FANDOM


In Memoriam Prof. Dr. Włodzimierz Dworzaczek - zum 25. Todesjahr zurück

Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce [Historische und genealogische Materialien zur Geschichte großer Güter in Großpolen]Bearbeiten

Plater [von Broel-Plater]-Podlescy - 72 EinträgeBearbeiten

>Platerowie h. Własnego. Ograniczam się do podania jedynie fragmentów genealogii tej rodziny, tych mianowicie, które ów ród wiodący się z Inflant wiązały z Wielkopolską. Pełne ich nazwisko brzmiało Broel-Plater.

Stanisław, syn Kazimierza Konstantego i Izabelli z Borchów, urodzony w r. 1784 w Daugliszkach na Litwie, osiadł ok. r. 1816 w Wielkopolsce, gdzie za żoną wziął Wroniawy i Prochy. Umarł we Wroniawach 1851.8/V. r., mając lat 68 (LM Kębłowo). Ożenił sie 1821.6/II. r. z Antoniną Gajewską, ur. ok. r. 1793, córką Adama i Eleonory Garczyńskiej, zmarłą w Poznaniu 1867.18(17?)/X., pochowamą w Wolsztynie (LM Św. Marcin, Pozn.; LM Wolsztyn; Dz. P.). Synowie, Stanisław i Adam, o których niżej. Córka Eleonora (Laura) (Eleonora Michalina Maria Adelajda), ur. w Komorowie 1826.29/IX. r. (LB Wolsztyn), zmarła 1856.20/XI. r., pochowana w Wolsztynie, wydana ok. r. 1845 za Kazimierza hr. Wodzickiego z Olejowa w Galicji.

1. Stanisław, syn Stanisława i Gajewskiej, ur. w r. 1822, kilkakrotny poseł na sejm w Berlinie. Zaangażowany w spółce Banku Tellusa, ponosił też konsekwencje jego bankructwa. Subhasta Wroniaw z Solcem i Olędrami Soleckimi wyznaczona była w r. 1874 (Dz. P.). Oskarżony o sprzeniewieżenie depozytów Tellusa, osadzony 1873 i 1876 w więzieniu (ib.). Ostatecznie Wroniawy sprzedał ok. r. 1877 Cieślińskiemu z Warszawy (ib.). Umarł w Warszawie 1890.10/X. r., pochowany w Górkach. Żoną jego była Katarzyna hr. Mielżyńska, zaślubiona w Chobienicach 1848.6/VII. r., córka Macieja i Konstancji z Mielżyńskich, ur. w Chobienicach 1828.15/XI. r., zmarła w Warszawie 1899.12/XII. r. (Konarski). Synowie: Jan Chryzostom, ur. w Poznaniu 1854.27/I. r. (LB Św. Marcin, Pozn.), Kazimierz Tomasz, ur. w Wroniawach 1855.28/XII. r. (LB Kębłowo), zmarły dzieckiem w Poznaniu, i Bernard, o którym niżej. Z córek Maria Ludwika Konstancja Antonina, ur. we Wroniawach 1857.26/VIII. r. (LB Kębłowo), zmarła w Wenecji w r. 1866 (Konarski), Eleonora (Eleonora Maria Franciszka), ur. we Wroniawach 1860.31/I. r. (LB Kębłowo), zaślubiona w r. 1878 (1881?) Eustachemu Jelskiemu.

Bernard, syn Stanisława i Mielżyńskiej, ur. w Prochach 1861.18/VIII. w Hruszniowie w Galicji, umarł tam 1898.18/VII. r., pochowany w Górkach. Z zaślubionej w Mielnie 1893.18/X. r. Kazimiery Florentyny hr. Dunin Borkowskiej, córki Mieczysława i Marii Wodzickiej, ur. w Mielnie 1869.29/VII. r., zmarłej w r. 1949, pozostawił tylko córki.

2. Adam (Adam Kazimierz Stanisław Ludwik), syn Stanisława i Gajewskiej, ur. w Komorowie 1824.18/IV. r. (LB Wolsztyn; LB Kębłowo), właściciel Prochów i Wielichowa, umarł w Prochach 1878.25/VII. r., pochowany w Wolsztynie (Dz. P.). Jego żoną była Anna Plater, córka Adama i Ludwiki Grabowskiej, ur. w Krasławiu 1831.5(6?)/XII. r., zmarła 1901.6/VII. r., Synowie: Stanisław, Adam i Henryk. Z córek, Maria Ludwika Antonina Pelagia, ur. w Prochach 1853.11/VII. r. (LB Prochy), zmarła w Krasławiu 1857.12/X. r. tam pochowana (Konarski). Ludwika (Ludwika Maria Adelajda Dorota), ur. w Prochach 1855.6/II. r. (LB Prochy), zaślubiła we Wrocławiu 1880.6/XI. r. Adama bar. Larisch, właściciela dóbr w Wadowickiem (Dz. P), Antonina, ur. w Prochach 1864.20/VII. r., zmarła 1865.2/IX. r., pochowana w Wolsztynie (LM Wolsztyn).

1) Stanisław (Stanisław Adam Mateusz Marcin Ludwik Mikołaj), syn Adama i Platerówny, ur. w Prochach 1856.21/IX. r. (LB Prochy), właściciel Wielichowa z Trzcinicą w pow. kość. Kupił w r. 1884 od Michała hr. Platera-Zyberka za 840.000 m. Wroniawy (2.100 ha), które ten kupił był w r. 1879 od Cieślińskiego (Dz. P., wiad. z Pozn. 22/VII.). Wroniawy (8.500 m.m.-2.068 ha) z wolnej ręki sprzedał w r. 1893 Niemcowi za 950.000 m. (Dz. P., wiad. z 20/XII.). Wielichowo (5.100 m.m.) na subhaście w Kościanie za 600.000 m. przeszło w ręce niemieckie (Dz. P.). Umarł w Poznaniu 1915.20/V. r. (LM Św. Marcin, Pozn.). Jego żoną, zaślubioną w Drzązgowie 1883.22/X. r. była Zofia hr. Grudzińska, córka Zygmunta i Marii Działyńskiej (LC Grodziszczko; Dz. P.), ur. w Poznaniu 1858.15/VII. r., zmarła w Osieku 1918.2/VIII. r. (Konarski). Synowie, Jan-Ludwik i Marek. Z córek, Zofia, ur. w Wroniawach 1886.2/XI. r., zaślubiona w Krakowie 1913.2/VII. r. Leonowi ks. Puzynie. Celina Anna Maria, ur. 1888.24/III. r., zmarła 1889.20/X. r.

(1) Jan-Ludwik, syn Stanisława i Grudzińskiej, ur. w Drzązgowie 1884.18/X. r., mieszkał w r. 1940 w Paryżu, gdzie zaślubił Elżbietę Pennec, zmarłą tamże 1966.22/II. r. Bezpotomni (Konarski).

(2) Marek (Marek August Stanisław Adam), syn Stanisława i Grudzińskiej, ur. w Wielichowie 1891.31(30?)/I. r., zmarł w Poznaniu 1955.6/I. r. (Konarski).

2) Adam (Adam Marian Mikołaj Józef Joachim), syn Adama i Platerówny, ur. w Prochach 1858.11/XII. r. (LB Prochy). Właściciel Próchów. Poślubił w Krakowie u Św. Barbary 1886.27/X. r. Marię Gorajską, córkę Władysława i Józefy Słoneckiej, ur. w r. 1859 (Dz. P.; Konarski), Syn Jan Andrzej, ur. 1889.10/V. r. w Hłuboczku, córka Maria (Maria Michalina Anna, Michalina Maria Anna), ur. w Prochach 1897.25(26?)/III. r., wyszła we Lwowie 1912.6/XI. r. za Mariana Komarnickiego (Konarski). Zob. tablicę 1.

@tablica: Platerowie (Broel-Platerowie h. Własnego) 1.

Kazimierz P. z Dusiat i Apolinara z Żabów byli rodzicami Cezarego (Cezarego Augustyna), ur. w Wilnie 1910.5/(8?)/X. r., osiadłego około r. 1845 w Wielkopolsce. Od Niemca Bandelowa w r. 1845 kupił Górę z Szymanowem i Górkę z Tworzykowem (4.582 m.) koło Śremu (Konarski). Był też w r. 1849 dziedzicem Psarskiego (LB Oporowo). Od Bolesława Potockiego nabył w r. 1865 Wielichowo, które Potocki świeżo kupił był od Niemca (Dz. P., wiad. z 18/X.). Pierwsza żona wniosła mu rozległe dobra koło Końskich i Opoczna, ale rezydował w Górze i tu zmarł 1869.9/II. r., pochowany w Jankowie (LM Śrem). Pierwszą jego żoną była zaślubiona w Dreźnie 1843.2/X. r. Stefania hr. Małachowska, córka Ludwika i Ludwiki Komarówny, ur. 1819.3(5?)/IV. r., zmarła na cholerę w Warszawie 1852.16/VIII. r. Drugi raz ożenił się 1859.2/V. r. z Julią hr. Bobrinską, córką Pawła i Julii Bielińskiej, ur. w Saratowie 1823.4/II. r., wdową 1-o v. po Waldemarze hr. Jezierskim, która 3-o v. zaślubiła w Poznaniu 1871.16/VIII. r. Jerzego de Vignolles de Juillac, właściciela dobr Odars koło Tuluzy (LC Św. Maria Magdal., Pozn.). Zmarła w Nicei 1899.27/I. r. (Konarski). Z pierwszej żony synowie: Ludwik, o którym niżej, Kazimierz, zmarły w Górze 1851.15/XI. r. w wieku lat 2 (LM Śrem) i Józef Kazimierz Marceli Antoni Paweł Marian, ur. w Górze 1852.16/I. r. (LB Śrem), zmarły w r. 1856. Córki, Maria i Jadwiga. Z ich Maria, ur. w Górze 1945.13(30?)/XI. r., wyszła w r. 1874 w Warszawie za ks. Stanisława Czetwertyńskiego, umarła przed r. 1895 (Konarski). Jadwiga (Jadwiga Stefania), ur. 1848.30/III. r. (Konarski), zaślubiła w Warszawie u Wizytek 1871.5/X. r. ks. Karola Radziwiłła z Towian (Dz. P.). Zmarła w Lubostroniu 1929.11/VIII. r., pochowana w Łabiszynie (ib.). Z drugiej żony synowie, Cezary i Stanisław, o którym niżej.

1. Ludwik (Ludwik Kazimierz Alojzy Stanisław Apolinary Brunon Józef Marian), syn Cezarego i Małachowskiej, ur. w Górze 1844.6/X. r. Górkę koło Manieczek (ok. 1.000 m.m.) sprzedał w r. 1897 Władysławowi Karłowskiemu, pełnomocnikowi dóbr Easzkowskich (Dz. P., wiad. z 1897.26/VI.). Po matce dziedzic Niekłania, Białaczewa, Chlewisk i Pawłowa. Umarł w Krakowie 1909.22/IX. r. Zaślubił w Jurkowie 1869.2/X. r. Zofię Morawską (LC Czerwona Wieś), córkę Kajetana i Józefy Łempickiej. Jego całe potomstwo, dzieci i wnuki, nie było związane z Wielkopolską.

2. Cezary (Juliusz Cezary Karol Barnaba Marian Józef Kazimierz), syn Cezarego i Bobrinskiej, ur. 1860.11/VI. r. w Górze, właściciel Góry

@tablica: Platerowie (Broel-Platerowie h. Własnego) 2.

i Szymanowa z Tworzykowem w pow. śrem. Umarł w Górze 1916.28/II. r., pochowany w Jankowie (LM Śrem; Dz. P.). Zaślubił 1914.21/VII. r. Helenę (Alinę Helenę Wandę) Witte, córkę Ernesta i Wiktorii Putiatyckiej, która wyszła 2-o v. 1931.29/I. r. za Sergiusza Zahorskiego, generała wojsk polskich, szefa gabinetu wojskowego prezydenta RP, zmarłego w Londynie 1962.4/VI. r. Syn Cezary (Cezary Rodryg Krystyn Adam), ur. 1916.23/VIII. r., mieszkał w r. 1962 w Niemczech (Konarski).

3. Stanisław (Stanisław Karol Józef), syn Cezarego i Bobrinskiej, ur. 1861(1862?).11/VI. r. Osiadł w r. 1897 na stałe w Nicei, gdzie umarł wiosną 1942 r. Zaślubił w Berlinie 1888.29/I. r. Olgę bar. v. Schlippenbach. Córka Julia, niezamężna, zmarła w Nicei w r. 1946 lub 1847 (Konsraski). Zob. tablicę 2.

Ludwik, mąż Marianny Brzostowskiej, córki Roberta, kasztelana połockiego, i Anny Platerówny, zmarłej w Poznaniu 1843.24/II. r. Pozostały dzieci małoletnie, Zygmunt i Paulina (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Tekla (Maria Kunegunda Tekla), wyszła przed r. 1852 za Stanisława Ogińskiego, a 1852.25/VII. r. chrzcili w Poznaniu u Ś. Marcina syna. Zygmunt, dziedzic Psarskiego, chrzstny 1854.7/IX. r. (LB Śrem). Teofil, syn Adama i Ludwiki z Grabowskich, dziedzic Krasławia na Litwie, umarł bawiąc u swej siostry w Prochach 1858.7/VI. r., mając lat 33 (LM Prochy).

Niektórzy spośród Platerów, mający po kądzieli krew Zybergów, pisali się Platerami-Zyberkami. Anna hr. P.-Z. z Lisny, mając lat 29, wyszła w Prochach, w domu Adama P-a, 1850.30/VI. r. za Ludwika Orpiszewskiego ze wsi Kłubka (LC Prochy). Stanisław P.-Z., właściciel Kaźmierzyszek w Kurlandii, mający lat 27, zaślubił w Rokossowie w kaplicy dworskiej 1878.12/V. r. ks. Helenę (Michalinę Marię Helenę) Czartoryską, pannę 21-letnią (LC Poniec). Syn ich Józef Michał Jan, ur. w Rokossowie 1884.19/IX. r. Córka Elżbieta Maria Paula, ur. tamże 1881.14/I. r. (LB Poniec). Henryetta z hr. Czapskich, 56-letnia, umarła 1905.30/I. r. (Dz. P.). Anna P-Z., córka Henryka i Adeli hr. Keller, umarła w Poznaniu 1920.8/X. r., mając lat 64, pochowana na cmentarzu Bożego Ciała (Dz. P.). Adam umarł 1922.8/VII. r. (ib.).

>Platowie h. Ostoja, pisani rozmaicie: Plata, Plath, Platha. Baltazar, dworzanin królewski, mocą przywilejów uzyskanych od Zygmunta Augusta 1569.24/III. r. i Henryka Walezego 1674.20/IV. r. miał otrzymać corocznie 100 zł., wypłacanych tytułem stacji przez Żydów poznańskich. Potwierdził te przywileje Stefan Batory 1578.4/III. r. (M. K. 178 k. 239v-241). Baltazar w czasie sejmu toruńskiego (1626 r.) zapisał Wacławowi Goreckiemu sumę 300 zł. (G. 64 k. 441). Mikołaj z pow. człuchowskiego, nie żyjący już w r. 1611 (N. 167 k. 800), ojciec Adama, którego w r. 1609 Łukasz Łościborski procesował o nieuiszczenie sumy 1.000 zł. (N. 167 k. 249). Zawierał w r. 1611 z Wojciechem Witosławskim pod zakładem 3.300 zł. kontrakt o wieś Dębienek w pow. nakiel. (N. 167 k. 800). Skwitowany w r. 1618 za 130 zł. przez ks. Jana Deręgowskiego, oficjała kamieńskiego (N. 171 k. 137). Mąż Zofii Kossówny, uzyskał wraz z nią w r. 1623 zapis długu 840 zł. (N. 173 k. 3). Michał zawierał w r. 1625 pod zakładem 500 zł. kontrakt z małżonkami Bartłomiejem Korytowskim i Elżbietą Minostowką (N. 176 k. 494v). Krzysztof i jego żona Elżbieta Stolińska, oboje nie żyli już w r. 1715 (N. 198 k. 64).

Helena Platówna (Plantówna?), żona 1-o v. w r. 1748 Franciszka Glinickiego, posesora wójtostwa w Dolsku, 2-o v. w latach 1749-1780 Michała Dembińskiego.

>Pląskowscy z Pląskowa w pow. gnieźn., różni. Arnold ok. r. 1440/42 był jednym z opiekunów synów Janusza (z Karszewa?) (G. 5 k. 9). Janusz z Pląskowa, wzywany 1448 r. przez Annę, żonę Michała z Jawniewic do uiszczenia 15 grz. (G. 6 k. 448). Obok Michała z Jelitowa ręczył w r. 1449 za Ninogniewa z Sokolnik i syna jego Jana Piotrowi z Sokolnik (G. 6 k. 90v). Pozywał t. r. Michała z Jawniewic (G. 7 k. 5). Janusz z Pląskowa swe prawa na Jawniewicach sprzedał w r. 1462 za 50 grz. Janowi z Wrotkowa (P. 1384 k. 153). Pozywały go w r. 1463 dzieci zmarłej Doroty z Jawniewic i Pawła z Wronowa (G. 20 k. 35). Pozywał w r. 1469 Wojciecha i Stanisława, braci rodzonych z Pląskowa (G. 9 k. 1), oraz Andrzeja, syna zmarłego Przybka z Pląskowa (ib.). Nie żył już w r. 1471, kiedy wdowa po nim, Dorota z Bojenic, miała sprawę z Wojciechem P-m (G. 20 k. 231v). Wdowa ta w r. 1478 skwitowała brata Stanisława "Garbatkę" z Bojenic i bratanka Marcina z Bojenic zarówno z majątku rodzicielskiego jak i z posagu w Bojenicach (G. 10 k. 23). Córka Janusza, Małgorzata, żona Krzystka Bojeńskiego, na trzeciej części swych dóbr ojczystych w Pląskowie w r. 1471 zeznała sumę 4 i pół grz. stryjowi Maciejowi z Pląskowa (G. 8 k. 109). Swoje rodzicielskie części w Pląskowie sprzedała w r. 1472 wyderkafem za 60 grz. Andrzejowi i Maciejowi braciom z Pląskowa (P. 1385 k. 150). Żyła jeszcze, być może, w r. 1486 (G. 22 k. 83v).

Sędziwój z Pląskowa kwitował w r. 1449 synów i córkę Mikołaja "Szyszki" z W. Łubowic (G. 6 k. 82). Synowie Sędziwoja: Stanisław, Maciej i Grzegorz, bracia niedzielni z Pląskowa, w r. 1466 uzyskali intromisję do gruntów, gdzie rezydował ich zmarły ojciec (G. 20 k. 104).

Maciej, syn Trojana, dziedzic w Pląskowie, część tamże w r. 1449 sprzedał za 36 grz. Stanisławowi, synowi Jana, dziedzicowi w Pląskowie (P. 1380 k. 101).

Wojciech _Pierzchała_ z Pląskowa, wobec którego Bartłomiej i Marcin, dziedzice z Dziećmiarowic, w r. 1451 ręczyli za Michała "Proroka" niegdy Dziećmiarowskiego, teraz z Marcinkowa, oraz za synów jego i córkę (G. 6 k. 198). Owa córka, Anna, była wtedy wdowę po Wojciechu z Pląskowa (ib. k. 197v, 198). Wojciech P. "Pierzchała" pozywał w r. 1471 Jana z Swinar (G. 20 k. 240), zaś w r. 1476 sam był pozywany przez Macieja, syna Macieja z Pląskowa (G. 21 k. 21). Wzywał Wojciecha w r. 1481 do uiszczenia 6 grz. i 1 zł. Mikołaj Janowski, kasztelan śremski (G. 11 k. 6v). Paweł "Pierzchała" z Pląskowa (może syn Wojciecha?), skwitowany w r. 1485 z 6 grz. przez Mikołaja Łubowskiego (G. 22 k. 6v). Mikołaj "Pierzchała", dziedzic w Pląskowie, swoją część tamtejszą w r. 1488 zastawił wyderkafem za 12 grz. Janowi Pląskowskiemu (G. 13 k. 115v). Skwitowany w r. 1490 przez Jana P-go z 12 grz., za które trzymał wyderkafem jego część ojczystą w Pląskowie (G. 15 k. 49v).

Andrzej _Szczyrba_ z Pląskowa, nie żyjący już w r. 1452, ojciec Wojciecha i Jana, których Maciej, Jan i Dominik, synowie Mikołaja z Łubowic, winni byli w r. 1452 skwitować z długu ich ojca (G. 7 k. 174v). Ci sami bracia, nazwani teraz z Golczewa, mieli w r. 1479 skwitować Jana i Wojciecha z Pląskowa z tego długu (G. 10 k. 93v). Ci bracia, Jan i Wojciech, w r. 1479 zobowiązali się uiścić 4 grz. Katarzynie, żonie Stanisława z Cielmowa, jak też synom jej, Maciejowi, Dominikowi i Janowi, braciom niedzielnym z Łubowic (G. 10 k. 94). Wojciecha P-go wzywali w r. 1480 ci bracia do uiszczenia 4 i pół grz. (ib. k. 114). Bracia, Jan i Wojciech z Pląskowa w r. 1481 zeznali powyższą sumę Dominikowi i Maciejowi, synom Katarzyny, córki zmarłego Mikołaja z Łubowic (G. 11 k. 5), ale t. r. Dominik i Maciej domagali się od ich uiszczenia owej sumy (ib. k. 40). Kwitowani byli t. r. z 2 kop gr. przez wuja Dominika Golczewskiego winnych Mikołajowi z Łubowic (G. 11 k. 40v). Wojciech umarł w r. 1482, Jan zaś przeżył go (G. 21 k. 99v, 108).

Mścisław, Mściszek, Mścich z Pląskowa pozywany w r. 1752 przez Dziersława z Jabłkowa (G. 7 k. 311). Jego syn Maciej pozywał w r. 1476 Wojciecha "Pierzchałę" P-go (G. 21 k. 21). Macieja zw. "Mścich" pozywał w r. 1486 Wawrzyniec P. o "posiądzenie" jego ojcowizny w Pląskowie, o której powiadał, że ją nabył od Małgorzaty, córki Janusza z Pląskowa (G. 22 k. 83v).

Maciej i Wojcieh, bracia rodzeni z Pląskowa, mieli w r. 1462 sprawę z braćmi, Michałem z Łubowic i Janem z Gwiazdowa (G. 20 k. 9). Pozwani w latach 1463 i 1466 przez tychże braci (ib. k. 28, 116). Maciej t. r. pozywał Wojciecha z M. Łubowic (ib. k. 116). Rodzeństwo: Mikołaj, Andrzej i Katarzyna, niedzielni z Pląskowa, byli w r. 1463 intromitowani do ich trzeciej części macierzystej w Pląskowie Anny, żony Mikołaja z Bojenic (G. 20 k. 23). Może ten sam Andrzej P. pozwany był w r. 1469 przez Wojciecha niegdy Witakowskiego (G. 9 k. 3v). Andrzej P., Wojciech P. oraz Dzichna, wdowa po Przecławie Koszewskim, wraz z synem niedzielnym Mikołajem, zapisali w r. 1469 dług 100 grz. ks. Urielowi z Górki, biskupowi poznańskiemu (G. 20 k. 183v).

Wojciech P. na połowie dóbr swych w Pląskowie w r. 1476 oprawił posag 15 grz. swej żonie Katarzynie (P. 1386 k. 42). Ta Katarzyna (Małgorzata?). już będąc wdową w r. 1478 wraz z niedzielnymi synami, Mikołajem i Janem, pozywana była przez Macieja P-go (G. 10 k. 18v). Mikołajowi i Janowi Wojciech P., syn Przybysława, zapisał w r. 1481 dług 11 grz. (G. 11 k. 48v, 49), zaś w r. 1482 uzyskali zapis długu 4 grz. od Wojciecha i Jana, braci w Pląskowa (ib. k. 112v). Barcia niedzielni Jan i Mikołaj z Pląskowa pozywali w r. 1485 Wojciecha z Pląskowa (G. 22 k. 4). Obaj od Mikołaja P-go kupili w r. 1489 za 30 grz. jego część w Pląskowie (P. 1387 k. 128). Wzywali t. r. Wojciecha, syna Przybysława do uiszczania 11 grz. i 9 skojców (G. 13 k. 144v). Ręczył im w r. 1490 Jan Budziejewski za Jana P-go, iż będzie żyć z nimi w pokoju (G. 15 k. 38). Obaj kwitowali t. r. Jana P-go z 5 grz. Mikołaj, nazwany wtedy P-im cz. Sulińskim, zapisał 6 grz. długu Janowi P-mu (ib. k. 49, 49v). Nie żył już w r. 1491, zabity przez Macieja Budziejewskiego. Katarzyna, wdowa po nim, uzyskała od zabójcy męża zapis 14 grz. długu. Zaś jednocześnie ów Budziejewski zapisał 5 grz. synom i córce Mikołaja P-go i Katarzyny, t. j.: Wojciechowi, Janowi, Stanisławowi i Barbarze, a przez wdowę został skwitowany "z głowy" męża (G. 15 k. 121, 121v). Ci synowie i córka Mikołaja uzyskali t. r. zapis 11 grz. długu od Wojciecha P-go (G. 15 k. 128v). Synów skwitował t. r. z 20 grz. Jan P. (G. 22 k. 189). Wdowa, synowie i córka w r. 1494 skwitowali zabójcę z 10 grz. za głowy zarówno ojca jak i stryja Jana (G. 23 k. 67), zaś w r. 1497 wdowa wzywała go do uiszczenia 10 grz. (G. 17 k. 1). Ta wdowa była 2-o v. żoną Jana P-go i ręczyła wtedy Budziejewskiemu za synów i córkę, iż nie będą go niepokoić o głowy ojca i stryja (G. 17 k. 69). Stanisław, jeden z synów Mikołaja, pozywał w r. 1494 Agnieszkę Popowską o głowę stryja Jana (G. 23 k. 23) i t. r. wzywał ją do uiszczenia 3 grz. (G. 16 k. 68). Była najwidoczniej współuczestniczką Budziejewskiego w tym zabójstwie, lub za Budziejewskiego poręczała. Stanisław i jego bracia w r. 1494 pozywali Wojciecha P-go (ib. k. 53v). Ponieważ Agnieszka Popowska wraz z synem Janem nie chcieli Stanisławowi P-mu "uczynić sprawiedliwości" za głowę stryja Jana, w r. 1499 przysądzono mu na jej dobrach w Popowie i na innych winę 3 i pół grz. (G. 24 k. 6v). Stanisławowi i jego matce Sędziwój Gołaski, dziedzic w Popowie, zięć Agnieszki Popowskiej, zapisał 15 grz. długu, stanowiących ostatnią ratę za głowę zabitego Mikołaja Popowskiego (G. 24 k. 62). Za trzech braci i siostrę w r. 1500 ręczył Maciej Golczewski Maciejowi Budziejewskiemu, iż go nie będą niepokoić ani o głowę ojca, ani o głowę stryja (G. 24 k. 107v). Stanisław wraz z matką Sędziwoja Gołaskiego pozywali jeszcze i w r. 1501 (G. 24 k. 145v), a w r. 1509 po śmierci Gołaskiego uzyskali intromisję do jego dóbr w Popowie (G. 26 k. 1v). Jan P. cz. Suliński po śmierci siostry Barbary zobowiązał sie stawić brata dla skwitowania szwagra z 9 grz. jej ojcowizny i połowy wyprawy (G. 25 k. 151).

Mikołajowi P-mu Bartosz Dembiński dał w r. 1477 zobowiązanie poręczające 6 grz. za Andrzeja Rosnowskiego (P. 1386 k. 70). Jan P., mąż Katarzyny Głębockiej, córki Jana, która w r. 1477 trzecią część połowy wsi ojczystej Głębokie w pow. gnieźń. sprzedała stryjowi Przedpełkowi Głębockiemu (P. 1386 k. 74). Jan w r. 1479 skwitował z należnych żonie 14 grz. Jana i Mikołaja, synów zmarłego Przecława z Głębokiego (G. 10 k. 95). Oboje w r. 1482 skwitowali owych synów Przecława z 10 grz. jej ojcowizny (G. 12 k. 16). Jan części Pląskowa w r. 1485 sprzedał wyderkafem za 7 grz. Maciejowi P-mu (P. 1387 k. 16). Na połowie swej części w Pląskowie jak też na połowie sum zastawnych w Głębokiem nabytych od Mikołaja Głębockiego oprawił w r. 1485 żonie swej posag 40 grz. (P. 1387 k. 25). Katarzyna t. r. wzywała Mikołaja z Głębokiego, syna Przecława, do uiszczenia 17 grz. (G. 12 k. 99). Ta żona Katarzyna w r. 1494 skwitowała Andrzeja Domasławskiego z posagu i wiana na części Pląskowa i sum na Głebokiem (G. 23 k. 49v). Wzywała w r. 1495 Jana Łążeckiego do uiszczenia 10 grz. długu (G. 16 k. 78v), zaś w r. 1497 do uiszczenia 8 grz. (G. 17 k. 7).

Maciej _Łysy_ z Pląskowa kwitował w r. 1480 z 3 grz. długu Jana i Wojciecha, braci rodzonych, niedzielnych dziedziców z Pląskowa (G. 10 k. 160v). Ten Maciej i jego żona Małgorzata w r. 1480 pozywali Mikołaja i Jana, braci rodzonych, niedzielnych z Pląskowa (G. 21 k. 79). Dostał Maciej w r. 1486 od Wojciecha P-go, syna Przybysława zapis 3 grz. i 1 wierdunek długu (G. 13 k. 9). Nie żył już ok. r. 1492 (G. 259 k. 23), zaś syn jego Maciej "Łysy" P. cz. Skrzetuszewski (Skrzetuski) uzyskał od Macieja P-go zapis długu 1 kopy gr. (G. 24 k. 99). Ten Maciej działając wespół z matką Małgorzatą kwitował w r. 1501 z długu Macieja P-go (G. 18 k. 278). Całą swą ojcowiznę w Pląskowie w r. 1511 sprzedał za 30 grz. Maciejowi Skrztuskiemu "Kuszowi" (G. 19 k. 210). Od Macieja Sktrzetuszewskiego w r. 1523 kupił za 80 grz. część w Skrzetuszewie (G. 335a k. 72v). Mąż Zofii Skrzetuszewskiej, od jej braci, ks. Jana, plebana w Pobiedziskach, i Mikołaja, w r. 1523 kupił wtderkafem za 30 grz. połowę Skrzetuszewa (P. 1392 k. 493v). Pozwany w r. 1532 przez owych braci Skrzetuszewskich o zapis posagu i wiana żony (G. 262 k. 20), która to żona zapewne już wtedy nie żyła. Nie żyła z całą pewnością w r. 1534, kiedy Maciej "zastawny dziedzic"(!) w częściach Skrzetuszewa, miał o jej posag sprawę z ks. Janem, kanonikiem poznańskim, i Maciejem Skrzetuszewskimi, wujami rodzonymi jego dzieci: Jana, Wojciecha, Anny, Małgorzaty i Heleny P-ch (G. 262 k. 65). Tym swym dziecim t. r. zapisał dług 45 grz. (G. 262 k. 95v). A była jeszcze i trzeci syn, wspomniany w r. 1537 Lesdegar(!). Maciej, ojciec tych synów, wraz z nimi niedzielny, część Skrzetuszewa, ojca dziedziczną, synów wyderkafową, w r. 1537 sprzedał w r. 1537 za 300 grz. Jerzemu Latalskiemu, kasztelanowi lędzkiemu (P. 1394 k. 112). Od rodzonego(!) brata, ks. Jana Skrzetuszewskiego, kanonika katedralnego poznańskiego, dostał w r. 1537 jego część ojczystą w Skrzetuszewie wraz z przezyskami na owej części (P. 1394 k. 145v). Z córek, Anna wyszła w r. 1534 za Andrzeja Żołeckiego "Słoninę" (P. 1393 k. 67). Przybysław z Pląskowa, nie żyjący już w r. 1481, ojciec Wojciecha i Stanisława, który to Wojciech zeznał wtedy 11 grz. długu Mikołajowi i Janowi braciom z Pląskowa, o których niżej (G. 11 k. 48-49). Dał w r. 1486 zapis 3 grz. i 1 wierdunku długu Maciejowi P-mu "Łysemu" (G. 13 k. 9). Pozwany przez Mikołaja i Jana, braci z Pląskowa w r. 1486 (G. 22 k. 65v). Marcina z W. Dębnicy skwitował w r. 1487 z procesu o zabicie swego brata Stanisława, zaś Mikołajowi i Janowi P-im zapisał dług 11 grz. (G. 13 k. 53, 53v). Wzywany przez nich w r. 1489 do uiszczenia 11 grz. i 9 skojców (G. 13 k. 144v).

Maciej P. kwitował w r. 1485 Stanisława "Kiełcza" z Brudzewa z 12 grz. za głowę swego brata Wojciecha (G. 12 k. 105). Wawrzyniec P., syn zmarłego Stanisława, pozywał w r. 1486 Macieja P-go "Mścicha" o owładnięcia po śmierci ojca jego oraz stryjów Macieja i Grzegorza ojcowizny jego w Pląskowie (G. 22 k. 83v). Wojciech P., w r. 1489 stryj Heleny, żony Jana Pawłowskiego (P. 1387 k. 119). Mikołaj P., mąż Elżbiety Osieńskiej, córki Jana, która w r. 1490 odziedziczoną po ojcu i stryju Dobrogoście bliższość do ósmej części w Długiej Goślinie, sprzedała Dobrogostowi Goślińskiemu (P. 22 k. 173).

Piotr, ojciec Wojciecha _Reszki_ z Pląskowa, który w r. 1491 poręczył za braci z Brudzewa, iż będą żyć w pokoju z Agnieszką Popowską (G. 15 k. 119), i t. r. kwitował z 15 grz. Dobiesława Raczkowskiego (G. 22 k. 162). Pozwany ok. r. 1491 przez Mikołaja Szymonowica z Łubowic, nie stanął i miał płacić winę (G. 259 k. 15). Jan P. "Reszka", mąż Małgorzaty P-ej cz. Domasławskiej, córki Andrzeja i Anny Popowskiej, która w r. 1524 od swej matki dostała "z miłości macierzyńskiej" oprawę 40 grz. jej posagu i wiana (G. 335a k. 84). Owa Małgorzata, już będąc wdową po Janie P-im, części wsi Sobiesiernie p. gnieźń., oprawne swej rodzonej ciotki Małgorzaty Popowskiej, żony zmarłego Piotra"Ninoty" Sobiesierskiego, w r. 1541 sprzedała za 50 grz. Jakubowi Sobiesierskiemu, zaś swoją trzecią część w Pląskowie sprzedała za 25 grz. Agnieszce Jezierskiej, żonie syna swego Pawła (G. 335a k. 239). Żyła jeszcze w r. 1553 (P. 1396 k. 82v), nie żyła już w r. 1558 (G. 37 k. 129). Synowie Jana i Domasławskiej, Paweł i Michał, ten drugi żyjący jeszcze w r. 1560 (G. 39 k. 418). Paweł, jak wiemy, mąż Agnieszki Jezierskiej, która w r. 1540 kwitowała ze swej części w Jeziorkach z 10 zł. Bernarda Grocholskiego, sumy zapisaj jej przez brata Baltazara Jezierskiego (Kc. 10 k. 151v). Paweł od matki swej w r. 1553 kupił za 30 grz. część rodzicielską w Pląskowie (P. 1396 k. 81v) i jedocześnie na połowie dóbr oprawił 40 grz. posagu swej drugiej żonie, Dorocie Nieświastowskiej, córce Tomasza (ib. k. 82). Kwitował w r. 1558 Grzegorza P-go z 11 grz. długu należnego zmarłej matce Małgorzacie (G. 37 k. 129). Kwitował t. r. swego brata Michała (G. 37 k. 186). Nie żył już w r. 1566, kiedy wdowie po nim zapisali 13 grz. długu małżonkowie Tomasz Nieświastowski i Dorota Modrzewska (G. 47 k. 357v). Skwitowała Tomasza Nieświastowskiego z tej sumy w r. 1569 (G. 49 k. 21). Od Jana Skrzetuskiego "Jakusza" w r. 1570 uzyskała zapis 200 zł. długu (P. 917 k. 186). Od Wojciecha i Jana braci Grabowskich dostała w r. 1577 zapis długu 300 zł. (N. 157 k. 1659v). Kwitowała t. r. Jakuba Chociszewskiego z rocznej pensji 24 zł. (P. 929 k. 907v). Oświadczała w r. 1587 pilność przeciwko Jarosławowi Smoguleckiemu (P. 949 k. 356v) i uzyskała odeń w r. 1588 zapis 30 zł. długu (ib. k. 497), a skwitowała go w r. 1589 (P. 951 k. 202v). Pozywała w r. 1590 Mikołaja i Stefana, braci Brodzińskich, jak też ich opiekunów (Kc. 27 k. 85), a t. r. skwitowała Mikołaja Zbyszewskiego z 200 zł. (P. 954 k. 584v). Kwitowała w r. 1593 z 830 zł. Katarzynę Popowską, wdowę po Wincentym Budziszewskim (P. 959 k. 310).

Maciej _Reszke_, mąż Agnieszki Skrzetuskiej(?), wdowy 1-o v. po Piotrze Chlebowskim, która od Wojciecha Chlebowskiego nabyła wyderkafem za 13 grz. czwartą część połowy Chlebowa w pow. gnieźn. (G. 335a k. 100). Agnieszka połowę oprawy od pierwszego męża na połowie Chlebowa dała w r. 1535 synowi Jerzemu Chlebowskiemu (P. 1393 k. 732). Anna, córka zmarłego Wojciecha P-go "Reszki", wdowa po opatrz. Jakubie Zarembie, zawierała w r. 1560 z Michałem P-im "Reszką" (zob. wyżej) kontrakt o 20 grz. (G. 39 k. 418).

Paweł P. swą część w Pląskowie w r. 1493 wymienił z Katarzyną Lipską, żoną Jana P-go, na jej części we wsiach Podgaje i Lipie w pow. inowrocł. (P. 1387 k. 190; G. 22 k. 224). Anna P-a miała w r. 1493 sprawę z Janem Jaskóleckim z Pląskowa o wyposażenie jej z części ojczystej w Pląskowie (P. 23 k. 58). Małgorzata P-a toczyła w r. 1493 sprawę z Janem Popowskim (ib. k. 65v). Wojciech P. w r. 1493 kwitował Macieja Woynowskiego z głowy swego syna Piotra (G. 22 k. 206v). Jan P. nazwany w r. 1493 stryjem Małgorzaty, żony prac. Piotra z Bednar (ib. k. 207v). Jan P. część ojczystą w Pląskowie sprzedał w r. 1494 za 60 grz. Andrzejowi Domasławskiemu z Pląskowa (P. 1383 k. 45). Andrzej P. od Mikołaja i Macieja, braci rodzonych, dziedziców w Budziejewie, w r. 1494 nabył wyderkafem za 50 grz. osiem łanów w Jemielnie pow. gnieźn. (P. 1383 k. 45). Wojciech P. na trzeciej części swych dóbr w Pląskowie oprawił w r. 1494 posag 10 grz. swojej żonie Dorocie Dziećmiarowskiej, córce Marcina (P. 1383 k. 25v). Wojciech P., może ten sam, kwitował t. r. Katarzynę wdowę po Stanisławie Brzowskim(?) z Kościelnych Pomorza, z 10 grz. pochodzących z długu 35 grz. (G. 16 k. 40), zaś w r. 1495 kwitował z długu 10 grz. niewątpliwie tę samą Katarzynę Pomorzańską, wdowę po Stanisławie Brzezińskim (G. 16 k. 76av). Małgorzata P-a, wdowa po Wojciechu P-im z Pląskowa, kwitowała w r. 1494 Jana Popowskiego z Popowa Kościelnego z zapłaty za głowę zabitego jej syna, Jana Popowskiego (G. 8 k. 53). Jakub P. zobowiązał się w r. 1496 zwrócić Stanisławowi Bojeńskiemu "Garbatce" 2 grz. oprawy po zmarłej Małgorzacie Bojeńskiej. Tak samo Paweł P. zobowiązał się uiścić temuż 2 grz. posagu po tej zmarłej Małgorzacie, ciotce jego rodzonej (G. 16 k. 137v). Wacław Bojeński, syn zmarłego Stanisława "Garbatki", wzywał w r. 1498 Jakuba P-go do uiszczenia 2 grz. należnych zmarłemu ojcu (G. 17 k. 66). Jednocześnie Mikołaj, syn zmarłego Marcina Bojeńskiego "Garbatki", wzywał Jakuba P-go do uiszczenia 2 grz. należnych ojcu (ib.). Paweł P. w r. 1499 płacił winę Mikołajowi, synowi Marcina "Garbarki" Bojeńskiego (G. 24 k. 5v), a t. r. Mikołaj skwitował go z 2 grz. długu (G. 18 s. 95). Maciej P. nie żył już w r. 1496 kiedy owdowiała Małgorzata oraz dzieci: Maciej, Katarzyna, Jadwiga, Anna i Elżbieta pozywali Jakuba Gembickiego (P. 856 k. 218v). Za tę wdowę Małgorzatę w r. 1499 ręczył Andrzej Gorzuchowski iż będzie żyć w pokoju z Andrzejem Domasławskim z Pląskowa i żoną jego Anną, o których niżej (G. 18 s. 105). Szlach. Jan P., mieszczanin gnieźnieński, już nie żyjący w r. 1499, ojciec Jana i Małgorzaty, którym Hektor Mileński w r. 1499 zapisał sług 8 zł. węg. (G. 18 s. 65). Ponieważ nie uiścił im sumy 18(!) zł. węg., miał im w r. 1500 płacić winę 3 grz. (G. 24 k. 65v), do czego oboje t. r. wzywali go (G. 118 s. 119).

Andrzej P. od Mikołaja Budziejewskiego w r. 1500 nabył wyderkafem za 50 grz. cztery łany osiadłe w Popowie pow. gnieźn. (P. 1389 k. 97). Nie wiem, czy to temu samemu Andrzejowi w r. 1501 sprzedał wyderkafem za 30 grz. Andrzej Sepiński (Sapiński) trzy łany osiadłe we wsi Sarb (Sarbia) pow. gnieźn. (P. 1389 k. 157; G. 24 k. 140v). Nie żył już w r. 1507 (P. 862 k. 290). Wdowa po nim Anna Popowska. Syn Andrzej, nazwany Domasławskim, dziedzice w Pląskowie. Anna P-a skwitowała w r. 1509 swą córkę Małgorzatę z 6 grz. ze swego posagu i wiana (G. 19 k. 80). Z córek Andrzeja, z Sarbi, Dorota, dziedziczka części Domasławia w pow. kcyń., żona 1-o v. Jana Dobrzylewskiego, 2-o v. w latach 1500-1508 Stanisława Chociszewskiego, wdowa w latach 1518-1523, występowała w r. 1500 w asyście wuja(!) Macieja P-go (P. 1389 k. 96v). Jadwiga była w r. 1507 żona Wojciecha Kaszewskiego, nazwanego w r. 1508 Wojciechem Steręskim, nie żyła już w r. 1523. Małgorzata, niezamężna w latach r. 1508 (G. 19 k. 37, 24 k. 313v), w r. 1524 żona Jana P-go "Reszki", wdowa w latach 1541-1553, już nie żyła w r. 1558 (zob. wyżej). Dorota i Jadwiga w r. 1507 pozywały Jana Smoszewskiego o wygnanie ich z trzech łanów ojczystych we wsi Sarb (P. 862 k. 290).

Andrzej P. _Gądek_ ręczył w r. 1501 Mikołajowi Wybranowskiemu za Katarzynę, żonę Jana Brunczewskiego, wójta w Stobnicy (G. 18 s. 342). Może ten sam Andrzej, dziedzic w Pląskowie, w r. 1503 ręczył za Jana Grzybowskiego Zbożnemu Owieczkowskiemu (G. 25 k. 44). Maciej P. ręczył w r. 1502 za Jakuba Staręskiego Maciejowi Wybranowskiemu (ib. k. 22). Maciej P., ten sam, czy inny, rodzony brat Zofii, żony Macieja Pawłowskiego, w r. 1508 dał szwagrowi zobowiązania, iż mu wypuści połowę swych części w Pląskowie z tytułu 26 grz. posagu za swą siostrą (G. 25 k. 316v). Anna P-a, wdowa po Andrzeju Domasławskim, dziedzicu w Pląskowie, kwitowała w r. 1509 swą córkę Małgorzatę z 6 grz. swego posagu i wiana (G. 19 k. 80). Czy nie ta sama Anna, córka Mikołaja Czeluściskiego "Klimaszka", będąc już wdową po Andrzeju P-im, wspolnie ze swymi siostrami całą wieś Popowo Brlokowe(!) w pow. gnieźn. sprzedała w r. 1518 za 300 grz. swej ciotce Agnieszce, żonie Stanisława Przesieckiego (P. 1392 k. 206v). Owa Anna ze swymi siostrami w r. 1512 wzywała Stanisława, Jakuba i Marcina, dziedziców w W. Sobiesierni, do uiszczenia 55 grz. posagowych, odziedziczonych po zmarłej Małgorzacie Sobiesierskiej (G. 28 k. 28).

Jan P., syn Katarzyny, brat rodzony Mikołaja, kwitował ok. 1510 r. Adama Popowskiego z 15 grz., które brat Mikołaj wraz z matką nabyli prawem na tym Adamie (P. 863 k. 336v). Anna P-a (z domu Sobiesiernska?) nzawana ok. r. 1510 rodzoną siostrą zmarłej Małgorzaty Sobiesierskiej (G. 261 k. 36v). Taż Anna nie żyła już w r. 1520 (G. 259 k. 326). Jakub P. skwitowany w r. 1511 z 3 grz. na poczet 6 grz. przez Jana i Macieja, braci Rzegnowskich (G. 19 k. 180v). Jan P., w r. 1511 wuj córki zmarłego Jana Koszewskiego (ib. k. 185v).

Wawrzyniec P., dziedzic w Grzybowie, na połowie części w Grzybowie Rabieżyc pow. gnieźn. w r. 1511 oprawił posag 15 grz. żonie Agnieszce, córce Macieja "Woldana" z Grzybowa Kleparza (P. 786 s. 302). Zabity, nie żył już w r. 1513, kiedy owdowiałej Agnieszce dawali zobowiązanie Maciej i Stanisław, synowie Wawrzyńca, iż jej zrezygnują całą część ojczystą w Grzybowie Rabieżyc (G. 25 k. 334v). Agnieszce t. r. działała wraz ze swymi synami: Wawrzyńcem, Wojciechem i Maciejem (G. 25 k. 399). Wyszła 2-o v. za Andrzeja Przeborowskiego, któremu w r. 1521 dała połowę oprawy i wiana, uzyskaną od pierwszego męża na połowie części wsi Grzybowo Rabieżyc (G. 335a k. 58v).

Władysław zw. Włodek, dziedzic w Pląskowie w r. 1514 (G. 25 k. 502v). Jakub P., w r. 1518 wuj Agnieszki Koszewskiej, wdowy po Marcinie Chwalibogowskim, 2-o v. żony Marcina Łąkockiego (P. 1392 k. 203v). Paweł P. ok. r. 1518 sprzedał Jakubowi P-mu za 17 grz. część w Pląskowie, odziedziczoną po bracie stryjecznym Stanisławie (G. 259 k. 122). Paweł P., dziedzic w Obodowie, od Mikołaja Podlodowskiego w r. 1519 kupił za 100 zł. części wsi Soszno w pow. nakiel. (N. 213 k. 37). Maciej P. część w Pląskowie sprzedał w r. 1520 za 30 grz. Jakubowi Gołębowskiemu (G. 335a k. 54v). Jakub na części w Pląskowie, należnej mu z działów z bratem Pawłem, oprawił w r. 1522 posag 25 grz. żonie Katarzynie Jezierskiej, córce Stanisława (P. 1392 k. 475). Od tego brata w r. 1532 kupił za 60 grz. część w Pląskowie, dotąd trzymaną z nim niedzielnie (G. 335a k. 151). Wojciech P. trzecią część w Pląskowie, nabytą od Macieja P-go, sprzedał w r. 1523 za 13 grz. stryjowi Władysławowi Barkowskiemu (G. 28 k. 137v).

Wojciech P. swą część w Pląskowie w r. 1524 sprzedał za 30 zł. Maciejowi Papieskiemu (P. 1393 k. 45v). Między Janem i Mikołajem, braćmi niedzielnymi P-mi, i Władysławem Borkowskim (Barkowskim), dziedzicem w Pląskowie, i Anną, córką jego, w r. 1524 założone zostało vadium (P. 869 k. 41v). Jan P. całą swą część macierzystą w Pląskowie w r. 1527 lub 1528 sprzedał za 100 zł. Michałowi P-mu, bratu przyrodniemu (G. 335 k. 103v). Michał P., nie wiem czy ten sam, na połowie swej części w Pląskowie w r. 1530 zapisał 30 zł. posagu swej żonie Dorocie Drachowskiej, córce Andrzeja "Serowego" (G. 335a k. 132). Maciej P., mąż Katarzyny, córki Stefana Popowskiego z Popowa Inaczewa, która w r. 1531 kwitowała brata Wojciecha Popowskiego z dóbr ojczystych w Popowie Inaczewie, jak też macierzstych tamże i w Dobieszewicach w pow. gnieźn. (G. 29 k. 200v), zaś w r. 1532 kwitowała tegoż brata z 6 grz. reszty posagu z Popowa Inaczewa i Dobieszewic (G. 29 k. 232). Zobowiązała się w r. 1535, iż część macierzystą w Dobieszewicach wymieni z Wawrzyńcem Dobieszewskim na część wsi Niwy w pow. inowrocł. (G. 30 k. 336v). Małonkowie Andrzej P. i Anna, dziedzice w Pląskowie, nie stanęli w r. 1532 z pozwu Macieja Chorzewskiego i mieli płacić winę (G. 262 k. 15v). Paweł P. miał z Jadwigi Prusieckiej, już nie żyjącej w r. 1532, synów Wojciecha i Macieja (jeszcze wtedy nieletniego) Prusieckich(!) którzy wówczas połowę swych części we wsiach: Pruszcz, Babienica, Kamienica pow. nakiel. sprzedali wyderkafem za 100 kop gr. ojcu. Asystował im przy tej transakcji stryj Jan P. (N. 213 k. 16v). Nie żył już Paweł w r. 1541, kiedy owdowiała Katarzyna wraz ze swymi ciotkami Włościborskimi, zamężnymi: Miłostowską, Czapiewską, Żukowską, Jałmużniną, części w M. Wałdówku pow. nakiel., t. j. 5 łanów, oraz część tamtejszego młyna wodnego sprzedała za 2.000 zł. Wojciechowi Słupskiemu (N. 213 k. 87v). Maciej P. na połowie swych części we wsiach: Pruszcz, Bagienica, Kamienica, oprawił w r. 1541 posag 100 grz. swej żonie Zofii Dziurczyńskiej (N. 213 k. 87). Ten Maciej Prusiecki cz. Pląskowski części w Kamienicy w r. 1543 sprzedał wyderkafem za 20 zł. Stanisławowi Prusieckiemu (N. 213 k. 98). Synami Macieja, nie żyjącego już w r. 1581, byli: Wojciech, Jan, Maciej, Stanisław i Paweł. Z nich Wojciech i Paweł łan osiadły w Bagienicy w r. 1580 zastawili na rok za 100 zł. Maciejowi Wałdowskiemu (N. 188 k. 100). Obaj zobowiązali się t. r., iż po powrocie z Litwy z wyprawy przeciwko Moskwie całe części wsi: Pruszcz, Bagienica i Kamienica, należące się im z działów z braćmi, sprzedadzą za 600 zł. bratu Wojciechowi (N. 158 k. 131v). Braci tych, Wojciecha, Jana, Macieja, Stanisława i Pawła pozywał w r. 1581 Mikołaj Tupalski o ewikcję części w Kamienicy, daną pod zakładem 350 zł. (N. 159 k. 41). Wojciech i Jan zapisali w r. 1582 dług 177 zł. pannie Małgorzacie Przepałkowskiej (N. 159 k. 294v), która ich z tego kwitowała w r. 1583 (N. 160 k. 387). Bracim Wojciechowi, Janowi, Maciejowi i Pawłowi, braciom, zapisał w r. 1583 dług 400 zł. Adam Żaliński, sędzia ziemski tucholski (N. 160 k. 345). Maciej, dziedzic części w Prusach, Kamienicy i Bagienicy, kwitował w r. 1585 Stanisława Głębockiego (G. 62 k. 68). Wojciech, Jan i Paweł, spadkobiercy brata Macieja, pozywali w r. 1589 Jana Marszewskiego, podsędka ziemskiego kaliskiego (I. R. Kon. 23 k. 299).

>_Kołdrasy_. Jakub P. "Kołdras", w r. 1541 dziedzic części w Pląskowie (G. 335a k. 239), już nie żyjący w r. 1564 (G. 43 k. 209), ożeniony może z Podolską (Kc. 17 k. 300), był ojcem: Wawrzyńca, Michała, Mikołaja, Jana, Stanisława i Wojciecha. Córka jego Barbara była w r. 1560 żoną Mikołaja Żołeckiego "Chrapka". Oboje nie żyli już w r. 1618. Braci Wawrzyńca, Michała i Mikołaja w r. 1560 skwitował ich szwagier Mikołaj Żołecki "Chrapek" ze 100 zł. długu, z posagu za ich siostrą Barbarą (G. 39 k. 168). Barbara ta i jej mąż nie żyli już oboje w r. 1618. Mikołaj i Michał, dziłając też w imieniu brata Wawrzyńca, w r. 1564 zobowiązali się części w Pląskowie w r. 1564 sprzedać za 600 zł. bratu Stanisławowi (G. 43 k. 209). Michał i Wawrzyniec dali w r. 1565 swe części w Pląskowie Stanisławowi (P. 1397 k. 424v). Wawrzyniec, Michał, Jan, Stanisław i Wojciech, spadkobiercy zmarłego brata Mikołaja, skwitowani w r. 1576 z 14 i pół grz. przez Jana Kokalewskiego (G. 54 k. 68). Jako spadkobiercy tegoż brata skwitowali w r. 1576 Tomasza Wierzchowskiego ze swych części ze 100 grz. długu (ib. k. 251). Michał, Jan i Wojciech swe prawa do 100 grz. długu, zapisanego zmarłemu bratu Mikołajowi przez Annę Żabińską, wdowę po Tomaszu Raczkowskim, i jej syna Jana, cedowali w r. 1578 komuś, czyje nazwisko w zapisie opuszczone (G. 56 k. 345). Bracia P-cy "Kołdrasowie": Wawrzyniec, Michał, Jan, Stanisław i Wojciech prawo do długu 100 zł. zapisanych przez zmarłego Wojciecha Podleskiego ich zmarłemu bratu Mikołajowi P-mu, cedowali t. r. braciom Podleskim, synom Wojciecha (ib. k. 354). Wszyscy ci bracia uzyskali t. r. intromisję do dóbr Wojciecha Podleskiego w Podolinie (Kc. 17 k. 267). Jeden z wymienionych wyżej braci, Wawrzyniec żyjacy jeszcze w r. 1580 (G. 58 k. 244b), może identyczny z Wawrzyńcem, mężem Katarzyny Słupskiej (urodzonej z Doroty Rogaczewskiej), która w r. 1572 kwitowała Tomasza Otorowskiego z 17 grz. długu na sołectwie wsi Słupia z biskupiego klucza bukowskiego (P. 920 k. 162). Bezpotomna przeżyła męża, ale w r. 1584 nie żyli już oboje (G. 274 k. 241; P. 944 k. 369). Michał P. "Kołdras:, drugi z synów Jakuba, mąż Reginy Witowskiej, wdowy 1-o v. po Adamie Skorzewskim, wraz z którą w r. 1580 zapisał dług 160 zł. Wawrzyńcowi P-mu, zapewne swemu bratu (G. 58 k. 244b, 337 k. 83). Żonie tej t. r. zapisał dług 500 zł. (P. 935 k. 77). Janowi P-mu "Łachowikowi" winien był w r. 1585 sumę 60 zł. (G. 62 k. 47v). Nie żył już w r. 1596 (G. 337 k. 83). Wdowa w r. 1599 kwitowała się z bratową Magdaleną, wdową po Stanisławie P-im. Wraz z synami zastawiła wtedy części Pląskowa za 350 zł. długu małżonkom Andrzejowi Swinarskiemu i Dorocie P-ej (G. 66 k. 108). Nie żyła już w r. 1612 (P. 988 k. 892). Synowie Michała i Reginy: Wawrzyniec, Jakub, Mikołaj. Córka Katarzyna, 1-o v. w latach 1612-1612 żona Pawła Wygrozowskiego, 2-o v. w r. 1623 za Adamem Kamińskim. Kwitowała w r. 1612 swych trzech braci z długów (P. 988 k. 892). Wawrzyniec w r. 1599 działał wraz z matką jak też w imieniu braci. Byli winni Andrzejowi Swinarskiemu i Dorocie P-ej (czy nie siostrze?) żonie jego, sumę 350 zł. i w tej sumie zastawili mu wtedy części w Pląskowie (G. 66 k. 108). Swoje cześci w Pląskowie w r. 1602 sprzedał za 1.200 zł. bratu Jakubowi (P. 1404 k. 454). Andrzejowi Swinarskiemu zapisał w r. 1604 dług 100 zł. (G. 68 k. 61). Mąż Jadwigi Węglińskiej, córki Stanisława, wraz z nią w r. 1610 zapisał dług 40 zł. Janowi P-mu ze Złotnik (G. 70 k. 401). Skwitowany w r. 1610 ze zwrotu konia przez Annę Kunowską, wdowę po Jerzym P-im (G. 70 k. 501). Jadwiga w r. 1612 skasowała oprawę i dożywocie na Pląskowie (P. 988 k. 883). Wawrzyniec asystował t. r. przy transakcji siostrze Wyganowskiej (ib. k. 996). Część w Pląskowie, odziedziczoną po stryju Wojciechu, sprzedał w r. 1612 za 1.500 zł. Wojciechowi Witwickiemu (P. 1408 k. 333v). Jakub, drugi z synów Michała i Witowskiej, nabył, jak już wiemy, od brata Wawrzyńca w r. 1602 za 1.200 zł. części w Pląskowie. Na połowie swych części w tej wsi t. r. oprawił 450 zł. wiana żonie Teofili Mikołajewskiej, córce Marcina (P. 1404 k. 752), i z tą żoną spisał wzajemne dożywocie (ib. k. 749v). Skwitowany w r. 1604 z 60 zł. przez Andrzeja Swinarskiego (G. 68 k. 39). Bratanek i współspadkobierca Wojciecha, t. r skwitował Marcina Pawłowskiego z zadanych stryjowi ran (G. 68 k. 88). Oboje z żoną część Pląskowa w r. 1604 wydzierżawili Janowi Noskowskiemu (G. 68 k. 38), zaś w r. 1608 części tej wsi sprzedali wyderkafem za 600 zł. małżonkom Stanisławowi Bobrowskiemu i Katarzynie Rajskiej (P. 1406 k. 333v). Jakub w r. 1610 kwitował ze sprawy Mikołaja i Jana P-ch synów zmarłego Jerzego (G. 70 k. 501), a części w Pląskowie sprzedał w r. 1612 za 2.000 zł. Wojciechowi Wielewickiemu (P. 1408 k. 324v). Przy udziale żony zabił Stanisława Gołębowskiego. Wedle wwyroku Trybunału Piotrkowskiego winien był odsiadywać karę na dnie wieży. Stwierdzono jednak w r. 1614 przez woźnego na wezwanie córki Gołębowskiego, że tej kary nie odbywa (Py. 137 k. 33). Pozywany był w r. 1616 wraz z żoną o to zabójstwo w r. 1616 (P. 996 k. 573). Mikołaj, trzeci syn Michała i Witowskiej, części Pląsowa sprzedał w r. 1608 za 200 zł. bratu Jakubowi (P. 1406 k. 332v). Żeniąc się w r. 1610 z Małgorzatą Żakowską, córką Adama i Jadwigi Krzyckiej, uzyskał 4/V., na krótko przed ślubem od owdowiałej przyszłej teściowej zapis 600 zł. posagu gotowizną i 100 zł.

@tablica: Pląskowscy _Kołdrasy_

w wyprawie (G. 70 k. 423v). Stanisław, syn Jakuba "Kołdrasa", zapewne identyczny ze Stanisławem, który w r. 1564 żeniąc się z Magdaleną Przysiecką, na krótko przed ślubem, 25/V., uzyskał od jej brata Andrzeja Przysieckiego zapis długu 330 zł. (G. 43 k. 211). Od braci Michała i Wawrzyńca dostał w r. 1565 części w Pląskowie (P. 1397 k. 424v) i na połowie tych części oprawił zaraz posag 330 zł. żonie Magdalenie Przysieckiej (ib.), zaś wzajemne dożywocie z tą żoną spisali w r. 1577 (P. 1398 k. 745). Kwitowali się oboje w r. 1578 z małżonkami Raczkowskimi (G. 56 k. 146). Wojciech P. "Kołdras", syn Jakuba, chyba najmłodszy, w r. 1584 pozwany przez Jerzego i Wawrzyńca braci P-ch (G. 274 k. 23v). Od Macieja Pomorzańskiego w r. 1580 nabył część Pomorzan W. cz. Kościelnych wyderkafem za 100 zł. (P. 1399 k. 459v). Na połowie swych dóbr w Pląskowie w r. 1583 oprawił posag 500 zł. żonie Katarzynie Ćwierdzińskiej (P. 1399 k. 148). kwitował w r. 1589 Bartłomieja Mierzewskiego ze 100 tal. sr. (P. 951 k. 329). Jeszcze w r. 1591 trzymał w zastawie część Pomorzan (P. 956 k. 662). Z żoną Katarzyną Ćwierdzińską wzajemne dożywocie spisywał w r. 1592 (P. 1400 k. 914v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1604 (G. 68 k. 88). Zob. tablicę.

Michał P. uzyskał w r. 1541 od Jana Nieświastowskiego zobowiązanie sprzedaży wyderkafowej za 12 grz. pustego łana "Sołtyskiego" w Jaroszewie (G. 32 k. 351). Zofia była ok. r. 1543 żoną Marcina "Borzętwy" Czeluścińskiego.

Michał na połowie swych ról w Pląskowie w r. 1552 oprawił posag 100 grz. żonie Katarzynie Nadarzyckiej, córce Mikołaja "Lewka" (Py. 31 k. 34). Na swej części w Pląskowie w r. 1573 zapisał córce Jadwidze posag 200 zł. (G. 52 k. 135). Umarł t. r., zaś owdowiała Katarzyna Nadarzycka wraz z synem Jerzym Wojciechowi Bojeńskiemu, zaślubiającemu właśnie jej córkę a Jerzego siostrę, Jadwigę, zapisali dług 250 zł. (G. 52 k. 330v). Oboje Bojeńscy żyli jeszcze w r. 1575. Michał prócz Jerzego miał jeszcze drugiego syna Wawrzyńca.

Jerzy, żeniąc się w r. 1576 z Anną Kunowską, córką Jana i Ewy Wojnowskiej (P. 958 k. 430), krótko przed ślubem, 8/III. dał zobowiązanie jej ojcu, iż oprawi jej posag 200 zł. (G. 54 k. 34). Oprawił jej też na połowie części w Pląskowie w r. 1576 posag 220 zł. (P. 1398 k. 644). Od matki t. r. uzyskał połowę dóbr jej oprawnych w Pląskowie, podczas gdy drugą połowę po jej śmierci dostać miał syn Wawrzyniec (G. 54 k. 34). Jerzy wraz ze swym niedzielnym bratem Wawrzyńcem pozywał w r. 1584 Wojciecha P-go "Kołdrasa" (G. 274 k. 23v). Obaj bracia t. r. pozywali Annę Żarczyńską, wdowę po Jakubie Gołębowskim (ib. k. 254). Żył jeszcze Jerzy w r. 1592 (P. 958 k. 430). Anna Kunowska, już będąc wdową, kwitowała w r. 1610 Wawrzyńca P-go, syna zmarłego Michała "Kołdrasa" ze zwrotu konia (G. 70 k. 501).

Feliks na swej połowie w Pląskowie w r. 1553 oprawił posag 80 grz. żonie Annie Budziejewskiej, córce Macieja (P. 1396 k. 68v). Nie żył już w r. 1569, zaś Anna, wtedy już 2-o v. żona Stanisława Żołeckiego, oprawę po pierwszym mężu na jego połowie Pląskowa zapisała w sumie 100 zł. obecnemu mężowi (P. 915 k. 407). Żyła jeszcze w r. 1574 (G. 52 k. 130). Ich dzieci: Wojciech, Jerzy, Marcin, Zofia, i Agnieszka, w imieniu których Andrzej Budziejewski kwitował w r. 1578 z 15 grz. Macieja Chlebowskiego "Kota" (G. 56 k. 135). Synowie, Jerzy i Wojciech części w Pląskowie sprzedali Michałowi P-mu, który w r. 1586 został to tych części intromitowany (P. 946 k. 518).

Michał P., skwitowany w r. 1557 przez Piotra i Augustyna braci Raczkowskich z 11 grz. długu zapisanego ich matce Małgorzacie (G. 36 k. 163). Grzegorz P., skwitowany w r. 1558 przez Pawła P-go z 11 grz. długu zapisanego jego matce Małgorzacie, o czym było wyżej (G. 37 k. 129). Jakub, Wawrzyniec, Jan, Wojciech P-cy c. Gołębowscy, synowie zmarłego Grzegorza P-go cz. Gołębowskiego, między r. 1562 a 1565 pozywani byli przez Pawła Stawskiego (G. 262 k. 626v). Helena P-a, wdowa po Andrzeju Suszewskim cz. P-im, kwitowała w r. 1571 Dorotę, wdowę po Krzysztofie Głębockim (G. 51 k. 694).

>_Łachawiki_. Paweł P., nie żyjący już w r. 1574, ojciec Mikołaja, Jerzego, Łukasza, Jana i Katarzyny, w r. 1590 żony Mikołaja Szelskiego (Szeliskiego?).

1. Mikołaj P. "Łachawik", syn Pawła, uzyskał w r. 1574 od Jakuba Chociszewskiego zapis długu 50 zł. (P. 923 k. 361). Stanisławowi P-mu, synowi Jakuba "Kołdrasa", w r. 1576 zobowiązał się sprzedać za 200 zł. całe części w Pląskowie, uzyskane z działów braterskich (G. 54 k. 141). Nie żył już w r. 1585, kiedy wdowa po nim, Zofia Łuszczewska kwitowała z 50 zł. Jerzego Kościeskiego (G. 62 k. 68v).

2. Jerzy P., syn Pawła, trzy płosy pola w Pląskowie w r. 1605 sprzedał za 1.000 zł. synowi Mikołajowi (P. 1405 k. 409). Nie żył już w r. 1609, kiedy jego syn Bartłomiej zapisywał dług 30 zł. rodzonemu stryjowi Janowi P-mu, dziedzicowi z Złotnikach (G. 70 k. 48). O tym Bartłomieju nie wiem nic więcej. Był jeszcze jeden syn Jerzego, chyba najstarszy, Jan. Córka Jerzego, Katarzyna była w r. 1600 żoną Macieja Ostrowskiego z Ostrowa w pow. nakiel. (P. 1403 k. 690v).

1) Jan, syn Jerzego, swe części w Pląskowie z działów z braćmi Mikołajem i Bartłomiejem sprzedał w r. 1609 za 300 zł. bratu Mikołajowi (P. 1406 k. 513v). Mąż Elżbiety Skrzetuszewskiej, wraz z którą w r. 1609 od Małgorzaty Rożnowskiej, zamężnej 1-o v. Gołębowskiej, 2-o v. Chlebowskiej, uzyskali zobowiązanie sprzedaży wyderkafowej za 300 zł. jej oprawy 330 zł. posagu i wiana otrzymanych od pierwszego męża na części Pląskowa (G. 70 k. 162, 164), co też nabyli w r. 1610 (P. 1407 k. 286). Oboje małżonkowie od Anny z Racławek, wdowy po Mikołaju Skrzetuszewskim, wydzierżawili w r. 1613 część Skrzetuszewa w pow. gnieźn. (G. 72 k. 133v). Wzajemne dożywocie spisali w r. 1615 (P. 1409 k. 597v). Jan z żoną, on zwłaszcza na swej wyderkafowej sumie 400 zł. na częściach Witakowic, zapisali w r. 1617 dług 110 zł. Janowi Rożnowskiemu i żonie jego Katarzynie Krzyckiej (G. 74 k. 169v). Od Macieja Skrzetuszewskiego w r. 1618 uzyskał zapis 40 zł. długu (P. 1000 k. 1312). Zobowiązał się t. r. wobec Jana Rożnowskiego, iż stawi do akt żonę dla skwitowania z protestacji o rzeczy (G. 74 k. 341). Nie żył już w r. 1647, kiedy wdowa kwitowała małżonków Paruszewskich (Py. 150 s. 160).

2) Mikołaj, syn Jerzego, zaślubił w r. 1609 Zofię Rajską (Rajewską, Rajecką?), której przed ślubem oprawił 300 zł. posagu (P. 1406 k. 513v). Części w Pląskowie, nabyte od brata Jana, sprzedał w r. 1622 za 2.000 zł. Jakubowi Zrzelskiemu (P. 1413 k. 358), zaś żonie Zofii Rajskiej t. r. oprawił 500 zł. posagu (ib. k. 351v). Oboje żyli w r. 1622, Mikołaj nie żył już w r. 1644, kiedy owdowiała Zofia spadek po zmarłym Andrzeju Bujalskim, sekretarzu król., scedowała synowi Janowi P-mu (Kc. 129 k. 7).

3. Łukasz P. "Łachowik", syn Pawła, podstarości kcyński w r. 1604 (Kc. 124 k. 454v). Całe swe części w Pląskowie sprzedał w r. 1583 za 200 zł. bratu Janowi (P. 1399 k. 14v). Od Macieja Witosławskiego uzyskał w r. 1595 zapis 506 zł. długu (P. 964 k. 206). Na swych wszystkich dobrach t. r. oprawił żonie Zofii Ninińskiej, córce Walentego, posag 500 zł. (P. 1401 k. 434) i jednocześnie oboje spisali wzajemne dożywocie (ib. k. 440). Zofia w r. 1595 skwitowała z 450 zł. Macieja Dąbrowskiego (P. 964 k. 78v). Łukasz od Eustachego Morawskiego uzyskał w r. 1596 zapis 50 zł. długu (Kc. 122 k. 341v). Trzymaną wyderkafem od Piotra Czarnkowskiego, starosty kcyńskiego, w sumie 1.500 zł. wieś Gądecz w pow. gnieźn. wydzierżawił w r. 1598 temuż Czarnkowskiemu (Kc. 123 k. 113). Od Wojciecha Morawskiego uzyskał w r. 1599 zapis 80 zł. długu (ib. k. 375v). Oboje z żoną od małżonków Rosnowskich dostali w r. 1604 zapis długu 220 zł. (Kc. 124 k. 454v). Łukasz pozywał w r. 1605 małżonków Niesiwastowskich (Kc. 124 k. 671). Ten sam Łukasz (a może Łukasz, syn Jakuba?) nabył wyderkafem w r. 1607 zas 2.700 zł. od Piotra Budziszewskiego za 2.700 zł. wsie Łopuchowo i Gać w pow. pozn. (P. 1406 k. 137). Drugą żoną Łukasza była w r. 1610 Anna Przybińska, córka Łukasza, której wtedy na połowie wsi Siekierski Kościelne w pow. pozn. oprawił 100 zł. posagu (P. 1407 k. 5). Brata jej Wojciecha Przybińskiego skwitował t. r. ze 170 zł. (P. 984 k. 40). Żonie w r. 1611 na połowie części Siekierek i pustki Sułowo oprawił posag 600 zł. (P. 1407 k. 321, 446). Oboje małżonkowie w r. 1612 kwitowni byli przez Andrzeja Skrzetuskiego (P. 988 k. 1083). Części wsi Siekierki Kościelne Łukasz w r. 1619 sprzedał wyderkafem za 1.300 zł. Zofii Przybińskiej, wdowie po Andrzeju Skrzetuskim (P. 1411 k. 547v), co żona aprobowała w r. 1620 (P. 1004 k. 126). Skwitowany w r. 1621 przez tę Skrzetuską z 200 zł. (P. 1007 k. 197). Części Siekierek Kościelnych i pustki Sułowo sprzedał w r. 1622 za 8.500 zł. jezuitom kolegium poznańskiego (P. 1413 k. 401). Od Jakuba Rostworowskiego, kasztelana przemęckiego, t. r. nabył wyderkafem za 9.200 zł. wsie Lubino i Lubinko w pow. pozn., zaś żonie zapisał jednocześnie 600 zł. posagu (P. 1413 k. 516v). Od swego bratanka Piotra w r. 1625 dostał zapis 500 zł. długu (Kc. 19 k. 527). Od Baltazara Krzyckiego w r. 1626 nabył wyderkafem za 7.412 zł. Tuchorzę w pow. kość. (P. 1415 k. 422). Od Jana Gułtowskiego wyderkafem w r. 1627 nabył za 2.400 zł. Mielęgowo w pow. kośc. (P. 1415 k. 888v). Ulepszył w r. 1629 oprawę posagu córki Zofii, dodając jej do sumy 1.500 zł., drugie tyle (Kc. 19 k. 997). W posagu za nią jej przyszłemu mężowi, Feliksowi Mieruckiemu, zapisał t. r. dług 3.000 zł. (Kc. 19 k. 1004). Ustanowił opiekunami w r. 1630 swych synów urodzonych z Przybińskiej (to znaczy: Sebastiana, Jana i Pawła), Jana Sędziwoja Sadowskiego, burgrabiego ziemskiego poznańskiego, i Macieja Kierskiego (P. 1023 k. 127v). Umarł t. r. (ib. k. 1114). Anna Przybińska żyła jeszcze w r. 1631 (Kc. 19 k. 1310). Z pierwszej żony synowie: Kazimierz, dominikanin w Poznaniu w r. 1630 (P. 1023 k. 1114; LC Objezierze). Piotr i Maciej, oraz córka Dorota, ur. 1603.28/I. r. (LB Kcynia), wydana w r. 1621 za Jana Małachowskiego. Z drugiej żony synowie: Jerzy, Sebastian, Jan, Paweł, wspomniany w latach 1629-1631 (P. 1023 k. 114), i córka Zofia, która w r. 1629 zaślubiła Feliksa Mieruckiego. Żyli jeszcze oboje w r. 1633.

1) Piotr, syn Łukasz i Ninińskiej, kwitował w r. 1627 z 1.000 zł. brata stryjecznego Piotra (Kc. 19 k. 841). Miał zapis 500 zł. od brata stryjecznego Piotra, który to zapis w r. 1629, lub przed tą datą, cedował bratu stryjecznemu Adamowi (G. 79 k. 45). Ze swymi braćmi, zakonnikiem Kazimierzem i Piotrem, dokonał w r. 1630 ugodę dzaiłową (P. 1023 k. 1114v). Wraz z bratem Maciejem w r. 1635 kwitowali ze spadku po bracie Sebastianie brata Jerzego (Kc. 128 k. 30v). Nie wiem z kim był ożeniony. Nie żył już w r. 1680, kiedy córka jego Zofia Katarzyna była żoną Andrzeja Brzezińskiego (I. Kon. 63 k. 267, 268).

2) Maciej, syn Łukasza i Ninińskiej, uczestniczył w r. 1630 w działach z braćmi Kazimierzem i Piotrem dotyczących sum po ojcu (P. 1023 k. 1114). Współspadkobierca brata Sebastiana w r. 1635 (Kc. 128 k. 30v). Kwitował brata Jerzego w r. 1654 z 300 zł. jako połowy sumy 600 zł. (G. 82 k. 941).

3) Jerzy, syn Łukasza i Przybińskiej, wspomniany w r. 1630 (P. 1023 k. 1114), mąż Małgorzaty Strzałkowskiej, wdowy 1-o v. po Janie Budziejewskim, kwitował w r. 1636 Łukasza z Miłosławia górskiego z 850 zł., zapisanych zmarłemu ojcu, jak również z procesu (Kc. 128 k. 34v; P. 1033 k. 842v). Spisywał w r. 1637 w Jankowie Kościelnym pod zakładem 4.000 zł. kontrakt z Janem Modlibogiem, łowczycem inowrocławskim (G. 80 k. 259v). Dzierżawca wsi Tupadły, chrzestny 1638.10/IX. i 1639.14/VI. r. (LB Kcynia). Spisał z żoną w r. 1639 wzajemne dożywocie (P. 1419 k. 1225v). Protestował w r. 1640 przeciwko Stanisławowi Dokowskiemu, mężowi Anny P-ej, o to, iż żonę swą przywiódł do zrezygnowania części Strzyżewka Wojciechowi P-mu, bez swojej na to zgody (P. 165 k. 910v). Nabywca praw od Heleny Strzałkowskiej, wdowy po Jerzym Pomaskim, kwitował w r. 1641 Adama Dadźboga Baranowskiego, kasztelanica kamieńskiego, z 500 zł. z sumy oryginalnej 1.500 zł. (P. 1043 k. 777). Ustanowiony w r. 1649 jednym z opiekunów dzieci Stanisława Dokowskiego i Anny P-ej (I. Kal. 115 s. 1668). Oboje z żoną skwitowani w r. 1652 przez jej córkę Elżbietę Budziejewską, żonę Jana Łyskowskiego, z 200 zł., części sumy 1.000 zł., którą Jerzy swej żonie, wtedy wdowie, zapisał był w grodzie kcyńskim (P. 1064 k. 847). Jerzy, skwitowany w r. 1654 przez brata Macieja z 300 zł., połowy sumy 600 zł. (G. 82 k. 941). Oboje małżonkowie pozywali w r. 1659 Andrzeja Przyjemskiego, kasztelana łęczyckiego, i Zofię z Rozdrażewskich o dobra: Żydowo, Przecławie, Krzyszkowo pow. pozn. (P. 183 k. 132/136). Jego z kolei pozywali w r. 1663 Przyjemscy, teraz już kasztelaństwo chełmińscy (P. 189 k. 38v). Zapisał w r. 1663 dług 2.050 zł. Janowi Trzcińskiemu (P. 1073 k. 714). Był syndykiem konwentu w Woźnikach w r. 1665, kiedy wdowa Marianna z Granowskich Szatkowska scedowała mu 100 zł. zapisanych sposobem długu przez Stanisława Dokowskiego (P. 1076 k. 231). Nie żył już w r. 1665, a owdowiała Małgorzata Strzałkowska wraz z Samuelem Kaliszkowskim dawała wtedy zobowiązanie Maciejowi Niegolewskiemu (P. 1076 k. 1321v). Jan Trzciński zapewne t. r. zapisał wdowie dług 1.900 zł. (P. 1076 k. 1387).

4) Sebastian, syn Łukasza i Przybińskiej, wspomniany w r. 1630 (P. 1023 k. 1114), bezpotomny, umarł między r. 1631 a 1635 (Kc. 19 k. 1310, 128 k. 30v).

5) Jan, syn Łukasza i Przybińskiej, wspomniany w r. 1630 (P. 1023 k. 1114), mąż Katarzyny z Kosiczyna Belęckiej, córki Łukasza, która miała sobie przez swych braci Andrzeja i Dobrogosta Belęckich zapisaną sumę posagową 800 zł., którą w r. 1638 podniosła od Andrzeja Dzięczyńskiego, dziedzica Chrzanowa (I. Kal. 104b s. 1432). Jan na połowie dóbr oprawił tej żonie w r. 1638 posag 1.100 zł. (P. 1419 k. 1080v). Oboje z żoną od małżonków Wawrzyńca Łukomskiego i Krystyny Koszutskiej w r. 1641 wydzierżawili pod zakładem 1.300 zł. wieś Gołuń w pow. gnieźn. (G. 80 k. 872). Kontraktu tej dzierżawy Katarzyna dopełniła w r. 1643, a Jan żył chyba jeszcze wtedy (G. 337 k. 622v). Umarł albo t. r. albo wkrótce potem, zaś Katarzyna wyszła 2-o v. za Jana Niemieczkowskiego, 3-o v. w latach 1677-1678 była żoną Krzysztofa Małachowskiego (Py. 189 s. 188; G. 86 k. 96v). Synowie: Łukasz, ochrzcz. 1639.14/VI. r. (LB Kcynia), Dobrogost i Jan.

(1) Dobrogost, syn Jana i Belęckiej, w r. 1667 mąż Anny Leśniewskiej (Kc. 131 k. 24), wdowy 1-0 v. po Mikołaju Brzezińskiemu, która w r. 1668 kwitowała z prowizji Łukasza Lubińskiego (Kc. 131 k. 102). Oboje kwitowali tegoż Lubińskiego w r. 1669 z sumy 400 zł. (ib. k. 172). Nie żył już Dobrogost w r. 1680, a córka jego, panna Konstancja, pozostawała wtedy pod opieką stryja Jana (I. Kal. 140 k. 146).

(2) Jan, syn Jana i Belęckiej, wspomniany w r. 1678 (G. 86 k. 96v), bratanek i spadkobierca Jerzego, zaś stryj rodzony i opiekun Konstancji, kwitował w r. 1680 z 500 zł. Adama Jaskólskiego, sędziego ziemskiego kaliskiego (I. Kal. 140 k. 146).

4. Jan P. "Łachawik", syn Pawła, na połowie części Pląskowa oprawił w r. 1577 narzeczonej Barbarze Nieświastowskiej posag 350 zł. (P. 1398 k. 766). Kwitował w r. 1578 Macieja Chlebowskiego i Andrzeja Nieświastowskiego z 300 zł. posagu i wyprawy za swą żoną, córką Jana Nieświastowskiego (P. 931 k. 226v, 227). Od brata Łukasza kupił w r. 1583 za 200 zł. część Pląsowa (P. 1399 k. 114v). Winien mu był w r. 1585 Michał P. "Kołdras" 60 zł. (G. 62 k. 47v), zaś Stanisław P. "Żeła" 13 grz. (P. 944 k. 281). Od Barbary Kęszyckiej, wdowy po Janie Nieświastowskim i syna jej Kaspra Nieświastowskiego uzyskał w r. 1587 zapis długu 200 zł. (G. 62 k. 593v). Wraz z bratem Łukaszem w r. 1590 skwitowany przez siostrę Szelską z 200 zł., z dóbr ojczystych i macierzystych w Pląskowie (G. 64 k. 40). Od Anny Chłapowskiej, wdowy po Andrzeju Budziejewskim, i jej syna Wawrzyńca uzyskał w r. 1592 zapis długu 100 zł. (G. 64 k. 523). Skwitował w r. 1593 z 320 zł. Mikołja Chlebowskiego i żonę jego Elżbietę Padarzewską (P. 960 k. 174). Temu Chlebowskiemu sprzedał w r. 1595 za 1.500 zł. swój dział w Pląskowie, z wyjątkiem pola o długości dwóch bruzd i siedmiu stajań położonych w kierunku Popowa (P. 1401 k. 415). Barbara z Nieświastowskich t. r. skasowała swą oprawę na połowie części Pląskowa (P. 963 k. 768). Od szwagra Kaspra Nieświastowskiego t. r. uzyskał Jan zapis 100 zł. (P. 964 k. 670v). Od Jana, Macieja i Mikołaja braci Chlebowskich, ich bratanków Jana i Jakuba oraz brata Andrzeja w r. 1596 kupił za 3.000 zł. część Chlebowa w pow. gnieźn. (P. 1402 k. 139). Kwitował w r. 1598 ze 110 zł. Macieja Popowskiego z Koszewa, zaś córkom swym, Jadwidze, Zofii i Katarzynie zapisał każdej po 400 zł. posagu (P. 968 k. 892). Od Wojciecha Chrapiewskiego w r. 1600 uzyskał zapis długu 100 zł. (P. 970 k. 127), zaś od Mikołaja Czeluścińskiego, dziedzica w Jaroszewie, zapis długu 400 zł. (G. 66 k. 399). Synowi Piotrowi w r. 1600 zapisał dług 1.000 zł. u Chlebowskich na Chlebowie (Kc. 123 k. 593v). Części w Chlebowie, kupione od Jana, Macieja i Mikołaja Chlebowskich, sprzedał w r. 1600 za 2.300 zł. Maciejowi Chlebowskiemu "Kotowi" (P. 1402 k. 535v). Kwitował w r. 1603 z 200 zł. małżonkom Mikołaja Czeluścińskiego i Dorotę Pierską (P. 973 k. 514). Od Jana Rogalińskiego w r. 1604 kupił za 7.800 zł. wieś Złotniki w pow. kcyń. (P. 1404 k. 1040v). Od Jana Gorzuchowskiego w r. 1605 uzyskał zapis 110 zł. długu (G. 68 k. 353). Skwitował t. r. z 60 zł. Mikołaja P-go, syna zmarłego Michała, zaś od Mikołaja P-go uzyskał jednocześnie zapis 80 zł. długu (P. 68 k. 463). Od Doroty z Mielna, wdowy po Stanisławie Jabłkowskim, w r. 1605 uzyskał dług 110 zł. (P. 976 k. 230), a w r. 1609 od Jana z Wybranowa Chlebowskiego zapis długu 60 zł. (G. 70 k. 13). Skwitował w r. 1609 ze 110 zł. małżonków Jana z Wybranowa Chlebowskiego i Małgorzatę Rożnowską (ib. k. 34). Od swego rodzonego bratanka Bartłomieja P-go w r. 1609 uzyskał zapis 30 zł. długu (ib. k. 48). Od Macieja Popowskiego dostał w r. 1609 zapis 450 zł. długu (ib. k. 147), a od Piotra Ułanowskiego w r. 1610 zapis długu 300 zł. (P. 984 k. 409). dziedzic w Złotnikach, od Wojciecha Zaleskiego w r. 1610 otrzymał zapis 106 zł. długu (ib. k. 550). Zięciowie Piotrowi Ułanowskiemu t. r. 19/V. zapisał w posagu za córką Zofią, jego żoną przyszłą, sumę 1.000 zł. (G. 70 k. 429v). Skwitowany t. r. przez tę córkę, już zamężną, z 800 zł. (ib. k. 527). Kwitował w r. 1610 Macieja Płaczkowskiego oraz jego synów Kaspra i Łukasza z długu 10.000 zł. (G. 70 k. 417v). kwitował w r. 1612 Barbarę z Wojnowa, wdowę po Macieju Kozielskim, ze 120 zł. (P. 988 k. 2). Od Marcina Domaradzkiego, burgrabiego ziemskiego kcyńskiego, w r. 1612 użyskał zapis długu 1.250 zł. (G. 71 k. 500v). Od Bartłomieja Racięskiego dostał 1613.14/VI. r., zobowiązanie, iż na połowie swych dóbr oprawi jego córce Katarzynie, a swej żonie przyszłej posag 1.000 zł. (G. 72 k. 80v). Nie żył już w r. 1614 (P. 992 k. 827). Synowie: Piotr, Mikołaj i Adam. Spośród córek wspomnianych w r. 1598 (P. 968 k. 892), o Jadwidze nie wiem nic więcej, Zofia w r. 1610 wyszła krótko po 19/V. za Piotra Ułanowskiego, oboje żyli jeszcze w r. 1629, ona nie żyła już w r. 1649. Katarzyna w r. 1613 krótko po 14/VI. poślubiła Bartłomieja Rayskiego (Racięckiego?). Oboje żyli w r. 1614.

(1) Piotr, syn Jana i Nieświastowskiej, wspomniany w r. 1600, w r. 1612 zapisał dług ojcu (G. 71 k. 546v). Zaślubił 1613.17/II. r. Dorotę Przespolewską (LC Objezierze), córkę Piotra. Od ojca w r. 1613 uzyskał zapis długu 1.500 zł. na poczet dóbr ojczystych, jakie miałyby mu przypaść po śmierci ojcowskiej (G. 72 k. 19v). Swego teścia, Piotra Przespolewskiego w r. 1614 skwitował z 500 zł. na poczet 1.200 zł. posagu i wyprawy za swą żoną (P. 992 k. 827). Braciom swym, Mikołajowi i Adamowi w r. 1614 dał pod zakładem 2.200 zł. zobowiązanie, iż po podniesieniu sum od dłużników ojca wypłaci owymbraciom to, co każdemu na jego część przypadnie (P. 992 k. 928), ale oni obaj t. r. te zapisy dłużne dane ojcu cedowali Piotrowi (ib. k. 416). Żona Piotra skwitowała t. r. Macieja Pomorzańskiego z Wojnowa z 1.500 zł. (ib. k. 478). Od Andrzeja Przepełskiego w r. 1616 nabył wyderkafem za 1.300 zł. część Słembowa w pow. kcyń. (P. 1410 k. 50). Od brata Mikołaja kupił w r. 1617 za 2.200 zł. części Złotnik w pow. kcyń., co było skutkiem dokonanych działów (P. 1410 k. 50). Skwitowany w r. 1618 z długu 100 zł. przez Wojciecha Sokolnickiego (G. 74 k. 355v). Kwitował w r. 1622 Elżbietę Karnkowską, wdowę 1-o v. po Wojciechu Węgierskim, 2-o v. żonę Jakuba Rogalińskiego, z kontraktu dzierżawy Marcinkowa M. i części w Marcinkowie W. (G. 76 k. 70v), zaś w r. 1623 oboje Rogalińscy skwitowali go z 700 zł. z dzierżawy części M. i W. Marcinkowa (G. 76 k. 276v). Skwitowany w r. 1625 przez brata Mikołaja P-go z 1.000 zł. (Kc. 19 k. 527), winien był stryjowi Łukaszowi P-mu 500 zł. (ib.). Żonie jego Dorocie brat jej Mikołaj Przespolewski zapisał wtedy dług 1.000 zł. (ib.). Skwitowany w r. 1625 z ran przez Adama Mietlińskiego z Rucewa. Od Zofii Strychowskiej, żony Adama Korytowskiego, w r. 1627 uzyskał zapis 150 zł. długu (Kc. 19 k. 852). Bezpotomny, nie żył już w r. 1628, kiedy owdowiała Dorota kwitowała z 2.000 zł. mężowskiego brata Mikołaja P-go (N. 176 k. 135). Była w r. 1629 2-o v. żoną Wilibrorda Młodziejowskiego (Py. 143 k. 81v), żyjącego jeszcze w r. 1640 (P. 165 k. 915v). Trzecim jej mężem był w r. 1649 Jan Maciej Kamiński (Py. 150 s. 137).

(2) Mikołaj, syn Jana i Nieświastowskiej, od Ewy Taczalskiej, wdowy po Stanisławie Strzyżewskim, uzyskał w r. 1613 cesję oprawy jej 450 zł. na Smykowym Strzyżewie (G. 72 k. 76). Współdiedzic Złotnik, wspólnie z bratem Adamem w r. 1614 cedowali bratu Piotrowi zapisy dłużne dane ojcu (P. 992 k. 416). Mąż Katarzyny Strzyżewskiej, córki Stanisława, kwitował się z nią wzajemnie w r. 1617 (G. 337 k. 402), a małżonkami byli zapewne już w r. 613. Od Sebastiana Grabowskiego w r. 1617 kupił za 5.000 zł. (4.600 zł?) Kaczkowo M. w pow. kcyń. (P. 1410 k. 366; G. 74 k. 53). Swe części w Złotnikach, uzyskane z działów braterskich, sprzedał t. r. za 2.200 zł. bratu Piotrowi (P. 1410 k. 483v). Kaczkówko t. r. wydzierżawił pod zakładem 200 zł. Bartłomiejowi Racięskiemu (G. 74 k. 144v). Z żoną spisał w r. 1618 wzajemne dożywocie (G. 337 k. 446). Sprzedał Kaczkówko w r. 1628 za 6.200 zł. Aleksandrowi Łochyńskiemu (N. 176 k. 140, 223 k. 794). Żona Katarzyna, bratanica zmarłego Wojciecha Strzyżewskiego, swoje części w Strzyżewie "Księdzowym" i "Paszkowym" w pow. gnieźn. w r. 1630 zastawiła na trzy lata Adamowi P-my (G. 79 k. 239v). Mikołaj od brata Adama uzyskał w r. 1631 cesję praw spadkowych po zmarłym bracie Piotrze (G. 79 k. 704). Katarzyna Strzyżewska, bezpotomna, nie żyła już w r. 1635. Mikołaj od jej spadkobiercy, Świętosława Czewujewskiego, uzyskał wtedy zobowiązanie sprzedania części po niej w Strzyżewie Smykowym za 600 zł. (G. 80 k. 29).

(3) Adam, syn Jana i Nieświastowskiej, działał w r. 1614 obok brata Mikołaja (P. 992 k. 416). Współdziedzic w Złotnikach, od Macieja z Wojnowa Pomorzańskiego w r. 1615 kupił wyderkafem za 2.000 zł. części Nieświastowic (P. 1409 k. 483), zaś w r. 1616 od niego, także wyderkafem za 4.000 zł. części tamże (P. 1410 k. 20). Od Jana i Adama braci Smuszewskich w r. 1618 nabył wyderkafem za 4.000 zł. części tamże, które oni nabyli od Macieja Pomorzańskiego (P. 1411 k. 234). Od Elżbiety Karnkowskiej, żony Jakuba Rogalińskiego, w r. 1619 kupił wyderkafem za 4.000 zł. Jankowo Kościelne w pow. gnieźn. (ib. k. 382), zaś prawa wieczności do tej wsi nabył od Wojciecha Węgierskiego, poczem w r. 1620 te prawa cedował Jakubowi Rogalińskiemu. Był już wtedy mężem Zofii Buszkowskiej (P. 1024 k. 1191v). Żonie t. r. zapisał 1.000 zł. posagu (P. 1412 k. 314v) i skwitował braci jej, Mikołaja, Stanisława i Adama Buszkowskich, synów Michała, z 1.000 zł. zapisanych sobie przez tego zmarłego Michała Buszkowskiego w posagu za nią (P. 1004 k. 772). Od Jakuba Rogalińskiego uzyskał t. r. cesję sumy 2.700 zł., za którą zmarły Maciej Węgierski (pierwszy mąż żony Rogalińskiego) sprzedał był wyderkafem klaryskom gnieźnieńskim miasto Rogowo z przyległymi wsiami (ib. k. 884). Zapisał w r. 1623 dług 600 zł. Barbarze Przepełskiej, wdowie po Michale Buszkowskim (G. 76 k. 326). Oboje małżonkowie skwitowani byli też wtedy z 1.000 zł. przez małżonków Witowskich (ib. k. 327). Od bratowej Katarzyny Strzyżewskiej, żony Mikołaja P-go, wziął w zastaw w r. 1630 na trzy lata za 5.000 zł. części w Strzyżewie Księdzowym i Paszkowym (G. 79 k. 239v). Bratu Mikołajowi w r. 1631 zapisał dług 2.000 zł. (G. 79 k. 403). Żona t. r. aprobowała kontrakt zawarty przezeń z małżonkami Trzecińskimi o dzierżawę Jankowa Kościelnego (G. 79 k. 467v). Nie żył już w r. 1635, miedy Zofia była 2-o v. żoną Jana Modliboga (G. 80 k. 50), który żył jeszcze w r. 1640 (P. 165 k. 27). Wdową i po tym drugim mężu, a 3-o v. żoną Mikołaja Bogwiedzkiego była w r. 1643 (P. 1048 k. 565v), umarła w r. 1644 lub 1645 (P. 169 k. 508v, 1052 k. 222). Jedyna córka i spadkobierczyni Adama i Buszkowskiej, Anna, wspomnina w r. 1636 (G. 80 k. 195). Pozywała ją t. r. matka (P. 161 k. 966). Jej wyj Stanisław Buszkowski sumę 200 zł., zapisaną przez Adama P-go żonie, a wyprocesowaną na Annie, cedował t. r. swej siostrze, teraz Modlibogowej (P. 1033 k. 849). Spadkobierczyni bezpotomnego stryja Mikołaja P-go, od Jadwigi Rogalińskiej, żony Macieja Kruchowskiego, spadkobierczyni ciotki Anny z Rogalińskich Strzyżewskiej, uzyskała w r. 1639 cesję sumy 2.000 zł., t. j. połowę jej oprawy na Strzyżewku (Kc. 128 k. 196). Pozostawała wtedy pod opieką sych braci stryjecznych, Jerzego i Macieja P-ch, synów Łukasza, którzy administrowali zarówno jej dobrami ojczystymi jak i dobrami spadłymi po jej stryju Mikołaju. T. r. wyszła za Stanisława Dokowskiego (Kc. 128 k. 200; G. 80 k. 575). Skwitowała t. r. tych stryjów z opieki (G. 80 k. 626v), zaś w r. 1640 od Wojciecha Węgierskiego kupiła za 8.000 zł. Jankowo Kościelne (P. 1420 k. 56). Części Strzyżewka, odziedziczone po stryju Mikołaju, sprzedała w r. 1640 za 5.500 zł. Wojciechowi Płaczkowskiemu (ib. k. 265v). Dokowski żył jeszcze w r. 1649. Drugim mężem Anny był w latach 1658-1667 Wojcieh Trzciński. Ponownie wdowa w latach 1668-1678, nie żyła już w r. 1680. Zob. tablicę.

Jan, syn zmarłego Piotra, kupił w r. 1577 za 600 zł. część Pląskowa od Stanisława P-go, syna Jakuba "Kołdrasa" (P. 1398 k. 745v). Stanisław P. dostał w r. 1579 od swego wuja Wojciecha Podolskiego poddanego z Podolina wraz z dziećmi, zbiegłych do Mirkowic do Walentego Żegockiego (Kc. 17 k. 300) Stanisław P. kwitował w r. 1582 Annę ze Studzieńca, wdowę po Janie Szyszkowskim, z 30 zł. (G. 60 k. 242). Jerzy i Wojciech, bracia P-cy, sprzedali w r. 1584 Michałowi Miaskowskiemu za 1.000 zł. części Pląskowa (P. 1399 k. 392) Michał P. zapisał w r. 1584 dług 460 zł swym braciom, Jerzemu i Marcinowi. Bracia Jerzy i Wojciech dali temu Michałowi zobowiązanie, iż w ciągu roku stawią do akt brata Marcina, aby całe części Pląskowa sprzedał za 1.000 zł. Michałowi (P. 943 k. 582). Michał P. od Wojciecha Gołębowskiego w r. 1584 kupił za 600 zł. części w Pląskowie oraz siedlisko, gdzie teraz mieszka Anna Żarczyńska, wdowa po Jakubie Gołębowskim (P. 1399 k. 350). Stanisław P. w r. 1588 kwitował ze 100 zł. małżonków Marcina Wysockiego i Barbarę Raczkowską (P. 949 k. 204). Marcin P., mąż Katarzyny Węgierskiej która w r. 1590 od rodzonego brata, Wojciecha Węgierskiego cz. Skąpskiego, uzyskała zapis 200 zł. długu (G. 64 k. 72). Ta Katarzyna skwitowała t. r. Jana Węgierskiego, syna zmarłego Marcina (P. 954 k. 614). Oboje małżonkowie żyli jeszcze w r. 1594 (P. 962 k. 546). Nie żyła już w r. 1627, kiedy syn Marcina i jej, Melchior P., spadkobierca matki i wuja Jana Węgierskiego, syna Marcina, oraz Dąbrowska, córka Macieja i Barbary Węgierskiej, również spadkobierczyni tegoż wuja, części wsi Wola oraz puski Wola w pow. kcyń. sprzedali za 3.000 zł. Janowi Miedźwiedzkiemu (P. 1415 k. 1133). Anna P-a, wdowa w r. 1590 po Wojciechu Grzybowskim z Grzybowa Starej Wsi. Jan P. swemu bratu Wojciechowi w r. 1592 sprzedał za 3.000 zł. swe części w Pląskowie (P. 1400 k. 1006v). Wojciech P. wraz z bratankiem Marcinem skwitowani w r. 1594 przez Łu-

@tablica: Pląskowscy _Łachawki_

kasza Iłowieckiego z 220 zł (P. 962 k. 351). Stanisławowi P-mu zapisała w r. 1594 dług 37 zł. Anna Tłukomska, wdowa po Marcinie Nietaszkowskim (Kc. 121 k. 566v). Wojciech P., brat rodzony zmarłego Stanisława w r. 1598 kwitował ze sprawy Piotra Goreckiego (P. 968 k. 58). Dorota, w latach 1599-1604 żona Andrzeja Swinarskiego. Mikołaj P., syn zmarłego Michała, skwitowany w r. 1605 z 60 zł. zapisanych na rzecz Jana P-go "Łachawika", zapisał 80 zł. długu Janowi P-mu ze Złotnik (G. 68 k. 463). Łukasz, syn zmarłego Jakuba, w r. 1609 oprawił posag 3.000 zł. żonie Barbarze Naramowskiej. Jednocześnie od Łukasza Łowęckiego kupił za 7.000 zł. części Siekierek Kościelnych (P. 1406 k. 709, 710v). Wojciech z pow. gnieźń., już nie żyjący w r. 1712 (I. Kal. 78 s. 249), ojciec Tomasza, męża Katarzyny Nagórskiej, z którą spisywał wzajemne dożywocie w r. 1611 (P. 1407 k. 413). Tomasz ów uzyskał w r. 1612 od małżonków Jana Kurowskiego i Elżbiety Kuczkowskiej zobowiązanie wieczystej sprzedaży za 720 zł. części wsi Kotarby w pow. kal., wtedy będące w zastawie za 500 zł. Piotrowi Kotarbskiemu (I. Kal. 78 s. 249), która to sprzedaż została t. r. za sumę 700 zł. dokonana (R. Kal. 8 k. 156). Tomasz żonie na połowie Kotarb w r. 1612 oprawił 200 zł. posagu (P. 1408 k. 140). Części Kotarb w r. 1616 sprzedał za 700 zł. Janowi Radzińskiemu(?) (R. Kal. 8 k. 540). Oboje małżonkowie w r. 1618 cedowali Samuelowi Kęszyckiemu zapis na 700 zł., uzyskany od małżonków, zmarłego Łukasza Belęckiego cz. Lutomskiego i Agnieszki Mikołajewskiej (I. Ka. 84 s. 1098). Jadwiga, w r. 1614 żona Kaspra Płaczkowskiego. Łukasz P. uzyskał w r. 1618 zapis 300 zł. od Urszuli z Brzostkowa, wdowy po Wojciechu Dębickim (P. 1000 k. 899). Regina Kęsowska, wdowa po Pawle P-im, kwitowała w r. 1623 Kaspra z Więcborka Zebrzydowskiego, kasztelanica śremskiego (N. 173 k. 377). Mikołaj uzyskał w r. 1628 zapis 3.000 zł. długu od Jana Czewujewskiego (N. 176 k. 142). Ks. Melchior P. w imieniu własnym i swej owdowiałej siostry(!) Ewy Węgierskiej, wdowy po Wojciechu Pierzchlińskim, zawierał w r. 1630 kontrakt z Janem Miedźwiedzkim (P. 1023 k. 1084). Pleban w Żernikach w r. 1650 (Kc. 129 k. 636), kwitował w r. 1659 ze sprawy Macieja Smoguleckiego (N. 227 k. 410). Piotr P., pozwany w r. 1636 przez siostry Mierzewskie, Katarzynę, żonę Ludwika Łuby, i Jadwigę, żonę Mikołaja Pigłowskiego (P. 161 k. 849; G. 80 k. 185). Mikołaj, nie żyjący już w r. 1637, mąż Agnieszki Zdzychowskiej wtedy 2-o v. żony Stanisława Skąpskiego (P. 1419 k. 222v). Mikołaj, nie żyjący już w r. 1638, miał przez Żydów gnieźnieńskich zpisaną sumę 100 zł., którą scedował był zmarłemu Maciejowi Wydzierzewskiemu (G. 80 k. 492). Maciej, mąż Ewy Rayskiej, wdowy 1-o v. po Wojciechu Jarczewskim, która w r. 1639 ustanowiła plenipotentów (Ks. 128 k. 177). Tan Maciej, z Jadownik, chrzestny 1642.25/X. i 3/VI. r. (LB Góra k. Żnina). oboje część Jadwonik w pow. kcyń. w r. 1646 wydzierżawili małżonkom Krąpiewskim (Kc. 129 k. 165v). Ewa poddanego z Jadownik dała w r. 1650 Tomaszowi Przetockiemu (G. 82 k. 192). Oboje t. r. poddanego z tej wsi dali temu Przetockiemu (G. 82 k. 192). Może jego córką była Anna P-a, dziedziczka części Jadownik, w r. 1675 wdowa po Andrzeju Węgierskim (Kc. 131 k. 491). Elżbieta P-a, chrzestna 1640.14/IV. r. (LB Gozdowo). Wojciech P. od małżonków Stanisława Dokowskiego i Anny P-ej (o nich wyżej) nabył części Strzyżewka w pow. gnieźn., przeciwko czemu w r. 1640 protestował Jerzy P. Protestował też przeciw Piotrowi i Janowi P-im o to, iż Annę przywiedli do rezygnacji (P. 165 k. 910v). Małżonkowie Piotr P. i Zofia Przybylska zawierali zobowiązanie względem dzierżawy Sroczyna w pow. gnieźn. z Anną Przecławską, żoną Stanisława Wilkostowskiego (G. 80 k. 762v). Ciż małżonkowie, Piotr i Zofia, dzierżawcy Chlebowa, w r. 1644 działali przeciw małżonkom Stefanowi Krzyckiemu i Agnieszce Zaleskiej (P. 169 k. 456v). Zofia, będąc już wdową, cedowała w r. 1658 małżonkom Maciejowi Dobiejewskiemu i Katarzynie Krzyckiej kontrakty zawarte przez zmarłego męża z małżonkami Krzyckimi o Chlebowo i Krzyżowicką Wolę w pow. gnieźn. Od Macieja Dobiejewskiego uzyskała jednocześnie zapis długu 360 zł. (G. 82 k. 1402).

