FANDOM


Regesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 3

Regestennummer: 5.001 – 7.500

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

5001 (Jarocin)

1708.18/VII. w czasie zarazy z Załuskowa, WJ.P. Andrzej Radoliński pan miasta J., do J. przywieziony

5002 (Jarocin)

1708.21/VII. † Anna Ziemacka

5003 (Jarocin)

1708.22/VII. † córka P. Zięmeckiego

5004 (Jarocin)

1708.8/VIII. † P. Andrzej Ziemecki

5005 (Jarocin)

1726.11/V. † w Zdunach MD. Antoni Radoliński poch. J.

5006 (Jarocin)

1726.25/V. † MD. Florjan Stasimowski

5007 (Jarocin)

1727.26/X. Franciszek Michał Stanisław Kostka, s. I. Józefa Stefana Radolińskiego podkomorzego wschow. i Teresy -- MGD. Mikołaj z Wybranowa Swinarski i Gv. Anna Sw. córka jego

5008 (Jedlec)

od 1699 curatus w Jedlcu Franciszek Leszczyc Mierzewski kanonik chocki i został kanonikiem gn. 1703, a był 1707 i poznańskim

5009 (Jedlec)

1708.21/I. Agnieszka Franciszka, c. G. Kazimierza Gorzechowskiego i Anny -- G. v. Franciszka Trąbczyńska

5010 (Jedlec)

1720.13/VII. Aleksander Jakub Pius, s. PMD. Anton. Mycielskiego chorążego łęczyckiego, sty wschow., kolatora J. i Marcjanny z Rydzyńskcih -- PMD. Aleks. M. podsędek zs. sieradzki i dziad dziecka i panna Rydzyńska łowczanka pozn., ciotka dziecka, które †-o

5011 (Jedlec)

1723.6/XII. Franciszek Mikołaj, s. MD. Aleks. Zdzarskiego administr. J. i Barbary -- X. Wojc. Lisiecki dziekan Pleszew. i prob. Jedlec. i Barbara Kozubska staruszka

5012 (Jedlec)

1726.6/X. Franciszka Teresa Jadwiga, c. MD. Jakuba Zajączka i Anny M. Aleks. Z. stryj dziecka i Mv. Krystyna Swinarska

5013 (Jedlec)

1744.28/VI. Helena Juljanna, c. N. Jakuba i Franc. Iwanowskich -- MG.D. Stanisł. Karwosiecki i MGD. Teresa Trąpczyńska stolnikowa sochaczewska

5014 (Jedlec)

1779.20/VI. Stanisław Józef, s. M. Józefa i Kat. Walichnowskich poses. J. -- IM. Anna Chlebowska klanowa kaliska i M. Franc. Xaw. Mikorski pisarz zs. kalis.

5015 (Jedlec)

1789.17/VIII. Anastazy Ludwik s. N. (późniejszą ręką dopisano "ac Gener") Jana Arnoldt'a i Joanny de Brukmany - poses. J. -- MG. Ignacy Suchorzewski z ż. Wiktorją z Kurcewskich, dz-c Gołuchowa

5016 (Jedlec)

1794.24/VII. Jakub Apostoł Ignacy Lojola, s. N. (Gener.) Jana Arnolda i Joanny Brukmanówny. tenut. J. -- M. Jan Suchorzewski chorążyc bydgoski mł. i M. Małgorzata z Kurcewskich Racięska oboje z Turska

5017 (Jedlec)

1705. N. Jan Bereszewski x Anna Buthlerowa -- N. Jan Otto Trąbczyński, dz. Kucharek, Marcin Łuszczewski etc.

5018 (Jedlec)

1754.11/I. † G. Kazimierz Skrzypiński poch. Kalisz Reform.

5019 (Jedlec)

1756.21/VI. † G. Barbara Skrzypińska poch. Kalisz Reform.

5020 (Jedlec)

1773.17/IV. † G. Jakub Karliński ekonom J.

5021 (Jedlec)

1789.5/II. † X. Franciszek Skrzypiński prob. J., był nim l. 42 i ponad 4 mies. poch. Kalisz Reformaci

5022 (Jedlec)

1791.6/IX. † Zuzanna, c. N. Jana i Joanny Arnoldów pos. J., 1 mies.

5023 (Jedlec)

1794.9/IX. poch. MGD. Joanna z Brukmanów Arnoldowa ż. G. Jana A.

5024 (Kobierno)

1675.28/IX. X. Wojc. Bartochowski Dominikanin daje ślub GD. Wacław Twardowski x Gv. Marjanna Gorayska -- GD. Zygmunt Jaraczewski i GD. Jan Molski, GD. Adam Zajączkowski

5025 (Kobierno)

1686.6/XI. GD. Stefan Goszczyński, z Goszczyna x Marjanna Pałczyńska z Pułczyna -- GD. Jan Zaleski z Bozacina i Stanisł. Molski

5026 (Kobierno)

1694.25/VII. G. Kaz. Chmieleski de Gorzupia x Gv. Zofja Zajączkowska -- G. Adam Marszeski ze wsi Gorka i G. Stanisław Malczeski

5027 (Kobierno)

1699.2/III. G. Stanisław Gołecki x Marjanna Miaskowska klanka lędzka -- IMD. Franc. Miaskowski klanic i Jan Bielicki z Pogorzeli, Linowski pisarz koniński

5028 (Kobierno)

1722.5/VIII. † GD. Regina Bielska

5029 (Kobierno)

1729.1/VI. † N. Barbara Zajączkowska v.

5030 (Kobierno)

1759.5/I. † Rew. ojciec Sniegocki prob. Kob.

5031 (Kobierno)

1766.7/III. (Smuszew) † G. Kunegunda Garniszowa

5032 (Kobierno)

1768.14/IV. (K.) † G. Stanisł. Gryfeldt

5033 (Kobierno)

1769.25/I. (K.) † G. Wojciech Gryfelt

5034 (Kobierno)

1770.27/VI. (K.) † X. Antoni Poradowski prob. K. l. 34. mies. 6

5035 (Kobierno)

1774.2/V. (K.) † GD. Szymon Sliwinski mł. l. 16

5036 (Kobierno)

1788.2/IX. (Tomice) † GD. Józef Górzecki (?) Nob., emeryt. Starzec wiele lat w Krotosz. miesz. l. ok. 80

5037 (Kobierno)

1671.8/XI. (Dw.K.) Katarzyna, c. MD. Stefana Kąsinowskiego i Marjanny -- MD. Zułtowski i Barb. Czeska

5038 (Kobierno)

1672.6/III. (Smaszewo) Kazimierz Łukasz, s. GD. Eustachego Rozdrażewskiego i Zofji -- GD. Mac. Bialenski i D. Barb. Czeska

5039 (Kobierno)

1673.21/IX. (Dw.K.) Michał, s. poprz. [MD. Stefana Kąsinowskiego i Marjanny] GD. Kąsinowskich -- GD. Ignacy Chlebowski i MD. Jadwiga Bronikowska z Tomic

5040 (Kobierno)

1674.12/VI. (Smaszewo Dw.) dziecko, [GD. Eustachego Rozdrażewskiego i Zofji] GMD. Rozdrażewskich -- GD. Jaruchowski i Barb. Czeska

5041 (Kobierno)

1675.3/III. (Dw. K.) Franciszka, c. GMD. Mikoł. Daleszyńskiego i Teresy -- MD. Stefan Pruszak i MD. Zofja Jaskólska

5042 (Kobierno)

1676.4/II. (Krotoszyn) Marjanna, c. GD. Adama Kowalskiego z Krot. i G. Marjanny Jakimowskiej -- Gv. Marjanna Gorayska

5043 (Kobierno)

1678.6/II. (Gorzupie) Dorota, c. Marcina Stanisława Jerzykowskiego i Elżbiety -- Gv. Barbara Gorzyńska

5044 (Kobierno)

1678.27/III. (Dąbrowa) Barbara, c. GD. Franc. Boczkowskiego i Marjanny -- GD. Anna Gorayska podstolina poznań.

5045 (Kobierno)

1678.28/IV. (Smaszewo) Zofja, c. GD. Eustachego Rozdrażewskiego i Zofji -- GD. Marjanna Jarochowska i Stanisław Łukaszewicz szewc z Krotosz.

5046 (Kobierno)

1680.7/I. Teresa c. G. Marjanny Boczkowskiej wdowy -- chrz. nieszl.

5047 (Kobierno)

1682.16/VIII. Zygmunt Ignacy, s. GD. And. Żychlińskiego i Anny -- GD. Jan Strzelecki i Gv. Konstancja Gorayska †

5048 (Kobierno)

1683.7/IV. Marjanna, c. GD. Stanisława Wągrowskiego i Marjanny -- GD. Anna Zychlińska i GD. Stnisł. Cieszkowski (Dąbrowa)

5049 (Kobierno)

1684.3/III. Katarzyna, c. GD. And. Żychlińskiego i Anny -- GD. Wojc. Koszucki i GD. Anna Zajączkowska

5050 (Kobierno)

1684.15/III. (Dąbrowa) Józef, s. poprz. [GD. Stanisława Wągrowskiego i Marjanny] GD. Wągrowskich -- chrz. nieszl.

5051 (Kobierno)

1674.19/VII. (Smuszew) Małgorzata Marjanna c. GD. Bogusława Chwaliszewskiego i Anny -- GD. Adam Zajączkowski i Jadwgia GD. Rozdrażewska

5052 (Kobierno)

1684.29/XI. (Tomice) Barbara Katarzyna, c. GD. Chlebowskiego i Teresy -- GD. Kaz. Ordyniec i GD. Anna Zychlińska

5053 (Kobierno)

1675.28/X. (Smuszew) Katarzyna, c. GD. Stanisława i Anny Chwaliszewskich -- GD. Hjacynt Rozdrażewski i GD. Dorota Białkowska de Chruszczyny

5054 (Kobierno)

1686.14/II. (Tomice) Apolonja Anna, c. GD. Stanisł. Chlebowskiego i Teresy -- GD. Chryzostom Gorsiński żupnik, GD. Daniel Zaleski, GD. Jan Błędoski, GD. Beata Szarlota i GD. Barb. Zaleska z Krotoszyna

5055 (Kobierno)

1686.11/XI. (Smuszew) Barbara, c. GD. Świętosł. Chwaliszewskiego i Anny -- GD. Stanisław Chlebowski i GD. Zofja Zajączkowska

5056 (Kobierno)

1687.12/VI. (Tomice) Ewa Barbara, c. GD. Stanisł. Chlebowskiego i GD. Teresy -- GD. Daniel Zaleski z Krotoszyna i GD. Barbara Zaleska

5057 (Kobierno)

1687.9/XI. (Brzoza) Kat. Barb. c. GD. And. Pogorzelskiego i GD. Jadwigi -- GD. Mikoł. Wawrowski z Wolęnic i GD. Jadwiga Gorzubska

5058 (Kobierno)

1691.15/I. (Smuszew) Anna, c. GD. Adama i Kat. Mankowskich -- GD. Stefan M. i GD. Zofja Trąbczyńska z Chwaliszewa

5059 (Kobierno)

1691.19/VIII. (Smuszew) Barbara Jadwiga, c. GD. Stanisł. i Katarzyny Maliczewskich -- GD. Adam Zajączewski i GD. Kat. Ponińska z Ponina

5060 (Kobierno)

1700.15/V. Marjanna, c. G. Andrzeja Bąkowskiego i Anny z Gorzpia -- P. G. Franciszek Miaskowski klanic lędzki i Kurczeska z Tomic

5061 (Kobierno)

1703.9/XI. (Gorzup) Stanisław Marcin, s. MD. Bąkowskiego i Anny -- M. And. Kornatowski tenut. Smuszew. i Barb. Zajączkowska

5062 (Kobierno)

1705.0/I. Agnieszka, c. G. Andrzeja Bąkowskiego i Anny -- GD. Joanna Bogusławska

5063 (Kobierno)

1708.22/I. * ch. 5/II. Romuald Sebastjan, s. G. Stefana Dunina tenut. Kobier. G. Anny z Walknowskich klaniców -- ID. Franciszek Zygmunt Gałecki wda k. i starosta bydgoski, ID. Krystyna Walknowska kl. ze Starogrodu

5064 (Kobierno)

1708.12/II. Walentyn, s .G. Antoniego Piaskowskiego subprefekta de Sloni[...] i G. Marjanny -- MGD. Stefan Dunin tenut. Kob. i Anna Leszczewic v. z dworu

5065 (Kobierno)

1709.8/VIII. Rozalja Klara, c. MGD. Stefana Dunina tenut. Kob. i Anny -- M. Antoni Wiktor Walknowski klanic wieluński i PMD. Anna Umińska skarbnikowa

5066 (Kobierno)

1711.16/I. Marcjanna, Agnieszka, c. poprz. [MGD. Stefana Dunina i Anny] MGD. Duninów z Kobierna i MG. Anny -- IMD. Stanisław Umiński łowczy wschowski i G. Joanna Bogusławska †

5067 (Kobierno)

1711.18/I. bl. Paweł Ignacy s. i Marcjanna Marjanna c. MGD. Antoniego Wargowskiego tenut. w Tomicach i Marjanny -- MD. Stefan Dunin i M. Joanna Bogusławska i IMD. Umiński łowczy wschowski i ID. Anna Umińska † †

5068 (Kobierno)

1711.14/IX. Franciszek, s. G. poprz. [MD. Bąkowskiego i Anny] Bąkowskich -- MD. Tom. Borucki i MGD. Anna Duninowa

5069 (Kobierno)

1714.1/IV. Franciszka Katarzyna c. MGD. poprz. [MGD. Stefana Dunina i Anny] Duninów -- MG. Jan Kurnatowski i MGD. Joanna Bogusławska

5070 (Kobierno)

1717.17/V. (Gorzup) Wojciech Rudolf, s. MD. Stanisława Grabińskiego i Joanny z Tramczyńskich -- M. Michał Nieszczewski i MD. Anna Bogusławska

5071 (Kobierno)

1719.14/IV. (K.) Michał Andrzej Józef, s. PMD. Józefa Radolińskiego podkomorzego wschowskiego i Teresy Swinarskiej -- PMD. Mikołaj Swinar. i PMDv. Krystyna Swinarska

5072 (Kobierno)

1722.21/V. (dw. Gorzupie) Karolina Joanna, c. MD. Antoniego Zychlińskiego katol. i Zofji luteranki I. wdzianka pozn. Zofja Gałecka v. i MD. Wojc. Bogusławski

5073 (Kobierno)

1723.16/XI. (Tomice) Leopold Andrzej, s. MD. Wojc. Bogusławskiego i Joanny -- MD. Romuald Dunin student kaliski i Marjanna Straszewska

5074 (Kobierno)

1724.10/VIII. (z Gorzupia) Ludwika Zuzanna, c. poprz. [MD. Antoniego Żychlińskiego i Zofji] MD. Żychlińskich -- MD. Wojc. Bogusławski i Joanna Bogusławska

5075 (Kobierno)

1726.3/I. (dw. Smaszewski) Ignacy Jan Tomasz, s. PM. Franciszka Gałeckiego starosty bydgosk. i Ludwiki z Poniatowa -- Stanisł. Umińki klan krzywiński i Zofja G. wdzianka pozn.

5076 (Kobierno)

1728.15/VI. (K.) Franciszek Jan s. G. Andrzeja Zukowskigo zmarłego i Cecylji -- PMD. Sebastjan Bojanowski i Franciszka Kołaczkowska pisarzowa grodzka kaliska

5077 (Kobierno)

1729.6/IX. Ignacy Zacharjasz s. MD. Aleks Bąkowskiego i Marjanny -- PM. Franc. Błociszewski chorąży żytomierski z ż. Wiktorją

5078 (Kobierno)

1730.15/X. (K.) Łukasz Józef, s. MD. poprz. [MD. Aleks Bąkowskiego i Marjanny] Bąkowskich -- IMD. Franciszek Falecki i Anna Gajewska

5079 (Kobierno)

1740.29/IV. (K.) Stanisław, s. G. Wojc. Griffelt i Zuzanny -- MD. Antoni Hilchen ekonom krotoszyń. i Ewa Nasierowska

5080 (Kobierno)

1747.21/VIII. (Gorzupie) Joanna Rozalja, c MD. Kaspra Krzywokulskiego pisarza w G. i Agnieszki -- MD. Kaz. Wieruski skarbnik i MD. Joanna Hilhinowa

5081 (Kobierno)

1750.9/II. (Gorzupie) Józef, s. poprz. [MD. Kaspra Krzywokulskiego i Agnieszki] MD. Krzywokulskich -- MD. Józef Długosz z Benic i MD. Anna Papieska z Rozrażewa

5082 (Kobierno)

1752.22/II. (Gorzupie) Maciej Bogumił, s. poprz. [Kaspra i Agnieszki] Krzywokulskich -- D. Jakub Marzecki z Zdun i MD. Bogumiła Arnoldowa z Krotoszyna

5083 (Kobierno)

1750.28/X. (Dw. Smaszew) Franciszek s. D. Mikoł. Kuroskiego podstarość. Smaszew. i D. Wiktorji -- MD. Józef Friczyński pis. RP. ze Zdun i Rozalja Gnoińska

5084 (Kobierno)

1752.14/V. (Smaszew) Jakub Stanisł. s. GD. Mikoł. Kuroskiego podstarość. Smaszow. i D. Wiktorji -- Fricniński i ekonomowa Joanna Hilhinowa

5085 (Kobierno)

1753.28/VI. (K.) Marjanna, c. G. Józefa Łobockiego pis. Kob. i Marjanny -- D. Grdłtowski pis. z Lutogniewa i G. Marjanna Kotlińska z Krotoszyna

5086 (Kobierno)

1755.7/I. (Łukomie) Antoni Stefan, s. MD. Walentyna Bronikowskiego i Faustyny -- MD. Ant. Trzciński z MD. Zuz. Gryfeltową v.

5087 (Kobierno)

1755.23/I. (K.) Józef Marcin, s. M. Wojc. Gryfelda i Zuzanny -- RD. Józef Olesiński prob. wielowieyski i MD. Balbina Bogucka ekonomowa krotosz.

5088 (Kobierno)

1756.16/VIII. (Smaszewo) Balbina, c. D. Jana Logi ..., akatolików -- MD. Stanisł. Bogucki ekon. krotosz. z ż. Balbiną

5089 (Kobierno)

1761.30/XI. (K.) Andrzej, Klamens, s. G. And. i Apolonji Smolińskich tenut. K. -- G. Marjanna Sipniewska, ass. G. Kajetan Miłkowski z G. Salomeą Papieską G. Papieski z Elżb. Logową, Jan Loga z G. Marjanną Strzelecką

5090 (Kobierno)

1763.8/XI. (K.) Stanisław Karol, s. G. And. i Apolonji z Broniewskich Smolińskich tenut. K. -- X. Józef B. dziekan krotoszyń. prob. kobyliń. i GD. Teresa z Poradowskich Wróblewska

5091 (Kobierno)

1771.27/IV. * Filip Jakób (K.) ch. 13/V., s. GD. Macieja i Marjanny Kierszkowskich administrat. -- GD. Michał Izdebski gub. d. krotosz. i GD. Konst. Szwieykowska

5092 (Kobierno)

1772.23/IX. (Smaszew Dw.) Tekla, c. poprz. [GD. Macieja i Marjanny Kierszkowskich] G. Kierszkowskich -- GD. Kaz. Wągrowski pos. Wolenic i G. Konst. Szwieykowska v.

5093 (Kobierno)

1775.13/III. (Smuszew Dw.) * 17/II., Leon, s. poprz. [GD. Macieja i Marjanny Kierszkowskich] GD. Kierszkowskich administr. Smaszew. -- GD. Franciszek Przybirowski komis. d. Przygodzic i GD. Bronisława Milenkiewiczowa ż. gub. d. krotoszyn.

5094 (Kobylin)

1711.27/X. (Rzemiechów) Ludwik, s. MD. Tomasza Boruckiego i Petronelli -- MD. Stefan Dunin i IMD. Zofja Morawska klanowa przemętska

5095 (Kobylin)

D. Michał Gustowski z Pomorza oblatuje metryki swych dzieci: 1710.25/XI. Katarzyna Zofja, c. GD. Michała Gust. i Marjanny -- MGD. Jan Bułak, Marcin Jastrzemski i Zofja Mosczyńska, Barbara Studzińska. 1712.3/VII. Jakub s. poprz. [GD. Michała Gust. i Marjanny] -- G. Franciszek Wichlinski i fam. Agnieszka Domaszewska

5096 (Kobylin)

1716.21/XII. Konstancja Zofja, c. MD. Byczkowskiego Ant. i Zofji -- MGD. Franciszek Suchorzewski i MGD. v. Konstancja Woynarowska

5097 (Kobylin)

1717.18/I. Felicjan Paweł Franciszek, s. MGD. Karola Rędziejewskiego Łoyko łowczego orszańsk., i Teresy z Woynaroskich -- MGD. Jan Woynaroski i MGD. Konstancja Woynarowska v.

5098 (Kobylin)

1717.26/IX. Eleonora Wiktorja, c. MGD. Jana Franciszka Napiorkoskiego "Bończo" i Magdaleny z d. Janiczówny -- MGD. Anna Pajerska

5099 (Kobylin)

1720.18/I. Paweł, s. G. Igncego Woynarowskiego i G. Katarzyny z Męcińskich -- X. Błażej Lubrański prob. krotoszyń. i G. Teresa Łoykowa

5100 (Kobylin)

1735.2/IV. Marcjanna, c. G. Karola Kwiatkowskiego i G. Anny -- MGD. Karol Łoyko z ż. Teresą z Woynarowskich Ł.

5101 (Kobylin)

1737.20/VIII. (B.) Marjanna, c. poprz. [G. Karola Kwiatkowskiego i G. Anny] G. Kwiatkowskich tenut. in. Bartoszew. -- G. Marjanna Sniecińska

5102 (Kobylin)

1738316/V. Jan Nepom., s. MD. Stanisł. Trąbczyńskiego tenut. Gorki i Anny -- M. Mikołaj T. i M. Teresa Bratkowska - T. dnia chrzczone inne dziecko tychże Maksymiljan Ignacy -- M. Michał Bratkowski i M. Zofja Trąbczyńska

5103 (Kobylin)

1740.25/XII. Antonella, c. MD. Stanisł. Trąbczyńskiego i M. Anny T. -- Antoni T. brat dziecka, i M. Anna Kotecka v.

5104 (Kobylin)

1744.4/II. cerem. nad dziećmi już ochrzczonymi Marcjanną i nad Antonillą Anną, c. IM. Stanisł. Trąbczyńskiego i Anny -- M. Antoni T. stud. i v. Teresa T. siostra -- X. Jan Dąbrowski i Anna Kotecka v.

5105 (Kobylin)

1717.11/IV. MGD. Franciszek Rokoszeski mł. x MGD. Konstancja v. Woynaroska -- IMGD. Stanisław Umiński łowczy wschowski, MGD. Roman Rogaliński etc.

5106 (Kobylin)

1750.21/II. M. And. Smoliński x M. Apolonja Bronieska v. -- M. Stanisław Trąbczyński i Józef Walknowski

5107 (Kobylin)

1751.22/V. (Górka) I. Jan Nepom. Sokolnicki chorążyc poznań. x Teresa Trąbczyńska v. -- IMD. Tom. Kowalski pisarz zs. wschowski Józef Walknowski, Xawery Sokolnicki, chorąży pozn. brat rodz. Kaz. S. etc.

5108 (Kobylin)

1759.14/II. (K.) G. Stanisław Sypniewski mł. x Marjanna Broniewska -- MD. Józef Walknowski dz. Kuklinowa, i Owid. Walkn. pos. Chojn Stanisław Bogucki Krotoszyna ekonom główny

5109 (Kobylin)

1771.13/XI. † G. Anna z Nasierowskich Broniewska l. 77. wdowa l. 34., matka X-a proboszcza tut. poch. 16.

5110 (Kobylin)

1774.2/XII. (Rębiechów) poch. Teodor, l. 6/7., s. G. Antoniego Figetti poses.

5111 (Kobylin)

1756.30/III. † G. Wojc. Gorski, ekonom z Górki, l. 43

5112 (Kobylin)

1720.26/II. † MD. Kat. z Męcińskich Woynaroska pos. Kob. poch. Bernardyni

5113 (Kobylin)

1720. † N. Franc. Brudzewski

5114 (Kobylin)

1722.18/VI. † G. Zofja Łęska

5115 (Kobylin)

1724.22/II. † G. Ignacy Woynaroski poch. Bernard.

5116 (Kobylin)

1724.13/VI. † N. Józef Dumecki przypadek fatalny utonął w stawie

5117 (Kobylin)

1727. w dzień. 3 króli † G. Franciszek Rokoszewski poch. Bernardyni

5118 (Kobylin)

1727.7/II. † N. Marjanna Karszecka staruszka służąca u PP. Rokoszewskich

5119 (Kobylin)

1728.14/II. † N. Marjanna Rzeszotarska staruszka

5120 (Kobylin)

1730.1/I. † IDM. Tomasz Umiński ("Omiński") klanic krzywiński

5121 (Kobylin)

1737.18/V. † MD. Konstancja Grudzielska poch. Bernard., a w przeddzień siostra jej MD. Teresa Łoykowa poch-a w Górce u Reformatów

5122 (Kobylin)

1782.20/II. poch. dziecko, Józef Cyrjak, s. IGD. Xaw. Wyssogoty Zakrzewskiego cześnika gn. i Ant. z Szczanieckich, 1 rok (K.)

5123 (Kobylin)

1782. odnowiony kościół K. za prob. X. Józefa Broniewskiego dziekana krotoszyń.

5124 (Kobylin)

1785.12/III. (K.) poch. dziecko Wincenty, s. G. Jana Borzeckiego kapitana reg. piesz. w. k. i Ewy z Rucińskich l. 2., ch. w Warszawie

5125 (Kobylin)

1786.12/II. (K.) † G. Piotr Ogorzelski koniuszy M. Xaw. Zakrzewskiego l. 26

5126 (Kobylin)

1789.23/XII. (K.) † MD. Kat. z Walknowskich Sokolnicka dożywot. d. Rzemiechow., poch. 23 u Franciszkanów Minor. l. 66

5127 (Kobylin)

1793.26/VI. (K.) † Nv. Juljanna Bąkowska l. 19, poch. 28 "consobrina soror" X-a prob. Józefa Broniewskiego

5128 (Kobylin)

1794.24/II. (Górka) u Bernardynów poch. GD. Jan Smolinski wd., l. ponad 60 † 20/II.

5129 (Kobylin)

1797.29/VII. † w. K. X. Józef Broniewski b. dziekan Fary krotosz. przez 27 lat, prob. kobyl. przez 51., † z 29 na 30 nocą l. 85.

5130 (Kobylin)

1800. w Rojewik pf. ostrzeszowskiej, † Marjanna z Porczyńskich Kozłowska, która w r. 1799 mieszk. w prob. szpital. w Kobyl. powiła syna, metrykę którego zapis. pod. 7/IV. Jej starszy syn Ignacy * w Tursku pewno w r. 1794 lub 5, chowany przy ciotce Kat. Kozł. w Kobyl. Marjanna c. N. Anton. Porcz. i Małg. z Głuszkowskich wyszła za mąż w Warsz. ok. 1793. za N. Józefa Kozł. s. Mateusza K. i Salomei z Prackich, którzy wtedy byli w ekonomji w K. Młodzi Kozł. z Kobyl. przenieśli się do Turska, gdzie się im * syn Ignacy. Wrócili do Kob. 1799 i tu * się Wojc. Potem służyli od 1799-1800 w ekonomji w Targoszycach, wreszcie poszli na ekon. do Rojowy do PP. Psarskich gdzie w X. *-a się córka Wiktorja, ch. w Ostrzeszowie 5/XI. po połogu † matka l. 25. poch. w kość. rojowskim a po matce 20/XII. †-a córka i poch. tu

5131 (Kobylin)

1810.1/II. poch. G. Jan Piotrowski pos. ochli (par. wyganowska) † 30/I., l. 52.

5132 (Kamionna)

1714.12/III. (Głazewo) Józef s. G. Franc. Radzeskiego admistrat. Teresy -- MGD. Maciej Błociszewski ze wsi Mnichy i GD. Marjanna z m. Pszczew (?)

5133 (Kamionna)

1714.11/VIII. (Kolno) Jadwiga Urszula, c. MGD. Kaz. Chwałkowskiego tenut. Kolna i MD. Urszuli -- GD. Józef Jasiński i Anna Wolichnowska

5134 (Kamionna)

1715.20/XII. (Popowo) Teresa, c. GD. Wojc. Rudnickiego administr. Debrzna i Pop. i Elżbiety -- G. Marjanna Siedlecka v. z Prusimia

5135 (Kamionna)

1716.10/V. (Głazewo) Stanisław, s. GD. Franc. Radzenskiego administrat. G. i Teresy -- MD. Maciej Błociszewski z Mnichow. i G. Marjanna Siedlecka

5136 (Kamionna)

1716.21/V. (K.) Jan s. G. Wojc. Tułeczko admin. m. K. i Agnieszki -- MGD. Maciej Błociszewski i GD. ż. Jadwiga B.

5137 (Kamionna)

1717.21/VIII. (K.) Bartłomiej, s. G. Wojc. Tułeczko i Agnieszki -- MGD. Krzysztof Prusimski

5138 (Kamionna)

1718.11/IX. (K.) Elżbieta, c. G. Stanisł. Helinskiego gubernat. MD. Bronikowskiego i Sabiny -- Bartłomiej Warszkowski i Gv. Elżb. Bronikowska

5139 (Kamionna)

1719.11/IV. (Belsko) Anna, c. And. Ostrowskiego ze wsi Miedzianowo i Teresy -- GD. Przecław Bronikowski tenut. Kolna i GD. Anna Skrzypińska z Belska

5140 (Kamionna)

1719.20/VIII. (Belsko) Franciszek Piotr, s. MD. Skrzypińskiego i MD. Anny -- X. Jan Behm prob. międzychodzki i MD. Urszula Bronikowska

5141 (Kamionna)

1720.1/IX. (K.) Rozalja, c. Wojc. Tułeczko i Agnieszki -- GD. Stanisław Bieganowski Nob. i MD. Jadwiga Błociszewska

5142 (Kamionna)

1722.24/II. (Głazewo) Konstancja, c. MGD. Franiszka Kuczyńskiego i Jadwigi-- MGv. Konstancja Miaszkowska

5143 (Kamionna)

1725.17/VI. (K.) Marjanna, c. G. Walentego Józefa Zaręby i Agnieszki -- GD. Jan Wierusz Kowalski pos. K. i G. Jadwiga Błociszewska z Mnich dalej ten Z. sławetny

5144 (Kamionna)

1726.13/VII. (K.) Małgorzata, c. Wojc. Tułeczko z K. i Agn. -- chrz. nieszl.

5145 (Kamionna)

1727.27/II. (Durmowo) Józef Joachim, s. MD. Franc. Dąbrowskiego i Zofj. Bonikowskiej -- MD. Józef Kosicki MD. Anna Soszyńska

5126 (Kamionna)

1732.11/III. (Kolno) Józef Jan, s. GD. Karola Rokoszewskiego tenut. G. Marjanny -- GD. Tomasz Grodzicki i GD. Joanna Grodzicka

5147 (Kamionna)

1732.10/VII. (Prusim) Anna Małgorz., c. G. Tom. Chlebowskiego i G. Kat. -- G. Józef Strzelecki z Siercza i GD. Kurnatowska z Halina

5148 (Kamionna)

1735.16/III. (Durmowo) Florjan s. G. Walentyna Golańskiego wójta w D. i Jadwigi -- Gv. Marjanna Biernacka z Pscewa

5149 (Kamionna)

1737.14/IV. (Durmowo) Wojciech Jerzy s. poprz. [G. Walentyna Golańskiego i Jadwigi] N. Golańskich -- IM. Wawrzyniec Jerzy de Pirche komornik JKMci i G. v. Magdalena Glinska

5150 (Kamionna)

1740.7/VI. (Kolno) Ludwika, c MD. Eustachego Kowalskiego i Ewy z Mieszkowskich -- MD. Andrzej Wyssogota Zakrzewski podczaszy pozn. i sędzia surrog. gr. poznań. i GD. Mieszkowska, MD. Paweł Prusimski i M. Wiktorja Mieszkowska v.

5151 (Kamionna)

1740.16/VII. (Mnichy) Antonina Konstancja, c. G. D. Anton. Pomorskiego i Ludwiki z Koszuckich -- PMD. And. Wisogota Zakrzewski sędzia gr. i podcz. pozn. i MD. Konstancja Pomorska

5152 (Kamionna)

1744.3/V. (Głazow) Stanisław Dominik, s. GD. Mikoł. i Marjanny Dobrosławskich poses. d Gł. -- PMD. Melchjor Pomorski ścic obor. i MD. Dorota Biernawska

5153 (Kamionna)

1754.9/V. (Kolno) Józefa Monika, c. PM. Stanisł. Linowskiego skarbnika pozn. i Zofji poses. K. -- PM. Anna Linowska c. ich i X. Franciszek Jarociński prob. wierzbneński

5154 (Kamionna)

1765.11/IV. (Kolno) Weronika Wiktorja, c. m. Józefa Bienkowskiego chor. wojsk. kor. i Anny z Kowalskich -- M. Wiktorja z Malczewskich Prusimska i Antoni z Kolna Prusimski

5155 (Kamionna)

1773.29/VI. (Prusim) Piotr Aleksander Henryk, s. P.M. Piotra Unhrug i Fryderyki z Brudzewskich -- PMD. Fryderyk Wilhelm liber baro de Blanckenburg pułk. i dz. d. Friedlandt i M. wd. Eleonora Unhrugowa

5156 (Kamionna)

1777.16/IX. (K.) Mateusz, s. G. Mac. i Franc. Kobylinskich -- chrz. nieszl.

5157 (Kamionna)

1781.29/VI. (Dwór Pomorskich) Prosper Jan Tadeusz, s. MGD. Wita Pomorskiego i Petronelli -- MGD. Ludwika Pomorska matka ojca

5158 (Kamionna)

1781.4/X. (K.) Marjanna, c. G. Wojc. Rudkowskiego i Jadwigi -- G. Kat. Zółtowska dz-a Brzezna

5159 (Kamionna)

1782.6/II. (Kłosowice) Justyna Eleonora c. MD. Józefa Bogusławskiego i Marjanny -- MD. Xaw. Zakrzewski podczaszy gn. i MD. Eleonora z Sczanieckich Skórzewska łowczyna kaliska

5160 (Kamionna)

1783.10/VIII. (Kolno) Dominik Kajetan, s. N. Marcina Rokosowskiego (?) i Marjanny -- GMD. Ludwik Zółtowski pos. K. GMD. Lowiza Zychlińska z Bylska

5161 (Kamionna)

1788.7/VII. (K.) Ignacy , s. G. Marcina i Marjanny Rokosowskich -- G. Dorota Metelska cerem. 18/X. MGD. Ant. Reczyński

5162 (Kamionna)

1789.23/VII. (Mnichy) Anna Magdalena Praxeda, c. PD. Antoniego Kwileckiego starosty wschowsk. i Wirydjanny z Radolińskich -- IMD. Franc. K. b. sta wschowski i P. Wirydjanna Mielżyńska wdzina pozn.

5163 (Kamionna)

1792.1/IV. (Głazewo) Izydor Franciszek, s. MGD. Ignacego Walickiego i MDG. Rozalji z Jagodzinskich -- MGD. Szymon Dłużewski cześnik malbor. MGD. Antonina Sadokierska

5164 (Kamionna)

1793.9/VI. (Głazewo) Juljanna Małgorzata, c. MD. Ignacego Walickiego i Rozalji -- MD. Józefa Mejer dz. folw. Glaurin. i M. wd. Zofja Zabłocka

5165 (Kamionna)

1791. ochrzcz. w Pozn. Nepomucena Tekla, c. MD. Ignacego i Józefiny Kołaczkowskich poses. d. Mnichy i Gralewo cerem. 1795.24/V. -- MD. Piotr Radzimiński i MD. Tekla z Piekarskich Radzimińska

5166 (Kamionna)

1764.5/III. (Prusim) G. Aleksander Bronikowski x G. Joanna Unrużanka -- M. Józef Bjenkowski etc.

5167 (Kamionna)

1775.1/X. (Mnichy) M. Antoni Białobłocki x Mv. Antonina Pomorska -- ID. Aleksander Koszutski starosta stanisławowski i PD. Wit. Pomorski dz. Miłostowa

5168 (Kamionna)

1709.14/X. † MGD. Tomasz Błociszewski, s. MG. Macieja Bł. poch. w ka w Mnichach

5169 (Kamionna)

1710.17/VIII. † córka MD. Ostrowskiego

5170 (Kamionna)

1710.24/VIII. † G. Andrzej Zgorski gub. d. K. sługa MGD. Wojciecha Chwałkows. tenut. K.

5171 (Kamionna)

1710.26/VIII. † MGD. Ludwika Ostrowska, MD. Wojc. Chwałkowskiego córka we dworze K.

5172 (Kamionna)

1710.26/VIII. † MG.D. Wojciech Chwałkowski, po którym został syn Kazimierz

5173 (Kamionna)

1711.6/VI. poch. MD. Anna Mielewska

5174 (Kamionna)

1713.6/VII. (Popowo) poch. dziecko D. Rudnickiego administratora Popowa i Debrzna

5175 (Kamionna)

1713.21/XII. † syn G. Franciszka Radzenskiego admin. Głazewa, l. ok. 4

5176 (Kamionna)

1714.2/III. (Kolno) † Antoni, s. GD. Stanisława Chwałkowskiego

5177 (Kamionna)

1714.3/III. (Prusim) † MD. Jan Maniecki

5178 (Kamionna)

1714.8/IX. † MGD. Urszula Chwałkowska w Kolnie

5179 (Kamionna)

1716.29/II. † G. Michał Szymański, dworz. MD. Kaz. Chwałkowskiego z dworu Kolno

5180 (Kamionna)

1716.2/V. poch. GD. Franciszek Radzenski admin. d. Głazewo

5181 (Kamionna)

1716.4/X. † córka ok. 3 l. MGD. Kaz. Chwałkowskiego z Kolna

5182 (Kamionna)

1716.5/X. † dziecko GD. Radzenskiej w Głazewie

5183 (Kamionna)

1724.24/II. † Karol s. MD. Stanisł. Skrzypińskiego ze wsi Prusim

5184 (Kamionna)

1726.16/II. (Mnichy) † GD. Jadwiga Błociszewska

5185 (Kamionna)

1727.26/X. (Gralewo) poch. D. Stanisław Bieganowski † nagle

5186 (Kamionna)

1734.16/II. (K.) poch. G. Józef Zaremba

5187 (Kamionna)

1739.3/IV. † MD. Piotr Pomorski we wsi Mnichy poch. Woźniki

5188 (Kamionna)

1753.13/VI. † GD. Barbara Wiłamowska l. ok. 70

5189 (Kamionna)

1755.31/III. † PMD. Konstancja, z Błociszewskich Pomorska l. 82. poch. Franciszkanów

5190 (Kamionna)

1760.9/IX. † MGD. Jan Kowalski l. 67

5191 (Kamionna)

1766.20/X. (Mnichy) † MD. Antoni Pomorski, dz. d. Tuczap, Mnichy etc. 2 lata sparaliż., poch. Woźniki

5192 (Kamionna)

1781.20/VIII. (Mnichy Pomor.) † MD Petronella z Ryszewskich Pomorska poch. 4 Bernard. sierakoscy

5193 (Kamionna)

1792.22/XII. (Prusim) poch. w Sierakowie u Bernard. MD. Robert Teler l. ok. 64, dz. wsi Prusim

5194 (Kazimierz)

1781.24/II. (Czyściec) Wiktorja, c. D. Franc. Gałeckiego i Marjanny -- MD. And. Karczewski i MD. Karolina Chlebowska v.

5195 (Kazimierz)

1781.24/II. (Czyściec) Maciej, s. D. poprz. [D. Franc. Gałeckiego i Marjanny] Gałeckich -- MD. Andrzej Karczewski, MD. Karolina Chlebowska v.

5196 (Kazimierz)

1781.16/IX. (Nowawieś) Franciszka, c. D. Stefana Kańskiego i Marjanny

5197 (Kazimierz)

1781.24/X. (Wierzchaczewo) Jadwiga Franciszka, c. D. Wawrzyńca i Rozali Pigłowskich -- G. Antoni Kozłowski i GD. Franciszka Cielecka poses. Gorszewska (dalej nazwani "honesti")

5198 (Kazimierz)

1781.4/XI. (Kaz. Dw.) Marcin, s. D. Józefa i Kat. Arciszewskich -- chrz. nieszl.

5199 (Kazimierz)

1783.10/VIII. (Czyściec) Anna Marjanna, c. poprz. G. Franc. Gałeckiego i Marjanny - sług. dworu Cz. -- chrz. nieszl.

5200 (Kazimierz)

1784.19/IX. (Dw. Chlewiska) Marjanna, c. G. Karola Skoraszewskiego pos. Chl. i Xawery Trembinskiej -- G. Ignacy T. pos. M. Sokol. i Gv. Magdalena Pomorska

5201 (Kazimierz)

1780.14/XII. (Sokolniki) † G. Antoni Gorski

5202 (Kazimierz)

1784.20/VII. (Dw. Myszkowo) † Józefa dziecko M. Nieżychowsk. dz-a M.

5203 (Kazimierz)

1788.15/III. (Wilkowice) † G. Bartłomiej Kościelski skryba prowe. l. 45

5204 (Kazimierz)

1789.29/VIII. (Nowawieś) † M. Kajetan Sokolnicki l. ok. 20

5205 (Kiekrz)

1752.19/IV. (Baranowo) Kat., c. G. Jana i Kat. Stokowskich -- G. Kaz. Gumiński sługa dwor. z K. i G. Teresa z Tomickich Małachowska matka X. Jana Kozierowskiego prob. K.

5206 (Kiekrz)

1752.28/X. (Chyby) Franciszek Ignacy , s. MD. Anton. i Teresy Dzierżaskich pos. wsi Ch. -- GD. Kaz. Miedźwiedzki burgrabia poznań. i GD. Anna ż. G. Karola Kwiatkowskiego, matka Teresy

5207 (Kiekrz)

1753.1/VII. (Strzeszynko) Magdalena Barbara, c. MD. Macieja i Wiktorji Gadkowskich pisarzów gr. poznań. ze wsi S. --- GD. Kaz. Miedźwiedzki burgrabia zs. poznań. i M. Zofja siotra jego

5208 (Kiekrz)

1753.0/X. Marjanna Teresa c. ... Ignacego i Konstancji Kozierowskich -- IMD. Andrzej Zakrzewski ... kaliski i IMD. ... Anna ż. jego z K.

5209 (Kiekrz)

1755.28/XII. cerem. w Złotnikach, nad MD. Ignacy m s. M. Antoniego i Teresy Przanowskich -- G. Franc. P. i G. Kat. P. z wody było w Głuchowie

5210 (Kiekrz)

1757.14/III. (Chyby) Marjanna Gertruda, c. G. Franciszka i Krystyny Łagockich -- GD. Kaz. Gumiński sługa dworu K. i GD. Weronika Brezianka v. z Chyb.

5211 (Kiekrz)

1757.6/X. (Złotniki) Jadwiga Florentyna, c. GD. Anton. i Teresy Przanowskich dz-ów i poses. Z. -- GD. Józef Dzierzbiński pos. wsi Golenczewo z Gv. Anną siostrą dziecka

5212 (Kiekrz)

1760.5/X. (K.) Michał Mateusz, s. G. Jana i Joanny Ciesielskich z rezyd. prob. w K. -- ID. Marjanna Zakrzewska klanowa kaliska z MGD. Jan Gądkowski, s. O. Macieja G. pisarza gr. pozn. dz-a Strzeszyna i Strzeszynka

5213 (Kiekrz)

1762.29/IV. (Złtoniki) Katarzyna Petronella, c MGD. Anton. i Teresy Przanowskich dz-ów Zł. -- MG. Ignacy syn tychże i GD. Agnieszka z Paszkowskich Tomicka rezyd. w prob. K.

5214 (Kiekrz)

1763.23/IV. (Baranowo) Teofila, c. G. Macieja i Teresy Zaworskich -- GD. Antoni Włodkowski i G. Wiktorja żona jego z Maniewa

5215 (Kiekrz)

1763.1/VI. (K. i Studzieniec) Marjanna Joanna Józefa, * t. d., cerem. 12, c. MGD. Józefa Kierskiego podkomorzego JKMci i MGD. Ludwiki z Zakrzewskich -- MGD. Kaz. K., dz. Ruchocic i IMD. Marjanna z Zakrzewskich Zakrzewska klanowa kaliska

5216 (Kiekrz)

1763.9/VII. (Strzeszynko) Piotr Paweł Józef, s. GD. Jakuba i Jadwigi Sarnowskich poses. d. Strzeszynka -- MG. Józef Gądkowski, s. O. Mac. pisarza gr. pozn. i MG. Zofja v. Gądkowska siostra rodz. Józefa

5217 (Kiekrz)

1763.27/XI. (Chyba omyłkowo zapis. XI.) (K.) Ludwika Józefa, c. GD. Felicjana i Marjanny Gorczyńskich poses. prob. * 21/IX. -- ID. Marjanna Zakrzewska klanowa kaliska dz-a Kiekrza, Sarnowy etc. i MGD. Kazimierz Koczorowski pos. d. Swadzim. Sady etc.

5218 (Kiekrz)

1764.27/XII. M. Franciszek Ludwik Przanowski cerem., on s. ol. M. Anton. ...dobrzyńsk., dz-a Złotnik, chrz. z wody 1751.14/IX. w Głuchowie -- MDv. Kat. P. matertera dziecka

5219 (Kiekrz)

1765.23/IV. (Kiekrz) Wojciech Ignacy, s. G. Jana i Franciszki Jarzynów mieszk. na prob. K. -- G. And. Swiętochowski pos. Bolechowa i z par. Owińska i G. Miklaszewska v. z dw. K. †

5220 (Kiekrz)

1779.14/II. przybył do K. z W. X. Lit. żyd i nawrcił się l. ok. 40. Walentyn nazw. Nawrocki -- IMD. Ignacy Swinarski sędzia starodubow. dz. i pos. Zelencina i MD. Teresa z Kierskich Brodnicka komornikowa pozn.

5221 (Kiekrz)

1757.3/VII. (Małachwo) G. D. Jan Ciesielski x Joanna Kozierowska -- G. Stanisław C. i ż. jego rodzice i G. Ignacy i Kontancja KK.

5222 (Kiekrz)

1762.2/IX. (K.) X. Jan Wyssogota Zakrzewski kanonik Kat. pozn. koadjutor, prob. brodnicki i sarnowski daje ślub obecny X. Jan Kozierowski kanonik i nfl., prob. K., proboszcz narzeczonej MGD. Józef Kierski podkomorzy JKMci (ze Studzieńca) x MG. Ludwika Zakrzewska v. pisarzówna gr. kościań. -- ID. Szołdrska wdzina i nowrocł., Marjanna Zakrzewska klanowa kaliska, MGD. A. Wyssogota Z.

5223 (Kiekrz)

1762.8/XI. indult na ślub G. Stanisł. Gorczyczewskiego x Agnieszka z Paszkowskich Tomicka wdowa ślub dał 1762.24/XI. ks. Jan Kozierowski pan młody to susceptant gr. pozn. -- MGD. Adam Zakrzewski GD. Józef G., brat rodz. z Pozn.

5224 (Kiekrz)

1764.1/X. (K. pleb.) G. Jan Jarzyna x v. Franciszka Zdanowska c. O. G. Jakuba Zd. -- G. Stanisł. Gorczyczewski suscept. gr. pozn. z żoną etc.

5225 (Kiekrz)

1776.13/XI. (K.) M. Stanisław Brodnicki komornik poznań. x M. Teresa Kierska v. -- MD. Kaz. Koczorowski, d. Szadzim, Sady etc. dz. Józef Kierski szambel., dz. Studzińca

5226 (Kiekrz)

1781.22/I. G. Tomasz Kozierowski z prob. x Marjanna Zabłocka wd. z dwrou K. -- IMD. Gabryel Skorzewski gen. Kaz. Koczorowski, Stan. Korytowski

5227 (Kiekrz)

1782.25/IX. (Złotniki) M. Adam Goślinowski, s. O. M. Aleksandra komornika wschow. x M. Konstancja v., c. M. Józefa Gorczyczewskiego regenta zs. gnieźn. -- MD. Józef Gorczycz. regent gn., Gabryel Skorzewski gen. adjut. JKMci, Ludwik Gorczycz. regent koniń. Franciszek Gadkowski pisarz pozn. etc.

5228 (Kiekrz)

1752.25/IX. (K.) † G. Tomasz Markowski pisarz dw. K.

5229 (Kiekrz)

1753.6/IV. (K.) † G. Piotr Suliński biedny z dw. K.

5230 (Kiekrz)

1753.27/II. (K.) † G. Teresa z Tomickich Małachowska dz-a wsi Małachwoo w p. gn., par. Witkow., matka X. Jan Kozierowskiego prob. K.

5231 (Kiekrz)

1755.29/XI. (K.) † G.D. Stanisław Tomicki, wuj X. Jana Kozierowskiego prob. tut.

5232 (Kiekrz)

1756.8/IX. (Chyby) † Anna 1 r., c. G. Franc. i Krystyny Łagodzkich

5233 (Kiekrz)

1758.3/II. (K.) † MDv. Anna Chozyuszówna poch. pozn. Franciszk.

5234 (Kiekrz)

1758.17/II. (Chyby) poch. syn l. 8., s. poprz. [G. Franc. i Krystyny] Łagockich

5235 (Kiekrz)

1763.16/I. (Strzeszynko) † MGD. Jan Gądkowski, s. O. MGD. Macieja G. pisarza gr. pozn., l. 24. - ciało ze S. przewiez. do Pozn. do Bernard.

5236 (Kiekrz)

1763.11/III. (K.) † GD. Andrzej Paszkowski brat rodz. Agnieszki z P. Gorczyczewskiej, na prob. K.

5237 (Kiekrz)

1763.25/IV. (Chyby) † Michał l. 5, s MGD. Ludwika i ... Brezów [...] poch. Karmelici pozn. gdzie przewiez. z Chyb

5238 (Kiekrz)

1764.7/V. (Złotniki) † MGD. Antoni Przanowski stolnik dobrzyński dz. i pos. Zł. - ciało do Pozn. i 9 poch. u dominikanów

5239 (Kiekrz)

1764.24/V. (Strzeszynko) † GD. Jakub Sarnowski pos. S., poch. 26 Franciszk. pozn.

5240 (Kiekrz)

1765.27/IV. (K. pleb.) † Wojciech Ignacy, 4 dni, s. G. Jana i Franc. Jarzynów

5241 (Kiekrz)

1767.23/VI. † przypadkiem w karczmie w Złotnikach G. (jak powiadają) Swięcicki, wojak przybysz

5242 (Kiekrz)

1774.7/III. (K.) † GD. Maciej Miedziński komisarz dworski, w K. poch. pozn. Bernardyni

5243 (Kiekrz)

1774.12/VII. (K.) † G. Kaz. Gumiński l. 78 w służb. dw. K. wirlolet.

5244 (Kiekrz)

1775.26/IX. (Strzeszynko) † GD. Zofja z Goślinowskich Twardowska ze S. tam † poch. pozn. Bernard.

5245 (Kiekrz)

1777.18/X. (Dw. K.) † MD. Ludwik Zakrzewski s. IM. Tadeusza Wyssogoty Z. sędziego zs. pozn. poch. pozn. kość. św. Stanisł.

5246 (Kiekrz)

1778.15/V. † Juljanna l. 4, w Strzeszynku, c. M. D. Franc. i Anny Gądkowskich

5247 (Kiekrz)

1781.14/III. † w K. ID. Marjanna z Zakrzewskich Zakrzewska kalnowa kaliska wdowa restauratorka kość. Kiekrza, Sarnowy etc. d. Wąsow., Kiekrz, Slęszków dz-a poch. w Pozn. u Franciszk. 19.

5248 (Kiekrz)

1782.14/VI. (K.) † G. Ignacy Kozierowski w prob. K. poch. 16.

5249 (Kiekrz)

1787.18/X. † G. Bartłomiej Szarzyński s. G. Pawła Sz., administrator. d. Chyby

5250 (Kiekrz)

1789.2/X. † G. Wiktorja z Binkowskich Rochęmbina w Baranowie poch. Poznań. Franciszkanie

5251 (Kiekrz)

1791.16/VII. † G. Tomasz Mąkowski w Krzyżewnikach

5252 (Kiekrz)

1791.21/VIII. † Józefa 1 r., c. G. Jana Kantego i Petronilli Szawelskich w Krzyżewnikach

5253 (Kiekrz)

1769.29/III. (Baranowo) Józef Wojciech, s. G. Wawrzyńca i Marjanny Gościejewskich z folw. B. -- G. Jan Targowski komisarz i komendarz pozn. i G. Teresa ż. jego

5254 (Kiekrz)

1769.14/V. (K. Studzieniec) Jan Nepom. Wiktor., s. M. Józefa i Ludwiki Kierskich podkomorzych JKMci, dz-ów d. Studzieńca w parafji Rogoźno - * nocą z soboty na Niedz. Ziel. Świątek 30/VII. cerem. -- X. Jan Wyssogota Zakrzewski kan. kat. pozn. i M. Marjanna Zakrzewska v., c. Tad. sędziego zs. poznań.

5255 (Kiekrz)

1769.30/VII. Kazimierz, s. poprz. [M. Józefa i Ludwiki] Kierskich -- PMD. Tadusz Wyssogota Zakrzewski sędzia zs. poznań. i MD. Elżieta, ż. MD. Franciszka Moraczewskiego komor. kalis. dz-a d. Sobota, Bytkowo i in. * 1768.12/III. w Stydzieńcu

5256 (Kiekrz)

1770.9/IX. (K. Studzieniec) Helena Urszula, c. poprz. [M. Józefa i Ludwiki] Kierskich -- MD. And. K. brygadjer i MD. Urszula K. v. siotra Andrzeja, z Ruchocic, * 16/VIII.

5257 (Kiekrz)

1775.29/V. (Kiekrz Długie Nieżychowskich) Jan Nepom. Piotr Karol, s. IM. Adama i Karoliny Nieżychowskch podkomrozych JKMci, ch. z w. we wsi Długie 1774.4/VI. * t. d. -- X. Melchjor Gurowski prob. kat. gn. dz. Murow. Gośliny i Marjanna z Zakrz. Zakrzewska klanowa kaliska

5258 (Kiekrz)

1781.5/VII. (Złotniki) Felicjana Antonina, c. M. D. Ludwika Gorczyczewskiego regenta koniń. i Wiktorji z Twardowskich z d. Zł. -- MD. Józef G. regens zs. gn. i GD. Marjanna ż. G. Wojc. Zambrowskiego suscept. gr. pozn.

5259 (Kiekrz)

1781.24/VIII. (Strzeszynko) Wawrzyniec Bartłomiej, s. G. Jana i Wiktorji Kaszewskich w służbie dw. Strz. -- MD. Pitor Gądkowski s. Franc. pisarza gr. pozn. i Mv. Anna, c. MD. Antoniego Machnickiego - ass. MD. Wincenty, s. MD. Franciszka pisarza gr. pozn. i siotra jego panna Anotnina Gądkowska

5260 (Kiekrz)

1782.3/XII. (Strzeszynko) Mikołaj Nepom., s. poprz. [G. Jana i Wiktorji Kaszewskich] G. Kaszewskich ekon. dwor. S. -- GD. Stanisław Przyłuski pos. S. i MD. Franciszka Goślinowska wd. ze S.

5261 (Kiekrz)

1782.21/XII. (K.) Wiktorja Franciszka, c. G. Tomasza i Marjanny Kozierowskich - * 21/XII., cerem. 1783

5262 (Kiekrz)

1783.21/IX. (Złotniki) Stanisław Józef, s. M. Adama i Konstancji Goślinowskich -- MD. Józef Gorczyczewski regens zs. gn., dz. Złotnik i M. Franciszka ż. jego

5263 (Kiekrz)

1784.4/V. (Złotniki) Agnieszka Felicjana, c. G. Józefa i Franciszki Gorczyczewskich dz-ów Zł. -- M. Franciszek Gądkowski s. pisarza pozn. i N. Felicjanna z Karczewskich Topinska

5264 (Kiekrz)

1785.8/VIII. (Złotniki) Kajetan i Wincenty-Ignacy bliźnięta ss. d. Bernarda i Anny Zaydliców służ. we dw. Zł. -- X. Jan Gorczyczewski zarządca kość. Sokolnic i MD. Franciszka ż. Józefa Gorczyczewskiego regensa zs. gn. posesora Zł.

5265 (Kiekrz)

1789.4/I. Antoni, s. G. Józefa i Kat. Arczyszewskich ekonomów ze Złtonik -- chrz. nieszl.

5266 (Kiekrz)

1789.30/VIII. (Krzyżewniki) Ludwika-Joanna, c. G. Jakuba i Apolonji Matuszewiczów pos-ów K. -- GD. Filip Raczyński pos. Bytkowa i Mv. Ludwika Skórzewska, c. gen. Gabryela dz-a pos. d. Kiekrza

5267 (Kiekrz)

1797.16/III. poch. MD. Józefa z Niesiołoskich Kleynowa z Krzyżownik dzierżawczyni panów Szawelskich, l. 22

5268 (Kiekrz)

1798.28/II. (K.) poch. GD. Maciej Lniski d.z Rokitnicy, podagra † 24. l. 33

5269 (Kiekrz)

1803.2/I. (Strzeszynko) poch. MD. Franciszek Gądkowski dz. S. i Strzeszyna, † 1802.29/XII. paraliż l. 64, poch. koleg. św. M. Magdal. Pozn.

5270 (Kiekrz)

1804.1/I. (K.) † IMD. Gabryel Skorzewski gen. adjut. JKMci, dz. K. 5/I. poch. Bernard. pozn. lat. 54

5271 (Kiekrz)

1806.26/IV. (Starzyny) poch. GD. Wojc. Obrębski † 23, l. 66 dzierż. tej [...]

5272 (Kiekrz)

1811.4/II. (Złtoniki) poch. GD. Franciszka z Bronikowskich Gorczyczewska regentowa, mieszk. u córki z G. Moszczyńskiej dz-i Złotnik, † 30/I. l. 80 paraliż

5273 (Kiekrz)

1711.20/XII. (Poznań) poch. MGD. Wiktorja z Pomorskich Goślinowska ż. M. Stanisława Goślin. pos-a Rokitnicy † 17/XII. przewiez. do Kiekrza tu poch. l. 18.

5274 (Kiekrz)

1814.1/VII. (K.) poch. GD. Stefan Skorzewski † 29/VI. l. 73

5275 (Kiekrz)

1815.15/X. (Krzyżowniki) poch. Augustyn Ludwik, s. D. Tom. i Katarzyny z Kędzierzyńskich Snowadzkich † 13 tyg. 9

5276 (Kiekrz)

1822.16/XI. (Krzyżowniki) poch. G. Sylwester Dobrzycki executor najw. urzędu Poznań. † 13 w K. nagle l. 42

5277 (Kiekrz)

1823.30/V. (K.) poch. tu IMD. Franciszka z Zakrzewskich Skorzewska generałowa, dożywot. d. K., Starzyny, Pawłowice, † 20, l. 75 pa[...]

5278 (Kiekrz)

1831.10/XII. (Krzyżowniki) † G. Jakub Wilga colo.. l. 90 poch. 12. Została Brygida żona, i 3 dz. Stanisław 25, Jan 18, Honorata 40.

5279 (Kiekrz)

1833.23/XI. (Poznań) † GD. Nepomucena Godlewska de Przyłuskich żona inspektora kancelarji sądu pozn., l. 30. poch. Kiekrz.

5280 (Kiekrz)

1843.8/VIII. (Strzeszynko) † GMD. Stanisław Przyłuski dz. Srzeszynka * 1747

5281 (Kiekrz)

1844.2/VIII. (Baranwo) † N. Salomea de Swiniarskich Brzozowska właścic. części pola, l. 40 poch. 5. mąż Tadeusz i dzieci 6: Kamilla 15, Adam 12, Jan 10, Józefa 8, Antonina 5, Wład. 3.

5282 (Kiekrz)

1848.26/VII. (Poznań) † GD. Józef Przyłuski mł., s. GD. Franciszka P. i Praskedy, dz-ów Starkowca, Łagiewnik, etc. l. 27, poch. w Kie.

5283 (Kiekrz)

1848.24/XI. (Strzeszynko) † GD. Agnieszka Przyłuska wdowa, dz-a d. S. l. 82, poch. 27

5284 (Kiekrz)

1853.6/XI. (Wielkie) † paraliż, D. Aniela ze Stęszewskich 1-o v. Chłapow. 2-o v. Justyńska wd. l. 66, poch. 9

5285 (Kiekrz)

1855.25/XII. (Chyby) † paraliż D. Wład. Cetkowski mł., l. 28, s. †, Feliksa c. dz-a d. Stwolno i Franciszki Pomorskiej, poch. 28.

5286 (Kiekrz)

1857.31/III. (Chyby) poch. GD. Antonina z Przyjemskich Pomorska wdowa była dz-a Chyb † 28. Zostawiła majątek 3 córkom lat 70

5287 (Kiekrz)

1858.21/IV. poch. (Strzeszynko) GMD. v. Marjanna Przyłuska † 19, l. 72. siostra rodz. X-a arcybiskuba Leona P.

5288 (Kiekrz)

1863.18/II. (Strzeszynko) poch. GMD. Wiktorja z Przyłuskich Gądkowska wd., dożywotniczka d. S., † 14, bp., l. 70

5289 (Kiekrz)

(pro memoria) 1865.12/III. † w pałacu arcybiskupim Leon Przyłuski arcybp. gn. i pozn. Fundator westybulu i zakrystji mur. kość. w K.

5290 (Kiekrz)

1866.9/IX. poch. (Krzyżowniki) D. Adam Brzozowski dz. folw. w K. mł., s. Tad. i Salomei z Swinarskich † 7, został ojciec, brat i siotry l. 34

5291 (Kiekrz)

1794.27/III. indult na ślub IM. Tomasz Chełmski starosta krasnowski x Ludwika Skorzewska v.

5292 (Kiekrz)

1796.10/I. G. Józef Piasecki z woj. krak. w służbie w Stęszynku l. 24. x Hon. Franciszka, c. pracow. Bartłomieja i Kat. krawców ze Strzeszynka, l. 25

5293 (Kiekrz)

1803.6/XI. (Strzeszynko) G. Antoni Junemann referendarz Regencji. mł. l. 24. x G. Franciszka Topinska v., * w Pozn., l. 26 -- G. Stanisław Przyłuski pos. Strzeszyna i Strzeszynka i G. Winc. T. refer. Regencji

5294 (Kiekrz)

1835.18/I. (Poznań) ślub w K., GD. Marceli Godlewski wd., x G. Małgorzata Kiełpinska wd., oboje z Pozn. on 42, ona 44. -- GD. Stanisław Przyłuski, dz. Straszynka

5295 (Kiekrz)

1853.3/V. (Chyby) MD. Przemysław Bogdański mł., dz. d. Jankowo, l. 23, s. † Florjana i Róży x MD. v. Klemencja Pomorska c. † Franciszka i Antoniny dz-ów Chyb l. 28 -- MD. Edmund Mikorski dz. Brzezia i Leon Chlebowski z Pozn.

5296 (Kiekrz)

1794.0/VII. (Krzyżowniki) Antoni Aleksander, s. G. Walentyna i Antoniny Dębickich -- Marcin And. Miaskowski rycerz malt. i z. Gorczyczewskich Moszczeńska dz-a Złotnik

5297 (Kiekrz)

1795.25/VIII. (Krzyżowniki) Róża, c. G. Jakuba i Brygitty Wilgów -- IMD. Rafał Kierski z Krzyżownik i GD. Eleonora z Koczorowskich Datwnerowna z Pozn. (Melchjor D. z Pozn.)

5298 (Kiekrz)

1795.14/IX. (Krzyżowniki) Marjanna, c. G. Kaz. i Józefiny Krzymińskich -- Rafał Kierski i Brygitta z Miedzińskich Wilgowa G. Szymon Gąsiorowski i G. z Raczyńskich Szawalska, wszyscy z K.

5299 (Kiekrz)

1795.21/II. Maciej, s. G. Wojc. Czamańskiego administr. dw. Baranow. i G. Teresy z Miaskowskich, * 15 -- Marcin Bończa M. kom. pozn. z Gorczycz. Moszczeńska, dz-a Złotnik

5300 (Kiekrz)

1795.26/VIII. (Krzyżewniki) Róża, c. M. Jakuba Wilgi "inquilini" z K. i ż. M. z Miedzińskich - * 20 -- Rafał Kurski inquil. z K. i G. Eleonora z Koczorowskich Dautfuerowa z przedm. św. Marcina

5301 (Kiekrz)

1795.14/IX. (Krzyż.) Marjanna, c. poprz. G. Kaz. Krzymińskiego inquil. z K. i Marjanny z Błociszewskich, * 9, -- Rafał Kurski inquil. z K. i G. Brygitta z Miedz. Wilgowa

5302 (Kiekrz)

1800.22/V. (Górka i K.) cerem. nad MD. Józefem Kuczborskim s. M. Mat. i Franciszki z Grodzickich dz-ów Górki -- X. Felicjan Chłapowski kan. kat. pozn. i MD. Ludwika z Skorzewskich Chełmska ścina kram.

5303 (Kiekrz)

1800.7/IX. (Krzyżowniki) Michał, s. G. Pawła Miedzinskiego pos. z K. i Karoliny z Unrugów, * 24 -- G. Michał Buławecki administr. Baranowa i nieszl.

5304 (Kiekrz)

1801.23/VIII. (Rokitnica) Felicjan s. G. Bartłom. i Wiktroji z Kurzewskich Cichowiczów pos. R. -- MD. Stan. Moszczeński dz. Kaźmierza i MD. Konst. z Gorczycz. Moszcz. dz-a Złotnik

5305 (Kiekrz)

1803.3/XI. (Strzeszynko) Rafał, s. G. Jana Przyłuskiego pos. d. Biniewa Barbary z Chersztupskich, * 24/X. -- GD. Stanisław P. pos. Strzeszyna i Strzeszynka i GD. Anna z Karczewskich Gądkowska doży. tych wsi -- GD. Onufry Wilkoński i GDv. Wiktorja P., wszyscy ze S.

5306 (Kiekrz)

1804.21/V. (Krzyżowniki) Stanisław, s. poprz. [M. Jakuba Wilgi i ż. M. z Miedzińskich] G. Wilgów, * 4/IV. -- chrz. nieszl.

5307 (Kiekrz)

1807.11/VII. (Krzyżow.) Onufry Antoni, s. poprz. [M. Jakuba Wilgi i ż. M. z Miedzińskich] G. Wilgów pos. z K. * 12/VI. -- chrz. nieszl.

5308 (Kiekrz)

1815.28/VIII. (Krzyżow.) Augustyn Ludwik, s. G. D. Tom. Snowadzkiego z K. i Kat. z Kędzierzyńskich, * 25 -- chrz. nieszl.

5309 (Kołaczkowice)

1662.0/III. Anna, c. N. Piotra Przypkowskiego i Zofji -- chrz. nieszl.

5310 (Kołaczkowice)

1663.12/V. Anna, c. D. Piotra Przypkowskiego i Jadwigi -- GD. Jana Szczurski i D. Kat. Wilkońska

5311 (Kołaczkowice)

1677.21/XI. Joanna, c. N. Wojciecha Roszczyńskiego i Anny -- N. Franc. Wilkoński i Kat. Wilkońska

5312 (Kołaczkowice)

1684.5/IX. Teresa, c. N. D. Stanisława Złockiego z dw. Dłoń. i Kat. -- GD. Maciej Wilkoński ze Skoraszewic i v. Kat. siotra prob.

5313 (Kołaczkowice)

1684.26/X. Teresa, c. MGD. Wojc. Swięcickiego i GD. Kat. -- MGD. Jan Opalinski sta śremski i MD. Joanna Wilkońska

5314 (Kołaczkowice)

1689.5/XI. Michał Franciszek, s. GMD. Wojc. Swięcickiego i MD. Katarzyny -- PGD. Jan Opalinski sta śremski i IMD. Zofja Leszczyńska wdzina podlaska

5315 (Kołaczkowice)

1700.9/X. (Dłoń) Józef, s. G. Michał Węgorzewskiego i Barbary -- MG. Wojc. starosta sochaczewski i MG. Marjanna Kochowska z Szkaradowa

5216 (Kołaczkowice)

1702.10/IV. (Dłoń) Wojciech, s. G. Józefa Skotnickiego i Agnieszki -- MGD. Florjan Skałaski skarbnik kaliski i MGD. Barbara Węgorzewska

5317 (Kołaczkowice)

1704.10/IX. (Dłoń) Michał s. G. poprz. [G. Józefa Skotnickiego i Agnieszki] Skotnickich -- MGD. Michał Węgorzewski i MGD. Dorota Gostyńska z Gogolewa

5318 (Kołaczkowice)

1727.10/VII. (Dłoń) Elżbieta Marjanna, c. MGD. Piotra i Anny Węgorzewskich -- MGD. Mikoł. Kokowski i MGD. Barbara W.

5319 (Kołaczkowice)

1727.4/II. GD. Jan Mirucki x G. Marjanna Zarynska v. we dworz Dłoni -- PMD. N. Umiński klan krzywiński i IMD. Jan Miaskowski, IMD. Marcin Skałaski

5320 (Kołaczkowice)

1670.9/VIII. † N. Jan Soroszewski, w poch. Pempowo

5321 (Kołaczkowice)

1671.6/III. † N. Anna Skoroszewska (Skoraszewice) poch. Pempowo

5322 (Kołaczkowice)

1674.4/I. † N. D. Anna Wilkońska (Skoraszewice) poch. tu

5323 (Kołaczkowice)

1726.18/III. † D. Anna Zaryńska we dw. Kołaczkow.

5324 (Kołaczkowice)

1730.1/XII. † GMD. Michał Węgorzewski pos. wsi Dłonia i K. przez lat 30 dobrodziej tut. kość. sparaliżonwany poch. reform. Goruszki

5325 (Kołaczkowice)

1740.7/IX. Wiktorja Regina, c. D. Stefana Dąbskiego i Barbary Nob. -- MD. Felicjan Łoyko z siostrą MD. Wiktroją Łoykowną

5326 (Kołaczkowice)

1778.14/VIII. (Dłoń) Ignacy Michał Aleksander, s. M. Franciszka i Rozalji Bojanowskich -- M. Krystyna Sczaniecka i M. Aleksander Potvoroski (?) Zofja B. i Michał Sczaniecki

5327 (Kołaczkowice)

1782.20/I. Agnieszka Nepom., c. GD. Józefa Zelazowskiego i G. Anny z Sypniewskich -- chrz. nieszl.

5328 (Kołaczkowice)

1784.10/X. Franciszka Brygitta Kazimiera, c. MD. Józefa Wilkońskiego podkom. JKMci i Barbary z Chłapowskich

5329 (Kołaczkowice)

1785.7/II. Apolonja, c. G. Franc. i Marjanny Mokrzyckich poses. pleban. -- M. Jan Sokolnicki chor. pozn. i M. Gorzyńska z Wilkonia

5330 (Kołaczkowice)

1786.12/VI. Teresa Justyna, ch. z w. 1785.8/X. c. M. Józefa i Barbary Wilkońskich podkomorzych JKMci, pos. wsi D. -- ass. cerem. M. Niegolewski sta powidzki i M. żona jego

5331 (Kołaczkowice)

1786.7/IX. Leonard Teodor, s. poprz. [M. Józefa i Barbary Wilkońskich] M. Wilkońskich -- M. Wilkońska siostra ojca z Krajowic i M. Ignacy Koszutski z Poklatec

5332 (Kołaczkowice)

1789.26/X. Kordula Urszula, c. M. poprz. [M. Józefa i Barbary Wilkońskich] Wilkońskich -- M. Wilkoński i M. Urszula Wilkońska klanówna krzywińska

5333 (Kołaczkowice)

1741.22/V. MD. Józef Skotnicki mł. x v. Marjanna Lisinska z Dłoni -- IM. Antoni Umiński klanic krzywiński, IMD. Ulatowski dz. z Grądkowa i M. D. Stan. Trąmpczyński etc.

5334 (Kołaczkowice)

1767.19/II. Mv. Petronella Knulińska x. M. Jan Andrzejewski mł. -- M. Stanisł. Woszczyński, Piotr Chlebowski

5335 (Kołaczkowice)

1767.12/VI. † MD. Teresa z Trąmpczyńskich Sokolnicka chor. pozn. pani Gogolewa l. 33, poch. Górka Reformaci

5336 (Kołaczkowice)

1773.5/VIII. † G. Ludwika Baykowska v. adulto, lat 11, chora z Filipinów Gostyń.

5337 (Kołaczkowice)

1785.8/X. † Kazimierz, dziecko M. Józefa i Barbary (Wilkońskich) podkomorzych JKMci poch. Reform. Górka

5338 (Kołaczkowice)

1790.4/III. † M. Barbara z Chłapowskich Wilkońska podkomorzyna JKMci poch. Reform. Górka

3559 (Kołaczkowice)

1790.7/VII. † Teodor Wilkoński l. 3

5340 (Kołaczkowice)

1799.30/IV. (Dłonie) * 13., Franciszka Tekla, c. GM. Róży z Umińskich i G. MD. Józefa Wilkońskiego dz-a d. Dłoń., Kołaczkowice, Raszewy, Pasierby -- GMD. Franciszka z Ryszewskich Umińska ze Smolic i G.M. D. Hipolit Rogaliński z Ostrobu[...]

5341 (Kołaczkowice)

1803.14/XI. (Dłoń) * 4, Melanja, c. poprz. [M. Józefa i Barbary] Wilkońskich -- X. Dominik Drwęski kurat. jutrosiń. i GM.v. Anna Koszucka 1826.11/I. cerem. przed ślubem -- M. Franc. Domiechowski z Dalabuszek i G. Kat. Niemojewska Przystawnicy

5342 (Kołaczkowice)

1822.4/III. † (Dłoń) IMD. Józef Odrowąż Wilkoński l. 75, dz. d. Dłoń. Kołaczkowice, Rasewy i pustri Pasierby. Dep. na Tryb. Piotrk., na sejm warszawski 1791, podstoli kaliski, za ks. Warszaw. stały radca depart. s. Franciszka klana krzywiń., dz-a d. Nekla, Zakrzewo i Otylji ze Skaławskich † na hemoroidy i spazmy. żonaty 1-o v. z Barbarą z Chłapowskich z którą miał potomstwo, 2-o v. z Różą z Umińskich z której córka jedyna Melanja l. 19

5343 (Kołaczkowice)

1827.8/I. poch. IGM. Róża z Umińskich Wilkońska dz-a d. Dłoń., Kołaczkowic, Raszew., l. 57 † 5

5344 (Kołaczkowice)

1828.12/VI. w Zalesiu † Feliks, Erazm Stablewski dni 14, s. GMD. Erazma S. i Melanji Wilkońskiej dz-ów d. Dłoń, Zalesie i in. poch. tu 13

5345 (Kołaczkowice)

1831.9/VI. † Melanja Bożenna Ludmiła, 1 rok, c. GM. poprz. [GMD. Erazma S. i Melanji Wilkońskiej] Stablewskich

5346 (Kołaczkowice)

1836.23/III. † GD. Walentyn Bojanowski wd. l. 43 z Kołaczkowic ciało do Skoroszewic i tam poch. 26

5347 (Kołaczkowice)

1838.10/I. † w Zalesiu IGMD. Kajetan Stablewski wd. l. 81, były dz. d. Zalesie, Dąbrówka, etc., za ks. Warszaw. sędzia pok. pow. krob., przewiez. z Zal. tu i poch. 15

5348 (Konarzewo)

1739.4/IX. (K.) Michał, s. G. Mateusza Korytkowskiego i Zuzanny -- G. Stniasł. Bogucki i G. Barb. Kuszewska z Kąkolewa

5349 (Konarzewo)

1741.27/X. (K.) Franciszek Xaw. Jan Nep., s. IM. Augustyna Działyńskiego sty nakiel. i Anny z Radomickich -- G. Stan. Bogucki i G. Marja Strachowska, Kwilecki klan lędzki i Chłapowski sędzia zs. pozn.

5350 (Konarzewo)

1730.8/I. (Dupiewiec) Jadwiga, c G. Szymona Cichockiego i Jadwigi -- G. Jan Rożycki i Marjanna Masłowska

5351 (Konarzewo)

1742.6/IV. (K.) Regina Marjanna, c. G. Strzyżewskiego Dworz. i Anny -- X. Załuskowski prob. nakiel. i Marjanna Strachowska

5352 (Konarzewo)

1743.12/IV. (K.) Dorota Józefina, c. IM. Augustyna z Działynia Działyńskiego sty nakiel. i Anny z Radomickich -- G. Jan Kuszewski i Gv. Wiktorja Brudzewska

5353 (Konarzewo)

1744.12/V. (K.) Nepomucyn Nereusz Stanisław, s. poprz. [JM. Augustyna z Działynia Działyńskiego i Anny z Radomickich] Działyńskich -- GD. Stan. Bogucki i Gv. Wiktorja Brudzewska

5354 (Konarzewo)

1745.10/IX. (K.) Mateusz Ignacy Józef, s. poprz. [JM. Augustyna z Działynia Działyńskiego i Anny z Radomickich] Działyńskich -- GD. Stanisł. Bogucki i G. Wiktorja Brudzewska

5355 (Konarzewo)

1746.8/X. (K.) Brygida Jadwiga Teresa, c. I. poprz. [JM. Augustyna z Działynia Działyńskiego i Anny z Radomickich] hr. Działyńskich podkomorzych wschow. -- biedni

5356 (Konarzewo)

1747.8/X. (K.) Franciszek Damjan Józef Walentyn, s. poprz. [JM. Augustyna z Działynia Działyńskiego i Anny z Radomickich] Działyńskich --G. Wiktorja Brudzewska

5357 (Konarzewo)

1748.26/VII. Jakub Ignacy, s. G. Krzysztofa Skulteckiego i Teresy -- M. Wojc. Daleszyński i M. Barb. Broniszowa

5258 (Konarzewo)

1749.15/IV. (K.) Nepomucena Franciszka, c. poprz. [JM. Augustyna z Działynia Działyńskiego i Anny z Radomickich] Działyńskich podkom. wschow. -- nieszl.

5359 (Konarzewo)

1750.15/VII. (K.) Magdalena Estera, c. poprz. [JM. Augustyna z Działynia Działyńskiego i Anny z Radomickich] Dzałyńskich -- MD. Franciszek Skurzewski oberstlejt. w Pozn. i M. Wirydjanna z Bnińskich Raczyńska kl. sandecka

5360 (Konarzewo)

1752.27/XI. Barbara Teofila c. poprz. [JM. Augustyna z Działynia Działyńskiego i Anny z Radomickich] Działyńskich wdów kaliskich -- Franc. Bronisz pis. pyzdr. i Franciszka z Radomickich Szurskich wdzina inowrocław.

5361 (Konarzewo)

1751.14/XI. prymiks., a cerem. 1754.15/IV. Marjanna Kat., c. poprz. [JM. Augustyna z Działynia Działyńskiego i Anny z Radomickich] Działyńskich -- X. Ant. Jabłonowski z ż. Dorotą, wdziną rawską

5362 (Konarzewo)

1754.15/IX. (K.) Józef Franc. Ignacy Adam, s. poprz. [JM. Augustyna z Działynia Działyńskiego i Anny z Radomickich] Działyńskich wdów kalis. - († 1798 w król. moskiew.) -- MGD. Ludwika Rzeszotarska

5363 (Konarzewo)

1755.1/XI. (K.) Stanisław Kostka Jerzy Jan Nep. Józef z Tolentino i Dominik, s. poprz. [IM. Augustyna z Działynia Działyńskiego i Anny z Radomickich] hr. Działyńskich -- Dorota Dz. wdzianka kal.

5364 (Konarzewo)

1756.29/X. (K.) Szymon Tadeusz Xawery Piotr z Alcantary Walenty Rafał, s. poprz. [IM. Augustyna z Działynia Działyńskiego i Anny z Radomickich] hr. Działyńskich -- Brygitta Dz. siostra dziecka

5365 (Konarzewo)

1761.24/IX. (K.) Augustyn Szymon, s. I. podkomorzego chełmiń. (Czapskiego) i Doroty z Działyńskich, * 1760.28/X. przy cerem. dodano 3-cie imię Michał -- I. Michał Czapski wda malbor. i I. Anna Dz.

5366 (Konarzewo)

1762.16/VIII. (K.) * 23/VII. Anna, c. J. Franc. Czapskiego i Doroty z Działyńskich klaństwa chełmiń. -- X. Jabłonowska wdzina rawska i X. Ant. J. wda pozn.

5367 (Konarzewo)

1762.26/VIII. * Augustyn, s. I. Michała Czapskiego wdy malborsk. i Brygitty z Działyńskich - † i poch. Kon.

5368 (Konarzewo)

1763.30/IV. (Trzcielno Dw.) Paweł, s. MGD. Stanisł. Braneckiego i Agnieszki -- GMD. Ignacy Bronisz i IMD. Anna z Radomickich Działyńska wdzina kalis., GMD. Barbara Broniszowa

5369 (Konarzewo)

1762.10/XII. * we dworze K. Marjanna, c. IMD. Franc. Czapskiego klana chełmiń. i Doroty z Działyńskich -- IMD. Franciszka Czapska podskarbina z. prus. i Teodor Koźmiński wdzickaliski

5370 (Konarzewo)

1737.1/X. IM. Augustyn Działyński x Anna Radomicka -- Maciej Mycielski klan poznański i Ludwik Szołdrski wda inowrocławski GWP Wład. Sz. sta łęczycki, Chłapowski podczaszy poznań.

5371 (Konarzewo)

1755.22/I. G. Antoni Apolinary Zbijowski x Anna Marjanna Gorzewska (?) v. -- Augustyn Działyński wda kalis i G. Franc. Bronisz

5372 (Konarzewo)

1760.6/II. JMD. Franciszek Czapski mł. podkomorzy chełmiń. x IMD. Dorota Działyńska v. wdzianka kaliska -- X. Dorota Jabłonowska wdzina rawska, wdowa, Czapski wda chełmiński, ks. Jabłonowski sta międzyrzecki, potem wda pozn. i MT. K.

5373 (Konarzewo)

1764.19/II. (K.) MGD. Teodro z Iwanowic Koźmiński wdzic kaliski x ID. Nepomucena Działyńska wdzianka kaliska v. -- X. Antoni Jabłonowski wda poznański, z żoną Anną z X. Sanguszków Michał Czapski wda malborski, wdowiec, Ignacy Twardowski wda kalis.

5374 (Konarzewo)

1777.20/IV. (K.) G. Ignacy Umiński x G. Brygitta Zarembianka z dworu Gurowskich M. W. X. L. -- G. Stanisław Branecki pos. z Trzcielina i G. Wojc. Brochocki pos. Palendzia

5375 (Konarzewo)

1790.5/VIII. (K.) G. Michał Mierzewski x Konstancja Winnicka -- chrz. nieszl.

5376 (Konarzewo)

1796.28/IX. (K.) N. Sław. Piotr Kieyzer akatol., mł., obyw. pozn. x G. Marcjanna Branecka v. z dworu Marszłk. Gurowskiego -- I. hr. Xaw. Dział., Wład. Gurowski klanic pozn., Kurski, Piotr Taroni z Pozn., Paweł, Mikołaj, Józef Braneccy jej bcia

5377 (Konarzewo)

1728. poch. I. Jan Antoni Radomicki wda inowrocław. GWP

5378 (Konarzewo)

1728. tegoż dnia poch. Augustyn Radomicki s. poprz. [I. Jan Antoni Radomicki] tyg. 27, poch. tu

5379 (Konarzewo)

1750.0/XII. † G. Antoni Falecki dworz., l. 80

5380 (Konarzewo)

1752. † Magdalena c. I. Augustyna na Kościelcu i Dział. hr. Działyńskiego wdy kalisk. i Anny z Radomickich

5381 (Konarzewo)

1753.20/II. † Barbara Teofila, c. poprz. [IM. Augustyna Działyńskiego i Anny z Radomickich] Działyńskich

5382 (Konarzewo)

1736.14/I. † G. Ferbesowa z pałacu Konarzew.

5383 (Konarzewo)

1756.24/IV. † dziecko [IM. Augustyna z Działynia Działyńskiego i Anny z Radomickich] Działyńskich

5384 (Konarzewo)

1759. w końcu roku 30/XII. † w K. X. Kaz. Miesiołowski (?) prob. K.

5385 (Konarzewo)

1759.13/V. † (K.) I. Augustyn Działyński wda kaliski, dz. Kościelca i Działynia poch. Pakość Reformaci

5386 (Konarzewo)

1762.26/VIII. (K.) † synek Michała Czapskiego wdy malborsk.

5387 (Konarzewo)

1762.10/IX. (K.) † I. Brygitta z Działyńskich Czapska wdzina malborska l. 17. poch. Pakość Reformaci

5388 (Konarzewo)

1763.12/III. (K.) † ID. Dorota z Działyńskich Czapska klanowa chełmiń. poch. Pakość Reformaci

5389 (Konarzewo)

1770.5/II. (K.) † dziecko IM. Teodora Koźmińskiego im. Józef Władysław Melchjor godzin 6

5390 (Konarzewo)

1773.12/X. † Józef s. G. Wołyńskich ekonomów K., l. 7

5391 (Konarzewo)

1774.5/VI. poch. Tomasz, s. GD. Braneckich poses. Trzcielina l. 7

5392 (Konarzewo)

1779.29/V. (Palędzie) poch. Katarzyna, ok. 1 rok, c. WIM. P. Franc. Raczyńskiego poses. P.

5393 (Konarzewo)

1780.9/II. (Konarzewo) poch. Wincenty Ferrazjusz, s. G. Radeckich Nob., l. 3 ekonomów K.

5394 (Konarzewo)

1780.27/VIII. (Trzcielino) † G. Agnieszka Branecka z d. Broniszowna poch. 28

5395 (Konarzewo)

1781.15/XI. (Trzcielino) † G. Stanisław Branecki pos. T., l. 60

5396 (Konarzewo)

1785.5/XI. (Trzcielino) † G. Marjanna de Brzeziankow (Brezów?) Raczyńska l. 70

5397 (Konarzewo)

1785. (Wypaloszki z Podboru) † N. Felicjan Michał Zagórski l. 70

5398 (Konarzewo)

1787.29/VIII. (K.) † Anna, c I. Ignacego i Felicjanny z Woroniczów Działyńskich l. 2

5399 (Konarzewo)

1792.13/VIII. (Lissówki) poch. Tekla, c. G. Wojc. i Anny Zglińskich ekon. 6 mies.

5400 (Konarzewo)

1764.29/XI. (K.) Andrzej Xawery, s. IM. Teodora i Nepomuceny Franciszki z Działyńskich Koźmińskich wdziców kalis. -- X. Kaz. Luberski curatus tut. i Anna z Radom. Dział. wdzina kalis., ass. cerem. X. Franc. K. rector koll. S. J. i Anna z R. Dz. wtedy dane im. Franc. Xaw., Klemens, Andrzej Franc. z Assyżu, Jan Nep. Walenty

5401 (Konarzewo)

1765.7/II. (Trzcielino) Dorota Apolonja, c. GMD. Stanisława i Agnieszki z Broniszów Braneckich -- G. Andrzej Murzynowski i G. Jadwiga z Bułakowska z Broniszów

5402 (Konarzewo)

1766.0/XII. Mikołaj, s. poprz. [GMD. Stanisława i Agnieszki z Broniszów Braneckich] Braneckich -- IM. Ignacy Działyński wdzic kaliski i I. Działyńska siostra rodzona

5403 (Konarzewo)

1766.11/XII. * Marjanna Teofila Anna, c. I. M. D. poprz. [IM. Teodora i Nepomuceny Franciszki z Działyńskich] Koźmińskich w Poznaniu z w. G. Jan Kurzewski komis. s. K. i G. Wiktorja Nasiorowska, ass cerem. 67.9/III. Gurowski M. W. X. L. i z Koźm. Mycielska ścina konin.

5404 (Konarzewo)

1768.2/I. (Trzcielino) Marcjanna Agnieszka Kunegunda, c. poprz. [GMD. Stanisława i Agnieszki z Broniszów] G. Braneckich -- Gv. Kunegunda Stefansowna z dw. K. i X. Luberski ass. cerem. Jabłonowska wdzina raw. i Gurowski M. W. X. L.

5406 (Konarzewo)

1768.28/VIII. (K.) Augustyn, s. poprz. [IM. Teodora i Nepomuceny Franciszki z Działyńskich] I. Koźmińskich -- I. Ignacy i Katarzyna Działyńscy rodzeni, cerem. 1770.4/VI.

5407 (Konarzewo)

1769.23/XII. (Trzcielino) Tomasz, * 21/XII. s. poprz. [GMD. Stanisława i Agnieszki z Broniszów] Braneckich poses. T. -- X. Stanisław Załuskowski kanonik i kapl. Dw. K. i G. Marjanna Brochocka ekonomowa Dupiew. cerem. nad [...] Tom. Adam Wojc. 1770.12/I. Wojc. Opal. wda sieradzki i wdzianka Kat. Działyńska

5408 (Konarzewo)

1770.4/II. (K.) * Józef Władysław Melchjor, s. poprz. [IM. Teodora i Nepomuceny Franciszki z Działyńskich] I. hr. na Swarzędzu Koźmińskich wdziców kalis. -- IM. Bartłomiej Stecki ryc. malt., komand. pozn. i Anna Gurowska MWL.

5409 (Konarzewo)

1770.5/VI. (Dupiewiec) Juljanna, c. G. Wojc i Marjanny Brochockich ("Bochockich") ekonomów D. -- Anna Gurowska M. N. L., i X. Melchjor Gurowski kan. krak. i pozn.

5410 (Konarzewo)

1773.16/V. (K.) Zofja Nepom., c. G. Jana i Krystyny z Kmitów Wołyńska administr. K. -- Marjanna Kmitowa admin. m. Buk. i X. Lulbierski

5411 (Konarzewo)

1773.27/IX. (Trzcielino) Franciszka Barbara, c. G. Stanisł. i Agnieszki Braneckich poses. d. T. -- G. Marjanna Brochocka ekon. z Dopiewca i Franciszek z Paradyża Bronisz pis. pyzdrski cerem. 75.28/XII.

5412 (Konarzewo)

1776.12/V. (K.) Stanisław s. G. Wojc. i Marjanny Brochockich ekon. z Dupiewca -- Gurowski MW. X L. Nepomucena Koźmińska wdzicowa kaliska

5413 (Konarzewo)

1776.3/IX. (Trzcielino) * 5/VIII. Marjanna, c. poprz. [G. Stanisł. i Agnieszki] Braneckich -- Regina wujenka i X. Ignacy B. kleryk - cerem. 79.6/V. Anna Gurowska Felicjan Szołdrski ścic łęczycki etc.

5414 (Konarzewo)

1777.7/XII. (Trzcielino) Barbara, c. poprz. [G. Stanisł. i Agnieszki] Braneckich -- G. Marjanna z Mieszkowskich i Wojc. Brochoccy poses. z Podłozin

5415 (Konarzewo)

1780.19/VI. ch. z wody Lusowkach pf. w Dopiewie, 1782.18/VI. z cerem. w. K. Franciszek Salezy, s. G. Franciszka i Anny z Cieleckich Kamińskich Katarz. -- Gurowska klanica gnieźn. i G. Michał Mierzejewski pos. Berdichow.

5416 (Konarzewo)

1785.9/IV. (K.) Nepomucyn Józef Władysław, * 21/II. Pozn. s. I. Kaz. Sokołowskiego chorążyca inowrocław. i Kat. z Gurowskch -- G. Józef Wolski podwojew. kujaw. i panna Marjanna Koźmińska ze Swarzędza i Gurowski M. W. X. L. i Kat. z Raczyńskich Radolińska podkom. wschow.

5417 (Konarzewo)

1785.26/VI. Józef, s. G. Wojciecha Bogusł. i Anny z Kramberów Radeckich z przedm. Pozn. -- ass. Felicjan Szołdrski dz. Czempinia i Anna Gurowska M. W. L.

5418 (Konarzewo)

1786.0/XII. (Dupiewiec) Antonina, c. G. Józefa i Józefiny Raszewskich poses. -- MG. Maciej Neyman dz. Sierosławic i G. Zofja Lutomska z Granówka

5419 (Konarzewo)

1789.3/I.X (Dupiewiec) * 20/VIII. Benigna Joanna, c. G. Józefa i Józefy Neymanów Raszewskich pos. d. Dupiewo i Dupiewic -- G. Franc. R. z Szamborowa, Podłozin, Palędzia pos. i v. Agn. Neymanowa z Sierosławic 90.21/IX. cerem.

5420 (Konarzewo)

1795.29/VI. (K.) * 27/VI. Anna Paulina, c. IG. hr. Xawerego i Justyny z Dzieduszyckich Działyńskich -- Anna Gurowska M. W. W. X. L. i Anton. Dzieduszycki pis. kor. z Nowejwsi

5421 (Konarzewo)

1796.1/V. (Granowo) * 19/IV. Katarzyna Domicilla, c. G. Józefa i Kat. Koczorowskich ekonomów z Gran. -- Justyna i Xaw. Działyńscy

5422 (Konarzewo)

1795.23/IV. (K.) Felicyta Justyna Aleks., c. G. Franc. i Marjanny z Winnickich Swiderskich -- ass. Anna Gurowska MWX.L. i GD. Mateusz Neyman [16/IV. z w.]

5423 (Konarzewo)

1796.2/X. (Sierosław) Agnieszka c. G. Neymanów Macieja i Marjanny dz-ów Sierosł. cerem. -- Gurowska MWXL. i Xaw. Dzi. jej syn

5424 (Konarzewo)

1799.11/VIII. (Palendzie w K.) Marjanna Joanna Nepomucena * 7., c. G. Stanisława Kostki Krzyżańskiego i G. Anny de Szermerowny - pos. wsi P. -- hr. Xaw. Dział. i G. Marjanna Szermerowa babka dziecka

5425 (Konarzewo)

1802.4/IX. (K.) * 1., Nepomucyn s. G. Melchjora i Zofji Reuttów ekon. K. -- Tytus Dział. mł. i Anna Gurowska MWXL.

5426 (Konarzewo)

1804.27/X. (K.) Antonina c. I. MD. Mikoł. Czapskiego gen. w. k. i Marjanny z Cz. wdzianki chełmiń., dz-ów Rynkówki etc. -- Anna Gurowska MWXL. i Ant. hr. Dzieduszycki pis. W. X. L.

5427 (Konarzewo)

1807.28/VI. (K.) Xawery Adam * 1805.10/IX. s. IMD. hr. Władysł. i Genowefy z Cieleckich Gurowskich klaniców kaliskich, dz-ów dóbr Pioronowo -- Xaw. Dział. i Anna Gurowska MWXL.

5428 (Konarzewo)

1815.9/VII. (Chomęcice) * 5, Marjanna, c. G. Teodora Węsierskiego ekonoma Ch. i Agnieszki z Woyciechowskich -- G. Kazimierz Krzyżański i Marjanna Krzyżańska v. z Komornik

5429 (Konarzewo)

1817.11/II. (Głuchowo par. Komorniki) * 1816.7/XII., Justyna Paulina Klaudyna, c. G.D. Józefa Fijałkowskiego poses. Gł. i Gołuski i Henryki 1-ov. Baumowej z domu Tschuschka -- MGD. Xaw. Dział. wda i Justyna z Dziaduszckich

5430 (Konarzewo)

1818.26/XII. (Dopiewiec) Paulina Wiktorja *15/XII. c. G. Kaz. i z Dziubinskich Dobrzynieckich ekon. D. -- chrz. nieszl.

5431 (Konarzewo)

1819.30/V. (Lisówki) Wanda, * w L. 21/V., c. MGD. Nikodema i Marjanny de Jaraczewskich pos. d. Ostrowo -- N. Wincenty Rose obyw. pozn. i MGD. Franciszka de Rose Neymanowa konsyl. zs. pow. pozn. poses. d. Lisówki i Skrzynki

5432 (Konarzewo)

1819.4/VII. (Lisowki) Emilja Franciszka, * 3/VI. c. M. GD. Michała Neymana konsyl. zs. pozn., posesora d. Lisówki i Skrzynki i Franc. de Rose -- MGD. Jan Lewandowski pos. Raszkowa i N. Franciszka Taronia wd., obyw. pozn.

5433 (Konarzewo)

1802.10/I. (K.) G. Melchjor Reutt mł., ekon. K., l. 30 x Sł. Zofja Neymańska v. U. -- św. nieszl.

5434 (Konarzewo)

1808.31/I. (K.) G. Antoni Bielawski wd., ek. Granow. 30 x N. Eleonora Neymanska v. z dw. K. 18 -- GD. Stanisław Krzyżanski pos. Skorzewa i Tomasz Centkowski ek. z Wirow

5435 (Konarzewo)

1808.13/XI. (K.) G. Ignacy Walentyn Bielski kustosz lasów narod. Międzyrzeckich mł. 31 x G. v. Marjanna w służbach Marszałk. Gurowskiej l. 27 -- G. Józef Fijałkowski intendent konarzewski

5436 (Konarzewo)

1815.30/VII. (K.) MD. Ferd. Meysner mł., kap. w p., burm. m. Grodzisk l. 28 x Gv. Joanna Miszewska l. 31 -- GD. Tom. Centkowski nacz. poczty granow., Józef Fijałkowski plent konarzewski, Antoni M. dz. Jezewa na Pomorzu Prus.

5437 (Kórnik)

1752.30/I. (Szczepowice) Feliks Konstantyn, s. G. Kazimirza Gliszczyńskiego i N. z Mireckich -- MD. Jan Nep. Wyssog. Zakrzewski podczaszyc wschowski i MD. Wiktorja z Skrzetuskich Skorzewska pułk. JKMci Gabryell Skorzewski pułk. chor. pancer. i Anna z Gl. Przeuska

5438 (Kórnik)

1733.19/VI. (Dachowo) Wiktorja Ludgarda, c. G. Jana Glińskiego tenut D. i Agnieszki z Chilińskich -- G. Wojc. Szczytnicki i Mv. Magdal. Szczytnicka

5439 (Kórnik)

1733.13/VIII. (K.) * dziewczynka, c. IMD. Stefana Szołdrskiego sty łęczyc. i Teofili z Działyuńskich

5440 (Kórnik)

1733.25/X. (Dachowa) Szymon, s. G. Kaz. Dumańskiego i Teresy -- G. Jan Glinski tenut. D. i MD. Agn. z Chylińskich Gl.

5441 (Kórnik)

1734.29/III. (Szczodrzykowo) Wojciech Józef, s. G. Bogusława Tomickiego tenut. Szcz. i Anny z Korytowskich -- GD. Wojc. Koryt. tenut. Ronowski i GD. Agn. z Chylin. Glińska

5442 (Kórnik)

1734.26/XI. (Dachowa) Andrzej Franciszek Xawery s. poprz. [G. Jana Glińskiego i Agnieszki z Chilińskich] Glińskich z w., a cerem. 21/XII. -- Stefan Szołdrski sta łęczycki i Teofila z Dział. Szołdrska ż. jego

5443 (Kórnik)

1736.30/V. (K.) Feliks Antoni Ignacy, s. IMG. Stefana Szołdrskiego sty łęczyckigo i MD. Teofili z Działyńskich -- Urszula Kamińska

5444 (Kórnik)

1736.5/VIII. (Szczodrzykowo) Marjanna Magdalena, c. poprz. [G. Bogusława Tomickiego i Anny z Korytowskich] G. Tomickich -- GD. Marjanna Polinarska tenut. Dachowa

5445 (Kórnik)

1738.29/X. (Szczodrzykowo) Teresa Jadwiga, c. G. poprz. [G. Bogusława Tomickiego i Anny z Korytowskich] Tomickich -- G. Marcin T. instyg. gr. pozn. i G. v. Korytoska

5446 (Kórnik)

1739.30/VIII. (Zielniki) cerem. Magdalena, c. G. Jana Bronisza -- Augustyn Dział. sta nakiel. i Teofila z Dział. Szołdrska

5447 (Kórnik)

1740.23/I. (Ronowo) Józefina Agnieskza, c. G. Józefa Strzeleckiego tenut. wsi R. i G. Jadwigi z Gorczyńskich

5448 (Kórnik)

1740.12/IV. (Kromolice) Kunegunda c. M. G. Karola Rokossowskiego tenut. Krom. i Marjanny Grodzickiej -- X. Józef Kierski bp. bolinensis sufr. pozn. i m. Wiktorja Skaławska klanka gn.

5449 (Kórnik)

1740.13/X. (Szczodrzykowo) Michał Frnac, s. poprz. [G. Bogusława Tomickiego i Anny z Korytowskich] Tomickich -- GD. Jan Korytowski i G. Barbara K. z Komornik

5450 (Kórnik)

1742.28/I. (K.) Marjanna, c. G. Kaz. Dumańskiego i Teresy -- chrz. nieszl.

5451 (Kórnik)

1742.3/VII. (Dachowa) Marjanna, c. G. Józefa Rzepnickiego ekonoma D. i Zuzanny -- GD. Antoni Zaleski generalny komis. ściny łęczyc. i Gv. Anna Raczyńska

5452 (Kórnik)

1742.17/XII. (Szczodrzykowo) Jan, s. poprz. [G. Bogusława Tomickiego i Anny z Korytowskich] Tomickich tenut. Szczodrzykowa -- GD. Teresa z Kostrzeskich Zaleska pos. Ronowa

5453 (Kórnik)

1743.5/VIII. Zaleska pos. Ronowa Teofila, c. poprz. [G. Józefa Rzepnickiego ekonoma D. i Zuzanny] G. Rzepnickich ekon. krom. -- Teofila z Tarłów Szołdrska ścina łęczyc. i X. Stan. Załuskowski kan. NMP. na Ostr. Tum.

5454 (Kórnik)

1743.1/XII. (Ronowo) Teofila Bibjanna, c. G. Ignacego Nasalskiego ekonoma K. i Apolonji Soboleskiej -- X. Teodor Czartoryski bp. pozn. i Teofila z Dział. Szołdrska

5455 (Kórnik)

1745.1/Vi. (Ronowo) Filip Antoni s. G. Józefa Rzepnickiego ekonoma Kornic. i Zuzanny -- GD. Marjanna Dobkowa z Kryrowa

5456 (Kórnik)

1745.10/IX. (Szczodrzykowo) Ludwik Bartłomiej, s. poprz. [G. Bogusława Tomickiego i Anny z Korytowskich] G. Tomickich -- G. Antoni Zaleski i tenut Dachowski i Gv. Apolonja T.

5457 (Kórnik)

1746.18/XII. (Szczodrzykowo) Barbara Krystyna, c. G. poprz. [G. Bogusława Tomickiego i Anny z Korytowskich] Tomickich -- G. And. Pogorzelski i G. Krystyna Pogorzelska z Nietrzanowa

5458 (Kórnik)

1748.27/VIII. (Dachowa) Piotr Ludwik, s. G. Jana Stefana Gleyzmierskiego tenut. D. i G. Jadwigi de Dofoal (?) Gl. -- G. Antoni Kierski z Sródki i G. Anna z Koryt. Tomicka z Szczodrzyk etc.

5459 (Kórnik)

1747.3/X. (Trzebiesławki) Tadeusz Franciszek Antoni s. G. Jana Przełuskiego tenut. i G. Kat. z Koszuckich -- G. Paweł Kakoski i G. Kat. z Zasadzkich Kakoska, Ant. Urbanowski i Antonina Mossowiczówna, Franc. Kakoski i Antonina Przełuska Djonizy Przełuski i Józefata ż. Michała Przełuskiego

5460 (Kórnik)

1748.16/XII. (K.) Józefat Mikołaj s. G. Franc. Kamińskiego i Marjanny cerem. 1749.1/II. -- chrz. nieszl.

5461 (Kórnik)

1749.12/X. (K.) Józef Mik. s. poprz. [G. Franc. Kamińskiego i Marjanny] G. Kamińskich -- chrz. nieszl.

5462 (Kórnik)

1750.6/IV. (K.) Józefina Marjanna, c. G. poprz. [G. Józefa Rzepnickiego i Zuzanny] Rzepnickich ekonomów K. -- G. Józef Benedykt Korytowski i G. Urszula Korytowska

5463 (Kórnik)

1750.15/IX. (Dachowa) Aleks. Bogusław, s. poprz. [G. Jana Stefana Gleyzmierskiego i G. Jadwigi de Dofoal (?) Gl.] G. Glezmierskich -- GD. Ant. Kierski tenut. ze Srodki, G. Wojc. Dzierzbinski Gv. Apol. Tomicka i G. Joanna Oziemkiewiczowa z d. Tanieborz

5464 (Kórnik)

1750.23/XI. (Romowo na Krainie) * Kordina Cecylia Konst., c. IMGD. Aleks. Potulickiego sty borzechow. i Teofili z Działyńskich -- GD. Konstancja Grzybowska

5465 (Kórnik)

1751.8/IV. (K.) Marjanna, c. poprz. [G. Franc. Kamińskiego i Marjanny] G. Kamińskich -- G. Józef Rzepnicki i G. Zuz. Rz. pani dożyw. Żabikowa

5466 (Kórnik)

1751.4/VI. (K.) Piotr Paweł s. N. Macieja Zwolinskiego i G. Marjanny Ulkowskiej

5467 (Kórnik)

1753.4/II. (Dachowa) Feliks Augustyn, s. N. Jana Gleyzmierskiego -- Feliks Szołdrski i Dorota Działyńska wdzianka kaliska

5468 (Kórnik)

1753.15/II. (Dziećmierowo) Scholastyka Anna, c. GD. Wojciecha Zbyszeskiego tenut. Dziećm. i Doroty z Błociszeskich -- X. Stanisław z Kaliszkowic Załuskowski kan. Kat. pozn. i prob. nakiel. i G. Anna Tomicka tenut. Szczodrzyńsk.

5469 (Kórnik)

1754.22/IV. (K.) Rozalja Kunegunda, c. G. poprz. Franciszka Kamińskiego i Marjanny z Brzozowskich poses. Skrzynek dożywot.

5470 (Kórnik)

1754.1/IX. Michał Kaz., s. G. Wojc. Zbyszewskiego i Doroty -- G. Marcin Skarbek Malczewski i Gv. Marjanna Malcz.

5471 (Kórnik)

1754.28/XII. (Dachowa) Anna Juljanna Krystyna, c .N. Fryd. i Beaty de Glismerskie Dosen (Dozen?) -- G. Ant. Kierski tenut. wsi Srodka i Marcjanna Markowska v.

5472 (Kórnik)

1755.25/III. (Dachowa) Jan Bogumił s. N. Stefana i Jadwigi de Dossy Glesmierskich poses. dożyw. wsi Dachowa -- G. Bogusł. Tomicki pos. Szczodrzykowa i v. Marjanna Markowska

5473 (Kórnik)

1755.19/X. (Kromolice) Franc. Jan Nepom., s. G. Wojciecha Zbyszewskiego i G. Dorty z Błociszewskich -- G. Franciszek Zielinski i G. Marjanna z Jarnowskich Z.

5474 (Kórnik)

1756.11/X. (Kromolice) Marcin Kaz. Wojc., s. poprz. [G. Wojciecha Zbyszewskiego i G. Dorty z Błociszewskich] G. Zbyszewskich pos. Krom. -- chrz. nieszl.

5475 (Kórnik)

1757.9/X. (Dachowa) Michał Franciszek, s. N. Stefana i Jadwigi de Dossy Glismirskich dożyw. pos. wsi D. -- Wojc. Barski dz. Rzeszczowa, Weronika z Krzywosądzkich Myszkowska

5476 (Kórnik)

1759.25/I. (Dachowa) Juljanna Eleonora, c. MD. Jana i Joanny Glizmierskich dyssyd. -- MD. Stefan Gl. i MD. Marjanna Kierska, ass. MD. Piotr Pierzchlinski i Mv. Ludwika Sokołowska

5477 (Kórnik)

1759.5/XI. (Dachowa) dziecko MD. Stefana i Jadwigi Glizimierskich dyssyd., pos. wsi D. -- MD. z Bronikowskich Chlebowska pos. Markowic i MD. Wojciech Budziszewski pos. Prusinowa

5478 (Kórnik)

1760.8/V. (Dachowa) Ludwik Henryk, s. MD. Jana i Joanny Glazmierskich -- MD. Antoni Kierski i Jadwiga G., ass. GD. Jakub Modelski plent dw. K. i Beata Dessonowa z Zabikowa

5479 (Kórnik)

1762.24/II. (K.) * 17/X. Franciszka, c. G. Stanisł. i Jadwigi Bączyńskich -- GD. Wojc. Dziarzbiński pos. Januszewa i Gv. Joanna Guzowska

5480 (Kórnik)

1762.20/III. (Dachowa) Józef Karol s. G. Stefana i Jadwigi Glezmierskich poses. wsi Dachowa -- G. Jan Chlebowski pos. Dziećmierowa i Gv. Joanna Guzowska

5481 (Kórnik)

1762.27/IV. (Dziećmierowo) Teofila Teodora, c G. Jana i Heleny Chlebowskich - pos. Dz. -- I. Teofila Potulicka ścina borzechowska pan[...] Blina (!) i K. i Teodor Koźmiński wdzic kaliski

5482 (Kórnik)

1764.16/V. (K.) Nepomucyn, s. G. Wincentego i Kat. Gąsiorowskich -- M. Józef Kosmowski i MD. v. Joanna Guzowska

5482a (Kórnik)

1762.26/VIII. poch. Stefan, s. Fam. Winc. i Kat. Gąsiorowskich

5483 (Kórnik)

1766.21/II. (K.) Teodor, Józef w pałacu K., s. G. Wojc. i Teofili Dzierzbińskich tenut. wsi Szródka -- Teofila Potulicka, i hr. Teodor Koźmiński wdzic kaliski ze Swarzędza

5484 (Kórnik)

1766.12/XI. (K.) Teofila, c. N. Adama i Kat. z Bilskich Ubiszów przybyszów z woj. sieradz. pow. radomsk. -- G. Chwastowski i G. Teofila Rzepnicka

5485 (Kórnik)

1767.8-15/XI. (Szczodrzykowo) Salomea, c. M. Łukasza i Barbary z Wieszołowskich Tuszynskich dz-ów Sz. -- G. Wojc. Zdzienicki z G. Justyną z Ulatowskich Z.

5486 (Kórnik)

1732.24/VIII. (K.) IMD. Stefan Szołdrski starosta łęczycki x Teofila Działyńska dz-a d. K. i in. -- Ludwik Sz. wda inowrocł., GWP i Mycielski klan kaliski etc.

5487 (Kórnik)

1746.20/XI. (K.) G. Franc. Kamiński mł. x v. Ewa z zamku K. -- N. Stanisł. Bączyński z Radzewa

5488 (Kórnik)

1748.21/I. (K.) Marjanna Brzozoska v. x G. Franc. Kamiński słudzy -- G. Józef Rzepnicki ekonom K.

5489 (Kórnik)

1749.23/XI. (Trzebiesławki) G. Teodor Krasoski sługa G. Przyłuskiego tenut. T. x Krystyna wdowa, mamka -- G. Wojciech Nawracalski

5490 (Kórnik)

1752.14/II. (Szczodrzykowo) G. Tomasz Będkowski mł. x Apolonja Tomicka v. -- G. Antoni Kierski tenut. Szródki, Wojc. Zbyszewski tenut Dziećmierowa Gleyzmierski tenut. Dachowa i Bogusław T. ojciec jej

5491 (Kórnik)

1736.20/I. (K.) † G. Elżbieta Stromska l. 60

5492 (Kórnik)

1737.26/II. (K.) † IMGD. Stefan z Szołdr Szołdrski sta łęczycki, dz. K., Bnina, Trzciela etc. poch. Czempin

5493 (Kórnik)

1737.21/XI. (Dachowa) † G. Wojc. Pulinarski tenut. D., l. ok. 42 poch. Reform. Pozn.

5494 (Kórnik)

1739.25/I. (K.) † Franciszek Chorzyński ekonom kórnicki l. ok. 40

5495 (Kórnik)

1742.19/I. (K.) † G. Kazimierz Dumanski l. ok. 50

5496 (Kórnik)

1755.23/XI. (Trzebiesławki) † Tadeusz s. MD. Przyłuskich l. 8

5497 (Kórnik)

1769.8/I. (Runowo) Franciszek Józef Antoni Kasper, s. G. Marcina i Konstancji Główczewskich administr. K. Runowa etc. -- G. Ignacy Guzowski mł. regenta nakielskiego syn i Chlebowska pos-a Dziećmierowa

5498 (Kórnik)

1769.31/V. (Szczodrzykowo) Nepomucena, c. M. Łukasza i Barb. Tuszyńskich dz-ów S. -- MD. Jan Chlebowski i M. Teresa z Korytowskich Skaławska

5499 (Kórnik)

1770.0/VII. (Szczodrzykowo) Bonawentura s. M. poprz. [M. Łukasza i Barb. Tuszyńskich] Tuszyńskich -- m. Jan Ulatowski i M. Chlebowska

5500 (Kórnik)

1772.0/I. (K.) Juljanna, c. G. Józefa Rumieńskiego i Terenciszki -- G. Barbara Brukowiecka v.

5501 (Kórnik)

1773.12/VII. (Trzebiesławki) Kazimierz Nepomucyn, s. M. Józefa i Nepomuceny Zabłockich dz-ów Trzeb. -- GD. Piasecka

5502 (Kórnik)

1775.31/III. (Szczodrzykowo) Leon Benedykt s. M. poprz. Łukasza i Barbary Tuszyńskich dz-ów Sz. -- M. Marjanna Węsielowska v.

5503 (Kórnik)

1776.15/VIII. (Trzebiesławki) Aniela Zuzanna, c. M. Jana i Józefy z Typińskich Szokalskich tenut. T. -- MD. Jan Zabłocki porucz. JKMci i Anna Zabłocka ścina trzebiesławska (t. r. występuje Sław. Mateusz i Helena Szokalscy)

5504 (Kórnik)

1777.4/XII. (Trzeb.) Xawery Andrzej, s. G. Jana i Józefy Szokalskich - pos. wsi Trzebiesławki -- GD. Józef Dybysławski pos. wsi Górka i G. Marjanna córka jego

5505 (Kórnik)

1779.5/I. (Trzeb.) Anastazja Julajanna, c. G. Jana i Józefy Szokalskich -- GD. Tom. Kołdowski tenut. Koszut i G. Konst. z Męnzyńskich ż. jego

5506 (Kórnik)

1779.16/III. (K.) Józef Onufry s. G. Stanisł. Raciborskiego i Jadwigi -- G. Józef Bąkowski magister statuli G. Józefa Szokalska tenut. z Trzeb.

5507 (Kórnik)

1794.0/VI. (Głuszyna) Celestyn Feliks Filip s. MG. Franciszka i Anny z Raczyńskich Strzeleckich poses. D. Głuszyny -- IMD. Feliks Szołdrski p. K. i Czemp. i Runowa i MD. Zmynboska

5508 (Kórnik)

1769.2/II. (K.) G. Jan Bronisz mł. pos. wsi Palędzie x G. Joanna Gurowska regent. nakielska, v. ślub dał jego brat rodz. X. Bronisz curatus choryński -- Potulicka dz-a K., Skaławski z żoną z Gądek, Stanisł. i Ignacy Gurowscy rodzeni bracia jej, Marceli Bronisz, brat jego etc.

5509 (Kórnik)

1770.10/I. (K.) G. Antoni Ciszewski mł. x Marjanna Bąkowska v. z dworu ściny borzechow. -- G. Ignacy Guzowski regentowicz nakiel. Marcin Głowczewski ekonom

5510 (Kórnik)

1790.30/X. (K.) G. Franciszek Kowalewski x Sław. Beata Szwochlińska wdowcy -- św. nieszl.

5511 (Kórnik)

1771.24/III. (Szczodrzykowo) † Salomea l. 3., mies. 4, c. M. Łukasza i Barb. Tuszyńskich dz-ów Szczodrzykowa

5512 (Kórnik)

1771.17/XII. (Szczodrzykowo) † córeczka zaraz po połogu, c. poprz. [M. Łukasza i Barb. Tuszyńskich] Tuszyńskich

5513 (Kórnik)

1772.5/II. (Szczodrzyk.) † Andrzej Corsicus s. poprz. [M. Łukasza i Barb. Tuszyńskich] Tuszyńskich l. 7

5514 (Kórnik)

1774.1/VI. (Szczodrzyk.) † Bonawentura s. poprz. [M. Łukasza i Barb. Tuszyńskich] Tuszyńskich l. ok. 3

5515 (Kórnik)

1775.0/IX. (Szczodrzyk.) † Marjanna c., poprz. [Łukasza i Barbary] Tuszyńskich l. ok. 8

5516 (Kórnik)

1779.24/VI. (Dw. K.) † G. Józef Bąkowski mł. koniuszy scin[...] Borzechow., l. ok. 33

5517 (Kórnik)

1781.1/XII. (Trzebiesławki) † G. Marjanna Szokalska wdowa l. 92

5518 (Kórnik)

1790.26/XI. (K.) † IMD. Teofila z Działyńskich 1-o v. Szołdrska 2-o v. Potulicka, dz-a d. K. Bnin i Runowo, * 1714.28/XII. † w Kórniku, poch. 6/XII. został się syn i jedyny dziedzic Feliks Sz.

5519 (Kwilcz)

1693.30/VII. (K.) Anna, c. GD. Michała Kwileckiego i Urszuli -- MD. Konstancja Kwilecka i GD. Sebastjan K. z K.

5520 (Kwilcz)

1693.29/X. (Miłostowo) Stefan, s. GD. Jerzego Iłowieckiego i Zofji -- GD. Stefan Urbanowski z Rozbitka i GD. Teresa Marszewska z Pakosławic

5521 (Kwilcz)

1694.3/VIII. (Miłostowo) Teresa, c GD. Jana Soszyńskiego i Anny -- GD. Jan Kościelski i GD. Konstancja Błociszewska z Mnichów

5522 (Kwilcz)

1694.24/IX. (K.) Teresa, c. GD. Adama Kwileckiego i Konstancji -- GD. Malcher. Kwil. i GD. Bogumiła Kęsicka

5523 (Kwilcz)

1696.2/X. (Miłostowo) Jadwiga c. N. GD. Jana Soszyńskiego i Anny -- GD. Adam Kwilecki i GD. Bronikowska z Rozbitka

5524 (Kwilcz)

1697.25/VII. (Miłostowo) Anna, c. GD. Mac. Rozbickiego i Jadwigi -- G. Elżbieta Kwilecka i GD. Jana Soszyński pos. Miłostowa

5525 (Kwilcz)

1698.15/III. (Orzeszkowo) Marjanna c. G. Stanisł. Oyrzeszewskiego i Konstancji -- Adam Misłakowski i G. Marjanna Wierzchaczewska

5526 (Kwilcz)

1698.30/VI. (Miłostowo) Bogumiła c. G. poprz. [N. GD. Jana Soszyńskiego i Anny] Soszyńskich -- GD. Jan Kwilecki i GD. Jadwiga Kosicka z Białcza

5527 (Kwilcz)

1699.9/II. (K.) Barbara, c. G. Michała Kwileckiego i Urszuli -- GD. Jan Kw. i GD. Regina Wierzchaczewska

5528 (Kwilcz)

1701.24/III. (Miłostowo) Józef, s. GD. Adama Harzewskiego i Elżbiety -- GD. Aleks. Kąsinowski i Gv. Teresa Mankowska

5529 (Kwilcz)

1701.19/VI. (Miłostowo) Antoni s. GD. Marcina Przeradzkiego i G. Konstancji -- GD. Kazimierz Mankowski i GD. Konstancja Kwilecka z K.

5530 (Kwilcz)

1702.26/VI. (K.) Konstancja, c .GD. Ludwika Rokoszewskiego i G. Elżbiety -- GD. Franciszek Rydzyński i GD. Konstancja Kwilecka

5531 (Kwilcz)

1703.31/VIII. (Wituchowo) Marjanna c. GD. Kazim. Mankowskiego dz-a W. -- GD. Konstancja Kwilecka z K.

5532 (Kwilcz)

1703.19/VIII. (Wituchowo) Ludwika c. GD. Kaz. Mańkowskiego i Anny -- GD. Wojc. Kwilecki i GD. Anna Grzybowska z Chudopsic

5533 (Kwilcz)

1703.15/XII. (Miłostowo) Stefan s. poprz. [GD. Adama Harzewskiego i Elżbiety] GD. Harzewskich -- GD. Aleks. Kąsinowski i GD. Anna Mankowska

5534 (Kwilcz)

1704.8/VII. (Miłostowo) Władysław s. G. Marcina Przeradzkiego z Przeradza woj. płoc. i Konstancji -- G. Maciej Błociszewski i G. Anna Mankowska dz-a Wituchowa

5535 (Kwilcz)

1705.29/III. (Wituchowo) Franciszka c. GD. poprz. [Kazimierza i Anny] Mankowskich -- GD. Mik. Przystanowski i GD. Borkowska

5536 (Kwilcz)

1706.9/III. (Orzeszkowo) Wojciech, s. D. Konstantyna Dankowskiego i Doroty -- GD. Wojc. Kwilecki i GD. Marjanna Kąsinowska

5537 (Kwilcz)

1708.20/I. (Polko Orzeszkowo) Józef, s. D. Marcina Przerackiego i G. Konstancji -- GD. Wojc. Kwilecki i GD. Anna Makoska

5538 (Kwilcz)

1708.20/VIII. (K.) Anna Magdalena c. GD. Wojc. Kwileckiego i Urszuli -- GD. Łukasz K. i Gv. Zychlinska

5539 (Kwilcz)

1708.21/VIII. (Miłostowo) Ludwika c. GD. Adama Charzewskiego i Heleny -- GD. Stanisław Przybysławski i GD. Anna Mankowska z Wituchowa

5540 (Kwilcz)

1709.10/II. (K.) Stanisław, s. GD. Michała Orzelskiego i Elżbiety -- X. Stanisław Zielinski i GD. Konstancja Kwilecka

5541 (Kwilcz)

1709.25/VIII. (Lutomek) Marjanna c. MD. Wojc. Kwileckiego i Urszuli -- G. Tomasz Grodzicki i M. Konst. Kwilecka

5542 (Kwilcz)

1709.29/VIII. (K.) Adam Jan, s. GD. Anton. Węgrzewskiego i Ludwiki -- GD. Konstancja Kwilecka

5543 (Kwilcz)

1710.20/VII. (Wituchowo) Anna Kat. c. GD. Wojc. Mankowskiego i Anny -- GD. Kaz. M. i GD. Konstancja Kwilecka

5544 (Kwilcz)

1712.19/IV. (Lutomek) Marjanna c. G. Stanisł. Wiśniewskiego i Zofji -- GD. Łukasz Kwilecki i G. Elżb. Milewska potem wymienieni małż. Sł. Stanisł. W. i Anna

5545 (Kwilcz)

1713.23/VI. (K.) Jan Konstanty, s. G. Łukasza Kwileckiego i Eleonory -- G. Konstantyn Marszewski i G. Konst. Kwilecka

5546 (Kwilcz)

1713.24/VI. (K.) bliźnię Anna-Kosntancja, c. poprz. [G. Łukasza Kwileckiego i Eleonory] Kwileckich -- X. Wojc. Odorowski i I. Marjanna Marszeska

5547 (Kwilcz)

1714.23/VII. (K.) Marjanna Małgorz. c. poprz. [G. Łukasza Kwileckiego i Eleonory] GD. Kwileckich -- G. Aleks. Kierski i G. Joanna Grodzicka

5548 (Kwilcz)

1714.28/VIII. (Miłostowo) Anna, c. G. Jana Sekuckiego i Konstancji -- G. Franc. Ciecierski i G. Teresa Nowicka

5549 (Kwilcz)

1714.10/IX. (Krzyszkówko) Bartłom. Mikoł., s. GD. Adama Radolińskiego i Marjanny -- G. Józef Gosławski i G. Jadwiga Błociszewska

5550 (Kwilcz)

1714.13/VI. (K.) Jan, s. Sebastjana Gowarzewskiego i Doroty -- GD. Łukasz Kwilecki i GD. Konstan[...] K.

5551 (Kwilcz)

1714.30/XII. (K.) Jan, s. G. Sebastjana Gowarzewskiego i Doroty -- chrz. ci sami [Łukasz Kwilecki i Konstan. K.]

5552 (Kwilcz)

1715.5/VIII. (Miłostowo) Wawrzyniec Antoni, s. GD. Adama Rozbickiego i Magdaleny -- GD. Łukasz Kwilecki i GD. Marjanna Kobrowa

5553 (Kwilcz)

1718.23/I. (Miłostowo) Agnieszka Teresa, c. G. Jana Buczyńskiego dworz. i Jadwigi -- G. Sebastjan Mięsicki [...]? i G. Magdalena Rozbicka z Goraszewa

5554 (Kwilcz)

1718.7/VIII. (K.) Laurencja, c. Sław. (!) Sebast. Gowarzewskiego i Doroty -- GD. Kaz. Mańkowski dz. Wituchowa i GD. Konstancja Kwilecka z Kwilcza

5555 (Kwilcz)

1721.28/VIII. (Miłostowo) Ludwik Adam, s. G. Igancego Horzewskiego i Anny -- G. Stanisław Przybysławski i G. Marjanna Manikowska z Wituchowa

5556 (Kwilcz)

1721.16/XI. (Dw. Wituchowo) Łukasz Józef, s. D. Wojc. Mankowskiego dz-a de Szonowo i Elżbiety -- GD. Łukasz Kwilecki i GD. Marjanna Malechowska z Binina

5557 (Kwilcz)

1723.30/III. (K.) Teresa, c. GMD. Łukasza Kwileckiego i Barbary Lipskiej -- Prokop Lipski klan rogoziń. i Konstancja Kwilecka rodzice małżonków

5558 (Kwilcz)

1723.15/X. (K.) Franciszek Łukasz s. G. Jana Strażyca i G. Kat. -- GD. Łukasz Kwilecki i GD. Konstancja Kw.

5559 (Kwilcz)

1724.27/II. (Miłostowo) Leonora Konstancja, c. G. Ignacego Harzewskiego i Anny -- G. Rafał Bronikowski i G. Ludwika Mankowska

5560 (Kwilcz)

1724.3/II. (Miłostowo) * Marcin Walentyn, s. GD. Aleksandra Płonczyńskiego i G. Anny -- GD. Łukasz Kwilecki i Jadwiga Marszewska z Sędzin

5561 (Kwilcz)

1724.6/III. (Dw. K.) Antoni Józef, s. GD. Łukasza Kwileckiego dz-a K. i Barbary z Lipskich -- GD. Mikoł. Nieżychowski i G. Marjanna z Remiszewskich Nieżych.

5562 (Kwilcz)

1725.15/X. (K.) Franciszek Kanty s. poprz. [GD. Łukasza Kwileckiego i Barbary z Lipskich] M. Kwileckich kolet. tut. -- MD. Maciej Malechowski łowczy kaliski i Dorota Generałowa W. P.

5563 (Kwilcz)

1726.31/XII. (Miłostowo) Józef Tomasz, s G. Ignacego i Anny Harzewskich -- G. Wojc. Kosicki i G. Ewa Dorota Drzewiecka

5564 (Kwilcz)

1727.23/II. (K.) Urszula Ludwika, c. MD. Łukasza na Kwilczu Kwileckiego i Barb. z Lipskich -- M. Chłapowski podwojewodzi poznań. i Ludwika z Lipskich Kościelska klanowa bydgoska

5565 (Kwilcz)

1728.4/IX. (Miłostowo) Chryzostom Franciszek, s. G. Ignacego i Anny z Mańkowskich Charzewskich -- G. Andrzej Bronikowski i G. Urszula Tomicka

5566 (Kwilcz)

1730.25/XI. (K.) Franciszek s. G. Franc. i Zofji Dąbrowskich -- M. Rafał Bniński i Gv. Anna Brzychwianka

5567 (Kwilcz)

1731.6/I. (Wituchowo) Barbara Zuzanna, c. G. Macieja Mańkowskiego dz-a W. i Elżbiety z Kwileckich -- G. Kaz. M. i M. Barbara z Lipskich Kwilecka ścina mosińska

5568 (Kwilcz)

1732.17/II. (Wituchowo) Kazimierz Agaton s. M. Macieja Mańkowskiego i Elżb. z Kwileckich -- Łukasz Kwil. sta mosiński i Marjanna z Kwil. Bnińska

5569 (Kwilcz)

1732.18/II. (Wituchowo) Józef Wojciech Bonifacy, s. poprz. [M. Macieja i Elżb. z Kwileckich] Mańkowsklich -- G. Wojciech M. brat rodz. z ż. Elżbietą z Kwileckich de Kąnowo

5570 (Kwilcz)

1732.21/IX. (Krzyszkówko) Mateusz Michał, s. G. G. Sobockich z K. -- M. Piotr Pomorski i M. Konstancja Pomorska dz-e de Michy (!)

5571 (Kwilcz)

1737.15/V. (Wituchowo) Katarzyna Zofja, c. G. Macieja Mańkowskiego i Elżb. z Kwileckich, dz-ów W. -- Gv. Zuz. M.

5572 (Kwilcz)

1741.6/V. (K.) Prokop Florjan * 3, s. IM. Łukasza Kwileckiego klana lędzkiego sty mosiń. Barb. z Lipskich

5573 (Kwilcz)

1742.17/VII. (K.) * Adam, s. GMD. Łukasza Kwileckiego klana lędzkiego i Barb. z Lipskich - dz. d. Dobrojewo (dopisek z początku XIX. w.)

5574 (Kwilcz)

1744.25/X. (Miłostowo) Katarzyna Urszula, c. GD. Zburzyńskiego -- GD. Maciej Mankowski z Wituchowa i Gv. Joanna Gutowska z M.

5575 (Kwilcz)

1745.14/XI. (K.) Antoni Józef s. IG. Łukasza Kwileckiego klana lędz. i Barb. z Lipskich -- X. Józef z Werbna Pawłowski ofic. gen. pozn., i G. Jadwiga z Marszewskich Cywińska wojska pozn., dz-a Bród.

5576 (Kwilcz)

1745.19/XII. (Krzeszkówko) Tomasz s. IMD. Michała Izbińskiego miecznika sochaczew. i Joanny -- GD. Sebastjan Unrug z Lewic i G. Ewa Hazina z Mnichów cerem. 29/XII.

5577 (Kwilcz)

1751.21/II. (K.) Katarzyna, c. G. (dodane) Bobr'a ekonoma i Marjanny -- GD. Józef Mańkowski z Wituchowa i Gv. Franciszka Mańkowska

5578 (Kwilcz)

1752.10/IX. (Miłostowo) Marjanna c. GD. Stanisł. Obarzankowskiego pos. M. i Franciszki z Urbanowskich -- GD. Stanisław U. i Gv. Kat. Mańkowska z Wituchowa

5579 (Kwilcz)

1695.7/VIII. (Miłostowo) G. Abraham Krzyszkowski z M. x Anna Wierzchaczewska z Rozbitka -- GD. Adam Kwilecki, G. Jan Soszyński, GD. Samuel Zychlinski

5580 (Kwilcz)

1696.6/III. (Orzszkowo) G. Wojciech Łączyński x Zofja Wierzchaczewska z Rozbitka -- G. Malher Kwilecki Stef. Urbanowski, Wojc. Gronowski z Bytynia

5581 (Kwilcz)

1700. (K.) GD. Ludwik Rokoszewski z Rokoszewa x G. Elżb. Kwilecka z K. x GD. Wojc. R. z Wojcieszyna i GD. Tomicki z Objezierza

5582 (Kwilcz)

1701. (K.) G. Michał Orzelski z Dąbrowy x G. Elżb. Rokoszewska z K. -- G. Przecław Potocki klan rogoz., Swiętosław Tomicki, Aleks. Kąsinowski

5583 (Kwilcz)

1704. GD. Tomasz Grochowicki z Czamanina na Kuj. x G. Zofja Jarochowska z Bucza -- GD. Franc. Borkowski sędzia wałec. z Lubosza i GD. Adam Pawłowski z Lwówka, Piotr Kąsinowski z Kobelnik

5584 (Kwilcz)

1704.17/V. GD. Kaz. Marszewski z Bużenina x G. Teresa Mankowska v. z Wituchowa -- G. Samuel Kierski klanic rogoz z Kiekrza i GD. Konst. M. dz. Brodów, Jakób Nieżuchowski dz. Niewierza

5585 (Kwilcz)

1705. (Krzyszkowo) G. Jerzy Kotecki x G. Dorota Zanecka z Rawicza -- sw. nieszl.

5586 (Kwilcz)

1708. (Dw. K.) GD. Antoni Węgorzewski z Głoponi x GD. Ludwika Kwilecka z K. -- G. Jan Orzelski z Sierosławic Krzysztof Zołtowski z Zgierzynka, pos. i Michał Orzelski dz. Dąbrowy

5587 (Kwilcz)

1709. (Lutomek) G. Wojciech Manikowski x Elżb. Kwilecka -- Tom. Grodzicki dz. Nowejwsi, Ponikiewski dz. Rudnic, Rozbicki dz. Rozbitka

5588 (Kwilcz)

1712. (K.) G. Wawrzyniec Zbijewski x G. Teresa Kwilecka -- Konst. Marszewski i Wojc. Swięcicki klan santocki, Jakub Nieżuchowski z Wierzei

5589 (Kwilcz)

1718.23/X. (K.) G. Aleksander Płonczyński x G. Anna Kwilecka -- GMD. Kostnantyn Marszewski z Brodów, Kaz. Mańkowski z Wituchowa

5590 (Kwilcz)

1722.26/V. (K.) GD. Krzysztof Napruszewski x G. Agnieszka Kęszycka -- GD. Aleks. N., GD. Mac. Malechowski, Wojciech Bienkowski

5591 (Kwilcz)

1732.3/VII. (Wituchowo) G. Wojciech Obarzankowski x Ludwika Mankowska -- G. Piotr Pomorski i MI. Łukasz Kwilecki sta mosiński

5592 (Kwilcz)

1744.0/XI-XII. (Miłostowo) I. Michał Izbiński miecznik sochaczewski x Gv. Joanna Gurowska --Maciej Mańkowski z Wituchowa i GD. Adam Lossa z Miłostowa

5593 (Kwilcz)

1753.23/XII. G. Michał Małachowski x G. Kat. Mańkowska -- G. Józef Sczaniecki, Józef Bolesz

5594 (Kwilcz)

1753.26/XI. (Rozbitek) G. Bogusław Aleksander Unrug x G. Konstancja Katarzyna Bukowiecka -- Aleks. U. z Lubosiny i Kalkreyter z Mnichów

5595 (Kwilcz)

1723. † Konstancja z Rożnowskich Kwilecka (ta data z obrazu na galerji w kość.) ż. Adama K.

5596 (Kwilcz)

1725.28/IX. † Antoni Kwilecki s. G. Łukasza K. dz-a K., l. 1 1/2

5597 (Kwilcz)

1740.15/I. (Miłostowo) † GD. Wojc. Witkowski ekonom

5598 (Kwilcz)

1740.29/II. (Krzyszkówko) † GD. Urszula z Zychlińskich Sobocka poch. Sieraków Bernard.

5599 (Kwilcz)

1745.28/IX. † w Dobrojewie IM. Łukasz Kwilecki klan lędzki sta mosiński poch. tu

5600 (Kwilcz)

1750.8/IX. (Wituchowo) † G. Zuzanna Mańkowska v. poch. 13/X. Sieraków bernard.

5601 (Kwilcz)

1752.7/XI. (Wituchowo) † D. Anna Harzewska

5602 (Kwilcz)

1761.15/V. (Wituchowo) * Nepomucyn Antoni s. G. Józefa Mańkowskiego dz-a W. i Teofili Węgorzewskiej -- M. Maciej Mańkowski dziad dziecka i M. Wiktorja z Łąckich Wągorzewska łowczyna pozn., poses. Objezierza

5603 (Kwilcz)

1770.22/XI. (K.) Nepomucena Cecylja, * t. d., c. M. Jana na K. Kwileckiego podkomorzego JKMci i Nepom. z Bielinskich -- m. Józef Bolesz dz. Łężec i Zofja z Twardowskich Niegolewska podczaszyna pozn. z Kąsinowa. † Pozn. 1774.28/XI. poch. Bernard. Pozn.

5604 (Kwilcz)

1771.7/VII. (Miłostowo) Jan Wit Modest, * 30/VI., s. G. And. Prebendowskiego ekon. M. i Karoliny Giderowny -- M. Wit. Pomorski dz. Miłostowa i M. Ludwika z Koszutskich P. Mnichów, Tuczampa pos-a syn z matką

5605 (Kwilcz)

1770.4/II. (Orzeszkowo) Konstancja Apolonja, * 28/I. c. G. Stanisława Lipińskiego ekon. O. i Teresy -- chrz. nieszl.

5606 (Kwilcz)

1771.22/IX. (Miłostowo) * 12/VII., Antoni Jan Nep. Jan Gwalbert s. M. Wita Pomorskiego dz. M. i Petronelli z Ryszewskich -- M. Jan Kwilecki szambel. król. dz. Kw. i Ludwika z Koszutskich P. pos. Mnichów i Tuczampa

5607 (Kwilcz)

1771.27/XII. (K.) Joanna Nep. Wiktorja, * t. d., c. M. Jana na K. Kwileckiego szambel. król. i Nep. Bielińskiej -- G. Franciszka Gorska dzierżawczyni Kurnatowic

5608 (Kwilcz)

1772.23/I. (Orzeszkowo) Xawery Andrzej Ludwik Jan, * 16., s. G. Stanisł. Lipinskiego ekon. i Teresy -- G. Xaw. Urbanowski dz. Chydopsic i G. Ludwika Ziemięcka z Orzeszkowa

5609 (Kwilcz)

1772.14/XI. (Miłostowo) Ludwika Nepomucena Felicjanna, * 13., c. m. Wita pomorskiego dz. M. i Petornelli Ryszewskiej -- chrz. nieszl.

5610 (Kwilcz)

1772.23/XI.(K.) Klemens Alojzy Nepom., * t. d., s. M. Jana Kwileckiego cześnika wschow. i Nep. z Bielińskich -- M. Wiktorja Pierzchlińska skrabnikowa wschow. cerem. 27/XII. X. Michał Rogalinski opat bledzew. Teresa z Zakrzewskich Rogalinska szambelanowa, Wawrzyniec Pierzchliński skarbnik wschowski i Zuzanna Bielińska

5611 (Kwilcz)

1773.8/VIII. (Miłostowo) Józefata Petronella Felicjanna, c. G. Andrzeja Prebendowskiego ekonoma M. i Karoliny Gidlerówny -- M. Petronella Pomorska z M.

5612 (Kwilcz)

1774.27/III. (Orzeszkowo) Józef Benedykt, * 19, s. G. Stanisława Lipińskiego ekon. i Teresy -- chrz. nieszl.

5613 (Kwilcz)

1774.9/V. (Miłostowo) Wawrzyniec Grzegorz * t. d., s. M. Wita Pomorskiego dz-a M. i Petronelli Ryszewskiej -- M. Ma[...] Koszutski i M Ludwika P. z Mnich

5614 (Kwilcz)

1774.15/V. (Międzychód) Franciszka Kat. Weronika, c. G. Sebastjana Boguławskiego pis. cel. skarbu kor. w M. i Marjanny z Dłuzenskich -- M. Jan na Kwilczu Kwilecki cześnik wschowski i M. Ludwika z Koszutskich Pomorska pani d. Mnichy i Tuczamp

5615 (Kwilcz)

1774.19/VI. (K.) Gerwazy Józef Nep. * t. d., s. M. Jana na Kwilczu Kwileckiego cześnika wschw. i Nep. z Bielińskich -- G. Franciszka Gurska pos-a z Kurnatowic

5616 (Kwilcz)

1775.2/IX. (Miłostowo) Rozalja Barb. * 1/IX., c. poprz. [M. Wita Pomorskiego dz-a M. i Petronelli Ryszewskiej] M. Pomorskich -- M. Ant. Białobłocki dz. Krześlic v. Antonina P. z Mnichów

5617 (Kwilcz)

1776.26/II. (K.) Jan Nep. Aleks. * t. d., s. M. poprz. [M. Jana na Kwilczu Kwileckiego i Nep. z Bielińskich] Kwileckich -- M. Ant. Białobłocki dz. Krześlic i Ludwika Pomorska z Mnichów cerem. 8/IV. -- Franc. K. i Teresa ze Sczeniec, stowie wschow. Józef Bolesz i Dorota z Urbanowskich dz-e d. Łęsca

5618 (Kwilcz)

1776.1/X. (K.) ochrzcz. już z wody w Bilczynie na Rusi G. Franciszek Antoni Pierzchliński, s. M. Wawrzyńca P. wojskiego gnieźń. i Wiktorji Lubienieckiej -- ass. IM. Jan Kwilecki klan biechowski, dz. Kw. i Kat. z Raczyń. Radol. chor. wschow.

5619 (Kwilcz)

1776.26/XI. (Miłostowo) Elżbieta Nepomucena, * 19, c. poprz. [M. Wita Pomorskiego dz-a M. i Petronelli Ryszewskiej] M. Pomorskich -- M. Franc. Chełmicki pos. Konina i Nepom. z Bielinskich Kwilecka klanowa biechow. †-a 1777.27/I.

5620 (Kwilcz)

1778.20/I. (Miłostowo) Barbara Rozalja, Felicjana, c. M. poprz. [M. Wita Pomorskiego dz-a M. i Petronelli Ryszewskiej] Pomorskich -- G. Karolina Prebendowska † po 9 dniach

5621 (Kwilcz)

1779.12/VI. (Krzyszkówko) Jan Bapt. Antoni, s. G. Józefa Czarneckiego pos. tej. wsi i Teresy Skotowskiej -- G. Bogusław Haza major w. prus. i Joanna Bogumiła z Unrugów Hazowa pani Lewic

5622 (Kwilcz)

1781.29/IV. (Kurnatowice) Jerzy Antoni Jan Nepomucyn s. G. Melchjora Zdanowicza pos. K. i Wiktorji z Broniszów -- Jan Kwil. klan biechowski i Dorota z Urban. Bolesza z Łęsców

5623 (Kwilcz)

1783.3/VII. (K.) Jan Piotr Paweł, s. G. Walentyna Białkowskiego z dw. Kw. i Kat. -- Jan Kwilecki klan rogozin. z córką Anielą

5624 (Kwilcz)

1783.27/VII. (Miłostowo) Krystyna Anna, c. G. Walentyna Brockier pos. M. i Zuz. de Gierynty - * 25. -- chrz. nieszl.

5625 (Kwilcz)

1784.14/XII. (Mił.) Tomasz Andrzej * 13, s. poprz. [G. Walentyna Brockier i Zuz. de Gierynty] Brocker (ona Zuz. de Gerentin) -- And. Wilkoński klanic krzywiń. pos. Kolna i M. Ludwika Pomorska v. z Mnichów

5626 (Kwilcz)

1785.20/XI. (K.) Marcin Stanisław Kostka, c. N. poprz. [G. Walentyna Białkowskiego z dw. Kw. i Kat.] Białkowskich z dw. K. -- Franc. Rydzyński stolnikowicz pozn. z Podlesia i Gv. Józefa Kwilecka z Objezierza

5627 (Kwilcz)

1787.7/XII. (Gonica) cerem. nad Antoniną l. 5., c. GMD. Jana Goślinowskiego dz. d. Gonica i Brygitty z Trąbczyńskich -- IMD. Jan Kwilecki klan międzyrz. i M. Barb. z Kwilec. Kęszycka wdzina gnieźń.

5628 (Kwilcz)

1787.20/XII. (K.) Walentyn Tomasz * 14, s. N. poprz. [G. Walentyna Białkowskiego z dw. Kw. i Kat.] Białkowskich łowczych dworu K.

5629 (Kwilcz)

1791.22/VI. (Rozbitek Dw.) Alojzja Nep. Karolina, * t. d., c. M. Bogusława Unruga dz-a d. R. i Józefy z Jasińskich -- G. Karol Wład. Unrug i M. Elżb. Mielęcka dz-a d. Międzychód

5630 (Kwilcz)

1793.8/I. (Mechnacz) Nepomucena Joanna Zofja, c. G. Bogusława Unruga dz Rozbitka i Mechnacza i Józefy -- G. Karol Mielęcki dz. d. Międzychód i Zofja U. z Tuczampa G. Karol U. i Teresa Zylinicka pos-a Rozbitka

5631 (Kwilcz)

1794.21/III. (Mechnacz) Karolina Konstancja Deograta, c. MD. Bogusława Unruga dz-a Rozbitka i M. Józefy Jasińskiej -- MD. Szymon Dłużewski cześńik malbor., rewizor międzychodzki i M. Karolina Mielęcka dz-a d. Międzychod., Krzysztof U. i Aleksandra Mielęcka

5632 (Kwilcz)

1757.9/III. (Krzyszkówko) G. Hieronim Bronikowski z Buszewka x G. Henryka Slichtnikowa wd. -- GD. Maciej Sokolnicki z Niewierza Jan Rozbicki z Grodziszczka i Jan Złotnicki z Gralewa

5633 (Kwilcz)

1756.13/IX. indult. G. Jan z Wybranowa Chlebowski x Teofila z Bronikowskich Bukowiecka wd.

5634 (Kwilcz)

1765.13/II. (K.) G. Wojc. Zernicki x G. Teresa Kurowska z dw. K. -- G. Mac. Lewandowski, Melchjor Zdanowicz dworz. Kw. i G. Tomasz Jezierski ekonom orzeszkowski

5635 (Kwilcz)

1769.2/VII. (Orzeszkowo) G. Stanisław Lipiński ek. O. x hon. Teresa wdowa, matka rodziny z dw. O. -- G. Kaz. Sawicki ekonom Kw.

5636 (Kwilcz)

1782.9/IX. (Miłostowo) N. Walentyn Brockier wdowiec pos. M. x v. Zuzanna de Gierinty -- G. G. Jan Kałdowski i Antoni Kaszyński

5637 (Kwilcz)

1762.9/X. † w Dobrojewie IM. Barbara z Lipskich Kwilecka klanowa lędzka, l. 56 poch. tu

5638 (Kwilcz)

1765.29/XI. † w Łagowcu m. l. 2 i mies. 8. Józef, dziecko pierworod. IM. Franc. Kwileckiego sty wschow. sędziego dep. na T. K. poch. tu

5639 (Kwilcz)

1766.15/IV. (K.) † we Wschowie koło 1-go połogu IM. Wiktorja z Gajewskich Kwilecka poch. u bernard. serce 22. tu

5640 (Kwilcz)

1770.10/II. (Miłostowo) † N. Marcin Hulewicz l. 9 sługa we dw. M. chłopiec

5641 (Kwilcz)

1770.16/VIII. (Miłostowo) † Ignacy s. M. Pomorskich

5642 (Kwilcz)

1770.22/IX. (Miłostowo) † Franciszek l. 2., s. G. Prebendowskiego Andrzeja

5643 (Kwilcz)

1771.5/I. (Miłostowo) † Jadwiga l. 3 1/2, c. poprz. [G. Prebendowskiego Andrzeja] Prebendowskiego

5644 (Kwilcz)

1772.17/III. (Miłost.) † Antoni 8 mies., s. poprz. [Wita i Petronelli Ryszewskiej] Pomorskich

5645 (Kwilcz)

1774.30/XI. (K.) † Gerwazy Józef Nepom., s. Jana Kwileckiego cześ. wschow., * 19/VI. r. b.

5646 (Kwilcz)

1777.29/III. † IM. Nepomucena z Bielinskich Kwilecka klanowa biechow. po 1-rocznej chorobie w Poznaniu u doktorów poch. Pozn. Jezuici

5647 (Kwilcz)

1777.22/VI. (Miłostowo) † Rozalja 2 l., c. M. poprz. [Wita i Petronelli Ryszewskiej] Pomorskich

5648 (Kwilcz)

1779.27/XI. (Krzyszkówko) † Antonina, l. 4, c. G. Józefa Czarneckiego pos. K.

5649 (Kwilcz)

1781.12/IV. (Miłostowo) † G. Melchjora z Wolińskich Bröckerowa pos-a M. poch. Sieraków Bernard.

5650 (Kwilcz)

1781.26/VI. (Miłostowo) † Józefa, c. G. Walentyna Bröcker pos. M. poch. Sierak. Bernard.

5651 (Kwilcz)

1787.3/I. poch. tu IMD. Konstanty na Kwilczu Kwilecki chorąży poznański, dz. d. Spławia i in. * 1713.12/VI., przybył do Mosiny do córki swej Barbary z Kwil. Kęszyck. wdziny gnieźn., gdzie zachorował, i po kilku dniach † 1786.24/XII.

5652 (Kwilcz)

1789.14/VI. † IMD. Jan na Kwilczu Kwilecki klan międzyrzecki kaw. O. B. i św. St., dz. d. Kwilcz, Lutomek, Kurnatowice, Wieyce etc. fundator kość. par. w Kw., który od fundamentów wystawił † w Berlinie l. 56 poch. Berlin

5653 (Kwilcz)

1790.13/II. (Zawada) † GD. Anna z Stawiskich 1-o v. Kozierowska 2-o v. Krajewska l. 75, zam. w folw. Z.

5654 (Kwilcz)

1794.3/II. † IM. Franciszek Antoni z Kwilcza Kwilecki klan kaliski, kaw. O. B. i św. St. dz. Wróblewa i in., † wracając z Berlina w wiosce Hasenfeld l. 68 mies.3, dni 19 poch. w Kw. 10/II, jeden z fundatorów tut. kościoła

5655 (Konary)

1810.13/VII. (Goreczki W. dwór) Maksymiljan, * 10/VII. s. MD. Tom. Rakowskiego kapit. i Franciszki z Drogońskich -- MD. Joachim Rakowski mł. i GD. Anna Rynarzewska v.

5656 (Konary)

1711.24/VIII. Bartłomiej Józef, s. MD. Stanisł. Radzikowskiego i Reginy -- MD. Stanisław Niedźwiedzki i MD. Teodora Grudzielska

5657 (Konary)

1718.0/XII., * 18, Otolja Katarzyna Marjanna, c. MGD. Marcina Skaławskiego skarbnika poznań. i MGD. Marjanny Gzowskiej poses. tej parochji -- GD. Andrzej Zakrzewski z par. Pakosławia i MGD. Ludwika z Bielickich ż. Jana Miaskowskiego surrogatora wschow. z Grąbkowa

5658 (Konary)

1720.0/II. * 4. Antonina Teresa Jadwiga, c. poprz. [MGD. Marcina Skaławskiego i MGD. Marjanny Gzowskiej] Skaławskich -- X. Andrzej S. opat wągrowiecki i Teresa z Marszewskich Kierska

5659 (Konary)

1722.6/I. * Adam Melchjor, s. MGD. Stanisł. Leszczyńskiego ekonoma K. i Anny Brodnickiej -- GD. Stanisław Umiński i MGD Magdalena z Gzowskich

5660 (Konary)

1724.2/VII. * Marjanna Anna, c. GD. Józefa Poswiatowskiego (?) i Anny z Zelinskich -- PMGD. Franciszek Skaławski chorąży pozn. i MGD. Marjanna z Gzowskich Skaławska skarbnikowa poznań.

5661 (Konary)

1725.5/II. * Marjanna Dorota, c. MD. poprz. [MGD. Stanisł. Leszczyńskiego i Anny Brodnickiej] Leszczyńskich ekon. K. -- MGD. Michał Węgorzewski z Dłoni i MGD. Marjanna z Gzowskich Skaławska skarbnikowa poznań.

5662 (Konary)

1730.5/II. Dorota Apolonja, c. MGD. Wojc. Słotwińskiego i Franciszki -- X. Wład. Pawłowski prob. Miejskiej Górki i Marjanna Skaławska skarb. pozn. tenut. d. Konary

5663 (Konary)

1731.7/VII. Marcjanna, c. MGD. poprz. [MGD. Wojc. Słotwińskiego i Franciszki] Słotwińskich ekonomów d. K. -- MGD. Rokossowski tenut. d. Golejewka i PMGD. Marjanna z Gzowskich Skaławska

5664 (Konary)

1733.30/III. Marjanna Antonina, c. poprz. [MGD. Wojc. Słotwińskiego i Franciszki] MGD. Słotwińskich -- MGD. Feliks Łoyko Rędziejowski łowczy orszański i panna Antonina Skaławska skarbnikówna poznań.

5665 (Konary)

1754.1/XII. * 11/XI. Marcin Benedykt Andrzej, s. NG. Kazim. Dybysławskiego ekonoma K. i Barb. z Jaruchowskich -- P. Andrzej Mielżyński sta kcyń. dz. Konar i Aniela Zakrzewska z Pakosławia kl. santoc.

5666 (Konary)

1774.4/IV. * 31/III. Balbina Agnieszka Policjanna, c. G. Stanisława Rozanskiego ekonoma K. i Anny -- G. Jakub Matecki ekonom Zytow. i Regina Czechowska ekonomowa Poniecka

5667 (Konary)

1793.23/XI. Andrzej Tomasz, s. GD. Józefa i Jadwigi Stężyńskich ekonomów z K. -- PMD. Piotr Zaręba z Pv. Prowidencją Z. - córką swą

5668 (Konary)

1796.5/IV. * 20/III., Benedykt Wojc., s. G. Tom. Łaznowskiego ekonoma Konar i Marcjanny -- MD. Elżbieta Zarembina poses. wsi Konary

5669 (Konary)

1807.31/XII. Tomasz Sylwester * 28, s. GD. Jana Nepomucena Buszkowskiego ekonoma K. i Kat. -- MD. Jan Nep. Kęszycki pos. d. Sarnowy mł. i MD. v. Franciszka Drogońska

5670 (Konary)

1808.18/XI. (Dw. K.) Pelagja Joanna Elżbieta Prowidencja, * 17/XI. c. MD. Franciszka i Antoniny z Przyjemskich Pomorskich pos. wsi Konary -- RD. Antoni Grudzielski prob. Niepart. i MD. Pomorska dz-a d. Choyno, Stwolno etc.

5671 (Konary)

1809.21/XI., * 5., Leopold Sebastjan s. poprz. [MD. Franciszka i Antoniny z Przyjemskich Pomorskich] Pomorskich -- MD. Piotr Pom. pos. d. Chojno, Podborowo i Barbara z Koczorowskich Bińkowska dz-a d. Mchy

5672 (Konary)

1811.15/IV. ch., a 1808.21/XI. * Marjan (ch. z wody w Rawiczu) s. MD. Jana Nep. Kęszyckiego i Marjanny z Drogońskich -- MD. Józef K. pos. d. Otusz i MD. Magdalena Bojanowska z Krzekotowic

5673 (Konary)

1812.23/IV. (Dw. K.) Jan Nep. * t. d., s. MD. Jana Nep. Kęszyckiego i Marjanny z Drogońskich -- chrz. nieszl.

5674 (Konary)

1820.8/X. * Tomasz Michał Edward Kalikst, s. MD. Tom. Rakowskiego kapit. w. prus. i Franciszki z Drogońskich dz-ów d. Konary Piaski, Zalesie -- MD. Michał Schmeiner kapit. w. prus. i MD. v. Emila R. siostra

5675 (Konary)

1822.10/II. (Dw. K.) Apolonja Teodora Konstancja, * 7/II., c. poprz. [MD. Tom. Rakowskiego i Franciszki z Drogońskich] MD. Rakowskich dz-ów d. Konary Piaski, Zalesie -- MD. Kajetan Kobylinski, b. kapit. w. p. obec. w Pozn. i MD. v. Wiktorja Przysiecka z dw. K.

5676 (Konary)

1823.25/V. Franciszek Xaw. Emiljan, * 23, s. poprz. [MD. Tom. Rakowskiego i Franciszki z Drogońskich] MD. Rakowskich -- MD. Franc. Xaw. Wyganowski z król. pol. d. Patryk dz. MD. Tekla z Drogońskich ż. jego

5677 (Konary)

1825.10/XII. Adelajda Ewa, * t. d. c. poprz. [MD. Tom. Rakowskiego i Franciszki z Drogońskich] Rakowskich -- MD. Maks. R. mł. i Mv. Wiktorja Przysiecka z dw. K.

5678 (Konary)

1723.12/VIII. MG. Franciszek Poklatecki i MG. Anna Teresa Krzyżanowska -- Marcin Skaławski skarbnik poznań., Stanisław Umiński klan krzywiński, Jan Miaskowski podsędek wschowski, Michał Węgorzewski, Antoni Wargowski

5679 (Konary)

1732.24/II. Andrzej Skaławski opat wągrow. daje ślub PMGD. And. Niegolewski, chorążyc wschowski x PMGD. Anna Skaławska v., c. PMGD. Marcina z Rogaczewa Skaławskiego skarb. pozn. i Marjanny z Gzowskich -- Maciej Mycielski klan kaliski Wikloński sta gnieźn.

5680 (Konary)

1738.21/V. I. Franciszek Wilkoński z Zakrzewa klan krzywiński x Iv. Otolja Skałaska skarbnikówna pozn. -- And. Mielżyński sta kcyń. IMD. Jana Lipski miecznik dobrzyń. Prokop Szczaniecki sta gnieźn.

5681 (Konary)

1738.16/VII. MGD. Konstantyn Rogaliński z Golejewka x Iv. Antonina Skaławska skarb. pozn. -- Wilkoński klan krzywiń. i in.

5682 (Konary)

1808.10/I. MD. Jan Nep. Kęszycki pos. d. Sarnowa i Konarzewa mł. x MD. v. Marjanna Krystyna Drogońska -- MD. Anzelm Pomorski dz. Swolna, Choyna, Bogusław Bojanowski pos. Gembic i Krzekotowic

5683 (Konary)

1808.10/I. MD. Tomasz Rakowski kapit. mł. x MD. Franciszka Drogońska v. -- św. jak wyżej

5684 (Konary)

1818.25/XI. (Dw. K.) MD. Józef Szynalski mł. l. 30, kapit. w p., pos. wsi Mamoty, s. MD. Wawrzyńca posesora różnych dóbr †-go i Marjanny z Myszkowskich wdowy mieszk. w m. Pogorzela x MD. Konstancja Płonczyńska l. 25., w K. v., c. MD. Antoniego P. -- MD. Jan Nep. Kęszycki z Konar, MD. Tom. Rakowski kap. z Oczkowic, Wojc. Szatenski z Zalesia

5685 (Konary)

1720.20/II. † dziecko 7 mies. MGD. Leszczyńskich ekon. K.

5686 (Konary)

1729.24/VIII. † MGD. Anna z Brodnickich Leszczyńska l. 35

5687 (Konary)

1789.29/XI. † G. Filip Zakrocki ekonom Konarski

5688 (Konary)

1805.29/I. † MD. Józefa z Cieślińskich Szczawińska blisko połogu wizytując brata rodzonego Daniela C. poses. Konar, zachorowała i po 4 dniach 29/I. †, i 31/I poch. l. 36

5689 (Konary)

1807.8/X. (Dw. K.) † MD. Mateusz Drogoński dz. d. Konary, Oczkowice, Goreczki, Piaski przez 2 i 3 mies. dziedzic, poch. 14/X. w Goruszkach u reformatów

5690 (Konary)

1810.10/I. † Leopold, s. Pomorskich Franc. i Antoniny, 7 tyg. poch. 13

5691 (Konary)

1819.9/XII. (Oczkowice) † Melanja, c. M. Tom. Rakowskiego i Franciszki z Drogońskich, l. 6

5692 (Konary)

1820.3/II. † MD. Marjanna z Drogońskich Kęszycka we dw. K. l. 30 poch. 7/II.

5693 (Konary)

1824.3/VIII. † na folw. Wygoda koło Oczkowic † hon. Józef Ciuromski l. ponad 70, ekonom w różnych miejscach, żonaty

5694 (Konary)

1825.11/XII. † dziecko 1 dzień Adelajda Ewa, c. MD. Tomasza Rakowskiego i Franc. dz-ów K. poch. 12/XII.

5695 (Opalenica)

20/VI. (Op.) Jan Wacław Antoni s. GD. Michała Jaroszewicza ekonoma d. O. i Konstancji -- IMD. Wacław Opalinski ścic śremski i MD. Anna Tysiewiczowa

5696 (Opalenica)

1723.28/I. (Urbanowo) Stefan Baltazar, Andrzej s. GD. Kaz. i Anny Marszewskich -- G. Franc. Koszutski i Barbara Koszutska oboje tenut. z Urbanowa

5697 (Opalenica)

1729.20/III. (Urbanowo) Konstancja c. PMD. Kaz. Malechowskiego klanica kalis. i †-ej po połogu Franciszki ze Strzeleckich -- Maciej Koszutski z Ptaszkowa z żoną

5698 (Opalenica)

1731.13/V. (Urbanowo) Helena c. GD. Kaz. Malachowskiego i Kat. -- G. Piotr Koszucki de Gołembiewo i G. Barb. Kolakoska z St. Urbanowa

5699 (Opalenica)

1733.23/III. Józef Wojciech, s. G. Piotra i Franciszki Strońskich dworz. -- G. Jan Rozycki i G. Anna Wałkonska

5700 (Opalenica)

1742.5/VIII. (Silino) Anna, c. G. Wawrzyńca i Ewy Woyciechowskich -- PMGD. Jan Niegolewski chorążyc wschowski Gv. Kat. Białkowska

5701 (Opalenica)

1742.29/IX. (Op.) Michał Wacław s. PMG. D. Jana Niegolewskiego chorążyca wschow. i Zofji -- X. Marcin Białkowski prob. O. i PMG. D. Kat. z Twardowskich Zakrzewska podczaszyna wschowska

5702 (Opalenica)

1744.28/XII. Jan, s. G. Wojciecha Skotnickiego i Rozalji -- X. Kaz. Zagorski prob. Dokowski GD. N. Bułakowa

5703 (Kościan)

1598.11/X. * 4, Adam, s. GD. Stanisława Szczodrowskiego i GD. Kat. -- GD. Jan S., s. ol. GD. Szczodrowskiego z Szczodrowa i GD. Urszula ż. GD. And. Porczyńskiego a c. ol. GD. Wojciecha Kierzkowskiego z Kościana

5704 (Kościan)

1602.29/VIII. Katarzyna, c. D. Stanisł. Przybińskiego z Punina i Kat. -- And. Porczyński i Anna ż. Walerjana burmistrza

5705 (Kościan)

1621.4/IX. Jan s. GD. Jakuba Skoroszewskiego pisarza gr. kość. i Anny Wierzchowskiej -- G. Kat. Cerekwicka de Garby

5706 (Kościan)

1621.14/XI. Katarzyna, c. GD. Jełowiecki i Zofji -- G. Jan Strzelecki i G. Kat. Malachowska

5707 (Kościan)

1623.19/VIII. Anna, c. GD. Jakóba Skoroszewskiego pis. gr. kość. i Anny Wierzchowskiej -- chrz. nieszl.

5708 (Kościan)

1623.29/VIII. Adam, s. N. Jana Hilinskiego i Małgorzaty -- chrz. nieszl.

5709 (Kościan)

1624.19/IV. Anna c. Jana Cerekwickiego z Kokorzyna i Kat. -- GD. Zbijewski i Jadwiga Ossowska

5710 (Kościan)

1626.6/VII. Paweł, s. GD. Jakuba Skoroszewskiego pisarza kościań. i Anny Wierzchowskiej -- chrz. nieszl.

5711 (Kościan)

1627.10/VIII. Marjanna, c. D. Jana Cerekwickiego z Kokorzyna i Katarzyny Modrzewskiej -- chrz. nieszl.

5712 (Kościan)

1629.6/III. Kazim. s. D. Piotra Kamińskiego podstarość. i Anny -- D. Balt. Strzelecki i Zofja z Ponińska z Ponina

5713 (Kościan)

1649.13/VII. Marjanna c. G. Marcina Seemrucki (?) i Anny -- G. Wojc. Karszecki i Jadwiga Pawłowa

5714 (Kościan)

1653.11/II. Emerencjanna, c. N. And. Grabowskiego i Anny -- Paweł Kamiński tenut. z Ponina i Sękowska z Błociszewa

5715 (Kościan)

1653.9/VIII. Magdalena, c. D. Marcina Seebruckiego pisarza i Anny -- G. Franc. Płaczkowski i Kat. Pisarzewska

5716 (Kościan)

1658.27/XII. Barbara, c. GD. Piotra Sulinskiego z Szczodrowa i Kat. -- G. Wojc. Dambrowski z Ponina

5717 (Kościan)

1662.0/XI. Stanisław s. GD. Władysł. Kurskiego i Barb. z Ponina -- GD. Krzysztof Mieszkowski i D. Konstancja Cerekwicka z Kokorzyna

5718 (Kościan)

1663.29/V. Aleksander, s. GD. Chrzyostoma Skorzeskiego i Anny, ze wsi Kurowo -- G. Stanisław Zakrzewski i Anna Z. z Mikoszewa

5719 (Kościan)

1663.23/VII. Stefan, s. GD. Piotra Sulinskiego i Katarzyny z Szczodr. -- chrz. nieszl.

5720 (Kościan)

1665.5/X. Helena, c. GMD. Jana Korzeniewskiego sty kościań. i Barb. Chrząstowskiej -- G. Zofja Szołdrska

5721 (Kościan)

1667.5/III. Kazimierz, s. G. Jana Kunińskiego i Kat. -- G. Florjan Raduł[...]? żołn. i G. Jadwiga Kierska z Jasienia

5722 (Kościan)

1667.7/VII. Piotr s. N. Chrzyostoma Komorowskiego i Marjanny -- ze wsi Ponino G. Kat. Kunińska

5723 (Kościan)

1668.17/VI. Ewa Joanna, c. MD. Jana Korzeniewskiego sty kościań. i Barbary -- GD. Jerzy Maniecki stolnik kijowski i GD. Marjanna Maniecka wdowa z Piotrkowic

5724 (Kościan)

1672.17/I. Kunegunda Zofja, c. MD. Jana Cerekwickiego sty średz. i Cecylji -- M. Aleks. Wolff sta felinski i G. Kunegunda C. wdowa z Kokorzyna

5725 (Kościan)

1672.20/III. Kazimierz Józef, s. GD. Adama Malachowskiego i Jadwigi z Ponina -- GD. Jan Cerekwicki mł. z Kokorzyna i GD. Kat. Miaskowska z Szczodrowa

5726 (Kościan)

1672.2/VII. Piotr Paweł, s. G.D. Franc. Pawłowskiego i Katarzyny z przedmieścia -- GD. Wojc. Dąbrowski z Ponina i GD. Kunegunda Cerekwicka wd. z Kokorzyna

5727 (Kościan)

1672.27/XII. Łucja Anna, c. GD. Krzysztofa Mieszkowskiego i Kunegundy -- X. Miaskowski opat z Obry i wd. Kunegunda Cerekwicka z Kokorzyna

5728 (Kościan)

1674.2/VI. Anna Petronilla, c. GMD. Jana Cerekwickiego sty średzkiego i Cecylji z Kokorzyna -- GD. Kat. Zachanowska z Kokorzyna

5729 (Kościan)

1675.2/II. Regina, c. G.D. Marcina Bielewskiego z Kurzejgóry i Jadwigi -- chrz. nieszl.

5730 (Kościan)

1725.30/XII. (Godziszewo) * Andrzej s. MGD. Gorzenskiego tenut. tej wsi -- MGD. Aleks Remiszewski murgrabia krakow. i MGD. Teresa Achlerowa regentowa gr. kościańska

5731 (Kościan)

1726.23/III. (K.) Franciszka Marjanna, c. GD. Franciszka Jankowskiego przedtem prefekta wsi Kokorzyn -- MGD. Józef Kaz. Kałęski deputat chor. panc. klana ... i MGD. Dorota Gajewska dz-a Szczodrowa

5732 (Kościan)

1727.0/V. (Godziszewo) Katarzyna Magdalena, c. N. Mikołaja Gorzyńskiego i ... -- PMD. Franciszek Gajewski sta kość. i MD. Dorota Koszucka

5733 (Kościan)

1727.31/VII. (K.) Ignacy Zygmunt Prokop Ulryk, s. MGD. Kazimierza Tomaszewskiego i Cecylji z Chądzyńskich -- MGD. Zygmunt Prokop Achler regent gr. kość. komisarz gen. w w. kalis. i pozn. i Bona z Cerekwickich Zarembina podstol. sieradz.

5734 (Kościan)

1728.15/IV. (Pijanowo) Wojciech s. MD. Wawrzyńca Noskowskiego i MGD. Rozalji -- MGD. Józef Mierzewski i MGD. Jadwiga M.

5735 (Kościan)

1728.14/VI. (K.) Antonina, Magdalena, c. poprz. [MGD. Kazimierza Tomaszewskiego i Cecylji z Chądzyńskich] Tomaszewskich -- MGD. Franc. Przyłuski i M. Krystyna Iłowicka

5736 (Kościan)

1729.0/II. (Nacław) Dorota Barbara, c. GD. Walentyna Niedzielskiego i Barbary -- GD. Zygm. Achler i MGD. Apolonja Złotnicka

5737 (Kościan)

1729.26/IX. (Szczodrowo) Justyna Tekla Dorota, c. GD. Piotra Węgorzewskiego i Anny -- M. Sebastjan Jarczewski i v. Katarzyna Kurczewska

5738 (Kościan)

1734.15/III. (Kurowo) Franciszka, c. G. Sebastjana Gnińskiego i Katarzyny -- GD. Maciej Janiszewski pos. Kurowa i N. Marjanna Grzymska

5739 (Kościan)

1736.21/XII. (Nacław) Lucja Teresa, c. GD. Wojciecha Pińskiego tenut. folw. m. Kościana i Teresy -- G. Teresa Achlerowa regentowa kościańska

5740 (Kościan)

1739.19/V. (Kokorzyno) Marjanna Elżbieta, c. G. Adama Romiszewskiego dz-a K. i Urszuli z Zakrzewskich -- G. Jan ... i Anna ż. jego ze wsi Mikoszki (?)

5741 (Kościan)

1739.1/XI. (Kurzagóra) Marcin Franciszek Xaw., s. M. Antoniego z Błociszewa Gajewskiego sty kość. i Zabelli z Mycielskich -- G. Antoni Przanowski i G. Teresa Pińska

5742 (Kościan)

1740.8/VII. (K.) Jan Alojzy, s. G. Ludwika Nagłowskiego regenta gr. kościań. i Heleny Leś. -- G. Jan Lisowski i Marjanna z Kembłowskich Leśniewska matka (matki?)

5743 (Kościan)

1742.24/VI. Antoni Felicjan, s. G. Ludwika z Nagłowic Nagłowskiego regenta gr. kościań. i Heleny z Leśniewskich -- MGD. Ignacy Nieżychowski dz. obu Długich i MG. Małgorzata Karolina Bojanowska

5744 (Kościan)

1742.12/IX. Justyna, c. N. Józefa i Teresy Radzimińskich wędrowców (peregrini) -- G. Michał Strzałkowski Peregrunus par Orbem[...] i panna Helena

5745 (Kościan)

1744.26/IV. Katarzyna Krystyna, c. G. Ludwika Nagłowskiego regensa gr. kościań. i Hel. Leśniewskiej -- M. Franciszek Błociszewski starosta grojecki i G. Krystyna z Marszewskich Zakrzewska pos. Gryżyny

5746 (Kościan)

1745.29/IX. (Kurowo) Michał Stanisław s. G. Józefa Skwarskiego i Krystyny ekonomów -- G. Teodor Kropiniński ek. z Racatu i Marjanna Kośmidrowa z Kurowa

5747 (Kościan)

1746.14/IV. (Kokorzyno) Katarzyna Anna, c. G. Adama Romiszowskiego dz-a Kokorzyna i Urszuli z Zakrzewskich -- G. Bartłom. Markowski z ż. Zofją

5748 (Kościan)

1749.8/VI. (Godziszewo) Antoni Jan s. GD. Franciszka Strzyżewskiego i Anny -- IMD. Paweł Zbijewski dz. Kokorzyno i MGD. Kat. z Zukowskich Gruszczyńska z Jasienia

5749 (Kościan)

1753.21/IV. (Kokorzyno) Wojciech Jakub Flrojan, s. G. Antoniego Dąbrowskiego ekonoma Kokorzyńskiego i Teresy -- MD. Apolinary Zbijewski podsędkowicz poznań. i MD. Franciszka Zb. miecznikowiczowa poznań.

5750 (Kościan)

1754.7/IV. (K.) Marjanna Ludwina c. G. Jakuba i Elżb. Miskiewiczow ekon. w Mikoszkach -- ona z domu Michlicka -- chrz. nieszl.

5751 (Kościan)

1753.6/X. (Kurowo) * a ch. 13/X. Antoni Adam Bruno, s. G. Anny i Józefa Broniszów komisarzów d. Ks. Jabłonowskiego wdy rawskiego cerem. 1754.6/II. w kaplicy w Racacie ass. X. Dorota Jabłonowska i Wład. Szołdrski wda inowrocławski i GWP

5752 (Kościan)

1755.9/V. Nepomucena Marjanna c. poprz. [G. Anny i Józefa Broniszów] G. z Paradyża Broniszów -- Gv. Wiktroja Jaszczotówna (matka dzieci z domu Chociszewska)

5753 (Kościan)

1756.13/VIII. (Kokorzyno) Klara Zuzanna Elżbieta, c. G. Józefa Dąbrowskiego i Teresy ekonomów w [...] -- MG. Paweł Zbijewski miecznik pozn. i Franciszka Zbijewska małż. pos-owie Kokorzyna i in. dóbr

5754 (Kościan)

1757.22/XI. (Kurowo) Ksawery, s. poprz. [G. Anny i Józefa Broniszów] z Paradyża Broniszów -- chrz. nieszl., cerem. 1766. X. A. Jabłonowski z żoną

5755 (Kościan)

1760.13/VII. (K.) Stanisław Józef, s. G. Józefa i Kat. z Ptaszyńskch Kosińskich -- G. Adam Konst. Mielęcki

5756 (Kościan)

1761.30/VIII. Anna Magdalena c. G. Wawrzyńca i Anny Otuskich z dóbr Gorzykowo woj. kalis. -- G. Kaz. i Jadwiga Mąkowscy z Sepienka

5757 (Kościan)

1769.29/VII. (Kokorzyn) Marjanna Joanna Małgorzata Emiljanna, c. MD. Zaremby i Wiktorji ze Zbijewskich -- M. Paweł Rola Zb. i ż. jego Franciszka dziadowie dziecka, łowczostwo pozn. pos. d. Kokorzyno

5758 (Kościan)

1770.11/IV. (Nacław) Wojciech Leon s. G. Izydora Jagodzińskiego i Franciszki (dod. "de Szuberskie") dod. też, dz-ów i pos. folw. i wsi Nacław -- G. Stanisław Dobrosławski wiceregent gr. kość.

5759 (Kościan)

1770.20/VII. (z wody 1768.5/V.) Aleksander, s. G. Michała i Antoniny z Jarochowskich Przepałkowskich -- M. Aleks. Bojanowski i Katarzyna Gruszczyńsa sędz. wałec., etc.

5760 (Kościan)

1769.31/VII. (Pijanowo) Ignacy, s. G. Anton. Walickiego tenut. folw. Pijanow. i Reginy cerem. 1777.24/IV. -- GD. Stanisław Dobrosławski wiceregens. gr. i Teofila W. v.

5761 (Kościan)

1771.6/I. Kasper, s. G. Antoniego Walickiego i Reginy pos. folw. Pianowo -- G. Jan Kozierowski i v. Teofila W. cerem. 1777.24/IV. -- G. Ignacy Drow i Anna Skrzydlewska

5762 (Kościan)

1773.22/X. Anna, c. poprz. [G. Antoniego Walicskiego i Reginy] Walickich -- G. Józef Kozierowski i Teofila W.

5763 (Kościan)

1775.8/X. (Pianowo) Franciszek s. G. Michała Woyciechowskiego i Franciszki tenut. folw. proboszcz. -- G. Franciszek Dahner tenut. i komisarz d. Karczewo i Katarzyna Kowalska

5764 (Kościan)

1779.8/X. (Kokorzyn) Marek Marceli Xawery, s. M. Marcina Zaremby gen. w. kor. i Wiktorji ze Zbijewskich -- G. Jan Dąbrowski i Teresa D.

5765 (Kościan)

1780.1/V. (Ponin) Stanisława Franciszka, c. G. Ignacego Rybickiego i Xawery - tenut. wsi P. - 1780.6/V. cerem. dodane imię Konstancja -- MD. Hipolit Rogalinski i z Zakrzewskich Zakrzewska z Białcza

5766 (Kościan)

1780.10/X. (Szczodrowo) Brygida Jadwiga Józefa Teresa, c. G. Izydora Jagodzińskiego i Franciszki - tenut. wsi Szcz. -- G. Jan Kozierowski suscept. w kancel. gr. kość. i Kat. Krajewska tenut. wsi Czarnkowo

5767 (Kościan)

1781.28/VIII. (K.) Franciszka, c. G. Michała Perro i Justyny z Dąbrowskich w regimencie wojsk. -- N. Józef Junge por. i panna Helena D. z Kokorzyna

5768 (Kościan)

1782.1/IX. (Kokorzyn) bl. Adam i Ewa s. i c. G. And. i Anny Tarnowskich ekonomów K. -- M. Józef i Franciszka z Objezierskich Wielowieyscy dz-e d. Kokorzyn małż.

5769 (Kościan)

1782.31/XII. (Kokorzyn) Sylwester Antoni Stanisław, s. M. Józefa i Franciszki z Objezierskich WIelowieyskich pos. d. K. -- Andrzej Sikorski i Marjanna Dąbrowska

5770 (Kościan)

1783.24/VIII. (K.) Ludwik Antoni, s. G. Stanisł. Milewskiego podchorąż. reg. X. Franc. Sułk. i Elżbiety akatol. -- G. Józef Pawłowski pos. d. Kokorzyna i G. v. Elżb. Dąbrowska

5771 (Kościan)

1784.2/VII. (K.) cerem.Józef Maciej Kaz., s. M. Stanisława i Heleny z Herstopskich Dobrosławskich regentów gr. kościań. -- X. Antoni Jabłonowski klan krakow. i ż. Tekla z Czapliców J.

5772 (Kościan)

1785.28/VIII. (Kurzagóra) Rozalja c. G. Michała i kat. Ręszyckich ekonomów z Kurzej Góry -- G. Michał Jagodziński i Petronilla Cichorzewska

5773 (Kościan)

1788.14/XII. (K.) Damazy Józef s. M. Wincentego i Joanny z Sachertów Podczaskich kapit. w. k. -- M. Józef Drwęski regens zs. pozn. i Apolonja Gorzeńska

5774 (Kościan)

1793.14/II. (Szczodrowo) Ludwika Józefa, c. G. Jana Dąbrowskiego i Kat. z Żychlinskich - poses. folw. Pijanowo-Widziszewo -- G. Antoni Żychliński, Anna z Dziergowskich Z. dziecka babka Xaw. i Marjanna ZZ.

5775 (Kościan)

1793.3/IX. (Kurowo) Anna Róża, c. M. Stanisł. i Heleny z Herstopskich Dobrosławskich regentów gr. kość. zastaw. pos. wsi K. -- IR. Józef Zakrzewski curat. w Oborzyskach i M. Nepomucena z Niegolewskich Mierzewska wojska kaliska (akt przekreślony)

5776 (Kościan)

1794.28/III. (Pijanowo) Józef, s. poprz. [G. Jana Dąbrowskiego i Kat. z Żychlinskich] G. Dąbrowskich -- G. Antoni i Marjanna Zychlińscy

5777 (Kościan)

1794.3/IV. (K.) Wincenty Józef Franc. s. G. Jana Nep. Rupniewskiego i Wiktorji z Kozłowskich poses. cz. Podrzecza -- chrz. nieszl.

5778 (Kościan)

1800.7/X. (Kiałczewo) Regina, c. G. Urbana Mniewskiego (jak mówią chrzestni) i Anny z Głowackich, inquilinów z Kiałczewa, * 5, -- chrz. nieszl.

5779 (Kościan)

1802.4/XI. (Kurzagóra) Marcjanna c. G. (jak jest publiczną opinją) Jana Czerwińskiego inqui. w K. i Jadwigi de Kucziak * 3. -- chrz. nieszl.

5780 (Kościan)

1803.31/III. (Szczodrowo) Marjanna c. G. Franc. Xaw. Zychlińskiego i Antoniny z Trzebińskich dz-ów Szcz. * 30 -- G. Kordula T. z Drzeczkowa ciotka dziecka

5781 (Kościan)

1804.21/V. (Szczodrowo) Stanisław Jan Nepom., s. G. poprz. [G. Franc. Xaw. Zychlińskiego i Antoniny z Trzebińskich] Zychlińskich dz-ów Szcz. * 6. -- G. Józef Dobrosławski z Kurowa i Józefa Dąbrowska v. z Pijanowa

5782 (Kościan)

1804.9/IX. (Kurzagóra) Tekla Konstancja, c. G. Daniela Cetkowskiego urodz. w woj. kujaw., i Anny ze Stoinskich, służących we dw. K. * 7. -- G. Bernard Kopa pos. wsi Parsko i N. Konstancja Wałkowska v. z dw. Kurzagóra

5783 (Kościan)

1804.10/IX. (Kurzagóra) Franciszek Walerjan, s. G. Franciszka Wałkowskiego i Konst. Sadowskiej komisarzy stwa kościań. * 10. -- M. Józef Moszczeński pos. Rogaczewa i IM. Marjanna Chłapowska ścina kościań.

5784 (Kościan)

1805.5/II. (Szczodrowo) Marjanna Konstancja Tekla, c. poprz. [G. Franc. Xaw. Zychlińskiego i Antoniny z Trzebińskich] Zychlińskich * 1803.30/III. i ochrzcz. z wody teraz ceremonja -- MD. Franciszek i Kat. z Trzebińskich Pruscy

5785 (Kościan)

1806.31/III. (Szczodrowo) Balbina c. poprz. [G. Franc. Xaw. Zychlińskiego i Antoniny z Trzebińskich] G. Zychlińskich * 28. -- G. Józefa Dąbrowska v.

5786 (Kościan)

1806.27/VII. (Kurzagóra) Anna c. G. Jana Czerwińskiego (c. ol. Cz.-go) i Jadwigi Brzezińskiej * 26. -- Maciej B. z K. i Barb. Dunayka z Kurowa

5787 (Kościan)

1670.6/X. G. Adam Malachowski x Jadwiga wd., oboje z Ponina -- św. nieszl.

5788 (Kościan)

1684.27/XI. GD. Marcin Woźnicki x GD. Barbara Dąbrowska dz-a Ponina -- GD. Łuk. Gajewski, GD. Bartłomiej Korytowski, GD. Stanisław Rokossowski

5789 (Kościan)

1693.2/II. G. Zygmunt Achler regent kancel. wschow. x Anna Godoroska wdowa po Wojc. Godor. burmistrzu kościań. (To Zygmunt Prokop A. 1703.3/VII. regent gr. kość.) -- chrz. nieszl.

5790 (Kościan)

1716.25/II. N. Wojc. Tymieniecki x Anna Witkowska wd. -- N. Józef Koczorowski tenut. stwa kość. i N. Jerzy Zalasiński (?)

5791 (Kościan)

1735.19/XI. (K.) G. Kasper Krzywokolski x panna Bobowska z m. Kość. -- chrz. nieszl.

5792 (Kościan)

1752.29/VI. (Kokorzyn) G. Antoni Dąbrowski x Teresa Psarska -- GMD. Paweł Zbijewski miecznik pozn.

5793 (Kościan)

1759.26/XI. (K.) G. Kazimierz Trumpczyński porucznik wojsk. mosk. i panna Kat. Danckierowna -- G. Myślinski ekonom stwa kość.

5794 (Kościan)

1764.25/XI. (K.) G. Ludwik Nagłowski regent gr. kość. wd. x G. Katarzyna Ziołkowska v. -- GD. Jan Kozierowski wiceregent, MD. Malczewska

5795 (Kościan)

1764.1/III. (K.) G. Jakób Bronisz x Kat. Nagłowska v. -- M. Paweł Zbijewski miecznik poznański Franciszek B. stryj jego

5796 (Kościan)

1767.6/VII. (Kokorzyn) M. Teodor Wysocki sędzia kruświcki x Wiktorja Zbijewska v. łowczanka pozn. -- Jej ojciec Paweł Z. łowczy pozn., Piotr kapitan Zb.

5797 (Kościan)

1768.16/II. (Kokorzyn) M. Marcin Zaremba x Wiktorja z Zbijewskich Wysocka wd. -- Paweł Zb. ojciec, łowczy p., Ludwik Nagłowski regent gr. kość. etc.

5798 (Kościan)

1782.15/IV. (Kokorzyn) G. Bogusław de Wedelstedt ofic. w. kor. x v. Helena Dąbrowska c. o. Anton. D. i Teresy z Psarskich -- G. Michał Krokowski chor. w. k. i Jan D. jej brat

5799 (Kościan)

1788.25/VI. Zefiryn (Sephirin) Rogaliński x Józefa ze Szczanieckich Skoroszewska rozw. -- Wacł. Zakrzewski klan nakielski Sylwester Z. pis. gr. kość. Hipolit R., Kaz. Kierski etc.

5800 (Kościan)

1790.23/XI. (Kurzagóra) G. Ignacy Walicki x Rozalja Jagodzinska v., c. Izydora i Franciszki z Szuberskich -- G. Stanisł. Dobrosławski regent gr. kość., Franc. Mieczkowski, Hipolit Rupniewski Benon Cetkowski

5801 (Kościan)

1792.12/II. (Szczodrowo) G. Jan Dąbrowski x Kat. Żychlińska c. O. Franc. i Anny z Dzierzgowskich dz-ów Szczodrowa, v. -- g. Józef Dzierzgowski, Antoni Z., etc.

5802 (Kościan)

1799.7/XI. (Kurzagóra) G. Jan Czerwiński mł. * w Kórniku s. ol. Mac. Reginy i inquil. z Kórnika x Jadwiga Kucianka, v. * w Mosinie, c. O. Kaz. i Reginy i nquil z Mos., on 27, ona 18,

5803 (Kościan)

1805.14/X. (K.) G. Michał Rybinski, s. G. Mich. i Kunegundy ze Strzegockich, z woj. pozn., ekonom wsi Sierpowo, l. 30 mł. x Rozalja Lesinska, c. opatrz. Ludwika i Elżb. z Niklewiczów obyw. kość. l. 30 -- św. nieszl.

5804 (Kościan)

1807.8/VI. (K.) G. Antoni Załęcki z Ukrainy, s. O. Jana i Hel. z Poniatowskich, wachmistrz w. p. x Juljanna Bryczyńska, c. Stan. i Teresy ze Wschowy v., on. 36, ona 18 -- M. Onufry Swięcicki ofic. w. p., etc.

5805 (Kościan)

1669.14/III. poch. IMD. Marcin Boddęmski kanonik pozn. † w. Pozn. a poch. w kość. 14/III. jako prob. tut.

5806 (Kościan)

1671.23/II. poch. G. Stanisław Kamiński zabity

5807 (Kościan)

1675.30/XI. † IRP. Stefan Korzeniewski prob. kość. poch. 23/XII.

5808 (Kościan)

1685.11/IV. † Władysław s. GD. Bartłomieja Korytowskiego

5809 (Kościan)

1692.28/V. poległ w pojedynku G. Jan Rudzki ryc. z pod. znaku bpa chełmińskiego w Zernikach

5810 (Kościan)

1694.10/IV. † MGD. Bartłonmiej Korytowski tenut. d. król. Kurzagóra, Bankowo i Grodztwo poch. Bernard. Pozn.

5811 (Kościan)

1698.13/X. † GD. Barbara Skibicka matka X. Stanisława proboszcz św. Ducha za Murami

5812 (Kościan)

1704.26/II. † X. Teodor Korzeniewski archidjakon pszczewki, kanonik poznań., prob. kościań. fundator ołt. Narodz. Chrystusa, proboszcz l. 27, † 26/II. w Pozn.

5813 (Kościan)

1714.11/III. † Anna Achlerka (!) regentowa kościańska

5814 (Kościan)

1716.13/V. † G. Michał Ciecierski z Kokorzyna

5815 (Kościan)

1723.14/VIII. † GD. Barbara Tomaszewska celniczka kościań. poch. Dominik. Kość.

5816 (Kościan)

1736.13/XII. (K.) † G. Zygmunt Achler regent gr. kość. l. ok. 70

5817 (Kościan)

1737.8/III. (K.) † G. Barbara Ossowaska l. 45

5818 (Kościan)

1737.10/III. (K.) † G. Teresa Achlerowa regentowa gr. kość. l. 53

5819 (Kościan)

1751.22/I. (K.) † GD. Mikołaj Olszewski poch. Bernard.

5820 (Kościan)

1751.8/IX. (Kokorzyn) † GD. Konstan. matka G. Franciszki Zbijewskiej l. ok. 70, poch. Osieczna Reform.

5821 (Kościan)

1761.22/XII. (K.) † G. Teodor Bołbott. viceregent gr. kość. i komisarz województw.

5822 (Kościan)

1770.26/II. (Kościan) † GD. Zofja z Marszewskich Karznicka l. 70 poch. Bernard. Kościań.

5823 (Kościan)

1775.15/IX. (K.) † GD. Kozierowska l. ok. 69 poch. Bernard.

5824 (Kościan)

1776.19/VII. (Kokorzyn) † GM. Paweł Rola Zbijewski łowczy poznański l. ok. 70, poch. Górka Lubińska kościół benedyktynów wedle swej woli

5825 (Kościan)

1780.9/V. (K.) † w K. IM. Stanisł. Chłapowski klan międzyrzecki, nagle gdy jechał z Turwi do Kościana, dla sprawy w kancel. grodz. na drodze koło wiatraka kościan. tknięty paraliżem, dowieziony do Kość. tu w domu mieszczanina † poch. Bernard. Kość.

5826 (Kościan)

1781.23/VI. (Szczodrowo) † D. Franciszka z Szuberskich Jagodzinska l. 44

5827 (Kościan)

1786.13/II. † córka M. Podczaskich kapit. w reg. X. Sułk. l. 4

5828 (Kościan)

1786.21/III. † Petronella, c. M. Józefa i Franciszki z Objezierskich Wielowieyskich 1 rok.

5829 (Kościan)

1787.26/IV. (Szczodrowo) † Feliks, l. 5, s. O. G. Frnac. Zychlinskiego i Anny z Dzierzgowskich dz-ów Sz. poch. 27, a 30/IV. †-a siostra tego Feliksa, Franciszka Z. w r. 7-ym

5830 (Kościan)

1790.20/I. (Ponino) † M. Franc. Gorzenski pos. wsi Ponino zastawny w 75-ym r. ż., poch. 23

5831 (Kościan)

1795.25/VII. (Grabonok) † G. Wilkoński dz. Grabonoka l. 46, poch. dominikanie. Przyjechał do doktora dla puchliny

5832 (Kościan)

1798.4/III. † (Pijanowo) M. Antoni Zychlinskic mł., s. Franciszka i Anny, tenutariusz folw. m. Kościana † w Sierakowie l. 35, poch. dominik.

5833 (Kościan)

1798.20/VI. (K.) † G. Mateusz Czerwiński l. 71

5834 (Kościan)

1799.4/VII. (Kokorzyn) † M. Mierzewski wojski większy woj. kalisk., pos. d. K. † m. l. 73, poch. Bernard. Kość. suchoty

5835 (Kościan)

1800.18/XII. (K.) † G. Juljanna Bibjanna Apolonja z Mielęckich Koszutska, ol. Piotrowa dz-a * Gębice, † m. l. 70, poch. Dominik. Kość.

5836 (Kościan)

1805.17/IV. (Szczodrowo) † l. 2., Marjanna, c. M. Xaw. i Ant. z Trzebinskich Zychlinskich

5837 (Kościan)

1807.1/II. (K.) † G. Jan Kozierowski l. 80 paraliż poch. bernardyni

5838 (Kościan)

1807.15/VII. (K.) † M. Hieronima z Radońskich Gorzeńska w r. ż. 22., suchoty poch. 17 w Grodzisku

5839 (Kościan)

1808.19/VIII. (Szczodrowo) † Florentyna, c. poprz. [M. Xaw. i Ant. z Trzebinskich] Zychlinskich 9 mies. suchoty

5840 (Kościan)

1812.14/XI. (Kokorzyn) † M. Jan Swięcicki dz. Kokorzyna, l. ok. 68 poch. 20 w dziedz. swym mieścia Zernikach dokąd z parafii kość. przewieziony

5841 (Koźmin)

1636.30/III., * 16, Stanisław Łukasz s. I. Stanisława z Przymy Przyjemskiego M. N. K., GWP, i Anny z Bnina -- Łukasz Opalinski sta poniedzki i Teresa z Czarnkowa Opalinska ścina śremska

5842 (Koźmin)

1637.21/IV. Władysław Wojciech, s. poprz. [J. Stanisława z Przymy Przyjemskiego i Anny z Bnina] Przyjemskich -- PMD.Piotr Opalinski podkomorzy kaliski i Franc. Opalinska wdzina pozn.

5843 (Koźmin)

1639.4/XII. Katarzyna, c. poprz. [J. Stanisława z Przymy Przyjemskiego i Anny z Bnina] Przyjemskich -- Piotr z Bn. Opal. stol. kor. i Zofja wdz. opal.

5844 (Koźmin)

1644.11/II. Władysław, s. G. Jakóba Glinki praesidis Cozminen i Anny -- IGD. Władysław Leszczyński i Marszałkowa Anna Przyjemska

5845 (Koźmin)

1648.28/X. Stanisław, s. MD. Jakuba Glinki podstarość. koźmin. i Anny -- And. Przyjemski i N. Drzewiecka

5846 (Koźmin)

1649.2/VII. Franciszka, c. N. D. Mikoł. Drozynskiego i Zofji -- Nv. Anna Wysocka

5847 (Koźmin)

1654.7/IX. Marjanna, c. D. Jerzego Horski'ego (Choińskiego) i Marjanny -- Ewa Przyborowska

5848 (Koźmin)

1656.3/XII. Stanisław, s. N. Wojc. Golembowskiego i Zofji -- N. And. Pachowski i N. Barb. Chęszka

5849 (Koźmin)

1655.8/VIII. Rafał Adrjan, c. IMD. Maksymiljana Miaskowskiego klana krzywiń. z powodu najazdu Szwedów, mieszk. w zamku koźmiń. i Urszuli Miaskowskiej -- GD. Stefan Czeski i Nv. Rydzyńska

5850 (Koźmin)

1655.29/VIII. Wojciech, s. NGD. Andrzeja Kossowskiego -- GD. Maciej Biskupski i GD. Dorota Słonecka

5851 (Koźmin)

1655.29/IX. Krystyna, c. GD. Stefan Czeskiego i G. Barbary Cz. -- GD. Krzysztof Mycielski i Joanna zakon.

5852 (Koźmin)

1661.11/VI. Ewa Katarzyna, c. Andrzeja dziedzica Koźmina z Przymy Przyjemskiego i Doroty chorążych kaliskich -- GD. Andrzej Pączkowski i ID. Katarzyna p. [...] klanica lęczyckiego (lędzkiego)

5853 (Koźmin)

1679.20/III. amniwersan I. chorąży woj. kalis. (Przyjemskiego)

5854 (Koźmin)

1681.26/I. † Gv. Małgorzata Chwalikowska poch. bernadryni

5855 (Koźmin)

1633.26/XI. MGD. Mikoł. Polewicz x Gv. Jadwiga Ruchocka -- MD. Andrzej Podleski Załuskowski Drzeski, Mik. Trampczyński

5856 (Koźmin)

1640.11/II. poch. Władysław, s. ID. Marszałka (Przyjemskiego)

5857 (Koźmin)

1686.2/VII. † GD. Elżbieta Brodnicka ż. GD. "Praesidis Ill. Drun Heredis" poch. u Bernard.

5858 (Koźmin)

1696.29/IX. † Perisllentnis hrabia Lesczyński

5859 (Koźmin)

1698.11/II. † G. Gosczyński

5860 (Koźmin)

1698.22/X. † G. Anna Strzycka wdowa

5861 (Koźmin)

1699.12/II. † I. Władysław Przyjemski wda kaliski

5862 (Koźmin)

1705.2/VIII. † PMD. Katarzyna Kretkowska dz-a Koźm. dobrodz. kościoła

5863 (Koźmin)

1706.5/I. † MD. Jan Mościcki ekonom Jana Sapiehy sty bobrujsk.

5864 (Koźmin)

1707.0/IV. † † MD. Anna Olewinska MD. Helena Prazmowska GD. Stanisł. Gołecki

5865 (Koźmin)

1712.18/XII. † M. Zofja Stefańska

5866 (Koźmin)

1717.2/VIII. † Anna, c. M. Franciszka Cisowskiego

5867 (Koźmin)

1723.0/VIII. † MGD. Stanisław Radoński tenut. wsi Staniew poch. Bernard.

5868 (Koźmin)

1727.5/II. † GD. Józef Olsztanowski (!) Zabity przez sługę G. Przespolewskiej

5869 (Koźmin)

1730.23/II. † w Rawiczu PMD. Jan Sapieha feldmarszałek Moskiewski sta bobrujski, dz. Koźmina poch. Radlin

5870 (Koźmin)

1730.29/IV. † X. Maciej Chełmicki primicerius i kantor kat. pozn. archidjakon i ofic. kaliski, prob. K. Dep. na T. K., † we wsi Raszewy poch. kat. pozn.

5871 (Koźmin)

1730.10/VII. † MD. Mikołaj Cielmowski Nob.

5872 (Koźmin)

1730.5/X. † Hjacynt, s. PMD. Piotra Sapiehy sty wschow., poch. Radlin

5873 (Koźmin)

1732.6/XI. † MD. Kat. Wazyńska Nob.

5874 (Koźmin)

1733.5/III. † GD. Michał Ostaszeski dworzanin

5875 (Koźmin)

1734.10/IV. † MD. Stefan Hryniewiecki, poch. Bernard.

5876 (Koźmin)

1734.25/XI. † X. Władysław Przyjemski kanonik kat. pozn. prob. koźmiński poch. kat. pozn.

5877 (Koźmin)

1734.28/XI. † G. Władysław Malczewski

5878 (Koźmin)

1737.0/IV. † GD. Jan Dobczyński

5879 (Koźmin)

1739.7/I. † ID. Zofja Sapieżyna stolnikowa W. X. L. ścina zdzitowska, sokołowska wieluńska, poch. 9 u Bernard. Koźmin.

5880 (Koźmin)

1739.7/IV. † G. Marcin Marszewski sługa dworski w fowl. Orla

5881 (Koźmin)

1741.25/V. † G. Andrzej Kurczewski poch. Reform. Kalisz

5882 (Koźmin)

1748.27/I. (K.) † G. Kazim. Gaszyński leśniczy w Lesie "Zwiomik", sługa dw. koźmiń.

5883 (Książ)

1634.7/X. Stanisław, s. N. Adama Zabińskiego famulusa GD. Stefana Trąpczyńskiego i Zofji, służącej pana Zabiń. nieślubne

5884 (Książ)

1635.4/XI. Anna, c. N. Stanisława Kamienskiego i Zofji -- NGD. Stefana Trąpczyński i N. Kat. siostra jego

5885 (Książ)

1636.13/VII. Jakub Władysław, s. NGD. Stefana Trąpczyńskiego dziedzica K. i Barb. Strykowskiej -- GD. Anna z Kościelca Grudzińska

5886 (Książ)

1645.15/I. (K.) Teresa, c. ND. Macieja Ostrowskiego i N. Zofji -- M. Stanisław Jaranowski

5887 (Książ)

1647.8/IX. Marjanna (z Gogolewa) c. GD. Stefana Taranowieckiego i GD. Dorty -- chrz. nieszl.

5888 (Książ)

1650.17/X. Andrzej, s. NGD. Franciszka Słupskiego i NGD. Marjanny Gurzenskiej -- NGD. Choinski i GD. Zofja Grabska

5889 (Książ)

1650.23/X. Franciszek s. poprz. [N. Macieja Ostrowskiego i N. Zofji] ND. Ostrowskich -- chrz. nieszl.

5890 (Książ)

1651.24/VII. Franciszek Jan, s. G. Wojc. Kolnickiego i Kat. z Grudny -- G. Jerzy Kaczkowski i Marjanna Grudzińska babka swa

5891 (Książ)

1652m.28/VI.-a 11/VIII. ch. Helena c. poprz. [G. Wojc. Kolnickiego i Kat. z Grudny] Kolnickich † 11/VIII. -- GN. Iwinski i Amrajnna Słupska

5892 (Książ)

1655.30/V. Jadwiga Ewa, c. G. Franciszka z Boguszyna Słupskiego i Marjanny -- GD. Dorota z Rudnickich Choinska

5893 (Książ)

1650.23/I. Jan, s. G. Wojciecha z Nowegomiasta Kolnickiego i Kat. z Grudny -- G. Łukasz Szamarzewski i G. Anna Cielecka

5894 (Książ)

1657.6/VI. bl., G. Krzysztofa Osuchowskiego i Sop... jedno S... -- G. Kat. Sadowska 2-gie Urszula: G. Marjanna Bączkiewiczówna

5895 (Książ)

1658.8/IV. Wojciech Stanisław, s. G. Stefana Otta Trampczyńskiego i Teodory z Kurska -- RD. Paweł Suski kanonik kamieniecki prob. mchowski i G. Magdalena Kurska wojska poznańska

5896 (Książ)

1658.16/VIII. (Zaborowo) Anna Elżb., c. poprz. [G. Wojciecha Kolnickiego i Kat. z Grudny] G. Kolnickich -- G. Skrobiszewski i G. Marjanna Słupska

5897 (Książ)

1659.3/VIII. Jan, s. Macieja Droszewskiego i Doroty -- Wojc. Kolnicki, Marjanna Naramowska

5898 (Książ)

1659.21/IX. Teresa Marjanna c. GD. poprz. [G. Wojciecha Kolnickiego i Kat. z Grudny] Kolnickich -- G. Zyg. Rokosewski i GD. Helena Grudzinska w Konarskim

5899 (Książ)

1660.28/II. Teresa Teofila, c. GD. Zygmunta Rokoszewskiego z Zaborowa i GD. Elżbiety -- G. Wojc. Kolnicki i Marjanna Naramowska

5900 (Książ)

1662.11/IX. Chryzostom, s. N. Jana Biernackiego i Marjanny -- N. Jan Drzewiecki i Teodora Trąmpczyńska z Książa

5901 (Książ)

1663.4/XI. Konstancja, c. N. Wojc. Kolnickiego z Konarskiego i Kat. Grudzinskiej -- Piotr Chociszewski Teofila Siekierecka

5902 (Książ)

1664.25/V. Anna Petronella, c. G. Stefana i Teodory Trampczyńskich -- X. Marjan Kurski sufragan poznański Stanisław Kurski i Kat. Chociszewska

5903 (Książ)

1675.17/I. Andrzej Antoni (z Zawor) s. GD. Jakuba Cieleckiego i G. Marjanny -- Gv. Elżbieta Chłapowska (?)

5904 (Książ)

1676.6/XII. Mikołaj Stefan (z Konarskiego) s. G. Stanisł. Rossnoskiego (?) i Barb.

5905 (Książ)

1677.2(.)/VI. Maciej Antoni, s. GD. Benedykta Zakrzewskiego i GD. Teresy -- GD. Maciej Mieszkowski i GD. Teodora Trąmpczyńska

5906 (Książ)

1677.25/XI. Mikołaj Andrzej, s. GD. Mikoł. Borkowskiego i GD. Zofji -- opat z Obry i Teodora Trąmp.

5907 (Książ)

1680.1/I. Anna, c. GD. Benedykta Zakrzewskiego i Teresy -- GD. Kazim. ... i GD. Zakrzewska

5908 (Książ)

1680.3/II. (Panienka) Barbara, c. GD. Jana Zychlinskiego i Barbary Kozmińskiej (?) kalwinka -- MGD. Kaz. Grabski klan rogozinski dz. Nowegomiasta i GD. Drota Skrzydlewska

5909 (Książ)

1680.12/V. Maciej s. GD. Aleks. Cieleckiego i GD. Magdaleny -- GDv. Trampczyński i GD. Zofja ...

5910 (Książ)

1680.26/XII. (Zaborowo) Hieronim Franciszek, s. GD. Benedykta Zakrzewskiego i Teresy -- GD. Poniński podczaszy wschowski i GD. Magdalena Cielecka

5911 (Książ)

1681.28/X. (Zawory) Łukasz s. GD. Piotra Paprockiego i Zofji -- GD. Jan Jaskolecki i GD. Koźmińska

5912 (Książ)

1682.20/IX. (Zawory) Chryzostom s. GD. Piotra Paprockiego i Zofji -- G. Wład. P. i Jadwiga D. ...

5913 (Książ)

1684.1/I. (Zaborowo) Katarzyna Helena, c. GD. Benedykta Zakrzewskiego i Teresy -- MD. stolnik wschowski i Kaz. Gałecki i ż. M. Helena

5914 (Książ)

1684.16/IV. (K.) Katarzyna Teodora, c. MD. Marcjana Trampczyńskiego i M. Konstancji -- MD. And. Zychliński i MD. Magdalena Cielecka

5915 (Książ)

1684.22/VI. Stanisław Jan s. Franc. Wietrzykowskiego i Kat. -- MD. Aleksander Cielecki i MD. Konstancja Trampczyńska (gdzieindziej G. Katarzyna W.)

5916 (Książ)

1688.1/II. Salomea (z Zaborowa) c. MD. Benedykta Zakrzewskiego i MD. Teresy -- MD. Stanisław Z. i MD. Konstancja Mieczkowska

5917 (Książ)

1688.24/III. Juljanna Anna c. MD. Marcjana Trąmpczyńskiego i MD. Konstancji -- MD. Stanisław Rogozinski, MD. Franciszka Piasecka

5918 (Książ)

1689.10/III. Stanisław, s. GD. Franc. Zuchowskiego i Zofji -- GD. Marcjan Trąbczyński i GD. Karszeska

5919 (Książ)

1689.0/IV. (Zawory) Antoni Wojc. s. GD. Gliszczyńskiego -- GD. Hieronim Niesiołowski

5920 (Książ)

1690.16/XI. Konstancja Katarzyna c. MD. Lipskiego stolnika wschow. i Aleksandry Nieżychowskiej -- And. Grabski klan rogozin. i IMD. Kat. Opalinska ż. Piotra O. wdy łęczyc. i GMP.

5921 (Książ)

1692.18/XI. Katarzyna c. G. Franciszka Strażyca i Heleny -- Stanisław Karszewski i Zofja Karszewska mieszcz. z K.

5922 (Książ)

1715.20/I. (Zakrzewo) Sebastjan Wincenty, s. G. Ant. Siemońskiego i Marjanny Kębłoskiej -- G. Franciszek Daleszyński i G. Kunegunda Swięcicka

5923 (Książ)

1715.24/II. (K.) Helena, c. G. Wocj. Zdunowskiego i Anny -- G. Zygmunt Se..cki i G. Krop..cka

5924 (Książ)

1716.21/IX. Rozalja Justyna, c. G. Wojc. Kozłowskiego i Zofji Chłapowskiej -- G. Kat. Radolinska

5925 (Książ)

1717.31/X. Marcin Aleksander s. G. Wawrzyńca Jeniszewskiego i Anny -- G. Maciej Blizycki i GD. Katarzyna Radolinska

5926 (Książ)

1718.8/V. Katarzyna, c. G. And. Kosinskiego i Zofji -- GD. Piotr Czarzasty i GD. Radolinska

5927 (Książ)

1718.3/IV. (K.) Wojciech, s. GD. Marcina Dąbrowskiego i Anny Wojciechowskiej -- GD. Jan Nijewski komornik kaliski i Kat. Radolinska

5928 (Książ)

1718.19/VII. (Zawory) Piotr, s. GD. Stnisława Jaskoleckiego i Teresy -- GD. Piotr Czarzasty z matką

5929 (Książ)

1718.24/VII. (Zakrzewo) Jakób, s. G. Walentyna Dąbrowskiego ekonoma z Radoszkowa i Zofji -- G.Marcin Dąbrowski i G. Anna Trąbczyńska

5930 (Książ)

1719.12/X. Katarzyna Anna c. GD. Jana Chrzyostoma Strachowskiego i Anny -- MGD. Elżbieta kl. międzyrzecka

5931 (Książ)

1720.26/II. Eleonora Wiktorja c. G. Chrzyostoma Strachowskiego i Anny Tłukowmskiej -- GMD. Franciszek kaleszyński podczaszy wyszogordzki i GD. Kat. Radol.

5932 (Książ)

1721.29/VI. Antoni Piotr, s. G. Jana Gizynskiego i Jadwigi -- GD. Ant. Koszucki i GD. Kat. Radolinska

5933 (Książ)

1724.2/IV. Zofja, c. G. Andrzeja Kosińskiego i Zofji -- G. Franc. Kembłowski z matką Magdaleną

5934 (Książ)

1724.29/X. Teresa Jadwiga c. G. Jana Taletyckiego i Katarzyny -- G. Franciszek Zdański i G. Katarz. Srocka

5935 (Książ)

1725.14/XI. Andrzej Serafin, s. GD. Konstantyna Przysieckiego i GD. Teresy poses. d. Zakrzewo -- GD. Wojciech Korytowski i G.D. Joanna ż. jego

5936 (Książ)

1725.22/XI. Andrzej Klemens s. N. Jakuba Malickiego rezyd. w Brostowni i Zofji Koczanskiej -- MD. Jakub Mieszkowski burgr. kość. i MD. Konstancja Daleszyńska

5937 (Książ)

1726.19/II. Maciej, s. G. Franc. Białkowskiego mieszk. w Brzostowni i Teresy -- GD. Wojc. Podleski i GD. Teresa Przysiecka

5938 (Książ)

1727.20/VIII. Wojciech, s. G. Franciszka Raczyńskiego i Zofji -- GD. Konstantyn Przysiecki i GD. Zofja Krzyżanowska

5939 (Książ)

1726.11/XI. (Zaborowo) Andrzej Marcin, s. G. Piotra Czarzastego i M. Anny z Przyjemskich -- GD. Maciej Sokolinicki i G.D. Katrzyna Radolińska z Włościejewek wdowa

5940 (Książ)

1727.18/III. Józef, s. G. Józefa Stratynskiego i Anny -- GD. Konstantyn Przysiecki i GD. Zofja Krzyżanowska

5941 (Książ)

1727.24/IV. Katarzyna Teofila, c. GD. Fabjana Majewskiego i G. Teresy -- GD. Czarzasta z Zaborowa

5942 (Książ)

1728.26/I. Sebastjan, s. G. D. Konstantyna Przysieckiego i Teresy poses. Zakrzewa -- GD. Franc. Krzyżanowski tenut. K. i staruszka Marjanna Guroska

5943 (Książ)

1728.21/XI. Karol Hubert, s. G. Piotra Czarzastego z Zaborowa pos. i MD. Anny Przyjemskiej -- MGD. Ulatowski pułk. i MD. Kat. Ulatowska

5944 (Książ)

1728.5/XII. Katarzyna, c. N. Raczyńskiego mieszk. w K. i Doroty -- GD. Andrzej Krzyżanowski i GD. Zofja K.

5945 (Książ)

1729.22/II. (Sroczewo) Joanna Kat. c. G.D. N. Józefa Stratyńskiego i Anny Zarębianki -- D. Maciej Blizycki de Kromce i Zofja Krzyżanowska z K.

5946 (Książ)

1729.23/III. Józef, s. G. Konstantyna Przysieckiego pos. i Teresy -- G. Jan Krzyżanowski mł. i v. Barb. Dziurkiewiczowna

5947 (Książ)

1730.31/X. Fortunata Teresa, c. G. Piotra Czarzastego i Anny -- GD. Wojc. Kosicki i GD. KatarzynaRadolinska, GD. Konstantyn Przysiecki i GD. Teresa Przysiecka

5948 (Książ)

1730.2/VI. Antoni, s. D. Józefa Stratyńskiego w Sroczewie i Anny -- GD. Jakub Gątkowski i MD. Kat. z Przyjemskich Czarzasta

5949 (Książ)

1731.30/VII. Ignacy Apolinary s. G. Konstantyna Przysieckiego i Teresy -- poses. Zakrzewa -- GD. Łukasz Łupinski i GD. Franciszek Krzyżanowski i GD. Kat. Łupinska i Rozalja Dziurkiewiczówna

5950 (Książ)

1731.11/XII. Mikołaj, s. G. Zygmunta Sarnowskiego z Ks. i Magdaleny -- X. Władysław Przyjemski kanonik kat. pozn. i Koźmiń. i MD. Anna Czarzasta

5951 (Książ)

1732.15/V. Stanisław, s. G. Franc. Raczyńskiego z Ks. i Doroty -- GD. Zofja Krzyżanowska

5952 (Książ)

1718.11/VIII. (oblata z metryk gostyń.) Roch Józef, s. G. Godfryda i Wiktorji Dziewczopolskich -- chrz. mieszcz. gostyńscy

5953 (Książ)

1744.14/III. (K.) Mechtylda Józefata, c. IMG. Macieja Wyssogoty Zakrzewskiego klanica santoc. dz-a Ks. i Teresy - cerem. 6/IV. -- Konstanty Rogaliń. i Teresa z Marszewskich Kierska

5954 (Książ)

1747.12/X. Stefan, s. MD. Jakóba Granowskiego i Anny z Jaskuleckich -- MD. Jan G. ze wsi Skurowa i MD. Kunegunda Trzyńska z Zawor

5955 (Książ)

1749.22/VII. Anna Magdalena, c. M. Macieja Wyssogoty i Teresy de Wyssogotis Zakrzewskich klaniców santoc., Książa i in. dz-ów -- MD. Franciszek Moraczewski komornik zs. wschowski i M. Juljanna z Zakrzewskich Chłapowska sędzina zs. poznańska

5956 (Książ)

1749.6/XI. (Zawory) Józef Piotr s. M. Wojc. Trzyńskiego i M. D. Kunegundy z Petrikowskich -- M. Jakub Granowski dz. Zawor i Mv. Krystyna Zakrzewska

5957 (Książ)

1768.5/I. (Zawory) Wiktorja Scholastyka c. M. Wojciecha i Antoniny Sadowskich komorników gran. poznań. -- M. Wacław Zakrzewski dz. m. Ks. i in. i Krsytyna z Zakrz. Rozdrażewska kl. rogozińska

5958 (Książ)

1772.26/V. *, ch. 28/V. (Brzostownia) Antonina Magdalena, c. G. Bartłomieja i Apolonji Szczepańskich -- GD. Dominik Ostrowski pos. B. i Magadlena ż. jego

5959 (Książ)

1770.29/VII. w Raciążu na sl. ch. Anna, c. MGD. Wojc. i Antoniny Sadowskich z Zawor, komorników gran. pozn. -- G. Bernard Jaglitz i v. Jadwiga Krzymińska

5960 (Książ)

1651.13/VII. † N. Stanisław Jaranowski l. 50, na plebanji

5961 (Książ)

1652.18/IV. † G. Maciej Ostrowski

5962 (Książ)

1652.18/VIII. † Franciszek s. N. Ostrowskiego

5963 (Książ)

1656.16/V. † G. Anna z Rozdrażewa Cielecka dz-a Zawor

5964 (Książ)

1656. w 2 tygod. potem † Gv. Helna Cielecka na zarazę poch. Zawory

5965 (Książ)

1656.1/VI. † na zarazę G. Maciej Cielecki w Zaworach

5966 (Książ)

1656.3/VII. † G. Szymon Tanski z Zaborowa

5967 (Książ)

1659. poch. G. Anna Zdzychowska 9-letnia, † w Gogolewie 16[...]?.26/XII. poch. tu

5968 (Książ)

1664.4/VII. † ND. And. Borzecki poch. w Grobie Trampcz.

5969 (Książ)

1684.20/VI. † Jan s. małol. D. Franc. Wietrzykowskiego

5970 (Książ)

1684.28/VII. (Zaborowo) † Kat. Zakrzewska małol.

5971 (Książ)

1684.29/VIII. † (Zaborowo) Mac. Zakrzweski małol.

5972 (Książ)

1686.4/III. † Konstancja Teodora Trampczyńska c. MD. T. małol.

5973 (Książ)

1688.25/IX. † GD. Benedykt z Zaborowa Zakrzewski poch. Kościan

5974 (Książ)

1689.21/X. † GD. Stefan Przydzyński

5975 (Książ)

1693.6/X. † G. Stanisław Grabski kasztel. rogoziński, m. i n. dziedzic Chrąmiec (?) † w N. Mieście

5976 (Książ)

1693.2/XI. † G. Agnieszka Rzepecka

5977 (Książ)

1693.14/XII. † G. Stefan Chwałkowski w Zawroach † w Śremie

5978 (Książ)

1694.9/II. † w Zawroach G. Marjanna Rudnicka

5979 (Książ)

1635.30/I. N. Maciej Jarosze[...]? mł. x N. Anna Skrzetuska v. -- GD. Wojc. Chłapowski i GD. Piotr Iwiński

5980 (Książ)

1636.7/IX. N. D. And. Borzęcki famulus ol. Stefana Trąpczyńskiego x Marjanna Zbierska v. -- GD. Wojc. Chłapowski, D. Marc. Głuskowski

5981 (Książ)

1637.29/IX. ND. Mikoł. Herstopski dz. Masłowa x N.v. Zofja, c. GD. Zy[...] Korzbok z Zawady, Dwór w Zab.

5982 (Książ)

1652.11/II. GD. Wojc. Szułdrski (?) x Gv. Helena Mniska -- G.D. Bonawentura Kurczyński, Wojciech Kolnicki

5983 (Książ)

1659.21/I. G. Florjan Gumunski mł. x G. Elżbieta Czacka -- GD. Wojc. Kolnicki i G. Aleks. Rokosowski

5984 (Książ)

1672.1/III. G. D. Łukasz Krzycki (Gorzycki?) (?) x G. Dorota Trąmpczyńska -- D. Jan Jaraczewski i D. Jan Krzyżanowski

5985 (Książ)

1676.29/XI. GD. Mikoł. Borkowski x G. Zofja Trąmpczyńska

5986 (Książ)

1689.7/II. G. Stanisław Kaszeski x G. Zofja Bytonska -- MD. Marcjan Trąpczyński GD. Franc. Wietrzykowski etc.

5987 (Książ)

1757.25/IX. M. Jakób Rozdrażewski klanic rogoziń. x Krystyna Zakrzewska c. M. Macieja Z. klanica santoc. -- PM. Maciej Poniński stolnik wschowski i IM. Aleks. Koszutski sta stanisławowski

5988 (Książ)

1759.20/II. (Brustownia) GD. Ignacy Bąkowski x pracow. Agnieszka Łętkowiąka

5990 (Książ)

1762.21/II. (K.) GD. Józef Koszutski x M. Józefa Zakrzewska -- M. Wacław Z. i G. Józef de Auersberg

5991 (Książ)

1765.12/II. M. Wojciech Miaskowski x Marjanna Franciszka Aniela z Książa Zakrzewska -- GD. Tad. Z. podsędek zs. kalis. i Aleksander Korzutski sta stanisławowski

5992 (Książ)

1766.2/II. M. Kaz. Wielewieyski x M. Teresa Zakrzewska wdowa -- Antoni Cielślinski pos. wsi Leściejewic i G. Ant. Zadorski

5993 (Książ)

1771.0/I. (K.) MGD. Ludwik Chmielewski komornik kalis. x GD. Anna Wielewieyska v. -- MGD. Wacław Zakrzewski klanic santocki i M. Antoni Miaskowski dz. Wieszczyczyna

5994 (Książ)

1774.19/IX. (Zawory) G. Franc. Strzegocki x Elżbieta Granowska -- G. Ignacy Kobelinski i Erudyt Jagielski

5995 (Książ)

1760.10/X. (K.) † M. Ludwika Rozdrażewska klanicowa rozpirska

5996 (Książ)

1761.14/X. † M. Maciej Wyssogota Zakrzewski klanic santocki, dz. d. K. i in. poch. tu jako fundator

5997 (Książ)

1762.15/V. (K.) † GD. Józef de Auersberg

5998 (Książ)

1762.17/VIII. (K.) † dziecko G. Mikoł. Mąkowskiego l. 1 1/2

5999 (Książ)

1765.20/VII. (Brustownia) † M. Franciszka z Binkowskich Celinska (Cieślińska) dz-a d. B.

6000 (Książ)

1767.1/VIII. (Zawory) † Teresa Sadowska, c. M. Wojc. i Antoniny Sadowskich komorników gran. pozn.

6001 (Książ)

1773.0/I. (Zawory) † M. Wojciech Sadowski komornik gran. poznań. 5/I. dz. wsi Zawory, l. 47

6002 (Książ)

1773.10/III. (K.) † Teresa Wielewięska dz-a Ks. poch. 16, l. 55 paraliż

6003 (Książ)

1773.16/VIII. (Brustownia) † G. Magdalena Ostrowska poch. 21

6004 (Książ)

1775.25/IX. (Brustownia) † Wojciech s. G. Bartłom. Szczepańskiego 1/2 r.

6005 (Książ)

1774.4/III. (Brustownia) Kazimierz Władysław, s. GD. Bartłomieja i GD. Apolonji Szczepańskich -- MD. Wład. Zakrzewski i MD. Katarzyna z Budziszewskich Zakrzewska dz-a K.

6006 (Książ)

1775.22/IV. (Brzostownia) Wojciech Teodor, s. G. Bartłomieja i Apolonji Ostrowskich -- G. Antoni Cieślinski i G. Kat. Cielślinska posesorzy Włościejewek

6007 (Książ)

1776.7/XII. Mikołaj, * 30/XI. s. G. Franciszka Strzegockiego i Elżb. z Granowskich -- G. Tomasz Zakrocki i G. Marjanna Zabłocka v. z dw. Swięcińskiego

6008 (Książ)

1780.30/IV. (K.) Julja Kat. Joanna c. M. Józefa Koszutskiego i Józefaty dz-ów Łukowa -- m. Wacław Wyssogota Zakrzewski z M. Katarzyną z Budziszewskich Zakrzewską żoną swą, dz-e K., podstolstwo kaliscy

6009 (Książ)

1780.12/XI. (Konarskie) Józef s. G. Franc. Strzegockiego i Elżbiety z Granowskich dworz. -- MD. Wacław Wyssogota Zakrzewski podstoli kalis. dz. Ks. i Antonina z Dorpowskich Sadowska wd., komor. gran. pozn. pos. Zaworów

6010 (Książ)

1781.13/X. (Brzustownia) Maksymiljan Tadeusz, s. G. ol. Tedeusza Jaraczewskiego instyg. gr. gnieżn. i Anieli z Jaskulskich, posesorów B. -- chrz. biedni

6011 (Książ)

1781.23/X. (Konarskie) Maksymiljan Aleksander, s. G. Walentyna Skrzetuskiego i Nepomuceny z Broniszów dz-ów d. K., Zaborowo -- G. Aleks. Godyński i G. Marjanna Tokarska cerem. 22/XI. ass. Maksymiljan S. opat wągorwiec. i Franciszka Miaskowska szambelanowa, dz-a Jarosławek, Aleks. Godyński i Antonina Jagniątkowska pos. Zaborowa

6012 (Książ)

1783.5/III. (Nowemiasto) Jan Kaz., s. G. Michała Gorskiego i Małgorzaty -- M. Wacław Wyssogota Zakrzewski podstoli kaliski dz. Ks. i ż. jego

6013 (Książ)

1780.3/XI. G. Tadeusz Jaraczewski instyg. gr. gn. mł. z Ruchocina x Gv. Aniela Jaskulska w Skąpem u Jana Cieślinskiego mieszkająca -- G. Jan Cieśl. pos. Skąpego ojczym panny, Xaw. J. brat rodz. pana

6014 (Książ)

1779.8/II. (Ks.) † Joanna dziecko D. Winickich nob. poch. na cmentarzu

6015 (Książ)

1781.21/VIII. (Brzustownia) † G. Tadeusz Jaraczewski instyg. gr. gn. poch. franciszkanin l. 24

6016 (Książ)

1785.13/VII. (Ks.) Małgorzata Bogumiła, c. G. Michała i Małgorzaty z Zaborowskich Gorskich -- G. Mac. Zieleniewski, stud. i Gv. Ludwika Luboienskowna córka

6017 (Książ)

1785.22/VI. (Dw.Konarskie) Bonifacy Antoni, s. Walentyna i Nepom. z Broniszów Skrzetuskich -- G. Michał Górski i Gv. Magdalena Moszczyńska z dw.

6018 (Książ)

1786.8/IX. (Konarskie) Józef, s. PMD. poprz. [Walentyna i Nepom. z Broniszów Skrzetuskich] Skrzetuczkich -- MD. Walenytn Wikanowski i Mv. Magdalena

6019 (Książ)

1787.8/XI. (Zaborowo) Jan Kanty s. MD. Leona i Teresy Grudzielskich -- MD. Sebastjan i Barbara Binkowscy

6020 (Książ)

1787.18/XII. (Konarskie) Xawery s. MD. Walentyna i Nepomuceny z Broniszów Skrzetuskich dz-ów K. -- X. Kaz. Lipski opat lubiński i Kat. z Budziszewskich Zakrzewska klanowa nakielska

6021 (Książ)

1787.19/XII. (Ks.) Tadeusz Stanisław s. MD. Wawrzyńca i Kat. Lubomskich -- ID. Wacław i Kat. Zakrzewscy

6022 (Książ)

1788.25/IX. (Ks.) Tekla, c. MD. Michała i MD. Małgorzaty Gorskich -- M. Franciszka Drwęcka

6023 (Książ)

1789.5/V. Anotni, s. M. Leona i Teresy z Walkowskich Grudzielskich -- m. Sebastjan Bienkowski podstoli kaliski i Rozalja z Grudzielskich Ponińska

6024 (Książ)

1790.1/X. (Dw. Konarskie) Brygitta, c. MD. poprz. [MD. Walentyna i Nepomuceny z Broniszów] Skrzetuskich dzów K. - * 26/IX. -- MGD. Strachowski burgrabia i MD. Katarzyna Skrzetuska

6025 (Książ)

1791.4/V. (Ks.) Antoni Nepom. s. poprz. [MD. Michała i MD. Małgorzaty] G. Gorskich -- G. Józef Sadowski pos. Brzostowa i M. Nep. z Broniszów Skrzetuska

6026 (Książ)

1791.19/VI. (Zaborowo) Antoni, * 13, s. G. Franciszka i Helny Trzcińskich - ekonomów -- G. Stanisław Ulatowski i G. Kat. Lubojeńska tenut. zakrzewska

6027 (Kuczków)

1641.26/V. Anna, c. Andrzja Gąsiorowskiego z Jankowa i Heleny -- GD. Adrjan Drogoszewski i G.D. Anna Gluskowska

6028 (Kuczków)

1641.12/VI. Marjanna c. GD. Wład. Bronikowskiego ze wsi Grzymiszew i Anny -- GD. Drogoszewski i ż. jego Dorota

6029 (Kuczków)

1641.1/XII. Anna, c. GD. Andrzeja Kmity z pow. krakow. zięcia MD. stolnika Lipskiego z Borucina i żony jego ... -- GD. Sylwester Mescenski i GD. Urszula Pisarzowa Lipska z Lipego

6030 (Kuczków)

1642.0/IV. Katarzyna, c. N. Adama Kuczkowskiego z K. i Anny -- GD. Tomicki z Grudzielca i GD. Głuskowska z Jankowa

6031 (Kuczków)

1643.18/VII. Marjanna, c. N. Adama Kuczkowskiego i Anny -- N. Adrjan Drogoszewski i Róża Czacka

6032 (Kuczków)

1644.24/I. Marjanna, c N. Stanisł. Rozyckiego i Agnieszki -- Bartłomiej Kuckowski i Róza córka Jana Rozyckiego

6033 (Kuczków)

1649.24/VI. syn MD. Macieja Załuskiego i Konstancji, i mię to w dzień jakiego św. się narodził -- M. Wojc. Bartoszewski i MD. Anna Głoskowska z Jankowa * w Krzywosędowie

6034 (Kuczków)

1660.21/XI. Anna, c. GD. Jana Drogoszewskiego i GD. Krystyny z Kuczkowa -- MD. Wojciech Bartoszewski z Sobotki MD. Marjanna Zielonacka z Turska

6035 (Kuczków)

1662.22/IV. Teresa ze wsi Krzywosędów c. GD. Jana Dogoszewskiego i Krystny -- GD. Adrjan Drogoszewski z K. i GD. Anna Głoskowska z Jankowa

6036 (Kuczków)

1663.25/XI. Katarzyna, c. N. Adama Zielisławskiego i Teresy -- Jan Kotarski i Jadiga Gosławska

6037 (Kuczków)

1664.24/VI. Jan, s. N. Jana Drogoszewskiego i Krystyny -- MD. Adrjan D. i MD. Zofja Kuczkowska z K.

6038 (Kuczków)

1665.15/Vi. (Krzywosędów) Jan, s. G. D. Tomasza Woysławskiego i Barbarty -- Wład. Tarchalski i Barb. Jaskólska

6039 (Kuczków)

1669.0/III. Wojciech, s. GD. Bonawentury Kuczkowskiego i GD. Zofji ze wsi Jankowo -- ND. Parczewski z [...]

6040 (Kuczków)

1669.2/XI. Helena, c. N Andrzeja Drogoszewskieg i Marjanny -- GD. Bonawentura Kuczkowski, Stefan Bieniewki Pruszek i D. Zojfa Kuczkowska

6041 (Kuczków)

1661.20/II. GD. Łukasz Chociszewski x GD. Marjanna Drogoszewska -- GD. Władysław Gosłaski i GD. ... Swiderski

6042 (Kuczków)

0/II. Jan Przybisławski x Zofja Poraska (?) ze wsi Janków -- GD. Radolinski scriba: GD. Marcin Grzymisławski, GD. Jan Przybisławski Adrjan Drogoszewski

6043 (Kuczków)

16/I. ND. Andrzej Drogoszewski x N. Marjanna Chociszewska -- N. Wolinski etc.

6044 (Kuczków)

1743. (Chrzanów) Maciej, s. G. Antoniego i Marjanny Zawadzkich -- G. And. Kuchowski i G. Anna P... (?)

6045 (Kuczków)

1673.14/III. (Chrzanowo) Dorota, c. N. Franciszka Dobrosielskiego i Maryny Zofji -- N. Andrzej Modliborski burgrabia zs. kaliski i N. Elż. Koźmińska

6046 (Kuczków)

1673.23/V. Anna Konstancja, c. N. Bonawentury Kuczkowskiego i Zofji -- N. Marjanna Zakowska

6047 (Kuczków)

1675.0/X. Zofja, c. D. Andrzeja i Jadwigi Woyciechowskich -- GD. Zofja Kuczkowska i GD. Władysław Gosławski

6048 (Kuczków)

1678.13/II. Zofja Agata, c. G. Franciszka Miaskowskiego i G. Jadwigi Miaszkowskiej z Kuczkowa-- G. Bonawentura Kuczkowski i GD. Zofja Kuczkowska

6049 (Kuczków)

1682.29/IX. (Janków) Władysław Franciszek, s. G. Franciszka i Marjany Bąkowskich -- G. Bonawentura Kuczkowski i Anna Twardowska ze wsi Chrznowa

6050 (Kuczków)

1683.21/VIII. Walentyn, s. G. Kazimierza i Jadwigi Malczewskich -- G. Górski i Gv. Woyciechowska

6051 (Kuczków)

1686.10/V. (Borucin) Stanisław, s. G. Wacława Lipskiego i G. Barbary -- X. Stanisław L. archidjankon gn. i prob. chocki i G. Zofja Wielowieyska

6052 (Kuczków)

1686.5/XII. Marjanna, c. G. Stanisława Wałeskiego i Katarzyny -- G. Bonaw. Kuczkowski i G. Krystyna (?) Twardowska

6053 (Kuczków)

1687.9/VII. Agnieszka, c. N. Marcina i Anny Drogosewskich -- N. Jan D. i N. Dorota Wilkonska w Kuczkowie

6054 (Kuczków)

1628.23/V. Chrzyostom, s. N. Ludwika Potockiego i Anny -- N. Marcin Kowalskii N. Zofja Siewierska (w Krzywosędowie)

6055 (Kuczków)

1629.26/III. Marjanna, c. N. Stanisł. Kuczkowskiego i Anny -- N. Bartłom. Kuczkowski i N. Zofja Drogoszewska (Kuczkowo)

6056 (Kuczków)

1689.9/XI. (Chrzanow) Stanisław, s. G. Kaz. Gostyńskiego i Anny -- G. Adm Gostyński i G. Zofja Kuczkowska

6057 (Kuczków)

1692.2/XI. (Chrzanow) Bonawentura s. N. G. Kaz. Gostinskiego i Anny -- G. Wojc. Kuchowski z Teresą Sokolnicką (to samo wpis. pod. 1693.2/XI.)

6058 (Kuczków)

1631.6/VII. Marjanna -- c. N. Andrzeja Dzięczenskiego (?) i Anny -- Adrjan Drogoszewski i N. Anna Gołoskowska

6059 (Kuczków)

1631.11/VII. Anna, c. N. Stanisł. i Doroty Kuczkowskich -- N. Stanisław Drogoszewski i Dorota Radłowska, wszyscy z K.

6060 (Kuczków)

1632.14/III. Wojciech, s. N. Stan. Drogoszewskiego i Kat. -- Adrjan Drogoszewski i Paczanowska

6061 (Kuczków)

1632.20/VI. Jan, s. N. Adama Załuskowskiego i Heleny -- N. Stanisł. Z. i N. Anna Głoskowska z Ciesiel.

6062 (Kuczków)

1632.15/VIII. Zofja, c. N. Krzysztofa Paczanowskiego i Anny, ze wsi Chrzynowo -- N. Andrzej Dziecziński i N. Zofja P.

6063 (Kuczków)

1633.20/III. Zofja, c. N. Stanisława Kuczkowskiego i Zofji -- Chryzostom Kuczkowski i Marjanna Sczepkowska

6064 (Kuczków)

1634.20/III. Marjanna, c. N. Stanisł. Kuczkowskiego i Zofji -- N. Chryzostom Kuczkowski i N. Marjanna Szczepkowska (Kuczków)

6065 (Kuczków)

1634.1/VI. Piotr, s. N. Jakóba Glinki i Anny -- N. Adrjan Drogoszewski i N. Anna Galeska (z Kuczkowa)

6066 (Kuczków)

1636.15/II. Konstancja, c. N. Jerzego Zyskowskiego z pow. sandomier., i N. Anny Służewskiej -- N. Jan Kotarbski i Dorota Rojewska

6067 (Kuczków)

1638.26/V. Anna, c. N. D. Adama Lubonskiego i Helżbiety -- ND. Bartłom. Kuczkowski i Marjanna Kuczkowska

6068 (Kuczków)

1690.15/VI. (Borucin) Jan, s. G. Wacława Lipskiego i Barbary Miaskowskiej -- G. Wojc. Stawicki i G. Marjanna Jabłkowska

6069 (Kuczków)

1704.22/I. (Krzywosędowo) Juljanna, Apolinara, c. GD. Bartłom. Puchały Chybińskiego i G.D. Salomei Stawskiej -- G. Kaz. Gostyński i G. Anna Kuczkowska ż. jego

6070 (Kuczków)

1696.7/V. (Borucin) Stanisłw, s. GD. Wojc. Wolskiego z B. i G. Eufrozyny z Lipskich -- GD. Piotr Bogusławski i GD. Dorota Malachowska

6071 (Kuczków)

1705.14/VI. (Krzywosądowo) Antoni Jan, s. G. Bartłomieja Puchały Chybińskiego i G. Salomei z Stawskich -- G. Jan Trąbczyński i G. z Bogusławskich Grabinska

6072 (Kuczków)

1706.30/V. (Janków) Jan, s. G. Anton. Medyńskiego i Anny Karskiej -- G. Stanisław Gostyński i Gv. Marjanna Wałoska

6073 (Kuczków)

1707.5/VI. (Krzywosądów) Stanisław, Norbert, s. poprz. [G. Bartłomieja i G. Salomei z Stawskich] G. Puchałów Chybińskich -- G. Wawrzyniec Wałowski dz. Jankowa i Gv. Zofja Gostyńska

6074 (Kuczków)

1708.1/IV. (K.) Wojciech Stanisław s. G. Jana Malinskiego i Magdaleny famulorum G. Linowskiego dz-a Sowinki -- G. Kaz. Borek Gostyń. i Gv. Zofja Gostyńska córka jego

6075 (Kuczków)

1708.12/IV. (Janków) Wojciech, s. G. Jana Kmity i Zofji -- G. Tomasz Marszyński i G. wd. Kat. Medinska

6076 (Kuczków)

1708.20/XII. (K.) Anna Judyta c. G. Jana Trąbczyńskiego i Marjanna ch. 1709.5/I. -- G. Wład. T. rodzony ojca posesora K. i Gv. Gorowska

6077 (Kuczków)

1790.14/XI. Stanisław, s. MGD. Kaz. Borka Gostyńskiego i An.[...] -- MG. Adam BG. stryj dziecka i GD. babka Zofja z Parczewskich Kuczkowska

6078 (Kuczków)

1691.2/XI. (Chrzanów Dw.) Bonawentura, s. poprz. [MGD. Kaz. Borka Gostyńskiego i A[...]] Gostyńskich -- G. Wojc. Kuczkowski i IGD. Teresa z Mycielskich Sokoln. klanicowa międzyrzecka

6079 (Kuczków)

1693.16/V. Zofja Ludwika c. poprz. [MGD. Kaz. Borka Gostyńskiego i An[...]] Gosltyńskich -- MG. Franciszek Kuczkowski wuj dziecka i MG. babka Zofja z Parczewskich Kuczkowska

6080 (Kuczków)

1695.7/X. Franciszek Ludwik s. poprz. [MGD. Kaz. Borka Gostyńskiego i A.] Gostyńskich -- Wojc. Kuczkowski wuj i [MG. Zofja z Parczewskich Kuczkowska] babka dziecka

6081 (Kuczków)

1711.30/IX. (K.) Michał Franciszek s. GD. Jana Otto Trąmpczyńskiego i GD. Marjanny z Wolskich -- GD. Jan T. z Kucharek i GD. Anna Gostyńśa z Chrzanowa

6082 (Kuczków)

1713.28/III. (Krzywosędowo) Marjanna Konstancja, c. G. Michała Nieszczewskiego i G. Franciszki z Trąmpczyńskich, z Kucharek -- G. D. Marjanna Pretwiczowa z Czerminka

6083 (Kuczków)

1714.19/V. (Krzywosędowo) Katarzyna Zofja, c. GD. Michała Nieszczewskiego poses. Krzyw. i G. Frnac. z Trąmpczyńskich z Kucharek -- G. Walentyn T. z Kuch. i G. Marjanna T. z Kuczkowa

6084 (Kuczków)

1716.20/XII. (Krzywosędowo) Kat. c. GD. Jana Jankowskiego poses. d. K. i G. D. Barb. Ciwińskiej -- GD. Stanisł. Gostyński i G. v. Zofja Gostyńska rodz. siostra z Chrzanowa

6085 (Kuczków)

1718.5/VI. Anna, c. MGD. Jana Jankowskiego pos. Krzywosędowa i Barb. Cywińskiej -- PMGD. Piotr Koźmiński sędzia kaliski z Wszołowa i MGD. Marjanna Pretwiczowa z Czerminka

6086 (Kuczków)

1718.4/IX. (Bogwiedze) Rozalja Marjanna, c. MGD. Jana Kotarbskiego dz-a B. i Konst. Strzeleckiej -- MG. Stanisław Borek Gostyński z matką swoją Anną G. dz-c Chrzanowa

6087 (Kuczków)

1718.27/XII. (Jankowo) Feliks Andrzej s. G. Jana Swiętochowskiego i G. Zofji z Wierzbickich -- G. Franc. Gostyński z G. Barb. Jankowską z Krzywosędowa

6088 (Kuczków)

1719.17/V. (Borucino) Antoni Bernardyn s. GD. Jana Bielskiego i GD. Zofji z Wolskich -- GD. Jan Kotarbski z Bogwidz i GD. Eufrozyna Wolska z Borucina

6089 (Kuczków)

1725.7/VIII. (Borucino) Regina c. GD. Józefa Bujańskiego i G. Marjanny B. -- PMD. Stanisław Gostyński pisarz zs. kaliski i G. Eufrozyna Wolska

6090 (Kuczków)

1726.5/V. (Borucino) Marjanna Zofja, c. G. Anton. Rzepeckiego i Katarzyny -- IMG. Borek Gostyński pisarz zs. kaliski i Gv. Zofja G. jego siostra

6091 (Kuczków)

1726.6/XII. (Borucino) Mikołaj s. poprz. [GD. Jana Bielskiego i GD. Zofji z Wolskich] G. Bielskich -- PMD. Stanisł. Borek Gostyński pis. zs. kalis. z matką Anną z Kuczkowskich ze wsi Chrzanowa

6092 (Kuczków)

1727.20/II. (K.) Stanisław Maciej, s. G. Piotra Bąkowskiego i Jadwigi Bąk. -- P. Stanisław Gostyński pisarz zs. kaliski i Gv. Zofja Gostyńska

6093 (Kuczków)

1731.23/XII. (Janków) Józef Tomasz s. G. Wojc. Bogusławskiego i G. Joanny Donin -- G. Krzysztof Bielicki i G. Trąbczyńska z Hozjuszów

6094 (Kuczków)

1734.25/IX. (K.) Mateusz Michał s. poprz. [GD. Józefa Bujańskiego i G. Marjanny B.] N. Bujanskich -- G. Stanisł. Traczewski i G. Jadwiga Jackowska

6095 (Kuczków)

1735.15/II. (K.) Walentyn, s. G. Macieja Stawickiego i Marjanny z Przysieckich -- G. Potocki z M. Gałazek z G. Bogdańską z Borucina

6096 (Kuczków)

1735.5/II. * Kazimierz, s. pos. Borucina GD. Stanisława i Konstancji Wolskich -- PGD. Leon Stanisław Koźmiński podczaszy kaliski i GD. Teresa Tupojńska z Kucharek

6097 (Kuczków)

1736.9/VII. (Borucin) Marjanna Eufrozyna, c. G. Stanisława i Konstancji z Kamińskich Wolskich -- X. Antoni Kromolicki prob. soboc. i G. Eufrozyna Wolska babka

6098 (Kuczków)

1739.21/I. Agnieszka, c. G. Jana Sieraszewskiego i Anny z Kałowskich -- G. Jan Miaskowski z Sowiny i G. v. Zofja Kuczkowska dz-a innej 1/2 wsi

6099 (Kuczków)

1690.2/I. M. G. D. Borek Gostyński x MG. v. Anna Kuczkowska małż. we dworze Kuczkowskim -- X. Walentyn Malczewski prob. K., Adam B. G., Stanisł. Rydzyński, G. Tom. Koczorowski, Franc. Pruszak (Bieniewski) latyczewski, Franciszek Radzewski sta wschowski

6100 (Kuczków)

1708.8/I. G. Jan Kmita x v. Zofja Woyciechowska -- G. Jan Trąbczyński Kaz. Borek Gostyński

6101 (Kuczków)

1718.28/II. GD. Jan Bielski milit. x Gv. Zofja Wolska z Borucina -- GD. Jan Otto Trąmpczyński z K. i GD. Jan Kotarbski z Bogwidz

6102 (Kuczków)

1722.6/X. (Borucino) GD. Wawrzyniec Pruski x Gv. Anna Wolska -- GD. Cyprjan Kwiatkowski etc.

6103 (Kuczków)

1728.5/II. (Borucino) G. Antoni Strupczeski ze wsi Zdzenice x G. Jadwiga v. Chleska z B. -- G. Franc. Kuczkowski i G. Kaz. Jackowski

6104 (Kuczków)

1728.17/XI. (Chrzanowo) MGD. Bogusław Kożuchowski x Gv. Zofja Gostyńska -- GD. Mikoł. Swinarski z Gołuchowa, Mikoł. Trąmpczyński, Bogusław Szkolski

6105 (Kuczków)

1728.23/XI. (Borucino) G. D. Wawrzyniec Przybisławski x G. Anna Pruska z d. Wojska wd. -- G. Kaz. Jackowski G. Wojc. Wolski

6106 (Kuczków)

1729.7/II. (Borucino) G. Wojc. Dalicki x G. Ewa Bąkowska -- G. Franciszek Kuczkowski i Kaz. Jackowski

6107 (Kuczków)

1729.20/II. (K.) G. Antoni Janiszewski x Regina Hancowna -- św. nieszl.

6108 (Kuczków)

1729.10/VII. (Borucino) N. Józef Bujanski x Dorota Czaplicka -- G. Stanisł. Wolski i Przybisławski

6109 (Kuczków)

1733.30/V. (K.) Maciej Staw. x N. Marjanna Przysiedzka -- GD. Jan Potocki z Gałazek, Antoni Prusinowski, Chryzostom Jackowski etc.

6110 (Kuczków)

1740.22/II. (K.) G. Kasper Kamocki x G. Anna Trzcińska c. G. Andrzeja T. - obecny X. Ant. Trzciński prob. własny -- G. Jan Sieraszewski i G. Stan. Traczewski

6111 (Kuczków)

1705.31/V. poch. G. Wacław Grabiński z Jankowa

6112 (Kuczków)

1705.14/XII. poch. Anna Maniecka nob. z domu Miniewska w Jankow († ) 8/XII.

6113 (Kuczków)

1706. ostatnie dni/VII. † G. Katarzyna Grabińska z d. Wierzbińska

6114 (Kuczków)

1709.9/VIII. † G. Marjanna Medyńska dziewczynka ok. 8 l., z Jankowa

6115 (Kuczków)

1710/VIII.-X. † Gv. Anna Gozowska z dw. K.

6116 (Kuczków)

1714.12/VI. † (Borucino) GD. Jakub Koszutski w dw. B.

6117 (Kuczków)

1719.18/V. † MGD. Jan Otto Trąmpczyński pos. wsi K., poch. Reform. Kalisz

6118 (Kuczków)

1722.30/IV. (K.) dziecko ok. 2 GD. Cyprjana Kwiatkowskiego

6119 (Kuczków)

1722.1/V. (Chrzanowo) † G. Walerjan Józef Bielinski poch. tu 7/.[...]

6120 (Kuczków)

1723.14/X. (K.) † dziewczynka, MG. Franciszka i Teresy Kuczkowskich l. ok. 10

6121 (Kuczków)

1725.18/IV. (K.) † GD. Wojciech Kuczkowski dziedzic jedyny K. i Sowiny poch. tu

6122 (Kuczków)

1725.18/VIII. (Chrzanowo) † GD. Kaz. Borek Gostyński poch. Kalisz Reformaci

6123 (Kuczków)

1728.25/IV. (Chrzanowo) † P. pisarz zs. kaliski Stanisław Borek Gostyński

6124 (Kuczków)

1728.13/XII. (Chrzanowo) † G. Anna Gostyńska

6125 (Kuczków)

1732.26/I. † G. Wiktorja Czaplicka strauszka

6126 (Kuczków)

1732.5/IV. † G. Anna Stawicka

6127 (Kuczków)

1735.5/I. poch. N. Michal Borowski famulus GD. Franc. Gostyń. l. ok. 80

6128 (Kuczków)

1734.31/XII. poch. Marjanna, c. GD. Stanisł. Wolskiego l. 3 (Borucin)

6129 (Kuczków)

1720.22/I. (K.) Marjanna Agnieszka Barbara, c. GD. Cyprjana Kwiatkowskiego z dw. K. i G. Marjanny Ostroskiej -- GD. Aleks. Mirosławski z dw. i Gv. Bar. Kożuchowska dz-a wsi Karsy

6130 (Kuczków)

1720.15/V. (Krzywosądowo) Jan Nep. Maciej, s. GD. Jana Jankowskiego pos. d. K. i GD. Barbary Cywinskiej -- GD. Franc. Gostyński i G. Anna Gost. matka jego z Chrzanowa

6131 (Kuczkowo)

1731.13/X. Piotr z Alkantary Edward s. MGD. Leona Stanisława Koźmińskiego podczaszego kalis. i M. Teresy z Ponińskich klanki pozn.

6132 (Kuczkowo)

1747.30/XII. (Chrzanów) Kasper Melchjor Baltazar Sylwester, s. M. Michała Kożuchowskiego burgr. zs. czersk. i Małgorzaty z Wolickich -- G. Kazim. Kuczkowski z G. Teresą z Gzowskich Rucką

6133 (Kuczkowo)

1748.19/II. (Chrzanów) Eleonora Konstancja, c. poprz. [M. Michała Kożuchowskiego i Małgorzaty z Wolickich] Kożuchowskich -- M. Aleksy Skrzypiński regens gr. kaliski i Mv. Józefa Skrzetuska, c. S-go pisarza gr. kaliskiego, (* 1747.17/II.) w parafji Nieparckiej

6134 (Kuczkowo)

1751.29/XI. Wiktorja Teresa Katarzyna c. MGD. Józefa Grudzielskiego i MGD. Teofili Trąpczyńskciej -- MD. Andrzej Nasierowski i Teresa z Miaskowskich Trąpczyńska stolnikowa sochaczewska

6135 (Kuczkowo)

1753.20/V. Józefata Wiktorja Barbara c. MGD. Józefa Grudzielskiego i MGD. Teofili Trąpczyńskiej -- G. Maciej T. i GD. Krystyna z Mąkowskich Nasierowska

6136 (Kuczkowo)

1758.19/X. (Chrzanów) Franciszka Brygitta Jadwiga, c. M. Andrzeja Kuczkowskiego i M. Teresy z Radońskich -- M. Mikołaj Kuczk. regens. gr. kalis. i MD. Anna Chlebowska ze wsi Czech.

6137 (Kuczkowo)

1760.7/X. (K.) Michał, s. N. Deograta i Reginy Słotwińskich -- SR. Jan Kozubski curatus sowiński i MD. Rozalja Kuczkowska v. Ojciec Michała, Bogumił Sł. †-y oblatował manifestację o swym pochodz. w gr. Ostrzeszowskim 1775 i t. r. toż somo w gr. kalis.

6138 (Kuczkowo)

1763.7/IV. (K.) Teodora, Marja Egipcjanka, c. G. MD. Mikołaja Kuczkowskiego kolatora tut. regensa gr. kalis. i Kat. Gliszczyńskiej -- MD. Maciej G. pisarz zs. kalis. i MD. Rozalja z Cywińskich Gl. żona jego

6139 (Kuczkowo)

1764.26/X. (K.) Teresa Jadwiga, c. G. MD. poprz. [G. MD. Mikołaja Kuczkowskiego i Kat. Gliszczyńskiej] Kuczkowskich -- MD. Piotr Koźmiński chorążyc wschowski i MD. Rozalja Kuczk. v. ass. M. Franc. Kożuchowski i MD. Barb. Miaskowska dz-a Sowiny

6140 (Kuczkowo)

1754.24/II. (K.) N. Deogratus Słotwiński z Rusi x Regina Michalszczanka. 1775.11/IV. złożył manifestację z gr. Ostrzeszow. jako gen.

6141 (Kuczkowo)

1757. (Janków) prac. Błażej Owczarz ale nie poddany, z Brzezia, x Gv. Zofja Woynarowska z Jankowa

6142 (Kuczkowo)

1759.1/XII. (Janków) M. Florjan Kiedrzyński z Bieganina x M. Barbara Mikołajewska v. -- MD. Adam Kalsztyn MD. Maciej Kurcewski, M. Antoni Kurcewski etc.

6143 (Kuczkowo)

1761.14/VI. Janków) MD. Romuald Ruszkowski podstolic brzeski- kuj. x MD. Jadwiga z Zurawskich Mikołajewska v. -- MD. Mikołaj Kuczkowski regent gr. kalis. i MD. And. Kuczkowski, Flor. Kiedryński

6144 (Kuczkowo)

1779.1/II. (Droszew) G. Tomasz Hulewicz mł. x Gv. Marjanna Sieraszewska -- MD. Mikołaj Kuczkowski regens gr. kalis., MD. Jakub Przespolewski, dz. Droszewa, MD. Filip Hulewicz ojciec jego, pos. Młynowa i GD. Józef Rybicki tenut. beneficjum K.

6145 (Kuczkowo)

1779.14/XI. (K.) Jan Kamiński z Pleszewa, a jak on dowodzi nobilis z pow. krakow. x Marjanna Słotwińska v. c. O. Bogumiła z Rusi -- św. nieszl. wypis z gr. ostrzeszow. 1775.11/IV. G. Marcin Bogumił Słotwiński, s. O. Marcina z Słotwina Sł. z ol. Marjanny Ichnatowskiej, c. ol. Walentego z Ichantowic I., 1-o v. żony Marcina Sł., 2-o v. Wojciecha z Sękowic Sękowskiego, wychowany w opiece Tomasza Zurowskiego stolnika zydaczow., d. ojc. tj. części Słotwina w woj. lubel. i części d. Bielanówki w woj. podol. mila za Grzymałowem i sum macierz. nad Rustkowskiego sty wiskiego dziedzic i z siostrami wspołspadkob., po † matki gdy miał lat 14 lub 15, poszedł na służbę do Jana Sokolnickiego tow. chor. panc. królewicza w Przedborowie za Krakowem, konsystującej, po 3 latach przeszedł w służbę Wojc. Szczepanowskiego tow. chor. us. w Pile za Pozn., tam l. 2., potem do służby And. Kuczkowskiego w Kuczkowie l. 3, potem u X. Zielenskiego prob. w Gołuchowie i tam rok 1., potem u X. Anton. Trzcińskiego prob. w Pleszewie, i pleb. w K. wreszcie u Mikoł. Kuczkowskiego regenta gr. kalis. lat 3., potem x się w Kuczkowie, z Reginą Michalską, c. Jana i Jadwigi M., bawiącyh przy proboszczu i trzymających rolę od ol. Jana Sieraszewskiego

6146 (Kuczkowo)

1766.14/III. (K.) Maciej, * 18/II., s. M. D. Mik. Kuczkowskiego regensa gr. kalis. i Kat. z Gliszczyńskich -- MD. Andrzej Kuczkowski i MD. Franciszka Koźmińska dziedziczka Szołowa

6147 (Kuczkowo)

1766.19/V. (Chrzanów) * 15, Jan Nep., s. G. Franc. Zelgowskiego i Zofji -- chrz. nieszl.

6148 (Kuczkowo)

1767.25/X. (Chrzanów) Jan Kanty, s. poprz. [G. Franc. Zelgowskiego i Zofji] G. Zelgowskich -- GD. Stefan Ostaszewski pos. Jankowa, i GD. Wiktorja Garczyńska z Szołowa

6149 (Kuczkowo)

1768.2/VI. (K.) * 29/V. Petronella Teodozja, c. MD. Mikołaja Kuczkowskiego regenta gr. kalis. i Katarzyny z Gliszczyńskich -- MD. Maciej G. i M. Teresa z Cywińskich Gl.

6150 (Kuczkowo)

1769.29/IX. (Chrzanow) Michał, s. G. poprz. [G. Franc. Zelgowskiego i Zofji] Zelgowskich -- chrz. nieszl.

6151 (Kuczkowo)

1769.18/X. (K.) Franciszek Borgian Piotr z s. poprz. [MD. Mikołaja Kuczkowskiego i Katarzyny z Gliszczyńskich] MD. Kuczkowskich -- MD. And. K. i MD. v. Rozalja K. * 11/X. a cerem. 1770.29/IX. Kajetan Radoliński wojski pozn. i ż. jego z Lubienskich

6152 (Kuczkowo)

1770.28/I. (Borucin) Teresa, c. M. ol. Owidego Walichowskiego i Brygidy z Bardskich -- MD. Augustyn B. i M. Teresa z Koźmińskich B. ch. z wody przed ok. 8 laty w parafji czerlejeńskiej

6154 (Kuczkowo)

1770.22/II. (Borucin) Juljana Konstancja * 13/II., c. G. MD. Jakuba Kiedrzyńskiego pos. w Skalmierzycach i MD. Brygidy z Bardskich -- MD. Franciszek Koźmiński dz. Gorzna i Franciszka z Czastkowskich Koźmińsa dz. Szałowa Wojc. B. pos. Borucina i Anna z Chlebowskich B. z Kuczkowa

6155 (Kuczkowo)

1770.20/VII. (Szałów) Anna Krystyna * 15., c. G. Ignacego Garczyńskiego i Wiktorji -- MD. Bogusław Szczaniecki dz. Boguszyna i MD. Kat. z Gliszczyńskich Kuczkowska i MD. Stefan Ostaszewski i MD. Ludwika Szkulska

6156 (Kuczkowo)

1771.25/VIII. (Janków) Helena Klara Marjanna, c. DM. Stefana i Heleny z Chlebowskich Ostaszewskich -- MD. Aleks. Gorzeński pos. Staniewa i MD. Magdlena Galardzina dz-a cz. w Węgrach

6157 (Kuczkowo)

1773.12/I. (K.) Adam Telesfor Kasper s. MD. Mikoł. Kuczkowskiego regenta gr. kalis. i MD. Kat. z Gliszczyńskich, * 5/I. -- X. Ignacy Szczaniecki i Gv. Kat. Kuczkowska

6158 (Kuczkowo)

1773.1/VIII. (Chrzanów) Marcjanna c. N. Franc. Zelgowskiego i Zofji -- chrz. nieszl.

6159 (Kucharki)

1734.11/X. (K.) Leopold Stanisław Kostka Ignacy, s. MGD. Walentyna Trąbczyńskiego Otto i Teresy Miaskowskiej -- MGD. Leon Koźmiński cześnik kaliski i Apolinara Koźm. klanicowa rogozińska z Lewkowa * 1733.12/XI

6160 (Kucharki)

1736.23/V. (Szkudla) Monika, * 14/V. c. G.M. Wojc. i Marjanny nob. de donno Paprocki -- G. M. Józef Chrzonowski nob. i GM.D. Zofja Chrzonowska

6161 (Kucharki)

1737.10/II. (Szkudla) Apolonja, c. G. Sebastjana Szadokierskiego i Anny -- G. Franc. Cielecki i G. v. Anna Szkulska

6162 (Kucharki)

1738.4/I. Józef Kasper Melchjor Baltazar, s. poprz. [Walentyna i Teresy Miaskowskiej] Otto Trąpczyńskich -- X. Jan Lipski kardynał, bp. krakowski i MD. Malachowska podkanclerzyna kor.

6163 (Kucharki)

1738.12/IV. (Czerminek) Marjanna Józefata, c. G. Franciszka i Franciszki Cieleckich -- G. Jan Mańkowski z Słaborowic i G. Krystyna Zielonacka chorążyna bielska z Radliczyc

6164 (Kucharki)

1739.17/VIII. (Szkudla), * 19/VII. Jakób Józef, s. G. And. i Zuz. Dachowskich tenut. 1/2 wsi Szkudli -- MGD. Walentyn Otto Trąpczyński stol. sochaczow. i GD. Helena Błeszyńska tenut. wsi Pacynowic

6165 (Kucharki)

1740.14/VIII. (Czerminek) Kajetan Domilnik Wawrzyniec, s. G. Franciszka Cieleckiego i Franciszki -- MGD. Franc. Dobrzycki sędzia subdelegat gr. kaliski i G. Konstancja Mankowska z Słaborowic

6166 (Kucharki)

1741.27/XII. (Dw. Czermiński) Antonina Barbara, c. GD. Franc. Cieleckiego i Franc. -- GD. And. Szkulski i G. Anna Szkulska (†)

6167 (Kucharki)

1742.0/I. (K.) Marjanna, c. N. Jana Kniewskiego i Anny -- Stanisław Wilczak i m. Teofila Trąbczyńska v.

6168 (Kucharki)

1744.8/III. (Dw. Czermiński) Franciszka Kunegunda, c. G. Jakuba Kosickiego i Franciszki cerem. 2/IV. -- GD. Wojc. K. z Kotowiecka i MD. Teresa Trąpczyńska stolnikowa sochaczewska (†)

6169 (Kucharki)

1744.16/VI. (Dw. Czechelski) Małgorzata Justyna, c. GD. Franc. Miruckiego tenut. Cz. i Teresy -- GD. Franc. Suchodębski dziad dziecka z Szkaradowa i GD. Marjanna z Zoronskich Mirucka

6170 (Kucharki)

1745.8/VI. (Dw. Czermiński) Jan Nep. * 12/V. s. GD. Jakuba Kosickiego i Franciszki -- GD. Jakub K. z Wolenic dziad dziecka i GD. Marjanna Niezwojewska

6171 (Kucharki)

1746.21/IV. (Pawłówko) * 31/III., Izydor Wojc., s. GD. Józefa Radzickiego z P. i Eleonory -- GD. Ludwik Pretficz z Gałązek i GD. Jadwiga Malczewska dz-a Pawłówka

6172 (Kucharki)

1748.6/VII. (DW. Czechel.) Heljodor Bonawentura Jakub, * 3., s. G. Franc. Miruckiego i Teresy -- Nv. Agnieszka Gałęska z Sobótki

6173 (Kucharki)

1750.8/III. (Czerminek) Mellibu[...]? Konstancja, c. G. Franc. Chociszewskiego i Katarzyny -- GD. Andrzej Szkudlski tenut. 1/2 Szkudli i MD. Teofila Trąpczyńska stolnikowiczowa sochaczewska z Kucharek

6174 (Kucharki)

1753.7/III. (Czerminek) Helena, c. G. Franciszka Chociszewskiego i Katarzyny -- G. Franciszek Mirucki tenut. wsi Czechel i G. Marjanna M. córka

6175 (Kucharki)

1755.19/V. (Czechel) Joanna Petronella c. M. Prokopa Linowskiego, łowczyego kruświc. i Tekli -- GD. Jan Mirucki i Gv. Marjanna M.

6176 (Kucharki)

1728.20/VII. (Czerminek) G. Tomasz Tarchalski x N. Dzywalska -- GD. Walentyn Otto Trambczyński Bogusław Szkudlski, And. Szkudlski, Zygmunt Pretwicz etc.

6177 (Kucharki)

1729. m 12/I. i 19/II. (K.) G. Jan Trambczyński x Garczyńska -- GD. Walenty Otto T., Bogusław Szkudlski, Andrzej Szkudlski, Zygmutn Pretwicz

6178 (Kucharki)

1737.12/II. (Czechel) G. Stanisław Boniecki x Urszula Szczepanowska -- G. Aleks. Kożuchowski, Rafał Iwański And. Droszewski, Jan Strobiszewski

6179 (Kucharki)

1739.14/VII. (K.) N. Wojc. Starzyński mendicans x. Roazlja z Odolanowa -- N. Marcin Łazowski sługa dworski i nieszl.

6180 (Kucharki)

1740.29/VI. (Szkudla) G. Jan Parczewski x Konstancja Skrzypinska -- MG. Walentyn Otto Trampczyński stolnik sochaczewski GD. Jan Mankowski, Franc. Cielecki, Ant. Pawłowski, Ludwik Pretficz

6181 (Kucharki)

1742.21/II. (Szkudla) GD. Piotr Niwski x G. Anna Szkudlska -- MGD. Walentyn Otto Trąmpczyński stolnik sochaczwski i GD. Jan Parczewski, Piotr Bogdański, Jakub Iwanowski

6182 (Kucharki)

1742.8/VI. (Czerminek) GD. Jakub Kosicki x v. Franc. Cielecka -- MD. Walentyn Otto Trąmpczyński stol. sochaczewski i GD. Jan Mańkowski, Franc. Gromacki i Antoni Rubach

6183 (Kucharki)

1745.10/II. GD. Wojc. Kosicki x MD. Anna Trąpczyńska sotl. sochaczewska -- MD. Mikołaj Chlebowski sta liwski, Antoni Miaskowski stolnik kaliski, GD. Franc. Korytowski, Jan Parczewski

6184 (Kucharki)

1751.10/II. (K.) G. D. Józef Grudzielski x MD. Teofila Trąmpczyńska stol. sochaczewska -- MGD. Józef G. z Swadzimia, Maciej T. z Wilczej, Jan Jaskulski ścic stuliński, z Wierzchosławic Wojc. Kosicki z Bilejowa etc.

6185 (Kucharki)

1759.17/I. (Szkudla) G. Adam Porowski x G. Kat. Radońskka -- GD. Jan Pawłowski i Melchjor Wolicki burgrabia wieluński, Jakub Przespolewski, Aleks. Sakowski

6186 (Kucharki)

1762.30/V. G. M. Franciszek x Teresa Chlebowscy -- Chl. pułkownik Ignacy Otto Trampczyński z Kucharek

6187 (Kucharki)

1720.24/III. † dziewczynka GD. Bonińskiego l. 6 1/2

6188 (Kucharki)

1720.15/III. † D. Jan Otto Trąpczyński kolator, poch. Bernard. Kalisz

6189 (Kucharki)

1720.4/VI. † G. Kaz. Boniński we wsi Czechel, z okazji rany poch. Reform. Kalisz

6190 (Kucharki)

1723. † G. Bartłomiej Kłonicki

6191 (Kucharki)

1724.14/I. † G. Jadwiga Molska matka G. G. Szkudlskich

6192 (Kucharki)

1725. † Józef, dziecko G. Walentyna Otto Trąmpczyńskiego

6193 (Kucharki)

1725. † Józef syn G. Bogusława Szkulskiego

6194 (Kucharki)

1726. † (Bobry) G. Teresa Wierzbicka

6195 (Kucharki)

1729.27/V. † dziecko 1 dzień. G. Tom. i Teresy Tarchalskich

6196 (Kucharki)

1799.0/XI. † GD. Joanna z Szudrskich Szkulska poch. 8. Reform. Kalisz

6197 (Kucharki)

1730.26/VI. † (Szkudla) Kat. Barbara, c. G. And. Szkudlskiego i Ludwiki

6198 (Kucharki)

1736.31/IV. (K.) † GD. Walentyn Dębieński poch. Ref. Kalisz

6199 (Kucharki)

1737.30/IV. (Czechel) † G. Józef Szczepanowski tenut. Cz. poch. Barnard. kaliscy

6200 (Kucharki)

1737.4/VI. (Szudla) † G. Bogusław Szkudlski poch. Barnard. kalisz

6201 (Kucharki)

1737.17/VI. (K.) † Magdalena, v. c. G. Walentyna Trąpczyńskiego poch. Bernard. Kalisz

6202 (Kucharki)

1737.22/VIII. (Szkudla) † Franciszka, c. G. Dachowskich

6203 (Kucharki)

1740.12/V. † (Szkudle) GD. Jan Skrzypinski tenut. 1/2 Sz., poch. Ref. Kal.

6204 (Kucharki)

1742.18/III. (Czerminek) † GD. Franciszek Cielecki poch. Ref. kal.

6205 (Kucharki)

1748.31/III. (Szkudla) † N. Ewa Strachocka

6206 (Kucharki)

1753.3/II. (Szkudla) † G. Andrzej Szkudlski poch. tu

6207 (Kucharki)

1754.11/I. (Czerminek) † N. Petornella Skierska

6208 (Kucharki)

1755.9/I. (Czechel) † GD. Franciszek Mirucki (?) poch. Barnard. Kalisz

6209 (Kucharki)

1755.5/VII. (K.) † MD. Walenytn Trąmbczyński stolnik sochaczewski poch. Barnard. Kalis.

6210 (Kucharki)

1675.16/I. (Ciechel) Agnieszka, c. GG. ale nielegal. rodziców Władysława i Anny Borzysławskich -- G. Piotr Grzymisławski i Gv. Kat. Biernacka

6211 (Kucharki)

1675.19/III. (Ciechel) Józef, s. N. Seb. Pawłowskiego i Kat. -- G. Wład. Borzysławski i Gv. Teresa Grzymisławska

6212 (Kucharki)

1675.4/XII. (Gałązki W.) Barbara, c. G. ... i Doroty Korytowskich -- G. Wojc. Przybysławski i G. Zofja Przy. ż. Jana P.

6213 (Kucharki)

1676.9/V. (Ciechel) Stanisław, s. G. Zygmunta i Kat. Borzysławskich -- G. K[...]? Pawłowski i G. Anna B.

6214 (Kucharki)

1678.14/II. (Ciechel) Helena, c. G. Zygm. Borzysławskiego i Kat. Biernackiej -- G. Wojc. Bartoszewski i Gv. Marjanna Szkudlska

6215 (Kucharki)

1679.27/VIII. (Ciechel) Bartłomiej A[...]? s. poprz. [G. Zygm. Borzysławskiego i Kat. Biernackiej] Borzysławskich * 10. -- G. Paweł Biernacki i G. Marjanna Pawłowska

6216 (Kucharki)

1680.26/II. (Szkudla) Katarzyna Teresa c. G. Marcina Cielmowskiego i Marjanny Szkudli Szkudlskiej -- GD. Jan Franciszek Szkudli i K. Szkudlski i G. Kat. z Pigłowskich małż.

6217 (Kucharki)

1681.6/VII. (K.) Anna Jadwiga, c. G. Piotra Miaskowskiego i Marjanny ze Szkudlskich wd. 1-o v. po Marcinie Cielmowskim -- G. Hier. Zakrzewski i G. Anna Skrzypinska

6218 (Kucharki)

1681.10/XI. (Szkudla) Kat., c. G. Jana Butlera i G. Jadwigi Mirzewskiej -- G. Jan Trąbczyński i GD. Kat. z Szkudli Szkudlska

6219 (Kucharki)

1682.13/VII. (Ciechel) Małgorzata, c. G. Zygm. Borzysławskiego i Anny z Zakrzewskich -- G. Piotr Miaskowski i G. Kat. Szkudlska

6220 (Kucharki)

1682.15/IX. (K.) Teresa, c. G. Piotra Miaskowskiego i G. Marjanny Szkudlskiej -- G. Piotr Pigłowski i G. Kat. z Pigłowic Szkudlska

6221 (Kucharki)

1683.6/IX. (Ciechel) Marjanna, c. Zygmunta Borzysławskiego i Anny Zakrzewskiej -- nieszl.

6222 (Kucharki)

1683.9/XII. (K.) Mikołaj Krzysztof s. G. Stanisł. Węgierskiego i G. Agnieszki Łyszkowskiej -- G. Franc. Łyszkowski i G. Florentyna Bojanowska

6223 (Kucharki)

1684.19/VIII. (Gałąski M.) Jadwiga, c. G. Piotra i Teresy Gałęskich -- G. Piotr Grzymisławski i G. Marjanna Naramowska

6224 (Kucharki)

1684.10/IX. (Szkudla) Konstancja, c. G. Jana Franc. Szkudlskiego i G. Jadwigi Zdzenickiej -- G. Piotr Miaskowski i G. Kat. Kobierzycka

6225 (Kucharki)

1684.9/X. (K.) Jadwiga, c. G. Piotra Miaskowskiego i G. Marjanny Szkudlskiej -- G. Jan Franc. Sz. i G. Kat. Kobierzycka

6226 (Kucharki)

1685.3/III. (Ciechel) Kazimierz, s. G. Zygmunta Borzysławskiego i G. Anny Zakrzewskiej -- G. Krzysztof Starzeński i G. Zofja Mirzewska, * 2

6227 (Kucharki)

1685.14/X. (K.) Łukasz Marcin, s. G. Jana Otto Trąbczyńskiego i G. Anny Szkudlskiej -- G. Jan Kotlinski i G. Marjanna Teresa Miaskowska, * 10

6228 (Kucharki)

1686.3/VI. (Pawłówko) Anotni, s. G. Stanisł. Sobockiego i Kat. -- nieszl.

6229 (Kucharki)

1686.11/VI. (Ciechel) Anna, c. poprz. [G. Zygmunta Borzysławskiego i G. Anny Zakrzewskiej] G. Borzysławski -- G. Piotr Gałęski i G. Marjanna Teresa Miaskowska

6230 (Kucharki)

1686.27/VI. (Szkudla) Teofil, Jan, s. G. Jana Franciszka na Szkudli Szkudlskiego i G. Jadwigi Zdzenickiej -- G. Adam Grabinski i G. Zofja Bogusławska

6231 (Kucharki)

1687.2/II. (K.) Walentyn Maciej, s. G. Jana Otto Trąmpczyńskiego i G. Anny ze Szkudli Szkudlskiej -- GD. Stan. T. i v. Marjanna T.

6232 (Kucharki)

1687.17/VIII. (Szkudla) Marjanna Barbara, c. G. Marcin Zalewskiego i G. Marjanny Szkudlskiej -- G. Piotr Grzymisławski i G. Anna Trąmpczyńska

6233 (Kucharki)

1688.29/III. (Ciechel) Zofja c. poprz. [G. Zygmunta Borzysławskiego i G. Anny Zakrzewskiej] G. Borzysławskich -- G. Stefan Mirzewski i ż. jego Marjanna Zakrzewska

6234 (Kucharki)

1688.20/XI. * (Szkudla) Andrzej, s. NG. Jana Franciszka Szkudlskiego i G. Jadwigi Zdzenickiej -- NG. Stanisław Skrzypinski i G. Kat. Wieliewieyska

6235 (Kucharki)

1689.19/VII. (Ciechel) Jakub s. G. poprz. [G. Zygmunta Borzysławskiego i G. Anny Zakrzewskiej] Borzysławskich -- G. Stefan Mirzewski i ż. jego Zofja Zakrzewska, * 17

6236 (Kucharki)

1690.24/II. (K.) Maciej Kaz., * 19., s. G. Jana Otto Trąmpczyńskiego i Anny Szkudlskiej -- G. Stanisław Skrzypinski i G. Jadwiga Szkudlska z Zdzenickich

6237 (Kucharki)

1705.18/I. (K.) Agnieszka, c. poprz. [G. Jana Otto Trąmpczyńskiego i Anny Szkudlskiej] Trąmpczyńskich -- G. Stanisław Koniszowski i Anna Borzysławska

6238 (Kucharki)

1705.15/X. (Czerminek) luteranka dziecko Ludwika, Konstancja, c. G. Pretwiczów -- G. Adam Grabinski i MG. Ludwika Gorzyńska klanka poznańska

6239 (Kucharki)

1708.29/X. Marjanna, c. N. Kaspra i Marjanny Choysłowskich -- N. Maciej Olszyński i v. Teresa Licznerska

6240 (Kucharki)

1710.25/V. (Czerminek) Aleksander Ludwik Pretwicz, s. G. Jana Zygm. P. i Barbary Marjanny z Szarzyńskich -- MG. Aleks. Mycielski podsędek zs. sieradzki i MGD. Anna Molska stolnikowa sieradzka

6241 (Kucharki)

1713.23/I. (Czerminek) Ewa Marjanna c. G. Zygmunta i Marjanny (Pretwiczów?) -- GD. Jan Otto Trąbczyński z K. i G. Cywińska

6242 (Kucharki)

1715. Zygmunt, s. GD. Antoniego Kurczewskiego i G. Zofji -- G. Staniłsaw Borysławski i G. Elż. Kurczewska

6243 (Kucharki)

1715.22/VII. (Ciechel) Magdalena Rozalja, c. Ant. Kurczowskiego i Zofji -- Jan Trąpczyński i Marjanna Pretwiczowa

6244 (Kucharki)

1720.16/I. (Szkudla) Anna Helena, c. MD. G. Bogusława de Szkudla Szkudlskiego i G. Anny z Szołdrskich -- MG. Zygmunt Pretwic i G. Helena z Szołdrskich Gleska (* 1719.23/XII.)

6245 (Kucharki)

1720.28/XII. Jan Józef, s. G. Boguslawa Szkulskiego i Anny z Szołdrskich * 14/XII. -- G. Walentyn Trąpczyński z K. i Marjanna Borzysławska z Ciechla

6246 (Kucharki)

1722.3/XII. (K.) Marjanna, c. G. Walentyna Trąmpczyńskiego i Teresy z Miaskowskich -- MD. Piotr Koźmiński sędzia zs. i MD. Helena Słonecka, * 20/VII.

6247 (Kucharki)

1723.29/III. (Bobry) Kazimierz Stanisław, s. G. Cyprjana Kwiatkowskiego i G. Marjanny Ostrowskiej - * 4., -- X. Stanisł. Kozuchowski i G. Anna Borzysławska

6248 (Kucharki)

1723.9/IX. (K.) Józef Ignacy Michał s. MD. Walentyna Trąmpczyńskiego i Teresy Miaskowskiej -- G. Jan T. z Radłowa i G. Helean Gleska

6249 (Kucharki)

1724.16/V. (Szkudla) * 24/III. Józef Bonifacy, s. G. Bogusława Szkudlskiego i Joanny Szołdrskiej -- m. Jan Modlibowski sędzia zs. kalis. i M. Jadwiga Umińska skarb. b-k.

6250 (Kucharki)

1725.24/IV. (K.) Joanna Magdalena Petrornella, c. MD. Walentyna Otto Trąmpczyńskiego i Teresy z Miaskowskich -- M. Stanisław Kostka Bork Gostyński pis. zs. i M. v. Zofja BG. siostra jego

6251 (Kucharki)

1725.2/VII. (Czerminek) Marjanna Elżb. Ludwika, c. G. Swiętosława i K[...]? Tokarskich -- M. Zygmunt Pretwicz z ż. Marjanną

6252 (Kucharki)

1725.22/X. (Gutów) Kat. Urszula, c. G. Wojc. Ninieskiego i G. Kat. -- G. Wojciech N. i Katarzyna N.

6253 (Kucharki)

1726.24/V. Franciszka Ludwika Ba[...]? c. G. Bogusława i Joanny Szkudlskich -- G. Walenytn Otto Trąpczyński i GD. Marajnna Pretwiczowa dz-a Czermina

6254 (Kucharki)

1727.26/IV. syn G. Cyprjana i Marjanny Kwiatkowskich -- GD. Walentyn Otto Trąmpczyński i GD. Helena Gleska

6255 (Kucharki)

1728.28/VI. (K.) Antoni Piotr Paweł, s. poprz. [G. Jana Otto Trąmpczyńskiego i Anny Szkudlskiej] GD. Trąmpczyńskich -- chrz. nieszl.

6256 (Kucharki)

1729.14/VIII. (Ciechel) Wawrzyniec, s. G. Aleksandra Borowskiego i Ewy Borowińskiej -- GD. Zygmunt Pretwicz z Czermin. i GD. Joanna Szkudlska z Szkudli

6257 (Kucharki)

1729/XI. (Szkudla) Kat. Barb. c. And. Szkudlskiego i Ludwiki de Bielinskich [Śnieńska] (?) -- G. Wale O. Trąmpcz. i G. Sniecinska

6258 (Kucharki)

1730.4/VI. (K.) Juljanna Konstancja Zuzanna, c. poprz. [G. Jana Otto Trąmpczyńskiego i Anny Szkudlskiej] G. Trąmpczyńskich -- GD. Franciszek Gostyński i GD. Aleks. Kozuchowski i G. Helena Glewska * 16/II

6259 (Kucharki)

1732.24/IV. (Miedzianowo) Zyta Kat., c. GMD. Stanisława Grabieńskiego i Kat. -- GMD. Walentyn O. Trąmpcz. i MD. Teresa Mięskowska

6260 (Kębłowo)

1719.22/VII. (Widzim) Małgorzata Bonawentura, c. MGD. Aleksandra Bielińskiego dz-a K. i Jadwigi matka † dzień po połogu -- G. Moraczewski i Gv. Kat. Bielinska siostra dziecka

6261 (Kębłowo)

1722.4/X. (Widzim) Adam Franciszek s. GMD. Aleksandra, i Heleny z Pawłowskich Bielinskich -- IMD. Adam z Werbna Pawłowski klan biechowski i GMD. Teresa z Swięckich Twardowska

6262 (Kębłowo)

1734.4/VII. (Widzim) Jan Władysław s. JMD. Aleksandra Bielinskiego i Elżbiety -- IMD. Hier. Kołaczkowski sędzia wschowski, z żoną

6263 (Kębłowo)

1743.13/I. (Wroniawy) Franciszka c. GD. Miachała Izdebskiego i Anny ekon. Wroniaw. -- chrz. nieszl.

6264 (Kębłowo)

1744.10/VIII. (Wroniawy) Igancy Jakub s. ID. Franciszka Swiecickiego pisarza zs. pyzdr. i Agnieszki - tenut. d. Wr. -- MD. Józef Małachowski i MD. Teresa z Borzenckich Dzierżanowska z Prochów

6265 (Kębłowo)

1745.10/IX. (Wroniawy) Kunegunda Rozalja, c. poprz. [ID. Franciszka Swiecickiego i Agnieszki] Swięcickich -- ND. Stanisław Magnuski i D. Marjanna Wysocka

6266 (Kębłowo)

1746.11/VIII. (Wroniawy) Kajetan Wawrzyniec, s. poprz. [ID. Franciszka Swiecickiego i Agnieszki] Swięcickich -- MND. Stanisław Malechowski łowczy kaliski i Wiktorja z Skrzetuskich Skorzewska chorążyna

6267 (Kębłowo)

1748.4/X. (Wroniawy) Józef Franc. s. poprz. [ID. Franciszka Swiecickiego i Agnieszki] Swięcickich -- ID. Jan S. syn

6268 (Kębłowo)

1750.17/II. (Wron.) Walentyn Tadeusz, s. poprz. [ID. Franciszka Swiecickiego i Agnieszki] Swięcickich -- MD. Wojc. Sw. z MND. Orszulą Remiszewską

6269 (Kębłowo)

1720.22/XI. (Wroniawy) G. Chryzostom Kąsinowski x G. Joanna Dziembowska -- GD. Mielżyński klanic śremski i GD. Stefan Bojanowski

6270 (Kębłowo)

1728.24/VIII. (Widzim) N. Jan Sliwiński x N. Anna Piasecka wd. -- Aleks. Bielinski podstoli pozn. i ż. jego

6271 (Kębłowo)

1731.1/I. (Widzim) MD. Ludwik Goliński x Mv. Dorota Bielinska -- MD. Hieronim Kołaczkowski sędzia wschowski MD. Adam Kołaczkowski Stanisłw Golinski dep. na T. Piotrk.

6272 (Kębłowo)

1748.22/IX. (Wroniawy) MD. Andrzej Bielicki pisarz bydgoski x Mv. Zofja Swięcicka * IMD. Franciszek Swięcicki pis. pyzdrski, MD. v. Wilkoszewski i Wojc. Sw.

6273 (Kębłowo)

1717.3/II. † MD. Jan Bielinski dz. Kembłowa poch. Grodzisk Barnard.

6274 (Kębłowo)

1719.31/VII. † MD. Jadwiga Bielinska dz-a Widzimia poch. Barnard. Pozn.

6275 (Kębłowo)

1721.29/V. † MD. Barbara Bielińska staruszka, dz-a Kembłowa, poch. Grodzisk Barnard.

6276 (Kębłowo)

1735.17/III. (Widzim) † N. Stanisław Krzeskowski tow. wojsk kor.

6277 (Kębłowo)

1735.19/III. (Widzim) † N. Adam Niradzki tow. wojsk kor.

6278 (Kębłowo)

1735.5/III. (Widzim) † IMD. Aleksander Biliński podstoli pozn., dz. Widzimia, poch. 24/III. Barnard. Grodzisk.

6279 (Kębłowo)

1736.9/II. (Widzim) † WIP. Maciej Bielinski klanic lędzki poch. 17/II. Barnard. Grodzisk.

6280 (Kębłowo)

1736.17/IX. (Wroniawy) † N. Stanisław Wasielewski ekonom

6281 (Kębłowo)

1738.6/X. (Wroniawy) † ND. Mikołaj Gutry poch. 9

6282 (Kębłowo)

1745.2/I. (Wroniawy) † Jakub, s. MD. Franc. Swięcickiego poch. 4/I

6283 (Kębłowo)

1745.4/X. (Wroniawy) † ND. Kat. Jedlinska staruszka

6284 (Kębłowo)

1796.11/VI. (Widzim) N. Anotni Wyganowski wd., dz. d. Kawcza i in. l. 36 x M. Joanna Kwilecka v. klanka międzyrzecka l. 20 -- Piotr Bielinski pis. w. k. i ż. jego Teodora, Celestyn Sokolnicki z ż. Urszulą etc.

6285 (Krzycko W.)

1767.13/III. Marja Teresa Franciszka Gertruda, c. PMD. Stanisława Kostki i Weroniki Krzyckich dz-ów K. i in. cerem. 10/IX. -- MD. Antoni K. klan krzywiń. i Ludwika Nieżychowska podkomorzyna wschowska

6286 (Krzycko W.)

1772.6/X. Piotr z Alkantary Franciszek Jan Bapt. Michał s. poprz. Stanisława Krzyckiego i Weroniki z Nieżychowskich -- MD. Ludwika N. podkomorzyna wschowska i X. Radosch S. J.

6287 (Krzycko W.)

1777.15/V. Jan Nepom. Xawery s. M. Franciszka i Konstancji Kęszyckich poses. d. W. Krzycko

6288 (Krzycko W.)

1779.11/VIII. Marja Ludwika Genowefa, c. PMD. Stanisława i Weroniki z Nieżych. Krzyckich chorążych wschowskich dz-ów Krzycka -- PMD. Józef K. stolnik poznański, i PD. Ludwika z Jabłonowskich Nieżych. podkomorzyna wschowska

6289 (Krzycko W.)

1774.24/XI. Franciszek Benda mł., muzyk, z Czempinia rodem x v. Zuzanna, c. Franciszka Kęszickiego dzierżawcy K. -- P. Stanisław Krzycki szambel. król.i Karol Nieżychowski pos. M. Krzycka

6290 (Krzycko W.)

1770.23/I. † Władysław, s. PMD. Stanisława Krzyckiego komornika JKMci, dz-a K. l. 6 1/2

6291 (Krzycko W.)

1772.7/XII. † Piotr, s. P. Stanisł. Krzyckiego 9 tyg.

6292 (Krzycko W.)

1778.25/IV. † Stanisław, s. poprz. [P. Stanisł. Krzyckiego] Krzyckiego l. 3 1/2

6293 (Krzycko W.)

1787.30/VII. † Petra, c. P. Stanisława Krzyckiego komornika JKMci, l. 3

6294 (Krzycko W.)

1794.13/V. † Stanisław Krzycki komornik JKMci, l. 63 z W. Krzycka

6295 (Krzycko W.)

1807.20/X. (W. Krzycko) Piotr z Alcantary Łukasz Apostoł * 17/X., s. M. And. Skorzewskiego dz. Kamieńca i W. Krzycka i Ludwiki z Krzyckich -- M. Antoni Kulczycki pos. d. Neugüttel i PM. Teresa ż. Józefa Jarzębowskiego z Gołanic

6296 (Krzycko W.)

1711.29/IV. Izabella Józefa Kat. c. poprz. [M. And. Skorzewskiego i Ludwiki z Krzyckich] Skorzewskich pos. d. W. Krzycka (matka Ludwika Marja Genowefa Krzycka) chorążanka wschowska * 25/IV. -- Antoni Onufry Skarzyński dz. Chyłkowa i Sokolnik i Kordula z Gorzyńskich Turno stolnikowa, dz-a Wyciążkowa

6297 (Krzycko W.)

1813.10/I. Tytus Kasper Melchjor, s. poprz. [M. And. Skorzewskiego i Ludwiki z Krzyckich] Skorzewskich pos. W. K. i dz-ów Kamieńca * 6 -- M. Igancy Krzycki dz. W. Krzycka i Ewa Bojemska dziewczyna dworska

6298 (Krzycko W.)

1799.8/I. poch. hr. Tekla v. Krzycka c. Stanisława K. dz. W. K. i Gołanic i Neugüttel † 3/I. lat 20

6299 (Krzycko W.)

1807.7/X. poch. M. wdowa Weronika Krzycka dz-a W. Krzycka † 4/X., l. 57

6300 (Krzycko W.)

1841.18/V. † (W. Krzycko) Józef v. Jarzębowski l. 78, major poch. 24/V

6301 (Komorniki)

1725.8/VI. (Plewiska) Ignacy s. MD. Antoniego Konarskiego i ... -- MD. Ulatowski i MD. Kat. Ulatowska

6302 (Komorniki)

1726.31/III. chrzestni X. Jerzy Cebrowski ze swą siostrą Ewą Srzemską

6303 (Komorniki)

1727.14/VII. Ignacy Jakub s. MD. Pawła Skampskiego i Florentyny -- MD. Jan Anotni Radomicki wda inowrocław. GWP., M. T. K. i Anna z Grzymułtowskich Czarnkowska

6304 (Komorniki)

1729.20/III. (Plewiska) Józef Jan, s. MD. Pawła Skampskiego i Florentyny -- MD. Antoni Ulatowski i MD. Barbara Sulińska

6305 (Komorniki)

1729.4/X. (K.) Fnraiszek, s. MD. Stefana Racięckiego i Ewy z Srzemskich -- X. Franc. Kaznowski oficjał poznański i M. Konstancja Srzemska z Kaznowskich

6306 (Komorniki)

1730.12/VII. (Plewiska) Małgorzata Katarzyna, c. MD. Pawła i Florentyny Skąpskich -- MD. Stanisław S. i MD. Kostnancja Srzemska z Komornik

6307 (Komorniki)

1732.0/VIII. (Plewisko) Wawrzyniec s. poprz. [Pawła i Florentyny] MD. Skąpskich -- MD. Stanisław Gajewski i MD. Barbara Srodkowska z K. dzierżawczyni

6308 (Komorniki)

1733.15/III. (K.) Ignacy Karol Marjan, s. MD. Wojc. Szodkowskiego i Barbary -- MD. And. Biernacki i MD. Teresa Janiszewska

6309 (Komorniki)

1735.27/III. (Plewiska) Wiktorja Rozalja, c. IMD. Skąpskiego i Florentyny -- X. Alojzy Duński kan. metropol. gn. prob. Bukow. dziekan Fary Buk. i Rozalja z Hozjuszów Brodzicka

6310 (Komorniki)

1736.8/IX. (K.) Franciszek Michał, s. MD. Wawrzyńca Woyciechowskiego i Ewy -- I. X. Michał Zakrzewski kanon. kat. pozn. i MD. Barb. Łepkowska z soł. Komornik

6311 (Komorniki)

1738.1/IV. (K.) Teodrozja Balbina Magdalena, c. GD. Walerjana Konopki i Apolonji z Radwańskich -- X. Dunski i MD. Teresa Radwańska z Witkowic

6312 (Komorniki)

1739.11/VIII. (Plewiska) † G. Ignacy Skąpski

6313 (Komorniki)

1739.24/XII. (K.) † G. Agnieszka Skotnicka

6314 (Komorniki)

1740.2/III. (Rosnowo) † N. Agnieszka Zdzanska

6315 (Komorniki)

1740.29/III. (K.) † G. Szymon Przybysławski

6316 (Komorniki)

1753.27/XII. G. Jakub Wyrzykowski x Gv. Marcjanna Bardska -- GD. Stanisław Bogucki i G. Karol Zielinski

6317 (Komorniki)

1759.15/I. indulta ślub 23/I. M. Wojc. Myszkowskiego podstoli drochickiego x v. Barbary Zielinskiej -- G. Wład. Konopka, Stablewski Kozłowski, Komorowski etc.

6318 (Komorniki)

1764.10/I. indult. dla G. Wawrzyńca Skąpskiego x G. v. Wiktorji Przybysławskiej ślub 29/I. -- Karol Zielinski, Józef Dybysławski

6319 (Komorniki)

1757.19/X. (Rosnowo) G. Józef Głuchowski x G. Marcjanna Chłapowska -- G. Józef Jagniątkowski tenut. Rosnow. G. mac. Kozłowski z Łodzi

6320 (Komorniki)

1758.9/VIII. G. Michał Przepałkowski x Barbara z Krassowskich Pilchowska wdowa -- Bartłom. Niegolewski sta pobiedz. Konstanty Wojnicz wicerejent gr. pozn.

6321 (Komorniki)

1759.15/V. G. Józef Orłowski x Magdalena Ostraszewska z dworu -- G. Jan Przybysławski

6322 (Komorniki)

1761.14/IV. G. Józef Czaplicki x Marjanna z Bardskich Prądzyńska wd., z par. Cerekwic., -- G. Karol Zielinski tenut. komornic. i Jan Tarnowski ekon. Głuchowski

6323 (Komorniki)

1766.18/VIII. G. Stanisław Jaruchowski z Gutoskiego (?) mł. x G. Nepomucena z Radwańskich Zielińska -- Gabryel Skurzewski z Szczepowic pułk. Franc. Zielinski z Bieganowa, Józef Jagniątkowski chorąży, Wawrzyniec Skąpski, Józef Dybysławski

6324 (Komorniki)

1753.13/III. † G. Kat. Przybysławska z Borzęnckich (Komorniki)

6325 (Komorniki)

1753.10/III. † G. Jan Tarnowski ekon. Głuchowski

6326 (Komorniki)

1759.26/XII. † G. Józef Baranowski "stemuratis Grzymała" chorąży wojsk kor. l. 30

6327 (Komorniki)

1763.20/III. † (Głuchowo) Konstancja z Boguckich Borzęcka poch. Barnard. Pozn.

6328 (Komorniki)

1766.31/VIII. † X. Władysław Baranowski curatus tut.

6329 (Komorniki)

1766.6/XI. † GD. Teofila z Radwańskich Zielinska, ż. MGD. Karola Z. tenutarjuszka K. poch. Poznań. Karmelici Obserw.

6330 (Komorniki)

1768.5/V. (Rosnowo) † GD. Dorota z Mieszkowskich Jagniątkowska (?) chorążyna podlaska, chorowała cały rok. poch. karmelici poznań.

6331 (Komorniki)

1754.0/I. Wincenty, s. G. Jana i Kat. z Chelkowskich Tarnawskich (Głuch.) cerem. w Konarzewie -- Rafał Gajewski sta gn. i v. Dorota Działyńska wdzianka kaliska

6332 (Komorniki)

1755.6/III. (K.) Antonina Konstancja c. G. And. i Rozalji Kozłowskich administ. Rosnowskich -- MD. Ignacy Jarnowski łowczyc brzeski i Gv. Apolonji Krasińska

6333 (Komorniki)

1755.25/V. (Plewiska) Nepomucena Wiktorja, c. G. Józefa i Marjanny z Przybysławskich Skąpskich -- G. Karol Zieliński tenut. i G. Wiktorja Przybysławska v.

6334 (Komorniki)

1758.15/VI. Antoni Benon, s. G. J. i Marjanny z Przybysławskich Skąpskich -- G. Jan P. z K. i G. Florentyna S. (Plewiska)

6335 (Komorniki)

1759.10/VIII. (Plewiska) Wawrzyniec Benon, s. G. poprz. [G. Józefa i Marjanny z Przybysławskich] Skąpskich -- G. Wawrzyniec S. i G. Wiktorja Przybysł. z Komornik

6336 (Komorniki)

1759.28/X. (Głuchowo) Helena Dorota, c. G. poprz. [G. Jana i Kat. z Chelkowskich] Tarnawskich -- G. Karol Zielinski tenut. K. i G. Dorta z Mieszk. Jagniątkowska z Rosnowa

6337 (Komorniki)

1759.18/XI. (Plewiska) cerem. nad Ludwiką Teofilą Pilchowską, c. G. Anton. i Barb. z Krassowskich * 1755. -- G. Józef Jagniątkowski i G. Teofila z Radwańskich Zielińska

6338 (Komorniki)

1760.4/XI. (K.) Hipolit Ignacy Karol, s. M. Wojc. i Barbary z Zielinskich Myszkowskich podstolicow drohickich, ch. z w. 24/VIII. -- X. And. M. dziekan kat. pozn. i Anna z Radomic. Działyńska, Franc. Czapski podkom. chełm. i Teofila z Radwań. Zielińska etc.

6339 (Komorniki)

1762.8/II. (Głuchowo) Wincenty Anastazy, s. G. Józefa i Rozalji z Borzęckich Dybysławskich -- Barbara z Jarochowskich D.

6340 (Komorniki)

1763.0/IV. (Plewiska) Józefina Marjanna, c. G. Józefa i Marjanny z Przybysławskich Skąpskich -- X. Wład. Baranowski prob. tut. i G. Marcjanna z Bardskich Wyrzykowska

6341 (Komorniki)

1763.24/VI. (Rosnowo) Ignacy, s. G. Józefa Głuchowskiego i Marcjanny z Chłopowskich -- GD. Józef Jagniątkowski chorąży podlaski i G. Drota z Mięszkowskich Jagniątkowska

6342 (Komorniki)

1764.0/VI. (Głuchowo) Marceli Jan s. G. Józefa i Rozalji z Borzęckich Dybysławskich -- X. Jan Iłowiecki kanonik pozn. i v. Nepomucena Zielinska

6343 (Komorniki)

1765.24/V. (Rosnowo) Stanisław Benon, s. G. Józefa i Marcjanny z Chłapowskich Głuchowskich -- G. Józef Jagniątkowski chor. podlas. i ż. jego Dorota z Mieszk.

6344 (Komorniki)

1766.1/VI. * i ch. (Głuchowo) Anotni Feliks, s. poprz. [G. Józefa i Rozalji z Borzęckich] G. Dybysławskich -- G. Damazy Borzęcki i Marcjanna z Bardskich Wyrzykowska

6345 (Komorniki)

1768.29/III. (Głuchowo) Józef, s. G. Józefa i Rozalji Marcjanny z Borzęckich Dybysławskich ekonomów kl. Głuchow. -- G. Ludwik Koszutski i G. Anna z Kszczeskich Zielinska tenut. kl. K.

6346 (Komorniki)

1768.2/VI. (K.) Feliks Antoni Gabryel, s. MGD. Karola i Anny z Kczeskich Zielinskich tenut. kl. K. -- X. Łukasz Konopka curatus K. i kan. kol. św. Mik. Pozn. i pułkownikowa Anna Skorzewska

6347 (Komorniki)

1769.22/V. (K.) Helena Marjanna Juljanna, c. G. Karola i Anny z Kczeskich Zielinskich tenut. kl. K. -- G. Hipolit Myszkowski mł. i G. Anna Przewska v.

6348 (Komorniki)

1769.11/IX. (Rosnowo) Petronella Marjanna, c. G. Józefa i Wiktorji ze Strzeleckich Jagniątkowskich tenut. d. R. -- G. Nepom. Mieszkowski mł. i G.D Rozalja Dybysławska ekonomowa z Gł. - 26. cerem. -- X. Wojciech S. kan. kat. pozn. i Anna Gurowska M. W. X. wtedy dodano 3-e imię: Anna

6349 (Komorniki)

1770.19/VII. Anna Magdalena, c. G. Józefa i Rozalji z Borzęckich Dybysławskich ek. kl. Głuchow. -- G. Felicjan Kłosowski i GD. Marjanna z Borzęckich Dąbrowska ciotka dziecka

6350 (Komorniki)

1770.28/IX. (Rosnowo) Anna Wiktorja, c. G. Józefa i Wiktorji z Strzeleckich Jagniątkowskich tenut. R. -- N. Marcin Orłowski i sł. Agn. Połańska z Pozn.

6351 (Komorniki)

1771.30/I. (K.) Agnieszka Karolina c. poprz. [G. Karola i Anny z Kczeskich] G. Zielinskich tenut. K. -- MGD. Leon Moszczyński konsyl. konfed. woj. pozn. i GD. Antonella Chrościcka tenut. wojt. Plewiska

6352 (Komorniki)

1771.0/V. (Chlewiska) Piotr Wojc. Onufry Teodor, s. G. Stanisława Chruścickiego i Antonelli z Brzeskich -- G. Maks. Zielinski i Anna z Kczeskich Zielinska

6353 (Komorniki)

1772.22/XII. (Rosnowo) Franc. Xawery Nikdem, * 3., s. poprz. [G. Józefa i Wiktorji z Strzeleckich] G. Jagniątkowskich -- MGD. Nikod. Zakrzewski podkom. JKMci i G. Barbara Kurzewska z Kąkolewa

6354 (Komorniki)

1772.28/II. (Rudnicze) Juljana Konstancja, c. G. Ignacego i Marjanny z Chłapowskich Wrońskich tenut. R. - ass. Stan. Kurzewski i Wiktorja Jagniątkowska

6355 (Komorniki)

1773.9/III. (K.) Faustyn Walenty * 15/II., s. MGD. Nikodema i Ewy z Zakrzewskich różnego herbu "Dziwa" Zakrzewskich podkomorzych JKMci, tenut. kl. Komor. -- IMGD. Sylwery i Anna z Starzyńskich ZZ. małż.

6356 (Komorniki)

1773.8/V. (Głuchowo) bl. G. Józef i Rozalji z Borzęckich Dybysławskich Stanisław -- GMD. Józef Jagniątkowski chorąży podlaski i G. Marcjanna Targowska i Zofja -- G. Andrzej Strzelecki i G. Aniela Myszkowska v. cerem. 22/VI.

6357 (Komorniki)

1773.9/V. (K.) Stanisław, s. G. And. i Elżb. Lasockich -- GMD. Józef Jagniątkowski chor. podl. i GMD. z Zakrzewskich Zakrzewska

6358 (Komorniki)

1774.19/XI. (K.) Ignacy Franc., s. G. Franc. seu Józefa i Elżbiety Lasockich ekonomów K. -- GMD. Ignacy Kosicki podkomrzy JKMci, superintendent prow. Wpol. i Katarzyna Zakrzewska podstolina kaliska

6359 (Komorniki)

1774.14/XII. (Junikowo) Cyprjan Karol * 11, s. N. Anotniego Michałowskiego i Marjanny ekon. J. -- G. Kaz. Prasnowski ekon. Głuchowa i G. Justyna Bleierówna v.

6360 (Komorniki)

1775.27/XII. (Junikowo) Wiktorja Teresa, c. G. Jana Bonikowskiego i Marjanny z Junikowa -- chr.z nieszl.

6361 (Komorniki)

1776.28/VI. (Głuchowo) Jan Gerwazy Protazy, s. GD. Kazim. i Katarzyny Prasnowskich ekon. kl. -- MD. Józef Jagniątk. chor. podlas. i G. Franciszka Gorczyczewska ass. G. Franc. Strzelecki i M. Antonina Jagniątkowska

6362 (Komorniki)

1776.17/VII. (K.) Małgorzata c. G. And. i Elżb. Lasockich ekon. -- chrz. nieszl.

6363 (Komorniki)

1780.5/VII. (Rudnicze) Antonina Helena, c. G. Józefa Piotrowskiego i Agnieszki z Łęskich ekon. z R. -- MGD. Tomasz Wolski tenut. K. i Gv. Helena Wolska z dw. K.

6364 (Komorniki)

1791.22/IX. Aniela Faustyna c. G. Kazim. i Apolonji z Turobolskich Kaczorowskich ekonomów Romowa -- NN. Kaz. i Apol. Konieccy ekonomowie Głuchow.

6365 (Komorniki)

1794.4/VIII. (Junikowo) August Wacław, * 25/VII., s. G. Walentyna i Juljanny Kurowskich ekonomów J. -- Wacław i Karolina Natalowie burmistrzowie poznańscy

6366 (Komorniki)

1771.10/II. G. And. Lasocki x v. Elżb. Stankiewiczówna -- św. nieszl.

6367 (Komorniki)

1774.20/XI. (Fabjanowo) G. Jan Bonikowski z wsi Junikowo x pudica Marjanna Nietrzebczanka z F. -- sw. nieszl.

6368 (Komorniki)

1785.7/VII. (Pozn.) w kość. B. Ciała G. Bogusław Unrug mł. x N. Józefa Jasińska v. -- sw. nieszl.

6369 (Komorniki)

1771.30/II. † G. Ignacy Strzelecki konfederat woj. wiekopol., lat. ok. 30 z pod Zaręby, zabity w bitwie pod. Pozn. z Moskwą

6370 (Komorniki)

1772.17/IX. † G. Wład. Chłapowski w Rosnowie l. ok. 80

6371 (Komorniki)

1772.22/X. † Aniela, c. M. Zakrzewskich (K.) szambel. JKMci, r. 1

6372 (Komorniki)

1773.24/IV. † (Rosnowo) Franc. Xaw., s. G. Jagniątkowskich tenut. R., r. 1 1/2

6373 (Komorniki)

1774.1/XII. (Rudnicze) † nagle na drodze do Fabjanowa G. Paweł Charzyński l. ok. 16, mł. w służbie G. Wrońskiego tenut. R.

6374 (Komorniki)

1778.12/VIII. † (Głuchowo) † G. Józef Wolski ekonom głuchowski, lat. ok. 70

6375 (Komorniki)

1785.1/IX. † nagle w Rudniczu raniony w Poznaniu G. Wiktor Kaz. Orłowski l. ok. 24

6376 (Komorniki)

1789.23/III. (Plewiska) † N. Apolonja z Kozłowskich Gawrońska l. 70, ż. ekonoma z Pl. u Nierzuchowskich

6377 (Komorniki)

1796.9/II. (Plewiska) † G. Anna z Grabskich Okuliczowa w Plewiskach u swej matki 2-o v. G. Eleonory Nieżychowskiej, 2 mies. chor. na suchoty l. 36, mies. 7

6378 (Komorniki)

1800.30/IV. (K.) † G. M. Tomasz Wolski dzierż. K. przez 22 lat., wystawił ołtarz wielki z tabernakulum dał 1.000 złp. na organy, l. 78, mies. 5, poch. Reform. Woźniki 2/V.

6379 (Komorniki)

1800.11/VII. (Rudnicze) † Bogumiła 2 l. 9 mies., c. G. Konstantyna i Felicjanny z Pogorzelskich Ostrowskich

6380 (Komorniki)

1802.18/II. (Głuchowo) † Antoni, 7 mies., 15 dni, s. G. Roznoskich poses. wsi Gł. poch. 20

6381 (Komorniki)

1807.16/X. (Rosnowo) zabił się z melancholji z pistoletu w dw. R., G. Aleks. Sakowski mł. l. 25 poch. 29

6382 (Komorniki)

1813.11/II. (Rosnowo) † G. Teofil Pomorski l. 54, wd. mieszk. u brata w Rosnowie, poch. 13/II

6383 (Komorniki)

1814.17/II. (Rosnowo) † G. Marjanna z Obarzankowskich Pomorska z R., l. 54, poch. 19

6384 (Komorniki)

1822.18/IV. (K.) † Tytus, 6 mies. i 2 dni, s. G. Józefa i Henryetty Fijałkowskich pos. krol.

6385 (Komorniki)

1827.14/I. (Rosnowo) † Józef l. 3, 6 mies., s. G. Franciszka i Antoniny Pomorskich poses. R.

6386 (Komorniki)

1827.21/IX. (Głuchowo) † G. Stanisł. Krzyżański wd., l. 65

6387 (Komorniki)

1828.11/III. (Głuchowo) † Ignacy Skaławski dziecko 2 l., Franciszka i Marjanny Sk., epilepsja

6388 (Komorniki)

1798.3/VI. (Rosnowo) Anna Petronella, * 31/V., c. GMD. Tom. i Ludwiki z Nieżychowskich Kraszkowskich, herbu Nałęcz - poses. Rosnowa -- GD. Zofja Skąpska tenut. z Komornik cerem. 1801.28/IV

6389 (Komorniki)

1798.11/XII. (Głuchowo) Barbara Marja, * 8., c. G. Józefa i Wiktorji z Jagodzińskich Roznoskich poses. Gł. -- G. Marcin Prandke kap. b. w. p., i Rozalja z Jagodz. Walicka poses. Wieszkowa

6390 (Komorniki)

1799.15/VI. (K.) * Jan Baptysta Modest, s. G. Kaspra Skąpskiego i Zofji z Wolskich poses. klucza K. -- X. Łukasz Konopka curatus K., i G. Antonina Wolska v. z dw. K.

6391 (Komorniki)

1801.1/XI. (Głuchowo) Medard Ant. * 22/VI. w dw. Gł., s. poprz. [G. Józefa i Wiktorji z Jagodzińskich Roznowskich] Roznowskich h. Grzymała, poses. Gł. -- MGD. Antoni R. sędzia zs., dziad dziecka, i MG. Kat. R. v. córka sędziego

6392 (Komorniki)

1802.6/VI. (Rosnowo) Zofja Nepom. Tekla * 2., c. GMD. Tomasza i Ludwiki z Nieżychowskich Kraszkowskich pos. R. -- G. Jan K. brat dziecka i Karolina Nieżychowska v., ciotka dziecka

6393 (Komorniki)

1817.11/II. (Głuchowo) Justyna Paulina Klaudyna, * 1816.7/XII. w Gł., c. GD. Józefa Fijałkowskiego pos. Gł. i Gołuzek i Henryki 1-o v. Braunowej z domu Sichuszhuska (?) -- hr. Xaw. Działyński wda z żoną

6394 (Lechlin)

1772.9/V. G. Franciszek Borowski x Anna ze Strcegockich Radomska -- św. nieszl.

6395 (Lechlin)

1773.6/VII. G. Paweł Winklewski x v. Salomea Mieszkowska -- G. Józef Radecki dzierż. L. i etc.

6396 (Lechlin)

1762. * we dworze Kociszewskim Marjanna, c. MGD. Józefa i Justyny z Będkowskich Daleszyńskich sędziców poznań. -- chrz. 1766.9/III

6397 (Lechlin)

1766.0/I. * 1765.14/XI. Katarzyna c. poprz. [MGD. Józefa i Justyny z Będkowskich Daleszyńskich] Daleszyńskich -- GD. małż. Marcin i Nepomucena Malczewscy

6398 (Lechlin)

1767.21/IV. Józef, s. G. Franciszka i Ludwiki Borowskich -- GD. Józef Radecki pos. L. i Gv. Marcjanna Iłowiecka, GD. Wawrzyńca Iłow. pis. gr. wałeckiego, dz-a Łosieńca siostra rodz.

6399 (Lechlin)

1767.0/V. (Dw. Kociszew.) Filip Jakub, s. poprz. [MGD. Józefa i Justyny z Będkowskich Daleszyńskich] Daleszyńskich

6400 (Lechlin)

1769.1/IV. (Dw. Kociszew.) Kazimierz Józef, * w Niedz. Passionis, s. GPD. Józefa i Justyna z Będkowskich Daleszyńskich sędziców kaliskich dz-ów K., * 12/III. -- Józef Dorpowski kanonik warszawski, dz. Popowa i Józefa z Złotnickich Garczyńska ż. Ludwika G. posesora Roszkowa

6401 (Lechlin)

1770.19/X. (Kociszewo) Brygitta, c. poprz. [MGD. Józefa i Justyny z Będkowskich Daleszyńskich] Daleszyńskich -- Pv. Urszula D. siostra rodz. ojca

6402 (Lechlin)

1772.2/I. * Marcjanna Aniela Melchjora, c. poprz. [MGD. Józefa i Justyny z Będkowskich Daleszyńskich] Daleszyńskich -- Adam Godliszewski (!) komor. pozn. i GD. Anna z Cieleckich Zielinska i Marjanna z Dzierzgowskich Godliszewska komornikowa

6403 (Lechlin)

1775.26/III. Kajetan Stanisław Cyrjak, s. G. Stanisł. i Marjanny z Karśnickich Gostyńskich bawiących w Przysiece u swych rodziców Józefa Andrzeja i Marjanny z Nieświastowskch Gostyńskich dz-ów Przysieki -- G. Stanisław Gliszczyński dzierż. Zbitki i ż. jego Helena z Giżyckich

6404 (Lechlin)

1773.28/VII. Ignacy Jakub Piotr s. poprz. [MGD. Józefa i Justyny z Będkowskich Daleszyńskich] Daleszyńskich sędziców gr. kalis. -- MGD. Józef Radecki dzierż. L. i G. Marjanna Karpinska, ż. Bogusława K. ekonoma Kociszew.

6405 (Lechlin)

1773.1/III. (Kociszewo) Barbara Józefata, c. N. Bogusława i Marjanny Karpinskich ekonomów chociszew. -- PMGD. Wawrzyniec Iłowiecki sędzia gr. wałecki, dz. Łosieńca z siostrą rodz. Marjanną

6406 (Lechlin)

1776.31/III. Józef Teodor s. N. Franc. i Anny ze Strzegockich Borowskilch, w Kolonji Przysieckiej -- chrz. nieszl.

6407 (Lechlin)

1777.3/IV. Jan Wojciech, s. poprz. [MGD. Józefa i Justyny z Będkowskich Daleszyńskich] Daleszyńskich, * 1776.24/VI. -- GD. Stanisł. Gliszczyński dzierż. Zbitki i Gv. Zofja Gl. jego rodz. siostra

6408 (Lechlin)

1777.19/IV. (Dw. Przysieka) Igancy Wojc., s. GD. Stanisława i Weroniki z Karsznickich Gostyńskich z wody 1/IV. t. d. * -- GD. Józef G. i Gv. Marcjanna G. jego rodz. siostra, oni rodzeństwo ojca dziecka

6409 (Lechlin)

1777.29/XII. (Przysieka) Marcjanna Barbara, c. G. Jana i Reginy z Ulewiczów Mankowskich custoszów lasu Przysieckiego -- Józef Gostyński, s. Andrzeja dz-a Przysieki z siostrą panną Marcjanną

6410 (Lechlin)

1766.15/III. † Kat., dziecko Józefa i Justyny Daleszyńskich 1 r.

6411 (Lechlin)

1769.22/XII. (Dw. Przysieka) poch. N. G. Konstancja z Lisieckich Brzechowska wd., klawna Gostyńskich l. ok. 60

6412 (Lechlin)

1771.11/II. (Olendry Przysieckie) Ludwika z Deręgowskich Borowska l. ok. 45, po połogu † wraz z dzieckiem. Wdowiec Franc. B.

6413 (Lechlin)

1771.4/VII. † (L.) D. Małgorzata de Starzeckie Mysczyńska wdowa, u swej córki G. Elżbiety z M. Radeckej, żony GD. Józefa R. pos-a L., l. 67, poch. Filipini Środka

6414 (Lechlin)

1771.13/IX. (Olendry Rsałe Grzybowskie) † Bogusław, s. l. 14, N. Franciszka Borowskiego

6415 (Lechlin)

1772. nazajutrz po św. Andrzeja Apost. † PGD. Marjanna z Gostyńskich Kosińska w Przysiece u brata rodz. Andrzeja G. dz-a P., l. 60 poch. Franciszk. Pozn.

6416 (Lechlin)

1779.3/IX. † WI. Panna Marcjanna Gostyńska, c. And. Józefa Bork. G. i Marjanny z Nieświast., dz-ów Przysieki

6417 (Lechlin)

1779.29/VIII. (Kociszewo) Kajetan Wojciech Wawrzyniec, s. poprz. [MGD. Józefa i Justyny z Będkowskich] Daleszyńskich

6418 (Lechlin)

1783.5/VII. (L.) Prokop Izaasz s. Ingen Anton. i Marjanny Kurcewskich (czy szlachta?)

6419 (Lechlin)

1788.9/XII. (Dw. Przysieka) Xawera Barb., Tekla, c. GD. Macieja i Teofili z Łakińskich Łakińskich dz. d. Oleszno k. Gołańczy pos-ów Przysieki -- GD. Michał Gorecki pos. dzierż. L. i GD. Marjanna z Boleszów Kierska z Jana Nep. Kierskiego dz-a Przyborówka

6420 (Lechlin)

1790.19/XI. Salomea Tekla Barb. c. poprz. [GD. Macieja i Teofili z Łakińskich] Łakińskich pos. Przysieki -- Mv. Jadwiga Trąbczyńska ciotka rodz. Łakińskiej matki dziecka Józef Ł. dz. Krostkowa

6421 (Lechlin)

1792.7/IX. Wiktor Józef Walentyn s. poprz. [GD. Macieja i Teofili z Łakińskich] Łakińskich -- Antoni Bukowski z ż. Brygidą

6422 (Lechlin)

1793.20/I. Stanisław Jan Ferd. Józef, s. poprz. [GD. Macieja i Teofili z Łakińskich] Łakińskich -- M. Jan Ł. dziad dziecka i M. Justyna z Będkowskich Daleszyńska dz-a i pos-a Kociszewa

6423 (Lechlin)

1782.2/IV. (Przysieka) G. Antoni Ponikiewski mł., dz. Wiśniewa x Zofja Gostyńska v., c. ol. Andrzeja Józefa i Marjanny z Nieświatowskich Bork GG. dz-ów Przysieki -- Marjanna z Nieśw. Gost., wd. (jej mąż † 31/V. r. zeszłego) matka jego Franciszka z Miaskowskich P., 2-o v. Goczkowska rozwiedz. Józef, Franciszek, Ludwik, Ignacy Gostyńscy jej bcia rodz., Józef i Jan Łąccy bcia rodz., Winc. i Kat. z Gliszczyńskich Swinarscy podczaszyce kaliscy, dz-e Skok, etc.

6424 (Lechlin)

1779.8/III. † Regina córeczka, IGD. Ant. i Marjanny Kurczewskich leśników

6425 (Lechlin)

1780.8/III. poch. Wojciech Kajetan Wawrzyniec, s. Daleszyńskich Józefa i Justyny r. 1

6426 (Lechlin)

1780.6/IV. poch. Teresa, c. poprz. [Józefa i Justyny] Daleszyńskich l. 2 1/2

6427 (Lechlin)

1781.0/V. erxporta M. Anny z Bnińskich Radolińskiej podkomorzyny wschowskiej, dożyw. d. Sierniki, Marlewo, Pruszcze i Stare poch. Górka k. Łobienicy u Barnard. l. 59 poch. 5/V.

6428 (Lechlin)

1781.31/V. † GD. Andrej Józef a Bork Gosytński dz. Przysieki z Przyl., l. 76, lub ponadto, poch. 7/VI. Poznań Barnard. w gr. Swiniarskich. Wdowa Marjanna z Nieświastowskich. Dzieci: Franciszek, Józef, Ignacy, Anna, Zofja, Ludwika panny. Anna z Swinarskich Łącka z dziećmi: Józef, Jan, Franciszka, Marjanna

6429 (Lechlin)

1781.2/VIII. (Kociszewo) poch. Wiktor Adam Stefan * 1780.23/XII. s. Józfa i Justyny Daleszyńskich † 31/VII.

6430 (Lechlin)

1786.6/III. † MGD. Józef Daleszyński sędzic gr. kaliski, dz. i pos. Kociszewa † w Pozn., i tam. poch. u Barnard. 8/III.

6431 (Lechlin)

1791.26/IV. (L.) poch. G. Michał Gorecki tenut. L. od lat 6. -- G. Ludwika z Krassowskich wd. Józef G. brat rodz. †-go, z ż. Kunegundą z Roznowskich. Synowie i córki †-go: Ignacy żonaty, Wawrzyniec żonaty, Franciszek subcenturio w. kor., i Antoni

6432 (Lechlin)

1792.23/I. (Dw. Przysieka) poch. Xawera Barb. Tekla, c. Mac. i Teofili z Łakinskich Łakinskich l. 4

6433 (Lechlin)

1793.22/I. † M. Teofila z Łakińskich Łakińska, ż. Macieja Ł., pos-a Przysieka, powiwszy 2-go b. m., syna poch. Barnard. Górka k. Łobienicy jej brat rodz. Józef Ł. dz. d. Krostkowo, Kosztowo

6434 (Lechlin)

1793.0/V. † I. Eleonora z Bieńkowskich Gliszczyńska klanowa biechowska † 9/V. w Rożnowie, poch. Reformaci Szamotul. 11/V.

6435 (Lechlin)

1804.21/IX. poch. Brygitta Daleszyńska, c. Ignac. G. Józefa i Justyny l. 33 została matka i bracia, Ignacy D. dz. Kociszewa i Jan

6436 (Lechlin)

1793. Adam i Aurelja z Boleszów Daleszyńscy pos-e L., dali ornat kościołowi 1803. Ignacy i Marjanna z Zołtowskich Daleszyńscy dz-e Kociszewa, dali ornat.

6437 (Lenartowice)

1663.25/VII. Anna, c. N. Piotra Pieściorowskiego i Marjanny -- G. Krzysztof Rozdrażewski i G. Barb. z Pogorzeli Zaleska podczaszyna pozn.

6438 (Lenartowice)

1666.15/IV. Marjanna, c. poprz. [N. Piotra i Marjanny] G. Pieściorowskich -- Wojc. Łopiński i v. Barb. Zielińska z L.

6439 (Lenartowice)

1666.29/XI. Andrzej, s. N. Wojciecha Dzierzazenskiego i Jadwigi -- G. And. Trzecieski i Marjanna Oborska

6440 (Lenartowice)

1668.18/VI. Antoni Jan, s. G. Stefana Sokołowskiego dzierż.L. i Marjanny -- G. Stanisław Dąbrowski i Gv. Urszula Kowalska

6441 (Lenartowice)

1669.8/VIII. Wawrzyniec, s. G. Swiętosława Trzaskowskiego admin. wsi Brzezie i Agnieszki -- GD. And. Słonecki tenut. wsi Brzezie i G. Marjanna Sokołowska

6442 (Lenartowice)

1671.29/XI. Hieronim, Wojciech, s. G. Kaz. Mankowskiego dzierż. wsi L. i Kat. -- G. And. Słonecki i Dorta M.

6443 (Lenartowice)

1670.8/II. Sebastjan,s. poprz. [G. Swiętosława Trzaskowskiego i Agnieszki] G. Trzaskowskich -- G. Stan. Rudnicki i Marjanna Pągowska

6444 (Lenartowice)

1674.6/IX. Konstancja, c. G. Łukasza Baranowskiego i Kat. -- G. Hjacynt Cucharski i Elżb. Czeluścińska

6445 (Lenartowice)

1674.15/XI. Barbara, c. G. Hjacynta Cucharskiego i Konstancji -- X. Stanisł. Niemojewski i G. Elżb. Czeluścinska

6446 (Lenartowice)

1682.20/VII. bl., z GMD. Stanisława Rudnickiego i Zofji - Magdalena i Anna -- GD. Wacław Gosławski z ż. Zofją GW. Wojc. P. syn poprz. [GMD. Stanisława Rudnickiego i Zofji] z Anną Gosławską

6447 (Lenartowice)

1684.12/IV. (Brzezie) Barbara c. G. Stanisława, tylko co †-go Rudnickiego i G. Zofji wdowy z d. Borowskiej -- G. Zofja Zielecka

6448 (Lenartowice)

1677.22/VIII. Rozalja, c.MD. Hjacynta Cucharskiego i Konst. z Pobidzińskich -- GD. Teodro alias Dadźbóg Cucharski i GD. Elżb. Cielecka z d. Cucharska

6449 (Lenartowice)

1689. (Marszewo) Stanisław An[...]? s. G. Chryzostoma Ciesielskiego i G. Marjanny z Zdzienickich -- X. Jan Dembowski prepozyt i dziekan plesze. i GD. Anna Bogusławska z d. Milewska

6450 (Lenartowice)

1701.10/VII. Józef Franciszek, s. D. Stanisł. Choinskiego i Anny -- G. Maciej Włostowski dziedzic Czermina i G. Anna Rudnicka dz-a Chorzewa i Brzezia

6451 (Lenartowice)

1704.1/II. Agata Apolonja, c. G. Jakuba Myslińskiego (?) i Fran. -- G. Kaz. Łaskawski i G. Marjanna Łaskawska

6452 (Lenartowice)

1709.20/III. (Lenartowice) Maciej Franciszek Józef, s. G. Bartłomieja Cieleckiego i G. Katarzyny z Walewskich -- ID. Maciej Radomicki wda inowrocławski, GWP i G. Kat. Mąkowska

6453 (Lenartowice)

1714.22/VII. Jakub s. G. Stanisł. Krzywokolskiego administratora Lenartow. i Marjanny -- G. Petronella Mirosławska

6454 (Lenartowice)

1724.14/V. (Brzezie) Wojciech Jan s. G. Jakuba Mostowskiego i G. Kat. Rudnickiej dz-ów B. -- I. Maciej Radomicki wda inowrocł. GWP i Marjanna Słonecka

6455 (Lenartowice)

1729.19/III. (L.) Józef Jerzy, s. G. Jana Szczytowskiego i Bogumiły -- Jerzy Felicjan, hr. na Lachowicach Sapieha i G. Marjanna Zabłocka

6456 (Lenartowice)

1730.9/VII. Igancy Jerzy, s. G. Michała Chotkowskiego i Kat. -- I. Jerzy Felicjan Sapieha i panny Krystyna S.

6457 (Lenartowice)

1735.20/X. Stanisław, s. G. Jakuba Sarnowskiego i Barb. Malczewskiej -- M. Jerzy Sapieha

6458 (Lenartowice)

1744.6/IV. Weronika, c. G. Ludwika Roszkowskiego i Barbary z d. Słuckiej -- G. Krystyna Sł. i G. Piotr (?) Sł.

6459 (Lenartowice)

1685.14/II. G. Wojciech Wolski x Eufrozyna Lęska (?) -- G.Jan Bartoszewski, G. Dąbrowski

6460 (Lenartowice)

1708.1/XII. N. Jan Nałęcz urodz. x Teresa Rossowska N. w służb. u Łuk. Cieleckiego -- Łuk. Cielecki

6461 (Lewice)

1758.7/V. (Dw. L.) Karol Sebastjan, Ludwik, s. MGD. Jana Ludwika i Koarliny Wilhelm. z Radlic Hazów dz-ów -- GD. Jerzy Aleks. z R. H., kapit. JKMci króla francuskiego i Karolina Lukrecja Zaydlicowa z Gorzycy babka, Jerzy Sebast. Unrug i Kat. Kalkreyterowa, etc.

6462 (Lewice)

1759.4/VIII. (L.) Joanna Deoamanda c. MGD. Jana Ludwika i Karoliny Wilhelminy de Zeydliców z Radlic Hazów kapitanów i dz-ów -- GD. Karolina Lukrecja z Wedelskich Zaydlicowa babka i GD. Jerzy Aleks Bronikowski, GD. Helena Katarzyna Kalkreytowa i Jerzy Aleks. RH.

6463 (Lewice)

1760.18/IX. (L.) Bogusław Konstantyn s. poprz. [MGD. Jana Ludwika i Karoliny Wilhelminy de Zeydliców z Radlic Hazów] z Radlic Hazów -- GD. Sebastjan Wilhelm Zeydlic i GD. Karolina Lukrecja Zeydlicowa

6464 (Lewice)

1761.9/VIII. (Dw. Kalisko) Helena Wilhelmina, c. GM. Jerzego Aleksandra Radlic Hazy kapitana wojsk saskich dz-a d. Kalisko i Joanny Bogumiły -- Karolina Wilhelmina Unrużanka i M. Piotr Unrug pułk. w. saskich

6465 (Lewice)

1761.1/X. (L.) Jan Ferdynard * 22/IX., s. M. Jana Ludwika z Radlic hazy kapit. JKMci, dz. L. i Karoliny Wilhelminy z Zeydliców -- M. Aleksander Unrug podkomorzy JKMci dz. Bukowca i M. Bogumiła Hazowa de Kaliska i Jerzy Aleks. Unrug z Bukowca syn

6466 (Lewice)

1762.2/IX. (Kaliska) Franciszka Adamdea, c. M. Jerzego Jana z Radlic Hazy kapit. JKMci, dz-a Lewic i Joanny Bogumiły -- Joanna Unrużanka i Piotr Unrug tribunus wojs. JKMci

6467 (Lewice)

1763.20/XI. (Kalisko) Karolina Amadea, c. poprz. [M. Jerzego Jana z Radlic Hazy i Joanny Bogumiły] z Radlic Hazów kapitana wojsk. JKMci -- MD. Unrugowa z Międzychodu i Piotr Unrug z Prusimia

6468 (Lewice)

1764.26/I. (L.) Ludwika Wilhelmina Amalja, c. G. Ludwika i Karoliny Hazów dz-ów L. -- Lukrecka Unrużanka i Henryk Bronikowski z Krzeszewka

6469 (Lewice)

1765.27/II. (L.) Fryderyka Amadea c. G. Ludwika, Karoliny Hazów dz-ów L. -- G. Aleks. Kalkreyter z Policka, G. Henryka de Bronikow.

6470 (Lewice)

1784.20/III. Jakub Józef, s. MG. Kaz. i Antoniny Moraczewskich pos. wsi Lębowo -- MG. Felicjan Moraczewski i MGD. Anna ż. jego

6471 (Lewice)

1786.7/V. Katarzyna Marcjanna c. poprz. [MG. Kaz. i Antoniny Moraczewskich] Moraczewskich -- MGD. Anna M. z mężem Felicjanem M.

6472 (Lewice)

1785.27/XII. (L.) Jan Antoni s. MGD. Franciszka i Marjanny z Zakrzewskich Zielinskich -- X. Ignacy Zakrzewski kanonik kat. pozn. i MGD. Wirydjana Bielawska

6473 (Lewice)

1753.7/II. (L.) GD. Adalbert Bogusław Kalkreyter dz. Oporowa i Bogulczyny x GD. Ewa Ludwika Unrużanka -- MD. Krzysztof Unrug z Bukowca i MD. Franciszek Kwilecki klanic lędzki

6474 (Lewice)

1801.29/X. (Lewków) * 25/X. Darja Alfonsyna Elżbieta Florentyna Izabella, Klementyna, c. G. Jana Stawskiego (s. Ignacego S. wojskiego wieluńskiego z Kunegundy Miniszewskiej) i Tekli z Lipskich (c. Wojc. L. łowczego kaliskiego i Salomei z Objeziersskich) -- G. Ignacy Wyganowski sędzia zs. kaliski i Elżb. z Krzyżanowskich Moraczewska prababka dziecka

6475 (Lewków)

1802.12/VIII. (Czekanów) * 20/VII. Ignacy Hipolit Kasper, s. GD. Franciszka Woyniecz (s. ol. Marcian W. z ol. Reginy Skorzewskiej) z Katarzyny Sydrowny (c. ol. GD. Szymona Sydry z ol. GD. Marjanny de Szopskie) -- Gv. Mierzejewska

6476 (Lewków)

1803.31/VIII. (L.) Antoni Wojciech Zefiryn Ludwik, s. IG. Klemensa Zakrzewskiego (s. Franciszka Xawerego podczaszego z Antoniny Szczanieckiej klaniców Zakrzewskich) i Józefy z Lipskich (c. Wojc. Łowczego i Salomei z Objezierskich) * 26/VIII. -- G. Wojciech Lipski łowczy i IG. Eleonora Skorzewska stolnikowa

6477 (Lewków)

1804.8/XII. (Karski) * 4., Mikołaj Gracjan, s. GMD. Ignacego Łogieskiego (!) i GM. D. Anny c. Stanisława Krzywińskiego -- GMD. Felicjan Kurzewski i MGD. v. Kat. Gogoleska

6478 (Lewków)

1805.7/IV. (Karski) * 20/III., Albina Salomea Katarzyna, c. GMD. Felicjana Kuszewskiego ekonoma w K. (s. Antoniego K. i Apolonji Grodeckiej) i Katarzyny z Krzywińskich (c. ol. Stanisława K. z Marjanny Biernackiej) -- MG. Michał Lipski i Salomea z Objezierskich Lipska z L.

6479 (Lewków)

1808.6/I. (Karski) Juljana * 3. c. G. Jana Harkuszewskiego ekonoma z K. i Marjanny, c. G. Józefa Pawłowskiego -- G. Stanisław Pawłowski ekonom z L. i Sław. Franciszka Kruszewska panna z K.

6480 (Lewków)

1811.27/I. (L.) * 20/I. Salomea Emilja Wirydjanna, c. GMD. Jana Lipskiego dz-a d. Zylicze i Rudnicze (s. ol. Wojc. L. z Salomei Objezierskiej) i Teodory Wilczyńskiej (c. MD. Ignacego i Franc. z Golinskich) -- Michał L. prokurator król. i wdowa Salomea L. z Lewkowa

6481 (Lewków)

1812.30/I. (Czekanów) Justyna Palemona Antonina Chryzostoma, c. G. Rocha Jacka Anastazego Leona Biernackiego general. inspektora wojew. poznań. (s. B. inspektora gen. skarbu Ks. Warsz. z ol. Tekli Piotrowskiej) i Marjanny Juljanny Anny z Biernackich (c. ol. Michała B. miecznikowicza piotrkow. i por. 1-ej kokorty w. kor. z Anton. Jabłkowskiej) -- IG. Salomea z Zielonackich B. klanowa sieradzka i Wład. B. miecznikowicz piotrkowski wuj

6482 (Lewków)

1812.13/XII. (Czekanów) Władysława Michalina Filomena Tekla * 29/XI., c. poprz. [G. Rocha Jacka Anastazego Leona Biernackiego i Marjanny Juljanny Anny z Biernackich] Biernackich -- G. Wład. B. miecznikowicz piotrkowski i Antonina z Jabłkowskich B. wdowa, babka dziecka

6483 (Lewków)

1819.19/VIII. * (Czekanów), ch. 30/IX. Michał Stefan Antoni, s. GMD. Wład. Biernackiego (s. Michała miecznika i Antoniny z Jabkowskich) i Anny z Kosseckich (c. Stefana K. chorążego z Elżbiety z Gorzeńskich) -- Stefan Kossecki chorąży i Antonina B., miecznikowa

6484 (Lewków)

1820.21/VIII. * (Czekanów) Tekla Antonina Eufemja, c. GMD. poprz. [GMD. Wład. Biernackiego i Anny z Kosseckich] Biernackich, ch. 23 -- Felicjan B. referendarz z Warszawy i Elżbieta Kossecka z Sieroszewic

6485 (Lewków)

1831.19/I. * (L.) Bolesław Feliks s. szl. Józefa Ordęgi i Antoniny Kiełczewskiej - dziedziców -- Wiesiołowski, Lipska

6486 (Lewków)

1795.25/XI. (L.) MG. Jan, mł., pułk., pos. "carcen.", s. MG. Stanisława Lipskiego x MGv. Elżbieta Kowalska, c. Rafała K., on l. 26, ona 25 -- MG. Fabjan Koszutski, Jan Wyganowski

6487 (Lewków)

1798.17/II. (L.) MG. Jan, mł., (s. O. Ignacego Stawskiego wojskiego wieluń.) x Tekla, v., c. IM. D. Wojc. Lipskiego łowczego kalis., kaw. św. St., on 28, ona 20 -- Ignacy Wygan. sędzia zs. kalis. Jan Kanty Sieniawski burgrabia wieluń. i Antoni Szymanowski starosta Klonowski

6488 (Lewków)

1799.20/V. (L.) MGD. Franciszek s. Łukasza Płonczyńskiego z parafii Konojad ze wsi Łagiewniki x v. Franciszka, c. MGD. Rafała Kowalskiego z L., on 30, ona 28 -- Wojciech Lipski łowczy kaliski Jan L. pułk., Michał L. łowczyc kalis.

6489 (Lewków)

1802.17/X. (L.) MGD. Klemens mł., s. ol. Xawerego Zakrzewskiego podczaszego x MG. v. Józefa, c. MGD. Wojc. Lipskiego łowczego on 23, ona 18 -- MGD. Deograt Załuski, Igancy Wygan., Jan L.

6490 (Lewków)

1805.27/X. (Czekanow) G. Antoni Kuczyński ekon. z Turska x Franciszka Gorska wd. z Czek., on 26, ona 35 -- G. Józef Smiełowski ekon. z Czek. etc.

6491 (Lewków)

1836.10/II. (Czekanów) Erazm Zernicki wd. l. 42, stróż nocny x Kat. Filiscina włościanka l. 3. ubodzy

6492 (Lewków)

1848.29/I. GMD. Aleksander Włodzimierz Kurnatowski mł. 28 x G. Karolina Biernacka v. 22 z Czek. -- G. Michał B. i Karol Wojakowski

6493 (Lewków)

1797.30/VII. (L.) poch. Apolonja, c. MG. Tom. Zyczyńskiego ekon. l. 3 † 27/VII

6494 (Lewków)

1804.7/II. (Czekanów) poch. GD. Wojc. Gorski l. ok. 40, kaszel, † 5/II.

6495 (Lewków)

1807.30/VII. (L.) poch. G. Kat. Gogole. v., l. ok. 36, † 28/VII. Dyzynterja

6496 (Lewków)

1808.8/XI. (Karski) poch. G. Jan Harkuszewski l. ok. 68, ekonom † 5/XI. hydrop.

6497 (Lewków)

1810.6/IX. (L.) poch. IMD. Wojciech Lipski łowczy kaliski, kaw. św. Stanisł. † w Kaliszu l. 67. 3/IX. poch. Lewków

6498 (Lewków)

1813.14/IX. (L.) † IMD. Michał Lipski prokurator Tryb. kalis. poch. 18/IX., s. Wojciecha i Salomei z Objezierskich

6499 (Lewków)

1814.23/V. (Czekanów) † IM. Salomea z Zielonackich Bierancka klanicowa sieradzka, l. 79, poch. 26 L.

6500 (Lewków)

1816.26/VI. (L.) IMD. Jan z Drewna (!) Lipski, syn Wojciecha łowczego kalis. i Sal. Objez. l. 42 sędzia pokoju pow. obornic

6501 (Lubasz)

1677.14/II. (Ciszkowo) Andrzej Aleksander, s. G. Piotra Prusinowskiego i Doroty Rayskiej Nob. -- I. Andrzej Gębicki starosta nowodworski i Teresa Dolecka

6502 (Lubasz)

1678.23/I. (Bzowo) Marjanna Barbara, c. ol. N. Krzysztofa Mieruckiego i Jadwigi Bieganowskiej -- N. Teresa M.

6503 (Lubasz)

1678.24/V. (Ciszkowo) Jan Władysław, s. G. Piotra Prusinowskiego i Dor. Rayskiej -- N. Krzysztof Bieńkowski i Urszula Gałęska

6504 (Lubasz)

1678.4/IX. (Prusinowo) Ludwika, c. G. Franc. Rokossowskiego i Barbary Swinarskiej nob. -- N. Wojc. Mierucki i Jadwiga M. oboje z Bzowa

6505 (Lubasz)

1679.26/III. (Prusinowo) Krzysztof, s. N. Jana Kakolewskiego i Anny Ostrowskiej -- Franc. Rokoszewski i Katarzyna Gornowska

6506 (Lubasz)

1680.1/V. (Bzowo) Anna, c. G. D Wojc. Miruckiego i Katarz. Gronowskiej -- GD. Bonaw. G. ojciec jej i MD. Konstancja Skrzydlewska

6507 (Lubasz)

1681.27/VII. (Kroszcz) Magdalena c. GD. Wojc. Krusinskiego i Zofji -- chrz. nieszl.

6508 (Lubasz)

....1/X. Franciszek Igancy, s. D. Jana Cieleckiego i Ludwiki z Koszutskich -- Franciszka K.

6509 (Lubasz)

1682.22/XI. (Goraj) Marjanna Kat. c. MD. Wład. Wysławskiego i Kat. nob. -- N. MD. Michał Raczyński i M. Konsta. Skrzydlewska

6510 (Lubasz)

1683.6/I. (Prusinowo) Marcjanna Kat., c. G. Stefana Krusinskiego i Apolinary nob. -- G. Zygmunt Gawłowski i G. Magdalena Dąbrowska

6511 (Lubasz)

1683.22/VI. (Stoykowo) bl. Zofja i Kat., cc. G. Wład. Wilkowskiego i Kat. nob. - sług Michała Raczyńskiego -- 1-ej G. Zofja Milewska, 2-ej, G. And. Milewski i G. Kat. Wysławska

6512 (Lubasz)

1684.15/VI. (Prusinowo) Antoni s. GD. Wojc. Trąbczyńskiego i Anny z par. Zniń -- GD. Apolinara Krusińska

6513 (Lubasz)

1685.22/VI. (Stoykowo) Piotr, s. G. Wojc. Krusinskiego admin. S. i Zofji -- GD. Tom. Makulinski administr. Młynkowa i Gv. Anna Wysłowska

6514 (Lubasz)

1685.5/VIII. (Stoykowo) Wawrzyniec s. G. Wojciecha Koniatowskiego(!) administr. S. i Reginy -- MD. Paweł Skrzydlewski z Bzowa i Gv. Anna Bułakowska z Ciszkowa

6515 (Lubasz)

1686.17/I. (Ciszkowo) Piotr Paweł s. GD. Stefana Bułakowskiego i Marjanny Potockiej -- Gv. Anna Bułakowska c. tegoż B-go

6515 (Lubasz)

1687.26/VII. (Prusinowo) Jakub Józef s. G. Benedykta Kęszyckiego i Jadwigi -- G. Michał Raczyński ze Stojkowa i G. Konstancja Skrzydlewska z Bro.

6517 (Lubasz)

1687.12/X. (L.) Ludwika Barbara, c. GD. And. Skrzydlewskiego i Elżb. -- GD. Stanisł. Rosnowski i GD. Barb. Kamińska

6518 (Lubasz)

1688.17/IV. (Prusinowo) Stanisław s. N. Stanisł. Kaczorowskiego i Agaty -- chrz. nieszl.

6519 (Lubasz)

1688.25/XI. (Bzowo) Antoni Józef, s. G. Andrzeja Skrzydlewskiego i Elżb. -- G. Michał Kaz. Raczyński i GD. Apolinara S.

6520 (Lubasz)

1689.13/III. (Sławno) Wojciech, s. N. Stanisł. Rozwadowskiego admin. Sł. i Anny -- G. And. Skrzydlewski i N. Anna Tonska

6521 (Lubasz)

1689.9/V. (Sławno) Grzegorz, s. G. Stanisł. Rosnowskiego i Teresy posesorów cz. Sł. -- G. Jan Swinarski i Anna Rozwadowska

6522 (Lubasz)

1689.22/VI. (Ciszkowo) Gabryel Maciej Paulin, s. G. Stefana Bułakowskiego i Marjanny -- Gv. Kunegunda B., c. tegoż B-go

6523 (Lubasz)

1689.30/IX. (Sławno) Jan Antoni, s. GD. Pawła Skrzydlewskiego i Apolinary -- G. Franc. Dolecki i G. Teresa Rosnowska

6524 (Lubasz)

1689.23/X. (Bzowo) Gabryel Jan s. G. And. Skrzydlewskiego i Elżb. -- G. Jan Swinarski i G. Anna Pączkowska

6525 (Lubasz)

1690.15/X. (Bzowo) Franciszek Zygmunt, s. GD. Marcina Woźnickiego i Barbary Dąbrowskiej -- G. Zygmunt D. i G. Anna Cielecka

6526 (Lubasz)

1691.19/III. (Bzowo) Józef Wojc. s. poprz. [G. And. Skrzydlewskiego i Elżb.] Skrzydlewskich -- G. Paweł S. i G. Barb. Woźnicka

6527 (Lubasz)

1691.19/IX. (Bzowo) Wawrzyniec Michał s. M. GD. Pawła z Bzowa Skrzydlewskiego i Apolinary -- MGD. And. Dłużewski z Goraja i M. Helena Swinarska z Krocza

5628 (Lubasz)

1678.5/I. (Bzowo) N. Jan Zamłyński x Jadwiga Bieganowska oboje 2-o voto -- N. Piotr Prusinowski, Wojc. Mierucki

6529 (Lubasz)

1688.13/II. (Prusinowo) NG. Michał Raczyński x Krystyna Krassewska -- And. Skrzydlewski, And. Dłużewski

6530 (Lubasz)

1688.25/XI. (Bzowo) GD. Michał Pętkowski x N. Kat. Edzlowna -- GG. And. Jan i Paweł Skrzydlewscy, Michał Raczyński

6531 (Lubasz)

1698.30/I. poch. MGD. Teresa Czaplicka

6532 (Lubasz)

1699.17/XI. † Paweł s. D. Cieleckiego

6533 (Lubasz)

1700.8/VIII. † MD. Ludwik Rokoszewski (Prusinowo)

6534 (Lubasz)

1702.20/IV. † MD. Franciszek Rosnowski (Goraj)

6535 (Lubasz)

1704.0/III. † Stanisław Skrzydlewski (Bzowo)

6536 (Lubasz)

1706.22/XI. † (Dęmbe) N. Adam Herstopski

6537 (Lubasz)

1707. † przed narodz. B. v. M. a poch. 1708.15/XI. (Stoykowo) G. Jadwiga Romanowa

6538 (Lubasz)

1709.28/IV. † (L.) G. D. Jan Rokossowski

6539 (Lubasz)

1709.0/IX. zaraza † MD. Kaz. Rokossowski z Gembic

6540 (Lubasz)

1710.2/V. (L.) † N. Anna Leśniewska

6541 (Lubasz)

1710.26/VII. (L.) † M. Helena Cielecka v. zaraza

6542 (Lubasz)

1710.5/VIII. (L.) † X. Melchjor Cielecki kanon. płoc., prob. średz. i przedtem prob. L., zaraza

6543 (Lubasz)

1710.7/VIII. † Mv. Anna Cielecka zaraza (L.)

6544 (Lubasz)

1710.9/VIII. (L.) † M. Ludwika z Koszuckich Cielecka zaraza

6545 (Lubasz)

1710.11/VIII. (L.) Kazimierz Cielecki syn i panna Urszula C. córka zaraza

6546 (Lubasz)

1710.12/VIII. (L.) † MD. Jan Cielecki dz. L. zaraza

6547 (Lubasz)

1711.23/IV. (Stoykowo) † Jan Kąkolewski

6548 (Lubasz)

1714.1/XII. (Mierosławice) † G. Wacław Mysłowski z parafii Ujście

6549 (Lubasz)

1719.16/V. † MD. Antoni Objezierski

6550 (Lubasz)

1723.17/III. † (Krotcz) MD. Aleks. Korzbok Łącki łowczy kaliski, l. ok. 45

6551 (Lubasz)

1723.4/XI. (Prusinowo) † MD. Kat. Błendowska l. ok. 40

6552 (Lubasz)

1724.6/IV. (Bzowo) poch. GD. Józef Swinarski z Bzowa, † 31/III. l. ok. 30 (?)

6553 (Lubasz)

1726.9/II. poch. Stefan Swinarski s. Józefa i Anny z Szczanieckich † m. roku 1 1/2

6554 (Lubasz)

1726.28/V. (Smieszkowo) † zabity z bombardy MGD. Stanisław Miaskowski l. ok. 24

6555 (Lubasz)

1726.9/VII. (Sławienko) † MGD. Franciszek Radoński l. ok. 50

6556 (Lubasz)

1728.3/IV. (L.) † Marjanna l. 8 c. GD. Romana

6557 (Lubasz)

1728.9/IV. (Ciszków) † GD. Jan Nikodem Cielecki 1 rok

6558 (Lubasz)

1728.0/IV. (Stoykowo) † GD. Józef Tłukomski, bawiący jako gość. tu

6559 (Lubasz)

1728.25/V. (Krotcz) † G. Piotr Pokrzywnicki sługa dworski

6560 (Lubasz)

1728.7/XII. † (Nowina) MD. Andrzej Zbijewski

6561 (Lubasz)

1729.4/III. (Goraj) † MD. Maciej Swinarski l. ok. 90 poch. Pozn. Bernard.

6562 (Lubasz)

1729.5/III. (Bzowo) † s. G. Osiałkowskiego 5 lat

6563 (Lubasz)

1729.11/IV. (Goraj) † G. Zofja Swinarska l. ok. 33

6564 (Lubasz)

1731.20/I. † Józef Franciszek Bronisław s. MD. Franciszka Kosińskiego 1 rok. (Sławienko)

6565 (Lubasz)

1731.10/VIII. (L.) † MGD. Franc. Jastrzębski l. ok. 60

6566 (Lubasz)

1734.2/III. (Krotcz) † P. MD. Stefan Doręgowski pułkownik JKMci

6567 (Lubasz)

1734.26/V. (Bzowo) † G. Stanisł. Osiełkowski l. 40

6568 (Lubasz)

1725.16/VI. (Sławno) † G. Jadwiga Strońska l. 50

6569 (Lubasz)

1704.25/X. (L.) Wawrzyniec Anastazy s. G. Jana Cieleckiego dz. L. i Ludwiki z Koszutskich -- G. Franc. Roman ze Stoykowa i G. Anna C. matka jego i X. proboszcza lubaskiego

6570 (Lubasz)

1705.1/I. (Goraj) Wiktorja Anastazja, c. G. Wojc. Rosnowskiego i G. Juljanny Rokoszewskiej -- G. Zygm. Naramowski z Ciszkowa i G. Zofja Swinarska z Czarnkowa

6571 (Lubasz)

1705.11/IV. (Drezno) X. Józef Melchjor Cielecki wtedy baw. w Dr. chrzci Kaz. Aleksandra, s. M. Franciszka Mac. Jaranowskiego łowczego brzesk.- kuj. i Krystyny z Chylkowskich -- I. Dawid de Fondermarwicz gen. m. i kom. Drezna, w Marchji branden. miasta i Marjanna Sybilla Dedyzlmarowa kapitanowa tegoż Drezna Aleks. Undrung szlachcic polski, i Marjanna de Kuszwelskie żona generała, ass. Jan z L. Cielecki i v. Marjanna Brudzewska

6572 (Lubasz)

1705.24/X. (L.) Józef Jan, s. G. Stanisława Cieleckiego i Teresy Kamińskiej -- G. Zygm. Naramowski i G. Juljanna z Rokoszewskich Rosnowska

6573 (Lubasz)

1705.10/XII. (L.) Antoni Mikołaj, s. GD. Jana Cieleckiego dz-a Lubasza i Ludwiki z Koszuckich -- G. Michał C. i G. Jan Twardowski i G. Jadwiga Łochinska

6574 (Lubasz)

1706.20/VI. (Stoykowo) Józef Jan, s. G. Wojc. Ulatowskiego i Konstancji Urbanowskiej -- G. Kaz. Rokoszewski i G. Zofja Rokoszewska z Gembic

6575 (Lubasz)

1706.11/VII. (Goraj) Jakub Władysław Jerzy s. G. Wojc. Rosnowskiego i Juljanny Rokoszewskiej -- I. Jerzy Sapieha sta wilkost. i Ludwika S-a ścina bobrujska

6576 (Lubasz)

1706.13/XI. (L.) Teofila Kat., c. G. Stanisł. Cieleckiego i Teresy Kamińskiej -- G. Jan C. dz. L. i G. N. Mysłowska z Prusinowa

6577 (Lubasz)

1708.8/II. (L.) Mikoł. Sebastjan, s. G. Jana Cieleckiego dz-a L. i Anny Koszuckiej -- G. Helena C. c. tegoż Jana v.

6578 (Lubasz)

1709.19/III. (L.) Kaz. Krzysztof Roch, s. G. Jana i Doroty Rokoszewskich -- GD. Wojc. Rosnowski i G. Apolinara Skrzydlewska

6579 (Lubasz)

1709.26/IX. (Stoykowo) Antoni Stanisł., s. G. Wojc. Ulatowskiego i Konstancji Urbanowskiej -- GD. Franc. Romieniewski i G. Kat. z Urbanowskich Roznowska

6580 (Lubasz)

1711.5/VII. (Goraj) Paweł Jan, s. MD. Wojc. Rosnowskiego i Anny z Rokoszewskich -- pułk. saski Hak i MG. Apolinara z Prusimskich Skrzydleska, M. Zygm. Naramowski

6581 (Lubasz)

1711.27/XII. (Cizkowo) Stefan, s. GD. Domanskiego i Teresy -- G. Wojciech Rosnowski i Anna z Rokossowskich Rosnowska z Goraju

6582 (Lubasz)

1712.14/VI. * (Krotcz) Wojc. Konst., s. G. Wojc. Jastrebskiego famuli M. Łęckiego i Katrzyny -- G. Konst. Nasiorowska z K.

6583 (Lubasz)

1712.4/VII. * (Goraj) Jakub Ignacy, s. poprz. [G. Wojciech Rosnowski i Anna z Rokossowskich Rosnowska] G. Rosnowskich -- X. Józef Wieszczycki prob. Lubeski kanon. kolleg. łęczyckiej i G. Barbara Rosnowska

6584 (Lubasz)

1713.6/V. * (Sławno) Jan, s. G. Józefa Grzybowskiego i Konstancji Strzeleckiej -- G. Michał Skrzydlewski i matka jego Apolinara Skrzydleska ze Sławna

6585 (Lubasz)

1714.16/I. (Miłkowo) * Ludwika c. G. Józefa Morawskiego i Konst. z Modlibowskich -- M. Antoni Modlib. dz. L. i MG. Joanna z Rokossowskich Rosnowska z Goraju

6586 (Lubasz)

1714.20/V. (L.) Stanisław Ignacy s. M. Antoniego Modlibowskiego dz. L. i Anny z Zawackich -- MD. Zygmunt Naramowski z Ciskowa i G. Joanna z Rokossowskich Rosnowska z Goraja

6587 (Lubasz)

1716.12/II. (L.) Konstanty Franc. s. G. Franc. Jastrzębskiego i Doroty Koszuckiej -- G. Wojc. Rosnowski i G. Justyna Modliszewska

6588 (Lubasz)

1718.27/II. (L.), * II. Ignacy, s. poprz. [M. Antoniego Modlibowskiego i Anny z Zawackich] Modlibowskich współdziedz. L. -- MD. Wojc. Rosnowski pos. wsi Goraj i MD. Anna z Bukowieckich Przystanowska

6589 (Lubasz)

1718 po 24/XI. (Miłkowo) Tomasz Mik. s. G. Antoniego i Katarzyny z Janiszewskich Chorodyńskich -- M. Ant. Modlibowski dz. L. i M. Apolinara z Prusimskich Skrzydlewska dz-a Sławna i Bzowa

6590 (Lubasz)

1720.13/II. (Prusinowo) Ertmunta Pryska, c. G. Zygm. Padewalsa i Teresy Elżbiety -- M. Ewa ż. D. Godfryda de Scilih

6591 (Lubasz)

1720.13/IV. (L.) Antoni-Wojciech s. G. Franciszka Jastrzębskiego i G. Doroty z Koszyckich -- DM. Antoni Modlib. dz. L. i M. Apolinara z Prusimskich Skrzydl. dz-a Sławna

6592 (Lubasz)

1720.19/IV. (Jalina) Józef, s. G. Ant. Horodyskiego i Katarzyny z Janiszewskich -- G. M. Michał Skrzydlewski dz. Bzowa i Sławna i Joanna z Rokos. Rosn. z Goraja

6593 (Lubasz)

1722.3/V. (Czyszków) Zofja, c. G. Stanisława Karczyńskiego sługi z Cz. i Barbary -- MD. Aleksander Łącki łowczy kaliski z Kortcza i MD. Zofja Swinarska z Czynkowa

6594 (Lubasz)

1722.4/X. (Chamrzysko) Franciszek Michał, s. MD. Jana Orzelskiego pos. Ch. i Kat. z Brudzewskich -- DM. Franc. O. pos. Sławienka i MD. Nieżychowska z Bzowa

6595 (Lubasz)

1723.5/X. (Prusinowo) Jadwiga Teresa c. G. Jana Błedowskiego tenut. Prusinowa i Kat. z Radolinskich -- M. Antoni Szembek sta nowogordzki i Mv. Marjana Iwańska

6596 (Lubasz)

1725.30/I. (Stoykowo) Apolinara Barbara, c. GD. Adama Rozbickiego tenut. S.i Magdaleny z Kobrowych -- G. Antoni Modlib. i Apolinara Skrzydlewska

6597 (Lubasz)

1715.11/VI. (L.) G. Jakub Rokossowski x Konstancja Modlibowska -- G. Ant. M. dz. L. i Wojc. Rosnowski z Goraja

6598 (Lubasz)

1720.0/II. (Prosinowo) N. And. Bronikowski x DG. Bogumiła Slichtinkowa -- Jan brat jego z Białej

6599 (Lubasz)

1727.21/IX. (Bzowo) G. Marcjan Radoński 1-o v. x Anna z Scanieckich Swinarska 3-o voto -- M. Mikołaj Swinarski i Morawski

6600 (Lubasz)

1728.0/II. (L.) NN. Jan Ro[...]? x Teresa Jastrzembska, wdowiec 2-o v. i panna 1-o v. -- MD. Marcjan Radoński i Franciszek Swinarski

6601 (Lubasz)

1731.3/II. (L.) GD. Franciszek Pomianowski x GD. Barbara Tomicka -- GD. Franc. Jastrzębski

6602 (Lubasz)

1731.1/VIII. (Goraj) Franciszek 1-o v. i Elżbieta de Zakrzewskich 2-o v. -- Tyburcy Rynowiecki i Igancy Swinarski. Ślub daje X. Stefan Swin. reformat pozn.

6603 (Lubasz)

1738.11/XI. (Krotcz) PM. Franc. Gorzenski kapitan JKMci x MG. Anna Deręgowska oboje 1 v. -- P. M. And. Niegol. chorążyc wschow. i MD. Wład. z Kal. Zaremba

6604 (Lubasz)

1739.10/IV. (Ciszkowo) G. Ant. Bonikoski x Rozalja Szarzyńska oboje 1 v. -- M. Wojc. Rokossowski i Franc. Swinarski

6605 (Lubasz)

1739.20/V. (Goraj) M. Jan Swinarski z G. x Rozalja Wodecka oboje 1-o v. -- M. Franc. Sw. i Aleks. Bąkowski

6606 (Lubasz)

1739.26/XI. (Dębe) MG. Jakub Miaskowski x MG. Anna Gliszczyńska -- MG. Jakub Gliszcz. i G. Józef Ciszewski, Walentyn Bułakowski

6607 (Lubasz)

1740.7/VIII. (Ciszkowo) MG. Jan Kuczborski x M. Anna Szarzyńska oboje 1-o v. -- MG. Franc. Swinarski i M. Mac. Trzebiński

6608 (Lubasz)

1748.22/I. (Bzowo) G. Józef Ciszewski x G. Konstancja Gorzewska -- M. Jan Lutomski i And. Beym organ. L.

6609 (Lubasz)

1755.25/IV. (Prusinowo) M. Jan Zurawski x M. Magdalena Ciszewska -- M. Ignacy Zakrzewski i Jan Jasiński

6610 (Lubasz)

1756.8/IX. (L.) IM. Adam Bieliński klanic lędzki x Aniela Miaskowska ścianka gembicka -- Wojciech Miaskowski chorąży kaliski Michał Miaskowski sta gembicki, Maciej Skaławski, Jan Broniewski Mik. Swinarski

6611 (Lubasz)

1761.25/XI. (L.) PM. Franciszek Miaskowski sta gnieźnieński x P. M. Katarzyna Miaskowska klanka lędzka -- Wojc. M. wda kaliski, Michał M. klan lędzki, ojciec jej, Mikoł. Swinarski podczaszy kaliski

6612 (Lubasz)

1765.18/VI. (Zmysłowo) G. Józef Breziński x G. Regina Laskocka oboje 2-o v. -- G. Wojc. Hebleski i G. Michał Koposki

6613 (Lubasz)

1765.17/II. M. Andrzej Chwałkowski wd. x I. Urszula Bnińska klanka śremska -- Mik. Swinarski podczaszy kaliski, Łukasz B. klanic śremski (Dąmbe)

6614 (Lubasz)

1768.28/IV. (Staykowo) GD. Adam Miaskowski x Leonora Garczyńska

6615 (Lubasz)

1759.0/XI. Fryderyk baron de Reychendroff x Amalja Ginądowna, oboje z dw. Dembe - oboje 1-o v. -- Marcin Gołecki ekonom z D. i Ant. Gulkowski substytut kamery król. z Czarnkowa

6616 (Lubasz)

1736.28/III. (Dębe) † Joanna c. MD. Wojc. Rokossowskiego l. 2

6617 (Lubasz)

1736.18/IV. (Dębe) † Andrzej s. MD. Wojc. Rokossowskiego r. 1

6618 (Lubasz)

1736.16/VI. (L.) † G. Sebastjan Palczeski l. 40

6619 (Lubasz)

1736.10/IX. (Krotcz) † Małgorzata c. G. Strońskiego 1 rok

6620 (Lubasz)

1736.11/X. (L.) † G. Anna Woszczyńska l. 40

6621 (Lubasz)

1736.22/XI. (L.) † Michał Józef s. MG. Czechowskiego l. 2

6622 (Lubasz)

1737.17/II. (Chamrzysko) † Ludwika, c. G. Osiesłowskiego l. 4

6623 (Lubasz)

1737.13/V. (Starykowo) † MD. Andrzej Bronikowski l. 38

6624 (Lubasz)

1737.22/V. (Ciszkowo) † PMD. Mikołaj Swinarski klan inflantski, pułkownik JKMci, l. 80 poch. Pozn. Bernard.

6625 (Lubasz)

1737.10/X. (Chamrzysko) † MD. Zofja Nasioroska l. 70

6626 (Lubasz)

1737.6/XI. (Chamrzysko) † Agnieszka, c. MD. Bąkowskiego l. 4

6627 (Lubasz)

1738.6/III. (Bzowo) † MD. Jan Naramowski l. 50

6628 (Lubasz)

1738.26/IX. (L.) poch. MD. Anna Modlibowska w Białężynie w roku zeszłym l. ok. 56 teraz tu poch.

6629 (Lubasz)

1738.4/XI. (Goraj) † MGD. Franciszek Swinarski l. 43 poch. Pozn. S. J.

6630 (Lubasz)

1739.9/XI. (Sławno) † G. Jakub Kuczborski sługa dwor. l. 24

6631 (Lubasz)

1740.2/II. (Ciszkowo) † M. Kat. Szarzyńska l. 60

6632 (Lubasz)

1740.19/VII. (Dębe) † Brygitta c. M. G. Jakuba i Florjanny Gliszczyńskich

6633 (Lubasz)

1740.12/X. (L.) † G. Jadwiga Kostrzeska l. ok. 80

6634 (Lubasz)

1741.18/XI. (Ciszkowo) † PM. Zofja z Skorzewskich Swinarska klanowa inflantska, l. ok. 60, poch. Bernard. Pozn.

6635 (Lubasz)

1742.31/I. (Chamrzysko) † Petronella, c. M. Józefa Bąkowskiego 1/2 r.

6636 (Lubasz)

1742.20/IX. (Goraj) † Józef, s. MG. Jana Swinarskiego 2 l.

6637 (Lubasz)

1744.13/V. (Sławno) † IM. Teresa z Rydzyńskich Radońska ścina powidzka, poch. pozn. franciszk.

6638 (Lubasz)

1748.27/II. (Staykowo) † Jan Dydak, Marcin, s. M. Michała Grodzickiego, w 15 tyg. po chrzcie

6639 (Lubasz)

1750.9/V. † (Sławno) M. Andrzej Szołdrski l. ok. 60

6640 (Lubasz)

1756.22/IV. (Sławno) † PMD. Marcjan Radoński starosta powidzki, l. 66 poch. bernard. pozn. a serce dominik. w Wronkach, wnętrzności 24/V. Lubasz

6641 (Lubasz)

1758.7/IX. (Ciszkowo) † Kaz., s. G. Ignacego Zakrzewskiego l. 4

6642 (Lubasz)

1758.7/IX. (Nowina) † Jan, s. G. Józefa Brezińskiego l. 7

6643 (Lubasz)

1762.13/V. (Krotcz) † Antoni s. G. Sypniewskiego ekonoma w. Kr., kwadrans po chrzcie sw.

6644 (Lubasz)

1763.15/I. (Prusinowo) poch. Aniela c. G. Adama Stanowskiego ekonoma l. 7

6645 (Lubasz)

1763.6/III. (Lubasz) † Andrzej Jan Wojciech s. IMD. Franciszka Miaskowskiego starosty gnieźń. 3 mies. i kilka dni

6646 (Lubasz)

1763.14/III. (L.) † PMD. Wojciech Maksymiljan Miaskowski wda kalis. l. ok. 80, poch. 13/IV. tutaj, gdzieś indziej

6647 (Lubasz)

1765.4/II. † G. Michał Trzebinski l. ok. 70 (Jalino)

6648 (Lubasz)

1765.13/X. (L.) † G. Ewa Miaskowska l. ok. 55

6649 (Lubasz)

1767.19/VI. (Zmysłowo) † GD. Agnieszka Lewendowska l. 20

6650 (Lubasz)

1768.13/XI. (Bzowo) † dziecko 5 l., MD. And. i Kat. Woszczyńskich

6651 (Lubasz)

1769.3/III. (L.) poch. IMD. Zofja z Skaławskich Miaskowska wdzina kalis. † 11/II.

6652 (Lubasz)

1769.22/VIII. (L.) † Marjanna 1/2 r., c. IM. D. Franciszka Salezego Miaskowskiego sty gnieźn. dz-a L.

6653 (Lubasz)

1770.21/II. † Michał Miaskowski klan lędzki l. ok. 65 poch. tu

6654 (Lubasz)

1771.9/V. (?) (Dembe) † MD. Anna Swinarska podczaszyna kaliska l. ok. 40., poch. Czarnków Koleg.

6655 (Lubasz)

1771.1/X. (Krotcz) † nagle IMD. Józef Łącki pokomorzy brzski-kuj. poch. Ref. Szamot.

6656 (Lubasz)

1772.2/XI. (Staykowo) † IMD. Eleonora Szołdrska klanowa biechow., poch. tu

6657 (Lubasz)

1773.25/II. (Sławno) † MD. Michał Radoński sta powidzki, l. 45 ok. poch. Bernard. Pozn.

6658 (Lubasz)

1773.13/VII. (Dembe) † nagle MD. Mikołaj Swianrski podczaszy kaliski poch. Czarnków Koleg.

6659 (Lubasz)

1726.27/I. (Bzowo) Antoni, s. G. Stanisława Osiałkowskiego i Teresy -- MGD. Jakub Grodzicki i MD. Zofja Swinarska z Ciszkowa

6660 (Lubasz)

1726.9/IV. (Staykowo) Franciszka Kunegunda, c. G. Swiętosława Bieńkowskiego pos. S. i Anny z Prudzinskich -- G. Bartłomiej Chibiński i G. Anna Swinarska z Bzowa pos.

6661 (Lubasz)

1726.29/V. (Chamrzysko) Marcjanna Marjanna, c. MD. Jakuba Orzelskiego i Katarzyny -- MD. Jakub Gordzicki, z Krotcza i MD. Anna Swinarska z Bzowa

6662 (Lubasz)

1727.1/V. (Prusinowo) Jan Ernest s. PGD. Henryka Jopart Delitecha (!) podpułk. reg. JKMci i Marji Jadwigi -- PMD. Franc. Golcz i PMD. Juljanna pułkownika żona, MD. Franc. Kosinski chorąży

6663 (Lubasz)

1728.3/VI. (Sławienko) Jan Nepom., s. MD. Franciszka Kosińskiego i Marjanny z Gostyńskich -- MD. Zofja Rokoszewska z Przybychowa

6664 (Lubasz)

1728.5/VI. (Sławno) Helena Małgorzata, c. G. Ludwika Gałkowskiego i Marjanny z Szynczyńskich -- MD. Marcjan Radoński i Helena Glewska

6665 (Lubasz)

1728.2/XII. (Ciszkowo) Marcin Mikołaj, s. Anton. Cieleckiego i Kat. -- PMGD. Stanisław Naramowski sta ujski i PD. Zofja Swinarska

6666 (Lubasz)

1728.26/XII. (Sławno) January Stanisław, s. GD. Marcjana Radońskiego i Anny z Szczanieckich -- MGD. Mikołaj S. i Konstancja dziadowie

6667 (Lubasz)

1729.10/II. (Prusinowo) Franciszka Fryderyka Szarlota, ojciec Joart Andrych de Litychaw pułk. JKMci, i Marjanny Jadwigi -- G. Franc. Kosiński i ż. jego Marjanna

6668 (Lubasz)

1729.5/X. (Chamrzysko) Teresa Ludwika, c. M. Jakuba Orzelskiego i Kat. z Brudzewskich -- MD. Mikoł. Swinarski i MD. Zofja ż. jego

6669 (Lubasz)

1729.24/X. (Sławienko) Franc. Brunon Józef, s. MD. Franc. Kosińskiego i Marjanny ass. -- PMD. Stanisł. Szołdrski sta ł[...]

6670 (Lubasz)

1729.25/X. (Sławno) Franc. Rafał Radoński, s. MD. Marcjana i Anny -- MD. Józef Szczaniecki ass. Mikoł. Swinarski pułk. i Apolinara Skrzydlewska

6671 (Lubasz)

1729.28/X. (Prusinowo) Florjan s. MD. Kaspra Lossa i MD. Teresy -- MD. Wład. Kornatowski i MD. Jadwiga Młodecka

6672 (Lubasz)

1730.5/XI. (Sławno) Michał, s. MD. Marcjana Radońskiego i Anny z Szczanieckich -- Stanisł. Naramowski sta ujski i MD. Zofja Swinarska

6673 (Lubasz)

1731.3/XII. (Sławno) Mikołaj Franc. s. poprz. [MD. Marcjana i Anny z Szczanieckich] GD. Radońskich -- Wład. Szołdrski sta rogozinski i Zofja Sapieżyna ścina wschowska

6674 (Lubasz)

1732.1/V. (Goraj) Anzelm Józef Wojc., s. GD. Franc. Swinarskiego i Elżb. -- PD. Mikoł. Sw. pułk. JKMci i Rozalja Sw. zakonnica dominik. pozn.

6675 (Lubasz)

1733.28/IV. (Sławno) Kazimirz, s. poprz. [MD. Marcjana i Anny z Szczanieckich] Radońskich -- PMD. Piotr Sapieha stol. WXL. i Teresa Miączyńska ścian. łucka

6676 (Lubasz)

1733.0/VIII. (Goraj) Ignacy Wawrzyniec, s. MGD. poprz. [GD. Franc. Swianrskiego i Elżb.] Swinarskich -- GMD. Marcjan Radoński i MGD. Anna R.

6677 (Lubasz)

1733.18/IX. (Nowina) Teresa, c. MGD. Kaspra Krystjana Lossa i Teresy -- MGD. Szarlota Lossowna

6678 (Lubasz)

1733.4/X. (Bzowo) Ludwika, c. G. Stanisł. Osiełkowskiego i G. Teresy -- GMD. Ant. Małachowski i MGD. Elżb. Swinarska

6679 (Lubasz)

1733.2/XI. (Chamrzysko) Kalikst Onufry, Andrzej, s. MGD. Józefa i Marjanny Bąkowskich -- PMD. And. Łącki łowczy kaliski i PMD. Ludwika Doręgowska

6680 (Lubasz)

1734.11/IX. (Goraj) Stefan Feliks Joachim, s. poprz. [GD. Franc. i Elżb.] Swinarskich -- MD. Franc. Sw. z Zatomia i Zofja Sw. z Ciszkwoa

6681 (Lubasz)

1735.21/I. (Chamrzysko) Agn. c. MD. Józefa Bąkowskiego i Marjanny -- MD. Władysław Zaremba i MD. Kazim. Drzewiecka

6682 (Lubasz)

1735.27/III. (Sławno) Teodora, c. poprz. [MD. Marcjana i Anny z Szczanieckich] Radońskich †

6683 (Lubasz)

1735.28/V. (Nowina) Dortoa Szarlotta, Marjanna Eleonroa, c. poprz. [MGD. Kaspra Krystjana i Teresy] Lossów -- X. Jan Chalinski i Dorota Bronikowska, Aleks. Bronikowski i Eleonora von Baron

6684 (Lubasz)

1736.12/II. (Prusinowo) Małg. Welimina, c. MD. Jana i MD. Welim. Gruszczyńskich -- MD. Franciszek Michał Kosiński i M. Jadwiga Młodecka

6685 (Lubasz)

1737.10/IX. (Goraj) Wojciech Stanisław s. poprz. [GD. Franc. i Elżb.] Swinarskich -- Zofja Sw. i Mac. Trzebinski

6686 (Lubasz)

1738.1/V. (Chamrzysko) Katarz. Julina Filipina, c. MD. Józefa Bąkowskiego i Marjanny -- MGD. Wojciech Rokosiewski i MD. Teresa Naramowska

6687 (Lubasz)

1739.7/X. (Dębe) Brygitta, c. Jakuba Gliszczyńskiego i M. Flrojany G. -- Jan Sw. i MGD. Rozalja Swinarska

6688 (Lubasz)

1740.29/II. (Krocz) Roman Aleks. s. MGD. Franciszka Gorzyńskiego kapit. i Anny z Doręgowskich -- MGD. Wład. G. i MGD. Ludwika D.

6689 (Lubasz)

1740.31/V. (Goraj) Józef St. Ignacy, s. MD. Jana Swinarskiego i Rozalji Wodeckiej

6690 (Lubasz)

1741.29/V. (Sławono) Feliks, s. MD. Marcjana Radońskiego sty po[...] i Teresy z Rydzyńskich -- Wojc. Miaskowski stolnik pozn. i Józefa Rydzyńska kl. lędzka

6691 (Lubasz)

1741.30/VIII. (Prusinowo) Ludwik Prokop Józef, s. M. Józefa Gliszczyńskiego i Marjanny Jadwigi de Litichowa -- M. Wład. Bonikowski i MG. Teresa Radońska

6692 (Lubasz)

1741.23/X. (Goraj) Stefan Xaw. Kanty s. MD. Jana Swinarskiego i Rozalji Wodeckiej -- Mac. Trzebinski i Anna Rynarzewska

6693 (Lubasz)

1742.15/IX. (Goraj) Zofja Teresa c. MD. poprz. [MD. Jana i Rozalji Wodeckiej] Swinarskich -- Zofja Zakrzewska

6694 (Lubasz)

1743.7/I. (Sławno) Marjanna c. MD. Marcjana Radońskiego sty powidz. i Teresy Rydzyńskiej -- M. Józef Rydz. kl. lędzki ass. Franc. Szczaniecki i Zofja Miaskowska stolnikowa poznańska

6695 (Lubasz)

1744.1/III. (Krotcz) Kazmierz s. Franciszka Gorzyńskiego podpułk. RP. i Anny z Deręgowskich

6696 (Lubasz)

1744.3/V. (Sławno) Filip Jakub Zygmunt Kajetan, s. IMD. Marcina Radońskiego i Teresy Rydzyńskiej -- Ignacy Lipiński komisarz gen. pow. nakiel i MDv. Franciszka Szołdrska

6697 (Lubasz)

1744.16/VIII. (Krotcz) Anna Marjanna, c. G. Wojc. Jaworskiego i Ludwiki Marjanny -- M. Sebastjan Luderski pos. wsi Chamrzyska i G. Anna Strzyżewska

6698 (Lubasz)

1744.22/XI. * (Bzowo) Jan, s. GD. Jana Tylkowskiego i Ludwiki z Korczewskich -- GDM. Marcjan Radoński sta powidzki i GD. Anna Swinarska

6699 (Lubasz)

1745.16/IV. (Sławno) Wojciech Dominik, s. G. Kazim. Rakoskiego i G. Petronelli -- G. Jakub i Dominik Modelski i M. Franc. Moraczewska

6700 (Lubasz)

1746.6/I. (Krotcz) Makary Stefan Melchjor, s. M. Franciszka Gorzyńskiego i Anny -- M. Ludwika Doręgowska

6701 (Lubasz)

1747.14/XI. (Staykowo) Jan Dydak Marcin, s. M. Michała Grodzickiego i Kat. z Bronikowskich

6702 (Lubasz)

1748.16/X. (Goraj) Xawera Urszula Teodora, c. IMD. Jana Swinarskiego i MD. Rozalji Wodeckiej * 25/IX. -- Nv. Kat. Sikorska

6703 (Lubasz)

1749.16/II. (Ciszkow) Walentyn Igancy, s. M. Mikołaja Siwnarskiego i M. Anny z Bnińskich -- M. Jan Trzciński i M. Zofja Swinarska

6704 (Lubasz)

1750.31/III. (Staykowo) Barbara Katarzyna, c. M. Michała i Kat. Grodzickich -- G. Antoni Cichocki ekon. i M. Konstancja Bronikoska

6705 (Lubasz)

1751.29/V. (Dębe) Jan Wawrzyniec Antoni Onufry, s. IMD. Mikołaja Swinarskiego superintendenta i Anny z Bnińskich -- MD. Rafał Swinarski

6706 (Lubasz)

1751.17/VI. (Staykowo) Józef Onufry Jan Nepomucyn s. MGD. Kaz. Garczyńskiego dz-a St. i Marjanny Wilhelminy Szołdrskiej -- M. Antoni Miaskowski i P. Anna Wiktorja Szołdrska klanowa biechowska X. Stanisław G. prob. trzcielski i Zofja Miaskowska chorążyna kaliska

6707 (Lubasz)

1752.15/V. (Staykowo) Jan Nepom. Stanisław, s. M. Kazimierza Garczyńskiego i Marjanny Wilhelminy z Szołdrskich -- M. Jan Lutomski i IM. Marja Eleonora Szołdrska klanowa biechowska

6708 (Lubasz)

1753.4/IV. (Ciszkowo) Wojciech Onufry, s. G. Ignacego Zakrzewskiego administrat. d. C. i Konstancji -- MD. Teodor Koźmiński wdzic kaliski i MD. Zofja Miaskowska chorążyna kaliska

6709 (Lubasz)

1753.12/VIII. (Dębe) Wawrzyniec Ignacy Wincenty Ferrarjusz, * 30/VII., s. IMD. Mikołaja z Wybranowa Swinarskiego i Anny z Bnińskich -- IMG. v. Rozalja B. klanka śremska

6710 (Lubasz)

1754.25/IV. (Staykowo) Ignacy Jerzy, s. poprz. [M. Kazimierza Garczyńskiego i Marjanny Wilhelminy z Szołdrskich] Garczyńskich

6711 (Lubasz)

1755.6/XII. (Dębe) Kat. Barbara Nepom., c. MD. Mikoł. Swinarskiego i Anny z Bnińskich -- IMD. Stan. B. klanic śrem. i Anna Bnińska klanka kowalska

6712 (Lubasz)

1757.2/I. (Staykowo) Adam Stefan s. MGD. poprz. [M. Kaizmeriza Garczyńskiego i Marjanny Wilhelminy z Szołdrskich] Garczyńskich -- GD. Józef Brzeziński i Teresa de Węsierskie ż. jego ass. Stefan G. wdzic poznań. i podkomorzy król. M. Konstancja Bronieska

6713 (Lubasz)

1757.27/X. (Prusinowo) Stanisław, s. G. Stanisława Stanowskiego ekon. P. i M. Reginy -- MD. Jan Miaskowski cześnikowicz i panna Kat. Miaskowska klanka lędzka

6714 (Lubasz)

1758.16/I. (Dębe) Józefa Teresa, c. poprz. [MD. Mikoł. Swinarskiego i Anny z Bnińskich] Swinarskich podczaszych JKMci

6715 (Lubasz)

1759.19/VI. (Krotcz) Zofja, c. G. Wojc. Sypniewskiego ekon. K. i Agnieszki -- GD. Franc. Lutomski pos. Bzowa i G. Konst. Zakrzewska ekonomowa ciszkowska

6716 (Lubasz)

1759.21/VI. (Dębe) Antonina Zofja Joanna, c. poprz. [MD. Mikoł. Swinarskiego i Anny z Bnińskich] Swinarskich podczaszych kaliskich -- panna klanka sremska

6717 (Lubasz)

1760.28/X. (Dębe) Urszula Józefa Teresa, c. poprz. [MD. Mikoł. Swinarskiego i Anny z Bnińskich] Swinarskich podcz. kalis. -- Mikołaj Sw. syn i Rozalja Bnińska klan. śremska

6718 (Lubasz)

1762.11/VII. (Olendry Krotecz) Antoni s. poprz. [MD. Mikoł. Swinarskiego i Anny z Bnińskich] Swinarskich -- M. Jan Sw. dz. Smieszkowa i M. z Turnow Swinars.

6719 (Lubasz)

1762.24/XI. (L.) Jan Andrzej Wojciech s. IM. Franciszka Miaskowskiego starosty gnieźn. i Katarzyny z Miaskowskich -- Gv. Kat. Broniewska. cerem. 31/XII. Wojciech Miaskowski wda kaliski, i Juljanna Miaskowska z Prusinowa, Michał M. klan lędz. i Zofja z Skaławskich M. wdzina kal.

6720 (Lubasz)

1763.20/IX. (Dębe) Anna Faustyna Wirydjanna, c. poprz. [MD. Mikoł. Swinarskiego i Anny z Bnińskich] Swinarskich

6721 (Lubasz)

1763.11/XI. (Prusinowo) Klemens Benedykt, s. G. Adama Stanowskiego ekonoma Prus. i G. Reginy -- MD. Michał Radoński sta powiedziski i IMD. Zofja z Skałaskich Miaskowska wdzina kaliska

6722 (Lubasz)

1764.22/X. (L.) Michał Janusz Mateusz, G. M. Franciszka Miaskowskiego starosty gnieźnień. i Katarzyny z Miaskowskich ass. -- Zofja M. wdzina kaliska, Mia. M. kl. lędzki

6723 (Lubasz)

1764.24/IX. (L.) Władysław Michał Mateusz Franc., s. MD. Marcellina Skaławskiego i Teodory z Malczew. -- M. Kat. Broniewska

6724 (Lubasz)

1739. MG. Marjanna Jadwiga de Golcz Litychowa 1 już voti 2-o Gliszczyńska przyjęła katolicyzm 2/X. lat ok. 37

6725 (Lubasz)

1766.30/V. (L.) Zofja Anna Magdalena, c. MD. Franciszka Miaskowskiego starosty gnieźnień. i Kat. z Miaskowskich -- PRD. Franc. Szatkiewicz dziek. Fary Czarnkow. prob. L. i G. Kat. Broniewska v. z dw. L.

6726 (Lubasz)

1766.16/XI. (Ciszkowo) Kat. Cecylja ...mea Elżbieta, c. G. Ignacego Maciejewskiego i Marjanny -- Gv. Kat. Broniewska

6727 (Lubasz)

1766.28/XII. (Bzowo) Jan Kajetan s. G. Łukasza Woyciechowskiego i Katarzyny -- G. Ignacy Broniewski i G. Kat. Maciejewska

6728 (Lubasz)

1767.4/I. (Dęmbe) Rafał Wawrzyniec Franciszek, s. M. Mikoł. Swinarskiego podczaszego kalis. i Anny z Bnińskich -- Łukasz B. chor. chor. pancer.

6729 (Lubasz)

1768.31/X. (Bzowo) * 16, Franciszek Antoni, s. IMD. Andrzeja i Katarzyny Woszczyńskich -- IMD. Jakub Radoński starosta dz. Bzowa i IMD. Małgorzata z Wybranowa Swinarska wojska z Smieszkowa

6730 (Lubasz)

1768.27/XI. (Golcz) Katarzyna, c. MD. Wawrzyńca i Jadwigi Koproskich "strażników" -- chrz. nieszl. (czyż by to szl.?)

6731 (Lubasz)

1769.6/II. (L.) Kazimierz Walentyn s. M. Adama Miaskowskiego i M. Eleonory z Garczyńskich -- M. Kaz. i Wilhelmina z Szołdr. Garczyńscy

6732 (Lubasz)

1769.7/V. (Dębe) Katarzyna, c. I. Mikołaja Swinarskiego podczaszego kalis. i Anny z Bnińskich -- Marjanna Swinarska podczaszanka cerem. 27/VII. Franc. Sw. gen. w. prus. i powyższa v. Marjanna Sw. podczaszanka

6733 (Lubasz)

1770.19/III. (Staykowo) Józef Karol s. poprz. [M. Adama Miaskowskiego i M. Eleonory z Garczyńskich] Miaskowskich -- MD. Kaz. Garczyński i I. Eleon. Szołdrska klanowa biechowska cerem. 10/VI

6734 (Lubasz)

1771.12/III. (L.) Franciszka Wincenta Józefa, * 9/III., c. I. Franciszka i Kat. Miaskowskich -- Gv. Katarzyna Broniewska cerem. 1776.25/II. M. Zofja M.

6735 (Lubasz)

1773.22/VIII. (Staykowo) Bernard Bartłomiej, s. M. Adama i Eleonory Miaskowskich -- GD. Stefan Garcz. i G. Regina Stanowska

6736 (Lubasz)

1774.16/VIII. (Prusinowo) Florjan s. MD. Mikoł. Jasińskiego i MD. Zofji -- MD. Wojc. Rynarzewski i MD. Magdalena Rynarzewska z Potrzonowa

6737 (Lubasz)

1776.25/II. (L.) Tekla Apolonja Scholastyka, * 7., c. M. Franc. Salezego i Kat. Sieneńskiej Miaskowskich dz-ów L. -- Filip Raczyński sta mieścicki pułk. JKMci i GD. Magdalena M.

6738 (Lubasz)

1776.14/VI. (Prusinowo) * 17/X., Jan Kanty, s. G. poprz. [MD. Mikoł. Jasińskiego i MD. Zofji] Jasinskich -- MD. Filip Raczyński sta mieścicki i MD. Kat. Sieneńska Miaskowska ścina gnieźnieńska

6739 (Lubasz)

1776.8/IX. (Sławno) * 21/IV., Zofja, c. G. Wojc. i Magdaleny Rynarzewskich z Potrzonowa -- GD. Mikołaj J. posesor z Prusinowa i Barb. Drogońska posesorka ze Sławna

6740 (Lubasz)

1777.20/VII. (Prusinowo) * 26/V. Feliks, s. poprz. [MD. Mikoł. Jasińskiego i MD. Zofji] G. Jasińskich poses. Pr. -- D. Wojc. Miaskowski i Teresa Osiecka

6741 (Lubasz)

1778.8/XI. (Prusinowo) Józefa Urszula Marcjanna, c. poprz. [MD. Mikoł. Jasińskiego i MD. Zofji] Jasińskich -- Gv. Teresa Osiecka

6742 (Lubasz)

1779.15/V. (Bzowo) Pius Jan, * 5., s. MD. Jakuba Radońskiego chorążego gnieźń. i Antoniny z Rydzyńskich -- GD. Marcin Rad. rotm. JKMci i ż. jego Karolina z Powidza

6742 (Lubasz)

1779.15/VIII. (Sławno) Anna Krystyna Marjanna, * 25/VII., c. MD. Wojciecha i Marjanny Radońskich -- MD. Jakub R. chorąży gnieźn. i Antonina ż. jego z Bzowa

6743 (Lubasz)

1782.4/V. (Staykowo) Stanisław Florjan, s. GD. Jana Nepom. i Agaty z Wilczyńskich Garczyńskich -- MD. Kaz. G. i ż. jego Wilhelmina ze Staykowa

6744 (Lubasz)

1782.17/IX. (Bzowo) Cyprjana Xawera Józefa Anna, c. JMGD. Jakuba Radońskiego chorążego gnieźń. i Antoniny z Rydzyńskich -- Gv. Borzencka z Sokołowa

6745 (Lubasz)

1783.31/VII. (Bzowo) Ignacy Feliks Antoni, * 29. s. poprz. [JMGD. Jakuba Radońskiego i Antoniny z Rydzyńskich] Radońskich -- MD. Kaz. Garczyński dz. Staykowa z ż. Wilh. z Szołdrskich

6746 (Lubasz)

1784.4/X. (Bzowo) Hieronima Aniela Wilgatosta, c. poprz. [JMGD. Jakuba Radońskiego i Antoniny z Rydzyńskich] Radońskich chor. gn., dz-ów B. -- MD. Józefa Dobrzycka de Rąmczyn

6747 (Lubasz)

1785.1/V. (Staykowo) Witalis Jakub, s. G. Adama Miaskowskiego i Eleon. z Garczyńskich -- Gv. Kat. Broniewska

6748 (Lubasz)

1785.23/XI. (L.) Jan Marcin s. G. Michała Wołyńskiego "excubias agentis thesawis" S. K. i Marjanny -- M. Teresa Raczyńska z dw. L.

6749 (Lubasz)

1786.2/II. (Bzowo) Marjanna Anna, c. poprz. [JMGD. Jakuba Radońskiego i Antoniny z Rydzyńskich] Radońskich -- M. Mikołaj Swinarski podstoli kaliski i M. Józefa z Rydzyńskich Dobrzycka

6750 (Lubasz)

1787.8/VII. Jakub, s. G. Wawrzyńca Czachorskiego i Zofji -- G. Jakub Zabinski i G. Marjanna Mrowińska z K[...]?

6751 (Lubasz)

1788.3/VIII. (Bzowo) Petronella Anna Xawera, c. poprz. [JMGD. Jakuba Radońskiego i Antoniny z Rydzyńskich] Radońskich -- GD. Jan Radka pos. Sławna i G. v. Agn. Uminska z Gembic

6752 (Lubasz)

1790.24/V. (Bzowo) Erazm Onufry Tadeusz, s. PMD. poprz. [JMGD. Jakuba Radońskiego i Antoniny z Rydzyńskich] Radońskich, dz-ów d. Grodzisk i in., chor. gn. -- M. Teresa Tomicka z Bzowa

6753 (Lubasz)

1790.13/VI. (Staykowo) Jan Antoni, s. GD. Józefa Garczyńskiego i GD. Józefy z Krolikowskich -- GD. Alojzy Salczyński i GD. Teresa z Osieckich Salcz. z Lubasza

6754 (Lubasz)

1790.24/X. (Przybychowo z par. Połajewo) Szymon Tadeusz, s. GD. Jakuba Kochańskiego strażnika i Franciszki z Dypkowskich -- GD. Alojzy Salczyński celnik JKMci i RP. i ż. jego Teresa z Osieckich

6755 (Lubasz)

1791.26/IV. (Chamrzysko) Jan Stanisław, s. G. Teodora Radzikowskiego i Eleonory z Jezykoskich -- MD. Kaz. Garczyński z ż. Wilhelminą z Szołdrskich, dz-e Staykowa

6756 (Lubasz)

1791.28/IV. (Dębe) Felixa Kat. Nep. c. J. M. Mikoł. z Werbna Swinarskiego i Zofji Miaskowskiej -- M. Franciszek Salezy M. klan gn. i M. Tekla M. klanka gn. cerem. 9/V

6757 (Lubasz)

1791.27/XI. (L.) Andrzej, s. G. D. Franc. Szpotańskiego i Anny z Kołaczkowskich cerem. 20 dodane i M. Franc. Xaw. -- G. Alojzy Salczyński z ż.

6758 (Lubasz)

1792.21/II. (Bzowo) Eleonora, c. MD. Jakuba Radońskiego chor. gn. i Ant. z Rydzyńskich -- MD. Eleonora Węsierska stolnikowa gn.

6759 (Lubasz)

1792.23/IX. (Dębe) * 21/IX. Roman Eustachy Mateusz, s. IMD. Mikołaja z Wybranowa Swinarskiego podczaszyca kalis. i Zofji z Bończa Miaskowskich klanki gn. -- GDv. Kat. Głuchowska z D.

6760 (Lubasz)

1792.18/XI. (Jędrzejewo) Leopold Józef, s. G. Pawła Dąbkowskiego rewizora ceł król. pol. i Józefy -- Andrzej Ruchembach i G. Anna z Kołacz. Szpotańska z L.

6761 (Lubasz)

1793.2/IV. (Kaźmierzowo) Balbina Franc., c. G. Józefa Garczyńskiego i Józefy Królikowskiej -- G. Garczyńska Faustyna ze Staykowa

6762 (Lubasz)

1793.10/IV. (Krutcz) Józefa August Winc., s. GD. Wojc. Jakskolskiego i G. Teresy z Maykowskich -- GD. Józef M. z ż. Katarzyną

6763 (Lubasz)

1794.18/III. (Jędrzejew) Longina Teresa, c. G. Pawła Dąbkowskiego i Józefy Klickiej -- MGD. Alojzy Salczyński z ż. Teresą Osiecką z L.

6764 (Lubasz)

1794.7/V. * (Krutcz) Tekla Domicella Michalina, c. G. Wincentego Piweckiego i Emiljanny Zenowiczówny -- MD. Józef Zgliński komis. d. Krutcz i PMD. Anton. Radońska chorążyna gnieźn.

6765 (Lubasz)

1795.29/I. (Dębe) * Aleksandra Franciszka Ludwika, c. PMD. poprz. [JMD. Mikołaja z Wybranowa Swinarskiego i Zofji z Bończa Miaskowskich] Swinarskich, ch. 10/II. -- Jakub S. i Tekla Miaskowska klanka gn.

6766 (Lubasz)

1795.27/II. (Kaźmierzewo) * a 1/III. ch. Tekla Aleksandra, c. MGD. Józefa Garczyńskiego i Józefy z Królikowskich -- Gv. Urszula Sremska ze Staykowa

6767 (Lubasz)

1796.18/VI. (L.) Marceljan Jan Bapt. Mikoł., s. IMD. Mikołaja z Werbna (!) Swinarskiego hrabiego i Zofji z Miaskowskich kl. gn. -- chrz. biedni

6768 (Lubasz)

1796.31/VIII. (Bzowo) Felicjanna Antonina Urszula, c. MG. Karola Swinarskiego i Urszuli Brodnickiej -- IMD. Jakub Radoński i z Rydzyń. Radońska podkomorzowie gn. Winc. Węsierski z panną Teresą Radońską

6769 (Lubasz)

1797.30/I. * (Kaźmierzewo) ch. 3/II., Michalina Marja Martina c. G. Józ. Garczyńskiego i Józefy z Krolikoskich -- MG. Kaz. G. dz. Staykowa i GM. ż. jego Wilh. z Szołdr.

6770 (Lubasz)

1798.10/IX. (L.) * 3., Stefanja Augustyna Zofja, c. M. D. Mikoł. z Werbna (?) Swinarskiego i Zofji z Miaskowskich dz-ów Lub. -- PMD. Józef Moszczyński klan lędzki, dz. Otorowa i PMD. Kat. Miaskowska st. gn.

6771 (Lubasz)

1797.26/I. (L.) * urodz. dziecko poprz. [M. D. Mikoł. z Werbna (?) i Zofji z Miaskowskich] Swinarskich podczaszych kalis. w czasie ich podróży do Lipska w Saks. które ochrzcił kapelan domowy franciszk. X. Gayat. Im.: Ernest Mikołaj Andrzej. Cerem. 1798.23/IX. -- IMD. Hieronim Baranowski dz. Grocholna i IMD. Kat. z Miask. Miaskowska ścina gn.

6772 (Lubasz)

1799.4/IX. (L.) Rozalja Eugenja Justyna * 4., c. poprz. [M. D. Mikoł. z Werbna (?) i Zofji z Miaskowskich] Swinarskich podczaszyców kalis. -- PM. Kat. Miaskowska ścina gn.

6773 (Lubasz)

1800.20/IV. (Kazmierzewo) Agnieszka Katarzyna, c. M. Józefa i Józefy Garczyńskich -- M. Joanna Droszewska ze Sławna

6774 (Lubasz)

1800.19/X. (Dembe) Jan Kanty, s. G. Mikoł. Laskowskiego i Teofili Kozłoskiej -- IMD. Franciszek Miaskowski i IMD. Zofja Swinarska z Lubasza

6775 (Lubasz)

1802.21/III. (Ciszkowo) Wiktorja Teresa, * 4., c. G. Stanisł. Kosteckiego i Józefy Szostakowskiej -- G. Franc. Czamański z Krotcza i v. Teresa Akacka z dw. Nowawieś

6776 (Lubasz)

1803.20/I. (Staykowo) * 14., Kazimierz Józef, s. poprz. [M. Józefa i Józefy] IMD. Garczyńskich -- chrz. nieszl.

6777 (Lubasz)

1804.18/I. (L.) Makary Mikoł. Seweryn i Emiljan, * 2/I. s. IM. Mikoł. z Wybranowa Swinarskiego i Zofji z Miask. -- Franc. Salezy M. i Kat. M.

6778 (Lubasz)

1805.10/VII. (Sławno) Emilja * 1/VI., c. G. Ignacego Malińskiego i Kat. -- M. Onufry Radoński i M. Józefa Rad. z Bzowa

6779 (Lubasz)

1774.28/VIII. (L.) GD. Jakub Schlichting x hon. v. Marjanna Gulkoska -- św. obyw. z Czarnkowa

6780 (Lubasz)

1781.25/VII. (L.) GD. Alojzy Salczyński cła JKMci i RP. w L. pisarz x K. Teresa Osiecka -- MD. Salezy Miaskowski kaw. Sw. sta gn. i MD. Ignacy Miaskow. z Naramowic

6781 (Lubasz)

1787.14/XI. (L.) GD. Jakub Kochanski x GD. Franciszka Dybkowska -- MGD. Alojzy Salczyński pisarz i MGD. Mikołaj Jasiński z Kiedrowa

6782 (Lubasz)

1790.29/IX. (L.) IMD. Mikołaj Swinarski z Werbna (!) podczaszy kaliski x IMD. Zofja Miaskowska klanka gn. -- Jakub Radoński chorążyc gn. dz. Bzowa, Kaz. Garczyński dz. Staykowa, Marcin Bończa M. kaw. św. Jana, Alojzy Salczyński pis. cła kor. X. Konstantyn M. przez kl. w Wągrówcu

6783 (Lubasz)

1790.29/IV. (L.) IMD. Józef Krzycki klanic krzywiński x IMD. Franciszka Miaskowska klanka gn. -- św. jak wyżej

6784 (Lubasz)

1797.2/V. (L.) ID. Józef Moszczyński klan lędzki, dz. Otorowa x ID. Francsizka Krzycka z d. Miaskowska klanka -- Mikoł. Swin. dz. L., Marcin And. Miask. kaw. mal.

6785 (Lubasz)

1797.28/VIII. (Bzowo) IMD. Faustyn Zakrzewski klanic solcen. (?!) mł. x IMD. Teresa Radońska v. -- Franc. Rydzyński dz. Podlesia i Jeżewa i Maks. Grabski pos. Mirosławic

6786 (Lubasz)

1797.19/XI. (Bzowo) N. Franc. Woszczyński mł. x Marcjanna Radoszeska v. -- D. Piotr Stanisłaski i Stanisław Faber

6787 (Lubasz)

1804.24/IX. (Bzowo) IM. Tomasz Gorzeński mł. x IM. Hieronima Radońska v. -- MD. Nicefor G. z Witaszyc i Jan Suchorzewski z Gołuchowa

6788 (Lubasz)

1808.7/II. (Bzowo) G. Franciszek Krynkowski mł. x Józefa Potocka -- I. Mikoł. Swinarski i I. Jakub P.

6789 (Lubasz)

1816.28/X. (L.) IMD. Jan Nep. Bonaw. Sieroszewski klanic krzywiń., mł. l. 27, dz. d. Kakawe i in. w Kr. pol., s. Antoniego S. klana krzywiń. dz-a d. Smiełowa w p. odolan. i Teresy Sołtykówny x Stefanja Augusta Zofja Swinarska v. l. 17, c. Mikoł. z Wybran. podczaszyca kalis. dz-a L. i Zofji Miaskowskiej klanki gn. -- IMD. Kazimiez Sieroszewski dz. Lulina i Roman Sw. z L.

6790 (Lubasz)

1775.8/V. (L.) † D. Adam Stanowski ekon. dwor., l. ok. 80

6791 (Lubasz)

1779.22/I. (Stoykowo) † Katarzyna c. G. Adama i Eleon. Miaskowskich l. 2

6792 (Lubasz)

1781.0/VI. † (Sławno) Celestyn l. 5., s. MD. Radońskich

6793 (Lubasz)

1782.5/V. (Staykowo) † GD. Agata z Wilczyńskich Garczyńska

6794 (Lubasz)

1785.13/I. (Bzowo) † MD. Jan Radoński s. MD. Jakuba R. chorążego gnieźnień. l. 6

6795 (Lubasz)

1785.14/VIII. (L.) † G. Jan Gorski podchor. reg. Sułkowsk. l. koło 24

6796 (Lubasz)

1790.19/VI. † (Krutez) GD. Antoni Kaniewski l. 46, komis. d. k.

6797 (Lubasz)

1791.20/X. (Staykowo) † Jakub Aleksy s. G. Józefa i Józefy Garczyńskich 3 mies.

6798 (Lubasz)

1793.23/XI. (L.) G. v. Franciszka Moraczewska l. ok. 90

6799 (Lubasz)

1794.25/VIII. (Sławno) † Eleonora, l. 2, mies. 6., c. PMD. Jakuba Radońskiego chor. gnieźń.

6800 (Lubasz)

1796.16/V. (L.) † Feliksa Kat. c. P. MD. Mikoł. Swinarskiego hr. z Werbna (!) l. 5

6801 (Lubasz)

1796.18/VI. (L.) † Marcelin Jan s. poprz. [P. MD. Mikoł.] Swinarskiego 5 godzin

6802 (Lubasz)

1799.21/IV. (Staykowo) † IMD. Wilhelmina z Szołdrskich Garczyńska l. 75

6803 (Lubasz)

1799.3/IX. (L.) † Rozalja Eugenja, Justyna, c. PMD. Mikoł. z Werbna Swinarskiego podczaszyca kalis. i Zofji z Miaskowskich

6804 (Lubasz)

1801.24/VIII. † (Staykowo) IMD. Kaz. Garczyński dz. wsi Staykowa l. 83

6805 (Lubasz)

1804.17/XI. poch. (L.) † 15. Regina Szołdrzyńska l. 50

6806 (Lubasz)

1806.4/IV. (Bzowo) † IMD. Antonina Radońska z domu Rydzyńska podkomorzyna gn. l. 52, poch. 14

6807 (Lubasz)

1811.11/VIII. (Bzowo) † Locadia Marjanna, mies. 8, c. M. Jakuba Potockiego i Marjanny z Krynkowskich

6808 (Lubasz)

1812.30/IX. † (L.) M. Katarzyna z Miaskowskich Miaskowska ścina gnieźń., l. 71 poch. 2/X.

6809 (Lubasz)

1816.18/III. (Dembe) l. 77. poch. PM.Franciszek Salezy Bończa Miaskowski klan gnieźń., kaw. O. B. i św. St., † 14/III. w Otorowie, poch. 18/III. w L.

6810 (Lubasz)

1817.13/IV. (L.) † w Otorowie PM. Franciszka z Miaskowskich Moszczeńska klanowa lędzka l. 48, wd. po Józefie M. klanie lędz. dz-u Otorowa, poch. 17/IV. L.

6811 (Lubiń)

1766. ostat. II. poch. ND. Dorota Winiarska l. ok. 70

6812 (Lubiń)

1761.21/VII. (Cichowo) † NG. Mikołaj Orłowski z m. Dolska

6813 (Lubiń)

1776.4/X. (L.) † MD Franciszek Olęcki l. 60, † w par. Wonieść i tu przywiez.

6814 (Lubiń)

1779.13/X. † (L.) PRD. Michał Franciszek Starzeński dr. św. Teolog. i opat i prepozyt kość. parafjal. Lubiń. l. 64, dni 30 † w Górce 13/X. poch. tu 15.

6815 (Lubiń)

1782.15/VI. † (L.) I. RD. Michał Kwiatkowski kanonik w Choczu l. 63., † w L., poch. tu

6816 (Lubiń)

1784.3/V. † (L.) N. Fabjan Mokrzycki l. 34

6817 (Lubosz)

1771.9/X. (L.) Franciszek Wojc. s. N. Jakuba i Petronelli Borowskich - w służbie u szambelana Bnińskiego dz-a d. L. -- G. Anastazy Grabowski i Gv. Kat. Grabowska

6818 (Lubosz)

1775.25/XI. (Dw. L.) cerem. G. Salomea, c. G. Franciszka Michała i Katarz. z Maliszewskich Raichenbach podczasz. wendeń., pos. d. L. -- G. Hier. i Marjanna z Wróblewskich Skowrońscy pos. Chlepolsko i G. Ignacy Chrościcki i G. Barba z R. Tromczyńska de Gułtowy pos.

6819 (Lubosz)

1776.31/VII. (Dw. L.) Ignacy Piotr Stefan, s. GD. Michała i Barbary de Rajchenbachówny Otto Trąmpczyńskich poses. wsi Piotronki -- GD. Franciszek Michał Jorgo Rogkeinbach podczaszy wendeń. i ż. jego Kat. z Maliszewskich Rogkembachowa pos-y L.

6820 (Lubosz)

1777.30/VII. (L.) Krystyna Anna c. poprz. [GD. Michała i Barbary de Rajchenbachówny] Otto Trompczyńskich pos. d. Sławno -- M. Teodor Kogkenbach i v. Anna Rospendowska

6821 (Lubosz)

1779.28/I. (Dw. L.) Paweł Jan Karol * 23, s. G. Ignacego Chrościckiego i Franc. Raychenbochowny pos. d. Wronczyn -- GD. Franciszek Raychenbach podcz. wendeń. i ż., rodzice matki dziecka

6822 (Lubosz)

1779.5/IV. (Chudopsice) Rozalja Helena, * 3/IV., c. G. Marclego i Józefaty z Urbanowskich Trzcińsk. dz-ów Pawłówka -- G. Helena de Milęskiej U. dz-a Niemierzek i GD. Józef Mańkowski dz. Wituchowa G. Teofila z Węgorzewskich Mańk. i GD. Ignacy Kotarbski dz. d. Kr.[...]

6823 (Lubosz)

1783.27/VIII. (Dw. Chudopsice) X. Jan Urbanowski curatus psarski chrzci: Teofila Teresa Barbara, c. M. Marcelego i Józefaty z Urbanowskich Trzcińskich -- GM. Xaw. Urb. dz. Chudopsic i M. Teofila Mańkowska dz-a Wituchowa

6824 (Lubosz)

1786.29/X. (Chudopsice) Józefa Apolonja, c. N. Anton. i Zofji Łakomskich ekon. w Ch. -- G. Wiktorja z Kotarbskich Urbanowska i G. Stanisław Urban. chorąży JKMci

6825 (Lubosz)

1788.18/VI. (Chudop.) Antoni, s. N. Anton. i Zofji z Wierzchaczewa Łakomskich ekon. -- D. Stanisław Dymkowski i Antonina z Ł. Cybulska obyw. z Kamiony

6826 (Lubosz)

1795.2/XI. (Dw. L.) Prakseda * 13/X., c. G. Michała i Ludwiki Naymanów Moszczeńskich pos. L. -- G. Antoni Urbanowski i G. Kat. z Bielinskich Urbanowska dz. Chudopsic

6827 (Lubosz)

1797.31/VII. (Dw. L.) * 24/VII. Ignacy Wiktor, s. G. Michała i Ludwiki z Naimanów Moszczeńskich pos. L. -- N. Adam Biernacki kucharz. dwor. i Kowalowa

6828 (Lubosz)

1798. (Dw. Charcice pf. Chrypsko) ch. z wd. Melchjor Fryderyk Adam tu cerem., s. G. poprz. [G. Michała i Ludwiki z Naimanów] Moszczyńskich cerem. 1798.25/IV. -- IDG. Fryderyk hr. Kalkreuth gen. porucznik, MGD. Marcjanna Neymanowa dz-a Sierosławic

6829 (Lubosz)

1798.1/VI. (Dw. Chudopsice) Petronella Antonina Zuzanna, * 30/V., c. G. Ignac. Trąpczyńskiego i Anny z Machnickich, dz-ów Góry etc.

6830 (Lubosz)

1803.29/V. (Dw. L.) X. Marcin Plucinski prob. margoński i obrzycki daje ślub N. Jan Pluciński mł. pos. Sierokowa x Joanna Maldrzyńska v. on. 24, ona 16. -- MD. Andrzej P. ojciec, pos. L. i M. Piotr Busza, Jan Busza bracia m. s. rodz. wujowie narzeczonego

6831 (Lubosz)

1807.24/VI. (Chudopsice) MG. Sebastjan Urbanowski x G. Tekla Elżb. Koszucka wd., dz-a Chudposic -- G. Jan Plucinski pos. L. i G. Konstanty Urban pos. Gnuszyna

6832 (Lubosz)

1800.3/II. (Dw. L.) † Filip z bliźniąt, s. G. Michała i Ludwiki Moszczeńskich pos. wsi L.

6833 (Lubosz)

1803.29/III. (Dw. Chudopsice) † G. Kat. z Bielinskich Urbanowska dz-a Chudopsic l. 28 poch. Bernard. Sierakow.

6834 (Lubosz)

1807.4/XII. (Chudopsice) † M. Antoni Urbanowski dz. Ch. l. 36, poch. Bernard. Sieraków

6835 (Lubosz)

1817.17/IX. (Chudopsice) † Prowidencja, c. M. Sebastjana i Tekli z Koszutskich Urbanowskich pos. wsi Ch. lat 7, gardło

6836 (Lubosz)

1819.5/I. (Chudop.) † MD. Tekla Urbanowska dożywot. ch. l. 36 poch. 11. w Kwilczu

6837 (Lussowo)

1780.5/XI. (Swadzim) Jan Rafał Szymon Juda, s. MG. Kazim. i Estery Koczorowskich dz-ów Sw. -- GD. Szymon Komorowski ze Skorzewa tenut. i MGv. Koczorowska siostra dziecka cerem. 1782.7/VII.

6838 (Lussowo)

1780.22/XI. Salomea Anna, c. G. Franciszka i Wiktorji Sulerzyskich -- GD. Grzegorz Włodkowski i GD. Urszula Jaruchowska ciotka dziecka * 16/XI.

6839 (Lussowo)

1781.7/V. Katarzyna Marjanna c. GD. Wojc. Prąndzyńskiego i Teresy pos. Lussówka -- GD. Anastazy Grabowski pos. Bytkowa i D. Marjanna Sakoska de Jankowice

6840 (Lussowo)

1781.9/IX. (Sierosław) Marjanna c. G. Naymanów dz-ów S. -- X. Wojc. Mierzewski prob. L. i Siwecka tenut. Lussowska

6841 (Lussowo)

1782.3/IX. (L.) cerem. nad poprz. Salomeą, c. G. Franc. i Wiktorji Sulerzyskich z Lussowa -- GD. Kazim. Oziemkiewicz pos. Lussowa i G. Marjanna Naymanowa

6842 (Lussowo)

1783.12/VII. (Lussowo) * 9/VII. Bonawentura Antoni s. G. Franciszka i Wiktorji Sulerzyskich -- X. Wojciech Mierzewski wuj dziecka prob. lusowski i GD. Ludwika Oziemkiewiczowa pos. L.

6843 (Lussowo)

1784.19/II. (Swadzim) Konrad Józef, s. MG. Szymona i Estery Komorowskich dz-ów Swadzimia -- MGD. And. Komor. pos. Lussówka i MGD. Helena Przyjemska szambelanowa

6844 (Lussowo)

1784.28/III. (Swadzim) Józef Igancy * 1784.11/III. s. G. Antoniego Olszewskiego i Barbary -- MGD. Jan Zakrzewski z Sobiesierni i MGD. Estera Komorow. dz-a Swadzimia

6845 (Lussowo)

1785.20/IV. (L.) Józef Wojciech s. G. Franc. i Wiktorji Sulerzyskich -- X. Wojciech Mierzewski i Gv. Weronika Sulerzyska

6846 (Lussowo)

1787.14/V. (L.) wobec nieznalez. metryki w księgach Krerowa, chrzci warunkowo MG. Augustynę Dzierzbińską v. adulta, c. MG. ol. Wojc. Dz. i Teofili z Gromadzkich -- GM. Antoni Mieliński z ż. Anną z Kczeskich tenut. L.

6847 (Lussowo)

1787.15/VIII. (L.) Ludwika Józefa Kunegunda, * 29/VII., c. G. (dodane) Jakuba i Barb. Ligockich ekonomów z L. -- GD. Franciszek Sulerzyski i G. Wiktorja z Mierzewskich Sulerzyksa ż. jego

6848 (Lussowo)

1789.9/VI. (L.) Małgorzata Antonina, c. G. Mateusza i Franciszki Kmitów poses. w L. -- G. Walentyn Sulerzyski i Gv. Nepom. Szpotańska ciotka dziecka 12/VII cer.: X. Józef Łodzia Rogaliński dziekan kat. poznań. i MGD. Estera Komorowska dz-a Swadzimia

6849 (Lussowo)

1790.3/I. (Swadzim) Marcjanna Ewa, c. G. Florjana Sokołowskiego i Marjanny ekonomów S. -- Gv. Weronika Sulerzyska z L.

6850 (Lussowo)

1790.20/XI. Salomea Elżbieta c. GD. Mateusza i Franc. Kmitów poses. L. -- GD. Ignacy Szpotański dziad dziecka i Krystyna Wołyńska

6851 (Lussowo)

1792.0/X. Rozalja Józefa, c. GD. poprz. [GD. Mateusza i Franc.] Kmitów pos. L. -- GD. Józef K. stryj dziecka i GD. Marjanna Neymanowa dz-a Sierosławia

6852 (Lussowo)

1793.12/IX. (Swadzim) Jan Maurycy Bonawentura, s. G. Franc. i Anny z Swinarskich Oleskich ekonomów z Sw. -- MGD. Szymon Komorowski skarbnik pozn. i MGD. Helena Skałaska

6853 (Lussowo)

1796.16/IX. * (Swadzim) Franciszek Mateusz, s. G. poprz. [G. Franc. i Anny z Swinarskich] Oleskich ekonomów swadzim., ch. 17 -- GD. Walentyn Sulerzyski i G. Wiktorja Sulerzyska matka jego z L.

6854 (Lussowo)

1800.12/II. (Sierosław) Marjanna Józefa, * 8/II., c. G. Bartłomieja i Felicjanny z Jareczewskich Dąmbskich z S. -- GD. Antoni Drojecki komisarz z Komornik i GD. Marjanna Neymanowa dz-a z Sierosławia

6855 (Lussowo)

1803.17/II. (Sierosław) Maciej Józef Walentyn, * 15/II. s. G. Jana i Wiktorji z Jabłońskich Jaśkiewiczów ekonomów z Sier. -- GD. Ignacy Trąpczyński dz. Góry i GD. Antonina Twardowska z Sierosławia

6856 (Lussowo)

1804.17/III. (Sierosław) Kazimiera Apolinara, * 4., c. G. Franciszka Borgjasza i Aktoniny z Rasewskich Twardowskich pos. S. -- GD. Józef R. dziad dziecka pos. Koszut i GD. Neymanowa prababka dziecka

6857 (Lussowo)

1811.22/V. (Murzyno parafja) * 12/III. syn naturalny z panny Marjanny Wylezelo... i IMD. Józefa Neymana pułk. w. pol. Imię Napoleon -- M. Jan Jaraczewski kapit. w. p. i MD. Anna de Contenius Kowal... 1823.23/IV. cerem. w L. -- G. August Kąsinowski pos. wsi Swadzim i G. Józefa Zeromska z L.

6858 (Lussowo)

1816.18/IV. Aleksander Karol Józef s. MD. Józefa Neymana ducis exerc. pol. i Marjanny z Wilezenowskich małż. -- MGD. Karol Sarnowski Dux exerc. pol. i v. Anna Kmicińska mieszcz. Warszawy

6859 (Lussowo)

1816.28/XI. Stanisław Kostka * 14., s. MG. Franciszka Skałaskiego i Marjanny z Krzyżańskich posesorów L. -- G. Stanisław K. pos. ekonomji król. komornc. dziad dziecka i G. Helena Skał., wd. dz-a Strykowa, G. Kaz. Krzyżański pos. Ławicy i G. Nep. Kąsinowska ż. Augustyna Kąs. pos. Swadzimia

6860 (Lussowo)

1801.16/IX. (Swadzim) G. Ludwik Kojen mł. l. 30 x Lucja virgo Urbanowska l. 20 -- GD. Szymon Komorowski z ż. Esterą, GD. Maciej Rogalinski pos. L., z ż. Kat. z Wierzbińskich

6861 (Lussowo)

1804.8/VII. (Swadzim) MGD. Maciej Kąsinowski mł., l. 30 (37?) x MGD. Estera z Grudzielskich 3-o v. wdowa, z Swadzimia dożyw. pani, l. ok. 62 -- MG. Nereusz Koczorowski z żoną, Bonawentura Koczor., z ż., Maciej Rogaliński z ż.

6862 (Lussowo)

1816.18/I. (Swadzim) G. Franciszek Miłkowski rozw. z Teklą Rudnicką z dekretu konsyst. gn., l. 39, ze wsi Rudy Wieluńskiej x G. Tekla Kąsinowska v. l. ok. 30, z Swadzimia -- Stanisław Krzyżański pos. gen. ekonom. komornic., Karol M. dz. d. Głaniszew, Seb. Bińkowski dz. d. Mchy

6863 (Lussowo)

27/V. (L.) G. Augustyn Kąsinowski pos. wsi Sady l. 34 mł. x G. Napomucena Szermerowna v. l. 43 z dw. L. -- Stanisł. Krzyżański, Franc. Skaławski ze Strykowa, Kaz. Krzyżański pos. Ławicy

6864 (Lussowo)

1795.1/VI. (Lusowko) † GD. Andrzej Komorowski pos. Lusówka l. 46, poch. Ceredz. Kość.

6865 (Lussowo)

1798.19/XII. (Serosław) poch. GD. Mateusz Neyman dz. S. † 11/XII. l. 74

6866 (Lussowo)

1807.1/IX. poch. MGD. z Mierzewskich Wiktorja Sulerzycka wd. l. 45

6867 (Lussowo)

1807.17/IX. poch. X. Wojc. Mierzewski prob. tut. l. 78 mies. 11.

6868 (Lussowo)

1809.22/IX. poch. G. Marjanna z Zwolińskich Neymanowa wdowa † poch. 21/IX. l. 72

6869 (Lussowo)

1811.29/IV. (Swadzim) poch. MG. Estera z Grudzielskich Kąsinowska dożywot. d. Swadzim, Sady i Przezmierowo, ż. MGD. Macieja Kąs. sędziego z pozn., wrzody wewnętrzne † 24/IV. l. 70

6870 (Ludomy)

1748.26/V. (Gorzewo) Antoni, s. G. Kazimierza i Apolinary z Rychwalskich Jabłońskich ekonomów w G. -- M. Stanisław z Wybranowa Swinarski podpor. panc., v. Seweryna Lipska c. oboźnych, dz-ów L.

6871 (Ludomy)

1750.4/II. (L.) * 28/I. Chryzostom Karol Józef s. P. Prokopa Lipe Lipskiego oboź. w. k. i Teresy z Dąbskich -- G. Stanisław z Wybranowa Swinarski i G. Marjanna Zołkowska v.

6872 (Ludomy)

1752.29/XI. (L.) *., ch. 30/XI. Andrzej Józef Jan Nep., s. poprz. [P. Prokopa i Teresy z Dąbskich] Lipskich -- X. Józef z Werbna Pawłowski bp. Niocheński, i MG. Nep. Garczyńska podkomrzyna wschowska

6873 (Ludomy)

1757.29/III. (L.) *, ch. 17/IV., Mechtylda Marjanna c. N. GD. Franc. Woropańskiego i GD. Marjanny z Zołkowskich -- GD. Andrzej Lipski i GD. Helana Jarnowska v.

6874 (Ludomy)

1757.15/X. cerem. G. G. Seweryna de Lipskich Lipska, c. P. MD. Prokopa L. oboź. w. k., sty śrem., dz-a d. Ludomy i Teresy z Dąbskich -- August Działyński wda kaliski, Katarzyna ze Skałaskich Mielżyńska klanowa śremska, Wojc. Miaskowski klan kaliski, Anna z Radom. Dział. w. kaliska

6875 (Ludomy)

1757.16/X. cerem. nad IGD. Janem Lipskim s. poprz. [P. MD. Prokopa L. i Teresy z Dąbskich] odprawiają Miachł Lipski opat lubiński, kan. metropol. gn. prob. w Choczu -- Wojc. Miaskowski klan kaliski, i Anna z Radomickich Działyńska w. kaliska

6876 (Ludomy)

1758.9/XI. (Dw. L.) * ch. 11/XI. dziecko c. IMD. Macieja Mielżyńskiego i Seweryny z Lipskich -- Teresa z Dąbskich Lipska oboź. w. k. i Franc. Lipski, cerem. 23/XII. a † 25/XII.

6877 (Ludomy)

1745.0/XII. (L.) Katarzyna Gertruda Barbara, c. PG. Prokopa Lipskiego oboź. w. k. i sty śrem., dz. d. L., Marszewo i Teresy Dąbskiej * 25/XI. -- MG. And. L. i Rogalińska i ścina obornicka

6878 (Ludomy)

1759.5/V. * (L.) Józef Stanisław Pius, s. poprz. [N. GD. Franc. i GD. Marjanny z Zołkowskich] G. Woropańskich -- G. And. Kitowicz, sekretarz X. Michała Lipskiego pisarza kor. i G. Anna de Zołkoskie Kossowska, ch. 17/V.

6879 (Ludomy)

1760.24/I. (Dw. L.) Ignacy Winc. s. NGD. Pawła Jarmuskiewicza i Zuzanny -- N. Antoni Woykowski i Eleonora Ziemboska

6880 (Ludomy)

1762.15/V. (L.) Andrzej Franc. Xaw. s. N. Jakuba i Brygitty Cińskich ekonomów z dw. L. -- MGD. Józef Rynarzewski pos. d. L. i MG. Franciszka z Rynarzewskich Binkowska podwojewodzina poznańska

6881 (Ludomy)

1765.18/XII. (Dw. Gorzewski) Marjanna Wiktroja, * t. d., c. ND. Jakóba i Brygidy Cińskich ekonomów G. -- D. Jan Radka pisarz z Gorzewa i MD. Marjanna Tańska

6882 (Ludomy)

1775.5/IX. * Wiktor Ignacy Prokop s. IMD. Jana Chryzostoma z Lipego Lipskiego i Joanny z Łakińskich oboźniców w. kor. -- GD. Tadeusz Bielinski i GD. Kat. Goczkowska v. z Jaktorowa

6883 (Ludomy)

1777.24/III. (Pałac L.) * Józef Otton s. poprz. [IMD. Jana Chryzostoma i Joanny z Łakińskich] Lipskich -- GD. Anastazy Arciechowski i GMD. Teresa Solecka ze wsi Skrzetusz

6884 (Ludomy)

1778.16/IX. (pałac L.) * Michał Antoni Mateusz, s. poprz. [IMD. Jana Chryzostoma i Joanny z Łakińskich] Lipskich dz-ów d. L. -- O. Stanisł. Komierowski profes. koronow., przeor wąchocki, i v. Kat. Goczkowska z Danaborzka

6884 (Ludomy)

1788.27/III. (Pałac L.) * ch. 11/IV. Rupert Aleksander Józef, s. IM. Jana Chryzostoma i Beatryczy z Chmielewskich Lipskich oboźnciów w. k. -- X. Xaw. Rydzyński sufragan pozn., M. Apolonja Chmielewska c. podpom. JKMci

6886 (Ludomy)

1789.16/VIII. (pałac L.) * 11. Ignacy Wawrzyniec Roch., s. poprz. [IMD. Jana Chryzostoma i Joanny z Łakińskich] Lipskich -- IM. Franc. Chmielewski podkomorzy IKMCi, i Zofja L. v. siostra dziecka

6887 (Ludomy)

1792.17/V. (pałac L.) * 10., Teresa Anotnina Beatrycze, c. IM. poprz. [IMD. Jana Chryzostoma i Joanny z Łakińskich] Lipskich -- IM. Franc. Chmielewski podkomorzy JKMci z Ryczywołu dz. i M. Zofja Jasińska ż. pos. Dąbrówki

6888 (Ludomy)

1795.28/III. (Dąbrówka) * 21, Ludwika Zofja Marjanna, c. MG. Mikołaja Jasińskiego i Zofji Zandrawiczówny pos. wsi D. -- MG. Jan Chryzostom Lipski dz. d. L. i v. Zojfa L. córka jego

6889 (Ludomy)

1796.8/VI. (Dw. Dąbrówka) * 2., Aleksander Erazm Mikołaj s. MG. Florjana Jasińskiego pos. tenut. D. i Agnieszki Umińskiej -- X. Józef Hańczewski prob. tut. i MG. Zofja Lipska dz-a L.

6890 (Ludomy)

1798.5/II. (Dw. Dąbrówka) * 20/I. Brygitta Agnieszka Jadwiga c. M. Flor. Jasińskiego i Agnieszki Umińskiej -- M. Mikołaj J. ojciec ojca dziecka i Brygitta Bronkowa ż. poss. wsi Grudna

6891 (Lutogniew)

1708.4/XI. (Rzemiechów) Marcin, s. GD. Jana i Anny Czeluścińskich tenut. Rz. -- biedni

6892 (Lutogniew)

1716.11/III. (L.) Karol Bogusław s. G. Stanisł. i Barbary Moiaczewskich kalwinów, tenut. L. -- G. Jan Kurnatowski, G. Tyburcy Złotnicki, Bogumiła Kurnatowska

6893 (Lutogniew)

1717.16/III. (L.) Karol, s. GD. poprz. [G. Stanisł. i Barbary] Mojaczewskich akatolików -- GD. Jan Kurnatowski katolik z ż. Anną

6894 (Lutogniew)

1722.29/XI. (L.) Andrzej Zygmunt s. NGD. poprz. [G. Stanisł. i Barbary] Mojaczewskich -- GD. Sebast. Bojanowski z Konarzewa i GD. Zychliński katolicy i Aleks. Żychlinski luter z ż. ...

6895 (Lutogniew)

1726.18/XII. (L.) Teresa Faustyna c. ND. Sypniewskiego ekonoma lut. -- GD. Sebastjan Bojanowski z Konarzewa i MD. Franciszka Kołaczkowska pani w L.

6896 (Lutogniew)

1726.28/XII. (Trzask) Krystjana Karlota, c. ND. Karola Fryderyka Magier pana w Trzasku -- Fryderyk Adolf Nibiszyc i Barbara Sliplak (?) Hibnerowa de Zduny

6897 (Lutogniew)

1727.8/VI. (Orpiszew) Paweł, s. N. Józefa i Aleksandry Hylkoskich administrat. O. -- MD. Łukasz Kołaczkowski pisarz gr. kaliski, pos. L. i GD. Barb. Bojanowska z Konarzewa

6898 (Lutogniew)

1728.0/I. (L.) Józefa Anotni pogrobowy s. O. MD. Łukasza Kołaczkowskiego pisarza gr. kalis. i Franciszki z Turoboyskich -- Turoboyski i Marjanna Nasierowska, Michał T. sędzia kałecki i G. Barb. Bojanowska

6899 (Lutogniew)

1732.25/II. (L.) Leon Maciej, s. G. Sebastjana i Wiktorji Grudzielskich z L. -- P. GD. Jan Karski stolnik płocki i G. Dorota Miaskowska z Krzyżanek

6900 (Lutogniew)

1732.21/IV. (Krotoszyn) Franciszek Marcjan s. G. And. i Katarzyny Nasiorowskich -- GD. Józef Grudzielski i G. Wiktorja Grudzielska

6901 (Lutogniew)

1733.1/IX. (L.) Stefan Bartłomiej s. poprz. [G. Sebastjana i Wiktorji] Grudzielskich -- G. And. Nasiorowski i G. Marcjanna Grudzielska

6902 (Lutogniew)

1735.10/XI. (L.) Katarzyna Elżbieta Urszula,c . GD. Kazimierza i Magdaleny Trzebuchowskich rezyd. na prob. L. -- GD. Anotni Radoński i GD. Urszula Walichnowska klana

6903 (Lutogniew)

1740.2/I. (Lipowiec) Jan s. G. Jana Smolinskiego szlachcica i dziedz. pos. mł. i folw. L. i Marjanny Skopkiewiczówny mieszcz. ze Zdun -- G. Jan Boratyński administrator folw. L. i G. Konstancja ż. jego

6904 (Lutogniew)

1740.17/I. (L.) Agnieszka, c. G. Jana Boratyńskiego administrat. Lutogn. i Konstancji 2-o voto -- GD. Bendykt Kotlinski dworz. z Krotoszyna i GD. Zuz. Dubska z Okpiszewa

6905 (Lutogniew)

1742.29/VII. (L.) Anna Antonina c. poprz. [G. Jana i Konstancji] G. Boratyńskich -- G. Tomasz Pawłowski administr. Banic i GD. Konstancja z Dobrzyckich Manikowska

6906 (Lutogniew)

1742.13/XI. (Lipowiec) Elżbieta c. poprz. [G. Jana i Marjanny Skopkiewiczówny] G. Smolinskich -- GD. Andrzej Ososki ekonom z Baszkowa i G. Ewa ż. jego

6907 (Lutogniew)

1743.10/VIII. (Dw. L.) * 4/IV., Kajetan Antoni Wawrzyniec, s. G. Jana Sławka i Barbary z dw. Lut. -- G. Antoni Hilchen ekonom krotoszyń. i G. Anna Papieska z folw. krotoszyń.

6908 (Lutogniew)

1745.8/VI. (Lipowiec) Piotr, s. G. poprz. [G. Jana i Marjanny Skopkiewiczówny] Smolinskich -- G. Szymon S. mł., s. ojca, N. Marcjanna Miecznikowska z Lutogniewa ass. MD. Franc. Walichnowski i MD. Kat. Sokolnicka ze Starogrodu

6909 (Lutogniew)

1726.12/VIII. G. Franciszek Bojanowski x G. wdowa Franciszka Kolaczkowska -- I. Józef Potocki wda kijowski i rodzice obojga

6910 (Lutogniew)

1726.31/VIII. G. Józef Bąkowski x Gv. Marjanna Nasiorowska -- I. Józef Potocki wda kijowski i Sebastjan Bojanowski

6911 (Lutogniew)

1739.17/III. G. Marcin Jan Smoliński nob. x v. Marjanna Skopkiewiczówna ze Zdun -- G. Tom. Pawłowski administrator Benic i G. Jan Boratyński admin. Lutopniewa

6912 (Lutogniew)

1739.10/V. (Trask) Ernest Ferdynand Halman mł. ze Zdun x Joanna Kat. Magen de Trzask, akatol. -- Joachim Abraham H. de Trzebicko, Ernest Zygmunt Gajewski de Treyno, Jerzy Ernest Lestwicz de Mielicz, Krzysztof Ernest Wojen z Dziewiątego

6913 (Lutogniew)

1746.30/III. (Lipowiec) † G. Jan Smoleński Polenda (?) poch. Bernard. Kobyliń.

6914 (Lutom)

1791.22/V. (Dw. L.) cerem. nad dorosłym: GMD. Xawerym Zółtowskim ass. IMD Michał Moszczeński dz. d. Kazimierz i IMD. Eleonora z Bnińskich ż. jego

6915 (Łężce afil. do Lutomia)

1793.20/VIII. * 10/VI. Antoni Onufry Józef, s. M. Adama i Aureli z Boleszów Daleszyńskich sędziów campestrel. woj. pozn. -- M. Józef Bolesz i MD. z Urbanowskich Boleszowa

6916 (Łężce afil. do Lutomia)

1795.9/IV. * Aniela Dorota c. poprz. [M. Adama i Aureli z Boleszów] Daleszyńskich sędziów campest. pow. międzyrzec. G. Karol Koronowicz ekonom z Łężec i M. Marjanna z Boleszów Kierska

6917 (Łężce afil. do Lutomia)

1797.1/III. Kunegunda Dorota c. M. poprz. [Adama i Aureli z Boleszów] Daleszyńskich dz-ów Czesławic -- MD. Józef Bolesz MD. Marjanna z Bol. Kierska dz-a Robórki

6918 (Łężce afil. do Lutomia)

1797.19/IV. Marjanna Dorota Konstancja (ch. z w. w Suchoręczu) teraz cerem. c. MD. Mateusza i Anastazji z Kierskich Polewskich, [capitanitorum Künen.?], dz. d. Suchoręcz, Słupcy, etc. -- M. Anastazja z Kierskich Palewska babka., i M. Józef de Grochowalce Bolesz z ż. Dorotą z Urabanowskich dz. d. N. Łęsce. dziecka pradziadowie

6919 (Łężce afil. do Lutomia)

1792.18/VII. (Juduct.) na ślub M. Adama Daleszyńskiego sędziego pol. woj. pozn., pow. międzyrzyc. x V. Amelji Boleszówny -- Ślub dany 6/VIII., sw. Józef B. i D. Karol Koronowicz

6920 (Łężce afil. do Lutomia)

1796.2/VII. M. Mateusz Polewski ścic kcyński x M. Anastazja z Boleszów Kierska -- M. Walentyn Biskupski

6921 (Łężce afil. do Lutomia)

1797.25/IX. † Marjanna dziecko M. Mateusza i Anastazji z Kierskich Polewskich † tu w Łęscach 1/2 roku

6922 (Łężce afil. do Lutomia)

1797.1/XI. (Dw. Ł.) † MGD. Józef de Grochowalce Bolesz dz. d. Łęsce, l. 80, żył w małż. 56, z ż. MD. Dorotą z Urbanowskich 5 poch. bernard. sierakow.

6923 (Łężce afil. do Lutomia)

1801.15/V. (Dw. Ł.) † MD. Marjanna z Boleszów Kierska obecna dz-a d. Ł. l. ok. 58., poch. bernard. sierakow.

6924 (100 Łężce (150) * 1602 x 1603 † 1692)

1625.1/XI. Adam Czarnkowski s. G. Piotra Cz. i G. Zofji z Ostrorogów -- Stanisław Boczkowski, Zofja Kozłowska

6925 (Kunino)

1627.5/XII. Adam, s. (N.) Jana Droszewskiego i Anny. -- Stanisław Piekarski i Zofja Bzowska

6926 (Kunino)

1628.25/V. (L.) Konstantyn, s. MD. Jana Opalińskiego i Urszuli. -- nieszl.

6927 (Kunino)

1630.6/II. Urszula, c. JD. Jana z Bnina Opalińskiego i Urszuli z Potulic -- Łukasz Trcziński i Anna Gnińska

6928 (Kunino)

1631.5/II. Jakub, s. N. Piotra Żółtowskiego i Katarzyny, ze wsi Miłostowo -- N. Stefan Koniński z Konina i N. Anna Rozrazewska

6929 (Kunino)

1634.22/X. N. And. Gawroński x Zofja Kamińska -- N. Walentyn Giemiełowski i Walent. Topolski ze Lw.

6930 (Kunino)

1650.5/IX. Ludwik Remigjan, s. VMD. Jana Konstantyna z Bnina Opalińskiego wdzica pozn. i Marjanny z Miłosławia Gorskiej -- G. Skrzetuski, N. Marjanna Potencjanna Żołtowska

6931 (Kunino)

1657.10/II. (Lw.) Krystyna Dorota, c. MD. Jana Sczanieckiego i GD. Zofji Mielryńskiej poses. Lw. -- MD. Ewa z Ordzina Scz.

6932 (Kunino)

1659.21/IX. Teofila, c. GD. Stefana i Anny Roznowskich -- Jan Kurowski i Barbara Przystanowska z Linia

6933 (Kunino)

1663.21/X. (Lw.) Michał Stanisław s. G. MD. Jana Sczanieckiego i GD. Zofji Mielżyńskiej, pos. Lw. -- GD. Adrjan Poniński i G. Anna Jaskolecka

6934 (Kunino)

1668.10/II. (Lw.) Wiktorja, c. M. D. [GMD. Jana Sczanieckiego i GD. Zofji Mielżyńskiej] Sczanieckich -- MD. Potencjanna Żółtowska ż. MD. Jana Konstantyna z Bnina Opalińskiego

6935 (Kunino)

1668.2/IX. (Lw.) Franciszka, c. MD. Konstantyna Opalińskiego i Marjanny -- GD. Ambroży Trąbczyński i Budzieska

6936 (Kunino)

1670.6/V. Katarzyna, c. GD. Jana Małachowskiego i Zofji -- X. Jan Trąmpczyński prob. Lw. i G. Urszula Reutowa

6937 (Kunino)

1670.29/IX. (Trąmpczyn) Michał Andrzej, s. G. Wojc. Trąmpczyńskiego i Anny -- GD. Remjan Żółtowski i V. Niegolewska

6938 (Kunino)

1655.10/X. Anna, c. G. Mikołaja Słopanowskiego ze Słopanowa i Helena (mieszk. z powodu wojny w Lwówku) -- G. And. Stowoński i G. Apolinara Kurska

6939 (Kunino)

1693.2/II. (Dw. Lw.) P. MGD. Adam z Werbna Pawłowski x MGD. Franciszka Trąmpczyńska -- MG. Maciej T. Aleks. Rogaliński etc.

6940 (Kunino)

1705.0/I. (Lw.) MG. Ludwik Modzelewski x Agnieszka Swieykowska -- MD. Adam Pawłowski dz. Lw. i Franc. Borkowski

6941 (Kunino)

1714.18/XI. (Lw.) MGD. Maciej Skoraszewski x MGD. Roża Swieykowska -- Adam Pawłowski klan biechowski i MD. Ignacy Rzymowski

6942 (Kunino)

1716.22/VI. (Lw.) MGD. Jan Rzymeski x MG. Ludwika Drveska (?) V. z dworu klana biechowskiego -- Ludwik Modzeleski i Maciej Trąpczyński

6943 (Kunino)

1698.13/III. (Lw.) † MGD. Maciej Trąpczyński dz. Lw.

6944 (Kunino)

1706.16/VI. (Lw.) † dziecko MD. Stanisława Tworowskiego trybuna

6945 (Kunino)

1707.2/IV. (Lw.) † MD. Maciej Wiśniewski

6946 (Kunino)

1707.19/VI. (Konino) † dziecko MD. Goździejesko

6947 (Kunino)

1707.38/I. (Lw.) † Anna Skoraczewska V. Nob.

6948 (Kunino)

1709.4/VIII. (Posadowo) † córeczka MD. Karśnickiego tenut. Pos.

6949 (Kunino)

1709.17/VIII. (Lw.) † MD. Karol Ezajasz Pawłowski klanic biechowski

6950 (Kunino)

1712.13/V. (Linie par. Pniewy) † PMD. Anna Szczaniecka podczaszyna dobrzyńska. poch. Lw.

6951 (Kunino)

1713.10/V. (Lw.) † Bogusław l. 6, s. JMD. Adama Pawłowskiego klana biechows. Franciszka, dz-ów Lw.

6952 (Kunino)

1713.26/IX. (Lw.) † Nob. Antoni Koniński sługa klana biechow.

6953 (Kunino)

1715.11/XI. (Lw.) † GD. Jan Czarnecki dworz. klana biechow., † nagle

6954 (Kunino)

1715.23/V. † (Zembowo) MD. Franciszek Glinicki, s. o. Marcina Gl. z ol. Kat. Białęskiej, poch. Lw.

6955 (Kunino)

1717.18/IV. (Gronsko) † MGD. Adam Radoliński pos. Linia, † nagle poch. Lw.

6956 (Kunino)

1717.29/IV. (Gronsko) † MGD. Ewa Gosławska ż. GD. Józefa, poch. Lw.

6957 (Kunino)

1718.2/VI. (Lw.) † JD. Franciszka Pawłowska klanowa biechowska

6958 (Kunino)

1676.24/IX. (Lw.) Franciszka, c. MGD. Wojciecha Trąmpczyńskiego dz-a w Lw. i Anny z Niegolewa Niegolewskiej -- chrz. nieszl.

6959 (Kunino)

1683.3/I. (Chmielinko) Gl. Paweł i Andrzej, ss. D. Eremjasza Ostaszewskiego i Reginy -- MD. Paweł Trąmpczyński i D. Marjanna Marszeska. MD. And. Poniński i Anna Chełmska

6960 (Kunino)

1683.20/VIII. (Lw.) Anna Kat., c. GD. Stanisł. Lekszyckiego i Kunegundy -- GD. Mocholinski i Malinoszczęnka Dorota

6961 (Kunino)

1686.17/I. (Possadowo) Andrzej, s. ND. Stanisł. i Agnieszki Makolińskich -- chrz. N. Jadwiga Glinicka

6962 (Kunino)

1686.10/III. (Posadowo) Ludwika Franciszka, c. G. Wojc. Cieleckiego i Teresy dz-ów Pos. -- G. Jan Kosicki i G. Marjanna Marszewska

6963 (Kunino)

1689.27/XI. (Posadowo) Maciej And. s. G. Marcjana Trąmpczyńskiego i Konstancji -- G. Maciej (?) T. i Marjanna Rogalińska

6964 (Kunino)

1693.2/VI. (Posadowo) Władysław Feliks, s. G. Marcjanna Trąmpczyńskiego i Konstancji Gorayskiej -- Maciej T. dz. Lw. i MGD. Marjanna Rogalińska z Jankowic

6965 (Kunino)

1674.13/V. (Lw.) Jan, s. G. D. Mikoł. Skoraczewskiego i Teresy -- chrz. nieszl.

6966 (Kunino)

1695.22/I. (Lw.) Anna, c. G. Janna [?] i Marjanny Tarnogorskich -- G. Ambroży Trąmpczyński i G. Anna Grzybowska

6967 (Kunino)

1696.8/I. (Posadowo) Damjan Kasper s. MD. Marcjana Trąmpczyńskiego i Konstancji Pogorzelskiej -- GD. Teresa Romanowna

6968 (Kunino)

1696.15/VII. (Lw.) Katarzyna Małgorz. c. Mikoł. i Teresy Skoraszewskich -- Teresa Romanowa

6969 (Kunino)

1698.20/VII. (Lw.) Józef Marcin s. M. G. Adama z Werbna Pawłowskiego i Franciszki z Trąpczyńskich -- X. Marcin T. S. J. i MG. Marjanna Szołdrska z Pniew klanicowa biechowska [To poźniejszy archidiakon i ofic. pozn. (dopisek)]

6970 (Kunino)

1699.31/III. (Chmielinko) Józef Wojc. s. GD. Wojc. Beliny i Zofji Swieykowskiej -- MD. Adam z Werbna Pawłowski dz. Lw. i MGD. Agnieszka Jaraczewska

6971 (Kunino)

1700.1/III. (Chmielinko) Kazimierz Antoni, s. [GD. Wojc. Beliny i Zofji Swieykowskiej] Belinów -- MD. Franciszka Pawłowska dz-a Lw.

6972 (Kunino)

1700.9/XII. (Kunino) Elżbieta Kat. c. MG. Adama z Werbna Pawłowskiego i Franc. z Trąmpczyńskich -- MD. Ludwik Prosieński i MGD. Jadwiga Pawłowska

6973 (Kunino)

1702.10/XII. (Lw.) Marjanna c. G. Franciszka i Teresy Czarneckich -- MG. Adam Pawł. i MG. Agn. Jaraczewska

6974 (Kunino)

1703.8/IV. (Lw.) Katarzyna c. [G. Franciszka i Teresy Czarneckich] MD. Adama z Werbna Pawłowskiego i Franc., dz-ów Lw. -- MD. Ambroży Trąmpczyński

6975 (Kunino)

1721.28/IV. (Lw.) † G. Franciszek Czarnecki, ekonom. klana biechow.

6976 (Kunino)

1722.26/I. (Lw.) † D. Teresa Czarnecka

6977 (Kunino)

1722.1/VII. (Lw.) † Andrzej synek GD. Turowskiego

6978 (Kunino)

1725.9/VII. (Gronsko) † MGD. Jan Bielawski nagle

6979 (Kunino)

1725.7/IX. (Lw.) † G. Marjanna Winnicka

6980 (Kunino)

1726.17/IV. (Lw.) † GD. Petronella Węsierska

6981 (Kunino)

1726.20/IV. (Posadowo) † PMD. Maciej z Werbna Pawłowski klanic biechowski

6982 (Kunino)

1726.21/VII. (Lw.) † GV. Agnieszka Tworowska

6983 (Kunino)

1726.12/VII. (Lw.) † DG. Jan Biekierski

6984 (Kunino)

1727.15/III. (Lw.) † MGD. Agnieszka z Swięcickich Jaraczewska l. 85., poch. 18/III. Lw.

6985 (Kunino)

1731.20/I. (Grońsko) † D. And. Nałęcz

6986 (Kunino)

1731.13/VI. (Lw.) † D. Mateusz Wiśniewski

6987 (Kunino)

1736.17/VII. (Lw.) † J. E. M. V. klanka biechowska Eleonora hr. z Werbna Pawłowska

6988 (Kunino)

1737.16/VII. (Konino) † G. Andrzej Rutkowski ekonom klanica biechow.

6989 (Kunino)

1737.12/XI. (Lw.) O. Kapistran Pawłowski franciszkanin, poch. w gr. Pawłowskich

6990 (Kunino)

1738.2/IX. (Lw.) † P. M. D. Adam z Werbna Pawłowski klanic biechowski

6991 (Kunino)

1740.4/IV. (Lw.) † PMGD. Teofil z Werbna Pawłowski

6992 (Kunino)

1742.15/XII. (Chmielinko) † GD. Kaz. Michałowski

6993 (Kunino)

17744.4/X. (Lw.) † JDD. Adam hr. z Werbna Pawłowski klan biechowski dz. i pos. Lw.

6994 (Kunino)

1744.23/XII. (Chmielinko) † D. Poklatecki

6995 (Kunino)

1748.22/I. (Posadowo) † Konstancja Ossowska Nob.

6996 (Kunino)

1754.24/X. (Konino) † PMD. Michał z Werbna Pawłowski klanic biechowski, dz. d. Konina, Zębowa i in.

6997 (Kunino)

1756.23/VIII. (Pawłówko) † dziecko 3-ci rok., G. Dunina

6998 (Kunino)

1756.1/XI. (Pawłówko) † dziecko GD. Romualda Dunina

6999 (Kunino)

1757.28/III. (Posadowo) † JMD. Franc. Garczyński podkomorzy wschowski, poch. Zbąszyń.

7000 (Kunino)

1757.8/IV. (Lw.) † GD. Maciej Baranowski nagle

7001 (Kunino)

1757.3/XII. (Lw.) † X. Stanisław Ludwik Koszutski komendarz i koncion. lwow.

7002 (Kunino)

1758.20/IV. (Lw.) † GD. Wojciech Gościejewski dobroczyńca kość. paraf. św. Barb. i św. Ducha

7003 (Kunino)

1758.2/XII. (Lw.) † dziecko G. Macieja i Rozali Grabowskich

7004 (Kunino)

1759.19/II. (Posadowo) † G. Mac. Małachowski mł.

7005 (Kunino)

1760.27/V. (Debrzno) † GD. Maciej Grabowski, poch. Lw.

7006 (Kunino)

1760.19/VI. (Lw.) poch. serce X. Józef hr. z Werbna Pawłowskiego ofic. pozn. prob. pozn. i lwowiec., dz-a Lw.

7007 (Kunino)

1760.20/VI. (Pawłówko) † G. Stan. Drąmiński szl. pol. starzec

7008 (Kunino)

1766.28/V. (Lw.) † G. Tomasz Jezierski ekonom Miłostowski † u chirurga Lw.

7009 (Kunino)

1767.16/XI. poch. G. Barbara z Marszeskich Niezuchoska (to zezwol. a pochow. w kość. Lw. z tej daty) ż. Franciszka Pomian Nieżych. poch 26/II.

7010 (Kunino)

1771.30/XI. (Posadowo) † Bibjana Ewa Tekla Barbara., c. JM. Jadwigi Nepom. z Pawłowskich Łąckiej podkomorzyny brzeskiej-kujaw. dz. i m. Lwówka i in.

7011 (Kunino)

1774.13/III. (Posadowo) † JD. Estera Bnińska, c. klana śremskiego † panna

7013 (Kunino)

1774.25/III. (Lw.) † G. Urszula Ciesielska połóg.

7014 (Kunino)

1779.31/X. (Lw.) † MD. Ludwika Skorzewska

7015 (Kunino)

1781.28/IX. (Lw.) † Walentyn s. G. Ignacego Janiszewskiego

7016 (Kunino)

1781.14/X. (Lw.) † G. Regina Janiszewska

7017 (Kunino)

1781.10/X. (Lw.) † Szymon, s. G. Ignacego Janiszewskiego

7018 (Kunino)

1781.22/XII. (Posadowo) † G. Józef Burczyński

7019 (Kunino)

1782.11/IV. (Lw.) † G. Paweł Mianowski

7020 (Kunino)

1783.30/III. (Lw.) † G. Andrzej Janszewski mł.

7021 (Kunino)

1783.23/VII. (Lw.) † X. January Kuczkowski beneficjarz kość. paraf. Lw., wikarjusz przez lat 3

7022 (Kunino)

1791.15/X. (Bolewice) † G. Stanisław Naramowski przybysz

7023 (Kunino)

1792.26/X. (Lw.) † G. Brygida Brzezińska

7024 (Kunino)

1705.29/I. (Lw.) Agnieszka, c. MGD. Adama z Werbna Pawłowskiego dz-a Lw. i Franc. Trąmpczyńskiej -- X. Stan. Głoskowski kanonik pozn. i Agn. Jaraczewska

7025 (Kunino)

1706.3/IV. (Lw.) Teofil Herman s. MGD. [Adama z Werbna Pawłowskiego i Franc. Trąmpczyńskiej] Pawłowskich -- MGD. Teofil z W. P. i MGD. Franciszka Borkowska sędzina wałecka

7026 (Kunino)

1706.21/XI. (Lw.) Katarzyna Cecylja c. MD. Stanisława Tworowskiego i Marjanny -- MD. Franciszka Pawłowska dz-a Lw. i MD. Wojciech Karśnicki

7027 (Kunino)

1708.7/II. (Lw.) Apolonia Agnieszka c. Nob. [MD. Stanisława i Marjanny] Tworowskich -- MD. Franc. Twardowski i MD. Agnieszka Jaraczewska z Chmielinka

7028 (Kunino)

1708.11/III. (Posadowo) Kunegunda Teofila, c. MD. Wojc. Karśnickiego i Marjanny -- MD. Adam Pawłowski dz. Lw. i MD. Agn. Jaracz

7029 (Kunino)

1708.13/IX. (Konino) Teresa Jadwiga, c. MD. Piotra Gościejewskiego i Teresy (Borkoskiej?) -- MD. V. Jadwiga Cielecka

7030 (Kunino)

1708.18/X. (Lw.) Łukasz, s. MD. Franciszka Czarneckiego i Teresy -- JMD. kasztelanowa santocka i MD. starosta śremski

7031 (Kunino)

1708.21/XII. (Lw.) Agnieszka Lucja, c. MDG. Michała Modzeleskiego i Agnieszki -- PGD. Adam Pawłowski klan biechowski dz. Lwówka i Agnieszka Jaraczewska

7032 (Kunino)

11/II. (Lw.) Karol Izaajasz s. [PGD. Adama Pawłowskiego i Franc. Trąpczyńskiej] Pawłowskich klaństwa biechowskich -- Wojc. Swięcicki klan santocki i ż. jego Katarzyna

7033 (Kunino)

1716.15/III. (Chmielinko) Franciszka c. MGD. Józefa i Anny Krajewskich -- MGD. Józef Gosławski z ż. Ewą

7034 (Kunino)

1717.24/V. (Chmielinko) Magdalena Dorota, c. MG. [Józefa i Anny] Krajewskich -- MGD. Marjanna Radolińska z Linia

7035 (Kunino)

1718.28/XI. (Lw.) Andrzej Maciej, s. MGD. Stanisł. i Marjanny Twardowskich -- PM. Maciej z Werbna Pawłowski klanic biechowski i PMGD. Wiktorja Swięcicka V. klanka santocka

7036 (Kunino)

1719.26/II. (Brodki) Antoni Maciej, s. MG. Ludwika i Agnieszki Modzelewskich -- JMGD. Adam Pawł. klan biechowski i Agn. Jaraczewska

7037 (Kunino)

1719.20/III. (Grońsko) Józef Grzegorz, s. MGD. Józefa Gosławskiego i Zofji -- MGD. Jan Radoliński z MGD. Zofją Gorecką

7038 (Kunino)

1720.22/IX. (Posadowo) Adam Józef, s. PMD. Macieja Pawłowskiego klanica biechow. i Swięcickiej -- Adam P. klan biechow. dz. Lw. i MD. Jadwiga Błociszewska z Mnichów

7039 (Kunino)

1722.11/X. (Posad.) Teresa Justyna, c. PMD. Mac. Pawłowskiego i Wiktorji Swięcickiej -- Wojc. Sw. klan santoc. i MD. Teresa Twardowska

7040 (Kunino)

1722.2/XI. (Lw.) Kat. Elżbieta, c. G. Jana i Kat. Rzepeckich -- Stan. Piotrowski i G. Marjanna Twardowska

7041 (Kunino)

1722.19/XI. (Grońsko) Konstancja Urszula, c. MD. Jana i Anny Bielawskich -- MD. Michał Twardowski i MD. Urszula Karwosiecka

7042 (Kunino)

1723.22/I. (Lw.) Marjanna Agn., c. Piotra i Konstancji Gościejewskich -- MD. Mac z W. Pawł. i MD. Wiktorja z Swięcic. dz-c Posadowa

7043 (Kunino)

1724.6/VI. (Grońsko) Konstantyn Igancy Ant., s. [MD. Jana i Anny] Bielawskich -- PMD. Adam Pawłowski klan biechowski i Konstancja z Swięcickich Pawł. klanicowa biechowska

7044 (Kunino)

1724.27/XII. (Chmielinko) Jan Antoni, s. GD. Marcina i Agnieszki Morowskich -- Maciej Pawł. klanic biech. i Eleonora Pawł. klanka biech.

7045 (Kunino)

1725.24/VI. (Grońsko) Barbara Antonina, c. MGD. Jana i Anny z Karwosieckich Bielawskich -- Maciej Pawłowski klanic biechow. i MD. Anna Turoboyska

7046 (Kunino)

1725.21/X. (Posadowo) Jadwiga, c. PMD. Macieja z Werbna Pawłowskiego klanica biechow. i Wikt. z Swięcickich klanki santoc. -- Aleks. Bieliński podstoli. pozn. z ż. z d. Pawłowską

7047 (Kunino)

1726.20/X. (Chmielinko) Barbara Jadwiga, c. GD. [GD. Marcina i Agnieszki] Moroskich -- Michał z Werbna Pawłowski klanic biechow. i PMD. Eleonora Pawł. klanka b.

7048 (Kunino)

1731.25/VII. (Chmielinko) Antoni Jakub, s. PMD. Józefa Zakrzewskiego i PMD. Twardowskiej -- PMD. Telesfor Zakrzewski i MGD. Milęcka

7049 (Kunino)

1732.19/X. (Chmiel.) Jadwiga Franc., c. PMGD. Józefa Zakrzewskiego i Kat. Tward. -- Adam Pawł. klan biech. i Joanna z Szołdr. Zaleczewska

7050 (Kunino)

1733.21/VI. (Komorowo Dw.) Jan Piotr, s. MG. Stefana i Elżbiety Trąmpczyńskich -- PMD. Jan Koszucki surrog. wschow. i JMD. Jadwiga Marszewska klanicowa

7051 (Kunino)

1734.1/VI. (Chmielinko) Wojciech Stanisław, s. PMD. Mikoł. Swięcicki i Zofjanna Twardowska

7052 (Kunino)

1734.28/VIII. (Lw.) Rozalia, c. GD. Jana i Kat. Skrzebowskich -- MD. Kaz. Błociszewski i JMD. Eleonora Pawłowska kl. biechow.

7053 (Kunino)

1734.30/VIII. (Lw.) Feliks Jan Nepom., s. MD. Kaz. i Ludwiki Błociszewskich -- M. Adam Pawłowski

7054 (Kunino)

1735.13/X. (Lw.) Klara Franciszka, c. PMD. Kaz. i Ludwiki Błociszewskich -- MD. Adam hr. z W. Pawł. klan b. i córka jego Eleonora P.

7055 (Kunino)

1740.20/XI. (Chmielinko) Cecylja Katarzyna, c. GD. Jana i Konstancji Przygalińskich -- Adam Pawł. klan i Zofja Puklatecka dz-a Chmielinki

7056 (Kunino)

1745.24/V. (Lw.) ochrz. z wody Jan Nep. nazw. dane Dobrowolski -- MGD. Michał z Werbna Pawłowski Maciej Urbanowski i Rozalia Sobocka z córką Konstancją

7057 (Kunino)

1745.4/VII. (Lw.) chrzci. Piotr Majewski żołnierz z Chalicza, królewski, excaraima-- JMD. Franc. Garczyński podczaszy wschow. i MD. Wład. Bonikowski miecznikowicz zakroczymski i Nepom. Garczyńska podczaszyna wschow.

7058 (Kunino)

1745.21/XI. (Lw.) Maciej Felicjan, s. G. Ignac. i Zofji Mosczyńskich -- GD. Maciej Urbanowski dz. Chudopsic GM. Jadwiga Nep. z Pawłowskich Garczyńska podczaszyna pozn.

7059 (Kunino)

1750.3/XI. (Grudno) Stanisław Kostka, c. GD. Marcina Smogorzewskiego i Józefy, * 27/X. ass. Stefan Garczyński wda pozn. i Teresa Radolińska podkomorzyna wschowska

7060 (Kunino)

1757.23/XII. (Grudno) Franciszek Xawery Tomasz, s. [GD. Marcina i Józefy] Smogorzewskich * 13. -- MD. Józef Wyganowski kamornik wschow. i PMD. Anna z Bnińskich, Mielżyńska ścina kcyń.

7061 (Kunino)

1720.5/XI. (Lw.) GD. Ignacy Charzewski x GD. Anna Manikowska -- GD. Adam Pawł. i Maciej Pawłowski

7062 (Kunino)

1721.12/X. (Lw.) MGD. Aleksander Bieliński x Elżbieta Pawłowska klanka biechowska, -- Adam klan biech. Wojc. Swięcicki klan santocki Konstantyn Marszewski

7063 (Kunino)

1722.27/VII. (Lw.) G. Jan Węsieruski x GD. Petronella Twarowska -- GD. Stanisław T. And. Kędzierski

7064 (Kunino)

1724.27/II. (Lw.) G. Józef Targowski x Rozlja Langerowska

7065 (Kunino)

1728.24/V. (Lw.) JD. Bniński x Wiktorja Swięcicka klanka santocka -- Adam Pawł. klan biech. i in.

7066 (Kunino)

1742.5/II. (Lw.) PMD. Franciszek Tarczyński x Jadwiga Nepomucena Pawłowska klanka biechowska -- Adam Pawł. klan b., Franc. hr. z Bn. Radzewski podkom. pozn., And. Wyssog. Zakrzewski surrog. pozn. etc. etc.

7067 (Kunino)

1743.24/II. (Lw.) G. Mateusz Szatkowski x Dorota Pajączka wd. -- GD. Marcin Jeziorski z dw. Lw.

7068 (Kunino)

1743.19/XI. (Lw.) MGD. Marjanna z Bielińskich -- X. Wojc. Stawski prob. ujski i X. Wojc. Cielecki kan. pozn. i płoc. i Adam Pawł. dz. Lw., Michał Pawł. klanic biechowski i Marcin Urbanowski

7069 (Kunino)

1753.23/XII. (Konino) MD. Jan Szumański x MD. Marjanna Zielińska -- Michał Pawł. klanic i Paweł Cielecki Wawrzyniec Grabski

7070 (Kunino)

1760.19/II. (Posadowo) M. Aleksy Skrzypiński pis. gr. kalis. x Ludwika Łącka klanka kruświcka panna

7071 (Kunino)

1761.11/I. (Lw.) G. Maciej Pląskowski x Rozalja Grabowska wdowa -- G. Sebastjan Kowalewski

7072 (Kunino)

1762.23/V. (Lw.) G. Felicjan Olszewski x V. Dorota Ziemińska -- MD. Franc. Nieżychowski pos. Lw. i M. Xawery Urbanowski i G. Maciej Pląskowski

7073 (Kunino)

1771.25/IX. (Konin) M. Ignacy Kosmowski burgrabia zs. wschow. x Ewa Nieżychowska V. -- J. Józef Korzbok Łącki dz. Lw. podkomorzy brzeski- kujawski, Franciszek N. ojciec, Stanisław Urbanowski

7074 (Kunino)

1772.10/VIII. (Posadowo) G. Józef Brzozowski mł. komisarz d. posad. x wdowa Anna Ossowska -- M. Łukasz Bniński dz. Lw., Psarsk [?] Stanisł. Urbanowicz, Józef Łącki

7075 (Łaszczyn)

1645.27/VII. Pantaleon s. G. Jakuba de Łaszczyn Zakrzewskiego i G. Jadwigi z Boguszyna Słupskiej -- G. Florjan Bronikowski i G. Anna ...

7076 (Łaszczyn)

1647.17. Niedz. po Ziel. Św.; Franciszka c. GD. Hieronima z Konarzewa Konarzewskiego i G. Jadwigi Chłapowskiej -- N. G. Andrzej Hoiński i NG. Jadwiga z Łaszczyna Zakrzewska

7077 (Łaszczyn)

1648. wt. po niedz. 12 po Ziel. Sw.; Marjanna Elżbieta bl., cc. GD. Bartłmieja Komornickiego i Anny Sczurskiej -- G. Hier. Zkrzewski i G. Jadwiga z Ł. Zakrz. Marjanny zaś. Elżbiety: GD. Jakub Zakrz. i V. Kat. c. jego

7078 (Łaszczyn)

1648. pon. po niedz. 15 po Ziel. Sw. Jadwiga c. GD. Aleks. Poniatowskiego i G. Kat. Zkarzewskiej -- G. Jakub Zakrz. i G. Kat. Słupska

7079 (Łaszczyn)

1650. niedz. 3 Adwentu. Katarzyna c. D. Aleks. i Kat. Poniatowskich -- D. Hier. Zkrzewski i D. Jadwiga Zakrzewska

7080 (Łaszczyn)

1651. pon. po niedz. Epitanji; Paweł, s. ND. Pruszaka -- Hieronim Konarzewski i Barbara Gosczewska

7081 (Łaszczyn)

1662.4/VI. (Konarzewo) Florjan Konarzewski s. GMD. Hieronima K. i Jadwigi -- GMD. Zygmunt Gorzyński i MD. Wilkońska * 2/VI.

7082 (Łaszczyn)

1670.30/III. Marjanna, c. GMD. Władysł. Skrobiszewskiego i GD. Teresy z Bronikowskich z dworu Konarzew. - GND. Jadwiga Karszecka rodzona Władysława Skrobiszewskiego

7083 (Łaszczyn)

1670.13/VII. Anna Konstancja c. MD. Pantaleona Zakrzewskiego i GMD. Teresy de Zdzarowite-- Wład. Zakrz. dz. Żołędnicy i Barb. Zakrz. (* 12/VII.) z Sleskowa

7084 (Łaszczyn)

1669.24/VI. (Dw. Konarzewski) Zofja, c. GMD. Władysława Skrobiszewskiego i Teresy z Bronikowa -- GMD. Władysław Zakrzewski z Żołędnicy i Marjanna Zakrz. z Boguszyna

7085 (Łaszczyn)

1669.11/VII. * (Ł.) ch. 15/VII. Jakub Kazim., s. pierworodny GMD. Pantaleona Zakrzewskiego i Teresy z Zdzarowskich -- X. Ignacy Zakrz. kancl. kapit. pozn. GMD, Barbara Zakrzewska z Slerzkowa

7086 (Łaszczyn)

1672.19/IV. (Konarzew) Wojciech s. GD. Wład. Skrobiszewskiego tenut. kon. i G. Teresy -- GD. And. Siekierecki de Sliwne Gorecki i GD. Kat. Ostrowska

7087 (Łaszczyn)

1668.10/VI. MGD. Pantaleon Zakrzewski x MGV. Teresa Zdzarowska w Slaskowie -- N. GMD. panowie NN.

7088 (Łaszczyn)

1658.2/II. Anna (z Łaszczyna) c. MD. Andrzeja Zakrzewskiego i Zofji Zdzarowskiej -- PD. Ignacy Zakrz. kancl. kat. pozn. i D. Anna Bielawska. Poślubiła MD. Żychlińskiego

7089 (Łaszczyn)

1672.19/XII. (Izbica) Stefan Bogusław, s. GMD. [Andrzeja Zakrzewskiego i Zofji Zdzarowskiej] Pantaleona Zakrzewskiego i Teresy de Zdzarowite -- GMD. Władysł. Gostkowski i GMD. Ewa Marjanna Bojanowska z Bojanowa

7090 (Łaszczyn)

1676.22/IV. Helena Zofja, c. GMD. Pantaleona Zakrzewskiego i GMD. Teresy Zdzarowitego Z. -- GMD. Franciszek Zakrz. i GMD. Barbara Zakrz. z Żołędnicy

7091 (Łaszczyn)

1676.24/VIII. (Ł.) Ludwika, c. [GMD. Pantaleona Zakrzewskiego i GMD. Teresy Zdzarowitego Z.] Zakrzewskich -- GMD. And. Konarzewski i GMV. Zofja Z. z Żołędnicy

7092 (Łaszczyn)

1678.12/VI. (Ł.) Franc. Antoni, s. [GMD. Pantaleona Zakrzewskiego i GMD. Teresy Zdzarowitego Z.] Zakrzewskich -- J. Jan Opaliński wda kaliski i J. Zofja Teresa Przeymy D. wdzina kaliska ż. jego

7093 (Łaszczyn)

1678.30/XI. (Konarzew) Katarzyna, c. MD. And. z Konarzewa Konarzewskiego i Zofji -- MD. Filip Konarzewski, MV. Teresa Konarzewska rodzeni

7094 (Łaszczyn)

1680.16/I. (Konarzew) Róża Patjencja, c. GMD. Andrzeja Konarzewskiego i Zofji -- MD. Władysław Gostkowski i MD. Ewa Gostkowska ż. jego

7095 (Łaszczyn)

1681.24/VI. (Konarzewo) Teresa Ewa, c. pogrobowa MD. And. Konarzewskiego †-go i Zofji -- MD. Stanisław Radzewski i MD. Barbara Krzyżanowska

7096 (Łaszczyn)

1687.20/XI. (Konarzewo) Stanisław, s. NGD. Adama Lipskiego i Zofji i bliźniaczka Anna c. tychże -- D. Jan Oldenburski i M. Teresa T.

7097 (Łaszczyn)

1690.4/II. (Sierakowo) Józef Jakub s. N. Jakuba Bojanowskiego i Zofji -- MD. Jan Bielawski i JD. wdzina brzeska Zofja z Przymy Opalińska

7098 (Łaszczyn)

1691.8/IV. (Sierakowo) Andrzej Franc. s. G. N. MD. Jakuba z Bojanowa Bojanowskiego i Teresy -- GMD. And. Przyjemski klan chełmiński i MGD. Teresa z Zdzarowskich Zakrzewska z Łaszczyna

7099 (Łaszczyn)

1692.17/VII. (Sierakow) Katarzyna Małgorzata, c. NG. Jakuba z Bojanowa Bojanowskiego i Teresy -- J GD. Konast. Wojciech Bryza wda pozn. dziedzic Miejskiej Górki i MGD. Teresa Magdalena z Szczekarzowic Przyjemska podstolina koronna

7100 (Łaszczyn)

1692.27/VII. (Ł.) chr. dziewczynka w Czarkowie Teresa Magdalena, c. GD. Andrzeja Czacskiego wojsk. kalis. i GD. Anny z Łaszczyna Zakrzewskiej -- JMD. Adam Naramowski sta ujski, pilski i kość. i GD. Teresa z Zdzarowitego Zakrz.

7101 (Łaszczyn)

1693.11/X. (Sierakowo) dziecko MGD. Jakuba Bojanowskiego concionatora rawickiego zakonu reform. i Teresa imiona Jadwiga Teresa -- GD. Jakub Kamiński z ż.

7102 (Łaszczyn)

1694.17/X. (Ł.) Helena Jadwiga c. GMD. And. Czackiego wojskiego kalis. i Anny -- G. Helena Zakrzewska V. z Ł. i G. Stanisław Zakrz. z Sarnowy

7103 (Łaszczyn)

1695.29/V. (Rawicz) bl. 1-y. Franciszek i Antoni, ss. GD. Jana Fryderyka Francz z Cudaśovi palat. Barbary Teresy a Frankieu -- D. Jan Nayman obyw. Ravic. i V. Sznyglewna 2-ga Anna-Eleonora -- D. Effrem Gostki, obyw. Raw. i V. Helnikówna

7104 (Łaszczyn)

1695.5/VII. (Sierakow) Zofja Konst. c. [MGD Jakuba i Teresy Bojanowskich palat.] GD. Bojanowskich -- GD. Melchjor Gurowski klan gnieźn.

7105 (Łaszczyn)

1693.7/IX. (Ł.) dziecko N. GD. Stefana Kropiednicki (!) i Teresy -- GD. Teresa Zakrzewska z Ł. i GD. Franciszek Zakrzewski syn jej z Ł.

7106 (Łaszczyn)

1697.27/I. (Konarzewo) Andrzej Krzysztof, s. GMD. Jana Olbrachta Gozdawy Dzierzanowskiego i GD. Teresy -- GMD. Michał Dz. i GD. Malachowska Zofja z Przyborowa

7107 (Łaszczyn)

1697.3/XI. (Rawicz) Konstansja Bogumiła, c. GN. Kazimierza Rzeszotarskiego i Marjanny -- GD. Wojc. Płaczkowski i Anna Marja Hendrichowiczowa z Raw.

7108 (Łaszczyn)

1698.24/IV. (Konarzewo) Zofja Marjanna, c. GM. [Kazimierza Rzeszotarskiego i Marjanny] Dzierżanowskich -- GMD. Adam z Gruszczyc Gruszczyński i GD. Marjanna Malachowska z Przyborowa

7109 (Łaszczyn)

1699.19/II. (Izbica) Stefan Józef Antoni, s. NGD. Mikołaja Bieczyńskiego i Heleny Zakrzewskiej -- MGD. Stefan Bogusław Z. i GD. Marjanna B., matka jego

7110 (Łaszczyn)

1699.22/VI. (Konarzewo) Joanna Konstancja, c. NMD. Jana Wojciecha Gozdawy Dzierżanowskiego i NMD. Teresy z Konarzewa Dz. -- MG. Jakub Mieszkowski

7111 (Łaszczyn)

1700.22/IV. (Ł.) Adam Wojciech, s. G. MGD. Andrzeja Czackiego wojskiego kalis. i Anny z Zakrzewa -- DV. Jadwiga de Kobelino

7112 (Łaszczyn)

1700.26/XII. (Konarzewo) Konstanty Jerzy, s. MG. [NMD. Jana Wojciecha Gozdawy Dzierż. i NMD. Teresy z Konarzewa] Dzierżanowskiego i Teresy Ewy -- JM. Jerzy Unruk podstoli pozn. i MD. Anna Elżb. z Bojanowa Unrugowa

7113 (Łaszczyn)

1704.8/XI. (Sierakow) Franc. Szymon, s. GM. Władysława Glińskiego i Marjanny -- GMD. Kat. Sapieżyna i GD. And. Przyjemski klanic chełmiński

7114 (Łaszczyn)

1709.1/I. (Dw. Sieraków) Ludwika-Marjanna, c. GMD. Antoniego Słoneckiego i GD. Magdaleny -- JR. Antoni Łukomski opat lędzki, i GD. Joanna z Szułdrskich Zakrzewska

7115 (Łaszczyn)

1709.26/III. (Sierakowo) Katarzyna Róża c. [GM. Władysława i Marjanny] Glinieskich -- MGD. Wojc. Gieżycki i GMD. Magdalena Słonecska

7116 (Łaszczyn)

1709.18/VIII. (Konarzewo) Karoloman Wawrzyniec Roch, s. GMD. Jana Wojc. Gozdawy Dzierżanowskiego i Ewy Teresy z Konarzewa -- GD. Władysław Dz. i GD. Juljanna Gostkowska

7117 (Łaszczyn)

1711.16/II. (Żołędnica) Katarzyna Rozalja, c. GMD. N. Jana Alberta Gozdawy Dzierżanowskiego i Ewy Teresy -- X. Wojc. Gorzyński prob. zakrzewski i DV.

7118 (Łaszczyn)

1711.6/VII. (Ł.) Józef Stefan, Kajetan s. J. G. ND. Antoniego Wierusz Walknowskiego klanica wieluńsk. i GND. Urszuli -- GMD. Krzysztof Mielżyński sta kcyński i GMD. Zofja Miaskowska

7119 (Łaszczyn)

1712.24/XII. (Konarzewo) Katarzyna Elżb., c. GMD. Wojc. Jana Gozdawy Dzierżanowskiego i GD. Ewy Teresy wojskich poznań. -- GD. Stanisław Lipski Kat. Rychlewska V.

7120 (Łaszczyn)

1700.1/IX. (Ł.) † MGD. Stefan Bogusław z Zakrzewa Zakrzewski c. 28, * 1672.19/IX.

7121 (Łaszczyn)

1704.22/XII. † w Wrocławiu GMD. Teresa Waliknowska klanicowa wieluń. poch. tamże u św. Doroty franciszkanów

7122 (Łaszczyn)

1706.27/VII. (Izbica) poch. GD. Mateusz Raczyński l. 18.

7123 (Łaszczyn)

1674.5/II. (Rawicz) GD. Jan Wróblewski x Barb. Kowalska u reform. rawickich -- JD. Jan Opaliński wda kalis. i etc.

7124 (Łaszczyn)

1682.28/I. GMD. Jan z Daleszna Dalesiński x MDGV. Konstancja Zakrzewska klanka śremska -- Jan D. pisarz kość., GMD. Piotr Jastrzębski, GMD. Karol Z. Panteleon Z. stryj i op.

7125 (Łaszczyn)

1686.15/II. N. Adam Rogaliński x Zofja Zakrzewska -- G. Piotr Jastrzębski, Stanisł. w Hoinski Karol Rydzyński, etc.

7126 (Łaszczyn)

1690.9/IV. (Ł.) Jan Lisowski x Anna Zakrzewska -- GD. Jan Bielawski Franc. L., Karol Z., Jan Z., Stanisł. Z.

7127 (Łaszczyn)

1693.26/VII. (Konarzewo) GMD. Jan Wojc. Dzierżanowski x Teresa Ewa z Konarzewa Konarzewska -- GD. Stanisł. Wargowski, GD. Wład. Tłokowski, Jakub Bojanowski Wojc. i Jan Gruszczyńscy etc.

7128 (Łaszczyn)

1697.25/XI. (Ł.) GMD. Mikołaj Bieczy