. l. 55

60589 (Pniewy)

1802.31/12. (Dw. Pn.) poch. N. Jan Jaworski pis. prowent., utonął 27., l. 25

60590 (Pniewy)

1803.21/6. (Chełmno) poch. cm. N. Maciej Borzęcki, wd. przez 6 lat na łask. chlebie we dw. Ch., † 19. po 2 let. chorobie l. 65

60591 (Pniewy)

1805.15/5. (Koninko) poch. kośc. w psarskim Edward Aleks., s. G. Nepom. i Ludwiki Koszutskich pos. Kon. † 13., tyg. 9

60592 (Pniewy)

1805.26/12. (Linie) N. Augustyn Okulicz mł. pos. Linia, l. 35, w lwow. kośc.

60593 (Pniewy)

1806.5/11. (Koninko) poch. Joanna, c. Nob. Józefa, kucharza i Marjanny Otoczkich, † 3. ospa l. 5

60594 (Pniewy)

1807.4/12. (Dw. Chełmno) M.D. Dominik Szczaniecki dz-c Chełm. † nagle poch. ref. szamot. l. ok. 50

60595 (Pniewy)

1807 11/11. (Dw. Chełmno) poch. G.V. Wiktoria Szczaniecka † nagle 7., l. 68, poch. kośc. paraf.

60596 (Pniewy)

1810.16/1. poch. (Pn.) Aleksander s. N. Wojciecha, poborcy pn. i Marjanny z Słupianowskich Lisowskich 1 m.

60597 (Pniewy)

1813.21/3. (Chełmno) poch. N. Jakub Kołucki ek. dwor. l. 44

60598 (Pniewy)

1813.22/3. (Konino k. Dw.) poch. N. Zygm. Rządkowski ek. ib. l. 58

60599 (Pniewy)

1817.30/8. (Linie) poch. N. Maciej Morawski, ubogi, l. 52

60600 (Pniewy)

1826.25/5. † (Konino k. Sw.) G. Teresa z Chmielewskich Koszutska l. 47, Nob. poch. 28/5. w kaplicy w Chełmnie

60601 (Pniewy)

1828.24/12. † (Chełmo Dw.) Augusta Szczaniecka l. 52, Nob. dz-ka wsi Chełmo, wd.

60602 (Pniewy)

1851.5/12. † w Pozn. Zofja Stefania Raczyńska l. 26, żona dz-ca dóbr, c. Klaudiusza Szczanieckiego dz-ca dóbr i Wincencji z Swiniarskich

60603 (Pniewy)

1852.31/12. (Brody) † G. Eugeniusz Szczaniecki l. 42, dz-c Chełmna s. Michała i Gustawy, poch. 3/1.1853. w Chełmnie

60604 (Pniewy)

1861.25/2. † (Konin k. Św.) Aleksy Adam Kaz. Żuchowski r. 1, m. 3, s. Franc. dzierż. Kon. i Cecylji Kropiwnickiej

60605 (Pniewy)

1875.5/9. † (Linie) Henryk Stablewski mł. l. 20, s. Zygm. dz-ca i Emilji Stabl. tyfus.

60606 (Pniewy)

1883.25/3. † (Pn.) G. Władysław Poklatecki l. 33, mł. dz-ca s. Melchiora i Marjanny Chylewskiej, paraliż

60607 (Pniewy)

1889.7/11. † (Koninko Dw.) Helena Kobelska de Chłapowska l. 33, c. Antoniego Ch-go pos. dóbr i Melanii Zakrzewskiej (Zakoskiej?)

60608 (Pniewy)

1894.18/3. † w Pozn. Eugeniusz Nałęcz Raczyński wd. l. 78, poch. kaplica w Chełmnie. Doniosły córki

60609 (Solec)

1799.27/7. (S.) Magdalena Krystyna, * c. G.G. Wojciecha i Teresy Goliszewskiej - G. Kasper Sokolnicki i G.V. Elżb. Suchorzewska wszyscy z Solca

60610 (Solec)

1799.12/12. ch. ch. G. Józef Żarliński, M.D. Kat. z Rogalińskich Gołecka, G. Aleksander Goł. i M.D. Konstancja z Żołtowskich Żarlińska 25/1.1800. x. Ant. Żarliński pleb. solecki

60611 (Solec)

1800.3/10. (z Sulęcina) ch. Marjanna Róża, * 30/8. c. M.G.D. Piotra Sokolnickiego podkomorzego IKMci, i Nepomuceny Suchorzewskiej - M.G. Jan Suchorzewski major w. p. i Krystyna z Suchorz. Sokoln.

60612 (Solec)

1803.20/3. (Sulencin) cer. Mikołaj, ch. z wody w innej par., s. G. Józefa i Salomei Wolskich - X. Maciej Sokolnicki op. z Lądu i J. Nepomucena Sokolnicka z Sulęcina

60613 (Solec)

1804.8/4. ch. ch. G. Michał Żarliński i G.V. Magdalena Ż. z Solca

60614 (Solec)

1805.1/ (Solec) Aniela, * 13/4., c. G. Ignac. Skowrońskiego i Marjanny de Pietroskiej - X. Ant. Żarliński prob. solecki i J.M. Nepomucena z Suchorzewskich Sokolnicka

60615 (Solec)

1814.2/10. (Lubesz) Michalina Stefania, * 23/9. c. M.G. Konstantego Aleksandra Teodora i Marjanny Amalji Ludwiki de Mojaczewskiej Karczewskich dz-ców d. Lubrze (!) - M.G. Stefan (Bu)kowiecki z Mnichów i M. K-a dz-ka Czarnotek, M.G. Bogusław K. dz-c Czarnotek i M.V. Zielińska de Mistad.

60616 (Solec)

1814.20/10. (Borowo) Maria Barbara, * 29/9. c. G. Jana i Franciszki de Horkowskie Kunkowskich - M. Tad. Sokolnicki i M. Nep. S-a

60617 (Solec)

1815.1/11. (Lubesz) Amilkar Ludwik Aleksander, * 23/10., s. poprz. M.G. Konst. i Marjanny z Mojaczewskich Karczewskich dz-ców L. - M. Aleks. K. z Szczerczewa w gub. grodzień. i M. Marianna z Karcz. Karcz., Stefan K. de Joanna w gub. grodz. i Wiktoria z Karcz. K-a, Bogusław K. z Czarnotek i V. Konstancja K.

60618 (Solec)

1819.6/11. (Lubesz) Dezyderia Kat. Atanazja, * 14/10. c. poprz. M.G. Karczewskich [Konst. i Marjanny Mojaczewskiej] dz-ców L. - M.D. Stef. Bukowiecki z W. Mnichów - Kat. z Roznowskich Korytowska z Chwałkowa dz-ka, Telesfor Kurnatowski z Bodzewa, Kornelia z Bukowieckich Żychlińska Bogusław Karcz. dz-c Czarnotek, z ż. Wiktoria z Karcz. Karcz.

60619 (Solec)

1820.23/2. (Bronisław) Teofila, * 20/1. c. G.G. Walentego i Marjanny Kamińskich - G. Karol Harmel pos. z Borowa i D. Faustyna Niezgodzka

60620 (Solec)

1820.12/11. (Lubrze) Roman Telesfor Bronisław, * 5/11. s. M.G. poprz. Karczewskich [Konst. i Marjanny Mojaczewskiej] dz-ców wsi L. - M.G. Bog. K. i Zofja z Żychlińskich Bukowiecka, M. Stefan B. i M. Wiktoria K., M. Marceli K. i M. Henrieda Ż.

60621 (Solec)

1821.20/3. (Sulęcin) Kazimiera, * 2/2., c. M.G. Józefa i Józefy z Chłapowskich Sokolnickich, współdz-ców S. - M. Telesfor Koszutski pos. Dębicza i M. Nepomucena S-a dz-ka Pigłowic

60622 (Solec)

1822.30/6. (Sulęcin) Ludwik Jan Nepom., * 9/5. s. M. poprz. Sokolnockich [Józefa i Józefy Chłapowskiej] dz-ców S. - M. Jan Suchorzewski z ż. Teklą z Radońskich S-ą

60623 (Solec)

1820.14/2. (Bronisław) N. Xawery Rogowski mł. 30 x Aniela Niezgocka V. 20, - N.N. Walenty Kamiński i Ant. Beczkowicz ek. ...prowski [?]

60624 (Solec)

1817.27/3. (Solec) poch. w kośc. Teofil., r. 1, s. G.G. Kaspra i Urszuli Sokolnickich poses. Strzeszek † (astma) 24.

60625 (Solec)

1818.9/11. (Solec) poch. G. Józef Żarliński wd., l. 69, † 5/11.

