FANDOM


1.280 Regesten von Einträgen in evangelischen Kirchenbüchern Großpolens in Zeitraum vom  13. V. 1664 – 21. III. 1918 (überwiegend bis 1800)

In Memoriam Włodzimierz Dworzaczek zum 25. Todesjahr                                              [zurück]

Struktur der Einträge:

Laufende Nummer

Geburt | Tod  Jahr.Tag/Monat (Ortschaft)

1

1664.13/V. (w Kurnatowicach) ochrzcz. Jan Bogusław, syn Jerzego Kurnatowskiego -- Jarosz Kurnatowski, Oytrych Lichnowski, Krzysztof Schlichting. Mięsicka, p. Siechowska, panna Jadwiga Twardowska, p. Elżbieta Schlichtingówna, panna Zofia Kurnatowska

2

1664.4/VI. wzięli u burmistrza w Skokach m. i. -- Rej, panna Zofia Rejówna, Dobrogostowa Bronikowska

3

1664.20/VII. Zygmunt, s. Jana Kąsinowskiego -- Jędrzej Ossowski star. ..., Piotr Żychliński, Aleksander Jaskolecki, Bukowiecka (stara), Rozbicka, Piotrowa, Zalewska

4

1664.18/IX. (w Iwnie pod Kcynią) Dorota, c. Jędrzeja Słupskiego -- Wojciech Grachowski, Bzowski, Aleks. Twardowski (starek), Marszewska, ciotka

5

1665.25/I. (Koninko pod Pniewami) Regina, c. Stanisława Wierzchaczewski, -- m. i. Przystanowska z Wileckich

6

1665.29/I. (w Śródce pod Sierakowem) Dobrogost, s.Przecława Bronikowski, -- Jan Jerzy Schlichting, Krzysztof Unrug, Obornic Kacper Schlichting, Adam Jaskolecki, Zygm. Bronikowski, Janowa Schlichtingówna, Jerzyna Rozbicka, Jaskolecka

7

1665.31/III. Chycina Marianna, c. Wacława, Bukowiecka. -- m. i: Lossa stary, Seidlitz, Aleksander Unruh, Aleksandrowa Unruh, panna Ewa Unruh, Gębicka, chorążyna poznańska

8

1665.21/II. (Wyszakowice pod Środą) Aleksander, s. Wojciecha Złotnicki, -- Krzysztof Twardowski, pisarz grodzki gniez., Piotr Kurnatowski, Jadwiga Kurnatowska z Kośmidrów i J.M. pana Piotra małżonka

9

1665.26/IV. (w Liniu) Jan, s. Łukasza Koszycki, -- m. i. Zygm. Bronikowski, Chrystian Lossa młody, Bogusław Kurnatowski, Helena Kurnatowska, Koszycka Stanisł., Anna Rozbicka, panna, panna Lossowna, panna Barbara Schlichtingówna

10

1665.2/XI. (w Nowym Folwarku pod Zbyczynem) Mikołaj, s. Macieja Wierzchaczewski. -- Stan. Zwiersz Kaczewski, Marcjan Krzyszkowski, Poklatecka, Jarosława Kurnatowska, Rożnowska

11

1665.15/XI. w kość. Orzeszk. jako -- u szewca Bogusław Kurnatowski, panna Zofia Kurnatowska

12

1665.29/XI. w kość. Orz. -- u szota ze Lwówka: Stan. Wierzchaczewski, Jan Mielęcki, Stan. Koszycki, Rozbicka z Mielęckich, Przystanowska z Kwileckich

13

1666.15/I. (w Liniu) Barbara Agnieszka, c. Łukasza Kosicka. -- Balcer Losso, Stan. Kosicki, Rozbicka z Mielęckich, Stanisł. Kolicka, pani Schlichtingówna

14

1666.14/XI. (w Miłostowie) Samuel, s. Marcjana Krzyszkowski, -- m. i. Samuel Krzyszkowski, Piotr Urbanowski, Samuelowa Krzyszkowska, Urbanowska

15

1667.28/III. (w Sokolnikach pod Kazimierzem) Jan, s. Ludwika Jaskolecki. -- Samuel Piekarski, Szczeniecka, starka, Piekarska, panna Bogumiła Jaskolecka, ciotka

16

1667.28/VIII. (w Nowym Folwarku pod Zbączyniem) Anna, c. Przystanowskiego. -- Jarosz Kurnatowski, Roznowski, Bogusław Kurnatowski, Mięsicka, starość. świebodzińska, Roznowska

17

1667.19/IX. (w Liniu) Samuel, s. Balcera Lossa. -- Stan. Kosicki, Jan Schlichting capitanus, Brudzewski Balcer Schlichting, Chrystian Lossa,Piotrowa Rozbicka, Seidlicowa, Łukaszowa Kosicka, panna Anna Rozbicka, panna Barb. Schlichting

18

1667.2/XI. (w Chalinie) Chryzostom, s. Jerzego Kurnatowski. -- m. i: Wedelski, Dobrogost Kurnatowski, Primier Skórzewski, Stan. Kozicki, Jarosz Kurnatowski, Wedelska, stara Kurnatowska, Moniecka, Skórzewska, panna Zofia Kurnatowska, Moniecka (drugi raz panno panna)

19

1668.19/I. (w Liniu) Łukasz, s. Łukasza Kosicki. -- Melchior (Malcher) Losso starek, Dobrogost Kurnatowski, Balcer Losso, Melchior Losso, młody, Bogusł.Kurnatowski, Jerzy Kurnatowski, Dobrogosława Kurnatowska, Seidlicowa, Brudzewska ciotka, Lossowa z Gruszczio, panna Zofia Kurnatowska, panna Lossówna

20

1668.29/VII. ( w kość. Orzeszk.) Ewa Zofia, c. Zbigniewa Mielęckiego. -- Dobrogost Kurnatowski dziedzic, Adam Rozbicki, Jadw. Rozbicka, panna Jadwiga Rozbicka, panna Anna Rozbicka

21

1668.12/VIII. Wierzchaczewski chrzestnym u mieszczanina z Kazimierza

22

1668. przed adwentem Marianna, c. Jana Kaczanowska. -- m. i. Bukowiecka

23

1669.8/V. Aleksander, s. Adama Jaskolecki. -- m. i. Jan Mielęcki, Żychlińska ciotka

24

temdito (w Liniu) Anna Zofia, c. Łukasza Koszicka. -- Marcjan Krzyszkowski, Piotr Urbanowski, Stan. Koszicki, Jan Mielęcki, Melchior Lossa, Seidlitz, Jadwiga Rozbicka, Seidlitzowa, panna Koszicka, panna Gruszczyńska

25

1669.19/X. (w Liniu) Krystyna, c. Balcera Lossy. -- Jan Mielęcki, Jadwiga Rozbicka, panna Anna córka, Brudzewska

26

1670.12/V. (w Grodzisku) Jerzy, s. Zbigniewa Mielęcki, Maciej Gorzeński, Niegolewski, Daleszyński, Chylinski, Adam Rozbicki, Jadwiga Rozbicka, Bukowiecka stara, Niegolewska, Stanisławowa Koszicka, Lossowa z Kośmider, panna Anna Rozbicka

27

1670.10/VII. (w Kobylnikach) Władysław Konstanty, s. Jana Kęsinowski, sędziego wałeckiego. -- Piotr Żychliński, Szczeniecki, Dobrogost Kurnatowski, starościna wałecka

28

1670.7/IX. (w kość. Orz.) Andrzej, s. Macieja Krzyszkowski. -- Zbigniew Mielęcki, Konst. Rozbicki, Dobrogost Kurnatowski, panna Anna i panna Jadwiga Rozbickie

29

1670.28/IX. (w Kość. Orz.) Anna Jadwiga, c. Balcera Lossy. -- Dobrogost Kurnatowski, Brudzewskich dwóch, Łukaszowa Kosicka, panna Zofia Kurnatowska

30

1671.8/III. Władysław Wojciech, s. Stanisława Kurnatowski z Niemierz. -- Dobrogost Kurnatowski, Jan Mielęcki, Konst. Rozbicki, Balcer Losso, Stefan Ziemecki, Jadwiga Rozbicka, Bogum. Wierzbińska, Kosicka Stanisławowa, Lossina, panna Anna Rozbicka, panna Jadwiga Kwilecka

31

1671.16/X. (w kość. Orz.) Jan Konstanty, s. Balcera Lossy. -- Bogusław Kurnatowski, Jędrzej Kurnatowski, panna Zofia Kurnatowska

32

1672.11/III. (w Kobylnikach) Dorota Jadwiga, c. Jana sędziego waleckiego, Kąsinowska. -- Jan Mielęcki, Bogusł. Kurnatowski i Bogusławowa K., panna Zofia Kurnatowska

33

1672.4/V. Chryzostom, s. Jarosława Kurnatowskiego. -- Bogusław Kurnatowski, Andrzej Kurnatowski, Maciej Przystanowski, Anna Przystanowska

34

data opuszczona (w kość. Orz.) Anna Helena, c. Jerzego Kurnatowska. -- Bogusław Kurnatowski, Chrystian Schlichting, Jędrzej Kurnatowski, Bogusława Kurnatowska, Zofia Kurnatowska

35

1673.13/II. (w Dąbrówce za Trzczelem) Jerzy, s. Macieja Przystanowski. -- Andrzej i Jan Karczewscy, Bogumiła z Przystanowskich Wierzbińska, panna Jadwiga Kwilecka, panna Jadwiga Twardowska

36

1673.15/II. Jan Konstanty, s. Stanisława Kurnatowski. -- Jan Konstanty Rozbicki, Maciej Rozbicki, Bogusł. Kurnatowski, Jadwiga Rozbicka, stara, pani Kurnatowska, panna Anna Rozbicka

37

1673.29/III. Wojciech, s. Balcera Lossy, bez uszu i rąk. -- Bogusł. Kurnatowski, panna Zofia Kurnatowska

38

1674.8/IV. Barbara, c. Balcera Lossy. -- Konst. Rozbicki, Piotr Kąsinowski, Stan. Kurnatowski, Barbara, Kąsinowska sędz. wal. Kurnatowska z domu Gruszczyńska

39

1673.20/VI. (!) Katarzyna, c. J. (ana), sędziego Waleckiego, Kąsinowska

40

1674.15/VII. Jan Adam, s. Zbigniewa Mielęckiego. -- Jan Kąsinowski, Jan Mięleski stryj, Andrz. Rozbicki wuj. sędzina wałecka, Rozbicka Jadwiga, panna Marianna Rozbicka

41

1675.10/I. (w Dąbr. za Trzczel.) Krzysztof, s. Macieja Przystanowski.-- Krzysztof Twardowski podwojewoda kaliski, Bogumiła z Przystanowskich Wierzbińska, panna Twardowska podwojewodzianka

42

1675.15/X. Aleksander, s. Stanisława Kurnatowski. -- Konst. Rozbicki, Jerzy Kurnatowski, Przystanowski, Jerzyna Kurnatowska, Marianna Rozbicka stara, młodsza

43

(1675.15/X. opuszcz.?) Dobrogost, s. Macieja Przystanowski. -- Anna z Rozbickich Przystanowska stara

44

1678, m-c luty, po św. Marii Gromn. Andrzej, s. Stanisława Kurnatowski

45

nazajutrz po tym [1678.II.] Aleksander, s. J. Kąsinowskiego sędziego wałeckiego. Teraźniejszego roku 1716 sędzia wałecki

46

bez daty, 1678 ? Stanisław, s. Macieja Przystanowskiego

47

1679.5/III. Marianna, c. Andrzeja Gruszczyńska. Matka Dorota z Kurnatow. -- m. i. Fryderyk Adam Wedelski, Anna Ernestyna Wedelska wdowa, Marianna Kurnatowska ciotka

48

1679.26/V. Piotr, s. Andrzeja Twardowski, matka Anna z Rozbickich

49

1679.4/VI. Adam Piotr, s. Jana Konstantego Rozbickiego i Jadwigi Twardowskiej. -- m. i. i Jan Kąsinowski S.W. ( sędzia wałecki), Andrzej Rozbicki, Andrzej Bojanowski, Jadwiga Rozbicka, starka, Bogumiła Rozbicka Wierzbińska, panna Marianna ciotka

50

1679.18/VI. Aleksander, s. Macieja Przystanowski. -- m. i. Adam Fryd. Wedelski, Dorota Lossowa

51

bez daty 1679. Jadwiga Dorota, c. Stanisława Kurnatowska. -- m. i. Konst. Rozbicki, Konstant. Rozbicka, Maksymilian Schlichting, Helena Kurnatowska starka

52

1680.14/I. Ewa Marianna, c. Andrzeja Twardowska. Matka Anna Rozbicka. -- m. i. Konst. Rozbicki, Jerzy Rozbicki, Maciejowa Przystanowska, Marianna Rozbicka

53

1680.30/VI. Andrzej Krzysztof, d. Konstantego, Rozbicki. Matka Jadwiga Twardowska. -- m. i. Krzysztof Rozbicki, Makszmilian Schlichting, Bogumiła Wierzbińska, Maciejowa Przystanowska, panna Marianna Rozbicka

54

1680.10/XI. -- Elżbieta Szadokierska, Adam Fryd. Wedelski

55

1680.11/XI. Jadwiga Marianna, c. Andrzeja Kośmidra, Gruszczyńska. Matka Dorota z Kurnatowskich. -- m. i. Adam Fryd. Wedelski, Maksymilian Schlichting, Jan Kosicki z Białcza, Marianna Kurnatowska starka, panna Zofia Kurnatowska

56

1681.28/IV. Bogumiła, c. Macieja Przystanowskiego. Matka Jadwiga z Kwilcza. -- Abraham Krzyszkowski, panna Elżbieta Szydokierska

***

Od 1 do 56 spisane w r. 1716. na podstawie notatek po X. Conseniorze Samuelu Chodowieckim (zmarł 1691 r.), przysłanych przez jego synowca Jana z Gdańska, rektora szkoły Piotra Pawła

57

1692.17/VI. (w Grodzisku) Anna Katarzyna Rozbicka. Rpdz. Andrzej i Joanna Ewa Mielęczyna Mielęska z Bucza. -- Jan Mielęski z Bucza, Hieronim Bronikowski, Jan Bukowiecki, Ad. Const. Bukowiecki, Katarzyna z Mielęc. Bukowiecka, panna Zofia Bukowiecka, panna Dorota Bukowiecka, panna Anna Przystanowska

58

1693.22/II. (w Kąsinowie) Jan Kąsinowski. Rodz. Piotr i Marianna z domu Gorzenska. -- kasztelan kalski z Szamotuł z synem, pan sędzia dziad, Jan Bukowiecki, Ludwik Gorzeński w. Gruszczyńska, J. Bukowiecka

59

1693.29/VI. (w Kikowie) D-ca VI post Trinit. Władysław Bronikowski. Rodz. Zygmunt i matka z domu Logawa. -- Samuel Żychlinski, Michał Mogir a Logan z małżonką, Bronikowski starek dziecka, Stan. Rozbicki

60

1694.23/V. (w Kąsinowie) Chryzosom Kąsinowski. Rodz. Piotr i Marianna Magdalena Gorzenska. -- sędzia wałecki starek, Wojc. Gruszczyński, Władysław Kąsinowski, starościna Przedwocka, panie Gruszczyńska i Kosicka, Stan. Kosicki

61

1694.15/XI. (D-ca XXIII post Trinit. w poniedziałek w Międzychodzie) Bogumiła Unrug. Rodz. starosta Bogusław i Konstancja, Ludwika, Anna Żychlińska. -- m. i. Samuel Żychliński, Paweł Żychliński, Unrugowa z Kargowa star. wał., Wedelska z Chalina, panna Wedelska, panna Unrugowa Strychow.

62

1695.20/II. (D-ca Invocavit w Kutkach). Katarzyna Eleonora Kosicka, c. Stanisława i Zofii z domu Bukowiecka. -- Jan Kąsinowski sęd. W. Marianna z Radom Zaleska podkomorz. łęczycka

63

1695.5/VI. (D-ca I post Trinit. w Kikowie) Święcisław Bronikowski, ojciec Zygmunt, matka z domu Logowa. -- S. Żychliński, Wład. Bronikowski, panna Helena Żychlińska

64

1695.3?/VII. (5-ta D-ca post Trinit. w Kąsinowie) Piotr Kąsinowski, syn Piotra i Marianny Magdaleny Gorzeńskiej. -- Aleks. Kąsinowski, Zofia Kosicka Bukowicka

65

1695.5/IX. (D-ca XIV p. Trinit. w Gajku) Zofia Wiktoria Żychlińska, c. Piotra podk. Kal. i Katarzyny Kotkowskiej. -- Jan Kąsinowski, sędzia wał., Wład. Radomicki kasztelanic. i starosta wałecki, Marianna Bobrówicka starościna przedworska, miecznikowa wieluńska, Marianna z Radom. Zaleska. podkom. łęcz.

66

1695.29/XII. (czwartek po Boż. Nar. w Kutkach) Jan Konstanty, s. Stanisława Kosickiego i Zofii z domu Bukow. -- Piotr Kąsinowski, Zofia z Bukowa Radomicka kaszt. kaliska dziecko zm. 6/IX.? tego sam. roku

67

1696. (9-ca II post Trinit. w Chycinie) Wacław Aleksander Bronikowski, s. Wojciecha i Marianny z domu Bukowiecka. -- 2 razy Bronikowski, Jan Bukowiecki, Mikołaj Latalski, Bukowiecka, Seidlitzowa, panna Kurnatowska z Swiniar. dziecko zmarło 1697.6/I.

68

1696.18/X. ( w dzień św. Łukasza w Kąsinowie) Aleksander Kąsinowski, s. Piotra i Marianny Magdaleny Gorzeńskiej. -- sędzia wał.

69

1697.18/III. w poniedz. po D-ce Latore w Grodzisku) Eleonora Jadwiga Rozbicka, c. Andrzeja i Joanny Ewy z Mielęc Mielęckiej. -- Adam Konst. Mielęcki z 2ma to Johanna i Samuel, Wład. Lipiński, panna Konstancja Mielęska

70

1697.10/XI. XXIII p. Trinit. w wilię S. Marc. w Kąsinowie. Władysław Konstanty, s. Piotra Kąsinowskiego o Marianny Magd. Gorzeńskiej. -- Jan Kąsinowski i sędzia w., Władysław Kąsinowski, Aleks. Kąsinowski, Wojc. Gruszczyński, Glinska z Miszkowa, Gruszczyńska z Rogaczewa

71

1679.26/XII. w sw. Szczepana Andrzej Aleksander, s. Dobrogosta Jaskoleckiego i Jadwigi z domu Gruszczyńska. -- Piotr Kąsinowski, Wład. Kąsinowski, Michał Mogir de Logan, Aleks. Kąsinowski, Stan. Kurnatowski, Samuel Żychliński, Wojc. Bronikowski, Dorota Gruszczyńska, Dorota Logowa, Marianna Gruszczyńska, Marianna Magd. Kąsinowska

72

1698.5/I. 5-ta urodz. 12 ochrzczony syn pastora. -- Jan Kąsinowski, sędzia w. Michał Magir, Paweł Żychliński, pani starościna gniezn. Unrugowa, pani sędzina wał., Żychlinska z Lęric, Bronikowska z Rozbitka, panna Helena Żychlinska, Anna Maria Gruszczyńska

73

1798.30/IV. (w Środę) po D-ca cantate w Goronsku. Maria Charlotta, c. Jana Bukowieckiego i Gorzenskiej. -- Dawid v. Marwitz pułk. z Gleisen, Bronikowski z Kurska, Wojc. Bronikowski, Seidlitz z Ober Gorzici, Adam Konst. Bukowiecki, Marwitzowa z 2-ma córkami, (Anna Maria oraz Beata) Bronikowska młoda z Kurska, Seidlitzowa, Bronikowska z Rozbitka

74

1698.17/VI. (w Rozbitku) Teofila Konstancja, c. Wojc. Bronikowskiego i Marii z Bukowieckich. -- Adam Kwilecki, Lipinski, Abraham Krzyszkowski, Jan Bukowiecki, Kwilecka, Lipinska, Krzyszkowska

75

1698.2/XI. D-ca XXIII p. Trinit Bogusław Marcjan, s. Wład. Lipinskiego i Jadwigi Bogumiły z domu Krzyszkowska. -- Wład. Konst. Kąsinowski, Żychlińska z Grobi

76

1699.2/I. D-ca post. Epiph. w Grobi Zofia Anna, c. Pawła Żychlińskiego i Jadwigi Kurnatowskiej. -- Maks. stara z Kurato., Zofia Anna Opalińska, kaszt. pozn. z Sierakowa

77

1699.21/II. (w Witkowicach) Adam Bogusław, s. Jana Gruszczyński i Heleny Łukowna z Karska. -- Wolf Zeydlitz z Przeborowka, Sebastian Schlichting, Seidlitzowa, Ewa Elżbieta Seidlitzowa panna, panna Barbara Schlichtingówna, panna Jadwiga Podkocka

78

1700.6/I. w Trzech Króli Joanna Konstantcia, c. Wład. Lipiński i Jadwiga Bogumiła Krzyszkowska. -- Paweł Żychliński

79

1700.10/I. D-ca I p. Epiph. Marcjanna Konstantia c. Andrzeja Rozbicki i Ewa Joanna Mieleska -- : Konrad Dziembowski, Adam Konst. Bukowiecki, Łukasz Rozbicki, Stanisława Rozbicka, panna Marianna Jarochowska

80

1700.18/I. Aleksander Adam, s. Andrzeja Gruszczyński i matki z domu Kurnatowskiej. -- Aleks. Kąsinowski, Jan Gruszczyński, Wład. Kurnatowski, Helena Gruszczyńska Łuk, panna Ewa Elżb. Lukowna

81

1700.18/III. w czwartek ante D-ca Laetare w Kluczewie. Władysław, s. Stanisława Kosicki i Zofii Bukowieckiej. -- Wład. Radomicki st. wał., Zofia Barbara Kąsinowska Gultzowa sęd. wał.

82

1700.20/IV. we wtorek post D-ca Ioahimo w Kobylnikach Ludwik, s. Piorta Kąsinowski i Marianny Anny z Gorzewskiej. -- Aleks. Kąsinowski, starościna przedborska

83

1701.28/XI. -- córki pastora Jan Gruszczyński, Aleks. Kąsinowski, Helena Gruszczyńska Luk., Jadwiga Żychlinska Kur.

84

1701.16/III. w czwartek ante D-ca Palmar. w Goronsku Adam Ludwik, s. Jana Bukowiecki i Gorzeńskiej. -- Stefan Unrug z Grodz., Krzysztof Unrug z Piesz., Aleksander z Kurska, Marianna Marwitzowa i córka Anna Maria oraz Beata, Konstancja Unrugowa, Małgorzata Bronikowska z Kurska

85

1701.2/V. p. D-ca ( Rogate w Miłostowie). Andrzej Wojciech, s. Własysława Lipiński i Jadwigi Krzyszkowskiej. -- Łukasz Celecki, Zofia z Mieszkowskich Cielecka

86

1701.18/V. Teria III Pentec. (w Kobylnikach). Adam, s. Piotra Kąsinowski i Marianny Magd. Gorzenskiej. -- Wład. Konst. Kąsinowski, starościna przedborska z Gaja. (Marianna Bobrownicka?)

87

1801.6/X. w czwartek po św. Franc. (w Kyzynie). Zofianna Apolinara, c. Stanisława Latalska i matki Żychlinskiej. -- Piotr Kąsinowski, Zofia Anna Opalinska, kaszt. p. z Sierakowa. Dziecko ma 8 tygodni

88

1702.9/VII. IV post Trinit. (w Grodzisku). Konstanty Samuel, s. Andrzeja Rozbicki i Joanny Ewy z Mielęskich. -- Jan Bukowiecki, Adam Konst. Bukowiecki, Dziembowski, Jarzy Bronikowski, cześnikowa wschowska z Wierzcia

89

1793.17/VI. D-ca II p. Trinit. -- córki pastora: Jan Gruszczynski, Helena z Gorzensk. Rozbicka, panna Anna Bog. Gruszczynska

90

1703.26/VIII. XII D-ca p. Trinit. (w Łężycach) Bogusław Adam, s. Pawła Żychlinski i Jadwigi Kurnatowskiej. -- P. Kosicki z Bialcza, Łukomska z Niemierzowa

91

1703.26/IX. XVI p. Trinit. (w Goronsku). Aleksander Wacław, s. Jana Bukowiecki i Eleonory z Gorzeńskich. -- Adam Konst. Bukowiecki, starościna przedborska Bobrownicka z Kąsinows Kuh

92

1703. D-ca XXIII p. Trinit w Orzeszk. Joanna Jadwiga, c. Aleks. Kąsinowska i Marianny z Rozbickich. -- Andrzej Rozbicki oj. m., Jerzy Rozbicki, Jerzy Bronikowski, Joanna Ewa z Mielęskich Rozbicka, Jerzyna Rozbicka, panna Kosicka, Jerzyna Bronikowska z Mielęskich

93

1704.29/IV. p. D-ca Cantate w środę (w Pożarowie). Bogumiła, c. Jana, Gorzeńska i matka z Jaskoleckich. -- Piotr Kąsinowski, Bogusław Jaskolecki, Wedelski, starościna walecka Unrugowa, Marianna Kąsinowska, Jaskolecka

94

1704.4/V. D-ca Exandi (w Kluczewie). Konstancja Helena, c. Stan., Kosicka i Zofii z Bukowieckich. -- Mik. Twardowski, Mik. Bronikowski, Marianna Kąsinowska z Kobylnik, Jerzyna Bronikowska z Mielęskich

95

1705.2/VI. we wtorek świąteczny Zofia Karolina, c. Andrzeja, Rozbicka i Joanny Ewy z Mielęskich. -- Aleks. Kąsinowski, Wedelski, Jerzy i Jerzyna z Mielęskich Bronikowscy, pani Ludwika Hazina z Kurnatowic, panna Ewa Wedelska

96

1705.3/VI. w środę po świątkach. -- córki pastora: Andrzej Rozbicki i drudzy antecedenter pomienieni wszyscy

97

1706.18/IV. D-ca Misericordiar w Pożarowie. Jan, s. Jana, Gorzeński i matki z Jaskoleckich. -- Zaręba z Wróbla, staroście z Kargowej, Andrzej Bronikowski, Zarębina, Marianna Magd. Kąsinowska z Kobylnik, panna Żychlinska z Wróblewa

98

1706.14/IX. D-ca XV p. Trinit. S. T. w Gnoszynie. Marianna Karolina, c. Aleks., Kąsinowska i Marianny z Rozbickich. -- Andrz. Rozbicki, Piotr Kąsinowski, Jam Sam. Żychlinski, Mikołaj Przystanowski, Jan Gruszczyński, Jan Mielęcki, Jan Gorzenski, Andrzej Bronikowski, i jego żona Przystanowska, Gruszczynska z Linia, Mielęska z Hamra (Honvu)

99

1706.31/X. (w Lutomiu) XXII p. Trinit. Stefan Samuel, syn Jana Samuela, Żychlinski i Sybilli von Dewitz. -- Paweł Żychlinski, Wład. Żychlinski, jegomość Syszczyna,

100

1707.9/I. 1p. Epiphanias Stanisław Karol, v. Stan. Kosicki i Zofii z Bukowieckich. -- Rafał Bronikowski, Andrzej Bronikowski, Marianna Magd. Kąsinowska, Anna Przystanowska

101

1707.19/V. czwartek p. D-ca Jubilate. Andrzej Samuel, s. Andrzej Rozbicki i Joanny Ewy z Mielęckich. -- Aleks. Kąsinowski, Jan Gruszyński, Mik. Przystanowski, Wojc. Kwilecki, Adam Wedelski, kasztelanowa sątecka Swięcicka, panna Kwilecka, pani Stażina z Kurnatow., pani Przystanowska

102

1707.26/VII. św. Anny. -- córki pastora: Andrzej Rozbicki, Mik. Przystanowski, Joanna Ewa Rozbicka, Stazina z Kurnat., Marianna Kąsinowska, Anna Przystanowska

103

1708.9/IV. Feria II Pascha to, Piotr Adam, s. Aleks. Kąsinowski i Marianny z Rozbickich. -- Piotr Kąsinowski, Andrz. Twardowski, Aleks. Złotnicki, Samuel Żychlinski, Jan Gruszczyński, Andrz. Bronikowski, Joanna Ewa Rozbicka, Twardowska Anna Przystanowska, panna Rozbicka

104

1708.17/VI. D-ca II p. Trinit. (w Kluczewie) . Bogusław Axel, s. Stan., Kosicki i Zofii z Bukowieckich. -- Axel Löwenhaupt kapitan, Wład. Konst. Kąsinowski, Aleks. Kąsinowski, Jerzy Bronikowski, Andrz. Bronikowski, Maciej Bronikowski, kasztelanowa nakielska Zaleska, Anna Przystanowska, Marianna Magd. Kąsinowska, Joanna Salome z Lichnowskich Kąsinowska, Marianna Kąsinowska z Orzeszkowa

105

1708.26/VIII. D-ca XII p. Trinit. (w Dobrojewie) . Aleksander Chryzostom, s. Andrz. Bronikowskiego i Marianny z Kotkowskich. -- Andrz. Rozbicki, Wojc. Bronikowski, Rafał Bronikowski, Stan. Szczeniecki, Zareba z Wróblewa, kasztelanowa nakielska, Jadwiga Bronikowska, Joanna Ewa Rozbicka, Zarębina, Szczeniecka

106

1709.13/V. (w Kąsinowie) w poniedz. p. D-ca Exandi Marianna Petronela, c. Wład. Konst. Kąsinowska i Joanny Salomei z Lichnowskich. -- Aleks. Kąsinowski, Stan. Kasicki z Kluczewa, Andrzej Bronikowski, Zeidlitz z Przyborowska, Wojruszewski [?], Marianna Magd. Kąsinowska z Gor., Raczynska, Zeidletzowa, Joanna Ewa z Mielęckich Rozbicka

107

1709.24/IX. (w Posladowie) wtorek p. Trinit. Florentyna, c. Jana Gorzenska i matki z Jaskoleckich. -- Andrz. Rozbicki, Aleks Kąsinowski, Maciej Bronikowski, Andrz. Bronikowski, Joanna Ewa z Mielęskich Rozbicka, Marianna Kąsinowska, Marianna z Kotkowskich Bronikowska, panna Anna Rozbicka

108

1710.14/IV. (w Chycinie z Chędrichowic) poniedz. p. Palmar. Marianna Jadwiga, c. Samuela Mielęska i Marianny Ludwiki z Twardowskich. -- Andrz. Twardowski chorąży czernikowski, Jan Bukowiecki, Bronikowski z Kurska, Wład. Konst. Kąsinowski, Twardowska chorążyna, Eleonora z Gorzenskich Bukowiecka, Jadwiga z Twardowskich Bukowiecka, Adam Bukowiecki

109

1710.21/V. urodz. ochrzcz. Dca Exandi. -- córki pastora: Dobrogost Luka, Marianna Kąsinowska, Joanna Ewa Mielęcka, (z Mielęckich ?) Łukomska, Helena Gruszczyńska, panna Anna Rozbicka

110

1710.14/VIII. (w Korni) Stanisław Chryzostom, s. Pawła Żychlinski i Jadwigi z Kurnatowskich. -- Luka z Bellencina, Kurnarowska z Gruszczyńskich babka dziecka

111

1710.19/X. poniedz. p. XVIII Trinit. w Orzeszkowie. Władysław Konstanty, s. Aleks. Kąsinowski, pisarz wał. i Marianny z Rozbickich. -- Wład. Konst. Kąsinowski, Maciej Bronikowski, Andrz. Bronikowski, Łukasz Rozbicki, Paweł Żychlinski, pani Ewa Joanna Rozbicka, Marianna Bronikowska, Anna Rozbicka, Łukowska Niemierzew.

112

1711.30/VII. piątek po 8 Trinit. z Dobrojewa. Ewa, c. Andrzeja Bronikowska i Marianny z Kotkowskich. -- pastor z żoną

113

1712.28/I. ochrz. D-ca Invocavit syn pastora. -- Aleks. Kąsinowski, Jerzy Rozbicki, Łukasz Rozbicki, Marianna z Rozbickich Kąsinowska

114

1712.5/X. środa p. XIX Trinit. w Lutomiu. Imienia dziecka nie ma ojciec Samuel Żychlinski Wojski Kaliski, matka Sybilla von Dewitz. Zmarło tego samego dnia o g. 7 wieczorem

115

1694.10/I. niedz. po Trzech Królach. Stan. Kosicki i panna Zofia Bukowiecka w Orzeszkowie

116

1694.27/IV. we wtorek, p. D-ca Misericordiar w Gaiu. Piotr Żychlinski podkom. kaliski z panią (panna ? patrz 65) Katarzyną Kotkowską z Małopolski, córką starościny przedworskiej. zmarł tenże jegom. w roku 1697. w Wielki Piątek o dziesiątej godz. z rana

117

1695.13/II. poniedz. mięsopust. Paweł Żychlinski i panna Jadwiga Kurnatowska z Karni

118

1710.2/III. D-ca Estomih w Tucholi. Jan Daniel Borzymowski i panna Beata Elżbieta Żychlinska w obecności matki młodej i pani Tyszczyni

***

chrzty

119

* 1713.30/IX. ochrzcz. 1713.8/X. Aleksander, s. Aleks. Kąsinowski i Marianny z Rozbickich, umarł 1714.4/II.

120

1714.24/IV. * 1714.5/IV. Adam, s. Andrzeja Bronikowski i Marianny z Kotkowskich. -- Bronikowska wdowa Katarz. Bronikowska, Zofia Bronikowska, córka Wojciecha

121

* 1714.16/V. (w Orzeszkowie) ochrzcz. 28/V. ab amo 1736 ad. 1737 descivita fide (inną ręką) Ewa, c. Wład. Lipinska i Jadwigi z Krzyszkowskich. -- Jan Rozbicki, Eleonora panna Rozbicka rodzeństwo

122

1714.31/VII. (w Pieninie) Joanna, Aleksandra (nadzieja dwunastoletnia), c. zmarłego w Kaliszu Jerzego, Bronikowska i matki z Mielęskich. -- Andrz. Bronikowski, Piotr Kąsinowski, Konarski z Bielejewa, Jan Mielęski miecznik, Andrzejowa Bronikowska, Konarska Joanna Ewa Rozbicka; miecznikowa Janowa Mielęska

123

1715.21/III. (w Lutomiu) Zygmunt Felicjan, s. Jana Samuela, stolnika wschowskiego, Żychliński i Sybilii von Dewitz. -- pisarzowa wal. Marianna Kąsinowska. Not., że sam stolnik umarł (1715 r.)22/III.

124

w tym roku (1715) bez bliższej daty urodz. się córka (imienia nie ma) Pawła Żychlinskiego i Jadwigi z Kurnatowskich, która umarła

125

1716.19/IV. -- córki pastora: Stan. Kosicki, Andrz. Bronikowski, Wład. Lipinski, Piotr Kurnatowski, Sybilla Żychlinska stolnikowa wschowska, Łukowska z Niemierzenia, panna Jadwiga Rozbicka z Grodziska. Córka ta umarła 24/IV.

126

1716.28/VI. D-ca III post Trinit. w Kąsinowie Władysław, Konstanty, s. Karola Ferdynanda de Woszyc Lichnowski i matki von Dechen. -- Wład. Konst. Kąsinowski star. wał.; Turopolski pis. wał., Seidlitz z Przybor., Dziembowski, Andrz. Bronikowski, Glinski, starościna walecka z Lichnowskich, Piotrowa Kąsinowska, Dziembowska z Kąsinowskich, Glinska z Lichnowskich, Turopolska z córką

127

1717.9/III. chrzest 1717.18/III. -- córki pastora: Jan Konst. Kosicki, syn w zast. w Orzeszkowie, Kurnatowska podstol. ze Śródki, Szanrzynska, Jadwiga Lipinska, panna Marianna Lukomska

128

1718.17/II. p. D-cam starozapustną w Gaju. Jan Dobrogost, s. Alek. sędziego wałeckiego. Kąsinowski i Marianny z Rozbickich. -- Jan Rozbicki rodzony matki chrzestnego, Łuk. rozb. stryj, panna Eleonora Rozb. rodzona, Łukaszowa Rozbicka

129

1718 (brak dnia) ur. w Gnusinie, ochrzcz. w Orzeszkowie Jadwiga Angelika, c. Pawła Żychlinska i Jadwigi z Kurnatowskich. -- Wład. Kosicki, panna Ostrowska

130

1718.6/IV. ( w Chyczynie) Jan Samuel, s. Adama Konstant. Bukowiecki i Jadwigi z Twardowskich. -- dziadusz chorąży czernichowski Twardowski z Wielunia; Jan Twardowski major króla Jegomości z Walcza, Samuel Mielęski z Andrychowic, Babuszynka z Rozbickich Twardowska, chorążyna czernich., majorowa Twardowska z Hażow, Samuelowa z Twardowskich Mielęska z Andrychowic, Janowa z Gorzenskich, Bukowiecka z Goronska, Bronikowska z Korska z Prietwitzow, Unrugowa z Buk.? (Puk.)

131

1720.9/VII. w kosć. Orzeszk. Marianna, c. Jerzego Rozbickiego i Katarzyny z Bronikowskich. -- Andrz. Bronikowski, Marianna Bukowiecka, Zofia panna Rozbicka

132

Dom. XIX Trinit. w Orzeszk. 1725. Ewa Joanna, c. Aleks. Bronikowska z Buszewka i Eleonory z Rozbickich. -- Jan Rozbicki z Chyciny, Andrz. Bronikowski Patr. loci, Konarski z Lubosiny Bronikowska z Krzyskowka babka dziecięcia, panna Bronikowska Zofia, ciotka, Jadwiga Rozbicka z Chyciny

133

1726.7/I. (w Charcicach) Anna Ludwika, c. Chrystiana Kurnatowska i Ludwiki Elżbiety z Mielęckich. -- Jan Mielęcki z Hamru, miecznik wschowski, dziad; Konst. Kurnatowski i Aleks. R. stryjowie; miecznikowa wschowska, Bronikowska z Kosieczyna, Piotrowa Kurnatowska z Sokolinik, panna Wiktorja Mielęcka

134

1726.10/I. (w Grodzisku) Aleksander Piotr, s. Andrzeja Rozbicki i Joanny z Kąsinowskich. -- Aleks. Kąsin. sędzia wał. dziad, Dobrogost Przystanowski z Niepruszewa, Jadwiga z Mielęckich Przystanowska z Niepruszewa, Mikołajowa Przystanowska

135

1726.29/V. (w Pęczkowie) Petronela Jadwiga, c. Jana Kąsinowskiego i Joanny z Rozbickich. -- Piotr Kąsinowski z Kobelnik, dziad, Wład. Kąsinowski kasztel. nakielski, Jan Rozbicki z Gołaszyna, Chryzostom Kąsinowski z Szczuczyna, Dziembowski z Ordzina, kasztelanowa nakielska, Piotrowa Rozbicka, Tomaszewska alias. Radoszowa

136

1726.13/XII. (w Orzeszk. ) Aleksander Samuel, s. Chrystiana z Charcic, Kurnatowskia i Ludwiki Elżbiety z Mielęckich. -- Samuel Mielęcki z Andrychowic, Andrzej Bronikowski patronus loci, Wład. Bronikowski z Kosieczyna Aleks. Mielęcki z Andrychowic, Kurnatowska z Sokolnik, Kurnatowska z Orla, panna Wiktoria Mielęcka, panna Eleonora Kurnatowska

137

1727.18/V. (w Grodzisku) Jan Stanisław, s. Andrzeja Rozbicki i Joanny z Kąsinowskich. -- Jan Rozbicki z Chyciny z żoną Jadw. z Twardowskich, Aleks. Bronik. z Buszewka z żoną Eleonorą z Rozb., Andrzej Bukowiecki, Kazim. Rozb. Pontificius

138

1727.9/VI. (w Orzeszkowie) Anna Petronela (ur. po śmierci ojca), c. Piotra Kurnatowskiego z Sokolnik i Anny z Mielęckich. -- Andrzej Bronik. patr. loci, Wiktoria Mielęcka

139

1726.21/VI. (w Orzeszkowie) 1728.30/V. w Gnuszynie. Andrzej Władysław, s. Andrzeja Rozbicki i Joanny z Kąsinowskich. -- Andrzej Bronik. z Orzeszk; Aleks. Bronik. z Buszewka, Karol Kąsinowski, kasztelanic nakielski, kasztelanowa nakielska, Chlebowska z Bobulczyna, panna Konstancja Rozb.

140

1728.19/IX. (w Buszewku) Jadwiga Konstancja, c. Aleks., Bronikowska i Eleonory z Rozb. -- Andrzej Bronik. z Orzeszkowa, Konarski z Lutosiny, Rozbicka z Grodziska, panna Konstacja Rozb., panna Anna Bukowiecka

141

1729.1/II. (w Charcicach) Jan Konstanty, s. Chrystiana Ludwika, Kurnatowski i Ludwiki Elżbiety z Mielęckich. -- Konst. Kurnat. z Orla, Aleks. Kurnat. z Śródki, Unrug z Ryzyna Seidlitz z Kaczlina, Żychlinska z Lutomia, Unrugowa z Ryzyna, Seidlitzowa z Kaczlina

142

1729.28/II. (w Chycinie) Jadwiga Anna, c. Andrzeja, Bukowiecka i Wiktorii z Mielęckich. -- JanRozb. z Grodziska z żoną, Jan Tward. z Wielenia z żoną, Jan Rozb.z Sokolnik z żoną, Andrzej Bronik. z Orzeszkowa. Aleks. i Jan Mielęcki wujowie dziecka, Aleks. Kurnat., Bronikowska z Kurska, panna Bronik. z Orzeszk.

143

1729.10/VIII. (w Orzeszkowie) -- u bliźniaczek pastora, Chrystian Kurnat. z Charcic, Unrugowa z Żychlinskich starościna obornicka (była w 1698 chrzestną ojca, panna Ewa Bronik. corka patrona loci, panna Anna Bukow. z Grodziska, Kurnatowska z Chalina; Andrzej Kurnat. z Chalina, Bukowiecka z Rozbitka, panna Eleonora Unrug. starościna obor.

144

1730.16/I. w kość. paraf. Ludwika Eleonora (ur. 1730.12/I.) Rozbicka, c. Jana z Sokolnik i Anny Karoliny z Mielęckich. -- Andrzej Wacław Bukow. z Chyciny, Eleonora z Gorzenskich Bukow. z Goronska. Notatka z 1738 r. ze swego czasu w 1730. pastor przez zapomnienie wydał wyciąg z ksiąg z imionami Ludwika Dorota

145

1730.23/III. (w Chycinie) Adam Władysław Bukowiecki, s. Andrzeja Wacława i Wiktorii z Mielęckich. -- Wład. Kosicki z Gaju, Jerzy Seidlitz (Zaydlic) z Gorzycy Luth., Rozbicka z Bukow. babka Mikołajowa Przystanowska, Zaydlicowa z Gorzycy Luth., panna Anna Bukowiecka

146

1730.27/VIII. (w Charcicach) Wiktoria Marianna Kurnatowska, c. Chrystiana Ludwika i Ludwiki z Mielęckich. -- Chłapowski z żoną Ponteficii, Jan Przystanowski, Konst. Kurnat. z Orla, Bukowiecka z Chyciny, Rozbicka z Sokolnik, obie z domu Mielęckie, siostry położnicy

147

1730.12/XI. (w Orzeszk.) -- córki szewca: Wierzchaczewski z Konina, Chlebowska z Niemierzewa, panna Ostrowska

148

1731.4/II. (w Niemierzewie) Joanna Elżbieta (ur. między 6-7/I.) Ziemiecka, c. Dobrogosta i Katarzyny Bogumiły z Chlebowskich. -- Bogusław Chleb., Chlebowska, Stan. Żychl., Kąsinowska z Słopanowa, panna Ziemiecka

149

1731.25/X. (w Orzeszk.) Joanna Rozbicka, c. Jerzego z Popowka i Katarzyny z Bronik. -- Andrzej Rozb. z Gruszyna, Bron. z Babina, babka dziecka

150

1731.12/XII. (w Chycinie) Jan Aleksander (ur. 18/XI.) Bukowiecki, s. Andrzeja i Wiktorii z Mielęckich. -- Potworowski z Świdnic, Bukowiecka z Gorońska, Jan Rozb. z Grodziska z żoną, Jan Rozb. z Sokolnik z żoną, Chrystian Kurnat. z Charcic z żoną, Aleks. Mielęcki z Hamra z żoną, Jan Miel. z Hamra, Ludwik Miel. z Hamra, Aleksander Kurnat. z Śródki, Bogusł. Dziembowski z Popowka, panna Bukow. z Grodziska, panny Mielęckie z Hamru

151

1732.22/V. (w Orzeszk.) -- syna pastora: Dobrogost Przystan. z Nieprusz., Adam Bronik. z Orzeszk., Unruzyna starościna oborn. z Międzychodu, ktora i ojca chrzestną była w r. 1698, będąc w tenczas starościna gniezn., Ludwika Unrugowa ze Skrzydlewa córka starościny

152

1732.3/VI. (w Chalinie) Marianna Bogumiła (ur. 22/V.) Kurnatowska, c. Andrzeja i Ewy z Bronik. -- Andrzej Bronik. Patr. loci, dziad dziecka, Dobrogost. Kurnat. z Karny stryj, Adam Bronik. wuj, Janowa Rozb. z Grodziska córka, panna Bukow. córka z pierwsz. małż. Dziecko umarło w kilka niedziel po chrzcie

153

1733.10/IX. (w Chalinie) Adam (ur. 6/IX.) Kurnatowski, s. Andrzeja i Ewy z Bronik. -- Andrzej Bronik. dziad dziecka, panna Bogumiła Bronik., siostra położnicy

154

1734.29/VI. (w Orzeszk.) Marianna Zofia Bronikowska córka Aleks. i Eleonory z Rozb. w Buszewku. -- Andrzej Bronik. patr. loci, Przystanowska z Niepruszewa babka dziecka, panna Konstancja Rozb. siostra położn.

155

1734.11/VIII. (w Chycinie) Andrzej Samuel (ur. 1/VIII.) Bukowiecki, s. Andrzeja i Wiktorii z Mielęckich. -- Samuel Bukow. rodzony brat ojca, Bogusław i Ludwik Bukow. obaj z Goronska, Bukowiecka z Goronska i ich matka, Janowa Rozb. z Sokolnik siostra położn., Unruzyna z Zamostowska

156

1734.18/X. (w Chalinie) Andrzej Dobrogost (ur. 4/X.) Kurnatowski, s. Andrzeja i Ewy z Bronik. -- Dobrogost Kurnat. z Niemierz., Adam Bronik. z Orzeszk., Anna Chlebowska z Karny

157

1735.16/IV. (w Orzeszk.) Anna Karolina (ur. 26/III.) Kosicka, c. Wład. z Gaju i Joanny z Mielęckich. -- Jan Potworowski z Swidn., Chrystian Kurnat. z Charcic z żoną Ludwiką z Miel. siostrą położn., Rozbicka z Sokolnik, siostra położn. Andrzej Bukow. z Chycin z żoną Wiktorią z Miel. siostrą położn., panna Helena z Mielęckich siostra położn.

158

1735.8/V. (w Lesznie) Jan Bogusław (ur. 28/4 w Chylkowie) Mielęcki, s. Aleks. z Hamra i Joanny z Dziembowskich. -- Potworowski z Swidnice, Jan Miel. z wioski brat ojca, Jerzy Unrug z Weszkowny z żoną z Dziembowskich siostrą położn., Dziembowska z Chyłkowa matka położn., panna Wiktoria Dziemb. siostra położn., panna Hanna (dopisane) Potworowska starsza siostrzenica położn.

159

1735.27/XII. (w Chalinie) Stanisław Aleksander Kurnatowski, s. Andrzeja i Ewy z Bronikowskich. -- Bogusł. Chlebowski z Karny z żoną siostrą ojca, Andrzej Bronik. z Orzeszk. ojciec położn., Dobrogost Kurnat. z Niemierzewa, rodz. brat ojca, Aleks. Chlebowski z Miłostowa

160

1736.13/II. (w Chycinie) Karol Konstanty (ur. 4/II.) Bukowiecki, s. Andrzeja i Wiktorii Marianny z Mielęckich. -- Jan Jerzy Rozb. z Grodziska z żoną Jadwigą Barbarą, babką nowonar., Eleonora Bukow. z Goronska, bracia Bogusł. i Ludwik Bukow. z Goronska, Jan Bukow. rodz. brat ojca dziecka, Anna z Bukow. Przystanowska, syn jej Jan Przystan. i córka Ludwika Przyst., Anna z Mielęckich Rozb. z Sokolnik, Jan Bogusł. Dziembowski z Popowa z żoną Anną z Bukow. rodz. siostrą ojca, Jerzy Reidlitz z Gorzycy Augustanus, Unrugowa z Piesk matka Karola Unruga, Unrugowa z domu Pleugowa żona kapitana Karola Unruga z Piesk Augustana i tem... superidr

161

1736.26/V. (w Orzeszk.) ur. 24/V. w Szczepankowie. Aleksander Jan Kosicki, s. Władysława a Szczepankowa i Joanny z Mielęckich. -- miecznikowiczowie Aleks. i Jan z Hamru i z wioski Mielęccy, panna Katarz. Kosicka siostra Władysława K.

162

1736.12/XII. (w Hamrze) Karolina Wiktoria Mielęcka (ur. tamże 26/XI., c. Aleks. miecznikowicza wschowskiego i Joanny z Dziembowskich. -- Andrz. Bukow. z Chyciny, Joanna Dziemb. z Chylkowa, babka nowor., Anna Karolina z Miel. Rozb. siostra ojca, Wiktoria z Miel. Bukow.,żona Andrzeja siostra ojca, panna Helena Miel. siostra ojca, panna Wiktoria Dziemb. siostra matki, panna Joanna Dziemb.

163

1736.26/VIII. (w Orzeszk.) August Piotr Rozbicki (ur. w Sokolnikach 22/VIII.), s. Jana Adama z Sokolnik i Anny Karol. z Mielęckich Rozbickiej. -- Jan Konst. Przystan., Wiktoria Marianna z Miel. Bukowiecka

164

1738.10/IV. (w Hamrze) Helena Marianna Mielęcka (ur. 17. 3. tamże), c. Aleks. miecznikowicza wsch. z Hamru i Joanny z Dziemb. -- Jan Miel. miecznikowicz wsch., Joanna Dziemb., babka nowor. Wiktoria z Dziemb. Miel. żona Jana i siostra puer pere

165

1738.12/IV. (w Orzeszk.) Stanisław Karol Kosicki (ur. w Kąsinowie 4/IV. w W Piątek) s. Wład. Walta z Kąsinowa i Joanny z Miel. -- Andrzej Bronik. patr. loci, Anna Karol. z Miel. Rozb.

166

1738.20/XI. (w Chycinie) Zygmunt Marcian (ur. tamże 11/XI.) Bukowiecki, s. Andrz. Wacława z Bukowca i Wikt. Marianny z Miel. -- Chryzost. Bukow. z Rozbitka, Bogusław Bukow. z Goronska, Anna Karol. z Miel. Rozb. z Sokolnik, siostra matki, panna Katarz. Przystan., panna Ludw. Przystan. siostry

167

1739.2/VIII. (w Orzeszk.) Wiktoria Elżbieta Kosicka (ur. w Kąsinowie 26/VII.), c. Wład i Joanny z Miel. -- Jan Przystan., panna Anna Elżbieta Jordanówna, luter.

168

1740.24/V. (we Wiosce) Adam Konst. Mielęcki (ur. tamże 17/V.), s. Jana miecznikowicza wsch. i Wiktorianny z Dziemb. -- Zygmunt Dziemb. wyzn. ang., Bogusł. Chleb. z Karny, Aleks. Miel. miecznikow. wsch., brat ojca, Joanna z Miel Dziemb. babka, Anna Karol. z Miel. Rozb. siostra ojca, Marianna z Dziemb. Unrużyna, siostra matki, panna Stefania Miel. siostra ojca

169

1741.17/III. (w Orzeszk.) Helena Bogumiła Kosicka (ur. w Kąsinowie 13/III.), c. Wład. i Joanny Florentyny z Miel. -- panna Anna Jordanowna wyzn ang. na miejscu Heleny Teresy z Miel. Chlebowskiej

170

1741.16/VI. (w Chycinie) Aleks. Bogusław Bukowiecki (ur. tamże 9/VI.), s. Andrz. Wacława z Bukowca i Wiktorianny z Miel. -- Aleks. Miel. miecznikow. wsch. brat matki, Bogusław i Ludwik Bukow. z Goronska, Eleonora Katarz. z Gorzenskich Bukow. wyzn. ang., Anna Karol. z Miel. Rozb. siostra matki zmarła w kilka tygodni po tym

171

1741.8/XI. (w Orzeszk.) -- córki pastora (z tyt. J. Chryzostom Bukow., Aleks. Kalkrayter, (skreślony) Jan Turner komisarz żup JKM w Warsz.u stryj. matki, Andrzej Huison, Marcin Zimmerman, Anna z Kurnat. Chlebowska, Ewa z Bronik. Kurnat., Zuzanna Wilhelmina z Szarwicow Seydlitzowa, panna Bogumiła Bronik.

172

1741.20/XII. (w Wiosce) panna Aleks. Mielęcka, (ur.tamże 14/XII.) córka Jana miecznikow. wsch. i Wiktorianny z Dziemb. -- Aleks. Miel. miecznikow. wsch. brat ojca, Bogusław Chleb., Joanna z Miel. Dziemb., babka

173

1742.4/X. (w Orzeszk.) wśród chrz. syna (wyzn ang.) mielcarza zamkowego jest Baltazar Seydlitz wyzn. ang.

174

1742.25/XII. (w Orzeszk.) Joanna Florent. Kosicka (ur. w Kąsinowie 9/XII.), c. Wład. i Joanny Florent. z Miel. -- Aleks i Jan Miel. bracia matki, Bogusław Chleb., Anna z Miel. Rozb., Wiktoria z Dziemb. Miel., Helena z Miel. Chleb.

175

1743.19/II. (w Orzeszk.) -- córki pastora m. i. Adam Bronik. patr. loci, Aleks. Miel. miecznikow. wsch., Balcer Seidlitz, Jadwiga z Tward. Rozb., Eleonora Unrużyna, Anna ze Starow Bukow.

176

1744.29/XI. (w Orzeszk.) wśród chrz. syna pastora: Jan Miel. miecznikow. wsch., Zofia z Trepkow Miel., Helena z Miel. Chleb., oraz przekreśleni: Jan Rozb. z Grodziska, Jan Bukow. Anna z Miel. Rozb.

177

1745.15/VIII. (w Orzeszk.) Ludwik Konst. Mielęcki (ur. w Orzeszk. 26/VII.), s. Aleks. miecznikow. wsch. i Zofii z Trepkow. -- Jan Miel. brat ojca, Bogusław Chleb., Chryz. Bukow., Karol Kurn., Andrzej Rozb., Anna z Miel. Rozb., Ludwika z Przystan. Miel., Helena z Miel. Chleb., panna Anna Kurnat., panna Jadwiga Miel.

178

1745.23/IX. (w Orzeszk.) Małg. Konst. Żychlinska (ur. 18/IX. w Miłostowie), c. Aleks. Bogum. wojsczyca kaliskiego i Anny Bogumiły z domu Losa. -- Adam Losa wuj, Sebastian Unrug, Unruzyna, panna Szarlota Losowna, panna Anna Helena Drzewiecka, panna Losowna siostra matki

179

1746.27/III. (w Orzeszk.) wśród chrz. pastora: Jan Bukowiecka, Andrzej Przystan., Katarz. z Chleb. Ziemiecka

180

1746.11/VII. (w Orlu) Marianna Wiktoria Kurnatowska (ur. 28/VI. tamże), c. Krzysztofa z Bytynia i Ludwiki z Szczanieckich.-- Konst. Kurnat. brat ojca, Zygmunt Żychl. stolnikow. wsch., pan Losa wyzn. ang., Ewa z Bronik. Kurnat., Sybilla z Dewiców Żychl., pani z Wedelskich Kurnat., Fryderyka z Brudzewskich Żychlinska

181

1746.12/VIII. (w Hamrze) Aleksandra Anna Mielecka, (ur. 10/VIII. tamże), c. Aleksandra miecznikow. wsch. i Zofia z Trepków. -- Anna z Miel. Rozb.

182

1747.8/I. (w Orzeszk.) Karol Bogusł. Żychlinski (ur. 5/I. w Miłostowie), s. Aleks. Bogumiła wojszczyca Kal. i Anny Bogum. z domu Losa. -- Samuel Bukow. i z Drzewieckich Losowa

183

1747.23/I. (w Krzyżkowku) Barbara Helena Bukowiecka (ur. 13/I. tamże), c. Jana Samuela i Bogumiły Heleny z Bronik. -- Bogusław Bukow., Jadwiga Barbara z Tward. Rozbicka matka ojca

184

1748.25/II. wśród chrz. syna pastora: Bogusław Bukow., Joanna z Potwor. Bronik.

185

1748.10/III. Joanna Bogumiła Bukowiecka (ur. 18/III. w Krzyżkowie), c. Jana który przed kwartałem już nie żyje) i Bogumiły z Bronik. -- Ewa z Bronik. Kurnat. na boku przy Joannie Bogum., że umarła 1762 dnia w grudniu

186

1748.6/VIII. (w Hamrze) Aleksander Jan Mielęcki (ur. 17/VII. tamże), s. Aleksandra miecznikow. wsch. i Zofii z Trepkow. -- Jan z Sienna Potworowski, Andrzej Bukow., Jan Miel. miecznikow. wsch., Karol z Bytynia Kurnat., Adam Bukow., Andrzej Potwor., Anna z Miel. Rozb., Ludwika z Przystan. Mielecka, Wiktoriannna z Miel. Bukow., Helena z Miel. Chleb., panna Joanna Kurnat., panna Ludwika Rozb., panna Jadwiga Bukow.

187

1749.16/IX. (w Hamrze) Jan Andrzej Mielęcki (ur. 17/VIII. tamże), s. Aleksandra miecznikow. wsch. i Zofii z Trepkow. -- Jan Mielęcki, Andrzej Bukow., Bogusław Chleb., Jan Chleb., Ludwika z Przystan. Miel., Wiktoria z Miel. Bukow., panna Joanna Kurnat., panna Jadwiga Bukow.

188

1749.16/IX. (w Hamrze) Aleksandra Zofia (ur. 2/IX. tamże) Bukowiecka, c. Andrzeja i Wiktorii z Mielęckich. -- Aleks. Miel. Jan Miel., Bogusław Chleb., Zofia z Trepkow. Miel., Ludwika z Przystan. Miel., panna Joanna Kurnat.

189

1749.28/IX. (w Orzeszk.) -- syna pastora: Bogusław Chleb., Andrzej Wacł. Bukow., Jan Przysta., Hennig komis. gener. żup. król., Bogusław Bronik. kapitan JKM, Anna z Miel. Rozb., Ludwika z Przystan. Miel., Jadwiga z Miel. Bukow. umarł 1758.18/IX.

190

1750.2/IV. (w Goronsku we Dworze) Joanna Eleonora Bukowiecka (ur. 10/III. tamże), c. Bogusława i Jadwigi z Miel. -- Aleksander Miel. avus, Jan Miel., Chryzost. Bukow., Ludwik Bukow., Florian Zeidlicz, Zygmunt Zeidlicz, Karol Unrug, Eleonora z Gorzenskich Bukow. avia, Zofia z Trepkow Mielęcka, Ludwika z Przystan. Miel. Anna z Hazow Bukow., panna Konst. Bukow., panna Karolina Miel.

191

1751.3/II. (w Chycinie) Teofila Elżbieta (ur. tamże 7/I.) Mielęcka, c. Aleksandra miecznik. wsch. i Zofii z Trepków. -- Andrzej Bukow., Bogusław Bukow., Ludwik Bukow., Jan Przystan., Aleks. Kurnat., Adam Bukow., Eleonora z Gorzenskich Bukow., Wiktoria z Miel Bukow., panna Jadw. Bukow., panna Ludwika Zeidliczówna

192

1751.11/VII. (w Orzeszk.) wśród chrzestnych syna Chryz. Bukow., Ewa z Bronik. Kurnat., Bogumiła z Bronikow. Bukow., panna Anna Przystan.

193

1752.27/IV. (w Hamrze) Zofia Helena (ur. 10/III. tamże) Mielęcka, c. Aleks. miecznikow. wsch. i Zofii z Trepków. -- : Jan Miel. miecznikow. wsch., Krzysztof Nekanda Trepka, Bogusław Losa, Jan Ziemięcki, Zofia z Tward. Trepczyna, avia dziecka, Ludwika z Przystan. Miel., Helena z Miel. Chleb., panna Jadwiga Trepczanka, panna Karol. Miel.

194

1752.20/IX. wśród chrz. Konst. Bukow. panna Bogumiła z Bronik, Bukow., panna Anna Przystan., panna Helena Konst. Unrużanka

195

1753.14/VIII. (w Hamrze) Karol Adam (ur. 7/VII. tamże) Mielęcki, s. Aleks. miecznikow. wsch. i Zofii z Trepkow. -- Jan Miel miecznikow. wsch., Bogusł. Chleb., Aleks. Potwor., Jan Chleb., Karol Kurnat., Andrzej Potwor., Anna z Miel. Rozb., Ludw. z Przystan. Miel. Helena z Miel. Chleb., Wikt. z Miel. Bukow., panny Joanna i Anna Kurnat., oraz Ludw. Rozb. i Jadw. Bukow.

196

1753.14/VIII. (w Hamrze) Karol Adam (ur. 24/VII. tamże) Bukowiecki, s. Bogusł. i Jadwigi z Miel. -- Aleks. Miel. avus, Zofia z Trepków Miel. wraz drudzy wymien. wyżej

197

1754.3/III. Bogusław Samuel (ur. 1753.21/XII. w Węgrzynowie w kaliskiem) Chlebowski, s. Karola z Wybran. i Marianny z Ziemięckich. -- Bogusław z Wobranowa Chleb., Chryzost. Bukow., Jan Nyszkowski, Jan Ziem., August Rozb., Joanna z Miel. Dziemb., Anna z Miel. Rozb., Helena z Miel. Chleb., Bogumiła z Bronik. Bukow., panna Joanna Kurnat.

198

1754.15/IX. wśród chrz. córki szewca: Eleonora Unrużyna, Bogumiła Bukow., panna Helena Unrużanka, panna Konst. Bukow., p-na Anna Przystan.

199

1754.6/X. wśród chrz. syna pastora: Karol z Wybranowa Chleb., Krzysztof z j. w. Chleb., poruczn. JKM, Kacper Przystan., Wikt. z Miel. Bukow., Ewa Konst. Rzepecka przyjaciółka matki (amica), p-na Helena Konst. Unrużanka, p-na Anna Przystan., Zuzanna Sitkowska

200

1755.26/II. Jerzy Bolesław Tyburcy (ur. 9/II. w Grolewie) Złotnicki, s. Jana z Złotniki podstolica pozn. i Jadwigi z Rozb. -- Bogusł. Chleb., Karol Chleb., Marianna z Rozb., Rozbicka siostra matki, Bogum. z Bronik. Bukow.

201

1755.31/VIII. Bogusław Krzysztof (ur. 24/VIII. w Hamrze) Mielęcki, s. Aleks. miecznikow. wsch. i Zofii z Trepków. -- Bogusł. Bronik. pułk. JKM Adam Bronik. patr. loci, Jan Miel. patrus nowor., Karol Kurnat., Jan z Ziemięcina Ziemięcki, Anna z Miel. Rozb., Ewa z Bronik. Kurnat. Ludw. z Przystan. Miel., p-na Anna Kurnat.

202

1756.19/IV. Aleks. Jan Adam (ur. 15/IV. w Grolewie), Złotnicki, s. Jana podstolica pozn. i Jadwigi z Rozb. -- Aleks. Miel., Adam Bronik. Jan Ziemięcki, Jadw. z Tward. Rozb., Anna z Miel. Rozb., Ewa z Bronik. Kurnat., p-na Ludwika Rozbicka

203

1756.26/XII. wśród chrz. corki pastora: Jan Rozb., Karol Kurnat. Jan Swiaczewski, Jan Ziemięcki, Jadw. z Rozb. Złotnicka podst. pozn., p-na Joanna Kurnat., p-na Ewa Bronik., p-na Joanna Miel.

204

1757.6/III. Helena Ludwika (ur. w Węgrzynowie dnia (opuszcz.) Chlebowska, c. Karola z Wybranowa i Marianny z Ziemięckich. -- Krzysztof z Wybranowa Chleb. poruczn. JKM, Bogusł. Bukow., Michał Ziemięcki, Bogum z Chleb. Ziemięcka, avia Helena z Miel. Chleb.

205

1757.13/III. -- syna szewca m. i.: Krzysztof Chleb. porucznik, Michał Ziem., Helena z Miel. Chleb.

206

1757.22/V. Adam Samuel (ur. 14/V. w Orzeszkowie) Mielęcki, s. Aleks. miecz. wsch. i Zofii z Trepków. -- Adam Bronik. patr. loci, Bogusł. Chleb., Joanna z Potwor. Bronik., Helena z Miel. Chleb.

207

1758.11/VI. Bernard Aleks. (ur. 5/VI. w Miłostowie) Żychlinski, s. Piotra wojszczyca kal. i Julianny z Nerossow wyzn. ang. -- Jerzy Haza Radlicz, pani ... z Zeidliczow Hazina, ... z Drzewieckich Losowa zmarło 15/VI., pochow. 17/VI.

208

1760.25/V. Anna Ludw. (ur. 20/V. w Hamrze) Mielęcka, c. Aleks. miecznikow. wsch. i Zofii z Turnerow (Trepka?). -- Jan Miel.miecznikow. wsch. Bogusł. z Wybranowa Chleb., Jan z Rozbitka Rozb., Karol z Bytynia Kurant., Jan z Ziemięcina Ziem., Adam Miel., August Rozb., Anna z Miel. Rozb., Helena z Miel. Chleb., Ludw. z Przystan. Miel., p-na Joanna Kurnat., p-na Anna Kurnat., p-na Joanna Miel.

209

1760.19/X. między chrz. córki procentor'a Bogusł. Chleb., Joanna Florentyna z Potwor. Bronik.

210

1761.10/V. Anna Izabela (ur. 13/IV. w Sokolnikach) Nekanda Trepka, c. Krzysztofa i Ludw. z Rozbickich. -- Aleks. Miel., Jan Miel., Andrz. Potwor., Jan Rozb., Stan. Kurnat., August Rozb., Adam Miel., Anna z Miel. Rozb., Ludw. z Przystan. Miel., Zofia z Trepków Miel., Helena z Miel. Chleb., p-na Joanna Kurnat. ! (Rozbicka) germana soror matris, p-na Joanna Kurnat. ! p-na Joanna Miel., Ludw. z Żychl. Żychlinska

211

1762.19/I. Aleksandra Helena (ur. 14/I. w Hamrze) Mielęcka, c. Aleks. miecznikow. wsch. i Zofii z Trepków. -- Michał Ziemięcki, Helena z Miel. Chleb.

212

1762.19/IX. Jan Dobrogost (ur. 4/VIII. w Węgrzynowie. Data dopis. inną ręką.) Chlebowski, s. Karola z Wybr. i Marianny z Ziemięckich. -- Aleks. Miel., Jan Miel. Miecznikow.wsch., Zofia z Trepków Miel.; Ludw. Przystan. Miel.

213

1763.11/VII. w Wiosce Ludwika Zofia (ur. 2/VII. tamże) Rawicz Kossecka, c. Teodora oberstl. wojsk koronnych i Joanny z Mielęckich. -- Aleks. Miel. miecznikowicz wsch., Jan Miel. miecznikow. wsch., avus, Adam Miel. brat matki, Ludwik Przystan., Ludwik z Przystan. Miel., Zofia z Trepków Miel., p-na Katarz. Przystan., p-na Jadw. Bronik.

214

1764.3/VI. Michał Krzysztof (ur. przed 8 tyg. w Węgrzynowie) Chlebowski, s. Karola z Wybranowa i Marianny z Ziemięckich. -- Krzysztof z Wybranowa Chleb. kapit. wojsk. saskich, Helena z Bronik. Chleb.

215

1764.5/VIII. Aleks. Jan (ur. 29/VII. w Hamrze) Przystanowski, s. Ludwika i Jadwigi z Bronikowskich. -- Aleks. Miel., Jan Miel., Bogusł. Chleb., Krzysztof Chleb., Karol Kurnat., Adam Miel., Ludwik Miel., Zofia z Trepków Miel., Ludw. z Przystan. Miel., Eleonora Unrużyna, Helena z Miel. Chleb., Joanna z Potwor. Bronik., p-na Anna Przystan., p-na Teofila Miel.

216

1765.10/IX. Aleks. Samuel (ur. 3/IX. w Sokolnikach Wielkich) Nekanda Trepka, s. Krzysztofa i Ludwiki z Rozbickich. -- Karol z Bytynia Kurnat., August Rozb. brat matki, Marianna z Trepków Potwor. siostra ojca, p-na Joanna Kurnat.

217

1767.6/IX. Ludwika Elżbieta (ur. 25/VIII.) Ziemięcka, c. Jana z Ziemięcina i Marianny z Koleckich. -- Ludw. Przystanowski, Karol Ludw. Kurnat., Helena z Miel. Chleb., Jadw. z Bronik. Przystan.

218

1768.20/IX. Aleks. Joanna (ur. 15/IX. w Orzeszk.) Ziemięcka, c. Jana i Marianny z Koseckich. -- Michał Ziem. brat ojca, panna Joanna Kosicka

219

1769.31/V. w kośc. lut. w Templewie margrabskim. Joanna Jadwiga Zofia (ur. 26/V. w Chycinie) Bukowiecka, c. Andrzeja i Karoliny z Kurnatowskich. -- Jan Miel., Stan. Miel., Karol Kurnat., Sebastian Unrug, p-na Jadwiga Bukow. p-na Aleksandra Bukow., Wilhelmina z Zeidltzów Unrugowa, p-na Julianna Lebenowa

220

1769.29/VI. w Dreżenku w stancji. Jan Fryderyk Franciszek (ur. 20. czerw. tamże) Ziemięcki, s. Michała Stefana i Ludwiki Jadw. z Bronik. -- Franc. de Brinkenhof Intimus Supremus Minister Redituum Reg. Borussow., Franc. Skorżewski gen. wojsk. kor., Ernest de Zetteritz g-nał króla prusk., Adam Bronik., dziad dziecka, Jan Ziem. stryj. dziecka, Jan Karol Brudzewski kapitan, Jerzy Żychl. rotmistrz, Adam z Bytynia Kurnat., Piotr Unrug rotmistrz, Fryd. Unrug oberstl. Jerzy Bogusł. Unrug kamerjunnker, Marianna z Ciecierskich Skorzewska, Joanna z Potwor. Bronik. babka, Szarlotta Wilh. Unrużyna z Szaumburków, Eleonora Unrużyna, Elżb. z Unrugów Kurnat., Marianna z Losow Żychl., Fryd. z Brudzewskich Unrużyna, Elżb. z Bojanowskich Unrużyna, p-na Jadw. Żych., p-na Konst. Żychl., p-na Wikt. Bronik., Zmarło 7 lipca tego roku

221

1769.16/VIII. w Dreżenku w stancji: Helena Konst. Marianna (ur. 27/VII.) Kurnatowska, c. Adama i Elżbiety z Unrugów. -- Franc. Skorzewski generał wojsk kor. Ernest de Zetteritz g-nał króla prusk. Adam Bronik., Jerzy Żychlinski, rotmistrz; Mich. Ziemięcki, Jerzy Bogusł. Unrug Kammejunker, Marianna z Ciecierskich Skorzewska; Eleonora Unrużyna, Joanna z Potwor. Bronik., Szarlotta z Szaumburków Unrużyna, Marianna z Losow Żychl. Szarlotta z Bojan. Unrużyna, p-na Jadw. Żychl., p-na Wikt. Bronik.

222

1770. paźdź. (data chrztu oraz urodz. opuszczona) w Gorzycy Wielkiej. Marianna Florentyna Ziemięcka, c. Michała i Jadwigi Ludwiki Bronikowskiej. (chrzcił pasterz Chycinski i tam należy szukać metryki

223

1770.20/XII. w Neu Anspach pod Dreżenkiem. Wilhelm Karol Fryder. (ur. 8/XII. tamże) Kurnatowski, s. Adama z Bytynia i Elżb. z Unrugów. -- Franc. de Brinkenhoff radca tajny, Chrystian Ludwik de Brant koniuszy, Ernest Giese Kriegorat, Zygmunt Korzbok Zeidlitz, Juliusz Ernest de Buggenhagen landrat, Brandtowa koniuszyna oraz panny Bogumiła de Pappstein, Karol. Wedelska, Hel. Wedelska, Fryd. Zeidlicówna, Konst. Żychl., Jadw. Żychl.

224

1771.24/X. w Orzeszk. Katarzyna Teodozja (ur. 21/X. tamże) Ziemięcka, c. Michała Stefana de Ziemięcin i Ludwiki Jadw. z Bronikowskich. -- Adam de Bronikowo Bronik., Ksawery Urbanowski, Joanna z Potwor. Bronik., Helena Teresa z Miel. Urban., p-na Joanna Kosicka

225

1772.9/VIII. w Orzeszk. wśród chrz. syna krawca Ferd. Jerzy de Bronikowski i panna Joanna Kosicka

226

1772.9/XI. w Pozarowie Joanna Teofila (ur. 26 paźdz.) Kurnatowska, c. Adama z Bytynia i Elżbiety z Unrugów. -- Jan Zabeltitz major regim. konnego, g-nała d'Alvensleben, Jan Chleb. major saski, Jan Karol Brudzewski kapit. wojska sask., Karol Andrz. Żychl. porucz. regim. konn. de Zastrow, Krzyszt. Karol Sak porucznik regim. prusk. d'Alvensleben, Zygm. Zaydlitz ze Srodki, Karol z Bytynia Kurnat. Jan z Skrzypny Tward. Bogumiła z Bronik. Chleb. majorowa, kapitanowa Fryderyka z Unrugow Brudzewska, Konst. z Żychl. Zaydliczowa, ze Srodki p-na Fryderyka Zeidliczowa, p-na Jadw. Żychl.

227

1773.13/III. w Chycinie Anna Aleks. (ur. tejże daty) Bukowiecka, c. Andrzeja Drogosław, dziedzica Chyciny i Karoliny z Kurnatowskich. -- Jadwiga Bukow.

228

1773.14/IV. Stefan Andrzej (ur. 8/IV.) Ziemięcki, syn Michała i Ludw. z Bronikowskich. (Chrzestni w metryce Chycinskiej)

229

1774.6/V. chrz. córki owczarza Joanna z Potwor. Bronik. patronka

230

1774.28/V. w Chudopsicach Joanna Wikt. (ur. 26/V.) Ziemięcka, c. Jana Nieczuji i Marianny z Koseckich. -- Karol Kurnat. dzierż. Zębowski SEO, Jan Kosecki brat, Joanna z Potwor. Bronik. i Ludw. z Bron. Ziem.

231

1774.1/VI. w Pozarowie Henryk Jerzy Stan. (ur. 26/V.) Kurnatowski, s. Adama z Bytynia i Elżb. z Unrugów. -- Jerzy Bogusł. Unrug kammerjunker JKM dziedz. Międzych., Wład. Unrug rotmistrz w wojsku sask., Zygm. Zaydlicz, młodz. Karol z Bytynia Kurnat. SEO. Adam Zaydlicz kapit. hollend., Jan Karol Żychl., Jan Ludw. Tward., Aleks. Fryd. Zaydlicz Bogusł. Żychl., Elżb. Karolina z Bojan. Unrużyna, Fryd. Joanna Elżb. z Brudzewskich Unrużyna, Konst. Katarz. z Żychl. Zaydliczowa, p-na Fryd. Hel. Zaydlicz

232

1776.1/I. chrz. córki podstarościego w Grodzisku: Jerzy Żychl. dziedz. Goleńczewa i dzierż. Grodziska, Jan Chleb. major w wojsku sask., Feliks Bronik. syn kolatora, Joanna Florent. z Potwor. Bronik. Kolatorka, Joanna z Żychl. Rozb. dziedz. Grodziska, Ludw. z Bronik. Ziemięcka, p-na Wiktoria Bronik. Kolatora córka i panna młoda, Karolina Chleb. wyzn. ang.

233

1776.28/III. na zamku w Pozarowie. Zygmunt Aleks. (ur. 26/III. tamże) Kurnatowski, s. Adama z Bytynia i Elżb. z Unrugów. -- Adam Bronik. kolator, Karol Wacław Unrug dziedz. Rozbitka wyzn. ang., Jan Chleb. major w wojsku sask., Jan Ziemięcki dzierż. Karcic, młodzianie Adam de Kurzbach Zaydlicz dzierż. Orla i kapit. wojsk holend. wyzn. ang., Adam Fel. d'Oppeln Bronik., Bogumiła Chleb. majorowa, wyzn. ang., Marianna z Koseckich Ziemięcka, p-na Fryd. Hel. Zaydlicz wyzn. ang.

234

1776.15/X. (w Karcicach) Bogumiła (ur. tamże w paźdz. data opuszcz. ) Ziemięcka, c. Jana Nieczuji z Ziemięcina i Marianny z Koseckich. -- Adam Kurnat. SEO., Jan Chleb. major w wojsku sask., Elżb. Unrugów Kurnat., Bogisł. z Bronik. Chleb.

235

1776.22/X. wśród chrz. córki Mielcarza wyzn. ang. Aleks. Mielęcki, Adam Fel. Bronik., Joanna Florent. z Potwor. Bronik., Wikt. z Bron. Miel.

***

Orzeszkowo 2 tom - Rejestr przyjętych do Komuniis

236

1719. w niedzielę świąteczną bracia Aleks. i Adam Bukowieccy z Gorońska (dopisane inną ręką, było z Chyciny) p-na Konst. Kosicka, córka Stanisława

237

1725. w św. Trójcę p-na Zofia Ziemięcka bawiąca w Bobulczynie u wuja Bogusł. Chlebowskiego

238

1725. D-ca XIX Trinit. p-na Ewa Bronikowska, c. Adama patrona loci.

239

1729.6/I. Stan. Żychl. z Gnuszyna, syn nieboszcz. Pawła

240

1729. na Świątki p-na Anna Bukowiecka

241

1738.25/V. w Świątki p-na Ewa Joanna Bronikowska, c. Aleksandra wyzn. ang. (matka jej Eleonora z Rozb. umarła prawie przed rokiem). P-na Johanna Petronela, c. śp. Piotra Kurnatowskiego i Anny z Mielęckich Kurnatowskiej obecnie Rozbickiej

242

1742. w Święta Świątek, p-na Anna Petronela Kurnatowska, druga c. śp. Piotra i Anny Karoliny z Mielęckich secundi voti Rozbickiej

243

1743. w Świątek, p-na Jadw. Konst. Bronikowska córka Aleks. z Buszewska, wyzn. ang. i śp. Eleonory z Rozbickich, p-na Ludw. Eleonora Rozbicka, c. śp. Jana Adama i Anny Karol. z Mielęckich. Mikołaj Przystanowski

244

1745. D-ca XV post. Trinit. Anna Mielęcka, córka starsza miecznikowicza wsch.

245

1747. Feria I Paschalis. Helena Kurnatowska, trzecia c. Chrystiana (Krzysztofa) i śp. Ludwiki z Mielęckich

246

1749.25/V. Andrzej Kurnatowski, s. śp. Andrzeja i Ewy z Bronikowskich. Marianna Bronikowska, c. Aleksandra i śp. Eleonory z Rozbickich

247

p-na Karol. Mielęcka, c. Aleks. miecznikow. wsch. i śp. Joanny z Dziembowskich

248

1752. D-ca 1 Adventus, Helena Konst. Unrużanka, c. Sebastiana wyzn. ang. i Eleonory Unrużanki starościanki oborn.

249

1753. D-ca XXIV post Trinit. Stan. Kurnatowski, s. śp. Andrzeja i Ewy z Bronik.

250

1754.4/X. Bogusław z Wybranowa Chlebowski, s. śp. Pawła i matki z domu Kosickiej

251

1756.6/VI. Adam Konst. i Joanna Aleks. Mielęccy dzieci Jana i śp. Wikt. z Dziembowskich

252

1753. w Świątki p-na Anna Mielęcka, c. Jana i śp. Wikt. z Dziemb.

253

1758.4/V. Karol Żychlinski, s. starszego Piotra wojszczyca kal. i Julianny z Nerossow, wyzn. ang.

254

1759. D-ca XV post Trinit. p-na Barbara Helena Bukowiecka, c. śp. Jana i Bogumiły z Bronik., Ludwika Wierzchaczewska, c. śp. Dobrogosta

255

1763.25/IX. Aleks. Mielęcki, s. Aleks. z Hamru i Zofii z Trepków. Teofila Miel. siostra j. w. p-na Aleks. Zofia Bukowiecka, c. Andrzeja z Chyciny i Wikt. z Mielęckich

256

1768.25/VI. August Fryd. Żychlinski, s. Piotra i Julianny Nerhossownej

257

1769.18/X. (w Dreżenku) (tumexules) Wikt. Bronikowska, c. najmłodsza Adama dziedz. Orzeszkowa i Joanny Florentyny z Potworowskich

258

1770.6/X. (w Dreżenku) Jan z Bytynia Kurnatowski, s. najmłodszy śp. Chrystiana i matki z domu także Kurnatowskiej

259

1774.29/IX. XVII D-ca post. Trinit. Bogusław Jerzy Dragosław Bukowiecki, szlach. ur., s. śp. Bogusł. Drogosława, dziedzica Dziećmiarek z przyległ. oraz Ludwiki Teodor Drogosław Bukowiecki, syn najmłodszy.Matka Jadwiga z Mielęckich, secundi roti Kaczkowska

260

1775.16/IV. Feria I Test. Pasch. Anna Izabela jedyna córka Krzysztofa Necanda Trepki, dziedzica, urodzona w Sokolnikach, i matki Ludwiki z Rozbickich, Teofila Teodora Chlebowska, c. Jana z Wybranowa majora w wojsku saskim i Bogumiły Hel. z Bronik., primi voti Bukow.

261

pod datą j. w. [1775.16/IV.] wspomniani państwo kapitaństwo Chlebowscy w Krągoli

262

1775.24/IX. p-na Anna Ludwika Mielęcka, najmłodsza córka śp. Aleksandra miecznikowicza wsch. i dziedzicznego pana Hamry i Karny i Zofii z Trepkow. urodzona 1760. chrzcz. 26/V. pod datą j. w. wymieniona jest również służąca w Grunowie u panny Zofii Mielęckiej

263

1779. D-ca 10 adv. Anna Katarz. Ziemięcka, c. Jana i Marianny Koseckich

264

1781. Testo Nat. Xti Ludwik Przystanowski

265

1782. Testo Nat. X. ti Jadwiga Katarz. Konst. Trepczanka

266

1783. D-ca XVI p. Trinit. Ludwika Ziemięcka, c. Jana

267

1788. D-ca Oculi, Stefan Andrzej z bratem Samuelem Adamem i siostra Katarzyna Teodozja dzieci gen. ac magnif. Michała Stef. Ziemięckiego

268

1812.25/XII. Serafina i Aniela Ziemięckie, córki najstarsze Serafina dziedzica Charcic i Joanny Teofili z Kurnatowskich

269

1814.10/IV. w niedz. Wielkan. Edward Albin z Bytynia, herbu Łodzia Kurnatowski, syn najstarszy Wilhelma dziedzica Chalina, podprefekta pow. międzyrzec. i Fryderyki z Lossów

270

1817.5/X. Aurelia Żychlińska, trzecia córka Serafina i Joanny Teofili z Kurnat.

271

1819.30/V. Eugenia Kurnatowska jedynaczka Wilhelma i Fryderyki z Lossów w Chalinie

272

1725.12/II. Chrystian Ludwik Kurnatowski, panna Ludwika Elżb. Mielęcka miecznikówna wsch. w Hamrze

273

1730.22/XI. we Dworze. Andrzej Kurnatowski z Chalina, p-na Ewa Bronikowska, c. patrona w Orzeszkowie

274

1734.25/V. w Hamrze. Wład. Kosicki w Gaju, p-na Joanna Mielęcka, miecznikówna wsch.

275

1734.21/VI. w Miłostowie. Andrzej Kurnatowski z Sarbicy, p-na Teofila Kurnatowska, c. Jana Bogusława, niegdyś z Mościsk, obecnie dziedz. jednej części Miłostowa. Ślub i wesele w Białym Dworze u p. Drzewieckiego

276

1741.14/II. Bogusław Andrzej Chlebowski, p-na Helena Mielęcka, miecznikówna wsch. we Wiosce. nb. Chlebowski rozwiódł się z poprz. żoną Anną Kurnat. ob causam legitimam

277

1741.3/X. Adam Bronikowski, dziedzic i kolator tego miejsca, p-na Joanna Florent. z Sienna Potworowska. Akt odpraw. w Swidniej we Dworze są w stopniu pokrewieństwa semiquarto

278

1744.14/V. w Orzeszkowie. Jan Mielęcki, miecznikowicz wsch. p-na Ludwika Przystanowska. Są w 3-cim stopniu pokrew.

279

1744.30/IX. w Orzeszkowie. Aleksander Bogumił Żychliński wojsczyc kal., p-na Anna Teofila Losowna, wyzn. ang.

280

1749.12/II. we dworze Hamerskim, Bogusław Bukowiecki, p-na Jadwiga Mielęcka

281

1751.8/VIII. w Dworze Niemierzewskim, Karol z Wybranowa Chlebowski, p-na Marianna Ziemięcka, św. :Aleks. Miel. miecznikow wsch., Bogusł. z Wybran. Chleb., Karol Ludw. Kurnat., Jan Mieszkowski, Jan Ziemięcki, Maciej Zdanowski

282

1754.21/XI. we Dworze Hamerskim, Stefan Bronikowski miecznik dobrzyński, panna Karolina Mielęcka

283

1755.29/IX. w Orzeszk. Karol z Bużenina Moiaczewski, oberstl. JKM p-na Anna z Mielęcina Mielęcka, c. starsza Jana miecznikowicza wsch. i śp. Wiktorii z Dziembowskich

284

1756.19/IX. Jan z Wybranowa Chlebowski, porucznik saski, pani Bogumiła Helena z Bronik. Bukowiecka, c. śp. Andrzeja patrona loci, wdowa po śp. Janie Bukowieckim. Św.: Bogusław Chleb. z małż. Michał Ziemięcki

285

1757.28/IX. Zygm Złotnicki, p-na Marcianna Starża Ostrowska

286

1759.25/X. Krzysztof Nekanda Trepka, p-na Ludwika Rozbicka

287

1761.24/VI. w Wiosce, Teodor Kosecki, oberstl. wojska kor., p-na Joanna Mielęcka

288

1762.31/I. Krzysztof z Wybranowa Chlebowski kapit. JKM p-na Anna Petronela z Bytynia Kurnatowska, c. śp. Piotra i Anny Karoliny z Mielęckich

289

1763.25/IX. Ludwik Przystanowski, p-na Jadwiga Bronikowska, c. Aleks. (nieżyj. ) i Eleonory z Rozbickich

290

1767.2/III. Michał z Ziemięcina Ziemięcki, p-na Jadwiga Ludwika Bronikowska, najst. c. Adama i Joanny Florent. z Potworowskich dziedziców Orzeszkowa. Św. Adam Kurnat. z żoną, Jan Ziemięcki z żoną, Jan Bronik. brat oblub.

291

1775.29/V. w Pożarowie na zamku, Jan Konstanty Kosicki, dziedz. na Zubkowie, p-na Jadwiga córka jedyna śp. Jana Żychlinskiego (Szeliga), dzidz. Szczuczyna

292

1775.31/V. wymieniony jest Piotr Unrug rotmistrz w wojsku saskim dziedz. Prusimia

293

1776.7/I. Aleks. Mielęcki dziedz. Karny, Wiktoria Bronikowska, młodsza c. Adama kolatora loci

294

1783. ipso die ante Bachanalia, Antoni Łakomski, p-na Zofia Wierzchaczewska

295

1784.18/II. w Sokolnikach, Andrzej Karczewski, p-na Teofila Chlebowska

296

1784.18/IV. Adam Drzewiecki, p-na Zofia Mielęcka

297

1784.25/XI. w Chycinie, Bogusław Bukowiecki, p-na Izabella Trepczanka

298

1790.14/X. Piotr Adam Karczewski, p-na Joanna Florent. Kosicka

299

1791.6/IX. w Pożarowie, Serafin Franc. Żychlinski, p-na Joanna Bogumiła Kurnatowska

300

1719. bez daty, zm. Jegomość pan Rozbicki

301

1721.22/IV. pochowana w Orzeszk. Marianna Kurnatowska z Ostrowskich, żona Stanisława. Zmarła w Karnie

302

1721.29/IV. pochow. w kość. Orzeszk. Jerzy Rozbicki mieszk. w Bogdanowie, w którym zmarł 26/IV.

303

1726.1/IV. zmarł Samuel Chlebowski stary z Bobulczyna. Pochow. 10/IV. na pogorzelisku kościoła

304

1726.24/VI. zmarł Stan. Watta Kosicki w Gaju, pochow. 15/VIII. w Chycinie

305

D-ie 1727.6/I. czy 7/I. zmarł w Andrychowicach i tamże pochow. Piotr Kurnatowski z Sokolnik

306

1727.29/IV. pogrzeb w Chycinie, Anna z Rozbickich Twardowska chorążyna czerniechowska. Zmarła w przeszłym 1726.29/X. w Wieleniu

307

1727.17/VIII. zmarł nagle Aleks. Bukowiecki w Rozbitku, pochow. pierwotnie 19/VIII. tutaj i przeniesiony do Chycina

308

1728. bez daty pochow. synek Andrzeja Rozbickiego z Gnuszyna, po nowym lecie, który zmarł przeszł. 1727. r. w ostatni tydzień przed B. Nar.

309

1728.17/VIII. umarł nagle w Gnuszynie Aleks. Kąsinowski niegdyś sędzia wałecki, pochow. 20/VIII. na pogorzelisku kościoła

310

1729.1/III. w Kobylnikach. Piotr Kąsinowski. Pochow. 7/IV. na pogorz.

311

1730.25/II. umarła w Gnuszynie Joanna z Kąsinowskich Rozbicka w połogu. Pochow. 2/III. w Orzeszk.

312

1730.5/IV. umarł Jan Kąsinowski w Słopanowie. Pochow. 16/IV. w Orzeszk.

313

1734.9/XI. umarł młody Jan Kurnatowski z Sokolnik, syn nieżyj. Piotra poch. 12/XI. na cmentarzu prywatnie

314

1735.16/IX. poch. na pogorz.syn nieżywo urodz. Andrzeja Kurnatowskiego z Miłostowa

315

1735.11/X. poch. na pogorz. Joanna Elżb. (w piątym roku), c. Ziemięckiego z Niemierzewa

316

1737.23/I. poch. na pogorz. Andrzej Kurnatowski, który umarł w Kalinie 1736.

317

1738.8/II. poch. na pogorz. Krzysztof Chlebowski, młodzian, towarzysz w wojsku. Zmarł w Karnie 3/II.

318

1738.21/III. poch. na pogorz. p-na Marcianna Konst. Rozbicka. Zm. przed tygodniem w Buszewku

319

1739.9/V. poch. na pogorz. Dobrogost Kurnatowski. Zm. w Charcicach 4/III. (marca)

320

1739.23/V. poch. Andrzej Bronikowski, dziedz. Orzeszk., patron i kolator. Zm. 15/III.

321

1739.6/VI. poch. na pogorz. Aleks. Przystanowski zm. w Boborowku 1739.3/VI.

322

1739.24/VII. poch. Zofia z Gruszczynskich Chlebowska. Zm. w Niemierzynie 21/VII.

323

1740.8/III. poch. na pogorz. Jan Adam z Rozbitka Rozbicki. Zm. w Sokolnikach 6/II.

324

... Jul? 1740. r. pochowana Helena Marianna Mielęcka, c. Aleks. i Joanny z Dziembowskich

325

1742. poch. na pogorz. Ludwika Elżb. z Mielęckich, żona Krzysztofa Kurnatowskiego z Orla. Zm. 29/VIII. w Orlu

326

1743.25/III. poch. Franc. Wierzchaczewski, syn Dobrogosta, ekonoma Chalinskiego

327

1743.17/IV. poch. Stanisław, st. syn tegoż Dobrogosta Wierzchaczewskiego

328

1744.13/IV. poch. na pogorz. Anna z Kurnatowskich Chlebowska. Zm. po 30 letniej chorobie w Niemierzewie 7/IV.

329

1750. data opuszcz. p-na Marianna Bronikowska, c. Adama Kolatora i Joanny Florent. z Potworowskich

330

1750.19/VII. pochow. Andrzej z Rozbitka Rozbicki. Zm. w Hamrze 18/VII. na kamień.

331

1753.19/III. poch. Andrzej z Bytynia Kurnatowski, zm. w Pożarowie 1758.8/I.

332

1755. pochowany Kacper Przystanowski, który umarł w Karnie. Dat brak

333

1757.9/IX. pochowani Jerzy Tyburcy i Aleks. Jan dwaj synowie Jana Złotnickiwgo i Marianny z Rozbickich

334

1757.11/IX. poch. Daniel Kurnatowski. Zm. na puchlinę

335

1757.21/X. poch. Adam Samuel Mielęcki, s. Aleks. i Zofii z Trepków, który się tu ur. 14/V. tegoż roku

336

1758.11/IV. poch. Jan Konst. z Przystanek Przystanowski. Zm. w Sokolnikach Wielkich 9/IV.

337

1758.17/VI. poch. Bernard Aleks. Żychlinski, syn Piotra wojszczyca kal. i Julianny z Nehrossow.

338

1761.4/VIII. poch. Ludwika Wiktoria z Żychl. Żychlinska, wdowa z Szczuczyna, c. Stanisława Żychl., podkomorzyca kal. i J. z Rozbickich. Zm. w Szczuczynie 2/VIII.

339

1761.19/IX. poch. w sklepie Bronikowskich, Teodozia Antonina Bronikowska, c. Adama, patrona loci i Joanny Florent. z Potworowskich

340

1761.24/XI. poch. Anna z Starzęckich Michałowska. Zm. w Grodzisku 19/XI.

341

1762.8/XI. poch. Anna Petronela z Kurnat. Chlebowska, żona Krzysztofa Zygmunta z Wybranowa Chleb. kapit. wojsk saskich. Zm. w Sokolnikach 6/XI.

342

1762.5/VI. poch w sklepie Bronikowskich, Ewa z Bronik. Kurnatowska, wdowa po niżyj. Andrzeju z Bytynia Kurnat.

343

1764.17/V. poch. w Chycinie, p-na Katarz. Przystanowska. Zm. w Wiosce 12/V.

344

1766.20/II. zm. w Chycinie, Andrzej Wacł Bukowiecki, poch. tamże 19/IV.

345

1766.16/4 zm. w Sierakowie, Stan. Aleks. Kurnatowski, dziedz. Pożarowa i tu poch. Dzień śmierci był naznacz. na jego ślub

346

1766.11/XII. poch. w skl. Bronik. Bogusław Andrz. Chlebowski. Zm. 3/XII. w Niemierzewie, ktorego był dziedz.

347

1767.18/VIII. poch. Stefan Żychlinski, stolnikowicz wsch. Zm. w Przyborowku 15/VIII.

348

1767.28/XI. poch. Aleks. Jan Przystanowski, s. Ludwika i Jadwigi z Bronik. Zm. w Charcicach 25/XI.

349

1768.15/III. poch. w Chycinie, Wikt. Marianna z Mielęckich Bukowiecka. Zm. tamże 2/III.

350

1769.8/VI. Jan Fryd. Franc. Ziemięcki, s. Michała i Ludwiki z Bronik.

351

1772.7/IV. poch. Andrzej Przystanowski

352

1774.4/II. poch. Zofia, c. Jana Nieczni Ziemięckiego i Marianny z Koseckich

353

1776.17/IX. poch. Jan Rozbicki, dziedz. Grodziska i Brzorzy. Senior Zboru (naszego)

354

1779.10(16?)/II. Anna Elżbieta Unrugów Kurnatowska, żona Adama. Zmarła w Słopanowie 6?/II.

355

1779.22/VII. Aleks. Zofia Ziemięcka, c. Jana zm. w Karcicach 27/VII.

356

1779.3/IX. zm. w Wiosce Tomasz Przystanowski chor. gwardii litew. koncy.

357

1781.20/X. zm. w Sokolnikach Jan Bogusł. Chlebowski major saski

358

1782.3/III. zm. w Hamrze w lutym (bez dnia) Ludwika z Potwor. Mielęcka, żona Ludwika Konst. dziedz. Hamra na Borzejskich Holendrach poch.

359

1783.6/VII. poch. w Chycinie Joanna z Miel. Rozbicka. Zm. w Zamostowku 4/VII.

360

1783.15/IX. poch. w Grodzisku dziedzic Ludwik Bukowiecki zm. tamże 13/IX.

361

1792.25/III. Aleks. Stan. Chlebowski, syn Michała zm. w Buszewku 2/III.

362

Z okazji fundacji kościoła Orzeszkowskiego i nabożeństwa w 1644 r. wymieniony patron loci Dobrogost Kurnatowski

363

Przy fund. kośc. Orzeszk. Ichm. pan. patronowie byli: Andrz. Kosicki, Jan Kwilecki, Jerzy Rozbicki, Aleks. Kurnatowski, Piotr Rozb., Dobrogost Kurnat., Wojc. Kurnat., Stan. Kurn., Adam Kośmider, Piotr Szremski, Marcin Rozb., Wład. Zawadzki, Chraplewski. Patronki: Rozbicka, Jaruchowska, Bukowiecka, Gorzynska. 1664.8/V.

364

1644. (tarcica do kośc.) m. i. patronami: Zbigniew Mielęcki, Grudzki

365

1644. ofiary w pierz. i nat. na bud. m. i. patr. Andrz. Kurnatowski, Jan Jaruchowski

366

D-ca Laetare 1645. ofiary j. w. na bud. m. i. Andrz. Mielęcki, Krzysztof Twardowski

367

1646.17/VI. Wizytacja i poświęcenie Zboru Orzeszk. Obrani Seniorami Świeckimi: Jerzy Rozbicki, Wład. Zawadzki Korzbok. Przy darach poza nazw. wymienionymi w poprz. pod. od 362 przytoczone są m. i. Przybyszewska, Jerzyna Rozbicka, Kwilecka

368

1646. na Gody m. i. wzmianka o Mikoł. Twardowskim, o Krzyszkowskim. Gorzeńska jest z Tomyśla

369

1647. wzmianka o Chrząstowskim, Tomaszu Gorzęskim

370

1650.22/XI. wzmianka o: Wład. Zawadzki, Jerzy Rozb., Dobrogost Kurnat., Aleks. Kurnat., Dobrogost Bronik., Mikoł. Twardowski, Jan Kwilecki, Jan Grudzki, Andrzej Gorzyński, Stan. Kosicki, Piotr Rozb.

371

1661.9/X. wzmianki o: Dobrogost Kurnat., Piotr Rozb., Zofia Rozb., Aleksandrowa Kurnatowska, Aleksandrowa Kosicka, Przystanowska z domu Kwilecka, Bogumiła Wierzbinska z domu Przystanowska, Wierzchaczewski, Jan Kąsinowski, Jerzy Kurnatowski, Jarosz Kurnatowski, Łukasz Kosicki, Przecław Bronikowski, Zygmunt Bronikowski

372

1673. die crastino S. Johannis Baptisatus zapiska o kupnie od Kurnatowskich Orzeszkowa przez Jana Kąsinowskiego sędz. woł.

373

1692.15/VI. zapiska z wizyt. superint. m. i. Unrugowa starościna gniezynska! Stan. Kurnatowski z Niemierzewa, pan sędzia wał., Andrz. Rozbicki, Krzyszkowski z Miłostowa, Samuel Żychlinski, Piotr Kąsinowski, Jegomość pan Magirus (Loga?)

374

1704. D-ca Reminiscere zapiska o wizyt. Mikołaj Twardowski pisarz grodzki kcinski, Aleks. Kąsinowski sędzia wał., Andrz. Rozb., Jerzy Aleks. Bronik., Andrz. Bronik., Jerzy Rozb.

375

1693. Feria 2 Natalitiorum albo w dzień św. Szczepana. Sesja kościelna w Orzeszk. w spr. remontu. Jan Kąsin. sędzia wał., Andrz. Rozb. z Grodziska, Stan. Kurnat. z Niemierzewa, Piotr Kąsin. z Kąsinowa, Samuel Żychl. z Lęzyc, Jan Kurnat. z Świniar, Gruszczyński z Bollęczina, Wład. Konst. Kąsin., Stan. Kosicki z Rutek, Jan Bukow z Chyczyna, Bronikowski z Goronska, Magirus z Najewa

376

1719.11/V. datowana not. ze synowice po X. Conseniorze Chodowieckim zabrał metriki i akta kośc. i teraz jeszcze ma u siebie w Gdańsku, gdzie jest rektorem Scholae Petro Paulini

377

1697. Feria II Natalitior m. i. Bronik. z Rozbitka, Wład. Kąsin. Magirus de Logan, Adam Dobrogost Jaskolecki

378

Miejscowości przy niekt. nazw. 1700. Feria II na Wielkan. Andrzej Gruszczynski z Goronska, Kosicki z Kluczewa, Paweł Żychl. z Grobi, Piotr Jaskolecki z Wilkowa

379

1713.30/V. zapiska objęcia parafii orzeszkowskiej. Po ustępie z datą Feria 1 Pentecostes wzmianka, że był po tym pogrzeb w Lesznie cześnika wsch. Gruszczyńskiego. Aleks. Kąsinowski jest pisarzem wał. grodzkim, dziedz. Orzeszkowa i patronem

380

1713.8/X. Introdukcja pastora. Aleks. Kąsin. j. w., Piotr Kąsin. z Kobylnik, rodz. sędzia wał.; Wład. Konst. Kąsin., sędzia potym starosta wał., Jan Samuel Żychlinski, podstoli kol., potym stolnik wsch., Stan. Watta Kosicki z Kluczewa, Jan Gorzenski z Possadowa, Jerzy Bronik. z Binina, Andrz. Bronik. z Dobrojewa, Wojc. Bronik. z Wierzchoczyna, Adam Rozbicki z Rozbitka, Paweł Żychl. Jan Bukow. z Goronska, Adam Konst. Bukow. z Chyczyna, Jerzy Wojc. Rozb. z Grodziska, Stan. Kurnatowski porucznik, Wład. Lipinski z Krzyszkowa, Jerzy Rozb. z Ryzyny, Piotr Kurnat. z Charcic. Jest i drugi porucznik Kurnat. Jerzy

381

1713.30/IX. ur., 8/X. chrz. Aleks. Kąsinowski, s. Aleks. i Marianny z Rozbitka Rozb.

382

1714.5/IV. ur., w Dobrojewie Adam Bronikowski, s. Andrzeja i Marianny z Kotkowskich

383

1714.16/V. ur., w Orzeszkowie Ewa Lipinska, c. Wład. i Jadw. z Krzyszkowskich. Chrz. 28/V.

384

1714.31/VII. Chrz. w Bininie, Joanna Aleks. Bronikowska, c. Jerzego, co w Kaliszu umarł, i matki z Mielęskich

385

1715.21/III. chrz. w Lutomiu, Zygm. Felicjan Żychlinski, s. Jana Samuela stolnika wsch. i Sybilli z Dewiców

386

W tymże roku z Konina ochrz. w Orzeszk. w m-cu kwietniu córeczką (puste miejsce bez imienia) Pawła Żychlinskiego i matki z domu Kurnat. Dziecko umarło

387

1716.10/IV. ur. chrz. 19/IV. 1716.28/VI. chrz. w Kąsinowie, Władysław Konst. de Lichnowski, s. Karola Ferd. de Weszic [?] i matki z domu von Dechen

388

1718.17/II. chrz. w Gaju, Jan Dobrogost Kąsinowski, s. Aleks. i Marianny z Rozbitka Rozb.

389

1718. (dzień opuszcz.) z Gnyszyna, -- Jadw. Aniela Żychlinska, c. Pawła i matki z domu Kurnat.

390

1718. w Chyczynie, chrz. (dzień opuszcz.) Jan Samuel Bukowiecki, s. Adama Konst. i matki z domu Twardowska

391

1713.1/X. Chrystian Ludw. Kurnat. z Śródki

392

1715. Luiza Unrużanka, starościanka obozu

393

1715. Wład. Kosicki, s. Stan.

394

1716. na Świątki, p-na Zofia Anna Kosicka, c. Stan., p-na Ludw. Bronikowska, c. Wojc.

395

1717.2/V. p-na Eleonora Unrużanka, starościanka obozu. 16/V. Bogusław Żychlinski, s. Pawła

396

1718. F.Pent. Andrzej Bukowiecki, s. Adama Konst.

397

1719. w N. Rok, Stefan Samuel Żychlinski, podst. wsch.

398

w czerwcu 1715 (dopisek) p-na Teofila Aniela Kotkowska

399

1713. Wład. Kąsinowski, s. Piotra z Kobylnik. Umarł w Poznaniu w szkołach jezuickich. Ciało przywiez. w sobotę przed Światkami miał lat ok. 14? chrz. był XI.1697.

400

1714.4/II. Aleks. Kąsinowski, s. Aleks. patr. loci i Marianny z Rozbickich

401

1714.18/VIII. pochow. Gruszczyński z Belęczyna

402

1714.14/III. poch. w Lesznie Jerzy Bronikowski, jadąc z Tryb. Piotrk., umarł w Kaliszu. Ciało zawiez. do Binina i stamtąd do Leszna

403

bez datacji. Ciało Abrahama Krzyszkowskiego przywieziono z Gniazdowa i tu pochow.

404

1715.22/III. zm. w Lutomiu Samuel Żychlinski stoln. wsch. pogrzeb w Lesznie

405

1715. córeczka Pawła Żychlinskiego

406

1715. Marianna, Karolina Kąsinowska, c. Aleks. sędz. wał. um. w Szliwnie

407

1715.28/V. poch. w Lesznie Marianna Bronikowska z domu Kotowwska. W Dobrojewie

408

1716.5/I. umarł Jan Bukowiecki z Goronska, patr. kośc. par. Poch. w Chyczynie

409

1716. (dzieci opuszcz.) p-na (imię opuszcz.) Kąsinowska, starościanka wał. Ceremonie w Kąsinowie. Poch. w Orzeszk.

410

1716. (data opuszcz.) Lichnowska (inię opuszcz.), córeczka Karola Ferd.

411

1718. sierpień pochow. Konst Kosicki, syn Stan. dzierżawcy Orzeszkowa

412

1718. w Orzeszk. pochow. Stanisław Kurnatowski z Karny fulmine ictus.

413

Wyprowadzili się do innych parafii, Jan Gorzenski z Possadowa, Adam Rozb. z Rozbitka, Stan. Kurnat. poruczn., Wojc. Bronik., Wład. Lipinski, Jerzy Wojc. Rozb. z Grodziska

414 (Orzeszkowo - rejestr komunikujących się)

1794-1795. r. Bukowiecki Bogusł., Bukow. Andrzej Samuel, Chlebowski Michał, Chleb. Anna z domu Komor., Kurnatowski Adam dziedzic, Kurnat. Joanna p-na, Karczewska Wiktoria p-na, Lakomska z domu Wierzchaczewska, dziedzic Hamra Mielęcki Ludwik Konst., na Międzych. Miel. Karol Adam, Miel. Aleks., Miel. Zofia wdowa z domu Trepka, Mielęcka Anna p-na, córka, Miel. Wikt. z domu Bronikowska, Przystanowski Ludw., Przystan. Anna p-na, Rozbicki August, Rozb. Zofia z domu Karczew., Urbanowska z domu Mielęcka, Żychlinski Serafin, Żychl. z domu Kurnatowska, Żychl. Luiza, Żychl. Zygm. Władysław

415

1795-1796. Bukowiecki Bogusł. na Gorońsko, (Grunzig, Chycina) (Bukowiecki) Andrz. Sam. Weissensee, Chlebowski Michał Krzyszt. Chleb. Anna Eliza z domu Komorowska, Kurnatowski Adam na Pożarowo, p-na Kurnat. Joanna, p-na Karczewska Wiktoria, Karczewski Ludw. na Czarnotki, Karczewski Jan syn, Karcz. Bogusław syn, Karcz. Zofia z domu Miel., Karcz. Teofila córka, Karcz. Luiza córka, Karcz. Piotr na Kowalskie, Karcz. Joanna z domu Kosicka, Łakomska Zofia z domu Wierzchaczewska Mielęcki Ludw. Konst. na Hamrze, Miel. Aleks. syn, Miel. Aleks. na Karne, Miel. Wiktoria z domu Bronik., Miel. Stan. syn, Miel. Adam syn, Miel. Eleonora Fryd. córka, Miel. Joanna Flor. córka, Miel. Karol Adam na Międzychodzie, Miel. Zofia Eleon. z domu Trepka wdowa, p-na Miel.Anna córka, Rozbicki August Piotr na Zakolnikach, Rozbicka Zofia z domu Karczewska, Urbanowska Helena z domu Miel., Żychlinski Serafin Franc. Charcic, Żychl. Joanna Teof. z domu Kurnat., Żychl. Piotr Teodor, Żychl. Anna Ewa Marianna z domu Przystan., Żychl. Zygm. Wład. (Krzyszkowko), Żychl. Luiza panna. [przy Łakomskiej nie ma von a jest przy Wierzch.]

416

1796-1797. Bukow. Bogusław, Chleb. Mich. Krzysztof, Chleb. Anna Eliza z domu Komorowska, Karcz. Ludwik na Czarnotki, Karcz. Zofia z domu Miel. p-na Karcz Teofila córka, Karcz. Luiza córka, p-na Karcz. Wikt., Karcz. Piotr, Karcz. Joanna z domu Kosicka, Kurnat. Adam, p-na Kurnat. Joanna, Lipnicki Ludwik Piotr, Łakomska Zofia z domu Wierzch., Miel. Karol Adam na Międzych., Miel. Zofia Eleon. wdowa z domu Trepka, p-na Miel. Anna córka, Miel. Ludw. Konstanty, Miel. Aleksander, Miel. Adam syn, Miel. Wikt. z domu Bronik. p-na Miel. Eleon. Fryd. córka, Miel. Joanna Flor. córka, Rozb. Aug. Piotr, Rozb. Zofia z domu Karcz., Żychl. Zygm. Władysław, Żychl. Anna Ewa Marianna, Żychl. Joanna Teof.

417

1797-1798. Bukow. Bogusław, Bukow. Stefan, Bukow. Konstanty, Bukow. Zofia z domu Żychl. Chleb. Michał Krzyszt., Chleb. Anna Eliza z domu Komor., Karcz. Piotr, Karcz. Joanna z domu Kosicka, Karcz. Wikt. panna, Kurnat. Joanna panna, Kurnat. Wilhelm, Kurnat. Adam, Kurnat. Henryk, Kurnat. Zygmunt, Łakomska Zofia, Miel. Karol Adam, Miel. Ludwik Konst., Miel. Jan, Miel. Zofia Eleon. wdowa z domu Trepka, Miel. Anna panna, Małachowska Helena, Rozb. Aug. Piotr, Rozb. Zofia, Urban. Helena z domu Miel., Żychl. Zygm. Wład., Żychl. Anna Ewa Marianna, Żychl. Serafin Franc., Żychl. Joanna Teof., Żychl. Luiza panna

418

1 a Advent. 1798. ad ult. Dec. 1799. Bukow. Konstanty kapitan, Bukow Luiza z domu Karcz., Bukow. Bogusław, Chleb. Michał na ..., Chleb. Anna z domu Komor. żona, Karcz. Piotr, Karcz. Joanna żona, Karcz. Karol porucznik, Karcz. Wiktoria panna, Kurnat. Adam kolator, Kurnat. Wilh. syn, Kurnat. Joanna panna, Kosicki Aleks. Łakomska Zofia, Lipnicki Ludw. Piotr, Lipnicka Teof. z domu Karcz. żona Małachowska Helena, Miel. Zofia Eleon. Miel. Anna panna, Miel. Ludw. Konst. na Hamrze, Miel. Karol Adam, Miel. Jan, Przystan. Ludwik Kar., Przystan. Marianna Zofia z domu Kosecka, Rozb. Aug. Piotr, Rozb. Zofia z domu Karcz., Urban Helena wdowa, Żychl. Piotr Teod., Żychl. Serafin Franc., Żychl. Zygm. Wład., Żychl. Joanna Teofila z domu Kurnat., Żychl. Anna Ewa Marianna z domu Przystan., Małachowska Stefania panna, Jadwiga Szumysławska z domu Chleb.

419

a 1 ma. Jan. 1800 ad ult. Dec. Bukow. Luiza z domu Karcz. żona Konst. Bukow. Konstanty Bukow. Bogusław Bukow. Stefan Bukow. Zofia z domu Żychl. Chleb. Michał Krzyszt. Chleb. Anna Eliza z Komor. Kurnat. Joanna, panna Kurnat. Adam Kolator. Kurnat. Wilhelm Kurnat. Henryk Kurnat. Zygmunt Karcz. Piotr Adam Karcz. Joanna z domu Kosicka żona Piotra Karcz. Wiktoria, panna Karcz. Aleks. poruczn. Karcz. Helena, panna Kosicka Aleksandra Lipicki Ludwik, refer. Piotr (2 imię) Lipn. Teofila z domu Karcz. Lossow Zuzanna z domu Kosicka Miel. Karol Adam na Neuhaus Miel. Konst. Ludwik na Hamrze Miel. Zofia Eleon., wdowa z Trepków Miel. Anna, córka, panna Małachowska Anna Martyna panna Małachowska Helena, panna Mieszkowski Stan. Mieszkowski Bogusł. Przystan. Ludwik Kar. Mieszkowski Marianna Zofia z domu Kosicka Rozb. Aug. Piotr Rozb. Zofia z domu Karcz. Urban. Helena Miel., wdowa Żychl. Serafin Franc. Żychl. Joanna Teof. z Kurnat. Żychl. Zygm. Władysław Żychl. Anna Ewa Marianna z Przystan. Żychl. Piotr Teodor na Kłosowice Żychl. Luiza panna

420

1 Jan. bis ult. Dec. 1801 Bukow. Konstanty Limeritz Bukow. Luiza z Karcz. Bukow. Bogusław na Gronsko Bukow. Stefan na Popowo Bukow. Zofia z Żychl. Chleb. Mich. Krzyszt. Altgoerzig Chleb. Anna Eliza z Komor. Karcz. Joanna, wdowa, z domu Kosicka Korcz. Wikt. panna Kosicka Aleks. panna Kurnat. Adam na Pożarowo Kurnat. Wilh., syn na Chalinie Kurnat. Henryk Kurnat. syn Zygm. Kurnat. syn Joanna, panna Lipn. Ludw. Piotr na Czyścice Lipn. Teofila, żona z Karcz. Lossow Zuzanna, rozwiedz., z domu Kosicka Miel. Kar. Adam, Landrat Miel. Ludwik Konst. na Hamrze Boruj Miel. Jan na Belęcin Małach. Adam Martyna, panna Małach. Helena Miel. Zofia Eleon. wdowa Miel. Anna, panna, córka Przystan. Ludw. Karol Przystan. Marianna Zofia z Koseckich Rozb. Aug. Piotr na Sokolnikach Rozb. Zofia żona z Karcz. Urban. Helena, wdowa, z Miel. Wierzchaczewski Stan. ojciec, Ludwik syn Żychl. Serafin Franc. na Charcic Żychl. Joanna Teof. z Kurnat. Żychl. Zygm. Wład. Żychl. Anna Ewa Marianna z Przystan. Żychl. Piotr Teodor w Strychy Żychl. Luiza

421

1. Jan. 1802 bis ult. Dec. Bukow. Konstanty Limeritz Bukow. Luiza z d. Karcz. Bukow. Bogusław na Gorońsko Zofia z d. Żychl. Stefan w Popowo Chleb. Michał Krzyszt. Altgoerzig Chleb. Anna Elżbieta z d. Komor. Karcz. Joanna z d. Kosicka, wdowa Karcz. Wikt. panna Kosicka Aleks. panna Kurnat. Adam ojciec, Pożarowo Chalin Wilh., Henr., Zygm., 3-ch synów Kurnat. Joanna panna Knopf Zuzanna z d. v. Kosicka Lipnicki Ludw. Piotr Lipn. Teofila z d. Karcz. Lipn. Marcjan Miel. Ludw. Konstanty Miel. Jan Miel. Kar. Adam Landrat Małach. Anna Martyna panna Małach. Helena panna Przystan. Ludw. Karol Przystan. Marianna Zofia z d. Kosecka Rozb. Aug. Piotr, na Sokolniki Rozb. Zofia z d. Karcz. Urban. wdowa z d. Miel. Wierzchaczewski Stan., Białokosz Wierzchaczewski Ludw., syn Żychl. Serafin Franc. Żychl. Joanna Teof. z d. Kurn. Żychl. Zygm. Władysław, Krzyszkowko Żychl. Anna Ewa Marianna z d. Przystan. Żychl. Piotr Teodor na Strychy Żychl. Luiza panna Gorzenska z d. Chleb. Kossecka z d. Gorzenska

422

1803. Rozb. Aug. Piotr, na Sokolniki Rozb. Zofia z d. Karcz. Urban. Helena z d. Miel. wdowa Karcz. Joanna z d. Kosicka, wdowa Kosicka Aleks. panna Kurnat. Adam Kurnat. Henryk Kurnat. Wilhelm Kurnat. Zygm. Miel. Ludw. Konst. Miel. Jan Miel. Kar. Adam Bukow. Konst. Bukow. Stefan Bukow. Bogusław Bukow. Luiza z d. Karcz. Bukow. Zofia z d. Żychl. Przystan. Kar. Ludw. Przystan. Marianna Zofia z d. Kossecka Karcz. Wikt. panna Żychl. Serafin Żychl. Teofila z d. Komor. ?Eliza Kurnat. Joanna panna Żychl. Zygm. Chleb. Anna Ewa Mar. z d. Przyst. Wierzchacz. Stan. Wierzch. Ludw. Teofila Lipn. z d. Karcz.

423

1804. Komunikuj. Orzeszk., Ludwika Aneta Miel. z Hamra, Retz Helena z d. v. Małachowska, Knopf Chrystian, Białokosz Knopf Zuzanna z d. v. Kosicka Wierzchacz. Stan., Izdebno Wierzchacz. Ludwik Wierzch. Żychl. Zygm., Krzyżkowko Żychl. Anna Ewa Maria z d. Przystan. Przystan. Karol Ludw. Przystan. Marianna Zofia z d. Kosecka Bukow. Stefan Bukow. Zofia z d. Żychl. Bukow. Bogusław, Gorońsko Bukow. Ksawery, syn Bukow. Marianna, córka Karcz., Żychl. Aleksander Karcz. Wiktoria Karcz. Krystyna Tward. Teodor Miel. Ludw. Konst. na Hamrze Boruj Miel. Karol Ad. Landrat, na Strychy Miel. Anna, panna, siostra Knopf Chrystian, Białokosz, dzierż. Knopf Zuzanna z d. Kosicka Kurnat. Wilhelm na Chalinie Żychl. Zygmunt na Krzyszkowko Żychl. Anna Ewa Mar. z d. Przysta. Konst. Ludwik Przysta. Przystan. Marianna Zofia, z d. Kosecka Bukow. Stefan, dzierż. w Popowo Bukow. Zofia z d. Żychl. Bukow. Bogusław, na Gorońsko Ratz Helena z d. Małach. Małach. Anna Martyna, panna

424

1805. Komunikuj. Orzeszkowo Kurnat. Adam na Pożarowo Żychl. Serafin na Charcice Rozb. Piotr Augustna Sokolniki Rozb. Zofia z d. Karcz. Karcz. Aleksander Karcz. Wiktoria, panna, córka Karcz. Krystyna, panna, córka Karcz. Wiktoria, panna Sokolniki Karcz. Bog., wdowiec Karcz. Bog., młodz. Żychl. Joanna Teofila z d. Kurnat. Miel. Jan na Karne Bukow. Marianna z Goronska Kurnat. Zygm., Pożarowo Karczewski Ludwik, hospes Karczewska El., wdowa Karczewska Marianna, panna Kurnat. Henryk

425

1806. Orzeszk. Komunikuj. Miel. Ludw. Konst. Landrat Miel. Karol Adam, d-to Miel. Anna, panna Knopf Chrystian, dzierż., Izdebno Knopf Zuzanna z d. Kosicka Kurnat. Wilhem Charcic Kurnat. Adam Pożarowo Kurnat. Zygmunt Kurnat. Pożarowo Henryk Orzeszkowo Żychl. Jerzy Charcice Żychl. Joanna Teofila, ibidem Żychl. Zygmunt, Krzyszkowko Żychl. Anna z d. Przystan. Bukow. Stefan, Popowo Bukow. Zofia, z d. Żychl. Przystan. Ludwik, Przystan. Marianna Zofia, z d. Kosecka Bukow. Bogusł. Gorońsko Karcz. Joanna, z d. Kosicka, wdowa Kosicka Aleks., panna Karcz. Andrzej, Karcz. Wikt. panna Rozb. Zofia, z d. Karcz., wdowa

426

1810. po 1. adwencie specyfikacja Komunikantów Karcz Joanna z d. Kosicka, wdowa Kosicka Zofia Kosicka Aleksandra Knopf Zuzanna z domu Kosicka Kurnat. Adam Rozb. Zofia z Karczewskich Karcz. Teof. Elżb. z d. Miel. Kurnat. Henryk z Bytynia Żychl. Serafin Bukow. Bogusł. Jerzy Miel. Karol Kurnat. Karolina, z d. Finkensztein Zychl. Joanna Teof. z d. Kurnat. Kurnat. Wilhelm z Bytynia Bukow. Stefan Karcz Konstanty Aleks. Karcz. Wikt., panna Bukow. Zofia z d. Żychl. Karcz. Marianna z d. Moiaczewska Lipnicki Ludwik Lipnicki Teofila z d. Karcz. Żychl. Aleks. z d. Kurnat., wdowa Żychl. Marianna

427

1811. od 1. Adwentu do końca roku kośc. Kurnat. Adam z Bytynia Karcz. Joanna Teof. z Kosickich Kos. Aleksandra Kos. Zofia Rozb. Zofia z d. Kurnat. Karcz. Teof. Elżb. z d. Miel. Bukow. Stefan Wierzchaczewski Ludwik Przystan. Karol Ludwik Przystan. Aleks., syn Karcz. Wiktoria Bukow. Zofia z d. Żychl. Przystan. Marianna Zofia z d. Kosecka Lipnicka Teof. z d. Karcz. Żychl. Serafin Kurnat. Henryk Kurnat. Karolina z Finków Bukow. Bogusław Bukow. Ksawery, syn Bukow. Marianna

428

1812 od 1. Adwentu do tegoż w 1813, w nast. 1813/IV. Kurnat. Adam z Bytynia Kurnat. Henryk, syn Żychl. Serafin zięć Karcz. Joanna z d. Kosicka Kosicka Zofia Małecka Aleks., z d. Kosicka Knopf Zuzanna z d. Kosicka Żychl. Serafina, panna Żychl. Aniela, siostra Przy kom. pryw. w W. Sokolnikach d. 28/XII. Karcz. Bogusław Karcz. Krystyna, z d. Karcz., żona Rozb. Zofia, z d. Karcz. Karcz. Teofila, z d. Miel. Lipnicka Teofila, z d. Karcz. Karcz. Wikt., panna

428a

~ Dnia 1. stycznia 1813. Mikel. Karol Żychl. Albin, wnuk Dnia 15/IV. w W. Czwartek Bukow. Stefan Kurnat. Wilhelm Kurnat. Karolina z hrabiów Fink. Bukow. Zofia z d. Żychl. Małach. Augusta Wierzchaczewski Ludwik Przystan. Marianna Zofia z d. Kosecka, wdowa Przystan. Aleks., syn Żychl. Adam Żychl. Aleks. z d. Kurnat. Żychl. Marianna, córka Karcz. Aleks. Karcz. Marianna z d. Moiaczewska Bukow. Bogusław z Gorońska Żychl. Stefan z Krzyszk. Retzowa Helena z d. Małach. Kurnat. Edward z Bytynia

429

Od 1. Adwentu 1814 Kurnat Adam z Bytynia Żychl. Anielka Bukow. Stefan Bukow. Zofia z d. Żychl. Kurnat. Wilhelm Kurnat. Henryk Kurnat. Edward Kurnat. Aleksander Bukow. Bogusław Bukow. Ksawery Żychl. Albin Żychl. Stefan Kurnat. Karolina z hrabiów Finkenszteinów Knopf Zuzanna z d. Kosicka Lossowianka Joanna Retzowa Helena z d. Małach. Małach. Augusta Przystan. Aleksander Karcz. Teofila z d. Miel. Rozb. Zofia z d. Karcz. Karcz. Wiktoria Przystan. Marianna Zofia z d. Kosecka, wdowa Żychl. Adam Przystan. Jan Żychl. Aleksandra z d. Kurnat. Żychl. Marianna Jędrychowska Joanna Anna z d. Mielęcka Przystan. Zofia Teof. Karol. Retzowa Anna Charlotta z Gagów

429a

~ 1815. kom. pryw. w Czarnotkach Karcz. Konstanty Karcz. Bogusław Karcz. Marianna z d. Moiaczewska Karcz. Wikt. z d. Karcz. Lipnicka Teofila z Karcz. Lipnicka Antonia

430

od 1. adwentu 1815. Kurnat. Adam z Bytynia Kurnat. Henryk Kurnat. Edward Bukow. Stefan Bukow. Zofia z d. Żychl. Przystan. Aleks. Przystan. Marianna Zofia z Koseckich, wdowa Przystan. Zofia Teof. Karol. Rozb. Zofia z d. Karcz. Karcz. Wiktoria Karcz. Aleksander z Litwy Zaydlicówna, panna, z Pożarowa luterka Żychl. Serafin Przystan. Jan Żychl. Adam Kurnat. z hr. Finkenszteynów Karolina Żychl. Aleksandra z d. Kurnat. Żychl. Marianna Żychl. Aniela Bukow. Bogusław Miel. Karol Kurnat. Wilhelm Żychl. Stefan Drzewiecki Ludwik Retzowa z Gagów Anna Szarlotta

431

od 1. Adwentu 1816. Kurnat Adma z Bytynia Bukow. Bogusław Bukow. Ksawery, syn Kurnat. Wilhelm Przystan. Edward, syn Drzewiecki Ludwik Przystan. Aleks. Przystan. Marianna Zofia z d. Kosecka, wdowa Przystan. Zofia Teof. Karol., córka Kurnat. Henryk Bukow. Stefan Karcz. Konst. Żychl. Adam Żychl. Anielka Kurnat. Karolina z hrabiów Finkensztemów Żychl. Aleksandra z d. Kurnat. Żychl. Marianna, córka Bukow. Zofia z d. Żychl. Karcz. Marianna z d. Moiaczewska Żychl. Serafin Żychl. Adolf, syn Żychl. Stef., dziedz. Krzyżkówka Żychl. Aurelia, panna, córka najmł. Serafina i zmarłej Joanny Teofili z Kurnat. Kurnat Apolinary Stefan Kurnat. Aleksander

432

pd 1. niedz. adwent. 1817. Kurnat. Adam z Bytynia Bukow. Bogusław Bukow. Ksawery, syn Kurnat. Wilhelm Przystan. Aleksander Przystan. Marianna Zofia z d. Kosecka, wdowa Przystan. Zofia Teof. Karol. panna, córka Kurnat. Henryk Bukow. Stefan Karcz. Konstanty Kurnat. Karolina z hr. Finkensztienów Żychl. Anielka Żychl. Aleks. z d. Kurnart. Żychl. Marianna, córka Żychl. Serafin Żychl. Adolf, syn Żychl. Stefan, dziedz. Krzyżkówka Żychl. Aurelia panna, córka najmł. Serafina Żychl. i nieżyj. Teof. Zofii Kurnat. Kurnat. Apolinary Stefan Kurnat. Aleksander

433

w roku kość. od niedz. adwent. 1818 do tegoż dnia 1819. Kurnat. Henryk z Bytynia Kurnat. Wilhelm Kurnat. z Bytynia Edward, syn tegoż Kurnat. Apolinary Bukow. Bogusław Bukow. Stefan Karcz. Konst. Żychl. Adolf Przystan. Aleksander Bukow. Zofia z d. Żychl. Kurnat. Helena z d. Żychl. Karcz. Marianna z d. Moiaczewska Przystan. Marianna Zofia z d. Kosecka Żychl. Serafin, radca ziem. Żychl. Klemery, syn Żychl. Aurelia Żychl. Adam Żychl. Anielka Kurnat. Eugenia

434

rok kość. 1819/1820 Kurnat. Henryk, kolator Kurnat. Wilhelm Kurnat. Edward Kurnat. Apolinary Żychl. Serafin Żychl. Adolf Żychl. Klemens Bukow. Bogusław Bukow. Ksawery Przystan. Aleksander Kurnat. Fryder. z d. Lossow Kurnat. Eugenia Żychl. Aurelia Bukow. Wilhelmia z Hazów Przystan. Marianna Zofia z d. Kosecka Bukow. Stefan Bukow. Zofia z d. Żychlińska Żychl. Henrieta

435

rok kość. 1820/21. Kurnat. Henryk. Kurnat. Edward Kurnat. Apolinary Kurnat. Telesfor Bukow. Bogusław Bukow. Ksawery Bukow. Stefan Karcz. Konstanty Przystan. Aleksander Kurnat. Eugenia panna Bukow. Wilhelmia z Hazów Bukow. Zofia z d. Żychl. Żychl. Henrietta, panna Karcz. Marianna z d. Moiaczewska Przystan. Marianna Zofia wdowa z d. Kosecka

436

rok kość. 1821/22. Kurnat. Henryk Pr. S. Z. Międ. kolator tut. Kurnat. Edward Kurnat. Apolinary Bukow. Stefan Bukow. Zofia z Żychl. Żychl. Henrieta panna Żychl. Serafin Bukow. Bogusław Karcz. Konstanty Przystan. Aleksander Kurnat. Fryd. z d. Lossow Kurnat. Eugenia Kurnat. Helena, wdowa z/d Lossow Karcz. Marianna z/d Moiaczewska Przystan. Marian. Zofia wdowa Żychlinska Aurelia z/d. Kosecka Bukow. Ksawery Żychl. Klemens de Fink Finkenszteynowa hr Anielka z/d Żychlinska

437

Rok kość. 1822/23. Kurnat. Henryk z Bytynia Kurnat. Edward Kurnat. Apolinary Kurnat. Telesfor Bukow Bogusław Bukow. Ksawery Bukow. Stefan Kurnat. Fryd. z/d. Lossow Kurnat. Eugenia Kurnat. Helena, wdowa, z/d. Żychl. Bukow. Zofia z/d. Żychl. Żychl. Henrieta Przystanowska Maria Zofia, wdowa z/d. Kosecka Żychl. Serafin Karcz. Konstanty Karcz. Marianna z/d. Moiaczewska Żychl. Aurelia panna Kassyuszowa Eliza z/d. Kobylińska

438

Rok kość. 1823/24. Kommun. Kurnat. Henryk z Bytynia, kolator Bukow. Bogusław, senior Zb. Bukow. Stefan senior Zb. Karcz. Konstanty senior Zb. Kurnat. Telesfor senior Zb. Bukow. Zofia z/d. Żychl. Kurnat. Helena, wdowa z/d. Żychl. Karcz. Marianna z/d. Moiaczewska Żychl. Henrieta, Żychl. Serafin, Żychl. Aurelia panna, Kassyuszowa Eliza z/d. Kobylińska Bukow. Ksawery Przystan. Mar. Zofia z/d. Kosecka

439

Rok kość. 1824/25. Bukow. Bogusław Kurnat. z Bytynia Łodzia Henryk Kurnat. Wilhelm z B. Ł. Kurnat. Fryd. z/d. Lossow Kurnat. Eugenia, córka Kasseyszowa Eliza z/d. Kobylińska Bukow. Stefan Karcz. Konst. Żychl. Adam Bukow. Zofia z/d. Żychl. Kurnat. Helena, wdowa z/d. Żychl. Karcz. Marianna z/d. Moiaczewska Żychl. Henrieta, panna Żychl. Aleks. wdowa z/d. Kurnat. Przystan. Marian. Zofia, wdowa z/d. Kosecka Bukow. Ksawery

440

Rok kość. 1825/26. Kurnat. Henryk, dziedzic Bukow. Bogusław Bukow. Stefan Kurnat. Fryd. z/d. Lossow Kurnat. Eugenia Bukow. Zofia z/d. Żychl. Żychl. Henrieta Żychl. Serafin Żychl. Adam Żychl. Aleks. z/d. Kurnat.

441

Rok kość. 1826/27. Żychl. Adam w Krzyszkówko Żychl. Adolf z Charcic Żychl. Klemens Kurnat. Edward Żychl. Aleks. z/d. Kurnat. Przerwa do 1855 r. Na marginesie notatka niemiecka, że na większą część czasu od 1828 do 1855 r. znajduje się w aktach kościelnych osobny wykaz. W prowadzonych w tej samej księdze spisach od 1855 do 1896 nazwisko o brzmieniu polskim jest wyjątkiem

442

1860.30/IX. v. Bronikowska Henrieta Kurchten v. Bronikowska Kurchten Zofia

443

1861.28/III. v. Kurnatowski Stanisław

444

1868.9/IV. v. Kurnat. Stanisław Bronikowska Henr. Żychl. Emilia

445

1871.3/XII. v. Unruh Eugeniusz Małe Mnichy (Münche) v. Unruh Emma 1871.6/IV. Kurnat. Stanisl.

446

1867.20/I. Małe Mnichy v. Unruh Eugeniusz kl. Münche v. Unruk Kl. Münche Emma

447

Karczewski v. Hamilkar Lubne, Karczewski Alfons Lubne, Karczewski Aleksy, Lubne, v. Chlebowski, Landsch. Calcul. Poznań, v. Kurnatowski Ludwik Randsch. Calcul. Poznań, v. Kurnatowski Kazim. Calcul. Poznań, v. Kurnatowska Izabela z/d Karcz. Pozn.

448

1874.2/IV. v. Kurnat. Stanisław

449

1874.7/VI. Unruh Eugeniusz Małe Mnichy Unruh Emma Małe Mnichy Unruh Otylia Poznań

450

1880.26/III. Unruh Eugeniusz Unruh Emma Małe Mnichy Unruh Anna Małe Mnichy Unruh Lina Małe Mnichy Unruh Jadwiga Wielkie Mnichy

451

1883.30/IX. Unruh Eugeniusz Unruh Emma

452

1884.1/I. v. Reiche Ernest v. Reiche Zofia 1884.11/IV. Unruh Eugeniusz Małe Mnichy Unruh Emma Małe Mnichy Unruh Lina ~ 1884.25/VI. Chlebowski Leon Karczewski Amilkar Karczewski Aleksy Żychlińska Stefania Kurnatowska Pelagia Kurnatowska Izabella Kurnatowska Zofia Kurnatowska Stanisław z Warszawy Do Leona Chlebowskiego jest odnośnik (po niem.) nast. treści: "Posener Zeitung" Nr 157. 1887.4/ marca. Sędziwy radca miejski L. v. Chlebowski w/m, jeden z niewielu polskich protestantów (Reformirten) w naszym mieście, który był członkiem zarządu kość. (des Kirchenvorstandes) ewang. Św. Piotra Gminy, chory od dłuższego czasu, zażądał w nocy z 1 na 2 b. m., jak donosi "Goniec Wielk.", z własnej inicjatywy udziela pociechy relig. ze strony duch. katol. i został w dniu 2 b. m. wczesnym rankiem przyjęty na łono rz-katol. kość. przez proboszcz Prudzinski (kość. Św. Marc.) (Dalej refleksje na temat przejścia). Landschafts Calculator w st. spocz. i stadtrat v. Chlebowski był żonaty najpierw z v. Kurnatowską a następnie z owdowiałą v. Kozłowską, katoliczką. Na zakończenie gorzka uwaga o zaślep. nacjonal. kobiet intrydze księży, upadku kość. polskiego reform. z braku kaznodziei mów. biegle po polsku oraz, że nieboszsczyk jeszcze 26/II. przyjął Komunię (Abendmahl) z rąk duchownego ewang.

453

1885.3/IV. Unruh Eugeniusz Unruh Emma Unruh Anna Unruh Lina

454

1886.22/IV. Kurnatowski Stan. z Pożarowo

455

1887.8/IV. Unruh Eug. Małe Mnichy Unruh Emma Małe Mnichy

456

1889. Karfreitag v. Reiche pani v. Reiche

457

1890 Adventi v. Reiche pani v. Reiche 7 post Trinit. 1893 j. w. 1896 Invocavit j. w. 1897 Palmarum pani v. Reiche

458 (Orzeszkowo - śluby)

1817.12/VIII. w Krzyżkówku, Ludwik Jan Żychlinski, dziedz. Krzyżkowka, syn Władysława (nieżyj.) i Anny Ewy z/d. Przystanowskiej. Obecnie zam. Rochlowska i Marianna Żychlińska, c. zmarłego Stan. i Aleksandry z/d. Kurnatowska, wdowy, która dzierżawi obecnie dobra Krzyżkówko. Marianna podana, jako jej jedyna córka. Miejsce zam. Ludwika i Marianny Krzyżkówko w pow. międzyrzeckim. Oboje ur. szl., wyzn. ewang. reform. Ludwik ma 20 lat, Marianna 23. Św. Stefan Bukow., dzierż. dóbr Mnichów i Kurnatowic (były współopiekun pana młod.) Żychl. Adam, brat panny młod. Kurnat. Wilhelm, radca ziemiański pow. międzyrz., Franc. Czerwiński

459

1817.5/X. w Orzeszk. Jan Wilhelm Kassyusz, młodz. syn drugi zmarłego w Pozn. Samuela Teodora Kassyusza i żyj. tam Karoliny (Szarlotty) Fryder. z/d. Zimmermann. Panna Eliza Michalina, Ludwika Kobylińska, jedyna córka ur. Kajetana Kobylińskiego, kapit. wojsk król. P., krzyża wojsk kawalera i zmarłej Teodozji z domu Ziemięcka. Jan Wilhelm, lat 30, ur. miejsk. pasterz Zboru Orzeszk., naucz. przy gimn. król. w Pozn. Miejsce zam. w Pozn. Eliza, zam. w Golęcinie pod Pozn., lat 19 ur. szlach. Św: m. i. Henryk Stan. z Bytynia Łodzia Kurnat., prezes Rady Pow., dziedzic tut. i kolator, Serafin Żychl. dziedz. Charcic, wujowie panny młod. ur. Adam, Stefan i Jan Ziemięccy

460

1817.19/III. na cment. strychowskim, Adam Mielęcki, lat 63, mies. 8, były sędzia Tryb. Piotrk., po tym radca ziemiański pow. międzyrz. na ostatek sędzia pokoju tego pow.,l dziedz. dóbr Strychów, kawaler orderu Św. Stan., zam. w Strychach, zmarł tamże 14/III. Tknięty był kilkakrotnie paraliżem

461

1818.18/III. chrzest, Karolina, Eliza, Ulryka, Amelia Kurnatowska, córka (ur. 1818.28/I.) Henryka Stan. z Bytynia Łodzi K. i Albertyny Karoliny Amelii z Finków hr. Finkensztein. Św: Ferd. Unruh dziedzic Małych Mnichów, August Edw. Ferd. z Bytynia Łodzia Kurnat. kancelista w biurze radcy ziemian. pow. międzyrz. Obaj św. są młodz., Zofia z Finkensztein Finkenszteinowa, hrabina Rzeszy Niemieckiej, babka dziecka, panna Helena Dzięmbowska z Śródki, panna Magusta Zaydlic z Śródki, panna Aniela Żychl., siostra ciot. dziecka. Z nieobecn. świadków: Wilhelm Storz, rotm. obrony kraj. prusk. z Trebichów w Nowej Marchii, wuj dziecka, Stefan Bukow. dzierż. dóbr W. Mnichów i Kurnatowic, Karol Zaydlic, dzierż. na Mechnaczu, młodz., Julia z Finków Finkenszteynówna, hrabianka Rzeszy z Meidlitz w ... marchii, stryj. siostra matki dziecka, Emilia z hr. Finkensztein zamężna Vierck? w Weitendorf pod Gustrowem w Ks. Meklenb. - Szweryńskim, rodzona ciotka dziecka

462

1818.18/III. pochow. Karolina Albert Amelia z hr. Finkenstein Kurnatowska, wtóra żona Henr. Stan. z Bytynia Łodzia K. prez. Rady pow. Międzyrz. kolat. tut. i dziedz. Zmarła 14/III. na febrę nerwow. katar., w którą wpadła w połogu. Miała lat 29, mies. 7, dni cztery. Z posagu w kwocie 10 tys. tal. zaręczonego, doszła męża niespełna trzecia część oprócz wynadgrodzenia wyprawy. Oprócz męża zostało dwoje nieletnich dzieci

463

1818.12/IV. pochow. Adam z Bytynia Łodzia Kurnatowski, niegdyś dóbr Pożarowa Orzeszkowa, Charcic i Chalina dziedzic Deputowany do Tryb. Piotrk. senior jednoty reformowanej, senior zboru orzeszk. zmarł w wieku lat 85, mies. 7 i dni 2, (zdaje się 84 lat, reszta dobrze) dnia 8 kwietnia, majątek cały już w 1804 r. ustąpił dzieciom tj. żyj. synom: a) Wilhelm, b) Henryk, c) Zygmunt i później zmarłej córce Joannie Teofili Kurnat., po której żyją mąż i 4 nieletn. dzieci

464

1818.16/V. pogrz. w Nowych Gorczycach, Jan Bogusław Żychliński dziedz. Nowe Górczycko, prezes Rady Powiat. Międzyrz. Zmarł w wieku lat 66 w N. Górczycku w dniu 14/V. Wieś Nowe Górczycko była dziedziczna. Została: wdowa, syn starszy Aleks. młodzy August (we wsi osiadł), córka starsza Helena zam. Brekier, c. młodsza Joanna

465

1670.5/VI. chrzest córki najst. kamerdynera i służ. (Amtmann) u Bojanowskiego. Wśród -- : Bogusław Bojan., Krzysztof Unruh, JKM Kammerherr, (Cron Polen?) wielce zasłuż. pułk. (Oberster zu Fuß) na Międzychodzie, Unruhstadt etc., Jan Krzysztof Dzierżanowski (Zirschżanowski) na Breschnitz i Seutschin, Ludwik Jaskolecki na Seutschin, Jan Albrecht Bojanowski, Ewa Bojan z/d. Unruh, Anna Bojan. z/d. Dobiszowska

466

1670.11/VI. chrzest córki kierownika szkoły Ludimoderat. z Nowego Bojanowa wśród --: Bogusław Bojan. Jan Krzyszt. Dzierż., Ludw. Jaskolecki, Jan Albert. Bojan., Ewa Bojan., Anna Bojan. z/d. Dobiszowska, Anna Zuzanna Jaskolecka, Maria Elżb. Dzierżan.

467

1671.22/I. ochrzcz. Anna Helena (ur. 13/I.) Jaskolecka, c. Ludwika z Sokolnik na Kabisch Sentschin i Anny Zuz. z/d. Bojanowska; -- m. i. Bogusł. Bojan., Jan Krzyszt. Dzierżan., Jan Albrecht Bojan., Anna Bojan z/d. Dobiszowska, Ewa Bojan. z/d. Unruh, Maria Elżbieta Dzierżan., Salomon von Kindler z i na Rointon [?]

468

1671.6/I. ur. w Rointon 13/I. ochrzcz. Henryk Aleks. von Pusch, s. Abrahama i Jadw. z/d. Haubitz. -- m. i. Bogusł. Bojan., Jan Krzyszt. Dzierżan., Ludw. Jaskolecki, Jan Albr. Bojan.

469

1672.12/II. ur. 3/III. ochrzcz. Sebastian Teodor Dzierżanowski, syn Jana Krzysztofa w Serzien i Marii Elżb. z/d. Bojanowska. -- Bogusł. Bojan., Jan Albrecht Bojan., Jaskolecki z Sokolnik

470

1672.27/II. ur. i 17/III. ochrzcz. Eleonora Zofia von Pusch, c. Abrahama i Jadw. z/d. Haugwitz. -- Bogusł. Boja., Ewa Bojan. z/d. Unruh, Jan Krzysztof Dzierżan., rotmistrz, Ludwik Jaskolecki, Jan Albr. Bojan., Anna Bojan. żona Surog.

471

1673.18/II. ur. 27/VI. w Buschdorf ochrzcz. Ewa Helena Dzierżanowska, król. m. rotmistrza na Srutschin etc. Jana Krzysztofa i córka Elżb. z/d. Bojan. -- Bogusł. Bojan. z Bojanowa, Martian Bojan. von Kuschmider, Ludw. Jaskolecki, Jan Albr. Bojan.

472

1674.8/II. chrzest syna senatora. -- m. i. Bogusł. Bojan. de Bojanowo, Jan Krzyszt. Dzierżan. Ludw. Jaskolecki, Jan Albr. Bojan., Ewa Bojan., Anna Bojan., Maria Elżb. Dzierż., Anna Jaskol.

473

1675.11/VI. w Gross Wursewitz ochrzcz. 18/VI. w Bersesdorf, Ewa Elżb. Bojanowska, c. Jana Albrechta de Bojanowo na Nowym Bojanowie, groß i klein Wurzewitz i Ewy z/d. Unruh. -- m. i.: Bogusł. Bojan., pan na Bojanowo etc., Jan Krzyszt. Dzierżan. na Seutschin, Dziembowski (Dsambowskij), Anna Bojan. z/d. Dobiszewska, żona surog., Ewa Bojan. ? dziedz. Maria Elżb. Dzierżan., p-na Anna Maria Bojan., Ada Kalckreuter na Dribitz

474

1676.5/VIII. chrz. córki pastora Anna Bojan. figuruje z określ. wdowa

475

1702.7/II. na chrzcie Bogusł. Dzierżan., Jan Stefan Bojan.

476

1703.3/IX. ur., chrz. 6/IX. Ewa Żychlinska, c. Wład. dziedz. na Golnitz i Anny Heleny (w/g notatki późniejszej i w związku z inną okazją, na stron. 409, Władysław to prawdop. podkomorzyc, żonaty z Anną Heleną z/d. Bojanowska. -- m. i. Jan Stef. Bojan. Ewa Bojan.

477

1704.28/I. ur. ochrzcz. 3/II. Urszula Helena, córka Jerzego Fryd. v. Schindel i Anny Elżb. v. Kottwitz. -- Zygmunt v. Kottwitz, Karol Bojan., Ewa Bojan.

478

1704.18/II. chrzest wśród chrzestnych Stefan Bojan., Alek. i Karol Bojan.

479

1681.11/XI. Jan Marcin Cunrad, obyw. zugräfft...? hr. von Rederg ? na Krasch...? etc. przez 12 lat (in die 12 jahr gewesener) Kammerdyner i Hofeschneid ? syn Jana Cunrad'a b. (gewesenw..) obyw. i Innwohner z. ? Hoff w Mähre... ?, nieżyjącego i szlach. urodzona i (Hochtugend begabte) I. Zofia Elżbieta nieżyj. Mikołaja von Seidlitz na Blasdor córka

480

1671.21/III. zmarł Henryk Aleks. najmł. synek szlach. urodz. Ernesta Abrahama von Pusch, na Roiton i Mał. Logisch w wieku 10 tyg. 4 dni

481

1672.25/III. zmarła Eleonora Zofia Pusch, 3 tyg bez jednego dnia, najmł. córeczka Abrahama Ernesta na Roiton. Pochow. 3/IV.

482

1674.2/II. zm. w połogu Anna Zuzanna Jaskolecka, z/d. Bojan. pani na Kobisch Sentschin etc. Pochow. 10/IV. Druga notatka na nast. arkuszu (lp. 79) niedokończona). Żona Ludwika pana na Kobisch

483

1674.30/XII. zm. Anna Małgorzata Bojanowska, 41 tyg., córka Jana Albrechta, pana na Bojanowo, Wielk. i Mał. Wurschewütz. poch. 1675.5/II.

484

1674.30/XI. zmarł Franc. Gottfried, rok, 7 tyg. i 4 dni, syn Ernesta Abrahama von Pusch na Mał. Logisch i Rone...k?

485

1678.7/VII. zm. Anna Maria Unruh, 7 tyg. córka Jerzego, pana na Kartzen, Waszków (Wuschkau), Ihummsch... JKM hochanssehnl. in ... Crohn Pohlen lichen Capitain

486

1679.12/VIII. zm. Elżbieta Ludwika Jaskoleckiego, pana na Kabisch najmł. córeczka

487

1680.26/I. zm. Bogusław, 5 dn. synek Sylwii Bojanowskiej

488

1680.18/II. zm. Jan Krzysztof Dzierżanowski (Dsiersonowski), kr. M. o Cron Pohlen zasłużony rotmistrz, pan na Sentschin i Schimmlin lat 45 i 33 tyg., poch. 29 kw.

489

1681.27/VII. zm. Krzysztof Jerzy Bojanowski, 30 tyg. i kilka dni, synek najmł. Jana Albrechta, pana na Bojanowo, Mał. i Wielk. Wursewitz, Gula etc.

490

1683.25/II. zm. Barbara von Kottwitz 77 lat

491

1683.5/III. zm. panna Barbara von Mutschlitz, córka nieboszczyka Jerzego na Rogosowa etc., lat 61. Długi czas zamieszkiwała z matką w Vertzdorff

492

1683.6/III. zm. Ewa Helena von Kotwitz, 58 lat, nieboszcz. Jana Wanderser Corporalsim Kayserlich. Wir... [?]

493

1683.27/IV. zm. Zofia, 6 tyg., c. Ludwika Jaskoleckiego na Kobitsch. 1684.12/VIII. zm. Krzysztof Jaskolecki, jednoroczny synek Ludwika na Kabitsch

494

1685. zmarły bliźniaki 24.9. Olbracht, 1 r. 12 tyg. i 27/IX. Wład., 1 r. i 13 tyg. synowie Jana Olbrachta Bojanowskiego na Würstwitz Mertschen Guhl... pochow. 22/X.

495

1686.20/VII. zm. Anna Magdal. Kindler z/d. szl. ur. Niebelschütz, żona szl. Salomona na Mittel Rointen, w wieku 74 lat, pochow. C. F.

496

12 ? czerw. 1692 przwdopodobnie Contio funebra (przemówienie żałobne), a zmarł 30/III.? Bogusław Bojanowski lat 52. tyg. 32.

497

1692.12/VI. zm. Jan, tyg.25, dzień 1, synek von Kalkreut'a

498

1694. zm. (l. p. Ks. 119) między 20-27/V. ? Dzierżanowska, 25 lat

499

1694. zm. (l. p. Ks. 183) pani von Pusch

500

1686.21/IV. zm. Anna Marianna Pusch, lat 22, c. Ernesta Abrahama na Rointen, nieżyj.

501

1686.15/IV. zm. Henryk Kalckreut, 7/4 l. (Sieben Viertelj) mniej 3 dni syn Asama, dziedzica Guhce

502

1689.11/I. zm. Joachim Maurycy von Seefeld na Mał. Persentz, lat ok. 29.

503

1690.25/IV. zm. syn von Spitzenberger'a

504

1691.30/I. zm. dziecko Kalckreut'a

505

1691.15/III. zm. dziecko Jana Olbrachta Bojanowskiego

506

1695.29/V. zm. Anna Stensch, wdowa po Sebastianie ? na Obernick.

507

1697.16/XI. zm. pani von Busewey, lat 60

508

1698.28/X. zm. Bojanowski, lat 54

509

1697.28/IV. zm. (gestrenge) pani Bock.

510

1694.5/V. zm. pani Bojanowska, lat 48 pochow. 29/VI.

511

ur. 1691.30/XII. ?, chrz. 1692.2/I. Helena Bogumiła (Gottliebe) Pusch z Ronicke

512

1700.17/VIII. ur. Karol ? Henryk von Pusch, syn ...Melchiora ..... i von Pusch.

513

1718.12/IX. ur., 18/IX. ochrzcz. Jerzy August Ferd. von Wildenstein, syn Jana Frzysztofa i Heleny von Ginsche. -- Jerzy v. Uruh, Andrzej v. Koszutski, gnäd. Frau. Helena Katarz. v. Bojan., panna Anna Marianna v. Dzierżanowska, panna Wiktoria, Maria, Julianna v. Drachlebin

514

1722.21/I. na chrzcie córki pastora Stefan v. Bojanowa Bojanowski, dziedzic.

515

1722.2/IV. Anna Marianna v. Zawadzka (Sawatzki) na chrzcie syna obyw. i szewca

516

1723.30/VI. na chrzcie córki miejsc. lekarza miejsc. (Stadtphysicus). Jan Stefan de Bojanowa Bojanowsy, panna Ewa Helena v. Bothmar.

517

1723.5/IV. ur., 7/IV. ochrzcz. Adam Stefan Bojanowski, syn Karola dziedz. na Bojanowa i Małg. Szarlotty z/d. v. Billerbeck

518

1725.15/IX. na chrzcie syna lek. miejsk. Małg. Szarlitta de Bojanowa Bojanowska, Ludwika v. Haugwitz

519

1726.26/IX. ur., 30/IX. ochrzcz. Aleksander Wilhelm. Rodzice Karol de Bojanowa Bojanowski, dziedzic i Małg. Charl. z/d. v. Billerbeck. -- baron von Glaubitz, Ernest Wilh. Bojan., Aleks. Bojan., Krzysztof Bojan., Baronessin v. Glaubitz.

520

1728.18/III. ur., 29.3. ochrzcz. Marianna Dorota, Elżbieta. Rodz. Karol Bojanowski i Małg. Charl. z/d. v. Billerbeck

521

1723.9/X. zm. 1724.8/II. pochow. Bogusław Ferd. de Gostawa Dzierżanowski (Dzirzanowsky), podczaszy kaliski, 58 l.

522

1724.9/VII. zm. 1724.28/XI. Solenne egzekwie Jan Stefan de Bojanowa Bojanowski dziedzic, lat 47, bez 3 tyg. i 1 dnia

523

1721. Dom. Jubilate ślub Gottfried Richter Lust und vier Gärtner w Seyde i panna Adelgunda córka Jana Wilh. von Bleichenbach byłego kapit. artyl. w służbie holend.

524

Listop. 1713. poch. w Catschkau Pusch, lat 45 i plus minus (etliche) 52 dni

525

Zgon 1717.31/II. pogrz. 3/II. Otto Fryd. v. Possery, kapit. w pieszym regim. generała Roltzen. ? w wieku lat 30.

526

1718.1-3/VI. zm. i poch. w kość. panna Gruszczyńska (Groscinskin)

527

Zgon 1720.2/VI. :pochow. 17/IX. Helena Katarz. z Bojanowa Bojanowska z/d. von Kottwitz, dziedziczka. Żona Jana Stefana, dziedz, Bojanowo Bogusławowo Bersdorf ... i Schlemmdorf. Miała lat 43.

528

Zgon 1720.10/I. panna Anna Julianna Kalkreuth. Lat 81.

529

Zgon 1720.21/XII., poch. 22-ego Jan Seweryn Zawadzki (von Sawatzki) Kurzbach (Kurtzbach), lat 84.

530

Zgon 1723.5/II., poch. 10-ego, Anna Charlotta Sebastiana v. Lucke z Zuhl auf dem Mittelhofe, panna, lat 5 bez 5 tyg. i 3-ch dni.

531

Zgon 1712.29/VII., poch. 8/XI. gnädige Frau (Bojanowska?) w wieku lat 66.

532

Pogrzeb. 1714.4/VII. von Wildenstein

533

chrzest 1729.2/VI. Zofia Charlotta (ur. 31/V.) Rodz.: Ernest Zygmunt v. Krackwitz, dziedz. na Klische i dzierż. (Arendator) w Nieder Tschirna ... i Helena Marianna z/d. v. Tschammer. -- Jerzy Abraham v. Lestwitz, Karol de Bojanowa Bojanowski, Karol Zygm. v. Kalckreuth, Charlotta von Lestwitz, Małgorzata Charlotta v. Bojanowska

534

Chrzest 1729.17/VIII. Karol Aleks. Bojanowski (ur. 15/VIII.). Rodz.: Karol, tut. dziedzic i Charlotta Małgorz. z/d. v. Billerbeck. -- Aleks. de Bojanowa Bojanowski, Karol Zygm. v. Kalckrent.

535

Chrzest 1730.2/VIII., ur. 31/VII. Maksymilian Bogumił v. Lestwitz. Rodz.: Jerzy Abraham, dziedz. Wielk. Tschirna i Jadwiga Charlotta z/d. v. Tschammer. -- Karol de Bojanowa Bojanowski, v. Kreckwitz, v. Tschammer, Karol Zygm. v. Kalckreuth, panna Joanna Eleonora v. Tschammer

536

Chrzest 1730.4/IX. ur. 2/IX. Eleonora Elżbieta v. Seidlitz. Rodz. Zygmunt, dziedz. Placzkowa itd. i Bogumiła z/d. v. Falekenhahn. -- Aleksander de Bojanowa Bojanowski, Sebastian v. Luck, Ewa Dorota v. Seidlitz

537

Chrzest 1730.10/X. ur. 7/X. Zygmunt Rudolf Bojanowski. Rodz.: Karol, tut. dziedz., i Charlotta Małgorz. z/d. v. Billerbeck. -- Ernest Zygm. v. Kreckwitz, Jerzy Abraham v. Lestwitz, Aleksander de Bojan. Bojanowski, Karol Zygm. v. Kalckreuth

538

Chrzest 1731.9/II. ur. 7/II. Henrietta Teodora v. Kreckwitz. Rodz.: Ernest Zygm., dziedz. Klische i dzierż. (Arendator) Nieder Tschirna i Helena Marianna z/d. Tochammer. -- Jerzy Abraham v. Lestwitz, v. Tschammer dziedz. na Daase ..., Karol de Bojan. Bojanowski, v. Unruh, Karol Zygm. v. Kalckreuth, panna Eleonora v. Tschammer, Joanna Tabea v. Bojanowska, pani v. Tschammer, Jadw. Elżb. v. Lestwitz, Małgorz. Charlotta Bojanowska

539

Chrzest 1731.3/XI. ur. 1/XI. Marianna Elżbieta v. Lestwitz. Rodz.: Jerzy Abraham, dziedz. Wlk. Tschirna i Jadwiga Charlotta z/d. v. Tschammer. -- Karol z Bojan. Bojanowski, v. Kreckwitz, v. Tschammer, Karol Zygm. Kalckreuth, panna Joanna Eleon. v. Tschammer, Małg. Charlotta v. Bojanowska, pani v. Tschammer

540

Chrzest 1732.22/VI. ur. 20/VI Fryderyka Wilhelmina Bijanowska. Rodz.: Karol i Małg. Charlotta z/d. Billerbeck. -- Jerzy Abraham v. Lestwitz, Aleks. Bojan., Karol Zygm. v. Kalckrenth

541

Chrzest i ur. 1732.2/IX. Maria Charlotta Lestwitz. Rodz.: Jerzy Abraham na Wlk. Tschirna i Jadw. Charlotta z/d. Tschammer. -- nazw. mieszcz.

542

Chrzest 1733.15/X. ur. 13/X. Charlotta Elżbieta v. Lestwitz. Rodz.: Jerzy Abraham na Wlk. Tschirna (... i Jadw. Charlotta z/d. Tschammer). -- Karol Bojan., Krzysztof Zygm. Unruh, Ludwik Unruh, Małg. Charlotta Bojan.

543

Chrzest. 1735.15/IV. ur. 14/IV. Jadwiga Helena v. Lestwitz. Rodz.: Jerzy Abraham na Wlk. Tschirna i Jadw. Charlotta z/d. Tschammer. -- Karol Bojan., Krzyst. Zygm. Unruh, Gotfryd Leopold v. Lestwitz, Jan Wilf v. Niebelschütz, Karol Zygm. v. Kalckreuth, Małg. Charlotta Bojan.

544

Chrzest 1736.8/IX. ur. 6/IX. Maria Marianna Lestwitz. Rodz.: j. w. -- mieszcz.

545

Chrzest 1740.20/IX. ur. 16/IX. Jan Fryderyk Bogumił v. Räder. Rodz.: Jerzy Zygmunt na Pilgramsdorf ... i Joanna Julianna z/d. Dombrowska. -- Karol Bojan., Fryd. Wilhelm v. Konitz, Małg. Charlotta Bojan., Joanna Tabea v. Hasa?, Jadwiga Helena v. Lanitz, panna Helena Zofia v. Lanitz. (Uwaga na str. 274 zaznacza, że od 1741 r. podaje się nazw. panieńskie matek.)

546

Na chrzcie 1742.20/II. syna kaznodziei (Ecclesiastes) wśród chrzestnych Krzyszt. Zygm. v. Unruh, dziedzic na Ponitz ... i Kanbitzsch Zygm. v. Luck na Zirrpae... i Woltsch, Małg Charlotta Bojan., Karolina Magd. Bojan., Joanna Tabea v. Hasa

547

1743.12/II. wymień. jako matka chrz. Fryderyka Wilhelmina Bojanowska, panna

548

1744.1/XI. wymień. wśród -- Bojanowscy: Adam, Stefan, dziedzic alt i lange Guhl, Joanna Jadwiga; Joanna Charlotta Frein v. Bothmar.

549

1745.15/II. wymien. na chrzcie: Henryk Oswald Tschammer, dziedzic Thiergarten; Krzysztof Zygm. v. Unruh, dziedz. Punitz i Kawetsch; Bogusł. Ludw. v. Unruh, dzierż. Girrlachee; panna Eleonora Charlotta Bojanowska, Wiktoria Maria Julianna v. Tschammer; Joanna Jadw. Bojan. dziedziczka Bojanowa i.t.d; Karol Magd., owdow. Bojanowska; Joanna Julianna v. Reder; Joanna Tabea owdow. Hasa (von)

550

Chrzest 1746.28/XII. Joanna Fryderyka ur. 25/XII. Rodz. Adam Stef. Bojanowski dziedzic i Fryderyka Elżb. z/d. baronówna v. Kottwitz. -- Jerzy Abrah. v. Lestwitz dziedz. Ober i groß Tchirna i.t.d.; Jan (Hanns) Jerzy Banner baron v. Bothmar, dziedz. Tribuschete; Jerzy Otto v. Stosch, dziedz. Saberwitz; Karol Konrad de Bojanowa Bojan., dziedz. Guhl itd.; Karol Aleksander de Bojanowa Bojan., dziedz. Bojanowa itd.; lejt. v. Kanitz; panna Fryderyka Bojan. (na drugie imię Wilhelmina); Helena Julianna Charlotta, zam. bar. v. Bothmar; Jadw. Charlotta v. Lestwitz; Charl. Magdalena Bojan.; Joanna Jadw. Bojan. von Stosch (pani) z Saberwitz

551

ur. 1747.28/V. chrzest 31/V. Bogumił (Gottfriedt) Aleksander von Luck. Rodz. Aleks. dziedz. Rogowa, kap. JKM i Krystyna Konstancja z/d. Bronikowska. -- Karol Konr. Bojan. dziedz. Guhl; ad. Stef. Bojan. dziedz. Bojanowa; panna Fryd. Wilh. Bojan.; Maria Elżb. Bronik.; Joanna Jadw. Bojan.; Charl Magd. Bojan., Fryd. Elżb. Bojan.; Joanna Tabea v. Hasa oraz inni

552

1747.5/VI. wymień. wśród chrz. Joanna Zofia v. Gruszczyńska

553

ur. 1748.25/IV. ochrzcz. 28/IV. Charlotta Elżbieta Bojanowska. Rodz.: Adam Stefan dziedz. miast Bojanowa, Bogusława Bersch i Schlemschdorff oraz Fryd. Wilh. Elżb. z/d. Kottwitz. Z -- panna Fryd. Wilh. Bojan., Joanna Tabea (Tapea!) v. Hase! Szarlotta bar. von Hund z/d. Kottwitz; panna Fryd. Luiza v. Stosch, Karol Konrad Bojan.

554

Ślub Dom. Cantate 1732. Zygm. v. Seidlitz. kawaler i panna Helena Elżb. v. Luck.

555

Ślub Domin. XIV p. Trinit. 1734 pan v. Haasa kawaler z panną (naszą) Joanną Tabea de Bojanowa Bojanowską.

556

Dom. XVIII p. Trinit. 1737. Ślub Zygm. v. Luck, dziedz. Belenczin, kawal. i Anna Konstancja Bojanowska córka naszego dziedz. Karola

557

Dom. 13 post Trinit. 1744. Ślub Karol Konrad de Bojanowa Bojanowski, nasz dziedzic i panna Joanna Jadw. Lestwitz

558

Dom. 18 p. Trinit. 1745. Ślub Adam Stefan de Bojanowa Bojanowski, nasz dziad. i panna Fryder. Elżb. baronowną v. Kottwitz z domu Kelmchen w Boyodek o... w Konntopp 10/XI.

559

Ś. Trójcy 1746. Ślub Pawła Ant. v. Massow, kawal. i militair Hauptmann bei der groß gloganischen Besatzung i panna Charlotta Eleonora de Bojanowa Bojanowska najst. córka Karola naszego dzidz. z drug. małż. Cop. 6/VII.

560

† 1731.30/VIII. Zygm. (Siegmund) Rudolf, syn Karola Bojanowskiego (dziedz.), jeden rok bez 5 tyg. i 3 dni. Pochow. 1/IX.

561

† 1731.23/XI. Barbara Bogumiła, żona Sebastiana v. Luck arendatora w Girrlache lat 46. pochow. 30/XI.

562

† 1733.5/I. Anna Eleonora v. Raussendorf. Lat 70. poch. 13/I.

563

† 1734.2/VIII. Krzysztof de Bojanowa Bojanowski dziedz. na Starej Guhl. Lat 46. Poch. 4/VIII.

564

† 1734.26/XII. córka urodz. nieżywa dziedzica Karola Bojanowskiego. Poch. 27/XII.

565

† 1735.19/XI. Aleksander Bojanowski, dziedz. na Guhl, Packostge i Vörder Hartte. Lat 58 i pół. Poch. 24/VII.

566

† Dorota Charlotta 1735.16/XII. córka Bogusława de Haza wiek 7 tyg. 3 dni. Poch. 18/XII.

567

† 1726.31/I. Ewa Elżb. Bogumiła córka Aleks. de Luck, dziedz. na Rogova. Wiek 27 tyg. 5 dni, poch. 5/II.

568

† 1736.21/IX. panna Elżb. Tugendreich v. Kottwitz. Lat 58, tyg. 14 i 2 dni, poch. 23/IX.

569

† 1738.16/V. Bogusław Bojanowski, dziedz. na Schrebin i Radzin. Lat 46. poch. 20/V.

570

† 1742.8/II. Marianna z/d. Dzierżanowska, żona Mik. Pierzchna Koszutskiego, mieczn. kalisk., dziedzica na Strzik i Driebitz. Lat ok. 45. Poch. 13/II.

571

† 1743.18/III. Karol de Bojanowa Bojanowski, dziedz. na Nowe Bojanowo, Bogusławowo, Bers i Schlemsdorf, Langguhl, Altguhl (Golina lub Golenia), Packostye i Vörder Harrtte, Stare Bojanowo, Robatsshin, Nitsch. Lat 61. Poch. 22/V. Zmarł po 8 dn. ciężk. chor. w swoim pałacu (Schlosse) w Bersdorf (Gołaszyn). W dn. 1/V. podczas Leichbegängniss były wygłosz. także dwie oracje polskie przez (Eidam) Zygm. v. Luck dziedz. na Cirrpe i młodego Majaczewskiego na Grabinowa

572

† 1743.1/IX. Małg. Charlotta Bojanowska z/d. v. Billerbeck, wdowa po naszym dziedz. Lat 49 tyg. 28 i 4 dni. Poch. 3/IX.

573

† 1744.23/I. Anna Katarz. córka Józ. Franc. v. Klumm, tut. mieszkańca. Lat 23. Poch. 23/I.

574

† 1744.12/IV. Bogusław Bojanowski, dziedz. na Nowe Bojanowo, Bogusławowo, Bersdorf (Gołaszyn) i Schlemmsdorf (Szemzdrowo), po 13 dn. ciężkiej chor. zm. w Gołaszynie w pałacu, mając lat 21, mies. 6 i 12 dni. Poch. 17/IV., 27/IV. odb. się Leichenpredigt i Parentation, ale o polskich przemówieniach nie ma wzmianki.

575

† 1746.1/III. pochow. 1746.3/III. Rozyna v. Gruszczyńska, dziedz. na Tribitz. wdowa, lat 81 bez 4 tyg.

576

† 1746.13/IV. Poch. 16/IV. Wład. Boguchwał (Gottlob) syn pozostały po Janie Krzyszt. de Gostawa Dzierżanowski, podcz-cu kalisk., dziedz. na Dzienczyn, Schimmlin, Gisritz i Ostroweczno. Lat 6, mies. 5 i 17 dni

577

† 1746.10/V. poch. 13/V. Krzysztof, Zygm. v. Unruh dziedz. na Punitz, Kiwitsch. Jäfnsch i Mechze. Po 12 dn. chor. Lat 43.

578

† 1747.17/VII. Dottfried Aleks. synek Aleks. v. Luck, kapit. (Hauptmann) JKM Polski, dziedz. na Rogowe. Miał. 8 tyg. bez 5 godz. Daty nie ma. Zapis jest między zapisami o zgonie 22/VII. i pochow. 1747.23/VII. a zgonie 27/VII. i poch. 1747.30/VII.

579

† 1748 28/VIII. Joanna Fryd., córka Stefana Bojanowskiego, dziedz. miasta Nowe Bojanowo, Bogusławowo, Gołuszyna i Szemzdrowa. Lat 2 bez 6 (16?) tyg. poch. 30/VIII.

580

ur. 1771.23/III. Chrz. 4/IV. Helena, Fryd., Augusta, córka Fryd. Sebastj. Gottlieb von Unruh oraz Joanna Elżb. z/d. Unruh. -- Charlotta Elżb. Bojanowska, Charl. Helena Unruh, Fryd. Elżbieta Bojan.

581

Ur. 1786. 25/VII. Chrz. 2/VIII. Fryd. Ang. Julius Maksymilian Ferdyn. Walentyn. Ojciec Ernest Zygm. Ferd. von Förster doktor med. Matka Joanna Zuz. Henrietta z/d. Neumann. Wśród -- Fryderyka Bojanowska, Joanna Fryd. Bojanowska

582

ur. 1786.30/XII. Chrz. 3/I.! 1787 Fryd. Henr. Ernest. Ojciec Karol Bojanowski, pan Zawada, matka Joanna Fryderyka z/d. Maey. -- Fryderyka Bojan., Helena Unruh, Loretta v. Koenigsdorf, Marianna v. Hesler, Fryderyka Unruh, Chrystian Maey, Ernest v. Stentsch, Jan v. Pruski, Karol v. Koenigsdorf, Aleks. Unruh

583

Ur. 1787.7/II. Chrz. 12/II. Henrietta, Helena, Marianna, Amelia. Ojciec Rudolf Adam v. Hesler Kurfüstl. Sächs. Amts-Hauptmann. Matka Marianna Konst. z/d. Bojan. -- Fryderyka Bojan. na Bojanowa, v. Stentzsch na Prittag, Kammerherrin, von Prziemska na Gerlach; baronowa v. Stosch na Ellguth, pani v. Unruh na Waschke, pan Bojan. na Sawade, kammerherr v. Prziemski na Gerlach, rotmistrz i Ländes-Aeltester v. Stosch na Ellguth, dyr. Ziemstwa (Land schafts Director) v. Borwitz, Hauptmann v. Adlerstein na Ronicke, von Pruski, Bojanowski na Punitz, Unruh na Waschke

584

Ur. 1787.7/XI. chrz. 12/XI. Aleks. Vertrugott Konst. Karol Henr. Ernest Fryd. Walentyn. Ojciec Ernest Ferd. Zugm. von Foerster król. pol. radca dworu Medic. doctor, pract. Bojanowiensis. Matka Joanna Zuzana Henrietta z/d. Neumann

585

Ur. 1788.16/V. Chrz. 20/V. Fryd. Helena, Amalia. Ojciec Kar. Henr. Bojanowski. Matka Joanna Fryder. z/d. Maey. -- Fryder. Bojanowska z Bojanowa, Helena Unruch na Kammitsch, pani Fryd. Unruh na Waschke, panna Fryd. Unruh, Helena von Stentsch na Brittag, kammerhern pani Przyemski na Girlach, baronowa v. Stosch na Elgut, pani v. Borwitz na Saberwitz, pani v. Adlerstein na Ronike; Bojanowska na Punitz, rotmistrz i Landes Aeltester v. Stosch na Elgut; Borwitz na Saberwitz, Lestwitz na Obertschirnau; v. Liebermann, Pruski na Tarche; Kammerherr Przyemski na Girlach; Moiaczewski na Gustwitz

586

ur. 1789.24/VI. chrz. 24/VI. Jan Fryd. Wilh. Stan. Adolpf Ferd. Zygm. Walent. Ojciec Ernest Zygm. Ferd. Förster (tym razem bez von) król. polski radca dworu, med. doktor, practicus Bojanow. Matka ta sama. Wśród -- jest von Förster

587

Ur. 1790.23/I. Chrz. 27/I. Wilhelmina, Aleksandrina, Joanna. Ojciec Kar. Henr. Bojanowski. Matka Joanna Fryd. z/d. May. -- Fryderyka Bojan., Helena Unruh, Fryderyka v. Norrman, Lorette v. Königsdorf, Fryderyka Unruh, Karol Silmins, Königsdorf, v. Pruski v. Förster

588

Dom. 2 p. Trinit. 1770. Ślub Fryd. Sebastj. Bogumił Unruh niegdyś wohlbestellter gen. adj. przy marsz. poln. chevalier de Saxe jaśnie oświec. i podpułk. (oberstlieut.) w armii saskiej, syn Aleks. Unruh śp. J. król. mości. w Polsce i kurfüstl. Durchlaucht zu Sachsen Augusta III Camer., heraus drugi syn, 1-go małż. oraz panna Joanna Elżb. Unruh, córka śp. Bogusł. Ludw. Unruh, dziedz. na Kawitsch (najstarsza). (C. S.) dn. 10/VII.

589

Ślub. Dom. II p. Trinit. 1772 Aleks. v. Normann lieut. i adj. król. prusk. kochlöbl. Alvenslebischen reg. drag., dziedz. na Hamhen, młodszy syn śp. Ernesta v. Normann byłego majora hochbestallten w król. prusk. służbie oraz panna Fryd. Wilh. Bojanowska druga córka po Stef. Bojan. JKM i Rzpl. P. hochbetrauten gen. maj., dziedz. miastai właści. Bojanowo. Cop. 28/VII.

590

Ślub. Dom. 14 p. Trinit. 1776. Cop. 27/IX. Jan Ernest v. Stentsch, dziedz. na Deutschke Sel, jedyny syn Maks. Adolfa v. St. J. K. pruskiej M. Landrata (hochbestellten) zielonogórskiego pow. na Śląsku, Landesältesten połączonych Księstw Głogów i Żegań (Sagan), dziedzica Prittag, Heidan i Trappeln oraz panna Joanna Helena Bojanowska, trzecia córka śp. Adama Stef. Bojan. z Bojanowa, hochbestellten gen. maj. JKM i jaśnie ośw. Kronblick Cron Armen, dziedz. m. Nowe Bojanowo i Bogusławowo, włości Baersdorf, Schlemmsdorf, Guhle, Pakowke i Harthe

591

Ślub 1784.21/IX. Rudolf Adam v. Hesler, kur. füstl. saski Amtshauptmann, syn (śp.) Jerzego Krzyszt. v. H. Kurf. sask. pułk. i komendanta ks. Maksym. pułku pieszego i ord. franc. Pour les merites Militaires oraz panna Marianna Konst. Bojanowska, najmł. córka śp. Stefana, JKM i Rzpl p. hochbetrauten gen. maj., dziedz. miasta i wości Bojanowo

592

ur.1794.3/IX. Chrz. 13/IX. Jeanette Elżb. córka Piotra Bogusł. v. Haza Radlic, Kreis - Deputierte des Kroberschen Kreises, dziedzic Lewice i Kalihne i Zofii Charl. z/d. v. Tayler. -- Hel. Eleon. Bojanowska owdow. Kammerherrin na Robaczyn, Joanna Elżb. Unruh na Dzięczyn, Wilh. Filipina Unruh na Karge, Karol Zygm. Unruh na Bojanowo, Aleks. August Bojanowski na Nitsche, Fryd. Sebastj. Bogum. Unruh na Dzięczyn. Par. ewang. Bojanowo, sygn. 9 1782-1806.

593

† Henr. Ernest. Fryd. Charl. 1782.1/IX. córka Ernesta Zygm. Ferd. Förster, lekarza. Lat 1. 4 tyg. II godz. Poch. 4/IX.

594

1784.23/IX. † Łukasza Gruszczyńskiego z Triebitz córka (panna) Zofia. Lat 80 poch. 24/IX.

595

† 1787.16/VII. Fryd. Henr. Ernest, 28 tygodni 4 dni, synek Karola Bojanowski, najmłodszy. Poch. 18/VII.

596

† 1787.6/XI. Ernesta Zygm. Ferd. Walent. Förstera król. pobk. radcy dworu, lekarza synek Konst. Karol Henr. Ernest Fryd. Walentyn, lat 5, 4 tyg. poch. 9/IX.

597

† 1787.30/XI. Samuel v. Gruszczyński (Gruczinski) lat 85 i 22 dni. Poch. 2/XII.

598

† 1787.28/XII. Andrzeja v. Kurnatowskiego na Miąskowe pozost. wdowa Anna Helena z/d. Lihne. Lat 63, poch. 30/XII.

599

synek (ur. nież.) tit. plen. Jana Henr. Zygm. v. Förstera, poch. 1790.27/IV.

600

1791.16/IX. † synek Piotr Nepom. Jan Krzyszt. Kar. Tom. Ferd. Walentyn, 30 tyg. 6 dni polskiego radcy tajn. i med. doct. w Punitz Ernesta Zygm. Ferd. de Foerster. poch. 19/IX. tu

601

1792.25/VII. najmł. syn Ant. Konst. Fryd. Edw., wieku 9 mies. 3 tyg. poch. (28?) w grobie rodz. w Robaczyn. Ojciec eks. Kammerherr ang. Aleks. Bojanowski, kaw. ord. S. Stan. Adl. Lamtrichter Kostner Districts, dziedz. Bojanowo i Nitsche

602

1800.4/IV. Eugen. Wład. Zygm. Adolf Jerzy syn Kar. Zygm. v. Unruh król. Kammerher i tut. dziedz., najmł., 40 tyg. † w Bärsdorf poch. nach Robaczyn.

603

† 1805.15/IV. Ewa Hel. z/d. v. Haugwitz wdowa po Samuelu Fryd. Zimpelius b. tut. ewang. Kaznodziei (prediger) i insp. szkoln. † w Bojanowo, lat 74, mies. 1, dzień 1. Bojanowo Kawcze, Szemzdrowo, Golina Wielka, Gołaszyn, Golinka, Gierlach, Pakówka, Vorderharte, Tarche, Dąbrowke, Harte. Par. ewang. Bojanowo. (Kawicz, Schlemsdorf, Langguhle, Baersdorf, Altguhle, Pakowke,) sygn. 10 rok 1794-1806.

604

ur.1795.16/III. w Bärsdorf, Emilia Eleon. Fryd. Joanna Sofia, Henrietta. Ojciec Kar. Zygm. Unruh, dziedz. Bojanowo oraz dóbr Baersdorf i Schlemsdorf. Matka Charl. Fryderyka, śp. Kar. Aleks. Bojanowskiego, podkom. i dziedz. Robaczyna córka. -- Karol. ks. Sułkowska z/d. hr. Bubna; Zofia Bojan. dziedz. Nitsch, Joanna Elżb. Unruh na Dzięczyn i Joanna Charl. Elżb. v. Buchholz; Zofia v. Haza; Karolina Unruh na Waschke; Wilhelmina Unruh, hr. Unruh na Karge; Joanna Elżb. v. Stosch; Luiza v. Pruska na Tarche; Teresa Unruh na Dzięczin; Eleonora Unruh na Schweinert; Henryk Ludw. v. Buchholz; król. południowo-pruski kieruj. (dirigirender) Minister; v. Hirschfeld, radca woj.; Bogusław Szczaneski na Sackern?; Maurycy hr. Unruh na Karge; Jan Pruski na Tarche; Bogusł. v. Haza, Landrat; Ant. Wiganowski na Kawitsch.; Fryd. Wacł. (Wenzel?) Freiherr v. Stosch na Elgut; Fryd. v. Stosch, Kornet.; Stefan Unruh na Schweinert; Kar. Unruh na Bauchwitz.

605

1796.9/VII. ur. w Baersdorf, Cezar Gust. Otto Ludw. Stef. Aleksander. Rodz.: Kar. Zygm. Unruh, dziedz. tut. i Charl. Fryd. z/d. Bojan. na Nitsche.-- Joanna Elżb. podkom. Unruh z/d. Unruh; Eleon. Potworowska z/d. Bojanowska na Heiersdorf; Luiza Frein v. Grothuss; Beata Frein v. Stosch; Kar. Maria Unruh na Waschke; Wilhelmina hr. Unrug z/d. Unruh; Ter. Moiaczewska z/d. Unruh; Henryk bar. v. Grothuss, Landrat; Krobskiego pow. (pod wrześniem 1796. f. 47. Fryd. Seb. Unruh na Dzięczyn; Wacław Freiherr v. Stosch na Ellguth; Kar. Rudolf, Freiherr v. Lesswitz; Kar. Silwius v. Königsdorf na Triebusch Maur. hr. Unruh; Adam Moiaczewski na Goswitz; Józef Żychliński

606

ur. 1797.2/II. w Bojanowie Wilh. Wikt. Karol. Helena . Rodz. Adam Konst. v. Rosenberg Moiaczewski, rotm. i dziedzic na Guswitz oraz Fer. Fryd. Sabina z/d. Unruh. -- Jeanetta Elżbieta Unruh na Dzięczyn; Rudolf v. Leswitz na Ober Tschirne; Kar. Zygm. Unruh tut. dziedz. hr. Jan Maur. Unruh

607

ur. 1797.29/IX. w Baersdorf Ant. Ludw. Amalia Aug. Kordula Hel. Wilh. Rodz.: Kar. Zygm. Unruh dziedz. Bojan. Baersdorf i Schlemsdorf oraz Charl. Fryd. śp. Kar. Aleks. Bojanowskiego na Robaczyn córka. -- Eksel. minister Henr. Buchholz z eksel. hrabiną Wilh. Unrug na Karge; eksel. hr. Aleks. Unruh na Karge z Augustą Unruh na Bauchwitz; Silvius Koenigsdorf na Triebusch z Beatą Frein v. Stosch, na Ellguth, hr. Maur. Unruh na Karge z Landräthin Luizą Frein v. Grotthuss; Kar. Freiherr Lestwitz na Ober Tschirne z Eleon. v. Koenigsdorf na Triebusch; Wacł. Freiher von Stosch na Ellguth z eksel. ministrową Joanną v. Buchholz; Landrat Henr. Freiherr v. Grotthuss z podkom. Joanną Unruh na Dzięczynie; Adam Moiaczewski na Guswitz z panną Niną v. Passerath; Teod. Żychl. na Szczodrochowe z p. Hellwig z Kawicza (Rawicza?) i Ludw. Żychl. na Schlemsdorf z Augustą v. Stosch, lieut. v. Beer z Amalią v. Koenigsdorf i inni

608

1799.6/VI. wymien. Augustyn v. Swierczyński Einnehmer w/m.

609

ur.1801.29/III. w Baersdorf ochrzcz. 13/IV. Juliusz Eberhard Fryd. Aug. Chryzostom Jan Gottfried. Rodz. Kar. Zygm. Unruh tut. dziedz oraz Charl. Fryd. z/d. Boianowska (tym razem "z Robaczyna") przekreśl. i nadp. "Nitsche". -- Chryzost. Zygm. Unruh z Ziemlin, podkom. Eleonora Bojan. z Robaczyna; Stan. Unruh z Gurzno z podkom. Joanną Elżb. Unruh z Dzięczyn; major v. Zering z Henr. Unruh z Gurzno między pozostałymi wymien. panna Juliana v. Haugwitz; panna Kar. Maria Unruh z Waschke; panna Eleon. Unruh z Ziemlin; panna Joanna Unruh z Ziemlin; Einehmer poborca ? August v. Swierczynski

610

ur. 1802.14/V. Chrz. 23/V. we dworze w Dzięczyn Paul. Euzebia. Rodz.: Ernest Ludw. Henr. Konstantyn hr. v. Kalckreuth, król. pruski rotm. dziedz. na Zapplau [?] na Szląsku oraz Jeanette Charl. Jadw. z/d. Unruh. -- Maciej v. Sokolnicki abbas commendatarius w Ląda., kan. pozn. kat., prob. w Puniz; Luiza von Passerat z mężem; Henr. Ludw. Ern. baron v. Grotthus landrat pow. krobsk.; Augusta z/d. Unruh z Pieske, owdow. Unruh z Bauchwitz; Kar. Rudolf bar. von Lestwitz, dziedz. z Tschirna; Adam Konst. Moiaczewski, rotm. dziedz. Baersdorf i Bojanowo; hr. Mik. Mielżyński z domu Pawlowic posesor Puniz; Konst. Zygmunt Unruh z Schweinert, dziedz. na Ziemlin z 2-ma córkami pannami Eleon. Sabiną i Jeanette Fryd.; Teod. Piotr Żychl.; hr. Ferd. v. Koenigsdorf z Tribusch

611

1804. wymien. 11/VIII. na chrzcie córki aktora trupy Wagnerische Schauspie bergesellschaft, baw. przejazdem, Kar. Fryd. Schimel'a m. i. Marianna v. Potworowska, Franette v. Kalkreuth, pułk. Fryd. v. Fahrenholz, Barb. v. Klopowska, major v. Liebelschütz. Par. ewang. Bojanowo sygn. 1/śluby 1795-1820 r. Parafia j. w. Sygn. 12. 1804-1813 r.

612

ur. 1813.10/IX. w Bojanowo Helena, Wilh. Konst. Rodz.: Konst. Benj. v. Gerber, dziedz. na Tscheschen i Zofia Amelia z/d. Tschirschnitz. -- m. i. Jan Kar. Tschirschnitz, pastor w Triebusch; Wilh. Gottlob v. Gerber, dziedz. na Heimendorf; Aug. Kühnau dziedz. na Gierlach; Chrystian Gottlieb Tschirschnitz, doctor med. w/m. J. W. Sygn. 13., rok 1807-1820

613

† 1810.5/IX. w Baersdorf Andrzej Habedank v. Potworowski były dziedz. m. Bojanowo, Baersdorf, Bilewe z przyległ. Podprefect pow. Kostern. Lat 45

614

† 1817.24/X. w Baersdorf Ksawerego Potworowskiego dziedz. i opiek. dominum (Herrschaft) Baersdorf żona z/d. Zlotnicka Zofia z Silec. Lat 18 dni 14

615

† 1818.26/III. w Bojanowo Helena Wilh. Konstancja c. Benjam. Konst. v. gerber kap. w prześwietn. król. prusk. 11 linj. pułku piech., dziedz. Heizendorf. Lat 4, mies. 6, dni 16. Poch. 29/III. w Heirendorf. J. W. Sygn. 14. rok 1813-1820.23/XII.

616

ur. 1817.23/IV. w Bojanowo Zofia Fryd., ochrzcz. 27/IV. c. Benj. Konst. v. Gerber w 11 pułku piech....sląsk. oraz Zofii Amelii z/d. Tschirschnitz. -- m. i. panna Klem. Tsch. córka doct. med. w/n., Jan Teod. Tsch. pastor w Triebusch, Wilh. Gottlob v. Gerber, dziedz. na Heirendorf, Gottlieb Tsch. doct. med. w/m.

617

ur. 1819.2/III. w Bojanowo, ochrzcz. 16/III. Agn. Tusnelda, c. Benj. Konst. v. Gerber, kap. w II pułku piech., drug. śląsk., dziedz. na Heizendorf oraz Zofii Amelii z/d. Tschirschnitz. -- panna Klem. Tsch. córka dokt. med. w/m, Chrystjan Fryd. Tsch. żona dokt. med., Chrystjan Gottlieb Tsch. doct. med. w/m. Bojanowo. Sygn. 15. 1821-1831 r.

618

W 1825 r. styczeń wymien. nazw. v. Kopowski (fo. 72/14)

619

ur.1829.19/III. Bojanowo, chrz. 24/III. Taida Klara Antonia. Rodz. Gust. Adolf Ludw. v. Poussardiere, Malsow pod. Sternberg w Neumark; particulier ewang. oraz Aniela Ksaw. Zofia Bojanowska z Niewierz pod Pinne, katol. -- Ant. v. Hendel, dziedz. na Tarchaline, Kar. v. Muczkowski, z Waschke. Kaas doct. med. w/m.

620

† 1822.26/VI. w Baersdorf, Ludw. Żychliński, mąż Kryst. Bojanowskiej, dziedz. Baersdorf i gener. dzierż. des Domainen - Amts Jerka kap. niegdyś w polskiej służbie. Lat 54 na żółtaczkę. Zgłosiła żona. Poch. 29/VI. tu (allhier). Sygn. 16 zawiera Duplikat itd. za 1823-17 za 824-18 za 1825 Bojanowo. Sygn. 23. 1832-1842 r. (ur., zgony), Sygn. 24-1842-1860 r. urodziny 22/XII. Sygn. 25. -1843-1877. Śluby

621

1844.3/X. Ślub. Julius Ang. Aleks. hr. von Carmer, pan na Groß i Klein Osten i Niebe, syn nieżyj. Landrata (byłego), i radcy Kammergerichts, jak również pana majoratu Rützen (drugi syn, kawaler) z panną Henriettą Charlottą Ernest. von Unruh, najst. córką oficera armii, naczelnika (Vorstand) Guhrauer poczty (Postverwaltung) jak również pana na Alt Guhle. On 40 lat, ona 23,oboje ewang. Sygn. 26. Bojanowo 1843-1862 r. zgony

622

1849.10/I. w Bojanowo. † Jan Leop. Bruno Artur von Hohenau (e przekreśl.) dziecko 2 mies., matka Wilhelmina von Hohenau

623

1857.21/VII. Gierlachowo † Zofia Fryd. z/d. v. Gerber, lat 40 mies. 3, żona Agatona Ern. v. Negelein, właśc. dóbr ryc. i major w st. spocz.

624

† 1862.9/II. Bojanowo Dorota Kryst. z/d. Astmann, żona nieżyj. Wal. Kwiatkowskiego b. właśc. dóbr ryc. na Rogowo

625

† 1862.1/VI. Bojanowo (dopisek "Beisetzung ersten", chociaż we właśc. rubryce dot. daty pogrz. i miejsca pochow. jest "4 vierten Juni Bojanowo") Agnes von Massow żona król. podkom., właśc. dóbr ryc. Dmara von Massow w/m. Bojanowo Sygn. 27. 1860-1886 urodz.

626

ur. 1862.19/IV. z Gierlachowa, chrz. 8/VI. Karol Gust., s. Gustawa Jancovius oraz Fryd. Tusneldy z/d. von Negelein. On dzierż. dóbr ryc. -- panna Adela von Negelein z Pozn., pani von Gorckowska na Heinzendorf, Ernest v. Negelein, lejt. z Wrocł., major von Negelein z Pozn., właśc. fabr. ziem. Mende z Radochowo pod Stordemst?

627

ur. 1870.22/VII. Bojanowo, chrz. 17/VIII. Bernhard. Zofia Agnes Ernest. Alice, c. Bernharda Edm. Konr. von Baerensprung oraz Julii Malwiny Edyty z/d. von Neuhauss. ojciec lejt. w zach. prusk. pułku kirasj. Nr 5 -- x) Bernhardyna von Neuhauss z/d. von Rieben na Hünern; x) Agnes von Rieben z/d. von Witzleben in Polnischdorf bei Wohlau; Elfryda v. Nieckisch z/d. v. Rieben w Wohlau; x) Małgorzata v. Neuhauss na Hünern; Ewa v. Beoczy w Klein Solemsgrau; Ern. v. Niebelschütz, król. landrat emer. i dyr. ziemstwa, na Dahme; Emmerich von Beöczy, król. rotm. emer. i Landesältester na Klein Solemsgrau; Bernhard v. Rieben Landesältester i właśc. dóbr ryc. na Tholsilesen? Nieobecni świadk. chrztu: x) Alicja v. Seckendorf z/d. v. Baerensprung w Hirschberg; Maria v. Mutius z/d. Baerensprung w Berlinie; x) Malwina v. Neuhauss w Liegnitz; hrabina Ant. Pfeil w gnadenfrei; Ellijon Nostiz Jenkendorf w Wrocł.; Leop. v. Neuhauss król. podpułk. emer. w Liegnitz; x) Eryk v. Neuhauss, król. pr. lejt. w 2 pułku Leibhuz.; Edm. v. Baerensprung. król. lejt. w zach. pr. pułku kirasj. Nr 5; von Bisseng, król. Kammerherr na Ellguth; hrabia v. Schwerin, król. major emer. 1872 r. Rodzice jak wyżej Bernhard i Julia Baer. syn Eryk Wilh. Carlos Ernest ur. 3/III. Bojanowo, chrz. 10/IV. -- oprócz zaznacz. X z grona w 1870 r. są następujący: Albertyna v. Beoeczy z/d. v. Rieben na Klein Solemsgrau pod Winzig; Cecylia hrabina v. Pfeil w Nieder-Dirsdorf pod Nimsetsch; Wilh. v. Mutius, kap. w pułku gwar. art. pol. w Berl.; 1876 r. Rodzice j. w. corka ur. 6/IV. Bojanowo, ochrzcz. 15/V. Katarz. Bernhard. Maria, ojciec rotm. w tym samym pułku. Chrz. m. i. Herman ks. v. Hatzfeldt na Trackenberg; Bernhardyna von Neuhauss z/d. Rieben Lignica; Metta hr. v. d. Schulenburg z/d. Erkartstein na Triebusch; Elfryda v. Kleist z/d. v. Beoeczy, Winzig; Elżb. v. Neumann [Neiemann?] z/d. v. Sander, Bojanowo; Anna Neuhauss z/d. v. Plürkowo, Hanower

628

ur. 1886.5/IX. Bojanowo, chrz. 14/X. Hans Detlef Florian Maks. Ang., syn Kar. Eug. Rysz. Flor. v. Liebermann oraz Małgorz. Freien v. Kettler. -- Waleria v. Muller z/d. Kettler Welkan pod Głogowem; Lina Conradi z/d. Liebermann, ż. Oberreg. rat. Liegnitz, baronowa Melania v. Knobelsdorf z/d. Kettler, w Guhrau; Leontyna v. Kettler, Wrocł.; bar. v. Kettler z/d. v. Gellhorn, Helena Leszno (Lissa). Eberhard Curenus właśc. dóbr ryc. na Schrien pod Quaritz; August Liebermann (urz. państw.) Münster; Aug. Liebermann Reg. asessor w Erfurcie; Rud. Bülow lejt. w 2 Brand. pułku ułan. Nr II w Perleberg. ojciec Karol jest lejt. w 5-tym eskadr. zach. pr. pułku kirazj. nr 5 tu. Bojanowo. Sygn. 28 1863-1892 r. Zgony

629

1871.16/XI. Bojanowo, † Luiza Gertruda Powalska, lat 3 m. 4, dni 9, c. Wilh. Ludwika, asyst. biur. w Sagan oraz Joanny Floryny klary z/d. Haake

630

† 1872.22/X. Bojanowo, Luiza Waleria Jadwiga von Masson, 9 tyg. 27 dni, c. Ludw. Fryd. Wilh. Adolfa Erdmanna v. M. i Charl. Henr. Walerii Luizy z/d. Frommhold

631

1881.11/IV. Bojanowo, † Paulina z/d. Heinze, żona nieżyj. Juliusza v. Suchadolski b. Hauptmann w Rudolfstadt

632

1881.28/IX. Baersdorf † Kar. Ludw. Becü nacz. stacji na tut. dworcu, żon. z Bertą Albert. z/d. Krause

633

1885.17/VI. Bojanowo, † Unruh, wiek 6 1/2 godzin. Rodz. Ad. Ern. Wilh. v. Unruh i Adelheid Ang. Kat. v. Goerne ojciec porucznik

634

1888.11/IV. Melsungen, † Ernest von Negelein, major emer. Lat 84 wdowiec. Poch. 15/IV. w grob. fam. w Bojanowo

***

Par. ewang. Kobylin, urodz. 1652-1793

635

ur. 1675.9/X. 14/X. chrz. Urszula Mariana, c. Baltazara von Brause p.t. właśc. wsi Szczewe pod Borek i Anny Jadwigi. Wśród -- Urszula Helena v. Stenschin ur. 1676.2/X. chrz. 11/X. Syn Baltazar. Rodz. j. w. Wśród chrz. Elżb. Brause z/d. v. Lossow? ur. 1678.21/I. chrz. 30/I. Elżbieta. Rodz. j. w. Przy matce podano Seidlitz [?] ur. 1680.23/IX., chrz. 7/X. Sebastian, s. Balt. j. w. matka nie wymieniona. ur. 1682.11/III., chrz. 10/IV. Eleonora, c. Balt. j. w. Matki nie wymieniono. ur. 1680. 23/IV., chrz. 5/V. Jerzy Fryd. syn Krzysztofa v. Brause pana w Sczewe i ... z matki Elżbiety

636

ur. 1679. w Święto S. Trójcy. Chrz. 6/VI. Anna Urszula, c. Jerzego Fryd. v. Seidlitz, arendatora w Sczewe

637

ur. 1685.10/I. Chrz. 14/II. Zygmunt s. Balt. von Brause dziedz. w Sczewe

638

ur. 1696.13/I. chrz. 15-tego mies. Barbara Eleonora c. Ernesta de Springer zur Logolenke- ..... oraz Barbary Hel. z/d. de Gfug

639

ur. 1719.31/III. chrz. 7/IV., Kacper (Caspar) Zygmunt, syn Krzyszt. von Brause, kap. przy Seidelizisches reg. oraz Sabiny z/d. von Seidlitz. Wypełn. jedno nazw. ojca chrz. Balt. Seidliz na Rogo...

640

ur. 1715. brak/X., chrz. 17/X. w Ziejeleno. Karol Mikołaj, s. Zygm. von Unruh, dziedz. na Punitz, Kawitsch, Zaniejewo matka (niewypełn.). -- Sebastjan Mik. von Bojanowsky, pan na Małe Saksche; gnosus Andrz. Korizky; Jerzy de Unruge z Wąskie; gnosus Jerzy Lukunzky; Beata Charlotta Gorzinska de Rottenburg frauen von Szelciwe; Barbara Bojanowska z/d. Gruzinska; Kozirkiu [?] z/d. Pawkulecka

641

ur. 1748.22/II., chrz. 26/II. Krzyszt. Dawid, s. Krzyszt. Dienegott v. Geisler pastora miejsc. i Marii Elżb. z/d. Elsner

642

ur. i chrz. 1749.15/IX. Charlotta Albert. c. Krzyszt. de Uhsten, kap. czarn. huz. prusk. i Charlotty de Utte, której ojciec Henryk de Utte maj. reg. de la Motte prusk. i matka Katarz. z/d. de Calneij, zamieszkali obecnie w Kesslin, niedaleko miasta Lauenburg w Prusach. Kap. de Uhsten porzucił (uwiódł?) (avoit laislesé?) pannę de Utte, a ponieważ rodzice chcieli utrzymać to w tajemnicy, więc panna de U. odbyła połóg u nas, jako cudzoziemka i ofiarowała naszemu kościołowi dobrowolny dar. Jednakowoż pan de Uhsten obiecał ożenić się z panną de Utte. (Cały zapis po francusku)

643

1686.† ?/XI Eleonora Maria Salisch, niepr. szlach. dziecko (ein unächtes Edelkd?) pani Jadw. Hel. Warguzen w wieku 1 rok, 3 tyg. ?/XI (matka z miejsc. Warkotsche wyszła później zamąż za Melchiora Pfoertnera

644

† 1720.28/X. poch. 4/XI., w naszym kość. (Ritter) Krzyszt. von Bombek JKM w Polsce obristlejt. piech. pod eks. gen. podol. hr. von Konsky, pan na Kartosche? . Lat 62, 14 tyg.

645

† 1720.6/III. poch. 5/IV. Elżbi. von Hase, małż. Bogd. Hase Radlitz. Zm. w naszym Coblin, ponieważ tu kilka lat zamieszkiwała

646

† 1718.29/IX. Johann Leonhard, s. Krzyszt. Wilh. von Rhediger w Gembitz. Lat 6, tyg. 13, dni 3

647

† 1721.26/X. 1719 r. Zofia Kat. von Rhediger z/d. von Salisch, pani Gembitz, żona Krzyszt. Wilh. Lat 48, W 1721 r. 7/III. miało miejsce pochow. w tut. kościele

648

† 1725.6/VII. w Gembitz Maria Elżb. von Unruh z/d. Salisch, pani na Gembitz, żona Adama pana na Gembetz, w armii kor. obrist lieut . Lat 35. Poch. 11/VII. w naszym kość. ewang.

649

† 1731.13/I. Poch. 15/I. Ewa Maria von Dürrbach żona Kacpra (Caspar) Samuela pana na Lille eine geboren von Landskronen. 96 lat

650

† 1752.24/VIII. Poch. 29/VIII. Maria Elżb. von Geisler z/d. Elsner (żona pastora)

651

† 1758.Anna Kat. Seidliz żona Aleks. Chrystj. von Lossow na Osiek. Poch. 20/I.

652

1766.5/VII. poch. Andrzeja Bukowieckiego córka Wikt. w wieku 1. r. 9 dni. Drugie imię Mariana. Zm. 3/VIII.

653

1758. Ślub Glist. Karol Zygm. von Niesemenschel na Pagoslawotz i Kustahin? z panną Karol. Traugott von Geisler moją (scil. pastora) jedyną ? Siostrą

***

Par. ew. Lasoeice (Lasswitz) pow. Lissa (Leszno). 1. 1635-1705. chrzty 1666-1705. śluby 1666-1705. pogrz.

654

1637. r. na chrz. w dn. 2/I. występują wśród chrz. die gnäd. fran. Kat. Elżbieta frijn? von Schönaich i Hieronim von Sch.

655

1653. na chrz. u pastora wym. Paw. Przybyszewski i Zofia Elżb. Przyb. (12/III.) tak samo na chrz. 1657.27/XII. r.

656

1699.12/X. na chrz. u pastora wymien. Kurnatowski szamb. król.

***

Lasocice. 1760-1792 urodz. do 1791 włącznie, śluby tak samo, zgony tak samo

657

ur. 1767.31/I. Amalia c. Jerzego von Beck großbrittannisch (ern?) prusk. dragonów kap. i Kat. Fryd. von Heinz u Heinzenburg (Ipsa A. C.) Wśród chrz. panna Maria Dorota von Schönigin obecnie Wschowa (Fraustadt)

658

ur. 1767.10/IV. 11/IV. chrz. Karol, Wilh. s. Andrz. Zygm. Poraj z Bużenina Moiaczewski Mithferr hr. Przybyszewic (Peirbisch) i Marianny Hel. Bobrownickiej. Wśró chrz.: Zofia Hel. Karczewska, panna. Dziecko zmarło niedługo po chrzcie

659

ur. 1769.13/VII., chrz. 16/VII. Aleks. Adam, syn Andrz. Zygm. Poraj z Buzenina Moiaczewski miestherr [?] w Przybyszew, obecnie w Kraschensin Exilio matka j. w. -- 1) Aleks. Kurnatowski, dziedz. na Bodzewo, 2) Ernest Gottlob von Kröckwitz zu Heinzendorf (Hyhczyce, Jasienica), 3) Aleks. Adam Bojanowski, szamb. i dziedzic na Nitsche etc. 4) Aleks. z Sienna Potworowski, lieut; dziedz. na Zedlitz, Czarlenko, Tarpen etc. 5) Krzyszt. Unruh, dziedz. na Saule etc. 6) Fäfndrich Ludwik Karczewski, dziedz. na Freiersdorf i Kawel etc. 7) Piotr Bogusł. Jan Bobrownicki, staroście, 8) st-na Anna Martianna Bobrownicka z/d. Mielęcka, babka, 9) Anna Hel. von Lurken z/d. Schlichting, dziedz. na Wicienszko 10) Marianna Potworowska z/d. Trepka. 11) Zofia Małg. Ernest. Unruh dziedz. na Saule. 12) Joanna Rozbicka z/d. Karczewska. 13)panna Zofia Hel. Karczewska. 14) panna Barb. Wilh. von Loeben z Saks. 15) panna Joh. Louise Eleon. von Rhaden z Heinzendorf. 16) panna Eleon. Twardowska, pisarzówna

660

ur. 1777.20/V. chrz. 26/V., Karol Stef. w (hochadlichen) siedzibie (Wohnung) w Poszkowo. Syn Zygm. Benona Żychlliński, dziedz. na Poszkowo, Nicheln etc. i Hel. z/d. Żychl. (Ipsa A.C.) -- 1) Zygm. Nieżychowski obrist lieut. oraz dermachliger. Miethherr w Nicheln, 2) Ern. Żychl. z Röhrsdorf, 3) Konst. Zeidlitz z/d. Żychl. z Leszna, 4) Kryst. Luiza Żychl. z/d. Glezimierska z Jezierzyc (Jeseritz)

661

ur. 1778.13/VI. chrz. 19/VI. w Boszkowo (tutaj B. nie P.) Ludwik Wład. Rodz. j. w. -- 1) Zygm. Nieżych. podp. oraz dziedz. na Nicheln i Myszkowo, 2) Ern. Żychl. dziedz. Röhrsdorf, 3) Barb. Wilh. Żychl. z/d. Loeben z Przyborowko, 4) Konst. Zeidlitz z/d. Żychl. z Leszna

662

ur. 1780.2/IX. chrz. 6/IX. w Boszkowo. Zygm. Aleks., s. rodziców j. w. -- 1) Ern. Żychl. dziedz. j. w., 2) Adam Żychl., 3) Konst. Zeidlitz z/d. Żychl. z Leszna, 4) Zygm. Wład. Żychl. Miethherr Wiczeńszko

663

1788.18/XII. na chrzcie u pastora miejsc. wymien. 1)Aleks. Mojaczewski, 2) Barb. Wilh. Żychl. z/d. von Loeben, 3) Hel. Żychl. z/d. Żychl.

664

† 1764.5/IX. Franc. Henr. Żychliński, dziedz. na Mittelvöhrsdorf, podp. armii Rzeczpl. pochow. 8/IX. w Röhrsdorf

665

† 1767.2/IV. poch. 12/IV. Andrz. Zygm. Poraj z Bużenina Mojaczewskiego dzierż. Przybyszewa i Garte synek w wieku 6 tygodni Karol Wilh.

666

† 1789.13/V. żona Andrz. Mojaczewskiego z/d. Bobrownicka i poch. 2/VI. Lasocice 1805-1815 r. j. w. Duplikat 1818 r j. w. duplikat 1819 r. j. w. duplikat 1820 r. j. w. duplikat 1821 r. j. w. duplikat 1822 r. j. w. duplikat 1823 r. j. w. duplikat 1824 r. j. w. dyplikat 1825 r. j. w. duplikat 1826 r. j. w. duplikat 1827 r. j. w. duplikat 1828 r. j. w. duplikat 1829 r. Leszno 1707-1781 r. Śluby (na wstępie notatka o pożarze w marcu 1707 r. Leszna i zniszczeniu ksiąg gminy kośc. luter. i zaprowadzeniu w 1707/X. r. księgi ślubów)

667

1758.15/XI. ślub pracown. u Bogusława Unruh w maju 1761/V. r. wym. jest eksel. von Kollaczkowski

668

1780.18/IX. ślub Maks. Kurnatowski z panną Luizą von Lossa w Karkowa odbył się w Żymże dworze

***

Leszno 1722-1754 zgony

669

1739.29/VIII. poch. Anna Helena Bojanowska żona śp. Wład. Żychlińskiego

670

1747.17/VIII. pogrz. Wład. Dzierzanowski (hoch und wohlgeb.)

671

1736.1/IX. pogrz. Jerzy Wilhelm von Müllkan primierlent. Axthunischen Reg.

672

1753.29/XI. pogrz. Jan Fryd. syn po Janie Mich. Wagner von Lanenburg

673

1742.27/V. pogrz. córka kap. von Zastrow, 1747.22/V. poch. chłopiec, 1749.26/X. chłopiec, 1751.29/I. chłopiec, tegoż 1751.28/II. r. chłopiec

647

1744.9/II. pogrz. Anna Eleon. Złotnicka z/d. Żychlińska

***

Leszno 1723-1742. Chrzty

675

1730.18/VIII. Ewa Elżb., c. Kurnatowski (Cornatowski) i żony z/d. Bojanowska. -- Cornatowski, pani Bojanowska, Dzierżanowski. 1727.19/I. Helena Jadw. córka Kurnat. Św. chrztu Dzierżanowski, Koszutski (Cossutsy) Żychliński (Srichlinsky), pani Bojanowska, pani Srichlinska

676

1736.9/I. Joanna Concordia, c. Krzyszt. Dzierżanowski i żony z/d. Kotwitz. -- Bojanowski, Schlichting

677

1741.16/V. Kryst. Fryd. córka kapit. von Zastrow (Sastrow) i Małg. Charl. z/d. von Mehlingen. 1742.21/V. Aleks. Krystjan syn kap. i matki j. w. -- Jerzy Andrz. von Grabowski, Jan Henr. von Wasmer, Joanna Maria von Trauendorff. W spisie nazwisk chrzczonych w czasie 1743-1779. figurują von Gaffron, Lossow, von Lucky, von Platz, Unruh, von Zastrow, Żychliński, von Zezschwitz. Obrzycko (Obersitzko) chrzty: 1737-1746 1768-1786 śluby: 1737-1746 1768-1791 pogrz.: 1737-1791.

678

1737.10/VI. chrz. Joanna Konst. c. Konst. Kornatowskiego, dziedz. na Orle. -- Ludw. v. Wedel, Zygm. Bronikowski, Jan Dziembowski, Chrystian Kurnatowski, pani Joanna Kąsinowska, panna Konst. Złotnicka!

679

1737.12/VI. poch. Jana Krzyszt. Konarskiego, dziedz. na Bilewo, żona Katarz. z/d. Sack, lat 46 i mies. 6

680

1739.30/XII. poch. najst. córka von Seidlitz, pana na Sprzibarowska

681

1741.19/III. chrz. Konst. Ludw., v. Konst. Kurnatowskiego na Orle

682

1745.19/VIII. chrz. Fryd. Eleonora, c. von Kalckrenter, dziedz. na Kobelnik. -- Unruh, dz. na Schweinert, Kalckrenter na Muchtschin, Konarski na Luboschin, panna Konarska

683

1772.30/X. chrz. Zygm. Ehrenreich, s. nieśl. Leop. Ehrenreich von Osten, prem. lieut . w Astvenslebischen pułku drag. i Annu Marii Wittkin.

684

ur. 1777.15/I. Adam, ochrz. 18/I. s. Zygm. v. Seydlitz gen. właśc. Schrotka i Konst. z/d. Żychl. -- Konratowski z małżonką, kap. v. Seidlitz, v. Twardowski, v. Żychliński, panna Juskalitzka, pani Żychl. ur. 1778.21/III. Helena. Rodz. j. w. Ochrz. 26/III. -- v. Zynimsze, v. Seidlitz, v. Koszecki

685

1778.Helena Joanna v. Seidlitz, c. Jana Jerzego dz. Przyborowke i Heleny Bogum. Dziembowskiej. Dziecko ur. 15/VIII. i ochrz. 22/VIII.

686

ur. 1785.21/V. Amelia Eleonora, 26/V. ochrzcz. c. Jana Ludw. Twardowskiego, dz. Zuzin i Karol. v. Klebowska. -- Andrz. Jerzy v. Zylinske! panna Barb. v. Bukowetzken. 1783.13/VI. ślub Jana Ludw. Twardowski z panną Klebowski z najst. córką majora Kleb. h. t. Wielkie Sokolniki

687

1788.6/XI. ślub Jan Jerzy Trall (hochwohlgeboten) JKM prem. lieut. w pułku huz. (zu dem von Usedomschen) z panną Hel. Wilh. v. Brausen c. kapitana Kar. von Brause, dz. na Ilopnove (Sloppanowe)

688

W 1774.20/IX. są wymien. kapitanowa Fryderyka von Brausen, Maria von Nisi. honeslin?

689

1760.5/V. poch. hochwohlgeb. Aleks. von Brunikowski dz. na Bischirtko?

690

1759.21/III. poch. pani Beata Zofia von Jaskoletzka z/d. von Loeben. Lat 65

691

1738.13/IX. poch. żona Konarskiego, dz. na Luboschin

692

1744.17/IV. poch. Aleks. Kornatowski, dz. na Schrottke

693

1761.9/III. poch. Karol Wład. Konsinowski były dz. na Gunshoff i Kempe. Lat 55. gewesener mąż pani Heleny Bogum. z/d. Jaskoletzka

694

1785.22/VII. poch. Helena Bogumiła v. Chlebowska z/d. v. Bronikowska Mittfrau Wielkich Sokolnik, Lat 65.

695

1780.4/X. poch. Maria von Niezichowska, dz. Mischkowe z/d. Seidlitz. Lat 80, małż. Mikołaja. Poch. w miejsc. kościele

696

1742.21/III. poch. pani Przistanowska z Baba...

697

1741.26/VIII. poch. Zygmunt Seidlitz, dz. Sprzibarowko. 1763.2/XII. poch. Baltazara v. Seidlitz z Babrufke, lat 75. 1779.4/VII. poch. Henr. Zygm. Piotr Seidlitz, s. Kacpra Zygm. dz. Schrottke, straże min i Orle etc. oraz Konst. Kat. v. Żychlinska, najst. 7 lat, 6 mies. i 12 dni. 1780.8/I. poch. Eleon. Fryd. Wilh., c. Kaspra Zygm. v. Seidlitz dz. Schrottke, Orla i Treżmia oraz Konst. Katarz. z/d. Żychlinska, najst. 2-ter? Ehe, lat 6, tyg. 6 i dni 7. 1781.6/IX. poch. Jana Seidlitz dz. Trziborufke najmł. syn Karol Jerzy 1/2? roku. † 1781.5/IX. 9/IX. poch. † 7/IX. Helena Bogum. c. Seidlitz Jana i żony z/d. Tżiembowska (= Dziembowska Hel. Bogum. ) lat 30 i 14 dni. 1783.4/IX. poch. dziedziczka Hel. Bogumiła Seidlitz † 1/IX. w Przyboruwkow.

698

1775.22/XII. poch. pani von Schiglinska (Żychlińska) z/d. von Lukin lat 66. 1783.29/III. poch. Marianna Żychelinska z/d. von :ossown wdowa po śp. Jerzym Żychl., dz. Gollonschewo i Grottzchysko. † 27/III. w stanie małż. 26 lat, wiek 42 lata 3 mies. 4 dni. Dzieci miała 7-ro. Z tego żyje 4-ch synów i jedna panna córka

699

1790.16/XII. poch. Jana Ludwika Twardowskiego, dz. w Żtutschin córka Filipina Eleon. dni 13

700

1740.14/I. poch. najmł. córka panna (imię nieznane) Jana Jerzego Seidlitz, dz. na Sprzibarowka

701

1777.8/XII. poch. Marian na Fryd. Wilh. Seidlitz w Przybrowke. Jeden rok, 3 dni (jest w wyciągu opraw. na końcu tomu I)

702

Wśród chrz. występują w roku 1744. pani Seidlitz z Schibrufke, pan Seidlitz z Schrottke. 1744.20/IX. Baltazar von Falkenhein, Helena von Schiglinskin (Żychlińska). 1777. Jan Jerzy Seidlitz, dz. w Schibrufke, Barbara, Wilh. von Schiglinski z Barbrufke Zygm. Seidlitz dz. na Schrottke etc., kapitan Adam Seidlitz Mitherr w Orle. 1786. pan Seidlitz z Orle, pani Seidlitz z Schrottke. 1780! Kacper Zygm. Seidlitz dz. w Schrottke etc., Adam Seidlitz kap. w holend. służbie von jetzo mit: Herr w Orle, pan Dziglinski Mitherr w Babrufke, pani rotmistrzowa Marianna von Dzichlinska z/d. Lossoin. 1789. Marianna Dziglinska, pani Seidlitz w Drziborufke. Wspomniany wyciąg zawiera zasadniczo dane dotyczące rodz. Seidlitz, zaczerpnięte z tomu I (z wyj. l. p. po 1, której tam nie ma) oraz l. p. 698 dot. Marianny Żychlinskiej z/d. Lossow (którą w/g uwagi dołączyła ponownie krewna w ostatnim czasie). Wyciąg nie jest datowany. W p. 3-cim wyc. jest wzmianka, że od roku 1747 do 1768 tut. kościół był zamknięty i używany jako spichrz, ponieważ został przez ówczesnego pana von Raczyńskiego (Zeitigen) przegrany (Verspielt) i wtedy ewangelikom zabrany; ale zmarli byli zaciągani

***

Obrzycko chrzty 1787-1794, śluby 1792-1794, zgony 1792-1794.

703

1790.4/II. wśród chrz. pan Seidlitz z Przybrówke, panna Karolina Brausin, pani kapitanowa von Brausen z/d. Unruh, pani Twardowska z Ztulzin

704

ur. 1790.23/V. chrz. 3/VI., Fryd. Mariana Karol. Józefa c. Jana Jerz. von Trall kaw. ord. pour le merite i premier lieut. JKM prus. v. Usedom (schen) Huz. pułku przyboczn. eskadronu. oraz Henr. Wilh. von Brausin. -- Karol v. Brause dz. na Slapnowe (dziadek); Karol Fryd. Unruh; Aug. Paweł Waitscherz v. Brause; Ludwik v. Twardowski; Feliks Ant. v. S. norowski; panna Joanna Kar. v. Brausin; panna Eleon. Filipina Joanna v. Unruh; generał Adolf Deltaph v. Usedom; Józef Mik. v. Scharto; Piotr Aleks. v. Brause, Marianna Wilh. hr. v. Unruh; Amalia hr. v. Horst.

705

1790. Filipina Eleon. (miejsc. Szczyczyn) c. Jana Ludwika v. Twardowski dz. na Stutzin oraz Karol z/d. Klebowska, ur. 27/XI. i ochrz. 6/XII. -- Ad. v. Kornatowski, regent? Jak. v. Radzintzki, panna Marianna v. Bills na (Bilska?)

706

1791. Kar. Aug. Adolf Aleks. s. Jana Jerz. von Troll kaw. ord. pour le merite i premier lieut oraz Henryk Wilh. v. Brause. Ur. 15/X. chrz. 22

707

1792. Matylda (Metyldy!) Weronika c. Jana Ludw. Twardowski, dz. na Ztutzin oraz Karol. z/d. Klebowska. Ur. 29/III. chrz. 11/IV. -- Kapit. Jan Kar. v. Brause, dz. w Slapnowe, pani Mariana Zelislowska, dz-ka w Kobelnik

708

1794. na chrz. u pastora 4/V. wymien. 1) kapitan Kar. von Brause, 2) Landrat Aug. v. Brause, 3) Lieut. Cardinal v. Widdern, 4) panna Kar. v. Brause, 5) panna Hel. v. Zeydlitz, 6) pani rotm. von Troll z/d. Brause

709

1793.18/XI. ślub Cardinal v. Widern, emeryt. por. pułku v. der Turk huz. z demoiselle Zuz. Barb. Bogum. Jäkel najmł. c. śp. Jerzego Fryd. insp. i kaznodz. w Telehne?

***

Pietrowo (Peterawe) 1660-1759. chrzty

710

1662. na chrzcie córki burmistrza Obrzycka 8 st. wymien. pob. pol. Mik. Bigański

711

1665.8/VII. chrz. Jerzy Ernest, s. Haine von Wedel z Sokolnik. -- von Podwels dz. na Zuzier; Elżb. Jaskolecka z/d. Wedel

712

1705.15/II. wymien. na chrz. Jerzy Wolf-Seidlitz dz. na Prziborowka i Samuel Seidlitz dz. na Babarowka, Maria Magd. Konschinowska dz. na Kobelnich, Sloponowo etc. 1708. 16/IX. na chrz. wymien. Zofia Barb. Konschinowska, owdow. Landrüfterin pow. Cronisch, j. w. Maria Magd. Kąs. 1715.21/VII. na chrz. Jan Krzyszt. Konarski (w zast. swojej żony), Michał Henryk Konarski, Zofia Barb. Konschinowska, pani Kat. Kurnatowska, pani Anna Luiza Kurn. Przy Zofii Barb. K. podano panna. 1718. 23/XI. wymien. p. Maria Magd. Konschinowska, pani Konarska, pani Bronikowska, pani Zofia Barb. Dzymbowska

713

1719.21/XII. chrz. Jan Konst. syn Jana Bronikowski, dzierż. w Biala. -- Aleks. Bronikowski, pani Jadw. Bogum. Lipińska

714

1720. chrz. Dom. XX p. Trin. Aleks. Zofia, c. Aleks. Chleboski, dzierż. w Biala. 1722.22/V. chrz. Krzyszt. Kar. syn j. w. Al. Chl. tym razem określ. possesor w Biała. Nazw. chrzestnych jak poprzedni mieszczańskie

715

1731.3/III. poch. pani v. Pudewels z Biał(ej)

716

1736.4/VI. poch. Konst. Bronikoffsky. 17 1/2 lat Utonął w jez. Bialskim

717

1736.30/VIII. wym. na chrz. Jan Fryd. Konarski, dz. na Kikowo, Gnuzin i Pielewe; panna Luiza Maria von Konarska, pani von Manikowska dz-ka na Rudek. 1747.23/I. na chrz. wymien. Kurnatowski dz. w Schnitke, Orle i Starven, panna Joanna von Dziembowska z Glinno, pani Joanna Dziembowska, p. von Logewniecka, pani E. D. von Mieczkowska. 1749.3/X. na chrz. Żychliński na Norsalewo, pani Małgorz. v. Seidlitz, pani Fryder von Brausen. 1752.28/VIII. na chrz. pani Fryd. v. Brausen, panna Dorota von Jascaletzka

718

1752.18/XI. chrz. Eleon. Henrietta, c. Konarskiego z chrz.: panna Dorota v. Jascaletzka, pani Fryd. v. Brausen, Eleon. Zofia Konarska, Anna Charlota v. Unruh, Kacper Henr. Konarski, Ernest Zygm. Konarsky

719

1755.17/X. wym. na chrz. Bogusł. v. Seidlitz dz. na Baberowke; pani Fryd. v. Brausen E. v. Kurnatowska, Fryd. Żychlińska Bniszew. Pietrowo 1794-1826; chrzty j. w., 1794-1853 grudz. zgony

720

† 1847.18/VIII. Boruszynko Kamilla, Berta, Melinda, v. Gizycka; 9 mies. Ojciec król. Nadlesn. Emil v. Gizycki żon. z Kamillą Richter. Poch. 21/VIII. ur. 1851.30/I. miejsc. j. w. Anna v. Gizycka, dni 15. Rodz. j. w. na grypę. poch. 1/II.

***

Pietrowo 1795-1871 śluby

***

Międzyrzec (Meseritz) 1655-1794 śluby; 1658.6/I. chrzty

721

1695.29/V. Jan. Dom. 4. D-nus von Eckertsberg i Barbara Helena von Schlichtingin.

722

1699.1/III. w Bobelwitz. Sebastian Schlichting ... z panną von Seidlitz z Bobelwitz ...

723

1715.10/VI. Wilhelm von Hohndorf(f) z panną Anną Elżb. Jarczinskim

724

1780.6/II. wzmianka o muszkieterze w pułku piech. J.O. Ks. Franc. Sułkowskiego gener. inspekt. król. polsk. i rzczpl. wszystkiej piechoty, gener. lieut . i Komend. (Comendeur) tego pułku, w kompanii urodz. Kapit. von Twardowskiego (capitain a w drugim wyp. 23/V. Oberstlient.)

725

1687.27/VIII. w Bobowicko (Bobelwitzcy) ochrz. Tit. von Seidlif (Seidlitz?) Boguslaum. 1690.13/IV. chrz. Anna Helena c. Jana Balcera von Seidlitz

726

1691.3/X. chrz. Anna Luiza c. gnosi Brause

727

1686.27/II. w Bobelwicko chrz. von Seidlitz Baltazar Kacper

728

1693.4/X. chrz. Jan Krzyszt. s. Gnosi Dn. Selene w Nipter (Nietoperek pow. Międzyrz.)

729

1694.28/V. chrz. Anna Zofia (pogrobowiec), c. Gnosi Dn. B. Seidlitz.

730

1695.29/IX. chrz. Wolf Ferdynand, s. Gnosi Dn. a' Selehen

731

1705.25/X. chrz. w Bobelwocko Balt. August, s. Cypriana von Seidlitz. 1706.10/VIII. chrz. w Bobowicko Anna Bogumiła, c. Jana Kacpra von Seidlitz

732

1716.20/III. chrz. Kacper Fryd. Wilh. Syn von Bunsch z Solben? (Żółwin?) 1721.29/VII. chrz. Joanna Lukrecja Erdmutkę gener. Dni. Bunsch

733

1723.5/XI. chrz. w Bobelwicko (świeżo urodz.) Karoliny c. Kar. Zygm. von Kalckreith dz. na Bobelwicko. 1725.3/VII. ochrz. Anna Elżbieta c. jak wyżej

734

1726.6/VIII. chrz. Anna Dorota c. Krzyszt. Fryd. von Bunsch. 1729.21/IX. chrz. Barbara Bogumi. c. j. w. dz. w Solben (Żółwin?)

735

1744.23/VII. chrz. Beata Luiza, pierwsza c. Jana Jak. Deutsches, dz. właśc. Frey Guthes zu Solm. między chrz. Anna Małg. von Kalckreit z/d. von Hackin z Bobowicko, panna Beata Kat. v. Stentsh. 1744.22/VIII. chrz. Beata Luiza, pierwsza c. tym razem Gotfrieda Reichert również określ. jako "Erbbesitzer" na Frey gut w Solm. Wśród chrz. dwie panie jak wyżej (pierwsza z/d. Haake)

736

1745.5/VIII. w Bobowicko w dworze szlach. (hochadl. Hoffe) ochrz. Aug. Erdmann syn ur. Drembowski, zięcia (Eydams) von Kalckrait'a-- gen. maj. von Bardeleben; pułk. v. Oosten; Kamerherr v. Unruh z Bauchwitz; pani v. Kalckrait, panna v. Unruh z Nowego Gorzycka (Neugiertrig), panna v. Stensch

737

1745.6/VIII. chrz. Joanna Charlotta, c. Jakuba Deutsches dz. właśc. Freigut w Solm

738

1746.13/XII. wym. wśród chrz. Stan. de Skrzetusz Skrzetuski eques polonus etc.

739

1747.29/IX. chrz. Kar. Bogusław (Gottlob) s. Ad. Stef. Dzembowski dz. na Złotniki (Schlotnick). -- Krzyszt. Ludw. von Unruhe, dz. na (Bauchwitz = Bauschwitz?) Bukowiec, pow. międzyrz. król. polski podkom.; Aleks. v. Unruhe, dz. na Bukowiec i general. Consenior; Kar. v. Kalckrait na Bobowicko, (Bolitzig = Bobelwitz); pani Anna Małg. z/d. Haack Kalckrait na Bobowicko, panna Ewa Beata v. Unruhe z Bukowiec.

740

1747.30/III. wym. Karol August d'Unruhe, dz. na Pietzcke i Sambst król. polski podpułk.

741

1748.25/I. chrz. Jan Zygm., s. Jana Jak. Deutsche dz. właśc. Freiguts w Solm 1749.3/XII. chrz. Jan Jakub syn ojciec j. w.

742

1752.27/VI. chrz. Jan Stef., s. Adama Stef. Dzembowski, dz. na Bobowicko. -- Krz. Ludw. Unruh, na Bukowiec podkom. król.; Jan Kar. v. Plantin ces. pułk. Zygm. Chryst. v. Reitzenstein na Nowe Gorzycko (Neugörtzig), panna Zofia Dorota Wilh. v. d. Marwitz?, z Gleissen?; pani Beata Dorota v. Manunde? z/d. v. Plantin, kapitanowa (Hauptmannih) na Schönhorn, pani Floriana v. Unruhe na Kay pani Mariana v. Mar. na Walmersdorf

743

1755.25/VIII. wymien. chrzestny: Adam Stef. Dzembowski dz. na Bobowicko i Carlsruhe. 1755.10/IX. chrz. Aleks. Sebast. syn w/w Dziembowskiego na maj. j. w. -- Adam Aleks. Kalckrait dz. na Politzig, król. polski i Kürf. saski major, pani Joanna Bogum. von Conschanowska z/d. Dziembowska, wymien. również Zygm. Deutsch na Kupfermühle

743

1763.6/II. chrz. Wład. Zygmunt ojciec j. w. z wymien tych samych 2-ch majątków. wśród chrz. panna Ludw. Julianna v. Seidlitz

***

Międzyrzecz 1771-1808 zmarli

744

† 1798.2/IX. poch. 5/IX. Fryd. Leberieht Rudolf v. Schladen król pruski major i szef komp. inwalidów. Lat 64, dni 5

745

† 1801.8/II. poch. 10/II. Jan Chrystian synek (schwachgebohren) Marcina Fryd. Seidlitz ("von" nie podane). Żył 2 dni. † 1806.15/III. poch. 18/III. w Nipter. Gotfryda Seidlitz Hausman's w Lagowitz żona Dorota Elżb. z/d. Rau. Lat 23, m. 4, dni 15

***

Międzyrzecz! Chrzty 1790-1803

746

1795.16/IV. chrz. Wilhelma Ernesta v. Minchow, premier lieut. stojącej tu komp. inwalidów Oberstwachm. v. Schladen, oraz żony Karol. Amalii Henr. Tugendtreich z/d. v. Winnig synek ur. 4/IV. Gustaw Adolf Ferd. -- w/n Oberstwachtmeister Fryd. Lebereicht Rudolf v. Schladen, jego córka panna Charlotte Ernestyna i Fryd. Wilh. Ernest von Wangelin z.z. Justiciarius. Ojciec reform., matka ewang.

747

1798.17/XII. wymien kapitanowa v. Born z/d. v. Schladen. 1799.10/XI. panna Zuzanna v. Schladen

748

1801.22/XI. wym. Dorota Charlota Amalia v. Panewitz, najst. córka? (w mieście stał szwadron dragonów obrist'a lieut v. Panewitz)

749

1802.11/XI. wym. panna Wilh. v. Kalkreyth zu Kartzig. Chrzty ze wsi przynależnych (eingepfarrten) do parafii Międzyrzecz-Nipter (Nietoperek) Kalnischt, Heidemuhle, Kupfermuhle (Kuźnik) i folwark Sorge wraz z Winnice od 1794 r. (do 1803. włącznie). Poniec (Punitz) księga założ. 1678.14/VIII. w gminie augsburgskiej w Waschkau. Chrzty, pogrzeby, śluby

750

1680.5-ta niedz. po 3 królach (4/IIy) wymien. Walenty Wronicz prepozyt poniecki. W styczniu 1683. wym. również jako dziekan krobski. 1680.13/II. wymien. Jan Albrecht Bojanowski. 1683.14/I. wym. z jednej strony (katol. przeciwn.) j. w. Wronicz oraz Ign. Gninsky, opat i archdj. Schrymsky wizytator, Andrz. Daschinsky deput. z Trybun. i z drugiej (naszej) m. i. Bogusław Bojanowski, Jan Albr. Bojan., Krzyszt. von Unruh, star. (Gnisen) i Jerzy v. Unruh. W list. 1730 r. z okazji odlania dzwonu jest mowa o Zygmuncie de Unruh, dz. w Poniecu, luter. religii, który powrócił do swych posiadłości, które 15 lat propter exilium passum musiały zostawać w obcych rękach

751

1680.11/II. chrz. Krzysztof, s. Jerzego Unruh Star. Gnisen.

752

1688.15/XI. chrz. Melchior, s. Ludwika Jaskolecki dz. na Kawitsch (Kawere). -- nasza dziedz. Anna Maria v. Unruh z/d. Bojanowska, pani von Kalckrent, Hieronim v. Kalckreut

753

1689.13/VI. chrz. Ewa Elżbieta, c. Bogusł. Dzierżanowski pana na Schwebin. -- Jan Albrecht Bojanowski, z Mort... z żoną, Maria Elżb. Dzierżanowska z córką i trzema najst. synami, Adam Kalckreut pan Gula (Golina) z synem, 1690.18/I. wymien Ewa Helena Dzierżanowska

754

1687.27/X. pochow. najmł. synek Ludwika Jaskolecki (imienia brak)

755

1691.14/XI. pochow. Bogusława Dzierżanowskiego jedyna córka Ewa Elżbieta. Lat 2, 12 tyg., 5 dni, 8 godzin (patrz l.p.)

756

1695.19/IX. pochow. Anna Elżb. z/d. Kottwitz żona Maks. Ferdynanda Kalckreut. Lat 23, tyg. 4, dzień 1

757

1690.11/I. ślub Michał Dzierżanowski i panna Szarlotta Zofia z/d. Helmrieger

758

1690.9/II. ślub. Zygm. Unruh, star. gnis. i panna Szarlotta Luiza z/d. Gurzynska

759

1691.22/IV. wśród chrz. wym. Michał Dzierżanowski, 24/VI. (u Andrzeja Rembowskiego Amtman'a w Punokowa) Bogusław Dzierżanowski

760

1692.13/I. chrz. Anna Julianna, c. Maks. Ferd. v. Kalckreut. -- Grabowecki, Kottwitz, panny Bojanowska, Dzierżanowska, Kottwitz, Kalckraut

761

1692.23/VII. chrz. Jan Krzyszt. s. Bogusł. Dzierżanowski

762

1692.22/X. chrz. Jadw. Helena, c. Maks. Ferd. Kalckreuth. -- Leonhard v. Kottwitz, Jerzy Albr. v. Kottwitz, Hier. v. Kalckreutz, Adam v. Kalckreuth, pani Elżb. Juliana Kottwitz, Anna Eufrozyna Kalckreuth, panna Barbara Eleonora Kottwitz, panna Helena Bogum. Kalckreuth, panna Anna Jul. Kalckreuth

763

1693.29/XI. wymien. pani Maria Elżb. Dzierżanowska, panna Ewa Helena Dzierżanowska. 1694.3/XI. Maks. Ferd. Kalckreuth

764

1695.23/I. chrz. Bogum. Szarlotta, c. n. Brunikowski. -- Jerzy Unruh wojski wscowsky i pani wojska. Przy Bron. miejsc. Gersere

765

1695.15/V. chrz. Maria Elżb. c. Jana Gruzinski w Rogova. -- Jerzy Unruh wojski wscowski, Albr. Bojanowski, Bogusł. Dzierżanowski, Dzierż. 6 maj. 1696. chrzest syna Jan Krzysztof

766

1696.19/III. wymien. Bogusł. Dzierż., Hier. Kalckreuth, pani wojska wsc., pani Dzierż., pani Elżb. v. Haas

767

1696.17/VI. chrz. Anna Bogum., c. Dawida v. Haasa oeconnon., Poniec. -- Jerzy Unruh wojski wskowski, Hier. Kalckreuth, Max. Ferd. Kalck. pani wojska, panna Hel. Bogum. Kalck.

768

1696.20/XI. chrz. Bogumiła, c. Chrystjana Jaskolecki z Dribitz. Z -- Max Ferd. Kalck., Adam Kalck., pani wojska wskowska, panna Hel. Bogum. Kalck.

769

1697.19/II. chrz. Ewa Marjana, c. Bogusława Dzierż. -- Michał. Dzierż., Teodor Dzierż.

770

1698.14/I. chrz. Helena Zofia, c. Chrystiana Jaskolecki z Dribitz. --Bogusł. Dzirż., Mich. Dzierż., Teodor Dzierż., Ferd. v. Kalck., Dawid v. Haasa

771

1698.16/X. chrz. Zofia c. N. Brunikowskiego, wojsk. wskowsk. -- Jerzy Unruh podstoli pozn., pani podstol.

772

1699.18/II. chrz. Chryzostom, s. Zygm. Unruh, star. gniz. -- Jerzy Unruh podst. pozn., Brunikowski wojski wskowski, pani podstolina, pani Brunikowska

773

1699.6/V. wymien. Max Ferd. Kalckreuth, Dawid v. Haasa, pani Agn. Kalckreuth

***

Poniec 1700-1767.

774

1746.10/VII. ślub Bogusława Ludwika de Unruh dz. na Poniec, Kawere, Miechocin (Mechtze) i Janiszew (Janisch) i panna Helena Zuzanna de Dzierżanowska, jedyna? (einige) córka pozostała po dziedz. Dzięczin, Schimlin etc. podczaszym kalisk.

775

1700.11/III. chrz. Elżb. Teofila, c. Hier. Brunikowski wojski pozn. -- Zygm. Unruh, Charlotta Luiza Unrug, Dawid d' Haasa, Eliza Haasin.

776

1700 3/V. chrz. Bogumiła, c. Zygm. Unruh, star. gnis. -- Jerzy Unruh, P.P. wraz z żoną; Kar. Unrug; pan Gurzynski; pani star-na wałecka; panna Jaskolecka

777

1701.23/VI. chrz. Zygm. s. Hier. Brunikowski, wojski wskowski. -- Jerzy Unrug P.P., Dawid Haasa, pani Anna Maria Inrig, pani Elżb. Haasa

778

1701.8/IX. wymien. Jerzy i Zygm. Unrugowie, Jan Gruzinski; Baltazar Seidlitz, Max Ferd. Kalckreuth; pani Anna Maria Unrug, pani Charl. Luiza Unrug, pani Ewa Helena Gruszinska, pani Elżb. Seidlitz, pani Agneta Kalckreuth

779

1702.7/III. chrz. Joanna Elżb., c. Floriana Seidlitz dz. na Przebien. -- Jerzy Unrug P.P. wraz z żoną i Seidlitz wraz z żoną

780

1704.26/XII. chrz. Beata Charl., c. Zygm. Unrug. St. W(sch.)? dz. Poniec. Wśród -- Jerzy i Kar. Unrugowie, pani Anna Maria Unrug, pani Burzynska

781

1727.27/IV. chrz. Bogusław Henr. Wład. syn Krzyszt. Dzierżanowski. -- Bojanowski star. gnis., Wład. Dzierż., Aleks. Bojan., Koszucki? M.K., pani von Gullwitz, pani Ewa Helena Koszucki

782

1727.14/X. chrz. Jan Konst. s. Bogusł. Unruh podst. pozn.

783

1728.18/IV. chrz. Maria Elżb. c. Krzyszt. Dzierżanowski P.K., dz. w Zentschirs (Dzięczyn). -- Wład. Dzierż., pan Kalckreuth, pani von Gullmitz

784

1729.2/X. chrz. HelenaZuzanna, c. Jan Krz. Dzierżanowski dz. Zentschin (Dzięczyn). -- Aleks. Bojan., Bogusł. Unruh P.P., Jerzy Unruh P.P., Piotr Kozutski (Koszutski?)

785

1730.7/XI. chrz. Krzysztof s. Jana Krz. Dzierżanowski dz. na Dzientschin (Dzięczyn). -- woj. kaliski, Wład. Dzierż., Aleks. Bojan., pan Kalckreuth, młody baron v. Beiadel, pani von Gullmitz

786

1732.20/V. wymien. Jerzy v. Unrug podstolic. pozn., 21/V. Maria Elżb. Unruh, z/d. Dzembowscija [?]

787

1739.5/XI. chrz. Wład. Boguchwał (Gottlob), s. Krz. Dzierżanowski, dz. na Dzięczyn (Sentschin) etc. -- Wład. Dzierż., Rudolf Gotthard von Kottwitz, Dawid Zygm. v. Kottwitz, pani Hel. Charl. v. Kottwitz z/d. von Schweinit, panna Fryd. Elżb. von Kottwitz

788

1742.18/VIII. wymien. Bogusł. Ludw. v. Unruh, pani Joanna Tabea von Haas, panna Małg. Charl. Bojanowska, 1743.30/X. Krz. Zygm. Unruh dz. na Poniec, pani Marjanna Unruh, dziedziczka Waschke (Waszków), pani Helena Sabina Dzierż., dz-ka na Dzięczyn. Bogusław Ludwik Unruh, panna Joanna Unruh, panna Karolina Bojanowska, Jan Boguchw. Bojanowski. 1745. na chrz. u zarządz. maj. dziedzica Dzięczyn 20 kw. wymien. Stan. Majażewski (Mojaczewski), Jan Mojażewski, Samuel Gruszinski, pani Hel. Dzierż. panna Hel. Dzierż., pani Mariana Mojażewska, pani Jadwiga Ostro(w)ska, panna Mariana Ostroska

789

1747.7/IV. chrz. Helena Fryd., c. Bogusł. Ludw. Inruh dz. Poniec, Kawcze etc. Z -- dz-ka Dzięczyna Hel. Sab. Dzierż.

790

1748.21/XII. chrz. Sabina Charl. Fryd., c. Jerzego Krz. von Hesler, major w saskiej gwardii. Matka Joanna Henr. z/d. frein Kottwitz. -- Stef. Bojanowski, dz. na Bojanowo, Kar. Bojan. dz. na Golina (Guhle), Bogusł. Ludw. Unruh, dz. na Kawcze, pani Hel. Sab. Dzierż. z/d. von Kottwitz, dz. na Dzięczyn, Fryd. Elżb. Bojan. z/d. Kottwitz, dz-ka na Bojanowo, pani Charl. Eleon. Baron von Hunden z/d. Kottwitz, Joanna Jadw. Bojanowska z/d. v. Leswitz, dz-ka na Golina. Dziecko † 1749.29/II.

791

ur.1750.4/V. chrz. 8/V. Joanna Elżb., c. Bogusł. Ludwika Unruh, dz. na Kawitsch i Heleny Zuz. z/d. Dzierżanowska. -- Stefan Bojanowski, dz. na Bojanowa, Karol (Carolus) Konrad Bojan. dz. na Guhle, Carl Aleks. Bojan. dz. na Stare Bojan., Jerzy Unruh, dz. Waschke, Helena Tabana Dzierżan. z/d. Kottwitz, dz. na Dzięczin etc., Charlotta Eleonora bar. von Hundin z/d. Kottwitz, Fryd. Elżb. Bojan. z/d. Kottwitz, dz. na Bojan., Charlotta Magdal. Bojan. z/d. von Nosshtzin. Joanna Jadw. Bojan. z/d. Lesswitz dz. na Golina (Guhle). 1751.7/VIII. chrz. Karol Zygm. Rodzice j. w. -- Adam Stef. Bojan. na Bojan. Carolus Konrad Bojan. na Golina. Carl Aleks. Bojan. na Stare Bojan. Karol Unruh, pan Unruhstadt. Hel. Sabina Dzierż. na Dzienzin z/d. Kottwitz. Charl. Eleonora bar. von Hundin z/d. Kottwitz. Charl. Jadw. von Lesswitz na Wlk. Tschirn z/d. von Schamerin. Fryd. Elżb. Bojan. na Bojan. Joanna Jadw. Bojan. dz. Bojan.

792

Jerzy Unrug wym. na chrzcie u pastora w Waschke 1759.1/XII., 1762.2/VIII., 1765.26/VIII.

793

1702.12/IX. (między 8/VIII., a 14/XI.) Samuel, s. Dawida v. Haasa z Poniec. Lat 10 i 1/II. Data dot. pogrzebu. 1709.26/XI. pochow. Dawid v. Haasa. Lat 57 i 1/II.

794

1715.8/III. poch. Anna Maria Unruh (nasza była dziedziczka)

795

1716.4/VII. poch. Barb. Joanna v. Riebitschin. † w Upporova. Lat 18 i kilka tyg.

796

1728.24/VIII. Jan Konst., s. Bogusł. d'Unruh, pan w Dzięczynie. Wiek jeden rok bez 6 tyg. i 1 dnia

797

1729.29/III. poch. Bogusław Henr. h. Sad., s. Jana Krzyszt. Dzierż., pana i dz. na Dzięcin (wiek niedopisany). 1731.8/II. poch. Jan Krzysztof, 16 tyg. Dzierż, syn ojca j. w.

798

1735.28/VI. poch. Beata Charl. Gurzinskin, wojska pozn. z/d. von Rotenburgin, była dz. na Schilewe. Lat 75

799

1736.20/III. poch. (wspomn. - Ehrengedächteuss) a pogrz. 28.lut. (w grobie rodz. Adeliche Grüft) Carolusa Mik. Unruh, pana Punitz.

800

1736.28/V. poch Joanna Concordia, c. Jana Krzyszt. Dzierż. podcz. kalisk., dz. na Sentschin, Schimlihn etc. Miała 20 tyg.

801

1737.27/IV. poch. pani Chvischkowskim (hoch und wohlgeb. quädige) Krzyszkowska?

802

1747.18/IV. poch. Hel. Fryd., córka Bogusł. Ludw. de Unruh, dz. na poniec etc. Liczyła 12 dni. 1748.4/XII. poch. Charl. Beata c. Bogusł. Ludw. Unruh, dz. Kawcze. Żyła tylko 4 dni

803

1759.12/III. poch. Karolina Bogum. de Żychlin Żychlinska, † na ospę w wieku 11 lat, 2 tyg. i 1 dnia oraz 22 godzin. Ojciec Aleks. na Scharntke wyzn. ref., matka z/d. Lossau ewang. lut. wyzn.

804

1759.29/X. poch. panna Anna Elżb. von Jordan, lat 70, † w Sulkowe, gdzie przebywała dłudie lata jako panna do tow. i gospod.

805

1763.6/VII. poch. Bogusł. Lossau, lat 32

806

poch. 4 list. w wieku lat 82 i 11 dni Jerzy Unruh podstolic pozn. dz. na Waschke. Rok 1765.

***

Poniec 1768-1794 (wyzn. augsb.)

807

1774.13/VII. Jerzy Bogusław v. Unrug, dz. na Waschke x panna Maria Karolina Unrug, najst. c. Samuela Unrug, dz. na Caboschien. ur. 1775.23/XI., ochrz. 4/XII. Aleksander Karol Jerzy Unruh. Rodzice j. w. (matka pewno przestaw. imiona na Kar. Maria). -- Fryd. Elżb. Bojan. z/d. bar. Kettwitz (Kottwitz), pani Bojanowa, Marianna Elżb. v. Bachstein z/d. v. Trachenheim, pani na Ronica. Panna Joanna Helena Bojan., panna Jadw. Eleon. Rosina v. Bachstein. Panna Marianna Konst. Bojan. Kord Henr. Bojan, Konst. Fryd. Unruh. Dziecko zmarło (poch. 1775.16/XII.), mając 3 tyg. i 2 dni

808

1780.17/II. chrz. Bogumiła Ewa, ur. 11/II., c. Karola Unruh na Karchowie i Karoliny z/d. Lossow. -- panna Charl. Lossow. Pani Karolina Maria Unruh, Maks. Kurnatowski

809

1786.19/VI. występ. jako świadek na ślubie Karol Henr. Bojan. z żoną z/d. May in. (Joanna Fryd.)

810

1791.13/IV. poch. † 8/IV. Helena Sabina von Gostafa Dzierżanowska z/d. Kottwitz wdowa po Janie Krzyszt., b. dz. Dzięczyn i Zimlin. Poch. w grobie rodz. w wieku 84 lata, 7m., 13 dni

811

1793.27/III. poch. Helena (Zuzanna przekreśl. i dopis. Sabina inną ręką i łac. literami) Unruh z/d. Gostafa Dzierżanowska, wdowa po Chryzostomie Unruh, dz. Kawitch (Kawcze). Zmarła 22/III. w Kawcze na Entründungs fieber. Lat 63 i 5 m.

812

1770.30/VII. poch. Eleonora Bogumiła, lat 24, środkowa (mittelste) córka po nieżyj. Baltazarze v. Lossau dz. Bellendschien i Karkowe

813

1794.24/III. poch. w Dzięczyn, zmarły 22/III. Adolf Bogusław Aleks., żył 25 tyg. bez 3 dni, synek Bogusł. Hasa, dz. na Lesvitz w pow. miedzyrzecz, krol. poł. - pruskiego Landrata pow. krobskiego (Kroeben)

814

ur. 1793.21/XI., chrz. 19/XII., Ferd. Fryd. Wilh. Krzyszt. Gottvertrau. Alojzy Jan Walenty syn Jana Ernesta Ferd. Zygm. Walent. v. Förster, król. polski radcy dworu i tajnego oraz dokt. med. w Ponicie i Elżb. Fryd. Karol. z/d. Schmidt. Jutrosin. Chrzty 1641-1656, 1699-1718, śl. 1643-1656, 1700-1718, zgony 1642-1656, 1699-1718. Ewang. - lut.

815

1643.4/VIII. ślub Juncker Zygmunt von Kalckräuten na Pincketschin z panną Barbarą Salisch (Piękocin). Dopisek ołówkiem "† 1646.14/XI." Dotyczy to Barbary. 1645. (pięć) Domin. 5 post Trinit. ochrz. Barbara Zuzanna, c. junkra Zygm. von Kalckreuter. 1644. (cztery), die Laurentin (między Domin. 10 a 12 post Trinit. chrzest Jana Zygmunta Kalckreuter syna Zygmunta jak wyżej

816

1644.10/VII. Domin. 4 post. Trinit. wśród świadk. na chrzcie dwie panny Kolaczkowskie Katarzyna i Zofia. 1645 na chrzcie u pastora 4/IX. wśród chrz. dziedzic Stan. Prokop (sc. Kołaczkowski) z małż., panna Katarz. Koł. Jan Ernest v. Sommerfeld. Abraham v. Tschammer. Pani Anna Maltzan z Militsch? z/d. Koch.... (Mielice) Mielicz

817

1645.27/IX. chrz. Barbara Elżb., c. Fryd. Dobrßitz (Dobschütz?) Doberschütz

818

1645.2/VIII. wymien. na chrzcie juncker Ludwik von Niebelschitz

819

1646.14/III. chrz. Maria Helena, c. Joachima v. Rothkirch

820

1646.31/X. chrz. Barb. Helena, c. Abrahama v. Tschammer

821

1647.28/V. na chrzcie u pastora Jan Ernest Sommerfeld. nasza pani Kołaczkowska z/d. Smogolecka. Pani S. czislebin, wdowa z/d. von Hundin. Pani Kalckräiterin z Gugelwitz z/d. von Luckin

822

1648.3/I. chrz. Jan Fryder., S. Fryderyka von Doberschitz (Dobschütz?)

823

1648. Domin. 5 Iuvent. na chrz. u amtmann'a. wymien. Zofia Kurnatowska z/d. Koschmiderin. Panna Kat. Koschmiderin oraz panna Helena Koschmiderin (Kosmider)

824

1655. Die. 2 Simonis Judae. chrz. Jan Abraham, s. Jana Jerzego von Gefug? Matka Anna Małg., szlach. ur. Littwitz On z miejsc. Drombin? należ. do Zulauff.

825

1701.11/I. na chrzcie u pastora m. i. Jan Zygm. v. Posser i Zuzanna von Ebertz. 1703.15/VII. na chrzcie u pastora Joanna Małg. von Posern z/d. v. Ohlen. Michał Wład. Dzierżanowski. 1704.29/X. wymien. Zofia Przybislaskijn z/d. v. Seydlitzen. Także 22/III. 1705. 1705.15/IV. Małgorzata v. Poser i Sabina Seydlitz

826

ur. 1705.19/VI. Ewa Zofia, c. Michała Wład. Dzierżanowski, pana na Bartoszewice i Lewantschitz. Matka Charlotta z/d. von Helmrich. -- m. i. Bogusław Dzierż. pan na Niepart (Nippert). Romans. Wład. Dzierż. młodzieniec. Dwóch panów Helmrick. Bojanowski z Bojanowa. Gruscinski, Kalwin. Zofia v. Helmrich z/d. v. Rehdager

827

1707.29/XI. chrz. Juliana Charlotta, c. Jana Baltazara Gfug. Matka Barbara Dorota z/d. v. Kalckreuter. -- Zygm. Rudolf v. Snack dz. Mislenitz Jerzy Ludwik v. Worgewitz hochgraffl. Hauptmann. Pani Jadw. Hel. v. Stübitz z/d. v. Pogrell, pani na Neuwalde, panna Joanna Elżb. v. Poser. Barbara Sabina v. Worgewitz

828

ur. 1708.24/V. Mariana ochrz. 27/V. c. Zygmunta Rudolfa v. Seit. Matka Ewa Małg. z/d. Oflin. Wymien. Barbara Dorota v. Gfugin z/d. Kalckreuter

829

1644.20/IV. poch. Mikołaj v. Sahlisch i .... gott na Werrendorf i Jeschitz

830

1644.11/V. poch. panna Małg. von Nielschitz

831

1645.26/IV. poch. Kasper v. Ja...s... z i na Szalkaw.

832

1646.19/VIII. poch. Maria Hel. c. Joachima von Rothkirch

833

1646.14/XI. poch. Barbara v. Kalkräter z/d. v. Salzlisch na Pinekotschin i Neuwaldan

834

1647.2/X. poch. Ewa von Kottwitz żona Bol. Wacł. (Wentzel) von Berge

835

1647.15/XI. poch. pani Rothkirch z/d. von Kreckwitz

836

† 1703.23/XI. po bardzo dług. i ciężk. chor. ... Elżbieta, przebywająca w tym czasie w naszym miasteczku. Średnia córka Alberta v. Seydlitz. Lat 19. Poch. 29/XI.

837

1713.3/IX. wymien jako chlebod. Żychlinski Przigośc.

***

Jutrosin 1775-1797 *, śluby, †

838

1784.3/VIII. na chrzcie u post. wym. Ernestyna Kunegunda Erdmuth frein von der Dollen z/d. v. Latowski in Neuwalde. 1786 na podobnym chrzcie w sobotę 14/X. wym. baronesse von Dollen na Neuwalde i baron von Glaubitz na Zankowe

***

Jutrosin 1797-1807 (sygnat. 78/4) †, co 1797-1820.

839

1808.27/IX. W nocy na 28/IX. † córka śp. Adolfa v. Haase panna Ernest. Helena Kuneg., która bawiła w gościnie u swego K. Pr. Hauptman? (Königl. preuss?) Fryd. v. Haase, dz. Płaczkowo, tamże na Schlagfluß; została poch. 30/IX. (lat 33?). 1812.4/X. poch. w swoim maj. (auf seinem Erbland gute) Płaczkowo Karol Fryd. Leopold v. Haase, który † tam w nocy z 1 na 2/X. Ur. w Sophienthal Wohlauischen K. na Śląsku 1706.8/III. Był majorem Pr. ...

840

1814.17/II. w Płaczkowo Carl Ewald Moritz von Franckenberg - Ludwigsdorff król. pr. Etappen i Platz Komend. i Bereich? Gens d'arm Oficer des Militsch Trocken ber.... Kreisser? auf Lilienthal z panią Jeanette Fryd. Hel. owdow. majorowa von Haase z/d. von Poser aus dem Hause? Pingenran? auf Placzkowo

841

1799.22/VII.[?] Stadtinspector, wdowiec Otto Ludwik v. Wranke Semynski b. lieut. niegdyś v. Braunschen a obecnie v. Stockhausen sehen schlos? pułku piech. z wdową Licent. Estimalewin Marią Elżb. Ackermann z/d. Polz. (sygnat. 78/V.) Jutrosin 1808-1820 * ewang.

842

1816.10/I. chrz. w Płaczkowo, dz. Karola Ewalda Maurycego (Moritz) von Franckenberg Ludwigsdorff Kreis? Commendanten i jego żony Jeanette Fryd. Hel. z/d. von Poser córka Jerzy? Mariana Ulrika * 1817.6/I. 26/V. chrz. Ewald. Moritz Karol, Stanisław * 8/V., s. K. Gens dams Officier (Gendarmerie) i dz. Płaczkowo, Karola Ewalda Moritz v. Franckenberg Ludwigsdorf oraz Jeanette Fryd. Hel. z/d. v. Poser. -- (Tauf zeugen) Angelika v. Busse z/d. v. N...tsch...el? Ferdynand Busse poborca pod. (Steuer Einehmer) w Mieliczu (Militsch). Franc. v. Budizewski (Budziszewski?) na Grundkowe? Panna Katarz. v. Budischewska. Pani Landräthin von Lanlier? z/d. v. Manstein. Moritz v. Rapparl. (Rappard?). Mar. Charlotte Elżb. owdow. generałowa von Frankenberg z/d. v.Massow. Major i Oberbrigadier der gendarmerie w. W. Ks. Pozn. v. Ciriaci. 1818. Rodzice j. w. (przy nim tylko tytuł dziedzica Placzkowo), syn chrz. 8/V. Franc. Ben(n)o Moritz * 28/IV. świadk. panna Kat. v. Budiszewska w Grondkowe. Pani Kreissteuer Einehmer Charlotte von Busse z Mielicz. Franc. v. Budiszewsky, dz. na Grundowe

***

Rawicz (sygn. 295/1) 1701-17 Rawicz (sygn. 195/2) co 1707-82, * 1747-73, † 1707-81.

843

1742.6/II. ślub Karolo Wilh. von Agricola z panną Ewa Rosina Mäidselnin

844

1752.15/VII. chrz. Christiana Henrietta, dziecko nieprawe (Huren kind) Oberst Leutn. Gfug., pana Gabel (na Śląsku)

***

Rawicz (sygn. 195/6) co 1783-1803, † 1782-1800.

845

1795.Karol Ludwik von Frankenberg krol. pruski gen. major, właśc. pułku piech. i kaw. orderu za zasługę. Lat 63, mies. 2 dni 12. * w Tübingen w Szwabii 1732.12/U., † 1795.24/VII.

846

1789.14/VIII. poch. Joanna Magd. von Gladitz wdowa po Janie Ernetcic. Lat 81, zmarła w Sierakowie

847

1797. panna Joanna Karol. Eleon. Luiza von Grotthuss jedyna c. Henr. Rudolfa Ernesta, Freiherr król. pruski Landrat pow. Krobskiego, były kapitan armii. Lat jeden, 2 mies., 20 dni. Zmarła 18/VIII.

848

1794.13/III. ślub dom. Jan Ludw. v. Schultz król. pruski tajny Kriegs Domainen und Obernechnungstath z panną Luiza Christiana Charlotta v. Below jedyna c. Pawła Jakuba Kriegs und Stenerrath

849

1789.14/VIII. ślub Karol Gottlob Fryd. v. Heugel lieut. król. prust. Carabiner Reg. z panną Henrietta Hel., Zuz. Eleon. v. Ziemietzka. Św.: Ern. Gottlieb Zygm. v. Heugel Oficer. Pani Hel. Małg. v. Lossau z/d. friyin v. Sasse. Dem. Fryderyka Rottengatter

***

Rakoniewice (Rakwitz, Freystadt in groß polen). Sygn. 1934 * śluby † 1662-1714. Ewang.

850

1689.4/IX. (Dom. 13 trinit.) -- Jerzy, Wilhelm ur. 2/IX. we dworze w Rakoniewicach, syn Henryka v. Seidlitz naszego łask. pana. -- pastor luter. z Wolsztyna i inni mieszcz. ur. 1690.7/XI. się Henrykowi v. Seidlitz nieżywy syn i został 20/IX. pochow. tut. 1692.20/VII. -- Joachim Ritiga Seidlitz, ur. 14/VII., s. Henryka. Pol. Freistat, Rakowitz Schnaite und Kottusch. Wśród chrz.: Prisc. Estera Seidlitz z/d. Holzin

851

1692.28/II. na chrzcie Jana Jerzego (ur. 22/II.), s. Linke (tit.), pol = Starosk. w Rakoniewicach. Wśród -- panna Kat. Seidlitz. Tit. Barsky, pol.= star. w Schnake

852

1692.12/XI. -- Aleks. ur. 10/XII. w Grunawe, s. Krzysztofa, Henr. Szaurinsky (Tit.) na Grunawe z chrzestnych: Henr. v. Seidlitz p. t. Gr. (protitulo Herr) na P.(olen) Freistat, Rakewitz, Sch...ate, Kottusch oraz jego małż. Kat. Elżb. z/d. Golzin. Pani Schaurinskyn matka. 1694.30/IX. chrz. Aleks. Erdma(n), ur. 28/IX. syn Krzyszt. Henr. von Schaurinsky na Grunawe. Wśród -- panna Ewa Helena Schaurinsky. 1695.22/X. chrz. bliźniaki (edlige), ur. 20/X. Adam Henr. i Ewa Kunegunda, dzieci j. w. Henryka Krzyszt. (nazwiska nie ma) z.z. (zur Zeit) Arendarii zu Gronawe wśród chrz. (syna) Jan Saski, informator TN, (córki) panna Ewa Hel. Schaurinskyn, pan von Raab. 1697.26/I. chrzest Anna Małgorz., c. Krzyszt. Henr. von Schaurinski obecnie Arend. w Gronawe. Drugi z bliźniaków, ur. 25.stycznia, przyszedł na świat nieżywy

853

1702.27/XI. pochow. Jerzy Rudolf von Schönberg, JKM i sask. kurf. leutnant w pułku pieszym Pitowisch?

854

1663.6/VII. ślub Piotr Wood, Schotte, obyw. i Rathsverwandter tut. w poln. Freistadt, syn pozostały po Janie Wood zur Hausmüllna, Nobilis Arendarius in Schottland z panią Anną z/d. Munroin wdową po grafie Kazim. Krzyszt. Strzałkowski, castell. polocensis, król. legatus. Rakoniewice 1714-1766 (sygn. 193/2)

855

1738.26/XI. Zygm. v. Dziembowski na Płaczkowo z panną Joanną Ludw. v. Szarzinską

856

1739.28/IV. Jerzy Balt. v. Knobelsdorf na Hennarsdorf i panna Jadw. Małg. v. Drebitsch

857

Wśród ofiarodawców w 1744 r. wymien. 1/I. Luiza v. Jaskolecka i 16/VIII. pani v. Szarzinska

858

1762. wymien. 10/II. Mielenski w Karna

859

1721.19/IV. chrz. Karol Abraham syn Gottfried'a von Lucke, dz. na Jase Kolkij. -- Baltazar von Seidlitz Mitherr auf Klein Cunker.

860

1721.22/V. Święto Wnieb. wśród chrz. syna leutn. Jerzego Leibisch z Kamnitz Jana Gottfrieda: von Podoski dz. Kamnitz i von Lucke dz. Jasckulke

861

1723.10/XII. wymien. pani Sabina von Schaurziaska

862

1741.2/V. chrz. Christian Zbigniew, Konstantyn s. Zygmunta von Dziembowski na Płaczkowe. -- pani Sabina von Szarsinskin, babka; Bogusław Dziembna Jaskolke

863

1743.30/VIII. wym. na chrzcie u pastora m. i. na Hel. Charlotte v. Horn, panna Charlotta Konst. v. Jazkolezki; Jan Samuel v. Szarzynski, lieut.; v. Dziembowski, pan na Jazkolki. 1744.12/XI. Sabina v. Szarzinski z/d. von Lock; Joanna Bogum. v. Dziembowska z/d. Szarzinska, dz. na Jazkolki; panna Kar. Konst. Jaskolezka. 1746.9/VIII. panna Hel. Charlotte v. Horn; Charlotte Konst. panna Jazkolezka; Sabina Szarzinska z/d. Lock(Lucke); Joanna Bogum. z/d. Szarzinska Dziembowska

864

1747.6/III. zapis. katechumenka Maria Bogum. panna de Dziembowska z Jazkolke

865

1748.28/II. wym. panna Maria Dziemb.; Konst. Charl. Jaskol.; Sabina Szarz.

866

1749.5/III. Katechumenka panna Anna Hel. Dziembowska z Jazkolke. Wym. także 1753.3/IV.

867

1755.16/IV. wym. Stan. Branecki arendator tut. także 1757.10/II. r. wirthherr allhier. 1756.4/V. wym. Kar. Bogusł. Dziemb. na Jaskulki; Elżb. Żychlinska na Parszęczewo. 1757.7/V. panna Hel. Dziemb. z Jaskulki. 1759.5/X. Jan Samuel Szarzynski kap. w służb. holend. (hauptmann) pani Bogumiła Dziemb., dz. Jaskulki. 1759.27/XII. Jan Unruh, dz. Grzywno; panna Hel. Dziemb. 1761.10/IX. Bogusł. Dziemb. 1763.10/X. Bogusł. Dziemb., panna (Hel.?) Dziemb., pani Bogum. Dziemb. na Jaskulki

868

1732.29/I. poch. panna Ewa Elżb. von Lucken, 56 lat.

869

1732.13/VII. pochow. Karola Bogusława Dziemb. na Jasckuleke syna im. Krzysztof Konr. Bogusł., rok bez 9 tyg.

870

1733.23/IV. poch. Krzysztof Henryk von Szanrinzki na Ginn. Lat 89.

871

† 1752.1/IV. w Jazkolke Marianna Elżb. Bogum. ż. Jerzego Gottlob v. Kalckreith dz. na Operawe i Bobultschin z/d. Dziembowska, lat 19. bez 10 (11?) tyg. ... poch. 6/IV. 1752.6/VIII. w Jaszkolki † Jerzego von Kalckreith na Opperawe i Bobultschin córka Ewa Maria Bogum. w wieku 9 mies. i 6 dni poch. 8/VIII.

872

1754.8/I. poch. Sabina owdow. de Szarżynska z/d. de Lucke. † 1753.23/XII. w Lagiewnik u swojej córki Joanny Elżb. zam. Dziemb. z inicjat. starsz. córki Anny Bogum. zam. Bogusł. Dziemb. dz. Jasckulki ciało przenies. 6/I. do Rakoniewic. Dożyła 65 lat

873 (Skoki - Schokken)

1681.11/3. chrz. w Iwnie Jadw. Joanna, c. Zbign. Mielęcka. Św. Dobrog. Kurnat. i Piotrowa Rozb. i Jan Słupski

874

1681.25/XI. chrz. w Garbach Jerzy Bogum., s. Konst. Rozbicki. Św.: Andrz. Tward.; Jan Gruszcz.; Aleks. Stuart; Piotrowa Rozb.; Wierzbinska

875

1682.6/II. chrz. w Skokach Jerzy Hieronim, s. Jana Vatta Kosicki. Św.: Jerzy Unruh star-c gniezn.; pani Szułdracka

876

1686.15/VI. chrz. Wojciech, s. Andrz. Kurnat. i matki z/d. Remerowny. Św.: Jarosz Kurnat.; Remerowa starka; Piotrowa Kurnat. 1687.26/VIII. chrz. Piotr Andrz., s. Andrzeja Kurn. św. Maciej Kosicki, Jan Kurn., Barbara Kurn.

877

1687.31/VIII. chrz. Anna Ludw., c. Macieja Kosicka. Św.: Jerzy Unrug; Unrugowa, Anna Kosicka

878

1688.1/V. wymien. Aleks. Stuart; starościcowa wałecka; panna Barb. Kurnat.

879

1689.9/I. wym. Balcer Hasa; Wojciechowa Kurn.

880

1689. chrz. Feria 11a Pentecost. Eleonora Konst., c. Jana Kurnat. Św.: kasztelanic brzeskuj; star-c wałecki; Andrz. Tward. Piotr Kurn. star-na kruszwicka; kasztel-cowa Twardowska

881

1695.2/X. chrz. Michał, s. Wojc. Szczaniecki. Św. Andrz. Tward. Jerzy Rozb.; Aleks. Stuart; Stuartowa

882

1695.2/X. chrz. Wojc. Jakub, s. Wojc. Gruszcz.

883

1696.5/II. chrz. Jan Adam, s. Jerz. Wład. Rozbicki i Kat. Kosickiej. Św. Andrz. Tward., Andrz. Rozb. Izabella Lubstowska

884

1699.28/X. chrz. imię opuszcz. c. Zygm. Bronik. i małż. z/d. Magirasowny Logoski. Św. pani Przybysławska; Ewa Kurn.

885

1700.Feria 3 Nativit Leonora. Izabella Mariana c. Wojc. Szczan. i Mariany Rozb. Św.: Konst. Rozb., Jerzy Rozb.; Stan. Latalski; star-na kruszw.; Janowa Kosicka; kaszt-cowa bydg.

886

1696.23/I. chrz. Katarzyna (umarła), c. Stan. Latalska

887

1700.17/II. chrz. Anna Dorota, c. Adama Jaskulecka i Mar. Gruszcz. Św.: Stan. Latalski; Adam Bukow.; Andrz. Kurnat.; Zygm. Bronik.; Wierzchaczewska; panna Bogorska

888

1700.4/VII. chrz. Anna Teofila, c. Jerz. Wład. Rozb. i Kat. Kosickiej. Św.: Jan Mielęcki; Konst. Rozb.; panna Teofila Kosicka

898

1701.21/III. chrz. Izabella Konst. c. Mikoł. Przystan. Św.: Krzyżkoski, Jerzy Latalski; Srat-na kruszwicka; Jadw. Przystanowska, starka

890

1701.6/XII. chrz. Helena Bogum. c. Przecława Gruszcz. i Anny Bieganskiej. Św. Andrz. Wolski; Helena Bieg., starka

891

1702.1/VIII. chrz. Konst. Rafał, s. Jerz. Wład. Rozb. który ur. się tegoż dnia i był b. słaby

892

1702.22/X. chrz. Dobrogost Mikoł. s. Jakuba Wierzchacz. i Marianny Kurnat. Św.: Jerzy Wład. Rozb.; Sarnoski, Andrz. Kurnat.; Konst. Kosicka; panna Barb. Kurnat.

893

1702.28/X. chrz. Piotr Stan., s. Adama Dobrog. Jaskulecki. Św.: Jerzy Wład. Rozb.; Miąskoski; Wolski; Polewicz; Gruszczyńska starka; Brudzeski

894

1702.3/XII. chrz. córka Wojc. Szczan. dalej puste miejsce przygotowane na imię i Testes.

895

1703.26/XII. chrz. Ludw. Marianna, c. Wojc. Bronik. Św. Magnus Linda komisarz szwedzki; Stan. Latalski; Mikoł. Przystan.; kaszt-wa Kowalska; kaszt-cowa bydg.; panna Teofila Rozb.

896

1704. lipc. chrz. Marianna Florent. Ludw. c. Jerz. Wład. Rozb. Św.: Jan Konst. Rozb. Jerzy Hier. Kosicki; Aleks. Stuart; panna Konst. Kos.; Marianna z Bron. Kurnat.

897

1705.1/I. wym. Jerzy Wład. Rozb.; Izabela Lubstowska; kaszt-wa kal. Stanisławowa Latalska. 1796.13/VI. Katarz. Rozb. 1796.4/VII. Konst. Kosicka, Barb. Kurnat.

898

1707.25/III. chrz. Konst. Ludw. c. Przecława Gruszczyński. Św. Jerzy Wład. Rozb.; Konst. Kosicka

899

1707.27/III. chrz. Mik. Jerzy s. Dobrog. Przystan. Św. Jerzy Rozb. panna Konst. Kosicka

900

1707.14/VI. wym. Aleks. Stuart i pani Aldequnda Florent. Stuartowa. 1707.25/XII. Mik. Bronik.

901

1707.21/VIII. chrz. Joanna Hel. c. Dobrog. Przystan. Św. Jerzy Rozb.; Stan. Kurn.

902

1708. chrz. w styczniu Kar. Andrz. s. Jerz. Wład. Rozb.; wym. Konst. Kos.

903

1710.7/VII. we wstępie wym. Andrz. Tward. patron loci i chor. czerniech.

904

1711.2/I. Komunia Jan Rozb.

905

1711.13/II. przywiez. i wstaw. ciało córeczki Szczan. burgrabiego poznań.

906

1711.19/III. wstaw. do grobu ciało córeczki Jerz. Rozb. Marianny Ludw.

907

1711.25/V. chrz. c. Piotra Rozb. Katarz. Teofila Św.; Jerzy W. Rozb.; Konst. Rozbicki; Mikoł. Przystan.; Katarz. Rozb.

908

1711.25/V. chrz. c. Stan. Kurnat. (imię opuszcz.). Matka z/d. Karcz. Św. Bogusł. Kornat.; Adam Jaskol.; Daniel Bronik.

909

1711.12/IV. chrz. c. Daniela Bronik.; Jadw. Izabela. Św. Jerzy W. Rozb.; Mik. Przystan.; Katarz. Rozb.; panna Jadw. Rozb.

910

1712.12/VI. chrz. s. Stan. Przyst. Aleks. Mikołaj. Św. Mik. Przystan.; Dobrog. Przyst.; panna Jadw. Rozb.; Stanisławowa Kurnat.; panna Przybysławska starsza

911

1712.10/VII. chrz. s., Daniela Bronik. Mikołaj. Św.; Mik. Przystan.; Jerzy Przystan.; Adam Jaskol.; Przecław Gruszcz.; Wierzchaczewska; Dębowski; Anna Przyst.; Gruszczyńska; Adamowa Jaskol.; panna Pogorska

912

1712.14/VIII. chrz. s. Piotr August Jerzego Wład. Rozb. i małż. z/d. Kosickiej. Św. Bartłomiej Pęski; Konst. Rozb. Potocki oberstlejt; Pogorska Teofila Rozb.

913

1713.21/II. ślub w Łopuchowie Przecław Bogusł. Gruszcz. i panna Teofila Kurnat.

914

1713.17/IV. chrz. Ludwika Marianna Zawadzka. Ojciec kat., matka Gruszcz. naszej wiary (nostras). Św. Bogusł. Kornat.; Samuelowa Miel.

915

1713.23/IV. chrz. Anna Jadw. c. Piotra Rozb. i matki Kosickiej. Św.: Jerzy Wład. Rozb.; Teofila Rozb.; Jakubowa Stuart.

916

1713.1/VI. pogrz. syn Piotra Kąsin. w Obrzycku w kośc. lut., co nigdy przed tym nie miało miejsca (ubi nunauam antea idfactum) Ciało do Orzeszkowa

917

1713.4/VI. Komun. Jan Konst. syn Bogusł. Kurnat.

918

1713.8/VI. ciało Bogusł. Kurn. z Murzynowa przywiez. i zaraz poch.

919

1713.17/X. chrz. w Nieszawie Hel. Marianna c. Stan. Przystan. Św. Mik. Przyst.; Samuel Biegański; Mikołajowa Przyst.

920

1714.3/VI. chrz. w Kobylnikach, Marianna c. Piotra Rozb. i z/d. Kos. Kmotry: Piotr Kąsin.; Aleks. Kąs. pis. gr.; Jerzy Kosicki, Joanna Kąs.; Marianna Kąs.; Marianna Zaigliczowna

921

1714.14/X. chrz. Christian Ludw. c. Stan. Kornat. i Marianny Karcz. Św. Mik. Tward.; pis. z. wsch.; Dobrog. Przyst.; Daniel Bronik.; Twardowska pis-wa z. wsch.

922

1714.3/XII. chrz. Joanna c. Macieja Bronik. i z/d. Rozb. Św. Hasa., Mikołajowa Przyst.

923

1714.25/XII. przyj. do kom. Andrz. Jaskol.; Franc. Kąsin.; Aleks. Gruszcz.; Dorota Jaskol.

924

1715.27/IV. poch. Piotra Tward.; poruczn. i dz. Skoków

925

1715.14/V. przyj. do społeczn. Jan Bronik. syn Zygmunta z Lukowa z Paług (był dotąd lut. ) 1715.23/VI. przyj. do Comm. panna Wierzchaczewska

926

1715.15/XII. chrz. Aleks. Bronik. s. Macieja i Rozb. Św. Brudzewski; Hasa Jerzy; Brudzewska; Piotrowa Rozb.

927

1715.26/XII. przyj. do Comm. Ludwika Przystanowska

928

1715.16/I. ślub Mikoł. Woinowski i panna Zofia Przybysławska. W domu u burm. Lisa

929

1716.30/I. chrz. w Nieszawie Maciej Andrz., s. Stan. Przystan. i Biegańskiej. Św.: Mik. Przyst., Budziszewska, Andrz. Przyst.; Helena Gruszcz.; Biegańska

930

1716.8/III. chrz. Mikołaj Marcian, s. Bronik. i Chlebowskiej. Św. Mik. Bron., dziadziuś; Eleonora Latalska; Bronik. matka

931

1716.15/III. poch. Aleks. synaczek Macieja Bronik.

932

1716.3/VI. chrz. Andrz. Krzysztof, s. Wład. Kurnat. w Łopuchowie i Lossow. Św. Andrz. Lurn. dziad.; Stan. Latalski; Eleon. Latalska

933

1717.10/VIII. poch. córka Joanka i Andrzej syn Mac. Bronik. z Leśniowa

934

1717.25/IX. chrz. Aleks. Kar. s. Jana Bronik. i Marianny. Św. Aleks. Chleb.; Zofia Svinarska pułkownikowa

935

1718.13/III. chrz. w Sroczynie Jan Jerzy, s. Jan Jerzego Kosicki i Zofii Żychl. -- Jerzy Rozb. z panią H. Latalska; Stan. Lat. z Rozb.

936

1718.19/V. chrz. w Gorze Lędnej. Wojc. Ludwik s. Dobrog. Kurnat. podkom. JKM -- Brudzewski z Jerzyną Kurn.

937

1718.22/VII. zanot. pod że ks. Bajkowski, kan. pozn. i tut. pleban nie chciał pozwolić na poch. tu ś.p. panny Barbary Kurnat. Jest poch. w Rejowcu

938

1718.18/IX. wym. Krzyszt. Brudzewski; Ewa Hel. Zaigliczowa z Rościnna (Seidlitz?)

939

1718.2/X. chrz. Aleksandra Bogum. c. Jana Bronik. -- Dorota Wedelska i Stan. Ostrowski

940

1719.11/IV. wymien. Jan Rozb. na miejscu swego rodzica Jerzego; Stan. Żychl. podkom-c kal.; pani Jadw. Kurnat.; panna Gorzyńska

941

1719.6/V. chrz. w Leśniowie Adam Chryzostam s. Macieja Bronik. i Rozb. -- Jerzy Kosicki z panną kat. Brzychwińską

942

1719.12/VIII. chrz. Kat. Marianna c. Jerzego Kosicki i Żychl. -- Dobrog. Kurn.; Jan Rozb.; pani Kat. Rozb.; panna Anna Rozb.

943

1719.24/IX. chrz. Bogusław Zbigniew s. Stan. Przystan. -- Mik. Bron.; Jerzy Kos.; Piotr Rozb.; Zofia Kos. pani; pani Brudzewska; Baikowska

944

1719. przyj do Kom. Karol i Franciszek Kurnatowscy, Kar. Kąsinowski

945

1720.4/IV. chrz. Andrzej Bogusł. s. Mac. Bron. z Leśniowa. -- Wojc. Rozb. z panią Lawreną Latalsą

946

1720.20/I. chrz. piotr Adam s. Żychl. P.K. -- Jerzy Kos. cześnik bracławski; Jerzy Szczaniecki pani Kat. Rozb. babka dziecka; Zofia Kos. cześn-wa bracł. 1722.31/V. chrz. Wikt. Ludwika c. Stan. Żychl. i Jadw. Rozb. -- Adam Rozb.; Jan Gurzynski; Karol Lichnowski; Jerzy Szczaniecki

947

1722.31/V. wym. pani Zofia Kos.; pani Teofila Szwejkowska, panna Anna Rozb.

948

1723.17/V. chrz. Kat. Joanna c. St. Żychl. -- Dobrog. Kurn. podkom. JKM; Jan Rozb.; Wład. Kos.; pani Gruszcz.; pani Kat. Rozb. babka; panna Ioh? Rozb.

949

1723.30/V. wym. z powodu introd. pastora Bonawentura Kurnat. Suecam. SRM.; Mik. Przystan.; Joh. Lochinski. 1723.27/XII. wym. Jan Kurnat. regent Canc. nakielskiej z panną Kos. z Gaju

950

1724.13/II. ślub Andrz. Kurnat. i Anna Bogum. Bronik. z/d. Przystan.

951

1724. w świątki przyj. do społ. stołu panna Katryna Rozb., c. Piotra ... 1724.13/XII. chrz. Jan Bogusł. s. Aleks. Gruszcz. (Z.) Adama. -- Mich. Dembowski z panią Kat Gruszcz.

952

1726.1/XI. poch. Aleks. Gruszcz.

953

1727.6/V. chrz. Eleonora c. Jerzego Rozb. i Bronik. Katarz.? -- Dębowski Michał; Kat. z Wolskich Gruszcz. regentowa Gn.

954

1727.9/XI. przyj. w niedz. do Kom. Władysław Bronik. i panna Ludw. Lichnowska

955

1728.2/V. poch. Michał Dembowski i Przybysławska. 1729.13/III.? poch. Dorota Gruszczyńska stara

956

1729. (zanot. na końcu roku) przyj. Jan Rozb.; Andrz. oraz Chrystj. Kurnatowscy z Sarbii

957

1730.23/I. poch. Wład. Kurnat. z Sobiesierni

730

poch. ult. Juli pani Anna Krzyszkowska z/d. Wierzchaczewska

958

1730. przyj. do kom. w B. Nar. Andrzej Przystan. 1731. w dzień W. Nocy Adama Bronik., a w Świątki Andrz. Przystan.; Wład. Wojnowski; Konstancja Kurnat. 1731/IX. Krystyna Wojnowska

959

1732.6/III. poch. Marianna Wojciechowa Bronik. 1732.4/VI. poch. Marianna Raczkowska z/d. Rzepecka, lat 112 i 12 niedziel. 1733.IX.(?) poch. Jadw. z Kurn. Rozbicka 1734.27/IX. poch. Katarz. Bronik. z/d. Rozb. z Leśniowa. 1734.(9/XI.?) poch. Wład. Kurnatowski. 1736.1/II. poch. Andrz. Wolski 1736.4/III. pani Ludw. Przanowska 1736.4/III. Jan Bogusław Kurnat., człek w religii b. uczony, jak druk pisał ślicznie

960

1736.4/III. przyj. do Kom. w Przewody Jaś Gruszcz.

961

1736.20/VIII. poch. Katarzyna na Gruszcz. 1736.31/II.? poch. Wład. Żychl.

962

chrz. w sam Dzień W. Nocy w Skokach Jadw. Marianna c. Andrz. Wierchacz. i Anny Rozb. -- Adam Aleks. Rozb.; Krzyszt. Kurnat.; Zygm. Drzewiecki, pani Ludw. Kurn. z Żernik; panna Marianna Rozb.

963

1737. w świątki przyj. panna Zofia Lossówna, panna Cordula Kurnat.

964

1737 10/VII. chrz. Wikt. Eleon. Barb., c. Bogusł. Żychl. -- Jan Żychl.; pani Joanna Kąsin.; kaszt-wa nakielska; Stanisław Żychl.

965

1738.30/XI. przyj do społ. panna Ludw. Bronik., 25/XII. panna Petronilla Kąsin.

966

1739.21/V. chrz. Ludwika, c. Bogusł. Żychl. Św.: Jerzy Szczan., pani Teofila Szweikowska, Zofia Żychl.

967

1740.17/IV. przyj. w Św. Wielk. panny Ludw. i Joanna Kurn.

968

1740. poch. (1740 r. druga poł.) pani Rozb. z Kosickich

969

1745.1/I. chrz. Ludw. Marcian, s. Bogusł. Żychl. i Joanny Rozb. Św. Jan Żychl.; Chryzost. Kąsin.; pani Eleon. Latalska; pani Teofila Szweikowska

970

1745.26/XII. przyj. panna Ewa Drzewiecka, 1746.10/IV. Andrz. Rozb.

971

1746.24/III. poch. panna Anna Wierzchacz. z Grzybowa

972

1746. chrz. Stan. Piotr, s. Mich. Wierzchacz. i Katarz. Rozb. Św: Andrz. Wierzch.; Jan Chleb.; Krystj. Kurnat.; Mac. Bronik.; Andrz. Kurnat.; pani Ewa Swinarska; Kordula Kurnat.; Marianna Rozb.; Teofila Swiejkowska. 1747.17/IX. chrz. Jerzy Bogusł., s. Krzyszt. z Bytynia Kurnat. i Ludw. Hel. ze Szczan. Kurn. Św: Jerzy Szczan.; Bogusł. Żychl.; pani Joanna z Rozb. Żychl.; Marianna z Majacz. Sarnowska; panna Anna Jadw. Żychl. 1748.29/IX. chrz. Jerzy Adam, s. Jana Adama Rozb. z Owieczek i Marianny Rozb. Św: Jerzy Rozb., Komornik wsch.; Adam Aleks. Rozb.; Wojc. Konst. Rozb.; pani Teofila Swiejkowska, panna Jadw. Rozb.; panna Marianna Rozb. 1748.7/IX. chrz. Zofia Jadw. c. Krzyszt. z Bytyń Kurnat. i Ludw. Hel. Szczan. Św: Andrz. Kurn.; Zofia z Kos. Drzewiecka. 1750.17/V. chrz. Adam Bogusł. s. Jana Ad,. Rozb. z Owieczek i Marian. Rozb. Św: Bogusł. Żychl.; Christj. Kurn.; pani Ludw. Kurn.; panna Jadw. Rozb.

973

1750. przyj. do Com. panna Helena Kurn.; panna Wikt. Barb. Eleon. Kurn.; panna Teresa Wierzchaczewska

974

1750.29/V. poch. Andrz. Wierzchacz. z Baranowa. 1751.1/VI. poch. Jan z Gurzynia Gurzyński. 1752.28/II. poch. Bogusł. Żychl., dz. Wiatraski

975

1752.10/VI. wymien. panna Katarz. Zofia z Bukowca Schlichtingowna

976

1752.26/XII. poch. Maciej Bronik. z Sannik

977

1754.23/V. przyj. do społ. w Wniebost. Ewa Kurnat.

978

1756.17/X. chrz. Joanna Ludw. Bogum. c. Jana Ad. Rozb. i Marian. Rozb. Św: Aleks. z Bytynia Kurnat.; pani Ludw. Żychl.; panna Wikt. Eleon. Barb. Żychl. 1757.20/II. chrz. Helena Marianna * 9, c. Bogusł. Lossow (luter.) i Anny Ludw. Kurnat. Św: Jerzy Szczan.; pani Ludw. Hel. ze Szczan. Kurnat.; Krzysztof Kurn.; Zofia Schlichting pani; Jan Schlichting; pani Jadw. z Kurnat. Szczan.

979

1757.20/III. poch. Krystjan Wład. z Bythynia Kurnat. 1757.22/X. poch. Jan Żychl. dz. Szczeczynski. 1758.2/VIII. poch. Konst. Bronik. generałowa z/d. Mielęcka. 1759.14/V. poch. Jerzy Rozb. komornik wsch. S.E.O.

980

1759.18/II. wymien. Zofia Drzewiecka z/d. Kosicka. 1759.13/IX. przyj. panna Marianna Wikt. Kurnat., a 3/VI. w Świątki Adam Drzewiecki

981

1759.13/XI. chrz. Teodor Ludw. s. Bogusł. Bukow. i Jadw. Anny z Mielęckich. Św. Aleks. Konst. Złotnicki; Joanna Żychl. z/d. Rozb.; Teodor Kaczkowski; panna Joanna Kurn.; Wojc. Konst. Rozb.; Ewa Złotn. z/d. Dziemb.; Kazim. Nowowieyski de Nova Villa; panna Joanna Rozb. Na dole dolepiona karteczka (późniejsza), że 25/VII. (roku nie ma) ochrz. był Jerzy Bogusł.; s. Bogusł. Bukowieckiego i Jadw. Anny Mielęckiej

982

1760.27/III. poch. na cment. Krzyszt. Ludwik Łodzia z Bytynia Kurnat. podstoli sochacz. 1760.22/XII. poch. Piotr Rozb. 1764.22/I. poch. Bogusław Bukowiecki, dz. Dziećmiarek S.E.O. zborowy

983

1763. przyj. Dn-ca XIX post Trinitatis panna Joanna Eleon. Bukowiecka. 1764.8/VII. wymien. Jan Złotnicki, podstoli pozn.; pani Joanna Złotn. z/d. Dziemb.; Ludwik Żychl.; Maksymilian. T. Złotn.; panna Joanna Rozb.

984

1765.1/IX. chrz. Stan. Ludw. s. Piotra Żychl. i Marianny Wikt. Kurnat. Św: Jerzy Szczan.; pani Ludw. Kurn.; Ludwik Żychl.; pani Jadw. Szczan.; Jerzy Kurnat.; panna Hel. Kurnat.

985

1767.8/VI. poch. Ksawery Stan. s. Piotra Żychl. konsyliarza na ten czas konfed. toruńskiej i Marianny Wikt. Kurnat.

986

1766.3/XI. wymien. panna Karolina Zaydlicowna. 1768.10/VI. panna Krystyna Katarz. Hel. Eleon. Złotnicka

987

1768.20/XII. chrz. w Pozn. Ludw. Anna, c. Ludw. Marcyana Żychl. dz. Wiatrowa i Joanny Eleon. Bukowieckiej. Św: Jerzy Łagowia Szczan.; pani Jadw. Kaczkowska z/d. Miel.; primi voti Bukow.

988

na chrzcie u pastora 1771.21/III., przebywaj. z powodu zawieruchi w Polsce zagran. w Wąsoszu Śl. (niem. Hernstadt) wymienieni Jerzy Szczan.; Piotr Żychl.; Fryd. Aug. Wilh. de Pannewitz; Fryd. Wilh. Brochhausen, regimentu kwatermistrz; pani Marianna Wikt. Żychl.; Eleonora Erdmuth de Burwitz; panna Hel. Kurnat.

989

1774.4/III. poch. Ludwika Hel. Kurnat. z/d. Szczan.; wdowa po śp. Krzyszt. Kurn.

990

1776.28/VII. chrz. Teofila Kat. Petronela c. Wojc. Konst. Rozb. (z Rozb. Śreniawa) i Kat. Beata Kurnat. (Łodzia z Bytynia). Św. Maksym. Złotn. (z Złotnik Prawdzic), dz. Wysoki; Jerzy Konst. Złotn. (j. w.); panna Ludw. Rozb.; panna Katarzyna Złotnicka

991

1776.22/XI. poch. Konst. z/d. Kosicka, I v. Mlekicka, II. v. Elżanowska. Lat 70 et quad excurrit mortna. 1790 w Pocarzewie

992

1777.23/I. chrz. Ludowisia Anna Wikt. c. Jerz. Kurnat., JKM kapitana, dz. Kowalskiego, (gdzie był chrzest) i Hel. z/d. Mojaczewska z Gościeiewic pod Punicami. -- Jan Aleks. Mielęcki z Wioski, dziad a latere położnicy; Piotr Żychl. szamb. z Szuder na Śląsku szwagier kapitana; Maks. Złotn. z Wysoki; Ludw. Miel. z/d. Przystan. z Wioski; Marianna Żychl. szambel-wa, siostra kapit.; Joanna Złotn. z Wysoki z/d. Dziemb., wyzn. ang.; panna Joanna Kurn.; siostra przyrodnia kapitana

993

1777.9/II. poch. syn? brak Wojciecha Konst. Rozb. 1777.7/VI. poch. panna Ludw. Rozb. 1777.27/VIII. poch. Marianna Zofia Kurnat. z/d. Bronik. z Ostrowa. 1778. poch. w lutym brak im. synek Wojc. Konst. Rozb. 1778.21/III. poch. brak im. synek j. w. Rozb.

994

1778.21/VI. chrz. Joanna Teofila, c. Ludw. Marcjusza Żychl. dz. Wiatrow; i Joanny Eleon. Bukow. Św. Aleks. Złotn.; panna Ludw. Bronik. 1778.4/X. chrz. Ewa, c. Wojc. Konst. Rozb. i Beaty Kurnat. Św: Adam Rozb.; pani Rafalska

995

1778. przyj do społ. Jan Złotn. panna Joanna Marcyjanna Złotn., panna Aleks. Bogum. Kurnat.; panna Hel. Fryd. Lossow.

996

1778.2/IX. poch. Ludwika, Anna Wikt. c. kapit. Jerzego Kurnat., dz. kowalski. 1779.1/I. poch. Kurnat. wdowa. 1779.3/XII. poch. Marianna Rozb. 1779.?/II. poch. v. Załuckowska 1780.16/I. poch Wojc. Konst. Rozb. z Latalic

997

1781.15/I. chrz. Karol. Zuzanna, c. dz. Wiatrow. Ludw. Żychl. i Joanny Eleon. Bukow. Św: Aleks. Złotn.; panna Aleks. Bogum. Kurnat.

998

1782.3/II. poch. Marianna z Rozbickich Rozbicka ze Sulina. 1782.9/III. poch. Karol Bogum. Wład., s. Jana Złotn. z Popkowa

999

1784.18/IX. przyj. do Kom. na preparacji polskiej: Ludw. Anna Żychl. z Wiatrowa, lat 16; panna Franc. Józ. Tward. z Owieczek, lat 14; panna Teofila Katarz. Rafalska, lat 16; panna Antonina Teofila Rafalska, lat 14

1000

1785.27/IV. poch. Ewa Beata Rafalska z/d. Kurnat. lat 43, mies. 1 dni 9. 1785.17/VII. poch. Wikt. Helena c. Ludw. Marcjana Żychl. Mies. 3, dni 18

1001

1785. 3/VII. chrz. Andrz. Bogusł. * 10/VI. s. Ludw. Marcj. Żychl. dz. Wiatrowa i Joanny Eleon. Bukow. Św: pułk. Andrz. Tward. z małż. Marcjaną z/d. Ostrowska

1002

1785.22/V. wymien. gen. lieut. Golcz właśc. dóbr Grabowskich

1003

1786.4/XI. poch. Anna Zawadzka, fundatorka Zboru. 1787.17/IX. poch. Helena Bogum. z/d. Miel. Karczewska z Kowalskiego, lat 64, m. 7, dni 22

1004

1786.23/II. chrz. Aleks. Karol w Klastawie przez past. August. Confess., s. Adama Zygm. Drzewiecki, dz. Latalic i Zofii Hel. Miel. Św: Kar. Adam Miel.; August Bachstein; Zofia z Trepków Miel., babka; Karol z Bojan. Miel. 1787.15/IV. wym. Maks. Złotn. 1788.13/II. wym. Kar. Adam Bukow.; Ksawery Ant. Tward.; Marcjanna Ludw. z/d. Ostrow. Tward. pułkownikowa; panna Joanna Marcyanna Złotn.

1005

1789.16/I. poch. Jan Adam Rozb. dz. z Solina. Lat 76 1792.4/I. poch. Maks. Rudolf Tyburcyus Złotn., dz. Wysoki, senior zboru tutejsz. † 1791.28/XII. Lat 70, dni 8

1006

1789.28/IX. chrz. Teofila Marianna, c. Adama Drzewiec. w Latalicach i Zofii Miel. Św: Pułk. Andrz. Tward. z Owieczek; Ludwik Karcz. z Czarnotku; Jerzy Złotn.; Jan Złotn.; Teofila Karcz. z Czarnotku z/d. Miel.; Marcyanna Tward. z Owieczek z/d. Ostrowska; pułk-wna Ludwika Tward.; panna pułk-wna Franc. Tward.; Ewa Rozb. z/d. Drzewiecka. 1790 r. (wklejona kartka z zazn. że wobec nieobecności tu tego czasu pasterza chrztu dokonał ksiądz; proboszcz węglewski) chrz. w dn. 1790.17/IX. Zofia Marianna w Latalicach, c. Adama Zygm. Drzew. i Zofii Hel. Miel. Św. Paschalis Radoliński regens pysdrski; Józef Lukaszewicz, komisarz województw W. pl.; Teofila z/d. Miel. Karcz.; Teofila Karcz., córka. 1790.26(31?)/I. chrz. Aleks. Elżb. c. Ludw. Żychl. dz. Wiatrow. i Joanny Eleon. Bukow. Św: Ludwik Bukow.; Helena Lossówna

1007

1791.przyj do Kom. Bogumiła Żychl. 1792.15/I. ordynowany seniorem zborowym Adama Zygm. Drzewiecki, dz. Latalic

1008

1792.20/II. ślub w Owieczkach Jan Zygm. Złotnicki, dz. wysoki i panna Jozafata Franc. Twardowska

1009

1792.7/III. poch. Teofila Marcynna, c. Adama Zygm. Drzew. 1792.25/III. poch. Adam Zygm. Żychliński, dz. Nieszawy. † 20 mar. Lat 49, m. 9

1010

1792.15/VII. chrz. Ludwik Krzysztof Jan w Latalicach, s. Adama Zygm. Drzew. i Zofii Hel. Miel. * 13/VI. Św: Ludw. Marcjan Żychl., Zofia Eleon. Miel. z/d. Trepka; Ludwik Karcz.; Ludwika Chryst. z/d. Glezimierska Żychl., Bogusł. Karczewski; Teofila Karcz. z/d. Miel.; Aleks. Szczep. Żychl.; panna Anna Ludw. Miel. 1793.3/VII. chrz. Teodor * 10/VI. s. Ludw. Marcj. Żychl. dz. Wiatrowa i Joanny Eleon. Bukow. Św. pułk. Andrz. Tward. i małż. Marcj. z/d. Ostrow.

1011

1793.3/VII. poch. Franc. Przystan. 1794.4/III. poch. panna Ludwika Bronik. † 1/III.

1012

1793.15/X. chrz. w Międzylesiu za Mieściskiem, Stan. Paweł * 11/VII., s. Mich. Krzyszt. Chleb. i Anny Kumorowskiej. -- Krzyszt. Zygm. Chleb., Marianna Chleb. z/d. Ziemięcka

1013

Za podpisem mpp. o datą 1781.31/V. leguje Anna Zawadzka, panna na kościół skocki 50 czerw. zł. Pieniądze, przeznacz. na budowę nowego kościoła, bierze Maksymilian Złotnicki i płaci jej-póki ona żyje-prowizję, a po jej śmierci oddaje kościołowi. Za to Anna Złotn. otrzymuje do końca życia wolne pomieszkanie na plebanii w izdebce

1014

1712.8/VI. chrz. Barb. Hel. c. Aleks. Schlichting z Sanel i Vitschin -- panna von Nostitz; pani Barb. Hasin; Jan Jerzy Noslitz

1015

1715.21/VIII. chrz. Joanna Zofia c. Aleks. Złotn. (Slotnicky), dz. na Splawa. -- Vutona Zofia Unruh z/d. Nostitzin; Aleks. von Lucke

1016

1715.4/IX. wym. Karol Bojan. dz. na St. Bojanowo i Robaczyn. 1716.17/VIII. Anna Konst. Bojan.

1017

1717.21/VI. chrz. Chryst Marianna c. Aleks. Złotn. na Splawa etc. -- pani Jadw. Kurn., Aleks. Bojan., dz. na alt Guhle Golinka, Kar. Bogan. dz. na Robaczyn Aleks. Kurnat.

1018

1718.26/V. chrz. Anna Konst. c. Kar. Bojan. dz. na St. Boj. i Robaczyn.

1019

1719.5/XI. wym. Ludw. Złotn.; panna Elżb. Marianna Dziemb.; pani Barb. Trusczkin; pani Eleon Bogum. Bojan.; Bogusł. Bojan. Tiburtius Renicwitzky stolnik, Aleks. Złotn.

1020

1721.22/VIII. chrz. Zofia Kuneg. c. Złotn. podstolnik, pan na Splawa pani Borzymowska; Bogusł. Bojan.

1021

1722.23/III. chrz. Maria Eleon. c. Bogusł. Unruh na Piotrkowice (Peterkowitz). wym. Joanna Hel. panna Unruh, panna Maria Bogum. Haasen; pani Eleon. Kat. de Bukowczkin; pani Joanna Marianna Unruh, stoln-wa wschow., pani Hel. Żychl. podkom-na kal., pani Anna Dorota Haasin; pani Charl. Bojan.; pani Ursz. Drozdowska, Kar. Unruh stolniksch; Wład. Dzierż; Kar. Bojan; Jerzy Unruh.

1022

1722.16/IV. wym. panna Złotn. z Splawe (Splawie) pani Złotn. z Jiseritz (Jezierzyce). 1723.25/IV. pani Małg. Bojan.

1023

1723.28/XI. chrz. Eleon Charl. c. Kar. Bojan. dz. na St. Bojan., Robaczyn Nietąszkowo (Nitsch) i matki von Rauschendorffin

1024

1724.16/VIII. chrz. Karol Zygm. s. Bogusł. Unruh na Piotrkowice. Wym. pani Joan. Hel. Unruh; Eleon. Kat. (?Bukow.), pan O. Haase na Jeschin, młodz. Krzyszt. Konstantyn Bukowetzki; Jan Aleks. Drozdowski

1025

1731.9/X. chrz. Jan August s. Bogusł. Unruh. obecni: Eleon. Kat. Bukow. pani; pani Maria Kosicka; pani Konst. Jaskulec.; pani Elżb. Unruh; Bogusł. Aug. Bukow., Zygm. Unruh; Bogusł. Haase; Aug. Kalkreuther; Ludwik Zygm. Bukow.; Konstantyn Aug. Schlichting; Jerzy Unruh. 1733.16/III. chrz. Joanna Florent. c. Bogusł. Unruh na Seschin. Obecni: Jaschkuletzka pani; pani Bukow.; Haase na Baranowa; Jerzy Haase; Krzyszt. Haase, Bogusł. Haase

1026

1735.21/III. chrz. Bogum. Adam s. Bogusł. Dziemb. na Puppen (Popowo) obecni: Jan Potwor; Jan Rozb. Joanna Dziemb., Marianna Unruh; Ludwika Przystan.; panna Wikt. Dziemb.; panna Joanna Potwor.

1027

1755.13/VI. chrz. Charl. Hel. c. Bogusł. Unruh na Jaschine

1028

1735. wym. na chrz. w Kelcke (Chełkowo) panna Eleon. de Schembowska

1029

1735.26/X. chrz. Charl. Dorota, c. Jana Bogusł. de Haase Badlitz dz. na Jaschin i Baranowe. 1736.8/X. chrz. Kar. Zygm. 1. Jana Bog. j. w. z obecn., Kar. Zygm. Kalckreuth; Karol Gottlob Bojan. młodz; Kat. Unruh z/d. Bukow.

1030

1736.9/XI. chrz. Bogusł. Ludw. s. Bogusł. Dziemb. dz. Poppen. z obecn.: Joanna Dzembowska Jerzy Unruh.

1031

1742.30/IX. chrz. Sebastian Gottlob, s. Zygm. Lucke dz. na Zirpe (Sierpowo), Wolsch ... i Belenczin. Z obecn.: wdowa Haasa z/d. Bojan.; Bogusł. Bojan. 1744.26/IV. chrz. Jan Stefan, s. Zygm. j. w. z obecn. pani Ewa Dorota Seidlitz

1032

1744. wym. Tit. Konstantyn Liedlich i właśc. części folwarku Neugut (Nowa Wieś.?)

1033

1747.10/VIII. wym. Joanna Tabea z/d. Bojan. owdow. de Haasa Radlic; Zygm. Lucke na Sierpowo dz.

1034

1747.20/VIII. chrz. Stefan Aleks. s. Zygm. Lucke dz. na Sierpowo. Z obecn. Amalia (panna) Lucke z Saul; panna Fryd. Bojan.; pani Fryd. Bojan., pani Fryd. Boj. (drugi raz) Zygm. Lucke dz. na Saule (Sulejewo), Stef Bojan. dz. na Bojan; Sebastj. von Seidlitz Pfenrich (Fähnrich?), Kar. Bojan. z Gule

1035

1758.8/II. chrz. Joanna Eleon. Charl. c. Aleks. Bojan., JKM w Polsce i jaśnie ośw. Kurf. Sask. Kammerherr i dz. Nietąszkowo, Robaczyn, St. Bojan., Sierpowo i Wolsch z obecn.: Jan Jerzy v. Bottmar; Jan Aug. Bottmar; pani Charl. Bottmar; Fryd. Bojanowska; Helena Unruh; Jan Moaschewsky; Jan Unruh

1035

1762.21/VIII. wymien. pani Kammerher Eleon. Hel. Bojan.; Aleks. Bojan., Ludw. Unrug

1037

1763.29/III. chrz. Aug. Aleks. Gottlob, s. Aleks. Bojan. Kammerh. dz. na Nietąszkowo, St. Bojan., Robaczyn, Sierpowo, z obecn. 6 nazw. szlach. bez imion. 1765.19/VII. Hel. Marianna Eleon., c. Aleks. Bojan. z obecn. 5 nazw. szl. bez imion. Chrzest był w Nietąszkowo. 1767. chrz. Juliana Henrietta Wilh., c. Aleks. Bojan. z obecn. 4 nazw. bez imion

1038

1767.19/VIII. chrz. Hel. Elżb. c. Krzyszt. Piotra Unruh dz. Sulejewo, z obecn.: Alesk. Bojan. i 4 nazw. bez imion

1039

1768.11/IV. chrz. Jan Henr. Stan. s. Aleks. Bojan. z obecn. 2 nazw. bez imion. 1770.28/X. chrz. Charl. Fryderyka c. Aleks. Bojan. z obecn. pani generał Bojan. i 4 szl. bez imion. Śluby

1040

1738.27/XI. śl. Jerzy Bernhard Sodmann, kap. w armii kor..., syn tit. Eberhard'a Sodmann proboszcz na wyspie Rugii (Rügen) i panna Joanna Eleon. Elżb. Borzymowska, c. jedyna po burgrabim Fraustadt

1041

1766.17/IV. śl. Aug. Leonard. Kalckreuter i panna Kar. Konst. Lucke oraz tego samego dnia Krzyszt. Piotr Unruh i Zofia Małg. Lucke, panna. Obie panny są siostrami

1042

1779.29/IX. śl. Kar. Fryd. von Curtus kap. Cron Infant. Regim. gen. lieut. von der Golz i panna Gor. Fryd. Juliana von Junge, c. Kar. Fryd. Junge, król. por. podpułk. w pułku j. w.

1043

1784.14/VI. śl. Ludw. Żychl. dz. na Grabiniec pod Kaliszem, wyzn. ref. i panna Joanna Hel. Unruh, c. właśc. Grzywno, najmłodsza śl. w Pol. Jeseritz

1044

1718.26/VI. poch. pani Bojan. z/d. Wisnewska, lat 40, m. 4, dni 17. Opis pogrz.

1045

1724.26/XI. poch. Kar. Zygm., 14 tyg. 4 dni s. Bogusł. Unruh na Piotrkowice

1046

1768.18/VII. poch. Joanna Eleon. najst. c. Aleks. Bojan. JKM Kammerh. dz. na Nietąszkowo, St. Bojan. Robaczyn. Lat 10, m. 5

1047

1776.4/III. poch. Adelgunda owdow. Riehter Gottfr. z/d. von Bleichenbleich, lat 81, m. 4. Defuneti

1048

1777. Dom. XIII Trinit. Gottlieb Adam Dziemb. dz. na Popowo etc. † 16/IX. w Popowo. Lat 42

1049

1778. Dom X Trinit. (wrzes.) Fryd. Beata, c. Kar. Chryz. Unruh, b. Właśc. Dębiec z domu Skrzydlewo i pani Karol. z/d. Lossow. Lat 3 ur. w Lesznie poch. w Jezierzyce

1050

1778. Dom. XII Trinit. Unruh Eleon. Lat 1 1/2 c. Kar. Chryz.j.w. i Kar. Lossow. Ur. w Leszno i poch. w Jezierz.

1051

1781.24/VII. Kar. Bogusł. Dziem. dz. na Jezierzyce (potn. Jeseritz) 75 lat, 9 mies. i 28 dni. W Robaczynie 22/VII. versenkt i 24 egzekwie

1052

1782. Dom. Sexages. najmł. jeden rok, 11 m. 19 dni, imien. ? niewypełn. c. Karola Chryzost. Unruh z domu Skrzydlewo, niegdyś właśc. i pana Dębiec. Poch. w Jezierz. 1782. Dom. Oculi młody Kar. Chryzost. Unruh, lat 10 i 16 tyg. syn Kar. Chr. jak wyżej, zmarł na ospę

1053

1784. Die Epiph Christi Andrzej Moszczeński, wojew. inowr., kaw. ord. B. orła i św. Stan. etc., naszej dz. ojciec †, 1783.18/XII. (umrzeć musiał gdzie indziej a tu uczczono dzwon.)

1054 (Śmigiel)

1777 3/I. panna Gottlieb Unruh z Grzybno i Jezierzyce (Pol. Jeseritz), pani Eleon. Bojan. z/d. Bothmer dz. na Nietąszkowo; Aleks. Gottlob Bojan., dz. na Nietąszk., Robaczyn, St. Bojan. etc. 1778.6/IX. wym. trzy panny Unruh: 1)Beata, 2)Helena Gottlieb, 3)Hel. Elżb.; Karol Unruh dz. na Rozbitek

1055

1779.26/VIII. chrz. Eleon. Karol. c. Adama Żychl. (wyzn. refor.) niegdyś dzierż. (Miethherr) Śmigla i matki ewang. obecni: pana Joanna Eleon. Bojan. (Nietąszk.); pani Joanna Eleon. Bojan. (Nietąszk., St. Bojan. etc.) tit. plen. Ferd. von Reibnitz pułk. król. pol. pieszej gwardii koronnej; tit. plen. Aleks. Glezimierski lieut. w król. prusk. Bosniaken pułku

1056

1779.3/XII. wym. panna Hel. Marianna Eleon. Bojan. (Nietąszk.) 1780.1/IX. panna Helena Kat. Gottliebe Unruh z Grzybno albo (oder) Pol. Jeseritz; Aleks. Gottlob Aug. Bojan. dz. jak poprz.

1057

1782.1/III. chrz. bliźniaki 1)Anna Hel., 2)Joanna Eleon. córka Kar. Chryzost. Unruh niegdyś dz. Dębce obecni: Bogum. Hel. Seidlitz z/d. Dziemb.; Seidlitz Jan Balt; panna Hel. Bogum. Unruh, panna Joanna Marianna Unruh

1058

1782.26/VII. chrz. Stan. Kar. Fryd., s. Kar. Fryd. von Curtius kap. król. pol. piesz. pułku der Königin genannt. Chrzest w Kościan (Kosten) obecni: Dorota Amalia von der Golz z/d. hr. von Kaiserling; Joanna Hel. Eleon. Bojan. z/d. bar. von Bothmer dz. na jak poprz., pani Eleon. Teresa von Jungin, i podpułk.; Aug. Stan. bar. von der Golz komend. gen. lejtn w W. Polsce; Kar. Aleks. Bojan. król. pol. Kammerh.; Józef von Junge lieut. w zast. Jana Beniam. von Maertens ros. jen. u maj. piechoty

1059

1783. wym. 2 tut. panna Jul. Wilh. Henrietta Bojan. (Nietąszk. etc.) 1783.5/VII. panna Marianna Eleon.

1060

1783.28/VII. chrz. Aleks. Zygm. s. Kar. Chryz. Unruh niegdyś właśc. Dębce i [brak imienia] z/d. Lossow. Obecni panna Hel. Gottliebe Unrug, pani Konst. Seidlitz, pani Luiza Kurnat., Aug. von Bachstein, Jan Balt. Korzbok Seidlitz, Jan Samuel Szarzyński

1061

1786.16/X. chrz. Tadeusz Kar. Ludw. Eug. * 5/X. s. Aug. Gottlob Aleks. Bojan. król. pol. Kammerh., dz. na Nietąszk. etc. i Zofii Charl. z/d. hr. von Malzen. Pierworodny. Obecni pani Kammerfrau Eleon. Bojan. z/d. Bothmer, panna Henriette Bojan., panna Chrl. Bojan., starost. solecki Jaroczewski; król. Kammerh. v. Potworowski; pan v. Hake

1062

1787.10/XII. chrz. Gust. Alfred Kaz. Xavier * (dopisek) 1787.30/XI., syn drugi Aug. Gottlob Aleks. Bojan. król. pol. Kammerh. i Zofii Charl. z/d. hr. von Malzahn. Św: Ksaw. de Turno król. polskiego gen. i stolnika żona; król. pruski Kammerh. von Ponikan; pruski kammerh. i kaw. pol. orderu Stan. Kaz. von Malzahn; podcz-na Nepom. Chłapowska; pułk-wa Mojaczewska z/d. Kotwitz; hr. Henrietta Boj. i Charl. Bojan.; gen-wa Boj. z/d. Kotwitz; Karol Aleks. hr. Boj. król. pol. kammerh., kaw. ord. Stan.

1063

1788.7/VI. wym. Chłapowski podczaszy wschowski; comtesso Jul. Henriette Wilhelm z Robaczyn Bojanowska. 1788.18/XI. wym. madame Magdalena d' Orseval

1064

1789.29/VII. chrz. Elżb. Ant. Henriet. Zofia Eleon. Aleksandryna, córka Aug. Gottlob Al. Bojan. król. pol. kammerh. dz. na Nietąszk., Sierpowo; Wolsch etc. i Zofii Charl. z/d. Malzahn. Obecni: Fryd. Elżb. z/d. Kotwitz owd. Boj.; Elżb. Marianna Maria Mojaczewska z/d. Kotwitz; Joanna Hel. Eleon. owdow. Boj. z/d. Bothmer pani Robaczyn i St. Boj.; hr. Henriet. Wilh. Jul. Boj.; hr. Charl. Fryd. Boj. panna Fryd. Amalia Hel. Kuneg. Unruh z Międzych.; Jerzy bar. Bothmar; Stan. Mojacz. król. pol. pułk.; Ferd. Aleks. Leop. v. Reibnitz; król. pol. pułk.; Sam. Szarzyński kap. w holend. służbie

1065

1790.14/I. chrz. Jerzy Zygm. s. Aleks. Zygm. Seidlitz dz. Sulejewo (Saule) i Konst. Joanny Eleon. z/d. (przekreśl. Żychl. i nadpis. inną ręką von Schwainitz. Obecni: Jan Ern. Żychl. stoln-c smol.,dz. w Röhrsdorf; Zygm. Wład. Żychl. dz. w Lissen; Aleks. Mojaczewski dz. Ulbersdorf; hr. Henriet. Wilh. Jul. Boj. z Robaczyn panna Hel. Bogum. Unruh z Jezierz.

***

Śmigiel śluby 1790.

1066

1811.15/IX. śl. Janusius Konst. Mielęcki, były premierlient w król. prusk. służbie, Kaw. Verdienst ordens i panna Julianna Joanna Kar. Potworowska, druga córka Jana Potwor. król. prusk. Kammerh., kaw. ord. Św. Stan. i wielk. czerw. orła. Ślub w Deutsch Presse (Przysieka Stara) Zmarli

1067

1789.11/VI. poch. Kar. Aleks. Bojan., JKM w Polsce Kammerh. kaw. ord. Św. Stan. General Senior kośc. ewang. wyzn. ang. w W. Polsce i Prezydent Konsyst., dz. dóbr Boj. stare, Robaczyn, Nietąszkowo, Sierpowo i Wolsch. Poch. w Robaczyn

1068

1804.22/V. poch. Ernest Maks., 9 mies. i 5 dni, jedyny syn Ern. Ludw. Henr. Konst. hr. Kalkreuth i Aggregirten rotm. w pułku drag. Brusewitz oraz Chrl. Joanny Jadw. z/d. Unruh, † 20/V. (Abrehrung) poch. w Robaczyn

1069 (Trzebosz)

1860.31/X. chrz. Eleon. Józefina Henriet. Maria Ewa c. król. prusk. lieut spenoj. (a.d.) i wł. Trzebosz i Klein Saul hr. Kar. Fel. v. Königsdorff i Marii z/d. v. Bally. * 1860.13/IX. z chrz.: panna Klara v. Pritzelwitz z Wrocł. jed. c. zmarł. majora Ferd. v. Pritz. w Erfurcie; panna Melania v. Massow, 2ga c. kr. kammerh. na Bronau; Eleon. bar. v. Ende z/d. Königsd., z Scheitnig pod Wrocł. ż. landrata; Henriet v. Königsd. z/d. Pritz, babka z Wrocł. wym.: Józefina von Wallhofen z/d. Zimieczki (Ziemięcka?) w Rosenberg, prababka; Józefina v. Bally z/d. Wallhofen w Rosenberg babka. 1863.28/IX. chrz. Maria Anna Klara Engelberta Ewa Königsd. C. j. w. Szereg chrzestnych m. i. j. w.

1070 Trzebosz (257/1)

1695. wym pani Anna Maria von Sack z/d. Schwienitz, pani na Libichen, Korangelwitz itd., Henryk Oswald von Sack, pan na Libichen, Korangelwitz, Trzebosz, Klein Schwein Huldendorf, Liebstein panna Barb. Hel. von Sack na.. (wym. 4 pierwsze miejsc.) itd.

1071

1656. chrz. czwartek po Ziel. Św. Aleks. s. Aleks. von Stoschen na großen Tschirnaw. -- Stary pan von Stojvse h(err?) Cas ... i? Laslan von Stosche Balt. von Stosch nasi obydwaj hochgeehrte h. Stosche pani von Selßaur [?] nasza Lehnsfrau

1072

1656. wym. z okazji lustr. kośc. (zap. 29/V.) Jan Jerzy von Stosch, którysprowadził obecnego pastora do Trzebosz, a przedtem Helena Stoschin z/d. Rothkirchen do Oßig im. Lübenischen (bilde. w Oßig) był 21 lat, a tu w Trzebosz pracuje 12 lat

1073

1657. Comman. D-ca ... tag? Caps von Stosch (z swymi ludźmi? ilość 29) (przed D-ca Oculi)

1074

1671. 11 Trinitatis wym. Jan Jerzy von Stosch i Kreidelwitz, panna Groditz, Trzebosz, Altwasser, Klein Schwein, Pinguarl? etc. 1677.14/IX. 1680.17/VI. 1683.27/XII. Anna Barb. Stoschin z/d. Luckin, pani na Trzebosz. W 1686.13/IV. fig. jako wdowa na Trzebosz. 1683.27/XII. panna Barb. von Särr?, określ. w 1685.4/X. jako panna na Weissig

1075

1682. poch. śp. Ewa Maria na Sackin z/d. von Stosch, pani na Lübchen, Korangelwitz, Trzebosz tid., żona Henr. Oswalda, pana na j. w., która zmarła minionego (erwichenen) 13/IV. w Lübchen

1076

1685.2/II. poch. Katarz. wdowa po śp. Jerzym Schlichting

1077

1687.7/IV. chrz. Jadwoga, c. Ludw. Jaskolecky na Kawcze. -- m. i. Adam von Kalckreuter; pani Kalckreuter

1078

1689.25/X. wym. Henryk Oswald v. Sack na Trzebosz; Anna Maria Gräfin? von Gelhorn? z von Schweiniz; Anna Barb. Stosch z/d. Luck, Anna Maria Sack z/d. von Schweinitz, Zuzanna Małgorzata Motschelnitz z/d. von Schweinitz, Barb. Eleon.? von Bessin (Beffin)? z/d. Braun, Hel. Małg. Freudenwich? z/d. von Seidlitz; panna Jadw. Schweinitz, panna Barb. Mariana Seydlitz; 1696.16/III. wym. Henr. Oswald Sack, Anna Maria von Sack (żona?) 1699.1/VII. wym. Anna Maria von Sack na Liebichen etc.; pani Schweinitz na Neusorge

1079

* 1702.11/III., chrz. 12/III. August Henneris syn Juliusza Aug. von Bothmer i Barb. Hel. z/d. Sack państwa na Trzebosz. -- Henr. Oswald von Sack, panna Liebichen; Jan Fryd. von Besse, pan na Saberwitz; Stef. Bojan. pan na Gołaszyn (Bersdorf); Jan Fryd. Besse junior na Saberwitz, Anna Maria Sack z/d. Schweinitz, pani na Liebichin; Małg. Eleon. Schweinitz z/d. Bothmer, pani na Kranch; Suzanna Małg. Motchelnitz z/d. Schweinitz, pani na Diban Barb. Eleon. Besse z/d. Broin (Braun), pani na Saberwitz; panna Joanna Małg. Sack (na Liebichen); Zuzanna Sack, panna na Liebichen; panna Ewa von Bose; panna Zuz. Hel. von Stiewitz (Stöwitz), panna Barb. Mariana von Seidelitz na Purlewitz. 1703.15/VII. chrz. rodz. j. w. córka Małg. Mariana Hel. Bothmer. -- Henr. Oswald Sack, panna na j. w.; Jerzy Abrah. v. Stosch, pan na groß Tschirnau, Landes Aeltester; Fryd. Mutschelwitz na Dieben, Landes Aeltester; Balt. Aleks. Schweinitz na Neu Sorge; Jan Fryd. v. Bes na Geischen; Stef. Bojan. na Gołaszyn; Anna Maria Sack j. w.; Małg. Eleon. Schweinitz j. w.; Zuz. Małg. Motschelnitz j. w.; Barb. Eleon. Bees j. w.; Maria Marianna v. Tschammern z/d. v. Binar na Groß Nieder Tchirnich; panny: Joan. Małg. oraz Ewa Zuz. Sack; Zuz. von Stöwitz; Anna Elżb. Motschelnitz; Eleon. von Oraltersdorff; Elżb. Seidlitz oraz Barb. Marianna Seidlitz. 1704.13/VII. chrz. rodz. j. w., córka Joanna Zofia. Obecni Henr. Osw. Sack. na j. w.; Jerzy Abrah. Stosch, des Gurauschen Kreises Landes Aeltester, na Ober Tschirnau etc., Jan Fryd. Bes pow. Herrenstadt Landesaelt., na Saberwitz etc. Jerzy Kacper Tschammer, de Rietzischen Kreises Deputirter, na Nieder Tschirnau etc., Balt. Aleks. Schweinitz na Neusorge; Jan Fryd. Beess na Geischen etc.; Anna Maria owdow. hr. von Gelhorn z/d. Schweinitz; pani Anna Maria Sack z/d. Schweinitz na j. w.; Barb. Eleon. Beess z/d. Braun na j. w.; Sabina Elżb. Schweinitz z/d. Stosch, na Neusorge; panny: Joan. Małg. Sack, Ewa Zuz. Sack, Zuz. Hel. Stiewitz, Barb. Marianna Seidlitz na Borlewitz. 1705.24/VIII. chrz. córka rodz. j. w. Anna Charl. Hel. Wśród obecn. i drugi Jan Fryd. Bese na Guschen. Szereg nazwisk się powtarza. 1706.3/XI. chrz. rodzice j. w. córka Ewa Hel. -- powtarza się szereg poprz. nazwisk. Trzy córki rodz. j. w. 1) Małg. Mariana Hel. 2) Joanna Zofia 3) Anna Charl. Hel. zostały pochow. 1706.28/I. (zapis pod jedną datą) 1708.1/V. chrz. rodz. j. w. córka * 30 kw. Anna Eleon. Dorota wśród chrz. Carolus Bojanowski, pan na Gołaszyn, Bojan. etc., panna Ewa Zuz. Sack, panna Małg. Dor. Bothmer. 1710.18/V. chrz. córki (wym. tylko ojciec) im. Joanna Charl. 1711.16/XI. chrz. córka rodz. j. w. im. Joanna Kryst. -- Kacp. Tschammern na Nieder Tschirn Dasech; Fryd. Oswald Tschammer na Kutschborwitz; Anna Maria owd. Sack, panna Wikt. Maria Juliana von Truchleben, panna Anna Maria Sack. 1713.4/VI. chrz. rodzice j. w. syn Jan Jerzy. -- Stefan Bojan.; (Christian)? von Haugwitz na Saberwitz; Jan Gruszczyński z Triebitz; pani Ursz. Schweinitz na Großtschirne; pani Anna Maria Sack; panna Wikt. Maria Juliana von Drauchtleben, panna Anna Henriet. Sack. 1714.13/XI. chrz. rodzice j. w. syn Jan Oswald. -- Stef. Bojan. Christian Haugwitz na Saberwitz; Wilhelm Bojan.; Melchior Adam Lestwitz na Großtschirna; Anna Maria owd. Sack z/d. Schweinitz; Wikt. Maria (Juliana?) von Trucklebin panna; panna Ewa Mariana Sack; panna Juliana Seidlitz na Borlewitz (W innym wyp. wym. wyżej Wikt. Maria Jul. zapisana Druchtleben) 1718.1/I. chrz. rodz. j. w. syn Jan Julius Bothmer. -- Stef. Bojan. na Gołaszyn; Aleks. Bojan. na Golina; Adam Melchior Lestwitz na Großtschirn; Melchior Gottfried Haugwitz na Saberwitz; Maria Marianna Tschammer na Nieder Tschim; pani Hel. Bojan. na Gołaszyn; pani Sabina Elżb. v. Liedlau na Geischen; panna Maria Teodora Tchammer z Niedertschirn; panna Ursz. Kat. Schweinitz na Geischen; panna Juliana Seidlitz na Borlewitz

1080

1725.24/X. ślub Henr. Oswald v. Tschammer v. Osten na Petersdorf i ...varitz i panna Ewa Hel. Bothmer, córka najst. Jul. Aug. Banner?, JKM W. Bryt. i kurf. na Braunschweig Lüneburg pułk.,dz. na Lackenbrügge. Bothmer, Trzebosz, Gołaszyn. 1726.29/VII. chrz. rodz. j. w. syn Jerzy Ern. Aug. Tschammer. -- : Julius Aug. Bothmer dziadek; Jerzy Abrah Lestwitz na Obertschirn; Jan Oswald Sack na Lübichen; Jan Julius Schweinitz na Düban; Ern. Zygm. Kreckwitz na Klichesau; Jan Jerzy Bothmer; Barb. Hel. Bothmer babka; Małg. Eleon. owd. Schweinitz z/d. Bothmer na Czain panna Hel. Juliana Wikt. von Druchleben; panna Anna Eleon. Dorota Bothmer; panna Joanna Kryst. Bothmer, panna Zofia Eleon. Tschammer

1081 (Trzebosz 257/2 od 1727)

1727.27/II. chrz. Beata Marianna, c. Melch. Gottfr. v. Haugwitz na Saberwitz i Kleinsaul. -- : Jul. Aug. Banner v. Bothmer, dz. na Trzebosz, Gołaszyn; Barb. Hel. pani Bothmer na j. w.; Jan Oswald Tschammer na Petersdorf i Cranz, Ewa Hel. Tschammer z/d. Bothmer; ... von Haugwitz, dz. na Woitzdorf i Padmonsdorf z małż.; panna Anna Eleon. Dor. Bothmer, panna Hel. Jul. Wikt. von Druchleben

1082

1727.6/IX. chrz. Mariana Małg. Hel. c. Henr. Osw. Tschammer dz. na Petersdorf i Cranz? i Ewy Hel. z/d. Bothmer z/d. Sack, pani na Trzebosz, Gołaszyn

1083

1728.6/IV. chrz. Zofia Małg. c. Melchiora Gottfr. Haugwitz dz. Saberwitz i Kleinsaul. -- : Jul. Aug. Bothmer z żoną Barb. Hel. na Trzebosz i Gołaszyn, panna Eleon. Dor. Bothmer, panna Hel. Jul. Wikt. von Druchleben, pan i panna von Liedlau na Geischen. 1729.10/VIII. chrz. ojciec j. w. Albertyna Jadw. -- Jul. Aug. B. z żoną Barb. Hel. j. w., Jan Jerzy Bothmer, panna Joanna Kryst. B.; Jan Fryd. von Dombrowsky na Nostrowe Zygm. Henr. von Liedlau.]

1084

1729.25/IX. chrz. Oswald Wilh. s. Henryka Oswalda na Petersdorf i Goaritz i Ewy Hel. Tschammer z/d. Bothmer. -- Barb. Hel. Bothmer babka; Jan Jerzy Bothmer

1085

1731.18/III. chrz. Ewa Hel. c. Melch. Gottfr. Haugwitz dz. jak poprzednio. -- Jan Jerzy Bothmer; dz. na Trzebosz; Gołaszyn; rotmistrz Haugwitz na Kodleve; Barb. Hel. Bothmer pani; pann Anna Eleon Dor. B., panna Hel. Jul.Wikt. v. Druchlebin

1086

1731.4/V. poch. Anna Elżb. du Buisson, c. po król. sas. ? Kapitanie Janie du Buisson, welche sich in die 26 Jahr hier in Tribusch aufgehalten

1087

1735.11/IX. poch. Helena Tschammer z/d. Bothmer pani na Thiergarten,Petersdorf i Campern, żona Henryka Oswalda. Lat 29 bez paru (etliche) tygodni

1088

1738.6/X. poch Barb. Hel. Bothmer z/d. Sack, pani na Trzebosz, Gołaszyn, żona mśp. Jul. Augusta Banner von Bothmer

1089

1739.15/VII. ślub Jan Jerzy Bothmer dz. tut. i panna baronówna Maltzan na Lammerswalde. * 1740.27/V. chrz. 1740.1/IV. Joanna Hel. Eleon. Rodzice j. w. Matka ma na imię Helena Juliana Charl. -- : Joanna Małg. owd. Tschammer z/d. von Reichenbach z Lammerswald au; Małg. Eleon. owd. Schwentz z/d. Bothmer z ...randin; Jadw. Hel. zam. i z/d. Schweinitz, na Steffensdorf Tiban...? Małg Charl. Bojan. z Bojan.; Gołaszyna z/d. Billerbeck; Joanna Kryst. Bothmer; Jan Julius Schweinitz pan na Steffdorff Tiban... Małg. Charl. Bojan. z Bojan., Gołaszyna z/d. Billerbeck; Joanna Kryst. Bothmer; Jan Julius Schweinitz pan na Steffendorff Tiban, Zygm. Abrah. Schweinitz na Saberwetz. * 1741.24/VIII. chrz. w niedz. Jan Julius August s. Jana Jerz. Bothmer i Hel. Juliany Charl. Maltzan. -- (pogmatwane)

1090

† 1743.13/III. w Cammerwaldau. Jan Julius Aug. Bothmer, s. jedyny rodz. j. w. poch. 18/III. * 1744.23/II. ochrz. 26/II. Jan Jerzy Aug. s. rodziców j. w. -- : Joanna Małg. owd. Tschammer z/d. Reichenbach, babka; Joanna Kryst. Haugwitz z/d. Bothmer, pani na Hochbresch; Jerzy Leonhard Haugwitz na Hochbresch; Jerzy Otto Stosch na Saberwitz i Binowitz. * 1745.4/V. ochrz. 7/V. Jan Julius Eberhardt, s. rodz. j. w. -- : Kar. Konr. Bojan. na Bojan. Gołaszyn i Szemzdrowo z żoną Joanną Jadw.; Jerzy Otto Stosch na Saberwitz i Binowitz z żoną Henriet. Charl. z/d. von Richthoff, Jerzy Leonhard Haugwitz na Hochbresch z żoną Joanną Kryst. z/d. Bothmer; Ernest Zygm. von Wiesa na klein Saul; Dziecko to zmarło 1748.9/IV. tj. w wieku 3 lat bez 25 dni

1091

1757.24/I. * ochrz. 24/I. Kar. Jerzy Gottlob, s. Kar. Aleks. Bojan. na Nietąszkowo (Nitsch), Robaczyn i St. Bojan. i Joanny Heleny Eleon. z/d. Bothmer. -- Joan. Mariana Tschammer z/d. Reichenbach; Jan Jerzy Bohtmer z żoną; Stef. Bojan. z żoną; Bojanowska z/d. Lestwitz; Jerzy Ern. Tschammer, panna Schlichting; panna Loss

1092

1755.7/X. ślub Kar. Aleks. Bojan. JKM (pol.) i kurf. (sas.) Kammerher, dz. na Golina, st. Bojan. Rubatson (Robaczyn?) i Nitsche i panna Joanna Eleon. Bothmer

***

(Wolsztyn sygn. 282/1) od 1643 * do 1716 śluby do 1713 wł., † do 1713 (VIII)

1093

1643.6/IX. chrz. Anna Sabina, c. Abrah. v. Kothwitz na Droske i Barbary. Wśród chrz.: Henryk v. Kothwitz na Kontos, pani Juliana Kothwitz. W 1654.24/III. wym. jako wdpwa pani Kuliana Heinrich von Kottwitz

1094

1665.12/V. chrz. Jerzy s. Stentzel von Hofnvorff arendarius w Beilenyzin i Anny. Z obecn. von Stentz arend. na Hammer; (pani) Małg. Kalckreuter

1095

* 1672.2/II. Sebastian s. Fredrih von Luck i Jadw. z/d. Schlichtig. Z chrz.: (plenissinis cum tetutis [?]) Samuel v. Schlichtig, rotm. na Schlichtingheim etc., Jan Fabius von Hasa na Radlitz Hoyersdorf, Jan Ern. v. Moschitky na Clastawe etc.; Chrystian v. Schembofsky na Drosten; Kaspar von Kalckreuther; Samuel v. Luck na Schiunin; panna Anna Jadw. Schlichtig, panna Sabina Hasa, pani Barb. Schlichtig; pani Hel. Schembofski; (druga) pani Barb. Schlichtig

1096

1686.5/XII. chrz. Andrzej Samuel, s. pana von Rosenberg i Grußinski Pfandes Inhaber der hochadlichen Gütter Drogescheve i Heleny z/d. Luck. -- Gottfried von Luck, dz. Kern i Rechlin; Christoph Henr. von Schawrinsky; Miet herr Sackerseve; pani Schaurieska

1097

1691.3/I. chrz. 3 st. Christianus, s. Christoph Henryka von Schaurinsky Metherr Togurinsky Mietherr Togursche i Kunegundy z/d. Droschkin. -- Baltazar von Hase Mitherr Bolenschin; Zygm. Hase; pani Jadw. Luck wdowa w Kern; pani Maria Elżb. Hase Mithfrau w Bolenschin

1098

1691.4/IV. chrz. Bogusław, s. Gottfrieda Luck i ... z/d. Dziembowska. -- Krzyszt. Henr. Schaurinsky; Maximilian Hase; pani Luck; pani Schaurinska

1099

1693.3/I. chrz. Ewa Elżb. c. Jan Grunschinsky von Rosenberg, arend. w Belentschin i Heleny z/d. Luck. -- Gottfried von Luck, pani Elżb. Luck; panna Schembowekin

1100

1693.6/XI. chrz. we dworze Sogarsche Eleonora, c. Maks. Hase (i Redlitz), pana na Togarsche i Eleonory z/d. Droßkin.-- Schlichting, pani Droschkin, pani Hel. Gruschinska z/d. Luk; Jan Grussinski von Rosenberg Mittherr Belenschin pani (druga) Schlichting

1101

1696.20/I. chrz. we dworze w Togarsche Ewa Helena c. Christiana Konr. von Dzieambowski i Ewy Elżb. z/d. Bojan. 1699.5/VIII. chrz. we dworze j. w. syn Christian Zygm. przy matce nie ma panień. nazw., a drugie imię nie Elżb., ale Helena

1102

1700.23/VII. chrz. w Belenschin Jan Wład. s. Gottfrieda Luck i Ewy Elżb. -- pani Ewa Elżb. Dziembowska, pani Barb. von Briewtschewki; Christian Konr. v. Dziembowski, dz. na Togorsch

1103

1700.2/XI. chrz. w Togorsche Joanna Gottlieb, córka Konr. Dziembowski, dz. j. w. i Ewy Elżb. z/d. Bojan.

1104

1701.1/III. chrz. we dworze w Powodowe Helena Prisca, c. Zygm. Dziembowski i pani Prisca. -- Chrystian Konr. Dziemb. Gottfried Luk, i inni ale bez imion. 1702.11/I. chrz. we dworze j. w. i rodz. ci sami. On wymien. jako Mittherr w Powodowe i Nelcke. Imię syna Christian Bojeslaus. -- Chryst. Konr. Dziemb.; Gottfr. Luck; Priewtzewski; pani Dziemb. matka; pani Ewa Elżb. Dziemb.

1105

1709.9?/VI. chrz. we dworze Togorsch. Rodz. Chryst. Konr. Dziemb. dz. na j. w. Graufeld i Ewa Elżb. Syn Adam Stefan

1106

1711.20/VII. chrz. Jerzy Ant. s. Zygmunta Dziemb. z Powodowa

1107

1711.17/VIII. wym. Gottfr. Lucke, dz. na Belenschin, Zygm. Dziemb. Mittherr na Powodowa i Neleke; Stef. Bojan. z Bojan.; pani Ewa Elżb. Dziemb. na Tucharze Bninave i Seiltz etc., pani Anna Elżb. Priwischew sein (gdzieindziej Pribiczeswikin) Przybyszewska? z groß Nelke. Belęcin, Powodowo, Niałek Wielki, Suchorza, Solec ?)

1108

1714.8/III. chrz. Marianna c. Chr. Konr. Dziemb. na Tuchrze i Ewy Elżb. Bojan.

1109

1714.26/IX. chrz. Prisca Elżb., c. Zygm. Dziemb. i Anny Hel. z/d. Kalelreuter. 1713.30/XII. chrz. Aleksander Dz. syn rodziców j. w. 1717.19/III. chrz. Anna Helena Dz., c. rodz. j. w. M. chrz. pani Anna Elżb. Seidlitz

1110

1716.!26/I. chrz. Christoph Gottfried, s. Adama Gottfr. Luecke na Cloke i kapit. regim. Seidlitz oraz Charl. Eleon. z/d. Kalckreuter. 1717.12/IV. chrz. rodzice j. w. Syn Jan Rafael. Z chrz. Jan Albert Dziemb. na Weinawe Balt Fryd. Seidlitz chor. (Fandrich), pani Ewa Elżb. Luck, pani Anna Elżb. Seidlitz na Wolsztyn

1111

1665. w ziel. Św. wym. Jan von Stentrsch p. t. Arendarius na Hammrskich do brach.

1112

1643.5/II. ślub Jerzy Ernest von Tschur? na Tarnaw Schvleßen; Gloserdorff i Bukey i panna Maria Helena von Loßin na Zussendorff, c. pozostała po Sebastianie von Loß na Koyen.

1113

1651.13/II. ślub Jan Żychliński i panna Anna Potworowska c. Barbary Powod. pani w Wolsztynie

1114

1685. ślub (data wyblakła. Między zapisami z 27 i 28 listop.) Jan von Rosenberg Grusinski Pfandsin haber dóbr szlach. Drogo scheve i panna Helena von Luck c. śp. Fryd. Luck b. dz. Kern.. Recklin, Heutelnsin

1115

† 1643.21/IV. poch. 16 czer. Powodowski. 1654.18/V. poch. patronka Barbara i Mieckisch Powodowska. Lat 46

1116

1678.15/XI. za pozwol. rzymsk. duchow. a także zgoda Lask. państwa zostały odpraw. egzekwie w tut ewang. kośc. za Martiana Gourzinsky pana na Hammer Bersien etc. tak oddanego (zugethan) Kalw. religii, którego pozostały brat Stefan Gourzinsky na Hammer

1117

1678.30/XI. egz. za Fryderyka von Luck na Kern i Reckelin, który † 1/VIII. na udar serca i 5/VIII. poch. Lat 52

1118

1703. 18/XII. egz. za panią Elżb. Prisca Dziembowska z/d. Seidlitz, żonę Zygm. Dziemb. pana w Powodowe i Nolcke. Lat 20 i 20 tyg.

1119

1703.22/V. egz. za Bpgilao (Boguchwał) syn Zygmunta Dziemb. Midherr na maj. j. w. 1712.18/VIII. poch. Chryst. Konr. s. Zygm. Dziembowski (junges Söhnleig)

1120

1713.17/III. Jerzy Ant. Mały synek Zugm. Dziembowski z Powodowe

1121 (Wolsztyn)

1718.4/VI. chrz. Erdmann Bogusław, s. Gottfr. Lick. -- † 1719.9/X.

1122

1718.18/VII. chrz. Karol najmł. synek Dziemb. Zmarł na 3-ci dzień

1123

1719.17/V. wym.: Zygm. Dziem. na Powodowa, Konr. Dziemb. na Wrünawe; kapit Luck. na Luncku; Sebastj. Lucke na Rackwitz i Birnbaun, pani star-na Międzych. Konst. Unruh z/d. Żychlińska; Helena z Tlocke (Słoki) Erdmuth v. Seidlitz z/d. Diebschütz; star.-ka oborn. Unruh obecnie zam. Luck na Rackwitz

1124

1719.28/XI. poch. Wiktoria Helena, lat 9, najmł. c. Ferd. Zygm. von Grißnelke i Heleny z/d. Seidlitz

1125

1720.23/III. chrz. Jan Abrah. syn Fryd. von Tuschker? Pfands herr na Rur?

1126

1722.5/VI. wym. Ernest Seidlitz na Tlocki (Tłoki), Schawinski na Kostroschewe, kapit. Luck na Jaskołki, Dziembowska na Wrünawe z/d. Bojan. pani Dziemb. na Powodow. i Neleke z/d. Kalckreut, magnifica Troscka Mitfrau na powodow.

1127

1723.19/II. chrz. w Wrünawe Ewa Mariana Hel. córka Koschinowskier i Gottlieb z/d. Dziemb. Konrad. Dziemb. parens.

1128

1723.10/V. ślub we Wrünawe Gottfr. von Lucke były kapit. JKM polskiej i Ewa Hel. Dziemb. najst. c. Konr. Dziemb. na Wrünawe

1129

1739.6/VI. poch. Anna Małg. Dziemb., lat 18 bez 6 tyg. Trzecia c. Zygm. Dziemb. dz. na Powodowa i Großneleke i Anny Hel. z/d. Kalckreut

1130

1740.27/VII. ślub Kacper Aleks. von Falekenhahn i panna Helena Kat. von Seidlitz, c. pozostała po Baltaz. Seydlitz był. kap. w król. polsk. służbie, ostatnio dz. na Rogowe

1131

1740. poch ost. paźdz. Anna Hel. z/d. Kalckreut. Lat 55 (nagły udar), żona Zygm. Dziemb. dz. na Großnelcke z Powodowa

1132

* 1741.31/IV., chrz. 6/IV. pierwor. Samuel Fryd. s. Kacpra Aleks. von Falekenhahn i Hel. Kat. z/d. Seidlitz -- Zygm. Dziemb. dz. na j. w., Helena panna Dziemb. na Großnelcke; majorowa von Grusińska. 1742. rodz. j. w. chrz. 4/V. syn Baltaz. Florian, który † poch.? 28/V., mając 3 tyg. bez 2 dni

1133

1743.16/VII. wym. Beata Miriam Dziemb.; 2/IX. panna Hel. Dziemb.; Prisca Elżb. de Wedel z/d. Dziemb.; Chr. Konr. Dziemb.

1134

1743.14/IV. (poch.) panna Teresa Eleonora von Schlichting, lat 51 (i pół). W nast. zapisie jest 14/XII., panna geb. von Schl. aus dem Hause Bauchwitz. Lat 51

1135

1745. (poch.) Joanna Konst. najmł. c. Wedel (Adam Daniel) i z/d. Dziemb. (Prisca Elżb.), w wieku 2 lat bez 18 dni.

1136

1749.15/IX. wym. panna Hel. Dziemb.;majorowa Gruszczyńska; Chr. Konr. Dziemb.; panna Fryd. Unruh z Karge; Rud. Gotthard v. Kottwitz na Royade, Kar. Unruh, rotm. w gwardii JKM w Polsce, dz. Karge

1137

1749.28/X. (poch.) Jan Cyprian Dziemb. premier lieut. JKM. w Polsce i kurf. sask. w regim. Arnim teraz Obyrrn kirasjerów, syn drugi Zygmunta Dziemb. dz. na Großnelcke i Hel. z/d. Kalkreut. Był tu na url. i zmarł w dniu śmierci matki w dniu 24-tego mies. (paźdz.). Był zdrów i bodry, siedział przy kominku. Nagle nastąpił udar, który pociągnął za sobą natychm. śmierć. Żył lat 39 i parę mies.

1138

† 1751.16/IV. po długiej chor. Chrystian Konr. Dziemb., który mieszkał kilka lat w naszym mieście. Lat 84 bez 4 mies.

1139

† 1751.13/IX. nagle Zygm. Dziemb. dz. na Großnelcke i Powodowa. Lat 76 1/II.

1140

1753.12/I. wym. panna Anna Hel. Dziemb.; majorowa Gruszczyńska; pani Beata Dziemb.; Zygm. Dziemb. dz. na Großnelcke; Karol Dziemb. dz. Powodowe. 1754.13/V. panna Ewa Dziemb. z Nelke; Maria owd. major. Gruszczyńska z/d. Schlichting; pani Beata owd. Dziemb. z/d. Bunsch; Karol Dziemb. dz. Powodow. 1756.11/III. wym. panna Hel. Dziemb.; pani Ewa Maria Gruszcz.; pani Ludw. Dziemb. z Powodowe; Kar. Dziemb. z Powodowe

1141

1756.10/IX. chrz. Konstantyn Zygmunt, s. Kar. Dziemb. dz. Powodowe i Luizy z/d. Kurnat. --: Zygm. Dziemb. z Nelka, Zygm.v. Lossau Langwe...ring [?] na Bellentschin; panna Hel. Kurnat.; panna Ewa Dziemb.; 1757. rodz. j. w. (ona na pierwsze imię Ann(a)) 17/IV. syn powyższy pochowany, zmarł na ospę. Wiek podany mylnie 1/2 roku. 1758.6/II. ochrz. córka Kar. i Luizy j. w. imieniem Konst. Elżb. --: pani Ewa Maria Gruszcz.; panna Luiza Seidlitz; Konst. Kurnatowski dz. Srodki; Zygm. Dziemb. dz. Nelke

1142

1758. zmarł tu w mieście Adam von Wedel. Data 12/VII. śmierci lub pogrz. Lat 49

1143

1759.15/VI. wym. panna Anna Hel. Dziemb., pani Ewa Maria Gruszcz.; Prisca Elżb. Wedel; Aleks. Dziemb., Kar. Dziemb.

1144

1759.12/VII. chrz. Zygm. Konst. s. Kar. Dziemb. dz. w Powodowo i Luizy -- panna Eleon. Seydlitz, panna Luiza Seydlitz; Anna Hel. Dziemb.; Florian Seydlitz; Balt. Zygm. v. Lossau. 1759.7/VIII. rodz. j. w. zmarła córka Konst. Elżb. Wiek (mylnie) 5/4 roku

1145

† 1759.25/IX. po długiej bolesnej chorobie panna Anna Hel. Dziemb. z Groß Nelke. Lat 35

1146

1760.29/VIII. wym. panna Hel. von Wedel, pani Ewa Gruszcz.; Aleks. Dziemb.; Kar. Dziemb.

1147

1760.22/XII. poch. Zygm. Dziemb. dz. Großnelke. Lat 54

1148

1761. chrz. 25 * 21/II. Anna Hel. Gottliebe. c. Kar. Dziemb. dz. Powodow. i Luizy -- panna Beata Hel. Bronik., panna Eleon. El. Seydlitz, pani Ewa Maria Gruszcz. pani El. Wedel.

1149

1761.5/XI. wym. panna Ewa Dziemb.; panna Liesette Lossow; Beata Hel. Bronik., Eleon. El. Seydlitz; pani Ewa Maria Gruszcz.; rotm. Christian Dziemb.

1150

1763.27/VIII. chrz. Beata Eleon. c. Kar. Dziemb. dz. Powodowe i Luizy. -- panna Beata Bronik.; Eleon. Seydlitz, Teresa Seydlitz. Dziecko pochow. 1764.19/VI. Wiek jej podano ein halb Jahr? 1764.2/VIII. wym. Konst. Gottlieb Seydlitz (panna?) Ewa Maria owd. Gruszcz., Karol Dziemb.

1151

1764.17/XII. chrz. Luiza Karolina, c. Kar. i Luizy Dziemb. -- panna Elżb. Lossow, El. El. Seydlitz; Helena Wedel. 1768. rodz. j. w. 19/II. chrz córki Gottliebe Karolina -- pani Gottl. Dziemb.; August Dziemb.

1152

1768.1/III. poch. Luiza Dziemb. z/d. Kurnat. z Powodowe. Lat 42.

1153

1770.2/I. poch. Ewa Maria owd. Gruszczynska z/d. Schlichting z Prusinowo, żona nieżyj. Bogusława, był. majora w sask. służbie

1154

1770.21/XI. ślub Gottfr. Nikisch, pastor tut. gminy ewang., wdowiec i panna Helena Beata von Bronik. najmł. c. nieżyj. Wład. Bron. dz. na Kowalskie pod Pozn. i Anny Luizy z/d. Kurnat. Sam pastor † 1788.8/X. mając lat 68, mies. 7, dni 2. 1770 zmarła ostatn. grudnia Prisca Elżb. Wedel z/d. Dziemb. z Großnelke, wdowa po Adam. Danielu lat 57

1155

1733.8/IV. wym. panna Konst. Wedel. 1747. na chrz. u pastora Nikisch z żoną Hel. Beatą z/d. Bron. wym. 29/III. panna Ewa Dziemb., panna Hel. Kurnat., panna Hel. Wedel, pani Luiza Dziemb., Karol Dziemb. z Powodowe dz. i Nelke; Jan Zygm. Bronik. rotm. w król. prusk. Małachowskiego pułku huzarów. Bogusł. Dziemb. dz. na Frausendorf Poppen Guhren. Odnośny syn Wład. Zygm. Nikisch † 1780.7/IX. etc.

1156

1776.18/XI. chrz. * 14/XI Stefan Aug. s. Kar. Dziemb. dz. z Powodowe i Luizy Seidlitz -- panna Hel. Wedel

1157

† 1783.14/III. lub poch. panna Ewa Dziemb. z Groß Nelke. † w Rakoniewicach. Lat 71. Ciało sprowadz. tutaj i pochow. obok rodzic. i rodzeństwa

1158

1789.24/X. ślub Konst. Florian Seydlitz dz. Srodka i Strzeżemin i panna Lovisa Karol. Dziemb. druga c. z 1-go małż. pozostała po Kar. Dziemb. był. dz. na Powodowe i Groß Nelke

1159

1790.5/V. wym. panna Karol. Dziemb. panna Fryd. Dziemb.; August Unruh; Karol Dziemb. 1790.24/XII. panna Hel. Dziemb.; wdowa Dziemb. (Luiza) z/d. Seidlitz z Powodowe; owdow. pastorowa Schuler z/d. Prittwiz z Gr. Glogan owd. Seniorin Nikisch z/d. Bronik.

1160

1724. chrz. grudz. Dom. 2 adventus Ernst Gotthilf, s. Fryd. Abrah. v. Troscke Mitherr na Powadowo i pani von Oppeln. -- Ernest Nostitz; Zygm.Dziemb.;pani Hel.Erdmuth de Seidlitz.

1161

1725.12/XII. egz. za Gottfr. von Lucke był. kapit. pod general Seidlischen Regiment JKM w Polsce, dz. na Jaskoleki

1162

1725.27/XII. pochow. stara pani von Buntsch z/d Luck.

1163

1726.17/II. chrz. Helena Joanna, c. Chryzost. Konschinowski i Joanny Gottlieb z/d Dziemb. we Wrünawe. -- : Elter Mutter Helena Dziemb.; dziadek Konr. Dziemb. pan we Wrünawe i Sültz; Bogusław Dziemb. i Krantz; Zygm. Dziemb. na Nelcke; Aleks. Konschinowski z Grodzisko; Piotr Konschinowski z Scloponowa; Jan Dziemb.; babka Ewa Elżb. z/d Bojan.; pani Joanna Dziemb. z Krentz; pani Ewa Elżb. Luck z Belentschina

1164

1726.30/IV. chrz. Stan. Ernest, s. pierwor. Zygm. von Rostitz Pfandherr na Berkin i Anny Zofii z/d Koschizka. -- Stan. Koschizki auus; Christy Konr. Dziemb.; Ern. Sejdlitz; pani Ewa Hel. Nostitz avia; pani Hel. Erdmuth Sejdlitz. Dziecko † rok i 15 tyg. i poch. 1727 Dom 9 p. T.

1165

1726.1/II. poch. Helena de Nostitz żona Ferdyn. Nostitz Pfandherr były na Nelcke z/d Luck lat 44

1166

1727.15/VII. chrz. (* 8/VI.). Jan Ern. Henr. v. Schlichtig z Wietomischel i Beaty Zofii z/d von Troschkin -- Ernest Sejdlitz dz. na Tlocki; panna Kat. Hel. Sejdlitz; panna Małg. d,Trosckin, pani Hel. d,Troschkin, panna Ursz. Sab. de Trosckin, panna Mariana Dziemb. panna Małg. Diebitsch

1167

1727.13/VIII. chrz. Władysław s. Zygm. v. Nostitz Anny Zofii z/d Koschitzki -- Ewa Dorota panna Nostitz; panna Anna Hel. Nostitz

1168

1729. poch. w św. Wniebowst. Chryst. jedyny synek Władysław Zygmunta Nostitz i Anny Zofii z/d Koschitzki

1169

1734.17/X. wym. panna Hel. Kat. v. Sejdlischeri; panna Jadw. Małg. v. Diebitsch; Elżb. Prisca Dziemb; Hel. Erdmuth Diebitsch pani na Powodow.; Adam v. Wedel; Zygm. Dziemb. 1734.12/XII. panna Anna Helena Dziemb.

1170

1735.29/VIII. poch. wohlgeb. Ernst de Mischitzky. Lat 52 . Kawaler, przebywał w naszym mieście wiele lat

1171

1737.30/XII. chrz. Helena Eleon., c. Adama Daniela v. Wedel (voritzo poprzedn.) mitherr na Lumnitze i Elżb. Prisca z/d Dziemb. -- : babka Hel. Dziemb. z/d Kalckreut, dz. na Großnelcke; Elzb. Seidlitz owdow. Seidlitz, przebywająca tu w Wolsztynie; Hel. Erdmuth Seidlitz z/d Diebitsch, Pfandfrau na Powodowa; panna Hel. Seidlitz, pani Małg. Diebitsch, panna Ewa Dziemb.; panna Beata v. Buntsch; panna Ermuth Diebitsch; Christ. Conrad Dziemb., voritzo in Bertzin

1172

1737.26/II. ślub Hornmond Adam Daniel Wedel kawal. miethherr na Lumnitze i panna Prisca Elżb. Dziemb. najst. c. Zygm. Dziemb. dz. na Großnecke i Powodowa, ślub we dworze w Neleke

1173

1737.4/VIII. poch. panna Angneta v. Troschke, lat 56. Najstarsza c. Abrah. Fryd. v. Troschke, był dz. na Langmeil. Przebywała u swojej kuzynki obecnie owdowiałej von Seidlitz, najpierw w Tlocke, ostatnio w Powodowa

1174

† 1737.3/XI. poch. Ewa Elżb. Dziemb. z/d Bojan, lat 63, żona Conrada Dziemb. vorietzo na Berzin przez czterdzieści kilka lat

1175

1790.8/VII. ślub August Franz Fryd. Unruh mittherr Alt gierzig, 3-ci syn Jerz. Bogusł. Unruh z Międzychr. i panna Fryd. Maria Charl. Dziemb. jedyna c. z 2-go małż. Karola nieżyj. Dziemb. dz. na Powodowe i Großnecke

1176

1775.16/III. chrz. * 14/III. Kar. Flor. Henr. s. Kar. Dziemb. dz. na Powodowe i Luizy z/d Seidlitz . -- panna Hel. Kurnat i Hel. Nikisch z mężem Gottfr. pastor. (ona z/d Bronik)

***

(Zaborowo 1664-1712, śluby, †, (293/2)

1177

1700.7/III. poch. żona Krzysztofa Zygm. Cotwitz z Tarlanck (= Tharlanck,Tarnowałąka, Tharlang)

1178

1700.25/XI. ślub Jerzy Fryd. von Kottwitz

1179

1669.30/XII. poch. Jan Michał s. mährischen szlachcica Jana Jerzego Risoffskij

1180

1668. poch. 3/VI. pani Barbara Kr(enz ?) pana Fryd. von Lucken.

***

(Zaborowo 293/2) 1664-1669. 293/4. * 1670-1712

1181

1683. chrz. 5/V. Wolf Zygm. s. Chrystj. Fryd. von Franckenberg, arend. Primbizch ( Przybyszewo)

1182

1691. chrz. 19/IX. Jan Sebastj. s. Jana Herm. von Herttel. -- Fryd. von Kotwitz; Gottlieb v. Kottwitz; panna Barb. v. Kotwitz, panna Anna Rosina v. Kotwitz, panna Anna Elżb. v. Kotwitz, (gestrende ) pani v. Kotwitz

1183

1711. chrz. 28/XII. Jan Christoph syn Krizkofsky ze Schrebin (gnöd. herr) i Barb. Heleny. -- panna Ewa Maria Przybyslaskin, panna Schlichting ...; Kapit. Christoph Brause, pani Brause

1184

1702. chrz. 27/X. * 19/X. Christoph. Fryd. v. Jerzego Fryd. von Schindel i Elżb. z/d Cotwitz. -- Krzyszt. Zygm. v. Cotwitz; pan Crutwitz z Oberdorff; pan Cotwitz z Reichen; Jan Zygm. v. Schindel; panna Barb. Sabina Schindel; pani Elżb. Schindel; pani Cottwitz z Reichen. 1705. chrz. 29/XII. rodz. j.w. syn Otto Henryk

1185

1696. chrz. Christoph Ernst 23/XII. s.(edlen gestrengen ) Christoph Zygm. Weir w Leibe . -- Krzyszt. Zygm. Cotwitz, panna Elżb. Cotwitz; panna Anna Elżb. (edele) Rewiński, (edle) pani Anna Buckin z/d. Weirfin; (edle) pani Fabian Rewinskin,edle Dorota Groschwitzin z Leszna

1186

1699. chrz. 27/IX. Elena Charl. C. Krzyszt. Zygm. Weyr mitherr w Leibe . -- Krzyszt. Zygm. Kotwitz, Gottlieb Kotwitz; panna Elżb. Kotwitz; pani Eleon. Kotwitz z/d. Jidebachin 1700.21/X. chrz. ojciec j. w. arend. w Leibe. Syn Gustaw Zygm.

***

(Zaborowo 1715-1790.14/V.)

1187

1713. 20/VII. chrz. Anna Eleon. c. pana na Przebin Władysł. Schichlinski. -- Krzyszt. Fryd. de Lucke; pani i panna de Lucke .

1188

1714. chrz. 21/III. Maria Hel. c. kapit. Prause (zamiast Brause ) mittherr in Petersdorff i Anny Sabiny Seidlitz. -- panna Ewa Mariade Przybys (Pzrijbijs) laskijn pani Barb. Hel. Kryschkofskin. 1715. chrz. 1/V. znajduj. się w Gogolewa Teresy Karol. Charl. c. kap. Krzyszt. de Brause i matki j.w. --: panna Anna Gottliebe Kruszinskyn; panna Ewa Maria Przybislaskijn; pani Anna Hel. Bojan. z Wurschewitz. 1716 rodz. j.w. chrz. 27/V. syn ( znajduj. się w Kraschin ) im. Krzyszt. Fryd. Mikoł. z chrz. panna Ewa Maria de Przybislaskin

1188a

Jan Chrystj. Hartmann fig. 1816.26/XII. jako vorwerksbezitzer vorden pohlnischen Thore

1189

1722.29/I. chrz. Ludwik Bogusł. s. Bogusł. Bojan. pana na Groß i Klein Wurschewitz praz Eleonory Gottliebe. -- pan Złotnicki; Stefan Bojan. a Bojanowa; Aleks. Bojan.; pani i panna Złotnickie. 1723.30/V. rodz. j. w. Eleon. Kuneg. -- pan, pani i panna de Mirofsky, młody pan Złotnicki, pani Złotn.

***

(Wieleń * 1728-1821, śluby 1730-1819, † 1745-1819)

1190

1739.12/X. poch. gener. Jan Henning de Kleist Nobilis Pomeranus. Lat 31. Dominus dóbr Dubra

1191

1802.2/XII. ślub (na stron 157 z 1804 r., ale z odnies. do 1802 r. na str. 153) Kar. Henr. v. Drittwitz major w regim. garde du Corps i Fryd. Juliana v. Blankensee, najst. c. grafa Aleks. Zygm. Fryd. Jerzego Reichard v. Blank. Kammerherr i Hochstiftsprälat zu Cammer. i Dziedzic Wielenia (Filehne)

1192

1810.8/XI. ślub Joanna Fryd. Juliana Lossow, lat 21 córka nieślubna Jana Ehreich v. Lossow, b. tut. własc. folw. i Marii Zuz. Juliany Weinholzin za Jana Chrystj. Hartmann. Joanna (z zaznacz. że nieśl. Lossow), † 1814.1/III. 1813.7/III. ślub Fryd. Wilh. v. Blankensee, syn najst. grafa, dz. na Hlenschen dobrach i kaw. Kr. prusk. ord. czerw. orła i panna Wilhelm. v. Schoening, c. nieżyj. Landrata i Kreis Direct. na Ulxerh... [?] in Pommerig

1193

1786.15/XI. pani Juliana..... schen v. Stentz.

1194

1787.29/VII. chrz. Maria, Florent. Wilh. Katarz. nieślubna c. Landrath'a v. Oppeln Bronik.i jego gospod. Anny Marii Prohdin?

1195

1807.22/XI. chrz. Gusław Robert * 30/X, s. Fryd. v. Maltzan b. kr. pr. kapit. a obecnie Pocztmistrza tut. i Leopoldyny z/d. Rehfeldt.

1196

1811.17/VI. chrz. Apolinary Konst. Zygm. Jan * 8/V. syn Konstantyn v. Lossow, dzierż vor dem pohlnischen Thore oraz Matyldy v. Twardowska. -- Jan Christian Hartmann tut. dzierż.; panna Anna v. Korczynska

1197

1812.4/XI. wym. hr. Augusta v. Blankensee; jej brat Fryd. Jerzy Aleks. Blank. doktor, obojga praw, dzieci tut. właśc. ziemsk. hr. B. ? Blank.

1198

1812.1/XII. chrz. Apolinari Konst. Zygm. Jan * 21/X. s. Konst. Lossow, zam. na Ostrowe i Matyldy Twardowskiej. -- pani prefekt Fryd. Kurnat.; pani kapit. Eleon. Przystan. obydwie z/d. v. Lossow; pan Twardowski

1199

† 1801.10/XII. poch 16/XII hr. Ludw. Franc. Jerzy, syn tut. dz. hr. Aleks. Zygm. Fryd. Jerz. Reichard Blankensee

1200

† 1808.9/X. ze starości i osłab. Erdmuth Tugendreich v. Knobelsdorf żona nieżyj. właśc. folw. vor dem pohl. Thore pana v. Lossow

1201

† 1817.22/IV. Reihard Fryd. Aleks. Franc. Zygm. hr. v. Blankensee, lat 70 1/4, wirkt.? Kammerherr, Domdechant zu Camin in Pommering?, general Landschafter Representant zu Marienwerder, general feuer societaits Director in Pommering?, Curator von Maria stift und Gymasiums! zu Stettin, kaw. kr. pr. ord. wielk. czerw. orła i żel. Krzyża?

1202

† 1819.10/I. Augusta dor. Blankensee z/d. v. Hagen właśc. na Wugarten i Zemlin wdowa po tut. właśc. ziemskim (grundherr). Lat 70.

1203 (Poznań, kośc. zw. augsb. Św. Krzyża (sygn. 178/1) 1596-1612/1613)

1603. Jerzego Latalskiego grafa z Łabiszyn s. G. synka ciało ausbeleitet na S-g dobra (Gütter). dnia 2/VII. w święto nawiedzenia Marii.

1204

1606.15/II. wym. Stan. Bieganowsky jako chrzestny delegowany w zast. przez Piotra Czarnkowskiego podkom. pozn.

1205

† 1611. piątek przed Judica Stanisław Beganofskij i pochow. w Poznaniu w poniedz. po Misericordia

1206

1719.1/I. wym. panna Emilia Tugendreich von Lossoin.

1207

1782.16/V. wym. Kar. Stan. v. Moyaczewski, lieut. i Aleks. v. Dziemb. chorąży

1208

* 1787.27/VI. Aleks. Wład. Józef, s. Bogusł. v. Unruh i Józefy z/d. Jasi(e)nska. -- Stef. Piotr v. Unruh Bogusł. Piotr v. Haase, pani Petronela Jasienska, Józef Carwe D. med. i krol. Hofrat, Adam Jasienski sądowy actuarius.

1209

* 1791.25/IX. Jan Baltazar s. Kar. Zygm. v. Lossow Miethherr Cieszle i Rogosne i Zuzanny Eleon. z/d. Kosicka. -- Adam Karczewski dz. Kowalsk; Stan. Piotr Wierzchaczewski Miethherr Drogoczyn; Wiktoria Elżb. Wierzchaczewska z/d. v. Kosiccka Joanna Florent. Karczeska z/d. Kosicka

1210

* 1794.15/I. Fryderyk Aleks. s. Aleks. v. Lossow, król. Kammerasesor i Amalii Wilh. z/d. v. Kruse. Z --: pani pułk. Mojaczewska

1211

1794.15/I. wym. pani (Kriegsrälhin) v. Puttkammer z/d. v. Ciesielska; pani (regentin) v. Topinska z/d. v. Karczewska

1212

1792.31/X. ślub Zygm. Ernest Gottlob v. Seherr Thoss, lieut. w król. prusk. huz. pułku (von der Treut) i panna Konst. Fryd. v. Lossow najst. c. po nież. Zygm. Lossow dz. na Bellentschin.

1213

1793.18/V. ślub Józef von Niemojewski starost. von Szriemek i panna Julianna Concordia von Klug w obecn. rodziców panny mł. i 2-ch sióstr wraz z ich mężami.

1214

1789.11/XII. wym. kapit. v. Dziemb. z kompanii w pułku Potockiego

1215

† 1794.22/V. Fryd. Aleks. w wieku 4 mies. 7 dni s. Aleks. v. Lossow asesora król. Kriegsu. Domainen Kammer w/m.

1216

1794.10/XII. poch. Joanna c. Jana Balt. von Seidlitz, dz. na Lubowicz. † 8/XII., wcześniak żyła 9 dni. * 29/XII. matka Gottliebe Helena z/d. Dziemb.

1217

1794.11/XII. wym. Kammer Commisions Rath v. Przyemski w/m.

1218

1794.20/X. * Zofia Kar. Herrmanine c. Fryd. Gottlob von Massow król. Ober Forschtmeister w/m. i Kar. Harrmanine z/d. v. Retzow.

1219

* 1795.9/II. Anna Sewer. Kryst. Matylda Zofia Elżb. c. król. tajn. Etats Ministre i Nadprezyd.połudn. prusk. Kriegs und Domainen Kammern Henr. Ludw. von Buchholt i Fryd. Jadw. Jeanette z/d. von Unruh. Z --: baron v. Lestwitz dz. na Tschirna i rycerz zakonu Joannitów, król. pruski Kammerherr Żychliński, starost von Solec Jaraczewski, starost. von Kosten Chłapowski; Unruh dz. na Bojanowo; großmarschallin von Litthaure hr. Gurowska; Kammerherrin hr. Unruh z/d. Unruh; Landwältin von Krzycka; Szczytnicka z/d. Krzycka

1220

1795.30/XI. * Ernestyna Elżb., Weron. Teresa c. król. poł.-pr. Kriegs und Domainen Rath Aug. Chrystj. Ludw. von Puttkammer i Eleon. Wilh. Karoliny v. Ciesielska

1221

1796.23/IV. wym. Annette Małg. v. Wolodkowicz z/d. Tepper z Warszawy. 1797.12/X. pani Augusta von Morkowska; 1797.24/IX. pani Mariana Dziergowska; 1797.16/X. von Kalkreuth dz. na Mochotschin; pani Landräthin von Milinska (Mielinska)

1222

1798.18/VII. * Gottlieb Ferd. s. Marcina Malkowski (bez von). Z Hartowe. Sekret. u p. v. Matowskiego praz Weroniki z/d. v. Kosucka

1223

1798.30/VII. * Emilia Karol. Ewa, c. Gottlob Feliks von Unruch (z Pozn.), Henriet. Joanny z/d. von Rottenhof. -- Kar. Krzyszt. baron v. Rottenhof dz. na Groß u. Klein Peterchen w Prus. Zach., dziadek dziecka; pani Joanna v. Karczewska na Kowalsk panna Aleks. v. Kosicka

1224

1798.7/IX. * Kaz. Michał s. tut. mieszk. Matthias von Baginski i Joanny Gottliebe z/d. Schmidtin

1225

1799.22/VII. wym. Kammerherrin v. Zaremba z/d. hr. Poninska. 1799.17/XI. Lorenz v. Gurski (ein Adlicher). 1800.24/I. Aleks. Kajetan v. Kobelinski; asesor Adam Samuel v. Zimiecki; pani Kat. Teodozja v. Kobelinska z/d. Zimiecka; panna Mariana Florent. Zimiecka. 1800.1/V. pani v. Korsak z/d. v. Chmielewska, pani Brennessel z/d. v. Lipska

1226

1801.11/VIII. wym. Ludwik Aleks. von Żychlinski król. Domainen urzędnik w Gerke., pani Klara von Krenkoska w Krobia (także Krinkowski); 1801.3/XII. pani Koszutcka z/d. v. Chmielewska; pani von Malska z/d. v. Haase. 1802.6/II. tłumacz. rząd. (Reg. Translateur) v. Jordan.

***

Poznań (178/9) 1802-1807

1227

1803.6/III. wym. hr. Wiktor von Szoldrski; kastellan Adam von Malczewski; Kammerherr von Zaremba; 1803.26/XI. generałowa Mielęcka z/d. v. Walknowska z Grabotzewo; szamb-wa Moszczenska ze Złotnik; Kammerherrin v. Zaremba z/d. hr. Poninska

1228

* 1804.28/IX. Kulau Aug. Teodor, s. Jana Fryd. Aug. Kulau i Joanny Luizy von Gromadzinska. On król. Kammer Forst i Stempel Fiskal. Z --: Paweł v. Gromadzinski, gener. dzierż. dóbr Obrzycko, dziadek. 1805.17/VII. major von Podczaski dz. na Mosczisk. 1805.10/IX. podano przy Pawle von Gromadzinski, że z Galowo pod Szamolułami; 1805.16/IX. panna Mariana von Przyluska. 1806.4/I. panna Augusta von Nowakowska. 1806.30/III. Eliza von Korsak z/d. Chmilewska

1229

1806.15/VIII. * Paulina Amalia, c. król. Pierwsz. Kammer Fiskal Jana Fryd. Aug. Kulau i Joanny Luizy z/d. von Gromadzinska. Babka Anna Helena von Gromadzinska

1240

1807.17/IV. wym. Chryzost. hr. von Lipski, dz. na Ludom, Piotr von Magnoski, dz. na Gorzykowo

***

Poznań (178/11) 1808-1814 *

1231

* 1808.21/IV. Edw. Fryd. s. Depart. Fiskal Jan Fryd. Aug. Kulau i Joanny Luizy z/d. von Gromadzińska. Z -- Casinnus Józef v. Gromadzinski Juris Stud.

1232

1809.10/II. wym. Józef v. Gutowski asesor prefektury 1809.10/VIII. Józ. Stan. von Baranowicz, magistr. registr; Charlotte v. Baranowicz z/d. Eytner. 1809.15/XI. Franc. Malszewski, szl. 1810.1/I. Antoni v. Prużinowski, Archiwier przy tut. Depart. Tribunel.

1233

* 1810.3/II. Teofil Kaz. s. prefekt. asesora sprawiedl. Jana Fryd. Aug. Kulau i Jaonny Luizy z/d. v. Gromadzińska z -- panna Fryd. Kryst. v. Gromadzinska

1234

1810.14/VII. * Luiza Amalia c. prof. w tut. gimn. Tom. von Szumski i Amalia Fryd. z/d. Mittelstädt. Z -- Wilh. Mittelstädt adwok. w Kościan (Kosten), panna Joanna Mittelstädt

1235

1810.28/X. wym. Piotr von Twardowski właśc. Owieczko. 1810.19/XI. Jakub Ludw. von Więckoski, panna Antoinette v. Gorcyczewska (1811.24/IV.-Gotczyczewska). 1813.20/IX. panna Kryst. von Malachoska. 1812.25/X. Eufrozyna owd. Bojanowska z/d. Jasińska

1236

* 1813.7/VII. Gust. Adolf s. pref. ases. sprawiedl. Jana Fryd. Aug. Kulau i Joanny Luizy z/d. v. Gromadzinska. Wśród -- panna Krystyna Fryd. v. Gromadzinska

***

Poznań (178/13) * 1815-1819

1237

* 1815.14/III. Luiza Matylda Kulau z rodziców j. w. Z -- panna Amalia v. Gromadzinska

1238

1815.1/VIII. wym. prefektowa Poninska z/d. Zabloska. 1815.21/XII. pani von Schwerin z/d. v. Zakrzewska; panny Rosina i Antonina v. Kmita. 1817.27/XI. pani bar. von Landsberg z/d. von Unruh

1239

* 1819.22/II. Julius Paw. Bernhard Ku(h)lau z rodziców j. w.

***

Poznań (178/19) * 1820-1828

1240

* 1820.27/III. Kar. Robert s. Karola Gottlieb Henr. Ferd. Riemann i Kryst. Fryd. v. Gromadzinska (oboje ewang.). On Regierungsrath. Z -- Fryd. v. Żychl., pani Beata v. Żychl.

1241

1820.11/IX. wym. Forsteleve von Schlichting

1242

* 1822.7/XI. Gust. Adolf Riemann, s. rodziców j. w. 1823.11/XI. * Marc. Aug. syn j. w. Wym. jest Oberamtmann Kazim. von Gromadczinski z Podstolic bei? Chodzchen

1243

* 1824.30/XII. Kar. Fryd. Rudolf s. Jana Fryd. Joricke (ewang.) i Krystyny z/d. von Malachowska (reform.) On Haupt Steueramt Rendant.

1244

* 1825.5/X. Rudolf Ehrenfried s. Kar. Riemann i Fryd. von Gromadzinska

1245

* 1826.1/I. Paulina Berta c. Aleks. von Unruh i Fryd. Probst. On Obersteuer Controlleur.

1246

* 1826.12/VI. Jan Adolf s. Jana Fryd. Knorr (jakiś urz. podatk.) i Zuzanny von Żorawska. Wymien. pani von Serwinowska

1247

* 1828.4/II. Fryd. Wilh. s. Karola Gottlieb Henr. Ferd. Riemann, król. Reg.-rath. i Fryd. von Gromadzinska. Wym. Fryd. von Żychl. dzierż. dóbr Przyborowko; Kaz. Grom.

1248

* 1828.5/III. Jan Fryd. syn Jana Fryd. Joricke i Kryst. von Malachowska (w tym zapisie podane ojciec ewang. matka luter.)

1249

* 1830.18/I. Ant. Teodor Ferd. s. Kar. Gottlieba Henr. Ferd. Riemann i Krystyny Fryd. von Gromadzińska

1250

* 1830.29/XI. Jerzy Eberhard Józef, s. Jerzego bar. von Seydlitz i Kurzbach i Augusty von Zerdoni di Spuselli (on ewang., oan luter.), Stanpartienlier

1251

* 1830.1/XII. Ksaw. Kamil? Emil? s. Karola Aleks. von Unruh i Fryd. Probst. z -- pani Józefa von Unruh; panna Ida von Unruh

1252

* 1831.11/X. Franc. Ludw. Chrystjan Riemann s. rodziców j. w. 1834.24/V. * Jan Kazim. syn j. w.

1253

Ernest Jan Fryd. von Giżycki król. Landgerichtts Rath i Augusta Barbara von Osten. 1829.29/XI. * syn Kar. Ludw. 1836.18/VIII. * córka Emilia Klara Augusta. 1838.16/VIII. * c. Anna Hel. Ludw. Antonina

***

Poznań (178/34) * 1844-1846 (178/37) * 1847-1850

1254

* 1847.22/I. z Dąbrówka Edw. Fryd. Kar. Henr. s. Edwarda v. Tempelhoff i Luise z/d. v. Dziembowska

1255

1849.1/IX. z Pozn. Edm. Rudolf, s. Rudolfa Bandtke i Kamillji z/d. Dembińska. On Postsecreteir.

1256

* 1849.20/XII. z Pozn. Maria Luiza Kar. Kryst. c. Fryd. Wilh. Ksaw. Boij., lieut. i dzierż. dóbr Górka Duchowna i Albertyny z/d. von Żychlińska

1257

* 1852.27/XII. z Dąbrowko Kar. Fryd. Rysz. Wilh. s. Edwarda von Tempelhoff właśc. Dóbr ryc. i Luizy von Dziemb. Z obecn. babka Tempelhof; pan Dziemb. pułk. Unruh; rotm. Dziemb.

1258

1854.22/V. wym. (poz. 180) Teodor von Schlichting

1259

* 1854.18/VIII. Maria Joanna Elżb. c. Karola Griemberg. Regier. Secret. i Emilii von Biberstein Zawadzka

1260

* 1855.28/IX. Jan Aug. Albrecht s. Augusta Andrz. von Tarnogrockij, Regier. Secr. i Emilii z/d. Roehr.

1261

* 1855.24/XI. z Poznania Jadw. Stef. c. nieślubna Idy Aug. von Krassowska, Binawosnerin

1262

* 1856.25/VII. Maks. Jak. s. Ernesta Aug. Juliusza Kaegler król. Regier. assesora i Klement z/d. von Olszewska

1263

* 1860.8/VIII. z Golączewo Rudolf Gust. Teodor Maksym. s. Henr. Sebastjana v. Unruh, Wirtschaftsinspector i Augusty z/d. v. Restorff. Istnieje także Maks. Wilh. Otto v. Restorff (pod datą 1860.17/IX.) żon. z Ottylią Charl. Karol. z/d. Kneip Postsecr; pani pułk. v. Restorff panna Luiza v. Restorff

1264

* 1862.16/VI. Jan Fryd. Wiktor s. Pawła Fryd. v. Skolnicki właśc. ziemsk. i Heleny z/d. Wittzack. -- tajny radca v. Brzozowski; pani Reg. (ierungs) R(ath) v. Skolnicka; panna Paulina v. Skolnicka Miejsce ur. Strzeszyno

1265

* 1863.7/III. Poznań, Kurt. Ludw. Henr. Fryd. syn Edw. v. Tempelhoff właśc. dóbr ryc. Dąbrowko i Luizy z/d. von Dziembowska. -- Emil v. Tempelh; Helena v. Temp.; Gustaw v. Seidlitz

1266

* 1864.2/XI. Poznań Aug. Kar. Otylia c. Rudolfa Riesling i Klary z/d. v. Ruczkowska. oboje ewang. on Regier. amt.

1267

* 1865.18/II. w Strzeszyno Olga Hel. Jadw. c. Pawła Fryd. Skolnicki, administr. dóbr ryc. i Heleny z/d. Wittzack. Wym. panna Joanna v. Skolnicka

1268

* 1866.25/VII. Marta Zofia Agnes c. Rudolfa Kar. Aug. Kielsking Regierungs Secretariats Assistent i Klary Beaty Concordii z/d. Kuczkowska

1269

* 1868.29/V. Poznań Fryd. Alfred s. Rudolfa Mori(t)z Feldmesser i Minna v. Kuczkowska

1270

* 1868.28/VII. w Strzeszyno, Kurt. Fryd. Walter v. Skolnicki syn rodziców j. w. Wymien. panna Paulina v. Skolnicka z Pozn.

1271

1870.19/X. wym. pani v. Tempelhof z/d. Dziembowska

1272

* 1871.20/XI. Pozn. Alwine Małg. Elżb. c. Juliusza Ehlert jubiler i Franc. z/d. v. Salkowska (on ewang., ona katol.)

1273

* 1887.8/IX. Poznań, Aleksandryna Hel. Ida c. Franc. v. Tucholska (katol.) i Marty z/d. Scheding (ewang.) On Landwirth

1274

* 1887.22/III. Poznań, Wilhelm Alfred s. Franc. v. Rożyński kupiec, ewang. i Marii z/d. Wetter.

1275

* 1888.29/VII. Klara Joanna Charl. c. Eugen Freumuth Ober Post Direct Secreteir i Klary z/d. v. Trzeschewska (ewang.). Wym. pani major. v. Trzeszkowska, panna Herminev. Treschowska

1276

* 1890.26/I. Maria Aug. Wikt. c. Franc. v. Tucholka i Marty Scheding jak wyżej

1277

* 1895.16/I. w Dombrowska Stefania Fryd., Anna, c. Kurta v. Tempelhoff właśc. dóbr ryc. i radcy Ziemstwa i Anny v. Dziembowska (oboje ewang.). Wym. Maria v. Dziemb., Landwirth v. Dziembowski; rotmistrz v. Kalkreuth

1278

* 1896.9/X. w Dombrówka Jerzy Fryd. Edw. Stef. Kurt. syn Kurta Tempelhoff właśc. dóbr ryc. i Amalia! z/d. von Dziemb. Wym. Maria v. Dziemb. i Fryd. v. Tempelhoff. (178/64) * 1909-1944

1279

* 1909.19/VIII. w Dombrówka Gerhard Fryd. Kurt. s. Kurta Ludw. Fryd. von Tempelhoff. Właśc. dóbr ryc. i Amali Olinki von Dziembowska. Z -- Stef. v. Dziemb. właśc. dóbr ryc. Maria Luiza v. Tempelhoff; Wilhelm v. Kalkreuth właśc. dóbr ryc.

1280

† 1918.21/III. Regina v. Lissowski, lat 16, m. 5, córka Józefa naucz. muzyki

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki