FANDOM


Bücher-Schnell-DownloadBearbeiten

Hier wird kostenloser Bücher-Schnell-Download nach dem Motto "Was man hat, hat man" angeboten. Jeder hat schon man die Erfahrung gemacht, dass im Internet zur Verrfügung gestellte Titel plötzlich über Nacht aus dem Internet verschwinden - sowie von privaten Seiten als auch von staatlichen Einrichtungen. Als mahnendes Beispiel ist der Fall der Landkarten der II. Österreichischen Landaufnahme zu nennen, wo man jedes enzelne Haus im Internet lokalisieren konnte und die über Nacht verschwunden sind, um dann Jahre später von einer anderen staatlichen Stelle kostenpflichtig angeboten zu werden. Um dem vorzubeugen, gilt es, sich die benötigten Materialien auf den eigenen Rechner herunter zu laden. Überdies kann man effektiver und Internet-unabhängig arbeiten. Hier die Zusammenstellung von Links zum kostenlosen schnellen Download.

Bibliographie zum Schnell-DownloadBearbeiten

Monographien und IndicesBearbeiten

Adalbert Král v. Dobrá Voda: Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien (1904)

Vladimír Růžek: Česká heraldická literatura od roku 1946 do roku 1980 (1984) - Tschechische heraldische Literatur von 1946 bis 1980

Heraldika na stránkách Sborníku archivních prací 1950–2000 (2000) - Heraldik auf den Seiten der Archivarbeiten 1950 -2000

Historický ústav AV ČR – bibliografické databáze – Bibliographiedatenbank des Tschechischen Historischen Instituts mit allen bedeutenderen historiographischen Periodikas.

Michel Popoff: Bibliographie héraldique internationale (2008).

Anton F. Malinovský: Seznam článků v oborových heraldických periodikách - Zusammenstellung von Artikeln in heraldischen Fachperiodikas - Stand 12. XI. 2012) – Bibliografie für Böhmen im XX. Jhdt. als Datei .xls - beinhaltet Artikel-Indices, es fehlen nur: Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava.

Anton F. Malinovský: Almanach českých šlechtických rodů | Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 1996–2011 – Almanach böhmischer Adelsgeschlechter 1996-2011 - Personenindex 1.538 und 208 sowie Kreuzindex mit 1.746 Einträgen der beiden aktuell in Böhmen erschenenden Adelsalmanachs als Datei .xls.

Vladivoj Tomek: Heraldicko-genealogické články mimo oborová periodika (Stand Februar 2011)Heraldisch-genealogische Artikel außerhalb der Periodikas – Bibliografie im Format einer Datei .xls, die neben Fachbüchern auch außerhalb der heraldisch-genealogischen Fachliteratur erschienen Beiträge beinhaltet, insgesamt 9.402-Artikel-Indices. Rudolf Johann Graf Meraviglia-Crivelli: Der Böhmische Adel(1886) strany: I–XVI | 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 | 81–90 | 91–100 | 101–110 | 111–120 | 121–130 | 131–140 | 141–150 |151–160 | 161–170 | 171–180 | 181–190 | 191–200 | 201–210 | 211–220 | 221–230 | 231–240 | 241–250 | 251–260 | 261–270271–280 | 281–290 |291–296 | tabulky: 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–7071–80 | 81–90 | 91–100 | 101–110 | 111–120 | 121–130 | 131–144| rejstřík na s. VI–XVI | Niederer Adel (1–187), Fürstenhäuser (188–210), Nachträge (211–276), Abgestorbener Adel (277–296) Heinrich von Kadich – Conrad Blažek: Der Mährische Adel(1899) strany: I–IV | 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 | 81–90 | 91–100 | 101–110 | 111–120 | 121–130 | 131–140 | 141–150 |151–160 | 161–170 | 171–180 | 181–190 | 191–200 | 201–210 | 211–220 | 221–230 | 231–240 | 241–250 | 251–260 | 261–270 | 271–280 | 281–290 |291–300 | 301–310 | 311–321 tabulky: 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 | 81–90 | 91–100 | 101–110 | 111–120 |121–130 | 131–140 | 141–150 | 151–160 | 161–170 | 171–180 | 181–190 | 191–200 | 201–210 |211–215| rejstřík na s. 301–321| Die Familien (1–193), Nachtrag I (194–284), Nachtrag II (257–284), Domherren von Olmütz (285–300)

Conrad Blažek: Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien und der O. Lausitz I–III(1887–1894)

Antonín Masák: Pečeti šlechty české, moravské a slezské (1905–1914) Siegel des böhmischen, mährischen und schlesischen Adels –digitalizoval A. F. Malinovský Martin Kolář – August Sedláček: Českomoravská heraldika – část všeobecná(1902) Böhmisch-Mährische Heraldik - allgemeiner Teil Předmluva, Rozvržení díla(3–8) I. Úvod do heraldiky. Čím jest česká heraldika samorostlá(9–14) II. Vyměření heraldická– Erby korporací světských, duchovních, rytířských řádů duchovních. Erby daly jména rodinám. Erby vzaty byly od jmen osad, Příjmí šlechtických rodin od erbů vzatá (15–34) III. Dějiny erbů, erbovního práva a heraldiky(35–42) IV. Dějiny erbovního práva. Právo erby udíleti a je polepšovati– Polepšení erbů šlechtických (43–68) V. Právo erbovní. Stejnost erbů svědčí o společném původu(69–81) VI. Dějiny české heraldiky– O pramenech. Seznam erbovních listů šlechty českomoravské do r. 1526 (82–110) VII. O vývodech a pohřbech(111–134) VIII. Barvy a kožešiny(135–143) IX. Terminologie. Zvláštnosti filologické heraldických názvů jak předmětů tak i jich vlastností(144–146) X. Štít a jeho kusy(147–166) XI. Obecná erbovní znamení– Čtvernohá zvířata. Ptáci. Ryby, obojživelníci, hmyz. Rostliny v heraldice. Tělesa nebeská a vyobrazení erbovní vzatá od země a jejích částí. Fantastické tvary. Z části lidé, z části zvířata. Části rozdílných zvířat. Umělá vyobrazení erbovní. Nástroje, nářadí, náčiní a nábytek. Stavby a jejich části. Šaty, ozdoba a odznaky důstojnosti. Zbraně a části jejich. Pečeti táborské. Kříže, znamení a známky (167–222) XII. Helma– Tvary helmic. Helmy kbelíkové. Otevřené helmy. Zavřité helmy. Nátěr helmy. Počet a poměr helmic. Postavení a hodnost helmy. Koruny a točenice. Pokrývadla nebo fafrnochy (223–235) XIII. Klénoty(236–262) XIV. Ozdobné kusy heraldické– Stany erbovní. Hesla (devise). Korouhve, prapory a vlajky (263–279) XV. Heraldické odznaky hodností a důstojností– Koruny, čepice, klobouky, řády, hole. Koruny důstojností. Klobouky a čepice. Odznaky důstojností za štítem i ve štítě. Odznaky řádů (280–294) XVI. Vedlejší znamení (výzdoby)(295–304) XVII. Změny rodného erbu v jednotlivých rozrodech a rodinách, které záměnou heroltského kusu na štítě za obecné erbovní znamení na klenotním místě nastanou– Příklady náhradních erbů. Složené erby. Všeobecné poznámky ku skřížení erbů (305–338) XVIII. Blasonování– Podrobné popisy. Štít prostý. Štít rozdělený. O štítech na kříž rozdělených. Blasonování svrchní části erbu, ozdobných kusů. Historisování erbů. Navrhování, posuzování, poznávání (339–371) Přídavek o turnajích(372–377) Rejstřík jmen osobních a rejstřík věcný(378–436) Obsah(437–444)

August Sedláček: Českomoravská heraldika – část zvláštní(1925) Böhmisch-Mährische Heraldik - SpezialteilI. oddělení – Rodové velcí a rozšíření –1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–88 II. oddělení – Staré rodiny v Čechách –89–110 | 111–130 | 131–150 | 151–170 | 171–190 | 191–210 | 211–230 | 231–250 | 251–278 III. oddělení – Staré rodiny na Moravě –279–300 | 301–331 Klíč k poznání starých rodův –331–354 IV. oddělení – Rodiny erbovní a přistěhovalé –355–380 | 381–400 | 401–420 | 421–440 | 441–460 | 461–480 | 481–500 | 501–520 | 521–540 | 541–560 |561–580 | 581–600 | 601–620 | 621–640 | 641–660 | 661–680681–693 Ukazovatel [erbovních znamení] –694–720 | 721–743 Josef Pilnáček: Staromoravští rodové (1930)Altmährische Geschlechter

Josef Pilnáček: Neznámé rody a znaky staré Moravy, ed. M. Švábenský (1983) Unbekannte Geschlechter und Wappen Altmährens.

Josef Pilnáček: Rody starého Slezska (1991) Geschlechter des alten SchlesiensFLAGGEN, WAPPEN und SIEGEL – Änderungen und Ergänzungen (1986–1999): Heft 1 | Heft 2 | Heft 3 | Heft 4 | Heft 5 | Heft 6 | Heft 7 | Heft 8 | Heft 9 | Heft 10 | Heft 11 | Heft 12 | Heft 13 | Heft 14 | Heft 15 | Heft 16 |Heft 17 | Heft 18 | Heft 19 |Heft 20 | Heft 21 | Heft 22 | Heft 23 | Heft 24 | Heft 25 | Heft 26 | Heft 27 | Heft 28 | Heft 29 | Heft 30 | Heft 31 | Heft 32 | Heft 33 | Heft 34 | Heft 35 | Heft 36 | Heft 37 | Heft 38 | Heft 39 | Heft 40 | Heft 41 | Heft 42 | Heft 43 | Heft 44 | Heft 45 | Heft 46 |Heft 47 |Index 1–91 – digitalizoval A. F. Malinovský

A. F. Malinovský: Jihočeský herold –Südböhmischer Herold Index

A. F. Malinovský: Signum historiae – Index

J. Štěpán: Heraldická tvorba na dvoře olomouckých biskupů na přelomu renesance a baroka (2008) –Resumé

K. Müller: K heraldickým památkám hradu Hukvaldy (2007)

J. Nebeský: České znaky v běhu staletí | Czech Heraldry through the Centuries | Emblemes tcheques dans le cours des siecles |Wappen in den Ländern der Böhmischen Krone | Вековая история чешских гербов | Los escudos checos en el transcurso de los siglos (2007) – dummer Artikel aber auch in Deutsch

P. Tybitancl: Poznámky k heraldickému vývodu Václava Popela z Lobkowicz a jeho manželky Markéty Františky rozené hraběnky z Dietrichsteina na Mikulově (2006)

I. Purš – J. Hausenblasová: Kontakty Michaela Maiera s Rudolfem II. v Praze roku 1609 (In: Studia Rudolphina2005) –Alchymistische Symbole in der Heraldik

M. Ryantová: Neznámý fragment štambuchu Felixe Kaplíře ze Sulevic ve Stuttgartu (2005)

M. Svobodová: Rodinná kronika Václava Viléma Cetenského z Cetně a jeho potomků z let 1677–1769 v rukopise XXIII F 93 (2005)

D. Kütner: Soupis pečetí ve Státním okresním archivu v Přerově(2003)

Wappenbuch Simon Haendel's, Vědecká knihovna v Olomouci, sign. M I 472 (2003) – deutsches Stammbuch aus der 2. Hälfte des 16. Jhdt.

J. Štěpán: Rektorské, regentské a konviktuální pečeti olomoucké univerzity od konce 16. století do roku 1747(2002)

Katalog Česká panovnická a státní symbolika – Vývoj od středověku do současnosti (2002 – Ansicht)

J. Stibor – K. Müller: Bludovický zvon z roku 1617 – Těšínská šlechta na Dolních a Horních Bludovicích před Bílou horou (2002)

K. H. Feder: Die ritterliche ungarische Gesellschaft vom Drachen (Societas draconis) (2000)

P. Blattný a kol.: Valdštejnská obrazárna v Chebském muzeu (1999) | web A. Kalous: English heraldic terminology: Analysis and comparison with czech (1998) – anglicko–česká heraldická terminologie

V. Elznic: Renobilitační procesy pražské (1986)

V. Palivec: Heraldická symbolika (1978) –poskytl A. F. Malinovský katalog k výstavěHusitství v erbech (1976) –poskytl A. F. Malinovský

J. Sajner: G. J. Mendels Wappen (1974) –poskytl A. F. Malinovský D. Stará: Konvářské značky pražských mistrů (1974) –poskytl A. F. Malinovský