60626 (Solec)

1820.27/3. (Sulęcin) w kośc. M.G. Kasper Sokolnicki, l. 34, pos. d. Strzeski, wdowa Urszula z Białoskórskich; † 23/3., suchoty

60627 (Solec)

1827.24/10. (Lubrze) Ludwik Bogusław Teofil, * 14/9. s. M.G. Konst. i Marjanny Amalii Mojaczewskich Karczewskich dz-ców Czarnotek z przyl. - G.D. Teofil Kurnatowski podsędek zs. gn. i V. Konstancja Karcz. G.D. Marceli Żychliński i panna Couroisie i panna Stefania Karcz. z Czarnotek

60628 (Solec)

1832.12/6. (Lubrze) Izabela Malania Baniamina, * 10., c. J.M.G. poprz. Karczewskich [Konst. i Marjanny], dz-ców Czarn. M.G. Marceli Żychliński i M. Izabella Mielęcka, M.G. Telesfor Kurnatowski sędzia zs. pozn. i jego matka.

60629 (Solec)

1840.9/2. ch. G. Felicjan Gościński komisarz z Winnogóry

60630 (Solec)

1840.27/4. ch. G. Józefa v. Skrzydlewska z Sulęcina - Taż ch. 8/8.41.

60631 (Solec)

1842.11/7. ch. M.D. Emilkar Karczewski dz-c d. Lubrze z M.D.V. i Benigna K. z Czarnotek

60632 (Solec)

1842.4/8. ch. ch. G. Ant. Krzyżanowski i G. Barb. Dąbrowska z Winnogóry

60633 (Solec)

1843.26/2. (Sulęcin) Władysław Józef, s. G. Wład. Skrzydlewskiego i Józefy z Czachurskich dz-ców, * 2. - Lewandowski sędzia z Środy i G. Zofja Trumbczyńska

60634 (Solec)

1851.10/8. (Kokczynowo) Stanisław Stefan, s. G. Eugeniusza Baranowskiego i Jadwigi Skrzydlewskiej, * 11/6. - Wład. S. i Józefa S-a

60635 (Solec)

1851.27/12. syn nieślubny Alfons, syn Marjanny Pieczyńskiej, * 20/11. [Mocą małż. zawartego (1862.) rozp. sądu pok. w Środzie z 12/3.1862., uznany jako syn G. Amilkara Karczewskiego i tej P-ej, dziedziców

60636 (Solec)

1853.12/8. (Kokczynowo) Czesław Wincenty, s. G. Eugeniusza Baranowskiego i Jadwigi Skrzydlewskiej, * 19/7. - Teodozja S. i Kunegunda B.

60637 (Solec)

1861.26/7. (Borowo) Marja Krystyna Anna, c. G. Teodozego Skrzydlewskiego i Pelagii Libiszowskiej, dz-ców d., * Borowo 24/7. - chrz. nieszl.

60638 (Solec)

1861.2/9. (Sulęcin) Bronisława Joanna, c. G. Stef. Skrzydlewskiego i Klementyny Rożańskiej, dz-ców Szl., * 29/8. - G.M.D. Teodozy S. i G. Antonina R. babka dziecka z Padniewa

60639 (Solec)

1862.13/9. (Borowo) Stanisław Ignacy, s. G. Teodozego Skrzydlewskiego i Pelagii Libiszowskiej, dz-ców B., * 12/9. - G. Stefan S. i V. Salomea S. z Sulęcina

60640 (Solec)

1864.30/5. (Borowo) Antonina Jan, * 6/5. s. poprz. G. Skrzydlewskich [Teodozego i Pelagii Libiszowskiej] - G. Ant. S. dz-c Ocieszyna i G. Teodozja Tyksicka ze Strzeszyna

60641 (Solec)

1865.18/9. (Borowo) Aniela, * 30/7. c. poprz. G. Skrzydlewskich [Teodozego i Pelagii Libiszowskiej] - G. Józef S. dz-c Ocieszyna i G. Teresa Otocka, ż. dz-ca Gogolewa

60642 (Solec)

1867.14/7. (Borowo) Bolesław Jan Baptysta, * 23/6. s. poprz. G. Skrzydlewskich [Teodozego i Pelagii Libiszowskiej] dz-ców Borowa

60643 (Solec)

1868.19/3. (Sulęcin) Jan Ewang., * 6/12. r. ub., s. G. Stefana Skrzydlewskiego i Klementyny Różańskiej - Stanisław R. mł. i G. Teodozja Tomkiewicz ze Skotnik

60644 (Solec)

1869.4/2. (Sulęcin) Lesław Franciszek, * 29/1. s. G. Stef. Skrzydlewskiego i Klementyny Różańskiej, dz-ców Sul. - G. Eug. Baranowski dz-c o. Ostrówek w Ks. Pol. i Jadwiga R. ż. dz-ca Padniewa

60645 (Solec)

1871.23/11. (Sulęcin) Felicja Klementyna, * 20., c. G. Stef. Skrzydlewskiego i Klementyny Różańskiej - G. Kaz. Wilkowski dz-c Graboszew (?) i Teresa Otocka dz-ka Gogolewa i Młodzikowa

60646 (Solec)

1874.12/9. * (Sulęcin), ch. 15/9. Stefan Gwido, s. poprz. G. Skrzydlewskich [Stef. i Klementyny Różańskiej] dz-ców d. - G. Czesław Baranowski mł. z Gogolewa, G. Marianna B. virgo z Ostrówka w Kr. Pol.

