FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 5

Regestennummer: 10.001 – 12.500

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

10001 (Pobiedziska)

1776.10/X. (Pomarzan) Marek Franciszek Andrzej, s. [MD. Ludwiki i Teodory z Niegolewskich] Skorzewskich -- M. Magdalena Niegolewska chor. pozn. V.

10002 (Pobiedziska)

1775.4/XII. (P.) Mikołaj s. G. Prokopa (przekreślone?) i Marjanny ze Skoraszewskich Kurcewskich -- chrz. nieszl.

10003 (Pobiedziska)

1777.3/X. (P.) Xawery Mikołaj s. JMD. Stefana Szczytnickiego i Magdaleny -- JMG. Felicjan Niegolewski sta pob. i MVGD. Nepom. Niegolewska

10004 (Pobiedziska)

1778.24/IX. (Pomarzany) cerem. 1780.17/V. Fausta Tekla, c. GD. Ludwika Skorzewskiego dz-a Pom. i Teodory Niegoleskiej -- P. Ant. Białobłocki dziedzic Kruślic i MGDV. Nepomuc. Niegol.

10005 (Pobiedziska)

1779.31/V. (P.) Magdalena, * 25., c. N. Adama Kamińskiego i Franciszki z Wyganowskich -- MGV. Aniela Gorzeńska

10006 (Pobiedziska)

1780.13/III. (P.) Józef, s. G. Justyna Zaro(!) Bilawskiego i Marjanny z Moszczyńskich -- JGD. Ignacy Ponikiewski i Wirydjanna B.

10007 (Pobiedziska)

1780.28/III. (Pomarzany) Gabryel Józef, s. MGD. [MD. Ludwika i Teodory z Niegolewskich] Skorzewskich -- GD. Antoni Wilkoński klanic krzywiń. i JMD. Anna z Skaławskich Niegolewska chor. pozn.

10008 (Pobiedziska)

1780.3/V. (P.) Katarzyna Barbara Tekla, c. JM. Stefana Szczytnickiego dz-a Łobza i pułk. król. i Magdaleny Niegolewskiej -- Ludwik Skorz. i Magdalena z Potockich N. ścina pob.

10009 (Pobiedziska)

1781.18/I. (P.) (ch. w kość. Kołankow. 1774.) G. Mikołaj Kurczewski, s. G. Prokopa K. i Marjanny z Skorzewskich -- MG. Ignacy Zaremba Suchorzewski chorążyc bydg. i MG. Nep. Suchorzewska jego córka V.

10010 (Pobiedziska)

1781.17/VI. (P.) Józefa Antonina Igancja, c. MG. Stef. Szczytnickiego pułk. król. i Magdaleny Niegolewskiej -- Teodora z N. Skorzewska

10011 (Pobiedziska)

1782.3/IX. Felicjanna Serafina cerem. (P.) (* 1781.6/XI.) c. G. Tomasza Mysłowskiego i Agnieszki -- G. Kaz. Kawecki i Teresa Niegolewska chor. pon.

10012 (Pobiedziska)

1783.9/II. (P.) Apolonja Nep. c. J. [MG. Stef. pułk. król. i Magdaleny Niegolewskiej] Szczytnickich -- Ign. Wilkoński klanic i Nep. Niegol. chorążanka pozn.

10013 (Pobiedziska)

Katarzyna z Mostowskich c. o. Józefa i Marjanny Olszewskiej 1-go małż., i Kazimierz Wnorowski geometra JKMci, od lat 20 małż., zeznaje, iż w r. 1792.13/VI. w Pob. byli obecni przy chrzcie dziecka z Józefa M. ojca jej, wtedy porucznika kawal. narod. bryg. Madal. i Konstancji z Manierowiczów 2-ej żony. Imiona Onufry Antoni. Trzymał do chrztu Piotr Celestyn Manierowicz regent wschow. rodz. wuj dziecka, pos. Pakawia Dat. Brześć wsi dep. płoc. 1808.6/IX. 1792 (19/VIII. Kapalice) to dziecko urodzone it. d. ochrzczone dziecko Józefa i Konst. tenut. Kapalicy

10014 (Pobiedziska)

1784.15/I. (P.) Józef Hilary, s. PM. Felicjana Niegolewskiego sty pob. i Magdaleny Potockich -- PMD. Józef Wilkoński klanic krzywiń. z Zakrzewa dz. i Teod. z N. Skorzewska

10015 (Pobiedziska)

1784.11/II. (P.) Andrzej Błażej * 2., s. [MG. Stef. pułk. król. i Magdaleny Niegolewskiej] JD. Szczytnickich pułk. król. -- Felicjan Niegol. sta pob. i Krystyna Wilkońska klanka krzywiń.

10016 (Pobiedziska)

1784.22/III. (P.) Tomasz, s. G. Józefa Kiełczewskiego i Jadwigi Tusińskiej -- GV. Magdalena Wyganowska

10017 (Pobiedziska)

1784.25/VII. (P.) Kunegunda Magdalena, (* 22.) c. G. Kazimierza Słowikowskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

10018 (Pobiedziska)

1785.16/II. Marjanna Aniela c. G. Jana Bielawskiego i Marjanny de Zakrzęskie (!) -- G. Jakób Kobierzycki

10019 (Pobiedziska)

1785.18/VII. (P.) Jakub Jan (* 7.) s. G. Mateusza Radeckiego tenut. Waliszew. i Kat. Koczanowskiej -- GD. Michał Żychliński i G. Barb. Fryzerowa z Imiołek

10020 (Pobiedziska)

1785.1/VIII. (P.) (* 4/V.) Florjan Piotr, s. G. Michała Żychlińskiego i Salomei Koczanowskiej -- G. Jan Kosmowski i G. Kat. Radecka

10021 (Pobiedziska)

1785.10/XII. (* 8.) Marjan Leokadja, Ignacja, c. M. Felicjana Niegolewskiego sty pob. i Mgdaleny Potockiej -- And. Wilkoński klanic krzywiń. i Krystyna W. klanka krzyw.

10022 (Pobiedziska)

1786.26/II. (P.) Honorjusz Wincenty Bonifacy (* 8.) s. G. Józefa Piotrowskiego i Agnieszki Łęskiej -- G. Wojc. P. z Padarzewa i G. Barbara ze Skorzewskich Czachorska ze wsi Gołuń

10023 (Pobiedziska)

1789.19/III. (P.) Józef Stanisław, * 16., s. G. Wojc. Goczkowskiego i Marjanny Koszutskiej -- G. Wojc. Deręgowski mł. i G. Zofja z G. Solecka

10024 (Pobiedziska)

1789.13/VI. (P.) Antoni Bonaw. * 29/V. s. G. Franc. Dąborwskiego i Kat. Krzesinskiej tenut. wsi Dębczyn w woj. kalis. G. Aniela Gawrońska

10025 (Pobiedziska)

1785.18/IX. (P.) Teresa Jadwiga c. G. Kaz. Słowikowskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

10026 (Pobiedziska)

1790.16/XII. * (Pol. Wieś, starostwo) Tomasz Jan, s. G. Szymona i Heleny Zamorskich -- G. Józef Piotrowski i G. Małg. Maciejewska

10027 (Pobiedziska)

1792.20/VII. * w Pomarzanowicach Apolinary Jakub, s. [G. Szymona i Heleny Zamorskich] Zamoskich (!)

10028 (Pobiedziska)

1792.12/VIII. (Saniki) Pantaleon Ignacy (* 20/VII.) s. M. Stanisł. Prądzyńskiego i Marcjanny z Bronikowskich -- JM. Andrzej Gorzyński kom. c. w. gn. i GD. Antonina z Łaszczyńskich Zaborowska

10029 (Pobiedziska)

1792.15/XI. (P.) Teodor Szymon, s. G. Jana Prusimskiego i Heleny (* 9/XI.) -- Józefata Kurczewska

10030 (Pobiedziska)

1794.17/XII. (Sanniki) Samuel J. * 24/XI. s. MG. Ignacego Kęszyckiego i Marjanny -- M. D. Samuel K. wojski wsch. i M. Apolonja Bojanowska, Wojc. Boj. i M. Magdalena V. ze Stęszewa

10031 (Pobiedziska)

1795.15/II. (Pomarzany) Walentyn Wojciech, * 6., s. MG. Szymona i Heleny Zamoyskich (!) -- G. Michał Maciejewski i GV. Kunegunda Skoraczewska

10032 (Pobiedziska)

1795.24/II. (Prumno) * 21., Piotr Paweł, s. G. Michała i Rozalji Dubińskich ekonomów -- G. Konstancja Predrowa z Długiej Gosliny

10033 (Pobiedziska)

1794.14/XII. (P.) Marjanna Elżbieta, c. G. Marcina Turkowskiego i Weroniki z Zeydliców, * 25/X. -- G. Józef Rokosowski z Węgorzewa i GV. Kunegunda Skoraszewska z dw. P.

10034 (Pobiedziska)

1796.4/IX. (P.) Juljanna Konstancja, (* 1793.18/VI.) c. G. Antoniego Jonaszy i Rozalji z Miaskowskich Bojanowskich -- G. Kaz. Swinarski pos. Berkowa i Anna Korytowska v. z starostwa P. Melchjor Wierzbicki mł. pos. prob. P. i Konstancja z B. Pantenowa z P.

10035 (Pobiedziska)

1796.27/XII. (Prądno) Anna (* 20.), c. [G. Michała i Rozalji] N. Dubińskich -- chrz. nieszl.

10036 (Pobiedziska)

1797.19/IX. (Kociałkowa Górka) Magdalena, Anna Antonina, Marta, (z w. 1787.18/VII.) c. J. MD. Andrzeja i Anny z Gruszczyńskich Kierskich -- G. Józef K. mł.

10037 (Pobiedziska)

1797.24/X. (Szulerowo) Franciszek Dionizy, s. G. Rocha i Barbary Czachurskich -- J. Michał Brzezański i Teresa z Gronowskich Czachorska

10038 (Pobiedziska)

1798.16/VI. (Zberkowo) Antoni Jan * 14., s. G. Anton. i Wiktorji Trąbczyńskich -- GMD. Magdalena z Urbanowskich Skorzewska tenut. Pomarzanowic

10039 (Pobiedziska)

1798.2/XII. (Sulerowo) Franciszek Dionizy (* 97.24/X.) s. [G. Rocha i Barbary] Czachurskich -- G. Michał i Aniela małż. Brzeżańscy

10040 (Pobiedziska)

1801.18/I. (Prądno) Ludwik (* 1.) s. GD. Szymona i Heleny Zamoskich (!) pos. Prądna -- M. Anna Białobłocka v., s. Anton. b. sędziego zs. gn.

10041 (Pobiedziska)

1801.3/XI. (* 11/X.) Wagowo Ignacy Kaliskt, s. G. Augustyna i Salomei z Rzepeckich Zakrzeskich tenut. m. W. -- GD. Igancy Zołtowski i G. ż. jego Justyna - dz-e Wierzyc

10042 (Pobiedziska)

1802.24/I. (P. stwo) Józefa Marcella, (* 16.) c. GMD. Karola de Tayler i MD. Magdaleny de Krzyckie -- JMD. Kaz. b. gen. w. pol. z ż. Anną z Nieżuchowskich Krzyccy

10043 (Pobiedziska)

1803.20/III. (Pol. Wieś) Hektor Kazimierz, * 5., s. [GMD. Karola de Tayler i MD. Magdaleny de Krzyckie] Taylerów -- M. Józef Forset i G. Barb. z Korytowskich ż. jego

10044 (Pobiedziska)

1803.20/VII. Petronilla (* 1798.23/XII.) c. GD. Kaz. i Elżb. z Dobrzyckich Kawieckich -- GD. Kurczewski i GD. Petronella z Ząbińskich K. babka dziecka

10045 (Pobiedziska)

1803.27/XII. (P.) Ludwik (* 1802.27/VII.) s. G. Michała i Marcjanny z Mroczkowskich Białkoskich -- chrz. nieszl.

10046 (Pobiedziska)

1805.9/VI. chrzestni MD. Adam Daleszyński i Aurelja z Boleszów dz-e Pomarzanowic

10047 (Pobiedziska)

1805.21/XI. (Pol. Wieś) Edmund Norbert Karol (* 4.) s. JMD. Karola i Magdal. z Krzyckich Taylerów -- GV. Rafalska

10048 (Pobiedziska)

1806.31/VII. (Gołoń) Augustyna (* 13.) c. G. Józefa i Nepom. z Lissowskich Brzeżańskich -- M. Augustyna B. i M. Kat. B. babka

10049 (Pobiedziska)

1808.13/XI. (Gołuń) bl. Marjanna i Katarzyna (* * 7.) c. G. Józefa i Rozalji Żychlińskich -- G. Wawrzyniec Ołtarzewski i M. Tekla Smolewska M. Marjanna Ołtarzewska, Bogusław Tysler etc.

10050 (Pobiedziska)

1767.2/III. G. Szymon Domański (P.) x Ludwika Woynarska V. -- G. Aleks. Bronikowski

10051 (Pobiedziska)

1770.5/VI. (Dw. P.) G. Ludwik Skorzewski z Pomarzan x M. Teodora Niegolewska chor. pozn. -- Felic. N. Gabryel S.

10052 (Pobiedziska)

1777.23/I. (Dw. P.) M. Stefan Szczytnicki mł. x M. Magdalena Niegolewska chor. pozn. V. -- M. z Skał. Niegolewska chor. pozn. matka, Felicjan N. brat Ludwik Skorz. dz. Pom. etc.

10053 (Pobiedziska)

1778.19/VII. (Wagowo) N. Franc. Petkowski x G. Salomea Żegocina -- św. nieszl.

10054 (Pobiedziska)

1788.27/IV. (P.) M. Ignacy Mierzewski wojski kaliski x M. Nepomucena Niegolewska V. z dw. Pob. -- Felic. N., Stefan Szczytnicki And. Kierski, Ludwik Skorzewski

10055 (Pobiedziska)

1795.25/XI. (P.) Jakub Panten x G. Konstancja Bojanowska v. on 26, pisarz miasta Pob., ona 24 -- św. nieszl.

10056 (Pobiedziska)

1798.18/I. (P.) G. Franciszek Trąpczyński mł. x H. Joanna Bartoszkiewiczówna V. -- św. nieszl.

10057 (Pobiedziska)

1798.28/IV. (Polska Wieś) MN. Maciej Kierski wd. x Marjanna wdowa z Pol. wsi -- św. nieszl.

10058 (Pobiedziska)

1801.28/I. (Kapalice) G. Teodor Gawroński z pos. Powidz. x G. Petronella Swiniarska z K. -- GD. Ant. Sw. z Wierzonki i Stan. Dzierzgowski pos. Palędz. Dol. on 31, ona 26

10059 (Pobiedziska)

1803.13/XI. (Gołuń) N. Józef Żychliński mł., leśniczy Goł. x H. Anna Rozalja Belkówna V. z Gołunia -- N. Wawrzyniec Ołtarzewski on 27, ona 22

10060 (Pobiedziska)

1807.5/III. (Gołoń) G. Wawrzyniec Ołtarzewski x Marjanna Kielmianka -- G. Józef Brzezanski Tom. Dąbrowski

10061 (Pobiedziska)

1815.26/IX. (Górka Kociałkowa) G. Wojc. Ulatowski wd. x G. Magdalena Kierska V. -- G. And. K., G. Ign. Żółtowski G. August Tolkmit

10062 (Pobiedziska)

1815.9/X. (Pomarzany) GD. Ant. Mielęcki mł. l. 36 x G. Aniela Daleszyńska V. l. 19 -- GD. Adam D., MD. Józef Poniński, prefekt pozn. MD. Xaw. Chłapowski, Xaw. Jasiński

10063 (Pobiedziska)

1816.23/IX. Faus. Wincenty Polski mł. z Powidza l. 35, x G. Józefa Brzezańska v. 22. -- G. Roch B. Augustyn B. Tom. Zabicki, G. Nep. Koszutski

10064 (Pobiedziska)

1767.29/VII. † G. Elżb. Jarnoska z wsi Michalcza, poch. 30

10065 (Pobiedziska)

1771.3/IV. poch. (P.) G. Aleksnader Bronikowski z P. ok. 56 lat. (86?)

10066 (Pobiedziska)

1771.3/V. † (P.) G. Franc. Łagoski z P., l. ok. 80

10067 (Pobiedziska)

1771.4/V. † (P.) G. Ant. Zydanowicz

10068 (Pobiedziska)

1772.3/IV. † (P.) N. Wojciech Mierzejewski biedny, była pochow. 25/III. jego żona

10069 (Pobiedziska)

1773.2/V. † Franciszka l. 3., c. G. Franc. Czerkaskiego

10070 (Pobiedziska)

1775.18/III. † G. Joanna Kamińska (P.)

10071 (Pobiedziska)

1776.25/VII. † G. Franc. Młodawski z P.

10072 (Pobiedziska)

1778.7/I. (P.) † G. Petronella Zieleńska l. ok. 40

10073 (Pobiedziska)

1777.23/X. (Sanniki) † G. V. Marjanna Włostowska l. 20

10074 (Pobiedziska)

1783.10/I. † G. Gabryel Szczaniecki z dw. Pob. l. 98

10075 (Pobiedziska)

1783.23/II. † G. Apolonja z Maliszewskich Czaplicka 70

10076 (Pobiedziska)

1783.23/X. (P.) † G. Franciszek Wyganowski l. 80

10077 (Pobiedziska)

1789.7/II. (Czakotki) † nagle Paweł Radoński (czy szl.?) l. 65

10078 (Pobiedziska)

1784.19/VI. (P.) † X. Stanisław Kurowski prebend. kość. N. MP. za miastem

10079 (Pobiedziska)

1784.4/IX. (P.) † G. Tomasz Czaplicki l. 80

10080 (Pobiedziska)

1785.14/I. (P.) † GMD. Teresa Niegolewska V. l. 50 poch. Pozn. reformaci

10081 (Pobiedziska)

1785.15/IV. (P.) † G. Młodawska wdowa

10082 (Pobiedziska)

1785.9/VIII. (P.) †-a G. 3-o v. Anna Klimecka l. 50

10083 (Pobiedziska)

1785.16/VIII. (P.) † G. Krystyna Łagocka l. 60

10084 (Pobiedziska)

1786.10/IV. (P.) † G. Zofja z Domaradzkich Homiecka 2-o v., 1-o v. Krzyszińska

10085 (Pobiedziska)

23/IV. † G. Felicjan Gostyński l. 13

10086 (Pobiedziska)

1787.12/VIII. (P.) † G. Michał Grzegorzewski l. 80

10087 (Pobiedziska)

1788.24/IV. † (Pol. Wieś) G. Franc. Ristowski l. 70, biedny

10088 (Pobiedziska)

1788.6/IX. † (P.) G. Zofja z Kawieckich Badowska l. 70

10089 (Pobiedziska)

1789.2/VIII. (P.) † G. Juljanna Jazwińska V. l. ok. 84

10090 (Pobiedziska)

1789.8/VIII. (P.) † G. Zofja z Ulatowskich Pilichowska l. 46

10091 (Pobiedziska)

1789.18/IX. (P.) † G. Józef Kiełczewski l. 70 ok.

10092 (Pobiedziska)

1790.3/III. (Kapiłka młyn) † G. Xaw. Gizycki l. ok. 80

10093 (Pobiedziska)

1790.30/V. (P.) † G. Rozalja z Stomieckich Jezierska l. 53

10094 (Pobiedziska)

1790.26/IX. † N. biedny Antoni Słowikowski l. 70

10095 (Pobiedziska)

1790.28/XII. (P.) † G. Anna z Zbikowskich Zdunowska l. 50

10096 (Pobiedziska)

1791.27/V. (P.) † G. Michał Bronisz l. 60

10097 (Pobiedziska)

1792.2/VI. (P.) † G. Zofja Czerkawska wd. l. ponad 60

10098 (Pobiedziska)

1793.28/XII. † (P.) N. Zofja Solecka l. 40

10099 (Pobiedziska)

1794.19/I. (P.) † N. Katarzyna wd. matka NN. Gadomskich l. ok. 90

10100 (Pobiedziska)

1794.17/II. (P.) † G. Marjanna Błażejewska v. l. 54

10101 (Pobiedziska)

1795.6/VII. (Sanniki) poch. Samuel, s. M. Ignacego Kęszyckiego tenut. Sannik † 4.

10102 (Pobiedziska)

1797.20/IV. (P.) † suchoty G. Marjanna z Remiszewskich Broniszowa wd. l. 60 poch. 22/IV.

10103 (Pobiedziska)

1798.10/I. (P.) poch. G. Stanisł. Trąbczyński l. 70 † 7.

10104 (Pobiedziska)

1797.17/XI. (Sanniki) poch. Stan. s. G. Teofila Pomorskiego l. 3 † 15.

10105 (Pobiedziska)

1800.24/II. (P.) poch. G. Petronella z Ząbińskich Kawiecka l. 70 † 21.

10106 (Pobiedziska)

1802.12/VIII. poch. G. Aniela z Miaskowskich Brzezańska l. 33., ż. Michała B. dz-a d. Gołuń. † 10.

10107 (Pobiedziska)

1804.15/IV. (P.) poch. G. Salomea z Krzyżanowskich Szeliska wd. l. 60 † 10.

10108 (Pobiedziska)

1804.28/VI. (P.) poch. G. Elżbieta z Dobrzyckich Kawiecka l. 44 † 25.

10109 (Pobiedziska)

1804.7/XII. (P.) † G. Antoni Rudnicki l. 70. suchoty poch. 11.

10110 (Pobiedziska)

1805.19/II. (P.) poch. G. Krystyna Romieniejewska l. ok. 70, † 15.

10111 (Pobiedziska)

1805.19/VIII. (wójtostwo) GD. Kaz. Mieszkowski l. 89 chory od l. 9 † 17.

10112 (Pobiedziska)

1805.7/X. (Gołuń) poch. G. Michał Brzeżański dz. wsi G. i Czachórki l. 44, † 4.

10113 (Pobiedziska)

1806.7/V. (P.) poch. G. Melchjor Badoski l. 72. † 5.

10114 (Pobiedziska)

1807.25/IV. (R.) poch. MG. Antoni Bojanowski l. 79

10115 (Podlesie Kościelne)

1671.31/III. Walerjan Wilczyński s. G. MD. Wojciecha W. i GMD. Anny Konradzkiej -- JMLD. Walerjan Podleski sta borzechowski, dz. d. Podlesie i Żórawia wuj ojca, ojczym matki, i MGD. Jadwiga z Podlesia Zagórska podwojew. pozn. ż. ojca chrzestnego

10116 (Podlesie Kościelne)

1672.0/VI. Marjanna, c. G. Krzysztofa Kownackiego i GD. Gurskiej -- GMD. Marjanna Podleska ścina borzechowska i GDM. Wojc. Wilczyński

10117 (Podlesie Kościelne)

1672.20/VII. Ignacy s. GD. Franciszka Krupeckiego i Katarzyny -- GD. Grzegorz Brzeziński i GD. Anna Muchlińska

10118 (Podlesie Kościelne)

1672.2/X. Justyna, Marjanna, c. GD. Wojc. Wilczyńskiego i GD. Wojc. Wilczyńskiego i GD. Kondrackiej -- GD. Marjanna Podleska matka tej Kondrackiej

10119 (Podlesie Kościelne)

1674. Jerzy s. GD. i Anny Wilczyńskich (!) -- GD. Michał Zapórski i GD. Marjanna Podleska ścina borzechowska

10120 (Podlesie Kościelne)

1676.5/II. Dorota, c. G. Reginy Rożyckiej (!) -- GD. Gołecki i G. Anna Muchlińska

10121 (Podlesie Kościelne)

1673. w dzień. św. Kaz., dziecko G. Krzysztofa i G. Marjanny Kownackich -- G. Zygmunst Kamieński i G. Anna Muchlińska

10122 (Podlesie Kościelne)

1681. Stanisław Marcin, s. MG. Krzysztofa Garczyńskiego i Marjanny Wilczyńskiej z Podlesia 19/XI. -- G. Marcin Konarski i G. Konstancja Konarska

10123 (Podlesie Kościelne)

1673. Jadwiga, c. GD. Marcina Konarskiego

10124 (Podlesie Kościelne)

1683. Jan, s. G. Stanisław i Kat. Gorskich -- G. Krzysztof Garczyński i G. Krystyna Konarska 1/I.

10125 (Podlesie Kościelne)

1683.10/VIII. Helena, c. MG. Krzysztofa i Marjanny Garczyńskich -- MG. Damjan G. i G. Konstancja Konarska

10126 (Podlesie Kościelne)

1685. Jan Michał, s. MG. Franciszka i Teresy Jaraczewskich 8/VIII. -- G. Stanisł. Zagórski i G. Jadwiga Zagórska małż. z Popowa

10127 (Podlesie Kościelne)

1686.12/I. Jan s. MG. Garczyńskiego i Marjanny -- G. Franciszek Rogaliński i G. Marjanna ż. jego

10128 (Podlesie Kościelne)

1687.25/VIII. Bartłomiej Ludwik s. MG. Garczyńskich -- G. Jan Rogaliński i G. Anna G.

10129 (Podlesie Kościelne)

1688.14/III. Konstancja c. G. Franciszka i Katarzyny Strzałkowskich -- Jan Kozieniecki i G. Marjanna Garczyńska

10130 (Podlesie Kościelne)

1688.4/IX. Zuzanna, c. G. Jana i Jadwigi i Kozienickich -- G. Damjan Garczyński i G. Zofja Rogalińska

10131 (Podlesie Kościelne)

1688.7/XI. Szymon Andrzej, s. G. Krzysztofa i Marjanny Garczyńskich -- G. Jakub Rogaliński i G. Anna Włoszynowska

10132 (Podlesie Kościelne)

1688.23/III. (Ochodza) Marjanna c. G. Stanisława i Kat. Gorskich -- G. Wojciech Rogaliński i G. Garczyńska

10133 (Podlesie Kościelne)

1689.12/VIII. Jan s. G. Piotra Gumińskiego i Anny -- Wojc. Szumowicz Barb. Kuratowska de Sarbia

10134 (Podlesie Kościelne)

1691.1/III. Kaz., s. G. Wojc. Strzałkowskiego i Katarzyny -- Jerzy Gurkowski i G. Kat. Trzebińska

10135 (Podlesie Kościelne)

1698.21/IX. Teresa Antonina, c. MD. Krzysztofa Garczyńskiego i Katarzyny z Żboińskich -- MGD. Wojc. Zboiński pokomorzy dobrzyń. z żoną

10136 (Podlesie Kościelne)

1698.5/X. Michał Jan, s. MGD. Walerjana Wilczyńskiego i Marjanny Kuninówny -- MD. Kryzsztof Garczyński i GD. Marjanna Grabska z Żelic

10137 (Podlesie Kościelne)

1700.19/VII. Anna, c. M. Michała Kwileckiego i Urszuli Kw. poses. wsi Sarbia

10138 (Podlesie Kościelne)

1701.3/IV. Wojciech Antoni, s. MD. Aleks. Grochowickiego łowczyca kalis. i Katarzyny z Dorpowskich -- M. Stanisław Garczyński i M. Zofja D.

10139 (Podlesie Kościelne)

1702.29/V. Zofja Marjanna c. G. Krzysztofa Garczyńskiego dz-a Podlesia i G. Katarzyny z Zboińskich -- G. Aleks. Grochowicki łowczyc kaliski i ż. jego Katarzyna Grochow.

10140 (Podlesie Kościelne)

1709.17/IX. w Podlesiu Katarzyna Apolinara, c. G. Stanisława i Teresy Garczyńskich dz-ów Podlesia -- G. Wawrzyniec Nieświastowski dz. Przesieki i G. Teresa Suska sługa G. Teresy Garczyńskiej

10141 (Podlesie Kościelne)

1710.26/II. (P.) Maciej s. G. Samsona Garczyńskiego baw. w P. z powodu zarazy i Marjanny Roznowskiej -- G. Jan Roznowski (?) z Pawłowa G. Teresa G. z Podlesia

10142 (Podlesie Kościelne)

1711.16/VIII. (Sarbia) Teresa, c. G. Wojciecha i Elżb. Mańkowskich dz-ów S. -- G. Michał Pomnikiewski z Rudnina i Zofja Marszewska V.

10143 (Podlesie Kościelne)

1713.19/III. (Sarbie) Katarzyna Urszula c. G. Wojc. Manikowskiego i Elżbiety z Quileckich dz-ów Sarbi -- G. Krzysztof Garczyński dz. P i G. Manikowska z Kunowa

10144 (Podlesie Kościelne)

1719.5/II. (P.) Joanna Teresea, c. G. Jana Jaraczewskiego i Marjanny z Zajączków -- Wojciech Z. z Wylatowa i Konstancja Rogalińska z dekretu tryb. rezyd. w P.

10145 (Podlesie Kościelne)

1721.5/IX. (P.) Antoni Eudoksjusz, s. G. Jana Rydzyńskiego i Eleonory z Bnińskich dz-ów P. -- Jan Zdzychowski syn Rydzyńskiej i G. Teresa Swiniarska z Niemczyna V.

10146 (Podlesie Kościelne)

1731.24/I. (P.) Józef Fabjan, s. MGD. Jana z Werbna Rydzyńskiego i MGD. Eleonory z Bnińskich dz-ów P. -- G. Wojc. R. i GV. Teresa Saszewska (?)

10147 (Podlesie Kościelne)

1735.19/III. (P.) Józefata Gertruda, c. G. Anton. i Ludwiki Smolińskich tenut. P. -- G. Michał Kęszycki z P. Wysok. i G. Anna Łochyńska z Nieświastowic

10148 (Podlesie Kościelne)

1678.12/I. G. Stanisł. Modzelewski x G. Krajewska

10149 (Podlesie Kościelne)

1680.14/V. GD. Krzysztof Garczyński chorąży chełmiń. x G. Marjanna Wilczyńska -- Krzysztof Grzymułtowski w pozn. Wład. Skrosz. chor. pozn. Jakub Dorp., Jan Rogal., Franc. Rogal., Damjan i Stan. GG.,

10150 (Podlesie Kościelne)

16823.10/II. G. Stan. Gorski x G. Kat. Skrzetuska -- G. Marcin Konarski G. Krzysztof Garcz.

10151 (Podlesie Kościelne)

1693.2/II. G. Krzysztof. Krajewski x G. Jadwiga Kurceska (?) -- G. Piotr Kumotoski i G. Grusciński

10152 (Podlesie Kościelne)

1702.23/XI. G. Paweł Sawiński z Ujścia x Anna Szczechowna z Zelgniewa -- Kaz. Gorecki, G. Walerjan Gostomski

10153 (Podlesie Kościelne)

1750.24/XI. M. Aleksander Broniewski cześnik dobrzyń. x M. Józefata Rydzyńska v. -- Michał i Antoni Goreccy, Ant. Sikorski etc.

10154 (Podlesie Kościelne)

1675.12/XI. poch. Jadwiga, c. GD. Marc. Konarskiego poses. P.

10155 (Podlesie Kościelne)

1681.10/III. poch. G. Marjanna Grzymalina "cognomine"

10156 (Podlesie Kościelne)

1693.10/XI. poch. G. Wojc. Strzałkowski

10157 (Podlesie Kościelne)

1705.2/VI. † MD. Urszula Kwilecka dz-a Sarbi poch. 4/VI.

10158 (Podlesie Kościelne)

1745.15/IX. poch. N. Mikołaj Kowalski przejezdny

10159 (Podlesie Kościelne)

1746.2/II. poch. Franciszka Kędzierska † nagle

10160 (Podlesie Kościelne)

1769.15/VI. Antoni Jan, s. G. Jakuba Radoszewskiego ekonoma P. i Joanny -- MG. Franciszek Kościelski pos. Budziejewa i MV. Marjanna Obarzankowska

10161 (Podlesie Kościelne)

1752.27/X. † MGD. Eleonora z Bnińskich Rydzyńska poch. bernard., Górka na Krainie

10162 (Podlesie Kościelne)

1798.3/VII. (Zbietka) Anna Małgorzata, c. G. Ludwika i Kat. z Koźmińskich Gostyńskich (* 22/VI.) tenut. w Zb. -- MD. Franc. hr. rydzyński dz. P. i M. Józefa z Kwileckich ż. jego

10163 (Podlesie Kościelne)

1801.22/I. (Sarbia) Konstancja c. G. Anton. i Anny z Przychodzkich Długoszów ekon. Sarb. * 17. -- chrz. nieszl.

10164 (Podlesie Kościelne)

1800.23/V. poch. GD. Kat. z Koźmińskich Gostyńska l. 44 † 21/V.

10165 (Podlesie Kościelne)

1811.20/Xi. (P.) † N. Wojc. Bojanowski l. ok. 60. poch. 25.

10166 (Podlesie Kościelne)

1812.12/IX. † GMD. Franciszek hr. z Werbna Rydzyński dz. d. P., Budziejewa, Zbietki, Jażewa z przyl. w p. śrem. † w Pozn. 60, została wdowa Józefa Kwilecka i 2 cc., Marjanna Koszutska i Barbara V. poch. 17. w P.

10167 (Podlesie Kościelne)

1815.6/XI. † w Jeżewie w p. śrem. Aleksander l. 2 m. 3. s. G. Antoniego Hendell kapitana, i Barbary z Rydzyńskich, poch. 10. w P.

10168 (Podlesie Kościelne)

1822.12/XII. (P.) † GMD. Józefa Rydzyńska z Kwileckich, dz-a d. P. kość., Zbietka, Budziejewo w p. wągrow., l. 60. poch. 17. w P.

10169 (Podlesie Kościelne)

1834.5/I. † w Pozn. MD. Marjanna z Rydzyńskich Janicka dz-a p. kość. i Zbietki l. 46, wdowiec Józef de Rolla Janiecki i syn Albertyn Koszutski poch. tu

10170 (Podlesie Kościelne)

1847.4/VIII. † G. Felicja de Skorzewska (p. kość.) ż. Józefa Kotarskiego pos. dóbr l. 25

10171 (Podlesie Kościelne)

1853.12/IV. (Zbietka) † Nepomucena z Koszutskich Wolszleger l. 45 przy połgou

10172 (Pogorzela)

1610. Dominica Quinquagesima Marjanna, c. MD. Macieja Pogorzelskiego i Jadwigi -- MD. Kiełczewski i MD. Sapi K...

10173 (Pogorzela)

1611. niedz. 5 po Ziel. św. Władysław, s. MD. Macieja Pogorzelskiego i Jadwigi -- MD. Stanisł. Pruszak i Mac. Starkowiecki, Jadwiga z Roszos. Gostyńska klanka krzywiń. i Anna Borkówna Gostyńska

10174 (Pogorzela)

1621. Niedz. 10 po Ziel. św. Anna c. G. Andrzeja Pogorzelskiego i Jadwigi -- N. Stanisław Koryczki

10175 (Pogorzela)

1640.30/IX. Jadwiga, c. MD. Marcina Kędzierzyńskiego i Zofji -- Jadwiga Chmielewska

10176 (Pogorzela)

1651.11/IV. (P.) Wojciech s. GD. Aleskego Karlińskiego i Heleny -- GD. Jan Bogusławski i GD. Marjanna Jaraczewska

10177 (Pogorzela)

1664.31/VII. Jakub Jan, s. GD. Jana Kaczkowskiego i Marjanny -- G. Jan z Bnina Radzewski i Anna Krzycka z P. dz-c

10178 (Pogorzela)

1665.11/IX. Franciszek, s. Pawła Malczewskiego i Agn. (czy szlachta) -- G. Jan z B. Radzewski i Gorska gdzie indziej Maliszewski [nieszl.]

10179 (Pogorzela)

1667.4/VII. Wawrzyniec, c. GD. Jana Stanisł. Kaczkowskiego i Marjanny z Bnina (Radzewskiej?) -- N. Jan Raczyński i G. Anna Krzycka, pisarzowa zs. wsch.

10180 (Pogorzela)

1668.24/II. Marjanna, c. G. Swiętosł. Tniskowskiego (?) i Agnieszki -- G. Jan z Bnina Radzewski i Anna z Pogorzeli Krzycka

10181 (Pogorzela)

1671.18/I. Stefan, s. GD. Władysł. Koszuckiego i Urszuli -- GD. Jan Radzewski i GD. Anna Gurowska z Bułakowa

10182 (Pogorzela)

1672.20/III. Jan, s. GD. Władysł. Koszuckiego i Urszuli -- GD. Kaz. Koszucki i GD. Marjanna Radzewska

10183 (Pogorzela)

1672.27/X. Franciszek s. MGD. Jana Radzewskiego i GD. Jadwigi Gorayskiej -- MGD. Wojc. Mielżyński i MGD. Anna Gorayska

10184 (Pogorzela)

1673.27/VIII. Ludwik Władysław, s. GD. [Władysł. i Urszuli] Koszuckiech -- ND. Jadwiga Potarzycka

10185 (Pogorzela)

1642.31/VIII. † Anna córeczka GD. Stanisł. Pogorzelskiego

10186 (Pogorzela)

1650.28/III. † GD. Józef Rzeczycki sługa GD. Rogozińskiego

10187 (Pogorzela)

1651.25/II. † GD. Bogumiła Jaraczewska z Dąbrówki

10188 (Pogorzela)

1654.31/V. † ND. Jan Bogusławski z Głuchowa poch. 15.

10189 (Pogorzela)

1656.17/Xi. † GD. Jan Potarzycki

10190 (Pogorzela)

1659.27/XI. † G. Katarzyna Bielicka

10191 (Pogorzela)

1662.4/III. † Anna, c. GD. Koszutskiego z P.

10192 (Pogorzela)

1669.19/III. † GD. Marjanna Kaczkowska

10193 (Pogorzela)

1669.10/VII. † GD. Wojciech Miedzianowski

10194 (Pogorzela)

1641.10/II. GD. Aleksander Karliński x Hel. Jezewska

10195 (Pogorzela)

1663.23/IV. G. Jan Kaczkowski x G. Marjanna Radzewska -- G. Marcin Kosicki etc.

10196 (Pogorzela)

1675.16/IV. Zofja Teresa, c. GD. Jana Gorsskiego i Teresy -- MGD. Wład. Koszutski i MGD. Jadwiga Radzewska

10197 (Pogorzela)

1678.2/I. Ludwika Anna c. MGD. Marcina i Marjanny Bielickich -- MG. Jan z Bnina Radzewski

10198 (Pogorzela)

1679.0/V. Jan Franciszek, s. MGD. [MGD. Marcina i Marjanny Bielickich] Bielickich -- MD. Franc. Tworzyański i MD. Jadwiga Radzewska

10199 (Pogorzela)

1679.26/XI. Andrzej, s. G. Piotra Bielaskiego i Katarzyny -- GD. Jan Radzewski D. Jadwiga Koszutska

10200 (Pogorzela)

1683.28/XI. Barbara, c. GD. Piotra Bielawskiego i Katarzyny -- G. Wojc. Rębowski i MV. Anna Radzewska

10201 (Pogorzela)

1684.5/III. Jadwiga Franciszka c. G. Wojc. Benduskiego i Barb. -- MD. Marcin Bielicki i MD. Jadwiga Radzewska

10202 (Pogorzela)

1684.8/III. Teresa Franciszka, c. MD. Marcina Bielickiego i Marjanny Tworzyjańskiej dz-ów P. we wsi Czeluścino -- M. Kaz. Rogaliński MD. Anna z Choińskich Rogalińska

10203 (Pogorzela)

1685.24/VI. Zygmunt Wojciech s. [MD. Marcina Bielickiego i Marjanny Tworzyjańskiej] MD. Bielickich dz. P. -- MD. Jan Radzewski MD. Anna Gorayska

10204 (Pogorzela)

1676.28/IV. Jadwiga Zofja, c. N. Tom. Koczorowskiego i Kat. -- N. Mik. Koczor. i Jadwiga Radzewska

10205 (Pogorzela)

1686.12/VI. Marcjanna, Anna c. N. Piotra Bielawskiego i Katarz. -- N. Tom. Koczorowski ND. Marjanna Bielicka

10206 (Pogorzela)

1687.3/VII. Krystyna Barbara c. G. [MD. Marcina i Marjanny Tworzyjańskich] Bielickich -- N. Tom. Koczorowski i V. Anna Radzewska

10207 (Pogorzela)

1687.28/IX. Jan Józef, s. ND. Tom. Koczorowskiego tenut. P. i Kat. z Gałęskich -- GD. Jan Radzewski z Głuchowa i N. Jadwiga Radz. z Gostynia

10208 (Pogorzela)

1688.25/X. Elżbieta Anastazja c. GD. Tom. Koczorowskiego i Katarzyny z rodz. Piotruszków Gałęskich -- NGD. Marcin Bielicki z córką Ludwiką

10209 (Pogorzela)

1688.6/XII. Barbara Anna c. D. Wojc. i Reginy Będuskich sług z dw. Radz. w Głuchowie -- Jan Radz. z ż. Jadwigą

10210 (Pogorzela)

1689.14/V. Zofja Joanna, c. [MD. Marcina i Marjanny Tworzyjańskiej] G. Bielickich dz-ów P. -- ND. Kaz. Rogaliński z Teresą Tworzyjańską babką dziecka

10211 (Pogorzela)

1690.8/I. Krystyna Barbara c. NGD. Tom. Koczorowskiego i Kat. Gałęskiej -- MD. Jan Radzewski i ND. Marjanna Bielicka

10212 (Pogorzela)

1690.29/III. Antoni Józef, s. G. Michała Dobrzyckiego i Anny z Radzewskich -- GD. Marcin Bielicki i ND. Jadwiga R. babka dziecka

10213 (Pogorzela)

1690. św. Michał Archanioł Jadwiga, c. D. Wojc. Będuskiego i Reginy -- ND. Marjanna Bielicka i Franc. Radzewski

10214 (Pogorzela)

1691.15/XI. Jan Stanisław s. [G. Michała i Anny z Radzewskich] G. Dobrzyckich -- MD. Stanisł. Radzewski i ż. jego Marjanna

10215 (Pogorzela)

1692.30/III. Franciszek Józef, s. [D. Wojc. Będuskiego i Reginy] D. Będuskich -- MD. Marcin Bielicki miecznik latycowski i ND. Teresa Korycińska

10216 (Pogorzela)

1692.8/X. Ludwika Teresa c. [D. Wojc. Będuskiego i Reginy] GD. Dobrzyckich -- GD. Franc. Radz. wuj. i GD. Teresa z Choińskich Korycińska

10217 (Pogorzela)

1694.3/XI. Marcin s. [D. Wojc. Będuskiego i Reginy] D. Będuskich -- GD. Marcin Bielicki podczaszy wizki z córką Ludwiką B. V.

10218 (Pogorzela)

1695.1/XII. Teresa Barbara * 26/XI., c. GD. Teofila z Werbna Pawłowskiego i N. Jadwigi z Korycińskich -- ND. Andrzej Boniecki tenut. Ochli i ND. Zofja z Ponińskich Choińska prababka dziecka

10219 (Pogorzela)

1696.12/XI. Karol. s. [D. Wojc. Będuskiego i Reginy] D. Będuskich -- N. Jan Bielicki i V. Barb. Korycińska

10220 (Pogorzela)

1697.27/IV. Józef Wojciech, s. [GD. Teofila z Werbna Pawłowskiego i N. Jadwigi z Korycińskich] GD. Pawłowskich -- GD. Gałecki klan pozn. i Teresa z Choińskich Korycińska babka dziecka z Głuchowa

10221 (Pogorzela)

1698. Niedz. po Visit. B. M. V. (0/VII.) Anna, c. [D. Wojc. i Reginy] D. Będuskich -- GD. Jan Kurcewski i ND. Teresa Tworzyjańska

10222 (Pogorzela)

1700. Został dziedzicem Pogorzeli MGD. Stanisław Olewiński cześnik inowrocł. z ż. Anną Modlibowską

10223 (Pogorzela)

1700.13/V. Ludwika, c. GD. Stanisł. Rogalińskiego pisarza zs. pozn. i Heleny z Tworzyjańskich -- GD. Kowalski i ż. jego

10224 (Pogorzela)

1701.15/VI. Magdalena, c. [D. Wojc. i Reginy] D. Będuskich -- GV. Barb. Olewińska

10225 (Pogorzela)

1701.29/IX. Jadwiga Barbara c. N. Raczyńskiego i Marjanny -- N. Marjanna Boniecka

10226 (Pogorzela)

1702.19/IV. Zofja c. N. Walnetyna Głowackiego i Marjanny -- GD. Ant. Bojanowski i NV. Barb. Olewińska

10227 (Pogorzela)

1710.18/V. Michał Antoni, s. N. GD. Wojc. Bogusławskiego i Marjanny Sosnowskiej -- MD. Kaz. Olewiński i MGD. Zofja Morawska klanowa przemętska

10228 (Pogorzela)

1710.30/XI. Andrzej Krzysztof s. GD. Franciszka Suchodębskiego i Marjanny -- MD. Krzysztof Rogowski i MD. Teresa Olewińska

10229 (Pogorzela)

1711.1/II. Jan Chryzostom, s. MD. Piotra Strachowskiego tenut. Gł. i Kat. -- MGD. Krzysztof Rogowski z MNV. Dorota Broniszówna

10230 (Pogorzela)

1712.28/II. Marjanna Rozalja c. [MD. Piotra Strachowskiego i Kat.] Strachowskich tenut. Gł. -- MD. Teresa Olewińska

10231 (Pogorzela)

1713.20/II. Maciej [MD. Piotra Strachowskiego i Kat.] GD. Strachowskich -- NV. Marjanna Bolkowska

10232 (Pogorzela)

1715.26/XI. (* 22.) Michał s. GD. Franc. Suchodębskiego Józef tenut. Głuchow. i Marjanny -- MD. Kaz. Olewiński i MV. Krystyna Ol.

10233 (Pogorzela)

1716.6/X. Teresa Jadwiga c. NGD. Franc. Suchodębskiego i Marjanny -- MD. Teresa Olewińska

10234 (Pogorzela)

1717.1/X. Justyna Brygitta, c. [NGD. Franc. Suchodębskiego i Marjanny] Suchodębskich Franc. i Marjanny z Bolkoskich -- MD. Teresa Olew. i MD. Jan Zawadzki

10235 (Pogorzela)

1718.16/XI. Ludwika Elżbieta c. [NGD. Franc. Suchodębskiego i Marjanny] Suchodempskich -- MD. Zofja Morawska i MD. Tom. Olewiński dz. P.

10236 (Pogorzela)

1721.7/V. Katarzyna, c. G. Adama Mierzewskiego i Marjanny z Kuleszów -- G. Franciszek Suchodębski i G. Kat. Zielińska V.

10237 (Pogorzela)

1721.17/VII. Ignacy Dominik s. [NGD. Franc. i Marjanny] G. Suchodębskich tenut. m. P. -- G. Piotr S. rodzony, senior i G. Anna Ręboska, rodz. siostra matki

10238 (Pogorzela)

1722.26/V. Jan Antoni, s. G. Jana Krusińskiego i Zofji Zielińskiej z P. -- G. Maciej Z. i G. Kat. Helmichtowa

10239 (Pogorzela)

1724.12/I. (P.) Kasper, s. NG. Stanisł. Czamańskiego i Anny sług. z dw. P. -- G. Franc. Suchodębski tenut. P. i G. Kat. Helmichtowna

10240 (Pogorzela)

1726.15/IX. (P.) Franciszka Rozalja, c. [NG. Stanisł. Czamańskiego i Anny] Czamańskich skrybów dwor. -- G. Marjanna Olewińska i GV. Teresa Grudzińska

10241 (Pogorzela)

1727.5/XII. Andrzej Franciszek Xaw. s. G. Felicjana Skickiego i Katarzyny z dw. P. -- m. Tomasz Olew. i G. Marjanna Suchodębska

10242 (Pogorzela)

1728.13/IV. Katarzyna, c. G. Mac. Zielińskiego i Ewy (P.) V. Kat. Z.

10243 (Pogorzela)

1733.27/IV. Teresa, c. G. Stanisł. Leszczyńskiego Małg. Borzęckiej (Gł.) -- G. Marjanna Olew.

10244 (Pogorzela)

1676.11/X. MGD. Franciszek Pruszak x GD. Urszula Koszucka

10245 (Pogorzela)

1677.11/II. GD. Andrzej Choiński x Anna Kaniewska -- MGD. Franc. Pruszak i GD. Wojc. Koszucki

10246 (Pogorzela)

1683.28/I. G. Wojc. Benduski x Barb. Uleyska -- MD. Stan. i Jan. Radzewny M. And. Gostyński

10247 (Pogorzela)

1683.1/VIII. N. Adam Zwierzchowski x. Marjanna Maliszewska -- G. Piotr Bielawski G. And. Jackowski

10248 (Pogorzela)

1689.13/II. N. Michał Dobrzycki x Anna z Bnina Radzewska -- N. Jan D. ojciec, Chryzostom brat, Jan R. ojciec, Stanisł. R. etc.

10249 (Pogorzela)

1692.18/II. N. Grzegorz Nieświastowski x Elżieta Kozłowska -- GD. Stan. Radz. z Gostynia, Marcin Bielicki miecznik latyczowski, etc.

10250 (Pogorzela)

1694.1/VI. ND. Pitor Bielawski wd. x MV. Anna Gawrońska -- Marcin Bielicki podczaszy wiski Franc. Radz.

10251 (Pogorzela)

1697.1/V. G. Jakób Miaskowski x NV. Apolinara Bielicka -- G. Franc. Tworzyjański dziad i op. Franc. Radz. op. Jan M., Maks. M., Stan. Ol.

10252 (Pogorzela)

1702.29/V. GD. Jakub Bojanowski x NGV. Barb. Olewińska -- Stanisł. O. ojciec, Anna z Modlib. matka, Stan. Przyjemski klanic, Ant. i Sebast. BB. Ant. Walknowski, Józef Dobrzyc.

10253 (Pogorzela)

1706. w dzień. Narodz. N. MPND. Franc. Suchodębski x N. Kat. Muszyńska sługi z dw. P. -- ND. Barański ekonom z P.

10254 (Pogorzela)

1708.30/I. N. Wojc. Bogusławski x Marjanna Sosnowska -- MG. Grodzielski, Kaz. Olew. Jakub Bojan, Ant. Bojan.

10255 (Pogorzela)

1724.7/VI. Hon. Samuel obyw. z P. akatolik x V. Eleonora ze Sląska Slichtinkówna Nob. luter.

10256 (Pogorzela)

1675.11/IV. † GMD. Władysław Koszutski paraliż.

10257 (Pogorzela)

1677.7/IX. † N. Marjanna Bielawska

10258 (Pogorzela)

1678.20/X. † N. Grzegorz Gorski

10259 (Pogorzela)

1684.20/III. † N. Barbara z Uleyskich Będuska po połogu 6/III.

10260 (Pogorzela)

1685.8/X. † N. Stanisław Koczorowski 70 l., ojciec N. Tomasza K. tenut. części Radzewskich poch. dominik. Pozn.

10261 (Pogorzela)

1691.29/III. † GD. Kat. Koczorowska tenut. P., † we dw. Głuchowska poch. filipini Gostyń.

10263 (Pogorzela)

1691.9/V. † N. GD. Marjanna z Tworzyjańskich Bielicka poch. karmelici Pozn.

10264 (Pogorzela)

1693.14/X. † ND. Krystyna Bielicka z Pogorzelskich l. 78., poch. bernardyni Kobylin

10265 (Pogorzela)

1695.2/XI. † GD. Marcin Bielicki podczaszy wizki, dz. P. poch. karmelici Pozn.

10266 (Pogorzela)

1701.10/XII. poch. D. Wojc. Będuski

10267 (Pogorzela)

1705.13/X. † w Lesznie u doktora MD. Stanisł. Olewiński cześnik inowrocł. dz. całego m. P. i wsi Głuchowo i Gomnice od 1699. oraz dz. Bułakowa, Kaczej Górki, Zimnej wody, Głoginina, poch. bernard. Kobylin 17/XI.

10268 (Pogorzela)

1707.24/III. † w m. Mielitz na Sl.,m MGD. Anna z Modlibowskich Olewińska dz-a m. P. z przyl. poch. Kobylin

10269 (Pogorzela)

1714.17/VI. † N. Katarzyna Suchodębska w Głuchowie

10270 (Pogorzela)

1723.8/XI. † Ignacy l. 2 s. G. Franc. Suchodębskiego

10271 (Pogorzela)

1736.16/II. (Siedmirogów) Antoni Walentyn, s. JMD. Jana i Katarzyny Tworzyańskich ze wsi Siedmirogów, stów mieścickich -- ks. Mikoł. Woroniecki z ż. i Tom. Olew. z ż. Marjanną

10272 (Pogorzela)

1740.21/III. (Głuchów) Maciej Kazmierz Józef, s. G. And. i Ewy Ossowskich -- NV. Kat. Gosławska z dw. głuchow.

10273 (Pogorzela)

1751.25/I. (z w. 1750.12/VII.) Leon s. MD. Adama i Anny Grudzielskich tenut. wsi Głuchów -- MGV. Urszula Koczorowska ass. Grudzielski stryj i Marjanna Zbijewska

10274 (Pogorzela)

1757.11/IX. (Głuchwo) cerem. Jan Wincenty s. MGD. Sebastjana i Katarzyny Koszutskich poses. wsi Głuchowa -- JM. Karol Grudziński klan pozn. i MG. Teresa Rydzyńska V. był ch. 20/V. we dworze -- Mikołaj Koszutski i GV. Zofja Niemojewska

10275 (Pogorzela)

1760.18/V. (P.) Juljanna Helena c. G. Józefa i Kat. Maykowskich -- MD. Stanisł. Rydzyński i JM. Marjanna Zbijewska

10276 (Pogorzela)

1781.7/X. (Grodnica) Brygitta Placyda Teresa, c. G. Józefa Kropiwnickiego i Zfji z Grodnicy pl. Strzelce -- Roch Zbijewski klan kaliski i JMD. Antonina Gretowska kl. elbląg.

10277 (Pogorzela)

1783.13/I. (Głuchowo) Honorata Teoflia, c. MD. Jana Nepomuc. Milińskiego tenut. wsi Gł. i MD. Franciszki z Korytowskich -- Roch. Zbijewski klan pozn. i Ewa z Rokossowskich K. z m. Zalesia

10278 (Pogorzela)

1783.28/III. (Głuchowo) Gabryel, s. G. Franc. Miskiewicza ekon. głuchow. i Katarzyny -- N. Anna Kmitówna V. gość w dw. P.

10279 (Pogorzela)

1785.1/IX. (Głuchowo) Roch, s. MD. Ignacego i Anny Dobrzyckich pos. Gł. -- Roch. Zb. klan pozn. i Magdalena Szczytnicka ze wsi Goloń

10280 (Pogorzela)

189.26/IX. (P.) Michał Wacław, s. G. Kaz. i Józefy Krzymińskich -- G. Anna Sosnowska

10281 (Pogorzela)

1792.23/VII. (p.) Magdalena, c. G. Ignacego Grochowskiego i Joanny Gosławskiej -- G. Antoni Jasińska i G. Kajetan Iwelski tenut. części P. Anny z Mankowskich Koszutskiej klanowej śremskiej

10282 (Pogorzela)

1794.23/IV. (P.) Józefa Katarzyna c. G. Józefa i Reginy Rutoskich -- m. Tekla z Sokolnickich Chłapowska, M. Roch. Myszkowski tenut. d. Wielowieś

10283 (Pogorzela)

1795.24/I. (P.) Józef, s. N. Jana Nep. Kołaczkowskiego i Scholastyki Kurczewskiej -- N. Antonina Jasińska tenut. części m. Szczytnickiego w P.

10284 (Pogorzela)

1810.16/IX. (Głuchow) Albertyna Filomena Olimpja c. G. Piotra Maciejewskiego pos. Gł. i Apolonji Kurowskiej -- Emilja K. V. i Antoni K. mł. ass. M. Marjanna K. dz-a Pogorzeli i M. Ignacy K. z Chaław dziad dziecka

10285 (Pogorzela)

1817.16/II. (P.) * Juljanna Helena Sydonja, c. M. Mikoł. Radoszeskiego pos. P. i M. Tekli de Szynalskie -- M. Helena z Zakrzewskich Drwęska z Borku i MG. Kunowski dz. P.

10286 (Pogorzela)

1820.24/VII. (P.) Marjanna Joanna, c. M. Mikoł. Radoszeskiego pos. R. i M. Tekli z Szynalskich (* 17.) -- M. Helena z Mieszkowskich Lewicka pos. wsi Suśnie

10287 (Pogorzela)

1774.9/X. (P.) G. Karol Lewkowicz mł. x G. Ludwika Piątkowska -- Roch. Zbij. k. kaliski Walentyn Zb. miecz. wschow. Mycielski sta ośnicki

10288 (Pogorzela)

1785.2/I. MD. Walentyn Modlibowski mł., s. MD. Karola M. cześnika wschow., dz-a Kromolic x MV. Weronika Zbijewska c. Walentyna dz-a Chudzic, podstolego wschow. -- Roch Zb. k. pozn. jej stryj, Karol M. cześnik wsch., Walenty Zb. podstoli wsch. ojciec jej, Józef Malczewski sta dębnic., Ignacy Sułkowski, Winc. Zb., Roch Koszutski, Anastazy Zb. etc.

10289 (Pogorzela)

1810.5/II. (P.) N. Michał Konopnicki komisarz P. Zabłockiego z Jarosławca x N. V. Marjanna Kołaczkowska z P. -- D. Goczałkowski z Kobylina i Jan Charzewski

10290 (Pogorzela)

1824.3/II. G. Jan Jaraczewski mł. z Bronikowa x MV. Antonina Bukowska z Głuchowa. Rodzice narzeczonej żyją oboje, on l. 23, ona 19 -- Onufry Dramiński dz. Gostkowa, Jan Niedźwiedzki pos. Domachowa

10291 (Pogorzela)

1735.16/VII. † N. Felicjan Skicki

10292 (Pogorzela)

1742.23/V. † X. Józef Russocki prob. P.

10293 (Pogorzela)

1751.25/I. (P.) † GD. Małgorzata Janiszeska Nob. staruszka

10294 (Pogorzela)

1753.18/VI. (P.) † G. Ludwik Walski l. ok. 30, mł., ekonom dwor. P.

10295 (Pogorzela)

1762.21/IX. † NV. Barbara Tłukomska

10296 (Pogorzela)

1769.29/I. (P.) † Franciszka c. GG. Prądzyńskich

10296 (Pogorzela)

25/III. † (P.) G. Kajetan Kościelcki mł. l. 30 z dw. P.

10297 (Pogorzela)

1774.14/I. (P.) † Urszula Zbijeska l. 13, c. Walentyna Z. miecznika wschow. z Chudzic od lat. 4 na wychow. u Rocha Zb. poch. bernard. Kobylin

10298 (Pogorzela)

1782.18/III. (P.) † Staruszka GD. Małgorzata Leszczyńska l. 80 kilka w dw. P.

10299 (Pogorzela)

1782.12/III. † (P.) JMD. Marjanna Zbijewska klanowa kaliska, dożyw. P. l. 81, mies. semi quatuor

10300 (Pogorzela)

1790.5/XI. † JD. Roch Rola Zbijewski wojewoda gnieźń. fundator tut. kościoła, * 1710 w końcu VII., s. Józefa i Konst. z Miaskowskich podsędków zs. pozn. ochrzczony imieniem Ignacy, potem dodany Roch, z racji gras. zarazy zrazu cześnik kaliski, potem k. nakiel., k. gnieźń., kaw. O. B., k. kalis., k. pozn., ostat. w gnieźń., poślubił Marjannę Grudzińską 1-o v. Olewińską dożyw. d. Pogorzeli i żył z nią ponad 40 lat poch. 23/XI. tu

10301 (Pogorzela)

1795.30/VII. poch. M. D. Mikoł., Taczanowski chorąży wieluń. dz. Taczanowa i Pogorzeli z przyl. † radicus Posnanii, sparaliż. w drodze we wsi Wyszki 26/VII. l. 72

10302 (Pogorzela)

1804.4/V. † w Kaliszu u dza MGD. Łazarz Taczanowski s. o. Mikoł. chor. wiel., dziedzic P. z przyl. poch. tu 7/V. lat 27 suchoty

10303 (Pogorzelica)

1738.24/VI. Józef Wojciech s. G. Franc. Łukaszewicza i Marjanny administrat. z Komorza -- PMD. Mac. Borzęcki podwojew. kaliski, tenut. Komorza i MGD. Zakrzewska

10304 (Pogorzelica)

1749.11/I. (Komorze) Katarzyna Agnieszka, c. P. Michała Drogosław Skorzewskiego pułk. JKM. i RP. i Ludwiki z Czapskich -- JMD. Aniela Skorzewska podwojew. kaliska i MD. Ant. Borzęcki

10305 (Pogorzelica)

1750.24/XII. Ewa Teresa, c. [P. Michała Drogosław Skorzewskiego i Ludwiki z Czapskich] Drogosław Skorzewskich stów pyzdr. -- JMD. Zofja z Bystrzanow Poklatecka, Stefan Bronikowski Marcjanna z Marszewskich Bronikowska i Franc. Poklatecki

10306 (Pogorzelica)

1752.7/IV. * Anastazja c. [P. Michała Drogosław Skorzewskiego pułk. JKM. i RP. i Ludwiki z Czapskich] Skorzewskich -- Stanisław S. k. chełmiński stryj rodz. dziecka Marjanna z Sobockich Chłapowska

10307 (Pogorzelica)

1757.22/IV. * Józef Ignacy, Wojc. s. [P. Michała Drogosław Skorzewskiego i Ludwiki z Czapskich] Skorzewskich stów pyzdr., pułk. chor. usar. Dębskiego wdy b.-k. cerem. ass. Jan Kuczborski z Kat. Romanowa

10308 (Pogrzybów)

1790.24/II. (P.) Antoni s. GD. Walentyna Gorczyńskiego i Petronelli Straszewskiej -- MD. Apolinara Skarzyńska dz-a Gałazek

10309 (Pogrzybów)

1795.9/X. (* 21/IX.) Dionizy s. G. Franciszka i Marjanny Prądzyńskich -- M. Benedykt Sadowski komis. Raszkowa mł. i M. Anna Sadowska V. z Miedzianowa

10310 (Pogrzybów)

1800.12/I. (Przybysławice) Kasper Melchjor Baltazar, s. G. Józefa Iłowieckiego i G. Marjanny Nasioroskiej (* 6.) -- G. Xaw. N. z Mącznik i G. Franciszka Radolińska z Będzieszyna

10311 (Pogrzybów)

1789.21/II. (P.) D. Walentyn Gorczyński ekonom dóbr MD. Stanisł. Przespolewskiego mł. x GV. Petronella Strażewska -- św. nieszl. [wątpl. czy szlachcic bo tu pełno lab. Gorcz.]

10312 (Pogrzybów)

1790.28/VII. (P.) G. Antoni Brzozowski mł. x Katarzyna Jankowska wd. z dw. P.

10313 (Pogrzybów)

1797.18/XII. (P.) G. Marjanna Zielińska l. 80

10314 (Pogrzybów)

1798.30/I. † G. Jakub Kiedrzyński l. 59 pos. wsi Przybysławic, suchoty poch. reform. Kalisz. 5/II.

10315 (Pogrzybów)

1803.23/VI. † G. Sylwester Karnkowski l. 80, poch. 27.

10316 (Poniec)

1631.22/VII. Anna, c. N. Jana i Katarzyny Anny Miliewskich (?) z Dzięczyny -- D. Wojc. Moraczewski i Anna Pozarowska z Drzewców

10317 (Poniec)

1631.23/XI. Michał, s. N. Jana i Ewy Choińskich z Dzięczyny -- D. Marcin Karszecki i Anna Pozarowska

10318 (Poniec)

1632.27/III. Barbara, c. N. Marc. Dąbrowskiego i Agnieszki -- GD. Elżb. Koszutska

10319 (Poniec)

1632.17/V. Marjanna, c. N. Wlanetyna Molskiego i Ewy -- Anna Domaracka

10320 (Poniec)

1632.22/VI. Anna, c. N. Stefana Golińskiego i Jadwigi -- GD. Wojc. Malachowski i GD. Anna Domaradzka

10321 (Poniec)

1632.25/X. Andrzej, s. GD. Wojc. Malachowskiego i Anny -- ND. Marc. Karszecki i Anna Domaradzka

10322 (Poniec)

1632.4/Xi. Katarzyna, c. N. Wojc. i Marjanny Reklewskich -- chrz. nieszl.

10323 (Poniec)

1632.21/XII. Jan, s. N. Jana Milewskiego i Katarzyny -- ND. Mac. Malewski i D. Zofja Gogolińska

10324 (Poniec)

1633.30/I. Zofja, c. GD. Jana Malachowskiego i Anny -- GD. Stanisław Kąkolewski ojciec matki i Anna Domaradzka dzierż. P.

10325 (Poniec)

1633.30/VI. Elżbieta c. N. Jana i Ewy Choińskich -- MD. Stan. Gogoliński i Jadwiga Milewska

10326 (Poniec)

1633.2/VII. Anna, c. G. Marcin i Doroty Głoskowskich -- GD. Jakub Koszutski i D. Lucja Miaskowska babka dziecka

10327 (Poniec)

1633.25/X. Zofja c. D. Marc. Dąbrowskiego ze wsi Lubonia i Agnieszki -- ND. Łukasz Karczewski i GD. Elżb. Koszutska

10328 (Poniec)

1633.13/XI. Katarzyna, c. N. Walentyna Molskiego i Ewy ze wsi Gościewice -- GD. Wojc. Malachowski i G. Anna Malach.

10329 (Poniec)

1633.19/XI. Andrzej, s. G. Wojc. Moraczewskiego i Heleny ze wsi Drzewce -- NN. Siekierzecki i Anna Domaradzka

10330 (Poniec)

1634.6/II. Jan s. G. Jana Krzyżanowskiego i N. z Gierłachow... -- ND. Markowski i G. Anna K.

10331 (Poniec)

1634.12/II. Maciej, s. G. Wojc. Anny Malachowskich -- GD. Mac. Maliwski i G. Jadwiga Grylewska

10332 (Poniec)

1634.21/V. Stanisław, s. G. Jana i Anny Malachowskich -- GD. Stanisł. Pudliszkowski i G. Zuz. M.

10333 (Poniec)

1635.21/I. Sebastjan, s. N. Jana i Kat. Milewskiej z Dzięczyny -- GD. Stan. Gogoliński i Zofja Gogol. Przyborowa

10334 (Poniec)

1635.22/V. Stanisław, s. GD. Wojc. i Jadwigi Pawłowskich z Mierzewa -- ND. Swiętosław P. z GD. Barb. Chelikowska

10335 (Poniec)

1635.21/VIII. Anna, c. GD. Jana i Anny Małachowskich z Sowin -- GD. Kasper Grylewski, GD. Anna Kąkolewska

10336 (Poniec)

1636.16/IV. Stanisław, s. GD. Jakuba Koszudzkiego i Jadwigi, z Czarkowa -- GD. Kasper Grylewski i Anna Kołudzka

10337 (Poniec)

1636.2/X. Franciszek, s. GD. Wojc. i Zuz. Malachowskich z Gościewic -- GD. Jan Krzyżanowski GD. Kat.

10338 (Poniec)

1637.28/I. Franciszek, s. N. Jana i Kat. Milewskich -- ND. Ewa Choińska z Dzięczyny

10339 (Poniec)

1637.10/I. Chryzostom, s. GD. Wojc. i Jadwigi Pawłowskich z Mierzewa -- G. Piotr P. stryj. dziecka i GD. Jadwiga Koszudzka z Czarkowa

10340 (Poniec)

1637.15/VI. Elżbieta, c. GD. Jana z Sowin Malachowskiego i Anny -- GD. Wojc. M. tenut. Gosciewic i G. Kat. Malachowska

10341 (Poniec)

1638.28/II. Marjanna, c. N. Mikoł. i Katarzyny Cząmskich z Golenki -- ND. Wojc. Cząpmski stryj dziecka i N. Ewa Milewska

10342 (Poniec)

1638.7/III. Kazimierz, s. N. Eustachego i Anny Mierzewskich (* 4.) -- GD. Balt. Koszudzki i GD. Jadwiga Pawłowska (krótko potem † ?)

10343 (Poniec)

1638.21/III. Gabryel, s. G. Wojc. i Jadw. Pawłowskich z Mierzewa -- GD. Maks. Miaskowski i G. Anna P. z Nowej wsi

10344 (Poniec)

1638.4/VII. Adam, s. GD. Wojc. i Zuz. Malachowskich z Gościewic -- G. Olbrecht M. stryj dziecka i G. Barb. Krzyżanowska z Gierłachowa

10345 (Poniec)

1638.12/XII. ch. w Moraczewie Jan, s. pierworod. GD. Maks. i Urszuli Miaskowskich -- GD. Jan M. dziad i GD. Kat. Pawłowska z Pawłowic

10346 (Poniec)

1639.11/XII. Mikołaj, s. N. Piotra i Krystyny Gniewkow. z Golinki -- GD. Stanisł. Kąkolewski i GD. Barb. Pudliszkowa

10347 (Poniec)

1640.29/I. w Moraczekwie Wojc. Kaz., s. [GD. Maks. i Urszuli] GD. Miaskowskich dz-ów Pon. -- GD. Kat. M. babka dziecka

10348 (Poniec)

1640.1/III. Kazimierz, s. GD. Jakuba Koszudzkiego i Jadwigi -- GD. Stan. Smigieski i GV. Jadwiga Smigielska, c. jego

10349 (Poniec)

1640.28/V. Adam, s. GD. Wojc. i Kat. Malachowskich z Gościewic -- GD. Jan M. stryj. dziecka i GD. Zofja Żychlińska ciotka dziecka

10350 (Poniec)

1641.15/I. Apolionja, c. N. And. i Anny Rokossowskich z Drzewców -- GD. Mac. Radowicki z GD. Hel. Moraczewska

10351 (Poniec)

1641.1/IV. Franciszek Józef, s. GD. [GD. Maks. i Urszuli] Miaskowskich -- GD. Wojc. M. stryj. dziecka i GD. Lucja M.

10352 (Poniec)

1641.26/V. Zofaj Urszula, c. GD. Olbrachta s. Wojciecha i Kat. Malachowskich z Gość. -- GD. Aleks. Miaskowski i GD. Urszula Miask. z Ponieca

10353 (Poniec)

1641.18/IX. Elżbieta, c. G. Andrzeja i Jadwigi Pogorzelskich pierworodna, w Luboni -- GD. Stanisł. Smigielski i GD. Elżb. Koszudzka babka dziecka († 1622.18/XII.)

10354 (Poniec)

1642.12/I. Stefan, s. GD. Marcina i Doroty Głoskowskich -- GD. Wojc. Pawłowski z Mierzewa i GD. Lucja Miaskowska babka dziecka

10355 (Poniec)

1642.27/IV. Władysław, s. ND. Wojc. i Katarz. Grąbkowskich mieszk. w P. -- GD. Maks. Miaskowski i GD. Kat. z Gościewic Malachowska

10356 (Poniec)

1642.11/V. Andrzej, dziecko 4-e GD. Maks. i Urszuli Miaskowskich dz-ów P. -- MD. Abraham Ciświcki klan śrem. i G. Kat. z Oporowa Smigielska

10357 (Poniec)

1642.23/XI. Rafał, s. GD. Olbrachta i Kat. Malachowskich -- M. Piotr Żegocki sta kość. i G. Anna M.

10358 (Poniec)

1643.8/I. Andrzej, s. G. And. i Jadwigi Pogorzelskich -- GD. Baltazar Koszucki i GD. Kat. Smigielska

10359 (Poniec)

1643.16/VIII. Katarzyna, c. G. D. [GD. Maks. i Urszuli] Miaskowskich dz-ów P. -- GD. Wojc. Micielski i GD. Barb. M., ż. Wojc. M.

10360 (Poniec)

1643.26/X. Aleksander, s. GD. Wojc. s. Olbrachta i Kat. Malachowskich z Gościewic -- MD. Aleks. Kostka i MD. Zofja Żychlińska ciotka dziecka

10361 (Poniec)

1644.24/I. Jadwiga, c. GD. Marcina i Marjanny Zawadzkich z Zawady -- GD. Stan. Krzycki i GD. Zuz. Cielecka

10362 (Poniec)

1644.1/IV. Marjanna, c. GD. Wojc. i Jadw. Pawłowskich z Mierzewa -- GD. Chryzostom P. i G. Zofja P. ż. GD. Swiętosława P.

10363 (Poniec)

1644.25/IX. Józef, s. G. D. [GD. Maks. i Urszuli] Miaskowskich -- JMD. Jakub Rozdrażewski z Krotoszyna i GD. Dorota Robaczyńska

10364 (Poniec)

1644.21/X. Marjanna, c. GD. Marcina i Doroty Głoskowskich z Drzewców -- ND. Walentyn Golocki i GD. Lucja Miaskowska babka dziecka

10365 (Poniec)

1645.2/II. Teresa, c. GD. Eustychego i Anny Mierzewskich z Mierzewa -- ND. Marc. Miłaczewski i Anna Gostkowska

10366 (Poniec)

1645.4/V. Teresa, c. GD. Marcin Korzbok i Marjanny Zawadzkich -- GD. Piotr Z. stryj. dziecka i GD. Jadw. Milewska

10367 (Poniec)

1646.18/II. Władysław, s. GD. Marcina i Doroty Głoskowskich ze wsi Drzewce -- GD. Ferdynard Grzymisławski i GD. Anna Kołudzka ciotka dziecka

10368 (Poniec)

1646.13/IV. Anna, c. pogrobowa G. ol. D. Olbrachta i Katarzyny Malachowskich -- GD. Stefan Goliński dzierż. i Barb. Marzelewska

10369 (Poniec)

1647.8/VIII. (Rokossowo) Wawrzyniec, s. D. Stanisława Stoykowskiego Nob. i Anny -- And. Siekierzecki i Zofja Mniska z dw. R. NN.

10370 (Poniec)

1648.14/IV. Wojciech Ignacy s. GD. Eustyachego Mierzewskiego i Katarzyny -- d. Anna Popowska dworz. i GD. Marszewskiego

10371 (Poniec)

1649.24/V. (Gościejewice) Jakub Franc. s. GD. Balt. Koszudzkiego i Anny -- GD. Jakub z Goliny Bielawski i GD. Kat. z Gościejewic Malachowska

10372 (Poniec)

1649.1/VII. (Czarkow) Anna, c. GD. Eustachego i Kat. Merzewskich -- GD. Wojc. Koszudzki i GD. Marjanna Gostkowska z Czarkowa

10373 (Poniec)

1650.30/X. Jan, s. N. Macieja i Jadwigi Rosnowskich pierworodny -- GD. Aleks. Wal i GD. Kat. Choińska

10374 (Poniec)

1651.10/II. Jan Wacław, s. G. Wojc. i Zofji Gułtowskich -- G. D. Stanisław Zakrzewski i GD. Koszutska

10375 (Poniec)

1651.25/VI. Jakub Stanisław s. [GD. Eustachego i Katarzyny] ND. Mierzewskich -- ND. Adam Swinarski i GD. Anna Pozarowska

10376 (Poniec)

1651.15/VIII. Piotr, s. GD. Zygmunta i Elżb. Rokoszowskich w Mierzewie mieszk. -- GD. Adam Rokosowski stryj dziecka i NV. Bogumiła Jaraczewska

10377 (Poniec)

1652.14/I. Jan Chryzostom, s. ND. Wojc. Mościckiego i Jadwigi i Dąbrowskiej -- GD. Sebast. Gałęski i GD. Katarzyna Bielawska

10378 (Poniec)

1653.18/III. Andrzej, s. N. Macieja i Jadwigi i Rosnowskich -- GD. Florjan Bronikowski i Anna Korzeniewska ciotka dziecka

10379 (Poniec)

1653.26/X. Jadwiga Katarzyna, c. pogrobowa GD. Eustachego Mierzewskiego i Anny -- GD. And. Rokosowski i GD. Marszewska ciotka dziecka

10380 (Poniec)

1655.17/V. Aleksander, s. G. Macieja i Jadwigi i Rosnowskich z Dzięczyny -- Elżb. Choińska ciotka dziecka

10381 (Poniec)

1656.6/I. pogrbowic Maciej Batlazar s. G. Franciszka i Doroty Moraczewskich z Drzewców -- GD. Maciej Zakrzewski i G. Elżb. M. z Dzięczyny

10382 (Poniec)

1656.6/VI. Franciszek Antoni, s. G. Macieja i Jadwigi Rosnowskich -- G. Jan Milewski i G. Helena Moraczewska wszczyscy z Dzięczyny

10383 (Poniec)

1657.22/IV. Jan s. GN. Mac. i Zofji Rokosowskich -- GD. Tom. Wysocki i GD. Pruszakowa

10384 (Poniec)

1657.12/X. Franciszek, s. MD. Tom. Wysockiego i Anny z Ziemlina -- GD. Michał Choiński i Kat. Choińska

10385 (Poniec)

1658.2/VII. Michał Jakub s. G. Mac. Rosnowskiego i Jadwigi -- G. And. Choiński i N. Anna Korzeniewska

10386 (Poniec)

1659.9/IX. Franciszek, s. ND. Tom. Wysockiego i Doroty, z Drzewców, -- GD. Mik. Kromolicki i G. Kat. Rosnowska

10387 (Poniec)

1660.6/V. Anna, c. N. Wojc. Zbanskiego i Ewy -- GD. Michał Hoiński i V. Zofja Kromolicka

10388 (Poniec)

1662.14/IV. Katarzyna, c. GD. Jana Jezewskiego i Małgorzaty --- GD. Adam Miaskowski i N. Jeżewska

10389 (Poniec)

1662.30/IV. Jakub, s. Florjana Womieckiego i Zofji Nob. -- Wacław Moraczewski i Małgorz. Radzikowska

10390 (Poniec)

1662.28/VIII. Jadwiga c. N. Tom. Wysockiego i Doroty -- N. Barb. Zakrzewska

10391 (Poniec)

1663.11/IV. Elżbieta, c. D. Wojc. Rokosewskiego i Zofji -- N. Franc. Pruszak i Kat. Pruszakowna

10392 (Poniec)

1663.10/VI. Jan s. N. Wojciecha Szołdrskiego i Zofji -- G. Adam Miaskowski i Kat. Golińska

10393 (Poniec)

1664.13/I. Katarzyna, c. GD. Adama Maliczewskiego (!) i Urszuli -- GD. Wawrzyniec Gostyński i Anna Gurowska

10394 (Poniec)

1664.3/III. Anna Konstancja c. G. Stanisł. Jaraczewskiego i Barbary -- G. Melchjor Gurowski i Barbara Zawadzka

10395 (Poniec)

1665.9/X. Hieronim, s. N. Tomasza Wysockiego i Doroty -- G. Kaz. Koszucki i Kat. Koszucka

10396 (Poniec)

1666.22/IV. Zofja, c. G. Kazimierza Koszutskiego i Katarzyny -- G. Stefan Goliński i G. Zofja Mycielska

10397 (Poniec)

1666.12/VIII. Jadwiga, c. G. Franciszka Bielawskiego i Heleny -- G. Kaz. Koszutski i Kat. Bielawska

10398 (Poniec)

1666.21/IX. Franciszka c. G. Wacława Moraczewskiego i Heleny -- G. And. Mycielski i G. Anna Milenska

10399 (Poniec)

1666.10/X. Jadwiga, c. G. [G. Stanisł. i Barbary] Jaraczewskich -- GD. Jan J. i G. Barb. Zawadzka

10400 (Poniec)

1667.20/VI. Rafał Antoni, s. G. D. Kaz. Koszutskiego i Katarzyny -- GD. Jan Kołucki i Małg. i Małg. Rechlewska

10401 (Poniec)

1667.4/VIII. Jakub s. G. Franciszka i Elżb. Bielawskich -- G. Jakub Koszucki i GV. Marjanna B. cerem. 1667.6/IX.

10402 (Poniec)

1667.1/X. Michał, s. GD. Stanisł. Stanisł. Buszewskiego i Anny -- GD. Stefan Goliński dziad dziecka i GD. Hel. Moraczewska

10403 (Poniec)

1668.9/VI. Aleksander, s. MD. Tom. Wysockiego i Doroty -- MD. Adam Miaskowski i MV. Krystyna Moraczewska

10404 (Poniec)

1668.18/X. Jadwiga, c. G. Kaz. i Kat. Koszutskich -- G. Franc. Gostyński i G. Jadwiga K. babka dziecka

10405 (Poniec)

1669.24/I. Feliks Antoni, s. G. Franciszka i Heleny Bielawskich -- G. And. Gorzycki i G. Teresa Swiniarska

10406 (Poniec)

1669.31/I. Teresa Helena, c. G. Stef. i Doroty Moraczewskich -- G. Adam Miaskowski i G. Hel.

10407 (Poniec)

1669.14/XII. Lucja, c. GD. Stanisł. i Anny Buszewskich -- G. Stefan Goliński i G. Izabella Pigłowska

10408 (Poniec)

1670.31/VIII. Ludwik, s. G. Franc. Heleny Bielawskich -- G. Mikoł. i G. Gorzycka

10409 (Poniec)

1670.4/IX. Krystyna, c. G. Wacława Moraczewskigo i Elżbiety -- G. Helena Moraczewska

10410 (Poniec)

1670.11/IX. Marcjan, s. G. Jana Międzychodzkiego i Zofji -- G. Marjana Radzikowska

10411 (Poniec)

1670.6/X. Franc. Wacław, s. GD. Kaz. Koszutskiego i Katarzyny -- MD. Franc. Miaskowski GD. Barbara Zawadzka z Zawad.

10412 (Poniec)

1671.30/V. Feliks Aleksander s. GD. Mikołaja z Werbna i Teresy Pawłowskich -- GD. And. Gorzycki G. Barb. Jaraczewska

10413 (Poniec)

1672.2/VII. Katarzyna, c. G. Franc. Barb. Bielawskich -- G. Andrzje Gorzycki i GD. Barbara Goszczyńska

10414 (Poniec)

1673.20/I. Agnieszka Zuzanna c. GD. Mikoł. z Werbna Pawłowska i Teresy -- MD. Aleks. P. i G. Jadwig. P.

10415 (Poniec)

1673.24/XII. Barbara, c. G. Franc. Bielawskiego i Elżbiety -- GD. Kasper Goszczyński i GD. Jadwiga Koszucka z Oporowa

10416 (Poniec)

1674.13/V. Adam Jan, s. G. Stanisł. i Barb. Jaraczewskich -- G. Zygm. J. i G. Kat. Sulimowska

10417 (Poniec)

1674.24/VI. Jan s. N. Stanisł. Złockiego administr. Sarbinowa i Kat. -- N. Zofja Grabska z Zawad.

10418 (Poniec)

1674.24/VIII. Barbara, c. G. Mikoł. i Teresy Pawłowskich dz-ów Gościejewic -- GD. Barb. z Gryżyny Zawadzka

10419 (Poniec)

1674.21/XI. Marcin, s. N. Jana Jaroszewskiego i Urszuli -- GD. Mikoł. Pawłowski i GD. Barb. Zawadzka

10420 (Poniec)

1675.22/I. Maciej, s. G. Marcjana i Zofji Bronikowskich -- GD. Marjanna Koszutska

10421 (Poniec)

1675.2/V. Wojciech Józef, s. G. Maks. i Zofji Miaskowskich mieczników pozn. -- GM. And. Mycielski stol. pozn. i JD. And. Mycielski stol. pozn. i JD. Anna Leszczyńska wdzina pozn.

10422 (Poniec)

1676.22/III. Jan Józef s. GD. Kaz. Koszuckiego i Katarzyny z Czarkowa -- JMD. Jan Opaliński wda kaliski i JD. Zofja Opal. wdzina kaliska

10423 (Poniec)

1677.5/IV. Teresa, c. GD. And. Szczurskiego dz-a M. Golinki i Konstancji -- GD. Zofja Mycielska wojszcz. pozn.

10424 (Poniec)

1679.2/I. Stefan Rafał, s. GD. Stanisł. Srzemskiego i GD. Zofji Węgorzewskich tenut. wsi Drzewce -- X. Michał Bniński karmelita i GD. Regina Iwanowska

10425 (Poniec)

1680.16/V. Katarzyna c. MD. Kaz. i Kat. Koszuckich z Czarkowa -- MD. Mac. Rydzyński MD. Agnieszka K. matka, z Oporowa

10426 (Poniec)

1681.12/I. Jan, s. MD. Stanisł. Morawskiego i Doroty -- MD. And. Suski i GD. Anna Eufrozyna Kalkraytowa

10327 (Poniec)

1681.26/IX. bl. Jan Cyprjan Zygm. i Anna Barbara Justyna, dzieci MGD. Stanisł. de Korzbok Zawadzkiego i Katarzyny w Zawadach - cerem. 23/X. Stan. Jaraczewski pos. w Sowinach i Rogoska wd. w Sowinach. Wacł. Miaskowski klanic santoc. i Barbara Z. wdowa

10438 (Poniec)

1682.25/VI. Antoni Jan s. GD. Kaz. i Kat. Koszuckich pos. Czarkowa -- MD. Anna Bielawska

10429 (Poniec)

1682.1/XI. Antoni, s. MD. Jana Morawskiego i Doroty sług w Poniecu Krzysztofa Unruga -- MGD. Stan. Korzbok Zawadzki i MD. Zofja Rogowska pos. Gościejewic

10430 (Poniec)

1683.27/V. Jan, s. MGD. Stanisł. Mirzeskiego i Jadwigi -- GD. Mik. Goczałkowski z ż. z Nowejwski

10431 (Poniec)

1683.18/XI. Józef Antoni, s. GD. Stanisł. Domachalskiego i Eufrozyny -- GD. Maricn Korzbok Zawadzki z Gość. i GD. Barb. Jaraczewska Brześnicy

10432 (Poniec)

1674.2/V. Józef Ludwik, s. GD. Stanisł. de Korzbok Zawadzkiego i GD. Kat. z Zawady -- GD. Jan Jaraczewski z Wrześnicy i G. córka jego Barbara

10433 (Poniec)

1684.8/X. Franciszka Jadwiga c. GD. Stef. i Małgorz. Chelskiech (?) ze wsi Sowiny -- GD. Marcin Korzbok Zawadzki z Gościejewic i GD. Anna Bielaska z W. Golinki

10434 (Poniec)

1684.14/X. Ludwik Franciszek s. G. And. Bieganowskiego i Marjanny -- MGD. Marcin Korzbok Zawadzki z Gość. i GV. Dorota Rogoska z Gość.

10435 (Poniec)

1685.28/III. Kazimierz, s. Stanisł., i Eufrozyny Domachalskich z Zawad. -- GD. Marcin Korzbok Zawadzki z Gośc. i GD. Barb. Z.

10436 (Poniec)

1685.24/VI. Jan Bogusław, s. G. Chryzostoma i Marjanny Jarochowskich, z Golinki -- G. Bogusł. Bojanowski i G. Anna Bielawska, Ewa B., ż. Bogusł. B.

10437 (Poniec)

1685.26/VIII. Piotr Antoni, s. G. Marcina Korzboka i Zofji z Paradysza (Broniszówny) Zawadzkich -- PMD. Jakub z Paradzysza Bronisz i Teresa z Bnina Niemierzycowa wdzina kijowska z Gość.

10438 (Poniec)

1685.21/X. Jadwiga, c. G. Maks. i Zofji (Miaskowskich) klaniców santockich, z Luboni -- Mac. Mielżyński klan śremski, i G. Kat. ż. jego z Pawłowic

10439 (Poniec)

1685.18/VIII. Marjanna Teresa, c. G. Stanisł. Korzbok Zawadzkiego i Katarzyny -- G. Marcin Kz. z Gość. G. Zofja Miaskowska ż. G. Maksym. M. klanica santoc. z Luboni

10440 (Poniec)

1685.18/X. Łukasz, s. N. Stanisł. Morawskiego i Doroty ekonomów poniec. -- N. Kalkrayterowa

10441 (Poniec)

1676.11/II. Maciej, s. N. Jana Noskowskiego sługi z dw. Dzięczyny i Jadwigi -- chrz. nieszl.

10442 (Poniec)

1686.19/III. Teresa Barbara, c. GD. Stanisł. Łąckiego i Jadwigi -- MGD. Stanisław Korzbok Zawadzki i GD. Barb. Jaraczewska

10443 (Poniec)

1686.20/VI. Jan Leon, s. G. Marcina Korzbok Zawadzkiego i G. Zofji -- MG. i Stanisław K. Z. i G. Barb. z Gryżyny Jaraczewska matka jego

10444 (Poniec)

1686.5/X. Teresa Katarzyna c. MD. Stanisł. z Mierzewa Mierzewskiego i ... - MD. Wojc. Rosnowski i Katarzyna z Czarkowa Koszutska

10445 (Poniec)

1688.19/III. Aleksander Józef s. G. Chryzostma Jaruchowskiego i Marjanny z wsi Potrzebowo -- G. Jan Korzbok Zawadzki i G. Ewa Bojanowska z Bojanowa

10446 (Poniec)

1689.23/I. Agnieszka Konst. c. GD. Stan. z Mierzewa Mierzewskiego i Jadwigi -- Franc. z Gryżyny Mąkowski i Kat. z Czarkow Koszutska

10447 (Poniec)

1677.20/I. GD. Stanisław Zakrzewski z Mikorzek mł. x G. Kat., c. GD. Adama Golińskiego v. oboje z pf. Głuchow. -- GD. Franc. Bielaw. z Przybini, i Jan Goliński z Trąbczyna

10448 (Poniec)

1677.2/III. GD. Chryzostom Kaczorowski x Marjanna Bielawska c. o. G. Mikoł. B. i Kat. -- GD. Mik. Mycielski woj. kaliski i G. Jakub i Koszutski

10449 (Poniec)

1681.25/XI. MD. Jan Jaraczewski x MD. Barb. z Zawad Zawadzka -- MD. Stan. J. pos. Sowin i Zofja z Paradzyża Rogowska pos. Gość.

10450 (Poniec)

1683.7/II. G. Marcin Korzbok Zawadzki x Zofja z Paradyża Rogowska

10451 (Poniec)

1684.10/I. GD. famulis Andrzej Bieganowski x. Marjanna Zakoska w Gość. MGD. Marcin Korzbok Zawadzki z ż. i And. Mycielski i z Rokosowa

10452 (Poniec)

1690.6/II. G. Andrzej z Nowej wsi Potocki x GV. Jadwiga z Czarkowa -- Ślub dał X. Stefa Koszutski i reformat. gward. z Woznik -- G. Piotr de Strzelce Koszutski i G. Jan Malachowski i G. Wojc. Mirucki

10453 (Poniec)

1692.24/VI. GD. Wojc. Rębowski famul. Unrugowej ściny gn. x Jadwiga Żychlińska krewna jej -- GD. Zieliński, GD. Bojanowski

10454 (Poniec)

1693.3/II. GD. Kaz. Zwierzchowski x Kat. Boczkowska, w Gośc. -- MD. Marcin K. Zawadzki skarb. wschow., GD. Jana Szotkowski tenut. Drzewców

10455 (Poniec)

1698.15/VI. GD. Piotr Bojanowski wd. x G. Agn. Przecławska V. -- MD. Komiński (?) D. Kownacki z dw. Mierzewo

10456 (Poniec)

1698.25/II. G. Andrzej Przybysławski mł. x G. Ludwika Blaszanka V. -- MD. Adam Gruszczyński klan nakiel. i Karol Unrug sta gn.

10457 (Poniec)

1701.10/VII. GD. Piotr Wardenski mł. x G. V. Zofja Kozłowska z dw. rokoszew -- And. Mycielski chor. pozn. i And. Romatowski dz. Luboni, Jan Bugwicki dzierż. Sowin

10458 (Poniec)

1703.18/XI. GD. Józef Giziński x G. Jadwiga Romińska V. mł. oboje z Mierzewa -- GD. Franc. Mąkowski, Michał Malachowski

10459 (Poniec)

1691.13/I. † GD. Adam Jaraczewski, s. Gol. Stanisł. J., ze wsi Sowiny

10460 (Poniec)

1695.31/III. † N. Kazim. Zapędowski sługa GD. Rogowskich

10461 (Poniec)

1701.27/III. † MD. Teresa Romatowska z Luboni poch. tu

10462 (Poniec)

1701.18/XI. † GD. Katarzyna Mąkoska z Mierzewa poch. Osieczna

10463 (Poniec)

1704.5/I. † GV. Jadwiga Mierzeska poch. 17/VI.

10464 (Poniec)

1704.17/V. † GD. Jana Dąbroski miles poch. 19.

10465 (Poniec)

1706.1/IV. † MGD. Andrzej Romatowski dz. Lubini i Oporówka

10466 (Poniec)

1707.16/VII. † PMD. Andrzej Mycielski chorąży poznański dz. Rokosowa, Łęki, Bączylasu, Osieczny

10467 (Poniec)

1707.18/VII. † GV. Anna Pawłowska z służbach GD. Jaraczewskiej w Sowinach

10468 (Poniec)

1712.9/V. † JRD. Hieronim Wierzbowski bp. tessenski, sufrag. ofic. gen. pozn., kustosz warszaw. † pozn. poch. Pozn.

10469 (Poniec)

1712.14/V. † JD. Adam Gruszczyński klan kaliski, sta kolski, dz. d. Czarkowo, Drzewce, Sarbinowo, Rokoszlo (?), ciało we dworze czarnkow. (?) do 13/VIII. poch. 16. u reformatów (gdzie?)

10470 (Poniec)

1713.6/IX. † MGD. Adam Radoński starosta inowłodzki, poch. Osieczna, pan Rokosowa

10471 (Poniec)

1713.25/X. † NGV. Anna Chojeńska poch. 30.

10472 (Poniec)

1716.8/VI. † N. G. Noskowska

10473 (Poniec)

1706.27/VII. MD. Wojciech Malczewski x GV. Anna Romatowska dz-a Luboni i Oporówka -- MD. Stan. Żołczyński i MD. Stanisł. Miełaczewski i MD. Ludwiki Romatowski

10474 (Poniec)

1708.19/II. M. Wład. Zielinski x V. Marjanna Sakowna -- MGD. Zygm. Unrug dz. P. MGD. Jan Zielinski ojciec jej

10475 (Poniec)

1708.28/V. J. Mikołaj Skoroszewski x V. Terea Mycielska chor. pozn. -- Adam Żychliński klan lędzki, Jan Morawski klan przemęcki, Krzysztof Mielż., sta kcyń., Franc. Radzewski sta wschow.

10476 (Poniec)

1710.29/VII. GD. Józef Radoński ekon. poniec. x Marjanna Wilamowiczowa wd. z Pon. -- GD. Wład. Zieleński ekon. z Kawcza, Kaz. Czarnecki ek. z P.

10477 (Poniec)

1713.18/III. MG. Ludwik Gorzyński łowczy wschow. dz. szelejew. x PG. Zofja Konstancja Gruszczyńska klanka kaliska, dz-a dóbr Sarbinowo, Czarnkowo w części Drzewce ślub w Borku -- Seb. Bojanowski, Zygmunt Unrug łowczy pozn., dz. P.

10478 (Poniec)

1714.17/VII. M. Jan Bronikowski wd. x GV. Barb. Rogowska c. Krzysztofa R. i Katarzyny dz-ów Gościejewic -- M. Andrzej Przyjemski podkom. kaliski, Stan. Zebrzyd. sta rogoziń.

10479 (Poniec)

1715.22/VII. G. D. Stanisław Domagalski x Marjanna Żelgoska -- MD. Józef Mycielski chorążyc pozn. i Jan Bronikowski

10480 (Poniec)

1689.4/X. (Zawada) Michał Franc. s. MD. Stanisława Domachalskiego i Eufrozyny z dw. Z. -- MD. Barbara Jarac.

10481 (Poniec)

1690.6/X. (P.) Franciszek Brunon, s. GD. Wocj. i Kat. Mieruckich -- X. Franc. Mielżyń. archidjankon pozn. i GV. Chocimska [?]

10482 (Poniec)

1691.25/VI. Stanisław Jan s. G. Jana Watty Skrzydlewskiego i Barb. Jaraczewskiej tenut. Sowiny -- G. Stan. J. brat rodz. jej i MD. Marjanna Kurska

10483 (Poniec)

1692.3/VIII. Władysław, s. GD. Jana Skrzydlewskiego i Barbary Jaracz. tenut. Sowin -- GD. Jan Szatkowski, tenut. Drzewców i Barb. J.

10484 (Poniec)

1694.24/I. Krzysztof Maksymiljan s. G. And. Mycielskiego chor. pozn. i Marjanny z Tuczna -- G. Maks. Miaskowski miecz. pozn. z ż. Anną Myc. stolnikową pozn.

10485 (Poniec)

1694.4/II. Wojciech, s. G. Piotr i Kat. Mąkoskich -- G. Franc. M. z Gryżyny i GD. Zofja Przyjemska z Drobnina

10486 (Poniec)

1694.5/VIII. Józef Wawrzyniec, s. MD. Zygm. Grabowieckiego -- s. Jan Szatkowski tenut. Drzewiec i GV. Konst. Koszutska z Czarkow

10487 (Poniec)

1685.19/III. Stanisław Adam s. MGD. And. Mycielskiego chor. pozn. i Marjanny z Tuczna Tuczyńskiej -- GD. Anna M. stolnikowa pozn.

10488 (Poniec)

1685.18/IX. Michał Egidjusz s. G. Władysł. i Katarzyny Tłukomskich -- GD. Maciej Kaz. T. z ż. Kat. z Chrząstowskich

10489 (Poniec)

1696.15/VIII. (Rokosowo) Jan Ignacy, s. MGD. [MGD. And. chor. pozn. i Marjanny z Tuczna Tuczyńskiej] Mycielskich chor. pozn. -- MG. Jana z Bnina Opal. sta śrem. i MG. Apolinara Tuczyńska kl. gnieźn.

10490 (Poniec)

1697.1/I. Barbara Zofja, c. MGD. Krzysztofa Rogoskiego i i G. Katarzyny -- wojewodzina pozn. i M. Stan. Zawadzki

10491 (Poniec)

1698.6/VII. (Mierzewo) Elżbieta Marjanna Jadwiga, c. G. Piotr Mąkoskiego i Kat. Rosnowskiej -- G. Wojc. R. ekon. z Drobnina i G. Jadwiga Żołczyńska z Luboni

10492 (Poniec)

1698.0/I. Tomasz, s. G. Krzysztofa Rogowskiego i G. Kat. -- G. Kat. Koszutska de Czarkowy

10493 (Poniec)

1699.19/II. (Gość.) Szymon, s. G. And. i Ludwiki Przybysławskich ekon. z G. -- MD. Krzysztof Rogowski z ż. dz-e Gościewic

10494 (Poniec)

1699.3/VIII. Zofja Magdalena c. [MGD. And. chor. pozn. i Marjanny z Tuczna Tuczyńskiej] JM. Mycielskich -- MD. Jana Bugwicki tenut. wsi Oporówko i MD. Zofja Miaskowska de Sierpowo podczasz. pozn.

10495 (Poniec)

1701.30/I. (Rokosowo) Konstancja Agnieszka, c. [MGD. And. chor. pozn. i Marjanny z Tuczna Tuczyńskiej] Mycielskich -- JV. Teresa M. chor. pozn. i MD. Czacki z Morki

10496 (Poniec)

1701.25/III. (P.) Marjanna c. GD. Ludwika i Teresy Romatowskich z Luboni -- MD. And. P. z żoną

10497 (Poniec)

1716.14/IV. (Gość.) Marjanna Katarzyna, c. G. Jana Bronikowskiego i Barb. z Rogowskich tenut. Łaszczyna -- Jan Sapieha sta bobr. z ż., dz-c Rawicza

10498 (Poniec)

1717.14/VII. (Lubonie) Małgorzata Joanna, c. M. Wojc. Malczewskiego i Anny, dz-ów Luboni -- And. Mielż. sta kcyń. przyszły dz. Pawłowic z Dorotą z Biendziczyńskich Mylaczewską ż. Jana M. dz-a Żydowa

10499 (Poniec)

1717.17/VII. (Łaszczyn) Hieronim Jakub, s. G. Jana Bronikowskiego, tenut. Ł. i Barbary -- GD. Telesfor Zakrzewski dz. m. Sarnowa i G. Kat. Rogowska dz-a Gość.

10500 (Poniec)

1710.1/I. (Mierzewo) Władysław Józef Karol Tomasz, s. MGD. Mikoł. Skoroszewskiego chor. pozn. i Teresy z Mycielskich -- JMD. Franc. Radzewski sta wschow. i Marjanny M. chor. pozn. dz-a Rokossowa

10501 (Poniec)

1711.17/III. (Gierłachowo) Zygmunt Wład., s. G. Wład. Zielińskiego tenut. G. i Marjanny -- G. Bogusł. Unrug i M. Anna Unrugowa, dz-a P.

10502 (Poniec)

1712.17/I. (Mierzewo) Andrzej Józef Juda Tadeusz s. MG. Mikoł. Skoroszewskiego stol. wschow. i Teresy z Mycielskich -- Adam Radoński sta inowłodzki, tenut. Krobi i Teresa Skoroszewska dz-a na Wysinach

10503 (Poniec)

1713.6/II. Mikołaj Paweł, s. M. Wocj. Malczewskiego i Marjanny (Anny, dopisano) -- MD. Marcin M. brat rodz. powyższego Magnifici, dz. Węgierskiego i Kat. Zakrzewska, ż. Marcina Z. z Czerwonej wsi

10504 (Poniec)

1713.5/XI. (Mierzewo) Katarzyna Barbara, c. M. Macieja Kosierowskiego i Anny, dziedzica m. -- MD. Maciej Borzęcki dz. wsi Goła i MD. Kat. Mąkowska, ż. Tom. M. z Osieka

10505 (Poniec)

1715.21/I. (Lubonia) Melchjor Sebastjan, s. M. Wojciecha i Marjanny (Anny) Malczewskich dz-ów L. -- GD. Maciej M. brat rodz. ojca, miles. litewski, i GD. Zofja Niedźwiedzka ż. tenut. Konar

10506 (Poniec)

1715.14/VII. Józef Wojciech, s. G. Jana Bronikowskiego i Barbary dzierż. wsi Luszczyna -- MD. Józef Mycielski chorążyc pozn. z Rokossowa i M. Teresa Olewińska z m. Pogorzeli dziedziczka

10507 (Poniec)

1715.18/VII. (Sarbinowo) Michał Jkaub, s. M. Ludwika Gorzeńskiego i Zofji dz-ów Sarbinowa -- MD. And. Przyjemski podkomorzy kaliski, dz. Drobnina i M. Ewa Marjanna Dzierżanowska dz-a Dzięczyny

10508 (Poniec)

1716.14/IV. (Gościewice) Marjanna Katarzyna, c. G. Jana Bronikowskiego i Barb. z Rogowskich tenut. Łaszczyna -- PMD. Jan Sapieha st. bobr. i ż. jego, dziedzice Rawicza, Koźmina

10509 (Poniec)

1715.9/V. Maciej Kaziemriz, s. [M. Macieja i Anny] G. Kosierowskich dz-ów Mierzewa -- G. Mac. K. miles brat rodz. ojca i G. Marjanna Mierzewska, dz-a Kociug

10510 (Poniec)

1716.28/V. (Zawada) Jan Antoni s. G. Franc. Przybyszewskiego i Teresy tenut. Zawady -- G. Ludwik Gorzeński z ż. Zofją Konstancją z Konarzewka dz-c Sarbinowa, Kokoszki, Ziemilina

10511 (Poniec)

1716.24/IX. (Mierzewwo) Jadwiga Justyna c. [M. Macieja i Anny] m. Kosierowskich dz-ów cz. M. -- GD. Stanisł. Mierzewski dz. Kociug i GD. Marjanna Malczewska dz-a Luboni

10512 (Poniec)

1716.25/X. (Czarkowo) Rafał Franc., s. G. Franciszka (u góry dopisano: Florjana?) Konarzewskiego i Konstancji z Koszutskich dz-ów Cz. -- GD. Jan Koszutski dz. Przyborowa i Marjanna Radońska ścina inowłodzka dz-a Rokossowa, Bączylasu, W. Łęki

10513 (Poniec)

1717.3/V. Konstancja Apolonja, c. M. Mikoł. Skorazewskiego chor. wschow. i Teresy z Mycielskich, dz-ów m. Łopienna -- And. Radomicki w pozn. Anna Mielż. klanowa przemęcka

10514 (Poniec)

1717.14/VII. (Lubonia) Małgorzata Joanna, c. M. Wojc. Malczewskiego i Anny z Romatowskich dz. L., Oporówka -- And. Mielżyński sta kcyń. dz. Pawłowic i G. Dorota z Kendzierzyńskich Milaczewska

10515 (Poniec)

1717.31/V. Joanna Petronella, c. G. Franc. Przybyszewskiego tenut. Zawady -- G. Kaz. Koszutski dz. Ruska i F. Teresa Koszutska, ż. Adama K. pisarza wschow.

10516 (Poniec)

1718.9/III. (Mierzewo) Zofja Kunegunda, c. G. Marcina Kosiczowskiego dz-a M. i Anny Sebastjan Luka dz. innej części Mierzewa -- GV. Wiktorja Mąkowska

10517 (Poniec)

1718.8/VII. (Sarbinowo) Marjanna Antonina, c. M. Ludwika i Zofji Gorzyńskich dz. S. Kokoszek, -- GD. Ernest Bojanowski, dzierż. folw. w Gołaszynie, G. Barb. z Bojan., ż. Sebast. Bojan., dz-a Konarzewa

10518 (Poniec)

1719.16/X. (Lubonia) Michał Franc. Walenty, s. G. [M. Wojc. i Anny z Romatowskich] Malczewskich -- MG. Jana Miaskowski, podsędek i surrog. wschow., z ż. Ludwiką z Bielickich dziedzice wsi Grątkowo

10519 (Poniec)

1719.26/X. (Sarbinowo) Katarzyna Urszula, c. G. [M. Ludwika i Zofji Gorzeńskich] Gorzeńskich -- Telesfor Zakrzewski dz. m. Sarnowa i m. Katarz. Rogowska dz-a Gościejewic

10520 (Poniec)

1720.3/ II. (Gość.) Katarzyna Rozalja, c. [M. Macieja i Anny] M. Bronikowskich -- G. Telesfor Zakrzewski dz. M. Sarnowa Dorota Broniszówna klanka kaliska

10521 (Poniec)

1721.9/II. (Sowiny) Józef Walentyn, s. N. Mac. Noskowskiego ekonoma Sow. i Anny -- N. Piotr Tarnogórski ekonom Zawad i N. Anna Lubowska ekon. Kawiec

10522 (Poniec)

1721.27/II. (Sarbinowo) Ludwik Józef, s. [M. Ludwika i Zofji] M. Gorzeńskich -- G. Ludwik Chłapowski i G. Anna ż. jego dz-a Zador † ten syn i spadkobierca wielkich nadziei

10523 (Poniec)

1721.20/III. Bogusław Józef Aleks., s. M. Mikoł. Koszutskiego miecznika kalis. i Marjanny z Dzierżanowskich dziedzców wsi Strzelcze -- G. Adam K. pisarz gr. wschow. i G. Teresa ż. jego dz-e Pigłowic

10524 (Poniec)

1722.18/I. Agnieszka Wiktorja c. [M. Wojc. i Anny z Romatowskich] Malczewskich dz-ów Luboni i Oporówka -- Stanisł. M. dz. Swierczyny Marjanna Radońska ścina inowłodz.

10525 (Poniec)

1722.6/VIII. (Sarbinowo) Krzysztof Adam Ignacy s. G. [M. Ludwika i Zofji] Gorzeńskich dz-ów Sarbinowa, Kokoszek, Przybrowa -- G. Wład. Tłukomski dzierż. cz. Drzewców i G. Zofja Wilkońska dz-a Zakrzewa

10526 (Poniec)

1723.7/VI. (Zawada) Anna, Wiktorja, c. G. Jana i Anny Glińskich tenut. Z. -- GD. Wład. Tłukomski tenut. Drzewców z Kat. Rogowską dz-ą Gościejewic

10527 (Poniec)

1724.5/II. (Sarbinowo) Marjanna Weronika, c. GD. Józefa Chmieleskiego i Marjanny ekonomów Sarb. -- MG. Wład. Tłukomski i MGD. Zojfa Gurzyńska dz-a Sarb.

10528 (Poniec)

1724.19/II. (Gościewice) Weronika Eleonora, c. [M. Macieja i Anny] G. Bronikowskich -- Piotr Sapieha sta rdzytowski i Kat. Rogowska z Gościejewic

10529 (Poniec)

1724.27/VI. Helena Karolina, c. M. Mikoł. Koszutskiego dz-a d. Strzelcze i Marjanny -- M. Wład. Dzierżanowski dz. d. Nowawieś i Helena z Bojan. Żychlińska i G. Karolina Bojan.

10530 (Poniec)

1725.5/V. Piotr Ignacy, s. [M. Macieja i Anny] N. Bronikowskich -- Sapieha sta bobr. i Marjanna Radońska ścina inowłodz.

10531 (Poniec)

1725.30/V. (Sarbinowo) Zygmunt Marcin Józef, s. D. Zudztka i Zofji Gorzyńskich dz-ów Sarb. -- Marcin Skałaski skarb. kaliski i ż. jego

10532 (Poniec)

1725.9/X. (Lubonia) Regina Marjanna Rozalja, c. PMD. Wojc. Malczewskiego sędziego zs. pozn. i Anny -- MD. Michał Węgorzewski i P. D. Konst. Zbijewska ż. podsędka pozn.

10533 (Poniec)

1726.11/I. (Zawada) Melchjor Baltazar, s. G. Mac. Gablińskiego ekon. w Z. i Zofji -- MD. Kasper Kurczewski i MD. Kat. Rogowska

10534 (Poniec)

1726.5/IX. (Sarbinowo) Michał Ludwik Franc., s. [GD. Józefa i Marjanny] G. Chmieleskich -- Gurzyński dz. wsi z ż. Zofją

10535 (Poniec)

1727.6/I. (P.) Ludwik Kasper, s. G. Wojc. Zglińskiego ekonom. P. i Kat. -- Wład. Szołdrski wdzic kaliski, i MGD. Dzierżanowska z Dzięczyny

10536 (Poniec)

1727.11/VII. Kunegunda Elżb. c. [M. Wojc. i Anny z Romatowskich] Malczewskich -- MD. Józef Mycielski sta kruświcki i Anna Umińska klanowa krzywiń.

10537 (Poniec)

1727.2/VIII. Karol, s. MD. And. Bronikowskiego i Ludwiki -- Stefan Szołdrski wdzic kaliski i Kat. Sapieżanka ścianka bobr.

10538 (Poniec)

1728.8/IX. Marjanna, c. GD. [G. Wojc. Zglińskiego i Kat.] Zglińskich -- Wład. Szołdrski i Kat. Rogowska dz. Gość.

10539 (Poniec)

1729.11/IX. Mikołaj z Tolentino Wład. Karol., s. JMD. Mikołaja z Pierzchna Koszutskiego miecz. kalis., wtedy tenut. w St. Golinie i Marjanny Dierżanowskiej -- MD. Seb. Luka, Aleksander Bojanowski i M. Zofja Karolina z Chelmricht Dzierżanowska

10540 (Poniec)

1730.2/I. Wiktorja Konstancja c. MD. Jana Ostaszewskiego Zawady i Zofja -- Wład. Szołdrski dz. Ponieca i Konstancja Konarzewska dz-a Czarków

10541 (Poniec)

1730.15/VI. Antoni, s. G. Ant. Wrońskiego i Kontancji -- Wład. Szołdrski pos. P. i MD. Kat. Kurczewska z Gość.

10542 (Poniec)

1732.16/IX. Michał Maciej s. G. Ant. Wrońskiego z P. i Konstancji -- MD. Katarzyna Kurczewska z Zawady

10543 (Poniec)

1731.31/III. Zygmunt Józef s. Marcina Stanisława Dobińskiego ekon. P. i Heleny -- Zygm. Unrug dz. P. i MD. Zofja Gorzyńska z Sarb.

10544 (Poniec)

1731.23/V. Pudencjana Helena, c. MD. Bartłom. Andrzejewskiego ekon. Rokossow. i Anny -- MD. Wojc. Polinarski i MD. Elżbieta Bogucka

10545 (Poniec)

1732.7/XI. Wiktorja Marjanna c. G. Stanisł. Dobińskiego ekon. P. i Heleny -- G. Ant. Mierzewski i M. Anna Kociałkowska dz-c z Mierzewa

10546 (Poniec)

1734.14/I. Ludwik Melchjor s. GD. Jakuba Grodzickiego i Franciszki żony jego -- MD. Franciszek Urbanowski i Kat. ż. jego

10547 (Poniec)

1718.20/VII. (Sarb.) † córka G. Wojc. i Zofji Gorzyńskich dz-ów Sarb., Przyborowa, etc.

10548 (Poniec)

1720.29/IV. † nagle N. Stanisław Malczewski wd. na drodze z Bojanowa, na noclegu w karczmie w Sowinach

10549 (Poniec)

1720.17/VIII. † syn G. Gorzeńskich z Sarb.

10550 (Poniec)

1720.24/VII. † córka tychże Gorzeńskich

10551 (Poniec)

1723.10/IV. † N. Zofja Maslowska z Rokoszewa

10552 (Poniec)

1724.24/I. † ND. Regina Głowacka staruszka

10553 (Poniec)

1740.19/III. (P.) † MD. Krystyna Gostkowska l. 72

10554 (Poniec)

1742.28/V. (Zawada) † MD. Franciszek Kurczewski z Z.

10555 (Poniec)

1746.15/IX. † G. Antoni Orłowski

10556 (Poniec)

1746.17/X. (Dzięczyno) † GV. Franciszka Masłowska poch. ref. Osieczna

10557 (Poniec)

1748.5/V. † (Drzewce) GD. Wocj. Tłukomski poch. ref. Górka

10558 (Poniec)

1748.14/V. † (Drzewce) GD. Michał Tłukomski poch. ref. Górka

10559 (Poniec)

1750.1/III. † (Sarb.) MGD. Ignacy Gorzeński dz. Kokoszek poch. Goruszki

10560 (Poniec)

1754.12/III. (Rokos.) † G. Anna Wolińska

10561 (Poniec)

1754.30/VII. (P.) † G. Marjanna Gadomska

10562 (Poniec)

1754.31/VII. (P.) † GD. Sebastjan Gadomski l. 80

10563 (Poniec)

1754.24/XII. (Rokos.) † MGD. Barbara Szczytnicka w dw. Rokos. l. 60

10564 (Poniec)

1755.28/I. † (P.) MGV. Marjanna Konarska

10565 (Poniec)

1757.13/II. (P.) † JR. Jana Sarnowski kanon. pozn. N. M. P., proboszcz kość. szpital. Św. Trójcy poch. kość. Św. Trójcy

10566 (Poniec)

1759.19/I. (P.) † G. Rozalja Niemierzyna

10567 (Poniec)

1759.14/III. (Gość.) † MD. Joanna z Malczewskich Miaskowska chorążyna kalis. poch. ref. Goruszki

10568 (Poniec)

1759.8/IX. (P.) † G. JAna Niemiera

10569 (Poniec)

1760.10/V. (Serb.) † córka M. Jan i Marjanny Suchorzewskich dz-ów Tarnowa

10570 (Poniec)

1760.12/XI. (Lubonia) † N. Teresa Małachowska

10571 (Poniec)

1761.23/VI. (Sarb.) † MD. Zofja Gorzyńska poch. Goruszki

10572 (Poniec)

1763.25/I. (Drzewce) † G. Eleonora z Tłukomskich Kościecka poch. Goruszki

10573 (Poniec)

1763.18/VIII. (Lubonia) † G. Walentyn Nowosielski zabity, "circa inequitationem bonorum Lubonia"

10574 (Poniec)

1764.16/V. (Czarkowo) † MD. Urszula Dramińska przy połogu (poch. Osieczno)

10575 (Poniec)

1765.16/VI. (P.) † X. Jan Rembowski kan. kat. pozn., prob. Poniec.

10577 (Poniec)

1766.18/XI. (P.) † G. Józef Amaday

10578 (Poniec)

1768.16/X. (Rokos.) † JM. Teresa z Mycielskich Skoroszewska klanowa przemęcka, poch. Osieczna

10579 (Poniec)

1769.3/III.(Drzewce) † G. Jan Komoroski l. 69

10580 (Poniec)

177.29/III. (Pijanowice) † M. Walentyn Komoroski regens zs. wschow., d. Pijanowic pos.

10581 (Poniec)

1770.5/V. (Rokos.) † G. Farnciszka Kropiwnicka ekonomowa

10582 (Poniec)

1770.2/IX. (Czarkowo) † G. Antoni Dąbrowski ekonom

10583 (Poniec)

1771.15/III. (P.) † G. Franciszek Chelkowski

10584 (Poniec)

1771.19/V. (P.) † JM. Andrzej Mielżyński sta kcyń., dz. d. P., Pawłowic, etc. poch. Pawłowice

10585 (Poniec)

1772.26/IV. (Mierzewo) † córka M. Rocha Zbijewskiego i Urszuli dz-ów Mierzewa, poch. Osieczna

10586 (Poniec)

1772.26/X. (Sarb.) † G. Józef Gumowski

10587 (Poniec)

1773.17/III. (Rokos.) † G. Ant. Rzymowski

10588 (Poniec)

1773.12/X. (Sarb.) † Walentyn s. G. Ignac. i Marjanny Suchorzewskich dz-ów Sarbinowa

10589 (Poniec)

1773.15/X. (Sarb.) † córka [G. Ignac. i Marjanny Suchorzewskich] Suchorzewskich

10590 (Poniec)

1773.29/X. (Sarb.) † syn [G. Ignac. i Marjanny Suchorzewskich] Suchorzekwsich

10591 (Poniec)

1776.14/II. (Mierzewo) † Ludwika, c. G. Rocha i Hjacynty ze Skałaskich Zbijewskich stolników pozn. poch. Osieczna

10592 (Poniec)

1776.6/IV. (P.) † GV. Konstancja Miaskowska l. 70

10593 (Poniec)

1777.22/IV. (P.) † MD. Kat. Konarska l. 74

10594 (Poniec)

1777.30/IV. (Sarb.) † G. Józef Czyżewski l. 68

10595 (Poniec)

1778.22/I. (Drzewce) † dziecko M. Ignacego i Salomei Kurowskich dz-ów D. i in.

10596 (Poniec)

1778.3/II. (Drzewce) † MD. Mikołaj Kurowski l. 70

10597 (Poniec)

1778.16/III. (Mierzewo) † MD. Roch Zbijewski stol. pozn., dz. M. poch. Osieczna

10598 (Poniec)

1778.17/IV. (P.) † GD. Franciszka Amadejowa

10599 (Poniec)

1778.29/VIII. (Rokos.) † G. Mikołaj Cywiński l. 70

10600 (Poniec)

1787.11/V. (P.) † MD. Teresa Nieżychowska klanka (?) l. 76

10601 (Poniec)

1719.23/V. G. Kaz. Rakowski x G. Konstancja Zawicka, dworzenie z Rokos.

10602 (Poniec)

1719.25/V. G. Sebast. Grudzielski x G. Wiktorja Mąkowska -- G. Wojc. Malcz. dz. Luboni, Stanisław Mierzewski dz. Kociug

10603 (Poniec)

1719.21/VI. G. Mikoł. Koszutski dz. wsi Strzelce x Marjanna Dzierżanowska -- G. Wład. Tłukomski tenut. wsi Drzewce i Ant. Radoński tenut. m. Krobi

10604 (Poniec)

1720.1/VIII. Sebastjan Gadomski sługa dwor. x Marjanna ekon. dwor. z Drzewców -- św. nieszl.

10605 (Poniec)

1723.8/IX. G. And. Bronikowski x Ludwika Przyjemska we dw. Gość. -- Przyjemscy jej rodzice i Sapieha sta bobr.

10606 (Poniec)

1723.5/IV. Józef Chmieleski x Marjanna Mielska dworz. Sarbin. -- M. Seb. Bojanowski i Wojc. Tłukomski szlachta

10607 (Poniec)

1724.7/II. (Lubinie) G. Józef Goczałkowski x V. Marjanna Malczewska -- Wocj. M. sędzia zs. pozn. Stanisł. M. podstolic kaliski

10608 (Poniec)

1724.26/IV. (P.) G. Ignacy Kowalski "Agoranomum" Sieradzki x V. Marjanna Potocka -- G. Krzysztof z Kolna Prusimski Piotr Koźmiński sędzia zs. kaliski

10609 (Poniec)

1727.3/VII. (P.) Józef Raczyński Nob. x Rozyna Holinerowa V. z P. -- św. nieszl.

10610 (Poniec)

1770.29/IV. cerem. nad bliźn. Marjan Antoni Jan Nepom. i Marja Walentyn Józef, ss. M. Ignacego i Marjanny z Sokolnickich Suchorzewskich dz-ów Sarbinowa

10611 (Poniec)

1748.30/XI. (Drzewce) GD. Norbert Kościewski x GV. Tługomska pos-a wsi części -- GD. Józef Gorzeński dziedzic Przyborowa i Antoni Kościewski ojciec jego

10612 (Poniec)

1757.18/II. (Dw. Gościej.) GD. Ludwik Baranowski x Józefa Miaskowska stolnikówna kaliska -- Kasper M. stol. kalis. ojciec, z ż. Joanną z Malczewskich, Mac. Poniński chor. wschow. z ż., Anna z Romatowskich Malczewska sędzina pozn. Melchjor Malcz. sędzic z ż.

10613 (Poniec)

1765.16/VIII. Zuzanna Hjacynta c. GD. And. i Marjanny Witkowskich -- MD. Adam Zbijewski Gen. i MD. Marjanna Zb. klanowa kaliska

10614 (Poniec)

1734.11/VII. Wojciech Piotr, s. PMD. Tom. Rogowskiego i M. Joanny R. -- PMD. Anna Malcz. dz-a Luboni

10615 (Poniec)

1735.24/IV. Adam Józef Wojciech, s. M. Anton. Wrońskiego i Konst. * 20 -- MD. Tom. Rogowski dz. Gość. i MD. Urbanowska dz-a Sowin

10616 (Poniec)

1736.12/II. (Lubonia) Krzysztof, s. M. G. Tomasza Rogowskiego i Joanny -- Jan Bronikowski i Barbara Bronik.

10617 (Poniec)

1737.2/XII. Andrzej Mikołaj s. G. Stanisł. Dobińskiego i Heleny -- G. Józef Amaday i G. V. Tłukomska z Drzewców

10618 (Poniec)

1738.2/I. (Czarkowo) Stefan Jan s. G. Józef i Ludwiki Kierskich -- JMD. Jan Małachowski podkancl. kor., i MD. Anna Malcz. sędzina

10619 (Poniec)

1739.25/V. (P.) Antoni Piotr s. G. Józefa Amaday i Franciszki Nob. -- MD. Zygm. Unruk pos. P. i V. Ludwika Kurczewska z Zawady

10620 (Poniec)

1739.27/XII. (Lubonia) Wojciech Mikoł. Franciszek s. MD. Tomasza i Wiktorji Kowalskich -- Mikoł. Malczewski sędzic pozn. i Kat. Psarska burgrab. pozn.

10621 (Poniec)

1740.30/VI. (Zawada) Józef s. G. Ignacego i Marjanny Piotrowskich dz-ów Z. -- Franc. Wilkoński klan krzywiński dz. Zakrzewa i Umińska kl. z Czeluścina

10622 (Poniec)

1740.31/VIII. Augustyn Jan s. G. Kaspra Miaskowskiego i Joanny - stolników poznań. -- Stan. Kostka Miaskowski prob. płocki ks. Sieluński kanclerz krakowski i Anna Malcz. sędzina

10623 (Poniec)

1740.15/IX. (Lubonia) Justyna Jadwiga, c. G. Adama Jasczut'a i Klary Sięmianoskiej -- G. Józef Goczałkowski kan. pozn. i Anna z Romat. Malcz. sędzina pozn.

10624 (Poniec)

1741.0/III. (Lubonia) Juljana c. MG. Józef i Wiktorji z Malczewskich Kowalskich d. Biechow. Xiążek -- MD. Ignacy Malczewski sędzic pos. Lub.

10625 (Poniec)

1742.31/I. (P.) Juljanna c. G. Józef i Franciszki Amadey -- GMV. Róża Malcz. sędzianka i GD. Adam Zakrzewski

10626 (Poniec)

1743.2/II. (Lubonia) Krzysztof Walerjan, s. GD. Józefa Prusimskiego i GM. z Malczewskich P. -- GM. Joanna z Malczewskich Miaskowska podstolina pozn.

10627 (Poniec)

1745.22/III. (Lubonia) bl. Kazimierz i Maciej, ss. G. Kaz. Dąbrowskiego i Anny -- GD. Elżb. Dzierżanowska dz-a Dzięczyny GD. Wojc. Tłukomski tenut. cz.-i Drzewców i GV. Anna Dzierż. podczasz. pozn.

10628 (Poniec)

1745.1/VI. (Gość.) Antoni s. G. Mateusza Korytkowskiego i Zofji ekon. w Gość. -- MGD. Joanna Miaskowska podstolina pozn.

10629 (Poniec)

1746.17/VII. (P.) Małgorzata Kunegunda, c. N. Józefa Amadeja i Franciszki -- GD. Ludwik Unrug dz. P. i G. ż. jego Helena

10630 (Poniec)

1749.24/VIII. (Gość.) Jkaub Feliks Wojciech, s. G. Kaspra Miaskowskiego podstolego pozn. i Joanny -- GD. N. Poniński stolnik wschow. i MV. Sułkowska

10631 (Poniec)

1750.23/II. (Rokosowo) Jan Walentyn Mikołaj, s. GD. Józefa i Teresy z Mycielskich (Skoraszewskich) klanów przemęckich

10632 (Poniec)

1751.17/X. (Drzewce) Łukasz s. G. Jakuba Perszchlińskiego i Marjanny -- G. Kat. Konarska

10633 (Poniec)

1753.30/I. (Gość.) Andrzej Marcin, s. G. Kaspra i Joanny Miaskowskich -- Stefan Ostaszewski Anna i Marcin Malczewscy

10634 (Poniec)

1753.5/IX. (Rokos.) Barbara Józefa c. G. Ant. Rzymowskiego i Marjanny -- MGD. Adam Skoraszewski kl. przemęc. i MD. Barb. Koszucka

10635 (Poniec)

1754.28/X. (Drzewce) Szymon Tadeusz, s. G. Jakuba Pierzchlińskiego i Marjanny -- MG. Eleonora Kościejeska

10636 (Poniec)

1756.9/III. (Mierzewo) Kazimierz Tomasz Aleksander Grzegorz, Józef, s. G. Rocha Zbijewskiego i Zofji

10637 (Poniec)

1758.8/X. (Rokosowo) Józef Franciszek, s. G. Franciszka Rzymowskiego i Marjanny -- Franciszka z Skoraczewskich Krzycka klanowa przemęcka

10638 (Poniec)

1758.10/XII. (Drzewce) Adam Franciszek, s. G. Bogusł. Koszutskiego i Salomei z Nieświastowskich -- MD. Ant. Dzierżanowska dz. Proch i MD. Nieświastowska z Konarzewa

10639 (Poniec)

1758.26/XII. (Sarbinowo) Józef Andrzej Stefan Jakub, s. M. Igancego i Marjanny z Sokolnickich Suchorzewskich dz-ów Tarnowa, M. Jakub Suchorzewski i Jadwiga Suchorzewska

10640 (Poniec)

1761.15/III. (Sarbinowo) Marjan Kazimierz Franciszek s. M. Igancego i Marjanny Suchorzewskich, cerem. 25/III. -- MD. Kaz. Sokolnicki i MD. Zofja Gorzeńska dz-a Sarbinowa

10641 (Poniec)

1762.27/III. (Czarkowo) Józef s. G. Michała i Urszuli Dramińskich tenut. Czarkow

10642 (Poniec)

1762.31/III. (Sarbinowo) Teodor Igancy s. M. Ignacego Suchorzewskiego i Marjanny z dóbr Sarbinowo, cerem. 15/IV. -- Józef S. sta mieściski i M. Sokolnicka z Staregogrodu

10643 (Poniec)

1764.7/III. (Czarkowo) Franciszka Zofja Konstancja, c. G. Michała Dramińskiego i Urszuli pos. d. Czarkowa -- G. Adam Kaczorowski i ż. jego Zofja, dz-c d. Masłowo, Trąbino

10644 (Poniec)

1763.15/IV. (Sarb.) Marjan Nepom. c. [M. Ignacego i Marjanny] Suchorzewskich

10645 (Poniec)

1764.25/IV. (Sarb.) Wincenty s. [M. Ignacego i Marjanny] M. Suchorzewskich

10646 (Poniec)

1764.13/VI. (Czarkowo) Józef, s. G. Michała Dramińskiego i Urszuli tenut. cz. -- X. Józef Grudzielski cysters i G. Anna Gr.

10647 (Poniec)

1766.3/X. (P.) Katarzyna Marjanna, Jadwiga, c. MD. Stefana Konarskiego i Rozalji Osińskiej -- X. Stanisław K. prob. O. i D. Franciszka Amadejowa

10648 (Poniec)

1767.4/II. (Sarb.) bl. Walentyni Antoni, s. [M. Ignacego i Marjanny] Suchorzewskich

10649 (Poniec)

1767.4/V. (P.) Florjan, s. G. Damazego Borzęckiego i Marjanny

10650 (Poniec)

1767.22/IX. (Lubonia) cerem. Mikołaj s. M. Xawerego Jakuba i Augustyny Lutomskich tenut. Luboni -- Piotr Krzyżanowski pisarzewicz pozn. i Heleny z Bystramów L. tegoż dnia cerem. nad Rozalją, c. [M. Xawerego Jakuba i Augustyny Lutomskich] Lutomskich -- M. Marcin L. i M. z Lutom Krzywosenska

10651 (Poniec)

1768.17/IV. Marjanna, c. MD. Jakuba Lutomskiego i MD. Augustyny -- MD. Franciszka z L. Krzywozenska

10652 (Poniec)

1768.22/V. (Rokos.) Antoni Karol., (z w. w kość. w Sielcu) s. JM. Zygmunta i Teresy z Krzyckich Grudzińskich klaniców poznań. -- Ant. Krzycki klan krzywiński i Teresa z Mycielskich Skoraszewska kl. przemęc.

17653 (Poniec)

1768.22/VI. (P.) Joanna Juljanna c. G. Damazego Borzenskiego i Marjanny

10654 (Poniec)

1769.14/V. (Sarb.) Marjanna Zofja, c. GD. Józefa Czyżeskiego i Klary -- MD. Wład. Suchorzewskiego i Marjanna S.

10655 (Poniec)

1769.11/XII. (Zawada) Teodor s. [G. Damazego i Marjanny] Borzęckich -- M. Xaw. Zakrzewski klanic biechowski i Marjanna Suchorzewska

10656 (Poniec)

1770.21/I. (Mierzewo) Urszula c. M. Rocha i Hjacynty ze Skałaskich Rola Zbijewskich podstolich pozn., dz-ów M. -- Roch. Zb. klan kalis. z ż. Marjanną z Grudzińskich

10657 (Poniec)

1770.28/II. (Sarb.) MArjanna Franciszka Albina, c. [M. Ignacego i Marjanny] Suchorzewskich cerem. 29/IV. -- G. Joanna Czyżewska z Kokoszek

10658 (Poniec)

1771.6/V. (Rokos.) Joanna Józefata, c. G. Anton. i Anny z Czarnołowskich Malskich z m. Osieczny -- Adam Skoroszewski klanic przemęcki i ż. Hel. z Dąmbskich

10659 (Poniec)

177.12/IX. (Sarb.) Maria Joachim, s. M. [M. Ignacego i Marjanny] Suchorzewskich dz-ów Sarb. cerem. 23/IX. -- Jan S. i MD. Jadwiga S. dz-a Kołaczkowa

10660 (Poniec)

1773.29/X. (Sarb.) Marcin, s. G. Józefa i Klary Czyżewskich -- MD. Marjanna Suchorzewska dz-a Sarb.

10661 (Poniec)

1775.20/V. (Drzewce) Joanna Nepom. c. G. Anton. Pęskiego i Anny -- MD. Nepom. Kurowski i MD. Salomea z Suskich Kurowska

10662 (Poniec)

1775.23/IX. (Lubonia) Małgorzata Konstancja, c. G. Jakuba Orłowskiego i Rozalji -- G. And. Trzebicki mł. i GV. Małgorzata Daleska

10663 (Poniec)

1775.29/XII. (Sarb.) Elżbieta Julajnna c. [M. Ignacego i Marjanny] Suchorzewskich -- Jan i Krystyna SS.

10664 (Poniec)

1776.16/I. (Sarb.) Józef Kajetan Xawery s. G. [M. Józefa i Klary] Czyżewskich -- MD. jan Pruski pos. St. Goliny i MD. Helena Unrugowa akatol., dz-a Kawcza

10665 (Poniec)

1775.12/XI. (Drzewce) Stanisław Mikołaj Marcin s. MD. Ignacego i Salomei Kurowskich pos. K. -- MD. Nepom. K. i MD. Józefata Kurowska siostra jego rodz.

10666 (Poniec)

1776.24/X. (Sarb.) Marcin s. G. [G. Józefa i Klary] Czyżewskich -- MD. Jadwiga Suchorzewska

10667 (Poniec)

1777.31/V. (Drzewce) Barbara Magdalena, c. M. [MD. Ignacego i Salomei Kurowskich] Kurowskich -- M. Józefa K. V.

10668 (Poniec)

1778.27/IX. (Sarb.) Marja Tadeusz Michał Józefat, Władysław, s. N. [G. Józefa i Klary] Suchorzewskich -- M. Nep. Suchorzewska

10669 (Poniec)

1765.16/VIII. Zuzanna Hjacynta c. G. And. i Marjanny Witkowskich -- MD. Adam Zbijewski generał i MD. Marjanna Zb. klanowa kalis.

10670 (Poniec)

1770.29/IV. (Sarb.) cerem. nad bl. ochrzcz. z w.: Marja Antoni Jan Nep. i Marja Walentyn Józef, ss. [G. Józefa i Klary] Suchorzewskich -- Joanna Czyżewska ze wsi Kokoszki, Marja Nep. S-a córka S-ich

10671 (Potulice)

1759.13/XI. (Żelice) Aniela Zojfa Krystyna, c. G. Józefa Koszlińskiego i Róży Kęsickiej -- Jan Lipski surrog. kalis. i Tekla z Biegańska Lipska dz-a Żelic

10672 (Potulice)

1761.11/V. (Żylice) Barbara Marjanna Lucja, c. J. Jana Lipskiego surrog. kalis. i Tekli Biegańskiej -- Wojc. L. i Ludwika Bojanowska, Marcin L. i Ludwika Bieg. z P.

10673 (Potulice)

1764.24/XII. (P.) Józef Tomasz Antoni, Kajetan, s. G. Franciszka Biegańskiego dz. P. i Anny Bojanowskiej -- Katarzyna babka

10674 (Potulice)

1765.27/III. (Rudnicze) Tomasz Mikołaj Józef, s. G. Tom. Racięskiego i Jadwigi R. -- G. Józef Kęsicki dziedzic i pos. R. i G. Anna z Boj. Bieg. dz-a P.

10675 (Potulice)

1767.26/I. (P.) Maciej Józef Franc. s. G. Ignac. Urbanowskiego i Ludwiki -- G. Franc. Biegański dz. P. i G. Ludwika Bojanowska podstolina

10676 (Potulice)

1770.11/V. (P.) Ignacy Grzegorz Antoni s. G. [G. Franciszka i Anny Bojanowskiej] Biegańskich dz-ów P. -- G. Ignacy Urbanowski i G. Ludwika Urb. z Biegańskich

10677 (Potulice)

1771.24/VII. (Żylice) Jakub Jan, s. M. Wocj. Lipskiego i Salomei -- M. Ludwik Żółtowski z ż. Kat.

10678 (Potulice)

1771.6/XII. (Brzezna) Xawery Mikołaj Kaz. s. Ludwika Żółtowskiego i Katarzyny z Bnińskich -- M. Lipski Wojc. sta szamborowski i z ż. Salomeą i G. Estera Bnińska

10679 (Potulice)

1773.16/III. (Brzezna) Tomasz Józef, s. M. Ludwika i Katarzyny Żółtowskich -- M. Józef Moszczński i Ludwika Żółtowska

10680 (Potulice)

1774.13/IV. (Brzezno) Anna Marjanna, c. Ludwika Żółtowskiego i Kat. z Bnińskich -- Józef Jankowski i Marjanna Lachowska

10681 (Potulice)

1777.25/III. (Brzeno) Józef Joachim Benedykt, s. M. [Ludwika Żółtowskiego i Kat. z Bnińskich] Żółtowskich -- M. Franc. Biegań. dz. P. i Tekla Lipska wojska kaliska

10682 (Potulice)

1775.16/II. (P.) Ignacy, s. M. Łukasza Płonczyńskiego i Magdaleny z Biegańskich -- M. Ant. Wojchowski dw.

10683 (Potulice)

1774.4/IV. (Żelice) Józef Franc. s. G. Wojc. Lipskiego sty szambor. i G. Salomei -- G. Franc. Biegański i G. Anna Bieg.

10684 (Potulice)

1774.20/III. (Rudnicze) Igancy Paweł, s. G. Franciszka Białoskórskiego i Rozalji -- G. Franc. Bieganński i G. Tekla Bieg.

10685 (Potulice)

1775.28/V. (Rudnicze) Kat. c. [G. Franciszka Białoskórskiego i Rozalji] Białoskórskich -- G. Józef Bieg. i G. Anna Bieg.

10686 (Potulice)

1775.15/X. (Brzezno) Jadwiga Michalina, c. [M. Ludwika i Kat. z Bnińskich] G. Żółtowskich -- G. Jan Lipski surrog. kalis. i G. Katarzyna Rynarzewska

10687 (Potulice)

1778.22/II. (P.) Igancy Walentyn s. G. Franciszka Białoskórskiego i Rozalji -- JGD. Jana Lipski sędzia surrog. kaliski i JG. Katarzyna z Bnińskich Żółtowska

10688 (Potulice)

1779.9/VI. Anna Felicjanna, c. G. Franciszka i Tekli z Biegańskich Grodzickich -- G. Franc. Bieg. i G. Ludwika Bojanowska

10689 (Potulice)

1779.2/VII. (Runowo) Jan, s. G. Michała Cwierdzińskiego i Anny -- G. Franc. Bieg. i G. Regina Korytowska

10690 (Potulice)

1780.9/VI. (P.) Anna, c. [G. Michała Cwierdzińskiego i Anny] G. Grodzickich -- G. Anna Bieg.

10691 (Potulice)

1784.3/I. (P.) Tekla Józefata Joanna, c. G. Franciszka Grodzickiego i Tekli -- P. R. Igancy B. i Anna Bieg.

10692 (Potulice)

1787.15/XI. Anna Gertruda Salomea c. G. Nereusza Urbanowskiego i G. Marjanny -- G. Franc. Bieg. dz. P. i G. Anna Bieg.

10693 (Potulice)

1788.30/VI. (P. Żelice) Tekla, c. JD. Wojc. Lipskiego surrog. kalis. i Salomei -- JR. Igancy Biegański i J. Tekla Lipska klanowa solecka

10694 (Potulice)

1790.19/IX. (Tarnowiec) Stefan Franciszek, s. G. Łukasza Kraszewskiego i Antoniny -- G. Franciszek Bieg. i G. Regina Koritowska

10695 (Potulice)

1791.10/X. (P.) * 5/III. Józef Wojciech, c. G. Marcina Dybysławskiego i Katarzyny -- JG. Wocj. Korytowski i Kunegunda Zabłocka

10696 (Potulice)

1791.7/XI. (Brzezna) Igancy s. G. Teodora Radzikowskiego i G. Karoliny -- G. Franciszek Bieg. i G. Tekla Lipska z Żelic

10697 (Potulice)

1793.19/III. (Żelice) Jan Trzciński s. G. Kajetana T. i Józefy z Lipskich -- G. Ignacy Goczkowski i J. Tekla Lipska z Żelic

10698 (Potulice)

1794.8/X. (Żelice) Tekla Brygitta Teresa, c. G. [G. Kajetana T. i Józefy z Lipskich] Trzcińskich -- J. Tekla Lipska cerem. 1/XII. -- Franc. Bieg. i Tekla Lipska

10699 (Potulice)

1763.13/II. (P.) G. Igancy Urbanowski x Ludwika Biegańska -- G. Franc. Biegański i Józefa Urb.

10700 (Potulice)

1781.27/II. JM. Xawery Grabowski (lub przekreślone na Grabski?) stolnikowicz wschow. x Eleonora z Krzyckich Grudzińska wd.

10701 (Potulice)

1784.12/II. (Żelice) G. Ignacy Wyganowski x G. Juljanna Kęszycka -- Jan Lipski klan santocki, Wojc. L. surrog. kalis. Franc. Biegański

10702 (Potulice)

1791.26/IV. (Żelice) G. Kajetan Trzciński x J. Józefa Lipska -- Franc. Bieg. Xaw. L.

10703 (Potulice)

1793.9/II. (Żelice) G. Fabjan Koszucki x G. Urszulla z Lipskich Siemiątkowska wd. -- G. Franc. Bieg. Józef Bieg., Xaw. L.

10704 (Potulice)

1768.11/III. poch. (Żelice) Franciszek s. G. Ignacego Urbanowskiego i G. Ludwiki

10705 (Potulice)

1771.11/IV. (P.) poch. Igancy, s. G. Franc. Biegańskiego dz-a P. i Anny

10706 (Potulice)

1772.29/III. † (P.) G. Stanisław Biegański

10707 (Potulice)

1772.18/V. (Rudnicze) poch. G. Józef Kęszycki dz. R.

10708 (Potulice)

1777.26/IV. (P.) poch. G. Marjanna Deręgowska

10709 (Potulice)

1778.15/IV. (P.) poch. G. Rozalja Białoskórska

10710 (Potulice)

1788.10/Xi. (P.) poch. G. Antoni Dramiński

10711 (Potulice)

1794.20/I. (Żelica) Teresa Marjanna c. G. Kajetana i Józefy Trzcińskich -- G. Walentyn Kozmiński i G. Marjanna Rudniczka

10712 (Potulice)

1796.15/VI. (Brzezna) Hipolit Józef Igancy, s. G. Aleksandra i Marjanny z Cinskich Jakubowskich (* 13/VIII.) -- G. Jan Ciński i G. Marjanna Urbanowska

10713 (Potulice)

1796.18/X. (P.) Anna Zuzanna Józefa, c. G. Józefa i Barbary Biegańskich -- G. Franc. B. i G. Anna B.

10714 (Potulice)

1798.12/IV. (Żelice) Anna Bibjanna c. G. Anton. Płąnczyńskiego i Weroniki -- G. Franc. Bieg. i G. Anna Bieg.

10715 (Potulice)

1798.21/X. (P.) (* 3/V.) Franciszek Józef Igancy, s. G. Józefa Biegańskiego dz-a P. i Barbary Żółtowskiej -- G. Franc. Bieg. G. Anna Moraczewska

10716 (Potulice)

1799.26/III. (Żelice) dziecko S. Łukasz, s. G. Antoniego Płączyńskiego i Weroniki -- G. Franciszek Biegański dz. P. i G. Magdalena z Bieg. Płączyńska

10717 (Potulice)

1799.2/VI. (Brzezno) Tomasz s. G. Wojc. Seredyńskiego i Marjanny -- G. Xaw. Żółtowski i G. Kat. żony jego

10718 (Potulice)

1720.9/IX. (P.) G. Stnanisław Biegański x G. Frozina Goska c. Jakuba i Teofili Goskich -- Jan Nawrocki i Michał Nowak, wszyscy z P.

10719 (Potulice)

1795.1/XII. (Żelice) poch. JD. Tekla Lipska klanowa santocka † 21/XI. nagle l. 72

10720 (Potulice)

1797.5/I. † (Żelice, Rudnice) JMD. Xawery Lipski klan santocki, dz. Rudnicza l. 38 (Tabes)

10721 (Potulice)

1798.7/V. (P.) † JG. Anna z Bojanowskich Biegańska ż. Franciszka Bieg., dz-a P. l. 70 poch. karmelici bosi

10722 (Potulice)

1801.14/II. (P.) † M. GD. Franc. Biegański dz. P. kolator l. 83

10723 (Potulice)

1721.16/V. (P.) poch. WJP. Marjanna z Biegańskich Urbanowska † 14/V. puchlina, l. 62 ż. Nereusza Urb.

10724 (Potulice)

1821.3/VIII. (Domasław) poch. († 28/VII.) suchoty hr. Aniela z Biegańskich, l. 25 ż. hr. Stanisława Kostki Mrozińskiego kapit. w. p.

10725 (Psarskie)

1626.8/VII. (P.) Stanisław Adam, s. N. Jana Dąbrowy Raczulskiego i N. Helny R. -- N. Dorota z Krzycka Pogorzelska babka dziecka

10726 (Psarskie)

1713.7/XI. (Nojewo) Ewa Elżbieta, c. GD. Mikołaja Sczanieckiego i Konstancji z Żychlińskich -- GD. Konstancja S. z Oporowa

10727 (Psarskie)

1710.26/X. (Nojewo) Józef Wojc., s. GD. D. [GD. Mikołaja Sczanieckiego i Konstancji z Żychlińskich] Sczanieckich -- GD. Michał S. podczaszy dobrzyń. i JD. Marjanna Zalewska kl. nakiel.

10728 (Psarskie)

1711.0/I. Konstancja Zofja c. GD. Zygm. Kurczewskiego dz-a Paprotni i GD. Kat. Żychlińskiej -- GD. Mikoł. Sczaniecki dz. Nojewo i GD. Zofja z Żychl. Miaskowska

10729 (Psarskie)

1720.21/I. (Nojewo) Melchor Mikołaj, s. GD. Antoniego Nieżuchowskiego i GD. Anny z Sczanieckich -- GD. Mikołaj S. dz. Noj. i GD. Kat. Nierzuch. dz-a Swadzimia

10730 (Psarskie)

....11/VII. (Psarskie) Stanisław Remigjan, s. GD. Franciszka Wilczyńskiego i G. Ludwiki -- GD. Remigjan Żółtowski i G. Jadwiga Ż.

10731 (Psarskie)

....7/IX. (P.) Roża Barbara (ten sam rok co powyżej) c. GD. Stanisł. Gostkowskiego i G. Konstancji -- GD. Remigjan Żółtowski z ż.

10732 (Psarskie)

1720.21/I. (Nojewo) Melchjor Mikołaj, s. GD. Antoniego Nieżychowskiego i GD. Anny Sczanieckiej -- GD. Mik. Sczan. i dz. Nojewo i GD. Kat. Nieżuchowska ze Swadzimia

10733 (Psarskie)

1724.16/I. (Białokon) Paweł Antoni, s. G. Stanisława i Marjanny Piotrowskich -- G. Kaz. Majewski ekon. z Lubosza i G. Anna Raciborowska V. z Łężec

10734 (Psarskie)

1729.19/V. (Gruszyno) Jan Krzysztof s. MGD. Krzysztofa Konarskiego z Krześnic i MGD. Jadwigi Elżbiety -- MGD. Krzysztof Kunarski stary i MGD. córka wszyscy z P.

10735 (Psarskie)

1729.8/XI. (Białokosz) Barbara Kat., c. MGD. Michała Pilarskiego ekonoma B. i GD. Marjanny -- MGD. Marcin Kałdoski i MGD. Regina Krzesińska

10736 (Psarskie)

1730.27/II. (Gnuszyno) Marjanna Ludwika, c. MGD. And. Rosbickiego i Kąsinowskiej, kalwinów

10737 (Psarskie)

1736.23/IX. (Gnuszyno) Michał Maciej, s. GD. Ant. Kaczkowskiego i GD. Anny Czeszeskiej -- Gd. Wocj. Cz., i GD. Anna Lutoska (?) z Chrypska ceł. JKMci

10738 (Psarskie)

1738.14/X. (* 9.) Łukasz Wiktor, s. MD. Rafała z Bnina i Marjanny z Kwileckich Bnińskich dz-ów P. -- G. Jakub B. student, brat rodz. cerem. 1745.6/I. X. Lukasz K. klan lędzki sta mosiński i córka jego Teresa

10739 (Psarskie)

1739.27/X. (* 25.) Urszula Barbara, c. [MD. Rafała z Bnina i Marjanny z Kwileckich Bnińskich] Bnińskich -- JD. Barb. z Lipskich Kwilecka klanowa lędzka

10740 (Psarskie)

1712.27/VII. (Ps. Dw.) (* 13.) Marjanna Małgorzata, c. JMD. [MD. Rafała z Bnina i Marjanny z Kwileckich Bnińskich] Bnińskich -- Jakub i Anna rodzeństwo BB.

10741 (Psarskie)

1743.27/III. (P.) * Ignacy Rupert Franciszek a Paulo, s. [MD. Rafała z Bnina i Marjanny z Kwileckich Bnińskich] hr. Bnińskich -- M. Ludwika z Chłapowskich Żółtowska dz-a Zajączkowa

10742 (Psarskie)

1744.26/X. (Dw. P.) (* 16.) Jadwiga Teresa Joanna, c. [MD. Rafała z Bnina i Marjanny z Kwileckich Bnińskich] hr. Bnińskich -- JM. Józef Ciwiński wojski pozn. i J. Jadwiga z Marszewskich

10743 (Psarskie)

1747.20/XI. (P.) * Katarzyna Antonina, c. [MD. Rafała z Bnina i Marjanny z Kwileckich Bnińskich] Bnińskich klanów śremskich -- V. Rafał siostra rodz. dziecka

10744 (Psarskie)

1748.18/I. (P.) (* 7.) Telesfor Kasper Józef, s. JM. Mikołaja z Wybranowa Swinarskiego superintendenta ceł JKMci i Anny Bnińskiej klanki śrem. -- Rafał hr. B. z żoną dziadkowie

10745 (Psarskie)

1752.4/VII. Jan Onufry, Antoni Józef Hjancynt Dominik Wincenty Ferrarjusz, s. [JM. Mikołaja Wybranowa Swinarskiego i Anny Bnińskiej] Swinarskich podkom. i superintend. JKMci, -- Stan. i Urszula Bn. Bn. wuj i ciotka dziecka (* 22/VI.)

10746 (Psarskie)

1703.26/I. (P.) Wojciech Paweł s. MGD. Anton. Padniewskiego i GD. Marcjanny Żółtowskiej -- X. Wojc. P. kanclerz konsyst. pozn. i MGD. Jadwiga z Czeskich Zołt. Jakub Nieżuchowski i Andrzej Ż. z V. Kat. Padniewską

10747 (Psarskie)

1732.13/I. GD. Wojciech Dorpowski dz. dóbr na Pałukach l. ok. 20 odprzysiągł się od luteranizmu

10748 (Ptaszkowo)

1636. Dominica infra oct. Nat. B. M. V. Samuel, s. MD. Stanisł. Proskiego i Barbary -- X. opat z Obry Dunin i Anna Gnińska podwojew. pozn.

10749 (Ptaszkowo)

1641.12/VI. Jan, c. MD. And. i Zuz. Cieleckich -- MD. C. ojciec ojca i GD. Anna Gnińska

10750 (Ptaszkowo)

1642.19/VI. Piotr, s. GD. Jana Krzyckiego i Franciszki -- N. And. Koszucki

10751 (Ptaszkowo)

1642.12/X. Marjanna, c. N. Jana i Anny Ostrowskich

10752 (Ptaszkowo)

1643.4/XII. And. s. N. Mikoł. Słopanowskiego

10753 (Ptaszkowo)

1645.15/X. Elżbieta, c. GD. Wojc. i Anny Skoraszewskich tenut. Woźnik -- G. Potocka

10754 (Ptaszkowo)

1645.21/X. Teresa, c. GD. Stanisł. i Elżb. Brudniewskich tenut. Snowidowa -- N. Gliński i G. Ewa Szetlewska

10755 (Ptaszkowo)

1647.10/II. Marjanna, c. And. Koszuckiego i Marjanny -- G. Jan K. i G. Koszucka ż. Baltazara

10756 (Ptaszkowo)

1649.19/VI. Jan, c. ND. Adama i Anny Swinarskich -- Anna Grodziecka z Dw. Pt.

10757 (Ptaszkowo)

17653.16/VIII. Apolinara, c. N. Stanisł. i Elżb. Jeleniewskich tenut. P.

10758 (Ptaszkowo)

1654.0/X. Franciszek, s. [N. Stanisł. i Elżb. Jeleniewskich] N. Jeleniewskich -- Jan Opaliński w pozn. i Ewa Szetlewska

10759 (Ptaszkowo)

1655.27/IX. Kat., c. [N. Stanisł. i Elżb. Jeleniewskich] N. Jeleniewskich -- N. Samuel Furmański i Kat. Lissowska

10760 (Ptaszkowo)

1660.0/V. Piotr, s. [N. Stanisł. i Elżb. Jeleniewskich] N. Jeleniewskich -- NV. Anna Szetlewska

10761 (Ptaszkowo)

1661.18/XII. Franciszek, s. NGD. And. Skarczewskiego i Anny (?) -- N. Ewa Szetlewska

10762 (Ptaszkowo)

1666.27/IV. Aleksander Wojciech s. N. GD. Hieron. Skaławskiego tenut. Pt. i Teresy -- NGD. Wojc. Marszewski NGD. Ewa Szetlewska

10763 (Ptaszkowo)

1668.10/V. Katarzyna Teresa c. NGD. Stanisł. Kurskiego i Apolonji (w Snowidowie mieszk.) -- Jakub Narzymski subsellaneus zakroczym. i ND. Hel. Słopanowska tenut. Snowidowa

10764 (Ptaszkowo)

1668.9/VII. Stanisław Jan, s. NGD. Jerzego i Marjanny Neczów -- Łukasz Bieczyński i Marjanna Biecz. NN.

10765 (Ptaszkowo)

1674.19/II. Dorota, c. GD. Jana Kędzierzyńskiego i Urszuli Sobockiej (Cykówko) tenut. C.

10766 (Ptaszkowo)

1674.19/III. Ewa, c. GD. Jerzego Wilkowskiego tenut. Snowidowa i G. Zofji -- GD. Bronisław Tarzynioski (?) z Urbanowa tenut. i G. Ewa Poczałkowska

10767 (Ptaszkowo)

1675.10/XI. Anna, c. [GD. Jerzego Wilkowskiego i G. Zofji] G. Wilkowskich -- GD. Hjacynt Kęszycki z Pt. i GD. Anna Rogalińska z Woźnik

10768 (Ptaszkowo)

1676.15/XI. Kazimierz, s. N. Mac. Borkoskiego i Konstancji z dw. woźnickiego -- N. Jan Żułtow. i panna Kierska z dw. woźnic.

10769 (Ptaszkowo)

1677.5/I. Marjanna, c. N. GD. Jana Chelkowskiego i Anny -- GD. N. Bieczyński i GD. Anna Rogalińska

10770 (Ptaszkowo)

1678.6/I. Józef s. G. Jana Cieleckiego i ... -- GD. Jakub Idzikoski i GD. Anna Rogal.

10771 (Ptaszkowo)

1680.26/II. Jadwiga, c. G. Jana i Katarzyny Kęszyckich (P.) -- GD. Franc. Proski z Łęki i GD. Reutowa z Kamieńca

10772 (Ptaszkowo)

1681.4/V. Piotr, s. [G. Jana i Katarzyny Kęszyckich] MG. Kęszyckich dz-ów Pt. -- GM. Wojc. Cielecki i GD. Zofja Skarszewska

10773 (Ptaszkowo)

1681.27/IX. Michał Franc. (Dw. Strzelce) s. JGD. Jana i Zofji Chelkowskich -- GD. Włostów i MD. Zofja Eleonora Daniełowiczowa podskarb. kor. † po kilku tygodniach

10774 (Ptaszkowo)

1682.21/IX. Zygmunt Wacław s. NGD. Jana Teodora i Anny Cieleckich dz-ów Snowidowa -- GD. Marcin Woźnicki i ND. Anna Woźnicka

10775 (Ptaszkowo)

1683.3/V. (P.) Elżbieta, c. GD. Jana Kęszyckiego i Teofili -- G. Adam Kwilecki dziad dziecka i ND. Kamińska z Cykówka

10776 (Ptaszkowo)

1684.4/I. Józef Melchjor, s. N. Andrzeja Zakrzewskiego i Katarzyny -- N. Wojc. Z. stryj dziecka i ND. Marjanna Bieczyńska ze Strzelców

10777 (Ptaszkowo)

1685.20/V. (Strzelce) Marjanna, c. N. [N. Andrzeja Zakrzewskiego i Katarzyny] Zakrzewskich -- N. Kaz. Z. i ND. Marjanna Bieczyńska

10778 (Ptaszkowo)

1685.10/III. Józef, s. GD. Bogusława Kąsinowskiego i Katarzyny -- N. And. K. syn jego i Katarzyna, siostra D. Andrzeja K.

10779 (Ptaszkowo)

1686.19/V. Antoni Józef, s. M. Jana i Teofili Kęszyckich dz-ów P. -- GD. Wocj. Molski i GN. Konstancja Kwilecka

10780 (Ptaszkowo)

1687.14/IX. Michał, s. [M. Jana i Teofili Kęszyckich] M. Kęszyckich dz-ów P. -- MD. Jan Opaliński sta śremski i NGD. Kat. Swięcicka tenut. w Dokowo

10781 (Ptaszkowo)

1689.17/I. Agnieszka Apolonja, c. [M. Jana i Teofili Kęszyckich] GD. Kęszyckich dz. P. -- MGD. Benedykt K. i MGD. Franc. Borkowna

10782 (Ptaszkowo)

1690.19/II. Jerzy Antoni, s. MGD. Bogusł. Kąsinowskiego i Kat. (z Woźnik) -- MGD. Jakub Idzikowski i MGD. Teofila Kęszycka z P.

10783 (Ptaszkowo)

1690.4/XII. Andrzej, s. MGD. Jana Wocj. Kęszyckiego i Teofili Kwileckiej -- MGD. Franc. Borkowski pis. gr. wałec. i GD. Brudniewska

10784 (Ptaszkowo)

1695.10/X. Franciszek, s. G. Franciszka Goczałkowskiego i Barbary GD. Stanisł. Mierzewski i Zofja Daleszyńska

10785 (Ptaszkowo)

1699.17/IV. (Woźniki) Franciszka c. M. Jakuba i Barb. Kaczkowskich -- M. Wład. Kąsinowski z Kosow. i V. Konst. Gierzyńska

10786 (Ptaszkowo)

1701.29/III. (Urbanowo) Jan, s. G. And. i Marjanny Marszeskich -- JMGD. Jan Malechoski sędzia zs. pozn. i JMGD. Zofja M. żona jego

10787 (Ptaszkowo)

1702.1/XI. (Snowidowo) Katarzyna Bogumiła, c. G. Stanisława Cieleckiego i Katarzyny -- GD. Piotr Kamieński i GD. Anna K. ż. jego

10788 (Ptaszkowo)

1703.31/III. Józef, s. MGD. Gądkowskiego i Kat. -- MG. Mac. Malachowski sędzic pozn. i GD. Zofja M. sędzina pozn.

10789 (Ptaszkowo)

1703.0/V. (Pt. dw.) Katarzyna Zofja c. G. Chryzostoma Turobolskiego i Ludwiki -- MGD. Piotr Kamieński i MGD. Zofja Malachowska

10790 (Ptaszkowo)

1662.30/VII. NGD. Jana Zbijewski x Marjanna Rogalińska -- JD. Jan Leopold Opaliński i JMD. Krzysztof Żegocki podkom. kalis. ND. Piotr Szeklewski

10791 (Ptaszkowo)

1670.10/II. N. Jan Mierzyński x Ewa Karlińska -- ND. Marcin Gasieski i Stan. Policki

10792 (Ptaszkowo)

1673.20/II. N. Damjan Szachnowski sługa GD. Franc. Sokołowskiego dz-a w Pt. x N. Jadwiga Sadłowska sługa pani -- GND. Rydzyński stolnik kaliski i GD. Gałęski

10793 (Ptaszkowo)

1678.19/VI. GD. Wojc. Cielecki x G. Teresa Kęszycka V. -- MGD. N. Kaz. Rogaliński Franc. Proski, Krystjan Kierski

10794 (Ptaszkowo)

1678.27/VI. GD. Wojc. Zdzychowski x GD. Teresa wd. Kęszycka -- MD. Stan. Krzycki podkom. kaliski, Mac. Mielż. sta kcyń.

10795 (Ptaszkowo)

1682.10/II. N. Andrzej Zakrzewski x V. Kat. Bieczyńska -- NGD. Zygm. B. GD. Stanisł. Kamiński łowczy wschow. GD. And. Sobocki

10796 (Ptaszkowo)

1689.1/I. GD. Franc. Borkoski x G. Franciszka Dachoska -- Opaliński gen. król. pol. (!) i Opal. klan pozn.

10797 (Ptaszkowo)

1689.20/II. G. Kaz. Glisciński x G. Zofja Kąsinowska -- MGD. Adam Goliński i MGD. Jan Kęszycki

10798 (Ptaszkowo)

1690.8/X. GD. Jakub Gzowski x G. Anna Kąsinowska -- GD. Amc. klan śremski i GD. Jan Kęszycki

10799 (Ptaszkowo)

1691.11/II. GD. Wojc. Damecki x G. Marjanna Nieniewska z dw. Snowidowo -- GD. Jakub Idzikowski i GD. Bogusł. Kąsinowski

10800 (Ptaszkowo)

1696.0/V. G. Barb. Galkowska x G. Kazimierz Galkowski -- G. Franc. Gierzyński etc.

10801 (Ptaszkowo)

1701.0/IX. (Woźniki) GN. Gzoski x N. Anna Gumińska -- MD. Jana Malachowski sędzia zs. pozn. Piotr Kamiński

10802 (Ptaszkowo)

1710.29/I. (Snowidowo) Marjanna Franciszka, c. MD. Franc. i Teresy Cieleckich -- MD. Katarzyna Kokolewska i N. Michał Kuchtowicz

10803 (Ptaszkowo)

1712.18/II. Maciej Walentyn, s. GD. Mikoł. i Heleny Bieczyńskich dz-ów wsi Strzelce -- GD. Mac. Koszutski i JG. Zofja Malachowska klanowa kaliska

10804 (Ptaszkowo)

1709.15/I. (Woźniki) bl. Adam-Józef i Melchjor-Jan ss. G. Piotra Krassowskiego i N. Rozyny Apelmanówny akatoliczki luteranki -- G. Franc. Romiejewski i N. Teresa Kuchtowiczowa G. Jakub Gierzyński z matką swą Marjanną

10805 (Ptaszkowo)

1709.1/XI. (Snowidowo) ch. w Cykówki Michał, s. G. Franciszka Stanisł. i Teresy z Kamieńskich Cieleckich dz-ów Sn. -- G. Piotr Kam. z G. Zofją Cieleckie

10806 (Ptaszkowo)

1731.15/VII. (Cikowo) Piotr s. G. mac. Bąkowskiego i Jadwigi z Piotrowskich -- JD. Piotr Sapieha sta wschow. i bobrujski i MD. Zofja Koszutska dz-a Pt.

10807 (Ptaszkowo)

1732.15/III. (Woźniki) Marjanna, c. N. Wojciech Polińskiego i Marjanny ekonomów Woźn. -- GD. Pantaleon Bieczyński i GD. Helena Kęszycka

10808 (Ptaszkowo)

1733.0/I. (P.) Jan Karol s. J. Piotra Sapiehy stolnika WXL. sty wschow. i Zofji S. -- MD. Maciej z Pierzchna Koszutski pis. gr. wschow. i Zofja K. ż. jego dz-e Pt.

10809 (Ptaszkowo)

1733.21/I. (Woźniki) Agnieszka Franciszka, c. MD. Andrzeja Żałczyńskiego i Marjanny -- MD. Zdydowski (?) proboszcz colissiensis..(?) i MD. Malczewska Helena komornikowa pozn.

10810 (Ptaszkowo)

1734.25/VII. Anna Marjanna c. [MD. Andrzeja Żalczyńskiego i Marjanny] Załczyńskich ekonomów Woźnic -- JMD. Franciszek Mielżyński klanic śremski i JMD. Krystyna ż. jego

10811 (Ptaszkowo)

1734. Anna Katarzyna, c. MD. And. Zalczyńskiego i MD. Marjanny Jaraczewskiej -- JMD. Franc. Mielżyński klan śremski i Krystyna ze Skaławskich M.

10812 (Ptaszkowo)

1735. Wiktorja Franciszka, c. [MD. And. Zalczyńskiego i MD. Marjanny Jaraczewskiej] -- MD. Franc. Poklatecki i JMD. Krystyna ze Skaławskich Mielżyńska klanicowa śrem.

10813 (Ptaszkowo)

1740.(XI. lub XII. ?) (P.) Franciszka Kunegunda c. MGD. Teofila Rozrażewskiego i MD. Marjanny -- MGD. Mac. Koszutski, GD. Zofja K. ż. jego, dz-e Pt. dziecka pradziad i prababka

10814 (Ptaszkowo)

1741.2/4. (Ptaszkowo) cerem. Zofja c. [MGD. Teofila Rozrażewskiego i MD. Marjanny] -- JMD. Piotr Sapieha stoln. W. X. L. i Krystyna Mielżyńska (* - a 1740.)

10815 (Ptaszkowo)

1743.26/7. (Strzelce) Ignacy Jan s. MD. Pantaleona Bieczyńskiego i Małgorzaty -- MD. Dorota Golińska podcz. i MD. Maciej B.

10816 (Ptaszkowo)

1744.30/4. (Ptaszkowo) Maciej Wojciech Rozrażewski -- Zofja Koszucka i Szymon brat rodz. parocha cerem. 1762.26/4.

10817 (Ptaszkowo)

1744.15/6. (Strzelce) Wit Modest Józef Antoni s. MG. Anton. Pomorskiego i Ludwiki -- GD. Pantaleon Bieczyński dziedzic S. i MGD. Helena B. matka jego

10818 (Ptaszkowo)

1744.16/9. (Strzelce) Seweryn Józef Kuźma Damjan s. [MD. Pantaleona Bieczyńskiego i Małgorzaty] Bieczyńskich -- X. Kaz. B. prob. grodziski i MGD. Helena B. matka jego ze Strzelec

10819 (Ptaszkowo)

1746.0/1. (Strzelce) Anna Aniela c. MD. Pantaleona Bieczyńskiego i MD. Małgorzaty -- MD. Kaz. Kierski dz. Ruchocic i MD. Helena Swinarska dz. Zielęcina

10820 (Ptaszkowo)

1747.12/2. (Ptaszkowo) Maciej Błażej s. MGD. Macieja Koszutskiego i MGD. Franciszki K. -- MD. Mikołaj Maniszowski dziad dziecka i Kat. Bandurska dz-a w Daleszynie siostra matki dziecka

10821 (Ptaszkowo)

1748.0/3. (Strzelce) Józefa Katarzyna Marjanna, Anna, c. JMD. Pantaleona Bieczyńskiego i Małgorzaty dz-ów S., Grąblewa -- JMD. Franc. Koszutski sędzia wschow. i ż. jego z Głuponi

10822 (Ptaszkowo)

1752.11/8. Magdalena Helena c. [JMD. Pantaleona Bieczyńskiego i Małgorzaty] -- JMD. Jakub Kosicki i Franciszka ż. jego, dz-e Cikówka

10823 (Ptaszkowo)

1753.9/12. Salomea Anna Józefa c. [JMD. Pantaleona Bieczyńskiego i Małgorzaty] wojskich wschow. -- M. Stanisław i Marjanna Bielińscy kl. lędzcy

10824 (Ptaszkowo)

1765.28.1. (Strzelce) Jan Chryzostom Józef Jan Nep. Teofil Restytut, s. M. Pantaleona Bieczyńskiego i M. Franciszki z hr. Rozdrażewskich wojskich wschowskich (* 27.)

10825 (Ptaszkowo)

1767.16/4. * (Strzelce) Teofil Lambert Rudolf(?) Wojc. Józef Ignacy, s. M. [Pantaleona Bieczyńskiego i Franciszki z Rozdrażewskich] dz-ów Grąblewa wojskich wschow.

10826 (Ptaszkowo)

1768.30/3. (Strzelce) (* 26.) Wojciech, s. N. Jana i Agnieszki Szczuckich -- chrz. nieszl. w służbie Biecz.

10827 (Ptaszkowo)

1769.4/2. (Strzelce) Weronika Anna Tekla, c. [Pantaleona Bieczyńskiego i Franciszki z Rozdrażewskich] -- Józef i Marjanna jej rodzeni, †-a wkrótce

10828 (Ptaszkowo)

1770.4/12. (Strzelce), (* 27/10.) Szymon, s. N. [Jana i Agnieszki Szczuckich] -- M. Teofil Rozdrażewski, dz. Pt. i z Rozdraż. Bieczyńska

10829 (Ptaszkowo)

1751. (Strzelce) MD. Józef Wolski x M. Kat. Rudnicka -- Mac. Kozłowski de Słocino

10830 (Ptaszkowo)

1736.22/7. MD. Teofil Rozdrażewski s. Macieja R. posesora d. Karczewo x V. Marjanna Malachowska -- MD. Maciej Koszutski i MD. Maciej R.

10831 (Ptaszkowo)

1763.26/1. (Ptaszkowo) M. Ignacy Zabłocki pułk. pruski x M. Zofja Rozdrażewska V., c. M. Teofila R. i Marjanny z Malechowskich dz-ów Pt. i Urbanowa -- Józef Łącki podkom. b. k. pułk. JKMci, Adam Łętowski etc.

10832 (Ptaszkowo)

1764.16/1. (Ptaszkowo) M. Pantaleon Bieczyński wojski wschow., wd. x M. Franciszka hr. Rozdrażewska V., c. Teofila i Marjanny Malech. -- Kaz. Kierski, dz. Ruchocic, Swinarski, dz. Żelęcina, Maciej Bieczyński brat rodz. etc.

10833 (Ptaszkowo)

1745.18/10 (Ptaszkowo) † JMD. Zofja Koszutska dz-a, poch. Woźniki

10834 (Ptaszkowo)

1745.4.12. (Ptaszkowo) † JMD. Maciej Koszutski dz. Pt. l. 67. Poch. Woźniki

10835 (Ptaszkowo)

1753.11/7. † M. Helena Bieczyńska ze Strzelców poch. pf. Grodzisk

10836 (Ptaszkowo)

1754.29/9. † M. Małgorzata z Bielińskich Bieczyńska wojska wschowska, dz-a Strzelców poch. Grodzisk

10837 (Ptaszkowo)

1758.11/7. (Strzelce) † M. ol. Salomea Bieczyńska l. semi quinque, c. Pantaleona B. poch. Grodzisk

10838 (Ptaszkowo)

1761.15/10. (Ptaszkowo) poch. G. ol. Marjanna z Biernawskich Zawadzka dobrodz. kościoła † 13/10. na probostwie

10839 (Ptaszkowo)

1768.6/3. (Snowidowo) † G. ol. Franciszkę Mackiewiczową l. 53, poch. Woźniki

10840 (Ptaszkowo)

1768.18/9. (Strzelce) † G. ol. Jan Jaskulski, w służbach u Biecz., od roku chory

10841 (Połajewo)

1692.15/5. (P.) * Józef Rafał s. JD. Władysława i JD. Anny Kazimiery Czarnkowskich ch. 24, cerem. 29/5. -- Rafał Leszczyński w. łęczycki GWP., i Zofja Anna z Czarnkowa Opalińska klanowa poznańska, Stanisław Tuczyński klan gn., Anna Leszczyńska wdzina łęczycka

10842 (Połajewo)

1693.11/6. (P.) (* 9/6.) Adam Krzysztof Jan, s. [JD. Władysława i JD. Anny Kazimiery Czarnkowskich] -- G. Wład. Gorowski i GD. Marjanna Gorowska, ass. przy cerem. Adam Konst. Breza w. pozn. i Zofja Anna Opal. klanowa pozn.

10843 (Połajewo)

1694.28/12. Andrzej Hieronim s. JMD. Władysł. Czarnkowskiego i Anny Grzymułtowskiej -- Hieronim Wierzbowski bp. MG. Kat. Skrzetuska z dom. Smuszewska

10844 (Połajewo)

1695.4/8. (Krosino) Helena c. G. ... i Anny Kuczinskich -- chrz. nieszl.

10845 (Połajewo)

1692.25/9. † ND. Władysław Gąsiorowski

10846 (Połajewo)

1693.11/3. † ND. Kat. Gościńska z P.

10847 (Połajewo)

1693.21/6. † MD. Władysław Gorowski

10848 (Połajewo)

1692.27/10. † Józef, s. JD. Czarnkowskich tyg. 23

10849 (Połajewo)

1711.28/4. † PMD. Kazim. Miączyński sta łucki † w Krzywiniu, 3/5. do Poł. sprow. i tu 16/7. poch., l. 25 lub 26

10850 (Połajewo)

1736.24/9. (Połajewo) Marjanna Franciszka, c. GD. Stanisława Leszczyńskiego ekonoma P. i Barbary Borzenckiej -- GD. Marjanna Kosicka

10851 (Połajewo)

1747.9/4. (Połajewo) Józef Teofil, s. N. Walentyna Buławeckiego i Teodory z Burzyńskich -- NG. Stanisław Muszyński podczaszy poznański i MG. Urszula z Dembińskich Chmielewska podczasz. bracław. dz-a Ryczywołu Buł. to ekonom Połaj.

10852 (Połajewo)

1721.5/9. (Połajewo) Jan, s. GD. Anton. Piotrowskiego admin. gen. P. i Katarzyny, * 27/8. -- GD. Szymon Ogórkiewicz pis. gen. d. P. i V. Barb. P. ze wsi Skrzetusz

10853 (Połajewo)

1724.21/12. (Przybychówko) Tomasz Stefan, s. M. G. D. Anton. Józefa Gozymirskiego i M. Teresy -- MD. Dębiński i M. Dębińska żona

10854 (Połajewo)

1720.9/VI. (Połajewo) MD. Aleks. Hociuski x G. Katarzyna Rydzkiewiczowa -- GD. Błażej Chabatelski pis. prow. P. i G. Jan Metelski ekon. P.

10855 (Połajewo)

1727.31/8. (Sławienko) N. Franciszek Kosicki x Marjanna Radońska wdowa

10856 (Połajewo)

1749.2/3. (Przybychówko) *, ch. 19/3. Cyada (?) Józef Zander s. G. Jana Z. pisarza prowent. króla pol. i RP. i Konstancji Sarnowskiej -- GD. Teodora z Burzyńskich Buławecka ekonomowa poł.

10857 (Połajewo)

1749.29/9. (Połajewo) Hieronim Michał s. MG. Walentyna Buławeckiego i Teod. z Burzyńskich -- MG. Antoni Jakowicki i MG. Teresa Pogorzelska ekonomowa Poł.

10858 (Połajewo)

1754.5/5. (Przybychówko) Zofja Konstancja, c. MGD. Jana Zandrowicza i Konstancji -- MD. Maurycy Mościcki stolnik latyczowski i GD. Anna Ostowa ekonomowa Poł.

10859 (Połajewo)

1759.28/12. (Połajewo) Józefina Marjanna, c. GD. Krzysztofa Ostt ekonoma Poł. i Anny Zandrowiczówny -- GD. Konstancja Zandrowiczowa

10860 (Połajewo)

1760.28/12. (Połajewo) Florian Maurycy, s. GD. [Krzysztofa Ostta i Anny Zandrowiczówny] -- MD. Maurycy Mościcki i G. Restytuta Zandrowiczówna

10861 (Połajewo)

1763.9/7. (Krosino) Antoni, s. MGD. Jana Drogońskiego i Barbary -- PMGD. Józef Miączyński sta łosicki i Ant. Grabowska klanowa gdań.

10862 (Połajewo)

1771.2/7. (Budziska pf. Ludomska) Jan, s. G. And. Zuchowskiego i Zofii Zaborowskiej -- MGD. Anna Mościcka

10863 (Połajewo)

1754.15/10. † GD. Konstancja z Trzebiatowskich Neringowa pisarzowa prowent. Poł. l. ok. 30

10864 (Połajewo)

1782.14/7. (Połajewo) † MD. Mikołaj Zandrowicz pos. wsi Budziska l. 29

10865 (Połajewo)

1731.21/1. (Połajewo) Agnieszka c. MGD. Marcina Głowczewskiego i MGD. Konstancji Łubieńskiej cerem. 1773.7/1. -- MGD. Adam Zabłocki i MGD. Teresa Solecka cześnikowa murska

10866 (Połajewo)

1773.18/2. (Przybychówko) Makary Leopold Grabiński s. JMGD. Jana Nepom. Grab. majora JKMci i RP. i JMGD. Restytuty Zandrowiczówny (ch. z w. 1/1.1765) -- JMD. Zofja z Zandrowiczów Jasińska

10867 (Połajewo)

1773.21/3. (Połajewo) Teresa Rozalja, c. MD. [Marcina Głowczewskiego i Konstancji Łubieńskiej] -- MGD. Teresa Solecka cześnikowa nurska

10868 (Połajewo)

1773.5/4. (Przybychowo) Wincenty Ignacy Jan, s. MD. Bernarda Jelonka rewiz. cel. król. w komorze Przyb. i MD. Julianny Magdaleny z Mroczków -- Teresa Solecka cześnikowa nurska

10869 (Połajewo)

1773.18/4. (Krosinko) Leopold Kajetan, s. MGD. Kajetana Chirawskiego i MGD. Apolonji z (Zandro)wiczów -- Solecka

10870 (Połajewo)

1774.20/3. (Połajewo) Jan Nepomucyn s. GD. Ignacego Prądzyńskiego komis. P. i GD. Antoniny z Szembeków -- MD. Magdalena Miączyńska dz-a d. Poł.

10871 (Połajewo)

1775.24/9. (Połajewo) Agata Marjanna, c. MD. Franc. Ważyńskiego pisarza skarbu kor. w komorze przybychow. i MD. Marjanny Kozłowskiej -- MD. Józef Skomorowski i MD. Agata Zawadzka

10872 (Połajewo)

1779.23/10. (Połajewo) Jan Kapistran a cerem. 1780.2/I., s. MD. Kajetana Chyrackiego i M. Apolonji Zandrowiczówny -- MD. Mikołaj Jaszyński i MD. Zofja Jaszyńska MD. Jan Rynarzewski i MD. Magdalena Rynarzewska

10873 (Połajewo)

1791.20/9. (Przybychowo) Mateusz s. GD. Łukasza Żeromskiego i Agnieszki -- JD. Fryderyk Flotto hr. ces. z żoną

10874 (Radomicko)

1702.5/6. (Sierpowo) Stanisław Tadeusz Józef, s. JMD. Józefa i Anny Molskich stolników kaliskich -- JMD. Stanisł. Leszczyński w. pozn. i Anna L. podskarbina kor., Gen. WP. (* 1/6.)

10875 (Radomicko)

1704.31/5. Antoni Andrzej, s. P. MD. Józefa Molskiego stolnika kalis. i Anny -- M. And. Mycielski miecznik pozn. i Zofja Miaskowska cześnikowa pozn.

10876 (Radomicko)

1704.8/7. Marjanna, c. PMD. Adama Koźmińskiego miecznika zs. kalis. i Apolinary Gajewskiej dz-ów R. -- JM. Stanisław Gajewski klanic santocki i MD. Anna Gorzyńska

10877 (Radomicko)

1706.1/9. (Sierpowo) Zofja Elżb. c. [Józefa i Anny Molskich] stol. kalis. -- PMD. And. Mielżyński sta kcyński i PM. Zofja Miaskowska cześnikowa poznań.

10878 (Radomicko)

1708.31/7. (Sierpowo) Anna Helena, c. N. And. Dobrzyńskiego i Marjanny -- PD. Jan Miaskowski cześnikowicz pozn. i Zofja Miaskowska cześnikowa pozn. matka jego

10879 (Radomicko)

1709.18/2. (Sierpowo) Marjanna Rozalja Konstancja, c. PM. poprz. Józefa Molskiego i Anny z Miaskowskich stolników kalis. -- MD. Krzysztof Koszutski i PMD. Marjanna Mycielska chorążyna pozn. (* 17/1.)

10880 (Radomicko)

1722.26/5. Justyna Deodata, c. N. Jana Zagórskiego i Zofji Turskiej ekonomow R. -- N. Jan Wędrochowski z ż. Anną z dw. Sierpow.

10881 (Radomicko)

1726.30/1. bl. N. Jana Suchodolskiego i Zofji (z Radom.) - Ignacy (chrz. N. Marcin Smoleński ekonom R. i Anna Lipczanka) Walentyn (chrz. nieszl.)

10882 (Radomicko)

1727.13/6. (Radomicko) * Małgorzata, c. N. Jana Suchodolskiego "mendicanta" i Zofji - (chrz. nieszl.)

10883 (Radomicko)

1737.30/12. Jan Ewangelista (Erdmani ?) Adam Stefan Onufry, s. PM. Hieronima Ponińskiego podkomorzego kon. i Konstancji Mycielskiej -- ND. Paweł Kolczyński i P. V. Anna M. kl. pozn.

10884 (Radomicko)

1747.15/8. (Sierpowo) Stefan Aleksander, s. lutrów Zygmunta z Kurska Luki i matki N. poses. S. -- GD. Karol Bojanowski centurio JKMci, Stefan Boj. dz. Bojan. MGD. Zygmunt z K. L. łowczy bracławski, GD. Sebastjan Zaydlic chor. JKMci

10885 (Radomicko)

1756.24/5. (R.) Franciszek, s. ND. Józefa i Petronelli z Brzustoskich Sakowskich ekonomow R. -- GD. Franc. Chelkowski tenut. d. Gorka Lubińska, Przysieka i Koronowo i MGV. Salomea ...tkowska, skarb. kalis., pos-a R.

10886 (Radomicko)

1682.10/2. MGD. Kazimierz Rogaliński x GD. Jadwiga Tworzyańska V., c. Franciszka R. -- Łuk. Rydzyński cześnik kaliski, Stan. Choiński, Stanisł. Mieszkowski, Stan. Koryciński

10887 (Radomicko)

1682.22/9. (w dw. Bronikowskim) MGD. Wojc. Załuskowski x Anna Miaskowska wd. -- MGD. Eustachy Rozdrażewski MGD. Jaruchowska

10888 (Radomicko)

1690.7/2. MG. Stanisław Rogaliński x MG. Helena Tworzyańska -- MG. Jan R. cześnik inowrocław., MG. Stanisław Mieszkowski, MG. Aleks. R., Franc. Kowalski, etc.

10889 (Radomicko)

1691.9/11. G. Jan Czapliński x GV. Wiktorja Gruszczyńska -- GD. Jan Popowski(?)

10890 (Radomicko)

1696.6/3. (w dw. Boguszyńskim) MD. Stefan Dominik Przespolewski wd. x MD. Ludwika Jaraczewska V. -- JGD. Mac. Mielżyński klan śrem. Michał Raczyński podsędek pozn. Maks. Miaskowski miecznik pozn.

10891 (Radomicko)

1697.19/2. JMD. Adam Poniński sta kopanicki, mł. x MD. Ludwika z Mielżyńskich Tworzyańska łowczyna wschow., wdowa -- Krzysztof M. sta kcyń., Wład. P., sta wschow., Maks. Miaskowski miecznik

10892 (Radomicko)

1697.12/8. MG. Stanisław Chwalibowski x Anna Osieczyńska wd. -- św. nieszl.

10893 (Radomicko)

1717.24/11. PM. Franciszek Rozdrażewski klanic międzyrzecki x Ludwika Miaskowska, c. cześnika pozn. -- Antoni R. opat lubiń., kan. krak., Krzysztof Mielżyński klan przemętski, Józef Molski stolnik kaliski

10894 (Radomicko)

1695.4/1. Poch. GD. Tomasz Małachowski student, służący GD. Anton. Jaraczewskiemu † w Boguszynie

10895 (Radomicko)

1695.21/3. Poch. MD. Rafał Tworzyański łowczy wschowski u Discalceat. Poznań.

10896 (Radomicko)

1703.31/1. † JMD. Rafał z Leszna Leszczyński podskarbi kor., GWP., † w Oleśnicy na Sl. poch. Leszno.

10897 (Radomicko)

1703.8/2. † P. MD. Łukasz Gajewski w Czaczu, klan santocki, poch. Czacz

10898 (Radomicko)

1710.18/8. † X. Przedzisław Franc. Wierzbicki dziekan i prob. w Śmiglu, zaraza.

10899 (Radomicko)

1712.17/10. † N. Jan Popkowski l. ok. 10

10900 (Radomicko)

1717.7/10. _ JMD. Adam z Iwanowic Koźmiński klan rogoziński, dz. i kolator R. Poch. Kalisz jezuici kolator "nihil tamen pro ecclesia fecit"

10901 (Radomicko)

1722.4/12. V. PG. Helena Koźmińska klanka rogozińska l. 20. Poch. Kalisz jezuici

10902 (Radomicko)

1751 około św. św. Trójcy. † JM. Apolinara z Gajewskich Koźmińska klanowa rogoziń. dz-a i kolatorka

10903 (Radomicko)

1751.19/4. † X. Józef Aleksander de Bończa Miaskowski primicertus kość. kat. pozn., opat komendat. Lubiń. Poch. w kat. pozn. l. 57.

10904 (Radomicko)

1756.24/5. (Radomicko) Franciszka, c. G. Józefa i Petronelli de Burkoskie Sakowskich ekonomow R. -- GD. Franc. Chełkowski tenut. d. Górki Lubińskie i MV. Salomea Bratkowska, c. Michała skarb. kalis., posesora R.

10905 (Radomicko)

1766.16/11. (Radomicko) Tadeusz Stanisław, s. MD. Wojc. i Marjanny z Wiesiołowskich Radońskich skarbnikowiczów kaliskich poses. R. -- MD. Józef i Marjanna z Koszuckich Koszuccy dz-e d. Dębowa Łęka

10906 (Radomicko)

1768.30/5. Jan Grzegorz, s. MD. [Wojciecha i Marjanny z Wiesiołowskich Radońskich] pos. R. -- JM. Ludwika z Jabłonowskich Nieżychowska podkomorzyna wschowska dz-a d. Długie i MD. Jan Wiesiołowski podczaszy łucki, dz. Strzyżewa ojciec pani Radońskiej

10907 (Radomicko)

1775.24/9. (R.) (* 31/7.) Ignacy Ludwik, s. MD. Antoniego Przeradzkiego i Kunegundy z Zielonackich poses. R. -- M. Marjanna z Skrzypińskich Zielonacka dz. Skurczew [?] i MD. Michał P. pos. d. Polskie w woj. kalis. Ten Przeradzki to brat rodz. Antoniego, a Ziel. to matka pani Kunegundy

10908 (Radomicko)

1777.21/2. (Radomicko) (* 1776.30/4. Wschowa) Katarzyna Józefa, c. MD. Władysława i Franciszki z Wilkowskich Wężyków pos. R. -- J. Tad. Jaraczewski sta solecki i Eleonora z Jaracz. Ponińska chor. wschowska

10909 (Radomicko)

1782.15/3. (Radomicko) † G. Marjanna Rozwadowska ekonomowa, proboszczowska służyła m. l. 46

10910 (Radomicko)

1782.27/9. (Radomicko) † X. Maciej ze Stręczna Turno exjezuita l. 75, tu we dworze dziedz. Jana Turny stolnika kalis. dz-a R. i in jako jego brat rodz. Poch. w kość. goniembickim

10911 (Radomicko)

1787.7/5. (Radomicko) † M. Anna c. JM. Korduli z Gorzeńskich i Jana ze Stręczna Turnów stol. kalis., dz-ów R., Goniembic i in. Poch. Gon. l. 26

10912 (Radomicko)

1789.13/3. (Radomicko) † Aleksandra c. [Korduli z Gorzeńskich i Jana Turnów] l. 5

10913 (Radomicko)

1792.11/3. (Radomicko) † JMD. Jan de Stręczno Turno stol. kalis., kaw. św. St., dz. R., Goniembic. Poch. Gon.

10914 (Radomicko)

1757. † J. MD. Ignacy z Iwanowic Koźmiński sta wschowski, podkom. JKMci † 24/7. w Ołoboku, poch. Kalisz reformaci. Dz. d. R., Żakowo, Lewkow i in. "nullis benefactor ecclesiae mei"

10915 (Radomicko)

1759. † MD. Józefa z Koźmińskich Kwilecka ścina wschowska l. 17, w 7 tygodniu po ślubie, na ospę, dz-a R. c. o. Ignacego i Marjanny z Sapiehów stów wschow.

10916 (Radomicko)

1765.24/4. (Radomicko) † G. Anna z Stawickich Kwiatkowska ekon. R., l. 36

10917 (Radomicko)

1773.19/4. (Radomicko) † Ksawery Klemens, s. MD. Wojciecha i Marjanny z Wiesiołowskich Radońskich tyg. 21

10918 (Radomicko)

1761.27/8. (Radomicko) G. Jakub Lisiecki ekon. R. x Teresa Kłyszeska V. -- G. Mac. Nowicki dworz. i MD. Xaw. Sokolnicki chor. pozn., dz. R.

10919 (Radomicko)

1769.12/1. (Osieczna) G. Jan Bogusławski x GV. Regina c. o. G. Jana i Agn. Rozwadowskich pisarzów Osiecz.

10920 (Radomicko)

1769.15/5. (Osieczna) Sław. Maciej Szlapczyński pisarz m. Osieczny x GV. Dorota Rozwadowska, c. ol. G. Jana i Agn. RR.

10921 (Radomicko)

1774.26/6. (Radomicko) N. Jakub Ćwikliński ekon. Żakowa x G. Konstancja Dębska V. -- MD. Józef i Marjanna z Myrzewskich Zielonaccy, komor. kalis. i MD. Ant. Przeradzki pos. R.

10922 (Radomicko)

1784.12/9. (Imolno) G. Jan Sokołowski leśnik boguszyński x hon. Brygida Gertnerówna, V. c. hon. Mac. i Jadwigi G., -- sw. nieszl.

10923 (Raczkowo)

1661.4/11. Katarzyna c. G. Stef. Chwałkowskiego i G. Zofji Przedzińskiej (z R.) -- X. Jan P. pleban ... i G. Jadwiga Przedzińska

10924 (Raczkowo)

1662.26/6. Władysław, s. G. And. Tonskiego i G. Urszuli Sławińskiej (ze wsi Pląskowo) -- G. Aleks. Koszutski z Rybna

10925 (Raczkowo)

1672.1/10. Franciszka c. G. Jerzego Ulżykowicza z Jawniewic i G. Jadwigi Godzimierskiej -- Teresa Kierska

10926 (Raczkowo)

1672.1/12. (Bliżyce) Andrzej Mikołaj, s. N. Andrzeja Trzecieskiego i N. Agnieszki -- N. Zygmunt i Zofja siostra T-go

10927 (Raczkowo)

1673.24/10. Łukasz Stanisław s. G. Aleks. Markowskiego i Marjanny z Raczkowa Raczkowskiej -- X. Franciszek Wyrzikowski prob. R. i G. Anna Rosnowska

10928 (Raczkowo)

1674.25/2. Kaz., s. N. Michała Orłowskiego i Barbary (R.) -- N. Andrzej Trzecieski z Bliżyc i N. Marjanna Markowska z R.

10929 (Raczkowo)

1677.20/6. Teresa Krystyna, c. GD. Michała Zagórskiego i GD. Teresy Bieganowskiej -- GD. Łukasz Markowski i GD. Zofja Słupska córka tegoż Łukasza M.

10930 (Raczkowo)

1679.10/5. Stanisław Stefan s. N. Franc. Bielańskiego i Ewy Tyminskiej -- G. Stefan Chrząstowski i G. Zofja Chrz. żona jego

10931 (Raczkowo)

1686.10/2. (Raczkowo) Justyna Dorota c. G. Stefana Chrząstowskiego i Zofji Derengowskiej -- G. Hieronim Franc. Grabiński i Kat. Teofila z Taczanowskich małż.

10932 (Raczkowo)

1689.15/9. Bartłomiej, s. N. Jana Żernickiego i Katarzyny -- chrz. nieszl.

10933 (Raczkowo)

1696.27/5. Wojciech Kazim. s. G. Jana i Elżb. Sekuckich z Bliżyc -- G. Florjan Loka i G. Helena Arcemberska

10934 (Raczkowo)

1710.22/4. Józef, s. G. Jana Jerzykowskiego i Heleny (ze wsi Stawiany) -- G. Kasper Pęski tenut. Bliżyc i G. Zofja Gorecka ze Strzeszynka

10935 (Raczkowo)

1710.22/6. Teresa, c. G. And. Gniewkowskiego i G. Kat. Gn. dz-ów R. -- GD. Wojc. Zagórski tenut. wsi Kosiewo i GD. Anna Pęska z Bliżyc

10936 (Raczkowo)

1724.14/6. Antoni Jan, s. G. Macieja i Konstancji z Gniewkowskich Jaruchowskich poses. R. -- Franc. Goski dz. Turostowa i Eleonora z Zegliców Lukowa dz-a Wysoki

10937 (Raczkowo)

1724.12/7. (Bliżyce) Aleksy, s. G. Aleks. i Cecylji z Lutomskich Wierscherskich poses. Bl. -- G. Michał Gorecki i Anna z Broniewskich Gorecka dz-a Rybna

10938 (Raczkowo)

1723.21/11. (Raczkowo) Barbara Kat. c. G. Mac. Jaruchowskiego i Konst. z Gniewkowskich -- G. Jerzy Gorzeński z Pomorzan i G. Helena Gorzeńska de Myszki

10939 (Raczkowo)

1724.26/4. (Raczkowo) Zofja, c. G. Michała i Anny z Gniewkowskich Zawadzkich -- G. Maciej Jaruchowski pos. R. i G. Kat. z Krzyżanowskich Gniewkowska dz-a R.

10940 (Raczkowo)

1725.6/3. Marjanna c. G. And. Szawalskiego i Katarzyny -- G. Wojc. Moręski

10941 (Raczkowo)

1725.23/9. (Glinno) Maciej Bogusław, s. G. Jakuba Kołomińskiego i Teresy -- G. Adam Wedelski i Marjanna z Zeyglic Wedelska pos. tej wsi

10942 (Raczkowo)

1728.11/4. (Raczkowo) Katarzyna c. G. Ant. i Rozalji z Sokolnickich Dępskich sług dwor. -- G. Stefan Przyłuski dz. R. i Barbara Umińska ekon. z Jabłkowa

10943 (Raczkowo)

1728.9/9. (Raczkowo) Marjanna Rozalja, c. G. Stefana i Anny z Napruszewskich Przyłuskich dz. R. -- G. Jan P. z Latalic i V. Anna Swirczyńska z Uzarzewa

10944 (Raczkowo)

1746.19/10. (Raczkowo) Michał Antoni, s. G. Walentyna i Barbary Sobockich dz. R. -- G. Aleksander Wierzchleyski pos. Bliżyc i V. Wiktorja Gorzeńska

10945 (Raczkowo)

1750.13/12. (Bliżyce) Marjanna Katarzyna, c. G. Aleksandra i Cecylji z Lutomskich Wierzchleyskich pos. tej wsi -- Filip i Anna z Swierczyńskich Choińscy pos. Lubowa

10946 (Raczkowo)

1755.29/9. (Bliżyce) Michał s. G. D. [Aleksandra i Cecylji z Lutomskich Wierzchleyskich] pos. Bl. -- M. Węsierski dz. ... i M. Konstancja z Tuchołków ż. jego

10947 (Raczkowo)

1732.14/9. (Raczkowo) Michał Józef Aleksander, s. G. Stefana i Anny z Napruszewskich Przyłuskich dz. P. -- G. Aleks. N. dz. Uzarzewa i Anna Bronieskich(?) Gorecka z Rybna dz-a

10948 (Raczkowo)

1735.28/4. (Igniewice) Katarzyna Elżb. Dorota, c. G. Pawła Bardzkiego i Anny ze Skorzewskich pos. I. -- G. Michał Zagórski dz. Jabkowa i Magdalena z Zebrzydowskich Zabłocka pos. Bliżyc

10949 (Raczkowo)

1735.24/7. (Raczkowo) Anna Magdalena c. G. Walentyna i Kat. Dąbrowskich -- G. Wojc. i Kat. Grudzielscy małż., pos. Kamionka

10950 (Raczkowo)

1740.30/6. (Bliżyce) Katarzyna, c. G. Adama i Magdaleny de Kobrowne Rozbickich pos. Bl. -- G. Jan Slichtink dz. Wysokiej i Kat. z Krąkowskich Doręgowska

10951 (Raczkowo)

1741.16/7. (Raczkowo) Anna Marjanna Antonina, c. G. Anton. i Magdaleny z Gzowskich Zadorskich pos. R. -- Ludwik i Marjanna z Gniazdowskich Dorpowscy, dz-e Popowa

10952 (Raczkowo)

1743.27/10. (Raczkowo) Kat. Zofja, c. G. Piotra z Zaborowa Bąkowskiego i Jadwigi z Piotrowskich dz. R. -- G. Walentyn Sobocki dz. R.

10953 (Raczkowo)

1745.19/4. (Raczkowo) Weronika Barbara, c. G. Walentyna i Barbary Sobockich dz. R. -- Michał Poleski pos. J...anowicz i Marjanna Podkowska pos. Siemienowa

10954 (Raczkowo)

1667.19/3. Urszula Konstancja, c. MD. Michała Zagórskiego de Supkowo(?) dz-a i Teresy -- MD. Aleks. Markowski i MD. Marjanna Podleska

10955 (Raczkowo)

1671(?) Katarzyna(?) c. MD. Michała Zagórskiego i Teresy Bieganowskiej, dz-ów Jabkowa

10956 (Raczkowo)

1673. Jan, s. G. Michała Zagórskiego i Teresy Biegan. -- G. Wojc. Wilczyński i Jadwiga Zagórska

10957 (Raczkowo)

1681.26/10. Jadwiga, c. G. [Michała Zagórskiego i Teresy Bieganowskiej] -- GD. Adam Zakrzewski i GD. Jadwiga Kołaczka

10958 (Raczkowo)

1691.25/2. Maciej Władysław, s. G. Pawła Gumińskiego i Zofji -- G. Wład. Roznowski i G. Marjanna Milewska

10959 (Raczkowo)

1694.10/10. Franciszek, s. G. Marcina Kędzierzyńskiego i Zofji - (Pomorzanki) -- G. Adam K. i G. Marjanna Lubowska

10960 (Raczkowo)

1698.29/9. Michał, s. G. [Marcina Kędzierzyńskiego] (imię matki nie wspomniane) z Pomorzanek -- G. Kat. Orzelska

10961 (Raczkowo)

1704.4/3. Maciej Walentyn s. G. Zygmunta Rudnickiego i Apolonji -- G. Piotr Malzycki, G. Lucja Karłowska

10962 (Raczkowo)

1704.20/4. Wojciech Stanisław s. G. Stanisł. Bieńkowskiego i Zofji - (z Pomorzan) -- G. Anna Rudnicka

10963 (Raczkowo)

1709.30/7. Ewa Marjanna, c. G. Pawła Korytowskiego i Anny (Pomorzanki) -- G. Zygmunt Rudnicki i G. Apolonja Kędzierzyńska

10964 (Raczkowo)

1707.10/7. Jan Antoni, s. G. Zygmunta Rudnickiego i Apolonji z Pomorzanek -- G. Michał Zagórski z Jabłkowa i G. Kat. Orzelska z Pomorzan

10965 (Raczkowo)

1708.29/4. Jakub s. N. Pawła Sowińskiego i Marjanny ze wsi Pomorzanki -- G. Kaz. Zagórski i G. Zofja Zagórska, ż. Michała Zagórskiego z Jabłkowa

10966 (Raczkowo)

1708.6/11. Adam Marcin, s. G. Pawła Korytowskiego i Anny, ze wsi Pomorzanki -- G. Maciej Wyganowski i G. Apolonja Kędzierzyńska

10967 (Raczkowo)

1710.24/8. Michał, s. G. Stefana Mierzejewskiego i Katarzyny, ze wsi Pomorzany -- G. Jan Godlewski miles i G. Zofja Hącka, z tej wsi

10968 (Raczkowo)

1713.6/5. Stanisław, s. G. Pawła Korytowskiego i Anny - z Pomorzanek -- G. Kaz. Kraszewski z Miełosławic i G. Helena Stanisławska z Pomorzan

10969 (Raczkowo)

1714.18/12. Jan Władysław, s. G. Wojc. Woynackiego i Agnieszki, z wsi Pląskowo, -- G. Mikoł. Wojnowski i G. Zofja Zagórska z Jabłkowa

10970 (Raczkowo)

1715.28/2. Zofja, c. G. Jana Prądzyńskiego i Katarzyny, ze wsi Olekszyno -- G. Stanisł. Debiński z Łagiewnik i G. Zofja Zagórska z Jabłkowa

10971 (Raczkowo)

1715.29/5. Franciszek, s. G. Jana Wyganowskiego i Jadwigi - ze wsi Pomorzanki -- G. Michał Zagórski z Jabłkowa i G. Konstancja Turska z Gawron

10972 (Raczkowo)

1716.20/11. Stanisław, s. G. [Jana Wyganowskiego i Jadwigi] z Pomorzanek

10973 (Raczkowo)

1717.6/2. G. Maciej Jaruchowski x Konstancja Gniewkowska V. -- G. And. G., Stanisł. Mańkowski z Sarbi

10974 (Raczkowo)

1726.19/10. G. Stefan Przyłuski x Anna z Napruszewskich Kęszycka dz-a R. -- G. Aleksander N., Jan Gora...ski

10975 (Raczkowo)

1665(?)0/12. Anna Ludwika, c. MD. Michała Zagórskiego i Teresy z wsi Tybowo -- MD. Wojc. Chwałkowski i MD. burgrabina z Popowa

10976 (Raczkowo)

1724.14/6. (Raczkowo) syn G. Macieja i Konstancji z Gniewkowskich Jaruchowskich pos. R.

10977 (Raczkowo)

1729.24/2. (Pomorzanki) G. Wawrzyniec Chorablewski x Konstancja Kotecka -- G. Michał Zagórski dz. Jabkowa i Jan Lisiecki z Chlebowa

10978 (Raczkowo)

1740.29/2. G. Antoni Zadorski z Kamionka x M. Magdalena z Gzowskich dz-a Raczkowa, -- G. Wojc. Grudzielski pos. Kamionka, Kraszewski pos. Pomorzan

10979 (Raczkowo)

1725.0/3. Zofja Barbara c. P. G. D. Michała Wolffa i PD. Blandyny -- PD. Zofja Barbara Stoińska pani w Grąbalinie i PGD. Józef Chlebowski pan w Parzynowie

10980 (Raczkowo)

1725.26/12. Tomasz Jan, s. MG. Stefana Wiewiorowskiego(?) i Marjanny -- MD. Rafał Wężyk i Karśnicka wojska ostrzeszowska

10981 (Raczkowo)

1726.4/6. (par. Parznow z okolic Ostrzeszowa) Jan Antoni s. MGD. Józefa z Wybranowa Chlebowskiego signiferi S. R. M. i Zofji -- MD. Zielonacki i MD. Zofja Chrzanowska

10982 (Raczkowo)

1728.17/4. (par. Parznow z okolic Ostrzeszowa) bl. Petronella i Katarzyna, cc. MD. [Józefa z Wybranowa Chlebowskiego] i Zofii z Radziemskich -- MGD. Chrzanowski pis. gr. ostrzeszow. i GD. Marjanna Wiewiorowska i Bonaw. Węgierski i MG. Zofja Chrzanowska

10983 (Raczkowo)

1741.13/2. (Jabłkowo) Weronika Eufroz. c. G. Aleks. i Ludwiki z Boguckich Widlickich poses. Jabłkowa -- Michał Zagórski dz. i Barb. Widlicka

10984 (Raczkowo)

1741.25/6. Teresa Anna c. GD. ... i Anny z Gogołewskich Żuromskich pos. Jabłkowa -- G. Paweł Rzeszotarski i G. Elżbieta Widlicka, córka G. W-ich

10985 (Raczkowo)

1743.26/2. (Jabłkowo) G. Aleksander Grodzicki x Elżbieta Widlicka -- G. Józef Antoni Gawroński dz. Wilkowa i Aleks. Widlicki

10986 (Raczkowo)

1731.17/9. (Raczkowo) Poch. Krystyna Anna, c. G. Stefana i Anny Przyłuskich 1 rok

10987 (Raczkowo)

1735.17/8. (Raczkowo) Poch. Stefan s. G. Skotnickich 1 rok

10988 (Raczkowo)

1738. Poch. Antoni, s. G. Walentyna i N. z Falimirowskich Dąbrowskich, 7 lat

10989 (Raczkowo)

1740.1/8. Poch. Katarzyna, c. G. Rozbickich l. semiduo

10990 (Raczkowo)

1758.25/6. (Bliżyce) bl. Piotr Władysław s. GD. Aleks. i Cecylji z Lutomskich Wierscheiskich pos. Bl. -- G. Kaz. L. dz. Kamionka i G. Kat. Młoczkowna i 2-gie bliźnię - Elżbieta- Katarzyna -- chrz. jak wyżej

10991 (Raczkowo)

1760.18/5. (Bliżyce) Jadwiga Franciszka c. GD. Aleks. Wiercheyskiego i Cecylji z Lutom. -- X. Jan Mlicki kan. kość. metropol. i Św. Jerzego i G. Ludwika z Rydzyńskich Ostenowa dz-a Raczkowa

10992 (Raczkowo)

1760.8/6. (Raczkowo) Helena c. GD. Ignacego Ostena i Justyny z Kąsinowskich dz-ów Nieszawy -- MGD. Wojc. Rydzyński stol. pozn. i M. Teresa z Rogal. Rydzyńska z Podlesia Kość. dz-ce

10993 (Raczkowo)

1761.30/9. (Bliżyce) Tekla(?)-Jadwiga(?) c. GD. Józefa Łubieńskiego pos. i Franciszki de Odręgi -- rodzeństwo m. sobą Jan Osten i Antonina z Raczkowa. 1770. ten Józef Ł. miecznik nowogrodzki

10994 (Raczkowo)

1762.30/11. (Raczkowo) Antoni Onufry s. G. Wojciecha Szaniawskiego i Marjanny z Szymanowskich -- G. Franc. Junosza Bojanowski dz. Kunkowa i MG. Ludwika z Rydzyńskich Ostenowa dz-a R.

10995 (Raczkowo)

1780.9/12. (R.) bl. Stefan-Andrzej, i Marjanna, cc. G. Jana i Marjanny z Rozbickich Logów pos. R. -- G. Jan i Karolina LL. brat i siostra m. s. rodz. Cerem. 1781.7/1. X. Stefan Łubieński kan. gn., op. kon. trzemeszeń. i MG. Anna z Korytowskich Krzyżanowska i Anna z Dziemb. Złotnicka dz-a Wysokiej

10996 (Raczkowo)

1782.1/8. (Raczkowo) Marjanna (ch. 1779.1/8., w Gorzycach och. Żurń.) c. M. Antoniego i Teofili z Łąckich Gostyńskich -- M. Marjanna G. babka dziecka i M. Tad. Tomaszewski pos. Stawian

10997 (Raczkowo)

1793.16/7. (Bliżyce) Józefa Małgorzata, Nepom., Teresa, c. G. Franc. Xaw. i Teresy Gołeckich pos. Bl.

10998 (Raczkowo)

1799.29/7. (Bliżyce) Anna Kunegunda, c. G. M. D. Xaw. i Teresy Gołeckich

10999 (Raczkowo)

1803.6/5. (Raczkowo) † X. Michał Grott prob. R. l. 75. Poch. 8/5.

11000 (Raczkowo)

1804.6/3. Poch. M. Teresa z Rządkowskich Gołecka z. G. pos. Bliżyc. † 3/3.

11001 (Raczkowo)

1772.3/2. (Bliżyce) GD. Wojciech Pągowski wd. x G. Agnieszka Łubieńska V. -- Józef Ł. miecznik nowogrodzki i G. Ignacy Osten

11002 (Raczkowo)

1793.15/9. (Raczkowo) M. Karol Miaskowski x M. Marjanna z Gorczyszewskich Swinarska wdowa, -- J. Marcin M. kaw. malt. i M. Maks. Grabski, szambel. króla pol.

11003 (Jabłkowo)

1771.24/1. (Chlebowo) Kasper, urodz. przypadkowo na prob. 11/1., s. G. Ignacego i Magdaleny Miaskowskich dz-ów Chlebowa -- J. Antoni Dorpowski i J. Barbara z Kosickich Białobłocka podczaszyna łukowska

11004 (Jabłkowo)

1779.23/8. (Jabłkowo) Marjanna Barbara, * 15., c. J. Antoniego i Marjanny Dorpowskich St. [?] -- G. Kaz. Boiński i Jadwiga Radgoska, ass. Józef Daleszyński dz. Kociszewa i ż. jego

11005 (Jabłkowo)

1773.15/1. (Pomorzanki) Jadwiga, * 23/12. c. G. Józefa i Jadwigi Ostrowskich w służ. Anton. Dorp. -- G. Kaz. Boiński i Jadwiga Radgoska V.

11006 (Jabłkowo)

1773.5/11. (Jabłkowo) Maciej Kaz., s. G. Wawrzyńca i Franciszki Wargowskich dz-ów wsi Czechow., ch. 1762.9/2. przez komend. kłeckiego -- G. Ant. Jarochowski i Barb. wdowa ass. - G. Helena Zagórska

11007 (Jabłkowo)

1773.30/10. (Jabłkowo) Franc. Karol Józef, * 4/9., s. J. Anton. i Marjanny Dorpowskich chor. gn. dz-ów J., -- J. Franc. Swinarski dz. Karniszewa i Anna Radol. podkom. wschow.

11008 (Jabłkowo)

1776.18/7. (Jabłkowo) Mikołaj Józef Łukasz, s. [Antoniego i Marjanny Dorpowskich] chor. gn. -- G. Stanisł. Zuromski i G. Gawrońska

11009 (Jabłkowo)

1779.17/10. (Jabłkowo) Tekla Franciszka (* 5.) c. G. Wojciecha i Magdaleny Rynarzewskich pos. J. -- G. Aleks. Wierzchlelski podczaszy bracławski i żona jego Joanna z Kosnickich

11010 (Jabłkowo)

1780.29/10. (Jabłkowo) Jan Kanty Rafał, * 22., s. [Wojciecha i Magdaleny Rynarzewskich] pos. J. -- G. Wojc. Jasiński pos. Pomorzanek i Kuszewa i G. Zofja Jasińska pos. Połajewa

11011 (Jabłkowo)

1793.6/8. (Jabłkowo) Marjanna Antonina, Małgorzata, c. M. Maks. i Małgorzaty z Dorpowskich Grabskich podkomorzych JKMci, -- M. Jan Brzyski pos. Pomorzanek i M. Magdalena Obwizierska V.

11012 (Jabłkowo)

1798.27/3. (Jabłkowo) Magdalena c. G. Wawrzyńca i Jadwigi Kopańskich -- M. Tad. Krzycki i M. Małgorzata z Dorp. Grabska

11013 (Jabłkowo)

1809.16/3. (Jabłkowo) Józefa, * 11., c. G. Wojciecha i Marjanny Brudnickich z dw. J., -- M. Józef Brzyski chorążyc radziejowski, MV. Marjanna Grabska

11014 (Jabłkowo)

1809.6/4. (Pomorzanki) Franciszek de Paulo s. M. Jana i Katarzyny z Nieżuchowskich Brzeskich pos. d. Pomorzanki -- M. Józef B. chorążyc radziejowski i G. Józefa Korytowska

11015 (Jabłkowo)

1774.22/9. (Jabłkowo) G. Józef Kałoski x Kat. Byszewska V. -- Ant. Dorp. chor. gn.

11016 (Jabłkowo)

1792.1/12. (Pomorzanki) M. D. Maks. Grabski wd. podkomorzy, dz. d. Miłosławice x MD. Małgorzata z Dorpowskich Brzyska wd., chor. radziejowska, -- M. Jan B., Michał Zagórski, Konst. Ostrowski

11017 (Jabłkowo)

1798.11/8. (Jabłkowo) G. Bernard Morowski mł. x G. Barb. Polichnowska V. -- M. Maks. i Małgorz. z Dorp. Grabscy

11018 (Jabłkowo)

1806.4/5. M. Onufry Grabski stolnikowicz bracławski, dz. Nowegomiasta mł. x M. Anna, c. M. Piotra Brzyskiego chor. radziejow. V. -- J. D. Franciszek Rydzyński, stolnikowicz pozn., Radzimiński wdzic gn., Swinarski podczaszyc poznań.

11019 (Jabłkowo)

1773.5/6. (Jabłkowo) † G. Paweł Skoraszewski l. ok. 50 (90 ?)

11020 (Jabłkowo)

1774.2/4. (Pomorzanki) Barbara, l. 5. c. G. Franciszka i Krystyny Swinarskich

11021 (Jabłkowo)

1775.15/6. † Adam, s. J. Antoniego i Marjanny Dorpowskich. Poch. reform. pozn.

11022 (Jabłkowo)

1777.3/2. (Jabłkowo) † Łukasz mies. 6., s. J. Antoniego i Marjanny z Swinarskich Dorpowskich chor. gn.

11023 (Jabłkowo)

1777.23/10. (Jabłkowo) † J. Antoni Dorpowski chorąży gnieźn., sta sompoński, dz. J. i in. l. ok. 41, poch. reform. Pozn.

11024 (Jabłkowo)

1789.5/9. (wś. Pomorzanki dwór) † GMD. Antoni Mierkoski(?)

11025 (Rakoniewice)

1713.9/4. Wincenty Wojciech, s. GD. Józefa Krajewskiego i Anny z dw. R. -- GD. Stanisław sta olszowski i GD. Marjanna Szołdrska z R.

11026 (Rakoniewice)

1721.28/1. (Dw. Rakoniewice) Konstancja Agnieszka, c. GD. N. Bartłomieja i Teresy Szczerskich -- GD. N. Teresa Witomska z Gościeszyna i GD. N. Jan Goczałkowski z Czapinka

11027 (Rakoniewice)

1726.0/9. M. Karol Jan Jankowski x M. Urszula Szydłowska -- św. nieszl.

11028 (Rakoniewice)

1717.1/3. (Dw. Rakoniewce) † MD. Jan Janiszewski poch. Woźniki

11029 (Rakoniewice)

1721.10/2. (Dw. Rakoniewice) † Konstancja Agnieszka, c. G. Bartłom. i Teresy Szczerskich poch. bernard. Grodzisk

11030 (Raszków)

1731.30/4. Józef-Franciszek s. G. Bartłom. Bartlińskiego i Reginy - ekonomów R. -- G. Ant. Łukaszewski z ż. Anną

11031 (Raszków)

1731.8/7. Marjanna, c. N. Anton. i Reginy Wardęskich de Głogowa ekonomów -- chrz. nieszl.

11032 (Raszków)

1732.2/3. (Jelitowo) Konstancja c. G. Michała i Reginy Chalińskich -- G. Marcin Ch. i D. Marjanna Szadokierska z Łękocin

11033 (Raszków)

1732.16/4. Wojc. s. G. Walentyna Bojanowskiego i Marjanny ekon. R. -- G. N. Loboczinski i G. Zuzanna Radwańska

11034 (Raszków)

1732.16/4. Katarzyna, c. Nob. Wojc. i Ewy Jaworskich ekon. Skrzelow. -- Marjanna Sośnicka

11035 (Raszków)

1733.16/1. Józef Paweł, s. G. poprz. Bartłom. i Barbary(!) Bartlińskich ek. w R. -- Jakub Sosnicki i Dorota Szarzyńska

11036 (Raszków)

1733.26/4. Jan Nep. Józef, s. G. [Walentyna i Marjanny Bojanowskich] admin. R. -- G. Jan Józef Justyński ekonom R. i G. Anna Łobodzińska z Tarchał

11037 (Raszków)

1734.8/9. Mikołaj Tolentino s. G. [Walentyna i Marjanny Bojanowskich]

11038 (Raszków)

1736.28/5. Anna Marjanna c. G. [Walentyna i Marjanny Bojanowskich] -- G. Głuchowski i D. Zuz. Radwańska i G. Radwański z Głuchowską

11039 (Raszków)

1739.23/7. Anna Marjanna c. G. Jana Józefa i Franciszki z Madalińskich Kickich ekon. R. -- Franciszek Skorzewski i GD. Franc. z Sniecińskich Skąpska

11040 (Raszków)

1747.29/9. Katarzyna, c. G. Marcina i Barbary Boczkowskich

11041 (Raszków)

1749. Wojciech, s. G. Michała i Kat. Mierzwińskich ekonom. R. -- G. Józef Strzelecki z Bieganina i G. Malczewska z Miedziandza

11042 (Raszków)

1749.0/5. syn G. Wróblewskiego i Marjanny

11043 (Raszków)

1751.6/6. Juljana Petronella, c. G. Andrzeja i N. Kiedrzyńskich dz-ów Bieganina -- G. Juljan Moszyński z G. Agn. ż. swoją

11044 (Raszków)

1759. Stanisław Konstka Andrzej, s. GD. And. i Zofji Tarnogórskich ze wsi Bieganina -- G. Kasper Kiedrzyński mł. i V. Dorota Kiedrzyńska

11045 (Raszków)

1764.19/6. Jan Alojzy s. G. Józefa i Marjanny Malczewskich -- chrz. nieszl.

11046 (Raszków)

1765.24/8. Bernard Bartom. s. G. Wojc. i Kat. Wojciechowskich z dw. Bieganin -- GD. Maciej Trąmpczyński i G. Kat. Kurnatowska V. z Bieganina

11047 (Raszków)

1765.10/6. Julianna Małgorzata c. G. Wojc. i Kat. Bernackich z Oledrów Biegantki -- G. Marjanna Malczewska de Olędry

11048 (Raszków)

1766.6/1. (Olędry Bieganińskie) Kasper, s. G. Michała i Marjanny Malczewskich -- G. Stanisław Przespolewski i Trąmpczyńska

11049 (Raszków)

1767.7/5. Gertruda, c. GD. Władysł. Nestorowicza i Teresy Gołębioskiej -- G. Stanisł. Gajeski i Anna Czyzeska V. wszyscy z Bieganina

11050 (Raszków)

1774.25/6. (Dw. Raszków) Affra(!) Joanna Felicjanna c. MD. Jana i Katarzyny Milewskich pos. R.

11051 (Raszków)

1776.13/10. (Dw. Raszków) Marjanna Felicjanna Franciszka, c. [MD. Jana i Katarzyny Milewskich] pos. R. -- MD. Teresa Iłowiecka z Przybysławic

11052 (Raszków)

1784.3/12. (Raszków) Aleksander Alojzy, s. JMD. Franciszka Xaw. Biernawskiego podpułkownika i Weroniki Prusimskiej(?) -- Aleks. Mycielski gen. w. k., Katarzyna z Nieświast. Zarębina pos-a R., Aleks. Chlebowski i V. Justyna B.

11053 (Raszków)

1785.3/2. Marjanna Józefina, c. G. Józefa Daniela Piotrowskiego feldfebla i Zuzanny -- MD. Karol Fryd. Curtius major regim. król. Jadwigi i Kat. Zarębina pos-a R.

11054 (Raszków)

1786.3/1. Katarzyna Franc. c. JMD. [Franciszka Xaw. i Weroniki z Prusimskich(?) Biernawskich] -- MD. Stanisł. Iłowiecki i JMD. Kat. Zarębina

11055 (Raszków)

1792.27/9. (Rankówko) Franciszek Michał, (* 23.) s. G. D. Marcina Górskiego ekon. R. i Zofji -- MD. Stanisł. Iłowiecki dz. Przybysławic i MD. Franc. Radolińska

11056 (Raszków)

1798.14/9. bl. Hjacynt i Kazimierz, ss. G. Jakuba i Marjanny Zaborowskich pisarzy prowent R. -- MD. Daniel Błeszyński i MD. Anna Trąmpczyńska z Bieganina pos-a

11057 (Raszków)

1801.28/4. Teofila Domicella, c. JM. Jana Antoniego Arnolda pos. R., dz-ów Pęcherzewa w woj. sieradz., z matki Julianny Kiedrzyńskiej owdowiałej 1-o v. Ruszkowskiej -- G. Józef Ossowski i G. Franc. Radolińska. Franc. Radoliński dz. Będzieszyna i Ossowski pos. Bieniewa

11058 (Raszków)

1801.16/6. Jan Nepom. Józef s. G. Karola i Praxedy z Ruszkowskich Goszczyńskich nob. pos. pleb. R., * 12/5. -- N. Ignacy Frankiemberg i ż. jego Marcjanna pos-y z Kościelca

11059 (Raszków)

1745.21/4. † G. Antoni Łukaszewski

11060 (Raszków)

1749.11/4. (Głogowo) † N. Zofja Baranowska

11061 (Raszków)

1753.23/6. † G. Franc. Korytkowski z Bieganina

11062 (Raszków)

1754.18/4. † G. Teofila Lochenska z Jelitowa

11063 (Raszków)

1758.8/3. † G. Marjanna Gogolska biedna z Bieganina l. 90

11064 (Raszków)

1785.6/6. † G. Józef Ducimiński l. ponad 60

11065 (Raszków)

1773.25/7. † chłopiec l. 6, s. Józefa i Marjanny Malczewskich

11066 (Raszków)

1775.7/7. (Dw. Raszków) † Affra Joanna Felicjanna c. Milewskich

11067 (Raszków)

1794.2/5. (Raszków) † GD. Franc. Gorski l. 97

11068 (Raszków)

1792.22/1. Franc. Józef Malczewski x hon. Jadwiga Trawińska

11069 (Raszków)

1799.4/7. † G. Ludwika Rzeszotarska l. ok. 90 w Bieganowie

11070 (Raszków)

1809.2/1. Poch. Anna Gorzeńska dz-a Bieganina, urodz. z litew. rodz. Zienkiewiczów † 1808.28/12. suchoty, l. 38., został mąż Feliks G., porucz. w. pol. i 3 ss. i 2 cc. wszyscy małol.

11071 (Rogalinek)

1773.11/4. Marjanna Józefa, c. P. Jakuba Loszyńskiego i G. Reginy -- pisarzowa kor. i Wład. Gurowski MWXL. Raczyński pis. kor. i Kat. Radolińska podkomorzyna

11072 (Rogalinek)

1775.16/10. Joachim Ignacy Józef Tomasz Jan Kazimierz, s. GD. Jana Kantego Szawelskiego i P. Antonelli Raczyńskiej tenut. wsi Baranowo -- Kaz. R. i Teresa z Moszczyńskich ż. jego

11073 (Rożnowo)

1657.8/10. Jan, s. MD. Mikoł. Rożnowskiego i MD. Teresy Gądeckiej -- MD. Wacław R. stryj i MD. Anna Rynarzewska

11074 (Rożnowo)

1657.20/11. Andrzej, s. MD. Wacł. Rożnowskiego i MD. Katarzyny Baranowskiej -- MD. Mikoł. R. stryj i MD. Hel. Raczyńska z d. Baranowska

11075 (Rożnowo)

1660.28/12. Eustachy, s. MD. Mikoł. Rożnowskiego i MD. Teresy Gądeckiej -- MD. Bonaw. Niesołowski i MD. Meluzyna Sobocka

11076 (Rożnowo)

1661.11/4. Katarzyna Barbara, c. MD. Mikoł. Roznowskiego i Teresy z Gądeckich -- MD. Stanisław Grudziecki i MD. Anna R.

11077 (Rożnowo)

1662.9/4. bl. Bonawentura i Agnieszka-Jadwiga, dzieci MD. Hieron. Nisołowskiego i Agnieszki -- MD. Bonaw. Niesołowski i MD. Agn. N-a, MD. Stanisław N. i MD. Teresa Roznowska (z Żernik)

11078 (Rożnowo)

1663.15/1. Jadwiga, c. MD. [Hieron. Niesołowskiego i Agnieszki] -- MD. Wojciech Rynarzewski i MD. Agnieszka N.

11079 (Rożnowo)

1666.10/1. Jan, s. MD. [Hieron. Niesołowskiego i Agnieszki] -- MD. Jan Bodecki i MD. Anna

11080 (Rożnowo)

1667.2/5. Jakub, s. MD. [Hieron. Niesołowskiego i Agnieszki] -- Stefan Roznowski i MD. Będowska

11081 (Rożnowo)

1676.18/10. Katarzyna, c. MD. Franciszka Objezierskiego i Anny -- D. Jan Skrzeniecki i MD. Anna Gądecka

11082 (Rożnowo)

1682.24/4. Wojciech Stefan, s. GD. Adama Strzeleckiego i GD. Zofji -- GD. Stefan Roznowski dz. R. i GD. Anna Raczyńska

11083 (Rożnowo)

1686.6/9. Jan Kazimierz, s. GD. Stefana Roznowskiego dz-a R. i Kat. Braneckiej -- GD. Jan B. z Dziećmiarek i GD. Anna Gorayska z Żernik

11084 (Rożnowo)

1688.27/6. Anna Krystyna, c. GD. Stefana Roznowskiego z R. dz. i Kat. Braneckiej -- GD. Stefan Zdzychowski z Boguniewa i GD. Jadwiga B. z Dziećmiarek

11085 (Rożnowo)

1688.26/9. Michał, s. GD. Adama Strzeleckiego i GD. Zofji -- GD. Eustachy Roznowski z Brzezna i GD. Katarzyna R. z R.

11086 (Rożnowo)

1689.3/11. Teresa, c. G. [Stefana Roznowskiego i Kat. Braneckiej] -- GD. Eustachy R. dz. Brzezna i GD. Marjanna Gurowska z Łukowa

11087 (Rożnowo)

1692.29/6. Paweł, s. G. [Stefana Roznowskiego i Kat. Braneckiej] -- G. Paweł Branecki i G. Anna Rydzyńska

11088 (Rożnowo)

1697.26/12. (* 1/12.) Stefan Franciszek, s. MGD. Stanisława Koszutskiego pis. gr. kalis. i Anny Rynarzewskiej -- G. Tyburcy Mikołajewski i G. Pruszkowa

11089 (Rożnowo)

1701.23/10. Andrzej Franciszek Borgjan, s. MGD. Marcina Trzebuchowskiego ścica brzesk-kuj. i MG. Krystyny Roznowskiej (* 9.) -- MGD. And. R. i MGD. Marjanna 3-o v. R-a, ż. jego tenut. wsi R.

11090 (Rożnowo)

1703.20/7. Aleksander Antoni, s. MGD. Andrzeja Roznowskiego i MGD. Marjanny Potockiej (* 12.) -- MGD. Konstancja Kwilecka. Matka dziecka † 17/7. i poch. Pakość.

11091 (Rożnowo)

1704.13/4. Konstancja c. N. Franciszka Żydowskiego sługi MD. Kołaczkowskiego i Konst. Bandurskiej, ja mówię z Rakoniewic w p. kość. -- chrz. nieszl.

11092 (Rożnowo)

1714.1/3. Józef, s. MD. Kazimierza Niesołowskiego i Jadwigi Jezyckiej -- MGD. Stefan z Skok Roznowski i GD. Konstancja Żernicka

11093 (Rożnowo)

1715.22/9. Franciszek Michał Maciej, s. MG. Tom. Grodzickiego i MG. Joanny Marszewskiej (* 20.) -- MG. Konst. M. i MGD. Katarzyna Rokossowska wd. z Gołaszyna

11094 (Rożnowo)

1717.3/1. Stefan Jan Telesfor, s. MGD. [Tom. Grodzickiego i Joanny Marszewskiej] dz-ów R. (* 1716.25/12.) -- MGD. Konstantyn Marszewski i MGD. Marjanna Naramowska ż. jego

11095 (Rożnowo)

1718.9/3. Kassyeda Pelagja (* 8.), c. MGD. [Tom. Grodzickiego i Joanny Marszewskiej] dz-ów R. -- MD. dziad Marszewski ze swą córką Teresą Kierską

11096 (Rożnowo)

1719.8/6. Zofja Helena, c. MGD. [Tom. Grodzickiego i Joanny Marszewskiej] dz-ów R. (* 14/5.) -- JMD. Adam Pawłowski klan biechow. z Lwówka i PMD. Anna Rydzyńska z Wełny kl. lędzka

11097 (Rożnowo)

1720.26/7. Ignacy Jakub Eljasz s. MGD. [Tom. Grodzickiego i Joanny Marszewskiej] -- MD. Krystyna Zakrzewska

11098 (Rożnowo)

1721.4/3. Joanna Kat. Jadwiga, c. MGD. Karola Rokoszewskiego i Marjanny z Grodzickich -- MGD. Konstantyn Marszewski i MG. Kat. Rokoszewska

11099 (Rożnowo)

1666.3/10. MD. Andrzej Radoniski x MD. Anna Gąndecka -- MGD. Hieronim Niesołowski, D. Stanisł. R., MD. Stanisł. Niesoł.

11100 (Rożnowo)

1676.6/9. D. Jan Markowsky x Marjanna Gołębiewska -- MD. And. Radzicki, Marcin Nieborski

11101 (Rożnowo)

1705.2/8. MGD. Michał Kwilecki x Marjanna Roznowska V. -- G. And. R. stryj i Jan Szoszyński, Wojc. K., Stanisław Kotanski, Michał Orzelski

11102 (Rożnowo)

1707.28/2. MGD. Stanisław Kotański pos. Żernik x V. Kat. Bułakowska -- MGD. Jan Gurowski sędzia wschow. zs. i Skrzetuski, Maciej Mirosławski

11102 (Rożnowo)

1656. † MD. Stefan Roznowski

11103 (Rożnowo)

1656. † M. D. Ewa Radwanowska

11104 (Rożnowo)

1657.8/4. † MD. Stefan Roznowski

11105 (Rożnowo)

1657.0/10. † G. Katarzyna Roznowska c. MD. Mikołaja R.

11106 (Rożnowo)

1659.0/4. † GD. Marjanna Gnińska

11107 (Rożnowo)

1661.8/1. † MD. Mikołaj Rożnowski dz. R.

11108 (Rożnowo)

1661.18/2. † G. Jan Rożnowski s. MD. Mikołaja R.

11109 (Rożnowo)

1662.8/4. † G. Katarzyna Rożnowska, c. MD. Teresy

11110 (Rożnowo)

1678. † N. Jan Kurowski sługa GD. Bonaw. Roznow. z R.

11111 (Rożnowo)

1692. po sw. Podnies. św. Krzyża † N. Jan Słonecki

11112 (Rożnowo)

1693.18/10. † G. Teresa Zakrzewska poch. karmelici Pozn.

11113 (Rożnowo)

1695. † GV. Zofja Roznowska ciotka kolatora, w Brzeźnie poch. 18/3. w R.

11114 (Rożnowo)

1698. † MGD. Katarzyna Rożnowska ż. MGD. Stefana R., nocą 17/5 we wsi Brzezno †, dz-a Rożnowa

11115 (Rożnowo)

1703.17/7. † MGD. Marjanna z Potockich Rożnowska

11116 (Rożnowo)

1706.1/3. † N. Wawrzyniec Zglinicki sługa G. And. Rożnow. tenut. R. l. ok. 60

11117 (Rożnowo)

1706.29/8. † GV. Anna z Tyminieckich Potocka

11118 (Rożnowo)

1710.5/10. † GV. Anna Rożnowska c. MGD. Stefana R. dz-a R.

11119 (Rożnowo)

1713.7/3. † MG. Teofila Żychlińska klanka miedzyrzecka, niespełna 1 rok

11120 (Rożnowo)

1758.18/1. * Piotr Ferdynand Ignacy s. M. Zofji z Tomickich i Józefa Gliszczyńskiego -- G. Franciszka Gorecka V. i G. Ignacy T. miecznikowicz pozn. rodz. brat matki, cerem. 2/7. M. Kat. z Szumanczewskich Grodzicka, miecz. kaliska, matka matki, etc.

11121 (Rożnowo)

1766.7/1. * ch. 13/1. Antoni Juljan Ignacy, s. M. Józefa Gliszczyńskiego pisarzewicza kalis. poses. Rożnowa i Eleonory z Bieńkowskich -- M. Stanisław Tomicki miecznikowicz pozn., M. Franciszka Bieńkowska matka mater.

11122 (Rożnowo)

1766.30/11. Katarzyna Franc. Anna, c. M. [Józefa Gliszczyńskiego i Eleonory z Bieńkowskich] (* w dz. sw. Kat.) -- M. Franciszka Bieńkowska z bratem rodz. Józefem Rynarzewskim tenut. stwa obornickiego

11123 (Rożnowo)

1769.31/8. Samuel Ignacy Ant. s. G. Józefa i Petronelli Grochowalskiej dzierżawców -- X. And. G. S. J., prof. fizyki w Pozn. -- G. Marjanna Kierska V. z Pobórki

11124 (Rożnowo)

1785.28/4. (Białężyn i Uchorowo) Antonina Marjanna, c. D. Jana Rynarzewskiego poses., cerem. -- J. Józef Gliszczyński klan biechow. z żoną, dz-e Rożnowa

11125 (Rożnowo)

1799.27/7. cerem. Michalina, c. M. Józefa i Marjanny Żurkowskich komisarzy gen., J. Franciszka Krzyckiego konsyl. król. pow. pozn. (z wody w Sękowie 1798.30/10.) -- J. Józef Gliszczyński klan i J. Franciszka Zembrzeska kapitanowa

11126 (Rożnowo)

1738.20/10. G. Józef Grodzicki dz. Ojczeszyna x MG. Apolinara z Granowskich Gorecka -- M. Tomasz Grodz. Karol Rokossowski

11127 (Rożnowo)

1756.16/5. M. Józef Gliszczyński pisarzewicz zs. kaliski x Zofja z Tomickich Grodzicka wd. po Józ. Grodz. z Oycieszyna (w Budziszewie) -- M. Karol Glaubicz Rokossowski etc.

11128 (Rożnowo)

1759.9/4. M. Jan Kasper Gozimirski x V. Franciszka Gorecka -- J. Adam Skuraszewski, klanic przemęcki, Przyłuski podczaszyc czernichowski, Daleszyński sędzic kaliski, etc.

11129 (Rożnowo)

1761.15/11. M. Józef Daleszyński z Chociszewa x Justyna Będkowska V. -- Adam Skuraszewski klanic przemęc. z Objezierza, Węgorzewski z Gołaszyna, Rokossowscy etc

11130 (Rożnowo)

1781.4/6. M. Wincenty Swinarski dz. d. Skoki, Łopuchowo podczaszyc kaliski x Katarzyna Glisczyńska podczaszanka pozn. V. -- G. Mikołaj Sw. brat jego z siostrą, Mac. Łakiński, Ant. Pomorski

11131 (Rożnowo)

1788.3/8. J. Franciszka Gliszczyńska V. klanka biechow. x Jan Zumbrowski(?) sta chreptyjowski, superintendent -- Gurowski MWX. L., Moszczyński klan lędzki, X. Sułkowski etc.

11132 (Rożnowo)

1739.21/4. † G. Joanna z Marszewskich Grodzicka ż. Tom. G., we wsi Gościejewo par. rogoziń. poch. Pozn. ref.

11133 (Rożnowo)

1741.23/4. † Jan Nep. dziecko G. Józefa i ol. Apolinary z Granowskich Grodzickich

11134 (Rożnowo)

1741.28/7. † Joanna, córeczka M. Józefa Grodzickiego dz-a Wojcieszyna

11135 (Rożnowo)

1755.7/6. † JM. Tomasz z Kotulina Grodzicki dz., l. ok. 80. Poch. ref. Pozn.

11136 (Rożnowo)

1760.12/4. † Anna, c. M. Józefa i Zofji z Tomickich Gliszczyńskich

11137 (Rożnowo)

1762.7/6. † MGD. Zofja z Tomickich ol. Grodzicka obec. Gliszczyńska pisarzewiczowa kaliska, poch. Pozn. karmelici

11138 (Rożnowo)

1768.24/5. † Piotr, s. ol. Zofji i Józefa Gliszczyńskich w Czerlinie. L. 10, m. 5.

11139 (Rożnowo)

1793.9/5. † J. Eleonora Gliszczyńska ż. J. Józefa klana biechow. poch. ref. Szamotuły

11140 (Rossoszyca)

1729.28/9. (Sieraszewice) Chryzostom Józef, s. GD. Stefana Bielskiego i Marjanny -- GD. Stanisł. Zakrzewski z Przygodzic i GD. Urszula Niemojewska z Sieraszewic

11141 (Rossoszyca)

1730.12/11. (Psary) Katarzyna Teofila, c. MG. Macieja Nowowieyskiego i Zofji -- X. Xaw. N. S. J. i MGD. Ewa Wierzbińska z R.

11142 (Rossoszyca)

1730.10/12. (Sieraszewice) Tomasz Mikoł., s. G. Jana Konopnickiego i Marjanny Mruczyńskiej -- GD. Prokop Niemojewski z Sieraszewic i GD. Ewa Wierzbowska z R.

11143 (Rossoszyca)

1731.14/1. (Rossoszyca) Marcjanna c. G. Kaz. Wierzbowskiego i Zofji Konopnickiej -- PMD. And. z Zakrzewa Zakrzewski pisarz gr. pozn. i G. Anna Pągowska z Parczewo

11144 (Rossoszyca)

1732.9/11. (Rossoszyca) Marcin Antoni s. G. Kaz. Wierzbowskiego i Zofji Konop. -- GD. Ant. Pągowski z Parczewa i G. V. Rozalja Rytelska

11145 (Rossoszyca)

1733.18/10. (Rossoszyca) Jan Łukasz s. G. Kaz. Szkudlskiego i Róży Wiesiołowskiej -- MGD. Ant. Rytelski z Psar i GD. Barb. Michałowska z Kotłowa

11146 (Rossoszyca)

1733.3/12. (Sieraszewice) Jadwiga Teresa, c. G. Józefa Błaszkowskiego i Teresy Karskiej -- G. D. Paweł B. i Anna B. V. z Sieraszewic

11147 (Rossoszyca)

1734.14/6. (Rossoszyca) Antoni Gabryel s. G. Jakuba Gordon i Barb. Rypińskiej(?) -- G. Kaz. Szkudlski, Rozalja Rytelska V. z Psar

11148 (Rossoszyca)

1735.4/3. (Latowice) Franciszka, c. G. Aleksandra Chrząnowskiego i Barbary -- GD. Jan Miaskowski i G. V. Kat. Rytelska z Psar

11149 (Rossoszyca)

1739.11/1. (* 1736.8/9.) Hermenegild Jan, s. GD. Hermenegilda Franciszka Wyssogoty Zakrzewskiego i Ludmiły z Wieruszów Niemojewskich -- MD. Jan Z. podstarości kaliski i MD. Dorota z Kaułdowskich Rytelska

11150 (Rossoszyca)

1739.11/1. (* 1738.1/1.) Józef Jan, s. GD. [Hermenegilda Franciszka Wyssogoty Zakrzewskiego i Ludmiły z Wieruszów Niemojewskich] -- X. Jan Z. kan. pozn. i Ludwika z Gostyńskich Z. podstarość. kalis.

11151 (Rossoszyca)

1739.11/1. (Sieroszewice) Kasper Tadeusz s. [Hermenegilda Franciszka Wyssogoty Zakrzewskiego i Ludmiły z Wieruszów Niemojewskich] -- Tad. Z. i GD. Róża z Wiesiołowskich Szkudlska

11152 (Rossoszyca)

1739.3/5. (Sieroszewice) Zofja c. G. Kaz. i Zofji Wierzbowskich -- GD. Adam Rytelski i GD. Marcjanna Szkudlska

11153 (Rossoszyca)

1743.0/6. (Sieroszewice) Justyna Ludgarda, c. G. Franciszka Zakrzewskiego i Ludwiki Z. -- Maciej Gliszczyński pisarz zs. kaliski z Kęszyc i G. Kat. Zuchowska z Kęszyc

11154 (Rossoszyca)

1743.0/6. (Sieroszewice) Benedykt Józef, s. G. [Franciszka i Ludwiki Zakrzewskich] -- G. Józef Pągowski z Parczewa i G. Rozalja Gliszczyńska z Kęszyc

11155 (Rossoszyca)

1745.28/11. (Rossoszyce) Katarzyna Brygitta, c. G. Krzysztofa Strzeleckiego i G. Zofji z Rudnickich -- G. Antoni Pągowski z Psar i M. Ludwika Zakrzewska z Sieroszewic

11156 (Rossoszyca)

1746. Walenty Wojciech, s. MGD. Anton. Pągowskiego i MD. Rozalji z Rytelskich Pąg. -- X. Aleks. Gembarth, kanonik metropol. kość. gnieźń. i MD. Konstancja Grabińska z Strzegowy

11157 (Rossoszyca)

1748.6/1. (Psary) Kasper Paweł s. G. Anton. Pągowskiego i Rozalji z Rytelskich -- G. Jan Wiesiołowski z Strzyżowa i G. Grabińska z Bilnowa

11158 (Rossoszyca)

1749.0/8. Józef Bartłomiej (* 19/20.) s. MGD. Władysława Nestorowicza i Teresy Gołębioskiej -- GD. Franc. Zakrzewski z Sier. i G. Marcjanna Helmichtowa z Kęszyc

11159 (Rossoszyca)

1752.16/6. (Psary) Ignacy Tomasz, (* 1751.18/12.) s. G. Józefa Czubowskiego i Marjanny -- X. Aleksander Gembarth kan. kat. gn., prob. parzneń., MGD. Teodora z Bilińskich Gembartowa

11160 (Rossoszyca)

1753.21/7. (Psary) Marjanna Teofila, c. G. [Józefa i Marjanny Czubowskich] -- G. Michał Smardowski ekon. z Sławina i G. Marcjanna Szkudlska V. z R.

11161 (Rossoszyca)

1730.12/2. G. Piotr Wysławski x G. Barbara Konopnicka -- GD. Mac. Nowowieyski, MG. Kaz. Szkudlski i etc.

11162 (Rossoszyca)

1730.14/2. (Rossoszyce) GD. Kaz. Wierzbowski X G. Zofja Konopnicka -- MG. D. Mac. Nowowieyski, Kaz. Szkudlski, Józef Stobiecki

11163 (Rossoszyca)

1730.4/5. (Sieroszewice) JMD. Andrzej Zakrzewski pisarz gr. pozn. x Urszula z Koźmińskich Niemojewska wdowa -- Leon K. podczaszy kalis. Maciej Nowowieyski, Walentyn Trąbczyński

11164 (Rossoszyca)

1737.25/11. (Psary) G. Jan Wiesiołowski superintendent wielk. x V. Kat. Rytelska -- GD. Jakub Grabiński i Franc. Zakrzewski etc.

11165 (Rossoszyca)

1751.20/2. (Psary) G. Józef Czubowski administr. Psar x Marjanna V. -- M. Franc. Gembarth i Wojc. Golimowski

11166 (Rossoszyca)

1754.25/2. (Rossoszyce) G. Wojciech Skrzyński x G. Marcjanna Szkudlska -- G. Kaz. Szkudlski ojciec, Jan Wiesiołowski, Józef Kostro etc.

11167 (Rossoszyca)

1756.9/2. G. Mikołaj Rudnicki x V. Barbara Bogusławska -- G. Franciszek Olszewski z Smardowa, G. Piotrowski

11168 (Rossoszyca)

1760.21/5. (Rossoszyce) G. Jan Laskawski x Jugenna Konstancja Rogowska V., on w służbie Szkudlskiego, ona w sł. Teofili Borysławskiej, siostry Kobierzyckiego -- G. Jakub Grodecki i nieszl.

11169 (Rossoszyca)

1728.4/6. (Sieroszewice) † Florjan, s. MGD. Jana Niemojewskiego

11170 (Rossoszyca)

1729.8/5. (Sieroszewice) † JMGD. Jan Niemojewski poch. Kali. reform.

11171 (Rossoszyca)

1731.27/2. (Rossoszyce) † Katarzyna c. G. Kaz. Szkudlskiego i Róży

11172 (Rossoszyca)

1731.28/7. (Sieroszewice) † MGD. Urszula z Koźmińskich Zakrzewska poch. Kalisz reform.

11173 (Rossoszyca)

1736.9/9. (Rossoszyce) † GD. Antoni Kobierzycki

11174 (Rossoszyca)

1737.2/2. (Rossoszyce) † G. Jan Wolski

11175 (Rossoszyca)

1737.16/2. (Rossoszyce) † GD. Zofja Szkudlska poch. Kal. reform.

11176 (Rossoszyca)

1762.17/7. (Rossoszyce) poch. GD. Ignacy Borysławski

11177 (Rossoszyca)

1765.14/1. † GD. Kazimierz Szkudlski dz. 1/2 R., poch. 22/1. tm.

11178 (Rossoszyca)

1770.19/7. (Rossoszyce) poch. Jan Paweł s. G. Franciszka i Anny z Bętkowskich Osińskich

11179 (Rossoszyca)

1170.27/11. (Rossoszyce) † GD. Franciszek Osiński tenut. 1/2 R. poch. 4/12. tm.

11180 (Rossoszyca)

1772.31/1. (Rossoszyce) † Antoni Szkudlski, s. o. G. Kaz. Szk. i Róży Wiesiołowskiej l. 31 i 6 mies.

11181 (Rossoszyca)

1775.21/5. w Psarach we dw. M. Ignacego Niemojowskiego Ludwik Niemojowski kanonik chocki, brat rodz., postrzelony z pistoletu wypadkowo, we wtorek po niedz. 4-ci Quadrgesime po W. Nocy, † poch. Skalmierzyce

11182 (Rossoszyca)

1757.31/5. (Rossoszyce) Antoni Bonifacy, s. G. Jana i Zofji Chanstowskich -- G. Jan Szkudlski z R. i M. Wiktorja z Skąpskich Zakrzewska z Sieroszewic

11183 (Rossoszyca)

1758.4/11. (Sieroszewice) Karol, s. N. Wawrzyńca i Marjanny Krajewskich -- G. Mikoł. Spaszewski i M. Justyna Zakrzewska z Sieroszewic

11184 (Rossoszyca)

1759.23/3. (Rossoszyce) Marjanna c. Wojc. Wiśniewskiego nob. i Teresy -- chrz. nieszl.

11185 (Rossoszyca)

1762.11/3. (Rossoszyce) Józef, s. G. Urbana Wodzieńskiego i Małgorzaty -- GD. Ignacy Pawłowski de Głuski i G. Teofila Borysławska z R.

11186 (Rossoszyca)

1770.21/1. (Sieroszewice) (* 1769.14/12.) Marjanna Antonilla Wiktorja, c. GD. Ignacego Pągowskiego i Antonilli Skorzewskiej -- GD. Marcin Prądzyński, kom. d. Przygodzice i GMD. Franciszka z Jackowskich Kiedrzyńska ze Stuyowa

11187 (Rossoszyca)

1770.25/6. (Rossoszyce) (* 16/6.) Jan Bapt. Paweł, s. G. Franciszka Osińskiego i Anny Będkowskiej -- Paweł Skorzewski pułk. konfed. woj. wielkopol., dz. Mącznik i MGD. Antonilla z Skorzew. Pągowska

11188 (Rossoszyca)

1771.16/2. (Rossoszyce) (* 3.) Konstancja c. G. [Franciszka Osińskiego i Anny Będkowskiej] -- G. Józef O. i G. Małg. Wodzińska wd. z R.

11189 (Rossoszyca)

1775.15/5. (Rossoszyce) * Józef Jan s. G. Jana i Brygidy z Górskich Papiewskich mieszk. w Wysocku -- MGD. Jan Lipski sędzia surrog. gr. kalis. i MGD. Konstancja Gomolińska z Grudzielca

11190 (Rossoszyca)

1777.7/9. (Rossoszyce), * 21/7. Ignacy Józef, s. G. [Jana i Brygidy z Górskich Papiewskich] -- MGD. Józef Gomoliński komor. wschow. i MGD. Ludwika Chrzanowska wd. po Hermenegildzie Ch. pis. zs. gn. dz-a Wilczyna i 1/2 R.

11191 (Rossoszyca)

1780.1/6. (Rossoszyce) (* 9/5.) Michał Paweł, s. G. [Jana i Brygidy z Górskich Papiewskich] -- MGD. Paweł Skorzewski miecznik kaliski z Parczewa i MGD. Ludwika Chrzanowska z Wilczyna

11192 (Rossoszyca)

1780.30/7. (Rossoszyce) Kunegunda c. G. Jana i Marjanny Szkudlskich -- G. Jan Papiewski pos. 1/2 R. i G. Marcjanna z Szk. Skrzyńska ze Smołek

11193 (Rossoszyca)

1781.19/10. (Psary) (* 10.) Franciszka Jadwiga Józefa c. J. Ignacego i Katarzyny z Walichnowskich Wierusz Niemojowskich podczaszych ostrzeszowskich -- Paweł Skorzewski łowczy kaliski i Kat. z Walichn. Sokolnicka

11194 (Rossoszyca)

1782.31/1. (Rossoszyce) (* 23.) Marjanna Brygida, c. G. [Jana i Marjanny Szkudlskich] -- GD. Elżbieta z Grodzickich Chrzanowska z R.

11195 (Rossoszyca)

1782.18/10. (* 5.) Djonizy s. [Ignacego i Katarzyny z Walichnowskich Wierusz Niemojowskich] -- MGD. And. Mielęcki pułk. w. k. i Marjanna Węgierska, ż. Walerjana pułk. w. k.

11196 (Rossoszyca)

1783.10/11. (Psary) (* 6.) Teodor Marcin, s. [Ignacego i Katarzyny z Walichnowskich Wierusz Niemojowskich] dz-ów Psar -- JM Roch Zbijewski klan pozn. i Balbina z Walknowskich ż. And. Mielęckiego, gen. w. k.

11197 (Rossoszyca)

1785.24/3. (Psary) (* 7.) Józefa Gertruda, c. G. [Ignacego i Katarzyny z Walichnowskich Wierusz Niemojowskich] podczaszyców ostrzesz. -- G. Makary N. podczaszyc O. z Sliwnik i G. Róża Walknowska sędz. zs. kalis. z Psar

11198 (Rossoszyca)

1785.3/3. (Rossoszyce) (* 2.) Franciszek a Paulo, s. G. Józefa Wodzeńskiego i Teresy -- G. Anton. Prusimowska V.

11199 (Rossoszyca)

1789.26/4. (Psary) (* 6.) Kat. Ludwika, c. G. Jakuba i Kunegundy z Karwosieckich Osińskich -- G. Marcin Pochowski i M. Ludwika z Borysławskich Chrzanowska oboje z R.

11200 (Rossoszyca)

1790.28/11. (Psary) (* 14/10.) Urszula Jadwiga Barbara c. G. [Jakuba i Kunegundy z Karwosieckich Osińskich] -- MGD. Makary Niemojowski z Sliwnik i P. M. D. Eleonora z Szczanieckich Skorzewska podstolina pozn. z Parczewa

11201 (Rossoszyca)

1782.8/4. (Psary) P. M. GD. Feliks Niemojowski podczaszy wieluński z par. opatow. x P. MG. Aniela Walknowska V. sędzianka zs. kalis. -- generał And. Mielęcki, Ignacy N. podczaszyc ostrzesz. etc.

11202 (Rossoszyca)

1784.2/1. iuduct dla M. Stanisława Roli Zbijewskiego podstolica kalis. mł. x M. Katarzyna, c. ol. Prokopa i Róży z Lipskich Niemojewskich podczaszych ostrzeszow., dz-ów Sliwnik, Psar etc.

11203 (Rossoszyca)

1785.10/1. (Rossoszyce) G. Józef Wodzeński s. o. Urbana i Małgorz. x Teresa Machulska, c. ol. Walentyna M. -- G. Franc. Rzepecki

11204 (Rossoszyca)

1794.16/11. X. Jakub Drya z Orla Orzelski kanonik regul. lateraneń., prokurator kongreg. kalis., wiceregens Aleksandra Starży z Łukowa Zbyszewskiego komendarza rosos. dał ślub

11205 (Rossoszyca)

1778.20/3. (Rossoszyce) poch. Jan, l. ok. 4, s. G. Jana i Brygidy Papiewskich

11206 (Rossoszyca)

1778.1/6. † w domu Jana Szkudl. w R., G. Józef Głoskowski, poch. 3.

11207 (Rossoszyca)

1779.2/7. (Rossoszyce) poch. Józef, s. [G. Jana i Brygidy Papiewskich] l. 4, m. 4

11208 (Rossoszyca)

1780.2/5. (Rossoszyce) † G. Urszula Ulkowska de Skurzewskie, ż. G. Stanisł. Ulk. Poch. 3.

11209 (Rossoszyca)

1782.15/8. (Psary) † G. Antonina Magnuska ekonomowa, matka rodziny

11210 (Rossoszyca)

1786.8/10. (Psary) † MG. Ignacy Wierusz Niemojowski podczaszyc ostrzeszowski. Poch. reform. 12/10.

11211 (Rossoszyca)

1787.21/6. (Psary) † M. Katarzyna z Walichnowskich Niemojowska podczaszycowa ostrzeszowska, poch. ref. kalis. 24.

11212 (Rossoszyca)

1794.14/3. (Psary) † G. Paweł Osiński l. 97, w domu syna Jakuba O. pos. Psar

11213 (Rossoszyca)

1796.23/3. (Psary) Poch. Wiktorja, l. 9, c. G. Jakuba i Kunegundy z Karwosieckich Osińskich † 20.

11214 (Rossoszyca)

1803.19/12. Poch. X. Bonawentura Ziemecki curatus R., l. 33, została matka i jedyna rodz. siostra, był curatem l. 6, "na womity"

11215 (Rossoszyca)

1812.5/7. (Rossoszyce) na pleb. poch. G. Jan Piasecki († 30/6.) l. 98

11216 (Rossoszyca)

1807.18/1. D. Andrzej Piasecki mł., s. Jana i Reginy x Julianna Krzekotowska V., c. Bonawentury i Marjanny -- sw. nieszl. ekonomy

11217 (Rossoszyca)

1808.24/4. (Sieroszewice dw. Kosseckich) M. Florjan Szelski katol. mł., pos. Bobrownik 1/2, w parf. Doruchów djec. wrocł. x ND. Marjanna z Kosseckich Kossecka V. kalwinka -- JMD. Kaszyński dz. wsi Chlewo, Bronikowski, Stefan i Konst. Kosseccy, jej bracia rodzeni

11218 (Rossoszyca)

1809. D. Andrzej Walentyn Krzekotowski mł. l. 21, skryba w dw. psar. x hon. Zofja Elżb. Jakubowska wd. po Dąbrowskim, l. 29, u. M. Jakuba Chrzanowskiego, nieszl. -- sw. chowany (gdzie indziej "amati")

11219 (Rossoszyca)

1796.26/5. (Rossoszyce) (* 25/5.) Aleksander s. N. Bonaw. i Marjanny Krzekotowskich -- M. Magdal. z Kiedrzyńskich Kurcewska z R.

11220 (Rossoszyca)

1798.1/7. (Sieroszewice) * 20/6., Adam Wojciech, s. N. Wojciecha i Anny z Kosseckich Madalińskich -- Józef M. z Bobrownik i Karolina Kossecka z Kęszyc

11221 (Rossoszyca)

1798.21/1. (R.) (ch. 12/11.) I. cerem. Józef Stanisław, s. N. Władysł. i Marjanny z Ziemęckich Tołkaczów -- G. Węgierska z Węgier i G. Stanisł. Wiesiołowski z Strzyszewa, G. Ignacy Kamiński i G. Balbina Osińska z Psar

11222 (Rossoszyca)

1800.5/6. (Rossoszyce), * 31/5. Antonina Petronella, c. N. [Władysł. i Marjanny z Ziemęckich Tołkaczów] -- G. Anna Osińska, ass. G. Stanisław Tuszyński i Marjanna Osińska, Julianna Krzekotowska

11223 (Rossoszyca)

1802.7/11. (Rossoszyce) (* 31/10.) Teodor Mikołaj, s. [Władysł. i Marjanny z Ziemęckich Tołkaczów] -- GD. Agata Czarnecka, GD. Mikołaj Szczypkowski dz. Sławina, G. Salomea Bogdańska

11224 (Rossoszyca)

1808.6/4. (Psary dwór) (* 3.), Marjanna, c. G. Stanisł. Wichlińskiego pos. P. i sław. Konst. Marcinkowskiej nielegalne -- G. Roch Turski

11225 (Rossoszyca)

1809.19/12. (Rossoszyce) Damazy Franc., s. N. And. Piaseckiego i Julianny Krzekotowskiej pos. pól pleb. -- MD. Jakub Chrzanowski dz. 1/2 R.

11226 (Rossoszyca)

1811.15/4. (Psary dw.) (* 1/4.) Emilja Franciszka Wincencja c. M. Teodora Wierusz Niemojewskiego i M. ol. [?] Teodozji de Niemojowskie dz-ów Psar -- JM. Makary N. dz. Sliwnik i Jedlca i JM. generałowa Mielęcka dz-a Graboszewa p. pyzdr.

11227 (Rossoszyca)

1812.15/6. * (Dw. Psary) Aniela Marjanna Kamilla, c. JMD. Marcina Teodora (s. ol. Ignacego i Katarzyny) Niemojewskiego i Teodozji (c. ol. Feliksa i Anieli) Niemojewskiej, -- MD. Wincenty N. i Marjanna Biernacka, akatol. z Susławic

11228 (Rossoszyca)

1814/2.1. (Psary) Seweryna Róża Teodozja, c. M. [Marcina Teodora i Teodozji Niemojewskich] dz-ów Psar i prezyd. rady odolanow. (* 1813.13/11.) -- JM. Jasiński konsyl. prefektury kalis. i M. Niemojowska ż. Makarego N.

11229 (Rozdrażewo)

1736.8/7. (Rozdrażewo) Anna Marjanna, c. G. Jana i Marjanny Umińskich ekonomów R. -- G. Jakub i Anna z Bartoszewskich Kosiccy

11230 (Rozdrażewo)

1737.10/2. (Rozdrażewo) Marjanna Scholastyka, c. G. Antoniego i Agnieszki Jasińskich admin. R. -- GD. Benedykt Kotliński, regens pisarz prowent. krotosz. -- GD. Marjanna Sniecinska wd.

11231 (Rozdrażewo)

1738.10/2. GD. Ignacy Chmielewski pos. Kotowiecka wd. x G. Marjanna Kosicka C. de Wolenica z tut. paraf. -- GD. Franc. Gromęcki ekonom. i Stan. Mankoski dz. Słaborowic

11232 (Rozdrażewo)

1736.27/7. † X. Stanisław Przeradzki prezbyter mansjonarzysta gratialis, paralityk, 35 l.

11233 (Rozdrażewo)

1737.3/1. † G. Kazimierz Szczepański ekonom w R.

11234 (Rozdrażewo)

1745.24/11. (Rozdrażewo dw.) Salomea Elżbieta, c. MD. And. Papieskiego admin. R. i Anny z Woszczyńskich -- MD. Marjanna Sadokierska z Orpiszewa

11235 (Rozdrażewo)

1746.26/9. (Maciejow) Justyna, c. M. Józefa Łąckiego i Marjanny z Korzebskich(?) -- G. Wojc. Masłowski stud pom. i MD. Anna Papieska

11236 (Rozdrażewo)

1747.11/9. (Rozdrażewo) Feliks Rajmund Onufry, s. MD. [And. i Anny z Woszczyńskich Papieskich] ek. R. -- MD. Elżb. Woszczyńska z synem Janem W.

11237 (Rozdrażewo)

1749.24/2. (Rozdrażewo) (z w. 15.) Scholastyka c. [And. i Anny z Woszczyńskich Papieskich] -- MD. Andrzej Malechowski łowczy kaliski i MD. Joanna Hylchenowa ekon. krotoszyń.

11238 (Rozdrażewo)

1750.28/10. (Rozdrażew) Szymon Tadeusz s. [And. i Anny z Woszczyńskich Papieskich] administr. R. -- JMD. Mikołaj Chlebowski sta liwski, i MD. z Swinarskich Chlebowska

11239 (Rozdrażewo)

1754.13/5. (Rozdrażew) Jan Nepom. Hilary, s. G. Jakuba Józefa Długosza admin. R. i G. Anny Szczepańskiej -- G. Jakub Liściński i GV. Róża Baczewiczowa

11240 (Rozdrażewo)

1755.17/8. (Rozdrażew) Anna Kunegunda, c. G. [Jakuba Józefa Długosza i Anny Szczepańskiej] -- MD. Stanisław Musztafa i GV. Anna Olesińska z Wielowsi

11241 (Rozdrażewo)

1757.26/5. (Rozdrażew) Joanna, c. MGD. [Jakuba Józefa Długosza i Anny Szczepańskiej] -- GD. Teresa Baczewiczowa

11242 (Rozdrażewo)

1759.19/6. (Rozdrażew) Antoni Onufry, s. MG. [Jakuba Józefa Długosza i Anny Szczepańskiej] -- MGD. Kat. Mierzwińska skarbnikowa d. krotoszyńskich

11243 (Rozdrażewo)

1762.20/10. (Rozdrażew) Urszula, c. GD. Piotra Nikory Szostakowskiego i Apolonji pisarzów w R. -- MD. Stan. Łabędzki admin. komis. w Borzęciczkach i MD. Ludwika Jędrzejewska

11244 (Rozdrażewo)

1758.16/1. GD. Konstantyn Pągowski minister(!) GD. Jakuba Kosickiego i hon. V. Marjanna, jego conministra

11245 (Rozdrażewo)

1763.8/5. (Rozdrażew) MG. D. Wojc. Lipski x MG. V. Jabłonowska -- MGD. Józef Raczyński i Jan Przybylski z Krotoszyna [?]

11246 (Rozdrażewo)

1744.22/3. (Wolenica) † MGD. Anna z Bartoszewskich Kosicka blisko l. 80.

11247 (Rogoźno)

Józef Ignacy Zefiryn, s. JD. Jana Zebrzydowskiego i Katarzyny Swięciskiej stów. rogozin. -- JD. Mikołaj Z. z Budziszewa i JMD. Jadwiga Grudzińska ścina rawska

11248 (Rogoźno)

1707.18/9. (Runowo) Adrjan Michał, s. GD. Franciszka Dobiejowskiego i Marjanny -- GD. Wojc. Rydzyński cześnik kaliski i G. Grabska wd. po † sędzim nakiel.

11249 (Rogoźno)

1707.28/11. Karol Klemens Andrzej, s. JMD. Jana i Kat. Zebrzydowskich stów rogoziń. -- JM. Wojc. Rydzyński cześnik kaliski i JMD. Teresa Grudzińska ścicowa bolemowska

11250 (Rogoźno)

1709.5/5. (Garbatka) Stanisław Władysław, s. G. Kaz. Rynarzewskiego i Elżbiety -- G. Stanisł. Skoraszewski i G. Marjanna Maniecka

11251 (Rogoźno)

1711.16/6. (Owczegłowy) Marjanna Krescencja, c. G. Jana Konarskiego i G. Anny -- G. Franciszek Dobiejewski de Rwonowo i GV. Joanna Chociszewska de Gonichowo

11252 (Rogoźno)

1711.31/7. (Runowo) Anna Magdalena c. G. Franciszka i Marjanny Dobiejewskich -- G. Samuel Biegański i GV. Marjanna Biegańska

11253 (Rogoźno)

1713.22/1. (Rudnice) Marjanna Bibjanna Konstancja, c. GD. Michała i Heleny Ponikiewskich -- GD. Antoni i GD. Konstancja z Skrzydlewskich Rumiejowska małż. z Siernik

11254 (Rogoźno)

1714.19/3. (Owczegłowy) Marcjan Stanisław, s. G. Jana Konarskiego i Anny -- X. Franc. Leszczyc Mierzewski kanonik gn.-pozn., kustosz chocki prob. iwanowski, rogoziński, i G. Marjanna Dobiejewska z Runowa

11255 (Rogoźno)

1715.10/1. Agnieszka Barbara Konstancja, c. JMD. Jana i Kat. Zebrzydowskich stów rogozin. -- G. Adam Romientowski, cerem. 26/5. MD. Jan Grudziński sta rawski i MGD. Konstancja Rosnowska

11256 (Rogoźno)

1715.25/4. (Runowo) Stanisław s. G. Franc. i Marjanny Dobiejewskich -- J. Jan Grabski sędzia zs. pozn. i G. Konstancja Rumiejowska z Siernik

11257 (Rogoźno)

1715.27/10. (Wełna) Jadwiga Teresa, c. J. Wojc. i Anny z Werbna Rydzyńskich stolników kaliskich -- G. Kat. Zebrzydowska ścina rogoz. i G. Jan R. stolnikowicz kaliski

11258 (Rogoźno)

1717.14/3. Julianna Kunegunda, c. G. [Franc. i Marjanny Dobiejewskich] -- G. Antoni i Konstancja Romiejowscy małż. z Siernik

11259 (Rogoźno)

1717.23/4. Konstantyn Józef Ignacy, s. J. Wojc. i Anny Rydzyńskich cześników kalis. -- J. Ant. Mycielski chor. łęczycki i Dorota Gostyńska

11260 (Rogoźno)

1717.29/5. (Owieczki) Józef Antoni s. G. Jakuba i Anny Chylkowskich -- JMG. D. Jan i Kat. Zebrzydowscy stowie R.

11261 (Rogoźno)

1718.26/6. (Gościejewo) Piotr Paweł Ignacy, s. JMGD. Jana i Kat. de Wiendzborg Zebrzydowskich stów R. -- G. Michał Kosicki i Zofja Tomicka

11262 (Rogoźno)

1718.16/10. (Potulice) Franciszek, s. G. Samuela i Julianny Biegańskich -- J. Jan Grabski sędzia zs. wałecki z Żelic i G. Teresa Błeszyńska klanowa międzyrzecka

11263 (Rogoźno)

1718.23/10. (Owieczki) Franciszek Łukasz, s. G. [Jakuba i Anny Chelkowskich] -- G. Ant. Łęski i JV. Elżbieta Zebrzydowska ścina rogozin.

11264 (Rogoźno)

1719.22/2. (Sierniki) Walentyn Konstantyn, s. G. Michała Odorowskiego prefekta i Lucji -- M. G. Ant. Rumienieski i M. G. Zofja Swinarska z Studzieńca

11265 (Rogoźno)

1719.13/10. (Studzieniec) Franciszek Michał, s. G. Jana i Zofji Swinarskich -- G. Karol Rokoszewski i G. wd. Zofja Twardowska

11266 (Rogoźno)

1719.30/11. (Łaskowo) Marjanna Ludwika c. GD. Jana Baykowskiego i Ludwiki z Bielskich z Ł., -- MD. Franc. Dobiejewski z ż. Marjanną Dob.

11267 (Rogoźno)

1721.6/4. (Międzylesie) Barbara, c. MD. Andrzeja i Konstancji Kalsztynow -- MD. Antoni Rominiewski i JMD. Kat. Zebrzydowska

11268 (Rogoźno)

1721.15/8. (Studzieniec) Marjanna, c. MD. Jana i Zofji Swinarskich -- Wawrzyniec Sw. i Krystyna Kuczborska

11269 (Rogoźno)

1721.19/10 (Wełna) Łukasz Franc. Jan Nep. Placyd, s. J. Wojc. i Anny Rydzyńskich klanów lędzkich -- And. Dąbski z żoną klaństwo b.-kuj.

11270 (Rogoźno)

1721.16/12. (Rogoźno) Wiktorja c. G. Bogusł. i Marjanny Chojeckich -- G. Franciszek Zielonka miles i G. Zofja Swinarska ze Studzieńca

11271 (Rogoźno)

1723.4/3. (Studzieniec) Apolonja Agata, c. G. Jana i Zofji Swinarskich -- G. Piotr Sw. i G. Marjanna Rokoszewska

11272 (Rogoźno)

1729.22/11. (Łaskowo) Katarzyna, c. G. Jana i Ludwiki Baykowskich -- G. Michał Miecznikowski

11273 (Rogoźno)

1723.13/12. (Owieczki) Melchior Andrzej, s. GD. Jakuba Chelkowskiego i Anny -- MGD. Melchior Gurowski chor. kalis., z żoną Zofją z Przyjemskich

11274 (Rogoźno)

1712.19/8. (Garbatka) poch. Jan l. 9, s. G. Rynarzewskiego

11275 (Rogoźno)

1713.7/10. (Studzieniec) poch. GD. Józef Myśliński

11276 (Rogoźno)

1714.30/8. (Owczygłowy) poch. N. N. Katarzyna Konarska l. 9

11277 (Rogoźno)

1716.28/1. (Rogoźno) poch. N. Franciszek Dąbrowski

11278 (Rogoźno)

1716.3/4. (Sierniki) poch. N. Andrzej Kowicki

11279 (Rogoźno)

1722.6/2. (Rogoźno) poch. G. Michał Kosicki

11280 (Rogoźno)

1723 (Rogoźno) poch. G. Adam Rumiejewski

11281 (Rogoźno)

1721.20/2. (Wełna) N. Michał Gumiński x Kat. Mężyńska -- J. Wojc. Rydzyński klan lędzki i G. Jan Łącki klanic kaliski

11282 (Rogoźno)

1725.10/6. (Studzieniec) dziecko 2 im., MGD. Antoniego i Anny Płonczyńskich -- G. Ant. Rumiejewski dz. Siernik i Juliana Biegańska dz-a Potulic

11283 (Rogoźno)

1725.30/9. (Gościejewo) Michał, s. G. Walerjana Kowalskiego i Reginy -- MGD. Franc. Dobiejowski z Runowa dziedzic i MG. V. Marjanna Tomicka z Gość.

11284 (Rogoźno)

1726.11/1. (Owczygłowy) Melchior Kasper, s. G. Ant. Aleksandra i Zofji Trzybińskich -- J. Ant. Ulatowski pułk. JKMci, i Kat. Zebrzyd. ścina R., Łukasz Krzyżanowski, komis. król. i Elżbieta Zebrzydowska, córka sty rogozin.

11285 (Rogoźno)

1727.4/3. (Studzieniec) Jadwiga Teresa, c. G. [Jana i Zofji Swinarskich] -- G. Józef Modlibowski z Lubasza i NV. Konst. Rokoszewska

11286 (Rogoźno)

1727.3/7. (Owieczki) dziecko G. Ignacego i Marjanny z Broniewskich Kirzchnowskich (?!) -- G. Mikołaj Radziejow. i Anna Rumiejowska

11287 (Rogoźno)

1728.12/4. (Marlewo) Wojciech Leon, s. G. Stanisł. i Marjanny Szymańskich -- X. Wawrzyniec Swinarski, kanon. płoc. i G. Marjanna Swinarska

11288 (Rogoźno)

1728.19/10. (Owczygłowy) Szymon Marcin, s. G. Andrzeja i Franciszki Kalsztynów -- G. Stan. Ciepielowski miles i Franciszek Tomicki de Pruśce, G. Konstancja Rumiejewska z Siernik i Elżbieta Zebrzydowska ścianka

11289 (Rogoźno)

1729.4/3. (Owczygłowy) Kazimierz Józef, s. G. Franciszka i Reginy Krusińskich -- G. Anna Rumiejewska

11290 (Rogoźno)

1731.1/4. (Marlewo) Anna Marjanna, c. G. Stanisława i Marjanny Szymańskich -- J. Jan Breza sta budziński i GV. Marjanna Swinarska z Siernik

11291 (Rogoźno)

1732.18/3. (Owczygłowy) Marjanna, c. G. [Franciszka i Reginy Krusińskich] -- G. D. Mikoł. Radziejewski i GD. Teofila Jezierska

11292 (Rogoźno)

1734.10/1. (Rogoźno) Teofila, c. G. Józefa Grabowskiego i Katarz. -- MD. Piotr de Sulm, G. D. Jadwiga Racięcka, GD. Anna Rzeszotarska

11293 (Rogoźno)

1734/31.1. (Marlewo) Marjanna c. G. [Stanisława i Marjanny Szymańskich] -- GV. Marjanna Kosmowska, GVD. Marjanna Swinarska, Anna Rosn. siostra rodz. poprz.

11294 (Rogoźno)

1734.28/11. (Sierniki) Władysław Józef Seweryn, s. JM. Anton. i Anny Rumiejewskich -- JM. Wład. Szołdrski, sta rogoz., JMD. Konstancja z Zebrzyd. Rosnowska

11295 (Rogoźno)

1734.5/12. (Ronowo) Ludwika Marjanna, c. MG. Stanisł. i Zofji Rokoszewskich -- MD. Jan Budziszewski z Brzezna i GD. Teresa Rokoszewska

11296 (Rogoźno)

1735.18/5. (* 15/5.) Jan Nepomucyn s. G. Stanisł. i Marjanny Żółtowskich dz-ów Studzieńca -- G. Stanisł. Skowroński i ż. jego

11297 (Rogoźno)

1736.26/3. (Rąnowo) Józef s. M. Franc. i Anny Wolskich -- Michał Korytowski i Teofila Rzeszotarska z Potulic

11298 (Rogoźno)

1737.1/12. (Sierniki) Krystyna Elżb. Józefata, c. MGD. Anton. Rumiejewskiego i Anny z Rosnowskich -- MG. Józef Rosn. z ż.

11299 (Rogoźno)

1738.28/12. (Sierniki) Józef Franc. Xaw., s. MG. [Anton. Rumiejewskiego i Anny z Rosnowskich] -- MG. Zofja z Zebrzydowskich Rosnowska

11300 (Rogoźno)

1739.7/12. (Rudnicze) Józef Mikołaj Xawery (* 2/11.) s. MG. Samuela i Jadwigi Ponikiewskich -- MG. Józef Cywiński z ż. Jadwigą

11301 (Rogoźno)

1742.25/6. (Gościejewo) Jan Wład. Antoni, s. MG. Franc. i Agn. Swięcickich -- G. Skotnicki i G. Czechowski MG. Marjanna z Sw. Malochoska

11302 (Rogoźno)

1743.3/1. (Marlewo) Józef Ant., s. MG. Wojciecha i Magdal. z Jarnowskich Gniewkowskich, * 1742.24/3. -- MG. Jan Korytowski i G. Teofila Krzyżanowska

11303 (Rogoźno)

1743.23/5. (Rogoźno) Antoni Wawrzyniec, s. G. Anton. i Kat. Kamińskich

11304 (Rogoźno)

1744.9/5. (Rudnicze) * Franciszek Konstantyn Jan Nepom., s. G. [Samuela i Jadwigi Ponikiewskich] ch. 3/9. -- X. Konstantyn Jełowiecki koad. lędzki i G. Teofila Korytowska z Runowa

11305 (Rogoźno)

1744.16/10. (Gościewice) Brygitta Teresa, c. M. Józefa Skotnickiego i Marjanny -- M. Michał S. ze wsi Wełma i M. Petronella Otocka ze wsi Ruda

11306 (Rogoźno)

1746.14/2. (Rogoźno) Ludwika Anna c. G. Józefa i Jadwigi Gostkowskich -- G. Antoni G. i G. Petronella Otocka z R.

11307 (Rogoźno)

1747.17/1. (Runowo) Klara Agnieszka c. G. Felicjana i Marjanny Naproszewskich -- X. Ludwik Gostkowski prob. rogoziński i G. Józef Kęszycki

11308 (Rogoźno)

1747.26/7. (Bukowiec) Jakub, s. (Franc. przerob. na Generos.) Jana i Emerencjany Logów sołtysów (w innych metrykach tylko famat.) -- Kaz. Szabelski i Dorota Polska obyw. rogozin.

1309 (Rogoźno)

1748.14/6. (Rogoźno) Teofila, c. G. [Józefa i Jadwigi Gostkowskich] -- G. Józef Dzalinski i G. Kat. Grabska

1310 (Rogoźno)

1749.12/8. (Bukowiec) Marjanna Konst., c. [Jana i Emerencjany Logów] (znów poprawka na G.) sołtysów -- chrz. nieszl. (są tam rozmaici Logowie i bez żadnych dodatków np. w Gościejewie Jan i Krystyna małż.)

11311 (Rogoźno)

1753.5/9. (Rogoźno) Ludwika Jadwiga, c. G. Piotra Ossowskiego i Agnieszki -- J. X. Ludwik Bartłom. Gostkowski i M. Jadwiga Gostkowska

11312 (Rogoźno)

1754.24/3. (Rogoźno) Józef Wojciech s. G. Franciszka i Teofili Borowskich -- G. And. Giziecki z Owieczek i G. Jadwiga Gostkowska z R.

11313 (Rogoźno)

1754.25/11. (Rogoźno) Andrzej, s. G. Pawła i Anny Drachowskich -- G. Piechocka z R.

11314 (Rogoźno)

1757.21/3. (Sierniki) (* 25/2.) Józef Ignacy Maciej Zygfryd, s. MG. Wojc. i Anny Radolińskich podkomorzyców wschow., dz-ów Siernik -- MG. Teresa z Swinarskich R. i MG. Mikołaj R. podkomorzyc wschow.

11315 (Rogoźno)

1759.12/3. (Rogoźno) Józef Grzegorz s. G. Piotra i Agnieszki Osowskich - chrz. nieszl.

11316 (Rogoźno)

1759.6/4. (* 6.) Wojciech Jan Nep. s. G. Mikoł. i Heleny z Gostkowskich Rayskich -- G. Jadwiga z Racięckich Gostkowska

11317 (Rogoźno)

1759.3/9. (Łaskowo) Balbina Marjanna Kat., c. G. Antoniego Dramińskiego i Rozalji ze Stawskich -- G. Stanisł. D. stryj i G. Anna z Bojanowskich Biegańska z Potulic

11318 (Rogoźno)

1762.2/1. (Sierniki) Ignacy Makary Kaz. Tom., s. G. Kazim. i Balbiny z Bnińskich Grąbczewskich podkom. JKMci, -- JMD. Ignacy Twardowski wda kaliski i Anna z Bn. Radolińska podkomorzycowa wsch.

11319 (Rogoźno)

1765.21/10. (Studzieniec) Rafał Józef Ignacy, s. G. Józefa i Ludwiki Kierskich -- JM. Kierski klan kamieński i M. Ludwika K.

11320 (Rogoźno)

1766.12/3. (Studzieniec) * Józefa Barbara, c. G. Józefa i Ludwiki z Zakrzewskich Kierskich -- chrz. nieszl.

11321 (Rogoźno)

1768.23/4. (Ruda) Jan Wojciech Anzelm, s. G. Michała i Marjanny Woyciechowskich -- G. Aleks. Gołecki i G. Zuz. Gutowska z Łaskowa

11322 (Rogoźno)

1768.12/10 (Gościejewo) Jadwiga Teresa Katarzyna, c. G. Adama i Wiktorji Zabłockich cerem. 1770.16/4. -- G. Stanisław Modlibowski i G. Kat. Cudnowska

11323 (Rogoźno)

1769.13/3. (Ruda) Józefata Marjanna Zuzanna, c. G. [Michała i Marjanny Woyciechowskich] -- G. Szymon Gutowski z ż. poses. Łaskowa

11324 (Rogoźno)

1770.10/3. (Gościejewo) Marjanna c. G. [Adama i Wiktorji Zabłockich] -- G. And. Z. i Kat. Cudnowska

11325 (Rogoźno)

1771.20/10. (Ruda) Tekla Eufrozyna c. G. Michała i Marjanny Woyciechowskich] -- JM. Jakub Szołdrski sta (rogoz. ?) i Eufroz. z Gajewskich Szołdrska

11326 (Rogoźno)

1773.10/3. (Studzieniec) Franciszek Aleksander, s. M. Józefa i Marjanny Kierskich podkom. JKMci, -- G. Ignacy Urbański z Boguniewa i Kat. Tomicka dz-a Budziszewa

11327 (Rogoźno)

1773.17/7. (Ruda) Anna Magdalena c. G. [Michała i Marjanny Woyciechowskich] -- chrz. nieszl.

11328 (Rogoźno)

1773.25/1. (Rogoźno) Urszula Teresa c. G. Józefa Rembowskiego pis. skarbu kor. i Małgorzaty -- G. Józef Nepom. Mendliński skarb. i Marjanna Malczewska

11329 (Rogoźno)

1775.6/3. (Gościejewo) (* 9/3.) Wiktor Tomasz z Aquino Antoni, s. JMD. Jakuba Szołdrskiego i Eufrozyny z Gajewskich stów rogoziń. -- X. Ludwik Gostkowski dziek. R. i Franc. Szołdrska wdzina inowrocł. babka dziecka

11330 (Rogoźno)

1775.28/4. (Łaskow) Leon Teodor s. G. Jana i Kat. Rynarzewskich -- G. Konst. Ulatowski i G. Magdalena ż. jego

11331 (Rogoźno)

1775.23/9. (Studzieniec) Michał Stanisław s. G. Józefa i Ludwiki z Zakrzewskich Kierskich -- X. Michał Moraczewski prob. skocki i Teofila Tomicka dz-a Budziszewa

11332 (Rogoźno)

1776.25/8. (Gościejewo) Ludwik Augustyn, s. JM. [Jakuba Szołdrskiego i Eufrozyny z Gajewskich] -- M. Jan Swięcicki pis. gr. pyzdr. i G. Marjanna z Kosickich Rębowska

11333 (Rogoźno)

1776.13/10. (Ninino) cerem. Weronika c. G. Franc. i Agaty Białkowskich -- PGD. Chryzostom Lipski oboźny k. dz. Ludomów i Eufrozyna Szołdrska ścina rogoz.

11334 (Rogoźno)

1776.13/10. (Ninino) cerem. Franciszek, ch. z w. 1775.19/3., s. G. [Franc. i Agaty Białkowskich] -- MGD. Michał Brzozowski chor. wojsk kor. i M. Teresa Soleska

11335 (Rogoźno)

1776.13/10. (Ninino) Kazimierz Józef, ch. zw. 1776.7/3., s. G. [Franc. i Agaty Białkowskich] -- MG. Jakub Szołdrski sta rogoz. i Joanna Lipska oboź. kor.

11336 (Rogoźno)

1776.3/11. (Rogoźno) Antonina Salomea, c. G. Józefa i Małgorzaty Bogusławskich -- G. Adam Żelisławski celnik JKMci

11337 (Rogoźno)

1777.12/1. (Studzieniec) Walentyn s. PM. Józefa i Ludwiki Kierskich komor. JKMci -- P. Antoni Tomicki miecznikowicz pozn. i P. Teofila T.

11338 (Rogoźno)

1777.15/3. (Owieczki) Maciej Kaz., s. G. Jana i Katarzyny Rynarzewskich poses. Owieczek -- MG. Jakub Szołdrski sta rogoz. i Eufroz. z Gaj. Szołdrska

11339 (Rogoźno)

1777.4/5. (Ninino) Izydor Anastazy, s. G. Franc. i Agaty Białkowskich pos. N. -- G. Antoni B. i Marjanna Grzegorzewska

11340 (Rogoźno)

1779.10/3. (Gościejewo) Jan Nep. Ignacy, s. G. Wojc. i Apolonji Szymańskich -- G. Kajetan Swięcicki i GD. Eufroz. Szołdrska ścina rogoz.

11341 (Rogoźno)

1779.18/12. (Rogoźno) Salomea Katarzyna c. G. Ignacego i Teresy Dęmbskich -- G. Jan Dęmbski pisarz skarb. i G. V. Weronika Czarnecka

11342 (Rogoźno)

1780.3/1. (Nowe Miasto) Marjanna c. G. Jakuba i Franc. Michalskich -- G. Kaz. Kanigowski i G. Beata Jezierska

11343 (Rogoźno)

1780.14/5. (Ninino) Ignacy Wojc. s. G. [Franc. i Agaty Białkowskich] -- GD. Jan Podowski chor. w. kor. i G. Marjanna Zakrzewska z Rudy

11344 (Rogoźno)

1780.13/6. (Rogoźno) Antoni Jan, s. G. Franciszka i Beaty Jezierskich -- G. Jan Podoski chor. i G. Eufrozyna Szołdrska ścina rogoz.

11345 (Rogoźno)

1780.21/8. (Międzylesie) Anastazja Michalina, c. G. Tom. i Marjanny z Bilińskich Zakrzewskich -- G. Stan. Szobiński i ż. jego Franciszka

11346 (Rogoźno)

1779.22/3. (Studzieniec) zw., Gabryel Benedykt Andrzej Corsinus, s. G. Józefa i Ludwiki z Zakrz. Kierskich dz-ów S. -- G. Tom. Pigłowski i GD. Teofila Tomicka, ass. M. And. K. klanic kamieński i M. Julianna K. klanowa kamień. cerem. 1780

11347 (Rogoźno)

1780.3/4. (Studzieniec) zw. Józef Franc. a Paulo, Stanisław Kostka, s. G. [Józefa i Ludwiki z Zakrzewskich Kierskich] -- Józef Wojciechowski i Agn. Gołanicka, ass. -- X. Józef Dorpowski kan. gn. i M. Anna z Gruszczyńskich K. klanowa kamień.

11348 (Rogoźno)

1781.18/2. (Rogoźno) Maciej Nepom. s. G. Jana i Antoniny Dąbskich -- G. Telesfor Mieszkowski

11349 (Rogoźno)

1781.24/8. (Gościejewo) Cyrjak Bartłomiej, s. G. Wojciecha i Apolonji Szymańskich -- G. Jakub Szołdrski starosta rogozin. i G. Eufroz. ż. jego

11350 (Rogoźno)

1781.14/9. (Ninino) Marjanna Rozalja, c. [Franciszka i Agaty Białkowskich] -- G. Kajetan Swięcicki i G. Eufrozyna Szołdrska

11351 (Rogoźno)

1782.24/2. (Owieczki) Eufrozyna Marjanna, c. G. Jana i Katarzyny Rynarzewskich -- G. Ant. Swięcicki i G. Eufrozyna Szołdrska

11352 (Rogoźno)

1782.22/5. (Międzylesie) Jan Nep. s. G. Tomasza i Marjanny Zakrzewskich -- G. Wawrzyniec z Grochowa Loga burgr. gr. wałec. i G. Franiszka Stobińska

11353 (Rogoźno)

1783.4/5. (Ruda) Zofja, c. G. [Franciszka i Agaty Białkowskich] -- G. Tom. i Marjanna małż. Zakrzewscy

11354 (Rogoźno)

1783,11/8. (Międzylesie) Anna Marja c. G. [Tomasza i Marjanny Zakrzewskich] -- G. Kajet. Swięcicki i M. G. Eufrozyna Szołdrska

11355 (Rogoźno)

1783.8/12. (Łaskowo) Marjanna Barbara, c. Michała i Klary Krynkowskich pos. folw. w Ł. -- M. Eufroz. Szołdrska i Paschalis Radoliński regens pyzdrski

11356 (Rogoźno)

1785.2/7. (Rogoźno) Regina Weronika (z w. 22/6.) c. G. Wojc. i Marjanny Szczepkowskich -- X. Ant. Umiński archid. pczewski i G. Klara Krynkowska

11357 (Rogoźno)

1785.9/10. (Ruda) Michał Franc. s. G. [Franciszka i Agaty Białkowskich] -- GD. Ant. Swięcicki i MGD. Eufrozyna Swięcicka ścina rogoz.

11358 (Rogoźno)

1786.30/3. (Owieczki) Nepomucyn Wilbrecht, Wiktor, Kajetan, s. G. Michała i Weroniki Swięcickich -- MGD. Kajetan Sw. z ż. Eufrozyną stowie rogoz.

11359 (Rogoźno)

1786.23/5. (Międzylesie) Józefa Anastazja, c. G. [Tomasza i Marjanny Zakrzewskich] pos. M. -- G. Jan Z. i Aleksandra z Z. Logowa

11360 (Rogoźno)

1787.2/7. (Rogoźno) Joanna Regina c. G. Michała i Anny Cwierdzińskich -- G. Wojc. Korytowski z ż. Reginą z wsi Ronowo

11361 (Rogoźno)

1787.12/11. (Ninino) Marcellin s. G. Józefa i Rozalji z Dzierzgowskich Paprockich (* 30/10.) -- G. Franc. i Barbara z Krallów Dzierzgowscy małż.

11362 (Rogoźno)

1788.22/1. (Rogoźno) Antonina c. G. [Wojc. i Marjanny Szczepkowskich] -- MG. Kajetan Swięcicki z żoną Eufroz. stowie R.

11363 (Rogoźno)

1788.18/8. (Owieczki) Eufrozyna Zuzanna, c. G. Michała i Urszuli Weroniki Swięcickich -- G. Wiktor Szołdrski z matką Eufroz. Swięcicką

11364 (Rogoźno)

1789.1/4. (Rogoźno) Franciszka Barb. c. G. [Wojc. i Marjanny Szczepkowskich] -- MD. Walerjan Grabski z kaw. narod. i MD. Antonina Dombska

11365 (Rogoźno)

1789.12/8. (R.) Dominik Michał, s. G. Xaw. Józefa i Marjanny z Ciszewskich Jankowskich komisarzy woj. gn. -- M. Michał z Werbna Łaszczyński pułk. kawal. narod. i N. Klara Krynkowska, N. Michał Krynk. i G. Marjanna Szczypkowska

11366 (Rogoźno)

1789.30/10. (Owieczki) Julianna Urszula, c. G. [Michała i Weroniki Swięcickich] -- MG. Eufrozyna Sw. i MG. Wiktor Szołdrski

11367 (Rogoźno)

1790.27/1. (Rogoźno) Eufrozyna Franciszka, c. G. Jakuba i Teofili Gostkich (!) -- G. Stanisław Zielonacki pułk. kaw. narod. i Eufroz. Sw. ścina rogoz.

11368 (Rogoźno)

1790.9/5. (Ruda) Felicjan Franc., s. G. [Franciszka i Agaty Białkowskich] -- Wiktor Szołdrski z matką

11369 (Rogoźno)

1790.5/8. (Rogoźno) Cyrjak Kajetan s. G. Wojc. i Marjanny Szczepkowskich -- G. Antonina Dąbska

11370 (Rogoźno)

1792.5/6. (Rogoźno) cerem. Cyrjak Kajetan, s. G. Wojciecha i Marjanny z Dąbskich Szczepkowskich -- MD. Grabski i Eufrozyna Swięcicka

11371 (Rogoźno)

1792.17/10 (R.) Jan Szymon s. Franc. Walentyna i Anny Kat. Kochanowiczów -- Fam. Paweł Klat i Anna Kat. Henkowa. Wklejono tu tablicę genealogiczną z napisem: "Drzewo genealogiczne Familii Kochanowiczów które jest poświadczone przez Deputację Szlachecką gubernji mińskiej do rodowodu Leona. Wedle tego drzewa: Teodor Grota z Kochan Kochanowicz rotmistrz JKMci vide przywilej z 1650, cześnik smoliński. Tego syn: Jan K., Grota, por. JKMci, cześnik smoliński. Tego synowie: Leon, Jan i Joachim 1727.24/4. wyprzedali dziedziczny majątek w woj. witeb. W. Kruzelewskiemu podczaszemu podol. Testament a 1758 (to ost. w tabliczce Joachima). Po Joach. syn Joachim, po Janie syn Bazyli 1758.3/3. (tego syn Maks. por. gwardji), po Leonie syn Walenty, * w Wełnie w W. X. Pozn. ch. w Parkowie, tego syn Jan * 1792.17/10. w Rogoźnie. Tu spotykani i inni mieszczanie Kochanowicze obyw. Rogoz.

11372 (Rogoźno)

1793.8/7. (Owieczki) Dominik Jan, s. G. Anton. i Zofji z Lipińskich Swięcickich -- G. Ludwika Z.

11373 (Rogoźno)

1793.27/10. (Rogoźno) Rafał Wojciech, s. G. Wojc. i Marjanny z Dąbskich Szczepkowskich -- G. Wojc. i Regina Korytowscy szambel. JKMci dz-c Runowa

11374 (Rogoźno)

1794.21/1. (Studzieniec) * Józef Wincenty, s. G. Antoniego i Józefy z Kierskich Swinarskich dz-ów d. Starostowa -- G. Gabryel K. i Ludwika K.

11375 (Rogoźno)

1795.14/4. (Grudna Dw.) (* 1794.20/10.) Józef Tadeusz s. G. Józefa de Braunek i Brygitty z Borzewskich pos. G. -- And. de Gotzenbug [?] Grabowski komor. JKMci, dz. Dziembowa i Kordula z Gorzyńskich Duninowa wd., stol. kalis., dz-a Goniembie

11376 (Rogoźno)

1796.23/8. (Grudna) (* 15/2.) Aleksandra Konstancja Marja c. G. [Józefa de Braunek i Brygitty z Borzewskich] -- J. Xaw. Ziembowicz sta dudzki i Aleks. z Skorzewskich Gorzeńska generałowa w. k.

11377 (Rogoźno)

1797.5/2. (Grudna) (* 3/2.) Florjan Antoni Błażej, s. G. [Józefa de Braunek i Brygitty z Borzewskich] -- G. Antoni B. por. prus. i G. Agn. Jasińska z Dąbrówki

11378 (Rogoźno)

1797.25/4. (Rogoźno) Stanisław s. G. Teodora Wojc. Szczepkowskiego i Marjanny z Dąbskich -- G. Jakub Gosk i Antonina z Przysieckich Domska

11379 (Rogoźno)

1803.21/2. (Grudna) Ferdynand Wincenty Stanisław, s. G. [Józefa de Braunek i Brygitty z Boszewskich] (* 21.) -- GD. Antoni B. z ż. Jadwigą Witkowską

11380 (Rogoźno)

1726.24/6. (Owczegłowy) N. Franciszek Krusiński x Regina Sokolnicka -- GG. Bogusław i Władysław Chojeccy bcia rodz.

11381 (Rogoźno)

1727.15/9. (Gościejewo) Dominik Tomicki prob. ze Sławna daje ślub N. Józef Plichta x Marjanna Tomicka -- J. Jan Zebrzydowski sta rogoz., Ant. Rumiejewski z Siernik, Jan Swinarski z Studzieńca, Franc. Dobiejewski z Runowa

11382 (Rogoźno)

1731.18/6. (Gościejewo) J. Wojciech Rokosowski x Wiktorja Zebrzydowska c. Jana sty rogoz. -- G. Franciszek Dobiejewski z Runowa, Stanisław Milencki, Wład. Zaremba

11383 (Rogoźno)

1735.9/5. (Bukowiec) (dopisano G.) Jan Loga de Lubiewko i Emerencjanna Meygrowna z B. -- św. nieszl.

11384 (Rogoźno)

1739.4/5. (Wełna) G. Kazimierz Czarliński x G. Marjanna Goyska V. -- G. Michał Kalksztein i Michał Skotnicki i G. Anna Pruska

11385 (Rogoźno)

1739.21/5. (Marlewo) G. Stefan Ciepielewski x GV. Anna Wolska -- MG. Ant. Rumiejewski i G. Teresa Rosnowska

11386 (Rogoźno)

1740.0/9. (Studzieniec) MG. Michał Żółtowski x G. Teresa Rosnowska V. -- MG. Antoni Rumiejewski i G. ż. jego, G. Stanisław Żółtowski

11387 (Rogoźno)

1740.3/11. MG. Felicjan Czaplicki x MG. Teofila Jezierska -- MG. Franc. Cz., Ant. Gostkowski z żoną

11388 (Rogoźno)

1744. (Owieczki) G. Marcin Czarliński x G. Barbara Korytkowska wdowa -- G. Antoni Gostkowski, Józef Skotnicki

11389 (Rogoźno)

1744.2/3. (Rudnicze) G. Michał Dobiejewski x G. Barbara Przyłuska V. -- MG. Franciszek Biegański, G. Samuel Ponikiewski, Paweł Kęszycki

11390 (Rogoźno)

1751.17/2. (Rogoźno) hon. Piotr Osowski x Agnieszka Pilesponka(?)

11391 (Rogoźno)

1753.4/11. (Ruda) G. Krzysztof Żółtowski x G. Konstancja Skotnicka -- sw. nieszl.

11392 (Rogoźno)

1758.23/1. G. Mikołaj Rayski x GV. Helena Gostkowska -- G. Jan i Joanna Żółtowscy ze Studzieńca, Stan. Magnuski

11393 (Rogoźno)

1760.19/2. (Rogoźno) G. Mikołaj Rayski z Boguniewa x Marcjanna Zagorska wd. -- sw. nieszl.

11394 (Rogoźno)

1762.13/2. (Laskowo) G. Antoni Mąkoski x GV. Jadwiga Puchalska -- G. Zygmunt M. i G. Józef P.

11395 (Rogoźno)

1767.15/2. (Łaskowo) G. Michał Woyciechowski x GV. Marjanna Gołecka -- G. Adam Zabłocki i G. Michał Bronisz

11396 (Rogoźno)

1767.24/2. (Rogoźno) sł. Józef Szorujewski mł. x G. Teofila Gostkowska V. -- sw. nieszl.

11397 (Rogoźno)

1772.23/8. G. Franciszek Białkowski x Agata Mazantowiczówna V. -- Jakub Biliński wiceregens zs. etc.

11398 (Rogoźno)

1773.14/2. (Gościejewo) G. Melchior Zdanowicz x G. Wiktorja Broniszówna V. z Gościejewa -- JMD. Jakub Szołdrski, sta rogoz., Ignacy Tomicki

11399 (Rogoźno)

1776.2/6. (Gościejewo) G. Tomasz Zakrzewski wd. pos. w G. x V. Marjanna Bilińska -- G. Jan Rynarzewski, pos. Laskowa, Franc. Z.

11400 (Rogoźno)

1780.26/10. (Poznań) G. Jakub Kluszewski x V. Konstancja Goczkowska (u karmelitów)

11401 (Rogoźno)

1783.17/8. (Gościejewo) M. Kajetan Swięcicki x Eufrozyna z Gajewskich Szołdrska wd. -- Jan Sw. major w. k., Paschalis Radoliński, regent pyzdr., Michał SW., pisarzewicz pyzdr.

11402 (Rogoźno)

1784.30/9. (Rogoźno) G. Jakub Goski x Teofila z Gostkowskich Szorujewska wd. -- G. Wojc. Szczepkowski i Jan Wojewodzki stróż celny

11403 (Rogoźno)

1785.14/8. (Rogoźno) G. Jan Wojewódzki x Helena Krzywoszyńska -- sw. nieszl.

11404 (Rogoźno)

1787.7/6. (Rogoźno) Stanisław Zienkowski wd. x Teresa Radzimińska V. z wsi Żórawie pf. kcyń., zawarty niegodnie 1787.24/4. w pf. Gołańcz, dziś powtórzony za dysp. -- sw. nieszl.

11405 (Rogoźno)

1791.27/8. (Studzieniec) M. Antoni Swinarski wd. dz. Turostowa z pf. Dąbrówka x V. Józefa Kierska ze St. -- M. Jan Sw., dz. Raczkowa i Michał K. jej brat

11406 (Rogoźno)

1792.5/2. (Rogoźno) G. Mikołaj Zorawski x Petronella Jackowska V. -- sw. nieszl.

11407 (Rogoźno)

1792.20/9. (Owieczki) G. Antoni Swięcicki x V. Zofja Lipińska -- G. Wincenty Myśliński z kaw. narod. i N. Józef Krzywoszynski burmistrz rogoz.

11408 (Rogoźno)

1792.25/12. (Rogoźno) G. Wojc. Seredyński tow. kaw. narod. x Marjanna z Altrow Tagenowa rozw.

11409 (Rogoźno)

1798.16/2. (Rudnice) M. Nepom. Koszutski dz. d. Łukowa s. M. Józefa K. x Ludwika Płączyńska c. Łukasza Płączyń. dz. Łagiewnik -- Adam Wielowieiski z Radzkowa. On 23, ona 20.

11410 (Rogoźno)

1800.24/2. (Studzieniec) MD. Tomasz Moraczewski pis. duszyński x M. Józefa z Kierskich Swinarska, rozw., c. Józefa K. dz-a St. -- Adam Zbijewski pos. Gortatowicki, GD. Andrzej Krzeszyński komis. Budziszewa. On 36, ona 19.

11411 (Rogoźno)

1712.22/7. (Brzezna) Wawrzyniec s. G. Jakuba i Jadwigi Swinarskich -- G. Samuel Biegański z Potulic i Konst. Rumiejowska z Siernik

11412 (Rogoźno)

1735.18/9. (Gościejewice) Maciej, s. lab. acatol. Krzysztofa i Anny Logów -- sław. Jakub Patocki i Regina Fudukowa

11413 (Rogoźno)

1736.10/8. (Bukowiec) Anna (dopis. "G") c. Jana i Ertmuty Logów z B. -- Krzysztof Conty i Anna z tejże wsi

11414 (Rogoźno)

1738.27/9. (Bukowiec) cała metryka silnie retuszowana. Michał Józef s. G. Jana Krzysztofa i Emerencjany Logów poses. sołectwa -- Józef Walerski burmistrz Rogoz. i Jadwiga Lubelska z Rogoźna

11415 (Rogoźno)

1740.21/11. (Bukowiec) Rozalja, c. hon. (popraw. na nob.) Jana Krzysztofa i Emerencji Logów sołtysów -- Piotr Jeszka i Marjanna Walerska

11416 (Rogoźno)

1744.8/5. (Bukowiec) Maciej Ludwik s. hon. (poprz. na Gen.) Jana i Emerencji Logów (dodano "pos.") sołtysów (przyb. na "sołectwa") -- Stanisław Odpol de Gościejewo i Barbara Krzywoszyczyna de R. (dodano "pauperes")

11417 (Rogoźno)

1744.7/10. (Wójt. rogozińskie) Michał Maciej, s. honest. Bogusława i Elżbiety Logow katol. -- Mac. Polski, Ludwika Albrechtówna

11418 (Rogoźno)

1746.3/7. (Bukowiec) Jan Antoni, * 28/6., s. sław. Jana Krzysztofa i Emerencji Lagów -- Krzysztof Kąkol ze wsi Sokołowo i Kat. Odpolowa z Gościejewa

11419 (Rogoźno)

1749.5/4. (Wojtostwo) Ludwik Władysław, s. Bogusł. i Elżb. Logow -- Kaz. Szebelski i Dorota Cebetowa obyw. Rogoz.

11420 (Rogoźno)

1751.12/12. (Wójt.) Regina, c. Teofila i Elżbiety Logów -- Wojciech Konoski burmistrz rogoz. i M. Szabelska

11421 (Rogoźno)

1800.10/11. (Runowo) G. Jakub Osiński mł. x Anna Rachocka, c. G. Józefa R. z Siernik -- G. Stanisław Żórowski Michał Stefański, Piotr Kamiński. On 28, ona 20.

11422 (Rogoźno)

1801.13/7. (Łaskowo) G. Ignacy Braunek z Grudny x GV. Franciszka Skoraszewska z Laskowa, on 25, ona 34 -- MD. Wojc. Korytowski dz. Runowa i Karol Skor. z Węgerska

11423 (Rogoźno)

1809.25/7. (Rogowo) G. Antoni Olszewski x Elżb. Wojewodzka V.

11424 (Rogoźno)

1809.29/7. (Rogowo) G. Józef Trzebiatowski x Józefa Anastazja de Zakrzewska

11425 (Rogoźno)

1726.13/8. (Międzylesie) poch. G. Jadwiga Krassowska

11426 (Rogoźno)

1728.12/5. (Gościejewo) poch. J. Andrzej Zebrzydowski ścic rogoziński

11427 (Rogoźno)

1730.27/7. (Gościejewo) poch. J. Katarzyna z Swięcickich Zebrzydowska ścina rogoz.

11428 (Rogoźno)

1732.13/11. (Rudnicze) poch. G. Zofja Duninowna

11429 (Rogoźno)

1732.24/5. (Rogoźno) poch. MGD. Wojciech Jezierski komisarz R.

11430 (Rogoźno)

1734.18/6. (Rogoźno) poch. MD. Zofja Hojecka

11431 (Rogoźno)

1737.3/1. (Marlewo) poch. G. Stanisł. Szymański

11432 (Rogoźno)

1738.0/7. (Rogoźno) poch. Franciszek Xaw. s. G. Ant. Dąmbińskiego przed † ochrzczony

11433 (Rogoźno)

1739.0/9. (Studzieniec) poch. G. Antoni Żółtowski

11434 (Rogoźno)

1740.0/1. (Laskowo) poch. G. Ant. Bojarski

11435 (Rogoźno)

1740.0/3. MG. Stanisław Gorzeski

11436 (Rogoźno)

1742.22/4. (Sierniki) † G. Antoni Rumiejewski dz. Siernik, poch. 5/6. dobrodziej kość.

11437 (Rogoźno)

1742.15/8. (Bukowiec) Krystyna l. 3, c. hon. Jana i Emerencjanny Logów sołtysów

11438 (Rogoźno)

1743.19/8. (Rogoźno) poch. G. Helena Gostkowska matka proboszcza X. Bartłomieja Ludwika G. † 17/8.

11439 (Rogoźno)

1744.26/4. (Studzieniec) poch. MG. Stanisław Żółtowski dz. St. † 22/4.

11440 (Rogoźno)

1745.0/1. (Studzieniec) poch. G. Kat. Lipińska

11441 (Rogoźno)

1746.6/2. (Wójtostwo) poch. Michał Maciej, s. hon. Bogusława i Elżb. Logów

11442 (Rogoźno)

1745.16/8. (Gościejewo) Brygita c. G. Józefa Skotnickiego i Marjanny

11443 (Rogoźno)

1746.22/4. (Marlewo) poch. G. Kat. Gniewkowska

11444 (Rogoźno)

1747.30/8. (Rogoźno) poch. G. Jakub Rzeszotarski

11445 (Rogoźno)

1747.9/9. (Studzieniec) poch. G. Marjanna z Wietrzykowskich Żółtowska dz-a St. † w wig. Narodz. N. M. P. 7/9.

11446 (Rogoźno)

1748.11/5. (Laskowo) poch. G. Jan Zieliński

11447 (Rogoźno)

1748.14/7. (Rogoźno) poch. G. Józef Gostkowski stryj proboszcza

11448 (Rogoźno)

1755.15/7. (Rogoźno) poch. G. Antoni Gostkowski ojciec proboszcza, † 13/7.

11449 (Rogoźno)

1756.31/7. (Rogoźno) poch. G. (jak zapewniał) Kaz. Dębiński

11450 (Rogoźno)

1759.14/4. (Rogoźno) poch. G. Helena Rayska

11451 (Rogoźno)

1760.11/1. (Rogoźno) poch. G. Maciej Paszkowski

11452 (Rogoźno)

1763.29/3. (Rogoźno) poch. G. Jadwiga Gostkowska

11453 (Rogoźno)

1763.4/6. (Marlewo) poch. G. Rozalja Dramińska

11454 (Rogoźno)

1765.22/1. (Międzylesie) poch. G. Fabjan Stanisławski

11455 (Rogoźno)

1773.25/7. (Studzieniec) poch. Ignacy Jerzy, s. P. Józefa i Ludwiki Kierskich komor. JKMci, mies. 2.

11456 (Rogoźno)

1776.7/9. (Rogoźno) poch. X. Bartłomiej Ludwik Glaubicz Gostkowski dziek. farny i proboszcz R.

11457 (Rogoźno)

1776.5/11. (Gościejewo) poch. Ludwik Augustyn s. JMD. Jakuba i Eufrozyny Szołdrskich stów rogoz.

11458 (Rogoźno)

1781.21/9. (Studzieniec) poch. dziecko, zaraz po chrzcie z wody, G. Kierskich

11459 (Rogoźno)

1785.9/1. (Ninino) poch. G. Małgorzata Paprocka

11460 (Rogoźno)

1787.21/6. (Ninino) poch. G. Marjanna Paprocka

11461 (Rogoźno)

1791.29/3. (Rogoźno) poch. Franciszek l. 2 s. G. Wojc. i Marjanny Szczypkowskich

11462 (Rogoźno)

1796.15/1. (Studz.) poch. († 11.) G. Helena Kierska, c. M. Józefa i Ludwiki z Zakrz., suchoty, poch. Pozn. dominikanie, l. 20.

11463 (Rogoźno)

1796.1/6. (Ninino) poch. Julianna, c. G. Józefa Jankowskiego pos. N. i Magdal. Czapczyńskiej, † 29., l. 8.

11464 (Rogoźno)

1796/12.12. (Rudnicze) poch. X. Jakub Lipski (poch. w Potulicach) prob. wągrowiec., dziekan Fary w Łeknie, kanonik łęczycki, generosus dziedzic, † 5., l. 38.

11465 (Rogoźno)

1798.16/4. (Gościejewo) poch. Ignacy s. M. Jana i Joanny z Łochockich Swięcickich, † 13., l. 6.

11466 (Rogoźno)

1798.6/10. (Runowo) poch. MD. Regina z Dybysławskich Korytowska † 3, l. 60. hidropsi

11467 (Rogoźno)

1799.17/5. (Ninino) poch. GD. Józef Jankowski pos. N. l. 61, † 15. hydropsi

11468 (Rogoźno)

1799.24/5. (Ninino) poch. GD. Wiktorja Jankowska wdowa, po pos. N., † 21, l. 64 morbo lectical

11469 (Rogoźno)

1801.20/2. (Owieczki) poch. G. Stanisł. Woyciechowski l. 66,† 18.

11470 (Rogoźno)

1803.7/12. (Marlewo) poch. Rafał, s. G. Jana i Barbary z Cherstopskich Przyłowskich † 4., r. 1.

11471 (Rogoźno)

1804.13/7. (Runowo) poch. GD. Wojc. Korytowski † 9., l. 75, hydropsi

11472 (Rogoźno)

1806.21/7. (Rogoźno) poch. G. Justyna Czarnecka V. † 19. l. 50 rak

11473 (Ruchocice)

1634.6/2. (Żelęcino) Stanisław s. GMD. Wojc. Zdanowskiego i Małg. -- D. Jan Kuskowski i Barb. Rzeczkowska (?)

11474 (Ruchocice)

1635.18/2. (Żelęcino) Zofja, c. GD. [Wojc. Zdanowskiego i Małg.] -- GD. Bartłom. Cielecki wojski pozn. i Zofja Sławanowska V.

11475 (Ruchocice)

1636.2/3. (Żelęcino) Anna, c. MD. [Wojc. Zdanowskiego i Małg.] -- GD. Stanisław Stawski i Marjanna Odolińska V. c. GD. Tom. Odolińskiego

11476 (Ruchocice)

1637.22/6. (Żelęcino) Piotr s. [Wojc. Zdanowskiego i Małg.] -- GD. Piotr Żegocki sta kośc. i GD. N. Chorzecka (?) z Ratai

11477 (Ruchocice)

1640.29/2. (Ruchocice) (* 15.) Konstancja, c. MGD. Piotra Żegockiego dz. R, sty kość. -- MGD. Łukasz Cielecki z Budziszewa i MGD. Izabella Ż. z Rostaszewa († 28/3.)

11478 (Ruchocice)

1642.2/2. (Ruchocice) Marcin Władysław, s. Piotra Żegockiego dz. R., sty kość. i Anny Cieleckiej (c. Łukasza i Zofji) -- Krzysztof Prusimski z Kolna i Anna Strikowska z Malachowskich (* 14/1.)

11479 (Ruchocice)

1642.23/12. (Ruchocice) Urszula, c. MGD. Piotra Żegockiego dz-a R. sty kość. i Anny Cieleckiej - chrz. biedni * 20/12.

11480 (Ruchocice)

1643.27/9. (Żelęcino) Zofja, c. MD. Mikoł. Gumińskiego (?) i Jadwigi -- MD. Grzegorz Helmowski i Jadwiga Kownacka

11481 (Ruchocice)

1644.3/2. (Ruchocice) Łukasz Maciej s. [Piotra Żegockiego i Anny Cieleckiej] (* 5.) (matka z Cieleckiech z Godziszewa) -- MD. Łuk. Swiniarski i MD. Anna Herstopska z Ratai

11482 (Ruchocice)

1646.24/6. (Ruchocice) Jan Olbracht s. [Piotra Żegockiego i Anny Cieleckiej] -- MG. Aleks. Opaliński sta inowrocł. dz. Grodziska i MG. D. Barbara Grzymułtowska z Rakoniewic

11483 (Ruchocice)

1645.29/8. (Ruchocice) Ludwik Krzysztof, s. [Piotra Żegockiego i Anny Cieleckiej] -- MGD. Adam Cielecki z Godziszewa dz. i MGD. Dorota Gnińska ż. sty gnieźń.

11484 (Ruchocice)

1653.1/12. Jadwiga, c. GD. Mac. Sczuckiego i Katarzyny -- GD. Jadwiga Coriczińska i Stanisław Coricziński

11485 (Ruchocice)

1654.6/2. Mikołaj s. GD. Mac. Kaz. Sczuckiego i Kat., dz-ców R. -- GD. Jan Przybyszewski i GD. Anna Rogalińska

11486 (Ruchocice)

1654.14/3. (Żelęcin) Mikołaj i Barbara-Elżb., dzieci GD. Jana Przybyszewskiego i Heleny Grudzyńskiej (?) -- GD. Mac. Kaz. Sczucki i GD. V. Przybyszewska, GD. Łuk. Karniowski i GD. Kat. Sczucka

11487 (Ruchocice)

1665.24/8. Bartłomiej Franciszek s. MD. Mac. Kaz. Sczuckiego i Marjanny z Moczonoskich

11488 (Ruchocice)

1668.29/1. Anna, c. G. D. Adama Łukomskiego i Marjanny Mieszkowskiej -- G. Aleks. Zaręba i D. Anna Muchelska

11489 (Ruchocice)

1670. (Gnin) Marjanna, c. GD. And. Skarszewskiego i ... -- GD. Jan Drwęski i GD. Bzowska

11490 (Ruchocice)

1680.11/2. Barbara, c. GD. Michała Kołuckiego i Katarzyny -- GD. Marcin Czaplicki i GD. Dęboska

11491 (Ruchocice)

1681.11/10. (Żelęcino) Michał s. GD. Michała Kołuckiego dzierż -- GD. Kamiński inny chorąży wschowski i V. Dorota K.

11492 (Ruchocice)

1687.19/4. Konstancja Ludwika c. MGD. Jana Strzeleckiego i MGD. Barb., tenut. wsi R. -- MD. Michał Kołucki i PGD. Teresa Opalińska ścina śremska

11493 (Ruchocice)

1699.23/11. Franciszka Urszula c. MG. And. Strzeleckiego i Doroty Mieszkowskiej -- GD. Franc. S. i GD. Konst. Janowska

11494 (Ruchocice)

1700.21/11. Katarzyna Marjanna, c. MG. Andrzeja Strzeleckiego i Doroty Mieszkowskiej -- ND. Ant. Krusiński i GV. Jaroszewicowna

11495 (Ruchocice)

1711.15/8. (Ruchocice) Zuzanna Marjanna, c. G. Jana i Doroty Koszuckich -- G. Samuel Tyszewicz i Konstancja K. V.

11496 (Ruchocice)

1715.10/11. (Rataje) Barbara Kat., c. G. Michała i Konstancji Jaroszewic'ów Nob. - ekon. z Ratai -- MG. D. Teofil z Werbna Pawłowski i MGD. Anna Tyszewicowa

11497 (Ruchocice)

1717.21/1. Agnieszka Anna, c. G. Wawrzyńca Rylskiego i Barbary -- G. Anna Tysz.

11498 (Ruchocice)

1717.19/5. (Rataje) Antoni Paschalis, s. G. Michała Jaroszewicza i Konstancji. Nob., ekonomow w Rat. -- G. Wład. Kąsinowski tenut. Żelęcina i G. Kat. Kąs. V., c. jego

11499 (Ruchocice)

1718.16/7. (Ruchocice) Joanna Marjanna Antonina, c. G. Samuela Tyszewica i G. Anny -- JD. Mac. Radomski w. inowrocł. GWP. i MD. Marjanna Potocka klanka

11500 (Ruchocice)

1722.29/3. (Żelęcin) Józef Teofil, s. MGD. Melchiora Skorzewskiego i Franc. z Szczanieckich -- JMP. Teofil Pawłowski dz. Kamieńca i Zofja Koszutska dz-a Ptaszkowa i Urbanowa

11501 (Ruchocice)

1724.13/3. (Ruchocice) Rozalja, c. G. Jana Kotkowskiego i Barbary de Rudkoskie -- G. Piotr Białoskórski i G. Anna Tysz.

11502 (Ruchocice)

1725.11/11. (Żelęcin) Barbara Marcina, c. MGD. Władysł. Szczykowskiego i Jadwigi -- GD. Józef Rogaliński i Barbara Mąkowska

11503 (Ruchocice)

1726.3/1. (Ruchocice) Stefan, s. G. Szymona Gołebiewskiego i Reginy -- GD. Mac. Budziszewski i GD. Zofja Rogal.

11504 (Ruchocice)

1735.27/3. (Ruchocice) Józef Samuel, s. JD. Kazim. i Joanny Kierskich -- JD. Samuel Tysz. dz. R. i JD. Dorota Koszutska

11505 (Ruchocice)

1736.20/7. (Ruchocice) Magdalena, c. M. [Kazim. i Joanny Kierskich -- GD. Jan Malewski i Anna K.

11506 (Ruchocice)

1739.16/8. (Ruchocice) Gabryel Józef s. MG. [Kazim. i Joanny Kierskich] -- X. Józef K. bp. sufragan pozn. i MG. D. Marjanna K. klanka rogoz.

11507 (Ruchocice)

1741.25/7. (Ruchocice) Piotr Paweł Józef, s. MG. [Kazim. i Joanny Kierskich] dz. R. * 1/7. -- GD. Franc. Dziengowski i G. Marcjanna Kistowska

11508 (Ruchocice)

1636.13/4. (Rataje) N. Jan Jankowski mł. x V. Zofja Radolińska -- MD. Tomasz Odoliński, Wojc. Zdanowski

11509 (Ruchocice)

1636.1/6. (Rataje) MD. Aleksander Biliński x V. Marjanna, c. MD. Tom. Odolińskiego -- MD. Wojc. Zdanowski i Mik. Sietlewski

11510 (Ruchocice)

1636.20/7. MD. Jan Krzesiński mł. x Zofja Sławianowska V. -- MD. Wojc. Zdanowski i Tom. Odoliński

11511 (Ruchocice)

1639.6/3. (Rataje) N. Mac. Smogoszewski z Marowna x Dorota Wylezyńska z pow. koniń. -- MD. Kaz. ..., Wojc. Gzowski i GD. Czacki

11512 (Ruchocice)

1698.10/1. MG. mł. Wojc. Kołudzki x MGV. Joanna Kłobuczyńska

11513 (Ruchocice)

1713. † Nob. Bonifacy s. Dobrogost Szpotański w dw. Rataje, l. ok. 40

11514 (Ruchocice)

1705. (?) G. Jan Koszucki x Dorota Strzelecka

11515 (Ruchocice)

1706. G. Wawrzyniec Rynski x Barbara Krynicka

11516 (Ruchocice)

1723.17/7. PMD. Kaz. Malachowski klanic kaliski x G. Franciszka Strzelecka -- G. Tyszewiczowa z dworem

11517 (Ruchocice)

1733.25/5. G. Kaz. Kierski x Joanna Tyszewiczówna -- M. Kaz. Malachowski klanic kalis. i ż. jego Apolonja z Granowskich

11518 (Ruchocice)

1736.3/11. G. Maciej z Pierzchna Koszutski x Kat. Płaczkowska -- G. Jan Malewski, Franciszek Krzyżanowski, Bułakowa, Stanisł. Gosiorowski, Jakub Granowski etc.

11519 (Ruchocice)

1743.1/6. Kunegunda, c. N. Józefa Zdąnowskiego i Barbary Druchowskiej -- NV. Agnieszka Skrzebowska z prob. R.

11520 (Ruchocice)

1744.16/2. (Ruchocice) Andrzej Józef s. [Kazim. i Joanny Kierskich] (* 3/2.) -- G. Michał Piątkowski sługa i GV. Barb. Prądzyńska ass. MGD. Jan Moraczewski z ż. Barbarą M. ch. z w. 9/2.

11521 (Ruchocice)

1746.13/2. (Ruchocice) Marjanna Brygitta Urszula, c. MGD. [Kazim. i Joanny Kierskich] -- MGD. Maciej Koszucki i MGD. Marjanna Rozdraż. dz-a Urbanowa i Ptaszkowa

11522 (Ruchocice)

1749.9/4. (Ruchocice) cerem. z w. 26/3., Urszula Katarzyna Józefa, c. MGD. [Kazim. i Joanny Kierskich], * 24/3., -- G. Wawrzyniec Ryński i G. Wiktorja V. Maciejewska, ass. GD. Franc. Moraczewski komornik z Soboty i MG. Marcjanna Kistowska z Rogaczewa

11523 (Ruchocice)

1751.15/8. (Ruchocice) cerem. ch. z w. 26/6. Antoni Jan Józef s. [Kazim. i Joanny Kierskich] (* 17/6.) -- GD. Franc. Miaskowski i G. V. Wiktorja Maciejewska ass. GD. Karol Dzierżanowski dz. Proch z ż. Teresą Malczewską

11524 (Ruchocice)

1752.22/5. (Ruchocice) Zofja Nepom. Józefa (* 11/5.), c. [Kazim. i Joanny Kierskich], dz-ów R., Ratai i in. -- MD. Pantaleon Bieczyński dz. Stullców i MD. Elżb. Swinarska dz-a Zielęcina

11525 (Ruchocice)

1757.19/6. (Ruchocice) Juliana Urszula, c. [Kazim. i Joanny Kierskich] -- MG. D. Teresa z Malczewskich Dzierżanowska z Proch i MD. Józef K. szambelan i brat z Ruchocic

11526 (Ruchocice)

1760.3/2. (Ruchocice) Agata, c. G. Ludwika Ryńskiego i Marjanny -- MGD. Gabryel Kierski z siostrą Urszulą K.

11527 (Ruchocice)

1763.4/4. (Ruchocice) Franciszek, s. Ludwika Ryńskiego i Marjanny -- G. Kat. Zielenska V.

11528 (Ruchocice)

1772.3/8. (Ruchocice) *, ch. 26/7. Wiktor Kazimierz, s. M. Piotra Odrowąż Wilkońskiego klanica i Urszuli Katarzyny Józefy z Kiekrza Kierskiej -- MD. Kaz. K. dz. R. i PMD. Otolja Ludwika klanowa krzywińska

11529 (Ruchocice)

1776.3/3. (Ruchocice) Jan Ludwik, s. MG. Piotra Kierskiego i Róży Malczewskiej -- And. K. z siostrą Julianną

11530 (Ruchocice)

1786.4/6. (Naramowice) cerem. (z w. 4/3. Pozn.) Julianna Petronella, c. MG. Ignacego Miaskowskiego (s. Wojc. i Petronelli z Kosińskich) i Zofji (c. JM. Kaz. Kierskiego i Joanny z Tyszewiczow) -- M. Ignacy Jaszczułt komornik zs. pozn. i M. Józefa Dzierżanowska V., JM. D. Kazimierz Kierski klan kamieński kolator, dz. R. i Ratai i Ludwika z Zakrzewskich Kierska dz. Studzieńca

11531 (Ruchocice)

1791.11/6. (Ruchocice) Antoni Feliks, s. G. Jana Rowińskiego ekonoma R. i Jadwigi -- JM. Józefa Moraczewska komor. gran. pozn. córka

11532 (Ruchocice)

1743.1/3. † MG. Jan Skrzebowski l. ok. 70

11533 (Ruchocice)

1743.2/6. † Kunegunda c. N. Józefa Zdąnoskiego i Barbary Druchowskiej

11534 (Ruchocice)

1745.16/5. † Marjanna Brygitta, c. MG. Kierskich dz-ów R. ok. kwartała roku poch. bernard. Grodzisk

11535 (Ruchocice)

1748.28/2. (Ruchocice) † GD. Michał Jaroszewicz l. ok. 72 poch. 7/3.

11536 (Ruchocice)

1752. 11/5. (Ruchocice) † Antoni, s. MD. Kaz. i Joanny Kierskich dz-ów, l. ok. 2.

11537 (Ruchocice)

1756.24/8. (Ruchocice) † MGD Marcjanna z Kierskich Kistoska wd. l. ok. 60 poch. 30/8. bernard.

11538 (Ruchocice)

1773.11/4. (Ruchocice) † MGD. Joanna z Tyszewiczów Kierska, ż. MGD. Kaz. K., dz-a R. i in., l. ok. 55 poch. 15. bernard. (Franc. Min. obserw.)

11539 (Ruchocice)

1777.7/8. (Ruchocice) † GD. Florentyna Kiejdroska z d. Kierska poch. bernard. Grodzisk

11540 (Ruchocice)

1788.6/7. (Ruchocice) † JD. Kaz. Kierski klan kamieński, dz. R., Ratajów i in., kollator, dobrodz., l. 88, 4 mies., 2 dni, poch. 9/7. bernard. Grodzisk

11541 (Ruchocice)

1790.18/12. † Filip, s. JD. Kaz. Moraczewskiego i Anton. de Rychłowskie komorników gran. pozn., komisarzy cyw. wojsk., pow. kość. i ziemi wschow. 1 r. i 7 m. poch. 20.

11542 (Ruchocice)

1791.24/9. (Ruchocice) † G. Regina Linczewska ekonomowa R. l. ok. 76, poch. 27.

11543 (Ruchocice)

1752.9/2. (Ruchocice) G. Ludwik Ryński ekonom R. x Marjanna Piotrowiąka V. -- św. nieszl.

11544 (Ruchocice)

1771.21/7. (Ruchocice) M. Piotr Odrowąż Wilkoński klanic krzywiński x M. Urszula Kat. Józefa Kierska V. -- Karol Wyssogota Zakrzewski sta szadkowski, Ignacy W. klanic, Józef K. szambelan, Wojc. Swinarski

11545 (Ruchocice)

1784.8/2. M. Ignacy Miaskowski x Zofja Kierska klanka kamieńska -- M. Piotr W. klanic krzywiński, Piotr K. klanic kamieński, And. K. klanic kam. bracia

11546 (Rusko)

1661.11/9. Michał Franciszek, s. N. Stanisł. Mościckiego i Jadwigi -- N. Stefan Mańkowski i N. Jadwiga Pierzchlińska

11547 (Rusko)

1664.26/4. Wojciech, s. G. Stanisł. Mościckiego i Jadwigi -- Jan Gulczewski i N. Anna Kawiecka

11548 (Rusko)

1667.1/5. (Suchorzewko) Katarzyna c. ND. Wojciecha(!) Mościckiego i Jadwigi -- G. Stefan Gorecki i GV. Anna Kawiecka (matka z d. Dąbrowska)

11549 (Rusko)

1668.12/11. Piotr Michał, s. G. Jana Samuela Kawieckiego i G. Doroty K. (* 2/11.) -- G. Wład. Krzyżanowski i G. Kat. Pierzchlińska

11550 (Rusko)

1670.2/12. (Strzyżewko) Barbara c. GD. Kaz. Mańkowskiego i Kat. -- G. Wojc. i Kat. MM.

11551 (Rusko)

1673.19/3. (Rusko) Marjanna, c. G. Piotra Kaweckiego i Anny -- G. Franciszek Białowski [?] i GD. Dorota Morawska

11552 (Rusko)

1674.3/2. Krzysztof, s. N. Krzysztofa Ciechańskiego i Zofji -- Jan Gulczewski i G. V. Jadwiga Morawska z R.

11553 (Rusko)

1674.27/12. (Suchorzewko) Jan s. N. Swiętosława Murawskiego i Anny -- GD. Stefan Gorecki i G. D. Dorota Morawska

11554 (Rusko)

1677.18/11. Marcin Stanisław s. GD. Piotra Michała Kawieckiego i G. Anny K. * 10/11. -- GD. Hier. Dobrzycki i GD. Anna Łempicka

11555 (Rusko)

1679.3/4. Józef Antoni, s. G. Franciszka Białęskiego i Anny -- G. Kaz. Przybisławski i G. Anna Kawiecka

11556 (Rusko)

1688.5/2. Anna, c. GD. Stanisł. Krasuskiego (może być N. Kraszeskiego ?) i Marjanny -- Jan Jankoski sługa GD. Koszutskiego i NV. Konst. Koszutska

11557 (Rusko)

1708.18/11. Andrzje Roch, s. MD. Strzałkowskiego -- MD. Kaz. Koszutski i MD. Boniecka

11558 (Rusko)

1646.0/9. GD. Jan Samuel Kawecki x G. Dorota Kaczkowska

11559 (Rusko)

1669.12/5. N. Jan z Witkowic Wolski x Zofja z Strorzewa -- św. nieszl.

11560 (Rusko)

1672.28/2. G. Piotr Kawiecki x Anna Morawska z R. -- G. And. Radoliński, surrog. pozn. Jan Dobrzycki, Szmigielski, GG. Krzyżanowscy

11561 (Rusko)

1673.30/1. G. Franc. Białęski wd. x Anna Kawecka V. z R. -- G. Stef. Gorecki, And. Sczurski, Hoinski, Paweł Gogolewski

11562 (Rusko)

1678.21/2. GD. Kaz. Przybysławski x GV. Kat. Kawiecka -- GD. Kasper Modlibowski stol., G. Wojc. Kierski etc.

11563 (Rusko)

1688.8/11. GD.. Jan Miąskowski x G. Konstancja Koszutska

11564 (Rusko)

1695.2/11. GD. Adam Koszutski x GV. Teresa Koszutska -- GG. Olewiński, Józef Dobrzycki, Przespolewski etc.

11565 (Rusko)

1677.4/4. † ND. Jadwiga Pląskowska poch. 6.

11566 (Rusko)

1678.22/8. † N. Anna Morawska

11567 (Rusko)

1691.20/12. † N. Wacław Morawski

11568 (Rusko)

1693.1/12. † MD. Franc. Koszutski

11569 (Rusko)

1706.20/2. † MD. Zofja Koszutska

11570 (Ryczywół)

1778.12/1. (Ryczywół dw.) Józef s. MGD. Franc. Dzierzgowskiego i MGD. Barb. Krallówny -- MGD. Józef K. i MGD.Teresa Solecka

11571 (Ryczywół)

1780.3/3. (Dw. Ryczywół) Józef Adam s. MD. Kaz. Drogońskiego i M. Marcjanny Krallówny -- MD. Marjanna z Logow Krallowa, pos. R.

11572 (Ryczywół)

1781.6/10. (Ryczywół) Michał Franc. s. GD. Kazim. Jaroszewicza i Marjanny Lewandowskiej -- MGD. Józef Krall i GD. Helena Krallówna

11573 (Ryczywół)

1786.8/10 (zawady) Konstancja Kordula Tekla, (* 2.) c. MD. Jana Swięcickiego majora w. k., pisarza gr. pyzdr. i Joanny Franc. z Łochockich -- chrz. D. Kaz. Majewski i Elżb. Myskiewiczowa

11574 (Ryczywół)

1786.8/12. (Ryczywół) Barbara Teresa c. G. Djonizego Dembińskiego i Kat. Węsierskiej -- M. Joanna Franc. z Łochockich Swięcicka

11575 (Ryczywół)

1788. dziedzic Ryczywołu: MD. Franc. Chmielewski podkomorzy JKM; Beatrycza Lipska oboźnicowa kor., panna Apolonja Ch.

11576 (Ryczywół)

1789.14/6. (Ryczywół) Antoni Józef s. G. Dionizego Dembińskiego i Kat. Węsierskiej -- M. Jan Chryz. Lipski oboźnic i Franc. z Łochoc. Swięcicka generałowa w. kor.

11577 (Ryczywół)

1791.26/4. (Ryczywół) ch. Zyd Józef Woyciechowski l. 19, * w Pozn. z Lewką Nassen i Cayle Nothe [?] -- MD. Franc. Chmielewski podkom. JKMci i Joanna Franc. z Łochockich Swięcicka

11578 (Ryczywół)

177.27/1. (Ryczywół) MD. Franc. Dzierzgowski x MD. Barb. Krallowna -- MD. Moszczeński, Solecki

11579 (Ryczywół)

1785.2/8. G. Dionizy Dębiński x Kat. Węsierska -- G. Piotr D. ojciec jego

11580 (Ryczywół)

1791.21/11. (Rogoźno-Wyszyny) G. And. Rechembach cel. król. x Scholastyka Szurojewka V. z Rogoźna -- G. Marcin Jasiński koleg. ...

11581 (Rydzyna)

1615.30/11. Władysław, s. GD. Abrahama Ciświckiego i GD. Anny z ... -- GD. Wojc. Malachowski i GD. Kat. Mielżyńska

11582 (Rydzyna)

1618. w dzień visit. B. M. V. Helena, c. G. MD. Abrahama Ciświckiego i GD. Anny z Werbna (Rydzyńskiej) -- GD. Łukasz z Werbna Rydzyński i Anna Mielżyńska

11583 (Rydzyna)

1619. Barbara, c. G. [Abrahama Ciświckiego i Anny z Werbna (Rydzyńskiej)] -- GD. Garyel hr. z Werbna Rydz. i GD. z Rokossowa Rydzyńska

11584 (Rydzyna)

1622. feria 2 Paschalis. Adam s. GD. Jana Miaskowskiego i P. Kat. -- GD. Abraham Ciświcki klan bydg. i G. Kat. z Burna Pawłowska

11585 (Rydzyna)

1622.0/5. Katarzyna, c. GD. Macieja Malczewskiego i GD. Jadwigi M. -- GD. Stan. Leśniewski i G. Zofja Ciświcka

11586 (Rydzyna)

1622.0/6. Dom. 4-a Pentacost. Stanisław, s. GD. Gabryela Rydzyńskiego hr. z Werbna i GD. Zofji Rydz. -- GD. Łukasz Rydz. hr. z W. i G. Kat. Miaskowska z Moraczewa

11587 (Rydzyna)

1622.0/10. Jadwiga, c. [Abrahama Ciświckiego i Anny z Werbna (Rydzyńskiej)] klaństwa bydgos. -- G. Łukasz Rydz. i N. Agnieszka Lisiecka

11588 (Rydzyna)

1623. D-a 1-a post S. Marcini. Jadwiga, c. GD. Gabryela z Werbna Rydzyńskiego i Zofji z Łabiszyna -- GD. Jan Miaskowski i G. Zofja c. G. Abrahama Ciświckiego klana bydgos.

11589 (Rydzyna)

1624.0/10. Krystyna Salomea, c. [Abrahama Ciświckiego i Anny z Werbna (Rydzyńskiej)] -- Łukasz z W. Rydz. i Anna Miaskowska de Wonieść

11590 (Rydzyna)

1624.3/11. Katarzyna c. G. Gabryela z Wierbna Rydzyńskiego i Zofji z Łabiszyna -- GD. Łukasz R. i GD. Jadwiga Miaskowska c. GD. Jana M.

11591 (Rydzyna)

1625.12/7. Katarzyna, c. G. Wojc. Pawłowskiego i Jadwigi -- G. Jan Miaskowski i G. Anna ż. Adama Przyjemskiego

11592 (Rydzyna)

1625.6/11. Łukasz, s. GD. [Gabryela z Werbna Rydzyńskiego i Zofji z Łabiszyna] -- GD. Przecław Leszczyński w. brzeski i G. Zofja c. Abrahama Ciświckiego

11593 (Rydzyna)

1627. wt. po Epif. Krystyna, c. GD. [Gabryela z Werbna Rydzyńskiego i Zofji z Łabiszyna] -- G. D. Adam Przyjemski i G. Zofja Ciśw., c. Abrahama klana śrem.

11594 (Rydzyna)

1627.12/9. Piotr, s. N. Wojc. z Wierbna Pawłowskiego i Jadwigi -- GD. Adam Przyjemski i GD. Kat. Miaskowska z Moraczewa

11595 (Rydzyna)

1628.11/3. Helena, c. GD. [Gabryela z Werbna Rydzyńskiego i Zofji z Łabiszyna] -- Baltazar z P. Koszutski i Kat. Miaskowska z Moraczewa

11596 (Rydzyna)

1629.2/7. Barbara, c. [Gabryela z Werbna Rydzyńskiego i Zofji z Łabiszyna] -- G. Jan z Werbna Pawłowski i GD. Zofja Ciświcka c. Abrah.

11597 (Rydzyna)

1630.15/9. Zofja, c. Wojciecha Pawłowskiego i Jadwigi -- Jan Pianowski i Barb. Gorzyńska

11598 (Rydzyna)

1630.0/12. Teresa, c. G. [Gabryela z Werbna Rydzyńskiego i Zofji z Łabiszyna] -- Piotr Gorski i Kat. Miaskowska

11599 (Rydzyna)

1631.16/2. Anna, c. N. Stefana Miedzianowskiego i Anny ... -- N. Adam Pianowski i Ewa Chojewska

11600 (Rydzyna)

1631.9/10. Jadwiga, c. G. [Wojciecha Pawłowskiego i Jadwigi] -- Maks. Miaskowski i G. Zofja z Łabisz. Rydzyńska

11601 (Rydzyna)

1632.13/9. Krystyna, c. GD. [Wojciecha Pawłowskiego i Jadwigi] -- GD. Gabryel Kraszewski i GD. Zofja Pianowska

11602 (Rydzyna)

1637. w okt. sw. Wojc. Wojciech, s. ND. Swiętosława z Werbna Pawłowskiego i Zofji -- N. Jerzy Sobocki i GD. Kraszewska

11603 (Rydzyna)

1638.8/8. Anna, c. G. Swiętosława z Werbna i Zofji Pawłowskich -- G. Stanisł. Kąkolewski i G. Kat. z W. P., c. GD. Wojciecha z W. P.

11604 (Rydzyna)

1641.21/6. Piotr, c. G. Swiętosława i Zofji z Werbna Pawłowskich -- G. Paweł Płaczkowski i G. Anna z Wierbna Przyłupska, pis. zs. wsch.

11605 (Rydzyna)

1643.18/6. Teresa Dorota, c. G. D. Swiętosł. Pawłowskiego z Nowejwsi i N. matki -- Tom. biedny i Zofja

11606 (Rydzyna)

1645.29/6. Paweł, s. GD. Mac. Pijanowskiego i N. Urszuli -- GD. Wojc. Pawłowski i GD. Urszula Miaskowska

11607 (Rydzyna)

1645.26/11. Franciszek, s. N. G. And. Kluczewskiego i Anny -- MG. Wojc. Gajewski i MG. D. Smigielska

11608 (Rydzyna)

1646.0/9. Jan s. G. Wojc. i Jadwigi Pawłowskich -- G. Mac. Pijanowski i G. Zofja Cykowska

11609 (Rydzyna)

1647.31/5. Stanisław, s. N. And. i Anny Kluczewskich -- GD. Łukasz Gajewski s. Wojc. sty wschow. i GD. Kowalska ż. surrog. wschow.

11610 (Rydzyna)

1652.24/9. Franciszek, s. N. Łuk. Żernickiego i Marjanny -- G. Wojc. Miaskowski i G. Teresa z W. Rydzyńska

11611 (Rydzyna)

1653.23/11. Karol Gabryel s. G. Łukasza z Wierbna i Marjanny małż. Rydzyńskich -- G. Franc. z W. Rydz. i M. Jadwiga z Wierbna Korycińska klanowa nakielska

11612 (Rydzyna)

1655.21/2. Maksymilian Kaz. s. JMD. Wojc. z Miaskowa Miaskowskiego klana santoc. i Barbary hr. z Leszna we dw. Moraczew -- GD. Łukasz z Wierzbna Rydzyń. i GD. Jadwiga z Miaskowa Koszutska

11613 (Rydzyna)

1655.25/3. Stanisław, s. N. Wojc. i Jadwigi Bączewskich -- GD. Franc. z Wierbna Rydzyń. i NV. Zofja Kuchcińska

11614 (Rydzyna)

1655.28/2. Zofja, c. G. Łukasza z Werbna i Marjanny Rydzyńskich -- MD. Wojc. Miaskowski klan santocki i GV. Kat. Leszczyńska

11615 (Rydzyna)

1655.20/5. Teresa Joanna, c. G. Mac. i Zofji Rokoszowskich -- G. Wład. R. i GD. Zofja Pawłowska

11616 (Rydzyna)

1657.27/5. Mikołaj, s. G. Piotra i Anny Karsznickich --- N. Łukasz Błociszewski i Zofja K.

11617 (Rydzyna)

1657.7/10. Franciszek s. G. Piotra i Zofji Pawłowskich z Przybini -- N. Jan Łojewski i V. Barbara Mierzejewska

11618 (Rydzyna)

1658.7/1. Marcin, s. G. Łukasza z Wierbna i Marjanny Rydzyńskich -- MD. Wojc. Miaskowski klan santocki i G. Anna Jeżewska

11619 (Rydzyna)

1658.28/4. Barbara, c. G. Mac. i Urszuli Pijanowskich -- Gilla Ballandt de Ifli Lizemburgensis kapitan reg. de Conti

11620 (Rydzyna)

1659.7/1. Franciszek, s. N. Hier. i Marjanny Skąpskich -- N. Mikoł. Przyłucki i N. Teresa Pawłowska z Nowejwsi

11621 (Rydzyna)

1659.3/2. Jan, s. G. Łukasza z Werbna Rydzyńskiego i Marjanny -- P. X. P. Piotr Ciświcki schol. pozn. i G. Anna Kucharska

11622 (Rydzyna)

1659.21/9. Marjanna, c. G. Mac. i Urszuli Pijanowskich -- Wojc. Miaskowski klan santocki, GMD. Marjanna Rydzyńska

11623 (Rydzyna)

1660.4/10. Jadwiga Teofila, c. GD. Łukasza z Werbna Rydzyńskiego i Marjanny -- MD. Maks. Miaskowski klan krzywiński i Barb. Miask. ż. klana santoc.

11624 (Rydzyna)

1661.20/2. Stanisław, s. GD. [Mac. i Urszuli Pijanowskich] -- X. Piotr Ciświcki schol. pozn. i kan. gn. i Zofja Pawłowska

11625 (Rydzyna)

1661.3/7. Marjanna, c. N. Marcina i Doroty Karzyńskich -- N. Jan Skrzydlewski i Zofja Pijanowska

11626 (Rydzyna)

1663.11/11. Katarzyna, c. GD. Mikoł. Grodzickiego i Teresy Pawłowskiej z Nowejwsi -- GV. Barb. P.

11627 (Rydzyna)

1666.24/8. Jadwiga, c. MGD. Stanisł. Pawłowskiego i Anny -- GD. Mikoł. Grodzicki i N. Jadwiga Karszecka z Trzebina

11628 (Rydzyna)

1666.29/10. Elżbieta, c. G. D. Jana Pierzchlińskiego i Barbary -- N. Mikoł. Grodzicki i NV. Jadwiga Pawłowska

11629 (Rydzyna)

1666.19/12. Zofja, c. GD. Mikoł. Grodzickiego i Teresy -- ND. Łukasz Rydz. podczaszy kaliski i Anna Pawłowska z N. wsi

11630 (Rydzyna)

1668.21/5. Krzysztof, s. G. MD. Mikoł. Grodzickiego dz. Nowejwsi i ... -- MG. Łukasz z W. Rydzyński cześnik kaliski i GD. Anna z Trzebini Pawłowska

11631 (Rydzyna)

1668.18/10. Zuzanna, c. GD. Piotra Karśnickiego i Zofji -- GD. Franc. Malachowski i ND. Anna K. z Koronowa

11632 (Rydzyna)

1669.7/11. Swiętosław Marcin s. [GD. Mikoł. Grodzickiego i Teresy] -- G. Andrzej Gorzycki i Anna Korycińska z N. Wsi

11633 (Rydzyna)

1670.4/9. Wawrzyniec, s. GD. Mac. Rokoszewskiego i Marjanny -- GD. Wojc. R. i GD. Krzesińska

11634 (Rydzyna)

1671.14/7. dziecko G. [Mikoł. Grodzickiego i Teresy] -- G. Łuk. Rydzyński i Anna Przybysławska

11635 (Rydzyna)

1672.21/6. Krystyna, c. GD. Mac. Rokosewskiego i Marjanny -- GD. Aleks. Pawłowski i Kat. Gorzycka GD. z Przybini

11636 (Rydzyna)

1673.19/11. Elżbieta, c. GD. Mikoł. Grodzickiego i Teresy -- D. Marcin Rokozewski i GD. Barb. Parschklińska

11637 (Rydzyna)

1675.15/2. Zofja, c. MD. Piotra Rozyckiego i Konstancji -- MD. Franc. Tworzyański i GV. Zofja Rydzyńska

11638 (Rydzyna)

1675.26/2. Piotr Paweł, s. GD. Mac. Rokoszewskiego i Marjanny -- G. Łuk. Rydzyński i Marjanna Pawłowska z Nwsi

11639 (Rydzyna)

1680.25/2. Anna, c. GMD. And. Żychlińskiego i Anny -- Adrjan Miaskowski klan santoc. i Anna Ż. podstolina pozn.

11640 (Rydzyna)

1683.15/10. Jadwiga, c. MD. Franc. Kierskiego i Anny -- GD. Wojc. Miaskowski i GD. Marjanna Zakrzewska z Moraczewa

11641 (Rydzyna)

1699.24/6. Anna, c. GD. Jana Żułtowskiego i Teresy -- GD. Tom. Żorawski i G. Zofja Moszczyńska

11642 (Rydzyna)

1700.23/5. Jan, s. GD. Marcina Jaroszewskiego i Teresy -- GD. Tom. Grodzicki i Joanna Grodzicka dziewka z Moraczewa

11643 (Rydzyna)

1701.2/1. Stanisław, s. G. [Marcina Jaroszewskiego i Teresy] -- JD. Stanisław Leszczyński w. pozn. i Anna L. wdzina łęczycka, GWP.

11644 (Rydzyna)

1701.6/2. Anna Dorota, c. G. Franc. Pawłowskiego i Anny -- JD. Stanisł. Leszcz. w. pozn. i Anna L. w. łęczycka

11645 (Rydzyna)

1703.30/5. Antoni, s. G. [Marcina Jaroszewskiego i Teresy] -- JD. Stanisł. Leszcz. w. pozn. i Anna L. GWP.

11646 (Rydzyna)

1703.4/11. Karol, s. GD. Jana Kwiatkowskiego i Katarzyny -- X. Karol Rydzyński kanon. pozn. i G. Marjanna Mycielska

11647 (Rydzyna)

1704.20/2. Konstanty Walenty Mikołaj, s. GD. Tom. Grodzickiego i Anny -- GD. Konst. Marszewski i GD. Jadwiga Skałaska podczaszyna pozn.

11648 (Rydzyna)

1705.17/7. dodatkowy chrzest G. Piotra Pawła Sapiehy s. GD. Sap. z Radlina

11649 (Rydzyna)

1706.17/1. Antoni Franciszek s. D. Pompei Ferrari i Anny Marjanny -- G. Franciszek Kniazicki i G. Marcin Jaraszewski i GV. Marjanna Wosczyńska i Agnieszka Libowiczowa

11650 (Rydzyna)

1706.16/5. Anna Zofja, c. MD. Tom. Grodzickiego i Joanny -- MD. Omiński i Teresa Rogalińska

11651 (Rydzyna)

1709.11/2. Rozalja c. G. Marcina Jaruszewskiego i Teresy -- G. Mikoł. Umiński i Franc. Dyniewiczowa

11652 (Rydzyna)

1710.26/3. Zygmunt, s. GD. Samuela Kriszkowskiego i MD. Barbary Heleny -- MV. Anna Sabina de Zeidlitzin

11653 (Rydzyna)

1713.27/3. Józef Antoni Joachim s. M. Tom. Grodzickiego i Joanny dz-ów Nowejwsi -- N. Konstantyn Marszewski i Marjanna Marsz. dz-e Brodów

11654 (Rydzyna)

1718.16/1. (Rydzyna) Anna Agnieszka c. MD. Michała Ciszewskiego i Agnieszki -- MD. Mirowski i MV. Krystyna Skaławska

11655 (Rydzyna)

1718.11/6. (Przybynia) Joanna Magdalena, c. G. M. Tomasza Libskiego(!) -- G. Wojciech Gociołowski i G. Ewa Libska(!)

11656 (Rydzyna)

1724.9/11. Zofja, c. G. Wojciecha Zglińskiego i Katarzyny -- G. Zofja Naramowska podczasz. wschow. i And. Dzierzanowski wojszczyc pozn. Eleonora Bojanowska

11657 (Rydzyna)

1725.3/10. Marjanna Teresa, c. G. Franciszka Poklateckiego tenut. części wsi Kłoda i Teresy -- MD. Marcin Skaławski skarbnik pozn. i MD. Ludwika Mirowska ż. pułk. JKMci z Kłody

11658 (Rydzyna)

1728.21/6. Andrzej (* 1727.10/9. w Lesznie), s. G. Krzysztofa Przyjemskiego podkomorzyca kalis. dz-a Lubina i Lubinka i Zofji z Naramowskich -- Jan Szembek K. W. K. i GD. Ludwika z Dobiejewskich Mirowska pułkownikowa, babka dziecka

11659 (Rydzyna)

1730.20/5. Eleonora Helena, c. G. Anton. Odyńca Sokołowskiego administrat. Tworzyjanic i Tworzyjanek i Gertrudy z Jarzynów -- JD. Jerzy Warszycki wda łęczycki sta piotrkow. i bolesławski i Ludwika Mirowska pułk. Teresa Anna Kalinowska

11660 (Rydzyna)

1730.12/6. Zofja Anna Filipina, c. GD. Piotra Oryewskiego poses. wsi Kłoda i G. Reginy de Wolsonow -- GD. Sebastjan Bojanowski pos. wsi Konarzewo i G. Zofja Gorzyńska pos. dziedz. Sarbinowa i in.

11661 (Rydzyna)

1730.14/11. Teresa Bogumiła, c. G. Bogusława Bojanowskiego i Eleonory Złotnickiej dz-ów Przybini -- G. Mojaczewski z Grabonoga dz. i Złotnicka babka (* 1. i † t. roku)

11662 (Rydzyna)

1731.4/7. infra octavas visit. B. M. V. Adam Ignacy s. G. Jana Pruskiego i Anny Dąbecz z de Siemieńskie

11663 (Rydzyna)

1732.1/1. (* 1730.24/12.) Ludwika, c. [Krzysztofa Przyjemskiego i Zofji z Naramowskich] podkomorzyców kaliskich -- JD. Mac. Koźmiński klan kaliski i JD. Anna Kretkowska klanowa chełm. (we dworze wsi Kłoda)

11664 (Rydzyna)

1732.9/11. Antoni Bogusław s. G. Kaz. Psarskiego administrat. Tworzyjanek i Tworzyjanic i Barb. z Błaszkowskich -- P. Ludwika Mirowska pułk. JKMci i GD. Bogusław Bojanowski z Przybini dz. (dziecko z Tworzyjanek)

11665 (Rydzyna)

1733.6/9. Katarzyna Brygitta Wilgefortis Regina c. G. [Krzysztofa Przyjemskiego i Zofji z Naramowskich] † wkrótce

11666 (Rydzyna)

1734.30/7. (* 1733.9/7.) Antoni Jan Nepom. Ignacy, s. MG. Pawła Orgiewskiego i Reginy de Wulsan -- P. Marcin Umiński klanic krzywiński i PMD. Ludwika Mirowska pułk. JKMci

11667 (Rydzyna)

1734.15/8. Zuzanna Klara, c. G. Kaz. Czarnowskiego i Anny z Masłowskich -- G. Paweł Orgiewski i G. Teresa Gliszczyńska (Dąbecz)

11668 (Rydzyna)

1734.1/9. (Rydzyna) Ludwik Karol s. G. Kaz. Psarskiego i Barbary -- GD. Franc. Gliszczyński pos. części w Dąbecz i Ludwika Mirowska

11669 (Rydzyna)

1735.29/12. (Dabecz) (z wody t. r. pon. po sw. Kat.) Jadwiga Bogumiła c. G. Aleks. Gołeckiego pos. wsi Dąbecz i Kat. z Dameckich -- Ludwika z Dobiejewskich Mirowska pułk. i z Krzyckich Krzycka klanowa nakiel.

11670 (Rydzyna)

1736.21/10. (Kłoda) Krystyna Anna, c. G. Michała Wróblewskiego i Rozalji -- G. Ludwika Mirowska i Krzysztof Przyjemski

11671 (Rydzyna)

1738.24/8. (Przybinia) Józef Bogusław Aleksander Ignacy s. G. Michała Szczanieckiego i Krystyny z Bojanowskich -- Jan Złotnicki i Karolina Boj. z Przybini

11672 (Rydzyna)

1739.28/11. (Kłoda) Andrzej Józef, s. G. Józefa Kolczyckiego administrat. wsi Kłoda i Marji Magdaleny -- chrz. nieszl.

11673 (Rydzyna)

1741.6/3. Aleksander Józef Kasper Karol Rudolf s. G. Aleksandra Złotnickiego i Eleonory Szarlotty z Żychlińskich -- P. Kasper Modlibowski klan międzyrzecki i G. Marta Dzierżanowska de Orle (Tarnowa)

11674 (Rydzyna)

1741.3/4. (Rydzyna) Wojciech, s. G. [Józefa Kolczyckiego i Marji Magdaleny] -- chrz. nieszl. (bez cech szl.)

11675 (Rydzyna)

1742.5/10. (Kłoda) Michał Franc. s. [Józefa Kolczyckiego i Marji Magdaleny] -- chrz. nieszl. (bez cech szl.)

11676 (Rydzyna)

1744.26/8. (Kłoda) Anna Zofja, c. [Józefa Kolczyckiego i Marji Magdaleny] (bez cech szl.) -- chrz. P. Anna Sułkowska hr. Leszna i Silski komisarz leszczyński

11677 (Rydzyna)

1744.4/11. Urszula Marjanna Karola Borromea Franciszka de Paulo, c. J. E. D. Aleks. Sułkowskiego hr. S. I. R. i Anny de Prebendowskie -- biedni z szpitala R.

11678 (Rydzyna)

1746.21/1. (Rydzyna) Teresa Apolonja Walentyna Franciszka a Paulo Walpurga Tymotea, c. JE. SRI hrabiego Aleksandra Józefa Sułkowskiego łow. W. X. L. i Anny z Prebendowskich -- chrz. nieszl.

11679 (Rydzyna)

1747.10/4. (Przybinia) Konstancja Augusta Józefa, c. MD. Aleks. Bojanowskiego dz. Przybini i Zofji -- August Sułkowski hr. sta nowodworski i panna Marjanna Sułkowska

11680 (Rydzyna)

1748.11/6. (Kłoda) Paweł Antoni s. NMD. Józefa Kolczyckiego i Magdaleny -- X. Józef Grzegorz Orłowski prob. M. Górki i sław. D. Anna Feraryn obyw. Rydzyń.

11681 (Rydzyna)

1748.14/12. (Przybinia) Weronika Jadwiga Salomea c. NMD. Aleks. Bojanowskiego i Zofji z Nieświastowskich -- Józef Przyjemski podkomorzyc kaliski i ż. jego Jadwiga P.

11682 (Rydzyna)

1749.1/3. Aleksander Józef Roman Kaz., Franc. a Paulo Teofil Walenty, S. JE. hr. ze Słupowa Szembeka wdy infl. sty tolkmic. i Marjanny z Sułkowskich -- hr. Sułkowski ojciec matki, i Marja Anna hr. z Kolowratów Brüll Maurycy marszałek Franc., hr. saski, z Anną z Przebend. Sułkowską Henryk hr. Brühl z Joanną de Stein ks. Lubomirską chor. kor.

11683 (Rydzyna)

1750.15/3. cerem. Kazimierz Kunegund Adam Fidelis Teofil Walenty Jan Nep. Tadeusz Feliks Franc. a Paulo, s. J hr. Sułkowskiego -- Józef Potocki k. kr. HWK. z żoną, z wody 4/3.

11684 (Rydzyna)

1750.10/5. (Przybinia) Stanisław Wojciech, s. MGD. [Aleks. Bojanowskiego i Zofji z Nieświastowskich] -- MD. Franc. Nieświastowski dziad dziecka i żona jego, oraz Teresa Zakrzewska

11685 (Rydzyna)

1750.3/12. (Kłoda) Karol Franc. Xaw. Marcin, s. N. Józefa Kolczyckiego gen. admin. dóbr hr. Sułkow. leszcz. i rydz. i D. Magdaleny -- biedni

11686 (Rydzyna)

1752.16/2. Stanisław Walenty Franciszek a Paulo Feliks Teofil s. Aleksandra Józefa hr. S. I. R. Sułkowskiego łowczego W. X. L. i Anny Marjanny z Prebendowskich -- Franc. hr. Szembek w. infl. i Kat. Tworzyjańska klanowa przemęcka

11687 (Rydzyna)

1752.10/4. (Przybinia) Józef Maciej Marcjan, s. [Aleks. Bojanowskiego i Zofji z Nieświastowskich] dz. Przybini -- MGD. Franc. Nieświastowski i Józefa Zakrzewska i Gorzeńska

11688 (Rydzyna)

1753.23/5. (Kłoda) Marja Magdalena Konstancja c. GD. [Józefa Kolczyckiego i Magdaleny] gen. admin. Kłody, Dębce, Strzyżewa etc. -- Anna Domaniecka

11689 (Rydzyna)

1754.4/2. (Trzebinia) Ignacy Paweł Antoni, s. MG. Aleks. Bojanowskiego i Zofji z Nieświastowskich, cerem. 6/9. -- GD. Franc. B. brat rodz. dziecka i służąca dworska

11690 (Rydzyna)

1754.17/6. (Kłoda) Jan, s. NGD. [Józefa Kolczyckiego i Magdaleny] -- biedni

11691 (Rydzyna)

1755.28/9 (Trzybinia) Bogusław Michał, s. MGD. [Aleks. Bojanowskiego i Zofji z Nieświastowskich] dz. T-i in. -- PMD. Józef Przyjemski i MD. Teofila Nieświastowska babka dziecka

11692 (Rydzyna)

1756.14/12. (Trzybinia) Teresa Eufrazja Barbara, c. PMD. [Aleks. Bojanowskiego i Zofji z Nieświastowskich] -- PMD. Józef Rawicz Przyjemski z żoną

11693 (Rydzyna)

1759.22/7. (Przebina) Jakub Antoni, s. MGD. [Aleks. Bojanowskiego i Zofji z Nieświastowskich] -- GD. Wojc. B. syn tegoż i Anna Eleonora Schultzowna

11694 (Rydzyna)

1762.30/10. (Przebinia) Franciszka Teodora, c. GD. Aleksandra Bojanowskiego i Zofji -- GD. Franc. B. i MGD. Teofila B.

11695 (Rydzyna)

1768.2/10. bl. Michał i Franciszek ss. D. Andrzeja Czaplickiego pisarza skarbu JKMci i RP. i Katarzyny -- X. August Sułkowski na Bielsku z ż. X. Ludwiką

11696 (Rydzyna)

1774.10/8. (Kłoda) Jan Franciszek s. G. i spectab. D. Ignacego Mikary najwyż. ekonoma dóbr ks. Aug. Sułk. i GD. Julianny -- ED. Stefan Sułkowski pułk. D. Dorota Scholtzin z Leszna

11697 (Rydzyna)

1777.19/4. ochrzczony żyd Izaak Lewkowicz jako Józef Kazimirski l. 64, z żoną i dziećmi -- JD. Ant. Zakrzewski klan łęczycki i Kat. Mazowiecka, ż. neofity jako Marjanna l. 37, -- Tad. Jaraczewski sta solecki i Konstancja Działyńska wd. wdzina malbor. i syn starszy Jan rok 4-y, Jakub młodszy rok 3-ci

11698 (Rydzyna)

1778.5/7. Eleonora, c. JED. hr. Stanisława Łuby sty stawiszyń. i Magdaleny -- X. Antoni Ostrowski arcybp. gn. i X. Ludwika Augustowa Sułkowska wdzina kaliska

11699 (Rydzyna)

1705.13/7. G. Antoni Wargowski x Marjanna Sędzicka -- Stanisław I król polski i GD. Czarkoski

11700 (Rydzyna)

1713.1/10. GD. Stanisław Mirowski pułk. x Ludwika Naramowska, wsi Kłoda pos. -- GD. Stan. Tomkiewicz pułk. i Teodor Horbaszewski

11701 (Rydzyna)

1715.6/1. N. Michał Ciszewski x Agnieszka Libowitzowna -- ND. Stan. Mirowski i ND. Wojciech Pląskowski

11702 (Rydzyna)

1726.21/10. GD. Krzysztof Przyjemski podkomorzyc kaliski x Zofja Naramowska podczasz. wschow. virgo -- Ludwika Mirowska pułk., Wład. P. prob. cerekwicki etc.

11703 (Rydzyna)

1733.10/2. (Rydzyna) G. Kaz. Psarski wdowiec ekonom Tworzyjanek, x Barbara Berłowa wdowa, c. Krzysztofa Senkteler pisarza rydzyń. -- G. Józef Kolczycki i G. Wojc. Tuchowski

11704 (Rydzyna)

1734.2/3. G. Michał Wróblewski x G. Rozalja Herszkornowna -- PM. Mirowska, Paweł Orgewski, Wojc. Kulczycki

11705 (Rydzyna)

1736.23/4. G. Michał Szczaniecki x V. Krystyna Bojanowska -- G. Karol B. z ż., Kaz. Sokolnicki z ż., Tad. Zakrzewski etc.

11706 (Rydzyna)

1739.3/2 GD. Józef Kolczycki mł., admin. z Kłody x hon. i fam. Magdalena Störówna z m. Rydz. -- św. nieszl.

11707 (Rydzyna)

1747.13/6. JED. Franciszek hr. na Słupowie Szembek wda infl., sta tolkmicki x JED. Anna Sułkowska -- hr. Józef Aleks. Sułk. sta nowodwor. i odol., z ż. Anną, Kasper Modlibowski klan międzyrzecki, Franc. Turno pułk. JKMci

11708 (Rydzyna)

1749.16/2. JMD. Józef Bagniewski klanic elbląski mł. x JM. Konstancja Łubianka V. stol. trembowel. -- hr. Aleks. Sułkowski z ż. Anną, Franc. hr. Szembek w. infl., Piotr Sapieha w. smoleń.

11709 (Rydzyna)

1750 w dzień sw. Jana Bapt. Piotr hr. na Lachowicach i Sapieżynie Sapieha w. smol., kaw. sw. Aleks., Orła B., pułk. JKMci i RP., sta zdzitow., sokołowski x Joanna hr. Sułkowska łowczanka W. X. L., -- hr. Józef Aleks. Sułk. łowczy, Franc. Szembek w. infl., Kasper Modlib. k. międzyrzecki

11710 (Rydzyna)

1752.16/4. MD. Walentyn Rola Zbijewski podsędkowicz zs. pozn. x P. Helena Sułkowska V. -- Kasper Miaskowski podstoli pozn. Zygmunt Turno pułk. JKMci Roch Zb. podsędkowicz pozn.

11711 (Rydzyna)

1753.25/2. JED. Ignacy z Potoka Potocki sta nowosielski mł. x ks. Józefa Sułkowska V. -- X. Sułkowski łowczy WXL., Aleks. Józef Sułk., z żoną, Franc. hr. Szembek w. infl., Kasper Modlib. k. międzyrzec., Kasper Miaskowski podstoli pozn.

11712 (Rydzyna)

1754.26/11. NGD. Jan Bruno Szczepański mł. x D. Marjanna Kat. Provo V. urodz. Drezno -- sw. nieszl.

11713 (Rydzyna)

1760.8/1. GD. Szymon Załęski x GD. Eleonora Koritowska V. -- Stanisław Łuba sta stawiszyń., X. Kazim. Sułk., Ignacy Nieżych. podkomorzy wschow.

11714 (Rydzyna)

1703.31/2. † JD. Rafał hr. z Leszna podskarbi W. K., GWP.

11715 (Rydzyna)

1703.31/9. † GD. Franciszek Haliński

11716 (Rydzyna)

1714.3/3. † N. Marjanna z Sokolnickich Kowalska

11717 (Rydzyna)

1725. † G. Konstancja Targowska V. ze wsi Przybina sługa Bojanowskiej, luteranki, poch. 25/10.

11718 (Rydzyna)

1725.26/10. † GD. Teresa Poklatecka z Krzyżanowskich poch. w kość. Gostyń, ż. tenut. części Kłody

11719 (Rydzyna)

1728. † GD. Stanisław Mirowski pułk. JKMci, pos. cz. Kłody i Tarnowa, † 13/8. poch. Wschowa bernardyni

11720 (Rydzyna)

1729. w dzień sw. Hier., Hieronim Franciszek, dziecko Krzysztofa Przyjemskiego i Zofji Naram. 6 tygodni, poch. Osieczna u franciszkanów

11721 (Rydzyna)

1730. † GD. Eleonora Bojanowska z Złotnickich we wsi Przybinia, przed kilku laty przyjęła katolicyzm, poch. w kaplicy dwor. w Pawłowicach 5/11.

11722 (Rydzyna)

1732.29/11. † Barbara Psarska ekonomowa z Tworzyanek poch. 3/12. w kość. R.

11723 (Rydzyna)

1733.23/8. a poch. 26, G. Franciszek Tomasz Kniazycki pos. soł. we wsi Żychlewo, † na probostwie

11724 (Rydzyna)

1736.15/5. † hon. Pompeius Ferarii narod. rzym.

11725 (Rydzyna)

1737.28/3. † G. Kat. z Gzowskich Sokolnicka ze wsi Kłoda poch. Osieczna franciszk.

11726 (Rydzyna)

1739.8/6. † poch. Józef z Niedzielska Madaliński kanon. gn. i pozn. prob. rydzyń., † w Pozn. poch. kat.

11727 (Rydzyna)

1745.21/11. † Urszula Marjanna Karola Borromea Franciszka a Paulo c. hr. Sułkowskich

11728 (Rydzyna)

1745. † JMD. Magdalena Bagniewska kl. elbląg.

11729 (Rydzyna)

1749.15/3. † JED. Marjanna hr. na Słupowie z Sułkowskich Szembekowa wdzina inflanc. ścina tolkmicka, dzień po połogu poch. w kość. R.

11730 (Rydzyna)

1753.21/8. † ks. Stanisław r. 11/2., s. X. Aleks. Józefa Sułkowskiego i Anny z Przeb. poch. Rydz. kość.

11731 (Rydzyna)

1754.19/4. † JMD. Ludwika Mirowska pułk. JKMci, lat ponad 80, poch. Wschowa bernardyni

11732 (Rydzyna)

1754 w dniach 4, 6 i 7/9. w dw. Trzybiń., †† 3 córki i syn MG. Aleks. i Zofji Bojanowskich: Teresa, Weronika, Marjanna i Ignacy, poch. poch. w kość. R.

11733 (Rydzyna)

1759.13/1. † ks. Petrina Sułkowska V. poch. R.

11734 (Rydzyna)

1760.2/9. † syn GD. barona Bachsteina poch. cm. Kłoda

11735 (Rydzyna)

1760.1/11. † GV. Słupska poch. cm. Kłoda

11736 (Rydzyna)

1761.22/5. † X. Aleksander Józef Sułkowski, ks. na Bielsku, poch. R.

11737 (Rydzyna)

1769.3/9. (Rydzyna) † August dziecko JMD. Stanisława Łuby starosty stawiszyń.

11738 (Rydzyna)

1770.30/3. (Tornowa) † MD. Felicjan Kiełczewski z konfed. wielkopol., poch. w grobie fundat.

11739 (Rydzyna)

1781.9/7. poch. hr. Antoni Łuba s. sty stawiszyń. i gen. JKMci, lat 4

11740 (Rydzyna)

1786. † G. Antonina z Kołuckich Jaskólska l. 32, poch. w Gostyniu u filipinów

11741 (Rydzyna)

1786. † August z Sułkowa Sułkowski ks. S. I. R., ks. na Bielsku, wda pozn., 1-y fundat. ord. rydzyń., rzecz. radca JCesMci, i podkomorzy, sta nowodwor., odolanow., hr. na R., Miejskiej Górce i Kobylinie, szef i fund. reg. piesz. ord. rydz., kaw. O. B., sw. St., sw. And. i Aleks. New., kaw. W. Krzyża Malt., fundat. kolleg. rydzyń., † w Warszawie 7/1., l. 56 poch. w Rydzynie

11742 (Rydzyna)

1786.24/3. poch. J. hr. Magdalena Łuba, ż. hr. Stanisł. sty stawiszyń. i gen., kaw. sw. St., † w Lesznie

11743 (Rydzyna)

1786.29/9. † w Wiedniu ks. Aleksander Sułkowski gen. w. ces., pan i dz. dóbr ord. rydzyń., l. 54

11744 (Rydzyna)

1792.28/6. † ks. Aleksander ks. Antoniego wdy kalis. pierworodny syn i dziedzic ordynacji, m. rok życia 8-y

11745 (Rydzyna)

1793.13/7. (Trzebinia) poch. M. D. Teresa z Bojanowskich Kociołkowska poch. Rawicz ref.

11746 (Rydzyna)

1794.24/4. (Przybinia) (poch. Rawicz ref.) MD. Aleksander Bojanowski l. 74

11747 (Rydzyna)

1796.21/1. (Rydzyna) poch. ks. Antoni z Sułkowa Sułkowski ks. S. I. R. ord. rydz., K. W. K., gen. major wojsk kor., sta odolanow. i kcyński, kaw. O. B., sw. And. i sw. St., i malt., paraliż, † 16., l. 62

11748 (Rydzyna)

1796.14/2. (Rydzyna) poch. JMD. Ignacy z Sułkowa Sułkowski hr. S. I. R., gen. m. w. ces. locum tenenis wojsk RP., kaw. Zł. Lwa Palat., suchoty, † 11., l. 64

11749 (Rydzyna)

1797.5/3. poch. Rafał, s. GD. Jana Trzebińskiego poses. Zaborowa, 2 dni

11750 (Rydzyna)

1798.28/6. poch. JMD. Józefa hr. de Fernemont Sułkowska, ż. †-go Ignacego Sułk. suchoty † 27., l. 46. (Rydzyń.)

11751 (Rydzyna)

1809.24/8. poch. D. Józef de Pstrągowski gen. komis. X. Anton. Sułk. suchoty, † 21/8. l. 47

11752 (Rydzyna)

1816.28.11. poch. MD. Marja Barbara de Hosson Kaczanowska wd. z ofic. rydzyń. suchoty i starość, † 25. l. 70

11753 (Rydzyna)

1800.15/3. poch. Maciej Budziszewski z nob. familji, urodzony, student, † 12. l. 10

11754 (Rydzyna)

1795.6/12. poch. Antonina, c. MD. Rafała Trzebińskiego pos. folw. Zaborowo † 4., r. 3/4

11755 (Rydzyna)

1777.24/11. M. Jan Rudolf bar. de Hosson podpułk. reg. piesz. JKMci i RP. x N. Barbara de Kaczanowskie

11756 (Rydzyna)

1802.1/8. poch. MD. Rudolf de Hosson w reg. de Stockhausen chorąży † 30/7. l. 20 m. 9

11757 (Rydzyna)

1777. MD. Jan Wolski x M. Weronika Zabielska

11758 (Rydzyna)

1791.25/10. poch. GMD. baron Rudolf de Hosson pułk. reg. piesz. l. 66

11759 (Rydzyna)

1786.13/3. poch. ND. Jakub Kaczanowski burmistrz rydzyń. ponad l. 20, a w służbie Sułk. ponad 30, l. 75

11760 (Rydzyna)

1782.11/7. poch. GD. Franciszek baron de Stein b. generał saski l. 70

11761 (Rydzyna)

1761.29/6. † ks. Kazimierz Sułkowski

11762 (Rydzyna)

1780.4/7. (Rydzyna) August Józef Kalasanty, s. PMD. Jana Rudolfa de Hosson pułk. JKMci i RP. i kom. reg. ord. rydzyń. i Barb. -- biedni

11763 (Rydzyna)

1781.16/11. Rudolf Stanisław s. [Jana Rudolfa de Hosson i Barbary] -- nieszl.

11764 (Rydzyna)

1782.27/9. Maksymiljan Wacław Michał, s. [Jana Rudolfa de Hosson i Barbary] -- nieszl.

11765 (Rydzyna)

1783.9/2. (Dąbecz) Anna Weronika Apolinara, c. G. Wojc. Bojanowskiego i Apolinary -- GD. Samuel Kęczyński(!) wojski kaliski i GD. Zofja B.

11766 (Rydzyna)

1783.12/5. (Rydzyna) Józefa c. G. Wład. Wężyka i Franciszki -- hr. Józef Kalasanty Szembek i J hr. Teodora Sułkowska, hr. Józef Łuba i M. V. Marjanna Sułkowska

11767 (Rydzyna)

1783.24/8. (Wrzeczkowo) Michał ch. 1778 w Wrzeczkowie s. M. Adama Nieżuchowskiego i Karoliny -- X. Aug. S. w. pozn. i hr. Magdalena Łubowa ścina stawiszyń.

11768 (Rydzyna)

1783.27/8. cerem. nad Józefem hr. Łubą, ch. w Lesznie, s. J. Stanisława hr. Ł. gen. w. k. sty stawiszyń. kaw. sw. St. i Magdaleny -- X. Aug. S. i hr. Małachowska sekret. kor.

11769 (Rydzyna)

1783.29/.9. (Nowawieś) Stanisław Michał, s. GD. Andrzeja Prusinowskiego i Marcjanny -- GD. Melchior Kłosowski i GD. Wiktorja Kł.

11770 (Rydzyna)

1784.18/2. (Rydzyna) Barbara Juljanna c. [Jana Rudolfa de Hosson i Barbary] -- biedni

11771 (Rydzyna)

1785.15/2. (Rydzyna) Marja Józefa c. [Jana Rudolfa de Hosson i Barbary] -- biedni

11772 (Rydzyna)

1785.6/11. (Kłoda) Aleksander Ignacy Jakub, s. GD. Wojciecha i Apolonji Bojanowskich -- MD. Jakub Moczyński kap. reg. i MD. Marja Barb. de Hosson ż. pułkownika

11773 (Rydzyna)

1786.5/2. (Rydzyna) Kunegunda Magdalena, c. [Jana Rudolfa de Hosson i Barbary] -- nieszl.

11774 (Rydzyna)

1786.15/5. (Tworzyanki) Jan Nep. s. MD. Tomasza Zglinickiego i G. Joanny -- G. Damazy Borzeński z ż. Marjanną

11775 (Rydzyna)

1787.3/1. (Kłoda) Samuel Teofil Bogusław, s. G. [Wojciecha i Apolonji Bojanowskich] -- GD. Bogusław B. szambel. JKMci i GV. Teofila B.

11776 (Rydzyna)

1788.22/1. (Tworzyanki) Antoni Józef, s. M. Tomasza Zglińskiego(!) i Joanny -- MD. Piotr Krzyżanowski i Kat. Linczewska

11777 (Rydzyna)

1788.15/3. (Kłoda) Ksawery Bogusław Edward Nicefor, s. [Wojciecha i Apolonji Bojanowskich] -- MD. Bogusław B.

11778 (Rydzyna)

1788.1/5. (Rydzyna) Weronika, c. MD. Franciszka Wysockiego i Barbary -- MD. Nikodem Paprocki i MD. Salomea Szczawińska

11779 (Rydzyna)

1788.28/6. (Rydzyna) Ludwika Kat. c. [Jana Rudolfa de Hosson i Barbary] -- biedni

11780 (Rydzyna)

1789.21/9. (Tworzyanki) Mateusz s. MD. Tomasza Gliszczyńskiego(!) i Joanny -- nieszl.

11781 (Rydzyna)

1790.26/8. (Kłoda) Antonina Stanisław, s. GD. Walentyna Wysockiego "vectigalium exceptore" i Joanny -- MD. Nikodem Paprocki rewizor leszcz. i MD. Salomea Szczawińska ż. pisarza leszczyń.

11782 (Rydzyna)

1790.2/11. (Zaborowo) Franciszek Tadeusz, s. G. Walentyna Wróblewskieggo i Marjanny -- MD. Fabjan Sebastjan Swicki(?) prepozyt kamery w Lesznie i M. Weronika Miklaszewska

11783 (Rydzyna)

1791.3/1. (Tworzyanki) Karol Antoni, s. MD. Zglinickiego(!) pos. tej wsi i Joanny -- Jan Nep. hr. de Bubna i Littitz i Karolina hr. S. I. R. de Fernemont

11784 (Rydzyna)

1791.10/2. (Przybynia) Michał Hjeronim Kleofas, s. G. Józefa i Rozalji z Lutomskich Bojanowskich -- MD. Aleksander B. dziad i B-a babka

11785 (Rydzyna)

1792.31/2. (Rydzyna) Wojciech Józef Gabryel, s. GD. Wojc. Podczaskiego i M. Katarzyny -- MD. Krzysztof Wyssogota Zakrzewski i MD. Teofila Bojanowska

11786 (Rydzyna)

1793.13/6. Karol Antoni Dawid cerem., s. M. Zglinickich ch. z w. 1791/3.1. -- X. Karolina S. i hr. Maks. Mielżyński

11787 (Rydzyna)

1794.3/2. (Kłoda) Marjanna Agata, c. MD. Tom. Mokierskiego i MD. Rozalji -- MD. Józef Dramiński i MD. Salomea Dr.

11788 (Rydzyna)

1794.23/3. (Kłoda) Józefa Karolina c. MD. Andrzeja Dramińskiego i MD. Salomei -- MD. Józef Dr. i MD. Jadwiga Kowalska

11789 (Rydzyna)

1794.22/4. (Rydzyna) Adolf s. MD. Jana Nepom. Mielińskiego majora reg. JKMci -- J. Maks. Mielżyński z ż. Konstancją

11790 (Rydzyna)

1794.13/12. (Rydzyna) Aleksandryna c. MD. Jana Lesznowskiego i MD. Ernestyny -- MD. Marja Barb. de Hossonin

11791 (Rydzyna)

1795.13/3. (Kłoda) ch. z w. dziecko płci męskiej nieślub. urodz. przez Helenę z Dramińskich Miłkowską. Im. Kazimierz Wiktor -- Wiktorja Korytowska i Józef Cywiński ekonom kł. Patrem fatetur de istius infantis MD. Josephus Dramiński

11792 (Rydzyna)

1795.23/7. (Rydzyna), * 13., Magdalena Małgorzata, c. MD. Nepom. de Mielińskiego majora w. k. i Franciszki z Korytowskich -- Antoni X. Sułk. i MD. Anastazja Kor.

11793 (Rydzyna)

1796.22/1. (Zaborowo) Józef Onufry Jan Nep. s. MG. Rafała Trzebińskiego pos. wsi Zaborowo i Joanny -- Jan Garzyński i Kat. Bagerówna oboje z Z.

11794 (Rydzyna)

1801.21/6. (Rydzyna) Joanna Józefa, c. G. Wojc. Podczaskiego i Kat. -- Józef Korytowski And.

11795 (Rąbiń)

1627.12/9. Michał, s. Wojciecha Strachockiego i Agnieszki z Rąbinia

11796 (Rąbiń)

1673.23/11. Anna Katarzyna c. G. Jana Strzeleckiego i Barbary z Żychlina -- X. Jan Sierakowski prob. wschow. i G. Anna z Powodowa Goraiska podstolina pozn. (narysowany h. Leszczyc)

11797 (Rąbiń)

1674.22/7. Jakub, s. GD. Jana z Wybranowa i G. Teresy z Skoroszewa Swinarskich (herby Poraj i Abdank) -- GD. Jan Bodzewski i G. Barbara Goszczyńska

11798 (Rąbiń)

1674.29/9. Zofja, c. G. Jana Strzeleckiego dz. R. i Barbary z Żychlina -- G. Swiętosław Bojanowski i G. Zofja Pawłowska, ż. Stefana (herb Leszczyc)

11799 (Rąbiń)

1675.22/9. Michał s. [Jana z Wybranowa i Teresy z Skoroszewa Swinarskich] (Poraj i Abdank) -- GD. Jan Strzelecki dz. R. i GV. Ewa Skoroszewska

11800 (Rąbiń)

1676.3/2. Andrzej Antoni, s. G. Jana Strzeleckiego i Barb. z Żychl. -- G. And. Żychliński i G. Zofja ze Strzelców Mielżyńska (Leszczyc)

11801 (Rąbiń)

1776.1/4. (Donatowo) Wojciech s. N. Macieja Meszyńskiego ekon. i Kat. -- G. Jan z Wybr. Swinarski tenut. R. z GV. Anną Sw.

11802 (Rąbiń)

1679.15/1. Piotr Adam, s. G. Jana Strzeleckiego i G. Barbary S. -- MG. Piotr Adam Opaliński podkom. pozn. i M. Barbara Błociszewska

11803 (Rąbiń)

1686. nazajutrz po sw. Oczyszczenia N. M. P. Franciszek, s. G. [Jana Strzeleckiego i Barbary] dz. R. -- nieszl.

11804. (Rąbiń)

1687.25/3. Józef Jan s. MGD. Wojc. i Marjanny Zbijewskich -- MGD. Tomasz Cerekwicki sta średzki surrog. pozn. i MGD. Marjanna Gorska babka Zbijewskiego pos. R.

11805 (Rąbiń)

1688.25/4. † N. Wojciech Bednarski w R. u P. Zbijewskiego

11806 (Rąbiń)

1691.14/7. † N. Marjanna Grzegorzewska mężatka, ekon. domu plebań. † w R.

11807 (Rąbiń)

1693.15/12. † MGD. Jan Strzelecki dz. R., † w Żerkowie u Macieja Radomic. klanica kalis. poch. R.

11808 (Rąbiń)

1671.9/11. † GD. Stanisław Tylicki ekonom R.

11809 (Rąbiń)

1674.10/3. † G. Anna Borkowska

11810 (Rąbiń)

1675.30/12. † X. Stefan Korzeniewski prepozyt kość.

11811 (Rąbiń)

1668. † G. Kat. Krzyżanowska

11812 (Rąbiń)

1671.20/2. † G. Jan Radzewski

11813 (Rąbiń)

1671.9/3. † G. Marjanna de Strzelce Podleska ostatnia z krwi panów Rambińskich

11814 (Rąbiń)

1671.11/5. † PM. Hieronim Pogorzelski starosta powidzki wsławiony w walkach z Kozak., Tatar. i Szwedami

11815 (Rąbiń)

1674. w dzień sw. Jana Ewangel. † G. Anna z Przybysławia Swinarska, G. Jana i Piotra Sw. matka, † w wsi Cesławice(?)

11816 (Rąbiń)