A. Karlovský: Astronomical motifs as armorial charges (1972)

B. Šimek: Rukověť heraldikova (1972)

B. Ryba: Epitafy v kapli betlemské (1952) –poskytl A. F. Malinovský Vocabulaire - Atlas Héraldique | Français – English – Deutsch – Español – Italiano – Nederlandsch (1952)

V. Kočka: Unhoštské rodiny erbovní (1948) –poskytl A. F. Malinovský

V. Palivec: Erbovní lékaři v Čechách (1941) –poskytl A. F. Malinovský

V. Rytíř: Heraldické tinktury (1941) –poskytl A. F. Malinovský V. Rytíř: Heraldická růže (1941) –skeny poskytlaHukvaldská heraldická galerie

M. Volf: Drobná šlechta v Mirovicích před třicetiletou válkou (1940) –poskytl

A. F. Malinovský B. Strér: Erbovní rodiny v Domažlicích (1937) –poskytl A. F. Malinovský

A. Markus - J. Pilnáček: Znamení a znaky nešlechticů(1933 | 2004) A. Procházka: Erby okresu vyškovského(1932) –skeny poskytla Hukvaldská heraldická galerie V. Vojtíšek: Znak hlavního města Prahy (1928) –poskytl K. Chobot V. Vojtíšek: O pečetěch a erbech měst pražských i jiných českých (1928) –poskytl

S. Kasík V. Vojtíšek: Naše státní znaky (staré a nynější) (1921) –poskytl K. Chobot V. Houdek: Moravské vývody erbovní (1917)

A. Sedláček: Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechův a Moravanův (1914, Ergänzungen 1923)

V. Houdek: Náhrobky Prusinovských z Víckova (1914)

H. Ströhl: Städte-Wappen von Österreich–Ungarn (1904) – Auswahl Böhmen, Mähren und Schlesien –poskytl S. Kasík

F. Bernau: Studien und Materialien zur Specialgeschichte und Heimatskunde des deutschen Sprachgebiets in Böhmen und Mähren – Nordwestböhmens Grabmonumente (1903) –poskytl S. Kasík, skenoval O. Kotyza

F. Bernau: Studien und Materialien zur Specialgeschichte und Heimatskunde des deutschen Sprachgebiets in Böhmen und Mähren – Deutschböhmens Adelshalle (1903) –poskytl S. Kasík, skenoval O. Kotyza

V. Král: Znaky rodů českých (1894–1902) –poskytl S. Kasík, skenoval O. Kotyza

V. Král: Znaky měst českých (1894–1899) –poskytl S. Kasík, skenoval

O. Kotyza Znaky rodů českých (b.d.) –poskytl S. Kasík, skenoval 'O. Kotyza

A. Bauer: Die Adelsdocumente österreichischer Alchemisten (1893)

M. Gritzner: Grundsätze der Wappenkunst verbunden mit einem Handbuch der heraldischen Terminologie (1889) –on-line

E. A. Krahl: Mährisches Wappenbuch vom Jahre 1888, ed. R. Belcredi (1888 | 1986)

J. Ledr: Hrabata Chotkové z Chotkova a Vojnína (1886)

M. Kolář: Nejstarší pečeti šlechty české až do roku 1300 (1883)

A. Rybička: Královéhradecké rodiny erbovní (1873) –poskytl A. F. Malinovský

C. v. Querfurth: Kritisches Wörterbuch der Heraldischen Terminologie (1872) –poskytl S. Kasík

V. Widimsky: Städtewappen des Österreichischen Kaiserstaates – Königreich Böhmen (1864) –poskytl S. Kasík

P. von Rádics: Über drei alte Stammbücher des Laibachers Museum (Wagensperg, Lamberg, Gablkhoven) (1862) – aus Google

A. Rybička: O erbích, pečetěch a znacích stavu kněžského v Čechách (1862) – aus Google

A. Rybička: Něco o umění heraldickém (1862) – aus Google

F. K. Miltner – H. O. Miltner – J. Neumann: Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Privatmünzen und Medaillen (1852) –poskytl A. F. Malinovský

O. Titan von Hefner: Grund-Saeze der Wappenkunst (1855) – aus Google

V. Hájek z Libočan: Kronika česká (1819) –on line Ústřední knihovny FF MU

Erneuert- und Vermehrtes Wappen-Buch (1701) – "alter Siebmacher" –odkazem přispěl Petr Roubíček