60647 (Solec)

1876.14/1. * (Sulęcin), ch. 23/1. Antonina Euforzyna, c. poprz. G. Skrzydlewskich [Stef. i Klementyny Różańskiej] dz-ców Sul. - Kaz. Rożański mł. z Padniewa i GV. Idalia Suchodolska z Sokolnik

60648 (Solec)

1925.19/6. * (Borowo), ch. 1/8. Kazimierz Czesław, s. Karola Junoszy Jankowskiego właśc. Borowa i Anny Kurowskiej - Mik. J. brat, ze Lwowa, Leokadia K-a p. z Tremczyzny (?) par. gniewkowska

60649 (Solec)

1827.25/10. (Kolonia Sulencińska) G. Kasper Chłapowski mł. l. 40, s. Feliksa i Katarzyny Doroty Ch-ch x Józefa Wojciechowska V. l. 20, c. Feliksa i Kat. W-ch - N.N. Ignacy Ziemkiewicz i Franc. Ludkowski

60650 (Solec)

1826.8/7. (Sulencin) poch. Marianna Sokolnicka V. l. 10, c. G. Kaspra i Urszuli S-ch. † 5/7.

60651 (Solec)

1828.20/10. (Sulencin) poch. M.G. Teresa Taczonowska wd. po Ant. T-im, a c. J.M.G. Piotra i Nepomuceny z Suchorzewskich Sokolnickich dz-ców Sul. † 13/10. suchoty

60652 (Solec)

1829.10/10. (Kolonia Sulencińska) poch. G. Kasper Chłapowski l. 50, mąż Józefy z Woyciechowskich. † 4/10. febra

60653 (Solec)

1864.17/11. (Sulencin) G. Jan Polaski pos. folw. pleb. w Ptaszkowie, mł. l. 40, s. G. Macieja i Wiktorii P-ch. x G. Salomea Skrzydlewska V. u matki, l. 30, c. Władysława S. i G. Józefy z Czachurskich dz-ców Sul. - G. Stefan S. dz-c Sul. i G.Adolf Otocki, dz-c Gogolewa

60654 (Solec)

1780.3/9. ch. ch. M.D. Józef Wojciech Borowicz komornik gostyń. z Sulęcina i P.M.D. Kunegunda Wierzchleyska z Sul.

60655 (Solec)

1781.2/3. ch. ch. M.D. Felicjan Wierzchlewski i M.D. Kunegunda W. oboje z Sulęcina

60656 (Solec)

1783.30/10. (Sulęcin) Marceli Tadeusz Franc. Xaw., s. J.M.D. Ludwika i Teresy z Rozdrażewskich Bogdańskich komorników zs. kal. - X. i Marjanna Zajączkowa V. z Sobótki

60657 (Solec)

1789.27/3. ch. M.D. Ant. Waszkowska poses. wsi Sulęcin, Pigłowice i inn.

60658 (Solec)

1789.10/5. ch. ch. J.M.D. Teresa z Rozrażewskich Bogdańska wojska kal. i G.D. Bartł. Waszkowski pos. Sulęcina, Pigłowic i inn.

60659 (Solec)

1789.30/6. ch. M.V. Antonina, c. J.M.D. Bogdańskiego i Pawła, mł. s. G.D. Waszkowskiego

60660 (Solec)

1854.1/1. † (Sulencin) G. Władysław Skrzydlewski dz-c d., mąż Józefy l. 73, febr. Dzieci: Teodozy, Stefan, Jadwiga, pełnol. Salomea, Władysław małoletni

60661 (Solec)

1864.20/2. (Solec) poch. G. Władysław Skrzydlewski mł. z Sulencina, l. 21, s. G. Wład. dz-ce Sul. i Józefy Czachurskiej. † w m. Strzelno 14/2. Wedle ośw. brata Stefana ranny w nogę w bitwie Polaków z Moskalami pod Brdowem

60662 (Solec)

1866.17/4. † (Borowo) Antoni Skrzydlewski r. 1, m. 11, dni 11, s. G. Teodozego dz-ca Borowa i G. Pelagii Libiszewskiej. Febra

60664 (Solec)

1867.10/4. † w Lubrzu G. Marcjanna Karczewska l. 45, żona Amilkara K-go dziedzica d-L. c. Łukasza Pieszyńskiego, ob. średz. i Magdaleny, apopl. poch. 13/4. w Zaniemyślu w krypcie grob. rodz. K-ch

60665 (Solec)

1868.17/4. (Borowo) u rodz. nieżywe dziecko, syn poprz. G. Skrzydlewskich [Teodozego i Pelagii Libiszewskiej].

60666 (Solec)

1868.18/7. † w m. Dolsk G. Jadwiga Polańska l. 2, m. 9, c. G. Józefa P. dzierż. folw. w Dolsku i G. Salomei Skrzydlewskiej

60667 (Solec)

1870.22/7. † w Sulencinie Klementyna Skrzydlewska dni 7, c. G. Stefana S. i Klem. Rożańskiej (z bliźniąt)

60668 (Solec)

1870.27/10. † w Sulencinie Mateusz Stefan Skrzydlewski m.3, s. poprz. S-ch [Stefana i Klem. Różańskiej] z bliźniąt

60669 (Solec)

1871.18/1. w Sulencinie G. Józefa Skrzydlewska l. 69, m. 9, wd. po Wład. S. dz-cu d. c. G. Rocha Czachurskiego i Barbary poch. w Solcu w gn. rodz. Donosi Stefan 4 synów pełnol.

60670 (Solec)

1873.29/3. † w Lubrzu Marjanna Pielasowska (?) wd. po Wincentym obyw. c. G. Izydora Trzaski dz-ca dóbr i Kunegundy, l. 70, Donosi G. Antoni (?) T. z Pleszewa notar. publ.

60671 (Międzychód)

1798.3/4. (M.), * 1., Justyna Scholastyka, c. G.D. Józefa Chwyłkowskiego celnika i Kat. z Rapackich ("G." dodane do "D" nieco później) - d. (dodame "M") Szymon Dłużewski pis. cel. i m-a

60672 (Międzychód)

1809.7/5. (z Lippów) Edward Maks. * 22/4., s. G. Walentego Gruszczyńskiego celnika międzychodz. i Krystyny Łukaszewskiej - G. Antoni Gutowczyński kontroler i G. Chwiałkowska ż. celnika z d. Rapacka

60673 (Wolsztyn)

1897.6/5. * w Komorowie, ch. 12/5. Maria Teresa Antonina Weronika Stanisława Franciszka, c. hr. Stefana Mycielskiego i hr. Ireny Łąckiej dz-ców Wolsztyna z przyl. - hr. Alfred M. z Zimnejwody. Antonina h. Ł. z Posadowa zd. hr. Skórzewska

60674 (Wolsztyn)

1898.4/8.* w Komorowie (pałac Wolsztyn) Alfred Władysław Dominik Józef Antoni Franc. Ign. Marian, ch. 7/8., s. poprz. hr. Mycielskich [Stefana i Ireny Łąckiej] - Wład. hr. Łącki dz-c Posadowa i Emilia hr. Ł z d. Mielżyńska z Pakosł.

60675 (Wolsztyn)

1899.11/11. * Komorowo, ch. 26., Antonina Marja Teresa Franciszka Stanisł. Józefa Gabriela, c. poprz. hr. Mycielskich [Stefana i Ireny Łąckiej] - Stan. hr. Łącki dz-c Pokosł. i Teresa z Myc. hr. Mielżyńska z W. Łąki [x Wolsztyn 29/11.1928. Stefan Teodor hr. Michałowski]

60676 (Wolsztyn)

1901.13/6. * Wolsztyn zamek, ch. 4/7. Irena Antonina Franc. Maria Konst. Józefa Gabriela, c. poprz. hr. Mycielskich [Stefana i Ireny Łąckiej] - Stef. i Konstancja hr. hr. Łąccy z Lipnicy [x Walentyn 28(?)/8.1923. Tytus Jan Izydor Tarnowski]

60677 (Wolsztyn)

1904.16/2. * Zamek Wolsztyński, ch. 6/3. Józefa Izabela Zofja Franc. Ant. Teresa Ludwika Marja Gabriela, c. poprz. hr. Mycielskich [Stefana i Ireny Łąckiej] - Maciej hr. Mielżyński z W. Łąki i hr. Maria Myc. z Zimnejwody [x w kapl. pryw. pał. w Posadowie 30/4.1938. Paweł Starzeński].

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki