FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 7

Regestennummer: 15.001 – 17.500

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

15000 (Barcin)

1780.20/I. (Knieja) Marjanna, c. Wojc. Szynkiewicza Nob. i Marjanny -- Jan Sunglewicz i Jadwiga Rozyndaltówna

15001 (Barcin)

1780.25/IX. (B) Bazylianna Rozalia, c. G. Szymona Starzęckiego i Magdaleny de Jakubowskie -- G. Adam Sieszicki i M Marcjanna Pilachowska

15002 (Barcin)

1780.12/II. (Mamlicz) Jan s. N. Józefa Baleńskiego i M. Balbiny -- G. Adam Sieszicki i N. Eleonora Kolitowska

15003 (Barcin)

1781.18/II. (Knieja) Apolonia c. N. Bogusława Glesczeńskiego i Wiktorji z Pietrowskich -- Marcin Zubert i Konstancja Osowska

15004 (Barcin)

1781.27/VII. (Dąbrówka) Ignacy s. N. Andrzeja Zieleńskiego i Katarzyny -- N.Florian Pilchowski i Barb. Smołkowska

15005 (Barcin)

1782.27/VII. (Knieja) Franciszek a Paulo Gabryel, (2. * ), s. G M D. Augustyna Samek de Gliszczyńskiego pos. i Wiktorji urodz. Skoczek de Piechowskie -- spect. D. Jan Przybyłowski Kupiec i G.D. Karolina Kat. de Kleist

15006 (Barcin)

1782.17/XI. (Folwark alias Pustkowie) Stanisław Marcin s. Z. Tom. Eysymontta i Julianny

15007 (Barcin)

1786.7/IV. (Kosiary) Małgorzata Teresa Dorota, c. G. Jana Szesickieg z wojsk prus. i Eleonory de Kolitowskie

15008 (Barcin)

1786.5/VI. (B. Dwór) Eleonora Augusta, c. MD. Jana Walentyna de Skoczek i Reginy Eleonory Piechowskich komisarzy barcińskich -- J D.Franciszek Ignacy Łochocki dz.Słupowa i Barcina i MD. Julianna Eysymontt chorążyna

15009 (Barcin)

1726.13/XI. Michał Franciszek s. G. Wojc. Chmielewskiego i Elżbiety z Chrząstowskich -- GD. Kaz. Liński dz. Tuczka i G. Ludwika Domaradzka (Dębrówka)

15010 (Barcin)

1726.28/XII. Andrzej Michał, s. GD. Franciszka i Anny z Przyborowskich Rodkiewiczów -- GD. Józef Skaławski z Łobodowa i JGD. Dorota Gembicka scina nakiel. z Łabiszyna

15011 (Barcin)

1730.20/II. Maciej Kaz. Józef, s. G. Pawła Wielkoszewskiego i Małg. Zapalskiej poses. części wsi Złotowo -- G. And. Lubstowski i G. Barbara Wałdowska

15012 (Barcin)

1731.4/I. Katarzyna Ewa, c. N.G. Władysł. Garczyńskiego i Marjanny Moszcyńskiej -- M. Aleks. Wolski sędzia zs. inowrocł., M.Ludwika de Szygowskie Domaradzka pułk. JKMci

15013 (Barcin)

1731.19/III. (Knieja) Małgorzata Elżbieta, c. M. G. D. And. Lubstowskiego i Małg. Kalkreyterowicz -- G. Kat. Szygowska panna i Konstanty Szygowski rodzeństwo

15014 (Barcin)

1731.25/V. Zofja Kat., c. G. Pawła Wilkoszewskiego i Małg. Zapalskiej, pos. es. Złotowa -- G. D. Maciej Stanisławski burgr. gr. bydg. i Kat. Trzcińska

15015 (Barcin)

1732.16/III. Kunegunda Zofja, c. N. Jana Biernackiego i Kat. Gumowskiej -- M. Zofja z Lubstowskich Jarnowska i M. Aleks. z W. Rogaczewa Skaławski sędzia gr. inowrocł.

15016 (Barcin)

1732.29/III. Katarzyna, c. G. Wład. Garczyńskiego i Marjanny z Moszczyńskich -- M. Aleks. Wolski sędzia zs. inowrocł. i M. Ludwika z Szygowskich Domaradzka pułk. JKMci

15017 (Barcin)

1733.20/VIII. Ignacy Bartłomiej, s. G. And. Jarnowskiego i Magdal. z Lubstowskich - poses. wsi Pturek -- G. Ludwik Koziniecki i G. Anna Lubst. babka dziecka

15018 (Barcin)

1734.8/XI. (Złotowo) Marcin Andrzej, s. G. Wojciecha Kaczkowskiego i Marceliny Wałdowskiej, pos. Złotowa, -- G. Wład. Wałdowski ojciec jej i wuj dziecka (?!) i N. Zdzarska

15019 (Barcin)

1735.2/VII. Elżbieta, c. G. Andrzeja Jarnowskigo i Magdaleny Lubstowskiej, pos. wsi Pturek -- M. Konst. Szygowski sta kruśw. i M.D. Ludwika z Szygowskich Domaradzka

15020 (Barcin)

1735.6/X. Aleksaner Bogumił, s. N. Józefa Rębieskiego i Domicelli Łonieskiej (?) -- G. Paweł Wilkoszewski i G. Malcella z Wałdowskich Kaczkowska de Złotowo

15021 (Barcin)

1735.13/III. Katarzyna, c. N. Władysł. Zdzarskiego i Katarz. de Piyanowskiej ze wsi Złotowo -- G. Kat. Dłuska ze wsi Kocnia i G. Wojciech Chmielewski z Dąbrówki

15022 (Barcin)

1736.12/II. N. syn G. Wojciecha Kaczkowskiego i Marcelli Wałdowskiej poses. Złotowa -- G. Antoni Krzesiński i G. Anna Ciszeska

15023 (Barcin)

1736.20/X. (Złotowo) Teresa Zofja c. N. Władysł. Zdzarskiego i Kat. Piganowskiej -- M. Zofja z Gostyńskich Szygowska ścina kruśw. i G. Andrzej Lubstowski

15024 (Barcin)

1744.20/III. Jan, s. G. Józefa Gorzyńskiego i Anny -- G. Józef Zabiński i G. Kat. Rogaliński

15025 (Barcin)

1740.8/V. (Mamlicz Dwór) Katarzyna Zuzanna Ludwika c. G. Stanisława Maychrowicza i Marjanny z Skaławskich poses. 1/2 Mamlicza -- G. Ludwika i G. Antoni rodzeństwo Dworzańscy

15026 (Barcin)

1740. 10/V. Wojciech Stanisław Jan Nepom., s. G. Andrzeja Jarnowskiego i Magdaleny Lubstowskiej poses. 1/2 Pturka -- G. And. J. brat rodz. dziecka z Kat. z Szygow. Raczyńską

15027 (Barcin)

1741.6/VIII. Jan Zygmunt Ignacy, s. G. Antoniego Raczyńskiego i Kat. z Szygowskich, pos. cz-i w. Barcinie -- M. Aleks. Szygowski ścic kruśw. i Zofja z Gostyńskich Szyg. ścinowa kruśw. ż. Konstantyna Sz. ścica kruśw.

15028 (Barcin)

1741.25/VIII. Anastazy Antoni Zygmunt s. G. poprz. Maychrowiczów [G.Stanisława Maychrowicza i Marjanny z Skałowskich] pos. 1/2 Mamlicza -- G. Paweł Chmielewski podstolic żytomier. i G V. Ludwika Dworzeńska

15029 (Barcin)

1743.12/I. Felicjan Kajetan, s. poprz. G. Maychrowiczów [G. Stanisława Maychrowicza i Marjanny z Skałowskich] -- G. Michał Dworzański i M. Apolinara z Moszczyńskich Bąkowska

15030 (Barcin)

1764.16/II. (Słaboszewo) Katarzyna, c. G. Józefa Bartoszewskiego i Katarzyny -- chrz. nieszl.

15031 (Barcin)

1764.24/VI. Jan s. G.Jakuba i Juljanny z Grabskich Rozwadowskich -- M.Antoni stolnik bydg. i Teresa Wiesiołowska

15032 (Barcin)

1766.28/VIII. (B.). Marjanna, c. G. Mikołaja Małeckiego i Konstancji -- G. Michał Zabienski i G. Nat. Tomicka

15033 (Barcin)

1767.30/V. Józef s. G. Jakuba Rozwadowskiego i Marjanny -- G. Wojc. Cheliński i G. Anna Nielepiecowa

15034 (Barcin)

1766.24/X. (Przedmieście) Piotr Jan s. G. And. Jaranowskiego i Marjanny -- G. Jan Kruszenski i Marjanna Zołątkiewiczowa

15036 (Barcin)

1770.21/I. (B.) Agnieszka Marcjanna, c. G. Andrzeja Jaranowskiego i Marjanny -- G. Franc. Rożański i G. Marjanna Rozwadowska

15037 (Barcin)

1770.22/VII. (B.) Jakub s. G. Piotra Zagórskiego i Teresy -- G. And. Jaranowski i G. Marjanna Rozwadowska

15038 (Barcin)

1763.12/II. (B.) N.Andrzej Jaranowski x V. Marjanna -- G. Kruszewski i Sł. And. Żołądkowicz

15039 (Barcin)

1763.27/V. (B.) N. Jakub Rozwadowski i V. Marjanna Helenska -- G. Wolski i G. Oborski

15040 (Barcin)

1763.3/VI. N. Wojc. Relski x Marjanna Małachowska wd. -- G G. Wolski, Oborski, Jakub Rozwadowski

15041 (Barcin)

1763.22/II. (B.) N. Jan Kruszenski x Marjanna -- G. A. Jaranowski i And. Żołądkiewicz

15042 (Barcin)

1769.13/IV. (Knieja) G. Jan Głowacki i Anna Nielepiecowa -- G G. Ign. Koruntowski i Jakub Rozwadowski

15043 (Barcin)

1766.19/X. † G. Wojciech Piotrowski

15044 (Barcin)

1791.27/XII. (Julianowo) Wiktorja Marcelina, c. Stanisława i Leonory Zebrowskich (22. *) -- N. Julianna Eyszmontowa

15045 (Barcin)

1792.19/VII. (B.) 11/VIII. * Roch Wawrzyniec, s. Nob. Mikołaja Laskowskiego i Deograty -- M GD. Faustyna Rakowska, ż. podporucznika prus., z B.

15046 (Barcin)

1793.27/X. 21. * (Krotoszyn) Teresa, c. GD. Józefa Szycmańskiego ekonoma z Kr. i Magdaleny -- Józef Wroklewski rotariusz dwor.

15047 (Barcin)

1795.16/IX. cerem. nad MD. Janem Prokopem Stupnickim l. 14, ochrzcz. z w. 1780 w Pozn. u Sw. Stan. s. G M D. Jakuba i Reginy z Więckowskich Stupnickich -- Józef Anastazy Łochocki dz. Barcina i Teresa z Objezierskich Stupicka 2-ga ż. ojca, Ludwika z Łochockich Miczkowska klanowa z Barcina i Gabryell Kiełczewski szambel. król. z Gęzewo

15048 (Barcin)

1794.10/X. † (B.) MD. Jakub Rozwadowski b. plent dworski, l. ok. 80 poch. cm.

15049 (Barcin)

1796.11/II. † (B.) GD. Tom. Eysmond l. 50, chorąży, paraliż

15050 (Bardo)

1783.4/VIII położenie kamienia węgielnego pod kościół w obecności M. Ignacego Sucharzewskiego dziedzica i fundatora, braci jego rodz.: Władysława z Szymborowa i Jana z Tarnowa dz-ów, synów: Józefa Wincentego etc., Józefa Szczytnickiego z Chwalibogowa i ż. jego Krystyny z Kuczborskich, Antoniego Szołdrskiego z ż. Heleną z Rokossowskich parafian

15051 (Bardo)

1786.25/II. (Grzymisławice) Leon Maciej, s. GD. Antoniego Szołdrskiego dziedzica i pos. i ż. jego Heleny de Rokossowskie 17. * -- G. Józef Szczytnicki z ż. Krystyną z Kuczborskich dz. Chwalibogowa

15052 (Bardo)

1788.3/III. (Chwalibogowo) Kunegunda Xawera, c. G. Xawerego Zbyszewskiego ekonoma chwalibogorsk. i Kat. z Rychlewskich -- G. Maciej Ibkowski kapelmistrz dwor. i GD. Elżb. z Bronikowskich Szołdrska

15053 (Bardo)

1791.21/III (Chwalibogowo) Jan Józef s. Franciszka Xaw. z Łukowa Zbyszewskiego i Kat. z Rychlewskich -- M. Samuel i Marianna z Kałudzkich Nowowieyscy tenut. Zajezierza

15054 (Bardo)

1792.16/IX. (B.) Marcin, s. G. Franc. i Marjanny Baranowskich -- GD. Józef Dobrzycki i Marjanna B. oboje z B.

15055 (Bardo)

1794.10/II. (B.) 9. *, Walentyn Faustyn s. G. Kazimierza i Elżb. z Dobrzyckich Kawieckich -- GD. Marjanna z Kraśnieckich Dobrzycka cerem. 16., M. Ignacy D. tenut. d. Korzkwy i Krystyna z Kuczborskich Korytowska dożyw. Chwalibogowa

15056 (Bardo)

1794.6/VI. (Grzymisławice) Klotylda Antonina, c. M. Teodora i Salomei z Szołdrskich Rogkębauchów dz-ów Grzymisławic -- M. Ignacy Leszczyc Dobrzycki pos. d. Korzkwy i Barbara z Rogk. Tręmpczyńska ciotka dziecka

15057 (Bardo)

1795.22/XI. (B.) Marjanna Cecylia, (20. *), c. †-go G. Franciszka Leszczyc Dobrzyckiego z G. Anny z Służewskich -- G. Walenty Przysiewkowski komis. d. Bardo i GD. Anna z Mejerów Dobrz. z parafji murzynowskiej

15058 (Bardo)

1795.31/VIII. cerem. Gabryel s. M. poprz. Rogkębachów [Teodora Rogkębacha i Salomei z Szołdrskich] dz-ów Grzymisławic -- X. Aleks. Szołdrski protes. Cystersów przemęc. i MD. Katarzyna R. babka dziecka

15059 (Bardo)

1796.13/III. (B.) Józef Ignacy Jerzy, s. MD. Wincentego Suchorzewskiego rotm. JKMci, dz-ca B. z Kornelii z Krzyżanowskich, (13. *) -- MD. Józef Suchorzewski dz. Tarnowa, stryj dziecka i MD. Teresa z Bętkowskich Pierzchlińska skarbnikowa gn., dz-a Ossowa

15060 (Bardo)

1789.20/VIII. poch. Wojciech, s. G. Xaw. i Kat. Zbyszewskich z Chwalibogowa

15061 (Bardo)

1789. (Chwalibogowo) poch. G. Józef Szczytniecki

15062 (Bardo)

1790. (Grzymisławice) w końcu Augusta † G. Antoni Szołdrski

15063 (Bardo)

1794.20/XII. † (B.) Walentyn 10 m., s. G. Kazimierza i Elżbiety z Dobrzyckich Kawieckich

15064 (Bardo)

1794.24/XII. † (B.) N. Tomasz Zdanowski l. 70, W służbach plebań., starzec

15065 (Bardo)

1795.18/VIII. † (B.) GD. Franciszek Leszczyc Dobrzycki l. 48 s. o. Józefa i Rozalji z Morawskich umarł na Febrę scil. pufrida "Gangrena in tumescentia totius corporis" 17. †

1566 (Biechowo)

1757.29/VII. (Książno) (14. *) Ignacy Bonawentura, s. J M G Józefa Bieńkowskiego chor. chor. panc. i Anny z Kowalskich pos. d. Kamienna, Kolno, Morosko etc. -- chrzciła babka dziecka MD. Malczewska, Dziecko IX. †

15067 (Biechowo)

1757.1/IX. (B.) Jan Augustyn, s. G. Mateusza Lewickiego i Apolonji -- G D wd. Teofila Turska

15068 (Biechowo)

1763.6/VIII. (Zajezierze) Anna Marjanna, c. G. Franciszka Czarneckiego i Jadwigi de Witkowskie sług. G. Macieja Garskiego -- G. Jan Piasecki ekonom Książna i G V. Magdalena Gorska, c. pos. sołec. Zajezierze

15069 (Biechowo)

1772.15/VII (Gorzyce) Potr s. G. Stanisława i Reginy Wyszewskich z Gorzyc -- G. Łuk. Krzyżanowski mł. dz. Szemborza i G V. Teresa Będkowska

15070 (Biechowo)

1772.20/X. (B.) Łukasz s. N. And. i Reginy Krajewskich z Kośc. Biechow. -- N V. Kat. Lewicka z Gozdowa

15071 (Biechowo)

1774.2/XII. (Gorzyce) Katarzyna, c. G. Józefa Gałęskiego i Katarzyny -- chrz. nieszl.

15072 (Biechowo)

1774.4/XI. (Osowo) Franciszka Józefa, c. GD. Tadeusza Woynicza i Jadwigi, pos. Osowa

15073 (Biechowo)

1756.9/II. MG. Józef Bieńkowski chor. panc. x Anna Kowalska V.

15074 (Biechowo)

1756.29/II. GM. Andrzej Białobłocki x Marjanna Odpollowna -- MG. Swierczynski, Drachowski etc.

17075 (Biechowo)

1758.14/I. (Zajezierze) N. Jan Brzeżanski x Kat. Nieborska -- N N. Wasilewski, Lewicki, Sacanowski

15076 (Biechowo)

1758.25/XI. G. Paweł Strachowski x Marjanna Rodgowska V. z dw. Książna -- J M. Dobrosławski, Malczewska, Prusinska

15077 (Biechowo)

1763.2/VII. (Gorzyce) MD. Jan Poleski mł. x V. Marjanna Będkowska, c. Józefa i Jadwigi z Przespolewskich -- ojciec jej Jan i Anna BB. z Czarnego Piątkowa, Florian Siemiątkowski, Ludwik Kierski, Marcin Bayma

15078 (Biechowo)

1766.25/I. (Gorzyce) G N. Jan Chryzostom Lubowiecki x V. Zofja Zabłocka -- G N. Ludwik i Karol Będkowscy, Walichnowski, Drachowski, Sarnowski etc.

15079 (Biechowo)

1767.4/VII. indult bpa, 17/VII. Kons. prob. M. Hilary Umiński skarbnikowicz poznań. x V. Franciszka Ryszewska -- M. Mik. Pigłowski, Kat. z Um. Grabska stol. bracł., Mateusz Stanisławski, Piotr Zalewski etc.

15080 (Biechowo)

1773.25/VII. MD. Ignacy Kurowski mł. x Salomea v. Suska z par. murzynow. -- MD. Anotni Kotarbski pos. d. Zbyrki, Roch Suski stryj jej, Łukasz S. jej ojciec, Tomasz jej brat etc.

15081 (Biechowo)

1775.20/VIII. † (Książno) nagle P M D. Józef Bieńkowski stolnik gn. poch. 23

15082 (Biechowo)

1776.25/I. † (Zbyrki) Ignacy Teodor 10 tyg. s. M. Stefana Dobrogoyskiego ze Zb.

15083 (Biechowo)

1778.23/IV. † poch. (Goniczki) M D Andrzej Szczytnicki dz. G. tamże †, 19/IV. poch. tu w kość.

15084 (Biechowo)

1755.14/IX. † a 16 poch. M GD. Stefan Prusimski dz. Książna

15085 (Biechowo)

1762.9/VII. poch. M G D. Anna z Rumatowskich Malczewska sędzina czy sędzicowa (!) zs. pozn. † w Książnie

15086 (Biechowo)

1786.19/III. (Osowo) Joanna c. G. Kazimierza Drachowskiego i Marjanny -- MD. Samuel Nowowieyski pos. Zajezierza i MD. Teresa Pierzchlińska skarb. gn., dz-a Osowa

15087 (Biechowo)

1791.10/XII. (Zajezierze) (6. *) Barbara Marjanna, c. G. Samuela i i Marjanny z Kołuckich Nowowieyskich -- G. Antoni Pierzchliński z ż. G. Anną

15088 (Biechowo)

1794.19/II. (Zajez.) (16. *) Walentyn Józef, s. G. poprz. Nowowieyskich [G. Samuela i Marianny z Kołuckich Nowowieyskich] -- M G. Franc. Raszewski i ż. jego Teresa

15089 (Biechowo)

1794.19/II. cerem. nad Marjanną Wiktorią, c. poprz. G. Nowowieyskich [G. Samuela i Marianny z Kołuckich Nowowieyskich] -- ass. M. Maciej Błonczyński dz. wsi Chocicza i GD. Ludwika Skoczewska tenut. wsi Nowawieś

15090 (Biechowo)

1783.26/XI. (Winnogóra) MD. Tomasz Suski mł. x M V. Rozentyna Krajewska z pf. Winnogór. -- M. Józef Pierzchliński skarbnik gn. z ż. Teresą Będkowską i M. Dobrogoyski dz. d. Zbyrki, Kurowski z ż. Salomeą siostrą narzeczonego, bracia Zbijewscy, major i pułk. z Chudzic

15091 (Biechowo)

1786.19/XI.(Osowo) G.Tyska wł. Osowa x G. Teresa z Drachowskich Mirosławska wł. z pf. tut. -z Osowa -- M G D. Józef Pierzchliński skarbnik gn. dz. Osowa, Samuel Nowowieyski pos. Zajezierza, M. Szołdrski dz. Grzymisławic

15092 (Biechowo)

1790. 1/VI. (Chwalibogowo) M G. Walentyn Korytowski x M G. Krystyna z Kuczborskich Szczytnicka -- M G. Jan Wolski z ż. Teresą Pierzchlińską, Ignacy Dobrzycki, Antoni Woszczyński

15093 (Biechowo)

1791.6/III. (Zajez.) G. Samuel Nowowieyski wd. x Marjanna Kołucka -- Józef Pierzchliński skarbnik gn., Roch Dunin mecenas pozn., Michał Pierzchliński

15094 (Biechowo)

1791.19/VI. M. Teodor Rogkębach wd. podczaszyc wendeński x M. Salomea Szołdrska -- M. Wincenty Suchorzewski porucz., Walentyn Korytowski, Franc. Włostowski, Michał Trąpczyński

15095 (Biechowo)

1783. † G.V. Marjanna Będkowska 19/X. † poch. 23

15096 (Biechowo)

1784.4/VI. † MD. Jan Będkowski dz. Czarnego Piątkowa, poch. tu

15097 (Biechowo)

1786.20/I. poch. P M D. Maciej Trąbczyński pod. d. król. Grabowo i Krzywagóra w Grabowie 18. †, poch. tu

15098 (Biechowo)

1789.28/II. † (Zajezierze) G M D. Felicjanna z Kęszyckich Nowowiejska poch. 3/III. tu

15099 (Biechowo)

1789.20/IV. † (Książno) N. Jakub Czapieski kupiec autea bene notus, l. ok. 45 poch. cm.

15100 (Biechowo)

1789.25/X. † (Osowo) MD. Jadwiga z Przespolewskich Będkowska l. ok. 87 poch. tu

15101 (Biechowo)

17990.5/III. † (Chwalibogowo) MD. Józef Bylina Szczytnicki z par. badsk. poch. tu 11/III.

15102 (Biechowo)

1793.8/I. † (Zajezierze) Katarzyna l.3 c. G. Samuela i Marjanny z Kołudskich Nowowieyskich poch. tu

15102a (Bieganowo)

1796.30/III. GD. Teodor Gawroński mł. x M D. V. Salomea Kurczewska -- MD. Jan Bronisz i MD. Roch Mileński

15103 (Bieganowo)

1794.8/VIII. dziedzic Bieganowa i kol. kościoła P.D. Jan Bronisz skarbnik gn. Jan z Paradyża Wieniawa Bronisz skarb. gn., żył jeszcze i był dz-em 1801.17/IX.; 1803.20/IV. † a on 1803.26/IV. poch. dz. B. i Stawu z przyl. l. 66. Febris inferoallata

15104 (Bieganowo)

1822.8/X. (Dąbrowa) poch. na cm. M. Rozalia z Zabackich Nawrocka l. 49. 5/X. †

15105 (Bieganowo)

1825.21/III. (Bieg.) poch. Aniela Justyna, l. 1 1/2 c. MD. Sergjusza i Wiktorji z Chrzanowskich Broniszów dz-ów Bieganowa i Borkowa z przyl., 19/III. †

15106 (Bieganowo)

1842.21/II. (Bieczewo folw.) poch. M G D. Sergiusz Bronisz dz. Bieg., Borkowa, Bieczewa, l. 65, 15. † morb. hydropico

15107 (Bieganowo)

1807.2/II. † Jakub Apolinary Bronisz l. 70, bezż., nagły paraliż † w dw. B. poch. tu 5

15108 (Bieganowo)

1808.18/IV. † Stanisław Bronisz, miles w gośc. w dworze B. l. 48 morbo hydropico, poch. 20/IV.

15109 (Bieganowo)

1811.8/XI. poch. Mikołaj, tyg. 4, s. G.Mikołaja i Marjanny Otockich

15110 (Bieganowo)

1824.17/V. (Gałęzewo) poch. na cm. Ludwika Żebrowska Nob. l. 89 15/V. †

15111 (Bieganowo)

1835.30/X. (Bieg.) poch. Anastazja z Baranowskich Goralska Nob. 28. † l. 71

15112 (Branno)

1729.17/VIII. † (Markowo) MD. Kazimierz Niemojewski l. 30 poch. Reform. Podgórscy

15113 (Branno)

1736. † M G D. Jan Kołucki w służbie P. M G D. Andzrzeja Niemojewskiego podczaszego kruśw.; 30/XI. † (Markowo)

15114 (Branno)

1738.7/II. † (Branno) GV. Apolonja Chodubska poch. tu

15115 (Branno)

1738.26/VII. † (Kijowo) G. Rozalja Janicka poch. tu

15116 (Branno)

1739.13/IV. † (Kijowo) G. Sebastian Janicki l. ok. 40

15117 (Branno)

1739.15/XII. † (Markowo) N. Marjanna Dwiczyńska l. †- 40

15118 (Branno)

1740. 19/I. † (B.) Hjacynt Waliszewski l. ponad 50

15119 (Branno)

1682.14/IX. (B.) Helena Zuzanna, c. M G D. Władysława Niemojewskiego sędziego zs. inowrocł. i Doroty -- G W. Jan Jemielski i Zofia siostra

15120 (Branno)

1683.0/III. (B.) Władysław Jan, s. M G D. Tomasza z Tomic Tomickiego i Anny -- M G D. Wład. Niemojewski sędzia zs. inowrocł. z ż. Dorotą

15121 (Branno)

1684.20/I. Marjanna Marcjanna, c. M G D. Adama Wilkostowskiego i G. Teresy -- M G D. Wawrzyniec Czarnomski protonot. bydg. i M G D. Niemojewska

15122 (Branno)

1684.26/II. (Murzynko) Tomasz Marcin, s. GD. Zygmunta Wolskiego i Konstancji -- GD. Sawicki burgr. i M. G D. Anna Karbnikowa

15123 (Branno)

1685.25/II(Markowo) Marjanna c. G. Jana Gniatkowskiego i Marjanny -- G. Stan. Jerzykowski i Wiatrowska z Markowa

15124 (Branno)

1685.25/II. Elżbieta c. M G D. Wład. z Lubieńca Niemojewskiego sędziego zs. inowrocł. i Doroty -- M G. And. z Lub. Niem. podczaszy inowrocł. i G. Teresa Wielkostowska

15125 (Branno)

1685.25/V. Paweł Jakub s. M G. Tomasza z Tomic Tomickiego i Anny -- X. Apolinary T. prob. Służe. i M G D. Dorota Niemojewska

15126 (Branno)

1694.14/I. Antoni Kasper, s. M G D. Wład. Niemojewskiego i Salomei -- GD. Zygmunt N. i MD. Dorota N.

15127 (Branno)

1695.20/III. Antoni Józef, s. M. G. Kaz. Jana Wróblewskiego i Katarzyny -- G D. Wojc. Dąbski i siostra jego G V. D-a oboje z Grabia

15128 (Branno)

1696.12/XII. Dorota c. M.GD. Wład. Niemojewskiego i Salomei z Sleszyńskich -- Zygmunt Dąbski wda b-k. Wiktoria Mycielska ścina kolska

15129 (Branno)

1697.20/XI Zygmunt Stanisław s. poprz. MD. Niemojewskich [Władysława Niemojewskiego i Salomei z Sleszyńskich] -- X. Andrzej N. kanon. płoc. i M. G D. Niemojewska z Kaweczyna

15130 (Branno)

1702.15/I. Anna Izabella c. poprz. Niemojewskich [Władysława Niemojewskiego i Salomei z Sleszyńskich] -- GD. Mikołaj N. z żoną

15131 (Branno)

17020.8/I. (B.) Agnieszka, c. G. Marcina Dobrzyńskiego; i Anny -- J M D. Józef Grabski klanic kruśw. i Ludwika Grabska

15132 (Branno)

1720. (B.) Hilary s. M G D. Anton. Reszczyńskiego i Marjanny -- MD. Dorota Ostrowska

15133 (Branno)

1703.7/X. (Markowo) Teresa, c. G.Jana Pacinskiego i Marjanny -- G. Wojciech Szczawiński i G. Anna ...

15134 (Branno)

1704.4/V. (Markowo) Stanisław, s. G. Marcina Słupeckiego i Doroty -- Paweł i Anna Turkowscy z Murzynowa

15135 (Branno)

1704.4/V. (Markowo) Domicela c. poprz. G. Słupeckich [Marcina Słupeckiego i Doroty] -- G.Jan Czaykowski i Zofja Kaczmarka oboje z Murzynowa

15136 (Branno)

1706.25/XI. (Br.) Andrzej, s. GD. And. Zakrzewskiego, i Cecylji -- G. Kat. Frycznerówna

15137 (Branno)

1707.1/V. (Markowo), Teofila Eleonora, c. M G D. Jana Słubickiego łowczego inowrocł.i Anny Umińskiej -- M G D. Paweł Morawski sta gniewk. i M G D. Katarzyna Niemojewska z Kawenczyna

15138 (Branno)

1709.3/II. (Kijowo) Józef Sebastjan, s. N. M. G D. Władysława Tumickiego i Marjanny Godlewskiej -- M G D. Wojciech Sokołowski burgr. b-k. de Ponczkowo i M G D. Katarzyna Niemojewska z Kawenczyna

15139 (Branno)

1710.19/I. (Kijowo) Ignacy Adam Roch s. poprz. N G D. Tamickich [Władysława Tamickiego i Marjanny Godlewskiej] -- M G D. Tomasz Tom. ojciec ojca z żoną swą z Nożyczyna

15140 (Branno)

1710.4/V. (B.) Katarzyna c. G. D. N. Pstowskiego i żony jego gubernat. Kawnicensis, vulgo podsarość. -- M G D. Andrzej Niemojewski i Ewa Niem.

15141 (Branno)

1715.29/VIII. (Markowo) Teresa Ludwika c. G. Macieja Jankowskiego i Marjanny, -- G. Wawrzyniec Piniński, G. Stanisł. Borucki i G. Ludwika Borucka z Markowa

15142 (Branno)

1715.15/IX. Jan Chryzostom Franc., s. M G D. Stanisława Popławskiego i Elżbiety -- G. Wojc. Reszczyński i M. Marjanna Jankowska

15143 (Branno)

1718.24/IX. (B.) Aleksandra Ludwika (0/IX. *) c. G. Macieja i Marjanny Dankowskich -- G. Kaz. Madaliński i G V. Ludwika Borucka ścianka gn.

15144 (Branno)

1719.9/IX. (Kijewo) Chryzostom Michał, s. GD. Wład. Tomickiego i Marjanny -- MD. Jan Niemojewski i M. Marjanna z Wolskich Mniewska ze wsi Lipce W.

15145 (Branno)

1722.15/II. (Kijowo) Brygida c. poprz. GD. Tomickich [Wład. Tomickiego i Marjanny] -- chrz. chłopi

15146 (Branno)

1722.5/VII. (Kijewo) Ignacy, s. G. Wojciecha i Anny Piaseckich -- M G D. Wład. Tumicki dz. Kijewa i M G D. Marjanna Ostromęcka tenut. Markowa, panna

15147 (Branno)

1723. (B.) Ignacy Piotr s. M G D. Józefa Grabskiego i Ludwiny z Boruckich c., 29/II., 31/I. * -- P M D. Ludwik Borucki podczaszy b-k. i Helena Grabska kl. kruśw.

15148 (Branno)

1724.23/VIII. Roch Bartłom. s. N. Piaseckiego i Anny -- N. Franc. Kłobukowski i N. Teresa Czerwińska

15149 (Branno)

1728.3/II. (Kijewo) Marjanna, c. G. Józefa Gałeckiego i Marjanny -- J.Ludwik Borucki klan bk. i Teresa Borucka klanowa oboje de Branno

15150 (Branno)

1731.7/III. (Kijowo) Helena c. poprz. G. Gałeckich [Józefa Gałeckiego i Marjanny] -- G. Hjacynt Waliszewski i G V. Helena Roszkowska z B.

15151 (Branno)

1733.31/III. (Kijowo) Teodor Benedykt s. G. Józefa Małachowskiego i Anny Tomickiej -- G. Jakub Niewieściński i G. Katarzyna Niemojewska

15152 (Branno)

1736.31/V. (Kijewo) Anna Petronela c. G D. Józefa Malachowskiego i Anny -- MD. Wojc. Lugowski i Dorota Bilska z Markowa

15153 (Branno)

1719.25/XII. J M. Józef Grabski dz. w. Konecko Święte etc. x M. Ludwika Borucka c. M. Ludwika B. podczaszego bk. dz-a wsi Branno i Teresy Walknowskiej -- Wojciech z Lubr. Dąmbski M.N.K. sta inowro. Andrzej Dąmbski M. N. K. sta inowr. Andrzej Dąmbski klan bk. Stanisł. Garczyński łowczy pozn. Antoni Wierusz Walknowski klanic wieluński, etc.

15154 (Branno)

1726.27/VII. (Gęzowo) G. Józef(?) Zagajewski x Konstancja Kłobukowska -- Władysław Tomicki, Franc. Kł. etc.

15155 (Branno)

1740.19/XI. G. Józef Włostkowski stolnik łęczycki x G V. Franciszka Kwiczewska -- J M D. Jakub Niewieściński podsędek zs. inowrocł. M G D. Andrzej Niemojewski cześnik kruśw. Wawrzyniec Ostromęcki łowczy bydg. etc.

15156 (Branno)

1752.19/XI. (B.) Andrzej, s. N. Piotra i Agnieszki Przyiemskich -- N. Jan Kamiński N. Kat. Garczyńska

15157 (Branno)

1753.17/II. (B.) Józef, s. P M D. Antoniego Niewieścińskiego stolnika bydg. i sędziego i Katarzyny de Jesiołowski(!) -- N. Jan Kamiński N. Kat. Garczyńska V. z dworu Br.

15158 (Branno)

1754.19/VIII. (Gczewo) Ludwika, c. M. Jana Włoszanowskiego i Marjanny z Przeworskich -- G. Paweł Leśniewski i V. Cecylia Osińska

15159 (Branno)

1756.21/I. Agnieszka, c. M. Jana Włosianowskiego i Marjanny -- X.Józef Niewieściński kanonik kat. krak. i włocławski, kolator Brański i N. Anna N. stolnikówna bydg.

15160 (Branno)

1757.26/VII. (Markowo) Anna, c. N. Stef. Boruckiego i Konstancji -- X. Józef Niewieść. kan. kr. i kujawski; M. Kat. N. stolnikowa

15161 (Branno)

1757.25/III. (Markowo) Wojciech, s. N. Józefa Rogoskiego i Kat. -- X. Józef Niewieściński kan. kat. krak. i kuj. i M. Anna Niewieść. V. sędzianka

15162 (Branno)

1757.26/IV. Józef, s. M. Antoniego i Katarzyny Niewieścińskich stolnikowiczów bydg. -- X. Maciej Zdunowski wikary gniewk. i GD. Regina Osińska

15163 (Branno)

1758.27/I. (Kijewo) Melchjor Kasper Julian s. M. N. Macieja Kłączyńskiego (?) i Zofji z Czarnickich -- MD. Ant. Niewieściński stolnik i sędzia pow. bydg. i M V. Klara Niewieść., oboje z Branna

15164 (Branno)

1758.10/VI. Urszula Małgorzata Klotylda, c. M. Antoniago i Katarz. Niewieścińskich stol. bydg. -- M. Rozalja Słubicka i M. Jan Włosianowski

15165 (Branno)

1760.23/V. (Kijów) Helena Anna c. N. Macieja Kłączyńskiego i Zofji -- P M D. Kat. z Wiesiołowskich Niewieść. stolnikowa bydg.

15166 (Branno)

1760.13/VII. Bonawentura, s. Antoniego Tymińskiego i Kunegundy małż. Ta żona Kunegunda jest poddanką z Branna

15167 (Branno)

1761.16/VIII. (B.) Marjanna c. poprz N. Tymińskich [Antoniego Tymińskiego i Kunegundy] -- G. Mac. Kłączyński z Kijewa i G. Konstancja Gosdowska z Markowa

15168 (Branno)

1764.22/IV. (B.) Juljanna Teodora Weronika, c. MD. Anton. i Kat. z Wiesiołowskich Niewieścińskich stol. bydg. -- MD. Anna z Niewieść. Przyłubska komornikowa b. k. i D. Antoni N. stolnikowicz bydg.

15169 (Branno)

1764.14/IX. (Markowo) Juljanna Rozalja c. N. Jana Dobrowolskiego i Agnieszki -- M G D. Antoni Niewieściński stolnik bydg. i M G D. Franciszka Zalewska

15170 (Branno)

1764.19/XI. (B.) Andrzej, s. MD. Lescinskiego i Wiktorji -- MD. Bonawentura Niewieściński stolnikowicz bydg. i M D. V. Teresa Głowczewska z Br.

15171 (Branno)

1764.30/XI. (B.) Andrzej, s. N. Marcina Ratinskiego i Marjanny -- J M D. Jan Komierowski dz. Kijowa i J M D. Franc. Zalewska tenut. wsi Murzynek

15172 (Branno)

1765.27/I. (B.) Marjanna c. poprz. Tymińskiego i żony [Antoniego Tymińskiego i Kunegundy] -- Jan Komirowski i Franc. Zalewska

15173 (Branno)

1765.24/IX. (Gęzewo) Nepomucena Antonina Tekla, c. MD. Franciszka i Marjanny Przewoskich -- MD. Andrzej P. i MD. Wiktorja Nagórska

15174 (Branno)

25/XI. (B.) Andrzej, s. N. Anton. Tymińskiego i Ewy -- N. Gałecki i N. Konstancja Pawłowska

15175 (Branno)

1766.10/XI. (B.) poch. P. Katarz. z Wiesiołowskich Niewieścińska, ż. stolnika i sędziego bydg. poch. tu

15176 (Branno)

1769.18/I. (B.) Antoni Franc. Fabjan Sebastjan, s. MD. Władysława Antoniego na Niewieścinie Niewieścińskiego i Teresy z Głowczewskich -- MD. Szymon Iwiński cześnik kruśw. i N. de Ziomeckie Przyłubska sędzina zs. b.k.

15177 (Branno)

1761.28/I. (B.) G. Stanisł. Pawłowski x Gv. Konst. Wróblewska -- G. Maciej Kłonczyński z Kijowa i G. Jan Sawicki z Branna

15178 (Branno)

1762.20/II. (B.) MD. Michał Kiełczewski pis. gr. przedecki x M. Klara Niewieścińska V. stolnikówna bydg., (w kościele pierańskim) -- MD. łowczy słubicki, z ż. Rozalją, Stefan Przyłubski z ż. Anną z N., Łukasz i Franciszka małż. Zalewscy

15179 (Branno)

1756.20/III. (Gęzewo) poch. w kość. tut. MD. Marjanna Włosianowska z d. Przedworska l. ok. 30

15180 (Branno)

1757.19/VIII. (Gęzowo) poch. Ludwik dziecko N. Jana Włosianowskiego i Marjanny Przedworskich

15181 (Branno)

1759.6/II. (Gęzewo) poch. N. Walentyn Kruszewski l. ok. 60

15182 (Branno)

1761.6/XII. (B.) poch. Fam. Kunegunda Tymińska † nagle l. ok. 36

15183 (Branno)

1764.28/XII. (B.) poch. N. Kaz. Kłobuchowski sługa dwor. l. ok. 60, na cm.

15184 (Branno)

1765.22/II. (B.) poch. N. Wiktorja Leszczyńska l. 33

15185 (Branno)

1767.27/II. (B.) MD. Antoni Wacław NIewieściński Chorąży bydg. x G V. Teresa Głowczyńska -- Słubicki, Jezierski, Przyłubski, Przewoski etc.

15186 (Branno)

1770.25/II. (B.) G. Jakub Grzybowski mł. s. Michałai Elżb. x pudica Marjanna Klimkówna

15187 (Branno)

1784.21/II. M G D. Jan Leniecki Rejent kruśw. x G M D. Eleonora Cieleska sędzianka świecka -- M G. Ant. Niewieścińska chor. bydg., Stef. Przyłubski komor. - on l. 32, ona 23, on z Zagajewiczek, ona z Markowa

15188 (Branno)

1787.28/X. (Markowo) G. Józef Rogowski wd. x V. Anna Kłobuchowska -- MD. Ant. Niewieściński chor. bydg., Maciej Kłączyński tenut. Buczkowa on l. ok. 60, ona 27

15189 (Branno)

1789.22/VII. G M D. Józef Pławiński x Marjanna Bombolewska (?) szlachta on 40, ona 40 (Kijewo) -- Ant. Niewieść. i Mik. Borowski

15190 (Branno)

1793.8/I. P M X. Antoni de Kownacki z Markowa l. 30, x MD. Franciszka de. Komirowska z Kijewa l. 17 mies. 4 -- P M D. Franc. de Trepnic z Woli P M D. Swiętosław Kownacki

15191 (Branno)

1799.4/II. MD. Józef Dzimiński x MD. Helena Rozniecka -- MD. Stefan Wituski de Małynio i MD. Fabjan Koszucki de Maykowo

15192 (Branno)

1807.22/XI. G. Piotr Młodziejowski wd. l. 56, x G V. Kat. Hoińska l. 35 -- św. nieszl.

15193 (Branno)

1771.5/II. (B.) Maciej Aleks., Kaz., s. P M D. Wład. Ant. Niewieścińskiego chor. bydg. i Teresy z Głowczewskich -- P M D. Bonawentura N. chorążyc bydg. i MD. z Kotarskich Naramowska tenut. d. Murzyn.

15194 (Branno)

1771.16/V. (Kijowo) Justyna Marjanna, c. J M. D. Jana Komirowskiego cześnika inowrocł. i Teresy -- P M G D. Antoni Niewieściński chor. bydg. z ż. Teresą

15195 (Branno)

1771.26/V. (B.) Petronella Magdalena, c. M G D. Mikoł. Depłowskiego (!) i Zofji -- M G D. Jan Nepom. Komierowski cześ. bydg. z Kijów i Teresa ż. Ant. Niewieść. chor. bydg.

15196 (Branno)

1771.22/IX. (B.) Mateusz Michał, s. Antoniego Tymińskiego i Ewy -- P M D. Bonaw. Niewieść. i M V. Elżb. Radkiewiczówna

15197 (Branno)

1772.18/II. (B.) Apolonja Scholastyka Wiktorja c. P M D. Ludwika Antoniego Niewieścińskiego chor. b. k. i Głowczewskiej -- G. Konstancja Pawłowska

15198 (Branno)

1773.28/VII. (B.) Krystyna Anna Petronella, c. P M D. Władysława Antoniego Niewieścińskiego chorążego i sędziego bydg. i Teresy z Głowczewskich -- Stanisław N. łowczyc czerniech. i P M G D. Marjanna z Wiesiołkowskich Jarzembska

15199 (Branno)

1774.8/IX. (B.) Marjanna Teresa, c. poprz. Niewieścińskich [Antoniego Niewieścińskiego i Teresy z Głowczewskich] -- Jan Komirowski z Kijewa i Wiktorja z Niesczewskich Nagurska

15200 (Branno)

1774.25/IX. (Kijewo) Gerard, 24. *, s. N. Jakuba Podolskiego i Agaty -- Jan Komirowski i MD. Joanna Magdal. Ujazdowska z Kawęczyna

15201 (Branno)

1774.3/XI. (Gęzewo) cerem. bl. Gerard Władysław i Lucylla Michalina, s. i c. M G. Franciszka i Marjanny z Nagórskich Przewoskich -- GD. Wiktoryna Przewoska

15202 (Branno)

1775.20/IX. (Kijewo) Franciszka Marjanna Tekla c. MD. Jana Komirowskiego cześ. inowrocł. i Teresy -- X. Piotr Stefan Markowski Curatus w Grabiu i MD. Teresa Niewieścińska łowcz. czerniech. z Wierzchołków par. płonkowsk.

15203 (Branno)

1776.18/I. (B.) Paweł Tadeusz, s. Anton. Władysława Niewieścińskiego chor. bydg. i Teresy Głowcz. -- brat dziecka krewna ich Marjanna Jarzębska cerem. 18/II.

15204 (Branno)

1776.11/VII. (Markowo) Małgorzata Teresa, z w. we dworze, c. MD. And. Swierzenskiego i Agn. Dobrowolskiej - teraz cerem. -- ass. X. Ant. Niewieść. kanc. krakow. i Teresa z Głowcz. Niewieściń. chor. bydg.

15205 (Branno)

1777.28/IX. (Gąsewo) Nikodem Mateusz Franc. s. N. M. Kaz. Nickiego i Heleny-- And. Naguszewski i Agata Podolska Nob.

15206 (Branno)

1778.19/VII. (14. *) (B.) Marjanna Teresa, c. poprz. N. Swierzyńskich [Andrzeja Swierzyńskiego i Agnieszki Dobrowolskiej] ekonomów markowskich -- M. Piotr Zabokrzycki i wd. Teresa Komirowska z Kijewa

15207 (Branno)

1778.22/XII. (25/XI. * w Woli Kijewskiej) Katarzyna, c. N. Jakuba Podolskiego i Agaty z Malanowskich -- M. Teresa Komirowska cześnikowa inowrocł. i G. Kaz. Nicki

15208 (Branno)

1779.11/I. (1778.18/X. * w Gęzewie) Teresa Józefa, c. M. Jana Nagórskiego burgr. radziejow. i Joanny Markowskiej -- X. Piotr Stefan M. prob. grabski i Józefa Dąmbska ścina Kowalska, ap. Franc. Przewoski de Gęzewo i Kat. Podczaska podstol. (?) kruśw.

15209 (Branno)

1780.9/V. (1778.24/XII. * w Markowie) cerem. nad Ewą Teklą, c. MD. Wład. Antoniego i Teresy z Głowczyńskich Niewieścińskich chor. bydg. -- G. Piotr Zabokrzecki tenut. wsi Branno i Justyna Trepnicowa wd. po asses. chełmiń.

15210 (Branno)

1780.25/X. (w Markowie 19/VI. *) Michalina Antonina Wiktorja, cerem., c. poprz. M. Niewieścińskich [Władysława Antoniego i Teresy z Głowczyńskich Niewieścińskich] -- Franc. Trepnicz sędzic chełmiński i Eleonora Cielecka sędzina zs. w Swieciu

15211 (Branno)

1781.8/XI. (3/XI. * w Mark.) Karol Joachim Wojc., s. MD. poprz Niewieścińskich [Władysława Antoniego i Teresy z Głowczyńskich Niewieścińskich] -- MD. Stefan Wolski i Eleonora z Sułkowskich Wolska z Gniewkowa

15212 (Branno)

1782.7/IV. (4/IV. * w Mark.) Marjanna Teresa, c. M. Michała Kowalskiego i Marjanny -- MD. Kaz. Orłowski stolnikowic (?) z teresą Niewieść. chorążanką

15213 (Branno)

1783.9/II. (7/II. * w B.) Błażej Melchjor Romuald, s. Franc. i Anny Kościelskich -- M G. Jan Leniecki rejent gn. kruśw. z woj. b.k. i M G D. Teresa Niewieść. chorążyna bydg. z Markowa

15214 (Branno)

1783.23/II. (1782.17/I. *) Antonina, c. G. Stanisł. Niewieścińskiego łowczego inowrocł. i Teresy z Wysockich -- M G D. Jan Leniecki rejent gn. kruśw. i Teresa N. chorążyna bydg.

15215 (Branno)

1784.5/II. (3. * w Br.) Eleonora Rozalja, c. poprz. Kościelskich [Franciszka i Anny Kościelskich] (bez cech szl.) -- G M. Eleonora Cieleska sędzianka świec. i MD. Jan Leniecki

15216 (Branno)

1784.14/XII. (19/XII. * w Kijewie) Piotr Chryzolog Damazy, s. N. Józefa i Barbary Krzyckich dyspozyt. w Kij., -- P. Komirowska Teresa

15217 (Branno)

1790.12/IX. (B.) Ludwik Bartłomiej Tadeusz, s. P M D. Anton. Chmielewskiego i Weroniki Hmiel. -- P M D. Antoni Niewieść. i Teresa N. chor. bydg. oboje z Markowa

15218 (Branno)

1792.26/I. * (B.) Agnieszka Marjanna, c. GD. Antoniego Chmielewskiego pułk. JKMci, i Weroniki Kownackiej -- MD. Roch Mękarski podpor. i MD. Marcjanna K.

15219 (Branno)

1792.9/IV. (Markowo) Marcjanna Weronika, (6/IV. *) c. GD. Antoniego i Elżbiety Kownaskich -- J D. Kaz. Kownacki ryc. sw. Stan. por. i Weronika z Kown. Chmielewska pułk.

15220 (Branno)

1799.8/XII. (Markowo dw.) Mikołaj Ignacy, (6. *) s. M. Józefa i Heleny z Różnieckich Dzimińskich -- MD. franc. Gościcki i D. Teresa Gość. oboje z Lipia

15221 (Branno)

1801.18/I. (Gęzewo) Juljanna Anna (13. *) c. MD. poprz. Dzimińskich [Józefa i Heleny z Różnieckich Dzimińskich] -- MD. Fabjan Koszutski pos. m. Służewa i MD. Anna Różniecka chorążyna kołomyjska z Branna ass. MD. Prokop Raczkowski pos. Stanomina i Teresa Gościcka de Lipie, Marjan Miaskowski z Warszawy i Brygida Raczkowska z Stanomina

15222 (Branno)

1802.15/III. (Gęzewo dw.) Franciszka, c. MD. Poprz. Dzimińskich [Józefa i Heleny z Różnieckich Dzimińskich] -- MD. Stanisław Gizycki łowczy rzeczycki mł. i M D. V. Marjanna Ropecka z dw. Gęzewo (9/III. *)

15223 (Branno)

1805.21/II. * (B.) Juljan Leon, s. poprz. MD. Dzimińskich [Józefa i Heleny z Różnieckich Dzimińskich] -- G V. Ludwika Choińska

15224 (Branno)

1806.11/VIII. M. Krzysztof Nehring i Joanna Szarlotka Kneyerin dziedzice Markowa

15225 (Branno)

1808.10/V. (B.) Józefata 5/IV. *, c. MD. poprz. Dzimińskich [Józefa i Heleny z Różnieckich Dzimińskich] -- MD. Winc. Kosmowski i MD. Brygida Raczkowska

15226 (Branno)

1809.23/XI. Seweryn Nepom. (7. *), s. poprz. MD. Dzimińskich [Józefa i Heleny z Różnieckich Dzimińskich] -- MD. Mac. Wyganowski i M. Kat. Jastrzębowska

15227 (Branno)

1810.16/XII. (B.) Marjanna Kat. (6. *) c. poprz. MD. Dzimińskich [Józefa i Heleny z Różnieckich Dzimińskich] -- MD. Józef Kozłowski z ż. Marjanną z Kownackich de Grabie

15228 (Branno)

1810.29/XII. (B.) Joanna Józefata, (28. *) c. N. Wojc. Szydłowskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

15229 (Branno)

1812.20/VI. (B.) (5/IV. *) Wincenty Stefan, s. MD. Józefa i Heleny Pudencjanny z Rożn. Dzimińskich -- MD. Kat. Jastrzębowska z Br.

15230 (Branno)

1813.31/V. * (B.) Petronella Wiktorja, c. poprz. Dzimińskich [Józefa i Heleny Prudencjanny z Różnieckich Dzimińskich] -- MD. Stefan Jastrzębowski z Służewa i MD. Petronella Zakrzewska podczaszyna z Modliborzyc, Jan Nepom. Lasocki z Serocka i MD. Wiktorja Jastrzębowska z Chodowa

15231 (Branno)

1816.17/XI. (Kijewo) Elżbieta, 10. * c. N. Marcina Milewskiego komis. dóbr K. l. 40 i Wiktorji z Kowalskich l. 40 -- N. Wojc. Chojnicki ekonom Brenna i MD. Helena z Rożn. Dzimińska dz-a Brenna

15232 (Branno)

1771.26/IV. (Gęzewo) poch. Marjanna dziecko N. Franciszka Przewoskiego i Marjanny poses. G. 3 mies.

15233 (Branno)

1772.12/III. (B.) poch. dziecko Maciej, s. J M D. Ludwika Anton. Niewieścińskiego chor. i sęd. bydg. i Teresy Głowczewskiej 1 rok

15234 (Branno)

1772.24/III. (Kijewo) poch. Justyna, c. J M G D. Jana Komierowskiego podcz. brzesk-kuj. i Teresy 1 rok i tyg. 10

15235 (Branno)

1773.14/IX. (B.) poch. dziecko l. 6, Andrzej, s. Antoniego Tymińskiego i Ewy

15236 (Branno)

1774.21/II. (Gęzewo) poch. MD. Andrzej Przewoski na cm.

15237 (Branno)

1774.9/VII. (Markowo) poch. D. Piotr Dobrowolski sługa chor. bydg. zamord. w Brannie gdy jechał do Markowa 8/VII.

15238 (Branno)

1775.21/II. (B.) poch. Antoni l. ok. 17 s. MD. Janiszewskiego

15239 (Branno)

1775.8/X. (B.) poch. G. N. Rubinkowski na cm.

15240 (Branno)

1776.21/VII. (Markowo) Agnieszka l. 7, c. N. Kaz. Marzęckiego na cm.

15241 (Branno)

1776.7/VIII. (B.) poch. Tadeusz 6 mies., s. M. Antoniego Niewieścińskiego chor. bydg.

15242 (Branno)

1776.9/VIII. (B.) poch. Petronella 3 l., c. poprz. Niewieścińskiego [Antoniego Niewieścińskiego]

15243 (Branno)

1778.11/V. (Kijewo †) poch. M. Jan Komirowski cześnik inowrocł. dz. Kijewa, l. 43, s. M. Franciszka K. i Marjanny Tuchołczanki biegunka

15244 (Branno)

1776.17/VIII, (Gęzewo) poch. Tekla c. G. Jana Nagórskiego burgr. radziej. i Joanny, 1 rok, kaszel

15245 (Branno)

1778.6/IX. (Gęzewo) Juljanna c. G. Kaz. Nickiego i Heleny, l. 2 i m. 6, kaszel

15246 (Branno)

1780.7/XI. (Markowo) poch. Michalina 5 mies., c. M. Anton. i Teresy Niewieścińskich kaduk

15247 (Branno)

1781.15/X. (Markowo) poch. D. Tadeusz Raszewski z zak. Braci Mn. Obserw. Sw. Franc. l. 35

15248 (Branno)

1782.16/V. (Markowo) Ubertus ok. 14 tyg. s. J D. Wacł. Niewieścińskiego chor. bydg. i Teresy

15249 (Branno)

1791.4/X. (B.) poch. N. Helena z Rybińskich Kłonczyńska l. 31., mąż N. Kł. z Biechowa

15250 (Branno)

1792.12/I. (B.) poch. M D. V. Konstancja Sołkowska kaszel l. 60

15251 (Branno)

1792.9/VII. (B.) poch. Karolina l. 2, c. N. Aleks. i Marjanny Wolskich z Pechowa

15252 (Branno)

1794.27/V. † (Kijewo) M. Teresa z Trepniczów Komirowska cześnikowa inowrocł. poch. 29 w kość. Br.

15253 (Branno)

1795.18/I. † (Markowo) N. Joanna Kiełczewska wrzód, l. 52, poch. 21

15254 (Branno)

1795.8/IV. † (B.) G. Jan Kownacki l. 72, poch. 13

15255 (Branno)

1798.20/II. † (Markowo) P M D. Józef Rożniecki chorąży kołomyjski, kolator kość. Brani. hydropsis, poch. Pkość. reform.

15256 (Branno)

1802.4/I. (Lipie z par. Gniewk.) poch. P M D. Eleonora z Sulkowskich Wolska 1801.30/XII. †, starość, l. 78

15257 (Branno)

1807.16/II. † Napoleon s. M G. Józefa i Heleny Dzimińskich 2 m. i 2 dni kaszel

15258 (Branno)

1812.18/X. † (B.) Stefan Wincenty, tyg. 28, s. MD. Józefa i Heleny Dzimińskich krosty

15259 (Czerniejewo)

1763.4/VIII. (Cz.) Antoni Felicjan, s. N. Stanisława i Kat. Prasnaskich ekon. Cz. -- MD. Felicjan Morski i MD. Marjanna Szarpska

15260 (Czerniejewo)

1764.1/VII. (Golemowo) Bogumiła Marjanna, c. G. Jana i Marjanny z Będkowskich Poleskich dz-ów Gol. -- M. Marcin Lipski sta. grabow. i G. Będkowska babka dziecka

15261 (Czerniejewo)

1770.6/XI. Katarzyna Nepomuc. Marcella, 30/X. *, c. J. Jana i Marjanny z Koźmińskich Lipskich oboźniców Kor. -- J. Helena L. V. i J. Chryzostom L. oboźnic K.

15262 (Czerniejewo)

1766.3/VIII. Tomasz Jan s. G. Jana i Marjanny z Będkowskich Poleskich -- X. Lipski pis. kor., op. Lubiń. i J D. Marjanna z Koźmiń. oboźn. Kor.

15263 (Czerniejewo)

1769.26/XI. Ludwik Stanisław, s. poprz. G. Poleskich [Jana i Marjanny z Będkowich Poleskich] -- GM. Ludwik Będkowski, rotm. konfed. w Pol. i MD. Jadwiga z Przespolewskich Bętkowska babka dziecka

15264 (Czerniejewo)

1767.24/VIII. Helena Marja Ludwika Józefa, 1766.16/VIII. *, c. G. J. Jana Lipskiego oboźnica Kor. i Marjanny z Koźmińskich -- X. Lipski pis. kor., i Jadwiga Koźmińska chor. wschow.

15265 (Czerniejewo)

1767.16/V. (Jezierce) Julja Zofja, c. G. Stanisł. i Franciszki Boińskich -- G. Konstancja B. tenut. wsi Jezierce

15266 (Czerniejewo)

1769.1/I. (Cz.) Agnieszka, c. N. Feliksa i Marjanny Wysockich -- chrz. nieszl.

15267 (Czerniejewo)

1769.4/II. (Cz. Dw.) Józef Egidjusz s. poprz. Lipskich [G. Jana Lipskiego i Marjanny z Koźmińskich] -- X. Józef Cieciszowski penitenc. gen. gn. prob. Cz.

15268 (Czerniejewo)

1770.20/VIII. (Zułcz) Zuzanna Klara, c. G. Felicjana i Teresy Morskich -- J. Jadwiga Koźmińska chor. wsch. i G. Poleski

15269 (Czerniejewo)

1772.8/IV. (Golemowo) (23/III. *) Antoni Teodor, s. G. Jana i Marjanny z Bętkowskich Poleskich dz-ów Gol. -- Jan Lipski oboźnic dz. Czern. i babka Jadwiga z Przespol. Bętk.

15270 (Czerniejewo)

1772.17/V. (Dw. Cz.) Nepomucena Marjanna Jadwiga, 4/IV. *, c. poprz. Lipskich [G. Jana Lipskiego i Marjanny z Koźmińskich] oboźniców K. dz-ów Cz. -- Józef L. i Helena L.

15271 (Czerniejewo)

1774.19/III. (Dw. Golen.) 4/III. * Kazimierz Józef, s. poprz. G. Polewskich [Jana i Marjanny z Bętkowskich Polewskich] -- X. Józef Cieciszewski kustosz kniejowski prob. tut., G. Zofja Siemiątkowska babka z ojca dziecka ojciec: Jan Nepom. P.

15272 (Czerniejewo)

1774.20/VII. (Dw. Cz.) Joanna, c. G. Józefa i Marjanny Szwiszulskich -- ass. GD. Kaczorowski z M. z Łakińskich Lipską

15273 (Czerniejewo)

1774.6/VIII. (Dw. Cz.) Ignacy Prokop, s. poprz. J M. Lipskich [G. Jana Lipskiego i Marjanny z Koźmińskich] -- Adam Grudzielski tenut. Sokołowa

15274 (Czerniejewo)

1775.10/XI. (Kąpiel) Marcin, s. G. Ignacego i Anny Dobrzyckich pos. d. Kąpiel -- Wawrzyniec dziad i Magdalena Zuromska ciotka dziecka

15275 (Czerniejewo)

1776.0/VIII. (Cz.) Helena Wiktorja c. poprz. G. Swiszulskich [Józefa i Marjanny Swiszulskich -- G. Wojc. Cielecki ścic zgierski i G. Marjanna Szarbska V. dworska

15276 (Czerniejewo)

1776.27/XII. (par. Szemborowska) Józefata, c. G. Onufrego i Konstancji z Kruszkowskich Dobiejewskich -- M. G. Wojc. Lipski sta szemborow. i J. M. z Koźm. Lipska ścina Kość. kolatorka

15277 (Czerniejewo)

1779.24/X. (Młodojewo) (ch. z w. 1772./XII.) Adam Stefan Jan, s. G. Ludwika i Rozalji z Tuczeńskich Pągowskich -- ass. X. Józef Cieciszewski i J. Marjanna z Koźm. Lipska ścina Kość.

15278 (Czerniejewo)

1787.25/XI. * (Kąpiel) Katarzyna c. G. Stanisł. i Elżb. z Dzięcielskich Modlińskich -- X. Cieciszowski Helena Lipska V. ścianka Kość.

15279 (Chełmce)

1778.15/XI. (Ch.) Stanisław, s. N.Tomasza i Joanny z Szczkowskich Kiełczewskich -- G. Jakub Kiełcz. z V. Marjanną Wejsówną

15280 (Chełmce)

1779.2/X. (Ch.) Teresa Elżb., c. Michała i Ludwiki ze Skrzeszewskich Gromeckich -- GD. Jan Wiktor, GD. Lucja Ostrowska, GD. Kajetan Gorski i G V. Jadwiga Piotrowska

15281 (Chełmce)

1780.1/IV. (Goconow) (9/II. *) Ignacy, s. GD. Jana Buszkowskiego i Małgorzaty z Piotrowskich -- GD. Józef Molsdorff i G D V. Zofja Dąbrowska

15282 (Chełmce)

1781.14/I. * (Ch.) Antonina Agn., c. N. Kiełczewskich [N. Tomasza i Joanny z Szczkowskich Kiełczewskich] -- G. Jan Wiktor i M. Magdal. Tyrczyewska, G. Leon Fialkowski i G. Aniela Małachowska

15283 (Chełmce)

1781.13/III. * (Tarnówko) Walentyna Józefata Krystyna, c. MD. Jakuba Gorskiego komor. gran. iniwrocł. i Kunegundy z Mchowskich -- MD. Prokop Mch. chor. w. K. reg. ostrog. i MD. Magdalena Fryczyńska

15284 (Chełmce)

1785. (Ch.) Walentyn Józef, s. M G. Anton. i Katarzyny z Wyganowskich Turskich -- X. Szymon Cieński kanonik kruśw. i prob. Ch. i M G. Kat. Bniorska (?)

15285 (Chełmce)

1787.18/III. * (Głębokie) Józef Antoni, s. N. Anton. Swięcickiego i Józefaty z Pogorzelskich -- MD. Potocki i M. Anna z Głębokiego Głębocka

15288 (Chełmce)

1788.7/VI. * (Głębokie) Antoni Padew., s. N. Xawerego Hyńczewskiego ekonoma Głęb. i Apolonji -- MD. Jan Potocki podkomorzy JKMci i MD. Magdal. z Sokołowskich Głębocka dz-a Głębokiego i stoln. kruszw.

15289 (Chełmce)

1789.7/VI. * (Kobelnica) Felicjan Onufry, s. GD. Andrzeja Zbyszewskiego i G. Magdaleny z Grochowalskich -- G. Antoni Będkowski i G. Wiktorja z Grabskich Wyslicowa

15290 (Chełmce)

1789.16/VI. * (Janocin) kryatyna, c. N. Ignacego Zieleniewskiego i Franciszki -- G. Ant. Bielicki z ż. Katarzyną

15291 (Chełmce)

1789.20/X. (Tarnówko) Zuzanna, c. G. Łukasza Luboradzkiego i Konst. z Paruszewskich -- G. Józef Krzesiński i G. Lucja Boińska

15292 (Chełmce)

1789.20/XI. * (Janocin) Feliks de Vellea Bonawentura s. N. Konstantyna Tomaszewskiego i Anny z Myszkowskich -- G. Bonawent. Wyslic i G M. Anna Głębocka

15293 (Chełmce)

1790.1/III. * (Kobelnica Szlach.) Kazimierz Bonaw. s. MD. Aleksego Malczewskiego dz-a Kobelnicy Szl. i Józefaty ze Zbyszewskich -- G. Bonaw. Wyslic i G. Nepom. Powalska, G. And. Zb. i G. Agn. Zalewska

15294 (Chełmce)

1789.11/III. * (Janocin) ch. 1790.14/III. Mechtylda Walentyna, c. G. Antoniego Bielickiego i Katarz. z Krzesińskich -- G. Józef Krzesiński i M. Walentyna z Kretkowskich Konarska podkomorz. JKMci

15295 (Chełmce)

1790.18/IX. * (Głębokie) Franciszek s. G. Kazim. Wicińskiego i Marjanny ze Skrzeszewskich -- G. Piotr Tokarski komis. w Głęb. i G. Anna Głębocka stol. kruśw.

15296 (Chełmce)

1791.24/IV. * (Janocin) Katarzyna Sieneń. Józefata c. M. Antoniego Bielickiego cześnikowicza bydg. i Katarzyny z Krzesińskich -- N. Szymon Krzes. i Józefa z Wysockich K.

15297 (Chełmce)

1782.10/II. (Głębokie) MD. Walenty Zaborowski z wojew. zs. gostyń. podpor. w. Koz. mł. x M. Magdalena z Sokołowskich Głębocka c. podczasz. kruśw., panna l. 22 -- MD. Sokołowski chor. kowal., Józef Fryczyński pis. celny Felicjan Gł. podczaszyc kruśw.

15298 (Chełmce)

1808.19/VII. (Russinowo) GD. Józef de Moszczyński mł. l. 30 x GD. Wiktorja de Bielickich Losonka panna z Janocina l. 25 -- GD. And. B. D. Ant. Ernest i Franc Cieński

15299 (Chełmce)

1808.23/VII. (Janocin) GD. Michał de Choynacki ze wsi Wola, l. 27 mł. x GD. z Krzesińskich Walentyna Bielicka V. l. 18 z Janocina -- GD. Franc. Cieński

15300 (Chełmce)

1808.25/VII. (Rusinowo) N. Józef Lisicki mł. l. 26 x Bogumiła Dwiczyńska l. 28, -- G. Józef Moszczyński

15301 (Chełmce)

1808.21/XI. (Ch.) GD. Jan Nep. Baranowski wd., ze wsi Ustaj w par. piotrkow. l. 41 x hon Marjanna Kupidużonka V. l. 34. ze wsi Ch. -- św. nieszl.

15302 (Chełmce)

1792.5/IX. * (Tarnówko) Wawrzyniec, s. MD. Łukasza Luboradzkiego i Konstancji -- MD. Adam Jaczyński pos. kobelneński, par. rzeczyc. i MD. Kat. z Wolskich Tańska z Brzyścia par. rzeczyc.

15303 (Chełmce)

1793.7/IV. (Janocin) (9/II. *) Apolonja, c. M. Anton. i Kat. z Krzesińskich Bielickich cześn. bydg. -- MD. Józef K. z Padniewa par. Skulskiej i MD. Małg. z Jaczyńskich Cieńska

15304 (Chełmce)

1794.1/XI. (Głębokie), 25/X. * Tadeusz Rafał, s. M. Mac. i Tekli Zaborowskich -- MD. Feliks Głębocki dz. Głębok. i M V. Anna Gł.

15305 (Chełmce)

1795.11/I. (Janocin) (94.20/XII. *) Tomasz, s. MD. poprz. Bielickich [Anton. i Kat. z Krzesińskich Bielickich] -- MD. Adam Jaczyński dziedzic Kobelnicy i MD. Salomea Wysocka de Witowiczki V.

15306 (Chełmce)

1795.19/IV. (Łasnówko) Maksymiljanna, c. GD. Łukasza i Konstancji Luboradzkich -- GD. Antoni Bielicki i Kat. ż. jego, dz-ce Junocina

15307 (Chełmce)

1798.5/XI. (Ch.) Karolina Teofila Kat. (1/XI. *) c. GD. Macieja Ziomeckiego i Salomei Nob. -- M. G D. Rafał Mierzwiński major z Witowic i V. Teofila Trzcińska z Popowa

15308 (Chełmce)

1801.23/II. * (Russinowo) Marta Aleksandra, c. D. Józefa Molsdorffa i Walentyny z Kretkowskich 1-o v. Konarskiej -- J M. Ign. Zakrzewski z Goconowa i M V. Teofila Trzcińska ścianka z Popowa

15309 (Chełmce)

1824.29/VII. * (Gocanowo) Marjanna, c. N. Jana Dębskiego i Marjanny Więckowskiej -- GD. Jan Bielicki dz. Janocina i GD. Juljanna de Korff Wolańska z Tarnowa

15310 (Chełmce)

1826.18/II. * (Janocin) Józef Michał, s. GD. Jana Stanisł. Wolańskiego comitti tribuno mil., pol. katol., i Juljanny bar. Korff -- GD. Michał Jaczyński z Tarnówka i MD. Sabina de Zaborowska

15311 (Chełmce)

1826.8/VIII. * (Głębokie) Maks. Wawrzyniec, s. GD. Franc. Ferd. Wojewódzkiego custodi limitum i GD. Antoniny de Jaworskie -- GD. Kaz. Komarski de Radunek i G. Domicella Jaworska de Jaworowo

15312 (Chełmce)

1828.20/III. * (Ch.) Teofila Franc. Joachima, c. GD. Jana Stan. Wolańskiego praeceptori comiti tribuno militum pol. i Lucjanny bar. de Korff -- GD. Ryszard Trzciński i G. Marjanna Busse ass. GD. Leopold Busse i V. Teofila Trzcińska

15313 (Chełmce)

1829.30/I. * (Głębokie) Magdalena Sabina, c. GD. Jana Józefa van Pradelles de Palmaert i GD. Sabiny Zaborowskiej -- G M. Magdal. z Głębockich Z. dz-ca Głębokiego, GD. Józef Z. i GD. Teresa z Zab. Kozanecka

15314 (Chełmce)

1830.3/VI. (Chełmce) Paulina Karolina Joanna, c. GD. Jana Wolańskiego i Juljanny z bar. Korffów -- D. Ludwik Wegner custos limit. i D. Joanna Heyne, ass. D. Jan Heyne i Ludwika Wolańska

15315 (Chełmce)

1830.16/VI. (Głębokie) cerem. Henryk Sylwester, (1829.31/XII. *) s. GD. Jana van Pradelles de Palmaert komis. d. Głębokie i GD. Sabiny z Zaborowskich -- GD. August Heyne pos. dóbr król. kruśw. i G M D. Magdal. Z. dz-a Głęb. GD. Jan Rzeszotarski as. d. Piaski i GD. Lucja Kozłowska z Tarnówka GD. Jakub Kozł. dz. Tarn. i GD. Marjanna Rzeszotarska

15316 (Chełmce)

1833.27/IV. * (Tarnówko) Teofil Zygmunt August, s. GD. Jakuba Kozłowskiego dziedzica Tarnówka i Łucji z Jaczyńskich -- GD. Kaz. J. pos. Rzyszynka i GD. Marjanna z J. Paruszewska dz-a Kobylnik

15317 (Chełmce)

1835.30/V. * (Kobylnica Król.) Franciszek, s. GD. Józefa Rapackiego dz-a folw., z GD. Eleonory Draminskiej -- G. Feliks R. i Kazimiera Chamska

15318 (Chełmce)

1836.19/VII. GD. Jan Kunkel dz. d. Rusinowo mąż Anny Rozalji Krienke; niemcy

15319 (Chełmce)

1837.2/II. * (Kobylnica Król.) Władysław, s. poprz. GD. Rapackich [Józefa Rapackiego i Eleonory Draminskiej] dz-ów. tego folw. -- GD. Ryszard Trzciński z Witowiczek

15320 (Chełmce)

1811.5/V. (Rusinowo) Aleksander Wojc., s. GD. Józefa i Wiktorji de Logow Moszczyńskich pos. wsi R. (29/IV. *) -- GD. And. Bielicki dz. cz. wsi Janocin i GD. Tańska z Pruchnowa GD. Jan M. pos. Janocina i M V. Marjanna Jaczyńska z Tarnówka

15321 (Chełmce)

1811.13/VIII. (Tarnówek) Antonina Marcjanna, c. N. Wojc. Logi kapit. i N. Karoliny Paruszewskiej -- GD. Michał Jaczyński i MD. Marcjanna Jaczyńska oboje z Tarn.

15322 (Chełmce)

1812.30/VIII. (Głębokie) Franciszek Wawrzyniec, s. N. Franc. i Weroniki Jaroszewskich (24. *) -- GD. Mik. Rozycki z Radziejowa i GD. Marcjanna Jarosz. de Baruchowo

15323 (Chełmce)

1816.21/I. * (Chełmce) Agnieszka Marcina, c. N. Jana Ubysza i N. Tekli z Rogozieńskich -- N. Karol Chrząszczewski

15324 (Chełmce)

1816.6/II. * (Ch.) Józef Antoni s N. Ludwika Masłowskiego i N. Zofji de Choynickie -- MD. Józef Gaworecki kom. d. Izbica i MD. Marjanna Wygorska z folw. Zagrodzie

15325 (Chełmce)

1817.25/V. (Głębokie) cerem. nad MG. Julją Grabowską z wody ochrzcz. we wsi Łęka par. piątkow., 1816.25/VI. *, c. MD. Michała Gr. i Marjanny z Zaborowskich -- ass. J M D. Winc. Bardziński podstoli i J M D. Magdalena Z. MD. Piotr Tokarski, Ewa Jeżewska, Florjan Jeż, J M D. Antonina Bardzińska podstolina, Karol Mieczkowski z panną Konstancją Z.

15326 (Chełmce)

1817.26/V. (Janocin) cerem. nad Kat. Magdal. Bielicką, G M D. Jana B. i Scholastyki z Ubyszów ass. Ign. Drzewiecki, M G. V. Konstancja Zaborowska, Florjan U., Magdalena Drzewiecka

15327 (Chełmce)

1818.13/I. (1817.22/XII. * Ch.) Juljan Marceli, s. N. Pawła Rucińskiego i N. Joanny de Choynickich -- G M D. Józef Molsdortt i N. Karolina Hinczewska

15328 (Chełmce)

1818.15/IV. * (Ch.) Wojciech, s. N. Franciszka Chojnickiego i Marjanny Jędraszkówny -- M G D. Ludwik Masłowski i Dorota Linowiecka młynarka z Ch.

15329 (Chełmce)

1818.26/III. * (Ostrówek) Teofila, c. N. Ludwika Masłowskiego ekonoma ostrowkow. i N. Zofji de Chojnickie -- N. Antonina de Ch.

15330 (Chełmce)

1819.10/IV. * (Kobylnica Xża) Leon Konstantyn, s. GD. Jana Ubysza pos. i GD. Tekli z Rogozińskich, ch. 10/V. -- J M D. Rafał Mierzyński major w. p. i M G D. Marjanna Zagajewska

15331 (Chełmce)

1819.24/XII. * (Ch.) Fryderyk Wilhelm s. N. Franciszka Chojnickiego i Marjanny Jędraszkówny -- N. Marjanna Ch. de Kossewo

15332 (Chełmce)

1820.8/IV. * (Głębokie) Leon Dionizy, s. MD. Klemensa Wachowskiego komis. i MD. Magdaleny de Bogdańskie -- MD. Karol Głębocki i MD. Jadwiga Zaborowska z Głębokiego

15333 (Chełmce)

1821.5/I. * (Kobylnica) Telesfor Kasper s. poprz. MD. Ubyszów [Jana Ubysza i Tekli z Rogozińskich] -- MD. Jan Bielicki dz. Janocina z ż. Scholastyką z Ubyszów

15334 (Chełmce)

1822.18/II. * (Rusinowo) Józef Stanisław, s. N. Michała Zuchowskiego ekon. i sław. Marjanny Gutkowskiej -- GD. Jan Bielicki dz. z Janocina i G M D. Walentyna z Kretkowskich Moldorfowa z Rusinowa

15335 (Chełmce)

1822.3/VII. * (Głębokie) Karolina Sabina, c. GD. Klemensa Wachowskiego kom. i GD. Magdaleny z Bogdańskich -- GD. Leopold Busse de Brzeście i G M D. Kaz. Jaczyński z Tarnówka i MD. Sabina Zaborowska z Głębokiego

15336 (Chełmce)

1822.20/VII. * (Kobylnica Król.) Prakseda Teofila, c. N.Jana Ubysza poses. i N. Tekli Rogozińskiej -- N. Ludwik Masłowski komis. z Irzyc i N. Marcjanna Rogozińska z Kobylnicy

15337 (Chełmce)

1822.15/IX. * (Gocanowo) Franciszka Nikodema, c. D. Wawrzyńca Szafarkiewicza dz-a i MG. Nepom. Franc. z Mieczkowskich -- D. Sylwester Sz. z Gocanowa i N. Franciszka z Ostrowskich Ruszkiewiczowa z Radujewa

15338 (Chełmce)

1822.24/VIII. * (Janocin) Bartłomiej Ludwik, s. GD. Jana Bielickiego dz-a i GD. Scholastyki z Ubyszów -- N. Augustyn Heyne z Kruświcy i MD. Sabina Zaborowska V. z Głębok.

15339 (Chełmce)

1822.15/XII. * (Głębokie) Albina Antonina, c. N. Franc. Xaw. Piątkowskiego kustosza granic i N. Marjanny Zapałowskiej -- X. Benon Pawlikowski curatur tut. i Magdal. z Bogdań. Wachowska

15340 (Chełmce)

1811.29/I. † N. Antoni Piotrowski l. 65

15341 (Chełmce)

1811.2/X. † (Janocin) MD. Kat. z Krzesińskich Bielicka, morbo tabetis

15342 (Chełmce)

1814.5/XII. † (Konarzewo) MD. Felicjan Lubowiecki pos. folw. Kon.

15343 (Chełmce)

1815.4/I. † N. Kwiryn Osieński ekonom l. 40 (Tarnówek) hydropis

15344 (Chełmce)

1815.10/III. † (Kolonja) Tekla, c. N. Ludwika i Zofji de Choynickie Masłowskich

15345 (Chełmce)

1815.7/IV. † (Ch.) Tomasz Nep., s. poprz. Masłowskich [Ludwika i Zofji de Chojnickie Masłowskich] l. 4

15346 (Chełmce)

1819.30/III. † (Kolonja) N. Stefan Piotrowski mł. l. 33, febra

15347 (Chełmce)

1821.9/VIII. † (Janocin) G. Ludwik Bielicki dni 4, s. dziedzica dóbr, s. Jana i Scholastyki z Ubyszów

15348 (Chełmce)

1821.24/IX. † (Głębokie) G. Franciszka Bielicka l. 60, gangrena

15349 (Chełmce)

1825.10/IV. † (Głębokie) J M D. Karol Głębocki 48 l. została wd. Anna de Hojnackie i syn Nepomuc.

15350 (Chełmce)

1831.1/XII. † (Ch.) GD. Jan Wolański comes l. 58, praceptor chełmski febra., została wd. Juljanna bar. Korft i dzieci: Ludwika, Tadeusz, Marjanna, Teofila, Paulina

15351 (Chlewiska)

1776.26/III. (Przybysław) Józef, s. G. Sebastjana Pierzcińskiego i Antoniny -- M G D. Sebastjan Rybiński i P M G D. Kat. Rybińska oboje z Zagajewiczek

15352 (Chlewiska)

1776.8/IX. (Zakrzewo) Wawrzyniec, s. N. Stanisława Sokołowskiego i Barbary

15353 (Chlewiska)

1777.7/VI. (Zdunowo) Marjanna Joanna Anna, c. G. Sebastjana i Karoliny Rybińskich poses. d. Zdunowy, -- X. Piotr z Markowic Markowski prob. grabien. i MD. Joanna Podczaska podstolicowa kruśw. z Osnisczewa

15354 (Chlewiska)

1778.20/XII. (Zdunowy) Barbara Lucja, c. G. And. Zukowskiego i Justyny -- M G. Józef Wolski de Goszcze i Marjanna Dąbrowska de Opielanka

15355 (Chlewiska)

1777.8/VIII. * (Zakrzewo) Kajetan Joachim Józef, s. P M G D. Antoniego Zambrzuskiego i Rozalji de Przyborowskie; cerem. 1778.10/II. -- M G D. Augustyn Przybor. i Bogumiła P. oboje z Z. - ap. J M., Wincenty Modliński; Anna z Wodzińskich Modlińska ż. podkomorzy(ca?) b. k.

15356 (Chlewiska)

1778.20/XII. (Zakrzewo) Andrzej Józef Joachim, s. poprz. Zembrzyckich [Antoniego Zembrzyckiego i Rozalji de Przyborowskie], (29/XI. *) -- P M G D Piotr Morzycki podwojew. b. k. i J M D. Domicela Modlińska podkom. b. k.

15357 (Chlewiska)

1781.24/III. * (Zakrz.) Ignacy, s. G. Michała Korczyńskiego i Antoniny z Wierzbińskich ekonomów tut. -- Antoni Zembrzuski pos. Z., V. Bogumiła Przyborowska z dw. Z.

15358 (Chlewiska)

1783.3/VIII. (Przybysław) Jakub, s. G. Józefa i Zofji Chrzanowskich -- J G D. Józef Rościszewski tenut. d. P. i G V. Salomea Straszewska oboje z P.

15359 (Chlewiska)

1783.30/IX. (Zakrzewo) Tekla Walentyna, c. G. Walentyna i Gertrudy Dąbkowskich (82.14/II. *) -- GD. Ant. Zembrzycki tenut. Z. i V. Bogumiła Przyborowska, i t. d. cerem. chrztu nad Rozalją Anną c. poprz. [Walentyna i Gertrudy Dąbkowskich] 83.4/VII. * -- G. Maciej Łączyński pis. cel. skarb. w Zakrz. i Rozalja Przybor. Zembrzuska

15360 (Chlewiska)

1783.9/XI (Zakrzewo) Cecylja, c. poprz. G. Korczyńskich [Michała Korczyńskiego i Antoniny z Wierzbińskich] admin. Z. -- GD. Józef Rembieliński rewizor ceł, mł., i G. Rozalja Zembrzuska

15361 (Chlewiska)

1785.25/V. (Zakrzewo) Pudencjana Krystyna Joanna, c. G. Antoniego i Rozalji z Przyborowskich Zembrzuskich -- GD. Roch Bogatko trybunus, pos. d. Seroczko, i J G D. Anna z Wodzyńskich podkomorzycowa b k., dz-a Z.

15362 (Chlewiska)

1785.25/V. (Zakrzewo) Feliks Jan Nep. s. M. poprz. Dąbkowskich [Walentyna i Gertrudy Dąbkowskich] -- GD. Augustyn Przyborowski burg. brzeski i G V.Kat. Rembielińska oboje z Z.

15363 (Chlewiska)

1798.20/III. (Zakrzewo) Delfina Józefata (18. *), c. M. Franc. i Cecylji z Modlińskich Mniewskich -- G. Józef Rembieliński pis. z Z. ; G. Urszula Mn. skarbnikówna

15364 (Chlewiska)

1793.3/II. (Zakrzewo) cerem. Stanisław, s. poprz. G. Mniewskich [M. Franc. i Cecylji z Modlińskich Mniewskich] podstolich przedec., dz-ów Z. -- ass. J. Stanisł. Dąmbski wda b. k. i G. Morzycka chor.

15365 (Chlewiska)

1793.24/II. (Przybysław) Piotr Mikoł. (21. *), s. M. Kurczewskiego i Anny -- G. Wojc. Mierzejewski i G V. Anna Kamińska V.

15366 (Chlewiska)

1793.14/IV. (Przybysław) Marjanna Kat. (10. *) c. M. Wojc. i Kat. Tuszyńskich -- Antoni Liszkowski i Kat. Rojewska

15367 (Chlewiska)

1776.10/VII. (Zdunowy) G. Józef Gawłowski mł. x G. wd. Kat. Turowska -- N. Franc. Zieliński de Wonorze(?), etc.

13368 (Chlewiska)

1777.1/II. (Chrostowo) N. Paweł Kołucki x Jadwiga Koralewiczowna -- św. nieszl.

15369 (Chlewiska)

1777.11/V. (Chrostowo) G. Tad. Rutowski x V. Małgorzata -- św. nieszl.

15370 (Chlewiska)

1777.11/XI. (Chl.) Honest. Stanisław Dąbrowicz młyn. z Przybysławia x G. Weronika Bachowska z Chl. wd. -- św. nieszl.

15371 (Chlewiska)

1787.25/II. (Zakrzewo) G. Antoni Rutkowski mł. z Sędzina x G. Katarz. Rembielińska V. z Z. -- GD. Józef Remb. rewiz. ceł z Z., Mac. Wolicki podpułk. de Bronisław, Ignacy Bojanowski pis. komory cel. Z. król., Walenty Dębkowski kustosz tej komory

15372 (Chlewiska)

1788.6/IV. (Przybysław) N. Kaz. Kamieński l. 39, wd., x Marjanna Gordonówna wd. l. 35 z P. -- GD. Paweł Tuszyński administr. d. P. i nieszl.

15373 (Chlewiska)

1788.21/VI. (Zakrzewo) G. Ign. Bojanowski pis. skarb. JKMci komory Z. mł. l. 24 x Anna Zembrzuska V. l. 14 -- GD. Józef Grochowalski pos. d. Michałowo, Augustyn Przyborowski komor. gran. gn., Kaz. Przyb. burgr. przedec.

15374 (Chlewiska)

1791.1/X. (Zakrzewo) G. Józef Rembieliński pis. komory Z. x Urszula Mniewska skarb. radziej. -- G. Franc. Mn. etc.

15375 (Chlewiska)

1759.26/VII. (Zakrz.) G. Michał Gąsiorowski x V. Rozalja Dulska -- J M. Anna Sokołowska kl. b. k. i Gąsiorowska kl. bydg., Głębocki chor. chor. panc. etc.

15376 (Chlewiska)

1778.22/VIII. † (Zakrzewo) Kajetan Joachim Józef, s. P M G D. Anton. Zembrzuskiego i Rozalji z Przyborowskich 1 rok

15377 (Chlewiska)

1781.30/III. (Zdunowy) poch. G. Jakub Krajewski l. 60

15378 (Chlewiska)

1789.2/V. † (Chl.) X. Antoni Morawski prob. Chl., instyt. 1785.20/IV.

15379 (Chlewiska)

1788.26/IV. (Zakrzewo) poch. MD. Antoni Zembrzuski tenut. d. Zakrzewa l. 66 23/IV. †

15380 (Chlewiska)

1788.7/VI. (Zakrzewo) poch. N. And. Sypniewski l. 45., sługa dworu Z.

15381 (Czeszewo k. Łekna)

1695.0/VIII. Teresa Domaradzka, matka chrz., ona c. M. Jana D. sty lubusk., dziedzica Cz.

15382 (Czeszewo k. Łekna)

1756.15/IX. (Cz.) GD. Wojc. Czarnecki x G V. Juljanna Zabłocka -- GD. Tomasz Rudnicki, GD. Kazimierz Arczyszewski

15383 (Czeszewo k. Łekna)

1730.22/V. (Cz.) Zofja Anna c. G. Adama Zrelskiego i G. Marjanny -- G. wd. Anna Gurowska i G. Konst. Gurowski

15384 (Czeszewo k. Łekna)

1730.24/V. (Cz.) Józef Ignacy s. G. Anton. Żychlińskiego i Zofji z Błeszyńskich -- wd. Anna Gurowska i Józef Błeszyński

15385 (Czeszewo k. Łekna)

1724.14/VIII. (Chrostowo) dziecko M G D. Kazimierza Strzeleckiego i Katarzyny -- M G D. Adam Kołaczewski centurion legionów i G. Kat. Kołaczewska

15386 (Czeszewo k. Łekna)

1724.25/IX. (Cz.) Rozalja Jadwiga, c. G. Józefa Starnackiego i Konstancji -- G. Kat. Kołaczewska V.

15387 (Czeszewo k. Łekna)

1778.26/I. Dysp. na ślub G. Józefa Alkiewicza i Konstancji Potockiej owdowiałych

15388 (Czeszewo k. Łekna)

1731. (Chrostowo) Ludwik Kazim., s. G. Wawrzyńca Drachowskiego i G. Ludwiki -- M G. Jan Zembrzydowski sta rogoz. zapewne XII., bo ostatni akt z roku

15389 (Czeszewo k. Łekna)

1739.7/IV. (Chrostowo) Barbara Katarzyna c. G M D. Michała Dobrzyckiego i Teresy -- J M D. Jan Zembrzyd. sta rogozin. i M G D. Elżb. Pierzchleńska

15390 (Czeszewo k. Łekna)

1741.27/V. Gabryel, s. G. Anton. Gawrońskiego i Franciszki -- G. Antoni Jagniątkowski i G. Anna Tylatycka

15391 (Czeszewo k. Łekna)

1744.16/IV. (Czeszewo) Katarzyna, c. poprz. G G. Gawrońskich [Anton. Gawrońskiego i Franciszki] (ona Franc. z Łuszczewskich) -- J M D. Jan Zebrzydowski sta rogoz. dz. Cz. i GD. Rozalja Baranowska (25/XI. *)

15392 (Czeszewo k. Łekna)

1747.18/IX. Magdalena Anna c. G. Anton. Gawrońskiego i Franciszki z Łuszczeskich -- M G D. Wawrzyn. Zabłocki i J M G D. Elżb. Zabłocka z d. Zebrzydowska, ass. MD. Stanisł. Korytowski i M. Juljanna Zabłocka V.

15393 (Czeszewo k. Łekna)

1748.9/VI. (Cz.) Marjanna Teresa Petronella, c. M G D. G. Kaz. Wolskiego i Anny -- Kaz. Gorski i G. Anna Talatycka V.

15394 (Czeszewo k. Łekna)

1757.24/II. (Budziłówko), Kunegunda Franc., c. G. Józefa Ridzińskiego (?) i Marjanny -- GD. Wojc. Czarnecki i MD. Elżb. Zabłocka dz-a Czeszewa

15395 (Czeszewo k. Łekna)

1757.22/V. * (Cz.), Jan Nep. Teodor Aleks., s. G. Wojc. Cedrowskiego i Estery z Zabłockich -- GD. Wojc. Czarnecki "sororius" i J M D. Elżb. Zabł. babka dz-a Cz. i Mikuszewa ch. 25/V.

15396 (Czeszewo k. Łekna)

1758.28/V. (Cz.) Stanisław Antoni Bonifacy, s. poprz. GD. Cedrowskich [G. Wojc. Cedrowskiego i Estery z Zabłockich] -- GD. Antoni Zabłocki i GD. Wiktorja Borzęcka z Zebrzydowskich ciotka dziecka

15397 (Czeszewo k. Łekna)

1759.16/VIII. (Cz.) Józef Wawrzyniec Antoni, s. GD. Wojc. Czarneckiego i GD. Juljanny Zabłockiej -- G V. z dworu Anna Ulkowska

15398 (Czeszewo k. Łekna)

1766.31/III. (Mikuszewo) bl.: Józef -G. Antoni Sokołowski, z Mikuszewa i G. Marjanna Arczysz. i Marjanna -- G. Kaz. Arczyszewski z Cz. i G. Helena Sokołow. z Mikusz. rodzice: G. Kaz. Gliński i Konst. z Marszewskich

15399 (Czeszewo k. Łekna)

1769.22/X. (Cz.) Józef Mateusz, s. G. Ignacego Stobieckiego i G. Doroty Rajewiczowny -- J G D. Kajetan Grabski dz. d. Mirosław. i J M D. V. Marjanna Zabłocka

15400 (Czeszewo k. Łekna)

1772.31/VII. (Mikusz.) Wawrzyniec, s. J G. Antoniego Lewendowskiego ekon. M. i Katarz. -- GD. Józef Pierzchleński pos. Cz. i G D V. Kat. Pierzchleńska siostra rodz.

15401 (Czeszewo k. Łekna)

1772.30/XI. (Mikuszewo) Kat., c. poprz. G. Lewendowskich [Antoniego Lewendowskiego i Katarz.] -- G. Konst. Mirecka z dw. Cz.

15402 (Czeszewo k. Łekna)

1774.16/III. (Cz.) Józef Benedykt s. G. Józefa Paxeńskiego rybaka i żony jego Teresy -- hon. Maciej młynarz czesz. i hon. Kat. ż. browarnika czesz.

15403 (Czeszewo k. Łekna)

1774.7/VII. (Cz.) Brygitta, c. G. Ignacego Stobieckiego i Joanny -- G. Maciej Kuczborski z Tarnowa i G V. Kryst. Suchoszewska

15404 (Czeszewo k. Łekna)

1779.29/I. (Mikuszewo) Antonina Honorata, c. G. Józefata Alkiewicza i Konstancji -- G. Teodor Łukaszewicz

15405 (Czeszewo k. Łekna)

1780.16/I. (Mikuszewo) Ignacy Rafał * w Mik., s. GD. Józefata Albiewicza ekonoma d. Cz. i Konstancji z Izbińskich -- GD. Teodor Łukaszewicz, i GD. Anna z Budziszewskich Bętkowska dz-a Czarn. Piątkowa

15406 (Czeszewo k. Łekna)

1782.28/XI. Andrzej s. G.Franc. Miaskowskiego i Apolonji -- Helena Miask.

15407 (Czeszewo k. Łekna)

1714.14/III. Michał Trąbczyński x Konstancja Grzybowska --

15408 (Czeszewo k. Łekna)

1729.18/VII. (Cz.) G. Adam Żerski x G. Marjanna Gurowska -- Jan Zebrzyd. sta rogoz., Melchjor Gur. chor. kalis., sta kolski z ż. Zofją

15409 (Czeszewo k. Łekna)

1730.31/V. G. Karol Koliberski x G. Bogumiła Bonkowska -- G. wd. Gurowska i G Adam Żerski

15410 (Czeszewo k. Łekna)

1730.12/VI. (Chrostowo) G. Wawrzyn. Drachowski x G. Ludwika Strzelecka -- G. Mikoł. Pierzchliński z ż., G. Anna wd. Gurowska

15411 (Czeszewo k. Łekna)

1737.5/III. GD. Antoni Gawroński x G M. wd. Zurawska -- G M. D. And. Kalszteń i G. Ign. Krajeski

15412 (Czeszewo k. Łekna)

1750.3/VI. (Cz.) G. Kaz. Arciszewski x G V. Marjanna Lgowska -- J M D. Jan Zabłocki i MD. Roman

15413 (Czeszewo k. Łekna)

1756.16/VIII. (Cz.) GD. Wojc. Cedrowski x G M D. V. Estera Zabłocka -- G. Antoni Dobek i GD. Antoni Bogucki

15414 (Czeszewo k. Łekna)

1765.3/II. (Cz.) Kasper sługa plebeniski x G V. Anna Telaticka V. z domu pleb. -- św. nieszl.

15415 (Czeszewo k. Łekna)

1778.30/I. (Cz.) G. Józef Albiewicz x G. Konstancja Potocka wd. -- G. Szymon Kieser i Józef karczmarz Cz.

15416 (Czeszewo k. Łekna)

1744.26/IV. † (Cz.) G. V. Katarzyna Gawrońska c. G. Anton. i Franciszki Łuszczewskiej m. 1/2 r.

15417 (Czeszewo k. Łekna)

1746.27/I. † (Cz.) MD. Maciej Midlewski (! ?) dworz. dworski

15418 (Czeszewo k. Łekna)

1748.18/X. † dziewczynka Józefata Gliszczyńska c. MD. Łukasza Gl.

15419 (Czeszewo k. Łekna)

1753.10/IX. † (Cz.) M D. G. Jan Zabłocki dz. Czeszewa i Mikuszewa poch. Reform. Kalisz

15420 (Czeszewo k. Łekna)

1758.20/VIII. † (Cz.) G. Jan Nepom. Teodor Aleksander Cedrowski 1 rok, i 12 tyg.

15421 (Czeszewo k. Łekna)

1759.27/VIII. † (Cz.) Józef Wawrzyniec Antoni, s. GM. D. Wojciecha Czarneckiego i M GD. Juljanny z Zabłockich

15422 (Czeszewo k. Łekna)

16/I. † (Cz.) G. Anna Talatycka z domu Zdonska w rezyd. plebań.

15423 (Czeszewo k. Łekna)

1763.17/VIII. † (Cz.) Zofja . GD. Wojc. Czarneckiego i Juljanny Zabłoc. ta dziewczynka 1-roczna † w Gorazdowie

15424 (Czeszewo k. Łekna)

1764.1/III. † (Cz.) Nepomucjanna c. G. Wojciecha Czarneckiego i G. Juljanny Zabłoc. l. 2 w Gorazdowie

15425 (Czeszewo k. Łekna)

1764.30/XII. † G. Paweł Bojeński w domu pleb. mikuszewsk.

15426 (Czeszewo k. Łekna)

1766.4/X. † G. Rafał Drachowski

15427 (Czeszewo k. Łekna)

1768.19/II. † (Cz.) G. Marjanna Zwoleńska

15428 (Czeszewo k. Łekna)

1769.7/IX. † (Cz.) G. Dorota Stobiecka z d. Rajewiczówna

15429 (Czeszewo k. Łekna)

1772.11/VIII. † (Cz.) G. Maciej Stobiecki dorosły

15430 (Czeszewo k. Łekna)

1774.27/VII. † Anna Tylatycka

15431 (Czeszewo k. Łekna)

1777.20/IV. † (Cz.) G. Cecylja Alkiewiczowa

15432 (Czeszewo k. Łekna)

1783.9/V. † (Szczodrzejewo) GD. Franc. Miaskowski pos. tej wsi, l. 63

15433 (Gębice)

1699.9/XII. Marjanna, c. G. Ludwika Płoskiego i M. Heleny -- M. Jarorz Chrząnowski i Teresa Chrząnowska

15434 (Gębice)

1700.18/II. Piotr, s. G. Ludwika i Heleny Płoskich -- MD. Jan Sucharzewski i GD. Anna Krzyżanowska

15435 (Gębice)

1701.10/VIII. Piotr, s. GD. Czaplickiego już †-ego

15436 (Gębice)

1701.9/X. Zofja, c. G. Stanisł. Zaleskiego i Marjanny -- G. Kazim. Piasecki i G. Anna Czaplicka

15437 (Gębice)

1701.10/XI. Katarzyna, c. M G D. Andrzeja Wilkostowskiego i Barb. -- M. Franc. Markowski i GD. Kat. Malczewska

15438 (Gębice)

1702.12/VIII. Wojciech, s. GD. Ludwika Płoskiego i Heleny --

15439 (Gębice)

1703.10/VII. Antoni, s. MD. And. Wilkostowskiego i Barbary -- MD. Jan Sucharzewski i MD. Zofja Korytkowska

15440 (Gębice)

1702.24/I. Katarz. c. MD. Kaz. Krzesińskiego i Konstancji -- GD. Stanisł. Przyboroski i Leonora Komierowska

15441 (Gębice)

1711.26/VIII. Jan Augustyn s. GD. Jakuba Borzęckiego tenut. w Dzierząznie i GD. Marjanny -- GD. Mikoł. Dobrzyński i MD. Jaronowska z Orchowa

15442 (Gębice)

1714.17/VII. (7. *) Józef Jakub s. GD. Stanisł. Snarskiego i GD. Zofji -- GD. Stanisław Malczewski i N. Konst. Łaskawska

15443 (Gębice)

1715.21/VII. Jerzy, s. G. poprz. Snarskich [G D. Stanisł. Snarskiego i GD. Zofji] -- GD. Szczygielski i P G D. Jarnowska Klara żona z Orchowa (15. *)

15444 (Gębice)

1715.3/VIII. Piotr s. D. Mac. Białeckiego młyn. i Doroty -- N. Dominik Gostkowski, † (1. *)

15445 (Gębice)

1716.23/IV. Marjanna, c. GD. And. Szczygielskiego i Barbary, -- GD. Jakub Borzęcki i GD. Marjanna Wilkostowska (17. *)

15446 (Gębice)

1716.10/VIII. Anna, c. M G D. Stanisł. Snarskiego i Zofji ze wsi Rozanna -- GD. Józef Łakiński GD. Barb. Szczygielska (2/VIII. *)

15447 (Gębice)

1717.21/III. Józef, s. GD. Macieja Moszczyńskiego i Zofji -- G. And. Szczygielski de Grodino dz.

15448 (Gębice)

1718.3/I. Jan Franc., s. GD. And. Szczygielskiego i Barbary -- GD. Stanisł. Bątkowski z ż. Zofją de Dzierżązno (1717.29/XII. *)

15449 (Gębice)

1721.4/III. Kunegunda Zofja c. GD. Jana Meler de Myślątkowo i Anny -- MD. Michał Poklatecki z ż. Anną z Myślątkowa

15450 (Gębice)

1721.24/VII. Zofja, c. G. D. Andrzeja Michalskiego i Heleny -- GD. Stanisław Wyskowski (?) z Anną siostrą prob. X. Marcina Czuszyńskiego

15451 (Gębice)

1722.14/II. Konstancja Apolonja, c. GD. Krzysztofa Karwosieckiego i G. Barb. -- GD. Tom. Ligowski z ż. (29. *)

15452 (Gębice)

1722.15/VIII. Jakub, s. GD. Mikoł. Chwaliszewskiego z Myślątkowa i Marjanny Kraśnickiej -- GD. Stefan Kraśnicki i GD. Joanna Kościelska

15453 (Gębice)

1725.25/III. Maciej, s. GD. poprz Chwaliszewskich [Mikoł. Chwaliszewskiego i Marjanny Kraśnickiej] z Myślątkowa -- GD. Mikoł. Zaręba i GD. V. Elżbieta Łączkowska

15454 (Gębice)

1725.29/VI. Marjanna c. GD. Wojc. Buczynskiego i D. Anny -- GD. Jerzy Kamiński i G D. N. Sucharzewska

15455 (Gębice)

17251/XI. Jan Karol s. MD. Józefa Krzesińskiego i Kat. dz-ów wsi Rozanna i Piscino -- GD. Rafał Radojewski sędzia kruśw.

15456 (Gębice)

1729.7/VI. Joanna c. GD. Mikoł. Zaręby i Anny -- D. Grzegorz Judinicz i D N. Helmichtowa z Kużeciszewa

15457 (Gębice)

1729.12/VII. Jan Jakub s. D. Grzegorza Judynicza i Ewy -- D. Adam Czarnecki i D. Kat. Krzesińska (18. *)

15458 (Gębice)

1731. Wiktorja Barb. c G. Grzegorza Judynicza i Ewy (Dzierzązna)

15459 (Gębice)

1731.(Dzierzązna) Ludwika, c. G. Dominika i Anny z Wromskich -- Stan. Zagórski i G. Gliszczyńska z Mirosławic

15460 (Gębice)

1731.19/VIII. (Rozanna) Franciszka, c. G. Kazimierza Amaday i Marjanny -- G. Ant. Domaracki i G. Anna Brzechffina

15460 (Gębice)

1732.22/VI. (G.) Marjanna c. G. Mikołaja i Anny Zarembów -- G. Antoni Domaradzki i G. Zuromska

15461 (Gębice)

1732. (G.) Rozalja, Marjanna, c. G. Grzegorza Judymicza i Ewy z Białkowskich -- Józef Zbijewski i G. Marjanna ze Zbijewskich Korycka z Dąbrówki

15462 (Gębice)

1734.20/VI. (Rozanna) Stanisł.Wojciech s. G. Rafała i Anny z Trąbczyńskich Brzychffa -- G. Stanisław Jarnowski klanic kowalski i G. Marjanna z Mirosławskich Wolska

15463 (Gębice)

1735.9/X. Brygitta Jadwiga c. G. Mikoł. i Anny Chwaliszewskich -- chrz. nieszl.

15464 (Gębice)

1737.11/IV. (Myślątkowo) Józef, s. G. Grzegorza i Marjanny z Smukalskich -- G. Józef Miłaczewski nam. chor. pancer. wdy chełmiń. i G. Anna Brzychfina z Rozanny

15465 (Gębice)

1740. po sw. Józefie (Dzierzązna) Marjanna c. GD. Gniewkowskich -- Józef i Kat. Krzesińscy

15466 (Gębice)

1741.24/X. (Rożana) Urszula Joanna, c. G M. Rafała z W. Wrzęcy Brzechwy i G M. Anny Trąpczyńskiej -- M. And. Drzewiecki i Joanna Wieszczycka

15467 (Gębice)

1699.3/XI. † GD. Jadwiga Wielkostowska

15468 (Gębice)

1699.22/XII. † GD. Antoni Żakoski de Dzierzązna

15469 (Gębice)

1699.26/XII. † G. Stefan Piotrowski

15470 (Gębice)

1700.10/I. † GD. Piotr Czaplicki

15471 (Gębice)

1700.30/VIII. † GD. Helena Płoska

15472 (Gębice)

1708. † MD. Andrzej Wilkostowski zabity przez Szwedów 1/VIII.

15473 (Gębice)

1713.19/III. † Marjanna Zaleska de Procino Nob.

15474 (Gębice)

1713.2/IV. † GD. Paweł Bonikowski de Procino

15475 (Gębice)

1713.31/X. † GD. Wojciech Badowski z G.

15476 (Gębice)

1713.6/XI. † D. Kownacka w G.

15477 (Gębice)

1714.20/III. † Józef po chrzcie, s. MD. Borzęckiego z Dzierzązny

15478 (Gębice)

1720.24/XI. † Zofja Moszczyńska

15479 (Gębice)

1722.13/VI. † mała Apolonja c. MD. Krzysztofa Korwosieckiego z Dzierzązna

15480 (Gębice)

1728.25/IV. † syn D. Chwaliszewskiego w Myślątkowie

15481 (Gębice)

1729.30/I. † córeczka D. Grzegorza Judinicza z Dzierzęzna

15482 (Gębice)

1737.8/IV. † G. Kat. Łączkowska z Myślątkowa

15483 (Gębice)

1744.16/VIII. (G.) Jakub s. M. Pawła i Heleny Dębińskich -- M. Jan Roliński, M. Marjanna Jełowiecka

15484 (Gębice)

1745.30/V. Ksawery, s. G. Stanisł. Kilińskiego i Konstancji -- MD. Rafał Brzechffa i MD. żona jego pos-y wsi Rożana

15485 (Gębice)

1703.10/IX. G. Andrzej Wielkostowski x V. Barbara Cielecka -- MD. Jan Będkowski i GD. Maciej Jarnowski

15486 (Gębice)

1713.10/VII. GD. Andrzej Szczygielski x G. Barbara Wielkostowska -- GD. Jakub Borzęcki i MD. Kasper Rożnowski z Dzierżązny

15487 (Gębice)

1715.14/VII. GD. Jan Gintowtt x Regina Borzęcka Nobiles -- GD. Paweł Rodomiński, GD. Andrzej Szczygielski

15488 (Gębice)

1732.26/II. G. Antoni Ostrowski x G. Teresa Gązolewska V.

15489 (Gębice)

1739.7/VI. G. Wojciech Gniewkowski x Magdalena Jarnowska

15490 (Gębice)

1745.10/I. (Rożana) GD. Jakub Sulerzycki (?) x M. Joanna Wieszczycka -- MD. Rafał Brzechwa dz. Rożany i GD. Teresa Kilińska

15491 (Gębice)

1705.26/II. M. Piotr Zakrzewski sługa GD. Jarnowskiego x MD. Kat. Sawicka -- G. Piotr Sawicki i MD. Stef. Piotrowski

15492 (Gębice)

1708.16/V. G. Franciszek Czaplicki x M. wd. Anna Krzyżanowska -- G M D. Maciej Jarnowski, M. Kaz. Krzesiński

15493 (Gębice)

1714.7/II. GD. Maciej Moszczyński x G. Zofja Korytkowska -- GD. Jakub Borzecki i Kasper Rożnowski

15494 (Gębice)

1729.31/VIII. GD. Mikołaj Zaręba tow. chor. panc. x GD. Anna Ligoska -- GD. Grzegorz Judynicz GD. Józef Krzesiński

15495 (Gębice)

1742.30/V. (Rożane) MD. Jakub Rembieliński x M. Jadwiga z Kosickich Brzechwianka -- M. Rafał B. i Anna Brzechwina pos-y wsi R.

15496 (Gniewków)

1678.24/VII. Marjanna Anna, c. GD. Stefana i Konstancji Mniewskich z W. Lipia -- G. Jan Jerzmanowski i G V. Jadwiga Jerzmanowska V.

15497 (Gniewków)

1679.23/I. Paweł Adam s. GD. Jerzego Trzebuchowskiego i GD. Joanny Ciosnowskiej z Branna - biedni

15498 (Gniewków)

1679.16/VIII. Bartłomiej. s. poprz. GD. Mniewskich [Stefana i Konstancji Mniewskich] de W. Lipie -- GD. Jan Mn. i GD. Dorota Cwiklińska

15499 (Gniewków)

1685.14/X. Michał Franc., s. GD. Jakuba Sawickiego burgr. inowrocł. i G. Jadwigi Jerzmanowskiej -- G. Stanisł. Komorowski i G. Joanna Będkowska z Mierzwina

15500 (Gniewków)

1686.21/VI. Marja Elżb. c. MD. Jana i Anny Horlemes z dw. Lipi -- GD. Jadwiga Sawicka z folw. Gniewk.

15501 (Gniewków)

1687.11/V. Katarzyna c. GD. Jakuba i Jadwigi Sawickich tenut. gniewkow. -- G. Adam Jerzmanowski i G. V. Konst. Sawicka

15502 (Gniewków)

1689.27/XII. Antoni And. s. poprz. G. Sawickich [Jakuba i Jadwigi Sawickich] tenut. gn. -- G. Konst. Obrempalska z Wielowsi

15503 (Gniewków)

1691.11/II. Dorota, c. G. poprz. Sawickich [Jakuba i Jadwigi Sawickich] -- MD. Stefan Mniewski z Lipia i MD. Kat. Wróblewska z Ostrowa

15504 (Gniewków)

1692.11/VI. Marjanna Teresa c. N. Michała i Anny Mchowskich gości w Wielowsi -- GD. Wróblewski i GD. Anna Borucka z Wierzbiczan

15505 (Gniewków)

1692.7/XII. Andrzej, s. G. poprz. Sawickich [Jakuba i Jadwigi Sawickich] -- GD. Jan Wróblewski i G V. Jerzmanowska

15506 (Gniewków)

1693.27/I. bl. M G D. Marcina i Anny Boruckich, Marcjanna -- GD. Remjan Mchowski i V. Zofja Borucka, Kasper -- G D. Jakub Sawicki i GD. Kat. Sadowska z Zagajewic

15507 (Gniewków)

1694.1/III. Joanna Katarz. c. M G D. Jakuba Sawickiego burgr. inowr. i Jadwigi Jerzmanowskiej -- MG. Adam J. i Makowiecka ścina w Kaczkowie

15508 (Gniewków)

1696.5/II. Teresa, c. poprz. Sawickich [Jakuba i Jadwigi Sawickich] -- M G. Franc. S. z siostrą Marjanną, oboje z G.

15509 (Gniewków)

1696.27/XII. Jadwiga, c. N. Wojc. Sokołowskiego i Marjanny -- Erazm Kretkowski i Samuela Niemojewska sędzicowa z Branna

15510 (Gniewków)

1696.6/XII. Barbara c. G. Ant. i Doroty Błońskich podstarość. z Wielowsi -- chrz. nieszl.

15511 (Gniewków)

1698.28/V. Erazm Jan s. GD. Wojc. Sokołowskiego i Anny -- GD. Stanisław z Konar Konarski podkomorzyc pomor. i G. Agnieszka Łabecka z Gn.

15512 (Gniewków)

1703.12/I. (6. *) Konstancja, c. G. Wojc. Sokołowskiego burgr. b. k. i Marjanny, z Buczkowa -- M G. Paweł Morawski starosta gniewk. i G. Kat. z Kaweczyna Niemojewska

15513 (Gniewków)

1704.6/IV. (14/III. *) Barbara, c. poprz. Sokołowskich [Wojc. Sokołowskiego i Marjanny] -- G. Adankt Niemojewski i Barbara z Kretkowskich ż. Chryzostoma Dorpowskiego chorążego b. k.

15514 (Gniewków)

1704.31/VII. (30. *) Marjanna c. G. Franc. Gadzińskiego i Reginy -- G. Mik. Chudzicki sługa sty gniewk.

15515 (Gniewków)

1705.18/VIII. (1. *) Piotr, s. poprz. GD. Sokołowskich [Wojc. Sokołowskiego i Marjanny] -- GD. Andrzej Niemojewski z Kawczyna i GD. Barb. Dorpowska chorążyna b. k.

15516 (Gniewków)

1705.27/VII. Jakub Kajetan s. PM. GD. Pawła Morawskiego sty gniew. i Ludwiki z Rostockich -- chrz. nieszl.

15517 (Gniewków)

1708.22/I. (21. *) Paweł, s. GD. Łuk. Sowińskiego i Krystyny -- M GD. Jan Mniewski klan słoński de Lipie i Konstancja ż. G. Wojc. Przedworskiego stolnika rzeczyc.

15518 (Gniewków)

1719.24/XI. * Marjanna, c. G. And. Jezewskiego i Marjanny -- GD. Jan Mniewski i Marjanna z Wolskich Mn. (Lipie W.) 26/XI.

15519 (Gniewków)

1728.11/IV. (Fundum pleb. w Gn.) Jadwiga Franc., c. G. Jakuba Czerwieńskiego i Teresy tenut. tego fundum -- P M D. Anna Słucka ścina gn.

15520 (Gniewków)

1729.28/V. (Gn.) Antoni, s. G. Antoniego Krzyckiego i Kat. -- M G. Kaz. Słucki ścic gn. i G. Taresa Czerwińska

15521 (Gniewków)

1729.11/XII. (Gn.) Barbara Marjanna, c. N N. Jakuba i Zofji Kruszewskich -- M G. Kaz. Słucki i Kat. Zakrzewska

15522 (Gniewków)

1730.2/IV. (Gn.) Róża, c. N. Jana Kamieńskiego peregrina i Róży -- G. Wojciech Mańkowski sługa sty gn. i G. Domicela Słucka

15523 (Gniewków)

1679.30/VII. G. Jakub Sawicki ze wsi Trzaski x G V. Jadwiga Jerzmanowska przy rodzicach na folw. miasta Gn. -- GD. Stefan Wolski ze wsi Woli i brat jego GD. Kazimierz ze wsi Balcewo

15524 (Gniewków)

1682.28/XII. GD. Dawid Tysztembek x G. Anna Trzebuchowska dw. ze wsi Markowo -- GD. Władysł. Niemojewski sędzia zs. inowrocł. i GD. Stef. Wolski

15525 (Gniewków)

1685.8/XI. N. Fabjan Sobolewski z Podlasia sługa dworu gniewkow. x hon. V. Katarzyna Sprincowa z m. Gn. -- św. nieszl.

15526 (Gniewków)

1697.23/IX. G. Adam z Myślecinka Palecki x G. Konstancja z w. Lipia Mniewska wdowa, -- P. Adam Lubstowski sta kruśw. z ż. i MD. Jakub Sawicki burgr. inowr. z ż.

15527 (Gniewków)

1703.12/IV. M G. Jerzy Czermiński sta gniewkow. x Urszula Morawska, c. M G. Pawła M. sty gniewk. -- GD. And. Domaracki, sędzia kowalewski, GD. Wojc. Sokołowski burgr. b. k. GD. Hier. Cirski burgr. inowr.

15528 (Gniewków)

1716.8/X. (Gn.) G. Ludwik Ostrowski kap. JKMci i R P x G. Ludwika Morawska ścina gniewk. (1717.10/IV. †)

15529 (Gniewków)

1721.2/II. G. And. Jezewski x G. Marjanna Dubska de Lipinko -- M G. Jan Mniewski de Lipie Stanisł. Kurowski de Murzynko, Antoni Tomicki de Kijowo

15530 (Gniewków)

1728.9/II. (Gn.) N. Antoni Krzycki sługa klana inowrocł. x Kat. Małachowska -- G. Jan Czerwiński, G. Jan Giszewski, N. Karol Sarnacki

15531 (Gniewków)

1703.19/X. † G. Jakub Brodnicki student gimnazjum toruń. † w Toruniu poch., tu

15532 (Gniewków)

1705.19/XII. † GD. Władysław Mniewski dz. w Lipiu poch Ref. w Podgórzu 23/XII.

15533 (Gniewków)

1707.11/III. † GD. Wojciech Czermiński centuris z dyw. Smigielskiego tu w Gn. przez Moskali zabity poch. 11

15534 (Gniewków)

1717.10/IV. (Gn.) † Ludwika Ostrowska ścina gn. l. 41

15535 (Gniewków)

1720.3/XII. † G. Stefan Dupski de Lipinko 14 poch.

15536 (Gniewków)

1725.4/I. † G. Anna Zuchowska 40 lat poch. 6 (fundum pleb.)

15537 (Gniewków)

1727.2/II. † N V. Franciszka Czerwińska l. 26

15538 (Gniewków)

1730.21/I. † G. Franciszek Słucki poch. tu

15539 (Gniewków)

1735.25/XI. † N. Barbara ż. Anton. Podczaskiego

15540 (Gniewków)

1736.28/II. † J M G. Paweł Wolski łowczy b. k. - poch. Ref. Podgórze

15541 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1598.7/I. Piotr Skrzetuski x Ewa Czielmowska -- Wacł. Goreczki, Krnowski

15542 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1599.7/V. Wacł. Lubowiczki x Jadwiga Czielmowska, c. Baltaz. i Doroty -- N D. Jakub Zydowski, Marcin Głębocki

15543 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1599.12/X. Jakub Spaczanowski x Regina Czielmowska -- Wacł. Goreczki Jan Żoleczki

15544 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1603.5/VIII. N. Grzegorz Obłaczkowski x Jadwiga wd. Lubowiczka -- Wojciech Czielmowski

15545 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1611.5/XI. Sław. Gabryel z Gniezna x N. Barbara Goslińska z m. Jędrzejewa -- N. Jan Marzelewski i Wojc. G.

15546 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1613.18/II. Wojc. Pomarzański x Kat. Zdzychowska oboje z m. Jendrzejewa -- Wojciech Boiński i Adam młynarz

15547 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1624.19/II. N. Szymon Gogolewski de Damiszewo Gogolew x Barbara z przedm. Gnieźn. -- św. Jan Gardziołka i Łukasz Eraksator

15548 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1624.22/V. Andrzej Drachowski z Drachówka x Dorota de Zalecz -- Łuk. Kamieński, Jakub Mosczyński

15549 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1634.4/I. N. Stanisław Wydzierzewski x Katarzyna Zdzychowska -- Łukasz Sztelczyński, Jakub Gronow

15550 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1636.8/VI. N. Rosłowski x Anna Gorińska -- N. Piotr Mosczyński, N. Jakub Goriński i Kat. Goryńska

15551 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1659.28/IX. GD. Stanisław Skrzetuszewski x Anna Czaplewska -- G. Andrzej Mlodzieński, Stef. Piński etc.

15552 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1669.26/II. Wojc. Ostrowski x Teresa Cieluścińska wd. -- N Łuba, Ulatowski obaj N N.

15553 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1671.11/VIII. Piotr Płaczkowski x Jadwiga Kaminieczka -- Aleks. Łuba Stanisław Szleński

15554 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1673.14/V. GD. Hjacynt Rynaszewski x G V. Kat. Płaczkowska -- Jan Czarnecki, Adam Bieganowski

15555 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1677.0/IV. N. Dobrogost Wierzbiński x Teresa wd. Cielimowska -- G. Jan W. Wawrzyniec Poklękowski

15556 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1678.26/VII. Marcin Skrzydlewski x Dorota Karsińska oboje N N. -- N N. Jan Dzierzbiński, Paweł Pruszak

15557 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1689. N. Kazimierz Kobiliński z pow. kalis. x Barb. Domanska z ib. -- św. nieszl.

15558 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1689.21/II. N. Stanisław Złotowski x Regina de Łopienno -- Sł. Adrjan Sczepanczyk konsul w Cierpięgach

15559 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1689.24/IV. N. Jan Rzepczyński x Anna Koszucka -- G. Wojc. Korytkowski tenut. wsi Mnichowo, G. Jan Rutkowski

15560 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1700.6/I. Kasper, s. G. Macieja i Doroty Podgorskich -- G. Adam Bogusławski i G. Petronilla Swirczyńska

15561 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1700.30/X. Franciszek, s G. Jana Bazyńskiego i Katarz. -- X. Sebast. Jeliński kan. gn. i G. Jadwiga Liberacka

15562 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1701.25/I. Marjanna, c. N. Jana Jedrzejowskiego i Jadwigi z Osmolina peregrynujących -- N. Piotr Wichrowski i Sł. Regina Niestronska obyw. w Jeleniej Głowie

15563 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1701.30/I. dziecko 2 imion (opuszczone) G. Adama i Barbary Cielmowskich -- Marjanna Zakowska

15564 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1701.23/II. (Gurowo) bl. Walenty i Konstancja, s. i c. Tomasza i Agnieszki Braneckich -- chrz. nieszl. więc i oni może nie

15565 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1701.23/III. Józef s. N G. Mac. i Petronelli Swierczyńskich -- X. Stanisł. Wieszczycki kom. gn. i G. Elżb. Marja Konojacka

15566 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1701.19/XII. Tomasz Stanisł. s. G. Łukasza i Katarzyny Strzałkowskich -- G. Jan Potocki i G V. Marjanna Rosnowska

15567 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1702.30/I. Ewa Eleonora, c. G. And. i Marjanny Kurnatowskich dz-ów w Cielmowie -- G. Jerzy K. i G. Teresa Jaraczewska dz-a w Żydowie

15568 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1702.24/VII. Antoni Jakub, s. Nob. Piotra i Barb. Ossendoskich -- V. Regina Sempińska

15569 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1703.30/III. Konstancja, c. G. Andrzeja i Marjanny Kurnatowskich dz. Cielmowa -- GD. Jan K. dz. Sobiesierni i GD. wd. Jadwiga K.

15570 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1703.31/VIII. Michał Franc, s. G. Macieja i Petronelli Swierczyńskich Nob., dz-ów de Skieroszewo -- X. Stanisław Mikołaj Wieszczycki kustosz wrocław., kan. gn. i G. Barbara Kiełczeska

15571 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1706.16/V.Dorota Zofja, c. N. Łuk. i Kat. Strzałkowskich naonczas przebyw. w Górowie -- GD. Marcin Małachowski pos. w Potrzymowie i Teresa Jaraczewska z Żydowa

15572 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1706.9/VI. Bogumiła Joanna, c. G. Wład. i Urszuli Zakowskich -- M. Maciej Swierczyński dz. Skieroszewa, Anna Cielmowska

15573 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1711. Józef, s. MD. Jana Chryzostoma Boinskiego i Marjanny 24/III. -- D. Wojc. Czaplicki i V. Konst. Malczewska

15574 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1712.15/IX. (Goczałkowo) Marjanna Anna Kat. c. And. Ryszewskiego tenut. wsi Batkowo i Marjanny z Bieńkowskich -- P M. Michał Działyński z Niechanowa i Anna z Ossowskich Szumińska matka tut. prob.

15575 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1713.11/VI. Antoni, s. poprz. Ryszewskich [And. Ryszewskiego i Marjanny z Bieńkowskich] -- Kat. z Krajewskich Bieńkowska

15576 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1713.19/VI. (Gurowo) Jan s. Wojc. Czaplickiego i Anny -- GD. Stanisław Kamiński ekonom i GD. Anna z Osowskich Szumińska

15577 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1710.25/III. Stanisław s. G. poprz. Czaplickich [Wojc. Czaplickiego i Anny] -- G. Maciej Cz. z ż. Zofją i Wojciech s. tychże -- G. And. Ryszewski i G V. Konst. Malczewska z Gutowa

15578 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1714.19/VIII. (Goczałkowo) Klara Agn., c. N. Andrzeja Ryszewskiego podwojewodzego gn. i Marjanny Bieńkowskiej

15579 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1714.9/XII. (Żydowo) Barbara, c. N G. Anton Zbierskiego i Kat. -- N. And. Ryszewski podwojew. gn. i G. z Zajączków Jaraczewska z Żydowa

15580 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1716.25/XI. (Żydowo) Tomasz Józef Stefan, s. N G. Jana Jaraczowskiego i Franciszki z Zajączków -- Fillon gen. drabantów sas. i Krystyna z Niegol. Dział. klanowa b. k. wd.

15581 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1719.14/IV. (Gurowo) Katarzyna Zofja, c. N. Franciszka Malczewskiego i Heleny -- X. Szumiński prob. tut. z matką Anną Sz.

15582 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1718.2/VIII. Wawrzyniec s. G. Franciszka Łojewskiego i Jadwigi -- X. Wawrzyn. Gumiński prob. tut. i Anna Szumińska matka jego

15583 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1725.24/III. (Mnichowo) Józef, s. G. Stanisł. Zalewskiego tenut. w Mn. i Zofji -- G. Szumańska tenut. gn.

15584 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1725.8/XII. (Gurówko) Marjanna Barbara, c. G. Jakuba Słupskiego i Ewy - z Korytowskich -- G. Franc. Słupski i Marjanna Rosnowska z Golimowa

15585 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1732.0/VI. Antoni, s. G. Chryzostoma i Franciszki Dzierzbińskich -- G. Bogusł. Młodziejewski i V. Bogumiła Prądzyńska

15586 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1738.29/VIII. (Cielmowo) Bartłomiej, s. N. Jana i Marjanny Wierzbińskich -- N. Michał. W. i G V. Aleksandra Żychlińska

15587 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1739.2/XI. (Drachowo) Stanisław Kostka, s. N. Franc. Boińskiego i Marcjanny -- M. Jakub Działyński chor. wschow. i Kat. Cielecka ścina powidzka

15588 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1740.14/IX. (Cielmowo) Michał, s. G. Jana i Marjanny de Berlińskie Wierzbińskich -- G. And. Bieganowski i V. Zofja Jezierska

15589 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1745.29/X. (Gurowo) Zofja Barbara, c. G. Antoniego i Aleksandry z Żychlińskich Raczyńskich -- G. Wojc. Malczewski i Bogumiła Berska

15590 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1745.31/X. (Gurowo) Katarzyna Barbara, c. G. Łukasza i Anny de Godeckie Pniewskich, pos. cz-i G. -- G V. Kat. Petrykowska

15591 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1746.5/VI. (Gurowo) Antoni Jan, s. G. Franc. i Marjanny z Chełmickich Wyganowskich poses. G. -- G. Franc. Bieganowski poses. folw. Kawiory i Teresa z Mańkowskich Ch. dz-a d. Kurcewa

15592 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1746.23/VII. (Gurówko) Anna, c. N. Karola i Bogumiły z Bonikowskich Kolberskich (21. *) -- chrz. nieszl.

15593 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1747.25/VII. (Bugaj) Ludwik s. G. Antoniego i Ludwiki de Chołakiewiczowie Rościszewskich (24. *) -- Chrz. niel.

15594 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1747.24/IV. (Drachówko) Wojciech, s. G. Józefa i Zofji Jezierskich pos, cz-i Dr. -- G. Stan. Czaplicki pos. d. Gałczyc i Teresa G. pos-a cz. Dr.

15595 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1757.27/V. (Gurowo) Antoni Jan Nep. s. N. Łuk. i Anny Pniewskich pos. cz-i G. -- G. And. Bieganowski pos. f. Kawiory Bogumiła Berska pos. Cielmowa

15596 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1747.21/X. (Cielmowo) Jan Kanty, s. G. Jana i Marjanny z Bedlińskich Wierzbińskich pos. cz. C. -- G. Tomasz Kosicki i Bogumiła Berska

15597 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1748.5/XII. (Mnichowo) Cecylja Barb., c. G. Jakuba i Ewy Kurcewskich tenut. Mn. -- G. Antoni Szeliski z Baranowa i Teresa Dobrogoska pos. Leśniewa

15598 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1749.22/VII. * (Sobiesiecznie) Ignacy Xaw., s. G. Jakuba i Franciszki z Ryszewskich Mąkowskich dz-ów tej wsi -- Konst. Zaleski mł. z Grodkowa, Żeleskowa

15599 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1749.22/VII. (Słomianki) Jakub, s. N. Franciszka i Małgorzaty Sobockich (14. *) -- G. Stanisław Branecki dz. Dzieczmiarek i Teresa Dzierżanowska pos. Słępowa

15600 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1749.22/X. (Woźniki) Jan Kanty Feliks, s. G. Stan. i Bogumiły z Prądzyńskich Kozakiewiczów poses. tej wsi -- G. Mikołaj i Anna z Drachowskich Borzęccy tenut. fundum Sw. Wawrz.

15601 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1750.4/XI. (Cierpięgi) Karol, s. G. Wojciecha i Marjanny z Baranowskich Wichrowskich (29/X. *) -- G. Samuel Ponikiewski z Sulina pos. i V. Elżb. Stanisławska

15602 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1751.20/V. (Mnichowo) Marcjanna, c. G. Kaspra i Konst. z i Racięskich Halińskich -- G. Jakub Kurczewski i Marjanna Gawrońska

15603 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1751.27/V. (Winiec) Marjanna Kat., c. G. Michała i Elżbiety z Chociszewskich Zakowskich przybyszów -- G. Józef Rossen i V. Aniela Zakowska

15604 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1741.25/XII. * Antoni s. M. Łukasza i Salomei z Jarnowskich klanki kowal. Jarnowskich podstoliców b. k., *-y w domu N. Franciszka Krzyżanowicza, gdzie oni na przedm. Gn. gościli, 1751.25/XII. w Niechau kość. cerem. -- ass. Adam i Marcjanna z Sielskich Gotartowscy dz-e

15605 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1699.10/XI. G. Jan Bazyński x Kat. Wyskiczka -- G. Jan Wychrowski, etc.

15606 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

170116/X. N. Szymon Leszczyński x Domicella Wysocka -- G. Jan Boiński Ludwik Czarnecki

16607 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1704.21/I. N. Jan Łancucki de Cielmowo x Marjanna Brodecka de Gurowo -- Jan Gabliński i Jakub Roiewicz

15608 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1712.22/XI. N. Antoni Czarnecki x V. Barbara Lutomska -- Czarnecki brat jego, etc.

15609 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1714.28/I. (Żydowo) N. Stanisł. Kędzierski x Anna Gorecka -- św. nieszl.

15610 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1714.5/VIII. G. Antoni (?) Sławoszewski s. kolatora tego kość. x G V. Rozalja Tomicka -- Jan Gumowski podczaszy i And. Płaczkowski

15611 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1715.10/I. G. Jan Baranowski x V. Konst. Malczewska z Gwrowa dz-a -- Baranowski z Bojenic i Łukasz Chrząszczewski oraz Wojc. Czaplicki, Franciszek Łojewski

15612 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1718.2/V. (Gurowo) N. Łukasz Dzierzbiński x V. Marjanna Malczewska -- N. Baranowski z Mikołajewiczek, Borowski

15613 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1718.19/V. N. Kazimierz Ryszewski x V. Helena Sosnowska -- Żuromski Andrzej Ryszewski Wład. Szumiński

15614 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1720.29/I. G. Jan Łochocki x G. Anna Prusakówna V. (Cielmowo) -- Wierzbiński

15615 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1720.11/VIII. N. Jakub Siciński (może Sicinski) x wd. Barbara z Płaczkowskich -- N. Rosnowski de Kawiory, Łojewski Szumański etc.

15616 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1725.15/VII. N. Kazimierz Ryszewski bigamus x Barb. Rossowska V. -- G. Jan Konarski regens gr. gn., Chrząstowski, Baykowski etc.

15617 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1726.22/I. G. Antoni Iwański x V. Katarzyna Bielicka, we wsi Woźniki -- G. Jan Sarnowski de Gurowo, Jakub Siciński etc.

15618 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1727.2/I. N. Piotr Chociszewski x Konst. de Twierdzyńskich -- Jan Szumański tenut. gn. Witkowski, Kaliczkowski

15619 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1727.18/I. (Drachówko) N. Wojc. Jabłonowski x Konst. Romanówna bigama, Wierzbińska -- G. Franc. Kaliczkowski Babski Gliszczyński, Stan. Zbierzchowski

15620 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1732.24/IV. G. Wawrzyniec Kan. wski (?) x V. Konst. Pruszakówna

15621 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1738.26/II. (Cielmowo) N. Jan Wierzbiński x Marcjanna Berlińska V. -- N. Michał Wierzbiński jego rodz. brat

15622 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1739.3/II. (Drachowo) N. Franc. Boiński z Bojenic x Marcjanna Bobska -- G. Boroski i Jan Czaplicki, Franc. Wyganowski

15623 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1740.5/XI. G. Antoni Gliszczyński x V. Marjanna Sławoszewska -- G. Antoni z Lub. Sławosz. burgr. wałec. Wład. Pałęcki i N. Antoni Podłoski (Cielmowo)

15624 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1741.7/V. G. Antoni Raczyński tenut. wsi Kąpiel x Aleksandra Żychlińska -- G. Ant. Smoleński dz. Żydowa i 2 bcia rodz. Kontrahentów

15625 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1743.11/XI. (Cielimowo) G. Dominik Baczyński x G. Zuz. Żychlińska -- GD. Antoni Smoliński i G. Ant. Raczyński

15626 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1743. (Drachówko) G. Wojciech Jezierski x G. Zofja Malczewska -- G. Jan Koczborski i Tomasz Wyganowski

15627 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1745.8/II. (Drachówko) N. Jan Gadzicki pos. cz-i Żołcza, x Zofja Jezierska -- N. Józef J., Józef Baranowski

15628 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1748.13/XI. (Targowisko) N. Józef Bronikowski x Zofja Zebrowska -- św. mieszcz.

15629 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1749.18/V. (Opactwo) N. Antoni Ulański x Teresa Sliwińska -- G. Jan Drzewiecki

15630 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1750.5/VIII. (Dom plebani, na przeciwko Sw. Waw.) G. Michał Maciejewski x V. Zofja przybysze z Brudzewa -- G G. Mikoł. Borzęcki, Józef Prądzyński i Sł. Dąbrowski obyw. gn.

15631 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1745.6/VII. (Skiczenewo) G. Józef Zaleski x Katarzyna Imińska (?) -- św. sław.

15632 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1745.12/IX. (Targowisko) N. And. Łapiński x Kat. Wierzbińska -- G. Jan W. de Cielmowo, Jan Bogdański

15633 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1746.2/III. G. Antoni Pikarski pos cz. wsi Staw x V. Marjanna Bułakowska -- G G. Florjan i Michał Siemiątkowscy bcia rodz. etc.

15634 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1700.20/XI. † N. Jan Ulatowski z m. Cierpięgi

15635 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1701.2/IX. † N. Antoni Kobeliński

15636 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1706.0/IX. † N. Władysł. Małaski we wsi Skiroszewo

15637 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1707.13/III. † N. Marjanna Wichrowska wd.

15638 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1707.17/X. † N. Józef Rynkowski

15639 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1714.21/I. † (Gurowo) GD. Teresa 1-o v. Malczewska 2-o v. Jastrzębska poch. Franc. Gniezno

15640 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1714.30/X. poch. V. Teresa c. G. Mikoł. Słupskiego dz-a w Gurówku

15641 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1715.4/I. † G. Franc. Ryszewski ojciec synów, podwojew. gn., w Komorowo

15642 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1715.15/IX. † N G. Marjanna Rynkowska

15643 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1716.27/IV. poch. G N. Stanisław Sławoszewski kolator, ciało ze wsi Sycino djec. pozn. przywiez. i pochow tu przez brata rodz. Kazimierza

15644 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1719.4/III. poch. G. Adam Malczewski kilka lat (Gurowo)

15645 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1719.20/IV. (Targowisko) poch. G. Stanisł. Rozycki starzec peregrinus, nobilis

15646 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1721.14/XI. poch. N. Katarzyna Ryszewska († na pleb.)

15647 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1722.10/XI. poch. N. Adam Żychliński

15648 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1722.22/XII. poch. (Gniezno) N V. Marjanna Rynkowska

15649 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1725.13/IV. poch. (Gurówko) G. Winula Słupska dz-a G.

15650 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1725.2/V. poch. G. Helena z Sasnowskich Ryszewska

15651 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1725.11/V. poch. G. Dobrogost Wierzbiński starzec (Cielmowo)

15652 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1725. † G. Teresa z Ulatowskich Sarnowska z Męcierzyna poch. w kość. w Gurowie 22/XII

15653 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1726.2/V. (z pleb.) poch. N. Marjanna z Brodackich Łańcucka staruszka

15654 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1726.21/VI. † G. Anna z Ossowskich Szumińska matka tut. prob.

15655 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1728.10/III. poch. G. Władysław Szumiński ojczym tut. prob.

15656 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1728.31/III. poch Franciszek Łojewski

15657 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1735.16/II. † (Skiereszewo) GD. Elżb. z Wysockich Mokronoska

15658 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1735.26/IV. † (Drachówko) G. Zofja Jezierska

15659 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1736.23/X. † (Cierpięgi) nagle G. Kaz. Ryszewski

15660 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1736.12/XI. † (Skiereszewo) M G D. Józef Mokronoski chorążyc rawski

15661 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1737.7/VI. poch. G. Marjanna Kotarbska (Skiereszewo) wdowa

15662 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1737.8/XII. (Gurowo) poch. G. Ludwika Gądecka

15663 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1737.10/XII. † (Skiereszewo) G. Wacław Żakowski

15664 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1737.23/VII. † (Gurówko) G. Michał Sarnowski

15665 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1737.0/X. † G. Dzierzbiński poch. kość. w Gurowie

15666 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1743.22/VI. † (Słomiąnka) G. Zofja Strachowska

15667 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1746.9/VIII. † (Słomianka) N. Teresa Sobocka

15668 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1747.22/VIII. † (Drachówko) G. Jadwiga Babska l. 80 poch. kość. Gurowski

15669 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1751.15/V. † (Cielmowo) G. Jan Birski (?) pos. C. poch. u Franciszk.

15670 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1751.23/XII. † (Dom pleb.) G. Stanisł. Smoliński dzierż., poch. Franciszk.

15671 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1753.12/VII. (Woźniki) Elżbieta, c. G. Wawrzyńca i Jadwigi z Skoroszewskich Łojewskich tenut. w. -- G. Jakub Ł. i Ludwika Skoroszewska

15672 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1754.18/V. (Gurówko) Ludwika Eleonora, c. N. Mikoł. i Marjanny Jarockich -- N. Karol Bronikowski i Zofja Kamieńska

15673 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1754.3/XI. (Woźniki) dziecko, które zaraz †-go (fatis cessit) poprz. G. Łojewskich [Wawrzyńca i Jadwigi z Skoroszewskich Łojewskich]

15674 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1755.25/VII. (Targowisko) Ludwika Magdalena, c. N. Teodora i Marjanny Zakrzewskich -- G. Ignacy Zaleski i G V. Antonina Zaleska

15675 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1756.0/II. (Dw. Woźniki) Walentyn, s. poprz. G. Łojewskich [Wawrzyńca i Jadwigi z Skoroszewskich Łojewskich] -- G. Ludwika z Nieżuchowskich Skoroszewska

15676 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1756.4/VIII. (Drachówko) Wawrzyniec, s. N. Józefa i Zofji Jezierskich -- N. Załuski z ż. Iwańską

15677 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1756.25/X. (Dw. Górówko) Rafał Łukasz s. G. Wojciecha i Zofji de Lossów Malczewskich -- G. Franciszka z Małachowskich Jakowicka

15678 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1758.11/II. (Słomianka) Scholastyka Eufrozja, c. N. Jakuba i Salomei Kupińskich -- M. Kanty Dobiński klanic brzezinski i G. Barbara Sobocka w Grzybowie Sw. Jana

15679 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1758.16/IV. (Słomianka) Anna, c. N. Franciszka i Małg. Sobuckich -- G. Jakub Karłowski i Anna Łochyńska

15680 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1759.8/VII. (Skieroszewo) Zofja, c. G. Dominika i Zuzanny z Żychlińskich Baczyńskich -- G. Jan i Anna Koczkowski małż. To Zofja Teofila, cerem. w VIII

15681 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1759.7/IX. * (Dw. Woźniki) Franc. Antoni, s. poprz. G. Łojewskich [Wawrzyńca i Jadwigi z Skoroszewskich Łojewskich] -- M. Michalina Węgierska

15682 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1760.0/V. (Słomianka) Konstancja Zofja, c. poprz. N. Kupińskich [Jakuba i Salomei Kupińskich] -- G. Romanowa

15683 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1760.17/VII. (Gurówko) Anna Apolonja, c. G. Józefa i Zofji z Malczewskich Jezierskich -- G. Malczewski i Anna Karłowska z Cielmowa

15684 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1761.0/V. (Woźniki) Marcjanna, c. poprz. G. Łojewskich [Wawrzyńca i Jadwigi z Skoroszewskich Łojewskich] -- M. Kaz. Lutomski podstoli rzeczycki z ż. Ewą

15685 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1761.0/XII. (Gurówko) Andrzej Mikołaj, s. G. Wojc. i Zofji de Lussów Malczewskich -- G. Marcjanna z Kurnatowsk. Paradowska

15686 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1762.11/IV. (Słomianka) Weronika c. poprz. N. Kupińskich [Jakuba i Salomei Kupińskich] -- X. Marcin Taczanowski kan. metrop. gn., N. Ludwika Rosińska

15687 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1762.20/V. (Gurówko) Helena, c. G. Franciszka i Franciszki Mioduskich -- G. Wojc. Malczewski i G V. Helena Kornatowska

15688 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1762.7/VI. (Skieroszewo) Wojciech Jan, s. D G. Jakuba, Magdal. Rogińskich -- G V. Weronika Węgorzeska

15689 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1762.25/X. (Woźniki) (13. *) Jan Nep., s. poprz. G. Łojewskich [Wawrzyńca i Jadwigi z Skoroszewskich Łojewskich] tenut. W. -- G. Kaz. Skorosz. i Anna Ludwika Skorosz.

15690 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1762.7/VIII. (Mnichowo) Wawrzyniec, s. GD. Walentyna i Zofji Szeremetów ekonomów -- GD. Koszkowska tenut. Radwanowa

15691 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1764.9/III. (Słomianka) Deodat Franc., s. N. Jakuba i Salomei Kupińskich -- X. Karol Miaskowski kan. metropol. gn. i N. Marcjanna Nowicka

15692 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1764.26/XI. (Gurówko) Marcin, s. G. Franciszka i Marjanny z Jezierskich Mioduskich -- G. Sebastjan Konarski pos. Gurówka i G V. Kurnatowska

15693 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1765.15/VI. (Słomianka) Antonina Marcina Julenta, c. G. Kaspra i Marcjanny Nowickich podmagistrów gnieźn. (4/VI. *) -- X. Jan Kiedrzyński prob. wrzesin. i V. Marcina Niegazdowiczowna

15694 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1766.21/IV. (Słomianka) Józefa Agn. c. poprz. N. Kupińskich [Jakuba i Salomei Kupińskich] -- chrz.mieszcz.

15695 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1767.10/VI. * (Słomianka) Antoni Barnaba, s. N. poprz. Nowickich [G. Kaspra i Marcjanny Nowickich] -- GD. Józef Zawoyski i Sł. Agnieszka Smakowska obyw. gn.

15696 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1768.20/III. (Cierpięgi) Józefata, c. G. Szymona Domańskiego i Ludwiki -- G. Józef Zawoyski sekret. sufragana gn. i N. Kat. Wichrowska

15697 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1769.6/IV. (Gurówko) Józefata, c. G. Malczewskiego i Jadwigi -- G. Goczkowski i GD. Karska (?) z Goczałkowa

151698 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1770.8/III. (Dom pleb.) Tomasz, (1769.21/XII. *) s. N. Józefa i Jadwigi Kiełczewskich tenut. prob. -- N. Józef Podgórski z Michowa i Barbara Bieganowska z Wojtostwa

15699 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1770.14/III. (Słomianka) (12. *) Grzegorz Józef Maciej, s. poprz. N. Nowickich [G. Kaspra i Marcjanny Nowickich] podmagistrów gn. -- N. Anna Wojciechowska de Weznica

15700 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1770.15/XI. (Cierpięgi) Stanisław Andrzej, s. N. Anton. Radzinskiego i Barb. -- chrz. nieszl.

15701 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1771.17/III. (Drachowo) Kazimiera Franciszka, c. N. Stan. Trzcińskiego i Marjanny -- N. Antoni Gostyński z ż. Teofilą

15702 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1771.22/III. (Dom pleb.) Sumplicjusz Kazim., s. GD. Józefa Kiełczewskiego i Jadwigi tenut. pleb. -- GD. Strubiński i G V. Rowińska

15703 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1772.26/IV. Wojciech Felicjan Witalis s. GD. Kaspra i Marcjanny Nowickich -- MD. Balbina Smigielska, Węgierski

15704 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1773.27/XII. (25. *) Ewa Marcjanna, c. N. Józefa Jabłońskiego i Anny -- N. Feliks Brochocki i N. Marcjanna Nowicka

15705 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1774.21/I. (Cielmowo) bl. 18. * * Antoni-Fabjan i Piotr-Sebastjan, ss. GD. Wojc. i Wiktorji Bielawskich -- GD. Seb. Konarski pos. Gurowa i N V. Agn. Rozembarkówna -tenut. K. i N D. Antonina Rozembarkówna

15706 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1774.8/IX. (Cierpięgi) Tekla, c. N. Jana Brzezawskiego i Katarzyny z Nieborskich -- N. Ewa Lutomska z d. Sielska w Łubowie i Łubówku

15707 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1774.18/XII. (Słomianka) Marjanna Barbara, c. N. Kaspra i Marcjanny Nowickich sekret. król. -- N. Marjanna Michalicka sekretarzowa słupecka JKM

15708 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1776.1/I. (Słomianka) Antoni, s. N. Józefa Zarlińskiego i Konstancji z Żółtowskich -- N. Ignacy Żółtowski i N V. Polańska

15709 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1776.24/VI. † (Drachówko) Antoni Robert s. G. Stanisł. i Marjanny Trzcińskich -- G. Jan Rościszewski i N. Elżb. Walichnowska

15710 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1776.19/X. (wiatrak miejski) Jan, s. G. Franc. Brzezańskiego i Katarzyny Radzikowskiej -- G. Józef Kosicki

15711 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1776.11/XI. (wiatrak miej.) Marcin, s. N. Józefa i Marjanny Trzepałkowskich -- G. Białobłocki i M. Kaczewska (?)

15712 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1777.2/XII. (Cierpięgi) Tekla Juljanna, c. N. Ignacego i N. Ocieszalskich malarzy -- G. Kat. Chlebowska i Franc. Brzeziński z ż. Kat.

15713 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1778.28/III. Marjanna Zuzanna Tekla, c. G. Wojc. i Wiktorji Bielaskich -- M. Jan Nep. Gurecki; Teresa Dembska

15714 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1752.24/VIII. (Targowisko) N. Chryzostom Orłowski x Anna de Murzynoskie Wyczynska, idąca 4-o v. -- N. Jan Wierzbiński, i mieszcz.

15715 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1757.28/I. M. Józef Radzimiński podstolic nurski, dziedzic Żurawia x V. Michalina Złotnicka z Dziewierzewa -- M. Antoni Murzynowski stol nowogrodz., Adam R. podstolic nur., Antoni Baranowski i mieszcz.

15716 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1758.17/IX. (Cielmowo) G. Jakub Karłowski dz. d. Redecz w par. kołoręb. x Anna Łochyńska oboje owdowiali -- G. Franc. Kąsinowski Franc. Sobocki (?) de Słomianka, i mieszcz.

15717 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1759.14/II. (Mnichowo) G. Jakub Roginski x Magdalena Siernowiczowa wd., -- G. Jan Koszkowski tenut. Mn. Wawrzyn. Łojewski z Woźnik i mieszcz.

15718 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1761.24/I. (Słomianka) N. Kasper Nowicki, nepot curata X. Michała Switolskiego x Marjanna Wierzchelska (?) -- G. Wojc. Siekierzecki Józef Długołęski, Jakub Kupiński

15719 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1761.26/VII. (Dom pleb.) N. Baltazar de Jund malarz inquilinus w tymże domu pleb. x V. Barb. Nieborska -- G. Jan Koszkowski tenut. Baranowa

15720 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1770.28/V. (Gurowo, Drachówko) N. Stanisł. Trzciński x N. Marjanna Jezierska V. z Drachowa, -- Józef Brzostowski, And. Borysławski, Zdzychowski

15721 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1775.12/II. (Michowo) G. Walenty Radoliński x prac. Agnieszka z Michowa -- św. mieszcz. z Cierpięgów

15722 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1777.22/I. (Cierpięgi) G. Ignacy Ociesalski x N V. Marjanna Mysłowiecka -- św. N. Mysłowiecki i mieszcz.

15723 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1755.5/VIII. † G. Roch Kaniewski (Gurówko)

15724 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1756.12/III. † (Cielmowo) G. Mikołaj Łochyński l. ok. 68, bezż. poch. Franciszk. gn.

15725 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1756.22/IV. † (Cielmowo) G. Andrzej Łochyński brat rodz., starszy poprzed. [Mikołaja Łochyńskiego] i poch. u Reform. w Pozn. gdzie ciało zawieziono

15726 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1756.20/VII. † (Gurówko) G. Elżbieta de Wiesczy (?) Malczewska poch. Górowo

15727 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1757.12/I. † (Gurowo) G. Ignacy Kurnatowski "Bella geri placuit, nullos habitura triumphos victus suecubuit" poch. Franciszk. gn.

15728 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1758.11/VI. † (Targowisko) Józef Jaranowski Nob. advena

15729 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1758.13/X. † (Gurówko) N. Elżb. Mioducka w pf. grzybowskiej przygot. na †, † . a w Gurówku poch. cm. Gurowa

15730 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1763.1/V. † (Targowisko) G. Aleks Trzyński

15731 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1763.6/IX. (Cierpięgi) poch. N. Wład. Sadowski

15732 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1763.22/XI. † (Cierpięgi) G. Anna Jaraczewska poch. tu

15733 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1767.12/I. † (Gurowo) N. Zofja Swierczyńska l. ok. 50

15734 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1767.20/X. † N. Adam Dąbrowski organ. l. ok. 60

15735 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1768.5/V. † (Drachowo) N. Teresa Jezierska poch. Gurowo

15736 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1768.13/IX. † (Cierpięgi) N. Marjanna Sakowska

15737 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1771.29/VIII. † (Gurowo) G. Ign. Skotnicki poch. Gur.

15738 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1771.12/X. † (Gurowo) G. Aleks. Kornatowski poch Gn. Franciszk.

15739 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1771.16/X. † (Cielmowo) N. Urszula Bielawska poch. Gurowo

15740 (Gniezno Św. Wawrzyniec)

1778.5/I. † M G D. Franc. Sławoszewski kolator tut. † w Rostoce, poch. tu w kość.

15741 (Gniezno Św. Trójca)

1648.27/I. Dorota, c. N. Macieja Boińskiego i Magdaleny -- Jakub Biernacki aptekarz, burm. Gn. i Anna wd. po Moronie

15742 (Gniezno Św. Trójca)

1597.18/VIII. (14. *) Wawrzyniec s. N. Wojc. Zdunowskiego i Anny konkubiny -- Sław. Stan. Korzeniewski i wd. Jakubkowa

15743 (Gniezno Św. Trójca)

1609.19/IX. (12. *) Regina c. N. Wacł. Tyrzyńskiego z miasta i Agnieszki -- Jan Kwapich szewc gn. Anna ż. And. miecznika

15744 (Gniezno Św. Trójca)

1610.14/I. (12. *) Agnieszka c. N. Jakuba Przysieckiego i Jadwigi -- X. Bartłomiej Mirczyński kanon. gn. i Helena Czeluścińska, ż. Marcina Cz. obyw. gn.

15745 (Gniezno Św. Trójca)

1610.26/VIII. Jan s. Wojciecha Malachowskiego i Reginy -- GD. Marcin Żeroński pis. zs. kalis. i Regina Zarzewska

15746 (Gniezno Św. Trójca)

1612.12/II. Wojciech, s. Adama Postawskiego i Jadwigi -- X. Wojc. Powidz wikary św. Jerzego i N. D. Małg. Bromirska

15747 (Gniezno Św. Trójca)

1614.28/I. Błażej, s. Marcina Drachowskiego i Ewy -- X. Erazm Mniszewski mans. sw. Trójcy i Anna Papierowa

15748 (Gniezno Św. Trójca)

1616.17/VII. Jakub, s. poprz. Drachowskich [Marcina Drachowskiego i Ewy], -- chrz. ciż co powyżej [X. Erazm Mniszewski i Anna Papierowa]

15749 (Gniezno Św. Trójca)

1619.19/II. Anna, c. Wojc. Boieńskiego i Zofji -- Foltin braxator i Anna ż. Piotra chirurga

15750 (Gniezno Św. Trójca)

1619.29/VII. Jakub, s. N. Marcina Żarczyńskiego i Agn. -- Marcin Wąs aurifaber i Zofja Przyborowska

15751 (Gniezno Św. Trójca)

1620.1/V. Wojciech, s. N. Piotra Gwiazdowskiego i Anny -- X. Miniszewski i N. Barb. Woźnicka

15752 (Gniezno Św. Trójca)

1620.31/VIII. Teodora, c. N. Jerzego Sławeczkiego i Kat. de Malachowo małż. -- Stanisław żebrak. Regina Malachowska

15753 (Gniezno Św. Trójca)

1621.8/X. Jadwiga, c. Krzysztofa Drachowskiego i Ewy -- chrz. mieszcz.

15754 (Gniezno Św. Trójca)

1622.6/VII. Jakub, s. Stanisława Cielimowskiego i Jadwigi -- Wojciech Podlewski i Dorota Bieniaszczykowa

15755 (Gniezno Św. Trójca)

1623.10/IX. Elżbieta, c. honesti Krzysztofa Drachowskiego i Ewy -- chrz. mieszcz.

15756 (Gniezno Św. Trójca)

1624.4/VI. Marjanna, c. N. Szymona Ulatowskiego i Barb. -- X. Jan Grabowski kom. gn. i Marjanna

15757 (Gniezno Św. Trójca)

1626.10/III. Wojciech, s. N. Jana Przystanowskiego i Kat. ze wsi Skwiczynowo -- Kasper ... i Hel. Czeska

15758 (Gniezno Św. Trójca)

1626.25/III. Piotr, s. Wojc. Żerniczkiego i Hanny -- N. Piotr Mielżyński i Kat. Młotkowska

15759 (Gniezno Św. Trójca)

1626.3/V. Zofja, c. N. Adama Suchorzewskiego i Hanny -- N. Andrzej Cielmowski i Ewa Postawska

15760 (Gniezno Św. Trójca)

1628.10/VIII. Wawrzyniec, s. Wojc. Boińskiego i Jadwigi -- Eljan chirurg i Jadwiga Samuelowa

15761 (Gniezno Św. Trójca)

1632.24/V. Zofja, c. N. Stawskiego ze Stawu i Kat. Pomianowskiej małż. -- Szymon Ulatowski i Dorota Płaczkowska

15762 (Gniezno Św. Trójca)

1637.5/I. Agnieszka, c. N. Pawła Jaszinskiego i Emerencjanny -- chrz. mieszcz.

15763 (Gniezno Św. Trójca)

1638.9/V. (Kozłowo) Barbara c. N. Wawrzyńca Żydowskiego i Anny -- N. Magdalena z Ostronucha Chlebowska; N. Jan Mileński de Kawiory

15764 (Gniezno Św. Trójca)

1638.13/V. Franciszek, s. N. Rocha Bilawskiego i Marjanny -- N. Piotr Racłakowski i N. v. Kat. Bieganowska

15765 (Gniezno Św. Trójca)

1639.16/X. (Modliszewko) Łukasz, s. N D. Grzegorza Daniszewskiego (?) z M. i Reginy -- N. Marjanna Słupecka

15766 (Gniezno Św. Trójca)

1639.23/X. (Modliszewko) (22. * w Modl.) Mikołaj s. N D. Bartłomieja Goczałkowskiego z Imielinka i Jadwigi Krzesińskiej -- N D. Szewski i N D. Barb. Gądecka de Bielzycze

15767 (Gniezno Św. Trójca)

1641.17/IV. (11. *) Wojciech s. N D. Stanisł. Ulatowskiego dzierż. Kawior i Anny -- N D. Stan. Adziamski i N. Barb. U.

15768 (Gniezno Św. Trójca)

1641.21/V. Swiętosław, s. N. Jana Szulczyńskiego z prob. kość. sw. Fr. i Zofji -- chrz. nieszl.

15769 (Gniezno Św. Trójca)

1641.30/VII. Andrzej, s. N D. Jana Rynaszewskiego z Szyszynka i Zofji, poranionych, bawiących u Mikołaja Podkowskiego -- chrz. Dobrogost Seritaber obyw. gn. i Regina Podkowska

15770 (Gniezno Św. Trójca)

1642.23/I. (Gembaszewo) (2. * we wsi Buzewo) dziecko N D. Sebast. Noskowskiego z Gemb. i Marjanny Mielińskiej -- N D. Jakub Galczyński de Karszewo i N D. Anna Kowalkowska de Miesliczyno

15771 (Gniezno Św. Trójca)

1643.28/IV. (26. *) Florjan s. N D. Wawrzyńca Ulatowskiego de Spytalne Sw. Ducha w Kawierach i Heleny -- chrz. nieszl.

15772 (Gniezno Św. Trójca)

1643.0/VII. Jan s. G. Adama Stawickiego i Zofji z przedm. Grzybowo -- N. Szczutowski de Kawiory V. Ulatowska de Pyszczynko

15773 (Gniezno Św. Trójca)

1644.23/I. (Mielesino) (17. *) Marjanna, c. ND. Jana Woliczkiego dzierż. z Miel. i Marjanny Zbyszewskiej -- Krzysztof Bieganowski

15774 (Gniezno Św. Trójca)

1645.2/III. Zuzanna c. N. Wawrzyńca Ulatowskiego i Heleny --

15775 (Gniezno Św. Trójca)

1645.6/XI. (Modliszewo) Jan, s. GD. Jana Mierzwińskiego tenut. w Modl. i Elżbiety -- chrz. mieszcz.

15776 (Gniezno Św. Trójca)

1647.28/III. (14. *) Mikołaj s. N. And. Tarnowskiego i Marjanny -- N. Wojc. Skwarkowski z Grzyb. i N. Zofja Gorzewska

15777 (Gniezno Św. Trójca)

1792.4/VII. † (Żuławy) N. Honorata Mroczyńska V. l. 16

15778 (Gniezno Św. Trójca)

1549.13/V. Zofja, c. N. Łukasza Kęsickiego i Anny -- Mateusz Małuski i Kat. Gurowska (?)

15779 (Gniezno Św. Trójca)

1649.24/V. Zofja, c. N. Wawrzyńca Kowalkowskiego i Anny -- chrz. nieszl.

15780 (Gniezno Św. Trójca)

1649.28/VII. Wawrzyniec, s. N. Macieja Boińskiego nad fosą za murem i N. Magdaleny

15781 (Gniezno Św. Trójca)

1649.6/VIII. Jan Franc., s. N. Marcina Włostowskiego i Marjanny -- Sł. Paweł Żendzian podwójci gn. i V. Elżb. Stelmaszczanka

15782 (Gniezno Św. Trójca)

1649.11/IX. Dorota, c. N. Jana Chrzconowskiego i Heleny -- chrz. mieszcz.

15783 (Gniezno Św. Trójca)

1649.23/X. Wojciech, s. N. Jana Żoleczkiego i Jadwigi -- chrz. mieszcz.

15784 (Gniezno Św. Trójca)

1650.12/VIII. Bartłomiej, 10. *, s. N. Jana Raczłakowskiego i Kat., małż., z Grzybowa -- chrz. mieszcz.

15785 (Gniezno Św. Trójca)

1650.29/VIII. * Ludwik, s. ND. Jana Trąbczyńskiego i N. Anny -- chrz. mieszcz.

15786 (Gniezno Św. Trójca)

1651.17/VII. N. dziecko N. Macieja Boińskiego i Magdaleny, -- chrz. mieszcz.

15787 (Gniezno Św. Trójca)

1652.6/X. Franciszek, s. N. Mikołaja Kołackiego i Marjanny -- N. Wojc. Kurowski i Anna Grzybowska

15788 (Gniezno Św. Trójca)

1652.12/XII. Barbara, c. N. Wojc. Drzewoszewskiego i Zofji -- Wojc. Turski i V. Anna c. Kaspra Moroni

15789 (Gniezno Św. Trójca)

1653.1/II. Regina, c. N. Zygm. Chrzconowskiego i Heleny -- N. Zofja Golemowska

15790 (Gniezno Św. Trójca)

1653.2/III. Teresa, c. N. Jana Zaczinskiego i żony jego -- chrz. mieszcz.

15791 (Gniezno Św. Trójca)

1653.15/IV. Barbara, c. N. Jana Czarneckiego i Anny -- Jan Szafraniec i Anna Podczaska

15792 (Gniezno Św. Trójca)

1653.2/X. Wojciech, s. N. Wawrzyńca Kowalewskiego i Anny -- N. Zofja Jarosińska

15793 (Gniezno Św. Trójca)

1654.26/III. Wojciech, s. N. Jana Ulatowskiego z Bojenic i Zofji -- N. Aleks. Ulatowski i Anna Malchrowa wd. obyw. gn.

15794 (Gniezno Św. Trójca)

1654.19/VIII. Zygmunt, s. N. Zygm. Chrzconowskiego z Goczałkowa i Elżbiety -- N. Anna Młodziejewska

15795 (Gniezno Św. Trójca)

1655.6/VI. Zofja, c. N. Franc. Podbelskiego i Jadwigi -- N. Kat. Krzekotowska i mieszczanin gn.

15796 (Gniezno Św. Trójca)

1655.17/VI. Regina, c. N. Mac. Boińskiego i Magdal. -- chrz. mieszcz.

15797 (Gniezno Św. Trójca)

1655.5/VIII. (Cielmowo) Anna, c. G. Stanisława Radolińskiego z Cielm. i Marjanny -- Anna Goczałkowska i Sebast. Kłosiński obyw. gn.

15798 (Gniezno Św. Trójca)

1655.4/XI. Marcin s. N. Wawrzyńca Kowalkowskiego mieszk. na przedm. -- N. Wojc. Skwarkowski i Barb. Majerowska obyw. gn.

15799 (Gniezno Św. Trójca)

1657.16/IX. Franciszek s. GD. Mac. Boińskiego i Magdaleny Grzegorzewskiej -- chrz. mieszcz.

15800 (Gniezno Św. Trójca)

1658.6/IX. Jadwiga Zofja, c. N. Jana Jaskoleckiego i Heleny małż. z Wójt. -- N. Michał. Wojc. Pantowski i Zofja Golecnoska

15801 (Gniezno Św. Trójca)

1659.6/III. Kazimierz, s. G D. N. Wawrzyńca Kowaleskiego i Anny z Szulczyńskich -- GD. Krzysztof Czarnecki de Baranowo i Kat. Chudzicka z apteki gnieźn.

15802 (Gniezno Św. Trójca)

1660.20/V. Anna, c. G. D. Jana Jaskóleckiego i Heleny -- D. And. Miniszewski i Anna Moronowa wdowa

15803 (Gniezno Św. Trójca)

1660.22/V. Jan, s. G. Jana Kołackiego i Marjanny -- chrz. mieszcz.

15804 (Gniezno Św. Trójca)

1659.23/XII. małżonków spect. i fam. And. Kamionki i N. Doroty Sulińskiej, obyw. gn., syn Jan, chrzczony, -- G. Krzysztof Czarnecki de Truskołom i G V. Anna Szyszyńska

15805 (Gniezno Św. Trójca)

1661.20/I. Teresa, c. N. Stanisława Aleks. Trzeckiego i Konstancji małż. z Wójtostwa, -- N. Mikołaj Dzięciołowski i Anna T.

15806 (Gniezno Św. Trójca)

1662.2/II. Dorota, c. G. Jana Czernickiego i Marjanny, z Grzybowa -- GD. Andrzej Młodziejewski i G. Jadwiga Romanowa

15807 (Gniezno Św. Trójca)

1664.8/VI. Marjanna, c. GD. And. Jeżewskiego i Elżbiety -- GD. Michał Ciechocki i N V. Dorota Goslinska

15808 (Gniezno Św. Trójca)

1664.4/X. Jadwiga, c. N. Czernickiego Jana i Marjanny -- N. Jarociński i Marjanna Janowska

15809 (Gniezno Św. Trójca)

1665.18/I. Paweł, s. N. Wojc. Poczaskiego i Jadwigi -- N. Stanisł. Swiecki i Zofja Malczewska

15810 (Gniezno Św. Trójca)

1665.28/VII. Anna, c. N. Jana Orlińskiego i Zofji Dzięciołowskiej -- N. Dorota Kaczkowska i Czerniewicz m. gn.

15811 (Gniezno Św. Trójca)

1666.1/III. Kazimierz, s. N. Stanisł. Mielewskiego i Reginy -- chrz. mieszcz.

15812 (Gniezno Św. Trójca)

1666.16/VII. Magdalena, c. N. Jana Gorskiego i Katarzyny -- Anna Pankowska

15813 (Gniezno Św. Trójca)

1666.11/VIII. Marjanna, c. N. Mac. Boińskiego i Anny -- chrz. mieszcz.

15814 (Gniezno Św. Trójca)

1666.26/XII. Barbara ze wsi Jankowo, c. N. Kaz. Romana i Ludwiki Brudzyńskiej - N. Jan Wydzierzewski i Jadwiga Romanowa

15815 (Gniezno Św. Trójca)

1669.11/I. Paweł, s. N. Mac. Boińskiego i Anny -- Mac. Tuszyński obyw. gn. i Regina Chełkowska (?)

15816 (Gniezno Św. Trójca)

1669.18/I. Wojciech, s. N. Jana Sulińskiego i Marjanny -- N. Małg. Umińska i Kamionka m. gn.

15817 (Gniezno Św. Trójca)

1669.10/II. Kazimierz s. N. Stanisł. Szymańskiego i Reginy -- Jan Strzeszkowski i Agnieszka sługa proboszcza

15818 (Gniezno Św. Trójca)

1669.29/IX. Franc. Jan s. N. Stefana Tuszyniskiego i Kat. ze wsi Pyszczynko -- N. Stef. Żebrowski podstar. gn. i N. Zofja Rzepecka

15819 (Gniezno Św. Trójca)

1669.19/IX. Konstancja Tekla, c. N. Franciszka Cucharskiego i Marcjanny -- chrz. mieszcz.

15820 (Gniezno Św. Trójca)

1670.8/IX. Regina, c. N. Stanisł. Mielzewskiego; i Reginy -- chrz. mieszcz. gn.

15821 (Gniezno Św. Trójca)

1671.24/II. Marjanna c. G. Aleks. Gulczewskiego i Anny -- G. Jan Trzeborzewski i m-a gn.

15822 (Gniezno Św. Trójca)

1671.19/III. Wojc. Michał s. N. Jakuba Czaplickiego i Anny -- N N. Michał Jezierski i Anna Jaroszewska

15823 (Gniezno Św. Trójca)

1671.5/XII. Barbara, c. G N D. Marcina Chromińskiego i Reginy, ze wsi Pieczyska z braku własn. prob. -- N G D. Wład. Kierski i Sł. Czetkowska

15824 (Gniezno Św. Trójca)

1671.31/XII. Agnieszka, c. N D. Mac. Boińskiego i Anny -- chrz. m. m. gn.

15825 (Gniezno Św. Trójca)

1672.20/VII. Antoni, s. N. Jakuba Czaplickiego i Anny -- N. Wojc. Krajewski i Ludmiła Noskowska

15826 (Gniezno Św. Trójca)

1672.4/IX. Teresa, c. G N D. Wojc. Goczołkowskiego i Zofji -- N. Jan Jaskolecki i D. Kat. Chudzyńska

15827 (Gniezno Św. Trójca)

1672.16/XII. Tomasz, s. N. Aleks. Gulczewskiego i Anny -- GD. Wojc. Małachowski i Chetkowska

15828 (Gniezno Św. Trójca)

1674.29/I. Jan Chryzostom s. D. Mikołaja Hojnowskiego i Barbary -- D. Jerzy Raibicz i N. Dorota Mikołajewska

15829 (Gniezno Św. Trójca)

1674.31/III. Marjanna, c. N. Władysł. Gniewkowskiego i Zofji -- X. Mac. Łukomski i m-a gn.

15830 (Gniezno Św. Trójca)

1674.26/VI. Piotr, s. N D. Jana Goczołkowskiego i Zofji -- N D. Konst. Bystry i Dorota Mikołajewska

15831 (Gniezno Św. Trójca)

1674.31/VII. Wawrzyniec s. N. Mac. Boińskiego i Anny -- Melchjor szewc i Łucja ofiarzyna

15832 (Gniezno Św. Trójca)

1674.3/IX. Zofja, c. N. Macieja Brudnowskiego i Anny -- Michał Krauzic i Anna Czaplicka

15833 (Gniezno Św. Trójca)

1674.12/IX. Zofja, c. G. D. Jana Zalewskiego i Wiktorji -- X. Jan Szczawiński prob. i dziekan Sw. Michała i GD. Elżb. Jaskólecka

15834 (Gniezno Św. Trójca)

1675.18/I. Agnieszka, c. N D. Marcina Chromińskiego i Reginy -- X. Jan. Mikowski wikary kat. i Anna Turosczyna

15835 (Gniezno Św. Trójca)

1675.18/II. Franciszka, c. N. Jerzego Swirskiego i Anny -- chrz. mieszcz.

15836 (Gniezno Św. Trójca)

1675.2/III. Katarzyna, c. N D. Stanisł. Wituchowskiego i Agnieszki -- N D. Konstantyn Michalski i D. Małgorzata Umińska

15837 (Gniezno Św. Trójca)

1675.13/III. Wojciech, s. N. Mateusza Mielzewskiego i Reginy X. i Magdalena Bobrowska

15838 (Gniezno Św. Trójca)

1676.0/I. Paweł, s. N. Aleks. Gulczewskiego i Anny -- N. Franc. Ciecierski i Jadwiga Zbyszewska, omnes Nobiles Guesnenses

15839 (Gniezno Św. Trójca)

1676.8/I. Marjanna c. N. Zygmunta Nowodworskiego militis i Katarzyny -- X. i m-a

15840 (Gniezno Św. Trójca)

1676.2/VIII. Anna, c. G D N. Konstantyna Michalskiego i Marjanny -- X. i N D. Anna Osowska

15841 (Gniezno Św. Trójca)

1677.1/I. Dorota, c. N. D. Marcina Chromińskiego i Reginy, z Grzybowa -- chrz. mm.

15842 (Gniezno Św. Trójca)

1677.3/I. Agnieszka, c. N. Jakuba Czaplickiego i Anny -- chrz. m. m.

15843 (Gniezno Św. Trójca)

1677.10/II. Apolonja, c. N. Kaz. Kaczkowskiego i Marjanny -- N. Stanisł. Aleks. Borucki miles i V. Anna Chetkowska

15844 (Gniezno Św. Trójca)

1678.11/I. Walentyn s. N. Jakuba Czaplickiego i Anny -- N. Jakub Czaplicki i Helena Słabogorska

15845 (Gniezno Św. Trójca)

1678.23/III. Józef, s. N. Kaz. Czwierdzińskiego i Heleny -- X. i m-a

15846 (Gniezno Św. Trójca)

1678.28/VI. Paweł s. N. Jakuba Czaplickiego i Marjanny -- X. i N D. Dorota Mikołajewska

15847 (Gniezno Św. Trójca)

1678.17/VIII. Roch, s. N. Chryzostoma Czackiego i Teresy -- N. Jan Antonowicz i Regina Rozycka

15848 (Gniezno Św. Trójca)

1679.9/I. Agnieszka, c. Aleks. Gulczewskiego i Anny -- chrz. m. m.

15849 (Gniezno Św. Trójca)

1680.8/I. Kasper s. Stanisł. Wituchowskiego i Katarzyny -- chrz. m. m.

15850 (Gniezno Św. Trójca)

1680.14/XII. Lucja c. N. Jakuba Czaplickiego i Anny -- chrz. X. i m-a

15851 (Gniezno Św. Trójca)

1681.8/VI. Antoni Hier., s. MD. Tom. Chwaliszewskiego i MD. Barbary -- GD. Hieronim Dunin i MD. Kowalska

15852 (Gniezno Św. Trójca)

1682.14/IX. Mikołaj, s. G N. D. Jana Mosczyńskiego i Elżb. -- GD. Michał Rzynowski z rodz. siostrą swą Teresą Połuską

15853 (Gniezno Św. Trójca)

1682.14/IX. Helena, c. GD. Krzysztofa Czackiego i Teresy -- GD. Stanisł. Kielcewski i D. Anna ż. D. Marcina aptek. obyw. gn.

15854 (Gniezno Św. Trójca)

1682.24/XI. Andrzej, s. N. Kaz. Czwierdzińskiego i Heleny -- GD. Jerzy Małachowski i MD. Elżb. Grabska

15855 (Gniezno Św. Trójca)

1683.4/I. Anna Teresa, c. N. Andrzeja i Bogumiły Wolskich -- N V. Marjanna Grodzicka i X. Stefan Radoszewski kan. kat. gn. prob. bolimowski

15856 (Gniezno Św. Trójca)

1683.8/III. Franciszka (z Wójtostwa) c. N. Aleksandra Gulczewskiego i Anny -- chrz. m. m.

15857 (Gniezno Św. Trójca)

1683.9/VII. Anna, c. G. Komorowskiego -- G. Marcin Pruski i G. Elżb. Grabska wd. klanicowa rogoz. (rodzica "carnales" naonczas z Wójtostwa)

15858 (Gniezno Św. Trójca)

1684.27/II. Kazimierz, s. G N. Franc. Łosowskiego i Marjanny - naonczas z Wójtostwa -- G. And. Modrzyński i m-a gn.

15859 (Gniezno Św. Trójca)

1684.23/IV. Antoni Wojc. s. D. Andrzeja Modrzyńskiego i Elżbiety -- GD. Jan Trzebuchowski i GD. Anna Golińska

15860 (Gniezno Św. Trójca)

1684.16/VII. Jakub, s. N D. Marcina Chromińskiego i Reginy -- chrz. m. m.

15861 (Gniezno Św. Trójca)

1685.8/IV. Wojciech, s. GD. Józefa Miklaszewskiego i Barbary - z Wójtostwa -- GD. And. Modrzyński i GD. Anna Duninowa

15862 (Gniezno Św. Trójca)

1685.13/V. Felicjan Ant. s. GD. Mikoł. Zurowskiego i Agn. - z Grzybowa -- GD. And. Modrzyński i GD. Hel. Słabogórska

15863 (Gniezno Św. Trójca)

1685.26/XI. Katarzyna c. N. Twierdzińskiego i Elżbiety -- X. i Anna Małachowska

15864 (Gniezno Św. Trójca)

1686.0/V. Felicjan s. Jana Mościńskiego i Elżbiety Nob. -- GD. Hier. Donin i GD. Helena Malczewska

15865 (Gniezno Św. Trójca)

1686.26/VI. Anna Elżb. c. G N D. Jana Kapusty Wolskiego i Marjanny z Werbna -- G. Primus Skorzewski i Jadw. Małachowska

15866 (Gniezno Św. Trójca)

1686.21/IX. Teofila, c. N. Walentyna Anton. Bogusławskiego notar. apostol. i. konsyst. gn. i Zofji Rabianki -- X. Stefan Baxa Rodoszewski kan. gn. i GD. Barb. ż. GD. Władysława Rosnowskiego admin. kl. gnieźn.

15867 (Gniezno Św. Trójca)

1687.24/II. Agnieszka, c. D. And. Modrzyńskiego tenut. w Kawiorach i N. Elżbiety -- N. And. Płaczkowski i Kat. Słabogórska

15868 (Gniezno Św. Trójca)

1687.9/III. Grzegorz, s. N. Wojc. Czaplickiego i Krystyny -- D. And. Modrzyński i N. Joanna Kluczewska wd. de Kawiory

15869 (Gniezno Św. Trójca)

1687.1/VII. Jan Wawrzyniec s. N. Józefa Niklaszewskiego i Barbary -- X. Stawowski bp. sutrag. i Kat. Rzegnowska

15870 (Gniezno Św. Trójca)

1687.31/VIII. Anna Jadwiga, c. N. Wojc. i Urszuli Korytowskich -- Wład. K. i Jadwiga Koluczka Nob.

15871 (Gniezno Św. Trójca)

1687.22/IX. Mateusz, s. N. Jana Moszczyńskiego i Teresy -- N D. And. Płaczkowski i N. Teresa Komorska

15872 (Gniezno Św. Trójca)

1687.3/XI. Katarzyna, c. Dominika Ulatowskiego i Marjanny -- Jan Pierzchalski i N. Zofja Bieganowska

15873 (Gniezno Św. Trójca)

1755.27/IV. (G.) Wojciech (10. *) s. G. And. i Teresy Rudlickich -- X. i G. Barbara Sobocka

15874 (Gniezno Św. Trójca)

1755.15/VI. (Wójt.) Bogumiła Juljanna, c. G. Ludwika i Heleny Brezów -- X. Tom. Kołucki penitenc. gn., prob. Sw. Michała dziek. Fary i G. Justyna Brzychwina

15875 (Gniezno Św. Trójca)

1755.17/VII. (Grzyb.) Bonawentura Jakub, (14. *) s. G. Antoniego i Barbary Gajesbich -- X. i G V. Bogumiła Tymińska

15876 (Gniezno Św. Trójca)

1755.18/VII. (G.) Konstancja, (8/VI. *), c. N. Mik. i Marjanny Czerlińskich -- N. Anastazy Grabski i Sł. Łucja Jeleniewska obyw. gn.

15877 (Gniezno Św. Trójca)

1755.10/X. (G.) Helena Brygida, 5. *, c. G. Wojciecha i Franc. Siekierzedzkich notar. apostol. i konsyst. gn. adwok., -- X. i MD. Anna z Smoleńskich Mostowska klanowa płocka

15878 (Gniezno Św. Trójca)

1755.25/X. (Grzyb.) Szymon Rafał, s. N. Anton. i Zofji Mroczkowskich -- chrz. m. m. gn.

15879 (Gniezno Św. Trójca)

1755.30/X. (Wójt.) (22. *) Hilarjon, s. G. Wojc. i Anny Guzieckich "haeredum suo jure post olim possessorem Generosum Borek" -- X. i G V. Marjanna Bieganowska

15880 (Gniezno Św. Trójca)

1756.27/I. (Grz.) Agn, c. G. Mac. i Katarzyny Obarzankowskich -- G. Ant. Ciołkowski chor. kon. R P i G. Helena Brezina

15881 (Gniezno Św. Trójca)

1756.7/IV. Kasper Melchjor Balt. (5/VII. *) s. G. Józefa i Doroty z Kołaczkowskich Koczanowskich ze wsi Grodnica par. Strzelce -- X. Tom. Przedziński vice dziek. gn. i G. Konst Romanowa

15882 (Gniezno Św. Trójca)

1757.21/III. Józef, s. G. Józefa Karpińskiego i Agn. -- G. Piotr Kalsztyn i G V. Franc. Cieciszewska

15883 (Gniezno Św. Trójca)

1757.26/VIII. (Gn.) (25/IV. *) Wojciech Marek, s. G. Michała Mierzejewskiego i Teresy -- Józef Żukowski i Marjanna Bojanowska oboje NN.

15884 (Gniezno Św. Trójca)

1757.18/X. (Grzybowo) Paweł Benedykt, s. G. Józefa i Doroty Koczanowskich -- G. Wojc. Miaskowski z ż. Konstancją

15885 (Gniezno Św. Trójca)

1758.7/IV. (Wójtostwo) Józef Jan Nepom., s. G. Wojc. i Anny Guzieckich -- G. Jan Nepom. Miaskowski i Barb. Sobocka

15886 (Gniezno Św. Trójca)

1757.17/I. (27. * t. m. i r. !?) Jan Antoni, s. G. Antoniego Błażeja i Barbary z Sobockich Gajewskich -- G. And. Spiechowski i Rozalja ż. G. Łuk. Groszewskiego

15887 (Gniezno Św. Trójca)

1758.15/VII. * (Gn.) Florjan Aleks., s. G. Wojciecha Siekierzedzkiego publ. i Apostol. notar. i adwokata konsyst. i Franc. z Miszewskich -- X. Flor. Brzydecki kan. gn. i N. Ewa z Orłowskich Misz.

15888 (Gniezno Św. Trójca)

1758.19/IX. (21/VIII. *) Rozalja, c. N. Jana i Marjanny Wierzbińskich -- chrz. m. m.

15889 (Gniezno Św. Trójca)

1758.10/XII. (0/IX. *) Hieronima Franciszka, c. G. Józefa Jakuba i Krystyny Ubyszów -- X. Brzydecki kan. gn. i G. Franciszka Komorowska, ass. G. Antoni Freser i G. Weronika Węgorzewska

15890 (Gniezno Św. Trójca)

1759.25/II. Kunegunda Barb. c. G. And. i Barb. Kowalewskich -- G. And. Bieganowski i Petronella Gnatowska

15891 (Gniezno Św. Trójca)

1759.6/III. (27/II. *) Kunegunda Teresa, c. G. Anton. i Barb. Gajewskich -- G. Paweł Płonkowski i G. Teresa Sozańka V.

15892 (Gniezno Św. Trójca)

1759.16/IV. (14. *) Wojciech Leon s. G. Jakuba i Rozalji Szurszewskich -- G. Jan Koszkowski i G. Weronika Węgorzewska

15893 (Gniezno Św. Trójca)

1759.6/VIII. (30/VII. *) Wawrzyniec Jakub, s. G. Ant. i Ter. Ulańskich -- G. Joachim Baranowski i G V. Hel. Zalewska

15894 (Gniezno Św. Trójca)

1760.8/I. Krystyna Marjanna Tekla, c. N G. Wojc. i Anny Guzieckich -- G. Joach. Baranowski i mieszczka

15895 (Gniezno Św. Trójca)

1760.18/III. Józefa Magdalena, c. G. Michała i Marjanny Kopańskich -- G. Tom. Kierczyński sekret JKMci i M. Konstancja Romanowa

15896 (Gniezno Św. Trójca)

1760.17/VII. (Wójt.) Jan Józef, s. G. Jana i Heleny Wyszkowskich -- X. i G. Minostowska

15897 (Gniezno Św. Trójca)

1760.18/VII. Marjanna c. G. Mich. i Magdaleny Gromackich -- M. Kaz. Tański regens i G. Weronika Węgorzewska ass. G. Wojc. Drachowski i G. Marcjanna Cieciszewska

15898 (Gniezno Św. Trójca)

1760.2/VIII. (Gn.) (24/VII. *) Jakub Ignacy, s. G. Wojc. i Marjanny Wichrowskich -- M. Antoni Zbikowski komornikowicz wsch. i G. Marjanna Baranowska

15899 (Gniezno Św. Trójca)

1760.16/XI. (27/X. *) Szymon Tadeusz Antoni, s. G. Tomasza sekret. JKMci i publ. apostol. not. i Konst. Kierczyńskich -- G. Antoni Kościelski i m-a gn.

15900 (Gniezno Św. Trójca)

1760.29/XI. (Grzyb.) Andrzej Stanisł., s. G. Stanisł. i Kat. Płotowskich -- X. Józef Cieciszewski kust. łowic. i G. Marjanna Kołudzka

15901 (Gniezno Św. Trójca)

1761.11/I. (1760.31/X. *) Kat. Nepom. Marjanna, c. G. Jakuba Józefa i Krystyny z Frezerów Ubyszów -- X. i M. Barb. Sobocka cześnik. żytom., ass. M. Mik. Kaz. Tański podczaszyc smol. i G. Marjanna z Szymanowskich Sieniawska

15902 (Gniezno Św. Trójca)

1761.23/II. cerem. (z w. 1760) Andrzej Stefan, s. G. Anton. i Konst. Wyszyńskich -- G. Wawrzyn Nosowicz i G. Marj. Nosowiczowna ass. - G. Józef Szteyner komis. stwa gn. i m-a

15903 (Gniezno Św. Trójca)

1761.18/III. (Gn.) (12. *) Józef Grzegorz Narcyz, s. poprz. G. Siekierzedzkich [G. Wojc. Siekierzedzkiego i Franc. z Miszewskich] notar. -- X. Bnydecki kan. gn. i G. Konst. Romanowa

15904 (Gniezno Św. Trójca)

1761.7/V. (5. *) Stanisław Ant. s. G. Stan. i Anny Zdąnowskich -- G. Stanisł. Smigielski i G. Salomea Kupińska

15905 (Gniezno Św. Trójca)

1761.12/XII. Ignacy Damazy Corefinus, s. M. Anton. de Obrębiec i Urszuli z Brzechffów Ulatowskich chorążych -- M. Karol U. i Marjanna z Golemowskich Wilczyńska

15906 (Gniezno Św. Trójca)

1762.19/VIII. Marja Magd. c. G. Felicjana i Małgorz. Hibickich -- X. Tomasz Kołudzki penitenc. metropol. gn. prob. powidzki i G. Ludwika Minostowska

15907 (Gniezno Św. Trójca)

1762.23/IX. Mateusz Michał, s. G. Marcina i Reginy Kowalewskich -- G. Jan Poleski; m-a gn.

15908 (Gniezno Św. Trójca)

1763.30/VI. Justyna Weronika, c. G N. Jana Ostrowskiego i małż. jego -- G. Ant. Zdziarski i G. Franc. Cieciszewska

15909 (Gniezno Św. Trójca)

1763.25/VII. (Grzyb.) Jakub Bonaw., s. G N. Antoniego i Barb. Gajewskich -- G. Józef Długołęcki i Kat. Koszicka Jan Koszicki i Anna Baranowska

15910 (Gniezno Św. Trójca)

1763.12/XII. (Starostwo) Marjanna Wiktorja, c. MD. Antoniego de Obrębiec Ulatowskiego pułk. JKMci i Urszuli z Brzechffów -- MD. Michał Biskupski i M. Wiktorja z Brzechffów Trąmpczyńska

15911 (Gniezno Św. Trójca)

1764.20/VIII. (Wójt.) Teofila c. G. Ant. Witońskiego i Konst. -- X. Czechowicz i G. Romanowa

15912 (Gniezno Św. Trójca)

1764.23/VII. Jan, s. M. Ignacego Zabłockiego i Zofji z Rozrażewskich -- MD. Konst. Trąmpczyński Otto i MD. Romanowa

15913 (Gniezno Św. Trójca)

1765.0/III. Franciszka Joanna, c. M. Wojciecha i Franc. z Mielzewskich Siekierzeckich -- X. i G. Joanna Kośnicka

15914 (Gniezno Św. Trójca)

1765.16/I. * Teofila, c. poprz MD. Ulatowskich [Antoniego de Obrębiec Ulatowskiego i Urszuli z Brzechffów] pułk. -- MD. Marcin Lipski sta grab. i MD. Marcjanna Borowska podstol. dobrzyń.

15915 (Gniezno Św. Trójca)

1765.24/XII. (22. *) Tomasz Józef s. N. (było GD. ale skreślone ?) Tomasza Kierczyńskiego adwok. konsyst. i Jadwigi -- GD. Jan Zagwoyski sekret. sufragana gn. i Marcina Płowicka

15916 (Gniezno Św. Trójca)

1766.6/VI. Aleksander Józef s. MD. Jana Brzezańskiego i Kat. Nieborskiej -- MD. Mac. Płonczyński major i G V. Franc. Cieciszewska

15917 (Gniezno Św. Trójca)

1766.13/VII. (6. *) Elżbieta, c. N. Mac. Obarzankowskiego i Kat. Magnaskiej -- m. gn. i MD. Ciołkowska

15918 (Gniezno Św. Trójca)

1767.29/VIII. (Wójt.) Ignacy Wawrzyn. s. N. Jakuba i Franc. Wodyńskich -- MD. Józef Kiełczewski i G. Salomea Kupińska

15919 (Gniezno Św. Trójca)

1767.19/XII. Mikołaj s. G. Sebast. i Kunegundy Gliszczyńskich -- GD. Józef Długołęcki not. konsyst. metrop., z ż. Wiktorją

15920 (Gniezno Św. Trójca)

1768.9/II. Andrzej, s. N. Joachima i Teresy Baranowskich (z w. 1767.30/XI.) -- G d. Józef Trąbczyński, i GD. Brzychwina, ass. GD. Luwik Brzychwa i V. Franc. Cieciszewska

15921 (Gniezno Św. Trójca)

1770.6/II. Wiktorja Dorota c. G. Wojc. i Anny Szymańskich -- G. Jan Rakoszewski i sł. m-a gn.

15922 (Gniezno Św. Trójca)

1770.6/V. Marjanna Kat., c. G. Jana i Reginy Masłowskich -- Józef Długołęski notar. apostol. cyw. gn. ; m-a gn.

15923 (Gniezno Św. Trójca)

1771.22/IX. Jan Nepom. s. G. Ignac. i Justyny Jakubowskich -- G. Konstancja z Izbińskich Kachołowiczowa

15924 (Gniezno Św. Trójca)

1772.1/XI. (Gn.) Franciszka Ulinta c. G. Jana i Kat. Kosickich -- X. i G V. Teresa Radolińska

15925 (Gniezno Św. Trójca)

1772.15/XI. (Gn.) 10. *, Marcin, s. G. Jakuba i Franc. Chodińskich -- GD. Ign. Jakubowski i V. Agn. Ciecierska

15926 (Gniezno Św. Trójca)

1773.17/I. (11. *) Wincenty s. G. Ign. i Krystyny Jakubowskich -- G. Józef Kiełczewski i m-a gn.

15927 (Gniezno Św. Trójca)

1773.17/I. cerem. Tekla c. poprz. Jakubowskich [Ign. i Krystyny Jakubowskich] -- m. gn. i G. Petronilla Wierzbińska

15928 (Gniezno Św. Trójca)

1773.10/III. Józef Walentyn s. G. Józefa i Jadwigi z Tuszyńskich Kiełczewskich -- X. Tom. Kołudzki kan. kat. pozn. i G. Marj. Ciołkowska

15929 (Gniezno Św. Trójca)

1773.16/V. (Gn.) Joanna Nepom. Antonina, c. N. Stef. i Wiktorji Ostrowskich -- N. Mik. Bonicki i m-a gn.

15930 (Gniezno Św. Trójca)

1773.18/X. (Grzyb.) Baarb. Marj. c. G. Józefa i Kat. Chlebowskich -- GD. Mateusz Głowacki i G V. Barbara Łukaszewiczówna

15931 (Gniezno Św. Trójca)

1774.8/IV. (Wójt.) Konstancja Franciszka, c. G. Jakuba i Franciszki Chodyńskich -- X. NN. Konstancja Czerlińska

15932 (Gniezno Św. Trójca)

1774.8/IV. Konstanty s. G. Jana i Kat. Wroczyńskich -- G. Dorota Gorska mendicans

15933 (Gniezno Św. Trójca)

1774.7/V. (Gn.) Józef Augustyn, s. N. Feliksa i Balbiny Grochowskich -- X. Rokossowski kan. gn. i G. Anna Woyciechowska

15934 (Gniezno Św. Trójca)

1774.2/VI. (Gn.) Konstanty s. N. malarza Baltaz. i Barb. Młodzianowskich -- G. Ant. Grudzielski i G. Agn. Straszewska ze Strzyżewa

15935 (Gniezno Św. Trójca)

1775.7/I. (Ulica Kaliska) Stefan Jan, s. G. Ignacego i Justyny Jakubowskich -- G. Stanisł. Skąpski i G. Franc. Krassuska, ass. Franc. Krassuski i G. wd. Rozalja Koczewska

15936 (Gniezno Św. Trójca)

1775.26/III. (Wójt.) Benedykt Wojc., s. G. Remigjana i Ludwiki Cywińskich -- G. Jan Gorski i G. Petronella Wierzbińska

15937 (Gniezno Św. Trójca)

1776.25/VII. Jolanta Anna c. G. Marcina i Marjanny Baranowskich -- M G. Augustyn Miaskowski chorążyc wsch. i G. Anna Turkowska ass. - G. Ign. Ponikiewski i Kat. Bienkowska

15938 (Gniezno Św. Trójca)

1776.2/X. Michalina Jolanta, c. G. Ignacego i Anny z Nieszkowskich Żukowskich dz-ów Dębłowa -- G. Kaz. Nieszk. i G. Konstancja z Czerlińskich Ozdowska, G. Teodor Ż. i G. Rozalja de Czerlińskie

15939 (Gniezno Św. Trójca)

1776.9/X. (Gn.) Franc. Maks., s. G. Stanisł. i Kat Trąbczyńskich -- chrz. m. m. gn.

15940 (Gniezno Św. Trójca)

1776.3/XI. (28/X. *) Salomea Elżb., c. G. Pawła i Marjanny z Przepałkowskich Płąkowskich -- GD. Felicjan Włostowski i Kat. Chlebowska, GD. Wojc. Ant. Kowalczewski i G V. Anna Kosicka

15941 (Gniezno Św. Trójca)

1688.11/III. Franciszka, c. N. Melchjora Kazim. Twierdzińskiego i Heleny Małachowskiej -- N. Samuel Hier. Bieganowski regens. gr. gn. i m-a gn.

15942 (Gniezno Św. Trójca)

1688.27/IV. Jakub s. N. Stanisł. Pęgowskiego i Jadw. -- N V. Elżb. Kosowska i m.

15943 (Gniezno Św. Trójca)

1688.22/VII. Jakub Wład. s. N. Mikoł. Zurowskiego i Anny -- N. Samuel Hier. Bieganowski i m-a gn.

15944 (Gniezno Św. Trójca)

1688.12/IX. Aleksander Franc., s. N. Józefa Miklaszewskiego i Barb. Borzęckiej -- N. Hier. Ciński i N. Anna Dunikowa

15945 (Gniezno Św. Trójca)

1688.30/I. Marcjanna c. N N. Mikoł. i Anny Ostaszewskich

15946 (Gniezno Św. Trójca)

1689.24/VI. Antoni s. N. D. Ulatowskiego i Marjanny -- chrz. m. m. gn.

15947 (Gniezno Św. Trójca)

1690.25/I. Adam, s. GD. Jakuba Chryzostoma Kosmoskiego regenta gr. gn. i Zofji Radeckiej -- X. Feliks Kretkowski archidjak. chełmiń. kan. gn. i GD. Anna ż. G. Jastrzębskiego

15948 (Gniezno Św. Trójca)

1690.3/VII. Jan, s. N. And. Modrzyńskiego i Elżb. -- N. Wawrzyn. Iwanowski i N. Konst. Laskowska

15949 (Gniezno Św. Trójca)

1690.4/VIII. Dominik, s. N. Zygm. Pawłowskiego i Anny

15950 (Gniezno Św. Trójca)

1691.8/II. Walentyn s. poprz. N. Kosmowskich [Jakuba Chryzostoma Kosmowskiego i Zofji Radeckiej] -- N. Kaz. Rogala i Anna Przyłuska

15951 (Gniezno Św. Trójca)

1691.3/III. Maryna c. N. Tom. Romanowskiego i Jadwigi -- chrz. m. m. gn.

15952 (Gniezno Św. Trójca)

1691.6/III. Katarzyna c. N. Kaspra Iwańskiego de Kawiory i Jadwigi -- chrz. m. m.

15953 (Gniezno Św. Trójca)

1691.29/III. Franciszek s. N. Wojc. Ulatowskiego i Maryny -- X. i m-a gn.

15954 (Gniezno Św. Trójca)

1691.13/V. Anna, c. N. Franc. Muczowskiego i Gertrudy -- X. i m-a gn.

15955 (Gniezno Św. Trójca)

1691.16/IX. Konstancja c. N. Melchjora i Heleny Czwierdzińskich -- m. gn. i N. Maryna Małach.

15956 (Gniezno Św. Trójca)

1691.8/XI. Marcin, s. N. Eustachego Osińskiego i Zofji -- X. i m-a

15957 (Gniezno Św. Trójca)

1692.8/V. Stanisław s. N. Zygm. Pawłowskiego i Anny, ze wsi Kawiory -- X. i N. Jadw. Deręgowska

15958 (Gniezno Św. Trójca)

1692.24/V. Maryna, c. poprz. N. Kosmowskich [Jakuba Chryzostoma Kosmowskiego i Zofji Radeckiej] -- N. Mikoł. Dorengowski i N. Maryna Radecka

15959 (Gniezno Św. Trójca)

1692.27/VIII. Rozalja Kat. c. GD. Kaz. Przybysławskiego i Kat. suecolektorów pow. gn. -- GD. Jan Morawski i N. Zofja Gorayska

15960 (Gniezno Św. Trójca)

1693.14/IV. Wojciech, s. Dominika Ulatowskiego i Maryny -- chrz. m. m.

15961 (Gniezno Św. Trójca)

1693.21/IX. Barbara Teresa c. N. G. Wojc. Golimowskiego i Anny Gaszczyńskiej de Gębaszewo -- GD. Kaz. Przybysławski GD. Kat. Kowalska

15962 (Gniezno Św. Trójca)

1694.10/XI. Marcin, s. N. G D. Franc. Chełkowskiego i Konstancji, ze wsi Imielno, -- X. i D. Regina Chetkowska

15963 (Gniezno Św. Trójca)

1695.25/III. Regina, c. Benedykta Ulatowskiego i Marjanny -- chrz. m. m.

15964 (Gniezno Św. Trójca)

1695.22/V. Stanisław Chryzostom, s. MD. Andrzeja Płaczkowskiego i Jadwigi Swierczyńskiej -- MD. Jan Pł. i MD. Anna Pł.

15965 (Gniezno Św. Trójca)

1695.26/VIII. Bartłom. s. Tom. Romanowskiego i Jadwigi -- m. i N. Marjanna Małachowska

15966 (Gniezno Św. Trójca)

1695.21/IX. Maciej, s. N. Jana Głębockiego i Jadwigi -- chrz. nieszl.

15967 (Gniezno Św. Trójca)

1695.26/XI. Andrzej, s. N G. Jana Bieganowskiego i Anny Drzewieckiej -- N. Michał Liberacki i V. Kat.

15968 (Gniezno Św. Trójca)

1696.12/II. Walenty s. N. And. Nagórskiego i Anny -- G. Wład. Roznowski i N. Dorota Pietruszewska

15969 (Gniezno Św. Trójca)

1696.23/II. Kazimierz, s. N. Wojc. Kobelińskiego i Elżb. -- G. Adam Pniewski i Anna Racięska

15970 (Gniezno Św. Trójca)

1696.11/IV. Wojciech s. N. G D. Tłockiego podstar. gn. i Anny Zarlińskiej -- X. Kołudzki i N V. Aleks. Biegańska

15971 (Gniezno Św. Trójca)

1696.13/V. Stanisław, s. N. Zygm. Ciwińskiego i Kat. Otuskiej -- N. V. Marjanna Małach. i D. Wawrzyniec Falecki

15972 (Gniezno Św. Trójca)

1697.6/III. Teresa Kat. c. N. Wojc. Kowalewskiego i Joanny Gorzyńskiej -- N. Kaz. Cywiński i N. Anna Tłocka

15973 (Gniezno Św. Trójca)

1697.20/III. Józef s. Benedykta Ulatowskiego i Marjanny -- N. Daniel Dziew certis militaria i D. Regina Homecka

15974 (Gniezno Św. Trójca)

1697.18/V. Zofja, c. N. And. Nagórskiego i Anny -- m. i N. Kunegunda Rabowska V.

15975 (Gniezno Św. Trójca)

1697.4/XI. Elżbieta, c. Tom. Romanowskiego i Jadwigi -- D. Michał Tuszyński i m-a

15976 (Gniezno Św. Trójca)

1698.31/III. Marjanna Kat., c. N D. Wojc. Tłockiego i Anny -- N. And. Płaczkowski i Konst. Deręgowska

15977 (Gniezno Św. Trójca)

1698.6/IV. Wojciech, s. N. D. Jana Gablińskiego i Zofji -- N D. Szymon Sobolewski i Konstancja Grzybowska

15978 (Gniezno Św. Trójca)

1698.11/IV. Marjanna c. N. D. Kaz. Ciwińskiego i Zofji -- N D. Jan Wardeński i Zofja Borkowska

15979 (Gniezno Św. Trójca)

1698.27/VI. Marjanna Elżb. c. N. D. Jana Wardeńskiego i Zuz. -- N D. Karol Przewoski i Zofja Prazewska

15980 (Gniezno Św. Trójca)

1698.23/XI. Andrzej, s. N. Stanisł. Borka i Teresy -- N. Wojc. Tłocki i V. Franciszka

15981 (Gniezno Św. Trójca)

1698.21/XII. Tomasz s. Dominika Ulatowskiego i Marjanny -- X. i dziewczyna

15982 (Gniezno Św. Trójca)

1690.4/I. Marjanna Agn. c. N. Kraszewskiego -- X. Jan Godlewski kan. Sw. Jerzego i Anna Tłocka

15983 (Gniezno Św. Trójca)

1699.12/III. Grzegorz, s. N. Stef Smolińskiego i Jadw. -- Jan Tyszkowski i N. Anna Przysiecka

15984 (Gniezno Św. Trójca)

1699.28/III. Marjanna, c. N. Stefana Zakrzewskiego i Kunegundy -- N. Stanisł. Słaboszewski i N. Jadw. Guzewska

15985 (Gniezno Św. Trójca)

1699.24/V. Helena, c. N. Franc. Chelkowskiego i Konst. Laskowskiej -- N. Wojc. Żukowski z ż. Teresą

15986 (Gniezno Św. Trójca)

1699.27/V. Antoni, s. N. Wojc. Tłockiego i Anny -- X. i N. Ewa Lewendowska

15987 (Gniezno Św. Trójca)

1700.18/III. Józef, s. N. Jakuba Brzostkowskiego i N. Barb. Wichrowskiej -- X. i N. Marjanna W.

15988 (Gniezno Św. Trójca)

1700.19/V. Stanisł. Stef. s. N D. Wojc. Załuszkowskiego i Barb. -- N D. Stan. Malczewski i N. Petronella Z.

15989 (Gniezno Św. Trójca)

1700.4/IX. Róża, c. N. Wojc. Tłockiego i N. Anny -- N D. Stan. Tomicki i Jadwiga Tom.

15990 (Gniezno Św. Trójca)

1700.15/XI. Mikołaj s. N. Kaz. Ciwinskiego i Zofji -- X. i N. Ter. Borkowa

15991 (Gniezno Św. Trójca)

1701.6/III. Anna, c. N. Jana Gablińskiego i Zofji -- N. Mac. Swierczyński i N. Barb. Cielmowska

15992 (Gniezno Św. Trójca)

1701.11/IV. Kat. Anastaz. c. N. Wacł. Zakowskiego i N. Urszuli Pruszakówny -- N. Mac. Swierczyński i N. Agata Zak.

15993 (Gniezno Św. Trójca)

1701.26/IV. Wojciech Ant., s. N. Wawrzyńca Czarneckiego i N. Konstancji Grzybowskiej -- MD. Mikoł. Olszowski i MD. Zofja z Lubstowskich Szygowska

15994 (Gniezno Św. Trójca)

1702.6/II. Teresa, c. Benedykta Ulatowskiego i Marjanny -- N. Wojc. Bieńkowski i Róża Janowska

15995 (Gniezno Św. Trójca)

1702.10/III. Grzegorz s. Jana Rzeszotarskiego i Kat. -- N. Mikoł. Ogrodziński i N. Jadwiga Liberacka

15996 (Gniezno Św. Trójca)

1702.15/IX. Franc. Michał s. N D. And. Przybysławskiego i N. Ludmiły -- N. Wojc. Żuchowski i Jadwiga Czeluścińska

15997 (Gniezno Św. Trójca)

1702.16/IX. Franc., s. N. Mik. Morawickiego i Marj. Grzybowskiej -- N. And. Przybysławski i N. Ter. Żuchowska

15998 (Gniezno Św. Trójca)

1702.13/X. Jadwiga, c. N. Kaz. Ciwińskiego i Zofji -- N. Kaz. Helmilt i N. Jadw. Liberacka

15999 (Gniezno Św. Trójca)

1703.12/VII. Małg. c. N. Stef. Zakrzewskiego i Kuneg. -- N. Wojc. Zuchowski i Teresa Zuch.

16000 (Gniezno Św. Trójca)

1703.25/VII. Anna, c. N. Bartł. Mierzejeskiego i Marj. -- N. Mik. Deręgowski i N. Ludmiła Przybysławska

16001 (Gniezno Św. Trójca)

1702.13/XI. Stan. Franc. s. N. Jana Brzostowskiego i N. Barbary -- N. Wojciech Żuchowski i Krystyna Wyszyńska

16002 (Gniezno Św. Trójca)

1704.3/IV. Józef, s. Dominika Ulatowskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

16003 (Gniezno Św. Trójca)

1704. 24/IV. Wojc. s. N. Jana Długoleckiego i N. Kat. Bieganowskiej -- N. Stef. Zakrzewski i N. Zofja Borzecka

16004 (Gniezno Św. Trójca)

1705.6/III. Franciszka c. N. And. Łączkiego i Anny -- N. Anna Gostkowska

16005 (Gniezno Św. Trójca)

1705.0/VI. Anna c. N. Jana i Kat. Cielmowskich -- N. Jakub Lutomski i Teofila Łączka

16006 (Gniezno Św. Trójca)

1705.19/XI. Teresa, c. N. Bartłom. i Marjanny Mierzejeskich -- N. Jan Długołęski i Teodora Bieganowska

16007 (Gniezno Św. Trójca)

1705.1/II. Marjanna c. N. Jana i Barb. Brzostowskich -- N. Wojc. Bogucki i Marj. Plaszkowska

16008 (Gniezno Św. Trójca)

1708.18/II. Franciszka c. Macieja i Marjanny Drachowskich pellionis -- chrz. m. m.

16009 (Gniezno Św. Trójca)

1708.26/II. Franciszka c. Tom. i N. Romanowskich -- chrz. m. m.

16010 (Gniezno Św. Trójca)

1708.3/X. Teresa c. N. Łuk. i Justyny Płaczkowskich -- N, Kaz. Makowinski i V. Urszula Pł.

16011 (Gniezno Św. Trójca)

1708.Kazimierz s. N. Jana i Anny Jabrzykowskich -- X. Franc. Mierzewski kan. gn. i Kat. Sempińska; 6/III.

16012 (Gniezno Św. Trójca)

1711.21/VIII. Ludwik s. N. Wojc. i Reginy Wognaroskich -- chrz. m. m.

16013 (Gniezno Św. Trójca)

1712.28/IV. Marj. Potencja c. N. Wojc. i Kat. Pawłowskich -- Kaz Dobrucki i Barb. Niestrońska

16014 (Gniezno Św. Trójca)

1713.24/VIII. Józef Rocg, s. And. i Urszuli Ciecierskich Nob. -- GD. Jan Szumański, tenut. woj. gn. i Borucka

16015 (Gniezno Św. Trójca)

1713.2/XII. Mikołaj, s. N. Wojc. i N. Wiskickich -- X. i N. Franciszka Ćwierdzińska

16016 (Gniezno Św. Trójca)

1714.23/IX. Dorota, c. N. Jana i Marjanny Biedlińskich -- G. Stanisł. Szumański tenut. wójt gn. i N. Marjanna Ziemińska

16017 (Gniezno Św. Trójca)

1716.20/VI. Marj, c. N. Tom i Doroty Biedlińskich -- Jan Cielmowski i V. Dorota Cielmowska, N.N.

16018 (Gniezno Św. Trójca)

1717.2/II. Marj. Zuz. c. Anton i Marj. Kosickich N N. ze wsi Chwa...kowo z par. lubow. -- G. Wojc. Bienkowski reg. kancel. kalis. i ...

16019 (Gniezno Św. Trójca)

1717.7/II. Dorota, c. Szym. i Kat. Krzynskich N N.-- G. Tom. Bedleński i Hel. Radzicka N N.

16020 (Gniezno Św. Trójca)

1717.19/IV. Gabryel Józ. Wojc. s. G. Stan. Szumańskiego i Ter. Kaniewskiej -- M G D. Ludw. Borucki sta gn. Marj. Gembartowa

16021 (Gniezno Św. Trójca)

1718.4/I. Dorota, c. Wojc. Boińskiego rybaka i Gertrudy -- chrz. m. m.

16022 (Gniezno Św. Trójca)

1717.28/XI. Andrzej, s. N. Tom. i Dor. Bedlińskich -- GD. Łuk. Płaczkowski i Jaźwiska N N.

16023 (Gniezno Św. Trójca)

1719.4/III. Wojc., s. poprz. Bedlińskich N N. [Tom. i Dor. Bedlińskich] -- GD. Jan Konarzewski regens kancel. gn. i Zofja Rosnowska z wsi Arkuszewa

16024 (Gniezno Św. Trójca)

1720.15/VIII. Kat. Ter., c. Jana i Anny Biernackich tenut. wójt. gnieźn. -- MD. Ernest Bojanowski sta gn. i V. N. Teresa Złotnicka

16025 (Gniezno Św. Trójca)

1721.26/VIII. Rozalja, c. poprz. N. Bedlińskich [Tom. i Dor. Bedlińskich] -- G. Jan Markwart kap. w pol. i N V. Kat. Wilczyńska

16026 (Gniezno Św. Trójca)

1722.6/I. Franciszka c. N G. Jana Konarskiego regenta kancel. gr. gn. -- G. Słupska i Jan Sł. syn jej z Gurówka

16027 (Gniezno Św. Trójca)

1723.3/III. Marj. Kuneg. c. G. Jak. i Kat. Rosińskich -- X., G V. Kat. Ryszewska

16028 (Gniezno Św. Trójca)

1723.25/IV. Marj. Barb., c. G. Stan. Szumańskiego tenut. wójt. gn. i Teresy Kaniewskiej -- M G D. Ernest Wilh. Bojanow. sta gn. akatolik

16029 (Gniezno Św. Trójca)

1723.26/IV. Regina, c. G. Tom. Bedlińskiego i Doroty Rawickiej -- G. Sylwester Wylamowski i Teresa z Kaniewskich Szumańska

16030 (Gniezno Św. Trójca)

1723.15/VI. Magdalena, c. N N. Jana i Reginy Grabowskich -- G. Stef. Komornicki kap. w. p. i V. Marjanna Kaniewska

16031 (Gniezno Św. Trójca)

1724.21/XII. Kat., c. G. Jana i Doroty Cielmowskich ze wsi Żułcz -- G. Antoni C. i G. Magd. Bartochoska

16032 (Gniezno Św. Trójca)

1725.13/V. Domicela, c. Kaspra i Magdal. Bartochowskich -- Józef Przedziecki i Anna Słomińska N N.

16033 (Gniezno Św. Trójca)

1726.22/VI. Jan, s. G. Andrzeja i Zofji Kamińskich, ze wsi Miały -- chrz. m. m.

16034 (Gniezno Św. Trójca)

1726.22/XII. Kat. Barb., c. G. Kaz. i Joan. Chełkowskich -- G. Aleks. Jaraczewski i G. Ewa Sławińska

16035 (Gniezno Św. Trójca)

1727.24/IV. Kuneg., c. G. poprz. Szumańskich [Stan. Szumańskiego i Ter. Kaniewskiej] -- GD. Unrug i G. Wysocka

16036 (Gniezno Św. Trójca)

1729.23/III. (3. *) Kaz. Jan Nep. Tom., s. G. poprz. Szumańskich [Stan. Szumańskiego i Ter. Kaniewskiej] tenut. stwa. gn. -- G. Ludwika Cieńska klucza metropol. gn. tenut. żona

16037 (Gniezno Św. Trójca)

1732.1/VII. Marj. c. Nob. Konstantyna i Reginy Baranowskich

16038 (Gniezno Św. Trójca)

1732.18/VIII. Zuzanna Klara c. MD. Gabryela i Katarzyny Wierzbińskich -- X. Andrzej Małachowski mansjon Sw. Jerzego MD. Marjanna Cieciszewska de Kawiory

16039 (Gniezno Św. Trójca)

1733.2/XI. Józef Ant., s. G. Jana i Barb. Czarneckich N N. -- G. Franc. Bogdański i Marjanna Ryszewska N N.

16040 (Gniezno Św. Trójca)

1734.17/V. Wojciech Stanisł. s. G. Badoskich N N. -- Mostowski archid. gn.

16041 (Gniezno Św. Trójca)

1734.4/VIII. Kunegunda, c. G. And. Ryszeskiego tenut. wójt. gn. i Marjanny z Sławienskich -- X. Stan. Miaskowski kan. gn. dziek. łęczyc. i prob. pobiedziski i Działyńska

16042 (Gniezno Św. Trójca)

1735.15/IX. Regina Bibjana c. GD. Jana Markwarta kapit. piech. w K. i Jadwigi z Sempińskich -- G V. Joanna Przybyszewska

16043 (Gniezno Św. Trójca)

1735.25/X. Jerzy Antoni s. poprz G. Ryszewskich [And. Ryszewskiego i Marjanny z Sławienskich] -- MD. Hennig Zandier por. w. sas. i MD. Marj. Malczewska

16044 (Gniezno Św. Trójca)

1737.12/IX. Szymon Tad. s. poprz Markwartów [Jana Markwarta i Jadwigi z Sempińskich] -- Teresa Zuzamęcka V.

16045 (Gniezno Św. Trójca)

1687.22/IV. † N. Chryzostom Czacki

16046 (Gniezno Św. Trójca)

1687.2/V. † N. Barbara Błaszkowska

16047 (Gniezno Św. Trójca)

1687.22/V. † D. Andrzej Modzyński ojciec X. Jana M. penitenc. kat. gn. prefekta semin., l. 80

16048 (Gniezno Św. Trójca)

1687.21/X. † X. Stanisław Cieński kantor gn., kan. krak.

16049 (Gniezno Św. Trójca)

1688.28/I. † N. Hier. Dunin poch Franciszk. gn.

16050 (Gniezno Św. Trójca)

1699.0/IV. † N. Jan Wolski

16051 (Gniezno Św. Trójca)

1688.9/V. † N. Marjanna Malczewska poch Franc. gn.

16052 (Gniezno Św. Trójca)

1688.22/V. † N. Krzysztof Golimowski wojak, dz. w Golemowie poch Franc.

16053 (Gniezno Św. Trójca)

1688.29/VIII. † N. Wojc. Ostrowski zabity przez N. Borowskiego

16054 (Gniezno Św. Trójca)

1689.24/IV. † G. Stanisł. Stachurski zabity na jarmarku sw. Wojc. przez wieśniaka

16055 (Gniezno Św. Trójca)

1689.10/VIII. † GD. Samuel Biegański regens kancel. zs. poch tu

16056 (Gniezno Św. Trójca)

1691.19/III. † N. Kasper Iwański w Kawiorach l. ok. 30

16057 (Gniezno Św. Trójca)

1691.14/VIII. † N. Anna Żurowska l. 50

16058 (Gniezno Św. Trójca)

1692.2/V. † N. Łukasz Cybulski

16059 (Gniezno Św. Trójca)

1692.20/VIII. † N. Józef Miklaszewski l. ok. 50

16060 (Gniezno Św. Trójca)

1692.12/XI. † G. Anna Duninowa wd., mieszk. w. G. poch. Franc.

16061 (Gniezno Św. Trójca)

1693.23/IX. † staruszka N. Elżb. Łaskawska l. ok. 80

16062 (Gniezno Św. Trójca)

1693.28/IX. † N. Marcina Gablińska

16063 (Gniezno Św. Trójca)

1696.24/II. † N. Marj. Brodowska poch. tu

16064 (Gniezno Św. Trójca)

1696.13/V. † N. Marcin Słabogórski poch. tu

16065 (Gniezno Św. Trójca)

1697.27/I. † N. Strzałkowska l. 90

16066 (Gniezno Św. Trójca)

1697.31/I. † GD. Franciszek Bobolewicz regens konsyst. gn. l. 25

16067 (Gniezno Św. Trójca)

1697.14/VII. † N. Wojciech Deręgowski l. 40 †- poch. Franc.

16068 (Gniezno Św. Trójca)

1714.25/III. † N. Zofja Gawrońska

16069 (Gniezno Św. Trójca)

1714.28/V. poch. N. Agnieszka Deręgowska (12. †)

16070 (Gniezno Św. Trójca)

1714.8/VIII. † N D. Antoni Przysiecki

16071 (Gniezno Św. Trójca)

1715.0/I. † N. Marjanna Bedlińska 12. † poch. 16, l. 30

16072 (Gniezno Św. Trójca)

1715.10/V. † N. Elżbieta Laskownicka l. ok. 40

16073 (Gniezno Św. Trójca)

1717.9/IV. † N. Stanisł. Radziszewski l. 76

16074 (Gniezno Św. Trójca)

1718.26/III. † Elżbieta Rosznoska staruszka

16075 (Gniezno Św. Trójca)

1718.15/IX. † córka 4-let. GD. Tom. Bedlińskiego

16076 (Gniezno Św. Trójca)

1718.7/X. na jarm. sw. Bartłom. zamord. G. Józef Leszczycki przez N. Zuchoskiego

16077 (Gniezno Św. Trójca)

1719.17/II. † N. Franc. Paxinski l. 60

16078 (Gniezno Św. Trójca)

1719.3/VI. † N. Jan Brodecki l. 57

16079 (Gniezno Św. Trójca)

1720.0/V. † G. Marcin Koźmiński

16080 (Gniezno Św. Trójca)

1721.21/XI. † X. Maciej Zbijeski kan. gn. poch. kat.

16081 (Gniezno Św. Trójca)

1723.17/XII. † X. Stanisł. Płaczkowski komendan paraf. dziekanow. i waliszewski † w kl. sw. Jana w gn.

16082 (Gniezno Św. Trójca)

1727.7/VIII. † G. Magdalena Bartuchowska przy połogu

16083 (Gniezno Św. Trójca)

1727.17/VIII. † G. Wojciech Przybyszeski l. ok. 18

16084 (Gniezno Św. Trójca)

1728.14/II. † G N. Wojc. Ligoski

16085 (Gniezno Św. Trójca)

1729.13/I. † X. Aleks. Kołudzki preposyt metropol. dziekan kruśw.

16086 (Gniezno Św. Trójca)

1729.20/III. † N. Helena Kownacka paraliż

16087 (Gniezno Św. Trójca)

1729.30/III. poch. N. Paweł. Jastrzębski l. 60 26. †

16088 (Gniezno Św. Trójca)

1729.15/V. † X. Wawrzyniec Gumiński z kość. Sw. Wawrzyńca. Sprawca śmierci jego to G. Michał Sarnowski dz. Gurowa

16089 (Gniezno Św. Trójca)

1730.12/VII. † GD. Teresa z Kanieskich Szumańska ż. GD. Stanisł. Sz. tenut. stwa gn.

16090 (Gniezno Św. Trójca)

1734.9/IX. † GD. Jan Jastrzębski l. 73

16091 (Gniezno Św. Trójca)

1734.11/XI. † MD. Łukasz Tański Nob.

16092 (Gniezno Św. Trójca)

1735.10/XI. † G. Jan Czarnecki l. 56

16093 (Gniezno Św. Trójca)

1736.13/II. † V. N. Marjanna Sikorska de Palędni kość., tu dla choroby przybyła l. 30

16094 (Gniezno Św. Trójca)

1736.28/II. † N. Anna z Zaidliczów Kownacka l. 40

16095 (Gniezno Św. Trójca)

1736.5/X. † GD. Jan Słupski l. 60 poch. 12 Franc.

16096 (Gniezno Św. Trójca)

1737.6/I. † G. Orłoska baw. na przedm. Grzybowo

16097 (Gniezno Św. Trójca)

1737.9/I. † G. Dorota Kaliszkowska z przedm. wójtostwa l. 74 paraliż

16098 (Gniezno Św. Trójca)

1737.14/VII. † G. Adam Prądzyński l. 50 poch. tu

16099 (Gniezno Św. Trójca)

1740.9/VI. † G. Kazim. Chełkowski l. 40 †-, poch. cm.

16100 (Gniezno Św. Trójca)

1740.14/VII. † GD. Ewa Polewska

16101 (Gniezno Św. Trójca)

1740.4/XII. † GD. Jadwiga Łojeska l. 50

16102 (Gniezno Św. Trójca)

1741.3/V. † GD. Stanisł. Rutkowski l. 25

16103 (Gniezno Św. Trójca)

1743.22/V. † GD. Urszula Żakowska l. 60

16104 (Gniezno Św. Trójca)

1743.2/VIII. † GD. Marjanna Cielemowska V. l. 50, . poch. Franc.

16105 (Gniezno Św. Trójca)

1744.18/IV. † GD. Jan Rosiński l. 60

16106 (Gniezno Św. Trójca)

1744.20/II. † G. Franc. Czapliewski l. 18, poch. 22. † w Grzybowie

16107 (Gniezno Św. Trójca)

1744.1/XII. † GD. Regina Barb. Chotkoska l. 21

16108 (Gniezno Św. Trójca)

1745.1/IV. † N. Szymon Gruszczyński mendicus przed bramą katedry, l. 70

16109 (Gniezno Św. Trójca)

1745.16/IV. † GD. Cielmowska l. †- 60, poch. 29

16110 (Gniezno Św. Trójca)

1754.29/IV. † G. Stanisł. Jastrzębski l. 20

16111 (Gniezno Św. Trójca)

1745.13/V. † GD. Jadwiga Zaleska l. 70

16112 (Gniezno Św. Trójca)

1746.26/IV. poch. GD. Antoni Cielecki l. †-50, przybyły na jarmark sw. Wojc., nagle. poch. tu

16113 (Gniezno Św. Trójca)

1747.20/IX. poch. G. Kat. de Podolskie Rakowska matka X. And. R. prob. i dziek. tut. l. ponad 80

16114 (Gniezno Św. Trójca)

1748.9/IX. † G. Aniela Jastrzębska l. ok. 56 poch. tu

16115 (Gniezno Św. Trójca)

1685.6/VII. N. Jan Wolborski x Magd. Cwiklińska -- D. And. Modrzyński, And. Luberski

16116 (Gniezno Św. Trójca)

1685.0/X. N. Stanisław Sniecimski x Katarzyna Dziekcińska z pf. Grzybow. -- N. Marcin Ziołkowski i Jan Obruśnik ob. gn.

16117 (Gniezno Św. Trójca)

1686.25/VII. N. Maciej Wierzelski x Barb. Rabowska -- GD. And. Modrzyński i GD. Raczyński

16118 (Gniezno Św. Trójca)

1688.17/II. G N. Mikołaj Łaczkowski x Katarzyna Kakolewska -- N. Mateusz K. Szymon Cybulski, Adam Karliński

16119 (Gniezno Św. Trójca)

1694.9/XI. Stanisław Mosczyński x Marjanna Wilkostowska -- G. Wojc. Tłocki, Marcin Przyborowski

16120 (Gniezno Św. Trójca)

1695.14/II. N D. Wojciech Tłocki x V. Anna Żarlińska V. -- G. And. Płaczkowski, Marc. Przyborowski

16121 (Gniezno Św. Trójca)

1697.3/V. N. Mikołaj Małachowski x N. Marjanna -- N. Wojc. Tomicki

16122 (Gniezno Św. Trójca)

1712.2/XI. N. And. Ciecierski x Urszula Bogucka wd.

16123 (Gniezno Św. Trójca)

1715.26/XI. N. Tomasz Bedliński x V. Dorota Radzicka -- GD. And. Płaczkowski, Podleski

16124 (Gniezno Św. Trójca)

1717.8/IV. N. Andrzej Bielawski x Konstancja Zuromska wd. -- GD. Tom. Raczyński dz. Wronczyna N. Jan Januszewski

16125 (Gniezno Św. Trójca)

1718.23/X. N. Zygmunt Gadowski x V. Franc. Wolska -- G. Marc. Kozminski, Stan. Brocki

16126 (Gniezno Św. Trójca)

1718.24/X. N. Stefan Komornicki chor. w pol. x Zofja z Łakieńskich Snarska wdowa -- GD. Jan Markwart kapt, Trzciński ofic. w p.

16127 (Gniezno Św. Trójca)

1718.24/X. N. Wawrzyniec Chrząnowski x V. Franciszka Deręgowska -- G. Tom. Kownacki

16128 (Gniezno Św. Trójca)

1719.10/IX. N. G. Mikołaj Broniewski x V. Jadwiga Rokoszewska -- GD. Jan R. ze Strzałkowa, Mac. Gorecki z Rybna

16129 (Gniezno Św. Trójca)

1719.0/X. N. Maciej Skąpski x Kat. Topolska de Czarkowo -- N. And. Ciecierski

16130 (Gniezno Św. Trójca)

1719.17/IX. G. Paweł Prząnoski x Joanna Chełmicka wd. z Karszewa z pf. Niechan. -- GD. Małachowski z Małach. GD. Franc. Rechnicz, GD. Jan Januszewski

16131 (Gniezno Św. Trójca)

1720.12/XI. N. Ant. Gulczeski x Kat. wd. Wilkoska -- N. Wojc. Orchoski

16132 (Gniezno Św. Trójca)

1720.19/XI. G. Jakub Rosiński x Kat. Klawińska -- GD. Kaz. Barski, Andrzej Ryszeski

16133 (Gniezno Św. Trójca)

1729.24/XI. Jan Kownacki x V. Anna Dorota Zaydliczowa -- GD. Wojc. Jaranowski i Józef Trzciński

16134 (Gniezno Św. Trójca)

1731.0/VII. N. Antoni Woyciechowski x V. Rzegnowska

16135 (Gniezno Św. Trójca)

1734.0/VIII. G. Adam Nieświastowski x Marjanna Arcemberska

16136 (Gniezno Św. Trójca)

1736.14/II. GD. Stefan Stocki x Joanna Juljanna Garczyńska V. -- GD. Stocki i Walentyn Sobucki

16137 (Gniezno Św. Trójca)

1740.19/I. N G D. Józef Ciecierski x Klara -- św. mieszcz.

16138 (Gniezno Św. Trójca)

1740.28/III. G. Jakub Ant. Ruciński x G. Marjanna Rosińska -- M. Jan Ros. not. apostol. gn.

16139 (Gniezno Św. Trójca)

1739.19/III. Tadeusz Epifanjun, s. G. Jana i Kat. Bogdańskich dzów medyc. -- Antoni Korzenicki regens zs. kalis. i Helena Potocka dz-a Chomiąży etc.

16140 (Gniezno Św. Trójca)

1740.16/III. Józef Grzegorz Hier. s. G. Wojc. Okonia i Marj.-- X. Hier. Przyłęcki kan. regul. kustosz gr. Chr. Sw. Jana i M. Jadwiga z Szarskie Bojanowska podstolina kaliska

16141 (Gniezno Św. Trójca)

1740.1/X. Franciszka c. Józefa i Klary Ciecierskich Nob. -- GD. Mikoł. Borzęcki i ż. jego Klara

16142 (Gniezno Św. Trójca)

1741.4/X. (29/IX. *) Michał. Franc., s. G. Mich. Chotkowskiego i Marj., pułk. reg. piesz. JKMci -- G. Jan Markwart pułk. JKMci i M. Ter. Bojanowska podstolina kaliska

16143 (Gniezno Św. Trójca)

1743.28/I. (20. *) Agn. Marj. Jolanta, c. poprz. Chotkowskich [Mich. Chotkowskiego i Marj.] -- X. Jan Mlicki kan. gn. i pł. i G. Aleks. Tańska viceregentowa gn.

16144 (Gniezno Św. Trójca)

1743.5/II. Franc. Xaw. (2. *), s. G. Anton. Kozłowskiego i Anny Ossoskiej -- chrz. nieszl.

16145 (Gniezno Św. Trójca)

1743.31/III. (25/II. *) Mac. Józ., s. G N. Jana i Kat. Bogdańskich-- X. i G V. Barb. Naramowska

16146 (Gniezno Św. Trójca)

1743.29/V. Zygm. Józef, s. N. Ant. i Marjanny Rucińskich mieszk. gn. -- chrz. nieszl.

16147 (Gniezno Św. Trójca)

1744.1/V. Stanisł. Jan Nep. s. G. And. i Franc. z Czarneckich Borków w m. Gn. mieszk. -- X. Kołucki i G V. Weronika Węgorzewska

16148 (Gniezno Św. Trójca)

1744.10/XI. Karol Adam Jan And. s. G. Michała i Marjanny Barbary Chotkowskich pułk. JKMci, -- chrz. nieszl.

16149 (Gniezno Św. Trójca)

1744.6/XI. * Marcin, s. G. Stanisł. Jaroszewskiego i Kat. -- GD. And. Biegański manutenarius wsi Kawiory i GD. Wiktorja Lubiecka

16150 (Gniezno Św. Trójca)

1745.23/III. Benedykt. Franc. syn G. Jana i Kat. z Jagorzyńskich Bogdańskich -- X. i GD. Teresa Borzęcka

16151 (Gniezno Św. Trójca)

1746.6/V. (1. *) Stan., s. G. Józ. i Kat. Załuskich -- X. i G D. V. Weronika Belęcka

16152 (Gniezno Św. Trójca)

1748.20/IV. (10. *) Marj. Anna c. N. Józefa Załuskiego i Kat. Iwińskiej -- M G D. Mikoł. Borzęcki z ż. Anną

16153 (Gniezno Św. Trójca)

1748.1/V. (28/IV. *) Wojc. Józef, s. N. Stanisł. Płotowskiego i Kat. z Baykowskich -- M G. Wojc. Siekierzecki i V. Marj.

16154 (Gniezno Św. Trójca)

1748.2/VI. (29/V. *) Petronella Zuzanna c. G D. Mac. Ciwinskiego i Ter. -- M G. Ludwik Przeworski i M G D. Marj Okoniowa

16155 (Gniezno Św. Trójca)

1748.12/VIII. Aniela Kuneg. (4. *) c. N. Wojc. Franc. Siekiereckiego i D. Franciszki de Miszewskie -- X. Brzydecki i MD. Ludwika z Piekarskich Smoleńska podcz. smol. z Żydowa

16156 (Gniezno Św. Trójca)

1748.26/IX. (18. *) Justyna Juljanna, c. M G. Jana Bogdańskiego dra medyc. i M G D. Kat. Jagodzieńskiej -- X. i m-a. Gn.

16157 (Gniezno Św. Trójca)

1749.19/III. Józef s. N. Tom. i Konst. Kierzcińskich mieszk. Gn. -- chrz. nieszl.

16158 (Gniezno Św. Trójca)

1749.1/V. Katarzyna Sjeneń. c. G. Mikoł. i Marjanny Biernackich -- G. Kat. Białecka i m. gn.

16159 (Gniezno Św. Trójca)

1750.6/IV. Marjanna, c. poprz. N. Kierzcińskich [Tom. i Konst. Kierzcińskich] -- Wojc. Siekierzecki i Agn. Kamińska

16160 (Gniezno Św. Trójca)

1749.20/IX. Mat. Michał s. G. Ant. i Ter. Ulańskich -- X. i G V. Barb. Chwaliszewska

16161 (Gniezno Św. Trójca)

1751.8/II. Apolonja, c. G. Franc. i Teresy Rzymkowskich -- G. Ludwik Brzechffa i G V. Marjanna Cieciszewska

16162 (Gniezno Św. Trójca)

1751.0/III. (Wójt.) Kaz. s. G. And. i Ewy Borków -- Jan Bogdański i G. Magd. Kobierzycka z Gn.

16163 (Gniezno Św. Trójca)

1751.8/IX. Róża Agn., c. N. Wojc. i Anny Guzieckich -- X. i G V. Marj. Kołudzka

16164 (Gniezno Św. Trójca)

1751.5/X. Aniela Marj. Michal. c. N. Bartł. i Reg. Pakolskich -- X. i G. Aleks. Tańska regentowa gr. gn., X. i G. Marj. Tańska

16165 (Gniezno Św. Trójca)

1752.18/I. Antonina Wikt., c. G. Mac. i Dor. Gorskich -- X. i G. Barbara Sobocka

16166 (Gniezno Św. Trójca)

1752.10/V. bl. Ewa Zofja, oraz Adam-Grzegorz, c. i s. N. Mac. i Jadwigi Wrońskich -- G. Franc. Sobocki i Zofja Donatelowa

16167 (Gniezno Św. Trójca)

1753.8/II. Juljanta Zofja c. N G. Krzysztofa Brudzewskiego i Marjanny -- X. Franc. Nieżuchowski kan. kat. pozn. i G. Zofja Korytowska

16168 (Gniezno Św. Trójca)

1753.16/V. Aleks. Jan, s. N. G. Franc. Smolskiego i Franc., -- G. Melchjor Kaliszkowski i Ter. Zuzańska V.

16169 (Gniezno Św. Trójca)

1753.23/VII. Justyna Uljanta c. G. Anton. Ulanickiego i Ter. -- Ant. Milzewski i Łucja Jeleniewska

16170 (Gniezno Św. Trójca)

1753.2/VIII. Wawrzyniec, s. niezn. ojca i Teresy Chełkowskiej z rodu szlachec.

16171 (Gniezno Św. Trójca)

1753.8/VI. Teodor, s. N. Tom. i Konst. Kierczyńskich -- X. i Teresa Dąbska

16172 (Gniezno Św. Trójca)

1754.22/X. Kordula Urszula c. G. Bartłomieja i Reginy Pakulskich -- X. i m-a gn.

16173 (Gniezno Św. Trójca)

1741.1/XI. GD. Michał Zieliński x G. Marj. Ciecierska -- G. Mich. Kaliszkowski, D. Ciec. jej ojciec

16174 (Gniezno Św. Trójca)

1744.5/VIII. N. Wład. Sakoski x Marcjanna -- D. Jan Bogdański Łuk. Krotoski, Marcin Guziewicz etc.

16175 (Gniezno Św. Trójca)

1746.5/IX. G. Antoni Rościszewski x Ludwika Woyciechowska -- św. nieszl.

16176 (Gniezno Św. Trójca)

1748.1/III. Michał Borzęcki tenut. gn. x M G V. Anna Drachowska

16177 (Gniezno Św. Trójca)

1748.27/V. M G D. Józef Sliwienski x M G D. V. Ewa de Bonkowskie (?) -- G G. Mich. Borzęcki, Przeworski, Zbikowski, Bogucki

16177 (Gniezno Św. Trójca)

1748.6/VII. M G D. Wojciech Bogucki x M G D. Marj. Jastrzębska --

16178 (Gniezno Św. Trójca)

1751.17/VIII. N. Bartłomiej Pakulski x Reina Niestrońska -- św. nieszl.

16179 (Gniezno Św. Trójca)

1755.6/II. N. Józef Wierzbiński x Konstancja Murzynoska -- św. nieszl.

16180 (Gniezno Św. Trójca)

1755.7/X. G. Stanisław Zdonowski x Elżbieta Czeluścińska -- G. Antoni i Barbara Gajescy, Antoni Zdonoski, Kat. Sławińska

16181 (Gniezno Św. Trójca)

1755.27/X. J M. Franciszek Skorzewski gen. w. JKMci i RP., sta rogoz. x V. Marjanna Ciecierska cześnik. podlas. -- N. Mich. Sk. sta pyzdr., Antoni Dorpowski, Tom. Pigłoski

16182 (Gniezno Św. Trójca)

1758.4/VII. G. Józef Jakub Ubysz x Krystyna z Frezerów -- G. Antoni Dorpowski, Ludwik Breza Mateusz Głowacki

16183 (Gniezno Św. Trójca)

1757.9/V. (Wójt.) G. Jakub Szarszewski x Rozalja Sielska wd. -- G. Michał. Zukowski i G. Krzysztof Sławiński

16184 (Gniezno Św. Trójca)

18/XI. G. Sebast. Boiński wd. x G V. Antonina Zaleska -- M G. Ant. Ryszewski Mikoł. Gizicki, Ign. Zalewski

16185 (Gniezno Św. Trójca)

1759.28/X. (Wójt.) G. Ant. Glyszczyński x Agn. Karpińska wdowa -- G. Strachowski, Owarzankowski, Józ. Szteyner

16186 (Gniezno Św. Trójca)

1759.0/X. G. Jan Wyszkowski x G. Hel. Zalewska -- G. Jak. Trzciński, Owarzankowski

16187 (Gniezno Św. Trójca)

1760.7/X. G. Mac. Wroński x Marj. Konopnicka -- G G. Józ. Rossowski, Józ. Szteyner, Józ. Wierzbiński

16188 (Gniezno Św. Trójca)

1761.20/IV. G. Jan Zdąnowski x G. Anna Zbikowska -- M. Bernard Mostowski etc.

16189 (Gniezno Św. Trójca)

1763.29/I. N. Tom. Kierczyński not. apostol. x Jadw. de Zaczkiewicze V. -- św. m. m. gn.

16190 (Gniezno Św. Trójca)

1763.8/VI. N. Józ. Madeyski x Urszula Jadecka -- G G. Jakub Chwaliszewski, Jak. Strachowski, Mac. Obwarzankowski Jan Ostrowski

16191 (Gniezno Św. Trójca)

1766.15/IX. G. Antoni Ocieszalski x Jadw. Mucharska -- G. Trąpczyński, G. Żuromski, G. Ign. Bogdański

16192 (Gniezno Św. Trójca)

1767.1/VIII. M. Ant. Szołdrski podcz. wsch. x V. Helena Bonkowska -- MD. And. Kołudzki

16193 (Gniezno Św. Trójca)

1770.5/IX. G. Ign. Rzeszotarski x Marjanna Chwaliszewska -- G. Mac. Chw., G. Kociałkowski etc.

16194 (Gniezno Św. Trójca)

1772.7/V. N. Jan Sypniewski x Jadwiga Kierczyńska wd. -- św. nieszl.

16195 (Gniezno Św. Trójca)

1772.7/IX. G. Mich. Wierzbiński x G. Petronella Naramowiczowa V. -- G. Jan W., G. Marc. Jaroszewski

16196 (Gniezno Św. Trójca)

1773.2/XI. G. Tomasz Pawłowski wd. x V. Franc. Guziecka -- G. Bonikowski i G. Wojc. G.

16197 (Gniezno Św. Trójca)

1775.15/VII. G. Onufry Grodziecki x V. Antonina Chrząstowska -- G. Józef Baranowski, Mikołaj Kamiński etc.

16198 (Gniezno Św. Trójca)

1776.20/XI. G. Józef Adamowski x Marjanna de Przeworskie Cybulska wdowa -- G. Ludwik Przeworski, Piotr Borzęcki

16199 (Gniezno Św. Trójca)

1776.19/I. G. Piotr Gostomski x Sł. V. Wikt. Bednarkiewiczówna -- św. nieszl.

16200 (Gniezno Św. Trójca)

1777.5/II. G. Stanisł. Grąkowski x V. Jadw. Gorczyńska -- św. nieszl.

16201 (Gniezno Św. Trójca)

1777.19/II. G. Wawrz. Jaroszewski x V. Zuz. de Miereckie -- św. Sł. Sł. Marcin i Michał J. J.

16202 (Gniezno Św. Trójca)

1777.20/VIII. G. Mat. Radecki x wd. Kat. de Koczanowskie

16203 (Gniezno Św. Trójca)

1777.23/VIII. G. Franc. Napruszewski rozw. wd. x Kat. de Krasińskie Laskowska wd. -- G. Jak. Trzciński etc.

16204 (Gniezno Św. Trójca)

1776.19/IX. G. Ludwik Gradowski x V. Anna Żurakówna

16205 (Gniezno Św. Trójca)

1777.9/X. M. Józef Gołębieski burgr. gr. czerski x V. Marjanna Modlibowska -- G. Franc. Lisowski, Jan Wierzbiński Jakub Trzciński

16206 (Gniezno Św. Trójca)

1778.20/VII. G. Jan Żychliński x G. Salomea de Działkowskie V. -- G. Kosicki, etc.

16207 (Gniezno Św. Trójca)

1778.25/IX. G. Franc. Kuźnicki x Kat. de Gajewskie Chlebowska wd.

16208 (Gniezno Św. Trójca)

1778.23/I. G. Michał Kołudzki x V. Wiktorja Borzęcka -- G. Piotr B., Józ. Żarliński, Seb. K.

16209 (Gniezno Św. Trójca)

1778.14/IV. (Grzyb.) G. Mich Turkowski x V. Scholastyka Zbyszewska

16210 (Gniezno Św. Trójca)

1778.29/IV. G. Maciej Koźmiński mł. x Konst. Swięcicka

16211 (Gniezno Św. Trójca)

1778.2/V. (G.) G. Jan Tupiński mł. x V. Marj. Koperska -- G G. Ign. T., And. Małczyński

16212 (Gniezno Św. Trójca)

1778.25/X. G. Marceli Podgórski mł. x V. Anton. Żurawkówna -- G. Wojc. Kosmowski Franc. Kołudzki, Ludwik Gradowski

16213 (Gniezno Św. Trójca)

1779.29/IV. (Gn.) G. Wojciech Borkowski wd. x V. Apolonja Borkówna -- GD. Jan Kosmowski Franc. Kuznicki, Dobiejewski, Petrykowski

16214 (Gniezno Św. Trójca)

1781.7/III. G. Franciszek Zdzienicki x V. Rozalja Czerlińska -- GD. Wojc. Kosmowski Objezierski, Kajetan Stablewski, instyg. zs. gn.

16215 (Gniezno Św. Trójca)

1781. 11/VII. (Grzyb.) G. Michał Skarzyński wd. x Barb. Dłużewska wd. -- G G. Modlib., Trzciński

16216 (Gniezno Św. Trójca)

1782.20/VI. G. Franc. Golański x V. Kat. Bębnowska -- G. Mich. Kołudzki burgr. i komis. woj. gn., Stanisław Naramowski i Grzywiński

16217 (Gniezno Św. Trójca)

1782.7/VII. (Gn.) G. Franc. Kosicki wd. x Dorota Lusowna V. akatolicy -- G. Kaz. Polichnowski tenut. d. Kustodja, Jan Kosicki Adam K.

16218 (Gniezno Św. Trójca)

1782.7/IX. (Grzyb.) G. Stan. Modliński x V. Elżbieta Dzięcielska -- N. Franc. Ryszewski, Jan Żuchowski

16219 (Gniezno Św. Trójca)

1782.23/XI. (G.) G. Ignacy Krzycki mł. x V. Wiktorja Lipska -- N. Jan Fidler, Franc. Trzebiatowski, Ant. Petrykowski

16220 (Gniezno Św. Trójca)

1782.24/XI. G. Wojciech Przybyszewski x V. Barb. Pakulska -- św. nieszl.

16221 (Gniezno Św. Trójca)

1783.18/II. G. Michał Czernicki x Anna Żorawska -- G. Mich. Grodzicki i Franc. Mniszewski

16222 (Gniezno Św. Trójca)

1783.27/II. G. Walentyn Jarnowski x V. Marj. Piotrowska -- G. Mac. Konarski i Piotr Borzęcki, Melchjor Jarnowski

16223 (Gniezno Św. Trójca)

1783.2/III. G. Jan Smoleński mł. x. V. Jadw. Karłowska -- MD. Antoni ze Skok Różnowski pis. gr.gn., Stef. Garczyński klanic rozpir., Jan Karłow. Józef Bogucki

16223 (Gniezno Św. Trójca)

1783.23/IX. G. Jan Łuczyński mł. x V. Magd. Skarzyńska -- G. Kaz. Polichowski, Józef Smakowski

16224 (Gniezno Św. Trójca)

1777.1/I. Jolanta, c. G. Piotra i Wikt. Gostomskich -- G. Sebast. Rołudzki i m-a gn.

16225 (Gniezno Św. Trójca)

1777.25/II. (10. *) Konstancja, c. Wojc. i Marjanny, de Rotemberk Guzieckich -- M. Stanisł. Modlibowski i wd. Marjanna Głuszczewska

16226 (Gniezno Św. Trójca)

1777.10/IV. (Wójt.) (16/I. *) Marceli Antoni, s. G. Jakuba i Franc. Hodyńskich -- G. Augustyn Miaskowski podstar. gn. i G. Teresa Raszewska

16227 (Gniezno Św. Trójca)

1777.24/VI. (1776.14.XII. †) Ant., s. G. Józ. i Konst. Żarlińskich -- G. Michał. Kalkszteyn i Zuzanna Kalksteynowa

16228 (Gniezno Św. Trójca)

1777.17/XI. Stanisł. Kostka s. G. Piotra i Anieli Borzęckich -- G. Felicjan Strubiński i Anna z Działyńskich Łęska

16229 (Gniezno Św. Trójca)

1777.29/XII. Wiktoryn Adam s. poprz. G. Żarlińskich [Józ. i Konst. Żarlińskich] -- G. Józef Ż. i Teresa Żółtowska, Ant. Dobiejewski i V. Krystyna Romiejewska

16230 (Gniezno Św. Trójca)

1778.3/I. (Wójt.) Józefata Urszula, c. G. And. i Teresy z Lisieckich Szomańskich -- G. Józef Chodzieżewski i Urszula z Chwaliszewskich Swięcicka

16231 (Gniezno Św. Trójca)

1778.23/III. Marjanna c. G. Walent. i Agn. Radolińskich militorum cohortis pol. -- chrz. m. m.

16232 (Gniezno Św. Trójca)

1778.10/IV. Marj. Barb. c. G. Piotra i Wikt. Gostomskich -- chrz. m. m.

16233 (Gniezno Św. Trójca)

1778.11/XI. (26/X. *) Jan Kanty Franc., s. G. Józefa i Marjanny z Modlibowskich Gołębieskich -- G. Marceli Podgórski i Małg. z Skąpskich Żurawkowa

16234 (Gniezno Św. Trójca)

1779.29/I. (Grzyb.) Tekla Franc., c. G. Mateusza i Kat. Radeckich -- G. Mich. Kołudzki, Salomea Koczanowska, G. Mac. Chociszewski, Wojc. Kosmowski, Dorota Chmielewska

16235 (Gniezno Św. Trójca)

1779.5/III. (Kawiory) Józef Kaz. (3. *) s. G. Ignac. i Marjanny Ocioszalskich -- G. Wojc. Ant. Kowalczewski adwokat konsyst. gn. Małgorzata Żarawkowa, Wojc. Żurawek, Antonina Kowalczewska

16236 (Gniezno Św. Trójca)

1779.11/III. Franc. c. G. Stanisł. i Konstancji Ozdowskich vice regent. gr. gn. -- G. Ewagrjusz Jaraczewski regent gr. Kc. i Konstancja Jaraczewska, Gostyński i Rozalja z Czarlińskich

16237 (Gniezno Św. Trójca)

1779.5/IV. (1778.10/XII. *) Józef, s. G. Wojciecha i Marjanny Guzieckich -- G. Franc. i Kat. z Radzikowskich Brzezińscy

16238 (Gniezno Św. Trójca)

1779.8/IV. (Starostwo) Franciszka, c. G. Franc. i Kat. z Radzikowskich Brzezińskich tenut. wójt. gn. -- X. i G. Antonina z Nowickich Kowalczewska

16239 (Gniezno Św. Trójca)

1779.27/X. * Tadeusz Mac., s. G. Piotra i Wikt. Gostomskich -- G. Mac. Skrzypiński adwocatus gr. gn. i MD. Jadwiga z Poleskich Rożnowska ż. pis. gr. gn.

16240 (Gniezno Św. Trójca)

1780.2/II. (1779.27/X. *) Tad. Mac. s. poprz. G. Gostomskich [Piotra i Wikt. Gostomskich] -- G. Mac. Skrzypiński adwokat gn. i MD. Jadwiga z Poleskich Roznowska pis. gr. gn.

16241 (Gniezno Św. Trójca)

1780.23/IV. (1769. * w pf. potarzyckiej) Kat. Franc. c. MD. Tad. i Jadw. z Trzcińskich Woyniczów -- X. i M. Brygida z Rokossowsk. Węsierska

16242 (Gniezno Św. Trójca)

1780.23/IV. (1770. *) Marcj. Salomea, c. poprz. MD. Woyniczów [Tad. i Jadw. z Trzcińskich Woyniczów] -- M. Józef Rossen gen. w. p. i Ewa z Rokossowsk. Rossenowa małż.

16243 (Gniezno Św. Trójca)

1780.19/VII. (1779.7/XI. *) Marcin Teodor, s. G. Mich. i Wiktorji z Borzendzkich Kołudzkich burgr. gr. gn. -- G. Seb. K. i Anna B. ass- M. Ewagr. Jaraczewski reg. gr. kc. i G. Konst. z Czerlińsk. Ozdowska

16244 (Gniezno Św. Trójca)

1780.24/IX. (22/V. *) Aniela Joanna, c. G. Piotra i Anieli z Siekierzeckich Borzęckich -- N. Wojciech S. not. apostol. i G. Anna B.

16245 (Gniezno Św. Trójca)

1780.10/XII. (Zulawy) Barbara c. G. Franc. i Kat. z Gajewskich Kuznickich -- G. Wojc. i Anna z Sobockich Zbyszewscy

16246 (Gniezno Św. Trójca)

1780.12/XII. (Kawiory) Kat. Barb., c. G. Ludw. i Małg. Gradowskich -- N. Józef Zawoyski i G. Anna Żurawkowa

16247 (Gniezno Św. Trójca)

1780.30/XII. (Grzyb.) Marcj. Honorata, c. G. Mateusza i Kat. Radeckich -- GD. Stan. Rutkowski i Konst. Ozdowska, Stan. Ozdowski wiceregens gr. gn. i Dorota Chmielewska

16248 (Gniezno Św. Trójca)

1781.29/I. (Kawiory) Xaw., s. G. Marcelego i Ant. Podgórskich -- GD. Mac. Skrzypiński i Konstancja Ozdowska ż. wicereg.

16249 (Gniezno Św. Trójca)

1781.3/IV. (Wójt.) Marj. 22/II. *, c. G. Wojc. i Marj. Guzieckich -- G Wawrzyn. Starzędzki i Ant. Gundecka

16250 (Gniezno Św. Trójca)

1781.8/VIII. (Kawiory) Marj. c. G. Ign. i Marj. Ocioszalskich -- X. i N. Konst. Mieczyńska

16251 (Gniezno Św. Trójca)

1782.24/IV. (21/III. *) Benedykt Józef, s. poprz. G. Kołudzkich [Mich. i Wiktorji z Borzendzkich Kołudzkich] -- M. Józ. Wielewieyski i Anna z Wielew. Chmielewska

16252 (Gniezno Św. Trójca)

1782.2/VIII. (Gn.) Rozyna Magdal, c. N. poprz.Gostomskich [Piotra i Wikt. Gostomskich] -- G. Piotr Helkowski burgr. gn. Gn. i G. Wikt. z Borzędzkich Kołudzka

16253 (Gniezno Św. Trójca)

1782.26/IX. * Tekla Michalina, c. N. Michała i Heleny z Siekierzedzkich Kleszczyńskich -- N. Józef Zawoyski i V. Marj. Maciejewska

16254 (Gniezno Św. Trójca)

1783.18/I. (Załawy) (82.27/XII. *) Bogumiła Marcj. c. N. Franc. i Kat. Kuznickich -- N. Wojc. Borkowski i V. Bogum. Tymińska

16255 (Gniezno Św. Trójca)

1783.20/I. (Kawiory), 10. *, Józ. Walenty, s. N. Ignac. i Marj. z Mysłowieckich Ocoszalskich -- chrz. nieszl.

16256 (Gniezno Św. Trójca)

1783.27/VI. (Gn.), 23. *, Florentyna Elżb. c. G. Walentyna i Marj. Jarnowskich -- X. i G V. Jadwiga Pruszyńska

16257 (Gniezno Św. Trójca)

1783.6/VII. (23/IV. *) Wojciech, s. G. Franc. i Rozalji z Czerlińskich Zdzienickich -- G. Wojc. Żurawek z ż. Małg. pos-y Kawiorów

16258 (Gniezno Św. Trójca)

1783.24/VII. Anna Kryst. c. G. Franc. i Kat. Golańskich -- G. Wojc. Bębnowski i Petron. Naramowska

16259 (Gniezno Św. Trójca)

1784.27/VI. (20. *) Jan s. G. Franc. i Rozalji z Czerlińskich Zdzienickich -- G. Józef Objezierski i Konst. z Czerl. Ozdrowska

16260 (Gniezno Św. Trójca)

1784.21/X. (Kawiory) Józef z Kopertinu Gorgonjun, (17. *), s. N. Ludwika i Anny z Żurawków Gradoskich -- N N. Wojc. Ż. i Konst. Ozdowska

16261 (Gniezno Św. Trójca)

1784.14/X. (Kawiory) Michalina Aniela, (18/IX. *) c. G. Ignac. i Marj. de Mysłowieckie Ocoszalskich -- G V. Franc. Mysł. i m. gn.

16262 (Gniezno Św. Trójca)

1784.8/XI. (29/X. *) Narcyz Józef, s. G. Walentyna i Marj. z Piotrowskich Jarnowskich -- G. Jan Młodawski i Agn. P.

16263 (Gniezno Św. Trójca)

1785.12/I. (Węgielniki) Ant. s. G. Ant. Aleks. Gawrońskiego i Elżb. z Dąbrowskich (8. *) -- G G. Tad. Czapliński i Joanna Trzebińska

16264 (Gniezno Św. Trójca)

1784.28/XII. (26. *), Antonina, c. N. Piotra i Wiktorji z Bednarkiewiczów Gostomskich -- N. N. Bednarkiewicze

16265 (Gniezno Św. Trójca)

1784.21/III. (Wójt.) (24. *) Franciszka c. N. Wojc. i Marjanny Guzieckich -- m. gn. i N. V. Kat. Rojewska

16266 (Gniezno Św. Trójca)

1785.20/IV. (17. *) Józef Wojc. s. G. Michała i Wikt. z Borzędzkich Kołudzkich -- MD. Antoni ze Skok Nowina Rożnowski pis. gr. gn. i Ewa z Kossowskich Rossenowa wd. po ol. Józefie R. gen. adjut. JKMci

16267 (Gniezno Św. Trójca)

1785.24/IV. (Wójt.) Kat. Seneńska (15. *) N. Tom. i Franc. z Gruzieckich Pawłowskich -- G. Ludwik Niesiołowski burgr. gr. gn. i G V. Zuz. Jarnowska

16268 (Gniezno św. Trójca)

1785.9/IX. (Opactwo) (30/VIII. *) Tekla, c. poprz. N. Zdzienickich [Franc. i Rozalji z Czerlińskich Zdzienickich -- G. Wojc. Krupecki i Konst. z Czerlińskich Ozdowska

16269 (Gniezno św. Trójca)

1786.21/II. (11. *) Eufrozyna Konstancja, c. G. Macieja i Joanny z Grodzickich Rowińskich -- MD. Kajetan Stablewski burgr. woj. gn. Jadwiga Rożnowska pisarzowa gr. gn.

16270 (Gniezno św. Trójca)

1786.8/V. (1. *) Stanisław, s. G. Walentyna i Marjanny z Piotrowskich Jarnowskich -- G. Kaz. Judzki i Jadw. z Karłowsk. Smoleńska

16271 (Gniezno św. Trójca)

1786.23/VIII. (Kawiory) 19. *, Helena Benigna, c. N. Ign. i Marj. z Mysłowieckich Ocioszalskich -- chrz. m. m.

16272 (Gniezno św. Trójca)

1787.30/I. (Opactwo) (27. *) Franc. Salezy i Piotr Nolasco, s. N. Józ. i Marj. Długołęskich -- X. i m-a

16273 (Gniezno św. Trójca)

1787.24/I. (Kawiory) Paulina Regina, 17. *, c. G. Remigjusza i Ludwiki z Sławoszewskich Cywińskich -- G. Walenty Jarnowski i Apolonja Borkowska

16274 (Gniezno św. Trójca)

1787.9/IX. (4. *) Rozalja, c. G. Piotra i Franc. ze Strachowskich Dzierzgowskich -- G. Antoni Smoleński chor. JKMci i Anna z Zielińskich Dz. - ass. G G. Jakub i Teresa Dzierzgowscy

16275 (Gniezno św. Trójca)

1787.9/IX. (Wójt.) Mikołaj z Tolentino s. N. Jana i Józefy z Zbyszewskich Karczewskich -- chrz. m. m.

16276 (Gniezno św. Trójca)

1787.18/XI. (Wójt.) Tekla (12/IX. *) c. G. Wojc. i Marj. Guzieckich -- N. Ign. Witkowski z wojska pol. i V. Rozalja Dunin

16277 (Gniezno św. Trójca)

1788.19/III. (Węgielniki) Franc. (17. *) c. G. Tom. i Franc. Pawłowskich -- G. Stanisław Ozdowski vicereg. gr. gn. i Anna Dzierzgowska, ass. Jakub Dzierzg. i Teresa Katerlina

16278 (Gniezno św. Trójca)

1788.19/V. Piotr Celestyn s. G. Teodora i Agnieszki z Zaczkiewiczów Karczewskich -- G. Stan. Ozdowski i N. Ter. Kuglerowa

16279 (Gniezno św. Trójca)

1788.29/VI. Piotr Paweł s. G. Marcina i Marcj. z Mireckich Jaroszewskich -- G. Wawrzyn. J. i Wiktorja Gostomska

16280 (Gniezno św. Trójca)

1789.10/III. Kaz. Józ. (3. *) s. G. Jana i Anny Prusinowskich -- chrz. nieszl.

16281 (Gniezno św. Trójca)

1789.12/VI. (Kawiory) Felicjanna Antonina (3. *) c. G. Ignac. i Marj. z Mysłowieckich Ocoszalskich -- chrz. m. m.

16282 (Gniezno św. Trójca)

1789.23/IX. Tekla (z wody w domu 1777.21/IX.) c. G. Stanisł. i Konst. z Czerlińskich Ozdowskich -- M. Jakub Radoński chor. gn. i Anna z Rydzyńskich Radońska, Tad. Baranowski komisarz woj. gn.

16283 (Gniezno św. Trójca)

1789.26/X. (ul. Kaliska) Jan Kapistran Franc. (23. *) s. G. Anton. i Marjanny z Słupeckich Wichrowskich -- G. Leon Przyłuski chorąży i N. Józefa z Drzewickich Langowa

16284 (Gniezno św. Trójca)

1791.18/I. Ewa Wiktorja, (1790.23/XII. *) c. G. Michała i Wiktorji Kołudzkich burgr. gr. gn. -- G. Jan Zaborowski burgr. gr. gn. i Marj. Tokarska

16285 (Gniezno św. Trójca)

1791.Nob. i spect. Piotr i Klara de Leinweber Gostomscy obyw. i kupcy gn.

16286 (Gniezno św. Trójca)

1791.2/V. Marjanna Tekla c. G. Wład. i Barbary z Choińskich Dziembowskich -- G. Jan Polędzki i Małgorz. z Gliszczyńskich Bonikowska

16287 (Gniezno św. Trójca)

1791.3/VI. (1. *) Antoni Józef Nikodem, s. M. D. Jana Zaborowskiego d. Kawiory i Ostrow woj. gn. poses i MD. Klary Ludwiki z Jonemanów -- MD. Józ. J. pis. gr. wschow., dz. d. Wygnańczyc, Binmühle i cz. Drzewców i Tylewic i Klara de Renssy małż., dziad i babka dziecka (* u nich, ch. w Łysinach)

16288 (Gniezno św. Trójca)

1791.15/VIII. (Węgielniki), Antoni Wawrzyniec, s. G. Karola i Jadw. z Pawłowskich Wiaranowskich -- G. Florjan Pilichowski, Marj. Sławoszewska G. Kaz. Sł. i Marj. z Tokarskich Gliszczyńskich

16289 (Gniezno św. Trójca)

17913/X. (Wójt.) Franc. Marj. (25/IX. *), c. G. Jana Nep. i Wiktorji z Szczawińskich Lentoszów -- G. Franc. Kuźnicki i Marjanna Szcz.

16290 (Gniezno św. Trójca)

1791.18/X. Teresa Tekla (17. *) s. G. Walentyna i Marj. z Piotrowsk. Jarnowskich -- N. Bonaw. Dydyński i V. Hel. Bogucka

16291 (Gniezno św. Trójca)

1792.13/VII. (Kawiory) Bonawentura, (6. *) s. G. Remigiana i Ludwiki Cywińskich -- G. Paweł. Kołaczkowski i V. Rozalja Zalewska

16292 (Gniezno św. Trójca)

1793.9/V. (28/IV. *) Tekla Kat. Sen., c. G. Michała i Wikt. z Borzędzkich Kołudzkich -- N. Ant. Józ. Leduchowski i Małg. Mielczewska ż. burm.

16293 (Gniezno św. Trójca)

1793.1/X. (Kawiory) Ludwik Franc., s. G. Ignacego i Marjany z Mysłowieckich Ocoszalskich -- X. i G. Nepom. Zyglerowa

16294 (Gniezno św. Trójca)

1794.24/II. Nepomucena Florentyna, (23. *) c. G. Piotra i Brygitty z Kąsinowskich Brudzewskich -- N. Jan Czajkowski i m-a gn.

16295 (Gniezno św. Trójca)

1794.3/X. cerem. Teresa Tekla c. poprz. G. Jarnowskich [Walentyna i Marj. z Piotrowsk. Jarnowskich] -- G. Michał Kołudzki burgr. gr. gn. i G. Helena Koł.

16296 (Gniezno św. Trójca)

1749.13/VII. † Małgorzata c. G. Borzęckich 6 dni

16297 (Gniezno św. Trójca)

1750.3/XII. † G. Jadwiga Morzycka l. ponad 50

16298 (Gniezno św. Trójca)

1751.29/III. † G. Kawecka l. ponad 50

16299 (Gniezno św. Trójca)

1751.5/VII. † dziecko Ciecierskich rok 2 -gi

16300 (Gniezno św. Trójca)

1753.15/III. † G. Jan Lutiński

16301 (Gniezno św. Trójca)

1753.17/V. † Aleks. Jan synek G. Franc. Smolskiego i Franc.

16302 (Gniezno św. Trójca)

1754.30/VI. † Justyna, c. N. Jana i Katarzyny Bogdańskich

16303 (Gniezno Św. Trójca)

1754.5/XI. † G. Trąpczyński poch Franc.

16304 (Gniezno Św. Trójca)

1754.22/XII. † Brygitta l. 4 1/2, c. G. Wierzbińskich

16305 (Gniezno Św. Trójca)

1755.31/III. † Feliks, l. 2 1/2 s. G. Franciszki Smoleńskiej wdowy

16306 (Gniezno Św. Trójca)

1755.2/XI. † (Wójt.) Marjanna l. 2, c. G. Mich. i Ter. Mierzejewskich

16307 (Gniezno Św. Trójca)

1756.8/VII. † G. Franc. Zaborska

16308 (Gniezno Św. Trójca)

1756.16/VI. † G. Kaz. Kaliszkoski

16309 (Gniezno Św. Trójca)

1757.25/II. † G. Joanna Bartochowska

16310 (Gniezno Św. Trójca)

1757.8/VI. † G. Helena Potraskowska

16311 (Gniezno Św. Trójca)

1757.27/IX. † G. Barb. Przeworska

16312 (Gniezno Św. Trójca)

1758.3/V. † Zofja Łaszewska de stirpe nobili

16313 (Gniezno Św. Trójca)

1758.14/V. † P. Helena Brezina ż. Ludwika Br. rektora stwa gn.

16314 (Gniezno Św. Trójca)

1759.19/XI. † N. Anna Grudzielska staruszka

16315 (Gniezno Św. Trójca)

1759.26/XI. † Konstancja Wierzbińska

16316 (Gniezno Św. Trójca)

1760.15/V. † G. Jadwiga Jakubowska

16317 (Gniezno Św. Trójca)

1761.26/VII. † N. Konst. z Jezierskich wd. po Tom. Kierczyńskim sekret. JKMci, pis. apostol. matka 13 dzieci

16318 (Gniezno Św. Trójca)

1761.9/VIII. † G. Eleonora Kawecka staruszka

16319 (Gniezno Św. Trójca)

1762.1/II. † G. Julenta Jakubowska V.

16320 (Gniezno Św. Trójca)

1764. die Lunae i inra 8-va Epip haniae, † G. 1-ov Woyciechowska Ludwika 2-ov. Rościeszewska ok. 60, poch. Franc.

16321 (Gniezno Św. Trójca)

1765.25/VII. † G. Barbara Bobolecka zabiła się sama w przyp. dementiae

16322 (Gniezno Św. Trójca)

1765.31/VII. † G. Marjanna 1-ov. Bogurska 2-ov. Korytowska z domu Rokoszewska l. ponad 70 u zakonnic gn. za bramą poch. Franc.

16323 (Gniezno Św. Trójca)

1765.24/VIII. † Teofil Paweł s. G. Walent. i Hel. Glińskich z Węgielnik, 1/2 r.

16324 (Gniezno Św. Trójca)

1768.12/I. † Wiktorja l. 2, c. N. Bartłom. i Reiny Pakulskich

16325 (Gniezno Św. Trójca)

1768.0/III. † Franc. Wawrzyniec Guziecki l. 80

16326 (Gniezno Św. Trójca)

1768.19/IX. † GD. Tomasz Kierczyński sekret JKMci, l. 46

16327 (Gniezno Św. Trójca)

1768.23/IX. † nagle GD. Wawrzyniec de Otusz Otuski l. 36, m. Antoniny z Goczałkowskich

16328 (Gniezno Św. Trójca)

1768.7/XII. † Justyna l. 13, c. G. Ulanickich

16329 (Gniezno Św. Trójca)

1769.10/II. † (Wójt.) dziecko l. ok. 2. G. Michała i Marjanny Zarzyckich

16330 (Gniezno Św. Trójca)

1769.9/V. † (Wójt.) GD. Anna z Polonskich Guziecka l. 30, ż. GD. Wojc. G.

16331 (Gniezno Św. Trójca)

1769.14/XII. † GD. Filip Małachowski nagle, l. 50

16332 (Gniezno Św. Trójca)

1770.18/IV. † Fam. Bart. Pakulski

16333 (Gniezno Św. Trójca)

1770.22/IV. poch. G. Teresa z Maliszewskich Rzymkowska 2/VI. †

16334 (Gniezno Św. Trójca)

1770.7/VIII. † G. Marjanna Wyganowska poch. 9

16335 (Gniezno Św. Trójca)

1770.6/X. † Katarz. c. G. Wojc. i Anny Głuzewskich l. 5 (z Wójt.)

16336 (Gniezno Św. Trójca)

1770.10/XII. poch. G. Zofja z Baranowskich Strachocka

16337 (Gniezno Św. Trójca)

1770.19/XII. poch. G. Elżb. Miklaszewska

16338 (Gniezno Św. Trójca)

1771.3/III. † G. Katarzyna Baranowska, poch. 5

16339 (Gniezno Św. Trójca)

1771.25/III. † G. Ludwika Miklaszewska l. 55

16340 (Gniezno Św. Trójca)

1771.26/III. † G. Ludwika Nowowieyska l. ponad 60

16341 (Gniezno Św. Trójca)

1772.20/II. poch. dziecko G. Ignacego Jakubowskiego 1/2 r.

16342 (Gniezno Św. Trójca)

1772.29/II. poch. G. Franc. Żołądkowski l. 95

16343 (Gniezno Św. Trójca)

1772.2/IV. poch. G. Wojciech Okoń

16344 (Gniezno Św. Trójca)

1773.25/II. poch. Nob. And. Ciecierski l. 13

16345 (Gniezno Św. Trójca)

1773.18/IX. poch. G. Józef Kosicki z wojska prus.

16346 (Gniezno Św. Trójca)

1774.16/VIII. poch. G. Franc. Cywiński

16347 (Gniezno Św. Trójca)

1775.28/III. † G. Rozalja Zabłocka l. 64

16348 (Gniezno Św. Trójca)

1775.20/VI. † G. Dionizy Chmielewski

16349 (Gniezno Św. Trójca)

1775.17/VIII. † G. Antoni Konarski dz. wsi Gorowo poch. Franc.

16350 (Gniezno Św. Trójca)

1790.17/I. Szl. Karol Zajączek wd. x Marjanna Dobrzycka wd.

16351 (Gniezno Św. Trójca)

1790.11/VII. Szl. Szczepan Mankowski mł. x Teresa Rotembachówna V.

16352 (Gniezno Św. Trójca)

1791.15/V. Szl. P. Kaz. Polichnowski wd. x Agn. z Chybińskich Waleszyńska wd. -- N. Józef Sokolniski Wojc. Woiński, Józ. Smakowski

16353 (Gniezno Św. Trójca)

1791.20/XI. Szl. Józef Orłowski mł. x Sz. Franc. Jaroszewska

16354 (Gniezno Św. Trójca)

1792.15/I. Szl. Tom. Suliński mł. x Apolonja Słupecka V. -- G. Małachowski, Koderla, Wodyński

16355 (Gniezno Św. Trójca)

1792.19/VIII. N. Wincenty Mańkowski mł. x N. Józefata Zambrowska

16356 (Gniezno Św. Trójca)

1792.2/IX. N. Joachim Baranowski wd. x N. Rozalja Zalewska V. -- G. Adam Żeromski, Xaw. Kiliński, Piotr Borzędzki

16357 (Gniezno Św. Trójca)

1793.20/I. N. Benedykt Tyszka mł. x Marjanna Dąbska panna

16358 (Gniezno Św. Trójca)

1796.29/VI. G. Jakub Boiński mł. x G. Józefa Sawicka v.

16359 (Gniezno Św. Trójca)

1796.9/X. G. Mac. Gawroński ml. x Józefa z Miłodzoskich Pławińska wd.

16360 (Gniezno Katedra)

1762.7/III. † X. Aleksander Gembarth oficjał. poch. 15 w kapl. sw. Krzyża

16361 (Gniezno Katedra)

1762.24/III. † w Kamionce X. Antoni Wysocki archid. gn. poch Koleg. wieluń.

16362 (Gniezno Katedra)

1762.29/III. † Jan Kretkowski beneficjant tut. kość.

16363 (Gniezno Katedra)

1760.7/XII. † X. Michał Awedyk kan. m. gn. l. 47 poch. Lowicz

16364 (Gniezno Katedra)

1761.17/II. † X. Wawrzyniec Swinarski prepozyt metropol. gn. poch. Pozn.

16365 (Gniezno Katedra)

1764.19/VII. † X. Piotr Rokossowski primicerjusz kość. metropol. gn. poch. Pozn.

16366 (Gniezno Katedra)

1765.22/IX. † Marjanna l. 60, G. Zawacka

16367 (Gniezno Katedra)

1766.27/IV. † X. Jan Mlicki k. gn. poch. 29 w kapl. sw. Krzyża

16368 (Gniezno Katedra)

1766.16/X. † X. Jan Rychłowski kan. m. gn. poch. kapl. sw. Krzyża

16369 (Gniezno Katedra)

1766.0/X. † X. Walentyn Wężyk bp. szeptycki kustosz gn.

16370 (Gniezno Katedra)

1766.15/XI. † X. Ign. Cieński kancl. gn., prezyd. T. K. poch. kat. kujaw.

16371 (Gniezno Katedra)

1687. * - 1768.12/V. † N. Krystyna Joanna z Cieleckich Węgorzewska poch. 14 w kapl. Słaviniana

16372 (Gniezno Katedra)

1769.21/VII. X. Krzysztof Dobiński bp. serenensis sufr. gn. poch 24/VII. w kapl. potoc

16373 (Gniezno Katedra)

1770.31/III. † Marjanna z Domarackich ....poch. ....kość. Sw. Stan.

16374 (Gniezno Katedra)

1770.29/VII. † X. Maciej Lubiński dziek. gn. poch kapl. Lubień

16375 (Gniezno Katedra)

1771.27/VIII. † nagle X. Karol Miaskowski kan. m. gn., poch. kapl. sw. Krzyża

16376 (Gniezno Katedra)

1774.29/X. † X. Stefan Paruszewski wikary Sw. Jerzego poch. Kat. w gr. Różyców

16377 (Gniezno Katedra)

1775.19/V. † X. Aleks. Ozarowski kan. m. gn., prob. Szydłow., poch. 21 w kapl. św. †

16378 (Gniezno Katedra)

1776.4/II. † G. Wiktorja Długołęska poch. w gr. kapl., Słavinianae

16379 (Gniezno Katedra)

1776.12/II. † X. Andrzej Mierucki wikary m. gn. poch. kapl. wikar. 14/II

16380 (Gniezno Katedra)

1776.1/IV. † Marjanna z d. Zawacka N V., z religji kalwiń., poch. 2/IV. w kapl. Sławian. sw. Stan.

16381 (Gniezno Katedra)

1778.4/VI. † X. Paweł Kosicki kan. m. gn. dziek. łowic., † Łow. i tam poch.

16382 (Gniezno Katedra)

1778.20/XII. † X. Wawrzyn. Wolski kan. m. gn. † Pozn. i tam poch.

16383 (Gniezno Katedra)

1779.4/I. † G. Ludwika Zawacka N V. z Kalwin. poch. 6 na cm. gn.

16384 (Gniezno Katedra)

1779.15/II. † Andrzej Chociszewski sługa oficjała Morawskiego poch. cm.

16385 (Gniezno Katedra)

1780.23/V. † X. Leon Morawski archidjak. m. i offic. gen. gn. poch. w kapl. św. †

16386 (Gniezno Katedra)

1781.21/III. † X. Antoni Sierakowski kustosz m. gn., (nom. bp. infl.) poch. Kat. płocka

16387 (Gniezno Katedra)

1781.22/XI. † X. Stanisław Długołęski psałt. m. gn., i wikary kol. Sw. Jerzego, poch. w kapl. Sławińskich

16388 (Gniezno Katedra)

1782.4/IV. † X. Marcin Taczanowski kan. m. gn. poch. 5/IV. kapl. sw. †

16389 (Gniezno Katedra)

1783.6/X. poch. w gr. sw. Stan. (Sławińskich) X. Felicjan Modliszewski benef. kapl. Olszewskich l. ok. 42

16390 (Gniezno Katedra)

1784.5/II. poch. M. Eleonora Kalszteinowna V. w gr. kapl. sw. Walentyna

16391 (Gniezno Katedra)

1784.16/IV. poch. X. Szymon Zapolski kan. m. gn. poch. w kapl. Kraszkowskich

16392 (Gniezno Katedra)

1785.17/IV. † MD. Józef Rossen poch. w grobie Rożyców koło kapl. Łubień.

16393 (Gniezno Katedra)

1790.7/I. poch. w kapl. sw. Walentyna Józef Długołęski not. konsyst. gn. l. 70

16394 (Gniezno Katedra)

1729.12/X. Antononi z Padwy Teodor Filip Nezeun Optat, Bonifacy Jan Kapistran s. J M. D. Jana Chryzostoma i Teresy Gniazdowskich stów nowowiejskich, -- Prymas Potocki i Zofja Ponińska klanowa pozn.

16395 (Gniezno Katedra)

1730.6/I. Kasper Wojc. s. G. Pawła i Rozalji Boguńskich -- X. i G. Marj. Jachowiczowna V.

16396 (Gniezno Katedra)

1730.18/I. bl. : Fabjan Antoni i Sebastjan Józef, ss. G. Michała i Anny z Koczoroskich Łukoskich -- X. Mierzewski schol. gn. i Teresa Szumańska, G. Stan. Szum. i Marjanna z Chlebowsk. Tyszczyna

16397 (Gniezno Katedra)

1730.24/IV. Wojciech Józ., s. G. Jana i Ludwiki Rosińskich -- X. i N. V. Justyna Topińska

16398 (Gniezno Katedra)

1734.22/VIII. Helena Marj. c. G. Jana Wojciechowskiego i Ludwiki de Boycze Czołakiewiczówny -- X. i Ludwika Rosińska ż. Jana R. not. apostol.

16399 (Gniezno Katedra)

1736.10/IV. Wincenty Maksym, s. G. Antoniego i Marcj. Podkowskich -- X. i V. Anna Boguńska

16400 (Gniezno Katedra)

1739.13/VI. Adam Józef s. G. Ant. i Kat. z Orłowskich Białęskich pos. wsi Czerleinko -- X. i G. Wiktorja Chenelowa kapitanowa

16401 (Gniezno Katedra)

1737.28/XI. Aleks. Ant., s. G. Franc. i Teresy Rzymkowskich -- X. i G V. Apolin. Maliszewska

16402 (Gniezno Katedra)

1738.7/X. Hieronim Onufry s. G. Anton. i Marcjanny Podkowskich -- X. i V. Anna de Bogońskie

16403 (Gniezno Katedra)

1739.15/III. Marjanna Reg. c. G. Ant. i Reg. Radzikowskich -- X. i G. Marj. Zwierzchowska

16404 (Gniezno Katedra)

1740.19/III. Grzeg. Józef s. G. Jana i Teresy Zawalskich -- X. i G. Marj. Podkowska

16405 (Gniezno Katedra)

1742.17/III. Pelagja Józefa Kat. c. G. Ant. i Marcj. Podkowskich -- X. i m-a

16406 (Gniezno Katedra)

1743.18/III. Eulogjusz Józef Aleks. Ign. Xaw., s. G. Mateusza i Marj. z Węgorzewskich Zwierzchowskich -- X. i M G. Weronika Węgorzewska

16407 (Gniezno Katedra)

1743.14/III. Marcin Kaz., s. G. Stanisł. i Franciszki z Płoskich Smolińskich -- X. i G. Ludwika Smol. podczasz. płoc.

16408 (Gniezno Katedra)

1743.4/VII. (1/V. *) Jakub Adam Antoni, s. GD. Wojc. i Marj. Okoniów tenut. wsi Wełna -- X. i G. Aleksandra Tańska wiceregentowa gr. gn.

16409 (Gniezno Katedra)

1744.6/IV. Leokadia Teodora c. G. Anton. i Marcjanny Podkowskich -- X. i GD. Roz. Włostowska

16410 (Gniezno Katedra)

1745.19/II. Manswet Mac. Bened. Modest., s. G. Ignac. i Anny Łukasiewiczów -- X. i G V. Marcj. Malczewska

16411 (Gniezno Katedra)

1745.29/IV. (44.9/XI. *) Bonaw. Ign. Rafał, s. G. Marc. i Marj. Podgórskich -- X. i G. Marcj. z Doników Jarnowska kl. kowal.

16412 (Gniezno Katedra)

1745.27/VII. (20. *) Jakub Eljan, s. N. Mac. i Marj. z Węgorzewskich Zwierzchowskich -- X. i G. Kat. Pląskowska

16413 (Gniezno Katedra)

1745.9/IX. Augustyn Ign. s. G. Stanisł. i Kat. z Baykowskich Płotowskich -- X. i V. m-a

16414 (Gniezno Katedra)

1747.27/VIII. Jakub Bartł. s. G. Tom. i Anny z Godlewskich Kosickich -- cerem. 48.9/V. ass. X. i G. Cecylja Rapacka

16415 (Gniezno Katedra)

1747.19/VIII. Kajetan Ludwik s. N. Anton. i Marcjanny Podkowskich -- X. i G. Wikt. Drachowska

16416 (Gniezno Katedra)

1748.8/X. Brygitta Róża, c. G. Bartł. i Jadwigi de Boguńskie Zaborowskich -- X. i G. Krystyna z Glińskich Młodzianowska

16417 (Gniezno Katedra)

1748.30/IV. Kajetan Jan Ant. s. GD. Stan. i Petronelli z Gałczyńskich Mlickich wojski płoc. -- (47.18/VII. *) X. Jan Mlicki kan. gn. i Teofila z Gałcz. Mierzewska miecz. pozn.

16418 (Gniezno Katedra)

1749.24/VI. Wilhelm Benon Ign. Jan, s. G. Mac. i Joanny de Tańskie Brochockich z pf. strzyżew. -- X. i G. Aleks. z Masłowskich T-a viceregensowa gn.

16419 (Gniezno Katedra)

1749.6/VI. Antoni, s. N. Wojc. i Anny Guzieckich -- G. Bartł. Zaborowski i G. Barbara Sobocka

16420 (Gniezno Katedra)

1750.10/III. Konst. Kat. Koleta c. N. Ant. i Marcj. Podkowskich -- X. i MD. Kat. Cielecka ścina powidz.

16421 (Gniezno Katedra)

1741.25/VI. Jan, s. N. Jana i Anny z Rzepeckich Karpińskich -- G. Łącki i Zofja Karpińska V. siostra dziecka

16422 (Gniezno Katedra)

1750.21/X. Lucja Jadwiga Teresa Kat., c. G. Bartłom. i Jadw. Zaborowskich -- X. i G V. Marjanna Kołudzka

16423 (Gniezno Katedra)

1750.25/X. Antoni Maurycy Jan Nepom., s. G. Marcina i Marj. Podgórskich (1748.10/X. *)

16424 (Gniezno Katedra)

1751.21/XII. Łucja Wikt., c. G. Grzegorza i Anastazji Żukowskich -- N. Mat. Zwierzchowski i G V. Weronika Węgorzewska

16425 (Gniezno Katedra)

1751.3/I. Hilary Maurycy Józef, s. G. poprz. Podgórskich [Marcina i Marj. Podgórskich] cerem. 3/XI. -- X. i Konst. Działyńska podkom. pozn.

16426 (Gniezno Katedra)

1753.17/III. Jan Grzegorz Józef s. poprz. G. Zaborowskich [Bartłom. i Jadw. Zaborowskich] pos. wsi Skiereszewo i Pysczynko -- X. i G V. Hel. Bryzianka podstar. gn.

16427 (Gniezno Katedra)

1753.2/V. Kat. Julenta c. G. Ant. i Barb. z Sobockich Gajeckich -- X. i G. Teofila Tymińska

16428 (Gniezno Katedra)

1754.21/IV. Wojc. Antoni s. poprz. G. Gajedzkich [Ant. i Barb. z Sobockich Gajeckich] -- X. i Tymińska

16429 (Gniezno Katedra)

1756.21/XI. Stanisław Kostka Józef, s. G. Józefa i Wikt. z Kęcieńskich Długołęskich -- X. i N. Franc. Siekieradzka

16430 (Gniezno Katedra)

1757.16/XI. Stanisław Kostka Józef, s. N. Ignac. i Kat. Pawłowskich -- X. i Konst. Działyńska wodzina malbor.

16431 (Gniezno Katedra)

1758. Katarzyna Anna c. G. Józefa i Wiktorji Długołęskich -- G. Ant. Bieganowski i Anna Koszkowska

16432 (Gniezno Katedra)

1759.13/III. Józefa Marj. c. poprz. N. Pawłowskich [Ignac. i Kat. Pawłowskich] -- G. Józ. Zawoyski i Teof. Tymińska

16433 (Gniezno Katedra)

1760.25/III. Patrycy Erazm, s. G. poprz. Długołęskich [Józefa i Wiktorji Długołęskich -- X. i G. Konst. Cieślińska

16434 (Gniezno Katedra)

1760.13/VII. Kajet. Ant. s. G. Izydora i Klary z Wierzbińskich Kunickich -- X. i G. Weron. Węgorzewska

16435 (Gniezno Katedra)

1762.23/VIII. Bernard Paw. s. G. poprz. Długołęskich [Józefa i Wiktorji Długołęskich] -- X. i G. Konst. Romanowa

16436 (Gniezno Katedra)

1764.6/VIII. Helena Kuneg. c. G. poprz. Długołęskich [Józefa i Wiktorji Długołęskich] -- X. i N V. Eleon. Kalszteyn

16437 (Gniezno Katedra)

1765.8/VIII. Marj. Zuz., 5/VIII. *, c. G. Franc. i Marj. Warakomskich -- X. i m-a

16438 (Gniezno Katedra)

1769.4/II. Romuald And. Korsin, s. poprz. N. Długołęskich [Józefa i Wiktorji Długołęskich] -- Wojc. Siekierzecki not. apostol. i Weronika Węgorzewska

16439 (Gniezno Katedra)

1770.18/II. (5. *) Eleonora Juljanna, c. M. Aleksandra i Joanny z Kośnickich (?) Zwierzchleyskich -- X. i M. Rozalja de Kalkszteinowa

16440 (Gniezno Katedra)

1770.9/XI. Franc. Xaw. Mikołaj (3. *) s. N. poprz. Długołęskich [Józefa i Wiktorji Długołęskich] -- X. i M. Brzychwina

16441 (Gniezno Katedra)

1733.22/IV. Antonina Agn. (16/IV. *) c. poprz. G. Długołęskich [Józefa i Wiktorji Długołęskich] -- X. i Marcj. Nowicka

16442 (Gniezno Katedra)

1775.19/I. * Joanna, c. G. Ignac. i Konst. z Biskubskich Gostyńskich -- X. i M. Marcj. z Gębartów Jełowiecka

16443 (Gniezno Katedra)

1775.7/III. Franc. Helena c. poprz. G. Długołęskich [Józefa i Wiktorji Długołęskich] -- X. i Weron. Węgorzewska

16444 (Gniezno Katedra)

1778.25/X. (12. *) Ludwik Bernard Franc. s. G. Franc. i Kat. z Gajewskich Kuznickich -- X. i G. Marj. Karłowska

16445 (Gniezno Katedra)

1780.16/IV. Wojc. Izydor ze wsi Żydowko pf. lubow. s. N. Kaz. i Marjanny z Morawskich Kiełczewskich (3/IV. *) -- X. i N. Kunegunda Barska

16446 (Gniezno Katedra)

1780.8/XI. (28/X. *) Jan Kanty Szymon, s. G. Franciszka i Joanny de Prasnawskie Petrykowskich -- X. i Marj. z Kozmiń. Lipska ścina kośc.

16447 (Gniezno Katedra)

1780.6/XII. (15. *) Mikołaj Franc. Xaw., s. poprz. N. Długołęskich [Józefa i Wiktorji Długołęskich] notar. kons. gn. -- G. Wojc. Kowalczewski regens kancel. konsyst. z ż. Kat.

16448 (Gniezno Katedra)

1781.26/II. * Agn. Apolonja, c. G. Jana i Agaty Kociszewskich -- chrz. nieszl. 1778 oni nazw. Nob. gdy chrzc. (4/XII. *) córki Barb. Wiktorji

16449 (Gniezno Katedra)

1781.22/XI. dziecko 12 tyg. Tekla, c. G. Zbyszewskiej wd., z d. Sobockiej ze Słomianki -- G. Mac. Skripiński mł. i G. Łucja Radzimińska V.

16450 (Gniezno Katedra)

1783.1/VI. Ign. Ant. s. N. Stan. i Ant. z Szymańskich Pawłowskich -- N. N. Józef Sz. i Rozalja Sz. burmistrzowa z Mur. Gośliny ass. G. Piotr Chylkowski adwok. i G. Barbara Trąbczyńska ze Sławna

16451 (Gniezno Katedra)

1783.8/VII. Antonina Elżb., c. N. poprz. Długołęskich [Józefa i Wiktorji Długołęskich] -- N. Wojc. Kowalczewski

16452 (Gniezno Katedra)

1784.30/V. Feliks Ant. s. N. poprz. Pawłowskich [Stan. i Ant. z Szymańskich Pawłowskich] -- N. Wojc. Kowalczewski i Konst. Mierzyńska

16453 (Gniezno Katedra)

1784.2/VI. Kanty Winc. Ferrarjusz, s. G. Jana i Agaty z Jankowskich Kościszewskich aptekarzy

16454 (Gniezno Katedra)

1788.21/IV. Wojc. Teodor s. poprz. Pawłowskich [Stan. i Ant. z Szymańskich Pawłowskich] vice regentów -- N. Józ. Zawoyski i Franc. Szymańska ciotka V.

16455 (Gniezno Katedra)

1789.5/III. Ignacy Józef s. N. Wojc. i Kunegundy Kowalczewskich -- X. i GD. wd. Marjanna Ulewiczowa

16456 (Gniezno Katedra)

1790.23/I. Sebastjan s. N. Mich. i Weron. Zołeckich -- M. Ant. Kaminski i N. Anna Mierzyńska obyw. gn.

16457 (Gniezno Katedra)

1728.10/XI. G. Marcin Kędzierski x Anna Rozbicka -- Adam R., Kasper Krajewski

16458 (Gniezno Katedra)

1729.4/X. G. Jan Jaroszewski x Marjanna Chudzińskich Wardeska -- G. Peweł J., Jan Bogusławski

16459 (Gniezno Katedra)

1728.12/V. G. Maciej Nadolski x Kat. Ulefowa -- G. Szumański i Krzywda

16460 (Gniezno Katedra)

1729.11/XII. G. Antoni Romanowicz x Katarz. Baranowska -- św. nieszl.

16461 (Gniezno Katedra)

1729.25/II. G. Franciszek Przonowski x Jadwiga Gruszczyńska -- G. Rafał Pruszyński i Michał Makowiecki

16462 (Gniezno Katedra)

1729.26/II. G. Stanisław Wilczewski x Katarzyna Stanisławska -- św. m. m.

16463 (Gniezno Katedra)

1730.5/IX. G. Krzysztof Mirosławski x Kat. Weyska wd. -- X. X.

16464 (Gniezno Katedra)

1730.27/IX. G. Stanisław Białochowski x Zofja Chociszewska -- G. Stan. Szumański, Ludw. Przeorski

16465 (Gniezno Katedra)

1730. G. Marcin Zielechowski x Zuz. Kudzborska -- św. nieszl.

16466 (Gniezno Katedra)

1731.6/XI. G. Antoni Radziejowski x Joanna Łochyńska -- G. And. Ł. i Mik. R.

16467 (Gniezno Katedra)

1734.5/X. N. Wojc. Nieborski x Joanna Jaranowska wd. z pf. sokolnic. -- Jan N. brat, Szymon Szpotański, Jan Czaplewski

16468 (Gniezno Katedra)

1735.24/IX. G. Wojc. Rozniecki x Anna Lubonska

16469 (Gniezno Katedra)

1736.19/I. G. Józef Karski x Hel. Krzycka -- M G. Stef. Łuszczewski i nieszl.

16470 (Gniezno Katedra)

1738.26/X. G. Maciej Bielecki x Rozalja Zieleńska -- Kazim. Pawłowski obyw. gn. i inny m. gn.

16471 (Gniezno Katedra)

1744.8/X. G. Franciszek Kęszycki x Regina de Gorszeskie z par. wągrow. -- św. nieszl.

16472 (Gniezno Katedra)

1745.10/VI. G. Stanisł. Płotowski x G. Kat. Baykowska -- G. Wojc. Okoń tenut. Wełny i X.

16473 (Gniezno Katedra)

1748.27/VIII. G. Jan Gozimirski x Katarz. Nieżychowska

16474 (Gniezno Katedra)

1748.0/VIII. G. Józef Sakowski x Małgorz. Rosnowska

16475 (Gniezno Katedra)

1749.29/XI. G. Jakub Bułakowski x Franc. Rakowska V. z pf. kłec.

16476 (Gniezno Katedra)

1750.2/IV. G. Stefan Grodzicki x V. Anna Wróblewska z pf. słupy. -- G. Wojc. Arcemberski Michał Roman etc.

16477 (Gniezno Katedra)

1750.10/X. G. Jan Grabski x V. Marjanna Ostrowska -- M G. Franc. Morawski, Kaz. O.

16478 (Gniezno Katedra)

1753.12/X. G. Izydor Kunimirski x Klara Wierzbińska

16479 (Gniezno Katedra)

1753.27/VIII. G. Michał Pławiński x V. Teresa, c. G. Zygm. i Elżbiety Zelazowskich -- G. And. Bogdański

16480 (Gniezno Katedra)

1754.1/I. M G. Walerjan Ozarowski cześnikowicz sandom. x V. Kat. Jezierska -- G. Gortatowski, Bieganowski Jezierski jej brat

16481 (Gniezno Katedra)

1754.25/XI. G. Wojciech Miaskowski chor. reg. JKMci i RP x Konstancja V., c. M. Jana Morawskiego pis. gr. pozn. i Katarytny Szczanieckiej -- M. Jan M. jej ojciec

16482 (Gniezno Katedra)

1755.15/VIII. M. Antoni Grzywiński komor. zs. inowrocł. x Faustyna z Zielonackich Bielawska

16483 (Gniezno Katedra)

1762.2/VIII. G. Józef Wittan x Marcjanna Zbikowska wd. po G. Dameckim z par. żegociń. -- G G. Jan Szarzyński, Anna Koczborska, Wojc. Siekierecki

16484 (Gniezno Katedra)

1762.25/IX. G. Michał Skarzyński x V. Eleonora Rokoszewska -- G. Marcj. Skrzydlewska, Wawrzynic Skrzydl., Onufry Bąkowski

16485 (Gniezno Katedra)

1763.5/V. G. Kazimierz Worotyński x Katarz. Przytycka -- Ewagr. Jaraczewski, Jakun Zalewski, Marceli Podgórski, Eligjusz Zwierzchowski

16486 (Gniezno Katedra)

1765.11/V. N. Franc. Warakomski x V. Marj. Radzikowska V. z Kanonji Szembeka

16487 (Gniezno Katedra)

1766.26/I. M. Marcin z Drewnowa Lipski sta grabowski x V. Weronika Borowska -- M. Lipski miecz., sędzia surrog. gr. kalis., komornik zs. kalis., Franc. Sobocki, Kaz. Tański

16488 (Gniezno Katedra)

1766.16/VIII. G. Franciszek Byszewski x V. Anna Gorczyńska z par. dziewienew.

16489 (Gniezno Katedra)

1767.13/VIII. G. Jan Baranowski x Magdal. Rogińska wd. -- św. nieszl.

16490 (Gniezno Katedra)

1768.14/XI. G. Aleks. Zwierzchleyski x V. Joanna Kośnicka -- Karol Miaskowski, Jan Kalchszteyn, Peweł Kosicki, Paweł Soldadini, Józef Ryczywolski X X. kanonicy

16491 (Gniezno Katedra)

1770.4/I. G. Mikołaj Ponikierski x V. Marj. Wierzbicka -- św. nieszl.

16492 (Gniezno Katedra)

1770.20/XI. G. Adam Kamiński x Joanna Zaboklycka

16493 (Gniezno Katedra)

1774.22/VI. M. Franc. Dąbrowski x Dąbrowska (z par. wsi Ostrowąs) -- M. Zakrzewski miecz. gn. Józef D. ojciec jej, Marcin Jaroszewski

16494 (Gniezno Katedra)

1774.27/IX. G. Jan Rościszewski x wd. Agn. Straszewska -- G. Józ. Długołęski not. kons. etc.

16495 (Gniezno Katedra)

1774.9/X. G. Marcin Jaroszewski x M. Marcj. Mirecka

16496 (Gniezno Katedra)

1776.11/IV. G. Michał Zbilenski x Agnieszka Rzepnicka V.

16497 (Gniezno Katedra)

1776.18/V. G. Jan Puchalski x Teresa z Zuchowskich Damecka wd.-- M. Ant. Mąkowski komornik zs. wschow. Ant. Trąbczyński

16498 (Gniezno Katedra)

1778.18/II. M. Adam Nowakowski komisarz ww. wielkopol. x V. Zuz. Dobrzycka z par. Lgów -- M. Dobrz. jej brat, Rafał Barski etc.

16499 (Gniezno Katedra)

1778.5/IX. M. Adam Malczewski x Ludwika 2-o v. Malczewska

16500 (Gniezno Katedra)

1779.15/XII. G. Józef Gurecki mł. wojak x V. Marjanna Kurkowska

16501 (Gniezno Katedra)

1782.2/II. G. Walentyn Borysławski mł. x Józefata Biernacka V. z par. dąbroszew. -- G. And. Grzybowski, G. Stan. Borysł.

16502 (Gniezno Katedra)

1783.3/III. G. Jan Smoliński mł. x V. Jadwiga Karłowska -- G. Ant. Roznowski pis. gr. gn., Stefan Garczyński rotm. Kaw. nar., Andrzej K. jej ojciec

16503 (Gniezno Katedra)

1784.8/VII. M. Józef Zbijewski mł. major w. K. x Krystyna z Chłapowskich Bojanowska wd. z par. Russocen -- N. Wojc. Kowalczewski, reg. kancel. konsyst. gn. etc.

16504 (Gniezno Katedra)

1786.30/II. G. Franciszek Buczyński x V. Helena Janiszewska -- M. Kaz. Judzki

16505 (Gniezno Katedra)

1787.25/XI. N. Wojciech Kowalczewski wdowiec, regent kancel. konsyst x V. Kunegunda Ryczywolska

16506 (Gozdowo)

1623.26/XI. D. Jan Radecki x Zofja Młodziejewska de Soleczna -- Seb. Mł., Marc. Zarczyński

16507 (Gozdowo)

1623.26/XI. G. Chwalkowski x Barbara Wydzierzewska de Węgierki -- Stan. Gorazdowski i N. Krzeszewski

16508 (Gozdowo)

1623.0/XI. Mateusz Ulatowski x Małg. ...ka -- Wojc. Bardzki Wojc. Węgierski

16509 (Gozdowo)

1634.20/III. Zofja, c. Jana Mniszewskiego i Kat. -- Mik. Złyński i Kat. Jurkowska

16510 (Gozdowo)

1635.0/III. bl. Jana i Doroty Drachowskich z Węgierek, Józef i Joachim --

16511 (Gozdowo)

1636.5/I. Kat., c. Jana Rybskiego i Łucji -- V. Anna Derpowska z Węgierek

16512 (Gozdowo)

1636.16/XI. Mikoł. s. N. Jana Othuskiego i Kryst. z Sołeczna -- N. And. Młodziejewski i V. N. Strzałkowska

16513 (Gozdowo)

1636.11/VIII. Jan Piotr s. Piotra Gałczyńskiego i Doroty z Węgierek -- Jak. Wiśniewski i V. Anna Milewska

16514 (Gozdowo)

1636.0/VIII. Kat. c. Sebast. Gorazdowskiego i Ma... z Węgierek -- Elżb. Bardzka

16515 (Gozdowo)

1637.6/I. Władysław, s. Mac. Skąpskiego i Anny, z Węgierek -- Jan Otuski z Soleczna i V. Anna Drachowska

16516 (Gozdowo)

1637.8/III. Kaz. s. Piotra Ułanowskiego i Kat. - z Nadarzyc -- Stan. Gołaski i Elżb. Wiśniewska

16517 (Gozdowo)

1638.10/I. Jan, s. N. Jana Otuskiego i Krystyny - z Soleczna -- Hjacynt Młodziejowski i Ewa Stojanowska

16518 (Gozdowo)

1638.12/XII. Elżb., c. N. Sebast. Gorazdowskiego i Małgorz. - de Węgierki -- Wawrzyniec Wydzierzewski i Jadwiga Kamieniewska

16519 (Gozdowo)

1639.23/III. Dorota, c. N. Jana Otuskiego i Krystyny -- And. Kamieniewski i Dorota Krzesińska

16520 (Gozdowo)

1639.7/VII. Prokop s. Jana Ciecierskiego i Anny - z Nowarzyc -- Paweł Smarczewski

16521 (Gozdowo)

1640.14/IV. Ambroży, s. Wojc. Trąbczyńskiego i Doroty - z Węgierek -- Seb. Gorazdowski i Elżb. Pląskowska

16522 (Gozdowo)

1640.24/VIII. Stanisław s. N. Jana Otuskiego i Krystyny - de Soleczna -- Hjacynt Młodziejewski i G. Elżbieta Bardzka

16523 (Gozdowo)

1640.9/IX. Maciej, s. Wojc. Jaworskiego i Marj. - z Węgierek -- Jan Sarnowski i Anna Dorpowska V.

16524 (Gozdowo)

1640.28/IX. Zofja c. Sebast Gorazdowskiego i ... Drac..wska de Grzybowo

16525 (Gozdowo)

1641.4/X. Anna c. N. Jana Otuskiego i Krystyny - de Soleczna -- N. Ludwik Zielenski i N. Anna Mirosławska

16526 (Gozdowo)

1649.30/III. Ambroży, s. Jana Uscięckiego i Jadw. - z Nadarzyc -- Michał krawiec i Kat.

16527 (Gozdowo)

1642.22/IV. lub V. Teresa, c. N. Seb. Gorazdowskiego i Marjanny - de Węgierki -- Jan Przetarski i V. Anna Drachowska dz. ib.

16528 (Gozdowo)

1642.3/VII. Teresa, c. N. Wojc. Grzybowskiego z Nadarzyc i Jadwigi -- N. Węgierski z Bierzglina i Elżb. Bardzka z Bierzglinka

16529 (Gozdowo)

1642.3/X. Jadwiga, c. N. Adama Dobrogojskiego i Marjanny -- N. Konstanty Byskin i N. Dorota

16530 (Gozdowo)

1643.9/IV. Wojciech, s. N. Konstantego Bystrego gub. d. Gozdowa i Zofji -- Kat. Jurkowska

16531 (Gozdowo)

1643.19/IV. Teresa, c. N. Jana Otuskiego i Krystyny -- N. Kamiński i Zofja Krzesińska

16532 (Gozdowo)

1643.4/VI. Maryna c. N. Mikoł. Wilkowskiego z Węgierek i Magdaleny -- Sebastjan Gorazdowski i V. Anna Derpowska z Węg.

16533 (Gozdowo)

1644.31/I. Paweł s. N. Sebast. Gorazdowskiego i Marj. - z Węgierek -- N D. Korytowski z Gorazdowa G. Elżb. Bardzka z Bierzglinka

16534 (Gozdowo)

1644.15/I. † N. Wawrzyniec Wydzierzewski z Węgierek

16535 (Gozdowo)

1644.15/IX. Zofja, c. N. Adama Dobrogojskiego -- N. Wojc. Grzybowski i Dorota Dłużniewska

16536 (Gozdowo)

1644.25/IX. Franc., s. N. Jana Otuskiego i Krystyny -- N. Walerjan Bystry i N. Zofja B.

16537 (Gozdowo)

1644.6/XI. Bonawentura s. N. Jana Nowowieyskiego i Teof. z Nadarzyc -- Adam Dobrogorski

16538 (Gozdowo)

1645.5/III. Kaz. s. N. Jana Borkowskiego i Anny- z Bieganowa -- N V. Kat. Bieganowska z Bieganowa

16539 (Gozdowo)

1645.2/IV. Benadykt, s. Jana Uścięckiego i Jadwigi z Gozdowa -- Mac. Nowowieyski

16540 (Gozdowo)

1646.13/II. Kazimierz, s. N. Mac. Drachowskiego i Agn. de Węgierki -- N. Jan Lubowiecki i N. Barb. Drachowska

16541 (Gozdowo)

1646.2/IV. Wojc. s. N. Wojc. Trąbczyńskiego i Doroty -- N. Zofja Bystra

16542 (Gozdowo)

1646.26/VIII. Bartłomiej, s. Jana Uścięckiego i Jadw. - z Nadarzyc -- N. Tomasz Trąbczyński z Soleczna i N. Anna Grzybowska z Nad.

16543 (Gozdowo)

1647.29/I. Jan, s. N. Konstantego Bystrego i Zofji, z Gozdowa, -- Kat. Jurkowska

16544 (Gozdowo)

1647.24/VII. Anna, c. N. Mac. Drachowskiego i Agn. - z Węgierek -- N. Jakub D. z Grzybowa i N. Gertruda Młodziejewska z Węgierek

16545 (Gozdowo)

1648.5/VII. Piotr s. N. Seb. Gorazdowskiego i Marjanny z Węgierek -- N. Kobyliński i N. Gertruda Młodziejewska z ib.

16546 (Gozdowo)

1649.4/IV. † X. Mikołaj Smuszewski pleban w Biechowie

16547 (Gozdowo)

1649.21/XI. Elżb. Zofja, c. GD. Mikoł. Pieniążka i Katarzyny-- N D. Paweł P. i N. Gertruda Młodziej. z Węgierek

16548 (Gozdowo)

1650.23/I. Łukasz, s. N. Franc. Młodziejewskiego i Marj. -- G. Kasper Mł. i Kat. Goszczycka

16549 (Gozdowo)

1650.13/III. Marjanna, c. N. Wojc. Grzybowskiego i Anny, z Nadarzyc -- N. Kasper Młodziejewski i Anna Kaliszkowska

16550 (Gozdowo)

1650.1/V. Jakub, s. N. Adama Jurkowskiego i Marj, z Nadarzyc -- And. Kandzierski i Anna Grzybowska

16551 (Gozdowo)

1650.29/V. Jan, s. N. Sebast. Gorazdowskiego i Marj, z Węgierek, -- N. Mik. Drachowski i Marj. Młodziej. z Węg.

16552 (Gozdowo)

1651.17/V. Stanisław, s. N. Ludwika Zieleńskiego i Doroty -- N. Franc Młodziejewski i N. Gertruda Młodz. z Młodziejewic

16553 (Gozdowo)

1651.10/XII. Katarzyna c. N. Franc. Młodziejowsk. i Marj., z Węg. -- N. Tom. Mankowski z Chociezy i N. Anna Mł. z Gunic

16554 (Gozdowo)

1652.24/IX. Krzysztof And. s. GD. Mikoł. Pieniążka i Kat. -- N. Marc. Pirsky i N. Anna Pieniążkowa stara matrona

16555 (Gozdowo)

1652.22/X. Katarzyna c. N. Wojc. Grzybowskiego i Anny z Nadarzyc -- N. D. Tom Trąpczyński i N. Marj. Dobrogoiska

16556 (Gozdowo)

1653.11/III. Zofja, c. N. Mac. Drachowskiego z Węg. -- Barb. Drachowska

16557 (Gozdowo)

1653.3/VII. † X. Andrzej Konarzewski pleban w Nowej Wsi i Miłosławiu

16558 (Gozdowo)

1655.17/I. Stefan s. N. Wojc. Grzybowskiego i Marj., z Nadarzyc -- N. Mac. Drachowski z Węg. i Dorota Krzyżankowska V.

16559 (Gozdowo)

1655.7/VI. Zofja, c. N. Mikoł. Granowskiego i Anny, z Węg. -- N. Swiętosław Młodzij. z Gunic i Jadw. Roznowska

16560 (Gozdowo)

1658.24/VII. Anna, c. N. Mac. Drachowskiego i Agn., z Węg. -- N. Jakub Dr. z Grzyb. i N. Gertr. Młodziej.

16561 (Gozdowo)

1658.8/IX. Krzysztof, s. N. D. Stanisława Przanowskiego i Marj. -- N D. Mikołaj Pieniążek i Ewa Mankowska de Soleczna

16562 (Gozdowo)

1659.23/II. Adam, s. N. Mikołaja Granowskiego i Anny de Węg. -- N. Wojc. Kokowski i Katarz. Smarzewska

16563 (Gozdowo)

1660.3/II. Fabjan Sebastjan s. N. Piotra Raczulskiego i Kat. -- N. Mikoł. Dobieski de Soleczna i V. Zbiewska z Wrześni

16564 (Gozdowo)

1660.26/VIII. Jadwiga, c. N. Jana Sierskiego z Nadarzyc i Marjanny -- N. Regina Raczulska z Nad.

16565 (Gozdowo)

1665.2/XI. Marcin, s. Jana Zbierskiego i Kat., -- GD. Franc. Mańkowski i G. Zofja Mańk.

16566 (Gozdowo)

1667. w wigilje sw. Kat., Swiętosław, s. G. Stan. i Teresy Drachowskich ze wsi Węg. -- GD. Kasper Młodziej. i G. Regina Rolanka

16567 (Gozdowo)

1668. visit B. M. V. Dorota Juljanna, c. GD. Jak. Mańkowskiego i Zofji -- G. Anna Raczulska, z Nadarzyc, Bartłomiej ojciec prob.

16568 (Gozdowo)

1677.15/XI. Katarzyna, c. G. Stanisł. i Teresy Drachowskich -- GD. Młodziejewski i G. Ko...ska

16569 (Gozdowo)

1672.9/III. Swiętosław, s. G. Stan. i Teresy Drachowskich we wsi Staw -- GD. Młodziej. i G. Smardzewska de Goniczki

16570 (Gozdowo)

1678.13/X. Rozalja, c. G. Stan. i Teresy Drachowskich -- G. Stan. Młodziejewski

16571 (Gozdowo)

1681.17/X. Rozalja, c. GD. Mikoł. Otuskiego i Doroty

16572 (Gozdowo)

1686.0/X. G. Tomasza Roznowskiego i Anny syn Ludwik -- G V. Barb. Czaplicka

16573 (Gozdowo)

1688.24/IV. GD. Andrzeja i Anny Zielińskich córka Teresa -- GD. Wojciech Kromolicki i G V. Dorota Kromolicka

16574 (Gozdowo)

1689.21/III. G. Przecława i Jadwigi Mysłowskich córka Katarzyna -- G. Wojc. Kosicki i G. Teofila Dobrosołowska

16575 (Gozdowo)

1689.12/IX. G. Franciszka i Barbary Napruszewskich córka Jadwiga Teresa -- Napruszewski i Marj. Bieganowska

16576 (Gozdowo)

1697.17/XI. dziecko D. Kaz. Swieykowskiego i Anny Zasutoskiej -- N. N. Sebast. Brudzinski i Zofja Rogozińska

16577 (Gozdowo)

1702.11/IX. Katarzyna, c. M G. Marjanny Elżbiety Gruszczyńskiej przez wyderk rezyd. w Solecznie ojciec jej nieznany. -- G. Stanisław Karszeski i G. Helena Strazycowa ż. Stef. Str. tenut. Gozdowa

16578 (Gozdowo)

1703.17/VI. Antoni, s. G. Stefana i Heleny Strażyców tenut. Gozdowa -- G. Swiętosł. Gorski i G. Joanna Hylińska

16579 (Gozdowo)

1703.6/VIII. Anna, c. G. Franciszka i Franciszki Gorskich -- G. Swiętosł. Gorski i G. Dorota Otuska

16580 (Gozdowo)

1646.12/II. N. Wojc. Grzybowski x Anna Biernacka z Nadarzyc -- N. Adam Dobrogoisky i N. Wojc. Grzybowski

16581 (Gozdowo)

1653.18/II. N. Andrzej Kołacki x N. Marjanna Gorazdowska wd. z Węgierek -- N. Tom. Trąpczyński i Mac. Drachowski

16582 (Gozdowo)

1694.G D. Jerzy Kowalewski x GD. V. Dorota Gorska -- N. And. Roznowski, Marcin Płonczyński, Władysław Bogusławski, Adam Kawecki, w dni "Bacchanalii"

16583 (Gozdowo)

1695.13/II. G. Marcjan Wardęski x G. Zofja Gorska -- Mac. Płonczyński, Adam Kawecki, Stan. Bogusławski etc.

16585 (Gozdowo)

1704.8/VI. Marjanna, c. G. Stefana i Elżbiety Strażyców tenut. Gozdowa -- G. Władysł. Gorski i G. Franc. Gorska

16586 (Gozdowo)

1705.5/II. Józef Jan s. G. Jakuba i Marj. Borzęckich tenut. wsi Węgierki dóbr GD. And. Roznowskiego -- G. Stan. Gorski

16587 (Gozdowo)

1705.3/VI. Antoni, s. M G. Franc. i Anny Drachowskich ze wsi Węgierek -- M G. Stan. Dr. rodzony i Kat. Strażycowa z Gozdowa

16588 (Gozdowo)

1705.15/VI. Anna, c. G. Wojc. i Katarzyny tenut. wsi Ra(dwań?)czyce (Morawskich) -- G. Stan. Morawski rodz. Wojciecha, i G V. Swinarska z Nadarzyc

16589 (Gozdowo)

1706.15/II. Maciej Franciszek, s. MD. Franciszka i G. Franciszki Gorskich ze wsi Soleczna -- G M D. Franc. Marszewski tenut. wsi Gozdowa i M G D. Trąmbczyńska

16590 (Gozdowo)

1707.1/VI. Petronella, c. M G D. Jana Pawłowskiego wyderkanę Węgierek urodz. nielegalnie z Doroty

16591 (Gozdowo)

1741.14/V. (Węgierki) Stanisław, s. GD. Aleks. Rożnowskiego dz-a Węg. i Marj. -- GD. And. Wilczyński i GD. Kat. Gostyńska

16592 (Gozdowo)

1742.29/IV. Marjanna Anton., c. GD. Piotra Malczewskiego tenut. Nad. i Anny -- GD. Mac. Zakrzewski klanic N. i GD. Kat. Psarska

16593 (Gozdowo)

1742.12/VII. cerem. Szymon (z w. w kość. w Badzie) s. GD. Piotra Malczewskiego i GD. Anny tenut. Nadarzyc -- X. Ant. Łukomski op. lędzki i Kat. Psarska dz. Bieganowska

16594 (Gozdowo)

1743.9/VI. (Węgierki) Antoni, dni 9, we dworze G. Aleksandra Roznowskiego i Marj. z Szafczyńskich cerem. 1744.3/V.-- ass. G. Józef Kraszkowski z Goniczek i Kat. de Konowskie Wilczynska z Otoczny

16595 (Gozdowo)

1744.6/VIII. dziecko 13 dni, Jakub Ignacy Kajetan s. poprz. G. Rożnowskich [Aleksandra Rożnowskiego i Marj. z Szafczyńskich] dz-ów. Węgierek, -- G. Piotr Płonczyński i G. Ludwika ż. Mac. Trąpczyńskiego z Gonic

16596 (Gozdowo)

1748.10/XI. Salomea Urszula Katarz., c. poprz. G. Rożnowskich [Aleksandra Rożnowskiego i Marj. z Szafczyńskich] -- GD. Wiktorja z Morawskich i jej męż G M D. Józef Drachowski

16597 (Gozdowo)

1749.2/I. (Soleczna) Teresa Jadwiga, c. G. M D. Konstantyna Łąckiego -- GD. Ludwika Ł. i GD. Ign. Walichnowski z Gulczewa

16598 (Gozdowo)

1749.12/II. (Węgierki) Józef Jan, s. G M D. Wojc. Nieborskiego i Zofji -- G M D. Józef Kraszkowski z Guniczek i G M D. Marj. Roznowska z Węg.

16599 (Gozdowo)

1750.29/IV. (Nadrzyce) Dyonizy Wojc. s. GD. Pawła Boińskiego i Konstancji -- GD. Józef Boiń. i GD. Marcj. Bronikowska tenut. Wrześni

16600 (Gozdowo)

1751.20/XI. (Soleczna) Elżb. Kat., c. GD. Konstantyna Łąckiego i GD. Weroniki Ł. pos. tej wsi -- GD. Wiktorja Drachowska i GD. Józef Kraszkowski dziedzic Goniczek

16601 (Gozdowo)

1753.5/XI. (Soleczno) Rafał Stan. Kostka, s. poprz. G M D. Łąckich [Konstantyna Łąckiego i Weroniki Ł.] dz-ów Sol. -- G M D. Józef Drachowski tenut. Gozdowa, G M D. V. Kat. Morawska z Kleoana

16602 (Gozdowo)

1754.6/I. (Węgierki) Józef Karol, s. G M D. poprz. Rożnowskich [Aleksandra Rożnowskiego i Marj. z Szafczyńskich] (ona Szawczyńska) -- G M D. Józ. Kraszkowski z Guniczek z ż. Zofją

16602 [a] (Gozdowo)

1754.29/IX. (Soleczne) Józef Michał Franc., s. G M D. Mich. Poklękowskiego i Marj. z Korytowskich -- X. Józef K. kan. pozn. i G M D. Urszula K.

16603 (Gozdowo)

1757.4/V. (Sołeczna) Walerjan Wojc. Stan., s. poprz. MD. Poklękowskich [Mich. Poklękowskiego i Marj. z Korytowskich] -- MD. Stan. Korytowski z Grabowa i GD. V. Urszula Korytowska

16604 (Gozdowo)

1758.19/XII. (Sołeczna) Paweł Tomasz, s. poprz. GD. Poklękowskich [Mich. Poklękowskiego i Marj. z Korytowskich] -- GD. Józ. Drachowski tenut. Gozd. i GD. Helena z Bendurskich Zakrzewska tenut. Zieleniecka

16605 (Gozdowo)

1754.7/VIII. † (Gozdowo) G. M D. Wiktorja Dracowska tenut. Gozd., paraliż

16606 (Gozdowo)

1755.30/IV. (Gozdowo) poch. G. Stanisław Morawski student z Pozn. l. ok. 24 † w Grzybowie

16607 (Gozdowo)

1756.27/IX. † (G.) GD. Marj. Zieleńska V. l. ok. 98

16608 (Gozdowo)

1758.18/X. † (Soleczna) GD. Wojc. Jaworski dz. d. Sol. l. 90

16609 (Gozdowo)

1760.7/I. † (Nadarzyce) GD. Anna Łasiewska

16610 (Gozdowo)

1762.14/IX. † (G.) G M D. Joanna Morawska V. z dw. Gozdow.

16611 (Gozdowo)

1760.5/IX. (Węgierki) Ignacy Piotr Aleks. s. G M D. Józefa Goreckiego i Kuneg. z Roznowskich -- G M D. Aleks. R. z Węg. i G M D. Marj. R.

16612 (Gozdowo)

1766.4/IV. (Węgierki) Franc. Winc. Józ. s. G M D. Józefa Goreckiego dz-a Sulinencis. i i Kuneg. z Rożnow. -- G M D. Antoni Rożnowski z ż. Marj. z Szawcz. dz-ą Węg.

16613 (Gozdowo)

1767.7/VII. (G.) Estera Dominika Elżb. Klara Barb., c. G M D. Kazimierza Zdzienickiego tenut. Gozd. i G M D. z Ulatowskich (Justyny) -- G M D. Józef Z. z Prus i G M D. Klara Chmielewska z Wojnowa (3. *)

16614 (Gozdowo)

1767.20/IX. (G.) Urban Tomasz Mateusz, s. GD. Jakuba Dobrowskiego dworu gozdow. i Anny -- G M D. Michał Poklękowski z Soleczna i G M D. Justyna z Ulatowskich Zdzienicka tenut. Gozd.

16615 (Gozdowo)

1747.3/VIII. (Nadarzyce) GD. Stanisł. Badowski x GD. Marj. Łochoska -- G M D. Paweł Boiński tenut. Nadarzyc, Stefan Mąkowski

16616 (Gozdowo)

1759.6/VII. (Węgierki) G M D. Józef Gorecki de villa Sulenino x G M D. Kunegunda Rożnowska z Węgierek -- G M D. Józ. Drachowski Jakub Sarnowski

16617 (Gozdowo)

1760.30/IV. (Węgierki) G. Stanisław Gliszczyński x V. Zofja Roznowska -- G M D. Józ. Gorecki, Aleks. Rozn.

16618 (Gozdowo)

1749.4/IV. † (Węgierki) GD. Aleks. Golemowski l. 20

16619 (Gozdowo)

1751.4/II. † (Nadarzyce) GD. Teresa Boińska

16620 (Gozdowo)

1769.28/I. Jan Nepomucen s. GD. Jakuba Łaszewskiego i Magdaleny z Łąckich z Sulencina -- G M D. Wojc. Zdzienicki i Justyna Z. tenut. Gozd.

16621 (Gozdowo)

1771.29/IX. (Soleczne) Klara Justyna Tekla, c. G M D. Michała Poklękowskiego i Marj. z Koryt. -- GD. Jak. Łaszewski i GD. Anna Łasz. wd. przedtym zw. Kowaleska ass. GD. Józ Kurczeski dz. Bieganowa i G M D. Rydzyńska klanicowa

16622 (Gozdowo)

1773.10/XI. (Gozd.) Karol Boromeusz, s. G. Michała Narkieskiego i Jadwigi -- G M D. Franc. Korytowski tenut. Gozd. i Marj. Poklękowska dz-a Soleczna

16623 (Gozdowo)

1774.4/V. (Nadarzyce) Kat. c. G. Józefa i Marjanny Jaworskich w służbie dwor. -- G M D. Franc. Korytowski z ż. z Szczytnickich, pos Gozd.

16624 (Gozdowo)

1774.20/XI. (Gozd.) Edmund Grzegorz Stanisł. Kostka, s. G. Zygm. i Kat. Kamińskich (16 *) -- X. Jan. Łukowski prob. gozdowski i G V. Franc. Korytowska z Gozdowa

16625 (Gozdowo)

1776.14/VIII. Gozd. Emiljan Roch Augustyn s. poprz. G. Kamińskich [Zygm. i Kat. Kamińskich] -- GD. Mich. Poklękowski z ż. Marj, Koryt. dz-e Soleczna (z domu plebań.)

16626 (Gozdowo)

1777.20/V. (G.) Jan Nepom. s. G. Mich. Narkieskiego i G. Jadwigi -- G. Zygm. Kamieński i Ewa Trojanowiczowa z G.

16627 (Gozdowo)

1778.28/VII. (Nadarzyce) (20. *) Anna, c. G. Józefa Jaworskiego i Marj. -- GD. Marc. Czarnozyński i G V. Franc. Korytowska z G.

16628 (Gozdowo)

1778.9/XI. (G.) Tekla, Karolina, c. poprz. G. Zygm. Kamieńskiego i Kat. z Lewickich -- X. i GMD. Anna Korytowska z G.

16629 (Gozdowo)

1780.23/VII. (Węgierki) (18. *) Magdal. Anna Tekla c. J M D. Antoniego Rożnowskiego dz-a Węg. pisarza gn. i Jadwigi z Poleskich -- MD. Zofja Siemiątkowska i MD. Piotr Tarnowski

16630 (Gozdowo)

1781.9/IV. (Dozd.) (2/IV. *) Konsolata Aniela, c. poprz. G. Kamieńskich [Zygm. i Kat. Kamieńskich] -- GD. Marc. Czarnożyński i GD. Marj. Poklękowska dz-a Soleczna

16631 (Gozdowo)

1781.24/V. (G.) (z w. w m. Inowrocław) cerem. Kat. Elżb. c. G. Mich i Kat. z Lewickich Narkieskich -- G. Stan. Ostrowski dworz. Gozd. i Kat. z Lewickich Kamieńska z pleb. gozd.

16632 (Gozdowo)

1783.12/XII. (Gozdowo) (4. *) Bibljanna Barb. c. poprz. G. Kamieńskich [Zygm. i Kat. Kamieńskich] -- GD. Franc. Korytowski tenut. Gozd. i Jadw. Rożnowska dz-a Węg.

16633 (Gozdowo)

1767.20/VI. (Nadarzyce) G. Józef Jaworski podstarości x V. Marj. Mokrzycka -- MD. Mich. Poklękowski MD. Franc. Korytowski

16634 (Gozdowo)

1774.17/I. (G.) G. Zygm. Kamiński mł. x G. Kat. Lewicka V. -- G M. Franc. Koryt. tenut. Gozd., And. Szczytnicki dz. Goniczek

16635 (Gozdowo)

1779.3/X. (G.) GD. Józef Rożnowski x GD. Franc. Korytowska -- J D. Gurowski podkomorzyc gn.

16636 (Gozdowo)

1780.3/VII. (Nadarzyce) GD. Wojc. Kosmowski wd. x GD. V. Marj. Przyłuska -- M. Objezierski, M. Żychliński, M. Leon Przyłuski

16637 (Gozdowo)

1783.16/XI. (G.) G. Andrzej Radzicki x G V. Rozalja Łukowska -- H. Kazim. Zagórski, G. Zygmunt Kamieński

16638 (Gozdowo)

1788.24/VI. (G.) (22. *) Alojzy Piotr Jan, s. M G. Piotra i Marj. z Smolińskich Rokossowskich -- G. Zygm. Kamiński i G. Kat. Kamińska z domu plebań.

16639 (Gozdowo)

1786.26/VI. G. Alojzy Poulin Jan Bapt. s. G. poprz. Kamińskich [Zygm. i Kat. Kamińskich] -- chrz. nieszl.

16640 (Gozdowo)

1788.7/I. (G.) (4. *) Marcjanna Agn., c. G. Stanisł. i Agn. z Mokrzyckich Ostrowskich -- M G D. Piotr Rokoszowski z ż. Smolińską Marjanną tenut. Gozd.

16641 (Gozdowo)

1788.20/VII. (Węg.) (15. *) Marj. Franc., c. G. Antoniego Jaworskiego i Apolonji -- MD. Florjan Rożnowski i M G D. Kat. Rożn. z Węg.

16642 (Gozdowo)

1767.29/VII. † (G.) G. Estera Zdzienicka c. GD. Kaz. Z. 3 tyg.

16643 (Gozdowo)

1769.11/I. † (G.) M G D. Kaz. Zdzienicki tenut. Gozd. poch Franciszk. pyzdr.

16645 (Gozdowo)

1770.23/VI. † (Węg.) GD. Tom. Czarnecki l. ponad 40

16646 (Gozdowo)

1774.6/III. (Solecz.) poch Tekla., c.Poklękowskich Michała i Marj. l. 3

16647 (Gozdowo)

1774.16/VI. † (Soleczno) GD. Fabjan Korytowski l. ponad 40

16648 (Gozdowo)

1779.13/V. (Węg.) poch. Marcin l. 3 1/2 s. GD. Józefa Dobrzyckiego tenut. Węg.

16649 (Gozdowo)

1783.2/I. † (Węg.) Dominik 4 mies., s. J. Anton. Rożnowskiego

16650 (Gozdowo)

1783.3/VII. † (G.) Konsolata c. Zygm. Kamieńskiego i Kat., l. 2

16651 (Gozdowo)

1788. † MD. Zofja z Rożnowskich Poleska poch tu

16652 (Graboszewo)

1733.22/I. Kazimierz Grzegorz s G. Łukaszewicza pos. z Uścięcina -- G. Jan Rokossowski z G. Marj. Malczewską

16653 (Graboszewo)

1733.15/IV. Stanisław Leliwa Cichorski chrzci Wojciecha Jerzego s. G. Stanisł. i Franc. Mąkowskich ze wsi Kościanki pos. -- G. Wojc. Kleparski z ż. G. Jadwigą Klep.

16654 (Graboszewo)

1733.28/IX. Józef Michał s. G. Mikoł i Ter. z Mikołajewskich Lisieckich pos. Chwalibogowa -- G. Jan Mietlicki i G. Agn. Mikołajewska

16655 (Graboszewo)

1734.28/IV. Eufrozyna Ludwika, c. G. Józ. i Marcj. Łukomskich -- G. Wojc. Ł. i G. Modlibowska

16656 (Graboszewo)

1734.12/IX. Jan Walentyn Marcin, s. G. Tad. i Marj. z Malczewskich Korytowskich -- G. Walenty K. jako dziad i Zofja z Zakrzewskich Malcz. babka

16657 (Graboszewo)

1735.10/II. Wład. Piotr, s. G. poprz. Lisieckich [Mikoł. i Ter. z Mikołajewskich Lisieckich] pos. Chwalibogowa -- G. Wład. Zajączek i G. Konst. z Golińsk. Malczewska

16658 (Graboszewo)

1735.12/I. Antoni s. G. Macieja i (brak) Nasiorowskich z części soł. skarboszewsk. -- X. Mich. Włostowski curatus. kolleg. średz. i G. Zofja z Zakrz. Malcz.

16659 (Graboszewo)

1737.8/V. Dionizy Stan. s. G. Józ Łukomskiego, -- J D. Mik. Zorychowski stol. kalis. z Franc. z-ą siostrą stryj.

16660 (Graboszewo)

1739.24/III. Apolonja Melchida c. G. Józ. i Marcj. Łukomskich z G. Kościel. -- G. Piotr Płaczkowski i V. Antonina Ł.

16661 (Graboszewo)

1739.4/IX. Stefan Wiktor, s. G. Józ. i Joanny Chulewiczów z Młodziejewic -- G. Józ. Kraszkowski i G. Ter. Trąpczyńska

16662 (Graboszewo)

1746.4/VII. Zofja Gertruda c. G. Mikoł. i Teresy z Mikołajeskich Lisieckich dz-ów i pos. Chwalbowa (!) -- G. Józ. Łukomski i Zofja z Zakrz. Malcz.

16663 (Graboszewo)

1748.10/III. Mikołaj Józef s. M G. Józ. i Joanny z Bajerskich Hulewiczów pos. i dziedziców Młodziej. (1746. * w dz. sw. Mik.)-- Józ. Kraskowski dz. Guniczek i Zofja Malcz. dz-a Graboszewa

16664 (Graboszewo)

1748.10/III. Juljan Marcin Stan. Kostka, s. porz. Hulewiczów [Józ. i Joanny z Bajerskich Hulewiczów] -- M G. Marcin Malcz. dz. Gr. Nadwornej, Krapków, Graboszewka, Unji i Węgierskiego i Zofja Kraszkowska z Guniczek

16665 (Graboszewo)

1749.12/III. Józef, s. G. Kaz. Meszkowskiego i N. Konstancji de Trebicka z wsi Gorazdowo -- G. Marc. Malcz. dz. G. i panna Ludwika Malcz.

16666 (Graboszewo)

1749.31/VIII. Róża, c. G. Józ. i Franc. Podczaskich sołt. Wierzbocickich, -- G. Józef Hulewicz z żoną

16667 (Graboszewo)

1751.20/IV. (50.24/VIII. *) Marjanna Ter. Barb. Zuz. Elżb. c. G. poprz. Hulewiczów [Józ. i Joanny z Bajerskich Hulewiczów] -- X. Stan. Cichorski prob. pyzdr., paroch Gr. z Ter. Trąpczyńską babką. Hulewicz dz. Młodz. i Ruchocinka

16668 (Graboszewo)

1752.27/I. Józef Jan s. G. poprz. Lisieckich [Mikoł. i Teresy z Mikołajewskich Lisieckich] dz-ów Chwalbogowa -- Jan Łukomski z Paruszewa i Marcja Łukomska z Gr. części Kościel.

16669 (Graboszewo)

1753.0/II. Juljanna Scholast. Apolonja, c. G. poprz. Hulewiczów [Józ. i Joanny z Bajerskich Hulewiczów] dz. z Młodziej. -- G. Mac. Rucki z Ruchocinka i G V. Barb. Kraszkowska z Guniczek

16670 (Graboszewo)

1753.15/III. Jan Józ. Grzeg. s. poprz. G. Lisieckich [Mikoł. i Teresy z Mikołajewskich Lisieckich] dz-ów. Chw. -- G. Stef. Mierzeski z ż. Bogum. Gałczyńską dz-e Babina

16671 (Graboszewo)

1754.16/VIII. Hipolit Roch Wawrzyn., s. poprz. G. Hulewiczów [Józ. i Joanny z Bajerskich Hulewiczów] dz. Mł. -- G. Walenty Zbyszewski i Elżb. Zbyszewska

16672 (Graboszewo)

1766.3/VIII. (Gr.) Piotr, ... Ignacy Lojola, Józef, s. MD. Ignac. (Malczewskiego) sty płowsk. dz-a Gr. i Jastrz.... i .... (Wę)gorzewskiej -- MD. Hulewicz z Młodz. i Juljanna Hulewiczowa

16673 (Graboszewo)

1766.11/XI. (Gr.) Anna Barb. c. G. Pawła Mietlickiego i Kat., w służbie w Gr. -- MD. Ludwik Chmielewski komornik kalis. z Kościanek i MD. Cecylja Młodziejewska pis. zs. wschow. z Nieczajny

16674 (Graboszewo)

1768.9/III. (Gr.) Tomasz Józef s. poprz. G. Mietlickich [Pawła Mietlickiego i Kat] -- MD. ... Pierzchliński mł., z ...błowa i MD. ... Malczewska V. ścianka pław. z G.

16675 (Graboszewo)

1768.3/IX. (Uściencino) Tekla c. G. Ludwika Ciświckiego i Anny -- G. Tom. Malczewski mł. z pleb. i G V. Krystyna Chmielewska z Kościanek

16676 (Graboszewo)

1768.21/XI. (Młodz.) Erazm Ludwik, s. M. ... Hulewicza i M. ... de Gostkowskie -- MD. ... Hulewicz dziad i MD. Joanna Hulewiczowa babka

16677 (Graboszewo)

1771.0/IV. (Uściencino) Vi... Konstantyn s. G. ... (Ciś)wickiego i Anny -- G. Mietlicki ... i G. Teresa

16678 (Graboszewo)

1771.9/VI. (Gr.) Erazm ... (dwojga im.) s. G. Jana ...skiego i Krystyny -- X. Walentyn Bonisiewicz i curat. skarboszew. i Ludwika Laudańska

16679 (Graboszewo)

1773.30/I. (Gr.) Franciszek Salezy Mac., s. G. D. Pawła Mietlickiego i ... -- MD. Wojc. Łącki z ż. Konst.

16680 (Graboszewo)

1774.10/II. Florjan, s. GD. Ignac. Hulewicza i G. ... -- X. Iłowiecki op. lędzki i M G D. Eufrozyna z Cieleckich Zielonacka podsędkowa kaliska M G D. Stef. Zielonacki podsędek kalis. i M GD. Marj z Skorz. Drwęska

16681 (Graboszewo)

1774.7/IV. Jan Nepom. s. G. Pawła Mietlickiego tenut. fund. pleb. grab. i Kat. -- Ludw. Ciświcki i Joanna Hulewiczowa

16682 (Graboszewo)

1774.22/XII. (Kościanki Małe) Kat. Barb., c. G. Jana i Apolonji Elzanowskich -- M. Ludwik Chmielewski z Kościanek i M. Juljanna Hulewiczowa z Młodz.

16683 (Graboszewo)

1777.7/II. (Graboszewo Kość.) Brygita Apolonja, c. G. Jak. i Róży z Bujalskich Białych -- G. Wojc. Łącki i Marj. z Kotarbskich Naramowska poses. Grabosz. Kość., Zadwornego

16684 (Graboszewo)

1779.8/II. (Uścięcino) Andrzej Piotr Maciej s. G. Xaw. i Kat. Zbyszewskich pos. wsi U. (5. *) -- X. Mac. Malczewski prob. tut.

16685 (Graboszewo)

1779.10/XI. (...bogowo) Teodor ... s. G. Antoniego i Zofji z Witkowskich Słuzewskich (6. *) -- G. Wojc. Rudnicki tenut. Gr. Kość. i Franc. Byszewska oraz M. Marceli Bogucki miecznikowicz poznań. i G. Marj. Przyłuska

16686 (Graboszewo)

1716.10/II. G. Piotr Suliński x G. Barb. Tyminiecka, z wsi Chwalbogowo

16687 (Graboszewo)

1756.0/II. G. Walentyn Łukomski mł. z G. Kościel. x V. Konst. Malczewska -- G. Mik. Pierzchliński G. Józ. Napruszewski

16688 (Graboszewo)

1756. ...(Ma)ciej Nosiorowski x ... siecka wd. -- Piotr Ł..., Kaz. Łukomski Malczewski etc.

16689 (Graboszewo)

1762.0/II. ...dum Mietlicki x ...sa Strzyszewska -- Malcz. sta, Józef ... z Młodz. etc.

16690 (Graboszewo)

1756.... † G. Józef Łukomski z G. Kościelnego l. 48

16691 (Graboszewo)

1757.26/O. † G. Mikołaj Lisiecki pos. Chwalbogowa l. 47 poch Grab.

16692 (Graboszewo)

1758.16/XI. † ...ia Malczewska ...wo Nadworne poch Pozn.

16693 (Graboszewo)

1759. † ... D. Pet... Kościanki ... poch. u Patr...

16694 (Graboszewo)

1761.15/I. † MD. Marcin Malczewski z Grab. dziedzic l. 82 poch. Franciszk

16695 (Graboszewo)

1771.6/II. † M. ... Hulewicz ze wsi ... dziedzic poch. Reformaci

16696 (Graboszewo)

1773.6/IV. (G.) poch. franc. Mac. s. GD. Pawła Mietlickiego i G. Kat.

16697 (Graboszewo)

1780. † (Gr. Kościel.) X. Maciej Malczewski prob. Gr. od. lat 24, a miał l. 66 1780.11/II. dysponowany

16698 (Graboszewo)

1706.3/II. Antoni Józef, s. Kaz. i Bogumiły Pruskich -- X. Antoni Łukomski opat i G. Jadwiga Łukomska

16699 (Graboszewo)

1706.5/V. Helena Zofja, c. G. Adama Szczytnickiego -- MD. Eryk Golson chor. szwec. i GD. Cielinska babka

16700 (Graboszewo)

1708. Teresa Ludwika, c. GD. Stanisława Zołczyńskiego z Babina i GD. Zołcz. -- J D. Prokop Lipski sędzia i surrog. pozn. i D. Jadwiga Łukomska

16701 (Graboszewo)

1709.7/X. (Młodziej.) Stan. s. G. Jana i Agn. Nob. Stromienckich -- G. Adam Szczytnicki i G V. Konst. Żychlińska

16702 (Graboszewo)

1709.17/XI. (Chwalibogowo) Marcin, s. GD. Franc. i Ter. Godlewskich -- Konst. Malczewski i jego macocha Konstancja Malcz.

16703 (Graboszewo)

1711. X. Stanisław Leliwa Cichorski instyt. w kość. paraf. w Grab. po X. Janie Malczewskim tut. prob. † -ym na zarazę

16704 (Graboszewo)

1711.16/X. Stanisław, s. G Jana i Marjanny Barszczeskich -- G. Mac. Manikoski i G. Anna Bronikoska

16705 (Graboszewo)

1711.16/VII. Marjanna, c. G. Jana Donina i Agnieszki Ostromieckiej z wsi Młodziej. -- GD. Wład. Malczewski z siostrą V. Zofją Malcz.

16706 (Graboszewo)

1712.27/II. (Chwalbogowo) Marjanna, c. GD. Piotra Sulińskiego i Anny -- MD. Jan Słonecki i GD. Marcj. Strażycowa

16707 (Graboszewo)

1712.6/VI. Jan (Parusewo) s. GD. Marcina Sypnieskiego i Marjanny -- G M. And. Malczewski z siostrą G V. Malcz.

16708 (Graboszewo)

1712.31/VII. Anna, c. GD. Jana Godleskiego i Marj. -- GD. Wojc. Cichorski i GD. Kat. Cichorska

16709 (Graboszewo)

1713.2/III. Maciej, s. GD. Adama Szczytnickiego i Marjanny, z Młodziej. -- GD. Wojc. Jordan ofic. w. sas. i G. V. Marj. Helińska

16710 (Graboszewo)

1713.29/III. Ewa, c. G. D. Skrzeckoskiego -- GD. And. Malczewski i GD. Kat. Mirucka z Sokolnik

16711 (Graboszewo)

1713.6/VII. Jan, s. GD. Marcina i Anny Dabrowskich z Graboszewka -- GD. Jan Słonecki i GD. Helena Dabrowska

16712 (Graboszewo)

1713.2/IX. (Skarboszewo) Anna c. GD. Marc. i Marj. Sypnieskich -- M D. Jan Słonecki i MD. Barb. Czarnecka

16713 (Graboszewo)

1713.12/XI. Józef, s. GD. Rapackiego i żony jego z Kościanek -- GD. Jan Słonecki i GD. Marj. Żychlińska

16714 (Graboszewo)

1714.3/IV. Józef Antoni s. GD. Konstantyna Malczewskiego i Jadwigi (Graboszewko) -- GD. Piotr Heliński z żoną

16715 (Graboszewo)

1714.26/IV. Wojciech Marek s. GD. Marjana Babskiego i Jadwigi (Chwalbogowo) -- GD. And. Malczew. z Barb. Tymieniecką

16716 (Graboszewo)

1714.25/X. Elżb. Kat. c. GD. Jana i Marj. Barszczewskich (Kościanki) -- GD. Adam Szczytnicki, GD. Kat. Cichorska

16717 (Graboszewo)

1714.4/XI. Helena Kat. c. GD. Adama i Teresy Szczytnickich (Młodziejewice) -- GD. Konst. Malcz. i GD. Konstancja Malcz.

16718 (Graboszewo)

1715.18/VI. Marjanna, c. M GD. Jana Słoneckiego i Zofji Malczewskiej (Parusewo) -- MD. Stan. Malcz. z MD. Konstancją Malcz. z Gr. Nadwor.

16719 (Graboszewo)

1716.15/I. syn GD. Kaz. Pruskiego i Teofili -- G. Szym. Szychliński i G. Zawacka

16720 (Graboszewo)

1716.13/III. Franciszka c. GD. Adama i Marjanny ...(opuszczone nazw.) -- G D. Walerjan Malcz. i G. Jadwiga Malcz.

16721 (Graboszewo)

1716.6/II. Maciej, s. G D. Konst. i Jadwigi Malceskich -- G. N. Psinski i V. Marj. Helinska

16722 (Graboszewo)

1717.6/VIII. Florjan Jakub, s. G. Jana Barszczewskiego i Marj. (Kościanki) -- G. Walerjan Malczewski i G Z. Zofja Żychlińska

16723 (Graboszewo)

1718.22/I. Marcj. Agn. c. G. Remigjana i Zofji (Babskich) (de Chwalbogowo) -- G D. Stanisł. Malczewski i Marj. Tyminiecka

16724 (Graboszewo)

1718.24/II. bl. Maciej i Konstancja D. Franciszka i Teresy Godlewskich de Chwalbogowo -- G D. Tom. Laskoski z ż. Ludwiką

16725 (Graboszewo)

1718.31/V. Petronella Bogumiła, c. G D. Adama i Teresy Sczytnickich (ze wsi Młodziejewice) -- G. Jan Żychliński i G. Ewa Kaczkowska

16726 (Graboszewo)

1718.8/VI. Petronella c. G. Piotra Sulińskiego i Anny z Tyminieckich -- G. Antoni T. i G. Barb. Czarnecka

16727 (Graboszewo)

1719.20/I. Adam Joachim s. G D. Wojc. i Ludwiki Łukomskich (Parusewo) -- G D. Gliniecki i G. Magdal. Słonecka

16728 (Graboszewo)

1719.21/II. Walentyn, s. G. Ant. Timiniecki i Zofji Żychlinskiej (Chwalbogowo) -- G. Andrzej Malczewski i G. Konstancja Malcz.

16729 (Graboszewo)

1720.8/II. Marjanna Helena c. G D. Wojc. Łukomskiego dz-a Parusewa i Ludwiki -- G D. Ant. z Łaska Słonecki dz. na Słonczycach i Pietrowicach i G D. Zbyszewska de Cienino Zaborne

16730 (Graboszewo)

1720.20/VII. Jakub Józef, s. G. Ant. i Zofji Tyminieckich (Chwalbogowo) -- G. Marcin Babski i N. Żychlińska matka z Młodziejewic

16731 (Graboszewo)

1720.28/VIII. Jadwiga Rozalja c. G. Adama i Teresy Sczytnickich (z Młodziej.) -- D. And. Malczewski i G. Żychlińska

16732 (Graboszewo)

1721.23/I. Walenty Maciej s. G. Jana i Marj. z Żurowskich (Krapkowo) -- G D. Marcin Malcz. i Marja Karczyńska

16733 (Graboszewo)

1721.20/III. Franciszek, s. G. Kaz. i Bogumiły Pruskich (Młodziejewice) -- G. Piotr Płaczkowski i G V. Pruska

16734 (Graboszewo)

1721.15/IV. bl. Piotr i Paweł s. G. Remigjana i Anny Babskich (Chwalbogowo) -- G. Piotr Płaczkowski i Juszkowska, Grabiński i G. Zofja Tyminiecka

16735 (Graboszewo)

1721.10/V. Jan Józef s. G. Jana († - go) i Barbary Wilkońskich (z Chwalbog.) -- G. Franc. Racięski i G. N. Malczeska

16736 (Graboszewo)

1721.3/VII. Antonina Elżb. c. G D. Wojc. Łukomskiego i Ludwiny de Łukomskie -- G. N. Manikowski i G. Magd. Słonecka

16737 (Graboszewo)

1721.4/VII. Antoni, s. G. Piotra i Anny Sulińskich (z Chwalk.) -- G. Sylwester Wilamowski i Kat. Sulińska

16738 (Graboszewo)

1721.26/X. Urszula Teresa c. G. Jurkowskiego z Grab. -- G. And. Malcz. z Młodziej. z matką G. Konst. Malcz.

16739 (Graboszewo)

1722.20/V. Stanisław Jan s. G. Anton. i Konst. Timinieckich (z Młodz.) -- G. Marc. Malczew. z ż. z Grab. Nadwornego

16740 (Graboszewo)

1722.7/VI. Magdalena, c. G. Pruskiego z Młodziej. -- G. Wład. Malcz. i G. Teresa Jerzmanowska V.

16741 (Graboszewo)

1722.6/VIII. Franc. Kajetan, s. G. Łukasza i Marjanny Biskupskich -- G. Władysł. Malczewski i G. Ewa Mietlicka

16742 (Graboszewo)

1724.10/IV. Mac. Stan., s. G. Mac. i Konst. Niesioroskich (Skarboszewo) -- G. Wład. Malcz. i G. Ewa Mietlicka

16743 (Graboszewo)

1724.4/III. Bogumiła, c. G. Franc. i Ter. Godlewskich (Chwalbogowo) -- G. Jan Mietlicki z ż.

16744 (Graboszewo)

1725.2/IV. Józef Władysław, s. G. Łuk. i Marj. Biskupskich -- G. Wład. Malcz. i G D. Bajerska wd. z Młodziej.

16745 (Graboszewo)

1725.2/VII. Stanisław Filip s. G. And. i Teresy z Karwosieckich Malczewskich, z pf. Szemborowo (Stanisławowo) -- J M D. Wojc. M. sędzia zs. pozn. i G D. Konstancja M. babka

16746 (Graboszewo)

1762.6/XII. (Galczewo) Kat. Wiktorja, c. G. Aleksandra Mietlickiego i Kat. -- MD. Ignacy Malcz. sta spławki dz. Grab. i G. Joanna Hulewiczowa z Młodz.

16747 (Graboszewo)

1762.30/XII. (Grab. Nadwor.) Wiktorja Ewa, c. MD. Ignac. Malczewskiego sty spław. dz-a Grab. i M. Justyny z Węgorzewskich -- J M. X. Mac. Malcz. curatus Gr. i G. Dor. Biernawska z Gr. wd.

16748 (Graboszewo)

1763.25/X. (Graboszewo) Urszula, c. G. D. Pawła Mietlickiego i Kat. -- M. Ign. Malczewski sta spławski i G. Wiktorja Łukomska z Parusowa

16749 (Graboszewo)

1765.1/I. (Grab.) Xawery Eligjusz Andrzej, s. MD. Ignac. Malczewskiego sty spław. i MD. Justyny z Węgorzew. -- MD. Ludwik z Nieczajny Młodziejewski regens gr. pozn. i MD. z Skorzewskich Drwęcka z Sokolnik

16750 (Graboszewo)

1765.30/I. Franc. Salezy Ignacy s. G D. Ludwika Ciświckiego i G D. Anny (Uściencino) -- X. i V. Barb. Prząnowska

16751 (Graboszewo)

1765.3/II. (Grab.) Ignacy Piotr, s. G. Pawła Mietlickiego ekonoma Grab. i Kat. -- MD. Ign. Malcz. z żoną

16752 (Grzybowo)

1721.21/I. (G. Niekościel.) Józef, s. G. Antoniego i Marjanny z Drachowskich Drzewieckich -- G. Maciej Brzostowski i G. Kat. Czarlińska z ib.

16753 (Grzybowo)

1724.28/II. (G. Rabieżyce) G. Sebastjan Potocki x Marjanna Drochowska z ib. -- G. Jaraczewski dz. Wódek, Jan Jeziorkowski z Grzyb.

16754 (Grzybowo)

1726. (G. Rabież.) Wojciech Stanisł. s. G D. Jana Jeziorkowskiego i Kat. Przyłuskiej -- G D. Piotr Płonczyński i G D. Wiktorja ż. jego, z Gutowa

16755 (Grzybowo)

1727.26/XII. (Kleparz) Tomasz Stefan s. G D. And. i Joanny z Jaraczewskich Pawłowskich -- MD. Trzebicki klanic spicimir. i MD. Nijeska z Żydowa

16756 (Grzybowo)

1728.15/II. (G. Rabież.) Anna, c. G. Jana I Kat. Jeziorkowskich -- G D. Wawrzyn. Drachowski i G D V. Marj. Drach., oboje z Barda

16757 (Grzybowo)

1730.5/VI. (Kleparz) Rozalja c. G D. poprz. Pawłowskich [And. i Joanny z Jaraczewskich Pawłowskich] -- G D. Stan. Jaraczewski i G D. Kat. Jaracz. małż. z Wódek

16758 (Grzybowo)

1739.3/IV. (G. Rabież.) Teresa Teodora Katarzyna, c. G. Anton. i Rozalji Ryszewskich

16759 (Grzybowo)

1739.30/IV. (G. Rabież.) Teresa Kat. c. G. Chryzostoma i Marjanny Mięszkowskich -- Franc. Morawski i Jadw. Grabowiecka

16760 (Grzybowo)

1739.6/V. (Robaczkowo), Stanisł. Franc. s. N. Franc. i Marj. Radziszewskich -- G. Kaz. Bardski i Jadw. Grabowiecka

16761 (Grzybowo)

1739.26/VII. (Robaczkowo) Jakub Józef, s. G. Ludwika i Urszuli Krzywosądzkich -- G. Józ. Grabowiecki i Jadwiga ż. jego

16762 (Grzybowo)

1740.10/IV. (Robaczkowo) Kat. c. N. Walerjana i Ter. Grusieckich -- N. Walenty Wardęski i wd. Joanna Radziszewska

16761 a (Grzybowo)

1739.26/I. (Robaczkowo) Konstancja Agn., c. poprz. N. Grusieckich [Walerjana i Ter. Grusieckich] -- G. Franc. Morawski i Jadwiga Grabowiecka

16762 a (Grzybowo)

1740.21/IX. (G. Robieżyce) Teresa, c. G. Wawrzyńca i Kat. Pacynowskich -- G. Kaz. Węgrecki i Teresa Pac.

16763 (Grzybowo)

1741.19/IV. (G. Rabież.) Katarzyna, c. G. Swiętosł. i Konstancji Kościewskich -- G. Franc. Morawski i ż. jego

16764 (Grzybowo)

1742.30/XI. (Grzyb.) Andrzej s. G. Jakuba Zdąnowskiego i Zofji de Miereckie -- G. Józef Grabowiecki i G. Kat. Szczykowska

16765 (Grzybowo)

1742.17/III. (G. Rabież.) Marjanna, Gertruda, c. G. Chryzostoma i Marjanny Mięszkowskich -- G. Mich. Łukowski i G. Kat. Szczykowska

16766 (Grzybowo)

1740/1743(?).17/I. (Wódki) Antoni, s. G. Jana i Joanny Swięcickich -- G. Franc. Mioducki i Urszula z Grzyb.

16767 (Grzybowo)

1743.13/V. (Nowe G.) Antoni, s. G. Wawrzyńca i Kat. Pacanowskich -- G. Józef Tyszka i Barb. Węgrocka wszyscy posesory części N. Grz.

16768 (Grzybowo)

1743.1/IX. (Barczyzna) Teresa, c. G. Józefa i Kat. ... -- X. Mich. Gazdziecki i G. Jadw. Grabowiecka

16769 (Grzybowo)

1745.19/O. (G.) Wojciech, s. G. Wawrzyńca i Kat. Pacanowskich -- G. Chryzostom Mięszkowski i G. Marj. Tyszczyna

16770 (Grzybowo)

1745.11/XI. (Wódki) Marcin (11/XI. *). s. G. Aleks. i Eleonory Trzcińskich -- G. Franc. Gostyński i G. Krystyna Jaraczewska

16771 (Grzybowo)

1745.30/XI. Andrzej, (28. *) s. G. poprz. Trzcińskich [Aleks. i Eleonory Trzcińskich] -- G. Stan. Jaraczewski i G. Zofja Swierczyńska

16772 (Grzybowo)

1745.9/VI. (Wódki) Petronella c. G. Stanisł. i Marj. Jaraczewskich -- G. Józ. Grabowiecki i ż. jego

16773 (Grzybowo)

1753.9/VII. (Wódki) Szymon Błażej, s. G. Franciszka i Elżb. Mioduckich -- G. Kaz. Podbilski i G. Kat. Prazmowska

16774 (Grzybowo)

1753.9/VII. (Wódki) Andrzej Leopold (1747. *) s. G. poprz. Mioduckich [Franciszka i Elżb. Mioduckich] -- G. Gabryel Trzciński i V. Anna Siemiątkowska

16775 (Grzybowo)

1752.18/VIII. Anna Jadwiga, c. G. Marc. i Barb. Zegotów de Starawieś -- M G. Michał Kąsinowski komor. kalis. i M. G. Kryst. Słucka

16776 (Grzybowo)

1752.29/IX. (G.) Hedwieda Teresa, c. G. Stef. i Kat. Mąkoskich de Stara Wieś -- G. Wojc. Lipski de Ostrowo i G. Franc. Irzykowska de Sobiesiecznie

16777 (Grzybowo)

1755.19/II. Ignacy, s. G. Wojc. i Anny Jaraczewskich -- G. Tomasz Pawłowski z Grzyb. i G V. Rozalja z dw. Wódki Jaraczewska

16778 (Grzybowo)

1755.13/VI. Antonina Justyna c. G. Marcina i Barb. Zegotów dz-ów G. -- G. Stan. Trąmpczyński z Grzyb. Kościel. pos. i G. Gostyńska z Mierzejewa

16779 (Grzybowo)

1755.17/VIII. Dominik Wawrzyniec s. G. Franc. i Elżb. Mioduckich -- M G. Antoni Zakrzewski dz. Gołosza i G. Marj. Hełkowska z G.

16780 (Grzybowo)

1756.6/I. Jadwiga Ter. c. G. Tom. i Anny Pawłowskich z G. -- G. Wojc. Jaracz. z Wódki i Marjanna Tyszczyna z G.

16781 (Grzybowo)

1756.11/VIII. (Wódki) Jan Józef s. G. Anton. i Teresy Jaraczewskich -- G. Wojc. J. i G. Teresa Ostrowska, obole z dw. Wódek

16782 (Grzybowo)

1758.10/VIII. * (G. Wódki) Mikołaj Augustyn, s. M G. Anton. i Teresy z Bronikowsk. Jaraczewskich -- N. Dominik Piotrowski i G. Eleonora Trzcińska ze wsi Żułcz

16783 (Grzybowo)

1790.27/I. (G.) cerem. Dorota c. J D. Antoniego Trąbczyńskiego i Justyny (z w. 88.28/II.) -- MD. Juljana T. surogatorowa gn. i G D. brat jej Onufry T.

16784 (Grzybowo)

1790.15/III. cerem. nad Agatą c. poprz. Trąbczyńskich [Antoniego Trąbczyńskiego i Justyny] (z w. 1788.28/II.) -- MD. Kajet. Stablewski z ż. Roz. z Korytowskich

16785 (Grzybowo)

1727.23/II. (Wódki) G. Andrzej Pawłowski x G. Joanna Jaraczewska 1-o voto -- G. Stefan Malczewski, i G. Stocki z Gulczewka

16786 (Grzybowo)

1738.13/II. G. Samuel Schrayter x Teresa Jaraczewska V. -- G G. Stanisł. i Ant. J J. ojciec z synem (G. Wódki)

16787 (Grzybowo)

1738.6/VII. (G.) G. Chryzostom Mięszkowski x Marjanna z Drachowskich Potocka -- G. Józef Tyszka, Antoni Ryszewski, Ludw. Krzywosądzki

16788 (Grzybowo)

1739.6/VIII. G. Wawrzyniec Pacynowski x Kat. Drachowska wd. z Grzyb. Rabieżyc, -- G. Chryzostom Mieszkowski, Wojc. Sliwnicki

16789 (Grzybowo)

1740.31/I. N. Jan Swięcicki x Joanna Kwilecka -- GG. Stan. i Ant. Jaraczewscy

16790 (Grzybowo)

1740.11/II. G. Walentyn Krasowski x V. Ludwika Mąkowska -- G. Józef Grabowiecki, Stan. Maslowski

16791 (Grzybowo)

1741.12/II. (Wódki) G. Stanisł. Jaraczewski x G. Marjanna Grabowiecka -- G. Józef Gr. i G. Stan. Mioducki

16792 (Grzybowo)

1752.20/XI. (G.) G. Melchjor Chelkowski x Marjanna Jeziorkowska -- G. And. Zabłocki, Jan Woszczyński

16793 (Grzybowo)

1754.24/XI. G. Tomasz x Anna Pawłowscy -- G. Marcin Żegota, Jan Jeziorkowski

16794 (Grzybowo)

1729.† G D. Anna Przyłuska dz-a G. Kościel.

16795 (Grzybowo)

1736.6/X. † Anna, córeczka G. Ryszewskich l. 2 1/2

16796 (Grzybowo)

1736.9/X. † N. Seweryn Małachowski z G. Wielk.

16797. (Grzybowo)

1736.15/X. † G. Sebastjan Potocki z G. Mał.

16798 (Grzybowo)

1736.27/XI. † Antoni Jan s. G. Ryszewskich

16799 (Grzybowo)

1737.13/III. † N. Teresa Małachowska puella, z G. W-go

16800 (Grzybowo)

1737.15/III. † N. Anna Małachowska wd. z G.

16801 (Grzybowo)

1737.28/III. † N. Maciej Blachniewski

16802 (Grzybowo)

1737.2/V. † G. Joanna Pawłowska de Kleparz poch. Września kość. pf.

16803 (Grzybowo)

1737.13/V. † G. Eleonora Jaraczewska V. z Wódek poch. Września

16804 (Grzybowo)

1738.4/II. † Ignacy synek G. Ryszewskich z G.

16805 (Grzybowo)

1738.26/II. † Michał synek G. Tyszki z G.

16806 (Grzybowo)

1738.6/III. † Katarzyna córeczka G. Józefa Tyszki z G.

16807 (Grzybowo)

1738.20/IV. † G. Katarz. Jaraczewska de Wódki poch. Września

16808 (Grzybowo)

1740.23/I. † N. Franc. Radziszewski

16809 (Grzybowo)

1742.6/I. † G. Franciszka Badowska

16810 (Grzybowo)

1742.5/IV. † (Barszczyzna) G. Jan, s. G. Michała Łukowskiego l. 4

16811 (Grzybowo)

1752.24/IV. poch. G. Joanna Zielinska l. 40

16812 (Grzybowo)

1754.14/VIII. poch. tu G. Dorota Cielmowska l. 60 (St. Wieś)

16813 (Grzybowo)

1755.22/IX. poch. G. Dorota Pacanowska l. 50 (Robaszk.)

16814 (Grzybowo)

1756.2/I. poch. tu G. Antoni Jeziorkowski l. 24

16815 (Grzybowo)

1758.24/I. † Dominik synek G M. Franc. i Elżb. Mioduckich

16816 (Grzybowo)

1759.0/VIII. † M G D. Jadwiga Morawska l. ok. 58 poch. Gozdowo

16817 (Grzybowo)

1771.7/IV. † (Wódki) G. Anna Pawłowska l. ok. 40 poch. 10 tu

16818 (Grzybowo)

1771.9/V. † (Wódki) G. Jan Kaniewski l. 20 poch. 10 tu

16819 (Grzybowo)

1771.30/VI. † (Wódki) G. And. Borowski l. ok. 27 poch. 4/VIII. tu

16820 (Grzybowo)

1763.28/XII. † M D. Petronella z Smoleńskich Trąmpczyńska podczaszyna pomor l. 20 poch. Fran. gnieźn.

16821 (Grzybowo)

1765.25/II. † G D. Jakub Sodokierski socrus curata Grzybow., l. 32 poch. tu

16822 (Grzybowo)

1765.8/VII. † G. Andrzej Malczewski l. 65 poch. tu

16823 (Grzybowo)

1767.13/VI. poch. G. Franciszek Morawski dz. Kleparza l. 82 poch. tu

16824 (Grzybowo)

1768.9/I. † G. Marjanna Tyszczyna z Wódek l. 70

16825 (Grzybowo)

1773.18/I. † (Wódki) G. Aleks. Borowski pos. wsi W. l. ok. 50 (?), poch. 25 tu

16826 (Grzybowo)

1773.9/VI. † (G. Kościel.) M. Stanisław Otto Trąmpczyński dz. G. K. collator kość. grzyb. l. 80 poch. 12 tu

16827 (Grzybowo)

1773.4/VIII. † (Wódki) Maciej l. 19, s. G. Tom. Pawłowskiego pos. cz. Wódek, poch. cm. tu

16828 (Grzybowo)

1775.22/IX. † (Wódki) G. Antoni Jaraczewski dz. wsi W., l. ok. 60 poch. tu

16829 (Grzybowo)

1776.7/II. † (G. Wódki) G. Kat. Stępczyńska l. ok. 70 poch. tu

16830 (Grzybowo)

1776.3/V. † (G. Wódki) Maciej Kaz. synek G. Tom. i Franc. Pawłowskich poch. tu 10

16831 (Grzybowo)

1779.16/XI. † (Wódki) G. And. Zdziarski l. 90 poch. cm. tu

16832 (Grzybowo)