J. Ramsler: Blumen des fürstlichen Collegii zu Tübingen (1627)

A. Schmidt-Brentano: Kaiserliche und k.k. Generale 1618–1815 (2006) | Die k. k. / k. u. k. Generalität 1816–1918 (2007)

V. Líva: Seznamy pražských novoměšťanů za léta 1618–1653 (1937) –poskytl A. F. Malinovský

V. Líva: Studie o Praze pobělohorské III – Změny v domovním majetku a konfiskace (1935) –poskytl A. F.

Malinovský Ottův slovník naučný (1888–1909 + Ergänzungen) –Pedent zu Brockhaus in Tschechisch - Ottos wissenschaftliche Wörterbuch OSN - on-line Ausgabe mit Anzahl Artikel adlien Genealogie und Heraldik

A. v. Doerr: Der Adel der Böhmischen Kronländer (1900) –poskytl A. F. Malinovský

A. P. Šlechta: Rodopisné rozhledy –Z pravěku do novověku I-1 + rodokmen (1922) •Z pravěku do novověku II-2 – Dějiny Karlíků z Nežetic do sklonku 16. století + rodokmen (1925) •Z pravěku do novověku IV-1 – Jan Šlechta ze Všehrd 1466–1525 (1925) –poskytl A. F. Malinovský

F. J. Häussler: Ahnentafeln und Stammbäume (1929)

L. Nedopil: Deutsche Adelsproben aus dem Deutschen Ordens-Central-Archive (1868)

A. Schimon: Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien (1859) –poskytl A. F. Malinovský C. von

Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich (1856–1906) –on-line

F. Vlasák: Staročeská šlechta a její potomstvo po třicetileté válce (1856) – aus Google J. G.

Megerle von Mühlfeld: Österreichisches Adels-Lexikon 1701–1820 (1822–1824) – aus Google F.

Palacký: Přehled současný nejvyšších důstojníků a úředníků zemských i dvorských ve Království českem, od nejstarších časů až do nynějška, ed. J. Charvát (1832 | 1941) –poskytl A. F. Malinovský K. Pilat: Materialien zur diplomatischen Genealogie des Adels der oestrreichischen Monarchie (1812) –poskytl A. F. Malinovský

Digitální knihovna "České sněmy" –Digitale Bibliothek Böhmische Stände - Teil der digitalen Parlamensbibliothek

V. Koblížek: Příspěvek k poznání stavu lékařské terminologie barokního období (1999)

J. Bělič – A. Kamiš – K. Kučera: Malý staročeský slovník (1978)

J. Anděl: Chronologie a nástin dějin všeobecných (1927) –poskytl A. F. Malinovský V. Vojtíšek: Radnice staroměstská v Praze (1923) –poskytl A. F. Malinovský H. Jireček (ed.): Codex Juris Bohemici V/3 – Constitutiones Margraviatus Moraviae anno 1628 reformatae (1890) –Inhalt J. J. H. Czikann: Die lebenden Schriftsteller Mährens (1812) –Inhalt J. W. Monse: Suppenditata ad historiam litterariam Moraviae (1777)

Periodikas online:Bearbeiten

Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze - Zeitschrift der Gesellschaft der Altertumsfreunde in Prag naskenoval A. F. Malinovský
I 1893 1 2 3 4 obsah
II 1894 1 2 3 4 obsah
III 1895 1 2 3 4 obsah
IV 1896 1 2 3 4 obsah
V 1897 1 2 3 4 obsah
VI 1898 1 2 3 4 obsah
VII 1899 1–4 obsah
VIII 1900 1–4 obsah
IX 1901 1–4 obsah
X 1902 1–4 obsah
XI 1903 1–4 obsah
XII 1904 1–4 obsah
XIII 1905 1–4 obsah
XIV 1906 1 2–3 4 obsah
XV 1907 1–4 obsah
XVI 1908 1–4 obsah
přílohy A. Masák:

V. Král: V. Král:

Pečeti šlechty české, moravské a slezské (1905–1914) Znaky rodů českých(1894–1902)Znaky měst českých (1894–1899)
XXXIV 1926 1–4 obsah

• Erwerbshinweis - Časopis Společnosti přátel starožitností možno koupit u Společnosti přátel starožitností.

Herald – neodvislý měsíčník politický, vědecký a zábavní –naskenoval J. J. K. Nebeský
I 1901 1 2 3
Časopis Rodopisné společnosti československé v Praze - Zeitschrift der tschechoslowakischen Heimatgesellschaft in Prag –naskenoval A. F. Malinovský
I 1929 1–4 obsah A. F. Malinovský:REJSTŘÍK
II 1930 1–2 3–4 obsah
III 1931 1 2–3 4 obsah
IV 1932 1 2 3–4 obsah
V 1933 1 2 3–4 Popis obyvatelstva Prahy 1770 obsah
VI 1934 1–4 obsah
VII–VIII 1935–1936 1–2 3–4 obsah
IX–X 1937–1938 1 2–4 Rodopisný zpravodaj obsah
XI 1939 1 2 3–4 obsah
XII 1940 1 2 3–4 Rodopisná galerie RandaFelixZeyer obsah
XIII 1941 1–2 3 4 Rodopisná galerie KlíčSternbergStaré selské rody obsah
XIV 1942 1–2 3 4 Rodopisná galerie Svobodníci v Holýšově obsah
XV 1943 1 2–3 4 obsah
XVI 1944 1–2 3-4 obsah
XVII–XVIII 1945–1946 1–4 obsah
Sborník Jednoty starých českých rodů - Jahrbuch der Vereinigung des altböhmischen Adels naskenoval A. F. Malinovský
I 1930 1 2 3 4 A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
II 1931 1 2 3 4
III 1932 1 2 3–4
IV 1933 1 2 3–4
V 1934 1 2 3–4
VI 1935 1 2 3–4
VII 1936 1 2 3–4
VIII 1937 1 2 3 4
IX 1938 1 2 3 4
X 1939 1 2 3 4
XI 1946 1–2 3–4
XII 1947–1948 1–2 3–4
XIII 1949 1–2
Erbovní knížka - Wappenbuch –naskenoval J. J. K. Nebeský
na rok 1935 obsah
na rok 1936
na rok 1937
na rok 1938
na rok 1939
na rok 1940
na rok 1941
Heraldický dopis - Heraldischer Brief –naskenoval A. F. Malinovský
1944 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1945 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Rodokmen - Stammbaum –naskenoval A. F. Malinovský
I 1946 1 2 3 4 obsah A.F. Malinovský: REJSTŘÍK
II 1947 1 2 3 4 obsah
III 1948 1 2 4 obsah
Heraldický časopis - Heraldische Zeischrift naskenoval A. F. Malinovský
I 1948 1 2 3 4 A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
II 1949 1
Zpravodaj pro přátele rodopisu a heraldiky - Nachrichtenblatt für Freunde der Heimatkunde und Heraldik –naskenoval J. J. K. Nebeský
I 1969 1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 obsah
'Erbovní sešit'- Wappenheft –naskenoval J. J. K. Nebeský
I 1968–1969 1 2 3–4 A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
II 1970 5 6–7 8
III 1971 9 10 11 12
'Heraldická ročenka'- Heraldisches Jahrbuch – naskenoval J. J. K. Nebeský
1 / 1974 1974 obsahy 1974–2004 A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
2 / 1975 1975
3 / 1976 1976
4 / 1977 1977
5 / 1978 1978
6 / 1979 1979
7 / 1980 1980
8 / 1981 1981 550 let Zlatého rouna
9 / 1982 1982
10 / 1983 1983
11 / 1984 1984
12 / 1985 1985
13 / 1986 1986
14 / 1987 1987
15 / 1988 1988 OSN a Martin Kolář
16 / 1989 1989
17 / 1990 1990
18 / 1991 1991
19 / 1992 1992
20 / 1993 1993
21 / 1994 1994 bibliografie 1974–1993
22 / 1995 www.heraldicka-spol.net
23 / 1996
24 / 1997
25 / 1998
26 / 1999–2000
27 / 2001–2002
28 / 2003–2004
29 / 2005 obsahy 1995–2009
30 / 2006
31 / 2007
32 / 2008
33 / 2009
34 / 2010
35 / 2011

• Erwerbshinweis - Dostupné svazky možno koupit u Heraldické společnosti v Praze •Seit 1984 enthalten die Heraldischen Jahrbüchern Zusammenfassungen in Deutsch!

Documenta Heraldica –naskenoval J. J. K. Nebeský
I 1978 Úvodní slovo 1 2 3 4 A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
II 1979–1980 Ediční plán 1 2 3 4 5
'Listy / Zpravodaj Genealogické a heraldické společnosti v Praze'- Briefe/Nachrichtenblatt der genealogischen und heraldischen Gesellschaft in Prag – zapůjčil P. Kropáček • naskenoval J. J. K. Nebeský
I 1969–1971 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Soupis příjmení obsah

A. F. Malinovský: REJSTŘÍK

II 1972–1973 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 obsah
III 1974–1976 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Řád knihovny obsah
IV 1976–1977 1 2 3 4 5 6 Dotazníková akce obsah
V 1977 1 2 3 4 obsah
VI 1978 1 2 3 obsah
VII 1979 1–2 3–4 obsah
VIII 1980 1 2 3 obsah
IX 1981 1–2 obsah
X 1990 1–2 obsah
XI 1991 1–2 3–4 5–6 obsah
XII 1992 2 obsah
XIII 1993 obsah
XIV 1994 1–2 obsah
XV 1995 1–2 obsah
XVI 1996 1–2 3–4 obsah
XVII 1997 1–2 obsah
XVIII 1998 1–2 obsah
XIX 1999 obsah
XX 2000 1
XXI 2001
XXII 2002
XXIII 2003
XXIV 2004 3–4
XXV 2005 3–4
XXVI 2006 4
XXVII 2007
XXVIII 2008
XXIX 2009
XXX 2010
XXXI 2011
XXXII 2012

• Erwerbshinweis - Dostupná čísla možno koupit u České genealogické a heraldické společnosti v Praze

■ Zpravodaj pobočky ČGHSP v Ústí nad Orlicí 1977–1988 •obsah ZGHSÚ - Nachrichtenblatt der Zweigstelle ČGHSP v Ústí nad Orlicí 1977–1988 (nicht komplett)

Genealogické a heraldické informace - Genealogische und heraldische Informationen –zapůjčil P. Kropáček (I–II), zprostředkoval V. Walter (I–XV) • naskenoval J. J. K. Nebeský
1978 Heraldická a genealogická ročenka A. F. Malinovský:REJSTŘÍK
I 1981 0
II 1982 1 2 3 4 Znaky moravských městobsah GHI 1981–1982
III 1983 1 2 3 4
IV 1984 1 2 3 4
V 1985 1 2 3 4
VI 1986 1–2 3–4 Kniha pánů rytířů
VII 1987 1 2–4 Josef Moučka | Brněnští sochaři
VIII 1988 1 2–3 4
IX 1989 1–4
X 1990 1–4
XI 1991 1–4
XII–XIII 1992–1993 1992–1993
XIV–XV 1994–1995 1994–1995
I (XVI) 1996 www.mghs.cz
II (XVII) 1997
III (XVIII) 1998
IV (XIX) 1999
V (XX) 2000
VI (XXI) 2001
VII (XXII) 2002
VIII (XXIII) 2003
IX (XXIV) 2004
X (XXV) 2005
XI (XXVI) 2006
XII (XXVII) 2007
XIII (XXVIII) 2008
XIV (XXIX) 2009
XV (XXX) 2010

• Erwerbshinweis - Dostupná čísla možno koupit u Moravské genealogické a heraldické společnosti

Zpravodaj ostravské pobočky GHSP / Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava –naskenoval J. J. K. Nebeský
1978 1 2 bibliografie
1979 3 4 5 6
1980–1981 7 8 9
1982 10 11 12
1983 13 14 15 16
1984 17 18 19 20
1985 21 22 23 24
1986 25 26 27 28 Renobilitace
1987 29 30–31 32
1988 33 34 35 36
1989 37–38 39–40
Orlice – časopis pro genealogii, heraldiku a další pomocné vědy historické –naskenoval J. J. K. Nebeský
1990 1 2 bibliografie
1991 1 2
1992 1 2
1993 1–2
Sborník příspěvků ze Setkání genealogů a heraldiků v Ostravě –naskenoval J. J. K. Nebeský
I 1980 A.F. Malinovský: REJSTŘÍK
II 1983
III 1986
IV 1989

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki