FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 6

Regestennummer: 12.501 – 15.000

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

12501 (Smogulec)

1782.13/7. (Chwaliszewo) † G. Ludwik Kierski l. 90

12502 (Smogulec)

1782.22/7. (Smogulecka Wieś) † MD. Weronika z Sadowskich Mieczkowska kl. kon. kuj. l. 36

12503 (Smogulec)

1785.10/5. (Smogulecka Wieś) † Katarzyna 1 r., c. M. Józefa de Swiastowski(?) w Prusach †-go i Józefy de Kołudzkie, 2-o v. Mieczkowskiej kl. kon. kuj. epilepsja

12504 (Smogulec)

1788.15/2. (Smogulecka Wieś) † Antonina 1 r., c. [Macieja Mieczkowskiego i Józefy z Kołudzkich] poch. 18.

12505 (Smogulec)

1789.15/4. (Smogulecka Wieś) † M. D. Józefata z Kołudzkich Mieczkowska klanicowa konar.-kuj. hectica poch. 19.

12506 (Smogulec)

1795.26/4. (Dobieszewo) † PMGD. Józefa z Bielickich Wiesiołowska dz-a Dob.

12507 (Sobotka)

1761.20/6. (Gutowo) Antoni, s. G. Wojc. i Rozalji Laskowskich -- G. Józef Malczewski i Anna Malczewska z Gutowa

12508 (Sobotka)

1761.30/11. (Sobotka W.) Barbara, c. G. And. i Elżbiety Bogdańskich -- M. Bartłomiej Bogusławski i G. Kat. Rapacka

12509 (Sobotka)

1762.20/6. (Karsy Dw.) Juljanna Michalina, c. M. Franc. i Marjanny Kozuchowskich -- MG. Jan Krosnowski stol. smoleński i G. Krystyna Walichnowska

12510 (Sobotka)

1762.2/5. (Gutów) Katarzyna Sieneńska, c. G. Walentyna i Zofji Ojrzyńskich -- G. Franc. Karchowski i Franc. Koczańska

12511 (Sobotka)

1762.22/10. (Wierchosław) Jan Kanty, s. G. Wojc. i Marjanny Krzywińskich -- G. Wład. Wolski i G. Wiktorja Wolska

12512 (Sobotka)

1762.11/12. (Gutów) Stanisław Kostka, s. G. Marcina i Dominiki Laskoskich -- G. Marcin Smade i G. Anna Chlebowska

12513 (Sobotka)

1770.20/5. Zofja, c. G. Józefa i Aleksandry Malczewskich -- M. Stanisław Sadowski z żoną

12514 (Sobotka)

1770.24/9. (Grudzielec) Marjanna, c. G. Tom. i Marjanny Bystrzyckich admin. tej wsi -- MD. Stanisław Sokolnicki i V. Justyna Zakrzewska pisarzowna kaliska

12515 (Sobotka)

1770.25/10 (Sobotka W. dw.) (* 16.) Łukasz Piotr z Alc. Jan Kanty s. MD. Andrzeja i Elżbiety Bogdańskich wojskich kaliskich dz-ów S. -- MD. Sylwester Kanikowski łowczy sierpski i ż. dz-e Pogrzybowa

12516 (Sobotka)

1770.9/12. (Sobotka W.) Mikołaj s. N. Stanisł. i Elżb. Ulkowskich -- MD. And. Bogdański i G. z Wielowieyskich Pawłowska

12517 (Sobotka)

1771.26/2. (Gutow) Kunegunda c. N. Franc. i Marjanny Charchowskich -- GD. Józef Watta Kosicki i GV. Ludwika Skarzyńska z M. Gałązek

12518 (Sobotka)

1771.5/8. (Gutów) Jakub, s. G. Marcina Laskoskiego i Agn. -- G. Maks. Bogusławski i Kunegunda Zwierzchlewska

12519 (Sobotka)

1772.19/10. (Sobotka) (* 12.) Maksymilian Edward, s. M. [Andrzeja i Elżbiety Bogdańskich] -- J. Stanisław Sadowski pisarz wałecki i Apolonja ż. jego

12520 (Sobotka)

1772.21/12. (Gutow) (* 11.) Wiktorja c. MD. Józefa Malczewskiego i Aleksandry dz-ów cz. ib. -- MD. Józef Kosicki i V. Justyna Zakrzewska

12521 (Sobotka)

1772.26/12. (Sobotka) * Juljanna c. MGD. Ignacego Stobnieckiego i Justyny -- M. Stanisław Bogusławski mł. i Kunegunda Wierzchleyska V.

12522 (Sobotka)

1763(?)1762(?).28/7. (Sobotka D.) Aleksy Wincenty s. [Andrzeja i Elżbiety Bogdańskich] -- MG. Antoni Gorzyński chorąży kaliski, MG. Marjanna z Bielickich Małachowska wujenka

12523 (Sobotka)

1763.10/10. (Gutów) Franciszek Mateusz s. MGD. Andrzeja ... zkowskiego i Teresy -- D. Franciszka z Kozuchowskich Przespolewska z Droszewa

12524 (Sobotka)

1763.8/10. (Grudzielec) Franciszka, c. Jana i Urszuli Trzebińskich -- G. Andrzej Bogdański i Teofila Ra...

12525 (Sobotka)

1763. Stanisław Kostka Dydak Aleksander Józef s. M. G. Franc. Kożuchowskiego i Marjanny Wieruszówny Walichnowskiej -- Józef W. i Krystyna z Potockich kl. rogoziń. Walichnowska żona. Ojciec cześnik kaliski, dz. d. Karsy, Wierchosław, Bobry, Ciechel, Grudzielec, Magnuszewice

12526 (Sobotka)

1764.20/10. (Grudzielec) Wojciech Ignacy, s. G. Jana i Urszuli Trzebińskich pos. G. -- MG. Franc. Kożuchowski i MG. ... de Karczewskie

12527 (Sobotka)

1765.2/4. (Gutów) Józef s. G. Franciszka i Marjanny Rzepeckich (to nazwisko dopisane) -- MG. Jan Trzebiński i G. Urszula T.

12528 (Sobotka)

1765.6/12. (Gutowo) Mikołaj Andrzej, s. N. Jana Gliwicz i M. Barb. z Bogusławskich -- M. Michał Jurewicz i M. V. Kunegunda Wierzchlewska z Sobótki

12529 (Sobotka)

1765.7/12. (Sobotka Dw.) Marjanna ..., c. [Andrzeja i Elżbiety Bogdańskich] -- MG. Franc, Zakrzewski pis. gr. i MG. Wiktorja Z.

12530 (Sobotka)

1766.13/7. (Dw. Karsy) Elżbieta Longina, c. MG. [Franciszka Kożuchowskiego i Marjanny Wieruszówny Walichnowskiej] -- MG. Stanisław K. i MG. Longina z Żychlińskich K. ż. sędziego gr. wieluń.

12531 (Sobotka)

1767.17/2. (Sobotka Dw.) Maciej Leon, s. [Andrzeja i Elżbiety Bogdańskich] -- G. Maciej B. brat chrzczonego i G. V. Kunegunda Zwierzchleska

12532 (Sobotka)

1767.2/9. (Wierzchosław) Róża Limona, c. Stanisława i Urszuli Ulkowskich -- G. Stanisł. Sokolnicki i G. Justyna Bogusławska V.

12533 (Sobotka)

1768.4/1. (Sobotka W.) Andrzej, s. G. Walentyna i Marjanny Skickich -- G. Leopold Bogusławski regens krakowski i G. Wiktorya z Bogusławskich Wolska

12534 (Sobotka)

1769.15/5. (Sobotka W.) Zofja Joanna c. [Andrzeja i Elżbiety Bogdańskich] -- MD. Józef ... Lycki z Gutowa i V. Kunegunda Zwierzchleska

12535 (Sobotka)

1774.10/11. (Gutów) (* 2/11.) Kat., c. G. Józefa i Karoliny z Malczewskich Kosickich -- MD. Ignacy Trąmpczyński stolnikowicz sochaczewski i Elżb. Bogdańska wojska

12536 (Sobotka)

1774.25/3. (Gutowo) (* 5.) Marjanna Franciszka, c. G. Szymona i Marjanny Rowińskich -- MD. Rafał Chlebowski i V. Marjanna Chleb.

12537 (Sobotka)

1774.9/7. (Gutowo) (* 3.) Jan Wojc. s. G. Marcina i Agn. Laskoskich

12538 (Sobotka)

1774.25/7. (Olendry Grudzielskie) Jakub Stefan s. G. Tom. i Marjanny Bystrzyckich -- MD. Józef Gomoliński komornik wsch. i Elżb. Bogdańska wojska

12539 (Sobotka)

1775.6/10. (Sobotka W.) Konstancja Ludwika, c. G. Michała i Salomei Bogdańskich -- chrz. nieszl.

12540 (Sobotka)

1775.15/2. (Gutowo) Wojciech (* 2.) s. G. Jana i Katarzyny Rudkoskich -- G. Wojciech Laskoski i V. Apolonja Lukomska

12541 (Sobotka)

1776.12/2. (Gutowo) Walentyn s. G. Józefa i Karoliny Kosickich -- G. Chryzostom i Wiktorja z Skąpskich Szczuccy

12542 (Sobotka)

1775.7/8. (Sobotka) ch. zw. Stefan Kajetan, s. MD. Ignacego i Justyny Stobieckich pos. i w części sukcesorów części -- MD. Stanisł. Bogusławski i V. Juljanna Chmielewska

12543 (Sobotka)

1776.17/10. (Sobotka część Bogusławskich) Franciszek Borgjan Hier., s. G. Ignacego i Justyny z Bogusławskich Stobieckich, * 30/9. -- GD. Stanisław Przespolewski i Justyna Kuczkowska

12544 (Sobotka)

1777.1/1. (Sobotka M. dw.) bl. (* 1776.7 i 8/12.) Ambroży Sylwester i Marjanna, dzieci M. Michała i Salomei z Kaweckich Bogdańskich -- MD. Tom. Żelisławski i V. Teresa B. wojszczanka kalis., GD. And. i Elżb. BB.

12545 (Sobotka)

1777.19/1. (* 18.) Agnieszka Józefata, c. G. Kaspra i Konstancji Zakrzewskich -- Wojc. Laskoski

12546 (Sobotka)

1777.21/9. (* 27/8.) Tekla c. Tom. i Marjanny Bystrzyckich Nob. -- G. Jakub Chlebowski i Ludwika Gostkowska

12547 (Sobotka)

1778.23/3. (Gutowo) (* 4/2.) Agata Marjanna, c. G. [Kaspra i Konstancji Zakrzewskich] -- G. Mac. i Ludwika Trąbczyńscy

12548 (Sobotka)

1778.8/6. (Gutowo) (* 7.) Anna, c. N. Stanisł. i Marjanny Bielskich -- G. Józef Kosiński i Karolina Kosicka

12549 (Sobotka)

1778.28/8. (Gutowo) (* 22.) Augustyn, s. N. Jana i Kat. z Skierskich Rudkoskich -- NV. Apol. Łukomska

12550 (Sobotka)

1778.5/11. (Sobótka W., dw. zajączkowski) (* 28/10.) Salomea c. MD. Kajetana i Rozalji z Objezierskich Zajączków dz-ów i kolat. S. -- MGD. Józef Gomoliński podkom. JKMci z ż. Konstancją

12551 (Sobotka)

1778.18/11. (Sobotka W.) (* 16.) Salomea, c. N. Krzysztofa i Petronelli Ku(o)rskich dyrektorów dworu -- G. D. Mateusz i Teresa rodzeni, miecznikowicze wschowscy

12552 (Sobotka)

1779.11/5. (Sobotka W.) * Feliks Jan, s. N. Mateusza i Heleny Pacinowskich -- GD. Kajetan Zajączek i Hel. Krąkowska

12553 (Sobotka)

1779.27/9. (Gutów dw. Malcz.) * Marjanna, c. G. Anton. i Ludwiki z Kiedrzyńskich Wardeńskich -- G. Kasper Zakrzewski i Marjanna Bogdańska

12554 (Sobotka)

1780.27/1. (Gutów dw. Zakrzewskich) (* 24.) Paweł Apost. Antoni Padew., s. GD. Kaspra i Konstancji Zakrzewskich dz. 1/2 Gutowa -- GD. And. i Justyna Kuczkowscy

12555 (Sobotka)

1780.16/4. (Sobotka W.) (* 13.) Wojciech, s. N. Anton. i Wiktorji Stachurskich -- G. Kat. Biernacka

12556 (Sobotka)

1780.15/5. (Wierzchosław dw.) Stanisław Jan, c. MGD. Anton. i Eleonory z Borysławskich Chmielewskich (* 12.) -- MD. Kajetan Zajączek i Helena Krąkowska podstolina bracławska

12557 (Sobotka)

1780.26.7. (Sobotka W. dw. Zajączków) (* 21.) Praxeda Marjanna Magdalena c. MGD. Kajet. i Rozalji z Objezierskich Zajączków dz. S. -- Rafał O. dziad dziecka i MD. Teresa Bogdańska komornikowa zs. kaliska

12558 (Sobotka)

1780.20/8. (Olendry Grudzielskie) (* 11.) Franciszka, c. GD. [Tomasza i Marjanny Bystrzyckich] -- MGD. Andrzej Kaczkowski i MGD. Konstancja Gomolińska podkomorzyna JKMci

12559 (Sobotka)

1781.27/5. (Gutowo dw. Zakrzewskich) (* 22.) Urban Józef, s. GD. Kaspra Wyszogotty Zakrzewskiego i Konstancji -- Józef i Konst. Gomolińscy

12560 (Sobotka)

1781.24/5. (Sobotka W. dw.) * Joanna Anton., c. MGD. Ludwika i Teresy z Rozdrażewskich Bogdańskich wojskich kalis. -- MGD. And. B. podsędek zs. kaliski z ż. Elżbietą, dziadkowie dziecka

12561 (Sobotka)

1781.4/11. (Gutowo) Łukasz s. G. Wojc. i Scholastyki Rubachów -- M. Konstancja Zakrzewska, Józef Gomoliński

12562 (Sobotka)

1782.16/9. (Sobotka dw. Bogdańskich) * Eufemja Tekla Józefa, c. MD. Ludwika i Teresy Bogdańskich komorników zs. kalis. -- M. D. Sylwester Karnkowski łowczy sierpski i ż. jego Franciszka

12563 (Sobotka)

1782.14/4. (Sobotka W.) (* 31/3.) Wincenty Ferrerjusz, s. MGD. [Kajetana i Rozalji z Objezierskich Zajączków] -- MGD. Stanisł. Przespolewski i Konst. Gomolińska szambelanowa

12564 (Sobotka)

1783.20/7. (Olendry Grudzielskie) (* 15.) Magdalena, c. G. [Tomasza i Marjanny Bystrzyckich] -- MD. Franc. Radoliński i Konstancja Gomolińska

12565 (Sobotka)

1784.23/5. (z w. w korycie 1783.31/5.) Petronella, c. M. Michała i Salomei Bogdańskich -- M. Eleon. Myniszewska

12566 (Sobotka)

1784.27/7. (Grudzielec) Jakub (* 20.) s. G. Antoniego i Kunegundy Majewskich -- M. Józef i Konstancja Gomolińscy dz-e G.

12567 (Sobotka)

1785.10/7. (* 5.) Małgorzata, c. Nob. Stanisława i Marjanny Bielskich z karczmy gutow. -- Mac. Szydłowski i Kat. Kazimierska

12568 (Sobotka)

1787.24/2. (Karsy Dw.) Małgorzata Krystyna, * 22. c. G. Marcina i Wiktorji z Modzelewskich Gądeckich -- M. Stanisław Kożuchowski cześnikowicz kaliski i M. Agn. Łobocka

12569 (Sobotka)

1787.19/5. (Sobotka Dw. starościński) Stanisław Jan Bapt., (* 2.) s. M. Jakuba i Juljanny Kiedrzyńskich dz. Orpiszewka -- M. Michał i Salomea małż. Bogdańscy pos. S., rodzice pani Kiedrzyńskiej

12570 (Sobotka)

1788.27/3. (Dw. Karsy) Marjanna Teodora Wincencja Józefa, (* 23.) c. M. Teodora i Cecylji z Kożuchowskich Bilewiczów stów łojeckich -- M. Ant. i Urszula z Walknowskich Szkulscy dz-e Szkudli, Jan Nep. i Juljanna Kożuchowscy, młodzieńcy, dz-e d. Karsy, Wierzchosław, Czechel

12571 (Sobotka)

1788.24/7. (Dw. Zajączkowski) Hjacynt Stanisław Kostka, s. M. Jana i Marjanny Korytkowskich susceptantów zs. kalis. -- M. Kajetan i Rozalja Zajączkowie

12572 (Sobotka)

1788.9/11. (Dw. w. W. Sobotce) Marcin Józef, s. G. Wojc. i Anny Horzyńskich (* 6.) -- M. Kajetan z Wrzący Zajączek i M. Teresa Bogdańska wojszczyna

12573 (Sobotka)

1789.11/2. (Sobotka W.) Walenty s. G. Anton. i Konstancji Karchowskich -- M. Marjanna z Zajączków Kobierzycka stolnikowa nowogrodzka

12574 (Sobotka)

1789.1/9. (Borucin) Egidjusz Wojc. (* 30/8.) s. G. Józefa i Marjanny Wolskich -- GD. Franciszek W. dz. cz. Bor. i GD. Zofja Jakowicka l. 60

12575 (Sobotka)

1790.1/9. (Dw. Sobótka) (* 28/8.) Róża Konstancja c. G. Wojc. i Anny Chorzyńskich -- Konstancja Gomolińska szamb.

12576 (Sobotka)

1790.30/12. (Sobotka W.) Józef Żyd chirurg, ochrzcz. -- MD. Franciszek Xaw. Mikorski dz. Sobótki pis. zs. i pos. na s. warszaw. i Elżbieta Bogdańska sędzina

12577 (Sobotka)

1792.23/12. (Borucin) Marcjanna Ewa, (* 19.) c. G. Rocha i Jadwigi Babskich dworz. w B. -- G. Wojc. Chorzyński i G. Karolina Gromadzka

12578 (Sobotka)

1793.3/10. (Sobotka M.) Jadwiga i Teresa bl., (** 1.) cc. G. Jakuba i Marjanny Lesieckich -- GD. Józef Niezgodzki i GD. Apolonja Iwanowska, G. Wojc. Chorzyński i G. Marjanna Niezgodzka

12579 (Sobotka)

1796.19/5. (Sobotka M.) Piotr Celestyn Antoni Padwe. (* 15.) s. N. [Jakuba i Marjanny Lesieckich] -- chrz. nieszl.

12580 (Sobotka)

1800.30/3. (Sobotka Dw.) Feliks Krzysztof Franc. Xaw. (* Wrocław 16/2.) s. M. Józefa Mikorskiego i Kat. z Wierzchleyskich dz. S. -- Franc. Xaw. M. b. sędzia zs. kalis., kaw. O. B. i św. St. z ż. Elżb. Bielińską

12581 (Sobotka)

1800.4/5. (Borucin) (* 17/4.) Wojciech s. G. Józefa i Zofji Zaborskich -- chrz. nieszl.

12582 (Sobotka)

1751. (Sobótka w dw. ol. Bogusł.) Justyna, c. M. Bartłomieja i Joanny Bogusławskich dz-ów W. Sob. -- M. Mac. Gliszczyński pis. zs. kaliski i MD. Kat. Rapacka (wpis. w r. 1800)

12583 (Sobotka)

1821.24/3. * (ch. z w. 27/3.) Antoni Józef, s. GD. Józefa Skwarcza i GM. Hjacynty Tomickiej -- GD. Mac. Ordęga dz. d. Szczypiorno i GD. Justyna Pawłowska dz-a Grudzielca

12584 (Sobotka)

1836.4/2. (Grudzielec) (* 30/1.) Florentyna Franciszka, c. M. Kaspra Niemojowskiego i Marjanny Sokolnickiej dz-ów G. -- M. Antoni S. dz. Kajewa i M. Ewa Niemojowska dz-a Jedlca, Franc. Przyłuski i M. Elżb. Sokol. z Kajewa

12585 (Sobotka)

1829.31/10. * (Gutów) Eufrozyna Teodora, c. G. Piotra Borzysławskiego i Tekli Traczewskiej pos. G. -- D. Franc. Lisicki pos. d. Zukowice i G. Marjanna Sieklicka z Kalisza

12586 (Sobotka)

1833.19/9. (Wierzchosław Dw.) (* 13.) Konstancja, c. G. Rocha Przespolewskiego i Franciszki de Banaszkiewiczowej, pos. W. -- G. Piotr Trąmpczyński i G. Rozalja Przespolewska z Fabjanowa

12587 (Sobotka)

1838.15/8. (Grudzielec) (* 10.) Anna Marja, c. GMD. [Kaspra Niemojowskiego i Marjanny Sokolnickiej) -- Michał Chłapowski z Sośnicy i Józefa Skorzewska z Broniszewic

12588 (Sobotka)

1840.23/10. (Grudzielec) (* 22.) Ignacy Tadeusz Antoni s. [Kaspra Niemojowskiego i Marjanny Sokolnickiej] -- MGD. Antoni Sokolnicki dz. Kajewa i Teresa Suchorzewska z Ordomierza, Tad. Suchorz. z Zofją Demkowską

12589 (Sobotka)

1761.22/8. (Karsy Dw.) † M. Aleksander Kożuchowski poch. Kalisz bernard.

12590 (Sobotka)

1762.3/4. (Wierzchosław) † G. Józef Potocki l. ok. 60

12591 (Sobotka)

1763.6/3. (Gutów) † panna(?) (Domicella) Laskowska l. 48

12592 (Sobotka)

1765.5/2. (Gutów) † G. Agnieszka Rzepecka poch. 7/2.

12593 (Sobotka)

1765.20/5. (Sobótka W. Dw.) † M. Bartłomiej Bogusławski kolator

12594 (Sobotka)

1766.21/2. (Gutowo) † G. Marjanna z Kosickich Pawłowska

12595 (Sobotka)

1768.13/2. † G. Konstancja Malczewska l. 45

12596 (Sobotka)

1769.19/1. † X. Antoni Kromolicki l. 84, prob. tu kapłań. l. 54, dziek. Fary kalis.

12597 (Sobotka)

1769.10/3. (Karsy) poch. Aniela z Więckowskich Bogusławska

12598 (Sobotka)

1769.5/7. † M. Franciszek Rapacki

12599 (Sobotka)

1769.1/9. (Sobotka W.) † Wiktorja c. M. Andrzeja Bogdańskiego dz-c

12600 (Sobotka)

1770.10/4. (Sobotka) † M. Katarzyna z Gliszczyńskich Rapacka

12601 (Sobotka)

1770.15/8. (Karsy) † N. V. Marjanna Żeszotarska

12602 (Sobotka)

1771.28/3. (Gutów) † N. Konstanty Pągoski

12603 (Sobotka)

1771.1/12. † MD. Franciszek Zakrzewski pisarz kościański poch. Kal. reform.

12604 (Sobotka)

1772.5/3. (Sobotka) † G. Józef Xiążecki

12605 (Sobotka)

1773.8/1. † MD. Ignacy Bogdański s. Andrzeja B. wojskiego kalis. l. 18, poch. 11/1.

12606 (Sobotka)

1773.13/2. (Gutowo) † Stefan s. MD. Malczewskiego pos. G.

12607 (Sobotka)

1773.22/5. (Gutowo) poch. Kunegunda l. 2, c. GD. Rudkowskiego

12608 (Sobotka)

1774.1/6. poch. Aleksy Bogdański l. 10, s. JMD. wojskiego kalis. († 31/5.)

12609 (Sobotka)

1774.4/7. (Sobótka W.) † G. Zofja Rapacka V., l. ok. 80, tercjarka

12610 (Sobotka)

1774.13/11. (Sobotka W.) † MD. Marjanna z Bilickich Małachowska skarbnikowa czerniechowska

12611 (Sobotka)

1775.1/6. † MD. Ewa Bogdańska "plena anmorum" poch. 2.

12612 (Sobotka)

1775.22/7. (Wierzchosław) poch. N. Teresa Kulczycka

12613 (Sobotka)

1775.9/8. (Gutowo) V. Marjanna l. 13, c. N. Rutkowskiego

12614 (Sobotka)

1775.5/9. (Karsy) † N. Anna Bykoska wd. poch. 7.

12615 (Sobotka)

1775.2/9. (Sobotka W.) † Emeryk Andrzej, s. MD. Ignacego Stobieckiego poch. 5.

12616 (Sobotka)

1775.21/10. (Sobotka W.) † Konstancja Ludwika "semiduo amorum" c. MD. Michała Bogdańskiego pos.

12617 (Sobotka)

1776.27/1. (Gutowo, Dw. Kosic.) † Katarzyna, c. G. Józefa i Karoliny z Malczewskich Kosickich

12618 (Sobotka)

1776.13/2. (Gutowo) † c. G. Kaspra i Konstancji Zakrzewskich

12619 (Sobotka)

1778.3/7. † G. Jan Korzenicki pos. części Malczewskich i współdziedzic Szczypiorna i Boczkowa. Poch. Kalisz reform.

12620 (Sobotka)

1778.2/8. (Gutowo) poch. Wojciech l. 3, s. N. Jana Rutkowskiego

12621 (Sobotka)

1778. (Wierzchosław) † N. Stanisław Kulczycki

12622 (Sobotka)

1779.9/7. (Sobotka W., Dw. Zajączków) † Salomea, c. MGD. Zajączków dz-ów

12623 (Sobotka)

1779.9/10. (Sobotka W.) † Marjanna Zajączkówna V. l. 19

12624 (Sobotka)

1781.15/5. (Sobotka W.) † G. Marjanna Biernacka V. l. ok. 20, poch. 17.

12625 (Sobotka)

1781.27/5. (Sobotka W.) † GD. Marjanna de Kierkoskie Charchoska po długiej chorobie

12626 (Sobotka)

1781.21/6. (Olendry Grudzielskie) poch. dziecko l. 2 im. Franciszka, c. G. Tom. Bystrzyckiego

12627 (Sobotka)

1781.11/12. (Sobotka W.) † G. Zofja z Laskoskich Oyzdrzyńska poch. 12.

12628 (Sobotka)

1782.4/3. (Gutowo) † G. Jan Rutkowski poch. 6.

12629 (Sobotka)

1782.30/3. (Sobotka W.) † MG. Maks. Bogusławski l. ok. 70. Poch. 1/4.

12630 (Sobotka)

1782.2/4. (Sobotka W.) † MGD. Rafał Objezierski l. 83, (w dw. Zajączk.) poch. 5.

12631 (Sobotka)

1784.23/2. (Gutowo) † M. Konstancja ze Skorzewskich Zakrzewska poch. 25. Kalisz reform.

12632 (Sobotka)

1784.20/4. (Sobotka W.) † Marjanna m. 9, c. MD. Kajet. Zajączka

12633 (Sobotka)

1784.14/11. (Gutowo) † Andrzej dziecko G. Marcina Szulkowskiego

12634 (Sobotka)

1785.12/10. (Sobotka) † G. Wiktorja Rzepecka V. l. ok. 50, poch. 13.

12635 (Sobotka)

1786.1/8. (Olendry Grudzielskie) † Tekla c. G. Tom. i Marjanny Bystrzyckich l. 8

12636 (Sobotka)

1786.15/8. (Gutów, dw. Kosickich) † GD. Józef Kosicki dz. cz. G. l. ok. 80, poch. Kal. reform.

12637 (Sobotka)

1786.2/12. (Gutów) † GD. Wojc. Laskoski l. ok. 80, poch. 4.

12638 (Sobotka)

1787.14/1. (Dw. Karsy) † MD. Franciszek Kożuchowski cześnik kaliski, dz. d. K. i in. † nagle poch. 22/1. Kalisz bernard. l. 48

12639 (Sobotka)

1787.12/2. (Olendry Grudzielskie) † G. Marjanna Bystrzycka l. ok. 40

12640 (Sobotka)

1788.1/8. (Dw. grudzielski) † MD. Józef Sza Gomoliński sekret. JKMci, poch. 4. Kalisz reform. l. 59

12641 (Sobotka)

1789.16/11. (Dw. sobocki) Marcin s. G. Wojc. i Anny Chorzyńskich 1 rok

12642 (Sobotka)

1790.10/5. (Dw. Karsy) † MD. Kat. de Chorze Radolińska tenut. d. Karsy, poch. 14., Kalisz reform. l. ok. 50

12643 (Sobotka)

1791.24/8. (Dw. Sobotka) † Konstancja c. G. Wojc. i Anny Chorzyńskich

12644 (Sobotka)

1792.18/1. (Borucin) poch. Józef s. G. Rocha i Jadwigi Babskich l. 2

12645 (Sobotka)

1796.8/5. (Sobotka W.) poch. Katarzyna c. G. Mikoł. i Anny Bogwidzkich l. 2

12646 (Sobotka)

1796.18/6. (Karsy) † N. Wojc. Ostrowski peregrinus, pauper, poch. 19., l. 86

12647 (Sobotka)

1797.15/1. (Sobotka W.) † G. Anna Grzegorzewska matka familji dwor., l. 90, poch. 17.

12648 (Sobotka)

1799.29/5. (Budy Karskie) † G. Kat. Malczewska V. l. 70, poch. 30/5.

12649 (Sobotka)

1801.1/1. (Gutów Dw.) † nagle M. Justyna z Zakrzewskich Zakrzewska poch. 5. Kalisz reform. l. 53

12650 (Sobotka)

1804.14/6. (Dw. Sobotka) † JD. Franc. Xaw. Mikorski sędzia zs. kaliski, kaw. sw. St. i O. B. dz. S., poch. 16/6. tu, l. 65

12651 (Sobotka)

1804.13/11. (Grudzielec) Filip, s. N. Grzegorza i Salomei Winnickich ekon. G., poch. 14., 1/2 roku

12652 (Sobotka)

1806.12/3. (Sobotka W.) † M. Marjanna Bogusławska l. 65

12653 (Sobotka)

1806.21/3. (Grudzielec Dw.) † GMD, Konstancja 1-o v. Gomolińska 2-o v. Pawłowska, dz-a Gr. poch. 24. l. 74. Hydrop.

12654 (Sobotka)

1808.15/1. (Sobotka) † G. Stanisław Gromadzki komisarz dwor. poch. 18. l. 66, spadł z konia

12655 (Sobotka)

1813.14/4. (Sobótka Dw.) † G. Felicjanna Jankowska V. ancilla z dw., l. 21, hectice

12656 (Sobotka)

1818.10/11. (Grudzielec) † Kat. z Trzcińskich Donożyńska [?] wd. l. 56. Poch. 13.

12657 (Sobotka)

1824.15/11. † GMD. Kasper Wyssogota Zakrzewski dz. Gutowa, l. 86.

12658 (Sobotka)

1828.29/11. (Gutów) † Konstanty s. G. Piotra Borzysławskiego i Tekli Traczewskiej pos. Gutowa l. 3. febra

12659 (Sobotka)

1828.30/11. (Gutów) † Pelagja c. [Piotra Borzysławskiego i Tekli Traczewskiej] l. 4. febra

12660 (Sobotka)

1830.11/2. (Karsy) † M. Józef Otto Trąmpczyński dz. d. Karsy poch. 16. Kucharki l. 97. paraliż

12661 (Sobotka)

1840.29/5. (Gutów Dw.) † MD. Faustyna z Rębowskich Zakrzewska l. ok. 26

12662 (Sobotka)

1765.16/7. (Sobotka W.) MG. Michał Kurnatowski murgrabia łęczycki x G. Lucja Wolska V. -- MG. Franc. Kożuchowski stol. kaliski, Bogdański, Mikoł. Kuczkowski, And. Pawłowski etc.

12663 (Sobotka)

1767.19/1. GM. Stanisł. Sokolnicki x Joanna z Rapackich Bogusławska -- MG. Franc. Kożuchowski cześnik kaliski i G. Franciszek Rapacki

12664 (Sobotka)

1768.16/2. (Gutowo) G. Szymon Rowiński x Marjanna Kulczeska(?) V. -- G. Filip Hulewicz i Józef Smardoski

12665 (Sobotka)

1770.4/8. (Karsy) G. Kajetan Lipnicki x V. Bona Kiedrzyńska -- M. Adam Chmielewski

12666 (Sobotka)

1770.5/11. (Gutów) G. Marcin Laskowski x Agn. Bąkowska -- G. Bartłom. Raczyński, Wojc. L. i Konstancja L. wd.

12667 (Sobotka)

1774.0/1. (Sobotka W.) MD. Jan Magnuszewski mł. x Wiktorja Ksiązińska V. -- MD. And. Bogdański wojski, Ignacy Stobiecki

12668 (Sobotka)

1774.13/2. (Grudzielec) G. And. Kuczkowski wd. z Chrzanowa x V. Justyna Zakrzewska

12669 (Sobotka)

1774.1/5. M. Józef Kosicki mł. x V. Karolina Malczewska -- M. Ant. Rubach, Józef Szczypierski, Antoni M.

12670 (Sobotka)

1774.10/8. hon. Kasper Szudziński(?) x N. Ludwika Oyzdrzyńska de Laskoskie -- sw. nieszl.

12671 (Sobotka)

1762.20/5. Iuduct dla M. Jana Krosnowskiego podstolego smoleń. kolatora i patrona kość. kaszew. z M. Barbarą Kożuchowską cześnikówną wieluń.

12672 (Sobotka)

1777.17/11. M. Piotr Zakrzewski pos. Wierzenicy x M. Ludwika Gostkowska z Gutowa V. -- Piotr Drwęski pis. zs. pozn., Nieświastowski, Józef Gomoliński komornik wschowski

12673 (Sobotka)

1779.27/6. (Dw. Grudzielec) G. mł. Franc. Radoliński x Kat. Morzanka -- Józef Gomoliński podkom. JKM, Jakub Chlebowski tribunus i Antoni R.

12674 (Sobotka)

1782.26/1. (Gutowo) N. Mac. Szydloski x Jadwiga Kociemska -- G. Jan Rudkowski, Stanisław Bilski

12675 (Sobotka)

1783.10/8. (Dw. Karsy) MG. D. Jan Gurowski mł. x V. Marjanna Radzikowska -- MGD. Kożuchowski cześnik kaliski i Marcin Gąsecki

12676 (Sobotka)

1783.18/8. (Karsy) M. Teodor Bilewicz mł. z W. X. Lit., ciwun żmudzki x M. Cecylja V. Kożuchowska cześ. kalis. -- M. Józef Gomoliński podkom. JKMci, Ant. Szkulski, And. Kaczkowski

12677 (Sobotka)

1784.17/1. G., Hieron. Kobierzycki mł. x Marcjanna Zajączkówna V. -- G. Michał Bogdański, Mikołaj Krąkowski podstolic wieluń., Mac. Bogd.

12678 (Sobotka)

1786.19/6. (Sobotka W.) N. Jakób Kiedrzyński burgrabia kalis., wd., dz. Orpiszewka i Fabjanowa pf. sośnickiej x M. Juljanna Bogdańska V. z S. -- Ludwik B. komornik kaliski, Marcin B., Maciej B. sędzic kaliski

12679 (Sobotka)

1786.26/11. (Karsy) N. Marcin Gąsecki mł. x N. Wiktorja Modzelewska V. -- GD. Józef Łobocki, GD. Jan Guzowski, MD. Nepom. Kożuchowski cześnikowicz kaliski, Xaw. Jaskulski ścic stuliński

12680 (Sobotka)

1787.15/10. (Gutów) G. Józef Gromadzki mł. x Karolina Kosicka wdowa -- M. Ignacy Malczewski pisarz gr. kaliski, Stanisł. Przespolewski, sędzic kaliski, Jakub Przespol.

12681 (Sobotka)

1788.3/6. (w Tursku) M. Kasper Zakrzewski wd. x Justyna V. Zakrzewska

12682 (Sobotka)

1791.14/8. (Sobotka W.) Sław. Józef Woliński z S. x G. Anna Rzepińska V. z Borucina -- G. Juljan Sędzicki, Marcin Deręgowski, sł. Benedykt Woytyńskis

12683 (Sobotka)

1794.28/7. G. Kajetan Potworowski mł. x Marcjanna Gądkiewiczowna V. -- MD. Aleksy Pawłowski, Tomasz G.

12684 (Sobotka)

1797.11/10. (Gutów) N. Walentyn Sulkoski mł. z Białorzecz x Anna Gromadzka z Gutowa V. -- G. Stanisł. G., G. Walentyn Kosicki

12685 (Sobotka)

1798.16/10. (Wierzchosław) GD. Jan Arnold wd., dz. Pęcherzowa l. 40 x Juljanna z Kiedrzyńskich Ruszkowska wd., pos-a Wierzchosł. l. 26 -- GD. Mac. Bogdański, sędzic kaliski, Mikołaj A.

12686 (Sobotka)

1775. (w Sobotce w dw. Bartłom. Bogusławskiego) GD. Ignacy Stobiecki mł. x G. Justyna z Bogusławskich V. -- MD. Maks. B., Franc. Wolski

12687 (Sobotka)

1801.16/2. (Karsy Dw.) GD. Jan Kromer por. wojsk prus. mł. x GV. Wiktorja Grudzielska on l. 36, ona 46. -- GD. Józef Trąmpczyński dz. Kars, Osiński tenut. d. Czechel

12688 (Sobotka)

1801.5/10. (Gutów Dw.) MGD. Augustyn Radoński mł. x MV. Agata Zakrzewska on 28, ona 21 -- G. D. Franc. Radoliński, Franc. Rzepecki

12689 (Sobotka)

1808.18/7. (Olendry Grudzielskie) G. Piotr Wołyński mł. x Hon. V. Marjanna Zaraskówna, on l. 30, ona 20

12690 (Sobotka)

1810.24/1. (Grudzielec) GD. Antoni Żankowski mł. x G. Józefa Amadajówna V. on 38, ona 20 -- M. Aleksy Pawłowski dz. Grudzielca. MD. Józefat Mikorski dz. Sobótki

12691 (Sobotka)

1819.13/6. (Grudzielec) GD. Mateusz Ordęga dz. Szczypiorna, l. 21 x G. Róża Tomicka V. l. 18 -- MGD. Józefat Mikorski, prezes sądu zs. pozn., pan Morze dz. Bronow.

12692 (Sobotka)

1833.8/5. MG. D. Stanisław Biesiekierski mł. z pf. płonkowskiej z Mirogoniewic x MGD. V. Emilja Mikorska z Sobótki on wojskowy polski. 39, 22.

12693 (Sobotka)

1835.2/3. (Sobotka) G. Wiktor Norbert Zbijewski mł. dz. d. Łosince x G. Kazimiera Józefa Dioscora Mikorska V. z S. 25, 23.

12694 (Sobotka)

1837.13/6. (Sobotka Dw.) G. Adam Żychliński mł. ze wsi Sulejew pf. brodnicka x V. Elżb. Mikorska z S. on 29, ona 19

12695 (Sobotka)

1837.13/6. (Dw. Sobótka) G. Leon Grabowski mł. wiary greckiej, z Piotrowa w Pol. dziedzic x V. katol. Apolonja Morze 27, 25. -- G. Adam Żychliński

12696 (Sobotka)

1840.22/6. (Gutów) G. Wacław Tarnowski ekonom x Scholastyka Młotkowska 26, 26. -- św. nieszl.

12697 (Solec)

1759.19/3. (Borowo) Józef, s. P. Franciszka i Marjanny von Strażyc -- P. Jakub Rozdrażewski dz. Sulęcina i Zielonacka z Żelaskowa

12698 (Solec)

1761.16/6. Antoni, s. W. JMP. Jakuba Rozdrażewskiego i Krystyny z Zakrskich(?) -- Joanna z Zakrzewskich Rokossowska on †

12699 (Solec)

1762.25/3. (Młodzikowo) Katarzyna, c. G. Stanisława Kowalskiego i Katarzyny ekon. w M. -- MD. Krystyna Rozdrażewska klanicowa rogozińska

12700 (Solec)

1764.19/4. (Solencin) Katarzyna Teresa, c. MGD. Jakuba Rozdrażewskiego klanica rogoz. i Krystyny -- G. Konst. Dalesińska

12701 (Solec)

1767.22/10. (Lubesz) Ewa Antonina c. GD. Michała Biskupskiego i Salomei Herstupskiej -- X. Antoni Miaskowski schol. pozn. i Kat. Grabska

12702 (Solec)

1769.15/2. (Lubosz) Walenty Józef, s. GD. [Michała Biskupskiego i Salomei Hestupskiej] -- GD. Sebastjan Koszutski i Salomea z Koszutskich Herstupska

12703 (Solec)

1770.3/10. Konstanty Franc. s. M. Józefa i Józefy z Zakrzewskich Koszutskich -- MD. Wacław Z. klanic santocki i Teresa z Zakrz. Wielewieyska

12704 (Solec)

1771.6/3. (Sulęcin) Walentyn Wincenty, s. G. Mac. i Marjanny Zielińskich -- MD. Krystyna z Zakrzewskich Rozdrażewska klanicowa rogoziń.

12705 (Solec)

1775.25/4. (w Częstochowie) PG. Felicjan Wierzchleyski x Krystyna z Zakrzewskich Rozdrażewska wdowa

12706 (Solec)

1777. w 1-szych dniach /1. (w Pozn.) * Dorota Marjanna Apolonja c. P. Felicjana i Krystyny Wierzchleyskich dz-ów Sulęcina -- ass. cerem. Wojc. Wyssogota Zakrzewski i Krzycka klanowa krzywińska

12707 (Solec)

1779.23/5. (Luterz) Nepomucena Barbara, c. Macieja i Wiktorji Łaszewskich, którzy upewniają że są szlachtą (Nob.), ekonomów w L. -- chrz. nieszl.

12708 (Solec)

1779.16/9. (Sulęcin) Ignacy, s. J. Felicjana i Krystyny z Zakrzewskich Wierzchleyskich pisarzów zs. wschow. -- J. Kazim. Mielżyński z Miłosł. sta wałecki z ż. Anną

12709 (Solec)

1801.17/1. poch. G. Ignacy Rodkiewicz † 14., l. 64

12710 (Solec)

1803.28/12. (Ol. Sulęcińskie) poch. G. Karolina Suwalska † 25. l. 40 plica

12711 (Solec)

1804.29/10. (Sulęcin) poch. JMG. D. Jan suchorzewski † 25. l. 50. Konwulsje

12712 (Solec)

1804.11/12. (Solec) poch. G. Konstancja z Żołtowskich Żarlińska † 6/12. l. 60, suchoty

12713 (Solec)

1807.31/3. (Sulęcin) poch. G. Żuchowska † 28, l. 60

12714 (Solec)

1813.9/7. (Borowo) poch. G. Dorota Łaszewska l. 70

12715 (Solec)

1804.15/7. (Sulencin) G. Józef Koczorowski wd. x G. Krystyna Zaborowska, 1-o v. Rudnicka wd. 48, 38 -- G. Wolski ekonom sulęciń.

12716 (Solec)

1810.26/8. G. Kasper Sokolnicki mł. 23, s. Piotra i Nepomuceny SS. dz-ów Sulencina x G. Urszula Białoskórska, c. M. Tad. i Teofili BB. z Turska -- G. Tad. Wilkoński pos. Borowa

12717 (Solec)

1812.27/9. (Sulencin) G. M. Mikoł. Sokolnicki z Ciesiel l. 25, mł. x Karolina Sokolnicka z Sulęcina, l. 18 -- MG. Winc. Suchorzewski, dz. Barda, Ludwik Chłapow. dz. Sośnicy

12719 (Sowina)

1645.26/12. Jan, s. MD. Macieja Lipskiego i MD. Zofji Kotowieckiej (z Bronowa) -- MD. Jan K.

12720 (Sowina)

1646.1/11. ...na, c. N. Stanisława Kotarbskiego i Zofji Kobylińskiej -- Jan ...ciszewski i N. Dorota Swiderska

12721 (Sowina)

1646.5/11. Krzysztof, s. N. MD. Krzysztofa Bartoszewskiego i M. Anny Doruchowskiej -- GD. Mac. Załuski i GD. Marjanna ż. MD. Wojc. Bartoszewskiego

12722 (Sowina)

1646.23/12. Katarzyna, c. GD. Asama Radzięniskiego i GZ. Zofji Sośnickiej -- GD. And. Bojanowski i N. Barbara Goreczska (Bogwiedze)

12723 (Sowina)

1647.1/9. Jan s. GD. Teodora i GD. Agnieszki Zakrzewskich -- GD. Jan Kierzyński i GD. Zofja Lipska (Bronowo)

12724 (Sowina)

1648.20/5. Jan, s. N. Stanisława Kotarbskiego i Zofji Kobylińskiej de Kotarby -- GD. Jan Kot. i NV. Anna Nowowieyska (z Bogwidz)

12725 (Sowina)

1648.16/11. Marcin s. N. Adama Radzienskiego i Zofji Sośnidzkiej -- MD. Krzysztof Bartoszewski i G. Anna Głoskowska

12726 (Sowina)

1649.24/1. Wojciech, s. N. Jana Wilczkowskiego i Doroty Kotarbskiej -- N. Jadwiga Keszycka de Bogwiedze

12727 (Sowina)

1649.21/3. Marjanna, c. N. Macieja Szetlewskiego i Zofji Żernidzkiej -- N. Jan Wilczkowski i GV. Marjanna Kotharbska

12728 (Sowina)

1650.23/1. Jan s. N. [Stanisława Kotarbskiego i Zofji Kobylińskiej] -- N. Jan Grudzielski z Pikartu i Zofja Kuczkowska ol. c. GD. Andrzeja Głoskowskiego de Sowinka Błotna

12729 (Sowina)

1650.24/7. Marjanna, c. GD. Wacława Kuczkowskiego i N. Zofji Woliskiej - de Kotarby -- N. Tom. Czachorski de Ciechel i GD. Anna Głoskowska de Jankowo z domu Dobczyńskich

12730 (Sowina)

1651.28/10. Andrzej, s. GD. Krzysztofa Bartoszewskiego i GD. Anny Doruchowskiej -- GD. Stanisław Kotarbski i G. Marjanna Chociszewska z d. Łępidzka

12731 (Sowina)

1653.26/9. Jan, s. G. Jana Wilczkowskiego i G. Zofji z Kotarbskich -- G. Feliks Romanowski sługa GD. Głoskowskiego komor. kalis. i G. Elżb. Stawowska

12732 (Sowina)

1654.21/5. Jan s. GD. Władysława Zdrowskiego i G. Agnieszki Kotarbskiej -- GD. Jan Kuczkowski z Kuczkowa i GV. Jadwiga Bartoszewska, c. GD. Krzysztofa B. z Bł. Sowinki

12733 (Sowina)

1655.6/4. Zofja c. N. Wojciecha Łępidzkiego i Marjanny Błaskowskiej -- GD. Stanisław Błaszkowski i GV. Katarzyna Lipska z Borucina

12734 (Sowina)

1655.20/6. Urszula c. G. Adama Radziemskiego i Zofji Sośnidzkiej -- G. Felix Romanowski i GV. Anna Golińska

12735 (Sowina)

1655.29/11. Andrzej, s. GD. [Władysława Zdrowskiego i Agnieszki Kotarbskiej] -- GD. Jan Kotowiecki i GV. Kat. Swiderska

12736 (Sowina)

1662.5/9. Elżbieta Anna, c. GD. Stanisł. Stoleckiego i Jadwigi z Bartoszewskich -- GD. Wojc. B. brat jej i G. Elżb. B. siostra jej z Sowinki Bł.

12737 (Sowina)

1663.20/1. Sebastjan s. GD. Jana Podchockiego(?) wi†-go i GD. Anny Smardowskiej ze wsi Bogwidze -- GV. Marjanna Pabianowska de Bronowo

12738 (Sowina)

1663.31/3. Kazimierz Józef, s. GD. Chryzostoma Kotarbskiego z Bogwiedz i G. Teresy -- GD. Mikołaj Głoskowski z S. i GV. Kat. Swiderska z Bogwiedz

12739 (Sowina)

1664.6/11. Barbara, c. GD. Chryzostoma Kotarbskiego z Bogwiedz i Teresy -- GD. Swiderski z Bogw. i GD. Jadwiga Stolecka z Sowinki Bł.

12740 (Sowina)

1666.21/11. Andrzej, s. GD. [Chryzostoma Kotarbskiego i Teresy] z Bogwiedz -- GD. Stanisław K. z Kotarb i GD. Jadwiga Pijanowska matka pani Kotarbskiej

12741 (Sowina)

1667.23/1. Marjanna, c. GD. Marcina Wilkowskiego z Bogwiedz i GD. Anny z Nowowieyskich -- GD. Marjanna Miedzianowska

12742 (Sowina)

1668.31/5. Marjanna (†) c. GD. Piotra Lipskiego de Bronowo i GD. Anny z d. Wazynskich(?) -- GD. Wojciech Bartoszewski z Sowinki Bł. i GV. Marjanna c. GD. Stanisława Kotarbskiego z Kotarb

12743 (Sowina)

1668.22/10 * Stanisław Głoskowski a chrzcz. 24., we dworze Rufcewo -- N. And. Gorzyński i N. V. Bogumiła Kośmidrówna

12744 (Sowina)

1668.30/12. Tomasz, s. GD. Chryzostoma Kotarbskiego i Teresy z Pacinowskich (Pijan?) -- GD. Wojc. Bartoszewski z Sowinki i GV. Marjanna Kotarbska z Kotarb c. G. Stanisława K.

12745 (Sowina)

1669.12/5. Jan Stanisław, s. GD. Piotra Lipskiego de Bronowo i GD. Anny z Wazyńskich -- GD. Stanisław Mikołajewski z Grudzielca i GD. Dorota Bartoszewska c. D. Mikołajewskiego z Bronowa

12746 (Sowina)

1670.8/11. Marcin, s. GD. [Chryzostoma Kotarbskiego i Teresy] -- N. Adam Bogusławski z Bronowa i N. Marjanna Zielonacka z Sowiny Kościel.

12747 (Sowina)

1671.18/1. Marjanna, c. GD. Piotra Bogusławskiego de Bronowo i GD. Zofji Zadorskiej -- GD. Wojciech Bartoszewski i GD. Marjanna Z. oboje z Sobotki

12748 (Sowina)

1671.8/3. Zofja, c. N. Wojc. Goreckiego z Bogwiedz i Marjanny Trąbczyńskiej -- ND. Stanisław Kotarbski z Kotarb i ND. Marjanna Nieżychowska

12749 (Sowina)

1671.14/5. Jan Feliks, s. GD. Marcina Nieniewskiego i Anny Miaskowskiej -- G. Jan i Mikołaj Zielonaccy i Zofja Ziel. i Zofja Kuczkowska de Parczow

12750 (Sowina)

1671.15/10. Jadwiga Zofja, c. GD. Andrzeja Bartoszewskiego z Sowinki Bł. i Jadwigi z Taczanowskich -- GD. Jan Zielonacki z Sowiny i NV. Barb. T. siostra matki

12751 (Sowina)

1671.25/7. * Jan Głoskowski ch. przez predykanta luterskiego -- N. Jan Żychliński i NV. Barbara Gł. - siostra dziecka

12752 (Sowina)

1672.24/1. Agnieszka i Marjanna cc. ND. Jana Suchorskiego z Taczanowa zarządcy dworu oo. jezuitów i Anny -- G. D. Stanisł. Stawowski de Konkwy

12753 (Sowina)

1672.7/6. Felicjan, s. N. Stanisł. Olszewskiego de Jankowo z paraf. kuczkowskiej i Gertrudy -- N. Stan. Domaracki

12754 (Sowina)

1672.8/6. Jan, s. N. Wojc. Jadamczewskiego gubern. dworu jezuitów w Taczanowie i Anny -- N. Chryzostom Kotarbski z Bogwidz

12755 (Sowina)

1672.18/8. Anna Teresa, c. GD. Piotra Bogusławskiego z Bronowa i GD. Zofji z Zadorskich -- GD. And. Z. z Sobótki i GD. Kat. ...

12756 (Sowina)

1673.17/3. Aleksander, s. GD. [Chryzostoma Kotarbskiego i Teresy] -- GD. And. Bartoszewski i D. Anna Pacinowska

12757 (Sowina)

1673.14/4. Katarzyna, c. N. Wojc. Goreckiego i N. Marjanny z Strzałkowskich -- N. Franciszek Kotarbski i GD. Marjanna Zielonacka z S.

12758 (Sowina)

1673.10/8. Wawrzyniec s. Michała Gwiazdowskiego z Kotarb i Barbary -- N. Kaz. Klichowski z Sowinki i NV. Urszula Radzimska z Bogwidz (nieszl.)

12759 (Sowina)

1673.8/12. Barbara, c. GD. Kaz. Klichowskiego i Zofji -- GD. Jan Radziuski z Karminka i GV. Bogumiła K. z Sow. Bł.

12760 (Sowina)

1674.11/11. Karol, s. N. [Chryzostoma Kotarbskiego i Teresy] -- N. Franc. K. i N. Jadwiga Pacinowska z Bogwidz

12761 (Sowina)

1675.13/6. Jan, s. N. Jana Smiełowskiego z Bogwiedz i N. Anny Głoskowskiej -- GD. Stanisław Kotarbski z Kotarb i ND. Ewa Rossiczska(?) z Karminka

12762 (Sowina)

1675.1/9. Regina, c. GD. Franc. Kotarbskiego z Bogwidz i GD. Urszuli z Radzimskich -- GD. Stanisł. K. z Kotarb i GD. Zofja R. z Bogwidz

12763 (Sowina)

1676.7/6. Aleksander Walenty s. GD. Mikoł. Głoskowskiego z Sowiny Kościel. i Krystyny z Suchorzewskich -- GD. Marcin Zielonacki i GD. Gosławska z Jankowa

12764 (Sowina)

1676.28/11. Jan, s. D. Wojc. Domarackiego i Zofji -- GD. Jan Łącki i GD. Marjanna Bartoszewska z Sowinki Bł.

12765 (Sowina)

1676.21/12. Tomasz Wojc., s. GD. Piotra Bogusławskiego z Bronowa i Zofji z Zadorskich -- GD. Jan Wierzbicki z Koryty i GD. Jadw. Mikołajewska z Grudzielca

12766 (Sowina)

1677.25/4. Ewa, c. GD. Aleks. Kazim. Bąkowskiego z Bogwidz i Katarzyny -- GD. Jan Kotarbski i GD. Zofja Bogusławska z Bronowa

12767 (Sowina)

1677.14/7. Bonawentura, c. N. Chryzostoma Kotarbskiego z Bogwidz i N. Teresy z Pacinowskich -- N. Franc. Kotarbski i N. Kat. Bąkowska z Bogwidz

12768 (Sowina)

1678.6/2. Stefan Mikołaj, s. GD. Jana Łąckiego tenut. Sowiny i Zofji Przybyszewskiej -- N. Piotr Bogusławski z Bronowa i ND. Zofja Złotnicka z Bręczyna

12769 (Sowina)

1678.20/2. Ewa i Dorota, cc. D. Stef. Bieganowskiego i Zofji -- N. Stanisław Kotarbski z Kotarb i Kat. Bąkowska z Bogwidz, And. Swiderski i Teresa Kotarbska z Bogwidz

12770 (Sowina)

1678.21/6. Jan Stanisł., s. GD. Franciszka Kotarbskiego z Bogw. i GD. Urszuli z Radzimskich -- GD. Wład. Gosławski z Jankowa i GD. Gieszczyna z Bronowa

12771 (Sowina)

1678.3/7. Jan, s. N. D. Wojc. Goreckiego i Marjanny -- D. Jan Kotarbski i D. Marjanna Gierczyna z Bronowa

12772 (Sowina)

1678.5/11. Andrzej, s. ND. Jana Zabińskiego i Katarzyny, z Sow. Bł. -- NG. And. Bartosz. i ND. Iwańska

12773 (Sowina)

1679.17/8. Konstancja, c. ND. Wojc. Goreckiego i Marjanny -- MD. Marjanna Bartoszewska i ND. Bieganowski

12774 (Sowina)

1679.29/10 (Bronow) Franciszek Szymon s. MD. Piotra Bogusławskiego i Zofji z Zadorskich -- ND. Stanisł. Kotarbski i ND. Marjanna Bartoszewska

12775 (Sowina)

1680.23/3. (Bogwiedze) Marjanna Zofja c. N. Chryzostoma Kotarbskiego i Pacynow -- ND. And. Bartoszewski i NV. Kat. Zdrowska

12776 (Sowina)

1680.26/3. (Sowina) Franciszka Kat. c. ND. Jana Łąckiego i Zofji Przybyszewskiej -- N. Chryzostom Złotnicki i N. Zofja Pogorska

12777 (Sowina)

1680.1/12. (Bogwiedze) Barbara, c. ND. Wojc. Goreckiego i Marjanny -- N. D. Jan Kotliński i N. Marjanna Zofja Radzimska

12778 (Sowina)

1681.8/4. (Sowina) Stanisław, s. N. Krzysztofa Ciechańskiego sługi D. Łąckiego i Zofji z Konaszewskich -- N. D. Łącki Jan i ND. Marjanna Kotlińska

12779 (Sowina)

1681.20/11. (Sowina) Aleksander Antoni, s. D. Jana Łąckiego tenut. S. (non debuerat scibt, quia nihil nihil dedit, pro labore et nulla mala possuorum ab eo Deus ipsi parat") i Zofji z Przybyszewskich -- MD. And. Bartosz. z żoną

12780 (Sowina)

1682.19/2. (Bogwiedze) z łona Maciej Antoni s. ND.. Chryzostoma Kotarbskiego i Teresy z Pacynowskich -- N. D. Jan Kotliński i Barbara V., c. tegoż pana Ch. Kotarbskiego

12781 (Sowina)

1682.14/4. (Bogwiedze) Wojciech Walerjan, s. ND. Franciszka Kotarbskiego i Urszuli Radzimskiej -- ND. Wojc. Drzewiecki i ND. Marjanna Bartoszewska

12782 (Sowina)

1683.2/5. (Bogwiedze) Zofja Gertruda, c. ND. Franciszka Kotarbskiego i Urszuli z Radzimskich -- ND. Jan Kotliński i N. V. Jadwiga Snipowiczowna

12783 (Sowina)

1684.13/1. (Bogwiedze) Stefan i Paweł, ss. N. Chryzostoma Kotarbskiego i Zofji z domu Bronikowskich -- N. And. Bartoszewski i N. D. Jadwiga K., N. Stanisław K. i

12784 (Sowina)

1684.22/9. (Bogwiedze) Ewa Teresa, c. ND. Wojc. Goreckiego i ND. Marjanny G. z d. Strzałkowskiej -- ND. Wojc. Bartoszewski i ND. Krystyna Głoskowska

12785 (Sowina)

1684.27/12. (Bogwiedze) Kazimierz, s. N. [Chryzostoma Kotarbskiego i Zofji z Bronikowskich] -- N. Pałczyński i NV. Bąkowska

12786 (Sowina)

1685.30/9. (Bogwiedze) Jadwiga, c. N. [Chryzostoma Kotarbskiego i Zofji z Bronikowskich] -- N. Mikoł. Głoskowski i N. Marjanna Bartoszewska

12787 (Sowina)

1686.4/5. (Bogwiedze) Helena, c. N. Franciszka Kotarbskiego i Urszuli Radzimskiej

12788 (Sowina)

1687.1/7. (Sowina) Franciszka, c. N. Rafała Pabjanowskiego i Barbary -- N. Franciszek Kotarbski i N. Krystyna Głoskowska

12789 (Sowina)

1687.24/9. (Bogwiedze) Jadwiga, c. N. Franc. Wieprzowskiego i Katarzyny -- N. Michał Pabjanowski i N. Krystyna Głoskowska

12790 (Sowina)

1688.9/5. (Bogwiedze) Joanna Barbara, c. ND. Franc. Kotarbskiego i Urszuli z Radzimskich -- ND. Wojc. Bartoszewski i N. Jadwiga Kotarbska

12791 (Sowina)

1688. Cecylja, c. N. Goreckiego i Marjanny

12792 (Sowina)

1689. (Sowinka) Walerjan, s. N. Marcina Straszewskiego i Marjanny -- N. Jan Czeluściński i N. Kat. Stawicka

12793 (Sowina)

1689. (Sowinka) Józef Ignacy s. N. D. Wojc. Stawickiego i Zofji Bartoszewskiej -- Taczanowski i Rębieska

12794 (Sowina)

1690.29/1. (Bogwiedze) Paweł, s. N. Chryzostoma Kotarbskiego i Zofji z Bronikowskich -- N. Wojc. Stawicki i N. Marjanna Czeluścińska

12795 (Sowina)

1691.7/5. (Bogwiedze) Helena Kat., c. ND. Franc. Kotarbskiego i Urszuli z Radzim. -- N. Stanisł. Głoskowski i N. Jadwiga K.

12796 (Sowina)

1692 (Sowinka) Agnieszka Teresa, c. N. Wojc. Stawiskiego i Jadwigi Bartoszewskiej -- ND. Wojc. B. i ND. Anna Gostyńska

12797 (Sowina)

1696.12/10. Łukasz s. G. Kazimierza Raykowskiego i Anny -- G. Wojciech Złobiński i Kat. Młynarka

12798 (Sowina)

1697.23/1. (Sowina) Paweł Wojciech, s. GD. Franciszka Stanisławskiego i Anny -- GD. Jan Kotarbski z Kotarb i GD. Ewa Koszucka z Bogwiedz

12799 (Sowina)

1698.29/10. (Taczanow) Szymon, s. G. Jana Kliberskiego(?) i Agnieszki

12800 (Sowina)

1698.29/10. (Taczanow) Katarzyna, c. G. Jana Kliberskiego i Agnieszki

12801 (Sowina)

1699.6/3. (Bronowo) Józef, s. G. Stanisł. Lewickiego i Anny -- ND. Franc. Kuczkowski z Br. i NV. Jadwiga Łukowska z Sobótki

12802 (Sowina)

1699.24/3. (Bogwiedze) Krystyna, c. GD. Wojc. Borchorskiego(?) i Marjanny -- D. Chryzostom Kotarbski i D. Zofja Gabloszewska, oboje z Bogw.

12803 (Sowina)

1699.5/4. (Sowinka) Stanisław Wojciech, s. ND. Wojc. Skrzetuskiego i Jadwigi -- ND. Zygm. Jaraczewski z Sośnicy i ND. Urszula Lipowska de Lipe

12804 (Sowina)

1699.14/5. (Bogwiedze) Franciszek Antoni s. N. Wojc. Rudnickiego i Marjanny -- N. Jan Kotarbski z Kotarb i N. Urszula K. z Bogw.

12805 (Sowina)

1699.22/11. (Bogwiedze) Andrzej Jan, s. N. Adama Zielonackiego i Katarzyny -- ND. And. Gaworowski i NV. Marjanna Jabkowska z Bogw.

12806 (Sowina)

1700.19/10. (Sowina) Łukasz Marcin, s. N. D. Franciszka Stanisławskiego i N. Anny -- N. Wojciech Kuczkowski i N. Marjanna Trześniewska

12807 (Sowina)

1700.12/12. (Bronowo) Tomasz, s. N. D. Stanisł. Lewickiego i Anny -- ND. Wojc. Bogusławski z Bronowa i N. Jadwiga Kotarbska z Kotarb

12808 (Sowina)

1701.4/10. (Sowinka) Prokop Michał Franc. s. ND. Jana Linowskiego pisarza koniń. i N. Anny Barbary -- MD. Aleks. Zalewski podkomorzy z Pleszewa i MD. Anna Z. ż. jego

12809 (Sowina)

1701.18/10. (Sowina) Łukasz, s. N. Franc. Stanisławskiego i Anny -- N. Wojc. Kuczkowski z S. i N. Marjanna Trześniewska z Karmina

12810 (Sowina)

1701.21/12. (Bronowo) Adam Tomasz s. N. [Stanisława Lewickiego i Anny] -- N. Wojc. Radoszewski z S. i N. Urszula Kotarbska z Bogwiedz

12811 (Sowina)

1703.12/5. (Bogwiedze) Stanisław, s. N. Pawła Bielskiego i Agnieszki -- N. Stan. Zubrzycki i N. Zofja Kotarbska oboje z B.

12812 (Sowina)

1704.25/2. (Bronowo) Jan Walentyn, s. ND. Wojc. Bogusławskiego i ND. Anny Dunin -- ND. Jan D. z Kobierna i ND. Teresa B. z Sobótki

12813 (Sowina)

1704.29/2. Kazimierz Józef, s. ND. Wojc. Radoszewskiego i ND. Teresy -- ND. Tomasz Jackowski ze wsi Krzepocin i N. Marjanna Rudnicka z Bogw.

12814 (Sowina)

1704.20/3. Marjanna, c. N. Andrzeja Gaworowskiego -- Franciszek Kotarbski z Bogw. i Anna Linowska z Sowinki

12815 (Sowina)

1704.24/3. (Sowina) Józef Franciszek, s. Franciszka Stanisławskiego i Anny -- N. Franc. ...sniewski z Karmina i N. Gosławska z Sowiny

12816 (Sowina)

1705.11/9. (Bronowo) Mateusz Franciszek, s. N. Wojc. Bogusławskiego i N. Anny z Duninów -- N. Stefan D. z Kobierna i N. Marjanna Grabińska z Szełowa

12817 (Sowina)

1646.15/7. G. Sebastjan Czachórski x G. Anna Podłęska -- N. Jan Kotarbski i ND. Chryzostom Kuczkowski

12818 (Sowina)

1650.15/11. N. Bonawentura s. Dobrogost Pacinowski x N. G. Marjanna Kotarbska z Bogw. -- GD. Stan. K. i MD. Michał Głoskowski podkomorzy kaliski

12819 (Sowina)

1654.24/8. GD. Stanisł. Stoledzki x G. Jadwiga c. MD. Krzysztofa Bartoszewskiego z Sowinki -- MD. Wojc. Bartoszewski jako stryj i MD. Adam Droszewski

12820 (Sowina)

1655.7/2. N. Jan 3-cio voto Kotarbski x Anna Kuczkowska -- N. Jan Kotowiecki i N. Wojc. Łępidzki

12821 (Sowina)

1657.13/6. N. Maciej Mierzewski x G. Marjanna Kuczkowska -- GD. Adrjan Drogoszewski, GD. Stanisław Kotarbski

12822 (Sowina)

1664.28/7. N. Piotr Pigłowski de Karsi(?) x NV. Elżb. Bartoszewska z Sowinki Bł. -- GD. Wojc. B. z Sobotki

12823 (Sowina)

1664.11/11. GD. Jan Kaniewski x GV. Anna Kotarbska z Kotarb -- GD. Stan. Mikołajewski i GD. Wojc. Mankowski z Szczurów

12824 (Sowina)

1668.13/2. GD. Jan Pawłowski z Międzywodza x GV. Katarzyna Kotarbska z Kotarb, c. GD. Stanisława K. -- GD. Tomasz K. z Czerminka, Stan. Mikołajewski z Grudzielca

12825 (Sowina)

1668.18/11. N. Paweł Gajewski sługa GD. Mikoł. Głoskowskiego z S. x N. Anna Miełoszewska sługa tegoż -- GD. Chryzostom Kotarb., Mik. Głoskowski

12826 (Sowina)

1670.17/2. N. Stanisł. Gorecki de Dzienązna woj. sieradz. x M. Marjanna Kotarbska z K. c. G. Stanisława K. -- GD. Piotr Bogusławski z Bronowa i GD. Chryzostom K. z Bogw.

12827 (Sowina)

1671.9/2. N. Franciszek Niegowski(?) x M. Marjanna Miedzianowska z Sowinki Bł. -- N. And. Bartoszewski i N. Jan Jelitowski de Galewo

12828 (Sowina)

1672.1/3. N. Jan Samuel Gralewicz [?] de Borkowo x N. Florentyna Kotarbska z Kotarb -- N. Mikoł. Zielonacki i N. Wojc. Grudzielski z Pikartu

12829 (Sowina)

1673.1/10. N. Franciszek Kotarbski z Kotarb x NV. Urszula Radzimska z Bogw. -- N. Jan Sosnicki i Jan Radzimski z Karminka

12830 (Sowina)

1674.12/11. N. Jan Wojc. Rędzina sługa Gosławskiego z Jankowa x NV. Ewa Jasińska z Sowinki Bł. -- Mik. Głoskowski i Wład. Gosławski

12831 (Sowina)

1678.21/2. N. Jan Żabiński z Grudzielca x N. Kat. Miedzianowska z Sowinki Bł. -- ND. Maciej Godwrowski z Grudzielca, ND. Jan Krzyżanowski z Sobótki

12832 (Sowina)

1698.21/4. (Bogwiedze) GD. Antoni Rudnicki x G. Marjanna Kotarbska -- Wojc. Bartoszewski i Jan Kotarbski

12833 (Sowina)

1700.21/10. (Bogwiedze) Jan, s. G. N. D. Wojc. Gaworowskiego i Zofji -- ND. Jan Kotarbski z Kotarb i N. Dorota Pigłowska Czachór

12834 (Sowina)

1704.30/9. (Bogwiedze) N. Jerzy Mediński x N. Barb. Kotarbska -- N. Franciszek Stanisławski i N. Kaz. Bąkowski i N. Mac. Przykucki

12835 (Sowina)

1705.23/5. N. Stanisł. Zubrzycki x N. Agn. Czachórska -- N. Franc. Stanisławski i N. Stanisł. Rudnicki z Raszkowa

12836 (Sowina)

1707.3/7. (Bogwiedze) N. Andrzej Janicki x N. Jadwiga Kotarbska -- N. And. Gaworowski i Wojc. Czachórski

12837 (Sowina)

1708.30/1. (Bronowo) N. Jan Ninieski x N. Jadwiga Kolska -- N. Franc. Stanisławski i N. Mikoł. Gosławski

12838 (Sowina)

1708.31/1. (Bronowo) N. Stanisł. Łukowski x N. Konstancja Kopczyńska -- Jan Niniewski i N. Mikołaj Gosławski

12839 (Sowina)

1711.18/2. (Bogwiedze) G. Jan Romanoski sługa Wojc. Kotarskiego x Anna Kłososczanka -- GD. Karszecki

12840 (Sowina)

1717.10/10. (Bogwiedze) GD. Marcin Brodzicki x Helena Kotarbska -- GD. Chlebowski z Korytnicy i Franc. Strzelecki z Mierzewa i Kotarbski brat rodz. jej

12841 (Sowina)

1723.24/10. N. Piotr Rowiński x N. Krystyna Stanisławska -- GD. Jan Koźmiński, Jan Kotarbski, Stefan Kotarbski

12842 (Sowina)

1731.4/2. G. Wojciech Baczeński x G. Anna Pigłowska

12843 (Sowina)

1696.11/6. (Bogwiedze) Felicjan, s. GD. Chryzostoma Kotarbskiego i Zofji -- GD. Jan K. i GD. Ewa Koszucka oboje z Bogw.

12844 (Sowina)

1707.22/2. (Lubomierz) Marjanna c. N. Michała Cichockiego i Marjanny -- N. Michał Tabęński i N. Anastazja Stefanoska

12845 (Sowina)

1707.13/11. (Bogwiedze) Helena, c. N. And. Gaworowskiego i N. Zofji -- N. Jan Kotarbski i N. Zofja Kotarb.

12846 (Sowina)

1708.28/6. Jan Antoni s. N. Franc. Stanisławskiego i Anny -- N. Maciej Kotarbski i NV. Zofja Kotarbska

12847 (Sowina)

1709.1/4. (Bogwiedze) Zofja, c. G. Pawła Domarackiego i Teresy -- G. Helena Kotarbska V. z Bogw. i GD. Adam Łukoski z Bronowa

12848 (Sowina)

1710.23/8. (Bronowo) Ludwik Bartłomiej, s. G. Wojc. Bogusławskiego i Katarzyny Donin -- biedni

12849 (Sowina)

1710.25/11. (Bronow) Andrzej, s. G. Jana Ninieskiego i Jadwigi -- G. Antoni Radkoski i GD. Kat. Bogusławska

12850 (Sowina)

1710.15/12. (Kotarby) Tomasz, s. G. Jana Janickiego i Jadwigi -- GD. Wojc. Bogusławski i GV. Helena Kotarbska

12851 (Sowina)

1711.22/10. (Kotarby) Rafał Jan s. G. Jana Kotarbskiego i Konstancji Strzeleckiej -- GD. Wojc. Bogusławski i GD. Strzelecka klanka

12852 (Sowina)

1712.21/1. (Bronow) Agnieszka c. G. Józefa Bujańskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

12853 (Sowina)

1712.0/11. (Kotarby) Elżbieta Marjanna, c. G. [Jana Kotarbskiego i Konstancji Strzeleckiej] -- MG. Kat. Bogusławska i G. M. Krzysztof Bielicki dz. Borucina

12854 (Sowina)

1713.6/3. (Bogwiedze) Franciszka Teresa c. G. Jana Biernackiego i Zofji -- G. Anna Stanisławska i G. Franciszek St.

12855 (Sowina)

1714.4/3. (Kotarby) Franciszka Kunegunda c. G. [Jana Kotarbskiego i Konstancji Strzeleckiej] -- GD. Kazimierz Sieraszewski i G. Helena K.

12856 (Sowina)

1714.24/8. (Kotarby) Marjanna Ludwika c. G. Jana Biernackiego i Zofji Rawickiej -- NV. Krystyna Stanisławska i GD. Franc. Skarszecki

12857 (Sowina)

1715.3/2. (Sow. Kościelna) Dorota c. G. Franc. Stanisławskiego i Anny -- N. Marjanna V. Wojciechowska i GD. Salezy Potarzyński obyw. pozn.

12858 (Sowina)

1715.26/5. (Kotarby) Zofja, c. MGD. Krzysztofa Bielickiego dz-a Borucina i Marjanny nieślubnych -- NV. Helena Kotarbska i ND. Biernacki Jan z Kotarb

12859 (Sowina)

1715.3/10. (Kotarby) Jadwiga Marjanna, c. N. Jana Biernackiego i Zofji Rawickiej -- GD. Tomasz Spasoski(?) i GV. Krystyna Stanisławska

12860 (Sowina)

1716.10/2. (Bogwiedze) Apolonja Agnieszka, c. G. Jana Kotarbskiego i Konst. Strzeleckiej -- NGV. Helena K. i MG. Franc. Strzelecki z Mieszkowa

12861 (Sowina)

1716.22/11. (Grudzielec) Salomea Kat., c. G. N. Anton. Radkoskiego i Anny -- GMD. Barbara Kosutska de Bronowo i MG. Walenty Wężyk

12862 (Sowina)

1713.10/12. (Bogwidze) Barbara c. G. N. Tomasza Spasoskiego i Heleny -- NV. Helena Kotarbska i GD. Józef O...

12863 (Sowina)

1716.12/12. (Kotarby) Mikołaj Tomasz s. GN. Tom. Spasowskiego i Heleny z Bąkowskich -- GD. Jan Kotarbski z Bogwiedz z ż. Konstancją Strzelecką

12864 (Sowina)

1720.12/2. (Kotarby) Walentyn, s. G. [Tomasza Spasowskiego i Heleny z Bąkowskich] -- G. Jan Kotarbski i GD-a Kotar...

12865 (Sowina)

1721.9/4. (Brunowo) Katarzyna c. G. Mężyńskiego i Joanny z Brunowa -- G. Wojc. Kotarbski z Bogwidz i G. Joanna Kozmińska z Kotarb

12866 (Sowina)

1721.13/3. (Bogwidze) Marjanna Kunegunda, c. GD. Jana Kotarbskiego i Konstancji Strzeleckiej -- G. Jan Modlibowski i Zofja z Zajączków Modlib. z Brunowa

12867 (Sowina)

1720.7/9. (Brunowo) Hieronim Jakub, s. MD. Jana Modlibowskiego sędzica zs. kalis. i Zofji Zajączkówny z Brunowa -- G. Mikoł. z Wybranowa Swinarski z Gołuchowa i G. Jadwiga z Modlib. Umińska skarbnikowa brzeska kujaw. ze wsi Daniszyn

12868 (Sowina)

1721.25/12. (Kotarby) Marjanna Agnieszka, c. GD. Marcina Kotarbskiego i G. Agnieszki -- GD. Jan K. z Bogwiedz i żona Konstancja z Strzeleckich

12869 (Sowina)

1722.9/2. (Kotarby) Marjanna Apolonja, c. GD. Jana Koźmińskiego i GD. Koźmińskiej -- GD. Wojciech Kotarbski z Bogwiedz i GD. Anna Bogusławska z Sobótki

12870 (Sowina)

1723.11/4. (Sowina) Franciszek Konst. s. G. Józefa Stanisławskiego i G. Marjanny -- G. Jan Kałoski z Osie... i G. Marjanna Kałoska ż. jego

12871 (Sowina)

1723. (Sowina) Katarzyna, c. G. Stefana Kotarbskiego i G. Marjanny -- GD. Franciszek Stanisławski i GD. Konstancja K. z Bogwiedz

12872 (Sowina)

1724.2/1. (Kotarby) Stefan Kasper s. MG. Jana Koźmińskiego z Kotarb i G. Joanny Grabińskiej -- PM. Piotr K. sędzia zs. kaliski i G. Zofja Koźm. ż. jego

12873 (Sowina)

1725.4/11. (Kotarby) Marjanna (* 5/9.) c. GM. [Jana Koźmińskiego i Joanny Grabińskiej] -- JM. G. Stan. Gosteński łowczy zs. kaliski i GM. Zofja Gosteńska rodzeni de Krzanow

12874 (Sowina)

1726.21/12. (Sowina) (* 21/11.) Andrzej s. G. Wojc. Stawskiego i Barbary z Bratkowskich -- GD. Piotr Cywiński pos. Bronowa i GD. Helena (Glewska) Bleneńska z d. Sułdrska pos. d. S.

12875 (Sowina)

1727.29/7. (Sowina) Jakub, s. G. Andrzeja i Kat. Stanisławskich -- G. Franc. S. i G. Marjanna Sledzianowska

12876 (Sowina)

1728.12/5. (Bogwidze) Zofja, c. G. Jana i Konstancji Kotarbskich -- J. Władysław Pawłowski stolnik kijowski i G. V. Zofja Gosteńska

12877 (Sowina)

1728.13/5. (Bogwidze) Stanisław Jakub, s. G. Wojc. Dalickiego i Marjanny -- GD. Jan Kotarbski i GD. Anna Stanisławska

12878 (Sowina)

1732.15/3. (Bronow Dwór) Franciszek Jozef, s. G. Jana Aleksandra i Marjanny z Chlebowskich Bronikowskich -- GD. Karol Bilicki dz. Kotarb i MD. Barb. z Kozuchowskich Skrzetuska pis. gr. kalis. dz-a Bog.

12879 (Sowina)

1733.18/4. (Kotarby) Leonora Helena Zofja, c. G. Jana Koźmińskiego dz-a Kotarb i Joanny -- G. Stanisław Grabiński dz. wsi Miedzianow i G. Helena Bleszewska z Sułdrskich pos. Sowiny

12880 (Sowina)

1733.13/10. (Bogwiedze) Łukasz, s. G. Wojc. Baczyńskiego i Anny -- G. Józef Błaszyński i GD. Helena Błaszyńska z Sowiny

12881 (Sowina)

1734.24/2. (Bronow) Maciej s. G. Wawrzyńca Magnuszewskiego i Katarzyny -- G. Jan Skrzetuski dz. Bronowa i G. Zofja Chrzanowska

12882 (Sowina)

1735.17/2. (Kotarby) Walenty Maciej, s. G. Jana Kozmińskiego i Joanny -- GD. Walentyn Trąbczyński i G. Teresa Trąbczyńska ż. jego

12883 (Sowina)

1735.20/2. (Bronow) Katarzyna Barbara, c. G. Jerzego Zurbickiego i Ludwiki -- GD. Jan Skrzetucki i GD. Barb. Skrzetucka ż. jego

12884 (Sowina)

1735.10/6. (Sowina) Antoni Adam Ignacy, s. G. Wawrzyńca i Barb. Wiercińskich -- GD. Józef Błaszyński i GD. Helena ż. jego

12885 (Sowina)

1735.28/2. (Bogwiedze) Andrzej Józef, s. G. Wojciecha Baczyńskiego i Anny -- GD. Józef Błaszyński i GD. Helena Bł.

12886 (Sowina)

1738.12/6. (Bron.) Antoni s. G. Wawrzyńca Magnuszewskiego i Katarzyny -- G. Karol Bielicki dz. Kotarb i M. Helena Błaszyńska

12887 (Sowina)

1645.0/10. † Anna, c. GD. Franc. Bogwiedzkiego z Bogwiedz żona GD. Chryzostoma Kuczkowskiego

12888 (Sowina)

1645.20/12. † G. Helena Kotarbska z domu Sadowska

12889 (Sowina)

1645.24/12. † GD. Anna Kobylińska z Łaszczyńskich w domu G. Stanisława Kotarbskiego we wsi Kotarby

12890 (Sowina)

1651.9/4. † GD. Suliszewska de Głoski

12891 (Sowina)

1652.0/2. † GD. Zofja Kuczkowska z Głoskowskich, ż. ol. N. Mikołaja K.

12892 (Sowina)

1653.9/3. † GD. Bogumiła, ż. GD. Marcina Napruszewskiego burgrab. woj. kalis. z Głoskowskich, c. ol. Andrzeja Gł. z Sowinki, † w Zacharzewie

12893 (Sowina)

1653.16/7. † GD. Jan Łępidzki zabity przez GD. Macieja Lipskiego we wsi Brąnowo

12894 (Sowina)

1656.20/11. † GD. Kaz. Gałczyński w Kucharach wsi kanoników regul. kalis. ranny w głowę

12895 (Sowina)

1656.4/8. † na zarazę MD. Andrzej Gałczyński z Górzna, poch. Górzno

12896 (Sowina)

1658.9/2. † Władysław heretyk, s. MD. Mac. Głoskowskiego komornika woj. kalis. poch. Karmino

12897 (Sowina)

1658.19/2. † MD. Maciej Głoskowski komornik woj. kalis., dz. Sowiny Kościelnej, z żalu po synu, heretyk, poch. Karmino

12898 (Sowina)

1658.2/8. † GD. Jan Kothowieczki de Bronowo † Kalisz

12899 (Sowina)

1658.3/9. † ND. Jan Kotarbski de Bowiedze. "Przepomniałem go był wyzy napisac, bo mi nie zapłaczieli jego synowie, bo qualis pater talis filius. Mali soboles malorum partentum acciones immitantur"

12900 (Sowina)

1660.21/5. † GD. Adam Radzimski w Bogwiedzach †

12901 (Sowina)

1679.12/4. † NV. Marjanna Kotowiecka de Bronowo

12902 (Sowina)

1681. † MD. Anna Kotarbska

12903 (Sowina)

1682. † MD. Anna Bartoszewska z Sowinki Błotnej. Jej syn Wojciech B.

12904 (Sowina)

1684. † ND. Stanisław Kotarbski legował 60 fl. kościołowo. To Franciszek K. w Bogwiedzach 30 zł. i 30, N. Chryzostom K. uiścić byli winni, ale nie mi dali

12905 (Sowina)

1691. † MGD. Mikołaj Głoskowski dz. ol. tej wsi i kol. sprzedał tę wieś panu Gosławskiemu, umarł pobożnie

12906 (Sowina)

1693. † MND. Stanisław Kiełczewski w Sowinie. Poch. Kalisz franciszk.

12907 (Sowina)

1695. † ND. Anna Łukowska w Bronowo

12908 (Sowina)

1694. w dzień Concept. B. M. V. † X. Aleks. Nowowieyski ofic. kalis., kanon. pozn. Kalis., kamieniecki

12909 (Sowina)

1696.18/10. † w Kaliszu MD. Kat. Bąkowska z Bogwidz. Poch. u kanoników lateraneń.

12910 (Sowina)

1702. (Bogwidze) † N. Agn. Zubrzycka

12911 (Sowina)

1706.19/1. † MD. Jan Kotarbski dobrodziej tego kościoła

12912 (Sowina)

1708. (Bogwiedze) † N. Zofja Goworzewska

12913 (Sowina)

1708. (Bogwiedze) † N. Katarzyna Goworzewska, córka G.

12914 (Sowina)

1708. (Bogwiedze) † N. Agnieszka Zubrzycka

12915 (Sowina)

1708.25/8. (Bogwiedze) † N. Andrzej Goworzewski

12916 (Sowina)

1708. (Bogwiedze) † N. Zofja Kotarbska

12917 (Sowina)

1708.12/9. (Kotarby) † matka rodziny N. Jana Kotarbskiego im. Łucja

12918 (Sowina)

1710.24/8. (Kotarby) † GD. Zofja Kmicina

12919 (Sowina)

1710. (Kotarby) † G. Jan Kmita

12920 (Sowina)

1710. (Sowina Kościelna) † GD. Michał Stanisławski

12921 (Sowina)

1713. (Sowinka) † G. Teresa Gatowska V.

12922 (Sowina)

1713.2/6. (Sowina Kościelna) † MGD. Barbara Gosławska poch. reform. Kalisz

12923 (Sowina)

1717. (Sowinka Błotna) † MGD. Szymon Błachniewski

12924 (Sowina)

1719.10/2. † G. And. Gołębieski

12925 (Sowina)

1731. † G. Franc. Goliński pos. i dz. wsi Bronowo l. ok. 40 poch. Kalisz reformaci

12926 (Sowina)

1733.14/9. (Sowina) † GD. Zofja Piekarska na plebanji

12927 (Sowina)

1736.14/12. (Bogwiedze) † G. Kat. Byszewska z d. Koźmińska

12928 (Sowina)

1743. (Sowina Kościelna) Antonina Małgorzata (z w. była 6/6., kiedy i *) c. MD. Jana Miaskowskiego burgrab. kalis., dz. S. Kość. i Barb. Zielonackiej pierworodna -- M. Antoni M. podczaszy kalis. i Marjanna M. jego żona

12929 (Sowina)

1744.0/6. (Bronow) Jan Alojzy s. GD. Wawrzyńca Magnuszewskiego i Katarz. Jankowskiej -- M. Bogusław Kozuchowski cześnik wieluń. i M. Józefa Skrzetuska V. pisarzowa gr. kalis.

12930 (Sowina)

1745.14/3. Ewa Krzystyna, c. J. [Jana Miaskowskiego i Barbary Zielonackiej] -- JM. Krystyna z Olewińskich Zielonacka chorążyna bialska i M. Stef. Ziel. wuj dziecka

12931 (Sowina)

1746.18/12. Tomasz, s. G. Macieja i Bogumiły de Zebrowskie Arnoldów (* 15.) poses. Sowinki Bł. -- MD. Franc. Bieńkowski pos. Marszewa i M. Teresa Słucka pos. dóbr ...

12932 (Sowina)

1747.2/2. (Bronow) Ignacy Walenty, s. G. Kaz. Janiszewskiego i Katarzyny de Moszyńskie -- G. Karol Bielicki z GV. Marjanną Bielicką córką jego

12933 (Sowina)

1750.31/3. (Bronów) Barbara Eleonora Anna, c. MD. Aleksego Skrzypińskiego i Józefaty Skrzetuskiej -- MD. Jan Skrzetuski surrog. gr. kalis. i M. Anna Korzenicka, regentowa zs. kaliska

12934 (Sowina)

1752.23/5. (Bronow) Bogusława, c. M. Aleksego Skrzypińskiego regenta i Józefy z Skrzetuskich -- MD. Bogusław Kożuchowski stolnik wieluński i M. Barbara z Kożuch. Skrzetuska babka dziecka, Stanisław Kożuch. stolnikowicz wieluń. i V. Apolonja Kotarbska

12935 (Sowina)

1752.13/8. (Sowina) Zuzanna Bogumiła, c. M. [Jana Miaskowskiego i Barbary Zielonackiej] burgrab. kalis. -- GD. Karol Bielicki dz. d. Kotarby i GD. Marjanna B. jego córka

12936 (Sowina)

1754.26/5. (Sowinka) Jan Nepom. Hermenegild, s. G. Kazimierza i Magdaleny Kwiatkowskich pos. zast. Sowinki -- GD. Józef Rokossowski, Antoni Dzienawski, Elżb. Ostrowska, Wiktorja Smogorzewska pos. Lenartowic

12937 (Sowina)

1757.19/10. (Sowinka) Piotr Alcantare Andrzej, s. G. Kajetana i Bogumiły Miłkowskich pos. S. -- G. And. Nasierowski dziad dziecka i Barb. z Kozuchowskich Skrzetuska pis. gr. kalis. z Bogwidz wd.

12938 (Sowina)

1761.8/3. (Sowina) Kazimiera Józefa, c. G. And. i Brygitty Snicimskich tenut. pleb. S.

12939 (Sowina)

1761.2/5. (Sowinka) cerem. nad potomstwem M. Benedykta i Wiktorji Łużeckich pos. Sowinki -- M. Marcin Smogorzewski i ż. jego Józefata Smog. pos. Sowiny. Dziecko 1760.10/3. pod im. Apolonji Scholastyki chrzczone z wody

12940 (Sowina)

1764.9/9. (Sowina) Rozalja Wiktorja, c. G. Walentyna i Marjanny Skickich -- G. Bartłomiej Bogusławski i Kat. Rapacka de Kotarby

12941 (Sowina)

1765.14/11. Tekla, c. MDG. Józefa Mikorskiego chorążego gostyń. i MD. Krystyny z Miaskowskich(?) (chrz. z w. 1765.14/6.) -- MGD. Andrzej Bogdański wojski kaliski i MD. Barb. Miaskowska wojska poznań.

12942 (Sowina)

1766.7/4. (Sowina Dwór) Wojciech s. G. Bartłom. i Antoniny Waszkowskich administr. -- GD. Kat. z Gliszczyńskich ż. Franc. Rapackiego pos. Kotarb

12943 (Sowina)

1767.20/6. * (ch. 24.) Jan, s. M. Stanisława i Marjanny z Chlebowskich Noskowskich

12944 (Sowina)

1769.21/11. (Bogwidze Dw.) (* 9/11.) Egidjusz Marcin Rafał s. GD. Kajetana z Wrzący Zajączka i Rozalji Objezierskiej -- MGD. Jan Krąkowski podstoli bracławski z ż. Heleną z Zajączków

12945 (Sowina)

1770.11/6. (Brunow Dw.) (* 25/5.) Urban Antoni, s. G. [Stanisława i Marjanny z Chlebowskich Noskowskich] pos. Bronowa -- MD. Wiktorja z Skąpskich Zakrzewska pisarzowa kościań. z synem Benedyktem Z.

12946 (Sowina)

1771.21/11. (Bogwidze Dw.) (* 25/10.) Kryspin Tadeusz Mikołaj s. MD. [Kajetana Zajączka i Rozalji z Objezierskich] pos. B. -- X. Karol Parczewski pos. Sowiny i MD. Zofja Zajączkowa babka dziecka

12947 (Sowina)

1772.12/3. † [?] (Bogwiedze) Grzegorz Józef, s. N. Szymona i Reginy Woynarowskich -- GD. Stanisław Noskowski i MD. Rozalja z Objezierskich Zajączkowa z Bogwidz

12948 (Sowina)

1772.15/8. (Dw. Kotarby) (* 10.) Marjanna, c. N. Walentyna i Marjanny Skickich -- MD. Kajetan Zajączek z Bogwidz i MD. Barbara Radolińska z Kotarb

12949 (Sowina)

1772.28/8. (Dw. Sowina) Augustyn Stefan Jan, (* 26.) s. MD. Stefana i Heleny z Chlebowskich Ostaszewskich z Sow. Kość. -- G. Ignacy Garczyński i MD. Anna Chlebowska babka

12950 (Sowina)

1773.12/4. (Dw. Bogwiedze) (* 10.) Franciszek a Paulo Wojciech, s. [Kajetana i Rozalji z Objezierskich Zajączków] pos. B. -- Marjanna Z. siostra dziecka

12951 (Sowina)

1774.15/9. (Dw. Bogwiedze) (* 31/8.) Rozalja Barbara, c. [Kajetana i Rozalji z Objezierskich Zajączków] -- MD. Antoni Tomicki ze Sławoszewa miecznikowicz pozn. i MD. Barb. Radolińska z Suchorzewa

12952 (Sowina)

1775.28/1. (Dw. Kotarby) (* 15.) Ignacy Franciszek, s. G. Kaz. Wodzyńskiego i Krystyny z Rudnickich pos. K. -- MD. Kajetan z Wrzący Zajączek z żoną

12953 (Sowina)

1777.4/12. (Dw. Kotarby) (* 2.) Bibjanna Barbara c. MD. Anton. Chmielewskiego i Eleonory z Borysławskich pos. wsi K. -- MD. Józef Wierzchleyski i MD. Juljanna z Chmiel. ż. jego

12954 (Sowina)

1777.28/12. (Dw. Taczanów) (* 14.) Jan z Krzyża Nikazy s. MD. Mikołaja Taczanowskiego chor. wieluń. i Pelagji Szczytnickiej -- MD. Andrzej Bogdański wojski kaliski i Rozalja z Rzepeckich T. łowczyna szadkowska

12955 (Sowina)

1780.18/4. (Dw. Taczanów) (* 4.) Marja Egipc. Józefa c. [Mikołaja Taczanowskiego i Pelagji z Szczytnickich] -- MD. Ludwik Bogdański komornik kaliski i Teresa z Bogd., siostra, c. And. B. podsędka zs. kalis. †

12956 (Sowina)

1781.17/5. (Dw. Taczanów) (* 8.) Domicylla Archangela c. [Mikołaja Taczanowskiego i Pelagji z Szczytnickich] dz-ów Sowiny, Taczanowa etc. -- Ludwika Szczytnicka babka dziecka

12957 (Spławie)

1753.22/3. (Spławie) Józef Kaz. Franc. (* 17.), s. Stanisława i Zofji Metelskich pisarzy prowent. spł. -- MGD. Franciszek Skaławski, podkom. JKMci i MGV. Bibjanna Lipska klanka łęczycka

12958 (Spławie)

1755.8/1. (Spławie) Klef. Kasper Melchjor Balt. Franc. Xaw., s. G. [Stanisława i Zofji Metelskich] -- G. Franc. Rozniecki i G. Franciszka Matyszkiewiczowa

12959 (Spławie)

1756.7/11. (Spławie) Salomea Kat. Wikt. Franc., c. G. Stanisława i Zofji z Tańskich Metelskich admin. Spł. -- Wiktorja z Skaławskich Lipska klanowa łęczycka i MD. Franciszek Skaławski podkomorzy JKMci

12960 (Spławie)

1760.26/9. (Spławie) Eufemja Cyprjanna Franciszka, (* 16.) c. [Stanisława i Zofji z Tańskich Metelskich] -- GD. Mac. i Konstancja z Skrzetuskich Skrzebowscy poses. d. Głuszyna

12961 (Spławie)

1797.1/6. (Spławie) Franciszek Xaw. Seweryn Michał Tadeusz Józef Jan Nepom. (* 30/5.) s. J. Stan. Mycielskiego wdzica inowrocł. i Anny, dz-ów Spławia i in. -- Seweryna Mielżyńska podkomorzyna wschow., Franciszek Potocki podkomorzyc kor., Anna z M. Potocka podkomorzyna kor. i Antona Gajewska V.

12962 (Spławie)

1798.22/7. (Kobylepole) Seweryna Nepom. Józefa Marjanna Stanisława (* 14.) c. [Stan. Mycielskiego i Anny z Mielżyńskich] -- Józef Mielż. sta klonowski i Seweryna Mielżyńska podkomorzyna wschowska

12963 (Spławie)

1801.26/8. (Kobylepole) Roman Józef Stanisław Augustyn, (* 9/8.), s. [Stan. Mycielskiego i Anny z Mielżyńskich] -- G. Józef Madaliński młodz. i J. Seweryna Mielżyńska podkomorzyna wschowska

12964 (Spławie)

1760.11/2. G. Maciej Skrzebowski pos. wsi Głuszyna x GV. Konstancja Skrzetuska, c. ol. G. Jakuba Skrzet. dziedzica Krzesin -- Wiktorja z Skaławskich Lipska klanowa łęczycka i GD. Joanna Skrzetuska

12965 (Spławie)

1796.10/4. (Spławie) Stanisław Mycielski wdzic inowrocław. dziedzic d. Spławia x Anna z Mielżyńskich Gajewska rozwiedz. starościna powidzka -- Józef Ozigalski pos. Węglewo w p. koniń., Teodor Thorzawski ekonom spł.

12966 (Spławie)

1754.22/6. † G. Barbara Mizerska matka dworu kobylopolskiego poch. Pozn. reformanci zb.

12967 (Spławie)

1758.7/6. † Józef s. G. Stanisława i Zofji Metelskich admin. Spław. poch. 9.

12968 (Spławie)

1759.11/7. † Paweł, s. [Stanisława i Zofji Metelskich]

12969 (Spławie)

1782.11/10. † G. Eufrozyna de Pozorskie Stobińska l. 70, matka proboszcza

12970 (Spławie)

1783.13/7. (Spławie) † X. Franc. Stobiński dziekan Fary średz. l. 37

12971 (Spławie)

1789.15/11. (Spławie) † Józef dziecko G. Teodora Thorzewskiego i Joanny administr. folw. spł.

12972 (Spławie)

1789.21/11. (Spławie) † Katarzyna l. 4, c. [Teodora Thorzewskiego i Joanny]

12973 (Spławie)

1797.19/4. (Garby) † Antonina 1 rok, c. G. Maksymiljana Pruskiego i Weroniki pis. wsi Garby

12974 (Spławie)

1765.4/3. (Kobylepole) Dorota Brygitta Wiktorja c. G. [Stanisława i Zofji Metelskich] -- MGD. Łukasz Gorecki i MG. Teresa Gorecka

12975 (Spławie)

1767.26/4. (Kobylepole) Wojciech Piotr, s. GD. [Stanisława i Zofji Metelskich] -- MD. Wojc. Będroski podczaszyc łomżyń. i G. D. Justyna Duninówna V. z dw. Kobyl.

12976 (Spławie)

1768.6/9. (Spławie) Andrzej Adam Zacharjasz, s. G. Adama Gostkowskiego i Anny ekonomów spł.

12977 (Spławie)

1775.24/8. (Spławie) * Wawrzyniec Bartłomiej, s. [Stanisława i Zofji Metelskich] -- GD. Franc. Rożniecki i żona jego

12978 (Spławie)

1776.27/9. (Kobylepole) * Anna, c. N. Stanisława Saganowskiego i Konstancji

12979 (Spławie)

1773.28/6. (Dw. Kobylepole) G. Antoni Mieszkowski mł. x Barbara Obrzydowska V. -- GD. Aleks. Gołecki sługa klanowej łęczyc., G. Telesfor M. mł., Antoni Tartyłło, sługa z dw. spław.

12980 (Spławie)

1762.9/4. (Kobylepole) † G. Jan Jeleniewski

12981 (Spławie)

1778.24/12. (Szczepankowo) † G. Sabina Woyciechowska l. 105

12982 (Spławie)

1778.30/12. (Spławie) † G. Wojciech Stobiński, ojciec X. Franciszka prob. tut., l. 79

12983 (Spławie)

1780.21/7. (Spławie) † G. Rafał Długosz mł., l. ok. 18

12984 (Spławie)

1796.10/3. (Spławie) Juljanna Zuzanna c. G. Teodora Thorzewskiego ekonoma spł. i Joanny, (* 16/2.) -- MD. Paweł Gromadziński i GV. Marjanna T.

12985 (Spławie)

1796.28/4. (Garby) (* 25.) Ludwika Katarzyna Domicella Antonina c. G. Maksymiljana Leliwy Pruskiego, syna podczaszego chełmiń., pos. wsi Garby i Weroniki Starzeńskiej c. klana gn. -- G. Ant. Płonczyński z ż. Weroniką

12986 (Spławie)

1798.13/3. (Spławie) Jan Nep. Stanisław (* 1797.12/5.), s. G. Kajetana Chmielewskiego ekonoma spł. i Zofji -- G. Stanisł. Mycielski wdzic inowrocł. i Nepom. Mielżyńska podkom. wschow.

12987 (Spławie)

1800.16/8. (Kobylepole) Seweryna (* 9/8.), c. J. Stanisł. Mycielskiego wdzica inowrocł. i Anny Mielżyńskiej -- J. Sew. z Lipskich Mielżyńska podkomorzyna wschow. i J. Franciszek Myc. syn rodziców dziecka

12988 (Spławie)

1801.29/4. (Kobylepole) Nepomucena Józefa, (* 22.), c. G. Bartłomieja Lesczyńskiego ekonoma kobyl. i Franciszki -- G. Stan. Mycielski i Sew. Mielżyńska

12989 (Spławie)

1801.16/8. (Kobylepole) Roman Józef Stanisł. Augustyn (* 9/8.) s. [Stanisława Mycielskiego i Anny z Mielżyńskich] -- G. Józef Madaliński mł. i Sew. Mielżyńska podkomorzyna wschow.

12990 (Spławie)

1801.21/9. (Garby) Zuzanna Eleonora, c. Ludwika i Zofji Białoskorskich pos. wsi Garby (* 6/8.) -- G. Wojciech Trzebuchowski z żoną z domu Cerekwicką oboje z Pijanowa

12991 (Spławie)

1803.17/4. (Garby) Joanna Nepom., (* 8.) c. M. Rocha Czachórskiego pos. wsi G. i Barbary -- M. Tad. Krzyżanowski z ż. Ludwiką

12992 (Spławie)

1804.8/1. (Szczepankowo) (* 4/1.) Aniela, c. G. Bartłom. Leszczyńskiego i Franciszki z Arciszewskich -- G. Maks. Kozłowski z ż. Wiktorją z Arciszewskich

12993 (Spławie)

1805.16/5. (Garby) Zofja Nepomucena, c. G. Rocha Czachórskiego pos. wsi G., Szalasowo i Kruszewnia i G. Barbary de Kliwieckie (* 12/5.) -- G. Stefan Losso i ż. jego Nepomucena de Grąmbeszeskie posesorzy komandoryi pozn.

12994 (Spławie)

1795.25/10. (Spławie) poch. Baldwina c. G. Teodora Thorzewskiego ekon. spł. i Joanny † 21/10., l. 3 ospa

12995 (Spławie)

1797.22/4. (Garby) poch. Ludwika Kat. Domicella Antonia, c. G. Maks. Pruskiego i Weroniki († 19/4.)

12996 (Starygrod)

1650.12/11. Barbara, c. ND. Stefana Zagórskiego sługi GD. Wojc. Zdzarowskiego i N. Anny Sicikowskiej -- GD. Wojc. Zdzarowski i Zofja córeczka GD. Wojc. Zdzar.

12997 (Starygrod)

1651.23/7. Jakub, s. GND. Adrjana Poniatowskiego i N. Apolinary -- GND. Wojc. Zdzarowski i córeczka jego Zofja

12998 (Starygrod)

1670.12/3. Anna Zuzanna c. GND. Kazimierza Cieleckiego tenut. starogrodz. i GN. Doroty z rodz. GN. D. And. Zawadzkiego w Objezierzu -- biedni

12999 (Starygrod)

1673.4/6. (* w dzień sw. Trójcy) Władysław, s. N. G. Stanisława Andrzeja Wierusza z Walknowa Walknowskiego i Doroty z Zawady -- M. Zofja z Cielczy Zawadzka babka dziecka i G. Kaz. na Morce Cielecki pos. Starogrodu

13000 (Starygrod)

1673.0/6. (w dzień sw. Piotra i Pawła Apost.) (* 19.) Anna c. G. Kaz. na Morce Cieleckiego i Doroty z Zawady -- V. Krystyna Walknowska i Jan Gurowski tow. chor. kopijników wdy kijow.

13001 (Starygrod)

1675.18/8. (* 4.) Aleksander Hjacynt, s. G. Stan. Andrzeja Wierusz Walknowskiego i Doroty z Zawady -- G. Wład. Zawadzki woj. wielki i G. Jadwiga z Goraja Radzewska † i poch. 1676.9/3.

13002 (Starygrod)

1676.12/12. chrz. bl. Tomasz Ignacy -- (chrz. GD. Nikodem Sielnicki chor. chor. kop. Wiśniow. wdy łuckiego, H. W. K. i G. Katarz. Sulmowska z Wyganowa) i Wiktor Antoni -- (GD. Antoni Jabłoński tow. chor. tejże i GV. Anna Walknowska) ss. [Stanisława Andrzeja Wierusz Walknowskiego i Doroty z Zawady]

13003 (Starygrod)

1679.17/9. Marjanna, c. Stan. Wierusz Walichnowskiego i Doroty dz-ów Kuklinowa -- G. Stan. Modlibowski z żoną

13004 (Starygrod)

1681.26/5. Jan Józef, s. MG. Stanisł. Wierusz Walknowskiego i Doroty z Zawady -- MG. Radzewski i J. Teresa Konstancja z Bnina Niemierzycowa wdzina kijow.

13005 (Starygrod)

1681.22/9. Franciszek Michał, s. MGD. Wojc. Cieleckiego i Teresy -- MGD. Jan Kęsicki i MG. Dorota Walknowska

13006 (Starygrod)

1684.12/6. Rafał, s. GD. [Stan. Wierusz Walichnowskiego i Doroty] -- MG. And. Mycielski i Teresa W.

13007 (Starygrod)

1685.3/5. Zofja c. G. Franciszka Zatorskiego i Marjanny ze wsi Kuklinow -- G. Stanisław Walichnowski i Dorota Pilatowska ze Starogrodu

13008 (Starygrod)

1686.15/9. Petronella Jadwiga, c. G. Stanisł. Walichnowskiego i Doroty, z Kuklinowa -- MG. Jakub Wilkotarbski łowczy kaliski, surrog. wschowski, z Starygrodu i G. Anna Naramowska z Konarzewa

13009 (Starygrod)

1685.19/6. Franciszek Zatorski sługa G. Stanisława Walichnowskiego x Marjanna Ostrowska sługa tychże -- G. D. Piotr Sulmowski i G. Stanisław Walichnowski

13010 (Starygrod)

1675.18/2. GD. Stanisław Bartochowski x Ewa Walknowska -- GD. Jan stryj i Stanisław rodzony brat panny Walknowscy, Jan Dzierzbiński, G. Waliszewski

13011 (Starygrod)

1671.29/10. poch. N. Barbara Cielecka z dw. kuklinow., poch. w kość. paraf. S. gdzie jej 2 portrety

13012 (Starygrod)

1745.21/11. Anatol Feliks, s. M. Józefa Wierusz Walknowskiego i Krystyny Potockiej -- Józef Zaorski i G. Marjanna Chmielewska V.

13013 (Starygrod)

1745.31/1. * Józefa Franciszka c. M. Kaz. i Kat. z Walknowskich Sokolnickich -- M. Krystyna z Potockich W. i X. Maciej Przanowski rektor kol. kalis. S. J.

13014 (Starygrod)

1746.26/3. Paweł Benedykt s. M. Kaz. i Kat. Sokolnickich (* 20.) -- G. Ant. Bogucki i Marjanna Łochocka

13015 (Starygrod)

1747.30/7. Kunegunda (* 30/7.) c. J. [Kazimierza i Katarzyny Sokolnickich] -- JM. Zofja Gorzyńska łowczyna wschow. i X. Jan Goczeński prob. S.

13016 (Starygrod)

1748.30/6. Marcjanna Marjanna c. G. Pawła Borzęckiego cerem. ass. M. Kat. Sokolnicka i G. Antoni Hilhen ekon. krotoszyń.

13017 (Starygrod)

1648.30/10. Marjanna Urszula, c. M. [Kazimierza i Katarzyny Sokolnickich] -- M. Józef Gorzeński i M. Marjanna S.

13018 (Starygrod)

1750.3/6. Aleksander Florjan s. M. Józefa i Krystyny Walknowskich -- JM. Kasper Modlibowski klan międzyrzec. i M. Kat. Sokolnicka

13019 (Starygrod)

1750.19/10. Jadwiga Teresa c. M. [Kazimierza i Katarzyny Sokolnickich] -- G. Antoni Hilchen ekonom krotosz. i G. Objezierska

13020 (Starygrod)

1751.18/11. Euzebja Urszula c. M. Józefa i Krystyny Walknowskich -- M. Karol Rokossowski z żoną

13021 (Starygrod)

1752.7/4. * Celestyn Wojciech Caliopus, ch. t. d. z w. s. M. Pawła Sokolnickiego i Antoniny -- ass. przy cerem. M. Sokol. podkomorzy kalis. z J. Chlebowską

13022 (Starygrod)

1753.28/1. Anna Agnieszka c. M. Józefa i Krystyny Walknowskich -- M. Anna Węgierska z mężem Witalisem Węgierskim

13023 (Starygrod)

1753.18/5. Jan Nepomucyn Torpet Kaz. (* 17.) s. M. Kaz. i Kat. Sokolnickich -- M. Józefa i Paweł Sokolniccy

13024 (Starygrod)

1755.8/4. *, ch. 9., Marjanna Katarzyna, c. M. Sokolnickich -- ass. Józefa S. i X. Jan Goczański curatus S. i Lutogniew.

13025 (Starygrod)

1756.27/3. Józefa, c. G. Szymona Grocholskiego i Agnieszki admin. dw. S. -- M. Józefa Sokol. i Paweł Sokol.

13026 (Starygrod)

1756.9/4. * Leon Dymitr Djonizy s. M. Kaz. i Kat. Sokolnickich z w. ch. 22. -- ass. M. Franc. S. stryjeczny i Józefa S. siostra dziecka

13027 (Starygrod)

1756.6/7. Teodozja Petronella Paula, c. M. Józefa i Krystyny Walknowskich z Kuklinowa -- M. Ewa z Rokossowskich W. i M. Antoni Bogucki

13028 (Starygrod)

1758.12/9. Rufin Augustyn Owidjusz, s. M. Józefa i Krystyny Walknowskich dz-ów Kuklin. -- M. Owid W. i ż. jego Marcjanna z Glińskich

13029 (Starygrod)

1758.6/12. Kandyd Michał Ignacy s. M. [Józefa i Krystyny Walknowskich] -- M. Marcjanna W. i Franciszek Bojanowski podstolic pozn.

13030 (Starygrod)

1759.4/1. Cecylja Barbara, c. M. Franciszka i Marjanny Kożuchowskich -- Józef i Krsytyna Walknowscy ass.

13031 (Starygrod)

1760.25/1. Agnieszka Krystyna Ludwina, c. M. Franciszka i Marjanny Kożuchowskich (* 21.) -- Krystyna Walknowska i Stanisł. Papiewski

13032 (Starygrod)

1768.27/3. Marjanna Katarzyna c. G. Pawła i Elżbiety Swirkowskich admin. Gorec -- M. Kaz. i Kat. Sokolniccy

13033 (Starygrod)

1773.10/11. Katarzyna Nimfa Salomea, c. M. Pawła i Antoniny Sokolnickich dz-ów St. -- M. Jan Budziszewski stolnik przemyski i M. Katarz. Sokol. z Rzemiechowa

13034 (Starygrod)

1775.25/9. Marja Tekla c. [Pawła i Antoniny Sokolnickich] -- M. Kat. S. i JX. Jan Goczański dziek. koźm., prob. S. i Lutogn.

13035 (Starygrod)

1776.7/10. Franciszka Brygitta c. M. [Pawła i Antoniny Sokolnickich] -- M. Kat. S. i J. Józef Broniewski dziekan krotoszyń. i prob. kobyliński

13036 (Starygrod)

1777.16/10. Łukasz Florentyn s. M. [Pawła i Antoniny Sokolnickich] -- M. Józef Walknowski i M. Marjanna Suchorzewska z Sarbinowa

13037 (Starygrod)

1778.7/12. Jan Mikołaj Euzeb. s. M. Pawła i Antoniny Sokolnickich dz-ów St. -- M. Kat. z Walknowskich S. i X. Jan Goczanski

13038 (Starygrod)

1780.30/1. Jan Chryzostom Polikarp, (* 16.) s. M. [Pawła i Antoniny Sokolnickich] dz-ów S. -- M. Jan Krąkowski podstoli bracław. i ż. jego

13039 (Starygrod)

1743.14/5. M. D. Witalis Węgierski x MD. Anna Walknowska -- JM. Kaz. Sokolnicki, MGD. Ant. Zakrzewski, JMD. Stanisław Modlski

13040 (Starygrod)

1753.26/2. M. Franciszek Wierusz Walknowski x Marcjanna Zbijewska -- Bonawentura W., Zygm. Żebrowski etc.

13041 (Starygrod)

1757.24/11. M. Franciszek Kożuchowski x Marjanna Walknowska -- M. Franc. W. i in.

13042 (Starygrod)

1769.30/1. N. Jan Gadzicki admin. S. x V. Wiktorja Kawiecka -- M. Franc. Sokoln. i Stan. Ulatowski

13043 (Starygrod)

1779.16/7. † dziecko M. Sokolnickich dz-ów S.

13044 (Starygrod)

1780.24/10. † X. Jan Goczański rector kość. St. i Lutogniew., dziekan Fary koźmin., rządził tym kość. S. l. 37

13045 (Starygrod)

1711.27/4. (w Kuklinowie) † J. Rafał (Wachnowski) klanic wieluński, poch. tu 29/4.

13046 (Starygrod)

1737.1/4. † JMD. Marcin Umiński klanic krzywiń., dz. S. poch. Kobylin bernardyni

13047 (Starygrod)

1741.24/11. † JMD. Eleonora z Gorzyńskich 1-o v. Umińska 2-o v. Sokolnicka po połogu † nagle, poch. reform. Gorunki

13048 (Starygrod)

1743.24/5. † JMD. Urszula Walknowska poch. bern. Kobylin

13049 (Starygrod)

1743.2/10. † X. Ludwik Łęski po 7 latach probostwa

13050 (Starygrod)

1750.15/4. † Kunegunda, c. M. Kaz. i Kat. Sokolnickich

13051 (Starygrod)

1771.19/5. † N. Ligowski Jan l. 70

13051 (Stęszew)

1633. Sobota przed Niedz. Palmową. Józef, s. Stanisława Gostkowskiego i Jadwigi -- Marcin Wardęski i Jadwiga Bielawska

13052 (Stęszew)

1638.30/7. Ignacy s. ND. Stefana Bryzewskiego i Anny -- chrz. nieszl.

13053 (Stęszew)

1641.16/2. syn N. Jana Woźnickiego dzierż. S. i N. Elżbiety -- N. Jan Gorzycki

13054 (Stęszew)

1643.19/1. (Stęszew) Wacław, s. NGD. Jana i Elżb. Woźnickich dzierż. S. -- N. Jan Manikowski dzierż. Szkorzewa i MD. Marjanna Maniecka

13055 (Stęszew)

1644.26/9. (Stęszew) Maciej Stanisław, s. MD. Hieronima Manieckiego podsędka pozn. i Marjanny Rydzyńskiej -- MD. Jan Markowski i MD. Kat. Cielecka z Kamińca

13056 (Stęszew)

1645.31/1. Stanisław z Witowla s. MD. Stefana Staruchowskiego i M. Marjanny -- NV. Marjanna Zdzychowska

13057 (Stęszew)

1645. Niedz. 14 po Ziel. Sw. Mikołaj, s. MD. Stefana Czeskiego dz. Trzebaw i M. Barbary -- nieszl. chrz.

13058 (Stęszew)

1646.22/2. Teresa, c. MD. [Hieronima Manieckiego i Marjanny Rydzyńskiej] podsędków pozn.

13059 (Stęszew)

1646.2/11. Anna z Trzebawia, c. MD. Stef. Czeskiego i Barb. -- GD. Dobrogost Belęcki i Helena Przyborowska

13060 (Stęszew)

1649.15/10. Urszula, c. G. Marcina Lisieckiego -- GD. Mikoł. Dunin

13061 (Stęszew)

1649.18/5. bl. Marcin i Zofja c. G. Mikoł. Poklateckiego i Zofji -- G. Marcin Lisiecki i Anna Zakrzewska, Mikoł. Dunin i G. Anna Zakrzewska

13062 (Stęszew)

1650.23/1. Krystyna c. G. Stanisł. Rosowskiego i Doroty -- G. Maciej Jaroszewski i G. Jadwiga Duninowa

13063 (Stęszew)

1651.5/11. Teresa Jadwiga, c. D. Stefana Rogalińskiego i Marjanny -- GD. Władysław R. i Wiktoryna Blińska

13064 (Stęszew)

1658.2/9. (Dębno) Zofja, c. N. Wojc. Paxyńskiego i Jadwigi Quileckiej -- GD. Chryzostom Pilczowski tenut. Będlewa i D. Dorota Broniszowa z Tomic

13065 (Stęszew)

1660.8/1. Melchjor, s. ND. [Wojc. Paxyńskiego i Jadwigi Quileckiej] -- N. Małgorzata P.

13066 (Stęszew)

1660.0/1. (Będlewo) Anna, c. N. Chryzostoma Pilchowskiego i Anny -- N. Wojc. P. i Marjanna Blińska

13067 (Stęszew)

1661.17/6. Anna, c. GD. Wojc. Paxyńskiego i Jadwigi -- G. Małgorz. P. babka dziecka z Dębna

13068 (Stęszew)

1661.4/10. Franciszka, c. GD. Chryzostoma Pilchowskiego i Anny -- G. Mikoł. Daleszyński i Katarzyna Czekanowska

13069 (Stęszew)

1661.6/11. (Będlow) Anna Kat. c. G. Mikoł. Daleszyńskiego i Jadwigi z Pilchowa -- G. Chryzostom P. dziad dziecka i G. Marjanna P. jego córka

13070 (Stęszew)

1663.16/11. (Dębno) Katarzyna Jadwiga, c. GD. Wojc. Pakszyńskiego i Jadwigi -- chrz. nieszl.

13071 (Stęszew)

1664.21/10. (Górka) Andrzej, s. G. Wawrzyńca Pokubiatowskiego i Kat. -- GV. Agn. Blińska

13072 (Stęszew)

1665.7/8. (Dębno) Wawrzyniec s. G. [Wojc. Pakszyńskiego i Jadwigi] -- chrz. nieszl.

13073 (Stęszew)

1667.6/1. (Będlew) Stefan s. GD. Stanisł. Dąbrowskiego i Zofji -- G. Stefan Rogaliński i D. Wiktorja Blińska

13074 (Stęszew)

1667.25/4. Urszula, c. G. [Wojc. Pakszyńskiego i Jadwigi] -- GD. Jan Jaworski z Trzebaw

13075 (Stęszew)

1671.25/7. (Dębno) Anna, c. G. [Wojc. Pakczyńskiego i Jadwigi] -- chrz. nieszl.

13076 (Stęszew)

1688.8/2. Maciej, s. NN. Teresy i N. Budzisławskich -- G. Jadwiga Szczaniecka

13077 (Stęszew)

1688.27/5. bl. Anna i Jadwiga cc. N. Mac. i Marjanny Domarackich -- G. Jan Szczaniecki i G. Ludwika Malachowska, Maciej Malachowski i G. Jadwiga Szczaniecka

13078 (Stęszew)

1692.27/7. Anna c. (Cyprjana) (skreślone) i Anny Wardęskich -- Cyprjan Domaradzki i Anna Siąnczewska de Popowo

13079 (Stęszew)

1698.27/6. Jan Roman z Paradyża Bronisz dziedzic St. podczaszy kaliski

13080 (Stęszew)

1698.5/11. (Stęszew) Marcin Władysław, s. G. D. Bartłomieja Niemieczkowskiego rezyd. w St. i Anny Trzcińskiej -- GD. Tom. Wolski i Elżbieta Jadwiga Barentowna matka rodziny ze St.

13081 (Stęszew)

1708.28/10. Adam i Ewa bl., dzieci G. Stanisł. Łęgockiego ze St. -- chrz. nieszl.

13082 (Stęszew)

1710.21/1. (Witoble) Agnieszka c. N. Krzysztofa Staniszewskiego i Kat. -- And. S. i sł. Dorota Babuluska

13083 (Stęszew)

1710.29/10. Franciszek, s. GD. Wojciecha i Teresy de Bronisze (dopisano Tomicka) -- chrzestni nieszlachta z Tomic

13084 (Stęszew)

1712.4/10. Ludwika Franciszka, c. G. Wawrzyńca Mieszkowskiego i Kat. Płaczkowskiej -- JMD. Florjan Potocki z matką Anną P. klanową rogozińską

13085 (Stęszew)

1697.4/1. † MD. Marcjan Dumaracki

13086 (Stęszew)

1704.20/9. zabici przez Szwedów GD. Raczyński, D. Swierski(?), GD. Łochyński, Jan Symański poch. poch. tu

13087 (Stęszew)

1705.12/2. † GD. Marcjan Wardęski

13088 (Stęszew)

1706.22/3. † G. Regina Jeżewska wd.

13089 (Stęszew)

1708.14/1. † JMD. Jan Roman z Paradyża Bronisz sta średzki, dz. Stęszewa † w Pozn.

13090 (Stęszew)

1718.22/8. † Agnieszka córka MD. And. Rowińskiego ekon. St.

13091 (Stęszew)

1661.25/9. N. Stefan Sokołowski x Marjanna Grabowiecka -- G. Łukasz Bliński w Stęszewie dziedzic, Chryzostom z Będlowa Pilchowski

13092 (Stęszew)

1664.9/11. G. Kasper Kowalski x GV. Marjanna Dziwanowska -- G. Wojciech Pakszyński

13093 (Stęszew)

1665.23/11. GD. Marcin Tański pisarz kcyński x GV. Agnieszka Blińska -- GD. Jan Kurski wojski pozn., Stefan Rogaliński, Maciej Jerzykowski i Kasper Pilchowski

13094 (Stęszew)

1683.22/4. G. Andrzej Manieczki x G. Marjanna Sczanieczka -- N. Andrzej Swięciczki, Wojc. Pakczyński

13095 (Stęszew)

1709.2/2. GD. Krzysztof Staniszewski ekonom St. x G. Kat. Dziewanowska V. ze wsi Witobel -- GD. Antoni Żółtowski, z wsi Losowki i GD. Piotr Brodnicki ze wsi Skrzynki

13096 (Stęszew)

1730.23/1. N. Jan Paxczyński x Anna Petrykowska z dworu St. V. -- N. Kaz. Wilamowski i Paweł Skąpski

13097 (Stęszew)

1737.5/3. MGD. Józef Borowski komisarz ze St. x MGD. V. Marcjanna Potocka -- MGD. Franc. z Paradyża Bronisz ze wsi Trzciele i MGD. Antoni Romiszewski

13098 (Stęszew)

1751.7/2. Jan Maciejewski x G. Marjanna Palczewska V. -- D. Marcin Cierniewski ekonom i GD. Józef Piechowski z Plewisk

13099 (Stęszew)

1751.21/2. (Stęszew) Józef Korzeński piwowar (baxator) ze Skorzewa x G. Franciszka Koritkowska V. -- św. nieszl.

13100 (Stęszew)

1755.21/7. (Stęszew) Józef Millat brat X. Jakuba M. wikarego opalenic. x M. Ewa Kaczyńska -- MD. Jakub Millat i D. Józef Grzegorzewski

13101 (Stęszew)

1766.21/11. (Stęszew) N. Antoni Trzciński z Trzebawia x Rozalja wdowa -- G. Józef Millat, Jan Nowicki burmistrz

13102 (Stęszew)

1767.20/2. (Stęszew) Aleksander Józef (* 19.) s. D. Anton. Kiełpińskiego ekon. St. i Franciszki -- D. Teodor Łukaszewicz komis. X-y Jabłonowskiej i V. Marjanna Cichorzewska z pałacu racockiego

13103 (Stęszew)

1771.24/2. Marjanna, c. MD. Anton. Kiełpińskiego ekon. i Franc. -- D. Teodor Łukaszewicz i MD. Gertruda Przestrzelska z Racotu

13104 (Stęszew)

1772.19/3. (Steszew) Marjanna (* 17.) c. MD. Aleks. Strońskiego ekonoma i Katarzyny -- Teodor Łukaszewicz i DV. Marjanna Cichorzewska z Tomic, siostra D. Anton. C. tamt. ekonoma

13105 (Stęszew)

1772.28/10. po wpółdodziesiący w nocy wybuchł pożar, i trwał do wpół 1-ej w nocy. Od świecy zostawionej w stajni przez człowieka nocującej tam pani Bilawskiej. Zgorzało w Stęszewie domów 75. Nazajutrz zjechał dziedzic X. Antoni Jabłonowski wda rawski - pozn. i obywatelom nadał wolności na l. 8. Kościół był w niebezp. ale ocalał.

13106 (Stęszew)

1774.28/2. (Zamysłowo) Konstancja Helena Anna, c. MD. Wojc. Ciszewskiego pos. Z. i Rozalji -- PMD. Jozef Potocki klan biechow. i PMD. Antonilla ż. jego

13107 (Stęszew)

1775.9/4. (Zamysłowo) Franciszek Izydor Wincenty (* 9.), s. MD. Wojc. Ciszewskiego pos. Z. i Marjanny -- MD. Maciej Szymański z ż. Teodozją

13108 (Stęszew)

1783.25/4. (Stęszewo) Katarzyna Konstancja, c. G. D. Józefa i Konstancji Alkiewiczów -- chrz. nieszl. i G. Marjanna Dąbrowska

13109 (Stęszew)

1784.4/8. (Stęszew) Onufry Dominik (* 2.) s. G. Józefa i Konstancji Alkiewiczów -- G. Maksymiljan Jaskólski komis. d. stęszewsk. i G. Zuzanna Gutowska

13110 (Stęszew)

1786.19/6. (Stęszewo) (* 13/6.) Antoni, s. G. Józefa i Wiktorji Trzcińskich -- M. Adam Laskowski pisarz miejski i G. Konstancja z Izbińskich Alkiewiczowa ekonomowa stęszewska

13111 (Stęszew)

1786.5/10. (Stęszew) Tekla Anna, c. G. D. Józefa i Konstancji z Izbińskich Alkiewiczów -- GD. Jan Kmita pos. Zamysłowa i GD. Kat. z Popleskich Łukaszewiczowa z Wyskoci

13112 (Stęszew)

1786.14/12. (Zamysłowo) Aleksy Teofil, s. G. Jana i Joanny Kmitów poses. Z. -- G. Katarzyna Sadowska, ass. M. Stan. Kostka Potocki pułk. kor. dz. Będlewa i M. Joanna z Gajewskich Badyńska de Łodzia

13113 (Stęszew)

1788.2/3. (Stęszew) Joanna Kunegunda, c. G. Józefa i Konstancji Alkiewiczów ekonomów stęszew. -- G. Marjanna Dąbrowska, ass. M. Stanisław Dobrosławski regens zs. kość. i GD. Katarzyna z Poplewskich Łukaszewiczowa ekon. Czeszewa

13114 (Stęszew)

1789.21/1. (Steszew) Marjanna, c. G. Józefa i Wiktorji Trzcińskich -- G. Konstancja z Izbińskich Alkiewiczowa

13115 (Stęszew)

1790.27/1. (Zamysłowo) (* 23.) Józefa Marjanna, c. G. Józefa i Anny Zielazowskich poses. Zam.

13116 (Stęszew)

1790.6/4. Józef Maks. (* 2.), s. G. [Józefa i Konstancji Alkiewiczów] -- G. Maksymiljan Jaskulski komisarz Stęsz. i G. Kat. z Polewskich Łukaszewiczowa

13117 (Stęszew)

1781.0/3. (Zamysłowo) † GD. Franc. Żurawski mł.

13118 (Stęszew)

1782.17/10. (Stęszew) † G. Teodor Łukaszewicz l. ok. 60 nagle

13119 (Stęszew)

1785.7/4. (Stęszew) † MD. Jakub Błażejewski l. ok. 40

13120 (Stęszew)

1787.28/2. (Łódź) † G. D. Jadwiga z Gajewskich Obielawska wd. l. ok. 44

13121 (Stęszew)

1787.16/8. (Stęszew) poch. Antoni, ponad 1 r. s. G. Józefa i Wiktorji Trzcińskich

13122 (Stęszew)

1788.30/10. poch. Antoni, s. G. Wojc. i Marjanny Olszewskich

13123 (Stęszew)

1788.3/12. (Stęszew) poch. G. Rozalja Wilkostowska l. 38

13124 (Stęszew)

1789.4/11. poch. GD. Marcin Bronisz l. ok. 90

13125 (Stęszew)

1790.18/3. (Stęszew) poch. G. Marjanna Dąbrowska wd. l. ok. 70

13126 (Stęszew)

1792.14/3. poch. G. Antoni Zdanowski l. 25

13127 (Stęszew)

1794.16/2. (Stęszew) poch. poch. Regina i Faustyna, tylko co **, cc. G. Józefa i Wiktorji Trzcińskich

13128 (Stęszew)

1796.1/12. (Chmielniki) poch. Józef s. G. Wojc. Bojanowskiego i Apolonji Kęszyckiej poses. d. St. poch. reform. Woźniki † 30/11. 3 l. mies. 6

13129 (Stęszew)

1796.17/12. poch. Zofja, c. [Wojc. i Apolonji Bojanowskich], poch. ib. † 15., 1 rok 3 mies.

13130 (Stęszew)

1799.27/5. poch. Stanisław, s. G. [Wojc. i Apolonji Bojanowskich] poch. ib. † 25., 1 rok

13131 (Stęszew)

1791.7/6. (Stęszew) Antonina, (* 2.) c. G. Józefa i Wiktorji Trzcińskich -- G. Konstancja z Izbińskich Alkiewiczowa

13132 (Stęszew)

1792.26/3. (Zamysłowo) (* 21.) Benedykt, s. G. Józefa i Anny Zielazowskich -- G. Józef Alkiewicz z ż. ekon. St.

13133 (Stęszew)

1793.16/7. (* 15.) Wincenty a Paulo Ignacy, s. G. Józefa i Kat. z Turoboyskich Koczorowskich -- J. Kat. z Tworzyjańskich Gajewska klanowa rogoz., dz-a Wolsztyna

13134 (Stęszew)

1794.14/2. (Stęszew) bl. Regina i Faustyna (** 14.) cc. G. Józefa i Wiktorji Trzciński -- chrz. nieszl.

13135 (Stęszew)

1795.18/5. Zofja Nepom. (* 15.), c. MD. Wojciecha Bojanowskiego pos. St. i Apolonji Kęszyckiej -- GD. Jan Nep. K. mł. z Kamieńca p. kość. i GD. Teofila B. V. z Przybini

13136 (Stęszew)

1796.14/1. (Stęszew) Katarzyna, (* 1795.11/12.) c. G. Jana Dramińskiego ekonoma Tomic i Ludwiki Kołaczkowskiej -- MD. Stanisł. Kostka Potocki pułk. dz. Będlewa i M. Apol. z Kęszyckich Bojanowska pos. St.

13137 (Stęszew)

1796.19/10. (Stęszew prob.) Salomea Urszula, c. G. Hipolita Rupnewskiego poses. prob. i Reginy Żalędkiewiczowny (* 18.) -- G. Róża Zdanowska V.

13138 (Stęszew)

1797.28/11. (Dw. Chmielniki) Stanisław, s. G. [Wojciecha Bojanowskiego i Apolonji z Kęszyckich] (* 23.) -- G. Stan. Potocki dz. Będl. i Zamysłowa i G. Ludwika Ludczyńska pos-a Zamysłowa

13139 (Stęszew)

1797.29/11. (Kąplewo) Józef Andrzej Łukaszewicz, s. G. Teodora Ł. i Katarzyny -- G. Wojciech Bojanowski pos. d. stęszew. i G. Ludwika Ludczyńska pos. Zamysłowa

13140 (Stęszew)

1799.3/3. (Chmielniki Dw.) Leon Roman Michał, s. M. G. [Wojciecha Bojanowskiego i Apolonji z Kęszyckich] pos. St. i Tomic (* 28/2.) -- G. Łucja B. wdowa i matka G. Wojciecha, G. Jan Kięcnicki i G. Róża Zdanowska

13141 (Stęszew)

1795.9/2. (Stęszew) M. Bogusław Bojanowski mł. pos. Konarzewa z pf. Łaszczyn x M. Magdalena Kęszycka V. z Kamieńca p. kość. -- M. Samuel K. wojski wsch.(?), M. Wojc. Boj. dz. Mórki, on 37, ona 19

13142 (Stęszew)

1800.23/2. (Zamysłowo) G. Melchjor Czapski mł. * w Woli Wierzbowskiej woj. mazow. p. kozic. x Marcjanna Luczyńska V. z Zamysłowa -- G. Wojc. Bojanowski pos. niewierski i G. Stan. Kostka Potocki dz. będlewski i G. Antoni Luczyński, on 29, ona 20

13143 (Sulmierzyce)

1627. Niedz. 10 po Ziel. Sw. Jan Trzebicki x Magdalena ol. żona N. Benedykta Bucholic

13144 (Sulmierzyce)

1610. Wtorek po niedz. 11 po Ziel. Sw. Adam s. N. Stanisł. Biegańskiego de Gorzicze

13145 (Sulmierzyce)

1633.8/9. Samuel s. N. Stanisł. Godlewskiego i Małgorzaty -- Mikołaj Krzywiński i Zofja Galęska

13146 (Sulmierzyce)

1635.9/11. Kat. c. GD. Prokopa Stogniewa rotm. wojew. WPol. i Małgorzaty z Obornik Obornickiej -- Mac. Baranowski i Anna Mierzewska

13147 (Sulmierzyce)

1637.15/3. Mikołaj, s. GD. Prokopa Stogniewa i Małgorzaty Obornickiej -- D. Maniecki

13148 (Sulmierzyce)

1638.1/3. Maciej s. Wojc. Tarzeckiego i Małgorzaty -- JD. Wojc. Mycielski i Wiktorja Tymieniecka

13149 (Sulmierzyce)

1638.27/3. Marjanna c. N. Stanisł. Godlewskiego i Marjanny -- Kat. Mycielska

13150 (Sulmierzyce)

1639.19/9. Adam s. D. Wojciecha Tarzeckiego i Anny Krzywańskiej

13151 (Sulmierzyce)

1650.21/8. Teofila c. ND. Walentyna Klichowskiego i Marjanny Kaniewskiej

13152 (Sulmierzyce)

1644.15/3. Juljanna c. N. Morawskiego

13153 (Sulmierzyce)

1644.26/5. Marcin s. Kazimierza Sczytowskiego i Małgorzaty z Gałkowa Gałkowskiej -- Wojc. Dąbrowski

13154 (Sulmierzyce)

1645.8/10. Jadwiga, c. N. Jana Czekanowskiego i Zofji Malachowskiej

13155 (Sulmierzyce)

1646.28/8. Jan, s. N. Mikołaja Pawłowskiego i Anny Darnowskiej -- Kaz. Sczytowski

13156 (Sulmierzyce)

1651.5/12. Florjanna c. N. Samuela Roli i Jadwigi Pruskiej -- Elżbieta Klichowska

13157 (Sulmierzyce)

1653.29/6. Marjanna, c. N. Stanisława Pruskiego i Anny Młyńskiej -- Marjanna z Kościelca wd. po Rafale Kaniewskim

13158 (Sulmierzyce)

1734.0/5. (Chwaliszow) Stanisław s. M. GD. Jana Chlewskiego i Jadwigi tenut. fundum kościel. chwaliszew. -- MGD. Stanisław Helmicht i MGD. Konstancja Starzeńska

13159 (Sulmierzyce)

1740.29/5. (Błonie) Jakub Filip s. G. Marcina Łupkowskiego i Marjanny -- V. Anna Zieleńska

13160 (Sulmierzyce)

1744.25/3. (Błonie) Wojciech s. GD. Marcina i Marjanny Lubkowskich -- Agn. Pagowska

13161 (Sulmierzyce)

1746.9/12. (Szulimrzyce) bl. Marjanna i Lucja, c. G. Wojciecha i Katarzyny Pniewskich -- chrz. nieszl.

13162 (Sulmierzyce)

1748.25/6. (Sulmierzyce) Antoni Jan s. MGD. Mikołaja i Reginy Krupczyńskich -- MD. Jakub Marzęcki z córką panną M.

13163 (Sulmierzyce)

1754.1/5. (Chwaliszew) Józefa Karolina, c. MG. D. Antoniego i Joanny Hilhinów -- MGD. Michał Gątkiewicz i G. Zuzanna Dobrska

13164 (Sulmierzyce)

1755.26/10. (Chwaliszew) (* 21.) Urszula, c. G. Ignacego i Rozalji de Szremskich -- G. Franc. Cybulski de Baby i G. Franc. Załęska de Tarchały

13165 (Sulmierzyce)

1756.23/5. (Chwaliszew) Wiktorja c. G. Mikoł. i Wiktorji Kurowskich -- MG. Michał Gądkiewicz skarbnik latyczowski

13166 (Sulmierzyce)

1757.9/6. (Chwaliszew) Jan Nepom. Antoni Padewski s. GD. Ignacego Sremskiego i Rozalji -- GD. Michał Gądkiewicz z Chwal. i G. Marjanna Róża Krampulcowa i G. Stanisław Pierzchliński

13167 (Sulmierzyce)

1762.24/12. (Chwaliszew) Wiktorja c. G. Michała i Marcjanny Gątkiewiczów -- X. Józef Szczytowski i Rozalja Szrzemska

13168 (Sulmierzyce)

1765.3/3. Marjanna, c. MGD. Stanisł. Sypniewskiego i Marjanny z Broniewskich -- MD. Rozalja Srzemska

13169 (Sulmierzyce)

1765.2/6. (Sz.) Jan Nepom., * 6/2., s. N. Adama i Zofji z Zychlińskich Rembeckich -- N. Rozalja z Gnoińskich Srzemska tenut. pleb. S. i N. Jan Sremski z NV. Joanną Żychlińską

13170 (Sulmierzyce)

1765.23/6. (Chwaliszew) Febronja c. PMD. Michała i Marcjanny z Bogudzkich Gąndkiewiczów -- Rozalja z Gnoińskich Szremska

13171 (Sulmierzyce)

1733.0/9. † G. Franciszek Starzęcki

13172 (Sulmierzyce)

1733.3/11. (Chruszczy.) † G. Marjanna Sczucka

13173 (Sulmierzyce)

1733.24/12. (Chwaliszew) † G. Walentyn Sczytowski późny wiek

13174 (Sulmierzyce)

1754.5/3. † MGD. Joanna de Wendorw Hilhinowa poch. Kobylin bernardyni

13175 (Sulmierzyce)

1757.13/12. (Sulmierzyce) † G. Magdalena Sadokierska

13176 (Sulmierzyce)

1759.4/7. (Chwaliszew) † GD. Teresa Srzemska

13177 (Sulmierzyce)

1759.17/12. (Sulmierzyce) † GD. Jan Sczytowski

13178 (Sulmierzyce)

1760.18/10. † NV. Bogumiła Długoszówna w dworze NN. w Chwaliszewie

13179 (Sulmierzyce)

1765.23/5. † Marjanna c. JMD. Michała Gąntkiewicza skarbnika zwinogrodzkiego

13163a (Swarzędz)

1772.28/10. Godfryd, s. G. Wojc. i Kat. de Horny Szymanskich -- Paweł Kurcewski i Nepom. Koźmińska

13164a (Swarzędz)

1778.18/5. Katarzyna Anastazja, c. M. D. Walentyna Morawskiego pos. Gurtatowa i Ewy z Wilczyńskich

13165a (Swarzędz)

1785.6/2. (Swarzędz) cerem. nad J. Teklą Józefą a Cupertino Kierską (ona ma mies. 16 dni 18.) c. JM. Andrzeja Kazimierza z Kiekrza K. i Anny z Gruszczyńskich klaniców kamieńskich -- JMD. Piotr Kierski i JMD. Róża z Malczewskich Kierska klanicowie kamieńscy

13166a (Swarzędz)

1785.11/2. Walentyn Tomasz Andrzej Korsinus * t. d., s. [Andrzeja Kazimierza Kierskiego i Anny z Gruszczyńskich] klaniców kamień. posesorów S. -- MD. z Dzierżanowskich Malczewska podczasz. wschow. i Józef K. brat rodz. dziecka

13167a (Swarzędz)

1795.2/9. (Swarzędz Dw.) Teresa Róża c. MGD. Antoniego i Weroniki ze Skretuskich Płonczyńskich tenut. dóbr. S. -- JMD. Jakub Chełmicki miecznik z ż. Teofilą (* 26/8.)

13168a (Swarzędz)

1795.27/7. (Swarzędz Dw.) cerem. nad Michałem ch. w. Mur. Gośl. z wody, s. GD. Sebastjana i Rozalji z Gliszczyńskich Nowińskich ekon. Sw. -- chrz. nieszl.

13169a (Swarzędz)

1786.19/7. (Swarzędz) Honestus Antoni Jarmuszkiewicz kaw., ekonom Sw. i x G. Zofja Bogdańska bieszl. w Sw. -- GD. Ignacy Swiderski podpor. w. kor.

13170a (Swarzędz)

1772.24/12. † M. Paweł Morawski l. 32, pos. dóbr Gortatowa poch. Poznań reform.

13171a (Swarzędz)

1778.16/4. † JD. Teodor Józef z Iwanowic Koźmiński wojewodzic kaliski, s. JD. Macieja K. i Teresy z Potockich wdów kalis., * 1732.9/10., † we dworze swym w Sw. poch. w kość. Sw. 1778.30/4.

13172a (Swarzędz)

1782.1/6. (Swarzędz) poch. Antonina Marzęcka Nob. V. l. 12

13173a (Swarzędz)

1786.18/11. (Swarzędz Dw.) poch. M. Józefa Walknowska l. 3 c. MD. Józefa i Kat. z Sulerzyckich W-ich sędziców zs. kalis. pos. d. Sw. († 17.)

13174a (Swarzędz)

1796.24/8. (Grzymałowo) † G. Barbara Stobiecka "de Stirpa nobili" dla zdrowia u chirurga Masłoskiego bawiąca l. 79

13175a (Swarzędz)

1798.29/7. (Swarzędz Dw.) † Anna, c. G. Nepom. i Wiktorji Rupniewskich l. 21

13176a (Swarzędz)

1802.25/8. (Dw. paczkowski) † G. Teodor Włostowski mł. pasierb pana Brudzeskiego posesora Paczkow. l. 10

13177a (Swarzędz)

1803.4/9. (Dw. Swarzędz) † G. Łucja Zawadzka V., c. G. Hieronima Z. poses. Sw., Kruszczyno, Nowawieś, stolnika przemyślskiego urodz. ze †ej matki ol. Wiktorji z Koszynoskich l. 13 biegunka

13178a (Swarzędz)

1809.21/12. (Grzymałowo) † G. Józef Koszutski, były major wojsk saskich, l. 85

13179a (Swarzędz)

1811.11/5. (Łowęcin Dw.) † G. Djonizy Hulewicz, s. G. Mikołaja H. poses. Łowęc. l. 20, suchoty

13180 (Swarzędz)

1811.23/7. (Łowęcin Dw.) † G. Justyna Hulewiczówna, c. G. Mikołaja H. l. 13, suchoty

13181 (Swarzędz)

1811.17/8. (Grzymałowo) † G. Teresa de Łokuszewskie Zarębina kontrolerka l. 58, duszność

13182 (Swarzędz)

1813.14/5. (Grzymałowo) † G. Ignacy Koczorowski wd. l. 58. Febra

13183 (Swarzędz)

1818.2/1. (Łowęcin) † GD. Antoni Łuczyński suchoty l. 40

13184 (Swarzędz)

1825.24/7. (Zalaszewo) G. Łukasz Dramiński l. 32 mł., b. por. w. pol. m. na Rybakach w Pozn. x Felicjanna Kurczewska l. 26, p., z Zalasowa -- G. Jan K. jej brat rodz. pos. Zalasowa, Józef Kołaczkowski z Pozn.

13185 (Swarzędz)

1796.14/7. (Paczkowo) Izydor Jakub, s. G. Michała i Teresy z Nagórskich Grzywińskich pos. P. -- G. Jan N. i Joanna ż. jego pos. wsi Zułcz (* 21/7.)

13186 (Swarzędz)

1797.26/4. Justyna Domicela c. M. Jakuba i Teofili de Przyłubskich Chełmickich miecznikow, pos. d. Sw., (* 1795.8/5.) i ch. z w. w paraf. śrem. w Zbrudzewie, której wsi pos. był wtedy Ch. -- ass. M. Józef Ch. podsędek dobrzyń. i M. Justyna z Ulatow. Rydzyńska szambelanowa

13187 (Swarzędz)

1797.10/6. (Dw. Swarzędz) Nepomucena Teofila, c. [Jakuba i Teofili z Przyłubskich Chełmickich] miecz. dobrzyń. -- M. Jan Zembrzuski dz. Siekierek sta chreptyowski i ż. jego Franciszka z Gliszczyńskich (* 20/5.)

13188 (Swarzędz)

1799.20/10. (Dw. Swarzędz) Łukasz Antoni Walentyn, s. Jana Nep. i Wiktorji z Kozłowskich Rupniewskich Nob., dyspoz. dw. Sw. -- JG. Antoni Racięski pos. Sw. i M. Kat. z Koszutskich Gutowska pos-a wsi Garby (* 17/10.)

13189 (Swarzędz)

1802.28/12. (Dw. paczkowski) Marcjanna Apolonja Salomea c. G. Pawła i Salomei de Rokembach Brudzewskich pos. wsi Paczkowa, * 25/12. -- Leopold B. mł. i Elżb. Włostowska panna

13190 (Swarzędz)

1804.10/6. (Kruszczyn) Filip Antoni, s. G. Ignacego i Teresy z Kobelińskich Goreckich ekonomów z Kr. (* 25/5.) -- G. Władysław Smorowski pos. prob. kostrzyń.

13191 (Swarzędz)

1805.31/1. (Grzymałowo) Zuzanna Honorata ("Conorata") c. G. Jana i Józefy z Politoskich Dębińskich z Sw., * 4/1. -- G. Kaz. Dębiński chor. w. prus. w Warszawie stojących i G. Zuz. z Boninow Wyzikoska pos. w Gurówku

13192 (Swarzędz)

1807.24/5. (Łowęcin) Nepomucena Franciszka, (z wody 1795.5/3.) c. G. Mikołaja i Franciszki Hulewiczów pos. Ł. -- G. Klemens H. brat jej rodz., mł., G. Józefa Wyganowska z wsi Wieszyce, ass. G. Wojc. Ulatowski z żoną z d. Jerzykowską, dz-e Gwiazdowa w parafii kostrzyń.

13193 (Swarzędz)

1809.24/9. (Grzymałów) Edward Maurycy, s. G. Wojc. i G. Ludwiki z Koszutskich Borkowskich exactorów, * 22/9. -- GV. Magdalena K. z Grzym.

13194 (Swarzędz)

1818.6/9. (Grzymałowo) (* 1817.19/6.) Florentyna, c. G. D. Ignacego Zaborskiego b. exactora w miast. Kleczewo i GD. Tekli Olszewskiej -- GD. Juljanna Wardęska posesorka, GD. Stanisł. Wardęski

13195 (Szamotuły)

1602.29/6. Jerzy, s. Wojciecha Grzybowskiego i Doroty Nob. -- Maciej Skrzetuski i Zofja

13196 (Szamotuły)

1602.7/7. Jakub, s. Jana Biegańskiego i Zofji Nob., z Nowej Wsi przedmieścia Sz. -- Maciej Kucharski i Zofja Skrzetuska

13197 (Szamotuły)

1607.25/3. Anna, c. N. Jana Biegańskiego i Zofji, z N. Wsi -- Jadwiga Domańska

13198 (Szamotuły)

1608.20/4. Dorota, c. G. Macieja Sokołowskiego i Jadwigi, z Gałowa -- G. Marcin Włościejewski tenut. Sz. i N. Zofja Biegańska

13199 (Szamotuły)

1608.24/8. (Kąsinowo) Cyprjan, s. N. Jana Skrzetuskiego i Reginy -- N. Jan Biegański i N. Urszula Malanowska

13200 (Szamotuły)

1608.17/8. (Przyborówko) Marjanna, c. N. Jana Pawłowskiego i Reginy -- N. Marcin Brzymski, N. Jadwiga Włościejewska

13201 (Szamotuły)

1608.23/11. Andrzej, s. N. Mikoł. Piekarskiego i Barbary -- N. Mikołaj chorąży pozn. i Jadwiga Sokołowska

13202 (Szamotuły)

1609.12/7. (Gałowo) Zofja, c. N. Piotra Gołębowskiego i Anny -- N. Jan Biegański i N. Zofja z Popówka

13203 (Szamotuły)

1610.6/5. Jan, s. N. Krzysztofa Domańskiego i Jadwigi -- N. Jan Biegański i Dorota Komska z N. Wsi

13204 (Szamotuły)

1610.9/10. Stanisław, s. N. Piotra Ohorowskiego i Kat. -- Wojciech Siedlecki i N. Barbara c. N. Siedleckiego

13205 (Szamotuły)

1610.20/6. Jan, s. N. Macieja Nowowieyskiego i Elżbiety -- N. Wojc. Siedlecki i Anna Starzechowska

13206 (Szamotuły)

1610.7/11. Andrzej, s. N. Marcina Brzymskiego i Kat. -- N. Mac. Skrzetuski i N. Barb. Piekarska

13207 (Szamotuły)

1611.10/7. Jakub, s. N. Wawrzyńca Przyłęckiego i Zofji -- N. Maciej Skrzetuski i N. Kat. Brzymska z Sz.

13208 (Szamotuły)

1611.10/7. Marjanna, c. N. Mac. Włościejewskiego z Kąsinowa i Agnieszki -- N. Jan Biegański i N. Jadwiga Wł.

13208 (Szamotuły)

1612.25/11. Andrzej, s. N. Jakuba Dęmpskiego i Elżbiety -- GD. Jan Niegolewski podsędek zs. pozn. i GD. Zofja Malachowska

13209 (Szamotuły)

1612.22/7. Stanisław, s. N. Bartłom. Bartoszewskiego i Anny -- Maciej Żytowiecki i Jadwiga młynarka Grabowska

13210 (Szamotuły)

1612.19/8. (Gałowo) Andrzej, s. N. Piotra Gołęmbowskiego i Anny -- N. Stanisław Strykowski i Jadwiga młynarka Grabowska

13211 (Szamotuły)

1612.30/9. Stanisław, s. N. Macieja Włościejewskiego i Agnieszki -- N. Marcin Wł. i N. Zofja Muchlińska

13212 (Szamotuły)

1613.26/3. Marjanna, c. N. Krzysztofa Domańskiego i Jadwigi -- N. Hjeronim

13213 (Szamotuły)

1613.9/4. Wojciech, s. N. Adama Niemieczkowskiego i Gertrudy -- N. Jan Biegański i sł. Jadwiga młynarka Grabowska

13214 (Szamotuły)

1613.12/5. Dorota, c. N. Macieja Nowowieyskiego de Ossowo i Elżbiety -- N. Krzysztof Sokołowski i V. Dorota Now.

13215 (Szamotuły)

1613.29/6. Anna, c. N. Marcina Brzymskiego i Anny -- N. Adam Wieckowski i Jadwiga Włościejewska

13216 (Szamotuły)

1613.30/12. (N. Wieś) Piotr, s. N. Jana Biegańskiego i Barbary -- N. Mac. Skrzetuski i Zofja Przyłecka

13217 (Szamotuły)

1614.14/10. Jadwiga, c. N. Marcina Przyłęskiego z N. Wsi i Zofji -- N. Jan Biegański i G. Barbara Niegolewska V.

13218 (Szamotuły)

1615.20/4. Zofja c. N. Marcina Brzymskiego z N. Wsi i Katarzyny -- N. Jan Kucharski i Elżbieta Nowowieyska z Ossowa

13219 (Szamotuły)

1615.3/5. (Gałowo) Andrzej, s. N. Piotra Gołembowskiego i Anny -- G. And. Rokossowski i Zofja Sokołowska V

13220 (Szamotuły)

1616.7/2. Andrzej, s. N. Wojciecha Bartoszewskiego i Anny -- N. Stanisław Chwałkowski i Kat. Brzymska

13221 (Szamotuły)

1616.2/5. Stanisław, s. N. Jana Biegańskiego i Barbary -- biedni

13222 (Szamotuły)

1616.22/5. Marcin s. G. Marcina Broniewskiego z Gaju i Anny -- N. Marcin Bobrownicki z Szczepankowa i N. Agnieszka Bobrownicka jego córka

13223 (Szamotuły)

1617.29/10. Marcin, s. N. Stanisł. Bobrownickiego z Szczepankowa i Urszuli Szczodrowskiej -- N. MArcin B. i V. Urszula B.

13224 (Szamotuły)

1618.15/2. Stefan, s. N. Wojciecha Bartoszewskiego i Anny -- N. Maciej Skrzetuski i N. Zofja Sławińska

13225 (Szamotuły)

1618.10/6. Jan s. Marcina Brzymskiego i Kat. -- GD. Andrzej Rokossowski i N. Dorota córka Nowowicyska

13226 (Szamotuły)

1618.6/8. Katarzyna, c. N. Jana Biegańskiego z Nowej Wsi zamku Sz. i Barbary -- N. Mac. Skrzetuski i N. Zofja Sławińska

13227 (Szamotuły)

1618.7/10. Jan s. N. Stanisława Bobrownickiego z Szczepankowa i Urszuli -- N. Melchjor Bobrownicki z Lipnicy i N. Agnieszka Gorzyńska

13228 (Szamotuły)

1618.16/12. Jadwiga, c. N. Michała Jarczewskiego z Popowa i Ewy -- N. Marcin Włościejewski i Zofja Otorowska z Niemieczkowa

13229 (Szamotuły)

1634.22/1. Jan Antoni, s. N. Marcina Bilińskiego i Anny Szczytnickiej posesorów 1/2 Kąsinowa -- N. Małg. B.

13230 (Szamotuły)

1634.19/3. Marjanna, c. G. Wawrzyńca Kierskiego i Marjanny Włoszynowskiej dz-ów Popówka i Popowa -- biedni

13231 (Szamotuły)

1634.23/3. Zofja, c. G. Wojc. Kowalskiego i Barbary -- G. Walenty Lipowski tenut. śrem. i Dor. Tęgoborska

13232 (Szamotuły)

1634.7/4. Marjanna,c. N. Andrzeja Szczodrowskiego i Doroty Biegańskiej -- N. Stanisł. S.

13233 (Szamotuły)

1634.20/8. Jakub s. N. Jana Krasińskiego i Agnieszki Biegańskiej -- N. Urszula Domańska

13234 (Szamotuły)

1634.4/10. Rafał s. N. Jana Grzybowskiego i Kat. Szczodrowskiej z Szczepankowa -- N. Rafał Drwęski i Zofja Broniewska

13235 (Szamotuły)

1634.8/12. Teresa, c. N. Marcina Chojnackiego i Katarzyny, poses. 1/2 Szczepankowa -- N. Stanisław Nowowieyski i Zofja Cielmowska

13236 (Szamotuły)

1635.29/6. Marjanna, c. N. Stanisł. Domańskiego i Jadwigi Biegańskiej -- N. Jakub Duczymiński i Anna Duczymińska

13237 (Szamotuły)

1635.28/11. Andrzej, s. N. Gabryela Bobrownickiego i Zofji Szczodrowskiej z Szczepankowa -- N. Andrzej S. i Anna Zdzychowska

13238 (Szamotuły)

1625.26/1. Mikołaj, s. Wojc. Bartoszewskiego i Anny z zamku swidwińskiego -- N. Mikołaj Sarbski i Zofja Siekiereczanka

13239 (Szamotuły)

1625.27/3. Wojciech, s. N. Stanisł. Bobrownickiego z Szczepankowa i Urszuli Szczodrowskiej -- G. Jan Łącki z Obrzycka i Anna S.

13240 (Szamotuły)

1625.26/12. Andrzej s. N. Jana Bobrownickiego z Szczepankowa i Anny Debińskiej -- N. Stanisł. B.

13241 (Szamotuły)

1626.15/4. Jadwiga, c. N. Stanisł. Bobrownickiego i Urszuli Szczodrowskiej z Szczepankowa -- N. Andrzej Gorzycki i Jadwiga G...

13242 (Szamotuły)

1626.2/11. Stanisław, s. N. Jakuba Międzychodzkiego tenut. sołectwa w Popowie i Zofji -- N. Jan Nowowieyski i Elżb. Nowomieyska(!) z Przeciwnicy

13243 (Szamotuły)

1626.23/12. Adam, s. N. And. Gorzyckiego z Szczepankowa i Kat. Krzywoseskiej -- biedni

13244 (Szamotuły)

1627.9/5. Stanisław, s. N. Jana Glińskiego i Lucji Lubińskiej sług M. D. Kostczyny -- N. Mac. Nowieyski(!) i G. Barb. Kostczyna

13245 (Szamotuły)

1627.2/9. Jan s. G. Stanisława Bobrownickiego i Urszuli Szczodrow. z Szczepankowa -- Mac. Skrzetuski i N. Anna Sczodrowska i tegoż dnia Franciszek s. [Stanisława Bobrownickiego i Urszuli Szczodrowskiej] -- Jan Gotartowski i Katarzyna S.

13246 (Szamotuły)

1628.16/1. Adam s. N. Jakuba Międzychodzkiego z Popowa i Zofji -- N. And. Gliszczyński i Anna Skrzetuska obyw. Sz.

13247 (Szamotuły)

1620.2/2. Anna, c. N. Stanisława Bobrownickiego z Szczepankowa i Urszuli -- Marcin B. i N. Dorota Chlebowska

13248 (Szamotuły)

1620.3/3. Barbara c. N. Wojciecha Bartoszewskiego i Anny -- N. Maciej Skrzetuski i G. Zofja Sławińska

13249 (Szamotuły)

1620.20/4. Jadwiga c. N. Stanisława Łaskawskiego i Anny -- N. And. Cielmowski i N. Dorota Gorzuchowska

13250 (Szamotuły)

1620.8/6. Hieronim, s. N. Marcina Brzymskiego i Katarzyny -- N. And. Cielmowski i G. Zofja Rokossowska

13251 (Szamotuły)

1620-1628.13/5. Małgorzata c. N. Michała Jarciszewskiego i Ewy -- N. Stanisł. Poniatowski i Ewa Skalawska

13252 (Szamotuły)

1620-1628.31/5. Marina, c. N. Wojc. Bartoszewskiego i Anny -- Mac. Skrzetuski i Jadwiga Drozdowska

13253 (Szamotuły)

1620-1628.20/6. Stefan, s. N. Stanisława Bobrownickiego z Szczepankowa i Urszuli -- N. Stefan Miessciński(?) i G. Barbara Jastrzębska

13254 (Szamotuły)

1628.28/4. Krzysztof s. MD. Jana z Warzymowa Sokołowskiego klana bydgos., sty radziejow. i Marjanny z Tuczna -- JMD. Krzysztof Tuczyński klan pozn. i M. Elżb. Nowowieyska

13255 (Szamotuły)

1628.14/11. Mikołaj, s. N. Wojc. Niemiczyckiego tenut. sołt. w Popowie i Anny -- biedni

13256 (Szamotuły)

1628.10/12. Elżbieta, c. N. Jana Linskiego z Nowej wsi i Barbary -- N. Wojc. Seczimiński i M. Marjanna Sokolowska klanowa bydg.

13257 (Szamotuły)

1629.6/5. Teresa, c. N. Stanisława i Urszuli Szczodrowskiej z Szczepankowa Bobrownickich -- N. Gabryel B. i Urszula Dumańska

13258 (Szamotuły)

1629.4/6. Jan s. N. Marcina Chojnackiego i Katarzyny z Szczepankow -- N. Jan Nowowieyski i G. Zofja Broniewska

13259 (Szamotuły)

1630.21/2. Teresa, c. N. Stefana Stawskiego tenut. Gaju i Katarzyny -- N. Marcin Warborski(?) i Zofja Broniewska

13260 (Szamotuły)

1630.25/4. Wojciech, s. N. Stanisł. Dumańskiego i Jadwigi Biegańskiej z N. Wsi -- N. Agn. Gorzyńska wdowa

13261 (Szamotuły)

1631.13/1. Kasper s. N. Bartłom. Chraplewskiego z Gąsaw i Jadwigi -- Krzysztof Dumański

13262 (Szamotuły)

1632.12/2. Andrzej, s. N. Marcina Choynackiego i Katarzyny Krzywoseskiej z Szczepankowa -- N. Anna Swieykowska

13263 (Szamotuły)

1632.11/5. Krystyna, c. N. Aleksandra Skoroszewskiego z Bielaw i Jadwigi Ro... -- N. Stefan Stawski z Gaju tenut. i G. Zofja Broniewska V.

13264 (Szamotuły)

1632.7/3. Kazimierz, s. N. Stanisława Bobrownickiego i Urszuli Szczodrowskiej, z Szczepankowa -- N. Jan Grzybowski i G. V. Broniewska

13265 (Szamotuły)

1632.28/3. Jadwiga, c. N. Dawida Włostowskiego i Anny -- Andrzej Wł. i N. Dorota Zadorska

13266 (Szamotuły)

1632.1/8. Magdalena, c. N. Stanisł. Domańskiego z N. Wsi i N. Jadwigi Biegańskiej -- N. Jan Couratowicz i Marjanna Kierska

13267 (Szamotuły)

1632.8/8. Anna, c. Łukasza Koziorowskiego z Lulina i Marjanny -- N. Piotr Osiecki i Barb. Rutkowska

13268 (Szamotuły)

1632.22/8. Stanisław, s. N. Jana Grzybowskiego i Kat. Sczodrowskiej małż. w Szczepankowie -- N. Jan Szczodrowski i Urszula Dumańska

13269 (Szamotuły)

1633.8/5. Zofja, c. N. Stanisława Kaweckiego z Wielżynka tenut. i Anny -- N. Wojc. Białecki z Niemieczkowa i Anna z Przeciwnicy

13270 (Szamotuły)

1633.13/7. Jadwiga, c. N. Jana Baranowskiego i Anny -- N. Jan Domasławski i G. Barbara Rutkowska

13271 (Szamotuły)

1634.14/5. Zofja, c. N. Jakuba Ostaszewskiego factora wsi Ossowo i Agnieszki -- N. Stanisł. Nowowieyski i Zofja Laskownicka

13272 (Szamotuły)

1680.20/7. Anna, c. G. Szymona i Elżb. Nizińskich, z Targowiska szamotul. -- GD. Wojc. Krąkowski tenut. i GV. N. MD. Jana Łąckiego podkom. wschow. córka Helena

13273 (Szamotuły)

1682.27/8. bliźn. Barbara-Bogumiła i Katarzyna-Aleksandra, cc. G. And. Gorzyńskiego i Zofji tenut. wsi Gaj

13274 (Szamotuły)

1685.13/4. (Popowko) Petronella c. G. Andrzeja Stawskiego(?) i Bogumiłły - mieszk. w Popówku -- G. Stan. Kierski i G. Petronella Kierska z Baborówka

13275 (Szamotuły)

1686.16/6. (Popówko) Marjanna, c. GN. Stanisława Mikołajewskiego dzierżawcy w Pop. i Bogumiłły -- GN. Stefan Gliński z NG. Anną Kierską

13276 (Szamotuły)

1686.3/9. Jan Franciszek s. GD. Stefana i Anny Kolinskich -- MD. GD. Łącki podkom. wschowski dz. Sz. i Wronek i G. Helena Kąsinowska sędzina gr. wałecka

13277 (Szamotuły)

1686.19/9. (Dw. Gałowo) córka GD. Franciszka i Anny Zbijowskich tenut. Gałowa -- GD. Stef. Grzybowski z Sokolnik i Glińska ż. GD. Jana Gl. z Myszkowa

13278 (Szamotuły)

1687.1/4. (Przeciwnice) Katarzyna, c. N. Stanisława Wiewycki(?) i Agnieszki -- N. Walerjan Mikołajewski i N. Błociszewska

13279 (Szamotuły)

1687.3/4. (Ossowo) Wojciech Antoni, s. G. Ludwika Laskoskiego i Katarzyny tenut. O. -- G. Jan Sobocki i G. Konstancja Sob.

13280 (Szamotuły)

1687.22/12. (Szamotuły) Tomasz s. GND. Kaz. Zabłockiego i Anny -- GD. Bogumiłła Łącka z zamku Sz.

13281 (Szamotuły)

1688.25/2. Teresa, c. N. G. D. Stanisł. i Anny Dobieckich tenut. wsi Szczuczyna

13282 (Szamotuły)

1688.6/6. Marjanna Bogumiła c. G. Mikołaja Bielanowskiego ekon. z Gaju i Zofji -- X. Walenty Wyrobowski dziek. kol. sz. i Fary obornic.

13283 (Szamotuły)

1692.9/3. Grzegorz, s. G. Wawrzyńca Dubińskiego i Heleny -- G. Jan Zawacki dworz. Łąckiego klana kalis.

13284 (Szamotuły)

1692.29/7. (Smiełowo) Jakub s. N. D. Franc. Bogackiego i Konstancji -- MD. Piotr Ostaszewski i MD. Anna Cielecka

13285 (Szamotuły)

1693.24/2. Józef Wojciech, s. NGD. Andrzeja Gromadzkiego i G. Konstancji Chechelskiej, z m. Sz. -- GN. Helena Siedlecka

13286 (Szamotuły)

1693.13/6. (Szamotuły) Anna, c. GD. N. Józefa (dodano "Jana") Skręthoskiego i Marjanny (dod. "de Łabeckie") -- Stefan Grzybowski pos. Sokolnik i Anna Kolińska wdowa, NN.

13287 (Szamotuły)

1693.2/8. Marjanna Franciszka c. GD. Jana Kozinieckiego causidici i Jadwigi, z m. Sz. -- MD. Anna Rosnowska z folw. Siemiątkowskie

13288 (Szamotuły)

1694.14/5. Stanisław, s. GD. Adama i Doroty Gadomskich -- N. Michał Zakrzewski z m. Sz. i NV. Agnieszka Noskowska

13289 (Szamotuły)

1694.28/6. (Gałowo) Piotr Paweł, s. G. ol. Piotra Gumińskiego i GN. Anny Ossowskiej -- GND. Piotr Paweł Ostaszewski z Szczepankowa tenut. i GN. Anna z Woznik Cielecka

13290 (Szamotuły)

1694.31/7. Ludwika, c. N. D. Jana Józefa Skrętowskiego i Marjanny -- D. And. Białoski kantor kość.

13291 (Szamotuły)

1695.23/1. (Śmiłowo) Sebastjan s. GD. Franc. Boguckiego i Konstancji Nob. -- MGD. Kasper Racięcki z Brodziszewa i MG. D. Anna Cielecka z Gałowa

13292 (Szamotuły)

1696.16/9. (Szamotuły) Dorota, c. GD. Macieja i Jadwigi Ostrowskich z folw. Siemiątkowskim -- GD. Andrzej Białoski, kantor kość. szam. i GD. Katarzyna Zakrzewska

13293 (Szamotuły)

1697.21/9. (Smiłow) Stanisław, s. GD. Franciszka i Konstancji Boguckich tenut. Sm. -- MD. Elżb. Ostaszewska wd. z Gałowa

13294 (Szamotuły)

1698.7/4. (Szamotuły) Adam Józef s. GD. Jakuba i Marjanny Wróblewskich -- GD. Krzysztof Gronowski i Elżbieta GD. Cielecka z Szczepankowa

13295 (Szamotuły)

1699.25/10. (Kąsinowo) Marjanna Teresa, c. G. Jana Kozielskiego sługi dworu w K. podstarościego i Reginy -- G. Szymon Wolski sługa dw. tenut.

13296 (Szamotuły)

1700.19/9. (Szamotuły) Michał, s. NMD. Kaz. i Barbary Dąbrowskich tenut. folw. Siemiątkowskiego w Nowej wsi koło Sz. -- Jan Łącki dz. Sz. i Marjanna Kąsinowska z Kobelnik

13297 (Szamotuły)

1701.5/2. (Szamotuły) Dorota, c. GD. Swiętosł. Liwickiego i Anny -- G. Helena Oleczka z zamku sz. wd.

13298 (Szamotuły)

1702.26/1. (Osowo) Katarzyna c. MGD. Macieja Tomickiego i M. Konstancji z Zebrzydowskich -- GM. Piotr Tomicki i M. Katarzyna z Suchorzewskich T.

13299 (Szamotuły)

1702.2/3. (Szamotuły) Wojciech Walentyn s. NMD. Kaz. Dąbrowskiego i Barb. -- MGD. Wojc. z W. Rydzyński i Marjanna Kąsinowska z Kobelnik

13300 (Szamotuły)

1703.11/6. (Szamotuły) Władysław Antoni s. MD. Kazimierza Skowrońskiego i MD. Katarzyny, rezyd. na prob. -- JM. Wład. Korzbok Łącki klanic kaliski i Kat. Łącka, dz-a Sz.

13301 (Szamotuły)

1703.12/8. (Popówko) O. Franciszek Malachowski jako o. obserw. sw. Franciszka, a brat pani Kierskiej chrzci Ignacego, s. G. MD. Józefa Kierskiego dz-a Popowa i Popówka i Urszuli z Malachowskich -- JMD. Stanisław Przyjemski klanic chełmiński i Helena Sczawińska wdzianka inowrocł.

13302 (Szamotuły)

1703.6/9. (Osowo) Konstancja c. G. Mikoł. Ozdowskiego i Heleny -- MG. Mac. Tomicki dz. Osowa i Marjanna Borkowska z jego dworu

13303 (Szamotuły)

1703.29/10. (Targowisko) Szymon Jakub s. GD. Jakuba Gniewkowskiego i Marjanny -- G. And. Kalstin i G. Helena Dobcka

13304 (Szamotuły)

1704.1/1. (Kąsinowo) Rozalja c. ND. Jana Żydeckiego i Reginy -- MD. Mikoł. Rossoski i Marjanna Rudzinowna NV. z Kobelnik

13305 (Szamotuły)

1706.28/2. (Szamotuły) Helena Anna, c. D. Jakuba Zielińskiego i Jadwigi -- MD. Mikołaj Rosowski z Gałowa i M. Barb. Tomicka z Sycyna

13306 (Szamotuły)

1706.10/5. (Szamotuły) Stanisław, s. G. Jana Drzecieckiego i Jadwigi z Rogowskich -- M. Barbara Kierska z Popowa

13307 (Szamotuły)

1706.18/7. (Piotrkówko) Magdalena, c. G. Kazimierza Zimińskiego i Anny -- chrz. nieszl.

13308 (Szamotuły)

1706.31/7. (Szamotuły) Anna c. N. Jakuba i Marjanny Gniewkowskich z przedm. Targowisko -- N. Maciej Lisiecki i V. N. Elżbieta Kozirowska z Nowejwsi

13309 (Szamotuły)

1706.0/9. (Swidwińskie) Anna, c. G. Tom. i Anny z Sosnowskich Zukowskich -- chrz. nieszl.

13310 (Szamotuły)

1706.21/9. (Ossowo) Helena Teresa, c. MD. Macieja i Konstancji Tomickich nabywców praw dożyw. [?] -- Łącki klanic kalis. i MD. Anna Zadorska dz-a Budzisiewa

13311 (Szamotuły)

1707.21/2. (Popówko) Walenty Maciej, s. MGD. Józefa Kierskiego dz. Popowa i P. i Konstancji -- MGD. Adam K. i GD. Wiktorja Baranowska

13312 (Szamotuły)

1708.16/2. (Szamotuły) Piotr Walentyn, s. G. Marcina Witoszewskiego i Petronelli Ostrowskiej dz-ów dóbr w Targowisku -- MG. Jan Norbyn komisarz JKMci i MD. Jana Korzbok Łąckiego klanic kalis. żona Katarzyna

13313 (Szamotuły)

1708.11/10. (Popówko) Krystyna Teresa, c. MGD. [Józefa Kierskiego i Barbary Konstancji] -- X. Jan Iwański prepozyt koleg. szamotul., kanonik uniejow. prob. skomliń. i Krystyna Żegocka ścina babimojska

13314 (Szamotuły)

1710.4/6. Katarzyna Marjanna, c. MD. Jakuba Szempolskiego i Konstancji -- MGD. Maciej Mycielski stolnikowicz i MGD. Jan Łącki dz. Szamotuł i MGD. Marjanna Kąsinowska z Kobelnik

13315 (Szamotuły)

1710.0/10. (Baworówko) Urszula-Katarzyna, c. G. Samuela i Heleny Zaydliców dz-ów z Baworówka, obec. z powodu zarazy mieszk. w lesie koło Przyborówka -- G. Franc. Napruszewski pis. gn. i Józef Bliński i Urszula Kat. Z. stryjenka dziecka

13316 (Szamotuły)

1711.23/11. (Kąsinowo) Joanna Bogumiła, c. G. Aleks. Kąsinowskiego i Joanny-Bogumiły (z Kąsinowa) -- G. V. Marjanna Komierowska

13317 (Szamotuły)

1712.1/9. (Szamotuły) Kazimierz s. G. And. Woyciechowskiego i Zofji -- G. Adam Dembski dzierż. folw. siemiątkowskiego i G. Marjanna Lisiecka

13318 (Szamotuły)

1713.21/3. (Popówko) Józef Benedykt, s. G. Józefa Kierskiego z Popówka i ... -- G. Piotr Tomicki miecznik wschow. i G. Konstancja Rosnowska z Ossowa

13319 (Szamotuły)

1713.20/8. (Sycyno) bliźn. NG. Andrzeja Kanstyn i Franciszki - tj. Ewa-Helena -- (X. Siciński i pani z Łąckich Działyńska wdzina pomorska), Adam-Andrzej -- (Jan Łącki klanic kalis. i Marjanna z Radomickich Zaleska klanowa nakielska)

13320 (Szamotuły)

1714.24/1. Agnieszka Katarz. c. N. Adama i Marjanny Debskich tenut. folw. siemiątkowskiego -- Katarzyna z Mycielskich Łącka klanowa kalis. i Józef Plichta pos. Piotrkówka

13321 (Szamotuły)

1715.2/2. (Ossowo) Konstancja Barbara, c. G. And. Kalsztyna i Franciszki de Ossowo -- MG. Józef Kierski de Ossowo dz. Popówka i MG. Kat. Łącka klanowa kalis., dz-a Sz.

13322 (Szamotuły)

1715.14/9. (Sycyno) Mateusz s. G. Kaz. Rakoskiego administr. i Marjanny -- G. Mikoł. Rososki z dw. Sz. i Rozalja Słaboszeska pos. Syc.

13323 (Szamotuły)

1716.12/1. (Szamotuły) Krystyna Karolina, c. JE. D. Karola Zygm. Hoberk pułk. króla Augusta i Joanny Krystyny Hoberkowny siostry rodz. JM. Szubrowskiego(!?) -- JG. Jerzy Henryk Hoberk chorąży i Kat. Łącka

13324 (Szamotuły)

1716.2/6. (Gaj) Antoni Marim(!?), s. MG. Mikołaja Szczanieckiego dzierż. G. i Konstancji -- X. Jakub Jarocki dziekan koleg. i MG. V. Magdalena S.

13325 (Szamotuły)

1716.1/9. (Ossowo) Teresa Róża c. MGD. Józefa Rosnowskiego i GD. Konstancji -- GD. Józef Plichta z Piotrkówka i GD. Anna Trzebińska

13326 (Szamotuły)

1717.28/7. (Popowo) Piotr s. GD. Józefa Kierskiego i Konstancji -- Jan Łącki klanic kalis. i GD. Konstancja Szczaniecka

13327 (Szamotuły)

1717.13/7. (Piotrkówko) Jakub Józef, s. G. Stanisł. Wierzbickiego(?) i Doroty -- G. M. Józef Kobelski stol. liwski i GV. Kat. Strzeszkowska z P.

13328 (Szamotuły)

1717.16/8. (Gąsawy) Joanna, c. G. D. Lihnowskiego -- X. Siciński kustosz koleg. i Joanna Kąsinowska ścina wałecka, Wład. Kąsin. sta wałecki i V. Marjanna Zaydlicówna akatol. z Przyborówka

13329 (Szamotuły)

1717.28/12. (Gałowo) Antoni Tomasz, s. G. Wojciecha Gutowskiego dzierż. G. i Anny -- G. Józef Kierski z Popówka i Konstancja Kierska i Marjanna Zaydliczewa z Przyborówka

13330 (Szamotuły)

1718.26/3. (Sycyno) Franciszka Helena, c. GD. And. Mietlickiego i Marjanny z Sławoszewskich -- GD. Antoni Sławoszewski pos. Sycyna i GD. Helena Gronowska

13331 (Szamotuły)

1718.25/11. (Szamotuły) Katarzyna Joanna, c. G. Adama Dembskiego i Marjanny -- X. Jan Iwański kanonik kat. pozn. i MG. Joanna Kąsinowska

13332 (Szamotuły)

1719.11/6. (Szamotuły) Antoni Wojc., s. G. Łuk. Straszewskiego i Elżb. z Korytowskich tenut. folw. po Sław. ol. Zygm. Kleczewskim obyw. Sz. -- G. Józef Kierski dz. Popówka i Joanna Kąsinowska dz-a Kąsinowa

13333 (Szamotuły)

1719.18/6. (Ossowo) Antoni s. G. Stanisława Jasińskiego de Ossowo i Katarzyny -- G. Stanisław Viacki de Kobelino i G. Barb. Malachowska de Ossowo, wszyscy NN

13334 (Szamotuły)

1719.25/6. (Szczuczyn) Jan s. G. Wojc. Suchodolskiego i G. Marjanny -- M. Magdalena Kąsinowska z Kobelnik

13335 (Szamotuły)

1719.1/6. (Szamotuły) Wiktorja Teodora, c. G. Sebastjana Popiela i Marjanny de Malkowskie -- GM. Wład. Konstanty Kąsinowski dz. Kąs. i Marjanna z Gorzyńskich ż. Piotra Kąsinow. z Kobelnik

13336 (Szamotuły)

1719.4/12. (Sycyno) Andrzej Mikołaj, s. G. Antoniego Sławoszewskiego i Rozalji z Tomickich, dz-ów Sycyna -- chrz. nieszl.

13337 (Szamotuły)

1720.21/1. (Gąsawy) Dorota Agnieszka, c. G. Jana Glińskiego i Marjanny z Komirowskich, tenut. Gąsaw -- G. Józef Kierski dz. Popowa i Popówka i Dorota V. Komirowska

13338 (Szamotuły)

1720.10/5. (Przeciwnice) Stanisław Maciej, s. G. Aleks. Trzebińskiego i Zofji z Tomickich -- G. Stan. Trzeb. i G. Róża z Tom. Słaboszewska z Sycyna

13339 (Szamotuły)

1720.2/6. (Smiłowo) Józef Chryzostom, s. G. Karola Lichnowskiego i Elżbiety -- G. Marjanna Glińska V. z zamku Sz.

13340 (Szamotuły)

1720.15/10. (Ossowo) Joanna Rozalja c. G. Józefa Jerzykowskiego i Urszuli z Żychlińskich pos. O. -- G. Józef Kierski dz. Popowa i Popówka, Ant. Sławoszewski dz. Sycyna i Wład. z Kal. Zaremba dz. Wroblewa, Urszula Zarembina i z Baranowskich Kierska

13341 (Szamotuły)

1720.22/10. (Szczuczyno) Wojciech, s. Wojciecha Suchodolskiego i Reginy dworzan ze Sz. -- X. Jakub Jarocki dziek. Sz. i G. Marjanna z Gorzyńskich Kąsinowska z Kobylnik

13342 (Szamotuły)

1721.19/1. (Szamotuły) Franciszek Sebastjan s. Łukasza Straszewskiego i Elżbiety -- G. Franciszek Grodzicki z Górki i GV. Marcjanna Kierska z Popówka

13343 (Szamotuły)

1721.3/6. (Smiłowo) Stanisław, s. G. Wojciecha Gutowskiego i G. Anny z Kosickich -- MG. Anna z Niegolewskich Tuczyńska ścina powidzka, dz-a Sz. i Jan K. Łącki klanic kalis.

13344 (Szamotuły)

1721.28/6. (Szamotuły) Anna Elżbieta c. N. Adama i Marjanny Dębskich -- JMD. Anna z Niegol. 2-o v. Tuczyńska ścina powidzka

13345 (Szamotuły)

1721.26/7. (Przeciwnica) Anna Magdalena, c. G. Kazim. i Anny Rakowskich -- M. Józef Kierski cześnik dobrzyński, dz. Pop. i Pop. i G. Juljanna Gostkowska z Wargowa

13346 (Szamotuły)

1721.8/12. (Ossowo) Andrzej Konrad, s. M. [Józefa Jerzykowskiego i Urszuli z Żychlińskich] -- M. Anna z Niegol. Tuczyń. i Ant. Rogaliński

13347 (Szamotuły)

1722.4/1. (Gałowo) Kasper Euzebjusz, s. GD. Anton. i Heleny Rogalińskich -- JMD. Władysław Kąsinowski klan nakiel. i JMD. Anna z Niegol. Tuczyńska

13348 (Szamotuły)

1722.0/3. (Piotrkówko M.) Franciszka, c. G. Wojciecha Ostrowskiego i Heleny pos. Piotrkówka M. -- G. Antoni Sławoszewski dz. Sycyna

13349 (Szamotuły)

1722.16/6. (Przeciwnice) dziecko G. Aleks. i Zofji z Tomickich Trzebińskich -- M. Jan Zebrzydowski sta rogoziń. i Konstancja Rosnowska dz-a Ossowa i Przeciwnicy

13350 (Szamotuły)

1722.1/3. (Piotrkówko M.) Franciszka, c. GD. Wojciecha de Podwody Ostrowskiego i Doroty z Pawłowskich -- GD. Antoni Sławoszewski z Sycyna i GD. z Niegolewskich Tuczyńska

13351 (Szamotuły)

1723.12/2. (Kąsinowo) Walentyn Franciszek, s. G. Mikołaja Ziołkowskiego i Katarzyny -- X. Golański mansjonarz i JMGD. Joanna Kąsinowska kl. nakiel.

13352 (Szamotuły)

1723.11/7. (Ossowo) Anna c. N. Józefa Wolskiego i Reginy -- M. Józef Kierski sta racławski cześnik dobrzyń. dz. Pop. i Pop. i G. Marjanna z Chylkowskich Sczaniecka z Rudek

13353 (Szamotuły)

1723.20/10. (Targowisko) Urszula, c. N. Adama i Marjanny Dębskich -- MD. Nowowieyski i GV. Teresa Rogalińska

13354 (Szamotuły)

1724.22/9. (Ossowo) Stefan Egidjusz, s. N. G. Józefa i Marjanny Jerzykowskich -- GD. Jan Zebrzydowski sta rogoz. i G. z Zebrzydowskich Rosnowska

13355 (Szamotuły)

1724.1/10. (Piotrkówko M.) Michał Franciszek, s. G. Wojc. Ostrowskiego i Doroty z Gawłowskich pos. Piotrkówka M. -- JM. Maciej Mycielski chorąży N. K., dz. Szamotuł i M. Anna z Bielawskich Turoboyska sędzina wałecka

13556 (Szamotuły)

1724.30/11. (Szamotuły) Barbara Franciszka, c. GD. Adama Dembskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

13557 (Szamotuły)

1725.10/7. (Przeciwnice) Wawrzyniec Dominik, s. G. Kazimierza Rakowskiego i Marjanny -- GD. Wojciech Cielecki dz. Szczepankowa i GD. Marjanna Szczaniecka dz-a z Ossowa

13558 (Szamotuły)

1726.5/5. (Sycyno) Zofja Wiktorja c. GD. Antoniego Sławoszewskiego i Rozalji -- GD. Jakub Tomicki i GD. Barbara Gronowska

13559 (Szamotuły)

1726.6/9. (Ossowo) Konstancja Polinara, c. G. Pawła Sczanieckiego i Teresy -- GD. Ludwik Płoski i GD. V. Kączkowska

13360 (Szamotuły)

1727.13/1. (Szamotuły) * Juljanna Apolinara, c. GD. Władysława Radolińskiego i GD. Marjanny -- MGD. Apolinara z Prusimskich Skrzydlewska

13361 (Szamotuły)

1727.21/1. (Smiłowo) Anna Ewa c. GD. Jana Trzcińskiego i Katarz. z Dzierzanowskich -- MD. Michał Turoboyski sędzia wałecki i PMD. Anna z Bielawskich Turoboyska

13362 (Szamotuły)

1727.30/11. (Sycyno) Katarzyna Barbara, c. GD. Anton. Sławoszewskiego i Rozalji z Tomickich -- GD. Chryzostom Kąsinowski dz. Sycyna i GD. Marjanna Przanowska

13363 (Szamotuły)

1728.11/3. (Kazimierz) Antoni Józef, s. GD. Mikołaja Nieżychowskiego i Marjanny Zaidliczowej dz-ów Myszkowa i Przyborowa -- GD. Ant. Cieśliński i Apolinara z Skarszyńskich Cieślińska

13364 (Szamotuły)

1728.19/10. (Ossowo) Marek Franc. s. G. D. Pawła Sczanieckiego i Teresy z Ostrowskich dz-ów Ossowa i Przeciwnicy -- Apol. z Prusimskich Skrzydlewska pos. Sz.

13365 (Szamotuły)

1728.1/11. (Szczuczyno) Anna Justyna, c. GD. Chryzostoma Kąsinowskiego i Joanny z Dziębowskich dz-ów Sz. -- GD. Władysław K. klan nakiel. i GD. Apolinara z Prus. Skrzydlewska

13366 (Szamotuły)

1729.5/5. (Piotrkówko) Daniel Melchjor, s. GD. Ignacego i Marjanny Kierzsnowskich -- GD. Paweł Sczaniecki dz. Ossowa i Przeciwnicy i GD. Marjanna Glińska

13367 (Szamotuły)

1729.16/1. (Kampa) Antoni Sebastjan, s. GD. And. Mąkowskiego i Barb. z Kwileckich -- GD. Wojc. Morawski pos. Szczepankowa i GD. Jadwiga z Mąkowskich Sczykowska

13368 (Szamotuły)

1729.1/5. (Sycyno) Zofja Kat., c. G. Stanisława Kozubskiego i Heleny -- GD. Józef Kierski dz. Pop. i Pop. i G. V. Anna Glińska

13369 (Szamotuły)

1729.9/5. (Sycyno) Konkordja Magdalena c. GD. Anton. Sławoszewskiego i Rozalji z Tomickich -- GD. Jan Gronowski i GD. Teresa z Ostrowskich Sczaniecka

13370 (Szamotuły)

1729.19/10. (Popówko) Wojciech Konstanty, s. GD. Jerzego Rozbickiego i Katarzyny z Bronikowskich -- GD. Zbigniew Rozbicki pisarz gr. wałecki i G. Joanna Kąsinowska

13371 (Szamotuły)

1729.4/12. (Kasinowo) Barbara c. G. Jakuba Mierzejewskiego i Reginy z Nowackich -- MD. Wład. Kąsinowski klan nak. i G. Barb. Grzybowska

13372 (Szamotuły)

1730.28/5. (Piotrkówko W.) Zofja Konstancja, c. G. D. Mac. Strzeszkowskiego i Marjanny z Broniewskich pos. P. W. -- MD. Michał Turoboyski sędzia wałecki i GD. Marjanna z Tomickich Plichcina

13373 (Szamotuły)

1730.2/6. (Sycyno) Jan Bazyli, s. GD. Antoniego Sławoszewskiego i Rozalji -- GD. Jan Przyłuski i GV. Anna Glińska

13374 (Szamotuły)

1730.7/12. (Ossowo) * Nimfa Salomea Teodora, c. GD. Szczanieckiego -- GD. Melchjor Nieżychowski i GD. Ewa Wylezyńska

13375 (Szamotuły)

1731.11/1/ (Popowo) Marcjanna Zofja, c. GD. Szymona Jaworskiego i Barbary -- GD. Wojc. Karwowski i GV. Zofja Karwowska

13376 (Szamotuły)

1731.23/1. (Szamotuły) Anna Franciszka, c. G. Jana Dunina Nowickiego i Joanny z Bielawskich administr. z. i d. Sz. -- M. Michał Turoboyski sędzia gr. wałec. z ż. M. Anną Franciszką z Bielawskich

13377 (Szamotuły)

1731.11/2. (Szczuczyno) Józef Maciej, s. G. Marcina Staszewskiego i Zofji sług dwor. -- G. Konstancja Stanczewska, matka rodz. z dworu

13378 (Szamotuły)

1731.13/7. (Popowko) Teresa Małgorz., c. G. Marcina Czeczewskiego i Franciszki Kamińskiej, sług Rozbickiego tenut. P. -- P. Błażej Chabatulski administr. z Połajewa i G. Barb. z Karwowskich Jaworska

13379 (Szamotuły)

1731.14/10. (Piotrkówko) Jadwiga Magdalena, c. G. Benedykta Marszewskiego i Franciszki z Dobrzyckich -- G. Jan Niegolewski chorążyc wschowski i GD. Anna Turoboyska z Gałowa

13380 (Szamotuły)

1731.15/10. (Szamotuły) Jadwiga Teresa c. G. Kaz. Czarnoskiego i Anny Masłoskiej -- chrz. nieszl.

13381 (Szamotuły)

1733.15/2. (Szamotuły) Konstancja c. G. Kaz. Czarnowskiego i Anny -- G. Ignacy Kierski z Popówka i G. Starzęcka z Gąsaw

13382 (Szamotuły)

1733.20/12. (Sycyno) Józef Andrzej, s. G. Antoniego z Lubrańca i Rozalji z Tomickich Slawoszewskich pos. S. (* 1733.20/11.) -- Bogusław Haza Radlic i Marjanna z Prusimskich Tomicka

13383 (Szamotuły)

1734.9/12. (Baborówko) Helena Bogumiła, c. G. Bogusława Zaydlica i ż. jego akatolików -- G. Zaydlic i G. Niezuchowska z Myszkowa

13384 (Szamotuły)

1735.9/1. (Sycyno) Adam Jan Inocenty s. [Antoniego Sławoszewskiego i Rozalji z Tomickich] -- G. Bogusław Żychliński i G. Marjanna z Dobiejewskich Kąsinowska, urodz. w dzień sw. Winc.

13385 (Szamotuły)

1735.3/4. (Niemieczkowo) Antoni Tomasz, s. G. Józefa i Heleny Gąsiorowskich z Niem. -- G. Józef Rogaliński z Kąsinowa i G. Malczewska z Nieczayny

13386 (Szamotuły)

1736.13/2. (Gąsawy) Walenty Kazimierz, s. G. Stanisława i Teresy Popławskich -- MD. Antoni z Lubrańca Sławoszewski i GV. Marjanna Starzeńska

13387 (Szamotuły)

1736.1/9. (Gaj) Marjanna c. M. Józefa Zakrzewskiego cześnika wschow. i Katarzyny z Twardowskich stolnikówny wschow. -- PMD. Andrzej Z. podstoli pozn. i Marjanna Z.

13388 (Szamotuły)

1736.18/11. (Ossowo) Józef Marcin, s. G. Władysława i Kat. Wykowskich -- G. Wawrzyniec Woyciechowski i G. Zofja Glińska

13389 (Szamotuły)

1737.16/1. (Piotrkówko W.) Józefata Marjanna Łucja, c. MGD. Władysława Niezuchowskiego i Teresy z Urbanowskich -- MGD. Maciej Sokolnicki z ż. Petronellą z Bojanowskich

13390 (Szamotuły)

1737.1/4. (Szamotuły) Ignacy s. N. MGD. Jana Zabłockiego i Elżb. z Zebrzydowskich -- X. Rychlikiewicz schol. koleg. szamot. i G. Marjanna Ligowska V.

13391 (Szamotuły)

1737.4/4. (Gaj) Ignacy s. MGD. Macieja Kowalskiego i Kat. z Mieszkowskich -- MGD. Jagniątkowski i Marjanna Jagniątkowska

13392 (Szamotuły)

1738.17/3. Krystyna Teresa, c. M. Jana Niegolewskiego chorążyca wschow. pos. Sz. i Zofji z Twardowskich

13393 (Szamotuły)

1738.12/4. (Szczuczyn) Marjanna, c. G. Jerzego Kąsinowskiego i Anny z Kęsickich -- M. Chryzostom Kaykrayter dz. Kobelnik i Joanna Kąs. dz-a Szczuczyna

13394 (Szamotuły)

1738.17/6. (Gaj) Zofja, c. JMG. Macieja Kowalskiego i Marjanny z Mieszkowskich -- MGD. Jan Mieszkowski i MG. Mieszkowska

13395 (Szamotuły)

1738.27/10. (Baborówko) Teresa Justyna c. GD. Bogusława i Małgorzaty Zaydlic dziedziców Baborówka, (innowierców) -- MD. Władysław Bonikowski i MV. Anna Nieżychowska z Myszkowa

13396 (Szamotuły)

1738.8/12. (Gałowo) Konstancja, c. G. Józefa i Eufemji Starzęckich -- GD. Franc. Myszkowski i GD. Zofja z Twardowskich Niegolewska

13397 (Szamotuły)

1739.9/10. (Baborówko) Anna, c. G. Aleksandra i Katarzyny Przystanowskich -- G. Zygm. Zayglicz i Anna Niezuchowska V.

13398 (Szamotuły)

1740.21/5. (Popówko) Piotr Celestyn s. M. G. Ignacego Kierskiego i Kat. z Szczanieckich -- MG. Teresa Lisoska

13399 (Szamotuły)

1740.16/6. (Targowisko) Jan Antoni s. G. Benedykta Zmarszeskiego(!?) i z Dobrzyckich Zmarszeskich -- MG. Maciej Kowalski pos. Gaju i Franc. Mieszkowska

13400 (Szamotuły)

1740.19/6. (Smiłowo) Antoni Onufry s. G. Stanisł. i Zofji z Dramińskich Glińskich pos. Sm. -- MG. Jan Niegolewski chorążyc wschowski i MG. Franciszka Mięszkoska

13401 (Szamotuły)

1740.12/8. (Sycyno) Roch,s. G. Macieja i Doroty Michalskich -- MG. D. Maciej Wierusz Kowalski i Kat. Mieszkowska

13402 (Szamotuły)

1741.8/7. (Kempa) Jan Piotr Paweł, s. MG. Józefa Starzeńskiego i Eufemji z Glinków pos. Kempy -- MG. Wojc. St. i MG. Konstancja z Bartochowskich St. pos. Gąsaw i Kempy

13403 (Szamotuły)

1741.17/9. (Smiłowo) Jan Franc. s. G. [Stanisława i Zofji z Dramińskich Glińskich] -- MG. Stanisław Objezierski i Apolonja Objezierska pos. Gałowa

13404 (Szamotuły)

1741.15/10. (Szamotuły) Maciej Maks. s. MG. Eustachego Kowalskiego i Ewy Mieszkowskiej -- MG. Maciej Kowalski i MG. Kat. z Mieszkowskich K.

13405 (Szamotuły)

1742.24/3. (Baborówko) Karol Zygmunt s. G. Bogusława i Małgorzaty Zaydlitz dziedziców Baborówka, akatolików -- G. Zygmunt Nieżuchowski z Myszkowa i V. Małgorzata Lossowna akatol.

13406 (Szamotuły)

1742.3/5. (Smiłowo) Wiktor Antoni (z w. 20/4.) s. Macieja Wierusz Kowalskiego i Kat. z Mieszkowskich - dz-ów Szczepankowa i Smiłowa -- G. Stanisł. Korzynieski i MG. Ewa z Mieszkowskich Kowalska dz-a Białcza. 3/5.

13407 (Szamotuły)

1742.17/5. (Szamotuły) Marjanna, c. D. Wojc. i Konstancji Żółtowskich -- chrz. nieszl.

13408 (Szamotuły)

1742.27/11. (Popówko) Katarzyna Urszula, c. MG. Ignacego Kierskiego i Barb. z Szczanieckich - dz-ów Popowa i Popówka - (* 26/11.)

13409 (Szamotuły)

1742.6/12. (Sycyno) Marjanna c. D. Macieja i Doroty Michalskich ekonomów -- D. Józef Lipiński ek. z Piotrkówka W. i GD. Marjanna Tylewiczowa z Ossowa

13410 (Szamotuły)

1743.28/6. (Szamotuły) bliźn. MGD. Eustachego Wierusz Kowalskiego i Ewy z Mieszkowskich: Józef Adam -- Maciej WK. i Franciszka z Chłapowskich Mieszkow. cerem. 2/5., Józefina Brygitta -- Franc. Moraczewski i GV. Wiktorja Mieszkowska, cerem. 28/6. Oboje †† po ceremonji

13411 (Szamotuły)

1743.26/4. (Popówko) cerem. (1741.3/8 w Rybienku ochrzcz.) Walenty Eugenjusz Wawrzyniec Dominik (* 3/8.) s. MGD. Ignac. Kierskiego i Barbary z Szczanieckich -- ass. MGD. Józef Kociałkowski komornik granicz. pozn. i MG. Aleks. z Łaszczyńskich Mieszkowska, MG. Zbikowski komor. zs. pozn. i MD. Kat. z Woźnickich Szczaniecka cześnikowa dobrzyńska

13412 (Szamotuły)

1743.14/7. (Szamotuły) Małgorzata Magdal. (* 29/6.) c. N. Wojc. i Marjanny z Mroczyńskich Szermerów tenut. folw. siemiątkowskiego i obyw. Szamot. -- MG. Ewa z Mieszkowskich Kowalska dz-a Białcza, pos-a Sz. Ten Szermer sław. burmistrz 1746.

13413 (Szamotuły)

1743.28/7. (Smiełów) Anna Wiktorja (* 27.) c. MG. Mac. Wierusz Kowalskiego i Kat. z Mieszkowskich dz-ów Szczepankowa i Smiłowa -- MGD. Eustachy W. K. i GV. Wiktorja Mieszkowska

13414 (Szamotuły)

1742.15/12. (Kępa) * Walerjan Tomasz s. MG. Józefa i Eufemji z Glinków Starzenckich pos. Kępy, cerem. 1743.29/7. -- G. V. Wiktorja S. z Gąsaw

13415 (Szamotuły)

1744.16/1. (Baborówko) Joanna Krystyna (* 9.), c. G. Bogusława i Małgorzaty z Zeydliców dz-ów Baborówka akatolików -- GD. Stefan Żychliński z Przyborówka i GV. Anna Helena Nieżychowska z Myszkowa

13416 (Szamotuły)

1744.24/10. (Smiłowo) Rafał Jan (t. d. *), s. MG. Macieja Wierusz Kowalskiego i Kat. z Mieszkowskich dz-ów Smiłowa -- MG. Eustachy Kowal. pos. Sz. i MG. Apolonja z Karsznickich Objezierska pos. Gałowa

13417 (Szamotuły)

1745.20/1. (Kąsinowo) Józef Fabjan Sebastjan (* t. d.) s. M. Jana i Zofji Niegolewskich chorążyców wschow., dziedziców K. -- GV. Kat. Masłowska z Jankowic, cerem. 27/6. -- G. Apol. Objezierska

13418 (Szamotuły)

1745.23/3. (Baborówko) Aleksander Fryderyk (* 20.) s. G. Bogusława i Małgorzaty Zeydliców dz-ów Bab. -- G. Jan Żychliński pos. Przyborówka i GV. Małgorz. Lossowna

13419 (Szamotuły)

1746.17/2. (Szamotuły) Walenty Stanisł. (* 10.), s. G. Wojciecha i Elżbiety z Paczyńskich Karsnickich -- ass. cerem.: Antoni Objezier. komor. kalis. i Apol. z Karśnickich O.

13420 (Szamotuły)

1746.13/7.(!) (Szamotuły zamek) Anna Magdalena (* 18!), c. M. Eustachego i Ewy Kowalskich pos. Sz. -- G. Maciej K. z Smiłowa i V. Elżbieta K. cerem. 25/7. -- M. Kaz. Chłapowski i M. Marjanna Żółtowska z Zajączkowa

13421 (Szamotuły)

1746.17/11. (Baborówko) Beata Wilhelmina, (* 14.) c. G. Bogusława i Małgorzaty Zeydliców dz-ów Baborówka -- MGD. Mikołaj Niezuchowski dz. Myszkowa i G. Teresa Lussowa z Szaromyśla z zagranicy

13422 (Szamotuły)

1748.1/12. (Baborówko) Ksawery, (* 28/11.) s. G. Bogusława i Małgorzaty Zaydliców akatol. dz-ów Bab. -- GD. Kat. Glińska z przedm. Sz.

13423 (Szamotuły)

1749.20/2. (Kąsinowo) Juljanna Rozalja, (* 17.) c. JM. G. Jana i Zofji Niegolewskich chorążyców wschow., dz-ów K. -- Dominik Jedlecki dworz. Zakrzewskiej klanowej sandec. i JG. V. Joanna Swięcicka ścianka korytnicka

13424 (Szamotuły)

1749.19/5. (Popówko) Aleksander Andrzej (* 14.) s. GD. Aleksandra Bogusława i Anny Magdaleny de Lossow Żychlińskich pos. Popówka i Popowa -- GD. Krystyna Barbara Kalkreiterowa i GD. Piotr Ernest Żychliński i Adam Lossa z Ludwiką Żychl. dz-ą Szczuczyna

13425 (Szamotuły)

1749.25/4. (Szamotuły z Mimieczkowa) Józefata Marjanna Scholastyka Nepom. Walentyna, (* 24.) c. G. Józefa i Elżb. Gąsiorowskich dz-ów wsi Mimieckowo -- GV. Krystyna G., c. tychże - cerem. 15/5. -- MGD. Walenty Rola Zbijewski pos. Gałowa i MGD. Zofja Niegolewska dz-a Kąsinowa

13426 (Szamotuły)

1749.14/9. (Gąsawy) Michał (* 8.) s. G. Ignacego i Zofji Moszczyńskich ekonomów z Gąsaw -- MGD. Jan Niegolewski dz. Kąsinowa i GD. Kat. Domachalska pos. wsi Kęmpskiej

13427 (Szamotuły)

1749.22/10 (Szczuczyn) Paweł Bogusław (* 11/10.) s. MG. Jana Żychlińskiego dz-a Szczuczyna i Ludwiki Żychlińskiej -- G. Joanna Ż.

13428 (Szamotuły)

1750.6/9. (Popówko) Ludwik Fryderyk (* 3/9.) s. G. Aleksandra i Magdaleny Żychlińskich akatolików - pos. Popówka i Popowa -- G. Piotr Żychliński z Przyborówka i G. Helena de Luki Żychl.

13429 (Szamotuły)

1751.17/7. (Dw. Kąsinów) cerem. nad Michałem, ch. z wody w Opalenicy ok. r. 1741., s. MGD. Jana Niegolewskiego i Zofji z Twardowskich chorążyców wschow. dz-ów Kąsin. -- ass. Walentyn Zbijewski podsędkowicz pozn. pos. Gutowa i MG. Magdalena Niegolewska c. M. Niegolewskich a siostra chrzczonego

13430 (Szamotuły)

1751.6/9. (Kąsinowo) Roch Bartłomiej, s. M. [Jana Niegolewskiego i Zofji z Twardowskich] -- M. Weronika Szczaniecka cześnikowa wschow. pos-a Sz.

13431 (Szamotuły)

1751.15/11. (w Gąsawy, ze wsi Mamoty) Stanisław Kostka (* 13.), s. GD. Józefa i Marjanny z Chrząstowskich Karskich pos. wsi Mamoty -- GD. Franc. Trąmpczyński pos. Gąsaw i córka jego V. Wiktorja

13432 (Szamotuły)

1752.5/1. (Szczuczyno) Bogusław Jerzy (* 26/11.) s. G. Jana i Ludwiki Żychlińskich dz-ów Sz. -- G. Piotr Żychliński i G. Anna Wierzchaczewska

13433 (Szamotuły)

1752.16/3. (Pacholewo) Józefina Katarzyna Franciszka (* 8. w Piotrkówku W.), c. G. Tom. i Marjanny Gorskich pos. Pachol -- MG. Franciszek Bertrand pułk. JKMci i G. Kat. Kowalska dz-a Smiełowa, Maciej Kowalski, dziedz. z tych dóbr i V. Helena Bertrandowna z Piotrkówka W.

13434 (Szamotuły)

1753.25/6. (Szczuczyno) Jadwiga Teresa, (* 27/5.), c. G. Jana i Ludwiki Żychlińskich dz-ów Sz. -- G. Stefan i Helena Żychlińscy z Przyborówka

13435 (Szamotuły)

1753.20/11. (Gałowo) Józef Feliks Ignacy Jan Nepom., (* t. d.) s. MG. Walentyna i Heleny z Sułkowskich Zbijewskich podsędkowiczów pozn. pos. Gałowa -- Aleks. Sułkowski ks. na Bielsku łowczy lit., dz. Rydzyny z ż. Anną z Przebendowskich

13436 (Szamotuły)

1754.24/3. (Siemiątkowska) Józef Joachim Benedykt, s. (G. dodane) D. Piotra i Apolonji Gałkowskich pos. folw. S. -- X. Wyrwiński schol. kol. Sz. i GD. de Rokoszewskie Wróblewska

13437 (Szamotuły)

1755.29/1. (Urbanowo) (* 1754.20/12.) Franciszek, s. G. Kazimierza Kozłowskiego i Reginy - sług w folw. urb. -- chrz. nieszl.

13438 (Szamotuły)

1755.14/2. (Dw. Gałowo) Konstancja Eleonora Juljana Faustyna (* t. d.) c. M. [Walentyna i Heleny z Sułkowskich Zbijewskich] -- biedni. Cerem. 1756.4/7. -- Michał Konarzewski opat bledzew. i Joanna z Sułkowskich Sapieżyna wdzina smoleńska dz-a Wielunia

13439 (Szamotuły)

1755.4/2. (Szczuczyno) Helena, (* 29/1.) c. G. Jana i Ludwiki Żychlińskich dz-ów Sz.

13440 (Szamotuły)

1755.31/8. (Piotrkówko) Rozalja Katarzyna Józefina Barbara Franciszka (* 27.), c. G. Aleksandra i Heleny Sobotckich z P. Wielkiego -- G. Franc. Bertrand pułk. pos. P. W. i G. Kat. Domachalska z P. W.

13441 (Szamotuły)

1756.9/5. (Gałowo) Stanisław Franciszek Roch Jan Nep., (* 8.) s. M. [Walentyna i Heleny z Sułkowskich Zbijewskich]

13442 (Szamotuły)

1757.10/1. (Sycyno) Józef Ignacy Antoni, (* 1.) s. G. Adama i Wiktorji Zabłockich pos. S. -- GD. Wojciech i Ludwika z Mankowskich Obarzankowscy dz-e Kobelnik

13443 (Szamotuły)

1757.13/6. (Dw. Gałowo) (* 12.) Onufry Antoni Bazyli, s. M. [Walentyna i Heleny z Sułkowskich Zbijewskich] podsędkowiczów, pos. G. -- nieszl. - cerem. 1758.20/8. -- GV. Rozalja Pawłowska

13444 (Szamotuły)

1757.19/8. (Kąsinowo) Franciszek Linus (* 1756.28/9. w Jankowicach) s. M. Jana i Zofji z Twardowskich Niegolewskich chorążyców wschow., dz. Kąsinowa -- M. Jan Chłapowski podsędkowicz pozn. i M. Teresa Zakrzewska kl. sandecka

13445 (Szamotuły)

1758.5/1. (Szczuczyno) Jan August (* 1757.21/12.) s. GD. Jana i Ludwiki Żychlińskich dz. Szczuczyna -- G. Jerzy Żychliński de Grabinica i GV. Ludwika Rozbicka z Sokolnik W.

13446 (Szamotuły)

1758.2/7. (Siemiątkowskie) bl. Paweł-Felicjan i Regina-Anna, (** 30/6.) dzieci GD. Piotra Gałkowskiego i Apolonji pos. folw. S. -- GD. Paweł Moraczewski tenut. Kempy i GD. Katarzyna z Bronikowskich Grodzicka dz-a Górki -- G. Florjan Olszewski i G. Wiktorja z Cudnowskich Zabłocka

13447 (Szamotuły)

1758.23/7. (Gaj) Apolinary Jakub, s. G. Józefa i Katarzyny Raczyńskich pos.Gaju -- G. Stanisław R. pos. Witkowic i Anna Mroczyńska z Gaju

13448 (Szamotuły)

1758.8/9. (Szamotuły) (* 28/8.) Augustyn Dominik, s. G. Franciszka i Marjanny Koczanowskich -- chrz. nieszl.

13449 (Szamotuły)

1759.28/4. [18/4. ?] (Gałowo) Witalis Anastazy Piotr Ignacy, (* t. d.) s. MG. [Walentyna i Heleny z Sułkowskich Zbijewskich] - cerem. 1760.8/1. -- MG. hr. Ignacy Sułkowski stolnik bracł. i M. Zofja Niegolewska skarbnikowa kaliska, M. Jan N. skarbnik kalis. i hr. Cecylja Sułkowska

13450 (Szamotuły)

1759.20/10. (zamek Szamotuły) Teresa Marjanna, (* t. d.), c. G. Feliksa i Marjanny z Wróblewskich Gorczyńskich ekonomów w z. Sz. -- GD. Teresa Wróblewska

13451 (Szamotuły)

1760.29/3. (Strykowo w Kąsinowie) Ignacy Konrad, (* 28 b.m.) s. MGD. Macieja i Magdaleny z Niegolewskich Skaławskich dz-ów Strykowa -- MGD. Jan i Zofja Niegolewscy skarb. kalis., dz-e Kąs.

13452 (Szamotuły)

1760.16/10. (Gałowo Dw.) Urszula Salomea Katarzyna, * 16/10. c. M. [Walentyna i Heleny z Sułkowskich Zbijewskich] -- nieszl.

13453 (Szamotuły)

1760.15/11. (Szamotuły) Salomea Elżbieta Katarzyna (* 14/11.) c. G. Felicjana i Marjanny z Wróblewskich Gorczyńskich ekonomów Sz. -- G. Teresa W. babka

13454 (Szamotuły)

1760.27/10. (Szczuczyno) Salomea Elżbieta Katarzyna, (* t. d.), c. G. Tomasza i Reginy z Zaorskich Szomańskich -- G. Kazimierz i Katarzyna z Bogdańskich Jarzębowscy

13455 (Szamotuły)

1761.16/5. (Szczuczyno) Filip Jakub Florjan Jan Nepom. (* 30/4.) s. G. Kazimierza i Katarzyny z Bogdańskich Jarzębowskich ekonomów S. -- Ludwika Żychlińska Szczuczyna posesorka

13456 (Szamotuły)

1761.7/5. (Gaj) Filip Stanisł. (* 30/4.) s. G. Józefa i Katarzyny Raczyńskich pos. Gaju -- G. Adam Zabłocki pos. Sycyna i Zofja z Grzybowskich R. wd. pos-a z Kumorowa

13457 (Szamotuły)

1762.3/1. (Sycyno) Jan Tomasz Jakub, (* 26/12.br.) s. G. Anton. i Franciszki z Ryniewieckich Gadomskich pos. S. -- G. Józef Raczyński pos. Gaju i G. Wiktorja z Cudnowskich Zabłocka z Sycyna

13458 (Szamotuły)

1762.16/5. (Rokitnica i Smiłowo) Maciej Faustyn (* 15.), s. MG. Wojc. Lińskiego dz. R. i Zofji Kowalskiej -- JMD. Józef Mycielski sta koniń. i Katarzyna z Mieszkowskich Kowalska

13459 (Szamotuły)

1762.26/9. (Dw. Szczuczyn) Egidjusz Jan Stanisł., * 1/9., s. GD. Tomasza Szosnowskiego komisarza pozn. gr. i Reginy z Zaorskich -- M. Jan Niegolewski łowczy pozn. i Helena z Sułkowskich Zbijewska

13460 (Szamotuły)

1763.7/2. (Z. Szamotuły) Ludwika Apolonja Ignacja, c. PM. Józefa i Franciszki z Koźmińskich Mycielskich stów koniń., dz-ów Sz. -- M. Stanisław Grodzicki i MV. Franciszka Gr.

13461 (Szamotuły)

1763.24/2. (Sycyno) Maciej Jan Apolonjusz, (* 23.) s. M. Adama i Wiktorji de Cudnowskie Zabłockich poses. Sycyna -- chrz. nieszl.

13462 (Szamotuły)

1763.27/4. (Smiełowo Dw.) Katarzyna Nepomucena Dorota (* 25.) c. G. Wojc. i Zofji z Kowalskich Lińskich dz-ów Rokitnicy -- G. Wiktor Kowalski i G. Józefina Kowalska siostra stryj.

13463 (Szamotuły)

1763.30/5. (Gaj) Jan Feliks, (* 26.) s. G. Józefa i Katarzyny Raczyńskich pos. Gaju -- M. Adam i Wiktorja Zabłoccy pos. Sycyna

13464 (Szamotuły)

1764.7/12. (Dw. Gaj) Andrzej Klemens, (* 23/11.) s. G. Józefa i Katarz. Raczyńskich pos. Gaju -- G. Stefan R. s. tychże rodziców, i GV. Katarzyna R.

13465 (Szamotuły)

1765.9/4. (Nowawieś s. Prepozytna Św. Ducha) Wojciech, s. G. D. Anton. Kozerskiego i Reginy - pos. tego folw. -- GD. Klara Mankowska z zamku szamotul.

13466 (Szamotuły)

1766.30/12. (Piotrkówko W. Dw.) Wiktorja Marjanna Ewa (* 21.), c. M. Tomasza i Barbary Mąkowskich pos. wsi Suche Dokowy -- M. Paweł i Marjanna Keszyccy pos. wsi Mokre Dokowy

13467 (Szamotuły)

1767.21/4. (Popówko) cerem. Karolina Wiktorja Nepomuc. c. M. Gabryela Skrzetuskiego pułk. JKMci i Ludwiki z Morawskich ze wsi Staniszewo pf. uzarow. cerem. w kaplicy dwor. Kajetana Morawskiego dz-a Pop. -- ass. Kajetan M. ścic gniewk. i jego córka Joanna M.

13468 (Szamotuły)

1768.1/10. (Gąsawy) bliźn. Michał Adam, s. M. Jana i Teofili z Derpowskich Dembińskich stolników bracławskich dz-ów d. Gąsawy i Kępa -- G. Agn. Słonecka i Michalina Ewa, c. [Jana i Teofili z Derpowskich Dembińskich] -- G. Walentyn Kąsinowski i G. Agn. Słonecka z Gąsaw. 1769.15/5. cerem. nad Michaliną Ewą -- Józef Derp. kan. gn. i z Chrościckich Derp. śc. sempolin., dz-a Popowa

13469 (Szamotuły)

1769.2/1. (Smiłowo) Marjanna Zofja, c. GM. Wojc. i Zofji Lińskich -- GMD. Wiktor Kowalski z Smiłowa i Ewa Kowalska dz-a Białcza

13470 (Szamotuły)

1769.17/12. (Popówko) Józef Kajetan, s. MG. Ignacego i Joanny z Morawskich Kowalskich pos. Szczepankowa -- MGD. Kajetan M. dz. Popówka i MGD. Kat. Kowalska dz-a Smiłowa

13471 (Szamotuły)

1770.21/12. (Gąsawa) Wiktorja (* 12.) c. N. Ludwika i Anny Moraczewskich ekonomów Gąsawy -- M. Teofila Dembińska stol. bracł. dz- a Gąsaw i Kępy i Michał Niegolewski cześnikowicz pozn. z Kąsinowa

13472 (Szamotuły)

1771.20/3. (Dw. Gaj) Helena Franciszka Józefina, (* 2/3.), c. G. Wojc. i Salomei z Koczorowskich Dramińskich pos. wsi Gaj cerem. 1/4. -- M. Łukasz Bniński pułk., dz. Psarskiego i JM. Wirydjanna z Bnińskich Mielżyńska klanowa poznań. Obrzycka z przyl. pani dożyw.

13473 (Szamotuły)

1773.29/3. (z Pozn. w Kąsinowie) Gabryel Marjan Wincenty (* 23.), s. MG. Tomasza i Reginy de Zguroskie Szomańskich komisarzy woj. pozn. -- GD. Teodor Swiętkowski tenut. Brodziszewa i MG. Katarzyna z Mięszkowskich Kowalska dz-a Smiłowa

13474 (Szamotuły)

1774.10/2. (Gaj Dw.) Apolonja Eleonora Konstancja (* 8.) c. G. Wojciecha i Salomei z Kaczorowskich Dramińskich posesorów wsi Gaj -- D. Stanisław Malicki ekonom Gaju, - cerem. 1/5. ass. Jan i Zofja z Twardowskich Niegolewscy cześ. pozn., dz-e Kąsinowa

13475 (Szamotuły)

1774.21/6. (Piotrkowko) Bogumiła Justyna, (* 19.), c. M. Karola i Ksaweryny Skoraszewskich poses. dóbr Piotrkówko -- MV. Pomorska de Turowo

13476 (Szamotuły)

177.20/1. (Dw. Piotrkowo) Honorata Zofja (* 10.) c. MG. Karola i Ksawery Skoroszewskich pos. P. -- MGD. Jan Niegolewski cześnik pozn., dz. Kąsinowa i ż. jego Zofja

13477 (Szamotuły)

1779.16/2. (Dw. Popowski) Jan Nepomucyn Juljan Walentyn Bernard (* 13.) s. G. Marcelego i Juljanny z Niegolewskich Żółtowskich dz-ów Popówka z przyl. -- Jan i Zofja z Twardow. Niegolewscy podstol. pozn., dz-e Kąsinowa

13478 (Szamotuły)

1780.2/2. (Kępa) Dawid Jan s. G. Józefa i Franciszki Cińskich pos. wsi K. -- G. Jan C. ekon. wsi Pamiątkowa i GM. Teofila Dąbińska dz. Gąsaw

13479 (Szamotuły)

1780.16/3. (Piotrkówko) Grzegorz Józef, s. G. Karola i Ksawery Skoraszewskich pos. P. -- G. Wojciech i Salomea Dramińscy pos. wsi Gaju

13480 (Szamotuły)

1780.17/8. (Popowko Dw.) Roch Bartłomiej (* 16.) s. [Marcelego i Juljanny z Niegolewskich Żółtowskich] -- ass. Nepom. Niegolewski opat jasnogórski i GD. Zofja z Tward. Niegolewska

13481 (Szamotuły)

1781.8/3. (Dw. Piotrkówko) Kunegunda (* 29/2.) c. G. Karola i Ksawery z Trębińskich Skoraszewskich -- GD. Trębiński i M. Salomea Dramińska

13482 (Szamotuły)

1781.11/12. (Dw. Popówko) Jan z Krzyża Damascen (* 10.) s. [Marcelego i Juljanny z Niegolewskich Żółtowskich] -- MG. Ignacy Skaławski dz. Strykowa i Zofja z Tward. Niegolewska podstolina pozn., dz-a Kąsinowa

13483 (Szamotuły)

1782.26/9. (Dw. Piotrkówko) Nikodem Franciszek (* 15.) s. G. [Karola i Ksawery z Trębińskich Skoraszewskich] -- G. Maciej Chociszewski pos. Kiszewa i V. Magdalena Trębińska

13484 (Szamotuły)

1783.10/6. (Popówko) Antoni Medard Felicjan, (* 8.) s. [Marcelego i Juljanny z Niegolewskich Żółtowskich] -- MGD. Zofja z Tward. Niegolewska

13485 (Szamotuły)

1784.1/4. (Ossowo) Jan Nep. * 27/3., s. GD. Michała Prądzyńskiego i Teresy ekonomów z O. -- G. Ignacy P. z Węglewa p. gn. i GV. Gałecka z Brzęczewa

13486 (Szamotuły)

1785.10/4. (Popówko) Franciszek Wincenty Leon (* 2.) s. [Marcelego i Juljanny z Niegolewskich Żółtowskich] -- M. Franc. Niegolewski podstolic pozn. z Kąsinowa i M. Kat. Kowalska dz-a Smiłowa

13487 (Szamotuły)

21/2. (Komorowo) Weronika Ewa (* 9.) c. G. Józefa i Wiktorji Jaraczewskich (zu?) Zernik -- GD. Franciszek Gąsiorowski pos. Gaju i GD. Karolina z Chlebowskich Twardowska z Szczuczyna

13488 (Szamotuły)

1789.30/5. (Baborówko Dw.) Felixa Magdalena, (* 18.), c. MG. Antoniego i Nepomuc. z Obarzankowskich Mańkowskich dz-ów B. -- GD. Teodor Cielecki dz. Rudek i MGD. Juljanna Żółtowska

13489 (Szamotuły)

1790.16/5. (Dw. Popówko) Nepomucena Zofja, (* 15.), c. MG. [Marcelego i Juljanny z Niegolewskich Żółtowskich] sędziów gr. wschow., dz. P., Kąsinowa etc. -- GD. Kat. Kowalska wsi Smiłowa dz-a

13490 (Szamotuły)

1793.10/6. (Kąsinowo) Pelagja Erazma (* 8.) c. [Marcelego i Juljanny z Niegolewskich Żółtowskich] łowczych pozn. -- biedni

13491 (Szamotuły)

1795.1/5. (Dw. Gaj) Witalis Jan Nepom. Jakub, s. G. Macieja i Karoliny z Ossoskich Wargowskich admin. wsi G. -- D. Jan Nep. Sipniewski z Obroza pisarz i Karolina Sobańska z Ordzina ekon.

13492 (Szamotuły)

1797.15/9. (Szamotuły) Joanna Marjanna, (* 10.) c. G. Mikoł. admin. Sz. i Magdaleny Sośnickiej -- G. Anna V. Gromadzińska

13493 (Szamotuły)

1798.23/5. (Gaj) Anastazja Nepomucena, c. G. Michała Prądzyńskiego admin. d. G. i Teresy z Lisowskich (* 15/4.) -- JM. Juljanna z Niegolewskich Żółtowska dz-a Kąsinowa

13494 (Szamotuły)

1799.12/7. (Szamotuły) Cyryl Nabozjusz, s. N. Józefa Krajewskiego i Heleny z Kozłowskich (* 6.) -- sł. Ant. i Marjanna Kozłowscy obyw. Sz. † t. r.

13495 (Szamotuły)

1801.14/1. (Dw. Gaj) Telesfor Jan Nep., s. GD. Teodora Breańskiego komisarza ekonom. wsi G. i Brygitty Falęckiej (* 9.) -- GD. Jan Nep. Kierski z ż. Joanną z Kieperów [?] pos. d. Kobylniki

13496 (Szamotuły)

1610.24/1. N. Marcin Brzymski x N. Kat. Lossińska -- ND. Macin Mościejewski, Mikoł. Piekarski, Mikoł. Żytowiecki, Maciej Skrzetuski

13497 (Szamotuły)

1617.17/1. N. Wojciech Wszołowski s. Gabryela i Anny x Izabella Krzycka wdowa c. Jerzego Kęskiego i Marty -- N. Piotr Gołębowski, Wojc. Marzylewski, Jan Krassiński

13498 (Szamotuły)

1617.2/7. N. Melchjor z Pozarowa Gorzyński s. Macieja i Barbary x N. Agnieszka Bobrownicka, c. Marcina i Zofji -- N. And. Siedlecki, Stanisł. Wierzchaczewski, Maciej Kąsinowski, Melchjor Boborwnicki

13499 (Szamotuły)

1619.16/6. N. Samuel Niemierzycki ze Stojkowa, s. Djonizego i Doroty x Barbara Golembowska z Plaszkowa, c. Stanisława i Małgorzaty -- N. Piotr Golembowski, Kasper Roznowski, Michał Sławiński, Maciej Skrzetuski

13500 (Szamotuły)

1622.9/1. N. Krzysztof Dumański x N. Jadwiga Sokołowska wdowa c. o. Mikołaja Żytowieckiego -- Marcin Brzymski, Maciej Skrzetuski

13501 (Szamotuły)

1624.7/7. N. Marcin Niemierzycki wd., s. Djonizego i Zofji x N. V. Urszula Bobrownicka z Szczepankowa c. N. Marcina B. i Zofji -- N. And. Siedlecki i Kasper Rosnowski

13502 (Szamotuły)

1625.28/1. N. Stanisław Czachorski s. Stanisława Cz. z Czachórek i Kat. Kotowieckiej x Magdalena Ląsikowa(!) wd., c. Łukasza i Justyny obyw. szamotul. -- G. Jan Twardowski z Mrowina, sł. Jan Gotartowski etc.

13503 (Szamotuły)

1627.0/5. N. Krzysztof Dumański wdowiec, s. N. Andrzeja Dumańskiego i zofji x N. Urszula Niemierzycka wd., c. N. Marcina Bobrownickiego z Szczepankowa i Zofji -- M. Maciej Milewski i Mac. Skrzetuski

13504 (Szamotuły)

1627.13/6. N. Tomasz Grzegorzewski s. Tom. i Kat. Komorowskiej x Kat. Brzymska wd. c. N. Losińskiego i Zofji Kokolińskiej - Slub w domu Macieja Nowomieyskiego -- MD. Jan Sokolowski, radziej. sta, Mac. Nowomieyski

13505 (Szamotuły)

1628.6/3. N. Marcin Choynacki de Wola Turowa s. Piotra i Heleny Chronowskiej x Kat. de Krzywosędzice Krzywosęska wd. Gorzycka c. Wojc. K. i Anny -- N. Maciej Skrzetuski i Jan Milewski

13506 (Szamotuły)

1633.7/8. N. Jan Krasiński s. And. i Jadwigi Zbikowskiej x Agnieszka Biegańska, c. Aleks. i Barbary Boboleckiej -- G. Wawrzyniec Kierski i Klichowski

13507 (Szamotuły)

1634.29/6. Aleksander Paszkowski z Paszkowa s. N. Macieja i Anny x Zuzanna wdowa Mazurkowa obyw. Sz. heretyczka, c. Macieja Toporka ministra heretyc. w Ostrorogu i Reginy -- sw. nieszl.

13508 (Szamotuły)

1634.8/10. N. Rafał Drwęski s. N. (opuszczeni rodzice) x Anna Szczodrowska c. (opuszcz. rodzice) -- N. Aleks. Twardowski i Stanisław Bobrownicki. W domu pryw. w Szczepankowie, części Bobrownickiego

13509 (Szamotuły)

1634.26/11. G. Stanisław Cielmowski, s. Sebastjana i Doroty Gurowskiej dzierż. m. Sz. x Zofja, c. G. Marcina Broniewskiego i Anny Smoguleckiej -- Bartłom. Mieszkowski burgrabia zs. kościań., Wawrzyniec Kierski

13510 (Szamotuły)

1635.26/11. N. Jakub Tągoborski wd., s. N. Bartłom. T. i Anny Zagorskiej x V. Dorota Wysocka -- N. And. Bojanowski, Jan Rostworowski, Walentyn Lipowski dzierż. Sz.

13511 (Szamotuły)

1636.5/2. Paweł Ossowski z m. Obry, s. Łuk. i Doroty x N. Kat. Stawska, c. N. Marcina St. i Kat. Budziejewskiej (oboje słudzy G. Marcina Bielińskiego dzierż. Kąsinowa) -- N. Marcin i Jan Bielińscy, Stan. Domański

13512 (Szamotuły)

1657.21/8. N. Stanisław Brudnicki x Anna z miasta Swieciechowa -- sw. nieszl.

13513 (Szamotuły)

1658.28/1. M. Aleksander Wolff dworz. JKMci, sta feliński x M. Jadwiga z Racatu Kostkowa wd. po Stanisł. Franc. z Sztemberka Kostce -- Rozdrażewski klan humięcki, Samuel Gurowski, And. Suchcicki

13514 (Szamotuły)

1658.3/3. N. And. Mięszkowski s. Łukasza x N. Teresa Naramowska c. Adama -- w domu pryw. w Smiłowie -- Aleks. Poniński, And. Sczaniecki

13515 (Szamotuły)

1660.10/2. G. Władysław z Trąmpczyna Trąmpczyński x G. Anna Bojanowska z Baworowka -- G. Adam Zawadzki i And. Sczaniecki

13516 (Szamotuły)

1660.10/2. G. Zygmunt Twardowski x G. Jadwiga Chelkowska (w Kąsinowie ślub) -- G. Adam Sukcicki i Hier. Naramowski

13517 (Szamotuły)

1661.14/2. N. Maciej Władysław Jezewski x uczc. Jadwiga Bryszkowska wd. -- sw. nieszl.

13518 (Szamotuły)

1661.17/11. N. Stanisław Turski de Turza W. z pow. dobrzyń. x uczc. Kat. Piekałkowa wd. z m. Sz. -- sw. nieszl.

13519 (Szamotuły)

1663.8/4. G. D. Andrzej Sukcycki x G. Kat. Grzymisławska wd., 1-o v. Buczyńska -- G. Hier. Naramowski i Wład. Trąbczyński

13520 (Szamotuły)

1664.27/4. G. Aleks. Zdulski x G. Marcjanna Przystanowska -- G. Stanisł. Galeski i G. Żychliński

13521 (Szamotuły)

1664.22/6. G. Stanisł. Grabski w Kąsinowie x Kat. Naramowska -- GG. Stan. i Hier. Naramowscy, And. Mieszkowski, Mac. Grabski, Samuel Gorowski

13522 (Szamotuły)

1664.ostatni/11. [30/11] N. Bartłomiej Żuchowski z pow. liw. x G. Jadwiga Wierzbicka wd. z p. pozn. -- N. Stanisław Dysziński i Aleks. Wład. Cielecki

13523 (Szamotuły)

1677.8/7. GD. Marcin Jerzykowski x G. N. Marjanna Pianowska -- GD. Samuel Gurowski, GD. Twardowski

13524 (Szamotuły)

1677.25/7. GD. Kazimierz Czarliński x GD. Dorota Słupska --GN. Czarliński i N. Scierski

13525 (Szamotuły)

1677.9/9. N. Walentyn Brodnicki wd. z pf. żydow. x N. V. Elżbieta Gurowska, c. o. Gur., -- G. Samuel G., And. Sobocki, Seb. Twardowski

13526 (Szamotuły)

1696.5/2. G. N. Mac. Ostrowski mł. x N. Jadwiga Siemieńska V. -- GD. Michał Zakrzewski de Siemiątkowskie i GD. Jan Srzemski

13527 (Szamotuły)

1701.27/1. G. Szymon Szymański wd., sługa Jana Korzbok Łąckiego klanica kalis. x Zofja wdowa

13528 (Szamotuły)

1709.18/6. (Gaj s. Kąsinowo) GD. Piotr Chudzyński dworz. Zaleskiej klanowej nakiel. x GD. Ewa Racięcka wd., z d. Lichnowska, heretyczka z Kąsinowa -- G. Mac. Tomicki, Franc. Szczaniecki, Wojc. Zaydlic

13529 (Szamotuły)

1710.[?]5/6. (Gaj) G. D. Jakub Jabloński dworz. [Zaleskiej klanowej nakielskiej] x G. Anna Witkowska z dw. w Gaju -- Piotr Tomicki stolnik wsch., Franc. i Mik. Szczanieccy, Wład. Zaręba

13530 (Szamotuły)

1711.28/10. (Sycyno) G. Andrzej Kalksztyn, s. Andrzeja x Franciszka Tomicka, c. ol. Macieja T. z Konstancji Zebrzydowskiej -- G. Jan Nieświastowski, Michał Doręgowski etc.

13531 (Szamotuły)

1713.2/7. G. Andrzej Stogniew x Kat. Cymormanowna wdowa -- sw. nieszl.

13532 (Szamotuły)

1717.18/1. (Ossowo) G. Kaz. Godlewski x G. Marjanna Głuchoska -- G. Józef Wolski

13532 (Szamotuły)

1724.26/11. G. Zygmunt Drzewiecki x Zofja Kosicka -- MG. Piotr Tomicki miecznik wschowski, Piotr Kąsinowski

13533 (Szamotuły)

1729.5/7. (Piotrkowo W.) G. D. Maciej Strzeszkowski x Marjanna Bronieska -- M. Michał Turoboyski sędzia wałecki, GD. Józef Kierski dz. Popówka i Popowa

13534 (Szamotuły)

1733.16/2. (Piotrkówko W.) GD. Wojciech Dembiński x GD. Marjanna Tomicka -- GD. Jan Nowicki z Kiszewa i D. Ostrowski z M. Piotrkówka

13535 (Szamotuły)

1736.21/11. (Szamotuły) G. Franciszek Zaborowski x Marjanna Ułanowska -- G. Wawrzyniec Woyciechowski i hon. Józef Kitnowski

13536 (Szamotuły)

1737.5/2. (Gałowo) G. Adam Gliński x Katarzyna Poklatecka -- GD. Aleks. Bartochowski tenut. wsi Gałowa i MGD. Krzysztof Starzewski tenut. Gąsaw

13537 (Szamotuły)

1738.26/11. (Gąsawy) G. Marjanna z Starzyckich x GD. Andrzej Skorzewski -- GD. Ignacy Małachowski, Józef Starzęcki, Franc. Mięszkowski, MD. Zakrzewski

13538 (Szamotuły)

1741.30/11. (Siemiątkowskie) N. Józef Nering pos. s. tenut. folw. Siemiątkowskiego x G. Teresa Zachowska -- G. Adam Gliński i G. Katarzyna z Poklateckich Glińska

13539 (Szamotuły)

1748.25/11. (Piotrkówko W.) G. D. Tomasz Gorski wd., tenuti w Pacholewie x pudica V. Marjanna Domachalska -- MG. Jan Niegolewski chor. wschowski, Maciej Wierusz Kowalski

13540 (Szamotuły)

1761.6/4. (Smiełowo) M. Wojciech Lenski wsi ... pos. x M. Zofja Kowalska V. -- JM. Józef Mycielski starosta koniński i M. Jan Niegolewski skarb. kalis. dz. Kąsinowa

13541 (Szamotuły)

1761.26/10. (Szamotuły) G. Grzegorz Głębocki x G. Zofja Blaszkowska, oboje z Popówka -- mm. Sz.

13542 (Szamotuły)

1795.1/5. (Dw. Gaj) Witalis Jan Nep. Jakub s. G. Mac. i Karoliny z Ossoskich Wargowskich admin. wsi Gaj -- D. Jan Nep. Sypniewski, pis. wsi Otrowo

13543 (Szamotuły)

1797.4/6. (Gaj) Zenon Antoni Tomasz, s. G. Teodora i Brygitty z Falenckich Breańskich (* 1796.19/12.) -- J. Ant. Żółtowski i J. Dorota Raczyńska

13544 (Szamotuły)

1797.13/12. (Szamotuły) Franciszek Mikołaj s. G. Antoniego Koziorowskiego ekonoma, i Brygitty Michalskiej (* 8.) -- chrz. sł. And. Moliński sekret. miejski szamotul. i pudica Marjanna Michalska V. z Sz.

13545 (Szamotuły)

1798.23/5. (Gaj) Anastazy Nepomucyn s. G. Michała Prądzyńskiego administrat. dóbr Gaj - (* 15/4.) -- X. i JM. Juljanna z Niegolewskich Żółtowska, dz-a Kąsinowa

13546 (Szamotuły)

1799.9/6. (Sycyno) Stanisł. Antoni, s. N. Ignacego i Anny z Dubowiczów Lerchonfeldoww ekonomów z Sycyna - (* 8/5.) -- N. Antoni Boliński ekonom z dw. Sz. i sł. Marcjanna Chrzonowska obyw. Sz.

13547 (Szamotuły)

1801.14/1. (Gaj) Telesfor Jan Nepomucyn s. GD. Teodora Breańskiego ekonomicz. komis. d. Gaj i Brygitty z Falęckich -- GD. Jan Nepom. Kierski z ż. Joanną z Kieyserów pos. d. Kobylniki

13548 (Szamotuły)

1720.(?) † X. Antoni Bardski filipin, curatus żydowski i kanon. koleg. szamotul.

13549 (Szamotuły)

1686.19/3. † GD. Anna Żychlińska z Pamiątkowa

13550 (Szamotuły)

1709.7/1. † JP. Kazimierz Tomicki z Sycyna poch. Św. Marcin. Uduszony, o co ścięto kogoś w Poznaniu

13551 (Szamotuły)

1700.17/2. † JMP. Teresa z Dąbskich klanicowa kalis., pani i dz-a Sz. poch. ref. Sz.

13552 (Szamotuły)

1702.23/1. † P. Bojanowska szlachcianka poch. w kościele

13553 (Szamotuły)

1702.2/6. † JMP. Gliński Stary w Myszkowie. Poch. ref. Sz.

13554 (Szamotuły)

1703.12/10. † JMP. Barbara Dąbrowska arendarka folw. X-y mansjonarzów w Siemiątkowskim

13555 (Szamotuły)

1704.4/4. † szl. urodz. P. Jan Zawadzki

13556 (Szamotuły)

1704.17/5. † szl. ur. JPani Urszula Kierska z Malachowskich poch. Grodzisk bernard.

13557 (Szamotuły)

1705.26/1. † JPan Sieklicki

13558 (Szamotuły)

1708.18/1. † Pan Kowalski podstarości pana Zaydlica w Baborówku

13559 (Szamotuły)

1709.22/3. † szl. urodz. P. Helena Płaczkowska z Skąpskich

13560 (Szamotuły)

1711.22/4. † J. Maciej Tomicki z Ossowa, poch. ref. Szamot.

13561 (Szamotuły)

1711.23/6. † Stanisław, s. G. Franciszka Kierskiego

13562 (Szamotuły)

1711.2/11. † Joanna Bogumiła Kąsinowska dziecko Wład. K. sędzica wałec. kalwina

13563 (Szamotuły)

1712.28/1. † X. Tom. Miłostowski kanon. szamotul., altar. Św. Krzyża

13564 (Szamotuły)

1712.9/5. † X. Hieronim Wierzbowski bp. fesseński, sufragan prob. i oficjał pozn.

13565 (Szamotuły)

1713.25/4. † Rozalja, c. G. Orzelskich małż. z Niemieczkowa parafii objezier.

13566 (Szamotuły)

1713.18/1. (Szamotuły) † G. Marjanna Liszewska

13567 (Szamotuły)

1715.8/9. † JMPan Wojciech Korytowski tenut. folw. pana Zygm. Kleczewskiego poch. reform.

13568 (Szamotuły)

1717.17/8. (Szamotuły) † JMP. Teresa Działyńska klan b-k. l. 5(?) poch. w Pozn.

13569 (Szamotuły)

1717.2/10. (Nowawieś) † JMP. Urszula Korytowska pos-a folw. Kleczewskiego poch. reformatów

13570 (Szamotuły)

1717.5/10. (Szamotuły) † JMP. Anna Rozwadowska † w zamku Sz.

13571 (Szamotuły)

1717.27/11. (Szamotuły) † JMP. Maciej Liszewski † u ks. dziekana

13572 (Szamotuły)

1720.20/1. (Gąsawy) † JMP. Marjanna z Komiroskich Glińska

13573 (Szamotuły)

1723.25/7. (Szamotuły) † WJP. Anna z Niegolewskich 1-o v. Mycielska, 2-o v. Tuczyńska ścina powidzka, dz-a Szamotuł, w Poznaniu, przyprowadz. ciało 27/7. a poch. 29/7.

13574 (Szamotuły)

1724.16/1. (Objezierze) JP. Franciszek Grodzicki dz. na Górce w par. objez. † 4/1., poch. tu

13575 (Szamotuły)

1724.11/7. † JMP. Józef Jerzykowski w Pozn.

13576 (Szamotuły)

1726.21/5. (Piotrkowko W.) † JMP. Wojc. Kuligowski poch. tu

13577 (Szamotuły)

1726.26/10. (Przeciwnice) † JMPanna Anna Rakowska dziecko poch. tu

13579 (Szamotuły)

1727.21/1. (Boguniewo) † WJP. Kat. z Mycielskich Łącka klanicowa kaliska, poch. tu koło matki Anny Tuczyńskiej 23/3.

13580 (Szamotuły)

1727.29/4. (Smiłowo) † JMP. Kat. Trcinska poch. tu

13581 (Szamotuły)

1727.10/5. (Przeciwnice) † JMP. Kaz. Rakowski

13582 (Szamotuły)

1727.13/5. (Szamotuły) † JMP. Jan Radoliński l. 5. Poch. tu

13583 (Szamotuły)

1728.28/5. (Piotrkówko) † GD. Józef Kierzsnowski przypadkowo poch. tu

13584 (Szamotuły)

1729.6/2. (Popowo) † MD. Teresa Karwowska poch. tu

13585 (Szamotuły)

1729.10/2. (Kempa) † MD. Jan Mąkowski poch. tu

13586 (Szamotuły)

1729.20/6. (Nowawieś) † Franc. Helkowski wnuk JMP. Józefa Glińskiego poch. tu

13587 (Szamotuły)

1732.0/9. (Piotrkowko) † szl. urodz. JM. P. Plichta poch. tu

13588 (Szamotuły)

1733.5/5. (W. Piotrkówko) † JP. Zofja z Bytońskich Konińska poch. tu

13589 (Szamotuły)

1733.19/5. (Piotrkówko W.) † JMP. Florjan Maykowski

13590 (Szamotuły)

1733.20/5. (Piotrkówko W.) † JMP. Stanisław Koniński poch. tu

13591 (Szamotuły)

1735.17/4. (Gałowo) † WJP. Michał Turoboyski sędzia wałecki, poch. reformaci

13592 (Szamotuły)

1735.22/8. (Popówko) † JMP. Wojc. Karwowski poch. tu

13593 (Szamotuły)

1737.20/2. (Sycyno) † JP. Kaz. Sławoszewski poch. tu

13594 (Szamotuły)

1737.30/5. (Gąsawy) † G. Krzysztof Dąbrowski sługa dwor.

13595 (Szamotuły)

1737.5/9. (Gąsawy) † MG. Krzysztof Starzeński pos. d. G. i Kępy, poch. reform. Sz.

13596 (Szamotuły)

1738.20/10. (Gąsawy) † MG. Józef Aleks. Bartochowski tenut. wsi Gutowo etc. poch. ref. Sz.

13597 (Szamotuły)

1739.30/7. (Baborówko) † dziecko l. 3, G. Przystanowskich z Bab., akatolików, Helena, poch. cm.

13598 (Szamotuły)

1739.1/8. (Gaj) † Stanisław, s. G. Kowalskiego pos. wsi Gaj l. 3, poch. tu

13599 (Szamotuły)

1740.29/3. (Gałowo) † Teresa c. G. Jana i Zofji z Twardowskich Niegolewskich, 2 l.

13600 (Szamotuły)

1740.11/4. (Gaj) † Telesfor s. G. Mac. i Kat. z Mieszkowskich Kowalskich ok. 8 tyg.

13601 (Szamotuły)

1740.10/11. † w Boguniewie par. słomow. P. M. Adam z Mycielna Mycielski klanic pozn., sta koniń., przewiez. 16. do koleg. szamotul. i tu poch., a serce w Borku

13602 (Szamotuły)

1741.16/10. (Szamotuły) † G. Jan Gręboszewski starzec

13603 (Szamotuły)

1743.14/10. (Targowisko) † G. Stanisł. Pogorzelski starzec

13604 (Szamotuły)

1744.2/10. (Popówko) poch. MG. Ignacy Kierski dz. Popowa i Popówka poch. reform. Sz., † 29/9.

13605 (Szamotuły)

1745.7/5. (Kąsinowo) † l. 4, Kajetan, s. M. Jana i Zofji z Tward. Niegolewskich

13604a (Szamotuły)

1747.3/10 (Szubin) † PM. Maciej Mycielski klan pozn., dz. Szamotuł † w Szub., poch. 6/11. poch. Gostyniu, serce w Zdzierzu

13605a (Szamotuły)

1749.6/1. (Popówko) † MG. Barbara z Szczanieckich Kierska wd. po Ignacym dz-u Popowa i Popówka, † w Pozn., poch. ref. Sz. 11/1.

13606 (Szamotuły)

1750.6/7. (Baborówko) † Karol, s. G. Bogusława i Małgorzaty Zaydliców, l. 7 - akatolików dz-ów Baborówka

13607 (Szamotuły)

1750.23/9. (Kąsinowo) † Izydor, s. M. [Jana i Zofji z Twardowskich Niegolewskich] 1/2 r.

13608 (Szamotuły)

1750.30/12. (Siemiątkowskie) † GD. Ludwika de Harzeskich Gałkoska poch. 2/1. u ref. Sz.

13609 (Szamotuły)

1753.20/2. (Baborówko) poch. dziecko l. 1/2 Karolina, c. G. Bogusł. Zaydlica dz-a Bab.

13610 (Szamotuły)

1753.12/4. (Kąsinowo) Roch l. 11/2. s. [Jana i Zofji z Twardowskich Niegolewskich]

13611 (Szamotuły)

1753.16/11. (Baborówko) dziecko ok. l. 8 [Bogusława i Małgorzaty Zaydliców]

13612 (Szamotuły)

1756.15/6. (Sycyno) † Leon 1 r. i 6 m., s. G. Zabłockich pos. S.

13613 (Szamotuły)

1757.28/1. (Szamotuły) † N. Kasper Mroczyński l. ok. 70

13614 (Szamotuły)

1757.3/11. (Kąsinowo) † Barbara 3 1/2 l., c. M. [Jana i Zofji z Twardowskich Niegolewskich] chorążyców wschow., poch. tu

13615 (Szamotuły)

1764.28/2. (Urbanie) G. Kaz. Zdonowski pos. x GV. Tekla Gołecka z Urbania pos. -- G. Kajet. Morawski dz. Popówka i Rachemberk pos. Przecławia

13616 (Szamotuły)

1767.5/5. (Popówko - Szczepankowo) G. Ignacy Kowalski pos. Szczep. x V. Joanna Morawska c. Kajetana i Wiktorji z Kierskich pos. Popowa i Popówka -- G. Wojc. Lniski, pos. Rokitnicy, Wiktor Kowalski z Smiełowa

13617 (Szamotuły)

1778.4/5. M. Marceli Żółtowski x V. Juljanna Niegolewska -- JD. Ignacy Twardowski M. Rady Nieust., kaw. B. O. i sw. And., Jan i Zofja z Tw. Niegolewscy jej rodzice, Ludwika Ż. jego matka etc.

13618 (Szamotuły)

1780.26/6. (Urbanie - Bąblin) G. Antoni Rynarzewski z Bąblina x Petronella z Bielińskich Lipska wd. po pos. Urbania -- GD. Stanisł. Brzeski ekonom lulin., Walentyn Żółtowski

13619 (Szamotuły)

1781.14/1. G. Teodor Cielecki pos. Lipnicy x Franciszka Kowalska V. -- GD. Kat. K. matka jej, MGD. Jan Niegol. podstoli pozn. i Ignacy i Wiktor KK. jej bracia

13620 (Szamotuły)

1782.11/7. G. Wojciech Koszutski x Teofila Dembińska wdowa -- G. Józef i Karol Cińscy posesorzy wsi Gąsawy

13621 (Szamotuły)

1785.5/6. (Gałowo Dw.) MD. Franciszek Włostowski z Sannik x MD. V. Salomea, matki Katarzyny Rokębachowej posesorki Gałowa -- MD. Antoni Sobocki inscept. pozn. i Michał Trąbczyński pos. wsi Zydowko

13622 (Szamotuły)

1786.20/9. G. Jakub Typiński x pudica V. Jadwiga Heybuszewna -- sw. mm.

13623 (Szamotuły)

1798.7/11. (Baborówko) GD. Jan Nepom. Nieżychowski pos. wsi Sniecisk, mł. x V. Franciszka Kościelska, c. o. Franc. K. i Nepom. z Obarzankowskich, pos. Baborowka, on 25, ona 27 -- GD. Stan. Kościel. pos. Płaczek, Michał N. bracia małżonków rodzeni

13624 (Szamotuły)

1799.9/5. (Smiełowo) GD. Józef Dembiński współdz. d. Gąsaw i Kępy, mł. x Marcjanna Lniska v. z Smiłowa, c. G. ol. Wojc. i Zofji z Kowalskich LL., on 30, ona 24 -- MD. Teodor Cielecki, dz. d. Rudki, Antoni Kamieński wsi Przystanki pos.

13625 (Szamotuły)

1802.14/2. (Smiełowo) GD. Stanisł. Kościelski pos. wsi Płaczki, wd. x GD. Marjanna z Kowalskich Lniska V. z Smiłowa -- GD. Wiktor Kowalski dz. Gryżyny, Filip Raczyński pos. Brzęczewa, Nep. Nieżych. pos. Ruchocic, on 30, ona 32

13626 (Szamotuły)

1758.22/8. (Gałowo Dwór) † Antoni 1 rok i 6 tyg., s. M. Walentyna i Heleny z Sułkowskich Zbijewskich podsędkowiczów pozn., pos. Gałowa

13627 (Szamotuły)

1758.12/10. (Piątkowko Wielkie) † Walentyn mies. 2, s. G. Franciszka i Heleny Sobockich poses. Piotrkówka

13628 (Szamotuły)

1759.4/1. (Gaj de Witkowice) † G. Stanisław Raczyński pos. Witkowic w Gaju, l. ok. 48

13629 (Szamotuły)

1757.29/3. (Popówko) † N. Wojc. Małachowski l. ok. 26, sługa G. Wodeckiego pos. Podstolic

13630 (Szamotuły)

1760.10/2. (Sycyno) † Marcin, s. G. Adama i Wiktorji Zabłockich pos. wsi Sycyno poch. cm.

13631 (Szamotuły)

1760.8/3. (Smiełowo) † G. Maciej Kowalski dz. Smiełowa l. ok. 60, poch. reform. Szamot.

13632 (Szamotuły)

1761.7/9. (Gąsawy) † Józef l. 2, s. G. Ignacego i Agnieszki Słoneckich wsi Gąsawy poses. poch. reformaci

13633 (Szamotuły)

1762.29/6. (Szamotuły) † Paweł l. 4, zabity z muszkietu przez brata przypadkowo, s. G. Piotra i Apolonji Gałkowskich mieszk. w Szamotułach

13634 (Szamotuły)

1762.13/10. (Gąsawy) † dziecko G. Słoneckiego pos. Gąsaw poch. reform. szamotul.

13635 (Szamotuły)

1762.11/11. (Sycyno) † Jakub 1 r., s. G. Adama i Wiktorji Zabłockich pos. Sycyna

13636 (Szamotuły)

1764.7/2. (Piotrkówko W.) † G. V. Franciszka Grodzicka l. ok. 46 w Piotr. poch. Pozn.

13637 (Szamotuły)

1768.15/3. (Smiełowo) † G. Kowalska V. l. 20, c. G. Katarzyny z Mieszkowskich K-ej wdowy dziedziczki Smiełowa, poch. reformaci Sz.

13638 (Szamotuły)

1768.15/4. (Piotrkówko W.) † G. Józef Mąkowski l. ok. 40, w dworze P. poch. reformaci Sz.

13639 (Szamotuły)

1768.4/10. (Gąsawy) † Michał Adam dni 7, s. M. Jana i Teofili z Derpowskich Dembińskich stolników bracław. dz-ów d. Gąsawy i Kępa, poch. ref. szamot.

13640 (Szamotuły)

1769.17/1. (folw. Kleczewskich) † G. Kat. Glińska l. ok. 66, pos. tego folw. poch. 19. w kość. szpital. Św. Ducha koło Sz.

13641 (Szamotuły)

1769.2/2. (folw. Kleczewskich) † G. Adam Gliński l. ok. 58, pos. tego folw. poch. kość. szpit. Św. Ducha

13642 (Szamotuły)

1771.6/3. (Gałowo) † G. Józef Gorysławski l. ok. 54 ekonom gałow., poch. cm.

13643 (Szamotuły)

1771.19/4. (Popówko) † M. Kajetan Morawski ścic gniewk. pos. d. Popówka, Popowa, l. ok. 60, poch. reformaci Sz.

13644 (Szamotuły)

1772.25/2. (Popówko) † G. Michał Racięcki starzec, l. ok. 90 z dworu P.

13645 (Szamotuły)

1772.23/4. (Szamotuły) † N. Walentyn l. 14, s. G. wd. Zofji Raczyńskiej mieszk. w Sz.

13646 (Szamotuły)

1774.13/7. (Gałowo) † G. Jan Przybysławski l. ok. 90, ojciec ekonomowej gałow. G. Marjanny Skąpskiej poch. reform. Sz.

13647 (Szamotuły)

1777.12/10. (Szamotuły) † N. Antoni Mroczyński l. ok. 60, mieszk. w Sz.

13648 (Szamotuły)

1778.28/1. (Zamek Szamotuły) † N. Jan Gorczyński l. 18, s. G. Felicjana i Marjanny GG-ich, mieszk. w Pozn.

13649 (Szamotuły)

1778.15/2. (Szamotuły) † N. Jan Radzimiński l. ok. 100, m. w Sz.

13650 (Szamotuły)

1778.10/5. (Zamek Szamotuły) † G. Teresa Wróblewska l. ok. 69

13651 (Szamotuły)

1779.27/8. (Dw. Urbanie de Żerniki) † Antoni, l. 1, mies. 3, s. GD. Tom. i Marjanny Zakrzewskich z Żernik

13652 (Szamotuły)

1780.16/4. (Smiełowo) poch. († 13.) G. Kat. Kowalska wdowa, dz-a Sm. l. 80

13653 (Szamotuły)

1781.16/7. (Dw. Kępa) † Jan 1 r., 6 mies., s. MD. Józefa Cińskiego pos. wsi Kępa

13654 (Szamotuły)

1784.12/2. (Dw. Kąsinowo) † MD. Jan Niegolewski l. 76, dz. Kąs., podstoli pozn., poch. 17. u reformatów

13655 (Szamotuły)

1784.14/3. (Gaj) † D. Antoni Grodzki ekonom z Gaju, l. ok. 47 (czy szl. ?, bo są tu i honesti G.)

13656 (Szamotuły)

1790.27/3. (Gaj Dw.) † GMD. Franciszek Gąsiorowski pos. Gaju l. ok. 54, poch. reform. Sz.

13657 (Szamotuły)

1790.11/5. (Dw. Gąsawy) † GD. Jozef Cieński l. 66, pos. wsi G., poch. ref. Sz.

13658 (Szamotuły)

1795.19/9. (Kąsinowo) poch. u ref. MGD. Marceli Żółtowski łowczy pozn., Popówka, Kąsinowa dz., † 17., paraliż l. ok. 50

13659 (Stary Gostyń)

1637.22/5. Jan, s. N. Macieja Gołębowskiego i Zofji -- N. Jan Skrobiszewski i N. Anna Wilkońska

13660 (Stary Gostyń)

1639.1/4. Władysław, s. ND. Wojc. Karsieckiego i Anny Jąnowskiej, z Goli -- N. Marcin Karsiecki, dziad dziecka i N. Anna Domaracka

13661 (Stary Gostyń)

1639.20/4. Jan, s. N. And. Łaszczyńskiego i z Radomicka Daleszyńskiej -- NG. D. Jan Dal. pisarz zs. pozn. i N. Ewa Zadorska z Goli

13662 (Stary Gostyń)

1650.11/7. Anna, c. GD. Łukasza Kowalewskiego i Łucji -- Władysław Przyborowski i Regina sługa Jana Zadorskiego z Goli

13663 (Stary Gostyń)

1650.18/12. Zofja, c. GD. Władysł. Przyborowskiego i Doroty -- GD. Jan Skrobiszewski i Anna Zadorska

13664 (Stary Gostyń)

1652.5/12. Aleksander syn Władysława Przyborowskiego i Doroty -- Łukasz Zadorski i Dorota, oboje z Goli

13665 (Stary Gostyń)

1653.22/2. Teresa, c. Adama Przecławskiego i Anny, z Goli -- Zofja Bialęlęcka V. i And. Zadorski z Goli

13666 (Stary Gostyń)

1653.2/3. Maciej, s. N. Andrzeja Zadorskiego i Anny, z Goli -- N. Jan Radzewski z Gostynia i Jadwiga Malachowska V. z Malachowa

13667 (Stary Gostyń)

1654.27/8. Konstancja, c. N. Władysława Przyborowskiego z Malewa i Doroty -- Barb. Krasewska i Wawrzyniec Kowalewski

13668 (Stary Gostyń)

1654/(8-9.) Anna, c. N. And. Zadorskiego i Anny, z Goli -- Dorota Z. z Goli i And. Kąkolewski z Żułkowa

13669 (Stary Gostyń)

1656.27/1. Jan, s. GD. Andrzeja Zadorskiego z Goli i Anny -- GD. Łukasz Z. i MD. Anna z Mielżyna Kąkolewska z Żułkowa

13670 (Stary Gostyń)

1657.2/4. Regina, c. G. Władysł. Przyborowskiego i G. Doroty, z Malewa -- Wojc. Kowalewski de Stankowo i Marj. organ. z Starygostyń

13671 (Stary Gostyń)

1657.13/12. Ewa, c. GD. Andrzeja Zadorskiego i Anny -- JD. Jan Daleszyński sędzia pozn. i G. Zofja D. Franciszka Dal. ...

13672 (Stary Gostyń)

1658.28/8. Bogumiła, c. GD. z Malewa Władysława Przyborowskiego -- N. Wojc. Demski i GD. Anna Mniszewska

13673 (Stary Gostyń)

1660. Helena, c. GD. Władysł. z Malewa Przyborowskiego i Doroty -- Marcjan Miniszewski i MV. Marj. lub Anna Topolska

13674 (Stary Gostyń)

1661.17/8. Jan, s. ND. Władysława i Doroty Przyborowskich z Malewa -- Mac. Krobski sługa MD. sędziego pozn. i Anna M. V. Topolska

13675 (Stary Gostyń)

1663.10/6. Felicjan, s. GD. Wojciecha Koszuckiego i Jadwigi, ze wsi Goli -- N. Jan z Gostynia Radzewski i NV. Kat. z Goli Napruszewska

13676 (Stary Gostyń)

1664.13/1. Krzysztof, s. GD. Władysł. Przyborowskiego i Doroty, z Malewa -- N. Krzysztof Grabski i Krystyna burmistrzowa z Gostynia

13677 (Stary Gostyń)

1665.16/11. Marjanna, c. G. Jana Milińskiego i Katarzyny Napruszewskiej, z Goli -- G. Krzysztof Grabski i V. Zofja Zadorska

13678 (Stary Gostyń)

1667.27/2. Kazimierz, s. G. Jana Milińskiego i Kat. Naprusz., z Goli -- N. Jan Osowski i Dor. Zadorska

13679 (Stary Gostyń)

1667.30/7. Wawrzyniec, s. GD. Stanisł. Zadorskiego i Teresy Gostkowskiej -- N. Piotr Gorazdowski i Kat. Grudzielska

13680 (Stary Gostyń)

1668.2/8. Marcjanna, c. GD. Wład. Boratińskiego i Elżb. -- GD. Stan. Zadowski i ND. Anna Omieceńska z Goli

13681 (Stary Gostyń)

1669.12/9. Teresa, c. GD. Stefana Grochowickiego i ... -- MD. Wojc. Trąbczyński i ND. Anna Zadorska z Goli

13682 (Stary Gostyń)

1670.2/11. Kunegunda, c. N. Mik. Rabowskiego i Jadwigi -- N. Samuel Mysłowski i Jadwiga Rozniecka z Goli

13683 (Stary Gostyń)

1671.23/1. Paweł Sebastjan, s. G. Stanisł. Zadorskiego i Anny Mąkowskiej -- N. Adaukt M. i Kat. Rosnowska z Goli

13684 (Stary Gostyń)

1672.26/6. Krystyna, c. ND. Stanisł. Zadorskiego i N. Anny Mąkowskiej, z Goli dz-ów -- N. Teresa M., babka, i G. Adaukt M.

13685 (Stary Gostyń)

1673.1/1. Dorota, c. GD. Hieron. Oporowskiego i Zofji Rozyńskiej -- G. Jan Bodzewski i Zofja Falęcic Daleszyńska

13686 (Stary Gostyń)

1673.6/2. Dorota, c. N. Przecława Mysłowskiego tenut. Goli i Anny -- N. Maciej Rosnowski i N. Zofja Wasowska babka dziecka

13687 (Stary Gostyń)

1673.24/8. Ludwik Franc., s. N. Stanisł. Zadorskiego i Anny Mąk. -- N. Adam Karchowski z Belęcina i Marjanna z Konarzewa Radzewska z Gostynia

13688 (Stary Gostyń)

1673.9/12. Andrzej Samuel, s. N. Baltazara Linowskiego i Anny Zadorskiej, z Goli -- G. Chardłupski i MD. Ewa Daleszyńska sędzina pozn. wdowa

13689 (Stary Gostyń)

1674.31/1. Jan Chryzostom, s. N. Walentyna Zaleskiego i Ewy, z Bojanic -- G. Tekla Przyborowska i G. Barb. z Daleszyń. Daleszyńska, c. ol. G. Franciszka Dal.

13690 (Stary Gostyń)

1674. (pewnie 0/12.) Tomasz, s. MGD. Stanisł. Zadorskiego i ... -- GD. Baltazar Linowski i Zofja Daleszyńska

13691 (Stary Gostyń)

1675.24/2. Maciej, s. GD. Balt. Linowskiego i Anny Zadorskiej z Goli -- MD. Mikoł. Mycielski i GD. Teresa Karchowska

13692 (Stary Gostyń)

1675.12/1. (Daleszyn) Barbara c. Walentyna Zalewskiego i Ewy -- G. D. Wojc. Daleszyński i Marjanna Daleszyńska

13693 (Stary Gostyń)

1678.12/2. Ewa, c. G. Stanisława Zadorskiego i Anny, z Goli -- G. Wojc. Daleszyński i siostra jego V. Marjanna Dal.

13694 (Stary Gostyń)

1678.23/3. Marcjan, s. Marcjana Bronikowskiego i Zofji, Nob. -- Wojc. Kozuchowski i Jadwiga Kozuch.

13695 (Stary Gostyń)

1678.3/10. Urszula, c. Walentyna Zaleskiego i Ewy -- GD. Kazimierz Daleszyński i Zofja Kotlińska, wszyscy szl. z Daleszyna

13696 (Stary Gostyń)

1679.11/6. Konstancja, c. N. Stanisł. Zadorskiego i Anny -- N. Jan Daleszyński i NV. Konst. Mąkowska

13697 (Stary Gostyń)

1680.2/3. Teresa, c. N. Kazim. Glisczyńskiego i Anny -- N. Stan. Zadorski i Zofja Bronkoska

13698 (Stary Gostyń)

1683.14/3. Jan s. G. D. Andrzeja Goczałkowskiego i Anny - z Goli -- N. Stan. Miszewski i Katarzyna Bronkowska, z Goli

13699 (Stary Gostyń)

1684.23/1. Zygmunt Antoni s. N. Łukasza Chudzarskiego i Zofji -- G. Piotr Łopieński i Bogum. Przeborowska V. N.

13700 (Stary Gostyń)

1684.23/5. Antoni Jerzy, s. GD. Jana Goczałkowskiego i Jadwigi - z Goli -- N. Marjanna Grudzielska

13701 (Stary Gostyń)

1684.7/6. Anna, c. GD. Wawrzyńca Kromolickiego i Marjanny - z Goli -- G. D. Jan Goczałkowski i N. Elżb. Malachowska

13702 (Stary Gostyń)

1684.(3-5.) Zofja Teresa, c. GD. Jana Daleszyńskiego i Konstancji -- GD. Adam Zakrzewski i Zofja D.

13703 (Stary Gostyń)

1684.5/8. Teresa, c. GD. Jana Goczałkowskiego i Jadwigi - z Goli -- X. i GV. Marjanna Daleszyńska

13704 (Stary Gostyń)

1686.23/4. Wojciech Józef, s. GD. Aleks. Przyborowskiego i Katarzyny Grzybowskiej -- GD. Jan Grzyb. i N. Konst. Kawecka

13705 (Stary Gostyń)

1689.14/2. Jan Maciej, s. GD. Jana Goczałkowskiego i Jadwigi - z Goli -- GD. Jerzy Wilkowski i GD. Anna Rożnowska

13706 (Stary Gostyń)

1690.28/3. (Gola) Barbara Katarzyna c. G. Jana Goczałkowskiego i Jadwigi -- G. Stanisł. Miszewski z Miszewa i Zofja Mąkowska z Gryżyny

13707 (Stary Gostyń)

1690.8/10. Franciszek Hieronim s. GD. Wład. Skorzewskiego i Zofji - z Malewa -- GD. Piotr Sulmowski i GD. Teresa Sulmowska

13708 (Stary Gostyń)

1691.17/4. Jan Piotr, s. N. Jana Daleszyńskiego i Konstancji z Daleszyna, -- GD. Jan Dal. podsędek zs. pozn. i Barbara Goczałkowska

13709 (Stary Gostyń)

1692.11/7. Adam Józef, s. GD. Jana Daleszyńskiego i Konstancji -- GD. And. Goczałkowski i GD. Zofja Dal.

13710 (Stary Gostyń)

1692.13/7. (Gola) Teresa Małgorz. c. GD. Stanisł. Żadorskiego i Anny -- GD. Aleks. Karchowski i GD. Jadwiga Rusocka, wszyscy z Goli

13711 (Stary Gostyń)

1693.12/5. (Gola) Zofja, c. G. D. Wojc. Bronikowskiego i Katarz. -- N. Franc. Br. i N. Kat. Przyborowska z Malewa

13712 (Stary Gostyń)

1695.21/11. (Malewo) Marcin s. N. Piotra Woiuckiego i Jadwigi -- N. Jan Potocki i Katarzyna Przyborowska

13713 (Stary Gostyń)

1699.19/3. (Daleszyn) Zofja Kunegunda, c. G. Jana Potockiego i Konstancji -- Jakub Zakrzewski klanic śremski i G. Zofja Daleszyńska

13714 (Stary Gostyń)

1700.4/1. (Malewo) Agnieszka c. N. Stanisł. Szamborskiego i Zofji -- Stanisław Dzierzanowski Nob. i G. Konstancja z Daleszyna Potocka

13715 (Stary Gostyń)

1701.8/9. (Daleszyn) Przecław Egidjusz s. GD. Jana Potockiego i Konstancji -- G. Aleks. Osowski i NV. Łączkowska

13716 (Stary Gostyń)

1702.28/10. (Gola) Michał Franc., s. MGD. Wawrzyńca Kułakowicza i Zofji -- MGD. Wojc. z Bojanic Daleszyński i MGD. Zofja Skorzeska

13717 (Stary Gostyń)

1703.23/1. (Daleszyn) Antonina Marcina, c. GD. Jana Potockiego i Konstancji -- P. Aleks. Chlebowski chorąży zs. wieluński i G. Zofja z Dameckich Skorzewska

13718 (Stary Gostyń)

1704.18/6. (Gola) Marjanna Dorota, c. G. [Wawrzyńca Kułakowicza i Zofji] -- G. And. Osowski i Ludgarda z Bułakowskich Daleszyńska

13719 (Stary Gostyń)

1638.14/2. N. Wojciech Karsiecki x N. Anna Rozniecka wd. -- N. Jan Zadorski, Jan Karchowski, Lubiatowski, Jąnowski etc.

13720 (Stary Gostyń)

1643.28/9. GN. Władysław Chłapowski x N. Jadwiga Zadorska z Goli -- N. Mik. Chł., N. Kurski, N. Kołaczkowski, N. Stanisł. Smigielski, etc.

13721 (Stary Gostyń)

1644.8/2. N. Filip Bujalski z Bujał x N. Kat. Skrobiszewska ze Skrobiszek -- N. And. Bujalski, And. Siekierzecki, Wawrzyn. Jąnowski

13722 (Stary Gostyń)

1657. Bonawentura Puniński x Barb. Bagińska wd. alias Krasewska -- GD. Grzegorz Mąkowski i Łuk. Bieczyński

13723 (Stary Gostyń)

1661.14/11. N. Maciej Kleparski x Anna Topolska(?) -- M. Jan Daleszyński sędzia pozn. i Wład. Rogaliński stolnik inowrocł.

13724 (Stary Gostyń)

1662.229/8. N. Maciej Gołembiewski x sługa jego Anna bez zapowiedzi, z racji "conversationem illorum criminosam per spetemium"

13725 (Stary Gostyń)

1663.7/1. G. Kaz. Tryniszewski x V. Anna Czaplicka, c. ol. N. Stanisł. Cz. i Kat. Kaczkowskiej -- GD. Krzysztof Rudzki i Łukasz Zadorski

13726 (Stary Gostyń)

1671.20/1. G. Hier. Oporowski x V. Zofja Rozyńska -- G. And. Gostyński, Stanisł. Radzewski etc.

13727 (Stary Gostyń)

1673.26/11. N. Walentyn Zaleski z z. łomżyń. x Ewa Bojeńska z Bojenic -- G. Stefan Gorazdowski, G. Kleparska, i Jan Strzelski

13728 (Stary Gostyń)

1763.29/1. (Gola) Józefa Franciszka, c. MGD. Stanisława Obarzankowskiego tenut. Gol. i Franciszki z Urbanowskich

13729 (Stary Gostyń)

1764.29/3. (Gola) Franciszka Józefa, c. [Stanisława Obarzankowskiego i Franciszki z Urbanowskich], z w. 1763.29/1., cerem. -- MD. Józef Urbanowski i Ludwika z Biegańskich Urbanowska

13730 (Stary Gostyń)

1765.2/10. (Dusina) Brygitta Franciszka, c. G. D. Dominika Drwęskiego i Anny ekonomów Dusiny i Pożegowa -- GD. Stanisł. Modzeleski pisarz w Dus. i GD. Anna Michalska matka rodz. prob. tut.

13731 (Stary Gostyń)

1769.12/7. (Daleszyno) Juljanna Michalina, c. MD. And. Morawskiego skarbnika pozn. i Elżb. z Będorskich (* 19/6.) -- MD. Kat. z Manikowskich Będorska babka i MD. Wojc. Będorski syn. kumy - wuj dziecka

13732 (Stary Gostyń)

1770.15/7. (Gola) Stanisław s. MD. Franc. i Nepomuceny Kościelskich -- MD. Ludwika klanowa krzywiń. z Swierczyny

13733 (Stary Gostyń)

1773.21/8. (Gola) Bernard Ignacy, s. M. Franciszka i Nepom. z Obarzankowskich Kościelskich -- M. Stanisław Ob. i Franciszka z Urbanowskich rodzice matki

13734 (Stary Gostyń)

1778.13/10. (Daleszyno) Tekla, c. GD. Ignacego Stobieskiego i Franciszki -- MGD. Bartłom. Cybulski pos. Goli i MGD. Nepomucena z Broniszów Skrzetuska dz-a Brylewa

13735 (Stary Gostyń)

1782.4/11. (Daleszyn) Szymon Juda Tadeusz (* 28/10.) s. G. Jakuba i Brygidy de Cińskich tenut. daleszyń. -- MGD. Maciej Koszutski chor. chor. JKMci i G. Apolonja Orłowska V. rodzona

13736 (Stary Gostyń)

1784.29/9. (Malewo) Michał Łukasz, * 25., s. GD. Macieja Koszutskiego i Marjanny z Koszutskich K-ej -- JD. Łukasz Bniński sta sokolnicki, sędzia zs. pozn. i MD. Marjanna z Tomaszewskich Dobkowa podczaszyna łomżyńska

13737 (Stary Gostyń)

1785.28/9. (Malewo) (* 20.) Tekla Elżbieta, c. M. [Macieja i Marjanny Koszutskich] chorążych, pos. M. -- M. Piotr Zaremba i Elżbieta z Radolińskich Zarębina małż. pos-y Dupino

13738 (Stary Gostyń)

1785.2/12. (Kossowo) Saturnin Andrzej * 25/11., s. G. Józefa i Teofili z Zabilskich Zaydliców pułkowników JKMci -- X. i G. Juljanna z Raczkowskich Mąkowska z Kossowa ż. Józefa Mąk. pos. K.

13739 (Stary Gostyń)

1787.14/1. (Malewo) Katarzyna Jadwiga (* 4.), c. M. Macieja i Marjanny Koszutskich pos. M. -- chrz. nieszl.

13740 (Stary Gostyń)

1787.12/2. (Kossowo) (* 10.) Konstancja Juljanna, c. G. Józefa z Juljanny z Raczkowskich małż. Mąkowskich pos. Kossowa -- G. Makary M. stryj i G. Franciszka z R. Ulewiczowa ciotka dziecka

13741 (Stary Gostyń)

1787.10/6. (Daleszyn) (* 1.) Paula Teresa, c. G. Wojc. i Eleonory z Pomorskich Jasińskich pos. D. -- M. Teresa Pom. babka dziecka dz. Sarbinowa i G. Antoni Zandrowicz pos. Chwał.

13742 (Stary Gostyń)

1789.22/5. (Dusina) (* 21.) Filip Nereusz Jan Nepom. Ignacy Walentyn, s. M. Kazim. i Antoniny Moraczewskich tenut. Dus. -- X. i MD. Zofja z Mycielskich Nieświastowska dz-a Dus. i Pożegowa

13743 (Stary Gostyń)

1790.16/5. (Malewo) Jan Nepom. Józef (* 13.) s. M. GD. Macieja Koszutskiego i Marjanny -- X. i M. Barbara Brzeska podstolina łomż. wdowa

13744 (Dolsk)

1625.15/12. Mikołaj s. GD. ...tury Chłapowskiego i N. Zofji Robacz... -- X. i V. Anna Herstopska

13745 (Dolsk)

1625.16/5. ND. Wojciech Komorowski x ND. Zofja Niemierzycka wd. po ol. ND. Jobie Ziemeckim -- GMD. Dobrogost Chłapowski z Międzychodu i ND. Piotr Raczkowski z Lubiatowa

13746 (Dolsk)

1757.12/2. GD. Samuel Kęszycki x G. Krystyna Grabowiecka -- GD. Zakrzewski, Stan. Kołucki, Jakub Żarczyński etc.

13747 (Dolsk)

1651.16/2. G. D. Aleksander Głuchowski x G. Jadwiga Rogaczewska -- GD. Jan Dobrzycki, GD. Andrzej Bronikowski, GD. Adam Jarosławski

13748 (Dolsk)

1669.20/5. N. Adam Jaczkowski x N. Marjanna Karlińska -- X. i N. Melchjor Skrzetuski i N. Seb. Noskowski

13749 (Dolsk)

1671.27/1. N. Jan Łojewski x N. Anna Kołucka -- N. Jan Malachowski, N. Jan Pierzchliński i Jan Bronikowski

13750 (Dolsk)

1673.9/2. G. D. Franc. Witkowski x G. Marjanna Grotowna

13751 (Dolsk)

1677.0/8. GD. Stefan Chełmski x GD. Małgorzata Krzyzanowska wd. po ol. GD. Franc. Krzyzanowskim -- DG. Franc. Starzęcki burgrabia ..., Krzysztof Starzęcki i Jan Starzęcki, Jan Bronikowski

13752 (Dolsk)

1682.13/8. N. Samuel Bojanowski z Cerekwicy x Jadwiga Krupska z D. -- N. Piotr Tarzecki, Błażej Liczykrupa figulus

13753 (Dolsk)

1701.0/10. Urszula Jadwiga, c. G. Zygmunta Gra... i ...theae tenut. Pokrzywnicy -- G. Jan Zbij... i G. Anna Gniewkowska

13754 (Dolsk)

1702.19/1. Fabjan Józef s. G. Kaz. Karskiego i Marjanny z Imielskich -- G. Wład. Zaręba i G. Anna Moraczewska

13755 (Dolsk)

1702.0/8. (Gajewo) Piotr Antoni, s. G. Franc. i Teresy Starzęckich -- G. Piotr Koszutski ze Strzelców i G. Jadwiga Koszutska

13756 (Dolsk)

1702.0/9. Franciszek, s. G. Wojc. Golińskiego sługi i Reginy, z Malechowa -- Szymon Czarnecki i V. Monika

13757 (Dolsk)

1711.22/3. (Ostrowieczno) Marjanna, c. G. D. Karola Iłowieckiego i ... Zakrzewskiej -- GD. Władysław Korytowski miles i Anna Wysławska tenut. m. Dolska

13758 (Dolsk)

1711.10/6. (Nowiec) Antoni Norbert, s. MGD. Józefa Błaszkowskiego i Teresy Karskiej poses. N. -- MGD. Ant. Koszucki i M. Zakrzewska z Tworzymirek

13759 (Dolsk)

1712.20/1. (Międzychod) Marjanna Agnieszka, c. GD. Andrzeja Bernackiego i Doroty Sobockiej - tenut. M. -- G. Stefan B. i Ewa Kasprowa zw.

13760 (Dolsk)

1712.23/5. (Lipówko) bl. Antoni i Stanisław, ss. MD. Adama Krzyżanowskiego i Konstancji Kępowskiej -- MG. Stefan Sulmierski i Wiktorja Koszucka, Antoni Kosz. i ...

13761 (Dolsk)

1712.23/7. (Nowiec) Prokop, s. MG. Józefa Błaszkowskiego i Teresy Karskiej - poses. Nowca, -- MGD. Adam Krzyżanowski i GV. Elżbieta Karska

13762 (Dolsk)

1712.0/9. (Nowiec) Jadwiga, c. N. Adama Gumińskiego i Katarzyny -- MGD. Józef Błaszkowski i Hel. Karska

13763 (Dolsk)

1712.11/12. (Lubiatowo) Katarzyna Lucja, c. MGD. Michała Adama Zawadzkiego i Gniewkowskiej tenut. L. -- MGD. Adam Krzyżanowski i D. Sulimirska z Dalabuszek

13764 (Dolsk)

1714.21/1. (Dolsk) Agnieszka Marjanna c. MD. Karola Iłowieckiego i Anny -- MD. Konst. Jaraczewski i MD. Kunegunda Święckicka

13765 (Dolsk)

1714.25/3. Marjanna, c. G. Adama Gumińskiego i Kat. -- X. i G. Dorota Olęzeska

13766 (Dolsk)

1714.25/3. Marjanna, c. G. Michała i Anny Zawadzkich -- Mikołaj Chłapowski i Zofja Arczeska

13767 (Dolsk)

1715.17/2. (Nowiec) Wiktorja Anna c. GD. Józefa i Teresy Błaszkowskich -- G. D. Krzysztof Karski i G. Anna Zakrzewska z Tworzymierek

13768 (Dolsk)

1715.1/9. Ignacy Mikołaj, s. G. Franc. i Marjanny Szawrońskich -- GD. Błociszewski i D. Zwierchoska

13769 (Dolsk)

1715.20/10. Maksymiljan Łukasz s. G. Kazimierza i Konstancji Ulef -- G. Franc. Kniaziński i G. Teresa Krzyżanowska

137770 (Dolsk)

1716.1/1. (Miedzychód) Konstancja c. G. Piotra i Anny Łaczyckich z M. -- G. Mikoł. Rzeczkoski i G. Dorota Olszeska

13771 (Dolsk)

1717.28/2. Maciej s. GD. Józefa Błaszkowskiego i Teresy - z Nowca -- D. Józef Malechowski i d. Zofja Karska

13772 (Dolsk)

1717.30/3. (Lubiatówko) Marjanna, c. D. Władysława Zawackiego i Rozalji -- D. Józef Błaszkowski i D. Kat. Wierzchowska

13773 (Dolsk)

1717.0/9. Michał, s. Franciszka i Zofji Koszutskich z Trębinka -- GD. Maks. Miaskowski i GD. z Tuczna

13774 (Dolsk)

1717.27/11. (Miedzychód) Antoni Teodor, s. GD. Andrzeja i Doroty Bernackich -- GD. Franciszek Nieświastowski z Wrześnicy i GD. Teresa Dzierżanowska z Konarzewa

13775 (Dolsk)

1718.29/6. (Lubiatówko) Jakub Piotr, s. G. Michała Zawackiego i Anny -- G. Bernacki z Międzychodu i GV. Krzyżanowska Teresa z Lipówki

13776 (Dolsk)

1718.4/12. (Międzychód) Marjanna Barbara, c. G. Andrzeja Bernawskiego i G. Doroty -- G. Bartuchowski i G. Teofila Nieświastowska

13777 (Dolsk)

1719.23/6. (Trębinek) Stanisław, s. G. Franciszka Koszutskiego i Zofji Ossowskiej -- J. Radomicki GWP. i Jadwiga K. z Mszyczyna

13778 (Dolsk)

1720.20/6. (Międzychód) Jan s. G. And. i Doroty Biernawskich dz. M. -- G. Wojc. Kotarbski i ż. jego Teresa K.

13779 (Dolsk)

1721.14/2. (Wrześnica) Krzysztof Wojc. Walentyn, s. G. Franciszka Nieświastowskiego i Teofili z Dzierżanowskich -- G. D. Jan Nieśw. brat rodz. i GV. Dzierżanowska

13780 (Dolsk)

1721.13/7. (Międzychód) Teresa Małgorzata, c. G. And. Bernawskiego i Doroty Sobockiej -- G. Paweł Wyganowski z ż. Anną

13781 (Dolsk)

1722.15/2. (Lipówko) Konstantyn Walentyn, s. G. Józ. Szczepanowskiego i Kat. z Boguckich -- X. i G. Teresa Sliwińska z Trębinka

13782 (Dolsk)

1723.11/3. (Międzychód) Maciej Józef, s. G. Andrzeja Biernawskiego i Doroty soboc. -- G. Jakub Kosicki i G. Elżbieta Bielińska z Kadzewa

13783 (Dolsk)

1724.2/5. (Międzychód) Helena, c. G. [Andrzeja i Doroty Biernawskich] -- GD. Piotr Romanowicz i N. V. Marcjanna

13784 (Dolsk)

1724.10/9. (Nowiec) Michał s. G. Franciszka Raczyńskiego i Doroty -- G. Michał Łaszczyński i G. Zofja Bojanowska

13785 (Dolsk)

1724.23/10. (Trębinek) Katarzyna Barbara Dorota, c. G. Władysława i Jadwigi z Mąkoskich Sczykowskich -- GD. Franc. M. i ż. jego Dorota M.

13786 (Dolsk)

1729.3/3. (Mszyczyn) Tomasz Józef, s. G. Zygmunta i Ewy z Łukomskich Koszutskich -- G. Mikoł. Koszutski miecznik kaliski i G. Helena Kosz. burgrabina zs. pyzdr.

13787 (Dolsk)

1729.28/4. (Ostrowieczko) Katarzyna, c. G. Macieja Borzęckiego i Eleonory -- G. Franc. Nieświastowski z ż. Teresą

13788 (Dolsk)

1730.3/8. (Nowiec) Ignacy Pantaleon, s. G. Aleks. Celińskiego i G. Anny -- G. Władysł. Jaraczewski i Kat. Jaraczewska

13789 (Dolsk)

1730.30/7. Jakub s. G. Zygmunta Koszutskiego i Ewy Łukomskiej -- MD. Adam K. i MD. Marjanna K. miecznikowa kalis.

13790 (Dolsk)

1731.28/2. (Lubiatowo) Franciszka Marjanna, c. G. Aleks. Zawackiego i Rozalji z d. Szawrońskich -- MD. Stefan Czacki i MV. Marj. Błociszewska

13791 (Dolsk)

1731.26/3. (Mszyczyn) Wiktorja c. G. And. Kakoleskiego i Reginy -- chrz. nieszl.

13792 (Dolsk)

1733.8/6. (Ostrowieczno W.) Jan Józef, s. G. Józefa i Marjanny z Jaraczewskich Poziomskich(?) pos. O. -- G. Jan Miklaszewski i GV. Barb. Pawłowska

13793 (Dolsk)

1734.13/3. (Lubiatowo W.) Ignacy s. MD. Aleksandra i Rozalji Zawadzkich -- MD. Maciej Borzeński i Teofila z Dzierżanow. Nieświastowska

13794 (Dolsk)

1735.1/1. (Mszyczyno) Piotr s. G. Zygm. i Ewy z Łukomskich Koszutskich dz-ów M. -- G. Piotr K. dz. Smogorzewa i G. z Solimierskich Morawska dz-a Dalabuszek

13795 (Dolsk)

1735.17/12. (Dolsk) Tomasz, s. G. Pawła i Marjanny Smardowskich -- M. Łukasz Błociszewski pos. Lubiatówka i M. z Dzierżanowskich Nieświastowska z Brześnicy

13796 (Dolsk)

1736.26/7. (Międzychód) Anna Marjanna, c. G. Mikoł. i Marcjanny z Biernackich Dobrosławskich tenut. M. -- MGD. Łukasz Błociszewski dz. Lubiatówka i MG. Elżbieta Kołaczkowska

13797 (Dolsk)

1738.30/5. (Lubiatówko) * Antoni Onufry s. MD. Franciszka i Wiktorji Błociszewskich stów grojeckich

13798 (Dolsk)

1738.17/9. (Międzychód) Michał Mateusz, s. G. Stanisława i Anny Mosczickich tenut. M. -- N. Melchjor i Katarzyna Majewscy rodzeństwo

13799 (Dolsk)

1739.6/1. (Ostrowieczno W.) Baltazar, s. N. Wojc. i Elżbiety Pruskich sług dwor. -- G. Joachim Radzynowski i N. Anna Poświatowska

13800 (Dolsk)

1741.22/3. Marjanna, c. M. Stanisł. i Anton. z Mierzewskich Koszutskich, * 1735. -- G. Ambroży K. i M. Marjanna z Dzierżanow. K. miecznikowa kaliska

13801 (Dolsk)

1741.22/3. Faustyna Eleonora c. M. Stanisł. i Ewy z Koźmińskich Koszutskich -- M. Mikołaj Kosz. miecznik kaliski i Eleonora z Koźm. Jaraczewska klanowa lędzka

13802 (Dolsk)

1741.16/3. (Międzychód) Józef, s. G. Stanisł. i Anny z Majewskich Mosczyckich tenut. M. -- G. Eleonora Wojciechowska tenut. kl. Dolsk

13803 (Dolsk)

1742.24/10. Marjanna, c. Ignacego i Barbary z Herstopskich Kobilińskiego, m. w Lubiatowie -- G. Wład. Szczaniecki i G. Zofja Boleszowa z Tworzymierek

13804 (Dolsk)

1743.2/4. (Lubiatówko) (* 19/3.) Joachim Józef, s. G. Stanisł. Przewskiego i Anny z Glyczyńskich -- G. Władysł. Sczaniecki i G. Eleonora Wojczechoska tenut. kl. Dol.

13805 (Dolsk)

1744.19/4. (Jaskółki) Wojciech s. And. i Reginy Nob. Magnuszewskich -- G. Dominus Pruski i G. Eleonora Woyciechowska

13806 (Dolsk)

1745.28/3. (Dolsk) Józef Wojciech s. G. Michała i Zofji Dębińskich -- G. Antoni Bogucki tenut. pokrzywnicki i M. Joanna z Malczewskich Szołdrska podcz. wschow., dz-a Malachowa

13807 (Dolsk)

1747.29/5. Teofil s. MD. Jana i Marjanny Doksów [?] podczaszych sieradz. -- X. i G. Marjanna Grzymska

13808 (Dolsk)

1747.1/11. (Dolsk) Karol, s. G. Franc. Glinieckiego i Heleny -- MG. Antoni Dobek podcz. sier. i G. Marcj. Barska z Dolska

13809 (Dolsk)

1747.11/11. (Ostrowieczko) Anna, c. G. Jakoba i Eleonory Rachwalskich -- X i Rozalja Jarnowska

13810 (Dolsk)

1747.18/11. (Ostrowieczno) Barbara Marjanna, c. G. Anton. Biernackiego ekon. O. i Franciszki -- J. Wład. Baranowski prob. Dol. i G. Marcj. Barska

13811 (Dolsk)

1748.17/11. (Dolsk) Elżbieta, c. G. Franciszka i Heleny Glinieckich -- G. Marjanna Dobkowa z D. i X.

13812 (Dolsk)

1748.17/12. (Dolsk) Ewa, c. G. Dębińskich -- X. i G. Marjanna Zawadzka V. z D.

13813 (Dolsk)

1749.1/3. (Wrześnica) Józef Kaz. Franc., s. Kaz. i Zofji Bekierskich -- MD. Franc. Skaławski szambel. król. i Teresa z Nieświastowskich Zakrzewska dz-a Wrześnicy

13814 (Dolsk)

1749.25/11. (Dolsk) Andrzej, s. G. Anton. i Kat. Dąbrowskich -- G. Antoni Dobek podcz. sieradzki i G. Konstancja Zawadzka

13815 (Dolsk)

1750.5/4. (Ostrowieczko) Konstanty Franciszek, s. G. Kazimierza i Wiktorji Uloff decempone O. -- G. Konst. Borzęcki i G. Marjanna Zakrzewska z Gaju

13816 (Dolsk)

1750.0/5. (Dolsk) Andrzej, s. G. Anton. Dąbrowskiego i Kat. -- G. Antoni Dobek pos. D. i G. Krzywokulska

13817 (Dolsk)

1748.13/6. (Mszyczyno) Antonina Anna Karolina Teresa, c. G. Anton. Boguckiego i żony -- Adam Rozdrażewski klanic rogoziń. i Karolina Rozd. kl. rogoz.

13818 (Dolsk)

1750.31/1. (Mszyczyno) Ignacy Piotr Józef Teodor, s. G. [Antoniego Boguckiego] -- Czartoryski bp. pozn. i Eleonora z Koźm. Jaraczewska kl. lędzka

13819 (Dolsk)

1750.24/5. (Ostrowieczno) Małgorzata c. G. Tom. Rudnickiego i Marjany

13820 (Dolsk)

1715.18/6. † G. D. Ludwika Zawacka

13821 (Dolsk)

1718.4/6. † dziecko 1 rok G. Ulefa z Pokrzywnicy

13822 (Dolsk)

1718.26/6. † GD. Krzyżanowski z Lipówki poch. filipini Gostyń

13823 (Dolsk)

1720.4/9. † N. Dorota Wasieleska podstarościna z Nowca

13824 (Dolsk)

1721.2/9. † NV. Agnieszka Kmiciąnka w dw. Trebinka

13825 (Dolsk)

1721.4/9. † N. Mikoł. Paprocki w Nowcu verus Israelita

13826 (Dolsk)

1723.18/5. † G. Jadwiga Koszutska w Mszyczynie

13827 (Dolsk)

1724.30/5. † G. Jadwiga z Pstrokońskich Koszutska w Mszyczynie l. 56. poch. Goruszki

13828 (Dolsk)

1724.31/7. † Salomea z Zakrzewskich G. Tyska l. 33 poch. Kościan bern.

13829 (Dolsk)

1725.16/3. † Helena dziecko G. And. Bernawskiego z Międzychodu 1/2 r.

13830 (Dolsk)

1725.3/8. † G. Zofja Miaskowska z Nowca

13831 (Dolsk)

1725.1/10. † N. mł. Tomasz Baranowski l. 16 w Lubiatowie

13832 (Dolsk)

1725.27/10. † w Kłodzie, G. Teresa z Krzyżanowskich Poklatecka poch. Gostyń filip.

13833 (Dolsk)

1726.17/4. † G. Franciszek Makowski, żona jego †-a tydzień przed nim, on poch. tu, ona poch-a Śrem

13834 (Dolsk)

1727.7/1. † MGD. Krzysztof Nieświastowski dz. Wrześnicy, pos. od wielu lat Borku poch. Borek

13835 (Dolsk)

1727.21/9. † GD. Katarzyna z Błociszewskich Poklatecka poch. Osieczna reform.

13836 (Dolsk)

1728.21/3. † Zacharjasz dziecko 1 tydz., s. G. Jaraczewskich tenut. Nowca

13837 (Dolsk)

1730.20/10. † dziewczynka l. 3, c. GD. Kąkolewskiego z Mszyczyna

13838 (Dolsk)

1731.16/1. (Lubiatówko) † G. Anna z Smigielskich Błociszewska poch. Błociszewo

13839 (Dolsk)

1732.13/6. (Mszyczyn) † D. Andrzej Kakoleski

13840 (Dolsk)

1737.24/2. (Lubiatowo) † N. Maciej Dzierżanowski l. ok. 24

13841 (Dolsk)

1737.25/3. (Lubiatowo) † G. Aleks. Zawadzki ponad 40.

13842 (Dolsk)

1738. (w Luboszu) † M. Andrzej Biernaski dz. Międzychodu

13843 (Dolsk)

1740.23/6. (Kędzaw) † G. V. Eleonora Bojanowska l. ok. 20

13844 (Dolsk)

1742.19/2. (Dolsk) † G. Kat. Strachowska l. 60

13845 (Dolsk)

1742.28/7. (Lubiatowo) † G. Kat. Zawacka V. l. 20

13846 (Dolsk)

1743.7/1. (Brześnica) † przez na dwór najeżdżających własnych przyjaciół zabity M. Andrzej Zakrzewski dz. Brześnicy - l. 32

13847 (Dolsk)

1743.1/6. (Lipówka) † M. Mikołaj Zbijewski dz. Lipówki l. 78

13848 (Dolsk)

1744.3/2. (Międzychód) † G. Józef Biernaski student l. 20

13849 (Dolsk)

1744.15/2. (Dolsk) † G. Gliniecka wdowa

13850 (Dolsk)

1744.26/4. (Lubiatowo) córka l. ok. 11 G. Zawadzkiej

13851 (Dolsk)

1745.9/12. (Międzychód) † M. Konstancja Lutecka(?) l. 30

13852 (Dolsk)

1746.2/1. (Ostrowieczno) † M. Paweł Konarski pos. O. l. ok. 66

13853 (Dolsk)

1746.15/8. (Dolsk) † G. Eleonora Woyciechowska tenut. D. l. 60, poch. Śrem, franciszk.

13854 (Dolsk)

1747.5/8. (Dolsk) † G. Teofila Dobkowa tyg. 10

13855 (Dolsk)

1747.5/8. (Ostrowieczno) † G. Wiktorja Taszkowska poch. Kość. bernard.

13856 (Dolsk)

1747.22/11. (Dolsk) † G. Jadwiga Wojciechowska l. 50

13857 (Dolsk)

1748.14/12. (Dolsk) † G. Barbara Magnuska V. l. 10

13858 (Dolsk)

1749.21/1. (Dolsk) † dziecko G. Dębińskiego

13859 (Dolsk)

1749.24/3. (Dolsk) † G. Franciszek Gliniecki l. 55

13860 (Dolsk)

1749.0/3. (Dolsk) † G. zofja Dębińska l. 35

13861 (Dolsk)

1749.22/6. (Nowiec) † M. Stanisław Objezierski l. 40 poch. Pozn. bernard.

13862 (Dolsk)

1750.23/5. † G. Dąbrowski

13863 (Dolsk)

1752.6/1. † G. Antoni Tyski

13864 (Dolsk)

1752.24/6. † dziecko GD. Boguckiego

13865 (Dolsk)

1753.7/3. † G. Rozalja Rudnicka V. lat plus minus 30 z plebanji

13866 (Dolsk)

1751.8/8. Dominik Wawrzyniec s. G. Stef. i Konstancji Bagińskich -- G. Aleksander Koryszowski i M. Marja de Wichroskie Dobkowa podczaszyna czernichowska

13867 (Dolsk)

1751.12/12. (Dolsk) Tomasz, s. G. Dąbrowskiego i Katarzyny -- G. Baltazar Bukowski i G. Kat. Turowska

13868 (Dolsk)

1752.5/8. (Dolsk) Marjanna, c. G. Jerzego i Anny Kąsinowskich -- G. Wojciech Skórzewski i G. Anna Zawadzka z D.

13869 (Dolsk)

1751.16/11. (Mszyczyn) Marjanna c. G. Anton. Boguckiego i żony -- X. Józef Kierski bp. bolineński i sufrag. pozn. i G. Marjanna Dobkowa

13870 (Dolsk)

1752.0/10. (Dolsk) Józefata, c. G. Tomasza i Teresy Zmikowskich -- G. Karol Ulatoski i GV. Anna Ulatoska

13871 (Dolsk)

1753.15/7. (Ostrowieczko) Salomea, c. G. Konstantego i Urszuli Borzęckich -- JGD. Ignacy Skorzewski podwojew.pozn. i JGD. Marjanna Dobkowa podstol. czernichow.

13872 (Dolsk)

1753.15/7. (Ostrowieczko) Eleonora, c. G. [Konstantego i Urszuli Borzęckich] -- X. i G. Daniela Skorzewska podwojewodzina pozn.

13873 (Dolsk)

1753.17/10. (Dolsk) Jadwiga, c. G. Józefa Stawickiego i Doroty -- G. Piotr Gruszczyński i Róża Lexycka z dw. D.

13874 (Dolsk)

1754.4/2. (Lubiatowo) Apolonja Joanna, c. G. Tom. i Ter. Zminkowskich -- M. Kaz. Błociszewski i M. Katarz. Błociszewska

13875 (Dolsk)

1754.28/9. (Dolsk) Stanisław s. MD. Stefana Bagińskiego i Konstancji -- X. kanonik Skorzewski i MD. Joanna Tomaszewska z Dw.

13876 (Dolsk)

1755.3/2. Piotr Nolasco Błażej, s. G. Michała Zbijewskiego i Konstancji -- G. Franciszka Zakrzewska z Wrześnicy i Konstancja Bojanowska

13877 (Dolsk)

1755.29/1. (Dolsk) Kazimierz, s. MD. Józefa Stawickiego i Katarz.

13878 (Dolsk)

1755.19/3. Kazimierz Józef, s. JMD. Józefa Wyganowskiego i Ludwiki -- MD. Stefan Janowski dz. Gogolewa i MD. Katarzyna podstolnikowa kaliska

13879 (Dolsk)

1755.25/7. (Ostrowieczko) dziecko MD. Antoniego Dąbrowskiego i Katarzyny -- X. i MD. Dębińska

13880 (Dolsk)

1755.30/11. Marjanna Kat. c. GD. Marcina Wierzbińskiego dzierżawcy pleb. Dol. -- G. D. N. Karski namiestnik śrem. i GD. Konstancja Rusz...ska z Pokrzywnicy

13881 (Dolsk)

1714.1/12. G. D. Franciszek Szawroński x GD. Teresa Skrzydlewska wd.

13882 (Dolsk)

1726.8/10. G. Franciszek Poklatecki 3-voto z Gipówki [?] pos. x G. Kat. V. Błociszewska c. Łukasza pos. i dziedzica Lubiatówka

13883 (Dolsk)

1733.20/5. (Lubiatówko) MD. Michał Pogorzelski x M. Marjanna Błociszewska V., c. M. G. Łukasza Bł. dz-a L.

13884 (Dolsk)

1735.17/1. N. Józef Smardowski x N. Marjanna Trzebińska V. -- M. G. Łuk. Błociszewski, Mac. Borzęcki

13885 (Dolsk)

1737.30/12. M. Kazimierz Sokolnicki x Eleonora z Gorzeńskich Umińska kl. krzywińska wdowcy

13886 (Dolsk)

1738.2/7. N. Łukasz Grabowski x Apolonja

13887 (Dolsk)

1742.9/4. (Dolsk) G. Antoni Strachowski x V. Teresa Woyciechowska c. G. Pawła, tenut. D. -- G. Stanisław Przeuski z ż. swoją

13888 (Dolsk)

1742.28/11. (Mszyczyn) G. Józef Tymiński x G. Ewa z Lukowskich Koszutska wd. -- G. Przyłuski i z. jego

13889 (Dolsk)

1743.27/7. (Dolsk) Marcin Magnuszewski ekonom dwor. x Regina Szulczyna wd.

13890 (Dolsk)

1749.20/1. (Dolsk) D. Antoni Dąbrowski x G. Kat. Zawadzka V. słudzy

13891 (Dolsk)

1749.14/4. (Dolsk) G. Michał Dębiński x G. Helena Gliniecka wdowcy

13892 (Dolsk)

1750.25/1. N. Kaz. Uloff x V. Wiktorja Radecka słudzy

13893 (Dolsk)

1750. (Dolsk) G. Piotr Gruszczyński x G. Marjanna Zawadzka

13894 (Dolsk)

1757.21/2. G. D. Jakub Daleszyński x Marjanna Płonczyńska -- Antoni Winiarski i Jan Alenandrowicz z m. D.

13895 (Dolsk)

1757.4/9. (Dolsk) G. Aleksander Korytowski x V. Joanna Tomaszewska -- Antoni Dobek podczaszy czernichow., tenut. kl. D., Korytowski Tad. wojski pom.

13896 (Dolsk)

1756.10/3. (Lubiatowo) poch. G. D. Rozalja Nowacka

13897 (Dolsk)

1756.29/10. † dziecko D. Bagińskiego 2 l.

13898 (Dolsk)

1756.10/12. † bliźniaki GD. Anton. Wynarskiego

13899 (Dolsk)

1757.0/1. (Dolsk) Marjanna Brygitta c. G. Michała i Ludmiły Łuszczewskich -- GD. Michał Dębiński i G. Kat. Gurowska wd.

13900 (Dolsk)

1757.18/6. Małgorzata Marjanna c. G. Michała Zbijewskiego i Konst. -- GD. Jakub Daleszyński

13901 (Dolsk)

1757.19/6. (Międzychód) Jan Antoni s. PD. Józefa Wyganowskiego komornika i G. Ludwiki Przespolewskiej -- G. Jan Korytowski podstoli kaliski i GD. Apolonja ...

13902 (Dolsk)

1757.22/7. (Lubiatowo) Weronika Anna, c. GD. Tom. i Teresy Sminkoskich -- X. i G. V. Marjanna Gutkoska

13903 (Dolsk)

1758.18/2. (Dolsk) Maciej, s. G. Michała Dębińskiego i Heleny -- X. i G. Ludwika Błociszewska z Lubiatówka

13904 (Dolsk)

1758.26/10. (Dolsk) Anna Teresa, c. GD. Wyniarskich (matka Zofja) -- sł. sł. chrz.

13905 (Dolsk)

1759.30/10. (Międzychód) Jadwiga, c. M. Józefa i Ludwiki z Przespolewskich Wyganowskich podkomorzych wschow. -- M. Stanisław P. dz. Skurzewa i M. Jadwiga Wyganowska z Gawron

13906 (Dolsk)

1759.27/10. (Ostrowieczko) Juljanna, c. JM. Konstantyna i Urszuli z Boleszów Borzeńskich -- X. bp. Czartor. i MG.-a ...

13907 (Dolsk)

1759.30/10. (Dolsk) Rozalja, c. G. Michała i Elżb. Dębińskich -- X. i JMGD. Rozalja Błociszewska

13908 (Dolsk)

1760.0/7. (Nowiec) Jan Antoni s. M. Tom. i Konstancji z Mężyńskich Kałdowskich -- M. Franc. Męż. d. Krzyżanek dz. i M. Franciszka Miaskowska podkomorz. i dz-a Wieszczyczyna

13909 (Dolsk)

1761.7/5. (Dolsk) Stanisław s. G. Michała i Hel. Dębińskich -- M. Bogusław Koszucki dz. Mszyczyna i M. Marjanna Dobkowa podczaszyna czernihow.

13910 (Dolsk)

1763.1/5. (Dolsk) Marjanna c. G. Józ. i Reginy Trojanowskich -- chrz. nieszl.

13911 (Dolsk)

1764.6/9. (Dolsk) Rozalja Marj. c. G. Michała i Elżb. Dębińskich -- G. Józ. Kurczewski i G. Jadwiga Wiśniewska

13912 (Dolsk)

1765.1/3. (Ostrowieczko) Wiktorja, c. N. Wojc. i Marj. Radeckich -- sł. chrz.

13913 (Dolsk)

1765.23/7. (Dolsk) Jan Antoni, s. G. Tom. i Teresy Zmichowskich -- X. i G. Błociszewska z Lubiatówka

13914 (Dolsk)

1765.15/10. (Międzychód) Teresa Jadwiga, c. M. Franciszka i Krystyny Wieganowskich(!) -- M. Stanisł. Gliszczyński i Jadwiga Wieganowska

13915 (Dolsk)

1767.2/5. (Dolsk) Zuzanna, c. G. Jakuba i Marjanny Daleszyńskich -- chrz. nieszl.

13916 (Dolsk)

1766.3/11. (Pokrzywnice) Józef Karol Benedykt s. G. Franciszka i Teodozji Chilkowskich tenut. P. -- X. Leon Kasznicki i Magdalena Starzeńska

13917 (Dolsk)

1768.3/8. (Pokrzywnice) Anna Krystyna, c. GD. Jakuba i Katarz. Glowszewskich -- JMD. Krzysztof Starzeński klanic gnieźń. i JM. Wiktorja ż. jego

13918 (Dolsk)

1769.27/1. (Dolsk) Kazimierz, s. G. And. Miączyńskiego i Teresy Nawrockiej -- nieślubny

13919 (Dolsk)

1771.15/2. (Dolsk) Ignacy, s. G. Władysł. i Magdal. Miączyńskich -- X. i MD. Rozalja Błociszewska

13920 (Dolsk)

1772.29/4. (Dolsk) Wojciech, s. G. [Władysława i Magdaleny Miączyńskich] -- D. Antoni Markwicz podchor. pruski, i GD. Kat. Wronowska ekon. Dol.

13921 (Dolsk)

1773.20/9. (Dolsk) Maciej, s. G. [Władysława i Magdaleny Miączyńskich] -- MD. Tayler oberlejt. i MD. Błociszewska

13922 (Dolsk)

1774.20/6. (Mszczyczyn) Antoni s. N. Stef. i Agn. Grodzkich ekonomów -- MD. Krzysztof Zakrzewski, dz. wsi Brześnicy i GD. Starzeńska z Międzychodu

13923 (Dolsk)

1775.2/2. Weronika, c. M. Krzysztofa i Justyny Zakrzewskich -- M. Zarębina z Ruska

13924 (Dolsk)

1775.25/3. (Dolsk) Kazimierz Józef s. N. D. [Władysława i Magdaleny Miączyńskich] -- MD. Tayler pułk. w. k., tenut. m. D. i MD. Depkowa z Kunowa

13925 (Dolsk)

1775.1/4. (Dolsk) Karolina Zofja c. Norberta i Zofji de Unruhów Taylerów pułk. w. p., tenut. D. -- Aleks. Konarski pułk. i Anna Dobkowa dz-a Kunowa

13926 (Dolsk)

1776.14/1. (Mszczyczyn) Franciszka, c. D. Stef. i Agnieszki Grodzkich ekon. M. -- chrz. nieszl. Potem bez act szl.

13927 (Dolsk)

1776.24/1. (Ostrowieczko) Weronika i Honorata, c. GD. Franciszka i Katarzyny Chełmickich -- GD. Chryzostom Refelski i GD. V. Apol. Kropiwnicka

13928 (Dolsk)

1776.27/3. (Lubiatów) Józef s. N. Anton. i Joanny Karpińskich z Małpina -- MD. Wojc. Radoński z Morki i MD. Zofja Gliszczyńska z Małp.

13929 (Dolsk)

1776.9/8. (Brześnica) Katarzyna, c. M. Krzysztofa i Faustyny Zakrzewskich dz-ów tych dóbr -- M. Ignacy Koszutski i Salomea Kowalska z Mszyczyna

13930 (Dolsk)

1778.30/7. (Nowiec) Jakub Józef, s. M. Józefa i Franciszki Wielowieyskich dz-ów Nowca -- M. Marcin Kozłowski i M. Anna Chmielewska komornikowa gran. kaliska

13931 (Dolsk)

1778.13/10. (Brześnica) Teresa, c. M. [Krzysztofa i Faustyny Zakrzewskich] -- M. Mac. Koszutski ze Strzelców i V. Bielaska

13932 (Dolsk)

1780.9/3. (Dolsk) Walentyn, s. N. Józefa i Reginy Trojanowskich -- M. Wojc. Olbrych i sł. mieszczka z D. V.

13933 (Dolsk)

1780.19/3. (Brześnice) Franciszka Wiktorja, c. G. [Krzysztofa i Faustyny Zakrzewskich] dz-ów B. -- N. Michał Miecznikowski i V. Salomea Zdanowska

13934 (Dolsk)

1781.17/3. (Pokrzywnica) Gertruda Eufemja Balbina, c. Jana i Ludwiki z Szołdrskich Starzeńskich -- Jan Nep. Srzemski i Jadw. Ostrowska Nob. z tego dw.

13935 (Dolsk)

1781.24/6. (Brześnice) Felicjan Antoni Urban s. M. Krzysztofa i Faustyny Zakrzewskich dz. B. -- M. Piotr Krzycki i Weronika Zakrz.

13936 (Dolsk)

1782.0/11. (Brześnice) Nimfa Salomea Elżbieta, c. M. [Krzysztofa i Faustyny Zakrzewskich] -- M. Piotr Zaremba z Ruska i V. Bielawska z B.

13937 (Dolsk)

1758.13/2. G. Karol Ludwik de Wedel x Zofja Dorota Wollgno(?) z djec. pozn. -- sw. nieszl.

13938 (Dolsk)

1760/11/10. (Dolsk) G. Józef Wiśniewski x V. Jadwiga Dąbrowska -- sw. X.X.

13939 (Dolsk)

1760.18/10. (Malince) G. Jan Roznowski x Karolina Mezyńska -- G. Ant. Kałdowski i G. Józef Wiśniewski

13940 (Dolsk)

1869.23/4. (Dolsk) G. Andrzej Miąnczyński x sł. Magdalena Krzyminierska V. -- Jan Szwanke i G. Ign. Szawroński

13941 (Dolsk)

1773.16/6. (Nowiec) G. Józef Wielowieyski x P. Franciszka Objezierska -- G. Wiel. i G. Ant. Cieśliński pos. Włościewski

13942 (Dolsk)

1757.21/9. † GD. Adam Gąsiorowski dworz. z Dolska

13943 (Dolsk)

1757.30/9. † dziecko GD. Bogusławów Koszutskich z Mszyczyna

13944 (Dolsk)

1757.8/10. † dziecko GD. Konstantyna Borzęckiego z Ostrowieczka

13945 (Dolsk)

1757.7/12. (Dolsk) † dziecko GD. Wyniarskich

13946 (Dolsk)

1758.9/1. (Wresznice) † G. Franciszka Miecznikowska z dw.

13947 (Dolsk)

1758.6/5. (Lipówko) † Weronika dziecko c. G. Michała Zbyjewskiego

13948 (Dolsk)

1758.5/6. (Wrzesnice) † dziecko GD. Józefa Bekierskiego 4 l.

13949 (Dolsk)

1758.9/6. (Wrześnice) † dziecko G. Bekierskiego 2 l.

13950 (Dolsk)

1758.4/9. (Dolsk) † G. Konstancja Bagińska (Jaskulek)

13951 (Dolsk)

1759.22/12. (Dolsk) † Rozalja, c. G. Michała Dębińskiego 6 tyg.

13952 (Dolsk)

1760.26/2. (Międzychód) † M. Józef Wyganowski podkomorzy wschowski l. ok. 49 - Lubiń benedyktyni

13953 (Dolsk)

1760.24/4. (Dolsk) † Józef Stawicki de Stirpe Nobilium l. 73

13954 (Dolsk)

1760.29/10. † Jadwiga, c. M. Borzeńskich poses. Ostrowieczka

13955 (Dolsk)

1761.20/2. (Pokrzywnica) † GD. Jadwiga Koszucka l. 70 † nagle

13956 (Dolsk)

1761.23/2. (Wrześnica) † MD. Teresa Zakrzewska d. Wrześnica dz-a poch. Borek, Zdzierz

13957 (Dolsk)

1761.21/7. (Mszyczyn) † dziecko MD. Koszutskich

13958 (Dolsk)

1762.1/3. (Wrześnica) † MD. Teresa Zakrzewska poch. Borek

13959 (Dolsk)

1762.27/3. (Dolsk) † G. Piotr Zagurski

13960 (Dolsk)

1762.4/4. (Międzychód) † syn MD. Wieganowskiej poch. benedykt. Lubiń

13961 (Dolsk)

1762.1/6. (Ostrowieczko) † dziecko M. Borzenskich

13962 (Dolsk)

1762.11/6. (Lubiatowo) † GV. Chełmicka

13963 (Dolsk)

1763.18/4. (Lubiatowo) † dziecko G. Zminkowskich

13964 (Dolsk)

1764.8/3. (Ostrowieczko) † D. Radecka

13965 (Dolsk)

1764.20/4. (Lubiatówko) † MD. Kaz. Błociszewski dz. tej wsi - l. 63. poch. franc. Srem

13966 (Dolsk)

1764.14/8. (Dolsk) † G. Bagiński l. 75

13967 (Dolsk)

1765.15/2. (Lipówka) † M. Kat. de Kaliszeskie Strasiewska l. 59

13968 (Dolsk)

1765.20/3. (Mszczyczyn) † dziecko MD. Koszutskich

13969 (Dolsk)

1765.24/6. (Studzianno) † G. Stan. Radecki l. 76

13970 (Dolsk)

1765.16/9. (Dolsk) † G. V. Kat. Rogozińska l. 16

13971 (Dolsk)

1765.23/9. (Dolsk) † G. Michał Szkłowski chorąży daw., l. 83

13972 (Dolsk)

1766.21/6. (Dolsk) † M. Anna Zawadzka l. ok. 100

13973 (Dolsk)

1766.20/9. (Pokrzywnice) † M. Konstancja Chelkowska l. ok. 8

13974 (Dolsk)

1766.5/11. (Dolsk) † G. Jan Aleksandrowicz l. ok. 80.

13975 (Dolsk)

1767.20/5. (Ostrowieczko) † dziecko M. Borzenskich

13976 (Dolsk)

1767.13/6. (Dolsk) † MD. Antoni Dobek podczaszy czernihow. poch. filipini Gostyń

13977 (Dolsk)

1768.10/3. (Dolsk) † G. Teresa Dziembowska l. 30.

13978 (Dolsk)

1768.22/8. (Międzychód) † Ignacy s. MD. Wyganowskich

13979 (Dolsk)

1769.19/1. (Lipowka) † G. Marjanna Witkowska l. 36.

13980 (Dolsk)

1769.3/3. (Międzychód) † G. Tadeusz Wyganowski l. 12.

13981 (Dolsk)

1769.19/6. (Brudznie) † G. Sebastjan Gliszczyński l. ok. 30.

13982 (Dolsk)

1769.22/6. (Lubjatowo) † zabity G. Józef Droszewski l. ok. 39.

13983 (Dolsk)

1769.3/11. (Dolsk) † syn G. Zakrotskiego l. 2.

13984 (Dolsk)

1769.19/12. (Dolsk) † córka G. Zakrotskiego l. 4.

13985 (Dolsk)

1771.22/1. (Dolsk) † G. Katarz. Turowska l. ok. 70.

13986 (Dolsk)

1773.1/6. † syn N. Władysł. Miączyńskiego

13987 (Dolsk)

1775.5/9. (Pokrzywnice) † G. Jadwiga Koszucka l. 18.

13988 (Dolsk)

1775.5/9. (Brześnica) † syn NGD. Zakrzewskich

13989 (Dolsk)

1776.18/5. (Lubiatówko) † G. Ludwika Błociszewska l. ok. 70.

13990 (Dolsk)

1781.15/4. (Ostrowieczko) † MD. Rochwalska, im. Juljanna

13991 (Dolsk)

1781.20/6. (Ostrowieczno W.) † MD. Franciszka Bojanowska V. l. 16.

13992 (Dolsk)

1781.25/9. (Ostrowieczno) † MD. Jan Wilkoński

13993 (Dolsk)

1796.11/9. (Ostrowieczno) poch. Eleonora l. 3, mies. 1, Teofil, m. 6., oboje ††, o. is. M. Józefa i Rozalji z Lutomskich Bojanowskich poses. O.

13994 (Dolsk)

1796.3/11. (Lubiatówko) † M. Augustyn Błociszewski dz. L. i Ciołkowa poch. 7/11. Śrem ex patrida u franc., l. 64

13995 (Dolsk)

1797.6/10. (Brześnice) poch. u filip. M. Franciszka Zakrzewska ol. Krzysztofa i Faustyny z Zarębów Zakrzewskich, c. l. 19.

13996 (Dolsk)

1799.15/8. (Dolsk) poch. Eleonora, c. N. Józefa i Marjanny Pławinskich l. 2.

13997 (Dolsk)

1799.9/11. (Dolsk) poch. Tadeusz s. G. Ignac. i Wiktorji Boguckich † 7., l. 3.

13998 (Dolsk)

1799.29/12. (Brześnice) † MD. Hieronim Zakrzewski mł., s. Krzysztofa i Faustyny † 27, l. 12.

13999 (Dolsk)

1800.28/5. (Brześnice) poch. u filip. MD. Nimfa Zakrzewska c. o. Krzysztofa i Faustyny z Zarębów † 26., l. 14.

14000 (Dolsk)

1803.30/3. (Dolsk) † G. Kaz. Mierzejeski mł. l. 24. suchoty

14001 (Dolsk)

1803.26/7. (Brześnice) utonął GD. Felicjan Zakrzewski mł. poch. Gostyń filip. l. 22.

14002 (Dolsk)

1803.20/12. (Ostrowieczno) † GD. Marcjanna z Radoszewskich Woszczyńska wd. l. 25 suchoty

14003 (Dolsk)

1805.23/11. (Trębinek) † MD. Konstantyn Urbanowski dz. d. Trębina i Trębinka l. 30. na pytocie

14004 (Dolsk)

1806.9/3. (Ostrowieczko) † GD. Stanisł. Kościeski l. 66. suchoty

14005 (Dolsk)

1806.18/3. (Ostrowieczko) † G. Kat. z Kurcewskich Kościeska l. 64. suchoty

14006 (Dolsk)

1806.22/7. (Nowiec) † MD. Ludwina z Słuckich Lipska l. 70 - suchoty

14007 (Dolsk)

1806.29/7. (Ostrowieczko) † Ignacy l. 2, s. G. Wojciecha i Barb. Bogusławskich poses. suchoty

14008 (Dolsk)

1806.28/9. (Mszyczyn) † GD. Marjanna z Jaśnieskich Głażeska ekonomowa l. 50, suchoty

14009 (Dolsk)

1810.17/8. (Dolsk) † G. Antonina z Kolitowskich Jabłońska l. 21, poród

14010 (Dolsk)

1810.6/10. (Dolsk) † Karol, s. G. Józefa i Antoniny Jabłońskich 7 tyg., dyssynt.

14011 (Dolsk)

1815.14/3. (Trębinek) † Franciszek Xaw., s. M. Marcelina i Juljanny Dzierżawskich pos. T. r. 1/4

14012 (Dolsk)

1815.29/10. (Gajewo) poch. † G. Ksawery Koszutski pos. Gaj. i dz. W. Strzelcze, - wdowa Wiktorja, 3 ss. i 1 c., l. 63, puchlina

14013 (Dolsk)

1817.18/4. (Jaskółki) † G. Józef Rożnowski pos. d. król. dolskich - ż. Wiktorja z Jagodzińskich, l. 58

14014 (Dolsk)

1818.8/8. † w Brześnicy M. Weronika z Zakrzewskich Sczaniecka wd., dz. d. Głupoń l. 43, poch. filipini Gostyń

14015 (Dolsk)

1834.1/2. (Gajewo) † G. Kundegunda de Pawłowiczów Górska l. 53, posesorka, mężatka, paraliż, wdowiec Jan G.

14016 (Dolsk)

1836.7/8. (Nowiec) † G. Balbina z Trąbczyńskich Wierzbińska l. 42, dz. d. Now., mężatka suchoty

14017 (Dolsk)

1837.11/6. (Ostrowieczko) † G. Rozalja Bojanowska l. 18 V. c. Tom. i Juljanny BB. dz-ów O. Apopleksja

14018 (Dolsk)

1839.19/3. (Brześnice) † Marjanna l. 38, ż. G. Wincentego Wilkońskiego poses. d. Brześn., po połogu

14019 (Dolsk)

1843.9/3. (Ostrowieczko) † G. Tomasz Bojanowski l. 58, dz. d. O., Ostrowieczno i Kadzeń, paraliż - wdowa, 4 dzieci małol.

14020 (Dolsk)

1846.8/3. (Dolsk) † Jan Krasnosielski l. 65 pos. D. wd. Tekla, febra nerwowa

14021 (Dolsk)

1846.23/10. (Dolsk) † Helena Stanisława, 6 m., c. Hipolita Krasnosielskiego i Marjanny Urbanowskiej pos. dóbr

14022 (Dolsk)

1848.9/3. (Poznań) † J. Władysław Leon Wierzbiński l. 20, mł., s. Wawrzyńca i Balbiny z Trąmpczyńskich dz-ów d. Czarnysad w par. koźmin. Tabetis

14023 (Dolsk)

1848.8/8. (Ostrowieczno) † Bronisław Tomasz Nepom. l. 4, s. Franciszka Bojanowskiego dz. O. i Benigny Bojan. krwawa dyszynt.

14024 (Dolsk)

1783.30/1. (Lubiatówko) Józef Kasper, s. MD. Augusta i Konst. Błociszewskich dz-ów Lub. -- MD. Antoni Glisciński pos. Maupina(!) i PMD. Salomea Kowalska dz-a Mszczyna

14025 (Dolsk)

1784.18/5. (Podrzecze) Marj. Marcj., c. MD. Filipa i Kunegundy Kmiczyńskich -- chrz. nieszl.

14026 (Dolsk)

1784.6/3. (Ostrowieczno) Antonina Salomea Anastazja c. P. MD. Wojc. i Apolonji Bojanowskich poses. Dębścia -- PMD. Salomea Kowalska dz-a Mszczyczyna i PM. Antoni B. pos. Ostrowieczna

14027 (Dolsk)

1784.24/6. (Brześnica) Filip Jan Wilhelm, s. M. Krzysztofa i Faustyny Zakrzewskich dz. B.

14028 (Dolsk)

1784.20/10. (Lubiatowo) Jadwiga Teresa, c. MD. Macieja i Marjanny Bulakowskich pos. L. -- M. Stanisł. Glisciński pos. Morki i M. Konstancja Błociszewska dz-a Lubiatówka

14029 (Dolsk)

1785.31/7. (Dolsk) Anna, c. MD. Anton. i Rozalji Wosińskich

14030 (Dolsk)

1785.1/10. (Brześnice) Hieronim Michał Emiljan, s. PMD. Krzysztofa i Faust. Zakrzewskich -- PM. Piotr Zaremba pos. Dubina i Salomea Kowalska dz-a Mszczyczyna

14031 (Dolsk)

1787.15/5. (Ostrowieczno) Zofja Nepomuc., c. M. Krzysztofa i Marjanny Rafalskich pos. O. -- M. Józef Dramiński pos. Trembinka i M. Jadwiga Chlebowska

14032 (Dolsk)

1787.2/6. (Brześnice) Joanna Petronella, c. P. M. [Krzysztofa i Faustyny Zakrzewskich] -- X. i M. Salomea Kowalska

14033 (Dolsk)

1788.1/8. (Ostrowieczko) Ignacy Abdon, s. GD. Chryzost. i Marjanny Rafalskich dz-ów O. -- X. i GD. Jadwiga Chlebowska

14034 (Dolsk)

1790.1/8. (Brześnice) * 30/7. Helena, c. M. [Krzysztofa i Faustyny Zakrzewskich] łowczych gn. -- MV. Karolina Koszutska z Gajewa

14035 (Dolsk)

1790.29/9. (Trębinko) (* 25.) Władysław Michał, s. G. Ignacego i Wiktorji Boguckich poses. Trębinka -- G. Kajetan mł. i G. Marjanna BB. brat i siostra rodzeni

14036 (Dolsk)

1791.15/1. (Przedmieście Dolskie) Jakub, s. N. Karola i Anny Glinieckich -- N. Jakub Poklatecki ekonom dolski i Sław. Nowicka burmistrzowa D.

14037 (Dolsk)

1791.11/5. (Międzychód) Helena Józefa Zofja, c. MD. Pawła i Marjanny Wyganowskich komornikiewiczów dz-ów M. i in. -- MD. Ignacy Wilczyński i M. Franc. Wilczyńska dz-e dobr

14038 (Dolsk)

1791.13/5. (Ostrowieczko) cerem. Andrzej Wincenty s. M. D. Nereusza i Anieli Koczorowskich pos. Ostr. i in. -- MD. Andrzej Kurczewski i MD. Faustyna Zakrzewska dz-a Brzesznicy

14039 (Dolsk)

1791.13/5. (Ostrowieczko) Józef Dionizy Walentyn, s. [Nereusza i Anieli Koczorowskich] -- M. Józef Dramiński i M. Faustyna Zakrzewska, Józef Nimojeski sta śremski i MD. Dorota Helińska

14040 (Dolsk)

1791.2/10. (Dolsk) Michalina, c. N. Wawrzyńca i Barbary Chełmoskich -- m. i M. Konst. Błociszewska dz-a Lubiatówka

14041 (Dolsk)

1787.22/1. (Międzychód) † Rozalja, c. P. M. D. Wyganowskich

14042 (Dolsk)

1789.24/9. (Dolsk) † N. Helena Dębińska

14043 (Dolsk)

1791.14/9. (Dolsk) † N. Wawrzyniec Chełmoski

14044 (Dolsk)

1791.5/10. (Dolsk) † Mateusz Bułakowski dziecko, Nob.

14045 (Dolsk)

1792.26/12. (Dolsk) † G. Franciszka Gliszczyńska l. 0k. 70

14046 (Dolsk)

1794.14/9. (Błazejewo) † MD. Bolesz poch. filip. Gostyń

14047 (Dolsk)

1823.13/5. (Brześnica) † G. Faustyna Zakrzewska wd., dz-a B. l. 70., starość

14048 (Dolsk)

1824.29/5. (Ostrowieczko) † Aniela Koczorowska l. 52, dziedziczka, suchoty

14049 (Dolsk)

1826.17/10. (Lubiatówko) † Józef Chłapowski † w Lub. l. 72, starosta kościański, dz. Lub., starość

14050 (Dolsk)

1826.28/11. (Ostrowieczko) † Józef Koczorowski, 1 rok s. G. Hilarego i Zofji z Szulców poses. O.

14051 (Dolsk)

1827.4/12. (Nowiec) † Edward Filip Wierzbiński m. 6., s. Wawrzyńca W. dz-a Nowca i Balbiny Trąbczyńskiej, apopleksja

14052 (Dolsk)

1828.5/10. (Miedzychód) † Maksymiljan Józef Stanisł. 1 r. 6 m., s. M. Ignacego Sczanieckiego dz-a M. i Filipiny z Mielżyńskich, krosty

14053 (Dolsk)

1829.29/2. (Trąbinek) † Teresa, 10 m., c. M. Jana Kurcewskiego pos. T. i Otolji z Zakrzewskich, zęby

14054 (Dolsk)

1830.16/8. (Trąbinek) † Zygmunt Faustyn 8 m., s. M. [Jana Kurcewskiego i Otolji z Zakrzewskich] suchoty

14055 (Dolsk)

1832.13/2. (Trąbinek) † Justyna z Komorowskich Urbanowska l. 72, dz-a d. Trębinka, wdowa, febra zestarzała, został syn

14056 (Konojad)

1668. (Sepno) D-ca Sexagesima Franciszek Jan Chryzostom, s. G. N. Jana Ososkiego i Anny -- G. Jan Proski sta nakiel. i N. Urszula z Wąbiewa Brudnowska

14057 (Konojad)

1675.2/9. (Sepno) Zofja, c. GD. Jana Ososkiego i Zofji -- GD. Wojc. Tymieniecki i GD. Katarzyna

14058 (Konojad)

1677.29/9. (Sepno) Barbara Agnieszka, c. G. Jana Ososkiego i Zofji -- G. Franc. Proski i GV. Anna Proska rodz. Proskiego

14059 (Konojad)

1677.28/12. (Sepno) Zofja, c. GD. Stanisł. Włostoskiego i Katarzyny -- G. D. Mikoł. Heliński i G. D. Marjanna Arczemberska córka GD. A-go

14060 (Konojad)

1679.5/10. Andrzej Józef, s. G. Ludwika i Barb. Laskowskich -- G. Franc. Proski i Małgorzata L.

14061 (Konojad)

1680.20/3. Józef, s. G. Jana i Zofji Ososkich z Sepna -- M. Stanisław z Zader Ososki i G. Anna Rosnoska

14062 (Konojad)

1680.5/4. Anastazja, c. G. Jana i Zofji Helkoskich -- N. Stanisł. Wilczeski i Zofja Bieczyńska

14063 (Konojad)

1685.7/1. (Łagiewniki) Jan s. MGD. Wojciecha i Teresy Bieczyńskich -- MGD. Marcin Czaplicki i MGD. Kat. Zakrzewska

14064 (Konojad)

1686.8/10. (Sepno W.) Maciej Wojc. s. MGD. Jana i Zofji Ososkich -- GD. Maciej Radomicki klanic kaliski i Dorota Ososka ż. stol. wschow.

14065 (Konojad)

1690.19/10. (Szczepowice) Łukasz Fabjan, s. GD. Franciszka Rosena i GD. Konstancji -- MGD. Władysł. Poniński ścic wschow. i GD. Barbara Błociszewska

14066 (Konojad)

1691.2/9. (Sepno) Katarzyna c. GD. Jana i Jadwigi Goczałkoskich -- G. D. Kaz. Łukowski ekonom ib. i GD. Anna Helkowska

14067 (Konojad)

1694.24/10. (Sepno) 2 dzieci: Józef i Jerzy, ss. GD. Jana Goczałkowskiego i Jadwigi -- G. D. Jan Ososki i Barb. Czaplicka V., GD. Jerzy Wilkoski i GD. Ososka

14068 (Konojad)

1696.6/10. (Konojad) Franciszek, s. GD. Stanisława Puchalskiego -- GD. Franc. Proski z M. Łąk i GD. Jadw. Goczałkoska

14069 (Konojad)

1698.10/5. (Konojad) Wojciech Stanisł. s. G. Stanisł. i Elżb. Puchalskich -- GD. Franc. Błociszewski z Szczepowic i GDV. Teresa Ossowska z Sepna

14070 (Konojad)

1698.6/10. (Szczepowice) Maksymiljan Łukasz, s. GD. Franciszka i Konstancji Błociszewskich -- GD. Łukasz Bł. i GD. Smigielska

14071 (Konojad)

1699.27/12. (Szczepowice) Łucja Barbara, c. GD. Franciszka Błociszewskiego i Konstancji -- GD. Adam Smigielski i GD. N. Roznowa

14072 (Konojad)

1700.19/9. (Łagiewniki) Jan, s. GD. Wojc. Bieczyńskiego i Teresy -- MGD. Jan Gniński wda pomor. z żoną

14073 (Konojad)

1700. (Konojad) Michał Jakub s. GD. Stanisł. i Elżb. Puchalskich -- GD. Winc. Granowski i GD. Anna Opalińska

14074 (Konojad)

1701.27/2. (Szczepowice) Jan Józef, s. GD. [Franciszka Błociszewskiego i Konstancji] -- GD. Hier. Kołaczkowski z Głuchowa i GD. Anna B. z Błociszewa

14075 (Konojad)

1702.13/9. (Szczepowice) Hieronim Michał, s. MGD. [Franciszka i Konstancji Błociszewskich] -- MGD. Wincenty Granowski z Granówka i MGD. Elżb. podczaszyna Kołaczkowska

14076 (Konojad)

1703.20/6. (Sepno) Jan Antoni s. GD. Wojc. Kotarbskiego i GD. Franciszki -- GD. Mac. Błociszewki i GD. Barbara Błocisz. z Sulechowa

14077 (Konojad)

1705.2/1. (Sepno) Anna, c. GD. Wojc. i Franc. Kotarbskich -- MD. Franciszek i MD. Konst. ż. jego Błociszewscy z Szczepowic

14078 (Konojad)

1706.4/8. (Sepno) Marjanna, c. GD. [Wojciecha i Franciszki Kotarbskich] -- GD. Stanisł. Puchalski z K. i GD. Barb. Błociszewska z Sulejewa

14079 (Konojad)

1706.20/8. (Szczepowice) Anna c. MD. [Franciszka i Konstancji Błociszewskich] -- X. Paweł Kołaczkowski kanonik trzemeszeński i M. D. Teresa Bieczyńska z Łagiewnik

14080 (Konojad)

1707.12/8. (Szczepowice) Zuzanna Elżb., c. MGD. [Franciszka i Konstancji Błociszewskich] -- MGD. Jan Bieliński i MGD. Elżb. Kołaczkowska z Głuchowa

14081 (Konojad)

1709.(11/11.?) (Szczepowice) Stanisław, s. [Franciszka i Konstancji Błociszewskich] -- ND. Adam Rossen i ND. Anna Nieżychowska

14082 (Konojad)

1709.25/11. (Drozdzyce) Andrzej, s. N. [Wojciecha i Franciszki Kotarbskich] -- ND. Adam Rossen i MND. Teresa Bieczyńska

14083 (Konojad)

1711.23/8. (Szczepowice) Ludwik Bartłomiej, s. MGD. [Franciszka i Konstancji Błociszewskich] -- MGD. Wojc. Bieczyński z Łagiewnik burgr. kcyń. i MGD. Konstancja Rossenowa z Sulechowa

14084 (Konojad)

1713.1/1. (Szczepowice) Łukasz s. MGD. [Franciszka i Konstancji Błociszewskich] -- MGD. Łukasz Kołaczkowski z Głuchowa mł. i MD. Zofja Ossowska wd. z Sepna

14085 (Konojad)

1713.6/12. (Sepno) Ludwik Mikołaj, s. GD. Pawła Goczałkowskiego i Marjanny -- GD. Franc. Błociszewski i GV. Kat. Błoc. córka, oboje z Szczep.

14086 (Konojad)

1714.7/1. (Szczepowice) Marjanna, c. GD. Stanisława i GD. Barbary Kołakowskich ekonomów -- GD. Franciszek z panną córką swą Katarzyną Błociszewscy z Szczep.

14087 (Konojad)

1716. (Szczepowice) Stanisław s. MGD. [Franciszka i Konstancji Błociszewskich] -- GD. Adam Rossen i GD. Anna Nieżychowska

14088 (Konojad)

1716.8/10. (Szczepowice) Teresa Jadwiga, c. GD. Wilkońskiego i GD. Katarzyny -- GD. Winc. Granowski z Dalekiego i MGD. Elżbieta Kołaczkowska sędzina wschow. z Głuchowa

14089 (Konojad)

1716.13/12. (Szczepowice) Łucja, c. GD. Kotarbskich -- GD. Jan Goczałkowski i GD. Jadw. Ulatowska - oboje z Sepna W.

14090 (Konojad)

1717.8/2. (Sepno) Jan Chryzostom s. GD. Wawrzyńca Mieszkowskiego i Katarzyny -- GD. Franciszek Ulatowski i GV. Barb. Ossowska, ob. z Sepna

14091 (Konojad)

1717.5/3. (Szczepowice) Anna Marjanna, c. MGD. [Franciszka i Konstancji Błociszewskich] -- MGD. Wojc. Bieczyński burgrabia kcyń. z Łag. i MGD. Anna Błociszewska z Błociszewa

14092 (Konojad)

1717.23/4. (Szczepowice) Wojciech Stanisł., s. Stanisł. i Barbary Kołakowskich sług Błociszewskiego -- GD. Błociszewski z Szczepowic i GV. Teresa Goczałkowska z Sepna

14093 (Konojad)

1721.7/9. (Sepno) Ludwika Teresa c. N. And. i Kat. Goczałkowskich -- N. Wojc. Bieczyński burgr. kcyń. i N. Helena Bieczyńska ż. Mikołaja

14094 (Konojad)

1722.26/4. (Sepno) Ludwika Gertruda, c. N. Mac. Ossowskiego i Konst. z Turoboyskich -- J. Radomicki wda inowrocł. i GWP. i żona jego

14095 (Konojad)

1722.0/5. (Łagiewniki) Gertruda Marjanna, c. N. G. Stanisława Głuchowskiego tenut. Łag. i Marjanny z Bieczyńskich -- N. Franciszek ze Szczepowic Błociszewski i Helena Potocka kl. rogoz.

14096 (Konojad)

1722.1/11. (Sepno) Joanna, c. G. And. Goczałkowskiego i Jadwigi z Bieczyńskich -- G. Jan G. i G. Marjanna Głuchowska z Łagiewnik

14097 (Konojad)

1723.0/4. (Sepno) Marjanna Teofila, c. N. Macieja Ossowskiego z Sepna i Konst. z Turob. -- N. Luka z Jaskółek i Jadw. Goczałkowska z Sepna

14098 (Konojad)

1723.27/12. (Sepno) Wiktorja Barbara, c. G. And. Goczałkowskiego i Jadwigi z Bieczyń. -- G. Tomasz de Gaj Mykowski z żoną

14099 (Konojad)

1724.29/10. (Sepno) Jan, s. G. Mac. Ossowskiego i Konstancji z Turob. -- M. Jan Radomicki sta osiecki i międzyrzec. i M. Szułdrska kl. kaliska

14100 (Konojad)

1725.4/12. (Sepno) Dorota Marjanna, c. G. And. Goczałkowskiego i Jadwigi z Bieczyńskich -- G. Ossowski z Sepna

14101 (Konojad)

1725.17/6. (Łagiewniki) Antonina Franciszka, c. G. Stanisława Głuchowskiego tenut. Łag. i Marjanny -- G. Jan Bieczyński i G. Teresa Witomska z Gościeszyna

14102 (Konojad)

1726.17/1. (Sepno) Franciszek Deodat, s. G. [Macieja i Konstancji z Turoboyskich Ossowskich] -- G. Teofil z Werbna Pawłowski i G. z Ossowskich ż. jego

14102 (Konojad)

1726.6/10. (Sepno) Franciszek Hieronim, s. G. And. Goczałkowskiego i Jadwigi z Bieczyńskich -- G. Franc. z Szczepowic Błociszewski z żoną

14103 (Konojad)

1726.2/12. (Drożdżyce) Antonina Barbara, c. G. Jakuba Stawickiego dz. D. i Marjanny -- G. Piotr Pomorski tenut. sniateński i G. Konstancja ż. jego

14104 (Konojad)

1727.1/12. (Łagiewniki) Andrzej Michał, s. G. Aleksandra Plonczyńskiego i Anny -- Mac. Malechowski łowczy kaliski i G. Chłapowska

14105 (Konojad)

1728.26/8. (Sepno) Ludwika Jadwiga, c. G. Jerzego Zalutyńskiego z Sepna i Zofji z Bieczyńskich -- G. Wojc. B. i G. Ludwika Chłapowska z Gozdzichowa

14106 (Konojad)

1728.27/11. (Łagiewniki) Tomasz Jakub, s. G. Aleksandra Płonczyńskiego i Anny, dz-ów Łag. -- N. Wojc. Marszewski i siostra jego rodz.

14107 (Konojad)

1729.21/10. (Sepno) Urszula Antonina, c. G. Andrzeja i Jadwigi Goczałkowskich -- G. Wojciech Bieczyński burgrabia kcyń. i Zofja córka jego ż. Zalutyńskiego

14108 (Konojad)

1730.26/3. (Łagiewniki) Konstantyn Franciszek Grzegorz, s. N. G. Aleksandra Goczałkowskiego i G. Anny -- G. Józef Malczewski komornik zs. pozn. i MG. Barb. Kwilecka sc mosińska

14109 (Konojad)

1730.14/11. (Sepno) Andrzej, s. N. Franc. Zaleskiego i Marjanny -- G. Aleks. Płonczyński dz. Łag. i G. Jadwiga Goczałkowska burgrabina kcyń.

14110 (Konojad)

1732.21/10. (Łagiewniki) Łukasz Jan, s. G. Aleksandra Płonczyńskiego dz-a części Łag. i Anny z Kwileckich -- N. Ignacy Gajewski i G. Antonina P. siostra rodz. dziecka

14111 (Konojad)

1733.11/11. (Konojad) Katarzyna c. N. Jana Dabrowskiego ekonoma K. i Anny z Kurczewskich -- X. i G. Wiktorja Skrztuska z Szczepowic

14112 (Konojad)

1734.4/3. (Sepno) Franciszka c. GD. Kaz. Mąkowskiego i Jadwigi z Bieczyńskich -- MD. Ludwik Chłapowski cześnik pozn. i MG. Anna z Lipskich ż. jego

14113 (Konojad)

1735.20/3. (Konojad) Barbara c. N. Kaz. Dąbrowskiego i Anny -- GD. And. Skrzetuski i MD. Wiktorja Skrzetuska z Szczepowic

14114 (Konojad)

1735.29/6. (Sepno) Stefan Marceli, s. G. Macieja Ossowskiego i Konst. z Turoboyskich -- MGD. Stefan Garczyński klan gn. i MG. ż. jego

14115 (Konojad)

1735.26/7. (Łagiewniki) Bonawentura Aleksy, s. G. Aleks. Płonczyńskiego i Anny z Kwileckich -- G. Jakub Stawicki z Drożdżyc i G. Jadw. Mąkowska z Sepna

14116 (Konojad)

1739.0/6. (Małe Łąki) Joanna Justyna, c. GD. Krzysztofa Czarlińskiego admin. gen. dóbr Opalińskiego i G. Marjanny -- X. i M. Teresa Wilczyńska

14117 (Konojad)

1742.3/5. (Karczewo) Wiktorja Katarzyna Urszula, c. MG. D. Pawła Zbijewskiego burgr. pyzdr. i M. Franciszki -- MGD. V. Konstancja Rozrażewska i X. Michał Tad. Krzywosędzki kan. kat. pozn. prob. konojadzki

14118 (Konojad)

1743.15/11. (Sepno) Stanisław Ignacy s. G. Jana Chrościckiego i Urszuli

14119 (Konojad)

1745.17/1. (Sepienko) Sebastjan s. G. Jakuba Zdunowskiego i Zofji -- G. Jan Chrościcki i M. Wiktorja ż. chorążego M. Skorzewskiego

14120 (Konojad)

1750.12/4. (Konojad) Agata Wiktorja Franciszka (* 5/2.), c. GD. Wojciecha Rychlewskiego i GD. Karoliny -- MD. Wiktorja Skorzewska z Szczepowic

14121 (Konojad)

1751.31/1. cerem. Bartłomiej Rajmund, (* 1750.30/8.) s. G. Mikoł. Szczerskiego i Konstancji -- G. Wojc. Krzywosędzki z plebanji i G. Anna Ardrzejeska matka ich z Sepna

14122 (Konojad)

1752.30/1. (Szczepowice) Feliks Konstantyn s. G. Kazimierza Glisczyńskiego i G. z Mireckich -- MD. Jan Nepom. Wyssogota Zakrzewski podczaszyc wschow. i MD. Wiktorja z Skrzetuskich Skorzewska, Gabryel Skorzewski pułk. JKMci i G. Anna z Gliszcz. Przeuska

14123 (Konojad)

1752.14/11. (Sepienko) Marcin Stanisław, s. G. Mikoł. i Konst. Szczerskich -- G. Bartłomiej Ardrzejeski i Anna S. ass. GD. Jan S. z Brylewa i G. Anna S. matka jego

14124 (Konojad)

1690.18/7. (Sepno) † GD. Mikoł. Chyliński

14125 (Konojad)

1713.21/3. † GD. Józef Karachowski(!) sługa G. D. Bieczyńskiego z Łagiewnik

14126 (Konojad)

1721.14/2. † N. Wojciech Gliniecki z Sepna

14127 (Konojad)

1721.30/12. † N. Wojciech Głuchowski z Łagiewnik

14128 (Konojad)

1722.29/9. † N. Barbara Opacka

14129 (Konojad)

1726.24/10. (Sepno) † G. Jan Goczałkowski

14130 (Konojad)

1727.8/6. (Sepno) † G. Regina Załotyńska

14131 (Konojad)

1728.25/4. (Łagiewniki) † Marcin synek G. Plonczyńskich

14132 (Konojad)

1730.6/5. † G. Wojciech Bieczyński burgrabia kcyński poch. bernard. Grodzisk

14133 (Konojad)

1732.24/3. (Sepno) † G. Andrzej Goczałkowski burgrabia kcyń., dz. cz. Sepna

14134 (Konojad)

1732.24/7. † N. Jan Deręgowski

14135 (Konojad)

1733.19/2. (Sepno) † N. Barb. Zdunowska Nob.

14136 (Konojad)

1738.6/9. (Sepienko) † N. Bartłomiej Szczyrski dz. cz. S-ka poch. Grodzisk bernard.

14137 (Konojad)

1739.2/4. (Łagiewniki) † G. Anna z Kwileckich Płonczyńska

14138 (Konojad)

1739.11/8. (Konojad) † N. Ignacy Gajewski mł. w K.

14139 (Konojad)

1750.14/8. † Konstancja Radoszewska V. z dw. Szczepowice

14140 (Konojad)

1750.8/11. † Jakub Zdunowski poch. G.

14141 (Konojad)

1752.29/3. † GD. Aleksander Płonczyński dz. w Łagiewnikach i Sepienku poch. ref. Woźniki

14142 (Konojad)

1708.14/2. (Sepno) GD. Wojciech Rosinski x GV. Katarzyna Ossowska

14143 (Konojad)

1711.29/11. (Szczepowice) Sł. August Wagner obyw. z Rawicza x GV. Kat. Zabłocka -- MGD. Franc. Błociszewski i sł. obyw. z Ponieca

14144 (Konojad)

1712.25/11. (Sepno) G. D. Paweł Goczałkowski x GV. Marjanna Zadorska -- GD. Ludwik Chłapowski i GD. Franc. Błociszewski

14145 (Konojad)

1723.7/7. MD. Piotr Proski x MD. Helena Potocka klanka rogoz. u franciszk. pozn. ale prob. tu dopisał zaprzeczenie iż to bez jego wiedzy

14146 (Konojad)

1727.0/9. (Sepno) N. Jerzy Zalutyński x Zofja Bieczyńska -- G. Stanisł. Gluczowski i And. Goczałkowski

14147 (Konojad)

1729. (Sepno) N. Franciszek Zaleski sługa Goczałkowskiego x Marjanna mieszczka -- G. And. Goczałkowski i G. Jerzy Zalutyński z Sepna

14148 (Konojad)

1742.28/1. (Szczepowice) G. Gabryel Skorzewski x M. Wiktorja Skrzetuska wdowa po Skrzetuskim surrog. kaliskim -- G. Jan Grudzielski, Michał Chłapowski, z ż. etc.

14149 (Konojad)

1751.11/8. (Szczepowice) G. Kaz. Gliszczyński x Franciszka Mirecka -- G. Stanisław Przewski i G. Anna z Gl. Przewska

14150 (Konojad)

1777.17/7. (Sepno) N. Karol Czaplicki x G. Kat. Dąmbrowska -- GD. Michał Pląskowski

14151 (Konojad)

1755.28/5. (Łagiewniki) Anna Petronella Justyna, c. GD. Łukasza Płonczyńskiego i Wiktorji z Kęszyckich -- GD. Ludwik Błociszewski z Sepna i GD. Elżb. Kotarska z Wyskoci

14152 (Konojad)

1756.9/5. (Łagiewniki) Jan Nepomucyn Aleksander, s. G. Łukasza Płonczyńskiego i Wiktorji z Kęszyckich -- GD. Kaz. Mąkowski i GV. Barbara Wilkoska

14153 (Konojad)

1757.29/5. (Łagiewniki) Eryk Ignacy Józef, s. G. [Łukasza Płonczyńskiego i Wiktorji z Kęszyckich] -- GD. Piotr Pł. i GD. Kat. z Pł. Mięszkowska (* 17/5.)

14154 (Konojad)

1758.17/10. (Łagiewniki) Gwalbert Piotr Alcantera Franc. Xaw., s. G. [Łukasza Płonczyńskiego i Wiktorji z Kęszyckich] -- Godlewski ekonom i wd. Małgorz. z Łag. poddani ass. GD. Stan. Błociszewski i GD. Elżb. Kotarbska, matka G. Płączyńskiej

14155 (Konojad)

1760.20/3. (Sepno) Marjanna Marcjanna, c. G. Michała Szotkowskiego i Agnieszki ekonomów -- G. D. Tom. Kosicki dz. Sepna i G. Marjanna Mąkowska

14156 (Konojad)

1760.28/4. (Łagiewniki) Antoni Józef Rafał, s. G. [Łukasza Płonczyńskiego i Wiktorji z Kęszyckich] dz-ów Łag. -- GD. Paweł Kęszycki z ż. Marjanną

14157 (Konojad)

1760.1/5. (Sepno) Marjanna Filipina, c. N. Jana Orzechowskiego i Jadwigi -- J. Gabryel Skorzewski pułk. JKMci z ż. Marjanną Kczewską dz-c Szczepowic

14158 (Konojad)

1762.17/5. (Łagiewniki) Zofja Barbara, c. GD. [Łukasza Ploncińskiego i Wiktorji z Kęszyckich] Ploncińskich -- X. i GD. Marjanna Malczewska z Sepna

14159 (Konojad)

1772. (* w drodze do Wschowy w Czaczu i tam ochrzcz. 16/6.) Benon Andrzej Jan s. MD. Gabryela Skorzewskiego i Marjanny de Kczeskiej, po 16 latach związku małż. -- cerem. ass. Antoni Gajewski klan nakiel., sta kość. i Izab. z Radomickich Zakrzewska z Białcza

14160 (Konojad)

1774.23/9. (Łagiewniki) Tekla Brygida Apolonja, c. GD. Łukasza Płonczyńskiego dz. Sepienka i cz. Łag. i Magdaleny z Biegańskich -- GD. Ant. Pł. brat rodz. chrzczonego i GD. Aleksandra z Kęszyckich Błociszewska krewna z Sepienka

14161 (Konojad)

1774.27/9. (Sepienko) Barbara Wiktorja Teresa, c. GD. Melchjora Rożnowskiego dz-a Sepienka i Krystyny z Chlebowskich -- chrz. biedni

14162 (Konojad)

1775.29/6. (Sepienko) Wiktorja Barbara c. [Melchjora Rożnowskiego i Krystyny z Chlebowskich] cerem. -- GD. Chryzostom Rafalski i V. Marjanna Chlebowska

14163 (Konojad)

1776.5/5. (Łagiewniki) Juljanna Konst. Ludwika, c. GD. Łukasza i Magdaleny Płonczyńskich -- GD. Ludwik Błociszewski dz. Tarchalina i GD. Anna Biegańska, dz-a Potulic córka

14164 (Konojad)

1777.20/7. (Łagiewniki) Anna Krystyna c. G. [Łukasza i Magdaleny Płonczyńskich] dz-ów cerem. 1797.23/4. -- G. Józef Biegański z z.

14165 (Konojad)

1782.6/5. (Sepienko) Wiktorja c. N. Anton. i Justyny Grzybowskich -- MGD. Benon Skorzewski podczaszyc z Szczepowic i G. Marjanna Zielińska

14166 (Konojad)

1787.7/12. (Dw. Sepienko) Andrzej Melchjor Xawery s. GD. Ignacego Rożnowskiego i Marjanny Koszutskiej -- GD. Melchjor K. i matka jego

14167 (Konojad)

1788.14/12. (Łagiewniki) Teofila Łucja c. G. Teofila Pomorskiego pos. cz. Łag. i Elżbiety z Obwarzankowskich -- GD. Łukasz Płonczyński dz. Łag. i Sepienka i M. Magdalena z Biegańskich ż. jego

14168 (Konojad)

1790.4/2. (Dw. Łagiewniki) Ignacy Antoni, s. GD. Teofila Pomorskiego posesora i Elżbiety -- MD. Obwarzankowski

14169 (Konojad)

1793.23/7. (Sepienko) Wincenty Aleksy Jakub, s. G. D. Melchjora Roznowskiego i Józefy z Mierzewskich (* 17.) -- N. Paweł Szermer pos. Sepna z ż. Marjanną

14170 (Konojad)

1795.6/4. (Sepienko) Franciszek Wincenty Ignacy s. G. Melchjora Rożnowskiego dożyw. Sepienka i Józefy z Mierzewskich * 31/3.

14171 (Konojad)

1758.8/11. (Łagiewniki) poch. Gwalbert Piotr z Alcant. Xaw., s. G. D. Łukasza Płonczyńskiego 3 tyg.

14172 (Konojad)

1761.18/5. (Łagiewniki) poch. Stanisław 3 dni, s. G. Łuk. i Wiktorji Płonczyńskich

14173 (Konojad)

1762.6/2. (Szczepowice) † GD. Wacław Skorzewski

14174 (Konojad)

1762.23/6. (Łagiewniki) poch. Zofja Barb., c. GD. [Łukasza i Wiktorji Płonczyńskich] 6 tyg.

14175 (Konojad)

1766.9/1. (Łagiewniki) † G. D. Wiktorja z Kęszyckich Płonczyńska poch. Woźniki

14176 (Konojad)

1767.18/8. (Szczepowice) poch. N. Jan Sławek

14177 (Konojad)

1770.4/7. (Sepienko) † Łukasz s. G. D. Michała Przepałkowskiego

14178 (Konojad)

1771.21/3. (Łagiewniki) † Anna, c. G. D. Łukasza Płonczyńskiego

14179 (Konojad)

1773.16/5. (Sepienko) † G. Kazim. Mąkowski

14180 (Konojad)

1774.14/11. (Sepno) † GD. Franciszek Xaw. Dąmbrowski poch. Woźniki

14181 (Konojad)

1775.9/8. (Łagiewniki) poch. MG. Ignacy Płonczyński in pubertate poch. Woźniki

14182 (Konojad)

1776.29/5. (Sepno) † G. Tomasz Kosicki; poch. 1/6. Woźniki, reformaci

14183 (Konojad)

1776.6/12. (Sepno) † G. Weronika z Kosickich Dawnerowa poch. Woźniki

14184 (Konojad)

1777.12/11. (Sepienko) † GD. Rożnowskiego córka: Wiktorja Barbara, l. 2 1/2

14185 (Konojad)

1783.21/6. † G. MD. Gabryel Skorzewski dz. Szczepowic, † we Wschowie

14186 (Konojad)

1788.23/1. (Dw. Szczepowice) † MD. Marjanna de Kczeskie Skorzeska dz. Szczep. poch. Woźniki ref.

14187 (Konojad)

1789.11/12. (Dw. Sepienko) † N. Sebastjan Kowaleski mieszk. u Melchjora Rożnowskiego

14188 (Konojad)

1790.15/1. (Dw. Sepienko) † G. Krystyna Rożnowska l. ok. 50 poch. Kościan bernard.

14189 (Konojad)

1790.22/8. (Dw. Łagiewniki) † G. D. Teofila z Boguckich Lenska poch. Woźniki

14190 (Konojad)

1793.1/6. (Łagiewniki) † GD. Łukasz Płonczyński l. 61, dz. cz. Łag. i cz. Sepienka poch. Woźniki

14191 (Konojad)

1780.30/1. (Sepno) G. Józef Urbanowski x G. Franciszka Krzywosądzka pos-a cz. Sepna wdowcy -- M. Gabryel Skorzewski z ż. i G. Jan Lutomski z ż., G. Karol Czaplicki

14192 (Konojad)

1785.4/7. (Sepno) G. Jan Okulicz wd. x G. Anna Grabska V. -- G. Kaz. Nieżuchowski, G. Łuk. Płonczyński, Paweł Sermer pos. Sepna

14193 (Konojad)

1795.6/4. (Sepienko) Franciszek Wincenty Ignacy, * 31/3. s. G. Melchjora Rożnowskiego dożyw. Sep. i Józefy z Mierzewskich -- G. Filip Kmita i N. Nepom. Szermerówna

14194 (Konojad)

1798.4/3. (Sepienko) Kazimierz Józef Aleksander, (* 27/2.) s. G. Anton. Sadokierskiego mieszk. we dworze G. Melch. Rożnow., i Antoniny z Mierzewskich -- G. Melchjor Rożnowski dożyw. cz. Sep. i ż. jego

14195 (Konojad)

1799.20/1. (Dw. Łagiewniki) Józefa Magdalena Juljanna (* 15.) c. G. D. Jana Nepom. Koszutskiego i Ludwiki z Płonczyńskich poses. w Lukowie w pf. Nekli -- G. Józef K. dz. Łukowa, wuj dziecka i GD. Magdalena z Biegańskich Pł. babka dziecka, dożyw. 1/2 Łag. i 2 cz. Sepienka

14196 (Konojad)

1799.11/9. (Sepienko) Wiktoryn Mateusz (* 5.) s. G. [Melchjora Rożnowskiego i Józefy z Mierzewskich] dożywot. Sep. -- G. Ignacy R. dz. tej cz. i Sep. i G. Róża Rudnicka z Oborzysk

14197 (Konojad)

1799.21/10. (Sepno) Jan Kanty Łukasz, (* 18.) s. N. Stanisława Zawackiego posesora 1-ej części S. i Kat. de Gertowiczów (c. N. Jana i Zuz. Gertowiczów dz-ów folw. pod Lesznem) -- G. And. Zgliński pos. Cikowa i Cikówka i sł. Marj. Wojciechowska z pleb.

14198 (Konojad)

1802.8/8. (Dw. Szczepowice) Gabryel Michał Łukasz (* 6.) s. GD. Benona Skorzewskiego i Anny z Płonczyńskich dz-ów Szczep. i in. -- GD. Michał Chłapowski dz. Gozdzichowa i MD. Magdalena z Biegańskich Płonczyńska babka dziecka, G. Ignacy Pł. i MD. Reinchartowa dz-a K.

14199 (Konojad)

1803.20/11. (Dw. Szczepowice) Magdalena Marjanna Franciszka (* 31/10.) c. G. [Benona Skorzewskiego i Anny z Płonczyńskich] dz. Sz. i 2 cz. Sepna -- G. Ignacy Płonczyński i Magdalena z Biegań. Pł. matka jego, dz-c Łagiewnik

14200 (Konojad)

1805.24/9. (Dw. Sepno) Marjanna Rozalja (* 14.), c. N. Stanisł. Zawackiego i Kat. pos. 1 cz-i S. -- GD. And. Zgliński pos. 1/2 Ptaskowa i Sł. Bochyńska obyw. grodziska

14201 (Konojad)

1805.2/3. (Dw. Szczepowice) Józefa Walentyna Helena, * 28/2., c. G. [Benona Skorzewskiego i Anny z Płonczyńskich] -- G. Serafin Ulatowski dz. Cikówka i G. Magdal. Płonczyńska

14202 (Konojad)

1807.16/4. (Dw. Szczep.) Gabryel Walenty Wojc. (* 14.) s. G. [Benona Skorzewskiego i Anny z Płonczyńskich] -- sołtys i G. Tekla Płoncz. V.

14203 (Konojad)

1797.18/6. (Sepno Dw.) G. Stanisł. Krzyżański mł. z pf. konarzew. x Anna Szermerówna, c. N. Pawła Sz. i Marjanny -- GM. Gurowski klanic, G. Ignacy i Walentyn Płonczyńscy, G. Franc. Swiderski z Konarzewa, on 26, ona 22

14204 (Konojad)

1799.29/1. (m. Kościan) N. Andrzej Sikorski komisarz wsi Modrze x Marjanna Wolniewiczówna, * w Kość. -- G. D. Michał Chłapowski dz. Gozdzichowa i Jakub Wosiński z Modrza, on 49, ona 28

14205 (Konojad)

1799.31/9. [?] (Łagiewniki) G. Benon Skorzewski dz. Szczepowic x G. Anna Płonczyńska z Łag., c. wdowy Magdaleny z Biegańskich Pł. pani dożyw. Łag. i Sepienka -- GMD. Franc. Przyłuski dz. Gronówka i Bonaw. Koczorowski dz. w Miękoski, on 26, ona 22

14206 (Konojad)

1795.19/4. (Konojad) † G. Tomasz Żmichowski ekonom K., sługa kapituły pozn., poch. 22., l. 73, maligna

14207 (Konojad)

1801.1/7. (Sepienko) † Wiktor 1 r. i 4 m., s. G. Melchjora Rożnowskiego i Józefy

14209 (Łopienno)

1731.25/1. (Bielawy) Tomasz, s. G. D. Walentyna Grabskiego i Franciszki de Majow(?) - pos. B. -- G. Michał Zakrzewski pos. Gorzewa i G. Zofja Głuska ż. pos-a Żernik

14210 (Łopienno)

1731.3/12. (Osno) Franciszek Xawery s. G. Piotra i Bogumiły z Woysławskich Motelewiczów Adren.(?) in Osno -- G. Mikołaj Woysławski pos. Swiniar z ż. Barb.

14211 (Łopienno)

1732.20/1. (Mieniszewo) Jan, s. G. Piotra i Katarzyny Olszowskich pos. M. -- GD. Stanisł. Dęmbiński pos. Janowca i PM. Teresa Skoroszewska klanowa przem. kolatorka i dz-a Ł.

14212 (Łopienno)

1732.28/8. (Bielawy) Kajetan Wawrzyniec, s. G. D. Teresy i Józefa Modlibowskich dz-ów Bielaw -- X. i GV. Teresa Mierosławska

14213 (Łopienno)

1734.4/7. (Bielawy) Jan Walentyn s. G. Józefa i Teresy z Jaraczewskich Modlibowskich dz-ów Bielaw -- G. Walentyn Arcemberski i G. Zofja V. Arc. z Kłodzina

14214 (Łopienno)

1734.30/1. (Kłodzino) Apolonja, c. G. Mikoł. i Krystyny Niesołowskich dz-ów Suchoręczu -- GD. Krzysztof Gutry dz. Piotrkowic i GD. Helena Arcemberska

14215 (Łopienno)

1734.27/12. (Mieniszewo) Marjanna c. MD. [Piotra i Katarzyny Olszowskich] -- JMD. Józef Skoroszewski klanic przem. i M. Barb. Gorzyńska z Swiniarek

14216 (Łopienno)

1737.2/1. (Mieniszewo) Katarzyna c. G. D. Andrzeja i Rozalji Lisowskich poses. M. -- MD. Kaz. Łaskawski dz. Padniewa i JMD. Teresa Skoroszewska klanowa przemęcka, dz-a Łopienna

14217 (Łopienno)

1738.17/8. (Miniszewo) Roch Hjacynt Józef, s. MGD. [Andrzeja i Rozalji Lisowskich] pos. M. -- MD. Jan Korytowski z Padniewa dz. i GD. Joanna Bosakowska

14218 (Łopienno)

1742.29/3. (Swiniary) Józef, s. G. Jana i Katarzyny Rudzyńskich pos. Swiniar -- J. Józef Skoroszewski klanic przemęc. z siostrą Franciszką Sk. klanką przemęc.

14219 (Łopienno)

1743.27/12. (Łopienno) Domicella, c. GD. Oziębłowskich administratorów Janowca -- JMD. Działyński chor. i Katarzyna ścina powidzka

14220 (Łopienno)

1744.14/11. (Kłodzino) Stanisław, s. N. Józefa i Wiktorji Woisławskich -- X. i NV. Gniatkowska z dw. Ł.

14221 (Łopienno)

1748.21/4. (Łopienno) Marjanna, c. N. Konstancji i Antoniego Borowskich -- X. i Magdalena Białęska Nob. ż. posesora Miniszewa

14222 (Łopienno)

1749.29/7. (Miniszewo) Karolina, c. G. Stefana i Magdaleny Białęckich poses. M. -- G. Mikoł. Kurczeski [?] i G. Marjanna B.

14223 (Łopienno)

1753.0/9. (Łopienno) * syn JMD. Józefa i Teresy Skoroszewskich klaniców przemęc., dz. Ł. a cerem. 1754.1/1. -- JMD. Adam S. klanic przem., dz. Janowca i MD. Swinarska dz-a Międzylesia

14224 (Łopienno)

1755.2/6. (Łopienno) Petronilla, c. GD. Zawackich -- X. i GD. V. Marjanna Z.

14225 (Łopienno)

1755.29/9. (Kłodzin) Felicjana(?) Teresa, c. M. Anton. i Elżb. Sikorskich dzów Kłodzina -- M. Teresa Sikorska

14226 (Łopienno)

1760.21/9. (Kłodzino) Adam, s. G. D. Jakuba i Eufrozyny Choińskich dz-ów Kł. -- MGD. Adam Skoroszewski klanic i MD. Wiridjanna Derposka

14227 (Łopienno)

1760.14/2. (Bielawy) Stanisław, s. MD. Franc. i Teresy Krasowskich dz-ów B. -- GD. Franc. Bojanowski dz. Rybienka

14228 (Łopienno)

1760.0/2. (Wylamowo) Juljana c. G. D. Ignacego i ... Dramińskich pos. W.

14229 (Łopienno)

1760.5/4. (Łopienno) Wincenty Ambroży, s. G. Józefa i Ewy Łapińskich -- X. i m-a

14230 (Łopienno)

1761.2/3. (Swiniarki) Ignacy s. G. Piotra i Teofili Zawackich -- X. i nieszl.

14231 (Łopienno)

1761.21/10. (Kłodzino) Kazimierz, s. G. Jakuba i Eufroz. z Gliszczyńskich Choińskich dz-ów Kł. -- MG. Mikołaj Skoroszewski kl. przemęc. i MG. Helena z Dębskich Skoroszewska

14232 (Łopienno)

1762.6/10. (Łopienno) Stefan Nepom. s. G. Franciszka i Franciszki Kąsinowskich -- G. Józef Zaleski pos. Niedźwiedz i JMD. Helena Skoroszewska kl. przemęc.

14233 (Łopienno)

1762.5/12. (Kłodzin) Barbara c. M. [Jakuba i Eufrozyny z Gliszczyńskich Choińskich] dz. Kł. -- M. Józef Gliszczyński i M. G. Teofila V. Skoroszewska

14234 (Łopienno)

1763.24/5. (Bielawy) Helena Zofja, c. M. Franc. i Franciszki Krasoskich dz. B. -- M. Mac. Kociszeski i M. Zofja Kokorzeska

14235 (Łopienno)

1764.8/10. (Bielawy) Michalina c. MD. [Franciszka i Franciszki Krasoskich] -- X. i MD. Franc. Kąsinowska

14236 (Łopienno)

1764.28/11. (Wylemowo) Zofja Katarz., c. G. Piotra i ... Galkoskich -- M. Franciszek Kąsinoski i M. Konstancja Napruszewska

14237 (Łopienno)

1765.18/9. (Łopienno) Mikołaj Aleksander, s. MG. Franciszka i Franciszki Kąsinoskich poses. Łop. -- MG. D. Antoni Zuraski

14238 (Łopienno)

1765.9/11. (Kłodzino) Kazimierz Jan Nepomucyn, s. M. Jakuba Filipa i Eufrozyny Choińskich dz-ów Kł. (z w. 1761.28/10.) -- G. Mikoł. Skoroszewski i MG. D. Skoroszewska kl. przemęc.

14239 (Łopienno)

1766.5/10. (Wylemowo) Jadwiga Teresa * 6/9. c. G. Piotra i ... Galkoskich pos. Wylemowa -- G. Jan Gniadkoski i sł. Małgorzata Guzoska

14240 (Łopienno)

1769.20/4. (Łopienno) (* 16/6.) Teodor, s. M. Franc. i Franciszki Kąsinowskich poses. Łop. -- MG. D. Mikołaj Skoroszewski

14241 (Łopienno)

1770.20/7. (Bielawy) * Ignacy Leon, s. M. Franciszka i Franciszki Krasoskich dz-ów B. - ch. 4/10. -- M. Xaw. Jaraczewski i M. Franc. Kąsinowska

14242 (Łopienno)

1733.16/2. (Kłodzino) G. Mikoł. Niesiołowski dz. Suchoręcza x GV. Krystyna Arcemberska V. z Kłodz. -- G. Józef Modlibowski i G. Piotr Olszowski pos. Miniszewa

14243 (Łopienno)

1738.17/2. (Łopienno) GD. Kazim. Rakowski x V. Petronella Strzałkowska z dw. Ł. -- PMD. Józef Niemojewski klanic bydg. i MD. Stanisław Kistowski tenut. janowiecki

14244 (Łopienno)

1745.5/10. (Łopienno) P. Krzecki klanic nakielski x PD. Franciszka Skoroszewska klanka przemęc. -- Jan Korytowski podstoli pozn., Działyński chor. kalis., Franc. Bojanowski dz. Kiszkowa

14245 (Łopienno)

1746.1/8. (Bielawy) GD. Wojc. Roznowski pos. x GV. Ludwika Popowska dz-a Jarząbkowa -- GD. Stefan Swiniarski dz. Międzylesia i GD. Wojc. Arcemberski pos. Bielaw

14246 (Łopienno)

1754.21/5. (Bielawy) MGD. Krasowski x MGD. Teresa Modlibowska V. dz-a Bielaw -- MD. Ant. Sikorski i MGD. Józef ...

14247 (Łopienno)

1767.13/1. (Wylemowo) G. Jan Myszkowski s. Piotra z pf. sokolnic. x Apolonja wd. po ol. G. Piotrze Gałkowskim pos. Wyl. -- sł. Wojc. Guzowski m. L. i organ. tut.

14248 (Łopienno)

1773.11/11. (Gądecz) G. Maciej Frezer x V. Kat. Kąsinowska -- G. Franc. Krasowski dz. Bielaw i sł. organ. tut.

14249 (Łopienno)

1778.17/11. (Łopienno) G. Józef Trzciński wdowiec x ingenua V. Kat. Kropińska -- sw. mm.

14250 (Łopienno)

1781.20/8. (Kłodzino) M. Władysław Dziembowski mł. akatolik x Barbara Choińska V. katol. -- JD. Goliszewski pis. gr. pozn. i MD. Przystanowski pos. Kłodzina

14251 (Łopienno)

1729.30/7. † GD. Jakub Paruszewski ze wsi Miniszewo

14252 (Łopienno)

1732.5/4. † GD. Kat. z Sosnoskich Wasielewska

14253 (Łopienno)

1732.5/10. † GD. Franciszek Przybysławski w Kłodzino

14254 (Łopienno)

1734.17/4. † X. Jan Pucznik cur. Łop. i gądecki, l. 74, rządził w Łop. 40, po zrezygnow. tego benef. X. Rysiewiczowi żył w słabości jeszcze 5 lat

14255 (Łopienno)

1736.0/5. (Kłodzino) † GD. Franc. Sikorski dz. Kł. poch. Poznań bernard.

14256 (Łopienno)

1737.16/2. (Bielawy) † G. Jan Koczkowski sługa

14257 (Łopienno)

1737.19/6. † GD. Katarzyna z Paruszewskich Olszowska

14258 (Łopienno)

1737.29/6. † G. Konstancja z Sawickich Rakowska w dw. Łop.

14259 (Łopienno)

1737.15/7. † GD. Zofja Paruszewska plena annonim

14260 (Łopienno)

1738.13/1. (Bielawy) † MD. Józef Modlibowski dz. B.

14261 (Łopienno)

1738.4/2. (Łopienno) † G. Bogumiła Wiśniowska

14262 (Łopienno)

1738.6/2. (Łopienno) † G. Wiśniowski

14263 (Łopienno)

1738.17/5. (Łopienno) † GD. Zofja z Siąskich Woysławska wdowa

14262 (Łopienno)

1739.7/8. (Kłodzino) † N. Jan Wiśniowski

14265 (Łopienno)

1745.6/9. † N. Antoni Konarski sługa, pobity przez konia

14266 (Łopienno)

1747.18/4. (Bielawy) † GD. Antoni Czyżewski administrator

14267 (Łopienno)

1747.18/4. (Niedźwiad) † GD. Andrzej Slezanowski tenut. N.

14268 (Łopienno)

1750.2/11. (Kłodzino) † GD. Franciszek Skotnicki poch. reform. Łabiszyn

14269 (Łopienno)

1753.15/4. † JMD. Teresa z Mycielskich Skoroszewska kl. przemęcka, dz-a Łop., poch. tu

14270 (Łopienno)

1755.12/5. (Bielawy) † X. Józef Jaraczewski dziekan kol. chockiej, poch. reform. Chocz

14271 (Łopienno)

1761.27/11. (Bielawy) † G. Marjanna Jaraczewska poch. tu

14272 (Łopienno)

1763.3/2. (Kłodzino) † M. Eufrozyna Hoińska poch. tu

14273 (Łopienno)

1766.12/10. (Wylemowo) † G. Piotr Gałkowski

14274 (Łopienno)

1767.19/5. (Sarbinowo) † G. Michał Dobicjowski z pf. Kołdrąb, l. 60, poch. 21. tu

14275 (Łopienno)

1771.16/6. (Kłodzino) † Adam 10 l., s. G. Jakuba Choińskiego

14276 (Łopienno)

1773.20/6. (Łopienno) † G. Wiktorja c. Michała Kopańskiego, l. 6

14277 (Łopienno)

1773.23/7. (Łopienno) Marjanna c. G. [Michała Kopańskiego] l. 3

14278 (Łopienno)

1775.3/3. (Bielawy) † Michalina, l. 11, c. MD. Franc. i Franciszki Krasowskich poses. Bielaw - poch. 5. t. m.

14279 (Łopienno)

1775.2/6. (Łopienno) Kajetan, s. M. Franciszka i Anny Małachowskich poses. Ł. r. 1.

14280 (Łopienno)

1775.9/10. (Łopienno) † M. Anna Małachowska wd. l. 75 poch. 12. tu

14281 (Łopienno)

1776.24/1. (Miniszewo) † G. Maciej Malinowski l. 70

14282 (Łopienno)

1776.26/12. (Gądecz) † MD. Kat. z Kąsinowskich Frezerowa l. 36, poch. 29. tu i t. dnia † syn 2 tyg. MD. Macieja i Katarzyny Frezerów, poch. z matką

14283 (Łopienno)

1778.10/3. (Gądecz) † córka 1 rok, MD. Kaz. i Reginy Kąsinowskich pos. G. poch. tu

14284 (Łopienno)

1778.10/12. (Bielawy) † GD. Zofja Zuchowska l. 28, poch. cm. Ł.

14285 (Łopienno)

1779.7/4. (Kłodzino) † MD. Anna z Krupeckich Hoińska dz-a Kł., l. 59, poch. tu 10.

14286 (Łopienno)

1779.30/11. (Swiniarki) † MD. Antoni Młodzianowski l. 66, dz. Sw., z pf. kłeckiej, nagle, poch. 4/12. tu

14287 (Łopienno)

1781.6/8. (Łopienno) † córka 2 l. G. Józefa Trzcińskiego

14288 (Łopienno)

1781.2/9. (Łopienno) † MD. Anna z Dobiejeskich Kąsinowska l. 70, poch. tu 5.

14289 (Łopienno)

1787.14/1. (Gądecz) † Barb. l. 4, c. M. Franc. i Franc. Kąsinowskich poses. Gądecza

14290 (Łopienno)

1787.15/1. (Bielawy) † syn M. Maurycego i Anny Mościckich pos. B.

14291 (Łopienno)

1787.5/4. (Kłodzino) † M. Jakub Hoiński l. 86, dz. d. Kł., poch. 7. tu

14292 (Łopienno)

1790.4/3. (Gądecz) † MD. Franciszka z Napruszewskich Kąsinowska l. 46, poch. 8. tu

14293 (Łopienno)

1790.10/3. (Ostrowo) † MGD. Ludwik Gorczyszewski pos. O., l. 50, poch. tu

14294 (Łopienno)

1791.13/11. (Łopienno) † Józef 6 mies., s. M. G. Grudzielskich dz-ów kl. Łop. - poch. tu

14295 (Łopienno)

1794.13/8. (Łopienno) † Filip Nereusz, 1 1/2 r., s. M. Leona i Teresy z Walknowskich Grudzielskich dz. m. Łop., Wilemowa i in.

14296 (Łopienno)

1796.5/1. (Kłudzin) † Karolina Barbara, l. 5, c. G. Wład. Dziębowskiego i Barb. z Choińskich

14297 (Łopienno)

1801.8/4. (Łopieńki Dwór) † Celestyna Teresa, 2 dni, c. GD. Eljasza i Józefy z Grudzielskich Euworepańskich(?) pos. d. Wydzierzewic

14298 (Łopienno)

1804.22/1. (Łopienno m.) † G. Jan Babski żonaty, l. 55

14299 (Łopienno)

1803.21/12. (Łopienno m.) † P. R. Hilary Pomorski prob. curatus Łop. i gądecki, l. 38, poch. 23. a lat pasterstwa 15

14300 (Łopienno)

1805.19/8. (Łopienno pleb.) † Nepomucena 3 m., c. G. Walentyna Białkoskiego i Konst. Kozerskiej pos. prob.

14301 (Łopienno)

1805.4/10. (Łopienno) † Józefa l. 4, c. GD. Józefa i Rozalji z Olszewskich Kołudzkich

14302 (Łopienno)

1806.20/3. (Bielawy) † Bogumiła l. 3, c. G. Kaz. i Joanny z Dziembowskich Koszkoskich pos. B.

14303 (Łopienno)

1806.29/8. (Łopienno) † G. Konstancja Białkoska męż. po połogu, c. G. Walentyna i Magdal. Kozerskich l. 21

14304 (Łopienno)

1810.12/7. † w Pozn. GD. Piotr Krzyżanowski dz. Gądecza, l. 36, poch. 16., poch. kość. sw. Barbary Iun...[?]

14305 (Łopienno)

1813.30/12. (Gola) † córka l. 2, G. Jakuba Rynarzewskiego i Konstancji, Józefa, [ta księga nieskończona]

14306 (Łopienno)

1816.12/8. (Łopienno) † Balbina l. 10, c. G. Józefa Kołudzkiego i sł. Rozalji z Olszeskich l. 10

14307 (Łopienno)

1772.16/5. (Łopienno) (* 3.) Dorota Katarzyna, c. GD. Franciszka i Franc. Kąsinowskich poses. Ł. -- MGD. Henryk i Dorota de Gekking

14308 (Łopienno)

1774.16/9. (Łopienno) Kajetan (* 7/8.), s. MD. Franc. i Anny Małachowskich pos. Ł. -- X. i PMD. Katarzyna ...

14309 (Łopienno)

1778.27/4. (Wylemowo) Marjanna Antonina, c. MD. Rocha i Józefaty z Białoskórskich Białkowskich poses. Wylamowa -- MD. Józef Białk. i MD. Barbara Białoskór.

14310 (Łopienno)

1778.16/7. (Bielawy) bl. Jakub Jan i Marjanna Aleks., s. i c. MGD. Maurycego i Anny Mościckich -- M. Andrzej i Zofja Zachowscy -- MD. Andrzej i Zofja Zachowscy

14311 (Łopienno)

1779.12/7. (Wylemowo) (zachowany) Antoni, s. M. [Rocha i Józefaty z Białoskórskich Białkowskich] pos. W. -- m. i M. Anna Kąsinoska

14312 (Łopienno)

1780.5/10. (Gądecz) cerem. Wawrzyniec l. 8, s. M. Kaz. i Reginy Kąsinowskich pos. d. G. - z wody 1772 w pf. Żurń. -- X. i MD. Anna z Dobiejewskich K.

14313 (Łopienno)

1781.18/1. (Łopienno) Agnieszka, c. G. Józefa i Kat. Trzcińskich -- MD. Franciszek i Tekla z Biegańskich Grodziccy pos. Ł.

14314 (Łopienno)

1781.0/8. (Łopienno) Stefan Ignacy Kajetan s. MD. Łukasza i Barbary z Wiesiołowskich Tuszyńskich pos. Ł. -- X. i MD. V. Marjanna W. chorąż.

14315 (Łopienno)

1782.22/2. (Gądecz) Konstancja Wiktorja, c. GD. Kazimierza i Reginy Kąsinowskich poses. Gądecza -- GD. Chryzostom Osiakowski i GDV. Teresa K.

14316 (Łopienno)

1782.10/5. (Bielawy) bl. Aleksander-Antoni i Stanisław-Kajetan, s. MD. Maurycego i Anny Mościckich mieczników latyczowskich -- MD. Krzysztof Loga i Józefata Białkowska, MD. Roch Białk. i Logowa

14317 (Łopienno)

1782.23/8. (Wylemowo) Marjanna Anastazja, c. MD. [Rocha i Józefaty z Białoskórskich Białkowskich] -- MD. Łuk. i Barb. z Wiesiołowskich Tuszyńscy pos. Ł.

14318 (Łopienno)

1783.21/4. (Gądecz) Barbara, c. MD. Franc. i Franc. Kąsinowskich poses. d. G. -- MD. Łukasz i Barb. Tuszyńscy pos. Ł.

14319 (Łopienno)

1783.30/7. (Łopienno) * 28. Wawrzyniec Jakub, s. G. [Józefa i Katarzyny Trzcińskich] -- X. i sław.

14320 (Łopienno)

1784.27/2. (Kłodzino) Anna Joanna, c. G. Władysława akatol. i Barbary Hoińskiej kat. Dziębowskich -- GD. Kazim. H. i GD. Anna z H. Nerska

14321 (Łopienno)