FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 4

Regestennummer: 7.501 – 10.000

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

 

7501 (Cerekwica)

1818.10/IX., * 7 (Dw. Napachanie) Stanisław Gorgonjusz z Tolentino Mikołaj, s. [GM. Maksymiljana i Marjanny z Moszczyńskich Mlickich] Mlickich -- chrz. nieszl.

7502 (Cerekwica)

1836.17/IV. (Napachanie Dw.) Aniela Emilja, c. GMD. Tad. Więsierskiego pos. M. i Eleonory Brudzewskiej * 7/III. -- GM. Kat. z hr. Moszczeńskich Brudzewska z Wierzenky i GM. Jan Nieświastowski

7503 (Cerekwica)

1836.17/VI. (Pamiątkowo) Emilja Seweryna z Oliz., c. G. Ignacego Janczakowskiego i G. Nepom. Biernackiej komisarzy d. Pam., * 6/VI. -- GMD. Edward Żółtowski mł. z Kąsinowa i GMV. Seweryna Żółt. z Kąsinowa, GM. Aplinary Żółt. z Kąsinowa

7504 (Cerekwica)

1836.6/VI. (Pamiątkowo) z bliźniąt Norbert Adolf, s. [G. Ignacego Janczakowskiego i G. Nepom. Biernackiej] G. Janczekowskich -- GD. Urszula Brzeska z Cerekwicy

7505 (Cerekwica)

1836.3/VII. (Cerekwica) Władysław Maksymiljan, * 27/VI., s. G. Maksymiljana Brzeskiego poses. wsi c. i G. Michaliny Sypniewskiej -- G. Urszula B. wdowa matka poses. wrs. G. Wojc. Rembowski pos. Żurawitego i G. Urszula B. x c.

7506 (Cerekwica)

1838.2/IX. (Napachanie) Wanda Marjanna, c. GMD. Tadeusza Węsierskiego pos. N. i GM. Eleon. Brudzewskiej, * 24. -- GMD. Aleksander Brudzewski i z Wierzenicy i MGD. Marjanna Mlicka dz-a Kazimierza

7507 (Cerekwica)

1830.3/III. (Bąblin) poch. tu GM. Zuzanna z Gorczyczewskich Dobrzycka dożywotniczka C. l. 65)

7508 (Cerekwica)

1841.18/VII. * cerem. 1842.9/X. (Napach.) Wincenta Bolesława, c. [GMD. Tadeusza Węsierskiego i GM. Eleon. Brudzewskiej] GM. Wąsierskich pos. Napach. -- GM. Maks. Mlicki, d. z Rokitnikcy GM. Kat. W. dz-a Podrzecza

7509 (Cerekwica)

1842.18/VIII. * cerem. 1842.9/X. (Napach.) Marcin Stanisław, s. [GMD. Tadeusza Węsierskiego i GM. Eleon. Brudzewskiej] GM. Wąsierskich -- Ant. w dz. Podrzecze Józefa Nieświastowska dz-a Słupi

7510 (Cerekwica)

1843.23/VII. *, ch. 3/IX. (Mrowino) Kazimierz Apolinary, s. GM. Telesfora Kierskiego i Stanisławy z Koszutskich pos. Mrowina -- GM. Teofil Wilkoński dz. Grabonoga, Marjanna Koszutska babka dziecka

7511 (Cerekwica)

1844.22/X. *, ch. 8/XII. (Rokietnica) Witold Rafał, s. GM. Aleksandra i Pauliny Bnińskich de Mlickich dz-ów Popówka -- Franc. Koszucki dz. Dziatkowa i hr. Nepomucena Ponińska matka ojca dziecka

7512 (Cerekwica)

1844.12/VI. *, ch. 9/II. 45 (Napach.) Kazimierz Tadeusz Franciszek s. [GMD. Tadeusza i GM. Eleon. Brudzewskiej] Węsierskich, dz-ów Nap. -- Franc. Koszucki dz. Dziatkowa G. Prowidencję Brächer dz-a Przytoczny, ass. Aleks. Bruzewski i Michalina Koszucka

7513 (Cerekwica)

1844.30/IV. (Rokitnica) GMD. Józef Mielęcki mł., pos. d. Mieszawy, s. Walentyna, Tekli z Kaczorowskich, ol. dz-ów Graboszewa, l. 29 x GM. Walerja Mlicka 22 c. Maksymiljana i Marjanny z Moszczyńskich Ml. dz-ów R. ślub w Kazimierzu -- Fortuljan Koczorowski dz. Gościeszyna Tad. Węsierski dz. Napachania

7514 (Cerekwica)

1845.12/V. (C.) GMD. Włodziemierz Biernacki 26, mł. pos. Małych Jezieor, x GMV. Izabella Radzimińska, c. kolatorów l. 20 -- Tytus, Erazm i Mikołaj Dobrzyccy

7515 (Cerekwica)

1868.21/I. (w Pozn. z NMP.) JD. hr. Józef Mielżyński dz. Kotowe, Iwna i in. 32 x JV. hr. Emilja Bnińska c. hr. Maks. i Seweryny Bn. dz-ów Pamiątkowa l. 20 -- Adolf B. dz. Chraplewa, Aleks. B., Maciej M. ojciec

7516 (Cerekwica)

1843.24/I. (Dw. Napachanie) † GD. Kat. z Moszczyńskich Brudzewska wdowa, dz-a Wierzynicy, l. 50 poch. 27. Kazim.

7517 (Cerekwica)

1844.12/IX. (Rokietnica) † GD. Maks. Mlecki l. 63., dz. K. poch. Kazimierz 16.

7518 (Cerekwica)

1852.26/VI. *, 4/VII ch. (Pamiątkowo) Wanda Antonina Felicjan, c. J. Maxymiljana i Seweryny z Żółtowskich hr. Bnińskich dz-ów d. Pam. -- Marceli B. mł. i Felicja Ż. dz. Myszkowa

7519 (Cerekwica)

1867.9/IX. *, ch. 12, (Pamiątk.) Edward Jan Feliks, s. hr. Maks. Bnińskiego i Heleny z Czarneckiech dz-ów Pam. -- panna Emilja B. i Edward Żółtowski

7520 (Cerekwica)

1868.23/IX. *, a potem chrzcz. z w. w Objezierzu, teraz cerem. 1869.3/VI. (Górka) Stanisława Rozalja, c. MD. Seweryna Mielęnckiego i Marji z Błociszewskich dz-ów d. Górka -- Antoni Bł. dz. Przecławia i Wanda M. matka ojca dziecka

7521 (Cerekwica)

1869.13/IX. * (Przecław), ch. 30/IX. Prot Antoni Kaziemirz, s. [MD. Seweryna Mielęnckiego i Marji z Błociszewskich] Mielęckich dz-ów Górki -- Kaz. Wilkoński i panna Aniela Błociszewska

7522 (Cerekwica)

1878.9/I. * (Przecław), ch. 20, Witold Bolesław Juljan, s. GD. Bolesława Błociszewskiego i G. Jadwigi Kąsinowskiej dz-ów P. -- Antoni B. i G. Marjan Mielęcka z Górki

7523 (Cerekwica)

1819.25/VI. w Pozn. † Stanisław s. G. M. Maksym. i Marjanny z Moszczyńskich Mlickich dz-ów Napachania, poch. Kaz.

7524 (Cerekwica)

1838.28/II. † i poch. 3/III. (C.) GMD. Jan Gorczyczewski dz. d. Golęczewo † w Pozn. l. 54 mies. 6. Puchlino

7525 (Cerekwica)

1853.24/X. † (Bąblin) D. Erazm Dobrzycki l. 64, dz. d. B. l. 31 fabra

7526 (Cerekwica)

1854.29/IX. † (Pamiątk.) Artur l. 6, mies. 10, s. Maks. Bnińskiego dz-a i hr. i Sewer z Żółtowskich, szkarlatyna

7537 (Cerekwica)

1855.30/VIII. † (Pamiątkowo) JD. hr. z Żółtowskich Bnińska Seweryna l. 31 poch. reformaci szamotul.

7538 (Cerekwica)

1859.7/IX. † (Radzyny) GD. Pelagia z Dobrzyckich Radzimińska, wdowa, kolat. cerekwicka, l. 30

7529 (Cerekwica)

1863 w IV. wyjechał Stanisław Błociszewski, s. Antoniego B. i Rozalji z Skarzyńskich, dz-ów Przecławia, do powstnia i poległ pod Ignacewem 8/V.63. w r. 1863 ojciec Antoni ma l. 50, a Stanisław Bł. dz. Ciołkowa 59, Zmarły * w Przecławiu, miał l. 20. (akt zejścia z parafii Lubstoń)

7530 (Cerekwica)

1866.18/X. † (Pamiątkowo) Roman Adam Piotr, mies. 3, dni 13 s. hr. Maks. Bnińskiego i Heleny Czarneckiej kup

7531 (Cerekwica)

1879.16/VIII. (Charlottenburg) † Marjan z Wierzbińskich Dobrzycka dz-a d . Bąblin l. 27. Suchoty poch. tu

7532 (Rąbiń)

1830.22/XII. (Turew) Marjanna Józefa * 13/XII., c. PM. Dezyderego i Antoniny z Grudzińskich Chłapowskich dz. d. T. i Rambiń -- PM. Józef Morowski refer., dz. Luboni i PM. Józefa Kołaczkowska dz-a Pakosławia

7533 (Rąbiń)

1826.21/X. (Lubiatówko) poch. JMD. Józef Chłapowski starosta kościański, dz. L., w par. Dolsk l. 70. † w Lub. 17/X. Wdowa Marjanna z Boguckich

7534 (Rąbiń)

1831.19/I. (Turew) † Marjanna Józefa Chłapowska, c. Dezyd. i Antoniny z Grudzińskich

7535 (Rąbiń)

1858.26/X. (R.) *, ch. 31/X, Joanna Józefa, c. G. Józefa Prabuckiego i Klementyny Wojtowskiej administr. d. R-i Rombinek -- G. Tadeusz Chłapowski z Brodnicy, Praxeda Hahn z Kompoli v.

7536 (Rąbiń)

1863.16/XII. *, ch. 64.4/I. (R.) Józef Teodor Wojciech, s. G. Teodora Dembińskiego i G. Albertyny Braunek komisarzy d. Turew -- G. Teodor D., G. Małgorzata B. G. Leon Kozłowski zastępca

7537 (Rąbiń)

1865.26/V. *, ch. 1/VI. (Rombin) Teodor Filip Nereusz Tadeusz, s. G. [Teodora Dembińskiego i G. Albertyny Braunek] Dembińskich -- G. Tadeusz Brannek z Bojanic i G. Teresa D. z Pozn.

7538 (Rąbiń)

1896.7/VI. * (Donatowo) ch. 18/VI. Wiktorja, c. Władysława v. Wąsowicza i Anny Braun administrat. -- Franciszek i Agn. v. Braun, kmiecie [nieszl.]

7539 (Rąbiń)

1858.1/II. † (R.) Joanna-Józfa Prabucka 3 mies. i 5 dni, c. G. Józefa administr. R.

7540 (Rąbiń)

1868.20/I. (Kopaszewo) † dziecko urodz. martwe G. Kazimierza Chłapowskiego pos. K. Brodnicy i G. Anny Chłap.

7541 (Rąbiń)

1877.4/IV. (Kopanino) † G. Dezydery Chłapowski dziecko Kazim. pos. d. Koparzewo- Rogaczewo i G. Anny Chłap.

7542 (Rąbiń)

1879.2/II. (turew) † G. Róza Chłapowska l. 30, ż. patrona kość. R., c. G. Karola Jezierskiego dz. d. Mińsk w Kr. pol. i Marji z Morawskich

7543 (Rąbiń)

1879.28/VIII. † (Turew) G. Tadeusz Chłapowski l. 54, pos. d. s. Dezyd. i Ant. z Grudziń.

7544 (Rąbiń)

1896.3/VII. (Donatowo) † Irena Wiktorja Wąsowicz dni 26 c. v. Wład. W. admin. i Anny Braun [nieszl.]

7545 (Rąbiń)

1909.15/I. (Rombin) † G. Kaz. de Mańkowski poch. Brodnica 19/I., l. 25, pos. d. Brod., s. Wacława M. dz-a Brod. Anfoiny z Chłapowskich

7546 (Rąbiń)

1919.8/IV. † w Warszawie G. Zygmunt Chłapowski l. 49, mies. II dz. d. Turew., s. Tad. i Róży Jezierskich przejechany przez tramwaj

7547 (Rąbiń)

1919.27/VII. † nad rzeką Stryjem G. Juljusz Chłapowski z Szołdr l. 29., peoeta, s. G. Dezyderego barona Chł. dz-a Szołdr i Teresy Dembińskiej poch. 4/X. Rąb.

7548 (Rąbiń)

1919.24/IX. † pod Międzyrzeczem k. Grodna G. Zdzisław Chłapowski l. 27, brat rodz. poprzed. [Luliusza] rolnik, poch. 4/X. Rąbin

7549 (Rąbiń)

1923.26/VIII. † w Pozn. G. Kazimierz Chłapowski l. 52, poseł na sejm warszawski, dz. Kazimierza dz-a Kopaszew i Rogaczewa i Anny z Chłapowskich

7550 (Rąbiń)

1925.25/XI † w Pozn. G. Dezydery bar. Chłapowskigo z Szołdr poch. w Rąb. l. 70 mies. 9 dz. Szołdr., s. G. Stanisława i Zofji Kurnatowskiej z Dusiny paraliż serca

7551 (Rąbiń)

1930.22/VI. † utonęła w Trzęsach[?] Stanisław bar. Chłapowski l. 41, mies. 6. * Szołdry 1888.11/XII. s. bar. Dezyd., i Teresy Dembińskiej

7552 (Rąbiń)

1932.2/V. † w Pozn. Marjan Chłapowski l. 46., bankowiec w Pozn. s. Kaz. dz-a Kopaszewa i Anny Chłap. nerki

7553 (Ujście)

1794.2/X. (Nietąszkowo) Anna Franciszka, c. MGD. Macieja de Gawrońskiego i Anny z Marczyńskch -- chrz. nieszl. * 2.

7554 (Ujście)

1795.14/IV. (U.) Marjanna, * 8, c. GD. Mateusza de Stanisławskiego i Rozalji Pasimskiej - nieszl.

7555 (Ujście)

1797.25/IV. (Buczek Przewoz) Wojciecha, * 23., s. ND. Szymona de Bromierskiego i Konstancji Cynnaglowny -- MD. Mateusz de Stanisławski i Regina Bogusławska

7556 (Ujście)

1798.10/V. (U.) Stanisław, * 6., s. [GD. Mateusza i Rozalji Pasimskiej] Stanisławskich -- GD. Ludwik de Marczyński

7557 (Ujście)

1801.14/VII. * (U.) Klara Anna Marjanna, c. D. [GD. Mateusza i Rozalji Pasimskiej] Stanisławskich celników [pop.?] -- chrz. nieszl.

7558 (Ujście)

1809.19/II. (Neudorf) Józef Ignacy * 15., s. MGD. Jakuba de Wendynskiego i Teresy Kuldrenowskiej -- GD. Ignacy Gębicki poses. Dziewoklucza i MGD. Ludwika de Pfeil pos. folw. Chrostowo

7559 (Ujście)

1810.5/IV. (U.) Feliks Aleksander * 30/III., s. MD. V. Ryłło burmistrza U. i M. Anny v. Torellówny -- MD. Jakub Wendyński nadleśniczy

7560 (Zielęcin)

1800.6/VIII. Helena Marjanna Katarzyna c. MD. Karola z Wybranowa

7561 (Zielęcin)

Swinarskiego i Urszuli z Brodnickich dz-ów Z. * 1., G. Konstancja Krassowska v. z Z., cerem. 11/VIII. -- ass. MD. Karol Łodzia Br. wuj dziecka dz. Wilkowa i MGD. Rozalja z Malczewskich Kierska klanicowa z Prochów

7562 (Zielęcin)

1800.22/IX. Kornelja Tekla, c. MD. Wojciecha i Katarzyny Aleksandry de Swinarskiej Sadowskich, * 15/IX. -- MD. Karol Swin. dz. Z. wuj dziecka i MD. Katarzyna z Krzyckich Koczorowska dz-a Gościeszyna

7563 (Zielęcin)

1802.23/XI. Cecylja Kat., c. [c. MD. Wojciecha i Katarzyny Aleksandry de Swinarskiej Sadowskich] MD. Swinarskich (matka Brodnicka c. Stanisława i Teresy) * 22., -- DV. Konstncja Krassowska

7564 (Zielęcin)

1804.13/II. Urszula, ch. już z wody w pf. komornickiej, we wsi Rosnowo 1803 teraz cerem. ona c. MD. Tomasza i Ludwiki z Nieżychowskich Kraszkowskich dz-ów Z. -- ass. MD. Nepomucyn N. pos. Ruchocic i MD. Urszula N. V. siostra jego, MD. Michał N. i MD. Karolina z N. Skarżyńska

7565 (Zielęcin)

1804.12/II. MD. Antoni Skarżński brat X. Michała S. curata Goniembic który daje ślub, l. ok. 50., dz. Wyciąszkowa x MD. Karolina Nieżychowska v. c. ol. Adama N. i Karoliny ze Skorzewskich -- JKD. Ludwik Skorzewski jej opiekun, Tomasz Kraszkowski dz. Żelencina, Adam Turno, Nepomucyn N. Michał N. bracia jej rodzeni, Faustyn Zakrzewski z Rakoniewic

7566 (Zielęcin)

1817.8/II. MD. Michał Bojanowski mł., dz. Raczkowo, x MD. Karolina Kraszkowska V., c. MD. Tomasza K. dz-a Z. -- MD. Nepomucyn Nieżychowski, dz. Gronówka, MD. Michał N. z Wąbiewa Roch Dzwęski z Opalenicy MD. Tomasz Kraszkowski ojciec jej on 30, ona 21

7567 (Zielęcin)

1800.1/V. poch. Leon Wojciech, s. M. Karola z Wybranowa i Urszuli z Brodnickich Swinarskich dz-ów Ż., r. 1

7568 (Zielęcin)

1801.22/I. poch. Helena Marjanna Kot. c. [M. Karola z Wybranowa i Urszuli z Brodnickich Swinarskich] Swinarskich 5 mies. 20 dni † 20

7569 (Zielęcin)

1817.24/III. poch. w Dłużynie na cm. MD. Ludwika Kraszkowska dz-a Ż., † 17., l. 50

7570 (Zielęcin)

1819.12/VIII. poch. tu MD. Tomasz Kraszkowski dz. Ż., † 20. l. 70

7571 (Zielęcin)

1832.12/X. * (Z.) Jadwiga, c. M. Anton. Kraszkowskiego dz-a i Praksedy z Mleckich -- Maks. M. dz. Kazimierza i Anna K. v. z Gronówka

7572 (Zielęcin)

1835.11/III. * (Z.) Wiktoryn, s. [M. Anton. Kraszkowskiego i Praksedy z Mleckich] Kraszkowskich dz. Ż. -- chrz. nieszl.

7573 (Zielęcin)

1838.6/II. * (Z.) Eleonora Marjanna c. [M. Anton. Kraszkowskiego i Praksedy z Mleckich] Kraszkowskich dz. Ż. -- G. Józef Biegański dz. Gronówka i Ludwika Nieżuchowska

7574 (Zielęcin)

1830.9/X. † Józef Kraszkowski 2 dni, s. M. Anton. i Praksedy, Zeleckich dz-ów

7575 (Zielęcin)

1888.12/VII. (Ż.) † Aniela Dembińska l. 20, ż. Dr. Teodora D. kurcze dała znać Aniela Borna

7576 (Zielęcin)

1895.9/Xi. (Ż.) † Wiktor Borne l. 42., mąż Anieli Dembińskiej, s. Jana Nep. B., dała znać wdowa

7577 (Magnuszewice)

1743.7/IV. (Wilcza) Justyna Krystyna, c. MD. Tadeusza Zakrzewskiego i Kunegundy -- PMD. Rozalja Brodzicka klanka lędzka z Słaboszewa i PMD. Jan Złotnicki podstoli poznański z Woli

7578 (Magnuszewice)

1755.14/VI. (M.) Joanna, c. MD. Józefa i Heleny z Karśnickich Malechowskich pos. d. L., -- G. Adam Pierzchliński i G. Kat. Dębska

7579 (Magnuszewice)

1755.10/VII. (M.) Marjan Elżbieta, c. M. Tomasza Aleksandra i Salomei z Radońskich Sakowskich kapitanów JKMci, -- MD. And. R. wuj dziecka i V. Kat. R. ciotka

7580 (Magnuszewice)

1756.20/VI. * (M.) Zuzanna, c. [M. Tomasza Aleksandra i Salomei z Radońskich Sakowskich] M. Sakowskich -- M. Wojciech Radoński wuj i M. Kat. R. ciotka V. z m.

7581 (Magnuszewice)

1762.27/V. (M.) Aleksander, s. G. Jakuba i Teresy Lisieckich -- G. Sebastjan i Aleksander Sliwińscy

7582 (Magnuszewice)

1765.21/XI. Katarzyna Cecylja c. N. G. Józefa Goszczyńskiego i (* 10.) Marjanna z Grabskich, ze wsi Wilcza -- X. Stanisław Łukomski prob. dobrzycki i M. Franciszka Szczepkowska tenut. m. Dobrzyca

7583 (Magnuszewice)

1765.29/XII. (M.) cerem. nad G. Onufrym Wincentym Racieckim ochrzcz. z wody w m. Kazimierz -- M. Aleks. Moskorzewski, i M. Krzystyna Moskorzewska, * 1.

7584 (Magnuszewice)

1768.14/III. (Wilcza) Franciszka Julja Konstancja, * 7., c. M. Nikodema i Ewy Zakrzewskich szambel. JKMci, -- M. Felicjan Zwierzchlewski podstoli smoleński i M. Justyna Zakrzewska, c. podsędka kalis.

7583a (Magnuszewice)

1768.5/IX. (Wyszki) * 29/X. Joanna Leonora, c. G. Stefana i Teresy z Twardowskich akatol. Chlebowskich -- G. Stanisław Noskowski i G. Marjanna Chelbowska akatol. ass. G. Aleks. Skorzewski i G. Anna Ch. akatol.

7584a (Magnuszewice)

1769.7/IX. (Wilcza) Krystyna Rozalja. Maxime, * 1., c. M. [M. Nikodema i Ewy] Zakrzewskich -- M. Tadeusz Zakrzewski sędzia zs. pozn. i M. Krystyna Rozrażewska kl. rogozin.

7585 (Magnuszewice)

1770.10/XII. (Wyszki) * 15/XI. Stanisław Kostka Zygmunt, s. G. Stefana Chlebowskiego katol. i G. Teresy z Twardowskich akatol. -- G. Franc. Bronikowski i GV. Weronika Chlebowska

7586 (Magnuszewice)

1770.27/XII. (Wieszka) * 23., Wiktorja Ewa, c. [N. Nikodema i Ewy] Zakrzewskich -- M. Wacław Z. klanic santocki i M. Justyna Zakrzewska c. sędziego zs. pozn.

7587 (Magnuszewice)

1771.14/III. (Pendzew) Franciszka Miburga c. G. Anton. i Weroniki Waleskich (!) -- M. Ludwik Roszkoski i M. Krystyna Moskorzewska

7588 (Magnuszewice)

1773.30/VI. (Wyszki) Justyna Teresa * 16., c. G. [G. Stefana i Teresy z Twardowskich] Chlebowskich -- G. Aleks. Gorzyński i G. Marjanna z Chl. Nokowska

7589 (Magnuszewice)

1774.19/III. (M.) Józef, * 15., s. GMD. Andrzeja Dryja Czyżewskiego i Joanny z Trzcińskich poses. -- MD. Jakub Kiedrzyński dz. Orpiszewka i Eufrozyna Noskowska dz-a Kotlina

7590 (Magnuszewice)

1775.4/III. (Wilcza), * 2., Józefa Ludwika, Kunegunda c. M. Seweryna i Marjanny Pągowskich -- M. Ludwika Korytowski i M. Egidjusz Moskowski M. Mikołaj Taczanowski, chor. wieluń. i Józefa Goczałkowska podstolina wieluńska

7591 (Magnuszewice)

1776.8/III. (Wyszki) Aleksander Szymon Egidjusz, s. [G. Stefana i Teresy z Twardowskich] M. Chlebowskich -- M. Tadeusz Zakrzewski sędzia zs. pozn. i MV. Marjanna Zakrzewska

7592 (Magnuszewice)

1776.4/IV. (M.) Franciszka Katarzyna c. G. Adama i Zofji Rębeckich -- G. Franc. Bronikowski i G. Teresa Chlebowska

7593 (Magnuszewice)

1777.28/VII. (Wilcza). Józef Eljasz Rafał, Apolinary, * 20., s. G. Seweryna Pągowskiego i Marjanny z Korytowskich dz-ów W. -- X. Kaz. Łukomski prob. tut. i Ludwika Korytowska z Gocziałkowskich M. Ludwik i Barb. Roszkowscy Antoni Chłapowski szambel. i MV. Aniela Roszkowska

7594 (Magnuszewice)

1754.0/VIII. (M.) PM. Aleksander Tadeusz Sakowski kapitan regim. "epastin" x Salomea Radońska V. -- M. Stan. Koszutski i Maciej Trampczyński i Piotr Radoński, ścic stawiszyński

7595 (Magnuszewice)

1764.11/II. (Wilcza) G. Józef Goszczyński x G. Marjanna Grabska -- G. Tomasz Dzięgielski i G. Franciszek Kaczyński

7596 (Magnuszewice)

1767.7/II. (Wyszki) G. Stefan Chlebowski x G. Teresa Twardowska akatol. -- G. Józef Kulczycki, Mikołaj Szymański, G. Stanisław Domagalski

7597 (Magnuszewice)

1772.29/VI. (Wilcza) M. Benedykt Zakrzewski pisarzewicz kościański z Wilczy x Apolinara Rychłowska v. z Cerekwicy -- M. Tad. Zakrzewski sędzia zs. poznań., Ludwik Hersztupski podsędek zs. wschow., Felicjan Wierzchelwski, ona klanciówna sieradzka

7598 (Magnuszewice)

1775.23/I. (Wilcza) M. Seweryn Pągowski x Marjanna Korytowska v. z Wilczy -- M. Jan Goczałkowski podstoli kaliski i Egidjusz Moskorzewski Mikołaj Zieliński, ona córka Mikołaja Koryt. i Ludwiki z Gozałkowskich

7599 (Magnuszewice)

1748.6/XII. poch. G. Konstancja Kotarpska

7600 (Magnuszewice)

1764.13/XII. (M.) poch. G. Onufry Stępczyński

7601 (Magnuszewice)

1768.16/V. (Wilcza) poch. dziecko M. Nikodema Zakrzewskiego komor. JKMci

7602 (Magnuszewice)

1775.12/VIII. (Wilcza) † MD. Mikołaj Korytowski

7603 (Maniewo - Radzim)

1750.0/XII. (?) Teodora P. Aronella c. G. Józefa (!) i Doroty Więckowskiej poses. Gołębowa, -- GD. Kasper Rogaliński sta obornicki i G. Marjanna Rogal. sędzina wschowska

7604 (Maniewo - Radzim)

1796.18/V. (M.) cerem. 1-o: nad Teodorą, c. M. Antoniego i Wiktorji z Miaskowskich Grabskich -- MD. Chryzostom Gronowski dz. Ocieszyna i MD. Teresa z Gronoskich Czachórska 2-o nad M. Duninem, s. M. Klemensa i Teresy Duninów z Szołdr -- MD. Józef Gronowski dz. Ocieszyna i MD. Wiktorja z Miask. Grabska

7605 (Maniewo - Radzim)

1796.18/V. 3-o cerem. nad G. Józefem Paprockim, s. G. Anton. i Balbiny z Duninów Paprockich -- MD. Antoni Grabski i M. Eleonora z Zielińskich Nieżuchowska z Plewisk

7606 (Maniewo - Radzim)

1797.5/II. (M.) Walentyn Mikołaj, * 4., s. [M. Anton. i Wiktorji z Miaskowskich] M. Grabskich pos. M. -- M. Antoni Załuszkowski pos. Chrustowa i M. Magdalena Zagurska V. z Chrustowa

7607 (Maniewo - Radzim)

1750.13/VII. (Gołębowo) G. Antoni Włotkowski ekonom gołaszyński x G. Viktorja Wieszczycka V. z Gołębowa -- MGD. Jan Białoskórski, Łukasz Gorecki, Jakub Sarnowski, Józef Kierski

7608 (Maniewo - Radzim)

1804.13/VI. (M.) M. Antoni Załuskowski poses. Chrustowa x Teodora V. Grabska, c. M. Anton. i Wiktorja z Miaskowskich -- M. Teodor Cielecki dz. Rudek i G. Kazimierz Nieżychowski pos. wsi Radzim

7609 (Maniewo - Radzim)

1795.14/XII. (M.) poch. Anastazja c. M. Anton. i Wiktorji z Miaskowskich Grabskich poses. M † 13., l. 5

7610 (Mieszków)

1606.18/VI. GD. Stanisław Wyleziński x GD. Anna, c. GD. Andrzeja Mieszkowskiego -- GMD. Łukasz Opaliński, N. Srzemski z żż.

7611 (Mieszków)

1751.3/II. G. Franciszek Zaborowski dworz. x Elżbieta Markowska wdowa -- G. Lipinski i G. Słowińska

7612 (Mieszków)

1757.29/IV. G. Owidjusz Wierusz Walknowski x G. Marjanna z Glinickich V. -- JM. Rafał Gajewski starosta gnieźń. i G. Jan Nieświastowski

7613 (Mieszków)

1758.24/IX. G. Wojcieh Krasiński x G. Marjanna Białaskorska v. -- GD. Jakub Herstopski komornik zs. wschow.

7614 (Mieszków)

1718.19/X. Ludwika Teresa, c. N. Adama Jurkowskiego i Wiktorji z Szawońskich -- N. Józef Rosołowski z dw. M. i N. V. Ludwika Szawońska

7615 (Mieszków)

1719.13/XI. Marcin Stanisław, s. [N. Adama Jurkowskiego i Wiktorji z Szawońskich] N. G. Jurkowskich -- JM. Franc. Strzelecki pisarz gr. gn. i N. Zdzarska z Osieka

7616 (Mieszków)

1721.2/XI. Szymon, s. N. [N. Adama Jurkowskiego i Wiktorji z Szawońskich] Jurkowskich -- N. Wojc. Uczkoski z dw. M. i N. Dorota Zdzarska z dw. osieckiego

7617 (Mieszków)

1740.20/I. Zofja Agnieszka, c. PMD. Teofila Rozrażewskiego i MD. Marjanny R. poses. wsi M. -- chrz. nieszl.

7618 (Mieszków)

1741.29/VI. (M.) Piotr, s. N. Franciszka Sławińskiego i Konstancji -- MG. Józef Gliniecki pos. Osieka i MGD. Marjanna Rozrazewska

7619 (Mieszków)

1742.6/V. (M.) Wiktorja Katarzyna c. MD. Teofila Rozdrażewskiego i Marjanny R. -- X. Piotr R. prob. radliński MGV. Franciszka Kotarbska

7620 (Mieszków)

1745.18/V. Kaziemriz Feliks, s. G. D. [MD. Teofila Rozdrażewskiego i Marjanny R.] Rozdrażewskich H. Teofila i Marjanny z Malechowskich -- GD. Józef Glinicki i GD. Ana z Rudnickich ż. jego

7621 (Mieszków)

1745.31/V. Petronella, c. GD. Józefa Glinickiego i GD. Anny z Rudnickich -- GD. Teofil Rozdrażewski i GD. Marjanna z Malechowskich ż. jego

7622 (Mieszków)

1746.10/I. Agnieszka Magdalena c. G. Franciszka Przanowskiego i Wiktorji z Tarnowskich -- G. Antoni Zadorski i G. z Gzowski z Zadowska ż. jego posesorzy Wolicy (Wolica)

7623 (Mieszków)

1750.29/VI. (Mieszkowo) Piotr, s. G. Andrzeja i Reginy Osieckich -- MGD. Marcjanna z Grabskich Herstopska

7624 (Mieszków)

1753.10/X. Elżbieta, c. G. Józefa Hersztopskiego i G. Juljany z Koszutskich -- G. Michał Sczaniecki i G. Marcjana z Grabskich 71

7625 (Mieszków)

1738.29/I. † G. Józef Antoni Rosnowski poch. bernard koźmin.

7626 (Mieszków)

1739.7/IV. † PMG. Franciszek Strzelecki surrog. kaliski, poch. reformaci kalis.

7627 (Mieszków)

1756.20/II. † Franciszka, dziecko GD. Zaremby ekonom radliń.

7628 (Mieszków)

1756.26/II. † Marjanna, dziecko G. Zaremby

7629 (Mieszków)

1756.4/IV. † Barbara, dziecko GD. Ludwika Herstopskiego d. Mieszkowa posesor

7630 (Mieszków)

1732.25/III. † N. Jan Rudoski, poch. bernard. koźmin., 2/IV., pos. wsi Osiek

7631 (Mieszków)

1602.21/VI. Hieronim, s. GD. Jana Mieszkowskiego z Mieszkowa -- D. Andrzej Dęmbłowski i D. Mikoł. Goliński

7632 (Mieszków)

1602.30/VI. Marjanna, c. GD. Jana de Osiek (Mieszkowskiego) D. Jerzy Mieszkowski i Anna Jastrzębska

7633 (Mieszków)

1603.13/IV. Krzysztof s. Andrzeja Mieszkowskiego † Wojc. Rozdrażewski i Kat. M.

7634 (Mieszków)

1603.1/V. Anna, c. Jana Mieszkowskiego z Osieka -- Jan Sepiński z Mchów i Zofja Poturzyńska

7635 (Mieszków)

1604. syn Franciszka Ganowskiego -- Anna Mieszkowska i Andrzej Mieszkowski

7636 (Mieszków)

1604.19/XI. Elżbieta, c. D. Jana Mieszkowskiego z Osieka -- D. Stanisław Markowsk i D. Kat. Wełmińska

7637 (Mieszków)

1610.21/IX. (M.) Jan, s. Macieja Kolniczkiego -- chrz. nieszl.

7638 (Mieszków)

1611.21/I. (M.) Agnieszka, c. Franc. Jąnowskiego -- chrz. nieszl.

7639 (Mieszków)

1613.11/III. (M.) Gertruda, c. Franciszka Janowskiego -- Jadwiga Kolniczka i Wojc. Kloszczyk

7640 (Mieszków)

1629. Teresa Kal., c. GD. Krzysztofa Mieszkowskiego, z Mieszkowa i GD. Anny Rogalińskiej z Zwonowa -- GD. Jakub Rogal. z Zwonow i GD. Jadwiga Łasków na Bielejewie i Osieka Mieszkowską

7641 (Mieszków)

1630.15/VII. W M. w czasie zarazy na folw. Stromice, Zofja, c. GD. Krzysztofa dz. w Mieszkowie (Mieszkowskiego) i Anny z Zwonowa Rogal. -- GD. Adam Rozdrażewski seu Srzemski i GD. Zofja Mielżyńska

7642 (Mieszków)

1632.7/II. podczas wakansu[?] kościoła w M. "ochrzczony syn mój" Andrzej. rodzice Krzysztof Mieszkowski i Anna z Zwonowa Rogalińska -- G. Jakub Rogal. i Anna Zielińska

7643 (Mieszków)

1649.28/XII. Helena, c. G. Stanisława Glinickiego z Osieka i Anny Jąnowskiej -- G. Stanisław Słonecki z Raszkow i V. Kat. Janowska

7644 (Mieszków)

1651.30/V. Jan s. GD. [Stanisława Glinickiego z Osieka i Anny Jąnowskiej] Glinieckich -- GD. Dorota Słonecka

7645 (Mieszkowo)

1653.4/I. Stanisław, s. GD. [G. Stanisława Glinickiego z Osieka i Anny Jąnowskiej] Glinickich -- GD. Mateusz Maniecki i GD. Marjanna Janowska

7646 (Mieszkowo)

1654.24/I. Krzysztof Paweł, s. [G. Stanisława Glinickiego z Osieka i Anny Jąnowskiej] G. Glinickich, chrzci stryj O. Jan Gl. S. J. -- G. And. Gostkowski i G. Anna Lisiecka

7647 (Mieszkowo)

1654.21/IX. Stanisław, s. GD. Samuela Konarskiego i Urszuli, Manieckiej -- X. Maciej M. i GD. Anna Lisiecka

7648 (Mieszkowo)

1659.14/IV. (Bielejewo) Stanisław s. GD. Jana Mroczkowskiego i GD. Doroty -- GD. Samuel Cekowski i GD. Kat. Potulicka

7649 (Mieszkowo)

1659.20/VII. Władysław, s. G. Stanisł. Glinickiego z Osieka i G. Anny Janowskiej -- G. Stanisław Modliński i G. Marjanna Janowska

7650 (Mieszkowo)

1668. Paweł Chryzostom, s. GMD. Zygmunta Zawackiego i Janowskiej -- GMD. Krzysztof Pilichowski i G. Marjanna Jąnowska

7651 (Mieszkowo)

1671.19/IX. * syn MGD. Adama de Łukomia Łukomskiego i Marjanny 23. cerem. im. Michał-Franciszek -- GD. Stanisł. Mieszkowski i D. Michalska

7652 (Mączniki)

1745.8/IV. Wojciech, s. G. Franciszka i Kunegundy z Koszuckich Żołudkowskich -- M. Ant. Objezierski i M. Franciszka de Gruszczyńskie Malczewska

7653 (Mączniki)

1756.16/V. † JMD. Mikołaj Skarbek Malczewski dz. d. Dębicze i in. poch. reform. pozn.

7654 (Mączniki)

1762.5/V. (Przykuty) Stanisław Andrzej, s. G. Mikoł. i Rozalji z Koszyckich Mąkoskich -- G. Mikoł. Dobrosławski i G. Kunegunda z Koszuckich Żołudkowska tenut. M.

7656 (Mączniki)

1759.23/I. (M.) G. Wojc. Kędzierski x V. Benedykta Zburzyńska -- G. Ant. Strachowski pos. M. i Mikołaj Dobrosławski pos. Bonic

7657 (Mączniki)

1760.2/IV. (M.) Marjanna, c. G. Wojc. i Benedykty Kędzierskich -- GV. Wiktorja Strachowska

7658 (Mączniki)

1758.9/X. (M.) Franciszka Jadwiga, c. G. Antoniego i Teresy z Wojciechowskich Strachowskich -- GD. Franciszek Zieliński i MD. Franciszka z Gruszczyńskich Malczewska sędz. pozn.

7659 (Mączniki)

1740.24/VIII. Anna Rozalja, c. JMD. Mikoł. i Franciszki z Gruszczyńskich Malczewskich sędziców zs. poznań. -- PMGD. Melchjor Gurowski klan gn. i GMD. Anna Malczewska sędzina zs. pozn.

7660 (Mączniki)

1758.1/XI. cerem. nad M. Rozalja Weronika Korytowska c. M. Piotra i Anny z Malczewskich Koryt. -- JMD. Piotr Sapieha wda smol. i J. Weronika V. Gurowska kl. poznańska

7661 (Mączniki)

1763.2/IX. Stefan, s. G. Franciszka i Apolonji Miaskowskich pos. M. -- GV. Kat. Drzewiecka (M.)

7662 (Mączniki)

1763.6/IX. (Przykuty) Wiktorja Eleonora, c. G. Wład. i Rozalji Przanowskich -- Franciszek P. i Wiktorja P.

7663 (Mączniki)

1766.3/III. (Przykuty) G. Jakub Glisczyński wd. x V. Agnieszka Ruszkiewiczówna -- G. Kozłowski, Teodory Domagalski, pos. M.

7664 (Mączniki)

1721.20/II. Romuald Walenty s. G. Michała i Konstancji Rudnickich, pos. Romiejek Kościel. -- Stefan Przyłuski i Konst. Swierczyńska

7665 (Mączniki)

1721.21/V. Jan, c. G. Stanisława i Zofji Pilchowskich, nob. z Hudzic -- G. Jan Łącki pos. w Szlachcinie i Konst. Swierczyńska z Hudzic

7666 (Mączniki)

1738.29/VII. Kunegunda, c. M. Jana i Anny z Drzewieckich Mankowskich rezyd. w Mącznikach -- M. Marjanna M.

7667 (Mączniki)

1734.9/X. Jadwiga, c. [M. Jana i Anny z Drzewieckich Mankowskich] M. Mankowskich, rezyd. w M. -- MD. Jan Drzewiecki i M. V. Antoniella Norowiczowa

7668 (Mączniki)

1742. (Dębicze) Adam Jan Wojciech s. M. Mikołaja i Franciszki z Gruszczyńskich, Skarbkowie Malczewskich sędzicowi zs. pozn. -- M. Malczewski z Węgierskiego (m. 16/VI. i 7/VII.)

7669 (Mączniki)

1742.20/XI. † w Dw. M., G. Maciej Błociszewski posesor

7670 (Mączniki)

1744.10/VIII. † poch. Jan Nepom., s. M. Malczewskich Sędziwój zs. pozn., dz-ów Dębicza

7671 (Mączniki)

1751.1/XI. (M.) Wiktorja, c. D. Franciszka Witkowskiego tenut. wsi Przykuty i Kat. Pawłowskiej -- MD. Adrjan Miaskowski łowczyc poznań. i MD. Do... z Sobockich Biernawska wdowa

7672 (Mączniki)

1752.16/X. Teresa Jadwiga Lucilla, * 16/X. c. G. Franciszka Żołądkowskiego i Kunegundy z Koszuckich tenut. M. -- M. Stanisław Krzyżanowski posesor Jarosławca i D. Dorota z Sobockich Biernawska wd.

7673 (Mączniki)

1768.0/III. (Dębicz) Józef Zacharjasz s. G. Franc. i Marjanny z Zglinskich Rowińskich -- MGD. Ksawery Skarbek Malczewski i Franciszka z Gruszczyńskich Malcz.

7674 (Mączniki)

1769.31/XII. (M.) Jan, s. G. Franciszka i Apolonji Miaskowskich pos. M. -- GD. Stanisław Modlibowski i V. Marjanna Modlib.

7675 (Mączniki)

1772.3/V. (M.) Kat. Helena, c. G. Franciszka i Apolonji Miaskowskich, pos. M. -- X. Stebleski kustosz średzki i G. Joanna Nyrska

7676 (Mączniki)

1773.6/VIII. (Dembicz) Anna Franciszka, c. G. Józefa i Weroniki Kamińskich -- MD. Piotr Korytowski sędzia gnieźń. i MD. Franciszka z Gruszczyńskich Malczewska

7677 (Mączniki)

1775.8/I. (M.) Juljanna Marcjanna, c. G. Franciszka i Apolonji Miąskowskich poses. Mącznik -- GD. Jan Wilkowski i Jadwiga z Laskowskich ż. jego

7678 (Mączniki)

1775.10/III. (Dembicz) Benedykt Jan Nepom., s. G. Józefa i Weroniki Kamieńskich -- MD. Adam Skarbek Malczewski sta kleszczewski i Ludwika Malcz. łowczyna kujaw.

7679 (Mączniki)

1775.29/XI. (Przykuty) Andrzej Tomasz., s. G. Ignacego i Franciszki de Toziskie (?) Stobieckich -- G. Apol. Miaskowska

7680 (Mączniki)

1777.5/VII. (M.) Małgorzata Magdalena, c. [G. Franciszka i Apolonji] G. Miaskowskich pos. Mącznik -- G. Antoni Kotarbicki i G. ż. Joanna

7681 (Mączniki)

1778.1/I. (Dębicz) Melchjor Jan s. G. [G. Józefa i Weroniki] Kamińskich -- JM. Melchjor Malczewski łowczy kujawski i JMD. Franciszka z Gruszczyńskich Malczewska

7682 (Mączniki)

1778.8/IX. (Przykuty) Aleksy Jakub, s. G. Wawrzyńca Brandysa i Marjanny de Derpowskiej * 17/VII., -- MDV. Katarzyna Kozłowska c. pisarza miasta Środy

7683 (Mączniki)

1780.7/XI. (Dębicz) Justyna ... Rozalja, c. GD. Józefa Kamieńskiego i Weroniki, * 26/IX. JD. Xawery Malczewski dz. Babina i JMD. V. Rozalja Korytowska c. podsędka gn.

7684 (Mączniki)

1781.21/IX. (M.) Tekla c. G. Krzysztofa Hinczy i Teofili z Korytowskich Rogoskich, pos. M. -- G. Stanisław Modlibowski i Joanna Koszucka ścina stanisławowska

7685 (Mączniki)

1784.19/III. (M.) Józef Longin s. G. Pawła i Marjanny de Luwinskie Markowskich -- G. Leonard M. i Nepomucena M. V.

7686 (Mączniki)

1786.20/VIII. (Przykuty) Antonella, c. G. And. i Marjanny z Drwęskich Chodubskich pos. P. -- Walenty Tur i Franciszka Drwęska

7687 (Mączniki)

1788.25/VIII. (M.) Michał s. G. Krzysztofa Hinczy Rogowskiego i Teofili z Korytowskich -- G. Karol Malczewski gen. dyw. wielkopol., kaw. sw. St. i Ludwina z Trzebickich Malcz. klanowa rogoz.

7688 (Mączniki)

1788.21/XII. (M.) Adam, s. [G. And. i Marjanna z Drwęskich Chodubskich] Chodupskich -- G. Franciszek Sulkowski i G. Anna Drwęska Jan Drwęski pisarzewicz zs. pozn. i Wiktorja D. pisarzowa zs. pozn.

7689 (Mączniki)

1772.0/I. (Dembicz) G. Józef Kamiński x Weronika Rudlicka (?) -- MGD. Piotr Korytowski, Adam Skarbek Malczewski, sta kleszczewski Xaw. S. Malcz. etc.

7690 (Mączniki)

1784.7/VI. (Dębicz) N. Andrzej Bebenkowski x G. Franciszka Baczyńska V. -- G. Antoni Ciszewski i N. Franc. Sosnowski

7691 (Mączniki)

1783.10/VIII. (Przykuty) † G. Zofja Brandys, l. 60

7692 (Mączniki)

1784.8/IV. (Przykuty) † G. Ludwik Brandys l. 50

7693 (Mączniki)

1784.26/XII. (Przykuty) † GD. Ludwia z Nieżychowskich Urbanowska, ż. G. Ignacego U.

7694 (Mączniki)

1786.18/IV. (Przykuty) † GD. Ignacy Urbanowski pos. l. 60

7695 (Mączniki)

1787.0/I. (M.) poch. G. Franciszka Kozłowska

7696 (Mączniki)

1787.7/III. (M.) poch. G. Apolonja Miłaszewska

7697 (Mączniki)

1787.16/XI. (Przykuty) † G. Franc. Chodupski l. 22

7698 (Mączniki)

1787.27/XII. (M.) † GD. Krzysztof Chincza Rogowski pos. M. l. 50. poch. dominik. Sroda

7699 (Mieścisko)

1772.27/III. (Żabiczyn) Józefata Helena Teresa, c. GM. z Pierzchna Koszutskiego i G. Anny Teresy z Żychlińskich -- G. Stanisław Dorpowski i GV. Teresa Koszutska

7700 (Mieścisko)

1782.20/VI. (Zakrzewo) Jan s. M. Ludwika i Wiktorji z Twardowskich Gorczyczewskich pos. Z. -- X. Gorcz. prefekt szkół kalis. i Wiktorja z Jagniątkowskich Gorczyczewska

7701 (Mieścisko)

1784.21/VI. (Zakrzewo) Konstancja c. [M. Ludwika i Wiktorji z Twardowskich Gorczyczewskich] Gorczyczewskich poses. Z. -- MD. Kaz. Choinski dz. Kłodzina i G. z Gurowskich Kołudzka Faustyna

7702 (Mieścisko)

1786.0/I., * 20/VI. m, Adam, s. GD. Mikoł. i Marjanny Reyskich -- GD. Petronella z Raczyńskich Szawelska

7703 (Mieścisko)

1797.20/XII. (Mirosławice) Mikołaj Xawery, Stanisław, s. JMD., Antoniego i Wiktorji Madalińskich generałów b. wojsk. pos. * 6., -- GD. Stanisław Chrościcki pos. Rybna i GD. Kat. Skotnicka babka dziecka

7704 (Mieścisko)

1800.8/II. Józef (Strzerkowo), s. M. Bernarda i Barbary z Polichnowskich Morowskich - * 6., -- M. Maks. Grabski, podkom. JKMci, i JM. Antonina Radońska z Rydzyńskich podkomorzyna gnieźń.

7705 (Mieścisko)

1801.22/IV. * (Strzeszkow Dw.) Jan Nep. Wojc., s. d. [M. Bernarda i Barbary z Polichnowskich Morowskich] Morowskich poses. S. -- D. Marcin Smorowski mł. i Marjanna Ziemieńska v. -- M. Józef Brzeski z Dziatkowa i Małgorzata z Dorposkich Grabska z Jabkowa

7706 (Mieścisko)

1802.29/XII. (Gorzewo) Ksawery s. G. Michała i Joanny de Staykoskie Jalinskich posesorów wsi G. * 1. -- Andrzej Stayskoski z ż. Marjanną, posesorzy Popowa Kościel.

7707 (Mieścisko)

1803.15/V. * 5., (Strzeszkowo) Emilja Zofja, c. [M. Bernarda i Barbary z Polichnowskich] M. Morowskich -- GD. Nepom. Polichnowski ekonom z Jabkowa i G. Teodozja M. z Bielinskich z Jabkowa

7708 (Mieścisko)

1781.19/XI. (M.) G. Augustyn Michalski x Anna Stankiewiczówna -- G. D. Stanisł. Zabłocki i Augustyn Zagórski

7709 (Mieścisko)

1788.28/VII. (Mirosławice) G. Maks. Grabski szambel. JKMci. x GV. Konstancja Rydzyńska, -- G. Kaz. Krzycki gen. etc.

7710 (Mieścisko)

1789.7/VI. (Nowo Mieścisko) G. Wład. Wargowski ze Zbietki x G. Karolina Osowska -- G. Stanisł. Derpowski z Żąbiczyna i G. Rylski z Mieściska

7711 (Mieścisko)

1790.9/I. (Nowo Mieścisko) G. Anton Piątkowski ze wsi Gole x V. Juljanna Radujewiczowna z m. M. -- św. nieszl.

7712 (Mieścisko)

1780.14/XII. (Miełosławice) poch. MG. Andrzej, l. 3 1/2 s. MD. Kaz. Krzyckiego. Gen. w kor. i Anny z Nieżuchowskich

7713 (Mieścisko)

1781.1/XII. poch. (Miełosławice) MD. Andrzej Krzycki s. M. Kaz. K. gen. w p. l. 3

7714 (Mieścisko)

1784.7/X. (M.) † GD. Michał Trciński l. 83, mies. 6.

7715 (Mieścisko)

1787.0/III. (Gorzewo) † M. G. Marjanna z Chrzestowskich Kolucka poch. 27/III.

7716 (Mieścisko)

1789.25/V. (Zakrzewo) poch. Agnieszka, c. G. Gorczyczewskiego

7717 (Mieścisko)

1792.13/VI. (Mieścisko) † G. Jan Żabicki l. 32., gen. administr. d. Mienciorzyn i Jaroszewo arcybiskupich, przybył w interesach do Nowo-Mieściska, i † nagle w nocy w karczmie

7718 (Mieścisko)

1792.14/IX. (M.) † MD. Wojciech Woszczyński

7719 (Miejska Górka)

1798.10/I., * 1797.31/XII. Sylwestra Marjanna, c. M. Mateusza kmity poses. wsi Roszkowo i folw. Roszkówek i Franciszki -- M. Jan Pruski dz. Pudliszek, Karzca i M. Franciszka ż. Bogusława Szczanieckiego wsi Zakrzewo i Żołędnica dziedzice (Roszkówek)

7720 (Miejska Górka)

1807.3/IX. Konstancja, c. G. Michała Rogoskiego skryby z folw. Sobiałkowo i Jadwigi -- G. Jan Sanicki ekonom z Niemarzyna i Barb. Rhode (Sobiałkow)

7721 (Międzychód)

1662.28/XI. G. Jan Wronski x Anna -- św. nieszl.

7722 (Międzychód)

1672.25/II. GD. Piotr Kościelecki x G. Ewa Unrużanka (Strych) -- sw. GG. DD.

7723 (Międzychód)

1699.20/IX. Aleksander, s. Stanisł. Zaradinskiego i Zuzanny Rzepeckiej Nob. podróżnych -- chrz. nieszl.

7724 (Międzychód)

1701.4/IV. Marjanna, c. N. Jana Lewickiego i Zofja, małż. z Ukrainy -- chrz. nieszl.

7725 (Międzychód)

1703.7/VI. Anna Magdalena, c. GD. Felicjana Milewskiego ekonoma dw. M. -- MD. dziedzic

7726 (Międzychód)

1709. X. Jakub Gurowski prob. międzychodz. tknięty zarazą w m. Skwirzynie, † w m. Pszczewi

7727 (Międzychód)

1720.14/VII. Aleksy s. MD. Stanisł. Skrzypińskiego i MD. Anny z Jagodzińskich dz-ów Belska -- X. Behur[?] prob. tut. i D. Baltazar Rabhuszcz x M. etc.

7728 (Międzychód)

1727.13/XI. Elżbieta Katarzyna c. N. Sebast. Luderskiego i Elżb. -- NMD. Jan Kowalski tenut. Kolna i NV. Hazianka z Belska

7729 (Międzychód)

1729.18/VI. Marjanna Antonina c. [N. Sebast. Luderskiego i Elżb.] G. Luderskich -- G. Stefan Stawski i GN. Olszanowska

7730 (Międzychód)

1733.6/IX. Eufrozyna Rozalia, c. [N. Sebast. Luderskiego i Elżb.] GD. Luderskich -- G. Paweł Praziński z Wierzbna i G. Dorota Biernacka z Pszczewa

7731 (Międzychód)

1735.23/IV. (M.) Wojciech, s. GD. [N. Sebast. Luderskiego i Elżb.] Luderskich -- chrz. nieszl.

7732 (Międzychód)

1706.16/II. G. Wojciech Korzeniewski x N. Katarzyna Siedlecka -- MD. Bogusław Unrug sta obornicki i M. Franc. Borkowska sędzina wałecka

7733 (Międzychód)

1729.15/V. N. Andrzej Zarzycki x Marjanna Ziarnowska wd. -- św. nieszl.

7734 (Międzychód)

1784.18/VIII. G. Wincenty Aleks. Dąbkowski podpor. regim. X. Sułkow. x N. N. Eleonora Wentlandi

7735 (Międzychód)

1723.8/IV. † MD. Stefan Bieganowski b. dz. d. Prusim Baranowo, Bylsko odziedzicz. po ol. MD. Janie Manieckim, który po "condescensionem" między spadkob. M-go do takiej nędzy przyszedł i ż. w mieście tut. "moraret et manerit" z dóbr wszystkich wygnany, i tu †

7736 (Międzychód)

1727.3/VIII. † N. Stanisław Ziarnowski strażnik

7737 (Międzychód)

1733.26/VIII. † MD. Marjanna Skicka

7738 (Międzychód)

1733.23/V. † MD. Regina Olzanowska

7739 (Międzychód)

1734.19/VIII. † GD. Piotr Olszanowski

7740 (Międzychód)

1740.20/II. † starzec Stefan Stawski nob., długie lata sługę dworu Unrugów

7741 (Międzychód)

1749.14/IV. † MD. Józef Stanisław Gokorziński celnik s. rewizor

7742 (Międzychód)

1750.11/V. † MD. Sebastjan Luderski cel. JKMci

7743 (Międzychód)

1775.9/V. (M.) poch. GD. Antoni Maciejewski ekonom w Kwilcu l. ok. 40

7744 (Międzychód)

1776.1/II. (M.) GD. Adam Gulkowski plenipot. MD. Unruha dz-a M. l. 79

7745 (Międzychód)

1791.19/I. Zuzanna Dorota, c. G. Józefa i Marjanny Stronskich -- MD. Karolina Elżb. Milinskin dz-a M. i poch. Jan Gotard Zachert

7746 (Międzychód)

1791.0/VIII. Anna Dorota, c. GD. Jakuba Piątkowskiego dozorcy tabacz i Ludwiki -- GV. Teresa Unr. Strońska i MD. Szymon Dłużewski rewizor kamery M.

7747 (Mixtad - Mieścisko)

1673.17/X. Stanisław, s. N. Stanisława Zambrzuskiego i Elżbiety -- N. Piotr Chmieliński i Agnieszka Fibuka [?]

7748 (Mixtad - Mieścisko)

1716.11/XI. Stanisław Marcin Jan s. GD. Michała z Pierzchna Koszutskiego i Elżbiety z Rozrażewskich -- N. Stanisław Kręski kustosz kat. krak. i G. Teofila Koszutska siostra rodz. dziecka

7749 (Mixtad - Mieścisko)

1752.8/IX. Wiktor s. MGD. Józefa i Anny z Miniszewskich Kostra -- PMD. Jan i Katarzyna Wiesiołowscy. superintendenci skarbu kor., z. wieluńskiej

7750 (Mixtad - Mieścisko)

1756.17/III. (Przedborow) Józef Grzegorz., s. M. Jana Wiesiołowskiego cześnika łuckiego i Katarzyny z Rytelskich -- M. Wiktor Rupniewski cześnikowicz owrucki i V. Marjanna Rup. siostra jego rodzona

7751 (Mixtad - Mieścisko)

1759.30/V. Joanna Magdalena Norberta c. MGD. Wacława Skrzyńskiego burgrab. ostrzeszowsk. i Anny Sosnowskiej -- GD. z Sosn. Relska

7752 (Mixtad - Mieścisko)

1760.1/IX. Marjanna, c. MGD. Wojc. Porczyńskiego burgrab. wieluń. i Joanny -- MGD. Kat. z Retelskich Wiesiłowska ż. cześnika łuckiego

7753 (Mixtad - Mieścisko)

1762.0/IV. (?) Barbara Agnieszka, c. ND. Zygm. Kryszkowskiego i Marjanny ND. -- Łucja Baczyńska ekonomowa z Przygodzic

7754 (Mixtad - Mieścisko)

1767.5/VII. Jan Bapt. Wojciech Wawrzyniec, s. JMD. Wawrzyńca Woynowskiego i Urszuli z Głogowskich, mieszk. z M. -- MD. Anna z Stoińskich Rudnicka z Chlewa

7755 (Mixtad - Mieścisko)

1772.9/IX. † Józefa 6 mies., c. MD. Jana Gąsiorowskiego i Konstancji Urbanowskiej

7756 (Mixtad - Mieścisko)

1773.1/VIII. † Michał Grochowski Nob. mł., mendicus z Grabowca mieszk. z rodzicami l. ok. 30

7757 (Mixtad - Mieścisko)

1778.2/II. Marjanna Tekla, c. G. Jakuba Wilkostowskiego i Rozalji Boczkowskiej m. w M. -- MGD. Stanisł. Wiesiołowski dz. Strzyżow i G. Teresa Kossowska V. G. Marjanna z B. Trajanowska

7758 (Mixtad - Mieścisko)

1784.12/V. Józef Aleks. Stanisław * 9/IV., s. G. Pawła Woyszyckiego i G. Anny z Kamieńskich m. w M. -- MGD. Józef Ostrowski i sław. Agn. Gniazdowska obyw. M.

7759 (Mixtad - Mieścisko)

1785.31/X. Tekla Kat., c. G. Pawła i Anny z Kamieńskich Woyszyckich -- MGD. Honor. z Kiełczewskich Wiesiołowska cześnikowiczowa łucka G. D. Józef W., Stanisława Wies. cześnkowicza but. i GD. Anna Osińska

7760 (Mixtad - Mieścisko)

1787.26/XII. Stefan Jan s. [G. Pawła i Anny z Kamieńskich Woyszyckich] G. Woyszyckich -- MGD. Stanisław Wiesiołowski stolnikowiec łucki MGD. Honorata z Kiełcz. ż. jego

7761 (Mixtad - Mieścisko)

1789.1/XII. Franciszka-Barbara c. G. Leona Prusinowskiego i Agnieszki Żołnowskiej -- N. Jakub Nowicki i Elżb. Gaczyńska

7762 (Mixtad - Mieścisko)

1801.23/I. Michał Przybyłowski mofile l. 30 x Tekla c. G. Feliska i Kat. z Hibińskich Kałuskich panna l. ok. 14

7763 (Mokronos)

1647.19/IX. Katarzyna, c. ND. Pączkowskiego -- MD. Rozdrażewski starosta koniński i GV. N. Skrzetuska

7764 (Mokronos)

1648.11/XII. (Dw. Sosnic) Ignacy, s. MD. Glinieckiego i Anny -- MD. Stanisław Janowski

7765 (Mokronos)

1649.24/II. (Dw. Wrotkow) Helena c. MD. Andrzeja Pączkowskiego z W. -- X. Stanisł. Niewiaroski kan. pozn. sekret. król. i D. Anna Gliniecka

7766 (Mokronos)

1649. (Dw. Gałąski) 6/II. Kazimierz s. GD. Marcjana Przybysławskiego i G. Zofji -- GD. Piotr Swinarski i G.

7767 (Mokronos)

1650.12/IX. (Dwór) Jadwiga, c. MD. And. Pączkowskiego -- X. Stanisł. Niewiaroski kan. pozn. i Kat. Pigłowska

7768 (Mokronos)

1650.6/X. (Dwór) Jacek, Michał, s. MD. Stefana Czeskiego i Barbary -- MD. Piotr Przyjemski i ż. jego

7769 (Mokronos)

1652.17/V. (Dw. Kromolice) Zofja, c. GD. Stefana Czeskiego i Barbary -- GD. And. Przyjemski z Cienina i GD. N. Kosczyna

7770 (Mokronos)

1652.22/X. (Dw. Wrotków) Stanisław s. MD. Andrzeja Paczkowskiego i Anny -- GD. Stan. z Przyjmy Przyjemski i M. Barb. Czeska

7771 (Mokronos)

1653.3/XII. (Dw. Gałaski) Jan i Dorota dzieci GD. Michała Lubomeskiego i Zofja -- Sebastjan prob. borzęcicki Marjanna Gorecka

7772 (Mokronos)

1654.8/II. (Dw. Koźmiński) Helena c. GD. Stef. Czeskiego i Barbary -- GD. Jakub Manikowski i Aniela Grotowska klaryska

7773 (Mokronos)

1654.13/X. (Dw. Bułaków) Michał Franc., s. MD. Krzysztofa Mycielskiego i Teresy -- GD. Piotr Przyjemski i Anna Mycielska

7774 (Mokronos)

1654.29/XI. (Dw. Ulamow?) Helna c. GD. Jakuba Manikowskiego i Kat. -- GD. And. Padlewski i G. Pogorzelska klanka kaliska

7775 (Mokronos)

1655.15/XI. (Dw. Wrotków) Wojciecha s. GD. And. Paczkowskiego i Anny -- GD. Stefan Czeski i GV. Przyjemska marszałkówna

7776 (Mokronos)

1655.13/VII. (Dw. Gałaski) Jan Wawrzyniec, s. GD. Michała Lubomęskiego i Zofji -- GD. Anna Paczkowska

7777 (Mokronos)

1657.0/XI. (Dw. Uluchów?) dziecko G. D. Jakuba Manikowskiego i Anny -- GD. And. Podlewski i JD. Pogorzelska

7778 (Mokronos)

1663.13/II. (Dw. Bułaków) Konstancja, c. GD. Samuela Czechowskiego i G. Jadwigi -- GD. Charłubski i GD. Kat. Koszucka

7779 (Mokronos)

1664.11/XII. (Sośnie) Mikołaj Florjan, s. GD. Zygmunta Gurzeńskiego i Krystyny -- GD. Melchjor Gurowski

7780 (Mokronos)

1665.11/I. (Górka) Piotr Melchjor s. GD. Stanisł. Kamieńskiego i Anny -- G. Zygm. Twardowski, GV. Zofja Zakrzewska z Pakosławic

7781 (Mokronos)

1666.15/VI. (Dw. Sośnie) Anna c. GD. Zygm. Gurzijnskiego i Krystyny -- GD. Adam Lipski z matką Anną

7782 (Mokronos)

1667.29/IX. (Dw. Sośnie) Helena, c. GD. [GD. Zygm. Gurzijnskiego i Krystyny] Gurzinskich -- GD. Jan Kucborski i G. Jadwiga Korszewska

7783 (Mokronos)

1668.9/I. (Dw. Sośnie) Józef Kasper s. GD. Jana Kuczborskiego i Barbary

7784 (Mokronos)

1670.0/I. (Dw. Sośnie) Kasper, Józef s. GD. Jana Kucborskiego i Barbary -- MD. Kat. z Bnina Rozrażewska wdzina inowrocław.

7785 (Mokronos)

1671.8/XII. (Dw. Sośnie) Mikołaj, s. GD. Stanisława Pigłowskiego i Anny -- GD. Wojc. Kuczborski i GD. Anna Gurowska

7786 (Mokronos)

1676.25/X. (Dw. Karznys?) Wojciecha Michał, s. GD. Stanisł. Srzemskiego i GD. Zofji -- GD. Wojc. Parczewski i GD. Dorota Cielecka

7787 (Mokronos)

1676.3/XI. (Dw. Wziąchów) Maciej, s. GD. Macieja Karszeckiego i Kat. -- GD. Stefan Mankowski i G. Jadwiga Radzewska

7788 (Mokronos)

1678.6/I. (Dw. Wziąchów) Melchjor s. GD. Mac. Karszewskiego i Kat. -- GD. Mac. Kotarbski i GD. Anna Mankowska

7789 (Mokronos)

1678.28/VIII. (Dw. Wrotków) Konstancja c. GD. Stanisława Olewińskiego i Kat. -- G. Stansław Modlibowski i GD. Anna Gorayska podstolina poznańska

7790 (Mokronos)

1679.17/IX. (Dw. Kaczagórka) Dorota Zofja c. GD. Kaz. Przybysławskiego i Kat. -- GD. Dorota Morawska

7791 (Mokronos)

1680.8/II. (Dw. Kaczagórka) Franciszka Agata, c. GD. Bartłomieja Lecemińskiego -- GV. Barbara Przybysławska

7792 (Mokronos)

1716.8/XI. (Sośnie Dw.), * 23/VIII. Marjanna Rozalja Antonina, c. JMD. Stanisława Gajewskiego klanica santoc. i Ludwiki z Cerekwickich -- MGD. Walerjan Reuth pos. Gościejewa i MD. Dorota Gajewska z Białcza

7793 (Mokronos)

1716.26/XI. (Dw. Gościejew) Szymon Rafał Antoni, * 22/X. s. MGD. Walerjana Reutha i Anny z Ulatowskich -- X. Franc. Leszszyc Mierzewski kanonik gnieźń. kanclerz kat. pozn. wiceprezydent T. K. i Ludwiak z Opaliński Sapieżyna ścina bobrujska

7794 (Mokronos)

1718.29/III. (Małgow) Franciszka Katarzyna, c. GD. Macieja Dzięcioła i D. Kat. z Moraczewskich -- GD. Jan Wierzchlujski z Ochli i PMD. Zofja z Gorayskich Moraw kl. przemecka, z Wziąchowa

7795 (Mokronos)

1719.19/IV. (M.) * 7, Ludwika Katarzyna, c. N. Wład. i Agnieszki Grzybowskich -- MD. Jan Radoński z paraf. baszkow. i MD. Anna Domiechowska z Kromolic

7796 (Mokronos)

1719.23/IV. (Suśnie) Katarzyna Anna, c. MGD. [JND. Stanisława i Ludwiki z Cerekwickich] Gajewskich -- MGD. Stanisł. Umiński łowczy wschowski i D. Zofja z Gorayskich Ostrowska, ścina gniewkowska dożywotniczka Wziąchowa

7797 (Mokronos)

1719.27/VII. (Małgów) Magdalena Anna, i Antoni Józef, dzieci GD. [Macieja Dzięcioła i D. Kat. z Moraczewskich] Dzięciołowskich -- GD. Józef Ostrowski i Marjanna Stawicka, X. Maciej Chełmicki dziekan koleg. kalis., prob. koźmiń. i Zofja z Goraja Ostrowska

7798 (Mokronos)

1720.2/XII. (Małgów) Katarzyna Barb. c. [GD. Macieja Dzięcioła i D. Kat. z Moraczewskich] G. Dzięciołowskich -- MGD. Kasper Modlibowski dz. Kromolic i Mokronosa i Teresa z Zawadzkich Olewińska

7799 (Mokronos)

1721.19/VII. (Dw. Wziąchówek) * 4/VII., Walerkus Jakub s. GD. Pawła Roznowskiego i Pigłowskiej -- JMGD. Franc. Radzewski i podkom. pozn. i MGD. Teresa z Zawackich Olewińska

7800 (Mokronos)

1723.14/III. (Dw. Suśnie) * 4/I., Melchjor Józef, s. MGD. Stanisława Gajewskiego klanica santoc., i MD. Ludwiki z Cerekwickich -- chrz. nieszl.

7801 (Mokronos)

1723.26/XII. (Suśnie) Agnieszka c. N. Aleksandra Strońskiego łowczego pana Gajewskiego i Barbary -- N. Jan Trawski i Marjanna

7802 (Mokronos)

1724.16/III. (Gałaski) * 22/II., Maciej Kazimierz, s. G. Wawrzyńca Radolińskiego i Marjanny z Zakrzewskich -- X. Chełmicki kan. kat. pozn., dziekan kol. kalisk., prob. koźmiń. i JMD. Marjanna Kurnatowska skarbnikowa wschowska

7803 (Mokronos)

1725.7/VIII. (Gałąski Dw.) Helena Ludwika, c. G. [G. Wawrzyńca Radolińskiego i Marjanny z Zakrzewskich] Radolińskich -- JMD. Jan Kurnatowski skarbnik wschow. surrog. kaliski i MD. Ludwika z Gostyńskich Zakrzewska pisarzowa pyzdrska

7804 (Mokronos)

1726.10/X. (Gałąski) Michał Franciszek, s. [G. Wawrzyńca Radolińskiego i Marjanny z Zakrzewskich] Radolińskich -- GD. Hermenegild Franciszek Zakrzewski ze Strzyżewa i V. Kurnatowska z Borzęciczek

7805 (Mokronos)

1728.14/I. (Wrotków) Józef s. GD. Stanisława Okulicza administrat. W. i Marjanny -- MGD. Piotr Bitoński z ż. Konstancją, tenut. Gościejowa

7806 (Mokronos)

1728.20/VII. (Gałaski Dw.) Antoni, s. [G. Wawrzyńca i Marjanny z Zakrzewskich] MD. Radolińskich -- Maciej Kurnatowski z Borzęciczek

7807 (Mokronos)

1739.22/IX. (Gałąski) Weronika c. [G. Wawrzyńca i Marjanny z Zakrzewskich] G. Radolińskich

7808 (Mokronos)

1732.21/III. (Małgów) Konstancja Marjanna, c. GD. Wawrzyńca Woyciechowskiego ekonoma M. i Ewy -- GD. Marjanna Bylanska V. z dw. Wziąchow.

7809 (Mokronos)

1732.11/VIII. (Małgów) Tyburcy Ludwik Feliks, s. MD. Ignacego Zbijewskiego dz-a Małgowa i Marjanny z Zbijewskich -- Stanisł. Wysocki tenut. Wziąchowa

7810 (Mokronos)

1734.15/XI. (Małgów) Józef Edmund Feliks, s. [MD. Ignacego Zbijewskiego i Marjanny z Zbijewskich] MD. Zbijewskich dz-ów M. -- PMD. Ludwik Wężyk klanic wieluń. i PMD. Marjanna Wężykowska

7811 (Mokronos)

1736.25/II. (Dw. Małgów) * 15., Ildefons Maciej Jan Nep., s. [MD. Ignacego Zbijewskiego i Marjanny z Zbijewskich] MD. Zbijewskich dz-ów M. -- GD. Mikołaj Rola Zb. i GD. Kat. z Miaskowskich Zb.

7812 (Mokronos)

1736.27/XII. * (Dw. Gościejewo) ch. 1737.31/I. Juljanna Brygitta c. MD. And. Nasiorowskiego i Wiktorji, poses. Gość. -- MD. Tomasz Załęski łowczy smoleń. i MD. Anna Zbijewska tenut. Wziąchowa

7813 (Mokronos)

1741.21/VII. (Gałaski Dw.) * 15/VII., Marjanna Magdalena, c. GD. Wojc. Zaręby i Józefaty -- GD. Marjanna Waleska

7814 (Modrze)

1796.15/VIII. (Strykowo) * 10., Wawrzyniec Ignacy Antoni s. MG. Tadeusza Skaławskiego i Marjanny z Zielińskich poses. Strykowa -- G. Franc. Skaławski 1796.28/X. cerem. dodaje imię Maciej -- MGD. Maciej Skał. z Gądek i MD. Kat. z Mielżyńskich Mielżyńska

7815 (Modrze)

1798.28/XI. (Dw. Strykow) * 26., Konrad Piotr Aleks. s. [MG. Tadeusza Skaławskiego i Marjanny z Zielińskich] Skaławskich pos. Str. -- MD. Aleks. Kozłowski poses. Chwałkowa i MD. Marjanna z Sarneckich Zielińska dożywot. pos-a Bieganowa

7816 (Modrze)

1799.12/X. (Wronczyn) cerem. nad mł. chrz. z wody w Brodnicy 1785.9/XII. Łukaszem-Aleksandrem, s. M. Józefa i Estery z Kowalskich Wybickich podkomorzych JKMci -- GD. Eustachy Kowalski, dz. Psarskiego i MD. Józefa z Potockich Kwilecka chor. wsch.

7817 (Modrze)

1800.19/V. (Dw. Strykow) * 17/V. Nepomucena Emilja Helena, c. [MG. Tadeusza i Marjanny z Zielińskich] M. Skaławskich poses. S. -- G. Franc. Skaławski brat chrzczonej, G. Ludwika Łuczyńska pos-a Zamysłowska cerem. 28/X. -- MD. Wawrzyniec Starzeński dz. Wierzei i MD. Teodora Przeuska z Kokanina

7818 (Modrze)

1801.1/III. (Strykowo) Ludwika c. N. Antona i Wiktorji z Kulińskich z Chobienic Trąbczyńskich jacubtorów Dw. Stryk. którego szlachectwo poświadcza MD. chrzestny, * 14/II. -- MD. Franciszek Przeuski dz. Gronówka i MD. Eleonora Starzeńska V.

7819 (Modrze)

1801.5/XI. (M.) ochrzczona córka N. MD. Michała i Gustawy z Engeströmów Szczanieckich poses. M. -- DV. Golnerowna

7820 (Modrze)

1802.22/I. (Dw. Strykowo) Wincenty s. [MG. Tadeusza i Marjanny z Zielińskich] MD. Skaławskich poses. Str. -- D. Wawrzyniec Su. brat rodz. urodzonego i D. Elżbieta Pągowska v. z dworu

7821 (Modrze)

1805.17/II. (Wronczyn) MG. Stanisław Poraj z Buzenina Mojaczewski pułk. przyboczny JKMci, ewangelik wd. x MG. Józefa z Potockich Kwilecka katol. rozwódki on l. 56, ona 39, dziedzice Piotrkowic -- G. Ign. Potocki klanic rogoz. Adam M. rotm., Antonella z Zakrzewskich Potocka klanowa rogoz. matka

7822 (Modrze)

1798.8/II. (Wronczyn) poch. G. Dominik Ostrowski komisarz W. † 5., l. 83

7823 (Modrze)

1800.31/III. † we dw. Strykow. MD. Marjanna z Sarnowskich Zielińska, pani dożywotnia d. Psieganowa, poch. 3/IV.

7824 (Modrze)

1801.6/XI. (M.) poch. Karolina, c. MD. Michała i Gustawy z Engestöm Szczanieckiej * 5., † zaraz po chrzcie

7825 (Modrze)

1802.28/I. (Strykowo) † 26., Wincenty, s. MD. Tadeusza i Marcjany z Zielińskich Skaławskich poses. Strykowa dni 6

7826 (Modrze)

1805.21/XI. (Wronczyn) † JM. Teresa z Zakrzewskich Rogalińska klanowa międzyrzecka poch. Czerwona wieś

7826 (Modrze)

1805.1/I. (Zadory) poch. Feliks s. G. Karola de Thorma i Józefy ze Skrzetuskich Chrzanowskich † 29. mies. 4

7827 (Mórkowo)

1694.18/VIII. Wawrzyniec Bartłomiej, s. MGD. Stanisława z Wirbna Ridzinskiego dz-a M. i MD. Teresy -- D. Franc. R i MD. Dorota Gostyńska, ż. Kaz. G.

7828 (Mórkowo)

1696.3/II. Karol, s. [MGD. Stanisława z Wirbna Ridzinskiego i MD. Teresy] MD. Ridzinskich -- MV. Helena Borka

7829 (Mórkowo)

1711.16/II. Apolinara Apolonja, c. GD. Jana Malczewskiego ekonoma i Anny -- MD. Krystjan Hampel kapit. wojsk. króla Aug. i MD. Apolinara Jaraczewska dz-a Lipna

7830 (Mórkowo)

1713.2/XI. Jadwiga Teresa, c. MD. Pawła Grabowskiego ekonoma M. i Heleny -- MD. Karzyński i MV. Teofila Rydzyńska dz-a M.

7831 (Mórkowo)

1716.22/XI. Izabella Barbara Rozalja Róża, c. MGD. chorążego łęczyckiego dz-a Mórki Antoniego Mycielskiego i MD. Marciany -- MD. Wojc. Rydzyński cześnik kaliski i MD. starościna

7832 (Mórkowo)

1720.7/III. Józef Kaz., s. MD. Michała Woynowskiego i Marjanny Otuskiej -- JMD. Ant. Mycielski chor. łęczycki i MD. Teofila Rizińska

7833 (Mórkowo)

1722.4/IX. *, 1723.13/V. ch. Marcjannę, Elżbietę, c. [MD. Michała Woynowskiego i Marjanny Otuskiej] MD. Woynowskich -- JMD. Józef Mycielski starosta grodzieński, M. D. Marcjanna, ż. Antoniego Myciel. starosty

7834 (Mórkowo)

1734.7/XI. Marcin Tadeusz, s. MD. Jana Kiedzinskiego dzierż. i Ludwiki -- MD. Ignacy Kazimiński klanic rozneński i M. Ludwika Nieżychowska

7835 (Mórkowo)

1743.23/X. Kordula Teresa Barbara, c. GD. Aleksandra Ermanowskiego obecnie dzierż. M. i Wiktorji Zakrzewskiej -- MD. Mikołaj Zdzychowski podczaszy kaliski, dz. Wilkowyi i MD. Ludwika z Gurowskich Nieżychowska dz-a d. W. i M. Długie

7836 (Mórkowo)

1746.6/XI. Jadwiga Teofila, c. G. Józefa Raczyńskiego obec. gub. M. i Marjanny Holkin -- M. Paweł Wulfowski regens gr. wschowski i M. Petronella Jadwiga Żychlińska dz-a d. Gołanickich

7837 (Mórkowo)

1765.2/IV. Teresa, c. M. Józefa i Anny ze Stawickich Kwiatkowskich ekonomów radomickich -- MD. Wojciech Radoński dzierż. d. radomicekich i MD. Teresa z Mycielskich Mączyńska klanicówna spicimir. pos. M.

7838 (Mórkowo)

1688.0/XII. † MD. Mikołaj Pawłowski dz. w Morkowie poch. 1689.24/I.

7839 (Mórkowo)

1694.13/II. † MD. Stanisław Cernetzki famulus MD. Stanisł. Rydzyńskiego dz. Markowa

7840 (Mórkowo)

1714.22/XII. † MD. Przeczkowski prefekt auli M., poch. reform. Osieczna

7841 (Mórkowo)

1721.4/II. poch. dziecko MD. Michała Woynowskiego

7842 (Mórkowo)

1727.26/VIII. † MD. Dorotę (?) lat ok. 80

7843 (Mórkowo)

1750.13/X. † MD. Antoni z Mycielina Mycielski klan sieradzki, dz. Morkowa, l. 59., † w swych dobrach Sieradzkich i tam poch.

7844 (Mórkowo)

1753 w połowie IX. †-a J. Marcjanna z Rydzyńskich Mycielska klanowa sieradzka, dz-a M., † w Grzymiszewie

7845 (Mórkowo)

1769.21/XI. † GD. Kaz. Skalski z z. sieradz., sługa dworski sty bydgosk. l. ok. 50, poch. 2/XII. reform. Osieczna

7846 (Mórkowo)

1786.30/III. (M.) † G. Joanna Gajewska, ż. ol. G. Gaj. stróża ol. vectigalium Leszna, l. 74, mies. 2 dni 30 poch. 1/IV.

7847 (Mórkowo)

1789.23/IX. † nagle, apopleksją tknięta JM. Teresa z Mycielskich Mączyńska przez l. 37 i ponad to córka po †-ym klanie spicimirskim, wd. ol. Władysława Mączyń., klanica spicimir., posesorka M. ponad l. 36., 6/X. zabrana stąd i poch. w Czaczu

7848 (Morzewo)

1680.20/III. Stanisław Seweryn s. GD. Stanisł. Gutowskiego i Zofji -- G. Bartłomiej Ponikiewski i G. Krystyna Lninska

7849 (Morzewo)

1680.30/IX. (Grabowo) Michał Maciej, s. G. Franciszka Zaleskiego i Marjanny G. Stefan Zaleski i G. Krystyna i G. Stanisł. Lniskiego

7850 (Morzewo)

1680.18/XII. Barbara, Regina, c. G. Stanisława Chodowskiego i Jadwigi -- G. Bartłomiej Ponikiewski i GV. Anna Gutowska

7851 (Morzewo)

1685.3/IV. (Dziembowo) Zofja, c. G. Wojciecha i Anny Kierskich -- G. Jacek Pigłowski i G. Zofja Gutowska babka dziecka

7852 (Morzewo)

1687.0/XI. Jadwiga Leonora, c. G. [G. Wojciecha i Anny Kierskich] Kierskich -- G. Jakub Gutowski i G. Zofja ż. ol. Stanisł. Gutow.

7853 (Morzewo)

1694.21/IX. (Dziembowo) Wiktorja Marjanna, c. G. Zygmunta Broniewskiego i Barbary -- G. Wojc. Gutowski i Marjanna Żegocka

7854 (Morzewo)

1696.7/II. Leonora Agnieszka, c. G. Antoniego i Kat. Gutowskich -- G. Piotr Raczyński i G. Zoja G.

7855 (Morzewo)

1697.31/VIII. Bartłomiej Antoni, s. G. Wojc. i Bar. Gutowskich -- G. Ant. Karwosiecki i G. Zofja ż. G. Pawła Karwos.

7856 (Morzewo)

1734.29/II. (Dziębowo) Józef Joachim Adam, s. J. Anton. Miączyńskiego sty łuck. i Doroty z ks. Woronieckich -- JMD. Jan Tarło wda lubelski i ks. Teresa z Rydzyńskich W.

7857 (Morzewo)

1680.15/XII. † córka G. Chodowskiego Barbara, 2 tyg.

7858 (Morzewo)

1685.8/II. † G. Stanisław Gutowski

7859 (Morzewo)

1695.11/III. † G. Anna Gorczyńska poch. 14.

7860 (Morzewo)

1755.13/VIII. † GD. Jan Siedlecki tenut. wsi Rzadkowo l. 55.

7861 (Morzewo)

1775.6/IV. † Adam, synek P. Andrzeja Grabowskiego dz-a d. Dziembowo l. 27

7862 (Morzewo)

1757.20/III. (Dziembowo) Joanna Teresa, c. G. Wilhelma i Małgorzaty z Kornatowskich Rottenhot poses. Dz. -- JD. Jan Grabowski klan gdański i JD. Teresa Błeszyńska klanowa bydgoska

7863 (Morzewo)

1771.12/VIII. (Dziembowo) * Józef Ignacy, s. PMD. And. Grabowskiego klanica elbląg. i Teresy z Gorzyńskich dz-ów Dz. cerem. 1772.16/II. -- PMD. Adam Grab. sta. lipiński i M. Teresa Błeszyńska ścina bydgos.

7864 (Morzewo)

1735.14/VI., * 13., Stanisław Antoni s. [J. Anton. i Doroty z ks. Woranieckich] P. Miączyńskich -- J. ks. Mikoł. ze Zbaraża Woroniecki sta średzki chorąży wołyń., MGD. Zofja z Grudnickich Rydzyńska

7865 (Morzewo)

1772.19/VII. (Dziembowo) * Adam Augutsyn, s. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] PMD. Grabowskich dz-ów M. - cerem. 24/X. -- Antonina G. klanowa elbląg. i Ignacy Grab. klanic elbląg

7866 (Morzewo)

1774.20/VI. * 19. Mikołaj Walentyn Jan, s. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] Grabowskich († 1775.30/III.)

7867 (Morzewo)

1774.30/X. * (Dziembowo) Anna Tekla Nepomucena, c. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] Grabowskich, ch. 1774.31/XI. cerem. 1775.14/IV. -- PD. Augustyn Gorzeński i Teresa z Grabowskich Błeszyńska klanowa bydgoska z Głupczyny

7868 (Morzewo)

1778.6/IX. (Dziembowo) * Tekla Kordula Antonina c. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] Grabowskich podkomorzych JKMci cerem. 1779.30/XII. -- Zygmunt Grudzinski podkomorzy JKMci i Kordula z Goryńskich Turnowa

7869 (Morzewo)

1780.17/I. (Dziembowo) Wincenty Ferracjusz Teodor Tymoteusz, s. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] Grabowskich cerem. 1780.20/V. -- Józef G. s. Andrzeja i G. D. Barbara

7870 (Morzewo)

1781.8/VIII. * (Dziembowo) Jan Teodor s. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] Grabowskich cerem. 83.18/VIII. -- Józef G. brat małego i DV. Liniecka

7871 (Morzewo)

1785.10/VIII. (Dziembowo) * Wawrzyniec Augustyn Igancy Kajetan s. [PMD. And. Grabowskiego i Teresy z Gorzyńskich] Grabowskich -- GD. Adam G. sta lipneński, kaw. św. St., JGD. Małgorz. Swiniarska

7872 (Morzewo)

1810.8/IV.(Dziembowo) * 4. Andrzej Izydor, s. GD. Jana Grabowskiego i MGD. Augustyny z Brandensteinów -- JD. Andrzej G. podkomorzy JKMci, kaw. św. St. i MGD. Kordula ż. Michała Baranowskiego z Grocholna

7873 (Morzewo)

1823.21/XI. (Dziembowo) Marjanna Cecylja Aleksandra, c. JMD. Augusta Grabowskiego i Anny, dz-ów Dz. -- Józef G. dz. Kuczkowa i M. Kat. Głuchowska

7874 (Morzewo)

1826.2/VII. (Dziembowo) Adam Teofil ... s. JD. Augustyna Grabowskiego i Anny z Moszczyńskich dz-ów Dz. -- Jan G. dz. Głupczyny i Bogumiła Derengowska

7875 (Morzewo)

1830.23/IV. (Dziembowo) Jadwiga Otelja Albertyna, c. JMD. Augustyna Grabowskiego dz-a Dz. i MD. Anny z Moszczyńskich -- Ignacy Sikorski dz. Krostkowa i Teresa G. córka rodziców

7876 (Morzewo)

1832.14/III. (Dziembowo) *, ch. 23/IV. Władysław Nicefor, s. JMD. Ignacego Sikorskiego dz-a Krostkowa i ...nji Grabowskiej -- Józef Kierski dz. Pobórski i matka jej Anna G. z Dziembowska

7877 (Morzewo)

1846.18/VIII. (Dziembowo) *, ch. 30/VIII., Sabina Benigna Józefa, c. Józefa de Sikorskiego dz-a Jeziorki i Teresy de Grabowskiej -- Jan hr. Gr. dz. Głubczyna i Anna hr. Gr. dz-a

7878 (Morzewo)

1846.28/VIII. (Krzewina) *, ch. 31. Felix Nicefor Jan († 48.19/XII.) s. Józefa M. Grabowskiego i Praxedy z Sikorskich dz-ów -- Augustyn hr. Gr. dz. Dziembowa i Kat. de Bogucka dz-a Bombolina

7879 (Morzewo)

1844.16/VI. * (Grudno), ch. 1848.4/VIII., z cerem. Władysława Joanna Nepom. Justyna, c. Kazimierza de Grabowskiego i Bronisławy Bojanowskich dz-ów dóbr Augustyn hr. G. dz. Dziembowa i Joanna Nepom. hr. Gr. dz-a Rzadkowa

7880 (Morzewo)

1803.19/V. JMGD. Michał Hieronim de Baranowski mł., dz. Grocholina i in. x JMGD. V. Kordula Grabowska, G. c. And. i Teresy podkom. JKMci, kaw. św. St. -- Xaw. Zienkiewicz dz. d. Wełna i Józef Gotzendorff Grabowski dz. d. Buczkowa

7881 (Morzewo)

1829.18/I. MD. Aleks. Sroczyński ekonom folw. Dziembow. x Józefata Pałkowska v. z dw. Dziembow. -- dz. dz. Augustyn Grabowski

7882 (Morzewo)

1831.16/VI. MD. Ignacy Szikorski dz. Krostkowa, x JMD. Apolonja Grabowska V. z Dziembowa, on 22, ona 19 -- Józef G. dz. d. Buczek, Jan Gr. dz. Głubczyny

7883 (Morzewo)

1743.14/X. Józef hr. Grabowski mł., s. Augustyna i Anny hr. GG., dz-ów Dziembowo, Morzewa, x Praxeda Sikorska V., c. Walentyna i Wirydjanny dz-ów Krostkowa, Kosztowa etc. on 20, ona 21, -- Józef hr. Gr. dz. Łukowa, Jan hr. Gr. dz. Główczyny

7884 (Morzewo)

1843.24/X. Hipolit hr. Grabowski mł. z Byszek pf. ujskiej, s. [Augustyna i Anny hr. GG.] x Anna Helena Monika hr. Grabowska panna c. Adama i Aleksandry hr. GG. dz-ów Wełny, on 28, ona 23, -- Józef hr. G. dz. Łukowa, Jan hr. Gr. dz. Główczyny

7885 (Morzewo)

1844.20/VIII. Józef de Sikorski dz. d. Jeziorki w pf. Kosztowo, s. Walentyna i Wirydjanny dz-ów Kosztowa x Teresa de Grabowska V., c. Augustyna i Anny hr. Gr. dz-ów Dziembowa -- hr. Goltz landrat chodzieski i v. Zacha dz. d. Chodzież

7886 (Mądre)

1738.7/IX. (Garby) Jakub s. GD. Ignacego Woynicza dzierż. Garb. i Zofji -- G. Stanisław Hełmicki dzierż. Woyniczowa

7887 (Mądre)

1742.25/VII. (Garby) Jakub, s. M. ND. Michała Bilińskiego tenut. w G. i Konstancji -- GD. Zofja Ulatowska tenut. Wyszkowska

7888 (Mądre)

1744.13/I. (Garby) Zofja Krystyna Józefa, c. [M. ND. Michała Bilińskiego i Konstancji] Bilinskich tenut. G. cerem. dodaje im.: Marjan Eleonora 26/V. -- Stanisław Zbikowski komor. zs. pozn. i ż. Eleonora

7889 (Mądre)

1750.2/II. (Pigłowice) G. Stefan Wyrzykowski x G. Marjanna Gliszczyńska V. - G. Rożnowscy z Pierzchna i inni

7890 (Mądre)

1738.3/II. (Pigłowice) MGD. Michał z Werbna Łaszczyński x GD. Kazimiera z Nosowiczów 1-o v. Drzewicka -- Objezierski podkomorzyc kaliski, Krzyżanowski, Przyłuski etc.

7891 (Mądre)

1745.11/I. (Mądra) Agnieszka Marjanna, c. G. Wojc. Mokrockiego i Elżbiety -- GD. Jan Hedli (?) por. reg. kon. JKMci i G. Antonina Nosowiczowa V.

7892 (Mądre)

1745.17/II. (Nadziejewo) Marcelina Anna, c. G. Stanisł. Chełmickiego i Zawackiej Apolonji tenut. d. M., Nadz., Perzykowo -- Ant. Mielęcki chorążyc bracł. i Rozalja Z. babka dziecka

7893 (Mądre)

1745.4/IV. (Wyszakowo) Józefa Marcina Krystyna, c. GD. Jana Przyłuskiego i G. Kat. z Koszutskich poses. W. -- GD. Paweł Kakowski z ż. Katarzyną

7894 (Mądre)

1745.25/XII. (Garby) Katarzyna, c. GD. [MD. Michała i Konstancji] Bilińskich tenut. G. -- GD. Ignacy Woynicz z ż. Kat.

7895 (Mądre)

1746.25/VII. (Pigłowice) MGD. Ignacy Walknowski x MG. Elżb. Łaszczyńska V. -- GD. koniuszy kor. Pniński z ż. Molski klan rogoziński z ż.

7896 (Mądre)

1745.7/XII. (Pigłowice) † GD. Kazim. Łaszczyńska mieszk. w Środzie poch. reform. Pozn.

7897 (Mądre)

1746.24/IX. (Pigłowice) † GD. Michał z Werbna Łaszczyński dz. Pigłowic poch. reform. Pozn.

7898 (Mądre)

1748.6/II. † Eleonora dziecko G. Bilińskich tenut. Garbów. l. ok. 4

7899 (Mądre)

1737.17/IX. † G. Florjan Korytkowski pisarz we wsi Chwałkowo

7900 (Mądre)

1738.31/XII. (Nadziejewo) † dziecko lat 2. G. Stanisława Chełmickiego

7901 (Mądre)

1748.21/IV. (Chrzałkowo) Władysł. Wojciech, s. JMGD. Jana Korytowskigo podstolego kalis. Teofili z Krzyckich cerem. 10/V. -- GD. Wład. Krzycki sta relgniewski i Dorota z Miłaczewskich Koryt. dziecko † i poch. bernard. pozn.

7902 (Mądre)

1748.(0/VIII.) (Garby) Petronella c. [JMGD. Jana Korytowskigo i Teofili z Krzyckich] G. Bilińskich -- MD. Karol Łaszczyński dz. Sulęcina i MD. Daniela z Borzęckich Skorzewska

7903 (Mądre)

4750.3/II. (Chrzałkowo) Paweł Józef s. JMD. Jana Korytowskiego i Teofili z Krzyckich podstolich kaliskich - cerem. 24/II. -- X. Józef Mirucki kanonik poznań. i GD. Józef Cywiński podczaszy pozn. i MGD. Linowska skarbnikowa poznańska

7904 (Mądre)

1750.29/XI. (Garby) Bernard s. G. Michała Bilińskiego ("Bielicki") i G. Konstancji -- MGD. Michał Skorzewski starosta pyzdrski MGD. Teofila z Krzyckich Korytowska podstolina kaliska

7905 (Mądre)

1751.27/VII. (Nadziejewo) Antoni, s. M. Stanisława Kowalskiego i Katarzyny -- X. Antoni Nepomucen Bojarski i GD. Konstancja Bilińska tenut. Garbów

7906 (Mądre)

1752.26/III. (Piałowice) Weronika Teresa, c. N. Józefa Zabilskiego i Marianny -- MD. Ignacy Walknowski i M. ż. Elżb. z Łaszczyńskich

7907 (Mądre)

1752.11/VI. (Chwałkowo) Antoni Barnaba, s. [JMGD. Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich -- MD. And. K. i Konstancja z Czapskich K.

7908 (Mądre)

1752.24/VIII. (Chwałkowo) Wiktorja Barbara Marjanna, c. N. Walentyna Czinskiego i G. Marjanny -- MD. Stanisław Knicki ścic relgniewski z siostrą rodz. panną Eleonorą

7909 (Mądre)

1753.8/V. (Garby) Stanisław Jakub z [MD. Michała i Konstancji] Bilińskich -- GD. z Krzyżanowskich Elzanowska z Sniecisk

7910 (Mądre)

1753.18/X. (Nadziejewo) bl. Katarzyna i Marjanna, cc. G. Aleksego i ... Bojarskich

7911 (Mądre)

1754.10/IX. (Chrzałkowo) Franciszka Teresa Jadwiga, c. [JMGD. Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich -- M. Bogusławski (?) Ludwika Rozdrażewska klanowa rogoziń.

7912 (Mądre)

1755.6/I. (Garby) chrz. po kilku tygodniach, po chrzcie, nad dzieckiem 2 im. Marjanna ... c. [MD. Michała i Konstancji] G. Bilińskich -- Ignacy Skorzewski podwojew. pozn. i Ludwika Rozdrażewska klanowa rgoziń.

7913 (Mądre)

1756.24/III. (Chrzałkowo) Józefa Marjanna, c. [JMGD. Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich podstolich kalis. -- JMD. Kazim. Korytowski sta grabowski

7914 (Mądre)

1758.8/IX. (Chrzałkowo) Marjanna Regina, c. [JMGD. Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich

7915 (Mądre)

1750.9/VI. (Przylep) † Wawrzyniec 1 rok. s. N. Wojc. Morkaskiego i Elżb.

7916 (Mądre)

1752.14/III. (Garby) † V. Katarzyna de Bilińska l. 7 c. Michała i Konst.

7917 (Mądre)

1752.28/VI. (Garby) † Bernard mies. 19., s. [Michała i Konst.] Bilińskich

7918 (Mądre)

1754.24/V. (Chrzałkowo) † Józefa Marjanna, r. 1 mies. 2., c. J. Jana i Teofili Korytowskich podstol. kalis.

7919 (Mądre)

1746.4/VII. poch. MV. Eleonora Łaszczyńska, wychowana między luteranami i tą sektą tknięta dokonała konfesji

7920 (Mądre)

1722. N. Maciej Czaplicki x N. Marjanna Straszewska wd. -- Wojc. Karbowski Stanisł. Kobostyński

7921 (Mądre)

1722.22/VI. (Chrzałkowo) GD. Stanisław Helmicht x G. Marjanna Pulnarska -- JGD. Adam Koszutski pisarz gr. wschowski., GD. Jan Malanowski GD. Anna Łebińska ż. Macieja Ł. regenta zs. pozn. GV. Konstancja Koszutska

7922 (Mądre)

1726.25/XII. G. Antoni Objezierski x G. Zofja z Pierzchna Koszutka c. pisarza zs. pozn. -- Radzewski podkom. pozn., Zbijewski podsędek zs. pozn.

7923 (Mądre)

1729.29/II. G. Rafał Malechowski x G. Anna Reutówna -- GD. Jan Strzyski z ż., Ruut, Dalerzyński pisarz koniń., Daleszyński burgrabia z ż. ż.

7924 (Mądre)

1729.27/VIII. G. Franciszek Kosieski x G. Kat. Czekanowska z Chrzałkowa -- G. Jan Strzyski z ż., Franc. Daleszyński pis. gr. koniński Dal. burgrabia koniń. z żż.

7925 (Mądre)

1733.29/XI. D. Kazimierz Mieliński i G. Anna Jaworska ze dworu MGD. And. Bronikowski pos. Chwałkowa -- D. Stanisław i Józef Kolusińscy

7926 (Mądre)

1688.4/VIII. † GD. Sebastjan Kownacki poch. Pozn. bernard.

7927 (Mądre)

1690.13/IX. (Nadziejewo) † GD. Zygmunt Kownacki † w Pozn., poch. bernard. tamże [Pozn.]

7928 (Mądre)

1710. w czasie zarazy † N. Józef Kaliszkowski mł.

7929 (Mądre)

1720.24/VIII. (M.) † G. Marjanna Kownacka

7930 (Mądre)

1724.20/I. † G. Adam Kamieński gość w dw. Chwałkowskim

7931 (Mądre)

1747.10/VIII. (Nadziejewo) Ignacy s. GD. Stanisł. Chełmińskiego i Apolonji z Zawackich

7932 (Mądre)

1749.6/VIII. (Przylep) Wawrzyniec s. G. Wojc. Mokreckiego i Elżbiety -- G. Daniel Woynicz i G. Marjanna Gliscińska V.

7933 (Mądre)

1760.19/V. (Pigłowice) Ludwika Nepomucena Restytuta, c. J. Jakuba Rozdrazewskiego klana rogoziń. i Krystyna z Zakrzewskich, cerem. 26/V. -- JM. Maciej Z. klanic santocki i J. Ludwika R. klanowa rogozin.

7934 (Mądre)

1763.4/XII. (Chrzałkowo) Barb. Xawera, c. [JMGD. Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich podstolich kabł. -- JMD. Tad. K. łowczy pozn. i Teofila Potulicka ścina borzechowska

7935 (Mądre)

1765.6/XI. (Chrzałkowo) Karol Józef Teodor, s. [JMGD. Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich cerem. 26/I. -- Ks. Czartoryski bp. pozn. i Franc. z Skoraszewskich Krzycka klanowa krzywińska

7936 (Mądre)

1769.27/XII. (Chrzałkowo) Anastazja Ewa Alojzja, c. JMD. Jana i Teofila Korytowskich podczaszych pozn. -- X. Józef Przeuski s. z. i MD. Barbara Brzeska pos. Nadziejowa

7937 (Mądre)

1770.13/VIII. (Chrzałkowo) Zuzanna Klara Pulcherja, c. JMD. Jana i Teofili chorążych wschow. Korytowskich -- MGD. Barbara Brzeska poses. Nadziejewa

7938 (Mądre)

1790.25/V. (Dw. Nadziejewo) Helena Zoja, Marjanna, c. GD. Franc. i Zofji Burczyńskich ekonomów N. -- G. V. Marjanna Mąkowska Żreniccy

7939 (Mądre)

1790.23/XII. Adam z Olędrów Sulęckich s. G. Jakuba Białego i Marjanny -- M. Wojc. Rokossowski komornik wieluński i G. Anna Pluszkowska oboje z Garbów

7940 (Mądre)

1750.2/II. (Pigłowice) GD. Stefan Wyrzykowski x GV. Marjanna Gliszczyńska -- GG. Rożnowscy dz-c Pierzchna

7941 (Mądre)

1757.0/IX. (Garby) G. Tom. Szomanski x Regina de Zawarskie V.

7942 (Mądre)

1758.9/VI. (Garby) MD. Ignacy z Werbna Łaszczyński x V. Konstancja Starzęcka

7943 (Mądre)

1782.30/VII. (Chrzałkowo) JMD. Nepom. Mieliński kapitan x Franciszka Korytowska c. chorążych kaliskich -- JMD. Jan Koryt. chor. kaliski i Tad. Koryt. podczaszy kaliski

7944 (Mądre)

1786.19/X. (Nowe Miasto) M. Antoni Wyganowski x M. Eleonora z Krzyckich Graboska rotmistrzowa, wd. -- M. And. Gorzeński, regent zs. wsch. i M. Stanisł. Prondzyński regent gr. wschow.

7945 (Mądre)

1784.18/XI. (Chrzałkowo) M. Józef Forseth kapitan x Barbara Korytowska c. M. Jana K. chorążego kalis. -- Jan K. chor. kalis. Paweł K. pułk., Antoni K. kapitan z Chrzałkowa, bracia

7946 (Mądre)

1789.21/VI. (Nadziejewo) G. Franc. Burczyński wd. x GV. Zofja Kowalska -- G. Łukasz Ksierściski etc.

7947 (Mądre)

1800.30/VI. (Pigłowice, Środa) G. Jan Starzęski kreyslandfrayter wd. x G. Józefa Głuszkowska V. ze Środy -- MD. Jakub Poklatecki pos. Pigł., Piotr Bukowicz pos. wsi Brzostek

7948 (Mądre)

1801.28/I. (Włostowo) G. Piotr Maciejowski x G. Faustyna Rogowska -- X. Dominik Drwęski komendarz choryński, Jan R. tenut. Połazewski, G. Chodubski z dw. Bzodow

7949 (Mądre)

1798.3/V. (Brodowo z pf. Nietrzanowskiej) MD. Maks. z M. Pogorzeli Taczanowski dziedzic x MD. Franciszka Drwęska, ze wsi Brodowo -- MD. Konstantyn Koszutski ze wsi Zawory. MD. Józef D. regent gr. kość., stryj jej z Czarnego Piątkow.

7950 (Mądre)

1806.21/I. (Dw. Nadziejewski Dw. Garbowski) Sław. Walentyn Kamiński x G. Marjanna Niezgocka -- G. Vitalis Siemiątkowski z Środy

7951 (Mądre)

1748.0/VI. (Chrzałkowo) † Władysław Wojciech s. MD. Jana i Teofili Korytowskich poch. bernard. pozn.

7952 (Mądre)

1750.9/VI. (Mędre) † Wawrzyniec, s. N. Wojc. i Elżb. Mokrackich

7953 (Mądre)

1752.14/III. (Garby) † Katarzyna l. 7, c. G. Michała i Konst. Bilińskich

7955 (Mądre)

1752.26/VI. (Garby) † Bernard 1 1/2 r., s. G. Michała i Konstancji Bilińskich

7956 (Mądre)

1757.24/V. (Chwałkowo) † Józefa Marjanna, 1 rok i 2 mies., c. Jana i Teofili Korytowskich

7957 (Mądre)

1761.15/I. (Pigłowice) † JMD. Ludwika z Miaskowskich Rozdrażewska klanowa rogozińska poch. benedykt. Lubiń.

7959 (Mądre)

1761.20/IV. (Garby) † nagle JMD. Eufemja Starzęcka pisarzowa zs. pozn. poch. benedykt. Lubiń.

7960 (Mądre)

1761.12/XII (Chrzałkowo) † Magdalena l. ok. 4., c. [Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich

7961 (Mądre)

1762.9/IX. (Chrzałkowo) † Marjanna Agnieszka, c. [Jana i Teofili z Krzyckich] Korytowskich

7962 (Mądre)

1759.5/I. † D. Mokracka (Przylep) l. 50

7963 (Mądre)

1769.26/IX. (Przylep) † M. Wojciech Mokracki l. 70

7964 (Mądre)

1770.2/VIII. (Chrzałkowo) † M. Anna Tomicka poch. dominikanie Środa

7965 (Mądre)

1791.19/V. (Garby) poch. G. Anna Głuszkowska

7966 (Mosina)

1640.23/IV. Wojciech, s. ND. Jana Ostromskiego i D. Anny Węgierskiej -- MD. Stanisław Trach Gniński i D. Jadwiga córka jego

7967 (Mosina)

1643.26/XII. Jan s. GD. Marcjana Czerwińskiego i N. Anna z D. Jana Janowiecka z M.

7968 (Mosina)

1649.4/IX. Regina, c. GD Stanisława Chrząnowskiego i Agnieszki -- chrz. nieszl.

7969 (Mosina)

1649.5/XII. Andrzej, s. GD. Jana Poniatowskiego i Marjanny Zdzychowskiej -- X. Paweł Rogowicz i D. Agnieszka Chrzanowska

7970 (Mosina)

1651.22/I. Agnieszka, c. GD. Stefana Wielickiego i Anny Objezierskiej -- chrz. nieszl.

7971 (Mosina)

1660.18/X. (Puszczikowo) Łukasz, s. G. Marcjana Gąsowskiego famulusa tej wsi i Zofji -- GD. Kamieniecki i Zoja Gądzielewska

7972 (Mosina)

1668.21/XII. Stefan, s. GD. Ludwika Tworzyańskiego i Zofji -- GD. Franc. T. i G. Marjanna Maniecka

7973 (Mosina)

1671.19/III. Wojciech Józef, s. [GD. Ludwika Tworzyańskiego i Zofji] GD. Tworzyańskich -- Jan Grodzicki i Anna Szwaykowa z szpitala Mosiń.

7974 (Mosina)

1672.21/XII. Adam, s. GD. Piotra Chelkowskiego i GD. Jadwigi -- GD. Krzysztof Strzałkowski i GD. Teresa Twardowska

7975 (Mosina)

1674.9/V. Anna, c. GD. Andrzeja Łąckiego i ... - chrz. nieszl.

7976 (Mosina)

1674.6/V. Jan Stanisław, s. GD. Andrzeja Pilchowskiego i Barbary (z Krajkowa) -- GD. Jan Daleszyński i GD. Anna Jezierska

7977 (Mosina)

1675.7/V. Stanisław, s. G. Wojciecha Wilkowskiego i Marjanny (de Budzin) -- chrz. nieszl.

7978 (Mosina)

1675.1/IX. Jan, c. GD. Krzysztofa Zabłockiego w Krajkowie i Izabelli -- GD. Maciej Kurski i GD. Parczewska

7979 (Mosina)

1677.19/IX. Marjanna, c. GD. Ludwika Tworzyańskiego i Zofji -- X. Zwierzycki i GD. Marjanna Maniecka

7980 (Mosina)

1678.9/I. Melchjor, s. GD. Krzysztofa Zabłockiego i Izabelli z Krajkowa GD. -- Jan Skoraszewski i V. Barbara S.

7981 (Mosina)

1678.22/VI. córka GD. Wilkoskiego i Heleny -- And. Myszkowski i Anna Woynoska

7982 (Mosina)

1679.0/III. Urszula Barbara, c. GD. Ludwika Tworzyjańskiego i Zofji -- GD. Barb. Pilchowska

7983 (Mosina)

1679.11/V. Stanisław s. GD. Wojciecha Wilkoskiego i Heleny -- GD. Franciszek Stanisław Czyboroski i GD. Barb. Pilchoska

7984 (Mosina)

1682.9/II. Aleksander s. GD. Jana Gutoskiego i Zofji -- GD. Mikołaj Ułanowski i Konstancja Gowarzewska

7985 (Mosina)

1683.31/I. Dorota, c. Wojc. Wilkoskiego i Heleny -- Mac. Ptaszkowski i Anna Laycikowa

7986 (Mosina)

1683.19/III. Józef Antoni, s. G. Stanisł. Woyciechowskiego i Barbary -- G. Wojciech Stanisł. Pętkowski i Anna Woynowska

7987 (Mosina)

1683.17/VI. Jan s. GD. N. Gutoskiego i Zofji -- GD. Stanisł. Woyciechoski i Amina Woynowska

7988 (Mosina)

1684.13/II. Antoni, s. GD. And. Manieckiego i Marjanny GD. Jan Franciszek Sczaniecki i GD. Marjanna Maniecka

7989 (Mosina)

1685.23/IV. Zoja, c. GD. Wojciecha Wilkoskiego i Heleny -- GD. Franciszek Pisiński i Anna Woynicka

7990 (Mosina)

1686.16/VII. Anna, c. GD. [G. Stanisł. i Barbary] Woyciechoskich dzierżawców Mos. -- GV. Barbara Skoraszewska

7991 (Mosina)

1687.18/V. córka GD. Franciszka Malickiego i Barbary -- GD. Stanisław Woyciechowski dzierż. M. i GV. Anna Balcerowna (?)

7992 (Mosina)

1687.22/VI. (Puszczykowo) Konstancja, c. GD. Jakuba Pruszkowskiego i Katarzyny -- GD. Franciszek Malicki i GV. Szulcewna

7993 (Mosina)

1689.8/V. (Puszczykowo) Stanisław s. GD. Jakuba Pruszkowskiego i Katarzyny -- G. Barbara Skoraszewska V.

7994 (Mosina)

1699.9/VIII. Stanisław Wawrzyniec, s. GD. Jana Kalinoskiego chirurga i GD. Barb. Poniatowskiej, pod znakiem wojs. egzyst. -- GD. Jan Jarocki wojak

7995 (Mosina)

1700.20/II. Konstancja, c. GD. Stanisł. Szymańskiego podstarościego w M. i Ewy -- Stanisław Pokosławski łowczy pana sty osieckiego i Regina Jąnowiczowa

7996 (Mosina)

1701.15/X. Teresa, c. GD. Stanisł. Szymańskiego ekonoma mosiń. i Ewy -- chrz. nieszl.

7997 (Mosina)

1712.20/II. Sebastjan, c. MGD. Franciszka Żegockiego i MGD. Heleny Ż. - MGD. Aleksander Gurowski i MGD. Konstancja Zakrzewska

7998 (Mosina)

1712.9/VI. Małgorzata, c. N. Anton. Swierskiego i Reginy -- G. Elżb. Żegocka z Mosiny

7999 (Mosina)

1668.26/I. G. Lambert Krzywosinski x Marjanna Olszamowska -- chrz. nieszl.

8000 (Mosina)

1714.30/IX. Ignacy, s. N. Michała i Teresy Srzemskich z Puszczyk. - MGD. Kat. Kokaleska i MGD. Bartłom. Rudzski z Pechy

8001 (Mosina)

1715.26/IX. Teresa Ludwika, c. Stanisława i Marjanny Nob. Szumańskich -- GD. Jan Orzelski i Anna Kropiwnicka Nob. z Krajkowa rodzice z Małpina 30/IX. cerem.

8002 (Mosina)

1716.0/V. Jan Stefan, c. N. Pawła i Elżb. Gorskich z Kraykowa -- MND. Konstantyn Poklatecki i MD. Anna Poklatecka z Zabna i MD. Stefan Kropidnicki

8003 (Mosina)

1718.6/V. Stanisław s. Krzysztofa Marjanny Nob. Tymińskich z Puszczykowa -- GD. Katarzyna Kurnatowska

8004 (Mosina)

1721.7/IV. Ignacy s. Józefa i Kat. Nob. Oskich z Kraykowa -- MD. Poklatecki z Żabna i Kat. Poklat.

8005 (Mosina)

1722.20/III. Katarzyna, c. Wojc. i Reginy Kolinskich Nob., Borowych z Krajkowa -- chrz. nieszl.

8006 (Mosina)

1726.15/VIII. Magdalena Marjanna c. Stanisł. i Teresy Kurnatowskich Nob. -- GD. Wojc. Kozłowski z Trzebicka i GD. Justyna Kurnat. z Borzęciczek

8007 (Mosina)

1747.6/IX. (M.) Rozalja Dorota c. M. Adama Gulkowskiego i Konstancji -- MD. Jan Lipski i MD. Dorota Bnińska

8008 (Mosina)

1768.1/I. (Dw. M.) † M. Jadwiga z Ponińskich Kwilecka ścina mosińska, po połogu, gdy urodziła syna, poch. Pozn. bernard.

8009 (Mosina)

1764.3/V. (Dw. M.) Wiktor Jakób * 18/IV., s. G. Anton. Kiałpińskiego i Franciszki -- G. Stanisław Swiderski i G. Marcjanna Mąnkowska

8010 (Mosina)

1764.1/I. (Dw. M.) Sylwester Józef Xawery, s. MD. Konstantyna Kwileckiego chorążego wschow. sty mosiń. i ol. M. Jadwigi z Ponińskich -- MD. Xawery Kęszycki i M. Teresa Czerska (?) V. z dworu

8011 (Morka)

1682.24/VI. Jan s. GD. Adama Karlińskiego i Kat. -- GD. Mikoł. Krzyżanowski z Pudliszek i GD. Ewa Kornatowska z Kadzewa

8012 (Morka)

1685.8/IV. Franciszka Zofja, c. MD. Piotra Ossowskiego stolnika wschowsk. i Doroty MD. Aleksander Skrzetuski i MD. ż. MD. Mycielskiego miecznik kaliski

8013 (Morka)

16860.19/IV. Zofja, c. GD. Kazimierza Szlichtynka i Anny -- MD. Jan Cerekwicki, sta średzki i MD. Dorota Ossowska ż. stolnika wschow.

8014 (Morka)

1688.16/V. Zofja Elżb., c. MD. Piotra Ossowskiego stol. wschow. i Doroty -- GV. Jadwiga Pigłowska

8015 (Morka)

1689.18/I. Agnieszka, c. GD. Arnolda Jana Chylińskiego i Marjanny, z Gawron -- Jan Jaskólecki dz. Gawron i Kat. Drzewiecka wd., dz-a Międzychodu

8016 (Morka)

1690.6/VI. Anna Jadwiga, c. [GD. Arnolda Jana Chylińskiego i Marjanny] Chylińskich z Gawron -- GD. Marek Socha Chomentowski krewny jej; GV. Jadwiga Pigłowska z Mórki

8017 (Morka)

1694.0/II. Konstancja, c. G. Jakuba i Anny Turskich dz-ów Gawron -- GD. Wojc. Pawłowski z Międzychodu i GD. Anna T. matka Jakuba

8018 (Morka)

1697.7/II. Wojciech Józef, s. MGD. And. Czackiego wojskiego kaliskiego dz-a M. i Anny -- MG. And. Mycielski chor. pozn. i MG. Marjanna Mycielska ż. jego

8019 (Morka)

1697.18/III. Franciszka, c. MD. Prokopa Kołaczkowskiego i MD. Marjanny -- Wład. Breza z Kadzewa ojciec [MGD. And. Czackiego i Anny] pani Kołaczkowskiej i MD. Franciszka Borkowska z Grzymisławic

8020 (Morka)

1704.13/IV. Marjanna, c. N. Jana Rembowskiego i Katarzyny ze wsi Kadzewa -- GD. Jan Windowski i MD. Anna Czacka wojska kal.

8021 (Morka)

1707.22/V. (Jelenczewo) Ant. s. GD. Jana i Elżb. Wijeckich -- G. Stanisł. Linowski

8022 (Morka)

1712. (M.) Elżbieta, c. G. Anny Gostkowskiej i ?

8023 (Morka)

1712.21/XII. (Gawrony) Józef Tomasz s. GD. Jana i Jadwigi Wyganowskich -- GD. Paweł W. GD. Teresa Wygan. matka jego z Gawron

8019 (Morka)

1697.18/III. Franciszka, c. MD. Prokopa Kołaczkowkskiego i MD. Marjanny -- Wład. Breza z Kadzewa ojciec [MGD. And. Czackiego i Anny] pani Kołaczkowskiej i MD. Franciszka Borkowska z Grzymisławic

8020 (Morka)

1704.13/IV. Marjanna, c. N. Jana Rembowskiego i Katarzyny ze wsi Kadzewa -- GD. Jan Winowski i MD. Anna Czacka wojska kal.

8021 (Morka)

1707.22/V. (Jelenczewo) Ant. s. GD. Jana i Elżb. Wijeckich -- G. Stanisł. Linowski

8022 (Morka)

1712. (M.) Elżbieta, c. G. Anny Gostkowskiej i ?

8023 (Morka)

1712.21/XII. (Gawrony) Józef Tomasz s. GD. Jana i Jadwigi Wyganowskich -- GD. Paweł W. GD. Teresa Wygan. matka jego z Gawron

8024 (Morka)

1715.11/XII. (Małpino) Krystyn Aleksander, s. MD. Zygmunta Lossa i Marjanny -- MD. Marjanna Kąsinowska

8025 (Morka)

1718.31/I. (Gawrony) Piotr s. G. D. Jana Wyganowskiego i G. Jadwigi z Turkich -- GD. Adam Kuczkowski i G. Anna Wygan. z Kunińskich

8026 (Morka)

1718.0/IV. (M.) Zofja Ludwika, c. G. Stanisł. Karczyńskiego i G. Barb. K. administr. JMD. Swinarskiego -- MGD. Franc. Malczewski i Ludwika z Swinarskich Ostromęcka

8027 (Morka)

1720.1/IV. (Małpino) Józef Wojc., s. MD. Franc. Jaraczewskiego i Franciszki -- MD. Mikołaj Swinarski z ż. Zofją Swinarska

8028 (Morka)

1722.7/I. (M.) Kasper Melchjor Baltazar, s. MD. Stefana i Marjanny z Niegolewskich Czackich -- And. N. chorążyc wschowski mł. i Helena Cz. v.

8029 (Morka)

1723.5/IV. (M.) Marjanna, c. ND. Józefa i Małgorzaty Kalinowskich -- D. Kaz. Ulatowski i MD. Marjanna Czacka

8030 (Morka)

1723.9/XII. (Małpino) Mikołaj Tomasz s. MD. And. i Barbary z Kwileckich Mąkowskich -- MD. Aleksy Sczaniecki i Dorota z Dameckich Mąkowska

8031 (Morka)

1725.13/X. (M.) Michał Mateusz s. MD. Rafała Taczanowskiego i Magdaleny -- GD. Aleksy Szczaniecki i M. Marianna Szczaniecka

8032 (Morka)

1726.20/V. (M.) Marjanna Kat., c. G. Marcina Kaweckiego i Anny z Sczanieckich -- G. Aleksy Sczaniecki i Marjanna S.

8033 (Morka)

1726.11/VI. (M.) Antoni Maciej German s. M. Stef. Czackiego i Marjanny z Niegolewskich -- G. Aleksy Sczaniecki i Marjanna Scz.

8034 (Morka)

1728.4/XI. (Gawrony) Karol, s. GD. Jana Wyganowskiego i Jadwigi -- GD. Mikoł. Gorczyński i Marjanna Pawłowska

8035 (Morka)

1730.25/II. (Małpin) Maciej s. GD. Mikoł. Orłowskiego i Heleny -- M. Aleksy Sczaniecki i Krystyna Bojanowska V.

8036 (Morka)

1730.3/X. (Gawrony) Gabryel s. M. [GD. Jana i Jadwigi] Wyganowskich -- D. Stefan Biernacki z Międzychodu i Konstancja Pawłowska

8037 (Morka)

1730.9/X. (Gawrony) Franciszka Jadwiga, c. D. Stanisł. i Marjanny Pawłowskich mieszk. w G. -- M. Łukasz Błociszewski z Lubiatówka i Konstancja Kotarska v. z Wyskoci

8038 (Morka)

1731.29/IV. (Małpino) Katarzyna Teresa urszula, c. [M. Stef. i Marjanny z Niegolewskich] GD. Czackich -- D. Wład. Sczaniecki i Teresa Miąszkowska miecznikowa sochaczewska

8039 (Morka)

1732.4/V. (Gawrony) Katarzyna c. GD. Wawrzyńca i Heleny Chrząnowskich -- Aleksy Sczaniecki i M. Marjanna Czacka

8040 (Morka)

1732.4/VII. (Bodzyń) Marjanna c. D. Mikoł. Orłowskigo i Heleny mieszk. w B. -- J. Hier. Kołaczkowski sędzia wschow. i M. Marjanna Czacka

8041 (Morka)

1735.3/IV. (Gawrony) Michał Egidjusz, s. M. Piotra Żorawskiego i Wiktorji z Mięzkowskich z G. -- M. Aleksy Sczaniecki mł. z Morki i M. Jadwiga Wyganowska wd. z G.

8042 (Morka)

1736.26/II. (M.) Konstancja Dorota, c. MD. Marcina i Magdaleny Krukowieckich -- M. Władysław Sczaniecki mł. i M. Marjanna Dobrosławska z Międzychodu

8043 (Morka)

1736.19/III. (M.) Kazimierz Józef s. D. Mikoł. Orłowskiego i Heleny z Grabińskich -- MD. Wład. Sczaniecki mł. i Marjanna Czacka z Małpina

8044 (Morka)

1740.0/II. (Jelenczewo) Apolonja c. [D. Mikoł. Orłowskiego i Heleny z Grabińskich] Orłowskich G. -- G. Michał Zawadzki M. Helena Glesczyńska

8045 (Morka)

1742.1/XII. (M.) Barbara, c. M. Jakuba Magnuskiego i Teresy z Zawadzkich -- M. Władsyław Sczaniecki z Lubiatowa i Jadwiga Wyganowska z Gawron

7046 (Morka)

1743.3/XII. * (Małpino) Mikołaj Franc. Xaw. s. M. Antoniego i Zofji z Bułakowskich Gliszczyńskich -- Melchjor B. i GD. Florjanna Gl.

8047 (Morka)

1750.29/XII. (Małpino), * 3, Ewa Marjanna, c. G. Aleksego i Karoliny de Chornów -- X. Ignacy Mąkowski prob. wieszczyczyński i G. Joanna Rogozińska z Powiedzisk

8048 (Morka)

1751.26/XII. (Małpin) Jadwiga Marjanna, c. M. Franciszka Wyganowskiego i Krystyny z Hornów -- MD. Józef W. komornik wschowski z Międzychodu i M. Jadwiga W. z Gawron

8049 (Morka)

1752.16/III. (Bodzyniów) Józef, s. Wojc. i Magdaleny Szemborskich, ekon. z Kadzewo -- M. Antoni Gliński mł. i GV. Anna Starzeńska z Kadzewa

8050 (Morka)

1754.19/VII. (Małpin) Jakub Wincenty a Paulo, s. Łukasza Woyciechowskiego ekonoma małpińskiego i Katarzyny -- M. Marcin Wierzbiński komisarz starosty powidzkiego i Ludwika z Zuchowskich żona jego

8051 (Morka)

1756.17/IX. (Morka) Onufry s. G. Łuk. Woyciechowskiego ekonoma gorec. i Katarzyny -- MD. Michał Radoński ścic powidzki i MD. Barbara Madalińska tenut. Małpińska

8052 (Morka)

1758.22/I. (M.) Agnieszka, c. G. Mikoł. Szczerskiego i Konstancji (z plebanji) -- G. Anna Andrzejwska tenut. pleb. i Kasper organista, cerem. JM. Marceli Radoński sta powidzki i M. Barb. Madalińska tenut. Mał.

8053 (Morka)

1759.22/XI. (Lubiatowo) Elżbieta Marjanna, c. Tom. i Teresy z Zawackich Zmichowskich Nob. -- JM. Michał Radoński sta powidzki Ludwiak Wyganowska komor. wsch.

8054 (Morka)

1781.1/VI. (M.) Nepomucena Petronella c. N. Macieja Bułakowskiego i Marjanny z Gliszczyńskich -- MD. Antoni G. i Marjanna z Gl. Sztemburska

8055 (Morka)

1793.28/I. (M.) Zofja Ludwiak Emerencjanna Tekla, c. J. Franciszka Rozalji Bojanowskich h. Junona -- J. Józef Szczaniecki szambel. JKM z ż. Jadwigą, z Wyganowa i J. Michał S., syn jego z Franciszki Wyganowska, c. komorników Wyg. z Międzychodu

8056 (Morka)

1677.26/IV. GD. Wojciech Chwałkowski x GV. Zofja Cielecka -- GD. Wojc. C., Piotr Ossowski, Adrjan Miaskowski, klan śrem., Andrzej Walichnowski, Kaz. Galeski

8057 (Morka)

1682.2/III. GD. Kaz. Szlichtynk x GV. Anna Ossowska c. stolników wschow. -- X. Mikołaj Żegocki opat przemęcki, Aleksander Skrzetuski, Swięcicki, Bronikowski etc.

8058 (Morka)

1711.10/VIII. GD. Jan Wyganowski x G. Jadwiga Turska -- GD. Paweł Wyg., G. Jan Jarczewski

8059 (Morka)

1728.13/IX. GD. Jakub Białoskórski x V. Barbara Łaszczyńska -- M. Aleksy Sczaniecki i Wojc. Kotarbski

8060 (Morka)

1731. M. N. Kaz. Białkowski wd. x Konstancja Żernicka wd.

8061 (Morka)

1733. G. Gabryel z Łagowa Szczaniecki x Matylda Niegolewska V. -- w pozn. w B. C. w dzień św. Agn. -- G. Jakub Białoskórski And. Mąkowski, Andrzej Karszewic, Aleksy S. 21/I.

8062 (Morka)

1734.27/XI. N. Piotr Żorawski mł. x Wiktroja Mięszkowska v. -- Michał Ponikiewski etc.

8063 (Morka)

1741.10/X. (M.) G. Jakub Magnuski wd. x M. Teresa Zawacka v. -- M. Wład. Sczaniecki, Mikołaj Orłowski

8064 (Morka)

1748.22/IX. (Jelenczewo) GD. Aleksy Sczaniecki mł. z Łagowca x Karolina Chorniąnka v. z Małpina -- D. Stefan Pawłowski, D. Jakub Magnuski

8065 (Morka)

1750.26/XI. (Gawrony) G. Tomasz Wyganowski wd., dz. Zdzichowic x Joanna Wyganowska v., c. Jadwigi W. z G. -- Józef Stawski, Marcin Komorowic Józef W. z Zdzychowic

8066 (Morka)

1751.26/I. (Małpin) G. Franciszek Wyganowski z Gawron mł. x Krystyna G. Chorniąnka, c. Krzysztofa Horna z M. V. -- G. Józef Stawski etc.

8067 (Morka)

1751.7/V. (Małpin) G. Krzysztof Horna wd. x Ewa Bronikowska wd. -- G. Mikołaj Orłowski, z Mórki, G. Józef Wyganowski

8068 (Morka)

1683.10/IV. † Kazim. Nob. Jankowski zachorował po pożarze domu i rzeczy swych

8069 (Morka)

1687.2/X. † MD. Piotr Ossowski stolnik wschowski, poch. franciszk. wschow.

8070 (Morka)

1691.2/VI. † GD. Stefan Mańkowski z Mórki, poch. w kość. borkowskim

8071 (Morka)

1694.1/IV. † MD. Wojc. Cielecki dz. Mórki

8072 (Morka)

1694.13/V. † GD. Jakub Turski dz. Gawron poch. franciszk. na Podgorczu

8073 (Morka)

1701. w ost. dzniech/ XI. † N. Jan Dobrzyniecki z Gawron

8074 (Morka)

1709.15/IV. † NV. Kat. Turska

8075 (Morka)

1713.10/III. † N. Kat. Konińska z Gawron, poch. koło ciała N. Katarzyny Turskiej jako wujenki

8076 (Morka)

1713.17/III. † N. Cecylja Wyganowska c. GD. Pawła W. dz-a Gawron

8077 (Morka)

1726.12/III. † N. Ludwika Korytowska wd. (M.)

8078 (Morka)

1729.11/IV. (M.) † D. Wojc. Żrnicki poch. 14.

8079 (Morka)

1734.4/III. (Gawrony) † m. Jan Wyganowski z wsi G. poch. 11. franciszkanie śrem.

8080 (Morka)

1734.30/XI. (Morka) † D. Kazimierz Białkowski poch. 3/XII.

8081 (Morka)

1741.1/VII. † G. Marjanna Kalinowska przybyła ze wsi Brodnicy do M.

8082 (Morka)

1743.4/VI. (M.) Michał Zawacki Nob. z M., poch. 5.

8083 (Morka)

1758. po † X. Mikołaja Radońskiego plebana w m., objął prob. X. Adamski 13/X.

8084 (Morka)

1773.24/II. † w Sławnie po krótkiej chorobie, JMD. Michał Radoński dz. M. i in. poch. w Pozn. poch. bernard.

8085 (Morka)

1775. (Gawrony) † MD. Jadwiga Wyganowska l. 80, poch. 5/II.

8086 (Morka)

1778.20/I. (Małpin) † MD. Zofja Gliszczyńska poch. oo. franciszkanie

8087 (Morka)

1786.27/X. (Małpin) † MGD. Antoni Gliszczyński l. 72 poch. franciszk. śrem.

8088 (Murowana Goślina)

1609.9/VI. Jan, c. N. Jakuba Komorowskiego pana w G. i Anny -- N. D. Tom. Kęmbłowski i N. Kat. Kucharska

8089 (Murowana Goślina)

1611.20/III. Roman, s. ND. Pradzinskiego dzierż. Trojanowa i N. żony jego -- ND. Dąmpski z Woynowa

8090 (Murowana Goślina)

1612.18/XI. Andrzej, s. N. D. Jana Korzeniewskiego i Barbary -- D. Agnieszka ż. ol. D. Stanisława

8091 (Murowana Goślina)

1613.11/VII. Jan s. ND. Jana Kaczkowskiego i Katarzyny -- chrz. nieszl.

8092 (Murowana Goślina)

1616.22/V. bl. cc. MD. Stanisława Włoszonowskiego dzierż. w Goślinie Jadwiga -- Anna Prądzyńska Zuzanna, Hier. Prądzinski i Małgorzata Pr.

8093 (Murowana Goślina)

1657.18/X. dziecko GD. Jakuba Milińskiego posesora wsi Wchorowa -- MD. ... i Cecylja Leszczyńska wdzina poznańska

8094 (Murowana Goślina)

1668.27/V. Magdalena, c. honestis rodziców, G. D. Grębińskiego i GD. Doroty Gręb. -- G. Stanisław Goślinowski i GD. Mańkowska

8095 (Murowana Goślina)

1671.16/III. Władysław, Antoni, s. MGD. Jana ze wsi Turostowo Rogalińskiego podczaszego inowrocław. i GMD. Joanny R. -- Jan Leszczyński K. w K., GWP., i GD. Anna Zakrzewska z Tomickich z Mikoszek

8096 (Murowana Goślina)

1671.16/IV. Wojciech, s. N. G. D. Jana Grębińskiego i GD. Doroty -- GM. Marjanna c. GMD. sty pokrzywnickiego

8097 (Murowana Goślina)

1671.14/XII. Jan Wacław, s. GN. GD. Jana Woynarowskiego i GD. Teresy -- chrz. nieszl.

8098 (Murowana Goślina)

1683.19/I. Anna Marjanna, c. MGD. Melchjora Sławianowskiego i żony jego z GG. Skotnickich de Rola -- MG. Franc. Skotnicki de Rola i GV. Kat. Kostrzewska

8099 (Murowana Goślina)

1694 (m. 24/VIII. i 9/X) (Goślina) Marjanna, c. GMD. Andrzeja Tolomanskiego i Anny MGD. Anna Zalachowa i MD. Wojciecha Łączyński

8100 (Murowana Goślina)

1697.15/IX. (G.) Anna Wiktorja, c. G. M. Jana Rogalińskiego tenut. Prawendoriensis, M. Elżbiety -- GD. Jan Radoliński i Katarzyna V. R.

8101 (Murowana Goślina)

1701.4/VI. (Mściszewo) Katarzyna, c. GD. N. Skocki Troszka i m. Katarzyny -- chrz. nieszl.

8102 (Murowana Goślina)

1711.22IV. *, 3/V. ch. Józef JD. hr. Andrzeja z Przymy Przyjemskiego klanica chełmiń. i Zofji z Modlibowskich -- JMD. Melchjor hr. z Gurowa Gurowski sta kośc. i Zofja z P. Gruszczyńska klanowa kaliska, scina kolska

8103 (Murowana Goślina)

1710 w Niedz. Passionis w pałacu w Wyszynie * 1711.13/VII. chrzc., cerem. 15/IX. Franciszka Anna, c. JMD. Adama Gruszczyńskiego klana kalis. sty kol. i Zofji z Przymy -- ass. MD. Krzysztof Przyjemski chorąży kaliski, dziad i GV. Lisiecka

8104 (Murowana Goślina)

1714.23/V. (G.) bl., * * 17. Filip i Antoni G. Jana Mamoyskiego i Barb. -- G. Maciej Bloch, dworz. Gurowskiego sty kość., i Zofja z Przymy Gruszczyńska klanowa kaliska, G. Franc. Zdzierzchowski ekonom gośliński, taż klanowa

8105 (Murowana Goślina)

1715.17/IV. * w pałacu G., ch. 9/VI. Weronika Krystyna c. MD. Melchjora z Gurowa Gurowskiego sty kościań., sty kol. i Zofji z Przymy poślubionych 1713.12/VIII. -- X. Bernard G. opat bledzewski stryj dziecka i Gurowska klanowa pozn., babka

8106 (Murowana Goślina)

1716.21/VI. * Rafał Krzysztof, ch. 29/IV. we dworze Cienino Kościelne, * w pał. G., Rafał Krzysztof, c. [MD. Melchjora z Gurowa Gurowskiego i Zofji z Przymy] Gurowskich -- Krzysztof Przyjemski chorąży kaliski dziad dziecka i Elż. Żychlińska klanowa międzyrzecka

8107 (Murowana Goślina)

1717.16/VIII. * we dworze kościeleckim Władysław Roch, s. [MD. Melchjora z Gurowa Gurowskiego i Zofji z Przymy] Gurowskich ch. 1718.20/II. w kość., Wyszyński z cerem. -- ass. JMD. Wład. Kretkowski wuj jego i Barb. Mycielska podsędkowa zs. sieradzka

8108 (Murowana Goślina)

1718.17/VIII. * w pałacu G. 3 synów Igancy Antoni i Hieronim, ss. [MD. Melchjora z Gurowa Gurowskiego i Zofji z Przymy] hr. Gurowskich chorążych woj. kalis., stów kość. i kol. -- MD. And. Nieżychowski i MD. Zofja Skorzewska, † † przed, ceremonją Antoni 23/VIII. † Ignacy 26/IX. Hieronim 1719.19/VII.

8109 (Murowana Goślina)

1719.10/XII. * w pałacu G., Aleksander s. [MD. Melchjora z Gurowa Gurowskiego i Zofji z Przymy] Gurowskch, ch. 26/XII. -- Aleks. Mycielski podsędek zs. sieradzki dziad i Krystyna Gurowska klanowa pozn. babka

8110 (Murowana Goślina)

1720.23/XII. * Melchjor Adam w pałacu gośl., s. [MD. Melchjora z Gurowa Gurowskiego i Zofji z Przymy] Gurowskich ch. 1721.5/I. -- Ludwik Szołdrski klan gn. i ż. jego Marjanna z Unrugów

8111 (Murowana Goślina)

1721.20/IX. Zofja Konstancja (z Dw. G.), c. N. Michała Odorowskiego ekonoma G. i Lucji - * 17/VIII. -- JM. Melchjor hr. Gurowski chorąży kaliski i GD. Marjanna Skrzetuska

8112 (Murowana Goślina)

1722.5/VII. * w pałacu Gośl. Estera, c. [MD. Melchjora z Gurowa G. i Zofji z Przymy] Gurowskich ch. 9/VIII. -- Franc. Skaławski chor. pozn. i ż. jego Jadwiga

8113 (Murowana Goślina)

1723.1/X. * w pał. G. Brygida Aniela c. [MD. Melchjora z Gurowa G. i Zofji z Przymy] Gurowskich chor. kalisk., stow. kol. deput. na T. Radom. ch. 24/X. -- Maciej Koźmiński podczaszy pozn. i Marjanna Radońska i ... inowłodzka

8114 (Murowana Goślina)

1725.16/I. * * w pał. Kościelec. 2 córki ch. ch. 10/II. w kość. Kościelec. c. [MD. Melchjora z Gurowa G. i Zofji z Przymy] Gurowskich chor. kalis., sta kol. 1-a Krystyna Barbara -- Jan G. klanic pozn. i Barbara z Mycielskich Radojewska 2-a Teresa Apolonja, M. Stanisł. Gurowski klanic pozn. kapit. RP. i G. Zofja Borzęcka

8115 (Murowana Goślina)

1726.22/IX. * Melchjor Mateusz s. [MD. Melchjor z Gurowa G. i Zofji z Przymy] Gurowskich, ch. 13/X. -- MD. Jan Tworzyjański i Ludwika z Gurowskich Nieżychowska

8116 (Murowana Goślina)

1727.7/X. * Genowefa Urszula, c. [MD. Melchjora z Gurowa G. i Zofji z Przymy] Gurowskich, ch. 9/XI. -- Sebast. Prusimski sta obornic. z ż. Zofją z G.

8117 (Murowana Goślina)

1728.26/X. ze wsi Starczanowo, Wacław, Tadeusz, s. G. Kaz. Jezeskiego dzierżawcy tej wsi i Marjanny z Szawelskich * 27/IX. -- Melchjor hr. Gurowski chor. kaliski i Zofja Wilczyńska dz-a Łukowa

8118 (Murowana Goślina)

1729.11/II. * Bibjanna Eufrozyna c. [MD. Melchjora z Gurowa G. i Zofji z Przymy] Gurowskich - ch. 14/III. -- M. Jan Chryzostom Zbozy Radojewski chorąży zs. bydg. surrog. gr. pozn. i Anna z Osieckich Głębocka podkomorzyna brzeska-kuj.

8119 (Murowana Goślina)

1731.16/VII. (Starczanowo) Joanna c. G. Kaz. Jezewskiego dzierż. Starcz i Marjanny Szawelskiej -- J. Stanisł. Gurowski klanic pozn. vicegenerał wojsk RP. i Zofja z Przymy Gurowska chorążyna kaliska, ścina kolska

8120 (Murowana Goślina)

1732.18/V. * w pał. Wyszyń. Tobjasz Jan Nepom., s. [MD. Melchjora z Gurowa G. i Zofji z Przymy] [?] Gurowskich poczem matka dziecka †-a ch. 5/VI. -- X. Aleks. G. opat bledzewski stryj i Marcjanna Mycielska klanowa sieradzka

8121 (Murowana Goślina)

1734.6/II. (Gołaszyno) bl. G. Kaziemierza Jezewskiego dzierż. Gł. †-go i Marjanny syn Fabjasz - * 18/I. -- Jan Gurowski sta obornicki i V. Weronika Gurowska chorążanka kaliska Franciszka, * t. d. -- X. Benedykt Gurowski opat bledzewski i Franc. Gruszczyńska kl. kaliska

8122 (Murowana Goślina)

1738.27/VI. we wsi Uchorowo * Antonina, c. G. Urszuli z Prusimskich W. G. Józefa Dobrzyckiego - w 3 godz. po ch. †-a

8123 (Murowana Goślina)

1738.14/IX. * Melchjor Xawery s. G. Rozalji z Bogusławskich ż. G. Piotra Jasińskiego komornika krol. i RP. Sulimirskiego i Ulgnow. pisarza, pos-a wsi Goślini, we wsi Goślince -- Melchjor Gurowski klan gn., córka jego V. Weronika

8124 (Murowana Goślina)

1740.21/VII. * we wsi Kołatka Melchjor, s. G. Józefa Włodzimierskiego dzierż. tej wsi i Franc. z Zakrzewskich ch. 28. -- Gurowski klan gn. i G. Katarzyna Zakrzewska babka

8125 (Murowana Goślina)

1740.20/VII. * we dw. Dembickim Anna Rozalia, c. MD. Mikołaja Malczewskiego podsędek zs. pozn. i Franciszki z Gruszczyńskich poślub. w G. 1739.5/X. ch. 40.24/VIII. -- Melchjor Gurowski klan gn., sta kol. i M. Anna m. sędzina zs. pozn. babka. Matka tej dziewczynki była ch-a 1711.13/III.

8126 (Murowana Goślina)

1740.8/IX. * we dw. Starczewskim Franciszka-Marjanna c. G. Anton. Strzegockiego cześnika bracław. i Konstancji z Kleynowny ch. 6/X. -- G. Ludwik Kleyna dziad i MD. Joanna Garczyńska chor. pozn., dz-a Białożyna

7127 (Murowana Goślina)

1741.19/VII. * we dw. Starczanowskim Anna, c. [G. Anton. Strzegockiego i Konstancji z Kleynowny] Strzegockich ch. 4/VIII. -- X. Michał Krzywosęcki prezbyter kanonji kat. pozn. koadjutor i GD. Marjanna Żółtowska wsi dz-a Studzieńca

8128 (Murowana Goślina)

1741.5/VII. * w Dembiczu, Domicjan Jan Nepom. s. [MD. Mikoł. i Franciszki z Grudzińskich] Malczewskich ch. 30/XI. -- X. Aleks. Gurowski opat bledzewski i Joanna Malczewska ksieni owińska

8129 (Murowana Goślina)

1741.21/VI. * we dw. wsi dziedz. Łąki Juljanta Zofja, c. G. Józefa i Urszuli z Prusimskich Dobrzyckich ch. 1741.24/XII. w Goraju -- M. Franciszek Radzewski podkomorzy pozn. i Zofja z Gurowskich Prusimska ścina obor. babka

8130 (Murowana Goślina)

1742.15/I. (dw. Spławie) Katarzyna Elżbita, c. G. Józefa Stawskiego ekon. wsi S. i Magdal. z Maciejowskich * 41.19/XI. -- Melchjor Gurowski klan gn. i V. Krystyna Skaławska kl. gn.

8131 (Murowana Goślina)

1742.24/III. Adam Zygmunt, s. G. Mikoł. Wierszyckiego ekonoma G. katol. i Anny Pudwesówny akatol. - * 23/II. -- Melchjor Gurowski klan gn. i córka jego Weronika

8132 (Murowana Goślina)

1742.18/XII. * we dw. Goślinka, Xawery Mikołaj, s. G. Piotra Jasińskiego pisarza komory skarb. król. i RP., w Międzychodzie, poses. wsi G. i Rozalji Bogusławskiej ch. 1743.15/IX. -- Rafał Gurowski sta kolski i Kat. z Nieżychowskich Tworzyjańska klanowa przemęcka

8133 (Murowana Goślina)

1744.11/IX. * w Goślince Brygida c. [G. Piotra Jasińskiego i Rozalji Bogusławskiej] G. Jasińskich, ch. 1745.2/VII. -- Ignacy Stecki ryc. malt. komand. pom. i panna Weronika Gurowska

8134 (Murowana Goślina)

1749.18/II. (dw. Maniewo) Walentyn Xaw. s. G. Adama Golkowskiego i Konstancji z Wolińskich, dzierż. tej wsi z komand. pozn., * 11. -- G. Wojc. Miłaczewski dz. Przecławic i Dorota M. matka jego dz-a Tworkowa

8135 (Murowana Goślina)

1758.19/VII. Aleksy Jakub, s. GD. Józefa Bochockiego i Konstacnji * 17., -- MG. Jan Sieblicki pos. wsi Mściszewo i MGD. Marjanna z Bonkowskich miecznikowiczowa zakroczymska

8136 (Murowana Goślina)

1749.1/VIII. Igancy Jan Nepom., s. N. Andrzeja Swiętochowskiego i Marjanny - pos-ów wsi Bolechowo * 28/VII. -- G. Weronika Gurowska klanic poznań.

8137 (Murowana Goślina)

1759.27/XI. Jadwiga Wiktroja, c. GD. Gabryela Skrzetuskiego i Ludwiki, poses. wsi Bodusewo - t. d. * X. Jan Woliński -- GD. Stanisław S. i G. V. Konastncja S.

8138 (Murowana Goślina)

1760.2/VII. Marjanna Brygitta Anna, c. G. Mikołaja Czarneckiego i Anny - * 28/VI. -- X. Paweł Chylkowski prob. tut. i JMD. Weronika Gurowska kl. pozn.

8139 (Murowana Goślina)

1762.6/I. Xawery Melchjor Adam, s. JM. Władysława Bonkowskiego i Marcjanny mieczn. zakroczym. -- J. Tadeusz Korytowski łowczy kaliski i P. Teresa Gurowska kl. pozn.

8140 (Murowana Goślina)

1764.27/XII. (Trojanowo) * Weronika Joanna, c. M. GD. Izydora Bartoszewskiego i Agnieszki poses. T. -- M. GD. Maciej Skrzebowski i MGD. Rozalja Skrzeb.

8141 (Murowana Goślina)

1765.7/VII. Marjanna Nepomucena Anna, c. MD. [M. GD. Izydora Bartoszewskiego i Agnieszki] Bartoszewskich pos. Trojanowa -- X. Chylkowski i MD. V. Rozalja Skrzebowska

8142 (Murowana Goślina)

1756.10/VIII. Anna Weronika, c. G. Mateusza Gorskiego i Kat. -- X. Chylkowski i Weronika Gurowska kl. pozn.

8143 (Murowana Goślina)

1766.26/III. Józef, s. GD. Franciszka Dziatkowskiego i Eleonory ass. -- Józef Kosmowski pos. Goślinki i G. Marjanna Swiątochowska poses. Bolechowa cerem. 13/IV.

8144 (Murowana Goślina)

1720.28/III. zginęli przy gaszeniu pożaru kl. kość. owińskich 3 ludzie m. in. G. Wojciech Brodnicki dworz. dw. Gośliń.

8145 (Murowana Goślina)

1721.12/IV. † G. Jakub Gorski sługa MD. Mikoł. Zdzychowskiego

8146 (Murowana Goślina)

1724.6/I. w poł. Goślin. † Melchjor l. 3., s. Melchjora hr. Gurowskiego chor. kalis.

8147 (Murowana Goślina)

1727.9/II. w Trojanowie dw. † Bonawentura l. 3., s. G. Stanisł. Przystanowskiego kalw. dz-a Mierzewa

8148 (Murowana Goślina)

1728.30/VI. w m. Gośl. † Marjanna dziecko l. 2., G. Franc. Ladańskiego †-go poch. 1/VII.

8149 (Murowana Goślina)

1729.25/IX. we dworze Trojanowa † G. Marjanna z Swiniarskich Sieklicka l. 90 - poch. 6/X.

8150 (Murowana Goślina)

1732.27/V. w zamku Wyszyn. † JMD. Zofja z Przymy Gurowska chorążyna kaliska, ścina kolska, po połogu 19-go poch. 31., l. 43

8151 (Murowana Goślina)

1734 22/I. we wsi Gołaszyno † G. Kaz. Jezewski pos. tej wsi l. 63. poch. 24.

8152 (Murowana Goślina)

1734.14/VI. † G. Ignacy Woliński brat rod. z X. Filipa W. tut. prob. l. 16, w szkołach S. J. w Pozn. poch. 18.

8153 (Murowana Goślina)

1736.10/VII. † w zamku Wyszyń. Bibjanna, l. 7, c. JMD. Melchjora Gurowskiego chor. kalis. poch. 15.

8154 (Murowana Goślina)

1736.22/X. we dw. Goślinki † Teresa 2 mies., c. G. Ludwika Rudnickiego dzierż. tej wsi i dóbr innych do Gośliny należ. ekonomów i Anieli z Kraszewskich

8155 (Murowana Goślina)

1737.16/IV. † G. Elżbieta Wolińska macocha prob. tut. l. 70.

8156 (Murowana Goślina)

1737.23/V. † w zamku Wyszyn. Tobjasz l. 5., s. Melchjora Gurowskiego chor. kalis. poch. 1/VI.

8157 (Murowana Goślina)

1741.29/IV. † we dw. Goślinki Melchjor s. G. Piotra Jasinskiego poch. 26.

8158 (Murowana Goślina)

1742.24/III. † w Trojanowie G. Stanisław Ossowski l. 70 poch. 27.

8159 (Murowana Goślina)

1742.21/V. † w pałacu Gośl. Ludwika l. 5., c. G. Mikoł. Wierszyckiego ekon. G., poch. 23.

8160 (Murowana Goślina)

1742.10/VI. † w probostwie Św. Ducha w Obornikach Fabjan Jezewski ochrzcz. tu 1734.6/II. s. †-go G. Kaz. J. i Marjanny z Szawelskich poch. 12.

8161 (Murowana Goślina)

1744.2/V. † we dworze w Białężynie, MD. Franciszek Garczyński chorążyc pozn. l. 60

8162 (Murowana Goślina)

1744.2/VIII. † we dw. w Trojanowie G. Barbara z Kossowskich Sieklicka dzierżawczyni tej wsi, l. 60., poch. 28.

8163 (Murowana Goślina)

1747.24/VII. † podróżny G. Jan Michałowski poch. 27.

8164 (Murowana Goślina)

1748.18/I. † w prob. Św. Ducha w Obornikach G. Wacław Jeżewski poch. 21.

8165 (Murowana Goślina)

1748.15/VIII. † Rozalja, c. G. Adama Golkowskiego i Konstancji z Wolińskich, dzierżawców Maniewa ... poch. 19.

8166 (Murowana Goślina)

1750.10/XII. † w prob. Św. Ducha w Oborn. G. V. Joanna Jeżewska l. 20 poch. 13.

8167 (Murowana Goślina)

1752.0/III. † we dw. Trojanowo GV. Apolinara Szczepańska l. 80

8168 (Murowana Goślina)

1752.20/IV. † G. Anna Ulatoska mendicans, mieszk. w G., l. 60

8169 (Murowana Goślina)

1754.13/I. † VRD. Filip Waliński kanonik warszawski, dziekan Fary Rogoź., prob. G. poch. 17.

8170 (Murowana Goślina)

1755.4/IV. poch. GV. Baranowska z dworu l. 71

8171 (Murowana Goślina)

1750.2/VIII. † J. Melchjor Gurowski klan pozn., l. 70, poch. tu

8172 (Murowana Goślina)

1758.30/II. † And. Domanski Nob. we dw. Goślinki l. ok. 80 poch. 4.

8173 (Murowana Goślina)

1762.27/XI. u karmelitów pozn. poch. G. Barbarę z Gurowskich Czaplicką

8174 (Murowana Goślina)

1760.24/III. † MGD. Stanisław Skrzetuski l. 38, w folw. Bodusewo poch. 27.

8175 (Murowana Goślina)

1760.13/V. † MGD. Józef Skrzetuski l. 40, poch. 14.

8176 (Murowana Goślina)

1760.26/X. † JM. klanka Genowefa Gurowska l. 33, poch. 30.

8177 (Murowana Goślina)

1763.28/III. † GD. Michał Domoracki l. ok. 40, poch. 30.

8178 (Murowana Goślina)

1763.25/XII. † G. Franciszka Grzyowska V. l. 59 poch. 28.

8179 (Murowana Goślina)

1764.21/I. † G. Wawrzyniec Gołembiowski w Mociszewie, l. ok. 60 poch. 23.

8180 (Murowana Goślina)

1765.3/X. † G. Piotr Jasinski pos. Goślinki poch. 21.

8181 (Murowana Goślina)

1766.5/VII. † Józef, s. G. Franciszka Dziatkowskiego i Eleonory 16 tyg.

8182 (Murowana Goślina)

1714.22/VIII. JM. Melchjor hr. z Gurowa Gurowski sta kościański x Zofja z Przymy Gruszczyńska klanowa kaliska, ścina kolska

8183 (Murowana Goślina)

1736.11/XI. G. Władysław Bornikowski x Miarjanna Jeżewska wd., dzierż. wsi Gołaszyna -- M. Melchjor Gurowski chorąży kaliski i Jan Gurowski sta obornicki

8184 (Murowana Goślina)

1739.5/X. M. D. Mikołaj Malczewski podsędek zs. poznań. x JV. Franciszka Gruszczyńska klanka kaliska -- JM. Ludwik Szołdrski wda inorosław. GWP. i Maciej Mycielski klan poznański

8185 (Murowana Goślina)

1740.2/X. G. Adam Zburzyński wd. x G. Anna Bronikowska przed tym luter. teraz przez prob. tut. nawrócona, on ekonom dworu w Skokach

8186 (Murowana Goślina)

1746.25/X. G. Adam Golkoski dzierż. stwa moscin. pos. x V. G. Konstancja Wolińska rodz. siostra prob.

8187 (Murowana Goślina)

1748.15/XI. J. Melchjor hr. z Gurowa Gurowski klan kaliski, sta kolski, x Katarzyna z Przerębskich Trypolska podkomorzyna kijowska dziedziczka wsi Miedzicza, oboje wdowcy -- M. Adam Krosnowski stolnik wendeński, Ant. Derszniak cześnik chęciński

8188 (Murowana Goślina)

1750.27/IV. N. Maciej Pawłowski ekonom Trojanowa x honor. Jadwiga wd. z m. G. -- św. nieszl.

8189 (Murowana Goślina)

1752.31/I. G. Antoni Dembiński x V. Franciszka Jezewska -- G. Józef i Łukasz Goreccy bracia, Adam Golkowski Wład. Bronowski

8190 (Murowana Goślina)

1756.17/II. GD. Ignacy Świętochowski x G. Febronja Konarska -- J. Melchjor Gurowski klan pozn., G. Piotr Jasiński pos. cz Gośliny

8191 (Murowana Goślina)

1757.17/XI. M. Gabryel Skrzetuski x Ludwka Morawska -- G. Ignacy Molecki ekonom Goślin., Joachim Łoszyński Nobilium

8192 (Murowana Goślina)

1763.7/V. M. Maciej Potocki x JV. Teresa Gurowska klanka poznańska -- P. Bartłomiej Stecki komend. pozn. M. Kaz. Potocki

8193 (Murowana Goślina)

1770.12/II. Sław. Marcin Pruski neofita z m. Chwaliszewa x Kat. Jawroska

8194 (Murowana Goślina)

1775.6/I. Andrzej Melchjor, s. G. Wojc. Morawskiego i Łucji - * 12/XI. -- chrz. nieszl., ass. przy cerem.: G. Melchjor Chelkowski tenut. i G. Elżb. Strońska z dw. Gośliń.

8195 (Murowana Goślina)

1775.28/V. Władysław Melchjor Józef s. GD. Józefa Korytowskiego pos-a Starczanowa i Józefaty - * 26/VI. -- JRD. Melchjor Gurowski prob. kat. gn. kanon. pozn. i JMD. Weronika Gurowska kl. pozn.

8196 (Murowana Goślina)

1775.11/VIII. (Goślinko) Zuzanna Elżb. c. G. Franc. Lutomskiego i Juljanny pos. (?) tej wsi -- GD. And. Swiętochowski (pos.) Bolechowa i GD. Lutomska

8197 (Murowana Goślina)

1776.5/III. Maciej Józef, s. G. Aleksandra Jarzyny i Reginy, * ultima Februaris -- chrz. nieszl.

8198 (Murowana Goślina)

1776.4/V. Melchjor, s. G. Antoniego Kełpińskiego i Franciszki - * 75.20/VII. -- MD. Franciszek Michalski komisarz i prezyd. dworu i GD. Agn. Prusimska c. sty ...

8199 (Murowana Goślina)

1777.9/I. (z dw. Trojanow.) Stanisław Teodor, s. G. Anton. Żyzdalskiego (?) i Anny - * 15/X. -- GD. Stanisław Przyłuski i GD. Justyna Daleszyńska v.

8200 (Murowana Goślina)

1777.23/XI. (Głęboczek) Karol Leonard s. G. Jana Przezdzieckiego i Deograty * 12., -- D. Franc. Michalski i GMD. Marjanna Swiętochowska ż. poses. Bolechowa

8201 (Murowana Goślina)

1777.22/XII. (z folw. dwor.) Wiktorja c. GD. Anton. Kiełpińskiego ekonoma i Franciszki, t. d. * -- chrz. nieszl.

8202 (Murowana Goślina)

1779.15/IV. Franciszek Berengarjusz s. G. Antoniego Kiełpińskiego ekonoma i Franciszki, * 2/IV. -- GD. Ludwik Chelkowski major artyl. kor. i JD. Honorata Miłaczewska szambelan kor.

8203 (Murowana Goślina)

1779.26/XI. (Trojanowo) Katarzyna Barbara, c. G. Jakuba Nieżychowskiego pos. wsi T. i G. Teresy - * 24. -- G. Marjanna Chelkowska

8204 (Murowana Goślina)

1781.19/XI. Petronella Weronika, c. G. Anton. Kiełpińskiego pos. pos. folw. Nowe Papiernia, i Franciszki - * 20/X. -- ass. X. Melchjor Gurowski prob. i ofic. gen. gn., kan. pozn. i G. Franciszka Logowa pos.-a Gośliny

8205 (Murowana Goślina)

1782.7/IV. (Piła) Franciszek Wojc. s. N. Aleks. Jarzyny ekonoma i Reginy, * 2/VI. -- N. Józef Iwanowski dworz. i G. Franciszka Logowa, tenut. dóbr Goślin.

8206 (Murowana Goślina)

1782.3/XI. (Dw. Goślin) Franciszek Djonizy, s. N. Józefa Iwanowskiego i Konstancji - * 8/X. -- G. Paweł Loga stud. i G. Anna Marczyńska V. ass. G. Ludwik Chełkowski major artyl. kor. i M. Honorata Miłaczewska z Tworkowa, szambel. król.

8207 (Murowana Goślina)

1783.9/VII. (folw. Bodusewo) Józef Jakub, s. G. Jana Jaraczewskiego pos. Bodusewa i G. Rozalji * 7/VII. -- G. Józef Loga pos. Gośliny i G. Emerencjanna Logowa babka dziecka

8208 (Murowana Goślina)

1783.26/XI. (folw. G.) Onufry Józefat, s. G. Józefa Logi pos. d. G. Franciszki - * t. d. -- G. Józef Iwanowski i G. Rozalja Jaraczewska

8209 (Murowana Goślina)

1784.4/I. (Dw. Trojanowski) Aniela Kornelja Juljanna Dorota, (z w. 1783.3/IV.) c. JM. Stanisł. Gątkowskiego pisarzewicza pozn. i Estery z Pawłowskich pos. wsi T. -- Samuel Fux kupiec pozn. akatolik G. Dorota Brzychwiąka v. z Pozn.

8210 (Murowana Goślina)

1784.13/VI. (Trojanowo) Jan Wilhelm Feliks, s. M. Stanisł. i Estery z Pawłowskich Gątkowskich pisarzewiczów pozn. * 27/V. -- G. Józef Wielowieyski, G. Rozalja Jaraczewska pos. Bodusewa

8211 (Murowana Goślina)

1784.28/VIII. Antoni Augustyn s. G. Jana Szawelskiego i G. Petronelli z Raczyńskich, * 25/VIII. -- G. Witalis Siemiątkowski pos. Goślinki i G. ż. jego Marjanna

8212 (Murowana Goślina)

1785.2/I. Melchjor (Dw. Trojanowo) s. G. And. Skrzetudzkiego ekonoma i Marjanny, * 28/XII. -- G. Antoni Jaraczewski mł. i M. Estera z Pawłowskich Gątkowska pisarzewiczowa pozn. Trojanowa poses.

8213 (Murowana Goślina)

1786.15/III. (Dw. M. Goślina) Józef Antoni, s. GD. Witalisa Siemiątkowskiego pos. tej wsi i Marjanny z w. 1785.13/VII. w Targ. Górce - wtedy chrz. -- G. Franc. Zbyszewski i G. Anastazja matka jego ass.: Gurowski M. W. X. L. i Anna z Dział. ż. jego

8214 (Murowana Goślina)

1786.5/X. (Dw. G.) Marjanna Józefina * */IX. c. G. Józefa Iwanowskiego dworz. i Konstancji -- JD. Ludwik Chełkowski major artyl. kor. G. Anna Marczyńska V. z folw. Przepodowice

8215 (Murowana Goślina)

1787.20/II. Konstanty Maciej s. G. Józefa Logi poses. i Franciszki * t. d. -- X. Ludwik Loga kanonik łowicki i G. Emerencjanna Logowa poses. Trojanowa

8216 (Murowana Goślina)

1789.16/VIII. (Dw. G.) Ludwika Zuzanna, c. G. Józefa Iwanowskiego dworz. i Konstancji * 13. -- G. Elżbieta Marczyńska z dw. Trojanowa. -- cerem. ass. X. Niemojewski kanon. włocławski i pozn. i Rozalja Gurowska kl. kalis. virgo

8217 (Murowana Goślina)

1789.28/IX. (Przependowo) Michał Mikołaj, s. G. Jakuba Pomianowskiego pos. tej wsi i Ewy - * 10. -- JM. Stanisław Kurzewski wojski pozn. pos. G. i G. Konstancja Iwanowska z dw. G.

8218 (Murowana Goślina)

1791.11/I. (Dw. G.) Melchjor, s. G. Józefa Iwanowskiego Gedref... i Konstancji z Marczyńskich * 2/I. -- X. Melchjor Gurowski prob. archikatedral. i of. gen. gn. kan. pozn. prob. kaliski, kan. św. St. i Honorata Głębocka podpor. w. k.

8219 (Murowana Goślina)

1791.19/II. (folw. Bodusewo) cerem. Antonina Franciszka, c. J. Witalisa Siemiątkowskiego chorążego i Marjanny zw. 1790.9/IV. -- G. Filip S. i Franc. Zbyszewska, ass: X. Melchjor Gurowski i Honorata Głębocka

8220 (Murowana Goślina)

1791.2/IV. (Przependowo) Wikotr Kazimierz, s. G. Jakuba Pomianowskiego i Ewy - * 25/II. -- J. Ludwik Chelkowski major artyl. kor. i panna P. z dw. G.

8221 (Murowana Goślina)

1791.3/VII. (Bodusewo) Piotr Paweł s. [G. Jakuba Pomianowskiego i Ewy] Siemiątkowskich * 30/VI. -- chrz. nieszl.

8222 (Murowana Goślina)

1791.6/IX. Michał, s. N. Aleksandra Jarzyny prefekta lasów i Elżbiety * 3. -- G. Józef Raszewski pos. G. i G. Agnieszka Neymanowna V.

8223 (Murowana Goślina)

1792.5/VIII. (Sikorce) Ignacy Dominik s. G. Aleks. Jarzyny i Elżbiety * 27/VII. -- chrz. nieszl.

8224 (Murowana Goślina)

1792.17/IX. (Dw. G.) Melchjor s. J. Hilarego Podgórskiego podkomorz. JKMci i Józefaty -- ass. Melchior Gurowski prob. kat. gn. i Marjana z Sapiehów Dąmbska w. b.- k.

8225 (Murowana Goślina)

1793.26/I. (z dw. G.) Saba Mikoł. s. G. Józefa Iwanowskiego i Konstancji - * 5/XII., -- X. Ludwik Loga archidjakon kujejowski kanonik łowicki i Św. Grzeg. gn. -- Matka jego Emerencjanna L. pos-a wsi Trojanowa

8226 (Murowana Goślina)

1794.28/VI. (Trojanowo) Piotr Paweł * 26., s. G. D. Wawrzyńca Logi i Juljanny -- G. Walentyn Zbijewski starościc i G. konstancja Iwanowska z Dw. Gośliny

8227 (Murowana Goślina)

1772.9/XI. † (z m.) Wojciech Gabryel s. G. Wocj. Morawskiego i Lucji 33 tyg.

8228 (Murowana Goślina)

1773.5/XI. poch. Marjanna, c. G. Wojc. Morawskiego i Lucji - † 31/X. (G.)

8229 (Murowana Goślina)

1773.17/XII. poch. (G.) G. Roża Gołębieska wd. l. 71. † 15.

8230 (Murowana Goślina)

1774.4/I. poch. PM. Ignacy Tomicki wojski gnieźń. u bernard. pozn. † tu w m. G. nagle 1773.28/XII.

8231 (Murowana Goślina)

1775.//VI. † w m. Gośl. Gen. Wojciech Morawski nob., l. 50

8232 (Murowana Goślina)

1775.29/VII. † w G. Józef, s. G. Aleks. Jarzyny i Reginy

8233 (Murowana Goślina)

1776.24/VIII. (Bodusewo) † GD. Łukasz Gliszczyński poch. reform. pozn.

8234 (Murowana Goślina)

1777.13/I. poch. w Pozn. u S. J. JMD. Weronika Krystyna Gurowska v. l. 61, † 10. Serce klanki poch. w G.

8235 (Murowana Goślina)

1777.23/XII. † w m. Wiktorji, c. GD. Anton. Kełpińskiego ekonoma G. i Francsizki

8236 (Murowana Goślina)

1778.2/V. w domu kościel. G. Melchjor Chelkowski tenut. pleban. l. 57 poch. 4.

8237 (Murowana Goślina)

1778.1/XI. (offic. Humer) † Michał s. G. Tad. Woyicz'a tenut. pól tych i Jadwigi z Trzcińskich W. 6 tyg. poch. 3.

8238 (Murowana Goślina)

1779.26/III. † (w G.) G. Kat. Manicka Nob. l. ok. 60

8239 (Murowana Goślina)

1779.6/IX. (trojanowo) † Jan Nep. s. GD. Jakuba Nieżychowskiego i Teresy, 1 rok

8240 (Murowana Goślina)

1781.31/VIII. † w domu kościel. G. Anna Jeziorkowska v. l. 50

8241 (Murowana Goślina)

1782.24/III. † Franciszka, ochrzcz. z w. przed 4 dniami, c. G. Jana Jaraczewskiego pos. Bodusewa i G. Rozalji Logów

8242 (Murowana Goślina)

1783.10/III. (folw. G.) † Teofila c. G. Józefa Logi pos. G. i Franciszki l. 2.,

8243 (Murowana Goślina)

1785.6/IV. (Dw. Trojanowo) † Melchjor, 12 tyg. s. G. And. Skrzetuskiego i Marjanny ekonomów

8244 (Murowana Goślina)

1787.8/XI. (Goślinka) † G. Franciszek Lutomski pos. tej wsi l. ok. 60

8245 (Murowana Goślina)

1788.26/IX. (Dw. Trojanowski) † G. Jan Loga pos. T., l. 82, poch. 3.

8246 (Murowana Goślina)

1788.5/XI. (Dw. G.) † JM. Elenora Kurzewska, ż. Stanisława K. ... woj. pozn. posesora Gośl.

8247 (Murowana Goślina)

1790.10/XII. w Pozn. † JM. Aleksander Gurowski podkomorzy gn. kaw. św. Aleks. l. 71 poch. tu

8248 (Murowana Goślina)

1772.4/II. M. Franc. Xaw. Miłaczewski x Honorata Lutomska podstolanka -- MD. Tomasz Rokosowski, Józef Objezierski

8249 (Murowana Goślina)

1772.14/X. J. Walentyn Kąsinowski ścic powidzki x M. Felicjana Raczyńska -- J. Ludiwk Chelkowski oboźny wojewodztw wlkopol., Franc. L., And. Swiętochowski

8250 (Murowana Goślina)

1773.22/VIII. G. Aleks. Jarzyna x Regina Wączowa wd. -- G. And. Swiętochowski, Stanisław Lutomski

8251 (Murowana Goślina)

1773.25/XI. N. Jakub Smiełowski x G. Rozalja Gliszczyńska -- G. Aleks. Jarzyna, Mateusz Gorski

8252 (Murowana Goślina)

1774.12/III. G. Wojc. Szomański x GV. Apolonja Bustramowna -- Bartłom. Stecki ryc. malt. i GD. Xaw. Miłaczewski

8253 (Murowana Goślina)

1774.28/V. Michał Janiszewski x V. Justyna Iwińska Nob. -- św. nieszl.

8254 (Murowana Goślina)

1777.28/I. G. D. Jakub Korytowski x GD. Agnieszka Prusimska ścianka grabowska -- X. Józef K. sędzia surrog. pow. i X. Paweł Chelkowski prob. tut.

8255 (Murowana Goślina)

1782.2/I. N. Józef Iwanowski x V. Konstancja Marczyńska -- G. Józef Loga tenut. G. G. Wojc. Jaraczewski tenut. Bodusew.

8256 (Murowana Goślina)

1791.30/IV. G. Jakub Izbiński ryc. wojsk. narod. (kaw. narod.) mł. x V. Elżb. Marczyńska -- G. Wawrzyniec Loga, Jan Loga

8257 (Niechłód)

1765.2/IX. August Ignacy s. GM. Zygmunta Mieżycjowskiego i Jadwigi -- X. August na Bielsku Sułkowski wda gn. i GM. Stanisław Łuba sta stawiszyński, GMD. Helena z Kottwitzów Dzierżanowska

8258 (Niechłód)

1768.28/XI. Ewa Krystyna Marjanna, Katarzyna, c. G. MD. Zygm. Nieżychowskiego i GM. Jadwigi -- GMD. Michał Sczaniecki dz. d. Gunderowskich i GMD. Marjanna, ż. ol. GMD. Mikołaja Nieżych., d. Mischoc dziedzice wdowa

8259 (Niechłód)

1769.8/X. Michał Stanisław Franc. s. GM. [G. MD. Zygm. Nieżychowskiego i GM. Jadwigi] Nieżychowskich -- GMD. Jan N., ol. Mikołaja, ol. dziedzice w Mirkowie syn i G. Stanisław Sczaniecki, s. dziedzice Gunderow., i GMD. żona Michała S. dz-a d. gunderowskich

8260 (Niechłód)

1773.10/IV. * urodz. i ochrzcz. syn MD. Zygn. Nieżychowskiego pos. N. i Jadwigi Sczanieckiej po chrzcie †

8261 (Niechłód)

1794.8/V. Ignacy Stanisław Zygmunt s. Wincentego Zbijewskiego i Ewy Nieżychowskiej -- Józef Lipski rotm. w p. z Trebaw i hr. Ludwika N.

8262 (Niechłód)

1772.15/IV. † MD. Jadwiga z Sczanieckich Nieżychowska, ż. MD. Zygmunta podpułk. w. k. i pos-a N. l. 28 poch. bernard. Wschowa

8263 (Niechłód)

1785.1/VIII. † MD. Zygmunt Nieżychowski dz. d. N. i Mieszkowskich l. 70, † w Lesznie poch. 3. Wschowa

8264 (Niechłód)

1792.18/XII. † Michał Nieżychowski dz. N. l. 23 mies. 6, ona 19 poch. Wschowa 23.

8265 (Niechłód)

1834.0/VI. And. v. Urbanowski urzęd. w N. x Rozalja Tyczyńska c. Kaz. T. urzęd. z Mierzewa. on 29, ona 19

8266 (Nowe Miasto)

1618.21/VIII. Marjanna, c. D. Wojc. Zdzychowskiego de Kubecz -- chrz. nieszl.

8267 (Nowe Miasto)

1620.16/V. Zofja, c. D. Andrzeja Skrzetuskiego i Anny -- D. Szymon Sęmpowski i D. Marjanna, c. MD. Małgorzaty Śremskiej

8268 (Nowe Miasto)

1623.18/V. Stanisław s. D. N. Naramowskiego de Komorza i D. Barbary -- N. Bieganowski i MD. Małgorzata Srzemska

8269 (Nowe Miasto)

1626.13/XII. w nieobec. proboszcza G. Maciej -- Zieliński ojciec, ochrzcił sam swego syna, z Chwalęcina matka dziecka Ewa (??)

8270 (Nowe Miasto)

1631.31/VIII. Władysław Hjacynt, s. G. Piotra Zaborowskiego i Katarzyny -- Jadwiga Skrzetuska

8271 (Nowe Miasto)

1631.31/VIII. Marjanna, c. MD. Adama Rozrażewskiego i Anny z Smogulca -- MD. Piotr Opaliński podkomorzy kaliski i Majanna z Rozdrażewa ścina powidzka

8272 (Nowe Miasto)

1631.1/XII. Anna, c. N. Wojc. Sniegockiego i Anny

8273 (Nowe Miasto)

1632.24/XI. Andrzej Jan, c. GMD. Adama Rozdrażewskiego dz-a cz. NN. i Anny z Smogulca -- GD. And. Pogorzelski i Konstancja Galczyńska

8274 (Nowe Miasto)

1633.1/I. Marjanna, c. G. Macieja Cieleckiego i Zofji -- Wardęska

8275 (Nowe Miasto)

1633.30/X. Łukasz, s. G. Jana Gałczyńskiego i Zofji ze wsi Kolnice -- X. Jan Łaskawski, prob. solecki i Konstancja siostra rodz. dziecka

8276 (Nowe Miasto)

1634.5/IV. Regina c. GD. Kaspra Cieleckiego i Jadwigi - dz-ów Szypłowa -- chrz. nieszl.

8277 (Nowe Miasto)

1634.4/X. Konstancja, c. G. Jerzego Chelkowskiego z Szypłowa i Doroty -- Tomasz Dobrzycki i Anna Mańkowska

8278 (Nowe Miasto)

1634.4/XI. * Franciszek Marcin w Żernikach, s. GDM. Adama Rozdrażewskiego i Anny Smoguleckiej -- GMD. Mikołaj S. sta nakielski i GD. Kat. Trzebińska z Rozdrażewa, stolnikowa inowrocł.

8279 (Nowe Miasto)

1636.4/III. Kaziemirz s. GMD. Adama Rozdrażewskiego i Anny ze Smogulca -- JD. Hier. Radomicki wda inowrocł. sta wschow. i GD.

8280 (Nowe Miasto)

1636.7/XI. Hjacynt, s. N. Walerjana Strzegockiego wtedy curatora GD. Stefana Kaczkowskiego w NN. i Jadwigi z Chrząstowa małż. -- GD. Anna Mieszkowska z Bielczewa

8281 (Nowe Miasto)

1637.25/III. Anna, c. G. Jerzego Chelkowskiego z Szypłowa i Doroty -- O. Hier. Borzęcki mansjonarz kość. pf. i G. Konstancja Gałćzyńska v. z Kolnic

8282 (Nowe Miasto)

1637.7/IV. Stanisław, s. GD. And. Łaszczyńskiego i Anny -- GD. Mikołaj Lubowiecki i D. Zofja Gałczyńska

8283 (Nowe Miasto)

1638.6/II. Dorota, c. GD. Jana Gałczyńskiego i Zofji -- O. Hier. Borzęcki mans. rozniec. i GD. Zofja Kałaczkowska

8284 (Nowe Miasto)

1638.25/IV. Zofja, c. G. Macieja Dameckiego sługi D. Rozdraż. i Anny chrz. nieszl.

8285 (Nowe Miasto)

1639.19/VI. Jan, s. ND. Tom. Krajewskiego i Anny - w gość. w Chociczy -- Piotr Gromocki i Anna Wardęska

8286 (Nowe Miasto)

1639.3/VII. (Kolniczki) Piotr Władysław, s. MD. Adama Rozdrażewskiego z Łaskaw i Anny -- GD. Stefan Kaczkowski administrator części Rozdraż. i GD. Jadwiga Domachowska

8287 (Nowe Miasto)

1639.26/VII. Anna Teresa c. GD. Łuk. Blińskiego i Marjanny -- X. Hier. Borzęcki GV. Kat. Grzymułtowska

8288 (Nowe Miasto)

1641.5/I. Agnieszka Eufrozyna c. D. Łuk. Blińskiego tenut. w Szypłowie i Marjanny -- Kat. Grzymułtowska

8289 (Nowe Miasto)

1641.31/I. Ignacy, s. D. Tom. Miecznikowskiego tenut. wsi Chocicza i Anny -- D. And. M. i Anna Lisowska wd.

8290 (Nowe Miasto)

1641.12/II. Maciej, s. D. Balt. Godurowskiego tenut. w Łaskawach i Zofji -- V. Kat. Damecka

8291 (Nowe Miasto)

1641.2/VIII. Ewa Marjanna c. Mac. Dameckiego i Kat. -- Szymon Sepowski i Marjanna Gułtowska

8292 (Nowe Miasto)

1641.24/XI. Krzysztof Florjan s. MD. Adama Rozdrażewskiego klana przemęc. i Anny

8293 (Nowe Miasto)

1642.21/V. Katarzyna c. D. Baltaz. Godurowskiego tenut. w Łaskawach i Zofji -- D. Jan Damecki i G. Kat. Przystanowska

8294 (Nowe Miasto)

1644.5/III. Kaz. Walentyn s. G. Łukasza Blińskiego i Marjanny -- NN. Boguch.

8295 (Nowe Miasto)

1645.30/III. Wojciech, s. GD. Wierzbińskiego i Zofii -- GD. Wojc. Starczewski

8296 (Nowe Miasto)

1645.23/IV. Wojciech, s. LN. Piotra Ossendowskiego ekon. pana przemęc. i Agnieszki -- GD. Jacek Rozdrażewski i ND. Zofja Starczewska

8297 (Nowe Miasto)

1649.10/IX. Barbara, c. Mikoł. Łaskawskiego i Elżb. -- MGD. Franc. Rozdraż. i MD. Potulicka

8298 (Nowe Miasto)

1650.3/II. Adam de Luberz s. MD. Jana Łukomskiego i Małgorzaty -- chrz. nieszl.

8299 (Nowe Miasto)

1651.18/VIII. Marjanna de Luberz, c. MD. Łukomskiego i Małgorzaty -- MD. Jan Rozdrażewski i MV. Anna Mankowska

8300 (Nowe Miasto)

1652.21/X. Elżbieta Zofja z dw. Kociczy, c. MD. Grzymskiego i Katarzyny -- MD. Samuel Sliminski z Chwalencina i MD. Kat. Rozdrażewska z Boguszyna

8301 (Nowe Miasto)

1653.20/VIII. (Szypłów) Zofja, c. D. Macieja Skrzetuckiego -- MD. Samuel Sliminski z Chwalencina MD. Kat. Rozraż. z Boguszyna

8302 (Nowe Miasto)

1659.26/VIII. Stanisław, s. G. Marcina Miłaszewskiego i Marcjanny Łukomskiej -- G. And. Włostowski i MV. Zofja Anna Rozdrażewska klanka przemęcka

8303 (Nowe Miasto)

1660.25/I. (Szypłowo) Stefan Andrzej, s. GD. Jana Drzewieckiego i Kat. Borzęckiej -- G. Melchjor Skrzetucki i GV. Elżbieta Kobelińska

8304 (Nowe Miasto)

1660.3/V. Dorota, c. G. Melchjora Siedleckiego i G. Katarzyny Rosnowskiej -- G. Melchjor Skrzetuski i G. Marcjanna Miełaczowska

8306 (Nowe Miasto)

1660.27/VII. Jan, s. GD. Jana Tomickiego i Krystyny Przystanowskiej -- Adam Rozraż. klan przem. i GV. Teofila Przystanowska

8307 (Nowe Miasto)

1663.29/IV. (Kolnice) Barbara c. GD. Melchjora Siedleckiego Kat. S. -- GD. Stanisław Rufski i G. Kat. Gurzyńska

8308 (Nowe Miasto)

1664.16/II. (Szypłowo) Adam Jan i Ewa Anna, c. GD. Bartłom. Koźmińskiego i Katarzyny -- MD. Adam Rozdraż. k. przem. i G. Sabina Sliwińska, G. Jan Trzecki i GV. Zofja Smogulecka

8309 (Nowe Miasto)

1664.31/III. Katarzyna, c. MD. Krzysztofa Grzymułtowskiego klana poznań. i Aleksandry Cecylji z Leszna -- MD. Jan Opaliński wda inowrocł. i M. Kat. Opal. wdzina kaliska

8310 (Nowe Miasto)

16633.3/V. (Boguszyn) Piotr s. GD. Jana Piotrowskiego i Katarzyny -- GD. Piotr Nieżych. i GD. Zofja Brzezińska

8311 (Nowe Miasto)

1657.18/XII. Andrzej, s. N. Piotrowskiego -- D. Wojc. Rozdraż.

8312 (Nowe Miasto)

1664.27/VII. (Boguszyn) Jan, s. G. Jana Piotrowskiego i Kat. -- G. Zofja Brzezinska

8313 (Nowe Miasto)

1664.16/XII. (Kolnice) Kaz. s. G. Stefana Pruskiego i Marjanny -- G. Samuel Sliwiński i GV. Katarzyna Kwiatkowska

8314 (Nowe Miasto)

1665.30/V. (Szypłów) Zofja Anna, c. [GD. Bartłom. i Katarzyny] G. Koźmińskich -- Anna Chelkoska

8315 (Nowe Miasto)

1666.5/XI. Wincenty, s. G. Łukasza Dameckiego poses. Szypłowa i Anny -- GD. Melchjor Skrzetuski i GD. Sabina Sliwińska

8316 (Nowe Miasto)

1666.4/XII. (Boguszyn) Andrzej, s. G. Jana Radoszewskiego i Reginy -- G. Stanisław Karwowski i GV. Anna Grabiąnka

8317 (Nowe Miasto)

1668.16/II. Barbara Dorota c. MD. Franciszka Rozdrazewskiego i MHD. Kat. R. -- MD. Jan Koł. podczaszy b.-k. i MV. Zofja Rozdrazewska klanka przemęcka

8318 (Nowe Miasto)

1669.12/V. Kat., c. G. Stefana Mroczkowskiego i G. Małgorz. -- GD. Eustachy Rozdrażewski i G. Katarz. Rozdrażewska

8319 (Nowe Miasto)

1669.20/VIII. Antoni Stanisław s. G. And. Dłużewskiego i Anny Grabianka -- M. Aleksandra Grzymułt. kalnowa pozn.

8320 (Nowe Miasto)

1670.3/III. Dorota i c. GD. Jakuba Dameckiego z Szypłowa tenut. -- GD. And. Dłużewski i N. Aleks. Grabianka

8321 (Nowe Miasto)

1670.11/X. Zofjanna, c. GD. Wojc. Wilkowskiego i Jadwigi -- GD. Adam Rozdraż. i Zofaj Rozr. z Boguszyna

8322 (Nowe Miasto)

1670.18/VIII. Anna, c. G. Adama Jackowskiego i Marjanny -- G. Melchjor Skrzetuski i G. Marjanna Jezowska

8323 (Nowe Miasto)

1670.28/X. Katarzyna, c. GD. Eustachego Rozdrażewskiego z Boguszyna i G. -- D. Adam R. klan przem. i GD. Kręska

8324 (Nowe Miasto)

1671.23/VIII. Francsizek, s. GD. Jana Rosnowskiego pos. d. Klęka i G. Zofji -- G. Damecka

8325 (Nowe Miasto)

1671.8/XI. Marcin, s. G. Adama Jackowskiego i Marjanny -- MD. Adam klan przem. i Anna Karlińska

8326 (Nowe Miasto)

1672.20/III. Marjanna, c. G. Dłużewskiego i Anny, de lapidea, -- GV. Marjanna Gorzyńska

8327 (Nowe Miasto)

1673.7/II. (Szypłów) Stanisł. s. G. Melchjora Skrzetuskiego i Zofji -- G. Stefan Mroczkowski i G. Helena Zawadzka

8328 (Nowe Miasto)

1673.8/II. (Kolnice) Wojciech, s. MD. Adama Jackowskiego i Marjanny -- G. Stefan Mroczkowski i Ewa Mirzinska

8329 (Nowe Miasto)

1673.21/V. Anna, c. G. Dłużewskiego i Anny de lapidea -- G. Anna Witkoska

8330 (Nowe Miasto)

1673 m. 24/VIII. a 1/X. Aleksander, s. GD. Jana Rosnowskiego i Zofji -- M. Adam Rozdraż. klan przemęcki i G. Regina Rozdraż.

8331 (Nowe Miasto)

1674.11/II. Walentyn, s. G. Wład. Snicińskiego i Jadwigi -- G. Jan Rosnoski

8332 (Nowe Miasto)

1675.28/I. Ewa, c. G. Adama Jackowskiego i Marjanny -- Jan Biernacki i Ewa Mierzyńska

8333 (Nowe Miasto)

1675.18/VIII. Jacek Franc. s. GD. Wojc. Łaskawskiego tenut. Szypłowa i G. Doroty -- MD. Adam Rozdraż. z ż. Reginą Cecylją R.

8334 (Nowe Miasto)

1675.8/IX. Jadwiga, c. N. Kaz. Dąbrowskiego sługi Franc. Rozraż. z Klęki i Anny -- D. Samuel Sliwiński i Jadwiga Snicińska

8335 (Nowe Miasto)

1676.6/XII. Mikołaj, s. N. Jana i Reginy Jackowskich z Kolniczek -- GD. Rosnowski z N. Mierzewską

8336 (Nowe Miasto)

1677.8/XII. (Szypłow) Mikołaj, s. G. Wojc. Łaskawskiego i Doroty -- G. Stanisław Skrzydlewski i G. Anna Rosnowska

8337 (Nowe Miasto)

1677.11/XII. Tomasz, s. G. Macieja Łaskawskiego i Konstancji (z Szypłowa) -- G. Mikoł. Skrzydlewski i GD. Helena Rozdraż.

8338 (Nowe Miasto)

1679.5/XI. Barbara, c. G. Wład. Kolnickiego i ... z Szypłowa -- G. Zawacki i G. Regina Rozrażewska

8339 (Nowe Miasto)

1680.4/II. Antoni Chryzostom s. G. Łukomskiego i Reginy, -- G. Wojc. Cywiński i Marjanna Tomaszewska

8340 (Nowe Miasto)

1681.3/IV. (Szypłów) Antoni s. GD. Mac. Skrzetuskiego i Anny -- GD. Stefan Grochowicki Franciszka Gurowska babka

8341 (Nowe Miasto)

1682. Walentyn, s. GD. Chryzostoma Łukomskiego i Reginy -- G. Piotr Płaczkowski

8342 (Nowe Miasto)

1682.4/X. Franciszek, s. G. Jana Rzemiechowskiego i Elżb. -- G. Dorota Skrzydlewska

8343 (Nowe Miasto)

1683.28/XI. Andrzej, s. G. Zygm. i Anny Imiałkowskich ze wsi Klęki -- MGD. Stanisław Grabski klan rogoz. i D. Joanna Trzebicka babka dziecka

8344 (Nowe Miasto)

1684.15/I. Dorota, c. N. Piotra Wierzchowskiego i Jadwigi -- G. Wojciech Cywiński i Nob. Aleks. Miedzychowska

8345 (Nowe Miasto)

1685.17/III. Marjanna, c. G. Krzysztofa Rozrażewskiego i Anny - tenut. w Wolicy Pustej -- GD. Stanisław Mieszkowski GD. Elżb. Czyżewska

8346 (Nowe Miasto)

1685.7/X. Franciszka Teresa, c. GD. Macieja Skrzetuskiego i Anny (z Szypłowa) -- GD. Wojc. Cywiński i G. Anna Zawacka

8347 (Nowe Miasto)

1686.12/V. Anna, c. GD. Krzysztofa i Anny Rozrażewskich w dw. Szypłowo -- GD. Stanisła. Gostkowski i D. Anna Zawadzka

8348 (Nowe Miasto)

1687.28/V. Marjanna c. Jana i Elżbiety Rzemiechowskiech z NM. -- JM. Dorota Grabska klanowa rog.

8349 (Nowe Miasto)

1688.4/I. Barbara Kat. c. GMD. Krzysztofa Rozrażewskiego i Andrzej z Szypłowa -- GD. Wojc. Cywiński i Kat. Czaplicka

8350 (Nowe Miasto)

1688.14/IV. Wojciech s. GD. Mac. Skrzetuskiego i Anny -- GD. Wojciech Choynicki i GD. Anna Cywińska

7351 (Nowe Miasto)

1688.1/VIII. Anna, c. G. Jana i Marjanny Jabłońskich -- Elżb. Rzemiechowa obywat. NM.

8352 (Nowe Miasto)

1690.12/III. Marjanna, c. G. Stanisł. Lisieckiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

8353 (Nowe Miasto)

1692.1/I. Melchjor, s. G. Jana i Anny Bielskich -- chrz. nieszl.

8354 (Nowe Miasto)

1692.25/II. Barbara, c. G. Jana Niedzwieckiego podstarość. i Zofji -- G. Zofja Rossowska

8355 (Nowe Miasto)

1692.2/VI. Dorota Petronella c. MG. Anrzeja i MG. Anny Błeszyńskich -- J. Dorota i J. Stanisław Grabski klan rogoziń., małż.

8356 (Nowe Miasto)

1695.25/VI. Antoni Alojzy s. M. And. Błeszyńskiego i Anny -- MD. Franciszek Grabski i G. Zofja Bronikowska

8357 (Nowe Miasto)

1695.2/X. Marjanna Helena c. G. Jana Bronikowskiego i Anny -- GD. Franc. Grabski i G. Zofja Bronikowska

8358 (Nowe Miasto)

1697.29/IV. Adam Stanisław s. MGD. Franc. Grabskiego i G. Heleny -- chrz. nieszl.

8359 (Nowe Miasto)

1698.13/VII. Piotr Franc. s. M. Franc. Grabskiego i Heleny Bronikowskiej -- X. Franc. G. ojciec S. J. i M. Kat. Radolińska

8360 (Nowe Miasto)

1700.13/IV. Anna Ludwika, c. GD. [M. Franc. Grabskiego i Heleny Bronikowskiej] Grabskich -- G. Jan Franc. Bronikowski i G. Anna Tomicka

8361 (Nowe Miasto)

1704.3/IV. Marjanna, c. G. Macieja Skrzetuskiego i G. Doroty -- G. Jan Gliniecki i G. Anna Zawacka

8362 (Nowe Miasto)

1708.5/II. Ludwika, c. G. Łuk. Słodeckiego i Doroty -- G. Michał Malachowski i GV. Barb. Rozdraż. z Szypłowa

8363 (Nowe Miasto)

1708.21/IX. Elżbieta Helena c. G. Skowrońskiego -- MG. Franc. Grabska

8364 (Nowe Miasto)

1708.28/X. Rafał Antoni s. G. Michała Malachowsk. i Marjanny Rozrażewskiej -- GD. Swięcicki i G. Helena Grabska (Szypłów)

8365 (Nowe Miasto)

1708.9/XII. Małgorzata Barbara, (z Chociczy) c. G. Łuk. Berezynskiego i Zofji -- G. Helena Grabska

8366 (Nowe Miasto)

1712.5/V. Antoni, s. G. Marcina Smolińskiego i Marjanny - rezyd. we wsi Łaskawy -- GD. Wojc. Bojanowski i GD. Helena Grabska

8367 (Nowe Miasto)

1712.19/XII. Katarzyna, c. GD. Adama Pierzchlińskiego tenut. Szypłowa -- G. Rafał Malechowski

8368 (Nowe Miasto)

1717.15/IV. Wojciech Antoni s. G. Franc. Szafrańskiego tenut. Szypłowa i G. Teresy -- GD. Józef Rokoszewski z Konarskiego i Jadwiga Malachowska

8369 (Nowe Miasto)

1717.30/VII. (N. M.) Paweł Antoni, s. N. Jana Krusińskiego i Zofji Zielińskiej -- GV. Kat. Z. siostra

8370 (Nowe Miasto)

1720.19/V. (Szypłowo) Stanisław Antoni, s. G. Franc. Szawrońskiego i G. Teresy -- G. Walerjan Reut. G. Anna ż. jego

8371 (Nowe Miasto)

1622.19/VI. N. Jan Pietrzykowski x Zofja -- Wojc. Twardowski i Małg. Wardęcka

8372 (Nowe Miasto)

1621.9/II. N. Maciej Damecki x Anna Slawinska wd. po N. Trzesznenskim -- N. Piotr Zaborowski i Jan Krz...wowski

8373 (Nowe Miasto)

1641.28/VII. GD. Bonawentura Węgierski pisarz zs. wieluń. sekret. JKMci, wdowiec x GV. Kat. Rozdrażewska c. o. Wojc. i Elżbiety z Pierzchna -- GD. Krzysztof R. podstoli pozn. Hjeronim Maniecki podsędek pozn.

8374 (Nowe Miasto)

1676.2/VII. G. Kaz. Ostrowski x Kat. Gajewnicka -- MD. Franc. Rozdrażewski i klan przemęcki i Adam Rozdraż.

8375 (Nowe Miasto)

1683.2/III. G. Hieronim Jemiałkowski x Anna Trzebińska -- G. Chryzostom Dobrzycki, Stefan Grochowicki

8376 (Nowe Miasto)

1686.28/I. G. Jakub Dzierżanowski x GV. Krystyna Tomicka -- MD. Piotr Opaleński wda łęczycki, GWP., Stan. Grabski klan rogoz. Samuel T. i Wojciech Cywiński

8377 (Nowe Miasto)

1688.1/VI. GD. Wojciech Choiński x G. Teresa Skrzetuska -- GD. Wojc. Cywiński, Zawacki, Maciej S.

8378 (Nowe Miasto)

1694. JMD. Maciej Gembicki kl. łęczycki x JMD. Dorota Grabska

8379 (Nowe Miasto)

1695.4/V. MGD. Maciej Lubstowski x G. Anna Grabska -- GD. Franc. G. Trzebuchowski

8380 (Nowe Miasto)

1713.26/II. G. Maciej Zieliński x G. Ewa Walicka wd. z Żerkowa -- G. Paszkowski i G. Maichał Milonski

8381 (Nowe Miasto)

1716.9/II. G. Jan Krusiński nob. x G. Zofja Zielińska K. -- G. Maciej Skrzetuski

8382 (Nowe Miasto)

1672.14/II. † G. Łukasz Damecki z Szypłowa

8383 (Nowe Miasto)

1674.1/X. † poch. N. Gniazdowski zginął wskutek wypadku utonął

8384 (Nowe Miasto)

1674.18/X. † NV. Konstancjana Czapska l. ok. 8

8385 (Nowe Miasto)

1674.21/X. † JM. Adam Rozrażewski klan przemętski

8386 (Nowe Miasto)

1675.11/III. † Marjanna, c. N. Biernackiego l. 4

8387 (Nowe Miasto)

1675.25/XII. † N. Katarzyna Gorska ze wsi Łaskawy

8388 (Nowe Miasto)

1676.6/VIII. † G. Stanisław Zbierski

8389 (Nowe Miasto)

1678.18/X. † Michał dziecko Adama Rozdrażewskiego z Szypłowa

8390 (Nowe Miasto)

1679.17/IX. † MD. Franc. Rozdrażewski w m. Zdunach klan przemęcki

8391 (Nowe Miasto)

1682.13/IV. † dziecko 1 tydz. GD. Grochowickiego

8392 (Nowe Miasto)

1684.3/I. † G. Marjanna Karwowska

8393 (Nowe Miasto)

1692.24/III. † GD. Daniel Rucki miles poch. 10/IV.

8394 (Nowe Miasto)

1692.5/VI. † G. Doorta Bielska

8395 (Nowe Miasto)

1693.6/X. † M. Stanisław Grabski

8396 (Nowe Miasto)

1693.1/XII. † M. Wojc. Skrzetuski

8397 (Nowe Miasto)

1696.0/IV. † córka MD. Błeszyńskiego

8398 (Nowe Miasto)

1603.22/IX. zastrzelił się sam G. Franciszek Kozłowski

8399 (Nowe Miasto)

1707.20/III. † MD. Anna Zdąnowska paraliż poch. 23.

8400 (Nowe Miasto)

1710. w Szypłowie † † na zarazę G. Malachowski ż. jego Marjanna Rozrażewska i siostra Barbara Rozraż. i Antoni Błeszyński, G. Anna Trzeskowska, G. Skowrońska i jej córka Anna

8401 (Nowe Miasto)

1710. † G. Maciej Skrzetuski dziedzic

8402 (Nowe Miasto)

1713.29/III. † Katarz. córeczka G. Pioerzchlińsk. z Szypłowa

8403 (Nowe Miasto)

1714.6/II. † G. Dominik Zbijewski ze Srocka przybył tu dla kuracji 15 lat, stud. pozn.

8404 (Nowe Miasto)

1715.13/II. † G. Jan Zdański tenut. Szypł. części Skrzetuskiego

8405 (Nowe Miasto)

1715.18/IV. poch. G. Anna Rogalińska ze Smolnic 14 tyg., † w Skoraczewie. Przywiózł ciało GD. Kołakowicz z ż.

8406 (Nowe Miasto)

1715.8/XI. G. Zofja Leśniewska po odjazdzie z naszego Gogolewa do innego Gogolewa k. Rawicza † tamże sparaliżowana ta wróciła do siostry G. Heleny Grabskiej i tu †

8407 (Nowe Miasto)

1716.5/VIII. † Antoni Mysłowski Nob., 24 tyg. chorował w Skoraczewie

8408 (Nowe Miasto)

1718.26/VIII. poch. G. Teofila Łukoska z Kujaw przybyła leczyć kołtun od lat 3

8409 (Nowe Miasto)

1719.30/III. † w Wolicy córka Wilamowskiego im. Marjannie l. 1 1/2

8410 (Nowe Miasto)

1724.20/X. Franciszek, s. G. Jana Sikorskiego i Marjanny ze wsi Chocicza -- MGD. Ant. Bojanowski podstoli poznań. i MGD. Kat. Grabska z Radomickich

8411 (Nowe Miasto)

1727.7/VI. Małgorzata, c. NGD. Anton. Sikorskiego ekonoma i G. Marjanny -- GD. Stanisł. Grabski stolnikowicz bracł., dz. NM. i Zofja z Radomickich Modlibowska kl. pozn.

8412 (Nowe Miasto)

1728.13/IX. Teresa Franciszka c. NGD. Stanisława Pawłowskiego tenut. Szypłowa i GD. Marjanny -- GD. Paweł Zawadzki i GD. Konstancja Zagórska

8413 (Nowe Miasto)

1728.4/XI. Jadwiga Teresa c. MGD. Stanisława z Grabu Grabskiego stolnikowicza bracław. i Kat. z Radomicka klanki pozn. Władysław R.. klan pozn. i Joanna G. z Cerekwicy

8414 (Nowe Miasto)

1729.16/III. Regina Katarz. c. GD. Stanisława Rudzkiego i MGD. Jadwigi -- GD. Jan Włostowski z Łaskaw i GD. Konstancja Zagórska z Kruczywa

8415 (Nowe Miasto)

1729.25/III. (Szypłowo) Marjanna, c. N. Kaz. Laskowskiego i Agnieszki -- NGD. Rafał Malechow. i GD. Zofja Strachowska V. z Chwalęcian

8416 (Nowe Miasto)

1729.10/VIII. Wawrzyniec Antoni, s. NGD. Stanisł. Maciejewskiego i Kat. ekonomów Wolicy -- Stan. Grabski i Marjanna Radom. wdzianka pozn.

8417 (Nowe Miasto)

1730.7/II. Józef Karol s. MG. Rafała Malechowskiego de Szypłowa i Anny -- G. Paweł Zawacki G. Konst. Pierzchlińska

8418 (Nowe Miasto)

1730.19/VII. Jan Hieronim. s. MG. [GD. Stanisława i MGD. Jadwigi] Rudzkiech tenut. z Boguszyna -- MG. Anna Łupińska ze wsi Lubrze

8419 (Nowe Miasto)

1731 (przypięta pod tym rokiem kartka) 7/X. Jadwiga Anna, c. [MG. Rafała Malechowskiego de Szypłowa i Anny] MGD. Malechowskich -- MGD. Strzyski i MGD. Ludwika Bojanowska

8420 (Nowe Miasto)

1732.18/IV. Antoni Wojciech Ignacy, s. JM. Stanisława z Grabu Grabskiego stolnikowicza bracł., dz-a NM. i Kat. z Radomicka -- Piotr G. i Ludwika z Gajewskich R. wdzina poznań. ass.: Władysław R. wda pozn. Krystyna Sapieżanka ścianka wiłkowyska, Jerzy Sapieha sta wiłkow. z Anną G., ż. Piotra

8421 (Nowe Miasto)

1732.6/IX. Michał Franciszek s. NGD. Jacka z Brodów Brodowskiego i GD. Marjanny, ze wsi Kolniczki -- GD. Józef Kędzierski ekonom z Swięcina i GDV. Zofja Strachowska

8422 (Nowe Miasto)

1732.27/X. Jan Kanty Szymon s. G. Stanisł. Maciejewskiego i Katarzyny -- GD. Tomasz Łupiński i G. Anna z Łąckich ż. jego

8423 (Nowe Miasto)

1732.15/XI. Franciszek Stanisław Kostka s. GD. Józefa Kędzierskiego i GD. Zofji z Chociczy -- GD. Kat. Dobrzycka z Łaskaw

8424 (Nowe Miasto)

1725.7/II. MGD. Józef Zagórski x Konstancja Włostowska -- GD. Antoni Bojanowski podstoli pozn. Jan Strzelecki pis. kaliski Michał Swinarski

8426 (Nowe Miasto)

1728.0/VI. NG. Jan Osiński x Kat. Przygodzka 2-o v. -- św. nieszl.

8427 (Nowe Miasto)

1731.25/XI. GD. Jaruchowski x NGD. Marjanna Albinowska V. (z Szypłowa) -- GD. Mac. Zawadzki, GD. Rafał Malechowski

8428 (Nowe Miasto)

1723.13/IX. † JMD. Helena z Bronikowskich Grabska w Chociczy, poch. u zakonnic w Siennie rewokowała przed † z kalw. poch. N. M.

8429 (Nowe Miasto)

1724.7/II. † w Jaromierzu JMD. Franciszek Grabski dz. NM. i Jarom. poch. N. M.

8430 (Nowe Miasto)

1727.12/VII. † NGD. Józef Skrzydlewski (Szypłowo) poch. Koźmin Franc.

8431 (Nowe Miasto)

1729.27/IV. † NGD. Józef Grabiszewski ekonom z Klęki, poch. Koźm. bernard.

8432 (Nowe Miasto)

1729.8/VIII. † NGD. Ludwika Grabska l. 3, c. Stan. i Kat.

8433 (Nowe Miasto)

1729.22/VIII. † G. V. Franc. Targowska z Klęki, w służbie Grabskich

8434 (Nowe Miasto)

1732.4/X. † NG. Paweł Gaworzeski

8435 (Nowe Miasto)

1733.22/VII. Aleksandra Magdal. Anna, c. N. Aleks. Łubińskiego podsędka zs. i kalis. i Marjanny z Radomickich -- Stan. Grabski z żoną dz-e NM.

8436 (Nowe Miasto)

1734.3/IV. Kunegunda, c. [N. Aleks. Łubińskiego i Marjanny z Radomickich] Łubińskich podsędków kaliskich -- Stan. Grabski z ż.

8437 (Nowe Miasto)

1735.10/I. Marcjanna Kunegunda Pelagia, c. MGD. Stanisława Grabskiego dz-a NM. i Kat. Radomickiej -- Józef z Łubny Łubiński podsędek zs. kaliski i Ludwika z Gajew. Radomicka wdzina pozn.

8438 (Nowe Miasto)

1735.1/I. rewokuje N. Kat. Zaleska, * w Popowie, z rodziców kalwińskich

8439 (Nowe Miasto)

1735.20/II. (Klęka z Szypłowem) Walentyn, s. G. Kaz. Laskoskiego i Agnieszki z Szypłowa -- MGD. Tomasz Łupiński i GV. Anna Staniszewska

8440 (Nowe Miasto)

1736.13/XII. Kajetan Jan Kanty Xaw. Franc., s. [MGD. Stan. i Kat. Radomickiej] Grabskich -- Wład. Radom. wda pozn. z ż. Ludwiką z Gajewskich

8441 (Nowe Miasto)

1737.26/IX. Jadwiga Teresa, c. G. Franciszka Wierzchowskiego i Ludwiki -- G. Adam Pierzchliński z Anną Malechowską z Szypł.

8442 (Nowe Miasto)

1738.5/VIII. Jakub Ignacy s. G. Rafała Malechowskiego z Szypłowa i Anny Reuthówny -- G. Walerjan R. i Eufrozyna Szawczyńska

8443 (Nowe Miasto)

1738.10/XI. Elżbieta Salomea l. G. Stanisława Kossowskiego administr. NM. i Franciszki -- Elżb. Radomicka wdzianka pozn.

8444 (Nowe Miasto)

1738.8/XII. Karol Ant. s. G. Józfa Kmity i G. Teresy Swirczyńskiej -- MD. Stanisław Grabski dz. NM. i G. Krystyna Szczaniecka

8445 (Nowe Miasto)

1741. Franciszek Xaw. Edward, s. G. Michała Szczanieckiego i Kryst. z Bojanowskich -- MD. Stan. Grabski stolnikowicz bracław.

8446 (Nowe Miasto)

1742.8/I. Barbara, c. G. Józefa Glinickiego z pf. Mieszkow ze wsi Osiek i G. Anny z Rudnickich -- G. Marjanna Zdzarska z Szypłowa

8447 (Nowe Miasto)

1742.8/I. Fabjan Sebast. s. G. Ludwika Brzezińskgiego i Heleny Bętkowskiej -- G. Bogumiła Orłoska z Klęki

8448 (Nowe Miasto)

1742.10/III. Antoni Tomasz, s. G. Józefa Markowskiego i G. Elżbiety de Rzimoski -- GD. Stan. Grabki i GMD. z Bojanowa Szczaniecka

8449 (Nowe Miasto)

1743.24/XI. Stanisł. Kostka Szymon, s. G. Szczanieckich Michała i Krystyny z Bojanowskich -- Aleks. Bojanowski i Kunegunda Zakrzewska Jan Złotnicki i Zofja Boj.

8450 (Nowe Miasto)

1744.6/I. Hieronim Stefan s. M. Tom. Kowalskiego pis. zs. wschow. i Konstancji z Kołaczkowskich -- Hieronim Koł. klan krzywiń. z ż. Zofja

8451 (Nowe Miasto)

1744.18/VII. (NM.) Ignacy s. G. Józefa Markowskiego i Elżb. Rzymowskiej -- GV. Barb. Tyszkówna

8452 (Nowe Miasto)

1744.15/VIII. (Luberz) Marjanna Róża, c. GMD. Łuk. Suskiego pos. L. i Zofji Kędzierskiej -- GMD. Stan. Grabski dz. NM.

8453 (Nowe Miasto)

1744.17/X. (Chocicza) Jadwiga Teresa, c. G. Michała Szczanieckiego zast. pos. Ch. i Krystyny Bojanowskiej -- G. Piotr Starzyński, pos. Chwalęcinka i GD. Eufrozyna Szawczyńska dożyw. Chwalęcinka

8454 (Nowe Miasto)

1744.18/XI. (Szypłowo) Elżbieta Urszula, c. GMD. i Rafała Malechowskiego dz-a cz. Szypłowa i Marjanny -- GMD. Michał F. Łukomski pos. Łaskaw -- GMDV. Rozalja Reut.

8455 (Nowe Miasto)

1744.27/XII. (Boguszyn) Jadwiga Teresa, c. M. Tom. Wierusz Kowalskiego pis. wschow. i Konstancji Kołaczkowskiej - * 17/X. -- Stan. Grabski i wdowa Zofja Boleszowa

8456 (Nowe Miasto)

1746.1/I. Kasper Jan, s. [M. Tom. Wierusz Kowalskiego i Konstancji Kołaczkowskiej] G. Suskich -- G. Franc. Kędzierski wuj i panna Barbara Tyszkówna

8457 (Nowe Miasto)

1746.9/IV. Wojciech, s. GD. Franciszka Bogusławsk. ekonoma GMD. Grabskiego i Katarzyny -- GMD. Antoni Zadorski z ż. Magdaleną pos-y Wolicy

8458 (Nowe Miasto)

1747.19/II. (folw. prob.) Maciej Józef, s. G. Jakuba Manieckiego i Kat. -- GD. z Bojan. Szczaniecką

8459 (Nowe Miasto)

1747.17/VI. (folw. prob.) Antoni Jan, s. GD. Józefa Skąmpskiego i G. Barb. -- GMD. Michał Szczaniecki i z Bojan. Szczaniecka

8460 (Nowe Miasto)

1747.30/VII. (Szypłowo) Kajetan Dominik, s. GD. [GD. Józefa Skąmpskiego i G. Barb.] Malechowskich dz-ów Sz. -- Antoni Zadroski pos. Wolicy Pustej i ż. jego Magdal.

8461 (Nowe Miasto)

1748.5/I. (Szypłowo) Stefan Telesfor, s. GMD. Ludwika Skrzetuskiego i G. Kat. -- GMD. Józef Glinicki dziedzic Osieka i GMD. Anna z Rudnickich ż. jego

7462 (Nowe Miasto)

1748.25/VI. (NM.) Marjanna Justyna, c. G. Elżbiety Markowskiej wdowy -- GMD. Stan. Grabski dz. NM. z córką Justyną

8463 (Nowe Miasto)

1748.24/VII. (Klęka) Krystyna Justyna, c. G. Ludwika Brzezińskiego manualisty Grabskiego i Heleny -- GMD. Łuk. Suski tenut. Lubrza i panna Justyna Grabska

8464 (Nowe Miasto)

1749.29/I. Marjanna c. G. Łuk. Suskiego i Zofji (Luberz) -- panna Justyna Grabska i Michał Szczaniecki pos. Chociczy

8465 (Nowe Miasto)

1750.19/III. Józef Gabryel s. G. Kaz. Wolskiego i G. Anny -- MG. Władysław Sarnowski i GV. Franc. Tucholska

8466 (Nowe Miasto)

1752.4/VI. (Boguszyn) Antoni, s. PM. Michała Sczaniecskiego pos. d. B. i NM. i Krystyny z Bojanow. -- PM. Łukasz Suski i M. Złotnicka

8467 (Nowe Miasto)

1752.5/XI. (Komorza) Katarzyna, c. G. Ludwika Brzezińskiego i Marjanny -- M. Maks. Maleski i M. Kryst. Sczaniecka

8468 (Nowe Miasto)

1752.20/XI. (Szypłowo) Katarzyna -- Barbara, c. MD. Rocha Pierzchlińskiego i Marjanny -- MD. Michał Sczaniecki pos. NM i Krystyna Scz. rezyd. w Boguszynie

8469 (Nowe Miasto)

1753.28/I. (Klęka) Krystyna Kat. Helena Eleonora, c. PMD. Jana Złotnickiego i Jadwigi -- M. Michał Szczaniecki pos. Boguszyna i M. Helena Karczewska

8470 (Nowe Miasto)

1753.28/VI. Małgorzata Anna Franciszka, c. GD. Michała Skłotoskiego i Franciszki -- chrz. nieszl. cerem. w Konarzewie

8471 (Nowe Miasto)

1733.29/I. NGD. Józef Kędzierski ekonom Swięcyna x GD. Zofja Strachowska z Kruczyna -- GD. Antoni Dąbrowski GD. Aleks. Horlemus etc.

8472 (Nowe Miasto)

1735.21/I. G. Kaz. Wysocki x Jadwiga -- N. Jan Zaboklicki

8473 (Nowe Miasto)

1737.5/II. GD. Józef Horlemus, brat X. Hieronima Józefa H. prob. i dziek. Fary NM. prob. Pogorzelickiego x Anna Wysławska -- Franc. Strzelecki surrog. gr. kalis., GD. Tomasz Łępiński i G. Józef Kierski

8474 (Nowe Miasto)

1737.3/VI. G. Kazimierz Laskowski x hon. Regina z Szypłowa -- G. Józef Maciejowski

8475 (Nowe Miasto)

1739.3/II. (Klęka) G. Józef Markoski x N. Elżbieta Rzymoska -- ND. Michał Szczaniecki i GMD. Tłukomski

8476 (Nowe Miasto)

1739.1/VIII. G. Andrzej Grzegorzewski x Roża Zaleska -- M. Stanisł. Grabski i G. Józef Kmita

8477 (Nowe Miasto)

1740.19/VII. G. Andrzej Strzałkowski Katarzyna Skrzydlewska -- MD. Piotr Starzencki i GMD. Tłukomski

8478 (Nowe Miasto)

1746.4/IX. (NM.) G. Józef Skąmpski tenut. folw. prob. x V. Barbara Tyszkówna -- G. Michał Szczaniecki Franc. Kędzierski, Łukasz Suski

8479 (Nowe Miasto)

1749.27/V. JM. Francsizek Rychłowski klanic rozpirski x V. Justyna Grabska -- Stanisław G. stolnik bracł. ojciec Józef Glinicki, Michał Szczaniecki, Piotr Starzęcki

8480 (Nowe Miasto)

1752.14/II. (Szypłowo) MGD. Roch Perzchliński x MD. Marjanna Malachowska z Szypł. oboje -- MD. Jan Szczerski, Rafał. M. oboje z Szypł. i M. Maks. Majeski z Łaskaw

8481 (Nowe Miasto)

1733.30/VII. † Aleksandra Kunegunda Anna, c. MD. Aleks. Łubińskiego i Radomickiej

8482 (Nowe Miasto)

1733.20/IX. † GD. Jan Chlebowski

8483 (Nowe Miasto)

1733.9/XI. † GD. Jakub Iłowiecki z Łaskaw

8484 (Nowe Miasto)

1734.12/IV. † N. Józef Cybulski

8485 (Nowe Miasto)

1734.17/IV. † N. Marjana Cybulska wd.

8486 (Nowe Miasto)

1734.12/XI. † G. Magdalena Przyłuska z Chwalęcina

8487 (Nowe Miasto)

1734.22/XI. poch. MG. Franciszka Pawłowska ze służb. Marjanny z Radomic. Łubińskiej

8488 (Nowe Miasto)

1734.29/XI. † G. Aleks. Horlemus

8489 (Nowe Miasto)

1735.25/IX. w bitwie koło NM., tj. w ataku Polaków na Sasów w NM. polegli: G. Kaz. Pęczkowski rotm., Wojc. Bromirski por., G. Ant. Łaski tow. z z. liwskiej

8490 (Nowe Miasto)

1736.15/III. † córeczki z GMD. Łaszczyńskiego z Sulęcina

8491 (Nowe Miasto)

1736.31/X. † GD. Mikołaj Swierczyński

8492 (Nowe Miasto)

1737.4/V. poch. G. Marjanna Strachowska v.

8493 (Nowe Miasto)

1738.22/II. (Szypł.) † z chłopiec l. 3., G. Wierzchoskich

8494 (Nowe Miasto)

1738.1/V. † GMD. Katarzyna Grabska poch. Czerniei(?) (in templo Czernieriensis)

8495 (Nowe Miasto)

1739.29/XI. † GD. Tomasz Łupiński

8496 (Nowe Miasto)

1732.22/XII. † GD. Regina Krusińska

8497 (Nowe Miasto)

1743.11/III. N. Kat. Zielińska

8498 (Nowe Miasto)

1745.6/VII. † dziecko Tom. Kowalskiego pis. zs. wschow.

8499 (Nowe Miasto)

1745.11/VII. † Jadwiga Teresa, c. [Tom.] Kowalskiego

8500 (Nowe Miasto)

1745.16/VII. † na prob. Józef l. 10., s. G. Prusimskiego

8501 (Nowe Miasto)

1746.12/IV. (Szypłowo) † † GMD. Michał Zawadzki i GMD. Dorota Zdzarska jego siostra rodz. poch. poch. Jarocin

8502 (Nowe Miasto)

1747.19/XII. (Chwalęcin) † GMD. V. Anna Czapska z pf. Panienka

8503 (Nowe Miasto)

1748.26/IV. † G. Andrzej Grzegorzewski (folw. prob.)

8504 (Nowe Miasto)

1749.10/V. (Luborz) † G. Franciszek Kędzierski

8505 (Nowe Miasto)

1751.19/VI. poch. M. Florjan Suchodolski z ciężkich ran

8506 (Nowe Miasto)

1752.10/VIII. † M. Antoni Sczaniecki tyg. 15

8507 (Nowe Miasto)

1752.26/VIII. † Józef Sczaniecki l. 2 br. rodz. [M. Antoniego Sczanieckiego]

8508 (Nowe Miasto)

1752.25/IX. (Luberz) † M. Barbara Suska

8509 (Nowe Miasto)

1752.6/X. † G. Tomasz Brzeziński mł.

8510 (Nowe Miasto)

1753.8/II. † X. Hier. Józef Horlemus prepozyt i dziekan

8511 (Nowe Miasto)

1754.2/IV. † D. Kaz. Wysocki

8512 (Nowe Miasto)

1754.1/VII. † D. Anna Chorlemusowna w mieście Księżu

8513 (Nowe Miasto)

1754.5/VIII. † dziecko 1 tydz. MD. Antoniego Szyszewskiego pos. NM. i Klęki

8514 (Nowe Miasto)

1754.23/X. † w szpitalu ubogich D. Stanisław Zdzarski, w służbach kość. NM.

8515 (Nowe Miasto)

† 1765. Bronikowski Adam

8516 (Nowe Miasto)

1767. † Stanisław Grabski

8517 (Nowe Miasto)

1777. † Antoni Grabski

8518 (Nowe Miasto)

185. † Franciszek Xaw. Grabski

8519 (Nowe Miasto)

1795. † Jakub Grabski

8520 (Nowe Miasto)

1758. † Regina Kędzierska

8521 (Nowe Miasto)

1772. † Anna Kowalska

8522 (Nowe Miasto)

1762. † Francieszek Mieszkowski

8523 (Nowe Miasto)

1763. † Jan Marszeski

8524 (Nowe Miasto)

1764. † Rafał Malachowski

8525 (Nowe Miasto)

1766. † Anna Malechoska

8526 (Nowe Miasto)

1759. † Adam Pierzchliński

8527 (Nowe Miasto)

1759. † Marjanna Pierzchlińska

8528 (Nowe Miasto)

1773. † Rozalja Pierzchlińska

8529 (Nowe Miasto)

1786. † Marjanna Perzchlińska

8530 (Nowe Miasto)

1789. † Roch Pierzchliński

8531 (Nowe Miasto)

1761. † Konstancja Starzeńska

8532 (Nowe Miasto)

1772. † Kat. Suska

8533 (Nowe Miasto)

1773. † Łukasz Suski

8534 (Nowe Miasto)

1780. † Wojciech Tymieniecki

8535 (Nowe Miasto)

1792. Karol Dunin Brzeziński x Zofja Leszczyńska

8536 (Nowe Miasto)

1793. Maciej Konopnicki x Tekla Kuczkowska

8537 (Nowe Miasto)

1796. Ignacy Kmita x Kat. Hulewiczówna

8538 (Nowe Miasto)

1781.Józef Rudnicki x Krystyna Zaborowska

8539 (Nowe Miasto)

1796. Franciszek Michał Zieliński x Józefa Bogdańska

8540 (Nowe Miasto)

1796. Feliks Zieliński x Antonina Bogdańska

8541 (Obra)

1688.1/X. Teresa, c. GD. Macieja Wielechowskiego i Marjanny -- X. Stanisł. Miaskowski opat obr. i Md. Gelena Miaskowska ż. podczaszego podolskiego

8542 (Obra)

1705.14/IX. Mateusz, s. MD. Kaspra Worowskiego i Magdaleny

8543 (Obra)

1713327/VIII. Anna Ludwika c. MD. Adama Prądzyńskiego i Katarzyny -- MD. Ludwik Chłapowski i Helena Dziembowska

8544 (Obra)

1715.12/V. Opat Niward. Górski chrzci Stanisława, s. D. Jerzego Markwicza ekonoma obr. i Anny -- GD. Zuzanna Zielska

8545 (Obra)

1728.24/V. matka chrz. MGD. Elżbieta Bystromowa matka opata 1728.24/VIII. chrzestna G. Zofja Bystromowna siostra opata

8546 (Obra)

1731.20/Xi. Stanisław Kostka Józef, s. MGD. Franciszka Poklateckiego i MG. Zofji -- z Bystramów -- Remigjusz Wilhelm B. opat O. i Marjanna z Miłaczewskich B. (Woinoviae)

8547 (Obra)

1732.2/VI. Remigjusz Antoni Igancy s. MGD. Kazimierza Bystrama sędziego w Prusach i Anny Zofji -- Remig. Wilh. B. opat O. i Marjanna z Miłaczewskich Bystramowa

8548 (Obra)

1735.30/V. Helena Petronella Małgorzata c. G. Józefa Lipskiego i Agnieszki -- poborców ceł Kargowi -- P. Stanisł. Biliński klanic lędzki i Marjanna Grabkowska podstolina krakowska z Bystramowa

8549 (Obra)

1675.23/II. † D. Błażej Jarczewski 72 l.

8550 (Objezierze)

1602.25/VIII. Zygmunt, s. D. Stanisława Objezierskiego z Ocieszyna i Jadwigi -- G. Stanisł. Goliński i G. Elżb. Niemieczkowska

8551 (Objezierze)

1602.29/IX. Stanisław, s. GD. Jana Obiezierskiego z Wargowa z Anny Żalinskiej -- G. Andrzej Obierz. i Mik. Żaliński i Elżb. Niemieczkowska

8552 (Objezierze)

1610.22/I. Marjanna, c. N. D. Stanisł. Sarb(skiego) dzierż. Nieczajny i D. Barbary -- ND. And. Objez. z Ob. i And. Siedlecki dzierż. Kowalewka Anna c. Piotra Przespolewskiego z Ob. i Jadwiga Siedlecka z Kowalewka

8553 (Objezierze)

1611.28/III. Samuel, s. ND. Stanisł. Objezierskiego z Ocieszyna i Jadwigi Roznowskiej (?) ND. Jan Ob. z Wargowa i Helena Rozn. z Rożnowa

8554 (Objezierze)

1611.13/IV. Wojciech, s. ND. Stanisł. Sarbskiego i ND. Barbary -- N. And. Staręcki i ND. Katarzyna

8555 (Objezierze)

1611. Niedz. 2-ga po W. Nocy Wojciech s. N. Szymona Mrowińskiego wtedy sołtysa i Zofji Mindakówny -- N. Stanisł. Gąsawski i N. D. Anna Brodnicka dzierż. w Chrostowie -- ojciec w soł. Chrostowskim [inne metryki bez "N."]

8556 (Objezierze)

1611.17/V. Marjanna, c. N. D. Marcina Ossowskiego z Tuchorzy, bawiącego wtedy w Niemieczkowie jako widercator i Anny -- chrz. nieszl.

8557 (Objezierze)

1612.6/V. Katarzyna, c. ND. Andrzeja Objezierskiego i N. Zofji Modlibóg -- MD. Feliks Wojanowski komandor pozn., D. Mikołaj Zielenski D. Agn. Przespolewska i D. Anna Baszkowska

8558 (Objezierze)

1613.5/XII. Lucja, c. N. Wojc. Niniewskiego i Zofji Nieżuchowskiej -- N. Jerzy Pogorzelski i ND. Przespolewska; Wszyscy z Ob.

8559 (Objezierze)

1615.10/V. Anna, c. D. Jana Objezierskiego w Wargowie * z D. Zofji Przecławskiej -- córki Marcina P. z Rokitnicy -- Jan Charzewski dzierż. w Żelątkowie, Dorota Przecławska matka pani Zofji Ob.

8560 (Objezierze)

1616.7/I. Felisk, s. GD. Andrzeja Objezierskiego i GD. Zofji Modlibożanki z Kowalewska -- ND. Jan Charzewski dzierż. Żelątkowa, ND. Objezierska ż. Stan. z Ocieszyna i ND. Anna Baszkowska z Łukowa

8561 (Objezierze)

1616.17/VII. (Zidowo) Dorota, c. GD. Jana Objezierskiego w Wargowie i ND. Zofja Przecławska z Rokitnicy -- D. Jan Przecławski brat matki dziecka i ND. Jerzy Pogorzelski dzierż. Ob. Dorota Przecł. ciotka matki, * 29/VI.

8562 (Objezierze)

1617.10/IX. Elżbieta, c. GD. Jana Objezierskiego w Wargowie i D. Zofji Przecławskiej z Rokit. -- GD. Jan O., GD. Mikołaj Zielenski z Siernik i GD. Dorota Sobocka z Nieczajny

8563 (Objezierze)

1619.4/IV. Kazimierz, s. D. And. Objezierskiego i Zofji z Modlibogów -- Dorota Pogorzelska dzierż. w Ob. i Chrostowie - rodzice z Kowalewa * 5/III.

8564 (Objezierze)

1620.5/IV. Wargowo Zygmunt, s. GD. Jana Objezierskiego i G. Zofji Przecławskiej z Rokitnicy -- GD. And. Sobocki z Nieczajny, NV. Kat. Kluczewska

8565 (Objezierze)

1621.31/VII. * 23/VII. Teresa, c. G. D. Jana Objezierskiego i Zofji z Przecławskich -- ND. Jan Dąbrowski dzierż. Zdakowa i D. Katarzyna Macieska (?) siostra rodz. ojca dziecka, wszyscy z Wargowa

8566 (Objezierze)

1622.4/IX. (Górka) Zofja, c. ND. Jerzego Gnińskiego i Kat. -- MD. Jan z Kiszewa Mierzewski łowczy pozn. Wojc. Mirzewski, Marjanna M. córka łowczego

8567 (Objezierze)

1622.5/Xi Teresa, c. N. Wojc. Niniewskiego i Zofji Niezuchowskiej -- N. And. Objez. z Kowalewka i D. N. Dorota Pogorzelska z Chrostowa

8568 (Objezierze)

1625.25/VII. (Gołaszyno) Jakub s. GD. Przibińskiego -- GD. Mikoł. Przespolewski i G. Zoji Niniewska

8569 (Objezierze)

1625.23/XI. Stanisław, s. GD. Jana Nowowieyskiego i Marjanny -- GD. Naramowski i Marjanna Roznowska

8570 (Objezierze)

1627.7/II. Marjanna, c. MD. Stanisł. Sczurskiego dzierż. Nieczajny i Anny Modrzewskiej -- GD. Stan. Zawacki dzierż. Wargowa i MD. Zofja Grotowa z Dąbrówki

8571 (Objezierze)

1629.12/I. Andrzej, s. MD. Wojc. Sobockiego z Nieczajny i Kat. -- MD. Agn. Przespolewska

8572 (Objezierze)

1630.3/II. Kaziemriz, s. GD. Jana Sczutowskiego i Barbary -- Agn. Małachowska X. Kaz. Plaskowski dominikanin

8573 (Objezierze)

1630.9/V. Stanisław, s. GD. Jana Objezierskiego z Wargowa i GD. Zofji z Rokitnicy -- X. Jan Krzycki opat koronow. i MD. Anna z Kościelca Grudzińska ż. Stefana z Niemczyna Grudz.

8574 (Objezierze)

1630.14/III. Dorota, c. MD. Wojciecha z Nieczajny Sobockiego i Kat. z Kąkolewa -- MD. Agnieszka z Rąkolewa Wulkowska (?)

8575 (Objezierze)

1631.9/X. Franciszek, s. GD. Jana z Wargowa Objezierskiego i Zofji -- GD. Zofja O. ż. And. z Kowalewka O. córka

8576 (Objezierze)

prawie ostatni 1631/X. Stanisław, s. GD. Wojc. Sobockiego z Niecz. i Kat. -- GD. Rutkowski i GD. Grotkowa

8577 (Objezierze)

1632.5/II. Dorota, c. GD. Marcina Krajewskiego dzierż. części GD. Piotra Siedleckiego w Ob., i Barbary -- G. Dota Zawadzka

8578 (Objezierze)

1632.31/V. Dziecko GD. Jana Szczutowskiego dzierż. w Niemieczkowie i Barbary -- GD. Wojc. z Sadów Sadowski i GD. mniska z Chowanowa

8579 (Objezierze)

1633.19/II. Jadwiga, c. GD. Marcina Objezierskiego i ND. Kat. Nowowieyskiej -- ND. Zofja de Przeciwnica Nowowieyska

8580 (Objezierze)

1633.24/II. Aleksander, s. GD. Ludwika de Gorka Łuba i N. Kat. -- chrz. nieszl.

8581 (Objezierze)

1633.13/III. Kazimierz, s. GD. Piotra Siedleckiego i Elżb. -- GD. Jan z Wargowa Objez. i D. Dorota Sobocka

8582 (Objezierze)

1633.9/VI. Urszula, c. GD. Wojc. Sobockiego z Nieczajny Kat. -- GD. Piotr Siedlecki i ND. Urszula Giżycka

8583 (Objezierze)

1634.26/III. Kazimierz, s. GD. Wojciecha Kaczkowskiego z Wargowa i ND. Anny -- ND. Marjanna Łagocka

8584 (Objezierze)

1634.11/VIII. Anna, c. GD. Piotra Siedleckiego dz-a 1/2 Ob. i ND. Elżbiety -- ND. V. Zofja Objez. c. Andrzeja Ob. z Kowalewska

8585 (Objezierze)

1634.22/X. Zofja, c. ND. Wojc. Sobockiego z Nieczajny, i Kat. -- ND. Dobrogost Sobocki i ND. Barb. Rutkowska

8586 (Objezierze)

1635.10/VI. Anna c. GD. Stanisł. Bilińskiego (de Nirmurowo?) i N. Marjanny -- Wojc. z Niecz. Sobocki i Dorota Pomianowska

8587 (Objezierze)

1636.6/I. Tomasz, s. ND. Piotra Siedleckiego dz-a 1/2 Ob. i Elżbiety -- ND. Stanisł. Skorzewski i ND. Aleks. Dembińska z Chrosotwa

8588 (Objezierze)

1636.28/III. Teresa, c. N. D. Hapa prezyd. z Chrostowa i ND. Doroty -- GD. Eremjan Dembiński z ż. Zofją D. GD. Piotr Zakrzewski sędzia nakielski

8589 (Objezierze)

1636.1/VI. Stanisław, s. GD. Eremjana Dembińskiego z Chrostowa i ND. Aleksandra -- GD. Wawrzyniec Rostworowski i ND. Kat. Sobocka ż. Wojc. S. z Nieczajny

8590 (Objezierze)

1636.21/VI. Jan s. GD. Ludwika Łuby z Górki i Kat. -- GD. Aleksander Ł.

8591 (Objezierze)

1636.8/VII. Dorota, c. N. D. Marcina Gowarzewskiego i Doroty -- N. D. Tom. Gow. i ND. Jadwiga Neczewa

8592 (Objezierze)

1638.10/X. Katarzyna, c. MD. Sebast. Siedleckiego i Elżb. -- MD. Wojc. Sobocki i MD. Dodrota Zawadzka

8593 (Objezierze)

1639.22/II. Zofja, c. D. Doroty i Jana Bymowskich (?) z Niemieczkowa -- Jan Brzeski

8594 (Objezierze)

1639.19/V. Stanisław, s. ND. Sebastjana Necza dz-a w Wargowie i Jadwigi z Gowarzewskich -- ND. And. Cielecki dz. Żelądkowa i ND. Kat. Sobocka ż. Wojc. z Niecz.

8595 (Objezierze)

1639.1/VI. Anna, c. MD. Ludwika Łuby i Katarzyny -- chrz. nieszl.

8596 (Objezierze)

1640.6/V. Małgorzata, c. GD. Marcina Objezierakiego z Ocieszyna i N. Zofji Skaławskiej -- GD. Stanisław Skał. dziad i N. D. Anna z Soboty Pigłowska

8597 (Objezierze)

1641.23/VI. Samuel, s. GD. Stanisł. Gnińskiego dzierż. 1/2 Ob. z ND. Zofji Cieleckiej -- GD. And. C. dz. Żelędkowa NN. Zofja Dąmbrowska v. GD. Piotr Siedlecki dz. 1/2 Ob.

8598 (Objezierze)

1641.22/IX. Zofja, c. GD. Macieja Rosnowskiego tenut. wsi Niemieczkowo i kat. Cieleckiej -- Marcin Objez. i Zofja Gnińska

8599 (Objezierze)

1641.22/IX. Samuel s. N. D. Jana Nowowieyskiego i ND. Bogumiły Objezierskiej -- N. D. V. Zofja Kąkolewska

8600 (Objezierze)

1641.7/X. Zofja, c. N. D. Kaz. Objezierskiego i Salomei -- ND. Dorta Zawaczka dz-a 1/2 Ob. i N. D. Kat. Sobocka

8601 (Objezierze)

1642.12/I. Jerzy, s. N. D. Ludwika Łuby z Górki i N. D. Kat. -- ND. Jan Pruszak i N. Dorota Zawadzka dz-a 1/2 Ob.

8602 (Objezierze)

1643.25/V. Anna, c. N. D. Macieja Rosnowskiego tenutar. Niemieczkowa i Katarzyny -- N. D. Wojc. Sobocki i N. D. Anna Gnińska

8603 (Objezierze)

1644. ostat. /VI. Stanisław, s. N. D. Mac. Rosnowskiego z Niemieczkowa i Kat. z Cieleckich -- ND. And. z Niecz. Cielecki i ND. Anna z Przeciwnicy Nowowieyska

8604 (Objezierze)

1644.11/VII. Zofja, c. [N. D. Mac. Rosnowskiego z Niemieczkowa i Kat. z Cieleckich] ND. Ludwika z Górki Łuby i Kat. Mierzewskiej -- ND. Kaz. Gniński i N. Zofja

8605 (Objezierze)

1645.25/V. Jfan, s. N. D. Łuk. Niniwickiego i N. Doroty -- N. D. Zofja Objez. i ND. Jan Obiezerski

8606 (Objezierze)

1645.19/X. Franciszek, s. ND. Mac. Rosnowskiego z Niemieczkowa i Katarzyny Cieleckiej -- ND. Maciej Cielecki i ND. Barbara Prosna

8607 (Objezierze)

1645.16/XI. Zofja, c. N. Jana Domanskiego z Chrostowa ... i Anny -- chrz. nieszl.

8608 (Objezierze)

1646.13/VI. Dorota, c. ND. Andrzeja Zawaczkiego z Objez. i N. Anny -- ND. Marcin Zawadzki i ND. Anna Gnuszyńska

8609 (Objezierze)

1646.9/XI. Kat., c. N. D. Jana Gudkowskiego z Niemieczkowa i N. Zofji

8610 (Objezierze)

1647.17/II. Krzysztof, s. ND. Macieja (?) Swięcickiego (?) i N. Zofji -- ND. Marcin Trąbczyński i N. Domicella Zawadzka

8611 (Objezierze)

1647.15/V. Stanisław, s. N. D. Bartłomieja Maranowskiego i Anny -- ND. Marcin Gosczewski i N. Anna Zawadzka z Ob.

8612 (Objezierze)

1649.7/V. Stanisł., s. N. D. Krzysztofa Bieniewskiego Pruszaka dzierż. Objez. i N. Barbary -- ND. Jakub Mankowski i N. Albertissa Soszyń.

8613 (Objezierze)

1652.21/I. Marcelin, s. N. Jana Czuchowskiego sługi ND. Stanisł. Proskiego z Ch. i N. Katarzyny -- N. Anna Zawadzka

8614 (Objezierze)

1652.28/IV. Anna, c. G. Tom. Gowarzewskiego dzierż. Wargowa i N. Jadwigi Zabłockiej -- N. Maciej Sniegocki i N. K. Zabłocka matka matki dziecka

8615 (Objezierze)

1652.8/XXI. Franciszek Stefan, s. GV. Jerzego Brudzyńskiego tenut. Objez. -- N. Anna Zawadzka

8616 (Objezierze)

1652.18/XII. Andrzej, s. N. Jana Chojenskiego z Niemieczkowa i Katarzyny -- N. Stanisław Błociszewski i N. Jadwiga Błocisz.

8617 (Objezierze)

1658.24/IV. Katarzyna z Kowalewska Sobocka, c. G. And. z Nieczajny S. i Konstancji Bukowieckiej -- G. Dorota z Niecz. Sob. i GD. Jan Gołkowski

8618 (Objezierze)

1658.8/IX. Franciszek, s. Piotra Włosciejewskiego i Barb. -- ND. Mac. Nowowieyski i ND. Konst. Sobocka

8619 (Objezierze)

1659.4/VIII. (Nieczajna) Aleksander s. GD. Andrzeja Sobockiego i ND. Konstancji Bukowieckiej -- GD. Mikołaj Roznowski i ND. Zofja Grotowa

8620 (Objezierze)

1660.23/X. (Kowalewko) Tomasz Wojciech, c. GD. [GD. Andrzeja Sobockiego i ND. Konstancji Bukowieckiej] Sobockich -- GD. Jerzy Necz i N. V. Urszula Sobocka

8621 (Objezierze)

1665.18/V. (Nieczajna) Marjanna c. [GD. Andrzeja Sobockiego i ND. Konstancji Bukowieckiej] GD. Sobockich -- GD. Rafał Objez. i N. Anna Zawadzka

8522 (Objezierze)

1665.20/XII. (Objezierze) Andrzej Marcin, s. GD. Mikołaja Lisieckiego i ND. Doroty Zawadzkiej -- GD. Marcin L. i ND. Anna Z.

8623 (Objezierze)

1667.23/IX. Stanisław s. GD. Andrzeja Sobockiego i Konstancji -- GD. Stanisław Skrzetuski i ND. Teresa Choińska

8624 (Objezierze)

1667.30/V. (Kowalewko) Jan s. N. ... Piaseckiego i Reginy -- Stanisław Budziński i siostra Teresa

8625 (Objezierze)

1667.26/IX. (Nieczajna) Dorota, c. GD. And. Sobockiego i Konstancji -- GD. Jerzy Necz i N. Urszula Sobocka

8626 (Objezierze)

1668.21/IV. (Górka) Teresa, c. GD. Stanisł. Łochockiego i N. Konstancji -- GD. Piotr Powodowski i N. Marjanna Błońska

8627 (Objezierze)

1668.24/X. (Nieczajna) Łukasz, s. [GD. And. Soboc. i Konstancji] GD. Sobockich -- GD. Chryzostom Potocki NV. Urszula S.

8628 (Objezierze)

1672.27/III. (Nieczajna) Teodora c. [GD. And. Soboc. i Konstancji] GD. Sobockich -- NN. Jan i Kat. SS.

8629 (Objezierze)

1672.3/VII. (Objez.) Samuel, s. GD. Wojc. Tomickiego i Kat. -- GD. Samuel T. i NV. Marjanna Goryńska

8630 (Objezierze)

1672.28/VIII. (Gołembowo) Barbara c. ND. Jana Koziebrockiego i N. Zofji -- ND. Jan Gumiński i NV. Małg. Obiezierska

8631 (Objezierze)

1672.27/IX. (Chrostowo) Franciszek, s. ND. Pawła Mleczko i Doroty -- GD. Wojc. Tomicki i NV. Jadwiga Tomicka

8632 (Objezierze)

1673.25/VI. (Nieczajna) Anna, c. GD. [GD. And. i Konstancji] Sobockich -- GD. Stanisł. Błociszekwsi i ż. jego

8633 (Objezierze)

1674.27/XII. (Wargowo) Tomasz Andrzej, s. GD. Gabryela Skorzewskiego i GD. Marjanny Koszuckiej -- GD. Wincenty Gronowski i GD. Konstancja Sobocka

8634 (Objezierze)

1675.18/IV. (Chrostowo) Stanisław, s. GD. Pawła Mleczko i Doroty -- GD. Marcin Rozdrażewski Marjanna Rusieniecka

8635 (Objezierze)

1675.16/V. (Nieczajno) Zofja, c. [GD. And. i Konstancji] GD. Sobockich -- GD. Gabryel Skorzewski i GD. Marjanna ż. jego

8636 (Objezierze)

1676.16/II. (Wargowo) Władysław Maciej, s. GD. Gabryela Skorzewskiego i Marjanny -- GD. And. Sobocki i GD. Joanna Objezierska

8637 (Objezierze)

1676.25/X. (Niecz.) Teresa c. GD. [GD. And. i Konstancji] Sobockich -- GD. Jan Kierski i NV. Urszula Cielecka

8638 (Objezierze)

1677.25/III. (Wargowo) Wincenty Józef, s. GD. Gabryela Skorzewskiego i GD. Marjanny Koszuckiej -- GD. Aleks. Zapolski i GD. Marjanna Bieczyńska

8639 (Objezierze)

1677.3/X. (Chrostowo) Teresa Jadwiga, c. ND. Marcina Karczewskiego i Marjanny -- Jan Skrzycki i NV. Urszula Cielecka

8640 (Objezierze)

1678.25/III. (Wargowo) Józef Prokop, s. [GD. Gabryela i Marjanny Koszuckiej] GD. Skorzewskich -- GD. Aleks. Bieczyński i GD. Damecka

8641 (Objezierze)

1678.15/IV. (Objezierze) Kazimierz, s. GD. Wojciecha Chwałkowskiego i GD. Zofji Cieleckiej -- GD. Wojc. Tomicki z ż. Kat.

8642 (Objezierze)

1678.3/VII. (Niecz.) Joanna c. GD. Ludwika Laskowskiego i GD. Kat. Sobockiej -- GD. Wład. Przyjemski i GD. Marjanna Skorzewska

8643 (Objezierze)

1679.5/II. (Niecz.) Maciej Józef, s. GD. [And. i Konstancji] Sobockich -- chrz. nieszl.

8644 (Objezierze)

1679.8/X. (Wargowo) Katarzyna, c. [Gabryela i Marjanny Koszutskiej] GD. Skorzewskich -- GD. Wład. Przyjemski i GD. Katarzyna Radlicka

8645 (Objezierze)

1680.31/III. (Górka) Wojciech Stefan, s. GD. Samuela Kaliszkowskiego i Kat. -- GD. Paweł Wilczyński i GD. Kat. Radlicka

8646 (Objezierze)

1681.24/VI. (Niecz.) Joanna Antonina, c. [GD. Ludwika i GD. Kat. Sobockiej] Laskowskich -- GD. Wład. Przyjemski i GD. Konst. Sobocka

8647 (Objezierze)

1682.27/I. (Górka) Krzysztof, s. GD. Franc. Rokossowskiego i G. Barbary -- GD. Jan R. i GD. Urszula Kowalska

8648 (Objezierze)

1684.10/I. (Wargowo) Helena Konstancja, c. GD. [Gabryela i Marjanny Koszutskiej] Skorzewskich -- GD. Stanisław Necz i GD. Marjanna Kryszkowska

8649 (Objezierze)

1684.17/VIII. (Ocieszyno) Rafał Józef s. GD. Mikoł. Kaczorowskiego i GD. Teresy Objezierskiej -- GD. Stanisła. K. i GD. Joanna Objez.

8650 (Objezierze)

1686.9/IV. (Chrostowo) Jan s. GD. Wojciecha Skrzetuskiego i Anny -- GD. Tom. S. i GD. Joanny Objez.

8651 (Objezierze)

1687.24/VI. (Chrostowo) Krystyna, c. [GD. Wojciecha Skrzetuskiego i Anny] GD. Skrzetuskich -- chrz nieszl.

8652 (Objezierze)

1688.12/VII. (Chrost.) Jakub, s. [GD. Wojciecha Skrzetuskiego i Anny] Skrzetuskich -- GD. Jan Gurowski burgrabia pozn. i GD. Jadwiga Twardowska

8654 (Objezierze)

1689.24/X. (Ocieszyno) Urszula c. G. D. Jana Cieleckiego i Krystyny Pawłowskiej -- JGD. Andrzej C. klan kamieński i GD. Katarzyna Jaraczewska

8655 (Objezierze)

1690.24/I. (Chrost.) Paweł, s. N. Wawrzyńca Dobińskiego famuli, GD. Adama Goryńskiego i Heleny -- GD. Adam Gor. i NV. Teodora Sobocka

8656 (Objezierze)

1690.6/VI. (Niemieczkowo) Antoni, s. GD. Jakuba Rokossowskiego i G. Anny Gostkowskiej -- GD. Stanisł. Mankowski i G. Ewa ż. jego

8657 (Objezierze)

1690.11/VII. (Górka) Jan Bonawentura, c. GD. Ludwika Imielińskiego i G. Katarzyny Radeckiej -- GD. Chryzostom Belęcki i GD. Barbara Grudzińska

8658 (Objezierze)

1691.5/VI. (Ocieszyno) Helena, c. MD. Jana Olbrachta Cieleckiego i Krystyny -- X. Jerzy Sobocki i GD. Anna Pączkowska

8659 (Objezierze)

1691.1/VIII. (Niemieczkowo) Franciszek Jakub s. GD. Jakuba Rokossowskiego i Anny -- GD. And. R. i NV. Anna Umińska

8660 (Objezierze)

1692.9/IX. (Kowalewko) Franciszek Antoni, s. GD. Jana Tomickiego i Anny -- chrz. nieszl.

8661 (Objezierze)

1692.12/X. (Niemieczkowo) Łukasz Andrzej, s. N. Jakuba Rokossowskiego i Anny -- MD. Wojc. Sobocki i ND. Elżb. Brezina

8662 (Objezierze)

1695.27/II. (Ocieszyno) Maciej Kaz. s. N. Marcina Prusimskiego i Teofili -- N. Michał Kwilecki i N. Anna Pląskowska

8663 (Objezierze)

1695.15/V. (Objez.) Kat. Teresa, c. MGD. Macieja Tomickiego dz-a Objez. i Konstancji Zebrzydowskiej -- JMD. Mikołaj Z. sta rogoz. i GD. Anna T.

8664 (Objezierze)

1695.22/V. (Niecz.) Kat. Zofja, c. MGD. Wojciecha Sobockiego dz-a Niecz. i Anny Marszewskiej -- MGD. Gabryel Skorzew. i GD. Kat. Choińska

8665 (Objezierze)

1698.9/V. (Ocieszyno) Córka MD. Wojc. Rokossowskiego i Kat. -- N. Jan (?) R. z Złotnik i MD. Maciej Tomicki

8666 (Objezierze)

1700.23/IX. (Ociesz.) Michał August, s. GD. Wojciecha Rokossowskiego i Marjanny -- GD. Wawrzyniec i GD. Anna Skierkowa (?)

8667 (Objezierze)

1700.23/XI. (Ob.) Dominik Konstanty, s. [MGD. Macieja i Konstancji Zebrzydowskiej] MGD. Tomickich -- MG. Stan. T. dz. Budziszewa i MGD. Jadwiga Pigłowska

8668 (Objezierze)

1700.4/XI. (Niecz.) Teodora Barbara, c. MGD. [GD. Wojciecha i Anny Marszawskiej] Sobockich -- MG. Franc. Twardowski i NGV. Zofja Marszewska

8669 (Objezierze)

1702.30/VII. Anna, c. M. D. Zygmunta Imbier Objezerskiego dz-a w objezierzu i Golińskiej -- M. Goliński z Bojanowa

8670 (Objezierze)

1705.13/IV. (Ociesz.) Marjanna Teodora, c. G. Wawrzyńca Rokossowskiego i Zofji Gurowskiej -- G. Wojc. R. i G. Marjanna G.

8671 (Objezierze)

1706.0/II. (Swierkówki) Jan Wawrzyniec, s. G. Szymona Wolskiego i Anny -- GD. Jerzy Bronikowski i ż. jego Anna GD. Wawrzyniec Kromolicki dziad dziecka

8672 (Objezierze)

1706.10/X. (Górka) Stanisław Franciszek, s. G. Wojc. Kierskiego i G. Anny Grodzickiej -- G. Franciszek G. dziad dziecka, Marjanna Sczaniecka, Stanisław Przyjemski klaniec i Marjanna G.

8673 (Objezierze)

1706.22/X. (Ociesz.) Wład. Łukasz, s. [G. Wawrzyńca Rokossowskiego i Zofji Gurowskiej] GG. Rokosewskich -- G. Wład. Jaraczewski i GD. Kat. R.

8674 (Objezierze)

1707.6/II. (Ociesz.) Dorota c. Józefa Mielińskiego i Kat. -- G. Mikołaj Rynarzewski i G. z Gurowskich ż. Wawrzyńc. Rokoszewskiego

8675 (Objezierze)

1710.3/IV. (Wargowo) Józef Wojc., s. MD. Franciszka Zaremby -- MD. Politarska z Maniewa

8676 (Objezierze)

1711.4/III. (Kowalewko) Konstancja Apolonja, c. G. Stanisława i Barb. Karczyńskich dzierż. Kowal. -- GV. Ludwika Sobocka i G. Józef Rosnowski dz. Pawłowic

8676 (Objezierze)

1711.4/VIII. (Slepuchowo) Juda Tadeusz Hieronim s. G. Rafała i Ludwiki Drwęckich pos. Sl. -- G. Ant. Włostowski wuj G. Bogumiła Głoskowska wujenka i G. Jan Orzelski i G. Eleonora Milińska podczasyna brzeska-kuj.

8677 (Objezierze)

1712.25/I. Wincenty Sebast. s. G. Zygmunta i Apolinary Objezierskich dz. O. -- G. Jan Swinarski z Niecz.

8678 (Objezierze)

1712.2/II. (Wargowo) N. Ludwika Agnieszka Gostkowska, c. M. Jana i Juljanny z Kierskich -- Wacł. z Skrzypny i Teresa z Swięcickich Twardowska

8679 (Objezierze)

1712.9/VII. (Niemeczkowo) Elżbieta Małgorzata, c. GD. Jana Orzelskiego Ludwiki -- JMD. Piotr Tomicki miecznik wschow. i G. Marjanna Kąsinowska

8680 (Objezierze)

1714.25/III. (Kowalewko) Józef Ludwik, s. MD. And. Laskoskiego i Doroty -- MD. Andrzej Bielicki i MD. Marjanna z Kędzierzyńskich Miłaczewska

8681 (Objezierze)

1715.21/X. (Wargowo) Teresa Brygitta, c. [M. Jana i Juljanny z Kierskich] MD. Gostkowskich -- GD. Franc. Twardowski i GV. Anna G.

8682 (Objezierze)

1712.4/IV. G. Jan Bajerski ekonom ocieszyń. x Katarzyna Milińska -- św. nieszl.

8683 (Objezierze)

1714.26/VIII. G. Wojciech Trąmpczyński x GV. Marjanna Grodzicka -- GD. Jakub Moraczewski i G. And. Trzebiński

8684 (Objezierze)

1715.7/XI. M. Franciszek Grodzicki dziedzic Górki x M. Zofja v. Kromulska -- MGD. Zygmunt Objezierski dz. w Objezierzu

8685 (Objezierze)

1717.18/V. JMD. Ludwik Granowski sta mościcki x G. Teresa z Łąckich Gostyńska wd. w kość. Radzimskim -- Jan Kurnatowski skarbnik podwojewodzi poznański, Józef Łącki, Jan Jagielski

8686 (Objezierze)

1717.11/XI. NG. Wojciech Srzedminski x G. Marjanna Kuczkowska -- MD. Jan Gostkowski dz. Wargowa G. Stanisł. Mankowski Michał Swinarski

8687 (Objezierze)

1718.26/V. (Górka) MGD. Stanisław Grudzielski x GD. Anna z Grodzickich Kierska wd. -- MGD. Wawrzyniec Kromolicki MD. Franc. Grodzicki

8688 (Objezierze)

1717.28/XII. (Górka Marjanna Anastazja, c. MD. Franc. Grodzickiego i Zofji -- MD. Wawrzyniec Kromulski z ż. Barbarą

6689 (Objezierze)

1718.21/VIII. Aleksandryna Rozalja, c. G. Jana Gostkowsk. i Juljanny -- GM. Marcin Miełaczewski i GMD. Teresa z Baranowskich Walichnowska wdowa

8690 (Objezierze)

1719.22/VIII. (Żukowo) Józef Ignacy, s. G. Prokopa Domaradzkiego i Marjanny z Drwęckich -- GD. Józef Kierski i G. Swiniarska

8691 (Objezierze)

1606.7/II. N. Piotr Gołębowski x N. Anna Golińska c. D. Jana Zdowieckiego (!) -- D. Mac. Dorpowski

8692 (Objezierze)

1608.23/II. N. Walentyn Falęcki x Anna Ostorwska -- ND. And. Sobocki, Wojc. Grzybowski

8693 (Objezierze)

1610.7/XI. (Objezierze) ND. Wojciech Przebiński z Gołaszyna x D. And. c. D. Piotra Przespolewskiego -- D. Andrzej Woznicki (?) D. Jan Dobrogost, And. Soboccy

8694 (Objezierze)

1613.17/II. D. Piotr Pląskowski x D. Dorota Przespolewska, c. D. Piotra P. -- MD. Przeborowski sędzia pozn. i MD. Jan Grudziński klan nakielski

8695 (Objezierze)

1613.4/XI. (Rokitnica) GD. Jan Objezierski z Wargowa x GD. Zofja Przecławska c. D. Marcina Przecł. z Rokitnicy -- MD. Jan Grudziński klan nakielski Ludom i Ign. Cielecki stol. surrog. pozn.

8696 (Objezierze)

1614.6/VII. N. Stanisł. Sarbski x N. Dorota Siedlecka -- ND. Andrzej Sobocki, D. Jan Wojnowski

8697 (Objezierze)

1614 17/IX. (Ob.) Stanisł. Pogorzelski x Helena Nieżuchowska -- Jerzy P. stryj. i op. panny, Dorota P. matka panny

8698 (Objezierze)

1615.16/XI. N. Stanisław Gabliński x N. Małgorzata Niessołowska -- MD. Jan Przeborowski sędzia pozn. Łukasz Kłonowski, Piotr Przespolewski

8699 (Objezierze)

1619.27/I. N. Stanisław Szczurski x N. Anna Modrzewska, wdowa -- ND. And. Sobocki w Niecz. -- MD. Jakub Rostworowski klan przemęcki, Piotr Przespolewski etc.

8700 (Objezierze)

1619.14/IV. N. Zygmunt Przibysz famulus MD. J. Rostwor. klana przemęc. x. N. Kat. Baranowska we dworze Luliń. -- N. Stan. Sczurski And. Wierzejski

8701 (Objezierze)

1619.30/VI. Hieremjan patrycjusz bydgoski x Ewa N. Zbikka (?) z domu, wdowa po N. Wojciechu Skrzetuskim z Rożnowa -- N. Piotr Przespolewski, Piotr Pląskowski, Jan Sobocki etc.

8702 (Objezierze)

1619.29/IX. N. D. Maciej Koritowski x N. Zofja Strichowska -- ND. Piotr Przespol., Bartł. K., Piotr Pląskowski, Wojc. Przybiński

8703 (Objezierze)

1620.25/XI. N. Stanisław Marciszewski x N. Agn. Kowalska z Szamotuł -- D. Stefan Gorzucshowski, D. Michał Sławiński

8704 (Objezierze)

1621.14/II. N. D. Wojciech Rożnowski ze Szłomowa x N. D. Meluzyna, c. ND. Dobrogosta Sobockiego z Łukowa -- ND. Mikołaj Oleski, Wojc. Kierski, Stan. Jan Objezierscy

8705 (Objezierze)

1621.21/II. ND. Jan Bozisławski x ND. Dorota Nieżuchowska -- ND. Jerzy Pogorzelski i Stefan Gorzuchowski

8706 (Objezierze)

1625.3/XII. (Niecz.) Andrzej, s. D. Adrjana Grota z Dombrowy i G. Zofji Sobockiej -- GD. Jan Krzekotowski Stan. Szczurski, Agn. Przespolewska, Anna Buszewska

8707 (Objezierze)

1629.25/II. MD. Jakub Gnuszyński x D. Anna Zawadzka w pałacu Wargowie -- MD. Jan Sadowski murgrabia poznań. Zygmunt Grudz.

8708 (Objezierze)

1631.9/II. we dw. Gołaszyn MD. Jan Mańkowski x Kat. c. MD. Soszińskiego -- Stan. Radzicki i Piotr Prądzyński

8709 (Objezierze)

1631.16/II. G. Jan Bronikowski x Zofja z Sadów Sadowska (we dw. Sady) -- Stanisł. Bobolecki, Stan. Włościejewski, Wojc. Sobocki, Sędziwój Bieganowski, Piotr Bronikowski i Piotr Urbanowski

8710 (Objezierze)

1633.26/XI. GD. Stanisław Bieliński x ND. Marjanna Gulczewa wd. z Niemieczkowa -- GD. Raczkowski, GD. Jan Dąbski

8711 (Objezierze)

1633.7/XII. ND. Andrzej Chmielewski x Elżb. Miczkowa wd., sołtyska z Żukowa -- GW. nieszl.

8712 (Objezierze)

1635.31/II. (Dw. Kowalewko) GD. Dawid Rumiejewski x Zofja z Kowalewka Objezierska -- N. Dobrogost Sobocki, Piotr Siedlecki, Marcin Objez.

8713 (Objezierze)

1639.31/VII. GD. Wojc. Soszyński x GV. Jadwiga Wielżyńska, c. ol. GD. Andrzeja Wielżyńskiego i Zofji Czarlińskiej -- GD. Jan Cz., Mac. Kleczkowski, Piotr Urbanowski, Piotr Skrzetuski, Piotr Przecławski

8714 (Objezierze)

1648.26/IV. (w Jabłonowie) N. Aleksander Nieżuchowski x N. Marjanna Przecławska -- N Jan Pigłowski, Eremjan Nież., Jan Miliński, Jan Krzycki

8715 (Objezierze)

1649.9/II. (w dworze Gnuszyń.) N. Piotr Kłodziński x N. Kat. Gorzyńska -- N. Piotr Siedlecki, N. Andrzej Zawadzki, Stanisław Pogorzelski

8716 (Objezierze)

1649.10/VIII. N. Łukasz Cybulski x N. Marjanna Trawińska -- ND. Wojc. Sobocki, And. Zawadzki

8717 (Objezierze)

1652.10/VI. (w kość. Jabłonowskim) N. Wojc. Dobiński x N. Kat. Gorinska -- N. Piotr Kociszewski, Kaz. Krzywosącki

8718 (Objezierze)

1664.27/V. (Ociesz.) N. Marcin Dobczanski (?) x N. Jadwiga Rospęcka (?) -- X. Wojc. Dobrzelewski i GD. And. Zawadzki, Rafał Objez.

8719 (Objezierze)

1665.15/II. (Ob.) GD. Michał Choinski x N. Teresa Węgorzewska -- GD. And. z Nieczajny Sobocki, GD. Maciej Pigłowski

8720 (Objezierze)

1665.16/II. GD. Mikołaj Lisiecki x N. Dorota Zawadzka -- GD. Marcin i Maciej Lisieccy, Władysł. Kłodziński

8721 (Objezierze)

1670.3/II. GD. Jan Kędzierzyński x GV. Urszula Sobocka -- GD. Wład. K. GD. Rafał Objez.

8722 (Objezierze)

1674.6/V. MD. Walerjan Kędzierzyński x NV. Barbara Karcewska -- ND. Mac. Gądkowski i Jan Kozierowski

8723 (Objezierze)

1677.1/III. (Niecz.) GD. Ludwik Laskowski x GV. Kat. Sobocka -- GD. Wojc. Tomicki, GD. Samuel G.

8724 (Objezierze)

1678.31/X. (Ocieszyno) GD. Hieronim Niesiołowski x GD. Jadwiga Woźnicka wd. -- GD. And. i Franc. Objezierscy

8725 (Objezierze)

1682.25/X. (Ob.) GD. Zygm. Tomicki x GV. Urszula Cielecka -- GD. Hier. Poniński Samuel i Wojc. TT.

8726 (Objezierze)

1684.16/II. (Ocieszyno) GD. Stanisław Mościcki x NV. Małg. Chelkowska -- GD. Wacł. Twardowski GD. Mikoł. Szawroński

8727 (Objezierze)

1693.26/I. (Nieczajna) x GD. Jan Grudzielski x NV. Teodora Sobocka -- GD. Gabryel Skorzewski GD. Sebast. Żółtowski

8728 (Objezierze)

1695.6/II. (Ob.) N. Jan Radzicki x N. Ludwika Skrzetuszewska -- MD. Maciej Tomicki i Stanisław Tomicki

8729 (Objezierze)

1695.8/VIII. (Wargowo) NGD. Mikołaj Swinarski x NG. Zofja Skorzewska -- MD.Wojc. Sobocki i MD. Ludwik Granowski

8730 (Objezierze)

1699.25/IX. (Wargowo) GV. Dorota Choińska x G. And. Skorzewski por. chor. wdy bełzk. -- M. Wojc. Sobocki etc.

8731 (Objezierze)

1700.20/VII. (Ociesz.) GD. Wojc. Rosnowski x GV. Joanna Rokoszowna -- G. Jan Rokoss. i G. Wojc. Gronowski

8732 (Objezierze)

1701.4/XII. (Chrostowo) GD. Jan Arcemberski kapit. Aug. II x NGV. Helena Grodziecka -- JMD. Jan Korzbok Łącki klanic kalis. Tomasz Gr.

8733 (Objezierze)

1705.12/II. (Swierkowki) MD. Szymon Wolski x N. Anna Kromolicka -- MD. Twardowski Chłapowski Bronikowski etc.

8734 (Objezierze)

1691.13/VIII. † GD. Adam Gorzyński tenut. Chrostowa

8735 (Objezierze)

1691.4/XI. † GD. Andrzej Sobocki w Nieczajnie poch. 1692.14/I.

8736 (Objezierze)

1692.15/IV. † GD. Łukasz Sobocki w Pozn. poch. S. J. Pozn.

8737 (Objezierze)

1694.18/I. † Stanisław Korytowski w Wargowie

8738 (Objezierze)

1694.22/IV. † GD. Marjanna Skorzewska

8739 (Objezierze)

1695.14/I. † N. Grzegorzewski w Objez.

8740 (Objezierze)

1695.30/IV. † N. Jan Radzicki sługa GD. Mac. Tomickiego

8741 (Objezierze)

1695.0/IX. † N. Kazimierz Wojciechowski sługa GD. Gabryela Skorzew.

8742 (Objezierze)

1705.19/I. (Chrostowo) † MD. Kat. Przybysławska poch. reform. szamotul.

8743 (Objezierze)

1713. † G. Paweł Kwilecki l. 23. mł. przybysz do wujostwa Objezierskich

8744 (Objezierze)

1716.2/VI. † GD. Jan Kokolski (Slepuchowo) l. ok. 66

8745 (Objezierze)

1717.6/III. † GD. Franciszek Rokoszewski (Niecz.)

8746 (Objezierze)

1755.17/II. poch. X. Andrzej Rowiński curatus Ob. przez lat 19, l. 75

8747 (Objezierze)

1755.18/VIII. (wargowo) poch. N. Krystyna Kaczorowska V. l. 60

8748 (Objezierze)

1757.6/VI. (Niecz.) poch. MD. Stan. Malczewski mł., l. ok. 30

8749 (Objezierze)

1757.13/VI. (Niecz.) córka l. 13 N. Franciszka Siedleckiego i Marjanny

8750 (Objezierze)

1757.19/XI. (Górka) poch. G. Andrzej Grodzicki

8751 (Objezierze)

1759.23/I. † (Ob.) JMGD. Piotr Węgorzewski łowczy pozn. dz. Ob. poch. ref. Osieczna

8752 (Objezierze)

1759.22/VI. (Ob.) poch. 22/VI. N. Stefan Kamiński mł. z dw. Objez.

8753 (Objezierze)

1761.9/IV. poch. (Niecz.) N. Aleksy Pacanowski l. 25

8754 (Objezierze)

1764.19/I. (Wargowo) poch. Ignacy Gronowski l. 15., s. JMD. Jana Gronowskiego podwojewodz. kalis., dz-a Wargowa i Swierkówka

8755 (Objezierze)

1771.15/III. (Ob.) poch. N. Anna Wolińska v. staruszka z dw. Ob.

8756 (Objezierze)

1772.4/I. (Niecz.) poch. GV. Zuzanna Łączyńska l. 8, z dw. Niecz.

8757 (Objezierze)

1772.4/V. (Chrostowo) poch. N. Agnieszka Federowiczowa ekonomowa Chr.

8758 (Objezierze)

1774.12/III. (Slepuchowo) poch. Małgorzata dziecko N. Jakuba i Kat. Targowskich ekonomów Sl.

8759 (Objezierze)

1776.13/IV. poch. Teresa dziecko GD. Kąsinowskich dz-ów cz. Górki

8760 (Objezierze)

1776.28/IV. (Wargowo) † JMD. Jan Gronowski podwojew. kaliski poch. bernard. pozn.

8761 (Objezierze)

1776.8/VI. (Niemieczkowo) poch. N. Wojc. Baczyński ekonom N.

8762 (Objezierze)

1777.9/XI. (Wargowo) poch. Józef l. 5, s. MD. Rocha i Zofji z Gronowskich Mielęckich

8763 (Objezierze)

1778.30/I. (Górka) poch. Wincenty s. MD. Wojc. i Barbary Zdzenickich dz-ów cz. Górki

8764 (Objezierze)

1778.2/VII. (Wargowo) † JMD. Franciszka z Domiechowskich Gronowska podwojewodz. kaliska, poch. bernard. pozn.

8765 (Objezierze)

1779.0/XI. (Dw. Górka) † Elżbieta Małgorzata dziecko 4-mies. c. N. Wojc. Zdzenickiego i Barb. z Grodzickich dz-ów cz. Górki

8766 (Objezierze)

1781.25/VIII. (Dw. Chrostowo) † Urszula dziecki 1 rok MD. Anton. Bojanowskiego dzierż. Chr. i Józefaty Miaskowskiej

8767 (Objezierze)

1781.5/X. (Górka) † Małgorzata Marjanna, c. [N. Wojc. Zdzenickiego i Barb. z Grodzickich] MD. Zdzienickiego

8768 (Objezierze)

1784.14/I. (Chrostowo) † M. Józefa z Zarzickich Bojanowska ż. Anton. B. dzierż. Chr., poch. szamotul. franciszk. obserw.

8769 (Objezierze)

1784.15/I. (Chrost.) † N. Ant. Jezewski ekon. l. 50

8770 (Objezierze)

1785.1/V. (Dw. Niecz.) † MD. Józef Łączyński l. ponad 60 poch. ref. szamotul.

8771 (Objezierze)

1787.19/V. (Górka) † Kat. l. 3., c. ND. Mac. Kuczborskiego dz-a d. G.

8772 (Objezierze)

1787.23/V. (Górka) † N. Kat. Targowska l. ponad 50

8773 (Objezierze)

1787.25/V. (Górka) † Krystyna l. 4. c. [ND. Mac. Kuczborskiego] Kuczborskiego i Franciszki

8774 (Objezierze)

1787.30/V. (Górka) Bartłomiej Joachim l. 6 1/2 s. MD. Macieja Kuczborskiego i Franc.

8775 (Objezierze)

1787.29/XI. (Ob.) † MD. Michał Łączyński l. 70

8776 (Objezierze)

1789.10/III. (Górka) Stefan Jan, s. NM. Mac. Kuczborskiego i Franc. z Grodzickich

8777 (Objezierze)

1789.22/IX. (Górka) † Anastazja, c. 2 1/2 l. M. Mac. Kuczborskiego 1789.6/X. (Górka) † Wiktorja 1 rok. c. [M. Mac. Kuczborskiego] Macieja Kuczborskiego

8778 (Objezierze)

1790.15/III. (Niemieczkowo) † JMD. Michalina z Raczyńskich Raczyńska generałowa wojsk kor. l. 22., poch. Woźniki reformaci

8779 (Objezierze)

1791.9/VI. (Ocieszyno) † N. Jan Zdąnowski l. ponad 70

8780 (Objezierze)

1791.2/VIII. (Niecz. Dw.) † Maksymiljan 1 rok, z NMD. Michała i Magdal. Brzozowskich pułk. w. kor., tenut. pos. Niecz.

8781 (Objezierze)

1792.20/IX. (Górka) † Józef Jan Nepom., s. MD. Mac. Kuczborskiego dz-a G. i Franc. z Grodziskich

8782 (Objezierze)

51793.5/VI. (Górka) † Anastazy Teodor, s. M. Macieja Kuczborskiego

8783 (Objezierze)

1793.7/VIII. (Chrostowo) † Józef 1 1/2 s. MD. Anton. Grabskiego tenut. Chr. i in. i Wiktorji z Miaskowskich

8784 (Objezierze)

1804.25/XI. (Chrostowo Dw.) G. Maciej Rudnicki mł. 23 l. x Juljanna Mieszkowska -- M. Józef Załuskowski pos. Chrost., Józef Zuromski z dw. Chrost.

8785 (Objezierze)

1706.25/VIII. (Podlesie Dw.) GMD. Wincenty Koszutski mł. 28. pos. Budziejewa x GV. Marjanna Rydzyńska c. hr. Franc. R. i Józefa z Kwileckich, dz-ów dóbr Podlesie i in. l. 17 -- Wojc. Węgorzewski dz. Objez. Nepom. K. pos. Koninka

8786 (Objezierze)

1809.26/VI. w Poznaniu (Górka) GD. Benedykt Sadowski mł. l. 42. dz. Orzeszkowa z pf. Giec. x GV. Balbina Kuczborska c. M. Mac. i Franc. KK. dz-ów Górki l. 22. -- M. Jan Wolski dz. Dzierzchnicy, Wojc. Iłowiecki Zadowic pos.

8787 (Objezierze)

1813.12/IX. (Niecz. Dw.) G. Aleksander Moraczewski mł. 21 z Mechowa p. pozn. przed 2 mies. przeniósł się do Bytkowa par. Sobota x Kat. Czochronowa wd. l. 29, z d. Ługowska współposesorka wsi N. -- G. Jakub M. pos. Nowejwsi Piotr Rynarzewski, Seweryn Kłossowski

8788 (Objezierze)

1813.13/IX. (Ob. Dw.) G. Antoni Wojciech Wolniewicz, b. pułk. w. p., mieszk. w Ob., l. 34., s. † † Stanisł. i Rozalji Zarembianki x Teresa Swinarska z Lulina V. l. 24 c. M. G. Wawrzyńca Sw. i †-ej Joanny z Przyjemskich dz-ów Lulina -- MG. Adam Drwęski dz. Baborówki Saturnin Zaydlic z Ob.

8789 (Objezierze)

1758.28/XI. (Górka) GD. Józef Kąsinowski mł. x GD. Kat. z Bronikowskich Grodzicka wd. -- GD. Józef Br., G. Trampczyński

8790 (Objezierze)

1759.1/XII. (Górka) G. Antoni Leśniewski z Kluczewa x sław. Bogumiła Rzepecka -- G. Kaz. Bonikowski

8791 (Objezierze)

1760.10/II. (Slepuchowo) G. Jan Radzimiński x Marjanna Trojańska -- G. Marcin Silski i G. And. Dąbroski

8792 (Objezierze)

1760.3/VIII. MGD. Józef Mańkowski mł. x IMGV. Teofila Węgorzewska łowczanka pozn. -- MGD. Mankowski ojciec Małachowski, Ign. Malczewski sta płowski Jan Gronowski, Michał Obarzankowski

8793 (Objezierze)

1761.12/I. (Ob.) JMD. Ludwik Młodziejowski regent gr. pozn. mł. x JMGV. Cecylja Węgorzewska łowczanka pozn. -- JM. Józef Jerowski pułk. JKMci, Józef Gliszczyński pis. zs. kalis., Franc. Szczaniecki, Ign. Malcz., sta płowski, Jan Nep. i Wojc. WW. łowczyce pozn. etc.

8794 (Objezierze)

1761.17/X. (Ob.) GD. Józef Łączyński mł. pis. Sepna x GV. Kat. Dębska z dw. Ob. MD. Józef Jerowski pułk. JKMci, -- Ignacy Skarbek Malcz. sta płow., Franc. Szczaniecki, Jan Gronowski, Józ. Gostkowski

8795 (Objezierze)

1769.2/II. (Warg.) MGD. Roch Mielęcki mł., x JMV. Zofja Gronowska podwojewodz. kaliska, -- JMD. Jna Gron. podwoj. kalis., Nep. i Wojc. Węgorzewscy łowczyce pozn. etc.

8796 (Objezierze)

1783.22/V. NMD. Stanisł. Kwiatkowski por. kaw. narod. x Wiktorja Gronowska podwoj. kaliska -- Józef Moszczyński klan lędzki, Józef Gleszczyński klan biechowski, etc.

8797 (Objezierze)

1783.24/VIII. (Ob.) Kwilec JMD. Wojc. Węgorzewski generał adjut. JKMci dz. Ob. x JMD. Aniela Kwilecka klanka rogoz. (Ślub w Widzimiu)

8798 (Objezierze)

1786.16/III. (Podlesie-Ob.) G. Franciszek Rydzyński stolnikowicz pozn. x Józefata Kwilecka -- JMD. Jan K. klan międzyrz. kaw. św. St. Wojc. Węgorz. gen. adjut. król. kaw. św. St.,

8799 (Objezierze)

1789.4/II. (Charbowo- Kowalewo) G. Ignacy Wolski x GV. Joanna Czarnecka -- G. Jan Chryzostom Gronowski i Józef G. podwojew. kalis., bcia m. s. rodzeni

8800 (Objezierze)

1791.7/II. (Ocieszyno Dw.) G. Józef Czachórski x Teresa Gronowska -- Chryzostom i Józef GG. Adam Słaboszewski Roch Czachórski

8801 (Objezierze)

1705.19/II. (Woycieszyn) N. Jan Józef Milenski x Kat. Karczmarka córka z Ociesz. -- N. Woynowski z ż. i nieszl.

8802 (Objezierze)

1707.9/X. (Swierkowki) Marjanna, c. GD. Szymona Wolskiego i G. Anny Kromolickiej -- GD. And. Bronikowski z ż. Marjanną Kotkowska

8803 (Objezierze)

1709.3/III. (Objez.) Wiktorja Teresa, c. MGD. Zygmunta na Objez. Objezierskiego i Apolinary Golińskiej -- JD. And. Skorzewski pułk. JKMci, MD. Anna Goliń.

8804 (Objezierze)

1792.30/VI. (Ob.) MD. Leon Bilicki pułkow. w. kor. x M. Wiktorja Malczewska ścianka spławska -- J. M. Wojc. Węgorzewski gen. adjutant JKMci, dz. Objezierza, Jan Węgorz. szambel. JKMci, dz. Drobnina Józef Mańkowski

8805 (Objezierze)

1755.5/X. (Niecz.) Aniela Brygitta, c. M. Ignacego Skarbka Malczewskiego i Justyny z Węgorzewskich dz-ów Niecz. -- JM. Cecylja W. łowcz. pozn.

8806 (Objezierze)

1756.18/VIII. (Górka) Józefata Zofja, c. G. Michała i Kat. z Bronikowskich Grodzickich dz-ów Gorki -- MGD. Tom. Asielniczka Majo komornik zs. wieluń. i MGD. Wikt. z Kierskich Morawska ścina gniewkow.

8807 (Objezierze)

1756.6/IX. (Wargowo) Marjanna Teresa, c. MG. Jana i Franciszki Gronowskich dz-ów W. -- X. Jan Morawski prob. wysocki i MGD. Marjanna z Umińskich Domiechowska

8808 (Objezierze)

1756.18/X. (Niecz.) Michał Teofil, s. [MG. Jana i Franciszki Gronowskich] Malczewskich -- MGD. Stanisł. M. i JMV. Teoflia z Gajewskich Węgorzewska łowcz. pozn.

8809 (Objezierze)

1757.11/IX. (Chrostowo) Stefan Chryzostom, s. G. Trojańskiego ekon. Chr. i Marjanny -- N. Walentyn Wilkowński z dw. Niecz.

8810 (Objezierze)

1763.2/X. (Niemieczkowo) Mateusz Michał, s. N. Kaz. i Kat. Jarzębowskich ekonomów chrostow., mieszk. w N. -- MD. Wojc. Sławiński dz. Niem., MGV. Wiktorja Gronowska podwojew. kalis. w Wargowie

8811 (Objezierze)

1766.7/VII. (Chrostowo) Barbara Anna, c. N. Jana i Agnieszki Federowiczów ekon. Chrost. -- chrz. nieszl.

8812 (Objezierze)

1768.20/XI. (Chrostowo) Michał Jan, s. [N. Jana i Agnieszki Federowiczów] G. Federowiczów -- D. Marceli Tyszka ekon. z Lulina i G. Agn. Drogońska z Bogdanowa

8813 (Objezierze)

1769.12/II. (Ob.) Zofja c. N. Jana i Marjanny Derewickich z dw. O. -- MD. Józef Łączyński pos. Niecz. i JD. Zofja z Gronowskich Milęcka

8814 (Objezierze)

1770.2/VI. (Chrostowo) Teofila Magdalena, c. N. Janan i Agn. Federowiczów ekonomów Chr. -- N. Wincenty Witkowski, ek. Obj. i N. Marjanna Radzimińska ekon. Slepuchowska

8815 (Objezierze)

1773.7/V. (Sławino) Wojciech, s. N. Andrzeja i Agnieszki Żochowskich poses. w Sławinie -- G. Wiktorja Laskowska z dw. Ob.

8816 (Objezierze)

1773.23/IV. (Górka) Leon Wojciech, s. GD. Bartłomieja i Joanny Kąsinowskich poses. -- G. Antoni Łukomski i G. Marjanna Gorska

8817 (Objezierze)

1775.29/VII. (Ob.) Anna, c. N. Jana i Marjanny Derewickich z dw. Ob. -- MD. Kasper Rogaliński sta nakiel. i GD., Weronika z Łąckich Kwilecka kl. lędzka

8818 (Objezierze)

1775.17/XII. (Dw. Górka) Marcin Klemens, s. M. Bartłomieja i Joanny z Grodzickich Kąsinowskich dz-ów cz. Górki -- MGD. Wojc. i Barb. z Grodzickich Zdzieniccy dz-c innej cz. G.

8819 (Objezierze)

1775.26/VI. (Górka) Joanna Regina, c. MGD. Wojc. i Barb. z Grodzickich Zdzenickich dz-ów cz. G. -- GD. Bartł. i Joanna z G. Kąsinowscy

8820 (Objezierze)

1779.8/IX. (Górka Dw.) Bartłomiej Michał, s. MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich dz-ów 2 cz. w Górce -- M. Jan K. i MGD. Teofila z Derpowskich Dębińska stolnikowa bracł.

8821 (Objezierze)

179.14/XI. (Górka Dw.) Franciszek Michał, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- MD. Ant. Ludkowski dzierż. Chrostowa, Slepuchowa, Żukowa z ż. Wiktorją

8822 (Objezierze)

1780.10/VII. (Górka Dw.) * 1/VI, Erazm Nikodem s. [MGD. Wojc. i Barb. z Grodzickich Zdzenickich] Zdzenickich -- Wojc. Koszutski pos. Gąsaw, i Teofila z Derpowskich Dębińska dz-a Gąsaw

8823 (Objezierze)

1781.12/VII. (Górka Dw.) Małgorzata Marjanna c. [MGD. Wojc. i Barb. z Grodzickich Zdzenickich] Zdzenickich -- Mac. Kuczborski z ż. Franc. z Grodz.

8824 (Objezierze)

1782.9/II. (* 8.) Melchjor, * w Niemieczkowie, s. G. Pawła Zamorowskiego ekon. wsi N. i Sławianka i Agn. z Krawców -- G. Wojc. Sławiński chor. dobrzyń. dz. N. i G. Anna Chmielewska

8825 (Objezierze)

1782.21/V. (Górka Dw.) Zofja Nepom., c. [MGD. Wojc. i Barbary z Grodzickich Zdzenickich] GD. Zdzienickich -- GD. Chryzostom Gronowski dz. Wargowa i GD. Józefata z Miaskowskich Bojanowska

8826 (Objezierze)

1785.4/IX. (Górka Dw.) Bartłomiej Joachim, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- ND. Wojc. Koszutski z ż.

8827 (Objezierze)

1789.19/I. (Górka Dw.) Stefan Jan, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- NGD. Józ. Ciński tenut. Gąsaw i N. ż. jego Franciszka

8828 (Objezierze)

1790.11/IV. (Dw. Górka) Wojc. Stanisław, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- G. Ign. Wolski dz. Złotnik i G. Kat. Łączyńska wd. poses. Kowalewka

8829 (Objezierze)

1791.15/V. (Górka Dw.) Józef Nepom., s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- M. Kat. Łączyńska tenut. Kowalewka

8830 (Objezierze)

1792.22/IV. (Górka Dw.) Wojciech Anzelm, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- Józef K. mł. i V. Balbina K.

8831 (Objezierze)

1793.24/IV. (Górka Dw.) Anastazjy Teodor, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- MV. Balbina K.

8832 (Objezierze)

1793.7/VII. (Ob. Dw.) Wincencja Nepom. Aniela, c. MD. Leona Bilickiego pułk. w. k. i Wiktorji z Malczewskich ścianki spław. -- Jan Nep. Węgorzewski szambel. JKMci i Aniela z Kwilec. Węgorz.

8833 (Objezierze)

1794.3/III. (Chrostowo Dw.) Eleonora Konarda, c. MD. Anton. Grabskiego tenut. d. Chr. i Wiktorji z Miaskowskich -- Marcin M. kaw. malt. kaw. św. St. i M. Teresa Duninowa

8834 (Objezierze)

1796.22/X. (Górki Dw.) Jan Kanty, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- M. Józef K. i MV. Balbina K.

8835 (Objezierze)

1799.15/X. (Górki Dw.) Michał Hieronim, s. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich -- G. Wawrzyniec Swinarski dz. Luliba i G. Joanna z Przyjemskich ż. jego

8836 (Objezierze)

1801.10/V. (Górki Dw.) Zofja Nepom., c. [MD. Macieja i Franciszki z Grodzickich Kuczborskich] Kuczborskich, * 1., -- Wojc. i Aniela Małz. Węgorzewscy, dz-e Ob.

8837 (Objezierze)

1798.20/IV. (Chrostowo) † NM. Marjanna z Dobieckich Mieszkowska l. 38

8838 (Objezierze)

1800.9/IX. (Ocieszyno) † GD. Klemens Głowiński l. 70. ekonom z Wargowa

8839 (Objezierze)

1801.11/III. (Ocieszyno) † GD. Adam Sławoszewski l. 70., poch. 13.

8840 (Objezierze)

1704.13/III. (Chrostowo) poch. GV. Kat. z Mieszkowska, c. ol. G. Ant. i Marcjanny MM. suchoty, l. 20

8841 (Oborniki)

1787.8/XI. (Obor.) Karol Marcelli, s. N. Wojciecha i Zofji Olszewskich -- Antoni Kiałpiński Nob. i Marjanna Choszczyńska

8842 (Oborniki)

1790.7/VII. (Pogorzele) dziecko GD. Kaspra i Magdaleny Dameckich -- GD. Józef Gołecki i GD. Felicitas Zbijewska

8843 (Oborniki)

1790.11/VII. (Ob.) Małgorzata Anna, c. N. Wojc. i Zofji Olszewskich --- D. Łukasz Moliński i GDV. Antonina Chmilewska

8844 (Oborniki)

1791.3/I. (Mariopole) Sylwester Melchjor Nepomucyn s. GD. Wawrzyńca, Felicitas Zbijewskich -- GD. Jan Skoraszewski i GD. Nepomucena Rokossowska, cerem. 12/VIII.

8845 (Oborniki)

1795.20/VI. (Chowanówko) Wirydjana Antonina, c. GD. Tomasza i Marjanny de Bilenokie Zakrzewskich poses. wsi Ch. -- GD. Franciszek Z. i Petronella Rynarzewska

8846 (Obrzycko)

1732.1/V. (Koźmin W.) bl. Helena i Regina, cc. G. Tomasza Biendowskiego i Anny -- G. Jan Milewski admin. d. Ob. i Jadwiga V. Golem. ... i D. Jan Więckowski pisarz tych dóbr

8847 (Obrzycko)

1732.7/X. (Kobelniki) Franciszek Piotr, s. MD. G. Piotra Kąsinowskiego dz-a Kob. i in. i MGD. Anny -- MGD. Joanna Kąsinowska, żona MD. Chryzostoma K.

8848 (Obrzycko)

1734.9/IX. (Obrowo) Chryzostom Stanisław, s. GD. Andrzeja Radziszewskiego i GD. Marjanny -- G. Marcin Kuligowicz i V. Dorota Leymanowna obyw. Obrzyc.

8849 (Obrzycko)

1749.22/VII. (Kobylniki) Marjanna Karolina, c. MGD. Chryzostoma Kalkaytera i Krystyny Barbary Unruk dz-ów Kob. -- X. Marcin Moszczeński kan. pozn. i prob. biezdrow. i obrzycki

8850 (Obrzycko)

1771.7/I. (Kobelniki) Tomasz, s. G. Bogusława i Magdaleny Bętkowskich -- GMD. Michał Krzyżanowski pos. Ob. i GM. Teresa Zaydlicowna M. Ignacy Kowalski i Dorota Kaletkowa

8851 (Obrzycko)

1787.15/VII. (Kobelniki) Michał Jan Gwalbert, * 12., s. M. Feliksa Ignacego Żelisławskiego majora w. kor. i Marjanny z Obarzankowskich dz-ów Kobelnik cerem. 1788.30/III. ass. X. Adam Obarz. kanonik łęczycki dziekan fary trębowel., prob. curatus kopyczyński w woj. wołyń. M. Jakób Raczyński regens gr. gn. i M. Rozalia Żelisławska v. Franciszka z Raczyńskich Powalska szambel. król. pos-a Brączena

8852 (Obrzycko)

1788.9/VIII. (Kobelniki) Adrjan Wiktor, * 7., s. M. Feliksa Ignacego Żelisławskiego majora w. kor. i Marjanny Obarzankowskiej -- chrz. nieszl.

8853 (Obrzycko)

1790.14/I. (Kob.) Tekla Dorota c. [M. Feliksa Ignacego Żelisławskiego i Marjanny Obarzankowskiej] M. Żelisławskich, * 9., -- chrz. nieszl.

8854 (Obrzycko)

1790.12/IV. (Kobel.) cerem. nad [M. Feliksa Ignacego Żelisławskiego i Marjanny Obarzankowskiej] Żelisławską -- ass. Z. Siemiątkowski pisarz zs. sieradz., kaw. św. St. i Mikoł. z Myszkowskich Kowalska

8855 (Obrzycko)

1792.19/XI. (Ob.) Stanisław Adam s. G. Damazego z Bytynia Kurnatowskiego i Anny z Białobłockich -- MD. Karol Brudzewski dziedzic Słopanowa i Franciszka Kowalska pos-a w Bronczewie i Stobnicy

8856 (Obrzycko)

1794.11/XII. (Kobelniki) Marjanna Łucja, t. d. *, c. M. Wojciecha Żeromskiego i Marjanny z Obarzankowskich -- MD. Stanisław Żeromski pos. Boguniewa i panna Rozalja Żelisławska z Kobelnika

8857 (Obrzycko)

1796.23/V. (Kob.) Dezydery And. * 23/V. s. [M. Wojciecha Żeromskiego i Marjanny z Obarzankowskich] MD. Żeromskich -- MD. Gwalbert Żelisławski i panna Teresa Kąsinowska

8858 (Obrzycko)

1796.12/IX. (Kob.) Jan Nepom. Stanisł. * 10/V. s. M. Stanisł. i Kat. Kościelskich -- MD. Żeromska i Aleksy Otocki

8859 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1730) 1746.7/XII. (Dw. Brzęczewo) Katarzyna c. G. Melchjora Hiniczy ... (?) ekonoma B. -- GD. Franc. Rosnowski prefekt kuchni dworu Brzęczew i GV. Barbara Jaruchowska z dworu

8860 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1748.18/II. (Dw. Brzęczewski) Dorota Apolonja Anna, 6/II., c. MD. Antoniego -- Zakrzewskiego i Rozalji Malczewskiej -- MD. Zakrzewski i JV. Marjanna Kołaczkowska, c. podkomorzego kaliskiego posesora d. Stobnica, Brzęczewo

8861 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1752.11/XI. (Brzęczewo) Marcin s. G. Józefa Lutomskiego i Barbary -- G. Michał Sobocki dworz. i GV. Konstrancja Raczyńska z dw. Brzecz.

8862 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1762.31/II. (Brzęczewo) N. Józef Kościuszko x Anna wd. z Brzęczewa

8863 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1773.20/VI. (Brzęczewo) † NV. Regina Domaradzka c. ekonoma Brzęczew. poch. 21.

8864 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1773.26/VII. (Brzęćzewo) † GD. Zofja z Wolikskich Domaradzka ekonomowa brzęczewska poch. 28.

8865 (Stobnica afil. do Obrzycka)

1775.20/IV. (Brzęczewo) † G. Kazimierz Noskowski ekonom brzęczewski poch. 22/IV.

8866 (Ociąż)

1795.21/V. (O.) Ubald Feliks, s. M. Józefa i Anny Madalińskich łowczy ostrzeszowskich -- MD. Joachim Kurczewski i MD. Kosecka

8867 (Ociąż)

1796.19/VI. (O.) * 21/V., Feliks Antoni Andrzej, s. M. Tomasza i Elżbiety Miłkowskich pos. części O. -- JMD. Andrzej Grabiński dziedzic tej części O. i MD. Miłkowska

8868 (Ociąż)

1796.4/VII. (O.) * 2/VII., Karol Józef s. M. Józefa i Anny z Koseckich Madalińskich -- Michał Biernacki dz. Czekanowa i JG. Joanna z Małeckich Kossecka akatol., dz-a Kęszyc

8869 (Ociąż)

1798.12/II. (O.) * 9, Apolonja Józefa c. M. Jana i Teresy Świętochowskich -- MG. Michał Biernacki dz. Czekanowa i MG. Krystyna Parczewska dz-a Kurowa

8870 (Ociąż)

1799.11/II. (O.) * 1/II., Ignacy Błażej s. N. Błaż. i Małgorz. Libiszewskich -- chrz. nieszl. (gdzieindziej oni honesti)

8871 (Ociąż)

1799.17/VII. (O.) Wincenty Alojzy Jan s. M. Tomasza Miłkowskiego (s. M. Kajetana Deograty z Nasiorowskich) i Elżbiety z Radońskich (c. o. Piotra R. z ol. Teresy z Gliszczyńskich) * 12/V. -- MD. Ludwik Radoński z Jastrzębnik i M. Deograta Miłkowska z Ociąża

8872 (Ociąż)

1800.29/IX. (O.) * 23/IX. Cyprjan s. [N. Błaż. i Małgorz. Libiszewskich] (Honest popraw. na Gsorum) Libiszewskich -- MD. Józef Godlewski pos. Kociszewa i MD. Konstancja Leśniowska

8873 (Ociąż)

1801.22/V. (O.) * 13/IV. Dezydery, s. M. Józefa i Konstncji Leśniowskich -- M. Józef L. i M. Krystyna Parczewska Dz. O. a d. Kuroń, Gwiazdów, Ociąż

8874 (Ociąż)

1802.24/XII. (O.) * 27/XI. Józefata Serafina, c. G. Wincentego Majeranowskiego (s. ol. G. Wojc. M. i Apolonji) i Antoniny, c. ol. G. Jana i Brygidy Szomańskich -- GG. Erazm i Wilhelm Dobrzyccy

8875 (Ociąż)

1803.26/V. (O.) * 22., Onufry Fabjan s. M. Józefa Leśniowskiego (s. M. Mateusza i M. Balbiny z Godlewskich) i Konstancji Parczewskiej c. Fabjana i Krystyny z Szczanieckich -- JMD. Wojc. Lipski i JMD. Salomea Lipska ż. jego

8876 (Ociąż)

1804.6/VII. (O.) * 25/VI. Krystyna Balbina, c. [M. Józefa Leśniowskiego i Konstancji Parczewskiej] Leśniowskich -- MD. Fabjan Parczewski dziedzic 1/2 Oc. i Balbina L., ass. -- MD. Franc. Xaw. Parcz. Antonina Leśniowska, Stanisław Parcz. i Felicjanna Leśniowska

8877 (Ociąż)

1804.20/VII. (O.) * 4/VII., And. Ignacy s. [G. Wincentego Majeranowskiego i Antoniny] G. Majeranow. -- MD. Józef Leśniowski i MD. Pelagia Dobrzycka

8878 (Ociąż)

1812.20/X. (O.) Kordula Teresa * 12. c. G. Konstantego Skotnickiego i Felicjanny z Leśniowskich (c. ol. Mateusza L. i Balbiny Godlewskich) -- MD. And. Grabiński i M. Krystyna Parczewska

8879 (Ociąż)

1817.19/I. (O.) ochrzczony żyd Fabjan Antoni Nowicki lat ok. 24. -- MD. Marceli Sobocki prokurator król. Tryb. kalis. i MD. z Krystyną z Szczanieckich Parczewska ass. MD. Stanisław Parczewski i Konstancja Leśniowska, Ignacy Parcz. i Teresa Parcz., Józef Pągowski i Teresa Parcz. V., Bogusław Parcz. i Teresa Parcz.

8880 (Ociąż)

1818.16/IV. Krystyna Teofila Marja c. M. Józefa Pągowskiego (s. ol. Seweryna i Marjanny z Korytowskich) i Teresy Parczewskiej (c. ol. M. Fabjana Parcz. i Krystyny Szczanieckiej) * 9., -- M. Józef Trąmpczyński i MD. Krystyna Parczewska

8881 (Ociąż)

1819.5/X. (Oc.) * 28/VII. Antoni Fabjan Nazary s. MG. Bogusława Parczewskiego (s. o. Fabjana i Krystyny Szczanieckiej) i Anieli c. ol. MG. Antoniego i Juljanny z Żeromskich Rzepnickich -- MD. Kajetan Morawski dz. Kotowiecka i Krystyna z Szczanieckich Parczewska dz-a 1/2 Oc.

8882 (Ociąż)

1821.4/I. (Oc.) * 1820.27/XII. Juljanna Teofila, c. [MG. Bogusława Parczewskiego i Anieli] Parczewskich -- MD. Konstanty Skotnicki pos. Strzegowa i M. Juljanna Rzepnicka dz-a Żabikowa

8883 (Ociąż)

1821.27/XI. (Kwiatków), * 29/V. Emiljan, s. M. Władysława i Róży z Grodzickiech Wielowieyskich poses. Kwiatkowskich -- G. Felicjan Gardo ekonom sulisławski i G. Kornella Parczewska V.

8884 (Ociąż)

1822.9/IX. * w Kurowie, Tekla Stefanja, c. N. Ignacego Parczewskiego pos. Kurowa i Ludwiki Pruskiej -- N. Józef Parcz. pos. wsi młyn i Krystyna z Szczan. Parcz. dz-a cz. Ociąża. Dziad dziecka Franciszek Pruski, babka Franciszka de Retelskie Pruska

8885 (Ociąż)

1824.6/V. * Ociąż, Stanisława Józefa Marjanna, c. N. Bogusł. Parczewskiego i Magdaleny z Goreckich, poses. Oc. -- MD. Ignacy Parcz. pos. Kurowa i Gorecka dz-a Sobiejuch

8886 (Ociąż)

1825.17/VII. cerem. nad dzieckiem M. Józefa Pągowskiego i Teresy z Parczewskich pos. d. Mączniki i Podkoce * 9/IV. i 17. t. m. i r. ch. z wody w kość. rozdrażewskim imiona Marja Cleopha -- MD. Bogusław Parczewski pos. i współdz. Oc i MD. Magdalena z Gorec. ż. jego

8887 (Ociąż)

1826.12/IV. (Oc.) * Erazm Franc. Onufry, s. N. Bogusława Parczewskiego współdz. Oc. i Magdaleny Goreckiej -- Nepom. Niemojowski dz. Sliwnik, Teresa Pągowska pos-a Mącznik

8888 (Ociąż)

1827.5/V. * (Oc.) Helena Nepom. Józefa, c. [N. Bogusława Parczewskiego i Magdaleny Goreckiej] Parczewskich -- Józef Pągowski pos. Mączniki i Ludwika z Pruskich Parcz.

8889 (Ociąż)

1808.6/II. M. Andrzej Grabiński dz. 1/2 Oc., wd. x M. Ludwika Parczewska c. Fab. i Krystyny Szczaniec., on 36, ona 20 -- Wojc. Lipski, Józef Szczaniecki, Józef Leśniowski, Tom. Miłkowski etc.

8890 (Ociąż)

1817.2/VI. (Oc.) MGD. Józef Pągowski l. 33., s. o. Seweryna x Teresa Parczewska, c. ol. Fab. i Krystyny Szczaniec., l. 21. -- Franc. Xaw. Parcz., Józefa Parcz., Ludwik Szczaniec., Nańorowski etc.

8891 (Ociąż)

1823. ślub w pf. Brzyskorzystew M. Bogusław Parczewski pos. Oc., wd., x Magdalena Gorecka z Sobiejuch, w dep. bydg., v., zapowiedzi tu Dominica infra Octava ascensianis

8892 (Ociąż)

1826. JM. Wojciech Lipski mł. x JM. Stanisława Grodzicka V. z parafii Gruszczyńskiej, zapow. tu Dom. 20 post Pentecost. ślub tam w Gruszczy

8893 (Ociąż)

1832.5/III. Antoni Moraczewski mł. Nob. z Kalisza l. 23 x Antonina Grabińska v. Nob., z pf. Ociąża l. 22. -- MD. Józef Leśniowski, Ign. Parcz. Krosnowski i in.

8894 (Ociąż)

1795.8/I. poch. MG. Joanna łętkowska stolnikowa łęczycka, l. 52, wdowa, † 4/I. poch. Kalisz reform. (Ociąż)

8895 (Ociąż)

1796.18/I.(Oc.) poch. G. Kat. Pracka wd. l. 83, † 14/I.

8896 (Ociąż)

1797.28/VII. (Oc.) † Antoni 1 rok s. M. Tom. i Elżb. Miłkowskich poses. Oc.

8897 (Ociąż)

1801.27/IV. (Oc.) † Dezydery, s. M. Józefa i Konstancji Leśniowskich pos. Oc. 2 tyg.

8898 (Ociąż)

1803.6/IX. † Łukasz Piotr, s. M. Mateusza Błociszewskiego (s. ol. Augustyna Bł. z ol. Wilczyńskije) z ol. Jadwgi Parczewskiej (c. Fab. z Krystyny Szczanieckiej) 23 mies.

8899 (Ociąż)

1804.18/I. † (Stobno) GD. Wiktorja Parczewska v., c. Fab. Parcz. (s. o. Jana Parcz. z ol. Konst. Trąbczyńskiej) i Krystyny z Szczanieckich (c. oj. Michała Scz. z Krystyny Bojanowskiej) l. 18, suchoty poch. 21/I. Oc.

8900 (Ociąż)

1804.26/VI. † Józefata Serafina c. G. Wincentego Majeranowskiego (s. ol. Wocj. i Apolonji) i Antoniny (c. ol. Jana i Brygidy Szomańskich) l. 17 suchoty

8901 (Ociąż)

1804.22/X. (Oc.) † Onufry Fabjan 1 1/2 r., s. M. Józefa Leśniowsskiego (s. Mateusza i Balbiny z Godlewskich) i Konstancji z Parczewskich

8902 (Ociąż)

1808.23/VIII. (Piwonice) † Krystyna Balbina c. [M. Józefa Leśniowsskiego i Konstancji z Parczewskich] Leśniowskiego l. 4

8903 (Ociąż)

1809.18/I. (Piwonice) † Andrzej 7 tyg. s. [M. Józefa Leśniowsskiego i Konstancji z Parczewskich] Leśniowskich

8904 (Ociąż)

1812.1/II. (Oc. i Piwonice) † M. Józef Wincenty Leśniowski l. 75 w Piwonicach poch. Oc.

8905 (Ociąż)

1812.10/VI. (Oc.) † Hipolit, s. G. Konstantego i Felicjanny z Leśniowskich (c. Mat. i Balb.) małż. Skotnickich, l. 2

8906 (Ociąż)

1813.21/XI. (Oc.) † GD. Felicjana z Leśniowskich Skotnicka l. 27 Febra

8907 (Ociąż)

1814.29/VIII. złożone świadectwo o † G. Zofji Grabskiej, wd. po Kajetanie †-ci tu w Oc. i tu poch-a

8908 (Ociąż)

1814.24/XII. MD. Fabjan Parczewski l. 70, s. o. Jana i Konstancji z Trąbczyńskich, poch. tu

8909 (Ociąż)

1820.4/VIII. † MD. Franciszek Xawery Parczewski, s. o. Fab. i Krystyny z Szczanieckich, dz. d. Kurów i Gniazdów † w Kaliszu, l. 44 poch. Ociąż

8910 (Ociąż)

1821.15/III. (Oc.) † MGD. Aniela z Rzepnickich Parczewska, c. o. Anton. z Juljanny de Żeromskie dziedziców Żabikowa l. 24, hydropis

8911 (Ociąż)

1821.6/VII. (Oc.) † w Kaliszu MD. Andrzej Corsinus Grabiński dz. 1/2 Oc., l. 53, hydropis; s. o. Bartłom. Gr. i Joanny z Nowowieyskiech dz-ów Sadowia, poch. 8/VII. Oc.

8912 (Ociąż)

1824.11/II. w Kaliszu † Ludwika z Parczewskich Grabińska dz-a 1/2 Oc. i Tarnowa w Pol., c. Fabjana P. i Krystyny Szczaniec., hydropis

8913 (Ociąż)

1829.8/IV. † w Oc. N. Jadwiga Malczewska biedna l. 66

8914 (Ociąż)

1829.11/VII. † w Oc. Wincenty Żernicki nob. l. 9, s. Erazma Ż. i Marjanny Trojanowskiej, wypadł z wozu

8915 (Ociąż)

1834.21/VIII. (Oc.) † N. Kajetan Parczewski 1 r., s. Bogusł. dz-a Oc. i Magdaleny Goreckiej, suchoty

8916 (Ociąż)

1836.20/XII. (Oc.) † Franciszek de Gorecki 67, ojciec dziedziczki Oc.

8917 (Opalenica)

1745.3/XI. (Rudniki) Marcin Stanisław s. GD. Anton. i Kat. Rokosowskich MGD. Wojc. Kozłowski tenus opal. i GV. Katarzyna Białkowska

8918 (Opalenica)

1747.20/IV. (O.) Ignacy Wojciech, s. GD. Wojc. Kozłowskiego i G. Franciszki -- GD. Anna Niamilotowa z Op.

8919 (Opalenica)

1749.17/II. (O.) * Klara Estera, c. JD. Rafała hr. z Bnina Bnińskiego klana śrem. i Marjanny z Kwileckich

8920 (Opalenica)

1749.17/VIII. (O.) Franciszek, s. N. Wojc. Zaleskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

8921 (Opalenica)

1750.20/I. (O.) * 14/I. Marjanna Agnieszka Barbara, c. MD. Mikołaja Swinarskiego superintendenta prowinc. wielkopol. i Anny z Bnińskich klanki śrem. -- GV. Rydzyńska cerem. 9/II. Józef Szczaniecki sta średzki i MD. Anna Sw.

8922 (Opalenica)

1750.4/VI. (Op.) * Onufry Antoni, s. [Rafała hr. z Bnina Bnińskiego klana śrem. i Marjanny z Kwileckich] Bnińskich klaństwa śremskiech -- MD. Mikoł. Swinarski i Anna z Bn. Mielżyńska ścina kcyńska

8923 (Opalenica)

1751.21/VI. (Urbanowo) Aleksy, s. G. M. Wojciecha Kozłowskiego tenut. Urb. i ż. jego Katarzyny -- MGD. Teofil Rozrażewski dz. Ptaszkowa i Urbanowa i GMD. Jadwiga Kozierowska v. z Wysoczki

8924 (Opalenica)

1752.25/IX. (Op.) Justyna Teresa, c. [x] Bnińskich dz-ów Opal. -- MGD. Łukasz Bn. mł. i syn jego z Opal. i MGD. Anna z Bn. Swinarska dz-a Czarnkowa

8925 (Opalenica)

1755.28/I. (Urbanowo) Maciej Ignacy s. GD. Stanisława Obarzankowskiego i Ludwiki -- tenut. Urban., cerem. 1756.4/I. GD. Józef de Grochowalec Bolesz i Anna z Kotarbskich Urbanowska

8926 (Opalenica)

1745.4/V. (Op.) GD. Maciej Kozłowski x V. Katarzyna Białkowska -- św. nieszl.

8927 (Opalenica)

1747.16/I. (Op.) N. Wojciech Zaleski x honor. Marjanna Lobkowianka (?) V. -- N. Wojc. Kozłowski, Maciej Kozł.

8928 (Opalenica)

1752.15/VII. (Urbanowo) † GD. Ludwik Kozłowski mł., poch. reformaci Woźniki

8929 (Opalenica)

1753.5/II. † Marjanna Dębińska Nob., w szpitalu

8930 (Opalenica)

1762.20/VIII. (Op.) † JM. Władysław Bonikowski miecznik zakroczymski, "de sclopeto occisus in receptione bonorum Op.", poch. tu

8931 (Ostroróg)

1762.13/I. G. Józef Tomaszewski x Hon. Marjanna Lesiewska V. -- PM. Franc. Kwilecki sta wschow. Jan Niegolewski skarbnik

8932 (Ostroróg)

1779.31/V. G. Marcin Bąkowski x GV. Franciszka Olszewska z d. Młodasko -- MG. Jan Manikowski dz. d. Rudki i in., MG. Teodor Cielecki tenut. Lipnicy

8933 (Ostroróg)

1782.11/IV. MD. Maciej Kowalski pos. d. Koninka x M. Zofja z Morawskich Mańkowska, wd. dożyw. dz-a d. Rudki -- Ignacy K. dz. Szczepankowa, Wiktor K. dz. Gozdzikowa

8934 (Ostroróg)

1784.16/VII. MG. Michał Nieżychowski pos. Brodziszewa pos. szamotul. x MGV. Urszula Kowalska -- MGD. Maciej Kowalski dożyw. dz. Rudek

8935 (Ostroróg)

1799.2/V. (Dobrojewo) JM. Klemens Kwilecki klanic międzyrzecki dz. Kwilcza, s. o. Jana K. klana międzyrzec. i Bilenskiej x Aniela K., c. Adama K. klana przemęc. i Weroniki Łąckiej -- Ant. Dzieduszycki pis. WWXL. Antoni K. sta wschowski, Nep. K. klanic międzyrzecki, Michał Sczaniecki podstolic pozn.

8936 (Ostroróg)

1799.6/V. (Szczepankowo) JM. Felicjan Żółtoski l. 28. pos. Ordzina s. Kaz. i Justyny x JM. Zofja Kowalska, c. o. Ignacego K. dz-a Szczepankowa -- Teodor Mielecki podkomorzy JKMci, i Maciej Cielecki major wojsk Augustyn Okulicz

8937 (Ostroróg)

1775.7/. † Konstantyn l. 2., s. JM. Adama Kwileckiego kl. lędz. dz. Ostororoga i Weroniki z Łąckich

8938 (Ostroróg)

1775.14/XII. † Hipolit., 6 mies. s. [JM. Adama Kwileckiego] Kwileckich

8939 (Ostroróg)

1785.26/X. poch. Cyprjan s. [JM. Adama Kwileckiego] Kwileckich l. 10

8940 (Ostroróg)

1787.29/VIII. poch. Gonturn Łukasz Jan s. [JM. Adama Kwileckiego] Kwileckich l. 3

8941 (Ostroróg)

1760.16/II. (Rudki) † GD. Apolonja Drachowska l. 80 † (poch. reformaci szamotul.)

8942 (Ostroróg)

1764.21.III. (Dobrojewo) † Stefan Kwilecki rodz. szlachet.

8943 (Ostroróg)

1767.18/IX. (Dobrojewo) † dziecko Jan Nep. s. G. Kaz. Jarzębowskiego ekonoma Dobr.

8944 (Ostroróg)

1768.6/IV. (O.) † GD. Egidjusz Leśniewski

8945 (Ostroróg)

1768.3/VIII. (Rudki) † Petronella dziecko G. Wojc. Łabuzińskiego l. ok. 5

8946 (Ostroróg)

1770.27/IX. (Dobr.) † G. Piotr Sokołowski dworz. Adama Kwilec. klanice lędz. dz-a d. Ostrorog., l. 40

8947 (Ostroróg)

1772.10/VII. poch. u ref. szamotul. GV. Marjanna Malinowska l. plus minus 60, z dw. Dobrojew.

8948 (Ostroróg)

1773.13/IV. (Rudki) † G. Marjanna Włostowska z dw. R., l. plus minus 60. poch. ref. szamotul.

8949 (Ostroróg)

1775. w dzień. św. Marji ad Nives † G. Magdalena Cielewska siostra rodz. J. Cielewskiego vic. Ostrorog. u brata swego, l. 40

8950 (Ostroróg)

1782.12/III. (Rudki) † MG. Jan Zaręmba Mańkowski l. 75, dz. d. Rudki, Szczepy, Lipnica, Wierzchaczew, rok chorował

8951 (Ostroróg)

1782.22/III. (Szczepankowo) † dziecko Anastazji, 1 r., c. G. Ignacego Kowalskiego i Joanny dz-ów Szczepankowa

8952 (Ostroróg)

1784.19/III. (Rudki) † G. Domicella z Dziembowskich Grodzicka l. plus minus 40

8953 (Ostroróg)

1787.20/II. (Szczepankowo) † Konstancja, c. MG. Ignacego i Joanny z Morawskich Kowalskich l. 4

8954 (Ostroróg)

1788.17/IV. (Rudki) † M. Zofja z Morawskich Kowalska, 1-o v. Mankowska l. plus minus 50, † nagle w Przystankach, dokąd zdrowa przyjęła "circa vesperam" 26. poch. w szamotuł. u reform.

8955 (Ostroróg)

1788.20/X. (O.) † X. Antoni Cielewski wikary przez lat plus minus 20, sparaliżow.

8956 (Ostroróg)

1795.30/V. (Rudki) † JM. Frnaicszka Cielecka l. ok. 48, podługiej chorobie, poch. ref. szamot.

8957 (Ostroróg)

1799.22/II. (Szczepankowo) † M. Ignacy Kowalski dz. Sz., hidropis i ruptura l. ok. 60 poch. 23/II. szamotul. reform.

8958 (Ostroróg)

1803.21/V. (O.) † G. Franciszka Zawistowska m. w m. O. l. 62

8959 (Ostroróg)

1803.29/VII. (Rudki) † G. Barbara Czaplicka gość w R. l. 20, suchoty, c. G. Antoniego Cz. ekonoma z Krerowa i Marjanny

8960 (Ostroróg)

1815.4/XII. (Szczepankowo) † Joanna z Morawskich Kowalska l. ok. 70

8961 (Odolanów)

1779.6/VI. (prob. Odol.) Norbert, s. M. Antoniego Saryusz Gomolińskiego chorążego w. austr. i Petronelli z Klichowskich, c. M. Walentyna i Kat. ze Spinków komorników gran. sieradz. -- GM. Ignacy S. Gomol. i Anna z Stanisławskich małż., dziadkowie dziecka, ass. cerem.: X. Andrzej G. kanon. pozn. prob. odol., stryj rodzony z Konstancją de Mone Gomol. komornikową wschow., Komorowski pułk. kawal. w. kor. z Marcjanną Gątkiewiczową skarbnikową zwinogrdzka, Józef Jaroszewski pułk. kawal. w. kor. z Ewą Gątkiewiczówną, Wojc. Murzynowski z Wiktorją Gątkiewiczówną, Józef Majewski z Marją Egipc. Gomolińską ciotka rodz. dziecka

8962 (Odolanów)

1783.13/I. (Górka) Hilary s. G. Stanisława i Kunegudny z Kierzkowskich Ciesielskich -- G. Marciej K. dziad dziecka i Marjanna Borzęcka pos-a stwa odolanow., ass. Florjan Borzęcki z Franciszką Gromadzką

8963 (Odolanów)

1786.23/X. (Dębnica) dziecko z pf. Kotłowskiej, kapitan Jan Izydor, s. D. Franc. i Joanny Sokołowskich -- M. Izydor Trzaska pisarz ceł kor. komory dęmbic. i V. Teresa Dzierżanowska, c. poprz. pisarza tej komory

8964 (Odolanów)

1787.7/II. (Baby) Wojciech Antoni s. M. Anton. i Anny Figiettów por. w. k., dzierż. stwa odolanow. -- Antoni Saryusz Gomoliński pułk. w. kor., i Joanna Figiettowna siostra dziecka - ass. Józef Saryusz Gomol. podkomorzy JKMci i X. Eleonora z Cetnerów Sułkowska ord. rydzyń., ścina odol.

8965 (Odolanów)

1788.28/V. (Baby) Antoni Jan s. G. Anton. i Barbary Cybulskich pisarzy prowent. stwa odol. -- spect. Lizak ekonom gen. stwa i GD. Zofja Kropiwnicka

8966 (Odolanów)

1789.12/II. (Dębnice) Ignacy, s. [D. Franc. i Joanny Sokołowskich] Sokołowskich -- G. Tom. Rudziński z Joanną Wosiow. MD. Teodor Trzaska i m. Marja Egipc. Gomolińska v.

8970 (Odolanów)

1790.8/V. (Swieca) Florjan Stanisł. s. GD. Józefa i Zofji Kropiwnickich -- X. Andrzej Sarjusz Gomoliński, kan. pozn. prob. odolanow. i D. Anna Lizakowa ekonomowa etc.

8971 (Odolanów)

1791.1/I. (Dębnice) Marcjanna c. D. [D. Franc. i Joanny Sokołowskich] Sokołowskich ekonomów stawu Przygodzickiego -- Teodor Trzaska i Józefa Bajerowa komisarzowa gen. d. Przygodzie

8972 (Odolanów)

1791.22/XI. (Dębnica parf. Kotłow) Ignacy Andrzej, s. M. Izydora i Kunegundy z Szczytowskich Trzasków pisarzy komorze król. Dęb. -- X. And. Gomoliński i Józefa Szczytowska, babka rodz.

8973 (Odolanów)

1792.29/X. (Dębnice) Łukasz Wojc. s. [D. Franc. i Joanny z Sokołowskich] Sokołowskich -- X. Wojc. Kurzewski prałat kaliski, prepozyt kan. regul. kotłow. i panna Marja Egipc. Gomolińska

8974 (Odolanów)

1793.23/II. (Uta) Eleonora, c. ol. G. Antoniego Cybulskiego i Barb. -- Jan Lizak gub. stwa odolanow., i M. Stanisława Goczałkowska stol. ostrzeszowska

8975 (Odolanów)

1793.1/IX. (Dębnice) Róża, c. M. [M. Izydora i Kunegundy z Szczytowskich Trzasków] Trzasków -- M. Antoni i Kunegunda z Siewierskich Rupniewscy cześnikowie wieluńscy

8976 (Odolanów)

1795.4/X. (Uta) bl. G. Jana Staniszewskiego i Barbary. Tekla-Brygida -- X. And. Gomol. i X. Anna Sapieżanka wdzianka smol., 2-ga Barbara-Weronika -- M. Michał Derdlak (?) justycjarjusz stwa odolan., M. Krystyna bar. Sztajnowna

8977 (Odolanów)

1797.5/I. (Uta) Kasper Józef, s. G. Jana i Barb. Staniszewskich -- X. And. Gomol. i GD. Anna Lizakowa z Bab.

8978 (Odolanów)

1792.8/V. G. Józef Szumański mł. w kaw. narod. x N. Weronika Niczkiewiczówna v. -- N. Mac. Milicki Wawrzyniec Szymański etc.

8979 (Odolanów)

1793.11/XI. (Odol.) MG. Jan Czapski burgrabia ostrzeszowski mł. x Marjanna Rudnicka V. -- Izyd. Trzaska pisarz kon. w Dęb., Jan Jasiński rewizor kom., poch. Ostrzeszowie

8980 (Odolanów)

1797.3/X. (O.) G. Jan Trojanowski mł. l. 25 x Kunegunda Hidlottowna v. l. 24 -- M. Józef Sokołowski por. w. prus. i Norbert Sarjusz Gomoliński

8981 (Odolanów)

1797.0/I. (Uta) Kasper Józef s. G. Jana i Barbary Staniszewskich -- PRD. And. Saryusz Gomoliński kan. kat. pozn. prob. odol.; GD. Anna Lizakowa z Bab. - i Juljanna Marjana c. [G. Jana i Barbary Staniszewskich] -- GD. Jan Wandkiewicz z Swiecy ekonom i sł. Agn. Zawidzka

8982 (Odolanów)

1792.8/V. (Odol.) G. Józef Szumański ryc. kawal. narod. x N. Weronika Niczkiewiczówna v. -- N. Mac. Milicki, Wawrzyn. Szymański etc.

8983 (Odolanów)

1786.29/IX. † (Rynek) N. Maciej Pruski ubogi l. ok. 70 (?)

8984 (Odolanów)

1794.24/XI. (Uta) G. Jan Staniszewski mł. x Barbara 1-o v. G. Cybulska wd. -- G. Stefan Xiążeński, Jan Lizak gub. stwa odolanow.

8985 (Odolanów)

1799.3/VIII. (Baby) N. Andrzej de Jędrzejew Bogusławski x Teresa Lizakówna v. -- N. Wojciech Ostraszewski pos. Swieca, Izydor Trzaska, pos. Daniszyna

8986 (Odolanów)

1786.17/X. (Uta) † Agnieszka, c. G. Ant. i Barb. Cybulskich

8987 (Odolanów)

1787.7/III. (Kocieszewko) † Teresa, córeczka 6 lat. G. Józefa i Zofji Kropiwnickich dzierż. tej wsi

8988 (Odolanów)

1788.13/II. (Górka) † N. Fabjan Mączkowski l. ok. 50

8989 (Odolanów)

1788.3/X. (Uta) † Konstancja c. [G. Ant. i Barb. Cybulskich] G. Cybulskich l. 6

8990 (Odolanów)

1789.12/III. (Grudzielec) - MD. Antoni Saryusz Gomoliński chorąży wojsk kor. l. 45, poch. w kość. Św. Marcina, gdzie i Ignacy G., ojciec, urodzony z Doroty Korzenickiej, Wojciecha syn, l. 66 umarł i pochowany jest 1781.18/V.

8991 (Odolanów)

1789.18/III. (Gliśnica) † G. Barbara 1-o v. Cybulska 2-o v. Marszyńska l. 60 ok.

8992 (Odolanów)

1791.15/IV. (Probostowo) † GD. Anna ze Stanisławskich Gomolińska matka obec. proboszcza l. 78

8993 (Odolanów)

1791.29/V. (O.) † Feliks Piotr Celestyn dni 12, s. G. Jana i Kat. Gromadzkich

8994 (Odolanów)

1792.3/XII. (O.) † GD. Franciszka Mączkowska wd. l. ok. 60

8995 (Odolanów)

1793.17/IX. (Prob.) † M. Elżbieta Gałecka v., l. ok. 100 c. M. Kaz. G. i Zofji z Gomolińskich

8996 (Odolanów)

1794.7/VII. (Uta) † Eleonora, c. N. Anton. i Barb. Cybulskich r. 1

8997 (Odolanów)

1795.1/XII. (Od.) † Józef, s. G. Stanisł. i Zoji Korycińskich l. 4

8998 (Odolanów)

1796.25/IV. (Gliśnica) † G. Wojc. Marszyński l. 74

8999 (Odolanów)

1797.25/XI. (Prob.) † X. Andrzej Sarjusz Gomoliński kanonik pozn., prob. odolanowski przez lat 31, sparaliżowany 15 poch. 27.

9000 (Odolanów)

1800.5/III. (Uta) † GD. Anna Trzemeska, ż. dyrektora w tej wsi, l. 42, hidrop.

9001 (Opalenica)

1719.20/VI. (O.) Jan Wacław Ant. s. GD. Michała Jaroszewicza ekon. O. i Konstancji -- JMD. Wacław Opal. ścic śrem. i MD. Anna Tysiewiczewa

9002 (Opalenica)

1728.21/VIII. Regina Zofja, c. Wawrzyńca i Krsytyny Dokowskich -- MG. Łukasz Chmielewski i Anna Wałkowska

9003 (Opalenica)

1729.20/III. (Dwór Urbanowo) dziecko Konstancja, c. PMD. Kazim. Malechowskiego klanica kalisk. i †-ej po połogu Franciszki z Strzeleckich -- JMD. Maciej Koszutski z Ptaszkowa i ż. jego

9004 (Opalenica)

1731.13/V. (Urbanowo) Helena c. GD. Kaz. Malechowskiego i GD. Katarzyny -- G. Piotr Koszutski z Gołembicza i G. Barb. Kolakowska z St. Urbanowa

9005 (Opalenica)

1733.24/III. (Opal.) Józef Wojcieh s. G. Piotra i Franciszki Strońskich dworzan -- G. Jan Rozycki i G. Anna Wałkowska

9006 (Opalenica)

1742.5/VIII. (Silino) Anna, c. G. Wawrzyńca i Ewy Woyciechowskich -- Jan Niegolewski chorążyc wschow. i GV. Kat. Białkowska

9007 (Opalenica)

1742.29/IX. (O.) Michał Wacław, s. PMGD. Jana Niegolewskiego chorążyca wsch. i PMD. Zofji -- X. Marcin Białkowski prob. O. i PMGD. Kat. z Twardowskich Zakrzewska podczaszyna wschow.

9008 (Opalenica)

1735.13/III. † J. Józef z Bnina Opaliński sta śremski poch. 21.

9009 (Ołobok)

1777.26/X. (Wielowieś) * Urszula c. Kaspra i Marjanny Żychlińskich (czy szlachta?)

9010 (Ołobok)

1787.8/II. (Wielowieś) * Anna c. [Kaspra i Marjanny Żychlińskich] Żychlińskich

9011 (Ołobok)

1794.8/VI. (Oł.) cerem. nad chrzczoną już z wody JM. Panna Barbara Pelagja Józefa Niemierzycówna klanka sandomier.

9012 (Ołobok)

1794.16/V. (O.) Józef Nepom. s. G. Błażeja i Brygitty Wodzyńskich -- JMD. Józef Morawski i JMV. Marjanna Stamirowska

9013 (Ołobok)

1794.22/IX. (Oł.) MG. Józef Gorzeński x Marjanna Stamirowska V. -- Józef Morawski dz. wsi Zadowice G. Błażej Wodzyński, G. Józef Kozubski

9014 (Ołobok)

1793.2/V. † (Oł.) N. Gertruda de Wien Sułkowska ost. z rodz. l. 31

9015 (Ołobok)

1801.27/II. (O.) bl., dzieci M. Błażeja i Brygitty Wodzyńskich * * 22., Piotrkatedra [?] i Kazimiera Romana -- Józef Kozubski komisarz z Łagiewnik i V. Marjanna Majewska, Bartł. Baczyński z Smiłowa kom. i Dorota Tuńska

9016 (Ołobok)

1804.22/X. (O.) cerem. Antni Jan s. M. Antoniego i Apolonji z Trzebińskich Gąsiorowskich * i ch. 1799.14/VI. -- MD. Jan Hesner pos. d. król. Ołobok

9017 (Ołobok)

1810.13/III. (Wielowieś) Józef Macej (* 19/II.) s. G. Jana Skarbka (s. ol. Kaspra S. i Małgorzaty z Czajkowskich) i Anny Marjanny Kunickiej (c. G. Wawrzyńca i Magdaleny) mieszk. w W. -- M. Winc. Wachowicz gen. inspektor lasów depart. kalis. i MV. Józefa de Pero

9018 (Ołobok)

1811.21/VIII. (O.) Ludwika, (* 4.), c. N. Józefa Karwickiego ofic. wojsk (s. ol. Wincentego i Teresy z Baranowskich) i Weroniki Paryssówny (c. o. Stanisł. i Reginy z Bratinskich) mieszk. w O. -- M. Józef Przybylski dr. wojsk. i M. Helena Pretwicowa ż. komisarza wojsk. z Kalisza

9019 (Ołobok)

1812.7/VI. (Wielowieś) Piotr Celestyn, * 17/V., s. N. Jana Skarbka i Anny Kunieckiej -- M. Stanisław Wiesiołowski dz. Strzeżowa i MV. Karolina Radolińska z O. -- ass. M. Ignacy Wiesioł. mł. i Bibjanna Wiesioł. V.

9020 (Ołobok)

1800.24/III. † (O.) Ludwik, s. M. Błaż. i Brygitty Wodzińskich l. 4

9021 (Ołobok)

1804.24/V. (O.) † M. Juljanna z Nowickich Grabińska ż. M. Franciszka Gr., l. 28

9022 (Ołobok)

1808.6/I. † (O.) MD. Tekla z Daleszyńskich Jonska l. 47

9023 (Lewków)

1718.17/IX. MGD. Borszslaski x MD. Anna Siewierska z Czekanowa

9024 (Lewków)

1720.9/II. M. D. Kazimierz Rychłowski sta opatowski x JM. Barbara Koszmińska klanka rogozińska v.

9025 (Lewków)

1742.19/II. (L.) JMD. Ignacy Koźmiński sta wschowski x JM. Marjanna z Radomickich Sapieżanka ścianka wilkowyjska - w kość. żerkowskim ślub dany

9026 (Lewków)

1700.26/XI. Andrzej s. G. Jana Droszeskiego i Teresy Suchorzeskiej -- GD. Bartłomiej Kaz. D. i G. Anna V. Kozmińska z L.

9027 (Lewków)

1708. Józef, s. G. Bonińskiego i Heleny -- Maciej klanic kozmiński z L. i G. Zofja Popłaska

9028 (Lewków)

1710.29/VIII. Ignacy, s. MGD. Adama Koźmińskiego klanica rogoziń. i Apoloniary z Gajewskich -- MGD. Franciszek Radzewski z M. żoną Wiktorją

9029 (Lewków)

1711.17/VI. Antoni, s. MGD. Kaz. Bonińskiego i Heleny -- Zofja Rebieska z Czekanowa

9030 (Lewków)

1711.2/II. Ewa c. MGD. Kazimierza Bonińskiego i Heleny z Czekanowa -- MGD. Jan Droszeski i MD. Zofja Skrobiszeska

9031 (Lewków)

1712.14/VI. Jan Aleksander, s. MGD. Adama Kozmińskiego klana rogoz. i Apolinary -- MGG. Marcjan Węgierski i MGD. Helena Węgierska

9032 (Lewków)

1713.13/IV. Zofja (ze wsi Bonin) c. G. Bunińskich Kazimierza i Heleny Borzysławskiej -- G. Franc. Czyżewski i G. Zofja Czaniecka D.

9033 (Lewków)

1714.5/VI. Katarzyna Justyna, c. [D. Kazimierza i Heleny Borzysławskiej] Bonińskich z Czekanowa -- M. Antoni Bartoszewski i Marjanna Łasczyńska

9034 (Lewków)

1714.10/IV. Rozalja, c. G. And. Czamarzeskiego i Teofili -- G. Wawrzyniec Widłag. z G. Helena Bonińska

9035 (Lewków)

1717.8/III. Józef Grzegorz, s. MGD. Jana Kozmińskiego i Heleny -- MGD. Michał z Iwanowic Koźmiński i JD. Apolinara Koźmińska klanowa rogozińska z Lewkowa

9036 (Lewków)

1721.25/XI. (L.) Katarzyna Cecylja c. MD. Anton. Malanowskiego i Barbary -- MD. Józef Łukomski i P. Helena Koźmińska kl. rogoz.

9037 (Lewków)

1722.11/II. (L.) Bazyli Józef, s. P. MD. Kazimierza Rychłowskiego sty opatow. i Barbary z Koźmińskich -- Piotr Koźm. sędzia zs. kalis. i Apolinara z Gajewskich Koźm. kl. rogoz.

9037a (Lewków)

1723.19/III. (L.) Joachim Maciej Aleksander, s. [P. MD. Kazimierza Rychłowskiego i Barbary z Koźmińskich] Rychłowskich -- MD. Maciej Koźmiński podczaszy pozn. z żoną

9038 (Lewków)

1724.18/VI. (L.) Barnaba Franciszek, s. [P. MD. Kaziemriza Rychłowskiego i Barbary z Koźmińskich] Rychłowskich -- MD. Franciszek Radzewski podkomorzy poznański i panna Eleonora Koźmińska

9039 (Lewków)

1726.6/IV. (L.) Stanisław Izydor., s. PM. D. Kaz. Rychłowskiego podczaszego sieradzk. i Barbary -- JMD. Piotr Sokolnicki częśnik wschowski i JMD. Apolinara Koźmińska klanowa rogoziń.

9040 (Lewków)

1726.6/V. (L.) Apolinara Monika Zofja, c. JMD. Hieronima Jaraczewskiego sty solec. i JMD. Elenory -- Piotr Koźmiński sędzia zs. kalis., i JMD. Apolinara K. klanowa rogoz.

9071 (Lewków)

1727.26/VIII. (L.) Ludwik Ignacy Teodor Aleksander, s. PMD. Kazimierza Rychłowskiego chorążego sieradz. i JMD. Barbary R. -- X. Teodor Potocki prymas i Teresa Potocka marszałkowa nadw. kor.

9042 (Lewków)

1728.5/XI. Marcin Stanisł. Kostka s. [PMD. Kazimierza Rychłowskiego i JMD. Barbary R.] Rychłowskich -- JMD. Franc. Gajewski sta kość. z ż. Eleonora

9043 (Lewków)

1730. Piotr, s. [PMD. Kazimierza Rychłowskiego i JMD. Barbary R.] Rychłowskich -- Hier. Jaracz. i Anna Sokolnicka

9044 (Lewków)

1734.29/IX. (Czekanów) Michał Franciszek s. MD. Samuela Pawłowskiego i Marjanny -- PMD. Wład. Biernacki i MD. Joanna Rylska

8045 (Lewków)

1734.9/XII. (Czekanów) Andrzej -- c. GD. Antoniego Głuchoskiego i Anny -- X. Marcin Plaskowski prob. droszew. i Katarzyna Łobodzińska

9046 (Lewków)

1739.8/II. (Czekanowa) Apolonja c. G. Kendzierskiego i Reginy -- chrz. nieszl.

9047 (Lewków)

1739.6/IX. Michał Jan Józef s. MD. Anton. Malanowskiego i Rozalji -- PMD. Stanisław Rychłowski, klanic rozpirski i MD. V. Rozalja Wolska

9048 (Lewków)

1742.13/IV. Wojciech Józef Stanisław s. GD. Stanisł. Ojrzanowskiego i G. Katarzyny -- MD. Jan Manikowski z Słaborowic i MD. Konstancja Manikowska

9049 (Lewków)

1745.29/X. (Czekanów) Michał Franciszek, s. MG. Jana Kantego Biernackiego dz-a d. Cz. i MG. Katarzyny z domu Wstowskiej -- MG. Franciszek B. mł. i JMG. Apolinara z Gajewskich Kozmińska kl. rogoz.

9050 (Lewków)

1746.5/IV. (Karski) Aleksander Jan, s. MG. Anton. Dubrskiego i G. Zuzanny -- MG. Jan Manikowski z Słaborowic i JMG. Apol. z Gaj. Kozm.

9051 (Lewków)

1775.26/V. * Jan Nepom. Feliks Józef, s. G. Stefana i ... Ostaszewskich pos. wsi Karski -- JMD. Michał Biernacki chor. panc. z Czekanowa dz. i GMD. Węgierska pułkownikowa z Susławic dz-a

9052 (Lewków)

1779.13/I. Paweł Seweryn s. G. Stef. I Marjanny Ostaszewskich -- Jan O. i Apolinara Skarzypiska z Gałązek

9053 (Lewków)

1779.12/XII. Zofja Łucja, c. Stefana i Ludwiki Ostarzewskich -- G. Seweryn Otocki ekonom w Lewkowie i G. Zakrzewska V.

9054 (Lewków)

1780.4/XII. (Karski) * Salomea Barbara, c. Stefana i Ludwiki Ostaszewskich -- MD. Stan. Przespolewski i Franciszka Przespolewska

9055 (Lewków)

1781.4/VI. (Lewków) Jan Nepom. Michał s. G. Jana i Zuzanny Bobowskich -- G. Wojc. Paprocki i M. Apolinara Skarzyńska V.

9056 (Lewków)

1786.18/V. (Czekanów) (* 15.) Józefa Zofja, c. G. Macieja i Rozalji Stanisławskich

9057 (Lewków)

1791.14/I. (Karski) Paweł Eremita s. MG. Bartłom. i Magdaleny z Kinowskich Zielińskich -- Maciej Galenski i Anastazja Miekarkowa z Karsek

9058 (Lewków)

1791.23/X. (Czekanow) * 19., Antoni Piotr z Alkentery, s. MG. Wojc i Franc. Gorskich -- MGD. Ignacy Jabłkowski por. w. k. i Antonina Biernacka miecznikowa piotrk. -- Stefan Michałowski podpor. w. k. i panna Juljanna Biern. miecznikówna piotrk.

9059 (Lewków)

1793.7/IV. (Czek.) * 15/III., Józef Feliks, s. [MG. Wojc i Franc. Gorskich] MG. Gorskich -- MG. Makary Niemojewski podczaszy wenden. i Antonina z Jabłkowskich Biernacka miecznikowa piotrk. z Czekan.

9060 (Lewków)

1794.29/XI. (dwór majkowski) Salomea Kat. Delfina, * 26., c. G. MD. Fabjana Sebastjana Koszuckiego i GMD. z Lipskich K., pos-ów Majk -- JMD. Wojc. Lipski łowczy kaliski, kaw. św. St. dziedzic lewkowski, z ż. z Objezierskich

9061 (Lewków)

1756.21/IX. (Czekanów) MGD. Maciej Zbieski mł. x MG. Antonina Biernacka V. -- JMGD. Wład. B. starosta warecki, PMGD. Jan Kanty B. skarbnik piotrk.

9062 (Lewków)

1759.15/VII. (L.) JM. Franciszek Xawery Sokolnicki chorąży pozn. x Ludwika Koźmińska ścianka wsch., c. o. Ignacego K. sty wschow. podkom. JKMci dz-a Lewkowa z Marjanny Sapieżanki zrodzona, krewni w 2-gim stopniu za dys. pap. -- Antoni stol. kaliski, Franciszek Salezy pułk. w. kor. Gorzeńscy etc.

9063 (Lewków)

1765.29/X. G. Józef Cielecki skarbnikowicz bielski, x Kat. Biernacki skarb. piotrkow., wdowa -- MD. Rafał Skarbek Kozietulski, Mik. Pigłowski, Jakub Godlewski łowczyc kaliski

9064 (Lewków)

1782.6/VIII. (Czek.) G. Mateusz Stanisławski x sł. Rozalja Pasińska V. -- G. Tomasz Biernacki ekonom i G. Jadwiga Badeska

9065 (Lewków)

1795.25/XI. (Lewków) MG. Jan pułk. w. p. mł., s. MG. Stanisława Lipskiego x Elżbieta V., c. MG. Rafała Kowalskiego on 28, ona 25 -- MG. Fabjan Koszutski, Jan Wyganowski etc.

9066 (Lewków)

1751.7/III. (L.) poch. MG. Paweł Ciwiński

9067 (Lewków)

1756.20/IX. (Czekanów) poch. G. Antoni Szymański dworzanin czekan.

9068 (Lewków)

1757.24/VII. (Lewków) † P. MGD. Ignacy Koźmiński sta wschowski poch. reform. kalisz.

9069 (Lewków)

1765. poch. (Karski) († 1764.31/XII.) G. Róża Nowowieyska

9070 (Lewków)

1776.18/V. † (Karski) G. Helena Ostaszewska

9071 (Lewków)

1776.25/III. † G. Bartłomiej Toborski

9072 (Grodzisk)

1629.17/VI. Jan Kazimierz, s. N. Piotra Chłapowskiego z Grąblewa i Łucji -- X. Wojc. Trach Gniński kanon. pozn. prob., paroch grodziski i NV. Anna Bieganowska

9073 (Grodzisk)

1629.2/X. Katarzyna, c. N. Stanisława Rudzkiego z Żelęcina i Zofji Mierzewskiej -- chrz. nieszl.

9074 (Grodzisk)

1742.4/IV. Stanisław, s. GD. Jana Bojanowskiego i Anny Sulkowskiej NNob. -- D. Stanisł. Waszkowicz rajca grodziski i hon. Ewa Czuwelke

9075 (Grodzisk)

1656.20/VIII. Konstancja c. GD. Adama i Kat. Gowarzewskich -- chrz. nieszl.

9076 (Domachowo)

1607.30/IX. (* 19.) Adam, s. N. Adama Kąkolewskiego i Agnieszki -- And. i Jadwiga Konarzewscy

9077 (Domachowo)

1619.16/II. Jakub s. G. D. Marcina Glinickiego i Zofji (z Krajewic) -- D. Anna Colska

9078 (Domachowo)

1620.4/VI. Zofja c. ND. Macieja Hilińskiego i Anny (z Żułkowa) -- N. Wojc. Ossowski i Anna Pawłowska

9079 (Domachowo)

1637.13/IX. * Anna c. Karszeckiego i Jadwigi Gorzyńskiej -- Wikloński i Krystyna Pawłowska c. GD. Macieja P. i córka G. Koszuckiego

9080 (Domachowo)

1646.26/IX. Stanisław, s. N. Mikołaja Domacharskiego (?) i Marjanny -- D. Hier. Radzikowski i D. Anna

9081 (Domachowo)

1646.18/IX. Florjan, s. ND. Jana Milewskiego i ... -- ND. Andrzej Korzeniewski i Elżb. Korzeniewska

9082 (Domachowo)

1653.20/VII. (Żułkowo) Barbara c. GD. Andrzeja Kąkolewskiego i Anny Mielżyńskiej -- GD. Wilkoński i GD. Łukasz Zadorski (?) z Goli

9083 (Domachowo)

1652.21/V. (Żułkowo) Anna, c. GD. And. Kąkolewskiego i Anny Mielżyńskiej -- Andrzej Zadrowski

9084 (Domachowo)

1658.13/I. (Żułkowo) Stanisław, s. GD. [And. Kąkolewskiego i Anny Mielżyńskiej] Kąkolewskich -- Tomasz K. rektor szkoły domiechow. GD. Grabowska

9085 (Domachowo)

1690.27/II. (Krajewice) Maciej Jan s. MD. Tom. Roznowskiego i Anny -- MGD. Mikoł. Lisiecki i GD. Ewa Manikowska

9086 (Domachowo)

1792.3/II. (Krajewice) Kazimierz s. GD. Tom. Roznowskiego i Anny -- X. Błażej Zwierzycki prob. tut. i GV. Marjanna Milińska

9087 (Domachowo)

1693.3/V. (Krajewice) Stanisław Jan s. [GD. Tom. Roznowskiego i Anny] MD. Rożnowskich -- MD. Jan Ososki i MD. Zofja Ososka

9088 (Domachowo)

1693.9/IX. (Żułkowo) Walerjan Mateusz s. GD. Stanisł. Stankiewicza i G. Jadwigi -- G. Jan Gostkowski i GD. Anna Rożnowska z Krajewic

9088 (Domachowo)

1694.12/XI. (Żułkowo) Marcin s. MD. Kazim. Danikowskiego i Kat. -- MD. Wojc. Mierzewski i jego córka Marjanna

9089 (Domachowo)

1695.8/V. (Żułkowo) Filip s. GD. Jana i Teresy Żułtowskich Nob. -- MD. Stanisł. Stankiewicz i MD. Anna Rożnowska

9090 (Domachowo)

1696.11/VI. (Krajewice) Marjanna c. [GD. tom. i Anny Roznowskich] MD. Rożnowskich -- MGD. And. Potocki i MGD. Marjanna Rosnowska

9091 (Domachowo)

1697.8/VI. (Krajewice) Antoni Modest, s. [GD. Tom. i Anny Roznowskich] Rożnowskich -- MGD. Ewa Manikowska z Żułkowa

9092 (Domachowo)

1698.1/X. (Żułkowo) Anna, c. ND. Mac. i Jadw. Chiczewskich -- MGD. And. Rożnowski d. MGD. Anna z Krajewic Rożnowska

9093 (Domachowo)

1700.6/VI. (Krajewice) Filip Andrzej s. MD. [ND. To. i Anny Roznowskich] Rożnowskich -- MD. And. Rosnowski i G. ż. jego Marjanna

9094 (Domachowo)

1700.25/IX. (Żułkowo) Michał s. M. Mac. i Jadwigi Chiczewskich -- GD. Anna Rożnowska z Krajewic

9095 (Domachowo)

1701.27/IV. (Żułkowo) Filip Jakub, s. MD. Stefana i Marjanny Włostowskich dz-ów Żułkowa -- MGD. Stanisław Mierzewski z Kociug i MD. Marjanna z Daleszyńskich Mierzewska

9096 (Domachowo)

1702.14/VI. (Krajewice) Andrzej, s. MD. [MD. To. i Anny Roznowskich] Rożnowskich -- MD. Jan R. i MD. Ewa Mankowska z Malewa

9097 (Domachowo)

1704.15/IV. (Krajewice) Wojciech, s. N. MD. [MD. To. i Anny Roznowskich] Rożnowskich dz-ów Krajewic -- MD. Wacław R. i MD. Jadwiga Chiczewska z Żułkowa

9098 (Domachowo)

1706.3/V. (Krajewice) Zofja, c. [MD. To. i Anny Roznowskich] MGD. Rożnowskich -- MD. Stanisł. z Ostorwa Mancoski i Małgorz. z Żułkowa Włostowska

9099 (Domachowo)

1720.15/VII. (Żułkowo) Antoni s. MGD. Macieja Chiczewskiego i MGD. Ludwiny Chiczewskiej -- chrz. nieszl.

9100 (Domachowo)

1721.4/X. (Żułkowo) Franciszek, s. MD. Macieja i Ludwiki Chiczewskich pos. d. Żułk. -- MD. Marjanna Włostowska

9101 (Domachowo)

1723.5/XII. (Żułkowo) Feliks Andrzje Józef, s. MD. Pawła i Zofji Stawsciorum(!) pos. d. Kuczyna -- MD. Florjan Konarzewski i MD. Konstancja Konarzewska

9102 (Domachowo)

1724.3/VI. (Żułkowo) Joanna Helena c. MD. Pawła i Zofji Stawskich dz-ów Sułk. -- MD. Mac. Borucki pos. d. Krobi i MD. Marjanna Rożnowska dz-a Krajewic

9103 (Domachowo)

1728.8/XI. (Żułkowo) Anna Ludwika, c. G. Piotra i Marjanny Ilnickich ekonomów panów Chiczewskich dz-ów Żułk. -- G. Maciej Chiczewski i GD. Anna Strachowska z Żułkowa

9104 (Domachowo)

1688.2/III. MGD. Tomasz Rożnowski z Roznowa x MD. Anna Milińska z Żułkowa -- Andrzej z Roznow. Roznowski Tom. Koczorowski Andrzej Kąkolewski, Stanisł. Manikow.

9105 (Domachowo)

1693.31/III. GD. Andrzej Rosnowski x Marjanna Mylińska

9106 (Domachowo)

1694.31/I. (Krajewice) GD. Jan Żółtowski x Teresa Wolska -- M. Tom. Roznowski z Kr. i G. Ewa Manikowski i Wolski brat

9107 (Domachowo)

1697.18/VIII. (Krajewice) MD. Maciej Chiczewski sługa pana Tom. Roznowskiego z Kraj. x MGD. Jadwiga Stanikiewiczowa -- Tom. Rozn. i MGD. Zygm. Rozn. z Zułkowa

9108 (Domachowo)

1709.3/II. (Krajewice) G. Stanisław Strachowski x Anna Roznowska

9109 (Domachowo)

1717.26/IX. (Krajewice) G. Stanisł. Sliwnicki x Katemowska z Krajewic -- MGD. Antoni Radoński i MD. Poklatecki GD. Maciej Chyczewski

9110 (Domachowo)

1718. (Żułkowo) GD. Kaz. Dromiński x GV. Anna Chiczewska -- GD. Ant. Radoński i MD. Czaplicki

9111 (Domachowo)

1719.30/VII. GD. Mac. Chiczewski x GV. Ludwika Roznowska -- GD. Stef. Włostowski, G. Stanisł. Manikowski

9112 (Domachowo)

1721.6/X. (Żułkowo) MD. Paweł Stawski x MV. Zofja Włostowska -- MD. Maciej Borucki i M. Eleon. Borucka dz. w Goli. i MD. Mirzewski z ż. z Kociug

9113 (Krobia)

1716.3/XI. † G. Zielińska z Pijanowic obcej wiary

9114 (Krobia)

1717.1/X. † G. Andrzej Szamarzewski nob., przybysz

9115 (Krobia)

1718.5/X. (K.) † Józef, dziecko P. Antoniego Radońskiego stolnika podlas. tygod. 30

9116 (Krobia)

1719.3/VI. (Pudliszki) † GD. Aleksandra Stawska bez sakram. poch. Goruszki

9117 (Krobia)

1720.27/III. (Pudliszki) † Marjanna c. GD. Macieja Borzęckiego l. 2

9118 (Krobia)

1720.17/V. (Pudliszki) † chłopiec Konstanty Zwierzchleski l. 5 pogrzeb pan Borzęcki sprawił

9119 (Krobia)

1721.17/III. (K.) † Łukasz s. G. Franc. Piaskoskiego l. 18

9120 (Krobia)

1721.18/IV. (Żychlewo) † Bibjana c. G. Franc. Kniazyckiego l. 2 1/2

9121 (Krobia)

1721.9/VI. (Żychlewo) † GD. Magdalena Kniazycka l. ok. 40 poch. Kobylin

9122 (Krobia)

1721.9/X. (K.) † Kazimierz, s. G. Macieja i Teresy Borzęckich tenut. klucza Krob.

9123 (Krobia)

1722.17/IV. (K.) † D. Jadwiga Glińska wd. l. 52

9124 (Krobia)

1723.20/I. (K.) † G. Michał Stablewski l. ok. 70 (90? 40?)

9125 (Krobia)

1723.25/I. (K.) Józefina Zofja, c. GD. Macieja i Eleonory Borzęckich tenut. K. 4 tyg.

9126 (Krobia)

1723.1/III. (Pudliszki) † GD. Zygmunt Sczykowski mł. l. 33

9127 (Krobia)

1723.15/V. (Zimlino) † G. Bogusława Bogusławski ekonom Zimlina

9128 (Krobia)

1723.4/IX. † (K.) G. Dorota Piaskowska l. ok. 35

9129 (Krobia)

1725.6/IV. (K.) † G. D. Józef Borzęcki 1 rok., s. Borzęciczek

9130 (Krobia)

1725.12/V. (Włostowo) † D. Franc. Kaziurowski [?] ekonom GD. Grudzieckiego, l. ok. 56

9131 (Krobia)

1726.28/III. (Karzec) † GD. Zofja Staruchowska, GD. Anny Lubinskiej matka l. ok. 90

9132 (Krobia)

1727.8/I. (Kuczyna) † GD. Sebastjan Bogucki pos. K. l. ok. 70 poch. Kobylin bernardyni

9133 (Krobia)

1729.26/X. (K.) † GD. Franciszka Pigłowska z domu Olszeska

9134 (Krobia)

1730.1/I. † Katarzyna 1 r. i 1 mies. c. [GD. Macieja i Eleonory Borzęckich] Borzęckich tenut. Klucze krol. (poch. gdzie pochow. jej matertera Franciszka Pigłowska

9135 (Krobia)

1733.18/VII. (Żychlewo) † GD. Elżb. Bogucka wd. poch. Kobylin bernard. 19/VI.

9136 (Krobia)

1734.25/I. (K.) poch. Stanisław 12 tyg., s. N. Antoniego i Marjanny Rynarzewskich ekonomów plebani

9137 (Krobia)

1739.3/I. † (Pijanowice) G. Konstancja Chudzyńska ciotka GG. Mąkowskich Stanisława i Franciszki, staruszka l. ok. 60 lub ponad

9138 (Krobia)

1739.31/III. (Pijanowice) † GD. Stanisław Mąkowski pos. P. l. ok. 50 poch. Kobylin

9139 (Krobia)

1739.29/IV. (Pijanowice) † Teresa Jadwiga, c. G. Mąkowskich pos-ów Pij.

9140 (Chwałkowo)

1672.13/V. Zofja, c. G. Stefana Moraczewskiego i Anny -- N. Wacławek i V. Anna M.

9141 (Chwałkowo)

1674.20/VIII. (Włostowo M.) Klara c. GD. Moraczeskiego i Anny -- NV. Jadwiga Kowalska

9142 (Chwałkowo)

1675.8/V. (Ch.) Katarzyna, c. GD. Jana Swinarskiego i Heleny -- GD. Domaracki i GD. Zofja Bojanowska z Zimlina

9143 (Chwałkowo)

1676.2/X. (Ch.) Franciszek, s. [GD. Jana Swinarskiego i Heleny] GD. Swinarskich -- GD. Stefan Moraczeski i córka jego Joanna V.

9144 (Chwałkowo)

1678.12/VII. (Ch.) Adam, s. GD. Mikoł. Głoskowskiego i Krystyny -- GD. Stanisław Suchorzewski i GV. Jadwiga Moraczewska

9145 (Chwałkowo)

1678.7/XII. (Włosotwo) Barbara, c. G. Franc. Gliscińskiego i Joanny -- GD. Stefan Moraczewski z żoną

9146 (Chwałkowo)

1680.15/XI. Marcin, s. G. Jana Koziorowskiego i G. Krystyny -- G. Jan Malachowski i G. Teresa Godlewska

9147 (Chwałkowo)

1681.19/VI. (Chw.) Adam i Jan bliźn. ss. G. Wojc. Suchorzewskiego i Jadwigi -- G. Stefan Moraczewski i panna Teresa Moracz. 1-go, Jan Koziorowski i Anna Moracz. ?-go

9148 (Chwałkowo)

1681.23/XI. (Włostowo M.) Stanisław s. G. Janan Koziorowskiego i G. Krystyny -- G. Stefan Moracz. i G. Anna Grzibowska

9149 (Chwałkowo)

1684.6/I. (Włostowo M.) Anna c. G. Wojc. Moraczewskiego i G. Jadwigi -- G. Kazim. Koszucki z Oporówka i G. Kowalska Teresa z Mącznik

9150 (Chwałkowo)

1685.9/XII. Barbara c. G. [G. Wojc. Suchorzewskiego i Jadwigi] Suchorzewskich -- G. Stefan Moraczewski i G. Teresa Podlewska

9151 (Chwałkowo)

1694.10/VI. Adam s. GD. Wojciecha i Jadwigi Skrzetuskich (!) -- GD. Stefan Moraczewski i G. Podoracka (?)

9152 (Chwałkowo)

1700. (Ch.) Hjancynt, s. G. Jana Ręmbowskiego i Kat. -- G. Jana Grudzielski i G. Kat. Złocka z tejże wsi V.

9153 (Chwałkowo)

1701.1/XI. (Włostowo M.) Swiętosław, s. Macieja Rudzickiego (czy szlachta?) i Kat. -- G. Wojciech Koziorowski i G. Teodora Grudzielska z tej wsi ...

9154 (Chwałkowo)

1709.29/XII. (Włostowo M.) Barbara, c. G. Antoniego Skorzewskiego i Zofji -- G. Paweł S., Zofja S. ze wsi

9155 (Chwałkowo)

1715.27/IV. Zofja Dorota, c. MGD. Jerzego Gorzeńskiego i Anny z Rogalińskich -- MGD. Jan G. i GD. Dorota Miaskowska Maksym. Miask. i G. Dorota Imiełkowska

9156 (Chwałkowo)

1678.22/II. G. Franc. Glisciński x Joanna Moraczewska w domu prywat. -- Franciszek Koszutski, Jakub Koszutski etc.

9157 (Chwałkowo)

1680.21/I. G. Wojc. Suchorzewski x G. Jadwiga Moraczewska c. G. Stefana -- G. Jan Kozierowski Franc. Glisciński etc.

9158 (Chwałkowo)

1684.19/XI. G. Andrzej de Gorzeń. (niedz. 26 po Ziel. św.) Gorzeński x G. Franciszka Suchorzewska, c. Adama S. skarb. kalis. -- G. Jan Malachowski, Stefan Moraczewski, Jan Koziorowski, Wojc. Moracz., And. Goliński

9159 (Chwałkowo)

1703.30/IV. G. Łukasz Cichorski x Marjanna z Rawicza Radewna zw. -- G. Wład. Zaręmba, G. Michał Miaskowski

9160 (Chwałkowo)

1703.1/VII. G. Michał Miaskowski x G. Zofja Żychlińska -- G. Wład. Zaręmba, i G. Urszula Zarębina

9161 (Chwałkowo)

1687.22/VIII. † córka GD. Stefana Moraczewskiego

9162 (Chwałkowo)

1681.24/VI. † Adam s. G. Wojc. Suchorzewskiego

9163 (Chwałkowo)

1681.9/XI. † Jan s. G. Wojc. Suchorzewskiego

9164 (Chwałkowo)

1688.15/III. † G. Teresa V., c. G. Stefana Moraczewskiego z M. Włostowa, poch. Goruszki

9165 (Chwałkowo)

1696.12/VI. (Ch.) † GD. Dorota Suchorzewska poch. Kobylin "pełna lat"

9166 (Chwałkowo)

1696.25/IX. † GD. Stefan Moraczewski z M. Włost. (poch. Goruszki)

9167 (Chwałkowo)

1701.31/VII. poch. Goruszki, GD. Zofja Zarembina mieszk. w dw. Chwałk.

9168 (Chwałkowo)

1703.14/IV. poch. GD. Katarzyna Korytowska, z M. Włostowa

9169 (Chwałkowo)

1704.9/IX. † G. Józef Boguch. z M. Włostowa, nagle poch. Goruszki

9170 (Chwałkowo)

1731.25/V. (Włostowo W.) Zofja Juljana, c. G. Tomasza i Franciszki Kowalskich -- J. R. Franc. Wągner kan. N. M. P. pozn. porb. Korb. i Eleonora Borzęcka z Krobi

9171 (Chwałkowo)

1733.9/VIII. (Chwałkowo) Małgorzata Urszula Teresa c. [G. Tomasza i Franciszki Kowalskich] Kowalskich -- Hieronim Kołaczkowski sędzia zs. wsch. i GD. Elżb. Zarembina

9172 (Chwałkowo)

1743.24/II. (Włostowo W.) * 6/II. Dorota Apolonja, c. G. Stanisł. i Anny Mościckich -- Tomasz Wierusz Kowalski pis. zs. wsch. MD. Franciszka Grodzicka z M. Włostowa

9173 (Chwałkowo)

1743.5/XII. (Włostowo M.) * 14/XI. Elżbieta Kat. Barb., c. G. Jakuba i Franciszki Grodzickich -- MD. Józef Mirucki, z Gembic i M. Zofja Urbanowska V. z Kołybek

9174 (Chwałkowo)

1745.28/III. (Włostoow W.) Konstancja Juljana, c. [G. Stanisł. i Anny Mościckich] Mościckich * 7. -- GD. Melchjor Majewski mł. z W. Włost. i PMD. Konstancja Kowalska z Chw.

9175 (Chwałkowo)

1745.19/IV. (Włostowo M.) * 8/III. Konstynty Wojciech Stanisław s. [G. Jakuba i Franciszki Grodzickich] Grodzickich pos. W. M. -- MD. Jan Grodzicki i MD. Teresa Mieżuchowska z Kołacino

9176 (Chwałkowo)

1746.24/XI. (Włostowo M.) * 10/XI. Marcin Jan s. [G. Jakuba i Franciszki Grodzickich] Grodzickich -- X. Jan Rembowski prob. poniec. i MD. Kat. Urbanowska z Kołybek

9177 (Chwałkowo)

1747.10/I. dopełn. cerem. nad Hilarym Antonim Pawłem * 10., a cerem. 28/V. s. P. Tomasza i Konstancji Kowalskich dz-ów Chw. -- Piotr Sokolnicki chor. pozn.

9178 (Chwałkowo)

1749.12/IV. (Chw.) (* 4.) 6/IV. Leon Konstanty s. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich Tomasza pis. zs. wschow. i Konstancji cerem. 1755.15/I. -- Franc. K. z siostrą panną Urszulą

9179 (Chwałkowo)

1750.21/III. (Chwałkowo) Eustachy Maciej Feliks s. P. MD. Tomasza i Konstancji Kowalskich * 21/II. -- PMD. Kasper Modlibowski klan międzyrzecki i PMD. Joanna Szołdrska wd. podczaszyna wschowska z W. Włostowa

9180 (Chwałkowo)

1751.5/XI.( * 1/XI.) Karol Marcin s. D. Ignacego Gąsiorowskiego i Teresy sług w dw. Ch. -- P. Tomasz Kowalski pisarz zs. wschow. dz. Ch. i Joanna Szułdrska pos. z M. Wł.

9181 (Chwałkowo)

1752.19/XI. (Ch.) Józef Celestyn (* 19/V.) s. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich -- PMD. Roch Zbijewski cześnik kaliski i PMD. Katarzyna Wieczyńska z Pudliszek

9182 (Chwałkowo)

1754.29/XII. (Chw.) Justyna Brygitta (* 17/IX.) c. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich pis. zs. wsch. dz-ów Chw. -- PMD. And. Wilczyński z Pudliszek z Heleną córką panną

9183 (Chwałkowo)

1755. (chw.) Antoni Celestyn s. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich (Tomasza i konst. z Kołaczkowskich) -- JD. And. Mielżyński sta kcyń. dz. Ponieca, Pawłowic, Łaszczyna i MD. Miaskowska podstolina pozn. dz-a Gościejewic

9184 (Chwałkowo)

1757.22/VII. (Chw.) Aleksy Bonawentura Ignacy, s. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich

9185 (Chwałkowo)

1767.10/I. (Chw.) (* 7.) Kasper, s. GD. Adama, Marjanny z Grockich Prązyńskich -- chrz. nieszl. (szl. wątpliwa)

9186 (Chwałkowo)

1769.23/VII. (M. Włostowo) (* 20.) Jakub Ignacy Lojola Józef, s. MD. Rafała z Wybranowa Chlebowskiego i Heleny z Borzęckich dz-ów M. Wł. -- MD. Melchjor Roznowski pos. Szurkowa i MDV. Zofja Kowalska podsędkówna zs. wschowska

9187 (Chwałkowo)

1773.25/V. (Chw.) Helena Juljanna, c. G. Franc. i Marjanny Orłowskich -- MD. Leon Kowalski dz. Chw. i M. Marjanny Wieryńska dóbr Chw. posesora córka

9188 (Chwałkowo)

1775.16/II. (Włostowo W.) Walentyn Józef Wincenty * 10/VII. s. MD. Piotr i Anny z Przanowskich Kowalskich pos. tych dóbr -- MGD. Franc. Raczyński mł. i pos. Krzyżanek i M. Marjanna Wilczyńska v. pos-a Chw. córka

9189 (Chwałkowo)

1775.8/VII. (Chw.) Piotr Paweł s. [G. Franc. i Marjanny Orłowskich] G. Orłowskich ekon. -- Piotr Kowalski pos. Włostowa i panna Marjanna Wilczyńska

9190 (Chwałkowo)

1779.23/IV. (Ch.) Sebastjan Wojciech, s. G. Stanisł. i Joanny de Zminkowskie Wilkotarskich exyst. w ekonomji tej wsi - * 22/I. -- MD. Seb. Bieńkowski pos. Chw. i W. Włostowa i MD. Joanna z Malczewskich Borzęcka pos. M. Włostow.

9191 (Chwałkowo)

1781.12/VIII. (Włostowo M.) Jan Nepom. Hipolit, s. MD. Macieja Potockiego i Salomei, dz-ów Włostowa -- G. And. Komorowski ekon. tej wsi i MDV. Marjanna Borzęcka

9192 (Chwałkowo)

1783.3/I. (Włostowo M.) Marcina c. MD. Mac. Potockiego dz. tych dóbr i Salomei -- MD. Leon Kowalski dz. Chw. i MD. V. Zofja Borzęcka

9193 (Chwałkowo)

1800.19/IV. (Włostowo M.) * Edward Maciej Michał, s. MD. Jakuba i Marjanny Potockich dz-ów dóbr tych -- MD. Michał Krynkowski i MD. Jadwiga Kowalska dz-a wsi Chwałków

9194 (Chwałkowo)

1754.23/XI. (Włostowo M.) M. Antoni Borzęcki podwojewodzic kaliski x Joanna z Malczewskich Szołdrska podczaszyna wschowska wdowa -- M. Józef Zdanowski i M. Iwanicki

9195 (Chwałkowo)

1778.15/XI. (Chw.) GD. Stanisław Wilkotarski ekonom tych dóbr w pos. dziedziczny MD. Sebastjana Bieńkowskiego dz-a Mchow., Brzostowni x Joanna Karpińska wd. z d. Zminkowska -- Seb. Binkowski pos., ojciec panny i GD. Mieszkiewicz dworzanin z Gogolewa

9196 (Chwałkowo)

1791.15/XI. MD. Hjancynt Szanowski chor. leg. RP. pol. x N. Marjanna Potocka panna z Włostowa -- N. Franciszek Brzeski N. Gabryel Kaliński, wojskowi polscy

9197 (Chwałkowo)

1734.9/IX. (M. Włostowo) † GD. Piotr Suchodębski mł. l. ok. 67

9198 (Chwałkowo)

1737.17/X. (Włostowo M.) † Józef l. 5, s. G. Antoniego i Reginy Staszewskich

9199 (Chwałkowo)

1738.28/VI. (Włostowo M.) † D. Antoni Staszewski

9200 (Chwałkowo)

1739.13/III. (Chw.) † MD. Franciszka Kowalska dz-a Chw., l. 29 - poch. Górka franciszkanie

9201 (Chwałkowo)

1746.27/II. (Włostowo M.) † Stanisław s. G. Jakuba i Franciszki Grodzickich pos. Włostowa 1 rok

9203 (Chwałkowo)

1762.15/IX. (Chw.) † PMD. Tomasz Wierusz Kowalski podsędek sz. wschowski, kolator Chw. poch. Górka

9204 (Chwałkowo)

1767.11/VI. † (W. Włostoow) GD. Rozalja z Korytowskich Ulkowska tenut. wsi W. Włostowo - poch. bernard. Kobylin

9205 (Chwałkowo)

1770.15/V. (W. Włostoow) † MD. Franciszek Mężyński dz. d. Krzyżanki, w drodze z Bojanowa. Ciało odprowadzone do Krzyżanek poch. Pempowo

9206 (Chwałkowo)

177.017/VIII. † (Chw.) PMGD. Konstancja z Kołaczkowskich Kowalska podsędkowa zs. wschow. kolatorka

9207 (Chwałkowo)

1771.7/VII. † Konstancja l. 2., c. G. Adama Prądzyńskiego i Marjanny

9208 (Chwałkowo)

1772.10/V. † GD. Adam Prądzyński Nob. biedny sługa Chw.

9209 (Chwałkowo)

1777.3/IV. (Włostowo M.) † MD. Katarzyna Zakrzewska de Irzykowska l. ok. 112 (!) poch. Goruszki u reformatów

9210 (Chwałkowo)

1777.17/IX. (Chw.) † MD. Franciszek Zbyszewski pos. Chwałkowa i Włostowa W., l. ok. 40 - poch. Goryszki

9211 (Chwałkowo)

1781.2/IX. (Włostowo M.) poch. Jan Hipolit, s. MD. Macieja Potockiego i Salomie dz-ów m. Włostowa

9211a (Chwałkowo)

1782.14/X. † MD. Leon Wierusz Kowalski dz. Chw. i Włostowa W., (syn Konstancji)

9212 (Niepart)

1729.18/IV. Zofja Ludwika, c. N. MGD. Kaziemriza Szołdrskiego cześnika wschow. i Joanny z Malczewskich dz-ów Malachowa -- MGD. Wład. Szołdrski wojewodzic kalis. i MGD. Anna Malcewska ż. sędziego zs.

9213 (Niepart)

1731.3/XII. (Szurkowo) Igancy Franciszek Xawery s. N. MGD. Kazimierza Szołdrskiego cześnika wschowsk. i Joanny z Malczewskich dz-ów Malachowa -- JD. Wojc. Malczewski sędzia zs. i MD. Ludwika Nieżychowska

9214 (Niepart)

1734.24/VIII. (Przyborowo) Bartłomiej Jan, s. GD. Łukasza Goraskiego i Zofji -- chrz. G. Barbara Czarnecka z Sarbinowa

9215 (Niepart)

1735.8/I. Melchjor Mikołaj s. PMD. Macieja Krzyckiego klanica nakiel. i MD. Anny z Winarskich dz-ów Niep. -- G. V. Zofja Gostyńska

9216 (Niepart)

1746.17/II. (Gostkowo) (* 16.) Eleonra Konstancja c. Michała Kożuchowskiego i Małgorzaty -- Magnoszewski dworz. P. Skrzetuszewskiego pisarza kalis. Eleonora Wolicka siostra M. Kozuchowskiej

9217 (Niepart)

1747.1/IV. (Gogolewo) * 31/III. Gertruda, c. M. Piotra Pomorskiego pisarza dworsk. gogolew. i Juljanny -- MD. Franciszka Brodzicka V.

9218 (Targowa Górka)

1735.19/IV. (Stępocin) Jan Nepomucyn Wincenty, s. MD. Igancego i Anieli Skorzewskich -- J. Francszek Woliński oficjał pozn. -- MD. Skaławska

9219 (Targowa Górka)

1735.5/V. (Racławki) Stanisław, s. M. Jakuba i Barbary Grodzieckich -- M. Ignacy i Aniela małż. Skorzewscy

9220 (Targowa Górka)

1735.17/V. (Żerniki) Stanisław Jakub Filip s. MD. Józefa i Marjanny Nosowiczów -- J. Hier. Turno opat przem. koad. węgrow. i MD. Kazimiera Drzewiecka

9221 (Targowa Górka)

1736.20/III. (Chwaliszyce) Kunegunda Zofja, c. MD. Stefana i Marjanny Pawłowskich -- MD. Kazimierz Moraczewski i Zofja Sniegocka

9222 (Targowa Górka)

1737.4/III. Teodor Kazimierz s. GD. Józefa Skierskiego i Petronelli ze wsi Racławki -- GD. Stanisław Trąmpczyński i GD. Marjanna Nosowiczowa

9223 (Targowa Górka)

1736.14/IX. (Racławki) Chryzostom s. G. Stanisława Lubowieckiego i Anny z Pruskich tenut. -- G. Józef Drwęski i G. V. Katarzyna Szołdrska

9224 (Targowa Górka)

1739.25/VIII. (Gąsiorowo) Weronika c. G. Stanisł. Lubowieckiego i Anny z Pruskich tenut. Gąsiorowa -- G. Mikołaj Pruski i G. Teresa Psarska V.

9225 (Targowa Górka)

1739.25/VIII. (Gąsiorowo) Franciszek s. G. Józefa Pruskiego i Katarzyny z Jaraczewskich tenut. wsi Skąpe -- G. Stanisł. Psarski i G. Bogumiła Pruska

9226 (Targowa Górka)

1745.29/VI. Antoni Piotr Paweł s. G. Rafała Mejera i Joanna z Postolic -- G. Józef Nosowkicz z Żernik i MD. Krystyna Turno pułkownikowa z Górki Targowej

9227 (Targowa Górka)

1753.16/XII. Antoni Franciszek Xaw. s. JMD. Michała Dobiejewskiego i Barb. z Przyłuskich -- MD. Franciszek Odrowąż Mieszkowski dz. Dzierznicy i Katarzyna Balbina Płonczyńska V.

9228 (Targowa Górka)

1754.16/XI. Marcin Igancy Stanisław Xawery s. MD. Franciszka Mieszkowskiego i Katarzyny z Płonczyńskich -- MD. Piotr Płonczyński dziad dziecka i MD. Marcjanna z Marszewskich Bronikowa

9229 (Targowa Górka)

1754. Marjan Katarzyna Lucja c. JMD. Zygmunta Turny stolnika kalis. i pułk. JKMci i Krystyny z Szembeków -- JM. Kat. z Kąsinowskich Cielecka ścina powiedziska i JD. Jan Turno cześnik pozn.

9230 (Targowa Górka)

1756.14/XII. (Targowa Górka) Franciszka Xawera Barbara Teofila c. PM. Zygmunta ze Stręczna Turny stol. kalis. i Krystyny z Szembeków dz-ów Targowej Górki -- J. Franciszek Wilkoński klan krzywiński z ż. Skałaską

9231 (Targowa Górka)

1758.8/VII. (Targ. Górka) Piotr, s. N. Kazim. Olszewskiego i Heleny z Błędowskich - * G. Lucja Gulczykówna V. z dworu

9232 (Targowa Górka)

1760.5/IV. (Gąsiorowo) Joanna Bogumiła c. G. Michała i Barbary z Przyłuskich Dobiejewskich -- J. Barbara Przyłuska

9233 (Targowa Górka)

1765.8/III. (Mysłki) Konstancja c. N. Józef Baranowskiego i Marjanny z Olszewskich -- G. Anastazja Zbyszewska i G. Suski

9234 (Targowa Górka)

1765.26/IX. (Mysłki) Marjanna Karolina, c. M. Piotra Zbyszewskiego z G. Anastazji Suchodolskiej -- M. Maciej Płonczyński i M. Katarzyna Mieszkowska

9235 (Targowa Górka)

1766.16/V. (Racławki) Jan Nepom. s. G. Anton. Grodzickiego i Anny z Gorskich -- G. Francsziek Suchodolski regens kcyński i PM. Krystyna z Szembeków Turnowa stol. pozn.

9236 (Targowa Górka)

1766.27/XII. (Mysłki) Anastazja c. G. Józefa Baranowskiego i Marjanny Olszewskiej -- MGD. Franciszek Suchodolski regens gr. kcyń. i G. Anastazja Zbyszeska

9237 (Targowa Górka)

1767.27/VI. Józef (Racławki) s. G. Anton. Grodzieckiego i Anny z Gorskich -- G. Barb. Grodziecka

9238 (Targowa Górka)

1770.15/VII. (Racławski) Jakub Ignacy s. G. Rocha Koszkowskiego ż. Franciszki z Łoniewskich (?) -- GD. Piotr Zbyszewski i G. Anastazja z Suchodolskich ż. jego

9239 (Targowa Górka)

1770.22/VII. Jakub s. N. Franciszka Warakomskiego z dworu Gorec i Marjanny -- chrz. nieszl.

9240 (Targowa Górka)

1770.2/IX. Bartłomiej s. G. Antoniego Grodzieckiego i Anny z Gorskich -- G. Marcin Lutomski i G. Kat. Mięszkowska

9241 (Targowa Górka)

1772.24/VIII. (Racławki) Marjanna Katarzyna c. G. Anton. Grodzieckiego i Anny z Gorskich -- GD. Maciej Gorski i G. Kat. Mieszkowska

9242 (Targowa Górka)

1775.15/I. Walentyn s. N. Jana Olszewskiego i Wiktorji z Bonikowskich, wtedy mieszk. w Mysłkach -- GD. Tom. Suski i G. Franciszka Sarnowska V.

9243 (Targowa Górka)

1776.15/IV. Helena, c. G. Józefa Rozmysłowskiego i Brygitty tenut. stęmpociń. -- G. Witalis R. i G. Marjanna Zbyszewska v. ass. G. Ignacy Mięszkowski i M. z Lubomskich Bogucka

9244 (Targowa Górka)

1776.12/V. Antonina c. G. Antoniego Grodzieckiego i Anny z Gorskich, mieszk. w Dzierznicy -- GD. Kaz. Skrzypiński, i ż. i Antonina z Nosowiczów

9245 (Targowa Górka)

1776.22/VII. Ignacy s. N. Franciszka Warakomskiego ekon. z Racławek i Marjanny -- M. Krsytyna Turnowa

9246 (Targowa Górka)

1777.8/III. Wiktorja c. N. Jakuba Czapniewskiego i Rozalji -- G. Franciszek Skalski

9247 (Targowa Górka)

1764. Anastazja c. D. Bonawentury Radzimskiego podstarościego z Racławek i Konstancji -- G. Anastazja Zbyszewska

9248 (Targowa Górka)

1766.15/X. Maksymiljan s. D. Bonaw. Radzimskiego podstarości z Racł. i Konst. -- N. Euzebjusz Maliński i V. Rozalja

9249 (Targowa Górka)

1767.10/III. Józef Joachim, s. D. Franciszka Warakomskiego ephobi z dw. Gorec. i Marjanny -- M. Krystyna Turnowa

9250 (Targowa Górka)

1777.18/X. (Górka) Jadwiga Teresa c. J. Michała Walewskiego podkomorz. krak. i Franciszki Ksawery z Turnów -- Krystyna z Szembeków Turnowa stol. pozn.

9251 (Targowa Górka)

1779.13/IX. (Racławki) Jan Chryzostom Józef s. G. Karola i Florentyny z Przanowskich Swinarskich -- G. Józef Szczytnicki i G. Teresa z Sławińskich Przanowska babka dziecka

9252 (Targowa Górka)

1782.1/XI. (Dzierznice) Elżbieta c. G. Marcina Jaroszewskiego i Katarzyny -- G. Wojc. Szemborski i G. Teresa Modlibowska

9253 (Targowa Górka)

1782.25/XI. (Dzierznice) Marcin Andrzej s. G. Wojciecha Szemborskiego i Rozalji Modlibowskiej -- G. Stanisł. Modlibowski i Róża Modlibowska

9254 (Targowa Górka)

1782.25/XI. (Dzierznice) Marcin Andrzej s. G. Wojciecha Szemborskiego i Rozalji Modlibowskiej -- G. Stanisław Modlibowski i Róża Modlib.

9255 (Targowa Górka)

1683.28/XII. (Racławki) Jan, s. N. Stanisława Sikorskiego ekonoma z Racławek i Marjanny Jaskólskiej -- G. Anastazja Zbyszewska

9256 (Targowa Górka)

1784.11/VII. (Mysłkowo) Józefa Kalasanta Anastazja, c. G. Witalisa Siemiątkowskiego i Marjanny Zbyszewskiej tenut. wsi Mysłki -- G. Marjanna de Siemiąkowska

9257 (Targowa Górka)

1785.6/X. (Racławski) Jadwiga, c. N. Stanisł. Sikorskiego ekon. w R. i Marjanny -- G. Anastazja Zbyszewska

9258 (Targowa Górka)

1786.14/VII. (Mysłki) Ignacy Jan s. G. Witalisa Siemiątkowskiego i Marjanny Zbyszewskiej -- G. Franc. Zbyszewska

9259 (Targowa Górka)

1791.25/III. (Mysłki) Michalina Brygitta, c. G. Bogusława Nieżychowskiego i Franciszki z Korytowskich dz-ów M. --G. Malczewska

9260 (Targowa Górka)

1794.31/V. MD. Mateusz Drogoński dz. d. Targowa Górka Racławki uznaje za soje dziecko Franciszkę urodz. z Marjanny Zielińskiej ich 1791.29/IX.

9261 (Targowa Górka)

1792.30/III. (Mysłki) Mikołaj Melchjor, s. G. Bogusława Nieżychowskiego i Franciszki z Korytowskich, dz-ów tej wsi

9262 (Targowa Górka)

1759.16/II. (Dzierznice) G. Jan Szomański pos. w Chłapowie x G. Brygitta Grotówna z Dz. -- G. Tranc. Mięszkowski dz. Dz. z G. żona, Płonczyński, G. Piotrowski etc.

9263 (Targowa Górka)

1767.30/I. GD. Paweł Morawski x GV. Anna Brodnicka -- G. Radecki z G. żoną swoją D. Kosiński

9264 (Targowa Górka)

1768.26/XI. (Targ. Górka) PM. Michał Szymanowski sta wyszogrodz. x Salomea Turno stolnikówna pozn. -- P. Jan T. stolnik kalis. Dyzma Sz. cześnik warszaw. Franciszek Suchodolski regens kość.

9265 (Targowa Górka)

1769.20/VI. (Targ. Górka) ND. Roch. Koszkowski x Franciszka Łoniewska v. -- D. Franciszek Skalski, Ant. Rutkowski, Łukasz Łoniewski ojciec etc.

9266 (Targowa Górka)

1776.29/I. (Górka) M. Michał Walewski komornik JKMci x Franciszka Xawera Turnianka stolnikówna poznań. -- M. matka jej i Ja T. stol. pozn. Jan Mycielski sta ośnic., Stefan T. i inni

9267 (Targowa Górka)

1782.9/V. (Górka) G. Aleksander Szostakowski mł., ekonom z Nekli x Ludwika Dziembowska V. z dw. Gorec. -- P. Stefan Turno, Ignacy Mieszkowski, Anastazja Zbyszewska

9268 (Targowa Górka)

1783.8/V. (Mysłki) G. Witalis Siemątkowski x Marjanna Zbyszewska -- G. Samuel Nowowieyski, Jan Drochowski Józef Pisarzewski, Jan Kotarski

9269 (Targowa Górka)

1783.17/II. (G.) N. Stanisław Sikorski ekonom G. x Marjanna Jaskólska wolna -- D. Franc. Skalski, Antoni Rutkowski

9270 (Targowa Górka)

1793.27/VII. (Chwaliszyce) M. Józef Herstopski x Konstancja v. de Malczewski -- M. Xaw. M. sędzic wschow. Józef Modlibowski, Bogusław Horn Rogowski

9271 (Targowa Górka)

1737.17/VII. † G. Zofja Wodecka tenut. d. Stępocin poch. Pozn.

9272 (Targowa Górka)

1737.23/VIII. † N. Anna Gliszczyńska wd., ekonomowa z Stępocina

9273 (Targowa Górka)

1755.0/I. † Agnieszka, c. MD. Piotra Zbyszewskiego i Anastazji Suchodolskiej dz-ów Mysłek

9274 (Targowa Górka)

1756.29/III. (Targ. Górka) † Marjanna Katarzyna, 16 mies. c. Zygmunta Turny sty kalis.

9275 (Targowa Górka)

1756.18/XII. (Dziemice) † Anna Zofja 7 mies., c. G. Franciszka i Kat. Mięszkowskich

9276 (Targowa Górka)

1757.30/VII. † (G. T.) N. Anna Olszewska

9277 (Targowa Górka)

1761.7/VIII. † (G. T.) PMD. Zygmunt ze Stręczna Turno stolnik pozn. generał major w. k., dz. Górki Targ. l. 63 poch. tu

9278 (Targowa Górka)

1763.12/I. (Stepocin) † Ludwika 1 r. c. G. Cedrowskiego poses. Stępoc.

9279 (Targowa Górka)

1768.22/IV. (G. T.) † P. Karolina Turnianka V.

9280 (Targowa Górka)

1774.1/I. (Dzienińce) † G. Barb. Jaroszewska

9281 (Targowa Górka)

1775.7/XI. † (Mysłki) GD. Piotr Zbyszewski dz. wsi M.

9282 (Targowa Górka)

1777.24/XII. (G.) † Marjanna l. 8 c. G. Jana Koziorowskiego i Marjanny

9283 (Targowa Górka)

1779.30/X. (Dzierznice) † G. Kat. Mięszkowska

9284 (Targowa Górka)

1780.31/I. † (G.) G. Jakub Grodzicki

9285 (Targowa Górka)

1780.8/V. † (G.) G. Barbara z Wyrzyskich Grodzicka

9286 (Targowa Górka)

1781.4/I. (G.) † G. Antoni Grodzicki

9287 (Targowa Górka)

1781.25/II. † G. Anna z Gorskich Grodzicka

9288 (Targowa Górka)

1781..20/IV. † G. Jan Kozierowski ekonom w G.

9289 (Targowa Górka)

1781.22/VIII. (Dzierznice) † G. Salomea Rożnowska

9290 (Targowa Górka)

1789.19/I. † (Mysłki) G. Anastazja z Suchodolskich Zbyszewska

9291 (Targowa Górka)

1790.6/XI. (Giecz) † Józef Drogoński mł., s. G. Kaz. Drog. i Marjanny z Kralow tenut. d. Giecz

9292 (Targowa Górka)

1791.19/I. † (Giecz) Mikołaj Dorogoński 7 l., s. G. Kaz. D. i Marcjanny z Krall'ów

9293 (Targowa Górka)

1795.28/XI. (Dzierznice) † Marjanna l. 10, c. G. Władysława Dziembowskiego i Barb. z Choinskich

9294 (Osieczna)

1799.19/VII. * Franciszek Ksawery s. GD. Michała Skuraszewskiego i Marjanny z Krupskich -- D. Melchjor Stachowski mł. i G. Helena Kurnatowska V. cerem. 21/VIII. Bonaw. Gajewski st. powidz. dz. O. i Jolanta z Mycielskich ż. jego

9295 (Osieczna)

1801.11/V. * Nepomucena Leokadja Zofja Walentyna c. JMD. Bonawentury Gajewskiego sty powidz. dz. O-a i Joanty z Mycielskich - biedni

9296 (Osieczna)

1842.4/XII. † M. GD. Anna Malczewska ścianka spławska V. l. 92

9297 (Osieczna)

1798.4/VII. MGD. Józef Skoroszewski ml. x MV. Agnieszka Garczyńska on. 24, ona 28 -- MD. Franc. Garczyński, Antoni Domiechowski etc.

9298 (Oporowo)

1613. Niedz. Palm. Katarzyna, c. GD. Piotra Zadorskiego i G. Zofji Smigielskiej (z Jaskółek) -- chrz. nieszl.

9299 (Oporowo)

1616. Niedz. Palm. Katarzyna c. GD. Piotra Donin i G. Anny Smigielskiej -- G. Kat. Smigielska Anna Białęska, GD. Marcin Twardowski

9300 (Oporowo)

1648.6/I. Andrzej s. GD. Wojciecha Koszuckiego i GD. Małgorzaty Rokoszowskiej -- GD. Jakub Koszucki i GV. Anna Skrobiszewska

9301 (Oporowo)