Jan P., nie żyjący już w r. 1641, ojciec Wojciecha, pozywanego wtedy przez Pawła Popowskiego, dziedzica w Przysiece w pow. gnieźn. (P. 166 k. 814v). Dał ów Wojciech w r. 1652 zobowiązanie Mikołajowi Buszkowskiemu, iż żonie swej a córce jego, Jadwidze Buszkowskiej po podniesieniu sumy 500 zł. oprawi to na swym dworze i folwarku (G. 82 k. 482v). Nie żył już Wojciech w r. 1670 (Kc. 131 k. 198), zaś wdowa skwitowała wtedy Jerzego Złotnickiego z rocznej prowizji od sumy 400 zł., zaś swej córce Pannie Annie P-ej zapisała 500 zł. (G. 85 k. 300v). Kwitowała w r. 1680 Elżbietę Łochyńską, wdowę po Stefanie Tymienieckim, pisarzu grodzkim bydgoskim, z 200 zł. (P. 155 s. 87). Nie żyła już w r. 1699. Synem Wojciecha i Buszkowskiej był Wojciech, który swej żonie, Mariannie Cząmpikównie, córce urodz. Grzegorza i Marianny Dąbrowskiej, zapisał w r. 1699 sumę 1.000 zł. (Ws. 77 III k. 46v). Ten Wojciech testament swój spisywał w Kościanie, ale go skasował i w r. 1716 aprobował nowy testament spisany t. r. we Wschowie (Ws. 158 k. 66). Drugiej swej żonie, Teresie Kawieckiej, córce Kazimierza, w r. 1718 na połowie dóbr oprawił posag 1.000 zł. (P. 1157 k. 36v). Od Mikołaja Zdzychowskiego, łowczyca wschowskiego, uzyskał w r. 1718 zapis długów 150 zł. węg. i 420 imperiałów, czyli razem 6.060 zł. na Stroszkach w pow. pyzdr. (Py. 157 k. 52v). Kwitował w r. 1726 synagogę leszczyńską (Ws. 81 k. 52). Zmarły w r. 1731, pochowany 19/IV. u Reformatów w Poznaniu (Nekr. Reform. Pozn.). Teresa z Kawieckich, doborodziejka Reformatów tamtejszych, zapisała im 500 zł., których syn nie wypłacił. Pochowana tam 1743.31/VI. r. (ib.). Syn Wojciecha i Kawieckiej Walerian, jedyny spadkobierca ojca, kwitował w r. 1738 synagogę leszczyńską z 500 zł. (Ws. 87 k. 12). Mąż w r. 1744 Katarzyny Watta Kosickiej, córki Jerzego i Zofii Żychlińskiej (G. 97 k. 663). Nie żył już w r. 1755, zaś owdowiała Katarzyna mianowała wtedy swym plenipotentem brata Jana Kosickiego (P. 1314 k. 152v). W r. 1775 była już wdową także i po drugim mężu, Franciszku Dąbrowskim (P. 1352 k. 261). Zob. tablicę.

@tablica: Pląskowscy

Wojciech, w którego imieniu Stanisław Milewski kwitował r. 1647 Aleksandra Brboniewskiego (N. 226 k. 526). Jerzy P. i żona jego Małgorzata Strzałkowska, wdowa 1-o v. po Janie Budziejewskim, zawierali w r. 1652 pod zakładem 3.000 zł. kontrakt z Janem Łyskowskim (P. 1064 k. 253, 506, 506v). Barbara P-a, w r. 1652 wdowa po Janie Szczatowskim (G. 82 k. 543). Maciej P., syn zmarłego Jana, asystował w r. 1662 przy transakcji Zuzannie Grzymisławskiej, wdowie 1-o v. po Mikołaju Bieganowskim, 2-o v. żonie Mikołaja Buszkowskiego (Ks. 130 k. 298). Franciszek (Franciszek Konrad) P., pisarz skarbu koronnego, wraz z żoną Zofią w r. 1673 (Kc. 131 k. 381v), żyli oboje w r. 1684, kiedy on był podczaszym trembowelskim i starostą bolemowskim (Z. T. P. 33 s. 619). Pani P-a umarła w Ułanowie w kwietniu 1674 (LM Kłecko). Pani Jadwiga P-a umarła 1677.4/IV. r. (LM Rusko). Jan P., ojciec Rozalii, ur. we dworze szydłowskim, ochrzcz. 1677.19/IX. r. (LB Kamieniec).

Jan P., mąż Urszuli Młodziejewskiej, wdowy 1-o v. po Piotrze Bardzkim (Py. 154 s. 109). Wzajemne dożywocie spisali w r. 1681 (P. 213 V k. 22). Jako opiekuni nieletnich Bardzkich, dzieci jej zrodzonych z pierwszego męża, protestowali w r. 1683 przeciwko Andrzejowi Bardzkiemu i Janowi Kuczborskiemu (Z. T. P. 33 s. 294). Oboje małżonkowie roborowali w r. 1686 z małżonkami Maciejem Jaraczewskim, majorem J.Kr.Mci, i Zofią Borakowską, kontrakt czteroleniej dzierżawy wsi Staw w pow. pyzdr., pod zakładem 2.000 zł. (P. 1112 VII k. 47). Oboje wraz z synem Andrzejem, a także w imieniu panny Róży, córki, kwitowali w r. 1701 Krzysztofa Cieleckiego (P. 1141 I k. 65). Małżokowie ci nie żyli już w r. 1715, kiedy wspomniani wyżej, syn ich Andrzej oraz córki, Marianna, żona Jakuba Borzęckiego, Ludwika, żona Antoniego Biernackiego, oraz panna Anna (P. 1149 I k. 59v, 61).

Łukasz, mąż Teresy Boguckiej, córki Augustyna i Marianny Olewińskiej, która w r. 1678 kwitowała Piotra Boguckiego z 2.000 zł. z dóbr rodzicielskich (G. 86 k. 107v). Michał i żona jego Barbara Żakowska, bezpotomna, oboje nie żyli już w r. 1683 (P. 1106 X k. 46). Maciej nie żył już w r. 1686, kiedy wdowa po nim Anna Popowska, córka Łukasza i Barbary Swinarskiej, spadkobierczyni babki Jadwigi z Mierzewskich Swinarskiej, kwitowała z 200 zł. Macieja Ostrowskiego (P. 1112 VII k. 46v). Ostrowskiego z 200 zł. kwitowała również w r. 1688 (P. 1116 XII k. 100). Teodora zaślubiła 1691.26/II. r. Marcina Pruszyńskiego (LC Targowa Górka). Anna P-a, chrzestna 1695.27/II. r. (LB Objezierze). Teofila P-a wyszła przed 1699.6/XII. r. za Marcina Proszyńskiego. Mikołaj i Ewa, rodzice Katarzyny, ochrzcz. 1700.31/X. r., i Agaty Doroty, ochrzcz. 1702.5/II. r. (LB Juncewo). Katarzyna umarła 1704.5/II. r. (LM Niechanowo). Marianna, chrzestna 1705.1/II. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Pani Marianna, chrzestna 1709.18/II. r. (LB Wilkowo Niem.), umarła 1717.2/X. r., pochowana w klasztorze w Osiecznie (LM Wilkowo Niem.). Urszula wdowa 1-o v. po Wojciechu Boguckim, wyszła w r. 1712 2-o v., krótko po 15/XI. r. za Andrzeja Ciecierskiego, któremu przed ślubem zapisała 500 zł. (G. 93 k. 121). Żyli oboje 1721.28/IV. r.

Antoni, dziedzic dóbr Zieleń w pow. kowalskim, na tej wsi w r. 1714 zapisał sumę 200 zł. Hilaremu Miniszewskiemu (P. 164 k. 898), potem jednak mowa o zapisie z r. 1714 na Zieleniu dokonanym na rzecz Hilarego Miniszewskiego przez Walentego P-go, syna zmarłego Walentego, oraz Stanisława i Tomasza P-ch. Kwitował z tego zapisu w grodzie Kowalskim w r. 1748 Franciszek Miniszewski, syn zmarłego Hilarego (P. 164 k. 897). Wojciech, świadek 1715.6/I. r. (LC Rydzyna). Wojciechi Jadwiga, rodzice Waleriana Józefa Tyburcego, ochrzcz. 1719.20/IV. r. (LB Wilkowo Niemieckie). Wojciech od Zygmunta Śniegockiego w r. 1722 wziął w zastaw na trzy lata wsie Jarosławiec i Urniszewo w pow. pyzdr. (P. 1186 k. 7). Anna(?) w r. 1726 wdowa po Janie Łysakowskim. Marcjan nie żył już w r. 1732, kiedy owdowiała Marianna Wichrowska, córka Piotra i Marianny Rozmańskiej, zaś po matce wnuczka Zofii Zberkowskiej, swe prawa spadkowe po Adnrzeju Zberkowskim cedowała Andrzejowi Madalińskiemu (G. 96 k. 484v). Ks. Marcin P., proboszcz w Droszewie, chrzestny 1734.9/XII. r. (LB Lewków), żył i w r. 1740 (ib.). Ewa P-a, żona Jakuba Trembeckiego, oboje nie żyli już w r. 1744. Katarzyna P-a, chrzestna 1745.27/VII. r. (LB Katedra Gniezn.). Maciej, chrzestny 1756.17/VI. r. (LB Brody). Maciej zaślubił w Lwówku 1761.11/I. r. wdowę Rozalię Grabowską (LC Lwówek). Ów Maciej, posesor Zgierzynka (LB Lwówek). Rozalia umarła w Zgierzynku 1780.15/VI. r., mając lat 56, pochowana w kościele (LM Brody). Drugą jego żoną była zaślubiona przed 1782.21/VII. r. Marianna Grochowska, wdowa 1-o v. po Antonim Czerwińskim (LB Brody; P. 1361 k. 276). W imieniu własnym i tej żony w r. 1785 kwitował Marcelego Nieżychowskiego z Cerekwicy (P. 1372 k. 71, 71v). Żyła jeszcze w r. 1786 (P. 1363 k. 417). Syn jego zrodzony z pierwszej żony, Tomasz zmarł 1784.29/V. r., mając ok. 24 lat (LM Brody). Może z powyższym Maciejem identyczny Maciej, syn Jana i Zofii Pomorskiej, nie żyjących w r. 1787, kiedy on dla windykowania majątku po babce we wsi Pzyzorz(?) w ziemi gostyńskiej mianował plenipotentem Anzelma Pomorskiego? (P. 1364 k. 302). Maciej umarł w Zgierzynku 1801.17/XI. r., mając ok. 80 lat (LM Brody). Adam zaślubił 1767.27/II. r. Agnieszkę Bojerską, a ślub dawał ks. P., kanonik katedralny chełmiński. T. r. 1/V. Agnieszka owdowiała. Córka jej, Rozalia Ewa, ur. w Święciechowie 1767.24/XII. r. (LB, LM Święciechowa). Piotr i Febronia Ciszewska (Cisowska?), oboje nie żyjący w r. 1775, rodzice Michała i Onufrego. Z nich Michał zaślubił 1773.14/II. r. Katarzynę Czaplicką (LC Opalenica), córkę Tomasza i Apolonii Maliszewskiej (P. 1354 s. 449) Michał był w r. 1775 koniuszym dworskim (LB Opalenica). Kwitował w r. 1785 Władysława Gurowskiego, marszałka w. litewskiego, i żonę jego Annę z Radomickich, 1-o v. Działyńską (P. 1362 k. 263v). Jego i Katarzyny dzieci to Marcjan Agaton, ochrzcz. 1775.10/I., i Marcjanna, ochrzcz. 1776.29/II. r. (LB Łęki W). Onufry, syn Piotra i Ciszewskiej, mianował w r. 1775 pełnomocnikiem Józefa Kurcewskiego, burgrabiego ziemskiego wschowskiego (Kośc. 332 k. 99v).

Michał, podstoli (jako?), konfrater i dobrodziej, konwentu w Czarnem(?), zmarł 1812.18/II. r. (Nekr. Franciszkanek, Śrem.). Januaria wyszłą przed r. 1828 za Stanisława Kalksteina. Kazimierz, organista, chrzestny 1841.8/XI. r. (LB Krerowo). Faustyna P-a, zamężna Kiełczewska, zmarła w Wichulcu 1881.30/IX. r., w 82 toku życia, pochowana w Bobrowie (Dz. P.).

>Pieccy różni. Stanisław i Piotr, "przyjaciele klejnotni" w r. 1571 Jadwigi Sobockiej, żony Stanisława hr. z Górki, starosty kolskiego (P. 1398 k. 244). Krzysztof, w r. 1610 skwitowany przez Katarzynę Zarembiankę, żonę Jana Roszkowskiego, kasztelana przemęckiego, z 300 zł., należnych jej zmarłej matce Annie z Gulczewa, żonie zmarłego Mikołaja Zaremby (P. 984 k. 887). Mikołaj, syn Andrzeja, w r. 1661 kwitował z ran Marcina Zarembę (I. Kal. 125 k. 1035).

Tomasz umarł 1756.27/VI. r. (LM Kamieniec). Pani Helena, posesorka Rękawczyna, chrzestna 1756.11/V. r. (LB Orchowo).

>Plecińscy różni, niewątpliwie nie szlachta, jakkolwiek za taką niekiedy uchodzący. Antonina zaślubiła przez 1822.24/IV. r. Sylwestra Drzewieckiego, zamieszkałego w Bruczkowie (LB Cerekwica). Walenty, ekonom (administrator) w Dąbrowie, świadek 1818.7/VI. r. Z żony Zofii Niedźwiedzińskiej miał córkę Konstancją Eleonorę, ur. w Dąbrowie 1823.18/II. r. (LB Gościeszyn). Feliks (dodano potem "Wielmożny"), mąż Jadwigi Gierczyk. Syn ich Leon, ur. 1841.24/III. r., a do chrztu podawany przez Zofię P-ą, posesorkę w Grodnicy. Metryki dzieci tych P-ch i przedtem i potem bez cech szlachectwa (LB W. Strzelce). Jadwiga P-a z Grodnicy umarła 1887.15/IV. r. (Dz. P.). Tytus, ekonom z Konar, chrzestny 1858.25/VII. r. (LB Konary). Ten sam chyba Tytus, zarządca dóbr Bruczkowo w parafii Borek, mający 29 lat, zaślubił 1866.19/VI. r. Idę Helenę Jordanównę, córką Adama i Weroniki Bogackiej (LC Św. Wojciech, Pozn.). Umarł Tytus w Bogwidzach 1891.23/VII. r., mając lat 54, pochowany w Sowinie (Dz. P.). Ida z Jordanów umarła w Nowej Wsi 1923.26/I. r., pochowana we Wronkach (ib.). Ich synowie: Władysław Antoni, ur. w Bruczkowie 1869.22/VI. r., umarł tam 1869.13/XII. r., Józef Ludwik ur. tamże 1870.18/VIII. r., zaślubił w Poznaniu u Bożego Ciała 1910.8/XI. r. Helenę Joradównę, Kazimierz Walenty, ur. w Bruczkowie 1872.12/II. r., podawany do chrztu przez Walentynę P-ą z Grodziszczka (LB Cerekwica). Melania, córka Mariana, dzierżawcy domeny, i Karoliny Retz, zmarła w Poznaniu 1903.8/VI. r. (LM Św. Maria Magdal., Pozn.).

>Plemięccy h. Poraj z Plemięt w wojew. chełmińskim. Jan, starosta kowalewski, wraz z Janem Działyńskim, wojewodą chełmińskim, od Jadwigi Sobockiej, żony Stanisława hr. z Górki, starosty kolskiego, której pożyczyli byli 60.000 zł., wzięli w r. 1571 w tej sumie wyderkafem miasto Sobotę z przyległymi wsiami i inne dobra w wojew. łęczyckim (P. 1398 k. 243). Jan nie żył już w r. 1578, kiedy wdowa po nim Barbara z Czemów wraz z synami: Achcym, Jerzym, Fabjanem i Krzysztofem, winna była w ciągu 12 tygodni, wedle zobowiązania Jadwigi Sobockiej, żony Stanisława hr. z Górki, wojewody poznańskiego, dokonać na rzecz tego wojewody cesji praw do sumy 30.000 zł. na dobrach Sobockich zmarłemu staroście zastawionych, a przez Górkę Działyńskiemu zapisanych (P. 931 k. 617). W r. 1579 w związku z tą samą sprawą wymienieni synowie: Achcy, Jerzy, Fabjan i Jan (P. 932 k. 11). Córką Jana, starosty kowalewskiego, była Zofia Katarzyna, żona 1-o v. Andrzeja Gulczewskiego, 2-o v. w latach 1620-1628 Mikołaja Rafała Kostki, starosty malborskiego i starogardzkiego, wdowa w latach 1637-1647, nie żyjąca już w r. 1649.

Samuel, mąż Ewy Bażeńskiej (a Baizen) 1628 r. (Z. T. P. 28b s. 1857). Aleksander i Domicella Pudłowska, oboje już nie żyjący w r. 1715, rodzice: Michała, Feliksa, Mikołaja, Ignacego, Filipa, Teresy, wtedy niezamężnej, Urszuli, która w r. 1715, krótko po 7/V., wyszła za Ludwika Ostromęckiego (Kc. 134 k. 195v). Ze wspomnianych wyżej synów, Filip w r. 1717 oblatywał działy dóbr ojczystych dokonane 1709.13/VIII. r. w Nielubiu z braćmi Mikołajem, Ignacym, Filipem oraz siostrami, Teresą, Urszulą i Marianną. Z sumy 14.000 zł. za dobra Nielubie pozostało u Stanisława Działyńskiego, starosty kuszewskiego, 3.000 zł., macierzystych 7.500 zł. lokowanych u tegoż starosty. Z tego ich zmarły ojciec już wybrał 4.500 zł. na czyszczenie Nielubia. Brat ich Michał wtedy już nie żył. Dzielili się tylko pieniędzmi (Kc. 134 k. 2244).

Wojcieh, syn zmarłego Michała i Marianny Bartoszewskiej, córki Wojciecha, dziedzica Będzieszyna, jedyny spadkobierca matki, kwitował w r. 1730 swego wuja Jana Bartoszewskiego, dziedzica Będzieszyna z 4.000 zł. na poczet sumy 6.000 zł. posagowej matki (I. Kal. 167 s. 13).

Nepomucen, major wojsk polskich, chrzestny 1849.11/X. r. (LB Buk).

>Pleszewscy h. Zaremba z Pleszewa, Pleszowa w pow. kal. Olbracht z Pleszewa, występujący w latach 1410-1416, był ojcem Mikołaja, o którym niżej. Jana z Suchorzewa, Marcina z Nagnuszewic i Macieja z Cielczy (Bon.), a zapewne i córki, zamężnej na Janem z Myjomic.

Mikołaj z Pleszewa, Potarzyce i Cielczy, podczaszy poznański 1427.16/X. - 1429.15/III., chorąży kaliski 142912/IV.-1445, kasztelan kaliski 1445.29/VIII. - 1447.28/VII., nie zatwierdzony przez Kazimierza Jagiellończyka, a mianowany zapewne przez zjazd w Piotrkowie. Namiestnik królewski Wojciecha Malskigo, "powrócił" i znów chorąży kaliski 1447.16/IX. r., zastępca starosty gen. wielkopolskiego w latach 1448, 1454 (Gąsiorowski). Wraz z Marcinem i Maciejem z Cielczy dawał w r. 1437 zobowiązanie ich rodzonemu szwagrowi Janowi z Myjomic (Gr. Kal. 2 k. 44v). Na połowie Suchorzewa i połowie Rzepiszewa w pow. kal. w r. 1438 zapisał wyderkafem 300 grz. Chwałowi z Koślina (P. 1378 k. 37 II). Od Feli, wdowy po Janie Śrzeniawie z Ruśca, w r. 1438 kupił wyderkafem za 800 grz. jej część w połowie miasta Pleszewa oraz trzecią część połów wsi: Baranowo, Piekarzewo, Strzedzewo i Orpiszowo (ib. k. 91v II). Od urodz. Cecylii cz. Czechny, żony szl. Franciszka, mieszczanina pleszewskiego, trzymał zastawem w sumie 15 grz. jej część dziedziczną w Baranowie M., którą uwolnił w r. 1439 (Gr. Kal. 2 k. 101). Od Jana, Mikołaja, Godsława i Andrzeja, braci rodzonych, niedzielnych z Padzin, kupił w r. 1443 za 100 grz. owe Padziny(?) w pow. kaliskim (P. 1379 k. 53). Od Elżbiety z Łapkowa, żony Filipa z Pleszwa, w r. 1444 kupił za 100 grz. jej część w Łapkowie w pow. kal. (ib. k. 23v). Od wspomnianej wyżej Cecylii cz. Czechny z M. Baranowa kupił w r. 1444 za 100 grz. jej część tamże (ib.). Od Małgorzaty i Anny, sióstr z Krośnina (Kroślina), t. r. kupił za 100 grz. części ich w Krośninie w pow. kal. (ib.). Od Pełki z Łapkowa uzyskał w r. 1445 cesję praw do dzierżawy Orla, nabytych za 300 grz. od Mościca z W. Koźmina (I. Kal. 4 k. 16v). i jednocześnie był przez tegoż Pełkę, niegdy z Łapkowa, skwitowany ze 150 grz. zapłaty za Łapkowo (ib. k. 17), zaś Pełka, za zezwoleniem Mikołaja, uzyskał wtedy intromisję do jego dóbr w Strzedzowie (ib. k. 17v). Nabył w r. 1445 (lub przed tą datą) Galewo i Staniewo (I. Kal. 3 k. 218v). Gotów był w r. 1446 uiścić się wobec szwagra Jana Myjomskiego (ib. 4 k. 20). Wraz ze swymi rodzonymi braćmi, Marcinem z Cielczy i Janem z Suchorzewa, w r. 1446 pozywał ks. Jana Furmana, kustosza gnieźnieńskiego, Adama i Wincentego, braci rodzonych (P. 15 k. 213v). Kwitował t. r. Andrzeja Ogona ze Sławoszewa, z Goliny i Jastrzębnik z 65 grz. (P. 15 k. 216). Od Piotra Twardowskiego niegdy z Woli w r. 1446 kupił części Woli w pow. kal. (P. 1379 k. 138). Dla dzieci zrodzonych z żony Małgorzaty wyznaczył t. r. na opiekunkę tę ich matkę (ib. k. 139v). Połowę trzeciej wsi Galewo i połowy wsi Staniewo w powiatach pyzdr. i kal. w r. 1446 sprzedał za 300 grz. Janowi Świdwie z Szamotuł (ib. k. 140). Od Pawła z Tomic kupił t. r. za 300 grz. część wsi Orla w pow. kal. (ib. k. 141v), sprzedając mu jednocześnie za 400 grz. Strzedzewo w pow. kal. (ib.). Janowi z Suchorzewa (bratu) w r. 1446 sprzedał za 342 grz. połowę Suchorzewa i Orpiszewo w pow. kal. (P. 1379 k. 162v). Na mieście Potarzyca oraz wsiach Potarzyca i Porośla w pow. pyzdr. oprawił t. r. posag 200 grz. żonie Małgorzacie (P. 1379 k. 169). List posagowy i wienny Małgorzaty, żony Mikołaja, unieważnili w r. 1446 Łukasz z Górki, wojewoda poznański, i Wyszota z Górki, proboszcz poznański (ib. k. 169v). Mikołaj od Sędziwoja z Grodziska t. r. dostał do rąk posag i wiano żony Sędziwoja, Elżbiety. Ów posag i wiano na wypadek śmierci córki Sędziwoja, Anny, Mikołaj winien będzie dać swym braciom, Janowi Suchorzewskiemu, Marcinowi Magnuszewskiemu i Maciejowi Cieleckiemu (ib. k. 208). Wraz z braćmi, Janem i Marcinem, zobowiązał sie wtedy wobec Sędziwoja z Grodziska, iż na wypadek śmierci córki Anny, ich "siostry", wymienić z nim na Skokowo i Szołowo. Od Piotra Nidomskiego w r. 1448 uzyskał poręczenie za żonę Dobroszkę, iż swoją część miasta Pleszewa oraz wsi: Baranow, Piekarzewo, Orpiszewo, Strzedzewo, Laszewo (Lassowo?) sprzeda mu za 500 grz. (P. 852 I k. 9), zaś jednocześnie od Mikołaja ze Stęszewa, stolnika poznańskiego, poręczenie za Barbarę, żonę Piotra z Bnina, iż sprzeda mu za 500 grz. części swe w tychże dobrach (ib.). Mikołaj trzymał w r. 1448 zastawem w 40 grz. od Andrzeja z Krośnina i jego ojca, Fała, trzy łany roli w Pacynowicach (I. Kal. 4 k. 187). Od Konrada z Turska w r. 1449 nabył wyderkafem za 140 grz. części w Zawidowicach w pow. kal. (P. 1380 k. 84v). Od Dobroszki, żony Piotra Nidomskiego, uzyskał w r. 1450, wedle zobowiązania z r. 1448, dopełnienie sprzedaży za 500 grz. części miasta Pleszewa i wsi przyległych (P. 1381 k. 99v) i to samo od Barbary, żony Piotra Bnińskiego, podstolego kaliskiego, ale mowa tu tylko o 200 grz. (P. 1385 k. 106). Od Józefa, Żyda z Pyzdr, kupił w r. 1450 za 200 grz. prawa do połowy Zawidowic, nabyte przezeń na Mroczku i Kunracie, braciach z Turska (Ib. k. 104). Od Gilberta, dziedzica w Gostyczynie, w r. 1451 kupił połowy wsi Gostyczyna i Zagórzynko w pow. kal. (P. 1381 k. 20). Obok innych przedstawicieli "domu i klejnotu" Zaremba w r. 1453 godził spory graniczne istniejące między Janem z Kalinowy, kasztelanem santockim, i Janem Suchorzewskim (Gr. Kal. 5 k. 5) Od Mikołaja i Macieja, braci z Boczkowa, uzyskał w r. 1454 zobowiązanie sprzedania części Pacynowic i Grabowic w pow. kal. (G. 5 k. 142), a uzyskał t. r. od Siechny, wdowy po Szymonie z Pacynowic, zgodę na intromisję do owych części nabytych drogą zastawu (Gr. Kal. 5 k. 154v). Zapisał w r. 1462 czynsz roczny 4 grz. na mieście Pleszewie mansjonarzom tamtejszego kościoła parafialnego Św. Jana (P. 1384 k. 100v). Od Zofii, wdowy po Przybku, i od jej syna Michała ze Skrzypna nabył wyderkafem w r. 1463 za 24 zł. węg. półtora łana w Skrzypnie pow. kal. (P. 1384 k. 179). Umarł 1465.27/III. r. (Nowacki, Zap. hist. 115; P. 1383 k. 235). Synowie jego: Stanisław, Mikołaj, Jan i Wojciech.

1. Stanisław, syn Mikołaja, pleban w Środzie w r. 1448 (Nowacki), kanonik poznański i proboszcz uniejowski, wspólnie ze swymi braćmi niedzielnymi, Mikołajem, Janem i Wojciechem, dwa łany z połową młyna i stawu w Grodzisku pow. kal. w r. 1465 dał w dożywocie Mikołajowi Czyrnickiemu (P. 1383 k. 235). Proboszcz uniejowski, z dokonanych t. r. działów z braćmi, wziął wraz z braćmi Janem i Wojciechem trzy części w Pleszewie oraz wsie Baranowo W. i M., Radzim, Laszowo, Łapków, Zabidowicze, Parzynowice, Gostyczyna, Krasinko i Zagórzynko w pow. kal. wraz z całymi zamkiem i dworem, które trzymał ich ojciec (P. 1383 k. 235-235v). Wspólnie z braćmi pozywał t. r. Andrzeja Chorzewskiego (I. Kal. 1 k. 338). Akolita(!) Stolicy Apostolskiej, w r. 1461 dokonał z braćmi pownych działów miasta Pleszewa z przyległościami (P. 1383 k. 241-243v). Zapisał t. r. 30 grz. długu Tochnie, żonie Andrzeja z Ciesiel (ib. k. 427v). Skwitowany w r. 1468 przez Dobiesława Kwiatkowskiego, podczaszego kaliskiego, z pozwów o 50 grz. "babizny" (po Fiemce z Gostyczyny) na Gostyczynie (ib. k. 457m 2 k. 211v). Na trzeciej części miasta Pleszewa w r. 1469 zapisał 4 grz. rocznego czynszu za 50 grz. wyderkafem Wojciechowi, plebanowi w Twardowie (P. 1385 k. 28v). Obok brata Wojciech w r. 1469 opiekun bratanka Mikołaja (I. Kal. 2 k. 100, 100v). Dziedzic w Pleszewie i Gostyczynie, dał w r. 1470 intromisję do Gostyczyny Katarzynie, dziedziczce z Słaborowic, wdowie po Janie Cieciorce (ib. k. 45). Tej Katarzynie, wdowie po Janie Cieciorce z Bukownicy, w r. 1471 sprzedał wyderkafem za 250 grz. Gostyczynę wyłączając z tego prawo patronatu (P. 1385 k. 114). Skwitowany w r. 1472 przez panny Dorotę i Beatę z Pabjanowa z "babizny" po Fiemce z Gostyczyny (I. Kal. 2 k. 221v). Bratu Wojciechowi dał w r. 1475 całą swą część zamku w Pleszewie (P. 1386 k. 25). Wraz z tym bratem sołectwo w Grodzisku pow. kal. sprzedał t. r. Mikołajowi Sadowskiemu (ib. k. 30). Bratu temu w r. 1477 połowę Pleszewa sprzedał wyderkafem za 600 bratu Wojciechowi (P. 1386 k. 72). Wieś Zagórzyno w pow. kal. w r. 1477 sprzedał wyderkafem za 70 zł. węg. Annie Świączyńskiej, żonie Macieja Chrzanowskiego(!?) (P. 1386 k. 77v). Od Barbary i Jana, matki i syna, dziedziców Twardowa, w r. 1477 wziął w zastaw za 7 grz. rolę osiadłą w tej wsi (I. Ka. 2 k. 453). Proboszcz uniejowski, kanonik poznański i kaliski, w r. 1477 zapisał dług 13 grz. Andrzejowi i Janowi, braciom z Brzezna (I. Ka. 2 k. 453v). Żądał odeń w r. 1477 uiszczenia 300 zł. węg. jako swych "posażnych" Piotr Borek Gostyński (I. Kal. 2 k. 469). Kmiecia w Twardowie, trzymanego zastawem od tamtejszych dziedziców, Barbary i jej syna Jana, w r. 1479 zastawił za 10 grz. Benedyktowi (Bieniakowi) z Czyrnina W. (ib. k. 554). Temu Bieniakowi w r. 1480 Stanisław sprzedał wyderkafem za 10 grz. łan z ćwiercią w Twardowie, trzymany wyderkafem od Barbary, wdowy po Michale Opali z Twardowa i syna jej Jana (P. 1386 k. 203v). Umarł w r. 1494 (Nowacki, Archidiec. Pozn. II).

2. Mikołaj, syn Mikołaja, żonie swej Annie Raszkowskiej, córce Wojciech, w r. 1462 oprawił posag 100 grz. na należącej się sobie z działów braterskich trzeciej części miasta Pleszewa, miasta i wsi Potarzyca, wsi: Wola, Baranowo W. i M., Radzim W. i M., Łaszewo, Paczynowice, Zawidowice, Gostyczyna, Zagórzynko i Łapkowo (P. 1384 k. 110v). Z działów braterskich w r. 1465 wziął czwartą część Pleszewa wraz z czwartą częścią wsi: Wola, Slebycz(?), Piekarzewo w pow. kal. (P. 1383 k. 235). Od ojca swej żony, Wojciecha Raszkowskiego, w r. 1465 uzyskał zapis 100 grz. należnych żonie jako macierzystych (I. Kal. 1 k. 328). Żona ta w r. 1467 trzecią część wsi Russowo i Piwonice zrezygnowała mężowi (P. 1383 k. 288). Uczestniczył w przeprowadzonych t. r. ponownych działach z braćmi (P. 1383 k. 241-243v). Mikołaj dobra swe Wola i Slebicz w r. 1468 przez arbitrów rozgraniczał z dobrami braci z Żerkowa, więc z wsiami Witaszyce i Słup (I. Kal. 1 k. 440). Nie żył już w r. 1469 kiedy "dodano lat" dzieciom jego Mikołajowi i Katarzynie przy okazji sprawy toczonej o 80 grz. z Piotrem i Elżbietą z Buszkowa (I. Kal. 2 k. 80). Wdowa, dziedziczka Piwonic, skwitowała t. r. syna i córkę z oprawy na Pleszewie, Woli, Piekarzewie, Potarzycy i innych dobrach (I. Kal. 2 k. 100v). Od syna i córki w r. 1471 dostała w dożywocie z racji 160 zł. węg., 100 grz. posagu i wiana, ich trzecie części Macierzyste wsi Piwonice i Buszewo w pow. kal., któr sprzedała była mężowi (P. 1385 k. 95). Nie żyła już w r. 1483 (I. Kal. 3 k. 132v). Córka Katarzyna, wspomniana w r. 1469 (I. Kal. 2 k. 100v), jeszcze niezamężna w r. 1483 (ib. 3 k. 181), była w latach 1485-89 żoną Zbigniewa z Tęczyna, podkomorzego

@tablica: Pleszewscy h. Zaremba

krakowskiego i starosty małogoskiego. Córka tych Tęczyńskich, Anna wyszła najpierw między 1504.13/X. r. a 1506.10/VI. r. za Mikołaja ks. raciborskiego, zaś 2-o v. była żoną Jana Kościeleckiego. Mikołaj ks. śląski, opawski i raciborski od żony kupił za 10.000 zł. węg. miasto Pleszew z przyległymi wsiami i w r. 1506 uzyskał intromisję do tych dóbr (Kal. 6 k. 120).

Mikołaj, syn Mikołaja, małoletni w r. 1469, pozostawał pod opieką stryjów, ks. Stanisława i Wojciecha, oraz Wojciecha Raszkowskiego (I. Kal. 2 k. 100). Skwitowany w r. 1482 z 10 grz. przez Piotra Buszkowskiego (I. Kal. 3 k. 83v). Całą wieś Potarzycę w r. 1482 sprzedał wyderkafem za 70 zł. węg. Piotrowi Gostyńskiemu(?) (P. 1386 k. 162v). Pozwany t. r. przez braci z Droszewa (I. Kal. 3 k. 111). Żył jeszcze w r. 1483, kiedy macierzyste części wsi Piwonice oraz połowę wsi Kussowo odpuścił Mikołajowi z Leziony (ib. k. 132v).

2. Wojciech, syn Mikołaja, niedzielny z braćmi, działał wraz z nimi w r. 1465 (P. 1383 k. 235). Dzielił się w r. 1467 miastem Pleszewem i przyległymi dobrami z braćmi Mikołajem i ks. Stanisławem (P. 1383 k. 241-243v), ale jeszcze i w r. 1469 nazwany niedzielnym z ks. Stanisławem, kiedy to obaj oni byli opiekunami syna i córki zmarłego brata Mikołaja (I. Kal. 2 k. 100). Godzony w r. 1475 przez arbitrów z Piotrem w Pacynowie i żoną jego Jadwigą (ib. k. 311v). Zapisał w r. 1475 Piotrowi Borkowi Osieckiemu cz. Gostyńskiemu sumę 330 zł. węg. posagu (ib. k. 317). Od brata, ks. Stanisława, dostał w r. 1475 całą jego część zamku w Pleszewie (P. 1386 k. 25), zaś w r. 1477 kupił odeń wyderkafem za 600 grz. połowę miasta Pleszewa (P. 1386 k. 72). Od Bartłomieja z Iwanowic, kasztelana kaliskiego, w r. 1477 kupił za 300 grz. część w Kościelcu (P. 1386 k. 87v). Nie żył już w r. 1487 (I. Kal. 3 k. 365v). Żoną jego była Małgorzata, córka Bartłomieja z Iwanowic, kasztelana kaliskiego, której wtedy, już wdowie, Bernard Wronowski, burgrabia pleszewski, działając w imieniu swego pana, Zbigniewa z Tęczyna, podkomorzego krakowskiego, i żony jego, Katarzyny P-ej, składał 50 grz. (ib.). Pozywała tę Katarzynę, podkomorzynę krakowską w r. 1489 (ib. k. 536). Jadwiga, wdowa po Bartłomieju z Iwanowic, kasztelanie kaliskim, działając wimieniu zięcia Feliksa z Oleśnicy, wykupiła w r. 1491 od Małgorzaty siedem klejnotów, t. j. "zapon", które zmarły kasztelan kaliski zastawił był tej swej córce za 200 zł. węg. (I. Kal. 4 k. 117). Była ta Małgorzata 2-o v. w r. 1499 żoną Andrzeja Wieruszewskiego, z czasem burgrabiego kaliskiego, i wtedy pozywała braci z Iwanowic, dziedziców w W. Koźminie, o 750 zł. posagu, albo o równy podział dóbr ojczystych, z których jej nie wyposażyli należycie (I. Kal. 5 k. 97). Domagała się w r. 1507 z racji sumy 700 zł. węg. intromisji do części Pleszewa oraz wsi Baranowa i Baranówka (Kal. 6 k. 180). Zob. tablicę.

Nie mam pewności czy wszystkich tych, o których będę mówił niżej, można poczytywać za Zarembów. Od Marcina z Pleszewa żądał w r. 1437 uiszczenia 90 grz. ks. Jan Czacki, pleban w Wróblewie, działający w imieniu swego brata Piotra Czackiego (Gr. Kal. 2 k. 9). Dorota P-a, zakonnica w Ołoboku, toczyła w r. 1447 sprawę z Maciejem z Cielczy i jego żoną Dorotą (Py. 9 k. 99). Stanisław z Pleszewa swoją część Kościelca dał w r. 1451 Piotrowi z Oporowa, podkomorzemu i staroście łęczyckiemu (P. 1381 k. 25). Katarzynie z Pleszewa zastawił w r. 1461 za 13 grz. swoją część rodzicielską w we wsiach Chlewo i Zbrudzewo Stanisław z Chlewa (I. Kal. 1 k. 17). Andrzej P. pozywany był w r. 1499 przez Macieja Pogrzybowskiego o zbiegłego z Pogrzybowa kmiecia prac. Michała zw. Dula (Kal. 5 k. 83b). Andrzej P. miał w r. 1499 termin z małżonkami Bieniaszem i Zofią, dziedzicami z Chorzewa, o nie dopełnienie rezygnacji wsi W. i M. Krosinino(?) (Kal. 15 k. 114). Andrzej P. wzywał Bieniasza Chorzewskiego do sprzedania za 32 i pół grz., wsi W. i M. Cienini(?), czego dotąd nie uzyskał (Kal. 6 k. 71). Jan P., podkomorzy dobrzyński w r. 1532 (I. R. Z. Kal. 4 k. 137).

>Pleśniewiczowie (czy szlachta?). Florian P. (Pleszniewicz) był przez ok. 30 lat rewizorem na leszczyńskiej komorze celnej, umarł 1757.1/V. r., mając 72 lata i 49 tygodni. Z żony Anny jego synowie: Kasper Stanisław, ur. 1730.8/I. r., Józef (Józef Piotr), ochrzcz. 1736.10/IX. r., zmarły 1740.16/I. w wieku ok. trzech lat, Jakub Mikołaj ur. 1743.25/VII. r., zmarły 3/VII. t. r., Mateusz (Jan Mateusz), ur. 1744.25/IX. r., zmarły 1749.28/XI. r. Córka Renata Konkordia, ochrzcz. 1735.17/II. r., zmarła 1740.18/II. r. Podawał ją do chrztu urodz. Stanisław Plesniewitz(!), obywatel poznański (LB, LM Leszno).

>Plewa Jan, dziedzic w Kossowie, między którym a Jarosławem Małockim założone zostało w r. 1502 vadium (N. 146 s. 291).

>Plewicki urodz. Paweł, ekonom w Bierzglinku w pow. pyzdr., chrzestny 1799.6/VII. r. (LB Września).

>Plewińscy, z Plewni w pow. kal. Piotr w Plewni na części wsi Szadek w pow. kal. w r. 1446 oprawił posag 150 grz. żonie Krystynie (P. 1379 k. 144). Nie żył już w r. 1461, kiedy Krystyna wraz z synami Mikołajem i Łukaszem występowała jako dziedziczka z nimi Plewni (I. Kal. 1 k. 37). Ponadto synami Piotra i Krystyny byli Jan i Stanisław, córka Katarzyna, w latach 1476-1480 żona Piotra, krawca w Stawiszynie. Arbitrzy godzili w r. 1462 tę Krystynę, mąjącą oprawę na Szadku, z jej czterema synami (I. Kal. 1 k. 99). Krystyna wspólnie z synami, Mikołajem i łukaszem, trzy osiadłe łany w Szadku sprzedała w r. 1464 wyderkafem za 30 grz. małżonkom, Mikołajowi Rayskiemu i Dorocie (P. 1383 k. 201v). Bracia, Mikołaj i Łukasz, t. r. łan w Plewni zastawili za 8 grz. Janowi (bratu) z Szadka (I. Kal. 1 k. 239). Łukasz z Plewni t. r. zapisał dług 8 zł. węg. Marcinowi z Biernacic (ib. k. 288). Krystyna z synami, Mikołajem i Łukaszem, trzy łany w Szadku zastawiła wyderkafem za 30 grz. t. r. małżonkom Mikołajowi z Gorzuch i Dorocie (ib. k. 307). Krystyna dwa swoje oprawne łany w Szadku w r. 1466 sprzedała wyderkafem za 20 grz. Aleksemu niegdy Zdzinickiemu (I. Kal. 1 k. 359), zaś w r. 1480 cztery oprawne łany osiadłe w tejże wsi sprzedała wyderkafem małżonkom, Piotrowi Sowińskiemu i Małgorzacie (P. 1386 k. 203). Spośród wspomnianych wyżej synów, Mikołaj i Łukasz, cztery łany osiadłe w Szadku sprzedali wyderkafem w r. 1467 za 60 grz. Aleksemu ze Zdzenic (P. 1383 k. 287v).

Bracia, Mikołaj i Stanisław, w r. 1471 zobowiązali się zrezygnować za 100 grz. brzeg należący do Plewni ks. Janowi Zaksińskiemu, kanclerzowi gnieźnieńskiemu (I. Kal. 2 k. 196). T. r. Hektor ze Skarszewa występujący jako prokurator tego kanclerza oraz Zawiszy, Andrzeja i Jakuba, braci z Zaksina, żądał od Łukasza dopełnienia tej rezygnacji (ib. k. 209). Łukasz nie żył już w r. 1473, a arbitrzy godzili Annę, wdowę po nim, z jej "dziewierzem" Mikołajem. Była już wtedy Anna 2-o v. żoną Piotra Kobylnickiego (I. kal. 2 k. 296v). Bracia niedzielni: Mikołaj, Jan i Stanisław w r. 1476 zobowiązali się uiścić 10 grz. posagu siostrze Katarzynie i jej mężowi opatrz. Piotrowi, krawcowi w Stawiszynie. Asystował przy tym Katarzynie wuj rodzony(!) Mikołaj Rayski (I. Kal. 2 k. 414v). Czy więc Krystyna matka jej i jej braci była Rayska? Jednocześnie Mikołaj, Jan i Stanisław, bracia z Plewni, zapisali sumę 14 grz. pod zastaw jednego łanu w Plewni Dorocie, żonie Mikołaja z Rayska (ib.). Mikołaj i Stanisław, niedzielni w Plewni, byli w r. 1480 gotowi siostrze Katarzynie zastawić z tytułu jej posagu łan osiadły w tej wsi (I. Kal. 3 k. 8), zaś Katarzyna, żona Piotra, krawca i mieszczanina stawiszyńskiego, skwitowała t. r. swych braci Mikołaja, Jana i Stanisława z 10 grz. posagu (ib. k. 21). Między braćmi niedzielnymi, Mikołajem i Stanisławem z jednej strony, a Piotrem Sowińskim z Szadka z drugiej, założone zostało vadium w r. 1489. mające gwarantować, iż będą żyć w pokoju (ib. k. 537v). Mikołaj z Plewni na połowie tej wsi oprawił 100 grz. posagu żonie Jasze(!), ale nie znamy daty tej oprawy (P. 1383 k. 275). Stanisław z Plewni łan pusty w Szadku zastawił w r. 1495 za 50 grz. małżonkom Jakubowi Sowińskiemu i Dorocie (ib. 4 k. 393), zaś w r. 1499 był przez tych nałżonków pozywany (ib. 5 k. 118). Tego Stanisława i jego niedzielnego rodzonego bratanka Andrzeja (po którym z braci?) wzywano w r. 1499 do wytłumaczenia się, czemu nie uczestniczył w wojnie mołdawskiej (ib. k. 132). Andrzej P. wsie Plewień i Szadek w r. 1513 sprzedał za 200 grz. Janowi Liczyńskiemu (P. 786 s. 466). Jan Dziagilowski(!) zwany P-im swe części w Plewieni i Szadku w r. 1514 sprzedał za 100 grz. temuż Liczyńskiemu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 31). Ten to Jan Liczyński, wojski sieradzki, osiem łan roli (w tym jeden łan osiadły) w Szadku, które to łan Piotr Sowiński nabył wyderkafem od Stanisława i Mikołaja, dziedziców w Plewieniu i Szadku, sprzedał w r. 1518 za 150 grz. Andrzejowi i Marcinowi, braciom Sowińskim, dziedzicom w Szadku (ib. k. 48).

>Plewińscy, różni. Michał, mąż Anny Abigail Tarnowskiej(?), w r. 1736 już 2-o v. żony Franciszka Henryka Żychlińskiego, która wtedy spisywała z tym swym drugim mężem wzajemne dożywocie (Ws. 86 k. 3). Kwitowała się z tym mężem w r. 1742 z inwentarzy (Ws. 88 k. 34). Maciej, ekonom w Bielewie, i Salomea Zdroska, rodzice Szymona Antoniego, ur. w Bielewie, ochrzcz. 1740.23/X. r., i Zuzanny Marianny, ur. tamże, ochrzcz. 1738.10/IX. r. (Dupl. LB Szubin). Małgorzata, w r. 1752 żona Franciszka Zaleskiego.

Antoni Ignacy umarł w Strzelni 1863.21/VII. r. z ran otrzymanych w bitwie z Rosjanami (Dz. P.).

>Plewkiewiczowie (zapewne nie byli szlachtą?). Józef, urządnik celny, potem ok. r. 1830 dziedzic Pawłowa koło Gniezna, umarł 1861.25/XI. r., mając lat 71. Nazwany wtedy "byłym dziedzicem Pawłowa:. W akcie zgonu do nazwiska dodano w latach późniejszych "de" (LM Św. Trójca, Gniezno). Żoną jego była Anna Winnicka i z niej zrodzeni synowie: Jan Nepomucen Tadeusz, ur. w Przyborowie 1818.15/V. r., podawany do chrztu przez Apolonię P-ą (LB Mielżyn), Antoni Józef Symplicjusz, ur. w Zmyślonej 1819.19/XI. r., Ludwik Ignacy, ur. tamże 1821.30/I. r. (LB Doruchów), Seweryn Antoni, ur. w Pawłowie 1830.8/I. r. i jego siostra bliźniaczka Paula Józefa, zmarła 1835.21/III. r., Ignacy Lojola Serafin, ur. tamże 1836.29/VII. r. (LB, LM Pawłowo). Seweryn i Klotylda Matczyńska, rodzice Pawła Zygmunta, ur. w Pawłowie 1864.18/XI. r. (LB Pawłowo).

Jan zaślubił w Poznaniu u Św. Marcina 1897.23/II. r. Józefę Sawicką z Poznania (Dz. P.). Właściciel Słomczyc w pow. wrzesiń. (321 ha) oraz Sławna z folw. Kamionka, Zmysłowa i Dulinowa w pow. czarnkowskim (1886 ha), zmarł 1939.5/VII. r. (Dz. P.). Tadeusz, zapewne syn powyższych, podpor. rez. 17 pułku ułanów, umarł 1932.14/IV. r., pochowany w Lubaszu (ib.).

>Plichowska urodz. Ludwika, panna, zaślubiła 1774.13/II. r. Antoniego Woszczyńskiego (LC Św. Maria Magdal., Pozn.).

>Plichtowie h. Półkozic, pisali się ze Skotnik. Petronella, żona Jakuba Brzostowskiego, nie żyjącego już w r. 1612. Konstanty ze Skotnik P., starosta gostyński i Gąbiński, ojciec Estery, w r. 1628 żony Marcina z Rudnik Biskupskiego (N. 176 k. 5), wdowa po tym Biskupskim w latach 1636-1647. Konstancja, nie żyjąca już w r. 1649, żona Jana Rysińskiego, kasztelana kruszwickiego. Oktawian, kasztelan wyszogrodzki, ojciec Marianny, w r. 1661 żony Władysława z Rokszyc Zapolskiego, kasztelana wieluńskiego (I. Kal. 146 s. 62). Agnieszka, żona 1-o v. Zygmunta Walewskiego, podkomorzego łęczyckiego, 2-o v. w r. 1665 Władysława hr. Leszczyńskiego, wojewody łęczyckiego. Konstancja, żona Kaspra z Bogusławic Sierakowskiego, kasztelanica bydgoskiego, oboje nie żyli w r. 1700. Katarzyna, w r. 1696 żona Michała Wolskiego, podstolica sochaczewskiego. Józef, posespor Piotrkówka koło Szamotuł r. 1714, ożenił się w r. 1711 z Agnieszką Kuligowską, wdową 1-o v. po Michale Krzeszkowskim, od której przed ślubem uzyskał zapis 10.000 zł. (Kośc. 310 s. 402). W imieniu własnym, tej żony oraz jej dzieci z pierwszego męża, posesorów W. i M. Piotrkówka, pozywał w r. 1713 Andrzeja Kalksteina (P. 290 k. 7). Agnieszka umarła w Piotrkówku 1726.26/X. r. (LM Szamotuły), zaś Józef poślubił 2-o v. 1727.15/IX. r. Mariannę Tomicką z Gościejewka (LC Rogoźno), córkę Macieja, starosty obornickiego, i Konstancji Zebrzydowskiej. Umarł w Piotrkówku we wrześniu 1732 r., a Marianna wyszła 2-o v. w r. 1733 za Wojciecha Dembińskiego, któremu przed ślubem zapisała 3.000 zł. (P. 1238 k. 45, 332). Nie żyli ze sobą w r. 1760, kiedy Marianna wszelkie swe sumy cedowała siostrzeńcowi Adamowi Kalksteinowi (G. 99 k. 234). Marianna, obok siostry Franciszki z Tomickich Kalksteinowej, dziedziczka po ojcu Niemieczkowa w pow. pozn., swoje tam części sprzedała w r. 1762 za 30.000 zł. siostrzeńcowi Adamowi Kalksteinowi. Męża swego określiła wtedy mianem "uciążliwego" (P. 1333 k. 120).

>Plichtowie różni. Wojciech P., niegdy Piorunowski, w r. 1489 "brat" Barbary Chylińskiej, wdowy po Mikołaju Lubieńskim (P. 1387 k. 103v). Piotr i Michał P-owie, bracia niedzielni, pozwani w r. 1513 przez Jana, Barbarę i Dorotę, rodzeństwo Boszkowskich (G. 25 k. 421). Sprawa między nimi toczona dotyczyła pięciu morgów pola, które Boszkowskiemu rezygnowała Elżbieta Boszkowska, żona sław. Jakuba zw. Król z Torunia (G. 25 k. 423v).

Szl. Jan, konsyliarz sądowy Regencji Pozn. w r. 1819, żył jeszcze 1840.20/IV. r. (LB Św. Małgorzata, Pozn.), mąż Antoniny Zaleskiej, zmarłej w Poznaniu 1861.24/XII. r. (Dz. P.). Synowie: Leon, ur. w r. 1829, zmarł 1/VIII. t. r. mając 5 miesięcy, Julian Władysław, ur. w Poznaniu 1831.28/X. r. (LB Św. Wojc., Pozn.)., Ludwik, o którym niżej. Z córek, Teofila, zamężna Salkowska, chrzestna 1827.22/VII. r. (LB Św. Jan, Pozn.), zmarła 1865.4/VI. r. (Dz. P.). Michalina, ur. 1819.19/VII. r. (LB Św. Wojc., Pozn.), zmarła 1882.24/II. r. (Dz. P.). Kazimiera Karolina, ur. 1821.31/I. r., chrzestna 1848 r. Antonina Leokadia, zmarła na Grochowych Łąkach w Poznaniu 1825.15/V. r. mając 9 dni. Ludwik, syn Jana i Zaleskiej, sekretarz magistratu poznańskiego, pracował w urzędzie miejskim lat 40, zmarł 1886.24/VII. r. (Dz. P.). Z żony Nepomuceny Dziorobkówny miał synów: Jana Antoniego, ochrzcz. 1850.13/II. r., Władysława, ur. 1854.20/VII. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), Stanisława Józefa, ur. na Zagórzu 1856.15/III. r. (LB Św. Małgorzata, Pozn.), Tadeusza Walentego, ur. 1866.26/VII. r., oraz córki, Honoratę Kazimierę, ur. 1848.13/IV. r., i Teofilę Weronikę, ur. 1860.22/III. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.).

>Plucińscy, których nazwisko dość często występujące w Wielkopolsce zachodniej, w dawnym zaborzez pruskim, nie zdaje się mieć genezy geograficznej, nie znamy bowiem wsi, któraby w sposób niewątpliwy mogła się stać jego źródłem. Natomiast szeroko tu rozpowszechnione nazwisko Pluta mogło w niektórych wypadkach poprzez przydanie końcówki ski przybierać pewne cechy szlacheckości. P-cy, którzy w stuleciach XVII i XVIII bywali dzierżawcami sołectw w królewszczyznach, zawierali zwązki małżeńskie w kręgach nieszlacheckich, którzy używali określeń stanowych właściwych bądź zgoła dla nieszlachty, bądź używanych przez warstwy "pośrednie", ku szlachectwu aspirujące, w XIX i XX wieku stają sie dziedzicami dóbr ziemskich i przez władze pruskie poczynają być uważani za szlachtę, używając przy swym nazwisku "von". Niektórzy z nich, przede wszystkim owi właściciele ziemscy, "von P-y", poczęli się uważać za Odrowążów. Herbarze polskie nie znały P-ch tego herbu, wymieniając jedynie P-ch vel Płuczyńskich h. Szeliga w Prusach Królewskich. Zresztą Odrowąż to herb, który w Wielkopolsce jawił się tylko epizodycznie i to bardzo rzadko. Zważywszy to wszystko, byłbym skłonny przypuszczać, iż P-cy w Wielkopolsce byli rodziną nieszlachecką, awansującą właśnie pod względem pozycji społecznej.

Urodz. Łukasz P. kwitował w r. 1628 Stefana Krzyckiego, wojszczyca kaliskiego, z 60.000 grz. (Ws. 41 k. 401). Zapewne ten sam, ale już tylko "szlachetny". Łukasz P. spisywał w r. 1641 wzajemne dożywocie z żoną Marianną Lobeską (Ws. 207 k. 139), córką Jerzego i Jadwigi Głaniszewskiej, zaś bratanicą i jedyną spadkobierczynią Jakuba Lebeskiego, która t. r. kwitowała się ze sław. Maciejem Czanderem, rodzącym się ze zmarłej Anny Lebeskiej, rodzonej siostry ojca Marianny (Kośc. 299 k. 498). Kwitowała ta Marianna w r. 1644 Władysława Rydzyńskiego z 200 zł. (Kośc. 301 k. 714v). Łukasz P. w r. 1650 kwitował z 5.000 grz. Ewę Bronikowską, żonę Jana Gorzeńskiego (Ws. 51 k. 303). Nie żył już w r. 1664, kiedy owdowiała Marianna Lebeska, jedyna spadkobierczyni swych wujów, Jakuba i Jana Głaniszewskich, zobowiązała się sprzedać Wojciechowi Przespolewskiemu za 4.000 zł. odziedziczone po tych wujach części Bieganina w pow. kal. (Kośc. 305 k. 228). Chyba tego samego Łukasza córką była urodz. Anna P-a, w latach 1682-1701 żona Franciszka Rasińskiego (P. 1105 X k. 23, 1140 IV k. 14), nie żyjąca już w r. 1717 (P. 1155 k. 33v).

Jadwiga, w r. 1639 żona Andrzeja Kuczkowskiego, wyszłą 2-o v. w r. 1650 za Łukasza Milewskiego, a żyli oboje i w r. 1652.

Jan, dziedzic posesor (dzierżawca) sołectwa we wsi Gostom (Gostum) w starostwie nowodworskim w r. 1662. Jego synem był Wojciech (Wojciech Jerzy Chrystian, Jerzy Wojciech, Albrecht), w r. 1743 tytułowany "opatrznym" (spectabilis), posesor sołectwa gostomskiego w latach 1721-1750. Żenił się trzy razy. Zaślubił 1-o v. w Wałczu 1713.24/XI. r. Annę Callis vel Kallies, córkę Wojciecha, zmarłą przed r. 1721. Imienia i nazwiska drugiej żony nie znam, trzecią była Anna Barbara Gerck, córka Joachima. Z pierwszego małżeństwa synowie, Jan i Józef, córka Maria Elżbieta, bliźniaczka Jana, ur. w Gostomiu 1714.5/VII. r., ochrzcz, w Wałczu. Z drugiej żony synowie, Jerzy i Michał, zaś z córek Krystyna (Krystyna Elżbieta), ur. w Gostomiu 1721.13/XII. r., która zaślubiła 1747.12/I. r. Jana Jerzego Busse, zaś drugim jej mężem był poślubiony w Wałczu 1749.25/IV. r. Michał Schmidt, mieszczanin wałecki. Anna była w r. 1760 żoną Jana Michała Busse. Spośród synów, o Janie niżej. Józef, ur. w Gostomiu 1719.12/III. r., wspomniany w latach 1752-1755 jako pisarz wałecki, oczywiście miejski. Jerzy (Jerzy Sebastian) ur. w Gostomiu 1724.14/I. r. On lub brat jego Michał był w r. 1749 plebanem w Urzazowie (S. Leitgeber, Plucińscy, maszynowis w pos. autora).

Jan (sławetny), syn Wojciecha i Anny Callis, ur. w Gostomiu 1714.5/VII. r., ochrzcz. w Wałczu 7/VII. t. r., od 1750.5/IV. dziedziczny posesor sołectwa w Gostomiu, potem też i sąsiedniego sołectwa wsi Róża. Żył jeszcze w r. 1768. Ożenił się ok. r. 1750 z Anną Elżbietą Kegel (Kegell), córką Marcina, właściciela młyna Kegelsmühl koło Piły i sołectwa w Czarnomiu koło Runowa w pow. nakiel., i Krystyny Busse, ur. 1728.9/V. r., która wniosła mężowi sołectwo we wsi Róża w pow. pozn., umarła ok. r. 1766 (ib.). Synowie: Michał, Marcin, Andrzej. Córka Apolonia zaślubiła w Gostomiu w r. 1769 Jana Floriana Busse, wolnego sołtysa w Gostomiu, zmarła w Mechlinie w r. 1819 (ib.).

1. Michał, syn Jana i Anny Kegel, ur. 1751.26/I. r. (ib.), może zmarły młodo.

2. Marcin, syn Jana i Anny Kegel, ur. w r. 1752, proboszcz zrazu w Obrzycku, potem w Margoninie w r. 1797, umarł tam 1829.12/VI. r. w wieku lat 77 (ib.).

3. Andrzej ("uczciwy"), syn Jana i Anny Kegel, ur. w Gostomiu w.r 1753, posesor tamtejszego sołectwa w latach 1789-1793 (1795?), zaś sołectwa w Skrzetuszu w r. 1799, dzierżawca domeny królewskiej Łaziska (do r. 1835) oraz dwóch innych domen królewskich, Ochodza i Rgielsko, wszystkie w pow. wągrowieckim. Umarł w Łaziskach 1839.14/X. r. Jego żoną była zaślubiona w r. 1780 Anna Rozyna Busse, córka Marcina i Krystyny Freymarkt, zmarła przed r. 1839. Synowie ich: Jan, Marcin, Michał, Andrzej, Karol, Sylwester i Błażej. O Marcinie, Michale, Karolu, Sylwestrze będzie mowa niżej. Andrzej, ur. w r. 1789, dzierżawca Ochodzy, zmarł w Wągrówcu 1847.16/V. r. O Janie wiem tyle, że się urodził w r. 1779, posesor Sierakowa w r. 1803, Lubosza w r. 1807, zaślubił we dworze w Luboszu 1803.29/V. r. Joannę Małdrzyńską, ur. w Luboszu ok. 1784/87, a ślub dawał im ks. Marcin P., proboszcz margoniński i obrzycki (LC Lubosz). Jonanna, owdowiawszy, wyszła 2-o v. za Kamieńskiego, umarła 1874.23/I. r., kończąc 90-y rok życia (Dz. P.). Błażej umarł 1847.11/I. r. (Leitgeber). Z córek, Elżbieta, ur. ok. 1796 r. zapewne w Skrzetuszu, zaślubiła w Wągrówcu 1828.9/VIII. r. Antoniego Floriana Majewskiego, umarła w Konojedzie 1884.4/I. r., mając lat 88 (Dz. P.; Leitgeber). Wlhelmina, ur. w Łaziskach w r. 1803, chrzestna 1828.14/V. r. (D. LB Łęgowo). Apolonia zmarła panną (Leitgeber).

1) Marcin (Marcin Andrzej), syn Andrzeja i Anny Busse, ur. w Gostomiu 1783.15/XI. r., po ojcu w latach 1835-1851 dzierżawca domeny Rgielsko z folwarkiem Karolino, umarł w Ochłodzy 1858.11/VI. r. Jego pierwszą żoną była zaślubiona w Wągrówcu 1816.7/II. r. Nepomucena Hefft, córka Onufrego, mieszczanina wągrowieckiego, i Antoniny, zmarła krótko po r. 1825. Druga żona to zaślubiona ok. r. 1832/34 Karolina Retz, córka Jana i Marianny Ludwiki Busse, ur. w Kicinie 1795.3/III. r., zmarła w Trzebawiu 1882.4/II. r. (Dz. P.). Z pierwszego małżeństwa synowie: Felicjan, Jan i Józef. Córki: Antonina zamężna za Zboralskiego, Józefa (Józefa Matylda), ur. w Ochodzy 1818.14/III. r., zmarła po r. 1847, Stefania (Stefania Ludwika), ur. w Ochodzy między r. 1818 a 1820. Katarzyna (Katarzyna Salomea), ur. tamże 1822.4/XI. r., zmarła w Konojedzie 1878.8/I. r. (Dz. P.). Z drugiej żony córki Melania, o której nie mam wiadomości, i Waleria, ur. w Ochodzy 1835.1/V. r., żona Gustawa Busse, zmarła 1882.19/I. r. (Dz. P.; Leitgeber).

(1) Felicjan (Feliks Leonard), syn Marcina i Hefftówny, ur. w Ochodzy 1816.6/XI. r., administrator Goździchowa, dóbr Stanisława Chłapowskiego, dzierżawca Wielkiej Wsi koło Buku w r. 1850 i t. r. administrator Łaszkowa, zaś Mącznik koło Środy w r. 1862, Ulejna koło Środy w r. 1864, zmarł w Jaworach koło Borku 1869.11/II. r., pochowany w Jeżewie (Dz. P.; Leitgeber). Żoną jego była zaślubiona 1842.21/VI. r. Emilia Skórzewska (LC Konojad), córka Benona z Sepna i Anny Płonczyńskiej, ur. ok. r. 1818, zmarła w Rusiborzu 1870.3/XII. r. w wieku lat 52, pochowana w Gieczu (LM Giecz; Dz. P.). Mężowi wniosła Łagiewniki (958 m.m.), które on krótko po ślubie sprzedał (Leitgeber). Z synów, o Kazimierzu będzie niżej, Tadeusz (Tadeusz Józef Roman), ur. w Jaszkowie 1850.19/II. r. (LB Śnieciska), posesor Brodów w r. 1884, zmarł w Lusówku 1893.16/I. r., pochowany w Kurowie (Dz. P.). Córka Felicjana i Skórzewskiej, Stanisława (Stanisława Floerentyna), ur. w Wielkiej Wsi 1843.23/IV. r. (LB Buk), wyszła 1867.13/IX(X?). r. za Bolesława Trąmpczyńskiego, a zmarła w Lesznie 1930.23/X. r. i tam pochowana (Dz. P.).

Kazimierz (Kazimierz Jakub), syn Felicjana i Skórzewskiej, ur. w Wielkiej Wsi 1845.1/V. r. (LB Buk). Dzierżawił w latach 1875-1889 Strzępiń od Cecylii Działyńskiej, administrował Karczewem w pow. kośc., majątkiem Emilii Chłapowskiej, był po r. 1889 właścicielem Rusiborza w pow. średzkim, zaś w r. 1890 kupił za 500.000 m. Lusówko (3,326 m.m.) w pow. pozn. (Dz. P., wiad. z 26/VI.). Umarł 1901.10/IX. r. (Dz. P.; Leitgeber). Ożenił się w r. 1874 z Bronisławą Trąmpczyńską, córką Antoniego i Weroniki Witkowskiej, ur. po r. 1830, zmarłą w Zielnikach 1921.11/III. r., pochowaną w Lusowie (Dz. P.). Była właścicielką Zielnik koło Środy (317 ha), które to dobra kupiła w r. 1908 od S. Radziejewskiego (Dz. P., wiad. z 15/XII.). Synowie: Felicjan, ur. ok. r. 1874, zmarł w Lusówku 1894.11/X. r. w 21-ym roku życia, pochowany w Lusowie (Dz. P.), Leon i Zygmunt, o których niżej, Władysław-Bronisław, ur. w Strzępinie 1884.6/VII. r., zmarły tamże w r. 1887 (Dz. P. wiad, z 10/IX.). Spośród córek, Helena Waleria, zmarła w Karczewie 1880.25/XII. r. Anna Emilia Weronika, ur. w Strzępiniu 1886.17/IV. r., zmarła tamże 1887.6/IX. r. (Dz. P.). Barbara (Barbara Bronisława). ur. w Strzępiniu 1889.3/IX. r. (LB Granowo), wyszła 1911.22/II. r. za Jana Rembowskiego, właściciela Wyszkowa w pow. średz. (ib.). Maria, żona Zygmunta Gościmskiego, właściciela Rozdżał w pow. kal.

a. Leon (Leon Bolesław), syn Kazimierza i Trąmpczyńskiej, ur. w Strzępiniu 1875.9/II. r. Członek Naczelnej Rady Ludowej, prezes na powiat Poznań-Zachód 1918.XI. r., wiceminister b. dzielnicy pruskiej w latach 1919-1920, komisarz generalny RP w Gdańsku 1921.20/VI.-1924.28/II., delegat Polski do Ligi Narodów w Genewie w latach 1921-1824, poseł na sejm 1922 r. i znów 1928-1930, wicemarszałek sejmu, patron Wielkopolskiego Tow. Kółek Rolniczych 1927 r., wiceprezes Rady Głównej Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowych komandor ord. Polonia Restituta z gwiazdą. Właściciel Sadów i Swadzimia (650 ha) z folw. Przezmierowo w pow. pozn., dóbr przejętych w r. 1899 od teściowej Aleksandry z Głogowskich Kąsinowskiej, właścicielki Rusiborza i Zielnik (400 ha) koło Środy. Umarł w Swadzimiu 1935.2/VI. r., pochowany w Lusowie (Dz. P.). Zaślubił w Lusowie 1899.12/IX. r. Marię (Marię Paulinę) Kąsinowską, córkę Władysława i Aleksandry Głogowskiej, ur. w Swadzimiu 1879.15/I. r., zmarła w Szczecinie 1946.10/XI. r. (Leitgeber). Synowie: Kazimierz, Felicjan, Józef, Zbigniew i Stefan. Córka Aleksandra, ur. w Berlinie 1914.8/XII. r., mgr inż. roln. 1946 r., wicedyrektor Stacji Fodowli Roślin w Choryni (ib.).

a) Kazimierz (Kazimierz Władysław), syn Leona i Kąsinowskiej, ur. w Swadzimiu 1901.12/II., adwokat w Poznaniu, dziennikarz, literat, używał pseudonimu "Szymon Pigwa". Por rez. 70 pułku piechoty przebywał w r. 1939 w obozie jenieckim w Starobielsku, zapewne wiąc zginął w r. 1940 w Katyniu.

b) Felicjan, syn Leona i Kąsinowskiej, ur. w Swadzimiu 1903.20/III. r., inż. roln., właściciel po ojcu Rusiborza, rozstrzelany przez Niemców 1945.18/I. r. pod Radomskiem (Leitgeber).

c) Józef, syn Leona i Kąsinowskiej, brat bliźni poprzedniego, sędzia, po wojnie pracował w Szczecinie jako lektor języka niemieckiego na tamtejszej Akademii Rolniczej. Umarł w r. 1971. Ożenił się w r. 1947 z Felicją Studzińską, córką Konstantego i Elżbiety Turkiewiczówny, ur. w Poznaniu 1902.1/VI. r. (ib.).

d) Zbigniew, syn Leona i Kąsinowskiej, ur. w Swadzimiu 1904.29/X. r., roln. właściciel Zielnik, zamieszkał od r. 1939 w Argentynie, gdzie zmarł w r. 1970. Ożenił się w Tarnopolu (w Buczaniowie?) 1935.15/X. r. z Marią Heleną Serwatowską, córką Władysława i Wandy Marii Puzynianki, ur. w Jezierzanach 1908.5/XI. r., która zginęła w katastrofie lotniczej w r. 196... Syn Grzegorz, ur. w styczniu 1938 r., mieszkający w Argentynie. Córka Wanda, ur. w sierpniu 1936 r., zamężna za Norbertem Augé, sekretarza ambasady argentyńskiej w Libanie, potem w Egipcie, urzędnikiem Min. spraw Zagran. w Buenos Aires.

e) Stefan, syn Leona i Kąsinowskiej, ur. w Swadzimiu 1908.22/II. r., student na Wydziale Prawno-Ekonom. Uniwersytetu Pozn., członek Aeroklubu Pozn., zginął w katastrofie lotniczej nad Zielnikami 1934.17/III. r. (Dz. P.; Leitgeber).

b. Zygmunt (Zygmunt Kazimierz), syn Kazimierza i Trąmpczyńskiej ur. w Strzępiniu 1882.12/II. r. (LB Granowo), uczestnik powstania wielkopolskiego w r. 1918, adiutant generała Dowbora-Muśnickiego w r. 1919, członek Obozu Wielkiej Polski, oboźny dzielnicy zachodniej tej organizacji, komandor orderu Polonia Restituta i Krzyża Walecznych. Z działów majątkowych przeprowadzonych w r. 1903 dostało mu się Lusówko z folwarkiem Rozalin (841 ha), dzierżawił ponadto w r. 1906 część Lusowa, zaś t. r. od Grzegorzewicza kupił folwark Fijałkowo koło Poznania (385 ha) (Dz. P., wiad. z 25/II.). Umarł w Poznaniu 1933.15/XII. r., pochowany w Lusowie (Dz. P.). Zaślubił w Panience 1906.1/XII. r. Zofię Krajewską, córkę Celestyna i Stefanii Zakrzewskiej (h. Trzaska), ur. w Skoraczewie 1885.13/V. r., zmarłą 1773.19/XI. r. Synowie, Wiesław i Jurand. Córka Janina, ur. w Lusówku 1915.13/III. r. mieszkająca od r. 1945 we Francji i tam zmarła w r. 1976.

a) Wiesław, syn Zygmunta i Krajewskiej, ur. w Lusówku 1917.16/V. r., sierżant-podchorąży rezerwy kawalerii wojsk polskich, poległ 1939.15/17/IX. r. na Wołyniu. Ekshumowany w r. 1965 i pochowany w Lusowie (Leitgeber).

b) Jurand, syn Zygmunta i Krajewskiej, ur. w Lusówku 1919.27/I. r. mieszkał do r. 1968 w Kongo, potem w Belgii. Zaślubił w Belgii w r. 1941 Janinę Styczyńską, z którą rozwiódł się. Córki: Aleksandra, ur. 1942.14/II. r., Krystyna, ur. 1951.7/II. r. Mariola, ur. 1953.20/IX. r.

(2) Jan, syn Marcina i Hefftówny, dzierżawca Rgielsska od r. 1951. Mąż Florentyny Zbąskiej, zmarłej w Łaszkowie 1882.3/I. r., pochowany w Rąbiniu (Dz. P.). Córka Zofia, żona Witolda Psarskiego, adwokata w Inowrocławiu, zmarłego tam w r. 1886.

(3) Józef, syn Marcina i Hefftówny, ur. w Rgielsku 1825.27/I. r., uczestnik powstania r. 1863/64. Dzierżawił w latach 1858-1882 Trzebaw od Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (LB Podlesie Kośc.; LB Skoki), zaś Granowo i Kubaczyno od jej siostry Cecylii Działyńskiej. W r. 1883 na subhaście kupił Drożyn w pow. bukowskim (Dz. P., wiad. z 11/X.). Umarł w Granowie 1886.17/I. r., pochowany w Lesznie (Dz. P.; LM Granowo). Żoną jego była zaślubiona 1855.6/VII. r. Małgorzata Rakowska, córka Wojciecha, profesora gimnazjum w Bydgoszczy, i Faustyny (LM Leszno), ur. w Bydgoszczy 1833.17/VII. r., zmarła w Lesznie 1900.28(25?)/VI. Synowie, Stanisław i Wacław

a. Stanisław (Walerian Stanisław), syn Józefa i Rakowskiej, ur. w Konojedzie 1856.19/IV. r., referendarz w sądzie obw. wNaumburgu, zdał egzamin asesorski 1881.29/I. r. (Dz. P.), dr. praw, adwokat i notariusz w Lesznie, umarł tam 1901.26/XI. r. Zaślubił w Oporowie w r. 1884 Ludwikę Rychłowską, córkę Walerego i Jadwigi Modlibowskiej, ur. w Drobninie 1865.25/VIII. r., zmarłą w Warszawie 1957.25/XI. r. Syn Jóżef, ur. w Lesznie 1887.18/I. r., zmarły tamże 1899.20/XI. r. Córka Jadwiga, ur. tamże 1885.9/VI. Wyszła w Poznaniu w kośc. Najśw., Marii Panny 1903.27/X. r. za Władysława Sczanieckiego, właściciela Łaszczyna, pułkownika wojsk polskich.

b. Wacław (Wacław Andrzej Bobola), syn Józefa i Rakowskiej, ur. w Trzebawiu 1858.25/II. r. (LB Konojad). Posesor Granowa, kupił w r. 1883 od Treskowa z Nieszawy za 366.000 m. Węgorzewo z folwarkiem Popkowice z pow. gnieźn. (2.200 m. m.), zaś w r. 1895 sprzedał je za 368.000 m. Niemcowi Kunathowi dzierżawcy Niewierza (Dz. P., wiad. z 17/VI). T. r. 4/XII. kupił od Maksymiliana P-go za 190.000 m. Wyki w pow. krotoszyń. (Dz. P.). Umarł w Trzebawiu 1936.12/X. r., pochowany w Łodzi (ib.). Żoną jego była zaślubiona 1882.8/I. r. Kazimiera Masłowskiego, córka Kazimierza, dziedzica Giecza, ur. ok. 1864. r., zmarła w Poznaniu 1900.4/XI. r. w wieku lat 36 (LC Konojad; LM Św. Marcin, Pozn.). Synowie: Mieczysław, Tadeusz, Witold, o którym niżej, Kazimierz, ur. w r. 1896, zmarły 1905.28/III. r., a ponadto dwaj synowie, najstarsi, pomarli przed nadaniem imion, jeden zmarły w Granowie 1882.3/X. r., w 10 i pół godzin po urodzeniu, drugi zmarły 1883.10/VI., zaraz po urodzeniu (LB Granowo). Z córek, Wanda, ur. w Trzebawiu 189.., wyszła w Łodzi koło Poznania 1915.9/XI. r. za Kazimierza Sicińskiego z Wolsztyna (Dz. P.). Maria, ur. w Trzebawiu w r. 1900, żona Ludwika Choińskiego. Halina, inż roln., właścicielka folwarku Dusza Górka koło Krotoszyna (52 ha), zmarła w r. 1942 w Rykach w wojew. warszawskim

a) Mieczysław (Mieczysław Józef Konstanty), syn Wacława i Masłowskiej, ur. w Trzebawiu 1887.31/XII. r., właściciel Gozdawy z folwarkiem Wyrobki w pow. mogilskim, które to dobra sprzedał. Umarł w Piwnicznej w pow. nowosądeckim w r. 1944. Zaślubił 1913.20/V. r. Jadwigę (Jadwigę Bronisławę Irenę) Rychłowską, córkę Józefa, dziedzica Bliżyc, i Zofii Speichert, ur. w Raszkowie 1892.9/IV. r. (LC Konojad). Synowie, Mieczysław i Jerzy. Córka Maria, ur. w Gozdawie 1915.8/IX. r., zaślubiła w r. 1942 Mariana Wierzchowickiego.

(a) Mieczysław, syn Mieczysława i Rychłowskiej, ur. w Gozdawie 1914.12/VI. r., docent Politechniki Śląskiej, dziekan wydz. elektrycznego, zaślubił w Londynie w r. 1945 Antoninę Krzymińską, córkę Michała i Marii Warwińskiej, ur. w Izbicach 1917.13/I. r. Syn Maciej (Maciej Tadeusz), ur. w Gliwicach 1948.27/IX., oficer polskiej marynarki handlowej. Z córek, Anna (Anna Magdalena), ur. w Plymouth 1946.24/XI. r. wyszła za Bogdana Kasprzaka. Krystyna (Krystyna Jadwiga), ur. w Gliwicach 1950.20/I. r., nauczycielka, zaślubiła Jana Tomczyka (Leitgeber).

(b) Jerzy, syn Mieczysława i Rychłowskiej, ur. w Gozdawie 1920.1/IV. r., oficer polskiej marynarki handlowej, walczył na zachodzie i zginął na statku "Puck" 1943.2/XII. r., podczas nalotu niemieckiego na Bari (Leitgeber).

b) Tadeusz, syn Wacława i Masłowskiej, ur. w Trzebawiu 1893.15/X. r., oficer zawodowy, kapitan artylerii, zginął w Katyniu w r. 1940. Z żony Marii Laskowskiej syn Krzysztof, ur. 1935.19/XII. r., wywieziony w r. 1940 na Sybir, umarł tam 1940.13/VIII. r. Córka Anna, ur. 1932.9/X. r. żona Władysława Opalińskiego (ib.).

c) Witold, syn Wacława i Masłowskiej, ur. w Trzebawiu 1892.21/V. r., inż. roln., dzierżawca Trzebawia, mąż Kazimiery Laskowskiej, córki Jana i Wandy Masłowskiej, zmarłej 1942.21/I. r. w Samarkandzie. Synowie, Andrzej i Józef. Z córek, Krystyna, ur. 1923.18/XI. r. zmarła 1925.13/XII. r., Teresa, ur. 1932.26/V. r., w Anglii poślubiła Władysława Lasonia (ib.).

(a) Andrzej, syn Witolda i Laskowskiej, ur. 1927.3/VII. r., mąż Martyny Skupskiej. Przebywa w USA. Córki ich, Anna, ur. 1955.8/II. r., i Izabela, ur. 1956.8/VII. (ib.).

(b) Józef, syn Witolda i Laskowskiej, ur. 1928.24/VII. r., zaślubił w Anglii w Chelmsdorf 1959.21/III. r. Shirley Eckerslay. Z niej syn Tomasz oraz córki, Nina i druga, nieznana mi z imienia (ib.)

2) Michał, syn Andrzeja i Anny Rozyny Busse, ur. w r. 1787, mieszkał w Łaziskach w r. 1810, był posesorem starostwa mieściskiego w latach 1818-1819, kupił od Józefa Garczyńskiego 1818.20/XI. r. Gorzewo w pow. wągrow., zaś 1834.11/IV. r. dobra te na subhaście zostały sprzedane Karolowi-Wilhelmowi Brachwogel (H. Wągrowie. Gorzewo). Miało to miejsce na dwa lata przez śmiercią Michala, który umarł w Wągrówcu 1832.29/I. r. Z zaślubionej 1809.9/IV. r. Anny Krystyny Retz, synowie, Teodor, o którym niżej, i Jan Serafin ur. w Mieścisku 1821.27/VIII. r. Córki bliźniaczki, Michalina Albertyna i Antonina Florentyna, urodzone w Mieścisku 1818.14/IV. r. (Leitgeber).

Teodor (Teodor Maksymilian), syn Michała i Anny Krystyny Retz, ur. w Łaziskach 1810.7/I. r., uczestnik powstania 1863/64, zesłany na Sybir, mieszkał potem koło Białej Cerkwi, na Ukrainie (ib.). Syn Michał, zmarły w Karakowie. Z córek, jedna za Jarosławem Sekowiczem, druga za Dalkiewiczem, trzecia za Breańskim (ib.).

3) Karol (Karol Piotra), syn Andrzeja i Anny Rozyny Busse, ur. w Skrzetuszu 1799.25/I., dzierzawca w Latach 1817-1838 domeny Ochodza

@tablica: Plucińscy 1.

zmarł w Konojedzie 1889.6/I. r. Zaślubił 1832.4/IX. r. Emilię (Emilię Elżbietę Józefę) Dyament, córkę Floriana, dzierżawcy komandorii Św. Jana (Lc Św. Jan, Pozn.). Synowie, Antoni, ochrzcz. 1835.10/IV. r., Napomycen, ur. w Ochodzy 1836.16/V. r. (1835.10/IV. r.?), zmarły 1953.11/IX. r., Teofil, o którym niżej. Córki: Nepomycena, ur. 1834.17/XI. r., Anna Rozalia, ur. w Ochodzy 1833.10/VII. r., żona Andrzeja Dyamenta, Florentyna, ur. w Ochodzy 1839.9/VI. r. (Leitgeber).

Teofil, syn Karola i Emilli Dyament, ur. 1842.18/IV. r., zmarły w Bieganinie 1931.25/I. r. z żony Marii Bielskiej, ur. w Chobienicach 22.

@tablica: Plucińscy 2

@tablica: Plucińscy 3

1851/VIII. r., zmarłej w Szamotułach 1909.19/X. r. miała syna Karola, ur. w r. 1873, ojca Stefana i Katarzyny (ib.).

4) Sylwester, syn Andrzeja i Anny Rozyny Busse, mąż Willhelminy Antoniny Retz, ojciec Wincentego i Władysława oraz córki Kunegundy, żony Sobkowskiego.

Władysław, syn Sylwestra i Wilhelminy Retz, z nieznanej mi żony miał syna Kazimierza. Zob. tablice 1-3.

Urodz. Michał, rewizor komory celnej w Kargowej, przysięgał na swój urząd 1778.30/IV. r. 1778.30/IV. r. (Ws. 97 k. 85v). Poręczał wobec skarbu w r. 1792 za sprawowane przezeń powyższe funkcje Ksawery Molski, konsyliarz generalny konfederacji, dziedzic Kaweczyna w pow. gnieźn. (P. 1369 k. 655v). Urodz, Nepomucen P. ekonom w Wysocku (w Sadowiu?) i Maria Konieczniczka(!), rodzice: Wincentego Józefa, ur. w Sadowiu 1844.10/VII. r., Weroniki, ur. w Wysocku W. 1837.6/VII. r., Antoniny, ur. w Sadowiu 1840.15/V. r. N., mąż Justyny Neyman, urodz, z Katarzyny Kęszyckiej, która umarła w r. 1849, mając lat 54 (LM Św. Marcin, Pozn.). Paulin, nauczyciel w Czarnkowie, mający 25 lat, zaślubił 1885.29/VI. r. Józefę "de" Świętochowską, córkę Franciszka, nauczyciela tamże, mającą lat 22 lub 23 (LC Czarnków).

Emilia P-a, mająca 26 lat, umarła w Szamotułach 1902.24/II. r. (Dz. P.).

>Płacheccy h. Jastrzębiec. Andrzej, nie żyjący już w r. 1749, mąż Teresy Nieborskiej, żony 2-o v. Wojciecha Rykaczewskiego, ojciec Michała. Michał ten sumę 1.000 zł., zapisaną przez zmarłego Jana Działyńskiego, starostę tolkmickiego w r. 1701 zmarłemu Fabianowi Orłowskiemu, dziadowi matki Michała, a przez nią w r. 1749 scedowaną temu synowi, cedował t. r. Jakubowi Działyńskiemu, staroście nakielskiemu i murzynowskiemu (G. 98 k. 286). Ks. Łukasz, koadiutor kanonii włocławskiej, proboszcz inowrocławski, umarł w r. 1773, pochowany 21/IX. (LM Inowrocław). Wiktoria, ok. r. 1779 żona Ignacego Załuskowskiego, dziedzica Polskiej Wsi, nie żyjącego już w r. 1796. Wincenty, chorążyc kowalewski, zaślubił 1795.10/VI. r. Marię Wolską, miecznikównę smoleńską, z Komaszyc (LC Inowrocław. Michał zaślubił 1783.30/VI. r. Franciszkę Nering a świadkiem ich ślubu był Ignacy P. (LC Kłecko). Ich córka Magdalena, ur. ok. r. 1786, wyszła w Kłecku 1808.29/VI. r., mając 22 lata, za Walentego Lubomęskiego, posesora Wierzbiczan (LC Kłecko). Żyli oboje 1819.24/VIII. r. (LB Kłecko).

Rudolf, mąż Heleny Zienkowiczówny, córki Marcelego, posesora Chmieleńca na Pomorzu, i Joanny Koch, ur. 1861.16/VIII. r. (LB Św. Marcin, Pozn.) wdowę 1-o v. po Łasiewiczu. Umarła ona w Poznaniu 1916.17/VII. r. (?), w 56-ym roku życia, pochowana na cmentarzu Św. Marcina (Dz. P.). Rudolf mieszkał w r. 1927 w Gdańsku, a umarł 1934.27/VI. r., pochowany w Grylewie (Dz. P.). Synowie, Edward i Leon. Córka Zofia, w r. 1901 żona Józefa Nieżychowskiego z Granówka. Edward i Leon kupili w r. 1918 od Jana Komendzińskiego z Poznania Grylewo w pow. wągrowieckim (G. Wągrowiec, Grylewo). Edward, dziedzic Grylewa, umarł w Poznaniu w Zakładzie SS. Elżbietanek 1927.24/IX., mając lat 35 (Dz. P.), a wyłącznym dziedzicem Grylewa (1116,7 ha) został Leon, nabywca praw też iod sióstr. Ożenił się w r. 1933(?) z Marią Żabianką z Ostrowi Mazowieckiej, której w r. 1933 dał prawo dwuletniego użytkowania Grylewa, a która 1934.29/X. r. zezwoliła na wykreślenie tego prawa (H. Wągrowiec, Grylewo).

Leopold P. umarł w Bramce 1862.25/VI. r., pochowany w Przysiersku (Dz. P.). Konstanty, mieszkający w Łodzi w Król. Pol., chrzestny 1880.25/IX. r. (LB Czarnków). Franciszka P-a, zamężna 1-o v. Prądzyńska, 2-o v. Węsierska, zmarła w Pijanówce 1880.29/IX. r., pochowana w Czarnkowie (LM Czarnków; Dz. P.).

>Płaczkowscy z Płaczkowa w pow. kośc., wsi dawniej zwanej także Płaczkowicami, niekiedy zaś i Płaczkami czy Bartoszewicami. Agnieszka P-a ze swym niedzielnym synem Wojciechem pozwani w r. 1447 przez Piotra Skoroszewskiego vel Skoraczowskiego (Kośc. 18 s. 104). Agnieszka z synami, Mikołajem i Wojciechem, dziedzice z Płaczkowic pozwani byli w r. 1447 przez tegoż Piotra (ib. s. 180). Anna P-a, żona Wincentego, pozywała w r. 1448 Piotra, Marcina i Wojciecha Kołackich (Kośc. 18 s. 297). Agnieszka, żona Janusza z Płaczek, zachowana w posiadaniu oprawy na Bartoszewicach, w sprawie toczonej z Małgorzatą, Stanisławem i Bogumiłem ze Starygrodu (Kośc. 19 k. 229). Marcin Bartoszewski cz. P., w r. 1552 mąż Małgorzaty wdowy 1-o v. po Janie Śliwnickim (I. Kal. 15 k. 477).

>Płaczkowsy z Płaczek w pow. pyzdr., wsi dawnej zwanej też Płaczkowem i Płaczkowicami. Baraj (Baran) z Płaczkowic w imieniu żony w r. 1410 uzyskał na Mikołaju Czarnkowskim, sędzim poznańskim 11 grz. czynszu (P. 3 k. 126). "Baranek" z Płaczkowa w imieniu żony swej Dzierżki miał w r. 1411 termin o 11 grz. przeciwko starościnie Barbarze (ib. k. 154). Ta sama niewątpliwie Dzierżka pozywała w r. 1410 Dzierżkę z Rosworowa o 6 grz. (ib. k. 131). Wojciech "Baray" (Baran) i Janusz, bracia z Płaczkowa, byli w r. 1443 pozwani przez Mikołaja, Piotra i Marcina z Miłosławia (Py. 10 k. 54v). Paweł z Płaczkowic, w r. 1434 dziedzic części Płaczkowa(!) w pow. pyzdr. (P. 1378 k. 15v). Chyba ten sam Paszek P. na dwóch częściach Płaczkowic w r. 1435 oprawił żonie Annie 20 grz. posagu (P. 1378 k. 120). Dorota z Płaczkowa wraz z synem w r. 1443 pozwana była przez Wojciecha i Barbarę, rodzeństwo z Małchowa (Py. 10 k. 57v).

Wojciech z Płaczek zwany Baran i Jan (Janusz) "Pankala", synowie Pawła, nie żyjącego już w r. 1491 (Py. 15 k. 281), zapewne identyczny z Pawłem, Paszkiem, wspomnianym wyżej. Wojciech na połowie Płaczek oprawił w r. 1446 posag 50 grz. żonie Małgorzacie (P. 1379 k. 133). Nie żył już w r. 1491, kiedy jego córki zrodzone z Małgorzaty "Baranowskiej", Dorota, żona opatrz. Macieja, mieszczanina poznańskiego, i Agnieszka, żona szl. Macieja Kurowskiego, niedzielne dziedziczki w Płaczkach, działające w asyście stryja Jana P-go "Pankali" i wuja Jakuba Gorzyckiego ręczył Andrzejowi Pigłowskiemu za uwolnienie części w Płaczkach, które sprzedały wtedy owemu Pigłowskiemu za 20 grz. (Py. 15 k. 280v, 24 k. 53, 168 k. 118; P. 1387 k. 152). Obie żyły jeszcze w r. 1513 (Py. 24 k. 133). Jan P. "Pankala", syn Pawła, na połowie części Płaczek w r. 1462 oprawił posag 30 grz. żonie Małgorzacie (P. 1384 k. 211). Drugiej żonie, Dorocie, na połowie części Płaczkowa(!) w r. 1489 oprawił 30 grz. posagu (P. 1387 k. 114). Ręczył w r. 1491 za córki zmarłego Jana z Płaczek Wawrzyńcowi Małachowskiemu "Skowronki", iż uwolnią sprzedaną mu część Małąchowa Kępicz (Py. 168 k. 97v). Nazwany ich stryjem (P. 1387 k. 140v), skwitowany t. r. z 3 grz. długu przez Andrzeja P-go (Py. 15 k. 281). Wspomnianej wyżej drugiej żonie Dorocie, córce Stanisława Głembockiego z Piątkowa, Jan "Pankala" na połowie części Płaczek, wolnej od oprawy pierwszej żony, zapewnił w r. 1495 posag 35 grz. (P. 1383 k. 56). Jan P. "Pankala" wraz z synem Piotrem w r. 1572 sprzedali za 30 grz. część w Płaczkach Annie żonie Macieja P-go, o której będzie niżej (P. 865 k. 263v). Jan "Pankala" nie żył już w r. 1514, kiedy jego nieletnia córka w asyście rodzonego brata Piotra skwitowała Macieja P-go z 12 grz. z dóbr rodzicielskich (P. 866 k. 68).

Pietrasz z Płaczek pozywał w r. 1447 Mikołaja i Jana, braci z Osieka (Py. 9 k. 87). Zachariasz z Płaczek w r. 1479 nazwany bratem Agnieszki, dziedziczki Dąbrówki (P. 21 k. 59v). Jan P. "Biały", już nie żyjący w r. 1488, ojciec Anny, Małgorzaty i drugiej Anny, które wtedy zeznały, iż sprzedały trzy swoje części w Małachowie w pow. gnieźn., odziedziczone po Macieju Małachowskim "Odoju", rodzonym wuju ich ojca Wawrzyńcowi Małachowskiemu "Kępie" (Py. 19 k. 72). Tym niedzielnym siostrom, "dziedzicom" w Płaczkowie, Wawrzyniec Małachowski "Słowik" zeznał t. r. 5 grz. długu (G. 13 k. 110v). Wzywały w r. 1489 Wawrzyńca Małachowskiego "Skowronka"(!) do uiszczenia 5 grz. długu (ib. k. 166). Owe siostry, Anna, żona Stanisława, sołtysa ze Śniecisk, Małgorzata, żona Mikołaja Czeluścińskiego, i Anna, żona Michała Przeborowskiego, sprzedały w r. 1491 za 40 grz. część Małąchowa Kępicz Wawrzyńcowi Małachowskiemu "Skowronkowi", a ręczył wtedy za nie obok innych Jan P. "Pankala", iż te dobra uwolnią (Py. 168 k. 97v; P. 1387 k. 140v).

Katarzyna Mikołajewska, żona Jana, dziedzica w Płaczkach, swoją część rodzicielską i bliższość po stryju oraz inne "bliższości" w Mikołajewocach sprzedała w r. 1489 za 30 grz. Stanisławowi Podrzeskiemu (G. 13 k. 105). Swe części Mikołajewic w r. 1491 sprzedała za 20 grz. Stanisławowi Podczeskiemu(!) (P. 1387 k. 157). Andrzej P. część swą dziedziczną w Płaczkach sprzedał w r. 1483 za 20 grz. bratu rodzonemu Janowi (P. 1386 k. 181).

Mikołaj, w r. 1509 występujący jako wuj Urszuli Zgrodzewskiej, córki Andrzeja (P. 863 k. 190), żyjący jeszcze w r. 1534 (P. 1393 k. 643v), ojciec: Macieja, Bartłomieja, Stanisława, Jana, Marka i Doroty, w r. 1532 żony Macieja Chwalikowskiego (Chwałkowskiego) ze Stawu. O Stanisławie i Janie wiem tylko tyle, że żyli w r. 1518 (P. 1392 k. 217).

1. Maciej, syn Mikołaja, nazwany w r. 1500 bratem ciotecznym(!) Anny P-ej, dziedziczki w Płaczkach, żony Błazeja Nadarzyckiego (P. 1389 k. 106), ale już w r. 1534 wymieniony poprawnie jako jej brat stryjeczny (Py. 171 k....). Mąż Anny Skoraszewskiej, córki Mikołaja, która w r. 1512 od Jana P-go "Pankali" i syna jego Piotra nabyła za 34(30?) grz. część wsi Płaczki (P. 786 s. 377, 865 k. 263v). Połowę owych części w Płaczkach w r. 1513 sprzedała za 17 grz. mężowi (P. 786 s. 431). Maciej w r. 1514 był kwitowany przez nieletnią Katarzynę, córkę zmarłego Jana P-go "Pankali" z 12 grz. z dóbr ojczystych i macierzystych w Płaczkach (P. 866 k. 68). Żonie Annie Skoraszewskiej na połowie części w Płaczkach, należnej z działów z braćmi, Bartłomiejem, Stanisławem, Janem i Markiem, oprawił w r. 1518 posag 20 grz. (P. 1392 k. 217). Wraz z tymi braćmi i z siostrą stryjeczną Anną, żoną Błażeja Nadarzyckiego, skwitowani byli w r. 1534 przez Annę Węgierską, żonę Michała Węgierskiego cz. Dzierznickiego (Py. 171 k. 171). Chyba ten sam Maciej P. występował w r. 1542 wraz ze swą ciotką Anną Wysławską jako współdziedzic części Wysławic w pow. pyzdr. (P. 1394 k. 535v) i chyba on w r. 1554 występował jako wuj Wojciecha Stawskiego (Py. 174 k. 664). Oboje małżonkowie połowę swej części we wsi Płaczki dali w r. 1548 synowi Stanisławowi w dziale z innym synem, Marcinem (P. 1395 k. 409). Był w r. 1556 opiekunem bratanków, synów zmarłego Bartłomieja(?) (P. 897 k. 862). Części w Płaczkach dał w r. 1560 synowi Marcinowi (P. 1396 k. 842v). Synowie Macieja to Stanisław i Marcin. Zapewne jego też córką była szl. Anna P-a, żona opatrz. Macieja, krawca w mieście Śródce, za murami Poznania, która w r. 1547 kwitowała z dóbr rodzicielskich w Płączkach swych rodzonych braci, Stanisława i Marcina (P. 886 k. 296v).

1) Stanisław, syn Macieja i Skoraszewskiej, od stryja Jana P-go kupił w r. 1548 jego części rodzicielskie w Płaczkach (P. 1395 k. 432v). Na połowie uzyskanej od rodziców części tej wsi t. r. oprawił posag 40 grz. żonie Reginie Nadarzyckiej, córce Mikołaja (ib. k. 409). Części w Płaczkach w r. 1560 sprzedał za 600 zł. bratu Marcinowi (P. 902 k. 450, 1396 k. 845v). Jednocześnie od Abrahama Wolikowskiego kupił za 3.000 zł. części wsi Pakszyno W. i M. w pow. gnieźn. (P. 902 k. 512, 1396 k. 845v; G. 39 k. 272, 433). Łan pusty "Klimczykowski" w W. Pakszynie oraz inne cząstki w tejże wsi sprzedał w r. 1560 za 1.000 zł. Szymonowi Golemowskiemu (P. 902 k. 468, 1393 k. 853). Żona, Regina Nadarzycka, skasowała w r. 1562 swą oprawę na Płaczkach (P. 904 k. 440v), zaś mąż t. r. zobowiązał się, iż sprzeda jej wyderkafem za 400 części w Pakszynie W. i w pustce Pakszyno M. (P. 904 k. 455v). Oprawił w r. 1565 żonie na połowie dóbr w Pakszynie W. posag 500 zł. (P. 1397 k. 408v). Drugą żoną Stanisława była zaślubiona w r. 1566 Regina Mikołajewska, córka Jana zw. "Oczko", od której braci, Jana i Szymona, uzyskał t. r 1/VII., na krótko przed ślubem, zapis 230 zł. długu w posagu za nią (G. 46 k. 264v). Marcin Nadarzycki "Lewek", brat pierwszej żony najwidoczniej zmarłej bezdzietnie, skwitował go w r. 1567 z 500 zł. posagu swej siostry oprawionego na Pakszynie W. i M. (P. 106 k. 222v). Na połowie tych dóbr w r. 1568 oprawił posag 300 zł. żonie, Reginie Mikołajewskiej (P. 1397 k. 645). Całe części w Pakszynie W. oraz w pustce Pakszynko M. w r. 1572 sprzedał za 900 zł. Szymonowi Golemowskiemu (P. 1398 k. 298). W imieniu własnym i żony w r. 1575 skwitował z 450 zł. Wojciecha Wroczyńskiego (P. 926 k. 397v), zaś w r. 1578 znów z 550 zł. (G. 56 k. 274). Od Jana Iwieńskiego małżonkowie t. r. uzyskali zapis 500 zł. długu (ib. k. 331v), zaś w r. 1580 od Jana Wilczyńskiego zapis 660 zł. długu (G. 58 k. 165) i od Przyborowskiego zapis 400 zł. długu (ib. k. 258), wreszcie od Marcjana Mierzewskiego, w r. 1582 burgrabiego ziemskiego pyzdrskiego 600 zł. długu (G. 60 k. 178v). Trzeciej swej żonie, Annie Galewskiej, córce Pawła z pow. sochaczewskiego, poślubionej w r. 1588, Stanisław zobowiązał się jeszcze przed ślubem dać oprawę posagu (P. 949 k. 46v). Oboje ci małżonkowie w r. 1590 uzyskali zapis długu 200 zł. od małżonków Stanisława Wydzierzewskiego i Doroty Zberkowskiej (G. 64 k. 76). Stanisław zmarł t. r. (G. 64 k. 186), zaś wdowa w r. 1596 była 2-o v. żoną Szymona Cielmowskiego, który wtedy na połowie swych części w obu Czechach pow. gnieźn. oprawił jej 200 zł. posagu (G. 337 k. 125v). Zostawił z drugiej żony córki, z których Anna była w latach 1590-1616 żoną Jana Gołębowskiego. Agnieszka, jeszcze niezamężna w r. 1590, pozostawała wtedy pod opieką stryjecznego brata Łukasza (ib. k. 76), a w latach 1600-1605 była żoną Jana Żabińskiego, wdową w latach 1610-1615. Katarzyna, niezamężna w r. 1590 (ib.). Gołębowska i Żabińska były spadkobierczyniami po wuju Janie Mikołajewskim części Mikołajewic Wężykowych i Mikołajewiczek (P. 1045 k. 474).

2) Marcin, syn Macieja i Skoraszewskiej, wspomniany w r. 1548 (P. 1395 k. 409), otrzymał w r. 1560 od ojca części Płaczek (P. 1396 k. 842v) zaś jednocześnie inne części tamże odkupił za 600 zł. od brata Stanisława (P. 902 k. 450, 1396 k. 845v). Na połowie Płaczek t. r. oprawił 500 zł. posagu żonie Urszuli Szurkowskiej, córce Jana Golińskiego i Katarzyny Szurkowskiej, która jednocześnie części rodzicielskie w Szurkowie sprzedała za 100 zł. Mikołajowi Kawieckiemu (P. 1396 k. 861; Kośc. 240 k. 90v). Marcin kwitowany był w r. 1567 przez Melchiora Kawieckiego i jego braci z 50 zł. węg. należnych zmarłemu ich ojcu, Mikołajowi Kawieckiemu (P. 911 k. 338). Od stryjecznego brata Sebastiana P-go kupił w r. 1569 za 100 grz. część Płaczek (P. 1398 k. 39v) i temuż stryjecznemu bratu t. r. zapisał dług 40 grz. (P. 915 k. 538). Bratu stryjecznemu Janowi P-mu zapisał w r. 1580 dług 318 zł. (P. 934 k. 587). Od Andrzeja Pigłowskiego "Korabia" w r. 1584 kupił za 2.000 zł. części Płaczek (P. 1399 k. 371v). Wraz ze swą żoną Urszulą (teraz nazwaną Golińską) części w Płaczkach w r. 1585 dał synowi Łukaszowi, zachowując dożywocie dla siebie i żony (P. 1399 k. 533v, 534v). Nie żył już Marcin w r. 1600, kiedy syna jego Łukasza kwitowała jego siostra stryjeczna, Agnieszka zamężna Żabińska z opieki i z administracji dóbr po śmierci jej ojca, zaś mąż jej, Jan Żabinski, kwitował Stanisława P-go, drugiego syna Marcina, z 700 zł. jej posagu (P. 970 k. 557). Niczego więcej o tym Stanisławie nie wiem.

Łukasz, syn Marcina i Szurkowskiej-Golińskiej, uzyskał w r. 1585 intromisję do części w Płaczkach otrzymanych od rodziców (P. 945 k. 502). T. r. żeniąc się z Barbarą Kłunowską (Klonowską), córką Jana, 1585.25/VI. r., krótko przed ślubem oprawił jej 1.100 zł. posagu (P. 1399 k. 535v). Skwitowany w r. 1600 ze 100 zł. przez Dorotę Mikołajewską, wdowę po Janie Latalskim (P. 970 k. 80v). Drugiej swej żonie, Dorocie Dobieszewskiej, córce Krzysztofa, na połowie połowy Płaczek w r. 1609 oprawił 1.000 zł. posagu (P. 1406 k. 734v). Jego trzecią żoną była Małgorzata Robakowską, córka Jakuba, bezpotomna, nie żyjąca już w r. 1614 (Py. 137 k. 223v). Łukasz kwitowany był w r. 1616 z 300 zł. przez Macieja Rososkiego (I. Kal. 88 s. 482). Od Bartłomieja i Jana, braci Szetlewskich "Karasiów", w r. 1629 kupił za 200 zł. całe części wsi Płaczki pustej, nabyte przez nich od Anny z Brdowa, wdowy po Wojciechu Zielińskim, sekretarzu król., kupił zaś dla siebie i dla swych spadkobierców urodzonych z Doroty Diebieszewskiej i tym, którzyby się jeszcze mogli narodzić (P. 1416 k. 291v). Oczywiście wzmianka o mogących się jeszcze narodzić spadkobiercach z Dobieszewskiej odnosi się do wnuków nie zaś do synó lub córek, bo Dobieszewska już od dawana nie żyła. Z Kłunowskiej był syn Jan. Z Dobieszewskiej synowie, Maciej i Marcin.

(1) Jan, syn Łukasza i Kłunowskiej, w r. 1629 był już przez ojca wyposażony (P. 1416 k. 291v). Występował w r. 1641 jako brat cioteczny Anny z Żabinskich 1-o v. Wawrowskiej, 2-o v. Borkowskiej (P. 1043 k. 39), jedynej spadkobierczyni Agnieszki z P-ch Żabińskiej (P. 1073 k. 697). Chyba ten sam Jan P. był w r. 1645 plenipotentem Zofii z P-ch Czeluścińskiej (Kc. 129 k. 114). Zapewne ten sam Jan był potem proboszczem radlińskim, a nie żył już w r. 1666 (P. 1294 k. 166).

(2) Maciej, syn Łukasza i Dobieszewskiej, dzieląc się w r. 1641 z bratem Marcinem dobrami ojcowskimi, oszacowanymi na 7.000 zł., wziął tylko pieniądze, t. j. 3.500 zł. (P. 1043 k. 286v). Części rodzicielskie w Płaczkach, uzyskane z działów z tym bratem, sprzedał mu w r. 1642 za 3.500 zł. (P. 1420 k. 1001), co było chyba tylko nadaniem formy prawnej działom z r. 1641. Ale w wykazie płatników podymnego z powiatu pyzdrskiego z r. 1651 figuruje Maciej P. uiszczający z siedmiu dymów w Płaczkach 14 zł. (Py. 151 s. 209-210).

(3) Marcin, syn Łukasza i Dobieszewskiej, z przeprowadzonego z bratem Maciejem działu dóbr ojcowskich wziął w r. 1641 całe części w Płaczkach, oszacowane na 7.000 zł. (P. 1043 k. 286v), a odkupił od brata formalnie jego połowę za 3.500 zł. w r. 1642 (P. 1420 k. 1001). Na połowie Płaczek uzyskanych w działach z braćmi Janem i Maciejem żonie swej Mariannie Koszutskiej, wdowie 1-o v. po Wojciechu Mikołajewskim, w r. 1642 oprawił posag 3.000 zł. (P. 1420 k. 1003). Nie żył już w r. 1677 (P. 1432 k. 427v). Synowie: Łukasz, Wojciech i Jan. Janowi brat Łukasz w r. 1677 sprzedał części Płaczek. Nie żył już Jan w r. 1693 (P. 1432 k. 427v).

a. Łukasz, syn Marcina i Koszutskiej, wspomniany w transakcji zawieranej między braćmi w r. 1677 (ib.). Całe Płaczki, wedle zobowiązania z r. 1690, sprzedał w r. 1691 za 17.000 zł. Janowi P-mu, synowi zmarłego Piotra i Anny Wiśniewskiej, o których będzie niżej (P. 1121 k. II k. 60). Ów Jan P. nazwany tu bratem stryjecznym Łukasza, podczas kiedy w rzeczywisyości zdają się być dalekimi krewnymi. Chyba pierwszą żoną Łukasza była Dorota Łochyńska, wdowa 1-o v. po Janie Borzymowskim, której w r. 1677 zpisał sumę 2.000 zł. (P. 1192 k. 29) i t. r. spisał z nią wzajemne dożywocie (P. 1428 k. 220v). Z całą pewnością żoną Łukasz, syna Marcina (drugą?), była Helena Skąpska, o której rękę zawierał w Gorazdowie 1694.4/V. r. pod zakładem 6.000 zł. kontrakt z Aleksandrem Skąpskim i Konstancją Kurnatowską, chyba jej rodzicami (Py. 156 s. 37). Helena ze Skąpskich umarła 1709.22/III. r. (LM Szmotuły). Łukasz, spadkobierca rodzonego stryja Jana P-go, dany przezen skrypt na 59 zł. cedował w r. 1719 Janowi Konarskiemu, regentowi grodzkiemu gnieźnieńskiemu (G. 94 k. 7).

b. Wojciech, syn Marcina i Koszutskiej, bratu Łukaszowi zapisał w r. 1686 sumę 1.000 zł. (P. 1112 VIII k. 40), zaś w r. 1693 stosownie do zobowiązania z r. 1677 danego temu bratu sprzedał mu za 1.700 zł. części Płaczek po bracie Janie (P. 1432 k. 427v). Kwitował w r. 1715 Stanisława Malczewskiego, podstolego kaliskiego, z sum (P. 1149 II k. 100). Może identyczny z nim Wojciech, który w r. 1716 od Mikołaja Jabłonowskiego, pułkownika J.Kr.Mci, wziął w zastaw za 30.000 zł. część Przybyszewa i Ogrodów w ziemi wschow. (Ws. 158 k. 82), zaś skwitował Jabłonowskiego z tej sumy w r. 1717 (Ws. 158 k. 123).

2. Bartłomiej, syn Mikołaja, wspomniany w r. 1518 (P. 1392 k. 217), w r. 1527 lub 1528 mąż Zofii Skąpskiej, wdowy 1-o v. po Mikołaju Bożątwie Czeluścińskim, która swą oprawną część Czeluścina sprzedała wtedy wyderkafem za 7 grz. Wojciechowi Czeluścińskiemu (G. 335a k. 99). Żonie tej, córce Mikołaja Skąpskiego, Bartłomiej na połowie swej części w Płaczkach w r. 1534 oprawił 10 grz. posagu (P. 1393 k. 643). Żyła ta Zofia jeszcze w r. 1537 (G. 32 k. 235v), a może i w r. 1543 (G. 335a k. 492). Druga żona Bartłomieja, Jadwiga Taczalska, dziedziczka części rodzicielskiej w Taczałach, wedle zobowiązania męża z r. 1574 swą tamtejszą część winna była sprzedać za 60 grz. Stanisławowi Radzewskiemu (P. 886 k. 182). Bartłomiej wraz z synem Jakubem w r. 1549 okazywali rany zadane im przez Stanisława, brata Bartłomieja i wspólników (Py. 172 k. 557). Nie żył już Bartłomiej w r. 1554, kiedy owdowiałą Jadwigę kwitowała jej córka Regina, żona Jana Katnyńskiego(?), rezydująca w Miłosławiu. Kwitowała też wtedy swych braci Walentego i Jana P-ch (P. 895 k. 243). Była Jadwiga 2-o v. żoną Jarosza Sieczkowskiego w r. 1556, kiedy Walenty i Jan P-cy, synowie Bartłomieja, pozostajacy pod opieką stryja Macieja, pozywali ją (P. 897 k. 862). Chyba ze wspomnianym tu Janem identyczny Jan, ktróry w r. 1580 od "brata stryjecznego" Marcina (zob wyżej) uzyskał zapis długu 318 zł. (P. 934 k. 587). Ten Jan był w r. 1581 mężem Zofii Pruślińskiej, która w r. 1581 kasowała oprawę 230 zł. na Płaczkach (P. 936 k. 223).

3. Stanisław, syn Mikołaja, wspomniany w r. 1518 (P. 1392 k. 217). Od Katarzyny, wdowy po Wincentym Strzałkowskim, w r. 1538 nabył za 30 grz. wiecznością jej sukcesję w Obłaczkowie pow. pyzdr. po zmarłym Janie Pigłowskim zw. "Szydło" (Py. 171 k. 605). Zapewne był już wtedy mężem Zofii Pigłowskiej, córki Jana, a w r. 1540 dawał zobowiązanie Jakubowi Golskiemu (Gorskiemu?), iż mu sprzeda za 40 grz. części w Obłoczkowie swoją i tej żony (G. 32 k. 153), zaś ów Jakub, dziedzic części w Płaczkach, ręczył w r. 1541 Maciejowi Gałczyńskiemu za Stanisława i Zofię, że mu sprzedadzą wieczyście za 40 grz. swe części w Obłoczkowie (G. 32 k. 383). Zofia wraz z siostrami trzy puste łany, trzy role oraz przyległe łąki w Obłoczkowie w r. 1542 sprzedały za 200 grz. Maciejowi Gałczyńskiemu (Py. 23 k. 155). O synu Stanisława Jakubie znam wzmiankę z r. 1549, kiedy obaj z ojcem okazywali rany zadane im przez brata i stryja, Bartłomieja (Py. 172 k. 557).

4. Jan, syn Mikołaja, wspomniany w r. 1518 (P. 1319 k. 217), swoją część rodzicielską w Płaczkach sprzedał w r. 1548 za 50 grz. bratankowi Stanisławowi, niewątpliwie synowi brata Macieja, o których wyżej (P. 1395 k. 432v).

5. Marek, syn Mikołaja, wspomniany w r. 1518 (P. 1392 k. 217). Za zgodą ojca na połowie części Płaczek należnych z działów z braćmi oprawił w r. 1534 posag 10 grz. Klarze Skąpskiej, córce Mikołaja (P. 1393 k. 643v). Nie żył już w r. 1569 (P. 1398 k. 39v). Syn Sebastian.

Sebastian, syn Marka, na połowie swych dóbr w Płaczkach, dworze i folwarku oprawił w r. 1555 posag żonie Helenie Nadarzyckiej (Py. 31 k. 47v). Żeniąc się z drugą swą żoną, Barbarą Drachowską, córką Błażeja Drachowskiego cz. Korzkiewskiego, na połowie części w Płaczkach, wolnych od oprawy pierwszej żony, zobowiązał się w r. 1566, krótko przed ślubem, oprawić jej 35 zł. posagu (G. 46 k. 211). Części w Płaczkach sprzedał w r. 1569 za 100 grz. bratu stryjecznemu Marcinowi P-mu (P. 1398 k. 39v), od którego t. r. uzyskał zapis 40 grz. długu (P. 915 k. 533). Zmarłego Sebastiana, zapewne tego samego, synem był Franciszek. Ten to chyba Franciszek w r. 1651 wydzierżawił Rataje z folwarkiem Niedara od Macieja Kazimierza Szczuckiego (Kośc. 302 k. 527v). Był chrzestnym 1653.9/VIII. r. (LB Kościan). Sumę 1.500 zł., zapisaną sobie niegdyś przez zmarłego Piotra Żegockiego, cedował w r. 1666 swemu synowi Marcinowi (Kośc. 305 k. 325). Dystans chronologiczny od r. 1569, ostatniej znanej mi daty z życia Sebastiana, do r. 1666, pierwszej daty z życia Marcina, wydaje się trochę duży, lecz w zasadzie nie niemożliwy. Inni synowie Franciszka: Jan, Walerian i Krzysztofa. Córki, Marianna i Anna. Jan w r. 1676 kwitował rodzeństwo, więc: Ks. Marcina, proboszsza w Starymgrodzie, prepozyta szpitala Św. Ducha w Kościanie, Waleriana, Krzysztofa i Mariannę, ze spadku po zmarłej ich siostrze, pannie Annie (Kośc. 305 k. 812). Zob. tablicę 1.

Maciej, mąż Anny Krzesińskiej, wdowy 1-o v. po Wojciechu Synowskim (Sinowskim) (P. 1398 k. 62, 933 k. 138). Od Floriama Komarnickiego kupił t. r. za 400 zł. łan pusty w Gowarzewie pow. pozn. (P. 1398 k. 159). Całe swe części w Płaczkach sprzedał w r. 1574 za 1.200 zł. Janowi Słupskiemu (P. 1398 k. 441). Od Wojciecha Zorzewskiego t. r. kupił za 350 zł. łan pusty "Kosalewski" w Gowarzewie (ib. k. 443v) i t. r. od tegoż Zorzewskiego za 700 zł. łan pusty "Ruszkowski" tamże (ib. k. 465). Anna Krzesińska w r. 1584 skwitowała swego syna z pierwszego męża, Jakuba Synowskiego, ze swej oprawy na wsi Synowiece (dziś Synowiec) i na połowie wsi Gądki w pow. pozn. (P. 943 k. 455). Od tego pasierba Maciej w r. 1589 kupił za 1.000 zł. jego część Gądek (P. 952 k. 273, 1400 k. 262). Pozywany był w r. 1590, jako dziedzic części Gowarzewa przez opiekunów synów zmarłego Wojciecha Wydzierzewskiego i opiekunów syna zmarłego Jana Gowarzewskiego (P. 954 k. 625). Od swego pasierba, Jakuba Synowskiego,

@tablica: Płaczkowscy 1

kupił w r. 1597 za 50 grz. pole "Oleśnica" w Synowicach wraz z przyległą łaką, które dotąd trzymał w zastawie (P. 1402 k. 238v). Części w Gądkach w r. 1604 sprzedał za 1.000 zł. Bartłomiejowi Bieganowskiemu (P. 788 k. 49v), zaś od wspomnianego wyżej pasierba Synowskiego w r. 1605 kupił za 2.000 zł. części Synowic (P. 1405 k. 247v). Zagrodnika w Gowarzewie dał w r. 1605 swym synom, Kasprowi, Łukaszowi i Wojciechowi (ib. k. 465v). Żył jeszcze w r. 1610 i wtedy wraz z synami Kasprem i Łukaszem kwitowany był z długu 10.000 zł. przez Jana Pląskowskiego, dziedzica w Złotnikach (G. 70 k. 417v). Nie żył już w r. 1614 (P. 992 k. 743). Prócz tych wymienionych wyżej synów była i córka, która w r. 1614, krótko po 25/VI., wyszła za Jakuba Czeluścińskiego, żyjącego jeszcze w r. 1627. Była wdową w latach 1641-1650.

1. Kasper, syn Macieja i Krzesińskiej, wspomniany obok braci w r. 1605 (P. 1405 k. 465v), występował w r. 1608 jako brat stryjeczny Anny P-ej, żony Jana Gołębowskiego, o której pisałem już wyżej (P. 980 k. 102). Wraz z braćmi części Gowrzewa sprzedał wieczyście ks. Stanisławowi Wydzierzewskiemu, kustoszowi poznańskiemu. Od przyszłego szwagra, Jakuba Czeluścińskiego, uzyskał 1614.25/VI. r. dla siebie i braci zobowiązanie, że po odebraniu 1.000 zł., które zmarły Maciej P., ojciec ich, zapisał w posagu z części Gowarzewa, oprawi tę sumę ich siostrze a swej przyszłej żonie (P. 992 k. 743). Mąż Jadwigi Pląskowskiej, zapisał jej w r. 1614 dług 1.000 zł. (P. 992 k. 557). Już nie żył w r. 1625, a owdowiała Jadwiga występowała wtedy wraz z dziećmi, Piotrem i Barbarą (Kc. 19 k. 511v). Jadwiga ta skwitowała w r. 1626 Elżbietę z Łęskich Bratuską z 400 zł. posagu z dóbr rodzicielskich (P. 1016 k. 422v). Nabyła niegdyś wraz z mężem od Wawrzyńca Łukomskiego wyderkafem za 3.300 zł. Gołuń w pow. gieźn., a teraz w r. 1626 dodała do powyższej sumy jeszcze 600 zł. (P. 1017 k. 296). Z miastem Rogoźnem skwitowała się t. r. z kontraktu o dzierżawę wsi miejskiej Międzylesie, puszczonej zmarłemu Kasprowi (ib. k. 759v). Córka Barbara pozostawała pod opieką stryja Wojciecha P-go i w r. 1630, krótko po 22/II. wyszła za Świętosława Bogusławskiego z pow. koniń. (P. 1023 k. 139).

Piotr, syn Kaspra, pozostawał pod opieką stryja Wojciecha, który w r. 1630 w imieniu bratanka prolongował termin uiszczenia sumy 3.300 zł., za którą Wawrzyniec Łukomski zmarłemu Kasprowi P-mu sprzedał był wyderkafem Gołuń (P. 1023 k. 1233). Mąż Anny Wiśniewskiej, córki Wojciecha, spisywał w nią w r. 1634 wzajemne dożywocie (P. 1418 k. 57v), zaś w r. 1635 oprawił jej 2.000 zł. posagu (ib. k. 486v). Pozwany w r. 1636 przez Elżbietę z Kwiatkowa, wdowę po Adamie Godurowskim, i jej dzieci o zabicie w Poznaniu tego Godurowskiego (P. 161 k. 37). Anna z Wiśniewskich w r. 1639 aprobowała kontrakt o część Kołdrąbia w pow. gnieźn. zawarty z małżonkami Gnińskimi (G. 80 k. 604). Oboje małżonkowie w r. 1649 wydzierżawili od Franciszka Młodziejewskiego i Marianny ze Skrzetuskich wieś Bardo (Py. 150s. 123, 151 s. 187). Z óśmiu dymów w Bardzie winien był Piotr w r. 1651 płacić podwójnego podymnego 16 zł. (Py. 151 s. 211-212). Od Chryzostoma Koszutskiego w r. 1652 wziął w zastaw za 4.500 zł. części wsi Kłuny w pow. pyzdr. (P. 1064 k. 298). Oboje z żoną od Jana Popowskiego, jako opiekuna nieletniego Jana Popowskiego, syna zmarłego Pawła, wydzierżawili w r. 1653 na trzy lata pod zakładem 3.000 zł. Przysiekę w pow. gnieźn. (G. 82 k. 742). Drugą żoną Piotra była Zofia Zadorska, wdowa 1-o v. po Świętosławie Kołudzkim, która w r. 1658 zapisała dług 1.200 zł. Stefanowi Czeluścińskiemu (G. 82 k. 1316v). Piotr wraz ze swymi dziećmi zrodzonymi z Wiśniewskiej: Janem, Łukaszem, Kasprem, Andrzejem, Katarzyną i Dorotą, kwitowany był w r. 1660 przez Stanisława Karśnickiego, męża Zofii Pigłowskiej, wdowy 1-o v. po Pawle Popowskim, matki i opiekunki Jana Popowskiego, z kontraktu dzierżawy Przysieki zawieranego w r. 1653 (N. 227 k. 626). Od tej Zofii z Pigłowskich Karśnickiej brał w r. 1660 w zastaw za 4.500 zł. Ruchocino w pow. gnieźn. (ib. k. 629). Zofia z Zadorskich skwitowana w r. 1664 z 1.200 zł. przez Stefana Czeluścińskiego (G. 84 k. 153v). Trzecią żoną Piotra, zaślubioną 1671.11/VIII. r. była Jadwiga Radolińska, wdowa 1-o v. po Andrzeju Kamienieckim (LC Św. Wawrzyniec, Gniezno; G. 86 k. 108). Skwitowany w r. 1673 z 800 zł. przez córkę Katarzynę zamężną Rynarzewską (G. 85 k. 38). Posesor t. r. Gembarzewa (G. 85 k. 54v) i skwitowany t. r. ze 100 zł. przez swą pasirbicę Jadwigę Kołudzką, córkę swej zmarłej żony Zofii Zadorskiej (Py. 154 k. 229). Skwitowany w r. 1675 przez córkę Dorotę zamężną Bieganowską z 300 zł., stanowiących "ulepszenie" posagu (G. 85 k. 245). Od Jana Popowskiego w r. 1676 kupił za 11.0p00 zł. Przysiekę w pow. gnieźn. (G. 337 k. 728). Chory 1678.7/II. r. (G. 86 k. 76), umarł t. r. (ib. k. 108), pochowany u Franciszkanów w Gnieźnie (P. 1318 k. 59). Owdowiała Jadwiga była t. r. kwitowana przez pasierbów z 1.000 zł. (ib.). Synowie, jak już wiemy, Jan, Łukasz, Kasper, Andrzej. Z córek, Katarzyna, jeszcze niezamężna 1673.8/V. r. (LB Ostrowo), t. r. 14/V. zaślubiła w Gnieźnie u Św. Wawrzyńca Jacka (Hiacynta) Rynarzewskiego, żyjącego jeszcze w r. 1677, wdowa w r. 1678. Dorota wyszła przed 1671.12/VIII. r. za Adama Bieganowskiego z Bojenic, zmarłego w r. 1678, a 2-o v. była w r. 1690 żoną Jana Kowalewskiego.

1) Jan, syn Piotra i Wiśniewskiej, wspomniany w r. 1660 (N. 227 k. 626). Wraz z braćmi skwitowany w r. 1678 przez siostrę Dorotę zamężną Bieganowską z 200 zł. reszty posagu (G. 86 k. 109). Obok rodzeństwa należał t. r. do spadkobierców bezpotomnego wuja Władysława Wiśniewskiego (ib. k. 113v). Od swych braci, Łukasza, Kaspra i Andrzeja, w r. 1682 kupił za 16.000 zł. odziedziczoną po rodzicach Przysiekę w pow. gnieźn. (P. 1104 k. 474). Poddanego z tej wsi dał 1684 r. Stanisławowi Święcickiemu, dziedzicowi wsi Szewce w pow. orłowskim (G. 88 k. 31). Żoną Jana, zaślubioną przed r. 1686 była Marianna Jordanówna Stojowska, córka Jana i Katarzyny Bojanowskiej (LB Sokolniki; P. 1432 k. 133). Jan od Macieja Stanisława Zakrzewskiego w r. 1687 kupił za 13.000 zł. Złotniki w pow. kcyń. (P. 1114 VII k. 52v). Od "brata stryjecznego" Łukasza P-go, syna zmarłego Marcina (zob. wyżej), stosownie do zobowiązania z r. 1690, kupił w r. 1691 za 17.000 zł. całe Płaczki. Przysiekę zaś t. r. sprzedał wyderkafem na trzy lata za 25.000 zł. Wojciechowi Paruszewskiemu, miecznikowiczowi wschowskiemu, zaś oprawiony tam posag żony t. j. sumę 3.000 zł. przeniósł na połowę swych dóbr (P. 1121 II k. 60, 63, 116). Od Franciszka Skaławskiego w r. 1693 kupił za 10.000 zł. Budziłowo w pow. pyzdr. (P. 1135 k. 98, 1432 k. 239, 460v). Nabyte od Łukasza P-go Płaczki sprzedał w r. 1693 za 27.000 zł. Andrzejowi Orzelskiemu, łowczemu inowrocławskiemu (P. 1432 k. 127), żonie zaś dał oprawę 6.000 zł. posagu (i wiana) na Budziłowie (ib. k. 133). Był też posesorem Wszemborza w pow. pyzdr., wsi Wojciecha Przybyszewskiego (Py. 156 s. 137) i tam zawierał 1698.8/VI. r. z Kazimierzem Tomickim kontrakt o rękę córki Barbary (Py. 156 s. 25). Wypłacił temu zięciowi t. r. jej posag 15.000 zł. Marianna Stojowska wtedy jeszcze żyła (P. 1135 X k. 79). Jan P. od Mikołaja Swinarskiego w r. 1704 wziął w zastaw za 1.100 t. Stanisławowo (Py. 157 s. 74). Skryptem datowanym we Wszemborzu w r. 1710 zapisał Piotrowi Tomickiemu sumę 10.000 zł. (G. 111 k. 134v). Oboje małżonkowie nie żyli już w r. 1711 (P. 1146 II k. 100). Synowie ich Konstanty i Jan. Córka Barbara w r. 1698 wydana za Kazimierza Tomickiego, żyła jeszcze w r. 1701, a była wdową w latach 1714-1715. Czy nie ta sama Barbara, wdowa, szła 1720.11/VIII. r. za Jakuba Sicińskiego? (LC Św. Wawrzyniec, Gniezno).

Konstanty, syn Jana i Stojowskiej, ochrzcz. 1686.26/VIII. r. (LB Sokolniki), na połowie dóbr w r. 1711 oprawił posag 6.000 zł. żonie Mariannie Poleskiej (Polewskiej), córce Adama i Katarzyny Gidzielskiej (P. 1146 II k. 100). Kwitował w r. 1715 Żydów pyzdrskich z 2.000 zł. zapisanych sobie przez siostrę Tomicką (P. 157 s. 23). Sumę 1.100 t., zastawną na Stanisławowie, cedował t. r. stryjowi (chyba stryjecznemu bratu?) Piotrowi (Py. 157 s. 73). Już nie żył w r. 1716 (ib. s. 116). Wdowa w imieniu nieletniej córki Agnieszki w r. 1718 wydzierżawiła na trzy lata pod zakładem 1.400 zł. wieś Wszemborze małżonkom Kazimierzowi Barszczewskiemu i Agnieszce Wilińskiej (Py. 157 k. 21v). Wyszła 2-o v. w r. 1718 za Stanisława Morawskiego, któremu t. r., przed ślubem zapisała 2.000 zł. długu (ib. k. 51). Była dożywotniczką Wszemborza i Budziłowa (Z. T. P. 40 k. 535). Już jako wdowa, żyła jeszcze w r. 1751, kiedy sumę 2.500 zł. zapisaną sobie przez córkę Agnieszkę P-ą cedowała swej córce z drugiego męża, Róży Morawskiej, żonie Józefa Dobrzyckiego (I. Kon. 78 s. 470). Nie żyła już w r. 1759 (P. 1327 k. 53v). Córka Agnieszka, żona 1-o v. Wawrzyńca Mikołajewskiego, 2-o v. w latach 1748-1759 Jana Przespolewskiego, wdowa w r. 1761, umarła w r. 1778 lub 1779.

2) Łukasz, syn Piotra i Wiśniewskiej, wspomniany obok ojca i rodzeństwa w r. 1660 (N. 227 k. 626). Mąż Teresy Boguckiej, córki Augustyna i Marianny Olewińskiej, która w r. 1678 kwitowała ojca z 2.000 zł. z dobr rodzicielskich (G. 86 k. 108v). Mieszkał w r. 1679 w Ruchocinie (LB Sokolniki). Żonie na połowie dóbr w r. 1681 oprawił posag 2.000 zł. (P. 1103 IX k. 18). Wspólnie z braćmi, Kasprem i Andrzejem, Przysiekę w r. 1682 sprzedał za 16.000 zł. bratu Janowi (P. 1104 k. 474). Oboje z żoną zawierali w r. 1687 z małżonkami Kazimierzem Przanowskim (Prząnowskim) i Florentyną Gzowską kontrakt trzyletniej dzierżawy wsi Padarzewo w pow. gnieźn. (P. 113 III k. 52v), zaś w r. 1688 spisali z nimi w Padarzewie komplanację (G. 88 k. 222). Zapisali w r. 1693 dług 1.000 zł. bratu Janowi P-mu (Py. 156 s. 73). Łukasz, za konsensem królewskim z 1699.10/VII. r., cedował t. r. dożywocie wsi królewskiej Padarzewo małżonkom Franciszkowi Dachowskiemu i Konstancji Domiechowskiej (G. 90 k. 239v). Od Krzysztofa Gaszyńskiego (Gorzyńskiego?) w r. 1699 kupił za 4.000 zł. części Dębłowa w pow. gnieźn. (P. 1137 X k. 127). Zastawił w r. 1703 dobra te małżonkom Andrzejowi Kraszewskiemu i Annie Kicińskiej (G. 92 k. 7). Nie żył już chyba w r. 1713 (G. 93 k. 146v). Synowie, Piotr i Bartłomiej. Córka Marianna wspomniana w r. 1727 (P. 1210 VII k. 61), nazwana w r. 1728 "panną dojrzałą" (P. 1213 k. 59v). Pochowana 1759.24/II. r. (Nekr. Reform. Pozn.).

Piotr, syn Łukasza i Boguckiej, wspomniany obok ojca w r. 1699 (G. 90 k. 239v), dziedzic połowy Dębłowa, w imieniu swoim i nieletniego brata Bartłomieja, dziedzica drugiej połowy Dębłowa, zawierał w r. 1713 pod zakładem 500 zł. komplanację ze wspomnianymi wyżej małżonkami Kraszewskimi (G. 93 k. 146v). Od brata Konstantego w r. 1715 uzyskał cesję sumy 1.100 t. zastawnych na Stanisławowie (Py. 157 s. 73). Wraz z bratem Bartłomiejem, dziedzice części Dębłowa, dobra te w r. 1720 sprzedali za 4.000 zł. małżonkom Michałowi Żukowskiemu i Elżbiecie Gliszczyńskiej (P. 1175 k. 217). Piotr od Jana Barczewskiego, syna Anny z Maksińskich, 2-o v. Mikołajewskiej, 3-o v. P-ej, dziedzica po matce Kościanek, kupił w r. 1720 te dobra za 12.200 zł. (P. 1175 k. 224v). Dziedzic Kościanek w r. 1724 (G. 94 k. 251), z byłym dziedzicem tych dóbr, Janem Barczewskim, w r. 1726 wyłonili sąd rozjemczy (Z. T. P. 46 s. 1311). W imieniu swoim i brata Bartłomieja oraz siostry Marianny, współspadkobiercy wuja Piotra Boguckiego, dziedzica Złotnik i Grochowisk Pańskich w pow. kcyń., oraz inni spadkobiercy tego wuja dobra powyższe w r. 1727 sprzedali za 57.000 zł. Stanisławowi Węgorzewskiemu (P. 1210 VII k. 61), co zostało potwierdzone w r. 1728 (P. 1213 k. 59v). Chrzestny 1739.24/III. r. (LB Graboszewo). Kwitował się w r. 1743 z bratem stryjecznym Stefanem z ruchomości pozostałych po zgonie stryja Kaspra (W. 91 k. 526v). Dziedzic Kościanek w r. 1754 (P. 1313 k. 77) i w r. 1758 (I. Kon. 82 k. 29). Pochowany w Poznaniu u Reformatów 1759.24/II. r. Potomstwa nie zostawił (Ref. Pozn.; P. 1327 k. 53v).

3) Kasper, syn Piotra i Wiśniewskiej, wspomniany w r. 1660 (N. 227 k. 626). Zawierał w r. 1673 ugodę z Władysławem Korytowskim (G. 85 k. 54v), zaś w r. 1678 zawierał w imieniu chorego ojca kontrakt z Piotrem i Andrzejem braćmi Boguckimi (G. 86 k. 76). Mąż Anny Maksińskiej (Maxyńskiej), córki Jana i Katarzyny Sulińskiej, wdowy 1-o v. po Florianie Barczewskim i 2-o v. po Stanisławie Młodziejowskim, spisywał z nią w r. 1684 wzajemne dożywocie (P. 1107 V k. 95), powtórzone w r. 1685 (P. 1110 XII k. 80). Anna wraz ze swymi dziećmi, Janem i Barbarą Barczewskimi, nazwani w r. 1685 dziedzicami Kościanek (I. Kon. 66 k. 82). Oboje małżonkowie P-cy nieżyli już w r. 1720 (P. 1175 k. 224v).

4) Andrej, syn Piotra i Wiśniewskiej, wpsomniany w r. 1660 (N. 227 k. 626). Zaślubił 1679.20/V. r. Ewę (Zofię) Gorzycką z Wilkowyi (LC Kłecko), córkę Adama i Zofii Kierskiej, jedyną spadkobierczynię rodziców (P. 1106 IV k. 2v), zaś w r. 1682 spisał z nią wzajemne dożywocie (P. 1104 k. 299). Odebrawszy w r. 1683 od Jakuba Chłapowskiego, obecnego dziedzica Szczepankowa w pow. pozn., należne żonie 800 zł., zapisał jej ową sumę (P. 1106 IV k. 27). Zastawny posesor Jankowa w pow. gnieźn., sumę 2.000 zł., oprawną swej teściowej od jej drugiego męża Franciszka Mańkowskiego na wsi Sołeczna, cedował w r. 1686 Świętosławowi Gorskiemu (P. 1112 VII k. 23, 23v). Nazwany od r. 1691 dziedzicem Jankowa Kościelnego (G. 89 s. 141, 165, 90 k. 131v, 91 k. 21v). Drugą żoną Andrzeja była zaślubiona przed r. 1695 Jadwiga Świerczyńska (LB Św. Trójca, Gniezno). Dziedzic i posesor Jankowa Kościelnego cz. Wielkiego, w r. 1703 skwitowany z 1.500 zł. przez Mariannę Małachowską, wdowę po Stanisławie Barczyńskim (G. 91 k. 121v). Świadkował 1714.5/VIII. r. (LC Św. Wawrzyniec, Gniezno), nie żył już w r. 1720 (G. 94 k. 77v). Jadwiga Świerczyńska nie żyła już w r. 1742 (P. 1267 k. 148v). Oboje pochowani u Franciszkanów w Gnieźnie (P. 1318 k. 59). Z pierwszego małżeństwa synowie, Łukasz i Franciszek, z drugiego: Stanisław Chryzostom, ochrzcz. 1695.22/V. r. (LB Św. Trójca, Gnniezno), Stefan, Jan i Marcin. Łukasz i Franciszek wspomniani w r. 1686 (P. 1112 VII k. 23v). O Łukaszu wiem jeszcze tylko tyle, że w r. 1720 dostał poddanego od Józefa Gawrońskiego, dziedzica Wilkowyi (G. 94 k. 77v). Franciszek chyba identyczny z Franciszkiem P-im, posesorem Gęczewa, świedkiem 1747.26/II. r. i 1764.26/II. r. (LC Lgów). Marcin nie żył już 1756.1/VIII. r., pochowany chyba u Bernardynów w Grodzisku (P. 1318 k. 59).

(1) Stefan, syn Andrzeja i Świerczyńskiej, kwitował w r. 1742 Andrzeja Wacława Bukowieckiego, dziedzica Mierosławia (P. 1267 k. 148v). Współspadkobierca stryja Wojciecha, kwitował się w r. 1743 z bratem Piotrem z pozostałych po nim ruchomości (W. 91 k. 526v). Kwitował t. r. ze 100 zł. węg. Teresę z P-ch, wdowę po Stanisławie Sokolnickim (P. 1270 k. 65v). Spisywał w Poznaniu 1756.1/VIII. r. testament dotyczący przede wszystkim jego substancji w Tonowie (Tunowie) pow. kcyń. Po matce wraz z bratem Marcinem odebrał z Dobrzankowa sumę 5.000 zł. Dożywocie Tonowa zapisał Elżbiecie z Pawłowskich Bielińskiej, kasztelanowej lędzkiej, za świadczoną przez nią opiekę w swej chorobie. Polecał pochować się w Gnieźnie u Franciszkanów (P. 1318 k. 59). Dobra Jankowo Kościelne w r. 1758 sprzedał za 37.240 zł. Janowi Trzebińskiemu (G. 99 k. 66). Współspadkobierca stryjeczno-rodzonego brata Piotra, dziedzica Kościanek, od Agnieszki P-ej, zamężnej 1-o v. Mikołajewskiej, 2-o v. Przespolewskiej, swojej bratanicy stryjecznej, zaś Piotra współspadkobierczyni, odkupił w r. 1759 za 13.150 zł. jej połowę Kościanek (P. 1327 k. 53v). Sprzedał t. r. całe Kościanki za 26.000 zł. Ludwikowi Chmielewskiemu, regentowi ziemskiemu wschowskiemu (ib. k. 55). Od Antoniego Jaraczewskiego, dziedzica wsi Wódki w pow. gnieźn., uzyskał w r. 1762 na tej wsi zapis 5.000 zł. długu (G. 99 k. 401). Dzidzic Tunowa, kwitowany był w r. 1772 przez bratanka Wojciecha z 8.100 zł. na poczet sumy 10.000 zł. (G. 100 k. 471). Kwitował się w r. 1776 ze Stanisławem Szymańskim, byłym trzyletnim dzierżawcą Tunowa (G. 103 k. 29). Od Władysława Chociszewskiego uzyskał w r. 1780 cesję poddanej z Obiecanowa (G. 107 k. 48v). Tunowo, wedle kontraktu z 1783.30/VI. r., sprzedał t. r. za 60.000 zł. Piotrowi Konopnickiemu (G. 110 k. 80). Już nie żył w r. 1791 (I. Kal. 231 k. 246v).

(2) Jan, syn Andrzeja i Świerczyńskiej, wspomniany w r. 17323, mąż Eleonory Kuratowskiej. Oboje nie żyli już w r. 1772 (G. 100 k. 471). Syn ich Wojciech.

Wojciech, syn Jana i Kuratowskiej, kwitował w r. 1772 stryja Stefana z 8.100 zł. na poczet sumy 10.000 zł. (G. 100 k. 471; P. 1358 k. 562v). Mąż Rozalii Pawłowskiej, nie żył już w r. 1791, kiedy zrodzony z niej syn Jan kwitował Piotra Konopnickiego, dziedzica Tunowa z 1.000 zł., pochodzących z większej sumy 15.000 zł., zapisanej w r. 1777 przez zmarłego Stefana P-go (I. Kal. 231 k. 246v). Może ta Rozalia P-a identyczna z Rozalią P-ą, urodzoną "wedle jej opowiadania" w Kościankach, zmarłą 1800.23/III. r., w wieku ok. 50 lat (LM Świerczyna).

2. Łukasz, syn Macieja i Krzesińskiej, wspomniany w r. 1605 (P. 1405 k. 465v), asystował w r. 1608 przy transakcji siostrze stryjecznej(!) Annie P-ej zamężnej Gołembowskiej (P. 980 k. 102). Żeniąc się z Dorotą Charzewską, córką Stefana i Ewy Wydzierzewskiej, krótko przed ślubem, 1614.5/VI. r., zobowiązał się wobec jej ojca, iż ją stawi, by go skwitowała z 250 zł. posagu, jej zaś zobowiązał sie posag ten oprawić na połowie części wsi Synowice w pow. pozn. (P. 992 k. 746). Małżonkowie w r. 1615 spisali wzajemne dożywocie, a Dorota części wsi Glinka Pańska w pow. gnieźn., odziedziczone po Melchiorze Wydzierzewskim, jednocześnie sprzedała za 2.000 zł. bratu Stefanowi Charzewskiemu (P. 1409 k. 588v). Należała ona w r. 1619 do spadkobierców zmarłej Katarzyny z Wydzierzewskich Mycielskiej i Melchiora Wydzierzewskiego (Py. 140 k. 179v). Łukasz od Jana i Wojciecha braci Marzelewskich uzyskał w r. 1620 zobowiązanie sprzedaży za 2.500 zł. części wsi Wierzyce (Wierzejcza) w pow. gnieźn. (P. 1004 k. 205), dopełnione t. r. (P. 1412 k. 202) i takież względem sprzedaży za 3.500 zł. części tejże wsi od wdowy Doroty z Marzelewskich Łęskiej (P. 1004 k. 206v). Dopełniła ona tego zobowiązania t. r. (P. 1412 k. 200). Na częściach Wierzyc kupionych od tej Doroty zapisał Łukasz t. r. dług 1.500 zł. jej córkom: Zofii, Annie, Elżbiecie i Katarzynie Łęskim (P. 1004 k. 1318). Owdowiałej Dorocie Łęskiej t. r. zapisał 2.000 zł. (ib. k. 1456). Części Synowic t. r. sprzedał za 2.500 zł. Janowi Szczytnickiemu (P. 1412 k. 222v). Żonie swej na połowie Wierzyc oprawił w r. 1621 posag 2.000 zł. (P. 1412 k. 699v). Żył jeszcze w r. 1623 (G. 76 k. 424), nie żył w r. 1629, kiedy owdowiała Dorota Charzewska trzymane po mężu Wierzyce wydzierżawiła Wojciechowi Niemierzyckiemu (G. 79 k. 92). Ta Dorota kwitowała w r. 1630 Stefana Charzewskiego ze 100 zł. (P. 1023 k. 100) i t. r. Wierzyce wydzierżawiła małżonkom Janowi Rzeszotarskiemu i Małgorzacie Zdzychowskiej (P. 1023 k. 1276). Kwitowała w r. 1637 brata Stefana Charzewskiego z 300 zł. i ze 100 zł. (G. 80 k. 216v), zaś Wierzyce t. r. wydzierżawiła małżonkom Świętosławowi Bogusławskiemi i Mariannie Kowalskiej (ib. k. 217v). Skasowała w r. 1640 swe dożywocie na Wierzycach, zaś oprawę na tej wsi scedowała synowi Wojciechowi, uzyskując od niego jednocześnie zapis 150 zł. długu (G. 80 k. 641v, 642). Syn Wojciech.

Wojciech, syn Łukasza i Charzewskiej, żeniąc się w r. 1640 z Marianną Popowską, córką Aleksandra i Anny z Tarnowa, na krótko przed ślubem, spisał 10/II. kontrakt z jej braćmi i matką, pod zakładem 3.000 zł., zobowiązał się tym kontraktem żonie oprawić posag 1.500 zł. (G. 80 k. 643v, 644). Wierzyce sprzedał w r. 1640 za 5.000 zł. Władysławowi Kunińskiemu (P. 1420 k. 243v). Żonie t. r. na połowie części Strzyżewka w pow. gnieźn. oprawił posag 3.000 zł. (ib. k. 259). Od Anny Pląskowskiej, żony Stanisława Dokowskiego, kupił t. r. za 5.500 zł. jej części tego Strzyżewka, które odziedziczyła po swym stryju Mikołaju Pląskowskim (ib. k. 265v). Kwitował w r. 1649 Felicjana Zakrzewskiego z 1.000 zł. długu (G. 82 k. 90). Żona Marianna Popowska kwitowała w r. 1653 Stanisława Zbyszewskiego, ówczesnego dziedzica Laskownicy, z 1.500 zł. długu, zapisanego jej przez byłego dziedzica Laskownicy, zmarłego Wojciecha P-go, stryja jej męża (G. 82 k. 687). Wojciech był chrzestnym 1672.7/I. r. i 1674.17/VIII. r. (LB Koźmin). Dziedzic części Strzyżewka Smykowego, poddanego z tej wsi w r. 1687 dał małżonkom Fabianowi Wilhelmowi Rosenowi, pułkownikowi J.Kr.Mci, i Jadwidze Mielżyńskiej (G. 88 k. 208v). Nie żył już w r. 1690, kiedy owdowiała Katarzyna Cywińska, druga jego żona, sumy 300 zł. i drugą 300 zł. posagową, zapisane przez męża w grodzie gnieźnieńskim na Strzyżewku, cedowała pasierbowi Janowi Wojciechowi P-mu (G. 89 s. 73). Z Popowskiej syn Jan Wojciech, o którym niżej. Z Cywińskiej synowie, Stanisław i Adam. Stanisław połowę sumy 4.300 zł. na części wsi Staw, spadłej po śmierci brata Adama, w skutku komplanacji z bratanicą Mieszkowską, cedował w r. 1738 Janowi Chryzostomowi Mieszkowskiemu, synowi tej bratanicy (G. 97 k. 317). Adam był w r. 1698 opiekunem dzieci zmarłego brata Jana Wojciecha (G. 90 k. 183).

Jan Wojciech, syn Wojciecha i Popowskiej, mąż w r. 1657 Zofii Stawskiej, wdowy 1-o v. po Franciszku Wardęskim (P. 1188 k. 103). Uderza mała rozpiętość czasu od ślubu rodziców (1640 r.) do r. 1657, kiedy syn był już ożeniony! Jakaś tu chyba pomyłka w datach. Jan Wojciech uzyskał w r. 1690 od wdowy Doroty z Wilkońskich Ciecierskiej cesję zapisu 400 zł danego jej przez jego ojca (G. 89 s. 113). Mąż drugiej żony, Anny Żbikowskiej, córki Krzysztofa i Anny Głoskowskiej, zapisał w r. 1691 sumę 1.000 zł. ks. Marcinowi Żbikowskiemu, kanonikowi Św. Jerzego na zamku gnieźnieńskim (G. 89 s. 174). Nie żył już w r. 1698 (G. 90 k. 183). Nie żyła t. r. również i Anna Żbikowska, zaś opiekunowie ich dzieci, stryj Adam P. i rodzony wuj, ks. Marcin Żbikowski, pleban szubiński, zawierali wtedy komplanację pod zakładem 4.000 zł. z synami i córkami zmarłych Stanisława i Katarzyny P-ej, oraz ich stryjem i opiekunem Michałem Święcickim (N. 189 k. 342). Synowie: Stanisław, Marcin i Łukasz. Z córek, Katarzyna, w r. 1700(?) żona Wawrzyńca Mieszkowskiego, wdowa w latach 1732-1744. Marianna, niezamężna w r. 1718 (Kośc. 311 s. 875), żona w latach 1734-1735 Macieja Orłowskiego, nie żyli oboje w r. 1776. Spośród synów, Stanisław, był w r. 1718 duchownym (Kośc. 311 s. 875). Alumn seminarium gnieźnieńskiego, wspólnie z bratem Łukaszem w r. 1721 sprzedał części Strzyżewa Smykowego za 9.000 zł. Piotrowi Święcickiemu, synowi zmarłych Stanisława i Katarzyny P-ej (P. 1181 k. 96). Wikary kościoła parafialnego w Dusznikach, uzyskał w r. 1722 plenipotencję brata Łukasza dla podniesienia sumy zapisanej ich ojcu w r. 1657 w grodzie gnieźnieńskim przez Zofię Stawską, drugą żonę tego ojca, a przysądzonej z dóbr Graboszewo, obecnie dziedzicznych Józefa Malczewskiego (P. 1188 k. 103). Ks. Stanisław, komendarz parafii dziekanowskiej i waliszewskiej, zmarł 1723.17/XII. r., pochowany w kościele Św. Jana w Gnieźnie (LM Św. Trójca, Gniezno). Marcin nie żył już w r. 1718 (Kośc. 311 s. 875). Łukasz żył jeszcze w r. 1730, nie żył już w r. 1734 (P. 1239 k. 146v).

3. Wojciech, syn Mikołaja i Krzesińskiej, wspomniany w r. 1605 (P. 1405 k. 465v), zapisał w r. 1622 sumę 400 zł. Jadwidze Ostrowskiej, wdowie po Janie Wojtylewskim(?) (G. 76 k. 167v), zaś w r. 1623 kwitowany był z 540 zł. przez Annę Wojtylewską, żonę Wojciecha Drużbica (ib. k. 311). Mieszkał w r. 1623 w Wierzycach u brata Łukasza i uzyskał wtedy zapis 540 zł. długu od Bartłomieja Turzyńskiego (ib. k. 424). Kwitował się w r. 1630 ze spraw z wdową po bracie Wojciechu (G. 79 k. 209v). Od Adama Rynarzewskiego uzyskał t. r. zobowiązanie sprzedaży za 7.500 zł. całej wsi Przybroda w pow. gnieźn. (G. 79 k. 263). Mąż w r. 1630 Doroty Przysieckiej, córki Jana (P. 1023 k. 24v, 1420 k. 919v), której t. r. Jan Przysiecki zapisał dług 1.000 zł. (P. 1023 k. 137v). Opiekun t. r. bratanka Piotra P-go i bratanicy panny Barbary P-ej (P. 1023 k. 139, 380, 1214). Od Jana Kleparskiego, jako stryja i opiekuna Marcina, Jana, Aleksandra i Zofii, dzieci zmarłego Adama Kleparskiego, kupił w r. 1637 za 13.000 zł. ich wieś Laskownicę w pow. kcyń. (P. 1419 k. 29), zaś Przybrodę t. r. sprzedał za 12.000 zł. Łukaszowi Prądzyńskiemu (N. 223 k. 1087). Laskownicę sprzedał w r. 1640 za 15.500 zł. Marcinowi Chrząstowskiemu (P. 1420 k. 308). Skwitowany w r. 1641 przez siostrę Czeluścińską ze 100 zł., zapisał jej dług 1.100 zł. (G. 80 k. 909v, 910). Żonie w r. 1642 zapisał w r. 1642 oprawę 700 zł. posagu (P. 1420 k. 919v). Od Marcina Chrząstowskiego w r. 1643 odkupił z powrotem Laskownicę, płacąc mu tą samą sumę 15.500 zł. (P. 1421 k. 154v), ale t. r. dobra te sprzedał wyderkafem za 11.800 zł. Maciejowi Goryszewskiemu (ib. k. 317v). Kwitował w r. 1646 żonę (Kc. 129 k. 159). Wyszła ona 2-o v. za Wojciecha Jerzykowskiego, a była w r. 1658 wdową i po tym drugim mężu (P. 182c k. 213v). Żyła jeszcze w r. 1665 (P. 1076 k. 240). Zob. tablicę 2.

Mikołaj, w r. 1516 wuj Barbary Wysławskiej, wdowy po Grzegorzu "Czalabanie" Wysławskim, 2-o v. żony Mikołaja Michałkowskiego (P. 1392 k. 64v). Piotr zabił Jana Grzybowskiego i był w r. 1516 kwitowany z jego głowy przez Wojciecha Grzybowskiego, brata stryjecznego zabitego (Py. 25 k. 197).

Marcin P. i żona jego Katarzyna Węgierska kwitowali w r. 1595 z 30 zł. Wojciecha Tarnowskiego, dziedzica w Poszczykowie (P. 964 k. 1556). Katarzyna nie żyła już w r. 1612, kiedy syn ich Melchior występował jako spadkobierca zmarłego Jana Węgierskiego (P. 146 k. 200v). Małgorzata Robakowska, zamężna P-a w r. 1597 (Py. 128 k. 293). Jan P. obok innych szlacheckich sąsiadów z powiatu gnieźnieńskiego oblatywał w r. 1611 świadectwo szlachectwa Samuela Wawrzeckiego ze Skrzetuszewa naganionego przez Marcina Prądzyńskiego (P. 145 s. 222). Anna, w latach 1617-1623 żona Adama Grzybowskiego z Grzybowa Rabieżyc. Jan P., ustanowiony w r. 1618 plenipotentem przez Jana Nartowskiego oraz braci jego (P. 1000 k. 290). Jan P., nabywca praw od Jakuba Żychlińskiego, pozywał w r. 1624 Chwałkowskich, synów i spadkobierców Jerzego (P. 152 k. 543). Pawłowi P-mu zapisał w r. 1624 dług 300 zł. Mikołaj Krzesiński (I. Ka. 90b s. 2387). Łukasz P. uzyskał w r. 1625 zapis 900 zł. długu od Hieronima Manieckiego, sekretarza królewskiego (Py. 143 k. 95v). Anna P-a, w r. 1626 żona Wojciecha Zakrzewskiego. Franciszek P., "skryba" włoszakowski, i Katarzyna, rodzice Waleriana, ur. w Śmiglu, ochrzcz. 1628.15/II. r. (LB Śmigiel). Jan P., plenipotent w r. 1630 małżonków Zerzyńskich (P. 1023 k. 856). Wojciech P., żeniąc się w r. 1657 z Zofią Stawską, wdową 1-o v. po Franciszku Wardęskim, uzyskał od niej 4/X., krótko przed ślubem 1.500 zł. (G. 82 k. 1287). Dorota Wilkońska, wdowa po Macieju P-im, zaślubiła 2-o v. we wrześniu r. 1657 Franciszka Ciecierskiego (LC Czerlejno). Mianowała w r. 1676 plenipotentem syna Jana P-go (G. 85 k. 283). Jan P. i żona jego Marianna Nieniewska, córka Adama, wydzierżawili w r. 1663 od Piotra Nieniewskiego, pisarza grodzkiego kościańskiego, połowę Kotowa, zaś Marianna kwitowała jednocześnie tego Piotra ze swych dóbr rodzicielskich (Kośc. 305 k. 161). Oboje nie żyli już w r. 1711. Syn ich Wincenty, ochrzcz. 1665.26/I. r. (LB Dokowy Mokre). Zawierał w r. 1711 kontrakt z Dominikiem Chłapowskim i jego braćmi (P. 1146 II k. 141). Anna P-a, w

@tablica: Płaczkowscy 2

latach 1668-1669 wdowa po Wojciechu Trzcińskim. Krzysztof P. chrzestny 1672.22/I. r. i 1676.23/II. r. (LB Lubiń). Katarzyna P-a, w latach 1673-1678 żona Stanisława Święcickiego, oboje nie żyli już w r. 1699. Marianna P-a, profeska benedyktynek poznańskich 1776.12/V. r. (Nekr. Benedyktynek, Pozn.). Łukasz ze swą matką Katarzyną, chrzestni 1677.19/IX. r. (LB Wilkowo Pol.). Oboje skwitowani w r. 1686 z 1.000 zł. przez Mariannę z Swinarskich Sieklicką (P. 1112 XI k. 35). Ten sam może Łukasz świadkował 1677.3/X. r. (LC Śnieciska). Pani Marianna P-a, chrzestna 1678.4/X. r. (LB Wilkowo Pol.). Piotr P., chrzestny w r. 1682 (LB Nowe Miasto). Jadwiga, w r. 1689 żona Kazimierza Karsznickiego, siostra Łukasza P-go, wspomnianego w r. 1692 (Py. 155 s. 33, 156 s. 18). Była już wdową w r. 1710, zaś nie żyła w r. 1717. Piotr P., chrzestny 1697.20/VIII. r. (LB Pobiedziska). Łukasz P., skwitowany w r. 1699 z sumy 3.400 zł. (G. 90 k. 239v). Franciszek P. zawierał w Gnieźnie 1699.27/VII. r. kontrakt małżeński o rękę Ewy Gosławskiej z Dorotą Sosnowską, wdową po Krzysztofie Gosławskim, i synami jej Andrzejem i Ignacym Gosławskimi (G. 90 k. 236). Ewa z Gosławskich już będąc wdową, skwitowała w r. 1714 Antoniego Potockiego z 1.250 zł. (G. 93 k. 183v). Stefan P., instgator grodzki poznański w r. 1702 (LC Św. Wojciech, Pozn.). Łukasz P., chrzestny 1704.16/VIII. r. (LB Modliszewko). Adam P., "wojak" stacionujący w Oporowie, zmarł 1705.27/I. r. (LM Oporowo). Wojciech P., chrzestny 1707.28/VIII. r. (LB Oporowo). Łukasz i Justyna P-cy, rodzice Teresy, ochrzcz. 1708.3/X. r., którą do chrztu podawała panna Urszula P-a. Ten Łukasz P., chrzestny 1717.28/XI. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Łukasz P., nie żyjący już w r. 1714, był mężem Doroty Łochyńskiej, wdowy 1-o v. po Stanisławie Skoroszewskim, 2-o v. po Janie Borzymowskim, wtedy także już nie żyjącej (N. 197 k. 23). Siostra Teresa, ksieni śremska, zmarła 1716.14/II. r. (Nekr. Franciszkanek i Franciszkanów, Śrem.). Aniela P-a, ksieni śremska chrzstna 1716.15/XII. r. (LB Lubiń). Łukasz P., chrzestny 1718.20/I. i 1720.18/XI. r. (LB Św. Małgorzata, Gniezno). Julianta P-a, przeorysza franciszkanek śremskich w r. 1718 (Kośc. 311 s. 853). Łukasz P., chrzestny 1720.2/X. r. (LB Pobiedziska). Piotr P., chrzestny 1721.15/IV. i 20/III. r. (LB Graboszewo). Jan P., chrzestny 1724.31/VII. r. (LB Wyskoć). Teresa P-a, wdowa 1-o v. po Stanisławie Jaskóleckim, 2-o v. w r. 1726 żona Jana Szczypierskiego. Chyba żyła jeszcze w r. 1745. Wojciech P., posesor Łagiewnik, zapisał w r. 1726 sumę 5.000 zł. Janowi Sarneckiemu, zaś pod zakładem 60.000 zł. roborował swój testament z 23/IX. b. r. (P. 1205 k. 92). Posesorem Łagiewnik był również w r. 1727 (Z. T. P. 45 k. 548). Tomasz P., w r. 1726 przeor w Koronowie (N. 202 k. 205). Umarł tam 1746.15/II. r., mając 90 lat, profesji zakonnej 73, kapłaństwa 59 (Owiska, klasztor). Łukasz, zabity w r. 1726 podczas zajazdu, pochowany 12/XI. r. w Poznaniu u Wszystkich Świętych (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Łukasz i Magdalena, rodzice Wincentego, ur. w Świerczynie, ochrzcz. 1729.23/I. r. (LB Świerczyna). Julenta, ksieni śremska, zmarła 1736.19/II. r. (N. Franciszkanek, Śrem.). Marcin P. z Chrostowa, zmarł 1740.22/XII. r., pochowany u Bernardynów w Grodzisku (LM Grodzisk). Wincenty P., nie żyjący już w r. 1749, z żony Reginy Lubońskiej miał syna ks. Macieja Kazimierza, proboszcza w Lankowie, prebendarza brodnickiego 1749 r., oraz córki: Katarzynę, żonę 1-o v. Macieja Koszutskiego, wdowę w r. 1742, 2-o v. w latach 1745-1754 żonę Bartłomieja Stępczyńskiego, nie żyjącą już w r. 1779, Teresę, w r. 1749 wdowę po Janie Szczypierskim, Annę, żonę 1-o v. Stefana Niecewicza, 2-o v. w latach 1749-1754 Krzesińskiego (P. 1294 k. 466). Piotr P., chrzestny 1743.27/VI. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Franciszek, bernardyn w Sierakowie, będąc "starcem" zmarł (czy pochowany?) 1746.26/X. r. (A. B. Sieraków, W. 60; N. Bledzew, tu data zgonu 19/IX.). Kasper i Marianna, rodzice Dyzmy Benedykta Eremity, ur. w Mamlicach, ochrzcz. 1766.16/VII. r. (LB Lisewo Kośc.), Marianny, ur. tamże, ochrzcz. 1770.17/III. r. (ib.). Wojciech i Domicella(!), określani wtedy jako "honesti", rodzice Jadwigi, ur. tamże, ochrzcz. 1775.18/I. r. (ib.). Wojciech P., franciszkanin (bernardyn?), kaznodzieja w Krakowie, zmarł 1767.29/VIII. r. (N. Franciszkanie, Śrem). Anna, żona w r. 1774 Józefa Wilichowskiego. Franciszka P-a, żona Bartłomieja Krassowskiego, oboje nie żyli w r. 1791. O. Niward, dr teol. i ob. praw, notariusz apostolski, przeor i proboszcz koronowski, zmarł w Koronowie 1801.27/III. r., mając lat 64, profesji zakonnej 40, kapłaństwa 38 (N. Obra; N. Przemęt; N. Owińska, tu wiek 84 lata, profesji zakonnej 48). Marianna wdowa po Szawłowskim, licząca ok. 45 lat, umarła w Poznaniu na Ostrówku 1802.15/X. r. (LM Św. Małgorzata, Pozn.). Anna P-a zaślubiła przed 1817.11/X. r. urodz. Marcina Leszczyńskiego, ekonoma w Macewie (LB Kuchary).

Nie wiem, czy z powyższymi należy łączyć Piotra P-go, mieszczanina w Kostrzyniu, męża Jadwigi, wdowy 1-o v. po Janie Rusieckim, która w r. 1535 oprawę na części wsi Rusiec pow. gnieźn. sprzedała swemu synowi Janowi Rusieckiemu (P. 1393 k. 729v). Do części Piotra P-go(!) w Ruścu intromitowany t. r. ks. Jan Skrzetuski, kanonik poznański i pleban w Pobiedziskach (G. 262 k. 225v).

>Pławińscy h. Junosza z Pławina w pow. inowrocł. Dadźbóg (Tadeusz) i Dorota, rodzice Jana i Andrzeja (Bydg.).

I. Jan, syn Dadźboga, burgrabia gnieźnieński i inowrocławski w r. 1603, wspomniany w r. 1561, dokonał w r. 1576 podziału Pławina z bratem Andrzejem. Był wtedy mężem Katarzyny Mroczyńskiej. Należały też do niego części Dąbrówki w pow. bydg. Żył jeszcze w r. 1619. Synowie jego: Maciej, zabity w r. 1606, Andrzej, Stanisław, Tadeusz (Dadźbóg), Jan i Wojciech, o którym niżej. Spośród tych synów, Andrzej, wspomniany w r. 1606, zabity został w r. 1618. Stanisław, występujący w latach 1606-1609 (Bydg.), może identyczny ze Stanisławem, w latach 1624-1626 mężem Anny Czekanowskiej, córki Sylwestra, stolnika inowrocławskiego, i Małgorzaty Suchorzewskiej (P. 152 k. 759, 1017 k. 353v). Tadeusz (Dadźbóg), występujący w latach 1606-1619, z nieznanej mi żony miał syna Jana, wspomnianego w r. 1617. Jan wreszcie występował w latach 1606-1609.

Wojciech, syn Jana i Mroczyńskiej, występował w latach 1606-1623 (Bydg.). Dzierżawca Rgielska, zaślubił przed r. 1639 Katarzynę Charzewską (Charszewską, Karszewską), córkę Walentego i Anny Chrząnowskiej (P. 1043 k. 238v). Nie żył już w r. 1671 (Bydg.). Owdowiała Katarzyna w imieniu własnym i synów w r. 1674 cedowała sumy zięciowi Krzysztofowi Jarnowskiemu, cześnikowi dobrzyńskiemu, mężowi Zofianny P-ej (Kc. 131 k. 461). Wraz ze swymi siostrami w r. 1675 dała zobowiązanie Janowi Charzewskiemu scedowania mu części w Charszewie (Charzewie), spadłych po bracie Aleksandrze i Franciszku Charzewskich (Kc. 131 k. 553). Nie żyła już w r. 1682 (P. 1104 k. 212) Synowie: Kazimierz, Jan, Wojciech, Świętosław i Adam. Z córek, wspomniana wyżej Zofiamnna, w latach 1674-1678 żona Krzysztofa Jarnowskiego, nie żyła już w r. 1691. Apolinara, niezamężna w r. 1678 (Bydg.).

I) Kazimierz, syn Wojciecha i Charzewskiej, ochrzcz. 1639.13/III. r. (LB Tarnowo k. Łekna), obok braci w r. 1680 dziedzic w Dąbrówce (Bydg.). W Dębogórze spisał 1680.16/II. r. działy z braćmi (Kc. 132 k. 46v). Żeniąc się z Urszulą Drachowską, córką Wojciecha, zapisał jej t. r. przed ślubem dług 2.000 zł. (Kc. 132 k. 52, 52v). Urszula od Franciszka P-go, syna zmarłego Wojciecha (chyba błąd w imieniu i chodzi tu o któregoś z braci Kazimierza?), w r. 1682 kupiła za 14.000 zł. Dąbrówkę (P. 1104 k. 265v). Kazimierz od Teresy z Knutów, wdowy po Kazimierzu Baranowskim, w r. 1685 uzyskał zobowiązanie pod zakładem 2.000 zł. względem sprzedaży części Charszewa i Rogówka w z. dobrzyń. (Kc. 132 k. 331v). Żyła jeszcze w r. 1687 (Bydg.). Drugą żoną Kazimierza była w r. 1700 Katarzyna Trzebińska (ib). Testament spisał w r. 1705 (ib.). Z pierwszej żony syn Marcin i córka Marianna, żona 1-o v. Pawła Rożniatowskiego, zaś 2-o v. w latach 1711-1715 Karola Frąckiewicza.

Marcin, syn Kazimierza i Drachowskiej, ur. ok. 1683 r., miał mieć bowiem w r. 1687 cztery lata (Bydg). Dąbrówkę w pow. bydg. w r. 1717 zastawił pod zakładem 5.000 t. Magdalenie Korytowskiej, córce Kazimierza i Anny Wałdowskiej, wdowie po Adamie Wróblewskim (N. 199 s. 160). Może już wtedy był mężem Konstancji Wałdowskiej, córki Jana z Gogolina i Heleny Nahorskiej (N. 206 s. 151; Bydg.), zaś był nim z całą pewnością w r. 1724 (Bydg). Dziedzic połowy Dąbrówki, tę swoją połowę 1718.25/VII. r. sprzedał wyderkafem na trzy lata za 4.000 zł. Andrzejowi Franciszkowi Komierowskiemu, regentowi grodzkiemu nakielskiemu, dziedzicowi drugiej połowy Dąbrówki (N. 200 k. 51), zaś z Magdaleną Korytowską, wdową po Wróblewskim, 2-o v. żoną Mikołaja Zdzanowskiego zawarł komplanację względem dzierżawy połowy Dąbrówki (ib. k. 54). Dla podniesienia sumy 1.000 zł. stanowiących połowę sumy 2.000 zł., zapisanej w r. 1685 na Gołańczy przez zmarłego Marcina Smoguleckiego, podczaszego brzeskiego kujawskiego, swemu zmarłemu wujowi Janowi Drachowskiemu, dał w r. 1720 plenipotencję bratu stryjecznemu Pawłowi P-mu (P. 1178 k. 17v). Dziedzic Rucewa w r. 1724 (Bydg.). Konstancja Wałdowska, współspadkobierczyni ojca i stryja Jana, dziedzica Mirucina w pow. nakiel. kwitowała w r. 1737 za 5.000 zł. Wojciecha Bnińskiego, kasztelana kowalskiego, posesora Gogolina i Skoraczewa (N. 206 s. 151). Marcin, dziedzic połowy Dąbrówki, zapisał tam w r. 1737 sumę 1.750 zł. żonie (ib. s. 116). W imieniu własnym i żony kwitował w r. 1747 Bnińskiego, kasztelana kowalskiego, ze sprawy sądowej o prowizje od sumy 5.000 zł. na Gogolinie i Mierucinie (N. 210 k. 175). Żył jeszcze w r. 1756 nie żył już w r. 1763 (Bydg.). Konstancja nie żyła już w r. 1764 (N. 212 k. 118). Synowie: Jan, Antoni i Józef, wspomniani w r. 1762 (Bydg.). Zawierali oni w Nakle 1764.3/IX. r. komplanację ze Stanisławem Komierowskim, plenipotentem brata Józefa Komierowskiego, cześnika inowrocławskiego, dziedzica Dąbrówki i Kolankowa (N. 212 k. 118). Jan skwitował w r. 1767 cześnika Józefa Komierowskiego z 7.000 zł., pozostałych z ceny połowy wsi Dąbrówka i Kolankowo, dawniej dziedzicznych P-ch (ib. k. 225). Może z tym Janem identyczny Jan, w r. 1767 mąż Teresy Rodkiewiczówny, ojciec Marianny Kornelli, niezamężnej, która z Józefem Czapskim, generałem majorem wojsk koronnych, miała nieślubnego syna Józefa Napoleona Czapskiego? Z Antonim może identyczny Antoni, który 1778.2/III. r. zaślubił pannę Annę Sosnowską? (LC Jaraczew).

II) Jan, syn Wojciecha i Charzewskiej, występował obok braci w latach 1671-1677 i 1681 jako współdziedzic Dąbrówki. Mąż w r. 1682 Marianny Moszczyńskiej (Bydg.).

III) Wojciech, syn Wojciecha i Charzewskiej, występował w r. 1671 (Bydg.) i 1674 r. (Kc. 131 k. 462), obok braci współdziedzic w Dąbrówce w r. 1680 (Bydg.). Uczestniczył 16/II. t. r. w przeprowadzonoych w Dębogórze działach z nimi (Kc. 132 k. 46v). Zaślubił 1683.21/II. r. Zofię Charzewską (Charszewską), córkę Wojciecha (LC Kcynia; P. 1128 XIII k. 17). Oboje t. r. kwitowali Jana Wojciecha Łakińskiego z rocznej prowizji od sumy oryginalnej 3.570 zł. zapisanej przezeń w r. 1679 (N. 186 k. 189). Sumę 4.000 zł. zapisaną wyderkafem na Żarczynie w pow. bydg. bracia cedowali w r. 1692 Władysławowi Wyrzyskiemu (Kc. 132 k. 639). Wojciech kwitował się w r. 1694 z Ludwikiem Baranowskim z zastawu wsi jego Gromadno i Rospetek, pod zakładem 5.000 zł. (P. 1128 X k. 228v). Od Adama i ks. Wojciecha braci Baranowskich wydzierżawił w r. 1694 Tupadły w pow. kcyń. (P. 1128 X k. 242v). Od Franciszka Tołkacza Żukińskiego uzyskał w r. 1712 zapis 200 zł. (Kc. 134 k. 410). Zabity został przez Pawła Grabowskiego (Bydg.) t. r. i nie żył już, kiedy owdowiała Zofia córce swej pannie Teofili P-ej zapisała t. r. 2.500 t. (N. 194 s. 25). Zofia ta w r. 1720 sumę 200 zł. z zapisu Żukińskiego cedowała jego synowi Antoniemu (Kc. 134 k. 410). Zofia wraz z synami, Franciszkiem i Adrianem oraz córkami, pannami Marianną i Jadwigą, zawierała w r. 1730 kontrakt z córkami zmarłego Adama Baranowskiego, dziedzica Dębogóry (Kc. 135 k. 371v). Wraz z synem Adrianem i tymi córkami sumę 150 zł., pochodzącą z 450 zł. z długów Baranowskich zabezpieczonych w r. 1733 na Tupadłach, cedowała w r. 1733 małżonkom Brodzkim (N. 205 k. 199). Nie żyła już w r. 1738 (Kc. 139 k. 40). Synowie: Antoni, Jan, Franciszek i Adrian. Z córek, Teofila, ochrzcz. w styczniu 1685 r. (LB Kcynia), jeszcze niezamężna w r. 1742, od brata stryjecznego Stanisława P-go uzyskała wtedy cesję zapisu na Potulicach danego przez Jana Biegańskiego (N. 194 s. 25). Była w r. 1715 żoną Michała Łukowskiego. Marianna, ur. w Tupadłach ochrzcz. 1698.21/IX. r. (LB Kcynia), i Jadwiga, niezamężna, wspomniane w latach 1728-1748 (N. 203 k. 40, 205 k. 199, 206 s. 54; Kc. 135 k. 304, 571v, 139 k. 40; Bydg.). Marianna żyła jeszcze w r. 1751, nie żyła już w r. 1763 (Bydg.). Spośród synów, Jan, ur. w Tupadłach, ochrzcz. 169...18/VI., brak ostatniej cyfry (LB Kcynia), o którym nie mam żadnych innych wiadomości.

(I) Antoni, syn Wojciecha i Charzewskiej, nie żyjący już w r. 1737, miał z żony Katarzyny Ciszewskiej syna Jana, który w latach 1737-1738 pozostawał pod opieką rodzonych stryjów, Franciszka i Adriana (Bydg.; Kc. 139 k. 40). Żył jeszcze w r. 1748 (Bydg.).

(II) Franciszek, syn Wojciecha i Charzewskiej, ur. w Tupadłach, ochrzcz. 1699.2/X. r. (LB Kcynia), wspomniany w r. 1728 obok matki i rodzeństwa (N. 203 k. 40), jak też w latach 1729 (Kc. 135 k. 304) i 1730 (ib. k. 371v). Celem zawarcia kompromisu ze spadkobiercami Adama Baranowskiego, dał wraz z bratem Adrianem plenipotencję matce w r. 1732 (N. 205 k. 41). Żył jeszcze w r. 1746 (Bydg.), zaś nie żył już w r. 1763. Był bezpotomny (ib.).

(III) Adrian, syn Wojciecha i Charzewskiej, wspomniany w r. 1728 obok matki i rodzeństwa (N. 203 k. 40). W imieniu własnym, brata Franciszka, sióstr Marianny i Jadwigi oraz bratanka Jana, syna zmarłego Antoniego, kwitował w r. 1738 ks. Jana, kanonika w Choczu, Stanisława i Ludwika braci Grabskich, sędziców grodzkich nakielskich (Kc. 139 k. 40). W imieniu własnym i tego rodzeństwa t. r. kwitował Stanisława Grabskiego z "zasiedzenia" wieży (N. 206 s. 54). Żeniąc się w r. 1742 z Katarzyną Sosnowską, córką Adama i Marianny Kędzierskiej, wdową 1-o v. po Łukaszu Choińskim, dożywotniku wójtostwa w Gogołkowie, uzyskał od niej przed ślubem zapis 1.000 zł. (Kc. 139 k. 266v). Oboje żyli jeszcze w r. 1751 (Bydg.). Adrian nie żył już w r. 1763 (ib.).

IV) Świętosław, syn Wojciecha i Charzewskiej, wspomniany w r. 1671 (Bydg.). Zaślubił w r. 1678 Helenę Mycielską (LC Białężyn), córkę Waleriana i Zofii Bielawskiej (P. 1104 k. 212). W imieniu własnym i braci w r. 1679 roborował skrypt datowany w Jabłówku na rzecz Stanisława Trąmpczyńskiego (Kc. 132 k. 2v). Uczestniczył w sporządzonych 1680.16/II. r. działach z braćmi spisancy w Dębogórze (ib. k. 46v). Obok braci współdziedzic w Dąbrówce w r. 1681 (Bydg.). Wraz z bratem Adamem części w Pławinie, przypadające im z działów z innymi braćmi sprzedali w r. 1682 za 5.000 zł. Maciejowi Trzebińskiemu (P. 1104 k. 212). Oboje z żoną w r. 1683 kwitowali tego Trzebińskiego, obecnego dziedzica części Pławina (P. 1106 IV k. 47). Helena żyła jeszcze w r. 1688 (LB Kcynia). Drugą żoną Świętosława była zaślubiona 1697.27/I. r. Teresa Podczaska (LC Kcynia), której t. r. zapisał 500 zł. (Kc. 133 k. 60v). Nie żył już w r. 1712 (N. 194 s. 25). Z pierwszej żony synowie, Stanisław i drugi, nienazwany z imienia, ur. w Siernikach, ochrzcz. 1688.5/I. r. (LB Kcynia). Córka Marianna, ur. tamże, ochrzcz. 1687.23/III. r. (ib.).

Stanisław, syn Świętosława i Mycielskiej, swoją część z sumy stanowiącej cenę Potulic, zapisaną na tych dobrach matce przez Jana Biegańskiego, cedował w r. 1712 siostrze stryjecznej, pannie Teofili P-ej (N. 194 s. 25). Żył jeszcze w r. 1740 (Bydg.).

V) Adam, syn Wojciecha i Charzewskiej, wspomniany w r. 1674 (Kc. 131 k. 461). Uczestniczył 1680.16/II. r. w działach braterskich przeprowadzonych w Dębogórze 1680.16/II. r. (Kc. 132 k. 46v). Żonie Annie Grabowskiej, córce Mikołaja i Zuzanny Leśniewskiej, zapisał w r. 1688 dług 1.000 zł. (N. 186 k. 389). Żył jeszcze w r. 1697 (Bydg.). Być może, inną żoną Adama była Marianna Golińska. Zapewne z Grabowskiej synowie, Paweł i Felicjan oraz z całą pewnością córką Zofia, w r. 1745 żona Tomasza Ługowskiego. Z Golińskiej córka Helena, w latach 1723-1730 żona Mikołaja Tarzeckiego.

(I) Paweł, syn Adama i zapewne Grabowskiej, cześnik inowrocławski w r. 1725 (Bydg.), mąż w r. 1713 Teresy Trzcińskiej, wdowy 1-o v. po Kazimierzu Strzałkowskim, 2-o v. po Stanisławie Skoroszewskim, łowczym kaliskim (P. 288 k. 54v, 1149 III k. 7v), posesorze miasta Ryczywół z przyległymi wsiami. Teresa pozywana była wtedy o gotowiznę i klejnoty w dobrach Wysyny(?), pozostałe po jej drugim mężu, przez jego siostrzeńca i spadkobiercę Wojciecha Skotnickiego, rodzącego się z Marianny Skoroszewskiej (P. 290 k. 276). Dziedzic Wilczkowic w pow. inowrocł., zapisał w r. 1723 sumę 4.000 zł. Konstancji Sobockiej, żonie Stefana Jarnowskiego, a więc jego ciotecznego brata (P. 1291 k. 10v). Od Michała i Jana braci Golemowskich i siostry ich Antoniny, żony Wojciecha Jarnowskiego, generała adiutanta J.Kr.Mci, kupił w r. 1727 za 66.000 zł. miasto Ryczywół, wieś Kręzoły oraz części wsi Ninino w pow. pozn. (P. 1210 I k. 42). Bezdzietny, umarł 1730.10/I. r. (N. Cystersów, Wągrowiec.; Pierania, Ksiąga bracka). Teresa z Trzcińskich żyła jeszcze w r. 1727 (P. 1210 I k. 12). Nie żyła już w r. 1746, kiedy jej bratankowie i spadkobiercy, Stefan i Stanisław, bracia Trzcińscy części Smuszewa w pow. kcyń., po niej odziedziczone, sprzedali za 8.000 zł. Michałowi Trzcińskiemu (P. 1284 k. 16).

(II) Felicjan (Feliks), syn Adama i zapewne Grabowskiej, umarł w r. 1718 i został pochowany 24/IV. (N. Franciszkanów, Inowrocł.). Jego żoną była Barbara Wolska, 2-o v. w r. 1733 żona Tomasza Boruckiego, podczaszego kruświckiego (P. 1238 k. 155), już nie żyjąca w r. 1752 (G. 98 k. 563). Z niej synowi, Wojciech, o którym niżej, i Józef (Józef Aleksander). Wspomniany w r. 1727 jako obok brata współspadkobierca Ryczywołu z przyległościami (P. 1238 k. 155). Pozostawał w r. 1735 wraz z bratem pod opieką ojczyma Boruckiego, który właśnie wtedy ową opiekę złożył (P. 1240 k. 255v). Żył jeszcze w r. 1737 (P. 1249 k. 86), ale już w r. 1752 o bracie Wojciechu mowa jako o jedynym spadkobiercy stryja Pawła (N. 211 k. 104v).

Wojciech (Wojciech Felicjan), syn Felicjana i Wolskiej, bratanek i współspadkobierca Pawła w r. 1730 (Bydg.). Wedle zobowiązania z r. 1727 danego temu stryjowi przez Aleksandra i Ignacego braci Jaranowskich, nabył w r. 1733 wspólnie z bratem miasto Ryczywół oraz części wsi Krężoły i Ninino w pow. pozn. za sumę 66.000 zł. (P. 1238 k. 155). Obaj z bratem, jedyni spadkobiercy stryja Pawła, dziedzice miasta Ryczywół z przyległ. i Rucewa z przyl., w r. 1737 zawierali komplanację ze swym ojczymem Boruckim (P. 1249 k. 86). Dziedzicem Ryczywołu z przyległ. nazwany już w r. 1740 Paweł Chmielewski, podstoli bracławski, zaś dziedzicem Wysin Leon Raczyński, wojewodzic poznański (N. 206 s. 160). Formalnie jednak Wojciech, wedle zobowiązania z r. 1744 miasto Ryczywół, wieś Krężoły i część wsi Ninino sprzedał Chmielewskiemu za 81.190 zł. dopiero w r. 1745 (P. 1277 k. 68, 1281 k. 74). Pierwszą żoną Wojciecha, zaślubioną przed r. 1748, była Joanna Zakrzewska, zmarła w Rucewie W. 1752.20/IV. r., pochowana w Inowrocławiu u Franciszkanów (LM Lisewo Kośc.). Już 24/XI. t. r. drugiej swej żonie, Pudencjannie Chrzanowskiej, córce Jerzego, cześnika bełskiego, pisarza grodzkiego radziejowskiego, i Anny Mieszkowskiej, zapisał na Rucewie sumę 5.000 zł. (I. Kon. 78 s. 614). Wojciech umarł 1759.18/I. r. (N. Franciszkanów, Inowrocł.), zaś Pudencjanna, 2-o v. żona Jana Dąmbskiego, manifestowała się 1779.18/I. r. przeciwko temu "uciążliwemu" małżonkowi (ib. 82 k. 100v). Rozwiedzeni dekretem konstystorza z 1790.11/I. r. (ib. 84 k. 200). Synowie z Zakrzewskiej: Józef, o którym niżej, Bonawentura Marek, ur. w Rucewie, ochrzcz. 1748.16/I. r. (25/IV.?), Leon, o którym niżej. Córka Teresa, chrzestna 1760.26/IV. r. (LB Lisewo Kośc.), wyszła 1760.27/XI. r. za Józefa Wolskiego, żyła jeszcze 1797.8/X. r. Z drugiej żony syn Ludwik, ur. w Rucewie, ochrzcz. 1759.5/VI. r. (ib.), i córka Marianna, żona 1-o v. po r. 1770 Stanisława Boboleckiego z Otoczny, 2-o v. przed 1797.8/X. r. wyszła za Jana Kosmowskiego. Żyli jeszcze oboje w r. 1801.

1. Józef, syn Wojciecha i Zakrzewskiej, skarbnik brzeski kujawski w r. 1765 (LB Lisewo Kośc.), podczaszy przedecki w r. 1769. Zaślubił 1763.14/II. r. Agnieszkę Moszczeńską (LC Lisewo Kośc.). Dziedzic Rucewa i Dobrogościc w r. 1769, żył jeszcze w r. 1781 (LB Pęchowo; LB Wylatowo). Agnieszka Moszczeńska umarła 1785.12/VII. r. w Dobrogościcach, pochowana w Łabiszynie (LM Licewo Kośc.). Syn Ambroży Franciszek Ignacy, ur. 1763.7/XII. r. Córka, Anna Tekla, ur. w Rucewie, ochrzcz. 1764.21/IX. r., Faustyna Tekla, ur. tamże, ochrzcz. we wrześniu 1765 r. (LB Lisewo Kośc.).

2. Leon, syn Wojciecha i Zakrzewskiej, ur. w Rucewie W., ochrzcz. 1751.11/IV. r. (ib.), dziedzic klucza Rucewskiego w pow. inowrocł., zapisał w r. 1769 sumę 1.800 zł. Stanisławowi Boboleckiemu (Py. 158 k. 85). Zmarł w Rucewie 1790.8/XII. r. (N. Franciszkanów, Inowrocław).

II Andrzej, syn Dadźboga, przeprowadzał w r. 1576 podział dóbr z bratem Janem (Bydg.). Był zapewne identyczny z Andrzejem, w r. 1590 mężem Zofii Żernickiej, której brat, Piotr Żernicki, zapisał wtedy sumę 100 zł. (G. 64 k. 6). Nie żył już w r. 1603, kiedy występowali jego synowie: Feliks, Jan i Łukasz (Bydg.). O Feliksie nie mam żadnych wiadomości.

I) Jan, syn Andrzeja, wspomniany w r. 1603 (ib.). Dokonał w r. 1618 działy Pławina i Dąbrówki (ib.). Mąż Anny Czucharskiej, córki Wojciecha i Elżbiety Wałdowskiej, zabity w r. 1623 lub niedługo przed tą datą. Wdowa była w r. 1623 winna 450 zł. swemu ojcu (N. 173 k. 396) i w r. 1624 skwitowana została przezeń z tej sumy (N. 173 k. 468). Wyszłą 2-o v. za Walentego Wąglikowskiego (Bydg.). Jedyna córka Elżbieta pozostawała w r. 1623 pod opieką stryja Łukasza (ib.). Była w latach 1677-1676 żoną Jana Baranowskiego. Wdowa w latach 1677-1699.

II) Łukasz, syn Andrzeja, podwojewodzi inowrocławski w r. 1641 (Z. T. P. 29 s. 1423), chorąży bydgoski. Wspomniany w r. 1603, spisywał umowę małżeńską z Bartłomiejem Bieganowskim o rękę jego rodzonej siostry Doroty Bieganowskiej, córki Kaspra, którą Jarosław Bieganowski, Jan Tomicki, Zofia Wiśniewska i Piotr Karski wywieźli do dworu wsi Psienie tego Tomickiego i tam wydali za Piotra Karskiego, o co ich pozywał w r. 1620 Bartłomiej Bieganowski (Py. 140 k. 17, 209). Łukasz, dziedzic części Pławina, był już t. r. mężem Krystyny z Jerzykowa Baranowskiej, córki Stanisława, której wtedy na połowie części Pławina oprawił posag 2.000 zł. (P. 1412 k. 188). Połowę swych dóbr w Pławinie, wolną od tej oprawy, zastawił jej wówczas za 5.000 zł. (P. 1004 k. 1226v). Kwitował też t. r. teścia z 1.500 zł. posagu (ib. k. 1400). Żył jeszcze Łukasz w r. 1653 (Bydg.). Krystyna, już będąc wdową, posag 2.500 zł. i tyleż wiana na Pławinie i Dąbrówce, zapis zastawny 500 zł oraz całe swe prawa dożywotnie cedowała w r. 1654 swej przyszłej synowej, Katarzynie Moszczeńskiej (N. 227 k. 149v). Syn Jan.

Jan, syn Łukasza i Baranowskiej, zaślubił w r. 1654, krótko po 26/I., Katarzynę Moszczeńską, córkę Stanisława, miecznika inowrocławskiego, biorąc za nią w posagu 6.000 zł. (N. 227 k. 148, 149). Żył jeszcze w r. 1680 (Bydg.), nie żył już w r. 1687, kiedy wdowa występowała wraz z synem Dobrogostem (ib.). Ten snać zmarł wcześnie, bo potem mowa już tylko o córce Jana i Katarzyny, Joannie, która pod imieniem Magdaleny była w r. 1681 klaryską w Bydgoszczy (ib.), przeoryszą tamtejszą w r. 1712 (N. 194 s. 59). Zob. tablice 1, 2.

Andrzej, nie żyjący w r. 1609, ojciec: Stefana, Walentego i Marcina. Z nich, Stefan uzyskał w r. 1593 od Jana Gogolińskiego, spadko-

@tablica: Pławińscy h. Junosza 1

@tablica: Pławińscy h. Junosza 2

biercy stryja Mikołaja cesję sumy 40 zł., zapisanych stryjowi przez zmarłego Macieja Dorpowskiego (Kc. 121 k. 285v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1609, a wtedy jego bracia i jedyni spadkobiercy, Walenty i Marcin, sumę 34 zł. zapisaną Stefanowi przez zmarłego Marcina Gogolińskiego cedowali Stefanowi Stawskiemu (N. 167 k. 225v). Anna z Pławina, w r. 1595(?) wdowa po Piotrze Szrobskim, wojskim dobrzyńskim. Katarzyna, w latach 1598-1603 wdowa po Jakubie Jabłowskim. Michał, świadek 1612.15/I. r. (LC Marzenin). Katarzyna, w latach 1630-1631 żona Krzysztofa Sokolnickiego. Adam od Adama Sosnowskiego w r. 1635 kupił za 1.050 zł. część wsi Dzienica (Dziennice) w pow. inowrocł. (N. 223 k. 1035v). Adam za młodu walczył z Turkami, Tatarami i Wołoszą, zmarł 1642.8/XII. mając 32 lata (N. Franciszkanów, Inowrocł.). Wojciech, ojciec Jakuba, ur. w Tucznie, ochrzcz. 1644 r. (LB Tuczno). Joanna P-a z Pławina, chrzestna 1667.17/XII. r. (ib.). Jan i Marianna z Trzaskowskich P-cy, oboje nie żyjący już w r. 1767, rodzice Adama, który t. r. roborował kontrakt z małżonkami Janem Golińskim i Heleną Pstrokońską, spisany w Brudzewie pod zakładem 4.000 zł. (I. Kon. 60 k. 860v). Jan, współspadkobierca w r. 1684 Zofii Świeckiej, żony Stanisława Trzaskowskiego (Z. T. P. 33 s. 553). Teresa, w r. 1698 wdowa po Zygmuncie Węgierskim, 2-o v. w r. 1699 żona Gabriela Kocimowskiego, nie żyła już w r. 1715. Jan był w r. 1701 kwitowany przez Kazimierza Sokołowskiego, stryja i opiekuna synów i córek zamordowanego Wojciecha Sokołowskiego (Z. T. P. 38 k. 449). Antoni Maciej i Katarzyna, rodzice Marianny Magdaleny, ur. 1718.1/VII. r. (LB Tuczno). Jakub z żoną Konstancją Gałęską, córką Pawła i Jadwigi Czachórskiej, uzyskali w r. 1727 od jej brata Jana Gałęskiego cesję sumy na Naczesławicach (I. Kon. 76 k. 222). Teresa, chrzestna 1727.4/V. r. (LB Chodzież).

Franciszek (Michał Franciszek) zaślubił w Gnieźnie 1753.27/VIII. r. Teresę Żelazowską, córkę Zygmunta i Elżbiety (LC Katedra, Gniezno). Był w r. 1771 posesorem Gutowa Mniejszego i w latach 1771-1778 dzierżawcą Mokronosa (LB Mokronos). Ten sam chyba Franciszek "Junosza P." kwitował się w r. 1776 z manifestacji z Antonim Olszowskim (Py. 158 k. 457). Oboje z żoną w latch 1789-1793 dzierżawcy Stwolna z przyległ. (LB, LC Golejewko) i w r. 1793 części "Golejewskiej" w M. Chojnie (ib.). Teresa żyła jeszcze 1796.30/Xi. r. (LB Dolsk). Chyba ta sama Teresa P-a umarła w Ławicy 1826.26/II. r., licząc lat 90. Nazwana tu z domu "Zeluzińską", córką Macieja i Apolonii (LM Skórzewo), chyba więc błędnie. Synowie: Ignacy, o którym niżej, Jan Nepomucen, ur. w Gutowie Mniejszym, ochrzcz. 1774.19/V. r. (LB Września), zmarły w Mokronosie 1776.5/VIII. r. (LM Mokronos), i Józef, o którym niżej. Z córek, Justyna, wydana 1771.27/XI. r. za Jana Dąbrowskiego. Marcjanna, zaślubiona 1789.22/II. r. Piotrowi Kamieńskiemu z ziemi nurskiej, Franciszka, wydana 1781.7/III. r. za Jana Kamieńskiego, podsędka ziemskiego nurskiego, żyli jeszcze oboje w r. 1793 Anna, ur. ok. 1773 r., zmarła 1776.1/VIII. r. w wieku lat 3, może identyczna z Małgorzatą Anną, ur. w Mokronosie, ochrzcz. 1774.17/VII. r. (LB, LM Mokronos).

1. Ignacy, syn Franciszka i Żelazowskiej, ur. ok. 1764, podsędek w r. 1809, sędzia pow. międzyrzeckiego 1812 r., Zaślubił 1-o v. 1789.6/VIII. r. Brygidę Orłowską (LC Św. Marcin. Pozn.). Posesor wsi Tłoki w latach 1790-1799 w pow. babimojskim (LB Wolsztyn). Posesor dóbr narodowych Sękowa w r. 1802. Brygida zmarła 1806.4/III. r. w wieku lat 41 (42?) pozostawiając dóch synów i dwie córki małoletnie, pochowana w kolegiacie Św. Marii Magdal. (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Drugą żoną Ignacego była zaślubiona przed r. 1809 Elżbieta Bogucka,. Ignacy umarł w Sękowie 1817.23/III. r. mając lat 53 (LM Wilczyna). Owdowiała Elżbieta była w r. 1821 dzierżawczynią Ławicy (LB Wilczyna). Z pierwszego małżeństwa synowie: Stanisław, o którym niżej, Mateusz Zefiryn Maciej Michał, ur. 1793.24/X. r. i Hieronim August Henryk, ur. 1799.30/IX. r. (LB Wolsztyn). Obaj zapewne pomarli wcześnie. Córki z Orłowskiej to: Franciszka Olimpia, ur. 1790.15/XII. r., zmarła w r. 1794, pochowana 9/II., Seweryna Bonawentura, ochrzcz. z ceremonii 1797.18/IV. r., i Kasylda Anastazja, ur. w Sękowie, ochrzcz. 1797.15/IV. r. (może bliźniaczka poprzedniej?), wydana w Poznaniu 1818.29/X. r. za Karola Prycza, ze Śląska (LB Wolsztyn; LC Św. Marcin, Pozn.). Z drugiej żony synowie: Marcjan Achilles Eugeniusz, ur. w Sękowie 1809.6/III. r., Henryk Fryderyk Herkules, ur. tamże 1815.2/III. r., córki: Klotylda Anna Sydonia, ur. tamże 1810.7/VI. r., Olimpia Kordula, ur. tamże 1812.30/X. r. (LB Wilczyna).

Stanisław, syn Ignacego i Orłowskiej, ur. w Tłokach ok. 1791 r., kalkulator regencji poznanskiej w r. 1817, inspektor granic W. Księstwa Poznańskiego w r. 1819, zamieszkały w Poznaniu na Rybakach, potem w Strzegowej. Zaślubił 1817.21/VIII. r. Honoratę Krynicką, ur. ok. 1798 r. w Pulwicy w pow. wągrow. (LC Św. Marcin, Pozn.), córkę Izydora i Katarzyny Leszczyńskiej. Synowie, Ignacy Hieronim, ur. w Poznaniu 1818.2/III. r. (LB Św. Marcin. Pozn.), Leonard Atanazy Narcyz, ur. w Strzegowej 1819.9/VII. r. (LB Ołobok).

2. Józef (Józef Wojciech), syn Franciszka i Żelazowskiej, ur. w Mokronosie, ochrzcz. 1777.11/IV. r. (LB Mokronos), dzierżawca Charzewa w r. 1797, probostwa w Dolsku w latach 1799-1802, Skrzynek w r. 1802, Koszonowa w latach 1802-1809, Boguszewa w latach 1810-1813, uprzywilejowany dzierżawca półkmiectwa w Wilczynie w latach 1820-1822, ekonom w Kurowie w r. 1830. Mąż w r. 1796 Marianny Boguckiej, ur. ok. 1779 r., zmarłej w Kurowie 1830.1/III. r. (LM Bonikowo). Synowie: Ignacy Seweryn, ur. w Charzewie 1797.29/VII. r. (LB Sławno), Franciszek, ur. w r. 1801, zmarł w Koszonowie 1802.26/VII. r., mając rok i 6 miesięcy (LM Wilczyna), Konstanty, ur. tamże 1802.16/II. r. (LB Wilczyna), Adolf, ur. w r. 1804, zmarły w Koszonowie 1807.8/II. r. mający 2 lata i 6 miesięcy (LM Wilczyna), Achilles Klaudiusz Zefiryn ur. w Buszewie 1811.21/II. r. (LB Otorowo), zmarły dzieckiem, Wiktor Napoleon, ur. w Buszewie, ochrzcz. 1812.6/IV. r. (ib.), zmarły w Wilczynie 1822.10/I. r. (LM Wilczyna), Nepomucen Julin, ur. w Wilczynie 1820.6/XII. r. (LB Wilczyna). Córki: Eleonora, ur. ok. 1797, zmarła na probostwie w Dolsku 1799.13/VIII. r. (LM Dolsk), Aniela (Angelika), ur. 1801.6/IX. r. w Dolsku, zmarła 1802.19/II. r. (LB, LM Dolsk), Prowidencja, ur. w r. 1803, zmarła w Koszonowie 1806.16/V. r., mając 3 lata (LM Wilczyna), Katarzyna, ur. w Koszonowie 1805.30/IV. r. (LB Wilczyna), Cecylia, ur. w Koszonowie 1806.14/VI. r. (ib.), Salomea Elżbieta, ur. w Koszonowie 1809.13/XI. r. (ib.). Zob. tablicę 3.

Konstanty, chrzestny 1760.26/IV. r. (LB Lisewo Kośc.). Urodz. panna Teresa P-a, z dworu w Górznie, zaślubiła 1772.26/XI. r. urodz. Anto-

@tablica: Pławieńscy h. Junosza 3

niego Zwolińskiego, sługę dworskiego (LC Górzno). Szymon, ekonom w Markowie, świadek 1775.13/XI. r. (LC Ludziska). Elżbieta Sulerzycka, zamężna P-a, zmarła w Łąkocinie w r. 1776, pochowana 16/VI. r. (N. Franciszkanów, Inowrocł.). Franciszek Ksawery umarł w Tłokach 1780.20/III. r. (LM Wolsztyn). Jak już wiemy, w Tłokach dzierżawcą był w latach 1790-1799 Ignacy P., syn Franciszka. Chciałoby się więc w tym Franciszku Ksawerym dopatrywać ojca Ignacego, tamten jednak z całą pewnością żył jeszcze w r. 1793 (zob. wyżej). Franciszka P-a, z domu Kosmowska, chrzestna 1781.2/IV. r. (LB Wylatowo). Józef, liczący lat 40, zaślubił 1789.22/VII. r. Mariannę Bombolewską(?), 40-letnią, z Kijewa (LC Branno). Antoni, pochowany 1793.19/IX. r., miał lat ok. 30 (N. Franciszkanów, Inowrocł.). Michał, dzierżawca Rąbina, umarł 1795.28/VII. r., w wieku lat 75, pochowany w Osiecznie u Reformatów (LM Rąbiń). Wdowa Józefa P-a, z domu Miłodrowska, zaślubiła w Gnieźnie 1796.9/X. r. Macieja Gawrońskiego (LC Św. Trójca, Gniezno). Łucjan, ekonom (w Sokolnikach M.?) i Antonina Noacka, rodzice Bolesława Feliksa, ur. w Sokolnikach M. 1846.23/V. r. (LB Kazimierz). Bolesław, zapewne ten sam, poległ w r. 1863 w Królestwie Polskim, a msza św. za jego duszę została odprawiona w Żydowie koło Gniezna (Dz. P., wiad. z 15/IV.). Lucjan, rządca dóbr w Cycowie w gub. lubelskiej, zmarł 1874.3/VI. r., a zawiadamiali o tym żona i dzieci mieszkający w Żninie (Dz. P.). Julian zmarł w 74-ym roku życia 1895.13/VII. r. w Ostrzeszowie. Był mężem Marii Pieczyńskiej (Dz. P.). Marcin i Teresa z Boguckich, zamieszkali w Ławicy, rodzice Marcelego, zmarłego 1904.24/IX. r. w wieku lat 5 (LM Skorzewo).

>Pławiński cz. Pomianowski szl. Andrzej, wójt w Kwieciszewie, zapisał w r. 1573 dług 200 zł. Mikołajowi Czarnotulskiemu (G. 52 k. 215). Uzyskał w r. 1569 od Tomasza Brolińskiego cesję praw do posesji wójtostwa w mieście arcybiskupim Kwieciszewo, nabytych od Stanisława Swinarskiego. Tu nazwany tylko P-im (G. 49 k. 82).

>Pławska Franciszka, żona Stanisława Smoleńskiego, nie żyjącego już w r. 1787 (G. 114 k. 27).

>Płaza (h. Warnia?) Zofia zaślubiła przed 1674.25/XII. r. Krzysztofa Jaranowskiego, stolnika dobrzyńskiego (LB Smogulec).

>Płocharski (czy szlachcic?) szl. Łukasz, w r. 1603 plenipotent Anny Zaleskiej, żony Kaspra Brzeskiego, mieszczanina kcyńskiego (Kc. 124 k. 241v).

>Płochocka Zofia (z Płochocina), w r. 1613 wdowa po Stanisławie Mikołajewski (G. 72 k. 235v).

>Płoccy h. Prawdzic, jednego pochodzenia ze Szczawińskimi. Z nich Jan P. z Szczawina (Szczawiński cz. Płocki) pozywał w r. 1489 Laskarego z Sarnowa o uiszczenie 40 grz. (G. 22 k. 123), zaś w r. 1494 uzyskał od niego zapis 15 grz. długu (G. 8 k. 56v).

>Płoccy różni. Wojciech P. cz. Ostrowski, mąż Katarzyny Wilczyńskiej, córki Rafała i Anny, pozwanej w r. 1514 wraz z siostrami przez Dorotę z Wilczyna, żonę Marcina Gorskiego, siostrę rodzoną ojca, o posag (G. 19 k. 238). Ta Katarzyna wraz z matką i siostrami sprzedała temu Gorskiemu w r. 1518 za 100 zł. część ojczystą wsi Kownaty w pow. gnieźn. (I. Kon. 4 k. 43).

Jan P. nie żył już w r. 1584, kiedy po nim Jadwidze Jaraczewskiej, brat jej Jan Jaraczewski zapisał dług 130 zł. (I. Kal. 50 s. 1139). Córka Barnarda P-go, Barbara, idąc w r. 1595 za Tymoteusza Lupszyńskiego, uzyskała odeń na krótko przed ślubem oprawę 400 zł. posagu (P. 1401 k. 544). Anna Wielżyńska, wdowa po Baltazarze P-im, mianowała w 1603 swym plenipotentem Stanisława Bojanowskiego do sprawy toczonej z Andrzejem Puczołowskim o części Grabianowa (P. 973 k. 93). Od Macieja Trzcińskiego uzyskała w r. 1614 cesję sumy 4.000 zł. wyderkafowej na Ruchocicach i guździnie w pow. kośc. (P. 992 k. 508).

>Płomykowscy h. Pomian z Płomykowa w pow. inowrocł. Dorota, w latach 1512-1523 żona Stanisława Kościeleckiego, kasztelana i starosty dobrzyńskiego, dziedzica Wysokiej w pow. nakiel., wdowa w r. 1527. Jej brat rodzony Jan P., żyjący wtedy (N. 213 k. 81v). P., mąż Barbary z Więcborka Zebrzydowskiej, siostry biskupa krakowskiego, żony 2-o v.Wojciecha Gorskiego. Ów Gorski kwitował w r. 1562 swoją żonę i jej syna Jakuba P-go ze spraw sądowych (G. 41 k. 164). Wspomniany P., mąż Gorskiej, był ojcem Jakuba, Marcina i Anny (pisanej niekiedy Płonkowską), żony 1-o v. w latach 1560-1584 Michała Izdbieńskiego z Ruśca (pisanego też niekiedy Rusieckim), wdowy w r. 1590, żony 2-o v. w latach 1593-1594 Floriana Rusinowskiego. Jakub P., kanonik kruszwicki 1552 r. (Koresp. Zebrzydowskiego),kanonik krakowski w r. 1553 (Łętowski), bratu rodzonemu Marcinowi darował w r. 1576 swoją wieś Imbramowo w pow. inorocł. (M. K. 113 k. 438v-440). Żył jeszcze w r. 1586 (Łętowski). Marcin asystował przy transakcji w r. 1577 siostrze Annie (Kc. 17 k. 57). Był w r. 1584 mężem Katarzyny Staręskiej (Kc. 26 k. 569v), która w r. 1585 uzyskała od brata rodzonego Andrzeja Staręskiego pewne zobowiązanie (P. 944 k. 254). W r. 1590, lub raczej przed tą datą, szwagrowi Michałowi Rusieckiemu (Izdbieńskiemu) zapisał 400 zł. na wsiach Żłomykowo M., Topola i Janowo w pow. inowrocł. (Kc. 27 k. 21v). Nie żył już w r. 1605 (Kc. 125 k. 6). Córce jego i Staręskie, pannie Elżbiecie, Michał Rusiecki w r. 1584 zapisał dług 130 zł. (Kc. 26 k. 569v).

Jan, dziedzic w Płomykówku 1583 r. (Paw.), od Kaspra Kaczkowskiego kupił Połajewko M. w pow. radziejowskim, zaś żona Kaspra, Katarzyna z Gorzyc, skasowała tam w r. 1585 swą oprawę (Py. 122 k. 155).

>Płonczyńscy h. Glaubicz z Małego Płonczynka w pow. dobrzyńskim, gdzie siedziała drobna szlachta o różnych imioniskach (Śliwa, Gliwicz, Zaręba, Zarębicz), a więc niewątpliwie i różnoherbowa (A. Biliński, Szlachta ziemi dobrzyńskiej).

Marcin, w latach 1680-1689 mąż Konstancji Chełmickiej, jednej ze spadkobierczyń Franciszka Chełmickiego, sędziego grodzkiego bobrownickiego (Z. T. P. 32 s. 1863).

Marcin, syn Andrzeja P-go "Gliwy", "Gliwicza", nie żyjącego już w r. 1697 (Py. 156 s. 16), dziedzic w M. Płonczynku, mąż Heleny Grabińskiej, córki Baltazara i Ewy Jaxa Kwiatkowskiej, która od brata Jana uzyskała w r. 1685 cesję części z sumy 1.000 zł. zapisanej matce ich przez Remigiana Kwiatkowskiego, dziedzica we wsi Siąszyce Rospierskie (I. Kal. 143 s. 5). Oboje małżonkowie P-cy w r. 1694 nabyli wyderkafem na trzy lata za 3.000 zł. małżonków Franciszka Rosnowskiego i Barbary Przybyszewskiej wieś Białężyce w pow. pyzdr. (P. 1128 XI k. 13). Obie strony w r. 1695 zawierały o Białężyce komplanację (Py. 155 s. 22). Marcin kwitował w r. 1697 ze 100 zł. Jakuba Świejkowskiego (Py. 156 s. 16). Żonie na połowie swych dóbr w M. Płonczynku oprawił w r. 1697 posag 1.000 zł. (P. 1133 VI k. 52). Dzierżawca Wrześni w latach 1700-1705 (LB Września; G. 92 k. 58v). Skwitowany w r. 1704 przez Adama Bogusławskiego z 1.000 zł. z sumy 1.500 zł. (G. 92 k. 30), nie żył już w r. 1711 (G. 93 k. 83). Helena, chrzestna 1703.3/X. r. (LB Września), nie żyła już w r. 1715 (P. 1149 I k. 171v). Synowie, Piotr i Aleksander, córki, Agnieszka, chrzestna 1701.12/VIII. r. i 1705.5/V. r. (LB Września), i Jadwiga, w latach 1720-1723 żona Franciszka z Bużenina Marszewskiego, wdowa w latach 1733-1735, nie żyła już w r. 1747. Jej syn Konstanty legitymując się ze szlachectwa przy instalacji na kanonię poznańską w r. 1737, podał jako herb macierzyty Glaubicz (Install., s. 141).

1. Piotr, syn Marcina i Grabińskiej, ur. ok. 1683 r., chrzestny 1705.1/VI. r. (LB Września). Wespół z bratem Aleksandrem skrypt na 540 zł. dany ojcu w r. 1700 w. Piwonicach przez Wojciecha Stanisława Wattę Kokalewskiego cedował w r. 1711 Michałowi Niegolewskiemu, chorążemu wschowskiemu (G. 93 k. 83). Obaj z bratem t. r. pozwani przez Stefana Koszutskiego o najazd Kaczanowa będącego w jego posiadaniu (Z. T. P. 39 k. 61). Obaj t. r. skwitowani przez siostrę Jadwigę zamężną Marszewską z 4.000 zł. zapisanych jej przez rodziców (P. 1146 II k. 173). Piotr, posesor Radzewa, Marszewa i Bodniewa miał w r. 1713 sprawę z Janem Linowskim, zastawnikiem tych dóbr (P. 290 k. 354v). Zawierał w r. 1715 z małżonkami Dadźbogiem z Lubieńca Niemojewskim i Apolinarą Rydzyńską kontrakt pod zakładem 9.000 zł. (P. 1149 I k. 171v). Od Michała Bardskiego w r. 1720 wziął w zastaw za 7.000 zł. wsie Gutowy nowe i Kleparz (P. 1178 k. 102v) i trzymał jeszcze owe dobra w r. 1744 (LB Września). Mąż w r. 1721 Wiktorii (Wiktorii Teresy Rozalii) Witowskiej, córki Piotra, regenta grodzkiego pyzdrskiego, i Katarzyny Marszewskiej (P. 1184 k. 183), współspadkobierczyni babki Teresy z Pigłowskich, żony Stanisława Marszewskiego, dziedzica połowy Brodów, tę połowę Brodów, obciążoną długami, wespół z innymi spadkobiercami sprzedała w r. 1721 Konstantemu Marszewskiemu, dziedzicowi części "Niegolewskiej" w tychże Brodach (P. 1184 k. 183). Z żoną spisał w r. 1722 wzajemne dożywocie (P. 1188 k. 21). Od Chryzostoma Niemiery Gniazdowskiego, starosty nowomiejskiego, dziedzica Wrześni z przyległościami, w r. 1723 wziął w zastaw roczny pod zakładem 800 zł. wsie do Wrześni przyległe, więc części Sokołowa, Marzelewa i Dramlisk (P. 1194 k. 4). Żonie w r. 1726 zapisał sumę 1.000 zł., podniesioną od Anny zamężnej Przeuskiej, Jadwigi zamężnej Marszewskiej i Zofii panny, sióstr Marszewskich (P. 1206 k. 94, 97). Kwitował w r. 1727 Antoniego Cieślińskiego z 3.000 zł. (P. 1210 V k. 144). Jako posesor wsi Gutowy Nowe i części wsi Kleparz w pow. gnieźn., zawierał w r. 1730 komplanację z Andrzejem Pawłowskim, dziedzicem innej części Kleparza oraz wsi Robaszkowo (I. kal. 167 s. 263). Wiktoria w Witowskich w r. 1735 skwitowała z 1.000 zł. córki Franciszka Marszewskiego i Ludwiki Kaczkowskiej, zaś wnuczki Teresy Pigłowskiej, żony Stanisława Marszewskiego (P. 1241 k. 48v). Posesor wsi król. Szemborowa w pow. pyzdr. dożywocie tej wsi, za konsensem królewskim z 1737.8/VII. r., cedował t. r. małżonkom Stanisławowi Wyleżyńskiemu i Mariannie z Golemowskich (P. 1249 k. 101). Posesor Gutów W. i folwarku Kleparz, cedował 1747 r. sumy Wiktorii Zebrzydowskiej, rozwiedzionej żonie Rokossowskiego, starosty bachtyńskiego (P. 1289 k. 107). Opiekun po śmierci Michała Jaźwińskiego jego córki Elżbiety, zawierał w r. 1747 ze swą dawną pupilką, obecnie żoną Franciszka Mioduskiego, kompromis (G. 98 k. 133). Z siostrzeńcem, ks. Konstantym Marszewskim, kanonikiem katedralnym poznańskim, kwitował się w r. 1754 z procesu o dobra Gutowy (P. 1313 k. 190). Żona Wiktoria chyba żyła jeszcze w r. 1754 (ib. k. 68). Skwitowany w r. 1755 przez córkę Katarzynę Balbinę zamężną Mieszkowską z 6.000 zł. z dóbr rodzicielskich. Wiktoria z Witowskich już wtedy nie żyła (P. 1314 k. 37). Piotr mieszkał ostatnio w Grotkowie koło Gniezna i tutaj zginął w r. 1759 wskutek upadku z konia na kamień, pochowany 10/IX., a miał wtedy 76 lat (Reformaci Pozn.). Syn Maciej. Córka Katarzyna Balbina, ochrzcz. 1724.27/III. r. (LB Września), jeszcze niezamężna 1753.16/XII. r. (LB Targowa Górka), była w latach 1754-1766 żona Franciszka Odrowąża Mieszkowskiego, dziedzica Dzierznicy, wdowa w latach 1775-1776.

Maciej (Maciej Antoni Ignacy Kapistran), syn Piotra i Witowskiej, ochrzcz. 1730.28/II. r. (LB Września). Major J.Kr.Mci w r. 1766 (G. 100 k. 183v), nazwany w r. 1772 majorem wojsk saskich (P. 1349 k. 60), major wojsk koronnych w r. 1774 (Py. 158 k. 283v) i znów w latach 1780-1782 majorem wojsk saskich (Py. 160 k. 390, 163 k. 141; P. 1358 k. 442), ale chyba omyłkowo nazwany w r. 1769 podpułkownikiem (LB Jutrosin). Jako plenipotent siostry Katarzyny Mieszkowskiej kwitował w r. 1766 wdowę Annę z Bnińskich Radolińską z wydania poddanej z Dzierznicy (G. 100 k. 183v). Mąż Antoniny Boguckiej, córki Antoniego, miecznika poznańskiego, i Franciszki Walknowskiej, zobowiazał się w r. 1772 oprawić tej żonie na połowie dóbr 15.000 zł. posagu (P. 1349 k. 60). Skwitowany w r. 1782 przez siostrzeńca, Ignacego Mieszkowskiego, z sumy 7.600 zł. zapisanych skryptem dataowanym w Chociczy w r. 1770 (Py. 163 k. 141). Zastawny posesor Chociczy, skwitowany w r. 1785 przez Franciszka Napruszewskiego, syna Felicjana, dziedzica owych dóbr, z 2.500 zł. pozostałych z sumy 5.000 zł. (I. Kal. 225 k. 109). Antonina z Boguckich O-a, "majorowa wojsk saskich", umarła w Poznaniu w r. 1791, mając 40 lat, pochowana 13/VIII. w kościele Św. Stanisława (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Maciej 1794.19/II. r. nazwany dziedzicem Chociczy (LB Biezdrowo). "Major b. wojsk polskich" umarł w Poznaniu w "Ogrodzie Mycielskich" 1805.13/XI. r., mając lat 76, pochowany w kościele Św. Marii Magdal. (Św. Stanisława?) (LM Św. Marcin, Pozn.; LM Św. Maria Magdal. Pozn.). Pozostawił óśmiu synów i dwie córki, ale z tego tak licznego potomstwa znam tylko Nepomucenę, pannę respektową we dworze w Golejewku, chrzestną 1811.11/II. r. (LB Golejewko), nazwaną "adulta", chrzestną 1812.16/III. r. (LB Pępowo), zmarłą w Winnogórze 1865.24/XI. r., w wieku lat 88 (Dz. P.).

2. Aleksander, syn Marcina i Grabińskiej, uczeń szkół poznańskich chrzestny obok matki 1703.3/X. r. (LB Września). Występował w r. 1711 w imieniu własnym i brata Piotra (P. 282 II k. 133). Zaślubił w Kwilczu 1718.23/X. r. Annę Kwilecką (LC Kwilcz), córkę Michała i Urszuli Niezabitowskiej, która 1719.10/XI. r. spisywała w Kwilczu z siostrami podział ruchomości (P. 1171 k. 115v). Aleksander w Łankowicach spisał 1720.6/VI. r. komplanację z rodzeństwem Przysieckimi i małżonkami Tomickimi (Kc. 134 k. 408v). Od Wojciecha Bieczyńskiego, burgrabiego ziemskiego kcyńskiego, w r. 1725 kupił za 29.800 zł. części Łagiewnik i Sepienka (P. 1199 k. 68v). Anna z Kwileckich umarła w Łagiewnikach 1739.2/IV. r. (LM Konojad). Aleksander zmarł 1752.29/III. r., pochowany u Reformatorów w Woźnikach (ib.). Synowie: Marcin Walenty, ur. w Miłosławie 1724.3/II. r. (LB Kwilcz), zmarły w Łagiewnikach 1728.25/IV. r. (L Konojad), Andrzej Michał, ur. w Łagiewnikach, ochrzcz. 1727.1/XII. r., Tomasz Jakub, ur. tamże, ochrzcz. 1728.27/XI. r., Łukasz, o którym niżej, Bonawentura Aleksy, ur. tamże, ochrzcz. 1735.26/VII. r. (LB Konojad). Z córek, Antonina, ochrzcz. 1732.21/X. r. (ib.), Barbara, małoletnia w latach 1748-1749 (Kośc. 324 k. 3; LB Łęki W.), w latach 1764-1766 żona Wojciecha z Drewnowa Lipskiego, komornika ziem. kaliskiego nie żyjąca już w r. 1784.

Łukasz (Łukasz Jan), syn Aleksandra i Kwileckiej, ur. w Łagiewnikach 1732. r., ochrzcz. 21/X (LB Konojad). Dziedzic Łagiewnik i części M. Sepna, kwitował w r. 1752 synagogę leszczyńską (Kośc. 325 k. 127). Przed r. 1755 zaślubił Wiktorię Kęszycką (LB Konojad). Jako prawnuk po matce Jakuba Niezabitowskiego i Marianny Kleszczowskiej, spadkobierca dóbr po Kleszczyńskich(!) w pow. winnickim, swoje części z klucza Kleszczowskiego sprzedał w r. 1760 za 803 zł. rocznego prowentu Stefanowi Żaboklickiemu (Kośc. 328 k. 200). Wiktoria z Kęszyckich zmarła w Łagiewnikach 1762.23/VI. r., pochowana w Woźnikach (LM Konojad). Łukasz 2-o v. pojął w r. 1768 Magdalenę Biegańską, córkę Feliksa i Antoniny Bojanowskiej, zapisując jej na krótko przed ślubem sumę 6.000 zł. (P. 1345 k. 127v). Magdalena od swego brata Józefa Biegańskiego, wedle dyspozycji ojca, winna była otrzymać 20.000 zł. (H. Wągrowiec, Potulice). Łukasz w r. 1781 skwitował teścia z 15.000 zł. na poczet posagu swej żony (Kośc. 334 k. 73), ona zaś w r. 1790 skwitowała męża z oprawy tej sumy (ib. 335 k. 287v). Umarł Łukasz w Łagiewnikach 1793.1/VI. r., pochowany został w Woźnikach (LM Konojad). Magdalena, dożywotniczka Łagiewnik i Sepienka, zmarła nagle w Łagiewnikach 1822.1/VIII. r., mając lat 76, pochowana koło kościoła (LM Konojad). Z Kęszyckiej synowie: Jan Nepomucen Aleksander, ur. w Łagiewnikach, ochrzcz. 1756.9/V. r., Ignacy (Eryk Ignacy Józef), ur. tamże 1757.17/V. r. (LB Konojad), zmarł w wieku młodzieńczym (in pubertate), pochowany 1775.9/VIII. r., Gwalbert Piotr z Alkantary Franciszek Ksawery, ur. tamże, ochrzcz. 1758.17/X. r., podawany do chrztu przez Elżbietę Kotarbską, matkę "urodzonej" P-ej (LB Konojad), zmarły t. r., kiedy miał trzy tygodnie, pochowany 8/XI. (LM Konojad), Stanisław, zmarły w r. 1761 po trzech dniach życia, pochow. 18/V. (ib.). Córki: Anna Petronella Krystyna, ur. w Łagiewnikach, ochrzcz. 1755.18/V. r. (LB Konojad), zmarła tamże 1771.21/III. r. (LM Konojad), Zofia Barbara, ur. w Łagiewnikach, ochrzcz. 1762.17/V. r. (LB Konojad), umarła w r. 1767, pochowana 23/VI. (LM Konojad). Z Biegańskiej synowie, Franciszek i Ignacy, o których niżej. Walenty, wspomniany jako świadek 1797.18/VI. r. (LB Konojad) i znów 1817.22/V. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), żyjący jeszcze w r. 1822 (H. Wągrowiec, Potulice). Z córek, Ludwika (Ludwina), ur. ok. 1771/1778, zaślubiona 1798.16/II. r. Janowi Nepomucenowi Koszutskiemu z Łukowa, zmarłemu 1808.30/IV. r., sama zmarła w Łukowie 1833.8/XII. r., mając lat 62, pochowana w Potulicach. Tekla (Tekla Brygida Apolonia), ur. w Łagiewnikach, ochrz. 1774.23/IX. r. (LB Konojad), niezamężna jeszcze w latach 1806-1807, potem za Kczewskim, rozwiedziona z nim, umarła 1837.7/VI. r., mając 63 lata. Julianna Konstancja Ludwika, ur. w Łagiewnikach, ochrzcz. 1776.5/III. r. (ib.). Anna (Anna Krystyna), ur. w Łagiewnikach, ochrzcz. 1777.20/IV. r. (ib.), zaślubiła 1799.31/IX. r. Benona Skórzewskiego ze Szczepowic, żyjącego jeszcze w r. 1807, wdowa w r. 1822 (H. Wągrowiec, Potulice).

1) Antoni (Antoni Józef Rafał), syn Łukasza i Kęszyckiej, ur. w Łagiewnikach, ochrzcz. 1760.28/IV. r. (LB Konojad), zaślubił 1786.18/VI. r. Weronikę Skrzetuską, córkę Jana i Anny Kęszyckiej (LC Wieszczyczyn; G. 115 k. 32). Był w latach 1787-1789 dzierżawcą folwarku będącego własnością probostwa śremskiego, zaś w latach 1790-1795 dzierżawcą Gaju (LB Błociszewo; LB Śrem), dzierżawcą Swarzędza w latach 1795-1797 (LB Swarzędz), a w latach 1798-1799 Żelic (LB Potulice). Od Stanisława Błociszewskiego uzyskał w r. 1789 zapis 5.000 zł. (P. 1375 k. 502). Weronika Skrzetuska, chyba już wdowa, żyła jeszcze w r. 1815 i mieszkała wtedy w Popowie. Synowie: Łukasz Polikarp, ur. w Gaju 1793.21/VI. r. (LB Błociszewo), Melchior Józef, ur. 1797.10/III. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), Łukasz, ur. w Żelicach, ochrzcz. 1799.26/III. r. (LB Potulice). Z córek, Julianna Elżbieta, ur. w Starym Mieście 1787.21/VI. r. (LB Śrem). Marcjanna Augustyna, ur. tamże, ochrzcz. 1789.7/VI. r. (ib.). Augustyna (może identyczna z poprzednią?), zmarła w Gaju 1790.4/X. r., mając dwa i pół lat (LM Błociszewo). Rozalia Wiktoria, ur. w Gaju, ochrzcz. 1790.5/IX. r. (LB Błociszewo). Konstancja, ur. ok. 1793 r., zaślubiła 1818.25/XI. r. Józefa Szynalskiego, kapitana wojsk pol., posesora wsi Momoty (LC Konary), umarła w r. 1871, mając lat 80, pochowana w Czeniejewie (Dz. P., nr z 31/XII.). Teresa Róża, ur. we dworze w Swarzędzu, ochrzcz. 1795.2/IX. r. (LB Swarzędz). Michalina (Michalina Józefa), ur. 1797.10/III. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), wyszłą 1813.7/X. r. za Samuela Kąsinowskiego, posesora Skrzynek, umarła w Kozackich Holendrach 1867.26/VI. r. Anna Bibianna, ur. w Żelicach, ochrzcz. 1798.12/IV. r. (LB Potulice).

2) Franciszek, syn Łukasza i Biegańskiej, ur. ok. 1769 r., właściciel Łagiewnik, zaślubił 1799.20/V. r. Franciszkę Kowalską, córkę Rafa-

@tablica: Płonczyńscy h. Glaubicz

ła, ur. ok. 1771 r. (LC Lewków). Może ich synem był Józef, "posesor" Łagiewnik, ur. ok. 1820 r. (LC Konojad). Jednak ów Józef mógłby być też synem Ignacego, o którym niżej.

3) Ignacy, syn Łukasza i Biegańskiej, ur. w Potulicach, ochrzcz. 1775.16/II. r. (LB Potulice). Świadek 1797.18/VI. r. (LC Konojad). Właściciel Łagiewnik, chrzestny 1803.20/XI. r., 1824.12/IX. r., 1826.23/I. r., 1828.9/XI. r., 1829.14/VII. r. (LB Konojad). Zob. tablicę.

Antoni i Anna, rodzice dziecka o dwu imionach, ur. w Studzieńcu, ochrzcz. 1725.10/VI. r. (LB Rogoźno). Dorota z dworu w Buku, chrzestna 1730.12/X. r. i 1735.25/X. r. (LB Buk). Marianna zaślubiła w parafii Dolsk 1757.21/II. r. Jakubowi Daleszyńskiemu. Urodz. Płączyński(!), ojciec Konstantyna, zmarłego w Poznaniu 1773.6/VIII. r. jako półroczne dziecko (LM Św. Maria Magdal., Pozn.).

>Płonkowscy różni. Urodz. Paweł, chrzestny 1759.6/III. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Paweł i Marianna z Przepałkowskich, rodzice Salomei Elżbiety, ur. 1776.28/X. r. (Ib.). Ta Marianna Przepałkowska, córka Ignacego i Franciszki Świerczyńskiej, wdowa po Pawle P-im, cedowała w r. 1781 Kazimierzowi Rozdrażewskiemu część sumy na Ptaszkowie odziedziczoną po swej babce, Katarzynie z Wieszczyckich Świerczyńskiej (P. 1358 k. 285; Kośc. 334 k. 25). Marianna P-a, nie żyjąca już w r. 1807, żona Ignacego Rowińskiego. Zob. Płomykowscy.

>Płońscy różni. Jakub, obecny na sądach wschowskich w r. 1609 (Ws. 204 k. 349). Nie wiem, czy to po tym Jakubie wdowa Zofia Łobocka spisywała w r. 1638 wzajemne dożywocie ze swym drugim mężem Adamem Gostkowskim (R. Kal. 12 k. 60). Jan, w r. 1646 mąż Anny Dorpowskiej, córki Macieja i Anny Strzałkowskiej (Py. 150 s. 86). Nie żyli już oboje w r. 1677, kiedy ich syn Jan, spadkobierca rodziców obok brata i sióstr, kwitował ze 150 zł. Stanisława Drachowskiego, posesora części Węgierek (Py. 154 s. 72). Mikołaj, chrzestny 1657.21/X. r. syna Rosnowskich z Czachór (LB Droszew), zaś 1659.24/I. r. syna Korytkowskich z tychże Czachór (ib.). Jan w r. 1659 wydzierżawił od Anny, wdowy po Janie Golińskim, i jej syna Piotra część Goliny W. pod zakładem 1.100 zł. (Kośc. 304 k. 967v). Ten sam niewątpliwie Jan P. z Goliny został zabity 1662.6/II. r. w rynku Bojanowa (LM Gołaszyn). Był mężem Elżbiety Szczurskiej, która będąc wdową, w r. 1668 kwitowała Annę Rosnowską, wdowę po Janie Golińskim, z 400 zł. (Ws. 68 k. 346v). Córce Jana i Szczurskiej, małoletniej Mariannie P-ej ta Anna z Rosnowskich Golińska i jej synowie zapisali wtedy dług 500 zł. (Ws. 68 k. 346v). Marcin umarł w Golinie 1660.30/III. r. (LM Gołaszyn). Mikołaj, syn zmarłego Jakuba, zaś brat rodzony i spadkobierca zmarłego Marcina, sprawę toczoną przed Trybunałem Piotrkowskim przez zmarłego Jana Bzowskiego przeciwko zmarłemu Stefanowi Ostrowskiemu o poddanych, zaś przez tegoż Bzowskiego scedowanej Marcinowi P-mu, cedował w r. 1661. Bzowskim, braciom zmarłego Jana (Py. 153 s. 137). Marianna P-a, w r. 1662 żona Andrzeja Napruszewskiego. Mikołaj i Katarzyna, małżonkowie P-cy, rodzice Bartłomieja, ur. w Czachórach, ochrzcz. 1663.24/VI. r. (LB Droszew). Ten sam niewątpliwie Bartłomiej, syn zmarłego Mikołaja, w r. 1720 kwitował Stanisława Borzysławskiego, dziedzica wsi Ciechel, z prowizji rocznej od sumy 5.000 zł. (I. Kal. 159 s. 168). Chyba też to ten Bartłomiej był w r. 1714 mężem Anny Mielęckiej, wdowy 1-o v. po Stefanie Buynowskim (ib. s. 45). Panna Marianna, córka zmarłego Jakuba, kwitowała w r. 1669 Wojciecha Gałęskiego, dziedzica części w Czachórach zw. "Jurkowizną" (ib. 129 s. 1317). Ta Marianna w r. 1687 zpisała dług 500 zł. Andrzejowi Szczurkowskiemu (Kośc. 306 k. 400). Mikołaj w imieniu własnym i żony Katarzyny Białobrzeskiej (może oboje identyczni z rodzicami Bartłomieja, o których wyżej?) kwitował w r. 1690 Katarzynę Trzebicką, wdowę 1-o v. po Gabrielu Iwańskim, 2-o v. żoną Andrzeja Żeromskiego, oraz jej córki Iwańskie (I. Kal. 146 s. 367). Szl. Katarzyna P-a wyszła 1691.26/II. r. za "uczc. i szl." Jana Pucerewicza z wojew. ruskiego (LC Św. Marcin, Pozn.).

Wojciech, w r. 1738 plenipotent Józefa Brzechffy (Ws. 87 k. 9v). Marianna wyszła 1760.16/II. r. za Sebastiana Osmolskiego (LC Grabów). Oboje żyli 1766.24/IX. r. Jan, chrzestny 1783.19/II. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Jan z żoną Zofią Gliszczyńską kwitował w r. 1790 z 15 zł. węg. Helenę z Giżyckich, wdowę po Stanisławie Gliszczyńskim (G. 115 k. 142), zaś w r. 1792 w imieniu własnym i żony mianował plenipotentów (G. 117 k. 63v).

>Płoscy różni. Tomasz, mąż Zofii Radolińskiej, córki Pawła i Katarzyny z Osiecza, która w r. 1614 uzyskawszy od matki, już zmarłej, zapis na 100 zł., cedowała to bratu Hieronimowi Radolińskiemu, zaś oboje małżonkowie dali temu Hieronimowi zobowiązanie, iż przy podniesieniu sumy 60 zł. rezygnują mu całe części wsi Kozigóra i Osiecza, odziedziczonych po matce (I. Kon. 38 k. 211). Zofia w r. 1615 kwitowała tego brata z 60 zł. (ib. k. 513). Żyła jeszcze w r. 1616 (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 308v). Ludwik, syn Stanisława, mąż w r. 1695 Heleny Chrzanowskiej, córki Jana u Teresy Żeromskiej (G. 90 k. 56v). Helena w r. 1696 kwitowała matkę ze 100 zł. jako części sumy 500 zł. zapisanej jej w r. 1695 przez wuja Franciszka Żeromskiego (G. 90 k. 91). Ludwik i Helena byli rodzicami: Piotra, ochrzcz. 1700.18/II. r., Wojciecha, ochrzcz. 1702.12/VIII. r., Marianny, ochrzcz. 1699.8/XII. r. Nie wiem jak z tym pogodzić datę zgonu "pani Heleny P-ej" położoną na 1700.6/IX. r.? (LB, LM Gębice). Ludwik (czy ten sam?), chrzestny 1726.6/IX. r. (LB Szmotuły). Franciszka była w r. 1743 żoną Stanisława Smolińskiego.

Fabian, "jak zapewnia" z dóbr Płoski i Piłko(!) w wojew. mazowieckim (więc może h. Jasieńczyk?), i Krystyna Malanowska, rodzice urodzonych w Lubiniu, Jana, ochrzcz. 1753.24/VI. r., i Piotra Nolasco, ochrzcz. 1757.30/I. r. (LB Lubiń). Antoni, syn zmarłych Piotra i Konstancji z Kurowskich, mianował w r. 1776 plenipotentów (P. 1353 k. 442). Aleksander, komisarz dóbr Krotoszyńskich, i Tekla Łepkowska, rodzice Petronelli, zmarłej na ospę w r. 1810 w wielu 4 lat, pochowanej 29/XI. (LM Krotoszyn).

>Płoszowski urodz. Antoni, chrzestny 1757.14/VII. i 3/VII, r. (LB Witkowo).

>Płoszyński urodz. Wojciech, chrzestny 1773.26/XII. r. (LB Słupia).

>Płotowscy h. Lubicz z Płotowa w pow. chełmińskim. Baltazar, syn zmarłego Krzysztofa, w r. 1603 oprawił swej żonie Zofii Dembińskiej posag 850 zł. (N. 165 k. 96). Ewa P-a, w r. 1608 wdowa po Walentym Dorpowskim. Łukasz, syn zmarłego Pawła, na połowie Płotowa oprawił w r. 1615 posag 3.500 zł. żonie Annie Mierzewskiej, córce Marcjana (P. 1409 k. 621v). Nie żył już w r. 1624, kiedy Andrzej Przepełski, "brat" Anny z Mierzewa, zrzekł się opieki nad ich dziećmi (Kc. 19 k. 378v). Stanisław zaślubił 1745.10/VI. r. Katarzynę Baykowską (LC Katedra, Gniezno). Katarzyna owa t. r. kwitowała klaryski gnieźnieńskie z 270 zł., pochodzących z sumy 500 zł. zapisanej przez ten konwent zmarłej pannie Annie Cielmowskiej, ciotce jej (G. 97 k. 749). Dzieci Stanisława i Katarzyny: Augustyn Ignacy, ochrzcz. 1745.9/IX. r. (LB Katedra, Gniezno), Wojciech Józef, ur. 1748.28/IV. r. (LB Św. Trójca, Gniezno), Andrzej Stanisław, ur. w Grzybowie, ochrzcz. 1760.29/XI. r. (ib.). Wawrzyniec i Franciszka, rodzice Józefaty Antoniny, ur. w Ułanowie, ochrzcz. 1761.15/III. r. (LB Kłecko).

>Płoweccy, Płowieccy, Płowiccy różni. Jan, syn zmarłego Bartłomieja (Bartolda) P-go z Nożyczyna, miał w r. 1450 sprawę z Anną, żoną Jakuba z Dzdyrzyna(?) (G. 6 k. 142v), a w r. 1451 sprawę z Januszem z Budzisławia (ib. k. 163v, 179). Jan, Andrzej i Mikołaj, bracia rodzeni i niedzielni z Płowców, dziedzice Woli, uzyskali w r. 1456 wymianę z Piotrem z Głoskowa trzech i pół łanów i karczny w Nożyczynie na czwartą część Woli w pow. kon., dopłacając 20 grz. (P. 1382 s. 31). Andrzej P., dziedzic w Woli, ręczył w r. 1476 za Andrzeja Łukowskiego (I. R. Kon. 1 k. 74). Katrzyna, siostra Jana i Andrzeja, była żoną nieżyjącego już w r. 1474 Mikołaja, syna Jana Kiełcza z Rudnicy, któremu wniosła posag 20 grz. (ib. k. 35).

Stanisław, w latach 1622-1624 mąż Anny Czekanowskiej, córki Sylwestra, stolnika inowrocławskiego, i Małgorzaty Suchorzewskiej (I. Kon. 42 k. 187v; P. 152 k. 1150). Marcin, chrzestny 1765.24/XII. r. (LB Św. Trójca, Gniezno).

>Pniewscy h. Jastrzębiec ze wsi Pniewo w pow. ciechanowskim. Mikołaj, nie żyjący już w r. 1669, i Dorota Kraśnicka, nie żyjąca w r. 1675, rodzice Melchiora i Andrzeja. Melchior, Malcher, mąż Elżbiety Słoneckiej, wdowy 1-o v. po Władysławie Żerońskim, pisarzu grodzkim kaliskim, którą w r. 1666 skwitowali jej synowie z pierwszego małżeństwa (I. Kal. 126 s. 988). Melchior od Krzysztofa Rozwadowskiego uzyskał w r. 1667 cesję sumy 2.000 zł., którą zapisała temu Krzysztofowi Elżbieta ze Słoneckich, teraz zamężna P-a (Py. 153 s. 2a). Z powiatem gnieźnieńskim 1669.19/VI. r. uczestniczył w elekcji króla, a stawił się tam "osadzając" także poczet za "przyjaciela" Jana Świerczewskiego (P. 196 k. 340, 464). Odziedziczone wespół z bratem po ojcu części we wsi Pniewo dał w r. 1669 wieczyście temu bratu Andrzejowi (P. 1867 k. 110). Swej drugiej żonie, Jadwidze Naramowskiej, córce Jerzego, oprawił w r. 1669 na połowie dóbr posag 2.150 zł. (P. 1866 k. 100v). Już w r. 1672 Melchior był mężem trzeciej żony Zofii Włostowskiej, córki Kaspra i Ewy Chłapowskiej, która wtedy zobowiązała się sprzedać za 10.000 zł. Zygmuntowi Hersztopskiemu części Marszewa, Chrząstowa, Bodzeniewa i Kadzewa w pow. kośc., t. j. szóstą część owych wsi spadłą po matce (Kośc. 305 k. 625, 692). Zofia zobowiązała się w r. 1675 sprzedać za 1.900 zł. części wsi Gawrony w pow. kośc. Mariannie Konińskiej, żonie Tomasza Kotarbskiego (Ws. 68 k. 809). Melchior od tego Katarbskiego kupił t. r. za 14.000 zł. części wsi Piątek M., zwane: Płaszczyńską, Jędrzejewską, Złomiczyzną, Stanisławowizną, oraz pustkę Piekło w pow. kal. (R. Kal. 15 k. 403). Dziedzic części Piątku M. zw. Smardowizna, od Kazimierza Poklękowskiego w r. 1681 uzyskał cesję sumy 250 zł. (I. Kal. 140 k. 195). Umarł w r. 1689 (A. B. Kal., W. 46). Owdowiała Zofia w imieniu własnym i dzieci swych: Adama, Michała, Melchiora, Władysława, Marianny, Kunegundy, Ewy i Doroty, kwitowała w r. 1690 małżonków Andrzeja Brzeziskiego i Katarzynę Karśnicką (I. Kal. 146 s. 25). Wyszła 2-o v. za Jana Wituskiego, a w r. 1695 będąc już wdową i po tym drugim mężu, jako posesorka części Piątku M., wraz z synami swymi P-imi zawierała konstrakt z małżonkami Pinińskimi (ib. 152 s. 293). Trzecim jej mężem był w r. 1700 Franciszek Chłapowski (ib. 154 s. 52). Żyła jeszcze w r. 1702 (Z. T. P. 38 k. 777), nie żyła już w r. 1718 (Kc. 134 k. 289). Jak już wiemy synami z Włostowskiej byli: Adam, o którym niżej. Michał, wspomniany w latach 1695 (I. Kal. 152 s. 293), 1700 (ib. 154 s. 52), 1702 (Z. T. P. 38 k. 777) Melchior i Władysław, o którym niżej. Spośród córek z tejże żony, Marianna, żona 1-o v. w r. 1688 Wojciecha Świeckiego, 2-o v. w latach 1695-1702 Dominika Wituskiego. Ewa, 1-o v. w latach 1690-1702 żona Mikołaja Doręgowskiego, 2-o v. w r. 1713 żona Jana Gądkowskiego, nie żyła już w r. 1726.

1. Adam, syn Melchiora i Włostowskiej, chrzestny 1696.23/II. r. (LB Św. Trójca, Gniezno), zawierał w r. 1696 komplanację z Mikołajem i Wojciechem braćmi Małachowskimi (G. 90 k. 111), zaś w r. 1700 uczestniczył w komplanacji zawieranej z Rutkowskimi przez matkę i ojczyma Chłapowskiego oraz brata Michała P-go (I. Kal. 154 s. 52). Swoją część z sumy 4.000 zł. zapisanych matce w r. 1697 przez jej brata przyrodniego, cedował w r. 1718 szwagrowi Janowi Gądkowskiemu (Kc. 134 k. 289). Zawierał w r. 1720 komplanację z bratem Władysławem (I. Kal. 161 s. 393). Nie żył już w r. 1730, kiedy to wdowa po nim Teofila Przystanowska, idąc 2-o v. za Józefa Korzeniewskiego, zapisała mu przed ślubem sumę 1.500 zł. (P. 1221 k. 13). Syn Adama, Michał swoją część w M. Piątku w r. 1762 sprzedał bratu stryjecznemu Pranciszkowi P-mu (I. Kal. 204/205 k. 73).

2. Władysław, syn Melchiora i Włostowskiej, wspomniany w r. 1690, zawierał, jak już wiemy, w r. 1720 komplanację z bratem Adamem. Żoną jego była Magdalena Bielska. Oboje małżonkowie nie żyli już w r. 1764. Syn ich Franciszek (ib.).

Franciszek, syn Władysława i Bielskiej, burgrabia grodzki kaliski, dziedzic części Piątku M., kwitował się w r. 1764 z Kajetanem Radolińskim, skarbnikiem poznańskim, z racji sprawy toczonej o dziedzictwo Piątku M. (ib.). Części w tej wsi zarówno odziedziczone po ojcu, jak i kupione od stryjecznego brata Michała, sprzedał wtedy za sumę 21.200 zł. temu Radolińskiemu (ib.). Nie żył już 1774.15/VII. r., kiedy wdowa po nim, Marianna Łempicka, zastawna posesorka Wielopola z dóbr Leziona w pow. kal., na sumie zastawnej na owych dobrach zapisała sumę 8.000 zł. swemu przyszłemu drugiemu mężowi, Rochowi Czartkowskiemu (ib. 214/216 k. 146). Opiekunem małoletnich córek Franiszka i Marianny zrazu od r. 1774 był ich wuj Józef Łempicki, który złożył tę opiekę w r. 1775 (ib. k. 40). Czrtkowski w imieniu swej żony skwitował w r. 1776 dziedzica folwarku Wielopole, Józefa Nowowiejskiego, chorążego łomżyńskiego (ib. k. 142). Matkę i trzy nieletnie córki w r. 1781 kwitował z sum Józef Modlibowski, pisarz grodzki kaliski (ib. 221 k. 158). Może jedną z tych córek była Katarzyna, w r. 1785 żona Walentego Lutomskiego, kapitana wojsk koronnych? (ib. 225 k. 253). Zob. tablicę.

@tablica: Pniewscy h. Jastrzębiec

Stanisław Jastrzębiec P., liczący 68 lat, umarł w Poznaniu 1932.20/III. r. Pozostała żona, synowie, córka, wnuk (Dz. P.).

>Pniewscy h. Nałęcz, z Pniew w pow. pozn. Wincenty z Pniew, kasztelan radzimski 1387.5/XI. - 1397.24/IV. r., a następcę na kasztelanii znamy już 1399.6/I. r. (Gąs.). Od Mikołaja i Bogusława braci rodzonych, dziedziców w Lubosinie, nabył w r. 1387 trzecią część owej wsi (Leksz. I, 119). Umarł przed 1400.23/IV. r. (Gąs.). Pierwszej jego żony nie znam, a był z niej syn Mikołaj. Druga żona to Dorota, która miała od męża oprawę na Goślinie Murowanej i Boduszewie. Była matką Jana. Procesowała się w r. 1400 o posesję Pniew z pasierbem w latach 1403-1404 pozywana była przez mnogich wierzycieli tego pasierba o jego długi. Pozywała ją w r. 1406 o Goślinę Kościelną Hanka Łukomska (Ks. Z. P. 19, 161, 203, 220, 257, 274, 1981, 1987, 2068, 2799). Ją i syna Jana pozywał w r. 1407 Pietrasz z Chełmu (P. 3 k. 14v). Córką Wincentego była zapewne Dorota z Pniew, w r. 1435 żona Mikołaja Kościeleckiego, chorążego brzeskiego kujawskiego, z czasem wojewody inowrocławskiego, potem brzeskiego, żyjąca jeszcze w r. 1464.

1. Mikołaj, syn Wincentego, obok brata Jana dziedzic w Pniewach (Ks. Z. P. 19, 96, 161). Pozywany w r. 1401 przez Sędziwoja Psarskiego o poranienie jego wysłannika (ib. 576, 671). W latach 1401-1405 pozywany o długi przez licznych wierzycieli (ib. 732, 746, 807, 822, 876, 960, 1283, 1291, 1297, 1558, 1594, 2132). Żoną Mikołaja była w r. 1405 Małgorzata, której w r. 1402 dał oprawę na Pniewach (ib. 1058, 1070, 1077, 2132).

2. Jan, syn Wincentego i Doroty, pozywał w r. 1402 brata Mikołaja i jego żonę o szybkie przeprowadzenie działów dóbr, tak bardzo potrzebne zważywszy wielkie długi brata (ib. 809, 1014). Procesował się z Brzechwą w latach 1403-1404 o Golinę Kościelną i Boduszewo (ib. 1601, 1869). Żydowi poznańskiemu Abrahamowi uiścił w r. 1404 swoją część z długu ojcowego, podczas kiedy brat Mikołaj tego nie uczynił (ib. 1952, 2780, 2790). Przedłożył w r. 1411 list rezygnacyjny na dobra w Boduszewie i Goślinie (P. 3 k. 153v, 155). Wybudował w Pniewach szpital i kościół pod wezw. Św. Ducha, Matki Bożej, Jana Chrzciciela i Mikołaja, uposażając probostwo czynszem 14 1/2 grz. Akt erekcyjny owej fundacji datowany w r. 1425 (Nowacki). Od Doroty, żony Mikołaja Kościeleckiego, chorążego kujawskiego, zapewne swej ciotki, nabył w r. 1435 całą jej część dóbr ojczystych, t. j. połowę miasta Pniewy z połową tamtejszego przedmieścia, połowę Konina i połowę Zamorza w pow. pozn., dajac w zamian za to dobra Sbląg, Powałkowice, połowę Janiszewa w pow. brzeskim i dopłatę 600 grz. (P. 1378 k. 105v). Za zgodą swego starszego syna ks. Piotra, na Pniewach w r. 1445 zapisał roczny czynsz wyderkafowy 72 grz. kapitule katedralnej poznańskiej (ib. k. 98v). Wraz ze swymi niedzielnymi synami, Piotrm i Wincentym, w r. 1446 na połowie miasta Pniewy, przedmieść oraz wsi przyległych Zamorze i Kunino oprawił 800 grz. posagu Barbarze, żonie Wincentego, swej synowie (ib. k. 116v). Wraz z synami t. r. godzony był przez arbitrów z Anną z Łukowa, wdową po Mikołaju z Granowa, i synami jej, Janem i Mikołajem (Kośc. 17 s. 707). Działając wziąż wraz z synami, Śliwno w r. 1447 sprzedał za 1.700 zł. węg. Janowi, archidiakonowi gnieźnieńskiemu i dziekanowi włocławskiemu, Mikołajowi, proboszczowi kruszwickiemu, Mikołajowi, proboszczowi uniejowskiemu, Marcinowi i Piotrowi, braciom rodzonym, dziedzicom w Niewieszu (P. 1379 k. 184). Wraz z synami na połowie Pniew, wolnej od oprawy Kachny, żony Wincentego (chyba pierwszej żony?) oraz na połowie przedmieścia i wsi Rybocześnica i Zamorze zapisał w r. 1450 czynsz roczny 8 grz. kapitule katedralnej poznańskiej (P. 1381 k. 116v). Już nie żył w r. 1453 (P. 18 k. 179v). Synowie Piotr i Wincenty. Córka Jadwiga, klaryska w Gnieźnie w r. 1442.

1) Piotr, syn Jana, kantor poznański w r. 1443, pleban w Kcyni przed r. 1444 i oficjał gnieźnieński w r. 1455 i t. r. prepozyt gnieźnieński, ale utracił prepozyturę w r. 1456, kanonik krakowski w r. 1454, zamienił w r. 1457 kanonię katedralną poznańską na kanonię kolegiaty Najś. Marii Panny w Poznaniu. Posłował w r. 1450 do papieża Mikołaja V. Kapelan i subdiakon papieski w r. 1453. Prepozyt katedralny we Włocławsku w r. 1457, do ok. 1478 r., wikariusz kapitulny w Gnieźnie w r. 1464, t. r. wikariusz generalny i oficjał gnieźnieński. Proboszczw Rogoźnie ok. r. 1474. Z prepozytury włocławskiej ustąpił w r. 1478 (1472?). Wraz z bratem Wincentym w r. 1453 winienbył od Niemierzy z Lubosza, tenutariusza międzyrzeckiego, uzyskać intromisję do dóbr Lubosz, Mościejewo i Charzewo z tytułu aktu przysądzającego owe dobra zmarłemu ich ojcu (P. 18 k. 179v). Dziedzic w Pniewach, Zamorzu, Koninie, Liniu i innych dobrach, Jakubowi z Sepna, sędziemu generalnemu poznańskiemu, zeznał w r. 1459 sumę 100 grz. (ib. k. 195). Pozwany t. r. przez Wincentego P-go cz. Sierakowskiego (ib. k. 222). Wraz z bratankiem Wincentym oraz bratanicami: Dorotą, Małgorzatą, Barbarą i Jadwigą, niedzielny z nimi dziedzic w Pniewach, Koninie, Rybocześnicy, Zamorzu, Liniu, miał w r. 1459 płacić winę, bo nie stanęli z pozwu Bernarda z Wysoczki (ib. k. 232). Wspólnie z niedzielnym bratankiem Wincentym Rybocześnicę w r. 1462 sprzedał wyderkafem za 300 grz. Marcinowi, Maciejowi i Mikołajowi, braciom z Sirosławia (P. 1384 k. 121v). W imieniu własnym i Wincentego, syna swego zmarłego brata t. r. sprzedał masnjonarzom kolegiaty Św. Stanisława w Szmotułach 14 i pół zł. węg. czynszu wyderkafowego za 174 zł., na mieście Pniewach, wsiach Linie i Rybocześnica (P. 1384 k. 147). Od Jana i Sędziwoja, braci z Chełmu, oraz ich stryja i opiekuna Dobrogosta z Chełmu, uzyskał administrację ich dóbr ojczystych i macierzystych w Chełmie (ib. k. 238v). Jako opiekun bratanka i bratanic, dzieci Wincentego, w r. 1469 kwitował z 37 i pół grz. Jana i Andrzeja, dziedziców z Gryżyny (P. 854 k. 4v). Wraz z bratankiem Wincentym w r. 1470 zapisał ks. Andrzejowi, proboszczowi w Pniewach, wyderkafem 8 grz. czynszu rocz. za 96 grz. (P. 1385 k. 57), dotując w ten sposób ojcowską fundację z r. 1425. Obaj M. Koninko w r. 1472 sprzedali wyderkafem za 200 grz. Małgorzacie, wdowie po Mikołaju Chełmskim (P. 1385 k. 131v). Od Mikołaja Chełmskiego t. r. kupili za 300 grz. części wsi Chełm w pow. pozn. (ib.), zaś w r. 1475 tę czwartą część w Chełmie sprzedali wyderkafem za 170 grz. Piotrowi Krzestkowskiemu (P. 21 k. 50v, 1386 k. 34). Marcinowi Nowomiejskiemu w r. 1475 sprzedali wyderkafem za 900 grz. połowę miasta Pniewy, połowę tamtejszego młyna wodnego, wiatrak, całe wójtostwo, połowę wsi lokowanej, połowę miasta Nowe, położonego przed Pniewami, całą wieś Zamorze (P. 1386 k. 34). Rybocześnicę w r. 1480 wyderkafem sprzedali za 200 grz. Maciejowi Sierosławskiemu (P. 1386 k. 191v). Piotr umarł w Gnieźnie 1480.2/IV. r., pochowany w tamtejszej Katedrze (P. S. B.).

2) Wincenty, syn Jana, wspomniany w r. 1446 obok ojca i brata jako z ninmi niedzielny, podczas kiedy ojciec oprawiał na połowie miasta Pniewy, przedmieści oraz innych przyległości, wsi Zamorze i Kunino żonie jego Barbarze posag 800 grz. (P. 1379 k. 146v). Ta Barbara ze Stęszewa była siostrą zmarłego Mościca Przedpełka z W. Koźmina (Kośc. 19 k. 71). Obok swych sióstr została w r. 1450 "obwiszczona" z dobr Stęszewo przez ks. Sławnika i Macieja ze Starego w sprawie 220 grz. (Kośc. 19 k. 77). T. r. mowa o połowie Pniew z przyległościami, jako o dobrach wolnych od oprawy Kachny, żony Wincentego. Mogłaby to być chyba wtedy już nie żyjąca pierwsza żona Wincentego. Wincenty z żoną Barbarą ze Stęszewa pozywali w r. 1452 o zapis 50 grz. dany przez jej brataz marłego Przedpełka Mościca siostry jej rodzone, Annę, wdowę po Andrzeju Gryżyńskim i Beatę, wdowę po Mikołaju Niewiarowskim (P. 18 k. 28, 28v). Umarł Wincenty między r. 1543 a 1459 (P. 18 k. 169, 201v). Pozostał syn Wincenty oraz córki: Dorota, Małgorzata, Barbara i Jadwiga, niedzielne w Pniewach w latach 1459-1464 (P. 18 k. 190v, 232; Kośc. 19 k. 386). Spośród nich Małgorzata i Barbara żyły jeszcze w r. 1468 (P. 854 k. 4v).

Wincenty, syn Wincentego i Barbary ze Stęszewa, małoletni, pozostawał w r. 1459 pod opieką stryja ks. Piotra (P. 18 k. 201v). W sprawie toczonej z Wincentym Niegolewskim i Stanisławem Wargowskim w r. 1459 przydano mu 13 lat (P. 18 k. 224v), miałby więc wtedy lat 11, czyli rodziłby się ok. r. 1448, co pozostawałoby w zgodzie z małeństwem ojca z Barbarą, zawartym ok. r. 1446. Wspólnie z niedzielnymi siostrami dziedzic w Pniewach, Koninie, Rybocześnicy, Lenicach (Liniu), pozywany był przez Bernarda z Wysoczki, lecz zarówno on jak i siostry nie stanęli i w r. 1459 mieli płacić winę (P. 18 k. 232). Wraz z siostrami pozywał w r. 1464 Wojsława Włoszakowskiego (Kośc. 19 k. 386). Pozostawał pod opieką stryja, ks. Piotra, jeszcze i w r. 1468 (P. 854 k. 4v), niedzielny z tym stryjem w latach 1472 (P. 1385 k. 131v), 1475 (P. 1386 k. 34), 1476 (P. 21 k. 50v) o 1480 (P. 1386 k. 191v). Połowę placu w Poznaniu, koło placu Spławskiego, w r. 1482 sprzedał za 20 grz. Janowi Rąbińskiemu (P. 1386 k. 154v). Nabyte od Wincentego prawa do dóbr Koninko ów Rąbiński w r. 1485 sprzedał Michałowi Łążeckiemu (P. 1387 k. 21v). Zobowiązał się w r. 1485 pod zakładem 1.000 grz. połowę miasta Pniewy sprzedać wyderkafem za taką sumę Janowi, Stanisławowi i Marcinowi, braciom z Będlewa, sędzicom ziemskim poznańskim, synom Marcina Nowomiejskiego (P. 22 k. 14). Pozwany przez tych braci jako dzierżawców połowy miasta Pniew, nie stanął i w r. 1488 miał płacić winę (ib. k. 141v). Od Mi-

@tablica: Pniewscy h. Nałęcz

kołaja Chełmskiego i jego syna, ks. Jama, dostał w r. 1494 trzecią część lasu we wsi Chełm od strony Pniew, która to trzecia część przypadła mu w dziale z Mikołajem i jego synem Janem Chełmskim (P. 1383 k. 46). Założone zostało w r. 1494 vadium 500 grz. między nim a sędzicami poznańskimi, tu nazwanymi braćmi z Mieściska (Py. 169 k. 34). Połowę Pniew, którą w sumie 90 trzymali zastawem synowie zmarłego Marcina Nowomiejskiego, sędziego ziemskiego poznańskiego, sprzedał wyderkafem w r. 1495 za takąż sumę Dobrogostowi z Ostroroga, kasztelanowi międzyrzeckiemu (P. 1383 k. 81). Od Jana Zatomskiego w r. 1499 wyderkafem za 50 grz. nabył cztery łany roli we wsi Stary Zatom w pow. pozn. (P. 1389 k. 24v). Występował w r. 1503 jako brat cioteczno-rodzony dziedziczek Czeszewa, sióstr, Barbary, zamężnej Przyjemskiej, Zofii, zamężnej Bielawskiej, Doroty, zamężnej Głogińskiej (P. 1389 k. 234). Dom z placem w Poznaniu przy ul. Szewskiej, koło kościoła Św. Dominika, sprzedał w r. 1503 za 60 grz. Jakubowi Rosnowskiemu (P. 1389 k. 295). W toczonej z nim sprawie Jan Rozbicki stawiał w r. 1503 świadków na to, iż jego ojciec zmarły Dobiesław sposobem wieczystym a nie wyderkafowym trzymał przez 33 lata i trzy miesiące, ona zaś po śmierci ojca przez osiem lat (P. 861 k. 19). Jako stryj, asystował w r. 1504 przy transakcji Róży, córce zmarłego Wojciecha Jarogniewskiego (ib. k. 119). T. r. przed 20/VII. został zabity przez Jana z Przecławka i wspólników, zaś spadek po nim brało potomstwo jego wyżej wspomnianych sióstr, Rąbińscy (dzici Jana Rąbińskiego, podsędka poznańskiego) i Grabscy (P. 786 s. 295, 861 k. 148, 168; P. 1391 k. 9v). Zob. tablicę.

Zapewne z Pniew w pow. pozn. wiedli się też P-cy, co do których brak mi pewności, czy byli Nałęczami. Jan, podstoli inowrocławski w r. 1435 (P. 13 k. 17). Jan (Pniowski) wieś Śliwno w pow. pozn. w r. 1444 sprzedał za 100 grz. i 100 zł. węg. wyderkafem za dwa lata Dobrogostowi z Rakoniewic (P. 1379 k. 10v), zaś w r. 1445 Śliwno sprzedał wiecznością za 600 grz. Mikołajowi i Janowi, braciom z Granowa (ib. k. 98v). Wincenty, wtedy Sierakowski, jako prokurator ks. Piotra, kantora poznańskiego, i Wincentego, braci rodzonych z Pniew, pozywał w r. 1453 Annę, żonę Niemierzy z Lubosza (P. 18 k. 147). Wincenty P. pozywał w r. 1459 Wincentego P-go, syna zmarłego Wincentego (ib. k. 222). Wincenty P., niegdy Sierakowski, całą wieś Śliwno w r. 1462 sprzedał wyderkafem za 430 grz. i 204 zł. węg. Janowi, synowi zmarłego Wincentego ze Zborowa (P. 1384 k. 206). Wincenty nie żył już w r. 1469, kiedy jego syn Jan pozywał Piotra z Szamotuł, kasztelana poznańskiego (P. 19 k. 201). Ów Jan pozywał Andrzeja Choryńskiego z Brodnicy, który nie stanął i w r. 1470 płacił winę (Kośc. 20 s. 554), zaś w r. 1470 miał sprawę z ks. Piotrem P-im, proboszczem płockim i kustoszem poznańskim (P. 20 k. 71v). Pozywał w r. 1472 Sędziwoja Czarnkowskiego, kasztelana santockiego (ib. k. 145v), i znów w r. 1475 (P. 21 k. 1v).

Sylwester cz. Lasota z Pniew, mąż Katarzyny z Kawcza, która swoje prawa bliższości do dóbr rodzicielskich we wsiach Kawcze i Gola w pow. kośc. w r. 1471 sprzedała za 70 grz. swym braciom, Mikołajowi i Maciejowi, dziedzicom w Kawczu (P. 1385 k. 104v). Jan P. na wsi Krzon w pow. kośc. zapisał w r. 1479 (lub raczej przed tą datą) sumę 300 grz. wyderkafem Tomisławowi Kluczewskiemu (P. 1386 k. 189, 202). Nie żył już ów Jan w r. 1486 (P. 1387 k. 48). Był dziedzicem we wsiach: Czerwony Kościół, Krzon, Białe Jezioro, a sukcesorami jego, jako wuja, byli w r. 1493 Andrzej Słomowski (P. 856 k. 23cv), i w r. 1501 Andrzej Głażewski (Kośc. 231 k. 115).

>Pniewscy, Pniowscy różni. Jakub z pow. łęczyckiego (jest tam wieś Pniewo w parafii Krośniewice) w imieniu własnym i rodzonego brata Stanisława w r. 1559 kwitował Wojciecha Czarnkowskiego, kasztelana śremskiego i starostę kościańskiego, z rzeczy pozostałych po ich bracie stryjeczno-rodzonym, Janie P-im, faktorze (rządcy) w Pniewach (Kośc. 238 k. 168v). Również z pow. łęczyckiego wiedli się bracia: Adam, Marcin, Wawrzyniec i Sebastian, których brata Walentego zabił w r. 1572 Jarosław Kaczkowski ze swymi sługami. Obwołania głowy dokonano na cmentarzu Wszystkich Świętych w Pyzdrach na wezwanie Sebastiana P-go (Py. 110 k. 285v). Proces o głowę Walentego, już po śmierci zabójcy, w r. 1579 bracia Marcin i Wawrzyniec cedowali Sebastianowi (Py. 116 k. 16v). Maciej, Stanisław i Adam (bracia?) byli kwitowani w r. 1578 przez Krzysztofa z Tomic Iwińskiego, dziającego w imieniu swej córki Jadwigi, urodzonej ze zmarłej Barbary Łubnickiej, w myśl zobowiązania danego im w r. 1564 w grodzie łęczyckim przez tęż Barbarę (G. 56 k. 183v). Jan, syn Adama z ziemi łęczyckiej, skwitowany w r. 1595 ze 100 zł. przez Elżbietę Ułanowską, wdowę po Feliksie Bielickim (P. 963 k. 493).

Agnieszka, w r. 1602 żona Sebastiana Przykuckiego, dziedziczka w Trzebuchowie Kamiennym w pow. kon. Piotr, w r. 1611 maż Zofii Bogusławskiej, córki Macieja "Markowica", wdowy 1-o v. po Piotrze Goliszewskim i 2-o v. po Adamie Boińskim (G. 71 k. 155, 291v), która w r. 1613 kwitowała Stanisława Goczałkowskiego z 60 zł., w której to sumie Goczałkowski zastawił jej i jej mężowi (drugiemu?) pewne role w Jemielnie Mn. (G. 72 k. 157v, 158). Wraz z Janem Boińskim (synem?) kwitowała ze 100 zł. tego Goczałkowskiego (P. 1000 k. 299). Lidia, żona 1-o v. Daniela Skulteckiego, 2-o v. w latach 1618-1621 Stanisława Bukowieckiego (P. 1000 k. 472). Adam, w r. 1643 syn zmarłego Tomasza (Z. T. P. 29 s. 1844). Marcin, syn zmarłego Jakuba, wyznaczał w r. 1649 plenipotentów (I. Kal. 115 s. 1729). Regina, w latach 1650-1651 żona Pawła Balickiego. Łukasz, syn zmarłego Tomasza, kupił w r. 1653 od Stanisława Koczorowskiego części wsi: Cieśle, Zukowo i Bałkowo w pow. raciąskim (P. 1066 k. 584). Stefan, nie żyjący już w r. 1659, ojciec Aleksandra, męża Agnieszki Skrzetuskiej, córki Andrzeja i Anny Jedleckiej, która w r. 1661 wraz z siostrą Dorotą zamężną Poklękowską, jako spadkobierczynie zmarłej bezpotomnie ciotki Katarzyny Jedleckiej, żony Hieronima Żakowskiego, kwitowały Jana Kromolickiego, nabywcę części Żakowic od Hieronima Żakowskiego (I. Kal. 125 s. 406). Agnieszka była żoną P-go już 1654.2/II. r., kiedy występowała jako chrzestna (LB Droszew). Oboje małżonkowie spisali dożywocie w r. 1659 (R. Kl. 14 k. 474v). Sebastian, o którym w r. 1677 od lat dwudziestu nie wiedziano gdzie przemieszkiwał, mąż Heleny Radzyńskiej, wdowy 1-o v. po Stanisławie Jeżewskim, która wraz z synem swym, Franciszkiem Jeżewskim, sumę 300 zł. przez małżonków Stanisława i Katarzynę z Mikołajewskich Łopateckich, dziedziców wsi Bąki w pow. szadkowskim zapisanej na tej wsi sposobem zastawnym Stanisławowi Jeżewskiemu, cedowała t. r. Kazimierzowi z Łaska Łopateckiemu, synowi zmarłego Stanisława (I. Kal. 138 s. 1295).

Maciej, nie żyjący już w r. 1692, mąż 1-o v. Marianny Kańskiej (1-o v. Korzybskiej), 2-o v. Magdaleny Pawlikowskiej (żony 1-o v. Szymańskiego, 2-o v. Skrzyneckiego, 4-o v. ks. Andrzeja Czetwertyńskiego). córki z niej zrodzone: Zofia, w r. 1692 żona Szymona Franciszka Blachniewskiego, Joanna, żona 1-o v. Jana Prostyńskiego, 2-o v. w r. 1693 Zawadzkiego, Katarzyna, w r. 1693 wdowa po Jakubie Janickiem. Zofia, wedle zapisów danych w grodach wschowskim i włodzimierskim, mianowała w r. 1692 plenipotentem męża celem dokonania sprzedaży wsi Czerkasy w pow. włodzimierskim (Ws. 76 k. 334v). Ta Zofia wraz z siostrami P-mi, zamężną Zawadzką i owdowiałą Janicką dla spraw związanych z dobrami macierzystymi Czerkasami mianowała w r. 1693 plenipotentem Andrzeja Wyrzykowskiego, podpiska czyli regenta grodzkiego kaliskiego (Kośc. 307 k. 411). Nie żyła już Zofia Blachniewska w r. 1694, a wtedy mąż jej w imieniu zrodzonych z niej dzieci mianował plenipotentów, a wśród nich macochę zmarłej żony, Magdalenę z Pawlikowskich Czetwertyńską (ib. k. 568v). Czy wspomniani wyżej nie byli P-imi h. Odrowąż, wiodącymi się z Rusi?

Walenty i Elżbieta Zakrzewska, oboje nie żyjący już w r. 1695, rodzice Jana i Jakuba (I. Kal. 152 s. 246). Stanisław Pniowski), w r. 1711 mąż Zofii Skórzewskiej, córki Teodora i Ludwiki z Chabielic (Z. T. P. 39 k. 501). Wojciech, chrzestny 1715.16/XI. r. (LB Lutynia). Jadwiga, córka zmarłego Sebastiana P-go (I. Kal. 167 s. 501), w r. 1720 żona Chryzostoma Głoskowskiego, wdowa w r. 1730, już nie żyła w r. 1774. Józef P. z Kleszczewa, świadek w marcu 1730 r. (LC Czerlejno). Wojciech, w r. 1739 mąż Teresy Mierzejewskiej, 1-o v. wdowy po Janie Osińskim, która w r. 1727 była wdową (I. Kon. 77 k. 152v), zaś żyła jeszcze w r. 1754, kiedy Marcjan Mierzejewski zapisywał jej sumę 1.300 zł. (I. Kon. 83 k. 189). Urodz. Anna P-a, "matka rodziny", więc chyba gospodyni z dworu w Bagrowie, posesji Zygmunta Gosławskiego, pochowana 1744.11/I. r. (LM Bagrowo). Małżonkowie, Łukasz, posesor części Gurowa, i Anna Gądecka, córka Melchiora i Marcjanny Wyganowskiej, która w r. 1746 od swego wuja Tomasza Wyganowskiego uzyskała zapis pewnych sum (G. 98 k. 79), zaś w r. 1747 od Łukasza Sarneckiego, dziedzica Gurowa dostała skrypt na 1.250 zł. (G. 98 k. 160). Skwitowała wuja Wyganowskiego w r. 1748 z 500 zł., pochodzących z sumy oryginalnej 800 zł. (G. 98 k. 215), zaś od małżonków Mierzejewskich t. r. uzyskała zapis 500 zł. na wsi ich Dziersław w pow. gnieźń. (ib.). Łukasz żył jeszcze w r. 1755, kiedy Anna kwitowała Ignacego Kurnatowskiego, nabywcę praw do Gurowa z trzech sum: 800 zł z 1.600 zł. posagu matki z Gurowa, 200 zł. z dóbr ojczystych, 250 zł. prowizji należnej od Jana Sarnowskiego (G. 98 k. 710). Owi Łukasz i Anna byli rodzicami, Antoniego Jana, ur. w Gurowie, ochrzcz. 1747.27/V. r. (LB Św. Wawrzyniec, Gniezno), Katarzyny Barbary, ur. tamże, ochrzcz. 1745.31/X. r. (ib.).

Wojciech i Katarzyna, rodzice bliźniaczek Marianny i Łucji, urodzonych w Sulmierzycach, ochrzczonych 1746.9/XII. r. (LB Sulmierzyce). Wojciech, w r. 1748 posesor wsi Góry (I. Kon. 78 s. 145). Ewa, żona Jana Gądkowskiego, oboje już nie żyli w r. 1756. Kazimierz, ekonom w Miłosławiu w r. 1757 (LB Miłosław), wtedy mąż Julianny Borkowskiej, córki Jana i Marianny Makowieckiej, potem w r. 1761 posesor młyna w Międzylesiu, wsi starostwa konińskiego, którego to młyna dożywotnią posesję za konsensem królewskim miała z cesji Piotra Słuszkowskiego. Skwitowany w r. 1761 przez tegoż Słuszkowskiego z 400 zł. należnych za ustąpienie tego dożywotniego prawa (I. Kon. 79 k. 245). Oboje małżonkowie uzyskali od jej brata, Ignacego Borkowskiego, cesję 840 zł. z sumy 1.040 zł. stanowiącej cenę sołectwa cz. wybraniectwa w Międzylesiu, wedle skryptu z r. 1758 (I. Kon. 80 k. 66v). Julianna nie żyła już w r. 1674, kiedy Kazimierz P. sołectwo łanowe w Międzylesiu starostwa koninskiego, za konsensem królewskim z 1774.13/VIII. r. cedował Janowi Nepomucemu Gajewskiemu (ib. k. 312). Synowie Kazimierza i Julianny: Maciej, ur. w Miłosławiu, ochrzcz. 1757.13/III. r. (LB Miłosław), i Jerzy, któty będąc posesorem sołectwa w Międzylesiu, w r. 1772 mianował ojca plenipotentem (I. Kon. 80 k. 241v).

Bonawentura, posesor Błędna w pow. przedeckim, dobr dziedzicznych braci Augustyna i Konstantego Bielickich, mąż Anny Zakrzewskiej, córki Jana, cześnika brzeskiego-kuj., i Ludwiki Bogatkówny, 1-o v. Bielickiej, spisywał w Wardężynie 1766.19/VI. r. kompromis z tymi braćmi Bielickimi (I. Kon. 80 k. 53v). Żył jeszcze Bonawentura, kiedy Anna w r. 1777 kwitowała Fabiana Bielickiego, łowczego bracławskiego, poprzedniego dziedzica Wardężynka M. z 3.000 zł., z sumy większej 6.000 zł. zapisanej w grodzie przedeckim jej matce, zmarłej Ludwice z Bogatków, 2-o v. żonie Bonawentury Bielickiego (I. Kon. 81 k. 140v).

Andrzej, w r. 1775 ekonom wsi Wyszki, dziedzicznej Twardowskich (I. Kal. 214/216 k. 258). Klara zaślubiła 1779.22/XI. r. Franciszka Zebrzydowskiego z Szypłowa (LC Nowe Miasto). Żyli oboje 1780.13/VI. r.

Teodozja z Morawskich P-a, jedyna spadkobierczyni zmarłego 1866.10/IX. r. w Siekierkach proboszcza ks. Leona Zakrzewskiego (Dz. P.). Zofia P-a, wdowa po Henryku Wyganowskim z Gozdowa, zmarła w Warszawie 1932.23/XII. r. mając lat 72 (Dz. P.).

>Pobiedzińscy h. Gryf wiodący się z Pobiedna w ziemi sanockiej. Stanisław na połowie swych dóbr w Pobiednie w r. 1596 oprawił 500 zł. posagu żonie swej Annie Skrzetuskiej(!), córce Baltazara Słoneckiego (P. 1401 k. 769). Stanisław, skwitowany w r. 1599 z 80 zł. przez Małgorzatę, wdowę po Walentynie Jemiołowskim (G. 66 k. 171). Żona Stanisława P-go, Anna Słonecka, córka zmarłego Baltazara Słoneckiego, pozywała w r. 1603 Jana Sulikowskiego, dziedzica Słonczyc w pow. pyzdr. (Py. 131 k. 226). Anna swe części we wsiach: Słonczyce, Babino, Sierakowo, Ciosny, uzyskane po ojcu lub w posagu, zrezygnowała w r. 1635 Janowi Sulikowskiemu (Py. 47 k. 182).

Konstancja wyszła przed 1677.22/VIII. r. za wdowca, Krzysztofa Cucharskiego. Już wdowa w r. 1685, nie żyła w r. 1694.

>Pobłoccy z Prus Królewskich. Władysław P. i Anna Kawieczyńska, już nie żyjący w r. 1722, rodzice Barbary, wówczas żony Władysława Korytowskiego (N. 201 k. 25).

Antoni, pisarz z Bąbelna, syn Jana i Ewy, zamieszkujących w parafii grabowskiej w pow. wejherowskim, zmarł w Bąbelnie 1811.29/I. r. (LM Ostrów k. Gniezna).

Emilia z P-ch Czarnkowska, umarła w Niedźwiedziu 1907.30/X. r. mając lat 63, pochowana w Chełmie (Dz. P.).

>Pobodowski Jakub, mąż Barbary, która w r. 1493 kwitowała Serafina Grota z Urbanowa ze swej oprawy na Urbanowie (Kośc. 230 k. 5v).

>Pochowski Marcin, w r. 1778 plenipotent Ludwiki z Bogusławskich, wdowy po Hermenegildzie Chrzanowskim, pisarzu ziemskim gnieźnieńskim, i jej dzieci (I. Kon. 82 k. 37v). Marcin, chrzestny 1789.26/IV. r. (LB Rososzyca).

>Pociejowie h. Waga. Teodora, żona Mikołaja Domaradzkiego, już nie żyjącego w r. 1610.

Ludwik Konstanty, podkomorzy brzeski-litewski, nabył w grodzie chełmińskim 1694.30/VII. r. od Rafała Leszczyńskiego, wojewody łęczyckiego, starosty generalnego wielkopolskiego, i żony jego Anny Jabłonowskiej, miasto Włodawę z przyległymi wsiami (P. 1128 XIV k. 72, 76).

Zofia, w r. 1714 żona Franciszka Wężyka, kasztelana wieluńskiego, nie żyjącego już w r. 1721.

>Poczałkowscy. Bronisz Przybranowski cz. P. z wojew. brzeskiego kwitował w r. 1513 Piotra Komorskiego z 75 grz. za głowę swego zabitego syna Jana Przybranowskiego (P. 965 k. 277).

Andrzej P. od Elżbiety, wdowy po Janie Luchowskim, obecnie 2-o v. żony Macieja Ostrowskiego, nabył w r. 1542 za 100 grz. jej prawa do wsi Luchowo w pow. nakiel., kupione przez nią od Anny Luchowskiej matki jej pierwszego męża (N. 213 k. 90). Przed r. 1545 części w Luchowie sprzedał za 100 grz. Maciejowi Ostrowskiemu (P. 884 k. 229v).

Jan P. ze wsi Gniewkowo, skwitowany w r. 1542 przez Sebastiana Palędzkiego (Kc. 10 k. 222).

Maciej, nie żyjący już w r. 1582 (N. 160 k. 293), ojciec: Jana, Wojciecha i Stanisława. Stanisław, dziedzic części W. i M. Sitna w pow. bydgoskim, mąż Katarzyny Rynarzewskiej, córki Jakuba, która w r. 1569 skwitowała Stanisława, Piotra, Marcina i Macieja Rynarzewskich, braci swych, z 400 zł. zapisanych jej przez ojca (N. 155 k. 341v). Stanisław t. r. zapisał dług 50 zł. Pawłowi Szczycieńskiemu (ib. k. 329v). Skwitowany w r. 1577 przez Stanisława Rynarzewskiego z zapisu, mocą którego zobowiązał sie sprzedać mu za 1.600 zł. części Sitna M. (Kc. 17 k. 96v). Z braćmi, Janem i Wojciechem, pozywany był w latach 1582 i 1585 przez Jana Cucharskiego (N. 56 k. 201v, 160 k. 293). Chyba żył jeszcze w r. 1593 (N. 219 k. 121), nie żył już w r. 1596. Drugą jego żoną była Katarzyna Tłokińska, która wówczas, już będąc wdową, uzyskała od pasierba Marcina, mającego lat 16, zapis 210 zł. długu (N. 162 k. 613v). Z Rynarzewskiej była także córka Zofia, która w r. 1598 zaślubiła Stanisława Mniszewskiego z pow. warszawskiego, zaś brat Marcin zapisał za nią 150 zł. posagu. Po matce Rynarzewskiej należał się jej spadek we wsi Żurczyno (Kc. 123 k. 186v). Od tego Marcina macocha Tłokińska żądała w r. 1597 uiszczenia sobie 10 zł. (N. 163 k. 98v). Marcin części Sitna w r. 1599 sprzedał za 1.000 zł. Wojciechowi Krąpiewskiemu (N. 219 k. 365). Maż Elżbiety Modliszewskiej, zawierał wraz z nią w r. 1623 z Hieronimem Dąmbskim kontrakt dzierżawy części Chrapiewa w pow. kcyń. (Kc. 19 k. 130).

Helena, w r. 1628 żona Wojciecha Bielickiego. Ewa, chrzestna 1674.19/III. r. (LB Ptaszkowo).

>Poczerniccy h. Prawdzic. Jan, syn Szymona, nie żyjącego w r. 1654, mąż Teresy Ostromęckiej, córki Jakuba, która w r. 1653 kwitowała z 500 zł. swego brata, Jana Ostromęckiego (G. 82 k. 228v). Teresa ta swoją sumę posagową na częściach Przepałkowa i Kluni M. w pow. nakiel. cedowała w r. 1654 Wawrzyńcowi Wałdowskiemu (N. 227 k. 263). Nie żyła już w r. 1676 (N. 185 k. 497).

Marianna, żona Marcjana Janikowskiego, nie żyła już w r. 1711.

>Podaczewski Jakub kwitował w r. 1550 małżonków Słoneckich z 350 grz. (Py. 172 k. 692).

>Podański. Marcin, nie żyjacy już w r. 1634 (Py. 146 s. 403), mąż Reginy, która była wtedy 2-o v. żoną Stanisława Kamieńskiego, zaś Stanisław, syn Marcina i Reginy, kwitował w r. 1636 z rzeczy pozostałych po ojcu ojczyma i matkę (P. 1033 k. 33v).

>Podbielscy, których gniazdem było Podbiele w pow. konińskim. Piotr z Podbiela na wsi tej w r. 1450 oprawił posag 40 grz. żonie Świąchnie (P. 1381 s. 6). Jan z Podbiela na połowie tej wsi w r. 1470 oprawił 20 grz. posagu żonie Barbarze (P. 1385 k. 6v). Janowi z Podbiela ręczyli w r. 1473 Stanisław "Kitka" z Szetlewa i Stanisław "Niczkowicz" z W. Kurowa za jego rodzonego brata Wojciecha z Podbiela (I. R. Kon. 1 k. 16). Jednocześnie temuż Wojciechowi z Podbiela ręczyli pod zakładem 100 grz. za jego brata rodzonego Mikołaja, dziedzica w Podbielu, Jan z Szetlewa i Jan, dziedzic w Podbielu (ib.). Magnus, dziedzic w Podbielu, w r. 1474 kwitował Jana z W. Szetlewa z ojczystej części w W. Szetlewie i macierzystej w Podbielu (ib. k. 39). Jan, dziedzic z Podbiela, ręczył w r. 1475 za Stogniewa z Szetlewa (ib. k. 57). Ów Jan, dziedzic w Podbielu, w r. 1482, nabył jej macierzyste dobra w Podbielu za dwie kopy od Małgorzaty, żony uczc. Macieja z Szetlewa, zaś córki Świąszka z Szetlewa (ib. k. 132v). Za Szymona z Podbiela ręczyli w r. 1484 pod zakładem 100 grz. Marcin z M. Kurowa i Maciej "Stogniewek" z Bogusławic, iż będzie żyć w pokoju ze swym rodzonym stryjem Wojciechem z Podbiela (ib. k. 150v). Ten Szymon na części "Świąszkowskiej" w Podbielu oprawił w r. 1485 posag 15 grz. żonie swej Katarzynie. Miał też i inną część w tej wsi, na której wtedy posiadała oprawę jego matka (P. 1387 k. 30). Od Doroty P-ej, wdowy po Wincentym P-im, w r. 1489 kupił za 15 grz. jej ojcowiznę w Podbielu (ib. k. 103). Nie żył już Szymon P. w r. 1530, kiedy córka jego Agnieszka była żoną Macieja Bogusławskiego (I. R. Z. Kon. 6 k. 53v).

Jan P. na połowie części swych we wsi Podbiele oprawił w r. 1513 posag 20 grz. żonie Helenie Zdzenickiej, córce Marcina (I. R. Z. Kon. 6 k. 4). Łąkę w tej wsi zwaną "Przedwrotnia Łąka Wielka" sprzedał wyderkafem w r. 1528 za 7 grz. Stanisławowi Bratuskiemu zw. "Rola" (I. R. Z. Kon. 6 k. 41v). Synowi Maciejowi dał w r. 1532 wiecznością w Podbielu połowę łana pustego zw. "Pirzgatowskie" (ib. k. 68). Skwitowany w r. 1545 z 10 grz. przez Sebastiana, Bartłomieja i Ambrożego, braci "Nyczków" Kurowskich (I. R. G. Kon. 4 k. 195v). Synowi Bartłomiejowi P-mu zapisał t. r. dług 10 grz. (ib. k. 196). Żył jeszcze w r. 1552 (I. R. G. Kon. 6 k. 68v). Synowie: Maciej, Bartłomiej i Sebastian. Córka Agnieszka, w r. 1542 żona Bartłomieja Wardęskiego "Gocza", wdowa w r. 1552. Zapewne córką Jana była także Małgorzata, w r. 1546 żona Mikołaja Szetlewskiego "Żaczka", wdowa w r. 1572.

1. Maciej, syn Jana i Zdzenickiej, mąż Anny Kurowskiej, córki Piotra zw. "Głóg", dziedzica w Podbielu, od którego nabył wyderkafem za 17 grz. w r. 1532 połowę płosy zw. "Dąbrowa", płosę zw. "Dalnica" oraz dwie płosy w kierunku Szetlewa (I. R. Z. Kon. 6 k. 68). Tej żonie w r. 1532 na połowie swych tamtejszych części oprawił 20 grz. posagu (I. R. Z. Kon. 6 k. 71v). Od Jana Kurowskiego, brata żony, w r. 1549 kupił część w Podbielu za 200 grz., stanowiących jej posag (I. R. G. Kon. 5 k. 196v). Od Ambrożego Bogusławskiego "Mnicha" i Wojciecha Bogusławskiego "Rzytki", teścia z zięciem, w r. 1552 kupił za 100 grz. plac w Podbielu (ib. 6 k. 56v). Całą część w Podbielu, należącą się z działu z braćmi, w r. 1557 dał wieczyście synowi Wojciechowi (Py. 321 k. 57v). Żył jeszcze w r. 1565 (I. R. Z. Kon. 6 k. 235, 236), zaś nie żył już w r. 1570 (Py. 108 k. 33). Synowie: Jan, Wojciech, Stanisław i Jakub. Spośród córek, Anna była w latach 1555-1601 żona Wojciecha Kurowskiego "Mizgały", "Mizgałki". Helena, w r. 1565 żona Macieja Korzeniewskiego. Magdalena zaślubiła w r. 1560 Walentego (Wawrzyńca) Bogusławskiego "Mnicha", żyli jeszcze oboje w r. 1592.

1) Jan, syn Macieja i Kurowskiej, mąż Barbary Zdzenickiej, wraz z którą w r. 1564 zobowiązał się zapisać 10 grz. długu Zofii, żonie Sebastiana P-go (Py. 179 k. 597v). Skwitowani wtedy oboje przez Ambrożego Osieckiego, dziedzica części Trąmpczyna, z 20 grz., które mu zapisali t. r. (ib. k. 52v, 614). Barbara Zdzenicka, córka Urbana "Chrosta", uzyskała w r. 1565 od teścia oprawę 40 grz. posagu na połowie czwartej części wsi Podbiele, która po jego śmierci miałaby przypaść Janowi (I. R. Z. Kon. 6 k. 236). Części w Zdzenicach pow. kon. po ojcu i stryjach, Janie i Szymonie, sprzedała w r. 1565 za 100 grz. rodzonemu stryjowi Pawłowi Zdzenickiemu "Chrostowi" (I. R. Z. Kon. 6 k. 240). Jan, dziedzic części w Podbielu, w r. 1569 pozwany przez Wojciecha i Annę Trąmpczyńskich cz. Sarnowskich, dzieci Jana Trąmpczyńskiego, zaś bratanków rodzonych i spadkobierców Piotra Sarnowskiego (Py. 107 k. 433; P. 915 k. 233). Jako nabywca praw od stryja Bartłomieja, dziedzic części w Podbielu, kwitował w r. 1570 braci swych: Wojciecha, Stanisława i Jakuba (Py. 108 k. 33). Jan wraz z żoną w r. 1570 zobowązali się części w Podbielu sprzedać za 300 grz. Wojciechowi Trąmpczyńskiemu (P. 108 k. 114) i t. r. dokonali tego (R. Kal. 3 k. 228). Oboje małżonkowie w r. 1572 zapisali dług 22 grz. Wojciechowi Trąmpczyńskiemu (Py. 110 k. 108). Nie żył już Jan w r. 1589. Synowie jego: Andrzej, Walenty i Jan, wszyscy trzej żyjący jeszcze w r. 1609, i córka Anna, pozwani wtedy, jako posesorzy wsi Podbiele, przez Tomasza i Jana braci Bogusławskich, synów Macieja "Bachury" i zmarłej Agnieszki P-ej (I. R. Kon. 23 k. 343). Owi synowie oraz córki, Anna i Małgorzata, pozwani byli w r. 1592 przez Tomasza Bogusławskiego "Bachurę" (ib. 25 k. 112v).

(1) Andrzej, syn Jana i Zdzenickiej, wspólnie z matką i bratem Walentym miał w r. 1600 dokonać wykupienia części wsi Podbiele, zastawionych niegdyś zmarłemu Wojciechowi Trąmpczyńskiemu (R. Kal. 7 k. 318v). Swoje tamtejsze części t. r. sprzedał za 32 grz. Maciejowi, Stanisławowi i Janowi Trąmpczyńskim, synom tegoż Wojciecha (ib. k. 320). Od Krzysztofa Ciesielskiego "Kosa" w r. 1602 uzyskał zapis 60 zł. długu (I. Kal. 68 s. 599). Matka tego Ciesielskiego, Zofia Pioruska, wdowa 1-o v. po Macieju Ciesielskim, 2-o v. po Franciszki Wturkowskim, była w r. 1607 3-o v. żoną Andrzeja P-go (R. Kal. 1 k. 190v) Andrzej wraz z braćmi swymi, Walentym i Janem, był w r. 1609 kwitowany z 44 grz. przez Jana P-go, syna Sebastiana (Kal. 75 s. 227).

(2) Walenty, syn Jana i Zdzenickiej, zobowiązł sie w r. 1602 wobec Macieja, Stanisława i Jana, braci Trąmpczyńskich, iż sprzeda im za 16 grz. części w Podbielu (Py. 131 k. 94v), czego t. r. dokonał (I. i D. Z. Kal. 28 k. 101v). Żył jeszcze w r. 1609.

(3) Jan, syn Jana i Zdzenickiej, części w Podbielu, które były zastawione zmarłemu Wojciechowi Trąmpczyńskiemu, i które winien był wykupić wspólnie z matką i braćmi, sprzedał w r. 1600 za 32 grz. synom tegoż Wojciecha Trąmpczyńskiego, Maciejowi, Stanisławowi i Janowi (R. Kal. 7 k. 318v). Żył jeszcze w r. 1609.

2) Wojciech "Stogniew", syn Macieja i Kurowskiej, od ojca w r. 1557 dostał wiecznością części w Podbielu (Py. 31 k. 57v). Mąż Zofii Psarskiej, córki Zachariasza, wdowy 1-o v. po Pawle Szetlewskim, która w r. 1558 jako "pani wienna" w Szetlewie zobowiązała się grunt "Stogniewowski" w Szetlewie sprzedać wyderkafem Jakubowi Szetlewskiemu "Przechowi" (Py. 176 k. 449v). Kwitowała w r. 1563 Wojciecha Trąmpczyńskiego z oprawy uzyskanej na W. Szetlewie od pierwszego męża (Py. 179 k. 302). Od brata Jakuba w r. 1563 dostał zapis 6 grz. długu pod zastaw części w Podbielu (ib. k. 309). Oboje z żoną części w Podbielu sprzedali w r. 1571 za 300 zł. Wojciechowi Trąmpczyńskiemu (I. R. Z. Kon. 6 k. 245v). Nie żył już Wojciech w r. 1589, kiedy były wspomniane córki jego: Barbara, Anna i Małgorzata (I. R. Kon. 23 k. 343) Może ta Małgorzata identyczna z Małgorzatą P-ą, w latach 1590-1601 żoną Jana Osińskiegp "Ptaka"?

3) Stanisław, syn Macieja i Kurowskiej, wspomniany w r. 1570 (Py. 108 k. 33). Plac z budynkami w Podbielu, gdzie mieszkał zmarły ojciec sprzedał t. r. za 45 grz. Wawrzyńcowi Psarskiemu (R. Kal. 3 k. 42). Żeniąc się w r. 1570 z Zofią Bogucką, córką Jana "Piotrowicza", na połowie swej części we wsi Podbiele, jeszcze przed ślubem, oprawił jej 40 grz. posagu (R. Kal. 3 k. 261v). Dokonał w r. 1572 wymiany pewnych ról z Anną Szetlewską, żoną Stanisława Starczowskiego, matką Jana Trąmpczyńskiego (Py. 110 k. 36). Oboje z żoną w r. 1590 zobowiązali się małżonkom, Janowi Osińskiemu i Małgorzacie P-ej, w sumie długu 100 zł. zastawić na trzy lata cztery części ojczyste i macierzyste w Podbielu (Py. 125 k. 453). Skwitowani w r. 1592 z tego długu przez tychże małżonków Osińskich (I. R. Kon. 25 k. 11). Stanisław t. r. dał skibę koło dworu w Podbielu brata rodzonego Jana bratu stryjecznemu Janowi, synowi Bartłomieja (ib. k. 311). Oboje z żoną w r. 1598 skwitowani przez Jana Osińskiego "Ptaka" (ib. 28 k. 369). Żył chyba jeszcze Stanisław w r. 1600 (R. Kal. 7 k. 332), a nie żył już w r. 1601 (I. R. Kon. 30 k. 16). Synowie, Tomasz i Jan.

(1) Tomasz, syn Stanisława i Bogusławskiej, wspomniany w r. 1601 (ib.), zapewne identyczny z Tomaszem P-im, mężem Zofii Wojcickiej, wraz z którą w r. 1602 wydzierżawil Józefowi Pruskiemu części w Podbielu (Py. 131 k. 168v).

(2) Jan, syn Stanisława i Bogusławskiej, mąż Małgorzaty Zakrzewskiej, wdowy 1-o v. po Zygmuncie Bienieckim, oprawił jej w r. 1598 w grodzie sieradzkim na części Podbiela posag 300 zł. Żyła ona jeszcze w r. 1602 (I. R. Kon. 30 k. 244v). Jan Wojciechowi Szetlewskiemu w r. 1609 zapisał sumę 170 zł. (Py. 134 k. 132). Kwitował w ran w r. 1615 Łukasza Osieckiego (Kon. 38 k. 375). Nie żył już w r. 1627 (Py. 143 k. 114v).

4) Jakub, syn Macieja i Kurowskiej, w r. 1563 winien był bratu Wojciechowi 6 grz. pod zastaw części w Podbielu (Py. 179 k. 309). części w Podbielu otrzymaną od ojca oraz siedlisko "Mnichowskie" nabyte od brata Stanisława P-go przez Wawrzyńca Szymanowskiego, sprzedał w r. 1578 za 100 zł. Wojciechowi Trąmpczyńskiemu (R. Kal. 5 k. 41v). Od małżonków Jana P-go i Jadwigi Osińsńkiej trzymał zastawem w sumie 100 zł. dobra ich w Szatlewie W. i w r. 1592 Marcin "Przech" Szetlewski dał tym małżonkom zobowiązanie, iż stawi go do akt dla skwitowania z owej sumy (I. R. Kon. 25 k. 14v). Jakub w r. 1601 uzyskał do Zofii Gorskiej, wdowy po Wojciechu Biskupskim, zapis 100 zł. długu zabezpieczonego na jej oprawie (I. R. Kon. 30 k. 123v), z czego ją t. r. skwitował (ib. k. 443v). Od małżonków Jakuba Szetlewskiego "Karasia" i Katarzyny Bogwiedzkiej uzyskał w r. 1602 zapis długu 150 zł. (ib. k. 470v). Od Antoniego Grodzieckiego uzyskał w r. 1647 zapis 300 zł. długu (Py. 137 k. 106v). Sumę 30 grz., za którą zmarły Jan P. części w Podbielu zastawił był Janowi Koneckiemu, Konecki zaś cedował ją Jakubowi P-mu, ten z kolei w r. 1619 cedował Jadwidze Kurowskiej, wdowie po Wawrzyńcu Zdzenickim "Przechu" i jej synowi Wojciechowi (Py. 140 k. 329).

2. Bartłomiej, syn Jana i Zdzenickiej, po ojcu dostał w r. 1545 zapis 10 grz. długu (I. R. G. Kon. 4 k. 196). Mąż w r. 1546 Doroty Biernackiej, córki Mikołaja, wdowy 1-o v. po Piotrze Bogusławskim zw. "Rzytka" (ib. k. 361v). Od Mikołaja Szetlewskiego "Żaczka" (szwagra?) w r. 1546 nabył wyderkafem za 35 grz. połowę Szetlewa (I. R. Z. Kon. 6 k. 149v). Od Mikołaja Szetlewskiego w r. 1546 uzyskał zobowiązanie wyderkafowej sprzedaży części "Kaczkowskiej" w Szetlewie (Kal. 9 k. 128). Od Mikołaja Szetlewskiego "Żaczka" w r. 1547 kupił za 20 grz. plac "Żaczkowski" w Szetlewie (I. R. Z. Kon. 6 k. 154). Żonie, za zgodą swego ojca, na połowie dóbr w Podbielu w r. 1550 oprawił 50 grz. posagu (ib. k. 188v). Od Anny "Rolanki", wdowy po Janie Trąmpczyńskim "Miedźwiedziu" i do jej synów Krzysztofa i Andrzeja Trąmpczyńskich w sumie 20 grz. długu r. 1552 wziął w zastaw części w Szetlewie Szlacheckim i Podbielu, które to części zmarły Jan Trąmpczyński uzyskał od Anny Wolskiej, żony Szymona Szetlewskiego (I. R. G. Kon. 6 k. 122v). Od Andrzeja Trąmpczyńskiego w r. 1553 kupił za 30 grz. części wsi Slaszewo w pow. kon. (ib. k. 194v). Bratanka Sebastiana, w r. 1566 pozywał o zadanie ran (I. R. Kon. 13 k. 75). Kwitował w r. 1568 Mikołaja Trąmpczyńskiego o zabicie swej córki Doroty (ib. k. 620v). Wspólnie z bratem Sebastianem skwitowani w r. 1572 przez Annę Szetlewską, żonę Stanisława Starczowskiego, z procesu o nie wydanie jej części we wsiach Podbielu i Szetlewie, spadłych na nią po śmierci ciotek, Łucji i Małgorzaty Szetlewskich (P. 110 k. 39v). Zapisał w r. 1579 małżonkom Wawrzyńcowi Psarskiemu i Agnieszce Bogusławskiej dług 7 i pół grz. pod zastaw cząstek we wsi Podbiele (I. R. Kon. 18 k. 485). Jako wuj należał w r. 1579 po poświadczających szlachectwo Macieja Szetlewskiego "Żakowicza" (Py. 116 k. 42v). Pusty plac "Iwanowski" w Szetlewie sprzedał w r. 1590 za 10 zł. rodzonemu bratankowi Janowi P-mu, synowi Sebastiana (R. Kal. 6 s. 322). Wraz z synem Janem w r. 1592 zobowiązał sie sprzedać za 260 zł. część w Szetlewie W. Marcinowi Szetlewskiemu "Przechowi" (I. R. Kon. 23 k. 11). Synowie Janowi w r. 1592 zobowiązał się sprzedać swoją część w Podbielu, zachowując dla siebie dożywotnio płosę z trzech półłanków (bissulków), skwitowany zaś jednocześnie przez swą drugą żonę, Barbarę Szetlewską (Błaszkowską cz. Szetlewską), ze 100 grz. (I. R. Kon. 25 k. 15, 16). Umarł t. r. (ib. k. 311). Synowie, Jan, o którym niżej, i być może Franciszek. Z córek, Dorota, o której było wyżej, i Regina w r. 1592 żona Jakuba Jaroszewskiego "Zgrzebnika" cz. "Kurpika", 2-o v. w r. 1597 opatrz. Jana Lichuckiego (I. R. Kon. 28 k. 34). Wspomniany wyżej Franciszek kwitował w r. 1572 Piotra Bogusławskiego "Budka", swego przyrodniego brata (I. R. Kon. 16 k. 54v), rodził się więc może z Bartłomieja i Doroty Biernackiej, 1-o v. Bogusławskiej?

Jan, syn Bartłomieja i Biernackiej, nie miał jeszcze lat sprawnych w r. 1568 (I. R. Kon. 13 k. 620v), zaś w r. 1578 kwitował Mikołaja Trąmpczyńskiego ze sprawy o zabicie siostry Doroty P-ej (ib. 18 k. 223). Na połowie części w Podbielu i Szetlewie, które miałyby mu przypaść po ojcu, w r. 1581 oprawił 200 zł. posagu żonie swej, Jadwidze Osińskiej, córce Macieja "Ptaka" (I. R. Z. Kon. 6 k. 267v). Jadwigę tę w r. 1584 pozywali Jan i Zofia, nieletnie dzieci zmarłego Macieja Osińskiego "Obermuta", jak też wdowa po nim Jadwiga Ruszkowska, żona 2-o v. Jakuba Iłowskiego (I. E. Kon. 21 k. 233). Jan w r. 1589 zapisał 5 grz. długu Janowi Osińskiemu "Ptakowi" (ib. 23 k. 416v). Od brata stryjecznego Stanisława P-go dostał w r. 1592 skibę w Podbielu, koło dworu Jana P-go, brata Stanisława (ib. 25 k. 311). Skwitowany t. r. z dóbr po rodzicach przez siostrę Reginę zamężną Jaroszewską (ib. k. 328). Części w Szetlewie W. sprzedał w r. 1593 za 260 zł. Marcinowi Szetlewskiemu "Przechowi" (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 9v). Wraz z żoną plac pusty w Podbielu, koło ról Wojciecha Trąmpczyńskiego i Tomasza P-go, sprzedał w r. 1593 za 5 grz. Tomaszowi "Kurpikowi" Jaroszewskiemu (ib. k. 10v). Tomaszowi P-mu sprzedał w r. 1594 za 10 grz. plac pusty (około 5 brózd) w Poznaniu (ib. k. 42v). Inny plac pusty tamże oboje z żoną w r. 1595 sprzedali za 8 grz. Janowi Osińskiemu "Ptakowi" (ib. k. 57). Zapisali w r. 1597 dług 6 grz. Bartłomiejowi Turskiemu z Szetlewa (I. R. Kon. 28 k. 153v). Jan P. nazwany w r. 1597 "Janem P-im zwanym Kujawskim", kiedy kwitował go ze sprawy uczc. Jan Rydzyński, mieszczanin rychwalski (ib. k. 116v). Oboje z żoną w r. 1598 dali synowi Wojciechowi 6 brózd roli w Podbielu (R. Kal. 7 k. 191v). Jadwiga Osińska w r. 1598 zapisała 8 zł. długu Marcinowi Bogusławskiemu "Bachórze" (I. R. Kon. 28 k. 424). Oboje małżonkowie t. r. kwitowani z 30 grz. przez Wojciecha "Przecha" Szetlewskiego (ib. k. 684v). Jan wraz z synem Wojciechem skwitował w r. 1601 Stanisława Stawskiego (I. R. Kon. 30 k. 109v). Nie żył już Jan w r. 1609. Synowie: Wojciech, Andrzej i Jan skwitowani wtedy z 20 grz. przez Marcina Bogusławskiego (Py. 134 k. 136). Spośród tych synów, Wojciech, jak już wiemy, wspomniany w latach 1598 i 1601, żył jeszcze w r. 1610 (Kc. 126 k. 60), nie żył już w r. 1627 (Py. 143 k. 114v). Andrzej, wspomninay w latach 1609 i 1610 (Py. 134 k. 136; Kc. 126 k. 60).

Jan, syn Jana i Osińskiej, wspomniany obok braci w r. 1609 (Py. 134 k. 136), kwitował się w r. 1616 z Janem Boguckim z dzierżawy trzymanej odeń części Droszewa i Popowa (I. Kal. 82 s. 730). Zapisał w r. 1619 dług 30 grz. Janowi Koneckiemu (Py. 140 k. 58). Części w Podbielu, które zmarły brat Wojciech zastawił był Janowi P-mu, synowi zmarłego Stanisława, zobowiązał się w r. 1627, iż sprzeda za 1.350 zł. Katarzynie Jaroszewskiej, córce Tomasza "Małego Maćka", żonie Jana Zasułtowskiego, która miałaby owe dobra wykupić. Żoną Jana P-go była wtedy Anna Kunicka (Py. 143 k. 114v). Uzyskał wówczas Jan zapis długu 1.000 zł. od Jana Waliszewskiego, męża Heleny P-ej (Py. 143 k. 115v). Pozwany w r. 1530 o rany przez Annę Borzysławską, żonę Piotra Łoniewskiego (I. Kon. 46 k. 174v). Żonie swej w r. 1631 zapisał dług 400 zł (I. Kal. 97a s. 479).

(2) Krzysztof, syn Tomasza i Przyrańskiej, bratu Tomaszowi w r. 1589 sprzedał za 100 grz. swoje części w Podbielu (R. Kal. 6 s. 119), zaś od tego brata w r. 1592 uzyskał zapis 100 zł. długu (I. Kal. 59 s. 1002), a w r. 1596 nabył odeń za 50 grz. ogród w Podbielu (R. Kal. 7 k. 40v). Mąż Zofii Osieckiej, wraz z nią skwitowany w r. 1597 z 15 zł. przez Jerzego Osieckiego, jako opiekuna uczc. Macieja, Łukasza, Stefana i Anny "Pisarzówny", dzieci zmarłego Macieja Osieckiego i zmarłej uczc. Anny Pisarzówny. Był to procent roczny od sumy 75 zł. zapisanej tym dzieciom przez rodziców (I. R. Kon. 28 k. 112). Zofia w r. 1601 skwitowana przez Jerzego Osieckiego, opiekuna owych "Pisarzów" (ib. 30 k. 113) i znowu w r. 1602 z tegoż tytułu z 7 i pół zł. (ib. k. 430). Oboje małżonkowie części we wsi Osiecze pow. kon., po ojcu jej Jakubie i stryju Marcinie, Osieckich, w r. 1613 rezygnowali Janowi Trąmpczyńskiemu (R. Kal. 8 k. 275v). Tę transakcję ponowili w r. 1614 za 600 zł. (Kon. 38 k. 178). Krzysztof kwitował w r. 1618 rodzeństwo Ułanowskich ze sprawy o najazd we wsi Sławsko domu matki Agnieszki (Kon. 40 s. 573).

3. Sebastian, syn Jana i Zdzenickiej, wspomniany obok ojca w r. 1552 (I. R. G. Kon. 6 k. 68v). Na połowie dóbr należnych z działów z braćmi we wsiach Podbiele i Szetlewo w r. 1557 oprawił posag 100 zł. żonie Annie Czyżewskiej, córce Macieja "Tworka" (I. R. Z. Kon. 6 k. 200v). Drugą żoną Sebastiana była w r. 1564 Zofia Bogusławska (P. 179 k. 597v), córka Piotra zw. "Rzytka", która w r. 1565 swoją część w Bogusławicach Górnych i Nadolnych sprzedała za 200 zł. Wawrzyńcowi Psarskiemu (I. R. Z. Kon. 6 k. 234), zaś prawo zastawne dane Janowi Bogusławskiemu "Rzytce" przez Andrzeja, Piotra i Pawła Bogusławskich "Chodupków" cedowała w r. 1572 Janowi Siąskiemu cz. Galewskiemu (I. R. Kon. 16 k. 169). Nie żył już Sebastian w r. 1582 (I. Kal. 48 s. 513). Synowie jego: Tomasz, Jan, Sebastian i Bartłomiej. Córka Małgorzata, żona w r. 1602 uczc. Jana Kaszuby ze wsi Podbiele (Py. 131 k. 364), wdowa w r. 1614, okazywała wtedy rany, zadane jej przez Jana Godziątkowskiego (Py. 137 k. 125). Wspomniany wyżej Sebastian, syn Sebastiana, poranił w r. 1566 stryja Bartłomieja (I. R. Kon. 13 k. 75). Żył jeszcze w r. 1572.

1) Tomasz, syn Sebastiana i Czyżewskiej, od Jana Kaczkowskiego z Przedzina w r. 1554 kupił za 35 grz. część w Szetlewie (I. R. G. Kon. 6 k. 269v). Tę samą transakcję znamy i z r. 1557 (I. i D. Z. Kal. 6 k. 478v). Od małżonków Bartłomieja "Lasoty" Zbierskiego i Małgorzaty Kosmowskiej uzyskał w r. 1564 zobowiązanie sprzedaży wyderkafowej za 100 grz. osiadłego łanu "Sołtysiego" w Zbiersku pow. kal. (Kal. 29 s. 750). Części "Iwanowskie" w Szetlewie i Podbielu, nabyte oa Jana Kuczkowskiego, sprzedał w r. 1571 za 100 grz. swym braciom Sebastianowi i Bartłomiejowi (R. Kal. 3 k. 330v). Mąż Małgorzaty Przyrańskiej (Przerańskiej), winien był w r. 1576 wraz z nią 10 grz. Ambrożemu Bogusławskiemu "Mnichowi" (Py. 113 k. 84v). Małgorzata swe części wsi Przyranie pow. kal., odziedziczone po ojcu Łukaszu, sprzedała w r. 1578 za 1.000 zł. Andrzejowi Biernackiemu (R. Kal. 5 k. 5). Oboje małżonkowie w r. 1579 zapisali sumę 7 i pół grz. małżonkom Wawrzyńcowi Psarskiemu i Agnieszce Bogusławskiej (I. R. Kon. 18 k. 415, 415v), zaś Wojciechowi Kurowskiemu z W. Kurowa zapisali t. r. dług 10 grz. (Py. 116 k. 165). Tomasz w r. 1582 trzymał zastawem części w W. Szetlewie, należące do zmarłego Mikołaja Szetlewskiego "Zaczka", a po nim do jego synów (I. Kal. 48 s. 404). Mając od macochy, Zofii Bogusławskiej, scedowaną sobie sumę 200 zł. i 10 grz. zapisaną jej przez męża, kwitował z owej sumy brata Jana P-go (I. Kal. 48 s. 513). Część Korzeniewa pow. kal., trzymaną zastawem za 20 grz. od Sebastiana Wardęskiego, zastawił w r. 1582 za 10 grz. Piotrowi Przyrańskiemu (I. Kal. 48 s. 506). Nie żył już w r. 1518, kiedy owdowiała Małgorzata swój zapis dożywocia na Podbielu cedowała synowi Tomaszowi (I. R. Kon. 23 k. 218). Synowie: Tomasz, Krzysztof i Stefan, który w r. 1594 spisywał wzajemne dożywocie z żoną Zofią Osiecką, córką Jakuba (R. Kal. 6, luzy przy końcu).

(1) Tomasz, syn Tomasza i Przyrańskiej, wspomniany w r. 1589 (I. R. Kon. 23 k. 343). Od brata Krzysztofa t. r. kupił za 100 grz. jego ojczyste części w Podbielu (R. Kal. 6 s. 119) i na połowie części swych w tej wsi oprawił t. r. 150 zł. posagu żonie Jadwidze Biernackiej, córce Jana Biernackiego cz. Wojsławskiego (R. Kal. 6 s. 120). Bratu Krzysztofowi w r. 1592 zapisał dług 100 zł. (I. Kal. 59 s. 1002). Od Jana Osińskiego uzyskał w r. 1593 cesję praw do zapisu danego zmarłemu Wawrzyńcowi Psarskiemu przez rodziców Tomasza (I. R. Kon. 25 k. 395). Ogród w Podbielu, położony koło ogrodu Jana P-go, synan Bartłomieja, sprzedał w r. 1596 za 50 grz. bratu Krzysztofowi (R. Kal. 7 k. 40v). Wraz z bratem Krzysztofem skwitowany t. r. przez Jana Głoskowskiego, wuja rodzonego Maurycego Godziątkowskiego, z 11 grz., za które w r. 1571 Godziątkowskiemu zastawił łąkę "Kantorowską" we wsi Podbiele, i t. r. skwitowany przezeń ze sprawy (I. Kal. 63 k. 760, 806v). Posesor części w Szetlewie, nabytej od Jana P-go, syna Bartłomieja, pozywany był w r. 1598 przez pannę Jadwigę z Budzisławia Wysocką (I. R. Kon. 28 k. 679). Kwitował t. r. Stanisława P-go i stryja Jana P-go, syna Sebastiana (I. R. Kon. 28 k. 368v). Zapisał w r. 1601 dług 50 zł. Jakubowi P-mu (ib. 30 k. 15v). Części wsi Podbiele w r. 1630 zastawił za 300 zł. Mariannie Jaroszewskieuj, żonie syna Piotra P-go (Kon. 46 k. 64). Umarł t. r. (ib. k. 164). Synowie: Jan, Piotr, Andrzej i Marcin. Z nich Jan swe części w Podbielu w r. 1675 "z miłości braterskiej" dał bratu Marcinowi (R. Kal. 15 k. 417). Andrzej w r. 1652 kwitował z ran Marcina Malczewskiego (P. 1064 k. 3). Żył jeszcze w r. 1675 (R. Kal. 15 k. 47).

a. Piotr, syn Tomasza i Biernackiej, wraz ze swą żoną, Marianną Jaroszewską, córką Wacława "Karasia", wydzierżawili w r. 1630 część wsi Podbiele małżonkom Janowi Jaroszewskiemu "Karasiowi" i Dorocie Dąbrowskiej (I. Kon. 46 k. 64, 164). Zapisał w r. 1633 dług 80 zł. bratu stryjecznemu Stanisławowi P-mu (I. Kal. 99b s. 1933). Części "Tomaszowskie" w Podbielu zastawił w r. 1643 za 230 zł. Piotrowi Łukomskiemu (Py. 150 k. 34). Wraz z żoną skwitowany t. r. przez Bartłomieja Pacynowskiego ze 100 zł. z zastawu części w Szetlewie (Py. 150 k. 37v). Żona ta w r. 1650 mianowała plenipotentów (Kon. 53 k. 213). Piotr wraz z synem Marcinem (Marcjanem) pozywamy był w r. 1663 przez sąsiada Mikołaja Kostrzeskiego (ib. k. 224). Część w Podbielu w r. 1665 (lub przed tą datą) sprzedał Marcinowi Kurowskiemu (Py. 153 s. 74). Żył chyba jeszcze w r. 1666 (Kon. 58 k. 395), nie żył już w r. 1679 (Py. 154 s. 45). Synowie, Stefan, wspomniany w r. 1666 (Kon. 58 k. 409), i Marcjan. Z córek, Katarzyna, w r. 1700 żona Macieja Karchowskiego. Dorota, w latach 1673-1701 żona Jana Stawskiego, nie żyła już w r. 1722.

Marcjan, syn Piotra i Jaroszewskiej, wraz z bratem Stefanem w r. 1666 pozywał małżonków Pełczyńskich (ib. k. 395), ci zaś małżonkowie t. r. protestowali przeciwko owym braciom (ib. k. 409). Marcjan zawierał w Pobielu 1679.17/VII. r. pod zakładem 1.100 zł. kontrakt ze stryjem Marcinem (Py. 154 s. 45). Mąż Marcjanny Chociszewskiej, w r. 1679 sprzedał części w Podbielu za 1.100 zł. stryjowi Marcinowi (R. Kal. 2 k. 82v). Łąkę w Szetlewie W. w r. 1689 zastawił za 110 zł. siostrze Dorocie zamężnej Stawskiej (Py. 155 s. 51). Drugiej żonie, Zofii Malczewskiej, córce Kazimierza i Zofii Solikowskiej (Sulikowskiej), w r. 1690, jeszcze przed ślubem, zapisał dług 300 zł. (Py. 156 s. 75). Ta Zofia, wraz z siotrą Katarzyną zamężną Waliszewską, części Świnic, odziedziczone po Władysławie Bernackim, sprzedały w r. 1693 za 375 zł. Wojciechowi "Wierzbięcie" Biskupskiemu (I. Kal. 149 s. 153). Marcjan nie żył już w r. 1697, kiedy owdowiała Zofia Malczewska, idąc 2-o v. za Jana Goszczyńskiego, 3/IV. przed ślubem utwierdziła pod zakładem 300 zł. dany mu skrypt (I. Kon. 70 k. 179). Marcjan był bezpotomny a części po nim w Setlewie W. dziedziczyły siostry Karchowska i Stawska (I. Kal. 154 s. 303; I. Kon. 76 k. 20).

b. Marcin, syn Tomasza i Biernackiej, mąż Anny Kuczkowskiej, córki Stanisława (P. 155 s. 162), zaślubionej przed r. 1674, od brata Jana w r. 1675 dostał jego części w Podbielu (R. Kal. 15 k. 417), zaś od bratanka Marcjana, za kontraktem z 17/VII., kupił za 1.100 zł. jego tamtejsze części (Py. 154 s. 45; R. Kal. 2 k. 82v). Żona w r. 1680 okazała rany zadane jej przez Pawła Koszutskiego, posesora części w Podbielu (I. Kon. 63 k. 106v). Żonie tej zapisał Marcin w r. 1681 dług 300 zł. (Py. 155 s. 162). Anna Kuczkowska owdowiawszy wyszła 2-o v. za Kazimierza Domaradzkiego, a w r. 1692 będąc już wdową i po tym drugim mężu, wraz z synem Janem P-im zastawiała część wsi Podbiele małżonkom Pawłowi Stawskiemu i Annie Błaszkowskiej (P. 156 s. 30). Żyła chyba jeszcze w r. 1698 (I. Kal. 153 s. 318). Jedyny syn Jan.

Jan, syn Marcina i Kuczkowskiej, ochrzcz. 1674.3/VI. r. (LB Pleszew). Całe części w Podbielu po rodzicach sprzedał w r. 1698 za 1.800 zł. Władysławowi Stawskiemu, synowi swej stryjecznej siostry, Doroty P-ej (I. Kal. 153 k. 162 153, 162v). Podstarości w Rzgowie, dziedzic części w Podbielu, wraz z matką t. r. pozywany był przez małżonków Piechockich (I. Kon. 70 k. 316v). Od Aleksandra Zaremby uzyskał w r. 1699 zapis 600 zł. (ib. k. 492).

2) Jan, syn Sebastiana i Czyżewskiej, żeniąc się w r. 1582 z Dorotą Bunińską, córką Feliksa, na krótko przed ślubem, 10/II., uzyskał od przyszłego teścia w posagu zapis długu 300 zł. (I. Kal. 48 s. 398). Na połowie części w Podbielu t. r. oprawił żonie posag 250 zł. (R. Kal. 5 k. 247v). Dorota t. r. skwitowała swego ojca, zaś mąż jej swą część w Podbielu, nie objętą jej oprawą, zastawił jej za 50 zł. (I. Kal. 48 s. 583). Jan został w r. 1582 skwitowany przez brata Tomasza z sumy scedowanej im przez macochę Zofię z Bogusławskich (I. Kal. 48 s. 513). Od stryja Bartłomieja w r. 1590 kupił za 10 zł. plac pusty "Iwanowski" w Szetlewie (R. Kal. s. 322), który to plac potem, w r. 1594 sprzedał za 10 zł. bratankowi Tomaszowi P-mu (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 42v). Od brata żony Wojciecha Bogusławskiego, uzyskał w r. 1592 zapis długu 116 zł. (I. Kal. 59 s. 1016). Sumę 10 grz. za którą brat stryjeczny Stanisław z żoną Zofią Bogusławską zastawili mu na rok cztery bruzdy ogrodu we wsi Podbiele, cedował w r. 1597 jego bratu Jakubowi (Py. 128 k. 245). Od Macieja i Walentego braci Szetlewskich "Żaków" trzymał zastawem połowę ich ról w W. Szetlewie i w r. 1598 skwitował Macieja z 60 zł. z sumy zastawnej (I. R. Kon. 28 k. 513v). Pozywał w r. 1602 Andrzeja Biskupskiego (ib. 30 k. 309v), zaś w r. 1609 skwitowany przez Heleną P-ą (córkę swą?), żonę Jana Waliszewskiego (Kal. 75 s. 93). T. r. skwitował z 44 grz. Andrzeja, Walentego i Jana P-ch synów Jana (Kal. 75 s. 227). Nie żył już w r. 1623, a nie żył wtedy i jego syn Piotra, po którym współspadkobierczynią była siostra Anna, żona Bartłomieja, krawca (szewca?), mieszczanina poznańskiego, która t. r. części po rodzicach i bracie w Podbielu i Szetlewie dała wieczyście małżonkom Janowi Waliszewskiemu i Helenie P-ej (Py. 27 k. 304), może swej siostrze? Owi małżonkowie, sław. Bartłomiej, szewc(!), mieszczanin pyzdrski, i Anna P-a, kwitowali w r. 1626 za 100 zł. wspomnianych małżonków Waliszewskich (Py. 143 k. 124v). Waliszewscy żyli jeszcze w r. 1627. Zob. tablicę.

@tablica: Podbielscy

Anna, w r. 1631 żona Jana Zdzenickiego "Mydlaka". Andrzej, syn Jana, uzyskał w r. 1576 od Szymona Szetlewskiego "Karasia" zobowiązanie sprzedania za 20 grz. trzeciej części placu "Żakowskiego", od rzeczki Wargoła do granic Podbiela (P. 113 k. 118), kupił zaś owe części w r. 1577 (I. R. Kon. 6 k. 254v). Katarzyna, żona uczc. Mikołaja z Bnina. Sebastian(?), mąż Agnieszki Pioruskiej, która w r. 1602 okazywała rany zadane przez Dorotę Zduńską, żonę Jana Jaroszewskiego "Kurpika" (I. R. Kon. 30 k. 444). Jan P. zw. "Bojanek", mąż Agnieszki Pioruskiej, wdowy 1-o v. po Wojciechu Waliszewskim, 2-o v. po Tomaszu Jaroszewskim "Małym Maćku", spisywał z nią w r. 1602 wzajemne dożywocie (R. Kal. 7 k. 460). Agnieszce tej małżonkowie Piotr Jaroszewski i Anna Libeltówna t. r. zapisali dług 20 zł. (I. Kal. 68 s. 1319). Agnieszka z Pioruskich była w r. 1603 intromitowana do części w Jaroszewicach Mokrych cz. Wielkich w pow. kon. (Py. 131 k. 188). Zawierała w r. 1610 układ z Janem Zasułtowskim z pow. pyzdr. pod zakładem 100 grz. (Kon. 35 s. 15), zaś w r. 1610 była kwitowana ze 100 zł. długu przez Sebastiana Jaroszewskiego (G. 70 k. 513). Była już wdową w r. 1622, kiedy swą oprawną łąkę w Podbielu zw. "Wilga" zastawiła za 11 grz. Janowi Szetlewskiemu (Kon. 42 k. 90; Py. 143 k. 46). Role mężowskie w Szetlewie i łąkę w Podbielu w r. 1625 zastawiła za 12 zł. Piotrowi Łoniewskiemu (I. Kon. 44 k. 185v). Uzyskała w r. 1626 od Stefana Modlibowskiego zapis 90 zł. długu (I. Kon. 44 k. 564). Jakub P. nie żył już w r. 1605, kiedy wdowa po nim Anna Bogusławska kwitowała Annę Dzierzbińską, wdowę po Bartłomieju "Budku" Bogusławskim (I. Kon. 32 k. 147). Jan, syn zmarłego Jana zw. "Słodzina"(!), zapisał w r. 1608 dług 32 zł. Janowi Zdzenickiemu (Py. 134 k. 247v). Jan w r. 1611 zapisał dług 700 zł. swej żonie Annie Kotowieckiej, córce Rocha i Katarzyny Gutowskiej cz. Wyleżyńskiej (I. Kal. 77a s. 679, 680). Oboje spisywali w r. 1612 wzajemne dożywocie (R. Kal. 8 78) i t. r. wydzierżawili od małżonków Piotra Nieniewskiego i Katarzyny Gutowskiej cz. Wyleżyńskiej części wsi Piątek M. (I. Kal. 78 s. 1106). Od Wojciecha Żychlińskiego w r. 1618 wzięli w dzierżawę Tykadłów (ib. 84 s. 165). Jan, syn zmarłego Jana, w r. 1612 kwitował ze 100 zł. małżonków Jaroszewskich (ib. 78 s. 453). Janowi, synowi zmarłego Jana, zapisał w r. 1627 dług Jan Waliszewski, mąż Heleny P-ej (Py. 143 k. 115v). Jan P. "Chodzony", skwitowany w r. 1614 przez Jana Zdzenickiego "Siekiela" z 32 zł. (Kon. 38 k. 105). Marianna, córka Jana, żyjącego w r. 1618, żona w latach 1615-1630 Stanisława Zbierskiego "Spytka" (R. Kal. 9 k. 177). Dorota, w r. 1615 żona Stanisława Jaroszewskiego "Chwalika", wdowa w latach 1618-1644. Siostra jej Zofia, żona 1-o v. Zygmunta Jaroszewskiego "Karasia", 2-o v. w r. 1619 Wojcieha Węgierskiego, wdowa w latach 1622-1659 (Kon. 48 k. 3). Jan w r. 1625 wydzierżawił część Szetlewa W. małżonkom Ujejskim cz. Wilczyńskim (Kon. 44 k. 272). Anna, córka zmarłego Jana, wdowa po Jarosławie Twardzińskim (Twardzewskim?), 2-o v. w r. 1628 żona Seweryna Zdzenickiego (Py. 143 k. 79v), znów wdowa w r. 1631, żona 3-o v. w r. 1633 uczc. Andrzeja Ramsza, mieszczanina pyzdrskiego (I. Kal. 99b s. 2077, 2085). Małgorzata, żona Jana Osińskiego "Ptaka", nie żyjącego już w r. 1631. Ta Małgorzata, ciotka i spadkobierczyni Jana P-go zmarłego bezpotomnie, obok wyżej wspomnianych sióstr rodzonych, Doroty zamężnej Jaroszewskiej i Zofii wdowy Węgierskiej (Kon. 48 k. 3), żyła jeszcze w r. 1636. Stanisław P., w r. 1631 brat wujeczno-rodzony zmarłego Jana Bogusławskiego "Budka", opiekun córki tego Jana, Agnieszki (I. Kon. 46 k. 329v). Jadwiga P-a, żona uczc. kowala (fabri), mieszczanina z Opola, oboje już nie żyjący w r. 1633. Ich córka uczc. Małgorzata była wtedy spadkobierczynią Jana P-go (I. Kal. 99 b s. 2034). Franciszek, syn zmarłego Wojciecha, zaślubił w r. 1641 Jadwigę Siąską, córkę Krzysztofa i Zofii z Przetocznicy Niesołowskiej. T. r., na krótko przed ślubem, uzyskała ona od swej matki dopisanie długu 300 zł. do sumy posagowej 1.000 zł. (I. Kal. 107a s. 144). Ich córka Zofia, ochrzcz. 1655.6/VI. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Jan, mąż Anny Bogusławskiej, córki Wojciecha i Anny Jaroszewskiej, która w r. 1664 okazywała rany zadane przez panią Wojsłowską (Kon. 58 k. 280). Ta Anna, jedyna spadkobierczyni ojca, kwitowała w r. 1675 Macieja Otto Trąmpczyńskiego ze 120 zł. (Py. 154 s. 393). Oboje małżonkowie t. r. okazywali jej rany (I. Kon. 60 k. 770v). Andrzej Podbielski, syn zmarłego Błażeja, kwitował w r. 1665 z długu 300 zł. Annę, wdowę po Bartłomieju Korytowskim, i jej córkę pannę Teresę Korytowską (N. 184 k. 30v). Jan miał w r. 1685 ogród w Szetlewie W. (I. Kal. 143 s. 483).

Adam, sługa Kazimierza Rogalińskiego, poległ 1704.26/X. r. pod Stęszewem w bitwie ze Szwedami (LM Golejewko). Jan w r. 1722 kwitował ze sprawy Wojciecha Śliwnickiego, dziedzica Trębinka (Kośc. 313 s. 236). Jan nie żył już w r. 1729, kiedy żona jego Monika Skąpska, wdowa 1-o v. po Wojciechu Skąpskim(!), celem podniesienia sumy 260 t. zapisanych jej przez małżonków Franciszka i Teresę Szawrońskich, dała plenipotencję synowi Józefowi Skąpskiemu (Kośc. 316 s. 123). Jan P. z żoną Marcjanną Jabłońską w r. 1739 zawierali z Łukaszem Jarnowskim, stolnikowiczem brzeskim-kuj., i jego żoną Salomeą kontrakt z racji sumy 600 zł. (I. Kon. 77 k. 157). Tym małżonkom P-im cedował w r. 1744 Franciszek Lisowski posesję części wsi Kaliska, dziedzicznej Stefana Kraśnickiego (I. Kon. 77 k. 351), oni t. r. sumę 409 zł. cedowali Janowi Sokołowskiemu (ib. k. 401). Skwitował Jan tę żonę w r. 1748 z inwentarza (ib. 78 s. 150). Katarzyna zaślubiła przez r. 1746 Stanisława Prasnyskiego, dworzanina Macieja Trąmpczyńskiego. Kazimierz, chrzestny 1751.6/II. r. (LB Jarząbkowo) i 1753.9/VII. r. (LB Grzybowo). Józef, mąż Apolonii Bojanowskiej, córki Wojciecha i Katarzyny Zbijewskiej, która w r. 1754 wraz z siostrą Jadwigą, owdowiałą Sikorską, mianowała plenipotenta celem windykowania dóbr ruchomych i nieruchomych po rodzicach z części wsi Bardo w pow. pyzdr. (I. Kon. 78 k. 818, 825). Józef żył jeszcze w r. 1758 (ib. 79 k. 98), zaś w r. 1768 Apolonia występowała już jako wdowa (Py. 158 k. 25v). Urodz. Michał, liczący ok. 70 lat, jałmużnik Bractwa Św. Aniołów w Gnieżnie, zmarł 1760.17/VIII. r. i pochowany w kościele Św. Michała (LM Św. Michał, Gniezno). Agnieszka, w latach 1773-1784 wdowa po Wojciechu Markiewiczu. Urodz. Józef, ekonom z Wyciążkowa, chrzestny 1809.31/V. r., "skryba" z Żakowa, chrzestny 1811.21/IV. r. (LB Goniębice).

>Podchoccy(?), Sebastian, syn zmarłego Jana, ze wsi Bugwidze, i Anny Smardowskiej, ochrzcz. 1663.10/I. r. (LB Sowina).

>Podczascy h. Rola (Rawicz?) z Podczach W. w pow. gostynińskim. Klemens, ojciec Jana, zabitego, rządcy w Kokoszczynie, wsi kapituły poznańskiej, w imieniu własnym i swych córek: Doroty, Agnieszki, Ewy i Anny, spadkobierczyń tego brata, kwitował w r. 1600 ze sprawy o to zabójstwo ks. Stanisława Kluczewskiego, kanonika poznańskiego, posesora Kokoszczyna, oraz kalitułę katedralną poznańską (P. 970 k. 161). Grzegorz, nie żyjący już w r. 1652, ojciec Jana, męża Zofii Starzechowskiej, który to Jan kwitował się z żoną z inwentarza (P. 1064 k. 307v). Małżonkom tym Anna Czerwińska, wdowa po Mikołaju Chylińskim, zapisała w r. 1658 dług 100 zł. (Py. 152 s. 3), oni zaś w r. 1659 tę Annę, wtedy już 2-o v. żonę Benedykta Postupalskiego, kwitowali z 200 zł. (ib. s. 13). Cedował im w r. 1665 jej bratanek rodzony, Stanisław Starzechowski, zapisy uzyskane od Jana Wilkowskiego (P. 1076 k. 1012v). Żyli oboje w r. 1671 (P. 1870 k. 344). Ich córka Bogumiła była w latach 1671-1686 żoną Jana Soszyńskiego.

Jan, syn zmarłego Macieja, żeniąc się w r. 1662 z Anną Lisowską, wdową 1-o v. po Smarzewskim, zapisał jej przed ślubem dług 1.000 zł. (Py. 153 s. 226). Oboje od Adama Golińskiego, burgrabiego ziemskiego konińskiego, wzięli w dzierżawę w r. 1675 pod zakładem 2.200 zł. część miasta Golina i wsi Spławie (I. Kon. 60 k. 802v). Anna, w r. 1663 wdowa po Janie Czarnowskim (P. 1073 k. 199). Ks. Marcin Jan, kanonik kamieński, na wsi Konopnica w pow. rawskim, zapisał w r. 1664 dług 1.000 zł. bratu stryjecznemu, Janowi P-mu (N. 184 k. 25v), oraz inny dług 300 zł. siostrzeńcom swym, Katarzynie i Barbarze Czarnowskim, córkom zmarłego Jana i Katarzyny P-ej (ib. k. 26). Wojciech i Jadwiga, rodzice Pawła, ochrzcz. 1665.18/I. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Jan, mąż Anny Ziemięckiej, uzyskał 1666.13/II. r. prawo wspólnoty na puste wójtostwo w Borzykowie pow. pyzdr., co oblatywał w r. 1667 (Py. 153 s. 171). Jan, mąż Zofii Malczewskiej, córki Piotra i Marianny Ułanowskiej, spisał w r. 1677 w Ostrowie pod zakładem 2.400 zł. kontrakt z jej bratem Antonim, który siostrze zapisał 200 zł. (G. 86 k. 71). Żył jeszcze w r. 1685 (I. Kon. 66 k. 6), nie żył zaś w r. 1690, kiedy to Zofia idąc 2-o v. za Eustachego Ossowskiego zapisała mu przed ślubem, 17/VII., sumę 800 zł. (G. 89 s. 72). Agnieszka, żona Bartłomieja Gumińskiego, oboje nie żyli już w r. 1685 (Py. 1109 IV k. 50). Adam, nie żyjący w r. 1690, mąż Anny Grabskiej, ojciec: Jana, Stanisława i Teresy, która 1697.27/I. r. poślubiła Świętosława Pławińskiego. Spośród nich, Jan zawierał t. r. w Kcyni pod zakładem 6.000 zł. kontrakt z małżonkami Aleksandrem Kleparskim i Eufrozyną Zaleską (Kc. 132 k. 551v) o rękę córki ich Ewy Kleparskiej, której t. r. oprawił posag 7.000 zł. i spisał z nią wzajemne dożywocie (P. 1122 X k. 116). Nie żył już w r. 1696, kiedy owdowiała Ewa skwitowała siostrę męża, pannę Teresę P-ą, ze 100 zł. (Kc. 133 k. 57). Wyszła ta Ewa 2-o v. za Kazimierza Gowarzewskiego, któremu w r. 1699 na Laskownicy zapisała sumę 4.000 zł. (Kc. 142 k. 63v), zaś w r. 1726, już jako żona 3-o v. Tyburcego Waleriana Bzowskiego, działała w asyście Stanisława P-go, brata swego pierwszego męża (Kc. 135 k. 164). Zarówno ona jak i trzeci jej mąż nie żyli już w r. 1737 (G. 97 k. 194). Stanisław, syn Adama, działał w r. 1696 wraz z siostrą, panną Teresą, jako "rodzeni z jednego ojca" bezpotomnie zmarłego Jana (Kc. 133 k. 57). Może więc Adam prócz Grabskiej miał jeszcze inną żonę? Stanisław sumę 2.000 zł., którą bratu Janowi na mieście Margoninie i wsiach przyległych zapisał był w r. 1689 zmarły Stefan Gembicki, kasztelan płocki, cedował w r. 1732 Rafałowi z Wrzący Brzechffie (G. 96 k. 440). Żył jeszcze w r. 1733 (Kc. 137 k. 91). Franciszek, syn zmarłego Wojciecha, w r. 1695 kwitował Zofię Cielmowską, wdowę po Janie Wierzbińskim i jej dzieci z dwóch wołów i jednego konia (G. 90 k. 53). Maciej ożenił się 1710.2/III. r. z Zofią Zbijewską (LC Dubin). Oboje zawierali w r. 1713 kontrakt pod zakładem 1.300 zł. z Franciszkiem Bartochowskim, posesorem Marszewa (Kal. 159 s. 205). Był Maciej w r. 1715 administratorem Wikonic. Oboje z żoną nie żyli już w r. 1754 (P. 131 k. 158). Ich córka Dorota, ur. w Wilkonicach, ochrzcz. 1715.15/IX. r. (LB Pempowo). Inna ich córka, Rozalia, w latach 1754-1780 żona Stanisława Słomowskiego, nie żyła już w r. 1790.

Wojciech i Zofia, rodzice Szymona, ochrzcz. 1712.10/IX. r., Joachima, ochrzcz. 1717.15/III. r., Franciszka, ochrz. 1721.2/IV. r., Piotra Filipa, ochrz. 1724.1/V. r., Jakuba Stanisława, ochrzcz. 1724.1/V. r., Władysława Piotra Pawła, ochrzcz. 1729.10/VI. r. i Róży Limany, ochrzcz. 1712.10/IX. r. (LB Winnogóra). Pani Zofia P-a z Osieka zmarła po połogu 1717.17/IV. r. (LB Dubin). Antoni, mąż Barbary zmarłej 1735.25/XI. r. (LB Gniewków). Maciej P. ze Zdziarowitego, liczący ponad 60 lat zmarł 1736.16/III. r. (LM Kiszkowo). Jadwiga z Potarzyckich P-a z Trzcielna zmarła w r. 1745, między 19/IV a 9/VII (LM Stęszew). Maciej i jego żona Zofia Siąska, oboje nie żyjący już w r. 1746, kiedy spadkobierczyni Zofii, siostra jej Katarzyna Siąska, wdowa po Wojciechu Wojsławskim, kamienicę z ogrodem na przedmieściu Poznania, zwanym Gąski cz. Piaski, koło Bernardynów a w kierunku Karmelitów Bożego Ciała, zastawiła za 500 zł. ks. Janowi Wypiewskiemu, proboszczowi kiszkowskiemu (G. 98 k. 40). Urodz. Józef, sołtys w Wierzbocicach, i Franciszka Juszkowska, rodzice Róży, ochrzcz. 1749.31/VIII. r. (LB Graboszewo), i Zofii, w r. 1771 żony Ludwika Gałczyńskiego (I. Kon. 80 k. 222). Marianna chrzestna 1750/10.IV. r. (LB Pieranie).

Kazimierz "Zieykowicz"(!) O. i Konstancja Modlibowska, oboje już nie żyjący w r. 1766, rodzice Brygidy, żony 1-o v. Jana Obrębskiego, 2-o v. w r. 1766 Dominika Zieleniewskiego (I. Kal. 206/208 k. 11). Jan, major wojsk pruskich, chrzestny 1771.26/VI. r. (LB Pobiedziska). Wojciech i Agata Dąbrowska, oboje już nie żyjący w r. 1775, rodzice Wojciecha, męża Zofii Byszewskiej, córki Kaspra i Jadwigi Radolińskiej, który w imieniu własnym i żony kwitował wtedy Jakuba Dobrogojskiego, dziedzica Stanisławowa w pow. gnieźn. (Py. 156 k. 397). Pani Joanna P-a, podstolina kruszwicka z Ośniszczewa, chrzestna 1777.7/VI. r. (LB Chlewiska). Katarzyna P-a, podstolanka kruszwicka, chrzestna 1779.11/I. r. (LB Branno). Karol, w r. 1780 wiodący się od zmarłej Katarzyny Błeszyńskiej (P. 1357 k. 12). Wincenty, kapitan wojsk kor. regimencie ks. Sułkowskiego, zaślubił 1782.15/VI. r. Joannę Cachertównę (Suchertównę), która przyjęła katolicyzm (LC Ostrów). Ich córka, nie nazwana z imienia, licząca 4 lata, umarła 1786.13/II. r. (LM Kościan). Syn ich Damazy Józef, ur. w Kościanie, ochrzcz. 1788.14/XII. r. (LB Kościan). Franciszka, żona Aleksandra Modlińskiego, nie żyjącego już w r. 1787. Jan, nie żyjący już w r. 1791, i Zofia z Piwów(?), rodzice Antoniego, po którym z Konstancji Radlickiej, córka Teresa, w latach 1787-1791 żona Michała Morawskiego (I. Kal. 227 k. 602, 231 k. 347). Józef kwitował z 10 zł. węg. w r. 1788 Kunegundę Gałczyńską, wdowę po Ignacym Gliszczyńskim, staroście pasierbowskim (I. Kon. 84 k. 78). Wojciech, celnik w Rawiczu, w Rydzynie, potem poborca celny w Lesznie, miał z żony Katarzyny syna Michała, ochrzcz. 1788.27/IX. r., i córkę Teresę, ochrzcz. 1793.24/X. r., oboje urodzonych w Rawiczu (LB Rawicz), syna Wojciecha Józefa Gabriela, ochrzcz. 1792.31/III. r. i córkę Joannę Józefę, ochrzcz. 1801.21/VI. r., porodzonych w Rydzynie (LB Rydzyna), wreszcie syna Kazimierza Józefa ur. w Lesznie 1796.22/II. r., podawanego do chrztu przez babkę Agnieszkę Ułaszewicową (LB Leszno). Barbara, kapitanowa wojsk koronnych, chrezstna 1791.18/IX. r. (ib.).

Stanisław, regent ziemski gostyniński (gostyński), mąż Eleonory Biernackiej, córki Antoniego, dziedzica Piwonic i Zagórzynka w pow. kal., trzymał od teścia te dobra zastawem w sumie 130.000 zł. przed r. 1791, kiedy miał je w zastawnym posiadaniu Kazimierz Biernacki, stolnik piotrkowski (I. Kal. 231 k. 356). Synem Stanisława regenta był Władysław Ludwik, ur. w r. 1791, żołnierz napoleoński, walczył pod Raszynem, w r. 1812 w 1 pułku piechoty, potem był oficerem w 5 pułku piechoty w latach 1813 i 1814. Major 26 pułku piechoty w r. 1831, złożył broń wraz z korpusem Ramorina. Na emigrację udał się ze stopniem pułkownika. Do kraju wrócił w r. 1848. Utracił wzrok i zmarł w domu przyjaciół w Śliwnikach 1865.27/VIII. r., pochowany w Ociążu.

Michał, świadkował 1793.27/I. r. (LC Szczury-GOrzno). Jan, rewizor królewski w Jutrosinie, i Teresa, rodzice Jana, ur. tamże 1794.28/XII. r., i Albina, ur. tamże 1796.1/III. r. Tego drugiego podawał do chrztu 1796.2/III. r. Ignacy P., "młodzieniec" bawiący w Jutrosinie u brata (LB Jutrosin). Konstancja zaślubiła przed 1795.13/XII. r. Ignacego Goczałkowskiego (LB Gostyń), żyła jeszcze 1806.15/III. r. Teodor, posesor Klęski, chrzestny 18/I i w lutym 1797 r. (LB Nowe Miasto) Józefa P-a, wdowa po Piotrze Rządkowskim, sędzim ziemskim gostynińskim, zmarłym w Poznaniu i pochowanym 1799.22/XI. r.

Ignacy, posesor Poledowa w r. 1810, mąż Barbary Kurowskiej, zmarłej w Mościskach w pow. kośc., dobrach narodowych, które dzierżawiła, 1815.1/V. r., w wieku 43/47 (LM Lubiń; LM Sw. Maria Magdal., Pozn.). Sam Ignacy był w r. 1814 dzierżawcą Mórki. Córka jego i Barbary, Aniela umarła w Koszanowie 1800.19/II. r., mając 6 lat i 10 miesięcy (LM Śmigiel). Chyba ten sam Ignacy, nazwany majorem wojsk polskich i dziedzicem Mościsk, był chrzestnym 1805.17/VII. r. (LB Św. Krzyż, dyss.). Józef, chrzestny 1810.26/IX. r. (LB Kępno). Eleonora, z klasztoru ołobockiego podawała do chrztu Żydówkę 1819.7/III. r. (LB Ołobok). Chyba identyczna z nią szlach. Eleonora Biernacka, córka Antoniego i Marianny, wdowa po Stanisławie P-im, zmarła w klasztorze ołobockim 1831.30/VIII. r., w wieku lat 72 (LM Ołobok). Józefa Antonina Karnkowska, córka Stefana zamężna P-a w r. 1824 (H. Przysieka). Władysław P. z Ociąża, pułkownik, świadek 1850.22/VII. r. (LC Ociąż), chyba identyczny z Władysławem P-im rezydującym w Ociążu, chrzestny 1864.21/VI. r. (LB Ociąż). Stanisław, dziedzic Nowejwsi koło Częstochowy, syn Jakuba i Emilii Martin, zaślubił 1854.16/XI. r. Kornelię (Kornelię Annę Magdalenę) Morawską, zmarłą 1868.18/VIII. r. Synowie ich, Antoni Jakub, zmarły w Ociążu na cholerę 1867.1/IX. r., w wieku lat 6, Władysław, ur. w Nowejwsi 1866.7/III. r. Z córek, Jadwiga, ur. w Nowejwsi w latach pięćdziesiątych, Marianna Stanisław Kornelia, ur. tamże 1863.6/I. r. (LB Ociąż). Stanisław, chrzestny 1855.27/XII. r. (LB Sobótka). Apolonia z Łączyńskich P-a, już nie żyjąca w r. 1871, matka Ireny z P-ch wdowy Byszewskiej. Marcin, z Król. Polskiego, były "sybirak", ożenił się 1876.22/II. r. z panną Sowińską, córką pułkownika (Dz. P.). Kazimierz, właściciel Łagiewnik w dawnym wojew. krakowskim, zaślubił w r. 1889 w Żydowie Marię Chełmicką, córkę Bolesława z Gurowa (Dz. P., wiad. z 26/VI.) Domicella P-a, córka Franciszka, dziedzica Niedźwiadu, i Domicelli Podpełskiej, zamężna Grochowska, zmarła w Koźminie 1903.15/VII. r., pochowana w Miłosławiu (LM Koźmin; Dz. P.). Wanda wyszła przed 1908.25/X. r. za Stanisława Modlibowskiego z Czachorowa. Romuald, właściciel Łukomia, zmarł tam 1928.22/V. r., mając lat 57, pochowany w Zagórowie, zaś donosiły o zgonie żona i siostry (Dz. P.)

>Podczeski Stanisław, mąż Jadwigi, od której w r. 1489 nabył wyderkafem za 50 grz. połowę dóbr jej w Mikołajewicach z placem zw. "Stane Siedlisko" i połowę części w Drachowie pow. gnieźn. (P. 1387 k. 107v). Stanisław ten od Katarzyny, żony Jana z Płaczek, w r. 1491 nabył za 20 grz. część w Mikołajewicach z folwarkiem Drachowo (G. 22 k. 179; P. 1387 k. 158). Część w Mikołajewicach sprzedał w r. 1494 Mikołajowi Mikołajewskiemu "Goździkowi" (G. 25 k. 58v). Jadwiga, żona Stanisława P-go, wraz z Małgorzatą, córką Tomasza Żołeckiego (siostrę?), część w Czeluścinie, ojczystą, sprzedały w r. 1510 za 12 grz. Bartłomiejowi Korzkwińskiemu (G. 19 k. 156).

>Poddębscy z W. Poddębic w pow. brzeskim-kuj. Anna, w r. 1522 żona Zygmunta Grudzińskiego z Gołańczy. Jan P. "Lesień" z pow. brzeskiego, mający lat 17, w asyście stryja Jakuba Wolskiego i wuja Jana Szetlewskiego, dał w r. 1550 Andrzejowi Gosławskiemu część W. Poddębic w zamian za 4 puste łany w Bielewie pow. kon. (I. R. Z. Kon. 6 k. 170v). Kwitował w r. 1551 Jakuba i Wacława P-ch "Kokoszków", synów zmarłego Jana P-go "Kokoszki" z zaległego od czterech lat czynszu (Kal. 13 s. 277). Elżbieta P-a, w r. 1551 żona Andrzeja Gowarzewskiego z Gowarzewa w pow. pozn. Regina P-a z W. Poddębic, żona Łukasza Skibickiego, całe swe części po rodzicach w W. Poddębicach w r. 1554 sprzedała Andrzejowi Gosławskiemu (I. R. G. Kon. 6 k. 265v).

Marcin, kanonik kruszwicki, proboszcz kościański, instalowany 1667.14/IV. r. na kanonii doktoralnej poznańskiej fundi Studzieniec (Install., s. 112). Umarł w Poznaniu, pochowany 1669.14/III. r. w Kościanie (LM Kościan).

Teofil "de P.", sekretarz sądowy w Czarnkowie, i Apolonia Gostomska, rodzice Marii Walerii Felicji, ur. w Czarnkowie 1880.17/V. r. (LB Czarnków).

>Podębek (Podembek) Marcin z pow. kamieniec., w r. 1606 plenipotent Anny Baranowskiej, wdowy po Piotrze Chomęcki (Kośc. 286 k. 91).

>Podgierscy. Jan i żona jego Ewa Turska w r. 1662 uzyskali od Jadwigi Bieczyńskiej, wdowy po Jakubie Ponińskim, 2-o v. żony Wojciecha Dąbrowskiego, zapis długu 310 zł. (Kośc. 305 k. 66v). Tym małżonkom w r. 1663 Aleksander Głębocki zapisał dług 600 zł. (P. 1073 k. 1391v). Żona Ewa, jako siostra rodzona i współspadkobierczyni zmarłego Stanisława Turskiego kwitowała w r. 1681 Kazimierza Brudnickiego z 266 zł., z sumy 1.000 zł. zapisanej zmarłemu bratu (P. 213 I k. 112).

Agnieszka, córka urodz. P-go, zmarła w Hucie 1735.24/II. r. (LM Mogilno). Kasper, mąż Krystyny Dzierżawskiej, nie żyjącej już w r. 1753 uzyskał wtedy od swego syna Józefa, mającego rok 22-gi, cesję 800 zł. z sumy 2.000 zł. po matce na Rękawczynie M. (G. 98 k. 584). Kasper, syn zmarłych Macieja i Doroty Skrzetuskiej, wdowiec, żeniąc się powtórnie swej przyszłej żonie, Zofii Chwaliszewskiej, córce Mikołaja, zapisał 1753.30/V. r. przed ślubem dług 1.000 zł. Pobrali się 1753.12/VII. r. (G. 98 k. 599; LC Orchowo).

>Podgórscy, różni. Giwald, w r. 1469 mąż Małgorzaty Liskowskiej (Liszkowskiej) (N. 144 s. 109), którą w r. 1474 skwitował Piotr Samostrzelski z 23 grz. z racji wykupu pięciu łanów roli w W. Liszkowie, trzymanych przez nią od Piotra wyderkafem (N. 145 s. 13).

Dorota P-a, w latach 1529-1539 żona Andrzeja Sławińskiego ze Sławina w pow. kon. Inna Dorota P-a, w r. 1539 żona Mikołaja Luczydleńskiego, zobowiązała się całe dobra rodzicielskie we wsi Podgór w pow. kon. zrezygnować Dorocie zamężnej Sławińskiej, zaś ta Sławińska zobowiązała się rezygnować części po rodzicach we wsi Kępa M. w pow. kon. (I. R. G. Kon. 3 k. 147).

Szymon P. z żoną Małachowską w r. 1612 kwitował Jana Bronikowskiego ze 100 zł. (Kc. 126 k. 327). Mikołaj był w r. 1650 kwitowany przez Samuela Kaliszkowskiego, ojca nie żyjącego już Łukasza, służącego pod znakiem Mikołaja, z 220 zł. żołdu tego syna (P. 1061 k. 55). Jan i Anna, rodzice Wojciecha, ochrzcz. 1655.23/III. r. (LB Dokowy Mokre). Wojciech i Marianna, rodzice Jana Maurycego, ur. w Kowalewie, ochrzcz. 1690.26/VII. r., podawanego do chrztu przez pannę Annę P-ą (LB Skalmierzyce).

Jan i Helena, rodzice Zofii, ur. w Nieświastowicach, ochrzcz. 1708.30/III. r. (LB Popowo Kośc.). Ks. Marceli, pleban miłkowski w r. 1730 (Kal. 167 s. 192). Zofia wyszła 1734.2/II. r. za urodz. Jakuba Utynowskiego(?), ekonoma w Nekli (LC Nekla).

Ks. Franciszek Salezy, kanonik Św. Jerzego na zamku gnieźnieńskim, penitencjarz katedralny i pisarz konsystorza w r. 1737. (G. 97 k. 468), chrzestny 1761.27/IX. r. (LB Ostrowite). Skwitowany w r. 1766 z opieki przez synów i córkę zmarłego Marcina P-go, swoich zaś bratanków i bratanicę (G. 100 k. 156). Nie żył już w r. 1780 (P. 1357 k. 232v). Zapewne rodzonym jego bratem był Marcin, w latach 1741-1755 dzierżawca Irzykowa, Lubochni i Ostrowitego z folwarkami Raszewo i Żeleźnia, mąż Marianny Morzańskiej (Możańskiej), umarł 1755.21/VI. r. pochowany w Trzemesznie. Żona jego umarła 21/VIII. t. r., pochowana tamże (LM Ostrowite). Ich synowie: Michał Franciszek Kasper, ur. w Irzykowie 1741.3/I. r., Marceli, Bonawentura, Jan, Antoni, Hilary, o których niżej, a prócz nich pomarli w wieku dziecięcym, Józef Ignacy Bonawentura, ur. ok. 1753. r., zmarły 1755.22/II. r., w wieku lat dwóch i Kajetan Marcin Roch, ur. 1755.14/VIII. r., zmarły 1756.6/II. r. Córka Antonina (Antonina Dorota Agata), ur. w Irzykowie 1742.25/I. r. (LB, LM Ostrowite), w latach 1759-1768 żona Macieja Bronowskiego, dzierżawcy Irzykowa, rozwiedziona w r. 1776, wdowa w r. 1778, wyszła 2-o v. przed 1780.25/VI. za Ludwika Będkowskiego. Z synów, Marceli, ur. ok. r. 1743, świadek 1763.5/V. r. (LB Katedra, Gniezno), od brata Hilarego uzyskał w r. 1766 cesję do wsi Lubochnia w pow. gnieźn., jak również do kontraktu ojca z konwentem trzemeszeńskim (I. Kal. 206/208 k. 188). Wraz z rodzeństwem kwitował w r. 1766 z opieki stryja ks. Franciszka, kanonika Św. Jerzego (G. 100 k. 156). Wraz z braćmi prawo do posesji emfiteutycznej wsi Lubochnia, spadłe po ojcu, cedował w r. 1768 siostrze Antoninie zamężnej Bronowskiej (G. 100 k. 309). Uzyskał w r. 1775 od Teresy Chełkowskiej, żony Antoniego Gutowskiego, cesję sumy 1.000 zł. zastawnej na połowie Jabłonki i na folwarku Koziegłowy (G. 102 k. 16). Zaślubił 1778.25/X.(1779?) r. Antoninę Żurawkównę (LC Św. Trójca, Gniezno). Od Katarzyny Niesołowskiej, wdowy po Mateuszu Chamskim (Chumskim?), uzyskał w r. 1786 cesję 2.257 zł., z sumy jej posagu 3.257 zł. (G. 113 k. 16). Mąż 2-o v. Katarzyny Samsonowskiej, córki Wojciecha i Anny Dembickiej, w r. 1786 (G. 113 k. 145). Umarł w Gnieźnie 1803.15/IV. r., mając lat 60. Pozostała wdowa, Katarzyna Samsonowska (LM Św. Trójca, Gniezno). Syn Marcelego i Żurawkówny, Ksawery, ochrzcz. 1781.29/I. r. (LB Św. Trójca, Gniezno), umarł w Kołudzie W., w domu pradziadów Żurawków, 1794.24/VII. r., mając lat 14 (LM Ludziska). Bonawentura (Bonawentura Ignacy Rafał), syn Marcina i Morzańskiej, ur. w Irzykowie 1744.9/XI. r., a chrzcił go ks. Jan Nepomucen P., kanonik sieradzki i proboszcz brudzewski (LB Ostrowwite; LB Katedra, Gniezno). Żył jeszcze w r. 1768 (G. 100 k. 309). Jan (Jan Maciej Józef), syn Marcina i Morzańskiej, ur. w Irzykowie 1746.26/II. r. (LB Ostrowite), żył jeszcze w r. 1768 (G. 100 k. 309). Antoni (Antoni Maurycy Jan), syn tychże, ur. 1748.10/X. r. (LB Katedra, Gniezno), małoletni w r. 1766 (G. 100 k. 156), żył jeszcze w r. 1778 (G. 105 k. 96). Hilary (Hilary Maurycy Józef), syn tychże, ochrzcz. 1751.3/I. r. (LB Katedra, Gniezno), prawo swe do wsi Lubochnia wraz z kontraktem ojca zawartym z konwentem trzemeszeńskim cedował w r. 1766 bratu Marcelemu (I. Kal. 206/208 k. 188). Kwitował w r. 1768 miasto Poznań (G. 100 k. 345). Swoją część spadku po stryju, ks. Franciszku Salezym, w r. 1780 cedował bratu Marcelemu (P. 1357 k. 232v). Podkomorzy J. Kr. Mci w r. 1792 (LB Murowana Goślina). Adwokat sądu pokoju pow. krotoszyńskiego w r. 1812 (LB Kobylin). Będąc już wdowcem, umarł 1830.20/X. r. (LM Jarocin). Żoną jego była Józefa Dąmbska, a z niej syn Melchior (Melchior Franciszek Serafin Wincenty a Paulo), ur. we dworze Murowanej Gośliny 1792.22/XI. r. (LB Murowana Goślina; LB Św. Trójca, Gniezno). Zob. tablicę.

Tomasz, chrzestny 1744.1/VI. r. (LB Tuczno). Agata zaślubiła w parafii Tuczno 1747.26/XI. r. urodz. Kazimierza Misiewskiego. Zuzanna, chrzestna 1753.19/VI. r. (LB Tuczno). Urodz. Sebastian, świadek 1757.27/VII. r. (LC Kłecko). Sław. Sebastian P. zaślubił 1757.14/VI. r. urodz. Dorotę Małachowską (LC Kłecko). Urodz. Sebastian i Dorota, rodzice Stanisława, ur. w Kłecku, ochrzcz. 1766.4/V. r. (LB Kłecko). Antoni, mąż Katarzyny Trzebińskiej, córki Tomasza i Franciszki Strzeleckiej, wdo-

@tablica: Podgórscy

wy 1-o v. po Wojciechu Radolińskim (I. Kon. 79 k. 220), uzyskał w r. 1761 od swego pasierba, Piotra Radolińskiego, cesję praw do części w Gorazdowie zw. "Korytowszczyzna" (G. 99 k. 277). dzierżawca w latach 1766 i 1767 Opatówka w pow. gnieźn., dóbr kapitulnych (LB Opatówko; G. 100 k. 277). Żyli oboje w r. 1768 (Py. 158 k. 38). Józef, z Michowa chrzestny 1770.8/III. r. (LB Św. Wawrzyniec, Gniezno). Jan, zabity w Przygodzicach przez Rosjan, pochowany w Wysocku na cmentarzu 1772.29/II. r. (LM Wysocko). Urodz. Antoni, zamieszkały w Poznaniu na Rybakach, i Katarzyna Gliszczyńska, rodzice Stanisława Kostki Kajetana, ur. 1774.18/XI. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Ta Katarzyna umarła mając lat 91 w Gnieźnie, w klasztorze Panieńskim 1826.28/X. r. (LM Św. Trójca, Gniezno). Franciszek i jego siostra Nepomucena, rozwiedziona żona Jana Tańskiego, porucznika wojsk kor., kwitowali w r. 1792 braci Moszczeńskich, spadkobierców brata Leona, starosty osińskiego (P. 1369 k. 579). Ta Nepomucena była 2-o v. w latach 1794-1809 żoną Jakuba Malechowskiego. Ich córkę w r. 1795 trzymali do chrztu Dionizy i Dorota-Krystyna P-cy (LB Środa). Ten sam chyba Dionizy, ur. ok. 1767 r., zaślubił mając 42 lata 1809.7/V. r. Salomeę Rachembach, wdowę 1-o v. po Włostowskim, 2-o v. po Brędzewskim(?) z Sarbinowa, posesorkę Uzarzewa, mającą lat 45 ((LC Uzarzewo; LC Św. Małgorzata, Pozn.). Byli oboje dzierżawcami plebani w Uzarzewie w r. 1825 (LB Uzarzewo). Dionizy był świadkiem 1826.25/VI. r. (LC Uzarzewo). Zapewne jego bratem był Franciszek Ksawery Bartłomiej, ur. ok. r. 1769, inspektor policji w Poznaniu w r. 1809, który mając lat 40, t. r. 11/XI. zaślubił 33-letnią Weronikę Korytowską, wdowę po Chrzanowskim (LC Św. Marcin,Pozn.). Ich syn Kazimierz Adam Edward Wincenty Franciszek, ochrzcz. 1813.8/III. r., podawany do chrztu przez Dionizego P-go. Córka Placyda Aniela Cecylia Anna, ochrzcz. 1811.17/XI. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Może to ten sam Franciszek P., posesor Bonic, chrzestny 1820.6/VIII. r. (LB Środa). Inny Franciszek P. i Anna Petronella Chrzanowska, mieszkając w Żupie Nowej "vulgo Salz" koło Poznania, rodzice Felicjana, ur. 1800.15/XI. r., trzymanego do chrztu przez nieszlachtę (LB Św. Wojciech, Pozn.). Chyba ci sami, Franciszek i Petronella, oboje "stanu szlacheckiego", rodzice Weroniki, ur. 1804.3/II. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Marianna Laurencja, wdowa P-a, córka Piotra Jastrzębskiego, podczaszego zakroczymskiego, i Katarzyny z Lewińskich, mająca ponad 60 lat, umarła w Nowejwsi koło Poznania 1801.1/VI. r., pochowana w Poznaniu, w kościele Św. Wojciecha (LM Św. Wojciech, Pozn.). Franciszek P., chrzestny 1801.20/XII. r. córki Małachowskich, posesorów Nowejwsi (LB Św. Wojciech, Pozn.).

Józef, b. kapitan wojsk polskich, liczący lat 52, zmarł w Poznaniu, na Chwaliszewie 1821.9/IX. r. (LM Św. Małgorzata, Pozn.). Teofila, chrzestna 1857.28/IX. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Może to ta sama Teofila Janowska, żona A. P-go, umarła w Gnieźnie w r. 1872 i pochowana 17/IX. (Dz. P.). Emilia P-a, z domu "de Paris", wdowa, mająca lat 78 i 7 miesięcy, umarła w Lesznie 1872.12/VIII. r., pozostawiając córkę Amandę (LM Leszno). N., kupiec, weteran b. wojsk polskich, umarł w Nakle 1874.8/VII. r., pozostawiając wdowę (Dz. P.). Augustyna P-a, wdowa po N. v. Strosch, landracie, licząca lat 79, umarła w Lesznie 1879.10/X. r. (LM Leszno).

>Podherski(?) Adam, mąż Małgorzaty, rodzonej ciotki małoletniej Jadwigi Wygrozowskiej, córki Jakuba, który trwonił i niszczył jej dobra macierzyste w części Wygrozowa, dostał w r. 1514 dobra tej małoletniej w opiekę (P. 866 k. 121v).

>Podhorecki N., nie żyjący już w r. 1713, mąż Wilkoszewskiej, wtedy też nie żyjącej i bezpotomnej, która miała sumę 1.000 zł. na Potworowie w wojew. sandomier., wsi dziedzicznej Podkańskiego, starosty rzeczyckiego (N. 195 s. 63).

>Podkamerowie, Podkomorowie, Potkamerowie, Putkamerowie h. Własnego, Brodacice, rodzina pomorska. Bracia: Jakub, Mikołaj, Wawrzyniec i Erazm, wszyscy żyjący w latach 1560-1562 (P. 902 k. 727; N. 161 k. 149v). Z nich, o Mikołaju zob. niżej. Jakub, sędzia ziemski pomorski, nie żył już w r. 1584, a był ojcem żyjącego wtedy Ryszarda. Wawrzyniec nie żył już w r. 1584, kiedy mowa o synach jego, Mikołaju i Jozuem. Erazm też nie żył w r. 1584, a był ojcem występujących wtedy: Krystiana, Jakuba i Mikołaja. Wszyscy ci P-wie kwitowali w r. 1584 Stanisława Tuczyńskiego z 4.000 tal. wyderkafu Prusinowa N. 161 k. 149v).

Mikołaj, brat Jakuba, Wawrzyńca i Erazma, starosta szczeciński (nowoszczeciński), od Jana Czarnkowskiego w r. 1558 nabył wyderkafem za 3.000 zł. części miasta Margonina oraz wsi Margońska Wieś i Wiśniewo, jak też pustek Biekowo, Garbowo, Gitkowice pow. kcyń. (N. 215 k. 201). Ze wspomnianymi wyżej braćmi od Krzysztofa Tuczyńskiego nabył wyderkafem za 4.000 tal. wieś Prusinowo w pow. wałec. (N. 161 k. 149v). Pozwany w r. 1565 ze wsi Prussendorff (Prusinowo) w starostwie wałeckim z powodu nie zapłacenia poborów (W. 1 k. 5, 36v). Kwitował w r. 1571 braci Grudzińskich, spadkobierców zmarlego brata Macieja, z 6.400 zł., za które ów Maciej Grudziński wyderkafem sprzedał mu był wsie Żelazna i Gromado (N. 156 k. 398). Nie żył już w r. 1584 (N. 161 k. 149v). Był ojcem Macieja, Hartmana, barbary, w latach 1594-1602 żony Michała Böhne (Beyne, Beine), i Doroty, w latach 1594-1602 wdowy po Mikołaju Menchow (Manchow), marszałku Kazimierza ks. pomorskiego, nie żyjącej już w r. 1623. Syn hartman (Hertman, Ertman), wspomniany w latach 1594 i 1595, bezpotomny, nie żył już w r. 1598 (N. 163 k. 239).

Maciej, syn Mikołaja, wsytępował w r. 1584 wraz ze swymi stryjecznymi braćmi (N. 161 k. 149v). Wraz ze szwagrem Böhne i siostrą Dorotą w r. 1594 pozywał Adama Czarnkowskiego, starostę gen. wielkopolskiego, dziedzica wsi Biała w pow. wałeckim (P. 962 k. 649v; N. 162 k. 6). Wraz z nimi od tegoż Czarnkowskiego uzyskał w r. 1595 zapis długu 10.000 zł., zabezpieczonych na części miasta Człopa i wsi przyległych (P. 964 k. 1371). Nie żył już w r. 1598, kiedy występowała wdowa po nim, Maria v. Wedel, w imieniu dzieci małoletnich, Macieja, Anny i Elżbiety, dając zobowiązanie Adamowi Sędziwojowi Czarnkowskiemu, staroście gen. wielkopolskiemu, względem dotrzymania kontraktu co do wsi Zatom, zawartego pod zakładem 2.000 zł. (W. 32 k. 528). Maria v. Wedel żyła jeszcze w r. 1602 (W. 3 k. 37v).

Maciej, syn Macieja i Wedlówny, obok sióstr w r. 1598 spadkobierca stryja Hartmana (N. 163 k. 239). Jako jedyny(!) spadkobierca tego stryja, kwitował w r. 1623 Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, starostę gen. wielkopolskiego, z 1.500 zł., na poczet reszty sumy oryginalnej 10.000 zł., zapisanej ojcu, stryjowi oraz ich siostrom (W. 34 k. 4). W imieniu własnym i brata ciotecznego, Jana Jerzego Böhne, wyznaczał w r. 1630 plenipotentów (Py. 1023 k. 194v). Uzyskał od tegoż brata ciotecznego cesję jego części z sumy 10.000 zł., zapisanej w grodzie wałeckim przez Czarnkowskiego, generała wielkopolskiego i wojewodę łęczyckiego (W. 35 k. 250). Mąż w r. 1638 Ewy (Essy) Katarzyny Borkówny (N. 178 k. 20), wraz z nią t. r. zawierał z małżonkami Stanisławem Kossowskim i Anną Elżbietą Cadowską kontrakt dzierżawy Batorowa i Nowejwsi w pow. nakiel. (N. 178 k. 104). Oboje od Marianny Kleistówny, żony Marcina Sokolnickiego, uzyskali t. r. cesję sumy posagowej 3.500 zł. wraz z prowizjami, po ojcu, na wsiach: Batorowo, Szyszkowo, Huta, Nowawieś (N. 178 k. 222). Zofia Kleistówna, córka Filipa Kleista z Batorowa i Anny Wedelskiej, żona Wojciecha Mościckiego, w r. 1639 wraz z mężem uiścili sumę 3.500 zł. posagu z dóbr rodzicielskich w Szyszkowie, Batorowie, Nowejwsi i Hucie (Kc. 128 k. 220). maciej w imieniu swoim i syna Joachima w r. 1654 kwitował z 5.500 zł. Krzysztofa Gostomskiego (N. 227 k. 143). Wraz z tym synem a też w imieniu innego syna Hertmana Władysława kwitował t. r. małżonków Aleksandra Karłowskiego i Teresę Mościcką, mocą dekretu Trybaunału Piotrkowskiego, z taksy głowy jeszcze innego swego syna Mikołaja (N. 227 k. 257). Od Katarzyny Pudwelsówny), żony Gotfryda Luki, uzyskał w r. 1660 cesję praw do sumy 4.000 zł. ze spadku po jej matce zmarłej Mariannie z Latalskich (N. 227 k. 495, 495v) i tę sumę 4.000 zł. cedował w r. 1666 synowi Joachimowi Godfrydowi (N. 184 k. 116v). Nie żył już w r. 1683, a żyła jeszcze wtedy wdowa Essa(!) Katarzyna Borkówna (N. 186 k. 210). Nie żyła już w r. 1699 (N. 191 k. 13). Spośród synów, o Joachimie Godfrydzie zob. niżej. Hertman (Ertman) Władysław umarł bezpotomnie w r. 1659 (N. 227 k. 390). Córka Dorota Elżbieta była w latach 1694-1699 żoną Jana Ewalda Podkamera).

Joachim Godfryd, syn Macieja i Borkówny, jako spadkobierca zmarłego brata Hertmana Władysława kwitował w r. 1659 za 800 zł. Wawrzyńca Wałdowskiego (N. 227 k. 390). Mąż Marii Elżbiety Golczówny, córki Franciszka Golczy iuniora, wdowy 1-o v. po Janie Heningu (Rudigerze) Pudwelsie, wraz z nią w r. 1660 zawierał pod zakładem 3.500 zł. kontrakt z małżonkami Mikołajem Zabłockim i Elżbietą Pudwelsówną (N. 227 k. 426). Maria Elżbieta z Golczów uzyskała w r. 1660 od swej pasierbicy, Zofii Pudwelsówny, wdowy po Kasprze Lemka, pułkowniku wojsk ces. cesję praw z zapisów rodzicielskich (N. 227 k. 427), zaś t. r. od Katarzyny Pudwelsówny, też pasierbicy, żony Godfryda Lemka, cesję prawa do sumy 4.000 zł. ze spadku po matce (ib. k. 495v). Był w r. 1664 jednym z opiekunów Petronelli Katarzyny Borkówny, małoletniej, córki zmarłego Kaspra Fryderyka i Agnieszki Katarzyny Golczówny (W. 85 k. 138v). Żona jego, wiedziona "miłością macierzyńską" ku córce z pierwszego męża, Marii-Elżbiecie Pudwelsównie, sumę 5.000 zł. scedowaną sobie przez pasierbicę Zofię Pudwelsównę, wdowę Lemkową, cedowała w r. 1667 tej córce (N. 184 k. 149v). Oboje małżonkowie w r. 1669 zawierali z Ekkardem Golczem oraz z Franciszkiem-jerzym, Ottobem-Kazimierzem i Gotardem-Henrykiem Pudwelsami, jej synami z pierwszego męża, kontrakt pod zakładem 36.000 zł. o wsie Gronowo w pow. nakiel i Margienfeld w pow. człuchow. (N. 185 k. 42). Joachim Godfryd od Marii Kleistówny, żony Krzysztofa Borny, uzyskał w r. 1681 cesję sum, 1.000 zł. prus. i 2.000 zł., zapisanych przez zmarłą Kunegundę Klińską, żonę zmarłego Stanisława Łazarskiego (N. 185 k. 981). Drugą jego żoną była w r. 1680 Elżbieta Stolińska, córka Melchiora, sędziego ziemskiego człuchowskiego (N. 186 k. 36). Posesor wsi Buczki, w imieniu własnym i matki kwitował w r. 1683 Franciszka Raczyńskiego, dziedzica owej wsi, i Jakuba Jezierskiego, administratora (N. 186 k. 210). Kwitował w r. 1692 Jana Karola Raczyńskiego, stryja, oraz pupilów jego a synów i córki Franciszka Raczyńskiego, z 400 zł. prus (N. 189 k. 4). Od panny Barbary Bekierówny Gockowskiej w r. 1692 kupił za 1.000 zł. prus jej ojczystą część we wsi Geglendorf w pow. człuchow. (N. 189 k. 5, 225 k. 875v). Rotmistrz J.Kr.Mci, był też w tymże powiecie dziedzicem wsi Lozen (N. 200 k. 12v). Drugim mężem Elżbiety Stolińskiej był w r. 1713 Joachim Borna, major J.Kr.Mci (Z. T. P. 39 k. 1596). Syn Jan Godfryd, nie żyjący już w r. 1718, bezpotomny, po którym części w dobrach Geglenfelt i Lozen w pow. człochow. spadły na potomstwo siostry, Manteuffel-Kiełpińskiej (N. 200 k. 12, 12v, 16. 201 k. 7v). Córka Maria (Marianna Katarzyna, w r. 1699 wdowa po Piotrze Wilku Manteuffel-Kiełpińskim, żyła w r. 1710. Zob. tablicę.

Hening z pow. słupskiego, w r. 1623 plenipotent Heninga Belowa, sędziego słupskiego i sławskiego (N. 173 k. 26). Henryk, syn zmarłego Antoniego, działał w r. 1631 w obecności swych stryjów, Krystiana i Henryka P-ów, i brata ciotecznego Jana Tesmera (N. 66 k. 21v). Mikołaj, mąż Elżbiety Berty Golczówny, córki Franciszka, która w r. 1678 od brata Franciszka-Ernesta Golcza uzyskała zapis długu 400zł. (W. 86 k. 349v). Była wdową w r. 1689 (W. 29a k. 18). Jan Ewald, mąż Doroty Elżbiety P-wny, córki zmarłych Macieja i Essy Bórkówny, która odebrała z rąk Ekkarda Golcza, majora J.Kr.Mci, ze wsi Batorowo pow. nakiel. sumę 2.000 zł. i oddała to na wyposażenie swej córki, Katarzyny Elżbiety, żony Jerzego Borny (N. 189 k. 128). Borna ro-

@tablica: Podkamerowie h. Własnego, Brodacice

dzicom żony w r. 1698 dał zobowiązanie, iż na swej wsi Preten w Nowej Marchii i na połowie innych swych dóbr oprawi jej 1.750 zł. prus. z sumy głównej 3.750 zł., pochodzącej z Batorowa, dóbr obecnie Ekkarda Golcza, majora J.Kr.Mci (N. 189 k. 330). Dorocie Elżbiecie Piotr Kiełpiński w r. 1699 zapisał 1.750 zł. prys. z sumy 3.750 zł. prus. należnej z Batorowa (N. 191 k. 13). Katarzyna Elżbieta, zamężna za Borną już nie żyjącym w r. 1719, sama jeszcze wtedy żyła, a być może żyła i w r. 1730. Jerzy, mąż Marii Elżbiety Pudwels, już nie żyjącej w r. 1695, ojciec Andrzeja, wtedy spadkobiercy wuja Kazimierza Ottona Pudwelsa (N. 189 k. 148).

Ernest z żoną Reginą z Weiherów, zawierali w r. 1721 pod zakładem 2.400 zł. kontrakt z Marcinem Bębnowskim, posesorem części wsi Guncerzewy, trzyletniej dzierżawy części owej wsi (N. 201 k. 12). Jerzy Ekkard, porucznik J.Kr.Mci, dziedzic Bruczna, był w r. 1751 kwitowany przez Annę Elżbietę Ostenównę, wdowę po Baltazarze Blankenburgu z 1.500 tal., reszty z sumy 3.000 tal., zapisanych jej w r. 1743 (W. 9s 93 k. 63).

Bogusław, nie żyjący w r. 1752, mąż Małgorzaty Szarlotty Unrug, która wtedy część w Grochowie pow. pozn., kupioną w r. 1728 od brata Krzysztofa Zygmunta Unruga, sprzedała za 12.000 zł. Bogusławowi Zygmuntowi Unrugowi (P. 1305 k. 69v). Bezpotomna, nie żyła już w r. 1761 (W. 94 k. 46v). Katarzyna, żona Łukasza Kastella, pułkownika wojsk kor. oboje nie żyli już w r. 1763.

>Podkoccy z Podkoców w pow. kaliskim, drobna szlachta zróżnicowana imioniskami. Siech z Podkoców, w r. 1432 stryj Klemensa i Mikołaja, synów Jadwigi, żony Wojciecha z Kaliszkowic (Gr. Kal. 1 k. 9). Jeden z arbitrów w r. 1445 dzielących Stanisława z Kęszyc, Wincentego z Czekanowa, Mikołaja i Klemensa z Podkoców, braci rodzonych. Mikołajowi dostała się część w Podkocach, trzymana od tegoż Siecha i łan w Czekanowie, Klemensowi łan w Czekanowie (Py. 11 k. 263v). Córką Siecha była Małgorzata, żona Mikołaja Stawskiego(?), która w r. 1461 kwitowała z dóbr rodzicielskich w Podkocach Stanisława z Kęszyc (I. Kal. 1 k. 19).

>_Sikacze_. Andrzej z Podkoców żył w r. 1432 (G. Kal. 1 k. 34v), chyba identyczny z Andrzejem "Sikaczem" z Podkoców, synem Małgorzaty żyjącej w r. 1444, któremu Świąszek z Lewkowa w r. 1438 sprzedał za 10 grz. swoją połowę dziedzictwa w Podkocach (G. Kal. 2 k. 80). W skutku uczynionej przez arbitrów ugody uzyskał w r. 1439 od Dzichny, córki Mirosława z Podkoców i Doroty, zrzeczenia się siedliska "Dzienkowskiego"(?) w Podkocach (ib. k. 128v). Godzony w r. 1440 przez arbitrów w zatargach z synami Marcina Rogaskiego z Węgrów i ich domownikami (ic. k. 186v). Od Agnieszki, żony Piotra z Latowic, uzyskał w r. 1443 cesję jej części posagowej i wiennej w Latowicach i Poświątnej pow. kalis. (G. Kal. 6 k. 3). Od Piotra z Iwanek oraz jego nieletnich bratanic, Małgorzaty i Mikołajki, sióstr rodzonych z Chełstowa, uzyskał w r. 1444 zobowiązanie uiszczenia 10 grz., zabezpieczonych na łanie w Chełstowie, gdzie mieszka teraz matka Andrzeja, Małgorzata (I. Kal. 3 k. 38). Od Anny, wdowy po Januszu z Rzekt, i od jej córek, Małgorzaty, Katarzyny, Ubysławy i Anny, oraz od syna Jana, nabył w r. 1444 za 40 grz. części w Rzektach pow. kal. (P. 1379 k. 24v). Od Katarzyny z Jelitowa, córki Jakusza, kupił w r. 1445 za 70 grz. jej część ojczystą w Podkocach (I. Kal. 3 k. 134v). Nabył też wtedy od Katarzyny Jelitowskiej prawa do części w Czachlu zwanej "Mirosławska" (ib. k. 145). Jadwidze i Dzichnie, córkom zmarłego Mikołaja z Podkoców zw. "Orzech", t. r. zobowiązał się uiścić 23 grz. (Py. 11 k. 260v), a uzyskał od nich intromisję w r. 1446 do Podkoców mocą nabytych praw (I. Kal. 3 k. 244v). Od Piotra Latowskiego z Mikorzyna w r. 1446 wziął w zastaw na sześć lat za 10 grz. część w Mikorzynie w pow. kal. (I. Kal. 4 k. 31v). Od Stachny, wdowy po Mikołaju Kotojeckim, 2-o v. żony Jana z Chełstowa, w r. 1446 nabył zastawem za 10 grz. łan osiadły w W. Wysocku (I. Kal. 4 k. 64). Jednocześnie od Piotra Latowskiego z Zaborowa wsiął w zastaw część w Mikorzynie (ib. k. 64v). Pozywał w r. 1448 Jadwigę i Dzichnę, siostry rodzone, niedzielne z Poklękowa (ib. k. 208). Synom zmarłego Mikołaja z Górek (de Gorzki?) zobowiązał się w r. 1449 uiścić 2 grz. rocznego czynszu z ich dóbr dziedzicznych w Przetocznicy (P. 11 k. 176). Nazwany t. r. stryjem braci: Marcina, Andrzeja i Stanisława niedzielnych z Przetocznicy (P. 1380 k. 108v). Na połowie części w Podkocach w r. 1451 oprawił posag 40 grz. żonie Elżbiecie (P. 1381 k. 21). Nie żył już w r. 1463 (P. 1384 k. 201). Synowie: Wacław, Stanisław i Wojcieh. Córka Barbara, w r. 1469 żona Mikołaja z Wierzchosławia.

1. Wacław "Sikacz", syn Andrzeja, niedzielny z braćmi Stanisławem i Wojciechem oraz ze stryjem Janem z Podkoców, podwojewodzim kaliskim, w r. 1463 zobowiązali się dziedzinę w Rzektach "Stachynowską" sprzedać za 20 grz. Annie, wdowie po Marcinie z Mącznik (I. Kal. 1 k. 190). Wraz z bratem Wojciechem i żonami ich obu, Katarzyną żoną Wacława (tu nazwanego Wincentym!) i Anną żoną Wojciecha oraz z bratankami po Stanisławie, zobowiązali się w r. 1469 wszystkie części w Lewkowie pow. kal. sprzedać Małgorzacie, żonie Wincentego z M. Sobótki, w zamian za część w Kowalewie i dopłatę 150 grz. (I. Kal. 2 k. 73; P. 1385 k. 51v, tu mowa o dopłacie 30 grz.). T. r. obaj umorzyli na rzecz Wincentego swe prawa na części Lewkowa (P. 1385 k. 93v). Wacław, piszący się teraz z M. Kowalewa, w r. 1469 zobowiązał się swe części w Podkocach zrezygnować bratu Wojciechowi, czego dokonał za 100 grz. (I. Kal. 2 k. 75v; P. 1395 k. 51v). Wraz z braćmi i bratankami skwitowany t. r. przez siostrę Barbarę, żonę Mikołaja z Wierzchosławia (I. Kal. 2 k. 99). Wacław "Sikacz" z Podkoców i Lewkowa w r. 1475 ręczył za Mikołaja z Lewkowa, iż będzie żył w pokoju z Anna, żoną Andrzeja z Bielczewa (I. Kal. 2 k. 346). Wacław nie żył już w r. 1477, kiedy córce jego Annie Mojżesz z Śliwnik zapisał dług 15 grz. (ib. k. 442v). Mojek ze Śliwnik tej Annie winien był uiścić 15 grz., czego w r. 1483 nie dopełnił i miał płacić winę (I. Kal. 3 k. 151).

2. Stanisław "Sikacz", syn Andrzeja, mąż Małgorzaty z Czechla, której ks. Dziersław z Czechla, kanonik kaliski, wspólnie z bratankami, Janem i Mikołajem z Chechla, winni byli uiścić 130 grz. posagu i w r. 1455 stawili poręczycieli (Kal. 24 k. 9). Stanisław skwitował w r. 1459 Jana z Czechla z posagu i uzyskał odeń zapis 30 grz. (G. Kal. 7 k. 220v, 221). Jako "stryj" asystował w r. 1462 przy transakcji Małgorzacie, córce zmarłego Jana Łaszewskiego, żonie Mikołaja Małkowskiego (P. 1384 k. 103). Jeszcze w r. 1463 był niedzielny z braćmi (I. Kal. 1 k. 190). Już nie żył w r. 1469, kiedy działali wraz ze stryjami synowie jego: Andrzej, Mikołaj i Grzegorz, zobowiązując się rezygnować wieczyście części w Lewkowie pow. kal. Małgorzacie, żonie Wincentego z M. Sobótki, w zamian za część w Kowalewie i dopłatę 150 grz. (I. Kal. 2 k. 73v). Owdowiała Małgorzata wraz z synem Andrzejem część swą w Podkocach w r. 1470 zastawiła za 6 grz. Janowi Ordzińskiemu z Podkoców (ib. k. 118v). Ale już w r. 1477 mowa o "Dzichnie", wdowie po Stanisławie Kowalewskim, i synu jej, Mikołaju z Podkoców, którym siostry niedzielne z Podkoców: Elżbieta, Świątochna i Dorota winne były wieczyście zrezygnować za 60 grz. swe części w Podkocach (ib. k. 478). W r. 1481 mowa jednak o Małgorzacie z Pawłowa, matce Andrzeja "Sikacza" Pawłowskiego (I. Kal. 3 k. 63). Synowie Stanisława: Andrzej, Mikołaj i Grzegorz, o których pod r. 1469 czytaliśmy wyżej. O Grzegorzu nie wiem nic więcej.

1) Andrzej "Sikacz" z Podkoców i Pawłowa, syn Stanisława i Małgorzaty z Czechla, wspomniany w latach 1469 i 1470, zaspokoił w r. 1481 Małgorzatę Ordzińską, żonę opatrz. Marcina, mieszczanina odolanowskiego, z połowy części w Podkocach zastawionych przez siebie jej ojcu (ib. k. 61). Jako jeden z arbitrów godził w r. 1487 Dorotę, wdowę po Janie "Worypacie" z Sowiny Bogwiedz, z Zofią, żoną Andrzeja z Podkoców, o dwa łany i 3 bruzdy w Gniazdowie (ib. k. 366v). Andrzej "Sikacz" z W. Pawłowa swoją część w Podkocach, pochodzącą z działów braterskich, sprzedał w r. 1495 za 17 grz. Marcinowi, synowi zmarłego Andrzeja z Podkoców (P. 1388 k. 72). Żoną tego Andrzeja była Zofia, a dziecim jego: Marcinowi, Annie, Małgorzacie i Barbarze zapisał w r. 1495 dług 12 grz. Mikołaj Węgierski (I. Kal. 4 k. 302).

Marcin, syn Andrzeja, sprzedał w r. 1522 część w Podkocach za 30 grz. stryjowi Danielowi (P. 1392 k. 428v).

2) Mikołaj z Podkoców, zwany też Kowalewskim, syn Stanisława (i Małgorzaty z Czechla), wspomniany w r. 1469 (I. Kal. 2 k. 73v, 99), pozywał w r. 1476 Mikołaja cz. Krzywosąda i jego córki z Mącznik o uiszczenie 10 grz. (ib. k. 430v). Chyba to on w r. 1487 uzyskał od synów i córek Wojciecha zobowiązanie wydzierżawienia 40 zagonów w Podkocach (I. Kal. 3 k. 370v). Może ten sam Mikołaj P. na części w Podkocach oprawił w r. 1493 posag 30 grz. żonie Katarzynie (P. 1387 k. 186v).

3. Wojciech "Sikacz", syn Andrzeja, niedzielny z braćmi w r. 1463 (I. Kal. 1 k. 190). Od Jana Jedleckiego t. r. nabył wyderkafem za 25 grz. dwa łany osiadłe w Jedlcu w pow. kal. (P. 1385 k. 201). Na połowie wsi Podkoce i Lewkowa oprawił t. r. 25 grz. posagu żonie swej Annie (P. 1384 k. 201v). Skwitował w r. 1464 Jana, dziedzica Jedlca, z 25 grz. tego posagu zapisanego zastawem na dwóch łanach w Jedlcu (I. Kal. 1 k. 267v). Od brata Wacława uzyskał w r. 1469 zobowiązanie zrezygnowania części w Podkocach, pochodzącej z działów braterskich (ib. 2 k. 75v). Na połowie dóbr swych w Podkocach żonie Annie oprawił t. r. posag 25 grz. (P. 1385 k. 51v). Żył jeszcze w r. 1477 (I. Kal. 2 k. 487v), nie żył już w r. 1487, kiedy dzieci jego: Andrzej, Jan, Daniel, Jadwiga i Katarzyna, zobowiązały się wydzielić 40 zagonów w Podkocach Mikołajowi z Podkoców zapewne ich bratu stryjecznemu (ib. 3 k. 370v). Z tych dzieci, o Danielu niżej. Jan żył jeszcze w r. 1495, kiedy wraz z Danielem kwitował się z synami Mikołaja "Palucha" z Podkoców z 47 grz. za głowę tego Mikołaja (ib. 4. k. 302). Spośród córek, Jadwiga była w r. 1514 żoną Jana "Wężyka" z Jaskółek.

Daniel, syn Wojciecha, od Marcina P-go, bratanka po stryjecznym bracie, w r. 1522 kupił za 30 grz. jego część w Podkocach i na tej części, jak również na roli ojczystej tamże oprawił 26 grz. posagu żonie swej Annie Karchowskiej, córce Jana (P. 1392 k. 428v). Pozwany przez Macieja i Augusta braci Radłowskich o zabicie w polu wsi Jaskółki brata ich Grzegorza, o co w r. 1532 zastąpiła apelacja (I. R. Z. Kal. 4 k. 273). Nie żył już w r. 1547, kiedy córki jego, Anna, zamężna Proślińska, i Katarzyna, zamężna Głoskowska, pozywały szwagra Jana Skałowskiego o bazprawne zagarnięcie ich części ojczystych w Podkocach (I. D. Z. Kal. 7 k. 259, 306). Anna, Agnieszka i Barbara, zamężna Chełstowska, pozywały w r. 1550 Skałowskiego i wydzielenie ich części rodzicielskiej w Podkocach. Nie stanął i miał płacić winę (Kal. 12 II s. 169). Matka ich, Anna, t. r. już nie żyła i wtedy Regina, zamężna Skaławska, pozywała swe siostry: Annę, zamężną Pruślińską, Katarzynę, zamężną Głoskowską, Agnieszkę, zamężną P-ą, Barbarę, zamężną Chełstowską, Zofię, pannę, Małgorzatę, zamężną Zającową, i Dorotę, wdowę Drozdalową (ib. s. 470). Siostry: Barbara, Katarzyna i Agnieszka pozywały w r. 1555(?) szwagra Skałowskiego o zagarnięcie po śmierci ich matki Anny jej szat (I. D. Z. Kal. 7 k. 573). Siostry, Zofia i Regina, swe części wsi Podkoce sprzedały w r. 1555 za 40 grz. Pawłowi P-mu "Mnichowi" (I. i D. Z. Kal. 6 k. 469). Syn Daniela i Anny, Jan, był w r. 1551 kwitowany przez siostrę Agnieszkę z posagu i wyprawy z dóbr ojczystych w Podkocach (Kal. 13 s. 580). Spośród córek, Anna, żona 1-o v. uczc. Jana Kosmala, mieszczanina kaliskiego (I. D. Z. Kal. 7 k. 584), 2-o v. w latach 1528-1555 Łukasza Proślińskiego. Agnieszka, w latach 1531-1555 za Pawłem P-im "Mnichem". Katarzyna, w latach 1537-1555 żona Adama Głoskowskiego. Barbara, w latach 1550-1555 żona Bernarda Chełstowskiego. Zofia, jeszcze niezamężna w r. 1550, w latach 1555-1556 za Krzysztofem Piątkowskim. Regina, w latach 1550-1555 żona Jana Skałowskiego, wdowa w latach 1592-1617, Małgorzata, w latach 1550-1552 za opatrz. Szymonem Zającem, mieszczaninem pleszewskim. Dorota, za opatrz. Mikołajem Dozdalem (Dozdalkiem), też mieszczaninem pleszewskim, wdowa w latach 1550-1552. Te dwie ostatnie w r. 1552 sprzedały swe części rodzicielskie w Podkocach za 100 grz. Janowi Skałowskiemu (I. D. Z. Kal. 6 k. 452). Zob. tablicę 1.

@tablica: Podkoccy (_Sikacze_) 1

Momot z Podkoców, po którym wdową była Małgorzata, działająca w r. 1433, pozywana wtedy przez Przedbora, syna Momota, i jego niedzielną siostrę Świąchnę (G. Kal. 1 k. 81, 83, 84, 84v). Wawrzyniec, syn Momota, był w r. 1446 godzony z Wincentym ze Szczypierna o granice Szczypierna i Podkoców (I. Kal. 3 k. 211). Dorota, córka zmarłego Momota, swe części w Podkocach zastawiła w r. 1466 na trzy lata za 2 grz. Marcinowi "Koczorkowi" Kaliszkowskiemu (I. Kal. 1 k. 358).

Jan z Podkoców był w r. 1434 r. pozywany przez Małgorzatę, wdowę po Mojku ze Śliwnik (G. Kal. 1 k. 169). Mikołaj "B r ó d k a" z Podkoców miał w r. 1439 termin z Andrzejem "Laską" z Jastrzębnik (G. Kal. 2 k. 118). Andrzej z Podkoców, sędzia grodzki kaliski w r. 1444 (P. 1379 k. 25) i w r. 1447 (ib. k. 187v). Mikołaj "O r z e c h" z Podkoców, nie żyjący już w r. 1446, ojciec Jadwigi i Dzichny, którym Andrzej "Sikacz" z Podkoców w r. 1445 zobowiązał się uiścić 23 grz. (Py. 11 k. 260v). Były one t. r. godzone ze szlach. Dzichną, żoną opatrz. Pawła, rzeźnika kaliskiego, o część "Szolkowską" w Podkocach, stanowiącą ich macierzyznę, wujowiznę i babiznę. Siostry zobowiązały się pod zakładem 60 grz. spłacić Dzichnę "Paszkowską" (Py 11 k. 267). Obie one swe prawa do Podkoców w r. 1446 dały Andrzejowi "Sikaczowi" z Podkoców (I. Kal. 3 k. 244v). Jan, dziedzic w Podkocach, na połowie tej wsi w r. 1449 oprawił 30 grz. posagu żonie Katarzynie (P. 1380 k. 114v).

>_Paluchy_. Stanisława "Deszczka" z Podkoców, ojciec Mikołaja, za którego to Stanisława poręczono w r. 1456, iż będzie żyć w pokoju z Rafałem Rogaskim z Węgrów (G. Kal. 5 k. 84). Nie żył już w r. 1469 (I. Kal. 2 k. 71). Mikołaj od Jadwigi, wdowy po Klemensie z Podkoców, wydzierżawił w r. 1466 na trzy lata jej oprawę posagu i wiana na Podkocach (G. Kal. 6 k. 4), co zostało powtórzone w r. 1469 (I. Kal. 2 k. 70). Pozywany był w r. 1468 przez Mikołaja i jego córki, Annę i Barbarę, dziedziców Mącznik (I. Kal. 1 k. 464). Mąż Anastazji z Grudzielca dawał za nią w r. 1469 zobowiązanie Wojciechowi z Bobrów, iż nie będzie go ona niepokoić o oprawę na Ociążu po siostrze Annie (I. Kal. k. 71). Tego Mikołaja poczęto zwać "Paluchem", co było już potem stałym imioniskiem zarówno jego jak i jego potomków. Mikołaj z Podkoców "Paluch" w r. 1487 kupił wyderkafem od Macieja Pogrzybowskiego za 15 grz. łan w Grudzielcu (P. 1387 k. 72). Został zabity przez Jana i Daniela, dziedziców z Podkoców, a synowie jego, Jan i Maciej, kwitowali się w r. 1495 z zabójcami z 47 grz. za jego głowę (I. Kal. 4 k. 302). Z nich, Jan żył jeszcze w r. 1505 (P. 1390 s. 39). O Macieju niżej.

Maciej "Paluch", syn Mikołaja, wraz z bratem Janem w r. 1495 intromitowany był do łanu osiadłego w Buninie, dziedzictwa Mikołaja Bunińskiego, w czym natrafił na pewne opory (I. Kal. 4 k. 346, 384). Intromitowany ostatecznie do części w Buninie w r. 1499 (Kal. 5 k. 129). Od brata Jana kupił w r. 1505 za 30 grz. jego części ojczyste i macierzyste w Podkocach (P. 1390 s. 39). Od Wojciecha P-go w r. 1513 kupił wyderkafem za 6 grz. w Podkocach cztery stajania roli wraz z łąką, koło ról Jana "Mniszka" (I. i D. Z. Kal. 2 k. 22). Zapewne żył jeszcze w r. 1524 (ib.k. 93). Nie żył już w r. 1532, kiedy owdowiała Małgorzata Mańkowska swoją ojczystą i macierzystą część w Mańkowie i Koszyczkach pow. kal. dała córce Annie i jej mężowi Jakubowi Jaskólskiemu (ib. k. 203ac). Inna córka, Jadwiga była w r. 1524 żoną Wojciecha Gałęskiego. Ta żona Gałęskiego nazwana Anną zarówno w r. 1534, jak i w r. 1546, kiedy była już wdową po Wojciechu Gałęskim "Piotryszce". Czy więc były to dwie córki, jedna Jadwiga Wojciechowa Gałęska, druga Anna, 1-o v. Jaskólska, 2-o v. Wojciechowa Gałęska? A mamy jeszcze ponadto Annę P-ą wdowę po Jakubie Mańkowskim zw. "Rabieja", która w r. 1547 pozywała brata(!) Jana P-go "Palucha" o 9 grz., które dała mu była do wiernych rąk po śmierci męża (I. D. Z. Kal. 7 k. 1, 216), ów zaś Jan P. pozywał ją w r. 1555(?) o 9 grz. (ib. k. 739). Synowie Macieja, Jan, o którym niżej, i Mateusz (Maciej), który bratu Janowi sprzedał w r. 1533 za 40 grz. części ojczyste i macierzyste należne mu obok braci(!) w Podkocach i Grudzielcu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 215). Może żył jeszcze w r. 1582? (I. Kal. 48 s. 431).

Jan "Paluch", syn Macieja, część w Grudzielcu w r. 1534 za 8 grz. sprzedał wyderkafem Dorocie i Andrzejowi, matce z synem Grudzielskim (I. R. Z. Kal. 4 k. 595). Od Piotra i Macieja braci Rzekieckich w r. 1534 kupił za 80 grz. część w Rzektach pow. kal. (ib. k. 599). Stanisławowi Jelitowskiemu sprzedał w r. 1535 za 40 grz. połowę swych części w Rzektach (ib. k. 676; I. D. Z. Kal. 2 k. 243v). Zobowiązał się w r. 1546, iż sprzeda wyderkafem dwa łany "Paluchowskie" w Grudzielcu za 20 grz. Andrzejowi, Janowi, Mikołajowi i Marcinowi braciom Grudzielskim (Kal. 9 k. 10). Od małżonków Andrzeja Gajewskiego i Heleny Jedleckiej, uzyskał w r. 1562 zapis długu 30 grz. (I. Kal. 27 s. 202). Od małżonków, Wojciecha Radłowskiego i Zofii Sadowskiej, w r. 1568 kupił za 800 zł. części Boczkowa w pow. kal. (R. Kal. 3 k. 57v). Nie żył już w r. 1576 (I. Kal. 44 s. 983). Synowie: Wojciech, Tomasz i Maciej. Z córek, Anna wyszła w r. 1557 za Jana Pikarskiego z Pikartu, a żyli jeszcze oboje w r. 1592. Agnieszka była w r. 1564 żoną Macieja Gałęskiego "Ślązaka". Magdalena, w latach 1576-1582 żona Walentego Gałęskiego cz. Kaczkowskiego (Kuczkowskiego?). Jadwiga, w r. 1576 jeszcze niezamężna, pozostawała pod opieką Marcina Szczypierskiego (I. Kal. 44 s. 983), w r. 1582 była żoną sław. Wojciecha, słodownika w Kaliszu (ib. 48 s. 431). Małgorzata, w latach 1589-1596 żona Jakuba Głoskowskiego, wdowa w latach 1604-1618. Spośród synów, Tomasz "Paluch" swe części niedzielne we wsiach Podkoce i Boczkowo w r. 1575 dał bratu Maciejowi (R. Kal. 4 k. 227v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1582 (I. Kal. 48 s. 1023).

1. Wojciech "Paluch", syn Jana, mąż Petronelli Gałęskiej, która dała mu w r. 1570 pole ojczyste w Gałąskach "Na Nowinach", od strony wsi Gutowo (R. Kal. 3 k. 262). Nie żył już w r. 1582. Petronella z Gałęskich nie żyła w r. 1612 (R. Kal. 8 k. 84v). Byli oni rodzicami: Jana, Marcina i Stanisława (I. Kal. 48 s. 1023). O Janie zob. niżej. Marcin, mąż Urszuli Bułakowskiej, wraz z nią trzymał zastawem za sumę 150 zł. od małżonków Macieja Wolińskiego i Barbary Bułakowskiej część Żakowic. Urszula już nie żyła w r. 1602 (I. Kal. 68 s. 946). Chyba tego samego Marcina P-go z M. Gałązek żoną (więc drugą) była Małgorzata, chrzestna 1623.7/II. r. (LB Droszew), żyjąca jeszcze w r. 1624 (I. Kal. 90b s. 2202), a zapewne i w r. 1626 (R. Kal. 10 k. 407). Stanisław P. "Paluch" w r. 1596 zapisał dług 8 grz. ciotce Magdalenie, owdowiałej Gałęskiej, i wydzierżawił od niej części M. Gałązek oraz pewne role w Gutowie (I. Kal. 63 k. 448, 448v). Części w Boczkowie zastawił był Wojciechowi Szczypierskiemu, zaś w r. 1606 sprzedał mu owe części za 350 zł. (R. Kal. 1 k. 125). Od Stanisława Gałęskiego "Piotruszki" w r. 1616 wziął w zastaw za 100 zł. części w M. Gałązkach (I. Kal. 82 s. 1632).

Jan "Paluch", syn Wojciecha i Gałęskiej, jeszcze zapewne nieletni w r. 1582, kiedy to w imieniu jego i jego braci, jako spadkobierców bezpotomnego stryja Tomasza, działał stryj Maciej (ib. 48 s. 1023). Od Macieja Droszewskiego cz. Gniazdowskiego, podwojewodziego kaliskiego, kupił w r. 1591 za 340 zł. części w Gałązkach M. (R. Kal. 6 s. 396), zaś w r. 1592 nabył od tegoż Droszewskiego domek z placem i ogrodem tamże (ib. k. 708). Części swoje we wsiach Podkoce i Boczkowo w pow. kal. w r. 1591 sprzedał za 240 zł. stryjowi Maciejowi P-mu (ib. s. 382). Żeniąc się z Katarzyną Pamiętowską, córką Krzysztofa, na połowie części Gałązek, przypadłych z podziału z braćmi po zmarłej matce Petronelli Gałęskiej, przed ślubem w r. 1612 żonie oprawił posag 90 zł. (R. Kal. 8 k. 84v). Od teścia Pamiętowskiego uzyskał t. r. zapis 20 grz. długu (I. Kal. 78 s. 183). Brat i spadkobierca zmarłego Stanisława, kwitował w r. 1624 Andrzeja Szczypierskiego, syna zmarłego Wojciecha, z 50 zł., które ów Wojciech zapisał był Stanisławowi P-mu (I. Kal. 90b s. 2202). Część placu w Gałązkach, uzyskaną z przeprowadzonoego z braćmi działu dóbr macierzystych, sprzedał w r. 1626 za 50 zł. małżonkowm Adamowi Gałęskiemu i Annie Chlewskiej (R. Kal. 10 k. 407). Nie żył już w r. 1636 (I. Kal. 102 s. 295). Synowie, Adam i Marcin.

1) Adam "Paluch", syn Jana i Pamiętowskiej, trzy bruzdy ogrodu w Gałązkach M. zastawił w r. 1636 za 10 zł. Adamowi Komaskiemu (I. Kal. 102 s. 295). Części tejże wsi zastawił t. r. Katarzynie Gałęskiej, żonie Macieja Czachórskiego (ib. s. 815). Mąż w r. 1639 Elżbiety Kotarbskiej (Trąmpczyńskiej), córki Wojciecha (Kc. 128 k. 189v), żył jeszcze 1661.30/IX. r. (LB Droszew), nie żył już w r. 1676 (R. Kal. 15 k. 556v). Synowie: Wojciech, ochrzcz. 1646.15/IV. r. (LB Droszew), Kazimierz, ochrzcz. 1648.21/III. r. (ib.), Jan i Aleksander. Z nich, Wojciech, żyjący jeszcze w r. 1676 (R. Kal. 15 k. 556v), bezpotomny, nie żył już w r. 1680 (I. Kal. 140 k. 35). Spośród córek, Krystyna, ochrzcz. 1644.11/I. r. (LB Droszew), w r. 1683 żona Bartłomieja Gałęskiego. Anna, niezamężna, kwitowała w r. 1690 Franciszka Molskiego ze 150 zł. (I. Kal. 146 s. 267).

(1) Jan, syn Adama i Kotarbskiej, mąż Agnieszki Gruszczyńskiej, wdowy 1-o v. po Mikołaju Polewiczu, spisywał z nią w r. 1671 wzajemne dożywocie (R. Kal. 15 k. 176; I. Kal. 143 s. 525). Wraz z bratem Aleksandrem dopełniając w r. 1676 kontraktu zawartego przez rodziców z Sebastianem Gałęskim, sprzedał mu za 1.200 zł. części Gałązek M. cz. Chorzewka w pow. kal. (R. Kal. 15 k. 556v). Od małżonków Wojciecha z Kiszew Lisieckiego i Eleonory Ubyszów w r. 1676 wydzierżawił na trzy lata pod zakładem 4.500 zł. wieś Orzeszkowo w pow. pyzdr. (P. 1094 k. 378). Ciężko chory, spisywał w Żernikach 1681.2/VI. r. testament, plecając pochować swe ciało u Reformatów na Śródce. Żonie pozostawił gotowizną i w sumach u ludzi łącznie 9.908 zł. Opiekę swych dzieci zlecił bratu Aleksandrowi (Py. 155 s. 39). Nie żył już w r. 1682, a owdowiała Agnieszka wraz ze Stanisławem Zdzychowskim, opiekunem swych dzieci kwitowała wtedy z 1.400 zł. Jana Kaspra Żernickiego (P. 1105 IX k. 101). Dzieciom Jana i Agnieszki: Adamowi, Marcinowi, Jadwidze, Mariannie i Barbarze, t. r. cedowała Barbara Dobińska, wdowa po Janie Wydzierzewskim, sumę 3.000 zł., zapisanych jej wyderkafem na Linowcu przez zmarłą Zofię ze Smoguleckich Kołudzką, podczaszynę brzeską-kujawską (ib. k. 102v). Wszystkim owym dzieciom Jana ks. Aleksander Kołudzki (syn Zofii ze Smoguleckich), proboszcz kaplicy Kołudzkich w katedrze gnieźnieńskiej, sprzedał w r. 1685 za 6.000 zł. Linowiec w pow. gnieźn. (P. 1109 I k. 39), ale już t. r. Adam, najstarszy syn Jana, umarł widocznie, bo jego imię niknie z dalszych transakcji. Już tylko w imieniu Marcina, Jadwigi, Barbary i Marianny, matka i stryj Aleksander t. r. kwitowali Sebastiana Gałęskiego i jego syna Jankuba z 200 zł., które ów Sebastian zapisał był zmarłemu Adamowi P-mu i Elżbiecie Kotarbskiej na części Gałązek M. cz. Charzewka (I. Kal. 143 s. 345). Marcin i jego siostry uzyskali w r. 1687 zapis 5.000 zł. od swej rodzonej ciotki, Jadwigi Gruszczyńskiej, wdowy po Stanisławie Watta Kosickim (P. 1113 IV k. 13). W r. 1694 z tego rodzeństwa żyły już chyba tylko panny, Jadwiga i Marianna, bowiem tylko im ciotka Kosicka zapisała wtedy prowizję roczną od sumy 5.000 zł. (P. 1127 III k. 34v). Panna Jadwiga była chrzestną 1699.21/II. r. w zborze kalwińskim w Orzeszkowie (LB Orzeszkowo, dyssyd.).

(2) Aleksander, syn Adama i Kotarbskiej, zawierał w r. 1673 z małżonkami Droszewskimi kontrakt pod zakładem 300 zł. (I. Kal. 133 s. 705). Jego pierwszą żoną była Anna Bilczewska (ib. 140 k. 190v). Mąż drugiej żony, Elżbiety Wysockiej, córki Jakuba, spisywał z nią w r. 1675 wzjemne dożywocie (R. Kal. 15 k. 412), zaś w r. 1677 od Anny Miedzianowskiej, wdowy po Jakubie Wysockim, więc zapewne swej teściowej, uzyskał zapis 120 zł. długu (I. Kal. 138 s. 1356). Elżbieta (tu nazwana Heleną!) kwitowała w r. 1677 Tomasza Wysockiego z prowizji rocznej od sumy 1.200 zł. (I. Kal. 138 s. 419). Aleksander, obok brata Jana współspadkobierca zmarłego brata Wojciecha, kwitował w r. 1680 za 100 zł. Jana Gałęskiego (I. Kal. 140 k. 35). W imieniu zrodzonych z Bilczewskiej córek, Marianny i Katarzyny, kwitował w r. 1681 z 700 zł. Łukasza Wolińskiego (I. Kal. 140 k. 190v). Od Jana Korytkowskiego oraz jego synów i córek dostał w r. 1681 pewnych poddanych z części wsi Czachóry i kwitował się z nimi z protestacji oraz ran (ib. k. 228v). Od małżonków Jana Latkowskiego i Anny Łozińskiej w r. 1682 kupił za 200 zł. części w Czachórach zw. "Stawczyzna" w pow. kal. (ib. k. 539). Od małżonków Aleksandra Rokoszowskiego i Jadwigi Domiechowskiej w r. 1688 kupił za 1.000 zł. części w Czachórach (ib. 146 s. 241). Trzecią jego żoną, zaślubioną 1690.7/II. r., była Krystyna Szczypierska z Podkoców (LC Skalmierzyce), córka Stefana i Katarzyny Glinczanki, której t. r. zapisał sumę 2.500 zł., ona zaś od swego ojca uzyskała zapis 1.500 zł. posagu (I. Kal. 146 s. 21). Aleksander t. r. od Stanisława Łochyńskiego kupił za 416 zł. części w Czachórach (ib. s. 387). Skwitowany w r. 1695 z prowizji rocznej od sumy 1.000 zł. przez Annę z Korytowskich Cybulską (ib. 152 s. 116). Od córek Jana Korytowskiego, więc: Anny 1-o v. Błotnickiej, 2-o v. Cybulskiej, Ewy, zamężnej Golańskiej, i Agnieszki, zamężnej Zubrzyckiej, jako wspadkobierczyń matki zmarłej Marianny z Czachowskich, dostał w r. 1696 zobowiązanie sprzedaży za 3.000 zł. części w Czachórach zw. "Czachowszczyzna", "Gorecczyzna" i "Godziątkowszczyzna", spadłych po matce (ib. s. 263). W myśl tego zobowiązania Ewa Korytowska, zamężna Janowa Golańska, sprzedała mu w r. 1699 części w Czachórach za 1.500 zł. (ib. 153 s. 54). Aleksander od Stanisława Stawskiego kupił w r. 1700 za 240 zł. części w Czachórach zw. "Stawszczyzna" (ib. 154 s. 144). Skwitowany w r. 1705 przez Wojciecha Stawskiego z Miedzianowa ze 100 t. (ib. 157 s. 124). Kwitował w r. 1706 Barbarę Pabianowską, wdowę po Wojciechu Widłaku, z zobowiązania uiszczenia 130 zł. (ib. 157 s. 64, 159). Z pierwszej żony były córki, Marianna i Katarzyna, wspomniane w r. 1681. Marianna zaślubiła 1699.24/V. r. Michała Rzepińskiego, sługę Nowowiejskiego ze Śliwnik (LC Skalmierzyce). Drugim jej mężem był Franciszek Dąbrowski, po którym wdową była w r. 1721. Trzecim w r. 1725 Chryzostom Zaleski, a nie żyła już w r. 1735. Katarzyna niewątpliwie zmarła dzieckiem, bowiem z trzeciej żony miał Aleksander córkę ochrzczoną właśnie tym imieniem 1690.27/XI. r. Ze Szczypierskiej także rodzili się synowie: Andrzej Aleksander, ochrzcz. 1692.30/XI. r., Michał, ochrzcz. 1618.27/IX. r., Maciej, ochrzcz. 1706.16/II. r. (LB Droszew).

2) Marcin "Paluch", syn Jana i Pamiętowskiej, w r. 1620 mąż Marianny Ciesielskiej, wdowy 1-o v. po uczc. Stanisławie Klimczewskim, krawcu z Wrześni. Dziedzic części Gałązek i Boczkowa, dla urodzonego z tej żony syna Chryzostoma mianował ją wtedy opiekunką (I. Kal. 88a s. 398). Nie żył już w r. 1633, a owdowiała Marianna kwitowała wówczas ze sprawy w imieniu swych dzieci, Chryzostoma i Marianny, Annę z Kolnic, wdowę po Marcinie Szczypierskim (I. Kal. 99b s. 2073). Ale w r. 1636 zapisywała dług 45 grz. synom swym Klimczewskim i córce Jadwidze P-ej (ib. 102 s. 407). W imieniu Chryzostoma kwitowała w r. 1636 z ran Adama Komaskiego (ib. s. 1678). Chryzostom ten, ur. w M. Gałązkach, ochrzcz. 1620.13/IX. r. (LB Droszew), zobowiązał się w r. 1661 Adamowi P-mu, synowi Jana (więc stryjowi, a nazwany bratem stryjecznym!), sprzedać za 600 zł. części Gałązek Mn. cz. Chorzewka (I. Kal. 125 s. 1325). Żonie swej, Annie Olszewskiej, zapisał w r. 1663 dług 1.000 zł. (Ws. 63 k. 565v). Oboje od małżonków Bartłomieja Droszewskiego i Anny Daleszyńskiej w r. 1665 wydzierżawili pod zakładem 3.400 zł. Bieniewo(?) (I. Kal. 126 s. 653). Umarł Chryzostom 1675.27/XI. r. (LM Kobylin).

2. Maciej "Paluch, syn Jana, na połowie swych części we wsiach Podkoce i Boczkowo oprawił w r. 1575 posag 300 zł. żonie Zofii "Baranównie" Gałęskiej, córce Marcina (R. Kal. 4 k. 220v). Od brata Tomasza dostał w r. 1575 jego części w tych wsiach (ib. k. 227v). Drugiej swej żonie Dorocie Droszewskiej cz. Gniazdowskiej, córce Wojciecha, wdowie 1-o v. po Wojciechu Sadowskim, oprawił w r. 1580 na połowie części wsi Podkoce i Boczkowo posag 500 zł. (R. Kal. 5 k. 127). Współspadkobierca brata Tomasza, w imieniu własnym i bratanków po bracie Wojciechu kwitował w r. 1582 z 15 grz. Wojciecha Gutowskiego cz. Sulisławskiego (I. Kal. 48 s. 1023). Poddanego, prac. Piotra Lasko, wraz z żoną, dziećmi i ruchomościami ich, mieszkajacego obecie w Psarach pow. kal., sprzedał w r. 1582 za 10 grz. Janowi Szkudlskiemu (R. Kal. 5 k. 271). Swej trzeciej żonie, Jadwidze Wysockiej, córce Jana z M. Topoli, na połowie części wsi Podkoce, wolnej od oprawy Doroty Droszewskiej, oprawił w r. 1589 posag 400 zł. (R. Kal. 6 s. 265). Od swego bratanka Jana P-go kupił w r. 1591 za 240 zł. części we wsiach Podkoce i Boczkowo (ib. s. 382). Z żoną wzajemne dożywocie spisywał w r. 1594 (ib. s. 873). Przez współspadkobierczynię pierwszej swej bezdzietnej żony, Zofii Gałęskiej, Annę Gutowską, żonę uczc. Wacława Mazura ze wsi arcybiskupiej Biskupice Smolczane(?) kwitowany był w r. 1596 ze sprawy sądowej z zwrot posagu Zofii (I. Kal. 63 k. 391v). Od Zofii Pioruskiej, żony Franciszka Wturkowskiego cz. Kotowieckiego, uzyskał t. r. zapis długu 200 zł. (ib. k. 412). Od małżonków, Jana P-go i Małgorzaty Kociełkowskiej, w r. 1597 kupił za 450 zł. części Podkoców (I. i D. Z. Kal. 28 k. 76). Trzecia żona Macieja, Jadwiga Wysocka, córka Jana Wysockiego cz. Gniazdowskiego i Agnieszki Tarchalskiej, części swych macierzystych wsi: Topola W., Tarchały i pustki Gorzyczki w pow. kal. rezygnowała w r. 1598 Andrzejowi Leszczyńskiemu, wojewodzie brzeskiemu kujawskiemu (R. Kal. 7 k. 127bv). Maciej był w r. 1602 kwitowany przez Błażeja i Marcina Pikarskich, nepotów i spadkobierców zmarłego Marcina (I. Kal. 68 s. 1184). Już nie żył w r. 1603 (R. Kal. 7 k. 614v). Jadwiga żyła jeszcze 1602.25/VIII. r. (LB Skalmierzyce).

Jan "Paluch", syn Macieja, jedyny spadkobierca ojca (I. Kal. 70 k. 41v), dokonał w r. 1603 wymiany pewnych ról z Janem Sławoszewskim (R. Kal. 7 k. 614v). Zaślubił 1604.31/V. r. Katarzynę Brodzką, córkę Jana i Urszuli Wardęskiej (LC Skalmierzyce; I. Kal. 71 s. 455), a od ojca jej dostał przed ślubem, 5/IV., zapis długu 800 zł., w tym 600 zł. gotowizną i 200 w wyprawie (I. Kal. 70 k. 240), poczem całą tę sumę, 800 zł., oprawił żonie w r. 1605 na połowie części we wsiach Podkoce i Boczkowo (R. Kal. 7 k. 29v). Części Boczkowa sprzedał w r. 1605 za 380 zł. Marcinowi Szczypierskiemu (R. Kal. 1 k. 61). Części w Podkocach w r. 1617 sprzedał za 2.000 zł. małżonkom Wojciechowi Małachowskiemu i Katarzynie Czekanowskiej (R. Kal. 9 k. 97). Skwitowany w r. 1618 z 1.000 zł. przez Zofię Sulewską, wdowę po Bartłomieju Bodzewskim (I. Kal. 84 s. 345). Od Reginy Swinarskiej, wdowy po Jerzym Przybysławskim, w r. 1618 wziął w zastaw za 1.000 zł. części w Karskach Podleśnych w pow. kal. (ib. s. 876). Od Jana Czachórskiego cz. Chwalęckiego kupił w r. 1620 za 900 zł. części w Czachórach (R. Kal. 9 k. 374). Część tej wsi nabytą od Jana Czachórskiemu sprzedał w r. 1624 za 1.200 zł. Stanisławowi Łochyńskiemu (ib. 10 k. 321). Urszula Wysocka skwitowała t. r. swoich braci rodzonych, Marcina i Baltazara Wysockich, z 200 zł. zapisanych jej przez ojca (I. Kal. 90b s. 1909). Katarzyna żyła jeszcze 1648.24/X. r., Jan zaś żył 1649.8/VIII. r. (LB Droszew). Ich syn Marcin, ochrzcz. 1612.21/X. r. Córki: Zofia, ochrzcz. 1607.11/IV. r., Urszula, ochrzcz. 1610.24/X. r. (LB Skalmierzyce), Dorota, żona Stanisława Żarnowieckiego, zmarła w r. 1687, spisawszy 7/V. testament. Zob. tablicę 2.

Jan z Podkoców od Wincentego z Karmina uzyskał w r. 1462 zapis rocznego czynszu 4 grz., nabytego wyderkafem za 40 grz. na kmieciach wsi Trzebawa w pow. kal. (P. 1384 k. 100). Od Jadwigi, wdowy po Żegocie z Małego Karmina, i od jej synów: Macieja, Wincentego, Marcina, Mikołaja i Jana uzyskał t. r. poręczenie zrezygnowania za 500 grz. pewnych kmieci we wsi Trzebaw (I. Kal. 1 k. 71v). Przedbór, dziedzic w Podkocach, miał w r. 1465 sprawę z córkami Marcina z Mącznik (ib. k. 321). Od zmarłego Przedbora, Świątochny i Doroty, brata i sióstr z Podkoców, trzymał zastawem ich część w tej wsi Jan Ordziński z Podkoców, który w r. 1467 został zaspokojony z 7 i pół grz. tego zastawu (ib. k. 408). Mikołaj, mąż Anastazji, która w r. 1469 kwitowała Wojciecha z Bobrów z posagu, oprawionego na dwóch łanach Ociąża, odziedziczonych po zmarłej siostrze Annie, żonie zmarłego Mikołaja z Bobrów (I. Kal. 2 k. 70v). Mikołajowi z Podkoców w r. 1470 zapisał dług 10 grz. Piotr z Rzekt wraz z synem Stanisławem (ib. k. 197v). Temu Mikołajowi, synowi zmarłego Michała, zapisał w r. 1472 dług 11 grz. Piotr Rzekiecki z Rzekt (ib. 2 k. 2). Mikołaj z Podkoców swe dziedzictwo w Wiewiórczynie sprzedał w r. 1471 Maciejowi z Jelitowa (ib. k. 196v). Mikołaj z Podkoców uzyskał w r. 1472 zapis 20 grz. długu od Mikołaja, dziedzica Mącznik, i żony jego Dobrochny (ib. k. 230v). Jan z Podkoców w r. 1472 odebrał sumę 20 grz. od Mikołaja Krzywosąda z Myjomic, za którą to sumę Anna, żona Olbrachta z Myjomic, zastawiła była część w Mącznikach (ib. k. 233). Mikołaj, syn Jana z Podkoców, dziedzic w Poklękowie, kwitował w r. 1481 Mikołaja, syna Pomiana z Poklękowa, z 12 grz. z sumy 14 grz. za sprzedaną część w Poklękowie (I. Kal. 3 k. 62v). Marcin, syn zmarłego Andrzeja z Podkoców, kupił w r. 1495 za 17 grz. część w Podkocach od Andrzeja "Sikacza" z W. Pawłowa (P. 1388 k. 72). Mikołaj z Podkoców w r. 1496 kupił za 50 grz. część w tej wsi od szlach. Małgorzaty z Podkoców, żony opatrz.

@tablica: Podkoccy (Paluchy) 2

@tablica: Podkoccy (Paluchy) 3

Marcina Cubalki z Krotoszyna (P. 1383 k. 105). Jan P. należał w r. 1500 do poręczycieli za małżonków Wilkszyckich wobec Wojciecha Kowalewskiego (Kal. 5 k. 203).

Jan P. "Mniszek" na połowie swych dóbr w Podkocach, należnych sobie z działóów z bratem Wojciechem, oprawił w r. 1502 posag 20 grz. żonie swej Annie (P. 1389 k. 208v). Jan P. "Mniszek", mąż Katarzyny(!), która w r. 1502 kwitowała swego rodzonego brata Jana "Mojka" ze Śliwnik z dóbr rodzicielskich w Śliwnikach (Kal. 5 k. 283). Maciej P. kwitował w r. 1505 Abrahama Szczypierskiego z 10 grz. posagu (Kal. 6 k. 10). Jan P., w r. 1508 stryj Małgorzaty, siostry rodzonej Macieja Chabiorowskiego, żony Stanisława Przespolewskiego (P. 1390 k. 140v). Wojciech P. cztery stajania roli z łąką w Podkocach, koło ról Jana "Mniszka", sprzedał wyderkafem w r. 1513 za 60 grz. Maciejowi P-mu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 22). Jakub P. sprzedał między r. 1519 a 1529 część wsi Podkoce za 20 grz. Stanisławowi (I. R. Z. Kal. 3 k. 24). Marcin P. między r. 1519 a 1529 od Jana Kotojeckiego kupił za 60 grz. część w Kotojecku (ib. k. 656) i w r. 1523 na połowie swej tamtejszej części oprawił 20 grz. posagu żonie Ewie Nieniewskiej, córce Andrzeja (I. i D. Z. Kal. 2 k. 84v). Stanisław P. w r. 1525 stryj Doroty Momockiej (ib. k. 109v). Jan P. "Mnich" na połowie części swej w Podkocach oprawił w r. 1525 posag 100 grz. żonie Dorocie Momockiej, córce Andrzeja (I. i D. Z. Kal. 2 k. 109v). Jakub P. połowę łana pustego w Podkocach oraz dwie zagrody tamże w r. 1528 sprzedał wyderkafem Danielowi "Sikaczowi" P-mu, o którym było wyżej (ib. k. 130). Paweł P. na połowie swej części w Podkocach oprawił w r. 1531 posag 15 grz. żonie swej Agnieszce P-ej, córce tegoż Daniela (ib. k. 178). Jan P. "Mnich" na połowie swej części w Podkocach oprawił w r. 1534 posag 20 grz. żonie Jadwidze Szczurskiej, córce Jana (ib. k. 231). Jan, w r. 1539(?) mąż Jadwigi Wturkowskiej, córki Stefana, która pozywała wtedy Marcina Kotojeckiego o wydanie dóbr we Wturkowie (I. D. Z. Kal. 7 k. 523). Kwitowała ona w r. 1550 swych braci Jakuba i Piotra Wturkowskich z dóbr ojczystych we Wturku, t. j. z 10 grz. posagu, Jan zaś na połowie swej części w Podkocach oprawił jej wtedy ów posag (Kal. 12 II s. 121). Stanisław P. ćwierć łana roli "Długoszowskiej" w Podkocach w r. 1545 sprzedał wyderkafem za 13 grz. Pawłowi P-mu (I. i D. Z. Kal. 6 k. 383v). Chyba ten sam Paweł z żoną Agnieszką, córką Daniela, w r. 1550 (Kal. 12 II s. 470). Ów Paweł P. "Mnich" od sióstr swej żony, Zofii zamężnej Piątkowskiej i Reginy zamężnej Skałowskiej, kupił w r. 1555 za 40 grz. część w Podkocach (I. i D. Z. Kal. 6 k. 469v). Oboje małżonkowie skwitowani w r. 1562 z 20 grz. przez Tomasza Stawskiego (Kal. 27 s. 114). Winien był Paweł w r. 1562 sumę 36 grz. synom i córkom zmarłego Macieja Rzekieckiego (ib. s. 139). Dziewczyna służebna jego żony, szlach. Zofia Korzeniewska, okazywała w r. 1562 rany zadane jej przez Jana Pruślińskiego (ib. s. 833). Paweł Janowi i Maciejowi, braciom Rzekieckim, w r. 1564 zapisał 12 grz. długu (Kal. 29 s. 376). Oboje małżonkowie cztery części "Danielowskie" we wsi Podkoce, nabyte od sióstr żony Pawła, dali w r. 1568 swemu synowi Janowi (R. Kal. 3 k. 86). Skwitowani oboje przez Marcina Gorzyckiego z 22 grz. w r. 1570 (R. Kal. 3 s. 1149). Paweł części w Podkocach w r. 1575 dał w dziale synom, Mikołajowi i Bartłomiejowi (R. Kal. 4 k. 219v). Brat cioteczny ze strony ojca 1582 r. Małgorzaty Radłowskiej, żony Wawrzyńca Turskiego (I. Kal. 48 s. 746). Zapis na 200 zł. uzyskany od Wojciecha Rudnickiego, cedował w r. 1584 synowi Wojciechowi (I. Kal. 50 s. 363). Nie żył już w r. 1587 (ib. 54 s. 114). Synowie Pawła to: Mikołaj, Wojciech, Bartłomiej i Jan. Spośród jego córek, Anna wyszła w r. 1570 za Tomasza Gałęskiego "Pańczyka", Dorota w r. 1582 za Adama Gałęskiego, pasierba siostry. Żyli oboje w r. 1593. Mikołaj, syn Pawła, nie żyjący w r. 1582 (ib. 48 s. 1084), może identyczny z Mikołajem, który w r. 1577 na połowie swych części w Podkocach oprawił 200 zł. posagu żonie Małgorzacie Słaboszewskiej (Sławoszewskiej), córce Jana z Węgrzynowa (R. Kal. 4 k. 390v). Jednocześnie części owej wsi, wolne od oprawy, żonie tej sprzedał wyderkafem za 100 zł. (ib. k. 393). Nie żył już w r. 1596 (ib. 63 k. 179v). Owdowiała Małgorzata żyła jeszcze w r. 1602, kiedy wypłaciła 100 zł. posagu córce Annie, żonie Wojciecha Korzeniewskiego cz. Wardęskiego (ib. 68 s. 1495). Była ta Anna wdową w latach 1631-1654. Wojciech, syn Pawła, w r. 1582 na swych sumach oprawił posag 100 grz. żonie Barbarze Osieckiej z Trąmpczyna, córce Ambrożego (R. Kal. 5 k. 204). Oboje małżonkowie kwitowali w r. 1582 z 50 grz. poprzez Mikołaja Trąmpczyńskiego z Szetlewa Marcina Osieckiego, jej brata (P. 119 k. 9). Wojciech wraz z bratem Bartłomiejem uzyskali w r. 1582 zobowiązania od Adama Gałęskiego, pasierba ich siostry Anny, że żonie swej przyszłej a ich siostrze Dorocie oprawi posag 40 grz. na połowie części wsi Gałąski M. (I. Kal. 48 s. 1084). Wojciech wraz z żoną w r. 1584 wydzierżawili wieś Krągola od Zofii Osieckiej, żony Kaspra Kracza (I. R. Kon. 21 k. 12). Bartłomiej, syn Pawła, żonie Dorocie Sulimowskiej w r. 1576 zapisał dług 200 zł. (I. Kal. 44 s. 30). Od Macieja P-go uzyskał w r. 1584 cesję zapisu, który ojciec Paweł dał był zmarłemu Janowi P-mu, ojcu Pawła (ib. 50 s. 1307). Oboje z żoną w r. 1587 skwitowali z 300 zł. Mikołaja Noskowskiego (ib. 54 s. 114), zaś Bartłomiej t. r. od Jakuba Smardowskiego uzyskał zapis długu 20 grz. (ib. s. 125). Córką Bartłomieja była Anna, dziedziczka części w Podkocach, w r. 1626 wdowa po Adamie Czechowskim (R. Kal. 10 k. 438v). Jan, syn Pawła, dał w r. 1582 zapis na 8 grz. Maciejowi Kuczkowskiemu cz. Gniazdowskiemu (I. Kal. 48 s. 1094). Na połowie części w Podkocach w r. 1569 oprawił posag 200 zł. żonie Małgorzacie Kociełkowskiej, córce Pawła, z Golikowa w ziemi sieradzkiej (R. Kal. 3 k. 118v).

Andrzej P. w r. 1545 wuj nieletnich braci Mańkowskich (I. i D. Z. Kal. 6 k. 400v). Jakub P. zobowiązał się w r. 1546 części w Podkocach sprzedać za 20 zł. Stanisławowi P-mu (Kal. 9 k. 43). Stanisław P. nabył w r. 1546 trzy łany roli (w tym jeden osiadły) w Boczkowie od Wacława Radłowskiego (P. 1395 k. 259v). Bartłomiej "Mniszek", "Mnich" swoją część w Rzektach w r. 1547 sprzedał wyderkafem na sześć lat za 22 grz. Stanisławowi "Smoluszkowi" Rzekieckiemu (I. i D. Z. Kal. 6 k. 417v, 7 k. 253). Część w Rzektach sprzedał w r. 1554 za 200 zł. Stanisławowi Sulisławskiemu (P. 1396 k. 235). Kwitował w r. 1564 Zofię Szczurską, żonę Stanisława Tarzeckiego (Kal. 29 s. 466). Części w Podkocach w r. 1571 dał synowi Grzegorzowi, ten zaś na ich połowie zaraz oprawił posag 250 zł. żonie swej Katarzynie Bunińskiej, córce Pawła "Gacha" (R. Kal. 3 k. 325). Grzegorz, syn Bartłomieja, mąż Katarzyny Bunińskiej, która w r. 1570 kwitowała ze 100 grz. swego brata Piotra Bunińskiego (Kal. 36 s. 282). Oboje małżonkowie w r. 1574 mieli termin z jej braćmi z racji podziału jej dóbr macierzystych w Karskach Podleśnych (Kal. 42 s. 874). Od Katarzyny Noskowskiej, żony Wojciecha Jaskólskiego "Rżanego", dostał Grzegorz w r. 1584 zapis 60 zł. długu (I. Kal. 50 s. 844). Nie żył już w r. 1624 (ib. 90b s. 2877). Jego córką była Anna, w latach 1602-1616 żona Jana Sławoszewskiego, wdowa w latach 1616-1624, nie żyjąca już w r. 1636.

Stanisław P. w r. 1550 kwitował z 50 grz. Wojciecha Radłowskiego (Kal. 12 s. 6). Maciej "Lubota" P., nie żyjący już w r. 1553, ojciec Barbary, żony sław. Błażeja, kuśnierza kaliskiego, która t. r. część ojczystą w Podkocach sprzedała za 40 grz. Łukaszowi Proślińskiemu z Głosek (P. 1396 k. 69; R. Kal. 1 k. 9v; Kal. 17 s. 224, 347). Agnieszka, w r. 1553 wdowa po Janie Twardowskim. Małgorzata, w latach 1558-1564 wdowa po Mikołaju Osieckim. Małgorzata, w r. 1558 wdowa po Wojciechu Ciechelskim. Wojciech P., syn zmarłego Stanisława "Długosza", mający lat 15, część ojcowską w Podkocach w r. 1561 sprzedał za 70 grz. Łukaszowi Pruślińskiemu cz. Głoskowskiemu (P. 1397 k. 119; Kal. 27 s. 322), a ponowił ową sprzedaż w r. 1567 (R. Kal. 2 k. 13v). Kwitował w 1581 Jana i Jerzego braci Bruczkowskich (K. 47 s. 925).

Jan P. cz. Gorski na połowie części M. Gałązek w r. 1594 oprawił 110 zł. posagu żonie Annie Wilkońskiej, córce Macieja (R. Kal. 6 k. 823). Wojciech (ze wsi Karsy?) zabity w r. 1594 przez Piotra Radeckiego i wspólników, a obwołania głowy dokonano 4/XII. przy pogrzebie w kościele parafialnym w Starymmieście (I. R. Kon. 28 k. 19v). Wojciech, syn zmarłego Jana, zapisał w r. 1606 dług 10 zł. Stanisławowi Mikorskiemu (ib. 32 k. 468). Jan P. z M. Gałązek i Zofia, rodzice Piotra, ur. tamże, ochrzcz. 1616.13/VIII. r. (LB Droszew). Jan, syn wdowy Małgorzaty P-ej, ur w Gałąskach M., ochrzcz. 1619.18/VI. r. (ib.). Jan, chrzestny 1627.18/IV. r. (LB Wysocko). Anna, żona Wojciecha Korzeniewskiego, już nie żyjącego w r. 1631. Jan, chrzestny 1641.20/XI. r. (LB Droszew). N. Potkoski "pocztarz" Jakuba Chwalęckiego, w jego imieniu płacił w r. 1652 podymne z Sadowia, Chełkowa i Mańkowa (Rel. Kal. 31a k. 261v).

Urodz. Jadwiga Podchocka(!) z folwarku Dalekie zaślubiła 1711.12/II. r. Krzysztofa Skarszewskiego (LC Granowo). Marianna P-a i jej mąż Andrzej Gorzewscy, nie żyli już oboje w r. 1788.

>Podkomorscy. Julia Jelita Michałowska, żona dra P-go, zmarła 1918.13/X. r. Pochowana w Lubiniu, z tym, że po wojnie miała być przeniesiona do grobu rodzinnego w Król. Polskim. Borkowski wymienia P-ch na Wołyniu.

>Podkońscy h. Rawicz z pow. rawskiego. Paweł, syn zmarłego Wojciecha kwitował w r. 1589 Stanisława Lubińskiego z 40 zł. (P. 952 k. 812). Andrzej w r. 1595 kupił za 1.000 zł. od Andrzeja Krzyszkowskiego dom murowany koło zamku w Poznaniu (P. 1401 k. 654v), zaś w r. 1597 dom ów Krzyszkowskiemu za tyleż odprzedał (P. 1402 k. 441). Chyba identyczny z Andrzejem, synam Jana, mężem Barbary Nagórskiej, córki Marcina, która w r. 1598 kwitowała swego ojca (P. 968 k. 82). Andrzej t. r. zmarł i jego ojciec Jan, działając w imieniu córek, zawierał wtedy ugodę z Marcinem Nagórskim (ib. k. 1043v). Siostry zmarłego t. r. skwitowały wdowę po nim i jej ojca (ib. k. 1297). Ta wdowa poszła 2-o v. za Jana Karchowskiego cz. Belęckiego, który jej oprawił 3.300 zł. węg. posagu a z którym w r. 1599 spisała dożywocie (P. 1403 k. 18, 409). Wspomniane siostry a córki Jana to: Katarzyna, w r. 1598 żona Stanisława Gołkowskiego, Anna, wtedy żona Stanisława Kalińskiego, Agnieszka, która właśnie t. r. zaślubiła Łukasza Ligęzę Bogusławskiego.

Wojciech, sędzia ziemski rawski w r. 1599 (G. 337 k. 174). Mikołajowi zapisał w r. 1620 dług 200 zł. Tomasz Kędzierzyński (P. 1023 k. 1050).

>Podkowscy, których szlachectwo budzi pewne wątpliwości. Regina i Mikołaj chrzestni 1641.30/VII. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Łukasz i Jadwiga Goffincewa(!), nie żyjąca już w r. 1727, rodzice: Franciszka, Jana, Antoniego, Mateusza, Feliksa i konstancji, niezamężnej, której bracia zapisali wtedy sumę 100 zł. węg. W zapisie tym określani pierwotnie jako "generosi", co zostało potem poprawione na "nobiles" (G. 96 k. 40). Spośród tego rodzeństwa, Antoni, zrazu surrogator brzeski-litewski, w końcu życia kanonik łucki, był mężem Marcjanny Starzeńskiej jeszcze panny w r. 1742 (P. 1267 k. 16v), zmarłej w r. 1752, pochowanej 3/VII. (Nekr. Reform. Pozn.). Antoni nie żył już w r. 1788. Synowie jego i Marcjanny: Wincenty Maksymilian, ochrzcz. 1736.10/IV. r., Hieronim Onufry, ochrzcz. 1738.7/X. r., Kajetan Ludwik, ochrzcz. 1747.19/VIII. r. (LB Katedra, Gniezno) i Maksym, być może identyczny ze wspomnianym wyżej Wincentym Maksymilianem. Był ów Maksym proboszcz kościoła parafialnego kórnickiego i kanonikiem na Górce poznańskiej w r. 1755, proboszczem kościoła gnieźnieńskiego, dziekanem tamtejszej Fary w r. 1788 (Kośc. 335 k. 207). Z córek, Pelagia Józefa Katarzyna, ochrzcz. 1742.17/III. r. Leokadia Teodora, ochrzcz. 1744.17/IV. r., Konstancja Katarzyna Koleta, ochrzcz. 1750.10/III. r. (LB Katedra, Gniezno). Z tych córek, Leokadia, żona Aleksandra Nieborskiego, mianowała w r. 1788 plenipotentem brata rodzonego, ks. Maksyma (Kośc. 335 k. 207). Umarła będąc już wdową 1819.15/III. r., "na starość", mając lat 77(!) (LB Borzęciczki). Koleta, umarła 1755 r. pochowana 16/I (N. Ref. Pozn.). Mateusz P., burmistrz w Strzelnie (bez cech stanowych szlacheckich), nie wiem czy identyczny z synem Łukasza, miał z żony Wiktorii córkę Katarzynę Domicellę Dorotę, ur. w Strzelnie, ochrzcz. 1744.21/IV. r. (LB Strzelno). Julianna, chrzestna 1772.26/V. r. (LB Broniszewice). Zofia, żona Jana Szawelskiego, już nie żyjącego w r. 1792.

Nie miał zapewne z powyższymi nic wspólnego Andrzej P., który w r. 1434 od Abrahama z Psar 400 grz. kupił połowę Złotnik w pow. kal. (P. 1378 k. 7).

>Podlaszewski Józef z Parchania zaślubił w Grabiu na Kujawach 1893.13/VI. r. pannę Józefę Romocką (Czarnecką?) z Opoki (Dz. P.).

>Podleccy, czasem pisani Podleskimi. Jan (Podleski), mąż Agnieszki Lutomierskiej, zawierał w r. 1674 kontrakt z Danielem Broniszem (Py. 154 s. 352). Ta Agnieszka Lutomierska, córka Jana i Ewy Borowskiej, była t. r. siostrą i spadkobierczynią Jana Lutomierskiego (I. Kal. 152 s. 256). Żyli oboje w r. 1693 r. (I. Kal. 149 s. 177). Ów Jan (Podlecki), nie żyjący już w r. 1701, był ojcem Stefana (Franciszka Stefana), Jakuba i Stanisława. Ten Stefan od Wojciecha Gozdowskiego w r. 1692 kupił za 4.000 zł. części wsi Wilczyce zw. "Chlewszczyzną" i na połowie tych dóbr oprawił posag 2.000 zł. żonie Annie Pągowskiej, córce Stanisława, podpiska i regenta grodzkiego kaliskiego, odebrawszy tę sumę od jej brata Wojciecha (I. Kal. 149 s. 52). Swoją część Wilczyc w pow. kal. w r. 1593 sprzedał za 5.000 zł. Jadwidze Miaskowskiej, żonie Stanisława Skrzypińskiego (I. Kal. 149 s. 177). Agnieszka wraz z synami, Jakubem i Stanisławem, sumy po bracie Janie Lutomierskim w r. 1696 cedowała wdowie po nim, Jadwidze z Wysockich (I. Kal. 152 s. 256). Wspólnie z bratem Jakubem kwitowała w r. 1701 z 1.000 zł. brata Stanisława Lutomierskiego i żonę jego Ewę Źródłowską (I. Kal. 154 s. 138). Stanisław P., mając dany sobie przez zmarłego Wojciecha Pągowskiego zapis 1.200 zł. na wsi Mojaczowice w pow. sier., ustanowił w r. 1701 plenipotentów dla windykowania owej sumy (ib.). Najstarszy syn Jana, Stefan P. i Anna Pągowska byli rodzicami Konstancji, ur. w Czachórach, ochrzcz, 1697.30/XII. r., podawanej do chrztu przez Aleksandra Pąkowskiego i panią Agnieszkę Podleską (!) (LB Droszew). Jakub, mąż Katarzyny z Drzewców Mikołajewskiej, córki Franciszka i Jadwigi Debickiej (I. Kal. 159 s. 297). Ta Katarzyna obok brata Jana Kazimierza Mikołajewskiego, współdziedziczka Słuszkowa w pow. kal., w r. 1709 sprzedała tę wieś wraz z nim za 40.000 zł. Stefanowi Smardzewskiemu (I. Kal. 157 s. 26). Oboje z mężem od Kazimierza Mikołajewskiego w r. 1713 kupili za 5.000 zł. połowę Ciszkowa w pow. łęczyc., zaś Jakub na połowie tych dóbr oprawił żonie 1.500 zł. posagu (P. 1147 I k. 161v). Może siostrą powyższych braci a córką Jana była Marianna, w r. 1720 wdowa po Franciszku Pągowskim (I. Kal. 161 s. 145). Zob. tablicę.

Stanisław, syn zmarłego Wawrzyńca, uzyskał w r. 1713 zapis 6.000 zł. od Barbary Śliwnickiej, wdowy po Kazimierzu Kiełczewskim (Kośc. 311 s. 150). Wawrzyniec, ur. ok. 1784, pisarz aktowy w Ostrzeszowie, chrzestny 1809.20/V. r. (LB Ostrzeszów).

@tablica: Podleccy

>Podlescy h. Grzymała (Doliwa, Topór?) z Podlesia w pow. pyzdr. Jan z Podlesie część z tej wsi w r. 1437 sprzedał za 50 grz. Januszowi z Podlesia (P. 1378 k. 132v). Jan z Podlesia, nazwany raz P-i, raz Rogaskim (P. 1894 k. 295), na połowie swych dóbr we wsiach: Podlesie, Głowczyno, Czempina (Cząpin) i na połowie młyna na rzece Lutynia oprawił w r. 1503 posag 30 grz. żonie swej Annie Kretkowskiej (P. 1389 k. 285v), którą w r. 1506 skwitował Jan Łukomski z 4 grz. długu przezysków jej matki Katarzyny Kretkowskiej (I. Kal. 6 k. 105v). Jan z tą żoną na całej wsi Podlesie z płynem w pow. pyzdr. oraz na połowie Kretkowa i Żarnik w pow. kal. w r. 1525 zapisali wikariuszom katedry poznańskiej wyderkafem za 100 grz. czynsz roczny 8 grz. Towarzyszyli przy tym Annie Maciej Złotkowski stryj i Mikołaj Zieleński wuj (P. 1393 k. 102v). Jan połowę Podlesia osiadłego z połową dworu, folwarku i młyna wodnego na Lutyni, jak również połowy części we wsiach Główczyno i Cząpiń obciążył w r. 1541 zapisem 200 grz. wyderkafu na rzecz córki Anny, żony Stanisława Jedleckiego (P. 23 k. 141). Wspólnie z synami Stanisławem i Mikołajem całe części Żernik w pow. kal. w r. 1543 sprzedał za 214 grz. Mikołajowi Jarockiemu (P. 1395 k. 53v). Żył jeszcze w r. 1545 (Py. 23 k. 176v) nie żył zaś w r. 1553 (P. 894 k. 295). Anna Kretkowską nie żyła już w r. 1554 (P. 1396 k. 240v). Synowie: Stanisław, Jan i Mikołaj. O Stanisławie i Mikołaju zob. niżej. Jan, wspomniany w r. 1545 (Py. 23 k. 176), mąż Katarzyny N., nie żył już w r. 1553, kiedy wdowa wraz z synami Jakubem i Bartłomiejem kwitowała ze 100 zł., zapisanych przez zmarłego męża ich dziecim, braci jego, Stanisława i Mikołaja (Py. 174 k. 284). Spośród córek Katarzyna, w latach 1538-1556 żona Bartłomieja Dzierznickiego i Dzierznicy w pow. pyzdr., wdowa w latach 1556-1558, 2-o v. w latach 1563-1570 żona Marcina Zawadzkiego. Anna, w latach 1539-1564 żona Stanisława Jedleckiego "Turka", Kardasza", wdowa w latach 1567-1569.

1. Stanisław, syn Jana i Kretkowskiej, występował w r. 1543 obok ojca i brata (P. 1295 k. 53v). Mąż Barbary Przyjemskiej, wdowy 1-o v. po Wojciechu Dzierznickim, zapisał jej w r. 1549 dług 200 grz. (Py. 172 k. 511). Kwitowała ona w r. 1552 z 14 grz. Katarzynę Dzierznicką, a z 40 grz. Mikołaja P-go (P. 893 k. 49). Dzieci jej z pierwszego męża, Jan i Małgorzata Dzierzniccy, uzyskali w r. 1552 intromisję do łana roli folwarcznej oraz połowy łana pustego w Dzierznicy, które matce sprzedał był wyderkafem Bartłomiej Dzierznicki (Py. 174 k. 120v). Stanisław zastrzelony w Nowym Mieście przez Hieronima Pogorzelskiego "Pasikonia", a obwołania głowy dokonano przy pogrzebie 1554.15/III. r. w Żerkowie, na wezwanie Mikołaja, brata zabitego, oraz dzieci: Jana, Małgorzaty i Katarzyny (Py. 174 k. 628v). Wdowa t. r. zawierała układ ze szwagrem Mikołajem, opiekunem swych dzieci, dotyczący Podlesia, Żernik i Kretkowa (ib. k. 613v). Żyła jeszcze w r. 1556, kiedy od tego Mikołaja uzyskała zapis długu 228 grz. (P. 1897 k. 249). Z córek, Małgorzata, żyjąca w r. 1554, Katarzyna, może identyczna z Katarzyną P-ą, w latach 1580-1582 żoną Wojciecha Ciosnowskiego z Powiercia.

Jan, syn Stanisława i Przyjemskiej, pozywał w r. 1566 Pogorzelskiego, zabójcę ojca (Kośc. 245 k. 231v). Swe siostry stryjeczne, Jadwigę zamężną Żegrowską i pannę Barbarę P-ą kwitował w r. 1567 z pewnych żywych inwentarzy, które ich ojciec Mikołaj, jego opiekun, miał u siebie (Py. 106 k. 136). Zapewne identyczny z Janem P-im, nie żyjącym w r. 1582, kiedy wdowa po nim Katarzyna Zieleńska (z Zieleńca), już wtedy 2-o v. żona Izaaka Giżyckiego, pozywała Stanisława Ciosnowskiego o sumę 400 zł., oprawioną jej przez pierwszego męża (Py. 149 k. 8v). Dała w r. 1592 zobowiązanie Janowi Żernickiemu z Żernic Podleśnych w pow. sieradzkim, mężowi córki swej Ewy P-ej, iż stawi syna Jana P-go, by ten skwitował Żerońskiego z zobowiązania danego Ewie przez brata względem posagu (I. Kal. 59 s. 1139). Pobrali się Żerońscy t. r., krótko po 2/IV. r. (I. R. Kon. 25 k. 92). Będąc już wdową i po Giżyckim, dostała w r. 1504 od syna Jana P-go w dożywocie wsie Żerniki Podleśne i Kretkowo (R. Kal. 2 k. 459). Od Stanisława Radzewskiego kupiła w r. 1598 wyderkafem za 3.600 zł. na jeden rok wieś Dusinę (Duszynę) i część wsi Podrzecze w pow. kośc. (P. 968 k. 43; 1402 k. 672v). Nabywczyni praw od Jana Żerońskiego, kwitowała w r. 1603 Jana P-go, syna zmarłego Jana (P. 973 k. 563v), swego zaś syna czy pasierba. Ten Jan, żeniąc się w r. 1604 z Anną Wielżyńską, córką Stanisława, na krótko przed ślubem oprawił jej posag 3.500 zł. na Podlesiu i na pustce Czempino pow. pyzdr., wyłączając od tej oprawy Kretkowo w pow. kal. (P. 1405 k. 1). Oboje małżonkowie w r. 1610 dostali zapis długu 330 zł. od Anny z Wielżyna, wdowy po Bartłomieju Tłockim (P. 984 k. 942). Jan w imieniu własnym i żony w r. 1616 kwitował z 200 zł. Stanisława Czarlińskiego (P. 996 k. 587). Oboje z żoną uzyskali w r. 1626 zapis 600 zł. od Zofii Wielżyńskiej, wdowy po Stanisławie Belęckim (P. 1017 k. 895v). Z pięciu dymów w Podlesiu miał Jan w r. 1629 płacić podymnego 2 zł. i 15 grz. (Py. 143 s. 59). Od Stefana Miedzianowskiego w r. 1629 kupił za 5.000 zł. części w Podlesiu i w pustce Czempino (P. 1416 k. 637v). Podlesie sprzedał w r. 1635 wyderkafem za 4.000 zł. małżonkom Mikołajowi Bieganowskiemu i Zuzannie Grzymisławskiej (P. 1418 k. 370; Py 146 s. 451). Od syna Andrzeja w r. 1638 dostał zapis 8.250 zł. długu (I. Kal. 104b s. 1191). Z Jakubem Skrzypińskim zawarł w r. 1639 kontrakt o dzierżawę części Kretkowa i Żernik (Py. 148 s. 262). Skwitowany w r. 1639 z 2.000 zł. na poczet 7.500 zł. przez Giżyckich, synów zmarłego Jakuba, swoich zaś pupilów (Py. 148 s. 314). Swoje dobra w Podlesiu w r. 1645 zobowiązał się zastawić za 10.700 zł. synowi Andrzejowi (Py. 150 s. 230). Podlesie oraz części Kretkowa, Żernik i Czempina w r. 1647 sprzedał za 19.500 zł. Jakubowi Skrzypińskiemu (P. 1423 k. 280). Nie żył już w r. 1650 (Py. 151 s. 34). Synowie, Andrzej i Walerian. Z córek, Regina, jeszcze niezamężna w r. 1630, kiedy uzyskała zapis 1.000 zł. długu od Zofii Wielżyńskiej, wdowy po Stanisławie Belęckim (P. 1023 k. 256v), wyszła t. r. za Floriana Wilczyńskiego, żyjącego jeszcze w r. 1651. Była wdową w latach 1653-1655, nie żyła już w r. 1656. Jadwiga, w latach 1645-1665 żona Stanisława Zagórskiego z Pątnowa, a czasem burgrabiego ziemskiego kcyńskiego i skarbnika wschowskiego. Elżbieta zaślubiła w r. 1645, krótko po 24/VII., Stefana Zaleskiego cz. Psarskiego z Psar Kościelnych w pow. sieradzkim. Żyli jeszcze oboje w r. 1654.

1) Andrzej, syn Jana i Wielżyńskiej, mąż Anny z Mielrzyna Przybysławskiej, wdowy 1-o v. po Stanisławie Chwalibogowskim, która w r. 1638 uzyskała od swego teścia, Jana Przybysławskiego, zapis 8.250 zł. długu (I. Kal. 104b s. 1085, 1533). T. r. kwitowała małżonków, Jana Tomickiego i Dorotę z Kuchar, z 12.000 zł. zapisanych zastawem na połowie miasta Wieruszowa i wsi przyległych, Chrobanin i Mirków (ib. s. 1183). Z Aleksandrem Madalińskim, sekretarzem królewskim, zawierał w r. 1641 kontrakt dzierżawy wsi: Bobrowniki, Kołybki (Kolebki) i Miełoszewko w pow. ostrzeszow. (ib. 107a s. 654). Kwitowł w r. 1645 swego ojca z 7.000 zł. (Py. 150 s. 250). Towarzysz chorągwi Piotra Tomickiego w r. 1649 (ib. s. 259). Zapisał w r. 1650 bratu Walerianowi dług 4.000 zł. (py. 151 s. 34). Od Piotra Przyjemskiego w r. 1652 wydzierżawił miasto Borek z przyległymi wsiami w pow. pyzdr. (ib. s. 230). Dla zrodzonego z Przybysławskiej syna mianował t. r. opiekunów, a wśród z nich brata Waleriana (ib. s. 226). Żył jeszcze 1658.6/VIII r. (LB Fara, Pozn.). Ten sam Andrzej miał żonę, Mariannę Strzelecką ze Strzelec, z którą wzajemne dożywocie spisywał w r. 1661 (P. 1072 IV k. 264). Była to wdowa po dwóch mężach, Mikołaju Bojanowskim i Wojciechu Grzymułtowskim. Pasierbowi swemu, Hiacyntowi P-mu cedowała w r. 1661 sumę 30.000 zł. (I. Kal. 125 s. 192). Andrzej zawierał w r. 1663 ze Zbijewskimi kontrakt o wieś Wroniawy (P. 1073 k. 33v). Oboje z żoną spisywali w r. 1663 wzajemne dożywocie (P. 1425 k. 78v). Od Łukasza Gorajskiego, podstolego poznańskiego, t. r. Andrzej brał zastawem za 8.500 zł. Próchnowo, Dziewoklucz, Zbyszewice, Żuń, Sypniewo, Sułaszewo, Kowalewo i Oporzyno (P. 1079 k. 1168). Bratu Walerianowi t. r. zobowiązał się sprzedać za 24.500 zł. wieś Żórawia z folw. Kowalewko w pow. kcyń., dobra kupione od Krzysztofa Grzymułtowskiego, kasztelana poznańskiego, a jednocześnie od tegoż brata uzyskał zobowiązanie względem sprzedaży kamienicy nowowybudowanej w Rynku Poznania (Kc. 130 k. 434). Od Piotra Przyjemskiego, kasztelana śremskiego, uzyskał w r. 1664 zobowiązanie sprzedania za 70.000 zł. dóbr Mchy i Brzostownia w pow. kośc. oraz stawu we Włościejewkach, koło drogi do Poznania, między Brzostownią i Włościejewkami (Ws. 63 k. 787v). Dopełnił tego zobowiązania w r. 1665 (P. 1425 k. 1037v). Od Jana Markowskiego w r. 1665 nabył zastawem za 10.000 zł. na jeden rok Markowice w pow. pozn. (P. 1076 k. 812v). Nie żył już w r. 1669, kiedy o Mariannie ze Strzelców mowa jako o wdowie (P. 1867 k. 111v). Nabyła ona od Jana Opalińskiego, wojewody kaliskiego, w r. 1670 wyderkafem za 50.000 zł. wsie: Radlin z murowaną kamienicą, Kąty, Wilkowuja, Łuszczonowo i Tarce w pow. pyzdr. (P. 1868 k. 306). Od Łukasza Krzyżanowskiego dzierżawiła wieś Lipówkę i tam umarła 1671.9/III. r. jako "ostatnia z krwi panów Rąbińskich" (LM Rąbiń; Kośc. 199 k. 26v). Egzekwie odprawiono w Poznaniu u Franciszkanów, gdzie 27/IV została pochowana. Była bezpotomna (Kośc. 133 k. 77v). Synem Andrzeja i Przybysławskiej był Hiacynt.

Hiacynt, syn Andrzeja i Przybysławskiej, mąż Anny Powodowskiej, wdowy 1-o v. po Janie Żychlińskim, z którą w r. 1661 spisywał wzajemne dożywocie (I. Kal. 125 s. 1389; P. 1072 k. 264). Postrzelony ongiś przez Szwedów pod Lesznem, z 10.000 zł., pochodzących z sumy oryginalnej 30.000 zł. scedowanej sobie przez macochę na wypadek jej bezpotomnej śmierci, dał do dyspozycji ojcu na cele pobożne (P. 188 k. 362v). Umarł t. r., a owdowiała Anna Powodowska pozywała Piotra Żychlińskiego o wygnanie jej z Dobrzycy (P. 188 k. 384). Była w r. 1665 3-o v. Żoną Łukasza Gorajskiego, podstolego poznańskiego (P. 1076 k. 402). Wdowa i po tym trzecim mężu w latach 1676-1682 (P. 1094 k. 1448v; I. Kon. 63 k. 783v)

2) Walerian, syn Jana i Wielżyńskiej, w r. 1650 porucznik pospolitego ruszenia w chorągwi rotmistrza Andrzeja Skórzewskiego (P. 1061 k. 52, 86). Komendant (Praefectus) załogi kaliskiej a w latach 1659-1660, poznańskiej (P. 183 k. 124; N. 227 k. 440), wojski kruszwicki 1662 r. (Kc. 130 k. 303v). Od brata Andrzeja w r. 1663 kupił za 24.500 zł. wieś Żórawia z folw. Kowalewo w pow. kcyń. (P. 1073 k. 267v), dając mu w zamian kamienicę nowowybudowaną w Rynku Poznania (Kc. 130 k. 434). Mąż Marianny Zdrowskiej, wdowy 1-o v. po Jerzym Konradzkim, podstolim ciechanowskim, z którą wzajemne dożywocie spisywał w r. 1664 (P. 1425 k. 483v; 1862 k. 282). Od Joanny Katarzyny Radziwiłłówny, żony Leszczyńskiego, podkanclerzego kor., nabył w r. 1666(?) za 12.000 zł. dla siebie i żony dożywocie starosta borzechowskiego (Kc. 130 k. 421). Od Władysława i Jana Węgorzewskich, rodzonych stryjów i opiekunów synów zmarłego Dobrogosta Węgorzewskiego, sędziego grodzkiego bydgoskiego, w r. 1669 kupił za 48.000 zł. dobra Podlesie Kościelne, Zbitka i część Budziejewa w pow. gnieźn. (P. 1867 k. 230). Na elekcję 1669 r. jako rotmistrz wiódł chorągiew (P. 196 k. 434). Bezpotomny, nie żył już w r. 1671 (P. 1870 k. 347v). Żona jego umarła między r. 1672 a 1684 (Kc. 131 k. 341, 132 k. 286v).

2. Mikołaj, syn Jana i Kretkowskiej, wspomniany obok ojca i brata w r. 1543 (P. 1395 k. 53v), mąż Emerencji Łabiskiej, wdowy 1-o v. po Przecławie Orzeszkowskim, dał w r. 1544 żonie części wsi Podlesie,

@tablica: Podlescy h. Grzymała (Doliwa, Topór?)

Głowczyno i Czępino w pow. pyzdr., Kretkowo i Żerniki w pow. kaliskim (G. 335a k. 305v; P. 893 k. 63v). Jako syn i spadkobierca Jana P-go cz. Rogaskiego, dziedzic części w Podlesiu, pozwany był w r. 1553 przez Andrzeja Roszkowskiego, kasztelana śremskiego, dziedzica w Żerkowie (P. 894 k. 259). Od swej siostry Anny, żony Stanisława Jedleckiego "Turka", kupił w r. 1554 za 500 grz. części w Kretkowie i Żernikach (P. 1396 k. 240v) i zaraz sprzedał to jej wyderkafem za 120 grz. (ib. k. 242v). Krzyżanowice, wieś pustą w pow. pyzdr., sprzedał w r. 1554 Pawłowi Rogaskiemu (Kośc. 346 k. 359). Z owdowiałą bratową Barbarą z Przyjemskich układał się w r. 1554 względem dóbr w Podlesiu, Żernikach i Kretkowie (Py 174 k. 613v). Jako opiekun nieletnich dzieci brata Stanisława, na wypadek swej śmierci wyznaczył w r. 1554 opiekunami owych bratanków Krzysztofa Iwieńskiego i Piotra Bachorzewskiego cz. Stęgowskiego (Py. 174 k. 711). Bratowej, ich matce, w r. 1556 zapisał dług 228 grz. (P. 897 k. 249). Uzyskał w r. 1557 intromisję do części Kretkowa i Żernik, dóbr macierzystych, kupionych od siostry Katarzyny owdowiałej Dzierznickiej (Py. 176 k. 23v). Wawrzyńcowi Tomickiemu dał w r.1558 zobowiązanie sprzedania wyderkafem za 30 grz. części w Żernikach i Tomicach (G. 37 k. 143). Ustanowił t. r. opiekunami swych dzieci: żonę Emerencję Łabiską, Wojciecha Marszewskiego i Stanisława Łaskawskiego (ib. k. 143). Umarł między r. 1559 a 1563 (P. 1396 k. 711; Py. 179 k. 225). Córki, Jadwiga, żona Kaspra Żegrowskiego, i panna Barbara, dziedziczki Podlesia, pozywane były w r. 1563 przez Marcina Pruskiego (ib.). Jadwiga w r. 1563 sprzedała za 12.000 zł. Janowi Spławskiemu, "Sędzicowi" części Podlesia, Kretkowa i Żernik (P. 1397 k. 230v), zaś odkupiła odeń dobra w r. 1570 za 14.000 zł. (P. 1398 k. 91v). Kasper Żegrowski żył jeszcze w r. 1568, nie żył już w r. 1569. Jadwiga umarła między r. 1572 a 1575. Barbara, jeszcze niezamężna w r. 1568, była w r. 1569 żoną Piotra Boturzyńskiego, zaś 2-o v. w latach 1579-1580 żoną Stanisława z Głogowy Ciosnowskiego. Swoje części Podlesia i Żernik oraz pustki Czempino sprzedała w r. 1579 Marcinowi Grzymisławskiemu (P. 933 k. 413). Zob. tablicę.

>Podlescy (h. Nałęcz?). Bernard (Kruchowski), młynarz młyna konnego na zamku gnieźnieńskim, mąż [w tym miejscu kończy się tekst monografii]Włodzimierz Dworzaczek


==Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce ==

[Historische und genealogische Materialien zur Geschichte großer Güter in Großpolen]      zurück

Plater [von Broel-Plater]-Podlescy 72 Einträge

>Platerowie h. Własnego. Ograniczam się do podania jedynie fragmentów genealogii tej rodziny, tych mianowicie, które ów ród wiodący się z Inflant wiązały z Wielkopolską. Pełne ich nazwisko brzmiało Broel-Plater.

Stanisław, syn Kazimierza Konstantego i Izabelli z Borchów, urodzony w r. 1784 w Daugliszkach na Litwie, osiadł ok. r. 1816 w Wielkopolsce, gdzie za żoną wziął Wroniawy i Prochy. Umarł we Wroniawach 1851.8/V. r., mając lat 68 (LM Kębłowo). Ożenił sie 1821.6/II. r. z Antoniną Gajewską, ur. ok. r. 1793, córką Adama i Eleonory Garczyńskiej, zmarłą w Poznaniu 1867.18(17?)/X., pochowamą w Wolsztynie (LM Św. Marcin, Pozn.; LM Wolsztyn; Dz. P.). Synowie, Stanisław i Adam, o których niżej. Córka Eleonora (Laura) (Eleonora Michalina Maria Adelajda), ur. w Komorowie 1826.29/IX. r. (LB Wolsztyn), zmarła 1856.20/XI. r., pochowana w Wolsztynie, wydana ok. r. 1845 za Kazimierza hr. Wodzickiego z Olejowa w Galicji.

1. Stanisław, syn Stanisława i Gajewskiej, ur. w r. 1822, kilkakrotny poseł na sejm w Berlinie. Zaangażowany w spółce Banku Tellusa, ponosił też konsekwencje jego bankructwa. Subhasta Wroniaw z Solcem i Olędrami Soleckimi wyznaczona była w r. 1874 (Dz. P.). Oskarżony o sprzeniewieżenie depozytów Tellusa, osadzony 1873 i 1876 w więzieniu (ib.). Ostatecznie Wroniawy sprzedał ok. r. 1877 Cieślińskiemu z Warszawy (ib.). Umarł w Warszawie 1890.10/X. r., pochowany w Górkach. Żoną jego była Katarzyna hr. Mielżyńska, zaślubiona w Chobienicach 1848.6/VII. r., córka Macieja i Konstancji z Mielżyńskich, ur. w Chobienicach 1828.15/XI. r., zmarła w Warszawie 1899.12/XII. r. (Konarski). Synowie: Jan Chryzostom, ur. w Poznaniu 1854.27/I. r. (LB Św. Marcin, Pozn.), Kazimierz Tomasz, ur. w Wroniawach 1855.28/XII. r. (LB Kębłowo), zmarły dzieckiem w Poznaniu, i Bernard, o którym niżej. Z córek Maria Ludwika Konstancja Antonina, ur. we Wroniawach 1857.26/VIII. r. (LB Kębłowo), zmarła w Wenecji w r. 1866 (Konarski), Eleonora (Eleonora Maria Franciszka), ur. we Wroniawach 1860.31/I. r. (LB Kębłowo), zaślubiona w r. 1878 (1881?) Eustachemu Jelskiemu.

Bernard, syn Stanisława i Mielżyńskiej, ur. w Prochach 1861.18/VIII. w Hruszniowie w Galicji, umarł tam 1898.18/VII. r., pochowany w Górkach. Z zaślubionej w Mielnie 1893.18/X. r. Kazimiery Florentyny hr. Dunin Borkowskiej, córki Mieczysława i Marii Wodzickiej, ur. w Mielnie 1869.29/VII. r., zmarłej w r. 1949, pozostawił tylko córki.

2. Adam (Adam Kazimierz Stanisław Ludwik), syn Stanisława i Gajewskiej, ur. w Komorowie 1824.18/IV. r. (LB Wolsztyn; LB Kębłowo), właściciel Prochów i Wielichowa, umarł w Prochach 1878.25/VII. r., pochowany w Wolsztynie (Dz. P.). Jego żoną była Anna Plater, córka Adama i Ludwiki Grabowskiej, ur. w Krasławiu 1831.5(6?)/XII. r., zmarła 1901.6/VII. r., Synowie: Stanisław, Adam i Henryk. Z córek, Maria Ludwika Antonina Pelagia, ur. w Prochach 1853.11/VII. r. (LB Prochy), zmarła w Krasławiu 1857.12/X. r. tam pochowana (Konarski). Ludwika (Ludwika Maria Adelajda Dorota), ur. w Prochach 1855.6/II. r. (LB Prochy), zaślubiła we Wrocławiu 1880.6/XI. r. Adama bar. Larisch, właściciela dóbr w Wadowickiem (Dz. P), Antonina, ur. w Prochach 1864.20/VII. r., zmarła 1865.2/IX. r., pochowana w Wolsztynie (LM Wolsztyn).

1) Stanisław (Stanisław Adam Mateusz Marcin Ludwik Mikołaj), syn Adama i Platerówny, ur. w Prochach 1856.21/IX. r. (LB Prochy), właściciel Wielichowa z Trzcinicą w pow. kość. Kupił w r. 1884 od Michała hr. Platera-Zyberka za 840.000 m. Wroniawy (2.100 ha), które ten kupił był w r. 1879 od Cieślińskiego (Dz. P., wiad. z Pozn. 22/VII.). Wroniawy (8.500 m.m.-2.068 ha) z wolnej ręki sprzedał w r. 1893 Niemcowi za 950.000 m. (Dz. P., wiad. z 20/XII.). Wielichowo (5.100 m.m.) na subhaście w Kościanie za 600.000 m. przeszło w ręce niemieckie (Dz. P.). Umarł w Poznaniu 1915.20/V. r. (LM Św. Marcin, Pozn.). Jego żoną, zaślubioną w Drzązgowie 1883.22/X. r. była Zofia hr. Grudzińska, córka Zygmunta i Marii Działyńskiej (LC Grodziszczko; Dz. P.), ur. w Poznaniu 1858.15/VII. r., zmarła w Osieku 1918.2/VIII. r. (Konarski). Synowie, Jan-Ludwik i Marek. Z córek, Zofia, ur. w Wroniawach 1886.2/XI. r., zaślubiona w Krakowie 1913.2/VII. r. Leonowi ks. Puzynie. Celina Anna Maria, ur. 1888.24/III. r., zmarła 1889.20/X. r.

(1) Jan-Ludwik, syn Stanisława i Grudzińskiej, ur. w Drzązgowie 1884.18/X. r., mieszkał w r. 1940 w Paryżu, gdzie zaślubił Elżbietę Pennec, zmarłą tamże 1966.22/II. r. Bezpotomni (Konarski).

(2) Marek (Marek August Stanisław Adam), syn Stanisława i Grudzińskiej, ur. w Wielichowie 1891.31(30?)/I. r., zmarł w Poznaniu 1955.6/I. r. (Konarski).

2) Adam (Adam Marian Mikołaj Józef Joachim), syn Adama i Platerówny, ur. w Prochach 1858.11/XII. r. (LB Prochy). Właściciel Próchów. Poślubił w Krakowie u Św. Barbary 1886.27/X. r. Marię Gorajską, córkę Władysława i Józefy Słoneckiej, ur. w r. 1859 (Dz. P.; Konarski), Syn Jan Andrzej, ur. 1889.10/V. r. w Hłuboczku, córka Maria (Maria Michalina Anna, Michalina Maria Anna), ur. w Prochach 1897.25(26?)/III. r., wyszła we Lwowie 1912.6/XI. r. za Mariana Komarnickiego (Konarski). Zob. tablicę 1.

@tablica: Platerowie (Broel-Platerowie h. Własnego) 1.

Kazimierz P. z Dusiat i Apolinara z Żabów byli rodzicami Cezarego (Cezarego Augustyna), ur. w Wilnie 1910.5/(8?)/X. r., osiadłego około r. 1845 w Wielkopolsce. Od Niemca Bandelowa w r. 1845 kupił Górę z Szymanowem i Górkę z Tworzykowem (4.582 m.) koło Śremu (Konarski). Był też w r. 1849 dziedzicem Psarskiego (LB Oporowo). Od Bolesława Potockiego nabył w r. 1865 Wielichowo, które Potocki świeżo kupił był od Niemca (Dz. P., wiad. z 18/X.). Pierwsza żona wniosła mu rozległe dobra koło Końskich i Opoczna, ale rezydował w Górze i tu zmarł 1869.9/II. r., pochowany w Jankowie (LM Śrem). Pierwszą jego żoną była zaślubiona w Dreźnie 1843.2/X. r. Stefania hr. Małachowska, córka Ludwika i Ludwiki Komarówny, ur. 1819.3(5?)/IV. r., zmarła na cholerę w Warszawie 1852.16/VIII. r. Drugi raz ożenił się 1859.2/V. r. z Julią hr. Bobrinską, córką Pawła i Julii Bielińskiej, ur. w Saratowie 1823.4/II. r., wdową 1-o v. po Waldemarze hr. Jezierskim, która 3-o v. zaślubiła w Poznaniu 1871.16/VIII. r. Jerzego de Vignolles de Juillac, właściciela dobr Odars koło Tuluzy (LC Św. Maria Magdal., Pozn.). Zmarła w Nicei 1899.27/I. r. (Konarski). Z pierwszej żony synowie: Ludwik, o którym niżej, Kazimierz, zmarły w Górze 1851.15/XI. r. w wieku lat 2 (LM Śrem) i Józef Kazimierz Marceli Antoni Paweł Marian, ur. w Górze 1852.16/I. r. (LB Śrem), zmarły w r. 1856. Córki, Maria i Jadwiga. Z ich Maria, ur. w Górze 1945.13(30?)/XI. r., wyszła w r. 1874 w Warszawie za ks. Stanisława Czetwertyńskiego, umarła przed r. 1895 (Konarski). Jadwiga (Jadwiga Stefania), ur. 1848.30/III. r. (Konarski), zaślubiła w Warszawie u Wizytek 1871.5/X. r. ks. Karola Radziwiłła z Towian (Dz. P.). Zmarła w Lubostroniu 1929.11/VIII. r., pochowana w Łabiszynie (ib.). Z drugiej żony synowie, Cezary i Stanisław, o którym niżej.

1. Ludwik (Ludwik Kazimierz Alojzy Stanisław Apolinary Brunon Józef Marian), syn Cezarego i Małachowskiej, ur. w Górze 1844.6/X. r. Górkę koło Manieczek (ok. 1.000 m.m.) sprzedał w r. 1897 Władysławowi Karłowskiemu, pełnomocnikowi dóbr Easzkowskich (Dz. P., wiad. z 1897.26/VI.). Po matce dziedzic Niekłania, Białaczewa, Chlewisk i Pawłowa. Umarł w Krakowie 1909.22/IX. r. Zaślubił w Jurkowie 1869.2/X. r. Zofię Morawską (LC Czerwona Wieś), córkę Kajetana i Józefy Łempickiej. Jego całe potomstwo, dzieci i wnuki, nie było związane z Wielkopolską.

2. Cezary (Juliusz Cezary Karol Barnaba Marian Józef Kazimierz), syn Cezarego i Bobrinskiej, ur. 1860.11/VI. r. w Górze, właściciel Góry

@tablica: Platerowie (Broel-Platerowie h. Własnego) 2.

i Szymanowa z Tworzykowem w pow. śrem. Umarł w Górze 1916.28/II. r., pochowany w Jankowie (LM Śrem; Dz. P.). Zaślubił 1914.21/VII. r. Helenę (Alinę Helenę Wandę) Witte, córkę Ernesta i Wiktorii Putiatyckiej, która wyszła 2-o v. 1931.29/I. r. za Sergiusza Zahorskiego, generała wojsk polskich, szefa gabinetu wojskowego prezydenta RP, zmarłego w Londynie 1962.4/VI. r. Syn Cezary (Cezary Rodryg Krystyn Adam), ur. 1916.23/VIII. r., mieszkał w r. 1962 w Niemczech (Konarski).

3. Stanisław (Stanisław Karol Józef), syn Cezarego i Bobrinskiej, ur. 1861(1862?).11/VI. r. Osiadł w r. 1897 na stałe w Nicei, gdzie umarł wiosną 1942 r. Zaślubił w Berlinie 1888.29/I. r. Olgę bar. v. Schlippenbach. Córka Julia, niezamężna, zmarła w Nicei w r. 1946 lub 1847 (Konsraski). Zob. tablicę 2.

Ludwik, mąż Marianny Brzostowskiej, córki Roberta, kasztelana połockiego, i Anny Platerówny, zmarłej w Poznaniu 1843.24/II. r. Pozostały dzieci małoletnie, Zygmunt i Paulina (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Tekla (Maria Kunegunda Tekla), wyszła przed r. 1852 za Stanisława Ogińskiego, a 1852.25/VII. r. chrzcili w Poznaniu u Ś. Marcina syna. Zygmunt, dziedzic Psarskiego, chrzstny 1854.7/IX. r. (LB Śrem). Teofil, syn Adama i Ludwiki z Grabowskich, dziedzic Krasławia na Litwie, umarł bawiąc u swej siostry w Prochach 1858.7/VI. r., mając lat 33 (LM Prochy).

Niektórzy spośród Platerów, mający po kądzieli krew Zybergów, pisali się Platerami-Zyberkami. Anna hr. P.-Z. z Lisny, mając lat 29, wyszła w Prochach, w domu Adama P-a, 1850.30/VI. r. za Ludwika Orpiszewskiego ze wsi Kłubka (LC Prochy). Stanisław P.-Z., właściciel Kaźmierzyszek w Kurlandii, mający lat 27, zaślubił w Rokossowie w kaplicy dworskiej 1878.12/V. r. ks. Helenę (Michalinę Marię Helenę) Czartoryską, pannę 21-letnią (LC Poniec). Syn ich Józef Michał Jan, ur. w Rokossowie 1884.19/IX. r. Córka Elżbieta Maria Paula, ur. tamże 1881.14/I. r. (LB Poniec). Henryetta z hr. Czapskich, 56-letnia, umarła 1905.30/I. r. (Dz. P.). Anna P-Z., córka Henryka i Adeli hr. Keller, umarła w Poznaniu 1920.8/X. r., mając lat 64, pochowana na cmentarzu Bożego Ciała (Dz. P.). Adam umarł 1922.8/VII. r. (ib.).

>Platowie h. Ostoja, pisani rozmaicie: Plata, Plath, Platha. Baltazar, dworzanin królewski, mocą przywilejów uzyskanych od Zygmunta Augusta 1569.24/III. r. i Henryka Walezego 1674.20/IV. r. miał otrzymać corocznie 100 zł., wypłacanych tytułem stacji przez Żydów poznańskich. Potwierdził te przywileje Stefan Batory 1578.4/III. r. (M. K. 178 k. 239v-241). Baltazar w czasie sejmu toruńskiego (1626 r.) zapisał Wacławowi Goreckiemu sumę 300 zł. (G. 64 k. 441). Mikołaj z pow. człuchowskiego, nie żyjący już w r. 1611 (N. 167 k. 800), ojciec Adama, którego w r. 1609 Łukasz Łościborski procesował o nieuiszczenie sumy 1.000 zł. (N. 167 k. 249). Zawierał w r. 1611 z Wojciechem Witosławskim pod zakładem 3.300 zł. kontrakt o wieś Dębienek w pow. nakiel. (N. 167 k. 800). Skwitowany w r. 1618 za 130 zł. przez ks. Jana Deręgowskiego, oficjała kamieńskiego (N. 171 k. 137). Mąż Zofii Kossówny, uzyskał wraz z nią w r. 1623 zapis długu 840 zł. (N. 173 k. 3). Michał zawierał w r. 1625 pod zakładem 500 zł. kontrakt z małżonkami Bartłomiejem Korytowskim i Elżbietą Minostowką (N. 176 k. 494v). Krzysztof i jego żona Elżbieta Stolińska, oboje nie żyli już w r. 1715 (N. 198 k. 64).

Helena Platówna (Plantówna?), żona 1-o v. w r. 1748 Franciszka Glinickiego, posesora wójtostwa w Dolsku, 2-o v. w latach 1749-1780 Michała Dembińskiego.

>Pląskowscy z Pląskowa w pow. gnieźn., różni. Arnold ok. r. 1440/42 był jednym z opiekunów synów Janusza (z Karszewa?) (G. 5 k. 9). Janusz z Pląskowa, wzywany 1448 r. przez Annę, żonę Michała z Jawniewic do uiszczenia 15 grz. (G. 6 k. 448). Obok Michała z Jelitowa ręczył w r. 1449 za Ninogniewa z Sokolnik i syna jego Jana Piotrowi z Sokolnik (G. 6 k. 90v). Pozywał t. r. Michała z Jawniewic (G. 7 k. 5). Janusz z Pląskowa swe prawa na Jawniewicach sprzedał w r. 1462 za 50 grz. Janowi z Wrotkowa (P. 1384 k. 153). Pozywały go w r. 1463 dzieci zmarłej Doroty z Jawniewic i Pawła z Wronowa (G. 20 k. 35). Pozywał w r. 1469 Wojciecha i Stanisława, braci rodzonych z Pląskowa (G. 9 k. 1), oraz Andrzeja, syna zmarłego Przybka z Pląskowa (ib.). Nie żył już w r. 1471, kiedy wdowa po nim, Dorota z Bojenic, miała sprawę z Wojciechem P-m (G. 20 k. 231v). Wdowa ta w r. 1478 skwitowała brata Stanisława "Garbatkę" z Bojenic i bratanka Marcina z Bojenic zarówno z majątku rodzicielskiego jak i z posagu w Bojenicach (G. 10 k. 23). Córka Janusza, Małgorzata, żona Krzystka Bojeńskiego, na trzeciej części swych dóbr ojczystych w Pląskowie w r. 1471 zeznała sumę 4 i pół grz. stryjowi Maciejowi z Pląskowa (G. 8 k. 109). Swoje rodzicielskie części w Pląskowie sprzedała w r. 1472 wyderkafem za 60 grz. Andrzejowi i Maciejowi braciom z Pląskowa (P. 1385 k. 150). Żyła jeszcze, być może, w r. 1486 (G. 22 k. 83v).

Sędziwój z Pląskowa kwitował w r. 1449 synów i córkę Mikołaja "Szyszki" z W. Łubowic (G. 6 k. 82). Synowie Sędziwoja: Stanisław, Maciej i Grzegorz, bracia niedzielni z Pląskowa, w r. 1466 uzyskali intromisję do gruntów, gdzie rezydował ich zmarły ojciec (G. 20 k. 104).

Maciej, syn Trojana, dziedzic w Pląskowie, część tamże w r. 1449 sprzedał za 36 grz. Stanisławowi, synowi Jana, dziedzicowi w Pląskowie (P. 1380 k. 101).

Wojciech _Pierzchała_ z Pląskowa, wobec którego Bartłomiej i Marcin, dziedzice z Dziećmiarowic, w r. 1451 ręczyli za Michała "Proroka" niegdy Dziećmiarowskiego, teraz z Marcinkowa, oraz za synów jego i córkę (G. 6 k. 198). Owa córka, Anna, była wtedy wdowę po Wojciechu z Pląskowa (ib. k. 197v, 198). Wojciech P. "Pierzchała" pozywał w r. 1471 Jana z Swinar (G. 20 k. 240), zaś w r. 1476 sam był pozywany przez Macieja, syna Macieja z Pląskowa (G. 21 k. 21). Wzywał Wojciecha w r. 1481 do uiszczenia 6 grz. i 1 zł. Mikołaj Janowski, kasztelan śremski (G. 11 k. 6v). Paweł "Pierzchała" z Pląskowa (może syn Wojciecha?), skwitowany w r. 1485 z 6 grz. przez Mikołaja Łubowskiego (G. 22 k. 6v). Mikołaj "Pierzchała", dziedzic w Pląskowie, swoją część tamtejszą w r. 1488 zastawił wyderkafem za 12 grz. Janowi Pląskowskiemu (G. 13 k. 115v). Skwitowany w r. 1490 przez Jana P-go z 12 grz., za które trzymał wyderkafem jego część ojczystą w Pląskowie (G. 15 k. 49v).

Andrzej _Szczyrba_ z Pląskowa, nie żyjący już w r. 1452, ojciec Wojciecha i Jana, których Maciej, Jan i Dominik, synowie Mikołaja z Łubowic, winni byli w r. 1452 skwitować z długu ich ojca (G. 7 k. 174v). Ci sami bracia, nazwani teraz z Golczewa, mieli w r. 1479 skwitować Jana i Wojciecha z Pląskowa z tego długu (G. 10 k. 93v). Ci bracia, Jan i Wojciech, w r. 1479 zobowiązali się uiścić 4 grz. Katarzynie, żonie Stanisława z Cielmowa, jak też synom jej, Maciejowi, Dominikowi i Janowi, braciom niedzielnym z Łubowic (G. 10 k. 94). Wojciecha P-go wzywali w r. 1480 ci bracia do uiszczenia 4 i pół grz. (ib. k. 114). Bracia, Jan i Wojciech z Pląskowa w r. 1481 zeznali powyższą sumę Dominikowi i Maciejowi, synom Katarzyny, córki zmarłego Mikołaja z Łubowic (G. 11 k. 5), ale t. r. Dominik i Maciej domagali się od ich uiszczenia owej sumy (ib. k. 40). Kwitowani byli t. r. z 2 kop gr. przez wuja Dominika Golczewskiego winnych Mikołajowi z Łubowic (G. 11 k. 40v). Wojciech umarł w r. 1482, Jan zaś przeżył go (G. 21 k. 99v, 108).

Mścisław, Mściszek, Mścich z Pląskowa pozywany w r. 1752 przez Dziersława z Jabłkowa (G. 7 k. 311). Jego syn Maciej pozywał w r. 1476 Wojciecha "Pierzchałę" P-go (G. 21 k. 21). Macieja zw. "Mścich" pozywał w r. 1486 Wawrzyniec P. o "posiądzenie" jego ojcowizny w Pląskowie, o której powiadał, że ją nabył od Małgorzaty, córki Janusza z Pląskowa (G. 22 k. 83v).

Maciej i Wojcieh, bracia rodzeni z Pląskowa, mieli w r. 1462 sprawę z braćmi, Michałem z Łubowic i Janem z Gwiazdowa (G. 20 k. 9). Pozwani w latach 1463 i 1466 przez tychże braci (ib. k. 28, 116). Maciej t. r. pozywał Wojciecha z M. Łubowic (ib. k. 116). Rodzeństwo: Mikołaj, Andrzej i Katarzyna, niedzielni z Pląskowa, byli w r. 1463 intromitowani do ich trzeciej części macierzystej w Pląskowie Anny, żony Mikołaja z Bojenic (G. 20 k. 23). Może ten sam Andrzej P. pozwany był w r. 1469 przez Wojciecha niegdy Witakowskiego (G. 9 k. 3v). Andrzej P., Wojciech P. oraz Dzichna, wdowa po Przecławie Koszewskim, wraz z synem niedzielnym Mikołajem, zapisali w r. 1469 dług 100 grz. ks. Urielowi z Górki, biskupowi poznańskiemu (G. 20 k. 183v).

Wojciech P. na połowie dóbr swych w Pląskowie w r. 1476 oprawił posag 15 grz. swej żonie Katarzynie (P. 1386 k. 42). Ta Katarzyna (Małgorzata?). już będąc wdową w r. 1478 wraz z niedzielnymi synami, Mikołajem i Janem, pozywana była przez Macieja P-go (G. 10 k. 18v). Mikołajowi i Janowi Wojciech P., syn Przybysława, zapisał w r. 1481 dług 11 grz. (G. 11 k. 48v, 49), zaś w r. 1482 uzyskali zapis długu 4 grz. od Wojciecha i Jana, braci w Pląskowa (ib. k. 112v). Barcia niedzielni Jan i Mikołaj z Pląskowa pozywali w r. 1485 Wojciecha z Pląskowa (G. 22 k. 4). Obaj od Mikołaja P-go kupili w r. 1489 za 30 grz. jego część w Pląskowie (P. 1387 k. 128). Wzywali t. r. Wojciecha, syna Przybysława do uiszczania 11 grz. i 9 skojców (G. 13 k. 144v). Ręczył im w r. 1490 Jan Budziejewski za Jana P-go, iż będzie żyć z nimi w pokoju (G. 15 k. 38). Obaj kwitowali t. r. Jana P-go z 5 grz. Mikołaj, nazwany wtedy P-im cz. Sulińskim, zapisał 6 grz. długu Janowi P-mu (ib. k. 49, 49v). Nie żył już w r. 1491, zabity przez Macieja Budziejewskiego. Katarzyna, wdowa po nim, uzyskała od zabójcy męża zapis 14 grz. długu. Zaś jednocześnie ów Budziejewski zapisał 5 grz. synom i córce Mikołaja P-go i Katarzyny, t. j.: Wojciechowi, Janowi, Stanisławowi i Barbarze, a przez wdowę został skwitowany "z głowy" męża (G. 15 k. 121, 121v). Ci synowie i córka Mikołaja uzyskali t. r. zapis 11 grz. długu od Wojciecha P-go (G. 15 k. 128v). Synów skwitował t. r. z 20 grz. Jan P. (G. 22 k. 189). Wdowa, synowie i córka w r. 1494 skwitowali zabójcę z 10 grz. za głowy zarówno ojca jak i stryja Jana (G. 23 k. 67), zaś w r. 1497 wdowa wzywała go do uiszczenia 10 grz. (G. 17 k. 1). Ta wdowa była 2-o v. żoną Jana P-go i ręczyła wtedy Budziejewskiemu za synów i córkę, iż nie będą go niepokoić o głowy ojca i stryja (G. 17 k. 69). Stanisław, jeden z synów Mikołaja, pozywał w r. 1494 Agnieszkę Popowską o głowę stryja Jana (G. 23 k. 23) i t. r. wzywał ją do uiszczenia 3 grz. (G. 16 k. 68). Była najwidoczniej współuczestniczką Budziejewskiego w tym zabójstwie, lub za Budziejewskiego poręczała. Stanisław i jego bracia w r. 1494 pozywali Wojciecha P-go (ib. k. 53v). Ponieważ Agnieszka Popowska wraz z synem Janem nie chcieli Stanisławowi P-mu "uczynić sprawiedliwości" za głowę stryja Jana, w r. 1499 przysądzono mu na jej dobrach w Popowie i na innych winę 3 i pół grz. (G. 24 k. 6v). Stanisławowi i jego matce Sędziwój Gołaski, dziedzic w Popowie, zięć Agnieszki Popowskiej, zapisał 15 grz. długu, stanowiących ostatnią ratę za głowę zabitego Mikołaja Popowskiego (G. 24 k. 62). Za trzech braci i siostrę w r. 1500 ręczył Maciej Golczewski Maciejowi Budziejewskiemu, iż go nie będą niepokoić ani o głowę ojca, ani o głowę stryja (G. 24 k. 107v). Stanisław wraz z matką Sędziwoja Gołaskiego pozywali jeszcze i w r. 1501 (G. 24 k. 145v), a w r. 1509 po śmierci Gołaskiego uzyskali intromisję do jego dóbr w Popowie (G. 26 k. 1v). Jan P. cz. Suliński po śmierci siostry Barbary zobowiązał sie stawić brata dla skwitowania szwagra z 9 grz. jej ojcowizny i połowy wyprawy (G. 25 k. 151).

Mikołajowi P-mu Bartosz Dembiński dał w r. 1477 zobowiązanie poręczające 6 grz. za Andrzeja Rosnowskiego (P. 1386 k. 70). Jan P., mąż Katarzyny Głębockiej, córki Jana, która w r. 1477 trzecią część połowy wsi ojczystej Głębokie w pow. gnieźń. sprzedała stryjowi Przedpełkowi Głębockiemu (P. 1386 k. 74). Jan w r. 1479 skwitował z należnych żonie 14 grz. Jana i Mikołaja, synów zmarłego Przecława z Głębokiego (G. 10 k. 95). Oboje w r. 1482 skwitowali owych synów Przecława z 10 grz. jej ojcowizny (G. 12 k. 16). Jan części Pląskowa w r. 1485 sprzedał wyderkafem za 7 grz. Maciejowi P-mu (P. 1387 k. 16). Na połowie swej części w Pląskowie jak też na połowie sum zastawnych w Głębokiem nabytych od Mikołaja Głębockiego oprawił w r. 1485 żonie swej posag 40 grz. (P. 1387 k. 25). Katarzyna t. r. wzywała Mikołaja z Głębokiego, syna Przecława, do uiszczenia 17 grz. (G. 12 k. 99). Ta żona Katarzyna w r. 1494 skwitowała Andrzeja Domasławskiego z posagu i wiana na części Pląskowa i sum na Głebokiem (G. 23 k. 49v). Wzywała w r. 1495 Jana Łążeckiego do uiszczenia 10 grz. długu (G. 16 k. 78v), zaś w r. 1497 do uiszczenia 8 grz. (G. 17 k. 7).

Maciej _Łysy_ z Pląskowa kwitował w r. 1480 z 3 grz. długu Jana i Wojciecha, braci rodzonych, niedzielnych dziedziców z Pląskowa (G. 10 k. 160v). Ten Maciej i jego żona Małgorzata w r. 1480 pozywali Mikołaja i Jana, braci rodzonych, niedzielnych z Pląskowa (G. 21 k. 79). Dostał Maciej w r. 1486 od Wojciecha P-go, syna Przybysława zapis 3 grz. i 1 wierdunek długu (G. 13 k. 9). Nie żył już ok. r. 1492 (G. 259 k. 23), zaś syn jego Maciej "Łysy" P. cz. Skrzetuszewski (Skrzetuski) uzyskał od Macieja P-go zapis długu 1 kopy gr. (G. 24 k. 99). Ten Maciej działając wespół z matką Małgorzatą kwitował w r. 1501 z długu Macieja P-go (G. 18 k. 278). Całą swą ojcowiznę w Pląskowie w r. 1511 sprzedał za 30 grz. Maciejowi Skrztuskiemu "Kuszowi" (G. 19 k. 210). Od Macieja Sktrzetuszewskiego w r. 1523 kupił za 80 grz. część w Skrzetuszewie (G. 335a k. 72v). Mąż Zofii Skrzetuszewskiej, od jej braci, ks. Jana, plebana w Pobiedziskach, i Mikołaja, w r. 1523 kupił wtderkafem za 30 grz. połowę Skrzetuszewa (P. 1392 k. 493v). Pozwany w r. 1532 przez owych braci Skrzetuszewskich o zapis posagu i wiana żony (G. 262 k. 20), która to żona zapewne już wtedy nie żyła. Nie żyła z całą pewnością w r. 1534, kiedy Maciej "zastawny dziedzic"(!) w częściach Skrzetuszewa, miał o jej posag sprawę z ks. Janem, kanonikiem poznańskim, i Maciejem Skrzetuszewskimi, wujami rodzonymi jego dzieci: Jana, Wojciecha, Anny, Małgorzaty i Heleny P-ch (G. 262 k. 65). Tym swym dziecim t. r. zapisał dług 45 grz. (G. 262 k. 95v). A była jeszcze i trzeci syn, wspomniany w r. 1537 Lesdegar(!). Maciej, ojciec tych synów, wraz z nimi niedzielny, część Skrzetuszewa, ojca dziedziczną, synów wyderkafową, w r. 1537 sprzedał w r. 1537 za 300 grz. Jerzemu Latalskiemu, kasztelanowi lędzkiemu (P. 1394 k. 112). Od rodzonego(!) brata, ks. Jana Skrzetuszewskiego, kanonika katedralnego poznańskiego, dostał w r. 1537 jego część ojczystą w Skrzetuszewie wraz z przezyskami na owej części (P. 1394 k. 145v). Z córek, Anna wyszła w r. 1534 za Andrzeja Żołeckiego "Słoninę" (P. 1393 k. 67). Przybysław z Pląskowa, nie żyjący już w r. 1481, ojciec Wojciecha i Stanisława, który to Wojciech zeznał wtedy 11 grz. długu Mikołajowi i Janowi braciom z Pląskowa, o których niżej (G. 11 k. 48-49). Dał w r. 1486 zapis 3 grz. i 1 wierdunku długu Maciejowi P-mu "Łysemu" (G. 13 k. 9). Pozwany przez Mikołaja i Jana, braci z Pląskowa w r. 1486 (G. 22 k. 65v). Marcina z W. Dębnicy skwitował w r. 1487 z procesu o zabicie swego brata Stanisława, zaś Mikołajowi i Janowi P-im zapisał dług 11 grz. (G. 13 k. 53, 53v). Wzywany przez nich w r. 1489 do uiszczenia 11 grz. i 9 skojców (G. 13 k. 144v).

Maciej P. kwitował w r. 1485 Stanisława "Kiełcza" z Brudzewa z 12 grz. za głowę swego brata Wojciecha (G. 12 k. 105). Wawrzyniec P., syn zmarłego Stanisława, pozywał w r. 1486 Macieja P-go "Mścicha" o owładnięcia po śmierci ojca jego oraz stryjów Macieja i Grzegorza ojcowizny jego w Pląskowie (G. 22 k. 83v). Wojciech P., w r. 1489 stryj Heleny, żony Jana Pawłowskiego (P. 1387 k. 119). Mikołaj P., mąż Elżbiety Osieńskiej, córki Jana, która w r. 1490 odziedziczoną po ojcu i stryju Dobrogoście bliższość do ósmej części w Długiej Goślinie, sprzedała Dobrogostowi Goślińskiemu (P. 22 k. 173).

Piotr, ojciec Wojciecha _Reszki_ z Pląskowa, który w r. 1491 poręczył za braci z Brudzewa, iż będą żyć w pokoju z Agnieszką Popowską (G. 15 k. 119), i t. r. kwitował z 15 grz. Dobiesława Raczkowskiego (G. 22 k. 162). Pozwany ok. r. 1491 przez Mikołaja Szymonowica z Łubowic, nie stanął i miał płacić winę (G. 259 k. 15). Jan P. "Reszka", mąż Małgorzaty P-ej cz. Domasławskiej, córki Andrzeja i Anny Popowskiej, która w r. 1524 od swej matki dostała "z miłości macierzyńskiej" oprawę 40 grz. jej posagu i wiana (G. 335a k. 84). Owa Małgorzata, już będąc wdową po Janie P-im, części wsi Sobiesiernie p. gnieźń., oprawne swej rodzonej ciotki Małgorzaty Popowskiej, żony zmarłego Piotra"Ninoty" Sobiesierskiego, w r. 1541 sprzedała za 50 grz. Jakubowi Sobiesierskiemu, zaś swoją trzecią część w Pląskowie sprzedała za 25 grz. Agnieszce Jezierskiej, żonie syna swego Pawła (G. 335a k. 239). Żyła jeszcze w r. 1553 (P. 1396 k. 82v), nie żyła już w r. 1558 (G. 37 k. 129). Synowie Jana i Domasławskiej, Paweł i Michał, ten drugi żyjący jeszcze w r. 1560 (G. 39 k. 418). Paweł, jak wiemy, mąż Agnieszki Jezierskiej, która w r. 1540 kwitowała ze swej części w Jeziorkach z 10 zł. Bernarda Grocholskiego, sumy zapisaj jej przez brata Baltazara Jezierskiego (Kc. 10 k. 151v). Paweł od matki swej w r. 1553 kupił za 30 grz. część rodzicielską w Pląskowie (P. 1396 k. 81v) i jedocześnie na połowie dóbr oprawił 40 grz. posagu swej drugiej żonie, Dorocie Nieświastowskiej, córce Tomasza (ib. k. 82). Kwitował w r. 1558 Grzegorza P-go z 11 grz. długu należnego zmarłej matce Małgorzacie (G. 37 k. 129). Kwitował t. r. swego brata Michała (G. 37 k. 186). Nie żył już w r. 1566, kiedy wdowie po nim zapisali 13 grz. długu małżonkowie Tomasz Nieświastowski i Dorota Modrzewska (G. 47 k. 357v). Skwitowała Tomasza Nieświastowskiego z tej sumy w r. 1569 (G. 49 k. 21). Od Jana Skrzetuskiego "Jakusza" w r. 1570 uzyskała zapis 200 zł. długu (P. 917 k. 186). Od Wojciecha i Jana braci Grabowskich dostała w r. 1577 zapis długu 300 zł. (N. 157 k. 1659v). Kwitowała t. r. Jakuba Chociszewskiego z rocznej pensji 24 zł. (P. 929 k. 907v). Oświadczała w r. 1587 pilność przeciwko Jarosławowi Smoguleckiemu (P. 949 k. 356v) i uzyskała odeń w r. 1588 zapis 30 zł. długu (ib. k. 497), a skwitowała go w r. 1589 (P. 951 k. 202v). Pozywała w r. 1590 Mikołaja i Stefana, braci Brodzińskich, jak też ich opiekunów (Kc. 27 k. 85), a t. r. skwitowała Mikołaja Zbyszewskiego z 200 zł. (P. 954 k. 584v). Kwitowała w r. 1593 z 830 zł. Katarzynę Popowską, wdowę po Wincentym Budziszewskim (P. 959 k. 310).

Maciej _Reszke_, mąż Agnieszki Skrzetuskiej(?), wdowy 1-o v. po Piotrze Chlebowskim, która od Wojciecha Chlebowskiego nabyła wyderkafem za 13 grz. czwartą część połowy Chlebowa w pow. gnieźn. (G. 335a k. 100). Agnieszka połowę oprawy od pierwszego męża na połowie Chlebowa dała w r. 1535 synowi Jerzemu Chlebowskiemu (P. 1393 k. 732). Anna, córka zmarłego Wojciecha P-go "Reszki", wdowa po opatrz. Jakubie Zarembie, zawierała w r. 1560 z Michałem P-im "Reszką" (zob. wyżej) kontrakt o 20 grz. (G. 39 k. 418).

Paweł P. swą część w Pląskowie w r. 1493 wymienił z Katarzyną Lipską, żoną Jana P-go, na jej części we wsiach Podgaje i Lipie w pow. inowrocł. (P. 1387 k. 190; G. 22 k. 224). Anna P-a miała w r. 1493 sprawę z Janem Jaskóleckim z Pląskowa o wyposażenie jej z części ojczystej w Pląskowie (P. 23 k. 58). Małgorzata P-a toczyła w r. 1493 sprawę z Janem Popowskim (ib. k. 65v). Wojciech P. w r. 1493 kwitował Macieja Woynowskiego z głowy swego syna Piotra (G. 22 k. 206v). Jan P. nazwany w r. 1493 stryjem Małgorzaty, żony prac. Piotra z Bednar (ib. k. 207v). Jan P. część ojczystą w Pląskowie sprzedał w r. 1494 za 60 grz. Andrzejowi Domasławskiemu z Pląskowa (P. 1383 k. 45). Andrzej P. od Mikołaja i Macieja, braci rodzonych, dziedziców w Budziejewie, w r. 1494 nabył wyderkafem za 50 grz. osiem łanów w Jemielnie pow. gnieźn. (P. 1383 k. 45). Wojciech P. na trzeciej części swych dóbr w Pląskowie oprawił w r. 1494 posag 10 grz. swojej żonie Dorocie Dziećmiarowskiej, córce Marcina (P. 1383 k. 25v). Wojciech P., może ten sam, kwitował t. r. Katarzynę wdowę po Stanisławie Brzowskim(?) z Kościelnych Pomorza, z 10 grz. pochodzących z długu 35 grz. (G. 16 k. 40), zaś w r. 1495 kwitował z długu 10 grz. niewątpliwie tę samą Katarzynę Pomorzańską, wdowę po Stanisławie Brzezińskim (G. 16 k. 76av). Małgorzata P-a, wdowa po Wojciechu P-im z Pląskowa, kwitowała w r. 1494 Jana Popowskiego z Popowa Kościelnego z zapłaty za głowę zabitego jej syna, Jana Popowskiego (G. 8 k. 53). Jakub P. zobowiązał się w r. 1496 zwrócić Stanisławowi Bojeńskiemu "Garbatce" 2 grz. oprawy po zmarłej Małgorzacie Bojeńskiej. Tak samo Paweł P. zobowiązał się uiścić temuż 2 grz. posagu po tej zmarłej Małgorzacie, ciotce jego rodzonej (G. 16 k. 137v). Wacław Bojeński, syn zmarłego Stanisława "Garbatki", wzywał w r. 1498 Jakuba P-go do uiszczenia 2 grz. należnych zmarłemu ojcu (G. 17 k. 66). Jednocześnie Mikołaj, syn zmarłego Marcina Bojeńskiego "Garbatki", wzywał Jakuba P-go do uiszczenia 2 grz. należnych ojcu (ib.). Paweł P. w r. 1499 płacił winę Mikołajowi, synowi Marcina "Garbarki" Bojeńskiego (G. 24 k. 5v), a t. r. Mikołaj skwitował go z 2 grz. długu (G. 18 s. 95). Maciej P. nie żył już w r. 1496 kiedy owdowiała Małgorzata oraz dzieci: Maciej, Katarzyna, Jadwiga, Anna i Elżbieta pozywali Jakuba Gembickiego (P. 856 k. 218v). Za tę wdowę Małgorzatę w r. 1499 ręczył Andrzej Gorzuchowski iż będzie żyć w pokoju z Andrzejem Domasławskim z Pląskowa i żoną jego Anną, o których niżej (G. 18 s. 105). Szlach. Jan P., mieszczanin gnieźnieński, już nie żyjący w r. 1499, ojciec Jana i Małgorzaty, którym Hektor Mileński w r. 1499 zapisał sług 8 zł. węg. (G. 18 s. 65). Ponieważ nie uiścił im sumy 18(!) zł. węg., miał im w r. 1500 płacić winę 3 grz. (G. 24 k. 65v), do czego oboje t. r. wzywali go (G. 118 s. 119).

Andrzej P. od Mikołaja Budziejewskiego w r. 1500 nabył wyderkafem za 50 grz. cztery łany osiadłe w Popowie pow. gnieźn. (P. 1389 k. 97). Nie wiem, czy to temu samemu Andrzejowi w r. 1501 sprzedał wyderkafem za 30 grz. Andrzej Sepiński (Sapiński) trzy łany osiadłe we wsi Sarb (Sarbia) pow. gnieźn. (P. 1389 k. 157; G. 24 k. 140v). Nie żył już w r. 1507 (P. 862 k. 290). Wdowa po nim Anna Popowska. Syn Andrzej, nazwany Domasławskim, dziedzice w Pląskowie. Anna P-a skwitowała w r. 1509 swą córkę Małgorzatę z 6 grz. ze swego posagu i wiana (G. 19 k. 80). Z córek Andrzeja, z Sarbi, Dorota, dziedziczka części Domasławia w pow. kcyń., żona 1-o v. Jana Dobrzylewskiego, 2-o v. w latach 1500-1508 Stanisława Chociszewskiego, wdowa w latach 1518-1523, występowała w r. 1500 w asyście wuja(!) Macieja P-go (P. 1389 k. 96v). Jadwiga była w r. 1507 żona Wojciecha Kaszewskiego, nazwanego w r. 1508 Wojciechem Steręskim, nie żyła już w r. 1523. Małgorzata, niezamężna w latach r. 1508 (G. 19 k. 37, 24 k. 313v), w r. 1524 żona Jana P-go "Reszki", wdowa w latach 1541-1553, już nie żyła w r. 1558 (zob. wyżej). Dorota i Jadwiga w r. 1507 pozywały Jana Smoszewskiego o wygnanie ich z trzech łanów ojczystych we wsi Sarb (P. 862 k. 290).

Andrzej P. _Gądek_ ręczył w r. 1501 Mikołajowi Wybranowskiemu za Katarzynę, żonę Jana Brunczewskiego, wójta w Stobnicy (G. 18 s. 342). Może ten sam Andrzej, dziedzic w Pląskowie, w r. 1503 ręczył za Jana Grzybowskiego Zbożnemu Owieczkowskiemu (G. 25 k. 44). Maciej P. ręczył w r. 1502 za Jakuba Staręskiego Maciejowi Wybranowskiemu (ib. k. 22). Maciej P., ten sam, czy inny, rodzony brat Zofii, żony Macieja Pawłowskiego, w r. 1508 dał szwagrowi zobowiązania, iż mu wypuści połowę swych części w Pląskowie z tytułu 26 grz. posagu za swą siostrą (G. 25 k. 316v). Anna P-a, wdowa po Andrzeju Domasławskim, dziedzicu w Pląskowie, kwitowała w r. 1509 swą córkę Małgorzatę z 6 grz. swego posagu i wiana (G. 19 k. 80). Czy nie ta sama Anna, córka Mikołaja Czeluściskiego "Klimaszka", będąc już wdową po Andrzeju P-im, wspolnie ze swymi siostrami całą wieś Popowo Brlokowe(!) w pow. gnieźn. sprzedała w r. 1518 za 300 grz. swej ciotce Agnieszce, żonie Stanisława Przesieckiego (P. 1392 k. 206v). Owa Anna ze swymi siostrami w r. 1512 wzywała Stanisława, Jakuba i Marcina, dziedziców w W. Sobiesierni, do uiszczenia 55 grz. posagowych, odziedziczonych po zmarłej Małgorzacie Sobiesierskiej (G. 28 k. 28).

Jan P., syn Katarzyny, brat rodzony Mikołaja, kwitował ok. 1510 r. Adama Popowskiego z 15 grz., które brat Mikołaj wraz z matką nabyli prawem na tym Adamie (P. 863 k. 336v). Anna P-a (z domu Sobiesiernska?) nzawana ok. r. 1510 rodzoną siostrą zmarłej Małgorzaty Sobiesierskiej (G. 261 k. 36v). Taż Anna nie żyła już w r. 1520 (G. 259 k. 326). Jakub P. skwitowany w r. 1511 z 3 grz. na poczet 6 grz. przez Jana i Macieja, braci Rzegnowskich (G. 19 k. 180v). Jan P., w r. 1511 wuj córki zmarłego Jana Koszewskiego (ib. k. 185v).

Wawrzyniec P., dziedzic w Grzybowie, na połowie części w Grzybowie Rabieżyc pow. gnieźn. w r. 1511 oprawił posag 15 grz. żonie Agnieszce, córce Macieja "Woldana" z Grzybowa Kleparza (P. 786 s. 302). Zabity, nie żył już w r. 1513, kiedy owdowiałej Agnieszce dawali zobowiązanie Maciej i Stanisław, synowie Wawrzyńca, iż jej zrezygnują całą część ojczystą w Grzybowie Rabieżyc (G. 25 k. 334v). Agnieszce t. r. działała wraz ze swymi synami: Wawrzyńcem, Wojciechem i Maciejem (G. 25 k. 399). Wyszła 2-o v. za Andrzeja Przeborowskiego, któremu w r. 1521 dała połowę oprawy i wiana, uzyskaną od pierwszego męża na połowie części wsi Grzybowo Rabieżyc (G. 335a k. 58v).

Władysław zw. Włodek, dziedzic w Pląskowie w r. 1514 (G. 25 k. 502v). Jakub P., w r. 1518 wuj Agnieszki Koszewskiej, wdowy po Marcinie Chwalibogowskim, 2-o v. żony Marcina Łąkockiego (P. 1392 k. 203v). Paweł P. ok. r. 1518 sprzedał Jakubowi P-mu za 17 grz. część w Pląskowie, odziedziczoną po bracie stryjecznym Stanisławie (G. 259 k. 122). Paweł P., dziedzic w Obodowie, od Mikołaja Podlodowskiego w r. 1519 kupił za 100 zł. części wsi Soszno w pow. nakiel. (N. 213 k. 37). Maciej P. część w Pląskowie sprzedał w r. 1520 za 30 grz. Jakubowi Gołębowskiemu (G. 335a k. 54v). Jakub na części w Pląskowie, należnej mu z działów z bratem Pawłem, oprawił w r. 1522 posag 25 grz. żonie Katarzynie Jezierskiej, córce Stanisława (P. 1392 k. 475). Od tego brata w r. 1532 kupił za 60 grz. część w Pląskowie, dotąd trzymaną z nim niedzielnie (G. 335a k. 151). Wojciech P. trzecią część w Pląskowie, nabytą od Macieja P-go, sprzedał w r. 1523 za 13 grz. stryjowi Władysławowi Barkowskiemu (G. 28 k. 137v).

Wojciech P. swą część w Pląskowie w r. 1524 sprzedał za 30 zł. Maciejowi Papieskiemu (P. 1393 k. 45v). Między Janem i Mikołajem, braćmi niedzielnymi P-mi, i Władysławem Borkowskim (Barkowskim), dziedzicem w Pląskowie, i Anną, córką jego, w r. 1524 założone zostało vadium (P. 869 k. 41v). Jan P. całą swą część macierzystą w Pląskowie w r. 1527 lub 1528 sprzedał za 100 zł. Michałowi P-mu, bratu przyrodniemu (G. 335 k. 103v). Michał P., nie wiem czy ten sam, na połowie swej części w Pląskowie w r. 1530 zapisał 30 zł. posagu swej żonie Dorocie Drachowskiej, córce Andrzeja "Serowego" (G. 335a k. 132). Maciej P., mąż Katarzyny, córki Stefana Popowskiego z Popowa Inaczewa, która w r. 1531 kwitowała brata Wojciecha Popowskiego z dóbr ojczystych w Popowie Inaczewie, jak też macierzstych tamże i w Dobieszewicach w pow. gnieźn. (G. 29 k. 200v), zaś w r. 1532 kwitowała tegoż brata z 6 grz. reszty posagu z Popowa Inaczewa i Dobieszewic (G. 29 k. 232). Zobowiązała się w r. 1535, iż część macierzystą w Dobieszewicach wymieni z Wawrzyńcem Dobieszewskim na część wsi Niwy w pow. inowrocł. (G. 30 k. 336v). Małonkowie Andrzej P. i Anna, dziedzice w Pląskowie, nie stanęli w r. 1532 z pozwu Macieja Chorzewskiego i mieli płacić winę (G. 262 k. 15v). Paweł P. miał z Jadwigi Prusieckiej, już nie żyjącej w r. 1532, synów Wojciecha i Macieja (jeszcze wtedy nieletniego) Prusieckich(!) którzy wówczas połowę swych części we wsiach: Pruszcz, Babienica, Kamienica pow. nakiel. sprzedali wyderkafem za 100 kop gr. ojcu. Asystował im przy tej transakcji stryj Jan P. (N. 213 k. 16v). Nie żył już Paweł w r. 1541, kiedy owdowiała Katarzyna wraz ze swymi ciotkami Włościborskimi, zamężnymi: Miłostowską, Czapiewską, Żukowską, Jałmużniną, części w M. Wałdówku pow. nakiel., t. j. 5 łanów, oraz część tamtejszego młyna wodnego sprzedała za 2.000 zł. Wojciechowi Słupskiemu (N. 213 k. 87v). Maciej P. na połowie swych części we wsiach: Pruszcz, Bagienica, Kamienica, oprawił w r. 1541 posag 100 grz. swej żonie Zofii Dziurczyńskiej (N. 213 k. 87). Ten Maciej Prusiecki cz. Pląskowski części w Kamienicy w r. 1543 sprzedał wyderkafem za 20 zł. Stanisławowi Prusieckiemu (N. 213 k. 98). Synami Macieja, nie żyjącego już w r. 1581, byli: Wojciech, Jan, Maciej, Stanisław i Paweł. Z nich Wojciech i Paweł łan osiadły w Bagienicy w r. 1580 zastawili na rok za 100 zł. Maciejowi Wałdowskiemu (N. 188 k. 100). Obaj zobowiązali się t. r., iż po powrocie z Litwy z wyprawy przeciwko Moskwie całe części wsi: Pruszcz, Bagienica i Kamienica, należące się im z działów z braćmi, sprzedadzą za 600 zł. bratu Wojciechowi (N. 158 k. 131v). Braci tych, Wojciecha, Jana, Macieja, Stanisława i Pawła pozywał w r. 1581 Mikołaj Tupalski o ewikcję części w Kamienicy, daną pod zakładem 350 zł. (N. 159 k. 41). Wojciech i Jan zapisali w r. 1582 dług 177 zł. pannie Małgorzacie Przepałkowskiej (N. 159 k. 294v), która ich z tego kwitowała w r. 1583 (N. 160 k. 387). Bracim Wojciechowi, Janowi, Maciejowi i Pawłowi, braciom, zapisał w r. 1583 dług 400 zł. Adam Żaliński, sędzia ziemski tucholski (N. 160 k. 345). Maciej, dziedzic części w Prusach, Kamienicy i Bagienicy, kwitował w r. 1585 Stanisława Głębockiego (G. 62 k. 68). Wojciech, Jan i Paweł, spadkobiercy brata Macieja, pozywali w r. 1589 Jana Marszewskiego, podsędka ziemskiego kaliskiego (I. R. Kon. 23 k. 299).

>_Kołdrasy_. Jakub P. "Kołdras", w r. 1541 dziedzic części w Pląskowie (G. 335a k. 239), już nie żyjący w r. 1564 (G. 43 k. 209), ożeniony może z Podolską (Kc. 17 k. 300), był ojcem: Wawrzyńca, Michała, Mikołaja, Jana, Stanisława i Wojciecha. Córka jego Barbara była w r. 1560 żoną Mikołaja Żołeckiego "Chrapka". Oboje nie żyli już w r. 1618. Braci Wawrzyńca, Michała i Mikołaja w r. 1560 skwitował ich szwagier Mikołaj Żołecki "Chrapek" ze 100 zł. długu, z posagu za ich siostrą Barbarą (G. 39 k. 168). Barbara ta i jej mąż nie żyli już oboje w r. 1618. Mikołaj i Michał, dziłając też w imieniu brata Wawrzyńca, w r. 1564 zobowiązali się części w Pląskowie w r. 1564 sprzedać za 600 zł. bratu Stanisławowi (G. 43 k. 209). Michał i Wawrzyniec dali w r. 1565 swe części w Pląskowie Stanisławowi (P. 1397 k. 424v). Wawrzyniec, Michał, Jan, Stanisław i Wojciech, spadkobiercy zmarłego brata Mikołaja, skwitowani w r. 1576 z 14 i pół grz. przez Jana Kokalewskiego (G. 54 k. 68). Jako spadkobiercy tegoż brata skwitowali w r. 1576 Tomasza Wierzchowskiego ze swych części ze 100 grz. długu (ib. k. 251). Michał, Jan i Wojciech swe prawa do 100 grz. długu, zapisanego zmarłemu bratu Mikołajowi przez Annę Żabińską, wdowę po Tomaszu Raczkowskim, i jej syna Jana, cedowali w r. 1578 komuś, czyje nazwisko w zapisie opuszczone (G. 56 k. 345). Bracia P-cy "Kołdrasowie": Wawrzyniec, Michał, Jan, Stanisław i Wojciech prawo do długu 100 zł. zapisanych przez zmarłego Wojciecha Podleskiego ich zmarłemu bratu Mikołajowi P-mu, cedowali t. r. braciom Podleskim, synom Wojciecha (ib. k. 354). Wszyscy ci bracia uzyskali t. r. intromisję do dóbr Wojciecha Podleskiego w Podolinie (Kc. 17 k. 267). Jeden z wymienionych wyżej braci, Wawrzyniec żyjacy jeszcze w r. 1580 (G. 58 k. 244b), może identyczny z Wawrzyńcem, mężem Katarzyny Słupskiej (urodzonej z Doroty Rogaczewskiej), która w r. 1572 kwitowała Tomasza Otorowskiego z 17 grz. długu na sołectwie wsi Słupia z biskupiego klucza bukowskiego (P. 920 k. 162). Bezpotomna przeżyła męża, ale w r. 1584 nie żyli już oboje (G. 274 k. 241; P. 944 k. 369). Michał P. "Kołdras:, drugi z synów Jakuba, mąż Reginy Witowskiej, wdowy 1-o v. po Adamie Skorzewskim, wraz z którą w r. 1580 zapisał dług 160 zł. Wawrzyńcowi P-mu, zapewne swemu bratu (G. 58 k. 244b, 337 k. 83). Żonie tej t. r. zapisał dług 500 zł. (P. 935 k. 77). Janowi P-mu "Łachowikowi" winien był w r. 1585 sumę 60 zł. (G. 62 k. 47v). Nie żył już w r. 1596 (G. 337 k. 83). Wdowa w r. 1599 kwitowała się z bratową Magdaleną, wdową po Stanisławie P-im. Wraz z synami zastawiła wtedy części Pląskowa za 350 zł. długu małżonkom Andrzejowi Swinarskiemu i Dorocie P-ej (G. 66 k. 108). Nie żyła już w r. 1612 (P. 988 k. 892). Synowie Michała i Reginy: Wawrzyniec, Jakub, Mikołaj. Córka Katarzyna, 1-o v. w latach 1612-1612 żona Pawła Wygrozowskiego, 2-o v. w r. 1623 za Adamem Kamińskim. Kwitowała w r. 1612 swych trzech braci z długów (P. 988 k. 892). Wawrzyniec w r. 1599 działał wraz z matką jak też w imieniu braci. Byli winni Andrzejowi Swinarskiemu i Dorocie P-ej (czy nie siostrze?) żonie jego, sumę 350 zł. i w tej sumie zastawili mu wtedy części w Pląskowie (G. 66 k. 108). Swoje cześci w Pląskowie w r. 1602 sprzedał za 1.200 zł. bratu Jakubowi (P. 1404 k. 454). Andrzejowi Swinarskiemu zapisał w r. 1604 dług 100 zł. (G. 68 k. 61). Mąż Jadwigi Węglińskiej, córki Stanisława, wraz z nią w r. 1610 zapisał dług 40 zł. Janowi P-mu ze Złotnik (G. 70 k. 401). Skwitowany w r. 1610 ze zwrotu konia przez Annę Kunowską, wdowę po Jerzym P-im (G. 70 k. 501). Jadwiga w r. 1612 skasowała oprawę i dożywocie na Pląskowie (P. 988 k. 883). Wawrzyniec asystował t. r. przy transakcji siostrze Wyganowskiej (ib. k. 996). Część w Pląskowie, odziedziczoną po stryju Wojciechu, sprzedał w r. 1612 za 1.500 zł. Wojciechowi Witwickiemu (P. 1408 k. 333v). Jakub, drugi z synów Michała i Witowskiej, nabył, jak już wiemy, od brata Wawrzyńca w r. 1602 za 1.200 zł. części w Pląskowie. Na połowie swych części w tej wsi t. r. oprawił 450 zł. wiana żonie Teofili Mikołajewskiej, córce Marcina (P. 1404 k. 752), i z tą żoną spisał wzajemne dożywocie (ib. k. 749v). Skwitowany w r. 1604 z 60 zł. przez Andrzeja Swinarskiego (G. 68 k. 39). Bratanek i współspadkobierca Wojciecha, t. r skwitował Marcina Pawłowskiego z zadanych stryjowi ran (G. 68 k. 88). Oboje z żoną część Pląskowa w r. 1604 wydzierżawili Janowi Noskowskiemu (G. 68 k. 38), zaś w r. 1608 części tej wsi sprzedali wyderkafem za 600 zł. małżonkom Stanisławowi Bobrowskiemu i Katarzynie Rajskiej (P. 1406 k. 333v). Jakub w r. 1610 kwitował ze sprawy Mikołaja i Jana P-ch synów zmarłego Jerzego (G. 70 k. 501), a części w Pląskowie sprzedał w r. 1612 za 2.000 zł. Wojciechowi Wielewickiemu (P. 1408 k. 324v). Przy udziale żony zabił Stanisława Gołębowskiego. Wedle wwyroku Trybunału Piotrkowskiego winien był odsiadywać karę na dnie wieży. Stwierdzono jednak w r. 1614 przez woźnego na wezwanie córki Gołębowskiego, że tej kary nie odbywa (Py. 137 k. 33). Pozywany był w r. 1616 wraz z żoną o to zabójstwo w r. 1616 (P. 996 k. 573). Mikołaj, trzeci syn Michała i Witowskiej, części Pląsowa sprzedał w r. 1608 za 200 zł. bratu Jakubowi (P. 1406 k. 332v). Żeniąc się w r. 1610 z Małgorzatą Żakowską, córką Adama i Jadwigi Krzyckiej, uzyskał 4/V., na krótko przed ślubem od owdowiałej przyszłej teściowej zapis 600 zł. posagu gotowizną i 100 zł.

@tablica: Pląskowscy _Kołdrasy_

w wyprawie (G. 70 k. 423v). Stanisław, syn Jakuba "Kołdrasa", zapewne identyczny ze Stanisławem, który w r. 1564 żeniąc się z Magdaleną Przysiecką, na krótko przed ślubem, 25/V., uzyskał od jej brata Andrzeja Przysieckiego zapis długu 330 zł. (G. 43 k. 211). Od braci Michała i Wawrzyńca dostał w r. 1565 części w Pląskowie (P. 1397 k. 424v) i na połowie tych części oprawił zaraz posag 330 zł. żonie Magdalenie Przysieckiej (ib.), zaś wzajemne dożywocie z tą żoną spisali w r. 1577 (P. 1398 k. 745). Kwitowali się oboje w r. 1578 z małżonkami Raczkowskimi (G. 56 k. 146). Wojciech P. "Kołdras", syn Jakuba, chyba najmłodszy, w r. 1584 pozwany przez Jerzego i Wawrzyńca braci P-ch (G. 274 k. 23v). Od Macieja Pomorzańskiego w r. 1580 nabył część Pomorzan W. cz. Kościelnych wyderkafem za 100 zł. (P. 1399 k. 459v). Na połowie swych dóbr w Pląskowie w r. 1583 oprawił posag 500 zł. żonie Katarzynie Ćwierdzińskiej (P. 1399 k. 148). kwitował w r. 1589 Bartłomieja Mierzewskiego ze 100 tal. sr. (P. 951 k. 329). Jeszcze w r. 1591 trzymał w zastawie część Pomorzan (P. 956 k. 662). Z żoną Katarzyną Ćwierdzińską wzajemne dożywocie spisywał w r. 1592 (P. 1400 k. 914v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1604 (G. 68 k. 88). Zob. tablicę.

Michał P. uzyskał w r. 1541 od Jana Nieświastowskiego zobowiązanie sprzedaży wyderkafowej za 12 grz. pustego łana "Sołtyskiego" w Jaroszewie (G. 32 k. 351). Zofia była ok. r. 1543 żoną Marcina "Borzętwy" Czeluścińskiego.

Michał na połowie swych ról w Pląskowie w r. 1552 oprawił posag 100 grz. żonie Katarzynie Nadarzyckiej, córce Mikołaja "Lewka" (Py. 31 k. 34). Na swej części w Pląskowie w r. 1573 zapisał córce Jadwidze posag 200 zł. (G. 52 k. 135). Umarł t. r., zaś owdowiała Katarzyna Nadarzycka wraz z synem Jerzym Wojciechowi Bojeńskiemu, zaślubiającemu właśnie jej córkę a Jerzego siostrę, Jadwigę, zapisali dług 250 zł. (G. 52 k. 330v). Oboje Bojeńscy żyli jeszcze w r. 1575. Michał prócz Jerzego miał jeszcze drugiego syna Wawrzyńca.

Jerzy, żeniąc się w r. 1576 z Anną Kunowską, córką Jana i Ewy Wojnowskiej (P. 958 k. 430), krótko przed ślubem, 8/III. dał zobowiązanie jej ojcu, iż oprawi jej posag 200 zł. (G. 54 k. 34). Oprawił jej też na połowie części w Pląskowie w r. 1576 posag 220 zł. (P. 1398 k. 644). Od matki t. r. uzyskał połowę dóbr jej oprawnych w Pląskowie, podczas gdy drugą połowę po jej śmierci dostać miał syn Wawrzyniec (G. 54 k. 34). Jerzy wraz ze swym niedzielnym bratem Wawrzyńcem pozywał w r. 1584 Wojciecha P-go "Kołdrasa" (G. 274 k. 23v). Obaj bracia t. r. pozywali Annę Żarczyńską, wdowę po Jakubie Gołębowskim (ib. k. 254). Żył jeszcze Jerzy w r. 1592 (P. 958 k. 430). Anna Kunowska, już będąc wdową, kwitowała w r. 1610 Wawrzyńca P-go, syna zmarłego Michała "Kołdrasa" ze zwrotu konia (G. 70 k. 501).

Feliks na swej połowie w Pląskowie w r. 1553 oprawił posag 80 grz. żonie Annie Budziejewskiej, córce Macieja (P. 1396 k. 68v). Nie żył już w r. 1569, zaś Anna, wtedy już 2-o v. żona Stanisława Żołeckiego, oprawę po pierwszym mężu na jego połowie Pląskowa zapisała w sumie 100 zł. obecnemu mężowi (P. 915 k. 407). Żyła jeszcze w r. 1574 (G. 52 k. 130). Ich dzieci: Wojciech, Jerzy, Marcin, Zofia, i Agnieszka, w imieniu których Andrzej Budziejewski kwitował w r. 1578 z 15 grz. Macieja Chlebowskiego "Kota" (G. 56 k. 135). Synowie, Jerzy i Wojciech części w Pląskowie sprzedali Michałowi P-mu, który w r. 1586 został to tych części intromitowany (P. 946 k. 518).

Michał P., skwitowany w r. 1557 przez Piotra i Augustyna braci Raczkowskich z 11 grz. długu zapisanego ich matce Małgorzacie (G. 36 k. 163). Grzegorz P., skwitowany w r. 1558 przez Pawła P-go z 11 grz. długu zapisanego jego matce Małgorzacie, o czym było wyżej (G. 37 k. 129). Jakub, Wawrzyniec, Jan, Wojciech P-cy c. Gołębowscy, synowie zmarłego Grzegorza P-go cz. Gołębowskiego, między r. 1562 a 1565 pozywani byli przez Pawła Stawskiego (G. 262 k. 626v). Helena P-a, wdowa po Andrzeju Suszewskim cz. P-im, kwitowała w r. 1571 Dorotę, wdowę po Krzysztofie Głębockim (G. 51 k. 694).

>_Łachawiki_. Paweł P., nie żyjący już w r. 1574, ojciec Mikołaja, Jerzego, Łukasza, Jana i Katarzyny, w r. 1590 żony Mikołaja Szelskiego (Szeliskiego?).

1. Mikołaj P. "Łachawik", syn Pawła, uzyskał w r. 1574 od Jakuba Chociszewskiego zapis długu 50 zł. (P. 923 k. 361). Stanisławowi P-mu, synowi Jakuba "Kołdrasa", w r. 1576 zobowiązał się sprzedać za 200 zł. całe części w Pląskowie, uzyskane z działów braterskich (G. 54 k. 141). Nie żył już w r. 1585, kiedy wdowa po nim, Zofia Łuszczewska kwitowała z 50 zł. Jerzego Kościeskiego (G. 62 k. 68v).

2. Jerzy P., syn Pawła, trzy płosy pola w Pląskowie w r. 1605 sprzedał za 1.000 zł. synowi Mikołajowi (P. 1405 k. 409). Nie żył już w r. 1609, kiedy jego syn Bartłomiej zapisywał dług 30 zł. rodzonemu stryjowi Janowi P-mu, dziedzicowi z Złotnikach (G. 70 k. 48). O tym Bartłomieju nie wiem nic więcej. Był jeszcze jeden syn Jerzego, chyba najstarszy, Jan. Córka Jerzego, Katarzyna była w r. 1600 żoną Macieja Ostrowskiego z Ostrowa w pow. nakiel. (P. 1403 k. 690v).

1) Jan, syn Jerzego, swe części w Pląskowie z działów z braćmi Mikołajem i Bartłomiejem sprzedał w r. 1609 za 300 zł. bratu Mikołajowi (P. 1406 k. 513v). Mąż Elżbiety Skrzetuszewskiej, wraz z którą w r. 1609 od Małgorzaty Rożnowskiej, zamężnej 1-o v. Gołębowskiej, 2-o v. Chlebowskiej, uzyskali zobowiązanie sprzedaży wyderkafowej za 300 zł. jej oprawy 330 zł. posagu i wiana otrzymanych od pierwszego męża na części Pląskowa (G. 70 k. 162, 164), co też nabyli w r. 1610 (P. 1407 k. 286). Oboje małżonkowie od Anny z Racławek, wdowy po Mikołaju Skrzetuszewskim, wydzierżawili w r. 1613 część Skrzetuszewa w pow. gnieźn. (G. 72 k. 133v). Wzajemne dożywocie spisali w r. 1615 (P. 1409 k. 597v). Jan z żoną, on zwłaszcza na swej wyderkafowej sumie 400 zł. na częściach Witakowic, zapisali w r. 1617 dług 110 zł. Janowi Rożnowskiemu i żonie jego Katarzynie Krzyckiej (G. 74 k. 169v). Od Macieja Skrzetuszewskiego w r. 1618 uzyskał zapis 40 zł. długu (P. 1000 k. 1312). Zobowiązał się t. r. wobec Jana Rożnowskiego, iż stawi do akt żonę dla skwitowania z protestacji o rzeczy (G. 74 k. 341). Nie żył już w r. 1647, kiedy wdowa kwitowała małżonków Paruszewskich (Py. 150 s. 160).

2) Mikołaj, syn Jerzego, zaślubił w r. 1609 Zofię Rajską (Rajewską, Rajecką?), której przed ślubem oprawił 300 zł. posagu (P. 1406 k. 513v). Części w Pląskowie, nabyte od brata Jana, sprzedał w r. 1622 za 2.000 zł. Jakubowi Zrzelskiemu (P. 1413 k. 358), zaś żonie Zofii Rajskiej t. r. oprawił 500 zł. posagu (ib. k. 351v). Oboje żyli w r. 1622, Mikołaj nie żył już w r. 1644, kiedy owdowiała Zofia spadek po zmarłym Andrzeju Bujalskim, sekretarzu król., scedowała synowi Janowi P-mu (Kc. 129 k. 7).

3. Łukasz P. "Łachowik", syn Pawła, podstarości kcyński w r. 1604 (Kc. 124 k. 454v). Całe swe części w Pląskowie sprzedał w r. 1583 za 200 zł. bratu Janowi (P. 1399 k. 14v). Od Macieja Witosławskiego uzyskał w r. 1595 zapis 506 zł. długu (P. 964 k. 206). Na swych wszystkich dobrach t. r. oprawił żonie Zofii Ninińskiej, córce Walentego, posag 500 zł. (P. 1401 k. 434) i jednocześnie oboje spisali wzajemne dożywocie (ib. k. 440). Zofia w r. 1595 skwitowała z 450 zł. Macieja Dąbrowskiego (P. 964 k. 78v). Łukasz od Eustachego Morawskiego uzyskał w r. 1596 zapis 50 zł. długu (Kc. 122 k. 341v). Trzymaną wyderkafem od Piotra Czarnkowskiego, starosty kcyńskiego, w sumie 1.500 zł. wieś Gądecz w pow. gnieźn. wydzierżawił w r. 1598 temuż Czarnkowskiemu (Kc. 123 k. 113). Od Wojciecha Morawskiego uzyskał w r. 1599 zapis 80 zł. długu (ib. k. 375v). Oboje z żoną od małżonków Rosnowskich dostali w r. 1604 zapis długu 220 zł. (Kc. 124 k. 454v). Łukasz pozywał w r. 1605 małżonków Niesiwastowskich (Kc. 124 k. 671). Ten sam Łukasz (a może Łukasz, syn Jakuba?) nabył wyderkafem w r. 1607 zas 2.700 zł. od Piotra Budziszewskiego za 2.700 zł. wsie Łopuchowo i Gać w pow. pozn. (P. 1406 k. 137). Drugą żoną Łukasza była w r. 1610 Anna Przybińska, córka Łukasza, której wtedy na połowie wsi Siekierski Kościelne w pow. pozn. oprawił 100 zł. posagu (P. 1407 k. 5). Brata jej Wojciecha Przybińskiego skwitował t. r. ze 170 zł. (P. 984 k. 40). Żonie w r. 1611 na połowie części Siekierek i pustki Sułowo oprawił posag 600 zł. (P. 1407 k. 321, 446). Oboje małżonkowie w r. 1612 kwitowni byli przez Andrzeja Skrzetuskiego (P. 988 k. 1083). Części wsi Siekierki Kościelne Łukasz w r. 1619 sprzedał wyderkafem za 1.300 zł. Zofii Przybińskiej, wdowie po Andrzeju Skrzetuskim (P. 1411 k. 547v), co żona aprobowała w r. 1620 (P. 1004 k. 126). Skwitowany w r. 1621 przez tę Skrzetuską z 200 zł. (P. 1007 k. 197). Części Siekierek Kościelnych i pustki Sułowo sprzedał w r. 1622 za 8.500 zł. jezuitom kolegium poznańskiego (P. 1413 k. 401). Od Jakuba Rostworowskiego, kasztelana przemęckiego, t. r. nabył wyderkafem za 9.200 zł. wsie Lubino i Lubinko w pow. pozn., zaś żonie zapisał jednocześnie 600 zł. posagu (P. 1413 k. 516v). Od swego bratanka Piotra w r. 1625 dostał zapis 500 zł. długu (Kc. 19 k. 527). Od Baltazara Krzyckiego w r. 1626 nabył wyderkafem za 7.412 zł. Tuchorzę w pow. kość. (P. 1415 k. 422). Od Jana Gułtowskiego wyderkafem w r. 1627 nabył za 2.400 zł. Mielęgowo w pow. kośc. (P. 1415 k. 888v). Ulepszył w r. 1629 oprawę posagu córki Zofii, dodając jej do sumy 1.500 zł., drugie tyle (Kc. 19 k. 997). W posagu za nią jej przyszłemu mężowi, Feliksowi Mieruckiemu, zapisał t. r. dług 3.000 zł. (Kc. 19 k. 1004). Ustanowił opiekunami w r. 1630 swych synów urodzonych z Przybińskiej (to znaczy: Sebastiana, Jana i Pawła), Jana Sędziwoja Sadowskiego, burgrabiego ziemskiego poznańskiego, i Macieja Kierskiego (P. 1023 k. 127v). Umarł t. r. (ib. k. 1114). Anna Przybińska żyła jeszcze w r. 1631 (Kc. 19 k. 1310). Z pierwszej żony synowie: Kazimierz, dominikanin w Poznaniu w r. 1630 (P. 1023 k. 1114; LC Objezierze). Piotr i Maciej, oraz córka Dorota, ur. 1603.28/I. r. (LB Kcynia), wydana w r. 1621 za Jana Małachowskiego. Z drugiej żony synowie: Jerzy, Sebastian, Jan, Paweł, wspomniany w latach 1629-1631 (P. 1023 k. 114), i córka Zofia, która w r. 1629 zaślubiła Feliksa Mieruckiego. Żyli jeszcze oboje w r. 1633.

1) Piotr, syn Łukasz i Ninińskiej, kwitował w r. 1627 z 1.000 zł. brata stryjecznego Piotra (Kc. 19 k. 841). Miał zapis 500 zł. od brata stryjecznego Piotra, który to zapis w r. 1629, lub przed tą datą, cedował bratu stryjecznemu Adamowi (G. 79 k. 45). Ze swymi braćmi, zakonnikiem Kazimierzem i Piotrem, dokonał w r. 1630 ugodę dzaiłową (P. 1023 k. 1114v). Wraz z bratem Maciejem w r. 1635 kwitowali ze spadku po bracie Sebastianie brata Jerzego (Kc. 128 k. 30v). Nie wiem z kim był ożeniony. Nie żył już w r. 1680, kiedy córka jego Zofia Katarzyna była żoną Andrzeja Brzezińskiego (I. Kon. 63 k. 267, 268).

2) Maciej, syn Łukasza i Ninińskiej, uczestniczył w r. 1630 w działach z braćmi Kazimierzem i Piotrem dotyczących sum po ojcu (P. 1023 k. 1114). Współspadkobierca brata Sebastiana w r. 1635 (Kc. 128 k. 30v). Kwitował brata Jerzego w r. 1654 z 300 zł. jako połowy sumy 600 zł. (G. 82 k. 941).

3) Jerzy, syn Łukasza i Przybińskiej, wspomniany w r. 1630 (P. 1023 k. 1114), mąż Małgorzaty Strzałkowskiej, wdowy 1-o v. po Janie Budziejewskim, kwitował w r. 1636 Łukasza z Miłosławia górskiego z 850 zł., zapisanych zmarłemu ojcu, jak również z procesu (Kc. 128 k. 34v; P. 1033 k. 842v). Spisywał w r. 1637 w Jankowie Kościelnym pod zakładem 4.000 zł. kontrakt z Janem Modlibogiem, łowczycem inowrocławskim (G. 80 k. 259v). Dzierżawca wsi Tupadły, chrzestny 1638.10/IX. i 1639.14/VI. r. (LB Kcynia). Spisał z żoną w r. 1639 wzajemne dożywocie (P. 1419 k. 1225v). Protestował w r. 1640 przeciwko Stanisławowi Dokowskiemu, mężowi Anny P-ej, o to, iż żonę swą przywiódł do zrezygnowania części Strzyżewka Wojciechowi P-mu, bez swojej na to zgody (P. 165 k. 910v). Nabywca praw od Heleny Strzałkowskiej, wdowy po Jerzym Pomaskim, kwitował w r. 1641 Adama Dadźboga Baranowskiego, kasztelanica kamieńskiego, z 500 zł. z sumy oryginalnej 1.500 zł. (P. 1043 k. 777). Ustanowiony w r. 1649 jednym z opiekunów dzieci Stanisława Dokowskiego i Anny P-ej (I. Kal. 115 s. 1668). Oboje z żoną skwitowani w r. 1652 przez jej córkę Elżbietę Budziejewską, żonę Jana Łyskowskiego, z 200 zł., części sumy 1.000 zł., którą Jerzy swej żonie, wtedy wdowie, zapisał był w grodzie kcyńskim (P. 1064 k. 847). Jerzy, skwitowany w r. 1654 przez brata Macieja z 300 zł., połowy sumy 600 zł. (G. 82 k. 941). Oboje małżonkowie pozywali w r. 1659 Andrzeja Przyjemskiego, kasztelana łęczyckiego, i Zofię z Rozdrażewskich o dobra: Żydowo, Przecławie, Krzyszkowo pow. pozn. (P. 183 k. 132/136). Jego z kolei pozywali w r. 1663 Przyjemscy, teraz już kasztelaństwo chełmińscy (P. 189 k. 38v). Zapisał w r. 1663 dług 2.050 zł. Janowi Trzcińskiemu (P. 1073 k. 714). Był syndykiem konwentu w Woźnikach w r. 1665, kiedy wdowa Marianna z Granowskich Szatkowska scedowała mu 100 zł. zapisanych sposobem długu przez Stanisława Dokowskiego (P. 1076 k. 231). Nie żył już w r. 1665, a owdowiała Małgorzata Strzałkowska wraz z Samuelem Kaliszkowskim dawała wtedy zobowiązanie Maciejowi Niegolewskiemu (P. 1076 k. 1321v). Jan Trzciński zapewne t. r. zapisał wdowie dług 1.900 zł. (P. 1076 k. 1387).

4) Sebastian, syn Łukasza i Przybińskiej, wspomniany w r. 1630 (P. 1023 k. 1114), bezpotomny, umarł między r. 1631 a 1635 (Kc. 19 k. 1310, 128 k. 30v).

5) Jan, syn Łukasza i Przybińskiej, wspomniany w r. 1630 (P. 1023 k. 1114), mąż Katarzyny z Kosiczyna Belęckiej, córki Łukasza, która miała sobie przez swych braci Andrzeja i Dobrogosta Belęckich zapisaną sumę posagową 800 zł., którą w r. 1638 podniosła od Andrzeja Dzięczyńskiego, dziedzica Chrzanowa (I. Kal. 104b s. 1432). Jan na połowie dóbr oprawił tej żonie w r. 1638 posag 1.100 zł. (P. 1419 k. 1080v). Oboje z żoną od małżonków Wawrzyńca Łukomskiego i Krystyny Koszutskiej w r. 1641 wydzierżawili pod zakładem 1.300 zł. wieś Gołuń w pow. gnieźn. (G. 80 k. 872). Kontraktu tej dzierżawy Katarzyna dopełniła w r. 1643, a Jan żył chyba jeszcze wtedy (G. 337 k. 622v). Umarł albo t. r. albo wkrótce potem, zaś Katarzyna wyszła 2-o v. za Jana Niemieczkowskiego, 3-o v. w latach 1677-1678 była żoną Krzysztofa Małachowskiego (Py. 189 s. 188; G. 86 k. 96v). Synowie: Łukasz, ochrzcz. 1639.14/VI. r. (LB Kcynia), Dobrogost i Jan.

(1) Dobrogost, syn Jana i Belęckiej, w r. 1667 mąż Anny Leśniewskiej (Kc. 131 k. 24), wdowy 1-0 v. po Mikołaju Brzezińskiemu, która w r. 1668 kwitowała z prowizji Łukasza Lubińskiego (Kc. 131 k. 102). Oboje kwitowali tegoż Lubińskiego w r. 1669 z sumy 400 zł. (ib. k. 172). Nie żył już Dobrogost w r. 1680, a córka jego, panna Konstancja, pozostawała wtedy pod opieką stryja Jana (I. Kal. 140 k. 146).

(2) Jan, syn Jana i Belęckiej, wspomniany w r. 1678 (G. 86 k. 96v), bratanek i spadkobierca Jerzego, zaś stryj rodzony i opiekun Konstancji, kwitował w r. 1680 z 500 zł. Adama Jaskólskiego, sędziego ziemskiego kaliskiego (I. Kal. 140 k. 146).

4. Jan P. "Łachawik", syn Pawła, na połowie części Pląskowa oprawił w r. 1577 narzeczonej Barbarze Nieświastowskiej posag 350 zł. (P. 1398 k. 766). Kwitował w r. 1578 Macieja Chlebowskiego i Andrzeja Nieświastowskiego z 300 zł. posagu i wyprawy za swą żoną, córką Jana Nieświastowskiego (P. 931 k. 226v, 227). Od brata Łukasza kupił w r. 1583 za 200 zł. część Pląsowa (P. 1399 k. 114v). Winien mu był w r. 1585 Michał P. "Kołdras" 60 zł. (G. 62 k. 47v), zaś Stanisław P. "Żeła" 13 grz. (P. 944 k. 281). Od Barbary Kęszyckiej, wdowy po Janie Nieświastowskim i syna jej Kaspra Nieświastowskiego uzyskał w r. 1587 zapis długu 200 zł. (G. 62 k. 593v). Wraz z bratem Łukaszem w r. 1590 skwitowany przez siostrę Szelską z 200 zł., z dóbr ojczystych i macierzystych w Pląskowie (G. 64 k. 40). Od Anny Chłapowskiej, wdowy po Andrzeju Budziejewskim, i jej syna Wawrzyńca uzyskał w r. 1592 zapis długu 100 zł. (G. 64 k. 523). Skwitował w r. 1593 z 320 zł. Mikołja Chlebowskiego i żonę jego Elżbietę Padarzewską (P. 960 k. 174). Temu Chlebowskiemu sprzedał w r. 1595 za 1.500 zł. swój dział w Pląskowie, z wyjątkiem pola o długości dwóch bruzd i siedmiu stajań położonych w kierunku Popowa (P. 1401 k. 415). Barbara z Nieświastowskich t. r. skasowała swą oprawę na połowie części Pląskowa (P. 963 k. 768). Od szwagra Kaspra Nieświastowskiego t. r. uzyskał Jan zapis 100 zł. (P. 964 k. 670v). Od Jana, Macieja i Mikołaja braci Chlebowskich, ich bratanków Jana i Jakuba oraz brata Andrzeja w r. 1596 kupił za 3.000 zł. część Chlebowa w pow. gnieźn. (P. 1402 k. 139). Kwitował w r. 1598 ze 110 zł. Macieja Popowskiego z Koszewa, zaś córkom swym, Jadwidze, Zofii i Katarzynie zapisał każdej po 400 zł. posagu (P. 968 k. 892). Od Wojciecha Chrapiewskiego w r. 1600 uzyskał zapis długu 100 zł. (P. 970 k. 127), zaś od Mikołaja Czeluścińskiego, dziedzica w Jaroszewie, zapis długu 400 zł. (G. 66 k. 399). Synowi Piotrowi w r. 1600 zapisał dług 1.000 zł. u Chlebowskich na Chlebowie (Kc. 123 k. 593v). Części w Chlebowie, kupione od Jana, Macieja i Mikołaja Chlebowskich, sprzedał w r. 1600 za 2.300 zł. Maciejowi Chlebowskiemu "Kotowi" (P. 1402 k. 535v). Kwitował w r. 1603 z 200 zł. małżonkom Mikołaja Czeluścińskiego i Dorotę Pierską (P. 973 k. 514). Od Jana Rogalińskiego w r. 1604 kupił za 7.800 zł. wieś Złotniki w pow. kcyń. (P. 1404 k. 1040v). Od Jana Gorzuchowskiego w r. 1605 uzyskał zapis 110 zł. długu (G. 68 k. 353). Skwitował t. r. z 60 zł. Mikołaja P-go, syna zmarłego Michała, zaś od Mikołaja P-go uzyskał jednocześnie zapis 80 zł. długu (P. 68 k. 463). Od Doroty z Mielna, wdowy po Stanisławie Jabłkowskim, w r. 1605 uzyskał dług 110 zł. (P. 976 k. 230), a w r. 1609 od Jana z Wybranowa Chlebowskiego zapis długu 60 zł. (G. 70 k. 13). Skwitował w r. 1609 ze 110 zł. małżonków Jana z Wybranowa Chlebowskiego i Małgorzatę Rożnowską (ib. k. 34). Od swego rodzonego bratanka Bartłomieja P-go w r. 1609 uzyskał zapis 30 zł. długu (ib. k. 48). Od Macieja Popowskiego dostał w r. 1609 zapis 450 zł. długu (ib. k. 147), a od Piotra Ułanowskiego w r. 1610 zapis długu 300 zł. (P. 984 k. 409). dziedzic w Złotnikach, od Wojciecha Zaleskiego w r. 1610 otrzymał zapis 106 zł. długu (ib. k. 550). Zięciowie Piotrowi Ułanowskiemu t. r. 19/V. zapisał w posagu za córką Zofią, jego żoną przyszłą, sumę 1.000 zł. (G. 70 k. 429v). Skwitowany t. r. przez tę córkę, już zamężną, z 800 zł. (ib. k. 527). Kwitował w r. 1610 Macieja Płaczkowskiego oraz jego synów Kaspra i Łukasza z długu 10.000 zł. (G. 70 k. 417v). kwitował w r. 1612 Barbarę z Wojnowa, wdowę po Macieju Kozielskim, ze 120 zł. (P. 988 k. 2). Od Marcina Domaradzkiego, burgrabiego ziemskiego kcyńskiego, w r. 1612 użyskał zapis długu 1.250 zł. (G. 71 k. 500v). Od Bartłomieja Racięskiego dostał 1613.14/VI. r., zobowiązanie, iż na połowie swych dóbr oprawi jego córce Katarzynie, a swej żonie przyszłej posag 1.000 zł. (G. 72 k. 80v). Nie żył już w r. 1614 (P. 992 k. 827). Synowie: Piotr, Mikołaj i Adam. Spośród córek wspomnianych w r. 1598 (P. 968 k. 892), o Jadwidze nie wiem nic więcej, Zofia w r. 1610 wyszła krótko po 19/V. za Piotra Ułanowskiego, oboje żyli jeszcze w r. 1629, ona nie żyła już w r. 1649. Katarzyna w r. 1613 krótko po 14/VI. poślubiła Bartłomieja Rayskiego (Racięckiego?). Oboje żyli w r. 1614.

(1) Piotr, syn Jana i Nieświastowskiej, wspomniany w r. 1600, w r. 1612 zapisał dług ojcu (G. 71 k. 546v). Zaślubił 1613.17/II. r. Dorotę Przespolewską (LC Objezierze), córkę Piotra. Od ojca w r. 1613 uzyskał zapis długu 1.500 zł. na poczet dóbr ojczystych, jakie miałyby mu przypaść po śmierci ojcowskiej (G. 72 k. 19v). Swego teścia, Piotra Przespolewskiego w r. 1614 skwitował z 500 zł. na poczet 1.200 zł. posagu i wyprawy za swą żoną (P. 992 k. 827). Braciom swym, Mikołajowi i Adamowi w r. 1614 dał pod zakładem 2.200 zł. zobowiązanie, iż po podniesieniu sum od dłużników ojca wypłaci owymbraciom to, co każdemu na jego część przypadnie (P. 992 k. 928), ale oni obaj t. r. te zapisy dłużne dane ojcu cedowali Piotrowi (ib. k. 416). Żona Piotra skwitowała t. r. Macieja Pomorzańskiego z Wojnowa z 1.500 zł. (ib. k. 478). Od Andrzeja Przepełskiego w r. 1616 nabył wyderkafem za 1.300 zł. część Słembowa w pow. kcyń. (P. 1410 k. 50). Od brata Mikołaja kupił w r. 1617 za 2.200 zł. części Złotnik w pow. kcyń., co było skutkiem dokonanych działów (P. 1410 k. 50). Skwitowany w r. 1618 z długu 100 zł. przez Wojciecha Sokolnickiego (G. 74 k. 355v). Kwitował w r. 1622 Elżbietę Karnkowską, wdowę 1-o v. po Wojciechu Węgierskim, 2-o v. żonę Jakuba Rogalińskiego, z kontraktu dzierżawy Marcinkowa M. i części w Marcinkowie W. (G. 76 k. 70v), zaś w r. 1623 oboje Rogalińscy skwitowali go z 700 zł. z dzierżawy części M. i W. Marcinkowa (G. 76 k. 276v). Skwitowany w r. 1625 przez brata Mikołaja P-go z 1.000 zł. (Kc. 19 k. 527), winien był stryjowi Łukaszowi P-mu 500 zł. (ib.). Żonie jego Dorocie brat jej Mikołaj Przespolewski zapisał wtedy dług 1.000 zł. (ib.). Skwitowany w r. 1625 z ran przez Adama Mietlińskiego z Rucewa. Od Zofii Strychowskiej, żony Adama Korytowskiego, w r. 1627 uzyskał zapis 150 zł. długu (Kc. 19 k. 852). Bezpotomny, nie żył już w r. 1628, kiedy owdowiała Dorota kwitowała z 2.000 zł. mężowskiego brata Mikołaja P-go (N. 176 k. 135). Była w r. 1629 2-o v. żoną Wilibrorda Młodziejowskiego (Py. 143 k. 81v), żyjącego jeszcze w r. 1640 (P. 165 k. 915v). Trzecim jej mężem był w r. 1649 Jan Maciej Kamiński (Py. 150 s. 137).

(2) Mikołaj, syn Jana i Nieświastowskiej, od Ewy Taczalskiej, wdowy po Stanisławie Strzyżewskim, uzyskał w r. 1613 cesję oprawy jej 450 zł. na Smykowym Strzyżewie (G. 72 k. 76). Współdiedzic Złotnik, wspólnie z bratem Adamem w r. 1614 cedowali bratu Piotrowi zapisy dłużne dane ojcu (P. 992 k. 416). Mąż Katarzyny Strzyżewskiej, córki Stanisława, kwitował się z nią wzajemnie w r. 1617 (G. 337 k. 402), a małżonkami byli zapewne już w r. 613. Od Sebastiana Grabowskiego w r. 1617 kupił za 5.000 zł. (4.600 zł?) Kaczkowo M. w pow. kcyń. (P. 1410 k. 366; G. 74 k. 53). Swe części w Złotnikach, uzyskane z działów braterskich, sprzedał t. r. za 2.200 zł. bratu Piotrowi (P. 1410 k. 483v). Kaczkówko t. r. wydzierżawił pod zakładem 200 zł. Bartłomiejowi Racięskiemu (G. 74 k. 144v). Z żoną spisał w r. 1618 wzajemne dożywocie (G. 337 k. 446). Sprzedał Kaczkówko w r. 1628 za 6.200 zł. Aleksandrowi Łochyńskiemu (N. 176 k. 140, 223 k. 794). Żona Katarzyna, bratanica zmarłego Wojciecha Strzyżewskiego, swoje części w Strzyżewie "Księdzowym" i "Paszkowym" w pow. gnieźn. w r. 1630 zastawiła na trzy lata Adamowi P-my (G. 79 k. 239v). Mikołaj od brata Adama uzyskał w r. 1631 cesję praw spadkowych po zmarłym bracie Piotrze (G. 79 k. 704). Katarzyna Strzyżewska, bezpotomna, nie żyła już w r. 1635. Mikołaj od jej spadkobiercy, Świętosława Czewujewskiego, uzyskał wtedy zobowiązanie sprzedania części po niej w Strzyżewie Smykowym za 600 zł. (G. 80 k. 29).

(3) Adam, syn Jana i Nieświastowskiej, działał w r. 1614 obok brata Mikołaja (P. 992 k. 416). Współdziedzic w Złotnikach, od Macieja z Wojnowa Pomorzańskiego w r. 1615 kupił wyderkafem za 2.000 zł. części Nieświastowic (P. 1409 k. 483), zaś w r. 1616 od niego, także wyderkafem za 4.000 zł. części tamże (P. 1410 k. 20). Od Jana i Adama braci Smuszewskich w r. 1618 nabył wyderkafem za 4.000 zł. części tamże, które oni nabyli od Macieja Pomorzańskiego (P. 1411 k. 234). Od Elżbiety Karnkowskiej, żony Jakuba Rogalińskiego, w r. 1619 kupił wyderkafem za 4.000 zł. Jankowo Kościelne w pow. gnieźn. (ib. k. 382), zaś prawa wieczności do tej wsi nabył od Wojciecha Węgierskiego, poczem w r. 1620 te prawa cedował Jakubowi Rogalińskiemu. Był już wtedy mężem Zofii Buszkowskiej (P. 1024 k. 1191v). Żonie t. r. zapisał 1.000 zł. posagu (P. 1412 k. 314v) i skwitował braci jej, Mikołaja, Stanisława i Adama Buszkowskich, synów Michała, z 1.000 zł. zapisanych sobie przez tego zmarłego Michała Buszkowskiego w posagu za nią (P. 1004 k. 772). Od Jakuba Rogalińskiego uzyskał t. r. cesję sumy 2.700 zł., za którą zmarły Maciej Węgierski (pierwszy mąż żony Rogalińskiego) sprzedał był wyderkafem klaryskom gnieźnieńskim miasto Rogowo z przyległymi wsiami (ib. k. 884). Zapisał w r. 1623 dług 600 zł. Barbarze Przepełskiej, wdowie po Michale Buszkowskim (G. 76 k. 326). Oboje małżonkowie skwitowani byli też wtedy z 1.000 zł. przez małżonków Witowskich (ib. k. 327). Od bratowej Katarzyny Strzyżewskiej, żony Mikołaja P-go, wziął w zastaw w r. 1630 na trzy lata za 5.000 zł. części w Strzyżewie Księdzowym i Paszkowym (G. 79 k. 239v). Bratu Mikołajowi w r. 1631 zapisał dług 2.000 zł. (G. 79 k. 403). Żona t. r. aprobowała kontrakt zawarty przezeń z małżonkami Trzecińskimi o dzierżawę Jankowa Kościelnego (G. 79 k. 467v). Nie żył już w r. 1635, miedy Zofia była 2-o v. żoną Jana Modliboga (G. 80 k. 50), który żył jeszcze w r. 1640 (P. 165 k. 27). Wdową i po tym drugim mężu, a 3-o v. żoną Mikołaja Bogwiedzkiego była w r. 1643 (P. 1048 k. 565v), umarła w r. 1644 lub 1645 (P. 169 k. 508v, 1052 k. 222). Jedyna córka i spadkobierczyni Adama i Buszkowskiej, Anna, wspomnina w r. 1636 (G. 80 k. 195). Pozywała ją t. r. matka (P. 161 k. 966). Jej wyj Stanisław Buszkowski sumę 200 zł., zapisaną przez Adama P-go żonie, a wyprocesowaną na Annie, cedował t. r. swej siostrze, teraz Modlibogowej (P. 1033 k. 849). Spadkobierczyni bezpotomnego stryja Mikołaja P-go, od Jadwigi Rogalińskiej, żony Macieja Kruchowskiego, spadkobierczyni ciotki Anny z Rogalińskich Strzyżewskiej, uzyskała w r. 1639 cesję sumy 2.000 zł., t. j. połowę jej oprawy na Strzyżewku (Kc. 128 k. 196). Pozostawała wtedy pod opieką sych braci stryjecznych, Jerzego i Macieja P-ch, synów Łukasza, którzy administrowali zarówno jej dobrami ojczystymi jak i dobrami spadłymi po jej stryju Mikołaju. T. r. wyszła za Stanisława Dokowskiego (Kc. 128 k. 200; G. 80 k. 575). Skwitowała t. r. tych stryjów z opieki (G. 80 k. 626v), zaś w r. 1640 od Wojciecha Węgierskiego kupiła za 8.000 zł. Jankowo Kościelne (P. 1420 k. 56). Części Strzyżewka, odziedziczone po stryju Mikołaju, sprzedała w r. 1640 za 5.500 zł. Wojciechowi Płaczkowskiemu (ib. k. 265v). Dokowski żył jeszcze w r. 1649. Drugim mężem Anny był w latach 1658-1667 Wojcieh Trzciński. Ponownie wdowa w latach 1668-1678, nie żyła już w r. 1680. Zob. tablicę.

Jan, syn zmarłego Piotra, kupił w r. 1577 za 600 zł. część Pląskowa od Stanisława P-go, syna Jakuba "Kołdrasa" (P. 1398 k. 745v). Stanisław P. dostał w r. 1579 od swego wuja Wojciecha Podolskiego poddanego z Podolina wraz z dziećmi, zbiegłych do Mirkowic do Walentego Żegockiego (Kc. 17 k. 300) Stanisław P. kwitował w r. 1582 Annę ze Studzieńca, wdowę po Janie Szyszkowskim, z 30 zł. (G. 60 k. 242). Jerzy i Wojciech, bracia P-cy, sprzedali w r. 1584 Michałowi Miaskowskiemu za 1.000 zł. części Pląskowa (P. 1399 k. 392) Michał P. zapisał w r. 1584 dług 460 zł swym braciom, Jerzemu i Marcinowi. Bracia Jerzy i Wojciech dali temu Michałowi zobowiązanie, iż w ciągu roku stawią do akt brata Marcina, aby całe części Pląskowa sprzedał za 1.000 zł. Michałowi (P. 943 k. 582). Michał P. od Wojciecha Gołębowskiego w r. 1584 kupił za 600 zł. części w Pląskowie oraz siedlisko, gdzie teraz mieszka Anna Żarczyńska, wdowa po Jakubie Gołębowskim (P. 1399 k. 350). Stanisław P. w r. 1588 kwitował ze 100 zł. małżonków Marcina Wysockiego i Barbarę Raczkowską (P. 949 k. 204). Marcin P., mąż Katarzyny Węgierskiej która w r. 1590 od rodzonego brata, Wojciecha Węgierskiego cz. Skąpskiego, uzyskała zapis 200 zł. długu (G. 64 k. 72). Ta Katarzyna skwitowała t. r. Jana Węgierskiego, syna zmarłego Marcina (P. 954 k. 614). Oboje małżonkowie żyli jeszcze w r. 1594 (P. 962 k. 546). Nie żyła już w r. 1627, kiedy syn Marcina i jej, Melchior P., spadkobierca matki i wuja Jana Węgierskiego, syna Marcina, oraz Dąbrowska, córka Macieja i Barbary Węgierskiej, również spadkobierczyni tegoż wuja, części wsi Wola oraz puski Wola w pow. kcyń. sprzedali za 3.000 zł. Janowi Miedźwiedzkiemu (P. 1415 k. 1133). Anna P-a, wdowa w r. 1590 po Wojciechu Grzybowskim z Grzybowa Starej Wsi. Jan P. swemu bratu Wojciechowi w r. 1592 sprzedał za 3.000 zł. swe części w Pląskowie (P. 1400 k. 1006v). Wojciech P. wraz z bratankiem Marcinem skwitowani w r. 1594 przez Łu-

@tablica: Pląskowscy _Łachawki_

kasza Iłowieckiego z 220 zł (P. 962 k. 351). Stanisławowi P-mu zapisała w r. 1594 dług 37 zł. Anna Tłukomska, wdowa po Marcinie Nietaszkowskim (Kc. 121 k. 566v). Wojciech P., brat rodzony zmarłego Stanisława w r. 1598 kwitował ze sprawy Piotra Goreckiego (P. 968 k. 58). Dorota, w latach 1599-1604 żona Andrzeja Swinarskiego. Mikołaj P., syn zmarłego Michała, skwitowany w r. 1605 z 60 zł. zapisanych na rzecz Jana P-go "Łachawika", zapisał 80 zł. długu Janowi P-mu ze Złotnik (G. 68 k. 463). Łukasz, syn zmarłego Jakuba, w r. 1609 oprawił posag 3.000 zł. żonie Barbarze Naramowskiej. Jednocześnie od Łukasza Łowęckiego kupił za 7.000 zł. części Siekierek Kościelnych (P. 1406 k. 709, 710v). Wojciech z pow. gnieźń., już nie żyjący w r. 1712 (I. Kal. 78 s. 249), ojciec Tomasza, męża Katarzyny Nagórskiej, z którą spisywał wzajemne dożywocie w r. 1611 (P. 1407 k. 413). Tomasz ów uzyskał w r. 1612 od małżonków Jana Kurowskiego i Elżbiety Kuczkowskiej zobowiązanie wieczystej sprzedaży za 720 zł. części wsi Kotarby w pow. kal., wtedy będące w zastawie za 500 zł. Piotrowi Kotarbskiemu (I. Kal. 78 s. 249), która to sprzedaż została t. r. za sumę 700 zł. dokonana (R. Kal. 8 k. 156). Tomasz żonie na połowie Kotarb w r. 1612 oprawił 200 zł. posagu (P. 1408 k. 140). Części Kotarb w r. 1616 sprzedał za 700 zł. Janowi Radzińskiemu(?) (R. Kal. 8 k. 540). Oboje małżonkowie w r. 1618 cedowali Samuelowi Kęszyckiemu zapis na 700 zł., uzyskany od małżonków, zmarłego Łukasza Belęckiego cz. Lutomskiego i Agnieszki Mikołajewskiej (I. Ka. 84 s. 1098). Jadwiga, w r. 1614 żona Kaspra Płaczkowskiego. Łukasz P. uzyskał w r. 1618 zapis 300 zł. od Urszuli z Brzostkowa, wdowy po Wojciechu Dębickim (P. 1000 k. 899). Regina Kęsowska, wdowa po Pawle P-im, kwitowała w r. 1623 Kaspra z Więcborka Zebrzydowskiego, kasztelanica śremskiego (N. 173 k. 377). Mikołaj uzyskał w r. 1628 zapis 3.000 zł. długu od Jana Czewujewskiego (N. 176 k. 142). Ks. Melchior P. w imieniu własnym i swej owdowiałej siostry(!) Ewy Węgierskiej, wdowy po Wojciechu Pierzchlińskim, zawierał w r. 1630 kontrakt z Janem Miedźwiedzkim (P. 1023 k. 1084). Pleban w Żernikach w r. 1650 (Kc. 129 k. 636), kwitował w r. 1659 ze sprawy Macieja Smoguleckiego (N. 227 k. 410). Piotr P., pozwany w r. 1636 przez siostry Mierzewskie, Katarzynę, żonę Ludwika Łuby, i Jadwigę, żonę Mikołaja Pigłowskiego (P. 161 k. 849; G. 80 k. 185). Mikołaj, nie żyjący już w r. 1637, mąż Agnieszki Zdzychowskiej wtedy 2-o v. żony Stanisława Skąpskiego (P. 1419 k. 222v). Mikołaj, nie żyjący już w r. 1638, miał przez Żydów gnieźnieńskich zpisaną sumę 100 zł., którą scedował był zmarłemu Maciejowi Wydzierzewskiemu (G. 80 k. 492). Maciej, mąż Ewy Rayskiej, wdowy 1-o v. po Wojciechu Jarczewskim, która w r. 1639 ustanowiła plenipotentów (Ks. 128 k. 177). Tan Maciej, z Jadownik, chrzestny 1642.25/X. i 3/VI. r. (LB Góra k. Żnina). oboje część Jadwonik w pow. kcyń. w r. 1646 wydzierżawili małżonkom Krąpiewskim (Kc. 129 k. 165v). Ewa poddanego z Jadownik dała w r. 1650 Tomaszowi Przetockiemu (G. 82 k. 192). Oboje t. r. poddanego z tej wsi dali temu Przetockiemu (G. 82 k. 192). Może jego córką była Anna P-a, dziedziczka części Jadownik, w r. 1675 wdowa po Andrzeju Węgierskim (Kc. 131 k. 491). Elżbieta P-a, chrzestna 1640.14/IV. r. (LB Gozdowo). Wojciech P. od małżonków Stanisława Dokowskiego i Anny P-ej (o nich wyżej) nabył części Strzyżewka w pow. gnieźn., przeciwko czemu w r. 1640 protestował Jerzy P. Protestował też przeciw Piotrowi i Janowi P-im o to, iż Annę przywiedli do rezygnacji (P. 165 k. 910v). Małżonkowie Piotr P. i Zofia Przybylska zawierali zobowiązanie względem dzierżawy Sroczyna w pow. gnieźn. z Anną Przecławską, żoną Stanisława Wilkostowskiego (G. 80 k. 762v). Ciż małżonkowie, Piotr i Zofia, dzierżawcy Chlebowa, w r. 1644 działali przeciw małżonkom Stefanowi Krzyckiemu i Agnieszce Zaleskiej (P. 169 k. 456v). Zofia, będąc już wdową, cedowała w r. 1658 małżonkom Maciejowi Dobiejewskiemu i Katarzynie Krzyckiej kontrakty zawarte przez zmarłego męża z małżonkami Krzyckimi o Chlebowo i Krzyżowicką Wolę w pow. gnieźn. Od Macieja Dobiejewskiego uzyskała jednocześnie zapis długu 360 zł. (G. 82 k. 1402).

Jan P., nie żyjący już w r. 1641, ojciec Wojciecha, pozywanego wtedy przez Pawła Popowskiego, dziedzica w Przysiece w pow. gnieźn. (P. 166 k. 814v). Dał ów Wojciech w r. 1652 zobowiązanie Mikołajowi Buszkowskiemu, iż żonie swej a córce jego, Jadwidze Buszkowskiej po podniesieniu sumy 500 zł. oprawi to na swym dworze i folwarku (G. 82 k. 482v). Nie żył już Wojciech w r. 1670 (Kc. 131 k. 198), zaś wdowa skwitowała wtedy Jerzego Złotnickiego z rocznej prowizji od sumy 400 zł., zaś swej córce Pannie Annie P-ej zapisała 500 zł. (G. 85 k. 300v). Kwitowała w r. 1680 Elżbietę Łochyńską, wdowę po Stefanie Tymienieckim, pisarzu grodzkim bydgoskim, z 200 zł. (P. 155 s. 87). Nie żyła już w r. 1699. Synem Wojciecha i Buszkowskiej był Wojciech, który swej żonie, Mariannie Cząmpikównie, córce urodz. Grzegorza i Marianny Dąbrowskiej, zapisał w r. 1699 sumę 1.000 zł. (Ws. 77 III k. 46v). Ten Wojciech testament swój spisywał w Kościanie, ale go skasował i w r. 1716 aprobował nowy testament spisany t. r. we Wschowie (Ws. 158 k. 66). Drugiej swej żonie, Teresie Kawieckiej, córce Kazimierza, w r. 1718 na połowie dóbr oprawił posag 1.000 zł. (P. 1157 k. 36v). Od Mikołaja Zdzychowskiego, łowczyca wschowskiego, uzyskał w r. 1718 zapis długów 150 zł. węg. i 420 imperiałów, czyli razem 6.060 zł. na Stroszkach w pow. pyzdr. (Py. 157 k. 52v). Kwitował w r. 1726 synagogę leszczyńską (Ws. 81 k. 52). Zmarły w r. 1731, pochowany 19/IV. u Reformatów w Poznaniu (Nekr. Reform. Pozn.). Teresa z Kawieckich, doborodziejka Reformatów tamtejszych, zapisała im 500 zł., których syn nie wypłacił. Pochowana tam 1743.31/VI. r. (ib.). Syn Wojciecha i Kawieckiej Walerian, jedyny spadkobierca ojca, kwitował w r. 1738 synagogę leszczyńską z 500 zł. (Ws. 87 k. 12). Mąż w r. 1744 Katarzyny Watta Kosickiej, córki Jerzego i Zofii Żychlińskiej (G. 97 k. 663). Nie żył już w r. 1755, zaś owdowiała Katarzyna mianowała wtedy swym plenipotentem brata Jana Kosickiego (P. 1314 k. 152v). W r. 1775 była już wdową także i po drugim mężu, Franciszku Dąbrowskim (P. 1352 k. 261). Zob. tablicę.

@tablica: Pląskowscy

Wojciech, w którego imieniu Stanisław Milewski kwitował r. 1647 Aleksandra Brboniewskiego (N. 226 k. 526). Jerzy P. i żona jego Małgorzata Strzałkowska, wdowa 1-o v. po Janie Budziejewskim, zawierali w r. 1652 pod zakładem 3.000 zł. kontrakt z Janem Łyskowskim (P. 1064 k. 253, 506, 506v). Barbara P-a, w r. 1652 wdowa po Janie Szczatowskim (G. 82 k. 543). Maciej P., syn zmarłego Jana, asystował w r. 1662 przy transakcji Zuzannie Grzymisławskiej, wdowie 1-o v. po Mikołaju Bieganowskim, 2-o v. żonie Mikołaja Buszkowskiego (Ks. 130 k. 298). Franciszek (Franciszek Konrad) P., pisarz skarbu koronnego, wraz z żoną Zofią w r. 1673 (Kc. 131 k. 381v), żyli oboje w r. 1684, kiedy on był podczaszym trembowelskim i starostą bolemowskim (Z. T. P. 33 s. 619). Pani P-a umarła w Ułanowie w kwietniu 1674 (LM Kłecko). Pani Jadwiga P-a umarła 1677.4/IV. r. (LM Rusko). Jan P., ojciec Rozalii, ur. we dworze szydłowskim, ochrzcz. 1677.19/IX. r. (LB Kamieniec).

Jan P., mąż Urszuli Młodziejewskiej, wdowy 1-o v. po Piotrze Bardzkim (Py. 154 s. 109). Wzajemne dożywocie spisali w r. 1681 (P. 213 V k. 22). Jako opiekuni nieletnich Bardzkich, dzieci jej zrodzonych z pierwszego męża, protestowali w r. 1683 przeciwko Andrzejowi Bardzkiemu i Janowi Kuczborskiemu (Z. T. P. 33 s. 294). Oboje małżonkowie roborowali w r. 1686 z małżonkami Maciejem Jaraczewskim, majorem J.Kr.Mci, i Zofią Borakowską, kontrakt czteroleniej dzierżawy wsi Staw w pow. pyzdr., pod zakładem 2.000 zł. (P. 1112 VII k. 47). Oboje wraz z synem Andrzejem, a także w imieniu panny Róży, córki, kwitowali w r. 1701 Krzysztofa Cieleckiego (P. 1141 I k. 65). Małżokowie ci nie żyli już w r. 1715, kiedy wspomniani wyżej, syn ich Andrzej oraz córki, Marianna, żona Jakuba Borzęckiego, Ludwika, żona Antoniego Biernackiego, oraz panna Anna (P. 1149 I k. 59v, 61).

Łukasz, mąż Teresy Boguckiej, córki Augustyna i Marianny Olewińskiej, która w r. 1678 kwitowała Piotra Boguckiego z 2.000 zł. z dóbr rodzicielskich (G. 86 k. 107v). Michał i żona jego Barbara Żakowska, bezpotomna, oboje nie żyli już w r. 1683 (P. 1106 X k. 46). Maciej nie żył już w r. 1686, kiedy wdowa po nim Anna Popowska, córka Łukasza i Barbary Swinarskiej, spadkobierczyni babki Jadwigi z Mierzewskich Swinarskiej, kwitowała z 200 zł. Macieja Ostrowskiego (P. 1112 VII k. 46v). Ostrowskiego z 200 zł. kwitowała również w r. 1688 (P. 1116 XII k. 100). Teodora zaślubiła 1691.26/II. r. Marcina Pruszyńskiego (LC Targowa Górka). Anna P-a, chrzestna 1695.27/II. r. (LB Objezierze). Teofila P-a wyszła przed 1699.6/XII. r. za Marcina Proszyńskiego. Mikołaj i Ewa, rodzice Katarzyny, ochrzcz. 1700.31/X. r., i Agaty Doroty, ochrzcz. 1702.5/II. r. (LB Juncewo). Katarzyna umarła 1704.5/II. r. (LM Niechanowo). Marianna, chrzestna 1705.1/II. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Pani Marianna, chrzestna 1709.18/II. r. (LB Wilkowo Niem.), umarła 1717.2/X. r., pochowana w klasztorze w Osiecznie (LM Wilkowo Niem.). Urszula wdowa 1-o v. po Wojciechu Boguckim, wyszła w r. 1712 2-o v., krótko po 15/XI. r. za Andrzeja Ciecierskiego, któremu przed ślubem zapisała 500 zł. (G. 93 k. 121). Żyli oboje 1721.28/IV. r.

Antoni, dziedzic dóbr Zieleń w pow. kowalskim, na tej wsi w r. 1714 zapisał sumę 200 zł. Hilaremu Miniszewskiemu (P. 164 k. 898), potem jednak mowa o zapisie z r. 1714 na Zieleniu dokonanym na rzecz Hilarego Miniszewskiego przez Walentego P-go, syna zmarłego Walentego, oraz Stanisława i Tomasza P-ch. Kwitował z tego zapisu w grodzie Kowalskim w r. 1748 Franciszek Miniszewski, syn zmarłego Hilarego (P. 164 k. 897). Wojciech, świadek 1715.6/I. r. (LC Rydzyna). Wojciechi Jadwiga, rodzice Waleriana Józefa Tyburcego, ochrzcz. 1719.20/IV. r. (LB Wilkowo Niemieckie). Wojciech od Zygmunta Śniegockiego w r. 1722 wziął w zastaw na trzy lata wsie Jarosławiec i Urniszewo w pow. pyzdr. (P. 1186 k. 7). Anna(?) w r. 1726 wdowa po Janie Łysakowskim. Marcjan nie żył już w r. 1732, kiedy owdowiała Marianna Wichrowska, córka Piotra i Marianny Rozmańskiej, zaś po matce wnuczka Zofii Zberkowskiej, swe prawa spadkowe po Adnrzeju Zberkowskim cedowała Andrzejowi Madalińskiemu (G. 96 k. 484v). Ks. Marcin P., proboszcz w Droszewie, chrzestny 1734.9/XII. r. (LB Lewków), żył i w r. 1740 (ib.). Ewa P-a, żona Jakuba Trembeckiego, oboje nie żyli już w r. 1744. Katarzyna P-a, chrzestna 1745.27/VII. r. (LB Katedra Gniezn.). Maciej, chrzestny 1756.17/VI. r. (LB Brody). Maciej zaślubił w Lwówku 1761.11/I. r. wdowę Rozalię Grabowską (LC Lwówek). Ów Maciej, posesor Zgierzynka (LB Lwówek). Rozalia umarła w Zgierzynku 1780.15/VI. r., mając lat 56, pochowana w kościele (LM Brody). Drugą jego żoną była zaślubiona przed 1782.21/VII. r. Marianna Grochowska, wdowa 1-o v. po Antonim Czerwińskim (LB Brody; P. 1361 k. 276). W imieniu własnym i tej żony w r. 1785 kwitował Marcelego Nieżychowskiego z Cerekwicy (P. 1372 k. 71, 71v). Żyła jeszcze w r. 1786 (P. 1363 k. 417). Syn jego zrodzony z pierwszej żony, Tomasz zmarł 1784.29/V. r., mając ok. 24 lat (LM Brody). Może z powyższym Maciejem identyczny Maciej, syn Jana i Zofii Pomorskiej, nie żyjących w r. 1787, kiedy on dla windykowania majątku po babce we wsi Pzyzorz(?) w ziemi gostyńskiej mianował plenipotentem Anzelma Pomorskiego? (P. 1364 k. 302). Maciej umarł w Zgierzynku 1801.17/XI. r., mając ok. 80 lat (LM Brody). Adam zaślubił 1767.27/II. r. Agnieszkę Bojerską, a ślub dawał ks. P., kanonik katedralny chełmiński. T. r. 1/V. Agnieszka owdowiała. Córka jej, Rozalia Ewa, ur. w Święciechowie 1767.24/XII. r. (LB, LM Święciechowa). Piotr i Febronia Ciszewska (Cisowska?), oboje nie żyjący w r. 1775, rodzice Michała i Onufrego. Z nich Michał zaślubił 1773.14/II. r. Katarzynę Czaplicką (LC Opalenica), córkę Tomasza i Apolonii Maliszewskiej (P. 1354 s. 449) Michał był w r. 1775 koniuszym dworskim (LB Opalenica). Kwitował w r. 1785 Władysława Gurowskiego, marszałka w. litewskiego, i żonę jego Annę z Radomickich, 1-o v. Działyńską (P. 1362 k. 263v). Jego i Katarzyny dzieci to Marcjan Agaton, ochrzcz. 1775.10/I., i Marcjanna, ochrzcz. 1776.29/II. r. (LB Łęki W). Onufry, syn Piotra i Ciszewskiej, mianował w r. 1775 pełnomocnikiem Józefa Kurcewskiego, burgrabiego ziemskiego wschowskiego (Kośc. 332 k. 99v).

Michał, podstoli (jako?), konfrater i dobrodziej, konwentu w Czarnem(?), zmarł 1812.18/II. r. (Nekr. Franciszkanek, Śrem.). Januaria wyszłą przed r. 1828 za Stanisława Kalksteina. Kazimierz, organista, chrzestny 1841.8/XI. r. (LB Krerowo). Faustyna P-a, zamężna Kiełczewska, zmarła w Wichulcu 1881.30/IX. r., w 82 toku życia, pochowana w Bobrowie (Dz. P.).

>Pieccy różni. Stanisław i Piotr, "przyjaciele klejnotni" w r. 1571 Jadwigi Sobockiej, żony Stanisława hr. z Górki, starosty kolskiego (P. 1398 k. 244). Krzysztof, w r. 1610 skwitowany przez Katarzynę Zarembiankę, żonę Jana Roszkowskiego, kasztelana przemęckiego, z 300 zł., należnych jej zmarłej matce Annie z Gulczewa, żonie zmarłego Mikołaja Zaremby (P. 984 k. 887). Mikołaj, syn Andrzeja, w r. 1661 kwitował z ran Marcina Zarembę (I. Kal. 125 k. 1035).

Tomasz umarł 1756.27/VI. r. (LM Kamieniec). Pani Helena, posesorka Rękawczyna, chrzestna 1756.11/V. r. (LB Orchowo).

>Plecińscy różni, niewątpliwie nie szlachta, jakkolwiek za taką niekiedy uchodzący. Antonina zaślubiła przez 1822.24/IV. r. Sylwestra Drzewieckiego, zamieszkałego w Bruczkowie (LB Cerekwica). Walenty, ekonom (administrator) w Dąbrowie, świadek 1818.7/VI. r. Z żony Zofii Niedźwiedzińskiej miał córkę Konstancją Eleonorę, ur. w Dąbrowie 1823.18/II. r. (LB Gościeszyn). Feliks (dodano potem "Wielmożny"), mąż Jadwigi Gierczyk. Syn ich Leon, ur. 1841.24/III. r., a do chrztu podawany przez Zofię P-ą, posesorkę w Grodnicy. Metryki dzieci tych P-ch i przedtem i potem bez cech szlachectwa (LB W. Strzelce). Jadwiga P-a z Grodnicy umarła 1887.15/IV. r. (Dz. P.). Tytus, ekonom z Konar, chrzestny 1858.25/VII. r. (LB Konary). Ten sam chyba Tytus, zarządca dóbr Bruczkowo w parafii Borek, mający 29 lat, zaślubił 1866.19/VI. r. Idę Helenę Jordanównę, córką Adama i Weroniki Bogackiej (LC Św. Wojciech, Pozn.). Umarł Tytus w Bogwidzach 1891.23/VII. r., mając lat 54, pochowany w Sowinie (Dz. P.). Ida z Jordanów umarła w Nowej Wsi 1923.26/I. r., pochowana we Wronkach (ib.). Ich synowie: Władysław Antoni, ur. w Bruczkowie 1869.22/VI. r., umarł tam 1869.13/XII. r., Józef Ludwik ur. tamże 1870.18/VIII. r., zaślubił w Poznaniu u Bożego Ciała 1910.8/XI. r. Helenę Joradównę, Kazimierz Walenty, ur. w Bruczkowie 1872.12/II. r., podawany do chrztu przez Walentynę P-ą z Grodziszczka (LB Cerekwica). Melania, córka Mariana, dzierżawcy domeny, i Karoliny Retz, zmarła w Poznaniu 1903.8/VI. r. (LM Św. Maria Magdal., Pozn.).

>Plemięccy h. Poraj z Plemięt w wojew. chełmińskim. Jan, starosta kowalewski, wraz z Janem Działyńskim, wojewodą chełmińskim, od Jadwigi Sobockiej, żony Stanisława hr. z Górki, starosty kolskiego, której pożyczyli byli 60.000 zł., wzięli w r. 1571 w tej sumie wyderkafem miasto Sobotę z przyległymi wsiami i inne dobra w wojew. łęczyckim (P. 1398 k. 243). Jan nie żył już w r. 1578, kiedy wdowa po nim Barbara z Czemów wraz z synami: Achcym, Jerzym, Fabjanem i Krzysztofem, winna była w ciągu 12 tygodni, wedle zobowiązania Jadwigi Sobockiej, żony Stanisława hr. z Górki, wojewody poznańskiego, dokonać na rzecz tego wojewody cesji praw do sumy 30.000 zł. na dobrach Sobockich zmarłemu staroście zastawionych, a przez Górkę Działyńskiemu zapisanych (P. 931 k. 617). W r. 1579 w związku z tą samą sprawą wymienieni synowie: Achcy, Jerzy, Fabjan i Jan (P. 932 k. 11). Córką Jana, starosty kowalewskiego, była Zofia Katarzyna, żona 1-o v. Andrzeja Gulczewskiego, 2-o v. w latach 1620-1628 Mikołaja Rafała Kostki, starosty malborskiego i starogardzkiego, wdowa w latach 1637-1647, nie żyjąca już w r. 1649.

Samuel, mąż Ewy Bażeńskiej (a Baizen) 1628 r. (Z. T. P. 28b s. 1857). Aleksander i Domicella Pudłowska, oboje już nie żyjący w r. 1715, rodzice: Michała, Feliksa, Mikołaja, Ignacego, Filipa, Teresy, wtedy niezamężnej, Urszuli, która w r. 1715, krótko po 7/V., wyszła za Ludwika Ostromęckiego (Kc. 134 k. 195v). Ze wspomnianych wyżej synów, Filip w r. 1717 oblatywał działy dóbr ojczystych dokonane 1709.13/VIII. r. w Nielubiu z braćmi Mikołajem, Ignacym, Filipem oraz siostrami, Teresą, Urszulą i Marianną. Z sumy 14.000 zł. za dobra Nielubie pozostało u Stanisława Działyńskiego, starosty kuszewskiego, 3.000 zł., macierzystych 7.500 zł. lokowanych u tegoż starosty. Z tego ich zmarły ojciec już wybrał 4.500 zł. na czyszczenie Nielubia. Brat ich Michał wtedy już nie żył. Dzielili się tylko pieniędzmi (Kc. 134 k. 2244).

Wojcieh, syn zmarłego Michała i Marianny Bartoszewskiej, córki Wojciecha, dziedzica Będzieszyna, jedyny spadkobierca matki, kwitował w r. 1730 swego wuja Jana Bartoszewskiego, dziedzica Będzieszyna z 4.000 zł. na poczet sumy 6.000 zł. posagowej matki (I. Kal. 167 s. 13).

Nepomucen, major wojsk polskich, chrzestny 1849.11/X. r. (LB Buk).

>Pleszewscy h. Zaremba z Pleszewa, Pleszowa w pow. kal. Olbracht z Pleszewa, występujący w latach 1410-1416, był ojcem Mikołaja, o którym niżej. Jana z Suchorzewa, Marcina z Nagnuszewic i Macieja z Cielczy (Bon.), a zapewne i córki, zamężnej na Janem z Myjomic.

Mikołaj z Pleszewa, Potarzyce i Cielczy, podczaszy poznański 1427.16/X. - 1429.15/III., chorąży kaliski 142912/IV.-1445, kasztelan kaliski 1445.29/VIII. - 1447.28/VII., nie zatwierdzony przez Kazimierza Jagiellończyka, a mianowany zapewne przez zjazd w Piotrkowie. Namiestnik królewski Wojciecha Malskigo, "powrócił" i znów chorąży kaliski 1447.16/IX. r., zastępca starosty gen. wielkopolskiego w latach 1448, 1454 (Gąsiorowski). Wraz z Marcinem i Maciejem z Cielczy dawał w r. 1437 zobowiązanie ich rodzonemu szwagrowi Janowi z Myjomic (Gr. Kal. 2 k. 44v). Na połowie Suchorzewa i połowie Rzepiszewa w pow. kal. w r. 1438 zapisał wyderkafem 300 grz. Chwałowi z Koślina (P. 1378 k. 37 II). Od Feli, wdowy po Janie Śrzeniawie z Ruśca, w r. 1438 kupił wyderkafem za 800 grz. jej część w połowie miasta Pleszewa oraz trzecią część połów wsi: Baranowo, Piekarzewo, Strzedzewo i Orpiszowo (ib. k. 91v II). Od urodz. Cecylii cz. Czechny, żony szl. Franciszka, mieszczanina pleszewskiego, trzymał zastawem w sumie 15 grz. jej część dziedziczną w Baranowie M., którą uwolnił w r. 1439 (Gr. Kal. 2 k. 101). Od Jana, Mikołaja, Godsława i Andrzeja, braci rodzonych, niedzielnych z Padzin, kupił w r. 1443 za 100 grz. owe Padziny(?) w pow. kaliskim (P. 1379 k. 53). Od Elżbiety z Łapkowa, żony Filipa z Pleszwa, w r. 1444 kupił za 100 grz. jej część w Łapkowie w pow. kal. (ib. k. 23v). Od wspomnianej wyżej Cecylii cz. Czechny z M. Baranowa kupił w r. 1444 za 100 grz. jej część tamże (ib.). Od Małgorzaty i Anny, sióstr z Krośnina (Kroślina), t. r. kupił za 100 grz. części ich w Krośninie w pow. kal. (ib.). Od Pełki z Łapkowa uzyskał w r. 1445 cesję praw do dzierżawy Orla, nabytych za 300 grz. od Mościca z W. Koźmina (I. Kal. 4 k. 16v). i jednocześnie był przez tegoż Pełkę, niegdy z Łapkowa, skwitowany ze 150 grz. zapłaty za Łapkowo (ib. k. 17), zaś Pełka, za zezwoleniem Mikołaja, uzyskał wtedy intromisję do jego dóbr w Strzedzowie (ib. k. 17v). Nabył w r. 1445 (lub przed tą datą) Galewo i Staniewo (I. Kal. 3 k. 218v). Gotów był w r. 1446 uiścić się wobec szwagra Jana Myjomskiego (ib. 4 k. 20). Wraz ze swymi rodzonymi braćmi, Marcinem z Cielczy i Janem z Suchorzewa, w r. 1446 pozywał ks. Jana Furmana, kustosza gnieźnieńskiego, Adama i Wincentego, braci rodzonych (P. 15 k. 213v). Kwitował t. r. Andrzeja Ogona ze Sławoszewa, z Goliny i Jastrzębnik z 65 grz. (P. 15 k. 216). Od Piotra Twardowskiego niegdy z Woli w r. 1446 kupił części Woli w pow. kal. (P. 1379 k. 138). Dla dzieci zrodzonych z żony Małgorzaty wyznaczył t. r. na opiekunkę tę ich matkę (ib. k. 139v). Połowę trzeciej wsi Galewo i połowy wsi Staniewo w powiatach pyzdr. i kal. w r. 1446 sprzedał za 300 grz. Janowi Świdwie z Szamotuł (ib. k. 140). Od Pawła z Tomic kupił t. r. za 300 grz. część wsi Orla w pow. kal. (ib. k. 141v), sprzedając mu jednocześnie za 400 grz. Strzedzewo w pow. kal. (ib.). Janowi z Suchorzewa (bratu) w r. 1446 sprzedał za 342 grz. połowę Suchorzewa i Orpiszewo w pow. kal. (P. 1379 k. 162v). Na mieście Potarzyca oraz wsiach Potarzyca i Porośla w pow. pyzdr. oprawił t. r. posag 200 grz. żonie Małgorzacie (P. 1379 k. 169). List posagowy i wienny Małgorzaty, żony Mikołaja, unieważnili w r. 1446 Łukasz z Górki, wojewoda poznański, i Wyszota z Górki, proboszcz poznański (ib. k. 169v). Mikołaj od Sędziwoja z Grodziska t. r. dostał do rąk posag i wiano żony Sędziwoja, Elżbiety. Ów posag i wiano na wypadek śmierci córki Sędziwoja, Anny, Mikołaj winien będzie dać swym braciom, Janowi Suchorzewskiemu, Marcinowi Magnuszewskiemu i Maciejowi Cieleckiemu (ib. k. 208). Wraz z braćmi, Janem i Marcinem, zobowiązał sie wtedy wobec Sędziwoja z Grodziska, iż na wypadek śmierci córki Anny, ich "siostry", wymienić z nim na Skokowo i Szołowo. Od Piotra Nidomskiego w r. 1448 uzyskał poręczenie za żonę Dobroszkę, iż swoją część miasta Pleszewa oraz wsi: Baranow, Piekarzewo, Orpiszewo, Strzedzewo, Laszewo (Lassowo?) sprzeda mu za 500 grz. (P. 852 I k. 9), zaś jednocześnie od Mikołaja ze Stęszewa, stolnika poznańskiego, poręczenie za Barbarę, żonę Piotra z Bnina, iż sprzeda mu za 500 grz. części swe w tychże dobrach (ib.). Mikołaj trzymał w r. 1448 zastawem w 40 grz. od Andrzeja z Krośnina i jego ojca, Fała, trzy łany roli w Pacynowicach (I. Kal. 4 k. 187). Od Konrada z Turska w r. 1449 nabył wyderkafem za 140 grz. części w Zawidowicach w pow. kal. (P. 1380 k. 84v). Od Dobroszki, żony Piotra Nidomskiego, uzyskał w r. 1450, wedle zobowiązania z r. 1448, dopełnienie sprzedaży za 500 grz. części miasta Pleszewa i wsi przyległych (P. 1381 k. 99v) i to samo od Barbary, żony Piotra Bnińskiego, podstolego kaliskiego, ale mowa tu tylko o 200 grz. (P. 1385 k. 106). Od Józefa, Żyda z Pyzdr, kupił w r. 1450 za 200 grz. prawa do połowy Zawidowic, nabyte przezeń na Mroczku i Kunracie, braciach z Turska (Ib. k. 104). Od Gilberta, dziedzica w Gostyczynie, w r. 1451 kupił połowy wsi Gostyczyna i Zagórzynko w pow. kal. (P. 1381 k. 20). Obok innych przedstawicieli "domu i klejnotu" Zaremba w r. 1453 godził spory graniczne istniejące między Janem z Kalinowy, kasztelanem santockim, i Janem Suchorzewskim (Gr. Kal. 5 k. 5) Od Mikołaja i Macieja, braci z Boczkowa, uzyskał w r. 1454 zobowiązanie sprzedania części Pacynowic i Grabowic w pow. kal. (G. 5 k. 142), a uzyskał t. r. od Siechny, wdowy po Szymonie z Pacynowic, zgodę na intromisję do owych części nabytych drogą zastawu (Gr. Kal. 5 k. 154v). Zapisał w r. 1462 czynsz roczny 4 grz. na mieście Pleszewie mansjonarzom tamtejszego kościoła parafialnego Św. Jana (P. 1384 k. 100v). Od Zofii, wdowy po Przybku, i od jej syna Michała ze Skrzypna nabył wyderkafem w r. 1463 za 24 zł. węg. półtora łana w Skrzypnie pow. kal. (P. 1384 k. 179). Umarł 1465.27/III. r. (Nowacki, Zap. hist. 115; P. 1383 k. 235). Synowie jego: Stanisław, Mikołaj, Jan i Wojciech.

1. Stanisław, syn Mikołaja, pleban w Środzie w r. 1448 (Nowacki), kanonik poznański i proboszcz uniejowski, wspólnie ze swymi braćmi niedzielnymi, Mikołajem, Janem i Wojciechem, dwa łany z połową młyna i stawu w Grodzisku pow. kal. w r. 1465 dał w dożywocie Mikołajowi Czyrnickiemu (P. 1383 k. 235). Proboszcz uniejowski, z dokonanych t. r. działów z braćmi, wziął wraz z braćmi Janem i Wojciechem trzy części w Pleszewie oraz wsie Baranowo W. i M., Radzim, Laszowo, Łapków, Zabidowicze, Parzynowice, Gostyczyna, Krasinko i Zagórzynko w pow. kal. wraz z całymi zamkiem i dworem, które trzymał ich ojciec (P. 1383 k. 235-235v). Wspólnie z braćmi pozywał t. r. Andrzeja Chorzewskiego (I. Kal. 1 k. 338). Akolita(!) Stolicy Apostolskiej, w r. 1461 dokonał z braćmi pownych działów miasta Pleszewa z przyległościami (P. 1383 k. 241-243v). Zapisał t. r. 30 grz. długu Tochnie, żonie Andrzeja z Ciesiel (ib. k. 427v). Skwitowany w r. 1468 przez Dobiesława Kwiatkowskiego, podczaszego kaliskiego, z pozwów o 50 grz. "babizny" (po Fiemce z Gostyczyny) na Gostyczynie (ib. k. 457m 2 k. 211v). Na trzeciej części miasta Pleszewa w r. 1469 zapisał 4 grz. rocznego czynszu za 50 grz. wyderkafem Wojciechowi, plebanowi w Twardowie (P. 1385 k. 28v). Obok brata Wojciech w r. 1469 opiekun bratanka Mikołaja (I. Kal. 2 k. 100, 100v). Dziedzic w Pleszewie i Gostyczynie, dał w r. 1470 intromisję do Gostyczyny Katarzynie, dziedziczce z Słaborowic, wdowie po Janie Cieciorce (ib. k. 45). Tej Katarzynie, wdowie po Janie Cieciorce z Bukownicy, w r. 1471 sprzedał wyderkafem za 250 grz. Gostyczynę wyłączając z tego prawo patronatu (P. 1385 k. 114). Skwitowany w r. 1472 przez panny Dorotę i Beatę z Pabjanowa z "babizny" po Fiemce z Gostyczyny (I. Kal. 2 k. 221v). Bratu Wojciechowi dał w r. 1475 całą swą część zamku w Pleszewie (P. 1386 k. 25). Wraz z tym bratem sołectwo w Grodzisku pow. kal. sprzedał t. r. Mikołajowi Sadowskiemu (ib. k. 30). Bratu temu w r. 1477 połowę Pleszewa sprzedał wyderkafem za 600 bratu Wojciechowi (P. 1386 k. 72). Wieś Zagórzyno w pow. kal. w r. 1477 sprzedał wyderkafem za 70 zł. węg. Annie Świączyńskiej, żonie Macieja Chrzanowskiego(!?) (P. 1386 k. 77v). Od Barbary i Jana, matki i syna, dziedziców Twardowa, w r. 1477 wziął w zastaw za 7 grz. rolę osiadłą w tej wsi (I. Ka. 2 k. 453). Proboszcz uniejowski, kanonik poznański i kaliski, w r. 1477 zapisał dług 13 grz. Andrzejowi i Janowi, braciom z Brzezna (I. Ka. 2 k. 453v). Żądał odeń w r. 1477 uiszczenia 300 zł. węg. jako swych "posażnych" Piotr Borek Gostyński (I. Kal. 2 k. 469). Kmiecia w Twardowie, trzymanego zastawem od tamtejszych dziedziców, Barbary i jej syna Jana, w r. 1479 zastawił za 10 grz. Benedyktowi (Bieniakowi) z Czyrnina W. (ib. k. 554). Temu Bieniakowi w r. 1480 Stanisław sprzedał wyderkafem za 10 grz. łan z ćwiercią w Twardowie, trzymany wyderkafem od Barbary, wdowy po Michale Opali z Twardowa i syna jej Jana (P. 1386 k. 203v). Umarł w r. 1494 (Nowacki, Archidiec. Pozn. II).

2. Mikołaj, syn Mikołaja, żonie swej Annie Raszkowskiej, córce Wojciech, w r. 1462 oprawił posag 100 grz. na należącej się sobie z działów braterskich trzeciej części miasta Pleszewa, miasta i wsi Potarzyca, wsi: Wola, Baranowo W. i M., Radzim W. i M., Łaszewo, Paczynowice, Zawidowice, Gostyczyna, Zagórzynko i Łapkowo (P. 1384 k. 110v). Z działów braterskich w r. 1465 wziął czwartą część Pleszewa wraz z czwartą częścią wsi: Wola, Slebycz(?), Piekarzewo w pow. kal. (P. 1383 k. 235). Od ojca swej żony, Wojciecha Raszkowskiego, w r. 1465 uzyskał zapis 100 grz. należnych żonie jako macierzystych (I. Kal. 1 k. 328). Żona ta w r. 1467 trzecią część wsi Russowo i Piwonice zrezygnowała mężowi (P. 1383 k. 288). Uczestniczył w przeprowadzonych t. r. ponownych działach z braćmi (P. 1383 k. 241-243v). Mikołaj dobra swe Wola i Slebicz w r. 1468 przez arbitrów rozgraniczał z dobrami braci z Żerkowa, więc z wsiami Witaszyce i Słup (I. Kal. 1 k. 440). Nie żył już w r. 1469 kiedy "dodano lat" dzieciom jego Mikołajowi i Katarzynie przy okazji sprawy toczonej o 80 grz. z Piotrem i Elżbietą z Buszkowa (I. Kal. 2 k. 80). Wdowa, dziedziczka Piwonic, skwitowała t. r. syna i córkę z oprawy na Pleszewie, Woli, Piekarzewie, Potarzycy i innych dobrach (I. Kal. 2 k. 100v). Od syna i córki w r. 1471 dostała w dożywocie z racji 160 zł. węg., 100 grz. posagu i wiana, ich trzecie części Macierzyste wsi Piwonice i Buszewo w pow. kal., któr sprzedała była mężowi (P. 1385 k. 95). Nie żyła już w r. 1483 (I. Kal. 3 k. 132v). Córka Katarzyna, wspomniana w r. 1469 (I. Kal. 2 k. 100v), jeszcze niezamężna w r. 1483 (ib. 3 k. 181), była w latach 1485-89 żoną Zbigniewa z Tęczyna, podkomorzego

@tablica: Pleszewscy h. Zaremba

krakowskiego i starosty małogoskiego. Córka tych Tęczyńskich, Anna wyszła najpierw między 1504.13/X. r. a 1506.10/VI. r. za Mikołaja ks. raciborskiego, zaś 2-o v. była żoną Jana Kościeleckiego. Mikołaj ks. śląski, opawski i raciborski od żony kupił za 10.000 zł. węg. miasto Pleszew z przyległymi wsiami i w r. 1506 uzyskał intromisję do tych dóbr (Kal. 6 k. 120).

Mikołaj, syn Mikołaja, małoletni w r. 1469, pozostawał pod opieką stryjów, ks. Stanisława i Wojciecha, oraz Wojciecha Raszkowskiego (I. Kal. 2 k. 100). Skwitowany w r. 1482 z 10 grz. przez Piotra Buszkowskiego (I. Kal. 3 k. 83v). Całą wieś Potarzycę w r. 1482 sprzedał wyderkafem za 70 zł. węg. Piotrowi Gostyńskiemu(?) (P. 1386 k. 162v). Pozwany t. r. przez braci z Droszewa (I. Kal. 3 k. 111). Żył jeszcze w r. 1483, kiedy macierzyste części wsi Piwonice oraz połowę wsi Kussowo odpuścił Mikołajowi z Leziony (ib. k. 132v).

2. Wojciech, syn Mikołaja, niedzielny z braćmi, działał wraz z nimi w r. 1465 (P. 1383 k. 235). Dzielił się w r. 1467 miastem Pleszewem i przyległymi dobrami z braćmi Mikołajem i ks. Stanisławem (P. 1383 k. 241-243v), ale jeszcze i w r. 1469 nazwany niedzielnym z ks. Stanisławem, kiedy to obaj oni byli opiekunami syna i córki zmarłego brata Mikołaja (I. Kal. 2 k. 100). Godzony w r. 1475 przez arbitrów z Piotrem w Pacynowie i żoną jego Jadwigą (ib. k. 311v). Zapisał w r. 1475 Piotrowi Borkowi Osieckiemu cz. Gostyńskiemu sumę 330 zł. węg. posagu (ib. k. 317). Od brata, ks. Stanisława, dostał w r. 1475 całą jego część zamku w Pleszewie (P. 1386 k. 25), zaś w r. 1477 kupił odeń wyderkafem za 600 grz. połowę miasta Pleszewa (P. 1386 k. 72). Od Bartłomieja z Iwanowic, kasztelana kaliskiego, w r. 1477 kupił za 300 grz. część w Kościelcu (P. 1386 k. 87v). Nie żył już w r. 1487 (I. Kal. 3 k. 365v). Żoną jego była Małgorzata, córka Bartłomieja z Iwanowic, kasztelana kaliskiego, której wtedy, już wdowie, Bernard Wronowski, burgrabia pleszewski, działając w imieniu swego pana, Zbigniewa z Tęczyna, podkomorzego krakowskiego, i żony jego, Katarzyny P-ej, składał 50 grz. (ib.). Pozywała tę Katarzynę, podkomorzynę krakowską w r. 1489 (ib. k. 536). Jadwiga, wdowa po Bartłomieju z Iwanowic, kasztelanie kaliskim, działając wimieniu zięcia Feliksa z Oleśnicy, wykupiła w r. 1491 od Małgorzaty siedem klejnotów, t. j. "zapon", które zmarły kasztelan kaliski zastawił był tej swej córce za 200 zł. węg. (I. Kal. 4 k. 117). Była ta Małgorzata 2-o v. w r. 1499 żoną Andrzeja Wieruszewskiego, z czasem burgrabiego kaliskiego, i wtedy pozywała braci z Iwanowic, dziedziców w W. Koźminie, o 750 zł. posagu, albo o równy podział dóbr ojczystych, z których jej nie wyposażyli należycie (I. Kal. 5 k. 97). Domagała się w r. 1507 z racji sumy 700 zł. węg. intromisji do części Pleszewa oraz wsi Baranowa i Baranówka (Kal. 6 k. 180). Zob. tablicę.

Nie mam pewności czy wszystkich tych, o których będę mówił niżej, można poczytywać za Zarembów. Od Marcina z Pleszewa żądał w r. 1437 uiszczenia 90 grz. ks. Jan Czacki, pleban w Wróblewie, działający w imieniu swego brata Piotra Czackiego (Gr. Kal. 2 k. 9). Dorota P-a, zakonnica w Ołoboku, toczyła w r. 1447 sprawę z Maciejem z Cielczy i jego żoną Dorotą (Py. 9 k. 99). Stanisław z Pleszewa swoją część Kościelca dał w r. 1451 Piotrowi z Oporowa, podkomorzemu i staroście łęczyckiemu (P. 1381 k. 25). Katarzynie z Pleszewa zastawił w r. 1461 za 13 grz. swoją część rodzicielską w we wsiach Chlewo i Zbrudzewo Stanisław z Chlewa (I. Kal. 1 k. 17). Andrzej P. pozywany był w r. 1499 przez Macieja Pogrzybowskiego o zbiegłego z Pogrzybowa kmiecia prac. Michała zw. Dula (Kal. 5 k. 83b). Andrzej P. miał w r. 1499 termin z małżonkami Bieniaszem i Zofią, dziedzicami z Chorzewa, o nie dopełnienie rezygnacji wsi W. i M. Krosinino(?) (Kal. 15 k. 114). Andrzej P. wzywał Bieniasza Chorzewskiego do sprzedania za 32 i pół grz., wsi W. i M. Cienini(?), czego dotąd nie uzyskał (Kal. 6 k. 71). Jan P., podkomorzy dobrzyński w r. 1532 (I. R. Z. Kal. 4 k. 137).

>Pleśniewiczowie (czy szlachta?). Florian P. (Pleszniewicz) był przez ok. 30 lat rewizorem na leszczyńskiej komorze celnej, umarł 1757.1/V. r., mając 72 lata i 49 tygodni. Z żony Anny jego synowie: Kasper Stanisław, ur. 1730.8/I. r., Józef (Józef Piotr), ochrzcz. 1736.10/IX. r., zmarły 1740.16/I. w wieku ok. trzech lat, Jakub Mikołaj ur. 1743.25/VII. r., zmarły 3/VII. t. r., Mateusz (Jan Mateusz), ur. 1744.25/IX. r., zmarły 1749.28/XI. r. Córka Renata Konkordia, ochrzcz. 1735.17/II. r., zmarła 1740.18/II. r. Podawał ją do chrztu urodz. Stanisław Plesniewitz(!), obywatel poznański (LB, LM Leszno).

>Plewa Jan, dziedzic w Kossowie, między którym a Jarosławem Małockim założone zostało w r. 1502 vadium (N. 146 s. 291).

>Plewicki urodz. Paweł, ekonom w Bierzglinku w pow. pyzdr., chrzestny 1799.6/VII. r. (LB Września).

>Plewińscy, z Plewni w pow. kal. Piotr w Plewni na części wsi Szadek w pow. kal. w r. 1446 oprawił posag 150 grz. żonie Krystynie (P. 1379 k. 144). Nie żył już w r. 1461, kiedy Krystyna wraz z synami Mikołajem i Łukaszem występowała jako dziedziczka z nimi Plewni (I. Kal. 1 k. 37). Ponadto synami Piotra i Krystyny byli Jan i Stanisław, córka Katarzyna, w latach 1476-1480 żona Piotra, krawca w Stawiszynie. Arbitrzy godzili w r. 1462 tę Krystynę, mąjącą oprawę na Szadku, z jej czterema synami (I. Kal. 1 k. 99). Krystyna wspólnie z synami, Mikołajem i łukaszem, trzy osiadłe łany w Szadku sprzedała w r. 1464 wyderkafem za 30 grz. małżonkom, Mikołajowi Rayskiemu i Dorocie (P. 1383 k. 201v). Bracia, Mikołaj i Łukasz, t. r. łan w Plewni zastawili za 8 grz. Janowi (bratu) z Szadka (I. Kal. 1 k. 239). Łukasz z Plewni t. r. zapisał dług 8 zł. węg. Marcinowi z Biernacic (ib. k. 288). Krystyna z synami, Mikołajem i Łukaszem, trzy łany w Szadku zastawiła wyderkafem za 30 grz. t. r. małżonkom Mikołajowi z Gorzuch i Dorocie (ib. k. 307). Krystyna dwa swoje oprawne łany w Szadku w r. 1466 sprzedała wyderkafem za 20 grz. Aleksemu niegdy Zdzinickiemu (I. Kal. 1 k. 359), zaś w r. 1480 cztery oprawne łany osiadłe w tejże wsi sprzedała wyderkafem małżonkom, Piotrowi Sowińskiemu i Małgorzacie (P. 1386 k. 203). Spośród wspomnianych wyżej synów, Mikołaj i Łukasz, cztery łany osiadłe w Szadku sprzedali wyderkafem w r. 1467 za 60 grz. Aleksemu ze Zdzenic (P. 1383 k. 287v).

Bracia, Mikołaj i Stanisław, w r. 1471 zobowiązali się zrezygnować za 100 grz. brzeg należący do Plewni ks. Janowi Zaksińskiemu, kanclerzowi gnieźnieńskiemu (I. Kal. 2 k. 196). T. r. Hektor ze Skarszewa występujący jako prokurator tego kanclerza oraz Zawiszy, Andrzeja i Jakuba, braci z Zaksina, żądał od Łukasza dopełnienia tej rezygnacji (ib. k. 209). Łukasz nie żył już w r. 1473, a arbitrzy godzili Annę, wdowę po nim, z jej "dziewierzem" Mikołajem. Była już wtedy Anna 2-o v. żoną Piotra Kobylnickiego (I. kal. 2 k. 296v). Bracia niedzielni: Mikołaj, Jan i Stanisław w r. 1476 zobowiązali się uiścić 10 grz. posagu siostrze Katarzynie i jej mężowi opatrz. Piotrowi, krawcowi w Stawiszynie. Asystował przy tym Katarzynie wuj rodzony(!) Mikołaj Rayski (I. Kal. 2 k. 414v). Czy więc Krystyna matka jej i jej braci była Rayska? Jednocześnie Mikołaj, Jan i Stanisław, bracia z Plewni, zapisali sumę 14 grz. pod zastaw jednego łanu w Plewni Dorocie, żonie Mikołaja z Rayska (ib.). Mikołaj i Stanisław, niedzielni w Plewni, byli w r. 1480 gotowi siostrze Katarzynie zastawić z tytułu jej posagu łan osiadły w tej wsi (I. Kal. 3 k. 8), zaś Katarzyna, żona Piotra, krawca i mieszczanina stawiszyńskiego, skwitowała t. r. swych braci Mikołaja, Jana i Stanisława z 10 grz. posagu (ib. k. 21). Między braćmi niedzielnymi, Mikołajem i Stanisławem z jednej strony, a Piotrem Sowińskim z Szadka z drugiej, założone zostało vadium w r. 1489. mające gwarantować, iż będą żyć w pokoju (ib. k. 537v). Mikołaj z Plewni na połowie tej wsi oprawił 100 grz. posagu żonie Jasze(!), ale nie znamy daty tej oprawy (P. 1383 k. 275). Stanisław z Plewni łan pusty w Szadku zastawił w r. 1495 za 50 grz. małżonkom Jakubowi Sowińskiemu i Dorocie (ib. 4 k. 393), zaś w r. 1499 był przez tych nałżonków pozywany (ib. 5 k. 118). Tego Stanisława i jego niedzielnego rodzonego bratanka Andrzeja (po którym z braci?) wzywano w r. 1499 do wytłumaczenia się, czemu nie uczestniczył w wojnie mołdawskiej (ib. k. 132). Andrzej P. wsie Plewień i Szadek w r. 1513 sprzedał za 200 grz. Janowi Liczyńskiemu (P. 786 s. 466). Jan Dziagilowski(!) zwany P-im swe części w Plewieni i Szadku w r. 1514 sprzedał za 100 grz. temuż Liczyńskiemu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 31). Ten to Jan Liczyński, wojski sieradzki, osiem łan roli (w tym jeden łan osiadły) w Szadku, które to łan Piotr Sowiński nabył wyderkafem od Stanisława i Mikołaja, dziedziców w Plewieniu i Szadku, sprzedał w r. 1518 za 150 grz. Andrzejowi i Marcinowi, braciom Sowińskim, dziedzicom w Szadku (ib. k. 48).

>Plewińscy, różni. Michał, mąż Anny Abigail Tarnowskiej(?), w r. 1736 już 2-o v. żony Franciszka Henryka Żychlińskiego, która wtedy spisywała z tym swym drugim mężem wzajemne dożywocie (Ws. 86 k. 3). Kwitowała się z tym mężem w r. 1742 z inwentarzy (Ws. 88 k. 34). Maciej, ekonom w Bielewie, i Salomea Zdroska, rodzice Szymona Antoniego, ur. w Bielewie, ochrzcz. 1740.23/X. r., i Zuzanny Marianny, ur. tamże, ochrzcz. 1738.10/IX. r. (Dupl. LB Szubin). Małgorzata, w r. 1752 żona Franciszka Zaleskiego.

Antoni Ignacy umarł w Strzelni 1863.21/VII. r. z ran otrzymanych w bitwie z Rosjanami (Dz. P.).

>Plewkiewiczowie (zapewne nie byli szlachtą?). Józef, urządnik celny, potem ok. r. 1830 dziedzic Pawłowa koło Gniezna, umarł 1861.25/XI. r., mając lat 71. Nazwany wtedy "byłym dziedzicem Pawłowa:. W akcie zgonu do nazwiska dodano w latach późniejszych "de" (LM Św. Trójca, Gniezno). Żoną jego była Anna Winnicka i z niej zrodzeni synowie: Jan Nepomucen Tadeusz, ur. w Przyborowie 1818.15/V. r., podawany do chrztu przez Apolonię P-ą (LB Mielżyn), Antoni Józef Symplicjusz, ur. w Zmyślonej 1819.19/XI. r., Ludwik Ignacy, ur. tamże 1821.30/I. r. (LB Doruchów), Seweryn Antoni, ur. w Pawłowie 1830.8/I. r. i jego siostra bliźniaczka Paula Józefa, zmarła 1835.21/III. r., Ignacy Lojola Serafin, ur. tamże 1836.29/VII. r. (LB, LM Pawłowo). Seweryn i Klotylda Matczyńska, rodzice Pawła Zygmunta, ur. w Pawłowie 1864.18/XI. r. (LB Pawłowo).

Jan zaślubił w Poznaniu u Św. Marcina 1897.23/II. r. Józefę Sawicką z Poznania (Dz. P.). Właściciel Słomczyc w pow. wrzesiń. (321 ha) oraz Sławna z folw. Kamionka, Zmysłowa i Dulinowa w pow. czarnkowskim (1886 ha), zmarł 1939.5/VII. r. (Dz. P.). Tadeusz, zapewne syn powyższych, podpor. rez. 17 pułku ułanów, umarł 1932.14/IV. r., pochowany w Lubaszu (ib.).

>Plichowska urodz. Ludwika, panna, zaślubiła 1774.13/II. r. Antoniego Woszczyńskiego (LC Św. Maria Magdal., Pozn.).

>Plichtowie h. Półkozic, pisali się ze Skotnik. Petronella, żona Jakuba Brzostowskiego, nie żyjącego już w r. 1612. Konstanty ze Skotnik P., starosta gostyński i Gąbiński, ojciec Estery, w r. 1628 żony Marcina z Rudnik Biskupskiego (N. 176 k. 5), wdowa po tym Biskupskim w latach 1636-1647. Konstancja, nie żyjąca już w r. 1649, żona Jana Rysińskiego, kasztelana kruszwickiego. Oktawian, kasztelan wyszogrodzki, ojciec Marianny, w r. 1661 żony Władysława z Rokszyc Zapolskiego, kasztelana wieluńskiego (I. Kal. 146 s. 62). Agnieszka, żona 1-o v. Zygmunta Walewskiego, podkomorzego łęczyckiego, 2-o v. w r. 1665 Władysława hr. Leszczyńskiego, wojewody łęczyckiego. Konstancja, żona Kaspra z Bogusławic Sierakowskiego, kasztelanica bydgoskiego, oboje nie żyli w r. 1700. Katarzyna, w r. 1696 żona Michała Wolskiego, podstolica sochaczewskiego. Józef, posespor Piotrkówka koło Szamotuł r. 1714, ożenił się w r. 1711 z Agnieszką Kuligowską, wdową 1-o v. po Michale Krzeszkowskim, od której przed ślubem uzyskał zapis 10.000 zł. (Kośc. 310 s. 402). W imieniu własnym, tej żony oraz jej dzieci z pierwszego męża, posesorów W. i M. Piotrkówka, pozywał w r. 1713 Andrzeja Kalksteina (P. 290 k. 7). Agnieszka umarła w Piotrkówku 1726.26/X. r. (LM Szamotuły), zaś Józef poślubił 2-o v. 1727.15/IX. r. Mariannę Tomicką z Gościejewka (LC Rogoźno), córkę Macieja, starosty obornickiego, i Konstancji Zebrzydowskiej. Umarł w Piotrkówku we wrześniu 1732 r., a Marianna wyszła 2-o v. w r. 1733 za Wojciecha Dembińskiego, któremu przed ślubem zapisała 3.000 zł. (P. 1238 k. 45, 332). Nie żyli ze sobą w r. 1760, kiedy Marianna wszelkie swe sumy cedowała siostrzeńcowi Adamowi Kalksteinowi (G. 99 k. 234). Marianna, obok siostry Franciszki z Tomickich Kalksteinowej, dziedziczka po ojcu Niemieczkowa w pow. pozn., swoje tam części sprzedała w r. 1762 za 30.000 zł. siostrzeńcowi Adamowi Kalksteinowi. Męża swego określiła wtedy mianem "uciążliwego" (P. 1333 k. 120).

>Plichtowie różni. Wojciech P., niegdy Piorunowski, w r. 1489 "brat" Barbary Chylińskiej, wdowy po Mikołaju Lubieńskim (P. 1387 k. 103v). Piotr i Michał P-owie, bracia niedzielni, pozwani w r. 1513 przez Jana, Barbarę i Dorotę, rodzeństwo Boszkowskich (G. 25 k. 421). Sprawa między nimi toczona dotyczyła pięciu morgów pola, które Boszkowskiemu rezygnowała Elżbieta Boszkowska, żona sław. Jakuba zw. Król z Torunia (G. 25 k. 423v).

Szl. Jan, konsyliarz sądowy Regencji Pozn. w r. 1819, żył jeszcze 1840.20/IV. r. (LB Św. Małgorzata, Pozn.), mąż Antoniny Zaleskiej, zmarłej w Poznaniu 1861.24/XII. r. (Dz. P.). Synowie: Leon, ur. w r. 1829, zmarł 1/VIII. t. r. mając 5 miesięcy, Julian Władysław, ur. w Poznaniu 1831.28/X. r. (LB Św. Wojc., Pozn.)., Ludwik, o którym niżej. Z córek, Teofila, zamężna Salkowska, chrzestna 1827.22/VII. r. (LB Św. Jan, Pozn.), zmarła 1865.4/VI. r. (Dz. P.). Michalina, ur. 1819.19/VII. r. (LB Św. Wojc., Pozn.), zmarła 1882.24/II. r. (Dz. P.). Kazimiera Karolina, ur. 1821.31/I. r., chrzestna 1848 r. Antonina Leokadia, zmarła na Grochowych Łąkach w Poznaniu 1825.15/V. r. mając 9 dni. Ludwik, syn Jana i Zaleskiej, sekretarz magistratu poznańskiego, pracował w urzędzie miejskim lat 40, zmarł 1886.24/VII. r. (Dz. P.). Z żony Nepomuceny Dziorobkówny miał synów: Jana Antoniego, ochrzcz. 1850.13/II. r., Władysława, ur. 1854.20/VII. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), Stanisława Józefa, ur. na Zagórzu 1856.15/III. r. (LB Św. Małgorzata, Pozn.), Tadeusza Walentego, ur. 1866.26/VII. r., oraz córki, Honoratę Kazimierę, ur. 1848.13/IV. r., i Teofilę Weronikę, ur. 1860.22/III. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.).

>Plucińscy, których nazwisko dość często występujące w Wielkopolsce zachodniej, w dawnym zaborzez pruskim, nie zdaje się mieć genezy geograficznej, nie znamy bowiem wsi, któraby w sposób niewątpliwy mogła się stać jego źródłem. Natomiast szeroko tu rozpowszechnione nazwisko Pluta mogło w niektórych wypadkach poprzez przydanie końcówki ski przybierać pewne cechy szlacheckości. P-cy, którzy w stuleciach XVII i XVIII bywali dzierżawcami sołectw w królewszczyznach, zawierali zwązki małżeńskie w kręgach nieszlacheckich, którzy używali określeń stanowych właściwych bądź zgoła dla nieszlachty, bądź używanych przez warstwy "pośrednie", ku szlachectwu aspirujące, w XIX i XX wieku stają sie dziedzicami dóbr ziemskich i przez władze pruskie poczynają być uważani za szlachtę, używając przy swym nazwisku "von". Niektórzy z nich, przede wszystkim owi właściciele ziemscy, "von P-y", poczęli się uważać za Odrowążów. Herbarze polskie nie znały P-ch tego herbu, wymieniając jedynie P-ch vel Płuczyńskich h. Szeliga w Prusach Królewskich. Zresztą Odrowąż to herb, który w Wielkopolsce jawił się tylko epizodycznie i to bardzo rzadko. Zważywszy to wszystko, byłbym skłonny przypuszczać, iż P-cy w Wielkopolsce byli rodziną nieszlachecką, awansującą właśnie pod względem pozycji społecznej.

Urodz. Łukasz P. kwitował w r. 1628 Stefana Krzyckiego, wojszczyca kaliskiego, z 60.000 grz. (Ws. 41 k. 401). Zapewne ten sam, ale już tylko "szlachetny". Łukasz P. spisywał w r. 1641 wzajemne dożywocie z żoną Marianną Lobeską (Ws. 207 k. 139), córką Jerzego i Jadwigi Głaniszewskiej, zaś bratanicą i jedyną spadkobierczynią Jakuba Lebeskiego, która t. r. kwitowała się ze sław. Maciejem Czanderem, rodzącym się ze zmarłej Anny Lebeskiej, rodzonej siostry ojca Marianny (Kośc. 299 k. 498). Kwitowała ta Marianna w r. 1644 Władysława Rydzyńskiego z 200 zł. (Kośc. 301 k. 714v). Łukasz P. w r. 1650 kwitował z 5.000 grz. Ewę Bronikowską, żonę Jana Gorzeńskiego (Ws. 51 k. 303). Nie żył już w r. 1664, kiedy owdowiała Marianna Lebeska, jedyna spadkobierczyni swych wujów, Jakuba i Jana Głaniszewskich, zobowiązała się sprzedać Wojciechowi Przespolewskiemu za 4.000 zł. odziedziczone po tych wujach części Bieganina w pow. kal. (Kośc. 305 k. 228). Chyba tego samego Łukasza córką była urodz. Anna P-a, w latach 1682-1701 żona Franciszka Rasińskiego (P. 1105 X k. 23, 1140 IV k. 14), nie żyjąca już w r. 1717 (P. 1155 k. 33v).

Jadwiga, w r. 1639 żona Andrzeja Kuczkowskiego, wyszłą 2-o v. w r. 1650 za Łukasza Milewskiego, a żyli oboje i w r. 1652.

Jan, dziedzic posesor (dzierżawca) sołectwa we wsi Gostom (Gostum) w starostwie nowodworskim w r. 1662. Jego synem był Wojciech (Wojciech Jerzy Chrystian, Jerzy Wojciech, Albrecht), w r. 1743 tytułowany "opatrznym" (spectabilis), posesor sołectwa gostomskiego w latach 1721-1750. Żenił się trzy razy. Zaślubił 1-o v. w Wałczu 1713.24/XI. r. Annę Callis vel Kallies, córkę Wojciecha, zmarłą przed r. 1721. Imienia i nazwiska drugiej żony nie znam, trzecią była Anna Barbara Gerck, córka Joachima. Z pierwszego małżeństwa synowie, Jan i Józef, córka Maria Elżbieta, bliźniaczka Jana, ur. w Gostomiu 1714.5/VII. r., ochrzcz, w Wałczu. Z drugiej żony synowie, Jerzy i Michał, zaś z córek Krystyna (Krystyna Elżbieta), ur. w Gostomiu 1721.13/XII. r., która zaślubiła 1747.12/I. r. Jana Jerzego Busse, zaś drugim jej mężem był poślubiony w Wałczu 1749.25/IV. r. Michał Schmidt, mieszczanin wałecki. Anna była w r. 1760 żoną Jana Michała Busse. Spośród synów, o Janie niżej. Józef, ur. w Gostomiu 1719.12/III. r., wspomniany w latach 1752-1755 jako pisarz wałecki, oczywiście miejski. Jerzy (Jerzy Sebastian) ur. w Gostomiu 1724.14/I. r. On lub brat jego Michał był w r. 1749 plebanem w Urzazowie (S. Leitgeber, Plucińscy, maszynowis w pos. autora).

Jan (sławetny), syn Wojciecha i Anny Callis, ur. w Gostomiu 1714.5/VII. r., ochrzcz. w Wałczu 7/VII. t. r., od 1750.5/IV. dziedziczny posesor sołectwa w Gostomiu, potem też i sąsiedniego sołectwa wsi Róża. Żył jeszcze w r. 1768. Ożenił się ok. r. 1750 z Anną Elżbietą Kegel (Kegell), córką Marcina, właściciela młyna Kegelsmühl koło Piły i sołectwa w Czarnomiu koło Runowa w pow. nakiel., i Krystyny Busse, ur. 1728.9/V. r., która wniosła mężowi sołectwo we wsi Róża w pow. pozn., umarła ok. r. 1766 (ib.). Synowie: Michał, Marcin, Andrzej. Córka Apolonia zaślubiła w Gostomiu w r. 1769 Jana Floriana Busse, wolnego sołtysa w Gostomiu, zmarła w Mechlinie w r. 1819 (ib.).

1. Michał, syn Jana i Anny Kegel, ur. 1751.26/I. r. (ib.), może zmarły młodo.

2. Marcin, syn Jana i Anny Kegel, ur. w r. 1752, proboszcz zrazu w Obrzycku, potem w Margoninie w r. 1797, umarł tam 1829.12/VI. r. w wieku lat 77 (ib.).

3. Andrzej ("uczciwy"), syn Jana i Anny Kegel, ur. w Gostomiu w.r 1753, posesor tamtejszego sołectwa w latach 1789-1793 (1795?), zaś sołectwa w Skrzetuszu w r. 1799, dzierżawca domeny królewskiej Łaziska (do r. 1835) oraz dwóch innych domen królewskich, Ochodza i Rgielsko, wszystkie w pow. wągrowieckim. Umarł w Łaziskach 1839.14/X. r. Jego żoną była zaślubiona w r. 1780 Anna Rozyna Busse, córka Marcina i Krystyny Freymarkt, zmarła przed r. 1839. Synowie ich: Jan, Marcin, Michał, Andrzej, Karol, Sylwester i Błażej. O Marcinie, Michale, Karolu, Sylwestrze będzie mowa niżej. Andrzej, ur. w r. 1789, dzierżawca Ochodzy, zmarł w Wągrówcu 1847.16/V. r. O Janie wiem tyle, że się urodził w r. 1779, posesor Sierakowa w r. 1803, Lubosza w r. 1807, zaślubił we dworze w Luboszu 1803.29/V. r. Joannę Małdrzyńską, ur. w Luboszu ok. 1784/87, a ślub dawał im ks. Marcin P., proboszcz margoniński i obrzycki (LC Lubosz). Jonanna, owdowiawszy, wyszła 2-o v. za Kamieńskiego, umarła 1874.23/I. r., kończąc 90-y rok życia (Dz. P.). Błażej umarł 1847.11/I. r. (Leitgeber). Z córek, Elżbieta, ur. ok. 1796 r. zapewne w Skrzetuszu, zaślubiła w Wągrówcu 1828.9/VIII. r. Antoniego Floriana Majewskiego, umarła w Konojedzie 1884.4/I. r., mając lat 88 (Dz. P.; Leitgeber). Wlhelmina, ur. w Łaziskach w r. 1803, chrzestna 1828.14/V. r. (D. LB Łęgowo). Apolonia zmarła panną (Leitgeber).

1) Marcin (Marcin Andrzej), syn Andrzeja i Anny Busse, ur. w Gostomiu 1783.15/XI. r., po ojcu w latach 1835-1851 dzierżawca domeny Rgielsko z folwarkiem Karolino, umarł w Ochłodzy 1858.11/VI. r. Jego pierwszą żoną była zaślubiona w Wągrówcu 1816.7/II. r. Nepomucena Hefft, córka Onufrego, mieszczanina wągrowieckiego, i Antoniny, zmarła krótko po r. 1825. Druga żona to zaślubiona ok. r. 1832/34 Karolina Retz, córka Jana i Marianny Ludwiki Busse, ur. w Kicinie 1795.3/III. r., zmarła w Trzebawiu 1882.4/II. r. (Dz. P.). Z pierwszego małżeństwa synowie: Felicjan, Jan i Józef. Córki: Antonina zamężna za Zboralskiego, Józefa (Józefa Matylda), ur. w Ochodzy 1818.14/III. r., zmarła po r. 1847, Stefania (Stefania Ludwika), ur. w Ochodzy między r. 1818 a 1820. Katarzyna (Katarzyna Salomea), ur. tamże 1822.4/XI. r., zmarła w Konojedzie 1878.8/I. r. (Dz. P.). Z drugiej żony córki Melania, o której nie mam wiadomości, i Waleria, ur. w Ochodzy 1835.1/V. r., żona Gustawa Busse, zmarła 1882.19/I. r. (Dz. P.; Leitgeber).

(1) Felicjan (Feliks Leonard), syn Marcina i Hefftówny, ur. w Ochodzy 1816.6/XI. r., administrator Goździchowa, dóbr Stanisława Chłapowskiego, dzierżawca Wielkiej Wsi koło Buku w r. 1850 i t. r. administrator Łaszkowa, zaś Mącznik koło Środy w r. 1862, Ulejna koło Środy w r. 1864, zmarł w Jaworach koło Borku 1869.11/II. r., pochowany w Jeżewie (Dz. P.; Leitgeber). Żoną jego była zaślubiona 1842.21/VI. r. Emilia Skórzewska (LC Konojad), córka Benona z Sepna i Anny Płonczyńskiej, ur. ok. r. 1818, zmarła w Rusiborzu 1870.3/XII. r. w wieku lat 52, pochowana w Gieczu (LM Giecz; Dz. P.). Mężowi wniosła Łagiewniki (958 m.m.), które on krótko po ślubie sprzedał (Leitgeber). Z synów, o Kazimierzu będzie niżej, Tadeusz (Tadeusz Józef Roman), ur. w Jaszkowie 1850.19/II. r. (LB Śnieciska), posesor Brodów w r. 1884, zmarł w Lusówku 1893.16/I. r., pochowany w Kurowie (Dz. P.). Córka Felicjana i Skórzewskiej, Stanisława (Stanisława Floerentyna), ur. w Wielkiej Wsi 1843.23/IV. r. (LB Buk), wyszła 1867.13/IX(X?). r. za Bolesława Trąmpczyńskiego, a zmarła w Lesznie 1930.23/X. r. i tam pochowana (Dz. P.).

Kazimierz (Kazimierz Jakub), syn Felicjana i Skórzewskiej, ur. w Wielkiej Wsi 1845.1/V. r. (LB Buk). Dzierżawił w latach 1875-1889 Strzępiń od Cecylii Działyńskiej, administrował Karczewem w pow. kośc., majątkiem Emilii Chłapowskiej, był po r. 1889 właścicielem Rusiborza w pow. średzkim, zaś w r. 1890 kupił za 500.000 m. Lusówko (3,326 m.m.) w pow. pozn. (Dz. P., wiad. z 26/VI.). Umarł 1901.10/IX. r. (Dz. P.; Leitgeber). Ożenił się w r. 1874 z Bronisławą Trąmpczyńską, córką Antoniego i Weroniki Witkowskiej, ur. po r. 1830, zmarłą w Zielnikach 1921.11/III. r., pochowaną w Lusowie (Dz. P.). Była właścicielką Zielnik koło Środy (317 ha), które to dobra kupiła w r. 1908 od S. Radziejewskiego (Dz. P., wiad. z 15/XII.). Synowie: Felicjan, ur. ok. r. 1874, zmarł w Lusówku 1894.11/X. r. w 21-ym roku życia, pochowany w Lusowie (Dz. P.), Leon i Zygmunt, o których niżej, Władysław-Bronisław, ur. w Strzępinie 1884.6/VII. r., zmarły tamże w r. 1887 (Dz. P. wiad, z 10/IX.). Spośród córek, Helena Waleria, zmarła w Karczewie 1880.25/XII. r. Anna Emilia Weronika, ur. w Strzępiniu 1886.17/IV. r., zmarła tamże 1887.6/IX. r. (Dz. P.). Barbara (Barbara Bronisława). ur. w Strzępiniu 1889.3/IX. r. (LB Granowo), wyszła 1911.22/II. r. za Jana Rembowskiego, właściciela Wyszkowa w pow. średz. (ib.). Maria, żona Zygmunta Gościmskiego, właściciela Rozdżał w pow. kal.

a. Leon (Leon Bolesław), syn Kazimierza i Trąmpczyńskiej, ur. w Strzępiniu 1875.9/II. r. Członek Naczelnej Rady Ludowej, prezes na powiat Poznań-Zachód 1918.XI. r., wiceminister b. dzielnicy pruskiej w latach 1919-1920, komisarz generalny RP w Gdańsku 1921.20/VI.-1924.28/II., delegat Polski do Ligi Narodów w Genewie w latach 1921-1824, poseł na sejm 1922 r. i znów 1928-1930, wicemarszałek sejmu, patron Wielkopolskiego Tow. Kółek Rolniczych 1927 r., wiceprezes Rady Głównej Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowych komandor ord. Polonia Restituta z gwiazdą. Właściciel Sadów i Swadzimia (650 ha) z folw. Przezmierowo w pow. pozn., dóbr przejętych w r. 1899 od teściowej Aleksandry z Głogowskich Kąsinowskiej, właścicielki Rusiborza i Zielnik (400 ha) koło Środy. Umarł w Swadzimiu 1935.2/VI. r., pochowany w Lusowie (Dz. P.). Zaślubił w Lusowie 1899.12/IX. r. Marię (Marię Paulinę) Kąsinowską, córkę Władysława i Aleksandry Głogowskiej, ur. w Swadzimiu 1879.15/I. r., zmarła w Szczecinie 1946.10/XI. r. (Leitgeber). Synowie: Kazimierz, Felicjan, Józef, Zbigniew i Stefan. Córka Aleksandra, ur. w Berlinie 1914.8/XII. r., mgr inż. roln. 1946 r., wicedyrektor Stacji Fodowli Roślin w Choryni (ib.).

a) Kazimierz (Kazimierz Władysław), syn Leona i Kąsinowskiej, ur. w Swadzimiu 1901.12/II., adwokat w Poznaniu, dziennikarz, literat, używał pseudonimu "Szymon Pigwa". Por rez. 70 pułku piechoty przebywał w r. 1939 w obozie jenieckim w Starobielsku, zapewne wiąc zginął w r. 1940 w Katyniu.

b) Felicjan, syn Leona i Kąsinowskiej, ur. w Swadzimiu 1903.20/III. r., inż. roln., właściciel po ojcu Rusiborza, rozstrzelany przez Niemców 1945.18/I. r. pod Radomskiem (Leitgeber).

c) Józef, syn Leona i Kąsinowskiej, brat bliźni poprzedniego, sędzia, po wojnie pracował w Szczecinie jako lektor języka niemieckiego na tamtejszej Akademii Rolniczej. Umarł w r. 1971. Ożenił się w r. 1947 z Felicją Studzińską, córką Konstantego i Elżbiety Turkiewiczówny, ur. w Poznaniu 1902.1/VI. r. (ib.).

d) Zbigniew, syn Leona i Kąsinowskiej, ur. w Swadzimiu 1904.29/X. r., roln. właściciel Zielnik, zamieszkał od r. 1939 w Argentynie, gdzie zmarł w r. 1970. Ożenił się w Tarnopolu (w Buczaniowie?) 1935.15/X. r. z Marią Heleną Serwatowską, córką Władysława i Wandy Marii Puzynianki, ur. w Jezierzanach 1908.5/XI. r., która zginęła w katastrofie lotniczej w r. 196... Syn Grzegorz, ur. w styczniu 1938 r., mieszkający w Argentynie. Córka Wanda, ur. w sierpniu 1936 r., zamężna za Norbertem Augé, sekretarza ambasady argentyńskiej w Libanie, potem w Egipcie, urzędnikiem Min. spraw Zagran. w Buenos Aires.

e) Stefan, syn Leona i Kąsinowskiej, ur. w Swadzimiu 1908.22/II. r., student na Wydziale Prawno-Ekonom. Uniwersytetu Pozn., członek Aeroklubu Pozn., zginął w katastrofie lotniczej nad Zielnikami 1934.17/III. r. (Dz. P.; Leitgeber).

b. Zygmunt (Zygmunt Kazimierz), syn Kazimierza i Trąmpczyńskiej ur. w Strzępiniu 1882.12/II. r. (LB Granowo), uczestnik powstania wielkopolskiego w r. 1918, adiutant generała Dowbora-Muśnickiego w r. 1919, członek Obozu Wielkiej Polski, oboźny dzielnicy zachodniej tej organizacji, komandor orderu Polonia Restituta i Krzyża Walecznych. Z działów majątkowych przeprowadzonych w r. 1903 dostało mu się Lusówko z folwarkiem Rozalin (841 ha), dzierżawił ponadto w r. 1906 część Lusowa, zaś t. r. od Grzegorzewicza kupił folwark Fijałkowo koło Poznania (385 ha) (Dz. P., wiad. z 25/II.). Umarł w Poznaniu 1933.15/XII. r., pochowany w Lusowie (Dz. P.). Zaślubił w Panience 1906.1/XII. r. Zofię Krajewską, córkę Celestyna i Stefanii Zakrzewskiej (h. Trzaska), ur. w Skoraczewie 1885.13/V. r., zmarłą 1773.19/XI. r. Synowie, Wiesław i Jurand. Córka Janina, ur. w Lusówku 1915.13/III. r. mieszkająca od r. 1945 we Francji i tam zmarła w r. 1976.

a) Wiesław, syn Zygmunta i Krajewskiej, ur. w Lusówku 1917.16/V. r., sierżant-podchorąży rezerwy kawalerii wojsk polskich, poległ 1939.15/17/IX. r. na Wołyniu. Ekshumowany w r. 1965 i pochowany w Lusowie (Leitgeber).

b) Jurand, syn Zygmunta i Krajewskiej, ur. w Lusówku 1919.27/I. r. mieszkał do r. 1968 w Kongo, potem w Belgii. Zaślubił w Belgii w r. 1941 Janinę Styczyńską, z którą rozwiódł się. Córki: Aleksandra, ur. 1942.14/II. r., Krystyna, ur. 1951.7/II. r. Mariola, ur. 1953.20/IX. r.

(2) Jan, syn Marcina i Hefftówny, dzierżawca Rgielsska od r. 1951. Mąż Florentyny Zbąskiej, zmarłej w Łaszkowie 1882.3/I. r., pochowany w Rąbiniu (Dz. P.). Córka Zofia, żona Witolda Psarskiego, adwokata w Inowrocławiu, zmarłego tam w r. 1886.

(3) Józef, syn Marcina i Hefftówny, ur. w Rgielsku 1825.27/I. r., uczestnik powstania r. 1863/64. Dzierżawił w latach 1858-1882 Trzebaw od Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (LB Podlesie Kośc.; LB Skoki), zaś Granowo i Kubaczyno od jej siostry Cecylii Działyńskiej. W r. 1883 na subhaście kupił Drożyn w pow. bukowskim (Dz. P., wiad. z 11/X.). Umarł w Granowie 1886.17/I. r., pochowany w Lesznie (Dz. P.; LM Granowo). Żoną jego była zaślubiona 1855.6/VII. r. Małgorzata Rakowska, córka Wojciecha, profesora gimnazjum w Bydgoszczy, i Faustyny (LM Leszno), ur. w Bydgoszczy 1833.17/VII. r., zmarła w Lesznie 1900.28(25?)/VI. Synowie, Stanisław i Wacław

a. Stanisław (Walerian Stanisław), syn Józefa i Rakowskiej, ur. w Konojedzie 1856.19/IV. r., referendarz w sądzie obw. wNaumburgu, zdał egzamin asesorski 1881.29/I. r. (Dz. P.), dr. praw, adwokat i notariusz w Lesznie, umarł tam 1901.26/XI. r. Zaślubił w Oporowie w r. 1884 Ludwikę Rychłowską, córkę Walerego i Jadwigi Modlibowskiej, ur. w Drobninie 1865.25/VIII. r., zmarłą w Warszawie 1957.25/XI. r. Syn Jóżef, ur. w Lesznie 1887.18/I. r., zmarły tamże 1899.20/XI. r. Córka Jadwiga, ur. tamże 1885.9/VI. Wyszła w Poznaniu w kośc. Najśw., Marii Panny 1903.27/X. r. za Władysława Sczanieckiego, właściciela Łaszczyna, pułkownika wojsk polskich.

b. Wacław (Wacław Andrzej Bobola), syn Józefa i Rakowskiej, ur. w Trzebawiu 1858.25/II. r. (LB Konojad). Posesor Granowa, kupił w r. 1883 od Treskowa z Nieszawy za 366.000 m. Węgorzewo z folwarkiem Popkowice z pow. gnieźn. (2.200 m. m.), zaś w r. 1895 sprzedał je za 368.000 m. Niemcowi Kunathowi dzierżawcy Niewierza (Dz. P., wiad. z 17/VI). T. r. 4/XII. kupił od Maksymiliana P-go za 190.000 m. Wyki w pow. krotoszyń. (Dz. P.). Umarł w Trzebawiu 1936.12/X. r., pochowany w Łodzi (ib.). Żoną jego była zaślubiona 1882.8/I. r. Kazimiera Masłowskiego, córka Kazimierza, dziedzica Giecza, ur. ok. 1864. r., zmarła w Poznaniu 1900.4/XI. r. w wieku lat 36 (LC Konojad; LM Św. Marcin, Pozn.). Synowie: Mieczysław, Tadeusz, Witold, o którym niżej, Kazimierz, ur. w r. 1896, zmarły 1905.28/III. r., a ponadto dwaj synowie, najstarsi, pomarli przed nadaniem imion, jeden zmarły w Granowie 1882.3/X. r., w 10 i pół godzin po urodzeniu, drugi zmarły 1883.10/VI., zaraz po urodzeniu (LB Granowo). Z córek, Wanda, ur. w Trzebawiu 189.., wyszła w Łodzi koło Poznania 1915.9/XI. r. za Kazimierza Sicińskiego z Wolsztyna (Dz. P.). Maria, ur. w Trzebawiu w r. 1900, żona Ludwika Choińskiego. Halina, inż roln., właścicielka folwarku Dusza Górka koło Krotoszyna (52 ha), zmarła w r. 1942 w Rykach w wojew. warszawskim

a) Mieczysław (Mieczysław Józef Konstanty), syn Wacława i Masłowskiej, ur. w Trzebawiu 1887.31/XII. r., właściciel Gozdawy z folwarkiem Wyrobki w pow. mogilskim, które to dobra sprzedał. Umarł w Piwnicznej w pow. nowosądeckim w r. 1944. Zaślubił 1913.20/V. r. Jadwigę (Jadwigę Bronisławę Irenę) Rychłowską, córkę Józefa, dziedzica Bliżyc, i Zofii Speichert, ur. w Raszkowie 1892.9/IV. r. (LC Konojad). Synowie, Mieczysław i Jerzy. Córka Maria, ur. w Gozdawie 1915.8/IX. r., zaślubiła w r. 1942 Mariana Wierzchowickiego.

(a) Mieczysław, syn Mieczysława i Rychłowskiej, ur. w Gozdawie 1914.12/VI. r., docent Politechniki Śląskiej, dziekan wydz. elektrycznego, zaślubił w Londynie w r. 1945 Antoninę Krzymińską, córkę Michała i Marii Warwińskiej, ur. w Izbicach 1917.13/I. r. Syn Maciej (Maciej Tadeusz), ur. w Gliwicach 1948.27/IX., oficer polskiej marynarki handlowej. Z córek, Anna (Anna Magdalena), ur. w Plymouth 1946.24/XI. r. wyszła za Bogdana Kasprzaka. Krystyna (Krystyna Jadwiga), ur. w Gliwicach 1950.20/I. r., nauczycielka, zaślubiła Jana Tomczyka (Leitgeber).

(b) Jerzy, syn Mieczysława i Rychłowskiej, ur. w Gozdawie 1920.1/IV. r., oficer polskiej marynarki handlowej, walczył na zachodzie i zginął na statku "Puck" 1943.2/XII. r., podczas nalotu niemieckiego na Bari (Leitgeber).

b) Tadeusz, syn Wacława i Masłowskiej, ur. w Trzebawiu 1893.15/X. r., oficer zawodowy, kapitan artylerii, zginął w Katyniu w r. 1940. Z żony Marii Laskowskiej syn Krzysztof, ur. 1935.19/XII. r., wywieziony w r. 1940 na Sybir, umarł tam 1940.13/VIII. r. Córka Anna, ur. 1932.9/X. r. żona Władysława Opalińskiego (ib.).

c) Witold, syn Wacława i Masłowskiej, ur. w Trzebawiu 1892.21/V. r., inż. roln., dzierżawca Trzebawia, mąż Kazimiery Laskowskiej, córki Jana i Wandy Masłowskiej, zmarłej 1942.21/I. r. w Samarkandzie. Synowie, Andrzej i Józef. Z córek, Krystyna, ur. 1923.18/XI. r. zmarła 1925.13/XII. r., Teresa, ur. 1932.26/V. r., w Anglii poślubiła Władysława Lasonia (ib.).

(a) Andrzej, syn Witolda i Laskowskiej, ur. 1927.3/VII. r., mąż Martyny Skupskiej. Przebywa w USA. Córki ich, Anna, ur. 1955.8/II. r., i Izabela, ur. 1956.8/VII. (ib.).

(b) Józef, syn Witolda i Laskowskiej, ur. 1928.24/VII. r., zaślubił w Anglii w Chelmsdorf 1959.21/III. r. Shirley Eckerslay. Z niej syn Tomasz oraz córki, Nina i druga, nieznana mi z imienia (ib.)

2) Michał, syn Andrzeja i Anny Rozyny Busse, ur. w r. 1787, mieszkał w Łaziskach w r. 1810, był posesorem starostwa mieściskiego w latach 1818-1819, kupił od Józefa Garczyńskiego 1818.20/XI. r. Gorzewo w pow. wągrow., zaś 1834.11/IV. r. dobra te na subhaście zostały sprzedane Karolowi-Wilhelmowi Brachwogel (H. Wągrowie. Gorzewo). Miało to miejsce na dwa lata przez śmiercią Michala, który umarł w Wągrówcu 1832.29/I. r. Z zaślubionej 1809.9/IV. r. Anny Krystyny Retz, synowie, Teodor, o którym niżej, i Jan Serafin ur. w Mieścisku 1821.27/VIII. r. Córki bliźniaczki, Michalina Albertyna i Antonina Florentyna, urodzone w Mieścisku 1818.14/IV. r. (Leitgeber).

Teodor (Teodor Maksymilian), syn Michała i Anny Krystyny Retz, ur. w Łaziskach 1810.7/I. r., uczestnik powstania 1863/64, zesłany na Sybir, mieszkał potem koło Białej Cerkwi, na Ukrainie (ib.). Syn Michał, zmarły w Karakowie. Z córek, jedna za Jarosławem Sekowiczem, druga za Dalkiewiczem, trzecia za Breańskim (ib.).

3) Karol (Karol Piotra), syn Andrzeja i Anny Rozyny Busse, ur. w Skrzetuszu 1799.25/I., dzierzawca w Latach 1817-1838 domeny Ochodza

@tablica: Plucińscy 1.

zmarł w Konojedzie 1889.6/I. r. Zaślubił 1832.4/IX. r. Emilię (Emilię Elżbietę Józefę) Dyament, córkę Floriana, dzierżawcy komandorii Św. Jana (Lc Św. Jan, Pozn.). Synowie, Antoni, ochrzcz. 1835.10/IV. r., Napomycen, ur. w Ochodzy 1836.16/V. r. (1835.10/IV. r.?), zmarły 1953.11/IX. r., Teofil, o którym niżej. Córki: Nepomycena, ur. 1834.17/XI. r., Anna Rozalia, ur. w Ochodzy 1833.10/VII. r., żona Andrzeja Dyamenta, Florentyna, ur. w Ochodzy 1839.9/VI. r. (Leitgeber).

Teofil, syn Karola i Emilli Dyament, ur. 1842.18/IV. r., zmarły w Bieganinie 1931.25/I. r. z żony Marii Bielskiej, ur. w Chobienicach 22.

@tablica: Plucińscy 2

@tablica: Plucińscy 3

1851/VIII. r., zmarłej w Szamotułach 1909.19/X. r. miała syna Karola, ur. w r. 1873, ojca Stefana i Katarzyny (ib.).

4) Sylwester, syn Andrzeja i Anny Rozyny Busse, mąż Willhelminy Antoniny Retz, ojciec Wincentego i Władysława oraz córki Kunegundy, żony Sobkowskiego.

Władysław, syn Sylwestra i Wilhelminy Retz, z nieznanej mi żony miał syna Kazimierza. Zob. tablice 1-3.

Urodz. Michał, rewizor komory celnej w Kargowej, przysięgał na swój urząd 1778.30/IV. r. 1778.30/IV. r. (Ws. 97 k. 85v). Poręczał wobec skarbu w r. 1792 za sprawowane przezeń powyższe funkcje Ksawery Molski, konsyliarz generalny konfederacji, dziedzic Kaweczyna w pow. gnieźn. (P. 1369 k. 655v). Urodz, Nepomucen P. ekonom w Wysocku (w Sadowiu?) i Maria Konieczniczka(!), rodzice: Wincentego Józefa, ur. w Sadowiu 1844.10/VII. r., Weroniki, ur. w Wysocku W. 1837.6/VII. r., Antoniny, ur. w Sadowiu 1840.15/V. r. N., mąż Justyny Neyman, urodz, z Katarzyny Kęszyckiej, która umarła w r. 1849, mając lat 54 (LM Św. Marcin, Pozn.). Paulin, nauczyciel w Czarnkowie, mający 25 lat, zaślubił 1885.29/VI. r. Józefę "de" Świętochowską, córkę Franciszka, nauczyciela tamże, mającą lat 22 lub 23 (LC Czarnków).

Emilia P-a, mająca 26 lat, umarła w Szamotułach 1902.24/II. r. (Dz. P.).

>Płacheccy h. Jastrzębiec. Andrzej, nie żyjący już w r. 1749, mąż Teresy Nieborskiej, żony 2-o v. Wojciecha Rykaczewskiego, ojciec Michała. Michał ten sumę 1.000 zł., zapisaną przez zmarłego Jana Działyńskiego, starostę tolkmickiego w r. 1701 zmarłemu Fabianowi Orłowskiemu, dziadowi matki Michała, a przez nią w r. 1749 scedowaną temu synowi, cedował t. r. Jakubowi Działyńskiemu, staroście nakielskiemu i murzynowskiemu (G. 98 k. 286). Ks. Łukasz, koadiutor kanonii włocławskiej, proboszcz inowrocławski, umarł w r. 1773, pochowany 21/IX. (LM Inowrocław). Wiktoria, ok. r. 1779 żona Ignacego Załuskowskiego, dziedzica Polskiej Wsi, nie żyjącego już w r. 1796. Wincenty, chorążyc kowalewski, zaślubił 1795.10/VI. r. Marię Wolską, miecznikównę smoleńską, z Komaszyc (LC Inowrocław. Michał zaślubił 1783.30/VI. r. Franciszkę Nering a świadkiem ich ślubu był Ignacy P. (LC Kłecko). Ich córka Magdalena, ur. ok. r. 1786, wyszła w Kłecku 1808.29/VI. r., mając 22 lata, za Walentego Lubomęskiego, posesora Wierzbiczan (LC Kłecko). Żyli oboje 1819.24/VIII. r. (LB Kłecko).

Rudolf, mąż Heleny Zienkowiczówny, córki Marcelego, posesora Chmieleńca na Pomorzu, i Joanny Koch, ur. 1861.16/VIII. r. (LB Św. Marcin, Pozn.) wdowę 1-o v. po Łasiewiczu. Umarła ona w Poznaniu 1916.17/VII. r. (?), w 56-ym roku życia, pochowana na cmentarzu Św. Marcina (Dz. P.). Rudolf mieszkał w r. 1927 w Gdańsku, a umarł 1934.27/VI. r., pochowany w Grylewie (Dz. P.). Synowie, Edward i Leon. Córka Zofia, w r. 1901 żona Józefa Nieżychowskiego z Granówka. Edward i Leon kupili w r. 1918 od Jana Komendzińskiego z Poznania Grylewo w pow. wągrowieckim (G. Wągrowiec, Grylewo). Edward, dziedzic Grylewa, umarł w Poznaniu w Zakładzie SS. Elżbietanek 1927.24/IX., mając lat 35 (Dz. P.), a wyłącznym dziedzicem Grylewa (1116,7 ha) został Leon, nabywca praw też iod sióstr. Ożenił się w r. 1933(?) z Marią Żabianką z Ostrowi Mazowieckiej, której w r. 1933 dał prawo dwuletniego użytkowania Grylewa, a która 1934.29/X. r. zezwoliła na wykreślenie tego prawa (H. Wągrowiec, Grylewo).

Leopold P. umarł w Bramce 1862.25/VI. r., pochowany w Przysiersku (Dz. P.). Konstanty, mieszkający w Łodzi w Król. Pol., chrzestny 1880.25/IX. r. (LB Czarnków). Franciszka P-a, zamężna 1-o v. Prądzyńska, 2-o v. Węsierska, zmarła w Pijanówce 1880.29/IX. r., pochowana w Czarnkowie (LM Czarnków; Dz. P.).

>Płaczkowscy z Płaczkowa w pow. kośc., wsi dawniej zwanej także Płaczkowicami, niekiedy zaś i Płaczkami czy Bartoszewicami. Agnieszka P-a ze swym niedzielnym synem Wojciechem pozwani w r. 1447 przez Piotra Skoroszewskiego vel Skoraczowskiego (Kośc. 18 s. 104). Agnieszka z synami, Mikołajem i Wojciechem, dziedzice z Płaczkowic pozwani byli w r. 1447 przez tegoż Piotra (ib. s. 180). Anna P-a, żona Wincentego, pozywała w r. 1448 Piotra, Marcina i Wojciecha Kołackich (Kośc. 18 s. 297). Agnieszka, żona Janusza z Płaczek, zachowana w posiadaniu oprawy na Bartoszewicach, w sprawie toczonej z Małgorzatą, Stanisławem i Bogumiłem ze Starygrodu (Kośc. 19 k. 229). Marcin Bartoszewski cz. P., w r. 1552 mąż Małgorzaty wdowy 1-o v. po Janie Śliwnickim (I. Kal. 15 k. 477).

>Płaczkowsy z Płaczek w pow. pyzdr., wsi dawnej zwanej też Płaczkowem i Płaczkowicami. Baraj (Baran) z Płaczkowic w imieniu żony w r. 1410 uzyskał na Mikołaju Czarnkowskim, sędzim poznańskim 11 grz. czynszu (P. 3 k. 126). "Baranek" z Płaczkowa w imieniu żony swej Dzierżki miał w r. 1411 termin o 11 grz. przeciwko starościnie Barbarze (ib. k. 154). Ta sama niewątpliwie Dzierżka pozywała w r. 1410 Dzierżkę z Rosworowa o 6 grz. (ib. k. 131). Wojciech "Baray" (Baran) i Janusz, bracia z Płaczkowa, byli w r. 1443 pozwani przez Mikołaja, Piotra i Marcina z Miłosławia (Py. 10 k. 54v). Paweł z Płaczkowic, w r. 1434 dziedzic części Płaczkowa(!) w pow. pyzdr. (P. 1378 k. 15v). Chyba ten sam Paszek P. na dwóch częściach Płaczkowic w r. 1435 oprawił żonie Annie 20 grz. posagu (P. 1378 k. 120). Dorota z Płaczkowa wraz z synem w r. 1443 pozwana była przez Wojciecha i Barbarę, rodzeństwo z Małchowa (Py. 10 k. 57v).

Wojciech z Płaczek zwany Baran i Jan (Janusz) "Pankala", synowie Pawła, nie żyjącego już w r. 1491 (Py. 15 k. 281), zapewne identyczny z Pawłem, Paszkiem, wspomnianym wyżej. Wojciech na połowie Płaczek oprawił w r. 1446 posag 50 grz. żonie Małgorzacie (P. 1379 k. 133). Nie żył już w r. 1491, kiedy jego córki zrodzone z Małgorzaty "Baranowskiej", Dorota, żona opatrz. Macieja, mieszczanina poznańskiego, i Agnieszka, żona szl. Macieja Kurowskiego, niedzielne dziedziczki w Płaczkach, działające w asyście stryja Jana P-go "Pankali" i wuja Jakuba Gorzyckiego ręczył Andrzejowi Pigłowskiemu za uwolnienie części w Płaczkach, które sprzedały wtedy owemu Pigłowskiemu za 20 grz. (Py. 15 k. 280v, 24 k. 53, 168 k. 118; P. 1387 k. 152). Obie żyły jeszcze w r. 1513 (Py. 24 k. 133). Jan P. "Pankala", syn Pawła, na połowie części Płaczek w r. 1462 oprawił posag 30 grz. żonie Małgorzacie (P. 1384 k. 211). Drugiej żonie, Dorocie, na połowie części Płaczkowa(!) w r. 1489 oprawił 30 grz. posagu (P. 1387 k. 114). Ręczył w r. 1491 za córki zmarłego Jana z Płaczek Wawrzyńcowi Małachowskiemu "Skowronki", iż uwolnią sprzedaną mu część Małąchowa Kępicz (Py. 168 k. 97v). Nazwany ich stryjem (P. 1387 k. 140v), skwitowany t. r. z 3 grz. długu przez Andrzeja P-go (Py. 15 k. 281). Wspomnianej wyżej drugiej żonie Dorocie, córce Stanisława Głembockiego z Piątkowa, Jan "Pankala" na połowie części Płaczek, wolnej od oprawy pierwszej żony, zapewnił w r. 1495 posag 35 grz. (P. 1383 k. 56). Jan P. "Pankala" wraz z synem Piotrem w r. 1572 sprzedali za 30 grz. część w Płaczkach Annie żonie Macieja P-go, o której będzie niżej (P. 865 k. 263v). Jan "Pankala" nie żył już w r. 1514, kiedy jego nieletnia córka w asyście rodzonego brata Piotra skwitowała Macieja P-go z 12 grz. z dóbr rodzicielskich (P. 866 k. 68).

Pietrasz z Płaczek pozywał w r. 1447 Mikołaja i Jana, braci z Osieka (Py. 9 k. 87). Zachariasz z Płaczek w r. 1479 nazwany bratem Agnieszki, dziedziczki Dąbrówki (P. 21 k. 59v). Jan P. "Biały", już nie żyjący w r. 1488, ojciec Anny, Małgorzaty i drugiej Anny, które wtedy zeznały, iż sprzedały trzy swoje części w Małachowie w pow. gnieźn., odziedziczone po Macieju Małachowskim "Odoju", rodzonym wuju ich ojca Wawrzyńcowi Małachowskiemu "Kępie" (Py. 19 k. 72). Tym niedzielnym siostrom, "dziedzicom" w Płaczkowie, Wawrzyniec Małachowski "Słowik" zeznał t. r. 5 grz. długu (G. 13 k. 110v). Wzywały w r. 1489 Wawrzyńca Małachowskiego "Skowronka"(!) do uiszczenia 5 grz. długu (ib. k. 166). Owe siostry, Anna, żona Stanisława, sołtysa ze Śniecisk, Małgorzata, żona Mikołaja Czeluścińskiego, i Anna, żona Michała Przeborowskiego, sprzedały w r. 1491 za 40 grz. część Małąchowa Kępicz Wawrzyńcowi Małachowskiemu "Skowronkowi", a ręczył wtedy za nie obok innych Jan P. "Pankala", iż te dobra uwolnią (Py. 168 k. 97v; P. 1387 k. 140v).

Katarzyna Mikołajewska, żona Jana, dziedzica w Płaczkach, swoją część rodzicielską i bliższość po stryju oraz inne "bliższości" w Mikołajewocach sprzedała w r. 1489 za 30 grz. Stanisławowi Podrzeskiemu (G. 13 k. 105). Swe części Mikołajewic w r. 1491 sprzedała za 20 grz. Stanisławowi Podczeskiemu(!) (P. 1387 k. 157). Andrzej P. część swą dziedziczną w Płaczkach sprzedał w r. 1483 za 20 grz. bratu rodzonemu Janowi (P. 1386 k. 181).

Mikołaj, w r. 1509 występujący jako wuj Urszuli Zgrodzewskiej, córki Andrzeja (P. 863 k. 190), żyjący jeszcze w r. 1534 (P. 1393 k. 643v), ojciec: Macieja, Bartłomieja, Stanisława, Jana, Marka i Doroty, w r. 1532 żony Macieja Chwalikowskiego (Chwałkowskiego) ze Stawu. O Stanisławie i Janie wiem tylko tyle, że żyli w r. 1518 (P. 1392 k. 217).

1. Maciej, syn Mikołaja, nazwany w r. 1500 bratem ciotecznym(!) Anny P-ej, dziedziczki w Płaczkach, żony Błazeja Nadarzyckiego (P. 1389 k. 106), ale już w r. 1534 wymieniony poprawnie jako jej brat stryjeczny (Py. 171 k....). Mąż Anny Skoraszewskiej, córki Mikołaja, która w r. 1512 od Jana P-go "Pankali" i syna jego Piotra nabyła za 34(30?) grz. część wsi Płaczki (P. 786 s. 377, 865 k. 263v). Połowę owych części w Płaczkach w r. 1513 sprzedała za 17 grz. mężowi (P. 786 s. 431). Maciej w r. 1514 był kwitowany przez nieletnią Katarzynę, córkę zmarłego Jana P-go "Pankali" z 12 grz. z dóbr ojczystych i macierzystych w Płaczkach (P. 866 k. 68). Żonie Annie Skoraszewskiej na połowie części w Płaczkach, należnej z działów z braćmi, Bartłomiejem, Stanisławem, Janem i Markiem, oprawił w r. 1518 posag 20 grz. (P. 1392 k. 217). Wraz z tymi braćmi i z siostrą stryjeczną Anną, żoną Błażeja Nadarzyckiego, skwitowani byli w r. 1534 przez Annę Węgierską, żonę Michała Węgierskiego cz. Dzierznickiego (Py. 171 k. 171). Chyba ten sam Maciej P. występował w r. 1542 wraz ze swą ciotką Anną Wysławską jako współdziedzic części Wysławic w pow. pyzdr. (P. 1394 k. 535v) i chyba on w r. 1554 występował jako wuj Wojciecha Stawskiego (Py. 174 k. 664). Oboje małżonkowie połowę swej części we wsi Płaczki dali w r. 1548 synowi Stanisławowi w dziale z innym synem, Marcinem (P. 1395 k. 409). Był w r. 1556 opiekunem bratanków, synów zmarłego Bartłomieja(?) (P. 897 k. 862). Części w Płaczkach dał w r. 1560 synowi Marcinowi (P. 1396 k. 842v). Synowie Macieja to Stanisław i Marcin. Zapewne jego też córką była szl. Anna P-a, żona opatrz. Macieja, krawca w mieście Śródce, za murami Poznania, która w r. 1547 kwitowała z dóbr rodzicielskich w Płączkach swych rodzonych braci, Stanisława i Marcina (P. 886 k. 296v).

1) Stanisław, syn Macieja i Skoraszewskiej, od stryja Jana P-go kupił w r. 1548 jego części rodzicielskie w Płaczkach (P. 1395 k. 432v). Na połowie uzyskanej od rodziców części tej wsi t. r. oprawił posag 40 grz. żonie Reginie Nadarzyckiej, córce Mikołaja (ib. k. 409). Części w Płaczkach w r. 1560 sprzedał za 600 zł. bratu Marcinowi (P. 902 k. 450, 1396 k. 845v). Jednocześnie od Abrahama Wolikowskiego kupił za 3.000 zł. części wsi Pakszyno W. i M. w pow. gnieźn. (P. 902 k. 512, 1396 k. 845v; G. 39 k. 272, 433). Łan pusty "Klimczykowski" w W. Pakszynie oraz inne cząstki w tejże wsi sprzedał w r. 1560 za 1.000 zł. Szymonowi Golemowskiemu (P. 902 k. 468, 1393 k. 853). Żona, Regina Nadarzycka, skasowała w r. 1562 swą oprawę na Płaczkach (P. 904 k. 440v), zaś mąż t. r. zobowiązał się, iż sprzeda jej wyderkafem za 400 części w Pakszynie W. i w pustce Pakszyno M. (P. 904 k. 455v). Oprawił w r. 1565 żonie na połowie dóbr w Pakszynie W. posag 500 zł. (P. 1397 k. 408v). Drugą żoną Stanisława była zaślubiona w r. 1566 Regina Mikołajewska, córka Jana zw. "Oczko", od której braci, Jana i Szymona, uzyskał t. r 1/VII., na krótko przed ślubem, zapis 230 zł. długu w posagu za nią (G. 46 k. 264v). Marcin Nadarzycki "Lewek", brat pierwszej żony najwidoczniej zmarłej bezdzietnie, skwitował go w r. 1567 z 500 zł. posagu swej siostry oprawionego na Pakszynie W. i M. (P. 106 k. 222v). Na połowie tych dóbr w r. 1568 oprawił posag 300 zł. żonie, Reginie Mikołajewskiej (P. 1397 k. 645). Całe części w Pakszynie W. oraz w pustce Pakszynko M. w r. 1572 sprzedał za 900 zł. Szymonowi Golemowskiemu (P. 1398 k. 298). W imieniu własnym i żony w r. 1575 skwitował z 450 zł. Wojciecha Wroczyńskiego (P. 926 k. 397v), zaś w r. 1578 znów z 550 zł. (G. 56 k. 274). Od Jana Iwieńskiego małżonkowie t. r. uzyskali zapis 500 zł. długu (ib. k. 331v), zaś w r. 1580 od Jana Wilczyńskiego zapis 660 zł. długu (G. 58 k. 165) i od Przyborowskiego zapis 400 zł. długu (ib. k. 258), wreszcie od Marcjana Mierzewskiego, w r. 1582 burgrabiego ziemskiego pyzdrskiego 600 zł. długu (G. 60 k. 178v). Trzeciej swej żonie, Annie Galewskiej, córce Pawła z pow. sochaczewskiego, poślubionej w r. 1588, Stanisław zobowiązał się jeszcze przed ślubem dać oprawę posagu (P. 949 k. 46v). Oboje ci małżonkowie w r. 1590 uzyskali zapis długu 200 zł. od małżonków Stanisława Wydzierzewskiego i Doroty Zberkowskiej (G. 64 k. 76). Stanisław zmarł t. r. (G. 64 k. 186), zaś wdowa w r. 1596 była 2-o v. żoną Szymona Cielmowskiego, który wtedy na połowie swych części w obu Czechach pow. gnieźn. oprawił jej 200 zł. posagu (G. 337 k. 125v). Zostawił z drugiej żony córki, z których Anna była w latach 1590-1616 żoną Jana Gołębowskiego. Agnieszka, jeszcze niezamężna w r. 1590, pozostawała wtedy pod opieką stryjecznego brata Łukasza (ib. k. 76), a w latach 1600-1605 była żoną Jana Żabińskiego, wdową w latach 1610-1615. Katarzyna, niezamężna w r. 1590 (ib.). Gołębowska i Żabińska były spadkobierczyniami po wuju Janie Mikołajewskim części Mikołajewic Wężykowych i Mikołajewiczek (P. 1045 k. 474).

2) Marcin, syn Macieja i Skoraszewskiej, wspomniany w r. 1548 (P. 1395 k. 409), otrzymał w r. 1560 od ojca części Płaczek (P. 1396 k. 842v) zaś jednocześnie inne części tamże odkupił za 600 zł. od brata Stanisława (P. 902 k. 450, 1396 k. 845v). Na połowie Płaczek t. r. oprawił 500 zł. posagu żonie Urszuli Szurkowskiej, córce Jana Golińskiego i Katarzyny Szurkowskiej, która jednocześnie części rodzicielskie w Szurkowie sprzedała za 100 zł. Mikołajowi Kawieckiemu (P. 1396 k. 861; Kośc. 240 k. 90v). Marcin kwitowany był w r. 1567 przez Melchiora Kawieckiego i jego braci z 50 zł. węg. należnych zmarłemu ich ojcu, Mikołajowi Kawieckiemu (P. 911 k. 338). Od stryjecznego brata Sebastiana P-go kupił w r. 1569 za 100 grz. część Płaczek (P. 1398 k. 39v) i temuż stryjecznemu bratu t. r. zapisał dług 40 grz. (P. 915 k. 538). Bratu stryjecznemu Janowi P-mu zapisał w r. 1580 dług 318 zł. (P. 934 k. 587). Od Andrzeja Pigłowskiego "Korabia" w r. 1584 kupił za 2.000 zł. części Płaczek (P. 1399 k. 371v). Wraz ze swą żoną Urszulą (teraz nazwaną Golińską) części w Płaczkach w r. 1585 dał synowi Łukaszowi, zachowując dożywocie dla siebie i żony (P. 1399 k. 533v, 534v). Nie żył już Marcin w r. 1600, kiedy syna jego Łukasza kwitowała jego siostra stryjeczna, Agnieszka zamężna Żabińska z opieki i z administracji dóbr po śmierci jej ojca, zaś mąż jej, Jan Żabinski, kwitował Stanisława P-go, drugiego syna Marcina, z 700 zł. jej posagu (P. 970 k. 557). Niczego więcej o tym Stanisławie nie wiem.

Łukasz, syn Marcina i Szurkowskiej-Golińskiej, uzyskał w r. 1585 intromisję do części w Płaczkach otrzymanych od rodziców (P. 945 k. 502). T. r. żeniąc się z Barbarą Kłunowską (Klonowską), córką Jana, 1585.25/VI. r., krótko przed ślubem oprawił jej 1.100 zł. posagu (P. 1399 k. 535v). Skwitowany w r. 1600 ze 100 zł. przez Dorotę Mikołajewską, wdowę po Janie Latalskim (P. 970 k. 80v). Drugiej swej żonie, Dorocie Dobieszewskiej, córce Krzysztofa, na połowie połowy Płaczek w r. 1609 oprawił 1.000 zł. posagu (P. 1406 k. 734v). Jego trzecią żoną była Małgorzata Robakowską, córka Jakuba, bezpotomna, nie żyjąca już w r. 1614 (Py. 137 k. 223v). Łukasz kwitowany był w r. 1616 z 300 zł. przez Macieja Rososkiego (I. Kal. 88 s. 482). Od Bartłomieja i Jana, braci Szetlewskich "Karasiów", w r. 1629 kupił za 200 zł. całe części wsi Płaczki pustej, nabyte przez nich od Anny z Brdowa, wdowy po Wojciechu Zielińskim, sekretarzu król., kupił zaś dla siebie i dla swych spadkobierców urodzonych z Doroty Diebieszewskiej i tym, którzyby się jeszcze mogli narodzić (P. 1416 k. 291v). Oczywiście wzmianka o mogących się jeszcze narodzić spadkobiercach z Dobieszewskiej odnosi się do wnuków nie zaś do synó lub córek, bo Dobieszewska już od dawana nie żyła. Z Kłunowskiej był syn Jan. Z Dobieszewskiej synowie, Maciej i Marcin.

(1) Jan, syn Łukasza i Kłunowskiej, w r. 1629 był już przez ojca wyposażony (P. 1416 k. 291v). Występował w r. 1641 jako brat cioteczny Anny z Żabinskich 1-o v. Wawrowskiej, 2-o v. Borkowskiej (P. 1043 k. 39), jedynej spadkobierczyni Agnieszki z P-ch Żabińskiej (P. 1073 k. 697). Chyba ten sam Jan P. był w r. 1645 plenipotentem Zofii z P-ch Czeluścińskiej (Kc. 129 k. 114). Zapewne ten sam Jan był potem proboszczem radlińskim, a nie żył już w r. 1666 (P. 1294 k. 166).

(2) Maciej, syn Łukasza i Dobieszewskiej, dzieląc się w r. 1641 z bratem Marcinem dobrami ojcowskimi, oszacowanymi na 7.000 zł., wziął tylko pieniądze, t. j. 3.500 zł. (P. 1043 k. 286v). Części rodzicielskie w Płaczkach, uzyskane z działów z tym bratem, sprzedał mu w r. 1642 za 3.500 zł. (P. 1420 k. 1001), co było chyba tylko nadaniem formy prawnej działom z r. 1641. Ale w wykazie płatników podymnego z powiatu pyzdrskiego z r. 1651 figuruje Maciej P. uiszczający z siedmiu dymów w Płaczkach 14 zł. (Py. 151 s. 209-210).

(3) Marcin, syn Łukasza i Dobieszewskiej, z przeprowadzonego z bratem Maciejem działu dóbr ojcowskich wziął w r. 1641 całe części w Płaczkach, oszacowane na 7.000 zł. (P. 1043 k. 286v), a odkupił od brata formalnie jego połowę za 3.500 zł. w r. 1642 (P. 1420 k. 1001). Na połowie Płaczek uzyskanych w działach z braćmi Janem i Maciejem żonie swej Mariannie Koszutskiej, wdowie 1-o v. po Wojciechu Mikołajewskim, w r. 1642 oprawił posag 3.000 zł. (P. 1420 k. 1003). Nie żył już w r. 1677 (P. 1432 k. 427v). Synowie: Łukasz, Wojciech i Jan. Janowi brat Łukasz w r. 1677 sprzedał części Płaczek. Nie żył już Jan w r. 1693 (P. 1432 k. 427v).

a. Łukasz, syn Marcina i Koszutskiej, wspomniany w transakcji zawieranej między braćmi w r. 1677 (ib.). Całe Płaczki, wedle zobowiązania z r. 1690, sprzedał w r. 1691 za 17.000 zł. Janowi P-mu, synowi zmarłego Piotra i Anny Wiśniewskiej, o których będzie niżej (P. 1121 k. II k. 60). Ów Jan P. nazwany tu bratem stryjecznym Łukasza, podczas kiedy w rzeczywisyości zdają się być dalekimi krewnymi. Chyba pierwszą żoną Łukasza była Dorota Łochyńska, wdowa 1-o v. po Janie Borzymowskim, której w r. 1677 zpisał sumę 2.000 zł. (P. 1192 k. 29) i t. r. spisał z nią wzajemne dożywocie (P. 1428 k. 220v). Z całą pewnością żoną Łukasz, syna Marcina (drugą?), była Helena Skąpska, o której rękę zawierał w Gorazdowie 1694.4/V. r. pod zakładem 6.000 zł. kontrakt z Aleksandrem Skąpskim i Konstancją Kurnatowską, chyba jej rodzicami (Py. 156 s. 37). Helena ze Skąpskich umarła 1709.22/III. r. (LM Szmotuły). Łukasz, spadkobierca rodzonego stryja Jana P-go, dany przezen skrypt na 59 zł. cedował w r. 1719 Janowi Konarskiemu, regentowi grodzkiemu gnieźnieńskiemu (G. 94 k. 7).

b. Wojciech, syn Marcina i Koszutskiej, bratu Łukaszowi zapisał w r. 1686 sumę 1.000 zł. (P. 1112 VIII k. 40), zaś w r. 1693 stosownie do zobowiązania z r. 1677 danego temu bratu sprzedał mu za 1.700 zł. części Płaczek po bracie Janie (P. 1432 k. 427v). Kwitował w r. 1715 Stanisława Malczewskiego, podstolego kaliskiego, z sum (P. 1149 II k. 100). Może identyczny z nim Wojciech, który w r. 1716 od Mikołaja Jabłonowskiego, pułkownika J.Kr.Mci, wziął w zastaw za 30.000 zł. część Przybyszewa i Ogrodów w ziemi wschow. (Ws. 158 k. 82), zaś skwitował Jabłonowskiego z tej sumy w r. 1717 (Ws. 158 k. 123).

2. Bartłomiej, syn Mikołaja, wspomniany w r. 1518 (P. 1392 k. 217), w r. 1527 lub 1528 mąż Zofii Skąpskiej, wdowy 1-o v. po Mikołaju Bożątwie Czeluścińskim, która swą oprawną część Czeluścina sprzedała wtedy wyderkafem za 7 grz. Wojciechowi Czeluścińskiemu (G. 335a k. 99). Żonie tej, córce Mikołaja Skąpskiego, Bartłomiej na połowie swej części w Płaczkach w r. 1534 oprawił 10 grz. posagu (P. 1393 k. 643). Żyła ta Zofia jeszcze w r. 1537 (G. 32 k. 235v), a może i w r. 1543 (G. 335a k. 492). Druga żona Bartłomieja, Jadwiga Taczalska, dziedziczka części rodzicielskiej w Taczałach, wedle zobowiązania męża z r. 1574 swą tamtejszą część winna była sprzedać za 60 grz. Stanisławowi Radzewskiemu (P. 886 k. 182). Bartłomiej wraz z synem Jakubem w r. 1549 okazywali rany zadane im przez Stanisława, brata Bartłomieja i wspólników (Py. 172 k. 557). Nie żył już Bartłomiej w r. 1554, kiedy owdowiałą Jadwigę kwitowała jej córka Regina, żona Jana Katnyńskiego(?), rezydująca w Miłosławiu. Kwitowała też wtedy swych braci Walentego i Jana P-ch (P. 895 k. 243). Była Jadwiga 2-o v. żoną Jarosza Sieczkowskiego w r. 1556, kiedy Walenty i Jan P-cy, synowie Bartłomieja, pozostajacy pod opieką stryja Macieja, pozywali ją (P. 897 k. 862). Chyba ze wspomnianym tu Janem identyczny Jan, ktróry w r. 1580 od "brata stryjecznego" Marcina (zob wyżej) uzyskał zapis długu 318 zł. (P. 934 k. 587). Ten Jan był w r. 1581 mężem Zofii Pruślińskiej, która w r. 1581 kasowała oprawę 230 zł. na Płaczkach (P. 936 k. 223).

3. Stanisław, syn Mikołaja, wspomniany w r. 1518 (P. 1392 k. 217). Od Katarzyny, wdowy po Wincentym Strzałkowskim, w r. 1538 nabył za 30 grz. wiecznością jej sukcesję w Obłaczkowie pow. pyzdr. po zmarłym Janie Pigłowskim zw. "Szydło" (Py. 171 k. 605). Zapewne był już wtedy mężem Zofii Pigłowskiej, córki Jana, a w r. 1540 dawał zobowiązanie Jakubowi Golskiemu (Gorskiemu?), iż mu sprzeda za 40 grz. części w Obłoczkowie swoją i tej żony (G. 32 k. 153), zaś ów Jakub, dziedzic części w Płaczkach, ręczył w r. 1541 Maciejowi Gałczyńskiemu za Stanisława i Zofię, że mu sprzedadzą wieczyście za 40 grz. swe części w Obłoczkowie (G. 32 k. 383). Zofia wraz z siostrami trzy puste łany, trzy role oraz przyległe łąki w Obłoczkowie w r. 1542 sprzedały za 200 grz. Maciejowi Gałczyńskiemu (Py. 23 k. 155). O synu Stanisława Jakubie znam wzmiankę z r. 1549, kiedy obaj z ojcem okazywali rany zadane im przez brata i stryja, Bartłomieja (Py. 172 k. 557).

4. Jan, syn Mikołaja, wspomniany w r. 1518 (P. 1319 k. 217), swoją część rodzicielską w Płaczkach sprzedał w r. 1548 za 50 grz. bratankowi Stanisławowi, niewątpliwie synowi brata Macieja, o których wyżej (P. 1395 k. 432v).

5. Marek, syn Mikołaja, wspomniany w r. 1518 (P. 1392 k. 217). Za zgodą ojca na połowie części Płaczek należnych z działów z braćmi oprawił w r. 1534 posag 10 grz. Klarze Skąpskiej, córce Mikołaja (P. 1393 k. 643v). Nie żył już w r. 1569 (P. 1398 k. 39v). Syn Sebastian.

Sebastian, syn Marka, na połowie swych dóbr w Płaczkach, dworze i folwarku oprawił w r. 1555 posag żonie Helenie Nadarzyckiej (Py. 31 k. 47v). Żeniąc się z drugą swą żoną, Barbarą Drachowską, córką Błażeja Drachowskiego cz. Korzkiewskiego, na połowie części w Płaczkach, wolnych od oprawy pierwszej żony, zobowiązał się w r. 1566, krótko przed ślubem, oprawić jej 35 zł. posagu (G. 46 k. 211). Części w Płaczkach sprzedał w r. 1569 za 100 grz. bratu stryjecznemu Marcinowi P-mu (P. 1398 k. 39v), od którego t. r. uzyskał zapis 40 grz. długu (P. 915 k. 533). Zmarłego Sebastiana, zapewne tego samego, synem był Franciszek. Ten to chyba Franciszek w r. 1651 wydzierżawił Rataje z folwarkiem Niedara od Macieja Kazimierza Szczuckiego (Kośc. 302 k. 527v). Był chrzestnym 1653.9/VIII. r. (LB Kościan). Sumę 1.500 zł., zapisaną sobie niegdyś przez zmarłego Piotra Żegockiego, cedował w r. 1666 swemu synowi Marcinowi (Kośc. 305 k. 325). Dystans chronologiczny od r. 1569, ostatniej znanej mi daty z życia Sebastiana, do r. 1666, pierwszej daty z życia Marcina, wydaje się trochę duży, lecz w zasadzie nie niemożliwy. Inni synowie Franciszka: Jan, Walerian i Krzysztofa. Córki, Marianna i Anna. Jan w r. 1676 kwitował rodzeństwo, więc: Ks. Marcina, proboszsza w Starymgrodzie, prepozyta szpitala Św. Ducha w Kościanie, Waleriana, Krzysztofa i Mariannę, ze spadku po zmarłej ich siostrze, pannie Annie (Kośc. 305 k. 812). Zob. tablicę 1.

Maciej, mąż Anny Krzesińskiej, wdowy 1-o v. po Wojciechu Synowskim (Sinowskim) (P. 1398 k. 62, 933 k. 138). Od Floriama Komarnickiego kupił t. r. za 400 zł. łan pusty w Gowarzewie pow. pozn. (P. 1398 k. 159). Całe swe części w Płaczkach sprzedał w r. 1574 za 1.200 zł. Janowi Słupskiemu (P. 1398 k. 441). Od Wojciecha Zorzewskiego t. r. kupił za 350 zł. łan pusty "Kosalewski" w Gowarzewie (ib. k. 443v) i t. r. od tegoż Zorzewskiego za 700 zł. łan pusty "Ruszkowski" tamże (ib. k. 465). Anna Krzesińska w r. 1584 skwitowała swego syna z pierwszego męża, Jakuba Synowskiego, ze swej oprawy na wsi Synowiece (dziś Synowiec) i na połowie wsi Gądki w pow. pozn. (P. 943 k. 455). Od tego pasierba Maciej w r. 1589 kupił za 1.000 zł. jego część Gądek (P. 952 k. 273, 1400 k. 262). Pozywany był w r. 1590, jako dziedzic części Gowarzewa przez opiekunów synów zmarłego Wojciecha Wydzierzewskiego i opiekunów syna zmarłego Jana Gowarzewskiego (P. 954 k. 625). Od swego pasierba, Jakuba Synowskiego,

@tablica: Płaczkowscy 1

kupił w r. 1597 za 50 grz. pole "Oleśnica" w Synowicach wraz z przyległą łaką, które dotąd trzymał w zastawie (P. 1402 k. 238v). Części w Gądkach w r. 1604 sprzedał za 1.000 zł. Bartłomiejowi Bieganowskiemu (P. 788 k. 49v), zaś od wspomnianego wyżej pasierba Synowskiego w r. 1605 kupił za 2.000 zł. części Synowic (P. 1405 k. 247v). Zagrodnika w Gowarzewie dał w r. 1605 swym synom, Kasprowi, Łukaszowi i Wojciechowi (ib. k. 465v). Żył jeszcze w r. 1610 i wtedy wraz z synami Kasprem i Łukaszem kwitowany był z długu 10.000 zł. przez Jana Pląskowskiego, dziedzica w Złotnikach (G. 70 k. 417v). Nie żył już w r. 1614 (P. 992 k. 743). Prócz tych wymienionych wyżej synów była i córka, która w r. 1614, krótko po 25/VI., wyszła za Jakuba Czeluścińskiego, żyjącego jeszcze w r. 1627. Była wdową w latach 1641-1650.

1. Kasper, syn Macieja i Krzesińskiej, wspomniany obok braci w r. 1605 (P. 1405 k. 465v), występował w r. 1608 jako brat stryjeczny Anny P-ej, żony Jana Gołębowskiego, o której pisałem już wyżej (P. 980 k. 102). Wraz z braćmi części Gowrzewa sprzedał wieczyście ks. Stanisławowi Wydzierzewskiemu, kustoszowi poznańskiemu. Od przyszłego szwagra, Jakuba Czeluścińskiego, uzyskał 1614.25/VI. r. dla siebie i braci zobowiązanie, że po odebraniu 1.000 zł., które zmarły Maciej P., ojciec ich, zapisał w posagu z części Gowarzewa, oprawi tę sumę ich siostrze a swej przyszłej żonie (P. 992 k. 743). Mąż Jadwigi Pląskowskiej, zapisał jej w r. 1614 dług 1.000 zł. (P. 992 k. 557). Już nie żył w r. 1625, a owdowiała Jadwiga występowała wtedy wraz z dziećmi, Piotrem i Barbarą (Kc. 19 k. 511v). Jadwiga ta skwitowała w r. 1626 Elżbietę z Łęskich Bratuską z 400 zł. posagu z dóbr rodzicielskich (P. 1016 k. 422v). Nabyła niegdyś wraz z mężem od Wawrzyńca Łukomskiego wyderkafem za 3.300 zł. Gołuń w pow. gieźn., a teraz w r. 1626 dodała do powyższej sumy jeszcze 600 zł. (P. 1017 k. 296). Z miastem Rogoźnem skwitowała się t. r. z kontraktu o dzierżawę wsi miejskiej Międzylesie, puszczonej zmarłemu Kasprowi (ib. k. 759v). Córka Barbara pozostawała pod opieką stryja Wojciecha P-go i w r. 1630, krótko po 22/II. wyszła za Świętosława Bogusławskiego z pow. koniń. (P. 1023 k. 139).

Piotr, syn Kaspra, pozostawał pod opieką stryja Wojciecha, który w r. 1630 w imieniu bratanka prolongował termin uiszczenia sumy 3.300 zł., za którą Wawrzyniec Łukomski zmarłemu Kasprowi P-mu sprzedał był wyderkafem Gołuń (P. 1023 k. 1233). Mąż Anny Wiśniewskiej, córki Wojciecha, spisywał w nią w r. 1634 wzajemne dożywocie (P. 1418 k. 57v), zaś w r. 1635 oprawił jej 2.000 zł. posagu (ib. k. 486v). Pozwany w r. 1636 przez Elżbietę z Kwiatkowa, wdowę po Adamie Godurowskim, i jej dzieci o zabicie w Poznaniu tego Godurowskiego (P. 161 k. 37). Anna z Wiśniewskich w r. 1639 aprobowała kontrakt o część Kołdrąbia w pow. gnieźn. zawarty z małżonkami Gnińskimi (G. 80 k. 604). Oboje małżonkowie w r. 1649 wydzierżawili od Franciszka Młodziejewskiego i Marianny ze Skrzetuskich wieś Bardo (Py. 150s. 123, 151 s. 187). Z óśmiu dymów w Bardzie winien był Piotr w r. 1651 płacić podwójnego podymnego 16 zł. (Py. 151 s. 211-212). Od Chryzostoma Koszutskiego w r. 1652 wziął w zastaw za 4.500 zł. części wsi Kłuny w pow. pyzdr. (P. 1064 k. 298). Oboje z żoną od Jana Popowskiego, jako opiekuna nieletniego Jana Popowskiego, syna zmarłego Pawła, wydzierżawili w r. 1653 na trzy lata pod zakładem 3.000 zł. Przysiekę w pow. gnieźn. (G. 82 k. 742). Drugą żoną Piotra była Zofia Zadorska, wdowa 1-o v. po Świętosławie Kołudzkim, która w r. 1658 zapisała dług 1.200 zł. Stefanowi Czeluścińskiemu (G. 82 k. 1316v). Piotr wraz ze swymi dziećmi zrodzonymi z Wiśniewskiej: Janem, Łukaszem, Kasprem, Andrzejem, Katarzyną i Dorotą, kwitowany był w r. 1660 przez Stanisława Karśnickiego, męża Zofii Pigłowskiej, wdowy 1-o v. po Pawle Popowskim, matki i opiekunki Jana Popowskiego, z kontraktu dzierżawy Przysieki zawieranego w r. 1653 (N. 227 k. 626). Od tej Zofii z Pigłowskich Karśnickiej brał w r. 1660 w zastaw za 4.500 zł. Ruchocino w pow. gnieźn. (ib. k. 629). Zofia z Zadorskich skwitowana w r. 1664 z 1.200 zł. przez Stefana Czeluścińskiego (G. 84 k. 153v). Trzecią żoną Piotra, zaślubioną 1671.11/VIII. r. była Jadwiga Radolińska, wdowa 1-o v. po Andrzeju Kamienieckim (LC Św. Wawrzyniec, Gniezno; G. 86 k. 108). Skwitowany w r. 1673 z 800 zł. przez córkę Katarzynę zamężną Rynarzewską (G. 85 k. 38). Posesor t. r. Gembarzewa (G. 85 k. 54v) i skwitowany t. r. ze 100 zł. przez swą pasirbicę Jadwigę Kołudzką, córkę swej zmarłej żony Zofii Zadorskiej (Py. 154 k. 229). Skwitowany w r. 1675 przez córkę Dorotę zamężną Bieganowską z 300 zł., stanowiących "ulepszenie" posagu (G. 85 k. 245). Od Jana Popowskiego w r. 1676 kupił za 11.0p00 zł. Przysiekę w pow. gnieźn. (G. 337 k. 728). Chory 1678.7/II. r. (G. 86 k. 76), umarł t. r. (ib. k. 108), pochowany u Franciszkanów w Gnieźnie (P. 1318 k. 59). Owdowiała Jadwiga była t. r. kwitowana przez pasierbów z 1.000 zł. (ib.). Synowie, jak już wiemy, Jan, Łukasz, Kasper, Andrzej. Z córek, Katarzyna, jeszcze niezamężna 1673.8/V. r. (LB Ostrowo), t. r. 14/V. zaślubiła w Gnieźnie u Św. Wawrzyńca Jacka (Hiacynta) Rynarzewskiego, żyjącego jeszcze w r. 1677, wdowa w r. 1678. Dorota wyszła przed 1671.12/VIII. r. za Adama Bieganowskiego z Bojenic, zmarłego w r. 1678, a 2-o v. była w r. 1690 żoną Jana Kowalewskiego.

1) Jan, syn Piotra i Wiśniewskiej, wspomniany w r. 1660 (N. 227 k. 626). Wraz z braćmi skwitowany w r. 1678 przez siostrę Dorotę zamężną Bieganowską z 200 zł. reszty posagu (G. 86 k. 109). Obok rodzeństwa należał t. r. do spadkobierców bezpotomnego wuja Władysława Wiśniewskiego (ib. k. 113v). Od swych braci, Łukasza, Kaspra i Andrzeja, w r. 1682 kupił za 16.000 zł. odziedziczoną po rodzicach Przysiekę w pow. gnieźn. (P. 1104 k. 474). Poddanego z tej wsi dał 1684 r. Stanisławowi Święcickiemu, dziedzicowi wsi Szewce w pow. orłowskim (G. 88 k. 31). Żoną Jana, zaślubioną przed r. 1686 była Marianna Jordanówna Stojowska, córka Jana i Katarzyny Bojanowskiej (LB Sokolniki; P. 1432 k. 133). Jan od Macieja Stanisława Zakrzewskiego w r. 1687 kupił za 13.000 zł. Złotniki w pow. kcyń. (P. 1114 VII k. 52v). Od "brata stryjecznego" Łukasza P-go, syna zmarłego Marcina (zob. wyżej), stosownie do zobowiązania z r. 1690, kupił w r. 1691 za 17.000 zł. całe Płaczki. Przysiekę zaś t. r. sprzedał wyderkafem na trzy lata za 25.000 zł. Wojciechowi Paruszewskiemu, miecznikowiczowi wschowskiemu, zaś oprawiony tam posag żony t. j. sumę 3.000 zł. przeniósł na połowę swych dóbr (P. 1121 II k. 60, 63, 116). Od Franciszka Skaławskiego w r. 1693 kupił za 10.000 zł. Budziłowo w pow. pyzdr. (P. 1135 k. 98, 1432 k. 239, 460v). Nabyte od Łukasza P-go Płaczki sprzedał w r. 1693 za 27.000 zł. Andrzejowi Orzelskiemu, łowczemu inowrocławskiemu (P. 1432 k. 127), żonie zaś dał oprawę 6.000 zł. posagu (i wiana) na Budziłowie (ib. k. 133). Był też posesorem Wszemborza w pow. pyzdr., wsi Wojciecha Przybyszewskiego (Py. 156 s. 137) i tam zawierał 1698.8/VI. r. z Kazimierzem Tomickim kontrakt o rękę córki Barbary (Py. 156 s. 25). Wypłacił temu zięciowi t. r. jej posag 15.000 zł. Marianna Stojowska wtedy jeszcze żyła (P. 1135 X k. 79). Jan P. od Mikołaja Swinarskiego w r. 1704 wziął w zastaw za 1.100 t. Stanisławowo (Py. 157 s. 74). Skryptem datowanym we Wszemborzu w r. 1710 zapisał Piotrowi Tomickiemu sumę 10.000 zł. (G. 111 k. 134v). Oboje małżonkowie nie żyli już w r. 1711 (P. 1146 II k. 100). Synowie ich Konstanty i Jan. Córka Barbara w r. 1698 wydana za Kazimierza Tomickiego, żyła jeszcze w r. 1701, a była wdową w latach 1714-1715. Czy nie ta sama Barbara, wdowa, szła 1720.11/VIII. r. za Jakuba Sicińskiego? (LC Św. Wawrzyniec, Gniezno).

Konstanty, syn Jana i Stojowskiej, ochrzcz. 1686.26/VIII. r. (LB Sokolniki), na połowie dóbr w r. 1711 oprawił posag 6.000 zł. żonie Mariannie Poleskiej (Polewskiej), córce Adama i Katarzyny Gidzielskiej (P. 1146 II k. 100). Kwitował w r. 1715 Żydów pyzdrskich z 2.000 zł. zapisanych sobie przez siostrę Tomicką (P. 157 s. 23). Sumę 1.100 t., zastawną na Stanisławowie, cedował t. r. stryjowi (chyba stryjecznemu bratu?) Piotrowi (Py. 157 s. 73). Już nie żył w r. 1716 (ib. s. 116). Wdowa w imieniu nieletniej córki Agnieszki w r. 1718 wydzierżawiła na trzy lata pod zakładem 1.400 zł. wieś Wszemborze małżonkom Kazimierzowi Barszczewskiemu i Agnieszce Wilińskiej (Py. 157 k. 21v). Wyszła 2-o v. w r. 1718 za Stanisława Morawskiego, któremu t. r., przed ślubem zapisała 2.000 zł. długu (ib. k. 51). Była dożywotniczką Wszemborza i Budziłowa (Z. T. P. 40 k. 535). Już jako wdowa, żyła jeszcze w r. 1751, kiedy sumę 2.500 zł. zapisaną sobie przez córkę Agnieszkę P-ą cedowała swej córce z drugiego męża, Róży Morawskiej, żonie Józefa Dobrzyckiego (I. Kon. 78 s. 470). Nie żyła już w r. 1759 (P. 1327 k. 53v). Córka Agnieszka, żona 1-o v. Wawrzyńca Mikołajewskiego, 2-o v. w latach 1748-1759 Jana Przespolewskiego, wdowa w r. 1761, umarła w r. 1778 lub 1779.

2) Łukasz, syn Piotra i Wiśniewskiej, wspomniany obok ojca i rodzeństwa w r. 1660 (N. 227 k. 626). Mąż Teresy Boguckiej, córki Augustyna i Marianny Olewińskiej, która w r. 1678 kwitowała ojca z 2.000 zł. z dobr rodzicielskich (G. 86 k. 108v). Mieszkał w r. 1679 w Ruchocinie (LB Sokolniki). Żonie na połowie dóbr w r. 1681 oprawił posag 2.000 zł. (P. 1103 IX k. 18). Wspólnie z braćmi, Kasprem i Andrzejem, Przysiekę w r. 1682 sprzedał za 16.000 zł. bratu Janowi (P. 1104 k. 474). Oboje z żoną zawierali w r. 1687 z małżonkami Kazimierzem Przanowskim (Prząnowskim) i Florentyną Gzowską kontrakt trzyletniej dzierżawy wsi Padarzewo w pow. gnieźn. (P. 113 III k. 52v), zaś w r. 1688 spisali z nimi w Padarzewie komplanację (G. 88 k. 222). Zapisali w r. 1693 dług 1.000 zł. bratu Janowi P-mu (Py. 156 s. 73). Łukasz, za konsensem królewskim z 1699.10/VII. r., cedował t. r. dożywocie wsi królewskiej Padarzewo małżonkom Franciszkowi Dachowskiemu i Konstancji Domiechowskiej (G. 90 k. 239v). Od Krzysztofa Gaszyńskiego (Gorzyńskiego?) w r. 1699 kupił za 4.000 zł. części Dębłowa w pow. gnieźn. (P. 1137 X k. 127). Zastawił w r. 1703 dobra te małżonkom Andrzejowi Kraszewskiemu i Annie Kicińskiej (G. 92 k. 7). Nie żył już chyba w r. 1713 (G. 93 k. 146v). Synowie, Piotr i Bartłomiej. Córka Marianna wspomniana w r. 1727 (P. 1210 VII k. 61), nazwana w r. 1728 "panną dojrzałą" (P. 1213 k. 59v). Pochowana 1759.24/II. r. (Nekr. Reform. Pozn.).

Piotr, syn Łukasza i Boguckiej, wspomniany obok ojca w r. 1699 (G. 90 k. 239v), dziedzic połowy Dębłowa, w imieniu swoim i nieletniego brata Bartłomieja, dziedzica drugiej połowy Dębłowa, zawierał w r. 1713 pod zakładem 500 zł. komplanację ze wspomnianymi wyżej małżonkami Kraszewskimi (G. 93 k. 146v). Od brata Konstantego w r. 1715 uzyskał cesję sumy 1.100 t. zastawnych na Stanisławowie (Py. 157 s. 73). Wraz z bratem Bartłomiejem, dziedzice części Dębłowa, dobra te w r. 1720 sprzedali za 4.000 zł. małżonkom Michałowi Żukowskiemu i Elżbiecie Gliszczyńskiej (P. 1175 k. 217). Piotr od Jana Barczewskiego, syna Anny z Maksińskich, 2-o v. Mikołajewskiej, 3-o v. P-ej, dziedzica po matce Kościanek, kupił w r. 1720 te dobra za 12.200 zł. (P. 1175 k. 224v). Dziedzic Kościanek w r. 1724 (G. 94 k. 251), z byłym dziedzicem tych dóbr, Janem Barczewskim, w r. 1726 wyłonili sąd rozjemczy (Z. T. P. 46 s. 1311). W imieniu swoim i brata Bartłomieja oraz siostry Marianny, współspadkobiercy wuja Piotra Boguckiego, dziedzica Złotnik i Grochowisk Pańskich w pow. kcyń., oraz inni spadkobiercy tego wuja dobra powyższe w r. 1727 sprzedali za 57.000 zł. Stanisławowi Węgorzewskiemu (P. 1210 VII k. 61), co zostało potwierdzone w r. 1728 (P. 1213 k. 59v). Chrzestny 1739.24/III. r. (LB Graboszewo). Kwitował się w r. 1743 z bratem stryjecznym Stefanem z ruchomości pozostałych po zgonie stryja Kaspra (W. 91 k. 526v). Dziedzic Kościanek w r. 1754 (P. 1313 k. 77) i w r. 1758 (I. Kon. 82 k. 29). Pochowany w Poznaniu u Reformatów 1759.24/II. r. Potomstwa nie zostawił (Ref. Pozn.; P. 1327 k. 53v).

3) Kasper, syn Piotra i Wiśniewskiej, wspomniany w r. 1660 (N. 227 k. 626). Zawierał w r. 1673 ugodę z Władysławem Korytowskim (G. 85 k. 54v), zaś w r. 1678 zawierał w imieniu chorego ojca kontrakt z Piotrem i Andrzejem braćmi Boguckimi (G. 86 k. 76). Mąż Anny Maksińskiej (Maxyńskiej), córki Jana i Katarzyny Sulińskiej, wdowy 1-o v. po Florianie Barczewskim i 2-o v. po Stanisławie Młodziejowskim, spisywał z nią w r. 1684 wzajemne dożywocie (P. 1107 V k. 95), powtórzone w r. 1685 (P. 1110 XII k. 80). Anna wraz ze swymi dziećmi, Janem i Barbarą Barczewskimi, nazwani w r. 1685 dziedzicami Kościanek (I. Kon. 66 k. 82). Oboje małżonkowie P-cy nieżyli już w r. 1720 (P. 1175 k. 224v).

4) Andrej, syn Piotra i Wiśniewskiej, wpsomniany w r. 1660 (N. 227 k. 626). Zaślubił 1679.20/V. r. Ewę (Zofię) Gorzycką z Wilkowyi (LC Kłecko), córkę Adama i Zofii Kierskiej, jedyną spadkobierczynię rodziców (P. 1106 IV k. 2v), zaś w r. 1682 spisał z nią wzajemne dożywocie (P. 1104 k. 299). Odebrawszy w r. 1683 od Jakuba Chłapowskiego, obecnego dziedzica Szczepankowa w pow. pozn., należne żonie 800 zł., zapisał jej ową sumę (P. 1106 IV k. 27). Zastawny posesor Jankowa w pow. gnieźn., sumę 2.000 zł., oprawną swej teściowej od jej drugiego męża Franciszka Mańkowskiego na wsi Sołeczna, cedował w r. 1686 Świętosławowi Gorskiemu (P. 1112 VII k. 23, 23v). Nazwany od r. 1691 dziedzicem Jankowa Kościelnego (G. 89 s. 141, 165, 90 k. 131v, 91 k. 21v). Drugą żoną Andrzeja była zaślubiona przed r. 1695 Jadwiga Świerczyńska (LB Św. Trójca, Gniezno). Dziedzic i posesor Jankowa Kościelnego cz. Wielkiego, w r. 1703 skwitowany z 1.500 zł. przez Mariannę Małachowską, wdowę po Stanisławie Barczyńskim (G. 91 k. 121v). Świadkował 1714.5/VIII. r. (LC Św. Wawrzyniec, Gniezno), nie żył już w r. 1720 (G. 94 k. 77v). Jadwiga Świerczyńska nie żyła już w r. 1742 (P. 1267 k. 148v). Oboje pochowani u Franciszkanów w Gnieźnie (P. 1318 k. 59). Z pierwszego małżeństwa synowie, Łukasz i Franciszek, z drugiego: Stanisław Chryzostom, ochrzcz. 1695.22/V. r. (LB Św. Trójca, Gnniezno), Stefan, Jan i Marcin. Łukasz i Franciszek wspomniani w r. 1686 (P. 1112 VII k. 23v). O Łukaszu wiem jeszcze tylko tyle, że w r. 1720 dostał poddanego od Józefa Gawrońskiego, dziedzica Wilkowyi (G. 94 k. 77v). Franciszek chyba identyczny z Franciszkiem P-im, posesorem Gęczewa, świedkiem 1747.26/II. r. i 1764.26/II. r. (LC Lgów). Marcin nie żył już 1756.1/VIII. r., pochowany chyba u Bernardynów w Grodzisku (P. 1318 k. 59).

(1) Stefan, syn Andrzeja i Świerczyńskiej, kwitował w r. 1742 Andrzeja Wacława Bukowieckiego, dziedzica Mierosławia (P. 1267 k. 148v). Współspadkobierca stryja Wojciecha, kwitował się w r. 1743 z bratem Piotrem z pozostałych po nim ruchomości (W. 91 k. 526v). Kwitował t. r. ze 100 zł. węg. Teresę z P-ch, wdowę po Stanisławie Sokolnickim (P. 1270 k. 65v). Spisywał w Poznaniu 1756.1/VIII. r. testament dotyczący przede wszystkim jego substancji w Tonowie (Tunowie) pow. kcyń. Po matce wraz z bratem Marcinem odebrał z Dobrzankowa sumę 5.000 zł. Dożywocie Tonowa zapisał Elżbiecie z Pawłowskich Bielińskiej, kasztelanowej lędzkiej, za świadczoną przez nią opiekę w swej chorobie. Polecał pochować się w Gnieźnie u Franciszkanów (P. 1318 k. 59). Dobra Jankowo Kościelne w r. 1758 sprzedał za 37.240 zł. Janowi Trzebińskiemu (G. 99 k. 66). Współspadkobierca stryjeczno-rodzonego brata Piotra, dziedzica Kościanek, od Agnieszki P-ej, zamężnej 1-o v. Mikołajewskiej, 2-o v. Przespolewskiej, swojej bratanicy stryjecznej, zaś Piotra współspadkobierczyni, odkupił w r. 1759 za 13.150 zł. jej połowę Kościanek (P. 1327 k. 53v). Sprzedał t. r. całe Kościanki za 26.000 zł. Ludwikowi Chmielewskiemu, regentowi ziemskiemu wschowskiemu (ib. k. 55). Od Antoniego Jaraczewskiego, dziedzica wsi Wódki w pow. gnieźn., uzyskał w r. 1762 na tej wsi zapis 5.000 zł. długu (G. 99 k. 401). Dzidzic Tunowa, kwitowany był w r. 1772 przez bratanka Wojciecha z 8.100 zł. na poczet sumy 10.000 zł. (G. 100 k. 471). Kwitował się w r. 1776 ze Stanisławem Szymańskim, byłym trzyletnim dzierżawcą Tunowa (G. 103 k. 29). Od Władysława Chociszewskiego uzyskał w r. 1780 cesję poddanej z Obiecanowa (G. 107 k. 48v). Tunowo, wedle kontraktu z 1783.30/VI. r., sprzedał t. r. za 60.000 zł. Piotrowi Konopnickiemu (G. 110 k. 80). Już nie żył w r. 1791 (I. Kal. 231 k. 246v).

(2) Jan, syn Andrzeja i Świerczyńskiej, wspomniany w r. 17323, mąż Eleonory Kuratowskiej. Oboje nie żyli już w r. 1772 (G. 100 k. 471). Syn ich Wojciech.

Wojciech, syn Jana i Kuratowskiej, kwitował w r. 1772 stryja Stefana z 8.100 zł. na poczet sumy 10.000 zł. (G. 100 k. 471; P. 1358 k. 562v). Mąż Rozalii Pawłowskiej, nie żył już w r. 1791, kiedy zrodzony z niej syn Jan kwitował Piotra Konopnickiego, dziedzica Tunowa z 1.000 zł., pochodzących z większej sumy 15.000 zł., zapisanej w r. 1777 przez zmarłego Stefana P-go (I. Kal. 231 k. 246v). Może ta Rozalia P-a identyczna z Rozalią P-ą, urodzoną "wedle jej opowiadania" w Kościankach, zmarłą 1800.23/III. r., w wieku ok. 50 lat (LM Świerczyna).

2. Łukasz, syn Macieja i Krzesińskiej, wspomniany w r. 1605 (P. 1405 k. 465v), asystował w r. 1608 przy transakcji siostrze stryjecznej(!) Annie P-ej zamężnej Gołembowskiej (P. 980 k. 102). Żeniąc się z Dorotą Charzewską, córką Stefana i Ewy Wydzierzewskiej, krótko przed ślubem, 1614.5/VI. r., zobowiązał się wobec jej ojca, iż ją stawi, by go skwitowała z 250 zł. posagu, jej zaś zobowiązał sie posag ten oprawić na połowie części wsi Synowice w pow. pozn. (P. 992 k. 746). Małżonkowie w r. 1615 spisali wzajemne dożywocie, a Dorota części wsi Glinka Pańska w pow. gnieźn., odziedziczone po Melchiorze Wydzierzewskim, jednocześnie sprzedała za 2.000 zł. bratu Stefanowi Charzewskiemu (P. 1409 k. 588v). Należała ona w r. 1619 do spadkobierców zmarłej Katarzyny z Wydzierzewskich Mycielskiej i Melchiora Wydzierzewskiego (Py. 140 k. 179v). Łukasz od Jana i Wojciecha braci Marzelewskich uzyskał w r. 1620 zobowiązanie sprzedaży za 2.500 zł. części wsi Wierzyce (Wierzejcza) w pow. gnieźn. (P. 1004 k. 205), dopełnione t. r. (P. 1412 k. 202) i takież względem sprzedaży za 3.500 zł. części tejże wsi od wdowy Doroty z Marzelewskich Łęskiej (P. 1004 k. 206v). Dopełniła ona tego zobowiązania t. r. (P. 1412 k. 200). Na częściach Wierzyc kupionych od tej Doroty zapisał Łukasz t. r. dług 1.500 zł. jej córkom: Zofii, Annie, Elżbiecie i Katarzynie Łęskim (P. 1004 k. 1318). Owdowiałej Dorocie Łęskiej t. r. zapisał 2.000 zł. (ib. k. 1456). Części Synowic t. r. sprzedał za 2.500 zł. Janowi Szczytnickiemu (P. 1412 k. 222v). Żonie swej na połowie Wierzyc oprawił w r. 1621 posag 2.000 zł. (P. 1412 k. 699v). Żył jeszcze w r. 1623 (G. 76 k. 424), nie żył w r. 1629, kiedy owdowiała Dorota Charzewska trzymane po mężu Wierzyce wydzierżawiła Wojciechowi Niemierzyckiemu (G. 79 k. 92). Ta Dorota kwitowała w r. 1630 Stefana Charzewskiego ze 100 zł. (P. 1023 k. 100) i t. r. Wierzyce wydzierżawiła małżonkom Janowi Rzeszotarskiemu i Małgorzacie Zdzychowskiej (P. 1023 k. 1276). Kwitowała w r. 1637 brata Stefana Charzewskiego z 300 zł. i ze 100 zł. (G. 80 k. 216v), zaś Wierzyce t. r. wydzierżawiła małżonkom Świętosławowi Bogusławskiemi i Mariannie Kowalskiej (ib. k. 217v). Skasowała w r. 1640 swe dożywocie na Wierzycach, zaś oprawę na tej wsi scedowała synowi Wojciechowi, uzyskując od niego jednocześnie zapis 150 zł. długu (G. 80 k. 641v, 642). Syn Wojciech.

Wojciech, syn Łukasza i Charzewskiej, żeniąc się w r. 1640 z Marianną Popowską, córką Aleksandra i Anny z Tarnowa, na krótko przed ślubem, spisał 10/II. kontrakt z jej braćmi i matką, pod zakładem 3.000 zł., zobowiązał się tym kontraktem żonie oprawić posag 1.500 zł. (G. 80 k. 643v, 644). Wierzyce sprzedał w r. 1640 za 5.000 zł. Władysławowi Kunińskiemu (P. 1420 k. 243v). Żonie t. r. na połowie części Strzyżewka w pow. gnieźn. oprawił posag 3.000 zł. (ib. k. 259). Od Anny Pląskowskiej, żony Stanisława Dokowskiego, kupił t. r. za 5.500 zł. jej części tego Strzyżewka, które odziedziczyła po swym stryju Mikołaju Pląskowskim (ib. k. 265v). Kwitował w r. 1649 Felicjana Zakrzewskiego z 1.000 zł. długu (G. 82 k. 90). Żona Marianna Popowska kwitowała w r. 1653 Stanisława Zbyszewskiego, ówczesnego dziedzica Laskownicy, z 1.500 zł. długu, zapisanego jej przez byłego dziedzica Laskownicy, zmarłego Wojciecha P-go, stryja jej męża (G. 82 k. 687). Wojciech był chrzestnym 1672.7/I. r. i 1674.17/VIII. r. (LB Koźmin). Dziedzic części Strzyżewka Smykowego, poddanego z tej wsi w r. 1687 dał małżonkom Fabianowi Wilhelmowi Rosenowi, pułkownikowi J.Kr.Mci, i Jadwidze Mielżyńskiej (G. 88 k. 208v). Nie żył już w r. 1690, kiedy owdowiała Katarzyna Cywińska, druga jego żona, sumy 300 zł. i drugą 300 zł. posagową, zapisane przez męża w grodzie gnieźnieńskim na Strzyżewku, cedowała pasierbowi Janowi Wojciechowi P-mu (G. 89 s. 73). Z Popowskiej syn Jan Wojciech, o którym niżej. Z Cywińskiej synowie, Stanisław i Adam. Stanisław połowę sumy 4.300 zł. na części wsi Staw, spadłej po śmierci brata Adama, w skutku komplanacji z bratanicą Mieszkowską, cedował w r. 1738 Janowi Chryzostomowi Mieszkowskiemu, synowi tej bratanicy (G. 97 k. 317). Adam był w r. 1698 opiekunem dzieci zmarłego brata Jana Wojciecha (G. 90 k. 183).

Jan Wojciech, syn Wojciecha i Popowskiej, mąż w r. 1657 Zofii Stawskiej, wdowy 1-o v. po Franciszku Wardęskim (P. 1188 k. 103). Uderza mała rozpiętość czasu od ślubu rodziców (1640 r.) do r. 1657, kiedy syn był już ożeniony! Jakaś tu chyba pomyłka w datach. Jan Wojciech uzyskał w r. 1690 od wdowy Doroty z Wilkońskich Ciecierskiej cesję zapisu 400 zł danego jej przez jego ojca (G. 89 s. 113). Mąż drugiej żony, Anny Żbikowskiej, córki Krzysztofa i Anny Głoskowskiej, zapisał w r. 1691 sumę 1.000 zł. ks. Marcinowi Żbikowskiemu, kanonikowi Św. Jerzego na zamku gnieźnieńskim (G. 89 s. 174). Nie żył już w r. 1698 (G. 90 k. 183). Nie żyła t. r. również i Anna Żbikowska, zaś opiekunowie ich dzieci, stryj Adam P. i rodzony wuj, ks. Marcin Żbikowski, pleban szubiński, zawierali wtedy komplanację pod zakładem 4.000 zł. z synami i córkami zmarłych Stanisława i Katarzyny P-ej, oraz ich stryjem i opiekunem Michałem Święcickim (N. 189 k. 342). Synowie: Stanisław, Marcin i Łukasz. Z córek, Katarzyna, w r. 1700(?) żona Wawrzyńca Mieszkowskiego, wdowa w latach 1732-1744. Marianna, niezamężna w r. 1718 (Kośc. 311 s. 875), żona w latach 1734-1735 Macieja Orłowskiego, nie żyli oboje w r. 1776. Spośród synów, Stanisław, był w r. 1718 duchownym (Kośc. 311 s. 875). Alumn seminarium gnieźnieńskiego, wspólnie z bratem Łukaszem w r. 1721 sprzedał części Strzyżewa Smykowego za 9.000 zł. Piotrowi Święcickiemu, synowi zmarłych Stanisława i Katarzyny P-ej (P. 1181 k. 96). Wikary kościoła parafialnego w Dusznikach, uzyskał w r. 1722 plenipotencję brata Łukasza dla podniesienia sumy zapisanej ich ojcu w r. 1657 w grodzie gnieźnieńskim przez Zofię Stawską, drugą żonę tego ojca, a przysądzonej z dóbr Graboszewo, obecnie dziedzicznych Józefa Malczewskiego (P. 1188 k. 103). Ks. Stanisław, komendarz parafii dziekanowskiej i waliszewskiej, zmarł 1723.17/XII. r., pochowany w kościele Św. Jana w Gnieźnie (LM Św. Trójca, Gniezno). Marcin nie żył już w r. 1718 (Kośc. 311 s. 875). Łukasz żył jeszcze w r. 1730, nie żył już w r. 1734 (P. 1239 k. 146v).

3. Wojciech, syn Mikołaja i Krzesińskiej, wspomniany w r. 1605 (P. 1405 k. 465v), zapisał w r. 1622 sumę 400 zł. Jadwidze Ostrowskiej, wdowie po Janie Wojtylewskim(?) (G. 76 k. 167v), zaś w r. 1623 kwitowany był z 540 zł. przez Annę Wojtylewską, żonę Wojciecha Drużbica (ib. k. 311). Mieszkał w r. 1623 w Wierzycach u brata Łukasza i uzyskał wtedy zapis 540 zł. długu od Bartłomieja Turzyńskiego (ib. k. 424). Kwitował się w r. 1630 ze spraw z wdową po bracie Wojciechu (G. 79 k. 209v). Od Adama Rynarzewskiego uzyskał t. r. zobowiązanie sprzedaży za 7.500 zł. całej wsi Przybroda w pow. gnieźn. (G. 79 k. 263). Mąż w r. 1630 Doroty Przysieckiej, córki Jana (P. 1023 k. 24v, 1420 k. 919v), której t. r. Jan Przysiecki zapisał dług 1.000 zł. (P. 1023 k. 137v). Opiekun t. r. bratanka Piotra P-go i bratanicy panny Barbary P-ej (P. 1023 k. 139, 380, 1214). Od Jana Kleparskiego, jako stryja i opiekuna Marcina, Jana, Aleksandra i Zofii, dzieci zmarłego Adama Kleparskiego, kupił w r. 1637 za 13.000 zł. ich wieś Laskownicę w pow. kcyń. (P. 1419 k. 29), zaś Przybrodę t. r. sprzedał za 12.000 zł. Łukaszowi Prądzyńskiemu (N. 223 k. 1087). Laskownicę sprzedał w r. 1640 za 15.500 zł. Marcinowi Chrząstowskiemu (P. 1420 k. 308). Skwitowany w r. 1641 przez siostrę Czeluścińską ze 100 zł., zapisał jej dług 1.100 zł. (G. 80 k. 909v, 910). Żonie w r. 1642 zapisał w r. 1642 oprawę 700 zł. posagu (P. 1420 k. 919v). Od Marcina Chrząstowskiego w r. 1643 odkupił z powrotem Laskownicę, płacąc mu tą samą sumę 15.500 zł. (P. 1421 k. 154v), ale t. r. dobra te sprzedał wyderkafem za 11.800 zł. Maciejowi Goryszewskiemu (ib. k. 317v). Kwitował w r. 1646 żonę (Kc. 129 k. 159). Wyszła ona 2-o v. za Wojciecha Jerzykowskiego, a była w r. 1658 wdową i po tym drugim mężu (P. 182c k. 213v). Żyła jeszcze w r. 1665 (P. 1076 k. 240). Zob. tablicę 2.

Mikołaj, w r. 1516 wuj Barbary Wysławskiej, wdowy po Grzegorzu "Czalabanie" Wysławskim, 2-o v. żony Mikołaja Michałkowskiego (P. 1392 k. 64v). Piotr zabił Jana Grzybowskiego i był w r. 1516 kwitowany z jego głowy przez Wojciecha Grzybowskiego, brata stryjecznego zabitego (Py. 25 k. 197).

Marcin P. i żona jego Katarzyna Węgierska kwitowali w r. 1595 z 30 zł. Wojciecha Tarnowskiego, dziedzica w Poszczykowie (P. 964 k. 1556). Katarzyna nie żyła już w r. 1612, kiedy syn ich Melchior występował jako spadkobierca zmarłego Jana Węgierskiego (P. 146 k. 200v). Małgorzata Robakowska, zamężna P-a w r. 1597 (Py. 128 k. 293). Jan P. obok innych szlacheckich sąsiadów z powiatu gnieźnieńskiego oblatywał w r. 1611 świadectwo szlachectwa Samuela Wawrzeckiego ze Skrzetuszewa naganionego przez Marcina Prądzyńskiego (P. 145 s. 222). Anna, w latach 1617-1623 żona Adama Grzybowskiego z Grzybowa Rabieżyc. Jan P., ustanowiony w r. 1618 plenipotentem przez Jana Nartowskiego oraz braci jego (P. 1000 k. 290). Jan P., nabywca praw od Jakuba Żychlińskiego, pozywał w r. 1624 Chwałkowskich, synów i spadkobierców Jerzego (P. 152 k. 543). Pawłowi P-mu zapisał w r. 1624 dług 300 zł. Mikołaj Krzesiński (I. Ka. 90b s. 2387). Łukasz P. uzyskał w r. 1625 zapis 900 zł. długu od Hieronima Manieckiego, sekretarza królewskiego (Py. 143 k. 95v). Anna P-a, w r. 1626 żona Wojciecha Zakrzewskiego. Franciszek P., "skryba" włoszakowski, i Katarzyna, rodzice Waleriana, ur. w Śmiglu, ochrzcz. 1628.15/II. r. (LB Śmigiel). Jan P., plenipotent w r. 1630 małżonków Zerzyńskich (P. 1023 k. 856). Wojciech P., żeniąc się w r. 1657 z Zofią Stawską, wdową 1-o v. po Franciszku Wardęskim, uzyskał od niej 4/X., krótko przed ślubem 1.500 zł. (G. 82 k. 1287). Dorota Wilkońska, wdowa po Macieju P-im, zaślubiła 2-o v. we wrześniu r. 1657 Franciszka Ciecierskiego (LC Czerlejno). Mianowała w r. 1676 plenipotentem syna Jana P-go (G. 85 k. 283). Jan P. i żona jego Marianna Nieniewska, córka Adama, wydzierżawili w r. 1663 od Piotra Nieniewskiego, pisarza grodzkiego kościańskiego, połowę Kotowa, zaś Marianna kwitowała jednocześnie tego Piotra ze swych dóbr rodzicielskich (Kośc. 305 k. 161). Oboje nie żyli już w r. 1711. Syn ich Wincenty, ochrzcz. 1665.26/I. r. (LB Dokowy Mokre). Zawierał w r. 1711 kontrakt z Dominikiem Chłapowskim i jego braćmi (P. 1146 II k. 141). Anna P-a, w

@tablica: Płaczkowscy 2

latach 1668-1669 wdowa po Wojciechu Trzcińskim. Krzysztof P. chrzestny 1672.22/I. r. i 1676.23/II. r. (LB Lubiń). Katarzyna P-a, w latach 1673-1678 żona Stanisława Święcickiego, oboje nie żyli już w r. 1699. Marianna P-a, profeska benedyktynek poznańskich 1776.12/V. r. (Nekr. Benedyktynek, Pozn.). Łukasz ze swą matką Katarzyną, chrzestni 1677.19/IX. r. (LB Wilkowo Pol.). Oboje skwitowani w r. 1686 z 1.000 zł. przez Mariannę z Swinarskich Sieklicką (P. 1112 XI k. 35). Ten sam może Łukasz świadkował 1677.3/X. r. (LC Śnieciska). Pani Marianna P-a, chrzestna 1678.4/X. r. (LB Wilkowo Pol.). Piotr P., chrzestny w r. 1682 (LB Nowe Miasto). Jadwiga, w r. 1689 żona Kazimierza Karsznickiego, siostra Łukasza P-go, wspomnianego w r. 1692 (Py. 155 s. 33, 156 s. 18). Była już wdową w r. 1710, zaś nie żyła w r. 1717. Piotr P., chrzestny 1697.20/VIII. r. (LB Pobiedziska). Łukasz P., skwitowany w r. 1699 z sumy 3.400 zł. (G. 90 k. 239v). Franciszek P. zawierał w Gnieźnie 1699.27/VII. r. kontrakt małżeński o rękę Ewy Gosławskiej z Dorotą Sosnowską, wdową po Krzysztofie Gosławskim, i synami jej Andrzejem i Ignacym Gosławskimi (G. 90 k. 236). Ewa z Gosławskich już będąc wdową, skwitowała w r. 1714 Antoniego Potockiego z 1.250 zł. (G. 93 k. 183v). Stefan P., instgator grodzki poznański w r. 1702 (LC Św. Wojciech, Pozn.). Łukasz P., chrzestny 1704.16/VIII. r. (LB Modliszewko). Adam P., "wojak" stacionujący w Oporowie, zmarł 1705.27/I. r. (LM Oporowo). Wojciech P., chrzestny 1707.28/VIII. r. (LB Oporowo). Łukasz i Justyna P-cy, rodzice Teresy, ochrzcz. 1708.3/X. r., którą do chrztu podawała panna Urszula P-a. Ten Łukasz P., chrzestny 1717.28/XI. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Łukasz P., nie żyjący już w r. 1714, był mężem Doroty Łochyńskiej, wdowy 1-o v. po Stanisławie Skoroszewskim, 2-o v. po Janie Borzymowskim, wtedy także już nie żyjącej (N. 197 k. 23). Siostra Teresa, ksieni śremska, zmarła 1716.14/II. r. (Nekr. Franciszkanek i Franciszkanów, Śrem.). Aniela P-a, ksieni śremska chrzstna 1716.15/XII. r. (LB Lubiń). Łukasz P., chrzestny 1718.20/I. i 1720.18/XI. r. (LB Św. Małgorzata, Gniezno). Julianta P-a, przeorysza franciszkanek śremskich w r. 1718 (Kośc. 311 s. 853). Łukasz P., chrzestny 1720.2/X. r. (LB Pobiedziska). Piotr P., chrzestny 1721.15/IV. i 20/III. r. (LB Graboszewo). Jan P., chrzestny 1724.31/VII. r. (LB Wyskoć). Teresa P-a, wdowa 1-o v. po Stanisławie Jaskóleckim, 2-o v. w r. 1726 żona Jana Szczypierskiego. Chyba żyła jeszcze w r. 1745. Wojciech P., posesor Łagiewnik, zapisał w r. 1726 sumę 5.000 zł. Janowi Sarneckiemu, zaś pod zakładem 60.000 zł. roborował swój testament z 23/IX. b. r. (P. 1205 k. 92). Posesorem Łagiewnik był również w r. 1727 (Z. T. P. 45 k. 548). Tomasz P., w r. 1726 przeor w Koronowie (N. 202 k. 205). Umarł tam 1746.15/II. r., mając 90 lat, profesji zakonnej 73, kapłaństwa 59 (Owiska, klasztor). Łukasz, zabity w r. 1726 podczas zajazdu, pochowany 12/XI. r. w Poznaniu u Wszystkich Świętych (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Łukasz i Magdalena, rodzice Wincentego, ur. w Świerczynie, ochrzcz. 1729.23/I. r. (LB Świerczyna). Julenta, ksieni śremska, zmarła 1736.19/II. r. (N. Franciszkanek, Śrem.). Marcin P. z Chrostowa, zmarł 1740.22/XII. r., pochowany u Bernardynów w Grodzisku (LM Grodzisk). Wincenty P., nie żyjący już w r. 1749, z żony Reginy Lubońskiej miał syna ks. Macieja Kazimierza, proboszcza w Lankowie, prebendarza brodnickiego 1749 r., oraz córki: Katarzynę, żonę 1-o v. Macieja Koszutskiego, wdowę w r. 1742, 2-o v. w latach 1745-1754 żonę Bartłomieja Stępczyńskiego, nie żyjącą już w r. 1779, Teresę, w r. 1749 wdowę po Janie Szczypierskim, Annę, żonę 1-o v. Stefana Niecewicza, 2-o v. w latach 1749-1754 Krzesińskiego (P. 1294 k. 466). Piotr P., chrzestny 1743.27/VI. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Franciszek, bernardyn w Sierakowie, będąc "starcem" zmarł (czy pochowany?) 1746.26/X. r. (A. B. Sieraków, W. 60; N. Bledzew, tu data zgonu 19/IX.). Kasper i Marianna, rodzice Dyzmy Benedykta Eremity, ur. w Mamlicach, ochrzcz. 1766.16/VII. r. (LB Lisewo Kośc.), Marianny, ur. tamże, ochrzcz. 1770.17/III. r. (ib.). Wojciech i Domicella(!), określani wtedy jako "honesti", rodzice Jadwigi, ur. tamże, ochrzcz. 1775.18/I. r. (ib.). Wojciech P., franciszkanin (bernardyn?), kaznodzieja w Krakowie, zmarł 1767.29/VIII. r. (N. Franciszkanie, Śrem). Anna, żona w r. 1774 Józefa Wilichowskiego. Franciszka P-a, żona Bartłomieja Krassowskiego, oboje nie żyli w r. 1791. O. Niward, dr teol. i ob. praw, notariusz apostolski, przeor i proboszcz koronowski, zmarł w Koronowie 1801.27/III. r., mając lat 64, profesji zakonnej 40, kapłaństwa 38 (N. Obra; N. Przemęt; N. Owińska, tu wiek 84 lata, profesji zakonnej 48). Marianna wdowa po Szawłowskim, licząca ok. 45 lat, umarła w Poznaniu na Ostrówku 1802.15/X. r. (LM Św. Małgorzata, Pozn.). Anna P-a zaślubiła przed 1817.11/X. r. urodz. Marcina Leszczyńskiego, ekonoma w Macewie (LB Kuchary).

Nie wiem, czy z powyższymi należy łączyć Piotra P-go, mieszczanina w Kostrzyniu, męża Jadwigi, wdowy 1-o v. po Janie Rusieckim, która w r. 1535 oprawę na części wsi Rusiec pow. gnieźn. sprzedała swemu synowi Janowi Rusieckiemu (P. 1393 k. 729v). Do części Piotra P-go(!) w Ruścu intromitowany t. r. ks. Jan Skrzetuski, kanonik poznański i pleban w Pobiedziskach (G. 262 k. 225v).

>Pławińscy h. Junosza z Pławina w pow. inowrocł. Dadźbóg (Tadeusz) i Dorota, rodzice Jana i Andrzeja (Bydg.).

I. Jan, syn Dadźbog

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki