Fandom

Szlachta

Kirchenmatrikeln R-K 4

2.542Seiten in
diesem Wiki
Seite hinzufügen
Kommentare0 Share

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.


Regesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 4

Regestennummer: 7.501 – 10.000

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

 

7501 (Cerekwica)

1818.10/IX., * 7 (Dw. Napachanie) Stanisław Gorgonjusz z Tolentino Mikołaj, s. [GM. Maksymiljana i Marjanny z Moszczyńskich Mlickich] Mlickich -- chrz. nieszl.

7502 (Cerekwica)

1836.17/IV. (Napachanie Dw.) Aniela Emilja, c. GMD. Tad. Więsierskiego pos. M. i Eleonory Brudzewskiej * 7/III. -- GM. Kat. z hr. Moszczeńskich Brudzewska z Wierzenky i GM. Jan Nieświastowski

7503 (Cerekwica)

1836.17/VI. (Pamiątkowo) Emilja Seweryna z Oliz., c. G. Ignacego Janczakowskiego i G. Nepom. Biernackiej komisarzy d. Pam., * 6/VI. -- GMD. Edward Żółtowski mł. z Kąsinowa i GMV. Seweryna Żółt. z Kąsinowa, GM. Aplinary Żółt. z Kąsinowa

7504 (Cerekwica)

1836.6/VI. (Pamiątkowo) z bliźniąt Norbert Adolf, s. [G. Ignacego Janczakowskiego i G. Nepom. Biernackiej] G. Janczekowskich -- GD. Urszula Brzeska z Cerekwicy

7505 (Cerekwica)

1836.3/VII. (Cerekwica) Władysław Maksymiljan, * 27/VI., s. G. Maksymiljana Brzeskiego poses. wsi c. i G. Michaliny Sypniewskiej -- G. Urszula B. wdowa matka poses. wrs. G. Wojc. Rembowski pos. Żurawitego i G. Urszula B. x c.

7506 (Cerekwica)

1838.2/IX. (Napachanie) Wanda Marjanna, c. GMD. Tadeusza Węsierskiego pos. N. i GM. Eleon. Brudzewskiej, * 24. -- GMD. Aleksander Brudzewski i z Wierzenicy i MGD. Marjanna Mlicka dz-a Kazimierza

7507 (Cerekwica)

1830.3/III. (Bąblin) poch. tu GM. Zuzanna z Gorczyczewskich Dobrzycka dożywotniczka C. l. 65)

7508 (Cerekwica)

1841.18/VII. * cerem. 1842.9/X. (Napach.) Wincenta Bolesława, c. [GMD. Tadeusza Węsierskiego i GM. Eleon. Brudzewskiej] GM. Wąsierskich pos. Napach. -- GM. Maks. Mlicki, d. z Rokitnikcy GM. Kat. W. dz-a Podrzecza

7509 (Cerekwica)

1842.18/VIII. * cerem. 1842.9/X. (Napach.) Marcin Stanisław, s. [GMD. Tadeusza Węsierskiego i GM. Eleon. Brudzewskiej] GM. Wąsierskich -- Ant. w dz. Podrzecze Józefa Nieświastowska dz-a Słupi

7510 (Cerekwica)

1843.23/VII. *, ch. 3/IX. (Mrowino) Kazimierz Apolinary, s. GM. Telesfora Kierskiego i Stanisławy z Koszutskich pos. Mrowina -- GM. Teofil Wilkoński dz. Grabonoga, Marjanna Koszutska babka dziecka

7511 (Cerekwica)

1844.22/X. *, ch. 8/XII. (Rokietnica) Witold Rafał, s. GM. Aleksandra i Pauliny Bnińskich de Mlickich dz-ów Popówka -- Franc. Koszucki dz. Dziatkowa i hr. Nepomucena Ponińska matka ojca dziecka

7512 (Cerekwica)

1844.12/VI. *, ch. 9/II. 45 (Napach.) Kazimierz Tadeusz Franciszek s. [GMD. Tadeusza i GM. Eleon. Brudzewskiej] Węsierskich, dz-ów Nap. -- Franc. Koszucki dz. Dziatkowa G. Prowidencję Brächer dz-a Przytoczny, ass. Aleks. Bruzewski i Michalina Koszucka

7513 (Cerekwica)

1844.30/IV. (Rokitnica) GMD. Józef Mielęcki mł., pos. d. Mieszawy, s. Walentyna, Tekli z Kaczorowskich, ol. dz-ów Graboszewa, l. 29 x GM. Walerja Mlicka 22 c. Maksymiljana i Marjanny z Moszczyńskich Ml. dz-ów R. ślub w Kazimierzu -- Fortuljan Koczorowski dz. Gościeszyna Tad. Węsierski dz. Napachania

7514 (Cerekwica)

1845.12/V. (C.) GMD. Włodziemierz Biernacki 26, mł. pos. Małych Jezieor, x GMV. Izabella Radzimińska, c. kolatorów l. 20 -- Tytus, Erazm i Mikołaj Dobrzyccy

7515 (Cerekwica)

1868.21/I. (w Pozn. z NMP.) JD. hr. Józef Mielżyński dz. Kotowe, Iwna i in. 32 x JV. hr. Emilja Bnińska c. hr. Maks. i Seweryny Bn. dz-ów Pamiątkowa l. 20 -- Adolf B. dz. Chraplewa, Aleks. B., Maciej M. ojciec

7516 (Cerekwica)

1843.24/I. (Dw. Napachanie) † GD. Kat. z Moszczyńskich Brudzewska wdowa, dz-a Wierzynicy, l. 50 poch. 27. Kazim.

7517 (Cerekwica)

1844.12/IX. (Rokietnica) † GD. Maks. Mlecki l. 63., dz. K. poch. Kazimierz 16.

7518 (Cerekwica)

1852.26/VI. *, 4/VII ch. (Pamiątkowo) Wanda Antonina Felicjan, c. J. Maxymiljana i Seweryny z Żółtowskich hr. Bnińskich dz-ów d. Pam. -- Marceli B. mł. i Felicja Ż. dz. Myszkowa

7519 (Cerekwica)

1867.9/IX. *, ch. 12, (Pamiątk.) Edward Jan Feliks, s. hr. Maks. Bnińskiego i Heleny z Czarneckiech dz-ów Pam. -- panna Emilja B. i Edward Żółtowski

7520 (Cerekwica)

1868.23/IX. *, a potem chrzcz. z w. w Objezierzu, teraz cerem. 1869.3/VI. (Górka) Stanisława Rozalja, c. MD. Seweryna Mielęnckiego i Marji z Błociszewskich dz-ów d. Górka -- Antoni Bł. dz. Przecławia i Wanda M. matka ojca dziecka

7521 (Cerekwica)

1869.13/IX. * (Przecław), ch. 30/IX. Prot Antoni Kaziemirz, s. [MD. Seweryna Mielęnckiego i Marji z Błociszewskich] Mielęckich dz-ów Górki -- Kaz. Wilkoński i panna Aniela Błociszewska

7522 (Cerekwica)

1878.9/I. * (Przecław), ch. 20, Witold Bolesław Juljan, s. GD. Bolesława Błociszewskiego i G. Jadwigi Kąsinowskiej dz-ów P. -- Antoni B. i G. Marjan Mielęcka z Górki

7523 (Cerekwica)

1819.25/VI. w Pozn. † Stanisław s. G. M. Maksym. i Marjanny z Moszczyńskich Mlickich dz-ów Napachania, poch. Kaz.

7524 (Cerekwica)

1838.28/II. † i poch. 3/III. (C.) GMD. Jan Gorczyczewski dz. d. Golęczewo † w Pozn. l. 54 mies. 6. Puchlino

7525 (Cerekwica)

1853.24/X. † (Bąblin) D. Erazm Dobrzycki l. 64, dz. d. B. l. 31 fabra

7526 (Cerekwica)

1854.29/IX. † (Pamiątk.) Artur l. 6, mies. 10, s. Maks. Bnińskiego dz-a i hr. i Sewer z Żółtowskich, szkarlatyna

7537 (Cerekwica)

1855.30/VIII. † (Pamiątkowo) JD. hr. z Żółtowskich Bnińska Seweryna l. 31 poch. reformaci szamotul.

7538 (Cerekwica)

1859.7/IX. † (Radzyny) GD. Pelagia z Dobrzyckich Radzimińska, wdowa, kolat. cerekwicka, l. 30

7529 (Cerekwica)

1863 w IV. wyjechał Stanisław Błociszewski, s. Antoniego B. i Rozalji z Skarzyńskich, dz-ów Przecławia, do powstnia i poległ pod Ignacewem 8/V.63. w r. 1863 ojciec Antoni ma l. 50, a Stanisław Bł. dz. Ciołkowa 59, Zmarły * w Przecławiu, miał l. 20. (akt zejścia z parafii Lubstoń)

7530 (Cerekwica)

1866.18/X. † (Pamiątkowo) Roman Adam Piotr, mies. 3, dni 13 s. hr. Maks. Bnińskiego i Heleny Czarneckiej kup

7531 (Cerekwica)

1879.16/VIII. (Charlottenburg) † Marjan z Wierzbińskich Dobrzycka dz-a d . Bąblin l. 27. Suchoty poch. tu

7532 (Rąbiń)

1830.22/XII. (Turew) Marjanna Józefa * 13/XII., c. PM. Dezyderego i Antoniny z Grudzińskich Chłapowskich dz. d. T. i Rambiń -- PM. Józef Morowski refer., dz. Luboni i PM. Józefa Kołaczkowska dz-a Pakosławia

7533 (Rąbiń)

1826.21/X. (Lubiatówko) poch. JMD. Józef Chłapowski starosta kościański, dz. L., w par. Dolsk l. 70. † w Lub. 17/X. Wdowa Marjanna z Boguckich

7534 (Rąbiń)

1831.19/I. (Turew) † Marjanna Józefa Chłapowska, c. Dezyd. i Antoniny z Grudzińskich

7535 (Rąbiń)

1858.26/X. (R.) *, ch. 31/X, Joanna Józefa, c. G. Józefa Prabuckiego i Klementyny Wojtowskiej administr. d. R-i Rombinek -- G. Tadeusz Chłapowski z Brodnicy, Praxeda Hahn z Kompoli v.

7536 (Rąbiń)

1863.16/XII. *, ch. 64.4/I. (R.) Józef Teodor Wojciech, s. G. Teodora Dembińskiego i G. Albertyny Braunek komisarzy d. Turew -- G. Teodor D., G. Małgorzata B. G. Leon Kozłowski zastępca

7537 (Rąbiń)

1865.26/V. *, ch. 1/VI. (Rombin) Teodor Filip Nereusz Tadeusz, s. G. [Teodora Dembińskiego i G. Albertyny Braunek] Dembińskich -- G. Tadeusz Brannek z Bojanic i G. Teresa D. z Pozn.

7538 (Rąbiń)

1896.7/VI. * (Donatowo) ch. 18/VI. Wiktorja, c. Władysława v. Wąsowicza i Anny Braun administrat. -- Franciszek i Agn. v. Braun, kmiecie [nieszl.]

7539 (Rąbiń)

1858.1/II. † (R.) Joanna-Józfa Prabucka 3 mies. i 5 dni, c. G. Józefa administr. R.

7540 (Rąbiń)

1868.20/I. (Kopaszewo) † dziecko urodz. martwe G. Kazimierza Chłapowskiego pos. K. Brodnicy i G. Anny Chłap.

7541 (Rąbiń)

1877.4/IV. (Kopanino) † G. Dezydery Chłapowski dziecko Kazim. pos. d. Koparzewo- Rogaczewo i G. Anny Chłap.

7542 (Rąbiń)

1879.2/II. (turew) † G. Róza Chłapowska l. 30, ż. patrona kość. R., c. G. Karola Jezierskiego dz. d. Mińsk w Kr. pol. i Marji z Morawskich

7543 (Rąbiń)

1879.28/VIII. † (Turew) G. Tadeusz Chłapowski l. 54, pos. d. s. Dezyd. i Ant. z Grudziń.

7544 (Rąbiń)

1896.3/VII. (Donatowo) † Irena Wiktorja Wąsowicz dni 26 c. v. Wład. W. admin. i Anny Braun [nieszl.]

7545 (Rąbiń)

1909.15/I. (Rombin) † G. Kaz. de Mańkowski poch. Brodnica 19/I., l. 25, pos. d. Brod., s. Wacława M. dz-a Brod. Anfoiny z Chłapowskich

7546 (Rąbiń)

1919.8/IV. † w Warszawie G. Zygmunt Chłapowski l. 49, mies. II dz. d. Turew., s. Tad. i Róży Jezierskich przejechany przez tramwaj

7547 (Rąbiń)

1919.27/VII. † nad rzeką Stryjem G. Juljusz Chłapowski z Szołdr l. 29., peoeta, s. G. Dezyderego barona Chł. dz-a Szołdr i Teresy Dembińskiej poch. 4/X. Rąb.

7548 (Rąbiń)

1919.24/IX. † pod Międzyrzeczem k. Grodna G. Zdzisław Chłapowski l. 27, brat rodz. poprzed. [Luliusza] rolnik, poch. 4/X. Rąbin

7549 (Rąbiń)

1923.26/VIII. † w Pozn. G. Kazimierz Chłapowski l. 52, poseł na sejm warszawski, dz. Kazimierza dz-a Kopaszew i Rogaczewa i Anny z Chłapowskich

7550 (Rąbiń)

1925.25/XI † w Pozn. G. Dezydery bar. Chłapowskigo z Szołdr poch. w Rąb. l. 70 mies. 9 dz. Szołdr., s. G. Stanisława i Zofji Kurnatowskiej z Dusiny paraliż serca

7551 (Rąbiń)

1930.22/VI. † utonęła w Trzęsach[?] Stanisław bar. Chłapowski l. 41, mies. 6. * Szołdry 1888.11/XII. s. bar. Dezyd., i Teresy Dembińskiej

7552 (Rąbiń)

1932.2/V. † w Pozn. Marjan Chłapowski l. 46., bankowiec w Pozn. s. Kaz. dz-a Kopaszewa i Anny Chłap. nerki

7553 (Ujście)

1794.2/X. (Nietąszkowo) Anna Franciszka, c. MGD. Macieja de Gawrońskiego i Anny z Marczyńskch -- chrz. nieszl. * 2.

7554 (Ujście)

1795.14/IV. (U.) Marjanna, * 8, c. GD. Mateusza de Stanisławskiego i Rozalji Pasimskiej - nieszl.

7555 (Ujście)

1797.25/IV. (Buczek Przewoz) Wojciecha, * 23., s. ND. Szymona de Bromierskiego i Konstancji Cynnaglowny -- MD. Mateusz de Stanisławski i Regina Bogusławska

7556 (Ujście)

1798.10/V. (U.) Stanisław, * 6., s. [GD. Mateusza i Rozalji Pasimskiej] Stanisławskich -- GD. Ludwik de Marczyński

7557 (Ujście)

1801.14/VII. * (U.) Klara Anna Marjanna, c. D. [GD. Mateusza i Rozalji Pasimskiej] Stanisławskich celników [pop.?] -- chrz. nieszl.

7558 (Ujście)

1809.19/II. (Neudorf) Józef Ignacy * 15., s. MGD. Jakuba de Wendynskiego i Teresy Kuldrenowskiej -- GD. Ignacy Gębicki poses. Dziewoklucza i MGD. Ludwika de Pfeil pos. folw. Chrostowo

7559 (Ujście)

1810.5/IV. (U.) Feliks Aleksander * 30/III., s. MD. V. Ryłło burmistrza U. i M. Anny v. Torellówny -- MD. Jakub Wendyński nadleśniczy

7560 (Zielęcin)

1800.6/VIII. Helena Marjanna Katarzyna c. MD. Karola z Wybranowa

7561 (Zielęcin)

Swinarskiego i Urszuli z Brodnickich dz-ów Z. * 1., G. Konstancja Krassowska v. z Z., cerem. 11/VIII. -- ass. MD. Karol Łodzia Br. wuj dziecka dz. Wilkowa i MGD. Rozalja z Malczewskich Kierska klanicowa z Prochów

7562 (Zielęcin)

1800.22/IX. Kornelja Tekla, c. MD. Wojciecha i Katarzyny Aleksandry de Swinarskiej Sadowskich, * 15/IX. -- MD. Karol Swin. dz. Z. wuj dziecka i MD. Katarzyna z Krzyckich Koczorowska dz-a Gościeszyna

7563 (Zielęcin)

1802.23/XI. Cecylja Kat., c. [c. MD. Wojciecha i Katarzyny Aleksandry de Swinarskiej Sadowskich] MD. Swinarskich (matka Brodnicka c. Stanisława i Teresy) * 22., -- DV. Konstncja Krassowska

7564 (Zielęcin)

1804.13/II. Urszula, ch. już z wody w pf. komornickiej, we wsi Rosnowo 1803 teraz cerem. ona c. MD. Tomasza i Ludwiki z Nieżychowskich Kraszkowskich dz-ów Z. -- ass. MD. Nepomucyn N. pos. Ruchocic i MD. Urszula N. V. siostra jego, MD. Michał N. i MD. Karolina z N. Skarżyńska

7565 (Zielęcin)

1804.12/II. MD. Antoni Skarżński brat X. Michała S. curata Goniembic który daje ślub, l. ok. 50., dz. Wyciąszkowa x MD. Karolina Nieżychowska v. c. ol. Adama N. i Karoliny ze Skorzewskich -- JKD. Ludwik Skorzewski jej opiekun, Tomasz Kraszkowski dz. Żelencina, Adam Turno, Nepomucyn N. Michał N. bracia jej rodzeni, Faustyn Zakrzewski z Rakoniewic

7566 (Zielęcin)

1817.8/II. MD. Michał Bojanowski mł., dz. Raczkowo, x MD. Karolina Kraszkowska V., c. MD. Tomasza K. dz-a Z. -- MD. Nepomucyn Nieżychowski, dz. Gronówka, MD. Michał N. z Wąbiewa Roch Dzwęski z Opalenicy MD. Tomasz Kraszkowski ojciec jej on 30, ona 21

7567 (Zielęcin)

1800.1/V. poch. Leon Wojciech, s. M. Karola z Wybranowa i Urszuli z Brodnickich Swinarskich dz-ów Ż., r. 1

7568 (Zielęcin)

1801.22/I. poch. Helena Marjanna Kot. c. [M. Karola z Wybranowa i Urszuli z Brodnickich Swinarskich] Swinarskich 5 mies. 20 dni † 20

7569 (Zielęcin)

1817.24/III. poch. w Dłużynie na cm. MD. Ludwika Kraszkowska dz-a Ż., † 17., l. 50

7570 (Zielęcin)

1819.12/VIII. poch. tu MD. Tomasz Kraszkowski dz. Ż., † 20. l. 70

7571 (Zielęcin)

1832.12/X. * (Z.) Jadwiga, c. M. Anton. Kraszkowskiego dz-a i Praksedy z Mleckich -- Maks. M. dz. Kazimierza i Anna K. v. z Gronówka

7572 (Zielęcin)

1835.11/III. * (Z.) Wiktoryn, s. [M. Anton. Kraszkowskiego i Praksedy z Mleckich] Kraszkowskich dz. Ż. -- chrz. nieszl.

7573 (Zielęcin)

1838.6/II. * (Z.) Eleonora Marjanna c. [M. Anton. Kraszkowskiego i Praksedy z Mleckich] Kraszkowskich dz. Ż. -- G. Józef Biegański dz. Gronówka i Ludwika Nieżuchowska

7574 (Zielęcin)

1830.9/X. † Józef Kraszkowski 2 dni, s. M. Anton. i Praksedy, Zeleckich dz-ów

7575 (Zielęcin)

1888.12/VII. (Ż.) † Aniela Dembińska l. 20, ż. Dr. Teodora D. kurcze dała znać Aniela Borna

7576 (Zielęcin)

1895.9/Xi. (Ż.) † Wiktor Borne l. 42., mąż Anieli Dembińskiej, s. Jana Nep. B., dała znać wdowa

7577 (Magnuszewice)

1743.7/IV. (Wilcza) Justyna Krystyna, c. MD. Tadeusza Zakrzewskiego i Kunegundy -- PMD. Rozalja Brodzicka klanka lędzka z Słaboszewa i PMD. Jan Złotnicki podstoli poznański z Woli

7578 (Magnuszewice)

1755.14/VI. (M.) Joanna, c. MD. Józefa i Heleny z Karśnickich Malechowskich pos. d. L., -- G. Adam Pierzchliński i G. Kat. Dębska

7579 (Magnuszewice)

1755.10/VII. (M.) Marjan Elżbieta, c. M. Tomasza Aleksandra i Salomei z Radońskich Sakowskich kapitanów JKMci, -- MD. And. R. wuj dziecka i V. Kat. R. ciotka

7580 (Magnuszewice)

1756.20/VI. * (M.) Zuzanna, c. [M. Tomasza Aleksandra i Salomei z Radońskich Sakowskich] M. Sakowskich -- M. Wojciech Radoński wuj i M. Kat. R. ciotka V. z m.

7581 (Magnuszewice)

1762.27/V. (M.) Aleksander, s. G. Jakuba i Teresy Lisieckich -- G. Sebastjan i Aleksander Sliwińscy

7582 (Magnuszewice)

1765.21/XI. Katarzyna Cecylja c. N. G. Józefa Goszczyńskiego i (* 10.) Marjanna z Grabskich, ze wsi Wilcza -- X. Stanisław Łukomski prob. dobrzycki i M. Franciszka Szczepkowska tenut. m. Dobrzyca

7583 (Magnuszewice)

1765.29/XII. (M.) cerem. nad G. Onufrym Wincentym Racieckim ochrzcz. z wody w m. Kazimierz -- M. Aleks. Moskorzewski, i M. Krzystyna Moskorzewska, * 1.

7584 (Magnuszewice)

1768.14/III. (Wilcza) Franciszka Julja Konstancja, * 7., c. M. Nikodema i Ewy Zakrzewskich szambel. JKMci, -- M. Felicjan Zwierzchlewski podstoli smoleński i M. Justyna Zakrzewska, c. podsędka kalis.

7583a (Magnuszewice)

1768.5/IX. (Wyszki) * 29/X. Joanna Leonora, c. G. Stefana i Teresy z Twardowskich akatol. Chlebowskich -- G. Stanisław Noskowski i G. Marjanna Chelbowska akatol. ass. G. Aleks. Skorzewski i G. Anna Ch. akatol.

7584a (Magnuszewice)

1769.7/IX. (Wilcza) Krystyna Rozalja. Maxime, * 1., c. M. [M. Nikodema i Ewy] Zakrzewskich -- M. Tadeusz Zakrzewski sędzia zs. pozn. i M. Krystyna Rozrażewska kl. rogozin.

7585 (Magnuszewice)

1770.10/XII. (Wyszki) * 15/XI. Stanisław Kostka Zygmunt, s. G. Stefana Chlebowskiego katol. i G. Teresy z Twardowskich akatol. -- G. Franc. Bronikowski i GV. Weronika Chlebowska

7586 (Magnuszewice)

1770.27/XII. (Wieszka) * 23., Wiktorja Ewa, c. [N. Nikodema i Ewy] Zakrzewskich -- M. Wacław Z. klanic santocki i M. Justyna Zakrzewska c. sędziego zs. pozn.

7587 (Magnuszewice)

1771.14/III. (Pendzew) Franciszka Miburga c. G. Anton. i Weroniki Waleskich (!) -- M. Ludwik Roszkoski i M. Krystyna Moskorzewska

7588 (Magnuszewice)

1773.30/VI. (Wyszki) Justyna Teresa * 16., c. G. [G. Stefana i Teresy z Twardowskich] Chlebowskich -- G. Aleks. Gorzyński i G. Marjanna z Chl. Nokowska

7589 (Magnuszewice)

1774.19/III. (M.) Józef, * 15., s. GMD. Andrzeja Dryja Czyżewskiego i Joanny z Trzcińskich poses. -- MD. Jakub Kiedrzyński dz. Orpiszewka i Eufrozyna Noskowska dz-a Kotlina

7590 (Magnuszewice)

1775.4/III. (Wilcza), * 2., Józefa Ludwika, Kunegunda c. M. Seweryna i Marjanny Pągowskich -- M. Ludwika Korytowski i M. Egidjusz Moskowski M. Mikołaj Taczanowski, chor. wieluń. i Józefa Goczałkowska podstolina wieluńska

7591 (Magnuszewice)

1776.8/III. (Wyszki) Aleksander Szymon Egidjusz, s. [G. Stefana i Teresy z Twardowskich] M. Chlebowskich -- M. Tadeusz Zakrzewski sędzia zs. pozn. i MV. Marjanna Zakrzewska

7592 (Magnuszewice)

1776.4/IV. (M.) Franciszka Katarzyna c. G. Adama i Zofji Rębeckich -- G. Franc. Bronikowski i G. Teresa Chlebowska

7593 (Magnuszewice)

1777.28/VII. (Wilcza). Józef Eljasz Rafał, Apolinary, * 20., s. G. Seweryna Pągowskiego i Marjanny z Korytowskich dz-ów W. -- X. Kaz. Łukomski prob. tut. i Ludwika Korytowska z Gocziałkowskich M. Ludwik i Barb. Roszkowscy Antoni Chłapowski szambel. i MV. Aniela Roszkowska

7594 (Magnuszewice)

1754.0/VIII. (M.) PM. Aleksander Tadeusz Sakowski kapitan regim. "epastin" x Salomea Radońska V. -- M. Stan. Koszutski i Maciej Trampczyński i Piotr Radoński, ścic stawiszyński

7595 (Magnuszewice)

1764.11/II. (Wilcza) G. Józef Goszczyński x G. Marjanna Grabska -- G. Tomasz Dzięgielski i G. Franciszek Kaczyński

7596 (Magnuszewice)

1767.7/II. (Wyszki) G. Stefan Chlebowski x G. Teresa Twardowska akatol. -- G. Józef Kulczycki, Mikołaj Szymański, G. Stanisław Domagalski

7597 (Magnuszewice)

1772.29/VI. (Wilcza) M. Benedykt Zakrzewski pisarzewicz kościański z Wilczy x Apolinara Rychłowska v. z Cerekwicy -- M. Tad. Zakrzewski sędzia zs. poznań., Ludwik Hersztupski podsędek zs. wschow., Felicjan Wierzchelwski, ona klanciówna sieradzka

7598 (Magnuszewice)

1775.23/I. (Wilcza) M. Seweryn Pągowski x Marjanna Korytowska v. z Wilczy -- M. Jan Goczałkowski podstoli kaliski i Egidjusz Moskorzewski Mikołaj Zieliński, ona córka Mikołaja Koryt. i Ludwiki z Gozałkowskich

7599 (Magnuszewice)

1748.6/XII. poch. G. Konstancja Kotarpska

7600 (Magnuszewice)

1764.13/XII. (M.) poch. G. Onufry Stępczyński

7601 (Magnuszewice)

1768.16/V. (Wilcza) poch. dziecko M. Nikodema Zakrzewskiego komor. JKMci

7602 (Magnuszewice)

1775.12/VIII. (Wilcza) † MD. Mikołaj Korytowski

7603 (Maniewo - Radzim)

1750.0/XII. (?) Teodora P. Aronella c. G. Józefa (!) i Doroty Więckowskiej poses. Gołębowa, -- GD. Kasper Rogaliński sta obornicki i G. Marjanna Rogal. sędzina wschowska

7604 (Maniewo - Radzim)

1796.18/V. (M.) cerem. 1-o: nad Teodorą, c. M. Antoniego i Wiktorji z Miaskowskich Grabskich -- MD. Chryzostom Gronowski dz. Ocieszyna i MD. Teresa z Gronoskich Czachórska 2-o nad M. Duninem, s. M. Klemensa i Teresy Duninów z Szołdr -- MD. Józef Gronowski dz. Ocieszyna i MD. Wiktorja z Miask. Grabska

7605 (Maniewo - Radzim)

1796.18/V. 3-o cerem. nad G. Józefem Paprockim, s. G. Anton. i Balbiny z Duninów Paprockich -- MD. Antoni Grabski i M. Eleonora z Zielińskich Nieżuchowska z Plewisk

7606 (Maniewo - Radzim)

1797.5/II. (M.) Walentyn Mikołaj, * 4., s. [M. Anton. i Wiktorji z Miaskowskich] M. Grabskich pos. M. -- M. Antoni Załuszkowski pos. Chrustowa i M. Magdalena Zagurska V. z Chrustowa

7607 (Maniewo - Radzim)

1750.13/VII. (Gołębowo) G. Antoni Włotkowski ekonom gołaszyński x G. Viktorja Wieszczycka V. z Gołębowa -- MGD. Jan Białoskórski, Łukasz Gorecki, Jakub Sarnowski, Józef Kierski

7608 (Maniewo - Radzim)

1804.13/VI. (M.) M. Antoni Załuskowski poses. Chrustowa x Teodora V. Grabska, c. M. Anton. i Wiktorja z Miaskowskich -- M. Teodor Cielecki dz. Rudek i G. Kazimierz Nieżychowski pos. wsi Radzim

7609 (Maniewo - Radzim)

1795.14/XII. (M.) poch. Anastazja c. M. Anton. i Wiktorji z Miaskowskich Grabskich poses. M † 13., l. 5

7610 (Mieszków)

1606.18/VI. GD. Stanisław Wyleziński x GD. Anna, c. GD. Andrzeja Mieszkowskiego -- GMD. Łukasz Opaliński, N. Srzemski z żż.

7611 (Mieszków)

1751.3/II. G. Franciszek Zaborowski dworz. x Elżbieta Markowska wdowa -- G. Lipinski i G. Słowińska

7612 (Mieszków)

1757.29/IV. G. Owidjusz Wierusz Walknowski x G. Marjanna z Glinickich V. -- JM. Rafał Gajewski starosta gnieźń. i G. Jan Nieświastowski

7613 (Mieszków)

1758.24/IX. G. Wojcieh Krasiński x G. Marjanna Białaskorska v. -- GD. Jakub Herstopski komornik zs. wschow.

7614 (Mieszków)

1718.19/X. Ludwika Teresa, c. N. Adama Jurkowskiego i Wiktorji z Szawońskich -- N. Józef Rosołowski z dw. M. i N. V. Ludwika Szawońska

7615 (Mieszków)

1719.13/XI. Marcin Stanisław, s. [N. Adama Jurkowskiego i Wiktorji z Szawońskich] N. G. Jurkowskich -- JM. Franc. Strzelecki pisarz gr. gn. i N. Zdzarska z Osieka

7616 (Mieszków)

1721.2/XI. Szymon, s. N. [N. Adama Jurkowskiego i Wiktorji z Szawońskich] Jurkowskich -- N. Wojc. Uczkoski z dw. M. i N. Dorota Zdzarska z dw. osieckiego

7617 (Mieszków)

1740.20/I. Zofja Agnieszka, c. PMD. Teofila Rozrażewskiego i MD. Marjanny R. poses. wsi M. -- chrz. nieszl.

7618 (Mieszków)

1741.29/VI. (M.) Piotr, s. N. Franciszka Sławińskiego i Konstancji -- MG. Józef Gliniecki pos. Osieka i MGD. Marjanna Rozrazewska

7619 (Mieszków)

1742.6/V. (M.) Wiktorja Katarzyna c. MD. Teofila Rozdrażewskiego i Marjanny R. -- X. Piotr R. prob. radliński MGV. Franciszka Kotarbska

7620 (Mieszków)

1745.18/V. Kaziemriz Feliks, s. G. D. [MD. Teofila Rozdrażewskiego i Marjanny R.] Rozdrażewskich H. Teofila i Marjanny z Malechowskich -- GD. Józef Glinicki i GD. Ana z Rudnickich ż. jego

7621 (Mieszków)

1745.31/V. Petronella, c. GD. Józefa Glinickiego i GD. Anny z Rudnickich -- GD. Teofil Rozdrażewski i GD. Marjanna z Malechowskich ż. jego

7622 (Mieszków)

1746.10/I. Agnieszka Magdalena c. G. Franciszka Przanowskiego i Wiktorji z Tarnowskich -- G. Antoni Zadorski i G. z Gzowski z Zadowska ż. jego posesorzy Wolicy (Wolica)

7623 (Mieszków)

1750.29/VI. (Mieszkowo) Piotr, s. G. Andrzeja i Reginy Osieckich -- MGD. Marcjanna z Grabskich Herstopska

7624 (Mieszków)

1753.10/X. Elżbieta, c. G. Józefa Hersztopskiego i G. Juljany z Koszutskich -- G. Michał Sczaniecki i G. Marcjana z Grabskich 71

7625 (Mieszków)

1738.29/I. † G. Józef Antoni Rosnowski poch. bernard koźmin.

7626 (Mieszków)

1739.7/IV. † PMG. Franciszek Strzelecki surrog. kaliski, poch. reformaci kalis.

7627 (Mieszków)

1756.20/II. † Franciszka, dziecko GD. Zaremby ekonom radliń.

7628 (Mieszków)

1756.26/II. † Marjanna, dziecko G. Zaremby

7629 (Mieszków)

1756.4/IV. † Barbara, dziecko GD. Ludwika Herstopskiego d. Mieszkowa posesor

7630 (Mieszków)

1732.25/III. † N. Jan Rudoski, poch. bernard. koźmin., 2/IV., pos. wsi Osiek

7631 (Mieszków)

1602.21/VI. Hieronim, s. GD. Jana Mieszkowskiego z Mieszkowa -- D. Andrzej Dęmbłowski i D. Mikoł. Goliński

7632 (Mieszków)

1602.30/VI. Marjanna, c. GD. Jana de Osiek (Mieszkowskiego) D. Jerzy Mieszkowski i Anna Jastrzębska

7633 (Mieszków)

1603.13/IV. Krzysztof s. Andrzeja Mieszkowskiego † Wojc. Rozdrażewski i Kat. M.

7634 (Mieszków)

1603.1/V. Anna, c. Jana Mieszkowskiego z Osieka -- Jan Sepiński z Mchów i Zofja Poturzyńska

7635 (Mieszków)

1604. syn Franciszka Ganowskiego -- Anna Mieszkowska i Andrzej Mieszkowski

7636 (Mieszków)

1604.19/XI. Elżbieta, c. D. Jana Mieszkowskiego z Osieka -- D. Stanisław Markowsk i D. Kat. Wełmińska

7637 (Mieszków)

1610.21/IX. (M.) Jan, s. Macieja Kolniczkiego -- chrz. nieszl.

7638 (Mieszków)

1611.21/I. (M.) Agnieszka, c. Franc. Jąnowskiego -- chrz. nieszl.

7639 (Mieszków)

1613.11/III. (M.) Gertruda, c. Franciszka Janowskiego -- Jadwiga Kolniczka i Wojc. Kloszczyk

7640 (Mieszków)

1629. Teresa Kal., c. GD. Krzysztofa Mieszkowskiego, z Mieszkowa i GD. Anny Rogalińskiej z Zwonowa -- GD. Jakub Rogal. z Zwonow i GD. Jadwiga Łasków na Bielejewie i Osieka Mieszkowską

7641 (Mieszków)

1630.15/VII. W M. w czasie zarazy na folw. Stromice, Zofja, c. GD. Krzysztofa dz. w Mieszkowie (Mieszkowskiego) i Anny z Zwonowa Rogal. -- GD. Adam Rozdrażewski seu Srzemski i GD. Zofja Mielżyńska

7642 (Mieszków)

1632.7/II. podczas wakansu[?] kościoła w M. "ochrzczony syn mój" Andrzej. rodzice Krzysztof Mieszkowski i Anna z Zwonowa Rogalińska -- G. Jakub Rogal. i Anna Zielińska

7643 (Mieszków)

1649.28/XII. Helena, c. G. Stanisława Glinickiego z Osieka i Anny Jąnowskiej -- G. Stanisław Słonecki z Raszkow i V. Kat. Janowska

7644 (Mieszków)

1651.30/V. Jan s. GD. [Stanisława Glinickiego z Osieka i Anny Jąnowskiej] Glinieckich -- GD. Dorota Słonecka

7645 (Mieszkowo)

1653.4/I. Stanisław, s. GD. [G. Stanisława Glinickiego z Osieka i Anny Jąnowskiej] Glinickich -- GD. Mateusz Maniecki i GD. Marjanna Janowska

7646 (Mieszkowo)

1654.24/I. Krzysztof Paweł, s. [G. Stanisława Glinickiego z Osieka i Anny Jąnowskiej] G. Glinickich, chrzci stryj O. Jan Gl. S. J. -- G. And. Gostkowski i G. Anna Lisiecka

7647 (Mieszkowo)

1654.21/IX. Stanisław, s. GD. Samuela Konarskiego i Urszuli, Manieckiej -- X. Maciej M. i GD. Anna Lisiecka

7648 (Mieszkowo)

1659.14/IV. (Bielejewo) Stanisław s. GD. Jana Mroczkowskiego i GD. Doroty -- GD. Samuel Cekowski i GD. Kat. Potulicka

7649 (Mieszkowo)

1659.20/VII. Władysław, s. G. Stanisł. Glinickiego z Osieka i G. Anny Janowskiej -- G. Stanisław Modliński i G. Marjanna Janowska

7650 (Mieszkowo)

1668. Paweł Chryzostom, s. GMD. Zygmunta Zawackiego i Janowskiej -- GMD. Krzysztof Pilichowski i G. Marjanna Jąnowska

7651 (Mieszkowo)

1671.19/IX. * syn MGD. Adama de Łukomia Łukomskiego i Marjanny 23. cerem. im. Michał-Franciszek -- GD. Stanisł. Mieszkowski i D. Michalska

7652 (Mączniki)

1745.8/IV. Wojciech, s. G. Franciszka i Kunegundy z Koszuckich Żołudkowskich -- M. Ant. Objezierski i M. Franciszka de Gruszczyńskie Malczewska

7653 (Mączniki)

1756.16/V. † JMD. Mikołaj Skarbek Malczewski dz. d. Dębicze i in. poch. reform. pozn.

7654 (Mączniki)

1762.5/V. (Przykuty) Stanisław Andrzej, s. G. Mikoł. i Rozalji z Koszyckich Mąkoskich -- G. Mikoł. Dobrosławski i G. Kunegunda z Koszuckich Żołudkowska tenut. M.

7656 (Mączniki)

1759.23/I. (M.) G. Wojc. Kędzierski x V. Benedykta Zburzyńska -- G. Ant. Strachowski pos. M. i Mikołaj Dobrosławski pos. Bonic

7657 (Mączniki)

1760.2/IV. (M.) Marjanna, c. G. Wojc. i Benedykty Kędzierskich -- GV. Wiktorja Strachowska

7658 (Mączniki)

1758.9/X. (M.) Franciszka Jadwiga, c. G. Antoniego i Teresy z Wojciechowskich Strachowskich -- GD. Franciszek Zieliński i MD. Franciszka z Gruszczyńskich Malczewska sędz. pozn.

7659 (Mączniki)

1740.24/VIII. Anna Rozalja, c. JMD. Mikoł. i Franciszki z Gruszczyńskich Malczewskich sędziców zs. poznań. -- PMGD. Melchjor Gurowski klan gn. i GMD. Anna Malczewska sędzina zs. pozn.

7660 (Mączniki)

1758.1/XI. cerem. nad M. Rozalja Weronika Korytowska c. M. Piotra i Anny z Malczewskich Koryt. -- JMD. Piotr Sapieha wda smol. i J. Weronika V. Gurowska kl. poznańska

7661 (Mączniki)

1763.2/IX. Stefan, s. G. Franciszka i Apolonji Miaskowskich pos. M. -- GV. Kat. Drzewiecka (M.)

7662 (Mączniki)

1763.6/IX. (Przykuty) Wiktorja Eleonora, c. G. Wład. i Rozalji Przanowskich -- Franciszek P. i Wiktorja P.

7663 (Mączniki)

1766.3/III. (Przykuty) G. Jakub Glisczyński wd. x V. Agnieszka Ruszkiewiczówna -- G. Kozłowski, Teodory Domagalski, pos. M.

7664 (Mączniki)

1721.20/II. Romuald Walenty s. G. Michała i Konstancji Rudnickich, pos. Romiejek Kościel. -- Stefan Przyłuski i Konst. Swierczyńska

7665 (Mączniki)

1721.21/V. Jan, c. G. Stanisława i Zofji Pilchowskich, nob. z Hudzic -- G. Jan Łącki pos. w Szlachcinie i Konst. Swierczyńska z Hudzic

7666 (Mączniki)

1738.29/VII. Kunegunda, c. M. Jana i Anny z Drzewieckich Mankowskich rezyd. w Mącznikach -- M. Marjanna M.

7667 (Mączniki)

1734.9/X. Jadwiga, c. [M. Jana i Anny z Drzewieckich Mankowskich] M. Mankowskich, rezyd. w M. -- MD. Jan Drzewiecki i M. V. Antoniella Norowiczowa

7668 (Mączniki)

1742. (Dębicze) Adam Jan Wojciech s. M. Mikołaja i Franciszki z Gruszczyńskich, Skarbkowie Malczewskich sędzicowi zs. pozn. -- M. Malczewski z Węgierskiego (m. 16/VI. i 7/VII.)

7669 (Mączniki)

1742.20/XI. † w Dw. M., G. Maciej Błociszewski posesor

7670 (Mączniki)

1744.10/VIII. † poch. Jan Nepom., s. M. Malczewskich Sędziwój zs. pozn., dz-ów Dębicza

7671 (Mączniki)

1751.1/XI. (M.) Wiktorja, c. D. Franciszka Witkowskiego tenut. wsi Przykuty i Kat. Pawłowskiej -- MD. Adrjan Miaskowski łowczyc poznań. i MD. Do... z Sobockich Biernawska wdowa

7672 (Mączniki)

1752.16/X. Teresa Jadwiga Lucilla, * 16/X. c. G. Franciszka Żołądkowskiego i Kunegundy z Koszuckich tenut. M. -- M. Stanisław Krzyżanowski posesor Jarosławca i D. Dorota z Sobockich Biernawska wd.

7673 (Mączniki)

1768.0/III. (Dębicz) Józef Zacharjasz s. G. Franc. i Marjanny z Zglinskich Rowińskich -- MGD. Ksawery Skarbek Malczewski i Franciszka z Gruszczyńskich Malcz.

7674 (Mączniki)

1769.31/XII. (M.) Jan, s. G. Franciszka i Apolonji Miaskowskich pos. M. -- GD. Stanisław Modlibowski i V. Marjanna Modlib.

7675 (Mączniki)

1772.3/V. (M.) Kat. Helena, c. G. Franciszka i Apolonji Miaskowskich, pos. M. -- X. Stebleski kustosz średzki i G. Joanna Nyrska

7676 (Mączniki)

1773.6/VIII. (Dembicz) Anna Franciszka, c. G. Józefa i Weroniki Kamińskich -- MD. Piotr Korytowski sędzia gnieźń. i MD. Franciszka z Gruszczyńskich Malczewska

7677 (Mączniki)

1775.8/I. (M.) Juljanna Marcjanna, c. G. Franciszka i Apolonji Miąskowskich poses. Mącznik -- GD. Jan Wilkowski i Jadwiga z Laskowskich ż. jego

7678 (Mączniki)

1775.10/III. (Dembicz) Benedykt Jan Nepom., s. G. Józefa i Weroniki Kamieńskich -- MD. Adam Skarbek Malczewski sta kleszczewski i Ludwika Malcz. łowczyna kujaw.

7679 (Mączniki)

1775.29/XI. (Przykuty) Andrzej Tomasz., s. G. Ignacego i Franciszki de Toziskie (?) Stobieckich -- G. Apol. Miaskowska

7680 (Mączniki)

1777.5/VII. (M.) Małgorzata Magdalena, c. [G. Franciszka i Apolonji] G. Miaskowskich pos. Mącznik -- G. Antoni Kotarbicki i G. ż. Joanna

7681 (Mączniki)

1778.1/I. (Dębicz) Melchjor Jan s. G. [G. Józefa i Weroniki] Kamińskich -- JM. Melchjor Malczewski łowczy kujawski i JMD. Franciszka z Gruszczyńskich Malczewska

7682 (Mączniki)

1778.8/IX. (Przykuty) Aleksy Jakub, s. G. Wawrzyńca Brandysa i Marjanny de Derpowskiej * 17/VII., -- MDV. Katarzyna Kozłowska c. pisarza miasta Środy

7683 (Mączniki)

1780.7/XI. (Dębicz) Justyna ... Rozalja, c. GD. Józefa Kamieńskiego i Weroniki, * 26/IX. JD. Xawery Malczewski dz. Babina i JMD. V. Rozalja Korytowska c. podsędka gn.

7684 (Mączniki)

1781.21/IX. (M.) Tekla c. G. Krzysztofa Hinczy i Teofili z Korytowskich Rogoskich, pos. M. -- G. Stanisław Modlibowski i Joanna Koszucka ścina stanisławowska

7685 (Mączniki)

1784.19/III. (M.) Józef Longin s. G. Pawła i Marjanny de Luwinskie Markowskich -- G. Leonard M. i Nepomucena M. V.

7686 (Mączniki)

1786.20/VIII. (Przykuty) Antonella, c. G. And. i Marjanny z Drwęskich Chodubskich pos. P. -- Walenty Tur i Franciszka Drwęska

7687 (Mączniki)

1788.25/VIII. (M.) Michał s. G. Krzysztofa Hinczy Rogowskiego i Teofili z Korytowskich -- G. Karol Malczewski gen. dyw. wielkopol., kaw. sw. St. i Ludwina z Trzebickich Malcz. klanowa rogoz.

7688 (Mączniki)

1788.21/XII. (M.) Adam, s. [G. And. i Marjanna z Drwęskich Chodubskich] Chodupskich -- G. Franciszek Sulkowski i G. Anna Drwęska Jan Drwęski pisarzewicz zs. pozn. i Wiktorja D. pisarzowa zs. pozn.

7689 (Mączniki)

1772.0/I. (Dembicz) G. Józef Kamiński x Weronika Rudlicka (?) -- MGD. Piotr Korytowski, Adam Skarbek Malczewski, sta kleszczewski Xaw. S. Malcz. etc.

7690 (Mączniki)

1784.7/VI. (Dębicz) N. Andrzej Bebenkowski x G. Franciszka Baczyńska V. -- G. Antoni Ciszewski i N. Franc. Sosnowski

7691 (Mączniki)

1783.10/VIII. (Przykuty) † G. Zofja Brandys, l. 60

7692 (Mączniki)

1784.8/IV. (Przykuty) † G. Ludwik Brandys l. 50

7693 (Mączniki)

1784.26/XII. (Przykuty) † GD. Ludwia z Nieżychowskich Urbanowska, ż. G. Ignacego U.

7694 (Mączniki)

1786.18/IV. (Przykuty) † GD. Ignacy Urbanowski pos. l. 60

7695 (Mączniki)

1787.0/I. (M.) poch. G. Franciszka Kozłowska

7696 (Mączniki)

1787.7/III. (M.) poch. G. Apolonja Miłaszewska

7697 (Mączniki)

1787.16/XI. (Przykuty) † G. Franc. Chodupski l. 22

7698 (Mączniki)

1787.27/XII. (M.) † GD. Krzysztof Chincza Rogowski pos. M. l. 50. poch. dominik. Sroda

7699 (Mieścisko)

1772.27/III. (Żabiczyn) Józefata Helena Teresa, c. GM. z Pierzchna Koszutskiego i G. Anny Teresy z Żychlińskich -- G. Stanisław Dorpowski i GV. Teresa Koszutska

7700 (Mieścisko)

1782.20/VI. (Zakrzewo) Jan s. M. Ludwika i Wiktorji z Twardowskich Gorczyczewskich pos. Z. -- X. Gorcz. prefekt szkół kalis. i Wiktorja z Jagniątkowskich Gorczyczewska

7701 (Mieścisko)

1784.21/VI. (Zakrzewo) Konstancja c. [M. Ludwika i Wiktorji z Twardowskich Gorczyczewskich] Gorczyczewskich poses. Z. -- MD. Kaz. Choinski dz. Kłodzina i G. z Gurowskich Kołudzka Faustyna

7702 (Mieścisko)

1786.0/I., * 20/VI. m, Adam, s. GD. Mikoł. i Marjanny Reyskich -- GD. Petronella z Raczyńskich Szawelska

7703 (Mieścisko)

1797.20/XII. (Mirosławice) Mikołaj Xawery, Stanisław, s. JMD., Antoniego i Wiktorji Madalińskich generałów b. wojsk. pos. * 6., -- GD. Stanisław Chrościcki pos. Rybna i GD. Kat. Skotnicka babka dziecka

7704 (Mieścisko)

1800.8/II. Józef (Strzerkowo), s. M. Bernarda i Barbary z Polichnowskich Morowskich - * 6., -- M. Maks. Grabski, podkom. JKMci, i JM. Antonina Radońska z Rydzyńskich podkomorzyna gnieźń.

7705 (Mieścisko)

1801.22/IV. * (Strzeszkow Dw.) Jan Nep. Wojc., s. d. [M. Bernarda i Barbary z Polichnowskich Morowskich] Morowskich poses. S. -- D. Marcin Smorowski mł. i Marjanna Ziemieńska v. -- M. Józef Brzeski z Dziatkowa i Małgorzata z Dorposkich Grabska z Jabkowa

7706 (Mieścisko)

1802.29/XII. (Gorzewo) Ksawery s. G. Michała i Joanny de Staykoskie Jalinskich posesorów wsi G. * 1. -- Andrzej Stayskoski z ż. Marjanną, posesorzy Popowa Kościel.

7707 (Mieścisko)

1803.15/V. * 5., (Strzeszkowo) Emilja Zofja, c. [M. Bernarda i Barbary z Polichnowskich] M. Morowskich -- GD. Nepom. Polichnowski ekonom z Jabkowa i G. Teodozja M. z Bielinskich z Jabkowa

7708 (Mieścisko)

1781.19/XI. (M.) G. Augustyn Michalski x Anna Stankiewiczówna -- G. D. Stanisł. Zabłocki i Augustyn Zagórski

7709 (Mieścisko)

1788.28/VII. (Mirosławice) G. Maks. Grabski szambel. JKMci. x GV. Konstancja Rydzyńska, -- G. Kaz. Krzycki gen. etc.

7710 (Mieścisko)

1789.7/VI. (Nowo Mieścisko) G. Wład. Wargowski ze Zbietki x G. Karolina Osowska -- G. Stanisł. Derpowski z Żąbiczyna i G. Rylski z Mieściska

7711 (Mieścisko)

1790.9/I. (Nowo Mieścisko) G. Anton Piątkowski ze wsi Gole x V. Juljanna Radujewiczowna z m. M. -- św. nieszl.

7712 (Mieścisko)

1780.14/XII. (Miełosławice) poch. MG. Andrzej, l. 3 1/2 s. MD. Kaz. Krzyckiego. Gen. w kor. i Anny z Nieżuchowskich

7713 (Mieścisko)

1781.1/XII. poch. (Miełosławice) MD. Andrzej Krzycki s. M. Kaz. K. gen. w p. l. 3

7714 (Mieścisko)

1784.7/X. (M.) † GD. Michał Trciński l. 83, mies. 6.

7715 (Mieścisko)

1787.0/III. (Gorzewo) † M. G. Marjanna z Chrzestowskich Kolucka poch. 27/III.

7716 (Mieścisko)

1789.25/V. (Zakrzewo) poch. Agnieszka, c. G. Gorczyczewskiego

7717 (Mieścisko)

1792.13/VI. (Mieścisko) † G. Jan Żabicki l. 32., gen. administr. d. Mienciorzyn i Jaroszewo arcybiskupich, przybył w interesach do Nowo-Mieściska, i † nagle w nocy w karczmie

7718 (Mieścisko)

1792.14/IX. (M.) † MD. Wojciech Woszczyński

7719 (Miejska Górka)

1798.10/I., * 1797.31/XII. Sylwestra Marjanna, c. M. Mateusza kmity poses. wsi Roszkowo i folw. Roszkówek i Franciszki -- M. Jan Pruski dz. Pudliszek, Karzca i M. Franciszka ż. Bogusława Szczanieckiego wsi Zakrzewo i Żołędnica dziedzice (Roszkówek)

7720 (Miejska Górka)

1807.3/IX. Konstancja, c. G. Michała Rogoskiego skryby z folw. Sobiałkowo i Jadwigi -- G. Jan Sanicki ekonom z Niemarzyna i Barb. Rhode (Sobiałkow)

7721 (Międzychód)

1662.28/XI. G. Jan Wronski x Anna -- św. nieszl.

7722 (Międzychód)

1672.25/II. GD. Piotr Kościelecki x G. Ewa Unrużanka (Strych) -- sw. GG. DD.

7723 (Międzychód)

1699.20/IX. Aleksander, s. Stanisł. Zaradinskiego i Zuzanny Rzepeckiej Nob. podróżnych -- chrz. nieszl.

7724 (Międzychód)

1701.4/IV. Marjanna, c. N. Jana Lewickiego i Zofja, małż. z Ukrainy -- chrz. nieszl.

7725 (Międzychód)

1703.7/VI. Anna Magdalena, c. GD. Felicjana Milewskiego ekonoma dw. M. -- MD. dziedzic

7726 (Międzychód)

1709. X. Jakub Gurowski prob. międzychodz. tknięty zarazą w m. Skwirzynie, † w m. Pszczewi

7727 (Międzychód)

1720.14/VII. Aleksy s. MD. Stanisł. Skrzypińskiego i MD. Anny z Jagodzińskich dz-ów Belska -- X. Behur[?] prob. tut. i D. Baltazar Rabhuszcz x M. etc.

7728 (Międzychód)

1727.13/XI. Elżbieta Katarzyna c. N. Sebast. Luderskiego i Elżb. -- NMD. Jan Kowalski tenut. Kolna i NV. Hazianka z Belska

7729 (Międzychód)

1729.18/VI. Marjanna Antonina c. [N. Sebast. Luderskiego i Elżb.] G. Luderskich -- G. Stefan Stawski i GN. Olszanowska

7730 (Międzychód)

1733.6/IX. Eufrozyna Rozalia, c. [N. Sebast. Luderskiego i Elżb.] GD. Luderskich -- G. Paweł Praziński z Wierzbna i G. Dorota Biernacka z Pszczewa

7731 (Międzychód)

1735.23/IV. (M.) Wojciech, s. GD. [N. Sebast. Luderskiego i Elżb.] Luderskich -- chrz. nieszl.

7732 (Międzychód)

1706.16/II. G. Wojciech Korzeniewski x N. Katarzyna Siedlecka -- MD. Bogusław Unrug sta obornicki i M. Franc. Borkowska sędzina wałecka

7733 (Międzychód)

1729.15/V. N. Andrzej Zarzycki x Marjanna Ziarnowska wd. -- św. nieszl.

7734 (Międzychód)

1784.18/VIII. G. Wincenty Aleks. Dąbkowski podpor. regim. X. Sułkow. x N. N. Eleonora Wentlandi

7735 (Międzychód)

1723.8/IV. † MD. Stefan Bieganowski b. dz. d. Prusim Baranowo, Bylsko odziedzicz. po ol. MD. Janie Manieckim, który po "condescensionem" między spadkob. M-go do takiej nędzy przyszedł i ż. w mieście tut. "moraret et manerit" z dóbr wszystkich wygnany, i tu †

7736 (Międzychód)

1727.3/VIII. † N. Stanisław Ziarnowski strażnik

7737 (Międzychód)

1733.26/VIII. † MD. Marjanna Skicka

7738 (Międzychód)

1733.23/V. † MD. Regina Olzanowska

7739 (Międzychód)

1734.19/VIII. † GD. Piotr Olszanowski

7740 (Międzychód)

1740.20/II. † starzec Stefan Stawski nob., długie lata sługę dworu Unrugów

7741 (Międzychód)

1749.14/IV. † MD. Józef Stanisław Gokorziński celnik s. rewizor

7742 (Międzychód)

1750.11/V. † MD. Sebastjan Luderski cel. JKMci

7743 (Międzychód)

1775.9/V. (M.) poch. GD. Antoni Maciejewski ekonom w Kwilcu l. ok. 40

7744 (Międzychód)

1776.1/II. (M.) GD. Adam Gulkowski plenipot. MD. Unruha dz-a M. l. 79

7745 (Międzychód)

1791.19/I. Zuzanna Dorota, c. G. Józefa i Marjanny Stronskich -- MD. Karolina Elżb. Milinskin dz-a M. i poch. Jan Gotard Zachert

7746 (Międzychód)

1791.0/VIII. Anna Dorota, c. GD. Jakuba Piątkowskiego dozorcy tabacz i Ludwiki -- GV. Teresa Unr. Strońska i MD. Szymon Dłużewski rewizor kamery M.

7747 (Mixtad - Mieścisko)

1673.17/X. Stanisław, s. N. Stanisława Zambrzuskiego i Elżbiety -- N. Piotr Chmieliński i Agnieszka Fibuka [?]

7748 (Mixtad - Mieścisko)

1716.11/XI. Stanisław Marcin Jan s. GD. Michała z Pierzchna Koszutskiego i Elżbiety z Rozrażewskich -- N. Stanisław Kręski kustosz kat. krak. i G. Teofila Koszutska siostra rodz. dziecka

7749 (Mixtad - Mieścisko)

1752.8/IX. Wiktor s. MGD. Józefa i Anny z Miniszewskich Kostra -- PMD. Jan i Katarzyna Wiesiołowscy. superintendenci skarbu kor., z. wieluńskiej

7750 (Mixtad - Mieścisko)

1756.17/III. (Przedborow) Józef Grzegorz., s. M. Jana Wiesiołowskiego cześnika łuckiego i Katarzyny z Rytelskich -- M. Wiktor Rupniewski cześnikowicz owrucki i V. Marjanna Rup. siostra jego rodzona

7751 (Mixtad - Mieścisko)

1759.30/V. Joanna Magdalena Norberta c. MGD. Wacława Skrzyńskiego burgrab. ostrzeszowsk. i Anny Sosnowskiej -- GD. z Sosn. Relska

7752 (Mixtad - Mieścisko)

1760.1/IX. Marjanna, c. MGD. Wojc. Porczyńskiego burgrab. wieluń. i Joanny -- MGD. Kat. z Retelskich Wiesiłowska ż. cześnika łuckiego

7753 (Mixtad - Mieścisko)

1762.0/IV. (?) Barbara Agnieszka, c. ND. Zygm. Kryszkowskiego i Marjanny ND. -- Łucja Baczyńska ekonomowa z Przygodzic

7754 (Mixtad - Mieścisko)

1767.5/VII. Jan Bapt. Wojciech Wawrzyniec, s. JMD. Wawrzyńca Woynowskiego i Urszuli z Głogowskich, mieszk. z M. -- MD. Anna z Stoińskich Rudnicka z Chlewa

7755 (Mixtad - Mieścisko)

1772.9/IX. † Józefa 6 mies., c. MD. Jana Gąsiorowskiego i Konstancji Urbanowskiej

7756 (Mixtad - Mieścisko)

1773.1/VIII. † Michał Grochowski Nob. mł., mendicus z Grabowca mieszk. z rodzicami l. ok. 30

7757 (Mixtad - Mieścisko)

1778.2/II. Marjanna Tekla, c. G. Jakuba Wilkostowskiego i Rozalji Boczkowskiej m. w M. -- MGD. Stanisł. Wiesiołowski dz. Strzyżow i G. Teresa Kossowska V. G. Marjanna z B. Trajanowska

7758 (Mixtad - Mieścisko)

1784.12/V. Józef Aleks. Stanisław * 9/IV., s. G. Pawła Woyszyckiego i G. Anny z Kamieńskich m. w M. -- MGD. Józef Ostrowski i sław. Agn. Gniazdowska obyw. M.

7759 (Mixtad - Mieścisko)

1785.31/X. Tekla Kat., c. G. Pawła i Anny z Kamieńskich Woyszyckich -- MGD. Honor. z Kiełczewskich Wiesiołowska cześnikowiczowa łucka G. D. Józef W., Stanisława Wies. cześnkowicza but. i GD. Anna Osińska

7760 (Mixtad - Mieścisko)

1787.26/XII. Stefan Jan s. [G. Pawła i Anny z Kamieńskich Woyszyckich] G. Woyszyckich -- MGD. Stanisław Wiesiołowski stolnikowiec łucki MGD. Honorata z Kiełcz. ż. jego

7761 (Mixtad - Mieścisko)

1789.1/XII. Franciszka-Barbara c. G. Leona Prusinowskiego i Agnieszki Żołnowskiej -- N. Jakub Nowicki i Elżb. Gaczyńska

7762 (Mixtad - Mieścisko)

1801.23/I. Michał Przybyłowski mofile l. 30 x Tekla c. G. Feliska i Kat. z Hibińskich Kałuskich panna l. ok. 14

7763 (Mokronos)

1647.19/IX. Katarzyna, c. ND. Pączkowskiego -- MD. Rozdrażewski starosta koniński i GV. N. Skrzetuska

7764 (Mokronos)

1648.11/XII. (Dw. Sosnic) Ignacy, s. MD. Glinieckiego i Anny -- MD. Stanisław Janowski

7765 (Mokronos)

1649.24/II. (Dw. Wrotkow) Helena c. MD. Andrzeja Pączkowskiego z W. -- X. Stanisł. Niewiaroski kan. pozn. sekret. król. i D. Anna Gliniecka

7766 (Mokronos)

1649. (Dw. Gałąski) 6/II. Kazimierz s. GD. Marcjana Przybysławskiego i G. Zofji -- GD. Piotr Swinarski i G.

7767 (Mokronos)

1650.12/IX. (Dwór) Jadwiga, c. MD. And. Pączkowskiego -- X. Stanisł. Niewiaroski kan. pozn. i Kat. Pigłowska

7768 (Mokronos)

1650.6/X. (Dwór) Jacek, Michał, s. MD. Stefana Czeskiego i Barbary -- MD. Piotr Przyjemski i ż. jego

7769 (Mokronos)

1652.17/V. (Dw. Kromolice) Zofja, c. GD. Stefana Czeskiego i Barbary -- GD. And. Przyjemski z Cienina i GD. N. Kosczyna

7770 (Mokronos)

1652.22/X. (Dw. Wrotków) Stanisław s. MD. Andrzeja Paczkowskiego i Anny -- GD. Stan. z Przyjmy Przyjemski i M. Barb. Czeska

7771 (Mokronos)

1653.3/XII. (Dw. Gałaski) Jan i Dorota dzieci GD. Michała Lubomeskiego i Zofja -- Sebastjan prob. borzęcicki Marjanna Gorecka

7772 (Mokronos)

1654.8/II. (Dw. Koźmiński) Helena c. GD. Stef. Czeskiego i Barbary -- GD. Jakub Manikowski i Aniela Grotowska klaryska

7773 (Mokronos)

1654.13/X. (Dw. Bułaków) Michał Franc., s. MD. Krzysztofa Mycielskiego i Teresy -- GD. Piotr Przyjemski i Anna Mycielska

7774 (Mokronos)

1654.29/XI. (Dw. Ulamow?) Helna c. GD. Jakuba Manikowskiego i Kat. -- GD. And. Padlewski i G. Pogorzelska klanka kaliska

7775 (Mokronos)

1655.15/XI. (Dw. Wrotków) Wojciecha s. GD. And. Paczkowskiego i Anny -- GD. Stefan Czeski i GV. Przyjemska marszałkówna

7776 (Mokronos)

1655.13/VII. (Dw. Gałaski) Jan Wawrzyniec, s. GD. Michała Lubomęskiego i Zofji -- GD. Anna Paczkowska

7777 (Mokronos)

1657.0/XI. (Dw. Uluchów?) dziecko G. D. Jakuba Manikowskiego i Anny -- GD. And. Podlewski i JD. Pogorzelska

7778 (Mokronos)

1663.13/II. (Dw. Bułaków) Konstancja, c. GD. Samuela Czechowskiego i G. Jadwigi -- GD. Charłubski i GD. Kat. Koszucka

7779 (Mokronos)

1664.11/XII. (Sośnie) Mikołaj Florjan, s. GD. Zygmunta Gurzeńskiego i Krystyny -- GD. Melchjor Gurowski

7780 (Mokronos)

1665.11/I. (Górka) Piotr Melchjor s. GD. Stanisł. Kamieńskiego i Anny -- G. Zygm. Twardowski, GV. Zofja Zakrzewska z Pakosławic

7781 (Mokronos)

1666.15/VI. (Dw. Sośnie) Anna c. GD. Zygm. Gurzijnskiego i Krystyny -- GD. Adam Lipski z matką Anną

7782 (Mokronos)

1667.29/IX. (Dw. Sośnie) Helena, c. GD. [GD. Zygm. Gurzijnskiego i Krystyny] Gurzinskich -- GD. Jan Kucborski i G. Jadwiga Korszewska

7783 (Mokronos)

1668.9/I. (Dw. Sośnie) Józef Kasper s. GD. Jana Kuczborskiego i Barbary

7784 (Mokronos)

1670.0/I. (Dw. Sośnie) Kasper, Józef s. GD. Jana Kucborskiego i Barbary -- MD. Kat. z Bnina Rozrażewska wdzina inowrocław.

7785 (Mokronos)

1671.8/XII. (Dw. Sośnie) Mikołaj, s. GD. Stanisława Pigłowskiego i Anny -- GD. Wojc. Kuczborski i GD. Anna Gurowska

7786 (Mokronos)

1676.25/X. (Dw. Karznys?) Wojciecha Michał, s. GD. Stanisł. Srzemskiego i GD. Zofji -- GD. Wojc. Parczewski i GD. Dorota Cielecka

7787 (Mokronos)

1676.3/XI. (Dw. Wziąchów) Maciej, s. GD. Macieja Karszeckiego i Kat. -- GD. Stefan Mankowski i G. Jadwiga Radzewska

7788 (Mokronos)

1678.6/I. (Dw. Wziąchów) Melchjor s. GD. Mac. Karszewskiego i Kat. -- GD. Mac. Kotarbski i GD. Anna Mankowska

7789 (Mokronos)

1678.28/VIII. (Dw. Wrotków) Konstancja c. GD. Stanisława Olewińskiego i Kat. -- G. Stansław Modlibowski i GD. Anna Gorayska podstolina poznańska

7790 (Mokronos)

1679.17/IX. (Dw. Kaczagórka) Dorota Zofja c. GD. Kaz. Przybysławskiego i Kat. -- GD. Dorota Morawska

7791 (Mokronos)

1680.8/II. (Dw. Kaczagórka) Franciszka Agata, c. GD. Bartłomieja Lecemińskiego -- GV. Barbara Przybysławska

7792 (Mokronos)

1716.8/XI. (Sośnie Dw.), * 23/VIII. Marjanna Rozalja Antonina, c. JMD. Stanisława Gajewskiego klanica santoc. i Ludwiki z Cerekwickich -- MGD. Walerjan Reuth pos. Gościejewa i MD. Dorota Gajewska z Białcza

7793 (Mokronos)

1716.26/XI. (Dw. Gościejew) Szymon Rafał Antoni, * 22/X. s. MGD. Walerjana Reutha i Anny z Ulatowskich -- X. Franc. Leszszyc Mierzewski kanonik gnieźń. kanclerz kat. pozn. wiceprezydent T. K. i Ludwiak z Opaliński Sapieżyna ścina bobrujska

7794 (Mokronos)

1718.29/III. (Małgow) Franciszka Katarzyna, c. GD. Macieja Dzięcioła i D. Kat. z Moraczewskich -- GD. Jan Wierzchlujski z Ochli i PMD. Zofja z Gorayskich Moraw kl. przemecka, z Wziąchowa

7795 (Mokronos)

1719.19/IV. (M.) * 7, Ludwika Katarzyna, c. N. Wład. i Agnieszki Grzybowskich -- MD. Jan Radoński z paraf. baszkow. i MD. Anna Domiechowska z Kromolic

7796 (Mokronos)

1719.23/IV. (Suśnie) Katarzyna Anna, c. MGD. [JND. Stanisława i Ludwiki z Cerekwickich] Gajewskich -- MGD. Stanisł. Umiński łowczy wschowski i D. Zofja z Gorayskich Ostrowska, ścina gniewkowska dożywotniczka Wziąchowa

7797 (Mokronos)

1719.27/VII. (Małgów) Magdalena Anna, i Antoni Józef, dzieci GD. [Macieja Dzięcioła i D. Kat. z Moraczewskich] Dzięciołowskich -- GD. Józef Ostrowski i Marjanna Stawicka, X. Maciej Chełmicki dziekan koleg. kalis., prob. koźmiń. i Zofja z Goraja Ostrowska

7798 (Mokronos)

1720.2/XII. (Małgów) Katarzyna Barb. c. [GD. Macieja Dzięcioła i D. Kat. z Moraczewskich] G. Dzięciołowskich -- MGD. Kasper Modlibowski dz. Kromolic i Mokronosa i Teresa z Zawadzkich Olewińska

7799 (Mokronos)

1721.19/VII. (Dw. Wziąchówek) * 4/VII., Walerkus Jakub s. GD. Pawła Roznowskiego i Pigłowskiej -- JMGD. Franc. Radzewski i podkom. pozn. i MGD. Teresa z Zawackich Olewińska

7800 (Mokronos)

1723.14/III. (Dw. Suśnie) * 4/I., Melchjor Józef, s. MGD. Stanisława Gajewskiego klanica santoc., i MD. Ludwiki z Cerekwickich -- chrz. nieszl.

7801 (Mokronos)

1723.26/XII. (Suśnie) Agnieszka c. N. Aleksandra Strońskiego łowczego pana Gajewskiego i Barbary -- N. Jan Trawski i Marjanna

7802 (Mokronos)

1724.16/III. (Gałaski) * 22/II., Maciej Kazimierz, s. G. Wawrzyńca Radolińskiego i Marjanny z Zakrzewskich -- X. Chełmicki kan. kat. pozn., dziekan kol. kalisk., prob. koźmiń. i JMD. Marjanna Kurnatowska skarbnikowa wschowska

7803 (Mokronos)

1725.7/VIII. (Gałąski Dw.) Helena Ludwika, c. G. [G. Wawrzyńca Radolińskiego i Marjanny z Zakrzewskich] Radolińskich -- JMD. Jan Kurnatowski skarbnik wschow. surrog. kaliski i MD. Ludwika z Gostyńskich Zakrzewska pisarzowa pyzdrska

7804 (Mokronos)

1726.10/X. (Gałąski) Michał Franciszek, s. [G. Wawrzyńca Radolińskiego i Marjanny z Zakrzewskich] Radolińskich -- GD. Hermenegild Franciszek Zakrzewski ze Strzyżewa i V. Kurnatowska z Borzęciczek

7805 (Mokronos)

1728.14/I. (Wrotków) Józef s. GD. Stanisława Okulicza administrat. W. i Marjanny -- MGD. Piotr Bitoński z ż. Konstancją, tenut. Gościejowa

7806 (Mokronos)

1728.20/VII. (Gałaski Dw.) Antoni, s. [G. Wawrzyńca i Marjanny z Zakrzewskich] MD. Radolińskich -- Maciej Kurnatowski z Borzęciczek

7807 (Mokronos)

1739.22/IX. (Gałąski) Weronika c. [G. Wawrzyńca i Marjanny z Zakrzewskich] G. Radolińskich

7808 (Mokronos)

1732.21/III. (Małgów) Konstancja Marjanna, c. GD. Wawrzyńca Woyciechowskiego ekonoma M. i Ewy -- GD. Marjanna Bylanska V. z dw. Wziąchow.

7809 (Mokronos)

1732.11/VIII. (Małgów) Tyburcy Ludwik Feliks, s. MD. Ignacego Zbijewskiego dz-a Małgowa i Marjanny z Zbijewskich -- Stanisł. Wysocki tenut. Wziąchowa

7810 (Mokronos)

1734.15/XI. (Małgów) Józef Edmund Feliks, s. [MD. Ignacego Zbijewskiego i Marjanny z Zbijewskich] MD. Zbijewskich dz-ów M. -- PMD. Ludwik Wężyk klanic wieluń. i PMD. Marjanna Wężykowska

7811 (Mokronos)

1736.25/II. (Dw. Małgów) * 15., Ildefons Maciej Jan Nep., s. [MD. Ignacego Zbijewskiego i Marjanny z Zbijewskich] MD. Zbijewskich dz-ów M. -- GD. Mikołaj Rola Zb. i GD. Kat. z Miaskowskich Zb.

7812 (Mokronos)

1736.27/XII. * (Dw. Gościejewo) ch. 1737.31/I. Juljanna Brygitta c. MD. And. Nasiorowskiego i Wiktorji, poses. Gość. -- MD. Tomasz Załęski łowczy smoleń. i MD. Anna Zbijewska tenut. Wziąchowa

7813 (Mokronos)

1741.21/VII. (Gałaski Dw.) * 15/VII., Marjanna Magdalena, c. GD. Wojc. Zaręby i Józefaty -- GD. Marjanna Waleska

7814 (Modrze)

1796.15/VIII. (Strykowo) * 10., Wawrzyniec Ignacy Antoni s. MG. Tadeusza Skaławskiego i Marjanny z Zielińskich poses. Strykowa -- G. Franc. Skaławski 1796.28/X. cerem. dodaje imię Maciej -- MGD. Maciej Skał. z Gądek i MD. Kat. z Mielżyńskich Mielżyńska

7815 (Modrze)

1798.28/XI. (Dw. Strykow) * 26., Konrad Piotr Aleks. s. [MG. Tadeusza Skaławskiego i Marjanny z Zielińskich] Skaławskich pos. Str. -- MD. Aleks. Kozłowski poses. Chwałkowa i MD. Marjanna z Sarneckich Zielińska dożywot. pos-a Bieganowa

7816 (Modrze)

1799.12/X. (Wronczyn) cerem. nad mł. chrz. z wody w Brodnicy 1785.9/XII. Łukaszem-Aleksandrem, s. M. Józefa i Estery z Kowalskich Wybickich podkomorzych JKMci -- GD. Eustachy Kowalski, dz. Psarskiego i MD. Józefa z Potockich Kwilecka chor. wsch.

7817 (Modrze)

1800.19/V. (Dw. Strykow) * 17/V. Nepomucena Emilja Helena, c. [MG. Tadeusza i Marjanny z Zielińskich] M. Skaławskich poses. S. -- G. Franc. Skaławski brat chrzczonej, G. Ludwika Łuczyńska pos-a Zamysłowska cerem. 28/X. -- MD. Wawrzyniec Starzeński dz. Wierzei i MD. Teodora Przeuska z Kokanina

7818 (Modrze)

1801.1/III. (Strykowo) Ludwika c. N. Antona i Wiktorji z Kulińskich z Chobienic Trąbczyńskich jacubtorów Dw. Stryk. którego szlachectwo poświadcza MD. chrzestny, * 14/II. -- MD. Franciszek Przeuski dz. Gronówka i MD. Eleonora Starzeńska V.

7819 (Modrze)

1801.5/XI. (M.) ochrzczona córka N. MD. Michała i Gustawy z Engeströmów Szczanieckich poses. M. -- DV. Golnerowna

7820 (Modrze)

1802.22/I. (Dw. Strykowo) Wincenty s. [MG. Tadeusza i Marjanny z Zielińskich] MD. Skaławskich poses. Str. -- D. Wawrzyniec Su. brat rodz. urodzonego i D. Elżbieta Pągowska v. z dworu

7821 (Modrze)

1805.17/II. (Wronczyn) MG. Stanisław Poraj z Buzenina Mojaczewski pułk. przyboczny JKMci, ewangelik wd. x MG. Józefa z Potockich Kwilecka katol. rozwódki on l. 56, ona 39, dziedzice Piotrkowic -- G. Ign. Potocki klanic rogoz. Adam M. rotm., Antonella z Zakrzewskich Potocka klanowa rogoz. matka

7822 (Modrze)

1798.8/II. (Wronczyn) poch. G. Dominik Ostrowski komisarz W. † 5., l. 83

7823 (Modrze)

1800.31/III. † we dw. Strykow. MD. Marjanna z Sarnowskich Zielińska, pani dożywotnia d. Psieganowa, poch. 3/IV.

7824 (Modrze)

1801.6/XI. (M.) poch. Karolina, c. MD. Michała i Gustawy z Engestöm Szczanieckiej * 5., † zaraz po chrzcie

7825 (Modrze)

1802.28/I. (Strykowo) † 26., Wincenty, s. MD. Tadeusza i Marcjany z Zielińskich Skaławskich poses. Strykowa dni 6

7826 (Modrze)

1805.21/XI. (Wronczyn) † JM. Teresa z Zakrzewskich Rogalińska klanowa międzyrzecka poch. Czerwona wieś

7826 (Modrze)

1805.1/I. (Zadory) poch. Feliks s. G. Karola de Thorma i Józefy ze Skrzetuskich Chrzanowskich † 29. mies. 4

7827 (Mórkowo)

1694.18/VIII. Wawrzyniec Bartłomiej, s. MGD. Stanisława z Wirbna Ridzinskiego dz-a M. i MD. Teresy -- D. Franc. R i MD. Dorota Gostyńska, ż. Kaz. G.

7828 (Mórkowo)

1696.3/II. Karol, s. [MGD. Stanisława z Wirbna Ridzinskiego i MD. Teresy] MD. Ridzinskich -- MV. Helena Borka

7829 (Mórkowo)

1711.16/II. Apolinara Apolonja, c. GD. Jana Malczewskiego ekonoma i Anny -- MD. Krystjan Hampel kapit. wojsk. króla Aug. i MD. Apolinara Jaraczewska dz-a Lipna

7830 (Mórkowo)

1713.2/XI. Jadwiga Teresa, c. MD. Pawła Grabowskiego ekonoma M. i Heleny -- MD. Karzyński i MV. Teofila Rydzyńska dz-a M.

7831 (Mórkowo)

1716.22/XI. Izabella Barbara Rozalja Róża, c. MGD. chorążego łęczyckiego dz-a Mórki Antoniego Mycielskiego i MD. Marciany -- MD. Wojc. Rydzyński cześnik kaliski i MD. starościna

7832 (Mórkowo)

1720.7/III. Józef Kaz., s. MD. Michała Woynowskiego i Marjanny Otuskiej -- JMD. Ant. Mycielski chor. łęczycki i MD. Teofila Rizińska

7833 (Mórkowo)

1722.4/IX. *, 1723.13/V. ch. Marcjannę, Elżbietę, c. [MD. Michała Woynowskiego i Marjanny Otuskiej] MD. Woynowskich -- JMD. Józef Mycielski starosta grodzieński, M. D. Marcjanna, ż. Antoniego Myciel. starosty

7834 (Mórkowo)

1734.7/XI. Marcin Tadeusz, s. MD. Jana Kiedzinskiego dzierż. i Ludwiki -- MD. Ignacy Kazimiński klanic rozneński i M. Ludwika Nieżychowska

7835 (Mórkowo)

1743.23/X. Kordula Teresa Barbara, c. GD. Aleksandra Ermanowskiego obecnie dzierż. M. i Wiktorji Zakrzewskiej -- MD. Mikołaj Zdzychowski podczaszy kaliski, dz. Wilkowyi i MD. Ludwika z Gurowskich Nieżychowska dz-a d. W. i M. Długie

7836 (Mórkowo)

1746.6/XI. Jadwiga Teofila, c. G. Józefa Raczyńskiego obec. gub. M. i Marjanny Holkin -- M. Paweł Wulfowski regens gr. wschowski i M. Petronella Jadwiga Żychlińska dz-a d. Gołanickich

7837 (Mórkowo)

1765.2/IV. Teresa, c. M. Józefa i Anny ze Stawickich Kwiatkowskich ekonomów radomickich -- MD. Wojciech Radoński dzierż. d. radomicekich i MD. Teresa z Mycielskich Mączyńska klanicówna spicimir. pos. M.

7838 (Mórkowo)

1688.0/XII. † MD. Mikołaj Pawłowski dz. w Morkowie poch. 1689.24/I.

7839 (Mórkowo)

1694.13/II. † MD. Stanisław Cernetzki famulus MD. Stanisł. Rydzyńskiego dz. Markowa

7840 (Mórkowo)

1714.22/XII. † MD. Przeczkowski prefekt auli M., poch. reform. Osieczna

7841 (Mórkowo)

1721.4/II. poch. dziecko MD. Michała Woynowskiego

7842 (Mórkowo)

1727.26/VIII. † MD. Dorotę (?) lat ok. 80

7843 (Mórkowo)

1750.13/X. † MD. Antoni z Mycielina Mycielski klan sieradzki, dz. Morkowa, l. 59., † w swych dobrach Sieradzkich i tam poch.

7844 (Mórkowo)

1753 w połowie IX. †-a J. Marcjanna z Rydzyńskich Mycielska klanowa sieradzka, dz-a M., † w Grzymiszewie

7845 (Mórkowo)

1769.21/XI. † GD. Kaz. Skalski z z. sieradz., sługa dworski sty bydgosk. l. ok. 50, poch. 2/XII. reform. Osieczna

7846 (Mórkowo)

1786.30/III. (M.) † G. Joanna Gajewska, ż. ol. G. Gaj. stróża ol. vectigalium Leszna, l. 74, mies. 2 dni 30 poch. 1/IV.

7847 (Mórkowo)

1789.23/IX. † nagle, apopleksją tknięta JM. Teresa z Mycielskich Mączyńska przez l. 37 i ponad to córka po †-ym klanie spicimirskim, wd. ol. Władysława Mączyń., klanica spicimir., posesorka M. ponad l. 36., 6/X. zabrana stąd i poch. w Czaczu

7848 (Morzewo)

1680.20/III. Stanisław Seweryn s. GD. Stanisł. Gutowskiego i Zofji -- G. Bartłomiej Ponikiewski i G. Krystyna Lninska

7849 (Morzewo)

1680.30/IX. (Grabowo) Michał Maciej, s. G. Franciszka Zaleskiego i Marjanny G. Stefan Zaleski i G. Krystyna i G. Stanisł. Lniskiego

7850 (Morzewo)

1680.18/XII. Barbara, Regina, c. G. Stanisława Chodowskiego i Jadwigi -- G. Bartłomiej Ponikiewski i GV. Anna Gutowska

7851 (Morzewo)

1685.3/IV. (Dziembowo) Zofja, c. G. Wojciecha i Anny Kierskich -- G. Jacek Pigłowski i G. Zofja Gutowska babka dziecka

7852 (Morzewo)

1687.0/XI. Jadwiga Leonora, c. G. [G. Wojciecha i Anny Kierskich] Kierskich -- G. Jakub Gutowski i G. Zofja ż. ol. Stanisł. Gutow.

7853 (Morzewo)

1694.21/IX. (Dziembowo) Wiktorja Marjanna, c. G. Zygmunta Broniewskiego i Barbary -- G. Wojc. Gutowski i Marjanna Żegocka

7854 (Morzewo)

1696.7/II. Leonora Agnieszka, c. G. Antoniego i Kat. Gutowskich -- G. Piotr Raczyński i G. Zoja G.

7855 (Morzewo)

1697.31/VIII. Bartłomiej Antoni, s. G. Wojc. i Bar. Gutowskich -- G. Ant. Karwosiecki i G. Zofja ż. G. Pawła Karwos.

7856 (Morzewo)

1734.29/II. (Dziębowo) Józef Joachim Adam, s. J. Anton. Miączyńskiego sty łuck. i Doroty z ks. Woronieckich -- JMD. Jan Tarło wda lubelski i ks. Teresa z Rydzyńskich W.

7857 (Morzewo)

1680.15/XII. † córka G. Chodowskiego Barbara, 2 tyg.

7858 (Morzewo)

1685.8/II. † G. Stanisław Gutowski

7859 (Morzewo)

1695.11/III. † G. Anna Gorczyńska poch. 14.

7860 (Morzewo)

1755.13/VIII. † GD. Jan Siedlecki tenut. wsi Rzadkowo l. 55.

7861 (Morzewo)

1775.6/IV. † Adam, synek P. Andrzeja Grabowskiego dz-a d. Dziembowo l. 27

7862 (Morzewo)

1757.20/III. (Dziembowo) Joanna Teresa, c. G. Wilhelma i Małgorzaty z Kornatowskich Rottenhot poses. Dz. -- JD. Jan Grabowski klan gdański i JD. Teresa Błeszyńska klanowa bydgoska

7863 (Morzewo)

1771.12/VIII. (Dziembowo) * Józef Ignacy, s. PMD. And. Grabowskiego klanica elbląg. i Teresy z Gorzyńskich dz-ów Dz. cerem. 1772.16/II. -- PMD. Adam Grab. sta. lipiński i M. Teresa Błeszyńska ścina bydgos.

7864 (Morzewo)

1735.14/VI., * 13., Stanisław Antoni s. [J. Anton. i Doroty z ks. Woranieckich] P. Miączyńskich -- J. ks. Mikoł. ze Zbaraża Woroniecki sta średzki chorąży wołyń., MGD. Zofja z Grudnickich Rydzyńska

7865 (Morzewo)

1772.19/VII. (Dziembowo) * Adam Augutsyn, s. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] PMD. Grabowskich dz-ów M. - cerem. 24/X. -- Antonina G. klanowa elbląg. i Ignacy Grab. klanic elbląg

7866 (Morzewo)

1774.20/VI. * 19. Mikołaj Walentyn Jan, s. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] Grabowskich († 1775.30/III.)

7867 (Morzewo)

1774.30/X. * (Dziembowo) Anna Tekla Nepomucena, c. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] Grabowskich, ch. 1774.31/XI. cerem. 1775.14/IV. -- PD. Augustyn Gorzeński i Teresa z Grabowskich Błeszyńska klanowa bydgoska z Głupczyny

7868 (Morzewo)

1778.6/IX. (Dziembowo) * Tekla Kordula Antonina c. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] Grabowskich podkomorzych JKMci cerem. 1779.30/XII. -- Zygmunt Grudzinski podkomorzy JKMci i Kordula z Goryńskich Turnowa

7869 (Morzewo)

1780.17/I. (Dziembowo) Wincenty Ferracjusz Teodor Tymoteusz, s. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] Grabowskich cerem. 1780.20/V. -- Józef G. s. Andrzeja i G. D. Barbara

7870 (Morzewo)

1781.8/VIII. * (Dziembowo) Jan Teodor s. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] Grabowskich cerem. 83.18/VIII. -- Józef G. brat małego i DV. Liniecka

7871 (Morzewo)

1785.10/VIII. (Dziembowo) * Wawrzyniec Augustyn Igancy Kajetan s. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] Grabowskich -- GD. Adam G. sta lipneński, kaw. św. St., JGD. Małgorz. Swiniarska

7872 (Morzewo)

1810.8/IV.(Dziembowo) * 4. Andrzej Izydor, s. GD. Jana Grabowskiego i MGD. Augustyny z Brandensteinów -- JD. Andrzej G. podkomorzy JKMci, kaw. św. St. i MGD. Kordula ż. Michała Baranowskiego z Grocholna

7873 (Morzewo)

1823.21/XI. (Dziembowo) Marjanna Cecylja Aleksandra, c. JMD. Augusta Grabowskiego i Anny, dz-ów Dz. -- Józef G. dz. Kuczkowa i M. Kat. Głuchowska

7874 (Morzewo)

1826.2/VII. (Dziembowo) Adam Teofil ... s. JD. Augustyna Grabowskiego i Anny z Moszczyńskich dz-ów Dz. -- Jan G. dz. Głupczyny i Bogumiła Derengowska

7875 (Morzewo)

1830.23/IV. (Dziembowo) Jadwiga Otelja Albertyna, c. JMD. Augustyna Grabowskiego dz-a Dz. i MD. Anny z Moszczyńskich -- Ignacy Sikorski dz. Krostkowa i Teresa G. córka rodziców

7876 (Morzewo)

1832.14/III. (Dziembowo) *, ch. 23/IV. Władysław Nicefor, s. JMD. Ignacego Sikorskiego dz-a Krostkowa i ...nji Grabowskiej -- Józef Kierski dz. Pobórski i matka jej Anna G. z Dziembowska

7877 (Morzewo)

1846.18/VIII. (Dziembowo) *, ch. 30/VIII., Sabina Benigna Józefa, c. Józefa de Sikorskiego dz-a Jeziorki i Teresy de Grabowskiej -- Jan hr. Gr. dz. Głubczyna i Anna hr. Gr. dz-a

7878 (Morzewo)

1846.28/VIII. (Krzewina) *, ch. 31. Felix Nicefor Jan († 48.19/XII.) s. Józefa M. Grabowskiego i Praxedy z Sikorskich dz-ów -- Augustyn hr. Gr. dz. Dziembowa i Kat. de Bogucka dz-a Bombolina

7879 (Morzewo)

1844.16/VI. * (Grudno), ch. 1848.4/VIII., z cerem. Władysława Joanna Nepom. Justyna, c. Kazimierza de Grabowskiego i Bronisławy Bojanowskich dz-ów dóbr Augustyn hr. G. dz. Dziembowa i Joanna Nepom. hr. Gr. dz-a Rzadkowa

7880 (Morzewo)

1803.19/V. JMGD. Michał Hieronim de Baranowski mł., dz. Grocholina i in. x JMGD. V. Kordula Grabowska, G. c. And. i Teresy podkom. JKMci, kaw. św. St. -- Xaw. Zienkiewicz dz. d. Wełna i Józef Gotzendorff Grabowski dz. d. Buczkowa

7881 (Morzewo)

1829.18/I. MD. Aleks. Sroczyński ekonom folw. Dziembow. x Józefata Pałkowska v. z dw. Dziembow. -- dz. dz. Augustyn Grabowski

7882 (Morzewo)

1831.16/VI. MD. Ignacy Szikorski dz. Krostkowa, x JMD. Apolonja Grabowska V. z Dziembowa, on 22, ona 19 -- Józef G. dz. d. Buczek, Jan Gr. dz. Głubczyny

7883 (Morzewo)

1743.14/X. Józef hr. Grabowski mł., s. Augustyna i Anny hr. GG., dz-ów Dziembowo, Morzewa, x Praxeda Sikorska V., c. Walentyna i Wirydjanny dz-ów Krostkowa, Kosztowa etc. on 20, ona 21, -- Józef hr. Gr. dz. Łukowa, Jan hr. Gr. dz. Główczyny

7884 (Morzewo)

1843.24/X. Hipolit hr. Grabowski mł. z Byszek pf. ujskiej, s. [Augustyna i Anny hr. GG.] x Anna Helena Monika hr. Grabowska panna c. Adama i Aleksandry hr. GG. dz-ów Wełny, on 28, ona 23, -- Józef hr. G. dz. Łukowa, Jan hr. Gr. dz. Główczyny

7885 (Morzewo)

1844.20/VIII. Józef de Sikorski dz. d. Jeziorki w pf. Kosztowo, s. Walentyna i Wirydjanny dz-ów Kosztowa x Teresa de Grabowska V., c. Augustyna i Anny hr. Gr. dz-ów Dziembowa -- hr. Goltz landrat chodzieski i v. Zacha dz. d. Chodzież

7886 (Mądre)

1738.7/IX. (Garby) Jakub s. GD. Ignacego Woynicza dzierż. Garb. i Zofji -- G. Stanisław Hełmicki dzierż. Woyniczowa

7887 (Mądre)

1742.25/VII. (Garby) Jakub, s. M. ND. Michała Bilińskiego tenut. w G. i Konstancji -- GD. Zofja Ulatowska tenut. Wyszkowska

7888 (Mądre)

1744.13/I. (Garby) Zofja Krystyna Józefa, c. [M. ND. Michała Bilińskiego i Konstancji] Bilinskich tenut. G. cerem. dodaje im.: Marjan Eleonora 26/V. -- Stanisław Zbikowski komor. zs. pozn. i ż. Eleonora

7889 (Mądre)

1750.2/II. (Pigłowice) G. Stefan Wyrzykowski x G. Marjanna Gliszczyńska V. - G. Rożnowscy z Pierzchna i inni

7890 (Mądre)

1738.3/II. (Pigłowice) MGD. Michał z Werbna Łaszczyński x GD. Kazimiera z Nosowiczów 1-o v. Drzewicka -- Objezierski podkomorzyc kaliski, Krzyżanowski, Przyłuski etc.

7891 (Mądre)

1745.11/I. (Mądra) Agnieszka Marjanna, c. G. Wojc. Mokrockiego i Elżbiety -- GD. Jan Hedli (?) por. reg. kon. JKMci i G. Antonina Nosowiczowa V.

7892 (Mądre)

1745.17/II. (Nadziejewo) Marcelina Anna, c. G. Stanisł. Chełmickiego i Zawackiej Apolonji tenut. d. M., Nadz., Perzykowo -- Ant. Mielęcki chorążyc bracł. i Rozalja Z. babka dziecka

7893 (Mądre)

1745.4/IV. (Wyszakowo) Józefa Marcina Krystyna, c. GD. Jana Przyłuskiego i G. Kat. z Koszutskich poses. W. -- GD. Paweł Kakowski z ż. Katarzyną

7894 (Mądre)

1745.25/XII. (Garby) Katarzyna, c. GD. [MD. Michała i Konstancji] Bilińskich tenut. G. -- GD. Ignacy Woynicz z ż. Kat.

7895 (Mądre)

1746.25/VII. (Pigłowice) MGD. Ignacy Walknowski x MG. Elżb. Łaszczyńska V. -- GD. koniuszy kor. Pniński z ż. Molski klan rogoziński z ż.

7896 (Mądre)

1745.7/XII. (Pigłowice) † GD. Kazim. Łaszczyńska mieszk. w Środzie poch. reform. Pozn.

7897 (Mądre)

1746.24/IX. (Pigłowice) † GD. Michał z Werbna Łaszczyński dz. Pigłowic poch. reform. Pozn.

7898 (Mądre)

1748.6/II. † Eleonora dziecko G. Bilińskich tenut. Garbów. l. ok. 4

7899 (Mądre)

1737.17/IX. † G. Florjan Korytkowski pisarz we wsi Chwałkowo

7900 (Mądre)

1738.31/XII. (Nadziejewo) † dziecko lat 2. G. Stanisława Chełmickiego

7901 (Mądre)

1748.21/IV. (Chrzałkowo) Władysł. Wojciech, s. JMGD. Jana Korytowskigo podstolego kalis. Teofili z Krzyckich cerem. 10/V. -- GD. Wład. Krzycki sta relgniewski i Dorota z Miłaczewskich Koryt. dziecko † i poch. bernard. pozn.

7902 (Mądre)

1748.(0/VIII.) (Garby) Petronella c. [JMGD. Jana Korytowskigo i Teofili z Krzyckich] G. Bilińskich -- MD. Karol Łaszczyński dz. Sulęcina i MD. Daniela z Borzęckich Skorzewska

7903 (Mądre)

4750.3/II. (Chrzałkowo) Paweł Józef s. JMD. Jana Korytowskiego i Teofili z Krzyckich podstolich kaliskich - cerem. 24/II. -- X. Józef Mirucki kanonik poznań. i GD. Józef Cywiński podczaszy pozn. i MGD. Linowska skarbnikowa poznańska

7904 (Mądre)

1750.29/XI. (Garby) Bernard s. G. Michała Bilińskiego ("Bielicki") i G. Konstancji -- MGD. Michał Skorzewski starosta pyzdrski MGD. Teofila z Krzyckich Korytowska podstolina kaliska

7905 (Mądre)

1751.27/VII. (Nadziejewo) Antoni, s. M. Stanisława Kowalskiego i Katarzyny -- X. Antoni Nepomucen Bojarski i GD. Konstancja Bilińska tenut. Garbów

7906 (Mądre)

1752.26/III. (Piałowice) Weronika Teresa, c. N. Józefa Zabilskiego i Marianny -- MD. Ignacy Walknowski i M. ż. Elżb. z Łaszczyńskich

7907 (Mądre)

1752.11/VI. (Chwałkowo) Antoni Barnaba, s. [JMGD. Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich -- MD. And. K. i Konstancja z Czapskich K.

7908 (Mądre)

1752.24/VIII. (Chwałkowo) Wiktorja Barbara Marjanna, c. N. Walentyna Czinskiego i G. Marjanny -- MD. Stanisław Knicki ścic relgniewski z siostrą rodz. panną Eleonorą

7909 (Mądre)

1753.8/V. (Garby) Stanisław Jakub z [MD. Michała i Konstancji] Bilińskich -- GD. z Krzyżanowskich Elzanowska z Sniecisk

7910 (Mądre)

1753.18/X. (Nadziejewo) bl. Katarzyna i Marjanna, cc. G. Aleksego i ... Bojarskich

7911 (Mądre)

1754.10/IX. (Chrzałkowo) Franciszka Teresa Jadwiga, c. [JMGD. Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich -- M. Bogusławski (?) Ludwika Rozdrażewska klanowa rogoziń.

7912 (Mądre)

1755.6/I. (Garby) chrz. po kilku tygodniach, po chrzcie, nad dzieckiem 2 im. Marjanna ... c. [MD. Michała i Konstancji] G. Bilińskich -- Ignacy Skorzewski podwojew. pozn. i Ludwika Rozdrażewska klanowa rgoziń.

7913 (Mądre)

1756.24/III. (Chrzałkowo) Józefa Marjanna, c. [JMGD. Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich podstolich kalis. -- JMD. Kazim. Korytowski sta grabowski

7914 (Mądre)

1758.8/IX. (Chrzałkowo) Marjanna Regina, c. [JMGD. Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich

7915 (Mądre)

1750.9/VI. (Przylep) † Wawrzyniec 1 rok. s. N. Wojc. Morkaskiego i Elżb.

7916 (Mądre)

1752.14/III. (Garby) † V. Katarzyna de Bilińska l. 7 c. Michała i Konst.

7917 (Mądre)

1752.28/VI. (Garby) † Bernard mies. 19., s. [Michała i Konst.] Bilińskich

7918 (Mądre)

1754.24/V. (Chrzałkowo) † Józefa Marjanna, r. 1 mies. 2., c. J. Jana i Teofili Korytowskich podstol. kalis.

7919 (Mądre)

1746.4/VII. poch. MV. Eleonora Łaszczyńska, wychowana między luteranami i tą sektą tknięta dokonała konfesji

7920 (Mądre)

1722. N. Maciej Czaplicki x N. Marjanna Straszewska wd. -- Wojc. Karbowski Stanisł. Kobostyński

7921 (Mądre)

1722.22/VI. (Chrzałkowo) GD. Stanisław Helmicht x G. Marjanna Pulnarska -- JGD. Adam Koszutski pisarz gr. wschowski., GD. Jan Malanowski GD. Anna Łebińska ż. Macieja Ł. regenta zs. pozn. GV. Konstancja Koszutska

7922 (Mądre)

1726.25/XII. G. Antoni Objezierski x G. Zofja z Pierzchna Koszutka c. pisarza zs. pozn. -- Radzewski podkom. pozn., Zbijewski podsędek zs. pozn.

7923 (Mądre)

1729.29/II. G. Rafał Malechowski x G. Anna Reutówna -- GD. Jan Strzyski z ż., Ruut, Dalerzyński pisarz koniń., Daleszyński burgrabia z ż. ż.

7924 (Mądre)

1729.27/VIII. G. Franciszek Kosieski x G. Kat. Czekanowska z Chrzałkowa -- G. Jan Strzyski z ż., Franc. Daleszyński pis. gr. koniński Dal. burgrabia koniń. z żż.

7925 (Mądre)

1733.29/XI. D. Kazimierz Mieliński i G. Anna Jaworska ze dworu MGD. And. Bronikowski pos. Chwałkowa -- D. Stanisław i Józef Kolusińscy

7926 (Mądre)

1688.4/VIII. † GD. Sebastjan Kownacki poch. Pozn. bernard.

7927 (Mądre)

1690.13/IX. (Nadziejewo) † GD. Zygmunt Kownacki † w Pozn., poch. bernard. tamże [Pozn.]

7928 (Mądre)

1710. w czasie zarazy † N. Józef Kaliszkowski mł.

7929 (Mądre)

1720.24/VIII. (M.) † G. Marjanna Kownacka

7930 (Mądre)

1724.20/I. † G. Adam Kamieński gość w dw. Chwałkowskim

7931 (Mądre)

1747.10/VIII. (Nadziejewo) Ignacy s. GD. Stanisł. Chełmińskiego i Apolonji z Zawackich

7932 (Mądre)

1749.6/VIII. (Przylep) Wawrzyniec s. G. Wojc. Mokreckiego i Elżbiety -- G. Daniel Woynicz i G. Marjanna Gliscińska V.

7933 (Mądre)

1760.19/V. (Pigłowice) Ludwika Nepomucena Restytuta, c. J. Jakuba Rozdrazewskiego klana rogoziń. i Krystyna z Zakrzewskich, cerem. 26/V. -- JM. Maciej Z. klanic santocki i J. Ludwika R. klanowa rogozin.

7934 (Mądre)

1763.4/XII. (Chrzałkowo) Barb. Xawera, c. [JMGD. Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich podstolich kabł. -- JMD. Tad. K. łowczy pozn. i Teofila Potulicka ścina borzechowska

7935 (Mądre)

1765.6/XI. (Chrzałkowo) Karol Józef Teodor, s. [JMGD. Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich cerem. 26/I. -- Ks. Czartoryski bp. pozn. i Franc. z Skoraszewskich Krzycka klanowa krzywińska

7936 (Mądre)

1769.27/XII. (Chrzałkowo) Anastazja Ewa Alojzja, c. JMD. Jana i Teofila Korytowskich podczaszych pozn. -- X. Józef Przeuski s. z. i MD. Barbara Brzeska pos. Nadziejowa

7937 (Mądre)

1770.13/VIII. (Chrzałkowo) Zuzanna Klara Pulcherja, c. JMD. Jana i Teofili chorążych wschow. Korytowskich -- MGD. Barbara Brzeska poses. Nadziejewa

7938 (Mądre)

1790.25/V. (Dw. Nadziejewo) Helena Zoja, Marjanna, c. GD. Franc. i Zofji Burczyńskich ekonomów N. -- G. V. Marjanna Mąkowska Żreniccy

7939 (Mądre)

1790.23/XII. Adam z Olędrów Sulęckich s. G. Jakuba Białego i Marjanny -- M. Wojc. Rokossowski komornik wieluński i G. Anna Pluszkowska oboje z Garbów

7940 (Mądre)

1750.2/II. (Pigłowice) GD. Stefan Wyrzykowski x GV. Marjanna Gliszczyńska -- GG. Rożnowscy dz-c Pierzchna

7941 (Mądre)

1757.0/IX. (Garby) G. Tom. Szomanski x Regina de Zawarskie V.

7942 (Mądre)

1758.9/VI. (Garby) MD. Ignacy z Werbna Łaszczyński x V. Konstancja Starzęcka

7943 (Mądre)

1782.30/VII. (Chrzałkowo) JMD. Nepom. Mieliński kapitan x Franciszka Korytowska c. chorążych kaliskich -- JMD. Jan Koryt. chor. kaliski i Tad. Koryt. podczaszy kaliski

7944 (Mądre)

1786.19/X. (Nowe Miasto) M. Antoni Wyganowski x M. Eleonora z Krzyckich Graboska rotmistrzowa, wd. -- M. And. Gorzeński, regent zs. wsch. i M. Stanisł. Prondzyński regent gr. wschow.

7945 (Mądre)

1784.18/XI. (Chrzałkowo) M. Józef Forseth kapitan x Barbara Korytowska c. M. Jana K. chorążego kalis. -- Jan K. chor. kalis. Paweł K. pułk., Antoni K. kapitan z Chrzałkowa, bracia

7946 (Mądre)

1789.21/VI. (Nadziejewo) G. Franc. Burczyński wd. x GV. Zofja Kowalska -- G. Łukasz Ksierściski etc.

7947 (Mądre)

1800.30/VI. (Pigłowice, Środa) G. Jan Starzęski kreyslandfrayter wd. x G. Józefa Głuszkowska V. ze Środy -- MD. Jakub Poklatecki pos. Pigł., Piotr Bukowicz pos. wsi Brzostek

7948 (Mądre)

1801.28/I. (Włostowo) G. Piotr Maciejowski x G. Faustyna Rogowska -- X. Dominik Drwęski komendarz choryński, Jan R. tenut. Połazewski, G. Chodubski z dw. Bzodow

7949 (Mądre)

1798.3/V. (Brodowo z pf. Nietrzanowskiej) MD. Maks. z M. Pogorzeli Taczanowski dziedzic x MD. Franciszka Drwęska, ze wsi Brodowo -- MD. Konstantyn Koszutski ze wsi Zawory. MD. Józef D. regent gr. kość., stryj jej z Czarnego Piątkow.

7950 (Mądre)

1806.21/I. (Dw. Nadziejewski Dw. Garbowski) Sław. Walentyn Kamiński x G. Marjanna Niezgocka -- G. Vitalis Siemiątkowski z Środy

7951 (Mądre)

1748.0/VI. (Chrzałkowo) † Władysław Wojciech s. MD. Jana i Teofili Korytowskich poch. bernard. pozn.

7952 (Mądre)

1750.9/VI. (Mędre) † Wawrzyniec, s. N. Wojc. i Elżb. Mokrackich

7953 (Mądre)

1752.14/III. (Garby) † Katarzyna l. 7, c. G. Michała i Konst. Bilińskich

7955 (Mądre)

1752.26/VI. (Garby) † Bernard 1 1/2 r., s. G. Michała i Konstancji Bilińskich

7956 (Mądre)

1757.24/V. (Chwałkowo) † Józefa Marjanna, 1 rok i 2 mies., c. Jana i Teofili Korytowskich

7957 (Mądre)

1761.15/I. (Pigłowice) † JMD. Ludwika z Miaskowskich Rozdrażewska klanowa rogozińska poch. benedykt. Lubiń.

7959 (Mądre)

1761.20/IV. (Garby) † nagle JMD. Eufemja Starzęcka pisarzowa zs. pozn. poch. benedykt. Lubiń.

7960 (Mądre)

1761.12/XII (Chrzałkowo) † Magdalena l. ok. 4., c. [Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich

7961 (Mądre)

1762.9/IX. (Chrzałkowo) † Marjanna Agnieszka, c. [Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich

7962 (Mądre)

1759.5/I. † D. Mokracka (Przylep) l. 50

7963 (Mądre)

1769.26/IX. (Przylep) † M. Wojciech Mokracki l. 70

7964 (Mądre)

1770.2/VIII. (Chrzałkowo) † M. Anna Tomicka poch. dominikanie Środa

7965 (Mądre)

1791.19/V. (Garby) poch. G. Anna Głuszkowska

7966 (Mosina)

1640.23/IV. Wojciech, s. ND. Jana Ostromskiego i D. Anny Węgierskiej -- MD. Stanisław Trach Gniński i D. Jadwiga córka jego

7967 (Mosina)

1643.26/XII. Jan s. GD. Marcjana Czerwińskiego i N. Anna z D. Jana Janowiecka z M.

7968 (Mosina)

1649.4/IX. Regina, c. GD Stanisława Chrząnowskiego i Agnieszki -- chrz. nieszl.

7969 (Mosina)

1649.5/XII. Andrzej, s. GD. Jana Poniatowskiego i Marjanny Zdzychowskiej -- X. Paweł Rogowicz i D. Agnieszka Chrzanowska

7970 (Mosina)

1651.22/I. Agnieszka, c. GD. Stefana Wielickiego i Anny Objezierskiej -- chrz. nieszl.

7971 (Mosina)

1660.18/X. (Puszczikowo) Łukasz, s. G. Marcjana Gąsowskiego famulusa tej wsi i Zofji -- GD. Kamieniecki i Zoja Gądzielewska

7972 (Mosina)

1668.21/XII. Stefan, s. GD. Ludwika Tworzyańskiego i Zofji -- GD. Franc. T. i G. Marjanna Maniecka

7973 (Mosina)

1671.19/III. Wojciech Józef, s. [GD. Ludwika Tworzyańskiego i Zofji] GD. Tworzyańskich -- Jan Grodzicki i Anna Szwaykowa z szpitala Mosiń.

7974 (Mosina)

1672.21/XII. Adam, s. GD. Piotra Chelkowskiego i GD. Jadwigi -- GD. Krzysztof Strzałkowski i GD. Teresa Twardowska

7975 (Mosina)

1674.9/V. Anna, c. GD. Andrzeja Łąckiego i ... - chrz. nieszl.

7976 (Mosina)

1674.6/V. Jan Stanisław, s. GD. Andrzeja Pilchowskiego i Barbary (z Krajkowa) -- GD. Jan Daleszyński i GD. Anna Jezierska

7977 (Mosina)

1675.7/V. Stanisław, s. G. Wojciecha Wilkowskiego i Marjanny (de Budzin) -- chrz. nieszl.

7978 (Mosina)

1675.1/IX. Jan, c. GD. Krzysztofa Zabłockiego w Krajkowie i Izabelli -- GD. Maciej Kurski i GD. Parczewska

7979 (Mosina)

1677.19/IX. Marjanna, c. GD. Ludwika Tworzyańskiego i Zofji -- X. Zwierzycki i GD. Marjanna Maniecka

7980 (Mosina)

1678.9/I. Melchjor, s. GD. Krzysztofa Zabłockiego i Izabelli z Krajkowa GD. -- Jan Skoraszewski i V. Barbara S.

7981 (Mosina)

1678.22/VI. córka GD. Wilkoskiego i Heleny -- And. Myszkowski i Anna Woynoska

7982 (Mosina)

1679.0/III. Urszula Barbara, c. GD. Ludwika Tworzyjańskiego i Zofji -- GD. Barb. Pilchowska

7983 (Mosina)

1679.11/V. Stanisław s. GD. Wojciecha Wilkoskiego i Heleny -- GD. Franciszek Stanisław Czyboroski i GD. Barb. Pilchoska

7984 (Mosina)

1682.9/II. Aleksander s. GD. Jana Gutoskiego i Zofji -- GD. Mikołaj Ułanowski i Konstancja Gowarzewska

7985 (Mosina)

1683.31/I. Dorota, c. Wojc. Wilkoskiego i Heleny -- Mac. Ptaszkowski i Anna Laycikowa

7986 (Mosina)

1683.19/III. Józef Antoni, s. G. Stanisł. Woyciechowskiego i Barbary -- G. Wojciech Stanisł. Pętkowski i Anna Woynowska

7987 (Mosina)

1683.17/VI. Jan s. GD. N. Gutoskiego i Zofji -- GD. Stanisł. Woyciechoski i Amina Woynowska

7988 (Mosina)

1684.13/II. Antoni, s. GD. And. Manieckiego i Marjanny GD. Jan Franciszek Sczaniecki i GD. Marjanna Maniecka

7989 (Mosina)

1685.23/IV. Zoja, c. GD. Wojciecha Wilkoskiego i Heleny -- GD. Franciszek Pisiński i Anna Woynicka

7990 (Mosina)

1686.16/VII. Anna, c. GD. [G. Stanisł. i Barbary] Woyciechoskich dzierżawców Mos. -- GV. Barbara Skoraszewska

7991 (Mosina)

1687.18/V. córka GD. Franciszka Malickiego i Barbary -- GD. Stanisław Woyciechowski dzierż. M. i GV. Anna Balcerowna (?)

7992 (Mosina)

1687.22/VI. (Puszczykowo) Konstancja, c. GD. Jakuba Pruszkowskiego i Katarzyny -- GD. Franciszek Malicki i GV. Szulcewna

7993 (Mosina)

1689.8/V. (Puszczykowo) Stanisław s. GD. Jakuba Pruszkowskiego i Katarzyny -- G. Barbara Skoraszewska V.

7994 (Mosina)

1699.9/VIII. Stanisław Wawrzyniec, s. GD. Jana Kalinoskiego chirurga i GD. Barb. Poniatowskiej, pod znakiem wojs. egzyst. -- GD. Jan Jarocki wojak

7995 (Mosina)

1700.20/II. Konstancja, c. GD. Stanisł. Szymańskiego podstarościego w M. i Ewy -- Stanisław Pokosławski łowczy pana sty osieckiego i Regina Jąnowiczowa

7996 (Mosina)

1701.15/X. Teresa, c. GD. Stanisł. Szymańskiego ekonoma mosiń. i Ewy -- chrz. nieszl.

7997 (Mosina)

1712.20/II. Sebastjan, c. MGD. Franciszka Żegockiego i MGD. Heleny Ż. - MGD. Aleksander Gurowski i MGD. Konstancja Zakrzewska

7998 (Mosina)

1712.9/VI. Małgorzata, c. N. Anton. Swierskiego i Reginy -- G. Elżb. Żegocka z Mosiny

7999 (Mosina)

1668.26/I. G. Lambert Krzywosinski x Marjanna Olszamowska -- chrz. nieszl.

8000 (Mosina)

1714.30/IX. Ignacy, s. N. Michała i Teresy Srzemskich z Puszczyk. - MGD. Kat. Kokaleska i MGD. Bartłom. Rudzski z Pechy

8001 (Mosina)

1715.26/IX. Teresa Ludwika, c. Stanisława i Marjanny Nob. Szumańskich -- GD. Jan Orzelski i Anna Kropiwnicka Nob. z Krajkowa rodzice z Małpina 30/IX. cerem.

8002 (Mosina)

1716.0/V. Jan Stefan, c. N. Pawła i Elżb. Gorskich z Kraykowa -- MND. Konstantyn Poklatecki i MD. Anna Poklatecka z Zabna i MD. Stefan Kropidnicki

8003 (Mosina)

1718.6/V. Stanisław s. Krzysztofa Marjanny Nob. Tymińskich z Puszczykowa -- GD. Katarzyna Kurnatowska

8004 (Mosina)

1721.7/IV. Ignacy s. Józefa i Kat. Nob. Oskich z Kraykowa -- MD. Poklatecki z Żabna i Kat. Poklat.

8005 (Mosina)

1722.20/III. Katarzyna, c. Wojc. i Reginy Kolinskich Nob., Borowych z Krajkowa -- chrz. nieszl.

8006 (Mosina)

1726.15/VIII. Magdalena Marjanna c. Stanisł. i Teresy Kurnatowskich Nob. -- GD. Wojc. Kozłowski z Trzebicka i GD. Justyna Kurnat. z Borzęciczek

8007 (Mosina)

1747.6/IX. (M.) Rozalja Dorota c. M. Adama Gulkowskiego i Konstancji -- MD. Jan Lipski i MD. Dorota Bnińska

8008 (Mosina)

1768.1/I. (Dw. M.) † M. Jadwiga z Ponińskich Kwilecka ścina mosińska, po połogu, gdy urodziła syna, poch. Pozn. bernard.

8009 (Mosina)

1764.3/V. (Dw. M.) Wiktor Jakób * 18/IV., s. G. Anton. Kiałpińskiego i Franciszki -- G. Stanisław Swiderski i G. Marcjanna Mąnkowska

8010 (Mosina)

1764.1/I. (Dw. M.) Sylwester Józef Xawery, s. MD. Konstantyna Kwileckiego chorążego wschow. sty mosiń. i ol. M. Jadwigi z Ponińskich -- MD. Xawery Kęszycki i M. Teresa Czerska (?) V. z dworu

8011 (Morka)

1682.24/VI. Jan s. GD. Adama Karlińskiego i Kat. -- GD. Mikoł. Krzyżanowski z Pudliszek i GD. Ewa Kornatowska z Kadzewa

8012 (Morka)

1685.8/IV. Franciszka Zofja, c. MD. Piotra Ossowskiego stolnika wschowsk. i Doroty MD. Aleksander Skrzetuski i MD. ż. MD. Mycielskiego miecznik kaliski

8013 (Morka)

16860.19/IV. Zofja, c. GD. Kazimierza Szlichtynka i Anny -- MD. Jan Cerekwicki, sta średzki i MD. Dorota Ossowska ż. stolnika wschow.

8014 (Morka)

1688.16/V. Zofja Elżb., c. MD. Piotra Ossowskiego stol. wschow. i Doroty -- GV. Jadwiga Pigłowska

8015 (Morka)

1689.18/I. Agnieszka, c. GD. Arnolda Jana Chylińskiego i Marjanny, z Gawron -- Jan Jaskólecki dz. Gawron i Kat. Drzewiecka wd., dz-a Międzychodu

8016 (Morka)

1690.6/VI. Anna Jadwiga, c. [GD. Arnolda Jana Chylińskiego i Marjanny] Chylińskich z Gawron -- GD. Marek Socha Chomentowski krewny jej; GV. Jadwiga Pigłowska z Mórki

8017 (Morka)

1694.0/II. Konstancja, c. G. Jakuba i Anny Turskich dz-ów Gawron -- GD. Wojc. Pawłowski z Międzychodu i GD. Anna T. matka Jakuba

8018 (Morka)

1697.7/II. Wojciech Józef, s. MGD. And. Czackiego wojskiego kaliskiego dz-a M. i Anny -- MG. And. Mycielski chor. pozn. i MG. Marjanna Mycielska ż. jego

8019 (Morka)

1697.18/III. Franciszka, c. MD. Prokopa Kołaczkowskiego i MD. Marjanny -- Wład. Breza z Kadzewa ojciec [MGD. And. Czackiego i Anny] pani Kołaczkowskiej i MD. Franciszka Borkowska z Grzymisławic

8020 (Morka)

1704.13/IV. Marjanna, c. N. Jana Rembowskiego i Katarzyny ze wsi Kadzewa -- GD. Jan Windowski i MD. Anna Czacka wojska kal.

8021 (Morka)

1707.22/V. (Jelenczewo) Ant. s. GD. Jana i Elżb. Wijeckich -- G. Stanisł. Linowski

8022 (Morka)

1712. (M.) Elżbieta, c. G. Anny Gostkowskiej i ?

8023 (Morka)

1712.21/XII. (Gawrony) Józef Tomasz s. GD. Jana i Jadwigi Wyganowskich -- GD. Paweł W. GD. Teresa Wygan. matka jego z Gawron

8019 (Morka)

1697.18/III. Franciszka, c. MD. Prokopa Kołaczkowkskiego i MD. Marjanny -- Wład. Breza z Kadzewa ojciec [MGD. And. Czackiego i Anny] pani Kołaczkowskiej i MD. Franciszka Borkowska z Grzymisławic

8020 (Morka)

1704.13/IV. Marjanna, c. N. Jana Rembowskiego i Katarzyny ze wsi Kadzewa -- GD. Jan Winowski i MD. Anna Czacka wojska kal.

8021 (Morka)

1707.22/V. (Jelenczewo) Ant. s. GD. Jana i Elżb. Wijeckich -- G. Stanisł. Linowski

8022 (Morka)

1712. (M.) Elżbieta, c. G. Anny Gostkowskiej i ?

8023 (Morka)

1712.21/XII. (Gawrony) Józef Tomasz s. GD. Jana i Jadwigi Wyganowskich -- GD. Paweł W. GD. Teresa Wygan. matka jego z Gawron

8024 (Morka)

1715.11/XII. (Małpino) Krystyn Aleksander, s. MD. Zygmunta Lossa i Marjanny -- MD. Marjanna Kąsinowska

8025 (Morka)

1718.31/I. (Gawrony) Piotr s. G. D. Jana Wyganowskiego i G. Jadwigi z Turkich -- GD. Adam Kuczkowski i G. Anna Wygan. z Kunińskich

8026 (Morka)

1718.0/IV. (M.) Zofja Ludwika, c. G. Stanisł. Karczyńskiego i G. Barb. K. administr. JMD. Swinarskiego -- MGD. Franc. Malczewski i Ludwika z Swinarskich Ostromęcka

8027 (Morka)

1720.1/IV. (Małpino) Józef Wojc., s. MD. Franc. Jaraczewskiego i Franciszki -- MD. Mikołaj Swinarski z ż. Zofją Swinarska

8028 (Morka)

1722.7/I. (M.) Kasper Melchjor Baltazar, s. MD. Stefana i Marjanny z Niegolewskich Czackich -- And. N. chorążyc wschowski mł. i Helena Cz. v.

8029 (Morka)

1723.5/IV. (M.) Marjanna, c. ND. Józefa i Małgorzaty Kalinowskich -- D. Kaz. Ulatowski i MD. Marjanna Czacka

8030 (Morka)

1723.9/XII. (Małpino) Mikołaj Tomasz s. MD. And. i Barbary z Kwileckich Mąkowskich -- MD. Aleksy Sczaniecki i Dorota z Dameckich Mąkowska

8031 (Morka)

1725.13/X. (M.) Michał Mateusz s. MD. Rafała Taczanowskiego i Magdaleny -- GD. Aleksy Szczaniecki i M. Marianna Szczaniecka

8032 (Morka)

1726.20/V. (M.) Marjanna Kat., c. G. Marcina Kaweckiego i Anny z Sczanieckich -- G. Aleksy Sczaniecki i Marjanna S.

8033 (Morka)

1726.11/VI. (M.) Antoni Maciej German s. M. Stef. Czackiego i Marjanny z Niegolewskich -- G. Aleksy Sczaniecki i Marjanna Scz.

8034 (Morka)

1728.4/XI. (Gawrony) Karol, s. GD. Jana Wyganowskiego i Jadwigi -- GD. Mikoł. Gorczyński i Marjanna Pawłowska

8035 (Morka)

1730.25/II. (Małpin) Maciej s. GD. Mikoł. Orłowskiego i Heleny -- M. Aleksy Sczaniecki i Krystyna Bojanowska V.

8036 (Morka)

1730.3/X. (Gawrony) Gabryel s. M. [GD. Jana i Jadwigi] Wyganowskich -- D. Stefan Biernacki z Międzychodu i Konstancja Pawłowska

8037 (Morka)

1730.9/X. (Gawrony) Franciszka Jadwiga, c. D. Stanisł. i Marjanny Pawłowskich mieszk. w G. -- M. Łukasz Błociszewski z Lubiatówka i Konstancja Kotarska v. z Wyskoci

8038 (Morka)

1731.29/IV. (Małpino) Katarzyna Teresa urszula, c. [M. Stef. i Marjanny z Niegolewskich] GD. Czackich -- D. Wład. Sczaniecki i Teresa Miąszkowska miecznikowa sochaczewska

8039 (Morka)

1732.4/V. (Gawrony) Katarzyna c. GD. Wawrzyńca i Heleny Chrząnowskich -- Aleksy Sczaniecki i M. Marjanna Czacka

8040 (Morka)

1732.4/VII. (Bodzyń) Marjanna c. D. Mikoł. Orłowskigo i Heleny mieszk. w B. -- J. Hier. Kołaczkowski sędzia wschow. i M. Marjanna Czacka

8041 (Morka)

1735.3/IV. (Gawrony) Michał Egidjusz, s. M. Piotra Żorawskiego i Wiktorji z Mięzkowskich z G. -- M. Aleksy Sczaniecki mł. z Morki i M. Jadwiga Wyganowska wd. z G.

8042 (Morka)

1736.26/II. (M.) Konstancja Dorota, c. MD. Marcina i Magdaleny Krukowieckich -- M. Władysław Sczaniecki mł. i M. Marjanna Dobrosławska z Międzychodu

8043 (Morka)

1736.19/III. (M.) Kazimierz Józef s. D. Mikoł. Orłowskiego i Heleny z Grabińskich -- MD. Wład. Sczaniecki mł. i Marjanna Czacka z Małpina

8044 (Morka)

1740.0/II. (Jelenczewo) Apolonja c. [D. Mikoł. Orłowskiego i Heleny z Grabińskich] Orłowskich G. -- G. Michał Zawadzki M. Helena Glesczyńska

8045 (Morka)

1742.1/XII. (M.) Barbara, c. M. Jakuba Magnuskiego i Teresy z Zawadzkich -- M. Władsyław Sczaniecki z Lubiatowa i Jadwiga Wyganowska z Gawron

7046 (Morka)

1743.3/XII. * (Małpino) Mikołaj Franc. Xaw. s. M. Antoniego i Zofji z Bułakowskich Gliszczyńskich -- Melchjor B. i GD. Florjanna Gl.

8047 (Morka)

1750.29/XII. (Małpino), * 3, Ewa Marjanna, c. G. Aleksego i Karoliny de Chornów -- X. Ignacy Mąkowski prob. wieszczyczyński i G. Joanna Rogozińska z Powiedzisk

8048 (Morka)

1751.26/XII. (Małpin) Jadwiga Marjanna, c. M. Franciszka Wyganowskiego i Krystyny z Hornów -- MD. Józef W. komornik wschowski z Międzychodu i M. Jadwiga W. z Gawron

8049 (Morka)

1752.16/III. (Bodzyniów) Józef, s. Wojc. i Magdaleny Szemborskich, ekon. z Kadzewo -- M. Antoni Gliński mł. i GV. Anna Starzeńska z Kadzewa

8050 (Morka)

1754.19/VII. (Małpin) Jakub Wincenty a Paulo, s. Łukasza Woyciechowskiego ekonoma małpińskiego i Katarzyny -- M. Marcin Wierzbiński komisarz starosty powidzkiego i Ludwika z Zuchowskich żona jego

8051 (Morka)

1756.17/IX. (Morka) Onufry s. G. Łuk. Woyciechowskiego ekonoma gorec. i Katarzyny -- MD. Michał Radoński ścic powidzki i MD. Barbara Madalińska tenut. Małpińska

8052 (Morka)

1758.22/I. (M.) Agnieszka, c. G. Mikoł. Szczerskiego i Konstancji (z plebanji) -- G. Anna Andrzejwska tenut. pleb. i Kasper organista, cerem. JM. Marceli Radoński sta powidzki i M. Barb. Madalińska tenut. Mał.

8053 (Morka)

1759.22/XI. (Lubiatowo) Elżbieta Marjanna, c. Tom. i Teresy z Zawackich Zmichowskich Nob. -- JM. Michał Radoński sta powidzki Ludwiak Wyganowska komor. wsch.

8054 (Morka)

1781.1/VI. (M.) Nepomucena Petronella c. N. Macieja Bułakowskiego i Marjanny z Gliszczyńskich -- MD. Antoni G. i Marjanna z Gl. Sztemburska

8055 (Morka)

1793.28/I. (M.) Zofja Ludwiak Emerencjanna Tekla, c. J. Franciszka Rozalji Bojanowskich h. Junona -- J. Józef Szczaniecki szambel. JKM z ż. Jadwigą, z Wyganowa i J. Michał S., syn jego z Franciszki Wyganowska, c. komorników Wyg. z Międzychodu

8056 (Morka)

1677.26/IV. GD. Wojciech Chwałkowski x GV. Zofja Cielecka -- GD. Wojc. C., Piotr Ossowski, Adrjan Miaskowski, klan śrem., Andrzej Walichnowski, Kaz. Galeski

8057 (Morka)

1682.2/III. GD. Kaz. Szlichtynk x GV. Anna Ossowska c. stolników wschow. -- X. Mikołaj Żegocki opat przemęcki, Aleksander Skrzetuski, Swięcicki, Bronikowski etc.

8058 (Morka)

1711.10/VIII. GD. Jan Wyganowski x G. Jadwiga Turska -- GD. Paweł Wyg., G. Jan Jarczewski

8059 (Morka)

1728.13/IX. GD. Jakub Białoskórski x V. Barbara Łaszczyńska -- M. Aleksy Sczaniecki i Wojc. Kotarbski

8060 (Morka)

1731. M. N. Kaz. Białkowski wd. x Konstancja Żernicka wd.

8061 (Morka)

1733. G. Gabryel z Łagowa Szczaniecki x Matylda Niegolewska V. -- w pozn. w B. C. w dzień św. Agn. -- G. Jakub Białoskórski And. Mąkowski, Andrzej Karszewic, Aleksy S. 21/I.

8062 (Morka)

1734.27/XI. N. Piotr Żorawski mł. x Wiktroja Mięszkowska v. -- Michał Ponikiewski etc.

8063 (Morka)

1741.10/X. (M.) G. Jakub Magnuski wd. x M. Teresa Zawacka v. -- M. Wład. Sczaniecki, Mikołaj Orłowski

8064 (Morka)

1748.22/IX. (Jelenczewo) GD. Aleksy Sczaniecki mł. z Łagowca x Karolina Chorniąnka v. z Małpina -- D. Stefan Pawłowski, D. Jakub Magnuski

8065 (Morka)

1750.26/XI. (Gawrony) G. Tomasz Wyganowski wd., dz. Zdzichowic x Joanna Wyganowska v., c. Jadwigi W. z G. -- Józef Stawski, Marcin Komorowic Józef W. z Zdzychowic

8066 (Morka)

1751.26/I. (Małpin) G. Franciszek Wyganowski z Gawron mł. x Krystyna G. Chorniąnka, c. Krzysztofa Horna z M. V. -- G. Józef Stawski etc.

8067 (Morka)

1751.7/V. (Małpin) G. Krzysztof Horna wd. x Ewa Bronikowska wd. -- G. Mikołaj Orłowski, z Mórki, G. Józef Wyganowski

8068 (Morka)

1683.10/IV. † Kazim. Nob. Jankowski zachorował po pożarze domu i rzeczy swych

8069 (Morka)

1687.2/X. † MD. Piotr Ossowski stolnik wschowski, poch. franciszk. wschow.

8070 (Morka)

1691.2/VI. † GD. Stefan Mańkowski z Mórki, poch. w kość. borkowskim

8071 (Morka)

1694.1/IV. † MD. Wojc. Cielecki dz. Mórki

8072 (Morka)

1694.13/V. † GD. Jakub Turski dz. Gawron poch. franciszk. na Podgorczu

8073 (Morka)

1701. w ost. dzniech/ XI. † N. Jan Dobrzyniecki z Gawron

8074 (Morka)

1709.15/IV. † NV. Kat. Turska

8075 (Morka)

1713.10/III. † N. Kat. Konińska z Gawron, poch. koło ciała N. Katarzyny Turskiej jako wujenki

8076 (Morka)

1713.17/III. † N. Cecylja Wyganowska c. GD. Pawła W. dz-a Gawron

8077 (Morka)

1726.12/III. † N. Ludwika Korytowska wd. (M.)

8078 (Morka)

1729.11/IV. (M.) † D. Wojc. Żrnicki poch. 14.

8079 (Morka)

1734.4/III. (Gawrony) † m. Jan Wyganowski z wsi G. poch. 11. franciszkanie śrem.

8080 (Morka)

1734.30/XI. (Morka) † D. Kazimierz Białkowski poch. 3/XII.

8081 (Morka)

1741.1/VII. † G. Marjanna Kalinowska przybyła ze wsi Brodnicy do M.

8082 (Morka)

1743.4/VI. (M.) Michał Zawacki Nob. z M., poch. 5.

8083 (Morka)

1758. po † X. Mikołaja Radońskiego plebana w m., objął prob. X. Adamski 13/X.

8084 (Morka)

1773.24/II. † w Sławnie po krótkiej chorobie, JMD. Michał Radoński dz. M. i in. poch. w Pozn. poch. bernard.

8085 (Morka)

1775. (Gawrony) † MD. Jadwiga Wyganowska l. 80, poch. 5/II.

8086 (Morka)

1778.20/I. (Małpin) † MD. Zofja Gliszczyńska poch. oo. franciszkanie

8087 (Morka)

1786.27/X. (Małpin) † MGD. Antoni Gliszczyński l. 72 poch. franciszk. śrem.

8088 (Murowana Goślina)

1609.9/VI. Jan, c. N. Jakuba Komorowskiego pana w G. i Anny -- N. D. Tom. Kęmbłowski i N. Kat. Kucharska

8089 (Murowana Goślina)

1611.20/III. Roman, s. ND. Pradzinskiego dzierż. Trojanowa i N. żony jego -- ND. Dąmpski z Woynowa

8090 (Murowana Goślina)

1612.18/XI. Andrzej, s. N. D. Jana Korzeniewskiego i Barbary -- D. Agnieszka ż. ol. D. Stanisława

8091 (Murowana Goślina)

1613.11/VII. Jan s. ND. Jana Kaczkowskiego i Katarzyny -- chrz. nieszl.

8092 (Murowana Goślina)

1616.22/V. bl. cc. MD. Stanisława Włoszonowskiego dzierż. w Goślinie Jadwiga -- Anna Prądzyńska Zuzanna, Hier. Prądzinski i Małgorzata Pr.

8093 (Murowana Goślina)

1657.18/X. dziecko GD. Jakuba Milińskiego posesora wsi Wchorowa -- MD. ... i Cecylja Leszczyńska wdzina poznańska

8094 (Murowana Goślina)

1668.27/V. Magdalena, c. honestis rodziców, G. D. Grębińskiego i GD. Doroty Gręb. -- G. Stanisław Goślinowski i GD. Mańkowska

8095 (Murowana Goślina)

1671.16/III. Władysław, Antoni, s. MGD. Jana ze wsi Turostowo Rogalińskiego podczaszego inowrocław. i GMD. Joanny R. -- Jan Leszczyński K. w K., GWP., i GD. Anna Zakrzewska z Tomickich z Mikoszek

8096 (Murowana Goślina)

1671.16/IV. Wojciech, s. N. G. D. Jana Grębińskiego i GD. Doroty -- GM. Marjanna c. GMD. sty pokrzywnickiego

8097 (Murowana Goślina)

1671.14/XII. Jan Wacław, s. GN. GD. Jana Woynarowskiego i GD. Teresy -- chrz. nieszl.

8098 (Murowana Goślina)

1683.19/I. Anna Marjanna, c. MGD. Melchjora Sławianowskiego i żony jego z GG. Skotnickich de Rola -- MG. Franc. Skotnicki de Rola i GV. Kat. Kostrzewska

8099 (Murowana Goślina)

1694 (m. 24/VIII. i 9/X) (Goślina) Marjanna, c. GMD. Andrzeja Tolomanskiego i Anny MGD. Anna Zalachowa i MD. Wojciecha Łączyński

8100 (Murowana Goślina)

1697.15/IX. (G.) Anna Wiktorja, c. G. M. Jana Rogalińskiego tenut. Prawendoriensis, M. Elżbiety -- GD. Jan Radoliński i Katarzyna V. R.

8101 (Murowana Goślina)

1701.4/VI. (Mściszewo) Katarzyna, c. GD. N. Skocki Troszka i m. Katarzyny -- chrz. nieszl.

8102 (Murowana Goślina)

1711.22IV. *, 3/V. ch. Józef JD. hr. Andrzeja z Przymy Przyjemskiego klanica chełmiń. i Zofji z Modlibowskich -- JMD. Melchjor hr. z Gurowa Gurowski sta kośc. i Zofja z P. Gruszczyńska klanowa kaliska, scina kolska

8103 (Murowana Goślina)

1710 w Niedz. Passionis w pałacu w Wyszynie * 1711.13/VII. chrzc., cerem. 15/IX. Franciszka Anna, c. JMD. Adama Gruszczyńskiego klana kalis. sty kol. i Zofji z Przymy -- ass. MD. Krzysztof Przyjemski chorąży kaliski, dziad i GV. Lisiecka

8104 (Murowana Goślina)

1714.23/V. (G.) bl., * * 17. Filip i Antoni G. Jana Mamoyskiego i Barb. -- G. Maciej Bloch, dworz. Gurowskiego sty kość., i Zofja z Przymy Gruszczyńska klanowa kaliska, G. Franc. Zdzierzchowski ekonom gośliński, taż klanowa

8105 (Murowana Goślina)

1715.17/IV. * w pałacu G., ch. 9/VI. Weronika Krystyna c. MD. Melchjora z Gurowa Gurowskiego sty kościań., sty kol. i Zofji z Przymy poślubionych 1713.12/VIII. -- X. Bernard G. opat bledzewski stryj dziecka i Gurowska klanowa pozn., babka

8106 (Murowana Goślina)

1716.21/VI. * Rafał Krzysztof, ch. 29/IV. we dworze Cienino Kościelne, * w pał. G., Rafał Krzysztof, c. [MD. Melchjora z Gurowa Gurowskiego i Zofji z Przymy] Gurowskich -- Krzysztof Przyjemski chorąży kaliski dziad dziecka i Elż. Żychlińska klanowa międzyrzecka

8107 (Murowana Goślina)

1717.16/VIII. * we dworze kościeleckim Władysław Roch, s. [MD. Melchjora z Gurowa Gurowskiego i Zofji z Przymy] Gurowskich ch. 1718.20/II. w kość., Wyszyński z cerem. -- ass. JMD. Wład. Kretkowski wuj jego i Barb. Mycielska podsędkowa zs. sieradzka

8108 (Murowana Goślina)

1718.17/VIII. * w pałacu G. 3 synów Igancy Antoni i Hieronim, ss. [MD. Melchjora z Gurowa Gurowskiego i Zofji z Przymy] hr. Gurowskich chorążych woj. kalis., stów kość. i kol. -- MD. And. Nieżychowski i MD. Zofja Skorzewska, † † przed, ceremonją Antoni 23/VIII. † Ignacy 26/IX. Hieronim 1719.19/VII.

8109 (Murowana Goślina)

1719.10/XII. * w pałacu G., Aleksander s. [MD. Melchjora z Gurowa Gurowskiego i Zofji z Przymy] Gurowskch, ch. 26/XII. -- Aleks. Mycielski podsędek zs. sieradzki dziad i Krystyna Gurowska klanowa pozn. babka

8110 (Murowana Goślina)

1720.23/XII. * Melchjor Adam w pałacu gośl., s. [MD. Melchjora z Gurowa Gurowskiego i Zofji z Przymy] Gurowskich ch. 1721.5/I. -- Ludwik Szołdrski klan gn. i ż. jego Marjanna z Unrugów

8111 (Murowana Goślina)

1721.20/IX. Zofja Konstancja (z Dw. G.), c. N. Michała Odorowskiego ekonoma G. i Lucji - * 17/VIII. -- JM. Melchjor hr. Gurowski chorąży kaliski i GD. Marjanna Skrzetuska

8112 (Murowana Goślina)

1722.5/VII. * w pałacu Gośl. Estera, c. [MD. Melchjora z Gurowa G. i Zofji z Przymy] Gurowskich ch. 9/VIII. -- Franc. Skaławski chor. pozn. i ż. jego Jadwiga

8113 (Murowana Goślina)

1723.1/X. * w pał. G. Brygida Aniela c. [MD. Melchjora z Gurowa G. i Zofji z Przymy] Gurowskich chor. kalisk., stow. kol. deput. na T. Radom. ch. 24/X. -- Maciej Koźmiński podczaszy pozn. i Marjanna Radońska i ... inowłodzka

8114 (Murowana Goślina)

1725.16/I. * * w pał. Kościelec. 2 córki ch. ch. 10/II. w kość. Kościelec. c. [MD. Melchjora z Gurowa G. i Zofji z Przymy] Gurowskich chor. kalis., sta kol. 1-a Krystyna Barbara -- Jan G. klanic pozn. i Barbara z Mycielskich Radojewska 2-a Teresa Apolonja, M. Stanisł. Gurowski klanic pozn. kapit. RP. i G. Zofja Borzęcka

8115 (Murowana Goślina)

1726.22/IX. * Melchjor Mateusz s. [MD. Melchjor z Gurowa G. i Zofji z Przymy] Gurowskich, ch. 13/X. -- MD. Jan Tworzyjański i Ludwika z Gurowskich Nieżychowska

8116 (Murowana Goślina)

1727.7/X. * Genowefa Urszula, c. [MD. Melchjora z Gurowa G. i Zofji z Przymy] Gurowskich, ch. 9/XI. -- Sebast. Prusimski sta obornic. z ż. Zofją z G.

8117 (Murowana Goślina)

1728.26/X. ze wsi Starczanowo, Wacław, Tadeusz, s. G. Kaz. Jezeskiego dzierżawcy tej wsi i Marjanny z Szawelskich * 27/IX. -- Melchjor hr. Gurowski chor. kaliski i Zofja Wilczyńska dz-a Łukowa

8118 (Murowana Goślina)

1729.11/II. * Bibjanna Eufrozyna c. [MD. Melchjora z Gurowa G. i Zofji z Przymy] Gurowskich - ch. 14/III. -- M. Jan Chryzostom Zbozy Radojewski chorąży zs. bydg. surrog. gr. pozn. i Anna z Osieckich Głębocka podkomorzyna brzeska-kuj.

8119 (Murowana Goślina)

1731.16/VII. (Starczanowo) Joanna c. G. Kaz. Jezewskiego dzierż. Starcz i Marjanny Szawelskiej -- J. Stanisł. Gurowski klanic pozn. vicegenerał wojsk RP. i Zofja z Przymy Gurowska chorążyna kaliska, ścina kolska

8120 (Murowana Goślina)

1732.18/V. * w pał. Wyszyń. Tobjasz Jan Nepom., s. [MD. Melchjora z Gurowa G. i Zofji z Przymy] [?] Gurowskich poczem matka dziecka †-a ch. 5/VI. -- X. Aleks. G. opat bledzewski stryj i Marcjanna Mycielska klanowa sieradzka

8121 (Murowana Goślina)

1734.6/II. (Gołaszyno) bl. G. Kaziemierza Jezewskiego dzierż. Gł. †-go i Marjanny syn Fabjasz - * 18/I. -- Jan Gurowski sta obornicki i V. Weronika Gurowska chorążanka kaliska Franciszka, * t. d. -- X. Benedykt Gurowski opat bledzewski i Franc. Gruszczyńska kl. kaliska

8122 (Murowana Goślina)

1738.27/VI. we wsi Uchorowo * Antonina, c. G. Urszuli z Prusimskich W. G. Józefa Dobrzyckiego - w 3 godz. po ch. †-a

8123 (Murowana Goślina)

1738.14/IX. * Melchjor Xawery s. G. Rozalji z Bogusławskich ż. G. Piotra Jasińskiego komornika krol. i RP. Sulimirskiego i Ulgnow. pisarza, pos-a wsi Goślini, we wsi Goślince -- Melchjor Gurowski klan gn., córka jego V. Weronika

8124 (Murowana Goślina)

1740.21/VII. * we wsi Kołatka Melchjor, s. G. Józefa Włodzimierskiego dzierż. tej wsi i Franc. z Zakrzewskich ch. 28. -- Gurowski klan gn. i G. Katarzyna Zakrzewska babka

8125 (Murowana Goślina)

1740.20/VII. * we dw. Dembickim Anna Rozalia, c. MD. Mikołaja Malczewskiego podsędek zs. pozn. i Franciszki z Gruszczyńskich poślub. w G. 1739.5/X. ch. 40.24/VIII. -- Melchjor Gurowski klan gn., sta kol. i M. Anna m. sędzina zs. pozn. babka. Matka tej dziewczynki była ch-a 1711.13/III.

8126 (Murowana Goślina)

1740.8/IX. * we dw. Starczewskim Franciszka-Marjanna c. G. Anton. Strzegockiego cześnika bracław. i Konstancji z Kleynowny ch. 6/X. -- G. Ludwik Kleyna dziad i MD. Joanna Garczyńska chor. pozn., dz-a Białożyna

7127 (Murowana Goślina)

1741.19/VII. * we dw. Starczanowskim Anna, c. [G. Anton. Strzegockiego i Konstancji z Kleynowny] Strzegockich ch. 4/VIII. -- X. Michał Krzywosęcki prezbyter kanonji kat. pozn. koadjutor i GD. Marjanna Żółtowska wsi dz-a Studzieńca

8128 (Murowana Goślina)

1741.5/VII. * w Dembiczu, Domicjan Jan Nepom. s. [MD. Mikoł. i Franciszki z Grudzińskich] Malczewskich ch. 30/XI. -- X. Aleks. Gurowski opat bledzewski i Joanna Malczewska ksieni owińska

8129 (Murowana Goślina)

1741.21/VI. * we dw. wsi dziedz. Łąki Juljanta Zofja, c. G. Józefa i Urszuli z Prusimskich Dobrzyckich ch. 1741.24/XII. w Goraju -- M. Franciszek Radzewski podkomorzy pozn. i Zofja z Gurowskich Prusimska ścina obor. babka

8130 (Murowana Goślina)

1742.15/I. (dw. Spławie) Katarzyna Elżbita, c. G. Józefa Stawskiego ekon. wsi S. i Magdal. z Maciejowskich * 41.19/XI. -- Melchjor Gurowski klan gn. i V. Krystyna Skaławska kl. gn.

8131 (Murowana Goślina)

1742.24/III. Adam Zygmunt, s. G. Mikoł. Wierszyckiego ekonoma G. katol. i Anny Pudwesówny akatol. - * 23/II. -- Melchjor Gurowski klan gn. i córka jego Weronika

8132 (Murowana Goślina)

1742.18/XII. * we dw. Goślinka, Xawery Mikołaj, s. G. Piotra Jasińskiego pisarza komory skarb. król. i RP., w Międzychodzie, poses. wsi G. i Rozalji Bogusławskiej ch. 1743.15/IX. -- Rafał Gurowski sta kolski i Kat. z Nieżychowskich Tworzyjańska klanowa przemęcka

8133 (Murowana Goślina)

1744.11/IX. * w Goślince Brygida c. [G. Piotra Jasińskiego i Rozalji Bogusławskiej] G. Jasińskich, ch. 1745.2/VII. -- Ignacy Stecki ryc. malt. komand. pom. i panna Weronika Gurowska

8134 (Murowana Goślina)

1749.18/II. (dw. Maniewo) Walentyn Xaw. s. G. Adama Golkowskiego i Konstancji z Wolińskich, dzierż. tej wsi z komand. pozn., * 11. -- G. Wojc. Miłaczewski dz. Przecławic i Dorota M. matka jego dz-a Tworkowa

8135 (Murowana Goślina)

1758.19/VII. Aleksy Jakub, s. GD. Józefa Bochockiego i Konstacnji * 17., -- MG. Jan Sieblicki pos. wsi Mściszewo i MGD. Marjanna z Bonkowskich miecznikowiczowa zakroczymska

8136 (Murowana Goślina)

1749.1/VIII. Igancy Jan Nepom., s. N. Andrzeja Swiętochowskiego i Marjanny - pos-ów wsi Bolechowo * 28/VII. -- G. Weronika Gurowska klanic poznań.

8137 (Murowana Goślina)

1759.27/XI. Jadwiga Wiktroja, c. GD. Gabryela Skrzetuskiego i Ludwiki, poses. wsi Bodusewo - t. d. * X. Jan Woliński -- GD. Stanisław S. i G. V. Konastncja S.

8138 (Murowana Goślina)

1760.2/VII. Marjanna Brygitta Anna, c. G. Mikołaja Czarneckiego i Anny - * 28/VI. -- X. Paweł Chylkowski prob. tut. i JMD. Weronika Gurowska kl. pozn.

8139 (Murowana Goślina)

1762.6/I. Xawery Melchjor Adam, s. JM. Władysława Bonkowskiego i Marcjanny mieczn. zakroczym. -- J. Tadeusz Korytowski łowczy kaliski i P. Teresa Gurowska kl. pozn.

8140 (Murowana Goślina)

1764.27/XII. (Trojanowo) * Weronika Joanna, c. M. GD. Izydora Bartoszewskiego i Agnieszki poses. T. -- M. GD. Maciej Skrzebowski i MGD. Rozalja Skrzeb.

8141 (Murowana Goślina)

1765.7/VII. Marjanna Nepomucena Anna, c. MD. [M. GD. Izydora Bartoszewskiego i Agnieszki] Bartoszewskich pos. Trojanowa -- X. Chylkowski i MD. V. Rozalja Skrzebowska

8142 (Murowana Goślina)

1756.10/VIII. Anna Weronika, c. G. Mateusza Gorskiego i Kat. -- X. Chylkowski i Weronika Gurowska kl. pozn.

8143 (Murowana Goślina)

1766.26/III. Józef, s. GD. Franciszka Dziatkowskiego i Eleonory ass. -- Józef Kosmowski pos. Goślinki i G. Marjanna Swiątochowska poses. Bolechowa cerem. 13/IV.

8144 (Murowana Goślina)

1720.28/III. zginęli przy gaszeniu pożaru kl. kość. owińskich 3 ludzie m. in. G. Wojciech Brodnicki dworz. dw. Gośliń.

8145 (Murowana Goślina)

1721.12/IV. † G. Jakub Gorski sługa MD. Mikoł. Zdzychowskiego

8146 (Murowana Goślina)

1724.6/I. w poł. Goślin. † Melchjor l. 3., s. Melchjora hr. Gurowskiego chor. kalis.

8147 (Murowana Goślina)

1727.9/II. w Trojanowie dw. † Bonawentura l. 3., s. G. Stanisł. Przystanowskiego kalw. dz-a Mierzewa

8148 (Murowana Goślina)

1728.30/VI. w m. Gośl. † Marjanna dziecko l. 2., G. Franc. Ladańskiego †-go poch. 1/VII.

8149 (Murowana Goślina)

1729.25/IX. we dworze Trojanowa † G. Marjanna z Swiniarskich Sieklicka l. 90 - poch. 6/X.

8150 (Murowana Goślina)

1732.27/V. w zamku Wyszyn. † JMD. Zofja z Przymy Gurowska chorążyna kaliska, ścina kolska, po połogu 19-go poch. 31., l. 43

8151 (Murowana Goślina)

1734 22/I. we wsi Gołaszyno † G. Kaz. Jezewski pos. tej wsi l. 63. poch. 24.

8152 (Murowana Goślina)

1734.14/VI. † G. Ignacy Woliński brat rod. z X. Filipa W. tut. prob. l. 16, w szkołach S. J. w Pozn. poch. 18.

8153 (Murowana Goślina)

1736.10/VII. † w zamku Wyszyń. Bibjanna, l. 7, c. JMD. Melchjora Gurowskiego chor. kalis. poch. 15.

8154 (Murowana Goślina)

1736.22/X. we dw. Goślinki † Teresa 2 mies., c. G. Ludwika Rudnickiego dzierż. tej wsi i dóbr innych do Gośliny należ. ekonomów i Anieli z Kraszewskich

8155 (Murowana Goślina)

1737.16/IV. † G. Elżbieta Wolińska macocha prob. tut. l. 70.

8156 (Murowana Goślina)

1737.23/V. † w zamku Wyszyn. Tobjasz l. 5., s. Melchjora Gurowskiego chor. kalis. poch. 1/VI.

8157 (Murowana Goślina)

1741.29/IV. † we dw. Goślinki Melchjor s. G. Piotra Jasinskiego poch. 26.

8158 (Murowana Goślina)

1742.24/III. † w Trojanowie G. Stanisław Ossowski l. 70 poch. 27.

8159 (Murowana Goślina)

1742.21/V. † w pałacu Gośl. Ludwika l. 5., c. G. Mikoł. Wierszyckiego ekon. G., poch. 23.

8160 (Murowana Goślina)

1742.10/VI. † w probostwie Św. Ducha w Obornikach Fabjan Jezewski ochrzcz. tu 1734.6/II. s. †-go G. Kaz. J. i Marjanny z Szawelskich poch. 12.

8161 (Murowana Goślina)

1744.2/V. † we dworze w Białężynie, MD. Franciszek Garczyński chorążyc pozn. l. 60

8162 (Murowana Goślina)

1744.2/VIII. † we dw. w Trojanowie G. Barbara z Kossowskich Sieklicka dzierżawczyni tej wsi, l. 60., poch. 28.

8163 (Murowana Goślina)

1747.24/VII. † podróżny G. Jan Michałowski poch. 27.

8164 (Murowana Goślina)

1748.18/I. † w prob. Św. Ducha w Obornikach G. Wacław Jeżewski poch. 21.

8165 (Murowana Goślina)

1748.15/VIII. † Rozalja, c. G. Adama Golkowskiego i Konstancji z Wolińskich, dzierżawców Maniewa ... poch. 19.

8166 (Murowana Goślina)

1750.10/XII. † w prob. Św. Ducha w Oborn. G. V. Joanna Jeżewska l. 20 poch. 13.

8167 (Murowana Goślina)

1752.0/III. † we dw. Trojanowo GV. Apolinara Szczepańska l. 80

8168 (Murowana Goślina)

1752.20/IV. † G. Anna Ulatoska mendicans, mieszk. w G., l. 60

8169 (Murowana Goślina)

1754.13/I. † VRD. Filip Waliński kanonik warszawski, dziekan Fary Rogoź., prob. G. poch. 17.

8170 (Murowana Goślina)

1755.4/IV. poch. GV. Baranowska z dworu l. 71

8171 (Murowana Goślina)

1750.2/VIII. † J. Melchjor Gurowski klan pozn., l. 70, poch. tu

8172 (Murowana Goślina)

1758.30/II. † And. Domanski Nob. we dw. Goślinki l. ok. 80 poch. 4.

8173 (Murowana Goślina)

1762.27/XI. u karmelitów pozn. poch. G. Barbarę z Gurowskich Czaplicką

8174 (Murowana Goślina)

1760.24/III. † MGD. Stanisław Skrzetuski l. 38, w folw. Bodusewo poch. 27.

8175 (Murowana Goślina)

1760.13/V. † MGD. Józef Skrzetuski l. 40, poch. 14.

8176 (Murowana Goślina)

1760.26/X. † JM. klanka Genowefa Gurowska l. 33, poch. 30.

8177 (Murowana Goślina)

1763.28/III. † GD. Michał Domoracki l. ok. 40, poch. 30.

8178 (Murowana Goślina)

1763.25/XII. † G. Franciszka Grzyowska V. l. 59 poch. 28.

8179 (Murowana Goślina)

1764.21/I. † G. Wawrzyniec Gołembiowski w Mociszewie, l. ok. 60 poch. 23.

8180 (Murowana Goślina)

1765.3/X. † G. Piotr Jasinski pos. Goślinki poch. 21.

8181 (Murowana Goślina)

1766.5/VII. † Józef, s. G. Franciszka Dziatkowskiego i Eleonory 16 tyg.

8182 (Murowana Goślina)

1714.22/VIII. JM. Melchjor hr. z Gurowa Gurowski sta kościański x Zofja z Przymy Gruszczyńska klanowa kaliska, ścina kolska

8183 (Murowana Goślina)

1736.11/XI. G. Władysław Bornikowski x Miarjanna Jeżewska wd., dzierż. wsi Gołaszyna -- M. Melchjor Gurowski chorąży kaliski i Jan Gurowski sta obornicki

8184 (Murowana Goślina)

1739.5/X. M. D. Mikołaj Malczewski podsędek zs. poznań. x JV. Franciszka Gruszczyńska klanka kaliska -- JM. Ludwik Szołdrski wda inorosław. GWP. i Maciej Mycielski klan poznański

8185 (Murowana Goślina)

1740.2/X. G. Adam Zburzyński wd. x G. Anna Bronikowska przed tym luter. teraz przez prob. tut. nawrócona, on ekonom dworu w Skokach

8186 (Murowana Goślina)

1746.25/X. G. Adam Golkoski dzierż. stwa moscin. pos. x V. G. Konstancja Wolińska rodz. siostra prob.

8187 (Murowana Goślina)

1748.15/XI. J. Melchjor hr. z Gurowa Gurowski klan kaliski, sta kolski, x Katarzyna z Przerębskich Trypolska podkomorzyna kijowska dziedziczka wsi Miedzicza, oboje wdowcy -- M. Adam Krosnowski stolnik wendeński, Ant. Derszniak cześnik chęciński

8188 (Murowana Goślina)

1750.27/IV. N. Maciej Pawłowski ekonom Trojanowa x honor. Jadwiga wd. z m. G. -- św. nieszl.

8189 (Murowana Goślina)

1752.31/I. G. Antoni Dembiński x V. Franciszka Jezewska -- G. Józef i Łukasz Goreccy bracia, Adam Golkowski Wład. Bronowski

8190 (Murowana Goślina)

1756.17/II. GD. Ignacy Świętochowski x G. Febronja Konarska -- J. Melchjor Gurowski klan pozn., G. Piotr Jasiński pos. cz Gośliny

8191 (Murowana Goślina)

1757.17/XI. M. Gabryel Skrzetuski x Ludwka Morawska -- G. Ignacy Molecki ekonom Goślin., Joachim Łoszyński Nobilium

8192 (Murowana Goślina)

1763.7/V. M. Maciej Potocki x JV. Teresa Gurowska klanka poznańska -- P. Bartłomiej Stecki komend. pozn. M. Kaz. Potocki

8193 (Murowana Goślina)

1770.12/II. Sław. Marcin Pruski neofita z m. Chwaliszewa x Kat. Jawroska

8194 (Murowana Goślina)

1775.6/I. Andrzej Melchjor, s. G. Wojc. Morawskiego i Łucji - * 12/XI. -- chrz. nieszl., ass. przy cerem.: G. Melchjor Chelkowski tenut. i G. Elżb. Strońska z dw. Gośliń.

8195 (Murowana Goślina)

1775.28/V. Władysław Melchjor Józef s. GD. Józefa Korytowskiego pos-a Starczanowa i Józefaty - * 26/VI. -- JRD. Melchjor Gurowski prob. kat. gn. kanon. pozn. i JMD. Weronika Gurowska kl. pozn.

8196 (Murowana Goślina)

1775.11/VIII. (Goślinko) Zuzanna Elżb. c. G. Franc. Lutomskiego i Juljanny pos. (?) tej wsi -- GD. And. Swiętochowski (pos.) Bolechowa i GD. Lutomska

8197 (Murowana Goślina)

1776.5/III. Maciej Józef, s. G. Aleksandra Jarzyny i Reginy, * ultima Februaris -- chrz. nieszl.

8198 (Murowana Goślina)

1776.4/V. Melchjor, s. G. Antoniego Kełpińskiego i Franciszki - * 75.20/VII. -- MD. Franciszek Michalski komisarz i prezyd. dworu i GD. Agn. Prusimska c. sty ...

8199 (Murowana Goślina)

1777.9/I. (z dw. Trojanow.) Stanisław Teodor, s. G. Anton. Żyzdalskiego (?) i Anny - * 15/X. -- GD. Stanisław Przyłuski i GD. Justyna Daleszyńska v.

8200 (Murowana Goślina)

1777.23/XI. (Głęboczek) Karol Leonard s. G. Jana Przezdzieckiego i Deograty * 12., -- D. Franc. Michalski i GMD. Marjanna Swiętochowska ż. poses. Bolechowa

8201 (Murowana Goślina)

1777.22/XII. (z folw. dwor.) Wiktorja c. GD. Anton. Kiełpińskiego ekonoma i Franciszki, t. d. * -- chrz. nieszl.

8202 (Murowana Goślina)

1779.15/IV. Franciszek Berengarjusz s. G. Antoniego Kiełpińskiego ekonoma i Franciszki, * 2/IV. -- GD. Ludwik Chelkowski major artyl. kor. i JD. Honorata Miłaczewska szambelan kor.

8203 (Murowana Goślina)

1779.26/XI. (Trojanowo) Katarzyna Barbara, c. G. Jakuba Nieżychowskiego pos. wsi T. i G. Teresy - * 24. -- G. Marjanna Chelkowska

8204 (Murowana Goślina)

1781.19/XI. Petronella Weronika, c. G. Anton. Kiełpińskiego pos. pos. folw. Nowe Papiernia, i Franciszki - * 20/X. -- ass. X. Melchjor Gurowski prob. i ofic. gen. gn., kan. pozn. i G. Franciszka Logowa pos.-a Gośliny

8205 (Murowana Goślina)

1782.7/IV. (Piła) Franciszek Wojc. s. N. Aleks. Jarzyny ekonoma i Reginy, * 2/VI. -- N. Józef Iwanowski dworz. i G. Franciszka Logowa, tenut. dóbr Goślin.

8206 (Murowana Goślina)

1782.3/XI. (Dw. Goślin) Franciszek Djonizy, s. N. Józefa Iwanowskiego i Konstancji - * 8/X. -- G. Paweł Loga stud. i G. Anna Marczyńska V. ass. G. Ludwik Chełkowski major artyl. kor. i M. Honorata Miłaczewska z Tworkowa, szambel. król.

8207 (Murowana Goślina)

1783.9/VII. (folw. Bodusewo) Józef Jakub, s. G. Jana Jaraczewskiego pos. Bodusewa i G. Rozalji * 7/VII. -- G. Józef Loga pos. Gośliny i G. Emerencjanna Logowa babka dziecka

8208 (Murowana Goślina)

1783.26/XI. (folw. G.) Onufry Józefat, s. G. Józefa Logi pos. d. G. Franciszki - * t. d. -- G. Józef Iwanowski i G. Rozalja Jaraczewska

8209 (Murowana Goślina)

1784.4/I. (Dw. Trojanowski) Aniela Kornelja Juljanna Dorota, (z w. 1783.3/IV.) c. JM. Stanisł. Gątkowskiego pisarzewicza pozn. i Estery z Pawłowskich pos. wsi T. -- Samuel Fux kupiec pozn. akatolik G. Dorota Brzychwiąka v. z Pozn.

8210 (Murowana Goślina)

1784.13/VI. (Trojanowo) Jan Wilhelm Feliks, s. M. Stanisł. i Estery z Pawłowskich Gątkowskich pisarzewiczów pozn. * 27/V. -- G. Józef Wielowieyski, G. Rozalja Jaraczewska pos. Bodusewa

8211 (Murowana Goślina)

1784.28/VIII. Antoni Augustyn s. G. Jana Szawelskiego i G. Petronelli z Raczyńskich, * 25/VIII. -- G. Witalis Siemiątkowski pos. Goślinki i G. ż. jego Marjanna

8212 (Murowana Goślina)

1785.2/I. Melchjor (Dw. Trojanowo) s. G. And. Skrzetudzkiego ekonoma i Marjanny, * 28/XII. -- G. Antoni Jaraczewski mł. i M. Estera z Pawłowskich Gątkowska pisarzewiczowa pozn. Trojanowa poses.

8213 (Murowana Goślina)

1786.15/III. (Dw. M. Goślina) Józef Antoni, s. GD. Witalisa Siemiątkowskiego pos. tej wsi i Marjanny z w. 1785.13/VII. w Targ. Górce - wtedy chrz. -- G. Franc. Zbyszewski i G. Anastazja matka jego ass.: Gurowski M. W. X. L. i Anna z Dział. ż. jego

8214 (Murowana Goślina)

1786.5/X. (Dw. G.) Marjanna Józefina * */IX. c. G. Józefa Iwanowskiego dworz. i Konstancji -- JD. Ludwik Chełkowski major artyl. kor. G. Anna Marczyńska V. z folw. Przepodowice

8215 (Murowana Goślina)

1787.20/II. Konstanty Maciej s. G. Józefa Logi poses. i Franciszki * t. d. -- X. Ludwik Loga kanonik łowicki i G. Emerencjanna Logowa poses. Trojanowa

8216 (Murowana Goślina)

1789.16/VIII. (Dw. G.) Ludwika Zuzanna, c. G. Józefa Iwanowskiego dworz. i Konstancji * 13. -- G. Elżbieta Marczyńska z dw. Trojanowa. -- cerem. ass. X. Niemojewski kanon. włocławski i pozn. i Rozalja Gurowska kl. kalis. virgo

8217 (Murowana Goślina)

1789.28/IX. (Przependowo) Michał Mikołaj, s. G. Jakuba Pomianowskiego pos. tej wsi i Ewy - * 10. -- JM. Stanisław Kurzewski wojski pozn. pos. G. i G. Konstancja Iwanowska z dw. G.

8218 (Murowana Goślina)

1791.11/I. (Dw. G.) Melchjor, s. G. Józefa Iwanowskiego Gedref... i Konstancji z Marczyńskich * 2/I. -- X. Melchjor Gurowski prob. archikatedral. i of. gen. gn. kan. pozn. prob. kaliski, kan. św. St. i Honorata Głębocka podpor. w. k.

8219 (Murowana Goślina)

1791.19/II. (folw. Bodusewo) cerem. Antonina Franciszka, c. J. Witalisa Siemiątkowskiego chorążego i Marjanny zw. 1790.9/IV. -- G. Filip S. i Franc. Zbyszewska, ass: X. Melchjor Gurowski i Honorata Głębocka

8220 (Murowana Goślina)

1791.2/IV. (Przependowo) Wikotr Kazimierz, s. G. Jakuba Pomianowskiego i Ewy - * 25/II. -- J. Ludwik Chelkowski major artyl. kor. i panna P. z dw. G.

8221 (Murowana Goślina)

1791.3/VII. (Bodusewo) Piotr Paweł s. [G. Jakuba Pomianowskiego i Ewy] Siemiątkowskich * 30/VI. -- chrz. nieszl.

8222 (Murowana Goślina)

1791.6/IX. Michał, s. N. Aleksandra Jarzyny prefekta lasów i Elżbiety * 3. -- G. Józef Raszewski pos. G. i G. Agnieszka Neymanowna V.

8223 (Murowana Goślina)

1792.5/VIII. (Sikorce) Ignacy Dominik s. G. Aleks. Jarzyny i Elżbiety * 27/VII. -- chrz. nieszl.

8224 (Murowana Goślina)

1792.17/IX. (Dw. G.) Melchjor s. J. Hilarego Podgórskiego podkomorz. JKMci i Józefaty -- ass. Melchior Gurowski prob. kat. gn. i Marjana z Sapiehów Dąmbska w. b.- k.

8225 (Murowana Goślina)

1793.26/I. (z dw. G.) Saba Mikoł. s. G. Józefa Iwanowskiego i Konstancji - * 5/XII., -- X. Ludwik Loga archidjakon kujejowski kanonik łowicki i Św. Grzeg. gn. -- Matka jego Emerencjanna L. pos-a wsi Trojanowa

8226 (Murowana Goślina)

1794.28/VI. (Trojanowo) Piotr Paweł * 26., s. G. D. Wawrzyńca Logi i Juljanny -- G. Walentyn Zbijewski starościc i G. konstancja Iwanowska z Dw. Gośliny

8227 (Murowana Goślina)

1772.9/XI. † (z m.) Wojciech Gabryel s. G. Wocj. Morawskiego i Lucji 33 tyg.

8228 (Murowana Goślina)

1773.5/XI. poch. Marjanna, c. G. Wojc. Morawskiego i Lucji - † 31/X. (G.)

8229 (Murowana Goślina)

1773.17/XII. poch. (G.) G. Roża Gołębieska wd. l. 71. † 15.

8230 (Murowana Goślina)

1774.4/I. poch. PM. Ignacy Tomicki wojski gnieźń. u bernard. pozn. † tu w m. G. nagle 1773.28/XII.

8231 (Murowana Goślina)

1775.//VI. † w m. Gośl. Gen. Wojciech Morawski nob., l. 50

8232 (Murowana Goślina)

1775.29/VII. † w G. Józef, s. G. Aleks. Jarzyny i Reginy

8233 (Murowana Goślina)

1776.24/VIII. (Bodusewo) † GD. Łukasz Gliszczyński poch. reform. pozn.

8234 (Murowana Goślina)

1777.13/I. poch. w Pozn. u S. J. JMD. Weronika Krystyna Gurowska v. l. 61, † 10. Serce klanki poch. w G.

8235 (Murowana Goślina)

1777.23/XII. † w m. Wiktorji, c. GD. Anton. Kełpińskiego ekonoma G. i Francsizki

8236 (Murowana Goślina)

1778.2/V. w domu kościel. G. Melchjor Chelkowski tenut. pleban. l. 57 poch. 4.

8237 (Murowana Goślina)

1778.1/XI. (offic. Humer) † Michał s. G. Tad. Woyicz'a tenut. pól tych i Jadwigi z Trzcińskich W. 6 tyg. poch. 3.

8238 (Murowana Goślina)

1779.26/III. † (w G.) G. Kat. Manicka Nob. l. ok. 60

8239 (Murowana Goślina)

1779.6/IX. (trojanowo) † Jan Nep. s. GD. Jakuba Nieżychowskiego i Teresy, 1 rok

8240 (Murowana Goślina)

1781.31/VIII. † w domu kościel. G. Anna Jeziorkowska v. l. 50

8241 (Murowana Goślina)

1782.24/III. † Franciszka, ochrzcz. z w. przed 4 dniami, c. G. Jana Jaraczewskiego pos. Bodusewa i G. Rozalji Logów

8242 (Murowana Goślina)

1783.10/III. (folw. G.) † Teofila c. G. Józefa Logi pos. G. i Franciszki l. 2.,

8243 (Murowana Goślina)

1785.6/IV. (Dw. Trojanowo) † Melchjor, 12 tyg. s. G. And. Skrzetuskiego i Marjanny ekonomów

8244 (Murowana Goślina)

1787.8/XI. (Goślinka) † G. Franciszek Lutomski pos. tej wsi l. ok. 60

8245 (Murowana Goślina)

1788.26/IX. (Dw. Trojanowski) † G. Jan Loga pos. T., l. 82, poch. 3.

8246 (Murowana Goślina)

1788.5/XI. (Dw. G.) † JM. Elenora Kurzewska, ż. Stanisława K. ... woj. pozn. posesora Gośl.

8247 (Murowana Goślina)

1790.10/XII. w Pozn. † JM. Aleksander Gurowski podkomorzy gn. kaw. św. Aleks. l. 71 poch. tu

8248 (Murowana Goślina)

1772.4/II. M. Franc. Xaw. Miłaczewski x Honorata Lutomska podstolanka -- MD. Tomasz Rokosowski, Józef Objezierski

8249 (Murowana Goślina)

1772.14/X. J. Walentyn Kąsinowski ścic powidzki x M. Felicjana Raczyńska -- J. Ludiwk Chelkowski oboźny wojewodztw wlkopol., Franc. L., And. Swiętochowski

8250 (Murowana Goślina)

1773.22/VIII. G. Aleks. Jarzyna x Regina Wączowa wd. -- G. And. Swiętochowski, Stanisław Lutomski

8251 (Murowana Goślina)

1773.25/XI. N. Jakub Smiełowski x G. Rozalja Gliszczyńska -- G. Aleks. Jarzyna, Mateusz Gorski

8252 (Murowana Goślina)

1774.12/III. G. Wojc. Szomański x GV. Apolonja Bustramowna -- Bartłom. Stecki ryc. malt. i GD. Xaw. Miłaczewski

8253 (Murowana Goślina)

1774.28/V. Michał Janiszewski x V. Justyna Iwińska Nob. -- św. nieszl.

8254 (Murowana Goślina)

1777.28/I. G. D. Jakub Korytowski x GD. Agnieszka Prusimska ścianka grabowska -- X. Józef K. sędzia surrog. pow. i X. Paweł Chelkowski prob. tut.

8255 (Murowana Goślina)

1782.2/I. N. Józef Iwanowski x V. Konstancja Marczyńska -- G. Józef Loga tenut. G. G. Wojc. Jaraczewski tenut. Bodusew.

8256 (Murowana Goślina)

1791.30/IV. G. Jakub Izbiński ryc. wojsk. narod. (kaw. narod.) mł. x V. Elżb. Marczyńska -- G. Wawrzyniec Loga, Jan Loga

8257 (Niechłód)

1765.2/IX. August Ignacy s. GM. Zygmunta Mieżycjowskiego i Jadwigi -- X. August na Bielsku Sułkowski wda gn. i GM. Stanisław Łuba sta stawiszyński, GMD. Helena z Kottwitzów Dzierżanowska

8258 (Niechłód)

1768.28/XI. Ewa Krystyna Marjanna, Katarzyna, c. G. MD. Zygm. Nieżychowskiego i GM. Jadwigi -- GMD. Michał Sczaniecki dz. d. Gunderowskich i GMD. Marjanna, ż. ol. GMD. Mikołaja Nieżych., d. Mischoc dziedzice wdowa

8259 (Niechłód)

1769.8/X. Michał Stanisław Franc. s. GM. [G. MD. Zygm. Nieżychowskiego i GM. Jadwigi] Nieżychowskich -- GMD. Jan N., ol. Mikołaja, ol. dziedzice w Mirkowie syn i G. Stanisław Sczaniecki, s. dziedzice Gunderow., i GMD. żona Michała S. dz-a d. gunderowskich

8260 (Niechłód)

1773.10/IV. * urodz. i ochrzcz. syn MD. Zygn. Nieżychowskiego pos. N. i Jadwigi Sczanieckiej po chrzcie †

8261 (Niechłód)

1794.8/V. Ignacy Stanisław Zygmunt s. Wincentego Zbijewskiego i Ewy Nieżychowskiej -- Józef Lipski rotm. w p. z Trebaw i hr. Ludwika N.

8262 (Niechłód)

1772.15/IV. † MD. Jadwiga z Sczanieckich Nieżychowska, ż. MD. Zygmunta podpułk. w. k. i pos-a N. l. 28 poch. bernard. Wschowa

8263 (Niechłód)

1785.1/VIII. † MD. Zygmunt Nieżychowski dz. d. N. i Mieszkowskich l. 70, † w Lesznie poch. 3. Wschowa

8264 (Niechłód)

1792.18/XII. † Michał Nieżychowski dz. N. l. 23 mies. 6, ona 19 poch. Wschowa 23.

8265 (Niechłód)

1834.0/VI. And. v. Urbanowski urzęd. w N. x Rozalja Tyczyńska c. Kaz. T. urzęd. z Mierzewa. on 29, ona 19

8266 (Nowe Miasto)

1618.21/VIII. Marjanna, c. D. Wojc. Zdzychowskiego de Kubecz -- chrz. nieszl.

8267 (Nowe Miasto)

1620.16/V. Zofja, c. D. Andrzeja Skrzetuskiego i Anny -- D. Szymon Sęmpowski i D. Marjanna, c. MD. Małgorzaty Śremskiej

8268 (Nowe Miasto)

1623.18/V. Stanisław s. D. N. Naramowskiego de Komorza i D. Barbary -- N. Bieganowski i MD. Małgorzata Srzemska

8269 (Nowe Miasto)

1626.13/XII. w nieobec. proboszcza G. Maciej -- Zieliński ojciec, ochrzcił sam swego syna, z Chwalęcina matka dziecka Ewa (??)

8270 (Nowe Miasto)

1631.31/VIII. Władysław Hjacynt, s. G. Piotra Zaborowskiego i Katarzyny -- Jadwiga Skrzetuska

8271 (Nowe Miasto)

1631.31/VIII. Marjanna, c. MD. Adama Rozrażewskiego i Anny z Smogulca -- MD. Piotr Opaliński podkomorzy kaliski i Majanna z Rozdrażewa ścina powidzka

8272 (Nowe Miasto)

1631.1/XII. Anna, c. N. Wojc. Sniegockiego i Anny

8273 (Nowe Miasto)

1632.24/XI. Andrzej Jan, c. GMD. Adama Rozdrażewskiego dz-a cz. NN. i Anny z Smogulca -- GD. And. Pogorzelski i Konstancja Galczyńska

8274 (Nowe Miasto)

1633.1/I. Marjanna, c. G. Macieja Cieleckiego i Zofji -- Wardęska

8275 (Nowe Miasto)

1633.30/X. Łukasz, s. G. Jana Gałczyńskiego i Zofji ze wsi Kolnice -- X. Jan Łaskawski, prob. solecki i Konstancja siostra rodz. dziecka

8276 (Nowe Miasto)

1634.5/IV. Regina c. GD. Kaspra Cieleckiego i Jadwigi - dz-ów Szypłowa -- chrz. nieszl.

8277 (Nowe Miasto)

1634.4/X. Konstancja, c. G. Jerzego Chelkowskiego z Szypłowa i Doroty -- Tomasz Dobrzycki i Anna Mańkowska

8278 (Nowe Miasto)

1634.4/XI. * Franciszek Marcin w Żernikach, s. GDM. Adama Rozdrażewskiego i Anny Smoguleckiej -- GMD. Mikołaj S. sta nakielski i GD. Kat. Trzebińska z Rozdrażewa, stolnikowa inowrocł.

8279 (Nowe Miasto)

1636.4/III. Kaziemirz s. GMD. Adama Rozdrażewskiego i Anny ze Smogulca -- JD. Hier. Radomicki wda inowrocł. sta wschow. i GD.

8280 (Nowe Miasto)

1636.7/XI. Hjacynt, s. N. Walerjana Strzegockiego wtedy curatora GD. Stefana Kaczkowskiego w NN. i Jadwigi z Chrząstowa małż. -- GD. Anna Mieszkowska z Bielczewa

8281 (Nowe Miasto)

1637.25/III. Anna, c. G. Jerzego Chelkowskiego z Szypłowa i Doroty -- O. Hier. Borzęcki mansjonarz kość. pf. i G. Konstancja Gałćzyńska v. z Kolnic

8282 (Nowe Miasto)

1637.7/IV. Stanisław, s. GD. And. Łaszczyńskiego i Anny -- GD. Mikołaj Lubowiecki i D. Zofja Gałczyńska

8283 (Nowe Miasto)

1638.6/II. Dorota, c. GD. Jana Gałczyńskiego i Zofji -- O. Hier. Borzęcki mans. rozniec. i GD. Zofja Kałaczkowska

8284 (Nowe Miasto)

1638.25/IV. Zofja, c. G. Macieja Dameckiego sługi D. Rozdraż. i Anny chrz. nieszl.

8285 (Nowe Miasto)

1639.19/VI. Jan, s. ND. Tom. Krajewskiego i Anny - w gość. w Chociczy -- Piotr Gromocki i Anna Wardęska

8286 (Nowe Miasto)

1639.3/VII. (Kolniczki) Piotr Władysław, s. MD. Adama Rozdrażewskiego z Łaskaw i Anny -- GD. Stefan Kaczkowski administrator części Rozdraż. i GD. Jadwiga Domachowska

8287 (Nowe Miasto)

1639.26/VII. Anna Teresa c. GD. Łuk. Blińskiego i Marjanny -- X. Hier. Borzęcki GV. Kat. Grzymułtowska

8288 (Nowe Miasto)

1641.5/I. Agnieszka Eufrozyna c. D. Łuk. Blińskiego tenut. w Szypłowie i Marjanny -- Kat. Grzymułtowska

8289 (Nowe Miasto)

1641.31/I. Ignacy, s. D. Tom. Miecznikowskiego tenut. wsi Chocicza i Anny -- D. And. M. i Anna Lisowska wd.

8290 (Nowe Miasto)

1641.12/II. Maciej, s. D. Balt. Godurowskiego tenut. w Łaskawach i Zofji -- V. Kat. Damecka

8291 (Nowe Miasto)

1641.2/VIII. Ewa Marjanna c. Mac. Dameckiego i Kat. -- Szymon Sepowski i Marjanna Gułtowska

8292 (Nowe Miasto)

1641.24/XI. Krzysztof Florjan s. MD. Adama Rozdrażewskiego klana przemęc. i Anny

8293 (Nowe Miasto)

1642.21/V. Katarzyna c. D. Baltaz. Godurowskiego tenut. w Łaskawach i Zofji -- D. Jan Damecki i G. Kat. Przystanowska

8294 (Nowe Miasto)

1644.5/III. Kaz. Walentyn s. G. Łukasza Blińskiego i Marjanny -- NN. Boguch.

8295 (Nowe Miasto)

1645.30/III. Wojciech, s. GD. Wierzbińskiego i Zofii -- GD. Wojc. Starczewski

8296 (Nowe Miasto)

1645.23/IV. Wojciech, s. LN. Piotra Ossendowskiego ekon. pana przemęc. i Agnieszki -- GD. Jacek Rozdrażewski i ND. Zofja Starczewska

8297 (Nowe Miasto)

1649.10/IX. Barbara, c. Mikoł. Łaskawskiego i Elżb. -- MGD. Franc. Rozdraż. i MD. Potulicka

8298 (Nowe Miasto)

1650.3/II. Adam de Luberz s. MD. Jana Łukomskiego i Małgorzaty -- chrz. nieszl.

8299 (Nowe Miasto)

1651.18/VIII. Marjanna de Luberz, c. MD. Łukomskiego i Małgorzaty -- MD. Jan Rozdrażewski i MV. Anna Mankowska

8300 (Nowe Miasto)

1652.21/X. Elżbieta Zofja z dw. Kociczy, c. MD. Grzymskiego i Katarzyny -- MD. Samuel Sliminski z Chwalencina i MD. Kat. Rozdrażewska z Boguszyna

8301 (Nowe Miasto)

1653.20/VIII. (Szypłów) Zofja, c. D. Macieja Skrzetuckiego -- MD. Samuel Sliminski z Chwalencina MD. Kat. Rozraż. z Boguszyna

8302 (Nowe Miasto)

1659.26/VIII. Stanisław, s. G. Marcina Miłaszewskiego i Marcjanny Łukomskiej -- G. And. Włostowski i MV. Zofja Anna Rozdrażewska klanka przemęcka

8303 (Nowe Miasto)

1660.25/I. (Szypłowo) Stefan Andrzej, s. GD. Jana Drzewieckiego i Kat. Borzęckiej -- G. Melchjor Skrzetucki i GV. Elżbieta Kobelińska

8304 (Nowe Miasto)

1660.3/V. Dorota, c. G. Melchjora Siedleckiego i G. Katarzyny Rosnowskiej -- G. Melchjor Skrzetuski i G. Marcjanna Miełaczowska

8306 (Nowe Miasto)

1660.27/VII. Jan, s. GD. Jana Tomickiego i Krystyny Przystanowskiej -- Adam Rozraż. klan przem. i GV. Teofila Przystanowska

8307 (Nowe Miasto)

1663.29/IV. (Kolnice) Barbara c. GD. Melchjora Siedleckiego Kat. S. -- GD. Stanisław Rufski i G. Kat. Gurzyńska

8308 (Nowe Miasto)

1664.16/II. (Szypłowo) Adam Jan i Ewa Anna, c. GD. Bartłom. Koźmińskiego i Katarzyny -- MD. Adam Rozdraż. k. przem. i G. Sabina Sliwińska, G. Jan Trzecki i GV. Zofja Smogulecka

8309 (Nowe Miasto)

1664.31/III. Katarzyna, c. MD. Krzysztofa Grzymułtowskiego klana poznań. i Aleksandry Cecylji z Leszna -- MD. Jan Opaliński wda inowrocł. i M. Kat. Opal. wdzina kaliska

8310 (Nowe Miasto)

16633.3/V. (Boguszyn) Piotr s. GD. Jana Piotrowskiego i Katarzyny -- GD. Piotr Nieżych. i GD. Zofja Brzezińska

8311 (Nowe Miasto)

1657.18/XII. Andrzej, s. N. Piotrowskiego -- D. Wojc. Rozdraż.

8312 (Nowe Miasto)

1664.27/VII. (Boguszyn) Jan, s. G. Jana Piotrowskiego i Kat. -- G. Zofja Brzezinska

8313 (Nowe Miasto)

1664.16/XII. (Kolnice) Kaz. s. G. Stefana Pruskiego i Marjanny -- G. Samuel Sliwiński i GV. Katarzyna Kwiatkowska

8314 (Nowe Miasto)

1665.30/V. (Szypłów) Zofja Anna, c. [GD. Bartłom. i Katarzyny] G. Koźmińskich -- Anna Chelkoska

8315 (Nowe Miasto)

1666.5/XI. Wincenty, s. G. Łukasza Dameckiego poses. Szypłowa i Anny -- GD. Melchjor Skrzetuski i GD. Sabina Sliwińska

8316 (Nowe Miasto)

1666.4/XII. (Boguszyn) Andrzej, s. G. Jana Radoszewskiego i Reginy -- G. Stanisław Karwowski i GV. Anna Grabiąnka

8317 (Nowe Miasto)

1668.16/II. Barbara Dorota c. MD. Franciszka Rozdrazewskiego i MHD. Kat. R. -- MD. Jan Koł. podczaszy b.-k. i MV. Zofja Rozdrazewska klanka przemęcka

8318 (Nowe Miasto)

1669.12/V. Kat., c. G. Stefana Mroczkowskiego i G. Małgorz. -- GD. Eustachy Rozdrażewski i G. Katarz. Rozdrażewska

8319 (Nowe Miasto)

1669.20/VIII. Antoni Stanisław s. G. And. Dłużewskiego i Anny Grabianka -- M. Aleksandra Grzymułt. kalnowa pozn.

8320 (Nowe Miasto)

1670.3/III. Dorota i c. GD. Jakuba Dameckiego z Szypłowa tenut. -- GD. And. Dłużewski i N. Aleks. Grabianka

8321 (Nowe Miasto)

1670.11/X. Zofjanna, c. GD. Wojc. Wilkowskiego i Jadwigi -- GD. Adam Rozdraż. i Zofaj Rozr. z Boguszyna

8322 (Nowe Miasto)

1670.18/VIII. Anna, c. G. Adama Jackowskiego i Marjanny -- G. Melchjor Skrzetuski i G. Marjanna Jezowska

8323 (Nowe Miasto)

1670.28/X. Katarzyna, c. GD. Eustachego Rozdrażewskiego z Boguszyna i G. -- D. Adam R. klan przem. i GD. Kręska

8324 (Nowe Miasto)

1671.23/VIII. Francsizek, s. GD. Jana Rosnowskiego pos. d. Klęka i G. Zofji -- G. Damecka

8325 (Nowe Miasto)

1671.8/XI. Marcin, s. G. Adama Jackowskiego i Marjanny -- MD. Adam klan przem. i Anna Karlińska

8326 (Nowe Miasto)

1672.20/III. Marjanna, c. G. Dłużewskiego i Anny, de lapidea, -- GV. Marjanna Gorzyńska

8327 (Nowe Miasto)

1673.7/II. (Szypłów) Stanisł. s. G. Melchjora Skrzetuskiego i Zofji -- G. Stefan Mroczkowski i G. Helena Zawadzka

8328 (Nowe Miasto)

1673.8/II. (Kolnice) Wojciech, s. MD. Adama Jackowskiego i Marjanny -- G. Stefan Mroczkowski i Ewa Mirzinska

8329 (Nowe Miasto)

1673.21/V. Anna, c. G. Dłużewskiego i Anny de lapidea -- G. Anna Witkoska

8330 (Nowe Miasto)

1673 m. 24/VIII. a 1/X. Aleksander, s. GD. Jana Rosnowskiego i Zofji -- M. Adam Rozdraż. klan przemęcki i G. Regina Rozdraż.

8331 (Nowe Miasto)

1674.11/II. Walentyn, s. G. Wład. Snicińskiego i Jadwigi -- G. Jan Rosnoski

8332 (Nowe Miasto)

1675.28/I. Ewa, c. G. Adama Jackowskiego i Marjanny -- Jan Biernacki i Ewa Mierzyńska

8333 (Nowe Miasto)

1675.18/VIII. Jacek Franc. s. GD. Wojc. Łaskawskiego tenut. Szypłowa i G. Doroty -- MD. Adam Rozdraż. z ż. Reginą Cecylją R.

8334 (Nowe Miasto)

1675.8/IX. Jadwiga, c. N. Kaz. Dąbrowskiego sługi Franc. Rozraż. z Klęki i Anny -- D. Samuel Sliwiński i Jadwiga Snicińska

8335 (Nowe Miasto)

1676.6/XII. Mikołaj, s. N. Jana i Reginy Jackowskich z Kolniczek -- GD. Rosnowski z N. Mierzewską

8336 (Nowe Miasto)

1677.8/XII. (Szypłow) Mikołaj, s. G. Wojc. Łaskawskiego i Doroty -- G. Stanisław Skrzydlewski i G. Anna Rosnowska

8337 (Nowe Miasto)

1677.11/XII. Tomasz, s. G. Macieja Łaskawskiego i Konstancji (z Szypłowa) -- G. Mikoł. Skrzydlewski i GD. Helena Rozdraż.

8338 (Nowe Miasto)

1679.5/XI. Barbara, c. G. Wład. Kolnickiego i ... z Szypłowa -- G. Zawacki i G. Regina Rozrażewska

8339 (Nowe Miasto)

1680.4/II. Antoni Chryzostom s. G. Łukomskiego i Reginy, -- G. Wojc. Cywiński i Marjanna Tomaszewska

8340 (Nowe Miasto)

1681.3/IV. (Szypłów) Antoni s. GD. Mac. Skrzetuskiego i Anny -- GD. Stefan Grochowicki Franciszka Gurowska babka

8341 (Nowe Miasto)

1682. Walentyn, s. GD. Chryzostoma Łukomskiego i Reginy -- G. Piotr Płaczkowski

8342 (Nowe Miasto)

1682.4/X. Franciszek, s. G. Jana Rzemiechowskiego i Elżb. -- G. Dorota Skrzydlewska

8343 (Nowe Miasto)

1683.28/XI. Andrzej, s. G. Zygm. i Anny Imiałkowskich ze wsi Klęki -- MGD. Stanisław Grabski klan rogoz. i D. Joanna Trzebicka babka dziecka

8344 (Nowe Miasto)

1684.15/I. Dorota, c. N. Piotra Wierzchowskiego i Jadwigi -- G. Wojciech Cywiński i Nob. Aleks. Miedzychowska

8345 (Nowe Miasto)

1685.17/III. Marjanna, c. G. Krzysztofa Rozrażewskiego i Anny - tenut. w Wolicy Pustej -- GD. Stanisław Mieszkowski GD. Elżb. Czyżewska

8346 (Nowe Miasto)

1685.7/X. Franciszka Teresa, c. GD. Macieja Skrzetuskiego i Anny (z Szypłowa) -- GD. Wojc. Cywiński i G. Anna Zawacka

8347 (Nowe Miasto)

1686.12/V. Anna, c. GD. Krzysztofa i Anny Rozrażewskich w dw. Szypłowo -- GD. Stanisła. Gostkowski i D. Anna Zawadzka

8348 (Nowe Miasto)

1687.28/V. Marjanna c. Jana i Elżbiety Rzemiechowskiech z NM. -- JM. Dorota Grabska klanowa rog.

8349 (Nowe Miasto)

1688.4/I. Barbara Kat. c. GMD. Krzysztofa Rozrażewskiego i Andrzej z Szypłowa -- GD. Wojc. Cywiński i Kat. Czaplicka

8350 (Nowe Miasto)

1688.14/IV. Wojciech s. GD. Mac. Skrzetuskiego i Anny -- GD. Wojciech Choynicki i GD. Anna Cywińska

7351 (Nowe Miasto)

1688.1/VIII. Anna, c. G. Jana i Marjanny Jabłońskich -- Elżb. Rzemiechowa obywat. NM.

8352 (Nowe Miasto)

1690.12/III. Marjanna, c. G. Stanisł. Lisieckiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

8353 (Nowe Miasto)

1692.1/I. Melchjor, s. G. Jana i Anny Bielskich -- chrz. nieszl.

8354 (Nowe Miasto)

1692.25/II. Barbara, c. G. Jana Niedzwieckiego podstarość. i Zofji -- G. Zofja Rossowska

8355 (Nowe Miasto)

1692.2/VI. Dorota Petronella c. MG. Anrzeja i MG. Anny Błeszyńskich -- J. Dorota i J. Stanisław Grabski klan rogoziń., małż.

8356 (Nowe Miasto)

1695.25/VI. Antoni Alojzy s. M. And. Błeszyńskiego i Anny -- MD. Franciszek Grabski i G. Zofja Bronikowska

8357 (Nowe Miasto)

1695.2/X. Marjanna Helena c. G. Jana Bronikowskiego i Anny -- GD. Franc. Grabski i G. Zofja Bronikowska

8358 (Nowe Miasto)

1697.29/IV. Adam Stanisław s. MGD. Franc. Grabskiego i G. Heleny -- chrz. nieszl.

8359 (Nowe Miasto)

1698.13/VII. Piotr Franc. s. M. Franc. Grabskiego i Heleny Bronikowskiej -- X. Franc. G. ojciec S. J. i M. Kat. Radolińska

8360 (Nowe Miasto)

1700.13/IV. Anna Ludwika, c. GD. [M. Franc. Grabskiego i Heleny Bronikowskiej] Grabskich -- G. Jan Franc. Bronikowski i G. Anna Tomicka

8361 (Nowe Miasto)

1704.3/IV. Marjanna, c. G. Macieja Skrzetuskiego i G. Doroty -- G. Jan Gliniecki i G. Anna Zawacka

8362 (Nowe Miasto)

1708.5/II. Ludwika, c. G. Łuk. Słodeckiego i Doroty -- G. Michał Malachowski i GV. Barb. Rozdraż. z Szypłowa

8363 (Nowe Miasto)

1708.21/IX. Elżbieta Helena c. G. Skowrońskiego -- MG. Franc. Grabska

8364 (Nowe Miasto)

1708.28/X. Rafał Antoni s. G. Michała Malachowsk. i Marjanny Rozrażewskiej -- GD. Swięcicki i G. Helena Grabska (Szypłów)

8365 (Nowe Miasto)

1708.9/XII. Małgorzata Barbara, (z Chociczy) c. G. Łuk. Berezynskiego i Zofji -- G. Helena Grabska

8366 (Nowe Miasto)

1712.5/V. Antoni, s. G. Marcina Smolińskiego i Marjanny - rezyd. we wsi Łaskawy -- GD. Wojc. Bojanowski i GD. Helena Grabska

8367 (Nowe Miasto)

1712.19/XII. Katarzyna, c. GD. Adama Pierzchlińskiego tenut. Szypłowa -- G. Rafał Malechowski

8368 (Nowe Miasto)

1717.15/IV. Wojciech Antoni s. G. Franc. Szafrańskiego tenut. Szypłowa i G. Teresy -- GD. Józef Rokoszewski z Konarskiego i Jadwiga Malachowska

8369 (Nowe Miasto)

1717.30/VII. (N. M.) Paweł Antoni, s. N. Jana Krusińskiego i Zofji Zielińskiej -- GV. Kat. Z. siostra

8370 (Nowe Miasto)

1720.19/V. (Szypłowo) Stanisław Antoni, s. G. Franc. Szawrońskiego i G. Teresy -- G. Walerjan Reut. G. Anna ż. jego

8371 (Nowe Miasto)

1622.19/VI. N. Jan Pietrzykowski x Zofja -- Wojc. Twardowski i Małg. Wardęcka

8372 (Nowe Miasto)

1621.9/II. N. Maciej Damecki x Anna Slawinska wd. po N. Trzesznenskim -- N. Piotr Zaborowski i Jan Krz...wowski

8373 (Nowe Miasto)

1641.28/VII. GD. Bonawentura Węgierski pisarz zs. wieluń. sekret. JKMci, wdowiec x GV. Kat. Rozdrażewska c. o. Wojc. i Elżbiety z Pierzchna -- GD. Krzysztof R. podstoli pozn. Hjeronim Maniecki podsędek pozn.

8374 (Nowe Miasto)

1676.2/VII. G. Kaz. Ostrowski x Kat. Gajewnicka -- MD. Franc. Rozdrażewski i klan przemęcki i Adam Rozdraż.

8375 (Nowe Miasto)

1683.2/III. G. Hieronim Jemiałkowski x Anna Trzebińska -- G. Chryzostom Dobrzycki, Stefan Grochowicki

8376 (Nowe Miasto)

1686.28/I. G. Jakub Dzierżanowski x GV. Krystyna Tomicka -- MD. Piotr Opaleński wda łęczycki, GWP., Stan. Grabski klan rogoz. Samuel T. i Wojciech Cywiński

8377 (Nowe Miasto)

1688.1/VI. GD. Wojciech Choiński x G. Teresa Skrzetuska -- GD. Wojc. Cywiński, Zawacki, Maciej S.

8378 (Nowe Miasto)

1694. JMD. Maciej Gembicki kl. łęczycki x JMD. Dorota Grabska

8379 (Nowe Miasto)

1695.4/V. MGD. Maciej Lubstowski x G. Anna Grabska -- GD. Franc. G. Trzebuchowski

8380 (Nowe Miasto)

1713.26/II. G. Maciej Zieliński x G. Ewa Walicka wd. z Żerkowa -- G. Paszkowski i G. Maichał Milonski

8381 (Nowe Miasto)

1716.9/II. G. Jan Krusiński nob. x G. Zofja Zielińska K. -- G. Maciej Skrzetuski

8382 (Nowe Miasto)

1672.14/II. † G. Łukasz Damecki z Szypłowa

8383 (Nowe Miasto)

1674.1/X. † poch. N. Gniazdowski zginął wskutek wypadku utonął

8384 (Nowe Miasto)

1674.18/X. † NV. Konstancjana Czapska l. ok. 8

8385 (Nowe Miasto)

1674.21/X. † JM. Adam Rozrażewski klan przemętski

8386 (Nowe Miasto)

1675.11/III. † Marjanna, c. N. Biernackiego l. 4

8387 (Nowe Miasto)

1675.25/XII. † N. Katarzyna Gorska ze wsi Łaskawy

8388 (Nowe Miasto)

1676.6/VIII. † G. Stanisław Zbierski

8389 (Nowe Miasto)

1678.18/X. † Michał dziecko Adama Rozdrażewskiego z Szypłowa

8390 (Nowe Miasto)

1679.17/IX. † MD. Franc. Rozdrażewski w m. Zdunach klan przemęcki

8391 (Nowe Miasto)

1682.13/IV. † dziecko 1 tydz. GD. Grochowickiego

8392 (Nowe Miasto)

1684.3/I. † G. Marjanna Karwowska

8393 (Nowe Miasto)

1692.24/III. † GD. Daniel Rucki miles poch. 10/IV.

8394 (Nowe Miasto)

1692.5/VI. † G. Doorta Bielska

8395 (Nowe Miasto)

1693.6/X. † M. Stanisław Grabski

8396 (Nowe Miasto)

1693.1/XII. † M. Wojc. Skrzetuski

8397 (Nowe Miasto)

1696.0/IV. † córka MD. Błeszyńskiego

8398 (Nowe Miasto)

1603.22/IX. zastrzelił się sam G. Franciszek Kozłowski

8399 (Nowe Miasto)

1707.20/III. † MD. Anna Zdąnowska paraliż poch. 23.

8400 (Nowe Miasto)

1710. w Szypłowie † † na zarazę G. Malachowski ż. jego Marjanna Rozrażewska i siostra Barbara Rozraż. i Antoni Błeszyński, G. Anna Trzeskowska, G. Skowrońska i jej córka Anna

8401 (Nowe Miasto)

1710. † G. Maciej Skrzetuski dziedzic

8402 (Nowe Miasto)

1713.29/III. † Katarz. córeczka G. Pioerzchlińsk. z Szypłowa

8403 (Nowe Miasto)

1714.6/II. † G. Dominik Zbijewski ze Srocka przybył tu dla kuracji 15 lat, stud. pozn.

8404 (Nowe Miasto)

1715.13/II. † G. Jan Zdański tenut. Szypł. części Skrzetuskiego

8405 (Nowe Miasto)

1715.18/IV. poch. G. Anna Rogalińska ze Smolnic 14 tyg., † w Skoraczewie. Przywiózł ciało GD. Kołakowicz z ż.

8406 (Nowe Miasto)

1715.8/XI. G. Zofja Leśniewska po odjazdzie z naszego Gogolewa do innego Gogolewa k. Rawicza † tamże sparaliżowana ta wróciła do siostry G. Heleny Grabskiej i tu †

8407 (Nowe Miasto)

1716.5/VIII. † Antoni Mysłowski Nob., 24 tyg. chorował w Skoraczewie

8408 (Nowe Miasto)

1718.26/VIII. poch. G. Teofila Łukoska z Kujaw przybyła leczyć kołtun od lat 3

8409 (Nowe Miasto)

1719.30/III. † w Wolicy córka Wilamowskiego im. Marjannie l. 1 1/2

8410 (Nowe Miasto)

1724.20/X. Franciszek, s. G. Jana Sikorskiego i Marjanny ze wsi Chocicza -- MGD. Ant. Bojanowski podstoli poznań. i MGD. Kat. Grabska z Radomickich

8411 (Nowe Miasto)

1727.7/VI. Małgorzata, c. NGD. Anton. Sikorskiego ekonoma i G. Marjanny -- GD. Stanisł. Grabski stolnikowicz bracł., dz. NM. i Zofja z Radomickich Modlibowska kl. pozn.

8412 (Nowe Miasto)

1728.13/IX. Teresa Franciszka c. NGD. Stanisława Pawłowskiego tenut. Szypłowa i GD. Marjanny -- GD. Paweł Zawadzki i GD. Konstancja Zagórska

8413 (Nowe Miasto)

1728.4/XI. Jadwiga Teresa c. MGD. Stanisława z Grabu Grabskiego stolnikowicza bracław. i Kat. z Radomicka klanki pozn. Władysław R.. klan pozn. i Joanna G. z Cerekwicy

8414 (Nowe Miasto)

1729.16/III. Regina Katarz. c. GD. Stanisława Rudzkiego i MGD. Jadwigi -- GD. Jan Włostowski z Łaskaw i GD. Konstancja Zagórska z Kruczywa

8415 (Nowe Miasto)

1729.25/III. (Szypłowo) Marjanna, c. N. Kaz. Laskowskiego i Agnieszki -- NGD. Rafał Malechow. i GD. Zofja Strachowska V. z Chwalęcian

8416 (Nowe Miasto)

1729.10/VIII. Wawrzyniec Antoni, s. NGD. Stanisł. Maciejewskiego i Kat. ekonomów Wolicy -- Stan. Grabski i Marjanna Radom. wdzianka pozn.

8417 (Nowe Miasto)

1730.7/II. Józef Karol s. MG. Rafała Malechowskiego de Szypłowa i Anny -- G. Paweł Zawacki G. Konst. Pierzchlińska

8418 (Nowe Miasto)

1730.19/VII. Jan Hieronim. s. MG. [GD. Stanisława i MGD. Jadwigi] Rudzkiech tenut. z Boguszyna -- MG. Anna Łupińska ze wsi Lubrze

8419 (Nowe Miasto)

1731 (przypięta pod tym rokiem kartka) 7/X. Jadwiga Anna, c. [MG. Rafała Malechowskiego de Szypłowa i Anny] MGD. Malechowskich -- MGD. Strzyski i MGD. Ludwika Bojanowska

8420 (Nowe Miasto)

1732.18/IV. Antoni Wojciech Ignacy, s. JM. Stanisława z Grabu Grabskiego stolnikowicza bracł., dz-a NM. i Kat. z Radomicka -- Piotr G. i Ludwika z Gajewskich R. wdzina poznań. ass.: Władysław R. wda pozn. Krystyna Sapieżanka ścianka wiłkowyska, Jerzy Sapieha sta wiłkow. z Anną G., ż. Piotra

8421 (Nowe Miasto)

1732.6/IX. Michał Franciszek s. NGD. Jacka z Brodów Brodowskiego i GD. Marjanny, ze wsi Kolniczki -- GD. Józef Kędzierski ekonom z Swięcina i GDV. Zofja Strachowska

8422 (Nowe Miasto)

1732.27/X. Jan Kanty Szymon s. G. Stanisł. Maciejewskiego i Katarzyny -- GD. Tomasz Łupiński i G. Anna z Łąckich ż. jego

8423 (Nowe Miasto)

1732.15/XI. Franciszek Stanisław Kostka s. GD. Józefa Kędzierskiego i GD. Zofji z Chociczy -- GD. Kat. Dobrzycka z Łaskaw

8424 (Nowe Miasto)

1725.7/II. MGD. Józef Zagórski x Konstancja Włostowska -- GD. Antoni Bojanowski podstoli pozn. Jan Strzelecki pis. kaliski Michał Swinarski

8426 (Nowe Miasto)

1728.0/VI. NG. Jan Osiński x Kat. Przygodzka 2-o v. -- św. nieszl.

8427 (Nowe Miasto)

1731.25/XI. GD. Jaruchowski x NGD. Marjanna Albinowska V. (z Szypłowa) -- GD. Mac. Zawadzki, GD. Rafał Malechowski

8428 (Nowe Miasto)

1723.13/IX. † JMD. Helena z Bronikowskich Grabska w Chociczy, poch. u zakonnic w Siennie rewokowała przed † z kalw. poch. N. M.

8429 (Nowe Miasto)

1724.7/II. † w Jaromierzu JMD. Franciszek Grabski dz. NM. i Jarom. poch. N. M.

8430 (Nowe Miasto)

1727.12/VII. † NGD. Józef Skrzydlewski (Szypłowo) poch. Koźmin Franc.

8431 (Nowe Miasto)

1729.27/IV. † NGD. Józef Grabiszewski ekonom z Klęki, poch. Koźm. bernard.

8432 (Nowe Miasto)

1729.8/VIII. † NGD. Ludwika Grabska l. 3, c. Stan. i Kat.

8433 (Nowe Miasto)

1729.22/VIII. † G. V. Franc. Targowska z Klęki, w służbie Grabskich

8434 (Nowe Miasto)

1732.4/X. † NG. Paweł Gaworzeski

8435 (Nowe Miasto)

1733.22/VII. Aleksandra Magdal. Anna, c. N. Aleks. Łubińskiego podsędka zs. i kalis. i Marjanny z Radomickich -- Stan. Grabski z żoną dz-e NM.

8436 (Nowe Miasto)

1734.3/IV. Kunegunda, c. [N. Aleks. Łubińskiego i Marjanny z Radomickich] Łubińskich podsędków kaliskich -- Stan. Grabski z ż.

8437 (Nowe Miasto)

1735.10/I. Marcjanna Kunegunda Pelagia, c. MGD. Stanisława Grabskiego dz-a NM. i Kat. Radomickiej -- Józef z Łubny Łubiński podsędek zs. kaliski i Ludwika z Gajew. Radomicka wdzina pozn.

8438 (Nowe Miasto)

1735.1/I. rewokuje N. Kat. Zaleska, * w Popowie, z rodziców kalwińskich

8439 (Nowe Miasto)

1735.20/II. (Klęka z Szypłowem) Walentyn, s. G. Kaz. Laskoskiego i Agnieszki z Szypłowa -- MGD. Tomasz Łupiński i GV. Anna Staniszewska

8440 (Nowe Miasto)

1736.13/XII. Kajetan Jan Kanty Xaw. Franc., s. [MGD. Stan. i Kat. Radomickiej] Grabskich -- Wład. Radom. wda pozn. z ż. Ludwiką z Gajewskich

8441 (Nowe Miasto)

1737.26/IX. Jadwiga Teresa, c. G. Franciszka Wierzchowskiego i Ludwiki -- G. Adam Pierzchliński z Anną Malechowską z Szypł.

8442 (Nowe Miasto)

1738.5/VIII. Jakub Ignacy s. G. Rafała Malechowskiego z Szypłowa i Anny Reuthówny -- G. Walerjan R. i Eufrozyna Szawczyńska

8443 (Nowe Miasto)

1738.10/XI. Elżbieta Salomea l. G. Stanisława Kossowskiego administr. NM. i Franciszki -- Elżb. Radomicka wdzianka pozn.

8444 (Nowe Miasto)

1738.8/XII. Karol Ant. s. G. Józfa Kmity i G. Teresy Swirczyńskiej -- MD. Stanisław Grabski dz. NM. i G. Krystyna Szczaniecka

8445 (Nowe Miasto)

1741. Franciszek Xaw. Edward, s. G. Michała Szczanieckiego i Kryst. z Bojanowskich -- MD. Stan. Grabski stolnikowicz bracław.

8446 (Nowe Miasto)

1742.8/I. Barbara, c. G. Józefa Glinickiego z pf. Mieszkow ze wsi Osiek i G. Anny z Rudnickich -- G. Marjanna Zdzarska z Szypłowa

8447 (Nowe Miasto)

1742.8/I. Fabjan Sebast. s. G. Ludwika Brzezińskgiego i Heleny Bętkowskiej -- G. Bogumiła Orłoska z Klęki

8448 (Nowe Miasto)

1742.10/III. Antoni Tomasz, s. G. Józefa Markowskiego i G. Elżbiety de Rzimoski -- GD. Stan. Grabki i GMD. z Bojanowa Szczaniecka

8449 (Nowe Miasto)

1743.24/XI. Stanisł. Kostka Szymon, s. G. Szczanieckich Michała i Krystyny z Bojanowskich -- Aleks. Bojanowski i Kunegunda Zakrzewska Jan Złotnicki i Zofja Boj.

8450 (Nowe Miasto)

1744.6/I. Hieronim Stefan s. M. Tom. Kowalskiego pis. zs. wschow. i Konstancji z Kołaczkowskich -- Hieronim Koł. klan krzywiń. z ż. Zofja

8451 (Nowe Miasto)

1744.18/VII. (NM.) Ignacy s. G. Józefa Markowskiego i Elżb. Rzymowskiej -- GV. Barb. Tyszkówna

8452 (Nowe Miasto)

1744.15/VIII. (Luberz) Marjanna Róża, c. GMD. Łuk. Suskiego pos. L. i Zofji Kędzierskiej -- GMD. Stan. Grabski dz. NM.

8453 (Nowe Miasto)

1744.17/X. (Chocicza) Jadwiga Teresa, c. G. Michała Szczanieckiego zast. pos. Ch. i Krystyny Bojanowskiej -- G. Piotr Starzyński, pos. Chwalęcinka i GD. Eufrozyna Szawczyńska dożyw. Chwalęcinka

8454 (Nowe Miasto)

1744.18/XI. (Szypłowo) Elżbieta Urszula, c. GMD. i Rafała Malechowskiego dz-a cz. Szypłowa i Marjanny -- GMD. Michał F. Łukomski pos. Łaskaw -- GMDV. Rozalja Reut.

8455 (Nowe Miasto)

1744.27/XII. (Boguszyn) Jadwiga Teresa, c. M. Tom. Wierusz Kowalskiego pis. wschow. i Konstancji Kołaczkowskiej - * 17/X. -- Stan. Grabski i wdowa Zofja Boleszowa

8456 (Nowe Miasto)

1746.1/I. Kasper Jan, s. [M. Tom. Wierusz Kowalskiego i Konstancji Kołaczkowskiej] G. Suskich -- G. Franc. Kędzierski wuj i panna Barbara Tyszkówna

8457 (Nowe Miasto)

1746.9/IV. Wojciech, s. GD. Franciszka Bogusławsk. ekonoma GMD. Grabskiego i Katarzyny -- GMD. Antoni Zadorski z ż. Magdaleną pos-y Wolicy

8458 (Nowe Miasto)

1747.19/II. (folw. prob.) Maciej Józef, s. G. Jakuba Manieckiego i Kat. -- GD. z Bojan. Szczaniecką

8459 (Nowe Miasto)

1747.17/VI. (folw. prob.) Antoni Jan, s. GD. Józefa Skąmpskiego i G. Barb. -- GMD. Michał Szczaniecki i z Bojan. Szczaniecka

8460 (Nowe Miasto)

1747.30/VII. (Szypłowo) Kajetan Dominik, s. GD. [GD. Józefa Skąmpskiego i G. Barb.] Malechowskich dz-ów Sz. -- Antoni Zadroski pos. Wolicy Pustej i ż. jego Magdal.

8461 (Nowe Miasto)

1748.5/I. (Szypłowo) Stefan Telesfor, s. GMD. Ludwika Skrzetuskiego i G. Kat. -- GMD. Józef Glinicki dziedzic Osieka i GMD. Anna z Rudnickich ż. jego

7462 (Nowe Miasto)

1748.25/VI. (NM.) Marjanna Justyna, c. G. Elżbiety Markowskiej wdowy -- GMD. Stan. Grabski dz. NM. z córką Justyną

8463 (Nowe Miasto)

1748.24/VII. (Klęka) Krystyna Justyna, c. G. Ludwika Brzezińskiego manualisty Grabskiego i Heleny -- GMD. Łuk. Suski tenut. Lubrza i panna Justyna Grabska

8464 (Nowe Miasto)

1749.29/I. Marjanna c. G. Łuk. Suskiego i Zofji (Luberz) -- panna Justyna Grabska i Michał Szczaniecki pos. Chociczy

8465 (Nowe Miasto)

1750.19/III. Józef Gabryel s. G. Kaz. Wolskiego i G. Anny -- MG. Władysław Sarnowski i GV. Franc. Tucholska

8466 (Nowe Miasto)

1752.4/VI. (Boguszyn) Antoni, s. PM. Michała Sczaniecskiego pos. d. B. i NM. i Krystyny z Bojanow. -- PM. Łukasz Suski i M. Złotnicka

8467 (Nowe Miasto)

1752.5/XI. (Komorza) Katarzyna, c. G. Ludwika Brzezińskiego i Marjanny -- M. Maks. Maleski i M. Kryst. Sczaniecka

8468 (Nowe Miasto)

1752.20/XI. (Szypłowo) Katarzyna -- Barbara, c. MD. Rocha Pierzchlińskiego i Marjanny -- MD. Michał Sczaniecki pos. NM i Krystyna Scz. rezyd. w Boguszynie

8469 (Nowe Miasto)

1753.28/I. (Klęka) Krystyna Kat. Helena Eleonora, c. PMD. Jana Złotnickiego i Jadwigi -- M. Michał Szczaniecki pos. Boguszyna i M. Helena Karczewska

8470 (Nowe Miasto)

1753.28/VI. Małgorzata Anna Franciszka, c. GD. Michała Skłotoskiego i Franciszki -- chrz. nieszl. cerem. w Konarzewie

8471 (Nowe Miasto)

1733.29/I. NGD. Józef Kędzierski ekonom Swięcyna x GD. Zofja Strachowska z Kruczyna -- GD. Antoni Dąbrowski GD. Aleks. Horlemus etc.

8472 (Nowe Miasto)

1735.21/I. G. Kaz. Wysocki x Jadwiga -- N. Jan Zaboklicki

8473 (Nowe Miasto)

1737.5/II. GD. Józef Horlemus, brat X. Hieronima Józefa H. prob. i dziek. Fary NM. prob. Pogorzelickiego x Anna Wysławska -- Franc. Strzelecki surrog. gr. kalis., GD. Tomasz Łępiński i G. Józef Kierski

8474 (Nowe Miasto)

1737.3/VI. G. Kazimierz Laskowski x hon. Regina z Szypłowa -- G. Józef Maciejowski

8475 (Nowe Miasto)

1739.3/II. (Klęka) G. Józef Markoski x N. Elżbieta Rzymoska -- ND. Michał Szczaniecki i GMD. Tłukomski

8476 (Nowe Miasto)

1739.1/VIII. G. Andrzej Grzegorzewski x Roża Zaleska -- M. Stanisł. Grabski i G. Józef Kmita

8477 (Nowe Miasto)

1740.19/VII. G. Andrzej Strzałkowski Katarzyna Skrzydlewska -- MD. Piotr Starzencki i GMD. Tłukomski

8478 (Nowe Miasto)

1746.4/IX. (NM.) G. Józef Skąmpski tenut. folw. prob. x V. Barbara Tyszkówna -- G. Michał Szczaniecki Franc. Kędzierski, Łukasz Suski

8479 (Nowe Miasto)

1749.27/V. JM. Francsizek Rychłowski klanic rozpirski x V. Justyna Grabska -- Stanisław G. stolnik bracł. ojciec Józef Glinicki, Michał Szczaniecki, Piotr Starzęcki

8480 (Nowe Miasto)

1752.14/II. (Szypłowo) MGD. Roch Perzchliński x MD. Marjanna Malachowska z Szypł. oboje -- MD. Jan Szczerski, Rafał. M. oboje z Szypł. i M. Maks. Majeski z Łaskaw

8481 (Nowe Miasto)

1733.30/VII. † Aleksandra Kunegunda Anna, c. MD. Aleks. Łubińskiego i Radomickiej

8482 (Nowe Miasto)

1733.20/IX. † GD. Jan Chlebowski

8483 (Nowe Miasto)

1733.9/XI. † GD. Jakub Iłowiecki z Łaskaw

8484 (Nowe Miasto)

1734.12/IV. † N. Józef Cybulski

8485 (Nowe Miasto)

1734.17/IV. † N. Marjana Cybulska wd.

8486 (Nowe Miasto)

1734.12/XI. † G. Magdalena Przyłuska z Chwalęcina

8487 (Nowe Miasto)

1734.22/XI. poch. MG. Franciszka Pawłowska ze służb. Marjanny z Radomic. Łubińskiej

8488 (Nowe Miasto)

1734.29/XI. † G. Aleks. Horlemus

8489 (Nowe Miasto)

1735.25/IX. w bitwie koło NM., tj. w ataku Polaków na Sasów w NM. polegli: G. Kaz. Pęczkowski rotm., Wojc. Bromirski por., G. Ant. Łaski tow. z z. liwskiej

8490 (Nowe Miasto)

1736.15/III. † córeczki z GMD. Łaszczyńskiego z Sulęcina

8491 (Nowe Miasto)

1736.31/X. † GD. Mikołaj Swierczyński

8492 (Nowe Miasto)

1737.4/V. poch. G. Marjanna Strachowska v.

8493 (Nowe Miasto)

1738.22/II. (Szypł.) † z chłopiec l. 3., G. Wierzchoskich

8494 (Nowe Miasto)

1738.1/V. † GMD. Katarzyna Grabska poch. Czerniei(?) (in templo Czernieriensis)

8495 (Nowe Miasto)

1739.29/XI. † GD. Tomasz Łupiński

8496 (Nowe Miasto)

1732.22/XII. † GD. Regina Krusińska

8497 (Nowe Miasto)

1743.11/III. N. Kat. Zielińska

8498 (Nowe Miasto)

1745.6/VII. † dziecko Tom. Kowalskiego pis. zs. wschow.

8499 (Nowe Miasto)

1745.11/VII. † Jadwiga Teresa, c. [Tom.] Kowalskiego

8500 (Nowe Miasto)

1745.16/VII. † na prob. Józef l. 10., s. G. Prusimskiego

8501 (Nowe Miasto)

1746.12/IV. (Szypłowo) † † GMD. Michał Zawadzki i GMD. Dorota Zdzarska jego siostra rodz. poch. poch. Jarocin

8502 (Nowe Miasto)

1747.19/XII. (Chwalęcin) † GMD. V. Anna Czapska z pf. Panienka

8503 (Nowe Miasto)

1748.26/IV. † G. Andrzej Grzegorzewski (folw. prob.)

8504 (Nowe Miasto)

1749.10/V. (Luborz) † G. Franciszek Kędzierski

8505 (Nowe Miasto)

1751.19/VI. poch. M. Florjan Suchodolski z ciężkich ran

8506 (Nowe Miasto)

1752.10/VIII. † M. Antoni Sczaniecki tyg. 15

8507 (Nowe Miasto)

1752.26/VIII. † Józef Sczaniecki l. 2 br. rodz. [M. Antoniego Sczanieckiego]

8508 (Nowe Miasto)

1752.25/IX. (Luberz) † M. Barbara Suska

8509 (Nowe Miasto)

1752.6/X. † G. Tomasz Brzeziński mł.

8510 (Nowe Miasto)

1753.8/II. † X. Hier. Józef Horlemus prepozyt i dziekan

8511 (Nowe Miasto)

1754.2/IV. † D. Kaz. Wysocki

8512 (Nowe Miasto)

1754.1/VII. † D. Anna Chorlemusowna w mieście Księżu

8513 (Nowe Miasto)

1754.5/VIII. † dziecko 1 tydz. MD. Antoniego Szyszewskiego pos. NM. i Klęki

8514 (Nowe Miasto)

1754.23/X. † w szpitalu ubogich D. Stanisław Zdzarski, w służbach kość. NM.

8515 (Nowe Miasto)

† 1765. Bronikowski Adam

8516 (Nowe Miasto)

1767. † Stanisław Grabski

8517 (Nowe Miasto)

1777. † Antoni Grabski

8518 (Nowe Miasto)

185. † Franciszek Xaw. Grabski

8519 (Nowe Miasto)

1795. † Jakub Grabski

8520 (Nowe Miasto)

1758. † Regina Kędzierska

8521 (Nowe Miasto)

1772. † Anna Kowalska

8522 (Nowe Miasto)

1762. † Francieszek Mieszkowski

8523 (Nowe Miasto)

1763. † Jan Marszeski

8524 (Nowe Miasto)

1764. † Rafał Malachowski

8525 (Nowe Miasto)

1766. † Anna Malechoska

8526 (Nowe Miasto)

1759. † Adam Pierzchliński

8527 (Nowe Miasto)

1759. † Marjanna Pierzchlińska

8528 (Nowe Miasto)

1773. † Rozalja Pierzchlińska

8529 (Nowe Miasto)

1786. † Marjanna Perzchlińska

8530 (Nowe Miasto)

1789. † Roch Pierzchliński

8531 (Nowe Miasto)

1761. † Konstancja Starzeńska

8532 (Nowe Miasto)

1772. † Kat. Suska

8533 (Nowe Miasto)

1773. † Łukasz Suski

8534 (Nowe Miasto)

1780. † Wojciech Tymieniecki

8535 (Nowe Miasto)

1792. Karol Dunin Brzeziński x Zofja Leszczyńska

8536 (Nowe Miasto)

1793. Maciej Konopnicki x Tekla Kuczkowska

8537 (Nowe Miasto)

1796. Ignacy Kmita x Kat. Hulewiczówna

8538 (Nowe Miasto)

1781.Józef Rudnicki x Krystyna Zaborowska

8539 (Nowe Miasto)

1796. Franciszek Michał Zieliński x Józefa Bogdańska

8540 (Nowe Miasto)

1796. Feliks Zieliński x Antonina Bogdańska

8541 (Obra)

1688.1/X. Teresa, c. GD. Macieja Wielechowskiego i Marjanny -- X. Stanisł. Miaskowski opat obr. i Md. Gelena Miaskowska ż. podczaszego podolskiego

8542 (Obra)

1705.14/IX. Mateusz, s. MD. Kaspra Worowskiego i Magdaleny

8543 (Obra)

1713327/VIII. Anna Ludwika c. MD. Adama Prądzyńskiego i Katarzyny -- MD. Ludwik Chłapowski i Helena Dziembowska

8544 (Obra)

1715.12/V. Opat Niward. Górski chrzci Stanisława, s. D. Jerzego Markwicza ekonoma obr. i Anny -- GD. Zuzanna Zielska

8545 (Obra)

1728.24/V. matka chrz. MGD. Elżbieta Bystromowa matka opata 1728.24/VIII. chrzestna G. Zofja Bystromowna siostra opata

8546 (Obra)

1731.20/Xi. Stanisław Kostka Józef, s. MGD. Franciszka Poklateckiego i MG. Zofji -- z Bystramów -- Remigjusz Wilhelm B. opat O. i Marjanna z Miłaczewskich B. (Woinoviae)

8547 (Obra)

1732.2/VI. Remigjusz Antoni Igancy s. MGD. Kazimierza Bystrama sędziego w Prusach i Anny Zofji -- Remig. Wilh. B. opat O. i Marjanna z Miłaczewskich Bystramowa

8548 (Obra)

1735.30/V. Helena Petronella Małgorzata c. G. Józefa Lipskiego i Agnieszki -- poborców ceł Kargowi -- P. Stanisł. Biliński klanic lędzki i Marjanna Grabkowska podstolina krakowska z Bystramowa

8549 (Obra)

1675.23/II. † D. Błażej Jarczewski 72 l.

8550 (Objezierze)

1602.25/VIII. Zygmunt, s. D. Stanisława Objezierskiego z Ocieszyna i Jadwigi -- G. Stanisł. Goliński i G. Elżb. Niemieczkowska

8551 (Objezierze)

1602.29/IX. Stanisław, s. GD. Jana Obiezierskiego z Wargowa z Anny Żalinskiej -- G. Andrzej Obierz. i Mik. Żaliński i Elżb. Niemieczkowska

8552 (Objezierze)

1610.22/I. Marjanna, c. N. D. Stanisł. Sarb(skiego) dzierż. Nieczajny i D. Barbary -- ND. And. Objez. z Ob. i And. Siedlecki dzierż. Kowalewka Anna c. Piotra Przespolewskiego z Ob. i Jadwiga Siedlecka z Kowalewka

8553 (Objezierze)

1611.28/III. Samuel, s. ND. Stanisł. Objezierskiego z Ocieszyna i Jadwigi Roznowskiej (?) ND. Jan Ob. z Wargowa i Helena Rozn. z Rożnowa

8554 (Objezierze)

1611.13/IV. Wojciech, s. ND. Stanisł. Sarbskiego i ND. Barbary -- N. And. Staręcki i ND. Katarzyna

8555 (Objezierze)

1611. Niedz. 2-ga po W. Nocy Wojciech s. N. Szymona Mrowińskiego wtedy sołtysa i Zofji Mindakówny -- N. Stanisł. Gąsawski i N. D. Anna Brodnicka dzierż. w Chrostowie -- ojciec w soł. Chrostowskim [inne metryki bez "N."]

8556 (Objezierze)

1611.17/V. Marjanna, c. N. D. Marcina Ossowskiego z Tuchorzy, bawiącego wtedy w Niemieczkowie jako widercator i Anny -- chrz. nieszl.

8557 (Objezierze)

1612.6/V. Katarzyna, c. ND. Andrzeja Objezierskiego i N. Zofji Modlibóg -- MD. Feliks Wojanowski komandor pozn., D. Mikołaj Zielenski D. Agn. Przespolewska i D. Anna Baszkowska

8558 (Objezierze)

1613.5/XII. Lucja, c. N. Wojc. Niniewskiego i Zofji Nieżuchowskiej -- N. Jerzy Pogorzelski i ND. Przespolewska; Wszyscy z Ob.

8559 (Objezierze)

1615.10/V. Anna, c. D. Jana Objezierskiego w Wargowie * z D. Zofji Przecławskiej -- córki Marcina P. z Rokitnicy -- Jan Charzewski dzierż. w Żelątkowie, Dorota Przecławska matka pani Zofji Ob.

8560 (Objezierze)

1616.7/I. Felisk, s. GD. Andrzeja Objezierskiego i GD. Zofji Modlibożanki z Kowalewska -- ND. Jan Charzewski dzierż. Żelątkowa, ND. Objezierska ż. Stan. z Ocieszyna i ND. Anna Baszkowska z Łukowa

8561 (Objezierze)

1616.17/VII. (Zidowo) Dorota, c. GD. Jana Objezierskiego w Wargowie i ND. Zofja Przecławska z Rokitnicy -- D. Jan Przecławski brat matki dziecka i ND. Jerzy Pogorzelski dzierż. Ob. Dorota Przecł. ciotka matki, * 29/VI.

8562 (Objezierze)

1617.10/IX. Elżbieta, c. GD. Jana Objezierskiego w Wargowie i D. Zofji Przecławskiej z Rokit. -- GD. Jan O., GD. Mikołaj Zielenski z Siernik i GD. Dorota Sobocka z Nieczajny

8563 (Objezierze)

1619.4/IV. Kazimierz, s. D. And. Objezierskiego i Zofji z Modlibogów -- Dorota Pogorzelska dzierż. w Ob. i Chrostowie - rodzice z Kowalewa * 5/III.

8564 (Objezierze)

1620.5/IV. Wargowo Zygmunt, s. GD. Jana Objezierskiego i G. Zofji Przecławskiej z Rokitnicy -- GD. And. Sobocki z Nieczajny, NV. Kat. Kluczewska

8565 (Objezierze)

1621.31/VII. * 23/VII. Teresa, c. G. D. Jana Objezierskiego i Zofji z Przecławskich -- ND. Jan Dąbrowski dzierż. Zdakowa i D. Katarzyna Macieska (?) siostra rodz. ojca dziecka, wszyscy z Wargowa

8566 (Objezierze)

1622.4/IX. (Górka) Zofja, c. ND. Jerzego Gnińskiego i Kat. -- MD. Jan z Kiszewa Mierzewski łowczy pozn. Wojc. Mirzewski, Marjanna M. córka łowczego

8567 (Objezierze)

1622.5/Xi Teresa, c. N. Wojc. Niniewskiego i Zofji Niezuchowskiej -- N. And. Objez. z Kowalewka i D. N. Dorota Pogorzelska z Chrostowa

8568 (Objezierze)

1625.25/VII. (Gołaszyno) Jakub s. GD. Przibińskiego -- GD. Mikoł. Przespolewski i G. Zoji Niniewska

8569 (Objezierze)

1625.23/XI. Stanisław, s. GD. Jana Nowowieyskiego i Marjanny -- GD. Naramowski i Marjanna Roznowska

8570 (Objezierze)

1627.7/II. Marjanna, c. MD. Stanisł. Sczurskiego dzierż. Nieczajny i Anny Modrzewskiej -- GD. Stan. Zawacki dzierż. Wargowa i MD. Zofja Grotowa z Dąbrówki

8571 (Objezierze)

1629.12/I. Andrzej, s. MD. Wojc. Sobockiego z Nieczajny i Kat. -- MD. Agn. Przespolewska

8572 (Objezierze)

1630.3/II. Kaziemriz, s. GD. Jana Sczutowskiego i Barbary -- Agn. Małachowska X. Kaz. Plaskowski dominikanin

8573 (Objezierze)

1630.9/V. Stanisław, s. GD. Jana Objezierskiego z Wargowa i GD. Zofji z Rokitnicy -- X. Jan Krzycki opat koronow. i MD. Anna z Kościelca Grudzińska ż. Stefana z Niemczyna Grudz.

8574 (Objezierze)

1630.14/III. Dorota, c. MD. Wojciecha z Nieczajny Sobockiego i Kat. z Kąkolewa -- MD. Agnieszka z Rąkolewa Wulkowska (?)

8575 (Objezierze)

1631.9/X. Franciszek, s. GD. Jana z Wargowa Objezierskiego i Zofji -- GD. Zofja O. ż. And. z Kowalewka O. córka

8576 (Objezierze)

prawie ostatni 1631/X. Stanisław, s. GD. Wojc. Sobockiego z Niecz. i Kat. -- GD. Rutkowski i GD. Grotkowa

8577 (Objezierze)

1632.5/II. Dorota, c. GD. Marcina Krajewskiego dzierż. części GD. Piotra Siedleckiego w Ob., i Barbary -- G. Dota Zawadzka

8578 (Objezierze)

1632.31/V. Dziecko GD. Jana Szczutowskiego dzierż. w Niemieczkowie i Barbary -- GD. Wojc. z Sadów Sadowski i GD. mniska z Chowanowa

8579 (Objezierze)

1633.19/II. Jadwiga, c. GD. Marcina Objezierskiego i ND. Kat. Nowowieyskiej -- ND. Zofja de Przeciwnica Nowowieyska

8580 (Objezierze)

1633.24/II. Aleksander, s. GD. Ludwika de Gorka Łuba i N. Kat. -- chrz. nieszl.

8581 (Objezierze)

1633.13/III. Kazimierz, s. GD. Piotra Siedleckiego i Elżb. -- GD. Jan z Wargowa Objez. i D. Dorota Sobocka

8582 (Objezierze)

1633.9/VI. Urszula, c. GD. Wojc. Sobockiego z Nieczajny Kat. -- GD. Piotr Siedlecki i ND. Urszula Giżycka

8583 (Objezierze)

1634.26/III. Kazimierz, s. GD. Wojciecha Kaczkowskiego z Wargowa i ND. Anny -- ND. Marjanna Łagocka

8584 (Objezierze)

1634.11/VIII. Anna, c. GD. Piotra Siedleckiego dz-a 1/2 Ob. i ND. Elżbiety -- ND. V. Zofja Objez. c. Andrzeja Ob. z Kowalewska

8585 (Objezierze)

1634.22/X. Zofja, c. ND. Wojc. Sobockiego z Nieczajny, i Kat. -- ND. Dobrogost Sobocki i ND. Barb. Rutkowska

8586 (Objezierze)

1635.10/VI. Anna c. GD. Stanisł. Bilińskiego (de Nirmurowo?) i N. Marjanny -- Wojc. z Niecz. Sobocki i Dorota Pomianowska

8587 (Objezierze)

1636.6/I. Tomasz, s. ND. Piotra Siedleckiego dz-a 1/2 Ob. i Elżbiety -- ND. Stanisł. Skorzewski i ND. Aleks. Dembińska z Chrosotwa

8588 (Objezierze)

1636.28/III. Teresa, c. N. D. Hapa prezyd. z Chrostowa i ND. Doroty -- GD. Eremjan Dembiński z ż. Zofją D. GD. Piotr Zakrzewski sędzia nakielski

8589 (Objezierze)

1636.1/VI. Stanisław, s. GD. Eremjana Dembińskiego z Chrostowa i ND. Aleksandra -- GD. Wawrzyniec Rostworowski i ND. Kat. Sobocka ż. Wojc. S. z Nieczajny

8590 (Objezierze)

1636.21/VI. Jan s. GD. Ludwika Łuby z Górki i Kat. -- GD. Aleksander Ł.

8591 (Objezierze)

1636.8/VII. Dorota, c. N. D. Marcina Gowarzewskiego i Doroty -- N. D. Tom. Gow. i ND. Jadwiga Neczewa

8592 (Objezierze)

1638.10/X. Katarzyna, c. MD. Sebast. Siedleckiego i Elżb. -- MD. Wojc. Sobocki i MD. Dodrota Zawadzka

8593 (Objezierze)

1639.22/II. Zofja, c. D. Doroty i Jana Bymowskich (?) z Niemieczkowa -- Jan Brzeski

8594 (Objezierze)

1639.19/V. Stanisław, s. ND. Sebastjana Necza dz-a w Wargowie i Jadwigi z Gowarzewskich -- ND. And. Cielecki dz. Żelądkowa i ND. Kat. Sobocka ż. Wojc. z Niecz.

8595 (Objezierze)

1639.1/VI. Anna, c. MD. Ludwika Łuby i Katarzyny -- chrz. nieszl.

8596 (Objezierze)

1640.6/V. Małgorzata, c. GD. Marcina Objezierakiego z Ocieszyna i N. Zofji Skaławskiej -- GD. Stanisław Skał. dziad i N. D. Anna z Soboty Pigłowska

8597 (Objezierze)

1641.23/VI. Samuel, s. GD. Stanisł. Gnińskiego dzierż. 1/2 Ob. z ND. Zofji Cieleckiej -- GD. And. C. dz. Żelędkowa NN. Zofja Dąmbrowska v. GD. Piotr Siedlecki dz. 1/2 Ob.

8598 (Objezierze)

1641.22/IX. Zofja, c. GD. Macieja Rosnowskiego tenut. wsi Niemieczkowo i kat. Cieleckiej -- Marcin Objez. i Zofja Gnińska

8599 (Objezierze)

1641.22/IX. Samuel s. N. D. Jana Nowowieyskiego i ND. Bogumiły Objezierskiej -- N. D. V. Zofja Kąkolewska

8600 (Objezierze)

1641.7/X. Zofja, c. N. D. Kaz. Objezierskiego i Salomei -- ND. Dorta Zawaczka dz-a 1/2 Ob. i N. D. Kat. Sobocka

8601 (Objezierze)

1642.12/I. Jerzy, s. N. D. Ludwika Łuby z Górki i N. D. Kat. -- ND. Jan Pruszak i N. Dorota Zawadzka dz-a 1/2 Ob.

8602 (Objezierze)

1643.25/V. Anna, c. N. D. Macieja Rosnowskiego tenutar. Niemieczkowa i Katarzyny -- N. D. Wojc. Sobocki i N. D. Anna Gnińska

8603 (Objezierze)

1644. ostat. /VI. Stanisław, s. N. D. Mac. Rosnowskiego z Niemieczkowa i Kat. z Cieleckich -- ND. And. z Niecz. Cielecki i ND. Anna z Przeciwnicy Nowowieyska

8604 (Objezierze)

1644.11/VII. Zofja, c. [N. D. Mac. Rosnowskiego z Niemieczkowa i Kat. z Cieleckich] ND. Ludwika z Górki Łuby i Kat. Mierzewskiej -- ND. Kaz. Gniński i N. Zofja

8605 (Objezierze)

1645.25/V. Jfan, s. N. D. Łuk. Niniwickiego i N. Doroty -- N. D. Zofja Objez. i ND. Jan Obiezerski

8606 (Objezierze)

1645.19/X. Franciszek, s. ND. Mac. Rosnowskiego z Niemieczkowa i Katarzyny Cieleckiej -- ND. Maciej Cielecki i ND. Barbara Prosna

8607 (Objezierze)

1645.16/XI. Zofja, c. N. Jana Domanskiego z Chrostowa ... i Anny -- chrz. nieszl.

8608 (Objezierze)

1646.13/VI. Dorota, c. ND. Andrzeja Zawaczkiego z Objez. i N. Anny -- ND. Marcin Zawadzki i ND. Anna Gnuszyńska

8609 (Objezierze)

1646.9/XI. Kat., c. N. D. Jana Gudkowskiego z Niemieczkowa i N. Zofji

8610 (Objezierze)

1647.17/II. Krzysztof, s. ND. Macieja (?) Swięcickiego (?) i N. Zofji -- ND. Marcin Trąbczyński i N. Domicella Zawadzka

8611 (Objezierze)

1647.15/V. Stanisław, s. N. D. Bartłomieja Maranowskiego i Anny -- ND. Marcin Gosczewski i N. Anna Zawadzka z Ob.

8612 (Objezierze)

1649.7/V. Stanisł., s. N. D. Krzysztofa Bieniewskiego Pruszaka dzierż. Objez. i N. Barbary -- ND. Jakub Mankowski i N. Albertissa Soszyń.

8613 (Objezierze)

1652.21/I. Marcelin, s. N. Jana Czuchowskiego sługi ND. Stanisł. Proskiego z Ch. i N. Katarzyny -- N. Anna Zawadzka

8614 (Objezierze)

1652.28/IV. Anna, c. G. Tom. Gowarzewskiego dzierż. Wargowa i N. Jadwigi Zabłockiej -- N. Maciej Sniegocki i N. K. Zabłocka matka matki dziecka

8615 (Objezierze)

1652.8/XXI. Franciszek Stefan, s. GV. Jerzego Brudzyńskiego tenut. Objez. -- N. Anna Zawadzka

8616 (Objezierze)

1652.18/XII. Andrzej, s. N. Jana Chojenskiego z Niemieczkowa i Katarzyny -- N. Stanisław Błociszewski i N. Jadwiga Błocisz.

8617 (Objezierze)

1658.24/IV. Katarzyna z Kowalewska Sobocka, c. G. And. z Nieczajny S. i Konstancji Bukowieckiej -- G. Dorota z Niecz. Sob. i GD. Jan Gołkowski

8618 (Objezierze)

1658.8/IX. Franciszek, s. Piotra Włosciejewskiego i Barb. -- ND. Mac. Nowowieyski i ND. Konst. Sobocka

8619 (Objezierze)

1659.4/VIII. (Nieczajna) Aleksander s. GD. Andrzeja Sobockiego i ND. Konstancji Bukowieckiej -- GD. Mikołaj Roznowski i ND. Zofja Grotowa

8620 (Objezierze)

1660.23/X. (Kowalewko) Tomasz Wojciech, c. GD. [GD. Andrzeja Sobockiego i ND. Konstancji Bukowieckiej] Sobockich -- GD. Jerzy Necz i N. V. Urszula Sobocka

8621 (Objezierze)

1665.18/V. (Nieczajna) Marjanna c. [GD. Andrzeja Sobockiego i ND. Konstancji Bukowieckiej] GD. Sobockich -- GD. Rafał Objez. i N. Anna Zawadzka

8522 (Objezierze)

1665.20/XII. (Objezierze) Andrzej Marcin, s. GD. Mikołaja Lisieckiego i ND. Doroty Zawadzkiej -- GD. Marcin L. i ND. Anna Z.

8623 (Objezierze)

1667.23/IX. Stanisław s. GD. Andrzeja Sobockiego i Konstancji -- GD. Stanisław Skrzetuski i ND. Teresa Choińska

8624 (Objezierze)

1667.30/V. (Kowalewko) Jan s. N. ... Piaseckiego i Reginy -- Stanisław Budziński i siostra Teresa

8625 (Objezierze)

1667.26/IX. (Nieczajna) Dorota, c. GD. And. Sobockiego i Konstancji -- GD. Jerzy Necz i N. Urszula Sobocka

8626 (Objezierze)

1668.21/IV. (Górka) Teresa, c. GD. Stanisł. Łochockiego i N. Konstancji -- GD. Piotr Powodowski i N. Marjanna Błońska

8627 (Objezierze)

1668.24/X. (Nieczajna) Łukasz, s. [GD. And. Soboc. i Konstancji] GD. Sobockich -- GD. Chryzostom Potocki NV. Urszula S.

8628 (Objezierze)

1672.27/III. (Nieczajna) Teodora c. [GD. And. Soboc. i Konstancji] GD. Sobockich -- NN. Jan i Kat. SS.

8629 (Objezierze)

1672.3/VII. (Objez.) Samuel, s. GD. Wojc. Tomickiego i Kat. -- GD. Samuel T. i NV. Marjanna Goryńska

8630 (Objezierze)

1672.28/VIII. (Gołembowo) Barbara c. ND. Jana Koziebrockiego i N. Zofji -- ND. Jan Gumiński i NV. Małg. Obiezierska

8631 (Objezierze)

1672.27/IX. (Chrostowo) Franciszek, s. ND. Pawła Mleczko i Doroty -- GD. Wojc. Tomicki i NV. Jadwiga Tomicka

8632 (Objezierze)

1673.25/VI. (Nieczajna) Anna, c. GD. [GD. And. i Konstancji] Sobockich -- GD. Stanisł. Błociszekwsi i ż. jego

8633 (Objezierze)

1674.27/XII. (Wargowo) Tomasz Andrzej, s. GD. Gabryela Skorzewskiego i GD. Marjanny Koszuckiej -- GD. Wincenty Gronowski i GD. Konstancja Sobocka

8634 (Objezierze)

1675.18/IV. (Chrostowo) Stanisław, s. GD. Pawła Mleczko i Doroty -- GD. Marcin Rozdrażewski Marjanna Rusieniecka

8635 (Objezierze)

1675.16/V. (Nieczajno) Zofja, c. [GD. And. i Konstancji] GD. Sobockich -- GD. Gabryel Skorzewski i GD. Marjanna ż. jego

8636 (Objezierze)

1676.16/II. (Wargowo) Władysław Maciej, s. GD. Gabryela Skorzewskiego i Marjanny -- GD. And. Sobocki i GD. Joanna Objezierska

8637 (Objezierze)

1676.25/X. (Niecz.) Teresa c. GD. [GD. And. i Konstancji] Sobockich -- GD. Jan Kierski i NV. Urszula Cielecka

8638 (Objezierze)

1677.25/III. (Wargowo) Wincenty Józef, s. GD. Gabryela Skorzewskiego i GD. Marjanny Koszuckiej -- GD. Aleks. Zapolski i GD. Marjanna Bieczyńska

8639 (Objezierze)

1677.3/X. (Chrostowo) Teresa Jadwiga, c. ND. Marcina Karczewskiego i Marjanny -- Jan Skrzycki i NV. Urszula Cielecka

8640 (Objezierze)

1678.25/III. (Wargowo) Józef Prokop, s. [GD. Gabryela i Marjanny Koszuckiej] GD. Skorzewskich -- GD. Aleks. Bieczyński i GD. Damecka

8641 (Objezierze)

1678.15/IV. (Objezierze) Kazimierz, s. GD. Wojciecha Chwałkowskiego i GD. Zofji Cieleckiej -- GD. Wojc. Tomicki z ż. Kat.

8642 (Objezierze)

1678.3/VII. (Niecz.) Joanna c. GD. Ludwika Laskowskiego i GD. Kat. Sobockiej -- GD. Wład. Przyjemski i GD. Marjanna Skorzewska

8643 (Objezierze)

1679.5/II. (Niecz.) Maciej Józef, s. GD. [And. i Konstancji] Sobockich -- chrz. nieszl.

8644 (Objezierze)

1679.8/X. (Wargowo) Katarzyna, c. [Gabryela i Marjanny Koszutskiej] GD. Skorzewskich -- GD. Wład. Przyjemski i GD. Katarzyna Radlicka

8645 (Objezierze)

1680.31/III. (Górka) Wojciech Stefan, s. GD. Samuela Kaliszkowskiego i Kat. -- GD. Paweł Wilczyński i GD. Kat. Radlicka

8646 (Objezierze)

1681.24/VI. (Niecz.) Joanna Antonina, c. [GD. Ludwika i GD. Kat. Sobockiej] Laskowskich -- GD. Wład. Przyjemski i GD. Konst. Sobocka

8647 (Objezierze)

1682.27/I. (Górka) Krzysztof, s. GD. Franc. Rokossowskiego i G. Barbary -- GD. Jan R. i GD. Urszula Kowalska

8648 (Objezierze)

1684.10/I. (Wargowo) Helena Konstancja, c. GD. [Gabryela i Marjanny Koszutskiej] Skorzewskich -- GD. Stanisław Necz i GD. Marjanna Kryszkowska

8649 (Objezierze)

1684.17/VIII. (Ocieszyno) Rafał Józef s. GD. Mikoł. Kaczorowskiego i GD. Teresy Objezierskiej -- GD. Stanisła. K. i GD. Joanna Objez.

8650 (Objezierze)

1686.9/IV. (Chrostowo) Jan s. GD. Wojciecha Skrzetuskiego i Anny -- GD. Tom. S. i GD. Joanny Objez.

8651 (Objezierze)

1687.24/VI. (Chrostowo) Krystyna, c. [GD. Wojciecha Skrzetuskiego i Anny] GD. Skrzetuskich -- chrz nieszl.

8652 (Objezierze)

1688.12/VII. (Chrost.) Jakub, s. [GD. Wojciecha Skrzetuskiego i Anny] Skrzetuskich -- GD. Jan Gurowski burgrabia pozn. i GD. Jadwiga Twardowska

8654 (Objezierze)

1689.24/X. (Ocieszyno) Urszula c. G. D. Jana Cieleckiego i Krystyny Pawłowskiej -- JGD. Andrzej C. klan kamieński i GD. Katarzyna Jaraczewska

8655 (Objezierze)

1690.24/I. (Chrost.) Paweł, s. N. Wawrzyńca Dobińskiego famuli, GD. Adama Goryńskiego i Heleny -- GD. Adam Gor. i NV. Teodora Sobocka

8656 (Objezierze)

1690.6/VI. (Niemieczkowo) Antoni, s. GD. Jakuba Rokossowskiego i G. Anny Gostkowskiej -- GD. Stanisł. Mankowski i G. Ewa ż. jego

8657 (Objezierze)

1690.11/VII. (Górka) Jan Bonawentura, c. GD. Ludwika Imielińskiego i G. Katarzyny Radeckiej -- GD. Chryzostom Belęcki i GD. Barbara Grudzińska

8658 (Objezierze)

1691.5/VI. (Ocieszyno) Helena, c. MD. Jana Olbrachta Cieleckiego i Krystyny -- X. Jerzy Sobocki i GD. Anna Pączkowska

8659 (Objezierze)

1691.1/VIII. (Niemieczkowo) Franciszek Jakub s. GD. Jakuba Rokossowskiego i Anny -- GD. And. R. i NV. Anna Umińska

8660 (Objezierze)

1692.9/IX. (Kowalewko) Franciszek Antoni, s. GD. Jana Tomickiego i Anny -- chrz. nieszl.

8661 (Objezierze)

1692.12/X. (Niemieczkowo) Łukasz Andrzej, s. N. Jakuba Rokossowskiego i Anny -- MD. Wojc. Sobocki i ND. Elżb. Brezina

8662 (Objezierze)

1695.27/II. (Ocieszyno) Maciej Kaz. s. N. Marcina Prusimskiego i Teofili -- N. Michał Kwilecki i N. Anna Pląskowska

8663 (Objezierze)

1695.15/V. (Objez.) Kat. Teresa, c. MGD. Macieja Tomickiego dz-a Objez. i Konstancji Zebrzydowskiej -- JMD. Mikołaj Z. sta rogoz. i GD. Anna T.

8664 (Objezierze)

1695.22/V. (Niecz.) Kat. Zofja, c. MGD. Wojciecha Sobockiego dz-a Niecz. i Anny Marszewskiej -- MGD. Gabryel Skorzew. i GD. Kat. Choińska

8665 (Objezierze)

1698.9/V. (Ocieszyno) Córka MD. Wojc. Rokossowskiego i Kat. -- N. Jan (?) R. z Złotnik i MD. Maciej Tomicki

8666 (Objezierze)

1700.23/IX. (Ociesz.) Michał August, s. GD. Wojciecha Rokossowskiego i Marjanny -- GD. Wawrzyniec i GD. Anna Skierkowa (?)

8667 (Objezierze)

1700.23/XI. (Ob.) Dominik Konstanty, s. [MGD. Macieja i Konstancji Zebrzydowskiej] MGD. Tomickich -- MG. Stan. T. dz. Budziszewa i MGD. Jadwiga Pigłowska

8668 (Objezierze)

1700.4/XI. (Niecz.) Teodora Barbara, c. MGD. [GD. Wojciecha i Anny Marszawskiej] Sobockich -- MG. Franc. Twardowski i NGV. Zofja Marszewska

8669 (Objezierze)

1702.30/VII. Anna, c. M. D. Zygmunta Imbier Objezerskiego dz-a w objezierzu i Golińskiej -- M. Goliński z Bojanowa

8670 (Objezierze)

1705.13/IV. (Ociesz.) Marjanna Teodora, c. G. Wawrzyńca Rokossowskiego i Zofji Gurowskiej -- G. Wojc. R. i G. Marjanna G.

8671 (Objezierze)

1706.0/II. (Swierkówki) Jan Wawrzyniec, s. G. Szymona Wolskiego i Anny -- GD. Jerzy Bronikowski i ż. jego Anna GD. Wawrzyniec Kromolicki dziad dziecka

8672 (Objezierze)

1706.10/X. (Górka) Stanisław Franciszek, s. G. Wojc. Kierskiego i G. Anny Grodzickiej -- G. Franciszek G. dziad dziecka, Marjanna Sczaniecka, Stanisław Przyjemski klaniec i Marjanna G.

8673 (Objezierze)

1706.22/X. (Ociesz.) Wład. Łukasz, s. [G. Wawrzyńca Rokossowskiego i Zofji Gurowskiej] GG. Rokosewskich -- G. Wład. Jaraczewski i GD. Kat. R.

8674 (Objezierze)

1707.6/II. (Ociesz.) Dorota c. Józefa Mielińskiego i Kat. -- G. Mikołaj Rynarzewski i G. z Gurowskich ż. Wawrzyńc. Rokoszewskiego

8675 (Objezierze)

1710.3/IV. (Wargowo) Józef Wojc., s. MD. Franciszka Zaremby -- MD. Politarska z Maniewa

8676 (Objezierze)

1711.4/III. (Kowalewko) Konstancja Apolonja, c. G. Stanisława i Barb. Karczyńskich dzierż. Kowal. -- GV. Ludwika Sobocka i G. Józef Rosnowski dz. Pawłowic

8676 (Objezierze)

1711.4/VIII. (Slepuchowo) Juda Tadeusz Hieronim s. G. Rafała i Ludwiki Drwęckich pos. Sl. -- G. Ant. Włostowski wuj G. Bogumiła Głoskowska wujenka i G. Jan Orzelski i G. Eleonora Milińska podczasyna brzeska-kuj.

8677 (Objezierze)

1712.25/I. Wincenty Sebast. s. G. Zygmunta i Apolinary Objezierskich dz. O. -- G. Jan Swinarski z Niecz.

8678 (Objezierze)

1712.2/II. (Wargowo) N. Ludwika Agnieszka Gostkowska, c. M. Jana i Juljanny z Kierskich -- Wacł. z Skrzypny i Teresa z Swięcickich Twardowska

8679 (Objezierze)

1712.9/VII. (Niemeczkowo) Elżbieta Małgorzata, c. GD. Jana Orzelskiego Ludwiki -- JMD. Piotr Tomicki miecznik wschow. i G. Marjanna Kąsinowska

8680 (Objezierze)

1714.25/III. (Kowalewko) Józef Ludwik, s. MD. And. Laskoskiego i Doroty -- MD. Andrzej Bielicki i MD. Marjanna z Kędzierzyńskich Miłaczewska

8681 (Objezierze)

1715.21/X. (Wargowo) Teresa Brygitta, c. [M. Jana i Juljanny z Kierskich] MD. Gostkowskich -- GD. Franc. Twardowski i GV. Anna G.

8682 (Objezierze)

1712.4/IV. G. Jan Bajerski ekonom ocieszyń. x Katarzyna Milińska -- św. nieszl.

8683 (Objezierze)

1714.26/VIII. G. Wojciech Trąmpczyński x GV. Marjanna Grodzicka -- GD. Jakub Moraczewski i G. And. Trzebiński

8684 (Objezierze)

1715.7/XI. M. Franciszek Grodzicki dziedzic Górki x M. Zofja v. Kromulska -- MGD. Zygmunt Objezierski dz. w Objezierzu

8685 (Objezierze)

1717.18/V. JMD. Ludwik Granowski sta mościcki x G. Teresa z Łąckich Gostyńska wd. w kość. Radzimskim -- Jan Kurnatowski skarbnik podwojewodzi poznański, Józef Łącki, Jan Jagielski

8686 (Objezierze)

1717.11/XI. NG. Wojciech Srzedminski x G. Marjanna Kuczkowska -- MD. Jan Gostkowski dz. Wargowa G. Stanisł. Mankowski Michał Swinarski

8687 (Objezierze)

1718.26/V. (Górka) MGD. Stanisław Grudzielski x GD. Anna z Grodzickich Kierska wd. -- MGD. Wawrzyniec Kromolicki MD. Franc. Grodzicki

8688 (Objezierze)

1717.28/XII. (Górka Marjanna Anastazja, c. MD. Franc. Grodzickiego i Zofji -- MD. Wawrzyniec Kromulski z ż. Barbarą

6689 (Objezierze)

1718.21/VIII. Aleksandryna Rozalja, c. G. Jana Gostkowsk. i Juljanny -- GM. Marcin Miełaczewski i GMD. Teresa z Baranowskich Walichnowska wdowa

8690 (Objezierze)

1719.22/VIII. (Żukowo) Józef Ignacy, s. G. Prokopa Domaradzkiego i Marjanny z Drwęckich -- GD. Józef Kierski i G. Swiniarska

8691 (Objezierze)

1606.7/II. N. Piotr Gołębowski x N. Anna Golińska c. D. Jana Zdowieckiego (!) -- D. Mac. Dorpowski

8692 (Objezierze)

1608.23/II. N. Walentyn Falęcki x Anna Ostorwska -- ND. And. Sobocki, Wojc. Grzybowski

8693 (Objezierze)

1610.7/XI. (Objezierze) ND. Wojciech Przebiński z Gołaszyna x D. And. c. D. Piotra Przespolewskiego -- D. Andrzej Woznicki (?) D. Jan Dobrogost, And. Soboccy

8694 (Objezierze)

1613.17/II. D. Piotr Pląskowski x D. Dorota Przespolewska, c. D. Piotra P. -- MD. Przeborowski sędzia pozn. i MD. Jan Grudziński klan nakielski

8695 (Objezierze)

1613.4/XI. (Rokitnica) GD. Jan Objezierski z Wargowa x GD. Zofja Przecławska c. D. Marcina Przecł. z Rokitnicy -- MD. Jan Grudziński klan nakielski Ludom i Ign. Cielecki stol. surrog. pozn.

8696 (Objezierze)

1614.6/VII. N. Stanisł. Sarbski x N. Dorota Siedlecka -- ND. Andrzej Sobocki, D. Jan Wojnowski

8697 (Objezierze)

1614 17/IX. (Ob.) Stanisł. Pogorzelski x Helena Nieżuchowska -- Jerzy P. stryj. i op. panny, Dorota P. matka panny

8698 (Objezierze)

1615.16/XI. N. Stanisław Gabliński x N. Małgorzata Niessołowska -- MD. Jan Przeborowski sędzia pozn. Łukasz Kłonowski, Piotr Przespolewski

8699 (Objezierze)

1619.27/I. N. Stanisław Szczurski x N. Anna Modrzewska, wdowa -- ND. And. Sobocki w Niecz. -- MD. Jakub Rostworowski klan przemęcki, Piotr Przespolewski etc.

8700 (Objezierze)

1619.14/IV. N. Zygmunt Przibysz famulus MD. J. Rostwor. klana przemęc. x. N. Kat. Baranowska we dworze Luliń. -- N. Stan. Sczurski And. Wierzejski

8701 (Objezierze)

1619.30/VI. Hieremjan patrycjusz bydgoski x Ewa N. Zbikka (?) z domu, wdowa po N. Wojciechu Skrzetuskim z Rożnowa -- N. Piotr Przespolewski, Piotr Pląskowski, Jan Sobocki etc.

8702 (Objezierze)

1619.29/IX. N. D. Maciej Koritowski x N. Zofja Strichowska -- ND. Piotr Przespol., Bartł. K., Piotr Pląskowski, Wojc. Przybiński

8703 (Objezierze)

1620.25/XI. N. Stanisław Marciszewski x N. Agn. Kowalska z Szamotuł -- D. Stefan Gorzucshowski, D. Michał Sławiński

8704 (Objezierze)

1621.14/II. N. D. Wojciech Rożnowski ze Szłomowa x N. D. Meluzyna, c. ND. Dobrogosta Sobockiego z Łukowa -- ND. Mikołaj Oleski, Wojc. Kierski, Stan. Jan Objezierscy

8705 (Objezierze)

1621.21/II. ND. Jan Bozisławski x ND. Dorota Nieżuchowska -- ND. Jerzy Pogorzelski i Stefan Gorzuchowski

8706 (Objezierze)

1625.3/XII. (Niecz.) Andrzej, s. D. Adrjana Grota z Dombrowy i G. Zofji Sobockiej -- GD. Jan Krzekotowski Stan. Szczurski, Agn. Przespolewska, Anna Buszewska

8707 (Objezierze)

1629.25/II. MD. Jakub Gnuszyński x D. Anna Zawadzka w pałacu Wargowie -- MD. Jan Sadowski murgrabia poznań. Zygmunt Grudz.

8708 (Objezierze)

1631.9/II. we dw. Gołaszyn MD. Jan Mańkowski x Kat. c. MD. Soszińskiego -- Stan. Radzicki i Piotr Prądzyński

8709 (Objezierze)

1631.16/II. G. Jan Bronikowski x Zofja z Sadów Sadowska (we dw. Sady) -- Stanisł. Bobolecki, Stan. Włościejewski, Wojc. Sobocki, Sędziwój Bieganowski, Piotr Bronikowski i Piotr Urbanowski

8710 (Objezierze)

1633.26/XI. GD. Stanisław Bieliński x ND. Marjanna Gulczewa wd. z Niemieczkowa -- GD. Raczkowski, GD. Jan Dąbski

8711 (Objezierze)

1633.7/XII. ND. Andrzej Chmielewski x Elżb. Miczkowa wd., sołtyska z Żukowa -- GW. nieszl.

8712 (Objezierze)

1635.31/II. (Dw. Kowalewko) GD. Dawid Rumiejewski x Zofja z Kowalewka Objezierska -- N. Dobrogost Sobocki, Piotr Siedlecki, Marcin Objez.

8713 (Objezierze)

1639.31/VII. GD. Wojc. Soszyński x GV. Jadwiga Wielżyńska, c. ol. GD. Andrzeja Wielżyńskiego i Zofji Czarlińskiej -- GD. Jan Cz., Mac. Kleczkowski, Piotr Urbanowski, Piotr Skrzetuski, Piotr Przecławski

8714 (Objezierze)

1648.26/IV. (w Jabłonowie) N. Aleksander Nieżuchowski x N. Marjanna Przecławska -- N Jan Pigłowski, Eremjan Nież., Jan Miliński, Jan Krzycki

8715 (Objezierze)

1649.9/II. (w dworze Gnuszyń.) N. Piotr Kłodziński x N. Kat. Gorzyńska -- N. Piotr Siedlecki, N. Andrzej Zawadzki, Stanisław Pogorzelski

8716 (Objezierze)

1649.10/VIII. N. Łukasz Cybulski x N. Marjanna Trawińska -- ND. Wojc. Sobocki, And. Zawadzki

8717 (Objezierze)

1652.10/VI. (w kość. Jabłonowskim) N. Wojc. Dobiński x N. Kat. Gorinska -- N. Piotr Kociszewski, Kaz. Krzywosącki

8718 (Objezierze)

1664.27/V. (Ociesz.) N. Marcin Dobczanski (?) x N. Jadwiga Rospęcka (?) -- X. Wojc. Dobrzelewski i GD. And. Zawadzki, Rafał Objez.

8719 (Objezierze)

1665.15/II. (Ob.) GD. Michał Choinski x N. Teresa Węgorzewska -- GD. And. z Nieczajny Sobocki, GD. Maciej Pigłowski

8720 (Objezierze)

1665.16/II. GD. Mikołaj Lisiecki x N. Dorota Zawadzka -- GD. Marcin i Maciej Lisieccy, Władysł. Kłodziński

8721 (Objezierze)

1670.3/II. GD. Jan Kędzierzyński x GV. Urszula Sobocka -- GD. Wład. K. GD. Rafał Objez.

8722 (Objezierze)

1674.6/V. MD. Walerjan Kędzierzyński x NV. Barbara Karcewska -- ND. Mac. Gądkowski i Jan Kozierowski

8723 (Objezierze)

1677.1/III. (Niecz.) GD. Ludwik Laskowski x GV. Kat. Sobocka -- GD. Wojc. Tomicki, GD. Samuel G.

8724 (Objezierze)

1678.31/X. (Ocieszyno) GD. Hieronim Niesiołowski x GD. Jadwiga Woźnicka wd. -- GD. And. i Franc. Objezierscy

8725 (Objezierze)

1682.25/X. (Ob.) GD. Zygm. Tomicki x GV. Urszula Cielecka -- GD. Hier. Poniński Samuel i Wojc. TT.

8726 (Objezierze)

1684.16/II. (Ocieszyno) GD. Stanisław Mościcki x NV. Małg. Chelkowska -- GD. Wacł. Twardowski GD. Mikoł. Szawroński

8727 (Objezierze)

1693.26/I. (Nieczajna) x GD. Jan Grudzielski x NV. Teodora Sobocka -- GD. Gabryel Skorzewski GD. Sebast. Żółtowski

8728 (Objezierze)

1695.6/II. (Ob.) N. Jan Radzicki x N. Ludwika Skrzetuszewska -- MD. Maciej Tomicki i Stanisław Tomicki

8729 (Objezierze)

1695.8/VIII. (Wargowo) NGD. Mikołaj Swinarski x NG. Zofja Skorzewska -- MD.Wojc. Sobocki i MD. Ludwik Granowski

8730 (Objezierze)

1699.25/IX. (Wargowo) GV. Dorota Choińska x G. And. Skorzewski por. chor. wdy bełzk. -- M. Wojc. Sobocki etc.

8731 (Objezierze)

1700.20/VII. (Ociesz.) GD. Wojc. Rosnowski x GV. Joanna Rokoszowna -- G. Jan Rokoss. i G. Wojc. Gronowski

8732 (Objezierze)

1701.4/XII. (Chrostowo) GD. Jan Arcemberski kapit. Aug. II x NGV. Helena Grodziecka -- JMD. Jan Korzbok Łącki klanic kalis. Tomasz Gr.

8733 (Objezierze)

1705.12/II. (Swierkowki) MD. Szymon Wolski x N. Anna Kromolicka -- MD. Twardowski Chłapowski Bronikowski etc.

8734 (Objezierze)

1691.13/VIII. † GD. Adam Gorzyński tenut. Chrostowa

8735 (Objezierze)

1691.4/XI. † GD. Andrzej Sobocki w Nieczajnie poch. 1692.14/I.

8736 (Objezierze)

1692.15/IV. † GD. Łukasz Sobocki w Pozn. poch. S. J. Pozn.

8737 (Objezierze)

1694.18/I. † Stanisław Korytowski w Wargowie

8738 (Objezierze)

1694.22/IV. † GD. Marjanna Skorzewska

8739 (Objezierze)

1695.14/I. † N. Grzegorzewski w Objez.

8740 (Objezierze)

1695.30/IV. † N. Jan Radzicki sługa GD. Mac. Tomickiego

8741 (Objezierze)

1695.0/IX. † N. Kazimierz Wojciechowski sługa GD. Gabryela Skorzew.

8742 (Objezierze)

1705.19/I. (Chrostowo) † MD. Kat. Przybysławska poch. reform. szamotul.

8743 (Objezierze)

1713. † G. Paweł Kwilecki l. 23. mł. przybysz do wujostwa Objezierskich

8744 (Objezierze)

1716.2/VI. † GD. Jan Kokolski (Slepuchowo) l. ok. 66

8745 (Objezierze)

1717.6/III. † GD. Franciszek Rokoszewski (Niecz.)

8746 (Objezierze)

1755.17/II. poch. X. Andrzej Rowiński curatus Ob. przez lat 19, l. 75

8747 (Objezierze)

1755.18/VIII. (wargowo) poch. N. Krystyna Kaczorowska V. l. 60

8748 (Objezierze)

1757.6/VI. (Niecz.) poch. MD. Stan. Malczewski mł., l. ok. 30

8749 (Objezierze)

1757.13/VI. (Niecz.) córka l. 13 N. Franciszka Siedleckiego i Marjanny

8750 (Objezierze)

1757.19/XI. (Górka) poch. G. Andrzej Grodzicki

8751 (Objezierze)

1759.23/I. † (Ob.) JMGD. Piotr Węgorzewski łowczy pozn. dz. Ob. poch. ref. Osieczna

8752 (Objezierze)

1759.22/VI. (Ob.) poch. 22/VI. N. Stefan Kamiński mł. z dw. Objez.

8753 (Objezierze)

1761.9/IV. poch. (Niecz.) N. Aleksy Pacanowski l. 25

8754 (Objezierze)

1764.19/I. (Wargowo) poch. Ignacy Gronowski l. 15., s. JMD. Jana Gronowskiego podwojewodz. kalis., dz-a Wargowa i Swierkówka

8755 (Objezierze)

1771.15/III. (Ob.) poch. N. Anna Wolińska v. staruszka z dw. Ob.

8756 (Objezierze)

1772.4/I. (Niecz.) poch. GV. Zuzanna Łączyńska l. 8, z dw. Niecz.

8757 (Objezierze)

1772.4/V. (Chrostowo) poch. N. Agnieszka Federowiczowa ekonomowa Chr.

8758 (Objezierze)

1774.12/III. (Slepuchowo) poch. Małgorzata dziecko N. Jakuba i Kat. Targowskich ekonomów Sl.

8759 (Objezierze)

1776.13/IV. poch. Teresa dziecko GD. Kąsinowskich dz-ów cz. Górki

8760 (Objezierze)

1776.28/IV. (Wargowo) † JMD. Jan Gronowski podwojew. kaliski poch. bernard. pozn.

8761 (Objezierze)

1776.8/VI. (Niemieczkowo) poch. N. Wojc. Baczyński ekonom N.

8762 (Objezierze)

1777.9/XI. (Wargowo) poch. Józef l. 5, s. MD. Rocha i Zofji z Gronowskich Mielęckich

8763 (Objezierze)

1778.30/I. (Górka) poch. Wincenty s. MD. Wojc. i Barbary Zdzenickich dz-ów cz. Górki

8764 (Objezierze)

1778.2/VII. (Wargowo) † JMD. Franciszka z Domiechowskich Gronowska podwojewodz. kaliska, poch. bernard. pozn.

8765 (Objezierze)

1779.0/XI. (Dw. Górka) † Elżbieta Małgorzata dziecko 4-mies. c. N. Wojc. Zdzenickiego i Barb. z Grodzickich dz-ów cz. Górki

8766 (Objezierze)

1781.25/VIII. (Dw. Chrostowo) † Urszula dziecki 1 rok MD. Anton. Bojanowskiego dzierż. Chr. i Józefaty Miaskowskiej

8767 (Objezierze)

1781.5/X. (Górka) † Małgorzata Marjanna, c. [N. Wojc. Zdzenickiego i Barb. z Grodzickich] MD. Zdzienickiego

8768 (Objezierze)

1784.14/I. (Chrostowo) † M. Józefa z Zarzickich Bojanowska ż. Anton. B. dzierż. Chr., poch. szamotul. franciszk. obserw.

8769 (Objezierze)

1784.15/I. (Chrost.) † N. Ant. Jezewski ekon. l. 50

8770 (Objezierze)

1785.1/V. (Dw. Niecz.) † MD. Józef Łączyński l. ponad 60 poch. ref. szamotul.

8771 (Objezierze)

1787.19/V. (Górka) † Kat. l. 3., c. ND. Mac. Kuczborskiego dz-a d. G.

8772 (Objezierze)

1787.23/V. (Górka) † N. Kat. Targowska l. ponad 50

8773 (Objezierze)

1787.25/V. (Górka) † Krystyna l. 4. c. [ND. Mac. Kuczborskiego] Kuczborskiego i Franciszki

8774 (Objezierze)

1787.30/V. (Górka) Bartłomiej Joachim l. 6 1/2 s. MD. Macieja Kuczborskiego i Franc.

8775 (Objezierze)

1787.29/XI. (Ob.) † MD. Michał Łączyński l. 70

8776 (Objezierze)

1789.10/III. (Górka) Stefan Jan, s. NM. Mac. Kuczborskiego i Franc. z Grodzickich

8777 (Objezierze)

1789.22/IX. (Górka) † Anastazja, c. 2 1/2 l. M. Mac. Kuczborskiego 1789.6/X. (Górka) † Wiktorja 1 rok. c. [M. Mac. Kuczborskiego] Macieja Kuczborskiego

8778 (Objezierze)

1790.15/III. (Niemieczkowo) † JMD. Michalina z Raczyńskich Raczyńska generałowa wojsk kor. l. 22., poch. Woźniki reformaci

8779 (Objezierze)

1791.9/VI. (Ocieszyno) † N. Jan Zdąnowski l. ponad 70

8780 (Objezierze)

1791.2/VIII. (Niecz. Dw.) † Maksymiljan 1 rok, z NMD. Michała i Magdal. Brzozowskich pułk. w. kor., tenut. pos. Niecz.

8781 (Objezierze)

1792.20/IX. (Górka) † Józef Jan Nepom., s. MD. Mac. Kuczborskiego dz-a G. i Franc. z Grodziskich

8782 (Objezierze)

51793.5/VI. (Górka) † Anastazy Teodor, s. M. Macieja Kuczborskiego

8783 (Objezierze)

1793.7/VIII. (Chrostowo) † Józef 1 1/2 s. MD. Anton. Grabskiego tenut. Chr. i in. i Wiktorji z Miaskowskich

8784 (Objezierze)

1804.25/XI. (Chrostowo Dw.) G. Maciej Rudnicki mł. 23 l. x Juljanna Mieszkowska -- M. Józef Załuskowski pos. Chrost., Józef Zuromski z dw. Chrost.

8785 (Objezierze)

1706.25/VIII. (Podlesie Dw.) GMD. Wincenty Koszutski mł. 28. pos. Budziejewa x GV. Marjanna Rydzyńska c. hr. Franc. R. i Józefa z Kwileckich, dz-ów dóbr Podlesie i in. l. 17 -- Wojc. Węgorzewski dz. Objez. Nepom. K. pos. Koninka

8786 (Objezierze)

1809.26/VI. w Poznaniu (Górka) GD. Benedykt Sadowski mł. l. 42. dz. Orzeszkowa z pf. Giec. x GV. Balbina Kuczborska c. M. Mac. i Franc. KK. dz-ów Górki l. 22. -- M. Jan Wolski dz. Dzierzchnicy, Wojc. Iłowiecki Zadowic pos.

8787 (Objezierze)

1813.12/IX. (Niecz. Dw.) G. Aleksander Moraczewski mł. 21 z Mechowa p. pozn. przed 2 mies. przeniósł się do Bytkowa par. Sobota x Kat. Czochronowa wd. l. 29, z d. Ługowska współposesorka wsi N. -- G. Jakub M. pos. Nowejwsi Piotr Rynarzewski, Seweryn Kłossowski

8788 (Objezierze)

1813.13/IX. (Ob. Dw.) G. Antoni Wojciech Wolniewicz, b. pułk. w. p., mieszk. w Ob., l. 34., s. † † Stanisł. i Rozalji Zarembianki x Teresa Swinarska z Lulina V. l. 24 c. M. G. Wawrzyńca Sw. i †-ej Joanny z Przyjemskich dz-ów Lulina -- MG. Adam Drwęski dz. Baborówki Saturnin Zaydlic z Ob.

8789 (Objezierze)

1758.28/XI. (Górka) GD. Józef Kąsinowski mł. x GD. Kat. z Bronikowskich Grodzicka wd. -- GD. Józef Br., G. Trampczyński

8790 (Objezierze)

1759.1/XII. (Górka) G. Antoni Leśniewski z Kluczewa x sław. Bogumiła Rzepecka -- G. Kaz. Bonikowski

8791 (Objezierze)

1760.10/II. (Slepuchowo) G. Jan Radzimiński x Marjanna Trojańska -- G. Marcin Silski i G. And. Dąbroski

8792 (Objezierze)

1760.3/VIII. MGD. Józef Mańkowski mł. x IMGV. Teofila Węgorzewska łowczanka pozn. -- MGD. Mankowski ojciec Małachowski, Ign. Malczewski sta płowski Jan Gronowski, Michał Obarzankowski

8793 (Objezierze)

1761.12/I. (Ob.) JMD. Ludwik Młodziejowski regent gr. pozn. mł. x JMGV. Cecylja Węgorzewska łowczanka pozn. -- JM. Józef Jerowski pułk. JKMci, Józef Gliszczyński pis. zs. kalis., Franc. Szczaniecki, Ign. Malcz., sta płowski, Jan Nep. i Wojc. WW. łowczyce pozn. etc.

8794 (Objezierze)

1761.17/X. (Ob.) GD. Józef Łączyński mł. pis. Sepna x GV. Kat. Dębska z dw. Ob. MD. Józef Jerowski pułk. JKMci, -- Ignacy Skarbek Malcz. sta płow., Franc. Szczaniecki, Jan Gronowski, Józ. Gostkowski

8795 (Objezierze)

1769.2/II. (Warg.) MGD. Roch Mielęcki mł., x JMV. Zofja Gronowska podwojewodz. kaliska, -- JMD. Jna Gron. podwoj. kalis., Nep. i Wojc. Węgorzewscy łowczyce pozn. etc.

8796 (Objezierze)

1783.22/V. NMD. Stanisł. Kwiatkowski por. kaw. narod. x Wiktorja Gronowska podwoj. kaliska -- Józef Moszczyński klan lędzki, Józef Gleszczyński klan biechowski, etc.

8797 (Objezierze)

1783.24/VIII. (Ob.) Kwilec JMD. Wojc. Węgorzewski generał adjut. JKMci dz. Ob. x JMD. Aniela Kwilecka klanka rogoz. (Ślub w Widzimiu)

8798 (Objezierze)

1786.16/III. (Podlesie-Ob.) G. Franciszek Rydzyński stolnikowicz pozn. x Józefata Kwilecka -- JMD. Jan K. klan międzyrz. kaw. św. St. Wojc. Węgorz. gen. adjut. król. kaw. św. St.,

8799 (Objezierze)

1789.4/II. (Charbowo- Kowalewo) G. Ignacy Wolski x GV. Joanna Czarnecka -- G. Jan Chryzostom Gronowski i Józef G. podwojew. kalis., bcia m. s. rodzeni

8800 (Objezierze)

1791.7/II. (Ocieszyno Dw.) G. Józef Czachórski x Teresa Gronowska -- Chryzostom i Józef GG. Adam Słaboszewski Roch Czachórski

8801 (Objezierze)

1705.19/II. (Woycieszyn) N. Jan Józef Milenski x Kat. Karczmarka córka z Ociesz. -- N. Woynowski z ż. i nieszl.

8802 (Objezierze)

1707.9/X. (Swierkowki) Marjanna, c. GD. Szymona Wolskiego i G. Anny Kromolickiej -- GD. And. Bronikowski z ż. Marjanną Kotkowska

8803 (Objezierze)

1709.3/III. (Objez.) Wiktorja Teresa, c. MGD. Zygmunta na Objez. Objezierskiego i Apolinary Golińskiej -- JD. And. Skorzewski pułk. JKMci, MD. Anna Goliń.

8804 (Objezierze)

1792.30/VI. (Ob.) MD. Leon Bilicki pułkow. w. kor. x M. Wiktorja Malczewska ścianka spławska -- J. M. Wojc. Węgorzewski gen. adjutant JKMci, dz. Objezierza, Jan Węgorz. szambel. JKMci, dz. Drobnina Józef Mańkowski

8805 (Objezierze)

1755.5/X. (Niecz.) Aniela Brygitta, c. M. Ignacego Skarbka Malczewskiego i Justyny z Węgorzewskich dz-ów Niecz. -- JM. Cecylja W. łowcz. pozn.

8806 (Objezierze)

1756.18/VIII. (Górka) Józefata Zofja, c. G. Michała i Kat. z Bronikowskich Grodzickich dz-ów Gorki -- MGD. Tom. Asielniczka Majo komornik zs. wieluń. i MGD. Wikt. z Kierskich Morawska ścina gniewkow.

8807 (Objezierze)

1756.6/IX. (Wargowo) Marjanna Teresa, c. MG. Jana i Franciszki Gronowskich dz-ów W. -- X. Jan Morawski prob. wysocki i MGD. Marjanna z Umińskich Domiechowska

8808 (Objezierze)

1756.18/X. (Niecz.) Michał Teofil, s. [MG. Jana i Franciszki Gronowskich] Malczewskich -- MGD. Stanisł. M. i JMV. Teoflia z Gajewskich Węgorzewska łowcz. pozn.

8809 (Objezierze)

1757.11/IX. (Chrostowo) Stefan Chryzostom, s. G. Trojańskiego ekon. Chr. i Marjanny -- N. Walentyn Wilkowński z dw. Niecz.

8810 (Objezierze)

1763.2/X. (Niemieczkowo) Mateusz Michał, s. N. Kaz. i Kat. Jarzębowskich ekonomów chrostow., mieszk. w N. -- MD. Wojc. Sławiński dz. Niem., MGV. Wiktorja Gronowska podwojew. kalis. w Wargowie

8811 (Objezierze)

1766.7/VII. (Chrostowo) Barbara Anna, c. N. Jana i Agnieszki Federowiczów ekon. Chrost. -- chrz. nieszl.

8812 (Objezierze)

1768.20/XI. (Chrostowo) Michał Jan, s. [N. Jana i Agnieszki Federowiczów] G. Federowiczów -- D. Marceli Tyszka ekon. z Lulina i G. Agn. Drogońska z Bogdanowa

8813 (Objezierze)

1769.12/II. (Ob.) Zofja c. N. Jana i Marjanny Derewickich z dw. O. -- MD. Józef Łączyński pos. Niecz. i JD. Zofja z Gronowskich Milęcka

8814 (Objezierze)

1770.2/VI. (Chrostowo) Teofila Magdalena, c. N. Janan i Agn. Federowiczów ekonomów Chr. -- N. Wincenty Witkowski, ek. Obj. i N. Marjanna Radzimińska ekon. Slepuchowska

8815 (Objezierze)

1773.7/V. (Sławino) Wojciech, s. N. Andrzeja i Agnieszki Żochowskich poses. w Sławinie -- G. Wiktorja Laskowska z dw. Ob.

8816 (Objezierze)

1773.23/IV. (Górka) Leon Wojciech, s. GD. Bartłomieja i Joanny Kąsinowskich poses. -- G. Antoni Łukomski i G. Marjanna Gorska

8817 (Objezierze)

1775.29/VII. (Ob.) Anna, c. N. Jana i Marjanny Derewickich z dw. Ob. -- MD. Kasper Rogaliński sta nakiel. i GD., Weronika z Łąckich Kwilecka kl. lędzka

8818 (Objezierze)

1775.17/XII. (Dw. Górka) Marcin Klemens, s. M. Bartłomieja i Joanny z Grodzickich Kąsinowskich dz-ów cz. Górki -- MGD. Wojc. i Barb. z Grodzickich Zdzieniccy dz-c innej cz. G.

8819 (Objezierze)

1775.26/VI. (Górka) Joanna Regina, c. MGD. Wojc. i Barb. z Grodzickich Zdzenickich dz-ów cz. G. -- GD. Bartł. i Joanna z G. Kąsinowscy

8820 (Objezierze)

1779.8/IX. (Górka Dw.) Bartłomiej Michał, s. MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich dz-ów 2 cz. w Górce -- M. Jan K. i MGD. Teofila z Derpowskich Dębińska stolnikowa bracł.

8821 (Objezierze)

179.14/XI. (Górka Dw.) Franciszek Michał, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- MD. Ant. Ludkowski dzierż. Chrostowa, Slepuchowa, Żukowa z ż. Wiktorją

8822 (Objezierze)

1780.10/VII. (Górka Dw.) * 1/VI, Erazm Nikodem s. [MGD. Wojc. i Barb. z Grodzickich Zdzenickich] Zdzenickich -- Wojc. Koszutski pos. Gąsaw, i Teofila z Derpowskich Dębińska dz-a Gąsaw

8823 (Objezierze)

1781.12/VII. (Górka Dw.) Małgorzata Marjanna c. [MGD. Wojc. i Barb. z Grodzickich Zdzenickich] Zdzenickich -- Mac. Kuczborski z ż. Franc. z Grodz.

8824 (Objezierze)

1782.9/II. (* 8.) Melchjor, * w Niemieczkowie, s. G. Pawła Zamorowskiego ekon. wsi N. i Sławianka i Agn. z Krawców -- G. Wojc. Sławiński chor. dobrzyń. dz. N. i G. Anna Chmielewska

8825 (Objezierze)

1782.21/V. (Górka Dw.) Zofja Nepom., c. [MGD. Wojc. i Barbary z Grodzickich Zdzenickich] GD. Zdzienickich -- GD. Chryzostom Gronowski dz. Wargowa i GD. Józefata z Miaskowskich Bojanowska

8826 (Objezierze)

1785.4/IX. (Górka Dw.) Bartłomiej Joachim, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- ND. Wojc. Koszutski z ż.

8827 (Objezierze)

1789.19/I. (Górka Dw.) Stefan Jan, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- NGD. Józ. Ciński tenut. Gąsaw i N. ż. jego Franciszka

8828 (Objezierze)

1790.11/IV. (Dw. Górka) Wojc. Stanisław, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- G. Ign. Wolski dz. Złotnik i G. Kat. Łączyńska wd. poses. Kowalewka

8829 (Objezierze)

1791.15/V. (Górka Dw.) Józef Nepom., s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- M. Kat. Łączyńska tenut. Kowalewka

8830 (Objezierze)

1792.22/IV. (Górka Dw.) Wojciech Anzelm, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- Józef K. mł. i V. Balbina K.

8831 (Objezierze)

1793.24/IV. (Górka Dw.) Anastazjy Teodor, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- MV. Balbina K.

8832 (Objezierze)

1793.7/VII. (Ob. Dw.) Wincencja Nepom. Aniela, c. MD. Leona Bilickiego pułk. w. k. i Wiktorji z Malczewskich ścianki spław. -- Jan Nep. Węgorzewski szambel. JKMci i Aniela z Kwilec. Węgorz.

8833 (Objezierze)

1794.3/III. (Chrostowo Dw.) Eleonora Konarda, c. MD. Anton. Grabskiego tenut. d. Chr. i Wiktorji z Miaskowskich -- Marcin M. kaw. malt. kaw. św. St. i M. Teresa Duninowa

8834 (Objezierze)

1796.22/X. (Górki Dw.) Jan Kanty, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- M. Józef K. i MV. Balbina K.

8835 (Objezierze)

1799.15/X. (Górki Dw.) Michał Hieronim, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- G. Wawrzyniec Swinarski dz. Luliba i G. Joanna z Przyjemskich ż. jego

8836 (Objezierze)

1801.10/V. (Górki Dw.) Zofja Nepom., c. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich, * 1., -- Wojc. i Aniela Małz. Węgorzewscy, dz-e Ob.

8837 (Objezierze)

1798.20/IV. (Chrostowo) † NM. Marjanna z Dobieckich Mieszkowska l. 38

8838 (Objezierze)

1800.9/IX. (Ocieszyno) † GD. Klemens Głowiński l. 70. ekonom z Wargowa

8839 (Objezierze)

1801.11/III. (Ocieszyno) † GD. Adam Sławoszewski l. 70., poch. 13.

8840 (Objezierze)

1704.13/III. (Chrostowo) poch. GV. Kat. z Mieszkowska, c. ol. G. Ant. i Marcjanny MM. suchoty, l. 20

8841 (Oborniki)

1787.8/XI. (Obor.) Karol Marcelli, s. N. Wojciecha i Zofji Olszewskich -- Antoni Kiałpiński Nob. i Marjanna Choszczyńska

8842 (Oborniki)

1790.7/VII. (Pogorzele) dziecko GD. Kaspra i Magdaleny Dameckich -- GD. Józef Gołecki i GD. Felicitas Zbijewska

8843 (Oborniki)

1790.11/VII. (Ob.) Małgorzata Anna, c. N. Wojc. i Zofji Olszewskich --- D. Łukasz Moliński i GDV. Antonina Chmilewska

8844 (Oborniki)

1791.3/I. (Mariopole) Sylwester Melchjor Nepomucyn s. GD. Wawrzyńca, Felicitas Zbijewskich -- GD. Jan Skoraszewski i GD. Nepomucena Rokossowska, cerem. 12/VIII.

8845 (Oborniki)

1795.20/VI. (Chowanówko) Wirydjana Antonina, c. GD. Tomasza i Marjanny de Bilenokie Zakrzewskich poses. wsi Ch. -- GD. Franciszek Z. i Petronella Rynarzewska

8846 (Obrzycko)

1732.1/V. (Koźmin W.) bl. Helena i Regina, cc. G. Tomasza Biendowskiego i Anny -- G. Jan Milewski admin. d. Ob. i Jadwiga V. Golem. ... i D. Jan Więckowski pisarz tych dóbr

8847 (Obrzycko)

1732.7/X. (Kobelniki) Franciszek Piotr, s. MD. G. Piotra Kąsinowskiego dz-a Kob. i in. i MGD. Anny -- MGD. Joanna Kąsinowska, żona MD. Chryzostoma K.

8848 (Obrzycko)

1734.9/IX. (Obrowo) Chryzostom Stanisław, s. GD. Andrzeja Radziszewskiego i GD. Marjanny -- G. Marcin Kuligowicz i V. Dorota Leymanowna obyw. Obrzyc.

8849 (Obrzycko)

1749.22/VII. (Kobylniki) Marjanna Karolina, c. MGD. Chryzostoma Kalkaytera i Krystyny Barbary Unruk dz-ów Kob. -- X. Marcin Moszczeński kan. pozn. i prob. biezdrow. i obrzycki

8850 (Obrzycko)

1771.7/I. (Kobelniki) Tomasz, s. G. Bogusława i Magdaleny Bętkowskich -- GMD. Michał Krzyżanowski pos. Ob. i GM. Teresa Zaydlicowna M. Ignacy Kowalski i Dorota Kaletkowa

8851 (Obrzycko)

1787.15/VII. (Kobelniki) Michał Jan Gwalbert, * 12., s. M. Feliksa Ignacego Żelisławskiego majora w. kor. i Marjanny z Obarzankowskich dz-ów Kobelnik cerem. 1788.30/III. ass. X. Adam Obarz. kanonik łęczycki dziekan fary trębowel., prob. curatus kopyczyński w woj. wołyń. M. Jakób Raczyński regens gr. gn. i M. Rozalia Żelisławska v. Franciszka z Raczyńskich Powalska szambel. król. pos-a Brączena

8852 (Obrzycko)

1788.9/VIII. (Kobelniki) Adrjan Wiktor, * 7., s. M. Feliksa Ignacego Żelisławskiego majora w. kor. i Marjanny Obarzankowskiej -- chrz. nieszl.

8853 (Obrzycko)

1790.14/I. (Kob.) Tekla Dorota c. [M. Feliksa Ignacego Żelisławskiego i Marjanny Obarzankowskiej] M. Żelisławskich, * 9., -- chrz. nieszl.

8854 (Obrzycko)

1790.12/IV. (Kobel.) cerem. nad [M. Feliksa Ignacego Żelisławskiego i Marjanny Obarzankowskiej] Żelisławską -- ass. Z. Siemiątkowski pisarz zs. sieradz., kaw. św. St. i Mikoł. z Myszkowskich Kowalska

8855 (Obrzycko)

1792.19/XI. (Ob.) Stanisław Adam s. G. Damazego z Bytynia Kurnatowskiego i Anny z Białobłockich -- MD. Karol Brudzewski dziedzic Słopanowa i Franciszka Kowalska pos-a w Bronczewie i Stobnicy

8856 (Obrzycko)

1794.11/XII. (Kobelniki) Marjanna Łucja, t. d. *, c. M. Wojciecha Żeromskiego i Marjanny z Obarzankowskich -- MD. Stanisław Żeromski pos. Boguniewa i panna Rozalja Żelisławska z Kobelnika

8857 (Obrzycko)

1796.23/V. (Kob.) Dezydery And. * 23/V. s. [M. Wojciecha Żeromskiego i Marjanny z Obarzankowskich] MD. Żeromskich -- MD. Gwalbert Żelisławski i panna Teresa Kąsinowska

8858 (Obrzycko)

1796.12/IX. (Kob.) Jan Nepom. Stanisł. * 10/V. s. M. Stanisł. i Kat. Kościelskich -- MD. Żeromska i Aleksy Otocki

8859 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1730) 1746.7/XII. (Dw. Brzęczewo) Katarzyna c. G. Melchjora Hiniczy ... (?) ekonoma B. -- GD. Franc. Rosnowski prefekt kuchni dworu Brzęczew i GV. Barbara Jaruchowska z dworu

8860 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1748.18/II. (Dw. Brzęczewski) Dorota Apolonja Anna, 6/II., c. MD. Antoniego -- Zakrzewskiego i Rozalji Malczewskiej -- MD. Zakrzewski i JV. Marjanna Kołaczkowska, c. podkomorzego kaliskiego posesora d. Stobnica, Brzęczewo

8861 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1752.11/XI. (Brzęczewo) Marcin s. G. Józefa Lutomskiego i Barbary -- G. Michał Sobocki dworz. i GV. Konstrancja Raczyńska z dw. Brzecz.

8862 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1762.31/II. (Brzęczewo) N. Józef Kościuszko x Anna wd. z Brzęczewa

8863 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1773.20/VI. (Brzęczewo) † NV. Regina Domaradzka c. ekonoma Brzęczew. poch. 21.

8864 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1773.26/VII. (Brzęćzewo) † GD. Zofja z Wolikskich Domaradzka ekonomowa brzęczewska poch. 28.

8865 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1775.20/IV. (Brzęczewo) † G. Kazimierz Noskowski ekonom brzęczewski poch. 22/IV.

8866 (Ociąż)

1795.21/V. (O.) Ubald Feliks, s. M. Józefa i Anny Madalińskich łowczy ostrzeszowskich -- MD. Joachim Kurczewski i MD. Kosecka

8867 (Ociąż)

1796.19/VI. (O.) * 21/V., Feliks Antoni Andrzej, s. M. Tomasza i Elżbiety Miłkowskich pos. części O. -- JMD. Andrzej Grabiński dziedzic tej części O. i MD. Miłkowska

8868 (Ociąż)

1796.4/VII. (O.) * 2/VII., Karol Józef s. M. Józefa i Anny z Koseckich Madalińskich -- Michał Biernacki dz. Czekanowa i JG. Joanna z Małeckich Kossecka akatol., dz-a Kęszyc

8869 (Ociąż)

1798.12/II. (O.) * 9, Apolonja Józefa c. M. Jana i Teresy Świętochowskich -- MG. Michał Biernacki dz. Czekanowa i MG. Krystyna Parczewska dz-a Kurowa

8870 (Ociąż)

1799.11/II. (O.) * 1/II., Ignacy Błażej s. N. Błaż. i Małgorz. Libiszewskich -- chrz. nieszl. (gdzieindziej oni honesti)

8871 (Ociąż)

1799.17/VII. (O.) Wincenty Alojzy Jan s. M. Tomasza Miłkowskiego (s. M. Kajetana Deograty z Nasiorowskich) i Elżbiety z Radońskich (c. o. Piotra R. z ol. Teresy z Gliszczyńskich) * 12/V. -- MD. Ludwik Radoński z Jastrzębnik i M. Deograta Miłkowska z Ociąża

8872 (Ociąż)

1800.29/IX. (O.) * 23/IX. Cyprjan s. [N. Błaż. i Małgorz. Libiszewskich] (Honest popraw. na Gsorum) Libiszewskich -- MD. Józef Godlewski pos. Kociszewa i MD. Konstancja Leśniowska

8873 (Ociąż)

1801.22/V. (O.) * 13/IV. Dezydery, s. M. Józefa i Konstncji Leśniowskich -- M. Józef L. i M. Krystyna Parczewska Dz. O. a d. Kuroń, Gwiazdów, Ociąż

8874 (Ociąż)

1802.24/XII. (O.) * 27/XI. Józefata Serafina, c. G. Wincentego Majeranowskiego (s. ol. G. Wojc. M. i Apolonji) i Antoniny, c. ol. G. Jana i Brygidy Szomańskich -- GG. Erazm i Wilhelm Dobrzyccy

8875 (Ociąż)

1803.26/V. (O.) * 22., Onufry Fabjan s. M. Józefa Leśniowskiego (s. M. Mateusza i M. Balbiny z Godlewskich) i Konstancji Parczewskiej c. Fabjana i Krystyny z Szczanieckich -- JMD. Wojc. Lipski i JMD. Salomea Lipska ż. jego

8876 (Ociąż)

1804.6/VII. (O.) * 25/VI. Krystyna Balbina, c. [M. Józefa Leśniowskiego i Konstancji Parczewskiej] Leśniowskich -- MD. Fabjan Parczewski dziedzic 1/2 Oc. i Balbina L., ass. -- MD. Franc. Xaw. Parcz. Antonina Leśniowska, Stanisław Parcz. i Felicjanna Leśniowska

8877 (Ociąż)

1804.20/VII. (O.) * 4/VII., And. Ignacy s. [G. Wincentego Majeranowskiego i Antoniny] G. Majeranow. -- MD. Józef Leśniowski i MD. Pelagia Dobrzycka

8878 (Ociąż)

1812.20/X. (O.) Kordula Teresa * 12. c. G. Konstantego Skotnickiego i Felicjanny z Leśniowskich (c. ol. Mateusza L. i Balbiny Godlewskich) -- MD. And. Grabiński i M. Krystyna Parczewska

8879 (Ociąż)

1817.19/I. (O.) ochrzczony żyd Fabjan Antoni Nowicki lat ok. 24. -- MD. Marceli Sobocki prokurator król. Tryb. kalis. i MD. z Krystyną z Szczanieckich Parczewska ass. MD. Stanisław Parczewski i Konstancja Leśniowska, Ignacy Parcz. i Teresa Parcz., Józef Pągowski i Teresa Parcz. V., Bogusław Parcz. i Teresa Parcz.

8880 (Ociąż)

1818.16/IV. Krystyna Teofila Marja c. M. Józefa Pągowskiego (s. ol. Seweryna i Marjanny z Korytowskich) i Teresy Parczewskiej (c. ol. M. Fabjana Parcz. i Krystyny Szczanieckiej) * 9., -- M. Józef Trąmpczyński i MD. Krystyna Parczewska

8881 (Ociąż)

1819.5/X. (Oc.) * 28/VII. Antoni Fabjan Nazary s. MG. Bogusława Parczewskiego (s. o. Fabjana i Krystyny Szczanieckiej) i Anieli c. ol. MG. Antoniego i Juljanny z Żeromskich Rzepnickich -- MD. Kajetan Morawski dz. Kotowiecka i Krystyna z Szczanieckich Parczewska dz-a 1/2 Oc.

8882 (Ociąż)

1821.4/I. (Oc.) * 1820.27/XII. Juljanna Teofila, c. [MG. Bogusława Parczewskiego i Anieli] Parczewskich -- MD. Konstanty Skotnicki pos. Strzegowa i M. Juljanna Rzepnicka dz-a Żabikowa

8883 (Ociąż)

1821.27/XI. (Kwiatków), * 29/V. Emiljan, s. M. Władysława i Róży z Grodzickiech Wielowieyskich poses. Kwiatkowskich -- G. Felicjan Gardo ekonom sulisławski i G. Kornella Parczewska V.

8884 (Ociąż)

1822.9/IX. * w Kurowie, Tekla Stefanja, c. N. Ignacego Parczewskiego pos. Kurowa i Ludwiki Pruskiej -- N. Józef Parcz. pos. wsi młyn i Krystyna z Szczan. Parcz. dz-a cz. Ociąża. Dziad dziecka Franciszek Pruski, babka Franciszka de Retelskie Pruska

8885 (Ociąż)

1824.6/V. * Ociąż, Stanisława Józefa Marjanna, c. N. Bogusł. Parczewskiego i Magdaleny z Goreckich, poses. Oc. -- MD. Ignacy Parcz. pos. Kurowa i Gorecka dz-a Sobiejuch

8886 (Ociąż)

1825.17/VII. cerem. nad dzieckiem M. Józefa Pągowskiego i Teresy z Parczewskich pos. d. Mączniki i Podkoce * 9/IV. i 17. t. m. i r. ch. z wody w kość. rozdrażewskim imiona Marja Cleopha -- MD. Bogusław Parczewski pos. i współdz. Oc i MD. Magdalena z Gorec. ż. jego

8887 (Ociąż)

1826.12/IV. (Oc.) * Erazm Franc. Onufry, s. N. Bogusława Parczewskiego współdz. Oc. i Magdaleny Goreckiej -- Nepom. Niemojowski dz. Sliwnik, Teresa Pągowska pos-a Mącznik

8888 (Ociąż)

1827.5/V. * (Oc.) Helena Nepom. Józefa, c. [N. Bogusława Parczewskiego i Magdaleny Goreckiej] Parczewskich -- Józef Pągowski pos. Mączniki i Ludwika z Pruskich Parcz.

8889 (Ociąż)

1808.6/II. M. Andrzej Grabiński dz. 1/2 Oc., wd. x M. Ludwika Parczewska c. Fab. i Krystyny Szczaniec., on 36, ona 20 -- Wojc. Lipski, Józef Szczaniecki, Józef Leśniowski, Tom. Miłkowski etc.

8890 (Ociąż)

1817.2/VI. (Oc.) MGD. Józef Pągowski l. 33., s. o. Seweryna x Teresa Parczewska, c. ol. Fab. i Krystyny Szczaniec., l. 21. -- Franc. Xaw. Parcz., Józefa Parcz., Ludwik Szczaniec., Nańorowski etc.

8891 (Ociąż)

1823. ślub w pf. Brzyskorzystew M. Bogusław Parczewski pos. Oc., wd., x Magdalena Gorecka z Sobiejuch, w dep. bydg., v., zapowiedzi tu Dominica infra Octava ascensianis

8892 (Ociąż)

1826. JM. Wojciech Lipski mł. x JM. Stanisława Grodzicka V. z parafii Gruszczyńskiej, zapow. tu Dom. 20 post Pentecost. ślub tam w Gruszczy

8893 (Ociąż)

1832.5/III. Antoni Moraczewski mł. Nob. z Kalisza l. 23 x Antonina Grabińska v. Nob., z pf. Ociąża l. 22. -- MD. Józef Leśniowski, Ign. Parcz. Krosnowski i in.

8894 (Ociąż)

1795.8/I. poch. MG. Joanna łętkowska stolnikowa łęczycka, l. 52, wdowa, † 4/I. poch. Kalisz reform. (Ociąż)

8895 (Ociąż)

1796.18/I.(Oc.) poch. G. Kat. Pracka wd. l. 83, † 14/I.

8896 (Ociąż)

1797.28/VII. (Oc.) † Antoni 1 rok s. M. Tom. i Elżb. Miłkowskich poses. Oc.

8897 (Ociąż)

1801.27/IV. (Oc.) † Dezydery, s. M. Józefa i Konstancji Leśniowskich pos. Oc. 2 tyg.

8898 (Ociąż)

1803.6/IX. † Łukasz Piotr, s. M. Mateusza Błociszewskiego (s. ol. Augustyna Bł. z ol. Wilczyńskije) z ol. Jadwgi Parczewskiej (c. Fab. z Krystyny Szczanieckiej) 23 mies.

8899 (Ociąż)

1804.18/I. † (Stobno) GD. Wiktorja Parczewska v., c. Fab. Parcz. (s. o. Jana Parcz. z ol. Konst. Trąbczyńskiej) i Krystyny z Szczanieckich (c. oj. Michała Scz. z Krystyny Bojanowskiej) l. 18, suchoty poch. 21/I. Oc.

8900 (Ociąż)

1804.26/VI. † Józefata Serafina c. G. Wincentego Majeranowskiego (s. ol. Wocj. i Apolonji) i Antoniny (c. ol. Jana i Brygidy Szomańskich) l. 17 suchoty

8901 (Ociąż)

1804.22/X. (Oc.) † Onufry Fabjan 1 1/2 r., s. M. Józefa Leśniowsskiego (s. Mateusza i Balbiny z Godlewskich) i Konstancji z Parczewskich

8902 (Ociąż)

1808.23/VIII. (Piwonice) † Krystyna Balbina c. [M. Józefa Leśniowsskiego i Konstancji z Parczewskich] Leśniowskiego l. 4

8903 (Ociąż)

1809.18/I. (Piwonice) † Andrzej 7 tyg. s. [M. Józefa Leśniowsskiego i Konstancji z Parczewskich] Leśniowskich

8904 (Ociąż)

1812.1/II. (Oc. i Piwonice) † M. Józef Wincenty Leśniowski l. 75 w Piwonicach poch. Oc.

8905 (Ociąż)

1812.10/VI. (Oc.) † Hipolit, s. G. Konstantego i Felicjanny z Leśniowskich (c. Mat. i Balb.) małż. Skotnickich, l. 2

8906 (Ociąż)

1813.21/XI. (Oc.) † GD. Felicjana z Leśniowskich Skotnicka l. 27 Febra

8907 (Ociąż)

1814.29/VIII. złożone świadectwo o † G. Zofji Grabskiej, wd. po Kajetanie †-ci tu w Oc. i tu poch-a

8908 (Ociąż)

1814.24/XII. MD. Fabjan Parczewski l. 70, s. o. Jana i Konstancji z Trąbczyńskich, poch. tu

8909 (Ociąż)

1820.4/VIII. † MD. Franciszek Xawery Parczewski, s. o. Fab. i Krystyny z Szczanieckich, dz. d. Kurów i Gniazdów † w Kaliszu, l. 44 poch. Ociąż

8910 (Ociąż)

1821.15/III. (Oc.) † MGD. Aniela z Rzepnickich Parczewska, c. o. Anton. z Juljanny de Żeromskie dziedziców Żabikowa l. 24, hydropis

8911 (Ociąż)

1821.6/VII. (Oc.) † w Kaliszu MD. Andrzej Corsinus Grabiński dz. 1/2 Oc., l. 53, hydropis; s. o. Bartłom. Gr. i Joanny z Nowowieyskiech dz-ów Sadowia, poch. 8/VII. Oc.

8912 (Ociąż)

1824.11/II. w Kaliszu † Ludwika z Parczewskich Grabińska dz-a 1/2 Oc. i Tarnowa w Pol., c. Fabjana P. i Krystyny Szczaniec., hydropis

8913 (Ociąż)

1829.8/IV. † w Oc. N. Jadwiga Malczewska biedna l. 66

8914 (Ociąż)

1829.11/VII. † w Oc. Wincenty Żernicki nob. l. 9, s. Erazma Ż. i Marjanny Trojanowskiej, wypadł z wozu

8915 (Ociąż)

1834.21/VIII. (Oc.) † N. Kajetan Parczewski 1 r., s. Bogusł. dz-a Oc. i Magdaleny Goreckiej, suchoty

8916 (Ociąż)

1836.20/XII. (Oc.) † Franciszek de Gorecki 67, ojciec dziedziczki Oc.

8917 (Opalenica)

1745.3/XI. (Rudniki) Marcin Stanisław s. GD. Anton. i Kat. Rokosowskich MGD. Wojc. Kozłowski tenus opal. i GV. Katarzyna Białkowska

8918 (Opalenica)

1747.20/IV. (O.) Ignacy Wojciech, s. GD. Wojc. Kozłowskiego i G. Franciszki -- GD. Anna Niamilotowa z Op.

8919 (Opalenica)

1749.17/II. (O.) * Klara Estera, c. JD. Rafała hr. z Bnina Bnińskiego klana śrem. i Marjanny z Kwileckich

8920 (Opalenica)

1749.17/VIII. (O.) Franciszek, s. N. Wojc. Zaleskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

8921 (Opalenica)

1750.20/I. (O.) * 14/I. Marjanna Agnieszka Barbara, c. MD. Mikołaja Swinarskiego superintendenta prowinc. wielkopol. i Anny z Bnińskich klanki śrem. -- GV. Rydzyńska cerem. 9/II. Józef Szczaniecki sta średzki i MD. Anna Sw.

8922 (Opalenica)

1750.4/VI. (Op.) * Onufry Antoni, s. [Rafała hr. z Bnina Bnińskiego klana śrem. i Marjanny z Kwileckich] Bnińskich klaństwa śremskiech -- MD. Mikoł. Swinarski i Anna z Bn. Mielżyńska ścina kcyńska

8923 (Opalenica)

1751.21/VI. (Urbanowo) Aleksy, s. G. M. Wojciecha Kozłowskiego tenut. Urb. i ż. jego Katarzyny -- MGD. Teofil Rozrażewski dz. Ptaszkowa i Urbanowa i GMD. Jadwiga Kozierowska v. z Wysoczki

8924 (Opalenica)

1752.25/IX. (Op.) Justyna Teresa, c. [x] Bnińskich dz-ów Opal. -- MGD. Łukasz Bn. mł. i syn jego z Opal. i MGD. Anna z Bn. Swinarska dz-a Czarnkowa

8925 (Opalenica)

1755.28/I. (Urbanowo) Maciej Ignacy s. GD. Stanisława Obarzankowskiego i Ludwiki -- tenut. Urban., cerem. 1756.4/I. GD. Józef de Grochowalec Bolesz i Anna z Kotarbskich Urbanowska

8926 (Opalenica)

1745.4/V. (Op.) GD. Maciej Kozłowski x V. Katarzyna Białkowska -- św. nieszl.

8927 (Opalenica)

1747.16/I. (Op.) N. Wojciech Zaleski x honor. Marjanna Lobkowianka (?) V. -- N. Wojc. Kozłowski, Maciej Kozł.

8928 (Opalenica)

1752.15/VII. (Urbanowo) † GD. Ludwik Kozłowski mł., poch. reformaci Woźniki

8929 (Opalenica)

1753.5/II. † Marjanna Dębińska Nob., w szpitalu

8930 (Opalenica)

1762.20/VIII. (Op.) † JM. Władysław Bonikowski miecznik zakroczymski, "de sclopeto occisus in receptione bonorum Op.", poch. tu

8931 (Ostroróg)

1762.13/I. G. Józef Tomaszewski x Hon. Marjanna Lesiewska V. -- PM. Franc. Kwilecki sta wschow. Jan Niegolewski skarbnik

8932 (Ostroróg)

1779.31/V. G. Marcin Bąkowski x GV. Franciszka Olszewska z d. Młodasko -- MG. Jan Manikowski dz. d. Rudki i in., MG. Teodor Cielecki tenut. Lipnicy

8933 (Ostroróg)

1782.11/IV. MD. Maciej Kowalski pos. d. Koninka x M. Zofja z Morawskich Mańkowska, wd. dożyw. dz-a d. Rudki -- Ignacy K. dz. Szczepankowa, Wiktor K. dz. Gozdzikowa

8934 (Ostroróg)

1784.16/VII. MG. Michał Nieżychowski pos. Brodziszewa pos. szamotul. x MGV. Urszula Kowalska -- MGD. Maciej Kowalski dożyw. dz. Rudek

8935 (Ostroróg)

1799.2/V. (Dobrojewo) JM. Klemens Kwilecki klanic międzyrzecki dz. Kwilcza, s. o. Jana K. klana międzyrzec. i Bilenskiej x Aniela K., c. Adama K. klana przemęc. i Weroniki Łąckiej -- Ant. Dzieduszycki pis. WWXL. Antoni K. sta wschowski, Nep. K. klanic międzyrzecki, Michał Sczaniecki podstolic pozn.

8936 (Ostroróg)

1799.6/V. (Szczepankowo) JM. Felicjan Żółtoski l. 28. pos. Ordzina s. Kaz. i Justyny x JM. Zofja Kowalska, c. o. Ignacego K. dz-a Szczepankowa -- Teodor Mielecki podkomorzy JKMci, i Maciej Cielecki major wojsk Augustyn Okulicz

8937 (Ostroróg)

1775.7/. † Konstantyn l. 2., s. JM. Adama Kwileckiego kl. lędz. dz. Ostororoga i Weroniki z Łąckich

8938 (Ostroróg)

1775.14/XII. † Hipolit., 6 mies. s. [JM. Adama Kwileckiego] Kwileckich

8939 (Ostroróg)

1785.26/X. poch. Cyprjan s. [JM. Adama Kwileckiego] Kwileckich l. 10

8940 (Ostroróg)

1787.29/VIII. poch. Gonturn Łukasz Jan s. [JM. Adama Kwileckiego] Kwileckich l. 3

8941 (Ostroróg)

1760.16/II. (Rudki) † GD. Apolonja Drachowska l. 80 † (poch. reformaci szamotul.)

8942 (Ostroróg)

1764.21.III. (Dobrojewo) † Stefan Kwilecki rodz. szlachet.

8943 (Ostroróg)

1767.18/IX. (Dobrojewo) † dziecko Jan Nep. s. G. Kaz. Jarzębowskiego ekonoma Dobr.

8944 (Ostroróg)

1768.6/IV. (O.) † GD. Egidjusz Leśniewski

8945 (Ostroróg)

1768.3/VIII. (Rudki) † Petronella dziecko G. Wojc. Łabuzińskiego l. ok. 5

8946 (Ostroróg)

1770.27/IX. (Dobr.) † G. Piotr Sokołowski dworz. Adama Kwilec. klanice lędz. dz-a d. Ostrorog., l. 40

8947 (Ostroróg)

1772.10/VII. poch. u ref. szamotul. GV. Marjanna Malinowska l. plus minus 60, z dw. Dobrojew.

8948 (Ostroróg)

1773.13/IV. (Rudki) † G. Marjanna Włostowska z dw. R., l. plus minus 60. poch. ref. szamotul.

8949 (Ostroróg)

1775. w dzień. św. Marji ad Nives † G. Magdalena Cielewska siostra rodz. J. Cielewskiego vic. Ostrorog. u brata swego, l. 40

8950 (Ostroróg)

1782.12/III. (Rudki) † MG. Jan Zaręmba Mańkowski l. 75, dz. d. Rudki, Szczepy, Lipnica, Wierzchaczew, rok chorował

8951 (Ostroróg)

1782.22/III. (Szczepankowo) † dziecko Anastazji, 1 r., c. G. Ignacego Kowalskiego i Joanny dz-ów Szczepankowa

8952 (Ostroróg)

1784.19/III. (Rudki) † G. Domicella z Dziembowskich Grodzicka l. plus minus 40

8953 (Ostroróg)

1787.20/II. (Szczepankowo) † Konstancja, c. MG. Ignacego i Joanny z Morawskich Kowalskich l. 4

8954 (Ostroróg)

1788.17/IV. (Rudki) † M. Zofja z Morawskich Kowalska, 1-o v. Mankowska l. plus minus 50, † nagle w Przystankach, dokąd zdrowa przyjęła "circa vesperam" 26. poch. w szamotuł. u reform.

8955 (Ostroróg)

1788.20/X. (O.) † X. Antoni Cielewski wikary przez lat plus minus 20, sparaliżow.

8956 (Ostroróg)

1795.30/V. (Rudki) † JM. Frnaicszka Cielecka l. ok. 48, podługiej chorobie, poch. ref. szamot.

8957 (Ostroróg)

1799.22/II. (Szczepankowo) † M. Ignacy Kowalski dz. Sz., hidropis i ruptura l. ok. 60 poch. 23/II. szamotul. reform.

8958 (Ostroróg)

1803.21/V. (O.) † G. Franciszka Zawistowska m. w m. O. l. 62

8959 (Ostroróg)

1803.29/VII. (Rudki) † G. Barbara Czaplicka gość w R. l. 20, suchoty, c. G. Antoniego Cz. ekonoma z Krerowa i Marjanny

8960 (Ostroróg)

1815.4/XII. (Szczepankowo) † Joanna z Morawskich Kowalska l. ok. 70

8961 (Odolanów)

1779.6/VI. (prob. Odol.) Norbert, s. M. Antoniego Saryusz Gomolińskiego chorążego w. austr. i Petronelli z Klichowskich, c. M. Walentyna i Kat. ze Spinków komorników gran. sieradz. -- GM. Ignacy S. Gomol. i Anna z Stanisławskich małż., dziadkowie dziecka, ass. cerem.: X. Andrzej G. kanon. pozn. prob. odol., stryj rodzony z Konstancją de Mone Gomol. komornikową wschow., Komorowski pułk. kawal. w. kor. z Marcjanną Gątkiewiczową skarbnikową zwinogrdzka, Józef Jaroszewski pułk. kawal. w. kor. z Ewą Gątkiewiczówną, Wojc. Murzynowski z Wiktorją Gątkiewiczówną, Józef Majewski z Marją Egipc. Gomolińską ciotka rodz. dziecka

8962 (Odolanów)

1783.13/I. (Górka) Hilary s. G. Stanisława i Kunegudny z Kierzkowskich Ciesielskich -- G. Marciej K. dziad dziecka i Marjanna Borzęcka pos-a stwa odolanow., ass. Florjan Borzęcki z Franciszką Gromadzką

8963 (Odolanów)

1786.23/X. (Dębnica) dziecko z pf. Kotłowskiej, kapitan Jan Izydor, s. D. Franc. i Joanny Sokołowskich -- M. Izydor Trzaska pisarz ceł kor. komory dęmbic. i V. Teresa Dzierżanowska, c. poprz. pisarza tej komory

8964 (Odolanów)

1787.7/II. (Baby) Wojciech Antoni s. M. Anton. i Anny Figiettów por. w. k., dzierż. stwa odolanow. -- Antoni Saryusz Gomoliński pułk. w. kor., i Joanna Figiettowna siostra dziecka - ass. Józef Saryusz Gomol. podkomorzy JKMci i X. Eleonora z Cetnerów Sułkowska ord. rydzyń., ścina odol.

8965 (Odolanów)

1788.28/V. (Baby) Antoni Jan s. G. Anton. i Barbary Cybulskich pisarzy prowent. stwa odol. -- spect. Lizak ekonom gen. stwa i GD. Zofja Kropiwnicka

8966 (Odolanów)

1789.12/II. (Dębnice) Ignacy, s. [D. Franc. i Joanny Sokołowskich] Sokołowskich -- G. Tom. Rudziński z Joanną Wosiow. MD. Teodor Trzaska i m. Marja Egipc. Gomolińska v.

8970 (Odolanów)

1790.8/V. (Swieca) Florjan Stanisł. s. GD. Józefa i Zofji Kropiwnickich -- X. Andrzej Sarjusz Gomoliński, kan. pozn. prob. odolanow. i D. Anna Lizakowa ekonomowa etc.

8971 (Odolanów)

1791.1/I. (Dębnice) Marcjanna c. D. [D. Franc. i Joanny Sokołowskich] Sokołowskich ekonomów stawu Przygodzickiego -- Teodor Trzaska i Józefa Bajerowa komisarzowa gen. d. Przygodzie

8972 (Odolanów)

1791.22/XI. (Dębnica parf. Kotłow) Ignacy Andrzej, s. M. Izydora i Kunegundy z Szczytowskich Trzasków pisarzy komorze król. Dęb. -- X. And. Gomoliński i Józefa Szczytowska, babka rodz.

8973 (Odolanów)

1792.29/X. (Dębnice) Łukasz Wojc. s. [D. Franc. i Joanny z Sokołowskich] Sokołowskich -- X. Wojc. Kurzewski prałat kaliski, prepozyt kan. regul. kotłow. i panna Marja Egipc. Gomolińska

8974 (Odolanów)

1793.23/II. (Uta) Eleonora, c. ol. G. Antoniego Cybulskiego i Barb. -- Jan Lizak gub. stwa odolanow., i M. Stanisława Goczałkowska stol. ostrzeszowska

8975 (Odolanów)

1793.1/IX. (Dębnice) Róża, c. M. [M. Izydora i Kunegundy z Szczytowskich Trzasków] Trzasków -- M. Antoni i Kunegunda z Siewierskich Rupniewscy cześnikowie wieluńscy

8976 (Odolanów)

1795.4/X. (Uta) bl. G. Jana Staniszewskiego i Barbary. Tekla-Brygida -- X. And. Gomol. i X. Anna Sapieżanka wdzianka smol., 2-ga Barbara-Weronika -- M. Michał Derdlak (?) justycjarjusz stwa odolan., M. Krystyna bar. Sztajnowna

8977 (Odolanów)

1797.5/I. (Uta) Kasper Józef, s. G. Jana i Barb. Staniszewskich -- X. And. Gomol. i GD. Anna Lizakowa z Bab.

8978 (Odolanów)

1792.8/V. G. Józef Szumański mł. w kaw. narod. x N. Weronika Niczkiewiczówna v. -- N. Mac. Milicki Wawrzyniec Szymański etc.

8979 (Odolanów)

1793.11/XI. (Odol.) MG. Jan Czapski burgrabia ostrzeszowski mł. x Marjanna Rudnicka V. -- Izyd. Trzaska pisarz kon. w Dęb., Jan Jasiński rewizor kom., poch. Ostrzeszowie

8980 (Odolanów)

1797.3/X. (O.) G. Jan Trojanowski mł. l. 25 x Kunegunda Hidlottowna v. l. 24 -- M. Józef Sokołowski por. w. prus. i Norbert Sarjusz Gomoliński

8981 (Odolanów)

1797.0/I. (Uta) Kasper Józef s. G. Jana i Barbary Staniszewskich -- PRD. And. Saryusz Gomoliński kan. kat. pozn. prob. odol.; GD. Anna Lizakowa z Bab. - i Juljanna Marjana c. [G. Jana i Barbary Staniszewskich] -- GD. Jan Wandkiewicz z Swiecy ekonom i sł. Agn. Zawidzka

8982 (Odolanów)

1792.8/V. (Odol.) G. Józef Szumański ryc. kawal. narod. x N. Weronika Niczkiewiczówna v. -- N. Mac. Milicki, Wawrzyn. Szymański etc.

8983 (Odolanów)

1786.29/IX. † (Rynek) N. Maciej Pruski ubogi l. ok. 70 (?)

8984 (Odolanów)

1794.24/XI. (Uta) G. Jan Staniszewski mł. x Barbara 1-o v. G. Cybulska wd. -- G. Stefan Xiążeński, Jan Lizak gub. stwa odolanow.

8985 (Odolanów)

1799.3/VIII. (Baby) N. Andrzej de Jędrzejew Bogusławski x Teresa Lizakówna v. -- N. Wojciech Ostraszewski pos. Swieca, Izydor Trzaska, pos. Daniszyna

8986 (Odolanów)

1786.17/X. (Uta) † Agnieszka, c. G. Ant. i Barb. Cybulskich

8987 (Odolanów)

1787.7/III. (Kocieszewko) † Teresa, córeczka 6 lat. G. Józefa i Zofji Kropiwnickich dzierż. tej wsi

8988 (Odolanów)

1788.13/II. (Górka) † N. Fabjan Mączkowski l. ok. 50

8989 (Odolanów)

1788.3/X. (Uta) † Konstancja c. [G. Ant. i Barb. Cybulskich] G. Cybulskich l. 6

8990 (Odolanów)

1789.12/III. (Grudzielec) - MD. Antoni Saryusz Gomoliński chorąży wojsk kor. l. 45, poch. w kość. Św. Marcina, gdzie i Ignacy G., ojciec, urodzony z Doroty Korzenickiej, Wojciecha syn, l. 66 umarł i pochowany jest 1781.18/V.

8991 (Odolanów)

1789.18/III. (Gliśnica) † G. Barbara 1-o v. Cybulska 2-o v. Marszyńska l. 60 ok.

8992 (Odolanów)

1791.15/IV. (Probostowo) † GD. Anna ze Stanisławskich Gomolińska matka obec. proboszcza l. 78

8993 (Odolanów)

1791.29/V. (O.) † Feliks Piotr Celestyn dni 12, s. G. Jana i Kat. Gromadzkich

8994 (Odolanów)

1792.3/XII. (O.) † GD. Franciszka Mączkowska wd. l. ok. 60

8995 (Odolanów)

1793.17/IX. (Prob.) † M. Elżbieta Gałecka v., l. ok. 100 c. M. Kaz. G. i Zofji z Gomolińskich

8996 (Odolanów)

1794.7/VII. (Uta) † Eleonora, c. N. Anton. i Barb. Cybulskich r. 1

8997 (Odolanów)

1795.1/XII. (Od.) † Józef, s. G. Stanisł. i Zoji Korycińskich l. 4

8998 (Odolanów)

1796.25/IV. (Gliśnica) † G. Wojc. Marszyński l. 74

8999 (Odolanów)

1797.25/XI. (Prob.) † X. Andrzej Sarjusz Gomoliński kanonik pozn., prob. odolanowski przez lat 31, sparaliżowany 15 poch. 27.

9000 (Odolanów)

1800.5/III. (Uta) † GD. Anna Trzemeska, ż. dyrektora w tej wsi, l. 42, hidrop.

9001 (Opalenica)

1719.20/VI. (O.) Jan Wacław Ant. s. GD. Michała Jaroszewicza ekon. O. i Konstancji -- JMD. Wacław Opal. ścic śrem. i MD. Anna Tysiewiczewa

9002 (Opalenica)

1728.21/VIII. Regina Zofja, c. Wawrzyńca i Krsytyny Dokowskich -- MG. Łukasz Chmielewski i Anna Wałkowska

9003 (Opalenica)

1729.20/III. (Dwór Urbanowo) dziecko Konstancja, c. PMD. Kazim. Malechowskiego klanica kalisk. i †-ej po połogu Franciszki z Strzeleckich -- JMD. Maciej Koszutski z Ptaszkowa i ż. jego

9004 (Opalenica)

1731.13/V. (Urbanowo) Helena c. GD. Kaz. Malechowskiego i GD. Katarzyny -- G. Piotr Koszutski z Gołembicza i G. Barb. Kolakowska z St. Urbanowa

9005 (Opalenica)

1733.24/III. (Opal.) Józef Wojcieh s. G. Piotra i Franciszki Strońskich dworzan -- G. Jan Rozycki i G. Anna Wałkowska

9006 (Opalenica)

1742.5/VIII. (Silino) Anna, c. G. Wawrzyńca i Ewy Woyciechowskich -- Jan Niegolewski chorążyc wschow. i GV. Kat. Białkowska

9007 (Opalenica)

1742.29/IX. (O.) Michał Wacław, s. PMGD. Jana Niegolewskiego chorążyca wsch. i PMD. Zofji -- X. Marcin Białkowski prob. O. i PMGD. Kat. z Twardowskich Zakrzewska podczaszyna wschow.

9008 (Opalenica)

1735.13/III. † J. Józef z Bnina Opaliński sta śremski poch. 21.

9009 (Ołobok)

1777.26/X. (Wielowieś) * Urszula c. Kaspra i Marjanny Żychlińskich (czy szlachta?)

9010 (Ołobok)

1787.8/II. (Wielowieś) * Anna c. [Kaspra i Marjanny Żychlińskich] Żychlińskich

9011 (Ołobok)

1794.8/VI. (Oł.) cerem. nad chrzczoną już z wody JM. Panna Barbara Pelagja Józefa Niemierzycówna klanka sandomier.

9012 (Ołobok)

1794.16/V. (O.) Józef Nepom. s. G. Błażeja i Brygitty Wodzyńskich -- JMD. Józef Morawski i JMV. Marjanna Stamirowska

9013 (Ołobok)

1794.22/IX. (Oł.) MG. Józef Gorzeński x Marjanna Stamirowska V. -- Józef Morawski dz. wsi Zadowice G. Błażej Wodzyński, G. Józef Kozubski

9014 (Ołobok)

1793.2/V. † (Oł.) N. Gertruda de Wien Sułkowska ost. z rodz. l. 31

9015 (Ołobok)

1801.27/II. (O.) bl., dzieci M. Błażeja i Brygitty Wodzyńskich * * 22., Piotrkatedra [?] i Kazimiera Romana -- Józef Kozubski komisarz z Łagiewnik i V. Marjanna Majewska, Bartł. Baczyński z Smiłowa kom. i Dorota Tuńska

9016 (Ołobok)

1804.22/X. (O.) cerem. Antni Jan s. M. Antoniego i Apolonji z Trzebińskich Gąsiorowskich * i ch. 1799.14/VI. -- MD. Jan Hesner pos. d. król. Ołobok

9017 (Ołobok)

1810.13/III. (Wielowieś) Józef Macej (* 19/II.) s. G. Jana Skarbka (s. ol. Kaspra S. i Małgorzaty z Czajkowskich) i Anny Marjanny Kunickiej (c. G. Wawrzyńca i Magdaleny) mieszk. w W. -- M. Winc. Wachowicz gen. inspektor lasów depart. kalis. i MV. Józefa de Pero

9018 (Ołobok)

1811.21/VIII. (O.) Ludwika, (* 4.), c. N. Józefa Karwickiego ofic. wojsk (s. ol. Wincentego i Teresy z Baranowskich) i Weroniki Paryssówny (c. o. Stanisł. i Reginy z Bratinskich) mieszk. w O. -- M. Józef Przybylski dr. wojsk. i M. Helena Pretwicowa ż. komisarza wojsk. z Kalisza

9019 (Ołobok)

1812.7/VI. (Wielowieś) Piotr Celestyn, * 17/V., s. N. Jana Skarbka i Anny Kunieckiej -- M. Stanisław Wiesiołowski dz. Strzeżowa i MV. Karolina Radolińska z O. -- ass. M. Ignacy Wiesioł. mł. i Bibjanna Wiesioł. V.

9020 (Ołobok)

1800.24/III. † (O.) Ludwik, s. M. Błaż. i Brygitty Wodzińskich l. 4

9021 (Ołobok)

1804.24/V. (O.) † M. Juljanna z Nowickich Grabińska ż. M. Franciszka Gr., l. 28

9022 (Ołobok)

1808.6/I. † (O.) MD. Tekla z Daleszyńskich Jonska l. 47

9023 (Lewków)

1718.17/IX. MGD. Borszslaski x MD. Anna Siewierska z Czekanowa

9024 (Lewków)

1720.9/II. M. D. Kazimierz Rychłowski sta opatowski x JM. Barbara Koszmińska klanka rogozińska v.

9025 (Lewków)

1742.19/II. (L.) JMD. Ignacy Koźmiński sta wschowski x JM. Marjanna z Radomickich Sapieżanka ścianka wilkowyjska - w kość. żerkowskim ślub dany

9026 (Lewków)

1700.26/XI. Andrzej s. G. Jana Droszeskiego i Teresy Suchorzeskiej -- GD. Bartłomiej Kaz. D. i G. Anna V. Kozmińska z L.

9027 (Lewków)

1708. Józef, s. G. Bonińskiego i Heleny -- Maciej klanic kozmiński z L. i G. Zofja Popłaska

9028 (Lewków)

1710.29/VIII. Ignacy, s. MGD. Adama Koźmińskiego klanica rogoziń. i Apoloniary z Gajewskich -- MGD. Franciszek Radzewski z M. żoną Wiktorją

9029 (Lewków)

1711.17/VI. Antoni, s. MGD. Kaz. Bonińskiego i Heleny -- Zofja Rebieska z Czekanowa

9030 (Lewków)

1711.2/II. Ewa c. MGD. Kazimierza Bonińskiego i Heleny z Czekanowa -- MGD. Jan Droszeski i MD. Zofja Skrobiszeska

9031 (Lewków)

1712.14/VI. Jan Aleksander, s. MGD. Adama Kozmińskiego klana rogoz. i Apolinary -- MGG. Marcjan Węgierski i MGD. Helena Węgierska

9032 (Lewków)

1713.13/IV. Zofja (ze wsi Bonin) c. G. Bunińskich Kazimierza i Heleny Borzysławskiej -- G. Franc. Czyżewski i G. Zofja Czaniecka D.

9033 (Lewków)

1714.5/VI. Katarzyna Justyna, c. [D. Kazimierza i Heleny Borzysławskiej] Bonińskich z Czekanowa -- M. Antoni Bartoszewski i Marjanna Łasczyńska

9034 (Lewków)

1714.10/IV. Rozalja, c. G. And. Czamarzeskiego i Teofili -- G. Wawrzyniec Widłag. z G. Helena Bonińska

9035 (Lewków)

1717.8/III. Józef Grzegorz, s. MGD. Jana Kozmińskiego i Heleny -- MGD. Michał z Iwanowic Koźmiński i JD. Apolinara Koźmińska klanowa rogozińska z Lewkowa

9036 (Lewków)

1721.25/XI. (L.) Katarzyna Cecylja c. MD. Anton. Malanowskiego i Barbary -- MD. Józef Łukomski i P. Helena Koźmińska kl. rogoz.

9037 (Lewków)

1722.11/II. (L.) Bazyli Józef, s. P. MD. Kazimierza Rychłowskiego sty opatow. i Barbary z Koźmińskich -- Piotr Koźm. sędzia zs. kalis. i Apolinara z Gajewskich Koźm. kl. rogoz.

9037a (Lewków)

1723.19/III. (L.) Joachim Maciej Aleksander, s. [P. MD. Kazimierza Rychłowskiego i Barbary z Koźmińskich] Rychłowskich -- MD. Maciej Koźmiński podczaszy pozn. z żoną

9038 (Lewków)

1724.18/VI. (L.) Barnaba Franciszek, s. [P. MD. Kaziemriza Rychłowskiego i Barbary z Koźmińskich] Rychłowskich -- MD. Franciszek Radzewski podkomorzy poznański i panna Eleonora Koźmińska

9039 (Lewków)

1726.6/IV. (L.) Stanisław Izydor., s. PM. D. Kaz. Rychłowskiego podczaszego sieradzk. i Barbary -- JMD. Piotr Sokolnicki częśnik wschowski i JMD. Apolinara Koźmińska klanowa rogoziń.

9040 (Lewków)

1726.6/V. (L.) Apolinara Monika Zofja, c. JMD. Hieronima Jaraczewskiego sty solec. i JMD. Elenory -- Piotr Koźmiński sędzia zs. kalis., i JMD. Apolinara K. klanowa rogoz.

9071 (Lewków)

1727.26/VIII. (L.) Ludwik Ignacy Teodor Aleksander, s. PMD. Kazimierza Rychłowskiego chorążego sieradz. i JMD. Barbary R. -- X. Teodor Potocki prymas i Teresa Potocka marszałkowa nadw. kor.

9042 (Lewków)

1728.5/XI. Marcin Stanisł. Kostka s. [PMD. Kazimierza Rychłowskiego i JMD. Barbary R.] Rychłowskich -- JMD. Franc. Gajewski sta kość. z ż. Eleonora

9043 (Lewków)

1730. Piotr, s. [PMD. Kazimierza Rychłowskiego i JMD. Barbary R.] Rychłowskich -- Hier. Jaracz. i Anna Sokolnicka

9044 (Lewków)

1734.29/IX. (Czekanów) Michał Franciszek s. MD. Samuela Pawłowskiego i Marjanny -- PMD. Wład. Biernacki i MD. Joanna Rylska

8045 (Lewków)

1734.9/XII. (Czekanów) Andrzej -- c. GD. Antoniego Głuchoskiego i Anny -- X. Marcin Plaskowski prob. droszew. i Katarzyna Łobodzińska

9046 (Lewków)

1739.8/II. (Czekanowa) Apolonja c. G. Kendzierskiego i Reginy -- chrz. nieszl.

9047 (Lewków)

1739.6/IX. Michał Jan Józef s. MD. Anton. Malanowskiego i Rozalji -- PMD. Stanisław Rychłowski, klanic rozpirski i MD. V. Rozalja Wolska

9048 (Lewków)

1742.13/IV. Wojciech Józef Stanisław s. GD. Stanisł. Ojrzanowskiego i G. Katarzyny -- MD. Jan Manikowski z Słaborowic i MD. Konstancja Manikowska

9049 (Lewków)

1745.29/X. (Czekanów) Michał Franciszek, s. MG. Jana Kantego Biernackiego dz-a d. Cz. i MG. Katarzyny z domu Wstowskiej -- MG. Franciszek B. mł. i JMG. Apolinara z Gajewskich Kozmińska kl. rogoz.

9050 (Lewków)

1746.5/IV. (Karski) Aleksander Jan, s. MG. Anton. Dubrskiego i G. Zuzanny -- MG. Jan Manikowski z Słaborowic i JMG. Apol. z Gaj. Kozm.

9051 (Lewków)

1775.26/V. * Jan Nepom. Feliks Józef, s. G. Stefana i ... Ostaszewskich pos. wsi Karski -- JMD. Michał Biernacki chor. panc. z Czekanowa dz. i GMD. Węgierska pułkownikowa z Susławic dz-a

9052 (Lewków)

1779.13/I. Paweł Seweryn s. G. Stef. I Marjanny Ostaszewskich -- Jan O. i Apolinara Skarzypiska z Gałązek

9053 (Lewków)

1779.12/XII. Zofja Łucja, c. Stefana i Ludwiki Ostarzewskich -- G. Seweryn Otocki ekonom w Lewkowie i G. Zakrzewska V.

9054 (Lewków)

1780.4/XII. (Karski) * Salomea Barbara, c. Stefana i Ludwiki Ostaszewskich -- MD. Stan. Przespolewski i Franciszka Przespolewska

9055 (Lewków)

1781.4/VI. (Lewków) Jan Nepom. Michał s. G. Jana i Zuzanny Bobowskich -- G. Wojc. Paprocki i M. Apolinara Skarzyńska V.

9056 (Lewków)

1786.18/V. (Czekanów) (* 15.) Józefa Zofja, c. G. Macieja i Rozalji Stanisławskich

9057 (Lewków)

1791.14/I. (Karski) Paweł Eremita s. MG. Bartłom. i Magdaleny z Kinowskich Zielińskich -- Maciej Galenski i Anastazja Miekarkowa z Karsek

9058 (Lewków)

1791.23/X. (Czekanow) * 19., Antoni Piotr z Alkentery, s. MG. Wojc i Franc. Gorskich -- MGD. Ignacy Jabłkowski por. w. k. i Antonina Biernacka miecznikowa piotrk. -- Stefan Michałowski podpor. w. k. i panna Juljanna Biern. miecznikówna piotrk.

9059 (Lewków)

1793.7/IV. (Czek.) * 15/III., Józef Feliks, s. [MG. Wojc i Franc. Gorskich] MG. Gorskich -- MG. Makary Niemojewski podczaszy wenden. i Antonina z Jabłkowskich Biernacka miecznikowa piotrk. z Czekan.

9060 (Lewków)

1794.29/XI. (dwór majkowski) Salomea Kat. Delfina, * 26., c. G. MD. Fabjana Sebastjana Koszuckiego i GMD. z Lipskich K., pos-ów Majk -- JMD. Wojc. Lipski łowczy kaliski, kaw. św. St. dziedzic lewkowski, z ż. z Objezierskich

9061 (Lewków)

1756.21/IX. (Czekanów) MGD. Maciej Zbieski mł. x MG. Antonina Biernacka V. -- JMGD. Wład. B. starosta warecki, PMGD. Jan Kanty B. skarbnik piotrk.

9062 (Lewków)

1759.15/VII. (L.) JM. Franciszek Xawery Sokolnicki chorąży pozn. x Ludwika Koźmińska ścianka wsch., c. o. Ignacego K. sty wschow. podkom. JKMci dz-a Lewkowa z Marjanny Sapieżanki zrodzona, krewni w 2-gim stopniu za dys. pap. -- Antoni stol. kaliski, Franciszek Salezy pułk. w. kor. Gorzeńscy etc.

9063 (Lewków)

1765.29/X. G. Józef Cielecki skarbnikowicz bielski, x Kat. Biernacki skarb. piotrkow., wdowa -- MD. Rafał Skarbek Kozietulski, Mik. Pigłowski, Jakub Godlewski łowczyc kaliski

9064 (Lewków)

1782.6/VIII. (Czek.) G. Mateusz Stanisławski x sł. Rozalja Pasińska V. -- G. Tomasz Biernacki ekonom i G. Jadwiga Badeska

9065 (Lewków)

1795.25/XI. (Lewków) MG. Jan pułk. w. p. mł., s. MG. Stanisława Lipskiego x Elżbieta V., c. MG. Rafała Kowalskiego on 28, ona 25 -- MG. Fabjan Koszutski, Jan Wyganowski etc.

9066 (Lewków)

1751.7/III. (L.) poch. MG. Paweł Ciwiński

9067 (Lewków)

1756.20/IX. (Czekanów) poch. G. Antoni Szymański dworzanin czekan.

9068 (Lewków)

1757.24/VII. (Lewków) † P. MGD. Ignacy Koźmiński sta wschowski poch. reform. kalisz.

9069 (Lewków)

1765. poch. (Karski) († 1764.31/XII.) G. Róża Nowowieyska

9070 (Lewków)

1776.18/V. † (Karski) G. Helena Ostaszewska

9071 (Lewków)

1776.25/III. † G. Bartłomiej Toborski

9072 (Grodzisk)

1629.17/VI. Jan Kazimierz, s. N. Piotra Chłapowskiego z Grąblewa i Łucji -- X. Wojc. Trach Gniński kanon. pozn. prob., paroch grodziski i NV. Anna Bieganowska

9073 (Grodzisk)

1629.2/X. Katarzyna, c. N. Stanisława Rudzkiego z Żelęcina i Zofji Mierzewskiej -- chrz. nieszl.

9074 (Grodzisk)

1742.4/IV. Stanisław, s. GD. Jana Bojanowskiego i Anny Sulkowskiej NNob. -- D. Stanisł. Waszkowicz rajca grodziski i hon. Ewa Czuwelke

9075 (Grodzisk)

1656.20/VIII. Konstancja c. GD. Adama i Kat. Gowarzewskich -- chrz. nieszl.

9076 (Domachowo)

1607.30/IX. (* 19.) Adam, s. N. Adama Kąkolewskiego i Agnieszki -- And. i Jadwiga Konarzewscy

9077 (Domachowo)

1619.16/II. Jakub s. G. D. Marcina Glinickiego i Zofji (z Krajewic) -- D. Anna Colska

9078 (Domachowo)

1620.4/VI. Zofja c. ND. Macieja Hilińskiego i Anny (z Żułkowa) -- N. Wojc. Ossowski i Anna Pawłowska

9079 (Domachowo)

1637.13/IX. * Anna c. Karszeckiego i Jadwigi Gorzyńskiej -- Wikloński i Krystyna Pawłowska c. GD. Macieja P. i córka G. Koszuckiego

9080 (Domachowo)

1646.26/IX. Stanisław, s. N. Mikołaja Domacharskiego (?) i Marjanny -- D. Hier. Radzikowski i D. Anna

9081 (Domachowo)

1646.18/IX. Florjan, s. ND. Jana Milewskiego i ... -- ND. Andrzej Korzeniewski i Elżb. Korzeniewska

9082 (Domachowo)

1653.20/VII. (Żułkowo) Barbara c. GD. Andrzeja Kąkolewskiego i Anny Mielżyńskiej -- GD. Wilkoński i GD. Łukasz Zadorski (?) z Goli

9083 (Domachowo)

1652.21/V. (Żułkowo) Anna, c. GD. And. Kąkolewskiego i Anny Mielżyńskiej -- Andrzej Zadrowski

9084 (Domachowo)

1658.13/I. (Żułkowo) Stanisław, s. GD. [And. Kąkolewskiego i Anny Mielżyńskiej] Kąkolewskich -- Tomasz K. rektor szkoły domiechow. GD. Grabowska

9085 (Domachowo)

1690.27/II. (Krajewice) Maciej Jan s. MD. Tom. Roznowskiego i Anny -- MGD. Mikoł. Lisiecki i GD. Ewa Manikowska

9086 (Domachowo)

1792.3/II. (Krajewice) Kazimierz s. GD. Tom. Roznowskiego i Anny -- X. Błażej Zwierzycki prob. tut. i GV. Marjanna Milińska

9087 (Domachowo)

1693.3/V. (Krajewice) Stanisław Jan s. [GD. Tom. Roznowskiego i Anny] MD. Rożnowskich -- MD. Jan Ososki i MD. Zofja Ososka

9088 (Domachowo)

1693.9/IX. (Żułkowo) Walerjan Mateusz s. GD. Stanisł. Stankiewicza i G. Jadwigi -- G. Jan Gostkowski i GD. Anna Rożnowska z Krajewic

9088 (Domachowo)

1694.12/XI. (Żułkowo) Marcin s. MD. Kazim. Danikowskiego i Kat. -- MD. Wojc. Mierzewski i jego córka Marjanna

9089 (Domachowo)

1695.8/V. (Żułkowo) Filip s. GD. Jana i Teresy Żułtowskich Nob. -- MD. Stanisł. Stankiewicz i MD. Anna Rożnowska

9090 (Domachowo)

1696.11/VI. (Krajewice) Marjanna c. [GD. tom. i Anny Roznowskich] MD. Rożnowskich -- MGD. And. Potocki i MGD. Marjanna Rosnowska

9091 (Domachowo)

1697.8/VI. (Krajewice) Antoni Modest, s. [GD. Tom. i Anny Roznowskich] Rożnowskich -- MGD. Ewa Manikowska z Żułkowa

9092 (Domachowo)

1698.1/X. (Żułkowo) Anna, c. ND. Mac. i Jadw. Chiczewskich -- MGD. And. Rożnowski d. MGD. Anna z Krajewic Rożnowska

9093 (Domachowo)

1700.6/VI. (Krajewice) Filip Andrzej s. MD. [ND. To. i Anny Roznowskich] Rożnowskich -- MD. And. Rosnowski i G. ż. jego Marjanna

9094 (Domachowo)

1700.25/IX. (Żułkowo) Michał s. M. Mac. i Jadwigi Chiczewskich -- GD. Anna Rożnowska z Krajewic

9095 (Domachowo)

1701.27/IV. (Żułkowo) Filip Jakub, s. MD. Stefana i Marjanny Włostowskich dz-ów Żułkowa -- MGD. Stanisław Mierzewski z Kociug i MD. Marjanna z Daleszyńskich Mierzewska

9096 (Domachowo)

1702.14/VI. (Krajewice) Andrzej, s. MD. [MD. To. i Anny Roznowskich] Rożnowskich -- MD. Jan R. i MD. Ewa Mankowska z Malewa

9097 (Domachowo)

1704.15/IV. (Krajewice) Wojciech, s. N. MD. [MD. To. i Anny Roznowskich] Rożnowskich dz-ów Krajewic -- MD. Wacław R. i MD. Jadwiga Chiczewska z Żułkowa

9098 (Domachowo)

1706.3/V. (Krajewice) Zofja, c. [MD. To. i Anny Roznowskich] MGD. Rożnowskich -- MD. Stanisł. z Ostorwa Mancoski i Małgorz. z Żułkowa Włostowska

9099 (Domachowo)

1720.15/VII. (Żułkowo) Antoni s. MGD. Macieja Chiczewskiego i MGD. Ludwiny Chiczewskiej -- chrz. nieszl.

9100 (Domachowo)

1721.4/X. (Żułkowo) Franciszek, s. MD. Macieja i Ludwiki Chiczewskich pos. d. Żułk. -- MD. Marjanna Włostowska

9101 (Domachowo)

1723.5/XII. (Żułkowo) Feliks Andrzje Józef, s. MD. Pawła i Zofji Stawsciorum(!) pos. d. Kuczyna -- MD. Florjan Konarzewski i MD. Konstancja Konarzewska

9102 (Domachowo)

1724.3/VI. (Żułkowo) Joanna Helena c. MD. Pawła i Zofji Stawskich dz-ów Sułk. -- MD. Mac. Borucki pos. d. Krobi i MD. Marjanna Rożnowska dz-a Krajewic

9103 (Domachowo)

1728.8/XI. (Żułkowo) Anna Ludwika, c. G. Piotra i Marjanny Ilnickich ekonomów panów Chiczewskich dz-ów Żułk. -- G. Maciej Chiczewski i GD. Anna Strachowska z Żułkowa

9104 (Domachowo)

1688.2/III. MGD. Tomasz Rożnowski z Roznowa x MD. Anna Milińska z Żułkowa -- Andrzej z Roznow. Roznowski Tom. Koczorowski Andrzej Kąkolewski, Stanisł. Manikow.

9105 (Domachowo)

1693.31/III. GD. Andrzej Rosnowski x Marjanna Mylińska

9106 (Domachowo)

1694.31/I. (Krajewice) GD. Jan Żółtowski x Teresa Wolska -- M. Tom. Roznowski z Kr. i G. Ewa Manikowski i Wolski brat

9107 (Domachowo)

1697.18/VIII. (Krajewice) MD. Maciej Chiczewski sługa pana Tom. Roznowskiego z Kraj. x MGD. Jadwiga Stanikiewiczowa -- Tom. Rozn. i MGD. Zygm. Rozn. z Zułkowa

9108 (Domachowo)

1709.3/II. (Krajewice) G. Stanisław Strachowski x Anna Roznowska

9109 (Domachowo)

1717.26/IX. (Krajewice) G. Stanisł. Sliwnicki x Katemowska z Krajewic -- MGD. Antoni Radoński i MD. Poklatecki GD. Maciej Chyczewski

9110 (Domachowo)

1718. (Żułkowo) GD. Kaz. Dromiński x GV. Anna Chiczewska -- GD. Ant. Radoński i MD. Czaplicki

9111 (Domachowo)

1719.30/VII. GD. Mac. Chiczewski x GV. Ludwika Roznowska -- GD. Stef. Włostowski, G. Stanisł. Manikowski

9112 (Domachowo)

1721.6/X. (Żułkowo) MD. Paweł Stawski x MV. Zofja Włostowska -- MD. Maciej Borucki i M. Eleon. Borucka dz. w Goli. i MD. Mirzewski z ż. z Kociug

9113 (Krobia)

1716.3/XI. † G. Zielińska z Pijanowic obcej wiary

9114 (Krobia)

1717.1/X. † G. Andrzej Szamarzewski nob., przybysz

9115 (Krobia)

1718.5/X. (K.) † Józef, dziecko P. Antoniego Radońskiego stolnika podlas. tygod. 30

9116 (Krobia)

1719.3/VI. (Pudliszki) † GD. Aleksandra Stawska bez sakram. poch. Goruszki

9117 (Krobia)

1720.27/III. (Pudliszki) † Marjanna c. GD. Macieja Borzęckiego l. 2

9118 (Krobia)

1720.17/V. (Pudliszki) † chłopiec Konstanty Zwierzchleski l. 5 pogrzeb pan Borzęcki sprawił

9119 (Krobia)

1721.17/III. (K.) † Łukasz s. G. Franc. Piaskoskiego l. 18

9120 (Krobia)

1721.18/IV. (Żychlewo) † Bibjana c. G. Franc. Kniazyckiego l. 2 1/2

9121 (Krobia)

1721.9/VI. (Żychlewo) † GD. Magdalena Kniazycka l. ok. 40 poch. Kobylin

9122 (Krobia)

1721.9/X. (K.) † Kazimierz, s. G. Macieja i Teresy Borzęckich tenut. klucza Krob.

9123 (Krobia)

1722.17/IV. (K.) † D. Jadwiga Glińska wd. l. 52

9124 (Krobia)

1723.20/I. (K.) † G. Michał Stablewski l. ok. 70 (90? 40?)

9125 (Krobia)

1723.25/I. (K.) Józefina Zofja, c. GD. Macieja i Eleonory Borzęckich tenut. K. 4 tyg.

9126 (Krobia)

1723.1/III. (Pudliszki) † GD. Zygmunt Sczykowski mł. l. 33

9127 (Krobia)

1723.15/V. (Zimlino) † G. Bogusława Bogusławski ekonom Zimlina

9128 (Krobia)

1723.4/IX. † (K.) G. Dorota Piaskowska l. ok. 35

9129 (Krobia)

1725.6/IV. (K.) † G. D. Józef Borzęcki 1 rok., s. Borzęciczek

9130 (Krobia)

1725.12/V. (Włostowo) † D. Franc. Kaziurowski [?] ekonom GD. Grudzieckiego, l. ok. 56

9131 (Krobia)

1726.28/III. (Karzec) † GD. Zofja Staruchowska, GD. Anny Lubinskiej matka l. ok. 90

9132 (Krobia)

1727.8/I. (Kuczyna) † GD. Sebastjan Bogucki pos. K. l. ok. 70 poch. Kobylin bernardyni

9133 (Krobia)

1729.26/X. (K.) † GD. Franciszka Pigłowska z domu Olszeska

9134 (Krobia)

1730.1/I. † Katarzyna 1 r. i 1 mies. c. [GD. Macieja i Eleonory Borzęckich] Borzęckich tenut. Klucze krol. (poch. gdzie pochow. jej matertera Franciszka Pigłowska

9135 (Krobia)

1733.18/VII. (Żychlewo) † GD. Elżb. Bogucka wd. poch. Kobylin bernard. 19/VI.

9136 (Krobia)

1734.25/I. (K.) poch. Stanisław 12 tyg., s. N. Antoniego i Marjanny Rynarzewskich ekonomów plebani

9137 (Krobia)

1739.3/I. † (Pijanowice) G. Konstancja Chudzyńska ciotka GG. Mąkowskich Stanisława i Franciszki, staruszka l. ok. 60 lub ponad

9138 (Krobia)

1739.31/III. (Pijanowice) † GD. Stanisław Mąkowski pos. P. l. ok. 50 poch. Kobylin

9139 (Krobia)

1739.29/IV. (Pijanowice) † Teresa Jadwiga, c. G. Mąkowskich pos-ów Pij.

9140 (Chwałkowo)

1672.13/V. Zofja, c. G. Stefana Moraczewskiego i Anny -- N. Wacławek i V. Anna M.

9141 (Chwałkowo)

1674.20/VIII. (Włostowo M.) Klara c. GD. Moraczeskiego i Anny -- NV. Jadwiga Kowalska

9142 (Chwałkowo)

1675.8/V. (Ch.) Katarzyna, c. GD. Jana Swinarskiego i Heleny -- GD. Domaracki i GD. Zofja Bojanowska z Zimlina

9143 (Chwałkowo)

1676.2/X. (Ch.) Franciszek, s. [GD. Jana Swinarskiego i Heleny] GD. Swinarskich -- GD. Stefan Moraczeski i córka jego Joanna V.

9144 (Chwałkowo)

1678.12/VII. (Ch.) Adam, s. GD. Mikoł. Głoskowskiego i Krystyny -- GD. Stanisław Suchorzewski i GV. Jadwiga Moraczewska

9145 (Chwałkowo)

1678.7/XII. (Włosotwo) Barbara, c. G. Franc. Gliscińskiego i Joanny -- GD. Stefan Moraczewski z żoną

9146 (Chwałkowo)

1680.15/XI. Marcin, s. G. Jana Koziorowskiego i G. Krystyny -- G. Jan Malachowski i G. Teresa Godlewska

9147 (Chwałkowo)

1681.19/VI. (Chw.) Adam i Jan bliźn. ss. G. Wojc. Suchorzewskiego i Jadwigi -- G. Stefan Moraczewski i panna Teresa Moracz. 1-go, Jan Koziorowski i Anna Moracz. ?-go

9148 (Chwałkowo)

1681.23/XI. (Włostowo M.) Stanisław s. G. Janan Koziorowskiego i G. Krystyny -- G. Stefan Moracz. i G. Anna Grzibowska

9149 (Chwałkowo)

1684.6/I. (Włostowo M.) Anna c. G. Wojc. Moraczewskiego i G. Jadwigi -- G. Kazim. Koszucki z Oporówka i G. Kowalska Teresa z Mącznik

9150 (Chwałkowo)

1685.9/XII. Barbara c. G. [G. Wojc. Suchorzewskiego i Jadwigi] Suchorzewskich -- G. Stefan Moraczewski i G. Teresa Podlewska

9151 (Chwałkowo)

1694.10/VI. Adam s. GD. Wojciecha i Jadwigi Skrzetuskich (!) -- GD. Stefan Moraczewski i G. Podoracka (?)

9152 (Chwałkowo)

1700. (Ch.) Hjancynt, s. G. Jana Ręmbowskiego i Kat. -- G. Jana Grudzielski i G. Kat. Złocka z tejże wsi V.

9153 (Chwałkowo)

1701.1/XI. (Włostowo M.) Swiętosław, s. Macieja Rudzickiego (czy szlachta?) i Kat. -- G. Wojciech Koziorowski i G. Teodora Grudzielska z tej wsi ...

9154 (Chwałkowo)

1709.29/XII. (Włostowo M.) Barbara, c. G. Antoniego Skorzewskiego i Zofji -- G. Paweł S., Zofja S. ze wsi

9155 (Chwałkowo)

1715.27/IV. Zofja Dorota, c. MGD. Jerzego Gorzeńskiego i Anny z Rogalińskich -- MGD. Jan G. i GD. Dorota Miaskowska Maksym. Miask. i G. Dorota Imiełkowska

9156 (Chwałkowo)

1678.22/II. G. Franc. Glisciński x Joanna Moraczewska w domu prywat. -- Franciszek Koszutski, Jakub Koszutski etc.

9157 (Chwałkowo)

1680.21/I. G. Wojc. Suchorzewski x G. Jadwiga Moraczewska c. G. Stefana -- G. Jan Kozierowski Franc. Glisciński etc.

9158 (Chwałkowo)

1684.19/XI. G. Andrzej de Gorzeń. (niedz. 26 po Ziel. św.) Gorzeński x G. Franciszka Suchorzewska, c. Adama S. skarb. kalis. -- G. Jan Malachowski, Stefan Moraczewski, Jan Koziorowski, Wojc. Moracz., And. Goliński

9159 (Chwałkowo)

1703.30/IV. G. Łukasz Cichorski x Marjanna z Rawicza Radewna zw. -- G. Wład. Zaręmba, G. Michał Miaskowski

9160 (Chwałkowo)

1703.1/VII. G. Michał Miaskowski x G. Zofja Żychlińska -- G. Wład. Zaręmba, i G. Urszula Zarębina

9161 (Chwałkowo)

1687.22/VIII. † córka GD. Stefana Moraczewskiego

9162 (Chwałkowo)

1681.24/VI. † Adam s. G. Wojc. Suchorzewskiego

9163 (Chwałkowo)

1681.9/XI. † Jan s. G. Wojc. Suchorzewskiego

9164 (Chwałkowo)

1688.15/III. † G. Teresa V., c. G. Stefana Moraczewskiego z M. Włostowa, poch. Goruszki

9165 (Chwałkowo)

1696.12/VI. (Ch.) † GD. Dorota Suchorzewska poch. Kobylin "pełna lat"

9166 (Chwałkowo)

1696.25/IX. † GD. Stefan Moraczewski z M. Włost. (poch. Goruszki)

9167 (Chwałkowo)

1701.31/VII. poch. Goruszki, GD. Zofja Zarembina mieszk. w dw. Chwałk.

9168 (Chwałkowo)

1703.14/IV. poch. GD. Katarzyna Korytowska, z M. Włostowa

9169 (Chwałkowo)

1704.9/IX. † G. Józef Boguch. z M. Włostowa, nagle poch. Goruszki

9170 (Chwałkowo)

1731.25/V. (Włostowo W.) Zofja Juljana, c. G. Tomasza i Franciszki Kowalskich -- J. R. Franc. Wągner kan. N. M. P. pozn. porb. Korb. i Eleonora Borzęcka z Krobi

9171 (Chwałkowo)

1733.9/VIII. (Chwałkowo) Małgorzata Urszula Teresa c. [G. Tomasza i Franciszki Kowalskich] Kowalskich -- Hieronim Kołaczkowski sędzia zs. wsch. i GD. Elżb. Zarembina

9172 (Chwałkowo)

1743.24/II. (Włostowo W.) * 6/II. Dorota Apolonja, c. G. Stanisł. i Anny Mościckich -- Tomasz Wierusz Kowalski pis. zs. wsch. MD. Franciszka Grodzicka z M. Włostowa

9173 (Chwałkowo)

1743.5/XII. (Włostowo M.) * 14/XI. Elżbieta Kat. Barb., c. G. Jakuba i Franciszki Grodzickich -- MD. Józef Mirucki, z Gembic i M. Zofja Urbanowska V. z Kołybek

9174 (Chwałkowo)

1745.28/III. (Włostoow W.) Konstancja Juljana, c. [G. Stanisł. i Anny Mościckich] Mościckich * 7. -- GD. Melchjor Majewski mł. z W. Włost. i PMD. Konstancja Kowalska z Chw.

9175 (Chwałkowo)

1745.19/IV. (Włostowo M.) * 8/III. Konstynty Wojciech Stanisław s. [G. Jakuba i Franciszki Grodzickich] Grodzickich pos. W. M. -- MD. Jan Grodzicki i MD. Teresa Mieżuchowska z Kołacino

9176 (Chwałkowo)

1746.24/XI. (Włostowo M.) * 10/XI. Marcin Jan s. [G. Jakuba i Franciszki Grodzickich] Grodzickich -- X. Jan Rembowski prob. poniec. i MD. Kat. Urbanowska z Kołybek

9177 (Chwałkowo)

1747.10/I. dopełn. cerem. nad Hilarym Antonim Pawłem * 10., a cerem. 28/V. s. P. Tomasza i Konstancji Kowalskich dz-ów Chw. -- Piotr Sokolnicki chor. pozn.

9178 (Chwałkowo)

1749.12/IV. (Chw.) (* 4.) 6/IV. Leon Konstanty s. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich Tomasza pis. zs. wschow. i Konstancji cerem. 1755.15/I. -- Franc. K. z siostrą panną Urszulą

9179 (Chwałkowo)

1750.21/III. (Chwałkowo) Eustachy Maciej Feliks s. P. MD. Tomasza i Konstancji Kowalskich * 21/II. -- PMD. Kasper Modlibowski klan międzyrzecki i PMD. Joanna Szołdrska wd. podczaszyna wschowska z W. Włostowa

9180 (Chwałkowo)

1751.5/XI.( * 1/XI.) Karol Marcin s. D. Ignacego Gąsiorowskiego i Teresy sług w dw. Ch. -- P. Tomasz Kowalski pisarz zs. wschow. dz. Ch. i Joanna Szułdrska pos. z M. Wł.

9181 (Chwałkowo)

1752.19/XI. (Ch.) Józef Celestyn (* 19/V.) s. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich -- PMD. Roch Zbijewski cześnik kaliski i PMD. Katarzyna Wieczyńska z Pudliszek

9182 (Chwałkowo)

1754.29/XII. (Chw.) Justyna Brygitta (* 17/IX.) c. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich pis. zs. wsch. dz-ów Chw. -- PMD. And. Wilczyński z Pudliszek z Heleną córką panną

9183 (Chwałkowo)

1755. (chw.) Antoni Celestyn s. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich (Tomasza i konst. z Kołaczkowskich) -- JD. And. Mielżyński sta kcyń. dz. Ponieca, Pawłowic, Łaszczyna i MD. Miaskowska podstolina pozn. dz-a Gościejewic

9184 (Chwałkowo)

1757.22/VII. (Chw.) Aleksy Bonawentura Ignacy, s. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich

9185 (Chwałkowo)

1767.10/I. (Chw.) (* 7.) Kasper, s. GD. Adama, Marjanny z Grockich Prązyńskich -- chrz. nieszl. (szl. wątpliwa)

9186 (Chwałkowo)

1769.23/VII. (M. Włostowo) (* 20.) Jakub Ignacy Lojola Józef, s. MD. Rafała z Wybranowa Chlebowskiego i Heleny z Borzęckich dz-ów M. Wł. -- MD. Melchjor Roznowski pos. Szurkowa i MDV. Zofja Kowalska podsędkówna zs. wschowska

9187 (Chwałkowo)

1773.25/V. (Chw.) Helena Juljanna, c. G. Franc. i Marjanny Orłowskich -- MD. Leon Kowalski dz. Chw. i M. Marjanny Wieryńska dóbr Chw. posesora córka

9188 (Chwałkowo)

1775.16/II. (Włostowo W.) Walentyn Józef Wincenty * 10/VII. s. MD. Piotr i Anny z Przanowskich Kowalskich pos. tych dóbr -- MGD. Franc. Raczyński mł. i pos. Krzyżanek i M. Marjanna Wilczyńska v. pos-a Chw. córka

9189 (Chwałkowo)

1775.8/VII. (Chw.) Piotr Paweł s. [G. Franc. i Marjanny Orłowskich] G. Orłowskich ekon. -- Piotr Kowalski pos. Włostowa i panna Marjanna Wilczyńska

9190 (Chwałkowo)

1779.23/IV. (Ch.) Sebastjan Wojciech, s. G. Stanisł. i Joanny de Zminkowskie Wilkotarskich exyst. w ekonomji tej wsi - * 22/I. -- MD. Seb. Bieńkowski pos. Chw. i W. Włostowa i MD. Joanna z Malczewskich Borzęcka pos. M. Włostow.

9191 (Chwałkowo)

1781.12/VIII. (Włostowo M.) Jan Nepom. Hipolit, s. MD. Macieja Potockiego i Salomei, dz-ów Włostowa -- G. And. Komorowski ekon. tej wsi i MDV. Marjanna Borzęcka

9192 (Chwałkowo)

1783.3/I. (Włostowo M.) Marcina c. MD. Mac. Potockiego dz. tych dóbr i Salomei -- MD. Leon Kowalski dz. Chw. i MD. V. Zofja Borzęcka

9193 (Chwałkowo)

1800.19/IV. (Włostowo M.) * Edward Maciej Michał, s. MD. Jakuba i Marjanny Potockich dz-ów dóbr tych -- MD. Michał Krynkowski i MD. Jadwiga Kowalska dz-a wsi Chwałków

9194 (Chwałkowo)

1754.23/XI. (Włostowo M.) M. Antoni Borzęcki podwojewodzic kaliski x Joanna z Malczewskich Szołdrska podczaszyna wschowska wdowa -- M. Józef Zdanowski i M. Iwanicki

9195 (Chwałkowo)

1778.15/XI. (Chw.) GD. Stanisław Wilkotarski ekonom tych dóbr w pos. dziedziczny MD. Sebastjana Bieńkowskiego dz-a Mchow., Brzostowni x Joanna Karpińska wd. z d. Zminkowska -- Seb. Binkowski pos., ojciec panny i GD. Mieszkiewicz dworzanin z Gogolewa

9196 (Chwałkowo)

1791.15/XI. MD. Hjancynt Szanowski chor. leg. RP. pol. x N. Marjanna Potocka panna z Włostowa -- N. Franciszek Brzeski N. Gabryel Kaliński, wojskowi polscy

9197 (Chwałkowo)

1734.9/IX. (M. Włostowo) † GD. Piotr Suchodębski mł. l. ok. 67

9198 (Chwałkowo)

1737.17/X. (Włostowo M.) † Józef l. 5, s. G. Antoniego i Reginy Staszewskich

9199 (Chwałkowo)

1738.28/VI. (Włostowo M.) † D. Antoni Staszewski

9200 (Chwałkowo)

1739.13/III. (Chw.) † MD. Franciszka Kowalska dz-a Chw., l. 29 - poch. Górka franciszkanie

9201 (Chwałkowo)

1746.27/II. (Włostowo M.) † Stanisław s. G. Jakuba i Franciszki Grodzickich pos. Włostowa 1 rok

9203 (Chwałkowo)

1762.15/IX. (Chw.) † PMD. Tomasz Wierusz Kowalski podsędek sz. wschowski, kolator Chw. poch. Górka

9204 (Chwałkowo)

1767.11/VI. † (W. Włostoow) GD. Rozalja z Korytowskich Ulkowska tenut. wsi W. Włostowo - poch. bernard. Kobylin

9205 (Chwałkowo)

1770.15/V. (W. Włostoow) † MD. Franciszek Mężyński dz. d. Krzyżanki, w drodze z Bojanowa. Ciało odprowadzone do Krzyżanek poch. Pempowo

9206 (Chwałkowo)

177.017/VIII. † (Chw.) PMGD. Konstancja z Kołaczkowskich Kowalska podsędkowa zs. wschow. kolatorka

9207 (Chwałkowo)

1771.7/VII. † Konstancja l. 2., c. G. Adama Prądzyńskiego i Marjanny

9208 (Chwałkowo)

1772.10/V. † GD. Adam Prądzyński Nob. biedny sługa Chw.

9209 (Chwałkowo)

1777.3/IV. (Włostowo M.) † MD. Katarzyna Zakrzewska de Irzykowska l. ok. 112 (!) poch. Goruszki u reformatów

9210 (Chwałkowo)

1777.17/IX. (Chw.) † MD. Franciszek Zbyszewski pos. Chwałkowa i Włostowa W., l. ok. 40 - poch. Goryszki

9211 (Chwałkowo)

1781.2/IX. (Włostowo M.) poch. Jan Hipolit, s. MD. Macieja Potockiego i Salomie dz-ów m. Włostowa

9211a (Chwałkowo)

1782.14/X. † MD. Leon Wierusz Kowalski dz. Chw. i Włostowa W., (syn Konstancji)

9212 (Niepart)

1729.18/IV. Zofja Ludwika, c. N. MGD. Kaziemriza Szołdrskiego cześnika wschow. i Joanny z Malczewskich dz-ów Malachowa -- MGD. Wład. Szołdrski wojewodzic kalis. i MGD. Anna Malcewska ż. sędziego zs.

9213 (Niepart)

1731.3/XII. (Szurkowo) Igancy Franciszek Xawery s. N. MGD. Kazimierza Szołdrskiego cześnika wschowsk. i Joanny z Malczewskich dz-ów Malachowa -- JD. Wojc. Malczewski sędzia zs. i MD. Ludwika Nieżychowska

9214 (Niepart)

1734.24/VIII. (Przyborowo) Bartłomiej Jan, s. GD. Łukasza Goraskiego i Zofji -- chrz. G. Barbara Czarnecka z Sarbinowa

9215 (Niepart)

1735.8/I. Melchjor Mikołaj s. PMD. Macieja Krzyckiego klanica nakiel. i MD. Anny z Winarskich dz-ów Niep. -- G. V. Zofja Gostyńska

9216 (Niepart)

1746.17/II. (Gostkowo) (* 16.) Eleonra Konstancja c. Michała Kożuchowskiego i Małgorzaty -- Magnoszewski dworz. P. Skrzetuszewskiego pisarza kalis. Eleonora Wolicka siostra M. Kozuchowskiej

9217 (Niepart)

1747.1/IV. (Gogolewo) * 31/III. Gertruda, c. M. Piotra Pomorskiego pisarza dworsk. gogolew. i Juljanny -- MD. Franciszka Brodzicka V.

9218 (Targowa Górka)

1735.19/IV. (Stępocin) Jan Nepomucyn Wincenty, s. MD. Igancego i Anieli Skorzewskich -- J. Francszek Woliński oficjał pozn. -- MD. Skaławska

9219 (Targowa Górka)

1735.5/V. (Racławki) Stanisław, s. M. Jakuba i Barbary Grodzieckich -- M. Ignacy i Aniela małż. Skorzewscy

9220 (Targowa Górka)

1735.17/V. (Żerniki) Stanisław Jakub Filip s. MD. Józefa i Marjanny Nosowiczów -- J. Hier. Turno opat przem. koad. węgrow. i MD. Kazimiera Drzewiecka

9221 (Targowa Górka)

1736.20/III. (Chwaliszyce) Kunegunda Zofja, c. MD. Stefana i Marjanny Pawłowskich -- MD. Kazimierz Moraczewski i Zofja Sniegocka

9222 (Targowa Górka)

1737.4/III. Teodor Kazimierz s. GD. Józefa Skierskiego i Petronelli ze wsi Racławki -- GD. Stanisław Trąmpczyński i GD. Marjanna Nosowiczowa

9223 (Targowa Górka)

1736.14/IX. (Racławki) Chryzostom s. G. Stanisława Lubowieckiego i Anny z Pruskich tenut. -- G. Józef Drwęski i G. V. Katarzyna Szołdrska

9224 (Targowa Górka)

1739.25/VIII. (Gąsiorowo) Weronika c. G. Stanisł. Lubowieckiego i Anny z Pruskich tenut. Gąsiorowa -- G. Mikołaj Pruski i G. Teresa Psarska V.

9225 (Targowa Górka)

1739.25/VIII. (Gąsiorowo) Franciszek s. G. Józefa Pruskiego i Katarzyny z Jaraczewskich tenut. wsi Skąpe -- G. Stanisł. Psarski i G. Bogumiła Pruska

9226 (Targowa Górka)

1745.29/VI. Antoni Piotr Paweł s. G. Rafała Mejera i Joanna z Postolic -- G. Józef Nosowkicz z Żernik i MD. Krystyna Turno pułkownikowa z Górki Targowej

9227 (Targowa Górka)

1753.16/XII. Antoni Franciszek Xaw. s. JMD. Michała Dobiejewskiego i Barb. z Przyłuskich -- MD. Franciszek Odrowąż Mieszkowski dz. Dzierznicy i Katarzyna Balbina Płonczyńska V.

9228 (Targowa Górka)

1754.16/XI. Marcin Igancy Stanisław Xawery s. MD. Franciszka Mieszkowskiego i Katarzyny z Płonczyńskich -- MD. Piotr Płonczyński dziad dziecka i MD. Marcjanna z Marszewskich Bronikowa

9229 (Targowa Górka)

1754. Marjan Katarzyna Lucja c. JMD. Zygmunta Turny stolnika kalis. i pułk. JKMci i Krystyny z Szembeków -- JM. Kat. z Kąsinowskich Cielecka ścina powiedziska i JD. Jan Turno cześnik pozn.

9230 (Targowa Górka)

1756.14/XII. (Targowa Górka) Franciszka Xawera Barbara Teofila c. PM. Zygmunta ze Stręczna Turny stol. kalis. i Krystyny z Szembeków dz-ów Targowej Górki -- J. Franciszek Wilkoński klan krzywiński z ż. Skałaską

9231 (Targowa Górka)

1758.8/VII. (Targ. Górka) Piotr, s. N. Kazim. Olszewskiego i Heleny z Błędowskich - * G. Lucja Gulczykówna V. z dworu

9232 (Targowa Górka)

1760.5/IV. (Gąsiorowo) Joanna Bogumiła c. G. Michała i Barbary z Przyłuskich Dobiejewskich -- J. Barbara Przyłuska

9233 (Targowa Górka)

1765.8/III. (Mysłki) Konstancja c. N. Józef Baranowskiego i Marjanny z Olszewskich -- G. Anastazja Zbyszewska i G. Suski

9234 (Targowa Górka)

1765.26/IX. (Mysłki) Marjanna Karolina, c. M. Piotra Zbyszewskiego z G. Anastazji Suchodolskiej -- M. Maciej Płonczyński i M. Katarzyna Mieszkowska

9235 (Targowa Górka)

1766.16/V. (Racławki) Jan Nepom. s. G. Anton. Grodzickiego i Anny z Gorskich -- G. Francsziek Suchodolski regens kcyński i PM. Krystyna z Szembeków Turnowa stol. pozn.

9236 (Targowa Górka)

1766.27/XII. (Mysłki) Anastazja c. G. Józefa Baranowskiego i Marjanny Olszewskiej -- MGD. Franciszek Suchodolski regens gr. kcyń. i G. Anastazja Zbyszeska

9237 (Targowa Górka)

1767.27/VI. Józef (Racławki) s. G. Anton. Grodzieckiego i Anny z Gorskich -- G. Barb. Grodziecka

9238 (Targowa Górka)

1770.15/VII. (Racławski) Jakub Ignacy s. G. Rocha Koszkowskiego ż. Franciszki z Łoniewskich (?) -- GD. Piotr Zbyszewski i G. Anastazja z Suchodolskich ż. jego

9239 (Targowa Górka)

1770.22/VII. Jakub s. N. Franciszka Warakomskiego z dworu Gorec i Marjanny -- chrz. nieszl.

9240 (Targowa Górka)

1770.2/IX. Bartłomiej s. G. Antoniego Grodzieckiego i Anny z Gorskich -- G. Marcin Lutomski i G. Kat. Mięszkowska

9241 (Targowa Górka)

1772.24/VIII. (Racławki) Marjanna Katarzyna c. G. Anton. Grodzieckiego i Anny z Gorskich -- GD. Maciej Gorski i G. Kat. Mieszkowska

9242 (Targowa Górka)

1775.15/I. Walentyn s. N. Jana Olszewskiego i Wiktorji z Bonikowskich, wtedy mieszk. w Mysłkach -- GD. Tom. Suski i G. Franciszka Sarnowska V.

9243 (Targowa Górka)

1776.15/IV. Helena, c. G. Józefa Rozmysłowskiego i Brygitty tenut. stęmpociń. -- G. Witalis R. i G. Marjanna Zbyszewska v. ass. G. Ignacy Mięszkowski i M. z Lubomskich Bogucka

9244 (Targowa Górka)

1776.12/V. Antonina c. G. Antoniego Grodzieckiego i Anny z Gorskich, mieszk. w Dzierznicy -- GD. Kaz. Skrzypiński, i ż. i Antonina z Nosowiczów

9245 (Targowa Górka)

1776.22/VII. Ignacy s. N. Franciszka Warakomskiego ekon. z Racławek i Marjanny -- M. Krsytyna Turnowa

9246 (Targowa Górka)

1777.8/III. Wiktorja c. N. Jakuba Czapniewskiego i Rozalji -- G. Franciszek Skalski

9247 (Targowa Górka)

1764. Anastazja c. D. Bonawentury Radzimskiego podstarościego z Racławek i Konstancji -- G. Anastazja Zbyszewska

9248 (Targowa Górka)

1766.15/X. Maksymiljan s. D. Bonaw. Radzimskiego podstarości z Racł. i Konst. -- N. Euzebjusz Maliński i V. Rozalja

9249 (Targowa Górka)

1767.10/III. Józef Joachim, s. D. Franciszka Warakomskiego ephobi z dw. Gorec. i Marjanny -- M. Krystyna Turnowa

9250 (Targowa Górka)

1777.18/X. (Górka) Jadwiga Teresa c. J. Michała Walewskiego podkomorz. krak. i Franciszki Ksawery z Turnów -- Krystyna z Szembeków Turnowa stol. pozn.

9251 (Targowa Górka)

1779.13/IX. (Racławki) Jan Chryzostom Józef s. G. Karola i Florentyny z Przanowskich Swinarskich -- G. Józef Szczytnicki i G. Teresa z Sławińskich Przanowska babka dziecka

9252 (Targowa Górka)

1782.1/XI. (Dzierznice) Elżbieta c. G. Marcina Jaroszewskiego i Katarzyny -- G. Wojc. Szemborski i G. Teresa Modlibowska

9253 (Targowa Górka)

1782.25/XI. (Dzierznice) Marcin Andrzej s. G. Wojciecha Szemborskiego i Rozalji Modlibowskiej -- G. Stanisł. Modlibowski i Róża Modlibowska

9254 (Targowa Górka)

1782.25/XI. (Dzierznice) Marcin Andrzej s. G. Wojciecha Szemborskiego i Rozalji Modlibowskiej -- G. Stanisław Modlibowski i Róża Modlib.

9255 (Targowa Górka)

1683.28/XII. (Racławki) Jan, s. N. Stanisława Sikorskiego ekonoma z Racławek i Marjanny Jaskólskiej -- G. Anastazja Zbyszewska

9256 (Targowa Górka)

1784.11/VII. (Mysłkowo) Józefa Kalasanta Anastazja, c. G. Witalisa Siemiątkowskiego i Marjanny Zbyszewskiej tenut. wsi Mysłki -- G. Marjanna de Siemiąkowska

9257 (Targowa Górka)

1785.6/X. (Racławski) Jadwiga, c. N. Stanisł. Sikorskiego ekon. w R. i Marjanny -- G. Anastazja Zbyszewska

9258 (Targowa Górka)

1786.14/VII. (Mysłki) Ignacy Jan s. G. Witalisa Siemiątkowskiego i Marjanny Zbyszewskiej -- G. Franc. Zbyszewska

9259 (Targowa Górka)

1791.25/III. (Mysłki) Michalina Brygitta, c. G. Bogusława Nieżychowskiego i Franciszki z Korytowskich dz-ów M. --G. Malczewska

9260 (Targowa Górka)

1794.31/V. MD. Mateusz Drogoński dz. d. Targowa Górka Racławki uznaje za soje dziecko Franciszkę urodz. z Marjanny Zielińskiej ich 1791.29/IX.

9261 (Targowa Górka)

1792.30/III. (Mysłki) Mikołaj Melchjor, s. G. Bogusława Nieżychowskiego i Franciszki z Korytowskich, dz-ów tej wsi

9262 (Targowa Górka)

1759.16/II. (Dzierznice) G. Jan Szomański pos. w Chłapowie x G. Brygitta Grotówna z Dz. -- G. Tranc. Mięszkowski dz. Dz. z G. żona, Płonczyński, G. Piotrowski etc.

9263 (Targowa Górka)

1767.30/I. GD. Paweł Morawski x GV. Anna Brodnicka -- G. Radecki z G. żoną swoją D. Kosiński

9264 (Targowa Górka)

1768.26/XI. (Targ. Górka) PM. Michał Szymanowski sta wyszogrodz. x Salomea Turno stolnikówna pozn. -- P. Jan T. stolnik kalis. Dyzma Sz. cześnik warszaw. Franciszek Suchodolski regens kość.

9265 (Targowa Górka)

1769.20/VI. (Targ. Górka) ND. Roch. Koszkowski x Franciszka Łoniewska v. -- D. Franciszek Skalski, Ant. Rutkowski, Łukasz Łoniewski ojciec etc.

9266 (Targowa Górka)

1776.29/I. (Górka) M. Michał Walewski komornik JKMci x Franciszka Xawera Turnianka stolnikówna poznań. -- M. matka jej i Ja T. stol. pozn. Jan Mycielski sta ośnic., Stefan T. i inni

9267 (Targowa Górka)

1782.9/V. (Górka) G. Aleksander Szostakowski mł., ekonom z Nekli x Ludwika Dziembowska V. z dw. Gorec. -- P. Stefan Turno, Ignacy Mieszkowski, Anastazja Zbyszewska

9268 (Targowa Górka)

1783.8/V. (Mysłki) G. Witalis Siemątkowski x Marjanna Zbyszewska -- G. Samuel Nowowieyski, Jan Drochowski Józef Pisarzewski, Jan Kotarski

9269 (Targowa Górka)

1783.17/II. (G.) N. Stanisław Sikorski ekonom G. x Marjanna Jaskólska wolna -- D. Franc. Skalski, Antoni Rutkowski

9270 (Targowa Górka)

1793.27/VII. (Chwaliszyce) M. Józef Herstopski x Konstancja v. de Malczewski -- M. Xaw. M. sędzic wschow. Józef Modlibowski, Bogusław Horn Rogowski

9271 (Targowa Górka)

1737.17/VII. † G. Zofja Wodecka tenut. d. Stępocin poch. Pozn.

9272 (Targowa Górka)

1737.23/VIII. † N. Anna Gliszczyńska wd., ekonomowa z Stępocina

9273 (Targowa Górka)

1755.0/I. † Agnieszka, c. MD. Piotra Zbyszewskiego i Anastazji Suchodolskiej dz-ów Mysłek

9274 (Targowa Górka)

1756.29/III. (Targ. Górka) † Marjanna Katarzyna, 16 mies. c. Zygmunta Turny sty kalis.

9275 (Targowa Górka)

1756.18/XII. (Dziemice) † Anna Zofja 7 mies., c. G. Franciszka i Kat. Mięszkowskich

9276 (Targowa Górka)

1757.30/VII. † (G. T.) N. Anna Olszewska

9277 (Targowa Górka)

1761.7/VIII. † (G. T.) PMD. Zygmunt ze Stręczna Turno stolnik pozn. generał major w. k., dz. Górki Targ. l. 63 poch. tu

9278 (Targowa Górka)

1763.12/I. (Stepocin) † Ludwika 1 r. c. G. Cedrowskiego poses. Stępoc.

9279 (Targowa Górka)

1768.22/IV. (G. T.) † P. Karolina Turnianka V.

9280 (Targowa Górka)

1774.1/I. (Dzienińce) † G. Barb. Jaroszewska

9281 (Targowa Górka)

1775.7/XI. † (Mysłki) GD. Piotr Zbyszewski dz. wsi M.

9282 (Targowa Górka)

1777.24/XII. (G.) † Marjanna l. 8 c. G. Jana Koziorowskiego i Marjanny

9283 (Targowa Górka)

1779.30/X. (Dzierznice) † G. Kat. Mięszkowska

9284 (Targowa Górka)

1780.31/I. † (G.) G. Jakub Grodzicki

9285 (Targowa Górka)

1780.8/V. † (G.) G. Barbara z Wyrzyskich Grodzicka

9286 (Targowa Górka)

1781.4/I. (G.) † G. Antoni Grodzicki

9287 (Targowa Górka)

1781.25/II. † G. Anna z Gorskich Grodzicka

9288 (Targowa Górka)

1781..20/IV. † G. Jan Kozierowski ekonom w G.

9289 (Targowa Górka)

1781.22/VIII. (Dzierznice) † G. Salomea Rożnowska

9290 (Targowa Górka)

1789.19/I. † (Mysłki) G. Anastazja z Suchodolskich Zbyszewska

9291 (Targowa Górka)

1790.6/XI. (Giecz) † Józef Drogoński mł., s. G. Kaz. Drog. i Marjanny z Kralow tenut. d. Giecz

9292 (Targowa Górka)

1791.19/I. † (Giecz) Mikołaj Dorogoński 7 l., s. G. Kaz. D. i Marcjanny z Krall'ów

9293 (Targowa Górka)

1795.28/XI. (Dzierznice) † Marjanna l. 10, c. G. Władysława Dziembowskiego i Barb. z Choinskich

9294 (Osieczna)

1799.19/VII. * Franciszek Ksawery s. GD. Michała Skuraszewskiego i Marjanny z Krupskich -- D. Melchjor Stachowski mł. i G. Helena Kurnatowska V. cerem. 21/VIII. Bonaw. Gajewski st. powidz. dz. O. i Jolanta z Mycielskich ż. jego

9295 (Osieczna)

1801.11/V. * Nepomucena Leokadja Zofja Walentyna c. JMD. Bonawentury Gajewskiego sty powidz. dz. O-a i Joanty z Mycielskich - biedni

9296 (Osieczna)

1842.4/XII. † M. GD. Anna Malczewska ścianka spławska V. l. 92

9297 (Osieczna)

1798.4/VII. MGD. Józef Skoroszewski ml. x MV. Agnieszka Garczyńska on. 24, ona 28 -- MD. Franc. Garczyński, Antoni Domiechowski etc.

9298 (Oporowo)

1613. Niedz. Palm. Katarzyna, c. GD. Piotra Zadorskiego i G. Zofji Smigielskiej (z Jaskółek) -- chrz. nieszl.

9299 (Oporowo)

1616. Niedz. Palm. Katarzyna c. GD. Piotra Donin i G. Anny Smigielskiej -- G. Kat. Smigielska Anna Białęska, GD. Marcin Twardowski

9300 (Oporowo)

1648.6/I. Andrzej s. GD. Wojciecha Koszuckiego i GD. Małgorzaty Rokoszowskiej -- GD. Jakub Koszucki i GV. Anna Skrobiszewska

9301 (Oporowo)

1650.5.VIII. Maciej, s. GD. Jana Zadorskiego i Anny -- GD. Sebastjan Gałęski i M. Zofja Skrobiszewska w Krzemieniowie

9302 (Oporowo)

1651.27/X. Barbara, c. GD. Jana Zadorskiego i Anny -- G. Jan Skrobiszewski i GD. Dorota z Zadodr Karniowska ze wsi Krzemieniewo

9303 (Oporowo)

1653.24/II. Kazimierz s. GD. [GD. Jana Zadorskiego i Anny] Zadorskich -- MGD. Andrzej Borek Gostyński klan kamieński i MD. Anna Siekierzecka z Krzemieniew

9304 (Oporowo)

1654.22/VI. Jakub s. [GD. Jana Zadorskiego i Anny] GD. Zadorskich -- GD. And. Siekierzecki, GD. Jadwiga Koszucka w Krzemieniewie

9305 (Oporowo)

1665.20/XI. Zofja Elżbieta, c. GD. Wawrzyńca Gostyńskiego i Anny -- GD. Wojciech Malczewski surrog. wschowski i GD. Jadwiga Koszucka

9306 (Oporowo)

1666.15/VIII. Wojciech Wawrzyniec, s. G. Adama Malczewskiego i Agaty z Oporówka -- Wojciech M. surrog. wschow. z Krzemieniewa i G. Jadwiga Koszucka z oporwoa

9307 (Oporowo)

1666.17/X. Jan Franc., s. GD. Stanisł. Smigielskiego z Oporowa i Katarzyny -- G. Wład. Zakrzewski i G. Kat. Krzyżanowska

9308 (Oporowo)

1667.23/I. Franciszek, s. GD. Wawrzyńca Gostyńskiego i G. Anny, z Drobnina -- X. Franciszek G. kanonik pozn. i G. Elżbieta G., ż. Andrzeja G.

9309 (Oporowo)

1668.2/III. Kazimierz, s. GMD. Wawrzyńca Gostyńskiego -- MD. Wojc. Malczewski podsędek wsch. i MD. Urszula z Potulic Miaskowska kl. krzywin. Matka Anna w połogu 3/III. †-a

9310 (Oporowo)

1674.25/I. Agnieszka Konstancja c. GD. Kaz. Koszutskiego i Katarzyny - de Czarkowo -- GD. Wład. Gostkowski z Sczurkowo i GD. Ewa Bojanowska

9311 (Oporowo)

1676.8/XI. Krystyna, c. GD. Stanisł. Buszewskiego i Anny -- G. Stefan Goliński i GD. Zofja Koszutska

9312 (Oporowo)

1684.8/XII. Andrzej Józef, s. G. Stanisł. Mierzewskiego i GD. Jadwigi Gryzyńskiej, z Mierzewa -- GD. Adam Karchowski i NV. Jadwiga Mierzewska

9313 (Oporowo)

1692.6/XII. Katarzyna Teresa, c. GD. Stanisława Przedzińskiego pisarza gnieźń. i Jadwigi -- GD. Adam Klichowski i ND. Zofja Gołębiewska

9314 (Oporowo)

1696.31/I. Maciej Antoni, s. G. Wojc. Rosnowskiego i Marjanny - z Drobnina -- D. Wojc. Bojanowski i MD. Zofja Przyjemska

9315 (Oporowo)

1698.2/VII. Teresa, c. PM. D. Andrzeja Przyjemskiego klanice chełmiński. z Drobnina i Zofji -- PMD. Stanisław P. i Opaleńska wdz. łęczycka

9316 (Oporowo)

1701.22/X. Marjanna Kaziemirza c. G. Jana Łopateckiego i Doroty -- GD. Wojciech Rosnowski i GD. Marjanna Rosn. żona jego

9317 (Oporowo)

1703.2/VII. Ludwika Katarzyna, c. M. Michała Ponińskiego i Anny -- M. Andrzej Romatowski i IMD. Marjanna Mycielska chorążyna poznańska

9318 (Oporowo)

1703.23/IX. Michał Franciszek, s. MD. Kaz. Szczkowskiego i Anny - z Krzemieniewa -- MD. Stanisław Malczewski podstolic kaliski i Konst. Zakrzewska łowczyna kaliska

9319 (Oporowo)

1704.29/I. Konstancja Agnieszka c. MGD. Zygmunta w Objezierzu Obiezierskiego i Apolinary -- MGD. Andrzej Romatowski i MGD. Marjanna Rosnowska. Ta Konstancja Agn. weszła do kl. Św. Katarzyny w Pozn. i dominikanka pod imieniem Joanny

9320 (Oporowo)

1705.1/VII. JMD. Zofja Przyjemska klanicowa chełmińska powiła bl. Pawła-Ignacego (-- JMD. Jan Grudziński z ż. Joanną G.) i Piotra-Stanisława (-- Stanisław obrany król. polski z matką swą)

9321 (Oporowo)

1706.2/V. Konstancja Barbara c. MD. Stanisława Sebastjańskiego i Zofji Zdzarskiej - z Drobnik -- MD. Jan Ossowski i Marjanna Rosnowska

9322 (Oporowo)

1706.12/VIII. Anna Marta, c. MD. Ludwika Romatowskiego i Ludwiki Węgorzewskiej -- MD. Wojc. Malczewski i MD. Anna R. małż.

9323 (Oporowo)

1707.13/VII. Jakub Jan s. MD. [MD. Ludwika Romatowskiego i Ludwiki Węgorzewskiej] Romatowskich, * na Sląsku -- MD. Marcin Kędzierzyński MD. Zofja R., rodzice tenut. wsi Oporówko

9324 (Oporowo)

1708.3/IV. Józef Antoni, s. GD. Stanisł. Sebastjańskiego i Zofji de Zdarskie ekon. drobniń. -- MD. Paweł Szumlański podpor. chor. bpa przemysk. i MD. Zofja Miaskowska tenut. wsi Gaszyn [?]

9325 (Oporowo)

1710.6/X. * (O. dwro) Rozalja Gertruda, c. GD. Zygmunta Objezierskiego i Apolonji Golińskiej -- MD. Anny babka dziecka, i GD. Wład. Trąmpczyński, wstąpiła do Św. Katarzyny w Pozn. dominikanka pod im. Zuzanny

9326 (Oporowo)

1716.10/IX. (O.) Stefan Egidjusz, s. MD. Krzysztofa i Teresy Prusimskich dz-ów W. Oporowa, -- MD. Wojc. Malczewski i Anna Malcz. dz-e Luboni

9327 (Oporowo)

1724.8/X. (Dw. Drobnin) Łukasz, s. G. Kaz. Młodawskiego ekon. D. i Kat. -- X. Mik. Kokoski z Górzna i MD. Anna Węgorzewska i Drobnina

9328 (Oporowo)

1725.30/VIII. (Dw. Drobnin) Michał Józef Roch, s. M. Piotra Węgorzewskiego i Marjanny -- MD. Michał W. i M. Gajewska z Szczodrowa

9329 (Oporowo)

1726.20/IV. (Drobnin Dw.) Zofja Barb., c. MD. [G. Kaz. i Kat. Młodawskich] Młodawskich -- MD. Michał Węgorzewski z Dłoni, Piotr W. z Drobnina i Barbara W.

9330 (Oporowo)

1668.3/III. † Anna Gostyńska z domu Żegocka, c. Krzysztofa Ż. wdy inowrocł., sty kościań., przy połogu gdy się urodził syn Kazimierz † w kilka godzin po nim (ale to raczej po urodzeniu, bo powiedziano "cuius anima requiescat")

9331 (Oporowo)

1668.3/III. † Pani Drachowska, córka pani Roli dzierż. Oporowskiego, zrodziwszy syna nieżywego

9332 (Oporowo)

1671.19/VI. † MD. Katarzyna Golińska dz-a Oporowa poch. Osieczna

9333 (Oporowo)

1672.15/I. † Wawrzyniec Gostyński z Drobnina, wypadek, "z którym szwankował koń". Żona jego Anna już dawniej zmarła. Dobrodzieje kość. Oporow.

9334 (Oporowo)

1678.10/VII. † GD. Stefan L. Goliński poch. Osieczna

9335 (Oporowo)

1679.4/I. poch. NV. Anna Jeziorkowska

9336 (Oporowo)

1681.12/IV. † MD. Jadwiga Koszutska poch. po 4 tyg. w Osiecznej

9337 (Oporowo)

1682.8/XI. † MGD. Zofja z Radomicka Koszutska

9338 (Oporowo)

1686.11/XII. † G. Kazimierz Koszutski poch. Osieczna

9339 (Oporowo)

1687.28/V. † G. Jan L. Goliński

9340 (Oporowo)

1695.12/II. † N. Wojc. Żakczyński podstarości oporowski poch. Grób Smigielskich

9341 (Oporowo)

1705.27/I. † MD. Adam Płaczkowski wojak na konsyst. w Oporowie

9342 (Oporowo)

1705.24/II. † GD. Jan Sawicki z Krzemieniewa

9343 (Oporowo)

1706.15/I. † MD. Jan Bogwiecki tenut. krzemien. poch. Osieczna

9344 (Oporowo)

1707.16/VII. † PMD. Andrzej Mycielski chorąży pozn.

9345 (Oporowo)

1712.0/VI. † Wojciech młodo, s. MD. Władysława Trąmpczyńskiego

9346 (Oporowo)

1712.0/VI. † Joanna panna c. MD. Zygmunta Objezierskiego

9347 (Oporowo)

1737.8/III. (Krzemieniewo) poch. LMD. Jadwiga z Malachowskich Drzewiecka sługa 12 lat w dw. krzemieniew.

9348 (Oporowo)

1644.6/XI. GD. Jan Wilkowski z Lubiatowa x Jadwiga, c. G. D. z Bnina Smigielskiego

9349 (Oporowo)

1665.15/VI. GD. Jakub Lubowicki x G. Joanna Malchowska z Krzemieniewa -- MD. Krzysztof Mycielski Jan Daleszyński, Stanisław Koszucki Stanisł. Jarochowski, Jan Gorecki

9350 (Oporowo)

1705.24/VI. MD. Adam Zarzecki x NV. Kat. Włostowska -- JMD. Jan Grudziński klanic rogoz. i Franciszek Radzewski sta wschowski (z dw. Drobnińsk.)

9351 (Oporowo)

1707.28/II. MD. Kaz. Rakowski x NV. Marjanna Rumińska -- MD. Giżyński

9352 (Oporowo)

1707.28/VIII. MD. Stanisław Niedzwiecki x MD. Anna z Malczewa Bugwicka -- MD. Wojc. Płaczkowski, Wojc. Malcz. i Strachanowski

9353 (Oporowo)

1711.9/II. (Krzemieniewo) G. Maciej Malachowski z Przyborowa wd. x Marjanna Zakrzewska v. mieszk. w Krzemieniewie -- GD. Wojc. Daleszyński z Bojanic Wojc. Malcz. z Luboni, Malachowski z Malachowa And. Dydyński z Czerwonej wsi Tom. Mąkowski z Gryżyny

9354 (Oporowo)

1711.0/VII. (O.) G. Jan Krzesiński x Marcjanna Gorkowska -- G. Antoni Paszkyński brat jej

9355 (Oporowo)

1732.11/VIII. poch. N. Barbara Rowińska z dw. krzemieniew.

9356 (Oporowo)

1732.27/XII. poch. dziewczynka c. MD. Węgorzewskiego

9357 (Oporowo)

1735.10/XI. Syn ochrzcz. MD. Piotra i Anny Węgorzewskich

9358 (Oporowo)

1731.18/XII. Teresa Jadwiga c. G. Piotra i Anny z Gajewskich Węgorzewskich

9359 (Oporowo)

1738.14/VIII. (O.) Ignacy Józef s. MD. Władysława Nieżychowskiego, który † przed tym i wdowy Teresy -- X. Jan Rębowski prob. poniecki i MD. Katarzyna Urbanowska

9360 (Oporowo)

1746.9/II. (Oporówko) G. Piotr Kierzkowski x G. Marjanna Kędzierska oboje z dw. Oporówko -- X. Sebast. Krajewski i G. Kurczeski

9361 (Oporowo)

1760.3/VI. (O.) G. Rafał Eustachy Lisiecki s. o. Jakuba L. z ol. Elżbiety z Rogalińskich x G. Rozalja Marjanna Walczyńska -- M. Melch. Skarbek Malcz. podsędek zs. pozn. i G. Stanisław Broniewski

9362 (Oporowo)

1764.4/III. (O.) G. Józef Hełmoski x Franciszka słudzy dworscy -- Melchjor Malczewski i Antoni Malcz. z Kociug

9363 (Oporowo)

1738.31/VII. (Drobnin) ch. w Swierczynie bliźnięta: Ignacy Józef Antoni s. MG. Piotra Węgorzewskiego łowczego pozn. i Anny z Gajewskich dz-ów: Drobnina, Gawrzyna, Górzna -- G. Jan Mierucki i M. Justyna W. łowcz. pozn., 2-gi Jakub Tadeusz Bonawentura -- G. Józef Rudnicki mł. i M. Cecylja W. łowcz. pozn.

9364 (Oporowo)

1739.18/V. (O.) Jan Nepom. Xaw. s. G. Wład. i Teresy Nieżychowskich -- X. Maciej Lisiecki kanonik łowicki, prob. oporowski, M. Kat. Urbanowska

9365 (Oporowo)

1739.14/VI. w Swierczynie chrz.: Antonina Teresa, c. G. Jana Drzewieckiego i Anny ekonomów Krzemieniew. -- M. Maciej Malczewski podstolic kaliski i M. Teresa Malczewska

9366 (Oporowo)

1743.21/IV. (Drobnin) Wojciech Antoni Cyrjak, s. MD. Piotra Węgorzeskiego łowczego pozn. i Wiktroja z Łąckich dz-ów Drob., Gawrzyna, Górzna, Objezierza - cerem. 1747.6/VI. -- Józef Ł. klanic krziwicki i Anna z Prusimskich Skarbkowa

9367 (Oporowo)

1753.15/I. (Krzemieniewo) Barbara Kat., c. M. Macieja i Ludwiki Skarbków Malczewskich mieczników kalis. dz-ów Restarzewa, Gościeszyna, i in. M. Michał Chłapowski dz. Czerwonejwsi i Teodora M. klanowa biechowska

9368 (Oporowo)

1766.12/X. (O.) Franciszka Jadwiga Teresa, c. G. Józefa Chełmowskiego i Franciszki -- G. Józef Luderski etc.

9369 (Oporowo)

1770.9/II. (Oporowo) Apolonja Józefa Nepomucena, c. [G. Józefa Chełmowskiego i Franciszki] G. Helmowskich ekon. Op. -- M. Ludwina z Trzebickich Malczewska łowcz. b.- k.

9370 (Oporowo)

1771.16/I. (O.) Anna Magdalena c. G. Anton. i Anny Figiettów poses. Oporowa -- chrz. biedni

9371 (Oporowo)

1772.27/II. (O.) Ludwina Eleonora, c. G. [G. Józefa Chełmowskiego i Franciszki] Chełmowskich -- M. Marjanna Trzebicka, Ignacy Malcz. Agn. Dalewska i Franciszek Malczewski

9372 (Oporowo)

1778.13/IX. Cyprjan, s. G. Ignac. i Antoniny z Pijanowskich Łyszkowskich -- GD. And. Witoski ekon. oporowski, GD. Marjanna Markiewiczowa

9373 (Oporowo)

1780.4/VII. (O.) bl. Marjanna-Ewa c. N. Jakuba i Marjanny z Markiewiczów Zochoskich młodsza Elżbieta -- tej chrzestna MD. Józefa z Rachwalskich Kobylińska de Czarkowo

9374 (Oporowo)

1785.14/X. (O.) Regina Brygitta Franciszka, Kordula, c. M. Jana i Zofji Trzybińskich pos. O., cerem. 9/XII. -- PD. Jan Turno stolnik kaliski i ż. Kordula z Gorzyńskich dz-e Oporowa

9375 (Oporowo)

1793.28/VI. (O.) Jakub Ignacy, s. G. Wojc i Marjanny Rogalińskich pos. Oporowa -- G. Franciszek i Teresa Głuszczewscy pos. Grabowca

9376 (Oporowo)

1740.3/III. (Drobnin) poch. Józef dziecko JM. Węgorzewskiego łowczego pozn.

9377 (Oporowo)

1765.3/II. (Oporówko) † G. Tomasz Radoszewski ekonom dóbr Melchjora Skarbka Malczewskiego sędzia pozn. † 3/II.

9378 (Oporowo)

1766.15/VI. † X. Maciej Lisiecki prob. Oporowski, był nim l. 32, lat liczył 66

9379 (Oporowo)

1774.11/VIII. (Oporowo) † G. Józef Chełmowski

9380 (Oporowo)

1776.29/I. (O.) † GD. Szymon Wyszyński l. 85

9381 (Oporowo)

1794.14/V. (O.) † Ignacy Rogaliński s. posesorów O.

9382 (Oporowo)

1850.23/IV. (O.) x MD. Karol de la Barre Bodenhans de Kotherwas koło Wereford w Anglji mł., s. Karola i Elżb. Bodenhans x M. hr. Irena Morawska v. c. Józefa referend. St. i dz-a O. i Pauliny z hr. Łubieńskich -- Franc. M. gen. w p. z Luboni, hr. Józef Ł. z Pudliszek on l. 37, ona 28

9383 (Oporowo)

1802.31/V. (O.) poch. G. Franciszek Chelkowski l. 84, † 28/V., poch. Osieczna

9384 (Oporowo)

1807.23/X. poch. G. Wojciech Morawski dz. Oporowa l. 68, † w Belęcinie na febrę 20/X., poch. Oporowa

9385 (Oporowo)

1809.1/VII. poch. G. Jan Nepom. Rowiński l. 40, ze wsi Radlin, † 30/VI.

9386 (Oporowo)

1810.11/II. † MD. Marjanna z Chelkowskich Rogalińskich l. 60, † w Sierakowie, poch. 17/II. tu

9387 (Oporowo)

1812.29/III. poch. Antoni Domiechowski pos. folw. Bielawy l. 65 mąż M. Teresy z Maczewskich † 28/III. poch. Swierczyna

9388 (Oporowo)

1819.8/II. poch. Maciej Morawski 8 lat, s. Michała i Tekli z Rogalińskich † w Belęcinie 3/II. poch. w Oporowie

9389 (Oporowo)

1820.5/VI. poch. Joachim Hersztopski dz. wsi Brylewo, l. 52, apoplek. † 30/V., poch. tu

9390 (Oporowo)

1820.8/XI. poch. Marjanna Morawska 8 mies., ze wi Lubonia, c. M. Józefa i Pauliny z Łubieńskich, szkarlatyna † 5/XI.

9391 (Oporowo)

1820.12/XI. poch. Feliks Morawski l. 3. s. [M. Józefa i Pauliny z Łubieńskich] szkartatyna 8/XI. †

9392 (Oporowo)

1823.27/IV. † Józef Morawski l. 4., s. [M. Józefa i Pauliny z Łubieńskich], † 27/IV. poch. 30.

9393 (Oporowo)

1824.18/XI. poch. tu Zofja Morawska dz-a Oporowa, l. 77, wdowa 14/XI.

9394 (Oporowo)

1830.9/X. † Emilja Białęska 4 mies., c. Franc. i Florentyny BB., ekonomów w Oporówku kaszel., poch. 11.

9395 (Oporowo)

1836.29/XI. (O.) † Franciszka Morawska z Sobolewskich l. 60, ż. ol. Walentyna M. febra vernone [?], poch. 1/XII.

9396 (Oporowo)

1843.17/VIII. (Drobnin) † Bolesław Miłkowski l. 6, s. GD. Józefa M. dz-a Dz., i Teofili z Szczerskich

9397 (Oporowo)

1849.21/X. (Drobnin) † G. Bogumiła Miłkowska z rodu Szczerskich ż. Józefa M. dz-a Dr., l. 40 (suchoty) poch. 25.

9398 (Ostrów)

1742.15/XI. (O.) Katarzyna Gertruda, c. GD. Franciszka Szafrańskiego i GD. Zuzanny -- GD. Barb. Brzezańska administr. z Tarchał

9399 (Ostrów)

1743.14/I. (O.) Agnieszka Franciszka c. G. Piętkowskiego i Katarz. -- nie wiadomo czy ślubne i gdzie

9400 (Ostrów)

1770.30/V. (O.) Petronella Anna c. G. Wojc. Szaszor Falkowskiego i Marjanny Malczewskiej -- G. Stanisław Kłosowski i G. Anna M.

9401 (Ostrów)

1776.20/V. (O.) cerem. Dominik Kajetan s. MD. Wojc. Falkowskiego i Marjanny z Malczewskich -- X. Ant. Umiński kan. pozn. archidjankon pszczewski i Konstancja Zbijewska klanka konarska V. (ch. z wody 1774.6/VIII.)

9402 (Ostrów)

1776.20/V. (O.) Joanna Domicella c. [MD. Wojc. Falkowskiego i Marjanny z Malczewskich] Falkowskich pisarzy komorzy ostrow. -- MD. Franc. Przebołowski komis. d. Przygodzic i MD. Joanna Łętkowska stolnikowa łęczycka

9403 (Ostrów)

1776.14/XI. (Dw. Kręmpe) Marcin Józef, s. GD. Mac. Gromadzkiego i Franc. z Kłosowskich -- GD. Franciszek Korobita Chociszewski i D. Serafina Willmanowa pisarzowa ostrowska ass. -- MD. Walentyn Szczytowski i Józefa z Siewierskich ż. jego

9404 (Ostrów)

1777.4/II. (O.) Honorata Weronika, c. GD. Jana Bobowskiego i Zuzanny użytkowników domu plebań. -- MD. Michał Biernacki chor. w p. i MD. Konstancja Gomolińska komor. wschow. MD. Józef Gomoliński komor. wschow. i MD. Marcjanna Gatkiewiczowa skarbnikowa kowalska

9405 (Ostrów)

1781.13/III. (Przygodzice) Tekla Marjanna, c. MD. Łukasza i Teresy Nowackich -- PMD. Wiktorja Iłowiecka z Przybysławic

9406 (Ostrów)

1782.6/V. (Przygodzice) Józefa c. GD. Franciszka Sokołowskiego i Joanny Franciszki, pisarzów z Dębnicy -- GD. Hieronim Smoliński pis. prowent. Przygodzic i GD. Józefa Szczytowska V.

9407 (Ostrów)

1782.30/IX. (Przygodzice) bliźn. MG. Walentyna i Józefy z Siewierskich Szczytowskich gubern. d. Przygodzic -- X. Franc. Chrzanowski kanon. kaliski, prob. ostrow. i dzierzkowski, starszego -- Cyprjana Władysława Hieronima wraz z Kunegundą z Siewierskich Rupniewską cześnikową owrucką mł. Wacława-Michała-Franc. X. Borecki z panną Kunegundą S. siostrą dziecka

9408 (Ostrów)

1783.18/II. (Przygodzice) Konstancja Jadwiga, Juljanna, c. G. Jana i Jadwigi Pilarskich ekonomów gen. dóbr P. -- MGD. Antoni Rudziński i MGD. V. Kunegunda Szczytowska

9409 (Ostrów)

1783.27/II. (Dw. Krempeń) Konstanty Onufry, s. MD. Macieja Kierzkowskiego i Marjanny z Garnyszów -- MGD. Magdal. Lewecka rewizorka komory zduń.

9410 (Ostrów)

1783.27/II. (Dw. Krempeń.) Walentyn Błażej, s. [MD. Macieja Kierzkowskiego i Marjanny z Garnyszów] Kierzkowskich ekonomów wsi Krępe -- MD. Kasper Lewecki rewizor komory zduń. i GM. D. Jadwiga z Węgierskich Przebołowska wojska sanocka, komisarzowa d. Przygodzic

9411 (Ostrów)

1783.10/VII. (Dw. Przygodzic.) Anna Marjanna, c. G. Rocha Bogusławskiego inspektora brow. Przygodzic. i Konstancji - G. Antoni Rudzyński i MG. Kunegunda Szczytowska

9412 (Ostrów)

1783.20/XI. (Kamienice) Stanisław Kostka, s. M. Jana Nepom. Glińskiego i Kat. z Rudzińskich -- X. Franc. Chrzanowski i MD. Joanna Łętkowska z Ociąża podczaszyna

9413 (Ostrów)

1779.23/VI. (O.) MG. D. Jan Łukasz Szkolski pos. cz-i d. Rososzycy x D. Marjanna Machulska -- św. nieszl.

9414 (Ostrów)

1782.15/VI. (O.) MG. Wincenty Podczaski kap. w., x Joanna Cachertowna, która tu przyjęła katolicyzm -- MD. Mac. Kierzkowski, GD. Wojc. Rogawski

9415 (Ostrów)

1783.9/IX. (Dw. Kręmpe) G. Stanisł. Ciesielski x G. Kunegunda Kierzkowska, c. M. Macieja i Marjanny -- G. Mac. Gromadzki i G. Stefan Xiążyński

9416 (Ostrów)

1757.6/VI. (O.) † N. Zuzanna ż. Franc. Szafrańskiego

9417 (Ostrów)

1778.20/IV. (O.) † GD. Walentyn Łucjusz. Juljan, * 1759.12/II. z Chociszewa Korabita Chociszewski s. G. F... i G. Katarzyny Ch-ich

9418 (Ostrów)

1779.7/XI. † (O.) PRD. Paweł Grabski exjezuita, prob. O., kanonik Infl., l. 63

9419 (Ostrów)

1782.9/II. (Przygodzice) poch. Franciszka l. 1, c. MD. Józefa Chrząszczewskiego i Barbary z Cybulskich pisarzy Przygodzic

9420 (Ostrów)

1781.10/VIII. (Gorzyce) poch. GD. Marcin Gromadzki mł. l. ok. 14., s. MD. Macieja Gr. ekonoma z G.

9421 (Ostrów)

1781.22/XII. (Przygodzice) † Balbina, l. 3, c. [MD. Józefa Chrząszczewskiego i Barbary z Cybulskich] MD. Chrząszczewskich

9422 (Ostrów)

1782.27/VI. (Gorzyce) poch. Zofja c. G. D. Mac. Gromadzkiego i Franciszki z Kłosowskich - l. 2 ekonomow G.

9423 (Ostrów)

1782.3/IX. (Zempowo) † G. Ignacy Zawadzki l. ok. 60

9424 (Ostrów)

1783.21/III. (Przygodzice) poch. Wacław Michał Franciszek, ch. 30/IX. 62 s. G. Walent. Szczytowskiego i Józefy z Siewierskich

9425 (Ostrów)

1784.14/II. (Przygodzice) † GD. Piotr Zostakowski l. ponad 60

9426 (Ostrów)

1786.31/III. (O.) † Antoni 1 r. 6 m. s. G. Zofji Olszewskiej

9427 (Ostrów)

1787.13/VI. (Topola) † MD. Barbara z Smolińskich Jasińska łowczyna, ż. MD. Macieja J., l. ok. 36, poch. 15.

9428 (Ostrów)

1788.10/IV. (Dw. Krępe) † Kalikst 1 r., 6 m., s. Prenob. D. Jana Nep. Szostakowskiego i Wiktorji z Kurowskich ekonomów

9429 (Ostrów)

1788.6/V. (Gorzyce) † spadłszy z konia G. Felicjan Przeradzki mł., w służbie D. Szymona Sokołowskiego l. ok. 15

9430 (Ostrów)

1788.27/X. (Pogrzybów) † Prenob. D. Kat. Szadkowska l. ok. 90 poch. 29.

9431 (Ostrów)

1789.18/II. (Przygodzice) † N. starzec Jakub Olszewski l. 90 poch. 20.

9432 (Ostrów)

1789.9/IV. (Ib.) † Józefa Marcjanna, c. MD. Walentyna Szczytowskiego gub. Przygodzic r. 1, mies. ok. 4

9433 (Ostrów)

1790.11/V. (O.) † Józef 1 r. i 6 m., s. N. Jana Grzegorzewskiego i Agnieszki z Gołeckich - poch. 12.

9434 (Ostrów)

1790.22/XI. (Dw. Przygodziec) † Tekla, c. MD. Jana Nep. Szostakowskiego gub. i Wiktorji z Kurowskich poch. 24. 1 rok i ok. 2 m.

9435 (Ostrów)

1792.15/IV. (Przygodzice) † Kunegunda Franciszka, tyg. 7, ok. c. [MD. Jana Nep. Szostakowskiego i Wiktorji z Kurowskich] Szostakowskich

9436 (Ostrów)

1800.28/VI. poch. († 26.) G. Wiktorja Marchlewska wd. l. 60

9437 (Ostrów)

1800.28/X. (Przygodzice) poch. († 26.) G. Ignacy Szczypkowski l. 40

9438 (Ostrów)

1801.23/XI. poch. († 21.) Ostrów G. Zofja Jerzmanowska V. l. 33

9439 (Ostrów)

1807.14/V. poch. († 11.) (O.) X. Franc. Chrzanowski exjezuita, kanon. kat. chełm. kanon. g...[?] i kancjon. kom. kalis., prob. O.

9440 (Ostrów)

1807.3/VII. † (O.) Antonina c. G. Jakuba i Franciszki Trzasków poses. l. 3

9441 (Ostrów)

1807.10/IX. poch. († 9.) Jan Marceljan s. [G. Jakuba i Franciszki Trzasków] Trzasków r. 1

9442 (Ostrów)

1807.23/IX. poch. († 20.) GD. Jan Daleszyński l. 48. Została wdowa Elżbieta, córka własna Tekla, synowie adopc.: Jan l. 19, Józef 18, córka Marjanna l. 17

9443 (Ostrów)

1807.3/X. poch. († 1.) Antoni s. MGD. Jana i Anny Wiśniewskich l. 13 plenipotentów Przygodzickich

9444 (Ostrów)

1807.16/X. poch. († 14.) Stefan s. [MGD. Jana i Anny Wiśniewskich] Wiśniewskich l. 6

9445 (Ostrów)

1809.13/I. poch. († 11.) Michał, s. [MGD. Jana i Anny Wiśniewskich] Wiśniewskich (matka z d. Anna Bieganowska)

9446 (Otorowo)

1747.9/IV. * ch. 7/V. (Brodziszewo) Zofja Konstancja Katarzyna c. MD. Anton. i Róży Dramińskich pos. w Br. -- Stanisław D. stryj ojca dziecka i Anna Niegolewska stolnikowa z Kazimierza

9447 (Otorowo)

1747.5/XI. (Lipnice) * 28/X. w Lipnicy, Jadwiga, c. MGD. Franciszka Nieżychowskiego i MGD. Barbary Marszewskiej poses. Konina -- Władysław Szołdrski, sta rogoziń. i gen. WKP. z ż. Franciszką z Radomickich

9448 (Otorowo)

1751.13/XI. (Lubosina) * 11/XI. Anna Elżbieta, c. MD. Aleksandra Undrog i Elżb. z Bukowieckich akatolików, dz. Lubosiny -- Jan Bronikowski kolator i dz. Otorowa i Bukowiecka babka dziecka z Rozbitka

9449 (Otorowo)

1753.11/I. (Brodziszewo) (* 52.18/X.) Franciszek Maksym. s. Mokierskich -- M. Ludwik Gierzyński dz. Lipnicy i MV. Stanisławska z Brodziszewa

9450 (Otorowo)

1753.13/V. (Lubiatowo) Marja Karolina, c. [MD. Aleksandra Undrog. i Elżb. z Bukowieckich] MD. Undrogów (matka Anna Elżb. Bukowiecka) -- X. Hermenegild Sczaniecki kanon. kat. pozn. prob. Otor., MD. Elżb. Bukowiecka babka z Rozbitka

9451 (Otorowo)

1754. (* 23/VI.) (Brodziszewo) Anna Justyna, c. M. Dzierżanowskich pos. B. -- MD. Mokierski i MD. V. Elżbieta Stanisławska z Br.

9452 (Otorowo)

1754.16/VII. (* 13.) Adam Samuel, s. [MD. Aleksandra Undrog i Elżb. z Bukowieckich] Undrugow dz-ów Lubosiny -- MD. Aleks. Bronikowski, dz. Buszewka i Kat. Morawska dz-a Przystanek

9453 (Otorowo)

1757.2/XII. (Lubosina) * Eleonora Anna, c. [MD. Aleksandra Undrog i Elżb. z Bukowieckich] MD. Unruków dz-ów L. -- MD. Jan Morawski dz. Przystanek i Barbary -- GD. Andrzej Lachocki i GD. Jadwiga Mąkowska

9455 (Otorowo)

1764.12/VIII. (M. Buszewko) Katarzyna Zuzanna, c. G. Ignacego Wiśniewskiego ekonoma B. i Agnieszki -- MGD. Rafał Objezierski pos. B. i MGD. Kat. Morawska dz-a wsi Przystanki surrogat. wschow.

9456 (Otorowo)

1765.2/VI. (Olędry) Wiktorja Agnieszka, c. GD. Macieja Zaorskiego i Teresy -- GD. Wojc. Bielawski ekon. G. Agnieszka V. Rokembowna w dw. Otorow.

9257 (Otorowo)

1765.2/VI. (Lipnice) Jan s. MGD. Michała Przepałkowskiego poses. L. i Barbary -- GD. Maciej P. i V. Anna Plichowska

9458 (Otorowo)

1766.3/VI. (Buszewsko) Wiktorja Zofja, c. G. Ignacego Wiśniewskiego ekon. i Agnieszki -- M. Aleks. Unrug dz. Lubosiny i M. Zofja z Morawskich Mańkowska z Rudek

9459 (Otorowo)

1766.26/VII. (O.) Józef Władysław, (ch. z. w. w Stęszewie) s. MGD. Bonawentury Bronikowskiego i Apolonji -- GD. Rafał Objezierski pos. Buszewka, i MGD. Kat. Sczaniecka dz-a Przystanek z męża Morawska

9460 (Otorowo)

1767.4/X. (Lipnice) Stanisław Franciszek, s. G. Wojc. Chmielewskiego ekon. L. i Franciszki -- MGD. Wład. Koszutski pos. Lipnicy

9461 (Otorowo)

1767.22/XI. (Olędry) Barbara, c. GD. Mac. Zaorskiego i Teresy -- MGD. Antoni Smoleński stolnik ciechanowski pos. Otoro. i MGD. Zofja Mańkowska dz-a w Rudkach

9462 (Otorowo)

1768.4/I. (Przystanki) cerem. nad z stud. Józefem i Antonim Kajetanem Miaskowskimi, ss. Wojciecha i Konstancji - Nob. -- MGD. Jan Mańkowski dz. Rudek i MGD. Kat. Morawska dz-a P. -- MGD. Jan Morawski dz. P. MGD. Zofja Mańkowska dz-a Rudek ch. ch. w Opatówku przed 8 laty

9463 (Otorowo)

1768.5/IV. (Szymanowo) Franciszka, c. MGD. Ignacego Szpotańskiego i Anny pos. d. Sz., -- GMD. Adam Bronikowski por. w. prymasa pol. i NV. Agn. Rechembowna z dw. Otorow.

9464 (Otorowo)

1768.30/VI. (Buszewko) Rozalja Nepomucena, c. MD. Ignac. Wiśniewskiego ekon. B. i Agnieszki -- JMD. Jan Morawski surrog. gr. wsch. dz. Przystanek, Dąbrówki i in. MGD. Rozalja z Objezierskich Zajączkowa pos. wsi Górki

9465 (Otorowo)

1770.22/IV. (O.) Katarzyna Agnieszka, c. JMGD. Stanisława Smolińskiego stolnika ciechanow. i MGD. Juljanny z Karskich pos. Otorowa, dz-ów M. Kruszy-Montw i in. w woj. kujaw. -- MGD. Wojc. Bielawski ekonom otor. i MGV. Agnieszka Rechębowna z dw. otorow.

9466 (Otorowo)

1770.29/VII. (Buszewsk