FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 8

Regestennummer: 17.501 – 20.000

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

17501 (Mielżyn)

1778.20/IX. (Lipe) G. Józef Broniewski x Jadwiga Jaraczewska V. -- M. Stanisł. Otto Trąmpcz. surrog. gr. gn. i Chwaliszewski podcz. Żydaczow.

17502 (Mielżyn)

1793.29/VIII. (Ruchocin) G. Franc. Kosicki x V. Anna Trąmpczyńska -- G G. Stan. Tr., Mac. Chwaliszewski

17503 (Mielżyn)

1733.13/IV. poch. G. Chryzostom Chwaliszewski

17504 (Mielżyn)

1734.25/II. poch. G. Czaplicka z Gorzykowa

17505 (Mielżyn)

1735.2/VI. (Gorzykowo) poch. G. Jan Giwartowski

17506 (Mielżyn)

1735.24/XII. † G. Stanisł. Rudzki, poch 1736.3/I. tu

17507 (Mielżyn)

1736.25/IV. † (Gorzyk.) G. Anna Karłowska z d. Jaczewskich

17508 (Mielżyn)

1737.9/VI. † G. Jadwiga Rudzka z Trąmpczyńskich poch. 15

17509 (Mielżyn)

1741.2/IX. † G. Wojc. Skarbek Rudzki dz. M.

17510 (Mielżyn)

1741.21/IX. † G. Marjanna z Trąmpczyńskich Karśnicka wdowa, rodzona matertera prob. tut.

17511 (Mielżyn)

1743.15/IV. † G. Anna z domu Złąnowska Malisowa (? !)

17512 (Mielżyn)

1749.31/VII. † G. Reina Poklatecka V., poch. 4/VIII.

17513 (Mielżyn)

1753.18/X. † G. Zofja Zdąnowska V.

17514 (Mielżyn)

1757.19/IV. † Nob. And. Brodnicki w służ. u G. Chwaliszewskich w Jawor.

17515 (Mielżyn)

1760.25/II. † G D, -a 1-o v. Rudnicka, 2-ov. Trąmpczyńska Dorota Kuroska nagle

17516 (Mielżyn)

1767.19/VI. † G. Walentyn Żurowski l. 53

17517 (Mielżyn)

1767.20/XI. † X. Jakub Otto Trąmpczyński prob. mielżyń., l. 70., poch. 1/XII.

17518 (Mielżyn)

1768.1/VII. † (Lipie) dziecko Tekla Marjanna Dor. de Swinarskie Rudzka l. 4, i 5 mies.

17519 (Mielżyn)

1768.15/IX. † (M.) M. Józef Lipski z Szemborowa, poch. tu l. 40

17520 (Mielżyn)

1768.17/X. † (Lipie) ranny przez żołnierzy w m. Chodzieży M D. Maciej Rudzki pos. w L.

17521 (Mielżyn)

1769.12/V. † Hermenegild Antoni Konstantyn Piotr s. M D. ol. Mac. Rudzkiego i Józefiny z Swinar. pos. Lipia

17522 (Mielżyn)

1770.21/VIII. (Lipie) poch. Bernard c. M. Izydora Ciesielskiego i Józefaty, pos. L.

17523 (Mielżyn)

1770.3/VIII. poch. (Gorzykowo) G. Regina z Pawłowskich Kwasiborska

17524 (Mielżyn)

1773.28/IX. poch. G. Antoni Wyganowski († w Szymborowie)

17525 (Mielżyn)

1774.24/I. † (Jaworowo) G. Mikoł. Chwaliszewski starzec ok. l. 90 sparaliż.

17526 (Mielżyn)

1774.27/IX. poch. (Gorzyk.) G. Bartł. Buczkowski pos. cz. Gorz.

17527 (Mielżyn)

1776.9/I. (Gorzyk.) poch. G. Jadwiga Mankowska

17528 (Mielżyn)

1783.4/VIII. (M.) poch. G. Franc. Rudzki l. 23

17529 (Mielżyn)

1789.3/II. (M.) poch. Stanisław s. G. Sebastjana i Kazimiery z Kurnatowskich Konarskich

17530 (Mielżyn)

1789.22/VI. (Ruchocin) poch. G. Antoni Otto Trąmpczyński pos. Ruch. l. ok. 60

17531 (Mielżyn)

1792.28/VIII. † (M. miasto) G. Elżb. Bartozewska l. 80

17532 (Mielżyn)

1793.20/XI. † (M.) M. Stanisł. Otto Trąbczyński miecznik kalis., sędzia gr. gn., dz. M., l. 67

17533 (Mielżyn)

1794.2/VIII. † (Olędry Ruchocińskie) Nepomucena, c. G. Wojc. Kierskiego, l. 6

17534 (Kwieciszewo)

1725.15/I. (Gozdynin) Fabjan Sebast., s. G. Andrzeja Czeluścińskiego i Konst. z Malanowskich -- biedni

17535 (Kwieciszewo)

1727.19/III. (Czarnotul) Józef Grzegorz, s. G. Anton. Manikowskiego i Marj. z Sobockich -- G. Grzegorz Smardzewski i G. Anna z Podleskich Smardzeska

17536 (Kwieciszewo)

1729.4/VII. (Kąnowo) Marj. Elżb., c. G. Stanisława Jełowieckiego i Heleny z Gądkowskich -- G. Maciej Sławianowski i G. Zofja Sławian. Skotnicka

17537 (Kwieciszewo)

1731.6/VIII. (Marcinko) Wawrzyniec, s. G. Walentyna Skwarskiego i G. Heleny z Kobelnickich -- G. Anton. Sławianowski i G. Kat. Krzesińska

17538 (Kwieciszewo)

1732.7/I. (Kąnowo) Adam Stefan, s. G. Stan. Ilowieckiego i Hel. z Gędkowskich -- G. Jakub Podlewski i G. Anna Smardzewska

17539 (Kwieciszewo)

1733.23/I. (Gozdynin) Konst. Kat., c. G. Józ. Krzesińskiego i Kat. de Roznoskie -- G. Jan Rozn. i Marj. z Zasadzkich Roznowska

17540 (Kwieciszewo)

1733.12/II. (Gozdynin) Walenty s. G. Kazim. Madajewskiego i Marj. -- G. Józef Krzesiński z ż. Kat. gdzieindziej bez oznak G.

17541 (Kwieciszewo)

1734.25/X. (Czarnotul) Wiktorja Jadw., c. G. Anton. Mankowskiego -- G. Anna Smardzewska i G. Konst. Gorzenski

17542 (Kwieciszewo)

1735.0/I. (Kw.) Paweł s. G. Marc. Kleszczewskiego i Marj. z Woyciechowskich -- G. Mac. Sławianowski i G. Kat. Smarzewska

17543 (Kwieciszewo)

1738.13/II. G. Antoni Błędowski x Anna Krzymucka z Kunowa -- G D. Stanisł. Podleski, G D. Jakub Krzymucki rodz

17544 (Kwieciszewo)

1738.17/II. (Gozdynin) G. Michał (A?)rciszewski x Róża Krzesińska -- Rafał Radojewski podcz. brzeski kuj.

17545 (Kwieciszewo)

1745.28/II. G. Antoni Modzeleski x G. Krystyna Krzesinska, c. G. Józefa i Kat. z Roznowskich -- G. Ant. K., Dobiecki, Roznowski etc.

17546 (Kwieciszewo)

1749.13/VI. (Gozdynin) G. Józef Rudnicki x G. Konstancja Krzesińska c. Józefa K.

17547 (Kwieciszewo)

1759.15/XI. (Gozdynin) N. Stanisł. Wierucki komis. d. G. mł. x G. Anna Korycka -- M. G. Maks. Trąmpczyński mł. dz. d. Kawnice i Jan Zbyszewski dz. Ruchocinka

17548 (Kwieciszewo)

1737.23/VIII. † G D. Jakub Smarzewski pos. wsi Kunowo poch. Pakość. Reform.

17549 (Kwieciszewo)

1738.29/IX. † Ant. Błędowski z Kunowa, poch. koło swej matki tu

17550 (Kwieciszewo)

1738.30/X. † G. Anna z Krzymuckich Błędowska poch. koło męża

17551 (Kwieciszewo)

1742.0/II. † G. Anna Sławianowska z Rolbieckich poch. pakość. Ref.

17552 (Kwieciszewo)

1743. † G. Jan Dobrzański

17553 (Kwieciszewo)

1744.12/X. † G D. Szymon Krzemucki poch. tu

17554 (Kwieciszewo)

1746.26/VI. † (Gozdynin) Katarzyna l. 3, c. G D. Michała Paruszewskiego

17555 (Kwieciszewo)

1746.17/IX. † (Konowo) G. Katarzyna z Radowickich Krzymucka poch. tu

17556 (Kwieciszewo)

1746.17/X. † (Konowo) G. Zofja Biesiekierska poch. tu

17557 (Kwieciszewo)

1747.0/IV. † (Konowo) dziecko l. 5. G. Franciszka Smardzewska

17558 (Kwieciszewo)

1749.0/IX. † (Konowo) G. Adam Ostrowicki

17559 (Kwieciszewo)

1758.1/III. † (Konowo) G. Marjanna Glińska l. 12 (?)

17560 (Kwieciszewo)

1759.19/VII. † G D. Marj. z Sobockich Mańkowska wd. po Antonim M.

17561 (Kwieciszewo)

1762. † G. Mikoł. Kępski

17562 (Kwieciszewo)

1767.31/III. † (Kunowo) Melchjor 3 m. s. M. Marc. Boruckiego i Aleksandry

17563 (Kwieciszewo)

1772.26/VII. † (Kunowo) Aniela l. 12, c. poprz. M. Boruckich [Marc. Boruckiego i Aleksandry]

17564 (Kwieciszewo)

1774.15/VIII. † (Kunowo) Michalina l. 2, c. poprz. G. Boruckich [Marc. Boruckiego i Aleksandry]

17565 (Kwieciszewo)

1776. † (Gordanin) Franc. l. 6, s. N. Wawrzyńca i Kat. Roznieckich

17566 (Kwieciszewo)

1776.17/XII. † (Czarnotul) M D. Marjanna z Chodubskich ż. M D. Wojc. Miłodroskiego l. 30 poch. Ref. Pakość.

17567 (Kwieciszewo)

1777.27/X. † (Kunowo) P. M. D. Marcin Borucki dz. Kunowa, podstoli inowrocł., l. 50, poch. w kl. markowskim

17568 (Kruszwica)

1754.27/IV. (25. *) Marek Leon, s. M. Andrzeja i Marj. Fiałkowskich z Łagiennik -- X. i G. Teresa Chochołowa z Łag.

17569 (Kruszwica)

1754.14/VII. Małgorzata Krystyna Marjanna, c. M. Mac. i Marjanny Rapackich z Łagiennik -- M D. Dyzma Trzebicki sędzia gr. kruśw. i Apolonja Niemojewska śc. kruśw.

17570 (Kruszwica)

1754.15/XI. Marjanna Justyna, c. G. Jakuba Nagorzewskiego i Konst. ekonomów grodztwa kruśw. -- X. i G D. Marj. Rapacka pos. Łagiennik

17571 (Kruszwica)

1756.19/I. Joanna Agn. c. M D. Piotra i Anny Jaczyńskich, mieszk. wtedy w Grodztwie -- M D. Radajewski de Krusz i M. Agnieszka Węgorzewska - rodzice dzierżawcy stwa kruśw.

17572 (Kruszwica)

1757. Prokop s. M. Józefa i Kat. Cieńskich poses. prob. kruśw. -- G D. Jaroszewski pos. Pieli W. i Anna C.

17573 (Kruszwica)

1757. Marjanna, c. porz. M. Cieńskich [Józefa i Kat. Cieńskich] -- X. i M. Anna Jaczyńska

17574 (Kruszwica)

1757.26/VIII. Elżbieta Juljanna c. M. Piotra i Anny Jaczyńskich poses. stwa kruświc.

17575 (Kruszwica)

1758.10/X. Anna Juljanna c. ol. Izydora i Domicelli Zakrzewskich -- M. Piotrowski i ciotka dziecka (Goconowo)

17576 (Kruszwica)

1727.9/V. Jakub Antoni Zygm., s. G D. Dominika Wolskiego skarb. inowr. i Marjanny Boruckiej -- G D. And. Kossowski i G. Anna B. babka dziecka

17577 (Kruszwica)

1760.18/I. Ferdynand Fabjan Sebastjan (10. *) s. Macieja i † -ej Marjanny z Bronikowskich Rapackich -- M. Józef Ciński i Golska

17578 (Kruszwica)

1760.30/IV. Wojciech, s. G. Fabjana i Domicelli Szpakowskich admin. prob. -- Józef i Kat. Cieńscy, tenut. prob.

17579 (Kruszwica)

1761.28/II. Józef s G. Fabjana i Kat. Tańskich poses. stwa kr. w Łagiennikach -- G. Franc. Zagurski ze stwa kr. i V. Franciszka Zaborowska z dw. G. Rapackiego

17580 (Kruszwica)

1762.21/IX. Mateusz Michał s. G. Nikod. i Antoniny Lenieckich -- G. Łukasz Broniewski dz. d. Piaski i G. Domicella Słomska

17581 (Kruszwica)

1752.24/XI. Kat., c. G. Władysł. Chłochuła i Teresy z Łagiennik z części wojewodz. której posesorami -- X. i G D. Rozalja Żernicka

17582 (Kruszwica)

1752.21/IX. Mateusz s. G. Franc. Słomieńskiego i Magdaleny gdzieindziej Honesti - z fundum sty kruśw. -- X. i G D. Kat. Maykowska

17583 (Kruszwica)

1751.18/X. Teresa Jadwiga c. G D. Macieja Rapackiego pos. Łagiennik sortis palatinatus V -- G D. Anna matka ojca i X. V i Marjanny

17584 (Kruszwica)

1752.27/IV. Józef s. G. And. Fijałkowskiego i Marjanny Sławkowskiej -- X. i G. Kat. Sławkowska c. Marcina

17585 (Kruszwica)

1749.16/II. (8. *) Agata Scholastyka. c. G D. Andrzeja i Rozalji Przysiałkowskich Nob. z Łagiennik -- X. i G D. Kunegunda Garnyszowa gubern. części wojew. w Łag.

17586 (Kruszwica)

1748.10/I. Anna c. G. Kazimierza i Kunegundy Garnyszów ekonomów części wojew. Łagiennik (27/X. *) -- G. V. Konst. Jastrzębska siostra matki

17587 (Kruszwica)

1746.26/II. Agata Małgorz. c. N. Franc. Słomieńskiego i Magdaleny -- ch. gmin

17588 (Kruszwica)

1746.24/IV. Felicjanna Juljanna Konstancja c. M G. Wojc. i Petronelli Miaskowskich

17589 (Kruszwica)

1747.7/III. Krystyna Marjanna, c. G. And. i Marjanny Fiałkowskich z Łagiennik części wojewódzkiej -- G. Wawrzyn. Żorawski i G. ż. jego Helena z Mirosławic ekonomi

17590 (Kruszwica)

1748.11/VI. Antoni And. s. N. poprz. Słomieńskich [Franc. Słomieńskiego i Magdaleny] kantorów kolegjaty -- D. And. Walicki i G. Marj. Rapacka

17591 (Kruszwica)

1748.24/XI. Katarzyna Gertruda Marcjanna, c. N. Jakuba Sokołowskiego skarbnika bydg. i Wiktorji Choynackiej -- G. Marj. komornikówna

17592 (Kruszwica)

1748.6/XII. bl. (7. **) Ignacy Mikoł. Ambroży i Łucja Wiktorja, dzieci M G D. Mac. i Marj. Rapackich pos. Łagiennik -- G. Walenty Rafalski i Bronikowska M G D. Marcjanna Choynacka komornikówna gran.

17593 (Kruszwica)

1727.9/V. Jakub Antoni Zygmunt s. G. Dominika Wolskiego i Marcjanny Boruckiej tenut. prob. -- X. Gniewon i G. Anna Borucka

17594 (Kruszwica)

1727.16/XI. Marjanna c. Nob. Judynicza i Marj. z sołec. kruśw. -- G. Elżb. Rafalska regentowa

17595 (Kruszwica)

1729.4/V. Ludwika Scholastyka c. G. D. Jana Rafalskiego podpiska gr. kruśw. i Heleny, z zamku kruśw. -- M. Rafał Stefan Radajowski podcz bk., sędzia gr. kruśw. i Ludwika Kościelska klanowa bydg.

17596 (Kruszwica)

1729.29/IX. Mateusz Ignacy, s. G. N. Kędzierskiego i Anny - z sołec. kruśw. -- G D. Elżb. regentowa

17597 (Kruszwica)

1737.5/V. Wojciech Florjan s. G. Jana i Heleny Rafalskich -- G. Elżbieta i Ignacy Jaranoscy

17598 (Kruszwica)

1730.3/IV. Józef Aleks. s. G. Jana Krzyckiego i Katarz. -- G. Anna Kędzierska z soł. i X.

17599 (Kruszwica)

1730.1/X. Regina, c. G. Anton. Głowackiego i Róży -- G. Kaz. Bratoszewski tenut. prob. i Anastazja Nagórska N. N.

17600 (Kruszwica)

1731.12/II. Walenty Aleks. s. G N. And. Fiołkowskiego i Konstancji (z Łag.) -- X. i G. Kat. Petrykowska z soł.

17601 (Kruszwica)

1731.22/II. Walentyn Piotr s. G. Jana Rafalskiego regenta i Heleny -- X. i G. Kat. Petrykowska N. z soł.

17602 (Kruszwica)

1733.9/II. Jan Chryz. Kaz. s. G. poprz. Rafalskich [Jana Rafalskiego i Heleny] podpisków gr. kr. -- G D. Antoni Trzciński ekonom z Grodztwa i G V. Marj. Bystra

17603 (Kruszwica)

1733.8/IX. Marjanna, c. G. Wojc. Trzcińskiego ekonoma dóbr gr. kruśw. i Weroniki z Węgierskich -- G. Kaz. Bratoszewski sta kaniewski, tenut. prob. i G. Hel. Rafalska

17604 (Kruszwica)

1766.7/XII. Barbara Kat., c. G. And. i Marj. Godziszewskich z administr. dóbr stwa kr. -- M D. Andrzej z Cieni Cieński sta kruśw. i M. Elżb. z Szmuszarskich Górska wd. po Franc. G. podczaszym smol.

17605 (Kruszwica)

1768.29/V. Feliks Piotr Celestyn Alojzy 17/V. * s. M. Józefa i Kunegundy z Markowskich Cieńskich mieczników radziejow., poses. prob. kr. -- J M. And. C. sta kruśw. i G. Juljanna z Mark. Milewska Michał Kobielski cześn. kowalski i V. Domicella C. stolnikówna bk.

17606 (Kruszwica)

1768.27/XI. * (Łag.) Klemens Jan And., s. M. Mich. i Elżb. z Domarackich Kobielskich cześnikowiczów kowal. -- M. And. Cieński sta kruśw.

17607 (Kruszwica)

1770.28/VIII. Marjanna Rozalja, c. poprz. N. Godziszewskich [And. i Marj. Godziszewskich] ekonomów stwa -- M G D. Stefan i Teresa Cieńscy

17608 (Kruszwica)

1773.21/VIII. (17. *) Szymon, s. G. poprz. Godziszewskich [And. i Marj. Godziszewskich] poses. tenut. wsi Grodztwo -- N. Józef Szuwalski dziad dziecka i G. Magdal. Fryczyńska pos. Kobylnik

17609 (Kłecko)

1669.4/III. N. Stanisław Czarnotulski ze wsi Przybrody x N. Kat. Kamieńska -- N. N. Stan. Grabski Wład. Poklatecki, Walenty Jastrzębski, Mac. Dobiejewski

17610 (Kłecko)

1674.20/V. G D. Ostrowski x Anna --

17611 (Kłecko)

1676.G. Jan Baikowski x Anna Wyganowska -- Jerzy Cielmowski, Jan Wyganowski Franc Rogaliński

17612 (Kłecko)

1679.20/V. G. And. Płaczkowski x Zofja Gorzyńska z Wilkjowyi -- Piotr Poklatecki, Wal. Jastrzębski

17613 (Kłecko)

1679.18/XII. N. Wojc. Golemowski x Anna Gaszyńska, w domu pryw. w Swiniarkach -- Krzysztof Gaszyński, Piotr Gol.

17614 (Kłecko)

1685.3/II. N. Franc. Drachowski x Anna Załuszkowska -- Krzysztof Gaszyński, And. Z. (Ułanowo)

17615 (Kłecko)

1685.20/II. (Gorzuchowo) G. Stanisł. Raczyński x G. V. Konst. Poklatecka -- G G. Piotr P., And. Mankowski

17616 (Kłecko)

1686.19/II. (Karniszewo) G. Mikoł. Włostowski z Kłodzina x G V. Marcjanna Mielżyńska w domu pryw. w Karn. -- Jerzy Szczaniecki; Krzysztof Gaszyński Jan Arcemberski

17617 (Kłecko)

1686.6/V. N. Franciszek Gromacki x V. Dorota Cielmowska -- N. Krzysztof Jezierski, Jerzy Sczaniecki Jan Bugnicki

17618 (Kłecko)

1689.2/V. N. Jan Boinski x G. Marjanna Cielmowska -- G G. Jan Bognicki, Wojc. Golemowski, Wojc. Drozdowski

17619 (Kłecko)

1690.16/V. Jakub mł. z m. Krotoszyna x N. Anna Gajewska z m. Więcborka -- św. nieszl.

17620 (Kłecko)

1662.21/XI. † we wsi Michaleza N. Katarz. Woinarowska sparaliż.

17621 (Kłecko)

1663.27/VII. † (poch. 16/X.) G. Kat. Jastrzębska (z Jemielenka)

17622 (Kłecko)

1663.18/IX. † G. Katarzyna Dobiejewska (z Chlebowa)

17623 (Kłecko)

1664. Niedz. 20 po Ziel. Sw. szl. Jan Wolski ze dworu p. Grabskiego na Polskiej wsi pojechał na jez. strzelać kaczki gdy ręką sięgał po zastrzelone, wypadł i utonął

17624 (Kłecko)

1667. w dzień sw. Agn. † N. Zofja Głębocka siostra rodz. N. N. Czarnotulski(ego) l. 60, poch. 6/II.

17625 (Kłecko)

1667.28/V. † Zofja 1 rok, c. N. D. Jastrzębskiego z Jemielonka

17626 (Kłecko)

1667.27/X. † N. Jan Poradowski ojciec Katarzyny Pierzchaliny obyw. kłec. ż. Jana Pierzchałowicza

17627 (Kłecko)

1668.16/VI. † Barbara, 7 l. c. N. Stanisł. Załuskowskiego z Ułanowa

17628 (Kłecko)

1668.30/VIII. † N. Jan Gajowski 4 tyg.

17629 (Kłecko)

1671.16/III. † N. Mikołaj Domiechowski famulus w Charbowie dworze Poklateckich

17630 (Kłecko)

1672.7/I. † N. Jan Malicki famulus starzec, D. Poklateckich z Charbowa

17631 (Kłecko)

1672.16/III. † N. Andrzej Sczucki starzec, l. 80 w Swinarach

17632 (Kłecko)

1674.0/IV. † G D. Pląskowska (Ułanowo)

17633 (Kłecko)

1674.0/VI. † G D. Czarnotulski (Przybroda)

17634 (Kłecko)

1682. 13/VII. † G. Jerzy Cielmowski

17635 (Kłecko)

1686.0/IX. † Marjanna c. G D. Zezanieckiego

17636 (Kłecko)

1687.8/II. poch. G D. Aleksanicz. Grabski stryjeczny M G D. Macieja G. praesidis m. Kł., (w Polskiej wsi 4. †)

17637 (Kłecko)

1687.24/III. † (Czechy) G D. Jan Cielmowski

17638 (Kłecko)

1693.4/X. † G. Franc. Dorochowski, poch. 13

17639 (Kłecko)

1694.1/III. † G. Teresa Drozdowska poch. Pozn. Bern.

17640 (Kłecko)

1698.21/XII. † N. mł. And. Gajewski (Kł.)

17641 (Kłecko)

1699.1/I. † G D. Zofja Mielżyńska, poch. Gn. Franc.

17642 (Kłecko)

1699.1/IV. † G D. Marjanna Michałowska (Pol. Wieś)

17643 (Kłecko)

1702.4/II. † (Kł.) N. Jan starzec Gajewski, † u D. Jana Ligęzy

17644 (Kłecko)

1702.11/V. † (Kł.) G D. Zofja Zielińska

17645 (Kłecko)

1703.4/II. † N. Piotr Tadajewski (Imielinko)

17646 (Kłecko)

1703.20/IX. † (Ułanowo) G D. Petronella Załuszkowska z d. Kotarska

17647 (Kłecko)

1705.16/I. † (Ułanowo) G D. Konst. Boratyńska z d. Załuszkowska

17648 (Kłecko)

1705.23/III. † (Pol. Wieś) N. Aleks. Majewski podstarości

17649 (Kłecko)

1705.0/V. † (Wielkowyja) G D. Stanisław Sobocki

17650 (Kłecko)

1706.3/XI. † (Swiniarki) N. Kaz. Gaszyński

17651 (Kłecko)

1707.15/II. † (Ułanowo) G D. Stanisł. Załuszkowski

17652 (Kłecko)

1707 28/VII. † (Gorzuchowo) N. Paweł Kaczorowski

17653 (Kłecko)

1707.3/XII. † (Wielkowyja) N. Anna z Sobockich Zaborowska

17654 (Kłecko)

1708.25/VIII. † (Wilkowyja) G D. Barb. Drozdowska poch. Kolleg. Sredzka

17655 (Kłecko)

1709.3/VI. † (Gorzuchowo) Cacylja Kaczorowska

17656 (Kłecko)

1709.21/VIII. † zaraza N. Stan. Szołecki

17657 (Kłecko)

1709.31/VIII. † G. Antoni Szołecki

17658 (Kłecko)

1709. † zaraza G. Skrzyński podstarości w Pol. wsi

17659 (Kłecko)

1709. † w czasie zarazy M D. Stanisł. Mieczkowski tenut. kłecki przybył z całym domem do wsi Imielinko, potem do Chlebowa, ale zarażony 3/X. † żona z synem i 4 cc. wróciła do Pol. wsi, ale tam †-a córka Barbara 11/XII. i syn Stanisław

17660 (Kłecko)

1709.16/X. † G. Władysław Jasiński, s. G. Jasińsk. (Pol. wieś) zaraza a 30/X. † Marcin J., syn

17661 (Kłecko)

1709 † na zarazę w Ułanowie części Rogalińskich: G. Elżbieta puella Czarnowska, G. Węsierska i chłopiec G. Wojc. Rogaliński

17662 (Kłecko)

1711.20/X. † prac. Wojc. Rataj zabity przez swego pana G. Jana Rogalińskiego (Ułanowo)

17663 (Kłecko)

1691.19/II. N. Jan Buszkowski x G V. Anna Miedzianowska z Michalczy -- G D. Kaczkowski, Jan Mielżyński, Jan Arcemberski

17664 (Kłecko)

1697.21/XI. (Swiniary) G. Jan Ligowski mł. x V. Zofja Mielżyńska -- G. Krzysztof Gaszyński z Swiniarek i Stan. Golemowski z Karniszewa Wojc. Drozdowski z Wilkowyi

17665 (Kłecko)

1698.25/XI. G D. Andrzej Michałowski kalwin x G V. Marjanna Niesiołowska -- Jerzy Sczaniec z Korzuchowa, Konst Rozbicki z Wiśniewa kalw. Jerzy Rozbicki kalw.

17666 (Kłecko)

1700.16/II. (Swiniary) G D. Maciej Czyżewski x G V. Anna Mielżyńska

17667 (Kłecko)

1700.26/XI. (Swiniarki) G. mł. Szymon Kłobuchowski z Kłobuchowa x G V. Agn. Gaszyńska z Swiniarek, -- G D. Jan Mielżyń. z Swiniar, Mac. Czyżewski z Kłodzina, Pomianowski z Kłodz.

17668 (Kłecko)

1704.2/II. (Ułanowo) G D. Jakub Boratyński x G V. Konst. Załuszkowska w domu pryw. w Kł. -- Paweł Makowiecki z Michalczy, Jan Pilichowski z Imielinka Jan Rogaliński z Ułanowa

17669 (Kłecko)

1704.14/V. (Imielinko) N. Wład. Chancki x G V. Petronella Dumanska -- G. Kaz. Czarnotulski ze wsi Przybroda, Bernard Borowski z Czech, Jan Pilchowski z Imielinka dz.

17670 (Kłecko)

1722.9/V. (Pol. Wieś) Teresa Wiktorja, c. G. Józefa i Konst. Czapskich -- G. Piotr Szawczyński i G. Eufroz. Szawcz.

17671 (Kłecko)

1722.10/V. (Michalcze) Adam Ant., s. G. Stanisł. i Anny Grudzielskich -- G. Ludwik i Magdal. Chudzińscy

17672 (Kłecko)

1722.24/III. (Imielinko) Antoni Józef, s. G. Mich. i Barb. Chilińskich -- G. Jan Pilichowski i G. Dorota Garyńska

17673 (Kłecko)

1723.0/VI. (Ułanowo) Jan Dominik, s. G. Jana i Jadwigi z Turskich Wyganowskich, pos. U. -- G. Dor. Brudzewska i pos. Kłodzina

17674 (Kłecko)

1723.4/VII. (Pol. Wieś) Joanna Marjanna, c. G. Stan. i Ewy Kijstowskich tenut. -- G. Golemowska

17675 (Kłecko)

1724.27/VII. (Pol. Wieś) Jakub Ignacy (5. *) s. G. Stanisł Kistowskiego i Ewy Zakrzewskiej tenut. stwa kłec. -- G. Barb. Załuszkowska z Ułanowa

17676 (Kłecko)

1724.13/VIII. (Swiniary) Ignacy Wawrzyn., s. G. Stanisł. i Barbary z Skoroszewskich Mąkowskich pos. wsi S. -- X. i Teresa z Myciel. Skor. klanowa przem. z Łopienna

17677 (Kłecko)

1724.3/IX. (Dembnica) Marjanna, c. N, Stanisł. i Barb. Kowalewskich -- G. Wojc. Miliński z Słembowa i Dorota M. ż. brata jego rodz.

17678 (Kłecko)

1725.3/XI. (Przybroda) Adam Antoni, s. G. Mich. i Ludwiki z Choinskich Głowieckich -- G D. Wienczycki z Swiniar pos. i G. Ewa Kistowska

17679 (Kłecko)

1725.29/XI. (Pol. Wieś) Bonawent. Franc. s. G. poprz. Kistowskich [Stanisł. Kistowskiego i Barbary Zakrzewskiej] tenut. stwa kłec. -- X. i Barb. Załuszklowska z Ułanowa

17680 (Kłecko)

1726.26/XI. (Pol. Wieś) Feliks And., s. G. poprz. Kistowskich [Stanisł. Kistowskiego i Barbary Zakrzewskiej] -- G. Zukowski z Dembłowa i Barb. Załuszkowska

17681 (Kłecko)

1727.29/VII. (Swiniarki) Anna, c. GD. Franc. i Łucji Tomkiewiczów -- m. i G. Ewa Wierszycka z Swiniar

17682 (Kłecko)

1727.24/XII. (Ułanowo) Tom. Ign., s. G. Remigjana i Elżb. z Godzimierskich Łakińskich -- G D. Stanisł. Kadłubowski dz. Mierosławic i M D. Teresa z Myciel., Skorosz. klanowa

17682 [a] (Kłecko)

1729.0/VII. Franc. s. G. Jakuba Dziekczyńskiego i Doroty -- G D. Stanisław Mościcki sługa M D. Macieja Grabowskiego z Pol. Wsi i G. Hel. Sczaniecka z Gorzuchowa

17683 (Kłecko)

1732.26/X. (Przybroda) Szymon Karol s. G. Michała Głowackiego i Marjanny z Zukowskich -- X. i G. Zukowska z Dębłowa

17684 (Kłecko)

1733.10/XI. * (Ułanowo) Józef Marcin, s. G. Michała i Franciszki Byszewskich -- G. Wojc. i Barb. Załuszkowscy z Ułan. ch. 12/XII.

17685 (Kłecko)

1733.22/III. Maciej, s. G. Jana i Rozalji Trąmpczyńskich -- X. i Marj. Kistowska

17686 (Kłecko)

1734.26/XI. Andrzej, s. G. Michała i Marjanny Głowackich -- G. Michał Zuchowski z Dębłowa i G. Marcj. Kistowska tenut. Pol. Wsi

17687 (Kłecko)

1735.27/II. (Wilkowyja) Maciej Józef, s. G. Marcina i Teresy Kokowskich -- M. Wład. Cieński miecz. kruśw. i G. Ter. Korytowska z Brzozogaju

17688 (Kłecko)

1735.0/IV. (Michalcza) Wojc., s. G. Chrzanowskiego i Anny z Makowieckich -- G. Ant. Baranowski z Swiniar i G. Roz. Trąpczyńska z Gorzuchowa

17689 (Kłecko)

1735.16/IV. (Kł.) Marjanna c. G. Aleks. i Marjanny Popowskich -- G. Agn. Bosakowska i G. Ant. Baranowski z Swiniar

17690 (Kłecko)

1736.15/I. (Kł.) Paweł Falicjan, s. G. Abrama Kanińskiego i Ludwiki -- G. Jan Bosakowski i G. Konst. Zalewska z Komorowa

17691 (Kłecko)

1736.18/III. (Pomorzanki) Józef czy innego imienia (!) s. G. Jakóba i Ewy z Korytowskich Słupskich -- G. Jan Sł. i G. Teresa Korytowska z Brzozogaju

17692 (Kłecko)

1736.12/VIII. (Wilkowyja) Małgorzata Anna, c. G. Marcina i Ludwiki Kokowskich -- G. Anna Zbijewska i G. Franc.Cinski

17693 (Kłecko)

1723.4/I. poch. (Przybroda) G D. Kaz. Czarnotulski 22.27/XII. †, dz. Przybrody

17694 (Kłecko)

1724.21/VIII. † (Swinary) G. Barb. z Skoroszewskich Mąkowska pos. Swinar po połogu

17695 (Kłecko)

1726. feria 5 Ciner. † (Swiniarki) G. Dorota z Mielżyńskich Gaszyńska wdowa, poch. Dominikanie

17696 (Kłecko)

1727.12/III. † (K. T.) G D. Ewa Jackowska staruszka

17697 (Kłecko)

1728.17/X. † (Przybroda) G D. Ludwika z Choińskich Głowacka

17698 (Kłecko)

1730.17/IX. † (Pol. Wieś) G. Marj. Kistowska dziecko

17699 (Kłecko)

1731.10/I. † (Imielinko) G. Jan Pilchowski

17700 (Kłecko)

1731.13/I. † (Wilkowyja) G. Łuk. Pigłowski

17701 (Kłecko)

1731.30/VI. † (Swinarki) G. Agn. Kłobukowska

17702 (Kłecko)

1732. † (Michalcza) G. Anna z Makowieckich Łeska

17703 (Kłecko)

1732. † (Chlebowo) G. Marjanna z Goreckich Chudzyńska

17704 (Kłecko)

1734.6/IV. † (Pomorzany) G. Zofja Boinska

17705 (Kłecko)

1735.10/IV. † (Michalcza) G. z Liberackich Makowiecka

17706 (Kłecko)

1735.26/IV. † (Imielinko) G. Barb. Pilchowska

17707 (Kłecko)

1735.28/III. † X. Paweł Kiliński kan. metropol. gn. parafji kłec. curatus poch. Gn.

17708 (Kłecko)

1736.8/V. † (Chlebowo) G. Dorota z Włostowskich Manikowska

17709 (Kłecko)

1736.9/V. † (Ułanowo) G. Stef. Załuskowski

17710 (Kłecko)

1736.21/XI. † (Wilkowyja) G. D. Anna Borucka

17711 (Kłecko)

1737.11/I. † (Pomorzany) G. Jerzy Gorzyński

17712 (Kłecko)

1728.2/VIII. (Michalcza) N. Szymon Wąsowski x Anna Makowiecka V. z Mich. -- N. N. Gąsiorowski i Mak.

17713 (Kłecko)

1737.26/VI. (Swiniary) Antoni Jan, s. G. Anton. i Rozalji z Zukowskich Baranowskich -- G D. Maciej Gorzyński z Swiniarek, i Teresa Skorasz. klanowa przem. z Łopienna

17714 (Kłecko)

1737.12/VIII. (Michalcza) Marjanna, c. G. Mich. Makowieckiego i Marj. -- G. Michał. Chyliński z Imielinka i ...

17715 (Kłecko)

1737.17/VIII. (Wilkowyja) Marj., c. G. Marcina i Ludwiki Kokowskich -- G. Agn. Bosakowska de Czechy i G. Złobiński de Wilkowyja

17716 (Kłecko)

1738.9/VII. (Słępowo) Piotr Paweł, s. G. Franc. i Rozalji Trąbczyńskich -- Wojc. i Anna Rozniescy

17717 (Kłecko)

1738.3/VIII. (Przybroda) Anna Kunegunda, c. G. Mich. i Marj. Głowackich -- Mich. Zakrzewski

17718 (Kłecko)

1738.17/XI. (Kł.) Salomea, c. G. Wojc. i Kat. Kąsinowskich -- G. Konst. Gorzyński i G. Agn. Bosakowska z Czech

17719 (Kłecko)

1739.4/III. (Kł.) Marj., Konst., c. G. Kaz. i Zofji Będkowskich

17720 (Kłecko)

1740.20/IV. (Pol. Wieś) Józefata Teodora, c. P M. Aleks. i Elżb. Mirosławskich stów kłec. -- P. Stan. Grabski i Izab. Radomicka

17721 (Kłecko)

1740.14/VII. (Chlebowo) Anna, c. G. Franc. i Łucji Lisewskich -- G. Jan Orzelski dz. Swiniarek: G. Anna Belęcka

17722 (Kłecko)

1741.14/X. (Pol. Wieś) Grzegorz Jan Karol, s. M. poprz. Mirosławskich [Aleks. i Elżb. Mirosławskich] -- G. Wojc. i Marj. Załuskowscy

17723 (Kłecko)

1742.2/V. (Charbowo) Karol Ant., s. G. Stanisł. i Anny Malińskich -- G. Karol Zaydlitz - i Elżb. Korytowska de Tulce

17724 (Kłecko)

1742.11/XI. (Czechy) Berta Katarzyna, c. G. Andrzeja i ... Kornotowskich kalwinów -- G D. Aleks. Mirosł. sta kł. i Kat. Kornotowska kalw.

17725 (Kłecko)

1743.15/IV. (Ułanowo) Władysław s. G. Szymona i Zofji z Bebnowskich Miączyńskich poses. Ułanowa -- G. Jadwiga Bąbnowska V. ale z wody już 24/II. ass. Karol Zeydlitz pos. Charbowa

17726 (Kłecko)

1743.27/IV. (Chlebowo) Barb. Zofja, c. G. Michała i Kat. Orzelskich -- G. Michał Makowiecki z ż. Teresą z Michalcza

17727 (Kłecko)

1743.3/VI. (Pol. Wieś) (43.4/V. *) Florjan Stanisł. Antoni, s. J M D. Aleks. i Elżb. z Radomickich Mirosławskich stów kłec. -- J D. Leon Koźmiński chor. wschow. i Teresa Skorosz. klanowa z Łopienna

17728 (Kłecko)

1743.0/IX. (Kł.) Jadwiga Teresa, c. G. Kaz. i Zofji Bętkowskich -- G. Antoni Rymer por. reg. i G V. Franc. Golembowska

17729 (Kłecko)

1744.16/IV. (Ułanowo) Wojciech Ant. Józef, s. G. Szym. i Zofji z Bębnowskich Miączyńskich poses. cz-i jednej Kł. -- Remer por. reg. wodnickiego i G. Anna Drzewiecka z Gorzuchowa

17730 (Kłecko)

1744.0/VII. (Pol. Wieś) Antonina Anna, c. M. poprz. Mirosławskich [Aleks. i Elżb. z Radomickich Mirosławskich] stów Kł. † po kilku godzinach

17731 (Kłecko)

1744.27/XII. (Przybroda) Stanisł. Kostka s. G. Mac. i Marj. Swieykowskich pos. tej wsi -- M D. Elżb. z Radom. Mirosł. ścina Klecka

17732 (Kłecko)

1754.20/VII. (Chlebowo) Ant. Stef., s. G. Kaz. i Marj. Paprockich - poses. Chleb. -- G. Stef. Koszkowski i ż. jego Magdal.

17733 (Kłecko)

1745.0/X. (Gorzuchowo) Elżb. Kat., c. G. Bartłom. i Anny z Chmielewskich Drzewieckich poses. Gorz. -- G. Urszula Chrz. z Ryczywoła

17734 (Kłecko)

1745.0/X. cerem. nad Franc., s. poprz. Drzewieckich [Bartłom i Anny z Chmielewskich Drzewieckich] -- G. Stef. Chmielewski i G. Stanisławska z Jelitowa (z w. 1744.8/IX.)

17735 (Kłecko)

1745.25/XI. (Pol. Wieś) Salomea Kat. Barb., c. poprz. M. Mirosławskich [Aleks. i Elżb. z Radomickich Mirosławskich] stów Kł. -- M. Radzewski podkom. pozn. z żoną

17736 (Kłecko)

1746.11/IV. (Ułanowo) Józef s. G. poprz. Miączyńskich [Szym. i Zofji z Bębnowskich Miączyńskich] -- G. Wojc. Bębnowski z siostrą Dorotą

17737 (Kłecko)

1746.21/IV. (Chlebowo) Franciszek Wojciech, s. G. Stanisł. i Zofji Raczyńskich pos. Chl. -- G. Jan Zorawski i G. Marj. ż. jego

17738. (Kłecko)

1747.17/I. (Czechy) Adam Feliks, s. G. Mac. i Zofji Zorawskich -- G. Antoni Szeliski i M. Elżb. z Radom. Mierosł.

17739 (Kłecko)

1747.22/II. (Pol. Wieś) Kunegunda Krystyna Franc. c. poprz. M. Mierosławskich [Aleks. i Elżb. z Radomickich Mirosławskich] stów Kł. -- Adam Skoroszewski kl przem. i G V. Sikorska z Kłudzina

17740 (Kłecko)

1747.5/VIII. (Ułanowo) Onufry Antoni, s. poprz. G. Miączyńskich [Szym. i Zofji z Bębnowskich Miączyńskich] -- G. Józ. Gawroński i ż. jego Marj. z Wilkowyi

17741 (Kłecko)

1748.22/II. (Chlebowo) Petronilla, c. G. Stanisława i Zofji Raczyńskich -- G. Wojc. Malczewski i G. Hel. Malcz.

17742 (Kłecko)

1748.5/III. (Ułanowo) Jadwiga Teresa, c. G. Mac. i Anny Noskowskich -- G. Jan Orzelski z Swiniarek i G. Marj. Załuskowska

17743 (Kłecko)

1748.23/IX. (Michalcze) Michał, s. G. And. i Kat. Ćwierdzińskich -- G. Krzysztof Makowiecki i G. Helena Chylińska

17744 (Kłecko)

1749.30/VI. (Pol. Wieś) Marjanna Aleks. Magdal. c. M. poprz. Mierosławskich [Aleks. i Elżb. z Radomickich Mirosławskich] -- G. Poleska

17745 (Kłecko)

1749.5/IX. (Chlebowo) Marjanna Magd. Zuz. c. G. Stanisł. i Zofji Raczyńskich pos. Ch. -- G. Józ. i Barb. Grzybowscy

17745 (Kłecko)

1750.11/III. (Charbowo) Onufry, s. G. poprz. Miączyńskich [Szym. i Zofji z Bębnowskich Miączyńskich] G. Krzysztof i Jadwiga Makowiecy

17746 (Kłecko)

1750.31/III. (Przybroda) Konst., c. G. Mac. i Marj. Swieykowskich poses. wsi Przybrody -- G G. Choińscy

17747 (Kłecko)

1750.4/VI. (Czechy) Chryzostom Antoni, s. G G. Mac. i Konst. Zagórskich pos. wsi Cz. -- G. Antoni Szeliski dz. wsi Cz. i Barb. Szeliska dz-a Gorzuchowa ass. Michał Chyliński dz. Imielinka i V. Ewa Szeliska

17748 (Kłecko)

1750.25/VIII. (Pol. Wieś) Ludwik Augustyn Jan s. poprz. M. Mierosławskich [Aleks. i Elżb. z Radomickich Mirosławskich] -- X. Łabieński sufrag. gn. i Jadw. z Radomic. Koźmińska chor. wschow.

17749 (Kłecko)

1750.11/IX. (Ułanowo) Rozalja Franc. c. G. Jakuba i Franc. Bułakowskich poses. Uł. -- G. Kasper B. i Kosicka

17750 (Kłecko)

1750.2/XII. (Chlebowo) Petronella Kat., c. G. Stan. i Zofji z Grzybowskich Raczyńskich poses. Chl. -- Stan. Smorowski i Kat. Garczyńska

17751 (Kłecko)

1750.18/XII. (Czechy) Marj. Wikt., c. G. Mat. i Zofji Zorawskich pos. Cz. -- G. Mac. Miklaczewski i Marj. Gawrońska

17752 (Kłecko)

1751.30/VIII. (Michalcze) Ludwik Wojc., s. G. And. i Kat. Cwierdzińskich -- G. Wojc. Gutowski i Marj. Gawrońska

17753 (Kłecko)

1752.10/I. (Ułanowo) Marjanna Anton, c. G. Jakuba i Franc. Bułakowskich pos. Uł. -- G. Maciej Załuskowski i Helena Chylińska

17754 (Kłecko)

1752.16/VII. (Wilkowyja) Jan. Nepom. Ant., s. G. Aleks. i Elżb. Gawrońskich

17755 (Kłecko)

1752.11/XII. (Chlebowo) Justyna Antonina Katarzyna, c. G. Stanisł. i Zofji Raczyńskich -- G. Franc. Raszewska i X.

17756 (Kłecko)

1753.24/III. (Przybroda) Nepomucena Eufemja, c. G. Adama i Teresy Głowackich -- G. Marcin Napruszewski i Elżb. Mierosł. ścina

17757 (Kłecko)

1753.11/IV. (Czechy) Józefata, c. G. Macieja i Anny Zorawskich -- chrz. nieszl.

17758 (Kłecko)

1754.12/V. (Michalcze) Izydor Antoni, s. G. Dionizego i Kat. Złuskowskich pos. cz. Mich. -- G. Antoni Załuski i G. Helena Chylińska

17759 (Kłecko)

1754.2/X. (Wilkowyja) Franciszek Mateusz, s. G. Aleks. i Elżb. Gawrońskich -- G. Wojc. i Marj. Gawroń.

17760 (Kłecko)

1754.15/XII. (Kł.) Damazy Tomasz, s. N. Józefa i Teresy Zuchowskich -- chrz. nieszl.

17761 (Kłecko)

1755.17/II. (Pol. Wieś) Jan s. G. Jana Rogali i Magdaleny -- G. Aleks. Budrzycki i Dor. Małachowska V.

17762 (Kłecko)

1755.26/VI. (Kł.) Marjanna Józefata, c. G. Józefa i Barbary Wiewiorowskich -- M. Józefa Mierosł. ścianka kł. i G. Mac. Głowacki z Przybrody

17763 (Kłecko)

1756.14/II. (Michalcze) Józef Walentyn, s. G. Dionizego i Kat. Załuskowskich -- G. Michał Zagórski z Jaroszewa i G. Ewa Szeliska z Gorzuchowa

17764 (Kłecko)

1756.20/III. (Swiniarki) Magdalena Marjann, c. G. Józefa i Teresy Grabskich dziedziców Swiniarek

17765 (Kłecko)

1756.16/X. (Chlebowo) Walentyn Stanisł., s. G. Stan. i Zofji Raczyńskich -- X. i G V. Kat. Grzybowska siostra matki dziecka

17766 (Kłecko)

1757.16/IV. (Kł.) Marjanna c. G. Jana Franckiewicza i Małgorz. -- G D. And. Kurzewski i Roz. Budrzycka

17767 (Kłecko)

1757.25/IV. (Kł.)Teodor Wojc. s. G. Józefa i Teresy Żuchowskich -- chrz. m. m.

17768 (Kłecko)

1757.25/VIII. (Imielinko) Barbara Małgorz., c. G. Ignac. i Marcjanny z Chylińskich Kornatowskich -- I. Konst. z Warbna Rydzyński klanic lędzki i G. Anna Zielińska Ludwika z Kornat. Losina

17769 (Kłecko)

1757.28/VIII. (Pomorzany) Antoni Deograt, s. G. Piotra i Teofili Zawadzkich -- G. Ant. Zawadzki i G. Katarzyna Garczyńska pos-a Pomorzan

17770 (Kłecko)

1758.18/VI. (Michalcze) Jan, s. G. Dionizego i Katarz. Załuskowskich -- G. D. Jan Trzybiński tenut. w Pol. Wsi i G. Kat. Garczyńska dz-a Pomorzan

17771 (Kłecko)

1759.26/V. (Ułanowo) Helena Ewa, c. G. Franc. Gołeckiego i Łucji -- X. i G. Ewa Szeliska z Gorzuchowa - G V. Teresa Kilińska z ib.

17772 (Kłecko)

1759.25/XI. (Pomorzany) Serafin Stanisł. Kostka, s. G. Pawła Pińskiego i Katarzyny -- M D. Franc. Bojanowski podczaszy dobrzyń. i M. Magdal. Rokossowska pisarzowa pyzdr.

17773 (Kłecko)

1759.30/XII. (Imielinko) Damazy Tomasz s. G. Ignac. Kurnatowskiego i Marcj. z Chylińskich -- G. And. Damecki z Kołaczkowa i G. Marj. Bieńkowska z Siedlca

17774 (Kłecko)

1760.25/XI. (Pomorzany) Ignacy Bonaw., s. poprz. G. Pińskich [Pawła Pińskiego i Katarzyny] -- M. Franciszek Bojanowski podcz. dobrzyń. i G. Ludwika Gorecka z Brudzewa

17775 (Kłecko)

1761.15/III. (Ułanowo) Józefata Anton., c. M D. Wawrzyńca Płotowskiego i Franc. -- M D. Dionizy Załuskowski i G. Teresa Głowacka

17776 (Kłecko)

1762.11/III. (Swiniary) Balbina Marjanna, c. G. Macieja i Juljanny Loszewskich

17777 (Kłecko)

1763.13/I. (Kł.) Teresa, c. G. Franc. Gołackiego i Łucji -- M. Antonina Wolska

17778 (Kłecko)

1763.19/IV. Katarzyna Juljanna, c. G. Macieja Łaszewskiego i Juljanny -- G G. Aleks Wasielewski i Rozalja Warwaska (Swiniary)

17779 (Kłecko)

1763.18/IX. * Marjanna Tekla Wolska -- Ludwik Garczyński z ż. Józefatą Złotnicką, a cerem. 1767.18/XI. ass. Wojciech Przysiecki i panna Teofila Złotnicka rodzona ciotka dziecka. Rodzice: Aleks. i Antonina z Złotnic. Wolscy skarbnikowicze bydg.

17780 (Kłecko)

1764.0/IX. (Kł.) Marjanna c. G. Łuk. Domanskiego i Teresy -- G. Franc. Gołecki i Faustyna Trampczyńska

17781 (Kłecko)

1765.15/I. (Charbowo) Franc. Xaw. Sylwester, s. M. Aleks. Wolskiego skarbnikowicza bydg. i Antoniny -- G. Ant. Młodzianowski dz. d. Swiniarki i G. Józefata Garczyńska z Pomorzan

17782 (Kłecko)

1765.4/IV. (Swiniarki) Józef, s. N. Piotra i Teofili Zawackich -- M. Marjanna Młodzianowska i M. Walentyn Młodzianowski

17783 (Kłecko)

1765.21/X. (Michalcze) Tomasz Maksym. Franc. s. G. Karola Ulatowskiego i Felicjanny, poses. M. -- G. Jakub Gutowski i G. Marjanna z Przybysławskich Gutowska pos-y Padaszewa

17784 (Kłecko)

1766.4/V. (Kł.) Stanisław s. G. Sebast. Podgórskiego i Doroty -- G. Marcin Pucowski kwatermistrz i G. Teresa Głowacka

17785 (Kłecko)

1766.15/V. (Kł.) Kat. c. G. Franc. Gołeckiego i Łucji -- G. Ant. G. pos. d. Macierzyna i G. Marj. Strubieńska de Pysczyno

17786 (Kłecko)

1766.20/VI. (Kł.) Antoni, s. G. Józefa Jezewskiego i Marjanny -- G. Leon Jeziorkowski por. reg. Potoc. i G. Teresa Głowacka

17787 (Kłecko)

1766.18/IX. (Czechy) Mikołaj Piotr, s. G. Anton. i Franciszki Draminskich -- G. Adam Głowacki i G. Justyna Trąpczyńska

17788 (Kłecko)

1738.13/II. (Kł.) G. Wojc. Kasinowski x Katarz. Krynicka V. -- N N. Piotr Kas. i Wojc. Grudzielski

17789 (Kłecko)

1739.12/I. (Kamieniec) G. Karol Berensteyt wd. x V. Marjanna Brudzeska -- G. Aleks. Br. z Charzewa i Jan Br. z Kiszkowa

17790 (Kłecko)

1740.20/VII. (Charbowo) G. Stefan Lossa x Marjanna Konarska -- G. Wojc. Załuskowski i G. Fryd. Zeyglicz

17791 (Kłecko)

1741.13/I. (Wilkowyja) G. Franc. Gawroński x Marjanna Pigłowska -- G. And. Lisoski de Czechy i Krzysztof Makowiecki

17792 (Kłecko)

1741.14/II. G. Franc. Witkoski x Kat. Pawłowska (Pol. Wieś) -- G. Mierosławski, Jankowski

17793 (Kłecko)

1744.3/II. (Przybroda) G. Mac. Swieykowski x G. Marj. Głowacka wd. -- G. Szym. Miączyński z Ułanowa G. Dion. Załuskowski z Michalcza

17794 (Kłecko)

1746.0/V. (Ułanowo) G. Maciej Noskowski x G. Anna Załuskowska -- G. Mac. Swieykowski z Przybrody i Jakub Białecki z Biskupic

17795 (Kłecko)

1748.28/IV. (Charbowo) G. Franciszek Cywiński z Żołcza i Konstancja Woynarska -- G. Stanisł. Woynarski i Piotr Noskowski

17796 (Kłecko)

1748.29/IV. (Ułanowo) G. Krzysztof Makowiecki x Jadwiga Bębnowska -- G. Szymon Miączyński i Jakub Skoroszewski

17797 (Kłecko)

1748.12/XI. (Charbowo) G. Wojc. Wichrowski x G V. Marj. Baranowska -- G. Szymon Miączyński i Stan. Branecki

17798 (Kłecko)

1753.7/X. (Swiniary) G. Antoni Grzybowski x V. Wiktorja Roznowska -- G. Marcin Napruszewski Adam Głowacki

17799 (Kłecko)

1755. N. Andrzej Grzybowski x Kat. Gołębiewska -- N. Cwierdziński i And. Makowiecki (Michalcza)

17800 (Kłecko)

1755.13/X. (Imielinko) N. Ign. Kornatowski x Marcjanna Chylińska V. -- G. Michał Ch. i Stan. K.

17801 (Kłecko)

1757.14/VI. (Michalcza) Sł. Sliwicki x G. Kat. Chrząnowska -- św. m. m.

17802 (Kłecko)

1757.16/VI. (Kł.) Sł. Sebast. Podgórski x G. Dorota Małachowska -- G. Szym. Głowacki

17803 (Kłecko)

1757.27/VII. G. Szymon Wiśniewski x G. Franc. Buziecka -- Sł. Kasp. Cieślewicz, G. Sebast. Podgórski

17804 (Kłecko)

1759.26/II. G. Paweł Piński x G. Kat. Garczyńska wd. (Pomorzany) -- Franc. Krzyżanowski, Jan Breza

17805 (Kłecko)

1767.3/IV. (Waliszew) Antoni Maciej, s. G. Teodora Kaczkowskiego i Jadwigi de Mieleckie (1712. *) -- M G D. Antoni Mierosławski chor. kruśw., sta kłec. i G D. z Złotnickich Mąkarska

17806 (Kłecko)

1767.23/IX. (Charbowo) Józef Egidjusz Walenty, s. M. Aleks. Wolskiego skarbnikowicza bydgosk. i Antoniny -- G. Sebast. Wróblewski i Anna Złotnicka

17807 (Kłecko)

1768.12/IV. (Czechy) Agnieszka, c. N. Walentyna Klińskiego villici Cz. i Heleny -- G. Franc. Kistowski z Czech i G v. Ludwika Bronikowska akatol. z Komionko

17808 (Kłecko)

1737.12/II. † (Swiniarki) G D. Barbara z Gaszyńskich Gorzyńska poch. Pozn. Dominik.

17809 (Kłecko)

1737.25/II. † (Gorzuchowo) G D. Juljanna z Garczyńskich Stocka poch. 14/III. tu

17810 (Kłecko)

1737.4/IV. † (Wilkowyja) G D. Wojc. Zakrzewski raniony w m. Skokach † w kilka godzin potem

17811 (Kłecko)

1737.11/IV. † G D. Jan Baranowski (Swiniary) poch. tu

17812 (Kłecko)

1737.2/IX. † (Swiniarki) M D. Maciej Józef Gorzeński przewiez. i poch. Pozn.

17813 (Kłecko)

1737.17/XI. † (Kł.) G. Marc. Krynicki

17814 (Kłecko)

1738.30/V. † (Kł.) G. Wojc. Kąsinowski

17815 (Kłecko)

1739.4/IV. † (Czechy) G. Jan Bosakowski

17816 (Kłecko)

1739.16/IV. † (Przybroda) Michał Głowacki

17817 (Kłecko)

1739.17/XII. † (Gorzuchowo) G. Rozalja Trąmpczyńska poch. Pozn. Reform.

17818 (Kłecko)

1742.3/I. † (Czechy) G. Anna z Cielmowskich Bosakowska

17819 (Kłecko)

1742.4/XII. † (Ułanowo) G. Wojc. Załuskowski dz. i pos. Uł., poch. tu 29/XII.

17820 (Kłecko)

1743.26/XI. † (Pol. Wieś) Gorgonjusz 20 mies. s. M. Mierosławskich stów kł.

17821 (Kłecko)

1744.0/III. † (Chlebowo) G. Filip Chudzyński

17822 (Kłecko)

1746.0/I. † (Gorzuchów) Dorota l. 3 (?), c. G. Bartł. i Anny Drzewieckich

17823 (Kłecko)

1746.13/VIII. † (Ułanowo) G. Barb. Załuskowska

17824 (Kłecko)

1746.0/XI. † (Michalcze) G. Teresa Makowiecka

17825 (Kłecko)

1747.0/IV. † G. Jan Rudziński pos. Swinar

17826 (Kłecko)

1747.0/IV. † Barbara 1 r. 4. m. c. poprz. stów Mierosławskich

17827 (Kłecko)

1747.0/V. † (Swinary) Wład. Rudziński l. 8

17828 (Kłecko)

1748.16/VII. † G. Łukasz Gawroński (Wilkowyje)

17829 (Kłecko)

1750.0/IV. † (Michalcza) G. Jakub Gołębiowski starzec

17830 (Kłecko)

1750.1/IX. † (Gorzuchowo) G. Franc. Szeliski dz. Gorzuchowa, poch. do Pozn. przewiez. do Bernard.

17831 (Kłecko)

1750.0/IX. † Ludwik Augustyn Jan, po chrzcie, s. Mierosławskich stów

17832 (Kłecko)

1751.23/II. † (Wilkowyje) G. Ant. Baranowski

17833 (Kłecko)

1751.7/IX. † (Michalcza) G. Jadwiga Makowiecka

17834 (Kłecko)

1752.6/XI. † (Chlebowo) G. Franc. Malczewski

17835 (Kłecko)

1752.10/XI. † (Gorzuchowo) G. Anna Lewandowska

17836 (Kłecko)

1755.7/V. † (Swiniarki) córka G. Grabskiego l. ok. 6

17837 (Kłecko)

1755.22/VIII. † (Czechy) Ign. s. G. Zurawskiego

17838 (Kłecko)

1756.6/II. † Jan Makowiecki

17839 (Kłecko)

1756.24/V. † G. Jan Chrząnowski (Michalcze)

17840 (Kłecko)

1757.27/VII. † G. Michał Białecki (Kłecko)

17841 (Kłecko)

1758.17/I. † (Cherbowo) G. And. Czarnecki

17842 (Kłecko)

1758.7/II. † (Chlebowo) G. Teofila Krzyżanowska dz. Chleb.

17843 (Kłecko)

1758.17/II. † Sebaldyn syn G. Głowackich Adama i Teresy dz-ów Przybrody

17844 (Kłecko)

1758.23/XII. † (Przybroda) G. Jan Kęndzierski

17845 (Kłecko)

1759.18/XII. † (Przybroda) G. Rozalja Baranowska

17846 (Kłecko)

1760.17/III. † (Pol. Wieś) G. Mikoł. Woyciechowski

17847 (Kłecko)

1760.12/VIII. † (Michalcze) G. Kat. Załuskowska

17848 (Kłecko)

1761.2/X. † (Wilkowyja) G. Józef Gawroński

17849 (Kłecko)

1762.19/II. † (Kamieniec) Kat. Gorzyńska (czy szl. ?) poch. kość. ib.

17850 (Kłecko)

1762.20/IV. † (Kł.) G. Krystyna Trąbczyńska

17851 (Kłecko)

1765.5/I. † G. Szymon Linczewski

17852 (Kłecko)

1765.22/V. † G. Franciszek Krzyżanowski

17853 (Kłecko)

1765.24/VIII. (Imielinko) Marjanna Klara c. G. Jakuba i Agn. Strońskich -- G. Jan Wyganowski pos. Ułanowa i G. Swiniarska pos. Pomarzanek

17854 (Niechanowo)

1689.14/X. Andrzej s. N. Wawrzyń. Witowskiego pos. cz-i w Karczewie i Zofji -- N. Wład. Wierzchowski i N. Franc. Włosianowska

17855 (Niechanowo)

1690.16/V. bl. Adam i Ewa dzieci N. D. Stef. Borowskiego pos. Mikołajewic i Łucji -- N. And. Glbik (!) z ż. i N. Jan Malczewski z V. Reginą Sowińską

17856 (Niechanowo)

1690.5/VIII. Jan Augustyn s. N. Franc. Gromackiego w Karszewie tenut. alias Kopcian i Doroty -- N. Łuk. Wyganowski i N. V. Cielmowska

17857 (Niechanowo)

1691.18/XI. Andrzej, s. N. Jana Gierwatowskiego in censu habitantis villae Karszewo i Katarz. -- N. Wojc. Kosicki i N. Kat. Racienska

17858 (Niechanowo)

1693.16/VII. Jakub, s. N. Stef. Borowskiego pos. Mikołajewic i Łucji -- N. Jakub Gortatowski i Marj. Borowska

17859 (Niechanowo)

1693.21/X. Łukasz Jan Kanty s. N. And. Mietlickiego i Kat. rezyd. w Bojenicach -- N. Jan Malczewski i Ewa Maliszewska

17860 (Niechanowo)

1694.22/VIII. Zofja c. N. Stanisł. Karszewskiego dziedzica wsi Karszewo i Katarz. -- J M D. Marjanna z Tomic Działyńska wdz. malb. i M D. nepot jej Ignacy Działyń. klanic elbl. sta Tolkmicki

17861 (Niechanowo)

1695.24/X. Franc. Maciej, s. N. Stan. Karszewskiego i Kat. -- N. Wojc. Chrząstowski i Anna Małachowska

17862 (Niechanowo)

1700.30/V. Joanna Laurencja Wiktorja, c. I M. Michała z Kościelca Działyńskiego chorążego pomor., dziedzica Niechan. i Konstancji -- N. Jan Olszewski i J V. Ludwika Działyńska

17863 (Niechanowo)

1701.17/V. Helena, c. N. Stanisł. Karszewskiego i Kat. -- N. Stanisł. Przysiecki i V. Marjanna Gębartówna

17864 (Niechanowo)

1702.10/VIII. Franciszka Teresa c. N. Swiętosł. Jaźwińskiego i Marjanny -- N. Jan Strzelecki i J. Ludwika Dział. klanowa bydg.

17865 (Niechanowo)

1703.19/III. Joanna Marcj. c G. poprz. Jaźwińskich [Swiętosł. Jaźwińskiego i Marjanny] -- Michał Dział. klan bydg. i N. Jadwiga Samarzewska

17866 (Niechanowo)

1703.25/XI. Kazimiera Barbara, c. I. Michała Działyńskiego dz-a N. klana bydg. i Ludwiki -- J. Kaz. Sapieha H. W. L. i Lipska

17867 (Niechanowo)

1705.24/II. Marjanna Konst., c. M D. Michała Działyńskiego klana bydg. i Ludwiki -- X. i M D. Konst. Szołdrska

17868 (Niechanowo)

1705.22/VI. Andrzej Józef Ant. s. P M D. Aleks. Korzbok Łąckiego łowczego kalis. i Anny -- I. Michał Działyń. klan bydg. i Marjanna Dzierzbińska sędzina zs. wschow.

17869 (Niechanowo)

1705.30/VIII. (Karczewo) Franc. s. G D. Jana Dąbrowskiego i Barb. -- G D. Wawrzyniec Przysiecki i G D. N. Mirucka

17870 (Niechanowo)

1705.25/X. (N.) Teresa Ludwika c. G D. Jana Chronowskiego i Jadwigi -- G D. Jan Małachowski pos. Małachowa i klanka Ewa Działyńska

17871 (Niechanowo)

1706.2/II. (Boiniczki) Marjanna, c. Jana Chryz. Boińskiego i Marcj. -- G D. Wojc. Strzelecki pos. Mikołajewic i Jaźwińska z Karszewa

17872 (Niechanowo)

1706.2/II. (N.) Jan Jakub Józef s. P M D. Michała Andrzeja Działyńskiego klana bydg. i Ludwiki -- Paweł Dz. klan chełmiń. i V. Anna Dz.

17873 (Niechanowo)

1706.24/II. (Karsewo) Helena Teresa, c. G D. Stan. Karszewskiego dz-a w K. i Krystyny -- N. Jakub Kłobuchowski i G D. N. Mirucka

17874 (Niechanowo)

1706.28/III. (Karsewo) Konstancja c. G D. Swiętosława Jaźwińskiego i Marjanny -- N. Marcin Małachowski i G D. Konst. Kęszycka

17875 (Niechanowo)

1707.8/III. (Karsewo) Franc. Barbara c. N. Jakuba Kłobukowskiego i Marjanny -- N. Swiętosław Jaźwiński i G D. Marj. Gembartowa

17876 (Niechanowo)

1707. (Arcugowo) Zygmunt Florjan Antoni s. G D. Michała Koźmińskiego i Kunegundy -- J. Dział. z żoną (V - VII)

17877 (Niechanowo)

1708.10/IV. (Karsewo) Zofja Franc. c. G. Swiętosł. Jazwińskiego i G. Marjanny -- G. Ant. Dydyński i G V. Franc. Strzelecka

17878 (Niechanowo)

1708. 4/X. (Boiniczki) Michał. Franc. s. Jana Chryzostoma Boińskiego i Marj. -- Michał Dział. klan brzesk. i D. Żegocka

17879 (Niechanowo)

1707.20/XI. (Karsewo) Antoni Maciej Marcin, s. G. Stan. Karszewskiego i G. Krystyny -- G D. Wojc. Łukomski i G D. Mirucka

17880 (Niechanowo)

1709.25/VII. Jakub Apolinary Hieronim, s. J. Michała Działyńskiego i Ludwiki klanów brzeskich -- X. Stan. Przeuski prob. witkowski i Klaryska panna Rogalińska

17881 (Niechanowo)

1718.24/X. (N.) Jadwiga Kat. Teresa, c. G D. Stefana Deręgowskiego i Ludwiki -- biedni

17882 (Niechanowo)

1718.22/X. (Karczewo) Aleksander, s. G. Piotra Rechnicza i Katarzyny -- G. Franc. Marszewski i M. Aleks. Lipska kl. rogozin.

17883 (Niechanowo)

1719.19/II. (Karczewo) Konstancja, c. G. Andrzeja Zleyskiego i Lucji -- G D. Franc. Rechnicz i G. Marj. Kozmienska

17884 (Niechanowo)

1719.2/XII. (Mikołajowice) Andrzej, s. G. Adama Baranowskiego i Anny -- G. Anna Czaplicka

17885 (Niechanowo)

1720.7/IV. (Mikołajewice) Marjanna Ludwika, c. G. Bartłom. Borowskiego i Łucji -- G D. Łukasz Wiśniewski i Ludwika Deręgowska

17886 (Niechanowo)

1720.3/VIII. (Miroszka) Marjanna, c. G D. Pawła Korytowskiego i Anny - rezyd. w M. -- G. Stanisław Bieganowski i Ewa K. siostra dziecka

17887 (Niechanowo)

1721.4/V. (Karczewo) Jakub Antoni, s. G. Piotra Rechnicza i Katarzyny -- G. Franc. Kaliszkowski i G. Ludwika Deręgowska

17888 (Niechanowo)

1721.3/IX. (Mikołajewice) Józef Augustyn, s. G. Bartł. Borowskiego z Mikołajowic i Zofji -- G D. Franc. Kaliszkowski z siostrą Anną

17889 (Niechanowo)

1722.28/V. (N.) Anna Magdalena, c. G. Stefana Deręgowskiego i Ludwiki poses. N. -- G. Jan Nijewski z ż. Katarzyną

17890 (Niechanowo)

1723.18/III. (Mikołajowice) Józef s. G. Adama Baranowskiego i Anny -- Józ. Jeziorkowski z siostrą Teresą

17891 (Niechanowo)

1723.2/VIII. (Karczewo) Franc., s. poprz. G. Rechniczów [Piotra Rechnicza i Katarzyny] -- G. Franc. R. brat ojca dziecka i Aleksandra Lipska kl rogoz.

17892 (Niechanowo)

1724.14/IX. (Karczewo) Elżb. Magdal., c. G. Franc. Karczewskiego i Teresy -- G D. Wojc. Gembart i G. Ludw. Deręgowska

17893 (Niechanowo)

1725.4/III. (N.) Franc. Józef s. G. Borowskiej mieszk. w N. -- G. Stefan Deręgowski z ż. Ludwiką Sororis huius infantis Orłowski gui nubsit huic fraudulenter quoniam habuit aliam priorem uxorem, unde a posteriori priora Borowska anfugit

17894 (Niechanowo)

1725.15/XI. (Karczewo) Bogumiła Kat., c. Chryzostoma Żychlińskiego i Marj. wtedy rezyd. w K. -- G. Stanisł. Gębart i matka ojca

17895 (Niechanowo)

1726.15/V. (Mikołajowice) Anton., s. G. Adama Baranowskiego i Anny -- G. Kaz. Bojeński z G. Kat. Dzierzbińską

17896 (Niechanowo)

1728.17/III. (Karczewo) Kaz. Ant., s. G. Krzysztofa Żychlińskiego i Marjanny -- biedni

17897 (Niechanowo)

1729.9/II. (Mikołaj.) Walenty, s. G. Adama Baranowskiego i Anny -- biedni

17898 (Niechanowo)

1729.19/IV. (N.) Wojc. Antoni, s. rezyd. w N., G. Józ. Lewskiego i Wiktorji -- G. Jan Jeziorkowski i Kat. ż. jego

17899 (Niechanowo)

1731.4/III. (N.) Antoni Józef, s. G. Władysława Stronskiego i Jadwigi -- G. Stefan Deręgowski i ż. jego Ludwika

17900 (Niechanowo)

1731.2/IX. (Karczewo) Antoni Jan s. G. Franciszka Wyganowskiego i Marjanny -- G. Piotr Rechnicz z ż. Kat.

17901 (Niechanowo)

1731.16/XII. (N.) Marj. Kat. c. G. Józ. Lewskiego i Wikt. -- M D. Andrzej Łowczyc i G V. Anna Deręgowska

17902 (Niechanowo)

1732.18/V. (N.) Stanisław Jan Nepom. s. G. Wład. Strońskiego sługi dwor. i Jadwigi -- M D. Jakub. Dział. klanic z siostrą swą panną Kazim.

17903 (Niechanowo)

1732.21/XII. (N. Wieś) Józefa Wikt. Kat., c. G. And. Ryssewskiego i Marjanny -- J M. Jak. Dział. klanic brzeski z Kat. Cielecką ściną powidzką

17904 (Niechanowo)

1734.14/II. (Bojeniczki) Konst. Kat., c. G. Franciszka Wyganowskiego i Marjanny -- G. Jezierkowski i Aleks. Rzechwiczowna

17905 (Niechanowo)

1739.6/I. (Miroszka) Marjanna Barbara, c. G. Ant. Zabłockiego i Rozalji -- G. Kaz. Zaręba z V. Ludwiką Kłososką

17906 (Niechanowo)

1739.0/XI. Stanisław Kostka Tymoteusz syn rezyd. w Drachówku G. Franc. Bojeńskiego i Marcjanny -- M. Jakub Dział. chor. i Kat. Cielecka ścina powidz.

17907 (Niechanowo)

1741.22/VI. (Miroszka) Zofja Konst. c. G. Anton. Ryszewskiego i Rozalji -- G. Jadw. Borucka

17908 (Niechanowo)

1742.29/IV. Konstancja Kat. Józefa, (z Goniczek) c. G. Józ. Kraszkowskiego i Zofji -- X. i M. Konstancja Dział. z N.

17909 (Niechanowo)

1743.19/I. (N. Wieś) Tomasz Jakub, s. G. And. Malczewskiego i Anny -- M. Dział. chor. kaliski i Cielecka śc. powidzka

17910 (Niechanowo)

1744.24/III. (19. *) Józef, s. G. And. Koszkowskiego i Heleny z Kaliszkowskich -- M. Jakub Działyński sta nakiel. i M. Kat. Cielecka ścina powidzka

17911 (Niechanowo)

1746.13/II. Walentyn, s. G. Marcina Nieciszewskiego i Kat. (Karcewo) -- chrz. nieszl.

17912 (Niechanowo)

1750. dziedzicem Niechanowa jest Bruhl possesorami zaś: M D. Szymon i Anna z Wolskich Iwińscy łowczowie nowogrodzcy

17913 (Niechanowo)

1752.0/V. (N.) Marjanna c. G. Andrzeja i Agaty Krajewskich -- G. Ignacy Zaleski i G. Anna Zaleska

17914 (Niechanowo)

1752.0/IV. (Karsewo) Józef, s. G. Stefana i Marj. Malanowskich -- G. Malachowski i G. Aleks. Rzegocka z Karsewa

17915 (Niechanowo)

1752.29/VII. (Miroszka) Febronja Salomea Jadwiga c. G. Jana i Kat. ze Zmijewskich Laboradzkich (25. *), -- G. Łuk. i Salomea małż. Jarnowscy

17916 (Niechanowo)

1754.8/I. (Karcewo) Franciszek, s. G. And. i Agaty Krajewskich -- G. Ign. Chełmicki w Karc. i Reina Petrykowska w N.

17917 (Niechanowo)

1755.9/II. (Karcewo) Franciszka, c. M D. Stef. i Marj. Malanowskich -- M D. Jak. Lubomęski

17918 (Niechanowo)

1755.29/VI. (N.) Jan Paweł, s. M G. Antoniego i Reiny Potrykowskich -- M. kolator wtedy Michał Malechowski ... kaliski i M. Konstancja Szeliska dz-a w Zielaskowo

17919 (Niechanowo)

1757.23/I. (Karcewo) Jan Paweł, (21/VI. *) s. M. D. Ignac. i Agnieszki Chełmickich dz-ów Karcewa -- M. D. Paweł i Marjanna z Mirosławskich Chamscy

17920 (Niechanowo)

1752.22/I. N. Andrzej Jaroszewski x Agata Sędzidzka -- G. Antoni Rosciszewski i m. m.

17921 (Niechanowo)

1761.7/IX. G. Ignacy Rzeszotarski x G. Agnieszka z Potockich, 1-o v. Chełmicka -- G. Stanisł. Gliszczyński Ign. Jaraczewski, Joachim Baranowski

17922 (Niechanowo)

1760.15/VI. (Karcewo) Katarzyna, 22/IV. *, c. M. Władysława i Katarzyny Gądeckich -- M. Michał Wolski i Elżb. Umińska

17923 (Niechanowo)

1761.25/V. (Mieroszka) (14. *) Antoni, s. M. Jakuba Lipińskiego i Kat. Lipskiej -- M. Michał Wolski i M. Ludwika Kopaleńska z N. (?)

17924 (Niechanowo)

1754.7/I. (Mikołajewice) G. Mikołaj Giżycki x Jadwiga Borowska -- G. Gostyński, Zalewski, Żarliński, Baranowski

17925 (Niechanowo)

1756.30/X. (Miroszka) G. Stanisł. Gleszczyński x Helena Giżycka -- G G. Boiński, Borowski, Breza

17926 (Niechanowo)

1763.2/V. (Karcewo Dw.) Antonina Agn., c. G. Wład. i Kat. Gądeckich -- G. Ign. Rzeszotarski z Karcewa i G. Elżb. Umińska z Bojeniczek

17927 (Niechanowo)

1763.11/XII. (Bojanice alter Mikołajewice Szednie) Mikołaj, s. G. Franciszka i Katarzyny Rechniczów -- G. Ign. Rzeszotarski i G. Roz. Borowska dz-a Mikołajewic

17928 (Niechanowo)

1689.23/VI. N. Kaz. Szynkowski dworzanin x N. Eufroz. Ciewojewska wd. -- N. Stan. Bombek N. Kaz. Daleszyński dworz.

17929 (Niechanowo)

1704.0/IX. G. Jan Chrzanowski x Jadw. Szamarzewska

17930 (Niechanowo)

1719.3/I. (N.) G. Michał (?) Radoszewski wd. x Joanna Działyńska V. -- G. Antoni Zaleski, i Anna Kostrzewska

17931 (Niechanowo)

1724.1/VI. (N.) G. Stefan Deręgowski z Ludwiką św. św. na. śl. - G. Jana Orłowskiego x z Bogumiłą Borowską

17932 (Niechanowo)

1729.25/VII. (N.) G. Wład. Stroński famulus D. Deręgowsk. x Jadwiga Kromolicka -- G. Stef. Deręgowski z ż.

17933 (Niechanowo)

1730.15/X. (Karszewo) G. Franc. Wyganowski x V. Marjanna Hełminska z Karczewa -- G. Franc. Kaliszkowski, Stefan Deręg.

17934 (Niechanowo)

1741.4/II. (Mikołajewice) G. Aleks. Borowski x Rozalja Borowska -- G. Józef Bojeński z Bojeniczek, Oborski, słudzy z dw. Niechanów

17935 (Niechanowo)

1746.15/IX. G. Sebastjan Żegocki x Aleksandra Rechniczówna -- M. Jakub Działyński chor. kalis. Kat. Cielecka ścina powidz. Stan. Jarnowski klanic kowal.

17936 (Niechanowo)

1689.23/XII. † N V. Teresa Karszewska ok. 50 l.

17937 (Niechanowo)

1693.22/III. † Kazimierz Daleszyński pisarz prowent w N. a żona jego 26/III.

17938 (Niechanowo)

1693.13/VI. † Barbara Karszewska Nob., ż. Stanisł., szczególna dobrodz. tut. kość. Jej rodz. brat G D. Wojc. Malczewski płacił jej 1000 legat zabezp. na Karszewie

17939 (Niechanowo)

1692.6/X. † N. Łucja Baranowska

17940 (Niechanowo)

1694.28/IV. † N. Stefan Borowski idzie za matką staruszką † -ą przed rokiem i żoną przed 1/2 rokiem

17941 (Niechanowo)

1694.0/IX. † N. Kazimierz Malczewski, były pan na Malczewie, "postea ab omnibus despectus imo ex filio proprio nonagesinarius in summa miseria obiit"

17942 (Niechanowo)

1695.1/V. † I. Marjanna Elżbieta z Tomic Działyńska wdzina malb. ścina Tolkmic, Kiszpor. † w Toruniu zostawiając jedynego dóbr swych dziedzica Michała Dz. chor. powidz., syna swego, poch. w Kat. gn.

17943 (Niechanowo)

1698.25/II. † N. Marjanna Konopnicka dziewcz. pokojowa

17944 (Niechanowo)

1700.4/III. † N. Nicodem Skąpski

17945 (Niechanowo)

1700. † N. Kaz. Kęsicki bijąc konie widłami sam się przebił nimi w szyję na miejscu

17946 (Niechanowo)

1701.8/IV. † I M. Konstancja z Szamowa Działyńska ż. Michała Dz. chor. pomor. poch. w gr. działyń. w Kat. gn. po egzekw. w kość. N.

17947 (Niechanowo)

1702. † N. Karszewska Raszewska de domo

17948 (Niechanowo)

1704.5/II. † N. Kat. Pląskowska

17949 (Niechanowo)

1706.17/III. † N. Ewa Malczewska z dw Niech.

17950 (Niechanowo)

1706.20/VIII. † dziecko J. Elżb. Działyńska klanka b-k.

17951 (Niechanowo)

1706.7/IX. † I. Ewa Działyńska l. 18

17952 (Niechanowo)

1719.5/I. (Karczewo) poch. G. Józef Hełmiński pos. K.

17953 (Niechanowo)

1721.11/III. (Mikołajonice) poch. G. Franc. Borowski dz. Mikoł.

17954 (Niechanowo)

1725.28/XI. (Bojeniczki) poch. G. Jan Bojeński

17955 (Niechanowo)

1730.23/III. (N.) poch. dziecko G. Lewskiego rezydenta w N.

17956 (Niechanowo)

1734.18/I. (Karcewo) poch. G. Franciszek Rechnicz z Karcz.

16957 (Niechanowo)

1736.20/I. (Bojeniczki) poch. G V. Marjanna Wyganowska

17958 (Niechanowo)

1736.30/I. (N.) poch. G. Kaz. Popowski z dworu tej wsi

17959 (Niechanowo)

1739.23/V. (N.) poch.G. Kiljan Działyński mieszk. w Dw. N., † nagle

17960 (Niechanowo)

1754.23/III. (Mikoł.) poch. G D. Teresa z Radoszewskich Boinska

17961 (Niechanowo)

1755.15/IV. (Bojeniczki) poch. Franc., s. M D. Marc. i Elżb. Umińskich dziecko

17962 (Niechanowo)

1755.16/VIII. (Karcewo) poch. Józef, dziecko G. Malanowskiego

17963 (Niechanowo)

1755.10/XI. (Goczałkowo) poch.M D. Józef Małachowski

17964 (Niechanowo)

1756.7/IX. poch. (Goczałk.) Anna Zuz, dziecko M. Jachowickich

17965 (Niechanowo)

1759.5/XI. (Mieroszka) poch. M. Andrzej Giżycki

17966 (Niechanowo)

1761.7/VII. poch. M. Ignacy Chełmicki

17967 (Niechanowo)

1765.25/I. † dziecko G. Rzeszotarskich, Agnieszka

17968 (Niechanowo)

1763.12/I. (Mikoł.) G. Wojc. Gablynski x G. Barbara Borowska -- M. Łącki z Zeleskowa Aleks. Borowski ojciec jej G. Mioduski

17969 (Niechanowo)

1763.2/V. (Karcewo) Ant. Agn., c. G. Wład. i Kat. z Kaczkowskich Gądeckich pos. K -- G. Jan Rzeszotarski pos. cz-i Karc. i z Kaczk. Umińska

17970 (Niechanowo)

1763.11/XII. (Bojeniczki) Mikołaj, s. G. Franc. i Kat. Rechniczów -- G. Jan Rzeszotarski poses. cz-i Karcewa i G. Borowska dz-a Mikoł.

17971 (Niechanowo)

1766.9/I. (Karcewo) Juljan Seweryn, s. G. Ignac. i Agn. Rzeszotarskich -- G. Paweł Czarnecki i G. Franc. Rzeszotarska

17972 (Niechanowo)

1766.29/VII. (Mieronka) Magdalena Anna, c. G. Florjana i Elżb. Jarantowskich ekonomów tut. -- M. Wojc. Korzbok Łącki i M. Marj. Drwęska

17973 (Niechanowo)

1767.29/VIII. (Karcewo) Bartłom., s. G. Wład. i Kat. Gądeckich --Kaz. G. i Elżb. Umińska

17974 (Niechanowo)

1767.22/X. (Mironka) Piotr z Alc. s. poprz. G. Jarantowskich [Florjana i Elżb. Jarantowskich] -- X. i G. Joanna Ciesielska

17975 (Niechanowo)

1775.20/IX. (Goczałkowo) Józefata, c. G. Jana Poleskiego i Marjanny z Bętkoskich -- G. Tom. B. brat rodz. matki Jadwiga B. matka matki

17976 (Niechanowo)

1783.12/IX. (Niechanowo) Józef Franc. Walenty Ign. Prot Hjacynt s. M. Stefana i Anny z Skorzewskich Garczyńskich klaniców rospir. centur w Kor., dz-ów N. -- Edw. G. kl rozpir. z ż. Kat. dziedzice Zbęszynia

17977 (Niechanowo)

1783.19/X. (N.) Urszula Justyna, c. G. Ignac. i Marj. z Garczyńskich Wiśniewskich -- M. Piotr Kaliszkowski dz. Malczewa szambel. JKMci i Justyna z Kretkowskich Łącka pos-a Malczewa

17978 (Niechanowo)

1783.12/XI. (Mikoł.) Jan Kanty Marcin, s. G. Felicjana i Eleonory z Jelnickich Kistowskich, mieszk. w Mikoł.

17979 (Niechanowo)

1785.8/III. Karol, s. G. poprz. Kistowskich [Felicjana i Eleonory z Jelnickich Kistowskich] -- G. Ant. Gawroński z par. Trzemeszeń. i Elżb. Gaus matka tej parafji

17980 (Niechanowo)

1787.24/III. (N.) Marjanna Anna, c. G. poprz. Wiśniewskich [Ignacego i Marj. z Garczyńskich Wiśniewskich] -- J M. Józef Skorzewski dz. Arkuszewa, sta gn. i Anna z Skor. Garczyńska dz-a N.

17981 (Niechanowo)

1788.20/V. (Karcewo) (14. *) Zofja Nepom., c. G. Wojc. i Justyny z Gorskich Kierskich, dz-ów K. -- G. Tad. Wodecki dz. cz. K. i G. Marj. z Chwaliszewskich Rzeszotarska pos. w K.

17982 (Niechanowo)

1788.9/IX. (N.) (6. *) Marja Aleks. Anna, c. poprz. J M. Garczyńskich [Stefana i Anny z Skorzewskich Garczyńskich] -- biedni

17983 (Niechanowo)

1790.21/III. (Jarcugowo) (13. *) Nicefor Tad. Józef s. G. Karola i Rozalji z Korytowskich Ruckich -- G. Tad. Wodecki dz. Karcewa i G. Zofja Lubomęcka

17984 (Niechanowo)

1790.27/IV. (N.) (25. *) Adam Tad. Józef Marek Alojzy Wojc, s.poprz. J M. Garczyńskich [Stefana i Anny z Skorzewskich Garczyńskich] klaniców rospir., rotm. w Kor., Kom. C - w. -- X. i Aleks. z Skorz. Gorzyńska chor. pozn.

17985 (Niechanowo)

1790.28/V. (N.) Eleonora Joanna, c. G. poprz. Wiśniewskich [Ignac. i Marj. z Garczyńskich Wiśniewskich] -- M. Feliks Rzązewski chor. w. kor. kon. i pos. Mieroszki i G V. Ludwika Kapelińska z Dw. Margoniń

17986 (Niechanowo)

1791.28/III. (Mikoł.) Aniela Marjanna Helena c. G. Sylwestra i Kat. z Osieckich Bogusławskich -- ass. M. Feliks Rzązowski i L. Kapelynska

17987 (Niechanowo)

1791.19/V. (N.) Marja Teodora Magdalena Angela, c. poprz. J M. Garczyńskich [Stefana i Anny z Skorzewskich Garczyńskich] -- G. Marcin Sypniewski pos. Wybranowa i G. Ludw. Kapelynska V. z dw. N.

17988 (Niechanowo)

1791.25/X. (Jarcugowo) Marcjanna Ulszula, (19. *), c. G. Leona i Teresy Niekrasiów pos. Jarcug. -- J M. Stef. Garcz. dz. N. i G. Teresa z Zuchowskich 2-ov. Puchalska z Małachowa

17989 (Niechanowo)

1793.15/VII. (N.) Alojzy Bonaw. Marja Franc. Stanisł., Wawrzyniec Jan, s. poprz. Garczyńskich [Stefana i Anny z Skorzewskich Garczyńskich] (14. *) -- X. i M. Jadwiga z Borowskich Gizicka

17990 (Niechanowo)

1794.27/V. (N.) Filip Nezeusz Alojzy, s. poprz. Garczyńskich (26/V. *) -- X. i Jadw. z Borow. Gizycka

17991 (Niechanowo)

1774.23/IV. † (N.) G. Bogumiła Orłowska wd., uboga w domu plebań.

17992 (Niechanowo)

1775.20/V. (Konstancja alias Drachowo) † chłopiec Michał Deręgowski l. 15

17993 (Niechanowo)

1776.19/IV. † (Karcewo) G. Elżb. z Kaczkowskich Umińska ż. Marcina, l. ponad 40

17994 (Niechanowo)

1778.10/IX. † (Gociałkowo) G. Regina Pawłowska poses. Goc., paraliż

17995 (Niechanowo)

1781.1/IX. † (Karcewo) G. Władysł. Gądecki pos. części Karsewskiej 70 - letni

17996 (Niechanowo)

1782.9/XI. † Tekla, c. G. Felic. i Eleon. Kistowskich pos. Jarcugowa

17997 (Niechanowo)

1782.14/XI. † Anna Marj. Kat. 1/2 c. M. Garczyńskich

17998 (Niechanowo)

1783.0/VIII. † Kunegunda l. 1/2 c. G. Wiśniewskich (N)

17999 (Niechanowo)

1783.19/VIII. † (N) Franciszka l. 4 1/2 c. poprz. Wiśniewskich [Ignac. i Marj. z Garczyńskich Wiśniewskich]

18000 (Niechanowo)

1783.17/VIII. † N. Franciszek l. 9 1/2 s. poprz. Wiśniewskiego [Ignac. Wiśniewskiego] ekonoma N., ale z 1-ej żony Agnieszki, bo tamte 2 córki z 2-ej Garcz.

18001 (Niechanowo)

1785.6/I. † (Karcewo) G. Marcin Nieciszewski †-70, "offcium villici ni villa Karcewo exercens"

18002 (Niechanowo)

1787.16/VI. † (Karcewo) Jan s. Michała i Marjanny Nieciszewskich

18003 (Niechanowo)

1790.30/VII. † (N.) Eleonora Joanna 8 tyg. c. poprz. G. Wiśniewskich [Ignac. i Marj. z Garczyńskich Wiśniewskich]

18004 (Niechanowo)

1790.2/XII. † (Karcewo) G. Antoni Wodecki l. ok. 25, mł. s. Tad. i Krystyny z Szczanieckich dz. cz. Karsewa

18005 (Niechanowo)

1791.3/III. † (N.) G. Seweryna Garczyńska V. l. 15

18006 (Niechanowo)

1791.11/XII. † (Mikoł.) G. Sylwester Bogusławski pos. Mikoł., l. 36

18007 (Niechanowo)

1773. † J M. Franciszek Skorzewski gen., w Margoninie 11/IX. i t. r. † w Berlinie 18/XI. (?) J M. z Ciecierskich Skorzewskich ż. jego

18008 (Niechanowo)

1791.19/IX. † M. Anna z Malechowskich Ciecierska matka, w Margoninie

18009 (Niechanowo)

1792.22/I. † (Mikoł.) Marjanna Aniela, m. 11, c. G. Sylw. i Kat. z Osieckich Bogusławskich

18010 (Niechanowo)

1794.1/III. † (N.) Alojzy s. poprz. Garczyńskich [Ignac. i Anny z Skorzewskich Garczyńskich] 1 rok

18011 (Niechanowo)

1796.11/II. † (Karcewo) Antoni s. G. Franc. i Juljanny z Dembińskich Ubyszów, tyg. 35

18012 (Niechanowo)

1796.21/III. † (Drachowo) Józefata, c. G. Leona i Teresy Nekraszów l. 7

18013 (Niechanowo)

1796.4/X. † M G. D. Katarz. z Wodeckich Lubomęska, ż. M G D. Walentyna L. (Karcewo) poch. Franciszk. gn.

18014 (Niechanowo)

1771.28/I. (Karcewo) G. Kaz. Gądecki x Weronika Walichnowska wd. -- G. Franc. Wyganowski, Adam Zuromski pos. Karcew., Jan Woyciechowski

18015 (Niechanowo)

1772.15/VII. G. Antoni Majer x Ewa Korzycka wd. z par. budziełowsk. -- M. Józef Breza reg. zs. pozn. Wojc. Łącki, Adam Żuromski (Korycka w dysp.)

18016 (Niechanowo)

1774.15/X. (N.) G. Jan Nepom. Gorecki ekonom N. x Helena Brozowska siostra tut. prob. -- G. Zygm. Pawłowski pos. Gociałkow., Wojc. Bilaski pos. Cielmowa i Mnichowa

18017 (Niechanowo)

1777.1/VI. (Karcewo) G. Paweł Żeromski x G. Eleon. Grodzicka, ona z djec. pozn. par. bytyń. -- G. Stan. Bojeński pos. Mieścisk, Józef Gołebiewski ze stwa gn.

18018 (Niechanowo)

1790.6/VI. (Karcewo) M. Jan Kwiatkowski burgr. ostrzeszow. wd. x M. Anna Dębińska V. z Karcewa -- M. Tad. Wodecki dz. Karcewa C. Ignacy Wod. i Elżbieta z Karsewskich Dęb. matka jej

18019 (Niechanowo)

1792.11/II. (Karsewo) M. Walenty Józef Lubomęski x V. Kat. Wodecka, c. Tad. i Krystyny dz-ów części Karcewa -- Krystyna W. matka, Ignacy W. brat, Marjanna Rzeszotarska pos. Żelaznowa

18020 (Kiszkowo)

1722.25/X. (Rybno) Michał, s. G D. Macieja Goreckiego pos. R. i Anny Broniewskiej -- G. Ludwik Mieczkowski z Łopuchowa i G. Anna z Domiechowskich Gorzeńska

18021 (Kiszkowo)

1727.7/IX. (Zdzarowita) Antoni Ignacy, s. G. Józefa i Marjanny z Tomickich Przanowskich -- M. Stefan Radzikowski dz. Węgorzewa i Magdalena Umińska ż. klanica krzywiń. i dziedzica Turostowa

18022 (Kiszkowo)

1727.27/X. (Rybienko) Zygmunt Ludwik, s. G. Bogusł. Jaskoleckiego i Zofji Beaty Lebenówny pos. R. -- G. Mac. Gorecki i G. wd. Helena Zaydlicowa

18023 (Kiszkowo)

1730.18/II. (K.) Walentyn s. N. Franc. Mioduskiego i Elżb. z Jaskoleckich, mieszk. obec. w mieście -- G. Adam Rozbicki z Brudzewka i G. Dorota z Włostowskich Brudzewska wdowa

18024 (Kiszkowo)

1730.10/VI. (Zdzarowita) Antoni Bazyli s. G. Tadeusza i Marj. z Skorzewskich Drwęskich, obec. poses. cz-i Zdz. -- G. Adam Rozbicki pos. K. i Barb. Wojsławska pos. Swiniar

18025 (Kiszkowo)

1733.5/V. (Zdzarowita) Wojciech Kazim, s. G. Franc. i Ludwiki z Jaskoleckich Przanowskich pos. Zdz. -- G. Kaz. i Anna malż. P P. dziedzice m. Kiszkowa

18026 (Kiszkowo)

1733.10/V. (K.) Stanisław And. s. G. Stanisł. i Marcjanny z Kędzierzyńskich Nieborskich -- G. And. Dąmbrowski dz. Karczewa, G. Helena Łuczyńska pos. Łubowiczek

18027 (Kiszkowo)

1733.22/X. (Karcewo) Urszula Kat., c. G. Ludwika i Urszuli z Grabowieckich Krzywosędzkich, pos. K. -- G. And. Dębrowski z ż. Karczewa dziedzice

18028 (Kiszkowo)

1736.20/III. (Łubowice W.) Joanna Elżbieta, c. G. Augusta Zaydlicza i Heleny z Bojanowskich dz-ów L. W. -- chrz. m. m.

18029 (Kiszkowo)

1739.27/IV. (Popówko k. Obornik) Jerzy Ksawery, s. G. Ignacego i Barbary z Szczanieckich Kierskich (bawiących w Rybienku) -- Kat. z Woźnickich Szczaniecka podczasz. dobrzyń., i M. Tad. Ruszkowski podstolic, b. k. z G V. Joanną Wodecką

18030 (Kiszkowo)

1739.17/V. (Zdzarowita) Florjan Anzelm, s. G. Stanisł. i Doroty z Zawadzkich Ciesielskich, poses. Zdzarowitego -- G. Krzysztof Brudzewski i G. Konst. z Brudzew. Nieborska siostra jego

18031 (Kiszkowo)

1739.6/VII. (Łubowice W.) Eleonora Konstancja, c. G. Baltazara Augusta i G. Ewy Heleny z Bojanowskich Zaydliców akatol., dz-ów Ł. K. -- G. Mikołaj Wirszycki tenut. Siemianowa i Zofja z Kalkrayterów Zaydlicowa de Szczoczyna

18032 (Kiszkowo)

1742.3/IX. (Pomorzany Kościelne) Jan Bernard s. G. Mac. i Kat. z Goreckich Garczyńskich poses. P. K. -- M. Jan Broniewski cześnikowicz dobrzyń., Olexyna pos. i Anna z Broniewskich Gorecka Rybna dz-a

18033 (Kiszkowo)

1744.22/III. (Zdzarowita) Juljanna Eufrozyna, c. G. Aleksandra Józefa i Marjanny z Niesiorowskich Bąkowskich pos. Zdz. -- G. Józef Kwiatkowski pos. i M. Kat. Szczaniecka podczaszyna dobrzyń.

18034 (Kiszkowo)

1746.1/I. (K.) Wiktorja Marjanna, c. N. Andrzeja i Antoniny Rottembachów -- G. Jan i Anna Białoskórscy pos. Rybienka; Rodzice rezyd. w m. K.

18035 (Kiszkowo)

1746.2/II. (Łubowice W.) Brygida Marjanna, c. poprz. G. Zaydliczów [Baltazara Augusta i Ewy Heleny z Bojanowskich Zaydliczów] dz. Ł. W. -- G. Krzysztof ojciec i Joanna córka Brudzewscy

18036 (Kiszkowo)

1768.21/II. Dom. 1-a Quadragesima * 21/2 Konstancja, c. G. Żeromskiego -- G. Karol Lipiński i V. Magd. Ż.

18037 (Kiszkowo)

1768.7/V. (K..) Katarzyna c. N. Kaspra Rudnickiego i Teresy z Żeromskich -- N. Kasper Zdziarski ekon. z Zdzarowitego i v. Agata Goliszewska z Pomorzanek

18038 (Kiszkowo)

1768.30/X. * Andrzej s. G. Józ Przepadkowskiego i Marj. z Brzezińskich

18039 (Kiszkowo)

1782.3/IX. (Rybno) (2. *) Antoni Józef, s. M. G D. Aleksandra Moszczyńskiego sty brzesk. kuj. i Marjanny z Radzimińskich -- M G D. Józef R. sędzia zs. gn. z ż. Michaliną

18040 (Kiszkowo)

1782.15/VI. (Węgorzewko) Walenty Jan Bapt. s. M D. Ant. i Balbiny Paprockich poses. Węgorzewka -- M D. Józef R. i M. V. Małgorz. R. z Nieświastowic

18041 (Kiszkowo)

1783.1/XII. (Zdzarowita) Józef Jan, (26/XI. *) c. G. Stanisł. i Ludwiki z Koszuckich Żeromskich tenut. tej wsi -- M. Konst. Rokossowski wojskiego gn. syn i G. Kat. Koszucka V.

18042 (Kiszkowo)

1785.25/III. (Piaski) Józefa (19. *), c. G. ol. Antoniego i Balbiny Paprockich -- G. Jakub Dzierzgowski i G. Zofja Skoraszewska ass. Wawrzyn. Skorasz. i G V. Roz. Dunin.

18043 (Kiszkowo)

1786.29/III. (Zdzarowita) (20. *) Gabryel Benedykt s. G. Stanisł. i Ludwiki z Koszuckich Żeromskich tenut. -- M. Karol Bieliński sędzia nakiel. i M. Jadwiga z Koszuckich ż. jego

18044 (Kiszkowo)

1722.1/IX. N. Grabowski dworz. w Rybienku x Honorata -- św. m. m.

18045 (Kiszkowo)

1723.2/II. G. Michał Makowiecki x V. Anna Przanowska (pryw. w Zdzarowitem) -- G. Stan. Mąkowski, Wojc. Załuskowski, Ant. Chociszewski

18046 (Kiszkowo)

1782.20/I. (Rybno) M. Aleks. Moszczyński sta b-k. x Marjanna Radzimińska c. M. Józefa sędziego zs. gn. -- M. Ignacy M. podczaszy radziej., Sebast. Złotnicki etc.

18047 (Kiszkowo)

1729.11/VIII. † N. Teresa Dorengowska, l. 40

18048 (Kiszkowo)

1730.12/III. † Walentyn s. N. Franc. Mioduskiego z miasta i Elżbiety 1 mies.

18049 (Kiszkowo)

1730.28/XII. † Ludwika l. 11 c. G. Piotra Rzeszotarskiego i Marj. z Frezerów

18050 (Kiszkowo)

1733.18/II. † N. Jan Buczyński ok. 60

18051 (Kiszkowo)

1736.16/III. † G. Maciej Podczaski (z Zdzarowitego) ponad l. 60

18052 (Modliszewko)

1711.3/I. Tomasz, Aleksander s. G. Wojc. Zdunowskiego i G. Marjanny, (Z Uzarzewa we wsi Modliszewo) -- X. Aleks. Kołudzki kan. gn. i Hel. Bardska z Karniszewa

18053 (Modliszewko)

1711.24/I. Agnieszka, c. G. Michała Zukoskiego i Elżb. (Dębłowo) -- G. Mikoł. Kołudzki pos. ...szewka i G V. Teresa Koł. siostra jego

18054 (Modliszewko)

1719.20/XI. Andrzej Karol, s. G. Wojc. Kołudzkiego i G. Joanny - (Modliszewko) -- X. Andrzej Bryszewski prob. Sw. Jana gnieźń. i G. Ludwika Swiejkowska

18055 (Modliszewko)

1722.10/II. Ignacy Walentyn s. G. Stan. i Zofji Zaleskich (z Mielna) -- G. Stefan Z. i G. Zofja Z.

18056 (Modliszewko)

1723.13/VI. Dorota, c. G. Michała Zukoskiego i Elżb. - (z części Dębłowa) -- G. Stefan Czeszayko i G. Dorota Siekierska z Modliszewka

18057 (Modliszewko)

1730.5/II. Dorota Ludwika c. G. Ant. i Kat. Grasińskich tenut. w Modliszewka browaru) -- G. Józef Kołudzki i G. Ludwika Korytowska ze wsi Opieczki

18058 (Modliszewko)

1730.12/IV. Aleksandra Franc. Marjanna, c. J G. Józefa i Doroty Kołudzkich (Modliszewo) -- X. Franc. Kraszkowski sufr. gn. i inni kanonicy, M D. Ludwika Deręgowska z Niechanowa, Eleonora Latalska z Dębnicy, Kazimiera klanka z Niechan.

18059 (Modliszewko)

1738.30/XI. Andrzej Mik. s. G. Prokopa i Konstancji Kulikowskich (z Modliszewa) -- J D. Józef Kołudzki z Kołudy podstoli kruśw. i G V. Marj. Zakrzewska z Modliszewka

18060 (Modliszewko)

1738.30/XI. Tomasz Stefan s. G. poprz. Kulikowskich [Prokopa i Konstancji Kulikowskich] G. Michał Zakrzewski tenut. i G. Ludwika Nowowieyska oboje z Modliszewka

18061 (Modliszewko)

1742.13/VII. Marjanna Justyna, c. G. Michała Młodzianowskiego i Teresy -- G. D. Jan Orelski pos. d. Swiniarki i G D. Anna Białobłocka pos. we wsi Kobielica

18062 (Modliszewko)

1743.27/XI. (Modliszewko) Józefata Salomea, c. M D. Józefa i Joanny Gozdikowskich z M. tenut. -- P M D. Józef Kołudzki podkomorzy kruśw. dz. obu Kołud i M D. Joanna Kołudzka z Piotrowa tenut.

18063 (Modliszewko)

1743.31/V. * (Mielno) Józefata Antonina, c. M D. poprz. Młodzianowskich [Michała Młodzianowskiego i Teresy] -- M D. Jan Gliński dz. Prisieki i M. Kat. Sieliska D.) babka dziecka

18064 (Modliszewko)

1746.5/VI. (Modliszewko) Antoni Andrzej s. G. Józefa i Joanny z Zakrzewskich Gozdzikowskich tenut. M. -- G. Ant. Kołudzki tenut. Modliszewa W. i G. Konst. Swieykowska V. z Wilkowyi

18065 (Modliszewko)

1661.24/II. Kazimierz s. N D. Felicjana Cieślińskiego i Anny - tenut. Modliszewka -- N. Jakub Strzemieczny admin. Modliszewa i N. V. Wiktorja Happowna siostra pani Cieśl.

18066 (Modliszewko)

1661.4/IV. Wojciech, s. N. Jana i Jadwigi Wolskich -- N. Anna Cieślińska

18067 (Modliszewko)

1662.0/VII. Anna, c. G. Feliksa i Anny Cieślińskich tenut. M-ka. -- G D. Jan z Kołudy Kołudzki podcz bk. i N D. Zofja Harciszewska wd.

18068 (Modliszewko)

1680.25/VI. Jan, s. D N. Wojc. Czewojewskiego i Kat. (Mielno) -- G D. And. Niemierzycki z ż. Katarzyną, siostrą rodz. pana Cz.

18069 (Modliszewko)

1682.25/I. Barbara, c. G D. Kazimierza Obrębskiego z Mielna i Marjanny -- X. i G. D. Bogumiła Obrębska matka ojca

18070 (Modliszewko)

1687.29/VI. Jan Franc., s. G. Kazim. Zalewskiego i Teresy (Dęmbłowo) -- G. Kaz. Obrębski z Mielna i G. Kat. Karszewska matka matki

18071 (Modliszewko)

1688.8/VI. Teresa, c. G. Jakuba Dzierżanowskiego i Krystyny -- G. Marcin Słabogórski i G. Teresa Dz. matka Jakuba, tenut. wsi M-ko

18072 (Modliszewko)

1698. Franciszek s. G. Franc. i Konst. Suleckich -- G. Franc. ... i G. Kaliska

18073 (Modliszewko)

1699.25/I. Leonora Florentyna c. G. Jana i Zofji Kaliskich -- G. Antoni Wyganowski i G. Kat. Kozłowska i Elżb. Kal.

18074 (Modliszewko)

1704.16/VIII. Małgorzata, c. G. Jana i Kat. Cucharskich -- G. Łuk. Płaczkowski i G. Anna Kraszewska v.

18075 (Modliszewko)

1712.21/V. (Modliszewko) Helena, c. G. G. ... Brudzyńskiego i Heleny - (Gałęzewo). Helena wizytowała swoją matkę i tu powiła córkę -- M G. Teresa Ko(łu)dzka i M G. Ignacy Kołudzki z Modliszewka

18076 (Szemborowo)

1625.20/IV. Wojciech, s. N D. Adama Radolińskiego i Zofji -- Mac. R. ze Strzałkowa N. i Agn. Taczalska z Wódek

18077 (Szemborowo)

1627.2/XI. Stanisław s. N. Adama Radolińskiego i Zofji -- D. Kleparski i N. Smoszewska

18078 (Szemborowo)

1628.10/II. Dorota, c. G D. Stef. Brudzyńskiego i Kat. -- G. Elżb. Zakrzewska

18079 (Szemborowo)

1646.25/II. Zofja, c. G. Stanisł. Tomickiego i Ewy -- G. Jan Radoliński i G. Jadw. Kamieniecka

18080 (Szemborowo)

1650.18/IX. (8. *) Stanisław Andrzej, s. G D. Mikołaja Objezierskiego i G. Heleny

18081 (Szemborowo)

1652.19/IX. Teresa, c. G D. Władysł. Kościelskiego i Anny -- G. Stan. Krąpiewski i G. Jadw. Tarnowska

18082 (Szemborowo)

1681.24/XII. Stefan, s. G. Piotra i Agn. Kafackich (! ?) -- Stan. Wysanowski z ż. z Otoczny

18083 (Szemborowo)

1690.7/VII. Jan s. G. Stanisł. Rydzyńskiego i Teresy -- G. Marzewski i Tekla Małachowska

18084 (Szemborowo)

1716.16/XI. Stanisław Franc., s. G. Zygmunta Olędzkiego i Ludwiki z Tomickich -- G. Andrzej Zkrzewski i G. Barbara Koszucka z Kierskich

18085 (Szemborowo)

1720.4/X. Urszula, c. M D. Krzysztofa Koszuckiego i Barb. Kierskiej -- G. Adam Szczaniecki i G. Zofja Koszucka

18086 (Szemborowo)

1725.29/I. Paweł, s. Zygm. Olędzkiego i Ludwiki z Tomickich -- G D. Lipski klan i G. Małgorz. T.

18087 (Szemborowo)

1726.21/IV. Franciszek s. G. Karola Chełmickiego i Anny z Kunowskich -- Wawrzyniec Radoliński z ż. Marjanną z Sokołowa

18088 (Szemborowo)

1733.5/IX. Karol Ludwik Augustyn, s. G. Józefa i Wiktorji Leskich tenut. wybraniectwa w Szemborowie -- G. Karol Rozdrażewski i G. Ludwika Rozdraż.

18089 (Szemborowo)

1751.6/VII. (Sędziwojewo) Cecylja Małgorz. Magdalena c. G. Karola Chełmickiego i Anny -- G. Zofja Zurawska -- G. Wawrzyn. Radol. z ż. Marjanną de Sokołowo

18090 (Szemborowo)

1751.29/VII. (Otoczna) Aleksander Antoni, G. Wojc. Zurawska i Małgorz. -- G. Józ. Chełmicki pos. Wilkowyi i G. Zuz. Wołyńska de Dziedzice

18091 (Szemborowo)

1753.27/VI. (Sędziwojewo) Małgorz. Magdal. Konst., c. G. ol. Karola Chełmickiego i Anny z Kaczorowskich wdowy -- X. Józ. Domaradzki curatus tut. i G v. Konst. Domaradzka

18092 (Szemborowo)

1755.10/I. (Sz.) Kasper s. N. Mikoł. Kruszewskiego i Anny -- chrz. nieszl.

18093 (Szemborowo)

1755.13/V. (Sz.) Monika Eufrozyna, c. G. Michała Palędzkiego -- G. Stan. Boniecki i M. Krystyna Słucka wd. po majorze, pos-a Chwałkowic

18094 (Szemborowo)

1756.23/III. (Sz.) Józef Gabryel, s. G. Ignacego i Doroty Racięckich tenut. soł., -- G. Aleks. Roznowski dz. Węgierek i G. Anna Chełmicka dz-a Sędziwojewa

18095 (Szemborowo)

1759.20/I. (Sz.) Mikołaj, s. G. Stan. i Justyny Rapackich (58.6/XII. *) -- G. Fabjan Sławoszewski i G. Anna Chełmicka

18096 (Szemborowo)

1760.28/XII. (Sz.) Tekla Marj., c. G. Józ. i Bryg. Raczyńskich -- G. Józef Lipski pos. Sz.

18097 (Szemborowo)

1760.8/XII. (Otoczna) Łukasz Jan, Bogumił, s. G. Anton. i Marj. z Gliszczyńskich Lisińskich (4/X. *) -- Jan hr. z Góry Skarbek i Anna z Koczon Chełmicka

18098 (Szemborowo)

1762.13/IX. (Otoczna) Michał Mateusz, s. G. Anton. i Teresy Mokrzyckich ekon. -- Aleks. i Marjanna Roznowscy dz-e Węgierek

18099 (Szemborowo)

14/IV. (Stanisławowo) Konstancja Franc., c. G. Wojc. Malińskiego ekonoma i Marjanny -- Józ. Wiśniewski G. Konst. Chełmicka v. z Sędziw.

18100 (Szemborowo)

1741.1/VIII. (Sz.) G. Walentyn Miąskowski x Franciszka Bronikowska -- Józef Lewski, Piotr Zorawski

18101 (Szemborowo)

1746.27/VII. M. Stanisław Mierzewski miecznikowicz pozn. x v. Anna Kunowska ścianka nieszaw. -- And. Wilczyński, Józef Pągowski, Mac. Trąmpczyński

18102 (Szemborowo)

1758.6/II. (Sz.) N. Stanisł. Rapacki x Justyna -- Stan. Modlibowski, Stan. Dobiejewski

18103 (Szemborowo)

1765.9/II. (Sz.) G. Józef Karski x Elżbieta Chrząnowska v. -- G. Jan Lipski miecz. kalis., Jan Kurnatowski

18104 (Szemborowo)

1751.25/IX. † (Sz.) G. Teresa Czyzewska przybysz

18105 (Szemborowo)

1753.31/V. † G. Karol Chełmicki dz. Sędziw. poch. franc. Pyzdry

18106 (Szemborowo)

1754.27/VI. † (Sz.) N. Ant. Karczewski ze wsi Kąpiel sługa G. Lubstowskiego

18107 (Szemborowo)

1754.8/XI. † G. Michał Gniazdowski przybysz

18108 (Szemborowo)

1758.25/VII. † (Sędziw.) G. Wojc. Chełmicki chłopiec

18109 (Szemborowo)

1759.8/III. † (Sędziw.) G. Konst. Domaracka

18110 (Szemborowo)

1762.9/V. † (Sz.) G. Anna z Dameckich Kaniuska l. 70

18111 (Szemborowo)

1762.9/VII. † (Sz.) G. Anna z Kocorowskich Łukowska

18112 (Szemborowo)

1763.17/XI. † (Sz.) G. Mac. Bobrowiński

18113 (Szemborowo)

1765.17/IV. † (Jabłonka) G. Jan Mańkowski pos. d. J.

18113 a (Szemborowo)

1803.0/XI. M. Aleksander Goślinowski s. Zygmunta i Justyny z Malczewskich, dz-ów Nowej Wsi x v. Nepomucena Tuszyńska, c. Ignacego i Józefy tenut. sołectwa w Sz. -- J M. Michał Lipski pos. Sz. Jan Duliński pos. Stanisławowa

18114 (Ludziska)

1663.11/X. (Krusza M.) Ludwik, s. G D. Kazimierza i A. ... Karskich -- Wojc. Radojewski i Jadwiga Koszu...wska de Rożniatowy

18115 (Ludziska)

1664.9/I. (Kołuda M.) Elżbieta, c. N. Macieja Głowczińskiego i Anny -- N. Andrzej Pawłowski z Małej i Regina Korytowska z W. Kołudy

18116 (Ludziska)

1664.30/III. Walentyn, 7/III. *, s. G M D. Jana na Kołudzie Kołudzkiego i G D. Zofji z Smogulca Kołudzkiej -- G M D. Walenty K. podstoli brzeski i G M D. Marj. Rozrażewska kl. przemęc.

18117 (Ludziska)

1665.5/V. Wojciech Stanisław (Krusza M.), s. G M. Kazimierza i Anny Karskich -- G M. Stanisł. Markowski z Żegotek i Anna Kołudzka ż. podstolica z Bożejewic

18118 (Ludziska)

1665.2/VII. (Tupadły) (z w. 18/VI.) Marjanna, c. G. D. Kazimierza i Barbary Osińskich -- G. Wojciech Modlibog i Katarzyna Łukocka z Tupadł

18119 (Ludziska)

1668.26/II. Anna, c. N. Mikoł. Grabowskiego i Zuzanny z domu plebań. -- G D. Kazimierz Markowski i G. Katarzyna rodzona siostra z Ludzicka

18120 (Ludziska)

1668.19/VIII. Zofja, c. G D. Wacława Włostowskiego i Katarzyny -- G. Jan Cielimowski i M. Anna Kołudzka ż. Walentyna Koł.

18121 (Ludziska)

1669.28/VII. córka G. Jana Cielimowskiego i Anny tenut. Kruszy Zabkowej -- G. Marcin Czwikliński i G. Agnieszka v. Cielimowska siostra ojca

18122 (Ludziska)

1670.22/IV. Katarzyna, c. G. Jana Włostowskiego i Katarzyny - z Markowic -- N. Bonaw. Wirchowski i G. Jadwiga Kosowska ż. Szymona K.

18123 (Ludziska)

1670.6/VI. Władysław, s. N. Jana Strzałkowskiego i Katarz. - z Kruszy Podlodowej -- G. Kaz. Markowski z Ludzicka i G v. Kołudzka c. podczaszego Jana K.

18124 (Ludziska)

1670.23/VII. Anna, c. N. Wojc. Jureckiego i Kat. - z Markowic -- G. Aleks. Cielimowski i G. Kat. Włostowska

18125 (Ludziska)

1671.15/III. Józef Joachim s. N. Marcjana Raczyńskiego i Anny Objezierskiej -- G. Adam Rozrażewski i G. Zofja na Kołudzie Kołudzka podczasz. brzeska

18126 (Ludziska)

1671.30/VIII. Anna, c. G. Jana Zukińskiego i Konstancji - z Piotrkowic -- N. Krzysztof Kamiński i N. Aneta Grabińska

18127 (Ludziska)

1673.29/I. Marjanna c. N. Jana Torzewskiego i Reginy - z Gorek -- G. Stanisł. Markowski i G. Marj. Markowska z Zegotek

18128 (Ludziska)

1673.9/IV. Wojciech, s. G D. Piotra Tymińskiego i Marjanny Biskupskiej -- G D. Stanisław Sławianowski i G. Anna Cielimowska

18129 (Ludziska)

1675.24/V. Jan s. Jana Torzewskiego i Reginy -- Grzegorz Zakrzewski i Regina, oboje słudzy prob. L. (Ludzicko)

18130 (Ludziska)

1675.30/VI. Anna, c. G. Jana Cielimowskiego z Kruszy W. i G D. Anny -- G D. Bałdowski i G D. N. Kołudzka z Kołudy M.

18131 (Ludziska)

1675.11/VIII. Teresa c. G D. Jana Zukińskiego i Konstancji -- G D. Kaz. Markowski i Jadwiga rodzicielka pani Z-ej z Piotrkowic

18132 (Ludziska)

1676.10/VIII. Franciszek Antoni, s. M G D. Kazim. Markowskiego i Teresy -- X. i M G D. Zofja Kołudzka podczaszyna brzeska

18133 (Ludziska)

1679.20/II. (Krucha Duchowna) Jan, s. G. Kazimierza z Rogoźna Rogozińskiego i Teresy z Kotłowa -- G D. Wacł. z Kiełczewa Kiełczewski i G. Dorota z Smuszkowa Grzymska

18134 (Ludziska)

1679.20/XII. (Kołuda M.) Franc. s. N. Adama Kłosińskiego i Anny -- M. Zofja z Smogulca Kołudzka podcz., b. k. i X. Kołudzki prob. gnieźn.

18135 (Ludziska)

1683.5/V. (Górki) Zygmunt Filip, s. G M D. Stanisława z Budzisławia Wysockiego i G M. Marcjanny Wys. z Kołudy -- X. Filip Aleks. Kołudzki kaplicy kołudz. 1-y prebendarz i G M D. Anna K. podkom. inowrocł.

18136 (Ludziska)

1683.30/V. (Piotrkowice) Anna Mgdalena, c. G. Wacława Kiełczewskiego i Zofji z Jarnowskich -- G M D. Mikołaj Lubstowski starosta kruśw. i G. Teresa z Ludzicka Markowska

18137 (Ludziska)

1683.31/X. (Kołuda W.) Wiktorja Teresa, c. GD. Andrzeja Kołudzkiego i Konst. z Lezynskich -- GD. Kaz. Markowski i GD. Teresa Boglewska babka dziecka

18138 (Ludziska)

1684.5/IX. (Piotrkowice) Franc. Antoni, s. G. Wacł. Kiełczewskiego i Zofji z Jaranowskich -- G M D. Marcin Bełdowski wojski kruśw. i G. Joanna Bątkowska

18139 (Ludziska)

1684.22/X. (Krusza Podlodowa) Konstancja, c. G. Adama Rzeszewskiego i Heleny -- G. Stan. Rz. stryj i Zofja Kiełczewska z Piotrkowic

18140 (Ludziska)

1684.27/IX. (Kołuda M.) Teresa c. G. Jana Tymienieckiego i Elżb. -- G. Andrzej Kołudzki i G v. Teresa Zakrzewska

18141 (Ludziska)

1685.11/II. (Kołuda W.) Agnieszka c. M G D. Andrzeja Kołudzkiego i Konstancji z Lezynskich -- G. Walenty K. i Marja Welencka

18142 (Ludziska)

1685.27/VI. (Markowice) Piotr Wojciech s. Honesti (podane: G) Andrzeja Waliszewskiego i Małgorz. -- G. Wojc. Grodzki i v. Kat. Wysocka z Rożniatow

18143 (Ludziska)

1685.14/VIII. (Piotrkowice) Konstancja c. G. Wacława Kiełczewskiego i Zofji z Jarn. -- hon. Grzegorz Lasota i Marj. Kędzierska z Piotrk.

18144 (Ludziska)

1686.15/II. (Krusza) Walenty Kazimierz, s. G. Adama Rzeszowskiego i Heleny -- G. Kaz. Markowski i in.

18145 (Ludziska)

1686.12/VIII. (Kołuda M.) Antoni s. G. Jana Zaręmby Tyminickiego i Elżbiety -- G. Adam Rozdrażew. i G. Regina Cecylja Rozdraż.

18146 (Ludziska)

1687.11/XII. (Skalmirowice) Tomasz Wojciech, s. G. Marcina z Luboradza Luboradzkiego i Reginy z Makowieckich -- G. Walentyn Kołudzki i G. Helena Makowiecka v.

18147 (Ludziska)

1687.6/IV. (Kołuda W.) Wojciech, s. G. Jakuba Kiełczewskiego i Magdal. z Grebinskich -- G. Jan Greb. dziad i G. D. Teresa Markowska z L.

18149 (Ludziska)

1687.26/V. (Piotrkowice) Jan Wojciech, s. G. Wacława Kiełczewskiego i Zofji z Jarnowskich -- G D. Wojc. Jarn. łowczy inowrocł. i G D. Dorota Grebińska

18150 (Ludziska)

1688.13/VII. (Piotrkowice) Bonawentura Antoni, s. G. D. Wacława Kiełczewskiego i Zofji -- G D. Walenty Kołudzki z Kołudy i G D. Kat. Markowska z Dobieszewic

18151 (Ludziska)

1688.24/VII. (Markowice) Magdalena, c. G D. Franciszka Stawickiego i Marjanny -- G D. Kaz. Markowski z L. i G v. Zofja Kossowska

18152 (Ludziska)

1688.30/VIII. (Markowice) Anna Zofja, c. G D. Kaz. Nagoszewskiego i Małgorzaty -- G D. Franciszek Stawicki i G D. Anna Markowska

18153 (Ludziska)

1688.16/X. (Krusza W.) Katarzyna c. G D. Kaz. Zalewskiego i Teresy -- G D. Jan Dzienski i Anna Zalewska siostra rodz. poprzed.

18154 (Ludziska)

1689.14/II. (Skarmirowice) Franciszek, s. G D. Antoniego Marcina Luboradzkiego i Reginy -- X. Aleks. Kołudzki prob. kapl. kołudz. i Kat. Makowiecka

18155 (Ludziska)

1689.14/XII. (Krusza W.) Franciszek Mikołaj, s. G D. Kazimierza Zalewskiego i Teresy -- G D. Łukasz Moszczeński z Przedwojewic i G D. Teresa Przepełska z Markowic

18156 (Ludziska)

1690.28/VIII. (Markowice) Jan, s. G. D. Piotra Gniazdowskiego i G D. Teresy -- G D. Kazimierz Woźnicki i G v. Teresa Zalewska

18157 (Ludziska)

1691.22/II. (Krusza Kapitalna) Anna, c. G D. Kaz. Zalewskiego i Teresy -- G D. Jan Łysoskorski i G. Helena Wolska v. z Kruszy M.

18158 (Ludziska)

1691.25/II. (Skalmirowice) Maciej, s. G. D. Marcina z Luboradza Luboradzkiego i Reginy z Makowieckich -- D. Stanisł. Przedwojewski i v. Marjanna Wierzejska

18159 (Ludziska)

1692.12/X. (Piotrkowice) Michał Franc., s. N D. Andrzeja Zieleńskiego i Teresy z Niemojewskich -- G D. Wacław Kiełczewski i G D. Zofja Markowska z L.

18160 (Ludziska)

1692.7/XII. (Górki) Mikołaj, s. D. Jana Kapskiego i Urszuli -- G D. And. Kołudzki i G D. Zofja Markowska z Ludzicka

18161 (Ludziska)

1692.27/XII. (Krusza) Rafał Stefan, s. G. Wojc. Radojewskiego i Barbary Mycielskiej -- G D. And. Kołudzki i G D. Teresa z Tupadł Zagajewska

18162 (Ludziska)

1693.25/I. (Kołuda) Agnieszka c. N D. Wojc. Morzewskiego i Agn. -- G D. And. Kołudzki i N v. Anna Zagajewska

18163 (Ludziska)

1695.5/IV. (Markowice) Adam Piotr, s. G D. Tomasza Chwaliszewskiego i Barb. z Trzebińskich -- G D. Jan Woźnicki i Kat. Kowalska babka dziecka

18164 (Ludziska)

1695.10/VII. (Krusza Podlodowa) Wojciech, s. N. D. Wojciecha Zuchowskiego i Marjanny -- N D. Franc. Markowski i G v. Marj. Markowska

18165 (Ludziska)

1662.27/I. N. Wojciech Korzeniewski x N. Katarzyna Chłobukowska -- G D. Kazim. Markowski i N. Jan Kruchowski(?)

18166 (Ludziska)

1665.6/X. N. Adam Rynarzowski x Anna Luborska (!) -- N. Franc. R. brat rodz. Jan Cielimowski Jan Bukowski

18167 (Ludziska)

1699.4/III. N. Jan z Wólki Wolski x Regina de Prutowska (?) -- G. Stanisł. Kołudzki Kaz. Markowski

18168 (Ludziska)

1686.17/II. (Kołuda) G. Jakub Kiełczewski x G. Magdalena Grembińska -- M G. Wacław K. M G. Stanisł. Markowski G M. Kasper Kiełcz., G. Jan Tymieniecki

18169 (Ludziska)

1687.23/XI. G. Franciszek Stawicki x Marjanna Mokrska wd. -- G. Kazimierz Markowski, G. Kaz. Wolski G. Mik. Marszewski

18170 (Ludziska)

1688.15/XI. (Markowice) G. Ludwik Kamieński x G. Urszula Grabińska -- Grzegorz Lasota, Stef. Poszewski

18171 (Ludziska)

1690.5/II. (Markowice) D. Piotr Gniazdowski x Dorota Przepełska -- G D. Wojciech Grodzki, D. Kaz. Zalewski

18172 (Ludziska)

1691.11/II. (Krusza W.) G D. Jakub Komorowski x G v. Anna Roznowska -- G D. Samuel Roznowski, G D. Kazimierz Roznowski G D. Jan Rudnicki, G D. Kaz. Obrempski

18173 (Ludziska)

1691.1/XII. (Markowice) G D. Mikołaj Mirosławski x G D. Marjanna wdowa -- G D. Paweł Morawski G D. Mikołaj Mir.

18174 (Ludziska)

1692.18/II. (Markowice) N D. Wojc. Chmielewski x Ewa Wróblewska -- G D. Paweł Morawski G D. Wojc. Morawski Mateusz Trzebicki

18175 (Ludziska)

1699.3/III. (Górki) M D. Franc. Wolski x G. Kat. Wilczyńska -- M D. Kaz. Wolski, M D. Andrzej Domaradzki sędzia kowal. Hier. Cieński, Kaz. Kiełczewski

18176 (Ludziska)

1699.8/VI. (Kołuda) M G D. Jan Markowski x G M. Zofja Wysocka -- G D. And. Kołudzki, M G D. Jan Kościelski pisarz zs. brzeski, M G D. Walenty Kołudzki

18177 (Ludziska)

1705.29/VII. (Piotrkowice) M G. Krzysztof Debiński x G. Konst. Kiełczewska -- G M D. Wojciech Jarnowski łowczy brzeski, G M D. Wacł. Kiełczewski, G D. Jakub Olejenski etc.

18178 (Ludziska)

1798.24/IX. (Kołuda) G. Jan Młodzianowski x Marjanna Kalska -- chrz. nieszl.

18179 (Ludziska)

1700 (1710?).23/II. (Krusza) N. Jan Ciązenski x Kat. Izbicka -- X. Umiński kan. kruśw., N. Jan Dzierżawski etc.

18180 (Ludziska)

1701(1711?).6/VI. (Krusza) N D. Mateusz Obrempski x Helena Wierzbicka wd. -- G. Łuk. Moszczeński etc.

18181 (Ludziska)

1691. † (L.) D. Teresa Markowska l. 40

18182 (Ludziska)

1692.7/I. † Swiętosław Kołudzki l. 50

18183 (Ludziska)

1693. † (L.) Anna Lassocina l. 60

18184 (Ludziska)

1707.14/IV. (Piotrkowice) Rafał Aleksander s. G. Jakuba Ogińskiego i G D. Zofji -- G D. Maciej Swierczyński i G v. Anna Kiełczewska

18185 (Ludziska)

1708.3/VI. (Piotrkowice) Stanisław Zygmunt, s. G D. Jakuba Ogińskiego i Zofji Starzęckiej -- Rafał Lubstowski klanic bydg. i G M D. Eleonora klanicowa z domu Latalska

18186 (Ludziska)

1709.0/IV. (Odrzychowo) Jan s. G D. Jana ... i Kat. Wolborskiej -- N. D. Andrzej Ulanowski chor. i G D. Elżbieta Kołudzka chor.

18187 (Ludziska)

1709.24/V. (Piotrkowice) Zofja Ludwika, c. G D. poprz. Ogińskich [Jakuba Ogińskiego i Zofji Starzęckiej] -- G D. Jan Zakrzewski i G D. Ludwika Zakrzewska

18188 (Ludziska)

1712.21/I. (Krusza W.) Agnieszka Rozalja, c. G. Mateusza Oprembskiego i Heleny -- G D. Adam Ponętowski i G. Rozalja ... v.

18189 (Ludziska)

1716.3/I. (Kołuda W.) Filium Facundem Felicianum s. G D. Jana Kołudzkiego i Zofji Morzyckiej -- G D. Ignacy Koł. i G v. Zofja Krzesińska

18190 (Ludziska)

1717.18/I. (Gorki) Andrzej s. G D. Antoniego Domaradzkiego i Katarzyny z Krzesińskich -- N G D. Jan Radecki i G. Teresa Domaradzka

18191 (Ludziska)

1719.3/II. (Górki) Marjanna, c. G D. Antoniego Domaradzkiego i Katarzyny -- X. Aleks. Kołudzki kanonik gnieźń. i G v. Wiktorja Krzesińska

18192 (Ludziska)

1721. in Cena Dni, (Piotrkowice) Marjanna, c. M G D. Jana Kiełczewskiego i Franciszki -- G D. Marcin Kiełczewski burgr. kruśw. i M D. Wiktorja z Krzesińskich Kiełczewska

18193 (Ludziska)

1725.27/XI. (Piotrkowice) Elżbieta Katarzyna, c. G. Macieja Kiełczewskiego i Wiktorji z Krzesińskich -- G. Antoni Krzesiński i Kat. Domaracka

18194 (Ludziska)

1728.22/VIII. (Piotrkowice) Marjanna Klara, c. G. Macieja Kiełczewskiego i Wikt. z Krzesiń. -- G. Franc. Przeradzki i M. Konst. Swierczyńska z Białczewa (?)

18195 (Ludziska)

1733.1/I. (Piotrkowice) Andrzej s. M. Józefa Dobieckiego komornika zs. inowrocł. i Wiktorji z Krzesińskich -- J M D. Stanisł. z Zagorzyc Zagórski sędzia zs. inowrocł. i M G. Katarzyna Trzebicka kl. spicimir. z Markowic

18196 (Ludziska)

1733. Dom 7-a post Pentec. (Kołuda M.) Szymon Aleksander, s. M. Józefa z Kołudy Kołudzkiego i Zofji K. -- M. D. Jan Antoni in Gutty Guttefels pułk. reg. kon. JKMci i Katarzyna Trzebicka

18197 (Ludziska)

1740.6/II. (Kołuda M.) G D. Franc. Ligocki z Junikowa x G v. Eleonora Ostrowska z Kołudy M. -- Józef Kołudzki podstoli kruśw. i M D. Zboży Radojewski Rafał

18198 (Ludziska)

1743.22/VII. (Górki) G. Marcin Jaczyński dz. wsi Janowia x G. Franciszka Domeracka de Gorki, -- G. Józef Krzesiński i G. Antoni Krzes. bcia rodzeni

18199 (Ludziska)

1723.27/I. † Michał 1 rok s. G. Marcina Bądkowskiego z Skalmirowic

18200 (Ludziska)

1737.6/VIII. (Piotrowice) † M D. Michał Ciecholewski

18201 (Ludziska)

1754.5/II. (Niemojewko) Janusz Onufry Romuald, s. G. Mikołaja Paruszewskiego tenut. wsi N. i G. Felicji -- G. Ignacy Kościelski podcz. inowrocł., i G. Agnieszka Kośc. podcz. inowrocł.

18202 (Ludziska)

1754.19/II. (L.) Symeon Maciej, s. G D. Ignacego Dąbrowskiego ekonoma L. i G. Katarzyny

18203 (Ludziska)

1754.24/III. Józefata Teresa, (19. *) c. G. Wojciecha Miecznikowskiego ekon. kołudzk. i Franciszki -- P M. Barb. Kołudzka chor. bydg.

18204 (Ludziska)

1755.10/I. (Biskupice) Marjanna, c. G D. Pawła Orłowskiego tenut. Bisk. i G D. Elżbiety -- G D. Adam Janowski tenut. andrychow. i G v. Antonina Bąkowska

18205 (Ludziska)

1755.13/V. (Krusza W.) (12. *) Jan Nepom, s. G D. Piotra (?) Michniewicza i Kunegundy -- G. Paweł Korzeniecki i G. Marjanna Butwińska

18206 (Ludziska)

1755.18/V. (Piotrkowice) Jan Witalis Jakub Wojciech, (27/IV. *) s. P M. D. Ludwika Zabłockiego stolnika busk. i Kazimiery -- M D. Wojciech Dobiecki komornik gran. gostyński, M D. Felicjanna Paruszewska

18207 (Ludziska)

1754.26/XII. (Odrzychowo) Apolinary Władysław Celestyn, ( 16/VII. *) s. G. Adama Janowskiego i Petronelli -- X. i G D. Felicyta Paruszewska tenut. Niemojewska

18208 (Ludziska)

1755.29/II. (Skalmirowice) Marjanna, c. G. Ignacego Dąbrowskiego i Katarzyny -- G. Maciej Majewski i Małgorzata ż. tegoż Maj.

18209 (Ludziska)

1757.31/X. (Biskupice) Jadwiga c. G D. Ignacego Dąbrowskiego i Katarzyny de Bątkowskie -- Marjanna Kucharzewska

18210 (Ludziska)

1763.14/VII. (Kołuda Mała) Bonawentura, c. G. Wojciecha Olędzkiego i Marjanny -- Marjanny G. Karol Beyna, G. Józefa Gozdzikowska

18211 (Ludziska)

1766.19/III. (Piotrkowice) Józef, s. G. Józefa Czapskiego i Barbary z Kraszewskich -- G. Antoni Karski i Aniela Trzcińska

18212 (Ludziska)

1766. (Krusza W.) Tadeusz, s. G. Anton. Wasilewskiego i Marcjanny -- G. Tadeusz Trzciński i Juljanna Karska

18213 (Ludziska)

1770.4/V. (Biskupice) Jakub s. G. Tomasza Chabowskiego i Agn. -- G. Ant. Smolenski i Kunegunda Borzejewska

18214 (Ludziska)

1774.15/VIII. (Odrzychowo) Rozalja, c. M G D. Fabjana i Marjanny Korytowskich -- M G D. Tad. Trzciński z L. i M D. Józefa Zabłocka z Piotrkowic

18215 (Ludziska)

1776.21/IV. (Markowice) Wojciech, s. M. Franciszka Białkowskiego i Marjanny -- M. Tad. Trzciński i Aleks. Borucka

18216 (Ludziska)

1778.23/III. (L.) Józef Aleks. Kasper, * t. d., s. I M. Tadeusza i Justyny z Zagorskich Trzcińskich stolników bydgos. -- P M D. Jan Paruszewski podsędkowicz inowrocław. i P M D. Aleksandra z Trzcińskich Borucka podstol. inowrocł.

18217 (Ludziska)

1779.3/XI. (L.) * Teofila, c. poprz. Trzcińskich [Tadeusza i Justyny z Zagorskich Trzcińskich] -- G v. Ewa Jaczyńska, Jan Kosmowski

18218 (Ludziska)

1774.18/III. (Kołuda W.) Józef s. M D. Władysława i Zofji Romiejewskich -- M D. Winc. Kosmowski z Kołodziejewa i M D. Aleks. Borucka z Konowa

18219 (Ludziska)

1781.3/VIII. (Biskupice) Wawrzyniec Bartłomiej, s. Stanisława i ... Zawadzkich -- X. i M D. Marjanna Korytowska

18220 (Ludziska)

1782. /X. (Górki) Franciszek Wincenty, s. G. Ignacego Choynackiego i Zofji -- G. Winc. Kosmowski i G. Ewa Kosmowska

18221 (Ludziska)

1782. /X. (Piotrkowice) Tadeusz s. G. Stanisł. Borkowskiego i Katarzyny -- G. Tadeusz Trzciński i G. Teresa Gąsiorowska

18222 (Ludziska)

1783.28/IX. (Kołuda W.) (* 10/VIII.) Klara, c. M. Bonawentury Boruckiego i Anieli de Kołudzkie -- Bonaw. Markowski pis. zs. i M. Radomińska dz-a Ostrowa

18223 (Ludziska)

1783.25/XI. (Skalmierowice) Brygitta, c. G. Bonawentury Oyrzyńskiego i Ludwiki -- G. Jan Laurentz i Marjanna Kołudzka

18224 (Ludziska)

1784.0/XI. (Piotrkowice) Tekla, c. G. Stanisława Borkowskiego i Heleny

18225 (Ludziska)

1789.24/IV. (L.) (* 8), Antonina Katarzyna, c. M G D. Antoniego i Eleonory z Woznikowskich (?)Zawadzkich tenut. d. L. -- X. i M K. Kat. Borucka z pf. kwieciszewskiej

18226 (Ludziska)

1790.22/VI. (Koluda M.) (* 19) Jan Nepomucyn Paulin, s. G. Szymona i Marjanny Kosowskich

18227 (Ludziska)

1791.3/III. (Kołuda M.) cerem. nad poprz. synem Kosowskich [Janem Nepomucynem Paulinem] -- ass. -- M D. Bonawentura Borucki stolnikowicz inowrocł., dz. Kołudy W. i M D. Katarzyna Prusinowska tenut. wsi Junowice

18228 (Ludziska)

1791.6/III. (Skalmierowice) Ignacy, s. G D. Andrzeja i Marjanny Ułanowskich -- M D. Bonaw. Borucki podstolic inowrocł. dz. Kołudy W. i M D. Walentyna Konarska, dziedziczka Rusinowa

18229 (Ludziska)

1791.28/XII. (Kołuda W.) (* 2) Bibjana Barbara Franciszka, c. M G D. Pawła i Katarzyny Prusinowskich posesorów Kołuda W. -- M B. Bonaw. Borucki dziedzic Kołudy W. wuj dziecka rodzony i Justyna z Zagórskich Trzcińska ścina kruśw. ; M D. Jakub Borucki, dziedzic Kurowa, wuj i Teofila Trzcińska ścianka kruśw.

18230 (Ludziska)

1794.26/I. (Biskupice) (* 24/XII.) Karol Ernest s. G D. Augusta i Albertyny Tolkemitów pułk. w. pol. -- I M D. Aleks. Mirosławska podstolina inowrocł. z Mirosławic z pf. Kościenki i Kasper Bobiński chorąży wojsk kor. z Rzedkwina

18231 (Ludziska)

1795.8/XII. Andrzej Franciszek s. G. Michała Tyszkiewicza i Antoniny z Chalenskich (* 21/XI.) -- G. Antoni Poleski dz. W. Kruszy i M G. Juljanna Bielska z W. Kruszy

18232 (Ludziska)

1800.26/VI. (Krusza W.) Antoni, (* 4) s. I M G D. Antoniego i Teofili Polewskich skarbników inowrocł. -- I D. Adam Bilski b. dep. na T. K. z ż. Marjanną

18233 (Ludziska)

1801.4/IX. (Kołuda W.) Wawrzyniec Bonaw. s. G D. Walentyna i Rozalji Ostrowskich -- I M G D. Bonaw. Borucki stolnik inowrocł. z M G D. Teresą Rudnicką chorąż. wojsk. kor.

18234 (Ludziska)

1801.26/VII. (Skalmierowice) (z wody w Opatowicach par. radziejow.) Anna Juljanna, c. M G D. Ludwika i Tekli z Złotnickich Marczyńskich pos. wsi Opatowiec -- M G D. Wawrzyniec Loga i M G D. Anna z Nowowieyskich Złotnicka, M G. Ignacy z Mielżyna Złotnicki i Anna z Logów Marczyńska i M G D. Kat. z Zielińskich Dydyńska

18235 (Ludziska)

1801.16/XI. (Skalmierowice vel Biskupice) Franciszek Walentyn, s. M G D. Józefa i Kat. Didinskich -- P M G D. Paweł Godzimirski skarbnik i M G D. Anna Złotnicka chor. inowrocł. z Skalmier.

18236 (Ludziska)

1801.28/XI. (Kołuda W.) Barbara, c. G. Franciszka i Teresy Rudickich -- G. Maciej Tabortowski i G. Klara Borucka

18237 (Ludziska)

1802.28/II. (Krusza W.) Wiktorja Marjanna, c. G. D. Anton. i Teofili Poleskich -- D. Antonina Tiskiewiczowa i And. Kurczewski de Mątwy

18238 (Ludziska)

1802.19/XII. (Krusza W.) z w. Wiktorja c. P M. Antoniego Polewskiego skarbnika kor. i Teofili de Smolenskie

18239 (Ludziska)

1804.9/I. (Biskupice) Juljan Walentyn Celestyn, s. G. Józefa Franc. i Katarz. z Zielińskich Dydyńskich -- G D. Ludwik Marczyński i G. Tekla z Złotnickich ż. jego pos-y Opatowic

18240 (Ludziska)

1804.21/X. (Krusza W.) cerem. nad Wiktorją Teofilą c. P. M G D. Anton. Polewskiego dziedzica Kruszy i Teofili z Smolińskich -- M G D. Ignacy Rakowski, capitaneus de Sukary i I. Katarzyna z Smolińskich Kościelska

18241 (Ludziska)

1805.15/IV. (Kołuda W.) Wilhelmina Leokadja, c. M G D. Franciszka i Teresy z Boruckich Rudnickich poses. d. Kołuda -- M G D. Felicjan R. pos. z Kościanek i M G D. Tekla z Magnuskich Zaborowska pos-a Kołudy W. ass. Zenon Markowski dz. Jankowa, M D v. Barb. Borucka

18242 (Ludziska)

1806.27/X. (Biskupice) Agnieszka, c. G. Józefa Franc. i Kat. z Zielińskich Dydyńskich dz-ów Biskupic -- G D. Antoni Złotnicki i M. Anna Paruszewska ż. dziedzica Niemojewka

18243 (Ludziska)

1754.26/IX. † (Skalmierowice) Ignacy, s. G. D. Ignacego Dąbrowskiego tenut. Skalm.

18244 (Ludziska)

1756.29/V. (Kołuda M.) † P G D. Dorota Kołudzka podstolina kruśw., paraliż, poch. Reform. Pakość

18245 (Ludziska)

1758.16/IV. (Biskupice) † Małgorata l. 4, c. M D. Ignacego Dąbrowskiego

18246 (Ludziska)

1762.13/VIII. (Biskupice) † Magdalena, urodzona, ochrzczona G. Bądkowskich

18247 (Ludziska)

1762.25/X. (L.) † P G. Wojciech Zakrzewski podczaszy inowrocł.

18248 (Ludziska)

1778.13/V. (Kołuda M.) poch. G. Aleksandra Czapska

18249 (Ludziska)

1785.27/I. (Kołuda) poch. Aniela, c. G. Bonawentury Powelskiego i Anieli z Kołudzkich

18250 (Ludziska)

1794.24/VII. (Kołuda W.) † G. Podgórski w domu G G. Zurawków pradziadów swoich l. 14

18251 (Ludziska)

1801.29/XI. (Kołuda W.) † Marjanna, c. M G D. Franciszka i Teresy Rudzickich 3 dni

18252 (Ludziska)

1805.26/VII. (Skalmierowice) † Anna, l. 2, c. G M D. Ludwika i Tekli Marczyńskich posesorów opatowickich

18253 (Ludziska)

1806.4/V. (Biskupice) poch. Juljan, s. G M D. Józefa i Kat. z Zielińskich Dydyńskich l. 2, ospa

18254 (Ludziska)

1784.5/XI. (Kołuda) Aniela Brygida, c. G. Bonaw. Boruckiego i Anny z Kołudzkich -- G. Stanisław Zawadzki i Antonina Kościelska

18255 (Ludziska)

1762.30/I. (Piotrkowice) G. Czapski wd. x G. z Wolskich Zabłocka wd. -- M. Antoni Wolski stolnik inowrocł. i G. Białachowska

18256 (Ludziska)

1775.13/XI. (Niemojewko) P M D. Jan Paruszewski pis. zs. woj. inowrocł. z pf. sławskiej, wsi Kożniaty x Felicjanna z Jaczyńskich P. z pf. L. wsi Niem. -- Bonaw. Gosławski, Szymon Pławiński, ekonom markowski, Józef Piątkowski ekonom w Kruszy Księżej, etc. Ta Felicjanna jest wdową po Mikołaju Paruszewskim dyspensa na ich ślub z Konsyst. gn. już 1772.11/VIII.

18257 (Ludziska)

1785.11/IV. (L.) G. Dezydery Leszczyński mł. x G. Józefata Kołudzka de Krzyckie wdowa -- G. Leon Gąsiorowski i Tadeusz Trzciński

18258 (Ludziska)

1788.19/I. (Skalmierowice) G. Józef Umiński mł. x Elżbieta Przysiecka v. oboje z Skalmier. -- chrz. nieszl.

18259 (Ludziska)

1795.26/VII. (Niemojewko) G D. Szymon Paruszewski pis. gr. kruśw., wd. x M G. D. Anna Wiezewska (!) de domo Łaczkowska panna, -- św. nieszl.

18260 (Ludziska)

1800.1/X. (Odrzychowo) M G D. Antoni Grzywiński chorąży w. prus. mł. x Teresa Niewieścińska chorąż. inowrocławska wd. -- G D. Ign. Czarnecki i Józef Chrząszczewski

18261 (Ludziska)

1801.1/I. (Kołuda W.) M G. Franc. Rudnicki x M G D. Teresa Borucka v. -- I. M. Ant. Kościelski sta słoński i M G D. Wincenty R.

18262 (Ludziska)

1801.5/X. (Kołuda W.) M G D. Zenon Markowski z Jankowa dziedzic x M G D. Klara Borucka podstol. inowrocław. z d. Kołuda W.

18263 (Ludziska)

1806.23/XI. (Niemojewko) G D. Antoni Preiss mł. z Rybitw x M D. Marcjanna de Madalińskie Paruszewska v. z Niemojewka -- G M. Antoni Kościelski

18264 (Rogowo)

1729.7/VI. (Grochowiska Pańskie) Jan, s. G. Stanisława Węgorzewskiego i Teresy z Trzcińskich -- X. Bonaw. Turski kanon. gnieźn. i G. Teresa Skoroszewska kl. przemęc.

18265 (Rogowo)

1730.13/II. (Czewojewo) 2 synowie: Walenty i Józef, ss. G. Swiętosława Binkowskiego dz-a Cz. i Anny z Prądinskich -- G. Stanisł. Wolski i G. Barb. Kumierowska, X. i G. Apolinara Rosnowa

18266 (Rogowo)

1731.29/I. (Złotniki) Wincenty Ignacy, s. G D. Stanisława Malinskiego (?) i Anny de Wierszycka -- G D. Swiętosław Bieńkowski i G D. Barb. Wierszycka

18267 (Rogowo)

1731.25/IX. (Czewujewo) Michał Andrzej, s. P M D. Swiętosława Binkowskiego i M. Anny z Prondzinskich -- Andrzej Komierowski pisarz nakiel. i Ewa z Lubstowskich ż. jego

18268 (Rogowo)

1732.20/IV. Marcjanna Marjanna c. G. Stanisława Malińskiego i Anny de Wierszyckie -- G. Wojciech M. stryj i v. Elżbieta Wierszycka

18269 (Rogowo)

1732.9/VI. (Grochowiska Pańskie) Franciszka Petronella c. G. Stanisława i ... Węgorzewskich dz-ów G. P., -- X. i G. Anna Stocka

18270 (Rogowo)

1732.21/VII. (Wiewiorczyn) Domicella Anna, c. G. Ludwika i Urszuli z Grabowieckich Krzywosędzkich -- G. Kaz. Grabowiecki i Jadwiga z Mąkowskich Grabow.

18271 (Rogowo)

1732.27/XI. Domicella Katarz. c. G. Swiętosł. i Anny z Prędzyń. (Bieńkowskich) -- G. Wład. Palędzki i Zofja z Palędz. Gliszczyńska brat z siostrą rodzeni

18272 (Rogowo)

1732.19/XI. Barbara, c. G. Franciszka i Anny z Jaraczewskich Karłowskich -- I M D. Mycielski klan kaliski i G. Zalewska z Złotnik

18273 (Rogowo)

1733.13/I. Agnieszka, c. G. Bartłom. i Zofji Binkowskich -- Maciej Zolecki i Małgorzata Porzelska

18274 (Rogowo)

1733.3/VII. (Grochowiska Pańskie) Marjanna Konst. c. G. Stanisł. Węgorzewskiego i Teresy z Trzcińskich -- Stanisł. Zaleski i v. Zofja Węgorzewska

18275 (Rogowo)

1743.29/IX. Jadwiga, c. G. Anton. i Reginy Radzikowskich sług G. Węgorzewskiego z Grochowisk Pańskich -- X. i G. Anna Mirucka v. z Grochowisk Pańskich

18276 (Rogowo)

1743.29/XII. Bibjanna Barbara, c. G. Stanisława i Agnieszki Sadowskich sług G. Krzywosądzkich z Złotnik -- G. Sebastjan Częstkowski sta żniński i Kat. Krzywosądzka z Złotnik

18277 (Rogowo)

1745.7/III. Helena Teresa c. G. Ignacego i Zofji z Węgorzewskich Tęcińskich z Słębowa -- G. Stanisław W. i Teresa Goczkowska

18278 (Rogowo)

1745.12/VI. (Rogowo) Jan Bapt. s. G. Kazimierza i Marjanny Kokalewskich -- X. Walerjan Grabowski i G. Teofila Korytowska

18279 (Rogowo)

1740.6/I. G D. Stanisław Dobiejewski x G. Anna Sławoszewska -- G. Paweł Hamski i Wojciech Dobiejewski (Czewujewo)

18280 (Rogowo)

1741.13/II. G. Wojciech Grudzielski x Wiktorja Chamska, bigamos -- G. Jan Otto Trąmpczyński i Szymon Szołdrski

18281 (Rogowo)

1743.20/I. G. Stanisław Bielawski x Antonina Drachowska dworscy z Groch. Pańskich -- G. Stanisł. Węgorzewski, Andrzej Krzywosędzki, Stanisł. Mlicki

18282 (Rogowo)

1743.20/I. G. Stanisław Sadowski x Agnieszka Targowska, dworscy Węgorzewskiego -- św. ci co poprz. [G. Stanisł. Węgorzewski, Andrzej Krzywosędzki, Stanisł. Mlicki]

18283 (Rogowo)

1751.5/IV. Joanna Katarz., c. G. Stefana i Anny Grodzickich de Wróblewska de domo Korytowskich, z Grochowisk Pańskich -- G. Paweł Marchilewicz dworz. i Zofja Arceberska

18284 (Rogowo)

1752.19/III. Konstancja, c. G. Józefa i Małgorzaty Piechowskich -- G. Stefan Grodzicki z Groch. Pań. i G. Paledzka z Marcinkowa

18285 (Rogowo)

1752.27/VII. Magdalena, c. G. Stefana Grodzickiego i Anny z Wróblewskich z Groch. Pań. -- G. Mikołaj Niesiołowski i Zofja Arceberska

18286 (Rogowo)

1756.7/IV. Marjanna, c. G. Stefana z Kotulina i Anny z Wróbl. Grodzickich pos. G. Pań. -- G. Walenty Krzywosędzki burgr. pyzdr. dz. Złotnik i Teresa Palędzka ż. dziedzica Marcinkowa Dol.

18287 (Rogowo)

1756.7/IV. Józefa Benedykta we dw. w Groch. Pań. *, c. G. i Apolonji Ujejskich

18288 (Rogowo)

1739.20/XI. † G. Kazimierz Hamski (Groch.)

18289 (Rogowo)

1741.28/I. † G. Adam Paledzki

18290 (Rogowo)

1743.15/X. † G. Antoni Mierucki mł., l. 22 w Grochow. Pań. poch. Dominik. Żnin

18291 (Rogowo)

1746.1/VIII. † Stanisław dziecko G. Popowskich

18292 (Rogowo)

1748.29/VIII. † G. Stanisław Węgorzewski dziedzic, Groch. Pańskich, poch. Bernard. Gołańcz

18293 (Rogowo)

1752.17/X. † Magdalena, c. G. Grodzickich z Groch. Pańskich

18294 (Rogowo)

1719.28/III. (Groch. Księże) Józef Joachim, s. G D. Łukasza Kraszewskiego i Konstancji -- G D. Karol Złotnicki z Groch. Pań. i G D. Katarz. Wolska z Marcinkowa

18295 (Rogowo)

1719.26/IX. (Wola) Teresa Marjanna, c. G D. Kazimierza Chyczowskiego i Katarzyny -- G D. Walenty Urbanowski i G D. Jadwiga Swinarska z Kaczkowa

18296 (Rogowo)

1720.6/I. (Wiewiorczyno) Adam Melchjor, s. G D. Anton. Potockiego i Katarzyny -- G D. And. Brudzieński i G D. Dor. Romanowa

18297 (Rogowo)

1721.6/I. (Rogowo) Teresa, c. N. Marcina Piechowskiego i Franciszki -- G D. Jakub Paledzki i G D. Teresa Paledzka

18298 (Rogowo)

1721.29/VII. (Wiewiorczyno) Rozalja, c. G D. Michała Osowieckiego i Marjanny -- G D. Michał Chybieński i G D v. Agn. Romanowa

18299 (Rogowo)

1721.7/IX. (Izdebno) Michał, * 1720, s. G D. Piotra Romana i Doroty z domu Trzebie(skiej) -- G D. Marcin Kruszewski i v. Zofja, c. G. Piotra Romana

18300 (Rogowo)

1721.27/XI. (Izdebno) Katarzyna, c. poprz. G D. Romanów [Piotra Romana i Doroty z domu Trzebie(skiej)] -- G D. Wojc. Zorawski i G D. Marj. Arcemberska

18301 (Rogowo)

1722.19/X. (Wiewiorczyno) Marc(in) s. G. Michała Osowieckiego i Marjanny -- G D. Piotr Roman i G. ż. jego

18302 (Rogowo)

1723.2/IX. (Groch. Księże) Marjanna, c. M G D. Piotra Romana i Doroty z Trzebieńskich -- G D. Krzysztof Gockowski i M G D. Arczembecka

18303 (Rogowo)

1726.21/I. Józef Antoni, s. M D. Mieczysława (! Mścisława ?) Grzybowskiego i Marjanny z Ulatowskich -- M G. Jan Palędzki chor. bydg. i Anna Palędzka

18304 (Rogowo)

1726.9/IX. (Izdebno) Anna Ludwika, c. M G D. Antoniego Frezera i Rozalji Rzeszotarskiej -- G D. Paweł Nechczembecki i G D. Dorota Romanowa

18305 (Rogowo)

1725.18/XII. Tomasz (Groch. Księże) s. G D. Piotra Romana i Doroty z Trzebińskich -- M G D. Melchjor Złotnicki cześnik gostyń. i M G D. Konstancja Mirosławska

18306 (Rogowo)

1727.29/VII. (Czewujewo) Ignacy Jan, s. G D. Swiętosława Binkowskiego i Anny z Prądzinskich -- M. Jan Palędzki chorążyc bydg. i M D. żona jego Jaraczewska

18307 (Ostrowo k. Wrześni)

1664.27/I. Kasper, s. N. Kaspra Biedrzykowskiego i Magdaleny Gorskiej -- N. Kaz. Tanski i Katarz. Poklękowska

18308 (Ostrowo k. Wrześni)

1665.4/X. Stanisław Franciszek, s. G. Macieja Trąmpczyńskiego i Elżbiety Giżyckiej -- G. Franciszek Goliński burgr. zs. koniń. i Zofja z Szołdr Słonecka we dworze wsi Skąpe

18309 (Ostrowo k. Wrześni)

1665.12/IV. Wojciech, s. N. D. Kaspra Biedrzykowskiego i Magdaleny Gorskiej w Skąpem -- N D. Wojc. Poklękowski i Marjanna Wilkońska

18310 (Ostrowo k. Wrześni)

1665.20/IX. Anna, c. G. D. Franciszka Golińskiego burgrab. koniń. i G. Jadwigi Grabowskiej -- G. Stanisław Sławiński i G. Zofja Słonecka

18311 (Ostrowo k. Wrześni)

1669.19/III. Józef Bartłomiej s. G D. Wojciecha Goczałkowskiego i Zofji z Kowalskich - tenut. w Kownatach -- G D. Bartł. G. i Anna Kowal.

18312 (Ostrowo k. Wrześni)

1673.23/III. Jan, s. G D. Stanisł. i Krystyny Biernackich -- G. Piotr Kobeliński z Strzałkowa i G D. Jadwiga Objezierska z Sierakowa

18313 (Ostrowo k. Wrześni)

1675.15/VIII. Władysław Wawrzyniec, s. G. Stanisława Biernackiego i Krystyny Rayskiej -- G. Aleksander Zapolski i G. Marjanna Milewska

18314 (Ostrowo k. Wrześni)

1677.13/II. Maciej, s. Nob. Jakuba i Katarzyny Grzybowskich służących w Skąpym u P P. Trąbczyńskich -- Jan Milewski i Katarzyna Strzałkowska wszyscy Nob.

18315 (Ostrowo k. Wrześni)

1682.0/IV. Wojciech Antoni, s. G. Piotra i Marjanny, ... -- Hier. Słonecki i Agn. Wierzbińska Nobiles de Sierakowo

18316 (Ostrowo k. Wrześni)

1685.5/V. Stanisław Jakub, s. G D. Piotra i Marjanny Gorazdowskich Nobil. -- chrz. nieszl.

18317 (Ostrowo k. Wrześni)

1688.22/II. bl. Walentyn i Barbara, s. i c. G. Babskich -- G. Stanisł. Strzałkowski i G. Teresa Słonecka

18318 (Ostrowo k. Wrześni)

1695.21/III. Józef, s. G. Stanisława Otto Trąmpczyńskiego i Franciszki Golińskiej -- G. Antoni Malczewski i Jadwiga Popowska

18319 (Ostrowo k. Wrześni)

1698.20/VII. Jakub, s. G. Stanisł. Otto Trąpczyńskiego i Franciszki Golińskiej małż. ze Skąpego

18320 (Ostrowo k. Wrześni)

1708.30/IX. Stanisław Franc. Roch, s. G D. Michała i Kunegundy Koźmińskich tenut. d. Kownaty -- G D. Stefan Strażnic i G D. Katarzyna Mieszkowska wd.

18321 (Ostrowo k. Wrześni)

1710.7/XII. Mikołaj, s. G. Wiktora Pruścińskiego i Reginy, mieszkających w Piotrowicach -- G. Jan Wiskwicki i G v. Agnieszka Boińska

18322 (Ostrowo k. Wrześni)

1711.23/IV. Wojciech Tyburcy, s. G D. Antoniego i Magdaleny Słoneckich Nob. tenut. Kownat, dóbr opactwa lędzkiego -- X. Antoni Łukomski op. lędzki i G D v. Anna Łukomska

18323 (Ostrowo k. Wrześni)

1713.23/VII. Jakub, s. G D. Tomasza Wolskiego tenut. wsi Sierakowo i Marcjanny -- G D. Franciszek Poklatecki pos. Babina i G. Jadwiga Stawska, c. G D. Jana St. tenut. w Skąpym

18324 (Ostrowo k. Wrześni)

1725.18/II. Walenty Kazim. s. G. Józefa Awrelewskiego i Anny z Wilczyńskich -- G. Antoni z Łaska Słonecki i Teresa Kurska

18325 (Ostrowo k. Wrześni)

1686.29/III. † N. Marcin Zabicki famulus X. Jana z Rokszyc Zapolskiego

18326 (Ostrowo k. Wrześni)

1687.29/I. † G. Piotr Gorazdowski z Sierakowa

18327 (Ostrowo k. Wrześni)

1717.21/VI. poch. G. Józef Zaleski sługa M. Jana Rokossowskiego

18328 (Sokolniki)

1670.14/III. Stanisław, s. N. Wojc. Strzałkowskiego i N. Zofji Chociszewskiej rezyd. w Kobelicach -- chrz. nieszl.

18329 (Sokolniki)

1670.0/VI. Marjanna, c. N. Michała Ulatowskiego z Przysieki i Zofji Dobrzyjałowskiej -- N. Jan Łuskowski z S. i Anna Zakrzewska tenut. tej wsi

18330 (Sokolniki)

1670.17/VIII. Roman, s. G N. Jana Bieganowskiego i Teresy Gnińskiej, z Bojenic -- G. Piotr Golemowski z Karniszewa i N. Kat. Gnińska v.

18331 (Sokolniki)

1670.2/X. Wacław, s. Wojciecha Strzałkowskiego i Katarzyny Niesiołowskiej, z Mieleszyna, -- N. Jan Głuskowski z Sokolnik i N. Kat. Karlińska wd. służ. w dw. mieleszyńskim

18332 (Sokolniki)

1671.24/II. Konstancja, c. G. Mikołaja Gronowskiego i Anny Pcińskiej -- N G. Jan Karsiński (?) z Sokolnik dzierż. i Barbara Gumowska de Karniszewy

18333 (Sokolniki)

1671.1/IV. Teodora, c. N. Wojc. Bieganowskiego i Anny Radeckiej, z Bojenic -- N. Stanisł. Mierzejewski i Kat. Strzałkowska z tejże wsi

18334 (Sokolniki)

1671.12/VIII. Krystyna, c. G N. Adama Bieganowskiego i Doroty Płaczkowskiej, z Bojenic -- nieszl. chrz.

18335 (Sokolniki)

1672.3/I. Stefan, s. G. Wojciecha Strzałkowskiego i Kat. z Nies. rezyd. w Mielnie -- G. Jan Karwowski tenut. S. i N. Anna Ososka z dw. w Pzysiece

18336 (Sokolniki)

1672.10/VII. Anna, c. N. Jana Bieganowskiego i Teresy Gmińskiej z Bojenic -- N. Adam Biegan. stryj dziecka i Dorota Golemowska z Karniszewa

18337 (Sokolniki)

1672.28/XII. Stefan, s. N. Mik. Gronowskiego i Anny Pcińskiej -- N. Kasper G. rodzony dziecka i Anna Ososka, wszyscy z Przysieki

18338 (Sokolniki)

1673.8/V. (1. *) Stanisław, s. G. Adama Bieganowskiego i Dor. Płaczk., z Bojenic -- G D. Stanisław Konarski z Mieleszyna i G v. Katarz. Płaczkowska z Gębarzewa ciotka dziecka

18339 (Sokolniki)

1673.6/XI. Katarzyna, c. N. Wojc. Bieganowskiego i Anny Radeckiej, z Bojenic -- N. Jan Karwowski tenut. sokolnicki i Teresa Mierzejewska babka dziecka

18340 (Sokolniki)

1674.1/V. Zofja, c. N. Jana Bieganowskiego i Teresy Gnińskiej -- N. Wojciech Gniński i Tersa Karwowska tenut. Sokolnik

18341 (Sokolniki)

1674.28/X. Franciszek, s. N. Marcina Racienskiego dzierż. Bojenic i Anny -- N. Bartłomiej Brzechowski sługa G. Konarskiego z Mieleszyna i Kat. Boińska z Bojenic

18342 (Sokolniki)

1675.4/VI. (* 25/V.) Hieronim s. G. Adama Bieganowskiego i Dor. Płaczkowskiej - z Bojenic -- N. Franc. Dambrowska z dw. sokoł.

18343 (Sokolniki)

1676.3/XI. Katarzyna, c. N. Krzysztofa Kownackiego i Marianny Gorskiej, de Kobelice -- N. Wojc. Niewieściński rezyd. w Mieleszynie i v. Katarz. Michałowska z Kobelic

18344 (Sokolniki)

1678.8/XI. Teresa, c. N. Stanisł. Swieckiego i Kat. Płaczkowskiej z Bojenic -- N. Hjacynt Rynarzewski i v. Anna Gorczyńska, oboje z Przysieki

18345 (Sokolniki)

1679.5/I. Jan (* 78.24/XII.) s. G N D. Hjacynta Rynarzewskiego tenut. Przysieki i Katarzyny Płaczkowskiej -- G N. D. Łukasz Pł. z Ruchocina wuj dziecka i G. Regina Rozyczka, ż. regenta gr. gnieźn.

18346 (Sokolniki)

1683.27/XI. Elżbieta, c. G. Stanisł. Strzałkowskiego i Katarzyny z Dw. kobelickiego -- G. Stanisław Kaszewski tenut. Sokolnik i G v. Kat. Michałowska z dw. kobelic.

18347 (Sokolniki)

1684.24/II. Marjanna Felicjanna, c. G. Stanisława Przetockiego tenut. wsi Mieleszyno i Katarzyny -- G. Łukasz Trąbczyński i G. v. Katarzyna Załuskowska

18348 (Sokolniki)

1684.17/VIII. Anna Klara, c. G. Stanisł. Kaszewskiego tenut. S. i Wiktorji Jarnowskiej -- M G. Wojc. Jarnowski łowczy brzeski i M G. Golemowska

18349 (Sokolniki)

1686.17/VI. Jan, s. M G. Władysł. Korytowskiego i Jadwigi - tenut. wsi Bojenic -- M G. Stanisław Lubstowski sta kruświcki z ż. Izabelą z Dębnicy

18350 (Sokolniki)

1686.26/VIII. Konstantyn Bartłomiej, s. G D. Jana Płaczkowskiego i Marjanny dz-ów Przysieki -- G. Maciej Gaszyński z Swiniarek i G. Jadwiga Korytowska tenut. z Bojenic

18351 (Sokolniki)

1687.24/II. Konstancja Elżbieta, c. G. Piotra Sławińskiego sługi Karniszewskiego i ... -- G. Jakub Zagajewski i G. Wiktorja Kaszewska tenut. Sok.

18352 (Sokolniki)

1687.26/VI. Barbara Marjanna,z Karniszewa, c. G. Wojciecha Golemowskiego i Anny -- G. Krzysztof Golemowski i Anna Duninowa

18353 (Sokolniki)

1688.29/IV. Wojciech Stanisław, s. M G. Bartłomieja Jarnowskiego miecznika bracław. i Wiktorji z Kołuckich -- M G. Wojciech J. łowczy brzeski i M G. Anna Golemowska z Karniszewa

18354 (Sokolniki)

1689.0/I. Marjanna Dorota, c. M G. Wojciecha Golemowskiego dziedzica Karniszewa i Anny Gaszyńskiej -- X. Łukasz Malinowski prob. kłecki i Kat. Kowalska

18355 (Sokolniki)

1689.26/XI. Katarzyna, c. M G. Stanisława Racieskiego tenut. wsi Mieleszyno i Konstancji z Poklateckich -- M G. Adam Łochyński z Łosinca i M G. Anna z Niemojewskich Jarnowska

18356 (Sokolniki)

1690.30/I. Paweł Piotr, s. M G. Wojciecha Golemowskiego dz-a Karniszewa i Anny z Gaszyńskich -- M G. Stanisł. Golemowski stryj dziecka i v. Agnieszka Gasz.

18357 (Sokolniki)

1690.24/VII. Anna Magdalena z dw. karniszew. c. G. Wojc. Wieczorskiego i Katarzyny -- M G. Bartłom. Jarnowski tenut. sokolnicki i G. Anna Golemowska

18358 (Sokolniki)

1691.24/V. Leonora Marjanna, c. M G. Stanisł. Racieskiego tenut. Mieleszyna i Konstancji z Poklateckich -- M G D. Stanisław Skoraszewski dz. Ryczywołu i M G. Kat. Skoraszewska dz-a Łopienna

18359 (Sokolniki)

1692.6/II. Walentyn Antoni, s. G. Chryzostoma Małachowskiego inquilini in villa Mieleszyno -- M G. Franc. Woroniecki vulgo kopciarz kobelnicki i M G. Konst. Antonowiczewa obecna kapciarka mieleszyńska

18360 (Sokolniki)

1692.0/VIII. Adam Wawrzyniec s. M G. Wojc. Paruszewskiego dziedzica Przysieki i Petronelli z Rogalińskich -- chrz. ubodzy

18361 (Sokolniki)

1692.10/X. Franciszek, s. G D. Stanisł. Dobieckiego tenut. Modliszewka i Anny Zagorskiej -- G. Mich. Zagorski wuj

18362 (Sokolniki)

1694.17/I. Agnieszka Barbara, c. M G. Macieja Brzezińskiego tenut. Sok. i Konst. Kołuckiej -- G. Stanisław Golemowski dz. Karniszewa i ż. Krystyna z Helkowskich

18363 (Sokolniki)

1695.2/I. Antonina Marcjanna, c. G. Stanisława z Karniszewa Golemowskiego i Krystyny z d. Chlelkoskiej (!) -- G. Piotr Chelkoski i G D. Zofja Mielżyńska z Swinar

18364 (Sokolniki)

1695.11/VIII. Klara, c. G D. Macieja Brezinskiego tenut. Sokolniki Konstancji Kołudzkiej -- G. Graboski i Teresa ż. jego, tenut. Biskupic

18365 (Sokolniki)

1695.8/XI. Marcin, s. G D. Mikołaja Leśniewskiego tenut. Kobelic i Zofji Miłaczewskiej -- G. Krzysztof Racięski, dz. Domasławka i G. Marcjanna Miłaczewska babka chrzczonego

18366 (Sokolniki)

1696.9/IV. Józef Joachim, s. G D. Stan. Golemowskiego dz-a Karniszewa i Krystyny Helk. -- X. Kaz. Gurowski kan. gn. i pozn. i Kat. Kowalska ciotka ojca

18367 (Sokolniki)

1696.13/IV. Franciszek Stanisł. s. G. Wojciecha Paruszewskiego dziedzica Przysieki i Petronelli Rogalińskiej -- G. Stanisław Latalski, dziedzic Dębnicy wtedy w Dziatkowie, i G. Anna Kowalska pani zast. Mieleszyna

18368 (Sokolniki)

1696.20/X. Katarz. Urszula, c. G. Chryzostoma Mycielskiego wyderkowa w Karniszewie i G. Anny z Dobinskich -- G D. Stan. Golemowski dz. Karnisz. i G v. Marj. Chelkowska z dw. karnisz.

18369 (Sokolniki)

1697.28/III. Petronilla Marcjanna, c. G D. Mikołaja Leśniewskiego tenut. Kobelic, i G. Zofji Miłaczewskiej -- chrz. nieszl.

18370 (Sokolniki)

1697.0/X. Michał Franc. s. G D. Stanisł. Golemowskiego dz-a Karniszewa i G. Krystyny z Chelkowskich -- M G D. Piotr Sulmowski dz. Zakrzewa i G D. Dorota Gaszyńska z Swinar

18371 (Sokolniki)

1698.0/III. Antonina Franciszka c. G. Wojciecha Paruszewskiego dziedzica Przysieki i Petronelli Rogalińskiej -- G. Jan Jarnowski dz. Popówka i G. Marjanna Załuskowska zastaw. Przysieki

18372 (Sokolniki)

1698.7/IX. Marjanna Jadwiga, c. G. Chryzostoma Mycielskiego zastaw. w Karniszewie i Anny Dobińskiej -- G. Jan Barski i siostra jego rodzona

18373 (Sokolniki)

1699.28/IV. Wojciech Marek s. G. Jana Barskiego dziedzica Karniszewa i Heleny z d. Miłaczewskiej -- M G D. Wojc. z W. Jarnowa Jarnowski łowczy b. k. i G D. Teresa Zdanowska z Miłaczewskich, dz-a Uzarzewa

18374 (Sokolniki)

1699.31/V. Jan Antoni, s. G. Mikoł. Leśniewskiego tenut. Kobelic i Zofji Miłaczewskiej -- G. Adam Bogusławski tenut. Biskupic i G. Helena Barska z Karniszewa

18375 (Sokolniki)

1699.22/XI. Katarzyna ze wsi Przysieka, c. N. Adama Chlewskiego sługi dwor. i Teresy Rudnickiej -- M. Stanisł. Golemowski, dz. Mieleszyna i G. Teresa Godzimirska dz-a Przysieki

18376 (Sokolniki)

1701.3/III. Kazimierz Maciej s. G D. Macieja Godzimirskiego dziedzica Przysieki i Kat. Mieszkoskiej -- G D. Piotr Wolski dz. Popowa i G D. Krystyna Golemowska dz-a Ryczywołu i Mieleszyna

18377 (Sokolniki)

1701.29/IV. Helena Joanna c. G D. Mikołaja Leśniewskiego tenut. Kobelic, i G D. Zofji Miłaczewskiej -- G D. Mikoł. Zdanowski i G. Helena Bardzka, dz-a Karniszewa

18378 (Sokolniki)

1702.0/II. Kazimierz Stanisław, z Bojenic, s. Jana Bieganowskiego dziedzica części Boj. i Katarzyny Jabkowskiej -- M G. Jerzy Latalski hr. z Łab, dziedzic w Dębnicy i G. Kat. Godzimirska dz-a Przysieki

18379 (Sokolniki)

1702.6/VIII. Wawrzyniec Krzysztof, z Bojenic, s. N. Władysława Sczuckiego ekonoma z B. i Hel. Gorskiej -- G. Barb. Kowalewska tenut. cz-i Opieczek

18380 (Sokolniki)

1705.17/I. Agnieszka z Bojenic, c. G D. Jana Bieganowskiego i Anny z Jabkoskich -- G D. Wiktorja 2-o v. Sokołowska tenut. Sokolnik

18381 (Sokolniki)

1707.1/IV. Wojciech Stanisław s. G D. Macieja Godzimirskiego i Katarzyny, dz-ów Przysieki -- P P. Szwedzi Jakub Grot i Ernest Kowalius i G v. Marjanna Kaszewska

18382 (Sokolniki)

1722.19/X. (Kobylice) Łukasz Wojciech Szymon, s. G. Wawrzyńca i Heleny Leśniewskich -- G D. Łukasz Golemowski dz. Karniszewa i G v. Helena Godzimirska

18383 (Sokolniki)

1718.26/XI. Andrzej, * 22, s. G. Wawrzyńca i Heleny z Czaplickich Leśniewskich poses. Kobelic -- G. Jan Bardzki i G. Grochowicka

18384 (Sokolniki)

1719.19/XI. (Kobelica) Katarzyna c. poprz. G. Leśniewskich [Wawrzyńca i Heleny z Czaplickich Leśniewskich] -- G. Józef Grochowicki i G. Bardska

18385 (Sokolniki)

1723. (Karniszewo) Stanisław s. G. Łukasz i Joanny z Roznowskich Golemowskich dz-ów Karniszewa -- G D. Stanisł. Roznowski i Marj. Rosnowska

18386 (Sokolniki)

1724. (Karniszewo) syn G. Łukasza i Joanny z Roznow. Golemowskich dz-ów Karniszewa -- G. Stanisław Roznowski i Zofja z Rożn. Krzesińska

18387 (Sokolniki)

1724.10/XII. Stanisław Ignacy (* 12/XI.) s. G. Kazimierza i Konst. z Dębińskich Bardskich poses. Mieleszyna -- M. And. Raczyński cześnik dobrzyń. i Kat. z Bardskich Zbyszewska

18388 (Sokolniki)

1725.11/I. (Kobylice) Jan Stefan, s. G. Wawrzyńca i Heleny Leśniewskich, poses. Kob. -- G. And. Bardski i G. Konstancja Bardska

18389 (Sokolniki)

1725.9/X. Marjanna Teresa, s. G. Wojciecha Jaranowskiego i G. Antoniny, -- G. Jan Glimowski z Domasławka i M. Katarzyna Raczyńska ze wsi Bojenic

18390 (Sokolniki)

1726.27/I. (Mieleszyno) Józef Melchjor, s. G. Kazimierza Barskiego i Konstancji z Dębinskich -- G. Adam Dębiński i M. Teresa ...

18391 (Sokolniki)

1726.5/II. (Sokołniki) Dorota Apolonja, c. G. Stanisł. Strachowskiego i Marjanny -- G. Łukasz Golimowski z Karniszewa i M. Kat. Raczyńska z Bojenic

18392 (Sokolniki)

1726.21/III. Franciszek Aleks., s. G. Łukasza Golimowskiego i G. Joanny Golim., z Karniszewa -- G. Kaz. Barski z Mieleszyna i G. Kat. Kruszyńska

18393 (Sokolniki)

1726.2/XII. córka G D. Stanisława Strachowskiego i Katarzyny (!) z Sokolnik -- G. Łuk. Golemowski i M. Kat. Raczyńska z Bojenic

18394 (Sokolniki)

1727.22/III. Marjanna Zofja, c. G. Jana Baranowskiego i Katarzyny - z Sokolnik -- G. Wojc. Godzimirski i M. Kat. Raczyńska

18395 (Sokolniki)

1727.8/VIII. Ignacy Kajetan, s. G. Łukasza Golemowskiego i Joanny de Rosnowska dz-ów Karniszewa -- M. Józef Krzesiński i G. Zofja Rosn.

18396 (Sokolniki)

1727.15/XII. Walentyn, s. G. Michała ... i Marjanny -- G. Franc. Maliczewski i M. Konst. Złotnicka

18397 (Sokolniki)

1728.22/VI. N. córka G. Jana Baranowskiego z Sokolnik -- Wojc. Godzimirski z Przysieki i M. Kat. Raczyńska

18398 (Sokolniki)

1728.20/VIII. Baltazar (?) Melchjor (?) s. G. Stanisł. Strachowskiego z Sokolnik i Zofji -- G. Strachanowski (!) i G. Helena Potrikowska z Sokolnik

18399 (Sokolniki)

1729.4/II. (Sokolniki) Marjanna c. G. Walentyna Baranowskiego i Heleny z Leśniewskich -- G. Michał Potrykowski i G. Marj. Maliszewska z Popówka

18400 (Sokolniki)

1730.30/IV. Wojciech, s. G. Dobrosielskich z Bojenic -- G. Wojc. Gozimirski i G. Kat. Korytowska z Brzozogaju

18401 (Sokolniki)

1730.7/XI. (S.) Rafał, s. G. Walentyna i Marcjanny z Leśniewskich Baranowskich poses. cz-i S. -- G. Józef Grochowicki dz. Popowa i Teresa Maliszewska z Popówka Nob.

18402 (Sokolniki)

1731.23/IV. (Mieleszyn) Ignacy Jan (* 1/II.) s. G. Pawła Bardskiego i Anny z Skorzewskich, poses. dziedzicz. części Mieleszyna -- G. Marcin Grzegorz Miłaczewski i G. Eleonora z Działyńskich Latalska dz-a Dębnicy

18403 (Sokolniki)

1731.0/I. (Kobelice) Telesfor Kasper, * 1/I., s. G. Wawrzyńca i Heleny z Czaplickich Leśniewskich poses. Kobelic -- G. Marcin Miłaczewski i G. Kołudzka, ż. chorążyca bydg.

18404 (Sokolniki)

1732.0/III. (Mieleszyn) Franciszek a Paulo Jan Kanty, s. G D. Pawła i Anny ze Skorzewskich Bardskich poses. Mieleszyna -- G D. Kaz. Bardski

18405 (Sokolniki)

1732.22/IV. (S.) Wojciech Stanisław, s. poprz. G. Baranowskich [Walentyna i Marcjanny z Leśniewskich Baranowskich] (matka Marcjanna L.) - pos. cz-i S. -- Aleks. Jaranowski łowczyc brzeski i G D. Anna Zdanowska

18406 (Sokolniki)

1732.27/XI. (Karniszewo) (* 22) Andrzej, s. G. Stanisława Jaroszewskiego i Katarzyny -- G. And. Bieganowski dyr. dóbr karniszew. i N. v. Anna Raczyńska z dworu karnisz.

18407 (Sokolniki)

1733.21/II. (Mieleszyno) Ignacy Konstanty (* 16/II.) s. Nob. Pawła Jana Kosterskiego i Barb. Zdanowskiej -- G D. Marcin Napruszewski i G D. Konst. z Psarskich Napruszewska ż. jego dz-e Mieleszyna

18408 (Sokolniki)

1733.27/V. (Mieleszyno) Stanisł. Jan Boży Jan Nep. (* 11) s. And. i Katarz. z Czaykowskich Szuwalskich Nob. z Mielesz. -- G. Paweł Jan i Barbara ż. jego Wosterski administratorzy

18409 (Sokolniki)

1734.26/I. (* 18) Agnieszka Anna, c. G. Walentyna i Marcjanny z Leśniewskich Baranowskich -- G. Jakub Malanowski i G. Kat. v. Leśniewska

18410 (Sokolniki)

1734.0/IV. (Mieleszyno) Wincenty Aleks. Wojc., * 5/IV., s. G. Marcina i Konstancji z Psarskich Napruszewskich dz-ów Mielesz. -- G D. Stefan Radzikowski z ż. Barbarą z Koszutskich

18411 (Sokolniki)

1734.3/V. (Przysieka) (* 2/II.) Maciej, s. G. Wojc. i Joanny z Chwałkowskich Gozimirskich dz-ów Przys. -- chrz. nieszl.

18412 (Sokolniki)

1734.5/IX. (Mieleszyno) Helena, c. poprz. G. Szuwalskich [And. i Katarz. z Czaykowskich Szuwalskich] -- G. Wal. Baranowski pos. cz-i Sokolnik i G. Hel. z Czaplickich Leśniewska z Kobelic

18413 (Sokolniki)

1735.0/IV. (Przysieka) Wincenty Władysław (* 5/IV.) s. G. Wojciecha z W. Gozimierza Gozimierskiego i G. Joanny z Chwałkowskich -- G M. Wład. Chrząstowski miecznikowicz wschowski i G. Helena Grabska chorążyna bracł.

18414 (Sokolniki)

1735.11/VII. (S.) (* 30/VI.) Paweł Michał s. G. Walentyna i Marjanny z Leśniewskich Baranowskich -- G. Michał Golemowski i G. Joanna z Chwałkowskich Gozimirska z Przysieki

18415 (Sokolniki)

1735.20/VII. (Mieleszyno) Magdalena Anna Krystyna, c. G. Marcina i Konstancji z Psarskich Napruszewskich -- N. And. Szawelski sługa z dw. Mielesz. i G. Leśniewska

18416 (Sokolniki)

1735.0/VII. Magdalena Małgorz. c. G. Wawrzyńca i Hel. z Czaplickich Leśniewskich pos. Kobelic -- G. Mac. Franc. Zawisza i G. Agn. z Chilińskich Glińska

18417 (Sokolniki)

1739.11/III. (S.) Franciszka, c. G. Mikołaja i Marjanny z Soykowskich Kurowskich -- G. Kaz. Łukomski i G v. Marjanna Złobińska

18418 (Sokolniki)

1740.4/V. (S.) Ignacy, s. G. Mikoł. i Marj. Kurowskich -- X. Antoni Skaławski curatus Sokol. i G. Konst. Glińska z Przysieki

18419 (Sokolniki)

1741.25/IX. (S.) Jadwiga Teresa, c. G. poprz. Kurowskich [Mikoł. i Marj. Kurowskich] dz-ów Sokol. -- G. Michał Kawiecki i G. Teresa Makowiecka z Michalcza

18420 (Sokolniki)

1742.19/IV. (Mieleszyn) Ludwika Franciszka Krystyna c. G. Marcina i Konstancji Napruszewskich dz-ów Miel. -- G. Antoni Młodzianowski i v. Krystyna Glińska

18421 (Sokolniki)

1742.24/X. (S.) Stefan Franc. s. poprz. G. Kurowskich [Mikoł. i Marj. Kurowskich] -- G. Kaz. Czarnecki i Marjanna ż. Anton. Gliszczyńskiego

18422 (Sokolniki)

1743.22/IV. (Kobelica) Anna Kunegunda, c. G. Józefa i Zofji Białobłockich -- G. Józef Przybyszewski i G. Anna Biał. matka ojca

18423 (Sokolniki)

1743.25/IV. (S.) Wojciech, s. G. Wojc. i Zofji Świerczyńskich poses. cz-i S. -- G. Józef Białobłocki i G. Anna Białobłocka matka jego

18424 (Sokolniki)

1744.1/III. (Sokolniki) Błażej Kazimierz, s. G. Walentyna i Krystyny Rudzyńskich -- G. Michał Młodzianowski i G. Kat. z Kurnatowskich Rudzyńska posesorka Swiniar

18425 (Sokolniki)

1744.25/VI. (Kobylica) Stanisław Jan, s. G. Józefa i Zofji Białobłockich poses. Kobylicy -- G. Antoni Młodzianowski i G. Agn. Glińska dz-a Przysieki

18426 (Sokolniki)

1744.21/IX. (S.) Jan Mateusz s. G. Franc. i Jadwigi z Kaweckich Jaraczewskich pos. cz-i S. -- G. Józef Włostowski i G. Eleon. Kawecka

18427 (Sokolniki)

1744.27/IX. (Mieleszyn) Franciszka Faustyna, c. G. Marcina i Konstancji z Psarskich Napruszewskich pos. Miel. -- G. Józef Bogucki pos. cz-i wsi Recz z ż.

18428 (Sokolniki)

1745.8/II. (Karniszewo) Walenty Błażej Jan z Mathy s. G. Antoniego i Krystyny z Glińskich Młodzianowskich -- G. Jan Gl. ojciec jej i G. Kat. z Grabskich Sielska matka jego

18429 (Sokolniki)

1745.16/VIII. (Kobylica) Magdalena, c. G. Józefa i Zofji z Kanieskich Białobłockich dz-ów Kobylicy -- M G D. Jan B. sędzia kowalew. i M. N. de Kurnatowskie ż. jego

18430 (Sokolniki)

1746.14/VII. (S.) Jan Bonaw. s. G. Walentyna i ... Rudzyńskich poses. cz-i S. -- G. Marcin i Konstancja Napruszewscy pos-y Mieleszyna

18431 (Sokolniki)

1747.7/VI. (Przysieka) Anna Magdalena, c. G. Antoniego i Krystyny z Glińskich Młodzianowskich -- X. i G. Konst. z Pierzchlińskich Przybyszewska

18432 (Sokolniki)

1747.1/VII. (Kobylica) Antoni Jan Bapt., s. G. Józefa i Zofji z Kanieskich Białobłockich dz-ów i pos-ów wsi Kobylica -- G. Roch Kanieski i G. Krystyna z Glińskich Młodzianowska

18433 (Sokolniki)

1748.1/VII. (Przysieka) Jan Piotr, s. G. Antoniego i Krystyny z Gliń. Młodzianowskich -- X. Piotr Szczytnicki prob. wrzesiń. i G. Anna Białobłocka

18434 (Sokolniki)

1749.18/III. (Kobylica) Michał Józef, s. G. poprz. Białobłockich -- G. Kaz. Gliński z siostrą G. Wiktorją Gl.

18435 (Sokolniki)

1749.1/XI. (Przysieka) Józef Szymon, s. poprz. Młodzianowskich [Antoniego i Krystyny z Gliń. Młodzianowskich] dz-ów P. -- G. Józ. Przybyszewski i G. Konst. Napruszewska

18436 (Sokolniki)

1749.25/XI. (S.) Barbara Katarz., c. G. Anton. i Marjanny z Sławoszewskich Gliszczyńskich poses. S. -- G. Sebastjan Częstkowski pos. Karniszewa i Zofja Gliszcz. matka Antoniego

18437 (Sokolniki)

1750.2/IV. (S.) Józef Wojciech, s. G. Walentyna i Krystyny z Małachowskich Rudzyńskich poses. cz-i Sokolnik -- G. Krystyna z Gliń. Młodzian.

18438 (Sokolniki)

1750.19/V. (Kobylice) Wojciech Aleks., s. G. Józefa i Zofji z Kanieskich Białobłockich dz-ów d. Kobylica -- G. Antoni Jaraczewski i G. v. Franciszka Modlibowska

18439 (Sokolniki)

1750.12/X. (S.) Franciszka Marjanna, c. G. Jakuba Trzcińskiego i Katarz. z Leśniewskich -- G. Andrzej L. brat i G. Krystyna z Gliń. Młodzianowska

18440 (Sokolniki)

1751.17/III. (S.) Józef Maciej s. M D. Antoniego i Marjanny z Słaboszewskich Gliszczyńskich -- M D. Mac. Gliszcz. pis. zs. kalis. i M D. Agnieszka z Płaczkowskich Przespolewska

18441 (Sokolniki)

1751.0/VII. (Przysieka) Władysław Jakub, s. G. Anton. i Krystyny z Glińskich Młodzianowskich -- G. Kaz. Gliński i G. Wiktorja siostr dz-a Przysieki

18442 (Sokolniki)

1752.23/II. (S.) Honorata Nepom., c. G. Jakuba i Kat. z Leśniewskich Trzcińskich -- G. Ignacy Trzc. dz. Słębowa i G. Zofja z Węgorzewskich Trzcińska ż. jego

18443 (Sokolniki)

1752.30/VII. (S.) Kajetan Piotr, (* 30/IV.) s. G. Anton. i Marj. z Sławoszewskich Gliszczyńskich pos. S. -- G. Piotr Płaczkowski i G v. Konstancja Grochowicka

18444 (Sokolniki)

1752.10/VIII. (Kobylica) Piotr Wawrzyniec, s. G. Ant. i Ter. z Bronikowskich Jaraczewskich, pos. cz-i Kobylicy -- G. Marcin Malczewski z ż. Eleonorą z Dorpowskich

18445 (Sokolniki)

1753.21/I. (Karniszewo) Fabjan Sebastjan, s. G. Walentyna i Krystyny Rudzyńskich -- G D. Seb. Częstkowski pos. Karniszewa i G v. Ant. Napruszewska

18446 (Sokolniki)

1754.6/I. (Przysieka) Rozalja Józefina, c. G. Anton. i Krystyny z Glińskich Młodzianowskich, poses. wsi Przysieki -- M. Józef Skoraszewski klanic przemęc. dz. m. Łopienna, G N. Pierzchlińska

18447 (Sokolniki)

1754.13/I. (S.) Andrzej Jan de Faeundo, s. M. Antoniego komornika kalis. i Marjanny z Sławoszewskich Gliszczyńskich pos. S. -- X. Dominik Tomicki kanonik kat. gn. i M. Teofila z Tuchołków Korytoska dz-a m. Rogowa

18448 (Sokolniki)

1755.9/VI. (Przysieka) Franciszka Katarzyna, c. G. Antoniego i Krystyny z Glińskich Młodzianowskich -- I M D. Jakub Działyński wda malborski i M. Katarz. z Kąsinoskich Cielecka ścina powidzka

18449 (Sokolniki)

1755.10/VI. (Sokolniki) Małgorzata Petronella, c. M. Ant. Gliszczyńskiego komor. kalis. i Marjanny ze Sławoszewskich -- X. Wojc. Palędzki prob. sokolnicki i G. Kordula z Sławoszewskich Węgorzewska

18450 (Sokolniki)

1756.6/I. (Kobylica) Katarzyna Zuzanna, c. G. Józefa i Doroty z Kołaczkoskich Koczanowskich pos. K. -- X. Palędzki i G. Zofja Gliszczyńska

18451 (Sokolniki)

1757.12/IV. (S.) bl. - Jan-Adam i Ewa-Teresa, s. i c. poprz. M. Gliszczyńskich [Ant. Gliszczyńskiego i Marjanny ze Sławoszewskich] -- kanonik Mlicki i G v. Franc. Cząstkowska, G. Sebast. Cząstkowki i M. Teofila Korytowska

18452 (Sokolniki)

1758.10/II. (Kobylica) Salomea Nepomucena, c. G. Kazim. i Marjanny Glińskich -- G. Józef i Konstancja Przybyszewscy małż.

18453 (Sokolniki)

1759.5/I. (S.) Wiktorja Rozalja c. M. Antoniego Gliszczyńskiego; komor. kalis. i Marjanny z Sławoszewskich -- X. Kajetan Gl. brat stryj. i G. Justyna Gl. siostra rodz. v.

18454 (Sokolniki)

1759.6/V. (Przysieka) Jadwiga, c. G. Bogusława i Ludwiki z Kurnatowskich Lossow, inowierców, tenut. wsi Przysieki -- G. Bogusław Bukowiecki i Helena z Gutowskich Kurn. G. Jan Kurn. i G. Zofja Białobłocka

18455 (Sokolniki)

1760.18/II. (Mieleszyno) Wiktorja Ewa, ch. z w. w par. Kołdrąb.) c. G. Franciszka i Franciszki z Napruszewskich Kąsinowskich -- M. Adam Skoraczewski klanic przemęc. i G. Konst. Napruszewska matka żony, pos-a Miel.

18456 (Sokolniki)

1760.24/II. (S.) Konstancja, c. N. Jakuba i Doroty z Zebroskich Remiszeskich -- G. Kaz. Gliński pos. Kobylic i G v. Marjanna Baranowska

18457 (Sokolniki)

1760.19/VI. (Przysieka) Helena Magdalena, c. G. Kaz. i Marjanny Glińskich pos. Kobylic -- G. Antoni Młodzianowski i G. Jadwiga Broniszowa matka żony

18458 (Sokolniki)

1760.10/VII. (S.) Juljanna Magdalena c. poprz. M. Gliszczyńskich [Antoniego Gliszczyńskiego i Marjanny z Sławoszewskich] -- G. Anna Gliszcz. córka tychże

18459 (Sokolniki)

1761.10/II. (Popówko) Sebastjan Fryderyk, s. G G. Lossowów inowierców, z pf. Kołdręb. -- G. Piotr Zwierzchleski pos. cz. Kobylicy, G. Dorota Lossówna, G. Sebastjan Lossa, były pos. tej wsi

18460 (Sokolniki)

1762.6/IV. (Kobylica) Józef Grzegorz, s. G. Piotra i Ewy z Miniszewskich Zwierzchleskich pos. cz-i Kobylic, -- G. Stanisław M. dz. Przysieki i G. Antonina z Ostenów Zwierzcheska

18461 (Sokolniki)

1762.29/V. (Kobylice) Marjanna, c. G. Piotra i Ewy z Miniszeskich Zwierzchleyskich -- G. Aleksander Zwierzchleyski dziedzic tej wsi, brat rodzony i G. Eleonora z Ostenów Miniszewska

18462 (Sokolniki)

1762.2/VI. (S.) Kazimierz, s. M. poprz. Gliszczyńskich [Antoniego Gliszczyńskiego i Marjanny z Sławoszewskich] -- G. Kajetan Gl. brat rodz. i G. Teofila Dobiejeska; ass. : X. Kajetan Gl. kan. pozn. brat str. i G. Teresa z Rogalińskich Palędzka

18463 (Sokolniki)

1762.24/VII. (Kobylice) Pius Jakub, 8 lat, s. G. Zofji Białobłockiej wdowy, (s. ol. Józefa B.) -- N. Józef Starowicz inspektor Gliszczyńskich i G. Marj. Baranowska

18464 (Sokolniki)

1769.4/VII. (Przysieka) Wojciech, s. Piotra i Ewy z Miniszewskich Zwierzchlewskich -- M D. Franc. Swiniarski dz. w Karniszowie i M D. Joanna z Kosińskich Zwierzchlewska

18465 (Sokolniki)

1769.20/VIII. (Przysieka) Roch Józef Bogumił, s. G. Michała i Barbary z Przyłuskich Zychlińskich tenut. Przys. -- X. Wojc. Palędzki curatus sokoln. i Jadwiga Przyłuska starsza siostra; Marjanna P. siostra rodz.

18466 (Sokolniki)

1769.Eleonora, c. M. D. Wierzchleyskiego dziedzica Mieleszyna i M D. Joanny z Kosińskich ch. w Kat. gnieźn.

18467 (Sokolniki)

1770.27/XII. (Przysieka) bl. M D. Michała Zychlińskiego pos. Przys. i Barb. Przyłuskiej z nich 2-gi ochrzcz. przez siostrę matki pannę Przyłuską i zaraz po tem †, 1-go ochrzcił prob. w domu, ale przed ceremonją †

18469 (Sokolniki)

1670.31/VII. N. Wojciech Strzałkowki x Katarzyna Niesiołowska w kaplicy mieleszyń. -- N N. Mikołaj Gronowski z Przysieki Marcin Konarski z Mieleszyna

18470 (Sokolniki)

1667.24/I. N. Piotr (?) Romanowski x Zofja Bieniecka - w G. Gronowskiego z Przysieki rezydencji -- Mikołaj i Marcin Gronowscy, bracia rodz. Stan. Konarski, Piotr Golemowski, Jerzy Zakrzewski

18471 (Sokolniki)

1663.5/II. N. Jan Golecki x Elżbieta Rudzińska sługa z Mieleszyna G. Konarskiego -- G N. Stan. Konarski Jerzy Zakrzewski, Teodor Chociszewski etc.

18472 (Sokolniki)

1675.25/II. N. Jan Małachowski sługa G. Aleks. Mielżyńskiego z Kruchowa x Rozalja Teresa Jabłkowska sługa G. Piotra Golemowskiego z Karniszewa -- N G. Piotr Golemowski, Aleks. Mełżyński, Hieronim Dunin, And. Koźmiński Jerzy Cielmowski, Remig. Kamieński podstoli podolski

18473 (Sokolniki)

1678.25/V. G. Andrzej Jarnowski x G. Katarz. Kunegunda Golemowska -- ojciec G N D. Piotr Gol. Hier. Dunin, And. Kowalski

18474 (Sokolniki)

1693.30/III. G D. Maciej Brzeziński x G. Konstancja z Kołuckich -- Jan i Adam Buszkowscy

18475 (Sokolniki)

1693.2/VI. G D. Stanisław Golemowski, dz. w Karniszewie x G. Krystyna z Chełkowskich ("Helkowska") dz-a w Mieleszynie -- Krzysztof Gaszyński, z Swinarek, Adam Niewieściński

18476 (Sokolniki)

1695.30/I. G D. Jan Cucharski x G v. Katarzyna Woźnicka, c. tenut. Mieleszyna -- G D. Stan. Golemowski, Mik. Leśniewski

18477 (Sokolniki)

1701.2/V. G D. Franciszek z W. Jarnowa Jarnowski x G D. Krystyna z poprzed. małż. Golemowska z domu Helkowska -- G D. And. z W. Jarn. Jarnowski stol. brzeski kuj., dz. Orchowa, Mac. Godzimirski dz. Przysieki

18478 (Sokolniki)

1728.10/X. (S.) G. Walentyn Baranowski cz-i Sokolnik x G. Marcella z Leśniewskich -- Stanisł. Strachowski z ż. i G. Michał Potrikowski

18479 (Sokolniki)

1728. (Kobylice) G. Aleks. Puszkowski x Kat. z Kobylic

18480 (Sokolniki)

1742.18/VI. (S.) G. Walentyn Rudzyński x Krystyna Małachowska -- G. Wojc. Łabęcki, G. Mikołaj Kurowski, Wojc. Swierczyński

18481 (Sokolniki)

1743.17/II. (Karniszewo) G. Antoni Młodzianowski dzierż. Karniszewa x G. Krystyna Glińska -- G G. Marcin Napruszewski, Józef Białobłocki

18482 (Sokolniki)

1745.2/VI. (Karniszewo) G. Antoni Miaskowski x G v. Ewa Młodzianowska -- G. Józef Białobłocki dz. Kobylicy, Ant. i Michał Młodzianowscy

18483 (Sokolniki)

1754.29/VII. (Mieleszyno) G. Józef Tomicki x G v. Antonina Napruszewska -- G. Józef Bogucki, Antoni Młodzianowski

18484 (Sokolniki)

1755.3/II. (Przysieka) G. Józef Raczkoski x Wiktorja Glińska -- G. Antoni Gliszczyński Józ. Białobłocki, Ant. Młodzianowski

18485 (Sokolniki)

10/II. (Sokolniki) N. Jakub Remiszewski x v. Dorota Zebrowska -- G. Ant. Gliszczyński Marcin Napruszewski Józef Białobłocki

18486 (Sokolniki)

1758.11/IV. (S.) G. Filip Jakub Choiński pos. wsi Chwałkowa i Łubówka x Eufrozyna Gliszczyńska v., c. Anton. G. komor. kalis. i Marj. ze Sławoszewwskich -- G. Wojc. Zukowski, pos. Dąbłowa, Tom. Głowacki

18487 (Sokolniki)

1766.5/VI. (Kobylice) N. Józef Oczkoski x Anna Glińska służ. u G. Aleks. Zwierzchlewskiego -- G. Ign. Dramiński, z Popowa

18488 (Sokolniki)

1737.11/VI. G. Marcin Jakowski wd. x Jadwiga Ligowska

18489 (Sokolniki)

1670.20/III. † N. Zofja Strzałkowska umarła wraz z narodz. dzieckiem

18490 (Sokolniki)

1663.7/IX. † N. Marcin Kiciński

18491 (Sokolniki)

1644.0/III. † N. Maciej Krukowski w Mieleszynie

18492 (Sokolniki)

1665.13/V. † Zofja córeczka G. Mikoł. Gronowskiego

18493 (Sokolniki)

1666.26/IX. Feliks syn N. Wawrzyńca Trcińskiego zamordował w Grochowiskach X. Jana Ochna prob. w Rogowie, ale przed odpow. z dworzanami swymi uszedł z Polski

18494 (Sokolniki)

1667.28/II. † X. Jan Dąbrowski dziek. kaliski, prob. w Srebrnych Górkach † we wsi Zuń poch. Górki

18495 (Sokolniki)

1667.6/XII. † N. v. Ludgarda Kokowska l. ok. 5 w Dw. wsi Przysieka †

18496 (Sokolniki)

1667.7/XII. † Kazimierz chłopiec G. Mikołaja Gronowskiego dzierż. z Przysieki 1 rok i 9 m.

18497 (Sokolniki)

1745.9/I. (Gorazdowo) Tomasz, s. G D. Kazimierza Mieszkowskiego i Anny z Trzibińskich -- chrz. nieszl.

18498 (Sokolniki)

1735.25/VII. † G. Wojciech Chociszewski w Gorazdowie poch. Franciszk. Pyzdry

18499 (Sokolniki)

1735. † Piotr dziecko G. Radolińskiego poch. Sokolniki

18500 (Sokolniki)

1736.17/VII. † Anna, c. G. D. Wojc. Radolińskiego dz-a cz. Gor. poch. Sokolniki

18501 (Sokolniki)

1736.21/X. poch. G D. Puchalski podróżujący

18502 (Sokolniki)

1740.23/III. poch. G D. Jan Dębiński mieszk. Gorazd., l. ok. 80

18503 (Kcynia)

1598.22/XI. Andrzej, s. Piotra Domaradzkiego z Iwna to "colonus" i Barbary -- chrz. nieszl.

18504 (Kcynia)

1599.10(?)/II. Katarzyna, c. N. Jana Głęboczkiego i Zofji -- N. Jan Gł i Barb. Jezierska c. ol. J-go z Łankowicz

18505 (Kcynia)

1603.2/II. (* 28/I.) Dorota, c. Nob. Łukasza Pląskowskiego i Zofji -- N. Piotr Malicki z Malic i Zofja Jezierska z Łankoic

18506 (Kcynia)

1603.5/II. (* 3) córka N. Jerzego Dębowieckiego i Elżbiety - przybyszów -- chrz. biedni

18507 (Kcynia)

1603.29/VI. (* 24) Jan, s. N. Marcina Głęboczkiego i Zofji -- biedni chrz.

18508 (Kcynia)

1603.12/X. (* 8) Dorota, c. Piotra Rosnowskiego z Krzepiszyna i Anny -- Wojciech Brudzyński i Barb. Hanusowa obyw. kc.

18509 (Kcynia)

1607.18/X. (* 15) Łukasz, s. N. D. Walentyna Dobrogolskiego i Anny -- N. Jakub Kiełczewski i N D. Toński

18510 (Kcynia)

1608.27/VII. (Łankowice) Adam s. N. Michała Dobrogoiskiego i Zofji -- Łuk. Woyski pis. gr. kc.

18511 (Kcynia)

1608.30/XI. Andrzej, s. N. Macieja Cętkowskiego i Anny -- Sebastjan Turzyński i Kat. Jezierska

18512 (Kcynia)

1609.22/III. Maciej, s. N D. Wojc. Sławińskiego i Anny -- Piotr Malicki

18513 (Kcynia)

1609.25/VIII. Andrzej, s. N. D. Wojc. Rakowieckiego i Anny -- Jakub, s. N. D. Wojciecha Sławińskiego i Dorota Rosnowska

18514 (Kcynia)

1610.2/V. Dorota, c. N. Jana Jezierskiego z Szczepic i Anny -- N. Adam Obodowski z Rostrzębowa i N. Anna Pomianowska z Łankowic

18515 (Kcynia)

1610.4/IX. Regina c. N. Wojc. Sławińskiego i Anny -- chrz. m. m. kc.

18516 (Kcynia)

1610.30/IX. Mateusz, s. N. Krzysztofa Nieżuchowskiego ze wsi Podoły i Anny -- chrz. m. m. kc.

18517 (Kcynia)

1612.29/I. Adam, s. Adama Stęgowskiego z Bliżyc i Urszuli -- Stef. Muchliński i Pietruna Malicka

18518 (Kcynia)

1613.6/VIII. Marjanna, c. N. Jana Jezierskiego z Szczepic i Anny -- chrz. m. m.

18519 (Kcynia)

1613.11/VIII. Krzysztof, s. N. Pawła Oyrzynskiego podstarość. kc. i Jadwigi -- G. And. Witosławski i D. Barb. Grocholska

18520 (Kcynia)

1613.16/IX. Marjanna, c. N. Bartłomieja Obodowskiego z Rostrzębowa i Anny -- N. Krzysztof Skarmirowski i N. ...sia Dąmbska

18521 (Kcynia)

1613.2/XI. Marjanna, c. N. Stefana Muchlińskiego i Zofji -- Florjan Skałaski i Anna M. M. N.

18522 (Kcynia)

1614.16/XI. Marcin, s. N. Fabjana Kowalkowskiego i Anny, de Suchoręcz -- N. Bartłomiej Obodowski i Dorota Kucharska

18523 (Kcynia)

1615.31/V. Anna, c. N. Walentyna Pomianowskiego z Łankowic i Anny -- N. Wojciech Sztlewski i Jadwiga Obodowska

18524 (Kcynia)

1615.10/VIII. Piotr, s. N. Macieja Cępkowskiego i Anny z Dziewierzewa -- N. Bartłomiej Obodowski i Kat. Bylińska

18525 (Kcynia)

1615.27/XI. Adam, s. N. Jana Witosławskiego i Barbary, z Łankowic -- chrz. nieszl.

18526 (Kcynia)

1619.4/VIII. Stefan, s. N. Mikołaja Gulczewskiego i Anny -- G. Jan Smogulecki i G. Anna Bogurska

18527 (Kcynia)

1621.14/III. Wojciech, s. Mikołja Gulczewskiego i Anny tenut. z Siernik -- Kasper Malachowski

18528 (Kcynia)

1623.29/IV. bl. N. Jakuba i Marjanny Wolskich z Grocholina, Wojciech -- N. Mac. Pomorzański i Marjanna, c. G D. Wojciecha Baranowskiego sty kcyńskiego, Zofja -- Kasper Malachowski i Anna Mrowińska

18529 (Kcynia)

1623.13/VI. Zofja, c. N D. Bartłomieja Obodowskiego z Rostrzembowa i Anny -- N. Wojc. Sławianowski i Petronella Konarzewska

18530 (Kcynia)

1623.23/VII. Maciej, s. N. Wojc. Czekanowskiego tenut. wsi Dembogóra i Jadwigi -- G D. Wojc. Baranowski sta kcyń. i N. Anna Czesewska z Czesewo

18531 (Kcynia)

1625.1/V. Jan pogrobowiec, s. N. Jana Witosławskiego z Łankowic i Katarzyny -- N. Paweł Więckowski i Petronella Konarzewska

18532 (Kcynia)

1626.7/V. Zofja, c. N. Stanisł. Obodowskiego i Zofji -- Stanisł. Skaławski i Zofja Jezierska

18533 (Kcynia)

1627.12/IV. Wojciech, s. N. Jakuba i Doroty Grabowskich -- N. Jan Witosławski i N. Zofja Bogurska

18534 (Kcynia)

1627.16/V. Wojciech, s. N. Jana i Zofji Sarnowskich burgr. kc. -- N. Adam Jezierski z Słowikowa i N. Anna Wyrzyska z Danaborza

18535 (Kcynia)

1628.1/VI. Piotr, s. N. Mikoł. Gulczewskiego i Anny -- G. Piotr Gulczewski i Kat., c. hon. Jerzego Trybucha

18536 (Kcynia)

1628.23/VII. Anna, c. N. Aleks. Nickiego i Ewy obyw. bydg., z powodu powietra w Bydg. -- m. i N. Elżb. Morawska z Dębogóry

18537 (Kcynia)

1628.16/XI. Elżbieta, c. N. Stanisł. i Anny Obodowskich -- N D. Adam Jezierski z Szczepic i Anna O. z Rostrzębowa

18538 (Kcynia)

1629.3/I. Anna, c. N. Baltaz. Manikowskiego i Doroty -- N. Anna Grzymułtowska i Jan Radziski

18539 (Kcynia)

1629.17/IV. Wojciech, s. N. Wojc. Łagockiego i Małgorzaty -- N. Bartłomiej Kłyman i Elżb. Morawska

18540 (Kcynia)

1630.1/VI. córka N. Stefana Spławskiego z Iwna i Anny -- And. notar. kcyń. i Jadwiga aptek. z Kc.

18541 (Kcynia)

1630.12/VIII. Wawrzyniec, s. N. Jana Mirzwińskiego tenutar. Szczepic i Elżbiety -- N. Mikołaj Jezierski, dz. Szczepic i N. Anna Dąbska de Gorgi

18542 (Kcynia)

1635.13/IV. Jadwiga, c. Adama i Reginy Gutkowskich Nob. de Suchoręcz -- chrz. nieszl.

18543 (Kcynia)

1635.22/IV. Marjanna, c. Marcina i Jadwigi Pruszyńskich -- Stanisł. Gokowski, G. Anna Barb. Witosławska, wszyscy Nob.

18544 (Kcynia)

1635.17/VIII. Dorota, c. Jana i Elżb. Mirzwińskich z Szczepic -- Adam i Ewa Modliszewscy z Domasławia, wszyscy N N.

18545 (Kcynia)

1635.0/XII. Andrzej, s. N. Stanisł. i Zofji Rebelińskich de Krzepiszyno -- X. i N. Zofja Moraczewska

18546 (Kcynia)

1637.15/III. Wojciech, s. N. Stanisł. Pruszyńskiego z Grocholna i Jadwigi -- G. Mac. Grzymułtowski z Stopuchowa i G v. Zofja Baranowska z Grocholna

18547 (Kcynia)

1638.24/II. Maciej, s. N. Stanisława Czajewskiego i Petronelli -- chrz. nieszl.

18548 (Kcynia)

1638.8/VI. Magdalena, c. N. Wojc. Golańskiego i Katarzyny -- N. Stefan Pruszyński i G v. Zofja, c. starosty

18549 (Kcynia)

1638.10/IX. Jan, s. N. Stanisława Pruszyńskiego z Grocholna i Jadwigi -- N. Jerzy Pląskowski tenut. wsi Tupadły i v. Kat. c. ol. Jana Budziejewskiego

18550 (Kcynia)

1639.7/III. Maciej, s. N. Jana Mierzwińskiego tenut. ze Szczepic i N. Elżbiety Trzcińskiej -- N. Jerzy Trzciński i Anna Trzcińska

18551 (Kcynia)

1639.13/VI. Jan, s. N. Sebast. Zbyszewskiego tenut. wsi Malic i Katarzyny -- G. Wojciech Baranowski klan kamień., sta kcyń. i G. Barb. Wyrzyska

18552 (Kcynia)

1639.14/VI. Łukasz, s. N. Jana Pląskowskiego i Katarzyny -- N. Jerzy Pl. tenut. Tupadł i N v. Budziejewska

18553 (Kcynia)

1639.20/X. Szymon Adam s. G. Aleks. Karchowskiego z Żórawia i Ewy -- G. Jan Smoszewski klan santocki i Ewa Leśniewska ż. Jana L. z Suchoręcza

18554 (Kcynia)

1640.18/III. Wojciech, s. N. Tom. Miecznikowskiego tenut. wsi Suchoręcza i Anny -- N. Ewa ż. Jana Leśniewskiego z Suchoręcza W.

18555 (Kcynia)

1640.23/VII. Stanisław, s. N. Jana Mierzwińskiego tenut. Szczepic i Elżbiety -- N. Wojciech Tulibowski i N v. Dorota Dembińska z Rostrzębowa

18556 (Kcynia)

1640.4/XI. Marjanna, c. G. Wojciecha Tolibowskiego z Szczepic i Marjanny - c. ol. Jana Jezierskiego -- G. Jan Leśniewski z Suchoręcza i G. Barbara Krziczka z Rostrzębowa v.

18557 (Kcynia)

1641.17/IX. Wojciech, s. G. Jana Leśniewskiego i Ewy Bartoszewskiej, z Suchoręcza -- G. Jan Złotnicki i G. Kat. Zychlińska (* 4/IX.)

18558 (Kcynia)

1641.25/XI. Andrzej, s. N. Wojciecha Golańskiego sługi G. Dadźboga Adama Baranowskiego, i Katarzyny Domasławskiej -- G. Dadźbóg Adam. Baran. i G v. c. Aleks. Korchowskiego z Zórawia

18559 (Kcynia)

1642.31/VIII. Rozalja, c. G. Wojc. Tholibowskiego z Szczepic i Marjanny Jezierskiej -- G. Stanisław Komorowski z Rostrzębowa i G. wd. Anna Łochyńska z Zarczyna

18560 (Kcynia)

1642.7/XII. Andrzej s. G. Hjac. Kęszyckiego i Katarzyny Budziejewskiej -- G. Jerzy Pląskowski tenut. z Malic i G. Marjanna z Jezier. Tholibowska z Szczepic

18561 (Kcynia)

1642.2/XII. Barbara, c. N. Wojc. Golańskiego i Katarz. z Grocholna -- N. Piotr Dąbrowski i N v. Barb. Sarnowska, c. tenut. G. Sarnowskiego

18562 (Kcynia)

1642.29/XII. Andrzej, s. G. Stanisława Komorowskiego z Rostrzębowa i Zofji, c. ol. G. Bartłomieja Obodowskiego -- N. v. Zofja Obod.

18563 (Kcynia)

1643.7/VI. Wojciech, s. G. Adama Dadźboga Baranowskiego z Grocholna i G. Barbary Strzeleckiej -- G. Jan Smoszewski klan santocki i G. Kat. Strzelecka

18564 (Kcynia)

1643.11/XII. Andrzej, s. G. Stanisława Komorowskiego z Rostrzębowa dziedzica i G. Zofji Obodowskiej -- N. Anna Pomianowska z Podolina

18565 (Kcynia)

1644.4/V. Marjanna, c. N. Wojciecha Golańskiego tenut. z Dębogóry i Katarzyny -- chrz. nieszl.

18566 (Kcynia)

1644.26/VIII. Kazimierz Stanisł. s. G. Adama Dadźboga Baranowskiego i Barbary -- Kaz. Gzowski pis. pozn. i Teresa wd. po Mac. Smoguleckim

18567 (Kcynia)

1645.26/II. Anna Franciszka c. G. Stanisława Komorowskiego i Zofji c. ol. Bartłomieja Obodowskiego -- chrz. nieszl.

18568 (Kcynia)

1645.3/IX. Jan, s. N. Stanisława Chlebowskiego i Reginy -- N. Jan Sikorski i Katarzyna ż. sł. organisty

18569 (Kcynia)

1646.14/I. Kasper, s. Piotra i Anny Bogusławskich -- Wojc. Buszkowski i Regina Bąkowska

18570 (Kcynia)

1646.10/IV. Wojciech, s N. Stanisł. i Zofji Komorowskich z Rostrzębowa -- N. Stanisł. Podolski i Zofja Krzywosędzka

18571 (Kcynia)

1647.22/VI. Stanisław, s. N. Wojc. i Kat. Golańskich tenut. z Dembogóry -- chrz. nieszl.

18572 (Kcynia)

1647.2/X. Teresa, c. G. Stan. Komorowskiego z Rastrzęb. i Zofji Obod. -- G. And. Słupski z Iwna i G. Marjanna ż. G. Wojc. Grzymułtowskiego z Zorawia

18573 (Kcynia)

1648.22/I. Stefan, s. N. Jana Gurowskiego i Anny Bogusławskiej -- G. Dadźbóg Adam Baranowski i G. Katarzyna ż. G. Piotra Gorskiego w Grocholinie

18574 (Kcynia)

1648.1/XI. Anna, c. N. Stanisł. Chlebowskiego i Reginy z m. Kcyni -- N. Jan Krzywoszędzki z Podolina i N. Małgorzata Obiedzińska tenut. wójt.

18575 (Kcynia)

1649.18/VII. Anna, c. N. Jana i Zuzanny Winarskich ze wsi Turzyno -- N. Maciej Kowalewski z Krzepiszyna i Ragina Babska z m. Kc.

18576 (Kcynia)

1649.28/XI. Andrzej, s. N. Jana i Marjanny Małoklęskich tenut. Zórawia -- X. i G. Jadwiga Woynowska

18677 (Kcynia)

1651.12/I. Dorota, c. N. Jana Radolińskiego tenut. Szczepic i Marjanny -- N. Wojc. Przysiecki i Anna Strzałkowska

18578 (Kcynia)

1651.14/V. Zofja, c. G. Jana Małoklęskiego tenut. wsi Zorawia i Marjanny -- N. Stanisław Jezewski z Kościerzyny i Małgorz. N. Jana Obudzińskiego tenut. wójt. kcyń. żona

18579 (Kcynia)

1652.2/V. Zofja, c. N. Jana Gurowskiego i Zofji, sług G D. Adama Dadźboga Baranowsk. dz-a Grocholina -- N. Jan Leśniewski dz. Suchoręcza i G. Barbara Baranowska ż. poprz.

18580 (Kcynia)

1652.9/VII. Anna, c. (Sł.) Andrzeja i Zofji Bielickich regentów kancel. gr. kcyń. -- X. Jan Wyszławski kapelan G. Dadźboga Adama Baran. dz-a Grocholina i Jadwiga Niedzielska obyw. pozn.

18581 (Kcynia)

1652.11/XI. Marcin, s. G. Stanisł. Rakowieckiego i Anny, tenut. wsi Krzepyszyn -- N. Jan Kędzierzyński tenut. wice wójt. kcyń. i G. Jadwiga Skoraszewska z Słupowa

18582 (Kcynia)

1653.16/III. Anna, c. G D. Piotra Dębińskiego i Justyny, ze wsi Malice -- N. Jan Leśniewski z Suchoręcza i G. Ewa Smogulecka ze Smogulca

18583 (Kcynia)

1653.12/VIII. Rozalja, c. Stan. i Reginy Chlebowskich z m. Kcyni -- chrz. nieszl.

18584 (Kcynia)

1654.20/II. Maciej. s. G. wojc. i Anny Buszkowskich tenut. wójt. kcyń. -- chrz. biedni

18585 (Kcynia)

1654.1/VI.Jan Feliks, s. G D. Krzysztofa Grzymułtowskiego podkomorzego kalisk. sty kcyń. -- G. Strzelecki ze Strzelec i G. Marj. Grzymułtowska

18586 (Kcynia)

1655.7/III. Katarzyna, c. N. Krzysztofa i Anny Czaplewskich podstarościch ze wsi Zorawia, -- N. Jan Stołężyński i N. Elżb. Skoroszewska z Tupadł

18587 (Kcynia)

1655.26/IV. Zofja, c. Stanisł. i Reginy Chlebowskich z m. Kcyni -- N. Wojc. Buszkowski podstar. z dw. wójtostwa i Sł. Katarzyna organiścina

18588 (Kcynia)

1658.25/X. Agnieszka, c. G D. Krzysztofa Pawłowskiego i Zofji Mierzwińskiej -- GD. Józef Wład. Trzebiński i Marjanna Mierzwińska ż. D. Stołężyńskiego

18589 (Kcynia)

1664.7/IV. Adam Dadźbóg Baranowski, s. G. Kazimierza B. i Teresy, z Dębogóry -- G. Wiktor Raczyński i N. Podleska z Zorawia

18590 (Kcynia)

1665.28/VI. Jan Kazimierz, s. N. Kazim. Babskiego tenut. Krzepiszyna i Katarzyny -- N. Buszkowski z Malic i Dorota Krasińska

18591 (Kcynia)

1669.30/XI. Andrzej, s. G. Zygm. Młodzianowskiego i Krystyny z Zakrzewskich rezyd. na przedm. Kcyń. Grabowo -- X. i G D. Marjanna Podleska ścina borzechow. z Zorawia

18592 (Kcynia)

1666.31/IX. Anna, c. G D. Kazim. Dachowskiego i Katarzyny -- G D. Jan Opaliński w. pozn. i G. Anna Podleska z Zorawia

18593 (Kcynia)

1677.28/IV. Barbara, c. G. Wojc. Baranowskiego i Jadwigi, z Grocholna, -- G. Kazimierz Baran. z Dębogóry i G. Anna Smogulecka

18594 (Kcynia)

1667.5/IX. Wojciech, s. G. Kaz. Baranowskiego i Teresy -- X. Wysławski i G-a N.

18595 (Kcynia)

1668.17/VI. Marjanna, c. N. Pawła Prokopowic i Zofji z Kowalewka -- G. Marjanna Podleska z Zórawia

18596 (Kcynia)

1668. Łukasz, s. G D. Stanisława Jeleniewskiego tenut. Turzyna i Elżbiety -- G D. Łuk. Wichrowski z Grocholina i Agn. Bogucka z Królikowa

18597 (Kcynia)

1668.30/XII. Jan. s. N. Krzysztofa Dimidowica i Marjanny Izbińskiej z Krzepiszyna -- N. Krupecki i nieszlachcianka

18598 (Kcynia)

1743.27/VIII. (Turzyno) P M D. Jan Skarbek sta tuszyński x Anna Gajewska klanka sandecka -- Moszczyński klan b. k., Jakub Gajewski sta gnieźn., Mikołaj Turzyński

18599 (Kcynia)

1743.17/IV. (Dębogóra) † G D. Krystjan de Mandefelt Kiełpiński dz. Dęb. i Tupadł l. ok. 34 poch. Karmelici

16600 (Kcynia)

1743.18/V. (Kcynia) † G. Maciej Moszczyński eques cohortis hastate, l. ok. 60 poch. Karmelici

18601 (Kcynia)

1744.30/X. † (Kc.) G. Jan Błaszkowski poch. tu

18602 (Kcynia)

1745.31/X. † M. Helena z Grabowskich Grabska poch. Karmelici

18603 (Kcynia)

1744.12/IV. (Iwno) G. Marcin Czarnota x G. Dorota Kleystowna -- M G D. Antoni Radzimiński podczaszy nur., Faustyn Bieliński, Helena Grabska chor. bracł.

18604 (Kcynia)

1745.27/XI. I M. Marjanna Chwałkowska v. x Adam Łukomski -- X. i I. Jan Grabowski podkomorzy pomorski etc.

18605 (Kcynia)

1743. † (Sierniki) G. Anna Gliszczyńska l. 60

18606 (Kcynia)

1743.14/XII. (Malice) † Helena dziecko G. Słupeckich 1 rok

18607 (Kcynia)

1744.26/VII. (Szczepice) † G. Zofja Paczyńska l. 62 poch. Karmelici

18608 (Miłosław)

1654.13/XII. Francisza, c. N. Jana Małochowskiego i Anny, de Lipie -- G v. Anna Pigłowska

18609 (Miłosław)

1655.1/XI. Stanisław, s. G N. Jana Kebłowskiego i Jadwigi -- G N. Jan ... i v. Anna Kaliszkowska z Kembłowa

18610 (Miłosław)

1659.25/IV. Jerzy Antoni, s. N. Jana Malachowskiego i Jadwigi z Kembłowa -- X. Stanisław Rozdrażewski protonot. Apostol. i Jadwiga Kęszycka z Kozubca

18611 (Miłosław)

1659.27/II. Jakub Franciszek (w braku prob. winogórsk.), s. G D. Remigjana Nieżuchowskiego i Barbary z Chociczy -- N. Kaz. Borzecki i N. Kat. Włostowska z Winogóry

18612 (Miłosław)

1659.5/X. Teresa, c. N. Andrzeja Jabłkowskiego i Anny - z Kozubca

18613 (Miłosław)

1660.23/V. Hjacynt, s. N. Jana Małachowskiego i Jadwigi, z Kembł. -- G N. Hjacynt Kęszycki z Kozuba i G N. Bienkowska z Miłosławia

18614 (Miłosław)

1664.8/VII. Teresa, c. N. G D. Mikoł. Tadajewskiego i Katarzyny -- N. Kaz. Białkowski i Jadwiga Małachowska

18615 (Miłosław)

1666.13/VII. Jakub, s. G D. Władysł. Niedrowskiego i Zofji -- G. Kazimierz Bieńkowski i G. Jadwiga Małachowska

18616 (Miłosław)

1668.22/IV. Marjann, c. G. Władysł. i Zofji Niedrowskich -- G. Jan Małachowski i Jadwiga Bieńkowska

18617 (Miłosław)

1672. Katarzyna, c. N. Stanisł. Rakowskiego i Marjanny -- And. Zberkowski z ż. Kat.

18618 (Miłosław)

1673.9/II. Zofja Teresa, c. G. Stanisł. Przybyszewskiego i Krystyny -- G. Mikoł. Mycielski i N. Marjanna Zegocka

18619 (Miłosław)

1679.19/II. Konstancja, c. M D. Stanisława Kębłowskiego i Franc. -- Aleks. Skąpski i Konstancja Skąpska

18620 (Miłosław)

1680.26/VII. Marjanna, c. G. D. Kęmbłowskiego i Franciszki -- G. Sadowski i G. Jadwiga Witkowska z Miłosławia

18621 (Miłosław)

1681.9/XI. Jan s. G. Stanisława Kemblowskiego i Franciszki -- G. Stanisław Miniszewski i Marj. Skąpska

18622 (Miłosław)

1684.17/IX. Franciszek, * w Mikuszewie, s. M G D. Kazim. Markowskiego i Katarzyny, -- G v. Franc. Zegocka i N. Marcin Skaławski z Budziełowa

18623 (Miłosław)

1685.16/IV. Wojciech, s. N. Jana Leśniewskiego z Wągrowca i Marjanny, przypadkowo w Mił. -- chrz. nieszl.

18624 (Miłosław)

1685.2/V. Stanisław, s. G D. Stanisł. Sczytnickiego tenut. d. Mił., Kembłowo i Lipie i Teresy, -- G D. Łukasz S. i G D. Jadwiga Drzewiecka

18625 (Miłosław)

1685.2/V. Bonawentura, s. tychże Sczytnickich [Stanisł. Sczytnickiego i Teresy] -- D. Marcin Niepartski inspektor synów tegoż pana i G D. Jadwiga Drzewiecka

18626 (Miłosław)

1693. (* w Dusznikach) Maciej s. M D. Boczkowskiego i Anny

18627 (Miłosław)

1693.1/V. (Kozubiec) Jakub, s. Jana i Reginy Bieganowskich -- G. Stefan Brudnowski i Sł. Anna Głogowska

18628 (Miłosław)

1705 8/XI. (M.) Karol, s. G D. Stefana i Kat. Racięckich gubernat. dwor -- M. Andrzej Boczkowski sta międzyrzec. i G. Kat. Dobrzycka z Gorzyc

18629 (Miłosław)

1709.31/VIII. Róża, c. G D. Andrzeja i Anny Duczkowskich Nob. -- X. i m-a

18630 (Miłosław)

1719. Antoni Piotr Jan, piątek po Niedz. Ziel. Sw., s. G M. Mikołaja Pierzchlińskiego i G D. Marjanny Chylińskiej -- M D. Piotr Ch. i M G D. Elżbieta z Bilińskich Kołaczkowska

18631 (Miłosław)

1720.17/X. Paweł Łukasz s. M G D. poprz. Pierzchlińskich [Mikołaja Pierzchlińskiego i Marjanny Chylińskiej] dz-ów i pos-ów -- J M. Hieronim Kołaczkowski sędzia zs. wsch. i M. Kat. Roznowska z Winogóry

18632 (Miłosław)

1721.18/III. Józef, s. G. Wojc. i Anny Lewickich mieszk. w M. -- G D. And. Dobrzycki i G. Jadwiga Pierzchlińska

18633 (Miłosław)

1725.30/VIII. Stanisław Mateusz s. M D. poprz. Pierzchlińskich [Mikołaja Pierzchlińskiego i Marjanny Chylińskiej] -- M D. Antoni Rzeszotarski i M v. Jadwiga Pierzchlińska

18634 (Miłosław)

1726.8/V. Regina, c. G D. Wojc. Kobelskiego i Heleny -- X. i M D. Agn. Napruszewska

18635 (Miłosław)

1727.11/XI. Marcin Grzegorz, s. G D. Kaspra Zebro i Jadwigi -- chrz. nieszl.

18636 (Miłosław)

1727.29/XII. Wiktorja Barbara, c. G. D. Michała Dobrzyckiego i Barb. Trzcińskiej -- M D. Wład. Zajączek i G v. Jadwiga Zajączkówna

18637 (Miłosław)

1728.14/III. (Dw. M.) Katarzyna Regina, c. G. Krzysztofa i Zofji de Cichowska Czuboskich ekonomów M. -- M D. Kaz. Strzelecki i M D. Agnieszka Napruszewska

18638 (Miłosław)

1733.4/IX. (Dw. M.) Rozalja Marjanna, c. G. poprz. Czubowskich [Krzysztofa i Zofji de Cichowska Czuboska] -- G D. Krzysztof Sochacki i M G D. Anna Więckowska Nob.

18639 (Miłosław)

1733.3/IX. (Dw. Kembłowo) Piotr Franc., s. M G D. poprz. Pierzchlińskich [Mikołaja Pierzchlińskiego i Marjanny Chylińskiej] dz-ów K. -- X. i M G v. Konstancja P.

18640 (Miłosław)

1734.11/XII. (M.) Łucja, c. N. Kaspra Zebro

18641 (Miłosław)

1735.12/VI. (Dw. Kębł.) Józef Antoni, s. poprz. M G D. Pierzchlińskich [Mikołaja Pierzchlińskiego i Marjanny Chylińskiej] -- M G D. Józef Przybyszewski i M G D. Konstancja Chylińska prababka dziecka

18642 (Miłosław)

1736. (IV - V, M. Dw.), Zofja, c. M D. poprz. Czuboskich [Krzysztofa i Zofji de Cichowska Czuboskich] -- J M D. Ant. Gajewski sta kość. i G D. Kat. Kowalska dz-a Xiążna

18643 (Miłosław)

1736.16/XI. (Dw. Kębł.) Franciszek Łukasz, s. poprz. M G D. Pierzchlińskich [Mikołaja Pierzchlińskiego i Marjanny Chylińskiej] -- I R D. Piotr Szczytnicki prob. biechow. i M G D. Konst. z Slichtników Chylińska

18644 (Miłosław)

1737.24/VI. (Dw. Kębł.) Magdalena, c. G. Józefa i Konstancji de Pierzchlińskie Przybyszewskie -- G D. Mikołaj i Marjanna P P. małż.

18645 (Miłosław)

1739.8/II. (Dw. Kębł.) Jan Chryzostom, s. M G D. Mikoł. Pierzchlińskiego i Marj. z Chyl. -- M G D. Mikoł. Zdzychowski podczaszy kaliski i M G v. Franciszka Zdzych. pos. d. Grabow.

18646 (Miłosław)

1740.16/III. (Dw. Kębł.) Jan Boży Grzegorz s. G D. Józefa Przybyszewskiego i Konst. Pierzchlińskiej -- G D. Józef Tomicki, dz. d. Zieleniec i G D. Konstancja Slichtnikówna Chelińska, prababka dziecka

18647 (Miłosław)

1741.30/XI. (Dw. Kębłowski) Katarzyna Barbara, c. G M D. Mikoł. Pierzchlińskiego i G. Marjanny z Chylińskich dz-ów Kębł. -- M D. Stanisław Grabski dz. Mił. i G D. Róża z Zaleskich Grzegorzewska

18648 (Miłosław)

1744.15/XII. (Dw. M.) Tomasz, s. N. D. Ludwika i Heleny Brezinskich -- D. Jan Brochocki i m-a

18649 (Miłosław)

1745.3/VI. (M.) Petronella, c. G D. Franc. Kowalskiego ekonom M. i Teresy z Chmieleskich -- G D. Ludwik Brzeziński i G. Dorota Zaleska z dw. oboje służą tam

18650 (Miłosław)

1746.15/V. (Dw. Kębł.) Ludwika Zofja, c. G D. Franc. Olędzkiego i Heleny Pierzchlińskiej -- X. Piotr Szczytnicki prob. wrzesiński i G D. Marjanna P.

18651 (Miłosław)

1750.31/III. Ludwik 7 lat, s. G. Rafała i Anny Malechowskich -- O. Michał Chmielewski Dominikanin i G v. Rozalja Reutówna

18652 (Miłosław)

1751.21/II. (Dw. M.) (* 15) Faustyn Walenty Ksawery, s. M D. Stanisł. Grabskiego i Kat. z Umińskich -- M D. Wojciech Rydzyński z ż. Teresą z Rogalińskich stomi dębrzeńscy Ambroży Koszutski z ż. Brygidą

18653 (Miłosław)

1751.20/IV. (M.) Wojciech, s. G. Marcina Gutkowskiego i Jadwigi Pucnikówny -- M D. Stan. Grabski i M D. Kat. z Umiń. ż. jego

18654 (Miłosław)

1752.5/XI. (Dw. M.) (* 13/X.) Edward Maksymiljan Ignacy, s. poprz. M D. Grabskich [Stanisł. Grabskiego i Kat. z Umińskich] -- M D. Ignacy Skorzewski podwojew. pozn. z ż. M D. Anielą z Borzęckich M D. Antoni Gr. stolnik bracł. i M v. Skorzewska

18655 (Miłosław)

1752.3/XII. (DW. M.) Barbara Teresa, c. G. Marc. Gutkowskiego i Jadwigi Pucnikówny ekonom. dw. M. -- G D. Stanisł. Iłowicki komis. dw. Mił. -- i G. Teresa

18656 (Miłosław)

1755.5/XII. (M.) (* 15/XI.) Stanisław Kostka Józef, s. G D. Józefa Więckowskiego i Katarzyny -- M D. Antoni Grabski stolnikowicz bracł. i M D. Kat. Grabska stolnikowa bracł., dz-e Mił.

18657 (Miłosław)

1696.22/IX. G. Jan Stawski x G. Zofja Pierzchlińska -- M D. Stanisław P. dz. Kębłowa, M D. Antoni Maliczewski, G. Wojciech Strzelecki etc.

18658 (Miłosław)

1732.16/VI. (z Dw. M.) M G D. Krzysztof Czubowski x M G v. Regina Borzęcka -- G D. Krzysztof Napruszewski dz. Chociczy, M G D. Kaz. Wojciechowski

18659 (Miłosław)

1741.7/V. (Dw. M.) N. Ludwik Brzeziński z soł. wsi Dziekanowice stwa dobczyc. koło Krakowa x ignobilis Helena z dóbr M D. Stan. Grabskiego, wsi Jaromierz -- św. nieszl.

18660 (Miłosław)

1742.5/II. (Dw. Kębł.) G D. Franciszek Olędzki x G v. Helena Pierzchlińska -- M G D. Zakrzewski dz. Gryżyny, Wład. Zajączek dz. Kołaczkowa Tomicki dz. Zielenic, Wojc. Szczytnicki dz. d. Łobez

18661 (Miłosław)

1745.16/IX. (Dw. M.) G D. Tom. Łukaszewski z N. Wsi koło Torunia x honesta Marj. Orletówna -- G. Andrzej Grzegorzewski, Franciszek Zduński, Stanisław Iłowiecki

18662 (Miłosław)

1748.26/II. (Dw. M.) G. Antoni Strzeszkowski Nob. x hon. Zofja Sakowska v. -- G D. Adam Pierzchliński i G D. Łuk. Zmijewski

18663 (Miłosław)

1753.29/VII. (Dw. Kębł.) X. Paweł Pierzchliński prepozyt curatus kość. żerkow. daje ślub G. Felicjan Napruszewski wd., dz. Chociczy x G v. Marcjanna Pierzchlińska z Kębłowa c. G G. P-ch -- M G D. Jakub Suchorzewski chorążyc bydgoski Korytowski pos. grabowski, Stanisł. Korytowski z Chwalibogowa

18664 (Miłosław)

1754.25/II. (Dw. Kębł.) N. Paweł Marcinkowski sługa G D. Pierzchlińskich x hon. v. Klara Węclówna -- G D. Józef Przybyszewski, Felicjan Napruszewski, Młodzianowski, Kaz. Gliński

18665 (Miłosław)

1722. † N v. Jadwiga Glińska z Grabowa

18666 (Miłosław)

1724.1/IX. † N v. Agnieszka Korzenieska

18667 (Miłosław)

1725.28/I. † G. Wawrzyniec Sulkowski ekonom Mił.

18668 (Miłosław)

1695.27/XII. † M G D. Dorota Zwierzchowska

18669 (Miłosław)

1728.29/I. † N v. Marjanna 1/2 r. c. G D. Mikołaja Pierzchlińskiego

18670 (Miłosław)

1728.28/IV. † (M. rezyd. pleb.) M G D. Michał Oterski z z. przemysk. Nob. poch. 11/V.

18671 (Miłosław)

1732.3/I. (Dw. M.) † G M D. Zofja Czubowska ekon. Mił.

18672 (Miłosław)

1737.3/II. (M.) † G. Agnieszka Jaruchowska poch. 5 l. 60

18673 (Miłosław)

1737.19/IV. † M G D. Ludwika z Drwęskich Chandzyńska ekonomowa Miłosł. poch. 26, l. ok. 55

18674 (Miłosław)

1741.14/V. † G v. Jadwiga de domo Radomiecina Grabska l. 12, poch. 19 w kość. czerniejew.

18675 (Miłosław)

1744.25/VII. (Dw. Kębł.) † G D. Konstancja Slichtinkowna Chylińska, l. 87, we dworze K. poch. 27/VII. w kość. pf. Wrześni

18676 (Miłosław)

1744.17/XI. (Dw. M.) † G D. Róża z Zalewskich Grzegorzewska komisarzowa dóbr M., poch. 19, l. ok. 40

18677 (Miłosław)

1746.9/V. (dw. M.) † G. Piotr Zdański, poch. 14, l. 50

18678 (Miłosław)

1746.2/X. (Dw. M.) † G D. Wawrzyn. Gorski poch. 11/X., l. 27

18679 (Miłosław)

1747.30/XI. (Dw. Kębł.) † G. Helena z Pierzchlińskich Olędzka

18680 (Miłosław)

1749.8/V. (Dw. M.) † G D. Walerjan Reuth pos. M. 11/V. przewiez. do Koźmina do Bernard. i tam poch. 12/V., l. 80

18681 (Miłosław)

1756.19/III. (M.) Katarz., c. G. Bobra -- Leonard Mietlicki i Agata Bobrowiczowa

18682 (Miłosław)

1756.13/IV. (Kębł.) Wojc, s. G D. Pawła i Klary Marcinkowskich -- M D. Antoni Grabski stolnikowicz bracł. i G. Marjanna Pierzchl. dz-a Kębłowa

18683 (Miłosław)

1756.22/VIII. Antoni Jan Nep., s. G. Konstantyna i Jadwigi Czyżewskich -- G. Aleks. i Zofja Nieborscy

18684 (Miłosław)

1757.13/III. (M.) Maciej, s. G. Kaz. i Juljanny Pniewskich ekon. M. -- G D. Stanisław Iłowiecki pos. Szemborza i G D. Marj. Pierzchlińska (* 24/II.)

18685 (Miłosław)

1758.17/VII. (Kębł.) (* 11) Marjanna, c. G. Marcina Martynkowskiego i Klary -- G D. Kajetan Grabski dz. M. i G v. Kat. Pierzchlińska c. dz-ów Kębłowa

18686 (Miłosław)

1762.3/I. (Dw. M.) bl. syn i córka G D. Tomasza i Katarzyny Zakrockich -- chrz. córki: X. i G D. Pruszyńska, imię córki Anastazja; chrz. syna: D. Kasper Kwieciński i Sł. Regina Rektorowiczowa

18687 (Miłosław)

1762.19/I. (M.) Agnieszka Apolonja Egunda, c. N. And. i Kat. Łożyńskich -- I M D. Kajetan Grabski stolnikowicz bracł., dz. i pos. Miłosł. i M D. Kat. Brodnicka pos-a Białego Piątkowa

18688 (Miłosław)

1762.27/IX. (M.) Stefan, s. N. Wojciecha i Katarzyny Pacanowskich (* 2) -- G D. Antoni Grabski dz. M. i M D. Kat. Brodnicka

18689 (Miłosław)

1762.29/IX. (M.) Michał Kajetan Aleks., s. G D. Anton. i Marj. Lisińskich ekonomów Mił. -- M D. Ant. Grabski G. Marj. Roznowska dz-a M. G. Aleks. Roznowski i G v. Kat. Pierzchlińska z Kębłowa i G. Roznowski dz. Węgierek

18690 (Miłosław)

1763.17/I. (Dw. Kłęb.) Antoni s. G D. Pawła Marcinkowskiego i Klary -- G D. Karol Jaranowski i G v. Marj. Olędzka

18691 (Miłosław)

1765.16/XII. (M.) Marjanna Antonina, c. G. Ludwika i Joanny Kierskich -- X. Piotr Pierzchliński curatus Miłosł. i G. Barbara Pruszyńska z Mił.

18692 (Miłosław)

1766.27/I. (M.) Wojciech Karol, (z w. w kość. Żydow. 1758.6/IV.) s. G. Józefa i Agn. Zielińskich ekonomów Mił. -- G. Antoni Grabski stolnikowicz bracł. i Teresa Pruszyńska, G. Kajetan Grabski stolnikowicz bracł. i Teodora Wolska stolnikowa b. k.

18693 (Miłosław)

1766.10/II. (M.) Apolonja Agata, c. poprz. G. Zielińskich -- M. Stanisł. Łodzia Brodnicki komornik zs. pozn. i Marjanna Olędzka, Franc. Olędzki i Kat. Pierzchlińska, Józef Pierzch. i Franciszka Olędzka

18694 (Miłosław)

1772.2/III. (Gorzyce) bliźniaki G. Krzemińskich ekonomów dworskich, 1-y Józef-Jan -- M G. Józef Będkowski dziedzic i Petronella Olejniczka 2-gi Kazimierz-Karol -- M G. Kierski i M v. Teresa Będkowska

18695 (Miłosław)

1770.24/XI. (M.) Marcin Wecellewicz z Kembłowa młynarzy syn mł. x N v. Rozalja Zielińska -- G. Zieliński ojciec jej

18696 (Miłosław)

1756.11/VI. (M.) † G. Stanisław Czamański, poch. 12/VI. l. 70

18697 (Miłosław)

1756.12/VII. poch. dziecko N. Bobra, Katarzyna 4 mies.

18698 (Miłosław)

1756.26/IX. (M.) poch. Konstanty l. 2, s. G. Konst Czyżeskiego

18699 (Miłosław)

1758.22/II. (Dw. Kębłowo) † G. Józef Stawski, poch. 24 l. 57

18700 (Miłosław)

1760.17/IV. (M.) † G D. Mikołaj Wasielewski dworz. M. poch. 22/IV., l. ok. 60

18701 (Miłosław)

1761.7/I. (M.) poch. Franciszek s. G D. Zakrockich ekon. l. ok. 1 1/2

18702 (Miłosław)

1762.24/VII. (M.) poch. G D. Stefan Pruszyński 21 utonął przepływając Wartę koło Orzechowa l. 40

18703 (Miłosław)

1763.26/I. (M.) poch. G. D. Walentyn Urbański † 23, l. 43

18704 (Miłosław)

1764.9/II. (M.) † G D. Marjanna Pruszyńska l. 70

18705 (Miłosław)

1764.12/IX. (M.) † G. Walentyn Józef Kraśnicki l. 60 poch. 17 (19?)

18706 (Miłosław)

1765.3/X. (Gąmbinko) G D. Wylęcka wędrująca do cudow. obrazu z Turska "cui in infans decessit in hocceitinere in Parochia Miłosław aetatis suae, semiduorum annorum"

18707 (Miłosław)

1767.30/III. (M.) † G D. Kat. Pruszyńska v. l. ok. 40

18708 (Miłosław)

1767.18/IV. (Kębłowo) † M G. 3-letni mł. Łukasz Pierzchliński s. G. Wawrzyńca P. skarbnika wschowsk.

18709 (Miłosław)

1767.21/IV. † M G D. Mikołaj Pierzchliński dz. Kębłowa poch. 23/IV. tu

18710 (Miłosław)

1768.29/V. † Ewa, c. G. Gołembieskiego l. 1 1/2

18711 (Miłosław)

1768.4/V. † Adam, s. G. poprz. Gołembieskiego

18712 (Miłosław)

1768.17/X. † (Kębł.) M G D. Marjanna Pierzchlińska l. 70

18713 (Miłosław)

1772.23/III. (z Czeszewa) poch. N. Paweł Marcinkowski ekonom Cz.

18714 (Miłosław)

1775.14/IV. (M.) poch. dziecko N. Wojciech Wolski

18715 (Miłosław)

1777.12/V. poch. G. Jakub Woynicz

18716 (Miłosław)

1778.7/VII. (Kębłów) † M G. Stanisław Pierzchliński poch. 9/VII.

18717 (Miłosław)

1784.26/VII. (M.) Anna Krystyna, c. G. Dyonizego Łęskiego plenta Mielżyńskiego podkomorzego wschow., i Małgorzaty Kierskiej -- Mac. Mielż. podkomorzy wschow. dz. Mił. i Marj. z Sapiechów Dąbska wdzina inowrocł.

18718 (Miłosław)

1789.2/VII. (M.) Emiljanna c. G. Dionizego i Małgorz. Łęckich -- M. Ostroski sta granow. i Seweryna Mielżyńska podkomorzyna wschowska

18719 (Miłosław)

1789.8/X. (Gorzyce) Teresa Helena, c. G. Piotra i Konst. z Miklaszewskich Fryzów -- M. Maciej Nowina z Brudzewa Mielżyński podkomorzy wschowski i Helena z Lipskich Skorzeska ścina gn.

18720 (Miłosław)

1791.7/III. (Kozubiec) Józef Ignacy, * 30/I., s. G. Józefa i Anny z Drozdowskich Wilkońskich -- G. Józef Kamienski i Konstancja Fryzowa

18721 (Miłosław)

1792.30/III. (M.) Józef Benedykt Ignacy Jan Nepom. s. N. Piotra i Konstancji Fryzów -- I. Seweryna Mielżyńska podkomorzyna wsch. i I. Józef syn jej

18722 (Miłosław)

1786.21/IX. I M. Bonawentura Jan Gajewski mł. klanic rogoz. x I M. Anna Marja Mielżyńska v. podkomorzego wschow. córka, -- rodzice jej, M. Lipski z ż. łowczy i J. Mich. Mycielski sta koniń., M. Adam Gajewski Prokop i Józef M. M.

18723 (Miłosław)

1780.12/IX. poch. G D. Joana Kierska

18724 (Miłosław)

1791.3/X. (M.) poch. G. Franc. Gawrońska l. 80; matka X. Mikołaja tut. komendarza

18725 (Witkowo)

1672.8/IV. Wojciech s. G. Stanisława Wierzbińskiego z Małachowa Dol. i G. Zofji Małachowskiej -- N. Benedykt Rogowski i N. Anna M.

18726 (Witkowo)

1672.26/IV. Wojciech s. G D. Chryzostoma Mosczyńskiego z Małach. W. i Anny -- G D. Jan Fabicki i G. Anna Racieszka

18727 (Witkowo)

1672.30/VI. Anna, c. N. Jana Bryszewskiego i Katarzyny z Małach. Dol. -- G. Hjacynt Małachowski z Małach. W. i G. Elżbieta Lipnicka z Małach. Pańsk.

18729 (Witkowo)

1672.24/VI. Bartłomiej, s. G D. Stanisł. Grzybowskiego i Marjanny z Małachowa -- G. Jadwiga Rogowska

18730 (Witkowo)

1673.17/I. Izabela Teresa, c. G D. Hjacynta Małachowskiego z Małach. W. i Teresy -- G D. Ignacy Malczewski z Malczewa i G. Kat. Bryzewska

18731 (Witkowo)

1673.21 /V. Jan, s. G. Stefana Tuszyńskiego i N. Katarz. tenut. w Wygrozewo -- N. Wład. Dobrzałowski i N. Radzicka

18732 (Witkowo)

1674.13/I. Marcjanna, c. M G D. Stanisława Wierzbińskiego i Zofji, z Małachowa Szemborowic -- M G. Aleks. Grabski tenut. tej wsi i M G v. Teresa Mosczyńska z Małachowa przy drodze gnieźć.

18733 (Witkowo)

1674.10/III. Wojciech Chryzostom s. M G D. Aleks. Grabskiego ze wsi Małach. Męczychowo i Elżbiety -- M G. Chryzostom Mosczyński z Mał. przy drodze gn. i G D. Teresa Derengowska z Kołaczkowa

18734 (Witkowo)

1674.12/VII. Marjanna, c. G. Stanisł. Rogowskiego i Jadwigi z Wygrozewa -- G V. Radzicka a Chłądowa

18735 (Witkowo)

1674.10/VIII. Wawrzyniec Chryzostom, s. G. Jana Tomickiego i Teresy z Małach. Ziemiesice -- Kaz. Swiecki stud. akad. pozn. i Teresa Mosczyńska z tegoż. M.

18736 (Witkowo)

1674.12/XII. Marcun, s. M G D. Jana Mosczyńskiego i M G D. Anny, z Małach. Ziemiesice, -- M G. Kaz. Zudtowski z Chłądowa i M G. Teresa Moscz. z tegoż Mał.

18737 (Witkowo)

1675.20/I. Antoni, s. G. Hieronima (brak) i Katarzyny, wtedy w Witkowie rezyd. -- M G D. Zygm. Damecki de Szydłowo i M G D. Konstancja Żułtowska de Chłądowo

18738 (Witkowo)

1675.3/VI. Helena, c. G D. Marcjana Wilkońskiego i Marcjanny -- N G D. Anna Mosczyńska z Mał. Złych miesic i N G D. Aleks. Grabski z Mał. Szemborowic

18739 (Witkowo)

1675.26/IX. Anna Jadwiga, c. G D. Adama i Zuzanny Broniewskich de Wierzchowiska -- G. Kaz. Bapski i Eufroz. Zasultowska

18740 (Witkowo)

1675.7/XII. ojciec chrzest. G. Franc. Malachowski sługa M D. Kaczkowskiego z Witkowa

18741 (Witkowo)

1676.1/III. Maciej, s. G D. Jana Mosczyńskiego i M D. Anny z Malachowa alias Zlemiesice -- M G. Aleks. Zapolski z Markownicy i G V. Zofja Małachowska z Małach. Gór.

18742 (Witkowo)

1676.5/VI. Piotr, s. G. Stanisława Pęgowskiego i G. Jadwigi -- Zygm. Tyszka i G. Zofja Radecka

18743 (Witkowo)

1676.26/V. (?) Jan, s. nieśl. G. Mikołaja Derengowskiego (wymazane lecz do odcyfrow.), pos. Kołaczkowa i Doroty (nieczytelnie wymaz.) -- G D. Benedykt Rogowski i Eufroz. Zaslutowska ze wsi Wierzchowiska

18744 (Witkowo)

1677.3/I. Kazimierz Stefan, s. G M D. Aleksandra Zapolskiego i G. Marjanny -- M D. Kazimierz ... i G D. Elżb. Z.

18745 (Witkowo)

1677.21/II. Marjanna, c. D. Wojciecha i Anny Bieganowskich z Małach. -- G D. Mikołaj Franc. Deręgowski i V. Helena Małachowska

18746 (Witkowo)

1677.16/V. Stanisław, s. D. Jana Łabęckiego i Marjanny -- G D. Ludwik Małachowski i G D. Joanna Kaczkowska

18747 (Witkowo)

1677.8/VIII. Anna, c. G. Stanisława i Zofji Wierzbińskich z Mał. Szymanowic -- G D. Chryzostom Belęcki de Truskolon i V. Teresa Mosczyńska de Małachowo

18748 (Witkowo)

1678.6/I. Teresa Jadwiga, c. G D. Mikoł. Goczałkowskiego i Heleny -- G D. Benedykt Rogowski i G V. Zofja Małachowska z Mał. Złemięsice

18749 (Witkowo)

1678.13/IV. Stanisław Antoni, s. G D. Jana i Anny Kaczkowskich poses. Witkowa -- G D. Stanisł. Poradowski i G D. Pomianowska de Chłundowo

18750 (Witkowo)

1678.24/IV. Wojciech Jan, s. M G D. Andrzeja Kaczkowskiego i Joanny -- G M D. Wojciech Mokronowski i M D. Dorota Gorzyńska

18751 (Witkowo)

1678.26/X. (Wygrozowo) Ewa Katarzyna, c. G D. Stanisława Jana Pęgowskiego i Jadwigi -- G D. Mikołaj Derengowski z Kołaczkowa i G V. Marjanna Bapska z Wierzchowiska

18752 (Witkowo)

1678.26/X. (Karszewo) Szymon, s. G D. Stefana Żelendskiego i G D. Anny -- G D. Kazimierz Kęszycki - i G D. Dorota Bieganowska

18753 (Witkowo)

1678.29/X. (Kołaczkowo) Teofil s. G D. Mikoł. Derengowskiego i Doroty, nieślubny -- G D. Chryzostom Malach. i G D. Bapska z Wierzchowiska

18754 (Witkowo)

1679.20/I. Antoni Jan, s. G D. Jana Łabęckiego i Marjanny z Malachowa Złych Mięsic -- G D. Teresa Małach. i G D. Benedykt Rogowski

18755 (Witkowo)

1679.10/II. Adam Walentyn, s. G D. Jana Zielińskiego i Anny z Kołaczkowa -- G D. Mik. Derengowski i G D. Barbara z Młodziejewskich Konarzewska

18756 (Witkowo)

1680.10/I. (Kołaczkowo) Marcjanna, c. G D. Mikoł. Doręgowskiego i Doroty D... Domańskiej ? nieślub. -- N. Mateusz Uwieliński i Eyfrozyna Zasutowska ze wsi Wierzchowiska

18757 (Witkowo)

1680.17/I. (W. Mał. alias Złemięsice) Agnieszka Marjanna, c. G. Jana i Teresy Tomickich -- G. Jan Konarzewski i wd. Marjanna Gablińska z Małach. Szymborowicz

18758 (Witkowo)

1680.20/IV. (Wygrozowo) Wojc. s. G D. Stanisł. Pęgowskiego i Jadwigi -- G D. Wład. Mięszkowski i G. V. Dorota Uwielińska

18759 (Witkowo)

1680.13/VI. (Mał. Złemięsice) Adam Jan, s. G D. Jakuba Racięskiego i Anny Domańskiej -- G. Zygm. Małachowski i N V. Dorota Uwielińska

18760 (Witkowo)

1680.13/VIII. (Mał. Szymborowicz) Antoni, s. N. Jana Żułaskiego i Anny Małachowskiej -- G. Mateusz Uwieliński i G. Kat. Jezierska tenut. Małach. Pańsk.

18761 (Witkowo)

1680.25/IX. (Chłądowo) Zofja Anna, c. G. Władysława Mięszkowskiego i Elżbiety Tarnowskiej -- G. Mikołaj Smardzewski i G. Katarzyna Żernicka

18762 (Witkowo)

1681.26/IX. (Mał. Szymborowic) Zofja, c. G. Wład. i Marjanny Małachowskich pos. pewnej części ib. -- G. Michał Jezierski pos. Kołaczkowa i G. Teresa Kowalewska z Mał. Pańsk.

18763 (Witkowo)

1681.10/XII. (Makownica) Barbara, c. G. Jana Rozyckiego tenut. M. i Katarz. -- G. Zygm. Małachowski i G. Anna Kowalewska

18764 (Witkowo)

1682.8/IV. (Małachowo) Wojciech, s. G. Wojc. Bieganowskiego i G. Anny - z M. Złych Miejsc -- G. Maciej Uwieliński i G. Teresa Kowalewska

18765 (Witkowo)

1682.29/VI. Joanna Marjanna c. G. Ignacego (?) Jezierskiego i Katarzyny Swieczkiej -- G. Jan Kuczkowski pan i dz. Witkowa G D. Marjanna Przysiecka z Mierzewa

18766 (Witkowo)

1682.6/IX. (Wygrozewo) Rozalja, c. G. Jana Pęgowskiego i Katarzyny -- G. Mikołaj Derengowski i Anna Kaczkowska

18767 (Witkowo)

1782.2/X. (Mał. Męczychowe) Franciszek, s. G. Jana Zaluskiego i Anny z Mał. M. -- G. Mikoł. Derengowski i Marjanna Przysiecka

18768 (Witkowo)

1684.1/III. (Wygrozewo) Kazim., s. G. Mich. Radzickiego i Kat. Adziewiczówny -- G. Mikoł. Franc. Deręgowski i Kat. Jezierska

18769 (Witkowo)

1684.7/V. (Małachowo) Helena, c. G. Samuela Bieganowskiego i Zofji z Mał. Złych Mięsic -- X. O. Adam Kaz. Uwieliński prob. tut. i G D. Przysiecka

18770 (Witkowo)

1684.19/IX. Jadwiga, c. G. Jerzego Bugner i Teresy -- N N. Marjanna Małach. i Bartł. Kaczkowski

18771 (Witkowo)

1684.16/X. (Mał. Szymborowic) Konstancja Teresa, c. G. Wojc. Dorengowskiego i Jadwigi -- G. Mikołaj Dorengowski i G. Potencja Doreng.

18772 (Witkowo)

1685.11/III. (Wygrozewo) Kazimierz s. G. Michała Radzickiego i Katarz. -- G. Dorengowski i G. Kat. Jezierska

18773 (Witkowo)

1685.1/VIII. Ewa, c. G. Władysława Malachowskiego i Kat. -- G. Zofja Bieganowska i G. Jan Majewski

18774 (Witkowo)

1685.13/XI. (W.) Stanisław Kostka Jan, s. G D. Władysława z Konar Kołaczkowskiego i G. Agn. Renthówny posesorów W. -- G D. Jan z Rojewa Kaczkowski miecznik inowrocł. i G. Kat. Gizina

18775 (Witkowo)

1685.4/XII. Barbara, c. G D. Wawrzyńca Łęczyńskiego i G. Doroty Uwielińskiej -- G D. Wojc. Swiecki i G. Zofja Kaczkowska

18776 (Witkowo)

1686.11/II. Elżbieta Apolonja c. Mikoł. Goczałkowskiego i Heleny -- G D. Aleksander Giza i G V. Elżbieta ...

18777 (Witkowo)

1686.28/IV. Stanisław, s. G D. Feliksa i Marjanny Małachowskich -- G D. Wład. Miaskowski i GD Zofia Kaczkowska

18778 (Witkowo)

1686.8/XII. Andrzej Mikołaj, s. N. Michała Jezierskiego i G. Kat. Swieckiej -- G. Swiętosł. Rożnowski i G. Zofja de Unino Swiecka babka dziecka

18779 (Witkowo)

1687.29/III. Adam, s. G. Wład. i Kat. Małachowskich -- X. Adam Kaz. Uwieliński prob. tut. i G. Anna Kaczkowska z Witkowa

18780 (Witkowo)

1687.15/VI. (W.) Antoni Felicjan, s. G. Wład. Kołaczkowskiego tenut. Witk. i G. Agn. Renth -- G. Kasper Jan z Żernik Żernicki i G. Anna Krzyżanowska tenut. m. Janowca

18781 (Witkowo)

1687.5/XII. Mikołaj, s. G. D. Tom. Lubońskiego i Felicjanny -- G D. Krzysztof Małachowski i M...

18782 (Witkowo)

1688.3/VI. Jan Antoni, s. G. Feliksa Mazowskiego i Jadwigi -- G D. Stanisław Wilczyński i G D. Zofja Wilczyńska

18783 (Witkowo)

1688.25/IX. Michał Franc., Łukasza (?) Bogusławskiego i Marjanny, poses. Mał. Pańsk. -- X. Uwieliński i N. Dorota Żernicka z Żernik

18784 (Witkowo)

1689.18/II. Franciszek Kaz., s. N. Michała Jezierskiego tenut. Maleninsk. i Kat. Swieckiej -- X. Uwieliński i M. Konstancja z Szamowa Działyńska chor. pomor.

18785 (Witkowo)

1689.20/II. Eleonora Anton. Franc., c. J M. Michała Andrzeja z Działynia Działyńskiego dziedzica Witkowa, chor. pomor. i Konst. z Szamowa Szamowskiej -- M. Wilh. Fabjan Rossen i M. Jadwiga z Mielżyna mąż z żoną z Kruchowa za Trzemesznem

18786 (Witkowo)

1689.19/III. Franciszek Józef s. N. Felicjana Małachowskiego z Małach. Szymborowicz i Marjanny Wydzieczewskiej -- M. Michał Działyński chor. pomor. i N. V. Kat. Mieszkowska z Mał. Szymbor

18787 (Witkowo)

1689.9/V. Zofja Katarzyna, c. N. Michała Rzegnowskiego i Kat. Orlikowskiej z Mał. Wielk. -- X. Uwieliński i N V. Kat. Mierzkowska

18788 (Witkowo)

1689.4/IX. (Ruchocinko) Marjanna Agnieszka, c. G. Władysł. Czeszayko tenut. R. i G. Doroty Małachowskiej -- G. Władysł. Raszewski i G. Anna Dembowska z Odrowąża

18789 (Witkowo)

1689.4/XII. Barbara, c. N. Michała Lipińskiego i Katarzyny dworzanina G D. Wilkowskiego -- G D. Maciej Wilkowski z siostrą G W. Zofją W.

18790 (Witkowo)

1690.16/IV. (Wygrozowo) Józef, s. G. D. Stanisława Pęgowskiego i Jadwigi -- G D. Mateusz Uwieliński i G D. Kat. Zaleska z Witkowa

18791 (Witkowo)

1690.20/VIII. (Mał. Górne) Władysł. Wawrzyniec, s. N. Jana Swiejkowskiego i Przybyszewskiej - dz-ów 2 cz-i w Mał. Gór. -- N. Wład. Raszewski i N. V. Zofja Małach.

18792 (Witkowo)

1691.18/I. (Małach.) Jan, s. G. Łukasza Bogusławskiego i Marjanny, z Mał. Pańskiego -- Mac. Karchowski i Kat. Zalewska

18793 (Witkowo)

1691.22/II. (Odrowąż) Maciej, s. G D. Stefana Waliszewskiego i Kat. Malczewskiej -- G. Jan Malcz. i Anna Gąsieńska z Odrowąża

18794 (Witkowo)

1691.11/IV. (Odrowąż) Teresa, c. G. Jana Lubowieckiego i Włoszynowskiej -- Zygm. Krzywosędzki i Teresa Ostrowska, z. Gorzykowa

18795 (Witkowo)

1691.pon. po sw. Trójcy Zofja, c. G. Zygm. Krzywosędzkiego i Agn. Rynarzewskiej dz-ów Gorzykowa -- G. Stanisław ... i Teresa Ostrowska

18796 (Witkowo)

1692.14/II. (Mał. Górne) Katarzyna Zofj, c. G. Jakuba Swieykowskiego i Jadwigi Przybyszewskiej (!) dz-ów Mał. Górnego -- X. Uwieliński i Kat. Zaleska matka prob. witkowsk.

18797 (Witkowo)

1692.4/III. (Mał. Wielkie) Teresa Anna c. G D. Michała Rzegnowskiego i Kat. Orlikowskiej -- Jan Cywiński dworz. M. chorążego pomor. i V. Anna Małach.

18798 (Witkowo)

1692.7/VI. Antoni s. G. Felicjana Małachowskiego i Marjanny Wydzierzewskiej -- X. Uwiel. i Katarzyna W.

18799 (Witkowo)

1692.8/VI. Filip Nereusz Antoni s. G. Sebastjana Sarbskiego tenut. W. i Barb. Łąckiej -- X. Uwiel. i G. Jadwiga Łącka z Gulczewka

18800 (Witkowo)

1693.11/I. Marcjanna,c. G. Walentyna Mieszkowskiego i Zofji Jezierskiej -- G. Mikoł. Deręgowski i Barb. Kaczkowska

18801 (Witkowo)

1693.23/VIII. (Mał. Górne) Marjanna, c. G. Andrzeja Psarskiego i Katarzyny Żychlińskiej -- G. Wojciech Ż. i G. Barb. Niwska de Skorzęcino

18802 (Witkowo)

1694.15/I. Maciej, s. G. D. Franc. Baranowskiego i Marjanny -- G D. Jakub Swieykowski

18803 (Witkowo)

1694.24/I. Agnieszka Marjanna c. G D. Jakuba Kaczkowskiego i Barbary Kuczk. (?) -- G D. Krzysztof Konopka i G D. Barb. Stawska

18804 (Witkowo)

1694.25/II. (Malenino) Rafał Kaz. s. G D. Krzysztofa Konopki i Teresy -- G D. Mikołaj Doręgowski i G D. Konstancja z Szamowa Działyńska chorążyna pomorska

18805 (Witkowo)

1694.11/V. (Chłądowo) Stanisław s. G D. Andrzeja Radoszewskiego i Zofji -- G D. Mikołaj Doręgowski i G D. Anna Mankowska

18806 (Witkowo)

1694.30/IX. (W.) Michał Franc., s. G D. Michała Rzegnowskiego i Kat. Orlikowskiej -- P M. Michał Andrzej Działyński dz. W., chor. pom. z córką Ewą

18807 (Witkowo)

1695.15/II. (W.) Ludwika Karolina Kunegunda, s. M D. Michała Działyńskiego chorążego pomor. i G M D. Konstancji -- M V. Ewa tychże M-ów i M. Mikołaj Doręgowski z Kołaczkowa

18808 (Witkowo)

1694.(?)14/XI. (M. Męczychowe) dziecko N. Jana Strzeszewskiego i N. Bogumiły żony jego -- N. Katarz. Mieszkoska z Trzaskolaw i N. Jan Babski de Męczychowo

18809 (Witkowo)

1695.29/IV. (Mał. Górne) Benedykt Wojciech, s. ND. Adama Swieykowskiego i N. Jadwigi -- N. Kazimierz Przyłuwski i N. Kat. Mieszkowska z Trzeskalaw

18810 (Witkowo)

1695.31/III. Ludwika, c. G. Krzysztofa Konopki i Teresy -- G D. Michał Konopka i G. Barbara Przenska

18811 (Witkowo)

1697.12/II. (Kołaczkowo) Walentyn, s. M. G D. Stanisława i Marjanny Kotarskich -- M G D. Bieganowski Ignacy i M G D. Teodora Bieganowska

18812 (Witkowo)

1697.4/XI. (Dw. Małachowski) Marcin, s. G D. Andrzeja Psarskiego i Katarzyny Żychlińskiej -- G D. Franc. Przybylski i ż. jego Marcjanna

18813 (Witkowo)

1698.24/VI. Joanna, s. M G D. Andrazeja i Marjanny Rożnowskich -- X. Jan Bogumił z Kotlewa Grzembski prob. strzeliń. i G D. Kat. Mięszkowska

18814 (Witkowo)

1698.13/X. (Małach. Górne) Jadwiga, c. G D. Jakuba i Jadwigi Swieykowskich dz-ów Mał. Gór. -- M D. Aleks. Rogaliński i G D. Marcjanna Przybylska

18815 (Witkowo)

1698.18/XII. Małachowo Dorota Łucja, c. G D. Adama Małachowskiego i Kat. Dedyńskiej poses. Małach. W. -- X. Grzemski prob. strzeliń. i G D. Marcjanna Przybylska

18816 (Witkowo)

1699.3/V. Eleonora, c. G D. Wojc. Kosickiego i Eleonory Trąbczyńskiej -- G D. Wojciech Tr. i G D. Tr-a

18817 (Witkowo)

1699.11/VII. (Małachowo ...) Magdalena Małgorz. c. G D. Michała Rzegnowskiego i Kat. Orlikowskiej -- G D. Aleks. Rogaliński i G D. Kat. Psarska

18818 (Witkowo)

1700.21/I. (Małachowo W.) Michał Chryzostom, s. G D. Adama Małachowskiego i Katarz. -- G D. Adam Chociszewski i G D. Dorota Dedyńska

18819 (Witkowo)

1700.16/I. (Strzyżewo) Konstancja, c. G D. Mikoł. Mościckiego i Kat. -- G D. Mikoł. Dorengowski i G D. Kat. Swieykowska

18820 (Witkowo)

1701.7/II. (Mał. Górne) Maciej Walenty, s. G D. Jakuba Swieykowskiego i G D. Jadwigi -- G D. Mikoł. Dorengowski i G D. Dydyńska

18821 (Witkowo)

1701.14/IX. (Chlądowo) Urszula, c. G D. Wojciecha Kosickiego i G. Konstancji -- G D. Wojc. Pawłowski i G D. Konstancja Kosicka

18822 (Witkowo)

1702.22/VIII. (Małachowo) Teresa, c. G D. Adama Małachowskiego i Katarzyny -- G D. Ignacy Konarzewski i G D. Teresa Dedyńska

18823 (Witkowo)

1702.3/X. (Chłądowo) Franciszek, s. G D. Wojc. Kosickiego i G D. Konstancji -- G D. Mikoł. Dorengowski i G D. Czarlińska

18824 (Witkowo)

1703.17/X. Teresa, c. G D. Stanisł. Prądzyńskiego i Aleksandry

18825 (Witkowo)

1703.30/X. Urszula, c. G D. Adama Małachowskiego i Katarzyny -- G D. Michał Dedyński i G D. Urszula Konarzeska, i t. d. Marjanna, c. tychże -- G D. Michał Dedyński i G D. Teresa Diekczyńska

18826 (Witkowo)

1705.15/II. (Małachowo) Barbara, c. G D. Adama Małachowskiego i Katarzyny, -- G D. Adam Chociszewski i G D. Barb. Dedyńska

18827 (Witkowo)

1706.21/IV. Tyburcy Wojciech, s. G D. Mikoł. Małachowsk. -- G. D. Adam. M. i G D. Franciszka Dorengowska

18828 (Witkowo)

1706.20/V. (Małach.) Ewa Zofja, c. G D. Adama Małachowskiego i Kat. -- G D. Michał Dedyński i G D. Zofja Małachowska z Miaskowskich i t. d. Antoni Franciszek, s. tychże -- G D. Mikołaj M. i G D. Franc. Doręgowska

18829 (Witkowo)

1706.20/X. (W.) Wojciech, s. G D. Jana Gąsiorowskiego i Anny -- G D. Michał Dedyński i G D. Katarzyna Gorzewska

18830 (Witkowo)

1706.15/XII. Tomasz, s. G D. Aleksandra Włostowskiego i G D. Teresy (?) -- G D. Mikołaj Doręngowski i G. D. Teresa Dziekczyńska

18831 (Witkowo)

1707.29/VI. Piotr, s. G D. Adama Małachowskiego i Katarzyny -- G D. Antoni Dedyński i G D. Urszula Konarzewska

18832 (Witkowo)

1708.12/III. Jan Michał, s. G D. Jana Pierzchlińskiego i G. Jadwigi -- G D. Michał Dydyński i N. V. Marjanna Kłobuchowska

18833 (Witkowo)

1708.20/IX. Teresa Jadwiga c. G D. Adama Małachowskiego i Katarzyny -- X. Jan Malczewski i G D. Teresa Dydyńska

18834 (Witkowo)

1709.10/IV. dziecko G D. Kazim. Obwarzankowskiego i G D. Barbary Dedyńskiej -- G D. Franc. Konarzewski i G D. Teresa Dedyńska

18835 (Witkowo)

1711.Jan Chryzostom, s. G. M. D. Adama Małachowskiego i G. Katarzyny -- J. Ludwika Działyńska klanowa brzeska i G M. Wojciech Łukomski

18836 (Witkowo)

1711.7/III. Ludwika Marjanna c. G D. Jana Lichnowskiego dyssyd. i Doroty, de Klędowo -- N. Stanisław Popowski i V. Marjanna Kosicka

18837 (Witkowo)

1711.16/VIII. Marjanna Leonora, c. G D. Sebastjana Przysieckiego i Katarzyny rezyd. wtedy w Kołaczkowie -- G. Jan Gądkowski de Wirzchowiska i V. Teresa Dedyńska z Kołaczkowa

18838 (Witkowo)

1712.12/III. Anna Anastazja ze wsi Karszewo, c. G D. Swiętosława Jaźwińskiego i Marjanny -- G D. Anna Drozdowska i G D. Adam Małachowski

18839 (Witkowo)

1712.17/XII. Tomasz, s. G M D. Adama Malachowskiego i Kat. z Dydyńskich -- X. Stan. Przenski pleban witk. i G D. Teresa M. z M. Górnego

18840 (Witkowo)

1713.9/IV. Teresa Elżbieta Magdalena, c. I. Michała z Kościelca Działyńskiego klana brzesk. i Ludwiki z Niegolewskich -- X. Przenski i I. Teresa Niegol. c. chor. panna

18841 (Witkowo)

1713.14/V. Zygmunt Władysł. s. M D. Ludwika Gosławskiego i Marjanny Korytowskiej -- G M. Władysł. Korytowski i I. Ludwika Działyńska klanowa brzeska

18842 (Witkowo)

1713.12/VI. Antoni Jan, s. G. Aleksandra Wolskiego i G. Heleny Kamińskiej -- J. Michał z Kościelca Działyński w. brzeski i G. Wólkoska

18843 (Witkowo)

1715.28/III. Walentyn, s. G D. Aleksandra Wolskiego i Eleny z Kamińskich -- G D. Stefan Dorengowski pretekt. chor. pancer. i Ludwika Działyńska klanowa b-k.

18844 (Witkowo)

1715.1/IX. Rozalja, c. G D. Kaz. Obarzankowskiego i G D. Barbary z Dedyńskich -- G D. Franc. Raszewski i I. Ludwika Działyń.

18845 (Witkowo)

1716.15/VI. Marjanna, c. G D. Aleks. i Heleny Wolskich -- G D. Chryzostom Judzki i G D. Zofja Bogusławska

18846 (Witkowo)

1717.18/III. Katarzyna Franc. c. GD. Antoniego Dedyńskiego i G D. Ludwiki z Kaliszkowskich -- G D. Franc. K. z siostrą rodz. G D. Anną K.

18847 (Witkowo)

1717.4/IV. Wojciech, s. G. D. Chryzost. Judzkiego i Marjanny Będkoskiej -- Andrzej Ryszeski i G. Katarzyna Małachowska

18848 (Witkowo)

1717.26/XI. Marjanna, c. G D. Kazim. Obarzankowskiego i Barbary Dydyńskiej -- P. Aleks. Potocki dux legionis JKMci i G D. Teresa Małachowska

18849 (Witkowo)

1718.24/II. Eleonora Apolonja c. G D. Adama Małachowskiego i Kat. z Dedyńskich -- G D. Józef M. i G D. Judzka

18850 (Witkowo)

1718.6/III. Adam, s. G D. Kaz. Obarzankowskiego i Barbary z Dedyńskich -- G D. Chryzostom Judzki i G D. Zofja Bogusławska t. d. Ewa, c. tychże -- G D. Adam Bogusł. i G D. Anna Bilicka

18851 (Witkowo)

1718.14/IV. bl. Barbara i Zuzanna, cc. G D. Aleks. Wolskiego i Heleny -- G D. Dominik Wolski i G D. Anna Bilicka Michał Kamiński i Marcjanna Wolska

18852 (Witkowo)

1718.15/VIII. (Mał. Szemborowice) Ludwik Roch, s. G. D. Anton. Dydyńskiego i Ludwiki -- Kazimierz Obwarzankowski i Kat. Kaliszkowska

18853 (Witkowo)

1719.16/XI. (Mał. Szamborowicz) Stanisł. Kostka Marcin s. G D. Anton. Dedyńskiego i Ludwiki de Kaliszkowski -- Chryzostom Judzki i Ewa Kłobuchowska

18854 (Witkowo)

1719.15/XII. (W.) Marjanna Kat., c. G D. Krzysztofa Biskupskiego i Jadwigi z Łaszewskich -- G. Jan Mankowski tenut. w Skorzęcinie i G. Ewa Klobuchowska pos. Witkowska

18855 (Witkowo)

1720.9/V. Antoni Stanisław, s. G. Symeona Wolskiego i Anny Kromolnickiej -- X. Antoni Kr. prob. obornic. i G. Marjanna W. c. tychże

18856 (Witkowo)

1721.20/III. (Chłądowo) Józef Franciszek, s. G. Macieja Nosiorowskiego i Konstancji Swieykowskiej -- G. Franc. Oziemkowski i Anna z Kromolnickich Wolska

18857 (Witkowo)

1721.28/IV,. Wojciech, s. N. Andrzeja Ciecierskiego i Urszuli Pląskowskiej -- Kaz. Jabłonski i Marjanna Klimaszewska

18858 (Witkowo)

1721.26/VI. (Mał. Szymborowicz) Joanna Marjanna, c. G. Antoniego Dydyńskiego i Ludwiki Kaliszkowskiej -- G. Franc. Kaliszkowski z ż. Zofją z Zakrzewskich

18859 (Witkowo)

1721.1/VIII. (Strzyżewo) Antoni Jakub, s. G. Andrzeja Bielawskiego i Konstzncji z Kosickich -- Tom. Smarzewski i Joanna z Kosickich Brzechffina

18860 (Witkowo)

1721.6/IX. (W.) Zuzanna Regina, c. G. Krzysztofa Biskupskiego i Jadwigi z Łaszewskich -- G. Jan Działyński i Konst. z Bebnowskich Żółtowska

18861 (Witkowo)

1721.29/XI. (Chłądowo) Teresa, c. G. Stefana Zawadzkiego i Kat. Czeszewskiej -- G. Antoni Laskowski i Teresa Czeszewska

18862 (Witkowo)

1721.29/XII. (Małachowo) córka G. Macieja Bogusławskiego i Doroty Małachowskiej -- X. Andrzej Łukomski opat lędzki, i G. Słonecka

18863 (Witkowo)

1722.21/I. (Mał. Górne) Franciszek Hilary, s. G. Tokarskich -- G. Adam Małachowski i Zofja Działyńska

18864 (Witkowo)

1723.23/III. syn G. Stefana Zawadzkiego i Katarzyny Czeszewskiej -- G. Andrzej Laskowski i Czeszewska

18865 (Witkowo)

1723.12/XII. (W.) Stefan, s. G. Jana Działyńskiego i Zofji z Kłobukowskich -- Wojciech Gembart i Barb. Obarzankowska

18866 (Witkowo)

1723.29/XII. (Kołaczkowo) Piotr Mikołaj, s. G. Bogusława Kosickiego i Urszuli -- G. Wojciech Urbanowski i G. Katarzyna Nijewska

18867 (Witkowo)

1724.16/I. (Małach.) Agnieszka, c. G. Jana Sienickiego i Marjanny z Bielawskich -- G. Stefan Zawadzki i Katarzyna Żółtowska

18868 (Witkowo)

1724.14/II. (Małl. Szymborowic) Walenty Jan, s. G. Franciszka Kościelskiego i Jadwigi z Racieskich -- M. Jan Nijewski komornik wschow. i Katarzyna z Cieleckich małż.

18869 (Witkowo)

1725.23/VII. Bolesław Jakub s. G. Macieja i Teresy z Goryszewskich Lipińskich -- M. Stanisł. Gembarth i Zofja Chociszewska

18870 (Witkowo)

1725.19/II. (Chłądowo) Walenty Maciej, s. N. Kaz. Jabłońskiego i Apolonji Rychwalskiej -- G. Wojc. Urbanowski i Konstancja Mankowska

18871 (Witkowo)

1725.23/III. (Mał. Pańskie) Józef s. G. Tomasza Bedlińskiego i Anny Radzickiej -- N N. Kazimierz i Franciszka Obarzankowscy brat z siostrą

18872 (Witkowo)

1727.14/IV. (Wygrozowo) Helena Katarzyna, c. G. Tomasza i Katarzyny Bedlińskich poses. Wygroz. -- G. Stanisł. Wiescicki i Kat. Nijewska komor. wschow.

18873 (Witkowo)

1727.21/VI. (Chlądowo) Małgorzata, c. N. Tom. Kępińskiego i Heleny -- G. Kaz. Jabłoński i Konstancja Brzychwianka

18874 (Witkowo)

1727.25/VI. (W.) Małgorzata, c. ol. N. Tomasza Ziemińskiego i Katarzyny -- Antoni Osiński z żoną

18875 (Witkowo)

1727.15/IX. (Kołaczkowo) Joanna, c. G. Wojciecha i Teresy z Sulimierskich Urbanowskich stolników dobrzyń. -- M. Wojciech Trzebicki klanic spicimir. i G V. Zofja Sulimirska

18876 (Witkowo)

1727.28/X. (W.) Jan Kanty, Zygmunt, s. G. Aleksandra i Zofji Wolskich posesorów części Witkowa -- G. Jakub Żółtowski i Kłobuchowska

18877 (Witkowo)

1728.7/III. (Wiekówko) Maciej Józef Kazim. Alojzy s. G. Franciszka Raszewskiego -- Wojc. Urbanowski podstoli dobrzyń. i G. Swinarska

18878 (Witkowo)

1728.16/III. (W.) Kazimierz Józef, s. G. Macieja i Teresy z Goryszewskich Lipińskich -- G. Wojc. Urbanowski podstoli dobrzyń. i V. Anna Żółtowska

18879 (Witkowo)

1728.25/VIII. (Wygrozewo) Marjanna Helena, c. G. Tomasza i Doroty Bedlińskich -- Stanisław Wiescicki i Kat. Nijewska

18880 (Witkowo)

1729.6/VI. (Kossowo) Antoni Jan s. G. Piotra i Katarzyny Grzemskich -- G. Zofja Wolska

18881 (Witkowo)

1729.24/VII. (Gorzykowo) Magdalena Anna, c. G. Aleks. i Kat. z Jagodzińskich Szumańskich -- G. Jan Szumański i Marjanna Radziszewska

18882 (Witkowo)

1729.25/VIII. (Małachówko), Stanisław Józef, Bartłomiej Hjacynt, s. G. Antoniego i Franciszki de Rokoszewskie -- G. Franc. Kaliszkowski i Dorota R.

18883 (Witkowo)

1729.11/XI. (Wygrozewo) Franciszka c. poprz. G. Bedlińskich [Tomasza i Doroty Bedlińskich] -- G. Jan Wierzbieński i Helena Radzicka

18884 (Witkowo)

1730.16/I. (Chlądowo) Antonina Bogumiła, c. G. Grzegorza i Marjanny Smukalskich -- G. Antoni Kamionski i G V. Anna Działyńska

18885 (Witkowo)

1730.10/IV. (Witkowo) Stanisław s. N. Tomasza i Anny Drozdowskich dworzan w Witk. -- G. Franc. Krzyżanowski i G V. Anna Działyńska

18886 (Witkowo)

1730.2/V. (Kołaczkowo) Filip Jakub, s. N. Michała i Heleny Kempińskich -- G. Franc. Krzyżanowski i G. Teresa Urbanowska stolnikowa dobrzyń.

18887 (Witkowo)

1730.23/IX. Józef Chryzostom, s. G. Aleksandra olim i Zofji de Kłobuchowskie Wolskich -- G. Stanisław Gembarth i Teresa Urbanowska

18888 (Witkowo)

1730.22/XI. Władysław, s. G. Macieja i Teresy Lipińskich -- M. Jan Działyński i Ewa Kłobuchowska

18889 (Witkowo)

1731.2/II. Paweł Antoni Dominik, s. G. Aleksandra Jagiełka Szumańskiego i Kat. Jagodzińskiej z Kołaczkowa -- G. Jan Szumański i Anna Sz. małż. z Gorzykowa

18890 (Witkowo)

1731.22/II. Franciszka, c. G. Sebast. i Marjanny Potockich z Mał. Gór. -- G. Filip Małachowski i V. Zofja Małach.

18891 (Witkowo)

1731.24/II. Józef Maciej, s. G. Macieja Bogusławskiego i Doroty -- G. Wojciech Jaranowski i G. Anna Działyńska V.

18892 (Witkowo)

1731.19/VIII. (Kołaczkowo) Brygitta, c. N. Stefana i Marjanny Niesiołowskich -- G. Ant. Kamieński i V. Anna Działyńska

18893 (Witkowo)

1731.26/IX. Jadwiga, c. N. Michała i Elżbiety Kępińskich sług dworu Kołaczkowskiego -- G. Ant. Kamiński i Anna Bygowska

18894 (Witkowo)

1731.27/XII. Justyna Barbara c. G. Wojc. i Antoniny z Golimowskich Jaranowskich z Mał. Szumborowic (z w. 1730.20/IV.) -- ass. Franc. Krzyżanowski i G. Golimowska

18895 (Witkowo)

1731.27/XII. cerem nad Joanną, c. poprz. Jaranowskich [Wojc. i Antoniny z Golimowskich Jaranowskich] chrzcz. z wody przez prob. powidz. 1731.17/VII. -- G. Franc. Krzyżanowski i V. Joanna Jastrzębska

18896 (Witkowo)

wprawiona kartka pisana w końcu XVIII lub w samym pocz. XIX "Andreas cum Theressia de Karwosieckie Malczewscy procreavit filium Stanislaum Malczewski cuius baptisatio in ecbris metrice leclesiae Witkoviensis queritur ab anno Dni 1720 ad annum 1730

18897 (Witkowo)

1732.20/IV. Marjanna Zofja, c. G. Macieja i Doroty z Małachowskich Bogusławskich -- G. Grabowieccy z Grzybowa małż.

18898 (Witkowo)

1733.15/IV. (Mał. Wies.) Franciszka Konstancja, c. G. D. Józefa Małachowskiego i Teresy -- G D. Konstanty Przysiecki i Teresa P.

18899 (Witkowo)

1733.0/IV. (W.) Katarzyna Teresa, c. G D. Macieja Lipińskiego i Teresy -- P M. D. Augustyn Działyński i P. M D. Katarzyna Cielecka ścina powidzka

18900 (Witkowo)

1733.0/VI. bl. Antoni i Jan, ss. G D. Wojciecha Gałeskiego i Urszuli z Gorzykowa -- G D. Wojciech Czaplicki i Anna Malczewska

18901 (Witkowo)

1733.11/VIII. (Chłądowo) bl. Ewa i Rozaljas, cc. G D. Grzegorza Smukalskiego i Marjanny -- Tom. Dąbrowski organ. kędzierzyń. i Nadolanka

18902 (Witkowo)

1734.25/II. (Mał. Zł. Miejsc) Zofja, c. J M D. Konstantyna Przysieckiego i Teresy -- M D. Józef Małachowski i Teresa Mał.

18903 (Witkowo)

1735.6/I. Telesfor Kasper Józef s. G. Macieja Bogusławskiego i Doroty z Małachowskich -- M. Józef Bieliński klanic lędzki i Katarz. z Kąsinowskich Cielecka ścina powidzka

18904 (Witkowo)

1735.29/V. (W.) Jan Nepom., s. M D. Macieja Lipińskiego i Teresy -- M D. Maciej Bilinski i Kat. Cielecka

18905 (Witkowo)

1736.20/VIII. (Małach.) Bernard s. N. Konstantyna Przysieckiego i Teresy

18906 (Witkowo)

1738.1/IX. Wawrzyniec, s. N. Bielawskich de Strzezewo -- G. Dorota Koszkowska

18907 (Witkowo)

1739.22/V. * (Kołaczkowo) Jan Nepom. Karol Wiktoryn, s. G D. Józefa Karśnickiego i Konstancji de Swiniarskie -- G V. Franc. Swinarska

18908 (Witkowo)

1740.0/IV. Wojciech Józef Jan Nepom., s. G. Macieja Lipińskiego i Teresy z Goryszewskich -- G. Józef Małach. i G. Kaz. z Działyń. Drzewiecka

18909 (Witkowo)

1735.6/I. (Małach.)M Telesfor Kasper Józef, s. G. Mac. Bogusławskiego i Doroty z Małachowskich -- N. Józef Biliński klanic lędzki i M. Kat. z Kąsinowskich Cielecka ścina powiedziska

18910 (Witkowo)

1740.0/IV. Wojciech Józef Jan Nep. s. G. Mac. Lipińskiego i Teresy z Goryszewskich -- G. Józef Małach. i G. Kaz. z Działyńskich Drzewiecka

18911 (Witkowo)

1735.6/I. (Małachowo) Telesfor Kasper Józef, s. G. Macieja Bogusławskiego i Doroty z Małachowskich -- M. Józef Biliński klanic lędzki i M. Katarzyna z Kąsinowskich Cielecka ścina powidzka

18912 (Witkowo)

1743.2/I. (Ruchocin) Anastazja Konstancja Katarz., c. G. Jana Nieborskiego i Konstancji -- G. Jak. Działyński chorąży woj. kalis. i Kat. Cielecka ścina powidz.

18913 (Witkowo)

1743.4/I. (Kłądowo) Franciszka Brygida, c. G. Piotra Malczewskiego i Bogumiły Berskiej

18914 (Witkowo)

1742.4/XI. (Mał. Górne) Marjanna Agnieszka, c. G. Swiętosł. Kościeskiego i Konst. Potockiej -- G. Antoni Zadorski z ż. Magdaleną

18915 (Witkowo)

1743.19/III. (Barszczyzna) Marjanna Bogumiła, c. G. Stanisława Lubowieckiego i Anny z Pruskich -- G. Józef Małachowski z ż. Teresą

18916 (Witkowo)

1743.21/IV. (W.) Katarz. c. poprz. G. Lipińskich [Mac. Lipińskiego i Teresy z Goryszewskich] -- G. Ant. Ryszewski i G. Rozalja Ryszewska małż.

18917 (Witkowo)

1743.3/XI. (Małach.) Marjanna Barbara, c. poprz. G. Kościelskich [Swiętosł. Kościelskiego i Konst. Potockiej] -- G. Ant. Zadorski z ż. Magdaleną

18918 (Witkowo)

1745.5/VII. (Kłędowo) Petronella c. G. Anton. Ryszewskiego i Rozalji z Umińskich -- G. Wład. Um. z ż. Agn.

18919 (Witkowo)

1744.4/XI. * (Malenino), ch. 24/XII. Karol Marcin Stefan, s. M. Stan. Jarnowskiego klanica kowal. i Marj. de Turobolskie -- G. Ant. Zadorski z ż. Magdal.

18920 (Witkowo)

1746.21/I. (Małach.) dziecko G. Marc. Skomorowskiego i Małg. Małachowskiej -- G. Wawrzyniec Działyński i G V. Aleksja Rechniczówna

18921 (Witkowo)

1746.25/VIII. (Kołaczkowo) Józef Wawrzyniec, s. G. Filipa Małachowskiego i Rozalji z Kierskich - dziecko †

18922 (Witkowo)

1747.19/I. (8. *) Anna Marja Józefa Ant. Ewa Ignacja Xaw. Gaspera Nepom. Onufra Alcantara Katarz. Teresa Bryg. Marcj. c. M. Jakuba na Działyniu i Kościelcu Działyńskiego sty wałec. i Konst. z Cieleckich -- chrz. nieszl.

18923 (Witkowo)

1747.2/V. (W.) (26/III. *) Balbina c. G. Stanisława Wilczyńskiego i Marj. z Golimowskich -- biedni

18924 (Witkowo)

1747.22/VI. (Kołaczkowo) Alojzy Jan, s. G. Swiętosł. Kościeskiego i Konst. z Potockich 16. * -- G. Antoni Ryszewski i G. Rozalja z Umińskich małż.

18925 (Witkowo)

1747.20/XII. (Karsewo) 24/VIII. *, Jakub Franc., s. G. Sebast. Żegockiego i Aleksy z Rechniczów -- M. Jakub Działyński sta nakiel. i M. Kat. Cielecka ścina powidzka

18926 (Witkowo)

1747.26/XII. Ignacy Józef, s. G. Antoniego Raczyńskiego i Aleks. z Żychlińskich (1/IV. *) -- G. Antoni Grzybowski i G V. Franc. Małach.

18927 (Witkowo)

1748.5/V. (8. *), (Kłędowo) Domicella Antonina, c. G. Anton. Ryszewskiego i Rozalji -- G. Piotr Płonczyński i G. Katarzyna Płonczyńska V.

18928 (Witkowo)

1748.3/VI. (Mał. Szymborowicz) Jan Nepom., s. G. Marcina Skomorowskiego i Małgorz. z Małachowskich -- G. Ignacy Obwarzankowski i G. Franc. Kowalewska

18929 (Witkowo)

1749.21/VII. (M. Górne) 25/V. * Józef Antoni, s. G. Antoniego Raczyńskiego i Aleksandry z Żychlińskich -- G. Wojciech Malczewski i G. Kaz. z Działyń. Drzewiecka

18930 (Witkowo)

1749.27/VII. Jakub, s. G. poprz. Skomorowskich [Marcina Skomorowskiego i Małgorz. z Małachowskich] (13. *) -- chrz. nieszl.

18931 (Witkowo)

1749.6/VIII. (26/VII. *) (Gorzykowo) Wawrzyn., s. G. And. Łapińskiego i Kat. Bedlińskiej -- G. Antoni Raczyński i G. Urszula Gałęska

18932 (Witkowo)

1749.26/X. (Mał. Zł. Miejsc) Ludwika, c. G. Piotra Słaboszewskiego i Rozalji -- G. Antoni Kowalewski i Marjanna Pudelska (?)

18933 (Witkowo)

1749.8/XI. (Karsewo) Marjanna, c. G. Sebast. Żegockiego i Aleksji -- G. Józef Małachowski

18934 (Witkowo)

1750.11/II. (N.) 6. *, syn M. Jakuba Działyńskiego dz-a dóbr Witk., sty nakiel. i murzynow. i Konstancji z Cieleckich

18935 (Witkowo)

1751.5/IX. (Mał. Górne) Rozalja, c. G. Bartłom. Knerkowskiego i Agn. -- M. Kat. z Kąsinowskich Cielecka ścina powidzka i X. Piotr Kulewicz curatus tut.

18936 (Witkowo)

1752.3/IV. (Mał. Kępe) Wojciech, s. G. Marcina Petrykowskiego i Franciszki -- G. Mac. Brochocki i G. Zielińska

18937 (Witkowo)

1752.30/VII. (Mał. Szemborowice) 5/V. * Antoni Konrad, s. G. Marcina Wielanowskiego i Franciszki z Kowalewskich -- G. Jakub Łosiewski i G. Salomea Jaranowska

18938 (Witkowo)

1753.0/I. (Kłędowo) Antonina Marjanna, c. G. Anton. Ryszewskiego i Rozalji Umińskiej

18939 (Witkowo)

1753.30/I. (Mał. Szymborowice) Agnieszka, c. G. Franciszka Boińskiego i Marcjanny z Babskich -- G. G. Mac. Porochocki (?) i G. Magdalena Koszkowska

18940 (Witkowo)

1753.23/X. (Malenin) Teresa Barbara Wiktorja, c. G. Macieja i Anny z Siemiątkowskich Brochockich -- G. Florjan S. i G V. Zofja S.

18941 (Witkowo)

1754.28/IV. (Mał. Kępe) Wojciech, s. G. Bartłomieja Buczkowskiego i Marjanny z Pieskowskich -- G. Maciej Brohocki i Anna małż.

18942 (Witkowo)

1754.21/XI. (Malenin) Marjanna Kat., c. G. poprz. Brochockich [Macieja i Anny z Siemiątkowskich Brochockich] -- G. Ign. Chełmicki i G. Magdal. Koszkowska

18943 (Witkowo)

1755.19/II. (Mał. Kępe) Apolonja, c. G. Andrzeja i Ewy z Obwarzankowskich Borków -- G. Ign. Chełmicki i G. Marjanna z Boińskich O.

18944 (Witkowo)

1756.29/III. (M. Zł. Miejsc) 6. *, Ignacy Ksaw. Bonaw., s. G. Ant. Wyszyńskiego i Anieli z Zakowskich -- X. i G. Elżbieta Zakowska, G. Michał Z. i G. Agn. Targowska

18945 (Witkowo)

1756.20/V. (Małach.) Filip Antoni, s. G. Franc. i Marjanny z Babskich Boińskich -- G. Ant. Kowalewski i G. Barb. z Działyń. Łącka V.

18946 (Witkowo)

1756.22/VI. Malenin 6/V. *, Felicjan Antoni, s. G. poprzed. Brochockich [Macieja i Anny z Siemiątkowskich Brochockich] -- X. Mlicki kan. gn. i G. Zofja Siemiątkowska

18947 (Witkowo)

1757.3/VII. (Malenin) Marjanna Józefata,c. poprz. G. Brochockich [Macieja i Anny z Siemiątkowskich Brochockich] -- G. Antoni Płoszewki

18948 (Witkowo)

1757.17/VII. (Małach.). 9. *, Jan Jakub, s. G. Anton. Jachowickiego i Franc. z Małachowskich -- G. Ant. Płoszewski i G V. Ludwika Strzeszewska

18949 (Witkowo)

1757.13/XI. (Mał. Górne) Katarzyna Dorota, c. G. Jana Ciesielskiego i Joanny z Koziorowskich -- X. Jan K. curatus kierski i G. Konstancja K.

18950 (Witkowo)

1758.16/IV. (Twierdzin) Eleonora Ludwika, c. G. Macieja Kosakowskiego i Anny z Tarnaskich -- G. Walentyn Łukomski i V. Franc. Ryszewska

18951 (Witkowo)

1758.1/V. (W.), 25/IV. * Jakub Stanisł., s. G. Michała Izdebskiego i Ewy z Siekierskich -- G. Walentyn Żukowski i Rozalja Ryszewska

18952 (Witkowo)

1758.4/V. (Mał. Górne) Antonina Zofja, c. G. Ignac. Koziorowskiego i Konstancji -- X. i G. Roz. Ryszewska

18953 (Witkowo)

1758.10/IX. (Malenin) 8. *, Adrjan Mikołaj Michał, s. poprz. G. Brochockich [Macieja i Anny z Siemiątkowskich Brochockich] -- G. Antoni i Marjanna Stanisławscy

18954 (Witkowo)

1759.11/IV. (Mał. Kępe), 4. *, Wacław Konstantyn, s. G. Franc. Boińskiego i Marcjanny z Babskich -- G. Walentyn Zukowski i J M. Marjanna Działyńska wdzina malb.

18955 (Witkowo)

1759.4/IX. (Mał. - Górne) 28/VIII. * Augustyn Franc., s. G. Anton. Jakowickiego i G. Franc. z Małachowskich -- G. Antoni Stanisławski i G. Agnieszka Targowska

18956 (Witkowo)

1760.24/IV. (Mał. Szemborowice) Estera Anna, c. G. Andrzeja Białobłockiego i Barbary -- G. Franc. Łęski i G. Anna Łęska z Małachowskich

18957 (Witkowo)

1762.15/I. (Mał. Szemborowice) Wiktorja Ewa, c. G. Jana Ciesielskiego i Joanny -- G. Ign. Koziorowski i G. Barb. z Zaleskich Żurawska

18958 (Witkowo)

1762.28/I. (Mał. Złych Miejsc) Franciszek, s. G. Wojciecha Zurawskiego i Barb. z Zaleskich -- G. Mac. Zurawski i Kat. małż.

18959 (Witkowo)

1762.18/II. (M. - Wierzbiczany) 3. *, Salomea Kat., c. G. Ign. Koziorowskiego i Konstancji -- G. Wojc. Zurawski i G. Teresa Damecka z Kołaczkowa

18960 (Witkowo)

1763.17/IV. (M. Wierzbiczany) 10. *, Konstancja Marjanna Józefa, c. G. Antoniego Jakowickiego i Franciszki z Małachowskich -- X. i G. Roz. Ryszewska z Chłądowa

18961 (Witkowo)

1764.21/III. * (M. - Kępe) Benedykt Walentyn, s. G. Piotra Słaboszewskiego i Franc. -- G. Walentyn Żukowski i Petronella Ryszewska

18962 (Witkowo)

1764.26/IV. (Strzyżewo) 23. *, Wojciech, Antoni, s. G. Wacława Węglewskiego i Agnieszki -- X. i G. Antonina z Podgórskich Bronowska

18963 (Witkowo)

1764.22/XI. (M. Zł. Miejsc) 21/III. *, Jan Nep. Benedykt s. G. Wojc. Żurawskiego i Barb. z Zaleskich -- G. Ign. Zaleski i Anna małż.

18964 (Witkowo)

1764.15/XII. (W.) 26/XI. *, Piotr Ksaw. Onufry, s. G. Franc. Milbranskiego i Konst. Jankowskiej -- X. i G. Agn. Stanisławska

18965 (Witkowo)

1765.15/I. (Mał. - Kępe) 5. *, Telesfor Paweł, s. G. Walentyna Glińskiego i G. Heleny -- G. Wojc. Zurawski i G. Franciszka Jakowicka

18966 (Witkowo)

1765.14/VIII. (M. - Kępe) 17/VII. *, Aleksy Jakub, s. G. poprz. Zurawskich [Wojc. Żurawskiego i Barb. z Zaleskich] -- X. i G. Agn. Sławoszewska

18967 (Witkowo)

1765.27/X. (M. Wierzbicz.) 11/IX. * Michał, s. G. Ignac. Koziorowskiego i Konst. z Bronikowskich -- G. Franc. Milbrański i G. Agnieszka Sławoszewska, Antoni Raczyński i G. V. Jadwiga Raczyńska

18968 (Witkowo)

1766.18/V. (Malinin) Jan Filip Stanisł., s. G. Stanisł. Lipskiego i Anny z Siemiątkowskich, 17. *, -- G. Piotr Stanisławski i G. Magdal. Siemiątkowska

18969 (Witkowo)

1766.24/V. (M. - Wierzb.) 22/IV. *, Zofja Antonina, c. G. Jana Ciesielskiego i Joanny -- G. Maciej Zurawski i V. Weronika C.

18970 (Witkowo)

1766.11/XI. (M. - Kępe) bl. Andrzej Leopold i Franciszek Ksaw. Mikoł. ss. G. Wojciecha Józefa Zurawskiego i Barb. z Zaleskich

18971 (Witkowo)

1767.3/V. (M. - Górne) Wojciech Maciej, s. G. Antoniego Jakowickiego i Franciszki z Małachowskich -- G. Maciej Chwaliszewski i G. Anna z Siemiątkowskich Lipska -- Fr. Helmicht i G. Wiktorja Brochocka

18972 (Witkowo)

1767.6/V. (W.) 18/IV. *, Wojciech Andrzej, s. G. Józefa Dobrołęckiego i Anny z Korytowskich -- X. i G. Marjanna Maciejowska wd.

18973 (Witkowo)

1767.23/XII. (M. - Wierzb.) 18. *, Paweł Tom., s. G. Anton. i Bogumiły z Trąmpczyńskich Trąmpczyńskich -- G. Stan. Lipski i Anna małż.

18974 (Witkowo)

1767.30/XII. (W.) Juljanna Józefa, c. G. Adama Janowskiego i Marjanny -- G. Mac. Rudzki i G. Juljanna Lutomska

18975 (Witkowo)

1768.20/VI. (M. Zł. Miejsc) Serafin Kaz., s. G. Jana Ciesielskiego i żony jego, * przed kilku mies. -- G. Kaz. Sułkowski i ż. Ludwika

18976 (Witkowo)

1769.24/VI. (Małach.) 29/V. *, Petronella Antonina, c. G. Wojc. Józefa Żurawskiego i G. Barb. z Zalewskich -- G. Jan Wołyński i G. Helena Rulewiczówna

18977 (Witkowo)

1854.13/IV. * (M. - Wierzbicz.) Emilja c. Władysława de Ulatowskiego i Wandy de Chełmickiej -- Michał de U. i Paulina Chełm.

18978 (Witkowo)

1854.12/IV. (M. Szemborowice) dziedzic Dezydery Rożnowski mąż Juljanny

18979 (Witkowo)

1855.16/VI. * (M. - Wierzb.) Paulina Teofila Wład., c. poprz. Ulatowskich [Władysława de Ulatowskiego i Wandy de Chełmickiej] dz-ów -- Piotr Chełmicki sędzia i Teofila Hulewicz

18980 (Witkowo)

1857.21/V. * (ib.) Michał Piotr Franc., s. poprz. Ulatowskich [Władysława de Ulatowskiego i Wandy de Chełmickiej] -- Michał U. dziedzic z ż. Rozalją z Kruszewskich

18981 (Witkowo)

1860.12/III. * (ib.) Bronisława Józefa Wanda, c. poprz. Ulatowskich [Władysława de Ulatowskiego i Wandy de Chełmickiej] --Paweł Kryger curatus i Nepomucena de Chmara ż. dz-a

18982 (Witkowo)

1860.5/XI. * (W.) Kazimiera, c. Antoniego de Jachimowicz i Marji Magdal. Ozdowskiej poses. wsi Katarzynowo -- Ign. Ozdowski pos. i Emilja de Osten

18983 (Witkowo)

1861.11/II. * (Chłądowo) Józefa, c. Józefa de Gostyńskiego i Urszuli Kołasińskiej ekonomów -- Michał Gorecki kuch. i Franc. Gorecka sługa

18984 (Witkowo)

1861.16/II. * (W. m.) Wanda, Julja Alina, c. Antoniego de Kiedrzyńskiego i Augusty Denk męża konsularnego -- X. Paweł Kryger i Wanda de Ulatowska ż. dz-a

18985 (Witkowo)

1844.29/V. * (Mał. Kempe) Michał Feliks, s. Romualda de Kierskiego i Pauliny de Braneckiej -- Teofil de Stoss i Joanna de Konarska

18986 (Witkowo)

1862.13/IX. * (W. wś.) Stanisława Jadwiga, c. Anton. de Kiedrzyńskiego i Augusty Denk -- Karol Hubert i Rozalja de Kruszewska

18987 (Witkowo)

1862.17/X. * (M. Wierzbicz) Marjanna Żytysława c. poprz. Ulatowskich [Władysława de Ulatowskiego i Wandy de Chełmickiej] -- Wiktor Chełmicki sędzia i Izab. de Chełm. ż. dz-a

18988 (Witkowo)

1863.22/V. * (Malenin) Helena Joanna, c. Hieronoma de Górskiego i Franciszki Tomaszewskiej † ojciec -- Jan Pieczątkowski naucz. i Kunegunda de Górska żona leśniczego

18989 (Witkowo)

1864.30/VIII. (W. m.) Stanisław Augustyn, s. poprz. de Kiedrzyńskjich [Anton. de Kiedrzyńskiego i Augusty Denk] -- Teodor Żupański, dziedzic

18990 (Witkowo)

1865.7/VI. * (M. - Wierzb.) Bolesław, s. poprz. Ulatowskich [Władysława de Ulatowskiego i Wandy de Chełmickiej]

18991 (Witkowo)

1866.10/VIII. * (ib.) Zuzanna Włodzimiera, c. poprz. Ulatowskich [Władysława de Ulatowskiego i Wandy de Chełmickiej] Florentyn i Teodozja Chełmiccy

18992 (Witkowo)

1866.18/X. * (Malenin) Zofja Marja Rozalja, c. Dominika de Koraszewskiego dziedzica i Marji de Białkowskiej -- Ignacy de Gutowski dz. z ż. Władysławą G.

18993 (Witkowo)

1868.6/VIII. * (Malenin) Aniela Stef. Anna, c. poprz. de Koraszewskich [Dominika de Koraszewskiego i Marji de Białkowskiej] Stan. Kierski pos. i córka jego Marja K.

18994 (Witkowo)

1869.1/IV. * (M. - Wierzb.) Helena c. poprz. Ulatowskich [Władysława de Ulatowskiego i Wandy de Chełmickiej] X. i Władysława de Gutowska ż. dziedzica

18995 (Witkowo)

1869.2/VIII. * (Witkowo) Bolesława Franciszka, c. Franc. Kropińskiego dz-a i Stanisławy de Malczewskiej dz-ów -- Stanisław Siernicki dz. i Pelagja de M. ż. dz-a

18996 (Witkowo)

1871.15/IV. * (Malenin) Marja Wład. Jadwiga, c. poprz. Koraczewskich [Dominika de Koraszewskiego i Marji de Białkowskiej] dz-ów -- Wład. Potkański mł. i Helena Chrzanowska dz-a

18997 (Witkowo)

1871.21/VIII. * (Witkówko) Eugenjusz Stefan, s. poprz. de Kropińskich [Franc. Kropińskiego i Stanisławy de Malczewskiej] dz-ów. -- Zygm. de Malczewski Honor. Zabłocka

18998 (Witkowo)

1874.18/IX. * (M. Wierzbiczany) Włodzimierz Konstanty s. Wład. de Raszewskiego pos. i Stanisł. de Łebińskiej -- Walerjan de R. penerator i Konstancja de Ł. wdowa

18999 (Witkowo)

1876.20/I. * (M. Wierzb.), Zofja Józefa, c. poprz. Raszewskich [Wład. de Raszewskiego i Stanisł. de Łebińskiej] -- Wład. de Łebiński księgarz i Józefa de Żakowska ż. dz-a

19000 (Witkowo)

1879.11/XI. * (Charbin) Jadwiga Stanisł., c. Maks. de Amrogowicza i Pelagji Gąsiorowskiej dz-ów -- Franc. de A. dz. i Ludwika Sędykowska

19001 (Witkowo)

1881.1/VI. * (Charbin) Wanda Marja, c. poprz. Amrogowiczów [Maks. de Amrogowicza i Pelagji Gąsiorowskiej] -- Józef A. i Teodora Sikorska

19002 (Witkowo)

1882.9/VIII. * (ib.) Marja, c. poprz. Amrogowiczów [Maks. de Amrogowicza i Pelagji Gąsiorowskiej]

19003 (Witkowo)

1858.18/IV. † (Malenin) Józef Koraszewski dz. m. Rozalji Białkowskiej l. 77

19004 (Witkowo)

1866.16/VI. † (M. Wierzb.) Michał Anzelm Ulatowski l. 66, dz., wdowiec, s. Franciszka i Anny Kruszewskiej † ze starości, został syn Władysław

19005 (Tuczno)

1632.(Łącko) Franciszek, s. G. Aleks. Łąckiego i Katarzyny -- Piotr Karnicki dzierż. T. i Zofja Baranka z T.

19006 (Tuczno)

1633. (Leszcze) Jan, s. G. Adama i Kat. Mosczyńskich -- Stan. M. de Liszowo i Dorota Tupalska de Kobelnik

19007 (Tuczno)

1633.(T.) Katarzyna, c. N. Wojc. Zabłockiego i Zofji -- Aleks. Łącki i N. Jadwiga Bątkowska

19008 (Tuczno)

1634.(Łącko) Anna, c. D. Aleks. Łąckiego i Kat. -- G D. Swiętosław Kaczkowski z Płonkowa i Marjanna Moszczyńska z Leszczów

19009 (Tuczno)

1634.11/X. (T.) Adam, s. M. D. Samuela i Izab. Konarskich wdów malbor. -- G. Arnolt Krycki i Helena Grabska podkomorzyna

19010 (Tuczno)

1636.14/X. (T.) Helena, c. poprz. M D. Konarskich [Samuela i Izab. Konarskich] w. malb. -- G. Wojc. Lodzienski de Liskow

19011 (Tuczno)

1636. Zofja, c. poprz. M D. Konarskich [Samuela i Izab. Konarskich] -- Stanisław Mosczyński i Zofja Tupalska z Kobelnik

19012 (Tuczno)

1642. (Mierzwino) Wojciech, s. G. Wojc. Bądkowskiego -- Adam Mosczeński i D. Borucka

19013 (Tuczno)

1642. Zofja, c. Jana i Hel. Twardowskich -- chrz. nieszl.

19014 (Tuczno)

1644. (T.) Jakub, s. G. Wojciecha Pławińskiego -- Jerzy Tupalski i V. Zofja Bątkowska

19015 (Tuczno)

Samuela Konarskiego wdy malbor. synowie: starosta kiszowski, który zmarł w czasie oblężenia Warszawy z Janem Kaz., Andrzeja podkomorzego pomor. tenut. w T., Jana, który pojął córkę Różę Kucborskiego wdy płoc., z której jedyna córka została, (poślubiła potem And. Smorzewskiego stę bobrownic. † -a 1676 z mężem i X. Adamem prob. kat. warm. Konarskim

19016 (Tuczno)

1649. (T.) Marjanna, c. G. Marcina Markoskiego i Zofji Tupalskiej -- Jan i Anna Mosczyńscy rodzeni

19017 (Tuczno)

1650. (Łąck) Anna, c. G. Jana Łąckiego i Marjanny Wilkostowskiej -- N. Jakub Szołajski i Kat. Przysiecka

19018 (Tuczno)

1651. Jan, s. N. Wojciecha Krasickiego i Agnieszki -- N. Stanisł. Bątkowski i N. Apolinara B. rodzeni

19019 (Tuczno)

1651. (T.) Franciszek, s. G. Jana i Teresy Kowalskich tenut. T. -- X. Stefan Wilkostowski prob. T. i V. Jadwiga Batkowska

19020 (Tuczno)

1654. (T.) Katarzyna, c. Pawła i Kat. Dobrogoyskich -- I M. Adam Konarski prob. Kat. Warmiń. i M. Teresa z Walewic Konarska podkomorzyna pomorska

19021 (Tuczno)

1655. chrzestni Andrzej Konarski wdzic malb. i Zofja K. rodzeństwo (6/V.)

19022 (Tuczno)

1655. (Popowiczki) Jakub, s. N. Czaplickiego

19023 (Tuczno)

1660. (Mierzwino) Kaz. s. G. Jana i Anny Kłobukowskich dzierż. -- G. Dor. Tupalska

19024 (Tuczno)

1661. Kazimierz, s. poprz. G. Kłobukowskich [Jana i Anny Kłobukowskich] -- G. Stanisł. Paruszewski i G. Dorota Tupalska z Kobelnik

19025 (Tuczno)

1666. (T.) Piotr, s. G. Walentyna Jankowskiego i Anny Jasińskiej dzierż. T. -- G. Stanisł. Jank. ksarz i G. Joanna Bądkowska z Mirzwina

19026 (Tuczno)

1667.19/VI. (Łącko) Jan, s. N. Jana Żaboklickiego i Kat. Ulanowskiej -- G. Walenty Jankowski dzierż. T. i D. Anna Żernicka z Dąbrowy

19027 (Tuczno)

1666.(?) Prob. w m. Rogowie zabity przez N. Feliksa Trzcińskiego "tribus millibus solwit Archiepiscopo te ipse brevi extinctus

19028 (Tuczno)

1667.17/XII. (T.) Franciszek s. G. Walentyna Jankoskiego i Anny Jasinskiej -- G. Stefan Ulanowski z Łącka i Joanna Pławińska z Pławina

19029 (Tuczno)

1669. (Mierzwino) Anna Agn. c. Stanisł. Bątkowskiego i Joanny Jarnowskiej -- G. Wojc. J. łowczy brzeski i V. Teofila Bieganowska

19030 (Tuczno)

1669. (T.) Anna, c. G. Marcjana Sosnowskiego i Anny Strzelskiej dzierż. T. -- G. Stanisł. Bątkowski i V. Teofila Bieganowska i z tegoż połogu 2-ga c. Zofja -- G. Jan Łukąski z Mysczenic i łowczyna Jaranowska z Liszowa

19031 (Tuczno)

1670.13/III. (Mierzwino) Józef s. poprz. G. Bątkowskich [Stanisł. Bątkowskiego i Joanny Jarnowskiej] -- G. Marcjan Sosnowski dzierż. T. i Borucka z Kawęczyna

19032 (Tuczno)

1670.25/III. (Łąck) Marjanna c. N. Jakuba i Anny Nieborskich -- G. Marcjan Sosnowski z T. i Żalińska

19033 (Tuczno)

1671.12/II. (Krezoły) Bogusław Kazimierz, s. G. Józefa Zapalskiego i Ewy Czucharskiej -- M D. Mik. Lubstowski sta kruśw. z Rucewa i Konst. Wyganowska z Kobelnik

19034 (Tuczno)

1671.0/IX. (Leszcze) Bartłomiej s. G. Jana i ... Mosczyńskiego dziedzica de L. -- N. Magdalena Wioteska i N. Wojciech Mosczyński z tegoż połogu córka Marjanna, -- N. Anna Moscz. córka

19035 (Tuczno)

1672.17/I. (Jaksice) Tomasz, s. G. Kaz. Morzyckiego i Tarzańskiej -- Bartłomiej Pakoski pisarz jaksicki i N V. Zofja Tarzańska

19036 (Tuczno)

1672.21/I. Agnieszka, c. N. Swiętosł. Krusińskiego i Teodory Gowarzewskiej -- N. Maciej Gowarz. i N. V. Zofja Trzcińska, oboje de Łącko

19037 (Tuczno)

1672.20/III. (T.) Kazimierz, s. G. Marcjana Sosnowskiego i Anny Strzelskiej -- M D. Mikoł. Lubstowski sta kruśw. i Jaranowska łowczyna z Lissowa

19038 (Tuczno)

1673.22/XI. (Gniewkowiec) Marcin, s. G. Wojciecha Batkowskiego i Barbary Chwaliszewskiej -- M. Mikoł. Lubstowski star. z Ruczewa kruśw. i Kat. Rzeszewska z Kobelnik

19039 (Tuczno)

1673.26/XII. (Jaksice) Rozalja, c. G. Kaz. i N. Morzyckich -- G D. Adam Dzierżek z Żelechlina i G. Niemojewska z Łazinka (?)

19040 (Tuczno)

1674.24/III. (Łąck) Teresa, c. G. Daniela Zaliwskiego i Marjanny - urzędnika -- M. Maciej wdzic brzeski Działyński i V. Teresa Paruszewska

19041 (Tuczno)

1674.10/VI. (Mierzwin) Antoni, s. G. poprzed. Bątkowskich Stanisł. i Joanny Jarnowskiej -- N. Piotr i Teresa Lubońscy rodzeni

19042 (Tuczno)

1674. Katarzyna c. N. Kurowskiego (Złotniki) -- N. Zbaraski z Broniewa Barb. Batkowska z Gniewkowic

19043 (Tuczno)

1674.8/XI. (T.) Helena, c. G. Walentyna Jankowskiego i Jadwigi Lubońskiej -- D. Marcjan Sosnowski dzierż. T. i N. Marj. Lubońska matka prob.

19044 (Tuczno)

1674.17/XI. (T.) Franciszek, s. G. Marcjana Sosnowskiego i Anny Strzelskiej -- N G. Bogusław Szeliski żupnik i G. Kat. Lubstowska ścina kruśw. de Ruczew

19045 (Tuczno)

1674. (Gniewkowiecz) Elżbieta, c. G. Kaz. Markowskiego dzierż. z Ludziska i żony jego -- G. Stanisł. M. z Dobierzewic i G. Dorota M. de Pęchowo

19046 (Tuczno)

1675. Marjanna, c. G. Wojciecha Bątkowskiego i Barbary Chwaliszewskiej -- G D. Stanisł. Bątkowski z Mierzwina i Markoska z Ludzicka

19047 (Tuczno)

1676.1/VI. (T.) Marcjan, s. G. Marcjana Sosnowskiego i Anny Strzelskiej -- G D. Wojc. Jarnowski z Lissowa łowczy brzeski i N D. Jadwiga Sarnowska

19048 (Tuczno)

1676.18/X. (Pławino) Karol s. Karola Przedborskiego i Elżb. Tarnowskiej -- Marcjan Sosnowski i G. Jadwiga Jankoska

19049 (Tuczno)

1676. (Gniewkowiecz) Jan, s. G. D. Wojc. Bątkowskiego i Barb. Chwaliszewskiej -- G. Michał Chwal. i Kat. Rzeszewska z Kobelnik dzierż.

19050 (Tuczno)

1677. (T.) Stanisław, s. poprz. G. Sosnowskich [Marcjana Sosnowskiego i Anny Strzelskiej] dzierż. T. -- G. Stefan S. dzierż. Korytkow. i Justyna Sosnowska V. z Prus

19051 (Tuczno)

1678. (Gniewkowiecz) Ewa c. G D. poprz. Bątkowskich [Wojc. Bątkowskiego i Barb. Chwaliszewskiej] -- N. Piotr Lubonski stud. toruń. i Konstancja Lesczyńska rodzeni

19052 (Tuczno)

1678. (T.) Marek, s. G D. Walentyna Jankoskiego i Jadwigi Lubonskiej -- G D. Stanisł. Bętkoski de Mirzwino i N. Justyna Mosczyńska de Lescze

19053 (Tuczno)

1679 (T.) z w. 78.20/XI. Elżbieta, c. G D. Marcjana Sosnowskiego; dzierż. T. i Anny Strzelskiej

19054 (Tuczno)

1679. (Mirzwino) Marcin, s. G D. Stanisł. Bątkowskiego i Joanny Jarnowskiej -- Jakób J. chorąży i Kat. Dzierskowa pani Żelechlina

19055 (Tuczno)

1679. (Łąck) Katarzyna c. G D. Jana Bapt. Ponis i Anny - dzierż. Ł. -- G D. Marcin Umieński podwojew. kalis. i pani Kłobukoska z Szadłogoszcza †-a 20/IV.

19056 (Tuczno)

1679.19/I. (Gniewkowiecz) Anna, c. G,. Wojc. Batkowskiego i Barb. Chwaliszewskiej -- G D. Walentyn Jankoski z Tuczka i G. Konstancja wd. Leszczyńska

19057 (Tuczno)

1679.30/V. (Leszcze) Anna, c. G. Wojc. Moszczyńskiego i Justyny Sosnowskiej -- G. Marcjan Sosn. dzierż. T. N. Jadwiga Jankoska z T.

19058 (Tuczno)

1680.14/I. (Gniewkowiec) Konstancja, c. G. Wojciecha Bątkowskiego i Barb. Chwal. -- G D. And. Markoski z Pęchowa dz. i G. Swiniarska z Kobelnik dzierż.

19059 (Tuczno)

1680.10/III. (Łącko) Józef, s. G D. Jana Bapt. Panis. i Zuzanny -- G. Jan P. syn tegoż

19060 (Tuczno)

1680. (Leszcze) Teresa, c. G. Wojc. i Justyny Mosczyńskich -- N. Adam Sosnowski i N. Katarzyna

19061 (Tuczno)

1681.20/III. (Złotniki) Stanisław, s. N. Franciszka Wypychowskiego i Teresy Lubonskiej -- N. Stanisław Bątkowski z Mierzwina i N. Konst. Lesczyńska z Tuczka wdowa

19062 (Tuczno)

1681.12/VI. (Gniewkowiec) Marjanna, c. G D. Wojciecha Batkowskiego i Barb. Chwal. -- G. Swiętosław Chwaliszewski i N. wd. Konstancja Leszczyńska

19063 (Tuczno)

1681.18/X. (T.) Bogusław, s. N. G. Marcjana Sosnowskiego dzierż. T. i Anny Strzelskiej -- G. And. Domaracki z Oporówka dz. i G. Dorota Kuraszowa

19064 (Tuczno)

1681.7/X. (T.) Hieronim, s. N. Walentyna Jankoskiego i Jadwigi Lubonskiej -- N. Franc. Wypychowski z Złotnik i Konstancja Leszczyńska wd. siostra chrzczącego X-a

19065 (Tuczno)

1682. (Gniewkowiec) Elżbieta, c. G. Wojc. Bądkowskiego i Barb. Chwaliszewskiej -- N. Michał Ch. i Jadwiga Jankoska z T.

19066 (Tuczno)

1683. (Złotniki) Antoni, s. N. Franc. i Teresy Wypychowskich -- N. And. Domaracki dz. Oporówka i N V. Marjanna Bątkowska z Mierzwina

19067 (Tuczno)

1683. (Leszcze) Helena Konst. c. N. Wojc. Mosczyńskiego i Justyny Sosnowskiej dz-ów L. -- N. Walenty Jankowski i N. Anna S. dzierż. T.

19068 (Tuczno)

1683. (Łącko) Antoni Zygm. s. N. Jana Bapt. Panis. i Zuzanny -- biedni

19069 (Tuczno)

1683.20/IX. (Leszcze) Michał s. G. Jana Mosczyńskiego i Marjanny Boruckiej -- G. Stan. Badkowski z Mierzwina dz. i G. Anna Sosnowska dzierż. T.

19070 (Tuczno)

1684. (Gniewkowiec) Mikołaj, s. G. Wojc. Badkoskiego i Barb. Chwalisz. -- G. Zagorski dworz. bpa płoc. i Czarniecka z dw. D. Markoskiego dziedzica Gniewkowca

19071 (Tuczno)

1686. (Leszcze) Klara, c. N. Jana Mosczyńskiego i Marjanny Boruckiej -- N. Jan Esmund i Konstancja Leszczyńska

19072 (Tuczno)

1688. (Tuczno) Konstancja, c. G. Jakuba Orłowskiego i Teresy Golińskiej dzierż. T. -- X. Mateusz Orł. kanon. kruśw. prob. zaciąski i Pławińska ciotka dziecka

19073 (Tuczno)

1685. (Złotniki) Stanisław s. N. Pijanowskiego urzędnika -- Jerzy Mierski i Konst. Leszczyńska wd.

19074 (Tuczno)

1688. (Złotniki) Teresa, c. G. Stanisł. Piianoskiego i ... urzędnika -- Łuk. i Ewa Raduńscy rodzeństwo

19075 (Tuczno)

1688. (T.) Stanisław, s. G. Jana Essmunta i Jadwigi Lubonskiej -- G. Jan Łukoski z Jezdanowa i G. Teresa Orłowska dzierż. T.

19076 (Tuczno)

1692. (T.) Maciej, s. N. Jana Essmunta i N. Jadwigi Lub. -- N. Franc. Wypychowski i N V. Marjanna Badkowska

19077 (Tuczno)

1694.(T.) Marjanna, c. poprz. N. Esymuntów [Jana Essmunta i Jadwigi Lub.] -- chrz. nieszl.

19078 (Tuczno)

1698.8/II. (Kobelniki) Jadwiga Barbara, c. G. Mac. i Marjanny Wolskich -- G D. Kaz. i Marjanna Obręmbscy

19079 (Tuczno)

1702.28/VIII. (Kobelniki) (21/VIII. *) Józef Bartłomiej, s. G. Jakuba Goconowskiego i Bogumiły Wolskiej -- G. Charłupska z Jaxic

19080 (Tuczno)

1702.10/XII. (Radłówko) (2/XII. *) Barbara, c. G. Jana Grajewskiego i Bogumiły Koczołduskiej (?) ekonomów w Radł. -- G. Paweł Ossowski i G. Barb. Przykucka

19081 (Tuczno)

1704.1/VII. (Mierzwino) (6. *) dziecko Jan, s. G. Franc. Zukinskiego i Zofji Domaradzkiej -- G. Jakub Sawicki z Tupadł i G. Gomaradzka (!) sędzina kowalewska z Oporówka

19082 (Tuczno)

1704.14/VIII. (T.) (10. *) Marjanna, c. G. Franciszka Wierzbińskiego z T. administr. folw. i Heleny Jankowskiej -- G. Wład. Przybysławski i Kat. Krąkowska

19083 (Tuczno)

1706.3/VI. (Lescze) (30/V. *) Antoni, s. G. Jakuba Raciborskiego i Marjanny Mosczyńskiej -- G. Franc. Żukiński i V. Bogumiła M. z L.

19084 (Tuczno)

1706.27/IX. (T.) (20. * w T.) Stanisław Michał, s. G. Szymona Pucznika i Marjanny -- X. Konst. Ossowski paroch T. i G. Helena Ostrowska z Jankowa

19085 (Tuczno)

1706.21/X. (19/X. *) Urszula Konstancja, c. G. Franciszka Wierzbickiego i Elżbiety Jankowskiej - administrat. Radłówka -- G. Franciszek Lniski i G. Konst. Lniska z T. brat i siostra

19086 (Tuczno)

1707.11/II. (8/II. *) Józef Ignacy, s. G. Franc. Żukińskiego i Zofji Domaradzkiej, Mierzecina dz-ów - G. Jakub Niewieściński z Wibranowa i G. Teofila Domaradzka, G. Piotra Kiełczewskiego podstolego bracł. żona

19087 (Tuczno)

1708.19/VI. (Mierzecino) (10. *) Ludwika, c. G. poprz. Żukińskich [Franc. Żukińskiego i Zofji Domaradzkiej] dz-ów M. -- G. Jan Domaradzki i Krystyna Lniska

19088 (Tuczno)

1709.20/I. (Lescze) Andrzej Franc. (17/I. *) s. G. Stefana Rożnowskiego i Heleny Mosczyńskiej -- G. Piotr Pomorski i G V. Konstancja Lniska z T.

19089 (Tuczno)

1710.13/XII. (Mierzecino) Teodora Krystyna, c. G. poprz. Żukińskich [Franc. Żukińskiego i Zofji Domaradzkiej] G. Mich. Dąbrowski stol. bracł. i V. Julja Mosczyńska z Oporówka

19090 (Tuczno)

1711.27/IV. (Gniewkowiec) "spurium" z Gn. Maciej Jakub s. G. Jakóba Markowskiego dz-a Gn. i Marjanny z Jerzykowskich "ex thoro illicito" -- G. Maciej Komierowski i Flora Ossowska

19091 (Tuczno)

1711.19/X. (T.) (8. *) Jadwiga Konstancja, c. G. Szymona Pucnika de Bieniewiczki i Marjanny -- G. Władysław Lniski i G. Krystyny Lniska oboje z T.

19092 (Tuczno)

1715.7/I. (Jardanowo) Dorota Barbara Teofila (14.27/XI. *) c. G. Michała Łukowskiego i Teofili -- M D. Maciej Lubstowski ścic kruświcki i J. Dorota Gembicka klanowa inowrocł.

19093 (Tuczno)

1717.6/VI. (Mierzwin) Antoni Andrzej, (28/V. *) s. G. poprz. Żukińskich [Franc. Żukińskiego i Zofji Domaradzkiej] -- G. Jan Gomoliński z Liszkowa i G. Konst. Rudnicka z Tuczna

19094 (Tuczno)

1718.10/VII. (Jardanowo) Marjanna Magdalena, (1/VII. *) c. G. Antoniego Macieja Pławińskiego i Katarzyny -- G. Kazimierz Lniski z T. i G. Teresa Swierczyńska z T.

19095 (Tuczno)

1718.8/XII. (Lescze) Jan Kanty Jan Kapistran Andrzej, (9/X. *) s. G. Samuela Ossowskiego i Heleny -- G. Paweł Wolski miecznik z Rucewa i G. Konst. Rudnicka z T.

19096 (Tuczno)

1719.15/III. (Dobrogościce) (27/II. *) Kazimierz Józef, s. G. And. Grabowskiego i Aleks. -- G. Stan. Zawadzki chorążyc pomor. i V. Teofila Wolska z pob. bydg.

19097 (Tuczno)

1719.2/IV. (Gniewkowiec) Wojciech Franc., 26/III. *, s. G. Michała Krotowskiego i Zofji -- N. Daniel Kęsicki i z Nieciszewa administr. i G. Franc. Zawadzka z Kobylnik

19098 (Tuczno)

1719.1/X. (Lescze) Jadwiga Anna, 27/IX. *, c. G. Michała Ciszewskiego i Anny -- X. i G. Anna Karwowska z Leszczów

19099 (Tuczno)

1720.20/II. (Mierzwin), Teodora Agnieszka, 28/I. * c. G. poprz. Żukińskich [Franc. Żukińskiego i Zofji Domarackiej] -- G. Samuel Ossowski z Leszczów i G. wd. Anna Karwowska z Leszczów

19100 (Tuczno)

1720.1/VIII. (Radłówko) Pantalon Ignacy, 27 VII. * s. G. Jana Wałeckiego i Doroty -- P D. Jakub Działyński wdzic kaliski i G. Anna Marja z Chrząstowskich Stolińska z Rybitw

19101 (Tuczno)

1676. † Franc. Sosnowski s. Marcjanna S. dzierż., l. 3

19102 (Tuczno)

1676. † Jan Leszczyński student l. 10, poch. tu

19103 (Tuczno)

1677. † G. Michał Chwaliszewski i ż. jego Kat. Wyganowska na zarazę, w młodości, poch. razem w kość. w Gniewkowcu

19104 (Tuczno)

1677. † Łukasz, s. D. Wojc. Bątkowskiego

19105 (Tuczno)

1684. † X. Fabjan Chleboski altar. kość. inowrocł.

19106 (Tuczno)

1678. † (T.) N. Kazimierz Sosnowski, s. Marcjana S. dzierż., l. 7

19107 (Tuczno)

1678. † (Łąck) N. Stefan Bieliński żonaty, urzędnik, l. 30

19108 (Tuczno)

1678. † Katarzyna z Witosławskich jedyna dziedz., Działyńska wdzina brzeska poch. Pakość.

19109 (Tuczno)

1687. † Franciszek Sędziwy Sadowski komendarz. kość. N. P. M. w Inowrocł. l. 64

19110 (Tuczno)

1679. † N. Anna Gowarzewska staruszka, wdowa, poch. Pakość. Karmelici

19111 (Tuczno)

1686.23/XII. † (Leszcze) G. Jan Mosczynski poch. T.

19112 (Tuczno)

1675.† X. Jan Wysławski prob. łabiszyński

19113 (Tuczno)

1672. † N. Stanisław Jankowski miles

19114 (Tuczno)

1669. † N. Anna Jankowska

19115 (Tuczno)

16666. † N. Anna Luboracka siostra prob. tut.

19116 (Tuczno)

1671.† N. Aleks. Sosnowski

19117 (Tuczno)

1690. (?) † X. Jan Przedzyński prob. łabiszyń. l. 64

19118 (Tuczno)

1687. † w Topolnie M D. And. Konarski podkomorzy pomor., Samuela K. wdy malbor. sty tuchol. i kiszew. syn, za nim poszedł syn Michał tenut. Tuczneń. w r. 1688. a tenuta spadła na Zygmunta K. 2-go syna podkomorzego który stracił oczy wypalone wystrzałem w bitwie pod Chocimem "oculis in conflictu Chocinensi ... amistis, extraiectione glaudis plumbeae cum. Turcis"

19119 (Tuczno)

1688. (?) † N. Teofila de Morzyckie Wysocka w Jaxicach, l. 20

19120 (Tuczno)

1688.16/VII. † G. Konstancja z Kołodziejowa Gądecka, ż. G. Łukasza Raduńskiego l. 20

19121 (Tuczno)

1688. † M G. Anna Chrząstowska ż. M. Wojciecha Ch. klana nakiel. † w Carnisprivium, febra, l. 24

19122 (Tuczno)

1689. † G. Marcin Brzeziński dzierż. w Łącku wdowiec, zostały dzieci: Stanisław, Szymon, Marjanna, Anna urodz. z Barbary Mieskowskiej "Nobilis Odrowanziorum Sterumate"

19123 (Tuczno)

1692. (?) † G. Stanisław Rubben regen kancel. inowrocł.

19124 (Tuczno)

1698. † i poch. u OO w Pakości G. Stanisław Bądkowski z Mierzwina

19125 (Tuczno)

1709.10/III. G. Marjanna Wierzeyska wd. l. 70

19126 (Tuczno)

1709. † zaraza G. Anna Ossowska, l. 70, matka prob. tut. X. Konstantyna O.

19127 (Tuczno)

1709. † zaraza G. Franc. Lniski mł. l. 26

19128 (Tuczno)

1712.11/II. † (T.) G. Władysław Lniski, s. posesora dzierżaw, wsi T., G. Krystyny Lniskiej "miles catafractus alias z pod usarskiej choręgwi" l. † - 30

19129 (Tuczno)

1712.20/II. † (T.) G. Krystyna Lniska dzierż. T., legowała na naprawę kość. 1000 zł.

19130 (Tuczno)

1713.28/II. † (Gniewkowiec) N. Marjanna Jerzykowska przy połogu, l. ok. 40

19131 (Tuczno)

1713. † N. Zofja Sowińska ż. administr. dwor. l. ok. 40

19132 (Tuczno)

1715. † V. Nob. Ostrowska w Radłówku

19133 (Tuczno)

1717. † (Gniewkowiec) G. Teresa Czaplińska admin. dworska, l. ok. 70

19134 (Tuczno)

1717. † w Leszczach nagle N. Zabielski

19135 (Tuczno)

1719. † w Tucznie N. Jakub Ziemnicki l. 56

19136 (Tuczno)

1721. † (Łącko) G. Konstancja Salerzyska V. l. 13

19137 (Tuczno)

1721. † (Leszcze) młodz. syn G. Zagajewskiego submersus

19138 (Tuczno)

1723.1/V. † G. Jan Kołudzki l. 60

19139 (Tuczno)

1711.14/VII. (T.) N. Jan Krzywkowski administr. dwor. x Wiktorja Wróblewska z T. -- N. Stanisł. Stęzycki z T. i Jan Wróblewski

19140 (Tuczno)

1722.26/XI. (Kobylniki) G. Franciszek Rodkiewicz mł., pisarz z Dybowa soli ruskiej x V. Anna Przyborowska poses. Kobylnik

19141 (Tuczno)

N. Jan Krzywkowski i Wiktorja z Wróblewskich mają syna Józefa i córkę Annę, co poświadcza tut. prob., który te dzieci chrzcił. Ten Józef 1715.8/XII. * -- chrz. jego G. Kazim. Lniński i G. Teresa z Lnińskich Swirczyńska

19142 (Tuczno)

1669. Dom. Quinquagesima N. Józef Ciechocki x Zofja c. N. Mich. Kościewskiego -- Mik. Lubstowski sta kruświc. Wojc. Jarnoski łowczy b. k., Stanisław Bątkowski z Mierzwina

19143 (Tuczno)

1669. Niedz. 4 po W. Nocy G. Józef Zapalski x G. Ewa Czucharska -- G. Mikoł. Lubstowski sta kruśw. Marcin Markowski wojski inowrocł., Jarnoski Wojc. łowczy w Kobelnikach

19144 (Tuczno)

1672. N D. Wojc. Bądkoski dz. Gniewkowca x N. V. Barb. Chwaliszewska -- Mikoł. Lubst. sta kruśw., Marcin Markowski wojski inowrocł. z Pęchowa, Wojc. Jarn. z Lissowa łowczy brzeski

19145 (Tuczno)

1676. Niedz. 4 po W. Nocy (Jaxice) N. D. Zbożny Kozuboski x N. V. Zofja Thurzańska -- Kaz. Wolski, Stan. Wojc. Batkowski, Kaz. Morzycki, N N.

19146 (Tuczno)

1677. Niedz. 28 po Z. Św. N. D. Walentyn Jankoski x N V. Jadw. Lubońska -- N. Marcin Sosnoski Wojc. Jarnoski z Lissowa Stef. Rzeszewski, Stan. Bątkowski

19147 (Tuczno)

1678. Niedz. 20 po Z. Św. N. Ign. Jarnowski mł. x N. V. Marj. Rzeszewska V. z Kobelnik -- M D. Mikołaj Lubstowski sta kruśw., And. Markowski z Pęchowa, Wojc. Jarn. łowczy brzeski, z Lissowa, Adam Dzierżek z Żelechlina

19148 (Tuczno)

1685. (T.) N D. Jan Essmond x N. Jadw. Jankoska wd. -- N D. Jan Mosczyński, Stan. Makowiecki

19149 (Tuczno)

1686. Niedz. Quinquagesima (Leszcze) G D. Wład. Trzebisławski x G V. Anna Mosczyńska -- Stan. Makowiecki, Jan Essmond

19150 (Tuczno)

1694.21/II. G. Ludwik Markoski x G. Marjanna Batkowska -- M. Mikoł. Jarnowski łowczy b. k.

19151 (Tuczno)

1694. (? 1695) (Mierzwino) G D. Andrzej Lubstowski -- N. Ewa Dzieszkowna

19152 (Tuczno)

1781.15/V. † (Leszcze) M. Marjanna z Ossowskich Chmielewska podczaszyna bydgoska l. 64 poch. Łabiszyn Reformaci

19153 (Tuczno)

1782.4/XII. † (T.) P R D. Antoni Żukiński prepozyt bydgoski tuczeński, kanon. kruśw. dziekan inowrocł., l. ok. 66. m. hydropico; poch. T.

19154 (Tuczno)

1783.14/VI. † (T.) Antoni Bukowiecki ol. ekonom X. Żukińskiego m. hydropico, rok 40-y

19155 (Tuczno)

1693.7/III. N. Jan Osłowski x Barb. Mosczyńska ze wsi Lescze, -- Stan. Przybysławski, Jan Gosławski

19156 (Tuczno)

1697.6/VII. N. Florjan Makorzyński x Barbara Mosczyńska z Leszcz -- Jan Kolczyński, Jan Gosławski

19157 (Tuczno)

1717.25/I. (Lescze) (21. *) Marcjanna, c. G. Samuela Ossowskiego i Heleny z Moszczyńskich -- G. Mac. Zakrocki Anna Karwowska, oboje z L.

19158 (Tuczno)

1723.10/XII. (Leszcze) (6/XI. *) Barbara Jadwiga, c. G. poprz. Ossowskich [Samuela Ossowskiego i Heleny z Moszczyńskich] -- G. Wawrzyn. Mysłakowski z Jaxic i Bogumiła Zakrocka z Leszcz

19159 (Tuczno)

1705.28/II. † (Lescze) Justyna dziecko N. Walentyna Trzaskowskiego i Teresy Raciborskiej

19160 (Tuczno)

1729.20/III. (Leszcze) poch. D. Jan Dzierżawski

19161 (Tuczno)

1729.4/X. † (Leszcze) matka G. Popowskiego poch. kość. liszkowski

19162 (Tuczno)

1730.20/III. † D. Bobrowski

19163 (Tuczno)

1730.25/IV. † (Jardanowo) N. Kat. Kierska poch. kość. liszkowski

19164 (Tuczno)

1730.10/V. † (Jardanowo) N. puella Sawicka

19165 (Tuczno)

1704.20/IV. (Leszcze) Wojciech Władysław, s. G. Stefana Rożnowskiego i Heleny Mosczyńskiej -- G. Franciszek Gadziecki mł. mieszk. w Dziersznie i G. Elżb. Broniszewska z Biskupic

19166 (Tuczno)

1705.25/II. (Leszcze) Justyna c. N. poprz. Trzaskowskich [Walentyna Trzaskowskiego i Teresy Raciborskiej] -- G. Stan. Rozdziałowski i Marj. Zagórska, ż. G. Wojc. Skrobockiego, ob. z L.

19167 (Tuczno)

1723.2/V. (Jardanowo) Marjanna Apolinara, 20/III. *, c. G. Anton. Grasińskiego z Jard. i Kat. Kołudzkiej -- Marcin Gr. z Dąbrówki i ż. jego

19168 (Tuczno)

1712. Marjanna ch. w kość. w Jaxicach, c. G. Samuela Ossowskiego i Hel. Mosczyńskiej -- X. Konst. Ossowski scholastyk lubel., paroch jaksicki i G. Marj. Obrębska z Rucewka

19169 (Tuczno)

1714. Joanna, c. poprz. G. Ossowskich [Samuela Ossowskiego i Hel. Mosczyńskiej] -- G. Jan Kłosiński z Kaczkowa i G V. Flora O. z Jaxic

19170 (Tuczno)

1725.23/IV. (Lescze) Katarz. c. poprz. G. Ossowskich [Samuela Ossowskiego i Hel. Mosczyńskiej] -- G. Kaz. Lniski

19171 (Tuczno)

1730.10/IX. (Leszcze) Hjacynt Bartłom., s. G. Łukasza Kraszewskiego i Granowskiej -- G. Mac. Zakrocki, And. Bogucki, Jadwiga z Jaronowskich Wolska miecz. b. k.

19172 (Tuczno)

1727.26/XI. † (Jardanowo) N. Stanisł. Rzeczkowski

19173 (Tuczno)

1728.15/VII. † (T.) G. Wiktorja Swiecka l. ok. 8

19174 (Tuczno)

1727.16/IV. † (Jardanowo) N. Ant. Swiecki

19175 (Tuczno)

1731.4/XI. † (Łącko) G V. Marjanna Kraszewska l. ok. 18

19176 (Tuczno)

1733.7/IX. † (Mierzwino) G. Stefan Wilski l. 28

19177 (Tuczno)

1733.12/IX. † (Leszcze) G. Maciej Zakrocki l. ok. 70

19178 (Tuczno)

1735.1/III. † (Leszcze) G. Samuel Ossowski

19179 (Tuczno)

1735.11/IV. † (Radłówko) G. Jan Wałecki pos. z Radłówka

19180 (Tuczno)

1736.30/V. † (Łącko) G. Wład. Roznowski l. ok. 30

19181 (Tuczno)

1737.19/I. † (Kobylniki) Tomasz Raczkowski sługa dworu w K.

19182 (Tuczno)

1737.16/IV. † (Leszcze) Jan Ossowski l. 19

19183 (Tuczno)

1737.26/IV. † (T.) Helena Małachowska l. ok. 30

19184 (Tuczno)

1737.30/IV. † (Leszcze) Bogum. Zakrocka l. ok. 70

19185 (Tuczno)

1723.19/VIII. (...gonice) Adam Roch Ludwik, 10. *, s. G. Pawła Wilkoszewskiego i Małgorz. (Marj. ?) de Zapalskie -- Kaz. Umiński sędzia gr. kruśw. i Zofja Trzcińska, on z Tar...owa ona z Złotowa

19186 (Tuczno)

1724.26/III. Anna Kat. (Mierzwino), c. N. Franc. Zglińskiego i Reginy Marjanny -- G. Michał Dąmbski z Radwanczewa G V. Marj. Żukińska z M.

19187 (Tuczno)

1724.0/VI. (Kobylniki) 26/V. * dziewczynka, 2 im. c. G. Franc. Radkiewicza pis. depozyt. Dybow. soli rus. i Anny z Przyborowskich -- G. Kaz. Lniski tenut. tucz. i Anna Bogusławska z Mochełki

19188 (Tuczno)

1724.2/XI. (Leszcze) G. Kaz. Zgrzebski mł. x G. Katarzyna Kołudzka wd. z L. -- G. Maciej Zakrocki, G. Samuel Ossowski, Aleks. Wład. Czaplicki etc.

19189 (Tuczno)

1731.5/II. (Mirzwin) G. Stefan Wolski x Marjanna Żukińska -- G. Stanisł. Wolski, Jan Komirowski

19190 (Tuczno)

1729.20/VII. (Leszcze) G. Szymon Popowski x Teresa Skrobocka -- G. Samuel Ossowski, Łuk. Kraszewski

19191 (Tuczno)

1733.16/II. (Dobrogoście) G. Mikołaj Kułakowicz x wd. Marjanna Makowiecka -- G. Michał Zieleniewski, G Jan Kraszewski, G. Wład. Roznowski

19192 (Tuczno)

1734.30/VIII. (Gniewkowiec) G. Franciszek Siedlecki x Konstancja Chrzonoska -- św. nieszl.

19193 (Tuczno)

1736.13/II. (Mirzwino) G. Ignacy Jaraczewski x Marjanna z Żukińskich Wolska -- G. Antoni Krzesiński, G. Franc. Kraszewski Jan z Rojewa Kaczkowski

19194 (Tuczno)

1742.14/IV. † (T.) G. Helena Obrębska

19195 (Tuczno)

1743.21/VIII. † (Leszcze) N. Marjanna Konarska l. ok. 30

19196 (Tuczno)

1744.23/VI. † (Radłówko) Bogumiła, dziecko G. Wałeckiego 1 rok

19197 (Tuczno)

1745.16/VIII. † (Radłówko) Marjanna Elżb., c. G. Wałeckiego 1 r.

19198 (Tuczno)

1747.20/VII. † (Radłówko) G. Agnieszka z Krasuskich Wałecka poch. Pakość. Ref.

19199 (Tuczno)

1748.1/III. † (T.) N. Józef Zieleniewski dworzanin X. oficjała

19200 (Tuczno)

1748 22/IV. † (Leszcze) N. Chmielewski l. 30

19201 (Tuczno)

1749.14/IX. (T.) X. Michał Kozłowski oficjał i prob. bydgoski, dziekan inowrocł., paroch tuczyński, komendarz dzwierszyński

19202 (Tuczno)

1754.10/IX. † (T. wójt.) Agnieszka (czy to szl. ?) matka rodziny G. G. Kraszewskich l. 60

19203 (Tuczno)

1755.12/VII. † (T.) M. Ludwika z Błeszyńskich Ostrowska ścina tuczyń., żupnikowa W Pol. l. 73 (43 ?) poch. Inowrocł. Franciszk

19204 (Tuczno)

1755.13/IV. † (Jardanowo) G. Katarzyna z Wałdowskich Kraszewska (Kruszewska?) poch. Reform. Łabiszyn

19205 (Tuczno)

1755.20/II. † (Mierzwino) G. Zofja de Głuskoskie Rogalińska l. 60, poch. Pakoś., Reform.

19206 (Tuczno)

1755.30/VII. † (T.) M. Adam Ostrowski żup. W Pol., tenut. tuczyński, l. 55 poch. Inowrocł. Franc.

19207 (Tuczno)

1758.13/V. † (Mierzwino) G. Marjanna Garczyńska wd. l. ok. 60

19208 (Tuczno)

1758.9/VIII. † (Gniewkowiec) Barbara, l. 5, c. G. Plucińskich ekonomów

19209 (Tuczno)

1762. † (T.) Jan Kłączyński l. 7, s. G. Macieja Kł.

19210 (Tuczno)

1764.23/VII. † (Łancko) G. Marjanna z Ostraszewskich Cybulska tenut. wsi Łancko l. ok. 60

19211 (Tuczno)

1766.12/IV. † (Ląckno) G. Teofila z Wolskich Golińska l. ok. 90

19212 (Tuczno)

1770.2/IX. † (T.) G. Józef Kraszewski l. ok. 53, poch. Ref. Pakość.

19213 (Tuczno)

1771.7/III. † (T.) G. Łukasz Kraszewski l. 93

19214 (Tuczno)

1777.8/XI. † (Kręzoły) G. Michał Nitkoski (?) l. ok. 48

19215 (Tuczno)

1779.21/VII. † (T.) Wojciech synek G. Przysieckich 2 tyg.

19216 (Tuczno)

1780.14/III. † (T.) Józef Antoni † tego dnia co się *, s G. Jana i Anny z Poleskich Kraszeskich

19217 (Tuczno)

1743.19/II. (T.) G. Michał Ossiński x Agn. Obremska-- G. Franc. Kraszewski dz. Jardanowa Bartł. Wolski dz. Mochelka i G. Seweryn Rudnicki

19218 (Tuczno)

1745.21/XI. (Leszcze) G. Paweł Chmielewski x Marcjanna Ossowska -- G G. Antoni Krzesiński, Mich. Dworzański Ign. Trzebiński

19219 (Tuczno)

1747.13/II. (T.) G. Franciszek Małachowski x Jadwiga 1-ov. Zieleniewska z domu Muchowska

19220 (Tuczno)

1747.26/XI. (Łącko) G. Kaz. Misiewski x Agata Podgurska -- M. Stanisław Białachowski stol. bracł., Paweł Chmielewski, Seweryn Rudnicki

19221 (Tuczno)

1748.10/VI. (Leszcze) G. Piotr Piniński x Kat. Ossowska -- G. Adam Ostrowski żup. WP. M G. Paweł Chmielewski podczaszyc żytomier.

19222 (Tuczno)

1750.2/II. (Mierzwino) G. Tomasz Swinarski x Franciszka Swierkowska z pod opieki M G D. Rogalińskiej dz-i tej wsi -- Jakub Rogaliński dz. d. Tarkowo Mac. Rokoszewski, Mac. Swięcicki z Górki ekon.

19223 (Tuczno)

1751.16/X. (Jardanowo) G. Antoni Krojer ekonom konecki x V. Antonina Krasiewska -- G. Paweł Chmielewski, Pinińscy bracia

19224 (Tuczno)

1753.10/VI. (Takrzyce) G. Franc. Rucki x V. Ewa Wolska -- M. Adam Ostrowski żup WP., M. Stanisław Białachowski stol. bracł. Bartł. Wolski

19225 (Tuczno)

1753.16/IX. (Łącko) M. Piotr Paprocki skarbnik dobrzyń. mł. x G. Ludwika Nakwaska V. -- M. Józef Nakw. podkom. wyszogrodzki, Jan Rutkowski sędzia zs. dobrzyński, Marcin Popowski etc.

19226 (Tuczno)

1766.0/VIII. (Łancko) G. Jakub Brzeski x Anna z Golińskich Cybulska wdowcy -- G. Juljan Pawłowski, Walerjan Burski, Maciej Kłączyński etc.

19227 (Tuczno)

1769.22/IV. (Mierzwin) G. Józef Wielobicki mł. x V. Jadwiga Mieszkowska -- M. Paweł Chmielewski podczaszy biel., Józef Wolski Antoni Chmiel.

19228 (Tuczno)

1769.9/III. (T.) G. Jan Krzesiński wd. x V. Konst. Kobierzycka -- G. Jan Żukiński, Mich. Orlikowski Ant. Jabłoński

19229 (Tuczno)

1742.21/VI. (Gniewkowiec) Marjanna, c. N. Kaz. Pileckiego (?) i Franc. z Modzelewskich -- N. Michał Osiński ekonom z Mierzwina

19230 (Tuczno)

1743.4/VI. (Radłówko) Bogumiła Juljanna, c. G. Pawła Wałeckiego i Agn. z Krassuskich -- G. Józef i Dorota Dębińscy małż. de Trzaski

19231 (Tuczno)

1744.1/VI. (Łąck) Antoni Jan Nepom. Bazyli s. G. Stanisł. Białachowskiego i Magdaleny de Zalewskie -- G. Tomasz Podgórski i Wiktorja małż.

19232 (Tuczno)

1744.7/VII. (Ratunki) Marjanna Elżbieta, c. G. Pawła Wałeckiego i Agnieszki Krasuskiej -- X. Andrzej Rudnicki curatus jaksicki i G V. Franc. Rudnicka

19233 (Tuczno)

1746.9/I. (Radłówko) Barbara, c. G. Pawła Wałeckiego i Agn. Krasus. -- G. Józef Dęmbiński i G. Teresa Ostrowska

19234 (Tuczno)

1747.8/VIII. (Radłówko) Józef s. poprz. G. Wałeckich [Pawła Wałeckiego i Agn. Krasus.] poses. Radł. -- M. Adam Józef Ostrowski żup. WP., sta tuczyń. - i M. Magdal. z Zaleskich Białachowska stolnikowa bracław.

19235 (Tuczno)

1750.24/VI. (T.) Joanna, c. N. Franc. i Anny Mączyńskich ekonomów plebań. -- G. Jan Ostrowski major W. K., i G. Zofja Rogalińska dz-a Mierzwina

19236 (Tuczno)

1750.30/VI. (T.) Antoni Jan s. G. Józ. Ulatowskiego i Franciszki Gałeckiej poses. soł. tuczyń. -- G. Paweł Wałecki pos. Radłówka i G. Zofja Rogalińska dz-a Mierzwina

19237 (Tuczno)

1750.5/VIII. (T.) Ignacy Wawrzyniec, s. G. Jana Nowosielskiego i G. Teofili Gałeckiej przybyszów z Podlasia -- G. Józef Ulat pos. soł. T. i N. Roz. Nowicka organiścina

19238 (Tuczno)

1750.16/XI. (Mierzwino) Andrzej Stanisław, s. G. Tom. Swiniarskiego i Franciszki de Sirkowska -- G. Wojc. Pławiński dz. Rucewa i G. Zofja Rogalińska dz-a Mierzwina

19239 (Tuczno)

1747. Antoni Paweł Feliks Hilary, s. G. Pawła Chmieleskiego i Marcjanny z Ossowskich 14/I. -- Wojc. Tański i V. Joanna Ossowska

19240 (Tuczno)

1752.13/IX. (Łącko) Franciszek, s. M. Hjacynta i Marjanny Brzeżańskich tenut. Łącka -- X. Antoni Żukiński kanon. kruśw. i M V. Ludwika Nakwaska

19241 (Tuczno)

1753.22/III. (T.) Józef, s. N. Jana i Marjanny Trojanowskich sług dwor. -- X. Żukiński kan. kruśw. i G D. Zofja Rogalińska dz-a Mirzwina

19242 (Tuczno)

1753.19/VI. (Gniewkowo) Barbara Antonina, c. G. Jana i Katarz. Plucińskich -- G. Łuk. Kraszewski z Wójtostwa i G. Zuz. Podgórska

19243 (Tuczno)

1754. (Kręzoły) Eleonora c. G. Stanisł. i Anny z Swierskich Załuskow -- August Gościmiński i Marj. Swierska babka

19244 (Tuczno)

1754.29/XII. (Dzwierzchno) Andrzej Józef, s. G. Seweryna i Domicelli Rudnickich -- G. Józef Kraszewski i Zofja Kornoska

19245 (Tuczno)

1755.29/V. (Dzwierzchno) Antoni Franc. s. spect. i fam. Józ. i Apolon. Przyiemskich ekonom dzwierzchn. -- M. Hjac. Brzeżański z żoną stol. żytom. (!), tenut. Łącka

19246 (Tuczno)

1755.21/VIII. (Mirzwino) Weronika Helena, c. G. Franciszka i Franciszki z Arcemborskich Krasuskich -- X. Żukiński kan. kruśw. i G. Teresa A. babka dziecka

19247 (Tuczno)

1758.23/X. (Gniewkowiec) Teresa Konstancja, c. G. Jakuba i Kat. Plucińskich -- G. Łuk. Kraszewski z ż. Katarz. z Gocanowskich

19248 (Tuczno)

1760.22/III. (T.) Ambroży Mikoł. Tadeusz Ludwik, s. G. Michała i Anny z Pinińskich Leszczyńskich -- M G. Ludwik z Lubr. Dąmbski sta inowrocł. i gniewk., z Brzezińskich Pinińska łowczyna bydg. Paweł Chmielewski, Petronella z Złotnickich Ostrowska podstolina kruśw.

19249 (Tuczno)

1761.6/V. (T.) Józef Piotr Jan Nep. s. poprz. G. Leszczyńskich [Michała i Anny z Pnińskich Leszczyńskich] -- G. Franc. L. i v. Salomea Mniewska

19250 (Tuczno)

1762.23/II. (T.) Stanisław Franciszek, s. G. Wawrzyńca i Katarzyny Kiełpińskich -- M. Paweł Chmielewski podstoli bielski i M. Leonora Wolska

19251 (Tuczno)

1763.22/III. (Łancko) Gertruda,c. G. Piotra i Marjanny Cybulskich -- G. Roch Cyb. i G. Marjanna Wysocka

19252 (Tuczno)

1764.5/III. (Gniewkowiec) Jan Boży, s. G. Józefa i Marjanny Janiszewskich ekonomów gn. -- G. Maciej Kłączyński ekonom T. i G. Ludwika Pięndzicka tenut. wsi Dobrogoście

19253 (Tuczno)

1764.18/VII. Małgorzata Joanna, c. G. Józefa i Teresy z Pławińskich Wolskich -- M D. Józef Zboży i Franc. z Zboińskich Zakrzewscy podczaszowie inowrocł.

19254 (Tuczno)

1767.17/IV. (Kręzoły) (10. *) Erazm Onufry Felicjan, s. G. Józefa i Teresy z Pławiń. Wolskich -- X. Ant. Żukiński kan. kruśw. i M. Anna z Jaroszewskich Wolska z Stanomina

19255 (Tuczno)

1767.16/VI. (Gniewkowiec) Franciszka Antonina, c. G. Michała i Magdaleny Koszczyńskich (?) -- G. Mac. Kłączyński i G. KOnst. Kobierzycka V.

19256 (Tuczno)

1772.21/I. (T.) Antoni Melchjor Makary, s. G. Dyzmy i Anieli z Janiszewskich Małachowskich -- G. Anastazy i Magdalena Lipscy z Rybitw

19257 (Tuczno)

1775.9/II. (Łącko) Michalina Aniela, c. G. Anieli z Anuszkiewiczów i Dyzmy Małachowskich -- G. Jadwiga z Niemojewskich Anuszkiewiczowa

19258 (Tuczno)

1775.26/III. (T.) Joachim Józef, s. G. Wincentego i Kat. Borkowskich organ. tuczyń. -- X. Żuk. kan. kruśw. i G V. Kat. Sławoszewska

19259 (Tuczno)

1775.29/VII. (Złotniki) Marjanna, c. G. Mikołaja i Elżbiety Ossowskich -- G. Stanisł. Sławoszewski i V. Kat. Boroska

19260 (Tuczno)

....19/III. (5/II. *) (Radłówko) Anna Teresa, c. G. Wojciecha i Anny z Tremzalskich (?) Szymonskich -- G. Jan Ogroski (?) kasjer skarbu kor. i J M. Kat. Mieczkoska c. klana konar. z Liszkowa

19261 (Tuczno)

1779.28/IX. (T.) Mateusz Michał, s. G. Anton. i Teresy z Krępleskich Brzuskich -- M. Ant. Chmielewski pułk. i Elżb. Kraszewska

19262 (Tuczno)

1780.2/IV. (Jardanowo) Karol Ludwik (23/III. *) s. G. Jana Hugusteni (?) Eweliny Marjanny Paneberkowny -- G. Jakub Bork i Konradyna Lemkowna de Nieszczewice V.

19263 (Tuczno)

1780.7/IX. (Kręzoły) Onufrja Nepomucena, c. G. Józefa i Rozalji Maczałowskich (31/VIII. *) -- M. Józef Pławiński podcz. przedec. i Ludwika Piendzicka

19264 (Tuczno)

1782.18/VI. (Leszcze) Antonina Marcjanna (12/VI. *), c. M. Antoniego i Weroniki z Kownackich Chmielewskich -- M. Karol Chmielewski i Marjanny z Jukinskich (?) Kownacka

19265 (Tuczno)

1783.18/XII. (Leszcze) (10. *) Marjanna Łucja, c. M G D. Gabryela i Apolonji Pinińskich -- M G D. Adam Chmielewski i M G D. Weronika Chmie. ob. z Leszcz.

19266 (Tuczno)

1784.15/III. (Kobelniki) (z w. 9/II.) Justyna Agnieszka, c. G D. Ignac. i Elżbiety Słupeckich -- G D. Roch. Mękarski chor. JKM. i G. D. Eleonora Kiełczewska z Pławina

19267 (Tuczno)

1769.13/VI. Jan, s. G. Franc. i Marjanny Nowosielskich z Dzwierzchna -- G. Ant. Pinińska, Jan Kleyna z Leszcz

19268 (Tuczno)

1771.23/XI. Szymon, s. G. Mac. i Kat. Thorzewskich -- G. Ant. Chmielewski z Leszcz i Franc. Zaleska z Mirzwina

19269 (Tuczno)

1774.21/VIII. Roch Antoni, s. G. Gabryela i Apolonji Pinińskich z Leszcz -- G. Winc. Kosmowski i Franc. Zaleska z Mirzwina

19270 (Tuczno)

1774.21/VIII. Mateusz, s. G. Antoniny Pinińskiej i nieznanego ojca -- chrz. honesti z Leszcz

19271 (Tuczno)

1774.21/XII. Antonina Justyna, c. G. Ignacego i Marcj. Kurnatowskich z Dąbrówki -- G. Sławoszewski z Jadownik i M. Magdal. Wolska z Mochelna

19272 (Tuczno)

1775.17/X. Jadwiga Łucja Urszula, c. G. poprz. Kurnatowskich [Ignacego i Marcj. Kurnatowskich] -- G. Sokolowski i G. Jadw. Kaszyńska z Mamlicza

19273 (Tuczno)

1778.1/IV. Leon Wojciech s. G. Gabryela i Apol. Pinińskich -- Ignacy Trzebiński i Anna Polędzka, ob. z Leszcz

19274 (Tuczno)

1773.20/V. poch. G. Monika Kurnatowska w kość. w Dąbrówce

19275 (Tuczno)

1777.21/V. poch. G. Ignacy Kurnatowski z Dąbrówki l. 56

19276 (Zieleniec)

1741.22/X. Jan Kanty Antoni, s. G D. Józefa Tomickiego i G D. Marjanny Prusimskiej dz-ów Z. -- M D. Franc. P. sta grabowski i M G D. Anna Malczewska

19277 (Zieleniec)

1742.16/III. Józefata Wiktorja c. poprz. M G D. Tomockich [Józefa Tomickiego i Marjanny Prusimskiej] --

19278 (Zieleniec)

1748.5/VI. Jan Nepom. 15/V. * s. G M D. Kaz. Zakrzewskiego i Marjanny z Prusimskich dz-ów Z. -- G M D. Józef Drachowski tenut. gozdowski z ż. Wiktorją z Morawskich

19279 (Zieleniec)

1770.4/VI. Magdalena, c. G. Stef. Wasielewskiego i Urszuli -- G D. Jan Koziorowski i G D. Zofja Karsznicka z Żydowa

19280 (Zieleniec)

1778.19/VII. (Z.) Prakseda Magdalena, c. M. Pawła i Józefaty Tomickich dz-ów. -- M. Jan Suchorzewski z ż.

19281 (Zieleniec)

1779.28/X. Urszula Jadwiga, c. M. Pawła i Józefaty Tomickich dz-w Z. -- M D. Maciej Trąbczyński z Grabowa i M D. Krystyna Sokolnicka

19282 (Zieleniec)

1782.25/X. (21. *) Jan Kapitfran Tadeusz, s. M D. Pawła Łodzi Tomnickiego dz-a Z. i Józefaty z Suchorzewskich -- M D. Władysł. S. dz. Szemborza i M D. Balbina Szołdrska dz-a Popowa

19283 (Zieleniec)

1784.6/V. cerem. Marjanna Franciszka c. poprz. Łodzia Tomickich [Pawła Łodzi Tomnickiego i Józefaty z Suchorzewskich] X. Andrzej Tomicki kanonik pozn. i G D. V. Nepomucena Suchorzewska chorąż. bydg.

19284 (Zieleniec)

1784.6/V. Wojciech Jerzy, s. poprz. Łodzia Tomickich [Pawła Łodzi Tomnickiego i Józefaty Suchorzewskiej] miecznikowiczów wschow. -- J M. Piotr Sokolnicki szambel. król. i Jadwiga Rożnowska pisarzowa gr. gn.

19285 (Zieleniec)

1787.Katarzyna, c. G. Wojciecha Dobrosielskiego i Eleonory -- M. Ignacy Hulewicz sędzia gr. inowrocł. i M. Józefata Tomicka dz-a Zieleńca

19286 (Zieleniec)

1744.20/X. poch. G M D. Józef Tomicki dz. Zieleńca, poch. tu

19287 (Zieleniec)

1763.24/VII. † G M D. Stanisław Kurnatowski, l. 83, poch. tu

19288 (Zieleniec)

1770.17/XI. poch. G D. Stefan Wasilewski ekonom dw. Z. poch. tu

19289 (Zieleniec)

1783.18/VI. † Balbina dziecko G D. Koszuckiego dz-a Dobrosołowa, 12 tyg.

19290 (Zieleniec)

1785.0/IX. † Wojciech, s. M D. Pawła Tomickiego

19291 (Zieleniec)

1786.23/VIII. † G. Wojciech Ostraszewski w Zieleńcu

19292 (Orchowo)

1748.11/XI. (O.) Barbara Weronika, c. M D. Stanisława Mlickiego wojskiego płoc. i Petronelli z Gałczyńskich dz-ów Orchowa -- G. D. Jan Przeradzki i M D. Teofila Mierzewska miecznikowiczowa pozn., dziedziczka Babina

19293 (Orchowo)

1749.17/XII. (O.) Stanisław Mikoł. s. Jana Gortatoskiego i Reginy -- M D. Stanisł. Mlicki wojski płocki i G. Konstancja Kossowska pos-a Myślątkowa

19294 (Orchowo)

1746.18/VII. Kajetan Jan Antoni, s. M D. poprz. Mlickich [Stanisława Mlickiego i Petronelli z Gałczyńskich] wojskich płoc. -- X. Jan Ml. kan. gn. i płoc. i Teofila z Gałczyńskich Mierzewska miecznikowa poznań.

19295 (Orchowo)

1750.10/V. (Myślątkowo) Antoni, s. H. Józefa Wilkońskiego i Gertrudy -- Jakub Augustyniak i Marj. Modrzejewska, oboje z Myśl.

19296 (Orchowo)

1750.31/X. (Linowiec) Franciszka Marjanna, c. G. Stanisława i Agnieszki z Golemowskich Koczańskich -- M D. Stanisł. Mlicki wojski płocki, dz. m. Orchowa i G. Dorota z Kosickich Golemowska posesorka Linowca

19297 (Orchowo)

1752.21/IX. (O.) Mateusz Jan s. Jana Gortatoskiego i Reginy - z miasta O. -- G. Jan Mlicki i G V. Marjanna M.

19298 (Orchowo)

1753.15/VII. (Rękawczynek) Magdalena, c. G. Franciszka i Rozalji z Chwaliszewskich Tuszyńskich poses. R. -- G D. Ant. Kościelski dz. Słowikowa i M D. Petronella Mlicka wojska płoc., dz-a O.

19299 (Orchowo)

1754.16/III. (Słowikowo) Augustyn Władysław Józef, s. G. Antoniego i Reginy Kościelskich dz-ów Słowikowa -- X. Józef Damecki curatus szembor. i M. D. Petronella Mlicka wojska płoc. dz-a Orchowa

19300 (Orchowo)

1755.11/IV. (Mlice) Petronilla, c. G. Grzegorza Cichorskiego i Cecylji z Murawskich, z Mlic -- G. Jan Mlicki, syn wojskiego i G. Franciszka Częstkowska, c. G D. Cz-go posesora Ossowca

19301 (Orchowo)

1755.30/IV. (O.) Katarzyna Teofila Petronela, c. M. Stanisł. i Petronelli z Gałczyńskich Mlickich wojskich płoc., dz-ów O. -- G. Kaz. Zdzienicki i M. Teofila Mierzewska

19302 (Orchowo)

1755.29/X. (O.) Michał Narcyz, s. poprz. Gortatowskich [Jana Gortaroskiego i Reginy] z m. O. -- G. D. Sebast. Częstkowski pos. Ossowca i Petron. Mlicka wojska płoc., dz-a Orchowa

19303 (Orchowo)

1756.11/V. (Rękawczynek) Józefata Marjanna, c. G. Franc. i Rozalji z Chwaliszewskich Tuszyńskich - poses. R. -- M D. Stan. Mlicki wojski płoc. dz. m. O. i G. D. Helena Plecka pos-a Ręk.

19304 (Orchowo)

1753.18/I. (Słowikowo) X. G. Antoni i Regina Kościelscy z par. rękawczyń. -- G. Józef Lisowski i nieszlachta

19305 (Orchowo)

1753.12/VII. (Rękawczynek) G. Kasper Podgierski x G. Zofja Chwaliszewska z pf. ręk. -- G. Franc. Tuszyński i Mac. Wierzchowski

19306 (Orchowo)

1753.24/IX. (Koszczewy) G. Błażej Wyżkowski x G. Franc. Murawska z pf. orch. -- G. Mikoł. Cywiński, G. Walentyn Rudzyński

19307 (Orchowo)

1764.13/VIII. (O.) M. Maciej Łuczycki wojski bracławski, z par. ostrow. x M. Agnieszka Mlicka V. wojszczanka płoc. -- Maciej Mierzewski miecznikowicz pozn., Antoni Sikorski Konst. Rościszewski

19308 (Orchowo)

1751. † (O.) Barbara Weronika l. 2, c. M. Stan. Mlickiego wojskiego pozn.

19309 (Orchowo)

1751.14/X. † (O.) Stanisław Mikołaj 1 r., s. D. Jana Gortatowskiego

19310 (Orchowo)

1752.25/IV. † (Rękawczyn) Fabjan, s. G. Ant. i Doroty Jęziorskich pos. Odrzykowa

19311 (Orchowo)

1754.26/III. † (Linowiec) Józef s. G. Walentyna i Krystyny Rudzyńskich l. 4

19312 (Orchowo)

1755.16/VIII. † (Mlice) Marjanna, c. G. Mikoł. i Kat. z Murawskich Ciwinskich, dziecko

19313 (Orchowo)

1760.20/I. † (O.) G. Jan Gortatowski w starości

19314 (Orchowo)

1761.2/I. † (O.) Franciszka, c G. Błażeja i Franciszki z Murawskich Wyszkowskich

19315 (Orchowo)

1756.0/VI. Józef Jakub, s. G. Walentyna i Krystyny Rudzyńskich pos. wsi Linowca -- Hjac. Kęsicki dzierż. tej wsi i V. Konst. Malachowska

19316 (Orchowo)

1756.21/XII. (Mlice) Tomasz, s. Błażeja Wyszkowskiego i Franciszki Nobil. -- Hjac. Kęsicki i Regina Potrykowska, pos. Linowca

19317 (Orchowo)

1775.18/VIII. (Ossowiec) (17. *) Petronella Marjanna Wiktorja, c. M D. Kajetana Mlickiego wojskiego płoc. i M G D. Wiktorji z Kiełczewskich Matka †-a w dniu urodz. -- M D. Marcin Łuczyński pos. Siernic i M D. Petronella Ml. wojska płoc. z Orch.

19318 (Orchowo)

1761.11/X. (Linowiec) Antonina, c. G. Wojciecha i Marjanny z Mięszkowskich Brochockich -- G. Walenty i Krystyna Rudzyńscy, mieszk., w Ossowcu cerem 13/XI. -- G. Kaz. Zdzienicki pos. Gołęzowa i M. Petron. Mlicka wojska płoc. z Orch

19319 (Orchowo)

1762.19/III. (Linowiec) bl. : Józef i Franciszka, s. i c. poprz. G. Wyszkowskich [Błażeja Wyszkowskiego i Franciszki] -- G. Wal. Rudzyński z Ossowca i G. Marj. Brochocka z L. -- G. Wojc. Brochocki pos. L. i V. Agn. Mlicka wojszcz. pł.