FANDOMRegesten von Einträgen in katholischen Kirchenbüchern Großpolens im Zeitraum 1628 – 1904

Teil 9

Regestennummer: 20.001 – 22.500

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              zurück

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer (Kirchengemeinde)

Jahr Tag Monat  * Geburt /  X Trauung /  † Tod

(besondere Abkürzungen sind in der Anleitung zusammengestellt)

20001 (Września)

1759.3/II. † G. D. Teresa z Mańkowskich Chełmicka dz-a części Karsewa, była na kuracji u lekarza we W. poch. tu

20002 (Września)

1759.18/II. poch. M. D. Apolinara z Jaraczewskich Ponińska chorążyna wschowska 15. † w Trzemesznie, poch. tu

20003 (Września)

1760.29/II. † N. Barbara Woyciechowska służ. z prob.

20004 (Września)

1761.7/III. † (W.) X. Piotr Byelna Szczytnicki prob. i dobrodz. wrzesiński

20005 (Września)

1761.9/V. † (W.) G. D. Szymon Szpotański poch. tu

20006 (Września)

1762.23/VIII. † (W.) G. D. Karol Łącki, mieszk. we Wrześni w czasie ostatniej choroby poch. tu

20007 (Września)

1754.28/II. † (W.) N. Antoni Biały w diversorio W. przybysz

20008 (Września)

1753.18/I. † Maciej (W.) s. N. Augustyna i Ewy Zadorskich

20009 (Września)

1752.19/IV. † (Chocica) Katarzyna, c. G. Łaszczyńskich pos. Ch. l. 5, poch. tu

20010 (Września)

1752.28/II. † (Gutowo St.) N. Ignacy Wolski mł., m. w G. St. poch. tu

20011 (Powidz)

1730.8/XI. (Ruchocinko) Ignacy Stanisław Tadeusz Marcin, s. G. Franciszka Trąmpczyńskiego i Rozalji z Raszewskich dziedziców Wiekowa -- X. i G. Anna R. v

20012 (Powidz)

1731.26/XI. (Ruchocin) Andrzej Paweł, s. G. Andrzeja Sokolnickiego i Jadwigi z Jaraczewskich -- X. Józef Trzebicki i G. v. Anna ...ewska

20013 (Powidz)

1733.4/II. (Wiekowo) Józef Stanisław, s. G. poprz. Trąmpczyńskich [G. Franciszka Trąmpczyńskiego i Rozalji z Raszewskich] dziedziców W. -- G. D. Franc Raszewski dziad i G. Anna R. córka

20014 (Powidz)

1734.21/III. (Ruchocinek) Marjanna, c. ojca nieznan., matki G. Jadwigi Pągowskiej -- G. Luk. Horaczyński i G. v. Apolonja Rozniecka

20015 (Powidz)

1734.23/V. (Wylatkowo) Izydor Antoni, s. N. Jana Zakrzewskiego i Teresy Makulińskiej -- G. Franc. Antoni Raszewski i Teresa z Jerzmanowskich Złotnicka wdowa

20016 (Powidz)

1734.26/IX. (Wiekowo) Justyna Konstancja c. G. Franciszka i Rozalji z Rasz. Trąmpczyńskich dz. W. -- G. Wojc. i Anna z Raszewskich Roznieccy

20017 (Powidz)

1736.9/V. (Wylatkowo) Stanisław Antoni, s. G. D. Józefa Gołębiewskiego i Teresy Nob. -- G. D. Marcin Jerzmanowski i G. V. Franciszka Jerzmanowska, oboje de Brudzew

20018 (Powidz)

1737.3/II. (Powidz) Agnieszka, c. G. Pawła Remiszeskiego i Katarzyny -- G. Wojciech Zbyszewski z Ruchocinka i G. Teresa Mańkowska z Polanowa

20019 (Powidz)

1737.29/X. (Ruchocin) Franciszek Karol, s. G. Jana i Antoniny z Jarnowskich Żukińskich z Ruchocina -- G. Franc. Jarnowski dziad macierz. i Katarzyna Targowska wdowa

20020 (Powidz)

1740.20/XII. (Wiekowo) Barbara Katarzyna, c. M. D. Michała Byszewskiego i Franciszki -- M. D. Andrzej Dobrzycki i M. D. Katarzyna z Kołaczkowskich Dobrzycka

20021 (Powidz)

1742.10/IV. (Wiekówko) Izydor, s. G. Stanisława i Doroty z Zawackich Ciesielskich -- Antoni Zalewski ekonom P. i Apolonia Zalewska

20022 (Powidz)

1745.23/III. (Wylatkowo) Marjanna Justyna, c. G. Stanisława i Marianny Szpotańskich -- G. Ignacy Woynicz i Justyna Pukińska

20023 (Powidz)

1745.29/VIII. (P.) Marianna Barbara Sabina, c. G. Anton. i Apolonji Zaleskich administrat. P. -- X i G. V. Barb. Naramowska

20024 (Powidz)

1746.31/I. (Ruchocino)Jan Chryzostom, s. G. Józefa Pruskiego i Katarzyny -- G. Jan Nieborski i Kat. Żukińska

20025 (Powidz)

1748.21/IX. (P.) Jadwiga c. N. Kaz. i Agnieszki Zakrzewskich, (16. *) -- G. Mich. Zgliński i Dorota Ciesielska

20026 (Powidz)

1751.10/I. Adam (P.) s. G. Kaz. i Agn. Zakrzewskich -- G. Jan Ciesielski i Magdalena Boińska

20027 (Powidz)

1750.27/X. (Ruchocin) Jadwiga Teresa Jaonna Kaucja, c. G. D. Ignacego Jaraczewskiego i G. D. Wiktorji -- X. i V. Róża Kamocka

20028 (Powidz)

Przy końcu roku 1751. wszyta mniejsza nieco od stron kartka. Papier innego gatunku, jakby sztucznie pożółcony i pobrudzony, całość rażąco odbija kolorytem od kart książki. Charakter pisma o wyraźnych cechach kaligrafii z połowy XIX w. przytym z piętnem pewnej sztuczności. Sam papier i rodzaj pisma krzyczą o falsyfikacie, a ponadto data niby z 15/XI.1724 no i co najważniejsze treść: "Die 15 Novris a. D 1724 bgo Joannes Grabski praepositus baptisavi in Powidz infantem nomine Stanislaum parentum legitimorum Illrimi ac Magnifici Comitis Caroli Magni Sternberg (poniżej słowa Sternberg jakieś kleksy i skrobania papieru) - filii Comtm Dorotheae et Fabiani Ernesti Ungern Sternberg et Hedvigis de Powidzskie, - filiae Magnifm Generosorm Ludovicae et Stanislai Powicki Deputti T. Vars. ad elect., Jls, Possris Pow., - Patrini fuere Genrs Francs Bielicki et Grsa Theresia Jaraczewska." - Wystarczą te naiwne niwolne skróty, niemówiąc już o zupełnie bzurnej treści-Powidz był wszak Królewszczyznę, gdzież tu może być znowa o jego dziedzicu. W całej tej księdzepełno mieszczan Powidzkich a i ten właśnie Stanisław chrzci tu swe dzieci jako "famatus"

20029 (Powidz)

1752.17/I. (Wiekówko) Antoni Fabjan, s. G. Łukasza Domańskiego i Teresy -- M. G. D. Stanisław Ciesielski i M. G. D. Dorota Ciesielska ż. jego, współdziedzic Wiek. [oni gdzie indz. honesti]

20030 (Powidz)

1753.24/II. (Powidz) Kazimierz Maciej, s. M. D. Kazim. Zakrzewskiego i Agnieszki, m. w P. -- M. G. D. Xaw. Rutkowski tenut. w Polanowie i M. G. D. V. Weronika Ciesielska z Wiekówka

20031 (Powidz)

1753.6/III. (P.) G. D. Jan Lutyński administr. s. ekonom stwa Powidz. mąż Zofii -- M. G. D. Michał Zgliński komis. stwa Powidz. chrzestni

20032 (Powidz)

1754.4/VIII. (Ruchocin) Dominik Kajetan, s. G. Ignacego i Wiktorji z Cyborskich Jaraczewskich -- M. D. Tadeusz J. sta solecki z G. Kat. Gostyńską z Mierzejewa

20033 (Powidz)

1755.26/V. (Wiekówko) Jadwiga, c. G. Józefa i Kat. Miaskowskich -- G. Józef Ciesielski i V. G. Franciszka Ciesielska

20034 (Powidz)

1757.24/XII. (Wylatkowo) Norbert Antoni, s. G. Pawła Wilkęskiego i Rozalji -- G. Michał Zgliński i G. Zuzanna Baczyńska

20035 (Powidz)

1759.26/XI. (Polanowo) Michał Andrzej, s. G. Antoniego Służewskiego i G. Anny z Barskich -- X. Samuel Sł. kanclerz warsz. i G. D. Zofia Lubomecka

20036 (Powidz)

1756.23/IV. (Ruchocin) Tadeusz, s. G. Ignacego Jaraczewskiego i Wiktorji z Cybulskich -- G. Roch C. i G. D. Anna z Godlewskich Chwaliszewska. Przy cerem. dobranie im: Michał Józef 23/III.1760. ass. -- J. M. Michał Radoński sta powidzki i Antonina z Miaskowskich Bielińska kl. lędzka

20037 (Powidz)

Z zeznań ustalono, iż. G. Anna Sulińska w Polanowie * jako c. G. Piotra i Marianny z Cieleckich Sulińskich i w Powidzu ochrzcz. w r. 1760 -- X i G. Anna Służewska, ż. Anton. Sł. tenut. Polanowa

20038 (Powidz)

1762.1/VI. (Wiekówko) Jan, s. G. Sebastiana i Kunegundy z Rożnowskich Gliszczyńskich -- G. Ign. Kozierowski i G. Anna Roznowska

20039 (Powidz)

1762.13/VII.(Ruchocin) Józefa Małgorzata, c. G. Wojciecha i Anny z Zaleskich de Zrelskie (?) Jaraczewskich z R. -- G. Antoni J. i Józefa z Swiniarskich Rucka

20040 (Powidz)

1764.18/VI. (Polanowo) Weronika, c. G. Rogińskich tenut. Polanowa -- X. Marcin Taczanowski Kan, gn., wiceprez. Tryb. i M. D. Teresa Lubomęska dz-a Gierwotowa

20041 (Powidz)

1778.12/VI. (Wiekówko) Teresa Ewa Antonina, 8. *, c. M. D. Anton. Ulatowskiego pułk. w. kor., generała adjut. JKMci, i Anny z Brzechffów -- G. D. Jakub Antoni Kaniewski G. Teresa Puchalska G. Kaz. Borowski i G. Teofila Gostyńska

20042 (Powidz)

1778.24/VI. (Powidz) Tekla Justyna (9. *), c. G. Jana i Apolonji Elzanowskich -- G. Dominik Jaraczewski, chorąży reg. piesz. ks. Kaliksta Ponin. i Wiktorja z Cyborskich Jaraczewska, G. Tadeusz Jar. mł. z Jaonnę Kmitową G. Wojc. Kmita i G. Justyna Jar. v. z. Ruchocina

20043 (Powidz)

1779.22/II. (P.) (3. *) Błażej Ignacy, I. G. D. Anton Radeckiego i Ludwiki z Zbyszewskich -- G. Stanisł Gosławski tenut. stwa P. z ż. Bogumiłą

20044 (Powidz)

1779.5/IV. (P.) cerem. Benon, Mikołaj, s. G. Stanisł. Gosławskiego i Bogumiły z Osińskich -- X. Stanisł. Radoński kanonik Kaliski w Powidzu prob. i G. Elżb. Borowska z Polanowa

20045 (Powidz)

1779.12/V. (P.) Domiella Marcjanna, (7. *), c. G. Jana Bezanowskiego i Apolonji -- G. Karol de Bezendorff i Berta de Berendorff

20046 (Powidz)

1779.21/IX. (Wiekówko) Onufry Stanisław, 10. *, s. M. Anton. Ulatowskiego gen. adjut. JKMci i Urszuli z Brzechffów -- X. Radoński i M. Karolina Radońska z Wiekowa

20047 (Powidz)

1780.1/I. (22/XII.79. *) (P.) Marcjanna, c. G. Wojc. i Magdaleny Jaraczewskich -- X. Madoński i G. Zofia Białobłocka babka dziecka

20048 (Powidz)

1780.0/II. (Polanowo) (31/I. *) Petronela Brygitta, c. G. Kaz. i Elżbiety Borowskich pos. Polanowa -- G. Jan i Apolonia Elzanowscy małż.

20049 (Powidz)

1781.4/I. (Ruchocin) Jan Ewang. Stefan, s. M. Stanisł. i Franciszki z Trąmpczyńskich Golimowskich pos. Ruch. -- M. Marcin Radoński rotm. wojsk WX. L. i Elżbieta z Trampcz. Zbyszewska

20050 (Powidz)

1781.29/IV. (Charbino) (1778.1/VII. *) Ludwika Estera, c. G. Michała i Franc. Woyczechowskich komis. stwa powidz. -- X. Jakub Gałczyński i M. Zbyszewska

20051 (Powidz)

1781.29/IV. (Charbin) (1779.13/VI. *) Antoni Onufry, s. poprz. G. Woyczechowskich [G. Michała i Franciszki Woyczechowskich] -- M. Aleksy Malczewski i Agn. Umińska

20052 (Powidz)

1781.29/IV. (Charbino) (21/IV. *) Stanisław Wojc. s. poprz. Woyczechowskich [G. Michała i Franciszki Woyczechowskich] -- M. Andrzej Zbyszewski i Józefa Malczewska

20053 (Powidz)

1782.15/IV. (15/VII.81. *) Marjanna Dorota c. M. Wojc. i Anieli z Smoleńskich Zbyszewskich dz-ów Ruchocinka -- J. M. Kaz. Radoński gen. w. pol., sta powidzki i M. Konstancja Jaraczewska

20054 (Powidz)

1782.27/IX. (Ruchocinek) Euzebiusz (?) Stanisław s. poprz. M. Zbyszewskich [M. Wojciecha i Anieli z Smoleńskich Zbyszewskich] -- J. Gałczyński

20055 (Powidz)

1782.27/X. (Powiekowo) Jadwiga Teresa, c. M. Aleks. i Kat. z Gądeckich Grodzickich -- M. Konst. Iłowiecki podczaszy zakroczym. i Karolina z Ostrzeszów Radońska

20056 (Powidz)

1783.7/IV. (Charbin) Józef, s. poprz. M. D. Woyciechowskich [G. Michała i Franciszki Woyczechowskich] -- M. Józef Smoliński z ż. Dor. z Grabskich Wojc. Zbyszewski i v. Marj. Smolińska Jan Rościszewski i v. Marcj. Smolińska

20057 (Powidz)

1783.8/VIII. (P.) Marcjanna Magdalena, c. G. Wojciecha i Justyny z Gurskich Kierskich -- G. Wawrzyniec Kierski i G.D. Justyna z Dobrogoyskich Trąbczyńska

20058 (Powidz)

1784.5/XI. (Charbin) (24/X. *) Jan Kanty, s. G. poprz. Woyciechowskich [G. Michała i Franciszki Woyciechowskich] -- X. Xawery Ulatowski prob. i G. Julianna Ulat kapit. w. p.

20059 (Powidz)

1784.6/XII. (Ruchocinko) Bibjanna, c. M. Wojciecha i Anieli z Smoleńskich Zbyszewskich dz-ów R. -- M. Józef Smol. i M. Marianna Smol.

20060 (Powidz)

1785.7/I. (Ruchocin) Ewa Anastazja, c. M. Fran. Xaw. i Barbary Kilińskich equit. ex. Reg tennut. R. -- Jan Tomaszewski i M. Anna K.

20061 (Powidz)

1785.23/X. (Podwiewko) Karolina Brygida Teresa Jadwiga, c. G. Franciszka i Felicjanny Boguckich -- M. Marcin Radoński rotm. JKMci z ż. Karolinę dz-e Wiekówka

20062 (Powidz)

1785.29/XI. (Ruchocinko) Marcjanna Cecylia, c. G. Wojc. i Anieli z Smoleńskich Zbyszewskich dz-ów R. -- G. Aleksy Malczewski i Elżbieta Zbyszewska Józefata Malczewska i Józef Zb.

20063 (Powidz)

1786.20/IV. (Wylatkowo) Konstantyn Wojciech, 12/IV. *, s. G. Wojciecha i Justyny z Gorskich Kierskich -- M. Maciej Chwaliszewski stolnik i Julianna z Trąbczyń. Trąbczyńska ż. sędziego gr. gniezń.

20064 (Powidz)

1787 11/I. (Ruchocinko) Albina, c. G. poprz. Zbyszewskich [G. Wojc. i Anieli z Smoleńskich Zbyszewskich] dz-ów R. -- X. Aleks. Zb. prob. wyociń. i Julianna z Karskich Smolińska

20065 (Powidz)

1787.11/XII. (Ruchocinko) Damazy Ewagrjusz, s. poprz. G. Zbyszewckich [G. Wojc. i Anieli z Smoleńskich Zbyszewskich], 10. * -- G. D. Ewagr. Jaraczewski i M. D. Wiktoria Jar. de Lipe

20066 (Powidz)

1788.8/VII. (Ruchcinko) Grzegosz s. G. Józefa i Barb. Dzięgielewskich -- X. i M. D. Justyna Kierska

20067 (Powidz)

1788.11/X. (Podwiewko) Kunegunda c. M. Franc. i Kunegundy z Miaskowskich Kosińskich podkomorzych JKMci, 27/VII. * -- M. Maciej Miaskowski z ż. Anną z Miaskowskich

20068 (Powidz)

1788.19/XI. (Wiekowo) Florentyn Edward, s. M. Jana i Jadwigi z Kozłowskich Smoleńskich -- M. Franc. Bogucki z Mierzewa i Aniela z Smoleńskich Zbyszewska

20069 (Powidz)

1789.13/IV. (Ruchocinko) Teodora Kornelia, c. G. poprz. Zbyszewskich [Wojc. i Anieli z Smoleńskich Zbyszewskich] dz-ów Ruch. -- G. Andrzej Zbyszewski i Juljanna z Trąmpczyń. Trąpczyńska ż. sędziego surrog. gn.

20070 (Powidz)

1789.8/VI. (Chuta Powidzka) (7. *) Justyna c. G. Kaz. i Joanny Teresy de Berensdorff Borkowskich -- Augustyn Berensdorff i Beata Eleonora Berensd. wdowa

20071 (Powidz)

1789.2/VII. (P.) Anna, c. N. Franc. i Marjanny Trypolskich -- X. i m-a

20072 (Powidz)

1790.10/I. (Huta Powidzka) (5. *) Marcjanna, c. G. Franciszka i Urszuli Łukaszewskich -- X. i N. Beata Eleonora Berensdorffowa

20073 (Powidz)

1790.14/VI. (Ruchocinko) Onufry Antoni, s. poprz. M. Zbyszewskich [Wojc. i Anieli z Smoleńskich Zbyszewskich] (3. *) -- G. D. Onufry Antoni Izbiński Komis. woj. gn. i G. D. Konst. z Tuszyńskich Izbińska ż. pos-a Stnyżewa

20074 (Powidz)

1790.8/X. (Wiekowo) (4. *) Antoni Michał, s. G. Franc. i Kunegundy Kosińskich -- G. Wojc. Juljanna Kierscy małż.

20075 (Powidz)

1790.17/X. (Wiekowo) Maks Franc., s. G. Wojc. i Justyny z Gorskich Kierskich 10. * -- M. D. Franc. Kosiński podkom. JKM i Anna Piechowska chor.

20076 (Powidz)

1791.30/IV. (Wiekowo) Tofila Teodora, c. G. Bonaw. i Brygitty z Dembińskich Dydyńskich burgr. gn. -- G. Wojc. Zbyszewski dz. Ruchocinka i m. Knegunda z Miaskowskich ż. M. Franc. Kosińskiego podkomorzego JKMci, dziedziczka Wiekowa

20077 (Powidz)

1791.20/V. (Ruchocinek) Feliks Jan Nepom., s. poprz. G. Zbyszewskich [G. Wojc. i Anieli z Smoleńskich Zbyszewskich] dz-ów Ruch. (18. *) -- X. Aleks. Zb. prob. Wysocki I M. Joanna Piekowska wd. chor

20078 (Powidz)

1791.27/V. (Charbin) Antoni, 25. *, s. G. Bonaw. Marjanny Dembińskich i podróżnych, z miasta Sulmierzyce stwa odolanow. -- chrz. nieszl.

20079 (Powidz)

1791.28/VI. (Huta Powidzka) Justyna, c. G. Kaz. i Joanny Borkowskich -- X. i Beata Eleon. Berndsdorfowa to cerem., ona 1789. *

20080 (Powidz)

1792.14/XII. (Powidz) Tomasz Mikołaj, s. N. Jana i Salomei z Jaskiewiczów Jabłkowskich (poślubionych 20/V.1792.) 11. *, -- G. Stanisł. Trzebiński pos. pleb. powidz. z siostrą stryj. Marcjanną T.

20081 (Powidz)

1792.26/XII. (Wiekowo) Euzebiusz Walezjan Józef, s. G. Wojciecha i Justyny z Gorskich Kierskich 15. *, -- G. Filip Jakub Siemiątkowski pos. Wiekowa i M. Antonina z Ulatowskich Raczkowska rozw.

20082 (Powidz)

1793.2/I. (P.) Anastazja Agnieszka, c. G. Karola i Rozalji z Korytowskich Rudzkich (13/XII.92. *) -- G. Wojc. Marszewski i z Ulat. Raczkowska

20083 (Powidz)

1793.27/V. (Ruchocinek) Joanna Magdalena, c. G. poprz. Zbyszewskich [G. Wojc. i Anieli z Smoleńskich Zbyszewskich] 23. * -- G. Józef Zb. i ż. jego Rozalja de Busze

20084 (Powidz)

1794.12/IX. (Ruchocinek) Faustyna Tekla, c. G. poprz. Zbyszewskich [G. Wojc i Anieli z Smoleńskich Zbyszewskich] 10/IX. * -- X. Aleksy Zb. i G. Barb. Trampczyńska

20085 (Powidz)

1795.14/VI. (Huta Powidzka) Jan Nepom. Antoni, s. G. Kazimierza i Joanny Teresy Berensdorffy Borkowskich (1. *) -- G. Jakub. Skąpski i G. Ewa Agn. z Bork. Bork.

20086 (Powidz)

1795.29/VII. (Podwiekowo) Ignacy Heljodor Prokop, s. G. Stanisława Kostki i Heleny z Hilkowskich Gutowskich tenut Pod. (3. *) -- G. Maciej Zieliński tenut Strzyżewa i Gv. Franc Rokossowski z Skiereszewa

20087 (Powidz)

1795.7/IX. (P.) Rajmund Nikodem, s. G. Anton. i Anny z Dobków Kurcewskich (31/VIII. *) -- X. Anna Stępczyńska z P.

20088 (Powidz)

1795.24/IX. (Ruchocinek) Tekla Zuzanna, c. G. Wojc. i Justyny z Gurskich Kierskich, 20/IX. *, -- G. Wojc. Zbyszewski dz. Ruch. i G. D. Wiktorja Jaraczewska z Lipego wdowa

20089 (Powidz)

1795.16/XI. (P.) Piotr Marceli, s. G. Józefa i Magdal. Witkowskich (31/X. *) -- G. D. Piotr Rokossowski i G. D. Franc. Rokossowska G. D. Wojc. Rok. i G. Marjanna z Smoleńskich Rok. z Gorzykowa

20090 (Powidz)

1795.16/XI. (P.) Seweryn Antoni, s. G. poprz. Józefa i Magdal z Żwrawskich Witkowskich [G. Józefa i Magdal Witkowskich]. ochrz. z wody w pr. Mąkoszyn. pow. radziejow. -- G. Józef Stępczyński i G, Franciszka Gliścińska z Witkowa, ass. G. Wojc. Gliściński i G. Annę Stępcz. z P.

20091 (Powidz)

1796.18/I. (Ruchocinek), s. G. poprz. Zbyszewskich [G. Wojc. i Anieli z Smoleńskich], 17. *, -- Mikoł. Hulewicz z Cielimowa i G. Elżb. Zbysz. babke dziecka

20096 (Powidz)

1796.5/II. (Podwiekowo) cerem. nad Ignacym Heljodorem Prokopem s. G. Stanisł. i Heleny z Chylkowskich Gutowskich (z wody 29/VII.95.) -- ass. G. Stanisł. Zabłocki i Marjanna z Smoleńskich Rokossowska

20097 (Powidz)

1796.13/III. (Przybrodzin) bl. G. Tomasza i Joanny z Korytowskich Kamieńskich poses. soł. Przybrodziń -- * * dziś - Józefa-X. i G. Józefa Kleynowa Katarzyna -G. Józef Stęmpczyński G. V. Eleonora Niesiołowska z P.

20098 (Powidz)

1796.24/X. (P.) Jadwiga Teresa, c. G. Józefa i Aleksandry z Zalewskich Żakowskich (14. *). -- G. Kat. Zalewska babka

20099 (Powidz)

1795.18/I. (Ruchocinek) poch. Faustyna Tekla c. G. Zbyszewskich dz. Ruch. tyg. 16, 15/I. † Thussis

20100 (Powidz)

1795.9/VII. (P.) poch. G. Marj.Jarnowska wd. l. 66 † nagle 7

20101 (Powidz)

1796.10/III. (Charbim) poch. Praxeda, c. G. Wojciecha i Franciszki Rokossowskich 8 mies. Papulae rubentes

20102 (Powidz)

1796.2/IV. (Podwiekowo) poch. Józef. G. Stanisława i Heleny Gutowskich l. 4., 31/III. † Populae albae

20103 (Powidz)

1796.12/V. (Ruchocinek) poch. w Gnieźnie u Franciszk. G. D. Aniela z Smoleńskich Zbyszewska dz-a R. l. 36. 7/V. † hydropis

20104 (Powidz)

1795.6/VII. (Ruchocin) M. Jakub Dobrogoyski * w pow. gn. mł., l. 25 x Julianna z Trąmpczyńskich wdowa dożyw. dz-a Ruchocina l. 25, w 2-gim stopniu spokrew. -- G. Wojciech Zbyszewski dz. Ruchocinka G. Tomasz T. mł. Stanisł. Trzybiński tenut. prob. P.

20105 (Powidz)

1796.26/I. (P.) G. (było Fam., ale przemazano) Mateusz Powidzki wdowiec (dodano: s. o. Stanisława Generosi Sternberg Powidzkiego i Agaty z Dunnin parentum) x Marianna Dziembowska v. z Powidza-on 37, ona 19 -- Mac. Pernaczyński, Wawarzyn. Powicki (zm. na Rowielski), Balt. Kownacki

20106 (Powidz)

1739.5/I. (Wylatkowo) Teofila, c. G. Piotra Oryńskiego i Teresy z Jerzmanowskich -- M. Józef Dobrzycki i Ewa Mietlicka

20107 (Powidz)

1739.8/VIII. (Ruchocino) Jakub Stefan, s. G. Józefa ... i Katarzyny z Jaraczewskich

20108 (Powidz)

1746.22/V. (Ruchocinek) Jan Nepomucyn, s. G. Jana Raczkowskiego i Marianny -- G. Wojciech i Marianna Zbyszewcy

20109 (Powidz)

1748.13/IX. (P.) Marianna Róża, Dorota, c. G. Jakuba i Doroty Modelskich tenut stwa P.- 9. * -- chrz.nieszl.

20100 (Powidz)

1751.22/II. (P.) Juljanna Scholastyka, c. D. Jana Lutyńskiego i Zofji -- X. i G. D. v. Jadwiga Borowska

20111 (Powidz)

1757.10/IV. (Polanowo) Michał Antoni, ochrzczony dla niebezp. życia w domu przed kilku tygodniami, s. G. Dominika i Zuz. z Szchleńskich Baczyńskich ass. -- G. Antoni B. i G. Drochowska Malenina

20112 (Powidz)

1762.26/X. (P.) Matusz s. popisano " Gsi" Stanisława Powidzkiego i Agatty, obyw. powidzkich -- Antoni Gorzalany i Jadwiga Sikorska, wszyscy z m. Powidza

20113 (Powidz)

1778.11/X. (Ruchocinko) (29/IX. *) Antoni Michał, s. G. Aleksego Malczewskiego i Józefy ze Zbyszewskich -- G. Jan i Apolonja Olzanowscy

20114 (Powidz)

1782.13/I. (P.) (30/XI.1781. *) Andrzej, s. G. Józefa i Jadwigi Zosowskich Karwackich -- M. Marcin i Karolina Radońscy dz-e Wiekowa

20115 (Powidz)

1783.19/X. (Ruchocinek) Teresa Józefata, c. G. Wojc. i Anieli Zbyszewskich -- G. Józef Zb. i Józefata Malczewska

20116 (Powidz)

1786.31/X. Elżbieta (Wiekowo)c. G. Mikołaja i Franciszki Hulewiczów (!) -- G. M. D. Jan Kurczewski i G. Marj. Ulewiczowa oboje W.

20117 (Powidz)

1787.4/VI. (Wiekowo) Joanna Józefa, c. J. M. G. D. Mikołaja i Franciszki Hulewiczów -- Marianna z Sikorskich Hulewiczowa Jan z Komorza Kurcewski i Konst. z Krajkowskich (!) Dobiewska

20118 (Powidz)

1790.13/V. (Ruchocin) (10. *) Zofia, c. G. Adama Józefaty Praczewskich -- hon. nieszl.

20119 (Powidz)

1870.20/I. pisze z Pozn. do proboszcza o mertryki Ewa z Kosińskich Drozewska (?) jej brata Hilarego sepuetum w Powidzu. Jej ojciec Stanisław K. a rodzeństwo jej ojca: Józef, Jan Kunegunta, dzieci dziedziców Wiekowa. Brat petentki Korneli K. kasjer konsystorza gnieźń. ojciec jej podobno był 2 imion: Wojciech Stanisław

20120 (Świątkowo)

1721.16/II. Karol Józef, s. Kaz. Obilawskiego i Kat. -- G. D. Swiętosł. Tomicki de Szylec i G. Teresa Trzcińska z Słębowa

20121 (Świątkowo)

1724. (Uścikowo) Kazimierz Józef, s. G. Władysława z Słupow Wałdowskiego i Barbary -- G. Michał Głuski z ż. Zofią

20122 (Świątkowo)

1730.28/III. (Uścikowo) Benedykt Joachim Józef, s. G. Antoniego i Salomei z domo Karśnickich, (Chybińskich) 1/2 Uścikowa, dziedziców -- G. Paweł Chamski dz. Bozewiczek i Bozewic i G. Marjanna Mirosławska z Woli

20123 (Świątkowo)

1731.30/IX. (Uścikowo) Michał Józefat, s. G. Józefa Chybińskiego i G. Heleny -- G. Kaz. Swieczyński i G. Salomea Ch.

20124 (Świątkowo)

1734. Teresa Brygida, c. G. Antoniego Chybińskiego i Salomei z Karśnickich dz-ów Uścikowa -- GG. Salomea Ch. i Wojc. Kiełpiński

20125 (Świątkowo)

1736. (Swiątkowo) Zofia, c. G. Józefa Chybińskiego i Heleny z Potockich -- G. Zofia Głuszka i G. Jan. Ch.

20126 (Świątkowo)

1739.26/V. (Swiątkowo) Filip Nereusz Feliks, s. G. Józefa Chybieńskiegi i Zofii z Karwosieckich -- Antoni Samolęski i Marjanna gość z dworu

20127 (Świątkowo)

1740.1/V. Zofia Katarzyna c. G. Andrzeja Zabłockiego i Barb. z Nowowiejskich -- G. Józef N. i Gv. Zalewska

20128 (Świątkowo)

1740.20/VI. (Uścikowo) Zofia Anna, c. G. Aleksandra Przyludskiego i Salomei z Karśnickich -- Anna Goligowska i Mateusz Rusy

20129 (Świątkowo)

1741. (Swiątkowo) Marja Magdalena, c. G. Wawrzyńca Bilawskiego -- G. Jan Chyb. i G. N. Jaszowa

20130 (Świątkowo)

1742.9/V. po rezygnacji poprz. curata Sw. introtukowany X. Franciszek Jan Nep.Gulczewski do kościoła nowo eryg. przez G. D. D. Józefa i Jana Puchłów Chybińskich, Wielki Ołt. fundowała G. D. Anna z Jezierskich Kiełpińska wdowa, Złocony kielich G. D. Bartłom. Chybiński

20131 (Świątkowo)

1742.3/VIII. Anna Helena, c. G. Piotra Purzyckiego i Marjanny, z Podobojewic -- M. Michał Puchała Chibiński i G. Marianna Chybińska z Sw.

20132 (Świątkowo)

1743.16/VIII. (S.) Roch, s. G. Jana Mańkowskiego i Teresy -- G. Stanisł. Porzycki i G. Marj. Chybińska

20133 (Świątkowo)

1745.21/II. (S.) Konstancja c. G. Jana i Teresy Mańkowskich -- G. Jakub i Konstancja małż. i Chodubscy

20134 (Świątkowo)

1746.24/XI. Jan z Krzyża Andrzej, (ch. w dw. Sw.) s. G. Jakuba i Konst. Chodupskich -- G. Jan i Kat. Chybińscy dz-e Sw.

20135 (Świątkowo)

1748.25/VIII. Bartłomiej, s. G. Jana i Teresy Mańkowskich -- M.G. D. Wład. Jezierski asses. tuchol. zs. i M. GD. Anna Kiełpińska z Jezierskich z Ustorzewa

20136 (Świątkowo)

1748.24/IX. Teresa Ludmiła, c. M.G. D. Wojciecha i Anny Gozimierskich dz-ów Uścikowa-M. G. D. Wład. syn G. i M. G. D. Marjanna Czapska (?)

20137 (Świątkowo)

1748.10/XI. Andrzej Marcin, s. M. D. Jana Puchały Chybińskiego i Kat. z Błońskich -- M. G. D. Stanisł. Chociszewski i M. G. D. Marcjanna Mirosławskich Chamska

20138 (Świątkowo)

1749. cerem. Teresa Ludmiła c. M. Wojc. i Anny Gozimierskich ta Anna z domu Trzcińska -- J. G. D. Elżbieta z Pawłowskich Bilińska kl. łęczycka i G. D. Piotr Dzierżanowski

20139 (Świątkowo)

1748.0/XII. Andrzej Jan, s. G. Jakuba i Konstancji Chodupskich -- G. Jan i Kat. Chybińscy

20140 (Świątkowo)

1750.20/X. Katarzyna, c. G. Wojciecha i Anny Gozimirskich dz-ów Uścikowa -- G. Józef Radoszewski i G. Marj. Chrząstowska

20141 (Świątkowo)

1751.9/IX. (Sw.) Marianna, c. M. D. Anton. Szydłowskiego i Małgorz. z Dąbrowskich -- M. D. Józef Czapiewski i M. D. Kat. Chybińska dz-a Sw.

20142 (Świątkowo)

1752.6/V. (Uścikowo) Stanisław Anastazy, s. G.D. Wojc. i Anny Gozimirskich dz-ów Uścik. -- G. D. Melchior Trzciński i D. Agnieszka Radoszewska

20143 (Świątkowo)

1752.21/XI. (Sw.) Teresa Jadwiga c. G. D. Jana i Kat. Chybińskich dz-ów Sw. 1/2. -- G. D. Marcin Sosiński i G. D. Anna Sosińska małż. z Kaczkowa

20144 (Świątkowo)

1752.23/XII. Mikołaj Tom s. G. D. Franc. Zaleskiego i G, Małgorz. Zaleskiej z d. Plewińskiej -- G. D. Jan Sieciński i G. D. Anna z Cebrowskich Sosińska

20145 (Świątkowo)

1753.21/X. (Uścikowo) Jan Kanty Edward, s. G. Wojciecha i Anny Gozimirskich -- X. Ludwik Kamiński curatus cerekwic. i G. V. Rozalja Drwęcka

20146 (Świątkowo)

1754.9/X. (Sw.) Brygida Marcjanna, c. G. Jana Chybińskiego dz-a 1/2. z Sw. i Kat z Błońskich -- G. Miklaszewski i G. Małg. Szydłowska

20147 (Świątkowo)

1756.16/I. (Sw.) Agnieszka Marcjanna, c. G. Jana i Teresy Chybińskich dz. 1/2 Sw. -- G. Piotr Dzierzanowski i G. Anna z Trzcińskich Gozimierska

20148 (Świątkowo)

1756.2/V. (Sw.) Marcjanna c. N. Pawła i Doroty Zbyszewskich -chrz. nieszl.

20149 (Świątkowo)

1757.2/VIII. (Uścikowo) Aniela Nepom, c. G. Jana i Wiktorji Ostrowskich -- G. D. Piotr Dzierżanowski i G. D. Anna Gozimirska oraz Uścikowa

20150 (Świątkowo)

1759.12/XI. (Św.) Kordula Helana Katarzyna, c. G. Jana i Heleny Kornatowskich (ona z domu Gutoska) -- G. Wojc. Gozimirski i G. Anna Goz. z Trzcińskich dz-e Uścikowo i Sw.

20151 (Świątkowo)

1760.7/IV. (Uścikowo) Wawarzyniec Kazim. Onufry s. G. Wojciecha i Anny Gozimirskich dz-ów Uścikowa i Sw. -- G. Kaz Stawnicki i G. Marianna Chamska dz-a Bozewic i Bozewicek (Ch. z w. 6/VIII.1759. -- G. Walentyn G. i G. V. Teresa G.)

20151 (Świątkowo)

1560.9/XII. (Dw. Uścikowo) Franciszka Barbara Łucja, c. M. dz-ów i kolat. Sw. Wojc. i Anny Gozimierskich -- X. i M. Franciszka z Goreckich Goz., ż. Jana Goz. dz-a Sielca

20152 (Świątkowo)

1764.7/IV. (Kaczkowo) Egidjusz, s. G. Antoniego Fanciszka i G. Małgorz. Zaleskich z Kaczkowa, -- M. G. Mikołaj Potocki i G. Franc. Zbijeska

20153 (Świątkowo)

1764.23/IV. (Św.) Marjanna, c. M. G. Michała i Katarz. Zukowskich -- M. G. Walenty Gozimirski chrąży i M. G. Anna Goz. dz-a

20154 (Świątkowo)

1766.17/VI. (23/III. *) Gabryel Teodor, s. G. Felicjana Chybińskiego i Małgorz. Z. Leśniewskich z Trzemeszna -- M. Walentyn Gozimirski chor. chor. panc., dz. Sw. i M. Anna z Trzcińskich Goz-a, z Uścikowa

20155 (Świątkowo)

1770.12/VII. (Ustaszewo) (8. *) Piotr Kiljan, s. G. Ant. Gockowskiego i Anny Dzierżanowskiej, c. G. Piotra Dz-a, z Ustaszewa -- G. Wojciech Gockowski z Podobowic pf. cerekwic. i G. Kat. Gockowska, c. Stanisława, V. z Jaktorowa

20156 (Świątkowo)

1773.8/II. (Ustaszewo) Wincenty Józef, s. poprz. G. Gockowskich [G. Ant. Gockowskiego i Anny Dierżanowskiej] -- G. Mich. Dzierżanowski z Dobrylewa pf. Goza i G. Marjanna Sicińska z Podobowic pf. Cerekwic.

20157 (Świątkowo)

1774.29/VIII. (Ustaszewo) 26. *, Ludwik, s. poprz. G. Gockowskich [G. Ant. Gockowskiego i Anny Dzierżanowskiej] pos. U. -- G. Mac. Prądzyński i G. Wiktoria Dzierżanowska v. oboje z dw. U.

20158 (Świątkowo)

1776.14/IV. Chrzestni G. Onufry Gozimirski dz. Uścikowa, i M. Urszula Goz., ż. M. Walentyna Goz. wojskiego wschow., dziedziczka Swiątkowa

20159 (Świątkowo)

1776.10/XII. (Uścikowo) cerem. G. Katarzyna, c. ol. G. Wojc. Gozimierskiego i G. Anny z Trzcińskich, dz-ów U.-ass. I. G. M. D. Leon Mosczyński sta ośnicki i Helena z Dąbskich ż. jego dz-e Janowca m.

20160 (Świątkowo)

1777.4/V. (Ustaszewo) Katarzyna Hjeneńska Zofia, 30/IV. *, c. G. poprz Gockowskich [G. Ant. Gockowski i Anna Dzierżanowska] -- G. Ant. Dzierżanowski dz. Dobrylewa, brat. rodz. matki i G. Wiktorja Dz. v. z dw. U., córka

20161 (Świątkowo)

1780.9/V. (Ustoszewo) (6. *) Domicella Ulenta, c. M. Antoniego i Anny z Dierżan. Gockowskich pos. U. -- Marianna de Marcharfi Sicińska i Kajetan G, rodz. brat dziecka

20162 (Świątkowo)

1724.16/VIII. (Ustaszewo) G. Krzysztof Goczkowski x G. Teresa z Sokotnickich Trzcińska -- G. Maciej Stawianowski i G. Tom Szymański

20163 (Świątkowo)

1725.2/VI. (Sw.) G. Karol Kijewski x Eleonora Chybińska -- G. Jan Tomicki, g. Jakub Roman

20164 (Świątkowo)

1725.26/VIII. G. Władysław Żukowski x Juljanna Łakińska -- G. Józef Chybiński i G. Barbara Wałdowska

20165 (Świątkowo)

1736.12/X. (Sw.) G. Kaz. Swierczyński x G. Zofia de Bozkosciis Głuska -- G. Józ. Chybiński i G. Kaz. Potocki

20166 (Świątkowo)

1739.26/VIII. (Uścikowo) G. Aleksander Przyluski x G. Salomea z Karśnickich Chybińska -- G. Franciszek Szeliski, G. Krzysztof Goczkowski G. Józef Chybiński

20167 (Świątkowo)

1749.12/II. M. G. D. Józef Czaplewski x M. G. D. z Szymanowskich z 1-o v. Chybińska -- G. D. Stanisł. Czernieski, Franciszek Kruszeski i in. NN.

20168 (Świątkowo)

1756.2/III. N. G. Michał Chybiński x G. Magdalena Miklaszewska -- G. Mac. M. Józef Czapiewski

20169 (Świątkowo)

1775.15/V. (Sw) G. Ign. Królikowski x Jadwiga Zieleska ze wsi Sw. -- G. Michał Gozimirski, Brzeziński z Żernik, Mikołaj Zaleski etc.

20170 (Świątkowo)

1783.3/III. M. Józef Dzierżanowski x M. V. Katarzyna z Gozimirskich -- J. M. Aleks. Moszczyński sta b. k., Walenty G. stol. wschow., kaw. Sw. St. Ignacy Moszczeński cześnik radziejowski, Felicjan Rogawski komornik zs. kaliski

20171 (Świątkowo)

1731.3/VI. † G. Bartłomiej Puchała Chybiński dz. Sw. poch. 8 tu

20172 (Świątkowo)

1732.2/I. † G. Teofila Modliszewska poch. 12 Łabiszyn

29173 (Świątkowo)

1734 † G. Salomea z Stawickich Chybińska poch. Łabiszyn

20174 (Świątkowo)

1736.25/VIII. † G. Antoni Chybiński poch. tu

20175 (Świątkowo)

1736.24/XII. † G. Helena z Potockich Chybińska poch. tu

20176 (Świątkowo)

1737. † G. Stanisław Chybiński s. G. Antoniego

20177 (Świątkowo)

1740.20/I. † G. Zofia z Karwosciis Chybińska poch. tu

20178 (Świątkowo)

1742.6/IV. "Qui supra (Franciscus) Gulczewski paroehus Sw. Adalbertum dispositum Eucharistia munivi, qui per decretum a Generoso Godzimirski punitus et in rogo viveus combusts legavit ad eclesiam Swiątkovieus. z equos et currum, quos equos et currum, non vult reddere Guosus Gozimierski Ecelesiae Swiątkowieus."

20179 (Świątkowo)

1743.14/IX. (Sw.) poch. Roch s. G. Jan Mankowskiego i Teresy

20180 (Świątkowo)

1745.0/I. poch. G. Jan Ososki

20181 (Świątkowo)

1746.29/XII. † G. Józef Chybiński, dz. Sw., poch. tu

20182 (Świątkowo)

1749 15/X. poch. M. D. Anna Czaplewska poch. tu

20183 (Świątkowo)

1751.10/III. poch. Józef syn nieślubny N. Franciszki Mankowskiej z Sw.

20184 (Świątkowo)

1752.2/XI. † (Ustaszewo) M. G. D. Władysław Lewald Jesierski, z Ustoszewa poch. Karmelici Kcynia

20185 (Świątkowo)

1773.9/XI. † M. D. Wojciech Gozimirski z Uścikowa, dz. i pos. U. poch. Dominik. w Żninie 18/XI.

20186 (Świątkowo)

1774.17/I. † (Sw. wieś) Katarzyna, c. G. Anton. i Marj. Łączkowskich l. 5 mies. 6 poch. 30 tu.

20187 (Świątkowo)

1774.31/VIII. † (Ustaszewo) Ludwik dziecko G. Antoniego i Anny z Dierżanowskich 1 tydz.

20188 (Świątkowo)

1777.4/IX. † (Ustaszewo) Apolonja, ok. 3 lat, c. M. G. D. Ant. Gockowskiego i Anny z Dierżanowskich z Ustaszewa-

20189 (Świątkowo)

1778.15/IX. (Ustaszewo) poch. dziewczyna 1 rok Zofia, córeczka poprz. Goczkowskich [G. Ant. Gockowskiego i Anny z Dierżanowskich] Nob., pos. tej wsi 14. †

20190 (Świątkowo)

1779.16/IV. (Ustaszewo) poch. Marjanna, 14. †, c. M. Chociszewskich pos. tej wsi

20191 (Świątkowo)

1780.11/V. † (Ustaszewo) M. Dzierżanowski poch. 13 Cerekwica

20192 (Skarboszewo)

1755.24/VIII. (Parusewo) 22. *, Tymoteusz Bartłom. s. G. D. Józefa Łukomskiego dz. a Parusewa i Wiktorji z Lipskich -- G. D. Wojc. z Drennowa L. dziad. dziecka i G. D. Marj. z Lipskich Wyganowska siostra rodzona

20193 (Skarboszewo)

1758.19/V. (Strzałkowo) Helenna Julianna, c. G. D. Jana Chryzostoma i Zofii Mięskowskich pos. Strz. -- G. D. Florjan Siemiątkowski i Zofia ż. G. D. Siemiątkowskiego

20194 (Skarboszewo)

1759.16/II. (Strzałkowo) Agata Rozalja, c. G. D. Jana Maciejewskiego i Marjanny -- G. D. Wawrzyniec Rokossowski i m-a

20195 (Skarboszewo)

1759.31/V. z w. (Parusewo) Tekla Taida, c. G. D. Józefa Łukomskiego dz-a Paruszewa i Paruszewka i Wiktorji z Lipskich -- ass. M. D. Marcin z Drewnowa L. i M. D. Marj. z Lip. Wyganowska

20196 (Skarboszewo)

1762.2/III. (Parusewo) Józef, s. G. D. Mac. Boryslawskiego i Marjanny -- G. D. Józef Kąsinowski i G. D. Wiktorja Łukomska z Parusewa

20197 (Skarboszewo)

1767.3/X. (Soł. Skarb.) Kandyd Jan Nepom., s. M. G. D. Jana Nepom. Grabińskiego i Restytuty z Zandrowiczów Nob.- cerem. 29/V.68. ass -- X. i M. D. Wikt. Łukomska z Parusewa

20198 (Skarboszewo)

1768.6/XI. (S.) Leonarda Salomea, c. poprz. Grabińskich [M. G. D. Jana Nepom. Grabińskiego i Restytuty z Zandrowiczów] majorów JKMci -- M. D. Józef Zandzowicz i M. D. Wikt. Łukomska †-a po chrzcie

20199 (Skarboszewo)

1770.24/VII. (Parusewo) Konstanty Józef Jakub, s. M. D. Karola i Barbary Jaronowskich Nob. mieszk. w P. -- M. D. Józef Łukomski i ż. jego Wiktorja

20200 (Skarboszewo)

1771.21/IV. (Parusewo) Nepomucyn Józef, s. M. D. Andrzeja i Marj. Grzybowskich Nob., mieszk. w P. -- M. D. Józef Łukomski i M. D. Wiktorja Łukomska ass. M. D. Aleksy Lipski pułk. i ż. jego Ludwika L.

20201 (Skarboszewo)

1771.26/VII. (S.) Ignacy Pantaleon Józef, s. poprz. M. D. Grabińskich [Jana Nepom. Grabińskiego i Restytuty z Zandrowiczów] majorów pos. Soł. SK. -- M. S. Józef Łukomski z córką panną Ludwikę Ł.

20202 (Skarboszewo)

1774.5/V. Stanisław Józef., s. M. D. Andrzeja i Marjanny Grzybowskich Nob. -- M. D. Józef Łukomski dz. Parusewa i M. D. Wyganowska

20203 (Skarboszewo)

1774.1/VII. Wilhelm Jan Nepom. s. M. D. poprzed Grabińskich [Jan Nepom Grabiński i Restytuty z Zandrowiczów] z Sł. SK. -- M. D. Kajetan Paprocki i M. D. V. Kat Zielińska

20204 (Skarboszewo)

1776.14/XII. (Parusewo Dw.) Wiktoria Antonina c. M. D. Stanisł Stockiego i Katarz. z Łukomskich -- M. D. Józef Ł. i M D. Wiktirja Ł., ze wsi Parusewo ass. Jan Lipski wojski i surrog. kalis. i M. D. Wiktororja Łukomska

20205 (Skarboszewo)

1778.15/IV. (Parusewo) Józefa Nepomucena, c. M. D. Stanisł. Szczuckiego i M. D. Katarzyny Nob. pos. Słonczyc Bartłomiej Łukomski i panna Ludwika Łukomska

20206 (Skarboszewo)

1778.28/XII. (Wójtostwo) Augustyna, c. poprz. M. D. Grabińskich [Jana Nepom. Grabińskiego i Restytuty Zandrowiczów] majorów JKM soł. -- M. D. Makary Grab. brat rodz. i M. D. Kat. Zielińska

20207 (Skarboszewo)

1779.1/II. (Soł.) Restytuta Barbara, c. MD poprz. Grabińskich [Jana Nepom. Grabińskiego i Restytuty z Zandrowiczów] pos. skarb. soł. -- MD Kat. Zielińska Nob. ass. MD. Makary Grab. i MD. Kat. Zielińska v.

20208 (Skarboszewo)

1786.6/I. Marcjanna Marjanna, c. M. D. Michała Przerackiego i Doroty-z soł. skarb. -- M. D. Marceli Bogucki i M. D. Kat. Bogucka

20209 (Skarboszewo)

1787.31/VII. (Parusewo Dw.) Józef Piotr Ignacy, 26. *, s. M. D. Bartłomieja i Bogumiły Łukomskich Nob., dz-ów Parusewa -- M. D. Walentyn Jucki i M. D. Elżb. Rosonowa

20210 (Skarboszewo)

1758.29/I. (Strzałkowo) M. D. Wojc. Brochoski x M. D. Marjanna Mięskoska V. -- M. D. Krzysztof M., Mac. Brochocki, Mac. Bronoski

20211 (Skarboszewo)

1758.18/II. G. Franciszek Janiseski x G. Barbara Dobrzeleska, mieszk. w S. -- M. D. Stanisł. Grabiński

20212 (Skarboszewo)

1776.18/II. M. Stanisław Szczucki x M. D. V. Kat. Łukomska z Parusewa -- M. D. Mac. Rokossewski z Strzałkowa, M. D. Aleksy Libski, M. D. Józef Kąsinowski

20213 (Skarboszewo)

1779.5/IX. M. D. Andrzej Białoskórski z Parusewka x M. D. Ludwika Damecka v. -- M. D. Kajetan D. brat rodz. M. D. Józef Łukomski, M. D. Jan Nep. Grabiński M. D. And. Grzybowski

20214 (Skarboszewo)

1785.8/II. N. Mateusz Wilamowski mł. x Konstancja Chociszewska V. z Parusewa -- M. Franciszek Ch. jej ojciec, Teofil Jastrzębski, M. Tomasz Lisiecki etc.

20215 (Skarboszewo)

1786.7/VI. Marceli Józef 2/V. *, s. M. D. Bartłom. Łukomskiego i M. D. Bogumiły Łukomskiej z Juckich, dz-ów Parusewa -- M. D. Kaz. Jucki i M. D, Wikt. Łukomska

20216 (Skarboszewo)

1755.5/VIII. (Parusewo) poch. Józef, 1 r., s. GD. Mirczyńskiego z pf. Myślibor

20217 (Skarboszewo)

1756.22/VIII. † (Parusewo) córka G. D. Zakrzewskich z pf. Staw.

20118 (Skarboszewo)

1758.11/IV. † (S.) G. D. Franc. Nasiorowska v. poch. tu

20219 (Skarboszewo)

1758.14/IV. † (S.) G. D. Konst. Nasiorowska poch. Koźmin kl.

20220 (Skarboszewo)

1758.19/IV. † (S.) G. D. V. Marjanna Nasiorowska poch. tu

20221 (Skarboszewo)

1758.15/V. † (Starzałkowo) syn G, D, Biegańskiego m. rok 6-y poch. cm. Strzałkowski

20222 (Skarboszewo)

1759.28/VI. † G. D. Jakub Osiński w Strzałkowie poch. Kośc. Starzałk.

20223 (Skarboszewo)

1760.22/II. † G. D. Gaseber (!) Gądkowski (Parusewo) l. 90 poch. cm. tu.

20224 (Skarboszewo)

1769.6/XI. † M. D. Weronika Łukomska v. l. 12 poch. kl. ląd.

20225 (Skarboszewo)

1775.26/II. † M. D. Kat. Krzycka z Parusewa l. ok. 93 poch. tu

20226 (Skarboszewo)

1779.18/VIII.. † M. D. Apolonja Białoskórska l. 31. w Skarb. poch. cm. tu

20227 (Skarboszewo)

1780.13/II. † (Sołectwo) M. D. Wilhelm Grabiński r. 6-y poch. tu

20228 (Skarboszewo)

1761.20/II. † (Parusewo) Katarzyna, l. 3. c. GD. Borysławskiego poch. cm. t.

20229 (Skarboszewo)

1781.24/XI. † M. D. Józef Łukomski dz. Parusewa nagle, poch. kl. w Łądzie

20230 (Skarboszewo)

1779.1/XII. † (Sk. Soł.) M. D. Katarzyna Restytuta Grabińska z soł. Sk. l. 33 poch. tu.

20231 (Skarboszewo)

1773.21/III. † M. D. Józef Rudnicki mieszk. w Sk. poch. cm. tu

20232 (Skarboszewo)

1784.5/IX. † M. D. Teresa Rudnicka l. 63 poch. cm. tu

20233 (Szubin)

1721.3/XI. (Pińsko) cerem. Świętosław Szymon, s. N. Jana Mańkowskiego administr. Pińskiego i Barb. Baranowskiej ass. Nob. Wojc. Chełkowski i Krystyna Korzeniewska chrz. -- G. D. Adam Złotnicki z Turzyna i taż Krystyna Korzen.

20234 (Szubin)

1725.17/XII. Wiktoria, c. N. Fran. Zielińskiego i Zofii Bielskiej-mieszk. w m. Sz. -- X. Gv. Justyna Złotnicka z Grochowisk

20235 (Szubin)

1732.2/III. (Sz.) Marjanna c. G. Jakuba Gliszczyńskiego i Florentyny -- G. Kaniewski i G. Ząbińska

20236 (Szubin)

1732.10/VII. Antoni Jan, s. M. G. D. Sebast, Chodoręskiego i Marjanny (Kołaczkowo) -- X i G. Marj. Raszeska

20237 (Szubin)

1715.6/VIII. † w Pozn. X. Walerjan Wilczyński curatus Szubiń., komornik kolleg. Sw. Jerzego w Gn. poch. Kat. Gn.

20238 (Szubin)

1721.16/X. poch. dziecko Kazimierz Maciej, s. G. Franciszka Antoniego Chmielewskiego i Barbary Doruchowskiej, z Kołaczkowa par. Rynarzewskiej

20239 (Szubin)

1732.9/III. poch. N. Maciej Makowski, poch. na cm.

20240 (Szubin)

I. Maciej z Mycielna Mycielski i Weronika z Konarzewskich klaństwo kaliscy, wnieśli do metryk chrztów, metrykę syna swego Stanisława Filipa Nereusza, urodz. za granicą w Brandeburgii, w czasie inkursji sas. i ros. popierające Augusta III, -- chrz. X. i G. Konstancja Grzybowska 18/III.1735. chrzcił kanon. szamotulski cerem. 1743.14.11., ass. Franc Radzewski podkom. pozn. i Teresa Skorarzewska klonowa przemęcka

20241 (Szubin)

1736.19/VI. Jan Nep., s. poprz. Mycielskich [I. Macieja z Mycielina Mycielskiego i Weroniki z Konarzewskich] -- M. D. Augustyn Działyński sta nakiel. i Teresa Myciel. Skoraszewska kl. przem.

20242 (Szubin)

1737.6/I. Wiktorja, c. G. Sebastjana i Marjanny z Gostkowskich Chodoręskich -- G. D Remigian G. i Gv. Teresa Zorychowska

20243 (Szubin)

1738.11/VII. Franciszka Konstancja Małgorz., c. I. poprz. Mycielskich] I. Macieja z Mycielina Mycielskiego i Weroniki z Konarzewskich] klaństwa pozn. -- X. i G. Konstancja Grzybowska

20244 (Szubin)

1740.2/I. (Sz.) Bogumiła, c. G. Anton. i Teofili Wilkowskich -- G. Tomasz Gorski koniuszy i G. Teresa Rasińska dyrektorka dzieci dworu szub.

20245 (Szubin)

1740.23/V. G. Jakub i Teresa Krzyżanowscy, gubernat. dóbr m. Sz. i in. wsi małż. chrzczą syna Jana Nep. Macieja -- X. i G. D. Teresa Rasińska

20246 (Szubin)

1743.29/I. * (Sz.) Franciszek Salezy Karol, s. G. poprz. Krzyżanowskich [G. Jakuba i Teresy Krzyżanowskich] admin. d. Sz. -- X. i G. Grzybowska

20247 (Szubin)

1743.14/XI. (Dw. Sz.) cerem. nad Stanisławem, s. G. Macieja Mycielskiego i Weroniki kl. pozn. -- ass. Radzewski podkomorzy pozn. i podkomorzyna Kor. i MD. Działyński chorąży kaliski i MD. Dorengowska

20248 (Szubin)

1744.20/VI. (Dw. Sz.) Marjanna Weronika, c. poprz. Krzyżanowskich [G. Jakuba i Teresy Krzyżanowskich] -- Mycielski klan pozn. i z córką Teresą

20249 (Szubin)

1744.25./VIII. (Dw. Sz.) Teofila Ludwika Barbara, c. P. M. D. Józefa Skoroszewskiego klanica przemęc. i Teresy z Mycielskich -- X. i G. D. Konstancja Grzybowska cerem. 11/XI.-ass. klan Myc. i Teresa Skoroszewska klanowa przem., Adam S. stryj

20250 (Szubin)

1745.25/V. (Dw. Szub.) Antoni Urban Herman, s, G. poprz. Krzyżanowskich [G. Jakuba i Teresy Krzyżanowskich] -- X. i G. Ludwika Baykowska v.,-cerem. 27, ass Jakub Działyński chor. kalis.i Weronika Myciel. klanowa

20251 (Szubin)

1746.8/VII. * (Dw. Sz.) Maciej Mikołaj Kiljan, s. poprz. J. Skoroszewskich [P. M. D. Józefa Skoroszewskiego i Teresy z Mycielskich] -- X. i G. D. Marjanna Swinarska

20252 (Szubin)

1747.22/VIII. (Dw. Sz.) Mikołaj Bartłomiej Tymoteusz, s. M. poprz. Skoraszewskich [P. M. D. Józefa Skoraszewskiego i Teresy z Mycielskich] -- X. i G. Wirszycka

20253 (Szubin)

1750.21/V. (Pińsk) Antoni, s. N. Franciszeka Gorzeńskiego i Marianny -- X. i G. D. Agn. Bielanowska

20254 (Szubin)

1752.30/VII. (Dw. Sz.) Marjanna Kunegunda, c. G. N. Franciszka Chrzanowskiego i Eleon. gub. d. Szubiń -- X. G. D. Teresa Krzyżanowska

20255 (Szubin)

1756.31/X. (Dw. Sz.) Tadeusz. Szymon, s. G. D. Poprz. Chrzanowskich [G. N. Franciszka Chrzanowskiego i Eleon.] ekonomów szubiń. -- X. i G. Konst. Grzybowska

20256. (Szubin)

1757.10/X. (Sz.) Teresa Franc., c. ol. († wkrutce po W. Nocy t. roku) Wolskiego i Aleks. z Zukowskich -- G. Antoni Woyciechowski dworzanin i v. Ludwika Baykowska z dworu

20257 (Szubin)

1758.13/IX. Michał, s. G. Anton. Orłowskiego i G. Kunegundy Sliwińskiej, nieślubny z pf. Goreckiej -- X. i G. Aleksandra Wolska

20258 (Szubin)

1759.28/XI. (Sz.) Katarzyna Barbara, c. G. poprzednich Chrzanowskich [G. N. Franciszka Chrzanowskiego i Eleon.] gub. d. Sz. -- G. Piotr Nasiorowski i G. Teresa Krzyżanowska

20259 (Szubin)

1760.19/V. (Pińsko) Konstancja, c. N. Marcina Sulkowskiego mł. i G. Franc. Kuberskiej nieślubna -- chrz. nieszl.

20260 (Szubin)

1763.27/XII. (Sz.) Marja, c. poprz. Chrzanowskich [G. N. Franciszka Chrzanowskiego i Eleon.] -- G. D. Węgierki dz. d. Brzyskorzystewki i G. Teresa Krzyżanowska z dw. szubiń.

20262 (Szubin)

1769.21/IX. (Sz.) (14 *) Mateusz Franciszek, s. M. G. D. Józefa i Anny z Smoleńskich Grabskich pos. Sz. -- M. G. D. Tomasz Wróblewski sędzia gr. nakiel. z Królikowa i M. G. D. Kat. Chrzęstowska stol. wsch. z Brzyskorzystwi

20262 (Szubin)

1769.10/IX. (Pińsko) (28/VIII. *) Marjanna, c. N. ... i Katarzyny Miąskowskich ekonomów z P.- mieszcz. Sz.

20263 (Szubin)

1771.15/V. * Dymitr, s. I. Stanisława Mycielskiego (sty) lubiatow., Kaw. Sw. St. dziedzica miasta z przyl. i ... z X. Jabłonowskich

20264 (Szubin)

1773.20/VIII. (Sz.), 19 *, Anna Marja, c. G. D. Krystjana Fryderyka Lopez...(?) por. wojsk prus., komendanta m. Szubina i Katarzyny z Ciecierskich

20265 (Szubin)

1778.29/X. (Sz) 25 *, Jan Kanty Stanisł., s. G. Jakuba i Anny Dębińskich -- X. i G. D. Brygida Rzegocianka v. dojrzała

20266 (Szubin)

1779.27/X. (Sz.) (20 *) bl. Teresa, c. N. Piotra i Doroty Brzeskich-X. i ekonomowa Konstancja -- Stanisław Mycielski ścic. lubiat. i G. D. Anna Dębińska

20267 (Szubin)

1781.9/IV. (Szubska wieś) ch. 19. *, Kazimierz Jakub s. M. D. Jakuba i Anny Dębińskiej ekonomów d. Sz. -- X. i D. Brygida Rzegocianka zarządczyni plebanji

20268 (Szubin)

1781.9/IX. ch. 10 *, Marjanna, c. poprz. N. Brzeskich [N. Piotra i Doroty Brzeskich] -- X. i D. Anna Grygrowiczowa

20269 (Szubin)

1783.29/VIII. * Marjanna c. N. Jakuba i Anny z Koletowskich Dębińskich X, i G. D. Anna Grabska dz-a Kołaczkowa

20270 (Szubin)

1785.17/II. ch. 7/III. *, Maciej Jakub, s. poprz. G. D. Dębińskich [N. Jakuba i Anny z Koletowskich Dębińskich] -- X. i Bryg. Rzegocianka

20271 (Szubin)

1785.14/IV. ch. 16. *, Karol Fryderyk Wojciech s. G. Karola Kierszeuszteyna acatolica i Katarzyny Chrzanowskiej -- D. Fryd. K. i G. Barbara Jakubowska

20272 (Palędzie Kościelne)

1763.1/I. (PK.) Marianna c. G. Marcina Skarzyńskiego i Marianny z Gawrońskich -- G. Magdalena Lisowska v. i G. Jankowski ekonom

20273 (Palędzie Kościelne)

1765.27/VIII. (Gołąbki) Ignacy (* 2/VII.) s. G. Jana i Elżb. Izbińskich, z pf. Strzyżew. -- M. D. Łukasz Rosen, superintendent pozn. z pf. slesiń. i M. D. Ewa Rosenowa żup. WPol.

20274 (Palędzie Kościelne)

1768.9/VI. (* 5) Justyna Małgorzata, c. G. Stefana i Franciszki Godurowskich z pf. Kcyń. -- G. Franciszek Kleszczewski z par. gębic. i G. Rozalja Lisowska

20275 (Palędzie Kościelne)

1771.17/VI. (Duszno), * 12/V., s. N. Ignacego Boczkowskiego i Marjanny, przybyszów od ok. 6 tyg. imię: Antoni Jan -- chrz. nieszl.

20276 (Palędzie Kościelne)

1776.12/IV. (P. Dolne) Józefata Małgorzata, c. G. Stefana Godurowskiego i Franc. z Lisowskich -- M. D. Ewa Rosenowa z Kruchowa i N. Zawoyski z Woli

20277 (Palędzie Kościelne)

1784.19/IV. (P. Dolne) Józef Gabryel, s. N. Aleksego i Nepomuc. z Skąpskich Czarnowskich tenut. P. D. -- G. D. Józef i Ewa z Kososkich Rosenowie, generałowie w. kor., dz-e Kruchowa

20278 (Palędzie Kościelne)

1785.19/I. (Wieniec) Marjanna Teresa, c. G. Jana Andrzeja i Marjanny Teresy Benedykty Romanów acatol. -- M. Walenty Roszkowski szambel. król. pos. P. Dol. M. Ewa z Kossowskich Rosenowa

20279 (Palędzie Kościelne)

1786.26/II. (Padniewo) Anna Józefata, 19. *, c. G. Szymona i Anny Namysłowskich -- G. Jan N. i G. Marjanna Skąmpska z Pal. Kościel. gdzieindziej honesti

20280 (Palędzie Kościelne)

1779.25/VI. Jan Alojzy, s. I. Kunegundy z Miaskowskich Kosińskiej i Franciszka K. szambel. JKMci -- I. M. Anna z Miaskowskich Miaskowska i Józef Miask. cerem. 1786. (P. Dolne)

20281 (Palędzie Kościelne)

1786.5/IV. Franciszek Alojzy, s. poprz. Kosińskich [Kunegundy z Miaskowskich Kosińskiej i Franciszka K.] szambel. -- I. X. Leon Emiljan K. opat mogileński i M. D. Petronella Miask. z Lennej Góry

20282 (Palędzie Kościelne)

1786.18/X. * (P. Kościel.) Łukasz, s. G. D. Aleksego i Nepomuceny Czarnomskich -- G. D. Józef Skąpski i G. D. Marjanna Skąpska tenut. P. Kościel.

20283 (Palędzie Kościelne)

1790.24/V. (P. Kość.) Nepomucena, 15/5. *, c. G. Franc. i Antoniny Tańskich pos. P. -- G. Jan Borek i G. Teodora Jaroszewska

20284 (Palędzie Kościelne)

1791.8/IX. (Padniewo) Antonina Rozalja, 23/VIII. * c. G. Walentyna i Katarz. Gutoskich -- G. Franc. G. i G. Elżb. G., oboje z Rzegnowa

20285 (Palędzie Kościelne)

1792.17/I. (P. Górne) Marcjanna Agnieszka c. G. poprz. Tańskich -- G. Andrzej Jaroszeski i G Marj. Jarzębska on z Konecka, ona z Wieńca

20286 (Palędzie Kościelne)

1788.7/II. † (Padniewo) Józefa, c. M. D. Walentyna i Kat. Gutowskich tenut. Padniewa

20287 (Palędzie Kościelne)

1790.11/VII. † (P. K.) Nepomucena c. G. Tońskich tenut. w Palędziu, 11 tyg.

20288 (Palędzie Kościelne)

1791.11/X. † (P. Dolne) G. Mikołaj Skrzydlewski l. 47. poch. 13/X.

20289 (Palędzie Kościelne)

1763.28/XII. G. Stefan Godurowski z pf. Kcyń. x Gv. Franc. Lisowska z pf. tut., w Kość. Kruchow. -- M. Stan. Przespolewski, Józef Rosen żup. WKP Łukasz Rosen, Walentyn Zbyszewski, And. Lisowski jej ojciec

20290 (Palędzie Kościelne)

1766.26/I. G. Fabjan Grudzki tenut, Smoguleckiej wsi x v. Dorota Lisowska z pf.tut -- M. D. Józef Rosen zup. WP z Kruchowa, G. And. Lisowski jej ojciec, Stef. Godurowski

20291 (Palędzie Kościelne)

1766. Andrzej Lisowski zastawnik Palędzia l. 60 ż. Rozalia z Łaskaskich l. 50 córka Magdalena 19

20292 (Palędzie Kościelne)

1766 X. Bogumił Poniński kan. regul. Later. prob. Palędzki ma l. 33

20293 (Palędzie Kościelne)

1762.31/XII. † G. Anna de Lubońske 1-o v. Rzniecka 2-o v. Kaliszkowska

20294 (Palędzie Kościelne)

1762.8/VIII. † G. D. Melchior Kaliszkowski

20295 (Palędzie Kościelne)

1763.21/VI. † Małgorzata l. 7, c. G. Andrzeja i Rozalji Lisowskich

20296 (Palędzie Kościelne)

1768.13/VI. † Justyna Małg. oni 8, c. G. Stefana i Franciszki Godurowskich, poch. 15

20297 (Palędzie Kościelne)

1774.4/IV. † (P. Dolne) Aleksander, s. G. Doroty Brzezańskiej, † w 3 godz. po chrzcie

20298 (Palędzie Kościelne)

1774.15/VIII. † (P. Dol.) Rafał 1 rok, s. G. Stef. Godurowskiego z P. Dol. poch. 19

20299 (Palędzie Kościelne)

1775.28/11. † (P. Dol.) G. D. Andrzej Lisowski pos. P. Dol., poch. 2/XII. tu

20300 (Parlin)

1747.30/XI. (Parlinek) Andrzej, s. G. Mikołaja i Juljanny z Potockich Solerzyckich -- G. Adam i Agn. Potoccy brat i siostra m. s. rodz.

20301 (Parlin)

1749.2/III. (Parlinek) Kazimierz Maciej, s. G. Mikoł. i Juljanny Solerzyckich pos. Parlinka -- X. Ludwik Wierzbiński prob. ryszewski i G. Elżb. Potocka dz-a Chomiąży

20302 (Parlin)

1752.4/IV. (Parlinek) Wojciech Józef, s. G. poprz. Solerzckich [G. Mikoł. i Juljanny Solerzyckich] -- G. D. Mikołaj Potocki i G. D. Anna Gogoleska z Chomiąży ass. G. D. Maciej Błaszkowski i G.V. Agn. Potocka

20303 (Parlin)

1755.28/XII. (Parlinko) Marianna, c. G. poprz. Sulerzyckich [G. Mikoł. i Juljanny Sulerzyckich] tenut. P. -- G. Adm Potocki z matką

20304 (Parlin)

1762.10/VI. (Karsewo) w Chomiąży 7. *, Antoni, s. G. D. Ignacego Rzeszotarskiego i Agn. z Potockich-dz-ów Karsewa -- M. D. Adam P. dz. Chomiąży i Anna z P. Gogoleska wspódz. Chom.

20305 (Parlin)

1765.28/X. chrzestnym jest G. Antoni Kościelecki siostrzeniec X, Piotra Anton. Bronowskiego parocha Parlin., komendarza chomiąskiego

20306 (Parlin)

1766.28/IV. G. Marcin Bronowski ojciec tut. prob.

20307 (Parlin)

1766.7/VII. chrzestni: Adam Potocki z matką Elżbietą z Karskich P., dziedzice Chomiąży

20308 (Parlin)

1766.27/V. (Dąbrowa) 26. *, Magdalena Petronela, c. G. Bonaw. Makarskiego i Eleonory Swierczyńskiej z dw. Dąbrow.

20309 (Parlin)

1768.21/I. (Chomiąża) Agnieszka, c. N. Józefa Badyńskiego i Urszuli ekonomów z Chom. -- M. Adam Potocki dz. Ch. i Elżb. z Chrzanowskich Karska tenut Koczałkowa

20310 (Parlin)

1770.18/IV. (Chomiąża) 15. *, Katarzyna Aniela, c. N. Michała Narkieskiego i Jadwigi z Lewickich -- G. Franc. Sulerzycki i M. D. Elżb. z Karskich Potocka dz-a Chomiąży

20311 (Parlin)

1772.8/X. (Mokre), 6. *, Franciszek, s. D. Wincentego Manikowskiego i Joanny z Rudnickich -- G. Marcin Bronowski i V. Wiktoria Mejerowna z prob.

20312 (Parlin)

1775.12/II. (Dąbrowa) (8/I. *) Wincenty Stanisł., s. G. Józefa Balińskiego i Balbiny z Rzeszotarskich -- G. D. Wincenty Kosmowski dz. Kołodziejewa z pf. Trląg i G. D Marjanna Przysiecka dz-a d. Dąbrówka

20313 (Parlin)

1779.31/I. (Szandowo) X. Walentyn Złotnicki kustorz kruśw., prob. dz. Dobierzewic chrzci Marcinę Agatę 26. *, c. N. Antoniego Borowskiego i Zuz. z Zielińskich -- G. D. Elżb. z Ostrowskich Łęska dz-a Broniewa

20314 (Parlin)

1787.25/IX. (Chomiąża) Michalina, 22. *, c. M. D. Wojc. Sulerzyńskiego por. kaw. nar. i Scholastyki z Trzcińskich dz-ów Ch. -- M. D. Maciej S. Chorąży kaw. nar. i M. D. z Trzcińskich Skałdawska z Chomontowa

20315 (Parlin)

1788.2/II. (Parlin) Marcina Marjanna Scholastyka 30/I. *, c. Stan. Gorskiego Nob. i Kat. Walikowskiej (?)-chrz. nieszl.

20316 (Parlin)

1789.17/V. (Chomiąża) Zuzanna, (z w. 1789.21/II. w Trzemesznie) c. G. Krzysztofa Miełaczewskiego i Krystyny z Grzelezińskich -- M. G. Wojc. Sulerzyski pułk. W. K. i Scholastyka ż. 2-o v. Sulerzyska z d. Trzcińska, ż. pułkownika z Chomiąży

20317 (Parlin)

1789.31/XII. * (Chomiąża) Sylwester, s. M. Wojciecha i Scholastyki Solerzyckich majorów kawal. w. pol. cerem. 1/I.1790. -- M. D. Józef Cieński pos. Szernicz i M. D. Józefata z Pawłowskich Rzeszotarska z wojsk konnych w Trzemesznie

20218 (Parlin)

1755.13/VI. (Parlinek) G. Józef Cieński x G. Kat. Solerzycka, c. G. D. Mikoł. S. tenut. pos. Parlinka -- M. D. G. Michał Rynarzewski i G. D. Adam Potocki

20319 (Parlin)

1762.12/IX. (P.) M. D. Walentyn Złotnicki poczaszyc gostyński x M. D. Barbara Młodziejowska -- M. D. Wolski podczaszy bk.

20320 (Parlin)

1779.15/VIII. (P.) N. Stefan Kosiński, s. Wawrzyńca i Heleny x V. Joanna, c. Józ. Borny i Doroty de Kleyst-św. nieszl.

20321 (Parlin)

1792.19/VIII. (P.) M. Józef Łęcki mł. x M. Anna de Zurawek Grodeska wd. -- M. Wojc. Zurawek z ż. rodzice i M. Aleks. Ż. z ż.

20322 (Parlin)

1793.6/X. (Dąbrowa) M. Hipolit Słubicki x M. Justyna Krzyrastoska

20323 (Parlin)

1754.6/X. poch. Marjanna 9 mies., c. G. Józefa i Konst. Grodziskich łowczych drokickich

20324 (Parlin)

1758.30/IV. (Parlinek) poch. Marjanna 3 l., c. G. Mikoł. i Julianny Silerzyckich tenut. P.

20325 (Parlin)

1758.6/IX. (Parlin) X. Zgorski prob. Gąsaw poch. Reginę Bronowską matkę tut. prob.

20326 (Parlin)

1766.6/II. (Dąbrowa) † † Ludwik l. 5 starszy Jan młodszy l.2, ss. M. Bonaw. Makarskiego i Eleon. z Swierczyńskich 3/2. ††

20327 (Parlin)

1773.6/XI. † (Mokrze) G. Joanna Rudnicka ż. D, Winc. Mańtyka lat 47, poch. Ref. Pakość

20328 (Parlin)

1774.9/VIII. (Dąbrowa) poch. Igancy, l. 8, s. G. Stanisł. Rzeszotarskiego pos. Dąbrowy (l. 7)

20329 (Parlin)

1778.18/V. (P.) poch. Marcin Bronowski ojciec prob. 15. †

20330 (Parlin)

1783.11/I. † (Chomiąża) M. Mikołaj Potocki l. 50, poch. 20 Dominik. Żnin

20331 (Parlin)

1784.25/VII. (P.) poch. G. D. Wojciech Gorski 24/VII. † l. 60

20332 (Parlin)

1792.14/VI. † (P.) X. Antoni Bronowski prob. curatus. Parliń. i kom. Chomiąski 1717. * prezbit. 1744., instyt. w Parlin. 1746. l.75 poch. tu

20333 (Parlin)

1795.7/VIII. (P.) poch. M. Wojc. Chmielewski l.60 suchoty

20334 (Pakość)

1694.29/VIII. G. Wawrzyniec Umiński x Marjanna Ostrowska

20335 (Pakość)

1745.9/II. (Ludwko) M. D. Jerzy Złotnicki ze wsi Wszedniow mł. X. V. Katarzyna Trzybińska -- G. Melchior Złotnicki i G. Trzybiński z Jeżewa

20336 (Pakość)

1745.27/VI. (P.) M. Józef Krupecki administrator de Tampkowo x M. wdowa Domicella Zaleska -- N. Wawrzyniec Bogdemski i Grzegorz Szymański obyw. P.

20337 (Pakość)

1748.4/II. (Ludkowo) M. Michał Zawacki administr. Ludkowa x v. Magdalena Sierakowska

20338 (Pakość)

1752.13/II. (Jankowo) M. Konstanty Borucki z Kożuszkowa x M. Teresa Trzebicka z Jankowa -- M. G. D. Wolski łowczy b. k. z Jankowa etc.

20339 (Pakość)

1752.19/IV. (Ludkowo) M. Tomasz Jaworowski x M. wd. Dorota Rudnicka z Lutkowa -- M. Chornacki. M. Ignacy Kościelski, z Borejewic

20340 (Pakość)

1752.5/XI. (Radłowo) G. Ant. Tokarski x G. Barb. Rudnicka wdowa -- G. Tom. Jaworowski z Lutkowa

20341 (Pakość)

1758.18/VII. (Mielno) G. D. Jan Kłobuchowski mł. x G. V. Magdalena Kleczewska z Mielna -- G. D. Marcin Działyński z Sadłogoszcza i Bartł. Wolski z Mochelna

20342 (Pakość)

1686.20/I. (Łącko) Wiktorja, c. G. Akeksandra i Barbary Brzezińskich -- G. Marcin Umiński i Katarzyna Gurczyska

20343 (Pakość)

1686.8/VIII. (Jankowo) Helena Teresa, c. N. Swiętosława i Marjanny Zagorskich -- G. Jakub Zagajewski i Helena Ostrowska

20344 (Pakość)

1688.4/V. (Jankowo) Helena Ewa, c. G. Aleksandra i Anny Orzelskich -- G. Stanisł. Markowski i Hel. Ostrowska

29345 (Pakość)

1690.16/I. Agnieszka Anna, c. N. Jana i Zofii Chamskich -- N. Zygm. Gurczyński i Barbara Luberacka

20346 (Pakość)

1691.22/II. (Sadłogoszcz) Zofia Zuzanna, c. G. Stanisława i Ewy Kłobukoskich -- G. Kaz. Kłobukoski i Dorota Dybyńska

20347 (Pakość)

1691.15/VIII. (Jankowo) Marjanna, c. G. Aleksandra Orzelskiego i Anny -- G. Maciej Działyński i Marjannę Ostrowska

20348 (Pakość)

1692.7/II. (Krzekotowo) Dorota, c. G. Jana i Jadwigi Słaboszewskich -- G. Wojc. Sławoszewski i Zuzanna Rogalina

20349 (Pakość)

1393.21/VII. Antoni, s. G. Kazimierza i Teresy Zaleskich (Mieleno) -- G. Stanisł Kłobuchowski i Marianna Karszeska

20350 (Pakość)

1694.21/II. Kazimierz, s. G. Aleks. i Anny Orzelskich -- G. Wojc. i Marianna Ostrowscy brat i siostra rodz.

20351 (Pakość)

1695.15/VI. (Jankowo) Tomasz Antoni, s. G. Aleks Anny Orzelskich -- X. i G. Katarz. Ostrowska

20352 (Pakość)

1696.0/VI. (Marcinkowo) Józef., s. G. Piotra i Katarz. Wolskich -- G. Kaz. Wolski podwojew. inowrocł. i G. Marjanna Bielicka

20353 (Pakość)

1696.1/IV. (Sądowo) Wojciech s. G. Jana i Zofii Chamskich -- G. Marcin Umiński skarb. b.k. i G. Anna Kłobuchow.

20354 (Pakość)

1696.28/IV. (Jankowo) Ewa Helena, c. G. Wawrzyńca Umińskich -- G. Marcin U. skarb. b.k. i G. Ostrowska

20355. (Pakość)

1697.22/XII. (Radłowo) Jan Mikołaj, s. G. Jana i Marjanny Jabłkowskich dz-ów R. -- G. Kaz. Obrębski z Rucewka i G. Ostrowska z Jankowa

20356 (Pakość)

1698.0/IV. Katarzyna, c. G. Wojciecha Umińskiego i Anny -- G. Szymon Pucznik i Kat. Ostrowska

20357 (Pakość)

1700.13/V. (Niesczewice) Zofia, c. Franc. i Heleny Wierzbickich Nob. -- Wojc. Umiński i m-a

20358 (Pakość)

1701.21/VIII. (Radłowo) Wawrzyniec Bartłomiej, s. G. Jabłkoskiego i Marjanny -- G. Franciszek Kłobuchowski i G. Kłobuchowskę brata swego żona

20359 (Pakość)

1702.24/IX. (Radłowo) Michał, s. G. Jana Jabłkowskiego i Marjanny -- G. Wojc. Ostrowski z siostr. Katarzyną

20360 (Pakość)

1705 25/VII. (Jankowo) Jakub Antoni, s. M. Walentyna i Kat. Nieszczewskich -- M. D. Wojc. Nieszczewski i M. D. Helena Ostrowska

20361 (Pakość)

1706.0/VIII. (Rybitwy) Jakub s. M. D. Ludwika Batogowskiego i Anny -- M. D. Kaz. Mazowiecki

20362 (Pakość)

1709.19/VIII. (Radłowo) Jakub s. G. D. Jana i Marjanny Jabkoskich -- M. Jan Ostrowski i Helena Orzelska

20363 (Pakość)

1711.0/IX. (Radłowo) Wiktorja c. poprz. D. Jana i Marianny Jabkowskich -- Walentyn Majewski

20364 (Pakość)

1715.28/II. Stanisław Kostka s. M. D. Władysł. Kawieckiego i Teresy -- M. G. D. Ludwik Markowski i G. Marjanna Klonoska z Popowiczek

20365 (Pakość)

1715.14/VII. Benigna Franciszka c. G. Franciszka i Marjanny Jankoskich -- G. D. Tomasz Janoski i M. D. Zofia Szugoska ścinna kruświcka

20366 (Pakość)

1718.20/III. (Jankowo) Antoni Józef, s. G. N. Jana i Teresy Ostroskich -- G. D. Aleksander Kamiński i G, Hel. Ostroska

20367 (Pakość)

1718.0/X. Wawrzyniec, s. M. Jana i Zofii Działyńskich -- M. Aleks Szygoski i Ewa Kłobukoska

20368 (Pakość)

1719.3/X. (Jankowo) Jadwiga Teresa, c. G. Jana i Teresy Ostroskich -- G. D. Adam Wróblewski i G. Dominika Zofia Teresa Strachowska

20369 (Pakość)

1720.8/VIII. Franciszek Kiljan, s. G. Jana i Zofii Działyńskich -- M. D. Jakuba Dz. i G. Ewa Kłobuchowska

20370 (Pakość)

1721.14/VII. (Jankowo) Petronella Anna, c. G. D. Jana Ostroskiego i Teresy -- G. D. Aleksander Kamiński i G. D. Marj. z Bątkowskich Markoska z Dobieniewic

20371 (Pakość)

1761.2/IV. (Zalesie) Jan Nepom. Antoni, s. G. Jana Kantego i Anny z Zbojeńskie Wolskich -- G. Wawrzyn Działyński i Kazimiera z Działyń. Drzewiecka z Sadłogoncia

20372 (Pakość)

1762.10/VI. (Zalesie) Antonina Małgorzata c. G. Jana Kant. i Anny Wolskich -- M. G. D. Seb. Zboiński z ż. Antoniną z Zaleskich z Więcławic

20373 (Pakość)

1769.9/IV. (P.) (6. *) Witalisa Nepomucena, c. G. Macieja i Reginy Kraszewskich -- X. i G. Eleonora Teszkiewiczówna

20374 (Pakość)

1771.5/II. (Wilkowo) 22/I. *, Marjanna Agata, c. G. Józefa i Agnieszki Koryckich tenut. -- G. Wawrzyniec Działyński dz. Sadłogonczy i G. V. Eleonora Tyszkiewiczowna

20375 (Pakość)

1771.14/IV. (Lutkowo) Wojciech, 6. *, s. G. Franciszka (!) i Reginy Kraszewskich -- M. Wawrzyniec Działyński i Magdalena Lipska

20376 (Pakość)

1772.12/V. (22/IV. *) Jerzy Witalis, s. G. Wojciecha z woj. sieradz. i Eleonory Janiszewskich poses. tenut. plebanji P. -- X. Belędzki prob. żernicki i G. Agn. Forbesowa

20377 (Pakość)

1772.30/XI. (Lutkowo) Brygida, (z wody 25/X.) c. G. Tomasza i Kat. Miaskowskich -- ass. cerem X. Walery Złotnicki i G. Antonina Nowowieyska

20378 (Pakość)

1773.28/XI. (Dw. Janikowo) Szymon Tadeusz Paweł, s. M. Bonawentury Markowskiego i Teodory Wolskiej, komorników granicz. b-kuj, dz-ów J. (24/X. *) -- M. Tadeusz Trzciński łowczy inowrocł. i J. M. Agnieszka z Nieborskich Kościelska, klanowa bydgoska z Szarleja i Bożejewic dziedziczka

20379 (Pakość)

1773.30/XII. (Wilkowo Dw.) Jan Sylwester, s. G. Marcina Malczewskiego i Nepomuceny -- N. Sebastian Drzwiecki z córką Anastazją V.

20380 (Pakość)

1774.28/X. (Dw. Jankowo) 17. *, Edward Łukasz, s. poprz. P. M. D. Markowskich [M. Bonawentury Markowskiego i Teodory Wolskiej] -- X. Walenty Złotnicki Kan. i kustosz kruświc. i Anna z Złotnickich Mękarska

20381 (Pakość)

1775.21/II. (Lutkowo) Błażej Teodor, s. G. Wojciecha i Eleonory Tyszkiewiczów Janiszewskich, z woj. Kalis.-tennut. pleb. -- X. i G. Antonina Szatkowska tenut. fundum Sw. Ducha w Pakości

20382 (Pakość)

1776.9/V. (Jankowo Dw.) (30/IV. *) Anastazy Augustyn Aleks., s. poprz. M. Markowskich [M. Bonawentury Markowskiego i Teodory Wolskiej] -- M. Augustyn Szygowski ścic kruśw. i Justyna z Złotnickich Falęcka, ass. Antoni Gołecki dz. z Radłowa i Kat. Falęcka v.

20383 (Pakość)

1776.25/VIII. (13. *) Jan Fryderyk Jakub, s. M. D. Jana Teofila Ogrowskiego, kasjera i Konstancji z Trzebiatowskich -- M. D. Ksawery Bronikowski londrat i Józefa Zawadzka Andrzej Cieński sta kruśw, Helmina de Szekeli

20384 (Pakość)

1776.4/X. (Dw. Lutkowo) Klara Franc., c. G. Piotra i Barb. Jaroszewskich -- G. Ant. i Marjanna Gołeccy dz-e Radłowa

20285 (Pakość)

1776.0/X. (P.) Franciszek Józef, s. N. Antoniego Kurczewskiego i Marj. z woj. inowrocław. -- chrz. nieszl.

20386 (Pakość)

1777.26/XI. (Sadłogoncz) 12. *, Ignacy Marcin, s. N. Kajet. Zielnieckiego [to Nob. ale nie małż. ona z d. Koralewska] i Marianny -- chrz. nieszl.

20387 (Pakość)

1778.9/I. (Lutkowo) (8. *) Joanna, c. G. Wojciecha i Eleonory Janiszewskich -- G. Kaz. Łukaszewski

20388 (Pakość)

1778.29/VI. (18. *) Juljanna Zofia, c. N. Jana i Teodory Ogrowskich Kasierów pow. inowrocł. -- Tadeusz Trzciński podczaszy i Zofia Mieczkowska klanowa

20389 (Pakość)

1780.12/I. (Jankowo Dw.) (31/XII. *) Konstancja Teresa Barbara, c. G. Michała i Teofili Romanów -- X. Walentyn Złotnicki kustosz kruświcki i Anna z Zalesia Mękarska

20390 (Pakość)

1780.16/VII. (Pakość) (8. *) Ludwika Marjanna, c. N. Kanstancji z Trzebiatowskich Ogorowskiej -- M. Tad. Trzciński stol. bydg. i Eufemja Kleystowa N. Karol Kleyst i Barb. Jaroszewska

20391 (Pakość)

1781.19/VIII. (Ludkowo) Michalina Klara, c. G. Wojciecha i Eleon. z Tyszk. Janiszewskich (13. *) -- G. Michał Roman i Teofila z Złotnickich małż. poses. Jankowa

20392 (Pakość)

1782.15/XII. (Dw. Zalesie) córka G. Karola Jasińskiego i Honoraty z Wolskich -- G. Wojciech i Anna Wolscy

20393 (Pakość)

1783.13/III. (Wilkowo Dw.) Karol Fryderk, s. G. Ludwika Gustawa de Harling i Eleonory Karoliny Marcus-

20394 (Pakość)

1783.21/IV. (Lutkowo pleb.) Karol Wincenty, s. G. Wojc. Majewskiego i Marjanny z Ziołkowskich -- G. Karol Jasiński

20395 (Pakość)

1783.30/XII. (Jankowo Dw.) Tekla, c. G. Tyszków -- X. Walentyn Złotnicki kanonik kruświcki i M. Anna Mękarska

20396 (Pakość)

1784.2/V. (Zalesie Dw.) Leon Konstanty Wojc., s. G. Karola i Honoraty Jasińskich -- G. Wawrzyniec Działyński dz. Sadłogoncza i Anna Wolska babka

20397 (Pakość)

1786.13/VI. (Kalwarja) Anna Tekla, c. G. Ignacego Grochowskiego i Joanny de Gosławskie -- M. Anna Mękarska łowczyna i G. Michał Roman tenut. Jankowa

20398 (Pakość)

1786.4/X. (Jankowo Dw.) Rozalja, c. N. Szymona i Joanny Tyszków -- G. Antoni Gołecki dz. Radłowa i V. Rozalja Złotnicka

20399 (Pakość)

1788.6/III. (Dw. Wilkowo) Ksawery Samuel Wilhelm s. G. Ludwika de Harling por. i Eleonory Florentyny 8/II. * -- M. Xawery Bronikowski landrat inowrocł. i Anna Matelska

20400 (Pakość)

1788.29/X. (P.) Annę Barbare, 20. *, c. G. Tad. Wasieleskiego i Anny Róży wachmistrzów -- chrz. nieszl.

20401 (Pakość)

1789.3/VII. (Ludkowice przedm.) (30/V. *) Antoni Jan, s. N. Elżb. de Repackie Kosmowskiej nie mieszk. z mężem swym Józefem Kosmow.

20402 (Pakość)

1792.2/XII. (Ludkowo) Walentyn Faustyn, * w Popowicach k. Inowrocł. ch. 1779.13/IX., s. G. Ignac. Szatkowskiego i Antoniny z Tyszkiewiczów -- G. Ant. Gołecki dziedzic Radłowa i G. Antonina z Sulerzyskich Nowomiejska dz. Skrzekotowa

20403 (Pakość)

1764.26/II. G. Stanisław Kuratkowski sługa dworski Radłówka x Agnieszka Cięszkowska

20404 (Pakość)

1768.23/I. (Dw. Jankowo) M. Bonawentura Markowski regeus kruswicki x Teodora Wolska, c. M. Jana W. stolnika brzesko kujaw. dz-a Jankowa -- G. Michał Rynarzewski dz. Dobieszewic, I.M. Antoni i Franciszka z Białochowskich Wolscy podkomorzowie b. k. And. Cieński i Małgorz. Wolska

20405 (Pakość)

1768.23/X. (P.) Mateusz Tarzeski z Liszcz x Katarzyna panna z P.

20406 (Pakość)

1770.21/I. (P.) Aleksander Nowicki neofita x Marjanna Kościańska panna

20407 (Pakość)

1773.31/XII. Dysp. dla G. Józefa Stegnickiego wd. i Wiktorji Gałęskiej V.

20408 (Pakość)

1778.19/II. Dysp. dla G. Macieja Kozaneckiego i Magdal. Jakubowskiej wdowy

20409 (Pakość)

1724.10/I. (Jankowo) Wiktorja, c. G. D. Jana i Teresy Ostrowskich -- G. Jan Klonowski i Dorota Wałecka

20410 (Pakość)

1725.23/IV. (Milno) Wojciech, s. G. D. Wojc. Kryszewkiego i Anny -- Teofila Chmielewska

20411 (Pakość)

1727.10/VI. (R.) Antoni s. G. D. Jakuba Bagińskiego i Ludwiki-tenut. Lutkowa -- M. Wawrzyniec Przysiecki z Sadłogoszcza i córka jego Ludwika

20412 (Pakość)

1729.12/III. (P.) Franciszek Kunegunda, c. G. Wojciecha Sławińskiego " tubicenis" z dw. P. Działyńskiego i Katarzyny -- M. G. D. Ignacy Jan Brzeski ekonom P. i M. Teresa Ostrowska z Jankowa

20413 (Pakość)

1733.16/I. (Sadłogoncz) Juljan Ignacy, s. M. G. D. Franc. Łęskiego i Anny z Działyńskich -- Jan Chryzostom Zboży Radojewski chorąży bydg. i sędzia surrog. pozn. i M. D. Ewa Kłobuchowska prababka dziecka z Zalesia

20414 (Pakość)

1735.24/VIII. (Bilawy) Bartłomiej, s. M. D. Andrzeja i Barb. Radzikowskich -- M. D. Walentyn Mroczkowski i M. G. D. Ludwika Łącka z Sadłogoszczy

20415 (Pakość)

1735.14/XI. (Kalwarja) Antoni Leonard Faustyn, s. N. M. D. Błażeja Antoniego Brzuskiego i Katarzyny z Komierowskich -- M. G. D. Jan Zębiński i M. G. D. Kat. z Komirowskich Wociechowska

20416 (Pakość)

1736.25/V. (Radłowo) Dorota, c. N. P. M. D. Kazim. i Zofii Bieganowskich-M. D. Mikoł. Krasnosielski i M. D. Anna z Jabkowskich Bieganowską

20417 (Pakość)

1734.1/XII. (Sadłogoszcz) Barbara, c. M. G. Franc. i Anny z Dział. Łęskich -- M. D. Franciszek Kłobukowski i Zofia z Kłob. Wolska babka

20418 (Pakość)

1737.29/XII. (Radłowo) Jan Wawrz. s. M. G. Wawrzyńca i Zofii de Borzeskich (?) Jabkoski -- M. D. And. J. i M. Teresa z Kumiroskich Ostroska

20419 (Pakość)

1738.15/II. (Kalwaria) Scholastyka Antonina, c. M. Błażeja i Katarzyny z Komirowskich Brzuskich -- M. D. Jadwiga Zglińska i sław.

20420 (Pakość)

1741.15/V. (Bilawy) Zofia, c. M. Wawrzyńca Zaleskiego i Domicelli -- M. D. Jan Lisiecki i M. V. Helena Mieczkowska c. żony jego

29421 (Pakość)

1742.27/VIII. (Bilawy) Anna Taresa, c. M. Józefa i Róży Gomoskich administr. B. -- M. D. Antoni ...radoski i M. D. Teresa Ostr.. wsi Jankowo

20422 (Pakość)

1744.17/V. (Sadłogoszcz) Leonard-Marcin 3 l., i Dionizy Bonaw. ss. poprz. Łęskich [M. G. D. Franc. Łęskiego i Anny z Działyński] -- M. D. Ant. Morzycki i Zofia ...sińska de Złotowo, Antoni Krzesiński z Złotowa i Kordula Morzycka z Ostrowa

20423 (Pakość)

1745.1/III. (Radłowo) Karol, s. M. D. Kaz. i Zofii Bieganowskich -- M. And. B. i Annę Łęska z Sadłogoszcza

20424 (Pakość)

1746.29/I. (Ludkowo Dw.) Marjanna, c. G. D. Jerzego Złotnickiego i Katarzyny -- M. G. D. Jan Wolski z Cieślina i G. D. Kat. Stolińska prababka dziecka z Ludkowa

20425 (Pakość)

1746.13/II. (Milno Dw.) Marjanna Joanna, c. M. G. D. Piotra i Barbary Zglińskich -- G. D. Antoni Swierczyński i M. G. Konst. Biskupska z Bodzonowa

20426 (Pakość)

1746.16/V. (Jankowo) Wojciech Jan Nep., s. N. Józefa Krupeckiego i Domicelli -- M. G. Jan Wolski z Cieślina i G. Marjanna Stolińska z Ludkowa

20427 (Pakość)

1747.5/II. (Mielno Dw.) Hjacynta Ludwika, c. M. D. poprz. Zglińskich [M. G. D. Piotra i Barbary Zglińskich] -- chrz. nieszl.

20428 (Pakość)

1749.16/VII. (P.) Marjanna, c. N. And. i Ewy Osieckich-chrz. nieszl.

20429 (Pakość)

1749.2/VIII. (Ludkowo) Magdalena Kunegunda, c. N. D. Michała i Magdaleny Zawackich administr. L. -- M. G. D. Aleks. Złotnicki z Broniewa i Marjanna Stolińska z L.

20430 (Pakość)

1747. (Milino Dw.) Łukasz Konsanty Antoni, s. N. D. Jana Kliszeckiego i Barb. -- D. Stefan Rożniatowski i D. Jadwiga Zglińska NN.

20431 (Pakość)

1749.26/XII. (Milno Dw.) Ewa, c. G. D. poprz. Kliczeskich [N. D. Jana Kliszeckiego i Barb.] -- G. Stefan Dzięgieleski i G. D. Konst. Hodupska NN.

20432 (Pakość)

1750.2/I. (Radłowo) Marjanna Kazim., c. poprz. Łęskich [M. G. D. Franc. Łęskiego i Anny z Działyńskich] -- M. G. D. Jan Wolski cześnik z Jankowa i G. Kazimiera z Działyńskich Drzewiecka wd. z Sadłog.

20433 (Pakość)

1750.22/XI. (Sadłogoszcz) Karol, s. N. D. Wojciecha o Gertrudy Stawickich -- M. D. Działyński z Sadłog. i M. V. Esteza Lisiecka z Ludkowa

20434 (Pakość)

1753.20/X. (Lutkowo) Jan Kanty, s. N. Adama Wierzbickiego podstar. z L. i Rozalji -- G. Jan Kleszczewski z Mielna dzierżawca i sław.

20435 (Pakość)

1755.23/II. (Ludkowo) Konstancja, c. poprz. Wierzbickich [N. Adama Wierzbickiego i Rozalji] admin. -- D. Walenty Krajeski i M. Kat. Rudnicka oboje NN.

20436 (Pakość)

1756.17/I. (Milno) Ludwiga, c. M. D. Jana Kleczewskiego i Barbary -- X. i M. V. Ludwika Przeworska z Ludkowa

20437 (Pakość)

1759.16/IX. (Zalesie) Honorata Róża, c. G. Jana Kantego Wolskiego i Anny z Boińskich -- G. D. Sebastian Zboiński (?) ojciec matki i G. D. Kaz. z Działyńskich Drzewiecka

20438 (Pakość)

1746.6/V. (* przed 3 tyg.) Teresa Joanna, c. N. Tom. i Marjanny Trzcińskich -- G. M. D. Warzyniec Działyński i G. Anna Drwęcka z Kalwarji

20439 (Pakość)

1685.9/V. † I. DD. Zygmunt z Kościelca i Działynia Działyński wojewoda kaliski sta inowrocł. kol. i dziedzic tut. † w Toruniu

20440 (Pakość)

1687.2/III. † w Jankowie G. Jan Lubomęski

20441 (Pakość)

1689.9/IV. † G. Jakub Trzaskowski w 1-ej części Jankowa

20442 (Pakość)

1690.25/II. † G. Anna Slesińska

20443 (Pakość)

1690.12/IV. † G. Rożniatowska w Jankowie

20444 (Pakość)

1691.15/V. † G. Thulibowska

20445 (Pakość)

1691.24/V. † we wsi Trlągu X. Jan Stanisław Chrząnowski curatus par. trląg., dz. phil. Akad. Krak., prof. tamt.

20446 (Pakość)

1691.7/VI. † G. Katarzyna Markowska w Dobierzewicach par. Trląg

20447 (Pakość)

1693.16/III. † G. Stanisław Rożniatowski

20448 (Pakość)

1693.28/IX. † G. Teofila Sadobierska w Jankowie oboga

20449 (Pakość)

1694.19/I. † M. Jan Smarzowski

20450 (Pakość)

1694.1/II. † I. Maciej Działyński wojewodzic kaliski, w podróży piotrk. dz. P., Kościelca, Dąbrowy i in. poch. 30/III.

20451 (Pakość)

1694.31/V. † G. Stanisław Markowski z Dobieniewic

20452 (Pakość)

1696.13/II. † X. Bartłomiej Kędzierzyński prob. parlin.

20453 (Pakość)

1696.29/III. † N. G. Anna Skwarska biedna żebr.

20454 (Pakość)

1702. † N. Kat. Wróblewska

20455 (Pakość)

1721.11/I. † Barbara Sadokierska z Jankowa

20456 (Pakość)

1721.20/III. † Jan Sadokierski z Jankowa

20457 (Pakość)

1721.28/IV. † G. D. Dorota Hełmicka

20458 (Pakość)

1724.25/X. † Jan Franc. Skubarczewski

20459 (Pakość)

1734.20/X. † G. Kamiński pos. Jankowa poch. Ref.

20460 (Pakość)

1740.11/IV. † N. Jadwiga de Jabkowska

20461 (Pakość)

1745.16/XI. † G. Zgliński

20462 (Pakość)

1753.20/IV. † Franciszka Ulatowska

20463 (Pakość)

1753.27/VII. † N. Antoni Sliwiński

20464 (Pakość)

1755.19/IX. † (P.) N. Michał Górski sługa Działyńskiego z Sadłog. u chirurga w P.

20465 (Pakość)

1756.19/II. † (P.) N. D. Stefan Rożniatowski

20466 (Pakość)

1756.5/III. † M. D. Jadwiga Zglińska staruszka poch. Ref. (P.)

20467 (Pakość)

1756.8/V. † (Ludkowo) M. V. Ludwika Przedworska Nob. † we dworze M. Jaworskich w L. poch. Ref.

20468 (Pakość)

1757.25/III. † (P.) M. D. Kat. Woyciechowska poch. Ref.

20469 (Pakość)

1757.7/V. † (Zalesie) D. Franciszek Wolski poch. tu

20470 (Pakość)

1757.14/VIII. † (P.) Franciszek, s. M. D. Kraszewskiego

20471 (Pakość)

1757.1/XI. † (R.) D. Kłobuchowski Marcin mł. poch. Reform.

20472 (Pakość)

1757.5/XI. † (P.) D. Walentyn Kłobuchowski poch. Ref.

20473 (Pakość)

1757.12/XI. † (Milno) Baltazar s. M. Kleczeskiego

20474 (Pakość)

1758.12/II. † (Sadłogoszcz) N. V. Anna Kłobuchowska

20475 (Pakość)

1758.7/IX. † (Jankowo) M. D. Ignacy Wolski podczaszyc b. k. mł., l. 17, poch. Reform.

20476 (Pakość)

1759.17/II. † (Zalesie) G. Zofia z Kłobuchowskich Wolska poch. Ref.

20477 (Pakość)

1759.27/II. † (Jankowo) G. Helena Wolska poch. Ref.

20478 (Pakość)

1759.13/V. † I. E. D. Augustyn hr. na Kościelcu i Działyniu Działyński wda kaliski dz. P., poch. Ref. 31/V. † Konarzewo

20479 (Pakość)

1760.6/VIII. (P.) poch Agnieszkę c. G. Hjacynta i Marjanny Kęsickich l. 4 1/2.

20480 (Pakość)

1761.28/XII. † G. Hjacynt Kęsicki poch. koło żony

20481 (Pakość)

1761.18/IX. † G. Marjanna Kęsicka

20482 (Pakość)

1762.16/IX. † (Konarzewo) I. D. Brygida z Działyńskich Czapska l. 16 wdzianka kaliska wdzina malborska

20483 (Pakość)

1763.12/III. † I. Dorota z Działyńskich Czapska † w Konarzewie l. 19 kl. chełmińska. poch. 26 Ref.

20484 (Pakość)

1763.19/9. † G. D. Kazimiera (z Działyńskich) Drzewiecka wd., l. ponad 80, poch. Ref.

20485 (Pakość)

1766.17/IX. † (paraliż) G. Marjanna Walicka z Radłówka tenut.

20486 (Pakość)

1770.7/II. † (Milno) G. Adam Gałęski tenut. Milna poch. Ref.

20487 (Pakość)

1773.3/IV. (P.) poch. G. Aleks. Sutkowski

20488 (Pakość)

1773.8/X. (P.) poch. Brygitta dziecko G. Miąskowskiego

20489 (Pakość)

1776.4/IV. poch. Reform. N. Mikołaj Sokołowski

20490 (Pakość)

1777.6/VIII. poch. G. Zaleska poch. Ref.

20491 (Pakość)

1784.0/X. poch. Ludwika l. 3 1/2 c. Ogrowskich kasjerów

20492 (Pakość)

1786.23/II. (Kalwarja) poch. G. Balbina Balińska ż. tenut. kalw.

20493 (Pakość)

1787.2/IV. † (Lutkowo) Michał 1 rok s. G. Dydyńskiego tenut. prob. ospa

20494 (Pakość)

1787.18/IX. † (Jankowo Dw.) Teofila Romanówna l. ok. 40, hydrop. s. 23 Ref.

20495 (Pakość)

1787.28/IX. † (Lutkowo) G. Rozalja Nieszczewska l. ponad 80, poch. Kalw.

20496 (Samoklęski)

1751.17/X. (Chabielino) Eleonora Teresa, c. M. Aleks. i Józefaty z Rydzyńskich Broniewskich cześników dobrzyckich, cerm. 1758.27/III. ass M. Anna Gorecka i Jan Br.

20497 (Samoklęski)

1753.25/I. (S. Wielkie) Kat. Agn., c. I. M. Franciszka i Zofii z Chwałkowskich Miczkowskich łowczych kowalskich -- M. Anna z Broniewskich Gorecka i M. Andrzej Chw.

20498 (Samoklęski)

1753.17/II. (Chabielin) Antoni Walenty, s. I. M. poprz. Broniewskich [M. Aleks. i Józefaty z Rydzyńskich Broniewskich] cześ. dobrzyń. -- chrz. nieszl. cerem 18 ass. Rydzyński klanic lędzki i M. Franc. Rydzyńska

20499 (Samoklęski)

1753.12/III. (S. W.) Grzegosz Józef, s. M. Adama i Marjanny z Chwałkowskich Łukomskich, dz-ów Drzązgowa w W. Polsce cerem 9/IV. ass. Franciszek Mieczkowski łowczy Kowalski i Teodora z Grabowskich Osłowska chorążyna bracławska

20500 (Samoklęski)

1753.25/III. (Wieszki) Wojciech, s. G. Anny Kosickiej i niezn. ojca -- G. Wiktoria Ligowska v. z dw. Samoklęsk.

20501 (Samoklęski)

1753.13/IX. (S. W.) Michał Franciszek, s. G. Jana i Wiktorji Dzierżanowskich -- X, i M. Zofia z Chwałk. Mieczkowska łowczyna Kowalska

20502 (Samoklęski)

1754.12/V. (S. W.) Antonina Zofia (10. *), c. poprz. M. Mieczkowskich [I. M. Franciszka i Zofii z Chwałkowskich Mieczkowskich] łowczych kowal. -- G. V. Wiktorja Ligowska-cerem 2/II.55.

20503 (Samoklęski)

1755.10/V. (Chabielin) Franciszek Onufry, 19/VIII. *, s. G. Jakuba i Joanny Kaczkowskich pos. Ch. -- chrz. nieszl., cerem 26/I.1756. ass. G. Aleksander Gawroński i Kat. Dąbrowska stol. inowrocł.

20504 (Samoklęski)

1756.26/I. (Chabielin) 2 dzieci Xewery, ass. G. Marcina Gawrońskiego i Zofii Kąsinowskich, i 2-gi Józef, w ass. G. Antoniego Kąsin. i Teresy Gawroń. synowie G. Jakuba i Joanny Kaczkowskich poses. Chabielina

20505 (Samoklęski)

1760.22/IV. (S. W.) (17. *) Wojciech, s. G. Fabjana i Konstancji Grudzkich pos. S., -- G. Wiktorja Dzieżanowska. cer. 20/I.61. w Smogulec. wsi ass. ch. And. Chwałkowski i z Chwałk. Mieczkowska łowczyna

20506 (Samoklęski)

1763.30/XI. (Szczepice w p. kcyń.) Marjanna, c. G. Wojc. i Anieli Gawrońskich -- ass. M. And. Chwałkowski i Zofia Mieczkowska łowczyna Kowaleska

20507 (Samoklęski)

1769.26/VII. * (Zurczyn) Jakub Ignacy, s. G. Michała i Marjanny Kowalskich poses. Zurczyna -- X. i G. V. Barb. K.

20508 (Samoklęski)

1770.30/III. * (Chabielin) Wojciech, s N. Michała i Marjanny Frankowskich ekonomów z Chabielina cerem. 1/IV. -- chrz. nieszl.

20509 (Samoklęski)

1770.29/IX. * (Zurczyn) Michalina Franc., c. poprz. G. Kowalskich [G. Michała i Marianny Kowalskich] pos. Z. -- cerem 17/XII.71. ass. G. D. Antoni Jakubowski i V. Wiktorja Grabska z Kołaczkowa

20510. (Samoklęski)

1773.28/III. (Zurczyn) Marjanna Balbina, c. poprz. G. Kowalskich [G. Michała i Marjanny Kowalskich] cerem 30/V. ass. G. D. Antoni i Kat. małż. Jakubowscy

20511 (Samoklęski)

1773.11/XI. (Chabielin) Marcin, s. M. Mikołaja i Eleonory z Broniewskich Węsierskich sędziów tychol., z Ch. -- G. V. Barb. Gorecka

20512 (Samoklęski)

1776.20/II. (Zurczyn), 17. *, Walentyn Karol, s. G. poprz. Kowalskich [G. Michała i Marianny Kowalskich], posesorów wsi Z. -- M. D. Karol Billerbeck landrat bydg. nakiel. i kc. i G. Magdalena Jakubowska pos. Łabiszyna

20513 (Samoklęski)

1778 1/I. (S. W.) Marjanna, c. D. Mateusza i Marjanny Jeżewskich ekonomów S. -- M. D. Mich. Guttry chorążyc smol. z Zarczyna i M. D. Urszulę z Bnińskich Gozimirska wojszczyna wschow. z S.

200514 (Samoklęski)

1778.23/VII. (Tur) (9. *) Jan Maciej, s. N. Michała i Marjanny Kowalskich -- G. Maciej i Magdalena Kozanieccy porucznikostwo JKMci prus. z Jankowa par. Pakość

20515 (Samoklęski)

1754.25/II. (S. W.) G. Antoni Przbysławski x V. Estera Lisiecka -- P. M. Franc. i Zofia Mieczkowscy łowczowie Kowalscy, Aleks. i Józefata Broniewscy cześ. dobrzyń., Andrzej Chwałkowski, Marjanna Łukomska etc.

20516 (Samoklęski)

1755.10/II. (S. W.) G. Augustyn Suski x Wiktorja Ligowska -- Franc. i Zofia Mieczkowscy łowcz. Kowal., Teodora Osłowska chrążyna bracł. Jakub i Joanna Kaczkowscy, Marjanna Łukomska

20517 (Samoklęski)

1771.23/XI. (S. W.) M. Walentyn Gizimirski wojski zs. wschowski x Urszula z Bnińskich Chwałkowska skarbnikowa zs. wschow. wdowa -- GG. Ant. Krassowski And. Busza wiceregent kcyński

20518 (Samoklęski)

1774.2/II. (Wieszki) G. Stanisław Zwierzchosławski ekonom probostwa słup. x v. Marjanna Glutówna z Wieszek

20519 (Samoklęski)

1752.14/XI. † (S. W.) Marjanna, c. G. Jana i Wiktorji Dzierżanowskich 1 1/2 r.

20520 (Samoklęski)

1753.10/II. poch. G. Jan Bogusz dworzanin I. M. Broniewskiego

20521 (Samoklęski)

1753.10/IV. (Wieszki) poch. G. Anna Kosicka

20522 (Samoklęski)

1754.5/I. (Jaruzyn) poch. G. Stefan Pałubiecki przybysz

20523 (Sławno)

1773.1/II. (Skrzetuszewo) Barbara Agnieszka, c. G. Stefana Frezera katol. i Zuzanny z Pudwelsów akatol., tenut. Skrz. -- G. D. Wierszycka, wd. akatol.

20524 (Sławno)

1773.1/V. (Witakowice) Juljanta Tekla Katarzyna Józefata, c. G. Franciszka i Felicjanny z Swinarskich Boguckich poses. Wit. -- X. i G. M. Swinarska z Międzylesia

20525 (Sławno)

1773.25/V. * (Głęmbokie), ch. 19/VII. Antoni Urban Franciszek s. G. And. i Marjanny z Boguckich Kozłowski pos. wsi Głębokie -- G. Stefan Kozłowski i G. Felicjanna z Swinarskich Bogucka cerem. 27/VII. -- ass. M. Józef Poleski komornik b. k. dz. Głębokiego i in. i Barb. z Kosickich 1-o v. Chrościcka 2-o. v. Białobłocka podczaszyna Tukowska

20526 (Sławno)

1773.9/VIII. (Kamionek) Marjanna Anna, c. G. Antoniego i Katarzyny z Swieykowskich Maraczewskich -- chrz. nieszl.

20527 (Sławno)

1774.2/VII. (Brudzewek) Marjanna Joanna, * w 7-ym mies. po ślubie c. G. Jana katol. i Joanny Ludwiki akatol. de Glizimierskie Prusińskich -- chrz. nieszl.

20528 (Sławno)

1774.18/VIII. * (Sroczyno) ch. 18/X. Helena Antonina, c. G. Adama i Anny z Zandrowiczów Prokopów -- G. Aleks. Skoroszewski, syn Kazimierza i NN. Józefa Ostowna, c. 1-o voto matki noworodka cerem. 20/X.1788.

20529 (Sławno)

1774.7/XI. (Głęmbokie) cerem. G. Bibjanna ... (dwojga im.) Gołecka v., c. G. Tomaszewskich (!) tenut. Głęmbokiego, z 1-o v. zrodz. -- ass. M. Franc. Swinarski generał dz. Karniszowa i G. Zofia Lutomska

20530 (Sławno)

1774.28/XI. (Skrzetuszewo) Anna Kat., c. G. Stefana i Zuzanny z Laudzertów Frezerów tenut. Skrzet. -- chrz. nieszl.

20531 (Sławno)

1774.18/XII. (Węgorzewo) Konstancja Teresa, c. N. Jana Jasińskiego i Ewy-ekonomów węgorzew. -- M. Konstanty Rokossowski z Węg. i G. V. Teresa Wierszycka z Sroczyna

20532 (Sławno)

1775.6/XII. * (Berbowo), ch. 24/III.76. Marjanna Krystyna, c. G. Stanisł. Lubońskiego i Reginy -- M. Konstanty Rokossowski z Węgorzewa i V. Krystyna Skoroszewska z Berkowa

20533 (Sławno)

1776.19/III. (Piaski) Antonina Franciszka, c. G. Wawrzyńca i Zofii z Glińskich Skoroszewskich -- G. And. i Jadw. z Cielmowskich Spiechowscy tenut. wsi Ujazdu

20534 (Sławno)

1776.10/VI. * (Zakrzewo) Małgorzata Antonina Krescencja, c. N. Józefa i Doroty z Chodoręskich Jezewskich ekonomów zakrzew. -- M. Antoni Broniewski podczaszy dobrzyń. i Eleonora z Bron. Węsierska rodzeństwo

20535 (Sławno)

1777.20/VII. (Witakowice) syn. 2 im. G. Józefa Kołaczkowskiego ekonom z Wit. i Doroty -- G. Kaz. Sławoszewski i Magdalena z Tomickich Rokossowska de Węgorzowo

20536 (Sławno)

1777.25/IX. (Węgorzewo) Tekla Brygida Jadwiga, c. G. Ignac. i Konst. z Biskupskich Gostyńskich, * w 7-ym mies. -- M. Tom. i Magd. z Tomickich Rokossowscy, dz-e Węgorzewa matka †-a

20537 (Sławno)

1777.25/VII. * (Tomaszewo), ch. 20/X., Antoni Jakub Wojciech, s. G. Adama i Anny z Zandrowiczów Prokopów -- G. Franciszek Swinarski dz. 1/2 Sroczyna

20538 (Sławno)

1778.27/IV. * (Skrzetuszewo) ch. 20/VI. Antoni Wojciech, s. G. Staf., Zuzanny de Landraty Frezerów poses. Skrzetuszewa -- G. Maciej Frezer ojca dziecka brat rodz. i G. Petronella de Zaydlice Landzertowa matka matki dziecka

20539 (Sławno)

1778.5/IX. Warzyniec Ludwik (Kamionek), s. G. Andrzeja i N. z Łęskich Białobłockich tenut. kam. -- brat i siostra dziecka

20540 (Sławno)

1778.20/IX. (Berkowo) Marjanna, c. N. Józefa Chastowicza i Marjanny -- G. Aleks. Prokop i G. Krystyna Skoroszewska v.

20541 (Sławno)

1778.1/XI. * (Sławno) ch. 8, Salomea, c. G. Michała i Barbary de Rothembachy Trąmpczyńskich poses. Sławna, -- G. Kazim. Sławoszewski z Witakowic i G. Kat. z Maliszewskich Rothembachowa matka matki dziecka

20542 (Sławno)

1779.21/III. * (Berkowo) w 6-tym mies. po ślubie (x 1/X.1778.), ch. 25/III. Michalina Anna Marjanna, c. G. Macieja Frezera i Krystyny z Skoroszewskich -- ojciec jej Aleksander Skor. z Berkowa dz. G. V. Ludwika Skoroszewska c. Kazimierza z Gniewkowa

20543 (Sławno)

1779.28/II. * (Charzewo) Józef Kazimierz, s. G. Stanisł. i Reginy z Lisieckich Lubonskich, ch. 3/VII. -- M. Teodor Węsierski assessorzyc zs. tuchol. dz. m. Sławna i Myszek i M. V. Marj. Dorpowska chorążanka gn.

20544 (Sławno)

1779.4/X. * (Skrzetuszewo) ch. 19/XII., Franciszek Adam, s. Stefana i akatol. Zuz. de Landrerty Frezerów pos. S. -- G. And. Karłowski z Gałęzewa i G. Barbara de Swieykowskie Frezerowa z Jemiołek

20545 (Sławno)

1780.26/I. * (Sł.), ch. 31, Jan Chryzostom Karol Franc. s. G. Mich. i Barbary z Rothembachów Trąmpczyńskich pos. Sł. -- G. Ignacy i Franciszek z Rothemb. Chrościccy posesorowie W. Wronczyna

20546 (Sławno)

1780.11/V. ch., 29/I. * (Sroczyno), Franciszek Selezy Ignacy, s. G. Franciszka i Krystyny z Prokopów Swinarskich dz-ów Sroczyna -- G. Karol Prokop i G. Petronella tych rodziców córka

20547 (Sławno)

1780.3/III. *, 21 ch. (Zakrzewo) Józef Wojciech, s. N. Józefa i Doroty z Chodoręskich Jezewskich -- G. Chodoręski, brat rodz. matki dzieci i G. V. Barbara Gorecka

20548 (Sławno)

1780.29/X. (Witkowice) Szymon Józef, s. G. D. Pawła i Marjanny z Roznowskich Grabianowskich -- M. D. Stanisł. Tomicki miecznik pozn. i M. D. Magdal. Rokossowska pułk. z Węgorzewa

20549 (Sławno)

1781.9/III. * (Sł.), ch. 14. Krystyna Franc. Gertruda, c. G. Michała i Barb. z Roembachów Trąmpczyńskich -- X. i G. Kat. z Maliszewskich Rotembachowa matka matki dziecka

20550 (Sławno)

1781.23/V. (Berkowo) Anna Ludwika, c. N. Joanny Lossowny z ojca niezn. -- G. Stef. Frezer pos. Skrzetuszewa i G. Ludwika z Zaydliców Skoroszewska z Berkowa

20551 (Sławno)

1781.4/IX. (Skrzetuszewo) Magdalena Petronella, c. G. Stefana i Zuzanny z Landzertów Frezerów -- M. Petronella matka Józef syn Miaskowscy z Lednej Góry

20552 (Sławno)

1781.30/IX. (Brkowo) Justyna Michalina, c. G. Mac. i Krystyny z Skoroszewskich Frezerów -- G. Aleksander Skoroszewski ojciec matki i G. Regina Landzertowa z Skrzetuszewa

20553 (Sławno)

1782.9/VI. (Sroczyno) cerem. nad dziećmi: Antonim Piotrem Franciszkiem l. 11 i Petronellą Brygidą l. 10. s. i c. G. Franc. i Krystyny z Prokopów Swinarskich -- M. Piotr Korytowski podsędek zs. gn. i M. Brygida z Rokossowskich Węsierska asses. sąd zs. tuchlska, to córki a syna: miecznik Antoni Swinarski dz. Turostowa i Rozalja Korytowska c. podsędka zs. gnieźń.

20554 (Sławno)

1782.30/XI. * (Sroczyno), 4/XII. ch. Andrzej, s. G. Franc. i Krystyny z Prokopów Swinarskich -- G. Adam Prokop i G. Barb. z Grodzickich Zdzienicka

20555 (Sławno)

1782.22/XII. * (Sł.), ch. 2/II.83. Wiktorja Ewa Marcjanna, c. poprz. G. Trąmpczyńskich [Michała i Barb. z Roembachów Trąmpczyńskich] -- G. Stan. T. ojciec ojca i G. Katarzyna z Swieykowskich Moraczewska, dz-a 1/2. Jemiołek

20556 (Sławno)

1783.1/II. *, ch. 3 (Ujazd) Ignacy Piotr Błażej, s. G. Antoniego i Sankcji z Spiechowskich Golańskich -- X. i G. Cecylja z Cielmowskich Tomicka wd. Spiechowskich z Ujazdu siostra rodz.

20557 (Sławno)

1783.22/IV. (Ujazd) Józefata Rozalja, c. N. Józefa Kołaczkowskiego stróża lasu i Doroty propinatorki Ujezd. -- G. Jadwiga z Cielmowskich Spiechowska dzierż. U.

20558 (Sławno)

1783.25/VII. * (Sł.), ch. 31 Jakub Ignacy, s. G. Franciszka i Marjanny z Jaśniewskich Głazewskich -- M. Józef Miaskowski dziedzic Lennej Góry, Głębokiego i in. Brygida z Rosskowskich Węsierska, dziedziczka Sławna Myszek i Strzałkowa

20559 (Sławno)

1783.21/X. * (Sł.), ch. 26, Szymon s. Sł. Macieja i Nepomuceny neofitki Kędzierskich textorum et oppid. Sław. -- M. Mikołaj Węsierski asesorzyc zs. tuchol., dz. Zakrzewa, Pomarzam, Kamionka, Wyłkowyi, 1/2 Gorzuchowa i Brygitta z Rokossowskich Węsierska, dz-a Myszek, m. Sławna i Strzałkowa

20560 (Sławno)

1784.5/I. *, ch. 10, (Tomaszewo) Józef Melchior, s. G. Antoniego i Balbiny z Duninów Paprockich -- G. Kaz. Skoroszewski z Gniewkowa i G. matka matki z Nieswiastowic

20561 (Sławno)

1784.4/IV. * (Zakrzewo), ch. 7. Ryszard. Izydor Wincenty Wincenty, s. M. Mikoł. i Eleonory z Broniewskich Węsierskich assessorowiczów sądowych ziemskich tucholskich M. Xsawery Jasiński komornik gran. gnieźń. i G. Kunegunda z Rożnowskich Gorecka z Kaczkowa, ass. Michał Brzeżański z palestry gn. i G. v. Barbara Gorecka

20562 (Sławno)

1784.11/IV. * (Głębokie), ch. 6/V., Justyna Józefata Konstancja, c. G. Stefana i Zuzanny de Landzertów Frezerów -- G. Zygmunt Landzert pos. wsi Barkowa i G. Juljana Trezerowna V. siostra rodz. ojca dziecka

20563 (Sławno)

1784.24/X. (Sł.) Brygitta Urszula, c. G. Wojciecha i Teresy z Poraskich Prądzyńskich pos. m. Sł. cerem. 23/XI. ass.: M.G. Mikoł. Węsierski dz. Zakrzewa z przyl. assessorzyc zs. tuchol. i Brygitta z Rokossowskich Węsierska dz-a d. Myszki i Sławno

20564 (Sławno)

1785.16/XII. * (Skrzetuszewo) Wiktorja Honorata, c. G. Jana Borka i Ewy z Borkowskich -- G. Piotra Bardski i Kuneg. z Morawskich małż., pos. Komorowa

20565 (Sławno)

1785.4/III. (Sroczyno) Marjanna, c. G. Franc. i Krystyny z Prokopów Swinarskich dz-ów Sroczyna -- G. Karol Prokop i G. Petronella c. tychże S-ich [Franc. i Krystyny z Prokopów Swinarskich]

20566 (Sławno)

1785.10/IV. (Zelice s. Olendry Ujejskie) ch. Józef Wojciech, s. G. Jana Slazewskiego mieszk. w tych Olendrach i Krystyny nowo do wiary nawróconej, -- chrz. nieszl.

20567 (Sławno)

1786.25/III. (Berkowo). Krystyna Józefata Rozalja, c. G. Macieja i Marianny z Gliscińskich Bułakowskich tenut. Berkowa, -- MG. Kaz. Wielowieyski z Głembokiego i G. Salomea z Rothembachów Włostkowska z Padarzewa

20568 (Sławno)

1786.17/IV. * (Głębokie) Wojciech Józef Mikołaj, s. G. Józefa i Franciszki z Objezierskich Wielowieyskich pos. Głęb., ch. 30/IV. -- MG. Mikołaj i Eleonora z Bronieskich Węsierscy stol. gnieźń., małż., dziedzica Zakrzewa, Pomorzan i in.

20569 (Sławno)

1786.24/VII. (Sroczyno) Aniela Barbara, c. G. Franc. i Krystyny z Prokopów Swinarskich dz. Sroczyna -- G. Tomasz Zagórski i G. Petronella Brygida Swinarska, córka ich

20570 (Sławno)

1786.4/IX. (Sławno) Rozalja Eleonora Marjanna 4/IX. *, c. G. Wojc. i Teresy z Porajskie Prądzyńskich tenut. Sławna -- X. Józef Dorpowski kanonik metropol. gn., prob. kościelec. i M. Eleonora z Broniewskich Węsierska stolnikowa gn., dz-a Zakrzewa i Pomorzan

20571 (Sławno)

1787.10/II. * (Witakowice), ch. 15, Wincenty Walentyn, s. G. Anton. i Marjanny z Kierskich Jarochowskich Witakowic i Wolunek pos. -- G. Rafał J. brat rodz. ojca dziecka, i G. Teresa z Poraskich Prądzyńska z Sławna i cerem 1789.27/XII. ass. GM. Maciej Łakiński z Przysieki i Marjanna z Boleszów Kierska z Kordonu

20572 (Sławno)

1787.13/VI. * (Głęmboczek), ch. 20, Antonina Justyna Zofia, c. G. Franc. i Felicjanny z Swinarskich Boguckich -- G. Józef i Marjanna z Brzechfów Trąmpczyński z Chorzewa

20573 (Sławno)

1773.16/XI. (Sroczyno) G. Adam Prokop x Anna de Zandrowicze Ostowa wd. tenutarjusze 1/2 Sroczyna - św. nieszl.

20574 (Sławno)

1774.6/I. (Brudzewek) G. Jan Prasiński mł. katol. x Joanna Ludwika Glizimierska akatol. v. -- G. Spiechowski tenut. Ujazdu i G. Wawrzyniec Skoraszewski z Piasków

20575 (Sławno)

1775.12/VII. (Sł.) N. Augustyn Dziembowski x Honorata Franc, Krupczyńska v. - św. nieszl.

20576 (Sławno)

1776.22/IX. (Piaski) G. Józef Kołaczkowski ekonom z Czech x Honesta Dorota Wierzbińska z Piasków - św. nieszl.

20577 (Sławno)

1776.1/X. (Berkowo) G. Walentyn Bobiński ekonom z Berkowa x G. Gertruda z Pudwelsów Łosinowa wd. z Węgorzewa

20578 (Sławno)

1778.4/XI. (Witakowice) N. Wojc. Dobrzycki x N. Marcjanna Jarocka, słudzy M. Stanisława Tomickiego miecznikowicza poznań., pos. Witakowic

20579 (Sławno)

1780.6/II. (Witakowice) N. Maciej Danielewski z Rybna x N. Anna de Trykowskie Ozdowska wd., sługa dworu witakow.

20580 (Sławno)

1780.28/XI. (Ujazd) G. Antoni Golański mł. x Sanctja Spiechowska v. -- G. Kaz. Sławorzewski And. Spiechowski

20581 (Sławno)

1781.25/XI. (Piaski) G. Antoni Rudnicki wd., ekonom z Lennej Góry x v. Barbara c. G. Wawrzyńca i Zofii z Glińskich Skoraszewskich mieszk. w Piaskach -- G. Aleks. z Berkowa Skoraszewski, Stefan Frezer Maciej Frezer, Aleks. Skor. Kurczewski etc.

20582 (Sławno)

1782.8/X. (Myszki) N. Franc. Głazewski x v. Marjanna Jasniewska słudzy Węsierskich assesorowiczów tuchol. -- M. Mikoł. Węsierski, Tomaszewski, Skoroszewski

20583 (Sławno)

1784.21/I. (Piaski) N. Jan Bartyński ekonom M. Ulatowskiego z Jemiołek pos. x G. v. Joanna Lossowna, mieszk. w Piaskach u matki -- G. Bobiński ojczym jej

20584 (Sławno)

1784.26/IV. (Berkowo) N. Roch Różycki ekonom Berk. x honesta Krystyna Bętkowska wdowa - św. nieszl.

20585 (Sławno)

1786.2/XII. (Ujazd) G. Andrzej Spiechowski wd. dzierżaw. Ujazdu x Helena Purzycka v. -- G. Ant. i Katarzyna z Swieykowskich Moraczewscy

20586 (Sławno)

1787.26/VIII. (Myszki) G. Ksawery Gołecki pos. d. Myszki, x Teresa Rząrkowska v. G. Wojc. i Teresa z Poraskich Prądzyńscy, tenut. m. Sł.

20587 (Sławno)

1789.28/VII. (Skrzetuszewo) N. Michał Szczepkowski x Marjanna sługa G. Kiełczewskich w Skrzetusz. -św. nieszl.

20588 (Sławno)

1788.23/II. * (Witakowice), ch. 10/III., Feliks Sereni Maciej, s. G. Ant. i Marj. z Kierskich Jarochowskich -- M. Marcelin Trzciński miecznikowicz poznański, dziedzic d. Swiniary i G. Jarochowska matka ojca dziecka

20589 (Sławno)

1788.19/V. (Węgorzewo) Jan Nepom., s. N. Mikołaja Trykowskiego i Agnieszki Szczepanianki -- M. Konst. Rokossowski wojski gn. i Eleonora z Broniewskich Węsierska stol. gn. z Zakrzewa

20590 (Sławno)

1788.2/IX. *, ch. 11. (Głębokie) Stefan Egidjusz, s. G. Józ. i Franc. z Objezierskich Wielowieyskich dz-ów Gł. i Berkowa -- G. Kaz. i Marj. z Morawskich Kiełczewska tenut. Skrzetuszewa

20591 (Sławno)

1788.8/XI. * (Kamionek) bl., cz. ch. 9., Barbara, c. N. Franc i Marjanny Pawłowskich leśniczych -- M. Antonina z Pomorskich Białobłocka podsędkowa zs. gn.: Marcin Węsierski podstoli gn. Katarzyna z 2-ga córka -- chrz. nieszl.

20592 (Sławno)

1788.27/IX. *, 1/II. ch. (Ujazd) Józefata Tekla Justyna, c. M. Jana i Marjanny z Walknowskich Wolskich podpułk. w Kor., tenut. wsi Ujazd, naleź. do Sw. Jana Gn. poses. -- M. Tomasz Dunin Wolski pos. Ciążynia i V. Kunegunda Rokossowska z Gołaszyna

20593 (Sławno)

1788.11/XII. *, (Zakrzewo) Damazy Aleksy, s. M. Mikoł. i Eleonory z Broniewskich Węsierskich stolników Gn., dz-ów: Zakrzewa, Kamionka, Gorzuchowa, Pomorzan, Parcewa, Wyłkowyi, † zaraz po * i chrzcie

20594 (Sławno)

1789.28/I. * Honorata Tekla, c. G. Franciszka i Krystyny Prokopów Swinarskich, dz-ów Sroczyny -- Antoni i Petronella s. i c. tychze rodziców

20595 (Sławno)

1790.18/V. * (Berkowo) Helenę Elżbieta, c. G. Macieja i Karoliny z Ossowskich Wargowskich tenut. Berkowa, ch. 22, -- M. Józef Wielewieyski Głębokiego i Berkowa dz. i G. Franc. z Jarochowskich 1-o v. Wargowska 2-o v. Dramińska wdowa

20596 (Sławno)

1773.4/V. † N. Katarzyna Ostrowska pupilka l. ponad 50 (Sł.)

20597 (Sławno)

1773.30/V. † Józef l. 5, s. G. Michała i Anny z Prokopów Zagórskich (Sroczyno)

20598 (Sławno)

1774.22/I. † (Brudzewk) G. Glizimierska pos. Br. córka, 6 1/2 l.

20599 (Sławno)

1775.3/I. † (Berkowo) G. Józef Kobyliński tenutarjusz "sexagenarum vulgo kopów" w B., l. ok. 50

20600 (Sławno)

1775.25/V. † (Ptaszkowo) G. Eleonora z Zuchowskich Głowacka tenut. Ptaszkowa poch. tu.

20601 (Sławno)

1775.10/IX. † (Chrzęstowo) G. Elżbieta 1-o v. Rogalska 2-o v. Woynarska wd.

20602 (Sławno)

1775.14/XI. † (Sroczyno) G. Maciej Dzierzanowski tenut. 1/2 Sroczyna. Wracając do domu z jarmarku w Rogoźnie † w powozie bez sakramentow poch. w kośc. Sł.

20603 (Sławno)

1775.1/II. † (Jemiołki) M. Maciej Swieykowski stol. rzeczycki, dz. J. l. 54 chorował 5 tygodni, poch. Sł.

20604 (Sławno)

1776.18/III. † (Głębokie) N. Jan Rogala ekonom Głębocki ok. l. 60

20605 (Sławno)

1776.1/XII. † (Witakowice) G. Anna Izdebska staruszka

20606 (Sławno)

1776.4/XII. † (Głębokie) M. Józef Poleski komornik b. kuj., dz. Gł., Skrzetuszewo, Modzezewka, dobrodz. kośc. Sł. z którego hojności wybud., wymal. i ozdob. ołtarz sw. Jana Nep. i zaprowadz. Bractwo sw. Jana Nep., na co zapisał na Witakowicach 2.000 zł. w Gr. Gn. 1771., l. ok. 60 we Wrześni, u lekarza

20607 (Sławno)

1777.11/I. † (Berkowo) Michał, mł., l. 17, s. N. ol. Walentyna i Anny Gogolewskich, * w Srzetuszewie ojciec jego przed kilku laty †-y, mieszk. na gospod. w Sroczynie, a poch. w Wąglewie, był zrodzony z szlachetnych rodziców w par. popowskiej "który będąc bez edukacji stanowi przyzwoitej udał się na służbę", najpierw za chłopca potem u proboszcza, potem ożenił się i był na roli w Skrzet., potem w Sroczynie, i spłodził 9 potomstwa umarł. w Sroczynie. Z dzieci do dzisiejszego Michała † † 7 a 3 żyje: 2 ss. i 1 c. Ich metryki w kośc. węglewskim "Piszę tę odnotację tym końcem, aby pozostałe dzieci, będące także bez edukacji w dalszym wieku mogły powziąć wiadomości jako z szlacheckiego ojca są spłodzone. Testor tego Joseph Sztoltman P: Sławnem

20608 (Sławno)

1777.19/III. † (Jezierzany) N. Marianna de Kontowskie Węgrzynowskich tenut. J. l. ok. 30

20609 (Sławno)

1777.0/IX. † (Skrzetuszewo) Józef Grzegosz 1/2. s. G. Frezerów pos. Skrzet.

20610 (Sławno)

1778.18/I. † (Witakowice) Nepos, l. 1 1/2 G. Rogaliny z Wit.

20611 (Sławno)

1778.18/II. † (Piaski) Antonina, dziecko G. Wawrzyńca i Zofii z Glińskich Skoroszewskich

20612 (Sławno)

1778.4/XII. † (Sroczyno) G. Andrzej Kulczyński ekonom dworu sroczyń.

20613 (Sławno)

1779 † (folw. Głębokie w stronę Charzewa) Brygitta, c. G. Logów r. 1 1/2, tenutarjuszów tego folw.

20614 (Sławno)

1779.17/XI. † (Piasko) Zuzanna, chora od młodości, morbo i usaniae l. ok. 30, G. Prokopów siostra rodz.

20615 (Sławno)

1780.27/I. † (Rybitwy) G. Jakub Gliszczyński, części król. w Rybitwach emfiteut. pos. chory od roku

20616 (Sławno)

1780.28/II. † (Zakrzewo) przybywszy do dworu krew. M. Jana Broniewskiego G. Ignacy Piński, l. 19

20617 (Sławno)

1780.7/III. † (Berkowo) Anna Marjanna 1 rok, c. G. Macieja i Krystyny z Skoroszewskich Frezerów poch. Sławno

20618 (Sławno)

1780.11/IV. † (Tomaszewo) Antoni Jakub Wojciech, s. G. Adama i Anny Zandrowiczów Prokopów ok. 3 l.

20619 (Sławno)

1780.14/IV. † (Tomaszewo) N. V. Józefata Ostowna l. ok. 17

20620 (Sławno)

1781.12/I. † (Sroczyno) G. Barbara, c. G. Swinarskich

20621 (Sławno)

1781.13/I. † (Zakrzewo) M. Jan Broniewski, l. 74, pos. Z., chory kilka tygodni

20622 (Sławno)

1781.21/IV. † (Charzewo) N. Antoni Gutowski ekonom Ch. l. ok. 60, † nagle

20623 (Sławno)

1781.29/VIII. (Sł.) poch. N. Łukasz Czyżewski ekonom G. Żychlińskiego w Popówku przybył do Turostowa do kobiety leczącej i † nagle w wozie wracając do domu w Sł., poch. tu cm.

20624 (Sławno)

1782.13/X. † (Berkowo) G. Wojciech Zdzienicki, pos. Berkowa, poch. Franciszkanie gnieźń.

20625 (Sławno)

1782.7/XI. † (Głębokie) G. Paweł Grabienowski l. ponad 60 : † W Głęb.

20626 (Sławno)

1782.23/XI. † (Myszki) N. G. Ignacy Studzieński l. ok. 70 w służbie M. Węsierskich

20627 (Sławno)

1783.26/I. † (Latalice) G. Bartłomiej Szelski pos. L., l. ok. 55

20628 (Sławno)

1783.30/I. (Berkowo) G. Barbara z Grodzickich Zdzienicka wd. pos-a B., straciła córkę 1-roczną

20629 (Sławno)

1783.24/II. † (Tomaszewo) dziecko 2 tyg. G. Paprockich

20630 (Sławno)

1783.8/VI. † (Ujazd) G. Jadwiga z Cielmowskich Spiechowska tenut. pos. U. od lat 27, ma l. 50, pytocie, poszła za nią 9/VI. † jej rodz. siostra G. Cecylja z Cielmowskich Tomicka, mieszk. w U., na tęż chorobę

20631 (Sławno)

1783.26/IX. † (Stęmpowo) G. Helena z Niezdzowskich Bogucka wdowa l. ponad 70

20632 (Sławno)

1783.23/XI. † (Jemiołki) M. G. D. Majannę z Zuchowskich 1-o v. Głowacka, 2-o v. Swieykowska stolnikowa rzeczycka, l.63

20633 (Sławno)

1783.8/XII. † (Skrzetuszewo) M. Stanisł. Tomicki miecznikowicz pozn. sparaliżow. poch. Pozn. Karmelici

20634 (Sławno)

1783.15/XII. † (Myszki), Franc. Rokossowski Tow. Kawal. nar. l. 26, konsyst. w Gnieźnie, tam zachorował. Bliska krewna Brygitta z Rokossow. Węgierska sprawadziła go do M. i tu †

20635 (Sławno)

1783.20/XII. † (Węgorzewo) M. Tomasz Głaubicz Rokossowski wojski gn. przedtem pisarz pyzdr., dz. W., Popkowa, Piasków etc. l. 63, od roku chory leczył się poch. Pozn. Karmelici

20636 (Sławno)

1785.23/III. † (Piaski) G. Antoni Paprocki, który tylko co poślubił Balbinę Duninową, mieszkał w P. w pf. Sł. i zostawił 3 dzieci poch. tu

20637 (Sławno)

1786.4/II. † (Głęmbokie, Ledna-Góra). M. Józef Miaskowski, dz. D. Ledna Góra, Jemielno, Jemielenko, Nowawieś, Człopy, Głęmbokie, Berkowo, l. 36, niedługo żonaty. Hydropisi, † w Pozń. u lekarzy poch. Pozn. Dominikanie

20638 (Sławno)

1786.12/IV. † (Strzałkowo s. Myszki). G. Barbara Orlikowska v. dojrzała w służbach M. Węsierskich l. ponad 40, a wiek ok. 60. zarządzała kobiecym gospod. w Myszkach, potem w Strz. poch. tu

20639 (Sławno)

1787.4/I. † (Berkowo) Salomea Aniela, c. G. Włostowskich "mox ut nata et baptisata obiit"

20640 (Sławno)

1787.25/III. † (Gniewkowo) G. Kaz. Skoroszewski l. ok. 66, poch. Sł.

20641 (Sławno)

1787.14/VII. † (Piaski) G. Wawrzyniec Skoroszewski rezyd. w P., l. 51. Suchoty wdowa Zofia z Glińskich poch. tu

20642 (Sławno)

1788.9/I. † (Sroczyno) Aniela Barb. 1 1/2., c. G. Franc. i Krystyny z Prokopów Swinarskich

20643 (Sławno)

1788.21/II. † (Myszki) N. Helena z Cichockich Nieciszewska z m. Tucholi * tam, wdowa ok. 30 l. w M. mieszkająca, częścią "quaestuardo modo", częścią "acu vulgo szyciem vivens" l. ponad 70

20644 (Sławno)

1788.19/IV. † (Węglewo). G. Stefan Frezer l. 46, † w Węgl. poch. tu

20645 (Sławno)

1788.13/XI. † (Dziećmiarki) G. Maciej Chociszewski od wielu lat wdowiec, mieszkał u zięcia i córki Ignacego i Wiktorji z Ch. Boguckich pos, Dz. l. 68 poch. Sł.

20646 (Sławno)

1788.18/XI. † (Kamionek) Katarzyna, c. G. Franciszka i Marjanny Pawłowskich leśniczych. Jedno z bliźniąt

20647 (Sławno)

1789.23/VI. † (Jabłkowo) X. Wojc. Florjan Karwowski prob. J. od. l. 20., w w. l. 60. hydropisi poch. J.

20648 (Sławno)

1789.15/XII. † (Popowo) X. Józef z Dorporze Dorpowski kanon. metropol. gn., przedtem prezyd. Tryb. Kor. i Kaw. Sw. Stanisł., dz. Popowa, Kakulina, Pląskowa l. 51, suchoty na kuracji u lekarzy berliń. tenut, poch. G.

20649 (Sławno)

1790.19/III. † (Zakrzewo s. Turostowo) M. Franciszka z Węsierskich Swinarska l. 53, † na kuracji w Pozn. poch. Sł.

20650 (Sławno)

1790.19/VI. † (Zakrzewo) N. Józef Jezewski ekonom w Z,; poch. Sł.

20651 (Sławno)

1790.20/VI. † (Berkowo) G. Macieja i Karoliny z Ossowskich Wargowskich córka Helena Elżbieta

20652 (Sławno)

1790.14/XI. † (Jemiołki) M. Paweł Koczanowski towarzysz w wojsku kor. poch. 18 w Sł.

20653 (Staw)

1704.30/XI. (S.) Katarz., c. G.D. Adama i Heleny Romanów -- Swiętosł. Smardzewski i Marjanna Karsińska

20654 (Staw)

1705.14/IV. (S.) Joanna, c. poprz. G.D. Romanów [G.D. Adama i Heleny Romanów] -- Samuel R. i Głowczyńska

20655 (Staw)

1705.25/VII. (Chwalkowice) Jakub Antoni Prokop, s. G.D. Wojc. Łąckiego i Ewy -- G. Prokop Lipski i G.D. Toszyńska

20656 (Staw)

1710. w dzień sw. Kat. (S.) Katarz. Marj., c. G. Łukasza i Barb. Chodurpskich Nob. -- G. Aleks. Targowski i G. Marjanna Karśnicka

20657 (Staw)

1712.13/XI. (S.) Stanisław, s. G.D. Jana Ostrowskiego i Marjanny sług G.D. Aleks. Targowskiego -- G.D. Sebast. Trąmpczyński i G.D. Marj. Karszyńska z Gonic

20658 (Staw)

1716.6/IV. (Skąpe) Gabryel Franc., s. M.D. Stanisława Otto Trąmpczyńskiego i Heleny z Kaliszkowskich -- M. D. Franc. K. i M. D. Kat. K. z Malczen.

20659 (Staw)

1719.12/III. (S.) Jan Józef, s. GD. Samuela i Katarz. Targowskich -- GD. Stefan Pawłowski i GD. Zofia Włostowska

20660 (Staw)

1719.13/III. (S.) Marjanna, c. G. Pawła i Anny Iwanickich sług G. Targowskich pos. S. -- G. Aleks. Trąmpczyński i G.V. Zofia Targowska

20661 (Staw)

1730.10/VII. (Gąniczki) Elżbieta Krystyna, c. G. Stefana i Konst. Pągowskich pos. G. -- G. Stanisł. i G. Krystyna Kaczkowscy pos. Stawu

20662 (Staw)

1731.17/VII. (Gąniczki). Aleksy Stanisł. Kostka Jakub, s. G. Józefa Zofji z Starczewskich Kraszkowskich dz. G. -- X. Jan Starczewski kleryk i G. Krystyna z Pągowskich Kaczkowska

20663 (Staw)

1733.1/III. Zuzanna, c. G. Łuk. i Zofji Pogorzelskich -- G. Kat. Targowska

20664 (Staw)

1734.25/(I lub II). Aleksewicz s. G. Jana Nieborskiego i Katarzyny z Targowskich -- G. Otto Aleks. Trąpczyński i G. Kat. Targ. babka dziecka

20665 (Staw)

1734.9/III. (Wólka). Józef s. G. Ludwika i Elżb. z Waliknowskich Kierskich -- G. Józef Kraszkowski i G. Anna z Żychlińskich Waliknowska babka

20666 (Staw)

1734.10/VIII. (Gąnice). Marjanna, c. G. Łukasza i Zofji Pogorzelskich sług Trąpczyńskich dz-ów Gąnic -- G. Wojciech Poradowski i G. Hel. Trampczyńska

20667 (Staw)

1735.9/VII. (S.) Krystyna Anna, c. G. Nieborskich Jana i Zofji -- G. Stanisław Kaczkowski i Krystyna ż. jego pos. Stawu

20668 (Staw)

1736.10/I. (Gąniczki) Urszula, c. G. Józefa i Zofji Kraszkowskich -- M. Maciej Biliński klanic lędzki i Krystyna ścina powidzka

20669 (Staw)

1736.15/I. (Wolka) Urszula, c. G. Ludwika i Elżb. Kierskich -- M. Stanisł. Biliński klanic lędzki i Anna Żychlińska klanowa

20670 (Staw)

1736.15/I. (Skąpe) Felicjan s. N. Piotra i Zofji Krzyckich sług G. Malczewskiego -- G. Krystyna i Stanisław Kaczkowscy

20671 (Staw)

1740.14/VIII. (Wólka) Jan Andrzej, s. G. Ludwika i Elżb. Kierskich -- M.G. Andrzej Wilczyński i Joanna Ulewiczowa

20672 (Staw)

1742.17/I. (Gąniczki) Konstancja Katarzyna Józefata, c. G. Józefa i Zofii Kraszkowskich -- P. Aleks. Gembart... gnieźń. i M. Konstancja Działyńska chor. kaliska

20673 (Staw)

1744.4/VIII. (Gąniczki) Marjanna Benigna Zuzanna, c. M. Józefa i Zofii Kraszkowskich -- IM. Jakub Działyński chor. kaliski i Katarzyna Cielecka ścina powidzka

20674 (Staw)

1744.19/XII. (Gąnice) Katarzyna, c. G. Ignacego i Teresy Kornatowskich pos. G. -- G. Maciej i Ludwika Trąmpczyńscy

20675 (Staw)

1747.12/V. (St.) Stanisław, s. G. Aleksandra i Anny Pikarskich -- G. Stanisław Kaczkowski i G. Urszula Siemiątkowska

20676 (Staw)

1749.6/V. (St.). Marianna c. poprz. G. Pikarskich [G. Aleksandra i Anny Pikarskich] -- G. Józef i Krystyna Stoccy

20677 (Staw)

1749.16/VI. (Gąniczki) Piotr Paweł, s. G. Antoniego i Marjanny Zofji z Jastrzębskich Gostomskich casowo w Gon. -- chrz. nieszl.

20678 (Staw)

1752.16/IX. (St.) Michał, s. G. poprz. Pikarskich [G. Aleksander i Anny Pikarskich] -- G. Jan Papieski i ż. jego

20679 (Staw)

1753.18/V. (St.) Zofia Ewa c. poprz. G. Pikarskich [G. Aleksandra i Anny Pikarskich] pos. d. St. -- X. i G. Zofja ze Starczewskich Kraszkowska dz-a Gąniczek

20680 (Staw)

1756.15/II. (Wólka) Piotr, s. G. Józefa Debińskiego i Marjanny -- G. Ludwik Kierski i G. Barbara Kraszkowska v.

20681 (Staw)

1757.15/III. (Gunice) Józef s. G. Stanisł. i Konstacji z Łakińskich Trąpczyńskich dz-ów tej wsi -- G. Ludwik Kierski i ...

20682 (Staw)

1758.27/III. (Gunice). Józefata, c. poprz. G. Trąpczyńskich [G. Stanisł i Konstancji z Łakińskich Trąpczyńskich] dz-ów G. -- G. Florjan Siemiątkowski ze wsi Staw i G. żona jego

20683 (Staw)

1763.6/V. (Staw) Meahtylda Nepomucena Marjanna Katarzyna, c. G. Kazim. i Magdaleny ze Stanisławskich Siemiątkowskich -- G. Flor. Siem. i Agn. Stanisławska

20684 (Staw)

1765.17/VI. (Guniczki) cerem. Karol Bogumił Józef, s. G. Aleksego i Teodozji z Zakrzewskich Kraszkowskich -- G. Stanisław Skąpski z ż. Anną z Zakrzewskich

20685 (Staw)

1766.11/I. (Gąniczki) Bogumiła Barbara, c. G. Walentyna i Barbary z Kraszkowskich Judzkich -- G. Kazimierz J., brat rodz. ojca dziecka i G. Zofia z Starczewskich Kraszkowska, babka dziecka, Joźef Kr. dziad i panna Zofia J. ciotka

20686 (Staw)

1767.15/IV. (St.) Józefata Ludwina, c. poprz. G. Siemiątkowskich [G. Kazim. i Magdaleny ze Stanisławskich Siemiątkowskich], dz. cz. wsi Staw -- M.G.D. Adam Bieliński klanic lędzki, dz. Brudzewa i Gv. Anna Kraszkowska, c. Józefa, dz. Goniczek

20687 (Staw)

1735.17/V. (Wólka), ur. Izydor, s. G. Ludwika Kierskiego pos. Wólki, urodzony po Franciszku, Józefie i innych dzieciach -- Maciej Bieliński klanie lędzki i Elżb. Żychlińska klanowa międzyrzecka

20688 (Staw)

1738.10/VIII. (Wólka) Wawrzyniec, s. poprz. G. Kierskiego [G. Ludwika Kierskiego] wtedy ur., -- Aleks. Trąmpczyński z klanową Żychlińską

20689 (Staw)

1742.27/II. (Wólka) ur. Kazimierz, s. poprz. G. Kierskiego [G. Ludwika Kierskiego] -- I.M.P. Walenty Baranowski i Teresa Kierska babka

20690 (Staw)

1744.22/IV. (Wólka), ur. Wojciech, s. poprz. G. Kierskiego [G. Ludwika Kierskiego] -- Wojciech Dobiejewski i pani Barbara Szumińska ciotka

20691 (Staw)

1767.15/VIII. (Guniczki) Józef Bartłomiej Ludwik, s. poprz G. Kraszkowskich [G. Aleksego i Teodozji z Zakrzewskich Kraszkowskich], -- X. i Gv. Anna Kr., X. i Gv. Konstancja Kr., ciotka

20692 (Staw)

1767.13/IX. (St.) Ludwik Stefan Józef, s. G. Fabiana Korwin Bieńkowskiego i Ludwiki z Malczewskich-dz. St. -- G. Aleks. i Marj. z Szawczyńskich Rożnowscy dz. Węgierek

20693 (Staw)

1768.19/III. (Wólka) Jan Józef, s. G. Stanisława i Franciszki z Golemowskich Domarackich -- G. Fabian Korwin Bieńkowski dz. cz. Stawu z ż. Ludwiką z Malczewskich (z wody 1761. -M.G. Wiślicki sędzia kruśw. i G. Kosmowska)

20694 (Staw)

1768.4/IV.(St.) Jadwiga, c. poprz. G. Siemiątkowskich [G. Kazimierza i Magdaleny ze Stanisławskich Siemiątkowskich], -- G. Florian S. dziad dziecka i G. wd. Agnieszka Bujalska z pleb.

20695 (Staw)

1768.28/VI. (Wólka) Piotr, s. G. Józefa i Eleonory z Mężyńskich Golemowskich dożyw. tej wsi -- G. Aleks. i Marj. z Szawczyńskich Rożnowscy dz. Węgierek

20696 (Staw)

1769.1/VI. (Guniczki) Nikodem Józef, s. G. Onufrego i Konstancji z Kraszkowskich Dobiejewskich -- M. Tekla z Biegańskich Lipska surrog. gr. kaliska pos. z Szemborowa i Józef Kr. dziad dziecka, dz. Guniczek

20697 (Staw)

1769.29/VI. (St.) Antoni Piotr Paweł Józef, s. G. poprz. Siemiątkowskich [G. Kazim. i Magdaleny ze Stanisławskich Simiątkowskich] -- G. Florian S. z ż., dziadkowie dziecka

20698 (Staw)

1769.12/XII. (St.) Marcin, s. G. poprz. Bieńkowskich [G. Fabiana Korwin Bieńkowskiego i Ludwiki z Malczewskich] dz. Stawu cz., -- G. Antoni Małachowski i Zofia Trzcińska, as. G. Józef i Katarz. Kąsinowscy, dz. Piotrowic

20699 (Staw)

1770.4/X. (St.) Franciszka Aniela Ludwika Teresa, c. poprz. G. Siemiątkowskich [G. Kazim. i Magdaleny ze Sanisławskich Siemiątkowskich], dz. cz. Stawu -- G. Antoni Stanisławski dziad dziecka i G, Ludwika Bieńkowska, G. Bobolecki Stanisław poses. d. Otoczna i G.V. Justyna Bieńkowska, Fabian Bieńkowski i Marianna z Pławińskich Bobolecka z Otoczny

20700 (Staw)

1771.29/X. (Wólka) Szymon Karol Boromeusz Józef, s. poprz. G. Golemowskich [G. Józefa i Eleonory z Mężyńskich Golemowskich], dożyw. -- X. Antoni Umiński, kan. pozn. i G. wd. Marj. z Szawczyńskich Rożnowska

20701 (Staw)

1771.4/XI. (St.) Szymon Marceli Józef, s. poprz. G. Siemiątkowskich [G. Kazim i Magdaleny ze Stanisławskich Siemiątkowskich] -- G. Andrzej Szczytnicki, dz. Guniczek i G. Marcina z Kotarskich Naramowska pos. Otoczny. Fabian Bieńkowski i Elżbiety z Baranowskich Szczytnicka

20702 (Staw)

1771.15/XII. (Chwałkowice) Karol Teodor, s. G. Felicjana i Małgorzaty z Leśniewskich Chybińskich, mieszk. tu -- Fabian Bieńkowski dz. cz. Stawu i Agnieszka z Suchodolskich Bujalska wd. z plebanii, Ign. Stanisławski i V. Justyna Bieńkowska

20703 (Staw)

1773.21/I. (Gunice) Weronika Agnieszka, c. G. Stanisława i Franc. z Trąmpczyńskich Golemowskich -- G. Józef. G. dożyw. pos. Wólki i Konstancja z Łakińskich T., babka dziecka, Gabryel G. brat rodz. ojca pos. wsi Skąpe i Marcina z Kotarskich Naramowska z Otoczny, Michał Kotarski pos. Chwałkowic i Ludwika z Malczew. Bieńkowska ze Stawu

20704 (Staw)

1773.31/I. (Modzenice) Feliks Piotr Nolasco, s. G. Kazimierza i Katarz. z Markowskich Wilgiert Gutakowskich pos. -- G. Józef Golemowski dożyw. Wólki, i Wiktoria z Sławoszewskich Golemowska ze Skąpego, Gabryel Golem. pos. Skąpego i Rozyna de Bujalskie Biała z pleb. Staw.

20705 (Staw)

1773.2/III. (St.), ur. 25/II.1772. * Kazimierz, s. poprz. Korwin Bieńkowskich [G. Fabiana Korwin Bieńkowskiego i Ludwiki z Malczewskich], -- Ignacy Stanisławski i Agn. z Suchodol. Bujalska wd.

20706 (Staw)

1773.11/XI. (Wólka) Katarzyna, c. G. Józefa I Eleonory z Mężyńskich Golemowskich, dożyw. pos. Wólki -- N. Jerzy Wojciechowski sługa dw. i Agn. z Suchodolskich Bujalska

20707 (Staw)

1775.19/I. (Mozdzenice) Marianna Honorata, c. G. Kazimierza i Katarzyny z Markowskich Wilgiert Gutakowskich pos. tego soł. -- G. Kat Siemiątkowski dz. cz. Stawu i panna Justyna Bieńkowska

20708 (Staw)

1775.26/I. (St.) Agnieszka Marjanna Barbara, c. G. Poprz. Siemiątkowskich [G. Kazim. i Magdaleny ze Stanisławskich Siemiątkowskich] -- G. Ignacy Stanisławski brat matki i Ludwika z Żarnowieckich Rzeszotarska wdowa gość

20709 (Staw)

1775.10/II. (Gunice) Marianna Apolonia, c. G. Stanisława i Franciszki z Trąmp. Golemowskich -- X. Ludwik Bujalski curatus St. z matką, wdową Agn. z Suchodolskich

20710 (Staw)

1775.16/IX. (Chwałkowice) Marjanna Faustyna, c. G. Michała i Barbary z Trąpczyńskich Kotarskich pos. tej wsi -- G. Stanisł. Otto Tr. brat matki i Marcina z Kotarskich Naramowska siostra ojca a żona Ignacego N. pos. Otoczny

20711 (Staw)

1776.29/II. (St.) Eleonora Julianna Franciszka, c. G. poprz. Siemiątkowskich [G. Kazim. i Magdaleny ze Stanisławskich Siemiątkowskiej] dz. cz. Stawu -- G. Maciej S. brat rodz. ojca i G. Anna z Wielowiejskich Chmielewska i jej mąż Ludwik komornik gran. kaliski z Kścianek i Ludwika z Malczewskich Bieńkowska ze Stawu

20712 (Staw)

1776.12/XII. (Unia) Makary Stanisław, s. G. Józefa Pierzchlińskiego i Teresy z Będkowskich -- G. Józef i Jadwiga z Pzespolewskich Będkowscy, dziadkowie, ass. Kajetan Grabski, dz. Miełosławic i Jadwiga Będkowska z Gorzyc

20713 (Staw)

1776.26/XII. (Chwałkowice) Mikołaj Tolentino Piotr, s. poprz. Kotarskich [G. Michała i Barbary z Trąpczyńskich Kotarskich] pos. tej wsi -- G. Stan. Trąpczyński dziad dziecka z Gunic i G. Marcina z Kotarskich Naramowska siostra ojca z Otoczny

20714 (Staw)

1778.29/III. (Chwałkowice), ur. 26, Józef Franciszek a Paulo, s. G. G. poprz. Kotarskich [G. Michała i Barbary z Trąpczyńskich Kotarskich] -- G. Józef Trąpczyński młodszy brat matki i G.V. Justyna Tr. c. Marianny wd. z Gunic

20715 (Staw)

1778.27/VII. (Staw), ur. 21, Anna Magdal. Krystyna, c. poprz. G. Siemiątkowskich [G. Kazim i Magdaleny ze Stanisławskich Siemiątkowskich], -- G. G. Marcin i Karolina z Ostenów Radońscy pos. Brudzewa, Józefat Koszutski dz. Dobrosołowa, Ludwika Rzeszotarska wdowa i Piotr Stanisławski mł. brat matki i V. Jadwiga siostra dziecka

20716 (Staw)

1782.27/III. (Gunice) Balbina Katarzyna c. G. Michała i Barbary z Trąpcz. Kotarskich pos. G. -- G. Stanisław Otto Tr. dz. tej wsi, ojciec matki, wd., i G.V. Katarzyna Bieńkowska, Kazimierz Przeradzki mł. pos. Guniczek i GV. Franc. Bieńkowska, c. dz-ów Stawu

20717 (Staw)

1783.10/III. (St.) Kazimierz, s. G. Franc. Xaw. Józefa i Marj. Ciszewskich Jankowskich, mieszk. w Wólce i Stawie -- G. Władysł. Młodzianowski mł. i Gv.! Franc. Bieńkowska ze Stawu

20718 (Staw)

1782.18/VII. (ur. 10) Cyprian Winc. a Paulo, s. G. Jana Nepom. i Brygitty z Trąpczyńskich Goślinowskich dz. Gunic -- cerem. ass.: G. Zygm. Otto Tr. dz. Słomkowa i M. Jadwiga z Polewskich ż. Ant. Rożnowskiego pis. gr. gn., dz. Węgierek

20719 (Staw)

1783.16/VIII. (Gunice) Antonina c. poprz. G. Goślinowskich [G. Jana Nepom. i Brygitty z Trąpczyńskich Goślinowskich] -- mieszcz. i Apolonia Brodnicka Sługa dw.

20720 (Staw)

1785.6/III. (Guniczki) dziedzicami tych dóbr G. Franciszek i Katarzyna Zielonaccy, ona z domu Szczytnicka

20721 (Staw)

1785.5/IX. (Guniczki) Eufrozyna Rozlia (ur. 3) c. G. Kazimierza i Anastazji z Bieńkowskich Przeradzkich pod G. -- G. Ludwika z Malczewskich Bieńkowska, wd. dz-a Stawu i syn jej młodszy Józef, jego brat najmłodszy Kazimierz i panna Helena Chełkowska, siostra Piotra Ch. poses. cz. Stawu

20721a (Staw)

1785.21/XI. (Gunice) ur. 9 Salomea Katarzyna, c. poprz. Goślinowskich [G. Jan Nepom. i Brygitty z Trąmpczyńskich Goślinowskich] dz. Gunic W. -- X i G. Marianna Jeziorkowska zamęż. Chełkowska, matka Piotra mł. pos. cz. Stawu

20722 (Staw)

1786.19/X. (Guniczki), ur. 16, Róża Urszula, c. G. Kazimierza i Anastazji z Bieńkowskich Przeradzkich pos. G. -- G. Jakub B. mł. pos. Gozdowa i Gv. Róża Waliknowska sędz. zs. kalis.

20723 (Staw)

1787.22/III. (St.) ur. 9, Gabryel, s. G. Wojciecha i Wiktorii z Rokembachów Bielawskich pos. tej wsi -- G. Stan. Wenda dyr. synów... i G.V. Wiktoria Bieńkowska, c. dz-a

20724 (Staw)

1787.28/III. (Gunice), ur. 14, Józefa Julia, c. poprz. G. Goślinowskich [G. Jana Nepom. i Brygitty z Trąpczyńskich Goślinowskich] dz-ów wsi -- M. Ludwik Chmielewski komornik gran. kaliski i Elżbieta z Bielińskich Mikorska pisarzowa zs. kaliska

20725 (Staw)

1781.3/II. (St.), 24/I. *, Ignacy, s. G. Jana Kurczewskiego i Marjanny z Bieńkowskich pos. wsi Sucha -- G. Fabian Korwin Bieńk. i Ludwika z Malczewskich, dz-e Stawu, rodzice matki, Józef B. mł. i Kat. B. v. Marcin B. mł. stud. i Wiktoria B. v., dzieci tychże rodziców

20726 (Staw)

1788.11/VIII. (St.), 31/VII. *, Tekla Zuz., c. G. Ant. Mich. i Kat. z Bieńkowskich Kozłowskich -- G. Józef Kozł. ojciec ojca i Wikt. z Bień. Kossowska siostra matki

20727 (Staw)

1789.30/VI. (Wólka) ur. 26, Jan Paweł. s, G. Wojciecha i Ter. z Bielawskich Goliszewskich pos. tej wsi czyli wójt. należ do bppów pozn. -- X Wiktor Bronisz kan pos. połowy St. i Elżb. z Bielińskich Mikorska

20728 (Staw)

179).16/II. (Gunice) ur. 14, Wojciech Walentyn, s. G. Jana Nep. i Brygitty z Trąp. Goślinowskich -- G. Józef Tr. ojciec matki i Franc. z Gądkowskich Goślinowska

20729 (Staw)

1789.3/I. (Gunice) bez wiedzy tut. prob. jego rodz. brat X Stan. Bujalski cur. brudzewski chrzci ur. 1 Makarego Józefa, s. poprz. Goślinowskich [G. Jana Nep. i Brygitty z Trąp. Goślinowskich] -- G. Franc. z Gądkowskich Goślin. wdowa

20730 (Staw)

1790.29/VI. (Wólka) ur. 24, Jan Paweł, s. G. poprz. Goliszewskich [G. Wojciecha i Ter. z Bielawskich Goliszewskich] -- G. Józef Bieńkowski mł. pos. poł. St. i Gv. Marj. Bielawska siostra str. matki

20731 (Staw)

1791.6/VII. (Wólka) 3. * Anna, c. G. Józefa i Wiktorji z Rospondowskich Woyniczów ekonomów tut. -- X. Wiktor Bronisz kan. kamieniecki pos. 1/2 St. i Gv. Apolonja Biała z pleb.

20732 (Staw)

1791.6/X. (Wólka) 30/IX. * Brygitta Elżbieta c. poprz. G. Goliszewskiego [G. Wojciecha i Ter. z Bielawskich Goliszewskich] pos. W. -- Józefat Mikorski mł. z matką Elżb. z Bielińskich sędziną zs. kaliską -- G. Jan Cieśliński pos. wsi Skąpe i córka Mikorskich dz-ów Brudzewa Barbara

20733 (Staw)

1791.8/XII. (Gunice) 3. *, Barbara Leokadja Marjanna, c. poprz G. Jana Nepom i Brygitty z Trąmpcz. Goślinowskich dz-ów G. -- G. Zygmunt Goślin. chor. w kor. brat rodz. ojca Teofila z Kurczewskich ż. Tad. Białoskórskiego pos. Guniczek, Roch Dunin mł. i Józefa z Tr. Zbyszewska siostra rodz. z matki

20734 (Staw)

1792.16/X. (Unja) 6. *, Franciszek Borgjan, s. G. Jana i Jadwigi z Korzydłowskich Koszutskich pos. U. -- M. Hipolit Myszkowski i G. Klara z Maliszewskich Korzydłowska i t. d. cerem. nad córką tychże 1789.30/VIII. * Teklą Różą ch. z w. przez kan. koleg. sredz. -- G. Antoni Rzepnicki dz. Żabikowa i panna Róża Korz. matki siostra, ass. Piotr Korzydł. stryj dziecka: Róża Korzydł. obec. ż. Hipol. Myszkowskiego pos. Łęki w z. wieluń.

20735 (Staw)

1792.27/XI. (Wólka) (17. *) Stanisław Kostka Feliks, s. poprz. G. Goliszewskich [G. Wojciecha i Ter. z Bielawskich Goliszewskich] -- G. Roch Dunin mł. i Brygitta z Trąmpcz. Goślinowska, ż. dz-a Gunic. Jan Gośl. jej mąż i Józefa z Trąmpcz. Zbyszewska siostra rodz. Brygitty

20736 (Staw)

1793.26/VIII. (Guniczki), 8. *, Wawrzyniec Antoni, s. G. Tad. i Teofili z Kurczewskich Białoskórskich pos. dzierż. tej wsi -- G. Walentyn i Krystyna z Kuczborskich Korytowscy pos. Chwalbogowa

20737 (Staw)

1793.16/VII. (Gunice), 14. *, Tadeusz Bonawentura, s. G. poprz. Goślinowskich dz-ów G. -- G. Józef Trąmpczyński mł. pos. Ruchocina i G. Józef z Trąmpcz. Zbyszewska wd. siostra matki

20738 (Staw)

1794.23/II. (Unja) Honorata 11. *, c. poprz. G. Koszutskich [G. Jana i Jadwigi z Korzydłowskich Koszutskich] -- G. Kaz. Przyborowski mł. dożyw. dziedzic wójt. w Gałęzewie i Balbina z Walknowskich ż. And. Mielęckiego generała w kor.

20739 (Staw)

1825.30/X. (S.) Józefa Rozalja, l. 3 1/2, ochrzcz. już z wody, c. G. Piotra Białego i Tekli z Brzozowskich -- J. Józefat Mikorski prezes pozn. dz. Brudzewa i Apolonja z Chrzanowskich dz-a Stawu i Broniszewa

20740 (Staw)

1825.31/X. (S.) Prakseda Konst. (c. 13/V.25.) c. G. poprz. Białych [G. Piotr Białego i Tekli z Brzozowskich] -- X. Stan. Wiesiołowski prob. z Ostrowa i G. Bryg. z Trampcz. Zalewska wd. dz-a Gonic

20741 (Staw)

1827.19/IV. (Skąpe) Konstanty Hermogen, 10/IV. *, s. G. Jana Gostyńskiego pos. wsi Sk. z przyl. i Antoniego z Kuszewskich -- G. Stanisław K. ojciec jej i G. Weronika Sławińska z Kopczyna (?) - G. Winc. Sławiński mł. z m. Rawy

20742 (Staw)

1827.15/VII. (Chwałkowice) 9/VII. * Pelagja Kunegunda, c. G. Kaz. Lutomskiego pos. Chw. i G. Tekli z Lutomskich -- G. Józef Liskowski dz. d. Wólka, Stanisławowo i Wódki G. Kunegunda Mirosławska wd. z m. Czerniejewa

20743 (Staw)

1827.13/VIII. (Goniczki) 1. *, Aniela Emilja, c. G. Aleksego Zielonackiego dz-a Gon. i Kat. z Bosakiewiczów -- G. Tad. z mł. z Kuczewa i Kat z Wichlińskich Skotnicka z Pyzdr, Winc. Wichl. mł. i Ant. Bosakiewicz v. z Goniczek

20744 (Staw)

1828.25/V. *, ch. 17/VII. Julja Eufrozyna, c. poprz. G. Gostyńskich [G. Jana Gostyńskiego i Antoniny Kuszewskich] -- G. Franc. Sławiński krewny z Kr. Pol. i G. Eufroz. Kurzewska ze Skąpego

20745 (Staw)

1731.14/II. (Wólka) Władysław Wilkoński x Rozalja Kierska -- G.D. Krzyszt. Koszutski, Grudzielski, Mietlicki, Ludwik Kierski

20746 (Staw)

1731.6/II. (S.) G. Jan Nieborski x Zofia Torgowska -- G. Aleks Otto Trąpczyńki z Młodziejowic, Grudzielski, Wilkoński, Kierski

20747 (Staw)

1731.10/VII. (Otoczna) G, Jakub Ziemięcki x Marjanna Wietrzkowska -- G. Jan Białszyński, Wojc. Kuciński

20748 (Staw)

1734.26/IX. (Gąnice) G. Wojc. Poradowski x V. Marjanna Trąpmczyńska -- G. Lubstowski Ludwik Kierski, Stan. Rudzki

20749 (Staw)

1744.17/II. (St.) G. Aleks. Piekarski x Anna Kaczkowska -- M. Smoleński Józ. Kraszkowski, Pawłowski

20750 (Staw)

1759.21/X. (Chwalk). N. Samuel Kowalewski x Franc. Kłodnickiewiczówna z Chw. -- G. Franc. Cieciszewski i Jan Roliński

20751 (Staw)

1764.11/II. (Guniczki) G. Aleksy Kraszkowski x Teodozja Zakrzewska sędzina zs. kaliska

20752 (Staw)

1765.4/II. (Guniczki) G. Walenty Judzki x M.G. Barbara Kraszkowska -- M.G. Franc. Gembarth podczaszy, Zajączek podstoli

20753 (Staw)

1766.15/VIII. (Skąpe) G. Gabryel Golemowski x GV. Marjanna Chmielewska -- G. Fabjan Bieńkowski dz. St., Ludwik Ciświcki dz. Uścieńcina, Mac. Stępczyński pos. Kołacina

20754 (Staw)

1767.11/V. (Skąpe) honest. Wojc. Jeżycki mł. sł. dwor. w Sk. x Gv. Barb. Brzeska z Stawu -- św. nieszl.

20755 (Staw)

1770.21/IV. (Guniczki) G. Onufry Dobiejewski mł. pos. dożyw. wójt. szemborow. x G. Konst. Kraszkowska c. G. Józefa i Zofji z Starczewskich K. K. dz-ów G. -- Lipscy z Szemborowa, Aleksy jej brat etc.

20756 (Staw)

1770.13/X. (St.) G. Jakub Biały mł. x Ludwika Rozyna Bujalska v. siostra rodz. tut. X. Ludwika Bujal. prob. -- G.D. Józef Łukomski z Parus. Fabjan Bieńkowski z St. i Józef Kąsinowski z Piotrowic dz-e

20757 (Staw)

1771.23/I. (Skąpe) G. Gabryel (Golemowski) wd. pos. Sk.x Gv. Wiktorja Sławoszewska z Chwałkowic -- G. Stanisław Bobolecki pos. Otoczny, Jakub Biały z prob. St.

20758 (Staw)

1772.26/IV. (Gunice) G. Stanisł. Golemowski mł. z Wólki (u brata stryj.) x G. Franciszka Trąmpczyńska, c. Stanisł. i Konstancji Łakińskich dwór Gunic -- G. Józef G. dożyw. Wólki i Jerzy Wojciechowski jego sługa

20759 (Staw)

1774.23/XI. (Gunice), G. Michał Kotarski mł. pos. Chwałkowic x Gv. Barbara Trąmpczyńska c. G. Stanisława Otto Tr. i Konstancji z Łakińskich TT. -- G. Ignacy Naramowski pos. Otoczny i Stanisław O. T. jej ojciec i Michał jej brat rodz.

20760 (Staw)

1775.5/VIII. (St.) G. Ignacy Zaygut Stanisławski mł. pos. prob., s. G.D. Antoniego i Marjanny z Chmielewskich SS. x Gv. Teresa Bieńkowska c. Fabjana Korwin B. i Ludwiki z Malczewskich dz-ów 1/2 St. "Barszczyzny" -- G. Andrzej Szczytnicki dz. Guniczek, Kaz. Siemiątkowski dz.1/2 Stawu Józef Golemowski dożyw. Wólki

20761 (Staw)

1778.4/VII. (Guniczki) G. Franciszek Zielonacki mł. x G. Katarzyna v. c. G. Andrzeja i Elżbiety z Baranowskich Szczytnickich dz-a Guniczek -- G, Ant. Skibniewski z prob. i Józef organ.

20762 (Staw)

1779.14/VIII. (St.) G. Antoni Kąsinowski wd., dz. Sierakowa x Gv. Justyna Bieńkowska, c. Fab. Korw. B. i Ludwiki z Malcz. -- Józef K. dz. Piotrowic brat rodz. † jego i rodzice

20763 (Staw)

1779.3/XI. (Skąpe) G. Tad. Jaraczewski mł., i nstyg. gr. gn., s. dz-ów Ruchocina x Gv. Aniela Jaskulska pasierbica G. Jana Cieślińskiego pos. wsi Skąpe -- ojczym Cieśl. brat Xawery Jar.

20764 (Staw)

1780.13/V. (St.) G. Jan Kurczewski mł. pos. wsi Sucha x Gv. Marjanna Bieńkowska, c. Fab. Korwin B. i Ludwiki z Malcz. dz-ów całego St.-rodzce jej, Józef Kąsin. z Piotrowic, Antoni Kąsin. brat jego

20765 (Staw)

1780.18/VI. (Unia). G. Izydor Ciesielski wd. pos. w Małachowie x Gv. Justyna Trąmpczyńska, c. wdowy Marjanny z Malczewskich T. -- G. Rafał. Mejer, Józef brat jej

20766 (Staw)

1785.22/VI. (Unia) G. Seweryn Otocki mł. x Gv. Tekla Aniela c. G. Marjanny z Wysockich Żołądkowskiej, wd. pos. U. -- M. Makary Gorzyński klan kamieniecki, Feliks brat jego rodz. Józef Żoł. brat jej

20767 (Staw)

1788.13/VII. (St.). G. Wojciech Goldszewski wd. po ol. Marjannie z Barskich pos. wsi Wólka x Gv. Teresa, c. G. Wojc. i Wiktorji z Rotembach Bielawskich pos. wsi St.-rodzice jej Jan Goślin. dz. W. Gunice Jan Cieśliński pos. Skępego

20768 (Staw)

1788.20/VII. (St.) G. Stanisław Kossowski mł. pos. 1/2 St. x G. v. Wiktorja Bieńkowska, c. ol. Fabjana i Ludwiki Malcz. wdowy, byłych dz-ów St. -- M. Jan z Paradyża Bronisz skarb. gn. dz. Bieganowa i St., Józef Grzywiński pos. Unji etc.

20769 (Staw)

1793.27/I. (Guniczki) G. Józef mł., s. G. Antoniego wdowa z Piotrowic dziedzica i Apolonji z Łukomskich Kąsinowskich x Gv. Helena c. G. Anton. i Joanny z Zajączków Kurczewskich dz-ów Złotków -- Tad. i Teofila z Kurczewskich Białoskórsy pos. Guniczek, Jan i Jadwiga z Korzydłowskich Koszutscy pos. Unji

20770 (Staw)

1795.5/V. (St.) G. Ignacy Drzewiecki mł. ekonom tut., s. G. Piotra i Zofii z Dąbrowskich x v. Teodozja służ. dwor., c. prac. Wojciecha Górala i Katarz. -- Jan Bronisz skarb. gn., dz. St.

20771 (Staw)

1712.29/I. † (Chwałk.) G.D. Brodecki

20772 (Staw)

1713.23/II. † (Chwałk.) córka 2 l. G.D. Wojc. Bronieckiego

20773 (Staw)

1713. † (Gunice) G. Sebastjan Trapczyński

20774 (Staw)

1714.22/III. † (St.) G. Jakub Głowczyński pos. wsi St.

20775 (Staw)

1714.7/XII. † (Gonice) G. Kat. Gorska

20776 (Staw)

1715.11/V. † (Gonice) Gv. Barb. Gorska

20777 (Staw)

1716.5/IV. † (Wolka) M.D. Kat. Czplicka poch. Mielżyn

20778 (Staw)

1754.15/V. † (St.) G. Aleks. Piekarski pos. cz. Stawu

20779 (Staw)

1766.26/IX. † (St.) Ksawery 1 rok, s. G. Fabjana i Ludwiki Bieńkowskich dz-ów 1/2 St.

20780 (Staw)

1766.2/X. † (Guniczki) G. Wojciech Kraszkowski l. ok. 38, s. G. Józefa i Zofji dz-ów G., poch. kl. Pyzdry

20781 (Staw)

1767.7/I. † (Guniczki) G. Barb. z Kraszkowskich Judzka l. ok. 30, c. dz-ów G., poch. Pyzdry kl.

20782 (Staw)

1767.16/II. † (Wólka) Walentyn dziecko G. Józefa i Eleonory Golemowski dożyw. tej wsi

20783 (Staw)

1767.24/III. † (St.) X. Jan Starczewski curatus loci l. ok. 70, po nim nastąpił Ludwik Bujalski

20784 (Staw)

1768.8/IX. † (Skąpe) G. Marjanna z Chmielewskich ż. G. Gabryela Golemowskiego pos. tej wsi, l. ok. 35, po połogu

20785 (Staw)

1769.16/I. † (Wólka) G. Joanna z Rożnowskich Golemowska, wd. l. ok. 60 poch. Franc. Gn.

20786 (Staw)

1769.11/IV. † (Guniczki) G. Zofia z Starczewskich Kraszkowska l. ok. 70-ż. Józefa K. dz-a tej wsi poch. Franc. Pyzdry

20787 (Staw)

1770.3/III. † (St.) Józefata l. 3, c. G. Kaz. i Magdal. z Stanisł. Siemiątkowskich

20788 (Staw)

1770 15/IX. † (Unja) G. Antoni Malczewski pos. k., l. ok.60

20789 (Staw)

1773.25/IV. † (Gunice) G. Konstancja z Łakińskich Trąpczyńska ż. Stanisł. Tr. dz-a tej wsi, l. ok. 60 poch. tu

20790 (Staw)

1774.21/I. † (Mordzenice) Kajetan l. ok. 6, s. G. poprz. Gutakowskich pos. M.

20791 (Staw)

1774.20/III. † (St.) Antonina l. ok. 3, c. G. Jakuba i Rozyny Ludwiny z Bujalskich Białych

20792 (Staw)

1776.10/VI. † (St.) Eleonora Juljanna, Franciszka, l. ok. 4, c. poprz. Siemiątkowskich [G. Kaz. i Magdal. Siemiątkowskich]

20793 (Staw)

1778.19/IV. † (Guniczki) nagle G. Andrzej Szczytnicki dz. tej wsi, l. ok. 63-mąż Elżbiety z Baranowskich poch. kość. biechowski 22

20794 (Staw)

1778.25/IX. † (St.) Agnieszkę Marj. Barb., l. 3 i kilka mieś. c. poprz. G. Siemiątkowskich [G. Kaz. i Magdal. Siemiątkowskich]

20795 (Staw)

1782.7/XI. † (St.) G. Antoni Skibniewski mł. l. 50

20796 (Staw)

1783.27/VII. † (St.) G. Fabjan Korwin Bieńkowski l. ok. 58, po sprzed. tego dziedz. posesor tej wsi mąż. Ludwiki Malczewskiej, poch. tu

20797 (Staw)

1784.21/V. † (St.) G. Mateusz Jaskulski mł., l. ok. 33, poch. w grobie Fabiana Bieńk.

20798 (Staw)

1784.28/IX. † (St.) G. Agnieszka z Suchodolskich Bujalska, matka tut. curata wd. l. ok. 70

20799 (Staw)

1784.6/XII. † (Wólka) G. Józef Rożnowski dożyw. pos. tej wsi, l. ok.29 mąż Franc. z Korytowskich poch. tu 9

20800 (Staw)

1785.22/IX. † (St.) G. Rozyna Ludwika z Bujalskich Biała, siostra rodz. curata l. ok. 36, ż. Jakuba B.

20801 (Staw)

1787.8/V. † (Guniczki) Eufrozyna Rozalja 1 rok i 9 m., c. G. Kaz. i Anastazji z Bieńkowskich Przeradzkich poses tej wsi

20802 (Staw)

1787.11/V. † (Gunice) G. Róża Trąpczyńska v. l. ok. 16, siostra rodz. G. Goślinowskiej dz-i G.

20803 (Staw)

1787.6/VII. † (St.) G. Józef Luderski l. ok. 40, pos. prob., mąż G. Agnieszki

20804 (Staw)

1788.24/I. † (Wólka) nagle G. Marcjanna z Barskich 3-o v. ż. G. Wojc. Goliszewskiego pos. tej wsi, l. ok. 70 poch. tu

20805 (Staw)

1789.17/VIII. † (Wólka) Jan Paweł, 3 tyg, 1 dz., s. G. Wojc. i Teresy z Bielawskich Goliszewskich pos. wójt. tut.

20806 (Staw)

1790.14/V. † (St.) G. Michał Narkiewski l. ok. 70, mąż Jadwigi, ekonom Józefa Bieńkowskiego

20807 (Staw)

1790.21/VI. † (St.) nagle N. Kat. Pawłowska v. służ. w dworze Bieńk. l. ok. 22

20808 (Staw)

1791.13/X. † (St.) X. Stefan Wiktor Bronisz, kan. kat. chełmiń. i kość. Koleg.Kamieniec., były prob. Złotow. obec. pos. dożyw. dz. wsi Stawu l. ok. 50, poch. 14 tu

20809 (Staw)

1791.17/XII. † (Gunice) Augustyn l. 3, s. G. Antoniego i Józefy z Trąmpczyń. Zbyszewskich mieszk. w Pyzdrach

20810 (Staw)

1794.18/I. † (Wólka) Honorata (11. *), c. G. Wojc. i Teresy z Bielow. Goliszewskich

20811 (Staw)

1794.4/VI. † (Gunice) G. Jan Nepom. Goślinowski, l. ok. 40, mąż Brygity z Trąpczyńskich dz. Gunic W. poch. tu

20812 (Staw)

1795.7/XII. † (Unia) synek (zaraz po *) G. Antoniego i Kat. z Biskupskich Lutomskich pos. uniśc.

20813 (Staw)

1796.27/IV. † (Gunice) Barb. Leokadia Marj., l. ok. 4, c. ol. G. Jana i Bryg. z Trąpcz. Goślinowski

20814 (Staw)

1796.20/V. † (Wólka) Barb., ż. G. Ignacego Mietlickiego stróża lasów l. ok. 30

20815 (Trzemeszno)

1643.12/II. Aleksander s. N. Franciszka Gałeckiego i Anny -- G.D. Ludwik Potocki i G. Chlebowska

20816 (Trzemeszno)

1649.22/VII. Jakub, s. G. Feliksa Lutosławskiego de Trzuskołom i N. żony -- G. Wojc. Gowarzewski

20817 (Trzemeszno)

1650.24/I. Izabella, c. G.D. Stanisława Chlebowskiego i Anny -- X. i Jadwiga Woynowska

20818 (Trzemeszno)

1651.13/VIII. Jan, s. Pawła Chlebowskiego i Anny -- Jan Arciszewski burgr. i Jadwiga Wojnowska

20819 (Trzemeszno)

1652.1/IX. Mikoł., s. Pawła Chlebowskiego i Anny

20820 (Trzemeszno)

1655.4/IX. Franciszek Michał s. N. Marcina Manieckiego i Teresy. N. Sewer. Bielicki i Krystyna Opocka

20821 (Trzemeszno)

1671.26/IV. Konstancja, c. G. Jana Ruskowskiego praesidis Szydlowiensis i Zofji Nisiewskiej -- And. Kędzierski i Meluzyna Komorowska

20822 (Trzemeszno)

1672.29/XII. Jan, s. G. Jana i Elżb. Sobockich, -- X. Absolon Wacław z W. Paczyna Paczewski pan na Halbers dorff i Bierkowicz Katedrali Koleg. wrocł. prob., kanoni ołomuniec., schol. W. Głogowa, dworz. pap., sędzia aulae wrocław. i Małgorzata Kotowska ekonomii żywiec. i samborsk. JKMci gubernatorowa

20823 (Trzemeszno)

1683.8/VIII. Jakub Jan, s. G.D. Kazimierza Przyłuskiego i Zofii -- O. Jan Borowiński przeor tut. i M.D. Jadwiga Roszenowa z Kruchowa

20824 (Trzemeszno)

1687.4/V. Jan s. G. Kaz. Przyłuskiego i Anny -- G. Adam Malachowski i Zofja Michałowska

20825 (Trzemeszno)

1689.24/I. Marjanna, c. G.D. Kaz. Przyłuskiego i Anny -- M.D. Franc. Tułkowski i M.D. Turska

20826 (Trzemeszno)

1691.29/V. Antoni, s. Michała Grockiego i Reginy -- M.G. Kaz. Przyłuski burgrabia trzemesz. i Regina młynarka

20827 (Trzemeszno)

1697.11/VI. Jan Józef, s. G. Mich. Chryniewieckiego tenut. trzemeszeń. i Anny -- G. Marcin Pruski i M. Teresa Chryn. skarbnikowa bielska

20828 (Trzemeszno)

1698.19/VI. Annę Małgorz. c. G. Hjacynta i Tekli Rynarzewskich -- G. Mikołaj Rossen i G. Dorota Moraczewska

20899 (Trzemeszno)

1710.10/XII. Barb., c. G. Antoniego i Joanny Przysieckich -- X. Kaz. Brzechffa opat i G. Kat. Mieszkowska

20830 (Trzemeszno)

1712.23/IV. Wojciech, s. G. Anton. Przysieckiego i Joanny Zagajewskiej -- G. Melchjor Głuszczyński komend. chor. panc. łówczego kor. zimującej tu i Barb. Przybysławska

20831 (Trzemeszno)

1715.14/IV. Wojciech, s. N. Jan Rozańskiego podofic. w reg. Marsz. Kor.i Konstancji Rościszewskiej -- G. Ant. Przysiecki i Marj. Judzka

20832 (Trzemeszno)

1717.18/V. Anna, c, N. Marcina i Franciszki Piechowskich -- X. Stanisł. Grabia i G.D. Zuzanna z Kościelskich Gadurowska

20833 (Trzemeszno)

1714.6/IV. (Niewolno) Wojciech, s. N. Chryzostoma Dzierzbińskiego i Katarz. Radeckiej -- G. Mikoł. Chwaliszewski i G. Anna Przyłuska

20834 (Trzemeszno)

1672.9/II. (Lubień) Maciej, s. G. Andrzeja Kędzierskiego i Marjanny -- X. Maciej Miaskowski op. T. i G. Zofia z Sulmowskich Mielżyńska

20835 (Trzemeszno)

1674.23/XII. (Lubieniec) Stefan, s. G. Piotra Brodzickiego i Anny Chlebowskiej -- G. Aleks. Mielżyński i Marjanna Barska

20836 (Trzemeszno)

1677.29/IX. (Lubień) Michał, s. G.D. poprz. Brodzickich [G. Piotra Brodzickiego i Anny Chlebowskiej] -- M.G.D. Minor podczaszy ciechanow. i G.D. z Mielżyna Rossenowa

20837 (Trzemeszno)

1679.7/VIII. Ludwik Wawrzyniec (Lub.) s. G. poprz. Brodzickich [G. Piotra Brodzickiego i Anny Chlebowskiej] -- N. Jan Mieszkowski i Zofja Darnowska

20838 (Trzemeszno)

1682.21/IX. Teresa, c. G. Adama (Lub.) i Zofji Małachwskich -- chrz. nieszl.

20839 (Trzemeszno)

1684.29/VI. (Lubień) Jakób Ignacy, s. G. Adama i Zofji Malachowskich -- X. Stan. Breza i Anna Roznowna

20840 (Trzemeszno)

1703. 30/III. (Lubień) Kat. c. G. Władysł. Brzechffy i Marjanny -- G. And. Tomicki i G. Anna Białęska

20841 (Trzemeszno)

1714.12/II. (Mniaty) Marjanna, c. N. Michała Zabierowskiego i Kat. -- G. Kaz. Strzelecki i Gv. Dor. Gorska

20842 (Trzemeszno)

1748.9/II. Ignacy Józef, s. G. Mich. Kosieńskiego kuchmistrza i Anny -- G.D. Józef Rossen i Ludwika Rossenowa

20843 (Trzemeszno)

1750.5/IV. Michalina Jadwiga, Teresa, c. M.G. Jana i Justyny z Złotnickich Falędzkich regentów gn. -- X. Franciszek Łodzia Poniński arcyopat Trzemesz. i z Ponińskich Malczewska sędzina pozn.

20844 (Trzemeszno)

1759.16/II. Apolonja, c. P. M.D. Macieja i Apolinary Ponińskich chorążych wschow.-opat Pon. i Eleonora z Koźm. Jaracz. klenowa lędzka

20845 (Trzemeszno)

1759.12/III. Marcjanna c. N. Jana i Kat. Dembickich -- M.D. Łuk. Rossen i M.D. z Kotyńskich (?) Rosnowa

20846 (Trzemeszno)

1759.6/IX. Augustyn, s. G. Stanisł. i Katarzyny Karskich kucharzy klasztor. -- X. i Anna Pruska

20847 (Trzemeszno)

1766.17/I. (Płaczkowo) Michał Antoni, s. G. Anton. Kruszeskiego i Magdaleny -- X. Mich. Kosmowski kan. regul. lat. i M.D. Kuneg. Kosmowska

20848 (Trzemeszno)

1766.28/IV. (Płaczkowo) Franc. Wojc., s. M.D. poprzed. Kruszeskich [G. Anton. Kruszeskiego i Magdaleny] -- G.M.D. Kaz. Korytowski z żoną Konstancją posesorzy Padniewa

20849 (Trzemeszno)

1766.27/VII. (T.) ochrzcz. żyd Salomon Jakubowicz dostawał imię Jan -- X. Michał Kosmowski op. T. i M. D. Kunegunda Kosmowska

20850 (Trzemeszno)

1768.12/V. Jan Nepom., I. G. poprz. Kruszeskich [G. Anton. Kruszeskiego i Magdaleny] z Płaczkowa -- M.D. Ant. Wolski podkom. inowrocł. i M.D. Kunegunda Kosmowska ze wsi Wełna

20851 (Trzemeszno)

1768.12/IX. (* 6) Mikołaj, s. Jana Dobrowolskiego konwertyry z judaizmu i Marjanny -- chrz. nieszl.

20852 (Trzemeszno)

1770.23/I. Sebastjan Faustyn, 20. *, s. G. Wojc. Semposkiego i Wiktorji -- X. Faustyn Borowicz przeor T. i G.D. Eleonora Badińska z T.

20853 (Trzemeszno)

1773.13/VIII. Wawrzyniec, s. Jana Dobrowolskiego nawróc. z judaizmu i Marjanny -- chrz. nieszl.

20854 (Trzemeszno)

1775.12/II. Romuald. Jan * I., s. G. Jana i Agaty Kociszewskich aptekarzy T. -- J.M.D. Józef Rosen z ż. swą Ewą, żupnicy WPol z Kruchowa

20855 (Trzemeszno)

1776.25/IV. Kat. Tekla, c. M. Jana i Marjanny Uleyskich z opactwa -- X. Jan Zaleski prob. Kruchow., ex jezuita i G.D. Rosnowa ż. Salikafora z Kruchowa

20856 (Trzemeszno)

1777.8/VII. Piotr Paweł, s. G. Ignac. Czechowskiego i Brygidy, mieszk. w Nowym Mieście T. -- m. i G. Teofila Gąsiorowska, m. i G. Petronella Bykowska

20857 (Trzemeszno)

1778.3/III. (T.) Maciej Józef, s. G. Michała i Teofili Gąsiorowskich -- M. Ignacy Kosmowski z Bieganowa i M. Anna Zbyszewska z Gozdynina

20858 (Trzemeszno)

1779.15/V. Nepomucyn s. G. (przerob. z Famati) Erazma i Katarzyny Długołęskich -- X. Józ. Raczyński i G.D. Marj. Wagnerowa

20859 (Trzemeszno)

1754.24/I. (Niewolno) Agnieszka, c. G. Jana i Marj. Zakrzewskich -- G. Antoni Kruszewski i M.D. Apolinara Rossnowa

20860 (Trzemeszno)

1755.5/VI. (Niewolno) Antoni Benon, s. G. Jana i Marjanny Zakrzewskich -- G. Roch Suski i Anna Zawilska

20861 (Trzemeszno)

1753.29/I. (Niewolno) Ignacy, s. G. Jana i Marjanny Zakrzewskich -- X. i G.D. Jadw. z Rosnow Gorecka

20862 (Trzemeszno)

1760.30/I. (Niewolno) Onufry, s. G. Józefa i Katarz. Komorowskich -- G. Paweł Lipiński i v. Franciszka Milewska

20862 (Trzemeszno)

1771.30/VI. (Lubień) Benon Antoni, s. G. Pawła Dęmbkoskiego i Józefaty -- M.D. Józ. Rosen z ż. Ewą

20863 (Trzemeszno)

1749.6/I. (Uniaty Wyrobki) Baltazar, s. N. Jana i Marjanny Lipińskich małż. de Wyrobki

20864 (Trzemeszno)

1751.7/XI. (Uniaty) Marcin Stanisł., s. G. Michała i Marjanny Powińskich -- X. i M. Jadw. Gorecka

20865 (Trzemeszno)

1760.23/III. (Uniany) Józef, s. G. Jana i Marjanny Jakubowskich -- G. Józef Suchodolski i Marjanna Lipińska

20866 (Trzemeszno)

1763.1/X. (Uniaty) z Wyrobków Jan, s. N. Antoni Karpińskiego i Anny -- X. Walentyn Boryniewicz i m-a

20867 (Trzemeszno)

1793.27/IV. (Lubień) chrzestni G.D. Karol i Marjanna Przybyszewscy z Lubienia

20868 (Trzemeszno)

1799.27/V. (Ostrowite) Helena Nepom. (24. *), c. M. Sylwestra i Franc. Malczewskich -- M. Karol Przybyszewski z Swiętego i G. Franciszka Sielska z Ostrowitego

20869 (Trzemeszno)

1796.1/II. (Wymysłowo) (25/I. *) Brygitta Marjanna c. G. Augustyna i Józefy z Brzeżańskich Kosmowskich -- M.G.D. Winc. Kosmowski szembelenic król. i M.G.D. Dorota B. chorążyna

20870 (Trzemeszno)

1791.7/II. (Rudki), 5. *, Agata Apolonja, c. G. Krzysztofa i Krystyny Miłaczewskich -- G. Piotr Kirzkowski i Nepomoc. Malczewska

20871 (Trzemeszno)

1781.20/IX. (T.) Eufemja, Tekla, c. G. Mich. i Teofili Gąsiorowskich -- chrz. nieszl.

20872 (Trzemeszno)

1784.27/I. (N. Miasto) Marjanna Józefata, c. G.D. Jna i Marjanny Słupeckich -- G.D. Franc. Jesiorki komis. opac. i m-a

20873 (Trzemeszno)

17841.16/VI. (T.) Antonina Justyna, c. N. Erazma i Kat. Długołęckich -- G.D. Józef Komorski de Rudki

20874 (Trzemeszno)

1784.18/X. (T.) Serafina Teresa, c. G.D. Ant. i Marj. Kurczewski -- chrz. nieszl.

20875 (Trzemeszno)

1787.6/III. (T.) Kazim. s. G.D. Krzysztofa i Krystyny Miłaczewskich -- G.D. Franc. Rudnicki chor. w. p. i G.D. Nepom. Malczewska z Wymysłowa

20876 (Trzemeszno)

1787.10/VIII. (T.) Gabryel Wawrzyn., s. N. D. Onufrego Wojc. i Wiktorji de Zawilskie Slepowskich (to zap. mieszcz.) (Nob. zeob. z Famatis) -- chrz. nieszl.

20877 (Trzemeszno)

1787.10/IX. (T.) Piotr Mikołaj, s. G. Bonawent. i Katarzyny Turskich vulgo strażników, G.D. Stanisł. Żuromski strażnik i m-a

20878 (Trzemeszno)

1788.22/II. (T.) Ignacy Ant., s. G.D. Jana i Agaty Chodyszewskich Hypothe-cariorum -- X. i G. Kat. Rajeska

20879 (Trzemeszno)

1788.17/V. (T.) Helena Juljana, c. G. Antoniego i Marjanny Kurcewskich -- Józef Roznowicz i Dorota Roniewiecka

20880 (Trzemeszno)

1789.21/II. (T.), 18. *, Zuzanna c. G. Krzysztofa i Krystyny Miłaczewskich -- G.D. Piotr Radoński i m-a

20881 (Trzemeszno)

1791.1/V. (T.) (24/III. *) Wojc. Witalis Filip, s. G. Franc. i Józefaty Trzebiatowskich -- G. Aleks Czaplicki pis. skarbu kor. i G. v. Anna Jasińska

20882 (Trzemeszno)

1794.3/II. (T.) (30/I.*) Marcina Marjanna, c. G. Anton. i Marjanny Dębickich

20883 (Lisewo Kościelne)

1747.7/VII. (Będzitowo) cerem. nad Mikołajem, s. Antoniego i Barbary z Stolińskich Trzebińskich -- M.G.D. Jan Wolski łowczy inowrocł. i M. D. Jadwiga Krzesińska

20884 (Lisewo Kościelne)

1748.25/IV. (Rucewo) Bonawentura Marek, s. G. Wojc. i Joanny z Zakrzewskich Pławińskich

20885 (Lisewo Kościelne)

1748.16/I. cerem. nad dziećmi G. Pławińskich jeden syn: Józef, drugi Bonawentura, córka Teresa -- G. Józef Zakrzewski G. Wolski, G. Modliński, G. Teresa Zakrz., Jadwiga Wolska

20886 (Lisewo Kościelne)

1751.11/IV. (Rucewo W.) Leon s. G. poprz. Pławińskich [G. Wojc. i Joanny z Zakrzewskich Pławińskich] -- M. Franc. Głębocki i G. Konst. Pinińska

20887 (Lisewo Kościelne)

1759.5/VI. (Rucewo). Ludwik, s. G. Wojc. i Pudicjanny z Chrząnowskich Pławińskich -- G. Franc. Leszczyński i G. Konst. Pinińska

20888 (Lisewo Kościelne)

1763.28/VIII. (Lisewo) Klara Marjanna, c. M.G.D. Jakuba Sokołowskiego skarbnika bydgosk. i Wiktorji -- M.G.D. Stanisł. Trzebiński i G. v. Zofja Jasińska

20889 (Lisewo Kościelne)

1764.12/XI. (L.) Elżbieta Helena, c. poprz. G. Sokołowskich [M.G.D. Jakuba Sokołowskiego i Wiktorji] -- G. Anna z Szczepkowskich Gizińska

20890 (Lisewo Kościelne)

1760. (Rucewo) G. Józef Wolski x Teresa Pławińska 27/XI. -- G. Sokołowski

20891 (Lisewo Kościelne)

1762.12/II. (Złotowo ad Dąbrówka) G.D. Stef. Wolski x Eleonora z Sułkowskich Szczepanowska -- G. Paweł Chmielewski, Kaz. Wolski

20892 (Lisewo Kościelne)

1763.14/II. (Rucewo) M.G.D. Józef Pławiński x Agnieszka Moszczyńska -- M. Antoni Wolski podkomorzy inowrocł. i Teodora Moszczyńska ścina ...

20893 (Lisewo Kościelne)

1750.9/XI. poch. G. Jan Rudnicki (L.)

20894 (Lisewo Kościelne)

1750.7/XII. (Rucewo W.) poch. G. Mikoł. Torzecki

20895 (Lisewo Kościelne)

1752.20/IV. † G. Joanna z Zakrzewskich Pławińska poch. 27 Franciszkanie inowrocł. (Rucewo)

20896 (Lisewo Kościelne)

1752.11/VI. poch. (Będzitowo) G. Justyna Jaszczotówna

20897 (Lisewo Kościelne)

1757.9/X. (Będzitowo) poch. G. V. Anna Wąglikowska

20898 (Lisewo Kościelne)

1758.9/X. (Będzitowo) poch. G. Monika Chełmowska

20899 (Lisewo Kościelne)

1760.28/VIII. (L.) poch. Antoni, s. G. Zakrzewskich

20900 (Lisewo Kościelne)

1760.13/XI. (L.) Marcjanna, c. G. Sokołowskich

20901 (Lisewo Kościelne)

1765.0/IX. (Rucewo). Faustyna... Tekla, c. M. D. Józef i Agn. z Moszczyńskich Pławińskich skarbników b.k. -- G. Zofja Jasińska dwórka z Rucewka

20902 (Lisewo Kościelne)

1766.0/IV. (Mochelek) Franciszka Teodora, c. G. Stanisł. Dębińskiego i G. Marj. de Radkowskie -- G. Franc. Widyńska i G.D. Małachowski

20903 (Lisewo Kościelne)

1766.16/VII. (Mamlice) Dyzma Benedykt Eremita s. G. Kaspra Płaczkowskiego i Marjanny -- G. Dyzma Małachowski z ż. Anielą z Janiszkiewiczów M. ze wsi Rojewo Marcelin

20904 (Lisewo Kościelne)

1760.26/IV. * (Rucewo) Jan Nepom., s. G. Jana i Ludwiki z Wirszyckich Pięndzickich -- G. Józef Wolski i G. Teresa Pławińska v., G. Konst. Pławiński i M. z Zboińskich Zakrzewska podczaszyna inowrocł.

20905 (Lisewo Kościelne)

1761.30/XII. * Bibjanna Franc., c. G. Józefa i Teresy z Pławińskich Wolskich -- J. M. Ant. W. podkomorzy inowrocł. i Apolonia z Moszczeńskich Bąkowska stolnikowa inowrocł.

20906 (Lisewo Kościelne)

1763.7/XII. * Antoni Ambroży Franc. Ignacy, s. M. poprz. Pławińskich [G. Wojc. i Joanny z Zakrzewskich Pławińskich] -- chrz. biedni

20907 (Lisewo Kościelne)

1764.21/IX. * (Rucewo) Anna Tekla, c. poprz. M. Pławińskich [G. Wojc. Joanny z Zakrzewskich Pławińskich] -- G. Stanisł. Krzyczkowski i M. Konst. Pinińska

20908 (Lisewo Kościelne)

1770.17/III. (Mamlice) Marjanna, c. Wojc. i Marj. Placzkowskich -- Walenty i Marj. Kurzascy

20909 (Lisewo Kościelne)

1772.4/VI. (Mamlice) Elżb. Optata Alojza, c. M.G.D. Ant. Mierosławskiego sty kłec., sędziego zs. inowr. i Marjanny -- I.M.D. Teodor Moszczeński klan inowrocł. z ż. Józefą z Mierosławskich

20910 (Lisewo Kościelne)

1771.14/VI. Magdalena Petronella, c. M. Antoniego i Marj. Mierosławskich, pretorów kłeckich i sędziów zs. inowrocł. -- M.D. Ksawery Mierosławski i MD Teofila Wolska ż. Aleks. W. z Tupadł

20911 (Lisewo Kościelne)

1775.18/I. (Mamlice) Jadwiga, c. Wojc. Płaczkowskiego i Domocelli -- G. Xawery Mierosławski i Jadwiga Kaszyńska [gdzie indz. "honesti"] (czy P. to szl.?)

20912 (Lisewo Kościelne)

1775.13/III. (Mamlice) Józef Aleksy Antoni s. M.G. Anton. Mierosławskiego i Marjanny z Radońskich -- D. Mac. Sokołowski i G. Jadw. Kaszewska

20913 (Lisewo Kościelne)

1778.25/IV. (Mochelek) Marjanna Ludwika, 21/IV. * c. G.D. Jerzego Bielickiego i Elżb. Wolskiej 1-o v. Kraszewskiej 2-o v. Biel. -- X. Ant. Łęski prob. tut. i G. Magdal. Wieszczycka z Dobrogościc

20914 (Lisewo Kościelne)

1779.4/V. (Rucewo) Magdalena Kat. Ignacya, 2. *, c. G.M.D. Ignacego Zawadzkiego i Eleon. z Skalskich podczaszych labzynen.(?) -- D. Stanisł. Kowalski i D v. Komorowska

20915 (Lisewo Kościelne)

1782.6/III. (Słabęcin w Polsce) Rozalja Teresa, c. G. Jana Jabkowskiego o Marj. Łęskiej -- ass. X. Łęski i G.D. Teresa Moszczeńska

20916 (Lisewo Kościelne)

1784.14/III. (Torkowo). Józef Elżbieta, c. G.D. Jana Kraszewskiego i Anny z Poleskich -- Elżb. z Wolskich Bielicka i Karol Ludwik Szultz G.D. Sokołowski i Anna Krystyna z Borków Szultzowa

20917 (Lisewo Kościelne)

1785.14/VIII. (Mamlice) Szymon Jakub, (18/VII. *) s. N. Stanisł. i Marjanny Woynowskich -- M.D. Franc. Gozdzicki i G. Teresa Moszczyńska M.D. Jan Sokołowski i M.D. Teresa Gozdzicka

20918 (Lisewo Kościelne)

1769.31/X. (Palczyn z pf. Pęchow.). G. M. Kaz. Rakowski x Joanna Pinińska, c. M. G. Konstancji P. -- G.M. Józef Pławiński, Paweł Chmielewski etc.

20919 (Lisewo Kościelne)

1777.21/VII. (Mochelek) G. Jerzy Stanisł. Bielicki owdowiały po Ewie Rzeszotarskiej x G. Elżb. z Wolskich wd. po Bartłom. Kraszewskim -- G. Józef W. z Sikorowa, G. D. Ludwikę Pindzicka

20920 (Lisewo Kościelne)

1778.24/II. (Rucewo) D. Jan de Lute oberstleut. chorągwi G.D. Izdoni l. 56. x G. Helena l. 20, Zawadzka, c. G.D. Ignac Z. podczaszego nowagr. i Eleonory z Sokołowskich -- G. szantom major G.D. Romienieski z Kołudy W., G.D. Jan Sokołowski, Jan Kraszewski

20921 (Lisewo Kościelne)

1779.10/VIII. (L.) Józef Layda szewc l. 26 x z Nob. styrpe Marjanna Trzybińska, c. ol. G. Anton. T. l. 24 -- św. nieszl.

20922 (Lisewo Kościelne)

1780.6/II. (Rucewo) M.G.D. Wojc. Zawadzki z W. Klincze l. 35 szambelan x M.G.D. Józefa Z. c. Ignac. i Elżb. ZZ. podczaszych Tukow., v. l. 24 -- Grabski z Kołaczkowa, Jan Sokołow. Antoni Z. brat rodz. de Klincz. Adam Z. stryj z Myślecinka

20923 (Lisewo Kościelne)

1780.19/VIII. Dysp. na ślub GG. Jana Rylskiego mł. z x Elżbietą de Rokfela... v.

20924 (Lisewo Kościelne)

1781.25/XII. (L.) M.D. Józef Wolski mł., s. Walentyna miecznika inowrocł. i Domicelli Dąbrowskiej x G.M.D. Elżb. Sokołowska, c. Jakuba S. i Wiktorji z Choynackich wojskich bydgoskich, on 26 ona 18 -- Józef Czapski wojski bydg. opiekun panny Józef Wolski, G.D. Jaroszewski

20925 (Lisewo Kościelne)

1784.29/VI. (Rucewo) M.D. Walenty Komorowski l. 28 x M.D. V. Marjanna Leszczyńska l. 14 -- Franc. Wuycicki, Wawrzyn. Kłobuchowski i M. V. Teresa Moszczyńska i Marj. Kłobuchowska z Lisewa

20926 (Lisewo Kościelne)

1766.8/XII. † (Będzitowo) M.D. Antoni Trzebiński, poch. 17. u Reform. w Łabiszynie

20927 (Lisewo Kościelne)

1772.16/IV. (L.) poch. G. Jakub Sokołowski mąż. Wiktorji skarbnik. l. 60

20928 (Lisewo Kościelne)

1773.19/V. poch. (L.) Ksawery, s. D. Michała Kosińskiego i Magdaleny, l. 4

20929 (Lisewo Kościelne)

1774.13/VIII. poch. (Tarkowo) u Reform. G. Bartłomiej Kraszewski, l. 40 poch. Łabiszyn

20930 (Lisewo Kościelne)

1774.12/IX. (Rucewek) poch. Łabiszyn Reform. G. Apolinara z Moszczeńskich Bąkowska bp. 10/IX. † l. 89

20932 (Lisewo Kościelne)

1774.6/IX. † (Będzitowo) M.G.D. Jan Trzybiński l. 50 poch. Łabiszyn u ojców

20933 (Lisewo Kościelne)

1775 20/III. † (Mamlice) J.M.D. Marjanna Mierosławska pretorea Kłecka, ż. M. Antoniego M., pret. Kłec. poch. u Franc. łabisz. l. 30

20934 (Lisewo Kościelne)

1776.8/VI. (Rucewek) poch. G. Zofja Jasińska V. l. 70

20935 (Lisewo Kościelne)

1784.13/V. † (Będzitowo) M.D. Barbara z Stolińskich Trzebińska l. 100 poch. Reform. Łabiszyn

20936 (Lisewo Kościelne)

1785.24/V. † (Będzitowo) G. Ignacy Trzebiński l. 67. poch. Łabiszyn

20937 (Lisewo Kościelne)

1785.12/VII. † (Dobrogościa) M. Agnieszka z Moszczeńskich Pławińska podczaszyna przedecka poch. Łabiszyn

20938 (Strzelno)

1744.8/III. (Rzegotki) Maciej Józef, s. G.D. Jana i Apolonji z Przybysławskich Sławińskich -- G.D. Antoni Sulerzyński (?) i G. Barb. Zagrocka

20939 (Strzelno)

1744.21/IV. (Strzelno) Katarzyna Domicella Dorota, c. D. Mateusza i Wiktorji Podkowskich [gdzie indziej bez D., jako burmistz] -- M.G.D. Kaz. Łuczycki i M. Gv. Dorota Kołaczkowska z kl. strzeln.

20940 (Strzelno)

1744.23/XII. Tomasz Kaz. (16/XII. *) s. G.D. Józefa i Konst. Wiktorów z folw. Strzeln. -- M.G.D. Stanisł. Zagorki ze wsi Łęg i M.G.D. Katarzyna Wysocka ze wsi Rzeszynek

20941 (Strzelno)

1748.19/VI. (S.) Józef Antoni z judaizmu l. 7 1/2 s. Franciszka Chęcickiego przed rokiem z judaizmu nawróc. i matki pozostałej w żydostwie

20942 (Strzelno)

1748.20/XII. (Sławsk.) Tomasz Adam, s. G. Franc. Nieporzęckiego i Barbary administr. w Sławsku -- G. Karol Grasiński skryba, cła inowrocł. i G. Agata Misiecka ż. administr. w Zbitow

20943 (Strzelno)

1750.26/V. (S.) Jan Bapt. Ignacy, s. N. Michała Grykowskiego i Heleny administrat. w Strzel. -- N. Jan Nieporęcki admin. w Sławsku i m-a

20944 (Strzelno)

1750.1/VIII. (S.) Ignacy Piotr, s. Stanisława Węgierskiego i Zofji -- G.D. Maciej Łuczycki i G.D. Kat. Szygowska z Rzegotek

20945 (Strzelno)

1750.16/VIII. (Strz.). Małgorzata Rozalja, c. N. Prokopa Kuligowskiego i Konstancji -- G.D. Katarzynę Wysocka z Kościeszek i G.D. Kazim. Garnysz z Dziezązni dzierżawca

20946 (Strzelno)

1751.20/IV. (Rzegotki) Wojciech, s. N. Łukasza Gorskiego i Marjanny administratorów -- M.D. Kat. Szygowska z Rzegotek i G. Aleks. Ostaszewski

20947 (Strzelno)

1751.27/VI. (Sławsk) Jan, s. N. Jana Nieporęckiego i Barbary -- N. Michał Grykowski i m-a

20948 (Strzelno)

1751.28/VIII. (S.) Ludwik Augustyn, s. N. Józefa Wyzykowskiego i Kat. -- G.D. Mik. Paruszewski z Niemojowska i G. v. Helena Łuczycka z kl.

20949 (Strzelno)

1752.28/I. (S.) Agnieszka c. Konstantyna Bagniewskiego i Apolonji -- N. Józef Gorski i G.M. V. Petronella Umińska c. komornika b. k.

20950 (Strzelno)

1752.11/V. (Strz.) Stanisław, s. N. Michała Grykowskiego i Heleny admin. Strz. folw. zamkowego -- m. i M. Franciszka Złocka skarbnikówna nurska

20951 (Strzelno)

1753.26/VIII. (Młyny) Bartłomiej Augustyn s. N. Stefana i Heleny Nowosielskich administr. -- G.D. Mac. Łuczycki i M. Agn. Cieńska stolnik b. k.

20952 (Strzelno)

1753.1/X. (S.) ochrzcz. z żyd. Antoni Charzyński l. 41. -- X. Józef Łuczycki prob. infułat Strzel. i M. Dorota z Biesiekierskich Umińska komornikowa gr. b. k. przy konfirm im.: Józef- t. d. ochrzcz. Józef Mateusz l. 6, s. tegoż Antoniego Ch. -- X. Mateusz Błędowski dziek. kat. kujaw. i G. Apolonja Lisiecka na konfirm im. Jakub -- t. d. ochrzcz. Michał Marcin s. tegoż Antoniego Charzewskiego l. 3 -- X. Józef Borzymiński kan kat. płoc. i G. Teresa Pławińska v.

20953 (Strzelno)

1754.28/X. (Wronowy) Antoninę Salomea, c. M.D. Piotra Pińskiego i Katarzyny Nob. -- M.D. Paweł Chmielewski z ż. Marjanną

20954 (Strzelno)

1755.18/III. Gertruda Józefa c. G. Grzegorza Balewskiego (?) i Marjanny -- G. Jan Skowroński dworzanin i M.G. Magdal. Umińską v. z kl. strzeln.

20955 (Strzelno)

1755.25/III. (S.) Antonina Teofila, c. N. Józefa Wyrzykowskiego i Katarz.

20956 (Strzelno)

1755.8/X. (S.) Franciszka Brygitta, c. G. Tomasz i Kunegunndy Olszańskich -- G. Józef Komorski admin. Sławska i G. Katarz. Mrowińska ze Strzelna

20957 (Strzelno)

1755.25/X. (S.) Jan Kanty, s. G. Sebastiana i Reginy Kozubskich -- chrz. m. m.

20957 (Strzelno)

1757.21/VIII. (S.) Stefan, s. N. Stanisł. Domorackiego i Franciszki -- N. Adam Tański i N. Elżbieta Rakowska administrat. zamkowa

20958 (Strzelno)

1757.13/X. (Wronowy) Franciszek Jan, s. G. Antoniego Alusińskiego i Jadwigi dz-ów części wsi Wronowy -- M.D. Antoni na Mierosławicach Mierosławski i G. Anna A. babkę dziecka

20959 (Strzelno)

1758.15/X. Brygitta Teresa, c. G. Antoniego Piegłowskiego administr. Strzelneń. i Antoniny -- G.D. Józef Smoleński i G.D. Franciszka Drawińska ze Strzelna

10960 (Strzelno)

1760.11/VIII. (Rzegotki) Marjanna, c. G. Sebast. Marciny Kołudzkich -- D. Stef. Smuglewski i G. Kat. Grasińska

20961 (Strzelno)

1760/29/IX. (S.) Franciszka Tekla c. N. Błażeja i Anny Wyrzykoskich ze Strzelna -- G. Zofja Baykoska z Wronow

20962 (Strzelno)

1704.2/IX. Jan Igancy, s. G. D. Marcina Chociszewskiego i Marjanny -- X. Jan Teofil Grzębski prob. Strzelneń. i N. Marcjanna Nasierowska

20963 (Strzelno)

1704.7/IX. Michał. Franc. s. N. Jana Grygowskiego i Zofji (Sławsko) -- N.D. Chociszewski i v. N. Zakrzewska

20964 (Strzelno)

1705.4/VIII. Annę Marta, c. N. Marcina Chociszewskiego i Marjanny -- X. Hieronim Wysocki, kanonik wrocław. i NN. Malczewska

20965 (Strzelno)

1705.5/IV. Marjanna c. G.D. Adama Palędzkiego i Wiktorji (Wronowo) -- N. Mięszkowski i Marjanna Joanna Kościelska

20966 (Strzelno)

1706.25/V. Norbert Antoni, s. N. Jana Markowskiego i Zofji (Rzegotki) -- X. Teresa Mirosławskich ze Strzelna

20967 (Strzelno)

1711.20/V. (S.) Marjanna, c. D. Mateusza Kosińskiego i Katarzyny -- G.D. Wojc. Nasierowski i G. D. Konst. dobrzańska de Olsze

20968 (Strzelno)

1711.16/II. (Żegotki) Magdalena Eufrazyna, c. G.D. Jana Markowskiego i Zofji -- G.D. Franciszek Broniewski i G.D. Magdalena Kraszewka z Głogowca

20969 (Strzelno)

1715.2/IX. (Sławsk) Augustyn Adam, s. N. Wojc. Bądkowskiego i Reginy -- G.D. Paweł Olkiewicz i Zofja Wysocka

20970 (Strzelno)

1716/II. (Cierchrz) Marjanna Konstancja, c. G.D. Jana Kraszewskiego i Magdaleny -- G.D. Paweł Bogusławski i NN. Konst. Gorska z Borejewic

20971 (Strzelno)

1717.25/IV. (Ciechrz) Wojciech Stanisław, s. G.D. Jana Kraszewskiego i Mgdaleny -- G.M.D. Stanisł. Kościelski łowczy dobrzyń z Borejowic i Gv. Anna Markowska z Zegotek

20972 (Strzelno)

1717.18/VII. (Ostrów) Marjanna (10. *) c. G. Felicjana Bystrego administr. i Franciszki -- Kat. Niżewicowa z Wronow i G. Jakub Jezierski sługa prałata Strzeliń.

20973 (Strzelno)

1718.8/XII. (Sławsk) Marjanna, c. G. Wojc. Białkowskiego admin. tej wsi i Reginy -- Moskal Leon Stogow pudk. i G. Anna Gliścieńska z Mierosławic

20974 (Strzelno)

1720.9/XII. Marjanna, c. G. Wojciecha i Reginy Bałkowskich (!) z M. Sławska -- G. Marcin Burski pis. dworski i G. Franciszka Bystra z Ostrowa

20975 (Strzelno)

1721.16/II. (Rzegotki) 13. * Apolinara, c. G.D. Franciszka Przerackiego i Anny -- G. Józef Betkowski z Markowic i G. Zofja Markowska

20976 (Strzelno)

1722.21/IX. (12/VIII. *) Marjanna c. G.D. N. Przerackiego i żony jego z Rzegotek -- G.D. Józef Bąntkowski z Markowic i G. Kraszewska z Ciechrza

20977 (Strzelno)

1724.29/I. (Żegotki). (1732.12 *) Barbara Dorota c. G. Franc. i Anny Przeradzkich -- G. małż. Niozkiewiczowie, pos. we Wronach

20978 (Strzelno)

1725.22/V. (Rzegotki) Antoni Stanisław, s. G.D. Jana Kielczewskiego i Franciszki, 15. * -- G. Franc. Przeradzki z Rzegotek i N.V. Anna Wolska z kl. w Strzelnie

20979 (Strzelno)

1727.23/VI. (Wronowy) Petronella, c. G. Stanisł. Eleonory Grzybowskich -- G.D. Jan Alusiński i G.D. Anna Gliszczyńska z Mirosławic

20980 (Strzelno)

1727.7/VII. Ludwika Petronella, c. M.G. Franciszka Przeradzkiego i Anny -- G. Jan Kraszewski z Rzegotek

20981 (Strzelno)

1727.1/VIII. Helena, c. G.D. Antoniego i Agnieszki Popławskich z m. Strzelna -- G.D. Jan Kraszewski i Katarzyna Chrząstowska

20982 (Strzelno)

1729.16/IV. (Rzegotki) Zofja, c. M.G.D. Franc. Przerackiego i Marjanny

20983 (Strzelno)

1730.27/V. (Rzegotki) Magdalena, c. G.D. Franciszka Przerackiego i Anny -- cerem. 28/IX. ass. G.D. Ant. Kołucki i Gv. Julianna Żychlińska

20984 (Strzelno)

1733.2/II. Jan Mikołaj, s. G.D. Józefa Kościelskiego i Anny -- G.D. Bogumił Jaranoski i G.D. Rozalja Markoska z Rzegotek

20985 (Strzelno)

1734.26/III. (Strz.) Józef, s. G.D. Anton. Witowskiego i Agnieszki -- m. m.

20986 (Strzelno)

1736.28/V. (Rzegotki) Antonina, c. M. G. D. Józefa Kościelskiego i Anny Markowskiej -- P.M.G.D. Rafał. Radajewski i M.G.V. Antonina Kościelska

20987 (Strzelno)

1736.5/XI. (Wronowy) Aniela, c. G.D. Kazimierza Wyciakowskiego (!) i G. Marj. Palęńskiej de Wronowy -- G.D. Paweł Nyzewicz i G. Katarzyna Michałowska de Wronow

20988 (Strzelno)

1738.23/VII. (S.) Magdalena c. G. Wawrzyńca Woytasiewicza i Franciszki Jegtrowiczówny (!?) -- m. i G.D. Teresa Jeobielska (?) stolnik. sieradzka

20989 (Strzelno)

1739.8/I. (Rzegotki) Stanisł. Piotr, s. G.D. poprz. Kościelskich [M.G.D. Józefa Kościelskiego i Anny Markowskiej] -- J.M.G.D. Stanisław K. klan bydg. i Dorota Kołucka podstolina kruświcka M.G.D. Rafał Zborzy Radajewski stolnik b. k. sędzia inowrocł. etc.

20990 (Strzelno)

1739.11/X. Justyna Ludwika Wiktorja, c. M.G.D. Stanisł. Zagórskiego i Brygitty -- M.G.D. Jan August hr. Sułkowski kapitan wojsk. pol. i M.G.D. V. Wiktorja Zarembianka (Łąg)

20991 (Strzelno)

1741.18/II. (S.) Konstancja Juljanna, c. G.D. Jana Rulińskiego i Konst. -- chrz. nieszl.

20992 (Strzelno)

1741.10/VI. Marjanna Katarzyna, c. G.D. Jana Slowańskiego i Apolonji administr. Rzegotek -- M.D. Antoni Krzesiński i M.D. Kat. Trzebicka klanowa ( *8/XII.40.)

20993 (Strzelno)

1742.1/I. (Rzegotki) Tomasz, s. G. M. Józefa Kościelskiego i Anny z Mark. -- Wład. K. i Zofia Mark.

20994 (Strzelno)

1743.27/I. (Rzegotki) Agnieszka Anna, c. G.D. poprz. Kościelskich [G.M. Józefa Kościelskiego i Anny z Mark.] -- G.D. Ign. Kościelski podczaszy inowrocł. i M.G.D. Anna Mielęcka

20995 (Strzelno)

1743.9/XII. (S.) Mikołaj Jan, s. D. Wojc. i Teresy Raczkoskich ze Strz. -- M.G.D. Jan Grabski i M.G. Małgorz. Turska

20996 (Strzelno)

1713.21/V. G.D. Paweł Nizewicz x G.D. Kat. Michałowska de Wronawy -- G.D. Piotr Lesczyński chorąży i Józef Glisciński

20997 (Strzelno)

1718.28/II. (Rzegotki) G. Franc. Przeradzki ryc. chor. panc. M. N. K. x Gv. Anna Markowska z Ż. -- G. Piotr Lesciński chor. chor. panc. i G. Joanna Kraszewska z Czechrza

20998 (Strzelno)

1724.28/II. G. Szymon Wiśniewski x Anna Kraszewska -- G. Franc. Przeradzki podpułk. chor. panc. G. Jaranowski, Stanisław Markowski, Adam Bętkowski etc.

20999 (Strzelno)

1736.14/IV. P.M.D. Józef Dąbski x Teofila Derposka -- X. i X.

21000 (Strzelno)

1736.7/X. G.D. Wojciech Bogonski x Marjanna Marcinkowska

21001 (Strzelno)

1754.26/XI. (Wronowy) G. Wojc. Usielski z parafi vilcensi x G. Magdalena Nizeiczowa -- Nizewicz i ojciec jego Usielski

21002 (Strzelno)

1758.9/VII. (S.) G.D. Wojciech Burski pisarz ostrowski x Elżb. Rakowska wd. -- G.D. Stanisław Domoracki G.D. Ant. Pigłowski G.D. Józef Drawiński

21003 (Strzelno)

1768.20/VI. (Strzelno) G.D. Marcin Długołęcki x spect. Kordula Podkowska, c. Macieja i Wiktorji rajców Strzelneń. -- G.M.D. Kleszczewski, G.D. Grabski

21004 (Strzelno)

1768.10/VIII. (Rzegotki) G.D. Ant. Łukowski ekonom z Rz. x v. Brygida Zaleska z Rz. -- G. Tom. Rudkowski G. Józef Tomaszewski

21005 (Strzelno)

1768.7/V. (Kościeszki) M.D. Kajetan Karski podstoli radziejowski wdowiec x M. Katarzyna z Kobielskich Wysocka skarbnikowa bydg. wdowa -- M.D. Ignacy Wodzyński cześnik kowal. sędzia kruśw., Antoni Wysocki z Łuszczewa Ant. Mirosławski, łowczy kruświcki, Jan Raczkowski

21006 (Strzelno)

1721.2/I. (Wronowy) † N. V. Konstancja Michałowska l.-50, z par. ostrowskiej

21007 (Strzelno)

1721.5/III. (Wronowy) † G. Wiktorja Palecka l. - 50, z par. ostrowskiej

21008 (Strzelno)

1721.29/III. (Wronowy) † N.V. Helena Michałowska l. - 25, z par. ostrowskiej

21009 (Strzelno)

1721.14/IX. † N. Józef Mierzejewski l. ok.60. nagle

21010 (Strzelno)

1728.22/III. † X. Paweł Wolski prepozyt strzelneń. zakon praemonstrantów l. 60., poch. 22/IV.

21011 (Strzelno)

1728.6/IV. † G.D. Katarz. Chrąnowska l. ok. 60

21012 (Strzelno)

1728.15/IV. † G.M.D. Kaz. Michałowski z wsi Wronow. z par. ostrowskiej

21013 (Strzelno)

1729.13/IV. † Gv. Katarzyna Rayska

21014 (Strzelno)

1730.30/IV. † G.D. Franciszk Przeracki l. ok. 50, poch. u Karmelitów Markowskich

21015 (Strzelno)

1731.15/IV. † G.D. Marcin Clamoroski l. ok. 60 poch. Karmelici Mark.

21016 (Strzelno)

1734.5/III. † G. Piotr. Konopka l. ok. 70

21017 (Strzelno)

1736.2/IV. † X. Mikołaj Ignacy Łukoski prepoz. infuł Strzeliński

21018 (Strzelno)

1737.4/VI. † G.D. Wojciech Kolucki l. ok. 50

21019 (Strzelno)

1744.9/IV. † ol. G. Petronela Kremplewska Nob. l. 60

21020 (Strzelno)

1745.15/II. (Rzegotki) † Agnieszka 1 1/2 r., c. G.D. Józefa Kościelskiego z Rz.

21021 (Strzelno)

1747.22/II. † G.D. Jan Chalusiński (!) l. ok. 70

21022 (Strzelno)

1750.1/IX. (S.) † N. Barbara Dzięgielowska

21023 (Strzelno)

1751.15/VII. (S.) † N. Prokop Kuligowski

21024 (Strzelno)

1755.19/VII. (Wronowy) † G. Antoni Mirczyński l. 30, z Wronow

21025 (Strzelno)

1757.27/I. (S.) † N. Zofja Zglińska zam. w S., l. ok. 80

21026 (Strzelno)

1757 20/II. (Łąkie) † N. Marj. Chrząnowska l. 40

21027 (Strzelno)

1757.24/II. (S.) † Antonina c. N. Józefa Wyrzykowskiego organ. S.

21028 (Strzelno)

1757.19/VII. (S.) † G. Jan Zakładzki

21029 (Strzelno)

1757.23/IX. (S.) † G.D. Franc. Cieński

21030 (Strzelno)

1757.28/X. (S.) † Jadwiga Jasińska l. ok. 40, przybysz z Mirosławic

21031 (Strzelno)

1758.13/VI. † N.G.D. Stefan Mierczyński z Wronow. l. ok. 70

21032 (Strzelno)

1758.23/V. † (Wronowy) G.D. Julianna Mierczyńska ok. l. 80

21033 (Strzelno)

1758.4/IV. † v. Apolonja Dokowska profeska Strzeln. r. 74-ty, a w zak. 55-y

21034 (Strzelno)

1758.7/VI. † V. Agnieszka Chrząnowska profeska tut. r. 60-y, a w zak 40-y

21035 (Strzelno)

1758.10/VII. † G.D. Wiktorja Małachowska wd. l. ok. 100

21036 (Strzelno)

1758.4/XII. † N. D. Róża Komorska, ż. N.D. Józefa K. administr. wsi Slaski

21037 (Strzelno)

1759.2/I. † v. Augustyna Złocka Norbertanka Strzel. l. 23., prof. 5

21038 (Strzelno)

1759.15/I. † G.D. Paweł Niziewicz z Wronów, l. 100

21039 (Strzelno)

1759.22/III. † G.D. Jadwiga Alusińska ze wsi Wronowy ż. G.D. Antoniego A. dz-a tej części wsi

21040 (Strzelno)

1759.25/IX. † Józefata l. 4, c. G.D. Franc. Baykowskiego i Zofji-(Wronowy)

21041 (Strzelno)

1759.17/X. † G. D. Franciszek l. 2, s. G.D. Anton. Alusińskiego z Wronow

21042 (Strzelno)

1760.16/V. † G.D. Jan Grabski dziedz. wsi Witkowo

21043 (Strzelno)

1761.24/V. (S.) † N. Anna Mierzejewska l. 78

21044 (Strzelno)

1761.19/VI. (S.) † Stanisł. Miecznikowski Nob. adv. l. 80

21045 (Strzelno)

1761.20/VII. poch. Gv. Marjanna Mlicka z Orkowa l. 18 15/VII. †

21046 (Strzelno)

1762.10/V. † Michał, s. D. Michała Domorackiego i Franciszki, nazajutrz po chrzcie

21047 (Strzelno)

1762.20/VI. (Wronowy) † G.N.D. Magdalena z Michałowskich Myślęckę l. 60

21048 (Strzelno)

1762.5/XII. (Wronowy) † N. Anna Aluszyńska z Michałowskich wdowa

21049 (Strzelno)

1763.5/VII. † M.D. Kat. z Ustarbowskich Mirosławska łowczyna kruświcka z Mirosławic

21050 (Strzelno)

1763.4/XII. (S.) † N. Teresa Gawęcka wd. l. 90. z szpitala biednych

21051 (Strzelno)

1672.16/V. Chryzostom, s. G. Jana Zołtowskiego i Kat. -- G. And. Baryczka i Małg. Laskowska (Ciechrz)

21052 (Strzelno)

1674.14/V. Jan, s. N. Zygm. Nowodworskiego i Katarz. -- N. Jan Raczkowski i Anna Cielmowska

21053 (Strzelno)

1677.5/XII. Katarzyna, c. N. Krzysztofa Kuralskiego i Zofji -- G.D. Stan. Orzelski mł. i V. Anna Lisiecka

21054 (Strzelno)

1681.24/II. Katarzyna, c. Wojc. Sulmierskiego i Zuzanny -- G.D. Jan Raczkowski i G.D. Dorota Markowska z Rzegotek

21055 (Strzelno)

1687.1/IX. Bonawentura Augustyn, s. GD. Adama Rudnickiego i G.D. Marj. ze wsi Ciechrz -- G.D. Stefan Markowski z Rzegotek i G.D. Marj. Mierzejewska z Ciechrza

21056 (Strzelno)

1688.5/II. Katarzyna Dorota, c. G.D. Stefana Michałowskiego i G.D. Wiktorji ze wsi Wronowy -- G.D. Stanisł. M. ze wsi Sławsko W. i G.D. Kat. Prusinowska ze Siemiąnek

21057 (Strzelno)

1689. Norbert, s. N. Wojc. Boriszewskiego i Marj. -- N. Piotr Kłosiński i Kat. Kraszewska

21058 (Strzelno)

1689.3/VII. Jakub, s. G. ol. D. Łuk. Mierzejowskiego i Marjanny z Ciechrza -- m. i G.D. Kat. Kwiatkowska

21059 (Strzelno)

1692.3/II. Dorota Marjanna c. N. Jana Raczkowskiego i Marjanny -- X. i N.G. V. Konst. Lubstowska

21060 (Strzelno)

1692.31/I. (S.) Franciszek Ignacy s. Sebast. Stanisł. Michałowskiego sędziego gr. radziej. i Wikt. Wolskiej (Wronowy) -- N. Jan Grabiński i N. Jadwiga Rudnicka

21061 (Strzelno)

1695.0/V. Zofja, c. N. Konstantyna Makowieckiego i Marjanny -- G. Franciszek Wiśniowski i Teofila Bojanowska

21062 (Strzelno)

1695.0/V. Wojciech, s. N. Szymona Mieszkowskiego i Anny -- G. Konstantyn Makowiecki i Kat. Ostrowska

21063 (Strzelno)

1695.18/IX. Eleonora, c. M.D. Sebast. Michałowskiego sędziego gr. radziej. i Wiktorji dz-ów wsi Wronowy -- G.D. Sebast. Gołkowski i G. Marj. Wolska

21064 (Strzelno)

1696.18/I. Jan, s. G. Franc. Baranowskiego i Marjanny Nob. -- N.G. Stan. Szynczewski i G. Marj. Chądzyńska

21065 (Strzelno)

1696.23/IX. Franciszek, s. G.D. Mikoł. Kraszewskiego i Anny -- G.D. Koczorowski i N. Marjanna Chądyńska

21066 (Strzelno)

1697.4/VIII. Anna Magdal. c. poprz. G. M. Michałowskich [M. D. Sebast. Michałowskiego i Wiktorji] dz-ów Wron. -- M. D. Mikołaj Hjac. Mirosławskich z Lachmierowic Kordula Wolska

21067 (Strzelno)

1697.18/XI. Andrzej Władysł, s. N.G.D. Franc. Chmielewskiego i G.D. Jadwigi -- G.D. Paweł Morawski z Markowic i G.D. Teofila Pinińska z Rudnicy

21068 (Strzelno)

1700.7/VI. Antoni Norbert, s. N.D. Sebast. Gołkowskiego i Anny -- X. Jan Teofil z Kotowa Grzębski prob. Strzeln. i G. D. Wiktorja Michałowska z Wronow

21069 (Strzelno)

1701.9/IV. Franc Józef, s. G. Jana Markowskiego i G. Zofji (Rzegotki) -- G. Franc. M. i G. Marj. Mycielska

21070 (Strzelno)

1701.4/VII. Marjanna Elżb. c. G.D. Bartłom. Bolesty i Wiktorji -- X. Grzembski i Gv. Teresa Wilkowska

21071 (Strzelno)

1702.21/III. Józef, s. N. Jakuba Kantrzyńskiego i Marjanny -- G. N. Adam Palęcki i N.D. Marjanna Nasieniewska

21072 (Strzelno)

1702.17/VII. Teofila Marjanna, c. N.G.D. Sebast. Gołkowskiego i Anny -- G.N. Nasieniowski i N.V. Kat. Michałowska

21073 (Strzelno)

1702.4/VIII. Anna Ludwika, c. G. N. Jana Markowskiego i Zofji (Rzegotki) -- G.D. Franc. Markowski i G.D. Eufroz. Albinowska

21074 (Strzelno)

1680.5/III. N. Marcin Gorzechowski x Zofja Lebowska -- Nob. Jan Rackowski burgr. strzeliń. Wojc. Gorzechowski, Jan Roiewski etc.

21075 (Strzelno)

1698.25/XI. N. Bartłomiej Bolesta x Wiktorja Bigoska z S. -- św. nieszl.

12076 (Strzelno)

1700.4/V. N. Piotr Zgorzyński x Agn. Szulcowa z S. -- św. nieszl.

21077 (Strzelno)

1700.30/V. M.D. Marcin Trzebuchowski ścic brzeski x N.V. Krystyna Roznowska -- G.M.D. Stan. Kościelski pis. zs. brzeski i Wojc. Kościelski

21078 (Strzelno)

1702.6/VIII. G.N.D. Adam Palęcki x G.D. Wiktorja Michałowska dz-a wsi Wronowy -- G. Wojc. Kościelski i G. Seb. Gostkowski

21079 (Strzelno)

1762.31/I. (Wronowy) Antoni s. G. Franc. i Zofji Baykowskich -- G.D. Ant. Haluszyński i M.D. Kat. Wysocka

21080 (Strzelno)

1766.4/IX. (S.) Marjanna Rozalja c. Stanisł. i Franc. Domarackich Nob. -- chrz. nieszl.

21081 (Strzelno)

1766.3/XII. (Wronowy) Salomea Xawera, c. G.D. Franc. Baykowskiego i Zofji -- G.D. Ant. Alusiński i Antonina Al. cerem. 1768.2/II. ass. M.D. Kaz. Rybiński pis. kruśw. z ż. Marjanną

21082 (Strzelno)

1768.4/IX. (S.) Augustyn Ludwik, s. G. Michała Nowosielskiego i Łucji -- D. Wawrzyniec Zubułtowicz i G.D.V. Dorota Usarzewska

21083 (Strzelno)

1771.9/IX. (Młyny) Felicjan Antoni Stanisław s. G. Ludwika Komorskiego i Anny -- M.G.D. Antoni Sikorski i G.D. Gorska

21084 (Strzelno)

1771.25/XI. (Slask) Franciszek Ksawery, s. G. Mich. Bykowskiego i Teresy -- G. Piotr Rakowski łowczyc G. Zofja Mękarska

21085 (Strzelno)

1772.12/VII. (S.) Małgorz. (* 6/VII.) c. D. Ignacego Pawłowskiego i Rozalji -- M. Andrzej Dobiecki komornik kruświcki i M. Aniela Wysocka z Łuszczewa

21086 (Strzelno)

1773.21/III. Jan Aleksy Joachim, (* w Toruniu) s. M. Kaz. i Joanny Rakowskich pos. wsi Pałczyn-cerem. 24/VI. -- X. Jan Hrosnata Rak. prob. infuł. strzel. i M. Agn. z Nieborskich Kościelska klan bydg. Piotr Rak. burgr. gostyń. etc.

21087 (Strzelno)

1774.27/V. Joanna Tekla, c. M. Andrzeja i Magdaleny Dobieckich pos. d. Rzegotki -- M. Józef Osieński z żoną Franciszką posesorzy wsi Podkoce

21089 (Strzelno)

1744.28/VIII. (Młyny) Augustyn, s. G. Jakuba i Marjanny Kraszkoskich -- G. Józef Wolski i Anna Komorska

21089 (Strzelno)

1776.18/XII. (Węgrzynowo) Mikołaj, s. N. Franc. i Urszuli Zmijewskich -- M. Wojc. Gniwiss z Łopienna i Rozalja Morawska Nob. z Witkowa

21090 (Strzelno)

1765.10/IV. (S.) † Stefan Nowosielski Nobiles

21091 (Strzelno)

1765.14/V. (Młyny) † G.D. Elżbieta Burska Nob., l. 50, poch. w kość św. Trójcy koło 1-go męża Jana Rakowskiego

21092 (Strzelno)

1768.9/I. (S.) † G. Marjanna Moszczyńska l. 70

21093 (Strzelno)

1768.25/IV. (S.) † G.D. Jakub Sutkowski stolnik, ze wsi Wola Jurkowa z par. Chalno l. ok. 40

21094 (Strzelno)

1769.21/III. (Wrony) † G. Marjanna Baykowska l. ok. 90

21095 (Strzelno)

1770.3/I. † (S.) G.D. Józef Morawski w czasie konfeder. od wojsk ros. w bitwie pod Toruniem ranny

21096 (Strzelno)

1771.5/VI. (Młyny) † G. D. Wład. Chochoł l. ok. 66, poch. 7/VI. na cm. kość. pf.

21097 (Strzelno)

1773.9/I. (S.) † M.G.D. Teresa Rakowska l. ok. 50

21098 (Strzelno)

1773.6/V. (S.) † N.V. Kat. Stawskoska l. 54. poch. kość. św. Trójcy

21099 (Strzelno)

1773.8/XI. † G. Katarzyna Mirczyńska V. nagle w czasie pobytu w Strzelnie poch. 27. u Sw. Tr.

21100 (Strzelno)

1774.11/VI. † G. Apolonja Kręplewska l. 60 poch. Sw. Tr.

21001 (Strzelno)

1776.21/I. (S.) † N. Laugensjus Chrzanowski przbysz, hydropis

21102 (Strzelno)

1776.24/I. (Słask) † Joanna Ewa c. Nob. Kaz. i Marj. Jaramowskich poch. Sw. Prokop

21103 (Strzelno)

1776.15/IX. (S.) † Wojciech Bardziński z judaizmu nawróc. l. ponad 50 w wierze katol. przeżył, l. 90 miał

21104 (Strzelno)

1776. 23/IX. † (Wrony) Salomea l. 7, c. Nob. Baykowskich poch. Sw. Trójca

21105 (Strzelno)

1779.2/IV. † Franciszek, l. 6, s. G.D. Marcina Długołęckiego i Korduli Podkowskiej, poch. 5 u Sw. Tr.

21106 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1785.6/VI. (Bombolin) G.D. Michał Słubicki mł. l. 22 x Gv. Barbara Radoszewska l. 21 -- Sw. Słubicki chorążyc bydgoski

21107 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1782.17/11. (Bombolin) Onufry Andrzej Jgnacy Marcin Antoni (* 10), s. M. D. Stanisł. i Józefy z Moszczeńskich Słubickich chorężyców bydg. -- saa. Antoni Niewieściński choręży bydg. z ż. Teresą

21018 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1784.31/8. (Bombolino) Rozalja Marjanna c. N. Józefa I Marjanny Popowskich -- P. M. D. Stanisław Słubicki dz.B. z ż. Józefą

21109 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1785.15/6. (Wielowieś) * Wit. Modest, s. N.G. Mac. i Franc. z Dobrowolskich Boińskich -- G. Antoni D. i G. Anna Wolska

21110 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1785.18/10. (Wierzbiczany) łucja, c. N. Michała Dzierżanowskiego i Teofili -- N. Feliks Jasiński z pleb. i N. Anna Koltowska

21111 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1786.10/12. (Wielowieś) Marjanna Franciszka Wiktorja, (* 7), c. N. Macieja i Franc. z Dobrowolskich Boińskich -- G. Jan Leniecki regeus kruśw. i G. Wiktorja Machtowa z Wymysłowa

21112 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1788.5/10. (Bombolin) Józef Antoni Felicjan (* 4/7.) s. G. Dominika i Kat. z Rybińskich Popławskich tenut. B. -- Franc. P. brat rodz. i G. Helena z Ryb. Kłomczyńska

21113 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1788.25/11. (Wierzbierzany) Marcin Teodor, s. G. Józefa i Barb. Krzyckich (* 14) admin. W. -- chrz. nieszl.

21114 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1793.20/X. (Bombolino) Jan Nepom. Józef Bernard Seneus Antoni Padewski Bazyli Walentyn s. M. Stanisł. i Józefy z Moszczeńskich Słubickich dz. Bombolina -- ass. 25/3.94. D. Tomasz Chełmicki mł. z Troszczymo i D. Bogumiła Moszcz. siostra rodz.

21115 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1809.10/9. (Bombolin) Zuzanna, c. G. Walentyna i Anny Zielińskich Wojsławskich poses. B. -Antoniana Z. babka-ass. J.D. Jan Paweł Kraszewski prezes Tryb. bydg. i J. Wr. Nepom. z Bnińskich Wolska z Sciborza a prezes Tryb. z Jarnowa

21116 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1809.3/4. (Wierzbicz.) Wincenty Jakub Paweł (* 22), s. G. Walentyna i Magdaleny z Płacheckich Lubomęskich pos. W. -- G.D Jgnacy L. sędzia i D. Kat. Newing z Latkowa

21117 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1785.15/10. (Wierzbierany) † N. Teofila Dzierżanowska l. 40, przy połogu

21118 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1816.18/2. (Bombolino) (16. *) Józefa Juljanna, c. G. Józefa i Wiktorji z Logów Moszczeńskich -- G.D. Stanisł. i Marjanny z Sulerzyckich Moszczeńscy małż, tenut. B. Xaw. i Teklę M. M., Maks. i Emilia M. M.

21119 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1786.16/10. (Bombolin) † G. Karol Popławski mł. z woj. płoc. par. raciąź., wsi Łępinek l. 26, Kołtun

21120 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1786.20/10. (Wierzbiczany) † Kunegunda l. 2 1/2, c. G. Kaz. i Apolonji Wodzyńskich ekonomów W.

21121 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1794.4/3. (Bombolino) † Rozalja Słubicka v., l. 14, poch. Piranie

21122 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1794.16/3. † (Bombolino) M.D. Stanisł. Słubicki miecznik bydg. poch. Piranie

21122a (Ostrowo k. Gniewkowa)

1806.7/5. (Bombolino) † Józefa z Moszczeńskich ż. ol. Stanisł. Słubickiego dz-a Bomb., l. o.41, D cm. toruński i została córka Katarz. l. 19 i syn Józef l. 13

21123 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1807.19/9. (Bombolin) † D. Katarz. Salomea z Buszewskich Wojsławska l. 74. paraliż poch. tu

21124 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1808.12/12. (Ostrowo) † N. Satnisł. Mąkowski z woj. pozn., l. 54, poch. cm.

21125 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1810.28/11. (Truszczyzna) D († 24) D. Franciszka de karszewskich Sanffleben l. 40, wdowiec Karol, syn Stanisław, cc. Józefa i Franciszkę poch. tu

21126 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1811.19/1. (Bombolin) † D. Antoni Pobłocki skryba z B., l. 21, mł., s. Jana i Ewy PP. nob. z Grabow. par., ducatus Weychroiensis w Prusach za Gdańsk. poch. cm.

21127 (Ostrowo k. Gniewkowa)

1818.23/9. (Gniewkowo) † G.D. Eufemia z Brezów Kleist, wd. l. 69, został tym Teodor i Córka Karolina z kl. Kownacka

21128 (Ostrowo n. Gopłem)

1813.20/6. (Popowo) Augustyna Petronella (* 5/8.1812.), c. G. Kajetana Zaleskiego i Krystyny Anny de Glicke -- G.D. Józef Trzciński i Agmieszka Radomicka

21129 (Ostrowo n. Gopłem)

1813.22/6. (Popowo) Edward tadeusz, s. G.M.D. Józefa Trzcińska i Marjanny z Borowskich dz-ów P. -- M.D. Dionizy Borowski i m.D. Krystyna Anna Zalewska

21130 (Ostrowo n. Gopłem)

1815.7/2. (Popowo) * Walentyn, s. poprz. G.D. Trzcińskich [G.M.D. Józefa Trzcińskiegi i Marjanny z Borowskich] ch. 12 -- M.D. Jan Komorski de Salrno i M.D. Zofja Komorska z Wymysłowa

21131 (Ostrowo n. Gopłem)

1818.19/4. (Brzeście) Franciszka Marianna, (* 5), c. G. Leopolda Busse, dz-a d. B. i Marjanny z Dąbrowskich -- G.D. franciszek B. brat ojca G.D. Marjanna z Zagajewskich Miesznśka

21132 (Ostrowo n. Gopłem)

1819.14/3. (Brzeście) Teofila Leopoldyna (* 1), c. poprz G. Busse [G. Leopolda Busse i Marjanny z Bąbrowskich] -- G.D. Jan Mejer, i G. Kordula Dąbrowska v., siostra matki, ass. G.D. Justyna z B. Morzycka, siostra ojca

21133 (Ostrowo n. Gopłem)

1820.6/2. (Mietlica) Katarzyna Teofila (* 23/11.), c. G. Stanisława Piekowskiego i Anny z Lipskich -- G. D. Józef P. brat ojca i G, Anna z Mierosławskich Rudnicka, G. Antoni Rudnicki i Gv.. Leonora Znaniecka, Karol P. i G. Józefa Rudnicka

21134. (Ostrowo n. Gopłem)

1821.14/2. krawiec żyd l. 19, m. w Ostrowie, ochrzcz. jako Józef Walentyn Przybylski N.M.D. Franc. Karłowski deputat zs. bydg., Wł. d. Racic. i Baranowa i N.M. Marj. z Borowskich Trzcińska Kolat. Popowa i O., M. D. teresa z Boruckich Rudnicka z Łęg

21135 (Ostrowo n. Gopłem)

1821.5/9. (Witoczki) Rozalja, Leokaldyna, (* 2), c. G. Eugeniusza Mierzyńskiego i Aleksandry z Moyzdorf -- G.D. Marj. z Zagajewskich M. matka ojca

21136 (Ostrowo n. Gopłem)

1821.27/12. (Mietlice) Adam Józef Nepom. Bolesław. (* 24), s. G. Antoniego Rudnickiego i Michaliny z Jasieńskich dz-ów Mietlicy -- G.D. Władysł. Zdębiński dz. Marcinkowa Gór. i Teresa z Boruckich Rudnicka z Łęgn i M.D. Konstancja z Jas. Zdębińska i M.D. Józefa siostra ojca

21137 (Ostrowo n. Gopłem)

1822.27/10. (Witowicki) Jan kanty (21. *), s. poprz. G. Mierzyńskich [G. Eugeniusza Mierzyńskiego i Aleksandry z Moyzdorf], pos. W. -- G.D. Józef Busse dz. Brześcia i G. Ewa Luberacka z O.

21138 (Ostrowo n. Gopłem)

1822.28/10. (Brzeście) Jan Franc., 28/X. *, s. M. D. Leopolda Busse dz-a d. B. i Kaspral i Marj. z Dąbr. -- G. józef B. radca kasy zs. bydg. i Gv. Kordula Dąbrowska siostra matki

21139 (Ostrowo n. Gopłem)

1823.19/1. (Mietlica) józef Seweryn, 8. *, s. N. G. Antoniego Rudnickiego, dz. M. i MIchaliny z Jasińskich -- Józef trzciński dz. Popowa, Ostrowa i Marj. z Dędr. Bussli

21140 (Ostrowo n. Gopłem)

1824.3/11. (Popowo) Justyna, c. G. Józefa Trzcińskiego i Marj. z Borowskich, dz. P. -to cerem.-ass. -- G.D. Wincenty Zagajewski stolnikbydg. dz. Borucina, Borucinka i G. Justyna Steinborn Rowińska z Swinar, Korneli Borowski i Marj. z Zagajew. Mierzyńska

21141 (Ostrowo n. Gopłem)

1825.6/11. (Ostrówek) Marjanna Katarzyna, (28/X. *), c. G. Pawła Borysławskiego i Elżbiety Klinowskiej, -- M.G.D. Korneliusz Borowski i M.G.D. Marjanna Walezja Trzcińska dz-a z Popowa

21142 (Ostrowo n. Gopłem)

1826.28/3. (Brzeście) Florjan Gabryel, 14/III. *, s. poprz. Bussów [M.D. Leopolda Busse i Kaspral i Marj. z Dąbr] -- M.G.D. Florj. Moszczeński Kap., dz. Rzeczycy i M.G.D. Karolina Mejerowa dz-a Czarnotula

21143 (Ostrowo n. Gopłem)

1813.20/6. G.M.D. Zalewski x Krystyna Anna Saender (Popowo) -- G. Józ. Trzciński sta kruśw., dz. Popowa i M.D. Djonizy Borowski

21144 (Ostrowo n. Gopłem)

1813.18/7. (O.) G.D. Rafał Chorpsicki (!?) x D. Józefa Słumińska wd.

21145 (Ostrowo n. Gopłem)

1820.19/11. (Witowice) M.D. Bernard. Rożański z Rudzka x G. Katarzyna Żukowska mł., mł. -- G.D. józef Busse, Leopold B. Euf. Mierzewski

21146 (Ostrowo n. Gopłem)

1824.27/10. (O.) G. Kajetan Majewski, mł. l. 33, z pozwol. matki Konstancji Maj., 2-o v. Belke x G. Marcellina Komorowska v. l. 27, z pozwol. braci starszych: Feliksa K. prob. tut., kanon. kruśw., i G. Jana K. pos. wsi Jądzowice -- G. Józef Trzciński dz. Popowa, Kornel Borowski, Ant. Busse

21147 (Ostrowo n. Gopłem)

1824.3/11. (Popowo) G. Jan Szteinborn mł. dz.Ludzicka, l. 26 x G. Justyna Trzcińska v., c. Józefa i Marjanny z Borowskich dz-ów Popowa i Ostrowa i Orpikowa, l. 20 -- Winc. Zagajewski stolnik bydg., dz. VBorucina, Borucinka z przyl., G.D. Dominik Mirosławski, dz. Mirosławic, Witkowa i G.D. Kornel Borowski

21148 (Ostrowo n. Gopłem)

1830.30/9. G. Leon Rudnicki z Bronisławic mł., s. And. redemptora prefekury w Radziejowie i Anny Mirosławskiej l. 25 x G.M. Anna Teofila Trzcińaka, c. Józefa i Marjanny Borowskiej -- krewni w 3 stop., ona l. 23

21149 (Ostrowo n. Gopłem)

1831.15/6. G.D. Franciszka Kozłowska, wd. dz. Gnojka, l. 45 x G.D. Franc. Trzcińska v., c. G. Józefa T. dz-a Popowa i Marj. Borowskiej

21150 (Ostrowo n. Gopłem)

1843.16/1. G. Józef Joach. Sułkowski, mł. l. 21, s. Franc. i Łucji z Wieczorkiewiczów x Ludwika Wardon, v., l.24, c. Józefa i Róży z Ferlów, św. nieszl.

21151 (Ostrowo n. Gopłem)

1843.28/10. G. Apolinary Mieczkowski mł. 30, dz. Zbyszewa s. G. M. Jana i Nepomuceny z NIeżychowskich x Adamina Malwina Moszczeńska, v., 22 c. Florjana i Adaminy z Bilskich dz-ów Rzeczyny -- G. Dionizy Mlicki dz. Leszcz. i August Mieczkowski i Emiljan Moszcz.

21152 (Ostrowo n. Gopłem)

1845.18/6. (Leszcze) G. Franc. Słupski mł. l. 30, m. w Myślętkowie, s. G. Józ. i Izab. z Strzeckich x Emilja Mieczkowska, l. 24, c. G. Jana i Nep. z Nieżychowskich -- G. Dionizy Mlicki dz. Leszcz. Emiljan Moszczeński dz. Karska i Igna. Sł.

21153 (Ostrowo n. Gopłem)

1846.17/6. (Popowo), G. Mikołaj Rościszewski, m. l. 31, s. Mich i Józefy Grocholskiej x Matylda Zalewska, r. 33, c. G. Kajetana i Anny Krystyny Glicke -- Ryszard Trzciński i Józef Kalinowski

21154 (Ostrowo n. Gopłem)

1849.15/1. (Popowo) G. Juljan Piechowski mł. l. 24, ekonom s. G. Karola Bogusława i Julji Cigielskiej x Ludwika Prasinowska v., l. 24, c. G. Franc. Xaw. i Eleonory z Zanieckich -- G. Ryszard trzciński Walentyn Trzciński

21155 (Ostrowo n. Gopłem)

1806.18/1. (Popowo) poch. Kunegunda Zagórska l. 33, syn Antoni, córki: Magdalena i Agnieszka. To Maciej i Kunegunda Nob. rybacy

21156 (Ostrowo n. Gopłem)

1806.2/4. (Popowo) poch. J. M. Justyna z Zagórskich, ż. 1-o v. ol. Aleks. Boruckiego wojsk radziejow. 2-o v. ol. JM. Tad. Trzcińskiego sty kruśw., kaw. Sw. St., wdowa l. 70

21157 (Ostrowo n. Gopłem)

1807.29/10. (Witowia) poch. M.D. Zofja z Jaroszewskich ż. M. Mac. Majewskiego wd., l. 85

21158 (Ostrowo n. Gopłem)

1824.24/4. (Brzeście) poch. G.D. Józef Busse, s. G. Jana i Krystyny z Babińskich 22/4. †, l. 46, hydropico morbo, zostało braci 3 i siostra 1

21159 (Ostrowo n. Gopłem)

1832.27/2. † (Brzeście) P. Marjanna z Dąbrowskich Busse l. 40. phisis, ż. Leop. dz. B. poch. 1/3. i dzieci małol.: Józef, Ludwik, Jan, Florjan, Franciszka, Sabina, Leopoldyna

21160 (Ostrowo n. Gopłem)

1832.16/5. (Popowo) † Emilja, l. 5, c. G. Jana i Jystyny z Trzcińskich Szteynbornów, dz. Luzisk.

21161 (Ostrowo n. Gopłem)

1832.27/6. (Popowo) † Józefa Prusinowska l. 4, c. G. Xaw. ekonoma Popow. poch. 30

21162 (Ptaszkowo)

1796.4/3. Konstancja, * 24/2., c. G. Jana i Barb. Smogorzewskich "jaculatorum" -- G. Jan Wasilewski admin. pf. i M. Marj. Obratowska pos. wsi Borzysław

21163 (Ptaszkowo)

1800.25/1. (Borzysław) (* 22/21.) bl. Agn. Kat. i Sewryna Petronella, cc. G. Piotra i Konst. Fryzów pos. B. -- X. Jagielski i J, Kat. Mielżyńska i J. Prokop Mielż. jej m. i J. Seweryna Miełż. podkomrz. wsch.

21164 (Ptaszkowo)

1802.21/1. (Borzysł.) (* 15) Aniela, c. poprz. G. Fryzów [[G. Piotra i Konst. Fryzów] pos. B. -- G. And. Gliński pos. Cykowa i G. Marj. Szczypkowską

21165 (Ptaszkowo)

1806.16/3. (Woźniki) (*14/2) Walenty Maciej, s. G. Piotra i Heleny Salkowskich admin. W. -- G. Andrzej Zglliński wsi P. pos. i M. Anastazja Ulatowska, dz-a Cykówka

21166 (Ptaszkowo)

1810.10/5. (Ptaszk. M.) G. Kaz. Rozdrażewski dz. M. pf. l. 64, hidrp. poch tu

21167 (Ptaszkowo)

1859.1/3. G. Franc. Xaw. Sąchocki mł. z Pt., l. 27, x Nimfa Malinowska l. 21, p. z Woźnik -- G. Konst. S. dz. Parlinka

21168 (Ptaszkowo)

1844.7/13 † (Grąblewo) G. Adoef. Bieczyński, mies. 9, s. Tad. B. dz-a Gr. i Strzelców i Seweryny

21169 (Ptaszkowo)

1844.25/3. † (Pozn.) G. KonstancjaUr. Mielżyńska, l. 45, dz-a Woźnik, poch. 27, w kl. woźnic.

21170 (Ptaszkowo)

1868.19/8. † (Pt.) Wiktorja Polaska, l. 82, wd., c. Fakunda Gliszczyńskiego dz-a dóbr i Antoniny Włostowskich

21171 (Ptaszkowo)

1870.5/3. † w Kazimierzu p. koniń. Maciej hr. Mielżyński l. 73., dz. d3óbr, poch. 15/3. Woźniki

21172 (Ptaszkowo)

1889.16/4. (Wrocław) † Józef Żołtowski l. 42. dz. pf. i Urbanowa, s. Adama i Celiny z hr. Czaneckich poch. tu

21173 (Ptaszkowo)

1896.12/1. (Ujazd) † Cecylja z hr. Czarneckich Żólkowska, dz-a v. Ujazd, poch. tu

21174 (Ptaszkowo)

1896.10/3. (Florencja) † Helena z Żółkowskich Rudominowa z Hołonety na litwie, l. 43. poch tu 17/3.

21175 (Ptaszkowo)

1898.6/4. (Pozn) † Emilja z hr. Bnińskich hr. Mielżyńska ż. dz-a Woąnik, Kosowa, Borzysławia, hr. Jźefa M., poch. 9/4. Woźn.

21176 (Ptaszkowo)

1900.12/8. † Józef hr. Mielżyński l. 76, dz. Kotowa, Woźnik, † Iwno, poch Woźn. 16/8.

21177. (Ptaszkowo)

1904.21/7. poch. w kość. Woźnic. Karol hr. Mielżyński, dz. d. Chobienic i Kazimierz † nagle 16/7.1904.

21178 (Ptaszkowo)

1905.21/1.)Jwno) † Józef Mielżyński, l. 2. m. 6., s. hr. Jgnac. dz. Jwna i Kaz. i Sewryny poch. 24/1. Woźn.

21179 (Ptaszkowo)

1913.23/12. poch. w kość. Woźn. Felicja hr. Mielżyńska, urodz. Poyocka, zabita w Dakowach Mokrzych przez swego męża Macieja M.

21180 (Ptaszkowo)

1919.8/2. (Pozn) † Konastancja hr. Żółkowska 68, dz. Słup i Urbanowa poch. tu

21181 (Ptaszkowo)

1920.16/10. (Rakoniewice) † Fryderyk hr. Przyczewski z Dolska p. Kowel., l. 69, pos. d. Dolsk, s. h. Józefa i Zofji Stodion Tannhausen, poch. tu. Syn Józef

21182 (Ptaszkowo)

1921.15/1. (Pozn) † Jan hr. Żółkowski, dz. Ujazdu, * 10/6.1906., mł., pos. Ujezdu, s. hr. Jana i Ludwiki Szczytt., uczeń gimn. * Ujazd

21183 (Ptaszkowo)

1882.1/9. * Woźniki Stefan Włodz. Jem, s. Feliksa de Walewskiego plenipotenta i Anieli Kurnatowskiej -- Krolina K.

21184 (Ptaszkowo)

1931.6/4. (Warsz.) † Edward hr. Żółkowski * 9/10.1848., wd. b. dz. Kocka, s. hr. Adama t. i pos. Ujazdu i Celiny hr. Czarneckiej

21186 (Leszno)

1724.10/VIII G. Józef Kerner zaśl. Konstancję Kamińską V leszczyńską -- ID Stanisław Umiński klan krzywiń. i MD Stan. Mirowski pułko.IKMci

21187 (Leszno)

1725.26/VII G. Ant. Schwander zaśl. Annę Kamińską v. leszcz. -- X Jan Rozdrażewski refer. kor. i Józ. Myciełski sta kruśw.

21188 (Leszno)

1725.16/XI G. Jan Pączkowski zaśl. Annę Pełczyńską v. leszcz. -- G. Józ. Kerner pis. ceł RP. i Jan Woynara rewizor ceł komory leszcz.

21189 (Leszno)

1728.10/II. G. Wojciech Kosicki zaśl. G. Marjannę Daleszczyńską v. -- IM Stan. Umiński klan krzywiń., M. Jan Malczewski podstoli kaliski i G. z Bród Marszewski

21190 (Leszno)

1729.24/XI. I. Hieronim Poniński podkoniuszy kor. zaśl. Konstancję Mycielską v. -- I. Ludwik Szołdrski GWP i Józ. Mycielski stol. kor.

21191 (Leszno)

1740.3/10. G. Ernest Krystian de Zastrow kapitan załogi leszcz. zaśl. G. Małgorzatę Karolinę Mellingen v., -- Aleks. Józ. hr. z Sułkowa Sułkowski i Krystian Ludwik Wilh. de Nischwitz gub. d. Leszcz.

21192 (Leszno)

1741.9.IV. G. Jakub Kaczanowski, w służ. Aleks. Józ. hr. Sułk., mł. zaśl. sł. v. Marję Elżb., c. D. Jerzego Klimpel obyw. leszcz. -- N. Puiotr Ant. Corove obyw. leszcz. i sł. Jerzy Adam Zelner murarz leszcz.

21193 (Leszno)

1743.21/I. G.D. jakub Zandrowicz wd., skryba w komorze leszcz. IKMci zaśl. v. Apolonię Dryńską -- M.G.D. Michał Raczyński, dzierż. Jankowa i jego sługa D. Piotr Grochowski

21194 (Leszno)

1744.9/I. G.D. Jan Bartłomiej Gorczyński piusarz skarbu IKMci i Rp w kamerze śmigiel. wd. zaśl. G. Annę Marjannę c. ol. Franciszka Bobrowskiego exubitoris cła leszcz. wdowę -- N.D. Florian Pleśniewicz rewiz cła leszcz. i D. Marcin Gorcz. z tegoż cła

21195 (Leszno)

1746.1/XI. I. Gustaw Adolf hr. de Douglas mł. zaśl. Karolinę Florentynę Walerin v. leszcz. -- św. mieszcz. leszcz.

21196 (Leszno)

1759.25/VII. M.G. Ludwik Zakrzewski mł., podczaszy łęczycki, dz. i pos. d. Szułdry p. kość., zaśl. GV. Rozalię Szawelską -- G. Wichliński z kamery cel. wsch. i Tadeusz Drwenski rewizor w kam. leszcz.

21197 (Leszno)

1760.1/X. G. Stan. Szarpski mł. zaśl. Gv. Ludwikę Strzyżewską -- M.G. Jan Lissowski i N. Paweł Strzyżewski mieszk. L.

21198 (Leszno)

1771.2/IV N.D. Ant. Skałecki administr. Krzycka zaśl. v Teresę Barschin -- św. nieszl.

21199 (Leszno)

1773.3/II. M.D. Aleksander Nieborski zaśl. N. Leokadię Podkoską, v, -- I.D. Konstancja z Cieleckich Działyńska w. malbor. i ks. Ant. Sułkowski

21200 (Leszno)

1774.23/I. N. Piotr Winnicki admin. Pakosławia zaśl. v Rosinę Braunin -- Wojciech Zaleski z cała leszcz. i Jan Engel

21201 (Leszno)

1774.9/VIII. Ferdynand Pruski sługa M.D. Kaz. Sułkowskiego zaśl. Marję Elżb. Heintzin -- św. nieszl.

21202 (Leszno)

1774.11/IX. N.D. Maciej Więckowski sługa ks. Anton. Sułk. zaśl. N. Weronikę Swiętuchowską v zsług Działyńskiej wdziny malbor.

21203 (Leszno)

1781.20/XI. N.D. Walenty Wysocki cxcubitor ceł. leszcz. zaśl. Joannę Urbańską v. -- św. nieszl.

21204 (Leszno)

1785.12/V. N. Wincenty Zamoyski mł. zaśl. v Anielę Stolpin z L. -- M.D. Jakub Chełmicki pis. i Wojc. Puacz rewizor, urzędnicy komory leszcz.

21205 (Leszno)

1786.9/II. G. Franciszek Wysocki zaśl. Gv. Barbarę Gorską -- NN. Tomasz Radzewski i Franc. Ulewski

21206 (Leszno)

1790.7/II. I.D. Ignacy Sułkowski hr. SIR stolnik bracł., kawaler ord. zł. lwa, dz. d. Obiedówek i in. wd., zaśl. I. Józefę hr. de Fernemont v. z Sląska z par. schlavensi -- I. Antoni ordynat i Maria Karolina de Bubna de Litti Sułkowscy, ks. na Bielsku, wo kaliscy, Kaz. Sułkowski, Mikołaj Skoroszewski kaw. św. St., Kat. z Działyńskich Małachowska wdzina mazow., Barbara z Kwileckich Kęszycka wdzna gnieźn., Karolina Fernemond hr. matka jej etc.

21207 (Leszno)

1808.5/II. G. Ant. Łuczyński mł. pos. Zmysłowa zaśl. Ewę Rencownę v. z L. Generosę, -- XX. i Ignacy Jankiewicz pos. ekonomi Komornickiej G.

21208 (Leszno)

1729.15/II. † G.D. Jna Woinara rewizor komory leszcz.

21209 (Leszno)

1731.9/I † przybysz I. Antoni Rozdrażewski sekret. kor. opat lubiński

21210 (Leszno)

1732.12/XI. † I.D. Władysław Poniński podkoniuszy kor.

21211 (Leszno)

1732.22/V. † M.D. Róża Zbijewska z Zdziąchowa

21212 (Leszno)

1732.21/VI † G.D. Józef Koerner pisarz komory cel. leszcz.

21213 (Leszno)

1732.9/VIII. † Katarzyna Agnieszka c. N. Antoniego Radochowskiego i Zofii 21214 1732.17/XI. † mikołaj syn Mikołaja Trąbczyńskiego vectorii i Reginy

21215 (Leszno)

1733.7/X. † G.D. Teresa Woynarowa wd. z L.

21216 (Leszno)

1734.13/XI. † M.D. Jan Rydzyński, dz. Jerzewa, bawiący tu w interesach, † nagle

21217 (Leszno)

1736.26/IX. † G.D. Stefan Radzikowski gość u D. Strzyżewskiego na W. ulicy w fundum kościel. w czas komisii

21218 (Leszno)

1737.16/III. † N.D. Anna Rebeka ż. G.D. Jakuba Zandrowicza skryby komory leszcz.

21219 (Leszno)

1737.18/III. † Perill. D. Sokolińska poch. Osieczna

21220 (Leszno)

1737.5/VII † PMD Wojciech Goliński pisarz ziemski poznański

21221 (Leszno)

1737.20/VI. † I.D. Stanisław Żółkowski kawaler, przybyły tu do lekarza, z Tworzemirck

21222 (Leszno)

1737.6/VII † G.D. Kotarbski z Wyskoci

21223 (Leszno)

1738.28/VIII. † G. Mateusz Paczkowski Nob., biedny starzec, przybysz

21224 (Leszno)

1739.17/IV † Anna c. sł. D. Jakuba Zandranowicza skryby komory leszcz.

21225 (Leszno)

1740.16/I. † Józef dziecko G. Florjana Pleszniewicza i Anny skarbu IKMci i RP w komorze leszcz. reiwzorów, l. ok. 3

21226 (Leszno)

1740.18/II. † Renata, c. poprz. G. Pleszniewiczów [G. Florjana Pleszniewicza i Anny], l. kilka

21227 (Leszno)

1741.11/VI. † D. Wojciech Janiszewski excubitor ceł leszcz.

21228 (Leszno)

1743.3/VIII. † Jakub Mikołaj, s. N. poprz. Pleszniewiczów [G. Florjana Pleszniewicza i Anny]

21229 (Leszno)

1743.27/XII. † G.D. Jakub Zandrowicz skryba ceł. leszcz.

21230 (Leszno)

1744.21/XI. † G. Stanisł. Januszewski excubitor ceł leszcz., l. ok. 60

21231 (Leszno)

1744.8/XII. † M. Konstancja z Skrzetuskich Łączkowska tenut. ze wsi Zawory, poch Osieczna

21232 (Leszno)

1746.5/II † Filip Jan pół roku, s. PPDD Andrzeja Gozdawy i Marty Dierżanowskich, poch. Osieczna

21233 (Leszno)

1746.7/IV. † PMD Marta z Orlików Dzierżanowska l. 37, poch. Osieczna

21234 (Leszno)

1747.9/III. † G.D. jan Krenski kadet akad. szl. leszcz., l. 20, poch. tu

21235 (Leszno)

1747.24/IV. † Maria Joanna l. 2, c. G. Jerzego i Katarzyny Luborackich

21236 (Leszno)

1749.28/XI † Jan Mateusz l. i 3 mies., s. N.D. Floriana Plesniewicza i Anny

21237 (Leszno)

1750.3/IV † Maria Magdalena 9 l. c. PMG Karola de Strotzi oberst leit. pruskiego i Ewy z de Hassmannin de Mannsfeld

21238 (Leszno)

1755.21/I. † Tomasz Adam, s. N. Jana Orzelskiego i Konstancii przybyszów, † krótko po urodz.

21239 (Leszno)

1755.5/VI † Mikołaj Antoni, 24 tyg. s. N. Jana Goreckigo z ceł leszcz. excubitora i Rozalii

21240 (Leszno)

1756.3/VI. † Antoni Sylwester s. N. Stanisława Wysockiego i Marianny excubit. skarbu w kamerze leszcz.

21241 (Leszno)

1757.20/III. Maria Magdal. G. Sylwestra Szawelskiego pisarza ceł IKM. kamery les. l. 48, poch. u Bernard. wsch.

21242 (Leszno)

1757.1/V. † N. Florian Pleszniewicz rewizor ceł kamery leszcz. od l. ok. 30, l. 72 tygodni 49

21242 (Leszno)

1758.22/VI. † Michał Franc., N. Tadeusza Czaykowskiego i Barbary excubitorów ceł leszcz. l. 4 i tyg 14

21243 (Leszno)

1758.13/VII. † Katarzyna, c. N. Tadeusza Czaykowskiego i Barbary r. l. tyg. 38 dni 1

21244 (Leszno)

1760.29/II † Marianna, c. P.M. Augustyna Błociszewskiego i Anny dziedziców dóbr, d.

21245 (Leszno)

1770.10/X. † N.D. Wojciech Gurawski excub. ceł leszcz. l. 72

21246 (Leszno)

1772.5/XI. † dziecko M.D. Mycielskiego

21247 (Leszno)

1772.20/XI. † M.D. Cyriak Goczkowski l. 70, poch. Osiecz.

21248 (Leszno)

1775.21/VI † Konstancja Rozalia, c. N.D. Piotra Kurowskiego i Małgorzaty, 40 tyg.

21249 (Leszno)

1776.3/II. † Honestus Tadeusz Czaykowski excubitor komory leszcz, l. 50

21250 (Leszno)

1776.26/IV. † Maria Józefa, c.I. Antoniego Malachowskiego pisarza w kor. i Katarzyny 28 tygodni

21251 (Leszno)

1778.10/XII. † Ludwika Szarpska l. 40

21252 (Leszno)

1778.19/IX. † M.D. Franciszek Wałknowski sędzia zs. kalis. l. 58, poch Kobylin Bern

21253 (Leszno)

1780.28/IV. † Jerzy, s. G.D. franc. Gnoińskiego i Anny, l.2

21254 (Leszno)

1781.16?I. † Antoniana, c. G.D. Tom. Jaskulskiego i Antoniny 4 tyg.

21255 (Leszno)

1781.4/II. † Hermenegild 9 mies, u lekarzy, s P.M. Sylwestra Szczanieckiego sty średz i Konstancji

21256 (Leszno)

1781.7/III. † G.D. Marcin Witkowski u lekarza, dzierż. Bułakowai Kaczejgórski, poch. w kośc. w Mokronosie

21257 (Leszno)

1781.12/V. † G.D. Krystyna Szczaniecka u lekarzy, posesorka Godurowa poch. Gostyń

21258 (Leszno)

1781.9/VII. † Antoni l. 5, s. IE. Stanisława Łuby sty stawisz. i Magdaleny, poch Rydzyna

21259 (Leszno)

1781.18/VIII. † Antoni, mł., s. G.D. Józefa Komorowskiego i Teresy 11lat

21260 (Leszno)

1781.21/XII. † Karol s. G.D. Tomasza Jaskulskiego i Antoniny l. 2, m.6

21261 (Leszno)

1782.23/XII. † N. Mikołaj Celuściński l. 29

21262 (Leszno)

1782. † † Jan i Józef bracia rodzeni de Komorowscy † † w Lesznie, studenci i poch. w VII. kalwini

21263 (Leszno)

1785.13/I. † Antoni 10 tyg., s. M.D. Antoniego Nieżychowskiego ze wsi Długi i Anny Rozyny

21264 (Leszno)

1785.1/VIII † M.D. Zygmunt Nieżychowski, poch. Wsch. Bernard

21265 (Leszno)

1786.29/I. † M. Maciej Poptocki, l. 50, paraliż, poch. Osieczna 3/II.

21266 (Leszno)

1786.0/III. † I.M. Magdalena z Brzechwów łubina l. 40, żona sty stawiszyn., kawalera św. Stanisł. † 22/III., poch. Rydzyna

21267 (Leszno)

1786.5/IV † N. Franc. Sobocki l. 35

21268 (Leszno)

1787.23/X. † I.M. Ludwik Młodziejowski kasztelan nakielski, kaw. św. Stanisł., l. 54, poch. Osieczna

21269 (Leszno)

1788.11/V. † Igancy s. M. Franc. i Magdaleny Jatofftów l. 10

21270 (Leszno)

1789.2/VI. † Wojciech Cesliński, vir dignitate nobili atque ortu l. 80

21271 (Leszno)

1790.11/V. † N. Paweł Strzyżewski l. 113

21272 (Leszno)

1791.2/X. MGD Antoni Kęszycki l. ok. 32, wojskiego wschow. syn poch. tu w kośc

21273 (Leszno)

1791.24/XII. † Bogusław l. ok. 4, s. M. Wojciecha i Apolonii z Kęszyckich Bojanowskich poses. Strzyżewa, poch. Osieczna

21274 (Leszno)

1792.26/VI. † Mikołaj Hieronim (ur. 9/IX.1791.), s. M. Wojciech i Salomei z Kurowskich Szczawińskich łowczych inowrodz. pisarzów skarbu IKMci i RP w komorze leszcz.

21275 (Leszno)

1792.7/XI † Igancy l. 8, s. M. Wojciecha i Zofii z Szczanieckich Morawskich dz. Belencina, poch. tu

21276 (Leszno)

1792.10/XI. † Piotr, l.4, s. poprz. Morawskich [M. Wojciecha i Zofii z Szczanieckich Morawskich], poch. tu

21277 (Leszno)

1795.6/XII. (miasto Zaborowo) poch. Anyonina r. l, 8 mies., nażarnicę † 4, c. G. Rafała i Joanny Trzebińskich, pos. m. Zaborowa

21278 (Leszno)

1796.11/II. † G. Piotr Kurowski b. pisarz sierakowskiej komory celnej, l.56, mies 7, dni 9, morbo hectico

21279 (Leszno)

1796.14/VII † Jan Fran. 12, m 10, dni 15, morbo variorum, s. G. Jana Jaraczewskiego i Marii Elżbiety

21280 (Leszno)

1796.30/VII † Barbara Wiktoria, m. variolarum, 2 l., 7 mies., c. N. Stanisł. Zawadzkiego ekonoma w Słupi i Katarz de Gertewicz

21281 (Leszno)

1798. 29/VIII † w Galicji w Łańcucie X Antoni Łuba kanonik kadtedr. pozn., przez 28l. i m tut. proboszcz, które przez długi czas rezydował w drugim benef. swym łańcuckim, ale o L. zawsze pamiętał, wyreperował kościół i rezydencję spalone 2/VI.1790. Wtedy komendarzem od l. 13 i 6 mies. był ks. Szymon Trąmpczyński

21281 (Leszno)

1799.6/V. † G. Antoni Nieżychowski infirmitate ulcerum, l.50, m. 3, poch. 8

21283 (Leszno)

1800.6/XII. M.D. Małgorzata Kurowska, wdowa, l. 58

21284 (Leszno)

1800.20/IX. † Antoni mies. 9, s. Jana i Marj. Jaraczewskich

21285 (Leszno)

1802.1/X. † M.D. Józef Otuski ze wsi Lutynia, sędzie pow. pyzdr. i średz., l. 53

21286 (Leszno)

1802.26/X. † M.D. Franciszka z Korytowskich Milińska z Janiszewa k. Srody, na kuracji u lekarzy, poch. tu, l. 49

21287 (Leszno)

1804.9/XI † M.D. Teresa, ż. Jana Dunina, c. M. Józefa i Marjanny Domiechowskich dziedziców Rogaczewa Dalabuszek, l. ok. 38, poch. tu

21288 (Leszno)

1805.23/VI. † IM Kazimierz hr. Sułkowski, l. 77 i 6 mies., poch.26/VI.

21289 (Leszno)

1806.17/X. † MGD Eufemia z Starzeńskich łaszczyńska, hydropis. l. 24, poch tu

21290 (Leszno)

1806.20/XI. † Nepomucena 1 mies. c. G.M. Piotra i Justyny z Domichowskich Rogowskich, poc tu 23

21291 (Leszno)

1807.14/XI. † Jan s. Jana Jaraczewskiego dni 14

21292 (Leszno)

1808.5/III. † G. Nepoucyn Przybyszewski oficer 9 pułku w pol., l. 38, poch. 8 w pojedynku

21293 (Leszno)

1808.10/IV. † G. Melchjor Kiełpiński sierżant 9 pułku 2 batal. w pol., l. 30

21294 (Leszno)

1811.23/IX † Joanna Jaraczewska, c. Jana i Elżbiety, l. 23

21295.1812.30/VII. † G.D. Rozalia Stablewska, dziedziczka Zalesia (Leszno)

l. 45, poch. 1/VIII.

21296 (Leszno)

1813.14/X. † G. Adam Miaskowski poses. miasta Zaborowa, l.73

21297 (Leszno)

1722.29/1. Anna Teresa Agn., c. M.D. Mikołaja Jabłonowskiego pana w Przybyszewie i Teresy -- X. Józef Wojc. Madliński, kan. kat. pozn., prob. rydzyń i G.D. Ludwika M.D. And. Nieżukowskiego dz-a Długiego

21298 (Leszno)

1720.21/1. Michał Antoni Fabjan Karol, s. M.D. Jana Woynara i Teresy -- M.D. Józef Mycielski sta kruświ. z żoną

21299 (Leszno)

1720.16/10. Antoni Dionizy, s. M.D. Michała Ciszewskiego i Agnieski -- ch. X. i m-a

21300 (Leszno)

1721.18/5. Marjanna Zofja, c. M.D. Jana Woynara i Teresy -- X. i m-a

21301 (Leszno)

1724.4/4. Teresa Marjanna Gertruda, c. J.D. Mac. i Weroniki z Konarzewskich Mycielskich chor. nadw. kor. -- J.D. Marjanna z Tuczyńskich Radońska ścina inowrocłodzka i J.D. Józef Mycielski starosta kruświcki

21302 (Leszno)

1725.7/10. Justyna Anna Teresa c. M. Jana i Katarzyny z Nieżuchowskich -- G. Anna Millerowa † t. onia

21303 (Leszno)

1727.7/8. Ludwika Małgorz. Anna, c. M. Stanisława Katarzyny Grabskich stolnikiewiczów -- P.M.D. Mac. Radomicki wda pozn. i Ludwiki R. klanowa pozn

21304 (Leszno)

21305 1729.18/6. Konastancja, c. M. Wojciecha Bartłomieja Baranowskiego i Jadwigi -- M.D. Jan Stawski z Ciesiel i pod Pyzdr. i m-a

21306 (Leszno)

1729.27/10, (* 24), Anna Ludwika Karolina Kung. c. J.M.D. Macieja Mycielskiego i Wroniki z Konarzewskich chrażych nadw. kor. -- X. Aleks. Miaskowski kan. kat. pozn., prob. sw. Marcina w Pozn. i Annę Molska klonowa rogoz.

21307 (Leszno)

1730.12/1. (* 8) Kasper Stanisław, s. M.D. Florjana Pleśniewicza rewiz. ceł komory leszcz. i Anny -- P.M.D. Kaz. Sokolnicki pisarz zs. pyzdr.i M.D. Teresa Woynarowa wdoqa

21308 (Leszno)

1730.29/12. (* 27/12.30.) z W. Józef Jan Herman Franc. Ksaw. Jan Nepom., s. poprz. M. Mycielskich [J.M.D. Macieja Mycielskiego i Weroniki z Konarzewskich] chor. nadw. kor. -- Józef M. stolnik kor. i Filipina Rozdrażewska klonowa międzyrzecka

21309 (Leszno)

1732.6/7. Franciszka Magdal. Antonina, c. M. Jana Tworzyiańskiego i Kat. stów. mieścic., ze wsi Dryzin -- M.D. Józef Nieżychowski i M. Kat. Goroska klana pozn. v.

21310 (Leszno)

1733.3/2. Anna Konst., c. G. florjana Pleszniewicza i Anny skarbu kor. i RP w kamerze leszcz. -- G. Józef Wincller pis. komory cel. pozn. i G. Konst. Kiornerowa wd Leszcz.

21311 (Leszno)

1733.17/2. Filipina Teresa Feliksa, c. J. Franc. i Ludwiki Rozdrażewskich klaństwa rogz. -- G. Maks. Molski stolnik kaliski i panna Marj. Molska klanka rogoz.

21312 (Leszno)

1733.6/7. Józef Antoni Stanisł., s. poprz. I.M. Mycielskich [I.M. D. Macieja Mycielskiego i Weroniki z Konarzewskich] klaństwa kalisk., cerem. 9/7. -- X. Franc. Gorzyński Kantor Kat. gn., Józef Potocki wda kijawski i Franciszka Rozdrażewska klanowa rogoz.

21313 (Leszno)

1735.17/2. Renata Konstancja, c. poprz. Gl. Pleszniewitzów [G.Florjana Pleszniewitza i Anny] obyw. pozn. i m-a

21314 (Leszno)

1735.13/11. (L.) Katarzyna Rebeka, c. G.D. Jakuba Zandrowicza pisarz komory cel. w Lesznie i Rebeki -- chrz. nieszl.

21315 (Leszno)

1736.10/9. Józef Piotr, s. popzr G. Pleszewiczó [M.D. Frojana Pleszewicza i Anny] -- P.M. Józef Cywiński i superintendent ceł kor. prow. WKPol

21316 (Leszno)

1736.22/11. Jan Antoni, s. M. Stanisł. i Zofji de Linowskie -- X. Jan Lipski bp. Krak. i Annę Molska klanowa rogoz.

21217 (Leszno)

1736.25/11. Katarzyna c. M. Anton. i Teresy Umińskich klaniców krzywiń. -- bp. Krak. i Karolinę Mycielska stol. kor.

21318 (Leszno)

1736.26/11. Jna Hipolit, s. J. Łukasza na Kwilczu Kwileckiego i Barbary Eufroz. z Lipskich klaństawa santoc. stów mosińskich -- bp. Krak. Lipski i klanowa kaliska

21319 (Leszno)

1737.22/1. Wincenty s. J. Hieronima Ponińskiego podkoniuszego kor. i Konstancji -- G. Marcin Kawecki i Gr. Konst. Porcińska

21320 (Leszno)

1737.11/8. Rozalja Franciszka, c. G. Adama Jaszczurta, i Klary, (ch. z w. w Goniembicach) -- J. Adam Tarło wda lubel. i Teresa Umińska kl krzywiń.

21321 (Leszno)

1738.16/3. Karol Teodor, s. J. Kazim Dąbskiego i ... chor. kor., * 27/2.

21322 (Leszno)

1738.23/7. (Kucharki Wojsk) Józef Jan, s. P. M. Walentyna Trąmpczyńskiego z Kucharek i Teresy z miąskowskich -- X. Jan Lipski kard., bp. Krak. i Anna Małachowska podkanclerzyna kor. i inni

21323 (Leszno)

1738.23/7. (Tworzyjanki) Antoni Jana, s. M. Jana Józefa Marszyckiego z Tworzanek i Antoniny z par. rydzyń. -- J. Hier. Poniński podkomorzy i J. Teresa Opalińska ścina bolesławska

21324 (Leszno)

1738.27/9. Jna Józef Józefat Michał (Pyzdry) s. I. Franc. i Ludwiki Rozdrażewskich klaństwa rogoziń

21325 (Leszno)

1739.17/1. (L.) Melchjor Józef, s. G. Jana i Jadwigi Gwiczyńskich kustoszów komory cel. leszcz. -- J. Mikołaj z Pierzchna Koszutski miecznik kaliski Marn. T. kor. i pannę Karolinę Rozdrażewską klankę rogoz.

21326 (Leszno)

1741.19/6. (L.) Marjanna Aleks., c. G. And. Gozdawy i Marty Dzierżanowskich -- G.D. Wład. Koszutski, podkomorzy IKMci i pułkownikowa Ludwika Mirowska, ass. hr. Aleks. Sułk. z ż. oraz Wład. Dz. z Gronówka i Kat. de Seliche ż. jego

21327 (Leszno)

1742.2/4. (* 14/3. w Lesznie) Jan Nepom. Józef Bonaw. s. J.M. Piotra i Wiktorji Węgorzewskich łowczych pozn., dz-ów Drobnina -- J.M. Wiktorja z Chojeńskich Gajewska klanowa Konarska wd. i M. Antoni Gajewski sta kość.

21328 (Leszno)

1742.25/11. (L.) Elżbieta Katarz., c. P. G. Jerzego Andrzeja Grabowskiego i Agnieszki Konstancji, gubernat. dóbr p. z. leszczyń -- PMD Jan Gruszczyński sędzia wałcz. z G,D, Karolina Zastrowa kapitanowa z załogi leszcz.

21329 (Leszno)

1743.26/2. (* 23/12.42.) Wiktorja c. PMD Jganc i Ludwiki Nieżychowskich -- PMD Teresa Jabłonowska pułk. JKMci; † 26/2. zaraz po cerem.

21330 (Leszno)

1743.30/7. (*25) Jakub mikołaj c. poprz. N. D. Pleśniewiczów [M.D. Florjan Pleśniewicza i Anny] † 3.8. -- chrz. nieszl., a przy cerem ass. gruba szl.

21331 (Leszno)

1743.24/12. (L.), * 23 Teresa Wiktorja, c. N.D. Jakuba Zandrowicza i Apolonji

21332 (Leszno)

1744.29/5. Filip s. M.D. Hjacynta i Marjanny Więckowskich -- ass. PMGD Jadwiga Mirowska pułk. i MGD Józef Przybyszewski plent hraniego dziedzica dóbr leszczyń.

21333 (Leszno)

1744.25/9. (L.) (* 21) Mateusz s. poprz. Pleśniewiczów [M.D. Falorjana Pleśniewicza i Anny] (bez dodatków) -- chrz. nieszl.

21334 (Leszno)

1745.18/1. Filip Jan Antoni Alojzy Kajetan Kaz., s. poprz P.M. Gozdawa Dzierżanowskich [G. And. Gozdawy i Marty Dierżanowskich cerem 28, ass. -- Mikoł. Koszucki miecz. kalis. Ludwika Mirowska pułk. W.K.

21335 (Leszno)

1745.18/11. (* 17) Elżbieta Salomea, c. G. Stanisł. i Marj. Wysockich kustoszy komory cel.leszcz. gdzieind. "hostus" -- G. Kat. ż. Łukasza Jarnowskiego pis. tej komory i Flor. Pleśniewicz rewizor tej komory

21336 (Leszno)

1746.10/3. (* 19/2.) Konrad Łukasz, s. MGD Łukasza Jarnowskiego pisarza JKMci i RP w cle Sięciech. i leszcz. i Salomei -- PMG Michał Kąsinowski i Annę Mielęcka

21337 (Leszno)

1749.12/7. (L.) * 9. Marja Magdalena, c. G.D. Karola Strotzi ofic. prus., tj. oberst. lejt. w reg. huz. gen. Denitza w Czyrnie na Sl. stojącego i Ewy Hasmanin de Mansfeld

21338 (Leszno)

1749.25/10. (z w. 18). Brygida Rozalja, c. N. Sylwestra Szawelskiego i Magdaleny pisarzy cłowych na komorze leszcz. -- chrz. Pleśniewicz i m-a

21339 (Leszno)

1750.30/9. Ludwika Brygitta, c. G. Piotra i Wiktorji Węgorzewskich łowczych pozn. -- Jna Nepom Węg. łowczych pozn. i N.D. teresa Skrzżewska

21340 (Leszno)

1796.23/2. (L.) Kazimierz Józef * 22, s. G. Wojc. Podczaskiego excubitoris ceł leszcz. i Katarzyny, de Ułszewice -- babkę Agn. Ułaszewicowa

21341 (Leszno)

1797.3/3. (Zaborowo m.)) Rafał, s. G. Rafała Trzebińskiego i Joanny Bagerin -- chrz. nieszl.

21242 (Leszno)

1797.11/10. cerem. nad Gv. Lucyną Marceliną Kurowską, z w. ok. 1773. przez komend. tut. c. G. Piotra K. rewizora komory tut. i Małgorz. Urbańskiej -- G. Sebastian Michalski i p-a Anna Sieniawska

21343 (Leszno)

1804.15/1. (Lesznbo) (* 9/1.) Józef Teodor Antoni, s. M. Andrzeja i Ludwiki Krzyckich Skorzewskich -- M.D. Ludwik Skorzewski komornik JKMci i M.D. Ludwika z Jabłonowskich Nieżuchowska podkomorzyna wschow.

21344 (Leszno)

1805.13/2. (L.) Weronika Zofja Marjanna, c. GMD Wojc. Szateńskiego i M.D. Zuzanny z Myskowskich (* 21/1.1805.) -- M.D. Bigusł. Bojanowski dziedzic Konarzewa i Magdalena z Kosickich Bojanowska

21345 (Leszno)

1809.21/1. (* 28/12.1808.) Józef, s. G. Adama Zakrzewskiego ppor. i Elżbiety -- GMD Józef Wielhorski kap. 2 pułkuu w p. i Marjanna Kożewiczowa

21346 (Leszno)

1913.1/8. Wiktorja Eleonora Joanna Nepomuucena, c. G. Józefa Szostakowskiego i Eleonoryurodz. Weigtin- * 25/6. -- G. Nikodem Paprocki i G. Zofja Paprocka

21347 (Leszno)

1813.3/12. Edmund Robert Maciej, (* 17/11.) s. G. Mac. Dembińskiego rewiz. m. Leszna i Eleonory de Luck -- G. Benon łukaszewicz i G. Zofja Paprocka

21348 (Leszno)

1815.9/6. Nikodem Erazm, s. M. Andrzeja Drogosław de Skorzewskiego dz-a Kamieńca i M. Ludwika z Krzyckich, * 2, -- M. Zbijewski dz. Białcza z żoną

21349 (Leszno)

1815.9/9. Józef Antoni Jan Nepom. s. G. Józefa Szóstakowskiego kasjera dominjal. leszcz. i Eleonory de Waegtin, * 11/8. -- Łukasz Prusiewicz urzędnik i Benon Łukaszewicz. Nowonarodzony był potem dyr. gimnaz. trzemieneńskiego. Jego wnuk Józef 1.900 stud. agron.

21350 (Leszno)

1756.7/5. (L., Mosina), * 4, Stanisława Kat. Barbara, c. P.M. Konstancja Kwileckiego i Jadwigi stów mosińskich -- G. Franc. Olenski i Marjanna Drwenska rewizorowa skarbu komory L.

21251 (Leszno)

1760.26/2. * Marjanna, c. PMD Augustyna Błociszewskiego i Anny, dz-ów dóbr- † wkrótce potem

21352 (Leszno)

1771.8/12. Eleonora Barbara Franciszka Ksawera, c. JMD Stanisł łuby starosty Stawiszyńskiego i Magdaleny z Brzechffów -- chrz. nieszl.

21353 (Leszno)

1773.2/4. Marjanna, c. N.D. Piotra Kurowskiego rewizora cel. leszcz. i Małgorzaty -- chrz. nieszl.

21354 (Leszno)

1773.3/12. (* 2) Franc. Xaw. Jan Nepom. Ant., s. N.G.D. Aleks. Nieborskiego i Leokadji -- chrz. nieszl.

21355 (Leszno)

1774.14/8. Anna, c. N.D. Dobrołęckiego admin. d. Morowicy -- J. Konst. z Cieleckich Działyńska wdzinę malbor. i M.D. Ant. Małachowskii pis. kor.

21356 (Leszno)

1774.24/8. (* 2/4.73.) cerem. Marjanna, c. poprz. N.D. Kurowskich [G. Piotra K. i Małgorz Urbańskiej] -- J. X. Marj. z Działyń. Sułkowska i J.D. Stan. hr. łuba sta stawiszyński

21357 (Leszno)

1774.10/9. (* 3). Konstancja Rozalja, c. poprz. N.D. Kurowskich [G. Piotra K. i Małgorz. Urbańskiej] -- Konst. Działyńską wdzinę malbor.

21358 (Leszno)

1775.14/1. * Jna Nepom. Hilary Onufry, s. G.D. Aleks. Nieborskiego i Leokadji -- chrz. nieszl.

21359 (Leszno)

1775.15/9. (* 14) Anna Marja Józefa, c. J.E. D. Antoniego Małachowskiego pis. kor., kaw. sw. St. i Katarz. -- chrz. nieszl.

21360 (Leszno)

1776.14/1. Marjanna Honorata Agnieszka, * 13, c. N.G.D. poprz. Nieborskich [G.D. Aleks. Nieborskiego i Leokadji] -- J.D. Kat. Małachowska pisarzowa w-k, i Józef Mycielski sta koniecki

21361 (Leszno)

1777.10/7. Marjanna, c. G.D. Franc. Gnoińskiego pis. cel. leszcz. i Anny -- chrz. nieszl.

21362 (Leszno)

1777.27/12. (L.) (* 26) Józef Jan Mikoł., s. N.G.D. poprz. Nieborskich [G.D. Aleks. Nieborskiego i Leokadji] -- J. Kat. Małachowska pis. W. K. i J.D. Bogucki kap. z Pozn.

21363 (Leszno)

1778.17/4. Wojciech s. poprz. G. Gnoińskich [G.D. Franc. Gnoińskiego i Anny] -- M. Wojc. G. brat i mamkę

21364 (Leszno)

1778.21/12. Józef Tomasz Tad. Jan Nepomuc. s. I. poprz. Małachowskich [J.E.D. Antoniego Małachowskiego i Katarz.] pisarzów kor. (ona Kat z Działyńskich) -- G.N. Aleks. Nieborski z ż. Leokadją

21365 (Leszno)

1779.23/3. (L.) (* 22) Kat. c. poprz. G.D. gnoińskich [G.D. Franc. Gnoińskiego i Anny] -- chrz. nieszl.

21366 (Leszno)

1779.22/6. (L.) (* 21) Jan Babt. Alojzy Onufry Ant., s. poprz. N.G.D. Nieborskich [G.D. Aleks. Nieborskiego i Leokadji] -- J. Konast. z Cieleckich Działyńska wdzina malbor. i N.G.D. Tom. Smoliński

21367 (Leszno)

1780.22/12. Antoninę Marjanna, G.D. Tomasza Jaskulskiego i Antoniny -- chrz. N. Jerzy Puacz i Salomea Puaczowa

21368 (Leszno)

1781.15/2. (L.) (z w. 13) Ludwika Małgorz., c. N.D. Jerzego Szczawińskiego cel. JKMci i Salomea

21369 (Leszno)

1785.7/1. (L.) Antoni. s. M. Antoniego Nieżychowskiego z wsi Długiego i Rozyny

21370 (Leszno)

1785.1/6. (L.) Ludwik Jakub Jan, s. I.D. Antoniego Nałęcz i Kat. z Działyńskich wdów mzaowiec. -- Stanisław August Król Polski Prus ks Augusta Sułk. w pozn. i ludwika z Koźmińskich Gorzyńska klanowa kamieńska etc.

21371 (Leszno)

1785.23/7. Jaoanna Emilja Magdalena, c. J.M. Antoniego Trąmpczyńskiego i Justyny podczaszych pomorskich -- M. Sebastjan Konarski i V. Kat. Tr.

21372 (Leszno)

1786.1/1. w kaplicy pałac. (*31/12.1785.) Antoni Paweł Franc. Karol, s. ks. Ant. Sułkowskiego ks. S. J. R.,ks. na Bielsku wdy gn., kaw. sw. And., sw. Aleks. New. ros., Orła B.; sw. St. pol. i Marji Karoliny hr. de Bubna et Littitz -- Marja Fedorówna ż. W. Ks. rosyjskiego, w jej miejsce z biednych

21373 (Leszno)

1786.2/3. cerem. Franciszka Józefa Marcina, c. M. Macieja i Salomei z Borzęckich Potockich (* 29/1.) -- J.M. Michał Mycielski sta koniński kaw. sw. St. i Kat. z Działyń. Małachowska wdzina mazow.

21374 (Leszno)

1786.2/12. (L.) (* 4/10.) Aleksandra Kat., c. M. Wojc. i Salomei z Kurowskich Sczawińskich pis. komory leszczyń.

21375 (Leszno)

1787.30/7. Felicja Anton. (z w. 9/6.), c. M. Jakuba i Teofili z Przyłubskich Chełmickich wojskich dobrzyńskich -- X. Wojc. Wyskota Zakrzewski kustosz kat. pozn. i podkomorzy JKM rydzyńska

21376 (Leszno)

1788.15/9. (L.) Onufry Michał Nikodem, s. poprz. Małachowskich [J.D. Antoniego Nałęcz i Kat z Działyńskich Małachowskich] kaw. O. B. i sw. Stan. -- GG. Swierczyńscy małż.

21377 (Leszno)

1789.27/5. Jan Filip Nereusz s. M. poprz. Chełmickich [M. Jakuba i Teofili z Przyłubskich Chełmickich] -- G. Nikodem Paprocki rewizor komory i m-a

21378 (Leszno)

1789.4/10. cerem. Aleksandra Katarzyna, c. M. Wojc. i Salomei z Kurowskich Szczawińskich łowczych inowrocławskich i pisarzy cel. IKMci i RP komory L. (z wody 1786.) -- XX. Ant. Sułkowscy

21379 (Leszno)

1790.24/1. Wincenty Nikodem s. G, Ignacego i Katarz. Sczypkowskich -- M. Nikodem Paprocki rewizor i Salomea z Kurow. Szczawińska łowczyna inowrocładzka

21380 (Leszno)

1791.12/5. (L.) Stanisław s. G. Stanisł. i Barbary Dąmbrowskich excubitorum -- M. Fabjan Sebast. Swięcki pisarz i G. Drabiszewski excubit

21381 (Leszno)

1791.18/9. (* 9) Mikołaj Hier. s. M. Wojc. i Salomei z Kurow. Sczawińskich łowczych inowrocłdz. -- Nikodem Paprocki i Barb. Podczaska kapitanowa w. kor.

21382 (Leszno)

1792.11/2. (Strzysewice) (* 10) Walentyn Jordan, s. M. Wojc. i Apolonji z Kęszyckich Bojanowskich pos. strzys. -- N. Jan Nepom. Węsławski ekonom

21383 (Leszno)

1792.12/12. (L.) (* XI) Barbara Klementyna, c. M. Jana i Marjanny z Swinarskich Koczorowskich -- M. Wojc. Sadowski sędzia gran. pow. kość. pos. Spłwia i Konstancja de Obyru Swinarska sędzina starodubow. pani dożyw. Zielęcina, babka dziecka

21384 (Leszno)

1793.21/3. (Strzsewice) * 19. Józef Joachim s. poprz. M. Bojanowskich [M. Wojc. i Apolonji z Kęszyckich Bojanowskich] -- Węsławski ekonom i m-a

21385 (Śrem)

21632.22/2. G. Wojciech Zdzeński (?) x Kat. Bialczanka z miasta -- G.D. Bonawentura Chłapowski

21386 (Śrem)

1650.17/11. G.D. Wojciech Aleksander Narozyński x G. Anna Gorecka -- G.D. Marcin Sawierski z matką

21387 (Śrem)

1658.26/11. N. Andrzej Kołaczkowski mł. z Psarskiego x Zofja Krzyżanska z Krzyżanowa par. Błociszew. v. -- N. Jan Kurski wojski pozn., Prokop Koł., Mik. Rutkowski

21388 (Śrem)

1659.16/9. G.D. Marcin Poniński x M.D. Kat. Bednarkę wd. z Szymanowa -- X. And. Swinarski oficjał pozn. -- N.D.Jan Jałowiecki, Bonawentura P.

21389 (Śrem)

1659.13/11. N. Jan Ostrowski x Elżb. Przyłuska wdowa alias Wierzbicka chrz. nieszl.

21390 (Śrem)

1663.25/11. N.D. Maciej Jakubowski z Szymanowa Zofję z Ostrowa, c. M.D. Bilińskiego -- G.D. Fabjan Rossen i Adam Biliński

21391 (Śrem)

1666.4/1.N. Mikołaj Zdanowski miles x N. Dorota Droszewska -- M. Bogusław Chłapowski i N. Stanisław Rutkowski

21392 (Śrem)

1669.24/2. N. łukasz Chudzyńskixx Urszulę Drogoszewską -- G. Prokop Kołaczkowski G. Stan Cielecki

21393 (Śrem)

1674.17/4. G. Jan Musiałkowski x Kat. Choynacka -- M.D. Kaz. Dachowski

21394 (Śrem)

1674.29/4. we wsi Łęgsz we dworze M.D. Wojc. Kolnickigo Jan Łojewski x Zofją Grzybowską -- M.D. Kaz. Dachowski, G.D. Jakub Cielecki, Jerzy Jełowiecki

21395 (Śrem)

1676.0/4. G.D. miles Daniel Smerecki (?) x Jadwiga v. Draszewka -- Kaz. Dachowski dziedz. Szem, Jakub Cielecki

21396 (Śrem)

1674.21/1. G. Andrzej Załucki mł. x honesta Regina wd. Brigcze Sczesna ol. -- G.D. Kaz Dachowski i mieszcz.

21397 (Śrem)

1677.6/5. G. Jan Szowyński alis Dobrz x Elżbietę Sulczewnę v. Szem. -- chrz. nieszl.

21398 (Śrem)

1678.22/5. Zofja, c. G.D. Adama Szypowskiego i Konstancji -- G.D. Kaz. Dachowski dzierżawca śremski i mieszczka

21399 (Śrem)

1678.19/6. Antoni, s. GMD Kaz. Dachowskiego i Katarzyny -- GMD Mikołaj Zakrzewski i GMD Bułakowska

21400 (Śrem)

1678.0/7. Anna, c. G.D. Rafała Boguckiego i Marjanny -- G.D. Stanisł Koczorowski i G.D. Urszula Droszewska

21401 (Śrem)

1684.24/XII. (Ś.) Agnieszka, c. G. Józefa i Marjanny Skrotkowskich -- chrz. nieszl.

21402 (Śrem)

1685.20/12. .... Wiktorian, s. G.D. Jana i Elżbiety Makowskich strybów celnych-JKMci -- Jakub Żukowski i Dorotę Gutoską

21403 (Śrem)

1686.22/8. Marjanna, c. G.D. Piotra i Zofji Paprockich rewi. psarskie -- G. Jerzy Gliściński i G. Dorota Gutoska

21404 (Śrem)

1686.4/9. Jadwiga, c. G.D. Mac. i Kat. Czapeleskich -- G.D. Bromski Adam i G. Agnieszka Raczyńska

21405 (Śrem)

1686.10/10. Franciszek Stanisław, s. G.D. Adama i Zofji Ponikieskich ze wsi Grzymisław -- G.D. Adam Rokosowski i G. Franc. Nieżychwski

21406 (Śrem)

1687.12/1. Antoni, s. G.D. Wład. Węgierskiego i Anny -- G.D. Jan Jaskolecki i G.D. Gutoską

21407 (Śrem)

1687.7/9. Mikoł. Franciszek s. G.D. Jana Jaskoleckiego i G.D. Anny -- X. Szymon Boniński altarysta N. M. P. i G.D. Elżb. v. Chłaposzczanka

21408 (Śrem)

1688.1/2. Paweł, s. G.D. Sebastina Sobeckirgo i G.D. Doroty - subprefektów de Nochowo -- G.D. Franc. Guttowski i G.D. v. Konst. Golińska

21409 (Śrem)

1688.27/4. Wojciech, S. G.D. Jana Swieykowskiego podstarościego de Łąk i Marjanny -- G.D. Stefan Swieykowski i Marjanna ż. spect. Adama Wert burm. śrem.

21410 (Śrem)

1689.20/8. Teresa, c. N. Macieja Czaplewskiego w Chęstowie mieszk. -- G.D. Jan Jarkolecki i Gv. Marjanna Chłapowska

21411 (Śrem)

1689.4/11. Łukasz Walecjan, s. M. Bartłomieja i Zofji z Kęszyckich Ponikiewskich tenut. strze. śrem. -- G.D. Mikoł. Chłapowski i M. Dorotę z Jarochowic Cerkwickę podczaszyna

21412 (Śrem)

1689.6/11. Regina, c. N.G. Andrzeja Dąbrowskiego i Reginy -- Jakub Friser pisarz dworski komick. i G. Marjanna Pichockę

21413 (Śrem)

1690.28/11. Katarzyna, c. G. Władysł. Małaskiego (?) de Łąg i G. Zofji Gowerzewskiej -- G.D. Karol Chudyński de Dobczyn i G. Kat. Powrowska

21414 (Śrem)

1690.28/11.Andrzej, s. G.D. Andrzeja podstarościego z Drzonka i G. Doroty Sarnwskiej -- G.D Bartłomiej Ponikewski, GV. Bogumiła Pawłowska

21415 (Śrem)

1690.17/12. Tomasz, s. G. Jana Bielskiego z Pyrzęcy i Elżbiety Choynackiej -- chrz. nieszl.

21416 (Śrem)

1691.5/3. Kazimierz, s. Sebastjana Sobeckiego podstorość. z Nochowa i Doroty -- chrz. nieszl.

21417 (Śrem)

1691.29/9. Mateusz, s. Walentyna Rojeckiego mienionego Nob. i Agnieszki -- X. i nieszl.

21418 (Śrem)

1691.28/12. Jan, s. G.D. Aleksandra Przbysławskiego i G. Zofji-tenut cz. dworu w Pyrzącej -- G.D. Jan Prusak i G.D. kat, Chudyńska

21419 (Śrem)

1692.28/1. Paweł. józef, s. G.D. Prokop Kołaczkowski w Pyrzęcej i Kat. Grudzielskiej -- X. Kaz. Skorczewski altar. i G. Pawłowska

21420 (Śrem)

1692.17/6. Bogusław, Adam, s. MGD Sebastiana Żółkowskiego i Elżbiety Chłapowskiej -- MGD Mikoł. Chł. i ... (ch. wchrzestowie)

21421 (Śrem)

1692.24/8. Marjanna Róża, c. G. Ludwika Cieleckiego i Lucja. Buszewskiej -- G.D. Zieliński i G. Franciszka Borkowska

21422 (Śrem)

1692.28/11. Józef Stanisław, s. G. Kaz. Radzickiego i Anny -- G. Prokop Kołaczkowski i G. Zofja Godzuska (?)

21423 (Śrem)

1694.18/11. Tomasz, s. G. Tomasza Kliniewskiego i Katarzyny -- G. Stanisł Przybyłowski i ... de Pyszęcę

21424 (Śrem)

1695.2/2. Kazimierz., s. MGD Jakuba Owsianego Orłowskiego poses. wójt śrem. i Zofji Kicińskiej -- MGD Franc. Borkowski tenut dóbr strzęśrem., G. Annę Manikowską

21425 (Śrem)

1695.22/3. Jozef s. G. Stanisł Krępskiego i G. Małgorzaty Jasińskiej -- D. Jan Chrościński i G. Anna Zaleciłowa z Niesłabina tenut.

21426 (Śrem)

1695.30/9. Jadwigę Zofję c. G. Benedykta Roskowskiego i Marjanny -- G. Antoni Brodnicki i G. Zofję Przbysławską

21427 (Śrem)

1695.26/10. Szymon, s. G.D. Krzyzonowskiego i G. Jadwigi Pruskiej -- N.D. Jan Chrościński G.D. Zofję Przybyłwską

21428 (Śrem)

1696.27/11. Barbara, c. G. Jana Starczewskiego i Katarzyny -- G. Stanisł. Olszowski i G. Annę Cielecką

21429 (Śrem)

1697.1/1.Jan s. G.D. Jerzy Zaleciła i Anny Wertowny -- X. i mGD Franciszka Borkowska

21430 (Śrem)

1697.21/2. Teresa, c. G. Jana Klinieckiego i Katarzyny z Pyszęcy -- G. Stanisław Olszowski i G. Zofję Przybysławską

21431 (Śrem)

1697.4/3. Kazimierz, s. G. Benedykta Rosnowskiego i Marjanny z Pyszęcy -- G. Franc. Borkowski i G. Jadwiga Buszewka

21432 (Śrem)

1697.6/10. Franciszka, c. G. Adama Suchrzy (?) iJadwigi Jasińskiej z Pyszęcy -- G.D. Aleks, Przybysłwski i N.V. Marjanna Zdarska

21433 (Śrem)

1698.25/6. Małgorzata, c. G. Stanisł Sbotwińskiego i Marjanny -- G. Aleks. Przybysławski i Marj. Gunoska

21434 (Śrem)

1699.22/8. Michał, s. MGD Tom. Klinowskiego i Kat. z Pyszący -- G. Stanisł Olszeński i Annę Cielecką

21435 (Śrem)

1700.26/6. Jan s. Kazim. Wijewskiego tenut. d. wójt. śrem. i Jadwigi -- G.D. Michał Bułak i Jadwiga Krakowska

21436 (Śrem)

1701.26/3. Zofja Anna, c. N. Jana Glicińskiego i Katarzyny -- chrz. nieszl.

21437 (Śrem)

1701.24/8. Marjanna. c. N. Adama Jaroszewskiego i Anny -- N.G. Barłomiej Boroski tenut. Jaszkowa i N. Kaczkowską

21438 (Śrem)

1701.6/10. Justyna Jadwiga, c. G. Ludwika Dębińskiego i Marjanny -- G. Łukasz Cielecki i Anna Manikowska

21439 (Śrem)

1702.23/1. Jadwiga Salomea c. G. Mac. Żegockiego i Eleonory -- X. i G. Kat. Gutowska

21440 (Śrem)

1702.27/4. Stanisław Jakób s. N. Stanisł Jasińskiego i Zofja -- N. Kaz. Białkowski i Anna Orzelska

21441 (Śrem)

1702.28/9. Barbara, c. N. Mac. Manikowskiego i Zofji -- G. Kasper Kuczborski, Anna Łącka

21442 (Śrem)

1702.12/10. Stanisław Józef s. N. And. Cielecki i Heleny -- M.D. Stanisł Krzyżanowski z Krzyżanowa i Marjanna Żogocka z Psarskiego

21443 (Śrem)

1702.1/11. Franciszek Kazimierz, s. N. Kazimierza Białkowskiego i Katarzyny -- G. Gołębiewski i Ludwika Małachowska z Pucołowa

21444 (Śrem)

1703.25/7. Jakub Aleksander, s. N. Samuela Kriszkowskiego i Barbary Heleny -- chrz. nieszl.

21445 (Śrem)

1703.9/9. Stanisław Jakub, s. M.G. Jana Jarczewskiego tenut dóbr strze śrem. i Anny -- G. Jan Zbikowski tenut. d. Góra i Zofję Jarczewską

21446 (Śrem)

1703.27/12. Jan Melchjor, s. G.D. Łukasza Gorczyńskiego z Ostrowa i Urszuli -- G. kasjer kluczborski z Borgowa i Marjanna Gorczyńska

21447 (Śrem)

1703.28/12. Marjanna, c. N. Franc. Laskowskiego i ... z Pyszęcej -- G. kasjer kluczborski z Borgowa i Agnieszka Olszewska z Pyszęcy

21448 (Śrem)

1704.4/3. Józef Antoni, s. Wojc. Przysławskiego i Marjanny z Pyszęcy -- G. Jan Jarczewski ekonom stwa śrem. i Anna żona wszyscy Nob.

21449 (Śrem)

1704.3/2. Apolonja c. Adama Jaroszewskiego i Anny -- G, Franciszek Zawadzki i Konstancja Larkowska

21450 (Śrem)

1704.27/5. Joanna, c. N. Ludwika Dębińskiego i Marjanny -- G. And. Bieliński i Elżbieta Kołaczkowska

21451 (Śrem)

1704.1/6. Peronela Bogumiła c. N. Jana Strzałkowskiego i Katarzyny -- G. Jana Jarczewski ekonom strz śrem. i Bogumiła Pigłowska V.

21452 (Śrem)

1704.4/8. Marjanna, c. N. Jana Nikielskiego i Zofji -- mieszcz. i N. Załęska V. potem bez oznak szl.

21453 (Śrem)

1705.16/2. Karol Walentyn s. G. Jana Jarczewskiego i Anny -- Jakub Lillestrom Szwed i G. Zofia Trzemęska

21454 (Śrem)

1705.16/4. Wojciech Antoni, s. G. łukasza Gorczyńskiego i Urszuli -- X. i m-a

21455 (Śrem)

1705.24/8. Bartłomiej Antoni s. N. And. Gromackiego i Konstancji -- m. i N. Anna Bębnowska z Sz.

21456 (Śrem)

1706.6/2. Agnieszka c. GMD Mac. Kurowskiego i Elżbiety z Mielblina -- M.D. Hieronim Bębnowski i M.D. Anna Łęska

21457 (Śrem)

1706.3/12. Stanisław s. M.D. Franciszka Chmielewskiego i Anny-z Psarskiego -- M.D. Mieszkowski i M.D. Rynaszewski

21458 (Śrem)

1707.8/8. Wawrzyniec (Mieczlin) s. MGD Stanisł. Rachwalskiego i Reginy, prokurotorów jezuitów -- G. Stanisł.Łęski i m-a

21459 (Śrem)

1708.1/5. Zofię Monika (Psarskie) c. G. Franciszka Chmielewskiego i Anny -- G. Jan Jarczewski i G. Anna Łęska

21460 (Śrem)

1708.17/8. Roch Antoni s. G. Adama Glaczkowskiego (!) i Magdaleny -- G. Rozych, m-a ?(Sz.)

21461 (Śrem)

1708.30/8. Regina Juljanna c. G. Marjanny i Stanisława Stęczniewskiego -- m-a i X.

21462 (Śrem)

1709.13/1. Adam s. G. Jana Kuszkoskiego i Jadwigi (z Pyszęcy) -- G.D. Mikołaj Chłapowski i G. Anna Jarczewska

21463 (Śrem)

1710.15/10. Jadwiga,c. Franc. Hmielewskiego i Anny -- X. i Marjanna Łęska

21464 (Śrem)

1711.9/2. Franciszka Juljanna c. M.D. Jana Turskiego i Jadwigi -- M.D.Mac. Cerekwicki podczaszy wschowski i M.D. Teresa Skrzydlecka

21465 (Śrem)

1711.12/3. Grzegosz Józef s. Kazimierza józefa Szadkowskiego pisarza komory RP i Anny -- G.D. Jan Jarczewski tenut śrem. i Anna ż. jego

21466 (Śrem)

1711.15/13. Rozalja, c. M.D. Adama Gliszyńskiego i Marjanny -- M.D> Kaz. Józef Szadkowski pisarz komory i M.D. Anna Jarczewska

21467 (Śrem)

1711.6/76. Jakub, s.G. Jana i Urszuli Gorczyńskich Nob.-dz. 1/2 Ostrowa -- G. Jan Zbikowski i Anna Jarczeska Nob.

21468 (Śrem)

1711.16/7. Magdalena, c. G. jana Dabrowskiego i Barbary -- Wojc. Woysławski i Jadwiga Kaczkowska Nob.

21469 (Śrem)

1711.3/9. Salomea Róża, c. G. Wojc. i Anny Gutowskich -- G.D. Karol Cielecki i Gv. Dorota Lipska

21470 (Śrem)

1713.1/2. (S.) Ignacy, s. Walentyna i Anny Moraczewskich Nob. -- G.D. Paweł Knesz miles namiestmik chor. koniuszego W. X. L. i m-a

21471 (Śrem)

1713.31/7. Krystyna Marjanna c. Franciszka i Barb. Strzeskiej Nob. -- G. Satnisł Olszewski i N. V. Anna Prędzyńska

21472. (Śrem)

1713.24/9. (Pełczyn) Michał. s. G. Jana Dąbrowskiego i Teresy Nob., poses P. -- G. Paweł Wyganowski dz. Gawron i G.D. Dorota Bernowska ze wsi Międzychód pos-a

21473 (Śrem)

1714.17/3. (Miechlin) Józef s. G. Florjana Breleńskiego i Reginy -- G. Stanisław Rafalski i m-a

21474 (Śrem)

1714.3/5. (Ostrowo) Stanisł Michał, s. G. Łukasz i Urszuli Gorczyńskich dz-ów -- G. Mich. Hersztopski dz.Łążka i m-a

21475 (Śrem)

1714.11/6. (Gawrony w par. Mórka) Antoni Felicjan, s. G. Jana i Jadwigi Wyganowskiej -- G. Jan Dębiński tenut. pałacu i Anna W. z Gawronu

21476 (Śrem)

1714.17/6. (Szymonowo) Piotr, s. G. Stanisł Osowskiego i Franciszki-ekomomów -- G. Piotr Płończyński pos. d. Kadzewo i G. Jadwiga Głoskowska pos. Szymanowa

21477 (Śrem)

1714.22/6. (Śrem St. Miasto) Józef Jan, s. G. Jana i Konstancji Jarochowskich -- G. Franciszek Strzelski Nob. z Sz. i G. Zofja Romanowska z klasztoru

21478 (Śrem)

1714.2/9. (Ostrowo Wiktorja Elżb., c. G. Franciszka i Marjanny Kiembłowskich Nob.-pos. tenut. Ostrowa -- J. M. Ludwik Szołdrski chorąży pozn. i M. D. Wiktorja Radzewska ścina wschowska

21479 (Śrem)

1715.3/9. (Ostrowo) Jadwiga c. N. Łukasza i Urszuli Gorceńskiej -- N. Stanisł. Jarkolecki z Zawor i Anna N. Wyganowska

21480 (Śrem)

1715.1/XI. (S.) Karol, s. G.D. Pawła Malyńskiego i Franciszki -- chrz. niesz.

21481 (Śrem)

1715.10/11. (Ostrowo) Józef Hieronim, s. N. Franciszka i Marj. Kęmbłowskich -- G. Jna Zbłkowski i G. Kat Zakrzewska

21482 (Śrem)

1716.20/5. (S.) Kunegunda Zuzanna, c. G. Frnciszka i Barbary Strzelskich -- G. Stanisław Timiński miles pol. i G. Marcjanna Gajewska zw wsi Boreczek

21483 (Śrem)

1717.27/1. (S.) Agnieszka Dorota, c. N.D> Sebastiana i Wiktorji Brockich -- G.N. Tymiński

21484 (Śrem)

1717.10/2. (Niesłabin) Franciszek Antoni, s. N. Waletyna i Ewy Rowińskich -- X. i m-a

21485 (Śrem)

1717.9/3. (Góra) Kazimierz s. N. Wojc. i Anny Timienieckich -- N. Łukasz Łabiński z Górki i W. Salomea Baranowska z Jankowa

21486 (Śrem)

1717.11/7. (Szymanowo) Antoni Piotr s. N. Franciszka i Marjanny Kłębowskich (?) -- Józef Małachwski i Anna Zalinewska

21487 (Śrem)

1718.3/4. (Góra) Franciszek, s. N. Stanisław i Reginy Zarzyckich -- chrz. nieszl.

21488 (Śrem)

1718.18/11. (Góra) Marcin s. N. Kaz. i Zofji Strzeleckich -- chrz. nieszl.

21489 (Śrem)

1719.3/9. (S.) Anna Marjanna, c. N. Samuela i Barbary Krzyszkorskich -- chrz. nieszl.

21490 (Śrem)

1720.27/1. (Łąg) Marjanna, c. G. Wawrzyńca i Jadwigi Waliszewskich chor. -- X. i m-a

21491 (Śrem)

1720.21/1. (Ostrowo) Urszula Dorota c. G. Franc. i Marjanny Kębłowskich -- X. i G. Konst. Bartochwska z Masłowa

21492 (Śrem)

1720.4/3. (Ostrowo) Kazimierz Józef, s. N. Łukasza i Urszuli Gorczyńskich -- b. Józef Prędzerki i Dorota Żbikowska

21493 (Śrem)

1720.4/5. (S.) Joanna c. G. Jana i Konstancji Jarochowskich -- N. Krzysztof Krus [?] z Zbrodzewa i N. Joanna Żuchowska

21494 (Śrem)

1720.19/10. (Zbrodzewo) Wojciech Leopold, s. N. Jana i Elżbiety Krus -- G.D. Stanisł. Dramiński miles i v. N. Marjanna Żukoska

21495 (Śrem)

1723.21/11. (Orkowo) Katarzyna c. N. Stanisława Helmiczta i Marjanny -- Łukasz Łakiński i Franciszka Pulinarska Nob.

21496 (Śrem)

1724.5/4. (Ostrowo) Maciej Mikołaj, s. G. Wład. i Aleks. Zieleńskiech -- G. Józef Chlebowski i siostr jego Anna Chl.

21497 (Śrem)

1724.30/4. (Psarskie) Wojciech Franciszek (* 18) s. G. Jana i Teresy Gliszczyńskich dz. Psarskiego -- G. Mac. Cerekwicki dz. Przylepek i G. Halena z Trzaskowskich Hylkowska tenut. Manieczek

21498 (Śrem)

1724.27/11. (S.) Barbara, c. N.D. Farnciszka Popławskiego i Regimy -- chrz. nieszl.

21499 (Śrem)

1725.22/1. (Orkowo) (* 14) Fabjan Jan, s. NGD Stanisława Helmiczta tenut. O. i Marjanny z Polinarskich -- G. Józef Suykowski z Sz. i G. Helena z Trzaskowskich Hylkowska tenut. folw. Wojt. wójt. śrem.

21500 (Śrem)

1725.10/3. (s.) Franciszka Anna c. G. Mikołaja i Zofji z Rosnowskich Glińskich Nob. -- G. Jan Eberli pis. celny i G. Anna Karczyńska zd. Nob.

21501 (Śrem)

1725.1/6. (Ostrowo) Jan Franciszek, s. N. G. Władysława i Aleksandry Zieliński tenut. O. -- G. Jan Chlebowski z Korytnicy i G. Marjanna Chlebowska chorążyna wieluń., dz-a Czachorowa

21502 (Śrem)

1725.6/12 (Psarskie) Andrzej Franciszek Mikołaj, s. G. Jana i teresy z Zakrzewskich Gliszczyńskich dz-ów -- G. Tom. Mąkowski dz. Gaw. i G. Marjanna Szołdrska dz-a Jełowca

21503 (Śrem)

1726.28/8. (Orkowo) Roch Bartłomiej (* 16) s. poprz. G. Helmichtow [NGD Stanisława Helmichta i Marjanny z Polinarskich] -- G. Ant. Prądzyński ryc. pol. i Teresa Gliscińska dz-a Psarskiego

21504 (Śrem)

1726.21/12. (S.) Tomasz s. N. D. Franciszka biednego i Reginy Popławskiej -- chrz. nieszl

21505 (Śrem)

1727.18/4. (S. St. Miasto) Wojciech, s. N. Maciej i Konstancji Przyłwskich -- chrz. nieszl.

21506 (Śrem)

1727.9/6. (S.) Antoni s. G. Michała i Anny Zawackich Nob. m. wsi -- G. Stanisł. Dremiński ryc. pol. i Halina Hylkowska tenut. Zbudzewa

21507 (Śrem)

1728.8/3. (S.) Franciszka c. N. Stanisł. i Marjanny Wodyńskich -- X. i D. Marjanna Grzemińska ż. [nazwisko nieczytelne]

21508 (Śrem)

1728.4/4. (Psarskie) Wojciech Benedyky Aleks. s. poprz. G. Gliszczyńskich [G. Jana i Teresy z Zakrzewskich Gliszczyńskich] -- E. Franciszek Gl. stryj i Anna z Trambczyńskich Łakińska z Jankowa

21509 (Śrem)

1730.17/1. (S.) Marcjanna Marjanna c. M. Tom i Kat. Rogolińskich m. w fundnn mausjon. -- M. Jan Gliszczyński dz. Psarskiego i Elżb. Skowrońska dz-a Grzybna

21510 (Śrem)

1730.22/1. (Ś.) Agnieszka Franciszka, c. G. Stanisł i Marjanny Wodyńskich Nob -- M. Karol Chełmicki i M. Marjanna Helmichtowa tenut. Orkowa

21511 (Śrem)

1730.14/5. (Łąg) Nepomucyn Chryzostom s. G. Franciszka i Katarz. Horzyńskich ekonomów -- G. Józef Jaworski kuchmistrz dworu radzewskiego pokom. pozn. i m-a

21512 (Śrem)

1730.22/5. (Psarskie) Helena Petronela Joanna, c. G. Jana i Teresy Gliscińskiej dz-ów -- G. Adam Zakrzewski tenut. Manieczek i Joanna Gl. tenut. Borecka

21513 (Śrem)

1730.26/7. (S.) Jakub Krzysztof. s. N. Franc. i Marjanny Ochenkowskich (* 22) -- G. Kaz. Leszczyński i Marjanna Chelmichtowa z Orkowa

21514 (Śrem)

1730.13/8. (Szymenowo) Kajetan Wawrzyniec s. G. Jana i Anny Mańkowskiej tenut Sz. i Niesłabima -- G. Wojciech i Urszula Golińscy dz-e Krzyżanowa

21515 (Śrem)

1730.10/12. (S.) Franciszek Xaw. Kasper s. G. Kaz. i Cecylji (* 1) Tomaszewskiej rewizorów ceł. -- G. Kazim. Sokolnicki superintendent gen. ceł i G. Kat, Rogalińska

21516 (Śrem)

1731.13/5. (Wójtostwo) Helena Joanna c. G. Sebastjana i Marjanny Chylkowskiej Nob. tenut. wójt -- G. Franc. i Marjanna Błociszewscy brat i siostra rodz.

21517 (Śrem)

1732.28/5. (S.) Niepomucyna Petronela Teresa, c. G. Aleks. i Agnieszki Bielińskich ekonomów z Niemarzyna, Srem -- m. i G. Teresa Karczyńska V.

21518 (Śrem)

1732.8/9. (Grzymisław) Mateusz Józef, s. G. Anton. i Konstancji Karlińskiej ekonomów w G. -- X. i G. Cecylja Tomaszewska

21519 (Śrem)

1732.25/11. (Wójtostwo) Kat. Cecylja, c. G. Sebastjana i Marjanny Chyłkowskich Nob. tenut. wójt. -- G. Jgnacy Małachowski i G. Krystyna Jełowiecka tenut. Pucałowa

21520 (Śrem)

1733.19/7. (S.) Marjanna Magdalena, c. Tomasza i Kat. Rogalińskich -- G.D. Jgnacy Małachowski i G. teresa Gliszczyńska Psarskiego

21521 (Śrem)

1733.2/8. (Niesłabin?) Jakub Kajetan, s. G. Andrzeja i Teresy Lipskich tenut. Niesłb. -- G. And. Koczrowski z Chestowa i G.D. Ludwika Mięszkowska

21522 (Śrem)

1734.12/4. (Pyszęce) Wojc. Dominik, s. G. Kazimierza i Apolonji Jabłońskiej -- G. Wojc. Morawski z Nowe i G. Aleksandra Zielińska z OStrowa

21523 (Śrem)

1734.19/5. (S.) Petronella Magdalena, c. G. Franciszka Ochętkowskiego i Marjanny -- nieszl.

21524 (Śrem)

1735.14/2. (S.) Walentyn Jgnacy s. G. Jakuba Mieszewskiego i Reginy Nob. -- G. Kaz. Tomaszewski i G. Anna Cińska

21525 (Śrem)

1735.20/4. (Ostrowo) Petronella Józefa, c. G. Władysł. i Aleksandry Zielińskich Nob.-poses O. -- G. Jabłońska Apolonja z Pyszęcy

21526 (Śrem)

1735.1/6. (Marszewo) Andrzej Jan, s. G. Michała i Jadwigi Pilarskich Nob. -- X. i Sł.

21527 (Śrem)

1735.28/5. (Orkowo) Antoni Józef (* 21) s. G. Jana i Teresy Szczypierskiej tenut. -- X. Wład. Wierusz Walknowski kan. pozn., prob. tut. i G. Cecylja Tomaszewska m. w Sz.

21528 (Śrem)

1736.2/6. (Niesłabina) Małgorzata Wiktorji, c. Jana i Katarzyny Przybysławskich tenut. -- G. Jakub i Regina Mierzwscy Nob., mm. Śrem

21529 (Śrem)

1737.17/3. (Kadzewo) Katarzyna Marjanna, c. Macieja i Jadwigi Pilarskich -- G. Józef Poswiatowski ekonom z Łągu i Honorata z Grzymińskiego

21530 (Śrem)

1737.12/4. (S.) Józef Wojciech, s. G. Kazim. Tomaszewskiego i Cecylji (* 29/3.) -- X. i G. Marjanna T. virgo

21531 (Śrem)

1738.20/9. (Sz.) Antoni-Mikołaj s. G. Macieja i anny Orłoskich Nob. m. w Sz. -- X. i v. Marjanna Tomaszewska c. G. Kaz. pisarza komory...

21532 (Śrem)

1739.22/1. (Sz.) Józef Sebastjan, s. G. Anton. i Konstancji Korlińskich -- G. Paweł. Woszczyński tenut. wójt. Nob. i sławetna

21533 (Śrem)

1739.31/7. (Zbrodzewo) Jgnacy Wojciech, s. G. Kaz. i Kat. Leszczyńskich -- G. Stan Wład. L. z ż. G. Małgorzatąs z Borzęckich

21534 (Śrem)

1739.26/11. (Wójtostwo) Andrzej, s. G. Wojc. i Józefaty Żazembow tenut. -- G. Franciszek Droszewski i Eleonora Cerekwicka dz-a Przylepek

21535 (Śrem)

1740.8/1. (Sz.) Walentyn, s. G. Wojc. i Anny Orłowskich m. w S. -- G. Kaz. Leszczyński tenut. Zbodzewa i Józefa Zerembina tenut wójt.

21536 (Śrem)

1740 15/5. (Psarskie) Antoni Jan Nep., s. G. Jana i Magdaleny Cybrzeskich ekonomów -- X. Jan Zakrzewski kan. N. M. P. w Pozn. prob. Brodnicki i G. Anna Gliscinska v z Psarskiego

21537 (Śrem)

1740.0/5. (...a nowo) Chrystjan Jan Nepom., s. G. Józefa i Eufenji Starzeńskich tenut. -- G. Kaz. Błcinewski i Ludwwika Zbikowska

21538 (Śrem)

1740.0/8. (....wo) Anna Joanna Kunegunda, c. G. Jana i Marjanny Chlebowskich dz-ów i poses. -- G. Wiktor. ch. stryj. dziecka i D. Anna żona jego

21539 (Śrem)

1740.5/9. (Sz.) Ludwik Teodor s. N. Macieja i Alojzy Rudnickich poborców celnych -- G. Józef Karski i zd. Cecyli Tomaszewska

21540 (Śrem)

1740.4/10. (Kadzewo) Franciszek s. N. Michała i Łucji Przybylskich ekonomów -- G. Anna Mościska ekonomowie de Międzychód

21541 (Śrem)

1740.2/12. (Ostrowo) Andrzej Franc. Xaw. Jan Nep. s. G. Woktoria i Anny Chlebowskiej -- G. Wład. Zieliński z Markowic i Marjanna (Chle)bowską dz-a i pos-a Ostrowa

21542 (Śrem)

1741.12/5. (Niesłabin) Teofilę c. G. Józefa i Anny z Swinarskich Łąckich tenut. -- GG. Mikołaj i Anna v. SS. brat z siostrą rodz. m. sobą

21543 (Śrem)

1741.0/6. Jolanta Zofia Józefa c. G. Józefa Urszuli Dobrzyckich tenut. -- P.M. Franc. z Butrze Radzewski podkomorzy pozn. i Zofja Prusińska ścinę oboz. babka dziecka

21544 (Śrem)

1741.8/7. (S.) Elżbieta Magdalena c. G. Stanisł. i Katarzyny Turowskich tenut. fundum prob. w S. -- X. i G. Agnieszka Grudzielska tenut. Gołembina

21545 (Śrem)

1741.30/8. (S. Stare miasto) Róża c. N. Bartłomieja i Reginy Borowskich ekonomów z Przylepek -- nieszl.

21546 (Śrem)

1741.15/10. (S.) (* 8) Jadwiga Teresa c. G. Mac. i Anny Orłowskich -- G. Aleks. Rosiecki i Anna Łącka tenut....

21547 (Śrem)

1741.8/12 (Pyszące) Mikołaj Józef, s. G. Kaz. i Apolonji Jabłońskich, pos. -- G. Jan Chmieliński tenut. wójt. Sz. i spect.

21548 (Śrem)

1742.11/2. (Wójtostwo) (* 2) Marjanna Róża, c. G. Jana i Teresy Chmielewskich tenut. wójt. Sz. -- G. Stan. Turowski tenut. prob. ze St. Miasta i N.V. Marjanna Konarska m. w kl. Sz.

21549 (Śrem)

1742.10/4. (S.) Wojciech, s. N. Tom i Petronelli Rydzyńskich m. w Sz.-z parafi jak zep. Niedzbon -- G. Jan Chmieliński tenut. wójt.

21550 (Śrem)

1742.23/4. (Grzymisław) Katarzyna c. N. Franciszka i Marjanny Zielińskich ekonomów dwor. -- G. Józef Karski i spect.

21551 (Śrem)

1743.0/4. ... na Marjanna Brygitta (* 28/10) c. ... Jana i Marjanny Chlebowskich dz-ów i pos. -- G. Józef Karski tow. w. p. i Anna Dobrogoska siostra matki

21552 (Śrem)

1743.21/4. (Sz.) Wojciech Józef Maciej, s. G. Macieja i Anny Orłowska -- G. Józef Kanci tow., G. Anna Geinska tenut. Szymanowa

21553 (Śrem)

1743.24/4. (Pyszące) Katarzyna Teresa i Wojciech Jerzy Steble, c. i s. N. Kazimierz i Apolinary Jabłońskich

21554 (Śrem)

1743.25/5. (Łąg) Joanna Marjanna, c. N. Józef i Agnieszka Maychrowskich ekonomów -- G. Bartłom. Stampczyński namiestnik i G. Tczece Chmielnik tenut. wójt.

21555 (Śrem)

1743.0/6. Franciszka Zofja c. G. Józefa i Anny z Swinarskich Łąckich (* 31/3.1743.) -- G. Stan Swinarski tow. zpod chor. klana Dę... i panna Kanstancja jego siostra

21556 (Śrem)

1743.16/9. (Orkowo) Piotr Hjacynt S. G. Tom. i Jadwigi z Skowrońskich Racięckich -- G.... Zabłocki dz. Dopczyna

21557 (Śrem)

1744.0/2. ....wczyna Barbara Marjanna, c. G. Gabryela i Anny z Biernackich Gli... tenut. d. Szymonowa -- M.D. Melchjor Prusimski

21558 (Śrem)

1738.1/1. (Grzymisław) G.D. Prokop Niemojewski ogan, l. ok. 26 x M. Róża Lipska V. l. 22 -- PMGD Prokop Lipski stolnik pozn. stę śrem. Maks. Molski stolnik kaliski, Bolm etc.

21559 (Śrem)

1738.9/1. (S.) G. Maciej Orłowski wd. l. 46 x v. Anna Romanowna l. 19 -- G. Tom. Rogaliński pisarz komory Piltensis, G.N. Smoliński

21560 (Śrem)

1738.2/2. (Kadzewo) M.D. Maks. Molski stolnik kaliski s. o. Józefa i Anny z Miaskowskich klaństwa rogoz. x Urszula z Bilińskich Golińska wd., c. And. i Elżb. -- Franciszek Rozdrżewski klan rogoz z ż. N. Józef Chmielewski, Jan Łomiński etc.

21561 (Śrem)

1739.9/3. (St. Miasto)N. Maciej Luboński wd., lat ok. 40, S. Adam L. i Kat. z Pruskich x v. Konstancja służąca z klasztoru, c. G. Jana i Kat. Marchlewski -- G. Paweł Woszczyński tenut.wójt. Śrem. i Antoni Karliński z ż.

21562 (Śrem)

1739.25/8. (St. Miasto) G. Kaz. Żbikowski s. Góra s. Adama i Jadwigi z Przetockich, l. ok. 24 x v. Kat. Wiadzowka, c. Mikoł. i Ewy l. tyleś -- G. Paweł Woszczyński i Jan Behm wujowie jej

21563 (Śrem)

1740.29/5. (Psarskie) G. Józef Glisciński l. ok. 30, s. G. Jana i Teresy z Zakrzewskich, dz-ów Ps. x G. Marjanna wd., po ol. G. Franciszka i Kat. Gulczow, luteranka -- Jan Gl. pisarz gr. koniń. ojciec jego, Jakub Gl. stryjeczny Antoni Gl. rodzony

21564 (Śrem)

1741.0/10. G. Stanisław Przechski pos. Lubiatówka s. G. Franciszka, pos. Gronówka i x Anna, c. M. Jana Gliscińska pisarza gr. koniń dz-a Psarskiego, oboje l. ok.25.-ojciec jej i brat rodz. Antoni GG., Jan Przłuski, z żona Kat. z Koszutskich, posesorzy Rusocina

21565 (Śrem)

1741.6/11. (St. Miasto) G. Jakub, s. Maciej i Anny Maniecki l. ok. 30 x G. Katarzyna c. G. Wojc. i Marj. Skąpskich v. -- G. Jan Chmielewski tenut. wójt., Stanisław Turowski tenut. wójt. proboszcz Śrem

21566 (Śrem)

1742.10/1. (Kadzewo) N. Michał Przybylski wd. l. ponad 30, s. Antoniego i Anny, ekonom dworu w Krzyżowna x V. Regina Piotrowska l. ok. 22, c. Piotra i Barb. -- G. Jakub Maniecki i inni

21567 (Śrem)

1742.28/11. (Kadzewo) G. Baltazar Pogorzelski Wojc., wdowiec, l. 40, ekonom dwor. x G. Anna Dambrowska wd., l. ok. 33, c. Mikołaj m. w Sz. -- G. Michał Hersztobski i N. Maciej Orłowski N. Nopb. z Śrem

21568 (Śrem)

1743.29/7. (S.) N. Andrzej Wasieleski z woj. kujaw. l. 50, s. Kaz. Elżbieta wdowa l. 40, c. Kaz. Woniewina ob. Śrem -- św. nieszl.

21569 (Śrem)

1746.14/8. (Borgowo) G. Józef Hersztopski, s. Michała i Marjanny z Cieleckich l. ok. 30, dz. i pos. Borgowa x Juljanna, c. ol. G. Antoniego Leszczyce i Agnieszki z Chudzyńskich Koszutskich burgrbiów pyzdr., dz-ów i posesorów Rusocina i Dobczyna, l. ok. 24 -- G. Piotr Koszutski dz. i pos. Rurka i Stanisław bcie m. s. rodzeni, Michał ojciec i Ludwik brat rodz. narzeczonego, Herstopscy

21570 (Śrem)

1747.21/11. (S.) N. Tomasz, s. G. Mikoł. Soleckiego Kamiennej w woj. łęczyc. posesora (l.ok. 32) x v. klana, c. Sł. ol. Mikołaja Dadakowicz obyw. Śrem l. ok.20 -- sw. nieszl

21571 (Śrem)

1747.30/11. (St. Miasto) Grzegorz Kłyszewski krawiec l. 29, obyw. z Osieczny x Zofia v. Nob. Domaracka, c. G... (imię ojca i matki wytarte) -- sw. nieszl

21572 (Śrem)

1748.2/6. (Kadzewo) M. Mateusz Molski skarbnik smol. x v. Nepomucena Bartoszewski w kaplicy dwor w K. on S. Franciszka z wojew. Raw. i Anny z Krampiewskich, l. ok. 30, ana l. ok. 16, c. Antoniego i Teodory z Twardowskich B-ich b. dziedziców Dalabuszek -- Maks. M. klan rogoz., Aleksy Sczemicki pos. Jelenczewa, Marcin Wierzbiński komisarz Moski etc.

21573 (Śrem)

1752.22/5. M.D. Kasper Rogaliński stę obornicki, l. ok. 24 x M. V. Anna Golińska l. ok. 18; sędzia wschowski ojciec jego Maks. Molski klan rogoz.

21574 (Śrem)

1754.12/2. (Grzymisław) G. Tomasz Solański Słowi. w Malachowo, mł. l. ok. 60 x V. Marjanna Sadłoska z Sz.

21575 (Śrem)

1760.29/6. (S.) Jakub Mańkowski Nob. z woj. kalis. l. 27, s. Jana M. x Petronella v. l. 22 c. spect. Józefa Choynackiego rajcy

21576 (Śrem)

1761.27/1. (S.) G. Fabjan Gliściński x Kunegunda Roznowska V. narzeczona, on l. 30, s. G. Jakuba G., ona l. 19, c. G. Kaspra R. z woj. pozn. G. Kasper Gutkowski i G. Jan Turski

21577 (Śrem)

1764.8/5. (S.) G. Antoni Pieniążek Nob. wd. 33, s. G. Anton. x Sław. Anna Papayska v. 20 l., c. ol. spect. Wład. P. rajcy Śrwm -- sw. nieszl.

21578 (Śrem)

1764.5/8. (S.) G. Wojciech Borowski l. 36, genralny strażnik celny, s. Wojciecha córka też B-go celnika Śrem., ale nie krewni -- sw. nieszl.

21579 (Śrem)

1767.8/9. (Drzonek) N. Józef Makowiecki dwor. G. Korytowskich pos. Drzonka x Regina sługa tego dworu -- G. Stanisław i Wiktorja z Koczorowskich Korytowny Maciej Dziczłanowski

21580 (Śrem)

1771.25/11. (Śrem) G. Józef Poniatowski tow. chor. konsyst. [nieczytelne] Sr. x pudica Konst. Dzięcielska -- G. Jasiński chor. z Pyzdr namiestnik etc. (Fran. Dzięcielski Jan ojciec jej)

21581 (Śrem)

1772.9/2. (Grzymisław) G. Jan Uleyski dworz. sty śrem. x pudica Anna Dobrosielska -- Franc. Uczewiki sta śremski Jgn. Urbanowski, Kaz. Gorzyński regrnt nakielski, Jgn. Sliwinicki c. Wojc. D. brat jej

21582 (Śrem)

1773.21/2. (Zbudzewo) G. Walentyn Morawski pos. wsi Psarskie x pudica Ewa Witczyńska V. -- Jej matka Marjanna W. pos-a Zbudzewa, G. Kajetan Poklestecki, Gabryel Skrzetuski, Wojc. Morawski, Franc. Glinicki, Wiktorja Morawska jego matka, etc.

21583 (Śrem)

1773.25/7. (Ś.) M. Jan Molski Skarbnikowicz smoleński, tow. chor. panc. lok. w Śremie, x G. wd. Konstancja Poniatowska -- sw. nieszl. G. Telesfor i Teofila małż. Leśniwscy

21584 (Śrem)

1776.11/11. (Sz. Miasto) G. Walentyn Biskupski x KOnstancja Kierska -- G. Stafan K. brat jej, Antoni Mąkowski, Piotr i Ludwik BB. bcia jego

21585 (Śrem)

1777.2/6. *(St. Miasto) G. Egidiusz Konarski x P. Rozalja Dzięgielewskia -- G. Ant. Zadorski z woj. gn. etc.

21586 (Śrem)

1745.1715. (Szymanowo) Jan Nepom Jerzy, s. G. Gabryela i ANny Glińskich z Biernackich -- X. i J.D. Marjanna z B. Dobrosławska tenut. w Międzychodzie

21587 (Śrem)

1745.27/12. (Kadzewo) Barabra Agnieszka (*) c. G. Baltazara i Anny Pogorzelskich ekonomów -- G. Mikoł Dobrosławski i Marzena i Anna Glińska tenut. z Szymanowa

21588 (Śrem)

1746.10/2. (Grzymisław) Apolonja Scholastyka Konstancja c. N. Franciszka i Marjanny Zielińskich ekonomów -- chrz. nieszl.

21589 (Śrem)

1747.15/12. (Szymanowo) Wiktorja Konsolata, c. G. Gabryela i Anny Bernawskich Glińskich tenut. -- X. i G. Dorota B. babka dziecka (* 5/12.)

21590 (Śrem)

1747.4/2. (S.) Antoni Maciej, s. N. Anton. i Reginy Borowskich -- G. Franc. Droszewski tow. i Eleonora Cerkwicka wd. dz-a Przylepek

21591 (Śrem)

1747.9/6. (Borgowo) Antonina Paula Anna, c. G. Józefa i Joanny z Koszutskich Herstopskich -- G. Ludwik H. dz. Borgowa brat i Kat. z Koszutskich Przyłuska siostra rodziców

21592 (Śrem)

1111747.11/6. (Psarskie) Małgorzata, c. N. Ant. Grochowskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.

21593 (Śrem)

1747.18/6. (Mietlin) Małgorz. Anna c. N. Anton. i Barbary Brylewskich ekonomów dwor. -- chrz. nieszl.

21596. (Śrem)

1748.19/1. (S.) Agnieszka Hjacynta, c. G. Jgnacego i Barb. Kobyłińskiej, m. w Sz. -- G. Michał Bichliński dz. Gubianowa i Gr. Anna Boręcka

21595 (Śrem)

1748.2/10. (Chwałkowo S. Kadzewo) (* 1745.30/11.) Barbara Bijanna, c. M. Tom. Kowaleskiego pisarza zs. wschow. i Konstancji Kołaczkowskiej-c. Łukasza Koł. ol. pisarza gr. kalis.-chrzczone w Chw. -- G. Jakub Grodzicki z G. Teresę Nieżychowską wd. z Kołacina cerm. 2/10. r.6.-M. Maciej Koł. pisarzewicz kaliski i Im. Urszula z Bielińskich Molska klonowa rogoz.

21596 (Śrem)

1748.29/10. (Szymanowo) Bibjanna Barbara Wiktorja, c. G. Gabryela i Anny Glińskich poses. -- G. Antoni i TeresaZalewscy małż. pos-y Prusinowa

21597 (Śrem)

1748.7/12. (Borgowo) Tadeusz Iwon (* 27/10.) S. G. Józefa i Juljannyz Koszutskich Hersztopskich posesor. -- G. Mich. Bieliński dz. Grabianow i V. Rozalja Jaraczowska

21598 (Śrem)

1749.22/6. (Orkowo) Michalina, c. G. Tomasza i Anny Dziembłowskich tenut. -- G. Jan Radzikowski tenut. wsi Góra z córki V. Anna

21599 (Śrem)

1749.2/11. (Sz.) Karol Juda Tadeusz Melchjor s. G. Tomasz i Joanny Zarembów, m. w Sz. (* 28/10.) -- G. Jan Trzciński tenut. Niesłabina i Marjanna Swinarskia v.

21600 (Śrem)

1750.24/5. (St. Miasto) Joanna Nepomucena, c. córka N. biednych przybyszów, Józef Teofil i Teofili Miaskowskich -- G. Jakub Gronowski dz. Zawor. i wd. Teresa Chmielewska tenut wojt.

21601 (Śrem)

1751.2/1. (Sz.) Tomasz Melchjor s. N.N. Miaskowskich -- chrz. nieszl.

21602 (Śrem)

1752.20/4. (Pucołowo) Antonina Józefa (z wody w pf. Brodnice) c. Józefa i Kat. z Ruckich małż. Tymienieckich Nob. -- tenut.P.

21603 (Śrem)

1752.16/8. (Szymonowo) Jakub Wincenty Xawery (8 19/7.) s. G. poprz.Glińskich [G. Gabryela i Anny Glińskich] -- X. Wojciech Biczanowski i G. Dorota B, z woj. pozn. wujenka dziecka

21604 (Śrem)

1752.5/9. (Psarskie) Marjanna c. G. Jana i Zofji Gliscińskich pos. P. -- G.D Jan Wilczyński tenut.Zbudzewa, G.D. Marj. Zadorska tenut. Jaszkowa, G. Ant. Zeromski c. p. i Gv. Zadorska

21605 (Śrem)

1754.30/7. (Borgowo) Wiktorja Kunegunda, c. G. Sebastjana Twardowskiego i Marjanny dz-ów B. -- G. Jan Swierczyński i G. Rozalja Skotnicka

21606 (Śrem)

1754.26/12. (Psarskie) Wojciech, s. G. Antoniego Gliscińskiego pos. P. S. (z w. 26/4.54.) Teresa cerem. -- G.D. Józef Karski tow. chor. panc. z Śremu i G.D. Anna Przyłuska siostra ojca dziecka

21607 (Śrem)

1756.23/4. (Borgowo) Antoni Alojzy Grzegorz, s. N. Seb. Twardowskiego i Marjanny -- N. G. Jan Turski z Sz. i G. Teodora z Chrzestupskich Kobylińska z B.

21608 (Śrem)

1757.5/6. (S.) Qwiryn Antoni s. G. Jana Szadkowskiego pisarza komory król. w Sr. i Zofii -- M.D. Sebast. Łaskowski dz. w Gaju i G.D. Anna z Gliscińskich Przyłwska z Psarskich

21609 (Śrem)

1757.19/6. (Grzymisław) Brygita Juljanna, c. G. Antoniego Łubkowskiego ekonoma i Wiktorii -- M.D. Stanisł. Dramiński c. p. i M.D. Eleonora Stawska tenut. Szymanowa

21610 (Śrem)

1758.11/1. (Szymanowo) Marjanna Karolina Teresa, c. G. Anton. Dramińskiego i Rozalji -- G. Antoni Gliszczyński pos. Psarskiego i Urszula Daleszyńska V. z Sz.

21611 (Śrem)

1758.17/9. (S.) Jan Ignacy, s. N. Adama Gostkowskiego i Anny (z w. Pozn. 1755.1/7. u sw. Marcina) -- N. Ignacy Gronowski i Kunegunda Trzcińska

21612 (Śrem)

1759.29/3. (Kadzewo) Józef Benedykt (* 19), s. G. Gabryela Obrzutowskiego i Józefy -wtedy mieszk. w Kadzewie -- M. D. Sebast. Łaskowski dz. w Gaju i G. Gutowska V. z Bodzeniewa

21613 (Śrem)

1759.9/9. (Psarskie) Augustyn Jan Józef, s. N. G. Ant. Gliscińskiego i Zofia dz-owi Psarskiego, chrzcz. 3 t. m. -- M. Józef Karski c. p. i G. V. Chmielewska Maciej Gl. podprzeor lubiń. stryj dziecka dokonał cerem.

21614 (Śrem)

1760.17/3. (Grzymisław) Kazimierz Józef (* 4) s. N. Leona Piotrowskiego i Kunegundy ekonomów star. śrem. -- G.D. Franc. Metelski pis. stwa śrem. i G.D. Zofia Stawska tenut. d. Szymanowo

21615 (Śrem)

1760.11/9. (Grzymisław) Xawery Stanisław Hjacynt, s. M. Apoliarego Zbijewskiego tenut. stwa śrem. i Marcjanny -- chrzcz. nieszl.

21616 (Śrem)

1766.10/2. (S.) Teodor Jan z Mathy s. G. (jak zap. ojciec, ale nam nie wiadowo czyto prawda) Antoniego i Anny z Pieniążków nieszl. Sz. -- G. Franc. Gliszczyński i G.V. Konst. Wilczyńska z Zbrudzewa

21617 (Śrem)

1766.17/7. (St. Miasto) Weronika, c. G. Ant. i Katarzyny z Kaliszkowskich Straszewskich (* 1765.2/2.) (z w. w p. Dolsk) -- Marjanna z Korytkowskich Kaczanowska, matertera dziecka

21618 (Śrem)

1766.18/7. (Gaj) Agnieszka Nepom. c. G. Franciszka i Joanny Droszewskich tenut. Gaju -- G. Ant. Madaliński i G. Róża Zajączkowa

21619 (Śrem)

1766.18/7. (Gaj) Józef Tomasz s. poprzed. G. Droszewskich [G. Franciszka i Joanny Droszewskich] -- G. Adam Łaskowski dz. Gaju, i G. Barbara Krzyżanowska

21620 (Śrem)

1766. 0/8. Małgorzata Aurela, c. G. (jak zap.) Anton. i Zofii Kuczyńskich Nob. mm. Sz. * 26/6 -- G. Mikoł. Kowalski tenut. Psarskiego i G.V. Agata Wilczyńska -- Adam Łaskowski dz. Gaju i G. Zuz. Wilczyńska c. tenut. d. Nochowo V.

21621 (Śrem)

1766. 21/XI. (Wschowa-Grzymisław) Wiktorja Kat. Joanna, (* 11/11.) c. M.G.D. Franc. Xawerego i Róży Limeny z Potockich Krczewskiej stów śrem. -- Franciszka z Wilkońskich Zakrzewska dz-a Grzyżyny, Osieka

21622 (Śrem)

1764.13/4. (Grzymisłew) Józef Hermenegild, s. G. Jakuba i Teresy Lisieckich ekonomów G. (* 9) -- G.D. Józefa Kaz. Potocki tow. chor. panc. w Sr. z G. Jadwiga Pruszyńska V.

21623 (Śrem)

1767.11/5. (Drzonek) Grzegorz Nanzjeński Izydor, s. G. Stanisława i Wiktorji z Koczorowskich Korytkowskich poses. Drzonka (* 9) -- G. Adam i Zofia z Łaszczyńskich Koczorowny dziadkowie dziecka, dz-c Masłowa

21624 (Śrem)

1767.20/6. (Szymanowo) Bazyli Sylwery Jan Bapt. s. G.D. Jgnacego i Józefaty Nieżychowskich Urbanowskich pos. Sz. (* 14) -- G. Taresa z U. Miaskowska

21625 (Śrem)

1768.17/4. (Grzymisław) Feliks Wojciech, s. G. Jakuba i Teresy z Kłykowskich Lisieckich chor. w G. -- G. Stanisław i Wiktorja z Koczorowskich Korytkowscy pos. wś. król. Drzonek ze stwa śrem.

21626 (Śrem)

1768.4/9. (Szymanowo) Antoni Erazm Norbert, s. G. Ignacego i Józefy Urbanowskich -- ass. Karol i Zofia Modlibowscy

21627 (Śrem)

1769.2/2. (Drzonek) Weronika Teresa Brygida, c. poprz. Stanisł. i Wikt. z Koczorow. Korytkowskich pos. Drzonka -- M. Adam Koczor. dz. Masłowa dziad. i Teresa Wielowieyska dz-a m. Książa

21628 (Śrem)

1769.2/2. (Drzonek) Adam Józef, s. poprz. Korytkowskich [Stanisława i Wiktorji z Koczorowskich Korytkowskich] urodz. przed laty 3 1/2 cerem. ch. z w. we wsi Masłowo -- M. Kaz. Wielowieyski dz. m. Książ i Zofia z Łaszczyń. Koczor. babka

21629 (Śrem)

1769.22/2. (St. Miasto) Franciszek, s. N. Wojciecha i Marjanny Borowskiej celusków JKMci, -- N. Tom. Czerski i Sław.

21630 (Śrem)

1769.19/11. (Sz.) Salomea Elżbieta c. G. ol. Sebastjana i Kunegundy z Rożnowskich Glisczyńskich -- ch. nieszl.

21631 (Śrem)

1770.16/8. (Śr.) (zw. 69.19/XI.) Salomea Elżbieta, cerem. już moribunde c. G. Gliścińskich

21632 (Śrem)

1739.13/5. (Sz.) Antoni Michał Jm., s. N. ol. Mac. Orłowskiego

21633 (Śrem)

1739.13/12. (Łąk) † G. Anna Niwińska l. ok. 54

21634 (Śrem)

1741.29/5. (Sz.) † Marcjanna Nob. Rogalińska l. ok. 13 w poch. GG. Manieckich

21635 (Śrem)

1741.16/8. (Łąg) † Nob. Michał Ciesielski dworski sługa l. ok. 28

21636 (Śrem)

1741.19/8. (Ostrowo) † Aleksander s. G. Jana Chlebowskiego dz-a i pos-a student pozn. poch. gr. Manieckich

21637 (Śrem)

1741.13/10. (Sz.) † Stanisław Nowicki Nob. sed pauperrimus mendicus l. ok. 50

21638 (Śrem)

1741.24/12. (Sz.) † Justyn Jeziorkowski quidam nobilis nagle †

21639 (Śrem)

1742.22/4. (Sr.) † Petronella Nob. z d. Grabińskich z woj. płock. ż. G. Tomasza Rydzyńskiego wtedy m. w Sz., l. ok. 30, po połogu w 2 tygod.

21640 (Śrem)

1742.0/5. (Sr.) † Teresa 7 mieś. c. G. Mac. Orłowskiego

21641 (Śrem)

1742.30/12. (Sr.) † Anna z Przespolewskich Srzemska l. ok. 60, w poch. Maniec.

21642 (Śrem)

1743.19/2. (Psarskie) † Helena z d. Czackich ż. M. Jana Gliscińskiego pisarza gr. koniń. l. ok. 40 w poch. Maniec.

21643 (Śrem)

1744.22/5. (Sr.) † Stanisław, s. G. Kazim. Tomaszewskiego, student pozn. l. ok. 11, w poch Maniec.

21644 (Śrem)

1745.8/12. (Kadzewo) † Anna Pogorzelska ekonomowa dworska, Stan. Nob. l. ok. 30, poch. cmentarz

21645 (Śrem)

1746.15/7. (Śr.) † Antoni, mł. l. 17 mies. 2, s. G. Jakuba Gliscińskiego wtedy w Sz. m., utonął

21646 (Śrem)

1746.18/8. (Kadzewo) † Regina ż. N. Michała Przybylskiego sługi dwor. l. ok. 26

21647 (Śrem)

† 1746.18/11. (Kadzewo) Anna 1 z c. N. Pogorzelskiego ekonoma

21648 (Śrem)

1747.20/6. (Borgowo) † Jakub Zułtowski Nob., przybysz biedny l. ok. 70

21649 (Śrem)

1747.8/9. † (Sr.) Marcjanna m. 8. c. N. przybysza Walentyna Leszczyńskiego

21650 (Śrem)

1748.23/2. † (Szymanowo) G. Józef Gliński l. 75, ojciec Gabryela G. tenut. Szymanowa

21651 (Śrem)

1748.27/2. † (Psarskie) Michał Grochowicki biedny Nob. l. ponad 40 poch. cm.

21652 (Śrem)

1748.25/5. (Śrem) † G. Marcin Dramiński e. p., lat ponad 50 † nagle

21653 (Śrem)

1748.11/6. (Śrem) † Stanisław Turski Nob., l. 18, student szkoły śrem.

21654 (Śrem)

1749.21/1. (Psarskie) † Jan Gliściński pisarz gr. koniński, dziedzic Ps., "multiplici perturbatione anxictate animi mortem srbi ipsi causavit verbum tamcen in pracentia Rudi Vicarii Szemensin Ecoli, Novum Hs. Jezus invocavit." poch. 27/2.

21655 (Śrem)

1749.16/6. (Sr.) † Marjanna V. Paszkowska Nob., l. ponad 70 w poch Chłap.

21656 (Śrem)

1749.8/8. † Franciszek przybysz Nob. Michalski chorował rok i 10 mies. z rany muszkietem zadanej w m. Gostyniu 1747.4/10., l. 40

21657 (Śrem)

1750.26/3. (Szymanowo) † Brygitta v. Nob. l. 17 c. G. Gabryela Glińskiego tenut. poch. Gr. Maniec.

21658 (Śrem)

175.9/6. (Ostrowo) † Jan l. 3 s. G. Jakuba Grodzickiego dziedzica

21659 (Śrem)

1751.15/7. (Sr.) † G. Cecylia Tomaszewska wd., l. ok. 45

21660 (Śrem)

1752.11/1. (Sr.) † G. Jadwiga Strzelecka Nob. "paupercula" l. ok. 60 poch. cm.

21661 (Śrem)

1752.29/7. (Zawory) † GD. Wojciech Trzciński pos. Z., poch. w Gr. Maniec.

21662 (Śrem)

1753.4/4. (Berdychowo) † Marjanna Lubiniecka Nob. paupercula, l. ok. 50

21663 (Śrem)

1754.23/11. (Góra) † MD. Jakub Wyrzykowski tenut. Góry, l. ok. 40 poch. konwent śrem.

21664 (Śrem)

1758. 22/3. † (Grzymisław) Prokop z Lipego Lipski oboźny kor. sta śremski, l. ok. 59, † w Grzym. poch. Reform. Pozn., serce w Ludomach, wnętrzności w kl. śrem.

21665 (Śrem)

1758. 6/5. (Sr.) † Jan Szadkowski pisarz komory RP. l. ok. 48

21666 (Śrem)

1758.30/6. (Sr.) † Konstancja Łęska l. ok. 65 poch. gr. chłap.

21667 (Śrem)

1758.23/9. (Sr.) † Jan Ignacy l. 3 mieś. 3 s. G. Adama Gostkowskiego i Anny

21668 (Śrem)

1758. 25/9. (Sr.) † Franciszka V. Malczewska l. ok. 18 poch. cm.

21669 (Śrem)

1759.24/4. (Sr.) † Jadwiga Turska Nob. wd., l. ok. 75 poch. cm.

21670 (Śrem)

1759.9/12. (Sr.) † Józef Balicki Nob. l. ok. 60, m. w Sz. poch. cm.

21671 (Śrem)

1759.21/12. (Sr.) † Wiktorja Poradoska Nob. paupercula z szpitala parafjal. l. 60

21672 (Śrem)

1760.1/2. (Szymanowo) † Paweł Bienkowski okonom dwor. l. ok. 60 poch. cm.

21673 (Śrem)

1760.5/7. Józef Dobrzycki dz. d. Łąg, Łążek, Norkowo etc., † w swych dobrach w strona pozn., dziś wieziony tędy do Gostynia i tam poch u filipinów

21674 (Śrem)

1760.15/7. (Ostrowo) † Urszula Zułtowska V., l. ok. 40, poch. cm.

21675 (Śrem)

1760.24/12. (Grzymisław) † Franciszek Xawery, 4 mies., s. MD. Apolinarego Zbijewskiego tenut. sta śrem. poch. konwent śrem.

21676 (Śrem)

1762.10/2. (Śrem)† G. Florjana Glisczyńska Nob. dewota l. 68 ok.

21677 (Śrem)

1763.11/8 (Sr.) † Ignacy Nob. Sypniewski mł., stud. syntaxy u jezuit. wschow., Dyssyntuj † w Pijanowie u ciotki jadąc do ojca poch. cm.

21678 (Śrem)

1765.8/10. (Ostrowo) † G. Józef Herztopski dz. Ostrowa, i pos. l. ok. 58, poch. konw. śrem.

21679 (Śrem)

1765. 4/12. (Drzonek) † Marjanna Makowiecka ekonomowa w Drz.

21680 (Śrem)

1766.5/2. † (Góry) G. Marcjanna Trojanowska ekonomowa Góry l. 22

21681 (Śrem)

1766.26/3. † (Góra) Anna 34 tyg. c. G. Mac. Trojanowskiego ekonoma po † matki Marcjanny

21682 (Śrem)

1766.14/4. (Kadzewo) † Antonina l. 2, c. G. Ant. i Kat. Stobnickich ekonomów K. w 15/4.

21683 (Śrem)

1766.14/5. (Śrem) † Stanisław Kostka, s. G. Stryjewskich 1 rok

21684 (Śrem)

1766. 19/5. (Sr.) † Mateusz Aleks. s. G. Aleksandra i Elżbiety Stryjewskich

21685 (Śrem)

1767.3/4. (Manieczki) "Fatelis casus olin Magnitici Matriae Kołaczkowski Sudias ferrestis posnaniensis et mors subseqens per explosionem onerati sclopeti sibinut causata qual quia tu morbo insaniae accidit" poch. w Śremie w klaszt. franc.

21686 (Śrem)

1767.15/4. (Grzymisław) † Józef Hermenegied s. G. Jakuba i Teresy Lisieckich ekonomów G. nazajutrz po chrzcie

21687 (Śrem)

176729/4. (Sr.) † G. Józef Karski eques przez l. 40 chorągwi pancer., m. w kl. franc. śrem l. 80

21688 (Śrem)

1768.21/4. (Sr.) † G. Franciszka z Zaborowskich Kossowska l. ok. 80 wdowa, w ubóstwie w Sr. nieszl.

21689 (Śrem)

1769.4/1. (Nochowo) † GD. Stanisław Wilczyński pos. wsi król. Nochowa w stwie śrem.

21690 (Śrem)

1769.1/5. (Sr.) † G. Anna z Kotarpskich Roznowska wdowa, l. ok. 60

21691 (Śrem)

1769.5/11. (St. Miasto) † N. Maciej Solarski l. ok. 65

21692 (Śrem)

1770.4/2. (Góra) † G. Kazimierz Niedzielski wsi Góra bpiej pos. l. 58 poch. konw. śrem.

21693 (Śrem)

1770.9/6. (St. Miasto) † G. Jakub Szypulski miles RP. l. ok. 26 ranny "w konflikcie"

21694 (Śrem)

1770.22/7. (Sr.) † Michał l. 3, s. N. Marcina i Barbary Skrońskich

21695 (Śrem)

1770.16/8. (Sr.) † 9 mies. Salomea Elżb., c. ol. Sebastjana i Kunegundy z Rożnowskich Gliscińskich poch. 17.

21696 (Śrem)

1770.22/8. (Sr.) † Mikołaj 2 l. s. G. Seb. i Kunegundy z Roznowskich Gliścińskich

21697 (Śrem)

1770. 21/11. (Zbrudzewo) † G. Jan Wilczyński pos. Zbr. paraliż "calculo ac ruptura" przez l. blisko 20 chorował. Poch. konwen. śrem.

21698 (Śrem)

1771.23/1. (Psarskie) † G. Jakub Lutomski dz. P., apopleksja, nieprzygotowany, poch. w kość. pf. śrem. 26

21699 (Śrem)

1771.18/6.(Gościniec Zmysłowski) † N. Aleks. Wierzbicki l. 58, poch. cm.

21700 (Śrem)

1772.3/7. (Sr.) † G. Teresa z Jaruchowskich Zygmuntowiczowa l. ok. 65, poch. konw. śrem.

21701 (Śrem)

1772.17/9. (Kadzewo) † G. Piotr Rokossowski l. ok. 24, we dw. kadz. poch. tu. w poch. Chłopow.

21702 (Śrem)

1772.21/10. (Sr.) † N. Franciszek Zieliński starzec żebrak, ubogi

21703 (Śrem)

1773 27/10. (Sr.) † N. i spect. D. Jakub Manikowski rajca śrem. † nagle paraliż

21704 (Śrem)

1771.17/2. (Drzonek) cerem. Ignacy Antoni Walentyn, s. G. Stanisł. i Wiktorji z Koczorowskich Korytowskich wsi Drzonek pos., (z w. 96 m.) -- G. Franc. K. brat rodz. dziecka i ass. Kaz. Koczor. dz. wsi Sady, i Konst. z Koczorowskich Urbanowska wujenka i ciotka dziecka

21705 (Śrem)

1771.2/3. (Sr.) Kazimierz, s. G. Andrzeja i Kat. Zarembów -- ch. nieszl.

21706 (Śrem)

1771.28/4. (Szymanowo) Witalis Filip Jakub, s. G. Ignacego i Józefy z Nieżychowskich Urbanowskich tenut. Szymanowa -- ch. nieszl.

21707 (Śrem)

1772.1/9. (Śr.) Joanna Róża, c. G. Józefa i Konst. Poniatowskich tow. panc. -- M. Gabryel Skorzewski, chor. pancer. pułk., i M. Róża z Potoc. Kczewska, ścina śrem.

21708 (Śrem)

1772.1/11. (Ostrowo) Michał Franciszek, s. G. Michała i Salomei Biskupskich dz. O. -- G. Kierski dz. Chrustowa i G. Joanna Gorzeńska dz-a Rusocina

21709 (Śrem)

1773.27/5. (Niesłabin) Jan Nepom. Hieronim Antoni, s. G. Józefa i Józefy Korytkowskich -- G. Ignacy Wyszyński pos. d. bpich Góra, i Karolina Rychlewska pos. Niesłabina

21710 (Śrem)

1773.20/6. (Drzonek) Jan, s. N. Józefa i Reginy Makowieckich z D. - ekonomów -- chrz. nieszl.

21711 (Śrem)

1773.28/6. (Psarskie) Piotr Paweł, s. N. Andrzeja i Zofii Janiszewskich ekonomów z Ps. -- G. Tom. Szomański i V. Agata Wilczyńska z Zbrudzewa

21712 (Śrem)

1773.19/8. (Nochowo) Roch Aleksy s. G. Jana i Antoniny Smiecińskich Miaskowskich -- G. Aleksy Kozłowski i Anna Uleyska ekonomowa nochowska

21713 (Śrem)

1773.13/11. (Szymanowo) Marcin Andrzej Klemens, s. G. Ignacego i Józefaty z Nieżychowskich Urbanowskich pos. Sz. -- G. Sebastjan U. s. tychże [G. Ignacego i Józefaty z Nieżychowskich Urbanowskich]

21714 (Śrem)

1773.29/11. (Ostrowo) Józef Andrzej Walentyn, s. G. Michała i Salomei Hersztupskich Biskupskich dz. O. -- G. Ludwik B. brat dziecka i Elżb. H. ciotka dziecka

21715 (Śrem)

1774.27/2. (Zbrudzewo) Eleonora Marjanna, c. G. Walentyna i Ewy z Wilczyńskich Morawskich pos. Ps. -- G. Agata W. virgo i N. Franciszek Kuberski dworz. zbrudzew.

21716 (Śrem)

17774.7/3. (Sr.) Tomasz z Aquino Józef, s. str. Jana i Katarz. Biernackich z chor. panc. w Sz. -- G. Franc. Chełmicki pos. tej chor. i N. Joanna Sztolcowna

21717 (Śrem)

1774.26/3. (Drzonek) cerem. Piotr Paweł Alojzy s. G. Stanisł. i Wiktoryji z Koczowskich Korytkowskich pos. wś. D. ze stwa śrem. -- G. Ludwik Glisciński i M. z Przespolewskich Wyganowina podkomorzyna kaliska, dz-a Międzychodu

21718 (Śrem)

1774.29/5. (Niesłabin) Xawery Jan Franciszek, s. G. Franciszka i Anny Domicelli de Dziergowskie Zychlińskich -- G. Piotr Dz. i G. z Golinowskich Wilczyńska

21719 (Śrem)

1774.13/9. Józef de Kupertino s. G. Andrzeja i Kat. Zarembów -- M. Jan Molski tow. chor. panc. i Sławetna

21720 (Śrem)

1775.9/4. (Sr.) Aleksander Franc., s. G. Anton. i Jadwigi Urbanowskich -- G. Ignacy i Józefa z Nieżychowskich Urbanowscy

21721 (Śrem)

1775.19/5. (Drzonek Antonina Teresa Teodozja c. G. Stanisława i Wiktorji z Kaczorowskich Korytkowskich tenut. Drzonka -- M. Korytkowski i M. z Krzyckich Korytkowska chorężyna kaliska

21722 (Śrem)

1776.12/1. (Kadzewo) Marcjanna Wiktorja, c. M. Kazimierza Urszuli z Kowalskich Gorzeńskich regentów nakielskich, posesorów dóbr starość. Kadzewa

21723 (Śrem)

1777.(St. Miasto) 2/6. Justyna Małgorzata, c. G. Józefa i Marjanna Goszczyńskich -- G. Ant. Zadorski z woj. gn. i Kat. Dziegielewska

21724 (Śrem)

1778.29/11. (Ostrowo) Marcin Stanisław Kostka, s. N. Józefa i Domicelli Grodzkich ekonomów -- chrz. nieszl.

21725 (Śrem)

1779.6/12. (Szymanowo) Bibjana Xawera Barbara c. G. Ignacego i Józefaty z Nieżychowskich Urbanowskich pos. Sz. -- G. Maciej U. tenut. wsi Gaja i Marcjanna z Łaszczyńskich

21726 (Śrem)

1781.5/8. (Śr.) (* 26/7.) Ludwik Franciszek Tomasz, s. G. Wojc. i Joanny z Magowskich Ciesielskich -- X. i G. Ludwika z Magowskich Łuczyńska pos-a wsi Ławica

21727 (Śrem)

1781.10/11. (St. Miasto) Katarzyna c. N. Franc. i Kat. Bagieńskich -- X. i G. Juljanna Ciesielska ż. ekonoma folw. proboszcz.

21728 (Śrem)

1781.3/12. (S.) Franciszka Barb. c. N. Jakuba i Józefy z Dzięcielskich Dębińskich -- inquilinus Wojciech Dz. i pudica Juljanna Dz. brat i siostra matki

21729 (Śrem)

1781.31/12. (Miechlin) Ludwik Bartłomiej, s. N. Wojc. i Reginy Wołyńskich ekonomów z M. -- X. i G. Anna Raczyńska v. z Niesłabina

21730 (Śrem)

1783.11/7. (Kadzewo) Marcjanna Wiktorja, (z w. 76.12/1.), c. M. Kaz. Gorzeńskiego regenta nakiel. tenut. K. i Urszuli Kowalskiej -- M. Celstyn Sokolnicki podczaszy poznań. i J. Teodora z Rogalińskich Lubińska ścina nakielska; Wilczyński z Urszulą z Golińskich Sokolnicka podczasz. pozn., And. Gorzeński regens zs. wschow. i M. Wilczyńska z Krzyżanowa

21731 (Śrem)

1784.2/1. (St. Miasto) Marcjanna Honorata Teofila, c. G. Fabjana i Justyny Rogozińskich z woj. gn.

21732 (Śrem)

1784.22/8. (Sz.) Rozalja Marjanna c. G. Wawrzyńca i Konstancji Skrzyckich poses. fundum Sław. Franc. Figurzyńskiego obyw. śrem. -- G. Piotr S. ekonom i Anna ż. jego oboje z Krajkowa

21733 (Śrem)

1784.7/11. (Sr.) (z w. 17/6.) Franciszka, c. G. Wojc. i Joanny Ciesielskich ekonomów z funduszu parafjal. śrem. -- X. i G. Petronella Grochowalska

21734 (Śrem)

1785.10/4. (Miechlin) Wojciech Leon, s. G. Wojc. i Reginy Wołyńskich ekonomów M. -- G. Franc. Grzegorzewski ekonom R. i V. Marjanna Woyciechowska

21735 (Śrem)

1785.28/6. (Sr.) Franciszek Xaw. s. G. Macieja i Weroniki Janiszewskich m. w Sr. -- X. Melchjor Woliński benef. Sr. i G. Petron. Grochowlaska

21736 (Śrem)

1785.20/10. (Śr.) 2 córki G. Łukasza i Jadwigi Miedzińskich 1-a, zw. w kość. Wielichowskim Wiktorja, a przy czem i Petronella, 2-a w kość. Witomyślskim Józefa a teraz Teofila -- X. i G. Petron. Grochowlaska MG. Józef Ostarzewski chor. chor. kon. Łuby i MG. Teofila Bielecka tenut. Szymanowa 2-ej G. Józef Tyszka podkomisarz dóbr stwa Sz. i G. Katarzyna Skrzetuska z przedm. Sz. i G. Kasper Tymieniecki kapit. chor. kon. JKMci i G. Franc. Glisrzyńska z Ś.

21737 (Śrem)

1785.18/11. (Sr.) Jan, s. G. Jakuba i Józefy Dębińskich -- G. Sliwiński i Bogacka obyw. Śr.

21738 (Śrem)

1786.28/1. (Sr.) Paweł (* 20) s. G. Macieja i Weroniki Janiszewskich m. w Sr. -- G. Wojc. Ciesielski ekonom prob. Śr. i Kat. Wilczyńska V. z Śr.

21739 (Śrem)

1786.10/2. (St. Miasto) Walenty Teodor, s. G. Kazimierza i Józefaty Krzemińskich -- X. Woliński i G. Petronella Grochowalska

21740 (Śrem)

1786.29/8. (Szymanowo) Marjanna-Teofila, (* 14/8.) c. G. Andrzeja i Teofili Bielickiej tenut. Sz. -- Antoni Uleyski ekonom z Sz. i nieszl.

21741 (Śrem)

1786.19/11. (Drzonek) Zofia Łucja, c. G. Leona i Apolonji Karsznickich tenut. folw. prob. -- chrz. nieszl.

21742 (Śrem)

1787.6/3. (Śr.) Konstancja Anna c. G. Jakuba i Anny Dembińskiej m. w sz. -- G. Jakub D. m. w Sz. i sław.

21743 (Śrem)

1787.6/3. (Michelin) Jan Nepom. (z w. 87.17/5.) s. G. Wojciecha i Reginy Wołyńskich ekonomów -- X. i G. Helena Raczyńska z Niesłabina V.

21744 (Śrem)

1787.19/6. (Psarskie) Katarzyna Józefa Konstancja (* 14) c. MG. Eustachego i Anny z Kozłowskich Kowalskich dz. P. -- mieszcz. i MG. Józefa Kozł. babka dziecka, tenut. z Szołdr

21745 (Śrem)

1787.26/6. (St. Miasto) Juljana Elżbieta, (* 4) c. G. Antoniego i Weroniki Płonczyńskich tenut. folw. prob. śrem. -- X. i G. Juljanna Skrzetuska wd., babka dziecka

21746 (Śrem)

1787.29/10. (Sz.) Salomea, c. G. Anton. Korczyńskiego militis gregoris i Jadwigi -- G. Maks. Bogusławski i G. Marjanna Tymieniecka

21747 (Śrem)

1788.20/4. (Szymanowo) Izydor Stanisław, (* 4), s. MG. Antoniego i Teofili Bieleckich pos. Szymanowa -- MG. Antoni Płonczyński z ż. Weroniką z Skrzetuskich pos. prob.

21748 (Śrem)

1788.26/8. (Psarskie) Bartłomiej Ludwik Józef, s. poprz. MG. Kowalskich [Eustachego i Anny z Kozłowskich Kowalskich] dz. P. -- MG. Marcin Kozłowski tenut. Lgowa i Barbara Dramińska dz-a Skoraczewa

21749 (Śrem)

1788.2/9. (Sz.) Bartłomiej Ludwik, s. G. Wawrzyńca i Konstancji Skrzyckich -- G. Jakub Dramiński tenut. funduszu w Pyszącej i Marjanna Zakrzewska

21750 (Śrem)

1788.25/10. (Sz.) Salomea, c. G. Jakuba i Józefy Dembińskich -- G. Michał Lisiecki tenut. d. Niesłabina i G. Tekla Hełmicka tenut. Zbrudzewa

21751 (Śrem)

1789.9/2. (Zbrudzewo)Teodor Walentyn, s. G. Franciszka i Kat. Bagińskich cauponum., -- chrz. nieszl.

21752 (Śrem)

1789.7/6. (St. Miasto) Marcjanna Augustyna, c. G. Anton. i Weroniki Płonczyńskich tenut. funduszu prob. -- X. i G. Salomea Krzeszewska ciotka

21753 (Śrem)

1789.17/11. (Szymanowo) Elżbieta Salomea, c. G. Antoniego i Teofili Bieleckich tenut. wsi Szymanowo, -- J. Mikołaj SKoroszewski, podkomorzy dz. Osieczny i G. Krystyna Lisiecka tenut. Niesłabina (z w. 1788.20/4.)

21754 (Śrem)

1789.20/12. (Zbrudzew) Jan s. G. Jakuba i Teofili Chełmickich poses. Zbr. -- X. i MG. Barbara Rydzyńska podkomorzyna

21755 (Śrem)

1790.5/3. (Sz.) Żyd z synagogi śrem., urodz. krawiec Markus Pyskal l. ok. 30, Kazimierz Józef Nowiszewski po chrzcie zwany -- chrz. mieszczań. śremcsy

21756 (Śrem)

1790.31/7. (Zbrudzewo) Aleksy Kiljan s. G. Jakuba i Teofili Chełmickiech tenut. Z. -- G. Franciszek Koberski ekonom ich i ż. jego Marj.

21757 (Śrem)

1791.18/3. (Sz.) Józef Wiktor, s. G. Wawrzyńca i Konstancji Skrzyckich -- G. Aleks. Brzozowski tow. i Antonina Raczkowska ż. tow.

21758 (Śrem)

1791.22/4. (St. Miasto) Agnieszka Zofia, c. G. Jakuba i Józefy Dembińskich -- chrz. nieszl.

21759 (Śrem)

1791.9/5. (Michelin) Józefa Stanisława, c. poprz.G. Wołyńskich [Wojciecha i Reginy Wołyńskich] -- G. Michał Lisiecki pos. Niesłabina i Teofila Chełmicka pos. Zbrudzewa)

21760 (Śrem)

1791.22/5. (Pełczyn) Józefa Stanisława, c. G. Anton. i Justyny Wyrozębskich pos. Pełczyna -- G. Franciszek i Teresa Witkowscy małż.

21761 (Śrem)

1791.21/6. (Sz.) Jan, s. G. Jana i Jadwigi Koscałowskich (?) -- G. i Str. Michał Mostoski tow. chor. stoj. w Śr. i m-a

21762 (Śrem)

1791.28/7. (Szymanowo) Magdalena Anna, c. G. Anton. i Teofili Bieleckich pos. Sz. -- Marjanna B. siostra dziecka

21763 (Śrem)

1791.3/8. (Sz.) Ignacy Dominik s. Str. Anton. Chrzanowskiego Decuriona i Heleny -- sław. chrz.

21764 (Śrem)

1791.17/8. (Sz.) Marjanna c. Str. Walentyna Stokowskiego militis greg. i Jadwigi -- chrz. nieszl.

21765 (Śrem)

1791.29/8. (Góra) Tekla Teresa (już 3 lata) c. G. Marcina i Franc. Rowińskich pos. Góry -- G. Jan R. stryj dziecka i MG. Marjanna Beleńska

21766 (Śrem)

1791.19/11. (Sz.) Jan Łukasz, s. G. Michała Wołyńskiego tow. i Marjanny ż. jego -- GM. Antoni Szulmierski chorąży chor. z Sz. Anna Kowalska dz-a Psarskiego

21767 (Śrem)

1791.11/12. (Łęg) Cecylja, c. G. Józefa Goruszewskiego ekonoma i Rozalji -- X. i Marjanna Staykowska ekonomowa z Nachowa

21768 (Śrem)

1792.16/2. (Drzonek) Teofila Bogumiła, c. Stefana i Agnieszki Grodzkich pos. funduszu prob. srem. Drzonka -- GV. Magdalena Pomorska z dw. Grzymisław

21769 (Śrem)

1792.13/5. (Zbrudzewo) Nepom. Juljanna, c. G. Anton. i Weroniki Kamińskich ekonomów -- G. Jakub Chełmicki pos. Z. i Anna Kozłowska pos. Szołdr

21770 (Śrem)

1792.17/5. (Psarskie) Franciszek Jan Nepom. Leon, s. MG. Eustachego i Anny Kowalskich dz. P. -- G. Jakub Chełmicki pos. Zbrudzewa i Zofia ż. Aleksandra Kozłow. pos. Szołdr

21770a (Śrem)

1792.30/9. (Góra) Nikodem Franciszek, s. G. Marcina i Franciszki Rowińskich pos. Góry -

21771 (Śrem)

1792.12/11. (Zbrudzewo) Piotr z Alcentery Felicjan, s. MG. Jakuba i Teofili Chełmickich mieczników, poses. Zbr. -- JM. Jan Pruski konsyl. gen. konfed. Targowic. i MG. Anna Kowalska dz-a Psarskiego

21772 (Śrem)

1792.18/12. (Szymanowo) Xawera Barbara, c. G. Antoniego i Teofili Bieleckich pos. Sz., -- G. Ignacy i Petronella Wyszyńscypos. wsi Kempa

21773 (Śrem)

1793.20/1. (Sz.) Agnieszka, c. G. i Str. Jana Batoskiego nam. chor. z Sz. i Apolonji -- chrz. nieszl.

21774 (Śrem)

1793.24/2. (Sz.) Piotr Maciej, s. G. Józefa i Reginy Chełmickich m. w Sz. -- G. Józef Lochowski pos. prob. i m-a

21775 (Śrem)

1793.20/3. (Pełczyn) Marjanna Franciszka, c. G. Kaz. i Elżb. Borowskich pos. P. -- G. Antoni Bielecki pos. Szymanowa i Jadwiga Jaraczewska

21776 (Śrem)

1793.13/4. (Śr.) Marjanna Balbina, c. G. Stefana i Teresy Mańkowskich -- chrz. nieszl.

21777 (Śrem)

1793.23/4. (Psarskie) Józefa Stanisława Konstancja Agata, c. MG. Eustach. i Anny Kowalskich dz. P. -- G. Aleks. Kozłowski pos. Kronowa

21778 (Śrem)

1793.17/7. (St. Miasto) Franciszka Małgorzata c. G. Jakuba i Józefy Dembińskich -- G. Lachowski pos. funduszu prob. śrem. i sław.

21779 (Śrem)

1793.29/9. (Góra) Cyprian Michał, s. G. Marcina i Franc. Rowińskich pos. Góry -- ass. Jan P. stryj rodz. i Kowalska z Psarskiego

21780 (Śrem)

1794.6/1. (z par. Wieszczyczyń.) Kasper, s. G. Piotra Skrzyckiego i Anny z Szulczewskich -- G. Józef Jaruszewski ekonom z Łęgu i Sław.

21781 (Śrem)

1794.28/3. (Łęg) Józef Xawery s. G. Józefa Jaroszewskiego i Rozalji -- MD. Xaw. Malczewski i GV. Anna Majewska

21782 (Śrem)

1794.20/7. (Sz.) Józef Kalasanty s. G. Józefa Chełmickiego i Reginy -- G. Petronella Grochowlaska

21783 (Śrem)

1794.13/10. (Zbrudzew) Teresa Jadwiga, c. G. Antoniego i Weroniki Kamińskich -- X. i G. Weronika Płonczyńska

21784 (Śrem)

1795.13/4. (Sz.) Wincenty Leon, s. G. Stef. i Teresy Mańkowskich m. w Sz. (* 7/4.) -- sł. i Anna M. z Śr.

21785 (Śrem)

1795.13/4. (Pełczyn) Wojciech Klemens, s. G. Stanisława i Wiktorji z Modzelewskich Bruszewskich (* 7/4.) -- GM. Eustachy Kowalski dz. Psarskiego i G. Teofila Bielecka pos. Szymanow.

21786 (Śrem)

1795.8/5. (Zbrudzewo) Domicells Justyna, c. GM. Jakuba i Teofili Chełmickich mieczników dobrzyń. pos. Zbr.(* 7/5.) -- G. Antoni Płonczyński pos. Gaju i Marjanna Baranowska z Sz.

21787 (Śrem)

1795.29/10. (Sz.) Anna Barbara c. G. Mac. i Franc. Karczewskich (* Śrem 26/10.) -- X. i MG. Anna Malczewska ścianka spławska

21788 (Śrem)

1796.15/5. Marjanna Urszula Estera Antonina, c. MG. Eustachego i Anny z Kozł. Kowalskich dz. Psarskiego - (z w. 96.8/4.) -- MG. Antoni K. i MG. Estera Wybicka podkomorzyna JKMci

21789 (Śrem)

1796.28/7. (Pyszęce) Kunegunda Eleonora, c. GD. Jakuba I Józefy Dembińskich (* 24) -- m. i MD. Eleonora Zabłocka

21790 (Śrem)

1796.29/10. (Sz.) Marcelin Szymon Eweryst, s. G. Stanisława i Heleny Gutowskich -- chrz. nieszl.

21791 (Śrem)

1797.28/9. (Psarskie) Urszula Teresa Aleksandra, c. G. Eustachego i Anny z Kozłowskich Kowalskich dz. P-go -- Aleks. Kozłowski pos. Chwałkowa i G. Józefa z Gołeckich Kozłowska z Chwałkowa

21792 (Śrem)

1804.20/12. na łożu śmierci dany ślub G. Ignacemu Skowrońskiemu z G. Marjanną Piotrowską z którą żył od lat kilku i miał 2 dzieci -- G. Magdalena z Grochowalskich Zbyszewska

21793 (Śrem)

1805.28/11. (Sz.) G. Ludwik Kurnicki mł. [nieczytelne], l. 29 G. z Korytkowskich Rudzka l. 30 -- chrz. nieszl.

21794 (Śrem)

1773.28/8. (Nochowo) † Roch Aleksy s. G. Jana i Antoniny de Sniecińskie Miaskowskich 10 dni po połogu

21795 (Śrem)

1773.9/4. (Śr.) † GD. Józef Poniatowski tow. chor. panc. z Śr. poch 14

21796 (Śrem)

1773.10/11. (Sz.) † X. Józef Biskupski po przyjęciu święceń djakoń. † w Pozn., poch. koleg. sw. Mik.

21797 (Śrem)

1773.4/12. (Ostrowo) † Józef Andrzej Walentyn, s. G. Michała i Salomei Biskupskich dz. O. ch. z wody

21798 (Śrem)

1774.26/3. (Zbrudzewo) † dziecko 4 tyg. Eleonora Marjanna, c. G. Walentego i Ewy z Wilczyńskich Morawskich pos. Psarskiego

21799 (Śrem)

1774.12/5. (St. Miasto) † N. Antoni Borowski niegdyś celnik JKMci

21800 (Śrem)

1774.29/6. (Drzonek) † Piotr Paweł Alojzy 1 rok, s. G. Stanisł. i Wiktorji z Koczorowskich Korytkowskich

21801 (Śrem)

1774.9/8. (Drzonek) † Teresa, c. G. Stan. i Wikt. z Koczorowskich Korytkowskich, l. 5

21802 (Śrem)

1774.11/9. (Nochowo) G. Glazimierska kalwinka, pos. N. †, poch. Leszno

21803 (Śrem)

1774.23/12. (St. Miasto) † dziewczynka lat 7, c. G. Stanisł. i Katarzyny z Sławińskich Kossowskich

21804 (Śrem)

1775.26/4. (Sz.) † Antoni 1 r. s. N. Jana i Zofii Kamińskich z chor. penc. w Sz.

21805 (Śrem)

1775.16/5. (Sz.) † G. Franciszka z Dzięciołowskich Rościczewska

21806 (Śrem)

1775.8/9. (Grzymisław) † M. Franciszek z Kczewa Kczewski sta śrem. † z żoną u OO. śremskich

21807 (Śrem)

1775.10/9. (Grzymisław) † M. Róża z Potockich Kczewska ścina śremska l. ok. 34, poch obok męża u OO. śrem.

21808 (Śrem)

1776.4/3. (Pyszące) † N. Magdalena Podgórska przybysz. poch cm.

21809 (Śrem)

1776.30/3. (Sz.) † G. Barbara) Szawłowska "posnania itineratus" hydropis

21810 (Śrem)

1776.6/4. (Sz.) † G. Juljanna z Koszutskich Hersztupska

21811 (Śrem)

1776.19/9. (Sz.) † G. Felicjan Idzikowski tow. chor. penc.

21812 (Śrem)

1777.30/5. (Śr.) wskutek nieumyśl. wypadku miles quidam Grzegorz Woynarowski z chor. wdy czernikow. w Śremie, na rynku miejskim zastrzelił z pistoletu Węclewicza towarzysza, a potem G. Józefa Zebrowskiego tow. swego sam potem uciekł na cmentarz kościelny a gdy się zobaczył tam otoczonym przed partykiem kościoła życie sobie odebrał wystrzałem

21813 (Śrem)

1777.26/8. (Kadzewo) G. Anna Glińska V., l. ok. 80 paraliż

21814 (Śrem)

1778.21/1. Palsus Campanarum w JKMci pani Zofji z Bułakowskich Gliszczyńskiej zł. 8, gr. 12

21815 (Śrem)

1778.13/2. Bicie w dzwony JWI pani Juljannie z Dobrzyckich Mycielskiej ścinie osińskiej

21816 (Śrem)

1778.25/8. Dzwony panny Rozalji Malczewskiej zakonnicy panien śrem.

21817 (Śrem)

1780.2/6. (Sz.) † Str. Franciszek Wierzbicki miles chor. penc. l. 40

21818 (Śrem)

1780.3/6.(Marszewo) † G. Tomasz Racięzki tenut. M., l. 66 poch. grob. Chłap.

21819 (Śrem)

1780.14/9. (Pyszące) † G. Józef Latosiński z woj. chełmiń., 20 lat w służbie króla prus.

21820 (Śrem)

1781.7/1. (Marszewo) † G. Franciszka z Dambrowskich Dyszkowa ekonomowa z Krzyżanowa, l. ok. 40

21821 (Śrem)

1780.31/12. (Pyszące) † G. Franciszek Leśniewski l. 60

21822 (Śrem)

1781.8/1. (Pyszące) † G. Apolonja Leśniewska l. 80

21823 (Śrem)

1781.24/1. (St. Miasto) † G. Zofia z Ossowskich Majewska

21824 (Śrem)

1782.16/2. † (Łęg) M. Ignacy Skarbek Malczewski sta pławski mieszk. w Łęgu w czas zapust † nagle, l. 52 poch. konw. śrem.

21825 (Śrem)

1782.10/5. (Sz.) † G. Adam Gostkowski Nob., żonaty, l. ponad 60, poch. cm.

21826 (Śrem)

1782.11/10. (Sz.) † córeczka bezimienna, na skutek trudności połogu, po 1/2 godziny, c. G. Józefa i Marcjanny z Kosickich Rębowskich

21827 (Śrem)

1783.19/2. (Mechlin) † G. Wojciech Wołyński ze wsi Luboniec ekonom, przybysz do syna ekonoma w M., l. ponad 70 poch. franciszk. śrem.

21828 (Śrem)

1783.5/8. (Sz.) † G. Józef Rębowski l. ponad 30

21829 (Śrem)

1783.18/9. (Sz.) † G. Justyna Ulatowska V. Nob. z woj. gn. l. ok. 18, † w klaszt., poch. cm.

21830 (Śrem)

1784.7/5. (Sz.) † N. Józefata Zarembina ze Sląska, z familji Nob. (okienko) wd., l. ponad 70 poch. cm.

21831 (Śrem)

1784.8/6. (Mechlin) † Antoni 1 rok, s. G. Wojciecha i Reginy Wołyńskich ekonomów z M.

21832 (Śrem)

1784.21/10. (Sz.) † G. Anna z Manikowskich Gostkowska wd. l. ok. 60, . w Sz., przed 2 l. owdowiała

21833 (Śrem)

1785.12/1. (Sz.) † Franciszka Juljanna 1/2 r., c. G. Wojc. i Joanny Ciesielskich poch grób chł.

21834 (Śrem)

1785.28/7. (Sz.) † G. Katarzyna Mirecka V. dojrz., l. ok. 60, poch. gr. chł.

21835 (Śrem)

1786.16/8. (St. Miasto) † G. Wojciech Krzemiński l. ponad 70, poch. cm.

21836 (Śrem)

1786.19/11. (Drzonek) † Zofia Łucja, 2 tyg., c. G. Leona i Apolonji Karsznickich tenut. prob. w D.

21837 (Śrem)

1787.12/2. (Szymanowo) † Jan Sylwery, s. G. Antoniego i Teofili Bieleckich tenut. Sz. r. 1 i tyg. 26

21838 (Śrem)

1787.1/5. (Sz.) †G. Antoni Szczepanowski, lat ok. 30, w Sz.

21839 (Śrem)

1787.22/5. (Sz.) † Andrzej l. 11, s. G. Jakuba i Anny Dębińskich poch. gr. chłap.

21840 (Śrem)

1788.15/4. (Drzonek) † MD. Kaz. Sawicki pos. D., l. ok. 50 poch. gr. chłap.

21841 (Śrem)

1788.20/IV. (Zbrudzewo) † Zuzanna Felicjana, c. MGD. Jakuba i Teofili Chełmickich wojskich dobrzyń., pos. Zbr.

21842 (Śrem)

1788.21/10. (Sz.) † Zofia 1 1/2 r., c. G. Macieja i Marjanny Bułakowskich, m. w Sz., poch. gr. chłap.

21843 (Śrem)

1788.24/11. (Psarskie) † Bartłomiej Ludwik Józef, 2 mies., s. MG. Eustachego i Anny Kowalskich dz. P.

21844 (Śrem)

1789.10/10. (Miechlin) † G. Hieronim Lęnczyński geometra l. ok. 60, w cm.

21845 (Śrem)

1790.26/4. (St. Miasto) † Kasper l. 5, s. wdowy Kunegundy Centowskiej tenut. funduszu prob.

21846 (Śrem)

1790.5/5. (St. Miasto) † G. Michał Dembiński l ok. 90 poch gr. chłap.

21847 (Śrem)

1790.20/5. (Sz.) † G. Teodozja Laskowska l. ok. 30, ż. G. Józefa L. tow. chor. konsyst. w Sz.

21848 (Śrem)

1790.27/5. (St. Miasto) † Alojzja l. ok. 2, c. G. Kunegundy Centkowskiej wd., tenut. prob.

21849 (Śrem)

1790.20/6. (Sz.) † Bartłomiej s. G. Wawrzyńca i Konstancji Skrzyckich l. ok. 1 1/2

21850 (Śrem)

1790.2/9. (Szymanowo) † Salomea m. 10, c. G. Ant. i Teofili Bieleckich tenut. Sz.

21851 (Śrem)

1791.30/7. (Szymanowo) † Magdalena Anna, (* 8), c. G. poprz. Bieleckich [Ant. i Teofili Bieleckich]

21852 (Śrem)

1791.3/8. (Szymanowo) † Stanisław, ok. 2 l., s. G. poprz. Bieleckich [Ant. i Teofili Bieleckich]

21853 (Śrem)

1793.22/3. (Sr.) † G. Maciej Janiszewski l. ok. 70 m. w Sr.

21854 (Śrem)

1793.25/7. (Śr.) † G. Ignacy Sliwnicki l. kilka m. w Śremie l. ok. 70

21855 (Śrem)

1794.1/8. (Śr.) † G. Elżbieta Stryjewska biedaczka, l. ok. 50

21856 (Śrem)

1794.23/XI. (Sr.) poch. G. Marjanna Mąkowska v., † 22, l. 60

21857 (Śrem)

1778. 29/VIII. (Drzonek) G. Melchjor Lutomski wd. x Kunegunda Błachowska wd. -- nieszl. sw.

21858 (Śrem)

1780.3/6. (Sr.) G. Jakub Dębiński x pudica Józefa Dzięcielska, c. rejcy Jana Dz. -- G. Ant. Gostkowski i mieszcz.

21859 (Śrem)

1784.17/11. (Sr.) G. Leon Karsznicki mł. l. 40 x Apolonja Radzikowska -- G. Ign. Skorzewski, tow. chor. panc. w Sr. i mm.

21860 (Śrem)

1786.25/2. M. Józef Modlibowski x G. Marjanna Stanisławska v. -- G. Wawrzyniec S. brat jej, Jan Kruszewski, Wacł. Jezierski etc.

21861 (Śrem)

1786.15/1. w kaplicy w Niesłabinie G. Franciszek de Oxa Strzelecki x v. Anna Nałęcz Raczyńska -- G. Michał Lisiecki z ż. Krystyną z R., Franciszek R. z ż. Zuz. z R. Wład. Gorczyński kap. w. prus. i X. Melchjor Woliński komendarz śrem.

21862 (Śrem)

1788.13/8. G. Jan Zabłocki x v. Eleonora Bogacka -- G. Jakub Bronisz z ż. Zofią B., matka jego, (narzeczonego), Felicjan Gliszczyński, spect. Tomasz Bogacki burmistrz Śremu ojciec jej etc.

21863 (Śrem)

1789.2/2. G. Jakub Dramiński x Marjanna Zakrzewska -- G. Ant. Wyrozębski tenut. wsi Pełczyn, Ant. Bielecki tenut. d. Szymanowo, Józef Dramiński, And. Dram. etc.

21864 (Śrem)

1789.16/2. (Jankowo) G. Augustyn Czermiński tenut. Jankowa x V. Zuzanna de Cerkowskie, m. od 1 r. we dw. Jankow -- G. Anna Mąkowska v. G. Aleks. Łukomski, Benon Cerkowski jej brat rodz. i miesz.

21865 (Śrem)

1790.28/7. (Sr.) G. Jan Kosiołowski mł. x Jadwiga Kowalska wd. oboje mm. w Sr.- sw. mm.

21866 (Śrem)

1790.20/11. (Sz.) G. Józef Laskowski tow. x Brygitta Lisowska v. z klasztoru panien Sr. -- G. Jan Kosiłowski z Sz. i m.

21867 (Śrem)

1793.10/2. (Miechlin) G. Franc. Łukowski x Wiktorja Mąkowska -- G. Wojc. Wołyński i Piotr Bielawski

21868 (Środa)

1788.15/6. (Zabikowo) Antoni Aleksander, s. Fryderyka i Teofili Desau Nob., pos. Z. -- G. Antoni Kierski ze Śródki i N. Jadwiga Glezmierska de Dachowa

21869 (Środa)

1758.23/6. (Płowce) Małgorzata Teofila, c. M. Ignacego Skarbka Malczewskiego sty spław. i Justyny -- GD. Marcin Malczewski pos. Dębowa

21870 (Środa)

1759.2/3. (Włostowo) Stanisław Wojcicki s. G. Franciszka i Wiktorji Przanowskich pos. Wł. -- G. Ignacy Łochocki, Florentyna Gliszczyńska, And. Strzałkowski V. Rozalja Przanowska Franc. Miaskowski i Kat. Strzałkowska

21871 (Środa)

1759.23/5. Antoni, s. G. Józefa i Wiktorji de Tarnogorskich Koszkowskich (?) -- G. Ign. Leszczyński pos. Zielnik i G. Rozalja Prondzyńska

21872 (Środa)

1759.6/7. Antoni (?) s. G. Michała i Reginy Pogorzelskich dz-ów Pietrun. -- G. Antoni Białobłocki i Kat. ....

21873 (Środa)

1762.30/4. Wojciech Stanisław s. G. Franciszka i Apolonji Miaskowskich pos. Topoli -- G. Stanisł. Krzyżnowski z Jarosławic i G. Dorota K. ż. jego

21874 (Środa)

1762.1/8. (Płowce) Marjanna Magdalena c. G. Wojc. i Doroty Zbyszewskich pos. Płowców -- X. i N. Wiktorja Strachowska v. z Mącznik

21875 (Środa)

1762.16/5. (Zdzychowice) Antoni Józef, s. G. Michała i Anny Pruskich z Zdz. -- G. Klemens Karsiński

21876 (Środa)

1763.6/9. (Topole) Augustyn Jan, s. G. Franc. i Apolonji Miaskowskich pos. wsi T. (* 28/8.) -- G. Wawrzyniec i Franciszka z Mieszewskich Stablewscy dz-ów wsi Trzek

21877 (Środa)

1764.15/7. (Żabikowo) Bonawentura Antoni Ignacy s. G. Józefa i Zuzanny Rzepnickich dz. Zabikowo -- M. Kaz. Zabłocki sta trzebiesł. i M. Marjanna Wagnerowa

21878 (Środa)

1765.6/6. (Słupia) Wincenty s. G. Jakuba i Marjanny Jaroszewskich ekonomów ze Słupi -- MGD. Marcin Krzyżanowski dz. Sł. i GD. Dorota Krzyżanowska dz-a jarosławska

21879 (Środa)

1767.16/12. (Zabikowo) Marjanna Dorota, c. G. Józefa i Teofili Gąsiorowskich -- X. i G. Zuz. Rzepnicka pos. Zabikowa

21880 (Środa)

1767.6/2. (Środa) Karol Jan s. G. Wojc. i Zofii Jąnowskich -- G. Walentyn Zbijewski dziedzic Chudzic i GD. Joanna Kotarbska pos. Chociczy

21881 (Środa)

1770.15/1. (Sr.) Marjanna Teresa, c. G. Wojc. i Zofii Jąnowskich, m. w m. Śr. -- G. Józef Swiszulski pos. wsi Knyrowa i M. Teresa Brzeska pos. Łomżyna

21882 (Środa)

1770.31/3. (Topola) Wincenty s. G. Marcina i Marjanny Dobrzyckich -- chrz. nieszl.

21883 (Środa)

1770.31/10. (Śr.) Salomea Katarzyna, c. G. Stanisława i Józefy z Wazyńskich Bakanowiczów m. w Sr. w czasie wojennym -- GD. Bogusław Horna pos. Kijcza i Regina Pogorzelska dz. Nietrzonowa i Grójca

21884 (Środa)

1773.12/XII. (Słupia) Tomasz, s. G. Tomasza i Bryditty Ulanowskich ekonomów Sł. -- chrz. nieszl.

21885 (Środa)

1775.8/1. (Kijewo) Marcjanna Agnieszka, c. G. Ignacego i Jadwigi Zulickich ekonomów z K. -- G. Jan i Jadwiga z Laskowskich Wilkońscy, pos. Włostowa

21886 (Środa)

1776.24/4. (Kijewo) Kalikst Wojc., s. G. poprz. Zulickich [Ignacego i Jadwigi Zulickich] -- Maciej Gliszczyński benedyktyn z Lub. i Jadwiga Wilkońska pos. Nadziejcza

21887 (Środa)

1777.27/7. (Sr.) Adam, s. G. Wojc. i Marjanny Kusinowskich -- G. Kat. v. Kozłowska i m.

21888 (Środa)

1777.3/8. (Sr.) Ewa, c. G. Wojc. i Marj. Kusinowskich -- chrz. nieszl.

21889 (Środa)

1777.27/11. (Sr.) Maksymiljan s. G. Michała i Agnieszki Zbikowskich -- G. Antoni Koterbski z żoną Anną

21890 (Środa)

1777.3/11. (Sr.) Felicjanna Cecylja, c. G. Izydora i Agnieszki z Bajerskich Typinskich -- G. Jan Szokalski pos. ol. Trzebiesławek i G. Regina z Karskich Pogorzelska dz-a d. Grójca

21891 (Środa)

1778.18/3. (Babino) Józef Melchjor Balcerz, (* I) s. M. Xawerego i Ludwiki Malczewskich dz-ów Babina -- I. Melchior M. podczaszy pozn. i Ludwika Malczewska Adam M. sta klenczewski i Rozalja M. ścina płowska

21892 (Środa)

1778.12/4. (Kijewo) Józefa Katarzyna Domicella, c. G. Stefana i Zofji z Będkowskich Kierskich -- chrz. nieszl.

21893 (Środa)

1778.12/7. (Włostowo) Józef Gabryel Leon, (z w. 24/3.), s. G. Igna i Anieli Korytowskich pos. Wł. -- X. Stef. Łubieński kan. kat. gn. i G. Marjanna Łęska pos. Kicina

21894 (Środa)

1779.18/4. (Kijewo) Nepomucena Marjanna, c. G. Ignacego i Jadwigi Zulickich ekonomów w Kij. -- G. Maciej Swiątkowski z ż. Marjanną

21895 (Środa)

1779.15/12. (Śr.) Dyonizy Franciszk, s. GD. Michała i Reginy Pogorzelskich -- G. Tad. Koszutski i Anna Koszutska V.

21896 (Środa)

1780.19/1. (Środa) Józefata, c. G. Wojciecha Bogusławskiego i Reginy - m. w Śr. -- G. Wojciech Kusinowski i ż. jego Marjanna

21897 (Środa)

1780.16/7. (Jarosławice) Eleonora Franc. Anton., c. G. Ignacego i Kat. Szczypkowskich służ. we dw. Jarosławice -- G. Franc. Korczyński i ż. jego Antonina

21898 (Środa)

1781.27/3. (Kijewo) Józef Benedykt, s. G. Ignacego i Jadwigi Zulickich -- G. Jan Wilkoński we wsi Garby pos. i ż. jego Jadwiga

21899 (Środa)

1781.28/5. Kunegunda Teodora, c. G. Ignacego Prusaka i Marjanny de Garczyńskich Wiśniewskich -- G. Mac. Swiątkowski i M. Franciszka Malczewska dz. Bonic sędzinowa pozn.

21900 (Środa)

1782.12/6. (Sroda) Jan Nepom. Antoni, s. G. Marcina i Konstancji z Łubińskich Głoszczewskich -- G. Jan Korytkowski pos. Włostowa i G. Marjanna Swiątkowska

21901 (Środa)

1782.9/12. (Sr.) Wiktorja, c. G. Tom. i Kat. Szczypkowskich -- G. Mac. Swiątkowski z G. Domicellą Karszewską pos. Zrzenicy Józef Kozłowski i Konstancja Głaszczewska

21902 (Środa)

1784.8/9. Mikołaj Zacharjasz Józef, s. G. Franciszka i Teresy Modlibowskich -- G. Maciej Jarochowski chor. wojsk. kor. i G. Kat. Malczewska pos. Topoli

21903 (Środa)

1787.12/2. (Sr.) Józef Marceli s. G. Franciszka i Małgorzaty Wierszewskich ekonomów z Topoli -- chrz. nieszl.

21904 (Środa)

1787.26/8. (Jarosławice) Róża, c. G. Stanisł. i Doroty Kamińskich ekonomów z J. -- GD. Franc. Zieliński z Bieganowa i M. Rozalja Bojanowska po. tej wsi

21905 (Środa)

1789.14/3. (Sr.) Ignacy Józef s. G. Jana i Jadwigi Łaszczyńskich -- G. Michał Zółtowski i Kat. Kozłowska i ass. Makary Mąkowski pos. Zrenicy z ż. Delfiną M.

21906 (Środa)

1789.23/11. (Strzeszki) Kat., c. G. Jakuba i Katarzyny Dramińskich pos. cz. Strz. -- G. Anton. Ozdrzaliski i Małgorz. Bonikowska

21907 (Środa)

1790.22/4. (Sr.) Anastazja, c. G. Tomasza i Marcjanny Gostyńskich -- G. Augustyn Kołakoski i m-a

21908 (Środa)

1791.7/1. (Śr.) Marjanna Honorata c. G. Michała i Tekli Zółtowskich -- X. i G. Kat. Drwęcka

21909 (Środa)

1791.3/11. (Sr.) Marcin Stanisław Kostka, s. G. And. i Marjanny Chodupskich, m. w Śr. -- G. Michał Zułtowski z ż. Teresą, a cerem. 1792.13/1. M. Józef Drwęski regens zs. pozn. i MV. Honorata Bętkowska z Czarnego Piątkowa

21910 (Środa)

1793.18/2. (Śr.) Estera Franciszka, c. G. Tadeusza i Małgorzaty Lisińskich -- MD. Bonifacy Drwęski pisarzowicz zs. pozn. mł. z siostrą swoją panną Franciszką

21911 (Środa)

1793.3/3. (Śr.) Franciszka, c. G. Michała i Teresy Zułtowskich -- G. Antoni Jaruchowski i Teofila Rogowska pos-a wsi Włostowo

21912 (Środa)

1793.20/12. (Sr.) Mikołaj, s. G. Michała i Józefy Gorskich z m. Sr. -- chrz. mm.

21913 (Środa)

1794.24/2. (Sr.) Maciej, s. NN. Tom. i Marcjanny Gostyńskich z m. Sr. -- G. Antoni Jaruchowski i G. ż. jego Wiktorja

21914 (Środa)

1794.25/8. (Śr.) Róża, c. N. Filipa i Barbary Zakrzewskich z m. Śr. -- N. Maciej Wiśniewski i Józefa Gorska

21915 (Środa)

1795.15/10. (Środa) Marjanna Nepomucena (* 20/VIII.), c. MG. Jakuba Abdank Malechowskiego i Nepomuceny z Podgórskich -- M. Djonizy Podgórski i Marjanna P. ass. M. Jan Pogorzelski i M. Dorota Krystyna Podgórska

21916 (Śrem)

1796.3/1. (Zrzenica) Jan Sylwester s. G. Wojc. i Józefy Łabomickich administr. Zrz. -- G. Ant. Karszewski pos. Olszewa i G. Teofila Rogowska pos. Włostowa

21917 (Śrem)

1796.17/1. (Sr.) Feliks, s. G. Michała i Józefy Gorskich -- chrz. mm.

21918 (Śrem)

1754.19/11. (Zdzychowice) Antoni, s. G. Józefa i Jadwigi z Pruskich Wyganowskich dz-ów Zdz. -- G. Kaz. P. dz. 1/2 Zdz. i Anna Linowska (?) pos. 1/2 Barda

21919 (Śrem)

1783.22/12. (Zrzenice) Zenon Adam s. G. Antoniego i Dormicelli (?) Karszewskich pos. Zrz. -- G. Antoni Jarochowski i ż. jego Marjanna, pos-y Jarosławca

21920 (Śrem)

1785.18/7. (Włostowo) Jakub, s. G. Jana i Anieli z Dzierzbińskich Korytowskich pos. Wł. -- MGD. Piotr K. podsędek zs. gn. i MGD. Barbara K. podstol. kaliska

21921 (Śrem)

1787.29/6. (Włostowo) Agnieszka, c. poprz. Korytkowskich [G. Jana i Anieli z Dzierzbińskich Korytkowskich] (z w. 20/1.) -- ass. GD. Ant. Karszewski pos. Nietrzonowa i GD. Nepomucena Dzierzbińska V. z Januszewa

21922 (Śrem)

1788.30/9. (Włostowo) cerem. ind. G. Euzebjuszem Rochem Janem Nep. Dzierzbińskim -- MGD. Paweł Korytkowski pułk. JKMci i Anastazja Korytkowska podstol. kaliska

21923 (Śrem)

1789.15/6. (Włostów) Antoni Franciszek Ksawery, s. G. Jana i Agnieszki Korytkowskich pos. Wł. -- M. Antoni Korytkowski i Barb. Porsetowa dz. Chwałkowa

21924 (Śrem)

1790.18/6. (Sr.) Konrad Marcelin, s. G. Anton. i Józefy z Trąmpczyńskich Zbyszewskich -- M. Antoni Jaruchowski i Wiktorja z Chybińskich małż.

21925 (Śrem)

1790.5/8. (Zrenice) Kajetan Wawrzyniec, s. G. Franciszka i Anny Kosmowskich -- G. Makary Mąkowski i Joanna Mąkowska

21926 (Śrem)

1790.15/8. (Strzezki) Augustyn Bartłomiej s. G. Wojc. i Reginy Gliszczyńskich -- G. Stanisław Kozłowski z Kat. żoną swą

21927 (Śrem)

1790.18/11. (Słupia) Marcin Stanisław Kostka, s. G. Antoniego Bojanowskiego -- G. Józef Krzyżanowski skarb. kor. i Rozalja Bojanowska

21928 (Śrem)

1762.16/6. (Zdzychowice) Antoni Józef, s. G. Michała Pruskiego i Anny, z Zdz. -- G. Klemens Karścicki i G. Teresa Kobylańska V. Nob.

21929 (Śrem)

1763.23/7. (Zdzychowice) (* 0/5.) Jan Neopm. Bogusław Celestyn, s. G. Maksymiljana i Karoliny Malczewskich pos. Z. -- GD. Bogusław Horna i GD. Kat. Kornatowska p. Bodza....jew

21930 (Śrem)

1763.21/12. (Zdzychowice) Tomasz, s. G. Józefa i Marcjanny Truskich pos. Zdz. -- G. Krzysztof Lipski pos. wsi Szapak i G. Jadwiga Wyganowska z Zdzychowic

21931 (Śrem)

1766.0/6. (Zdzychowice) Gabryel s. GD. Maks. i Karoliny Malczewskich pos. Zdz. -- G. Seb. Nerski mł. i GV. Kat. Drzewiecka

21932 (Śrem)

1771.13/10. (Zdzychowice) Franciszek Serafin, s. G. Piotra Chudzyńskiego i Zofja -pos. Zdz. -- G. Wawrzyniec Łojewski z ż. Jadwigą dz-e Zdzychowic

21933 (Śrem)

1775.24/10. (Zdzychowice) Jadwiga c. G. Piotra i Zofji Chudzyńskiej pos. cz. Zdz. -- G. Franciszek Xaw. Malczewski dz. Babina i GV. Anna Malczewska z Węgierskiego

21934 (Śrem)

1777.29/3. † G. Felicjan Morski pos. Zdz.

21935 (Śrem)

1777. 31/5. † Marjanna dziecko G. Józefa Pogorzelskiego m. w Sr.

21936 (Śrem)

1777.5/8. † Jadwiga ż. N. Józefa Olszańskiego w m.

21937 (Śrem)

1777.0/10. † Gertruda dziecko 1 tydz. G. Zulickich ekonomów w Kijewo

21938 (Śrem)

1777.11/11. † Ewa dziecko G. Kąsinowskich

21939 (Śrem)

1777.23/12. † Weronika dziecko 15 tyg. G. Wojc. Gutowskiego ekonoma we wsi Pławce

21940 (Śrem)

1778. 0/2. † G. Konstancja Pruska v. w Zdzychowicach poch. cm.

21941 (Śrem)

1778.6/4. † Mateusz dziecko G. Józefa Pogorzelskiego w m. Sr.

21942 (Śrem)

1778.16/4. † N. Wiktorja Karszańska Nob. ż. Józefa K. sługi G. Modlibowsk. pos. Pierzchna

21943 (Śrem)

1778.26/9. † X. Antoni Stablewski kustosz koleg. średz.

21944 (Śrem)

1778.12/11. † G. Wiktorja Kozłowska l. ok. 60, poch. cm.

21945 (Śrem)

1779.17/11. poch. Hilary synek IWP. Józefa Zabłockiego (sty trzebiesł.)

21946 (Śrem)

1780.3/5. poch. Józef s. JMCP. Karszewskiego pos. Zrenicy

21947 (Śrem)

1780.20/7. † dziecko N. Jana Korytkowskiego z Włostowa

21948 (Śrem)

1780.21/7. † N. Karol Rozański mł. z Zrenicy

21949 (Śrem)

1781.21/3. Dzwonne ze ś.p. Teofilę Korytkowską z Chwałkowa

21950 (Śrem)

1781.10/8. Dzwonne za duszę JP. Marcina Krzyżanowskiego dz-a Słupi

21951 (Śrem)

1781.20/12. Dzwonne za JMP. Radolińskiego podkomorzego wschow.

21952 (Śrem)

1783.25/3. † Agnieszka, c. G. Karszewskiego po-a Zrenicy

21953 (Śrem)

1783.11/11. Dzwonne za W. Mikołaja Radolińskiego

21954 (Śrem)

1783.30/11. Dzwonne ze JW. Koszutskiego stę stanisławow.

21955 (Śrem)

1784.11/2. Dzwoniono 2 dni JWP. Józefowi Radolińskiemu podkomorzemu wschow.

21956 (Śrem)

1784.29/2. † M. Joanna Rokossowska podczaszyna pozn. ze wsi Szlachcina

21957 (Śrem)

1784.15/5. † w Szlachcinie M. Juljanna Koszutska ścina stanisławowska

21958 (Śrem)

1784.6/8. † Katarzyna 2 tyg. c. M. Krzyżanowskich skarbników pozn. dz-ów

21959 (Śrem)

1785.12/5. MD. Krzyżanowski skarbnik poznański, wpłacił za duszę brata swego Jakuba K. sty romiejowskiego

21960 (Śrem)

1785.31/7. † MD. Sylwester z Łagowca Szczaniecki sta średzki, † w Nietrzonowo, poch. Reform. pozn.

21961 (Śrem)

1786.15/3. Za duszę G. Korytkowskiego z Chłapowa dzwony

21962 (Śrem)

1789.20/3. † G. Maksymiljan Mikołajewski z Kiewo poch. cm.

21963 (Śrem)

1790.8/3. Dzwonne Korytkowskiemu chorążemu kalis.

21964 (Śrem)

1790.27/10. † G. Stanisław Kozłowski l. 60, † w Sr. poch. cm.

21965 (Śrem)

1793.11/1. † G. Leopold Bogusławski Nob. obiit repentino morbo

21966 (Śrem)

1793.29/2. † G. Antoni Kłossowski l. 24 † w Sr.

21967 (Śrem)

1793.7/4. Dzwoniono J. Marcinowi Głowczewskiemu

21968 (Śrem)

1794.2/8. † G. Anna Drwęska l. 70, poch. dominikanie

21969 (Śrem)

1794.3/10. † X. Kazimierz Borzęcki kanonik środz., l. 63

21970 (Śrem)

1794.19/10. † G. Sebastian Koszutski ok. 90 l. † w m. Sr.

21971 (Śrem)

1795.9/1. † I. pani Małgorzata Rzepnicka l. ok. 40 z Zabikowie poch. dominikanie

21972 (Śrem)

1795.9/1. † WJMc. pan Stefan Dobrogoyski podczaszyc bracławski, w Zberkach poch. koleg. pod. kapl. Gostomsk.

21973 (Śrem)

1795.18/2. † I. pani Apolonja Miaskowska l. 49 w Sr.

21974 (Śrem)

1795.5/7. † Józef Olszański daw. ekonom w Zrenicy, m. w Sr. l. 70

21975 (Śrem)

1795.26/8. Dzwonne z dworu brodow. za Sp. WIMP. Piotra Drwęskiego pisarza zs. poznań.

21976 (Śrem)

1796.18/1. (Śr.) † Feliks s. G. Michała i Józefy Gorskich po połogu

21977 (Śrem)

1796.23/1. (Sr.) † Franciszek r. 1 1/2, s. G. Jakuba i Nepomuceny Malechowskich

21978 (Śrem)

1796.14/2. (Sr.) † Jan, l. 2, s. G. Mac. i Jadwigi Wiśniewskich

21979 (Śrem)

1796.2/8. (Sr.) poch. Franciszka c. G. .... i Teresy Zółtowskich † 31/7. l. 3

21980 (Śrem)

1796 22/9. (Olszewo) poch. G. Ant. Karszewski pos. O. l. 66 hydropis

21981 (Śrem)

1796.29/12. (Sr.) poch. G. Elżbieta Rzepnicka V. † 27 l. 40 nagle

21982 (Śrem)

1796.31/12. (Sr.) † Marja c. G. Józefa i Apolonji Jezirskich † 29, mies. 6

21983 (Śrem)

1799.9/7. (Sr.) poch. Barbara c. G. Jakuba i Marjanny Zuchowskich † 8 hydrop., l. 13

21984 (Śrem)

1800.20/9. (Sr.) poch. Katarzyna G-al Doroteal Rogalińska poch. tu

21985 (Śrem)

1801.21/7. (Sr.) poch. X. Ludwik Kozłowski kanon. koleg. średz. l. 75 paraliż

21986 (Śrem)

1801.15/9. (Zabikowo) poch. Kazimierz m. 9, s. G. Anton. i Juljanny Rzepnickich dz-ów [nieczytelne]

21987 (Śrem)

1802.12/1. (Zabikowo) poch. G. Zazanna Rzepnicka, l. 84 † 10 morbo lectico

21988 (Śrem)

1803.18/6. (Strzeszki) † Prowidencja m. 7, c. G. And. i Kunegundy Koźmińskich † 15

21989 (Śrem)

1805.2/3. (Zrenice) poch. G. Franciszka Sarnowska V. † 27/2. l. 81

21990 (Śrem)

1806.25/4. (Sr.) poch. Antonina c. G. Michała i Józefy Gurskich † 23, 6 m., ospa

21991 (Śrem)

1806.14/8. (Słupia) poch. Renatus Jaraczewski s. G. Dominika i Anny pos. Słupi † 12, 4 l. ospa

21992 (Śrem)

1806.25/10. poch. (Sr.) Fam. Tomasz Gostyński obyw. średz. † 23, l. 62 suchoty

21993 (Śrem)

1806. 11/10. (Mystka) poch. w koleg. średz. G. Bogusław Nieżychowski dz. M. † 9, l. 59, suchoty

21994 (Śrem)

1807.5/7. (Szl. Tostowo) poch. u dominik. G. Praceda Rogowska V., l. 20, suchoty

21995 (Śrem)

1808.19/11. (Babin) poch. w koleg. G. Ludwika Malczewska z Węgorzewskich dz-a Babina ż. G. Xawery M., † 18 l. 53

21996 (Śrem)

1809.15/8. (Babin) poch. w kol. G. Xawery Malczewski dz. Babina, † 13, l. 63

21997 (Śrem)

1811.21/7. (Sr.) † X. Teodor Gorecki przeor. dominikanów † 18/7. l. 55, paraliż

21998 (Pakosław)

1828.7/7. (P.) (* 5) Michał Józef Stanisł. Jan Nep. Udarlyk, s. GM. dz-ów P. Józefa i Anieli z Kołaczewskich Krzyżanowskich -- GM. Ignacy Koł. z ż. Józefa z Grudzińskich

21999 (Pakosław)

1828.25/10. (P.) † M. Ksawery Gajewski, s. M. ol. Rafała G. i Kat. z Tworzańskich l. 52, poch. 31

22000 (Pakosław)

1820.13/5. poch. M. Felicjan Moraczewski l. 68, † 11 we dw. P.

22001 (Pakosław)

1819.16/1. (P.) (* 13 w Pozn.) Alojzja Józefa Aniela, c. IM. poprz. Krzyżanowskich [Józefa i Anieli z Kołaczkowskich Krzyżanowskich] dz-ów P., cerem. 1/6 w kość. P. (chrzest z w. w rezyd. pozn.) -- Ignacy Kołaczkowski i Melanja Szołdrska

22002 (Pakosław)

1818.24/3. * Józef, s. Anton. Lekrzyckiego poses. wsi Sowy i Antoniny z Pawlickich -- Michał L. ekonom z Chwałkowa i Kat. Jankowska

22003 (Pakosław)

1825.29/6. * Leon Piotr Paweł Nepom., s. poprz. Krzyżanowskich [Józefa i Anieli z Kołaczkowskich Krzyżanowskich] -- G. Ign. Kołaczkowskiego i Albertyna Szołdrska z Popowa

22004 (Pakosław)

1831.20/6. * (P.) Marja Florentyna Józefa Aniela c. poprz. MG. Krzyżanowskich [Józefa i Anieli z Kołaczkowskich Krzyżanowskich] -- Ign. i Józefa Kołaczkowscy

22005 (Pakosław)

1831.16/10. † (P.) G. Ignacy Kołaczkowski l. 69

22006 (Koszuty)

1742.4/3. Antoni Kazim., s. MD. Józefa i Jadwigi Strzeleckich dziedziców K.

22007 (Koszuty)

1743.3/6. Jan Nepomucyn .... Urban, s. poprz. MGD. Strzeleckich [Józefa i Jadwigi Strzeleckich] -- X. i G. wd. Gorczyńska

22008 (Koszuty)

1745.1/3. Anna Aleksandra, c. G. Ignacego i Apolonji Nasalskich -- MD. Józef Strzelecki dz. K. i G. Franc. Elzanowska tenut. Sniecisk

22009 (Koszuty)

1745.20/6. Barbara Konstancja, c. MG. poprz. Strzeleckich [Józefa i Jadwigi Strzeleckich] -- G. And. S. syn tychże i GV. Marjanna Korzenicka

22010 (Koszuty)

1746.20/11. Katarzyna Elżbieta, c. poprz. M. Strzeleckich [Józefa i Jadwigi Strzeleckich] -- X. i MD. Konstancja z S. Grzybowska

22011 (Koszuty)

1747.2/12. Wiktorja Marjanna Teofila c. poprz. M. Strzeleckich [Józefa i Jadwigi Strzeleckich] -- X. i Barb. Jarmuskowa obyw. czempińska

22012 (Koszuty)

1748.30/6. Józef Piotr Paweł Michał Leon s. G. Jana i Rozalji Niemirów poses. Zabikowa -- G. Józef Strzelecki i G. wd. Konst. z Strzelc. Grzybowska

22013 (Koszuty)

1754.7/7. Piotr, s. N. Józefa i Jadwogi Ruszkowskich -- MGD. Bogusław Tomicki z Szczodrzykowa i MG. Anna z Łaskowskich Korytkowska wd. pos. K.

22014 (Koszuty)

1763.22/XI. ochrzczony Żyd Józef Tadeusz Lawicki -- MGD. Kaz. Zabłocki dz. K., sta trzebiesławski i G. Teofila Dzierbińska z Januszowa, G. Dzierbiński dożyw. dz. Januszowa i MGD. Hel. z Zbijewskich Zabłocka

22015 (Koszuty)

1764.1/11. Urszula, c. N. Józefa i Teresy Jabłońskich -- MGD. Wojc. Sadowski komornik pozn. i MGD. Helena Zabłocka ścina trzebisławska

22016 (Koszuty)

1764.25/XI. chrzczony Żyd Kazimierz Józef Jan Nepom. Jozwiński -- MGD. Marcin Krzyżanowski pułk. JKMci z Słupi i Barbara z Lipskich Koszutska z Dopczyna Hektor Koszutski dz. Dopczyna G. Marj. Wagnerowa Stefan Glazmierski tenut. Rusocina

22017 (Koszuty)

1766.30/4. Wojciech, s. N. poprz. Jabłońskich [Józefa i Teresy Jabłońskich] -- G. Maciej Zabłocki dz. Pietrkowic i G. Zuz. Rzepnicka z Zabikowa

22018 (Koszuty)

1767.25/10. Serafin, s. N. Józefa i Teresy Jabłońskich -- GD. Józef Zabłocki sta trzebiesławski i GD. Franciszka Bilińska V. z Słupi

22019 (Koszuty)

1769.4/3. Kazimierz, s. N. Józefa i Tersy Jabłońskich z dworu K. -- MGD. Walentyn Zbijewski dz. Chudzic i GD. Teofila z Gromadzkich Dzierzbińska z dw. Januszowa

22020 (Koszuty)

1720.19/2. Piotr Kazimierz, s. G. ... dz-ów wsi ... Stanislai Rola Zbi....

22021 (Koszuty)

1724. 26/11. Józef Karol, s. MG. Stanisława (Zbije ?) wskiego i Zofja z .... wskie -- - MGD. Adam Koszutski pisarz i MGV. Zofja Koszutska

22022 (Koszuty)

1725.27/4. (K.) Wiktor Ignacy, s. MGD. Antoniego (Cieśliński) wtedy .... koszut. i (Apolonji) de Karsze....

22023 (Koszuty)

1727.13/2. (K.) ....guilinus Walentyn s. MGD. Anton. Cieślińskiego i Apolonji z Karszewskich

22024 (Koszuty)

1772.12/8. Jan Nepom., s. G. Józefa i Teresy Jabłońskich służ. w K. -- MD. Jakub Krzyżanowski sta rumiej. z Słupi i MD. Augustyna z Smiegockich Zabłocka ścina trzebiesławska

22025 (Koszuty)

1774.26/8. Tymoteusz Symforjan Bartłom. Augustyn Roch Kajetan Franciszek Dominik Hjacynt, s. MD. Józefa i Augustyny z Smiegockich Zabłockich stów trzebisł. -- X. i MD. Helena z Zbijewskich Zabłocka ścina gnieźń. z K.

22026 (Koszuty)

1776.2/5. Teodozja Nepom., c. PMD. poprz. Zabłockich [Józefa i Augustyny z Smiegockich Zabłockich] -- MG. Mikołaj Lutomski mł. i MG. Marjanna Krzyżanowska V.

22027 (Koszuty)

1777.8/7. Avitus Hilarjon, s. poprz. Zabłockich [Józefa i Augustyny z Smiegockich Zabłockich] deput. na T.K. -- MG. Kaz. Zabł. brat dziecka i MG. Anton. Lutomska

22028 (Koszuty)

1780.27/5. Leon, (* 17/4.) Leon s. G. Michała i Agnieszki Zbikowskich pos. wsi Koszuty -- GD. Kaz. Jaraczewski pos. wsi Winna i Jaszkowo i GD. Franciszka ż. jego

22029 (Koszuty)

1781.1/4. Magdalena Teodozja Barbara, c. P. Józefa Zabłockiego sty trzebisław. i P. Augustyny z Smiegockich -- MGD. Dorota Krzyżanowska babka dziecka i Augustyn Z. mł.

22030 (Koszuty)

1781.14/4. Gabryel Franciszek s. G. Jana i Wiktorji Gadzieckich -- G. Gabryel Malczewski mł. i G. Salomea G. siostra dziecka z pleb.

22031 (Koszuty)

1786.26/1. cerem. nadd synami poprz. Zabłockich [Józefa Zabłockiego i Augustyny Smiegockiej]: starszy: Kiljan Kazim. Walentyn Jan Nepom. -- GD. Kaz. Z. mł. i GD. Józef Bojanowski pos. wsi Lubonica i Polwica i GD. Jaraczewska ż. Kaz. J. pos. Winnej. - młodszy: Tymoteusz Symforjan Bartłom. Roch Kajetan Franc. Dominik Hjacynt -- GD. Tymoteusz Augustyn Z., Antoni Z. mł., GD. Rozalja z Lutomskich Bojanowska

22032 (Koszuty)

1790.26/3. Paweł Aleksander s. MD. Józefa i Rozalji Bojanowskich -- G. Dorota Krzyżanowska babka dziecka pos. Obry i G. Kaz. Zabłocki z Koszut

22033 (Koszuty)

1796.21/4. Anastazja, c. M. Józefa i Antoniny Zaleskich -- M. Kazimierz i Juljanna Zabłoccy

22034 (Koszuty)

1773.24/7. † MD. Kazimierz Zabłocki stolnik gnieźń. dz. Koszut, paraliż, poch. pozn. bernardyni

22035 (Koszuty)

1778.12/1. † PMD. Helena z Zbijewskich Zabłocka stolnikowa gn., l. 76. poch. bernard. pozn.

22036 (Koszuty)

1786.23/8. † Rozalja, ok. 1 roku, c. G. Michała i Teofili Gąsiorowskich

22037 (Koszuty)

1722.9/2. (K.) NMD. Stanisław Psarski x V. Zofja Zbijewska -- N. Maciej Lębiński, Franciszek Krzyżanowski, Łukasz Bogurski, Remigjan Wilczyński

22038 (Koszuty)

1749.29/9. G. Melchjor Bieńkowski x V. Jadwiga Przyłuska -- G. Bartłomiej Drzewiecki, G. Marcin Krzyżanowski G. Ant. Elzanowski

22039 (Koszuty)

1764.4/3. N. Józef Jabłoński x Teresa Kopczyńska -- Jakub Kędzierski Skryba dw. K. i Tomasz Metelski organ. K.

22040 (Koszuty)

1772.18/5. NMD. Józef Zabłocki sta trzebisławski z pf. kórnickiej x Augustyna Smiegocka wdowa -- PMD. Kaz. Zabłocki stol. gn.

22041 (Koszuty)

1775.28/2. G. Paweł Szawłowski x hon. Marjanna Malinowska służ. z dw. K. -- G. Antoni Radecki tenut. pleb. K. i G. Józef Jabłoński

22042 (Koszuty)

1785.22/10. G. Józef Bojanowski pos. Palwicy x Rozalja Lutomska V. -- P. Józef Zabłocki cześnik pozn. i G. Kaz. Jaraczewski pos. Winnej

22043 (Kotlin)

1670.7/4. Franciszek, s. GD. Stanisł. Skrzypińskiego i Jadwigi z Suchorzewa dz-ów -- GD. Kiedrzyński z Wilczy i G. Florentyna Helmichtowa z Suchorzewa

22044 (Kotlin)

1671.5/4. Wojciech Cyprjan, s. GD. Chryzostoma Jarochowskiego i Marjanny z rodz. Kręskich (?) -- GD. Wojc. Dąbrowski kollektor woj. kalis. i GD. Kat. Marj. Kręska, chrzest w dw. kotl.

22045 (Kotlin)

1672.26/1. Marja Eleonora, c. MD. Jerzego Kręskiego dz-a Kotlina z żony z rodziny ID. Hilmavi de Kni gen. JKMci z Slęska -- ID. Kilmar de Kni gen. JCM, ojciec żony i wielka masa innej szlachty pol.

22046 (Kotlin)

1679.4/4. Jan Aleksander, s. MGD. Wojc. z Kichrza Kierskiego i Zofji z Kęszyc Kęszyckiego dz-owi Kotlina -- N. Walenty Dąbrowski i GV. Anna Młodziejowska

22047 (Kotlin)

1685.7/7. Anna Małgorzata c. GD. Pawła Mąkowskiego dziedzica Kotlina i Katarzyny -- GD. Stanisł. Gorowski i GD. Kat. Dobiejewska

22048 (Kotlin)

1688.14/11. Franciszka Zofja, c. GD. poprz. Mąkowskich [Pawła Mąkowskiego i Katarzyny] -- GD. Piotr Kosmiński i NV. Ludwika Dobiejowska

22049 (Kotlin)

1700.25/1. Maciej Paweł, s. G. Pawła Mąkowskiego i Kat. -dz-ów K. -- G. Zygm. Jaracowski i G. Dorota wd. Dobiejowska

22050 (Kotlin)

1701.2/2. Aleksander Kazim., s. GD. Maks. Miaskowskiego i GD. Dorota Dobiejewska

22051 (Kotlin)

1672.1/3. NGD. Andrzej Tomicki x Anna Katarzyna Jaroszewska wdowa, Nob., siostra X. Wojciecha, Aleks. Chwaliszewskiego prob. tut. -- GND. Aleksander T., Michał Lecemiński, ND. Mróczek etc.

22052 (Kotlin)

1672.3/5. GD. Zygmunt Herstopski x GNV. córka GD. Wojciecha Koszutskiego, Elżbieta K. -- Niezichowski, Potocki murgrabia pozn., Bonikowski, Karśnicki

22053 (Kotlin)

1699.2/3. GD. Maks. Miaskowski x GV. Doroya Mąkowska -- GD. Miaskowski Paweł ojciec jego i MD. Adam Kosmiński, GD. Franc. Wielowieyski etc.

22054 (Kotlin)

1715.10/2. GD. Jan Koszucki x G. Anna Mąkowska -- GD. Jan Miaskowski, GD. Maks. Miaskowski, GD. Mik. Zbijowski

22055 (Kotlin)

1717. GD. Bartłomiej Ciwiński x G. Helena Mąkowska -- GD. Mikoł. Zbijewski, Józef Molski stolnik etc.

22056 (Kotlin)

1729.20/3. GD. Stefan Śledzianowski dworz. JMD. Aleksandra Miaskowskiego skarb. kalis. dz-a Kotl. x Zofja Maladzianka -- MD. Aleks. Jakubowicz i Jan Rososki dworzanie tegoż

22057 (Kotlin)

1672.3/... † Marjanna c. MD. Kręskiej

22058 (Kotlin)

1672.24/11. † mł. N. ALeks. Muszyński sługa Jerzego Kręskiego

22059 (Kotlin)

1683.3/6. † G. Zygm. Giżycki

22060 (Kotlin)

1703. † G. Dorota Dobiejowska 5/12. †

22061 (Kotlin)

1707.16/11. † V. Franciszka Mąkowska poch. Chocz reform.

22062 (Kotlin)

1716.13/8. † G. Paweł Mąkowski poch. Choc reform.

22063 (Kotlin)

1718.22/5. † GD. Maciej Mąkowski

22064 (Kotlin)

1735.11/8. † MD. Wiktorja Zawadzka dz-a wyganowska

22065 (Kotlin)

1736.28/12. † JMD. Dorota Miaskowska dz-a Kotlina poch. Górka reformaci

22066 (Kotlin)

1737.5/6. † M. Jan Kososki dworz. Aleks. Miaskowskiego skarb. kalis.

22067 (Kotlin)

1739.13/6. † JM. Aleksander Miaskowski skarbnik kaliski dz. Kotlina poch. Ref. Górka

22068 (Kotłów)

1732.16/1. Agnieszka, c. NGD. Józefa Raczkowskiego i G. Kat. Zawadzkiej -- GD. Antoni Łempicki i GD. Barb. Michałowska

22069 (Kotłów)

1732.31/1. Brygitta Apolonja c. G. Antoniego Łępickiego i Marj. Strobiszewskiej -- GD. Jakub Cgrzęnowski pis. gr. ostrzeszow. i GD. Anna Wiesiołowska dz-a cz. Strzyżewa

22070 (Kotłów)

1733.6/6. Koanna Elżb. Marjanna, c. GD. Ignacego Zielonackiego z Strzyżewa i G. Ludwiki z Gorskich -- GD. Jan Siewierski sędzia kaptur. i Anna z Radzimskich Zielonacka

22071 (Kotłów)

1733.21/10. Marcin, s. G. Stanisława Majewskiego podpiska skarbu publ. i Reginy -- D. Paweł Szukalski i Zofja Trafarska

22072 (Kotłów)

1734.0/5. Zofja Monika, c. G. Jana Baczyńskiego i Jadwigi Jarczewskiej -- G. Stanisł. Majewski prowizor skarbu kor.

22073 (Kotłów)

1731.9/3. (Dębnica) Franciszka, c. N. Jana Baczyńskiego admin. D. i Jadwigi Jarczyńskiej -- GD. Anna Kowalińska

22074 (Kotłów)

1734.29/4. Aniela Zofja, c. poprz. GD. Łępickich [Antoniego Łępickiego i Marj. Strobiszewskiej] -- MG. Ignacy Zielonacki i ż. Ludwika z Gorskich

22075 (Kotłów)

1735.20/2. Kazimierz Walentyn s. M. poprz. Łęmpickich [Antoniego Łępickiego i Marj. Strobiszewskiej] IM. z Zielonackich Chrąnowska pisarzowa ostrzeszow. i Fabjan Bielicki tenut. Grabowski

22076 (Kotłów)

1736.14/10. Rafał Wojciech s. NGD. Jana Baczyńskiego ekonoma z Przygodzic i G. Jadwiga z Jarczyńskich -- GD. Wiśniowski komisarz przygodzicki i GV. Agn. Baczyńska

22077 (Kotłów)

1738.0/9. Ludwik Egidjusz, s. MG. Ignacego Zielonackiego dz-a Strzyżowa i Ludwiny Gorskiej -- MG. Jan Gorski dziad dziecka z Sadowia i Zofja z Radzimskich Chlebowska

22078 (Kotłów)

1738.30/12. Wiktorja Marcjanna c. MGD. Jana Wiesiołowskiego dz-a Strzyżowa, superintendenta z. wieluń. i Kat. z Retelskich -- GD. Ant. R. dziad dziecka i M. Kat. Kołdowska

22079 (Kotłów)

1739.4/10. Michał Franciszek s. G. Jana Baczyńskiego i żony z Dębnicy -- G. Piotr Słuszkowski i GD. Anna Minichowska

22080 (Kotłów)

1740.0/3. Walentyn (Kaliszkowice) s. G. Bartłom. Ciwińskiego administr. kal. i Doroty Leckiej -- G. Piotr Słuszkowski i Jadwiga Kowalińska

22081 (Kotłów)

1741.21/3. Józefa Marjanna, c. G. Jana Wiesiołowskiego superintendenta JKMci i Kat. -- GD. Kaz. Szkuderski i GD. W-a babka z Strzyżewa

22082 (Kotłów)

1741.23/7. Jakub Ignacy, s. G. Franc. Zelisławskiego i Kat. z Mieniszewskich -- X. Jan Branecki kan. regul. Lateran. prob. kotow. i GD. z Strzyżewa Łępicka

22083 (Kotłów)

1742.9/7. (Czarny Las) Juljanna Anna Marjanna, c. poprz. Baczyńskich [Jana Baczyńskiego i Jadwigi Jarczewskiej-Jarczyńskiej] -- X. i N. Anna Minichowska z Cz. L.

22084 (Kotłów)

1742.21/10. Franciszek, s. G. poprz. Zelisławskich [Franciszek Zelisławski i Katarzyna Mieniaszewska] -- G. Karol Horodyński pułk. w. prus. i GV. Anna Mieniaszewska

22085 (Kotłów)

1742.4/11. Krzysztof Teodor, s. MGD. poprz. Wiesiołowskich [Jana Wiesiołowskiego i Kat. Retelskiej] -- G. Józef Pągowski i Róża z W. Skudlska

22086 (Kotłów)

1743.8/10. Jadwiga Franciszka, c. Stanisława Majewskiego i Reginy z Dębnicy -- N. Franc. Chęcki pisarz skarb. kalis. i Jadwiga Chęcka

22087 (Kotłów)

1744.7/5. Stanisław Florjan (ze Strzyżowa) s. poprz. IMD. Wiesiołowskich [Jana Wiesiołowskiego i Kat. Retelskiej] superintendentów komór w p. wieluń. -- X. Jan Brenecki kan. reg. lat. prob. tut. i G. Marcjanna z Gorskich Helmiktowa

22088 (Kotłów)

1745.17/9. Marjanna Teresa, c. poprz. I. Wiesiołowskich [Jana Wiesiołowskiego i Kat. Retelskiej] dz-ów Strzyżowa -- I. Szkulski i Marcj. Szkolska

22089 (Kotłów)

1747.9/3. Józef Tomasz z Agnino s. poprz. I. Wiesiołowskich [Jana Wiesiołowskiego i Kat. Retelskiej] -- Antoni Paugowski i Róża z W. Szkudlska

22090 (Kotłów)

1747.30/4. Józef Wacław, s. IMD. Karola Horodyńskiego pułk. królowej węgierskiej i Franciszki Józefiny -- X. i Kat. z Retelskich Wiesiołowska

22091 (Kotłów)

1748.29/9. Egidjusz Stefan, s. I. poprz. Wiesiołowskich [Jana Wiesiołowskiego i Kat. Retelskiej] -- I. Adam Retelski i Rozalja Pągowska

22092 (Kotłów)

1750.26/2. Maciej Leon, s. poprz. ID. Wiesiołowskich [Jana Wiesiołowskiego i Kat. Retelskiej] -- I. Antoni Pągowski z Parczewa i Róża z W. Szkulska

22093 (Kotłów)

1750.6/6. Petronella Małgorzta c. MGD. Józefa Głogowskiego i Marjaany z Stoińskich -- MG. Kat. z Retel. Wiesiołowska i G. Wacław Skrzyński regeus kancl. ostrzeszow.

22094 (Kotłów)

1751.31/10. (Strzyżów) Tadeusz Karol s. poprz. Wiesiołowskich (ona Rytelska) [Jana Wiesiołowskiego i Kat. Retelskiej] -- Antoni Fundament Karsznicki, stolnikowicz wieluński i Róża z W. Szkulska

22095 (Kotłów)

1752.20/3. Józef s. ND. Jakuba Manieckiego admin. d. Kaliskow. kaliskie i Kat. Skąpskiej -- MGD. Jan Wiesiołowski i MD. Marj. z Stoińskich Głogowska

22096 (Kotłów)

1752.8/9. Wiktoryn Józef, s. MD. Kostro i Anny z Miniszewskich -- IMGD. Jan Wiesiołowski cześnik łucki i MD. Kat. z Retel. W.

22097 (Kotłów)

1753.29/IV. (K.) Wojciech, s. MGD. poprz. Głogowskch [Józefa Głogowskiego i Marjanny Stoińskiej] tenut. kl. K. -- X. i D. Elżb. Millerowa

22098 (Kotłów)

1753.11/9. * Prot Antoni, s. GD. Jana Baczyńskiego admin. wsi Dębnicy i LUcji Brzeżańskiej -- Rafał Skarbek Kozietulski skarbnik czerski, komisarz dóbr przygodzieckich Bielińskiego MW. K. i MD. Marjanna Głogowska pos. kl. kotł.

22099 (Kotłów)

1753.23/9. (Strzyżow) (* 12) Michał Mateusz Maurycy, s. poprz. IMGD. Wiesiołowskich [Jana Wiesiołowskiego i Kat. Retelskiej] -- Kaz. Gosławski łowczyc wieluń. i Róża z W. Szkulska

22100 (Kotłów)

1755.27/3. (K.) Józef, s. GD. Walentyna Rokossowskiegoi Salomei Głogowskiej -- X. Stan. Krzyżanowski S. J. z Kalisza i D. Elżb. Myllerowa

22101 (Kotłów)

1756.17/6. (Dębnice) Antoni Jan, s. G. Jana i ŁUcji z Brzeżańskich Baczyńskich ekonomów D. -- G. Stanisław Pągowski i M. Kat. Wiesiołowska cześnikowa tucka

220102 (Kotłów)

1757.6/8. (Dębnice) Barbara Marjanna c. poprz. Baczyńskich [Jana Baczyńskiego i Łucji Brzeżańskiej] -- PMGD. Jan Wiesiołowski z ż. Kat. z Rytelskich

22103 (Kotłów)

1759.10/4. (K.) Franciszka Antonina, c. N. Zygm. i Marjanny z Pypławskich Kryskowskich -- MD. Jan Wiesioł. i Ludwika Skąpska

22104 (Kotłów)

1764.9/5. (K.) Justyna, c. GD. Marcina i Agnieszki z Bylinów -- GD. Józef Czamański i Krystyna Wolicka (wydane potem są Wincenty Dzierząrzyńskiego)

22105 (Kotłów)

1764.0/10. Mikołaj Józef, s. N. poprz. Baczyńskich [Jana Baczyńskiego i Łucji Brzeżańskiej] -- PMD. Antoni Kozietulski i PMD. Marj. Wiesiołowska

22106 (Kotłów)

1772.5/5. Józefina, c. G. Wojc. Jabłońskiego admin. K. i Weroniki ..... -- X. i G. Marj. Kierzkowska

22107 (Kotłów)

1784. 31/1. (Dębnica) Joanna Kunegunda c. D. Franc. Sokołowskiego pisarza stwów w dobrach x Radziwiłła i Franciszki -- GD. Hier. Smoliński pis. prow. z Przygodzic i GV. Kunegunda Szczytowska

22108 (Kotłów)

1784.14/4. (Kaliszkowice Kaliskie) Józef, s. GD. Franciszka Komorowskiego i Reginy -- MGD. Antoni Wierusz Niemojewski podwojewodzi ostrzeszowski i Jadwiga z Psarskich Belinowa

22109 (Kotłów)

1784.1/8. (K.) (* 26/7.) Ignacy Jakub, s. GD. Macieja Osińskiego i Anny Dzięcielskiej -- MGD. Stanisł. Wiesiołowski i MGD. Teresa Kossowska

22110 (Kotłów)

1785.5/2. (Strzyżew) Agata Dorota Józefa (* 5/2.) c. GD. Stanisł. Wiesiołowskiego i Honoraty z Kiełczewskich -- MGD. Paweł Skurzewski łowczy kaliski i MGD. Teresa z Naromoskich i Kiełczeska Kamińska(!), Józef W. i GD. Teresa Kossowska

22111 (Kotłów)

1786.3/7. (Dw. Strzyżewski) Jan Leon Piotr, * 23/6., s. MGD. Stanisława Wiesiołowskiego cześnikowicza tuckiego i Honor. z Kiełcz. -dz-ówS. z przyl. -- X. Tom. z Roxyc Pągowski kanonik i prob. z Grzędzów i GD. Teresa Kossowska V. z S.

22112 (Kotłów)

1787.11/3. (Przygodzice) Kunegunda Józefa, c. poprz. G. Osińskich [Marcina Osińskiego i Anny Dzięcielskiej] ekon. P. -- GD. Izydor Trzaska pisarz z Dębnicy i Honor. z Kiełcz. Wiesiołowska

22113 (Kotłów)

1787.13/8. (Strzyżów) (* 30/7.) Ignacy Adam Hipolit, s. poprz. M. Wiesiołowskich [Stanisława Wiesiołowskiego i Honoraty Kiełczewskiej] -- MGD. Jan Szeliski podczaszyc bracł. i Antonina z Wiewiorowskich Sz. ż. jego dziedzice Przedborowa -- Bartłomiej W. cześnikowicz tucki i MGD. Józefata Wolicka

22114 (Kotłów)

1791.23/10. (Dw. Strzyż.) Egidjusz Stefan s. poprz. M. Wiesiołowskich [Stanisława Wiesiołowskiego i Honoraty Kiełczewskiej] -- Makary Niemojewski podczaszyc ostrzeszow. dz. Sliwnik, i Teofila Kiełczewska stolnikowa kowalska

22115 (Kotłów)

1792.28/VIII. (Dw. Strzyż) Augustyn Rajmund Adam, s. poprz. M. Wiesiołowskich [Stanisława Wiesiołowskiego i Honoraty Kiełczewskiej] -- M. Adam Czernik sędzia zs. kalis. i Joanna z Nowowieyskich Łętkowska stol. łęczycka wd., dz-a Ocięża

22116 (Kotłów)

1794.5/1. (Dw. Strzyż.) * 1793.30/11. Bibjanna Barbara Antonina c. MD. poprz. Wiesiołowskich [Stanisława Wiesiołowskiego i Honoraty Kiełczewskiej] -- MD. Wład. Krąkowski podstoli wieluń. i MD. Marjanna Stamiczowska Teodor Szeliński podczaszyc bracławski i panna Józefa Wielowieyska

22117 (Kotłów)

1795.18/I. (Dw. Strzyż.) Łazarz Adam Teofil, (* 1794.17/12.) s. poprz. Wiesiołowskich [Stanisława Wiesiołowskiego i Honoraty Kiełczewskiej] -- MD. Adam Czernik Condrat pow. odolanow. i Józefata z Czerników Pracka MD. Hilary Radzik pos. Kaliszkowic Kalis. i Józefa z Szelińskich Karsznicka dz-a d. Chlewo

22118 (Kotłów)

1795.27/11. (Zmysłaki Ołobockie) Józef Ignacy (* 25), GD. Ignac. Słodkowskiego i Kat. z Kłossowskich ekonomów z Zm. -- GD. Józef Kozubski dworz. ołobocki i GD. Brygitta Wodzyńska ekonom. ołobocka

22119 (Kotłów)

1796.23/12. (folw. Kaliszkowice Kalis.) (* 5) Feliks Adam, s. G. Andrzeja i Antoniny Gorskich -- MD. Feliks Karśnicki komornik wieluń. dz. d. Chlewo i MK. Zofja Radzikówna

22120 (Kotłów)

1799.23/6. (folw. kotłowski) (* 16) Jan Bapt. Alojzy, s. GD. Stanisł. Dąbrowskiego i Heleny de Heblewskie ekonomów w Kotl. -- GD. Mac. Osiński gub. w Grabowie i MD. Józefa Bajerowa komisarzowa d. Przygodzice

22121 (Kotłów)

1801.12/2. (K.) Faustyn Bazyli Walentyn (* 7) s. GD. Wawrzyńca Skoczek Piechowskiego chorążego w. pol. i Agnieszki z Okalińskich -- X. Bazyli O. kanonik regul. lateran., prezbyter ostrzeszowski prob. kotłow. i N. ac spectel. Agata Okalińska matka prob., a ciotka dziecka (avuncula)

22122 (Kotłów)

1802.8/4. (Kotłów folw.) (* 5) Antonina Justyna, c. GD. ol. Stanisł. Dąbrowskiego i Hel. Hebl. -- GD. Antoni Heblewski gen. łowczy i nadleś. Przygodzic i GD. Justyna Wilczyńska ż. inspektora lasów król. z Biskupic

22123 (Kotłów)

1803.17/IV. (Dw. Strzyżew) (* 5) Ignacy Celestyn Kajetan, s. MGD. Karola Miłkowskiego i Józefy z Kąsinowskich -- MGD. Kajetan M. kapit. w. p., wuj i MGD. Elżbieta K. wujenka

22124 (Kotłów)

1803.23/8. (Biskupice) (* 20) Ludwika Wilhelmina, c. N. Stanisł. i Justyny Wilczyńskich inspektorów jasów Biskupic -- MD. Jan Rudolf Muller gen. inspektor lasów odolanow. i ołoboc. i GD. Agn. z Okalińskich Piechowska

22125 (Kotłów)

1805.4/8. (dw. Strzyżew.) (* 1) Marjanna Zuzanna, c. poprz. MD. Miłkowskich [Karola Miłkowskiego i Józefy Kąsinowskiej] pos. S. -- GD. Jan Sypniewski major w. p. i MGD. Elżb. Kąsinowska sędzina zs. wujenka

22126 (Kotłów)

1807.4/6. (kolonja Kaliszkowice Kaliskie) (* 1) Józefa, c. GD. Jana Masłowskiego i Krystyny z Kijańskich -- MGD. Jan Wiesiołowski mł. z Strzyżewa, cześnikowic tucki i MGD. Marjanna Kiedczyńska v. z Kaliszkowice

22127 (Kotłów)

1807.6/8. (K. folw.) (* 31/7.) Ignacy Jan Nepom. Kajetan, s. GD. Ignacego Bojarowskiego i Marjanny z Dąbrowskich ekonomów folw. K. -- MGD. Jan Nep. Szczucki pos. tenut. Strzyżewa, GD. z Zarębów Bajerowa skarbnikowa przygodzicka D. Benjamin Bajer skarb. przygodzicki

22128 (Kotłów)

1807.15/8. (Dembnica) (* 6) Marjanna, c. GD. Józ. Rudzyńskiego rachub. skarb. król. i Józefy de Lizaki -- D. Szymon Sokołowski ekonom stawów Przygodzic i DV. Jadwiga Heblewska

22129 (Kotłów)

1808.5/10. (Dembinca) (* 29/9.) Felicjanna Michalina, c. MD. Szymona Sokołowskiego ekonoma stawów przygodzic. i Jadwigi Heblowskiej -- MD. Józef Zapolski pisarz sęd. pow. odolanow. i MD. Marj. z Zarębów Bajerowa

22130 (Kotłów)

1811.28/10. (Dembnica) (* 26) Weronika Wiktorja, c. poprz. D. Sokołowskich [Szymona Sokołowskiego i i Jadwigi Heblewskiej] -- MGD. Juljanna Kiedrzyńska V.

22131 (Kotłów)

1812.10/2. (Czarnylas) (* 3) Józef Błażej, s. D. Szymona Romanna cel. z Czarnegolasu seu Blombasz i Barbary z Rokickich -- MGD. Tekla z Szumowskich Zaborska, pis. w cłe Czarnegolasu i MD. Marjanna z Szumowskich Michalska

22132 (Kotłów)

1812.3/10.(Czarnylas) (* 27/9.) Teresa Jadwiga Józefa, c. GD. Józefa Chmielewskiego kustosza cła Cz. i Anny z Majewskich vulgo strażników przy komorze -- MGD. Stanisł. Piniński rewizor skarb. w cłe cz-i V. Juljanna Kiedrzyńska z Kotł.

22133 (Kotłów)

1813.10/8. (Czarnylas) (* 7) Kajetan s. poprz. D. Komanów [Szymona Komanna i Barbary Rokickiej] -- MD. Antoni Lizak tenut. d. odolanow. i MD. Pertonella Dorffowa ż. pis. ceł czarnoleskich

22134 (Kotłów)

1814.7/6. (Kalisz) (* 23/3.) Marjanna Teodozja, c. GD. Augustyna Swierczyńskiego i Konstancji z Kiedrzyńskich -- MGDV. Juljanna R. siostra matki z pleb.

22135 (Kotłów)

1816.28/11. (Dembnica) (*13) Józef Stanisław Dydak, s. D. poprzed. Sokołowskich [Szymona Sokołowskiego i Jadwigi Heblewskiej] -- chrz. nieszl.

22136 (Kotłów)

1779.30/3. (K.) Stanisław Ignacy s. GD. Mac. Osińskiego ekonoma K. i Anny -- MGD. Stanisław Wiesiołowski cześnik, tucki i MDV. Teresa Kososka

22137 (Kotłów)

1781.6/10. (Kaliszkowice Kaliskie) Michał Franc., s. G. Franciszka Komorowskiego i Reginy z Chmielewiczów -- chrz. nieszl.

22138 (Kotłów)

1782.(K.) Marjanna Teresa Tekla c. GD. Mac. Osińskiego ekon. w K. i Anny z Dziencielskich -- MD. Stan. Wiesiołowski cześnik tucki i MD. Teresa Kosowska V.

22139 (Kotłów)

1754.19/1. † GD. Marjanna Baczyńska l. 80

22140 (Kotłów)

1754.11/10. † N. Stanisław Majewski z cła JKMci w Dębnicy i Górce l. 50 na tej funkcji, a miał l. 70 ponad

22141 (Kotłów)

1755.18/6. † dziecko JMD. Jana Wiesiołowskiego cześnika tuckiego superintendenta ceł kor., dz-a Strzyżowa

22142 (Kotłów)

1757.25/8. † X. Stanisław Józef z Bielic Bielicki kan. regul. later., prob. trzemiszeń., b. prob. gorski koło Łęczycy, potem koleg. kłodaw. prałat kaliski, w zakonie l. ponad 30, l. 54 na dyssynterję † we wsi Kuchary nazajutrz po sw. Bartłomieju poch. Kalisz

22143 (Kotłów)

1771.19/10. † IMGD. Jan Wiesiołowski cześnik tucki chory od 4 lat, poch bernardyni ostrzeszow.

22144 (Kotłów)

1776.29/3. (Chynowa) † Jan Baczyński l. ok. 62

22145 (Kotłów)

1781.15/7. (K.) † Wojciech s. GD. Osińskiego Macieja ekonoma tej wsi l. 2 i 3 m.

22146 (Kotłów)

179225/3. (Dw. Strzyżew) †M. Teresa Kossowska l. ok. 50 nagle poch. 28 bernard. ostrzeszow.

22147 (Kotłów)

1792.24/12. † (Dw. Strzyżew) Augustyn Rajmund Adam s. M. Stanisł. i Honoraty Wiesiołowskich dz. St. m. 4

22148 (Kotłów)

1793.12/8. (Dęmbnica) † Walentyn 6 m., s. G. Stanisł. i Barb. Dąbrowskich

22149 (Kotłów)

1795.16/10. (Dembnica) † D. Franciszek Sokołowski ekonom gen. stawów przygodzic. l. 57 poch. tu

22150 (Kotłów)

1796.17/3. (Strzyżew) † MD. z Kiełczewskich Honorata Wiesiołowska cześ. tucka, dz-a Strzeżowa, chora od jakiegoś czasu przed połogiem poch. bernardyni ostrzeszowscy

22151 (Kotłów)

1796.27/4. (Dw. Strzyżew) † GD. Dorota Wiesiołowska V. l. 11 poch. tu, c. Stanisł. i ol. Honor.

22152 (Kotłów)

1799.30/8. † G. Melchjor Grodziecki ekonom z wsi Psary parafji rososzyckiej poch. 1/9. cm. morbo hydropsis l. 28

22153 (Kotłów)

1800.25/3. (Kaliszkowice Kaliskie) † MGD. Kunegunda z Zołądkowskich Swinarska pos. tej wsi, l. ok. 45 -suchoty poch. Grabów franciszk. 27/3.

22154 (Kotłów)

1801.24/3. (Biskupice) † Józef, l. 3, s. GD. Stanisł. i Justyny Wilczyńskich - populerum

22155 (Kotłów)

1801.5/12. (K.) † G. Stanisław Dąbrowski ekonom Kotł. l. 64

22156 (Kotłów)

1801.11/12. (Dw. Strzyżew) † MGD. Fortunat Kazimierz Wiesiołowski mł. l. 12 i 10 m. IMD. Stanisł. i ol. Honoraty na kamień.

22157 (Kotłów)

1802.8/7. (folw. Radzika w Kaliszkowicach Kaliskich) † D. Rozalja Grąbczewska l. 20, ż. Franciszka G. skryby tus. † po połogu

22158 (Kotłów)

1807.9/3. (Dw. Strzyżew) † Ignacy Celstyn Kajetan l. 4 i 11 m., s. MGD. Karola Miłkowskiego i Józefy z Kąsin. - pos. S., Thussi

22159 (Parchanie)

Proboszcze od r. 1679: Tomasz Kwasiborski kanon. płoc., Franc. Szambek kan. włocł. i pozn. 1702, Romuald Bogdanowicz curatus P. 1704, (następna od 1710) Zygmunt Ustarbowski od 1729, Józef Borzymiński nan. infl. od 1733, (nast. od 1743) Rafał Kurowski po prz. †-ym 1783, mian. 1784 † 1799.26/4. Maciej Węsierski (po porz. † 1800) aż do 1807.10/3.

22160 (Parchanie)

1760.15/10. † G. Walerjan Garczyński ze wsi Gąski poch. Refor. Podgoriae

22161 (Parchanie)

1763.4/7. † PM. Rafał Radojewski chorąży brzeski-kuj. poch. Reform. Podgórze

22162 (Parchanie)

1764.6/5. utoneła Katrzyna l. 5, c. D. Mieszkowskiego pos. P>

22163 (Parchanie)

1765.6/12. † Barbara l. 8, c. M. Bonaw. Mękarskiego pos. wsi Olszewice

22164 (Parchanie)

1766.17/2. † M. Agnieszka Przysiecka poch. Ref. Podgórze

22165 (Parchanie)

1766.3/7. (Balczewo) † córka M. Bogusławskiego zastaw. B. poch. tu

22166 (Parchanie)

1776.7/2. (Modliborzyce) poch. Łukasz s. G. Anton. Wasilewskiego i Konstancji

22167 (Parchanie)

1777.9/IV. (Modliborzyce) poch. G. Felicjan Mieczkowski M. Franciszki z Zbomskich Zakrzewskiej podczaszyny kowal. dworz., l. 38, affecti hepatis

22168 (Parchanie)

1777.2/12. (Balczewo) poch. G. Stefan Wolski stolnikowicz bydgoski, pos. B., suchoty, [nieczytelne], l. 36

22169 (Parchanie)

1779.12/2. (Słoński) poch. G. Franc. Pruski l. ok. 50, ob. casualem concussionem pectoris

22170 (Parchanie)

1779.16/7. (Słońsk) poch. G. Augustyn Nogowski l. ok. 36, "populis vulgariter petocie dictis"

22171 (Parchanie)

1780.10/7. (Szpital) † G. Kat. z Brochowickich ż. G. Anton. Jakubowskiego pos. JKMci i RP. l. 26, 3 l. chora na upływy krwi

22172 (Parchanie)

17805/8. (Modliborzyce) poch. G. Kunegunda de Kirszenteynn ż. G. Józefa Nasierowskiego ekonoma M. l. ok. 46

22173 (Parchanie)

1780.6/9. (Modliborzyce) poch. tu M. Franciszka z Zboińskich ż. ol. M. Józefa Zakrzewskiego podczaszego kowal., wdowa l. 53, febra

22174 (Parchanie)

1780.13/9. (Modliborzyce) poch. M. Michał Zakrzewski l. 24, s. poprzed.[Franciszka Zboińska i Józef Zakrzewski] febra maligra., mł., zostało 2 braci rodz. i spadkobierców: Andrzej i Józef ZZ.

22175 (Parchanie)

1783.15/1. † X. Antoni Boczkowski kanon. kruśw. prob. tut. od l. 12, l. 55, poch. tu

22176 (Parchanie)

1785.26/4. (Olszewice) † paraliż GD. Tadeusz Marszałowski l. 60

22177 (Parchanie)

1787.22/1. (Balczewo) † MGD. Jlujanna de Wolskie Krasińska l. ok. 38, poch. Zb.

22178 (Parchanie)

1787.20/9. (Modliborzyce) G. Józef Nosierski

22179 (Parchanie)

1794.27/9. (P.) † Joanna Nep. z Marszałowskich Majewska r. 1, tyg. 23, c. N. Mateusza i Józefaty Majewskich poch. 29

22180 (Parchanie)

1799.21/5. (Balczewo) poch. G. Jakub Krasiński Nob., (zostało 2 ss. i 1 córka, która poślubiła rusticum operarium ab aliquot annis) l. 56, od 4 lat nieprzytomny

22181 (Krobia)

1698.4/10. hr. Stanisław Radzikowski x sław. P. Regina Gocwinianka, oboje z Kr.

22182 (Krobia)

1705.25/7. Pan Wojciech Rutkowski mł. z Ogrodziewic x panna Anna Borwalska z Kr.

22183 (Krobia)

1712.26/6. (Kr.) GD. Franciszek Piaskowski x v. Dorota Gocwinowna

22184 (Krobia)

1712.16/6. (Kr.) D. Stanisław Gadecki x Anna Karwacka - sw. sł.

22185 (Krobia)

1718.0/1. (K.) MGD. Sztamirowski x MGD. Marjanna V. Radońska -- MD. Antoni R. tenut. kl. krol.

22186 (Krobia)

1718.31/5. (Rogowo) GD. Bogusł. Gruszczyński z Grabonoga x GD. Marjanna z Rogowa Slichtynkówna -- MGD. Jan G. z Grabonoga, Sebast. G. z Trzewców, bracia rodz. lutrzy

22187 (Krobia)

1723.18/4. (Kr.) GD. Władysław Szczykowski mł. pos. Pudliszek x GD. Jadwiga Mąkowska V. z dw. krob. -- MD. Antoni Radoński stolnik podolski, MGD. Maciej Borzęcki pos. Kr.

22188 (Krobia)

1724.15/11. (Kr.) G. Franciszek Piaskowski wd. x Zofja Gonska V. -- GD. Kaz. Uloff z Zychlewa etc.

22189 (Krobia)

1779.24/2. (Kr.) M. Paweł Borzęcki x Konstancja Bogucka -- MGD. Roman Rogaliński, MD. Maciej Borzęcki Franc. Kniazicki

22190 (Krobia)

1730.30/11. MD. Ignacy Skorzewski x MDV. Aniela Borzęcka -- Mycielscy stolnik i chorąży kor. Skorzewski pułk. JKMci, Kasper Miaskowski

22191 (Krobia)

1733.23/10. (Kr.) GD. Wojciech Przyborowski x V. Barbara Kniazicka -- GD. Mac. Borzęcki IGn. Skorzewski, Mik. Dobrosławski

22192 (Krobia)

1734.4/7. (Pudliszki) MD. Andrzej Mielżyński sta kcyński x V. Anna Bnińska -- MD. Wikowski etc.

22193 (Krobia)

(Borek) 1783.17/3. (B.) Józef, s. N. Tom. i Justyny Bieleckich -- chrz. nieszl.

22194 (Krobia)

1783.17/3. (B.) Regina, c. N. Tom. i Justyny Bieleckich -- chrz. nieszl.

22195 (Krobia)

1784.10/3. (Zalesie) Ignacy Jakub (ch. z w. w Murow. Gośl. 1781.0/6.) s. N. Jana i Bogumiły Prudzieckich -- I. Antoni Gołębocki major i Jan Zaremba podkomorzy JKMci i Joanna i Kat. Przyjemskie stolnikówny wsch.

22196 (Krobia)

1784.15/8. (Zalesie) Justyna * w dzień sw. Justyny, c. poprz. Prudzieckich[Jana i Bogumiły] -- X. Melchjor Pomorski dziekan i prob. borecki i I. Zakrzewska rotmistrzowa z Wrzesznicy

22197 (Krobia)

1785.6/7. (B.) Piotr Bonawentura s. G. Łazarza i Joanny Pinińskich -- X. i G. Franciszka P.

22198 (Krobia)

1786.14/5. (Siedmirogowo) Stanisława Antonina, c. I. Nepomucena i Franciszki Mielińskich -- I. Korytkowski i Barbara Brzeska podstolina

22199 (Krobia)

1787.28/5. (Siedmirogow) Erazm. Jan Nepom., s. MD. Jana Nep. Mieleńskiego i Franciszki -- MD. Antoni M. i MD. ZOfja Nieświastowska